Sunteți pe pagina 1din 10

Partea I - TEHNICA CRIMINALISTIC CAPITOLUL I - DEMERS INTRODUCTIV Sectiunea I - Criminalistica - notiune si sistem 1. Notiunea si importanta stiintei Criminalisticii 2.

Conexiunile cu stiintele juridice si judiciare 3. Sistemul Criminalisticii Sectiunea a II-a - Principiile investigatiei criminalistice 1. Notiunea si sistemul principiilor Criminalisticii 2. Principiile fundamentale ale Criminalisticii Sectiunea a III-a - Privire asupra dezvoltarii Criminalisticii 1. Aparitia stiintei criminalistice 2. Evolutia Criminalisticii in Romania 3. Dezvoltarea invatamantului criminalistic in Romania CAPITOLUL II - METODOLOGIA IDENTIFICRII CRIMINALISTlCE Sectiunea I - Obiectul si principiile identificarii criminalistice 1. Precizari de ordin notional 2. Principiile identificarii criminalistice Sectiunea a II-a - Fazele si metodologia identificarii criminalistice 1. Fazele identificarii criminalistice 2. Metodologia identificarii criminalistice CAPITOLUL III - TEHNICI DE LABORATOR DESTINATE INVESTIGATIILOR CRIMINALISTICE Sectiunea I - Mijloace tehnico-stiintifice folosite in cercetarea la fata locului 1. Sublinieri introductive 2. Generalitati privind cercetarea la fata locului 3. Trusele criminalistice 4. Laboratoarele criminalistice mobile Sectiunea a II-a - Laboratoarele criminalistice; principalele tehnici si metode de investigare 1. Metode de examinare microscopica 2. Metode de analiza spectrala 3. Metode cromatografice 4. Alte metode fizico-chimice de examinare 5. Metode combinate moderne de analiza 6. Sisteme moderne de detectare si identificare a agentilor biochimici CAPITOLUL IV - FOTOGRAFIA JUDICIAR Sectiunea I - Consideratii privind rolul fotografiei eludiciare in investigarea infractiunilor 1. Aspecte introductive 2. Rolul fotografiei judiciare in investigarea infractiunilor Sectiunea a II-a - Fotografia judiciara operativa 1. Procedee de fotografiere la fata locului 2. Fotografia semnalmentelor 3. Fotografia de fixare a rezultatelor unor activitati de urmarire penala

Sectiunea a III-a - Fotografia judiciara de examinare 1. Fotografia judiciara de examinare in radiatii vizibile 2. Fotografia judiciara de examinare in radiatii invizibile 3. Microfotografia si holografia CAPITOLUL V - IDENTIFICAREA PERSOANELOR DUP URMELE FORMATE DE CORPUL UMAN Sectiunea I - Aspecte introductive 1. Notiunea de urma a infractiunii 2. Criterii de clasificare a urmelor infractiunii

Sectiunea a II-a - Identificarea dactiloscopica; tehnici de cercetare a urmelor papilare 1. Consideratii preliminare privind desenele papilare 2. Cercetarea si interpretarea la fata locului a urmelor de maini 3. Expertiza criminalistica a urmelor de maini Sectiunea a III-a - Cercetarea criminalistica a urmelor de picioare 1. Consideratii preliminare privind urmele de picioare 2. Cercetarea criminalistica la fata locului a urmelor de picioare 3. Expertiza criminalistica a urmelor de picioare Sectiunea a IV-a - Cercetarea urmelor de dinti si de buze si ale altor parti ale corpului uman 1. Investigarea odontologica judiciara 2. Cercetarea urmelor de buze 3. Cercetarea urmelor formate de alte parti ale corpului uman CAPITOLUL VI - TIPOLOGIA INVESTIGRII PRINCIPALELOR URME BIOLOGICE DE NATUR UMAN Sectiunea I - Cercetarea urmelor de sange 1. Sublinieri preliminare privind urmele biologice 2. Cercetarea urmelor de sange Sectiunea a II-a - Cercetarea urmelor de saliva si de sperma 1. Cercetarea urmelor de saliva 2. Cercetarea urmelor seminale 3. Mentiuni privind investigarea biocriminalistica altor categorii de urme biologice Sectiunea a III-a - Elemente de investigare si identificare biocriminalistica pe baza profilului A.D.N. 1. Fundamentul stiintific 2. Particularitati ale cercetarii la fata locului 3. Efectuarea expertizelor A.D.N. Sectiunea a IV-a - Cercetarea firului de par uman 1. Problematica generala 2. Cercetarea la fata locului 3. Expertiza criminalistica a urmelor de natura piloasa Sectiunea a V-a - Elemente de investigare odorologica judiciara 1. Aspecte generale privind urmele olfactive 2. Cercetarea la fata locului 3. Metode moderne de investigare odorologica 4. Domenii diverse de folosire a cainilor de urmarire

