Sunteți pe pagina 1din 51

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE SPECIALIZAREA: ROMANA / LIMBA STRAINA INVATAMANT LA DISTANTA

PROGRAMA ANALITICA Disciplina Limba rusa contemporana Specializarea Romana-Rusa

Anul II Semestrul I

I. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Titularul disciplinei lect. Abiculesei Rodica

- insusirea teoretica si practica a pronumelor din limba rusa contemporana

- insusirea teoretica si practica a verbului si a principalelor trasaturi ale

acestuia in limba rusa contemporana

- categoria aspectului, trasatura definitorie a verbului rusesc; modalitati de

redare a aspectului in limba rusa contemporana

- insusirea teoretica si practica a modurilor si timpurilor; temele verbale.

II. TEMATICA CURSURILOR

Pronumele.

Clasificarea pronumelor in limba rusa contemporana.

Pronumele personal. Declinare, caracteristici.

Pronumele reflexiv. Declinarea pronumelui reflexiv si specificul acestuia.

Pronumele demonstrativ. Pronumele posesiv. Pronumele interogativ. Pronumele

relativ. Pronumele negativ. Pronumele nehotarat. Pronumele determinativ. Formarea

si declinarea acestor categorii de pronume.

Funciile sintactice ale pronumelui.

Verbul.

Temele verbale.

a) forme verbale obtinute de la tema de prezent

b) forme verbale obtinute de la tema de infinitiv

c) forme verbale obtinute de la tema de trecut

Clasele verbale.

Categoria aspectului: verbe perfective / verbe imperfective.

Modalitati de formare aspectelor:

a) sufixarea

b) prefixarea

c) prefixare – sufixare

Verbe biaspectuale / verbe monoaspectuale. Modul actiunii verbale.

Verbele reflexive. Categoria diatezei.

Verbe tranzitive / verbe intranzitive.

Categoria modului: modul indicativ, modul imperativ, modul conditional – formarea

si specificul categoriei modului in limba rusa contemporana.

Categoria timpului. Relatia timp-aspect – trasatura definitorie a verbului in limba rusa

contemporana.

Formarea timpurilor verbale: prezent, viitor simplu, viitor compus, trecut.

Categoria persoanei. Verbele impersonale.

Conjugarea. Verbe de conjugarea I. Verbe de conjugarea a II-a. Verbe cu conjugare

aberanta.

III. EVALUAREA STUDENTILOR (examen, teste pe parcursul semestrului, teme de control)

IV. BIBLIOGRAFIE GENERALA

1. Russkaja grammatika, pod red. V.V. Vinogradova, vol. I-II, Moskva, 1960, Ed. did. si stiintifica.

2. Russkaja grammatika, pod red. M.I. Svedovoj, vol. II, Moskva, 1980, Ed.

did. si stiintifica.

3. Sovremennyj russkij jazyk - sintaksis, pod red. G.F. Vorobiova, Moskva,

1975, Ed. did. si stiintifica.

4. Sovremennyj russkij jazyk pod red. D.E.Rozental'a, Moskva, 1994,

ed."Prosvescenie".

5.

Sovremennyj russkij jazyk pod red. E.I. Dibrovoj, Moskva, 1995, ed. ."Prosvescenie".

6. Sintaxis sovremennogo russkogo jazyka, pod red. A.G. Rudneva, Moskva, 1962, ed. "Vyssaja skola".

7. Russkij jazyk pod red. V.Vinogradova, vol. I, II, Moskva, 1971, ed. ."Prosvescenie".

8. Morfologhia i sintaxis sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, pod red. M. V. Panova, ed. "Nauka", 1968.

9. Stilistika ceastej reci pod red. E.N. Prokopovicea, Moskva, ed. ."Prosvescenie", 1969.

10. Prelegeri de limba, literatura si metodica rusa, vol. I-IV, Bucuresti, 1983-

1989.

11. Filologie rusa, vol. I-XIV, Bucuresti, 1975-1994.

12. Fodor, Ecaterina, Manual de limba rusa pentru sectiile de specialitate, vol. III, 1983, vol. IV, 1989.

13. Evseev, Ivan, Limba rusa contemporana, Bucuresti, 1982, Ed. did. si pedagogica.

14. Ivanov, Andrei, Dictionar rus-roman de structuri verbale, Bucuresti, Ed. Albatros, 1983.

15. M. Constantinescu + colectiv, Compendiu de gramatica a limbii ruse, vol. I, Morfologia, Univ. din Craiova, 1996.

16. Buca, M., Cernicova, G., Gramatica practica a limbii ruse, Ed. stiint. si enciclopedica, Bucuresti, 1980.

17. N. Mangul, V. Vascenko, I. Oita, Limba rusa contemporana, Ed. did. si ped., Bucuresti, 1963.

18. Probleme de filologie rusa, coord. S. Vaimberg, Bucuresti, Litografia Univ., 1980.

19. Limba si literatura rusa, coord. S. Vaimberg, recenzenti: E. Fodor si V. Soptereanu, Bucuresti, 1983, Ed. did. si ped

