Sunteți pe pagina 1din 24

Campania MARTIE 2013

Cele mai bune cri la cele mai bune preuri

9 18 27
lei lei

lei

Hera a ast [

ita Afrod

ne a

o [ la eapt f ba acem

cafe

a!

gaje

le!

n ~n lu to torim

[nu a, pl

im e

sii xcur

i ne

S[rb

ate m

le, c mici

itim

e be espr

belu

rsu i i u

le\i!

Dac ai un vis, acesta se va `ndeplini! Dac nu ai unul, te vom ajuta s `l descoperi!

APARI}II 2012

39,99

27 lei
ADLE GERAS

TAINA PICTORULUI
O familie extins\ se reune[te pentru a s\rb\tori `mplinirea a 75 de ani de via]\ de c\tre formidabila mater familias, Leonora. Ea este fiica celebrului pictor eduardian Ethan Walsh, ale c\rui picturi sunt p\strate la vila familiei, Willow Court `n Wiltshire.
Romance. | 480 pp. | Format bibliotec | 12,5 x 20 cm

NICHOLAS SPARKS

MIRACOLUL

Jeremy Marsh, ziarist la Scientific American, nu crede dect `n ceea ce vede cu propriii ochi [i urm\re[te cu obstina]ie s\ clarifice `ntmpl\rile supranaturale, stranii [i neobi[nuite. Atunci cnd aude c\ `n cimitirul or\[elului Boone Creek ni[te apari]ii fantomatice `i uluiesc pe locuitori, Jeremy e pu]in cam sceptic.

Colec\ia Pentru tine | 384 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

29,99
2

18 lei

21,99

9 lei
RAFAEL CHIRBES

24,99

9 lei
JOSEP PLA

22,99

9 lei
ROMAIN GARY

~MPU{C|TURILE VN|TORULUI

NOAPTE DE PRIM|VAR|
Cel mai important bancher din Fontclara reune[te personalit\]ile de vaz\ ale ora[ului pentru a s\rb\tori ie[irea `n lume a fiicei sale. ~n interiorul casei, petrecerea devine cadrul de manifestare a tensiunilor care domin\ aceast\ mic\ societate.
Clasici contemporani | 320 pp. | Format buzunar 10,7 x 17,8 cm

R|D|CINILE CERULUI
Morel, un anarhist `ndr\gostit de natur\ [i de spe]a uman\, ap\r\ cu arma `n mn\ elefan]ii din jungl\, elefan]i care, `n viziunea lui, `ntruchipeaz\ un simbol. Mult\ vreme, pentru omul alb, elefantul nu `nsemna dect filde[.
Clasici contemporani | 512pp. | Format buzunar 10,7 x 17,8 cm

Bntuit de amintiri `n casa lui enorm\ din Madrid, `n care nu a dorit s\ tr\iasc\ niciodat\, b\trnul Carlos `ncearc\ s\ `[i reg\seasc\ trecutul din fragmente de amintiri, `ntr-un prezent care `l apas\.
Clasici contemporani | 128pp. | Format buzunar 10,7 x 17,8 cm

19,99

9 lei
JUAN MANUAL DE PRADA

22,99

19,99

9 lei
JULIAN BARNES

9 lei
MARGUERITE DURAS

P|S|RICI

PRIVIND ~N SOARE
Cred cu toat\ t\ria c\ scopul meu NU este s\-l [ochez [i cu att mai pu]in s\-l aduc pe cititor la disperare. Eu am o rela]ie foarte strns\ [i plin\ de iubire cu presupusul meu cititor.
Clasici contemporani | 256pp. | Format buzunar 10,7 x 17,8 cm

INDIA SONG

Primind reac]ii dintre cele mai diverse, aceast\ carte este un omagiu adus femeii [i literaturii. S\rb\torim episodic trupul femeii, ajungnd la o divinizare obsesiv\ a acestuia.
Clasici contemporani | 160 pp. | Format buzunar 10,7 x 17,8 cm

Cntec suav [i trist, poveste de dragoste tr\it\ `n India anilor 1930, `ntr-un ora[ de pe malurile Gangelui. Doar dou\ zile din aceast\ poveste sunt evocate aici, `ncremenite `n punctul culminant al pasiunii.
Clasici contemporani | 128 pp. | Format buzunar 10,7 x 17,8 cm

49,99

27 lei
OPERE ALESE

49,99

27 lei
SPERAN}A

45

27 lei

COLUM MCCANN

GOANA NEBUN| A LUMII


Pe 7 August 1974, echilibristul francez Phelippe Petit a traversat ilegal, mergnd pe srm\, spa]iul dintre cele dou\ turnuri ale World Trade Center din New York.
Literatur contemporan | 576 pp. | Format cartonat 12,5 x 20 cm

JOHANN WOLFGANG GOETHE


Volumul con]ine note [i bibliografie de George Gu]u, Carmen Iliescu, Gheorghe Nicolaescu, Sorin Toma [i Mihaela Zaharia.