CAPITOLUL VII - TEHNICI DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR DUP SEMNALMENTE EXTERIOARE, DUP VOCE SI PRIN ALTE METODE CRIMINALISTICE 1. Sublinieri introductive Sectiunea I - Identificarea persoanelor si cadavrelor dupa semnalmentele exterioare 1. Aspecte generale 2. Metoda portretului vorbit 3. Metode tehnice folosite in identificarea persoanelor dupa semnalmentele exterioare 4. Metode criminalistice de identificare a cadavrelor necunoscute Sectiunea a II-a - Identificarea persoanelor dupa voce si vorbire 1. Notiuni generale 2. Caracteristicile de identificare a vocii si vorbirii 3. Expertiza criminalistica a vocii si vorbirii Sectiunea a III-a - Metode biometrice de identificare 1. Identificarea pe baza fotografiei semnalmentelor 2. Tehnici antropometrice 3. Recunoasterea retinei 4. Recunoasterea irisului 5. Termograma faciala Sectiunea a IV-a - Identificare persoanelor in sistemul de recunoastere faciala - IMAGETRAK Sectiunea a V-a - Inregistrarea penala 1. Consideratii privind scopul si importanta inregistrarii penale 2. Inregistrarea in cazierul judiciar 3. Alte modalitati de inregistrare penala CAPITOLUL VIII - INVESTIGAREA CORPURILOR DELICTE, A URMELOR DE MATERIALE SAU MATERII, DE EXPLOZII, DE INCENDII SI DE ACCIDENTE DE TRAFIC Sectiunea I - Cercetarea urmelor obiectelor si a urmelor formate din resturi de obiecte sau materii diverse 1. Consideratii preliminare 2. Cercetarea urmelor corpurilor delicte folosite in spargeri 3. Cercetarea urmelor de imbracaminte 4. Cercetarea urmelor formate din resturi de obiecte sau de diverse materii (urme-materie) 5. Cercetarea urmelor mijloacelor de transport rutier Sectiunea a II-a - Cercetarea urmelor de incendii, de explozii si a altor urme de accidente 1. Consideratii generale 2. Cercetarea urmelor de incendii 3. Cercetarea urmelor de explozie 4. Cercetarea urmelor accidentelor feroviare, navale si aeriene CAPITOLUL IX - ELEMENTE DE BALISTIC JUDICIAR Sectiunea I - Notiuni generale privind armele de foc si cercetarea urmelor acestora 1. Consideratii preliminare 2. Notiuni tehnice generale despre armele de foc