20. Probleme de filologie rusa, sub redactia Gh. Barba, Bucuresti, Litografia Univ., 1977.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE LITERE SPECIALIZAREA: ROMANA / LIMBA STRAINA INVATAMANT LA DISTANTA

SUPORT DE CURS

DISCIPLINA LIMBA RUSA CONTEMPORANA

Anul II

Semestrul I

Titularul disciplinei: lect. Abiculesei Rodica

!" # $ % % & ' % " () * " +, -) % " +, ') " # . " (+ / " -+ 0 " '+ # 1 " 2+ 3 " 4 +) 4 +)+ 5+ 0 "

6+ " 7+ 8 "

9+ " .+ "

/ / 8 + 8 % , 8 & , 8 +

: + ; % 1 % 4 ) " < = = < = =+ : % 1 $ 4 + + 1+ + + ) : 1 % + > ! $ ! +

+ ?+ >+ 0+ + #+

0

0

* $

8 + : 1 % + 1 % 1 $ 8 &@ +

+ ?+ >+

0+ + #+

# 1 # 1 1 ! 8+ 1 ( - ' 8 1 " 1 & ! 8 1 " ! + # 1 1 % " " + + 4 + )+ ! 1 : $ % 1 ! $ 1 ! % & 1 " # ! " # $ " # !

3

3

&

! " % 4/+), & ! $ ! ' ( 4/+ +), ) $

!

4? +)+

3 1

% +

+ ?+ >+ 0+ + #+

 

 

 

0

 
 
 

0

%

" * $ + 4> +), ,

( ! + 4#+), ---- +

: 1 + " 1 % " " + + 4 + ), " + + 4 + )+

< : : 8 ! 1 % 1 % $" . ! 4A +)+ 0 < $ : 8

&

&

% % " / !

$

/ ! $

& $

4# +)+

8

8 8 ! " " +" //// $ " //// " //// $ " //// 8 & ! & 8 1 % ! & + : % 1 & & ! 1 !+

8 ! + & ! 8 4 :: )" () 0 , -) 0 " ') 0 " 2) 0 "

5) 0 8 1 ! & + = = = =" , ! ! ! 4#+), 1111 4#+)+

=& = 4= % =) =& = 4= % =)" 2 ! 3 $ $ 4B +), 4 ! ! $ 4; +)+ & 1 ! " 2 ! $ ' " 5 $ $ $ ( $ $ ! 4 +) = % = = % =" 6 '

$ $ $ 4C1+), )! 7 7

' $ 4D+)

! & +

& & $ " 1 % " 8 " + + 4 +

: % 1 +

)+

+ ?+ >+

9 :

; ; ;

0+ + #+

9 ú 9

;

;

;

1 % " < & 4#+), 4 4 +), 1 = & $ & =" # $ + 0000

(+ $ % E -+ D & % ! ! $ ! E

'+ A * %

$E 0 : 8 ! 1 E

2+

A & !E

FFFF////CCCCFFFF ////

 

F

%

F

% < &

& $ 8 < % ! % 8 + : 8 % % & +

B $ < & & & %

% + % & + % % % & :

$ 4 ) 4 ) 4 ) 4 $ ) 4 ! ) 4

) 4 $ ) +

# %

% + ####

!!!! (+ & 4 * ) -+ % " 1 '+ 2+ $ $ & & :: $ 5+ : 8 1

%%%% %%%% (+ & $ 4 * ) -+ % " % 8 '+ % 2+ $ $ & & : $ 5+ : 8

F % & % % % :

% % + % % % & $ % % $ : " < % % + % : +

% % % < 1 !

+

% % % < $

#

0 % % : % " % : 4

) % 4 )+ G % % ! :

: % + 8 4 ) " % % $ @ % % ( % 8 + , $ % % + 1 + , $ % - % 8 + + +

% : < : % % " : 8 + A % : : 4 : ) + % % % : ! &@ % % +

: : : & + 1 % $ ! $ : % % $ % + H : 4 ) % 4 $ $ $ % $ $ %)+ : : " :: :: 0 $ + + 0 % % < :: + & * % % % :: 0 ! + 3 ! ! % % < :: $, ! : ! % % ! ! & : 4 ! ú = ! )+ 3 % % :: & : % I & % ! ! % % !" $ $ + + 4$ $ )+ 3 % ! % % : 0 $ + H % % $ I & + # < % :: + + 8 1 8 4 1 $ $ " > )+ : 8 : + 1 & % 1 + 1 & % " ? $ 4 +F+),

