Sunteți pe pagina 1din 27

Politici contabile privind rezultatul exercitiului

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Cand un Standard IFRS se aplica in mod specific unei tranzactii, altui eveniment sau conditii, politica sau politicile contabila (e) aplicate acelui element vor fi determinate prin aplicarea Standardului IFRS si luand in considerare orice indrumare relevanta privind implementarea emisa de catre IASB pentru Standard.

In absenta unui Standard care se aplica in mod specific unei tranzactii, unui eveniment sau conditii, conducerea va utiliza rationamentul sau profesional pentru elaborarea si aplicarea unei politici contabile care conduce la informatii ce sunt relevante si credibile. La luarea deciziei, conducerea se va referi si va lua in considerare aplicabilitatea urmatoarelor surse in ordine descrescatoare: 1. cerintele si indrumarile din Standard care privesc aspecte similare si conexe; si 2. definitiile, criteriile de recunoastere si conceptele de evaluare a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor in Cadrul general.

O entitate isi va selecta si aplica politicile contabile in mod consecvent, pentru tranzactii similare, alte evenimente si conditii, cu exceptia cazului in care un Standard cere sau permite in mod explicit clasificarea elementelor pentru care pot fi adecvate politici contabile diferite. Daca un Standard cere sau permite o astfel de clasificare, o politica contabila adecvata va fi selectata si aplicata consecvent fiecarei categorii.

O entitate va modifica o politica contabila doar daca modificarea: 1. este ceruta de un Standard; si 2. conduce la situatii financiare care ofera informatii credibile si mai relevante cu privire la efectele tranzactiilor, altor evenimente sau conditii asupra pozitiei financiare, performantelor financiare sau fluxurilor de trezorerie apartinand entitatii.
1

O entitate va tine cont de o modificare a politicii contabile care rezulta din aplicarea initiala a Standardului in conformitate cu precederile tranzitorii specifice, daca acestea exista, din acel Standard. Cand o entitate modifica o politica contabila la aplicarea initiala a unui Standard care nu include prevederi tranzitorii specifice care se aplica acelei modificari, sau modifica o politica contabila in mod voluntar, entitatea va aplica modificarea retroactiv. Cu toate acestea, o modificare in politica contabila va fi aplicata retroactiv, cu exceptia cazului cand sunt imposibil de determinat fie efectele specifice perioadei, fie efectul cumulativ al modificarii.

Modificari in estimarile contabile Utilizarea unor estimari rezonabile reprezinta o parte esentiala a intocmirii situatiilor financiare si nu submineaza credibilitatea acestora. O modificare in estimarea contabila reprezinta o ajustare a valorii contabile a unui activ sau a unei datorii, sau a valorii consumului periodic al unui activ, care rezulta din evaluarea situatiei prezente a activelor si pasivelor, precum si orice beneficii si obligatii asteptate in viitor asociate acestora.

Modificarile in estimarile contabile rezulta din noi informatii sau noi evolutii si, in consecinta, nu reprezinta o corectare a erorilor. Efectul unei modificari a unei estimari contabile, se va recunoaste prospectiv prin includerea ei in profitul sau pierderea: 1. perioadei in care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai respectiva perioada; sau 2. perioadei in care are loc modificarea si a perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora.

Erorile perioadei anterioare Erorile perioadei anterioare reprezinta omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din esecul de a utiliza, sau de a utiliza gresit, informatii credibile care: 1. erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; si 2. in mode rezonabil ar fi putut fi obtinute si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare.
2

Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselile in aplicarea politicilor contabile, scapari din vedere sau interpretarea gresita a faptelor si fraude.

Exceptand cazul in care este imposibil de determinat fie efectele specifice ale perioadei erorii, fie efectul cumulat al erorii, o entitate va corecta retroactiv erorile semnificative ale perioadei anterioare in primul set de informatii financiare autorizate pentru emitere dupa descoperirea acestora prin: 1. retratarea valorilor comparative pentru perioada (perioadele) anterioara (e) prezentata (e), in care eroarea a aparut; sau 2. daca eroarea a aparut inainte de cea mai indepartata perioada anterioara prezentata, retratarea soldurilor de deschidere ale activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pentru cea mai indepartata perioada prezentata.

Omisiunile sau declaratiile eronate ale elementelor sunt semnificative daca acestea pot influenta, in mod individual sau colectiv, deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare.

Elementele prezentate n situatiile financiare anuale se evalueaza n conformitate cu principiile contabile generale descries mai jos, conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este ncasat sau platit) si sunt nregistrate n contabilitate si raportate n situatiile financiare ale perioadelor aferente. Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent din aceeasi tranzactie sunt recunoscute simultan n contabilitate, prin asocierea directa ntre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli. Principiul contabilitatii de angajamente se aplica inclusiv la recunoasterea dobnzii aferente perioadei, indiferent de scadenta acesteia.

Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina valoarea la care elementele situatiilor financiare sunt recunoscute n contabilitate si prezentate n bilant si contul de profit si pierdere. Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se prezume ca entitatea si desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea si continua n mod normal functionarea, fara a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

O entitate nu va ntocmi situatiile financiare anuale pe baza continuitatii activitatii daca organele de conducere stabilesc dupa data bilantului fie ca intentioneaza sa lichideze entitatea sau sa nceteze activitatea acesteia, fie ca nu exista nicio alta varianta realista n afara acestora. Deteriorarea rezultatelor din exploatare si a pozitiei financiare, ulterior datei bilantului, indica nevoia de a analiza daca presupunerea privind continuitatea activitatii este nca adecvata.

