Sunteți pe pagina 1din 21

FISA DE POST CONFECTIONER

1. Denumirea compartimentului:

2. Denumirea postului: Confectionera 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: conducatorului locului de munca 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: de specialitate 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: 1.Respectarea programului de munca, a graficul individual de lucru stabilit in cadrul programului de functionare a societatii, sa respecte cu rigurozitate regulile stabilite pentru accesul in incinta, intrarea si iesirea din unitate,subunitate si locul de munca; 2.Sa realizeze norma de munca; a. primirea si luarea la cunostiinta a programului sau comenzii de lucru, a instructiunilor de lucru b.primirea materialelor, a materiilor prime, a sculelor si a dispozitivelor necesare pentru executarea lucrarii sau a lotului de produse c. asezarea, controlul, fixarea si scoaterea dispozitivelor si a sculelor, precum si reglarea acestora in vederea realizarii regimului necesar de lucru d.respectarea ordinei si disciplinei la locul de munca, a sarcinilor date de catre sefii ierarhici. e.respectarea prescriptiilor cuprinse in documentatia tehnica si tehnologica, in normele, standardele si indicatiile de lucru cu privire la utilizarea rationala a capacitatiilor de productie incredintate, a regimurilor de functionare a utilajelor, a calitatii produselor f.predarea productiei realizate la sfarsitul lotului sau comenzii g.degajarea la timp a locurilor de munca de materiale prelucrate si de deseuri, contribuind astfel la inlaturarea cauzelor unor eventuale accidente si ocuparea unor nejustificat a unor suprafete de productie, contribuind in felul acesta la folosirea neeconomicoasa a spatiilor de productie

