Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Matematica si Informatica Management informaional prin proiecte

Crearea i implementarea unui sistem informatic


TITLUL PROIECTULUI: COMPLEX SPORTIV

Grupa: MnI-31 subgrupa: 4 persoane: Stinca Erast Culea Mihai Bazatin Anton Turcan Ivan

ARIA TEMATICA: - programul operaional: REGIONAL - axa prioritar: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului - domeniul de intervenie: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru creterea calitii serviciilor turistice - operaiunea:construirea unei baze sportive LOCATIA PROIECTULUI: - regiunea: CENTRUL TARII - Managementul Proiectelor localitatea: CHISINAU DESCRIEREA PROIECTULUI: - scop: Dezvoltarea infrastructurii regionale si mbunttirea situatiei sociale ,economice si cultural-sportive a locuitorilor ,a investitiilor locale, a serviciilor publice. - obiective: promovarea potenialului turistic i crearea infrastructurii n scopul creterii atractivitii Republicii Moldova ca destinaie turistic; modernizarea i extinderea infrastructurii; dezvoltarea turismului ca surs de dezvoltare economic; stimularea micrii sportive; dezvoltarea educaiei prin sport; crearea unui mediu relaxant echivalent unei pensiuni. - Jstificarea proiectului: Proiectul este necesar pentru dezvoltarea de activitati complementare generate de zona respectiva (turism, servicii nepoluante, sport si agrement); ocuparea, perfectionarea si diversificarea fortei de munca pe domenii specifice; creterea nivelului de socializare i a strii de sanatate a tuturor cetenilor si creearea unui mediu relaxant pentru toate varstele. - Contextul proiectului: O baza sportiv, cu modificrile i completrile ulterioare, este o amenajare specific ce cuprinde construcii i instalaii destinate activitii de educaie fizic i sport.

Baza materiala este constituita din: sedii administrative 60 sali de antrenament i competitii pentru diferite ramuri sportive 15 sali polivalente 13 bazine de not, din care 9 acoperite i 4 descoperite 7 stadioane de atletism, rugby i fotbal 4 poligoane de tir; 2 patinoare artificiale, 20 terenuri n aer liber pentru tenis, handbal, volei, baschet, fotbal 25 camine, vile i hoteluri 20 grupuri de alimentatie (bufete, cantine , restaurante) alte baze sportive, terenuri i anexe necesare activitatilor sportive.

Activitile proiectului: 1. Constituirea echipei de proiect: alocarea responsabilitatilor fiecarui membru: Stinca Erast manager de proiect : Va asigura realizarea activitatilor, va monitoriza rezultatele, va asigura evaluarea proiectului Culea Mihai asistent manager de proiect : Va sprijini indeplinirea activitatilor pastrand contactul permanent intre factorii implicati si parteneri. Bazatin Anton - expert consultant de specialitate in managementul turismului. Turcan Ivan - expert consultant in colaborarea cu administratia publica locala. Activitati de constructie

Derularea activitatilor de constructii se face in conformitate cu prevederile stabilite de Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.) si in conformitate cu legislatia in vigoare. 2. Elaborarea caietului de sarcini Oviective: Lucrari de realizare a unor cai de acces; Lucrari de imprejmuire cu gard a suprafetei aflate in constructie; Lucrari de constructie a infrastructurii propriu-zise; Lucrari de racordare la utilitati(apa,gaz,curent,etc); Lucrari de finisaje (interior si exterior); Prevederi obligatorii: culoarea salilor(pereti: albi, podea: imitatie lemn) pozitionarea trenajoarelor pe categorii pereti de exterior din sticla sadirea copacilor in jurul bazei spotive usi automate la intrare securitate de incendiu 2.2 Organizarea licitatiei pentru atribuirea lucrari Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea agentilor economici impune necesitatea organizarii de licitatii publice pentru atribuirea lucrarilor.Orice societate comerciala isi poate depunde candidatura la aceste licitatii. Principiile care stau la baza licitatiilor pentru atribuirea contractelor de lucrari publice sunt: Nediscriminarea; Tratamentul egal; Recunoasterea reciproca; Transparenta; Proportionalitatea; Eficienta utilizarii fondurilor;