ANDR MALRAUX
Cartea lui Malraux reflect\ perfect haosul, promiscuitatea [i atrocit\]ile R\zboiului Civil din Spania, dar exprim\ `n acela[i timp [i con[tiin]a, semnifica]ia, mi[carea subteran\, legate `n general de r\zboi.
Literatur contemporan | 416 pp. Format cartonat 12,5 x 20

Literatur contemporan | 480 pp. Format cartonat 12,5 x 20 cm

45

27 lei
WILLIAM FAULKNER

ORA{UL

Acum `mi dau seama pentru prima oar\ ce dar minunat mi-a fost h\r\zit: lipsit de educa]ie `n sens formal, f\r\ a fi nici m\car un om cultivat, dar\mite un literat, am reu[it totu[i s\ fac lucrurile pe care le-am f\cut. Afirm\ autorul.
Literatur contemporan | 448 pp. Format cartonat 12,5 x 20

39,99

18 lei
MANUEL DE LOPE

39,99

FRUMOASA DIN CEA}|


Manuel de Lope este un nume fundamental al romanului spaniol de la acest sfr[it de secol. EL PAIS Doream s\ termin Frumoasa din cea]\ ca s\ m\ las prad\ pl\cerii suverane de a o relua iar [i iar. MARUJA TORRES
Literatur contemporan | 352 pp. Format cartonat 12,5 x 20

18 lei
39,99

FRANZ KAFKA

CORESPONDEN}|
Cele 377 de scrisori trimise `ntre anii 1900-1912, dintre care 15 sunt publicate pentru prima oar\ `n acest volum, reflect\ cea mai intens\ [i memorabil\ perioad\ din via]a lui Kafka.
Literatur contemporan | 384 pp. Format cartonat 12,5 x 20

18 lei

MARCEL PROUST

ESEURI

Pu]ini sunt aceia care [tiu c\ eseurile lui Proust constituie un punct de plecare `ntru descifrarea ciclului ~n c\utarea timpului pierdut.
Literatur contemporan | 352 pp. Format cartonat 12,5 x 20

SUFLETE ZBUCIUMATE
Unicul roman al lui Stefan Zweig abordeaz\ subiectul dublei milostenii: cea autentic\, ferm hot\rt\, r\bd\toare [i tolerant\, decis\ s\ suporte orice, [i cea pl\smuit\ care nu reprezint\ dect ner\bdarea inimii de a se elibera ct mai repede de cople[itorul sentiment penibil de compasiune provocat de nenorocirea altcuiva.
Literatur contemporan | 416 pp. Format cartonat 12,5 x 20

STEFAN ZWEIG

45

27 lei

WITOLD GOMROWICZ

TEATRU

Talentul dramaturgic al lui Gombrowicz a dat na[tere unor piese de teatru care se dovedesc foarte actuale la o lectur\ recent\, oferind regizorilor talenta]i neistovite posibilit\]i de a-[i manifesta personalitatea.

39,99

Literatur contemporan | 512 pp. Format cartonat 12,5 x 20

18 lei
ANDR GIDE

AMINTIRI DE LA CURTEA CU JURI

Modernitatea lui Gide se v\de[te `nc\ o dat\ cu o asemenea pregnan]\ `nct e[ti tentat s\ te `ntrebi: cnd `l vom ajunge din urm\? 34,99
Literatur contemporan | 160 pp. Format cartonat 12,5 x 20

18 lei

JOHN STEINBECK

CARTIERUL TORTILLA
Pe m\sur\ ce consemneaz\ iubiri succesive, uimitoare `nc\ier\ri, be]ii bahice, Steinbeck ]ese o poveste la fel de emo]ionant\ [i de memorabil\ ca faimoasele legende ale Mesei Rotunde, care l-au inspirat.
Literatur contemporan | 224 pp. Format cartonat 12,5 x 20

34,99

18 lei

HERMANN HESSE

KNULP / DEMIAN

Autorul spune c\ oameni precum Knulp nu sunt, ce-i drept, folositori; `n schimb, sunt mult mai pu]in d\un\tori dect majoritatea celor folositori. Atunci cnd un astfel de Knulp, `nzestrat cu suflet [i talent, nu-[i afl\ locul `n lume, lumea e [i ea la fel de vinovat\ ca `nsu[i Knulp. 34,99
6
Literatur contemporan | 288 pp. Format cartonat 12,5 x 20

18 lei

59,99

27 lei
KATHLEEN MCGOWAN

54,99 DINU C. GIURESCU

27 lei
FALSIFICATORII FIICA AFRODITEI
Dinu C. Giurescu demonstreaz\ c\ a[a-zisele alegeri de acum 61 de ani au deschis calea pentru distrugerea societ\]ii tradi]ionale romne[ti.
Roman istoric | 384 pp. | Format cartonat 15,3 x 23,2