3. Urmele formate prin folosirea armelor de foc 4. Particularitatile cercetarii la fata locului a armelor de foc si a urmelor acestora Sectiunea a II-a - Expertiza balistica criminalistica a armelor de foc si a urmelor acestora 1. Examinarea tehnica generala a armelor de foc 2. Expertiza urmelor formate de armele de foc 3. Identificarea armelor de foc dupa urmele formate pe glont si pe tubul cartusului 4. Alte probleme rezolvate de expertiza balistica criminalistica a armelor de foc CAPITOLUL X - CERCETAREA CRIMINALISTIC A FALSULUI IN INSCRISURI, A SCRISULUI DE MAN SI A ALTOR CATEGORII DE FALSURI Sectiunea I - Notiuni generale privind cercetarea criminalistica a inscrisurilor sau documentelor 1. Consideratii preliminare 2. Manipularea inscrisurilor. Refacerea si reconstituirea inscrisurilor deteriorate sau distruse 3. Stabilirea autenticitatii si vechimii inscrisurilor 4. Cercetarea criminalistica a hartiei si a cernelurilor Sectiunea a II-a - Elemente de grafoscopie judiciara 1. Notiuni generale 2. Caracteristicile de identificare a scrisului de mana 3. Identificarea persoanei dupa scris pe baza expertizei grafoscopice Sectiunea a III-a - Cercetarea criminalistica a falsului material in inscrisuri 1. Aspecte introductive 2. Cercetarea falsului prin inlaturarea de text 3. Cercetarea falsului prin adaugare de text 4. Cercetarea falsului prin imitarea si prin deghizarea scrisului Sectiunea a IV-a - Cercetarea textelor dactilografiate si a altor categorii de falsuri 1. Cercetarea textelor dactilografiate 2. Cercetarea altor categorii de falsuri Partea a II-a - ELEMENTE DE TACTIC CRIMINALISTIC CAPITOLUL I - CERCETAREA LA FATA LOCULUI: REGULI TACTICE CRIMINALISTICE DE INVESTIGARE A SCENEI INFRACTIUNII Sectiunea I - Notiunea si importanta cercetarii la fata locului 1. Referiri notionale 2. Consideratii privind reglementarea procesual penala 3. Importanta si obiectivele cercetarii la fata locului 4. Elemente tactice specifice pregatirii cercetarii la fata locului Sectiunea a II-a - Reguli tactice ale cercetarii la fata locului 1. Cadrul tactic general al cercetarii la fata locului 2. Masuri preliminare cercetarii la fata locului 3. Reguli tactice specifice efectuarii cercetarii propriu-zise la fata locului 4. Fixarea rezultatelor cercetarii la fata locului CAPITOLUL II - ELEMENTE DE TACTIC CRIMINALISTIC PRIVIND PROCEDURA DE EFECTUARE A CONSTATRII TEHNICO-STIINTIFICE SI A EXPERTIZEI CRIMINALISTICE

1. Consideratii introductive 2. Sistemul unitatilor si laboratoarelor de expertiza criminalistica 3. Reguli tactice aplicate in dispunerea constatarilor tehnico-stiintifice si a expertizelor criminalistice. 4. Tactica efectuarii expertizelor criminalistice 5. Elemente tactice aplicate in aprecierea si valorificarea concluziilor expertizei de catre organele judiciare CAPITOLUL III - CADRUL TACTIC AL ORGANIZRII ANCHETEI PENALE Sectiunea I - Notiunea si principiile organizarii urmaririi penale 1. Aspecte introductive 2. Principiile organizarii urmaririi penale 3. Structura si continutul planului de urmarire penala Sectiunea a II-a - Versiunile de urmarire penala 1. Notiuni introductive 2. Criterii de clasificare a versiunilor 3. Tactica elaborarii versiunilor de urmarire penala 4. Modalitati de verificarea versiunilor de urmarire penala 5. Forma planului de urmarire penala CAPITOLUL IV - TACTICA ASCULTRII MARTORILOR Sectiunea I - Aspecte introductive 1. Reglementarea procesuala penala 2. Privire asupra valorii probante si relativitatii declaratiilor martorilor Sectiunea a II-a - Procesul psihologic de formare a declaratiilor martorilor 1. Receptia faptelor si imprejurarilor de catre martori 2. Prelucrarea (decodarea) informatiilor 3. Stocarea memoriala 4. Reactivarea memoriala Sectiunea a III-a - Reguli tactice aplicate in ascultarea martorilor 1. Pregatirea ascultarii martorilor; aspecte generale 2. Elemente tactice aplicate in pregatirea ascultarii martorilor 3. Reguli si procedee tactice criminalistice aplicate in ascultarea propriu-zisa a martorilor Sectiunea a IV-a - Particularitati tactice aplicate in ascultarea martorilor minori si a altor categorii de martori 1. Ascultarea martorilor minori 2. Ascultarea altor categorii de martori Sectiunea a V-a - Consemnarea declaratiilor martorilor, alte metode tehnice de fixare 1. Consemnarea declaratiilor martorilor 2. Fixarea declaratiilor prin mijloace tehnice criminalistice CAPITOLUL V - PARTICULARITTI TACTICE ALE AUDIERII PERSOANEI VTMATE Sectiunea I - Aspecte introductive 1. Scurta privire asupra conceptiilor despre victima si pozitia sa in fapta penala 2. Scurte consideratii privind reglementarea penala si procesual penala Sectiunea a II-a - Consideratii privind psihologia persoanei

