Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

DATA : 5. V. 2011 CLASA : a VII-a D TEMA : Reactia de dubla inlocuire sau de schimb TIPUL LECTIEI : Lectie pentru formarea si consolidarea priceperilor si deprinderilor CADRUL DIDACTIC: Babus Nicoleta COMPETENE SPECIFICE:
1.3. Clasificarea reactiilor chimice dupa unul sau mai multe criterii. 2.3. Utilizarea aparaturii si a echipamentelor de laborator, a tehnologiilor informatice pentru a studia reactiile chimice. 2.4. interpretarea informatiilor obtinute din grafice, tabele, fise de observatii. 3.4. Elaborarea de ipoteze referitoare la produsii unei reactii. 4.3. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reactiile chimice. 5.3. Evaluarea factorilor de risc rezultati in urma aplicarii in practica a unor reactii chimice si recunoasterea importantei acestora.

OBIECTIVE EXPRIMATE IN TERMENI DE COMPETENTE:


1. Sa clasifice reactiile chimice in functie de anumite criterii; 2. Sa denumeasca intotdeauna corect formulele chimice intalnite; 3. Sa utilizeze reactivi si ustensile de laborator pentru a studia transformarile substantelor chimice; 4. Sa interpreteze observatiile obtinute in urma experimentelor efectuate; 5. Sa noteze in tabel datele rezultate din experimentele referitoare la transformarile substantelor; 6. Sa modeleze grafic ecuatiile reactiilor chimice.

Metode didactice : experimentul de laborator, conversatie euristica, modelarea. Materiale didactice :


fisa de lucrari practice, sistem periodic. substante : CuO, NaOH; CaCO3, HCl; FeSO4, ZnSO4 , Ca(OH)2, CuSO4, BaCl2, H2SO4, AgNO3, NaCl, fenolftaleina . ustensile de laborator : eprubete, stativ pentru eprubete, tub de sticla.

SUCCESIUNEA ACTIVITATILOR DE INVATARE: SECVENTA 1: - se asigura conditiile optime de desfasurarea a lectiei;


- se face prezenta elevilor la ora de curs; - se verifica materialul didactic necesar desfasurarii lectiei. SECVENTA 2: Actualizarea cunostintelor se realizeaza prin rezolvarea exercitiilor din fisa de lucru.

SECVENTA 3. Elevii sunt impartiti in 5 grupe de cate 5 elevi. Fiecare elev primeste o fisa de
lucrari practice. In urma experimentelor efectuate elevii vor interpreta rezultatele obtinute si le vor nota in fisa. FISA DE LUCRU

I. Alegeti raspunsul/ raspunsurile corect(e): 1) Coeficientii stoechiometrici reprezinta: a) Indicii numerici din cadrul formulelor; b) Sarcina ionilor; c) Cifrele asezate in fata simbolurilor si formulelor in scopul egalarii numarului de atomi. 2) Substantele care participa la reactie: a) Se numesc oxizi b) Se numesc reactanti c) Sunt numai substante compuse 3) In urma reactiei de: a) Descompunere se formeaza numai o substanta simpla; b) Inlocuire rezulta doua substante compuse; c) Combinare se formeaza o substanta compusa. II. Indicati prin sageti corespondenta dintre reactanti si produsii de reactie:

Al + S Fe + H2SO4 H2 + O2 Zn + HCl H2CO3 N2 + H3 NaOH + HCl

FeSO4 + H2 CO2 + H2O NH3 NaCl + H2O Al2S3 ZnCl2 + H2 H2O

FISA DE LUCRARI PRACTICE REACTIA DE DUBLA INLOCUIRE ( DE SCHIMB)


ACTIVITATE EXPERIMENTALA 1. Reactia bazelor cu acizii ( reactia de neutralizare) 2. Reactia oxizilor metalici cu acizii 3. reactia oxizilor nemetalici cu bazele 4. Reactia bazelor cu sarurile SUBSTANTE SI USTENSILE NECESARE
- sol. de HCl - sol. de NaOH - eprubete - pipeta - sol. de HCl - oxid de cupru - eprubeta - solutie de apa de var - pipeta - sol. de CuSO4 si NaOH; - eprubeta - sol. de FeSO4 si NaOH; - eprubeta - solutie de - . - sol de . . - - solutie de . -

MOD DE LUCRU
Intr-o eprubeta se toarn soluie de NaOH i cteva picturi de fenolftalein. Se adaug soluie de HCl, picatur cu pictur, cu ajutorul unei pipette. Intr-o eprubeta cu CuO se adauga solutie de HCl.

OBSERVATII
Solutia de NaOH cu fenolftaleina, de culoare . la adaugarea solutiei de HCl se

ECUATIA REACTIEI CHIMICE


NaOH + HCl +

CuO de culoare . Reactioneaza cu HCl si se obtine o solutie de culoare. Prin expiraie se obine . care reacioneaz cu hidroxidul de calciu, formnd care produce .apei de var. a) In urma reactiei se formeaza un precipitat de Cu(OH)2 de culoare . b) . . . Se observa formarea unui de AgCl de culoare Reactia serveste la identificarea HCl si a clorurilor . . . Reactia se foloseste la identificarea .. si a sulfatilor. ..

CuO + HCl +

Suflati intr-o eprubeta ce contine apa de var Ca(OH)2 aerul expirat de voi folosind o pipeta. a) Intr-o eprubeta cu solutie de CuSO4 se toarna solutie de NaOH. b) intr-o eprubeta cu solutie de FeSO4 se toarna o solutie de NaOH a) Intr-o eprubeta cu solutie de HCl se toarna solutie de AgNO3

Ca(OH)2 + .. .. +

CuSO4 + NaOH .+. FeSO4 + NaOH +..

HCl + AgNO3 ..+.

5. Reactia acizilor cu sarurile

b) Intr-o eprubeta cu solutie de H2SO4 se toarna solutie de BaCl2 Intr-o eprubeta cu solutie de NaCl se toarna solutie de AgNO3

H2SO4 + BaCl2 ..+

6. Reactia dintre doua saruri solubile

NaCl + AgNO3 ..+..