54,99 PHILIPP VANDENBERG

27 lei
Hetaira Daphne era frumoas\ ca Afrodita [i `n]eleapt\ precum Pallas Atena. Cei mai boga]i [i mai viteji b\rba]i ai Greciei o curtau, oferindu-i tot ce [i-ar fi putut dori.
Roman istoric | 448 pp. | Format cartonat 15,3 x 23,2

CEA A{TEPTAT|

Cu 2000 de ani `n urm\, Maria Magdalena a ascuns cteva manuscrise la poalele Pirineilor francezi: o evanghelie care prezenta propria versiune asupra evenimentelor [i asupra personajelor men]ionate `n Noul Testament. O carte care te pune pe gnduri.
Roman istoric | 416 pp. | Format cartonat 15,3 x 23,2

NOU

NOU

49,99

27 lei
34,99

18 lei
LIVIU MAIOR

LYNN PICKNETT, CLIVE PRINCE [i STEPHEN PRIOR

39,99

CAZUL RUDOLF HESS

ALEXANDRU VAIDA VOEVOD


Personalitatea lui Alexandru Vaida Voevod merit\ o monografie bine documentat\, care s\ cumuleze cercet\rile, s\ valorifice un material documentar amplu. Precum acesta.
Roman istoric | 192 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

Considerat\ mult\ vreme a fi doar `ncercarea unui nebun de a lua contact cu o fac]iune britanic\ pacifist\ inexistent\, cartea dezv\luie faptul c\ misiunea de pace a lui Hess a fost, de fapt, unul dintre cele mai importante evenimente ale secolului XX.
Roman istoric | 704 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

27 lei
ANNA MARIA SIGMUND

DICTATOR, DEMON, DEMAGOG

Cum de nu a `mpiedicat nimeni ascensiunea la putere a lui Hitler? Se poate ca laudele care i se aduceau [i ova]iile poporului de rnd s\ nu fi fost exagerate?
Roman istoric | 288 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

27,99

9 lei
CHRISTIAN JACQ

34,99 27,99

18 lei
ALEX MIHAI STOENESCU

FEMEIA ~N}ELEAPT|
De la moartea lui Ramses cel Mare, asupra artizanilor din Loca[ul Adev\rului se abat vremuri grele. Cine poate [ti dac\ noul faraon va dori s\ continue opera tat\lui s\u [i s\ asigure protec]ie cet\]ii secrete?
Roman istoric | 448 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

9 lei
HARLEQUIN

BERNARD CORNWELL
Totul se `ntmpl\ pe vremea cnd englezii traversau Canalul Mnecii pentru a se lupta cu francezii. Armata era condus\ de rege, de marii conduc\tori [i de cavaleri, dar arca[ii, oamenii de rnd, erau de fapt arma secret\ a Angliei.
Roman istoric | 448 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

CELE TREI DCTATURI

Cine a preg\tit [i a instigat r\scoala din 1888? De ce s-a implicat Rusia `n via]a partidelor politice din Romnia? Cine a organizat rscoala din 1907 [i cu ce scop? Au murit `ntr-adevr 11 000 de ]\rani `n 1907? Iat\ cteva `ntreb\ri la care Alex Mihai Stoenescu va r\spunde `n acest volum, f\r\ patim\, dar cu efortul permanent al obiectivit\]ii analitice.
Roman istoric | 480 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

NOU

45 ROXANA VALEA

27 lei
PRIN PRAF {I VISE
Lumea este a celor care viseaz\. La un moment de r\scruce `n via]a sa, Roxana hot\r\[te s\ fac\ un safari de zece zile `n Africa unde `ntlne[te un ghid care vorbe[te despre curajul de a deveni cine e[ti.
8
Biografie/Memorii | 448 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

59,99 TOM REISS

27 lei
ORIENTALISTUL
Aceasta este biografia lui Lev Nussimbaum, un scriitor n\scut `ntr-o familie `nst\rit\ din Baku `n perioada boomului petrolier de la `nceputul secolului trecut.
Biografie/Memorii | 512 pp. | Format cartonat 15,3 x 23,2

25,99 AHER AROP BOL

18 lei
B|IATUL PIERDUT
O poveste extraordinar\ despre durere, disperare [i, mai ales, supravie]uire `n ciuda condi]iilor potrivnice. DRUM MAGAZINE
Biografie/Memorii | 192 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

49,99 JODI PICOULT

27 lei
O VIA}| DE REZERV|
Anna este s\n\toas\, `ns\ tr\ie[te via]a unui om bolnav. Pn\ la vrsta de 13 ani, a suferit numeroase opera]ii, transfuzii [i injec]ii astfel `nct sora ei, Kate, s\ poat\ lupta cu leucemia care `i m\cina corpul `nc\ din copil\rie.
Dram | 448 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