Daca administratorii unei entitati au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. n cazul n care situatiile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, mpreuna cu explicatii privind modul de ntocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia entitatea nu si mai poate continua activitatea. Evenimentele sau conditiile ce necesita prezentari de informatii pot aparea si ulterior datei bilantului. Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare si politicile contabile, n general, trebuie aplicate n mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Modificarile de politici contabile pot fi determinate de: a) initiativa entitatii, caz n care modificarea trebuie justificata n notele explicative la situatiile financiare anuale;
4

b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare), caz n care modificarea nu trebuie justificata n notele explicative, ci doar mentionata n acestea.

Modificarea de politica contabila la initiativa entitatii poate fi determinata de: - o modificare exceptionala intervenita n situatia entitatii sau n contextul economicofinanciar n care aceasta si desfasoara activitatea; - obtinerea unor informatii credibile si mai relevante.

Exemple de situatii care justifica modificarea de politici contabile pot fi: - admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare pe termen scurt ale entitatii sau retragerea lor de la tranzactionare; - schimbarea actionariatului, datorata intrarii ntr-un grup, daca noile metode asigura furnizarea unor informatii mai fidele; - fuziuni si operatiuni asimilate efectuate la valori contabile, caz n care se impune armonizarea politicilor contabile ale societatii absorbite cu cele ale societatii absorbante etc.

Schimbarea conducatorilor entitatii nu justifica modificarea politicilor contabile. Ca rezultat al incertitudinilor inerente n desfasurarea activitatilor, unele elemente ale situatiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimari ale: clientilor incerti; uzurii morale a stocurilor; duratei de viata utile, precum si a modului preconizat de consumare a beneficilor economice viitoare ncorporate n activele amortizabile etc.

Procesul de estimare implica rationamente bazate pe cele mai recente informatii credibile avute la dispozitie. O estimare poate necesita revizuirea daca au loc schimbari privind circumstantele pe care s-a bazat aceasta estimare sau ca urmare a unor noi informatii sau a unei mai bune experiente.

O modificare n baza de evaluare aplicata reprezinta o modificare n politica contabila si nu reprezinta o modificare n estimarile contabile. Daca entitatea are dificultati n a face

distinctie ntre o modificare de politica contabila si o modificare de estimare, aceasta se trateaza ca o modificare a estimarii.

Efectul modificarii unei estimari contabile se va recunoaste prospective prin includerea sa n rezultatul: - perioadei n care are loc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respectiva (de exemplu, ajustarea pentru clienti incerti); sau - perioadei n care are loc modificarea si al perioadelor viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora (de exemplu, durata de viata utila a imobilizarilor corporale). Principiul prudentei. La ntocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si, n special: a) n contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului; b) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute n cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai ntre data bilantului si data ntocmirii acestuia; c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute n cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai ntre data bilantului si data ntocmirii acestuia. n acest scop sunt avute n vedere si eventualele provizioane, precum si datoriile rezultate din clauze contractuale; d) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit. nregistrarea ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.

Ca urmare, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate. Totusi, exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberata a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberata a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea de a fi credibile. valoarea oricrui element este determinat lund n calcul:
6

a) numai profiturile recunoscute pn la data ntocmirii situaiilor financiare; b) obligaiile previzibile i pierderile poteniale care au luat natere n cursul perioadei de raportare ncheiate sau pe parcursul unui exerciiu anterior, chiar dac asemenea obligaii sau pierderi apar ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia; c) toate ajustrile i deprecierile, indiferent dac rezultatul exerciiului financiar este profit sau pierdere;

Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data ncasarii veniturilor sau data platii cheltuielilor. Astfel, se vor evidentia n conturile de venituri si creantele pentru care nu a fost ntocmita nca factura (contul 418 Clienti facturi de ntocmit), respectiv n conturile de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit nca factura (contul 408 Furnizori facturi nesosite). n toate cazurile, nregistrarea n aceste conturi se efectueaza pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de nsotire a marfii, situatii de lucrari etc.) Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de active si de datorii trebuie evaluate separat. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de nchidere al exercitiului financiar precedent. Modificarea politicilor contabile se efectueaza numai pentru perioadele viitoare, ncepnd cu exercitiul financiar urmator celui n care s-a luat decizia modificarii politicii contabile. Modificarea politicilor contabile poate fi efectuata numai de la nceputul unui exercitiu financiar. Nu sunt premise modificari ale politicilor contabile pe parcursul unui exercitiu financiar. n cazul modificarii politicilor contabile si corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilantul perioadei anterioare celei de raportare.

Corectarea pe seama rezultatului reportat, a erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, nu se considera ncalcare a principiului intangibilitatii. Principiul necompensarii. Orice compensare ntre elementele de active si datorii sau ntre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Toate creantele si datoriile trebuie nregistrate distinct n contabilitate, pe baza de documente justificative. Eventualele compensari ntre creante si datorii fata de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi nregistrate numai dupa contabilizarea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare.

n cazul schimbului de active, n contabilitate se evidentiaza distinct operatiunea de vnzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare n evidenta, pe baza documentelor justificative, cu nregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul contabil este similar si n cazul prestarilor reciproce de servicii. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinnd seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora. Respectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economico-financiare, n conformitate cu realitatea economica, punnd n evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate n contabilitate asa cum acestea se produc, n baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza nregistrarii n contabilitate a operatiunilor economicofinanciare trebuie sa reflecte ntocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie n concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele ncheiate ntre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul legal existent.

n conditii obisnuite, forma juridica a unui document trebuie sa fie n concordanta cu realitatea economica. n cazuri rare, atunci cnd exista diferente ntre fondul sau natura economica a unei operatiuni sau tranzactii si forma sa juridica, entitatea va nregistra n contabilitate aceste operatiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

Exemple de situatii cnd se aplica principiul prevalentei economicului asupra juridicului pot fi considerate: ncadrarea, de catre utilizatori, a contractelor de leasing n leasing operational sau financiar; ncadrarea operatiunilor la vnzare n nume propriu sau comision, respectiv consignatie; recunoasterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor n contul de profit si pierdere sau ca venituri n avans, respectiv cheltuieli n avans; ncadrarea participatiilor ca fiind detinute pe termen lung sau pe termen scurt; recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura actiunilor detinute la entitati afiliate, a intereselor de participare sau sub forma altor Imobilizari financiare; ncadrarea reducerilor acordate, respectiv primite, la reduceri comerciale sau financiare.