1. Aspecte introductive 2. Particularitati ale psihologiei victimei 3. Caracteristici ale formarii declaratiilor persoanei vatamate Sectiunea a III-a - Tactica audierii propriu-zise a persoanei vatamate CAPITOLUL VI - TACTICA ASCULTRII INVINUITULUI SAU A INCULPATULUI Sectiunea I - Privire generala asupra semnificatiei interogatoriului in procesul judiciar 1. Sublinieri introductive 2. Particularitati ale psihologiei invinuitului sau inculpatului 3. Consideratii asupra trasaturilor de personalitate a magistratului sau a celui care efectueaza ancheta penala Sectiunea a II-a - Reguli si procedee tactice aplicate in ascultarea invinuitului sau a inculpatului 1. Pregatirea ascultarii 2. Cadrul tactic al ascultarii propriu-zise a invinuitului sau a inculpatului 3. Consemnarea declaratiilor invinuitului sau ale inculpatului Sectiunea a III-a - Modalitati tehnico-tactice de depistare a comportamentului simulat 1. Indicatori psihofiziologici ai emotiei 2. Organizarea si desfasurarea testarii la poligraf 3. Aprecieri privind valoarea probanta a rezultatelor obtinute cu tehnicile de detectare a comportamentului simulat CAPITOLUL VII - TACTICA EFECTURII PERCHEZITIEI: RIDICAREA DE OBIECTE SI INSCRISURI Sectiunea I - Importanta, reglementarea procesual penala si pregatirea perchezitiei 1. Aspecte introductive 2. Pregatirea perchezitiei Sectiunea a II-a - Reguli tactice de efectuare a perchezitiei 1. Consideratii privind psihologia perchezitiei. 2. Deplasarea si intrarea la locul perchezitiei. 3. Primele masuri luate la locul perchezitiei 4. Reguli tactice aplicate in efectuarea perchezitiei propriu-zise. 5. Fixarea rezultatelor perchezitiei Sectiunea a III-a - Particularitati privind efectuarea unor categorii de perchezitii domiciliare si a perchezitiei corporale 1. Perchezitia incaperilor sau a locurilor inchise 2. Perchezitia locurilor deschise 3. Perchezitia corporala 4. Alte categorii de perchezitii. Sectiunea a IV-a - Ridicarea de obiecte si de inscrisuri 1. Aspecte generale 2. Cadru tactic criminalistic CAPITOLUL VIII - REGULI SI PROCEDEE TACTICE APLICATE IN EFECTUAREA UNOR ACTE DE URMRIRE PENAL Sectiunea I - Tactica efectuarii confruntarii