39,99 GLORIA GOLDREICH

18 lei
CIN| CU ANNA KARENINA
{ase femei se reunesc `ntr-un grup de lectur\, `mp\rt\[ind aceea[i pasiune pentru literatur\. De[i nu sunt prietene, fiecare nutre[te o profund\ `n]elegere pentru celelalte. Sau cel pu]in a[a cred ele.
Colecia Pentru tine | 352 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

39,99 HEATHER SKYLER

18 lei
VRSTA PERFECT|
La doar 15, Helen este angajat\ la piscina hotelului Dunes din Las Vegas pe post de salvamar. Trebuie s\ salveze vie]i, `ns\ propria via]\ o surprinde nepreg\tit\ cnd b\rba]ii, mai tineri sau mai b\trni, `ncep s\-i acorde aten]ie.
Colecia Pentru tine | 320 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

24,99

39,99

9 lei
BELINDA RODIK

18 lei
MIREILLE GUILIANO

27,99

9 lei

BENVENUTO CELLINI
La 16 ani, Benvenuto Cellini trebuia s\ devin\ muzician. ~ntr-o noapte se gr\be[te s\-[i ajute fratele mai tn\r `ntr-un duel [i aproape c\-[i ucide adversarul. ~n aceea[i noapte fuge din Floren]a.
Dram | 384 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

FRAN}UZOAICELE NU SE ~NGRA{|

PRIMA VICTIM|

BEN ELTON

Fran]uzoaicele nu se `ngra[\, dar Romanul lui Elton este o dram\ istoric\ `n care sunt explorate savureaz\ pinea [i produsele de cteva `ntreb\ri fundamentale. patiserie, vinul [i mesele obi[nuite cu trei feluri. Hai s\ de- Ce este, de fapt, crima [i ce mai `nseamn\ justi]ia `n fa]a unor scoperim [i noi la vie en rose inimaginabile m\celuri zilnice? mncnd numai bun\t\]i!
Self-help | 256 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

Dram | 480 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

36,99 ANTHONY CAPELLA

18 lei
OFI}ERUL ST|RII CIVILE
Livia Pertini este renumit\ pentru mnc\rurile ei de la birtul local [i proasp\t c\s\torit\ cnd atrocit\]ile celui de-al Doilea R\zboi Mondial `i distrug singurul c\min pe care l-a avut vreodat\. Nici un r\zboi nu e iert\tor.
Colecia Pentru tine | 448 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

34,99

18 lei
ROSAMUNDE PILCHER

33,99 PIERRE ASSOULINE

18 lei
PORTRETUL
Dac\ o celebr\ oper\ de art\ ar putea vorbi, oare ce ne-ar spune? De[i e greu de imaginat, a avut momentele ei de fericire, dar [i de triste]e, clipe de exaltare [i nesfr[ite nop]i de tragedie.
Dram | 192 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

C|UT|TORII DE SCOICI

La vrsta de 64 de ani, Penelope Keeling, are `n urma ei o via]\ bogat\ [i agitat\: o copil\rie petrecut\ `n lumea boem\ din Londra, o c\s\torie nefericit\ `n timpul r\zboiului [i o unic\ dragoste adev\rat\, curmat\ de moartea b\rbatului iubit.
Saga | 736 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

NOU

PROVENCE PENTRU TOTDEAUNA


Vei citi aceast\ carte ca [i cum ai degusta un vin bun: zmbind [i cu senza]ia c\ lucrurile minunate din via]a ta nu trebuie musai s\ aib\ sfr[it.

PETER MAYLE

Cltorii | 192 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

EUGEN OVIDIU CHIROVICI

24,99

LA BROASCA LE{INAT|

18 lei
24,99

Construite dup\ modelul antieroilor, personajele trec prin aventuri fabuloase, `ntr-un spa]iu care devine mitic [i transcende geografia micului ora[ ardelenesc, F\g\ra[ul.
Umor | 256 pp. | Format cartonat 12,5 x 20

9 lei

39,99

18 lei

LUPTND CU IMPOSIBILUL

MIKE HORN

Aventurierul Mike Horn [tie foarte bine ct de `ngust este hotarul dintre via]\ [i moarte, a[a c\ nu las\ nimic `n voia hazardului [i profit\ de toate provoc\rile pe care i le ofer\ via]a.
10
Biografie/Memorii | 384 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

CELE ZECE PORUNCI ALE SECOLULUI AL XXI-LEA


Fernando Savater propune o relectur\ neortodox\ a celor zece porunci, din perspectiva modului `n care sunt privite `n secolul al XXI-lea oprindu-se asupra fiec\rei porunci `n parte, dintr-o perspectiv\ dialogic\ [i pe alocuri polemic\.
Eseistic | 192 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

FERNANDO SAVATER

24,99

9 lei
BERNARD KNIGHT

19,99

CADAVRUL ME{TERULUI F|URAR


Cnd coronerul John este chemat `n mla[tinile `ntunecate din Devonshire pentru a investiga moartea unui miner, nu are nici o idee ct de dificil\ se va dovedi investiga]ia.
Mister medieval | ??? pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

9 lei
NOU

PIERRE ANDR TAGUIEFF


Iluminatii din Bavaria au fost imaginea amenin]\toare a subversiunii, a haosului revolu]ionar [i a dictaturii criminale. Fondatorul Ordinului Iluminatilor a fost socotit urma[ul lui Satana.