Entitatile au obligatia ca la contabilizarea operatiunilor economicofinanciare sa tina seama de toate informatiile disponibile, astfel nct sa fie extrem de rare situatiile n care natura operatiunii, determinata pe baza principiului prevalentei economicului asupra juridicului, sa difere de cea care ar fi stabilita n lipsa aplicarii acestui principiu. Principiul pragului de semnificatie. Valoarea elementelor de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinata daca: (a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa, sau (b) o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat n notele explicative.

n cazuri exceptionale pot fi efectuate abateri de la principiile contabile generale prevazute n prezenta sectiune. Orice astfel de abateri trebuie prezentate n notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, mpreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii .

n contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la nceputul exercitiului financiar.

Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta ntre veniturile si cheltuielile exercitiului.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la nchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

Repartizarea profitului se nregistreaza n contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Sumele reprezentnd rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, n baza unor prevederi legale, se nregistreaza prin articolul contabil 129 Repartizarea profitului = 106 Rezerve.

Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la nceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se ntocmesc situatiile financiare anuale n contul 117 Rezultatul reportat, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii hotarte de adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Evidentierea n contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin nregistrarea sumelor reprezentnd dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. nchiderea conturilor 121 Profit sau pierdere si 129 Repartizarea profitului se efectueaza la nceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se ntocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu soldurile corespunzatoare, n bilantul ntocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale. n contul 117 Rezultatul reportat se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la nceputul exercitiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si

10

pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotarrii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. n lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratie.

n cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita nainte de efectuarea oricarei repartizari de profit. S expliciteze modul n care societatile comerciale aplic prevederile reglementrilor naionale de contabilitate pentru a asigura c situaiile financiare furnizeaz informaii relevante i credibile cu privire la poziia financiar, performanele societii i fluxurile de numerar. innd cont de faptul c reglementrile contabile ofer i tratamente alternative, prezentele politici contabile detaliaz aceste aspecte care se refer la: - evidenierea la valoarea reevaluat a activelor imobilizate corporale i nu la cost istoric; - recunoaterea ajustrilor pentru pierderi de valoare aferente titlurilor imobilizate n capitaluri proprii ca tratament alternativ permis, fa de tratamentul de baz utilizat de recunoatere a ajustrilor n contul de rezultate; - utilizarea metodei costului mediu ponderat la ieirea din gestiune a titlurilor imobilizate i a aciunilor deinute n scop speculativ; - utilizarea metodei FIFO la ieirea din gestiune a stocurilor. n conformitate cu reglementrile n vigoare societatea ntocmete: - situaii financiare anuale care se compun din: bilan, cont de profit i pierdere, situaia fluxurilor de trezorerie, situaia modificrilor capitalului propriu, note explicative; - situaii financiare semestriale care se compun din: bilan, contul de profit i pierdere i note explicative. Formatul cerut pentru situaiile financiare este cel prevzut n Reglementrile contabile.

11

Situaiile financiare anuale i semestriale se vor semna de ctre persoana responsabil cu elaborarea acestora. Situaiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar iar cele semestriale unui audit financiar de revizuire. Auditarea situaiilor financiare se efectueaz de ctre auditori financiari. Situaiile financiare anuale i cele semestriale vor fi nsuite de consiliul de administraie al societii i vor fi semnate, n numele consiliului de administraie, de ctre preedintele acestuia. Situaiile financiare anuale vor fi prezentate spre aprobare n adunarea general a acionarilor, mpreun cu propunerea de distribuire a profitului. Situaiile financiare aprobate de ctre adunarea general a acionarilor vor fi depuse la organele n drept i vor fi publicate n conformitare cu legislaia n vigoare. n bilan elementele patrimoniale sunt reflectate la costul istoric, corectat cu valorile rezultate din: a. reevaluarea activelor imobilizate corporale; b. ajustrile pentru pierdere de valoare a imobilizrilor financiare, n conformitate cu pct. 5.27 din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE; c. diferenele rezultate ntre valoarea nominal a creanelor i obligaiilor i valoarea estimat de realizare, respectiv de plat a acestora. Un activ se recunoate n bilan cnd: - reprezint o resurs controlat de entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se ateapt s genereze beneficii economice viitoare; - costul poate fi evaluat n mod credibil. O datorie este recunoscut n bilan cnd se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. Capitalurile proprii reprezint interesul rezidual al acionarilor n activele entitii dup deducerea tuturor datoriilor. Evaluarea elementelor din bilan se face n condiiile i la termenele prevzute n Reglementrile contabile, astfel: a. la data intrrii: - bunurile se evalueaz la valoarea contabil care se stabilete astfel:
12