1. Aspecte introductive 2. Pregatirea confruntarii 3. Reguli tactice de efectuare a confruntarii propriu-zise 4. Fixarea rezultatelor confruntarii Sectiunea a II-a - Tactica efectuarii prezentarii pentru recunoastere 1. Consideratii introductive 2. Pregatirea prezentarii pentru recunoastere 3. Particularitati tactice privind efectuarea prezentarii pentru recunoastere 4. Fixarea rezultatelor prezentarii pentru recunoastere Sectiunea a III-a - Tactica efectuarii reconstituirii 1. Aspecte introductive 2. Dispunerea si organizarea reconstituirii 3. Efectuarea reconstituirii 4. Fixarea rezultatelor reconstituirii Partea a III-a - METODOLOGIA CRIMINALISTIC Partea a III-a - CAPITOLUL I - METODOLOGIA INVESTIGRII INFRACTIUNILOR DE OMUCIDERE Sectiunea I - Aspecte introductive 1. Consideratii preliminare 2. Principalele probleme, obiect al probatiunii, care trebuie clarificate prin investigarea mortii violente 3. Modalitati de probare a infractiunilor de omucidere Sectiunea a II-a - Cadrul metodologic general si primele masuri luate in investigarea omuciderii 2. Cercetarea in echipa a omuciderii; rolul si importanta sa 3. Primele masuri luate de organele de urmarire penala in cercetarea omorului Sectiunea a III-a - Particularitatile cercetarii la fata locului in caz de omor 1. Aspecte generale privind cercetarea la fata locului in caz de omor 2. Examinarea cadavrului 3. Particularitatile cercetarii omorului in functie de mijloacele si procedeele folosite de faptuitor pentru suprimarea vietii victimei Sectiunea a IV-a - Alte activitati destinate investigarii omorului 1. Dispunerea expertizelor medico-legale 2. Dispunerea expertizelor criminalistice 3. Elaborarea versiunilor de urmarire penala 4. Evaluarile de tip profiling privind personalitatea faptuitorului 5. Efectuarea unor acte de urmarire penala 6. Particularitati ale cercetarii omorului in cazul cadavrelor dezmembrate sau al cadavrelor nedescoperite CAPITOLUL II - METODOLOGIA INVESTIGRII UNOR INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE PATRIMONIULUI Sectiunea I - Particularitati metodologice privind investigarea furtului si a talhariei 1. Consideratii introductive 2. Primele masuri luate in vederea investigarii furtului si talhariei 3. Alte activitati de urmarire penala efectuate in anchetarea furtului si talhariei 4. Unele particularitati ale investigarii furtului 5. Unele particularitati privind investigarea furtului si a talhariei in paguba proprietatii publice Sectiunea a II-a - Particularitati metodologice ale investigarii delapidarii

1. Aspecte introductive 2. Problemele principale care trebuie clarificate prin investigarea delapidarii 3. Primele masuri luate in cercetarea delapidarii 4. Efectuarea altor acte de urmarire penala CAPITOLUL III - ELEMENTE METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA CRIMINALISTIC A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL AFACERILOR Sectiunea I - Consideratii introductive Sectiunea a II-a - Scurta privire asupra modalitatilor curente de savarsire a infractiunilor in domeniul afacerilor 1. Modalitati specifice modurilor de operare in infractiuni din domeniul afacerilor 2. Modalitati de operare in fapte inrudite cu escrocheria Sectiunea a III-a - Cadrul metodologic general al investigatiei penale in domeniul afacerilor 1. Sublinieri privind specificul investigatiei penale 2. Directii metodologice generale ale investigatiei Sectiunea a IV-a - Particularitati in investigarea criminalistica a unor infractiuni financiar-bancare 1. Principalele aspecte ce se urmaresc cu ocazia investigatiei penale 2. Tipuri de sisteme bancare "subterane" intalnite in criminalitatea financiar-bancara 3. Impactul asupra evolutiei criminalitatii din acest domeniu 4. Stadiul actual al combaterii criminalitatii financiar-bancare CAPITOLUL IV - METODOLOGIA INVESTIGRII ACCIDENTELOR DE MUNC; CERCETAREA ACCIDENTELOR DE TRAFIC RUTIER Sectiunea I - Cadrul metodologic general al investigarii accidentelor de munca 1. Aspecte introductive 2. Aspecte juridice 3. Reglementari privind metodologia investigarii accidentelor de munca 4. Principalele aspecte, obiect al probatiunii, care trebuie clarificate prin investigarea accidentelor de munca 5. Cercetarea la fata locului a accidentelor de munca 6. Efectuarea altor acte de urmarire penala Sectiunea a II-a - Particularitati metodologice privind investigarea accidentelor de munca sau avariilor din domeniul minier, petrochimic si al constructiilor 1. Particularitati metodologice privind investigarea accidentelor de munca din domeniul minier 2. Particularitati metodologice ale investigatiilor accidentelor de munca sau avariilor din domeniul petrochimic 3. Particularitati metodologice privind investigarea accidentelor de munca din domeniul constructiilor Sectiunea a III-a - Particularitati metodologice privind investigarea accidentelor de trafic rutier 1. Notiuni generale 2. Particularitati privind cercetarea la fata locului a accidentelor de trafic rutier 3. Efectuarea altor acte de urmarire penala CAPITOLUL V - PARTICULARITTI METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA CRIMINALISTIC A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL TRAFICULUI DE STUPEFIANTE Sectiunea I - Consideratii introductive