ILUMINA}II

NOU

Engme / Mistere | 540 pp. | Format buzunar| 10,7 x 17,8 cm

16,90

ORESTE TEODORESCU

9 lei

CODUL LUI ORESTE

39,99

Respir\m acela[i aer, folosim aceea[i ap\ [i acela[i p\mnt, ne `nc\lzim cu acela[i sacru foc; de aceea trebuie s\ tr\im `n pace, armonie [i iubire ca fii ai aceluia[i popor numit Umanitate! Ne spune Oreste.
Enigme / Mistere | 320 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

18 lei

MEMORIA VEGETAL|
Un volum elegant [i rafinat, `n care Eco face un elogiu al c\r]ilor n\scute `naintea tiparului sub forma sulurilor de hrtie [i a c\ror etimologie trimite la scoar]a de copac. 37,99
Eseistic | 224 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

UMBERTO ECO

18 lei
11

STEVE BERRY

TR|DARE LA VENE}IA
Din cenu[a fostei URSS, o nou\ na]iune a prins puteri - fostele republici sovietice s-au unit `n Federa]ia Central-Asiatic\. La crma ei se afl\ ministrul suprem Irina Zovastina, un despot viclean. Care-[i are propriile legi.

59,99

Thriller | 640 pp. | Format cartonat | 15,3 x 23,2 cm

27 lei

22,99

9 lei
MUSSO GUILLAUME

24,99

9 lei
SUE GRAFTON

27,99

SALVEAZ|-M|

C DE LA CADAVRU
Bobby Callahan are o poveste greu de crezut: un necunoscut l-a f\cut s\ se pr\bu[easc\ cu ma[ina `ntr-o rp\ adnc\ pe un drum pustiu, l\sndu-l mutilat pe via]\ [i cu memoria doar par]ial recuperat\.

9 lei

Nimic nu anun]\ `ntlnirea dintre Juliette [i Sam. Cu att mai pu]in faptul c\ urmau s\ se `ndr\gosteasc\ nebune[te. Dar fiecare `i ascunde adev\rul celuilalt.

KARIN SLAUGHTER
Smb\t\ seara, ringul de patinaj cu role este locul tradi]ional unde au loc `ntlnirile din or\[elul Heartsdale. Dar `n acea smb\t\, pe ring are loc o `nc\ierare `ntre adolescen]i. E `nceputul unei tragedii.

POST-MORTEM

Thriller | 288 pp. | Thriller | 288 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

39,99

Thriller | 416 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

18 lei
GUIDO MINA DI SOSPIRO

CARTEA INTERZIS|

Cartea `nf\]i[eaz\ povestea descifr\rii unor secrete din perioada Rena[terii italiene: dispute de ordin politic, conflicte religioase, ocultism, ritualuri magice [i sexuale, motiva]iile [i consecin]ele lor.
12
Thriller | 384 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

45

27 lei
TR|IE{TE NOAPTEA
~n Fort Wyvern, o baz\ miliatr\ abandonat\, experimentele genetice sc\pate de sub control au transformat maimu]e, coio]i, cini [i pisici `n creaturi inteligente. Dar unii dintre locuitori au devenit creaturi subumane.
Thriller | 448 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

DEAN KOONTZ

39,99

DEAN KOONTZ

18 lei

ODD PE VECIE

Un prieten din copil\rie al lui Odd a disp\rut [i cele mai cumplite temeri `ncep s\ apar\. ~ns\ cnd Odd `[i pune la contribu]ie talentele sale remarcabile pentru a-l descoperi, ceea ce g\se[te este ceva mai sinistru dect un cadavru.
Thriller | 384 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

SCOTT SMITH

RUINELE

29,99

Urm\rim povestea unor americani 28,99 proasp\t ie[i]i de pe b\ncile facult\]ii, care vor s\ petreac\ o vacan]\ pl\cut\ [i lei relaxant\ pe plajele Mexicului. Dar nu se vor putea relaxa foarte mult.