- bunurile obinute cu titlu gratuit, la valoarea just stabilit n funcie de preul pieei, de starea acestora. Valoarea just se substituie costului de achiziie. Prin valoarea just se nelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunvoie ntre dou pri aflate n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii, cu preul determinat obiectiv. - bunurile procurate cu titlu oneros, la valoarea de achiziie, denumit cost de achiziie. Acesta este egal cu preul de cumprare, taxele nerecuperabile, cheltuieli de transportaprovizionare, punere n funciune. b. la data inventarului: - elementele patrimoniale se evalueaz la valoarea actual a fiecrei element, denumit i valoare de inventar, stabilit n funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei. Creanele i datoriile sunt evaluate la valoarea probabil de ncasat sau de plat. c. la ncheierea exerciiului: - elementele patrimoniale se evalueaz i se reflect n bilan la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabil pus de acord cu rezultatele inventarierii. La fiecare data a bilanului elementele monetare exprimate n valut se evalueaz la cursul de schimb din data bilanului, iar diferenele de curs rezultate, favorabile sau nefavorabile, se nregistreaz la venituri sau la cheltuieli, dup caz; d. la data ieirii din gestiune bunurile se evalueaz i se scad din eviden la: - valorea de intrare aplicnd metoda FIFO, n cazul stocurilor; - costul mediu ponderat pentru aciuni; - valoarea de nregistrare n cazul celorlalte bunuri. Evaluarea, recunoaterea activelor financiare i tratamentul contabil aplicabil este n acord cu prevederile din Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE.

Societatea recunoate iniial activele financiare la costul de achiziie sau la valoarea determinat prin contractul de dobndire a acestora. Recunoaterea se face la data: - decontrii, n cazul titlurilor tranzacionate pe piaa organizat i a plasamentelor pstrate pn la scaden; - nregistrrii la Oficiul Registrului Comerului a transferului de proprietate, n cazul titlurilor necotate.
13

n cazul titlurilor cotate pe piee externe, toate achiziiile i vnzrile de titluri care implic decontarea ntr-o anumit perioad, sunt recunoscute la data decontrii stabilit conform reglementrilor specifice pentru bursele respective, la cursul BNR valabil la data decontrii. Se efectueaz n acord cu prevederile Directivei a IV-a a CEE, innd cont de gruparea activelor financiare. Portofoliul de instrumente financiare include: - imobilizri financiare - investiii financiare pe termen scurt Conducerea Societii hotrte modul n care se va face clasificarea imobilizrilor financiare la momentul achiziiei. Imobilizri financiare Imobilizrile financiare cuprind: titluri i alte instrumente financiare deinute ca imobilizri i alte creane imobilizate. Titlurile i alte instrumente deinute ca imobilizri includ: titluri de participare deinute ca active financiare disponibile pentru vnzare, titluri deinute la fonduri nchise de investiii, obligaiuni emise de municipaliti, societi financiar-bancare i de stat. Alte creane cuprind valoarea altor creane imobilizate. a. n cazul titlurilor de participare - la nchiderea exerciiului financiar se compar valoarea de intrare cu valoarea stabilit pe baza inventarierii, denumit valoare de inventar. Diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil net se nregistreaz pe seama ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare. Ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare sunt recunoscute n capitalurile proprii, ca urmare a aplicrii tratamentului contabil alternativ permis, prevzut n Ordinul CNVM nr. 11/2009 de modificare a Ordinului nr. 75/2005. Diferenele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil nu se nregistreaz n contabilitate. Pentru titlurile de participare valoarea de inventar sau valoarea just se stabilete n baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 15/2004. Astfel n cazul titlurilor cotate, valoarea just este calculat pe baza preului mediu ponderat al cotaiei bursiere calculat pe ultimele 3 luni calendaristice.
14

Titlurile cotate pe pieele financiare externe sunt evaluate la valoarea just calculat pe baza preului mediu ponderat al cotaiei bursiere calculat pe ultimele 3 luni calendaristice i sunt actualizate la cursul de schimb BNR valabil la data de 31 decembrie. n cazul titlurilor necotate, valoarea just se stabilete utiliznd raportrile financiare periodice ale emitenilor solicitate de Ministerul Finanelor, ponderat n funcie de control, aa cum este specificat n Regulamentul CNVM nr 15/2004, iar pentru titlurile necotate deinute la societile bancare, valoarea just este determinat prin aplicarea procentului din capitalul social deinut de societatea de investiii financiare, la valoarea capitalului propriu cuprins n raportrile lunare transmise ctre BNR. n conformitate cu prevederile Instruciunilor CNVM nr. 15/2004, n cazul deinerilor n capitalul social al societilor cu capital propriu negativ sau celor aflate n proces de reorganizare judiciar sau lichidare, valoarea aciunilor deinute este zero. b. n cazul obligaiunilor i al instrumentelor financiare calificate de CNVM ca valori mobiliare, la valoarea nominal se adaug valoarea cuponului de ncasat la data raportrii; c. pentru activele reprezentate de titluri, calificate de CNVM ca instrumente de investiii ale societii de investiii financiare (depozite bancare, certificate de depozit, certificate de trezorerie, bonuri de tezaur - emise n condiiile legii), la valoarea nominal se adaug dobnda de ncasat la data raportrii; d. investiiile n titluri de valoare, altele dect cele enumerate mai sus, vor fi calificate de ctre CNVM ca titluri de plasamente pentru societatea de investiii financiare. Evaluarea investiiilor financiare pe termen scurt: - la nchiderea exerciiului financiar cu ocazia inventarierii, se stabilesc i se nregistreaz ajustrile pentru pierdere de valoare, pe seama cheltuielilor, ca diferen ntre valoarea de inventar i valoarea contabil. Valorile mobiliare admise la tranzacionare pe o pia reglementat se evalueaz la valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare (conform pct. 5.19 alin (2) din Reglementrile contabile, iar cele netranzacionate la costul istoric mai puin eventualele ajustri pentru pierdere de valoare. Diferenele constatate n plus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil nu se nregistreaz n contabilitate. Valorile mobiliare tranzacionate pe pieele externe se evalueaz la cotaia din ultima zi de tranzacionare, valoarea n lei se stabilete utiliznd cursul BNR din data de 31 decembrie. Instrumentele derivate sunt evaluate n funcie de datele disponibile pe pia.