Asumarea raspunderii. 2.3. Contractarea furnizorilor Dupa organizarea licitatiei este aleasa o societate comerciala cu care se va incheia un contract pentru atribuirea lucrarilor de constructii. Se are in vedere experienta in domeniu si tehnologia utilizata de catre agentul economic. 2.4. Demararea activitatilor de constructii Reprezinta etapa de incepere a constructiilor conform caietului de sarcini. 3. Activitati de achizitii Acizitiile de bunuri, servicii sau lucrari in vederea implementarii proiectului finantat din fonduri publice se fac cu respectarea legislatiei natioanale in domeniul achizitiilor publice privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii). 3.1. Elaborarea caietului de sarcini Principalele achizitii necesare punerii in functiune a obiectivului investitional in conditii normale sunt: Achizitii de utilaje si echipamente pentru mentinerea in conditii normale de functionare a pistelor,terenurilor,partiilor,tribunelor,etc. Achizitii de echipamente si accesorii sportive (in care intra o gama variata de echipamente .si accesorii de la imbracaminte pana la mingi de tenis,fotbal,baschet,etc). Achizitii de aparate de fitness (benzi de alergare, biciclete mecanice, banci inclinate, aparate fe forta, etc) 3.2. Organizarea licitatiei pentru achizitia echipamentelor Deoarece este vorba de o diversitate de echipamente si utilaje, este absolut necesar organizarea de licitatii pentru achizitionalarea acestora. Aceste licitatii se organizeaza in aceleasi conditii impuse de lege ca si licitatiile pentru atribuirea lucrarilor. 3.3. Contractarea furnizorilor de echipamente In urma incheierii licitatiei se incheie contracte cu diverse societati furnizoare de echipamente, utilaje si accesorii sportive. Acestea din urma joaca un rol important in indeplinirea obiectivelor si scopului final. De calitatea si numarul lor depinde in mare masura indeplinirea obiectivelor si scopului. 3.4. Receptia si punerea in functiune a echipamentelor Receptia echipamentelor se va face dupa ce acestea au fost instalate de catre societatea furnizoare. Aceasta raspunde de modul in care aceste echipamente au fost instalate si de modul lor de functionare atata timp cat se afla in perioada de garantie. Punerea in functiune a echipamentelor se va face de catre societatile furnizoare cu care sa incheiat contract. De asemenea punerea in functiune va fi supervizata de un reprezentant din cadrul echipei de proiect.

4. Receptia si darea in folosinta a infrastructurii construite Se estimeaza ca in ianuarie 2010 se va finaliza infrastructura care face obiectul prezentului proiect investitional. Dupa ce este finalizata infrastructura construita ea este receptionata de catre Primarie si apoi , la un termen stabilit ulterior, este data in folosinta. rezultatele proiectului : Promovarea imaginii locale Cresterea interesului pentru zona Cresterea valorii terenurilor in perimetrul localitatii Motivarea dezvoltarii infrastructurii in comuna Stimularea dezvoltarii turismului Crearea de noi locuri de munca Atragerea de alte proiecte locale cu activitati conexe