3. Operativitate in executarea sarcinilor si indeplinirea corecta a sarcinilor h.inainte de inceperea lucrului : verificarea utilajulajului si pregatirea lui in vederea executarii sarcinii, cunoasterea temeinica a operatiei sau lucrarii pe care trebuie sa o efectueze, verificarea existentei in zona de munca a tuturor obiectelor necesare efectuarii ei, aducerea la cunostiinta personalului de deservire a lipsei unor mijloace tehnicomateriale si a eventualelor deficiente in functionarea uitlajelor i.in timpul lucrului : mentinerea ordinei la locul de munca, supravegherea bunei functionari a utilajului si mentinerea lui in stare de functionare, semnalizarea la timp a personalului de deservire in cazul unor deficiente ivite in procesul de productie j.la terminarea lucrului : asezarea sculelor si a dispozitivelor in dulapuri sau predarea la magazie, curatirea si stergerea utilajului, curatenia pe toata suprafata locului de munca, predarea locului de munca schimbului urmator ( daca este cazul ) 4. Sa respecte normele interne si standardele ce stabilesc in principal conditiile tehnice de confectionare a imbracamintei, normele si prescriptiile privitoare la calitate, caracteristici, dimensiuni si alte elemente ce definesc un produs; 5. Sa respecte procesul tehnologic de confectionare : -. executarea in totalitate a operatiilor de prelucrare a materiei prime, in vederea transformarii ei in produs finit de imbracaminte : - receptia si depozitarea - confectionarea - finisarea - transportul produselor 6. Sa respecte normele de consum prin economisirea de materii prime, materiale, sa inlature cauzele de functionare in gol a utilajelor si instalatiilor pentru evitarea consumurilor nejustificate de energie si sa aduca la cunostinta orice abatere in acest sens pentru utilizarea integrala a capacitatilor de productie 7. Sa respecte graficul individual de lucru stabilit in cadrul programului de functionare a societatii, sa respecte cu rigurozitate regulile stabilite pentru accesul in incinta, intrarea si iesirea din unitate,subunitate si locul de munca; 8. Sa raspunda integral sarcinilor de serviciu, exigentelor cantitative si calitative 9. Sa execute lucrarile de calitate, iar in cazul in care se vor constata rebuturi, acestea se vor imputa persoanei in sarcina careia au fost stabilite 10. Se preocupa in mod deosebit de eficienta lucrarilor 11. Sa aibe un comportament adecvat fata de colaboratorii superiori prin spirit de conciliere, de echipa si de informare reciproca 12. Respectarea dispozitiilor, a reglementarilor legale, a secretului profesional si al functiei pe care o ocupa. 13. Persoanele incadrate pe acest post au obligatia de a anunta conducerea sectiei, respective conducerea societatii, in cazul in care descopera ca sufera de o boala contagioasa care reprezinta un pericol epidemiologic 14. De asemenea au obligatia de a efectua periodic analizele medicale, in vederea stabilirii starii de sanatate, precum si de ori de cate ori suspecteaza sau este suspectat ca sufera de o boala contagioasa. 15. Angajatul are obligatia de a se supune controlului personalului de conducere, precum si de a aduce la cunostiinta acestui personal a oricarei nereguli descoperita in desfasurarea activitatii. 16. Sa cunoasca si sa respecte cu rigurozitate normele de protectia muncii si de prevenire a incendiilor, inclusiv prescriptiile specifice atat la locul de munca in care isi desfasoara activitatea cat si la celelalte locuri la care au acces: - salariatul pe acest post este obligat sa poarte pe timpul lucrului echipamentul de lucru; - sa nu discute in timp ce masina functioneaza; - sa nu foloseasca masini, utilaje fara aparatori de protectie, iar instalatiile electrice sa fie prevazute cu legatura la pamant; - sa nu intervina la masina in timpul functionarii, ci numai dupa ce a fost oprita, pentru interventii ca ungere, curatare reglare; - locul de munca sa nu fie aglomerat cu obiecte, unelte, foarfece, etc ce pot duce la accidente; - cand intervine la mecanismul suveiii sa nu tina picioarele pe pedala; - in cazul in care ata se infasoara pe volant masina se va opri de la butonul de comanda si se vor curata cu ajutorul unui foarfece, straturile de ata depuse; - pentru a se evita incepaturile de ac, masinile vor fi prevazute cu aparatori la tija acului, iar la masinile de cusut nasturi vor fi dotate cu vizor de protectie 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Sustragerea de materiale si materii prime din unitate si de bunuri personale al personalului angajat in unitate, se considera ca abatere disciplinara grava si se pedepseste conform legilor in vigoare, disciplinar, material, civil, contraventional si penal. Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei. Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar. Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor in cauza se stabileste potrivit valorii acestora de la data platii. Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca. Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. In cazul in care, prin neindeplinirea atributiilor si obligatiilor mai sus mentionate sau prin indeplinirea lor necoreaspunzatoare se aduc prejudicii societatii, persoana incadrata pe acest post, va raspunde disciplinar, material, civil, contraventional si penal. 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONTABIL

1. Denumirea compartimentului: financiar-contabil 2. Denumirea postului: Contabil 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: contabilului-sef 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: cu personalul de executie al firmei

9. Pregatirea si experienta: studii economice 10. Autoritate si libertate organizatorica: Are acces la date financiare ale firmei Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 11. Responsabilitati si sarcini: 1.Asigura evidenta contabila a stocurilor, a relatiilor cu tertii, a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor: -Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni; -Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont; -Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa; -Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor; -Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni; -Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI si NIR). 2.Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora: -Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei; -Intocmeste balante de verificare pentru clienti; -Intocmeste liste de avansuri din trezorerie. Responsabilitatile postului Legat de activitatile specifice, raspunde de: - operarea zilnica a facturilor emise, a incasarilor pe facturi si in avans;

- operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. prestatii diverse, precum si a platilor catre acestia; - verificarea zilnica a soldurilor din banca, casa si avansuri din trezorerie in lei; - incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli. Legat de disciplina muncii, raspunde de: - imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate; - pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma; - utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei; - respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau. Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - DIRECTOR DE MARKETING\

1. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENT VANZARI 2. Denumirea postului: DIRECTOR DE MARKETING 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; Conducerii unitatii 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Personalul din cadrul departamentului de vanzari 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu ceilalti angajati ai firmei; - cu serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei comenzilor privind exportul - cu coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si de vanzari; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;

Atitudini: - receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - organizeaza sedinte, conferinte, - organizeaza evenimente, targuri, expozitii ce au ca scop promovarea imaginii si produselor firmei; - are cunostinte de contabilitate (Stocuri) - participa la ntlnirile de afaceri, - traduce din si n limbi straine - trebuie sa cunoasca, sa interpreteze si sa puna in aplicare strategia de marketing si planul de afaceri al companiei, - este implicat active in schimbarea si dezvoltarea companiei, fara insa sa ia insa decizii de unul singur - supravegheaza personalul administrativ, curieri, soferi, personalul de serviciu - Directorul de marketing desfasoara urmatoarele activitati: - Identifica potentialii clienti; - Intretine relatiile cu clientii din portofoliu; - Intocmeste oferte de marfuri; - Acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti; - Preia apelurile telefonice, intocmeste fisa de client si o urmareste; - Intocmeste documentele contabile in vederea montajelor echipamentelor - Mentine relatia cu furnizorii ( cerere de comanda, verificarea marfii si a platilor; - Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei; - In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor; - Administreaza si gestioneaza documentele ; - raporteaza activitatea din cadrul departamentului Directorului General - optimizeaza forta de munca; 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - DIRECTOR DE RESURSE UMANE

1. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENT RESURSE UMANE 2. Denumirea postului: DIRECTOR RESURSE UMANE 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; Conducerii unitatii 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Inspectorii de personal, contabil, inspector protectia muncii si protectie civila, maistru instructor atelier scoala 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Cu toti angajatii societatii, fosti angajati, sefi de birouri si sectii, directori, precum si persoane care doresc sa se angajeze in cadrul societatii, inspectori ai ITM, etc. Redistribuirea temporara pe alte posturi de munca este posibila numai in cazuri de forta majora si pe baza unei instruiri prealabile, cu acordul scris al conducerii. 9. Pregatirea si experienta: De baza : Facultatea de Psihologie sau Facultatea de Stiinte Economice sau Politehnica De specialitate : specializare in psihologia muncii si organizationale dobandite prin absolvirea Facultatii de Psihologie, Masterat in Managmentul Resurselor Umane sau Psihologia Muncii si Organizationala Cursuri speciale: de legislatia muncii Experienta necesara: Postul de Director de personal poate fi ocupat de orice persoana cu o pregatire corespunzatoare si care are cel putin 3 ani vechime in domeniu. Acomodarea cu cerintele postului: 1. Pentru o persoana debutanta in profesie 6 luni 2. Pentru o persoana experimentata, acomodarea cu postul se realizeaza in 3 luni Competentele locului de munca - cunoaste si respecta prevederile din Manualul de Asigurarea Calitatii

- cunoaste prevederile Contractului Colectiv de Munca - cunoaste prevederile Contractului Individual de Munca - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara - poseda experienta si capacitate profesionalza corespunzatoare postului - cunoaste activitatea si legislatia in vigoare specifica compartimentului - trebuie sa posede cunostinte de psihologie organizationala si diagnoza - cunoaste un editor de text pe calculator - trebuie sa stie sa opereze cu o baza de date (Excel, FOX, Access) - trebuie sa stie sa utilizeze programul Power Point - trebuie sa cunoasca un program statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Statistica, Statview) - cunoaste legislatia de personal in vigoare - poseda cunostinte si deprinderi de editare texte, operare cu o baza de date, statistica - poseda aptitudini de interelationare, capacitatea de a intelege comportamentul uman, de a conduce si de a motiva oamenii - poseda aptitudini de planificare, organizare si control al activitatii de luare de decizii, initiativa 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane - Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii - Asigura anuntarea la AJOFM a locurilor vacante, precum si in presa, in incinta intreprinderii si stabileste data concursului - Participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de incadrare si promovare a personalului - Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei - Urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si sanctionarea persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM - Planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele societatii - Elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia - Tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate - Controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare - Coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor - Coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post - Coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si BDS, precum si pe cea de protectie a muncii - Realizeaza si raporteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc. - Coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama si RI - Participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor - Elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul biroului - Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu

- Coopereaza cu ceilalti angajati ai biroului si ai societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia - Mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune Oficiului de Calcul - Executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu - Pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute - Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii - Respecta normele de securitate, impuse de societate - Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil - Respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii - Respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le cunoasca si sa le respecte - Analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste implementarea actiunilor corective - Efectueaza instructajul periodic, in domeniul protectiei muncii si PSI - Urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca - Realizeaza studii de previziune privind dinamica Departamentului de Resurse Umane din cadrul companiei - Consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali etc. - Consiliaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale - Stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor - Supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor controalelor managerilor - Supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor - Participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - DIRECTOR COMERCIAL

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL COMERCIAL 2. Denumirea postului: DIRECTOR COMERCIAL 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directotului general 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Angajatii departamentului comercial 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: cu angajatii departamentelor Financiar-Contabil, Marketing, Juridic 9. Pregatirea si experienta: Studii obligatorii: universitare economice; Buna cunoastere a mediului concurential de afaceri; Experienta in domeniul comercial de minim 4 ani; Foarte bune cunostinte de limba engleza; Spirit de observatie, dinamism, gandire comerciala, eficienta; Excelente abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel); Experienta intr-o functie de conducere si de coordonare constituie un avantaj; Reale si excelente abilitati de comunicare si negociere. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Activitati principale: Urmarirea zilnica a activitatii personalului aflat in subordine pentru asigurarea aplicarii corecte a procedurilor operationale de achizitii si aprovizionare/livrare; Organizarea departamentului Comercial pe criterii de cost efficiency, in vederea optimizarii activitatii de aprovizionare/livrare a marfii catre reteaua de magazine; Stabilirea strategiei specifice fiecarui magazin pentru implemetarea/urmarirea stocului optim si a tuturor procedurilor comerciale prevazute. Sarcini si indatoriri specifice:

Asigurarea buclei de feed-back in urmarirea aplicarii procedurilor comerciale si a stocurilor optime; Stabilirea unor relatii bune cu furnizorii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale; Prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitii/livrare in vederea optimizarii continue a stocurilor, avand ca scop final obtinerea unei rotatii bune ale acestora si realizarea de profituri (protectia marginii). Responsabilitati ale postului: Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii; Isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi furnizori, dupa ce a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestia; Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine si pentru fluxul operational la nivelul departamentului pe care-l conduce. Autoritatea postului: Coordoneaza intreaga activitate comerciala a retelei de magazine pe centre de profit; Transmite catre Directorul de vanzari & marketing raportarile (saptamanale, lunare) privind vanzarile, planul de actiune pentru cresterea vanzarilor, furnizorii noi etc. (Toate tipurile de raportari vor fi descrise in anexe separate.); Concepe impreuna cu Ddirectorul general strategiile comerciale prioritare in vederea atingerii target-urilor stabilite. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - DIRECTOR GENERAL

1. Denumirea compartimentului: CONDUCERE 2. Denumirea postului: DIRECTOR GENERAL 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Consiliului de administratie; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: - Directorul Economic, Directorul Vanzari si Marketing, Directorul Resurse Umane, Directorul Tehnic, Directorul Tehnologia Informatiei 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de firma. In acest sens, are relatii cu: Directorii 9. Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: studii superioare CURSURI DE PREGATIRE: management, finante, vanzari, legislatie EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 5 ani PE POST: minim 3 ani CUNOSTINTE NECESARE: - Cunostinte privind procesul de vanzare - Cunostinte privind tehnici de negociere - Cunostinte de management - Microsoft Office - Cunoasterea in profunzime a pietei locale - Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc - Cunostinte minime de contabilitate primara - Cunoasterea legislatiei in domeniu APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: - Aptitudine generala de invatare - Aptitudini de comunicare - Aptitudini de calcul - Aptitudinea de a lucra cu documente - Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor - Abilitati de negociere