15

Un activ financiar este considerat depreciat n cazul n care valoarea lui de nregistrare este mai mare dect valoarea recuperabil estimat a acestuia. La data bilanului societatea va evalua dac exist o dovad obiectiv c un activ financiar, sau un grup de active ar putea fi considerate depreciate. Dovada obiectiv c un activ este depreciat sau imposibil de recuperat este: dificultatea financiar semnificativ a emitentului, nendeplinirea obligaiei de plat a dobnzii sau principalului, probabilitatea ridicat de faliment sau de reorganizare financiar a emitentului, recunoaterea unei pierderi din scderea valorii generat de activul respectiv, valoarea negativ a capitalului propriu al emitentului. Pierderile din depreciere stabilite ca diferene ntre valoarea de inventar, mai mic i valoarea contabil se nregistreaz pe seama ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare i sunt recunoscute n capitalurile proprii, ca urmare a aplicrii tratamentului contabil alternativ permis prevzut de Ordinul CNVM nr. 11/2009 de modificare a Ordinului nr. 75/2005.

Derecunoaterea activelor financiare se realizeaz astfel: - n cazul aciunilor cotate pe o pia organizat, n momentul decontrii tranzaciei; - n cazul aciunilor necotate, sau a falimentului emitentului (indiferent dac aciunea a fost cotat sau nu), la data nregistrrii meniunii la Oficiul Registrului Comerului - n cazul celorlalte active financiare (depozite, titluri de stat i municipale, obligaiuni etc.) n momentul realizrii contractului (termenul de scaden). La data derecunoaterii, activele financiare sunt scoase din bilan utiliznd metoda costului mediu ponderat, la valoarea lor contabil. n cazul imobilizrilor financiare tranzacionate pe o pia extern pentru stabilirea valorii tranzaciei n lei se utilizeaz cursul valutar BNR din data decontrii tranzaciei. Valoarea atribuit la ieire are corespondent n urmtoarele conturi: a.- n cazul aciunilor: - n cheltuieli, cnd acestea au fost achiziionate i nu au nici o cretere anterioar recunoscut n conturile de rezerve; - n cheltuieli i n rezerve, cnd o parte din acestea au fost achiziionate, respectiv dobndite n urma capitalizrii de ctre emitent a rezervelor, primei de emisiune etc. n

16

acest caz, diferena rezultat dintre valoarea contabil i a sumelor nregistrate n conturile de rezerve se reia din cheltuieli; Ctigurile sau pierderile rezultate la ieirea activelor financiare tranzacionate pe pieele financiare externe se stabilesc ca diferen ntre veniturile obinute i valoarea contabil a titlurilor ieite diminuat cu rezervele aferente acestor titluri, ctigurile sau pierderile fiind stabilite ntre veniturile obinute din vnzarea titlurilor i valoarea de achiziie la cursul din data achiziiei. La stabilirea ctigurilor sau pierderilor din tranzacii se ine cont numai de creterea cotaiilor instrumentelor respective, diferenele rezultate din variaiile cursurilor de schimb se nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferenele de curs valutar. b.- n cazul celorlalte active financiare (obligaiuni, titluri de stat i municipale, aciuni speculative) n celelalte conturi de active bilaniere (ex. valoarea unui titlu de stat ajuns la maturitate este transferat n contul de disponibiliti), iar ctigul sau pierderea aferent este inclus n profitul sau pierderea perioadei. Dobnda ctigat din deinerea acestor titluri este nregistrat ca venit din dobnzi, iar dividendele de primit devin venituri din dividende.

Imobilizrile corporale (terenuri, mijloce fixe) i imobilizrile necorporale se recunosc dac sunt ndeplinite simultan urmtoarele condiii: - sunt active generatoare de beneficii viitoare; - costul lor poate fi evaluat credibil. Sunt recunoscute ca imobilizri corporale i necorporale activele care au o valoare de achiziie prevzut de lege i o durat normat de funcionare de peste un an. Recunoaterea iniial a imobilizrilor corporale i necorporale se face la costul lor, format din preul de cumprare, taxele vamale, alte taxe nerecuperabile, cheltuielile directe legate de punerea n funciune, pentru cele achiziionate. Cheltuielile ulterioare (mbuntirile semnificative, modernizrile) sunt recunoscute ca active numai dac contribuie la mbuntirea performanelor activului i duc la creterea beneficiilor viitoare. Cheltuielile privind reparaiile sau ntreinerea terenurilor i mijloacelor fixe efectuate cu scopul meninerii nivelului estimat al beneficilor viitoare sunt trecute pe cheltuieli atunci cnd au loc.
17