- beneficiarii proiectului: Implementarea proiectului duce la aparitia unui numar mai mare sau mai mic de beneficiari (grupuri tinta).Principalii beneficiari sunt turistii din tara si din strainatate care vor putea practica o gama variata de sporturi intr-una dintre cele mai mari baze sportive din tara pe langa oportunitatea de a admira peisajul natural din zona. Pe langa acestia se mai numara si societatile cu care Primaria Orasului incheie contracte de lucrari sau prestari servicii. Beneficiile acestora sunt mai mult de natura financiara.Totusi, in mod indirect, aceste societati contribuie prin impozite si taxe la bugetul local si implicit la bugetul central. Activitatea turistica creaza cerere pentru o gama larga de bunuri si servicii achizitionate ulterior de turisti si companii de turism, inclusiv bunuri si servicii produse de alte sectoare economice (comert, industria alimentara, transporturi, confectii de incaltaminte, etc.). Putem spune deci ca de pe urma implementarii acestui proiect are de beneficiat intreaga economie nationala. Punerea in functiune a bazei sportive duce la necesitatea crearii de noi locuri de munca. Astfel se poate distinge o alta categorie de beneficiari si anume locuitorii orasului care au posibilitatea de a-si creste veniturile prin ocuparea unui loc de munca si implicit a statutului, situatiei materiale, etc. MANAGEMENTUL PROIECTULUI:

echipa de proiect (numr, competene, responsabiliti n cadrul proiectului)

Echipa de proiect este formata din : Managerul de proiect Stinca Erast are urmatoarele responsabilitati: supravegheaza realizarea proiectului; coordoneaza activitatea celorlalti membri ai echipei de proiect; asigura utilizarea rationala si eficienta a resurselor disponibile. Asistent manager de proiect Culea Mihai are urmatoarele responsabilitati: faciliteaza procesul de comunicare dintre managerul de proiect si restul membrilor echipei; supravegeaza desfasurarea activitatilor in lipsa managerului. Consultant in managementul turismului Bazatin Anton are urmatoarele responsabilitati: realizeaza pachetele turistice; organizarea publicitatilor. Reprezentant al administratiei publice locale Turcan Ivan are urmatoarele responsabilitati: fluidizeaza circuitul informational dintre echipa de proiect si autoritatile publice locale; se asigura ca resursele financiare sunt utilizate pentru indeplinirea obiectivelor stabilite. metodologia de implementare (sub aspect managerial i tehnic)

Metodele de implementare ale proiectului vor fi utilizate complementar. Cele mai importante sunt: Manegementul prin proiect vizeaza ansamblul activitatilor desfasurate pe perioada de implementare a proiectului in vederea atingerii obiectivelor propuse si obtinerii rezultatelor. Aceste activitati sunt reprezentate de toate activitatile de constructie enumerate mai sus. Conducerea prin proiecte reprezinta o metoda de conducere aplicabila pe o perioada limitata in vederea rezolvarii unor probleme complexe de mari dimensiuni care presupun desfasurarea unui ansamblu de activitati de natura diferita si care implica numerosi specialisti. Managementul prin bugete reprezinta metoda prin care bugetul asigura, in expresie financiara, dimensionarea obiectivelor, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor. Putem include aici achizitia de echipamente si utilaje necesare implementarii si punerii in functiune a obiectivului investitional.

Managementul prin obiective reprezinta un sitem de conducere bazat pe determinarea riguroasa a obiectivelor pana la nivelul executantilor care participa nemijlocit la stabilirea lor si pe corelarea stransa a recompenselor si sanctiunilor cu nivelul realizarii obiectivelor prestabilite. Aceste metode combinate asigura implementarea proiectului din toate puncetele de vedere: pe activitati; pe obiective; pe responsabilitati; in functie de nevoi si executia bugetara. Riscuri (categorii, evaluare, msuri de atenuare a efectelor) Riscuri de furnizori:presupure riscul de a nu primii materia prima si materialele la timp ceea ce are ca efecte marirea duratei de realizare a proiectului rezultand din aceasta costuri suplimentare, iar pentru prevenirea acestui risc vom semna in contracte clauze cu privire la acest risc. Riscul natural: aceste riscuri sunt determinate de factori naturali de aceea nu pot fi prevazute mai dinainte iar pentru acestea sunt semnate diferite contracte de asigurari. Riscul de a nu primi finantarea proiectului: este determinat de o neredactare corecta si concreta a proiectului iar pentru aceasta vom respecta metodologia proiectului si vom reconstitui ceea ce nu a fost elaborat bine.