9 lei
THOMAS HARRIS

Thriller | 352 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

HANNIBAL

Atunci cnd vulpea aude un iepure ]ipnd vine `n fug\. Dar nu ca s\ ajute.
Thriller | 512 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

AURUL CUCIA}ILOR
~ncepnd cu Imperiul Roman, civiliza]ia viking\ [i maya [i pn\ la ultimele zile de agonie ale co[marului nazist, marile civiliza]ii [i puteri [i-au dorit cu ardoare s\ g\seasc\ menora, sfe[nicul sacru cu [apte bra]e din aur. 39,99
Fantasy | 384 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

DAVID GIBBINS

18 lei

13

NOU

42,99

27 lei
ROBERT JORDAN

22,99

9 lei
24,99

UMBRA SE ~NTINDE
Rand al'Thor, Dragonul Ren\scut, a pus st\pnire pe legendara Sabie numit\ Callandor. Cu ajutorul ei, l-a ucis pe cel care-[i spunea Ba'alzamon. Profe]iile `ncep s\ se `mplineasc\.
Aventuri / Fantasy | 1176 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

DIANA WYNNE JONES

9 lei
TERRY PRATCHETT

CELE NOU| VIE}I ALE LUI CHRISTOHER CHANT


~n ]inutul Ingary, vr\jile, mantiile care te fac invizibil [i cizmele de [apte leghe sunt lucruri ct se poate de obi[nuite. Cu vr\jitoarea din Waste este `ns\ alt\ poveste.
Aventuri / Fantasy | 384 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

ZEI M|RUN}I

Timpul e ca un drog. Nu e niciodat\ suficient.

Aventuri / Fantasy | 352 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

19,99

9 lei
ANN BRASHARES

19,99 19,99

A DOUA VAR| A PANTALONILOR C|L|TORI SABINA COLLOREDO AFRODITA O pereche de blugi magici
transform\ adolescen]a eroinelor noastre `ntr-un labirint de aventur\: peripe]ii, drame, iubirile din vara trecut\ [i `ntlniri nea[teptate le pun sufletul [i mintea la grea `ncercare.
14
Aventuri / Fantasy | 416 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

9 lei

9 lei
SABINA COLLOREDO

HERA

P\mntul e sf[iat de r\zboaie nesfr[ite, iar z\ng\nitul armelor ajunge pn\ `n Olimp. Hera [i Zeus, zeii supremi, nu au `ndoieli: pentru a pune cap\t nebuniei, e nevoie de o nou\ divinitate.
Aventuri / Fantasy | 128 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

Corp statuar, ochi verzi misterio[i, p\r negru ca o noapte f\r\ lun\. Dar Hera nu e numai foarte frumoas\, e [i mndr\, orgolioas\, istea]\. Pentru Zeus, regele zeilor, este dragoste la prima vedere.
Aventuri / Fantasy | 128 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

44,99

27 lei

COPIII LUI HURIN


Cartea prezint\ lumea dinaintea Fra]iei Inelului, pe un t\rm mult mai `ndep\rtat care va fi `nghi]it de ape `ntr-un cataclism ce va pune cap\t Primei Ere a P\mntului de Mijloc.
Fantasy | 288 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

J.R.R. TOLKIEN

TUI T. SUTHERLAND

AVATAR

Str\zile sunt pustii [i `ntunecate. Majoritatea stlpilor de iluminat sunt strica]i, becurile lipsesc sau sunt sparte. Toate cl\dirile sunt t\cute [i cufundate `n `ntuneric. Vntul [uier\ prin ferestrele sparte.
Fantasy | 352 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

39,99

32,99

18 lei
MAUREEN JOHNSON

18 lei

FATA {I MAREA

Aceasta este vara pe care Clio a a[teptat-o toat\ via]a ei. {coala s-a terminat. Are o slujb\ grozav\ [i tocmai l-a cunoscut pe b\iatul visurilor ei. Era [i timpul s\ i se `ntmple [i ei lucruri normale. Sau dimpotriv\.
Fantasy | 384 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

29,99

18 lei
ALICE HOFFMAN

AQUAMARINE

Pe fundul unei piscine murdare din clubul Capri, se afl\ o frumoas\ creatur\ cu limba ascu]it\ [i inima frnt\: o siren\ cu numele de Aquamarine, care [i-a p\r\sit surorile ca s\ caute iubirea pe uscat.
Fantasy | 128 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

15

MOONY WITCHER

NINA {I BLESTEMUL {ARPELUI CU PENE


Dup\ attea aventuri extraordinare, dup\ ce a izbutit s\ desferece dou\ taine, Nina, feti]a Celei de a {asea 39,99 Luni, a devenit o tn\r\ alchimist\ iscusit\.

39,99

Aventuri / Fantasy | 384 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

18 lei

18 lei
34,99

PETER PAN ~N HAIN| STACOJIE

GERALDINE MCCAUGHREAN

18 lei

T\rmul de nic\ieri este bolnav. Visuri ciudat de reale despre sirene [i pira]i, r\zboaie [i crocodili se scurg spre lumea real\. Pentru Wendy [i b\ie]ii pierdu]i este un semn clar: Peter Pan are nevoie de ajutorul lor.