- Acordare si transmitere de informatii CERINTE PENTRU EXERCITARE: - Inteligenta de nivel superior - Spirit organizatoric - Echilibru emotional - Capacitate de a evalua si a lua decizii - Capacitate de a lucra cu oamenii - Rezistenta mare la stres - Usurinta, claritate si coerenta in exprimare - Punctualitate CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica, spontaneitate, spirit practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea si controlul oamenilor, ambitie, incredere in sine, activism, energie, fluenta verbala. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: 1. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie - Stabileste anual, impreuna cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 si 36 de luni - Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal - Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor - Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei 2. Aproba bugetul si rectificarile acestuia - Participa la elaborarea bugetului, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final - Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului 3. Identifica oportunitati de afaceri - Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare - Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social - Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei - Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4. Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei - Asigura o buna imagine a firmei pe piata - Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate - Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei 5. Asigura managementul firmei - Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei - Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor - Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie, financiare, service, resurse umane) - Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate - Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine - Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite - Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea managementului firmei - Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine - Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine - Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale - Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine - Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine

- Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine 6. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei - Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor - Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice - Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza - Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii - Folosirea eficienta a resurselor firmei - Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori, clienti, organele financiare si organismele guvernamentale - Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale si legislatiei muncii - Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci, furnizori si clienti - Calitatea climatului organizational - Calitatea managementului firmei - Corectitudinea datelor raportate Legat de functiile manageriale, raspunde de: - Coordonarea eficienta a personalului din subordine - Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare - Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate - Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru - Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma AUTORITATEA POSTULUI: - Decide asupra noilor directii de dezvoltare - Stabileste planurile de vanzari si profit - Aproba bugetele si corectiile necesare - Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca - Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei - Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei - Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici - Aproba procedurile de interes general ale firmei - Semneaza referate de investitii, statele de plata si rapoartele financiare ale firmei - Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei - Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la dispozitie de firma - Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine - Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor - Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST DIRECTOR PRODUCTIE

1. Denumirea compartimentului: productie 2. Denumirea postului: Director Productie 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Sefii de departamente, de Sectii de Productie, Investitii /Utilitati, Aprovizionare / Achizitii 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Intern, cu toate departamentele functionale din firma, extern cu furnizorii

9. Pregatirea si experienta: Nivelul de studii: Studii superioare tehnice. [Nivelul de studii pentru fiecare post difera n functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv n firma.] Calificari / specializari necesare Studii postuniversitare n domeniul managementului productiei, MBA. Cunoasterea de limbi straine: limba engleza, preferabil nivel mediu sau avansat. Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date. [n functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv n firma se pot solicita si alte calificari / specializari.] cunostinte la nivel profesionist privind tendintele n domeniul de productie la nivel national si international; 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Descrierea postului 1. Scopul general al postului Coordonarea si asigurarea ntregului proces de productie n vederea realizarii productiei planificate, n conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei. [n functie de marimea, specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat n obiectul contractului definit n CIM semnat de parti.]