DURATA ACTIVITILOR: (grafic Gantt)

Activitate/ subactivitate

Luna 10

Luna 11

Luna 12

Luna 10

Luna 11

Realizarea Unei cai de Acces Lucrari de Imprejmuire cu Gard Constructia Infrastructurii Racordarea la Utilitati Lucrari de Finisaje Achizitii de Utilaje si echip. Achizitii de Echipamente si Aparate sportive

Solicitant Solicitant Solicitant Solicitant Solicitant Solicitant Solicitant

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Luna 12

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Poziia/ persoana responsabil cu implementarea activitii

Anul 1

Anul 2

RELAIA CU ALTE PROGRAME SAU STRATEGII NAIONALE/EUROPENE: Proiectul relationeaza cu activitatile din Programul Operational Mediu si va tine cont de principiile dezvoltarii durabile pentru a reduce si minimaliza impactul asupra mediului. Proiectul este complementar si cu Programul National de Dezvoltare Durabila in domeniul resurselor turistice naturale, structurilor de cazare si a infrastructurii turistice de agrement.
[se va descrie modul n care proiectul relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii naionale n domeniu, modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din fonduri publice/private n regiune/jude, modul n care proiectul se ncadreaz n strategia local de dezvoltare etc completnd tabelul de mai jos, selectnd opiunea/opiunile care sunt relevante pentru proiect.]

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: Particularitati care contribuie la sustenabilitatea proiectului: baza sportiva va continua sa functioneze si dupa finalizarea proiectului; rezultatele proiectului vor fi transferate la diferite niveluri ( sectorial, regional, local,etc); proiectul include activitati care continua valorizarea rezultatelor si dupa finalizarea acestuia. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL: (principiul
poluatorul pltete, dezvoltarea durabil, egalitatea de anse)

Coerenta cu politicile comunitare Proiectul se afla in concordanta cu Politica de coeziune si orasele: contributia oraselor la cresterea economca si crearea de locuri de munca in regiuni. Dupa cum s-a mentionat mai sus, implementarea proiectului va duce la crearea de noi locuri de munca. Punerea in functiune a bazei sportive va asigura in viitor surse de finantare pentru bugetul local,respectiv pentru bugetul central, contribuind in acest fel la cresterea economica nationala. Coerenta cu politicile nationale Acest proiect se afla in concordanta cu Hotararea de Guvern privind aprobarea strategiei pe termen scurt si mediu pentru formarea profesionala continua. Aceasta strategie considera ca invatarea pe tot parcursul vietii ar trebui abordata ca o necesitate obiectiva impusa de tranzitia catre o economie si o societate bazata pe cunoastere. Strategia urmareste dezvoltarea unui sistem de formare profesionala continua, transparent si flexibil care sa asigure cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii si mobilitatii fortei de munca si care sa raspunda nevoilor pentru o forta de munca calificata. De asemenea proiectul se afla in concordanta cu legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul. Acest lucru este evident datorita faptului ca proiectul impune necesitatea construirii unei infrastructuri. Obiectivele principale ale 10