LUC BESSON

ARTUR {I CETATEA INTERZIS|

Aventuri / Fantasy | 288 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

Artur, Selena [i Mo] `[i continu\ c\l\toria prin cele [apte ]inuturi. Trebuie s\-l g\seasc\ pe bunicul Archi, dar M. Blestematul va face tot ce-i st\ `n putin]\ pentru a-i `mpiedica pe cei trei s\-[i ating\ scopul. 34,99
Aventuri / Fantasy | 192 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

MISTERIOASA DISPARI}IE A KATHARINEI LINDEN


Pia Kolvenbach, o feti]\ inteligent\ de 10 ani, locuie[te `mpreun\ cu familia `ntr-un or\[el lini[tit din Germania. Via]a ei ia o `ntors\tur\ nefericit\ atunci cnd bunica sa `[i d\ foc din gre[eal\ [i moare.

HELEN GRANT

18 lei

34,99

18 lei

Aventuri / Fantasy | 448 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

IAN BECK

NOU

POVESTEA SECRET| A LUI TOM INIM| CURAT|


Tom Inim\-Curat\ `[i dore[te foarte tare s\ devin\ erou, la fel ca cei [ase fra]i mai mari ai s\i. Ace[tia sunt curajo[i [i `ndr\zne]i, frumo[i [i puternici. Dar Tom este foarte `ngrijorat c\ el nu ar fi la fel de curajos ca [i fra]ii s\i.
Aventuri / Fantasy | 224 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

25,99

18 lei

DRAGONSDALE }INUTUL DRAGONILOR


Cara lucreaz\ `n fiecare zi cu dragoni, le cur\]\ grajdurile, le `ngrije[te harna[amentele [i are grij\ de pui. Dar tat\l ei i-a interzis singurul lucru pe care [i-l dore[te cel mai mult [i mai mult.
16

SALAMANDA DRAKE

Aventuri / Fantasy | 448 pp. | Format cartonat | 12,5 x 20 cm

NOU

IAN WHITELAW

OAMENI CARE AU F|CUT ISTORIE


Exist\ factori sociali, politici [i economici care nu pot fi controla]i, dar omul poate conferi evenimentelor un anumit caracter [i o anumit\ direc]ie. Cei care fac acest lucru pot deveni adev\rate simboluri pentru o cauz\ sau o idee.
Istorie | 256 pp.

51,9

27 lei

54,99

40 lei
59,99

40 lei CELE MAI FASCINANTE PERSONAJE DIN BIBLIE


Descoper\ drame mai captivante dect orice oper\ de fic]iune: povesti despre sacrificiu de sine [i furie crud\; povesti despre d\ruire [i png\rire; povesti despre ridicarea [i c\derea unor regi sau popoare.
Religie | 192 pp.

R.P. NETELHORST

GHIDUL MAMEI GRIJULII


Nu e nimic mai frumos pe lumea asta dect sentimental de a fi mam\. Bebelu[ul t\u este `ngera[ul pe care l-ai a[teptat dintotdeauna. Odat\ cu venirea lui, toate se schimb\ `n via]a unei femei. ~n [i mai bine.

LAROUSSE

Sntate | 192 pp.

NOU

FLAME TREE

RE}ETE F|R| GR|SIMI


Scris\ de o echip\ de exper]i culinari, culegerea de fa]\ ofer\ o serie de re]ete u[or de urm\rit [i de preparat permi]nd att exper]ilor `n ale buc\t\riei, ct [i `ncep\torilor s\ ob]in\ rezultate impresionante.
Practic | 48 pp.

32,99 LAROUSSE

18 lei
BUC|T|RIE U{OAR|
De la antreuri la deserturi, avem 60 de re]ete originale pentru a g\ti s\n\tos [i echilibrat, f\r\ exces de gr\simi sau de zaharuri.
Practic | 96 pp.

19,99

9 lei

RE}ETE PE GUSTUL FAMILIEI

TREE FLAME

Folosind ingrediente de baz\, aceast\ colec]ie de re]ete este ideal\ pentru p\rin]ii ocupa]i care caut\ s\ prepare feluri de 19,99 mncare echilibrate [i hr\nitoare totodat\.
Practic | 48 pp.

9 lei

17

BEATRICE MASINI

PANTOFIORII ROZ PRIETENI VECHI {I NOI


~n locul lui madame Olenska, plecat\ pentru cteva luni de la Academie, sose[te o profesoar\ nou\, Alicia Gimenez, iar lec]iile de dans cap\t\ o cu totul alt\ savoare pentru Zoe.

19,99

9 lei

Seria Pantofiorii roz | 144 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

19,99 BEATRICE MASINI

9 lei
PANTOFIORII ROZ {COALA DIN LONDRA

Zoe pleac\ `ntr-un stagiu de cincisprezece zile la [coala de dans a unui mare teatru din Londra. Este prima oar\ cnd pleac\ `n str\in\tate f\r\ p\rin]i [i f\r\ prieteni [i nici m\car Leda nu o `nso]e[te.

