Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza factoriala a profitului pe salariat

INDICATORI
1.Cifra de afaceri
2.Numarul mediu de salariati (pers)
3.Timpul mediu de lucru (ore)
4.Profitul aferent cifrei de afaceri
5. Profit mediu recalculat
6. Profit mediu dublu recalculat
7. Productivitatea orara recalculata

P0
16,016,000
80
1,820
2,402,400
x
x
x

P1
14,235,000
60
1,825
2,419,950
0.1525
0.1575
115

30030
200200
110
0.15

40332.5
237250
130
0.17

10,302.50
1.wa=
1.1.t=
1.2.Wh=
1.2.1.gi=
1.2.2.whi=
2.pr=
2.1.g=
2.2.p=
2.3.c=

lei, 34.31%
5,557.50
82.50
5,475.00
1,368.75
4,106.25
4,745.00
593.13
1,186.25
2,965.63

8. Profitul pe salariat (lei/salariat)


9. Productivitatea medie anuala
10. Productivitatea medie orara
11. Profitul la 1 lei CA

P/Ns=

lei
INDICI
88.88
75.00
100.27
100.73

134.31
118.51
118.18
113.33

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

P CA P
=

= W a CA pr
Ns NS CA

t
W a CA
gi

P
Ns

Wh
whi

pr

Lector univ.dr. Anca Maria Hristea