amenajarii teritoriului sunt: dezvoltarea economica si sociala echilibrata a zonelor si regiunilor; imbunatatirea calitatii vietii oamenilor; gestioanrea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului; utilizarea rationala a teritoriului. Proiectul se incadreaza in axa prioritara Dezvoltarea durabila si promovarea turismului . Principiul poluatorul plateste Raspunderea pentru mediul inconjurator in legatura cu prevenirea si repararea daunelor aduse mediului. Conform legisatiei in vigoare, agentul economic a carei activitate a cauzat un prejudiciu mediului trebuie sa raspunda contraventinal sau penal. Respectarea acestui principiu in prezentul proiect se va face prin contractarea unei firme specializate care sa depoziteze deseurile rezultate din constructia bazei sportive si nu numai. Trebuie mentionat de asemenea ca echipamentele si utilajele utilizate pentru constructia bazei sportive sunt de ultima generatie iar nivelul de poluare al acestora se incadreaza in limitele legale. Dezvoltarea durabila Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economica, al caror fundament il reprezinta asigurarea unui echilibru intre aceste sisteme socio-economice si elementele capitalului natural. Dezvoltarea durabila urmareste si incearca sa gaseasca un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor in orice situatie in care se regaseste un raport de tipul om-mediu. Un element important al dezvoltarii durabile il reprezinta asigurarea eficientei energetice si utilizarea durabila a energiei. Pentru realizarea acestui deziderat, acest proiect va accesa surse ecologice de energie (cum ar fi, de exemplu, panourile solare). Egalitatea de sanse In ceea ce priveste egalitatea de sanse, acest proiect va respecta urmatoarele aspecte : asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor pe piata muncii fara nici o discriminare; asigurarea participarii echilibrate a femeilor si barbatilor in procesul decizional; asigurarea egalitatii de sanse in formare profesionala; reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie. De asemenea, proiectul va asigura egalitatea de sanse si minoritatilor etnice.

11

BUGETUL PROIECTULUI: Euro Nr. crt 1 1 1.1 1.2 1.3 Denumirea capitolelor i subcapitolelor 2 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Achiziionarea (exproprierea) terenului Amenajarea terenului Amenajarea pentru protecia mediului TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului Alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electric, telecomunicaii Cheltuieli aferente racordrii la reelele de utiliti TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenului) Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaii de construcie Proiectare i inginerie Consultan Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiii Construcii i instalaii Utilaje i echipamente specifice i funcionale Cheltuieli Cheltuieli neeligibile eligibile 3 4 TOTAL 5=3+4 TVA* 6

2500 7500 500 10500

7500 22500 1500 31500

10000 30000 2000 42000

1900 5700 380 7980

2.1

6250 1750 8000

18750 5250 24000

25000 7000 32000

4750 1330 6080

2.2

3.1

1250 750 1000 500 500 2000

3750 2250 3000 1500 1500 6000

5000 3000 4000 2000 2000 8000

950 570 760 380 380 1520

3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2

1500 12500

4500 37500

6000 50000

1140 9500

12

4.3 Dotri de specialitate

5000

15000 57000

20000 76000

3800 14440

TOTAL CAPITOL 4 19000 5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de antier 250 5.1.1 5.1.1. Lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de antier 1250 5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii de antier 250 5.2 Comisioane, taxe i cote legale 5.3 Cheltuieli diverse i neprevzute TOTAL CAPITOL 5 6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementrii proiectului 6.1 Cheltuieli de publicitate i informare 6.2 Cheltuieli de audit TOTAL CAPITOL 6 I TOTAL cheltuieli II Alte cheltuieli neeligibile III TOTAL GENERAL (I+II) 750 125 2125

750 3750 750 2250 375 7875

1000 5000 1000 3000 500 10500

190 950 190 570 95 1995

125 375 500 42125 0 42125

375 1125 1500 127875 0 127875

500 1500 2000 170500 0 170500

95 285 380 32395 0 32395

13

SURSE DE FINANARE : NR. SURSE DE FINANARE CRT. I A. B. C. II A. B C VALOARE (euro)

Valoarea total a proiectului, din 170500 care: Valoarea neeligibil a proiectului 42125 Valoarea eligibil a proiectului 127875 TVA 32395 Contribuia proprie n proiect, din care: Contribuia solicitantului la cheltuielile 0 eligibile Contribuia solicitantului la cheltuielile 42125 neeligibile Autofinanarea proiectului 0 TVA 32395 Asisten financiar nerambursabil = I b II a II solicitat c=127875

IV

n care: I Valoarea total a proiectului = Valoarea neeligibil a proiectului + Valoarea eligibil a proiectului + TVA II Contribuia proprie n proiect = Contribuia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanarea proiectului* *Autofinanarea proiectului se va calcula numai n cazul proiectelor generatoare de venit.

14