" & $ 4# +), & 8 " % $ 4A +)+ 1 % : ! % + " - ! 4# +)+ B $ % % : : 1 $ + # $ # ! $$$$ !!!! $ 4F+)+ : ! % +

0 ! 1 ! : 1 & %

1 " 4 4/+)

% % & ! % % ! :

F % & : $ + + % % : % & ! +

3 % & * % % "

: % 4 @@@@ @@@@ ' + +)+ : ! & :: % ! $ : ' % 8 + % % % I & % % + D % : % $ % I & % % $+ A % 1 < & % + % 1 & : + + ! 8 4 ' $ $ + +)+ 1 ! & $ 8 8 4 @@@@ @@@@ + +)+ 0 ! % & % ! % ! 4$ $ $ $ $ $ @@@@ + +)+

% % " : % * * % : * * % ! 4 " +)+ 0 ! ! % % & : " >> >> + + 4 + + : & : * * % )+ : & % % : " () : * * % @ % 4 +

$ + ), -) : %

% 4 + $ + ),

') * * % $ % % 4 + +

$ + + ) % % 4 $ + + +

+

)+

2) % % * % 4 $ + $

+

)+

% & " () : % I & % 4$ @ ),

-) :

') % $ 4$ + ''''+

% 4$ + @@@@+ø),

@+ ''''+ ) 4 @+ + ), 2) % % * % 4 @ + '+ )+

3 ! % %

+ + :

% ! " !!!! !!!! )+

% ! ! : %

& 1 $ :: 4 ! ! ) $ % I & % 4 ! @ ! @ )+

3 %

A % %

F % * : % &@ % % % + &@ % % $ : @ " @ @

+ 0 % $ &@ % % % * + A % % + # < % % 1 * + % % +

0 ! +

(((( $$$$ ++++ : % @ 4 @@@@ $ $ @@@@ )+ # $ & ! % % ( + # & 1 % & % % * % % % * % % ! ! ! ::

" $ $ $ $ 4 $ )$ $ $ $ @ 4( $ $ ), $ $ ' 45 $ $ ) $ $ @ 4( $ $ )+ A ( " % % 4! ! + +), % % & 1 $ 1 ! 4 ), % % 4 )+ ---- $$$$ ++++ : % @ 4! ! @@@@ @@@@ )+ # & & % ! = = =

= 4 ! + +) '''' $$$$ ++++ : % @@@@ 4 @@@@ @@@@ )+ H 1 % ! 4 7 ( +)+ F % < % & 4 ! +)+

2222 $$$$ ++++ : %

4 )+ A $ % $ 1 % & % % & $ + + ! & $ * 4 + +)+

5555 $$$$ ++++ : %

% $ 4 ' $ $ ' )+ H

% % 4 +) B % % % & % ! = = 4 $ $ +)+ > % % % ! % ! ! 4$ $ '''' $ ' A A ' A ' + +)+

0 % % +

% % ! % % ! ! $* & & % % + " ! !

+ + 1 % ! % % "

(+ F % $ : % % 4 $ $ $ $ +)+ -+ 0 : % 4 ! $ ! $ +)+ '+ F % % 8 : ' ' 8 % 4$ $ ' ' +)+ A % % %

A % & % % ! % : ! % ! % !+ A % & % % * % * % " % % * % & % 8 $ % % * % & $ % & % + 8 * $ + # % 8 $ & & ! !" < 1 & 4! $ ) * 4 ) 4 ) % $ % 4 & % ) % $ 4 )+ # % % * % & 8 $

% : %

$ ! ! )+ # * % % % 1 ! & " () % % 4 1 : " $ $ $ $ ), -) % % 4 % % $ : -

1 1 * % * % "

% 4 $

7 ), ') % % + + 1 " * % 4$ $ ) * % 4 )+ F % + H < & * % % % + F - % & , ! 4$ $ + +)+ A $ % % * % 1 & - :: % % * % + $ 8 : 8 $ 4$ $ $ $ $ ! $ - ! )+ & % % * % % & % % * % + $ 8 - : 8 $ 4 $ $ )+ & & ! , ! ! + (+ :: $ & & + % % * % :: & % % - * % + 0 & :: ! "

% $ 4$ $ + + $ $ + " $ : * % ), 1 :: 4 ! ! ! ! )+ :: % % 1 $ $ 4 ! ! - ! ! )+ H :: - +

:: 8 1 1 ! % ! % ! 4 ! ! '''' ! !!!! ! ! - ! + +)

0 1 & & % " " -

0 - & & : % !+ 0 - ! 1 ! : & "

A :: & -

:: 4$ $

! ! ! + +)+

-+ & ! % % * %

& : * % + - % % * % & $ % % - * % %