Cheltuielile cu softuri, i licene informatice se nregistreaz la costul de achiziie. Evaluarea ulterioar a imobilizrilor corporale i necorporale se face la valoarea just stabilit n baza reevalurii. Valoarea just a imobilizrilor corporale este valoarea lor de pia. Aceasta se determin de ctre evaluatori autorizai, n conformitate cu reglementrile legale. Atunci cnd nu este posibil identificarea valorii de pia, activele sunt evaluate la costul de nlocuire, mai puin amortizarea cumulat. Frecvena reevalurilor este n funcie de evoluia valorii juste a imobilizrilor corporale, astfel: - dac valoarea just se modific semnificativ, se impune reevaluri anuale; - dac valoarea just nu se modific semnificativ, reevalurile se fac la 3 ani. Diferenele rezultate din reevaluare sunt recunoscute n conturile de capitaluri proprii Rezerve din reevaluare sau n contul de profit i pierdere dup caz, n acord cu prevederile punctului 5.72 din Reglementrile contabile, n cazul unei diferene n plus rezultate n urma reevalurii unui activ care anterior a suferit o diminuare a valorii, nregistrat ca o cheltuial, diferena n plus va fi recunoscut ca venit. n momentul casrii, cedrii activului, surplusul din reevaluare inclus n rezerve din reevaluare poate fi transferat n rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare, fr transferarea prin contul de profit i pierdere. Societatea va verifica anual valoarea contabil a imobilizrilor corporale i necorporale i va efectua ajustri unde este cazul. Cnd se constat c valoarea contabil a unui activ este mai mare dect valoarea sa recuperabil estimat, valoarea contabil se va reduce la nivelul valorii recuperabile estimate, prin nregistrarea unei ajustri pentru pierderea de valoare (depreciere temporar) sau a nregistrrii unei amortizri suplimentare (depreciere ireversibil). Imobilizrile corporale i necorporale casate sau cedate sunt scoase din bilan mpreun cu amortizarea cumulat aferent. Veniturile obinute din aceste operaiuni, respectiv cheltuielile aferente acestora se includ n contul de profit i pierdere.

18

Imobilizrile corporale i necorporale se amortizeaz prin aplicarea metodei de amortizare linear, pe baza duratei utile de via estimat a activelor, astfel: Cldiri i construcii speciale.. 10 50 ani Instalaii tehnice i maini..3 30 ani Mobilier, aparatur birotic3 20 ani Cheltuieli cu brevete, patente, licene ..pn la 5 ani Terenurile nu se amortizeaz, avnd o durat de via nelimitat. Societatea nu nregistreaz activele sale corporale i necorporale la o valoare care s depeasc valoarea lor recuperabil. Dac au loc evenimente care indic posibilitatea nerecuperrii a valorii contabile a unui activ prin fluxurile de numerar viitoare, atunci societatea aplica corecii pentru reflectarea pierderii de valoare a activului imobilizat.

La nchiderea exerciiului financiar valoarea de intrare se compar cu valorea de inventar conform punctului 5.19 din Reglementrile contabile. n cazul n care se constat diferene n minus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil net se nregistreaz amortizare suplimentar, n cazul deprecierilor ireversibile sau se efectueaz o ajustare pentru deprecierea sau pierderea de valoare, atunci cnd deprecierea este reversibil. Totodat, cnd condiiile care au determinat deprecierea au ncetat, societatea va rentregii valoarea contabil a activului respectiv. Societatea dispune de urmtoarele categorii de imobilizri financiare: - titlurile i alte instrumente financiare deinute ca imobilizri: reprezentnd drepturile deinute n capitalul altei societi comerciale sub form de aciuni i alte titluri financiare (obligaiuni emise de societi financiar bancare i municipaliti, titluri deinute la fonduri de investiii, titluri de stat, etc) a cror deinere pe o perioad ndelungat este considerat util. Aceste titluri pot fi vndute n scopuri de lichiditate datorate modificrii n ratele dobnzii, a celei de schimb, a preurilor de pia a titlurilor de participare. -creane imobilizate: cuprind creane legate de participaii, depozite bancare n lei i n valut, alte creane imobilizate, precum i dobnzile aferente acestor creane.

19

Societatea deine stocuri concretizate n materiale consumabile, care se nregistreaz la cost de achiziie. Costul se determin prin metoda primului intrat-primul ieit (FIFO) pentru toate tipurile de stocuri. Creanele principale ale societii constau n dividendele cuvenite i nencasate de la societile din portofoliu, vrsmntele efectuate n urma subscrierii la capitalul social al altor societi, pn la data nregistrrii majorrii. Creanele se evalueaz la valoarea nominal, iar la data bilanului la valoarea estimat a fi realizat, dup ce s-au efectuat ajustri de valoare pentru creane incerte. Dac n baza unor estimri bazate pe analiza tuturor sumelor restante existente n sold la data bilanului contabil, rezult existena unor sume ndoielnice, incerte, pentru aceste sume vor fi efectuate ajustri de valoare. n cazul imposibilitii realizrii sumelor (falimentul societii din portofoliu etc.), acestea vor fi scoase din bilan prin recunoaterea sumelor n cheltuielile perioadei. Plasamente pe termen scurt. n aceast categorie intr investiiile financiare a cror termen de realizare este sub un an, astfel: a. Aciunile achiziionate pentru a genera profit n urma fluctuaiilor pe termen scurt ale preului pieei. Iniial sunt recunoscute la costul de achiziie, iar ulterior cele admise la tranzacionare se evalueaz la valoarea cotaiei din ultima zi de tranzacionare, iar cele netranzacionate la costul istoric mai puin eventualele ajustri pentru pierdere de valoare. Pentru stabilirea valorii de achiziie n cazul instrumentelor financiare pe termen scurt tranzacionate pe o pia extern se utilizeaz cursul valutar BNR din data decontrii. La nchiderea exerciiului financiar valorile mobiliare tranzacionate pe pieele externe se evalueaz la cotaia din ultima zi de tranzacionare, valoarea n lei se stabilete utiliznd cursul BNR din data de 31 decembrie. Diferenele rezultate din evaluare sunt incluse n profitul sau pierderile perioadei. La ieire din patrimoniu, costul titlurilor ieite se stabilete n baza valorii contabile a aciunilor utiliznd metoda costului mediu ponderat.

