Sunteți pe pagina 1din 7

FORMA, DIMENSIUNI SI ALTE CONDITII PENTRU EPRUVETE SI TIPARE Se realizeaza conform SR EN 12390-1 / august 2005: Incercare pe beton intarit.

Partea 1: Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare si cu modificarile aduse de SR EN 12390-1 / AC aprilie 2006: Incercare pe beton intarit. Partea 1: Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare 0. PREAMBUL - acest standard este unul dintr-o serie de metode de incercare a betonului. - acest standard face parte din prEN 12390 Incercare pe beton intarit si include urmatoarele parti: Partea 1 Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare Partea 2 Pregatirea si conservarea epruvetelor pentru incercari de rezistenta Partea 3 Rezistenta la compresiune a epruvetelor Partea 4 Rezistenta la compresiune. Caracteristicile masinilor de incercare Partea 5 Rezistenta la intindere prin incovoiere a epruvetelor Partea 6 Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor Partea 7 Densitatea betonului intarit Partea 8 Adancimea de patrundere a apei sub presiune

1. DOMENIU DE APLICARE - acest standard specifica forma, dimensiunile si tolerantele epruvetelor din beton turnate pentru incercari, sub forma de cuburi, cilindri si prisme, si ale tiparelor necesare pentru realizarea lor 2. REFERINTE NORMATIVE - acest standard contine prin referinte datate si nedatate prevederi din alte publicatii; aceste referinte normative sunt citate in locurile corespunzatoare din text si publicatiile sunt enumerate mai jos - pentru referintele datate, modificarile sau revizuirile ulterioare ale oricareia dintre aceste publicatii se aplica acestui standard numai daca ele au fost incorporate prin amendament sau revizuire - pentru referintele nedatate se aplica ultima editie a publicatiei la care se face referire (inclusiv amendamentele) 3. TERMENI SI DEFINITII - dimensiune nominala = descriere utilizata obisnuit a dimensiunii epruvetei

- dimensiune desemnata = dimensiune a epruvetei, in mm, selectata si declarata de utilizator in acest standard dintre domeniile admise ale dimensiunilor nominale 4. FORMA, DIMENSIUNI SI TOLERANTELE EPRUVETELOR 4.1 Generalitati - pentru fiecare forma a epruvetei, cub, cilindru si prisma, dimensiunea de baza d trebuie sa fie aleasa astfel incat sa fie de cel putin trei ori si jumatate din dimensiunea nominala a agregatului betonului 4.2 Cuburi - dimensiuni nominale

Fig. 1 Cub dimensiuni nominale - dimensiunile desemnate nu trebuie sa fie diferite de dimensiunile nominale - tolerante : Intre suprafetele turnate, tolerantele si dimensiunile desemnate (d) trebuie sa fie mai mici de 0,5% Intre partea superioara netezita si fundul turnat, toleranta la dimensiunea desemnata trebuie sa fie mai mica de 1% Toleranta la planitate a suprafetei portante potentiale trebuie sa fie mai mica de 0,0006d, in mm (a se vedea anexa B) Toleranta la perpendicularitate pe partile laterale ale cubului, fata de baza, conform turnarii, trebuie sa fie mai mica de 0,5 mm. 4.3 Cilindri - dimensiuni nominale

Fig. 2 Cilindru dimensiuni nominale - dimensiunile desemnate pot fi selectate in limita de 10% din dimensiunile nominale - tolerante: Toleranta diametrului desemnat (d) este 0,5% Toleranta la planitate a suprafetelor portante este 0,0006d, in mm (a se vedea anexa B) Toleranta la perpendicularitate a partilor laterale, fata de fetele terminale, este de 0,5 mm. Toleranta inaltimii (2d) este 5% Pentru epruvetele utilizate pentru incercarea la tractiune prin despicare, toleranta liniaritatii pe linia generatoare a cilindrului este 0,2 mm.

4.4 Prisme - dimensiuni nominale:

Fig. 3 Prisme dimensiuni nominale

- dimensiunile desemnate nu trebuie sa fie diferite de dimensiunile nominale - tolerante: Intre suprafetele turnate, toleranta pentru dimensiunea desemnata (d) este 0,5% Intre fata superioara netezita cu mistria si fata inferioara turnata, toleranta pentru dimensiunea desemnata este de 1% Toleranta la perpendicularitatea fetelor laterale ale prismei, fata de baza de turnare, este de 0,5 mm. Toleranta la liniaritate a suprafetei aflate in contact cu rolele la incercarea pentru rezistenta la intindere prin incovoiere este 0,2 mm Pentru epruvetele utilizate pentru incercarea la tractiune prin despicare, toleranta liniaritatii pe linia generatoare a cilindrului este 0,2 mm.

