Sunteți pe pagina 1din 2

Colecţie de standarde în format electronic DESEN TEHNIC ÎN CONSTRUCŢII Ediţia 1 iunie 2007

Nr.

Indice standard

Titlu standard

MA

Crt.

1.

SR EN 22553:1995

Imbinari sudate si lipite, reprezentari simbolice pe desene

Traducere

2.

SR EN ISO 10209-

Documentaţie tehnică de produs. Vocabular. Partea 2:

Traducere

2:2002

Termeni referitori la metodele de proiecţie

3.

SR EN ISO 11091:2002

Desene de construcţii. Desene de peisaj

Fila de

confirmare

4.

SR EN ISO 128-20:2002

Desene tehnice. Principii generale de reprezentare. Partea 20: Conventii de baza pentru linii

Fila de

confirmare

5.

SR EN ISO 3766:2004

Desene de construcţii. Reprezentarea simplificată a armăturilor pentru beton

Fila de

confirmare

6.

SR EN ISO

Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a armaturilor pentru beton

Anunt

3766:2004/AC:2005

7.

SR EN ISO 4066:2002

Desene de clădiri şi construcţii civile. Extrase de armături

Traducere

8.

SR EN ISO 4157-1:2002

Desene de constructii. Sisteme de notare. Partea 1: Cladiri si parti de cladiri

Fila de

confirmare

9.

SR EN ISO 4157-2:2002

Desene de construcţii. Sisteme de notare. Partea 2: Nume şi număr de încăperi

Fila de

confirmare

10.

SR EN ISO 4157-3:2002

Desene de construcţii. Sisteme de notare. Partea 3:

Fila de

Identificatoare pentru încăperi

confirmare

11.

SR EN ISO 4172:2002

Desene tehnice. Desene de construcţii. Desene de ansamblu pentru structuri prefabricate

Traducere

12.

SR EN ISO 5261:2002

Desene tehnice. Reprezentarea simplificata a barelor si profilelor

Fila de

confirmare

13.

SR EN ISO 5455:1997

Desene tehnice. Scari

Traducere

14.

SR EN ISO 5457:2002

Documentatie tehnica de produs. Formate si prezentarea elementelor grafice ale planselor de desen

Fila de

confirmare

15.

SR EN ISO 6284:2002

Desene de construcţii. Indicarea abaterilor limită

Fila de

confirmare

16.

SR EN ISO 6412-1:2002

Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 1: Reguli generale şi reprezentare ortogonală

Fila de

confirmare

17.

SR EN ISO 6412-2:2002

Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi a sistemelor de conducte. Partea 2: Proiecţie izometrică

Fila de

confirmare

18.

SR EN ISO 6412-3:2002

Desene tehnice. Reprezentarea simplificată a conductelor şi sistemelor de conducte. Partea 3: Accesorii pentru sistemele de ventilaţie şi drenaj

Fila de

confirmare

19.

SR EN ISO 7200:2004

Documentatie tehnica de produs. Câmpul de date din indicator si capul documentelor

Fila de

confirmare

20.

SR EN ISO 7437:2002

Desene tehnice. Desene de construcţii. Reguli generale pentru întocmirea desenelor de execuţie pentru elementele structurilor prefabricate

Traducere

21.

SR EN ISO 7518:2002

Desene tehnice. Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a demolarilor si a reconstructiilor

Traducere

22.

SR EN ISO 7519:2002

Desene tehnice. Desene de construcţii. Principii generale de prezentare pentru desene de ansamblu şi de montaj

Traducere

23.

SR EN ISO 8560:2002

Desene tehnice. Desene de construcţii. Reprezentarea dimensiunilor, liniilor şi caroiajelor

Traducere

1

24.

SR EN ISO 9431:2002

Desene de constructii. Spatii rezervate pentru desen, text si indicator pe plansele de desen

Traducere

25.

SR ISO 10209-1:1996

Documentatie tehnica de produs. Vocabular. Partea 1:

Traducere

Termeni referitori la desenul tehnic: generalitati si tipuri de desene

26.

SR ISO 129:1994

Desene tehnice. Cotare. Principii generale, definiţii, metode de executare şi indicaţii speciale

Traducere

27.

SR ISO 4067-6:1996

Desene tehnice. Instalatii. Partea 6: Simboluri grafice pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare îngropate

Traducere

28.

STAS 10716-76

Construcţii hidrotehnice. Scheme de amenajare hidroenergetice. Semne conveţionale şi simboluri

Elaborare

29.

STAS 1434-83

Desene tehnice de constructii. Linii, cotare, reprezentari conventionale, indicator

Elaborare

30.

STAS 3989/2-91

Cai ferate. Planuri de situatie. Semne conventionale pentru constructii si lucrari conexe

Elaborare

31.

STAS 4958-91

Cai ferate. Profiluri în lung. Reguli de reprezentare grafica si semne conventionale

Elaborare

32.

STAS 855-79

Desene tehnice de construcţii. Întocmirea desenelor pentru construcţii din beton şi beton armat

Elaborare

33.

STAS 9773-88

Desene tehnice de constructii. Întocmirea desenelor pentru constructii metalice. Reguli de reprezentare si cotare

Elaborare

34.

STAS 9796/1-82

Desene de construcţie şi arhitectură. Terminologie

Elaborare

35.

STAS 9796/2-82

Desene de construcţie şi arhitectură. Metode de proiectare ortogonală

Elaborare

Legenda MA (metoda de adoptare):

Traducere – text standard în limba română Fila de confirmare - coperţile în limba română + text standard în limba engleză Anunţ – text standard în limba engleză Elaborare - text standard în limba română FCT - filă de confirmare tradusă – text standard în limba română NCT - anunţ transformat în traducere – text standard în limba română NCFC - anunţ transformat în filă de confirmare- coperţile în limba română + text standard în limba engleză

2