1. Sublinieri generale si privire istorica 2. Principalele categorii de substante stupefiante si clasificarea acestora 3. Referiri la reglementarea juridica Sectiunea a II-a - Moduri si sisteme de operare folosite de traficantii de droguri 1. Modalitati de ascundere 2. Modalitati de ascundere in trafic a stupefiantelor 3. Moduri de operare frecvente ale traficantilor de droguri Sectiunea a III-a elemente metodologice aplicate in investigarea traficului de stupefiante 1. Modalitati de depistare a traficantilor 2. Metodologia investigarii propriu-zise a traficului de stupefiante CAPITOLUL VI - ELEMENTE METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA CRIMINALISTIC A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL CRIMINALITTII ORGANIZATE Sectiunea I - consideratii introductive 1. Precizari de ordin terminologic 2. Aspecte privind actualul cadru normativ care reglementeaza activitatile din domeniul combaterii criminalitatii organizate Sectiunea a II-a scurta privire asupra structurilor si modalitatilor curente de savarsire a infractiunilor in domeniul criminalitatii organizate 1. Tipuri si structuri de organizatii criminale 2. Modalitati de savarsire a infractiunilor din domeniul criminalitatii organizate Sectiunea a III-a - Cadrul metodologic general al investigatiei penale in domeniul criminalitatii organizate 1. Etapele si modalitatile de actiune 2. Organizarea flagrantului Sectiunea a IV-a - Particularitati in investigarea criminalistica a unor infractiuni circumscrise crimei organizate, cu incidenta in domeniul financiar-bancar 1. Principalele aspecte ce se urmaresc cu ocazia investigatiei penale 2. Privire asupra stadiului actual al combaterii criminalitatii organizate in Romania CAPITOLUL VII - UNELE ELEMENTE METODOLOGICE DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE Sectiunea I 1. Consideratii preliminare 2. Privire asupra reglementarii infractiunilor de coruptie in sistemul european 3. Privire asupra reglementarilor nationale 4. Cooperarea internationala in combaterea coruptiei Sectiunea a II-a - Criterii generale de investigare criminalistica a coruptiei 1. Cadrul general 2. Problemele pe care trebuie sa le clarifice investigatia penala Sectiunea a III-a - Constatarea infractiunii flagrante 1. Pregatirile in vederea constatarii infractiunii flagrante 2. Realizarea propriu-zisa a actiunii de constatare a infractiunii flagrante Sectiunea a IV-a - Tactica efectuarii altor acte de urmarire penala 1. Particularitati in ascultarea invinuitului (inculpatului) 2. Audierea partii vatamate sau a denuntatorului 3. Efectuarea de confruntari 4. Efectuarea de perchezitii si de ridicari de inscrisuri si de obiecte

5. Particularitati privind efectuarea "perchezitiei" computerelor 6. Dispunerea de expertize judiciare si constatari tehnico-stiintifice CAPITOLUL VIII - ELEMENTE METODOLOGICE DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL CRIMINALITTII INFORMATICE Sectiunea I - Codul general al reglementarii penale nationale si internationale 1. Consideratii preliminare 2. Privirea asupra reglementarilor vizand infractiunile informatice in sistemul juridic romanesc. 3. Privire asupra unor reglementari internationale vizand criminalitatea din cyber-spatiu. Sectiunea a II-a - Modalitati de savarsire a infractiunilor cibernetice 1. Aspecte introductive 2. Moduri de actiune in atacurile informatice 3. Consideratii privind unele categorii de infractiuni cibernetice 4. Scurte consideratii privind autorul infractiunilor informatice Sectiunea a III-a - Investigarea criminalistica propriu-zisa a infractiunilor informatice 1. Principalele probleme de clarificat in investigarea infractiunilor informatice 2. Mijloace materiale de proba 3. Efectuarea unor acte de urmarire penala 4. Particularitati privind cercetarea la fata locului a infractiunilor informatice BIBLIOGRAFIE SELECTIV