20

b. Titluri i alte instrumente financiare pe un termen de sub un an. Aceste plasamente au scaden fix i societatea are intenia i capacitatea de a le pstra pn la scaden. Plasamentele pstrate pn la scaden sunt nregistrate iniial la valoarea nominal, i lunar la valoarea nominal se adaug i valoarea cuponului. n eventualitatea constatrii unor evenimente care pot conduce la deprecieri temporare se efectueaz ajustri pentru pierderea de valoare, iar n cazul deprecierii definitive valorile sunt derecunoscute pe seama profitului sau pierderii perioadei.

Numerarul i echivalentele acestuia cuprind: numerar n cas, depozite la vedere, n lei i n valut, evideniate la cost. Numerarul n valut la data intrrii se evideniaz la cursul zilei, iar la data bilanului la cursul valutei din acea dat. Diferenele favorabile sau nefavorabile se nregistreaz n profitul sau pierderea perioadei. Pentru situaia fluxului de numerar, numerarul i echivalentele acestuia cuprind numerar n cas, depozite la vedere la bnci, avansurile de trezorerie precum i investiii financiare pe termen scurt (titluri de stat, obligaiuni) cu scaden rezidual mai mic de trei luni. Echivalent de numerar sunt considerate investiiile financiare pe termen scurt, cu grad nalt de lichiditate, care pot fi uor transformate n numerar i sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Societatea are datorii rezultate din relaia cu: - furnizori de bunuri i de servicii; - acionarii (dividendele de distribuit acionarilor); - bugetul de stat i asigurrilor sociale (impozitul pe profit, contribuiile la asigurrilor sociale); - salariaii, - diveri. Datoriile sunt recunoscute la valoarea nominal, n baza contractelor i documentelor care le atest (furnizori de bunuri i servicii), respectiv se calculeaz (drepturi salariale, obligaiile sociale i fiscale) n baza reglementrilor existente (contract colectiv de munc, reglementri fiscale, etc.).
21

Dividendele de distribuit acionarilor sunt incluse n profitul de repartizat pn la data aprobrii repartizrii profitului. Dup aprobarea de ctre adunarea general a acionarilor a repartizrii profitului, dividendele se evideniaz ca datorii n situaiile financiare ale perioadei respective, conform punctului 5.124. Impozitul pe profit curent se calculeaz pe baza rezultatului financiar, ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile. La determinarea impozitului pe profit se va utliza rata impozitului pe profit n vigoare n perioada la care se refer calculaia. Impozitul pe profit curent se determin lunar, iar plata se efectueaz trimestrial. Provizioanele sunt recunoscute n momentul n care Societatea are o obligaie curent generat de un eveniment anterior, cnd este probabil ca o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice s fie necesar pentru a onora obligaia respectiv i cnd poate fi realizat o estimare credibil a valorii obligaiei. Provizioanele pentru stimulente ce urmeaz a se acorda salariailor i administratorilor ca urmare a realizrii profitului se constituie potrivit prevederilor Contractului colectiv de munc.

Provizioane pentru impozite Provizioanele pentru impozite se calculeaz ncepnd cu 1 ianuarie 2006 n baza prevederilor Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. Impozitele amnate existente la finele anului 2005 au fost transpuse n provizioane pentru impozite. Impozitul amnat a fost calculat la cotele preconizate a se aplica n perioada valorificrii activului sau stingerii obligaiei. Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate bugetului de stat, n condiiile n care sumele respective nu apar reflectate ca datorie curent n relaia cu statul.

22

Reprezint interesul rezidual al acionarilor n activele societii dup deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii ale societii includ: - capitalul subscris i vrsat: se stabilete n baza numrului de aciuni emise i valoarea nominal a acestora; - rezervele din reevaluare a activelor imobilizate corporale: reprezint diferena net rezultat n urma reevalurii activelor imobilizate corporale. Se utlizeaz la acoperirea unor eventuale deprecieri ale activelor reevaluate, iar sumele aferente activelor imobilizate corporale cedate se transfer n Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezervele din reevaluare. - rezervele legale: se constituie din profitul realizat de societate pna la cota de 20% din capitalul social al societii. - rezervele constituie din ajustrile pentru pierderi de valoare a titlurilor imobilizate rezultate ca urmare a evalurii portofoliului la valoarea just i a nregistrrii pierderii de valoare stabilit ca diferena ntre valoarea contabil mai mare i valoarea just determinat conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 - rezervele din majorarea participaiilor includ valoarea aciunilor dobndite n urma majorrii de ctre emiteni a capitalului lor social din rezerve din reevaluare, terenuri i alte surse, conform legislaiei n vigoare pn la data de 31 decembrie 2002. - rezervele constituite n urma aplicrii Legii nr. 133/1996: reprezint rezervele constituite din valoarea aciunilor dobndite n capitalul social al societilor arondate n baza Legii nr. 58/1991. n aceste rezerve au fost nregistrate i compensrile ce s-au efectuat cu APAPS. - rezervele reprezentnd surplus realizat din rezerve de reevaluare: include rezerva din reevaluare aferent ieirilor de imobilizri corporale. - alte rezerve prevzute de lege: surse din profitul net, din reduceri fiscale, destinate finanrii activitii proprii; - rezultatul reportat, include: - rezultatul provenit din adoptarea pentru prima dat a IAS, mai puin IAS 29: include toate ajustrile rezultate din retratarea patrimoniului cu ocazia trecerii la aplicarea reglementrile contabile armonizate

23

- rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitilor Economice Europene. - rezultatul exerciiului: prezint profitul sau pierderea realizat n exerciiul financiar al perioadei.

Contul de profit i pierdere se ntocmete n formatul solicitat, anual i semestrial. Venituri din investiii financiare includ veniturile din participaiile deinute n societile din portofoliu, respectiv: - Veniturile din dividende care sunt nregistrate atunci cnd se stabilete dreptul de ncasare de ctre acionari i pe valorile prezentate de companii n situaiile financiare; - Veniturile din titlurile imobilizate primite ca urmare a majorrii capitalului social de ctre societile din portofoliu prin ncorporarea rezervelor din profit net sau primelor de emisiune sunt nregistrate la valoarea nominal, astfel: - n cazul titlurilor deinute la societi nchise, n momentul operrii majorrii capitalului social la Registrul Comerului; - n cazult titlurilor deinute la societi cotate pe piaa reglementat, n momentul operrii modificrilor n Registrul Bursei. Venituri din dobnzi Veniturile din dobnzi includ veniturile fixe din investiii financiare, titluri comerciale, reducerile aferente obligaiunilor i titlurilor de trezorerie. Sunt recunoscute n contul de profit i pierdere n momentul apariiei lor, respectnd conceptul de contabilitate de angajamente. n cazul n care ncasarea unei dobnzi devine incert, suma se va efectua o ajustare pentru depreciere. Venituri din tranzacii Veniturile din vnzrile de titluri cotate sau necotate, sunt recunoscute n momentul decontrii tranzaciei. Vnzrile cu plata n rate a titlurilor necotate sunt recunoscute ca venituri n momentul ncasrii ultimei rate. Veniturile rezultate din tranzaciile cu imobilizri financiare efectuate pe pieele financiare externe se stabilesc la cursul BNR din data decontrii tranzaciei.
24

Ctigurile realizate din vnzarea titlurilor de plasament pe pieele financiare externe se stabilesc ca diferen ntre veniturile obinute (la cursul BNR din data decontrii tranzaciei) i valoarea de achiziie la cursul din data achiziiei. La stabilirea ctigurilor sau pierderilor din tranzacii se ine cont numai de creterea cotaiilor instrumentelor respective, diferenele rezultate din variaiile cursurilor de schimb se nregistreaz la venituri sau cheltuieli din diferenele de curs valutar. Alte venituri din activitatea curent sunt cele realizate din nchirieri de spaii, vnzri de bunuri. Sunt recunoscute n baza conceptului de contabilitate de angajamente momentul apariiei lor. Cheltuielile sunt evideniate n perioada efecturii lor, iar recunoaterea lor n contul de profit i pierdere se face cu respectarea principiului independenei exerciiului. Cheltuieli din comisioane bancare Se nregistreaz n momentul apariiei lor. Cheltuielile din tranzacii Sunt recunoscute odat cu veniturile din aceste operaiuni, la data decontrii n cazul titlurilor cotate, respectiv la data ncasrii ultimei rate n cazul vnzrii n rate a titlurilor necotate. Costul aferent tranzaciilor reprezint valoarea titlurilor de participare cedate, cost stabilit n baza metodei costului mediu ponderat. n momentul ieirii din patrimoniu a titlurilor, costul lor se ve diminua cu sumele reprezentnd creterile din majorrile realizate prin ncorporarea rezervelor, primelor i altor elemente de capital propriu realizat anterior i nregistrate n creditul contului Rezerve din valoarea titlurilor dobandite gratuit. n cazul titlurilor de participare tranzacionate pe pieele externe la cheltuielile din tranzacii va fi nregistrat valoarea titlurilor la cursul din data achiziiei, diferenele de curs valutar fiind contabilizate la cheltuieli financiare. Cheltuielile privind investiiile financiare cedate pe termen scurt cedate reprezint diferenele nefavorabile dintre valoarea contabil (valoarea de achiziie) a investiiilor financiare pe termen scurt i preul de vnzare. n cazul investiiilor financiare pe termen scurt cedate, realizate pe pieele financiare externe, valoarea contabil reprezint valoarea titlurilor la cursul din data achiziiei
25

(valoare calculat pe baza costului mediu ponderat), diferenele de curs valutar se nregistreaz la cheltuieli din diferene de curs valutar. Comisioanele de administrare, cotele i taxele sunt recunoscute n momentul apariiei lor. Comisioanele aferente tranzaciilor sunt recunoscute la data decontrii tranzaciilor. Comisioanele aferente tranzaciilor efectuate pe pieele externe se stabilesc n baza cursului BNR din data decontrii tranzaciei. Cheltuieli salariale Sunt recunoscute n momentul apariiei lor, cu respectarea principiului independenei exerciiului. Situaia modificrilor capitalului propriu prezint n evoluie toate elementele capitalului propriu: -sold la nceputul perioadei; -creteri totale, din care prin transfer; -reduceri totale, din care prin transfer; -sold la sfritul perioadei.

n notele explicative societatea prezint informaii suplimentare, relevante pentru utlizatori n ceea ce privete poziia financiar i rezultatele obinute. Fiecare element semnificativ al bilanului, contului de profit i pierdere, situaiei fluxurilor de numerar i al modificrilor capitalului propriu trebuie s fie nsoit de o trimitere la nota care cuprinde informaii legate de acel element semnificativ. Pe lng acestea, Notele vor prezenta informaii cu privire la: - denumirea i sediul social al fiecreia dintre entitile n care entitatea deine interese de participare reprezentnd un procent de capital de puin de 20%; - denumirea entitii care face raportarea; - data la care s-au ncheiat, sau perioada la care se refer situaiile financiare; - moneda n care sunt ntocmite situaiile financiare; - exprimarea cifrelor incluse n raportare (ex. lei); - politicile contabile adoptate de societate pentru a determina valorile elementelor din bilan, ale contului de profit i pierdere, ale fluxurilor de trezorerie i ale modificrilor de

26

capitaluri propriu. Se va face meniune c situaiile financiare au fost intocmite n conformitate cu Reglementrile contabile armonizate.

27