Sunteți pe pagina 1din 5

TEMA : Conceptul de Management Educational Etimologia cuvantului management : Management echivaleaza cu a tine in mana, a stapani, a conduce.

Este un cuvant imprumutat din limba engleza, to manage =a administra, a conduce. In limba engleza, verbul to manage, cu substantivul derivat din el, management, initial a avut sensul de a struni caii, folosit ca expresie in stiinta militara, apoi preluat in economie si de acolo in toate domeniile, cu sensul de conducere rationala, eficienta, moderna. Definitie: Managementul poate fi definit ca stiinta arta si tehnica de a planifica, a conduce, a organiza si a controla elementele unui sistem, ale unui domeniu de activitate specific, in asa fel incat sa genereze profit. Managementul Educational : este o practica relativ recenta, aparuta in secolul al XX-lea in lume, inspirat din sfera economicului.-inceputurile pornind de la F.Taylor si H.Fayol, altii(teoreticieni) fiind de parere ca are radacinile inca in antichitate. Conceptul de Management Educational : poate fi privit ca o actiune, ce include un intreg ansamblu de norme, functii si metode de conducere orientate spre obtinerea succesului in Educatie. Definitie: Managementul Educational = arta, stiinta de a pregati resursele umane, de a forma personalitati, potrivit unor finalitati solicitate de societate si acceptate de individ.(N Stan, 2010) Se poate spune ca Managementul Educational,ca si concept este reprezentat printr-o metodologie de orientare globala astfel il regasim: -macrostructural - la nivelul sistemului de invatamant national(minister, inspectorate).

- intermediar la nivelul institutiei(managerul institutiei scolare, directorul scolii). - microstructural la nivelul clasei de elevi(profesorul). Abordari(functii) ale Managementului Educational: -conducere-coordonare-comunicare-indrumare-supervizare-decizieinovare

Conducere functia de conducere implica comunicarea sarcinilor catre subalterni si motivarea lor, astfel incat sa obtina un maxim de performante, pentru a atinge obiectivele propuse. Organizare - planificarea muncii si structurarea pentru finalitate, prin valorificarea resurselor pedagogice: umane(prof,elevi,parinti,etc);materiale(spatiu,timp,baza didactico-materiala);financiare(buget central,local);informationale(planuri,programe de invatamant,materiale curriculare). Manager / leadership Desi este de preferat ca managerul sa fie si un leadership, totusi fiecare dintre cuvinte defineste o alta calitate. Managerul este cel care asigura atingerea obiectivelor prin planificare si organizarea muncii catre finalitate, pe cand leadership este o persoana care are capacitatea de a determina oamenii sa actioneze.(Alois Ghergut,2007) Diferente de orientare,alegere director scoala: Canada,SUAmanager-specialist; Romania, Europa-manager-cadru didactic.

Comunicare realizarea obiectivelor unei organizatii depinde in mare masura de modul in care se face distribuirea informatiei si analizarea ei. In cadrul institutiei, comunicarea este de mai multe feluri si anume:

-comunicare interpersonala cand informatia este transmisa de la om la om-orala(atentie la modul cum sunt folosite cuvintele, rostite sau doar gandite, pot face atat bine cat si rau prin forta, putere lor de sugestie.Apoi explicatiile trebuie sa fie foarte clare cu intonatia adecvata pentru ca rezultatul obtinut sa fie cel scontat.); scrisa ; nonverbala(gestica, mimica, prezenta estetica). - comunicare organizationala cand informatia este transmisa la nivel de compartimente, departamente, servicii,etc.

Indrumare pornind de la intelesul cuvatului, a indruma este calitatea de a calauzi, dirija, orienta activitatea educativa( a invatamantului in sens larg si a cadrului didactic in sens restrans). Asadar, acest fapt implica pe langa transmiterea strict a cunostiintelor intr-un anumit domeniu sau obiect de studiu si rolul de consilier, orientator, formator al educabilului(elev, student) pentru devenirea lui, viitor om social. Supervizare pentru a avea un invatamant de calitate, cu personal pregatit la standarde performante de competenta profesionala si etica, care la randul lui sa poata controla si indruma, in Sistemul Educational sunt prevazute activitati de perfectionare a cadrelor didactice prin diverse programe de specialitate. Acestea pot fi cu caracter periodic - cursuri de specialitate, management pedagogic,instruiri,consfatuiri si cu caracter permanent- studiu individual,activitati educative, dezbateri tematice. Decizie se refera la alegerea unui mod operational de a rezolva o situatie, din mai multe variante existente. La nivel macro(sistem), se recomanda luarea deciziilor de grup, pe cand la un nivel(micro) de scoala, clasa se poate aplica si decizia(initiativa) personala. Un manager eficient, nu se implica doar el- implica , imparte luarea deciziilor, responsabilizand

absolut toti subalternii,in scopul eficientizarii procesului managerial si rezultatului.

Inovare Identificarea si implementarea unor programe, metode, abordari, cu scopul final un Sistem Educational(ca scena, teatru conform cu timpul , nevoile si asteptarile actorilor implicati: educatori si educabili. Orice profesor este si un creator de modele, de proiecte educationale, de profile, de metode si procedee, un inovator (N. Stan, Introducere in Managementul Educational, 2010.) Concluzii Facand o analiza la rece a situatiei existente desprindem:
-modul

empiric, amatorist, subiectiv, conservatorist ce se manifesta la diferite nivele ale sistemului educational, in stabilirea managementului educational -proiectarea procesului educational nu este in buna concordanta cu cerintele agentilor economici si ai posesorilor fortei de munca (elevii consiliati de familiile acestora). -tratarea cu superficialitate a celorlalte servicii secundare din cadrul procesului educational. -invatamantul particular nu a adus schimbari majore in acest domeniu (N.Stan,2010,p12). Bibliografie : D.Ungureanu, Fundamentele Pedagogiei.(suport de curs) Alois Ghergut, Managementul General si Strategic in Educatie, Ed.Polirom,2007. S.Cristea, Pedagogie Generala.Managementul Educatiei, Ed.Didactica si Pedagogica,1996 Nicolae Stan,2010,internet, Introducere in Managementul Educational,