4.5 Masurarea dimensiunilor si forma epruvetelor - in afara epruvetelor care au documente ca s-au realizat in tipare calibrate, acestea trebuie sa se masoare conform 4.2, 4.3 sau 4.4 dupa caz Nota: Se pot realiza calibrele trece nu trece pentru verificarea dimensiunilor - pentru epruvetele realizate in tipare calibrate se verifica doar respectarea tolerantelor Nota: Ghiduri pentru masurarea planeitatii suprafetelor portante sunt prezentate in anexa B. 5. TIPARE 5.1 Generalitati - tiparele trebuie sa fie impermeabile la apa si neabsorbante - tiparele, altele decat cele in concordanta cu 5.2, se pot face din orice material adecvat pentru producerea epruvetelor de beton Nota: Imbinarile tiparelor se pot acoperi cu ceara, ulei sau unsoare pentru a obtine impermeabilitate la apa 5.2 Tipare calibrate - tiparele calibrate trebuie sa fie de otel sau fonta, care trebuie sa fie materiale de referinta - toate piesele tiparelor trebuie sa fie suficient de robuste pentru a preintampina deformarea unui ansamblu in utilizare - componentele tiparului, cu posibila exceptie a placii de baza, trebuie sa aiba marcaje de identificare - tipare calibrate pentru epruvete cubice: Tiparele trebuie sa fie corespunzatoare pentru realizarea epruvetelor conform cerintelor de la 4.2 Toleranta dimensiunii desemnate (d) a unui tipar asamblat este de 0,25%

Toleranta la planitate a celor patru fete laterale ale tiparului trebuie sa fie 0,0003d, pentru tiparele noi, si de 0,0005d pentru tiparele in utilizare Toleranta la planitate a suprafetei superioare si a bazei tiparului trebuie sa fie de 0,0006d pentru tiparele noi si 0,0010d pentru tipare in utilizare Toleranta la perpendicularitate a fetelor laterale ale tiparului fata de partile laterale adiacente bazei trebuie sa fie 0,5 mm

Nota: Daca este necesar toleranta la planitate se poate masura cu tiparul demontat (a se vedea anexa B) - tipare calibrate pentru epruvete cilindrice: Tiparele trebuie sa fie corespunzatoare pentru realizarea epruvetelor conform 4.3 Toleranta diametrului desemnat (d) si inaltimea desemnata (2d) este 0,25% Toleranta la planitate a bazei tiparului trebuie sa fie 0,0003d, pentru tiparele noi si de 0,0005d pentru tiparele in utilizare Toleranta la perpendicularitate a partilor laterale ale tiparului fata de baza este de 0,5 mm

Nota: Daca este necesar toleranta la planitate se poate masura cu tiparul demontat (a se vedea anexa B) - tipare calibrate pentru epruvete prismatice: Tiparele trebuie sa fie corespunzatoare pentru realizarea epruvetelor conform 4.4 Toleranta la grosimea si latimea desemnata (d) a unui tipar asamblat este de 0,25% Toleranta la planitate a suprafetelor interioare trebuie sa fie 0,0010d, pentru tiparele noi si de 0,0020d pentru tiparele in utilizare Toleranta la planitate a suprafetei superioare si a placilor de baza ale tiparelor trebuie sa fie de 0,002d pentru tiparele noi si 0,004d pentru tipare in utilizare Pentru suprafetele tiparelor care depasesc dimensiunile de 150 mm, toleranta la planitate trebuie sa se aplice la orice lungime de 150 mm Toleranta la perpendicularitate a fetelor laterale ale tiparului fata de baza este de 0,5 mm

Nota: Daca este necesar toleranta la planitate se poate masura cu tiparul demontat (a se vedea anexa B)

PREVEDERI ANEXA A (INFORMATIVA) Aplicarea ISO 1101 epruvetelor de beton si tiparelor - ISO 1101 descrie tolerantele geometrice ale desenelor iar figurile de mai jos prezinta aplicatii specifice ale standardului la masurarea epruvetelor de beton si tiparelor A1. Planitate

Fig. A1 - Masurarea planitatii Legenda: 1 toleranta la planitate 2 suprafata la care se aplica toleranta la planitate A2. Perpendicularitate

Fig. A2. Masurarea perpendicularitatii Legenda: 1 toleranta la perpendicularitate 2 suprafata la care se aplica toleranta la perpendicularitate 3 suprafata adiacenta ca suprafata de referinta A3. Liniaritate

Fig. A3. Masurarea liniaritatii Legenda:

1 toleranta la liniaritate pe suprafata portanta 2 suprafata la care se aplica toleranta la liniaritate

PREVEDERI ANEXA B (INFORMATIVA) Evaluarea planitatii epruvetelor si tiparelor - pentru scopul acestui standard european, planitatea se poate evalua prin masurarea liniaritatii in patru pozitii, precum se prezinta in figura de mai jos, pentru suprafete circulare si rectangulare:

Fig. B1. Proba de masurare a panitatii suprafetelor circulare sau rectilinii - toleranta la liniaritate trebuie sa fie egala cu cea a planitati specificate la 4.2, 4.3 sau 4.4 ca adecvate pentru epruvete si la 5.2.4, 5.2.5 si 5.2.6. pentru tipare Nota: Un echer de otel cu sectiune rectangulara si calibre cu lame avand grosimea de la 0,03 mm pana la 1 mm sunt considerate adecvate pentru aceasta masurare