Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA : 5. V. 2011 CLASA : a VIII-a D TEMA : Saruri TIPUL LECTIEI : Lectie de recapitulare curenta si sistematizare a cunostintelor CADRUL DIDACTIC: Babus Nicoleta SCOPUL LECTIEI: dezvoltarea deprinderilor de aplicare a notiunilor invatate si
rezolvarea de probleme. Scoala cu clasele I- VIII Gala Galaction Mangalia COMPETENE SPECIFICE:
1.2. Deducerea unor utilizri ale substanelor chimice pe baza proprietilor fizico-chimice. 2.1. Analizarea, interpretarea observaiilor/ datelor obinute prin activitatea de investigare. 2.5. Formularea de concluzii i de generalizri pentru punerea n eviden a proprietilor fizice i chimice ale substanelor compuse. 3.3. Aplicarea regulilor/ legilor n scopul rezolvrii de probleme. 5.1. Aprecierea avantajelor i a dezavantajelor utilizrii

OBIECTIVE EXPRIMATE IN TERMENI DE COMPETENTE:


1. Sa rezolve exercitii si probleme care implica cunoasterea denumirii, clasificarii sarurilor, a proprietatilor fizice si chimice si a utilizarii acestora. 2. Sa modeleze grafic proprietatile chimice ale sarurilor prin intermediul ecuatiilor reactiilor chimice; 3. Sa utilizeze ustensilele si substantele de laborator in scopul investigarii unor proprietati ale sarurilor; 4. Sa interpreteze observatiile in urma experimentelor efectuate.

didactice : metoda cubului, problematizarea, modelarea, experimentul. Metode Materiale didactice :

conversatie

euristica,

exercitiul,

algoritmizarea,

fisa cu exercitii si probleme, sistemul periodic, cubul. substante : CuSO4, Fe, NaOH; CaCO3, HCl; FeSO4, ZnSO4 . ustensile de laborator : eprubete, stativ pentru eprubete, cleste metalic.

SUCCESIUNEA ACTIVITATILOR DE INVATARE: SECVENTA 1: - se asigura conditiile optime de desfasurarea a lectiei;


- se face prezenta elevilor la ora de curs; - se verifica materialul didactic necesar desfasurarii lectiei.

SECVENTA 2: Astazi rezolvati probleme care cer aplicarea notiunilor invatate despre Saruri cu
ajutorul metode numite Metoda Cubului. Va impartii in 6 grupe, fiecare grupa isi alege un lider, iar liderul la randul lui isi va alege un secretar. Secretarul va rostogoli cubul, iar cerin care se va afla pe a fata cubului o va rezolva impreuna cu colegii din grupa; rezolvarile vor fi prezentate de unul dintre colegi ales ca lider.

FISA DE LUCRU DESCRIE


1. Descrieti formula generala a sarurilor. 2. Scrieti formulele sarurilor care au denumirile: a) Sulfat de aluminiu; b) Clorura de fier (III); c) Bromura de calciu; d) Azotat de potasiu. 3. Denumiti sarurile care au formulele: a) Al2S3; b) Ca(HCO3)2; c) NaNO3 a) Ca2I b) Na(SO4)2 d) K2SO3. c) S3Al2 d) MgH2S2O8 4. Corectati greselile din scrierea formulelor chimice:

COMPARA
1) Compara urmatoarele saruri: NaHCO3, CuCl2, NaNO3, CuSO4, Ca(HCO3)2, AgBr, Na2SO3, Pb(NO3)2, NH4HNO3, NaNO2, KHSO4, NiSO4, MgS, CaCO3, Mg(HSO3)2, CaI2. SARURI .. provenite din ..

2) Subliniati cu o linie sarurile solubile si cu doua linii sarurile insolubile in apa: NaCl, ZnSO4, AgCl, CuSO4, BaSO4, CaCO3, KCl, Na2SO4, BaSO4.

ASOCIAZA
Asociaza fiecarei formule din coloana A notata cu cifre (1-8) una sau mai multe litere din coloana B:

CaCO3A KNO3 CuSO4 NaNO3 NaHCO3 NaCl Na2CO3 NH4NO3


B conservant al carnii; soda de rufe; ser fiziologic; antiacid pentru calmarea indigestiilor; piatra vanata; utilizat in industria detergentilor, dedurizarea apei; ingrasamant; sare de bucatarie; calcar; praf de pusca si dinamita; mortar, ciment. ARGUMENTEAZA Alegeti din substantele indicate mai jos, reactantii care in urma interactiunii dintre ei, sa conduca la trei saruri solubile si doua saruri insolubile: H 2SO4, AgNO3, Zn, BaCl2, NaSO4. Verificati ipotezele stabilite prin scrierea ecuatiilor reactiilor chimice. Ce produsi de reactie se formeaza prin descompunerea termica a Ca(HCO3)2? Indicati importanta acestei reactii chimice.

ANALIZEAZA
Analizeaza comportarea: a) CuSO4 fata de Fe, NaOH; c) CaCO3 fata de HCl; b) FeSO4, ZnSO4 fata de NaOH; Realizati experimentele. Ce observati? Scrieti ecuatiile reactiilor chimice si stabiliti ce substante corespund precipitatelor.

DETERMINA
Se supun calcinarii 200g de CaCO3 de puritate 80%. Determinati volumul de gaz degajat si cantitatea (exprimata in grame si moli) de substanta solida obtinuta. ACa=40; AC=12 ; AO=16 Vm= 22,4 dm3

S-ar putea să vă placă și