Seria Pantofiorii roz | 144 pp. | Format de buzunar | 10,7 x 17,8 cm

26,99

18 lei
POVE{TI DESPRE DEVORATORI DE C|R}I, FANTOME DIN POD {I ALTE PERSONAJE DE BASM
Autoarea `[i conduce publicul `ntr-o tainic\ lume de basm, din care fac parte un devorator [i povestitor de c\r]i, un monstru de frigider mnc\cios [i multe alte personaje stranii!
Poveti | 192 pp.

CORNELIA FUNKE

FANCY NANCY {I C|}ELU{UL FI}O{EL


Familia feti]ei Fancy Nancy decide s\ cumpere un c\]el. {i ea este ferm convins\ c\ va fi cea mai fi]o[ic\ feti]\ din lume! Eh, poate poate se-n[eal\!
Carte ilustrat` | 32 pp.

JANE OCONNOR

27,5

18 lei

19

22,5

9 lei

LUMEA MUSULMAN|: O RELIGIE, SOCIET|}I MUTLTIPLE


Aproximativ o cincime din locuitorii planetei, se declar\ adep]i ai islamului [i consider\ Coranul izvorul credin]ei lor [i al preceptelor fundamentale ale practicii religioase.
Enciclopedie | 128 pp.

LAROUSSE

22,5

9 lei

STATELE UNITE ALE AMERICII: O HIPERPUTERE?


S-a vorbit de o hiperputere cu att mai mult cu ct `n zece ani economia american\, inventivitatea sa tehnologic\, precum [i puterea sa militar\ a crescut mai repede ca `n alte p\r]i!
Enciclopedie | 128 pp.

LAROUSSE

149,9

100 lei
VERTIGO. LISTA INFINIT|
UMBERTO ECO

Aceast\ lucrare eviden]iaz\ capacitatea artelor figurative de a sugera enumer\ri nesfr[ite, chiar [i atunci cnd 119 reprezentarea pare strict limitat\ de lei rama tabloului.

54

Cultural | 408 pp.

Coordonator BRIAN M. FAGAN

CELE {APTEZECI DE MARI MISTERE ALE LUMII ANTICE


Folosind cele mai recente descoperiri ale [tiin]ei [i ale cercet\rii moderne, exper]i de prestigiu abordeaz\ cele mai captivante enigme ale istoriei.
Cultural | 304 pp.

ATLASUL UNIVERSULUI PENTRU COPII

***

Ni se explic\ unde este situat P\mntul `n spa]iu [i ni se prezint\ obiectele cere[ti din Sistemul Solar: cele opt planete, 143 de sateli]i naturali [i o mul]ime de 75,99 asteroizi [i comete.
20
Atlas | 128 pp.

40 lei

BUCLE AURII {I CEI TREI URSULE}I MOTANUL ~NC|L}AT


~ntr-un mod amuzant, copiii vor descoperi cuvinte noi [i se vor familiariza cu lectura, jucndu-se `n acela[i timp. Ab]ibildurile pot fi dezlipite [i refolosite `n a[a fel `nct erorile s\ fie corectate foarte u[or, iar jocul s\ poat\ fi jucat iar [i iar.
Poveti cu lipici | 10 pp.

VAN GOOL

14,99

9 lei

14,99

9 lei

CAPSA FERMOARUL
Dou\ c\rticele care `i `nva]\ pe cei mai mici dintre noi cum s\-[i `ncheie capsele sau s\ trag\ fermoarul. Dragi p\rin]i! E mai simplu a[a. {i pl\cut totodat\.
Carte de activiti | 10 pp.

***

11,5

9 lei

11,5

9 lei

23

ENCICLOPEDIA S|N|T|}II FEMININE


~n]elegem [i mai bine feminitatea, alung\m prejudec\]ile [i alegem sportul potrivit pentru fiecare dintre noi. G\sim echilibrul perfect dintre copii, cas\ [i serviciu. Povestim despre dorin]e ne`mplinite, sex [i parteneri.
Practic | 416 pp.

LAROUSSE

94,5

54 lei

Nume Reprezentant: ........................................................................... Mail Reprezentant: .............................................................................. Telefon: .................................................................................................... GRUPUL EDITORIAL RAO
Str. Turda nr. 117119, Bucure[ti, Romnia tel./fax: (021) 224 12 31; 031 2286 205 e-mail: office@raobooks.ro www.rao.ro; www.raobooks.com

Vrei s devii reprezentant RAO Direct? Trimite un CV la office@raobooks.ro raodirect@raobooks.ro sau sun la tel.: (021) 224 12 31; 031 2286 205

S-ar putea să vă placă și