2. Obiectivele postului Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial n conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei. Organizarea si coordonarea ntregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru activitatea de ntretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor. [n functie de marimea, specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi.] 3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Planifica activitatea de productie n sectiile de fabricatie n functie de planul de productie stabilit, pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti. Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei n ceea ce priveste productia. Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii. Organizeaza si coordoneaza introducerea n fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti n documentatie. Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie, urmarind realizarea productiei n conformitate cu planul cerut de vnzari. Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, att la implementarea ct si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate. Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse n sistemul calitatii. Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii n domeniul calitatii. Conduce procesul de asigurare a calitatii n activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente. Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor n vederea realizarii n conditii optime a obiectivelor de productie. Elaboreaza proiectul planului de investitii, n conformitate cu prevederile bugetului, n scopul mbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati. Urmareste ncheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice, conform graficelor de esalonare a investitiilor. Coordoneaza realizarea si punerea n functiune la termen a noilor capacitati de productie. Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane. Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plngerilor angajatilor si mentine o legatura strnsa cu reprezentantii sindicatelor. Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, n baza fiselor de post. Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice specialitatii sale, stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA, CA) n sarcina reprezentantului legal. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic n realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei n limitele respectarii temeiului legal. [n functie de marimea, specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi.]

4. Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune ntre management si angajati. Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei n relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta n interiorul departamentului, n raporturile cu alte departamente, precum si n relatiile cu persoanele din afara firmei. Raspunde de mentinerea, n cadrul departamentului, a unui climat favorabil ndeplinirii sarcinilor de lucru. b) Fata de echipamentul din dotare Raspunde de functionarea n bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei. Raspunde de nsusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea n conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre ntreg personalul din subordine. Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune n functionare a echipamentului cu care si desfasoara activitatea. Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are n folosinta. c) n raport cu obiectivele postului Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite. Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca. Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, n raport cu planul de productie. Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii. Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara ntreruperi a procesului de productie. Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate. Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia. Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participnd (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative n vigoare. Raspunde de mentinerea si mbunatatirea sistemului de management al calitatii. Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. d) Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de nsusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre ntreg personalul din subordine. Respecta si aplica politicile generale ale firmei n productie si investitii si raspunde de nsusirea si respectarea acestora de catre ntreg personalul din subordine. Respecta si aplica actele normative n vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. [n functie de marimea, specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi. Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili n conformitate cu prevederile legislatiei n vigoare precum si n baza procedurilor reglementate n Regulamentul Intern al firmei.]

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - VANZATOR

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL DESFACERE 2. Denumirea postului: VANZATOR 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sef serviciu marketing; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: -daca este cazul 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al unei forme de invatamand liceale; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie); -corectitudine, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: - sincer, dispus la colaborare 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Principalele activitati: a. Receptioneaza marfurile conform facturilor si sesizeaza in scris neregulile constatate. b. Pregateste marfurile pentru expedierea catre client c. Aranjeaza produsele pe rafturi, fara deteriorarea acestora. d. Marcheaza cu preturi produsele din magazin , conform catalogului. e. Confirma cantitativ comanda clientului pentru facturare. f. Verifica periodic stocurile din magazin g. Conoaste toate produsele si utilitatea acestora, fiind in stare sa informeze clientul despre toate produsele. h. Impacheteza produsele pe care le vinde clientilor.

i. Manipuleaza marfa. j. Prezinta oferta firmei la potentialii clienti k. Vinde produsele firmei att la clientii existenti ct si la posibili noi clienti. l. Elibereaza tuturor clientilor bonuri de casa. m. Propune clientilor existenti noi comenzi . RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA a. In raport cu alte persoane - Coopereaza cu managerul, administratorul, - Onestitate si confidentialitate in raport cu persoanele din interior si exterior cu care este in contact - Raspunde la solicitarile superiorilor. b. In raport cu aparatura si materialele utilizate - Utilizeaza cu responsabilitate materialele si aparatura din dotare - Anuntarea eventualelor defectiuni aparute c. In raport cu sarcinile de munca - Raspunde de buna relationare cu clientii existenti - Raspunde de mentinerea unei bune evidente a incasarilor d. In raport cu securitatea muncii - Respectarea normelor de securitate in munca - Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara si Instructiunile proprii de securitete a muncii. e. Alte responsabilitati - Respectarea programului de lucru 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: