Sunteți pe pagina 1din 220

institutul de politici publice

inteGRAReA GRupuRiloR etnice


I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE
N REPUBLICA MOLDOVA
Chiinu - 2012
inteGRAReA GRupuRiloR etnice
I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE
N REPUBLICA MOLDOVA
Acest studiu a fost realizat n cadrul proiectului: Susinerea din partea societii civile a
procesului de integrare a minoritilor naionale n Republica Moldova, implementat de
ctre Insttutul de Politci Publice, cu suportul fnanciar al Programului MATRA al Ministerului
Afacerilor Externe al Regatului Olandei, prin intermediul Ambasadei Olandei n Ucraina.
institutul de Politici Publice
str. Pukin 16/1, Chiinu, Republica Moldova
tel. (+373) 22 276786
e-mail: ipp@ipp.md
www.ipp.md
Opiniile exprimate aparin autorilor i nu reflect neaprat punctul de vedere al
Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Olandei.
Coordonatori: Arcadie BARBARoie, oazu nAntoi
Autori: oazu nAntoi, Andrei iovu, igor BoAn,
vasile CAntARji, veaceslav ReABCinsChi,
Anatol GReMAlsChi
Chiinu - 2012
inteGRAReA GRupuRiloR etnice
I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE
N REPUBLICA MOLDOVA
suMAR
intRoduCeRe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Modele inteRnAionAle de inteGRARe A GRuPuRiloR etniCe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1. Abordri conceptuale privind etnia i etnicitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
noiunea de etnie i etnicitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
etnicitatea principalele curente 14
1.2. Modele de integrare a grupurilor etnice: influena factorilor istorici,
economici i politici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Conceptul de integrare 18
Principalele modele de integrare 19
1.3. Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
identitAteA nAionAl, FACtoRul etniC i nAiuneA CiviC n RePuBliCA MoldovA 29
2.1. Particularitile procesului de edificare a identitii naionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Consideraii generale privind naionalismul i naiunea 29
Naiunea civic versus naiunea etnic 31
Formarea identitii naionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2. identitatea naional n Republica Moldova ntre moldovenism i romnism 37
esena moldovenismului i a romnismului 37
Referinele istorice i identitatea naional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Clivajele politice i identitatea naional 42
identitatea naional n Republica Moldova: Quo vadis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Proiectul naiunii civice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3. Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.4. Recomandri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
AnAlizA CAdRului leGAl nAionAl i inteRnAionAl
PRivind inteGRAReA GRuPuRiloR etniCe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.1. Cadrul conceptual internaional i naional
privind integrarea grupurilor etnice 53
Republica Moldova democraie imitativ 53
Perspectiva occidental a problematicii relaiilor naionale 57
Concepia politicii naionale a Republicii Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2. Cadrul naional privind protecia i integrarea minoritilor naionale 65
3.3. Cadrul internaional privind protecia i integrarea minoritilor naionale 75
sistemul de drept privind minoritile naionale
dezvoltat n cazul onu 77
sistemul de drept privind minoritile naionale
dezvoltat n cadul osCe 79
sistemul de drept privind minoritile naionale
dezvoltat n cadrul Consiliului europei 80
3.4. Concluzii i recomandri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
utA GAGAuz YeRi n Contextul eFoRtuRiloR de ConstituiRe A nAiunii CiviCe:
studiu de CAz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.1 introducere 92
4.2. Gradul de integrare a populaiei utA Gagauz Yeri
n cadrul unei naiuni civice 96
PARAMetRul 1. identitate civic i identitate etnic:
particularitile de autoidentificare a populaiei din utAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
PARAMetRul 2. Acceptarea construciei statale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PARAMetRul 3. Aspecte lingvistice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
PARAMetRul 4. identitate cultural 115
4.3. Cuantificarea gradului de integrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
44 Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
AutonoMiA GGuz i ReGiuneA tRAnsnistReAn:
diFeRene i siMilitudini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.1. Factorul istoric apariia factorului gguz
pe teritoriul actualei Republici Moldova 128
5.2. specificul raioanelor de est ale Republicii Moldova (transnistriei) 131
5.3. Constituirea RAssM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
54 Politica lingvistic n RAssM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
55 transnistria n 1941-1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.6. Regiunile de est (transnistria) i de sud ale Republicii Moldova
n perioada 1988-1991 137
5.7. Procesele din raioanele de est ale Republicii Moldova (transnistria) 139
5.8. Procesele din zona de sud a Republicii Moldova 143
59 Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
PolitiCA linGvistiC i CultuRAl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.1. Politica lingvistic i cultural n
Republica sovietic socialist Moldoveneasc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.2. Politica lingvistic i cultural n Republica Moldova 153
6.3. Problemele actuale ale politicii lingvistice i culturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
6.4. Politicile lingvistice i culturale ale ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.5. Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.6 Recomandri 166
dRePtuRile PolitiCe Ale GRuPuRiloR etniCe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.1. norme i experiena internaional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
7.2. normele constituionale i legale privind autonomia Gguziei 169
7.3. normele constituionale i legale privind statutul special al transnsitriei 175
7.4. drepturile politice percepute prin prisma partidelor regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
7.5. Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
PolitiCi eduCAionAle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
8.1. Repere conceptuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
8.2. Abordri i practici educaionale europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
8.3. Premise educaionale
pentru integrarea reprezentanilor grupurilor etnice minoritare
i consolidarea naiunii civice n Republica Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Cadrul legislativ-normativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Accesul la studii n limba matern i oportuniti de studiere a limbii de stat . . . . . . 197
dezvoltarea curricular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Formarea iniial i continu a cadrelor didactice 202
Rezultatele nvrii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
8.4. Problemele i constrngerile sistemului educaional
n integrarea reprezentanilor grupurilor etnice i consolidarea
naiunii civice n Republica Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
8.5. Recomandri de politici educaionale 213
8.6. Concluzii i recomandri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
8
intRoduceRe
oazu nAntoi
Republica Moldova a devenit un stat independent n urma dezintegrrii uniunii Re-
publicilor sovietice socialiste (uRss). transformarea fostei republici unionale, ntr-
un stat independent nsemna, n primul rnd, transformarea fotilor ceteni sovie-
tici de pe teritoriul ei ntr-o comunitate de ceteni ai unui nou stat. totui, dezin-
tegrarea uRss a fost nsoit de polarizarea profund a populaiei fostei Republici
sovietice socialiste Moldoveneti (RssM) n baza criteriilor etno-lingvistice. n urma
confruntrilor politice care au nsoit procesul de dezintegrare al uRss, Republica
Moldova s-a confruntat cu fenomenul separatismului n raioanele sale de est (trans-
nistria) i de sud. Conflictul politic ntre puterea central i regimul din transnistria a
degradat ntr-un conflict armat cu implicarea Federaiei Ruse, n urma cruia Repu-
blica Moldova a pierdut controlul asupra majoritii localitilor amplasate n stnga
rului nistru i oraul Bender.
un alt focar de tensiune politic a aprut n zona de sud a Republicii Moldova,
unde este concentrat populaia de etnie gagauz. n acest caz, s-a reuit aplanarea
conflictului politic prin adoptarea de ctre Parlamentul Republicii Moldova, la 23
decembrie 1994, a legii nr. 344 privind statutul juridic special al Gguziei (Gaga-
uz-Yeri). localitilor n care locuiau compact cetenii Republicii Moldova de etnie
gagauz li s-a oferit statutul de unitate teritorial autonom cu un statut special
care, fiind o form de autodeterminare a gguzilor, este parte component a Repu-
blicii Moldova. Prin adoptarea acestei legi a fost creat temelia cadrului juridic ce
reglementeaz relaiile dintre autonomia gguz i puterea central.
o dat cu adoptarea declaraiei de suveranitate la 23 iunie 1990, a demarat proce-
sul de edificare a statului de drept, cu separarea atribuiilor ntre ramurile puterii,
aderarea la conveniile internaionale, apariia partidelor politice, desfurarea pe-
riodic a alegerilor etc. la 5 iunie 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat
legea nr. 596 din cu privire la cetenia Republicii Moldova. Aceast lege a fost
adoptat pornind de la varianta zero toi locuitorii Republicii sovietice socialiste
Moldoveneti care, pn la adoptarea declaraiei suveranitii Republicii Moldova
inclusiv data adoptrii ei, 23 iunie 1990, au avut loc de trai permanent pe teritoriul
Republicii Moldova i loc permanent de munc sau o alt surs legal de existen
au obinut dreptul de a deveni ceteni ai noului stat. Ceea ce nseamn, c toi ce-
tenii sovietici (uRss formal nc exista) au obinut dreptul de a deveni ceteni
ai Republicii Moldova. ns, dup cum s-a demonstrat ulterior, obinerea forma-
l a ceteniei noului stat nu a adus la consolidarea populaiei n jurul proiectului
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
9
de edificare a noului stat. Cel mai vizibil aceasta se manifest n procesele politice
din Republica Moldova. n fiece companie electoral particip partide politice care
exploateaz diferite nostalgii i fobii, n special - motenite din trecutul sovietic.
unele partide politice insist asupra ideii c Republica Moldova este al doilea stat
romnesc, c noi toi suntem romni!, i c limba moldoveneasc constituie
o invenie a regimului stalinist din uRss. Pe cnd alte partide politice insist asupra
ideii c moldovenii constituie o etnie diferit de romni, i c limba moldove-
neasc difer de cea romn. s-a ajuns pn la editarea dicionarelor moldo-ro-
mne i afirmaii c n Romnia exist o minoritate de 10 milioane de moldoveni.
n societatea moldoveneasc nu exist consens nici n ceea ce privete atitudinea
fa de unele evenimente din trecutul istoric. n special aceasta se refer la anul
1940, cnd uRss a preluat controlul asupra Basarabiei (teritoriul ntre rurile Prut
i nistru), care anterior, ntre 1918-1940, s-a aflat n componena Romniei. n luna
mai 2010, nainte de mplinirea aniversrii a 70-a a acestor evinimente, institutul de
Politici Publice a realizat Baromentrul de opinie Public n care era formulat ntre-
barea: la 28 iunie se mplinesc 70 de ani de la nglobarea Basarabiei n uRss. Cum
calificai dvs acest eveniment?. distribuia rspunsurilor a fost urmtoare:
Eliberarea de sub ocupaia Romniei 27,7% z
Ocuparea a unei pri a Romniei - 34,2% z
Altceva - 1,5% z
Nu tiu/Nici un rspuns - 36,6%0 z
i mai simptomatic este impactul factorului etnic asupra atitudinii fa de acest eve-
niment. dac 42,0% din moldoveni/romni sunt de prere c la la 28 iunie 1940
a avut loc ocuparea a unei pri a Romniei, apoi doar 6,3% dintre rui, i 4,3%
dintre ucraineni sunt de aceiai prere. Aceste rspunsuri demonstreaz lipsa de
consens n societatea moldoveneasc n raport cu acest eveniment istoric, fr de
care Republica Moldova nu ar fi existat astzi ca stat. deoarece, anume dup prelu-
area controlului asupra Basarabiei, la 2 august 1940, la Moscova, la sesiunea a vii a
sovietului suprem al uRss, a fost adoptat legea cu privire la constituirea Republicii
sovietice socialiste Moldoveneti unionale. iar Republica Moldova este succesor de
drept al Republicii sovietice socialiste Moldoveneti i a fost recunoscut de comu-
nitatea internaional n calitate de stat independent graie faptului c avea statut
de republic unional n componena uRss.
n prezent (2012) se poate constata c aceast lips de consens asupra trecutului,
criza identitar a majoritii (dilema moldoveni romni) continu s afecteze
procesul de consolidare a statului Republica Moldova. Aceast stare de lucruri se
trage ntr-un mod obiectiv din trecutul istoric al teritoriului Republicii Moldova. n
special, aceasta se refer la faza sovietic de existen a Republicii Moldova.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
10
n uRss erau promovate politici contradictorii n ceea ce privete factorul etnic. Pe
de o parte, era promovat insistent ideea de constituire a poporului sovietic en-
titate istoric nou, pentru membrii creia factorul etnic urma s fie unul inferior n
raport cu ceilali parametri ai acestui popor. n uRss exista cetenie unic, ns,
n actele personale interne (certificate de natere, paapoartele interne) era fixat
apartenea etnic a fiecrei persoane. Ceea ce nsemna c statul ducea evidena
propriilor ceteni conform criteriului etnic. totodat, uRss era un stat federativ,
compus din uniti etno-teritoriale. Pe lng republicile unionale, n uRss exis-
ta o ierarhie de uniti etno-teritoriale - un ir de republici autonome, inuturi
i regiuni n baza criteriului etnic. or, spre deosebire de republicile unionale
aceste uniti etno-teritoriale nu dispuneau de dreptul de ieire din componena
uRss. totodat, n uRss existau mai multe grupuri etnice care nu dispuneau de nici
o unitate etno-teritorial, pe cnd frontierele interne administrative deseori mpr-
eai arealurile de abitare ale diferitor etnii. n cazul Rss Moldoveneti n asemenea
situaie se afla populaia de etnie gagauz. n plus, centrul unional promova politica
de maxim izolare a Rss Moldoveneti de Romnia vecin; numai n Rss Moldo-
veneasc era inoculat romnofobia i promovat ideea de existen a poporului
moldovenesc, deosebit din punct de vedere etnic de cel romn.
Perestroika, nceput n martie 1985, a developat existena unor probleme grave
n interiorul uRss, inclusiv n ceea ce privete soluionarea problemelor etnice i
unitii poporului sovietic. Cele cincisprezece republici unionale au fost antrenate
n procese politice n urma crora centrul unional treptat pierdea capacitatea de a
controla situaia, pe cnd n unele republici unionale creteau tendinele de prsi-
re a uRss. iniial, n anii 1988-1989, n mai multe republici unionale au fost adoptate
legi care restabileau n drepturi limbile naionale. drept urmare, limba rus, care era
limba majoritii n uRss, a devenit limba minoritilor n noile state independente.
deoarece n uRss limba rus avea statutul de limb de comunicare interetnic, de
regul, aceasta nsemna c reprezentanii minoritilor etnice, fiind rusificai, erau
n stare s comunice cu reprezentanii majoritii doar n limba rus.
n RssM legislaia lingvistic a fost adoptat la 31 august
[1]
i 1 septembrie 1989
[2]
.
Prin prima lege a fost modificat Art. 70 al Constituiei RssM i limba moldoveneas-
c, n baza grafiei latine, a fost declarat limba de stat pe teritoriul RssM. Ace-
lai art. 70 prevedea c Rss Moldoveneasc asigur ocrotirea i dezvoltarea limbii
poporaiei gguze, cea mai mare parte a crea locuiete pe teritoriul republicii.
legea cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul RssM (art. 2) prevedea
drepturi speciale pentru populaia de naionalitate gagauz: n localitile n care
majoritatea o constituie populaia de naionalitate gguz limba oficial n diferite
sfere ale vieii este limba de stat, limba gguz sau cea rus. inclusiv, legea cu pri-
[1]
legea nr. 3464 din 31.08.1989 cu privire la statutul limbii de stat a Rss Moldoveneti
[2]
legea nr. 3465 din 01.09.1989 cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Rss Moldoveneti.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
11
vire la funcionarea limbilor (art.3) prevedea un statut special pentru limba rus:
limba rus, ca limb de comunicare ntre naiunile din uniunea Rss, se folosete pe
teritoriul republicii alturi de limba moldoveneasc n calitate de limb de comuni-
care ntre naiuni, ceea ce asigur un bilingvism naional-rus i rus-naional real. de
facto, aceast prevedere de limb de comunicare ntre naiuni nsemna, c limbii
ruse i se acorda cel mai nalt statut posibil.
n pofida faptului c uRss a existat circa aptezeci de ani i n uRss era promovat
politica de creare a poporului sovietic, ceea ce presupunea o oarecare omogeni-
zare a materialului uman, cele cincisprezece state noi dup obinerea indepen-
denei au demonstrat traiectorii politicie foarte diferite. unele dintre ele, cum ar fi
estonia, letonia i lituania, au reuit s depeasc panic tendinele separatiste i
n termeni restrni au devenit membre ale nAto i ue. se poate de presupus, c
succesul transformrii dintr-o republic unional ntr-un stat de drept democratic
i funcional a depins, pe lng ali parametri, i de reuita transformrii fotilor
ceteni sovietici n comunitatea de ceteni ai noilor state.
Republica Moldova, ns, nu a reuit s urmeze exemplul rilor Baltice. nc nain-
te de dispariia uRss, n Republica Moldova a aprut fenomenul separatismului n
raioanele de est i de sud. Rezultatele multiplelor campanii electorale ce s-au des-
furat pe parcursul ultimilor douzeci de ani demonstreaz c fenomenul votului
etnic este fenomen real. n lipsa tradiiilor de statalitate, legate de actualul teritoriu
al Republicii Moldova perspectiva plecrii din componena uRss i de transformare
ntr-un stat independent a scindat populaia n segmente cu viziuni antagoniste.
n 2007 Republica Moldova a devenit ar vecin a uniunii europene (ue). sondaje-
le sociologice realiate n Republica Moldova au demonstrat c ideea de aderare la
ue se bucur de suportul
[3]
a 65%-70% din cetenii Republicii Moldova. vecintatea
Republicii Moldova cu ue a adus la sporirea ateniei la modelele europene de ar-
monizare a relaiilor interetnici, de integrare a grupurilor etnice. scopul prezentului
studiu este de a estima, prin aplicarea instrumentelor sociologice, situaia real n
utA Gagauz i, n baza informaiei obinute i examinrii experienei altor state
din ue, de a propune recomandri pentru optimizarea procesului de consolidare a
naiunii civice i de integrare a grupurilor etnice.
Procesul de constituire a statului Republica Moldova va fi mplinit numai atunci, cnd
va fi atins i o soluie viabil a conflictului din raioanele de est, ceea ce este imposi-
bil de realizat fr integrarea plenar a populaiei din aceast regiune n societatea
moldoveneasc. Analiza experienei utA Gagauze i recomandrile din prezentul
studiu pot fi utile pentru eficientizarea acestui proces i evitarea greelilor comise
pe parcursul primilor douzeci de ani de existen a statului Republica Moldova.
[3]
Criza n zona euro, mbinat cu fundalul informaional negativ au adus la scderea acestui procent.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
12
1
MODELE INTERNAIONALE DE INTEGRARE
A GRupuRiloR etnice
Andrei iovu
1.1. Abordri conceptuale privind etnia i etnicitatea
Noiunea de etnie i etnicitate
unul dintre primii autori care a introdus termenul etnie a fost George vacher de
lapouge
[1]
, utiliznd noiunea pentru a desemna entitile omogene rasial, care nu
se schimb n pofida modificrilor lingvistice, culturale i demografice. n lucrarea
essai sur linegalit des races humaines, j. A. de Gobineau ntrebuina adjecti-
vul etnic pentru a desemna degradarea rezultat n urma amestecului raselor.
[2]

etimologic, noiunea provine din greac de la etnos, indicnd o comunitate de
oameni cu aceeai origine i strmoi. n literatura de specialitate francez, sensul
dominant este de comunitate lingvistic, n timp ce n spaiul anglo-saxon este utili-
zat sintagma ethnic group cu referire la o minoritate cultural
[3]

orict de variate i de complexe ar fi accepiunile termenului etnie, este util to-


tui, o ncercare de sistematizare ale acestora. Astfel, o prim categorie de cercet-
tori, dintre care cel mai de vaz fiind Max Weber
[4]
, percep conceptul de etnie n
calitate de grupuri umane unite prin credina ntr-o ascenden comun, datorit
asemnrilor de ordin fizic, a obiceiurilor, a culturii comune i a psihologiei specifi-
ce, avnd rolul de a favoriza coeziunea de grup, mai ales n domeniul politic.
A doua categorie de cercettori au explicat termenul ca un rezultat al unui mod de
via, bazat pe o limb i o cultur proprie, cumulat cu determinarea spaial, ce
creeaz n rezultat solidaritatea dintre oameni. Astfel, potrivit lui Richard Molard,
etnia este o comunitate de limb, de obiceiuri, de credine, de valori, bazat pe
criteriul spaial
[5]
. Pentru cercettorul Meyer Fortes etnia reprezenta un grup de-
terminat spaial, n interiorul cruia exist legturi sociale strnse
[6]
.
[1]
Georges vacher de lapouge, Les slections sociales: cours libre de science politique profess
lUniversit de Montpellier (1888-1889) (nabu Press, 2012).
[2]
Arthur Gobineau, Essai sur linegalite des races humaines (Paris, Belfond, 1967).
[3]
Pierre Bonte, Michel izard, Dicionar de etnologie i antropologie (iai, editura Polirom, 1999), p. 215.
[4]
Max Weber a utilizat sintagma grupuri etnice n celebra sa lucrare economy and society (university of
California Press, 1978).
[5]
Romulus vulcanescu, Dictionar de etnologie (Albatros, 1979), p. 104.
[6]
ibidem, p. 145.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
13
n sfrit, o categorie aparte de cercettori, n frunte cu Fredrik Barth, au indicat
asupra faptului c etniile sunt meninute prin existena unor frontiere, care ajut
la autoidentificarea grupurilor
[7]
. Astfel, conform acestei abordri, etnia reprezin-
t pentru Paul Mercier un grup nchis, descendent dintr-un strmo comun sau
avnd aceeai origine, o limb comun i o cultur omogen, o unitate de ordin
politic
[8]
.
Corelat cu termenul de etnie, conceptul de etnicitate este mai larg rspndit i
utilizat. termenul provine la fel din domeniul antropologic i s-a regsit mai nti n
spaiul anglo-saxon. unul din primii autori care a utilizat noiunea de etnicitate
(ethnicity) a fost sociologul american david Riesman. Avnd n vedere diversitatea
etnic n s.u.A., scopul folosirii noului termen era nlturarea sensului peiorativ ale
particularitilor de ras, limb, religie, origine ale anumitor grupuri sociale.
[9]

termenul de etnicitate este utilizat pe larg la sfritul anilor 60 ai secolului al xx-
lea, pentru a desemna un tip de conflicte i de revendicri calificate drept etnice,
aprute att n societile dezvoltate, ct i n cele n proces de dezvoltare
[10]
. Wal-
lerstein i Gordon au utilizat termenul pentru a desemna sentimentul apartenenei
la un popor sau comunitate a subgrupurilor din societatea american
[11]
. un studiu
al lui Walker Connor denot c etnicitatea i naionalismul, stau la baza construciei
statului-naiune i sunt bazate pe elemente de rudenie, datorate unei ascendene
comune, dar i pe legturi psihologice.
[12]
definiia clasic a termenului etnicitate este prezentat de Glazer i Moynihan,
fiind starea de apartenen la un anumit grup etnic
[13]
. o explicaie prescriptiv
este propus de ernest Cashmore, care definete etnicitatea n calitate de ca-
racteristic indispensabil a unui grup social care se identific ntr-un anumit mod
(de obicei distinct) i odat ce contiina de a fi parte al acestui grup este format,
elementele distincte vor fi perpetuate i transmise de la o generaie la alta
[14]
. un
alt cercettor, Rogers Brubaker, propune o abordare alternativ, diferit de aborda-
[7]
Fredrik Barth, Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference (Waveland
Press, 1998).
[8]
everett Cherrington hughes, helen MacGill hughes, Where peoples meet: racial and ethnic frontiers
(Free Press, 1952), p. 172.
[9]
Guy hermet, Istoria naiunilor i a naionalismului n Europa (institutul european, 1997), p. 23.
[10]
Philippe Poutignat, jocelyne streiff-Fenart, Fredrik Barth, Thories de lethnicit: Suivi de Les groupes
ethniques et leurs frontire (Presses universitaires de France, 2008), p. 25.
[11]
ibidem, p. 24.
[12]
Walker Connor, Ethnonationalism: The quest for understanding (Princeton university Press, 1994), p.
151.
[13]
nathan Glazer, daniel Patrick Moynihan, Ethnicity: theory and experience (harvard university Press,
1975), p.15.
[14]
ernest Cashmore, ellis Cashmore, Encyclopedia of race and ethnic studies (Routledge, 2008), p. 142.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
14
rea clasic antropologic, definind etnicitatea n calitate de modalitate de a vedea
i percepe lumea din jur i de autoidentificare social (prin care indivizii se identific
cu anumite grupuri sociale).
[15]
termenul de etnicitate este folosit n diverse contexte, ns nu ntotdeauna esen-
a acestui termen este neleas i perceput corect. sinia Maleevi menioneaz
despre ambiguitatea relaiilor etnice i neclaritatea inerent a conceptului de etni-
citate, care genereaz divergene n interpretarea conceptului, precum i utilizarea
greit, mai ales n context politic
[16]
. jack david eller mprtete viziuni similare,
argumentnd c problemele cele mai stringente apar din cauza caracterului vag al
termenului i fenomenului denumit etnicitate
[17]

n anumite cazuri, termenul de etnicitate este utilizat mpreun cu sintagmele


minoritate etnic i grup etnic. Minoritatea etnic desemneaz o entitate so-
cial, care nu constituie un grup dominant din populaia total a unei anumite so-
cieti, desemnnd un popor din afar, strin, i diferit de populaia btina
[18]
.
Grupurile etnice sunt definite ca un grup distinct al populaiei n cadrul societii,
a cror cultur este diferit de cea a majoritii populaiei (culturii de mas). ntr-un
articol de a lui Cashmore, autorul definete grupul etnic n calitate de rspuns
creativ al unui grup de oameni n momentul n care acetia se simt marginalizai
ntr-o societate
[19]
.
n tradiia european, etnicitatea nu este perceput ca un sinonim pentru sin-
tagma de minoritate etnic, ci ca un element determinant al naiunii.
[20]
Conform
acestei abordri, societatea n ntregime, nu doar minoritile etnice, aparin unui
anumit grup etnic. n contextul acestui studiu, se va ine cont mai cu seam de
aceast abordare.
Etnicitatea principalele curente
Abordrile privind termenul de etnicitate s-au dezvoltat din teorii antropologice
i sociologice specifice. Atunci cnd este discutat definiia i esena acestui ter-
men, este necesar de a ine cont perspectiva autorului (curentul abordat) fa de
acest concept. din punct de vedere antropologic, curentele referitoare la definirea
[15]
sinia Maleevic, The sociology of ethnicity (sAGe, 2004), p.160.
[16]
jack david eller, From culture to ethnicity to conflict: an anthropological perspective on international
ethnic Conflict (university of Michigan Press: 1999), p. 320.
[17]
jack david eller, From culture to ethnicity to conflict: an anthropological perspective on international
ethnic Conflict (university of Michigan Press: 1999), p. 320.
[18]
Gerald M. oppenheimer, Paradigm lost: race, ethnicity, and the search for a new population taxo-
nomy, American Journal of Public Health vol. 91, no. 7 (july 2001), p. 1049.
[19]
ernest Cashmore, ellis Cashmore, p. 245.
[20]
john Milton Yinger, Source of strength? Source of conflict? (sunY Press, 1994), p.10.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
15
esenei fenomenului de etnicitate pot fi grupate n trei categorii de baz: teoria
primordialist, teoria instrumentalist i teoria constructivist. Aceste teorii reflect
n linii generale schimbrile de abordare asupra etnicitii din punct de vedere an-
tropologic, care au survenit pe parcursul ultimelor dou decenii.
Teoria primordialist
Primordialismul este teoria care susine c n cele din urm exist o baz real,
tangibil, pentru identificarea etnic
[21]
. Bazele teoriei primordialiste au fost puse
de filosofii germani, mai cu seam de j. h. herder, care menionau despre puterea
atavic a solului i sngelui care leag oamenii din acelai grup ntre ei.
[22]
Curentul primordialist percepe societatea uman ca un conglomerat de grupuri so-
ciale distincte. la natere o persoan devine membru al unui anumit grup. identi-
ficarea etnic se bazeaz pe elemente profunde i primordiale de rudenie i ata-
ament fa de respectivul grup. Prin urmare, apartenena etnic a unei persoane
este fixat i rmne o parte neschimbat a identitii sale individuale.
Wsevolod isajiw menioneaz c abordarea primordialist este cea mai veche n
literatura sociologic i antropologic. etnicitatea, conform acestui autor, este atri-
buit la natere i se transmite ereditar, fiind o derivat a relaiilor de clan i rudenie
a unei societi umane, fiind prin urmare ceva stabil i permanent. Respectiv, cei doi
factori determinani ai curentului primordialist reprezint ideea c etnicitatea unei
persoane este atribuit la natere i faptul c aceasta este permanent.
[23]
Abordrile primordialiste contemporane pot fi divizate n dou grupuri - cei care
percep legtura cu un anumit grup social prin prisma determinismului biologic i cei
care percept aceast legtur ca un produs al culturii, istoriei, miturilor, simbolurilor
i memorie colective. elementul comun al acestor abordri este faptul c relaiile cu
grupul etnic n general nu se schimb pe parcursul vieii unei persoane.
unul dintre cei mai cunoscui cercettori contemporani care argumenteaz etnici-
tatea prin prisma teoriei primordialiste, este Anthony d. smith. dei acesta adopt
o abordare soft asupra etnicitii, smith evideniaz c elementele de identificare
etnic a unei persoane rezid n mituri, amintiri, valori, simboluri i credine. Auto-
rul menioneaz despre mitul etnic, care reprezint elementul central n formarea
i perpetuarea etnicitii. Membrii unui grup etnic doresc s pstreze i s trans-
[21]
Alan Barnard, jonathan spencer, Encyclopedia of social and cultural anthropology (taylor & Francis,
2002), p.192.
[22]
Mark Robert Kreitzer, Toward a covenantal understanding of ethnicity: an interdisciplinary approach
(Reformed theological seminary, 2003), p. 40.
[23]
Wsevolod W. isajiw, Definitions of ethnicity (Multicultural history society of ontario, 1979).
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
16
mit generaiilor viitoare totalitatea elementele caracteristice acestui grup. dura-
bilitate unei etniciti rezid n puterea mitului fondator i capacitatea membrilor
grupului de a perpetua valori i simboluri pentru viitoarele generaii. smith subli-
niaz despre durabilitatea legturilor i a sentimentelor etnice, odat ce acestea
au fost formate
[24]
i evideniaz c valorile etnice sunt primordiale unei persoane,
deoarece acestea sunt parte component a procesului de socializare a individului,
rmnnd neschimbate pe parcursul vieii i influennd profund viziunea persoanei
fa de lumea din jur.
teoria instrumentalist
exponenii teoriei instrumentaliste percep etnicitatea ca pe un fenomen care poate
fi schimbat, construit sau chiar manipulat pentru a obine beneficii economice i
pentru a atinge anumite scopuri politice. Conform teoriei elitelor, liderii unui stat
modern, utilizeaz i manipuleaz percepia de identitate etnic pentru a promo-
va propriile scopuri i de a asigura meninerea puterii. Astfel, etnicitatea, conform
acestei abordri, este determinat de lupta elitelor n cadrul unei entiti anume,
ntr-un anumit context politic i economic.
[25]
din perspectiva acestui curent, grupu-
rile etnice sunt considerate drept produse a miturilor politice, create i manipulate
de cultura elitelor n aspiraia acestora de a obine acces la resurse i putere.
teoria instrumentalist percepe identitatea naional, naionalismul i etnicitatea n
calitate de creaii a elitelor. exponenii acestei abordri susin c modernizarea, fac-
torii economici i sociali sunt creai de ctre elite pentru a genera conflicte la nivel
societal. ernest Gellner argumenteaz n acest sens, c propaganda naionalist in-
voc intenionat etnicitatea n calitate de surs de conflict social, pentru a ascunde
intenia elitelor de a menine statutul lor socio-economic i politic.
[26]

Modernizarea, este unul din factorii centrali care perpetueaz etnicitatea. Crete-
rea ratei de alfabetizare, mass-media, comunicarea de mas, faciliteaz nsuirea i
rspndirea caracteristicilor etnice. la apariia unui dificulti economice, elitele vor
manipula opinia public i vor invoca argumentul etnic ca fiind cauza tuturor relelor.
Conform acestei teorii, elitele naionaliste sunt constructorii i manipulatorii identi-
tii etnice, care au de ctigat de pe urma conflictelor etnice.
[24]
sandra Fullerton joireman, Nationalism and political identity (Continuum international Publishing Gro-
up, 2003), pp. 28-29.
[25]
santosh C. saha, The politics of ethnicity and national identity (Peter lang, 2007), p.45.
[26]
ernest Gellner, john Breuilly, Nations and nationalism (Cornell university Press, 2008).
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
17
teoria constructvist
Conform acestui curent, etnicitatea este un fenomen n dezvoltare continu, edi-
ficat n viaa de zi cu zi, care se manifest pe tot parcursul vieii. teoria constructi-
vist interpreteaz etnicitatea ca fiind situaional, schimbtoare i dependent de
structura societii. identitatea etnic poate s evolueze sau s se reduc n funcie
de o mulime de factori, unul dintre care este capacitatea politicienilor de a mobi-
liza efectiv societatea pentru atingerea unor scopuri generale sau nlturarea unor
ameninri exterioare.
Constructivismul respinge ideea c etnicitatea este o condiie uman de baz. ex-
ponenii acestui curent susin c grupurile etnice sunt doar produse ale interaciunii
social-umane, meninute numai n msura n care acestea sunt susinute n calita-
te de constructe sociale. susintorii acestei teorii consider c ideea de etnicitate
servete n calitate de umbrel pentru diferite colectiviti, deoarece indivizii fiind
parte a unui grup etnic pot obine drepturi suplimentare.
[27]
Constructivismul modernist coreleaz apariia etnicitii cu formarea statelor-na-
iune. susintorii acestei teorii, cum ar fi eric hobsbawm, afirm c etnicitatea i
naionalismul, sunt invenii recente, care au aprut n perioada modern. ei susin
c, nainte de aceast perioad, omogenitatea etnic nu a fost considerat un factor
necesar pentru buna convieuire a oamenilor.
n concluzie, este necesar de menionat c multitudinea de noiuni referitoare la
conceptele etnie i etnicitate permit o interpretare multidimensional ale aces-
tor fenomene. Abordarea prin prisma celor trei curente conceptuale, permite o mai
bun structurare a principalelor percepii teoretice. Astfel, conform teoriei primor-
dialiste, etnicitatea este determinat la natere i rmne neschimbat pe tot par-
cursul vieii. teoria instrumentalist abordeaz etnicitatea n calitate de fenomen
ce este bazat pe simboluri i mituri, care este exploatat de ctre lideri n scopuri
pragmatice i pentru atingerea propriilor interese. A treia abordare, este ilustrat
de teoria constructivist, care susine c identitatea etnic este ceva care oamenii
construiesc n contexte sociale i istorice specifice pentru a promova propriile in-
terese, etnicitatea fiind fluid i subiectiv. Prin urmare, fiecare dintre aceste curen-
te ilustreaz faptul c etnicitatea i etnia rmn a fi elemente de baz n constituirea
statului-naiune.
[27]
jack david eller, From culture to ethnicity to conflict: an anthropological perspective on international
ethnic Conflict, p. 157.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
18
1.2. Modele de integrare a grupurilor etnice: influena
factorilor istorici, economici i politici
Conceptul de integrare
nainte de a analiza modelele ce sunt preluate de state pentru a integra grupurile
etnice i motivele care determin acest lucru, precum i abordrile care sunt aplica-
te, este necesar de a face cteva precizri importante n ceea ce privete conceptul
de integrare.
n primul rnd, aa cum sugereaz i literatura de specialitate, conceptul de inte-
grare a minoritilor etnice ar putea fi perceput n mai multe moduri. Pe parcursul
ultimelor decenii, cercettorii au abordat termenul de integrare a minoritilor
etnice, prin eliminarea diferenelor dintre minoriti i grupul etnic majoritar. Astfel,
prin integrare s-a neles n primul rnd procesul de omogenizare a societii, n
care minoritile etnice trebuiau s adopte toate valorile societii gazd, fr vreo
deschidere sau politici specifice din partea statului-gazd. Cu toate acestea, reali-
tile politice, economice i sociale au determinat schimbarea percepiei privitor la
aceast abordare iniial. n prezent, prin integrare se nelege n primul rnd pro-
cesul de ncorporare, cu drepturi egale a tuturor grupurilor etnice. Acestor grupuri
etnice li se acord drepturi egale n toate sferele societii, conservndu-se identita-
tea, aceasta fiind i semnificaia conceptului perceput n contextul acestui studiu.
n al doilea rnd, procesul de integrare este multidimensional. integrarea minorit-
ilor etnice ntr-o societate are loc la fiecare nivel i n fiecare sector al societii. Prin
urmare, este necesar de a ine cont nu doar de procesul de integrare economic sau
politic, dar i de integrarea minoritilor pe dimensiunile politice, culturale, sociale
i economice. integrarea politic se concentreaz pe evaluarea accesului minorit-
ilor la drepturile ceteneti i de asemenea, pe evaluarea participrii acestor gru-
puri la viaa politic din ara n care aceste grupuri domiciliaz. integrarea cultural
se concentreaz pe modul n care minoritilor etnice li se permite s pstreze i s
manifeste valorile lor culturale, att n sfera public, ct i cea privat. dimensiunea
social i economic al acestui proces vizeaz egalitatea social i economic ntre
minoritile etnice i restul societii.
Cu toate acestea, modelele preluate de state pentru a integra minoritile etnice
difer semnificativ. Pe de o parte, sunt unele cazuri, precum statele unite ale Ame-
ricii, Australia i Canada, care recunosc unicitatea i dreptul exclusiv a minoritilor
etnice. Canada, spre exemplu, a devenit o naiune care s-a angajat n mod oficial,
printr-o gam larg de politici guvernamentale, s protejeze i s dezvolte diversita-
tea etnic. Canada este perceput adesea ca un mozaic cultural i aceast direcie
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
19
este susinut de stat prin politici specifice.
[28]
statul canadian aspir spre ncorpo-
rarea tuturor grupurilor etnice n societatea canadian prin intermediul asimilrii ci-
vice, fr a ncerca s submineze sau s reduc importana identitii i specificului
etnic. statele unite ale Americii respect la fel diversitatea etnic i cultural, statul
adoptnd politica multiculturalismului. Cu toate acestea, promovarea i protecia
identiti etnice nu este o prioritate a politicilor acestui stat.
Pe de alt parte, exist state precum Frana i Germania, care sunt relativ reticente
privitor la sprijinirea diversitii etnice. Germania, de exemplu, nu poate fi consi-
derat un stat deschis, ci mai degrab unul foarte rezervat n ceea ce ine de ideea
multiculturalismului. Minoritile etnice din Germania se confrunt cu anumite difi-
culti politice, economice i sociale. n Germania, un strin va rmne ntotdeauna
un strin dac acesta nu are snge german (jus sanguinis). n Frana de asemenea,
exist o atitudine nefavorabil fa de multiculturalism, ns cazul acestui stat nu
este similar cu cel al Germaniei. Frana a construit naiunea pe modelul republican
al ceteniei civice, ncercnd s peasc peste etapa identitii etnice i s edifice
identitatea de cetean al Franei. n cazul Franei, un strin nu va fi ntotdeauna
strin ca i n cazul Germaniei, ci mai degrab ar putea deveni un cetean francez,
cu condiia de a nlocui identitatea sa etnic cu cea francez.
ntrebarea central n acest context vizeaz abordrile statelor n privina grupurilor
etnice, motivele care determin unele state s integreze minoritile etnice fr a
influena identitatea etnic, n timp ce altele sunt dispuse de a integra aceste gru-
puri doar n cazul renunrii la identitatea etnic.
Principalele modele de integrare
exist o serie de abordri care au prioritate n procesul de integrare a grupurilor
etnice. Fiecare stat ofer preferin anumitor modele de integrare. este necesar
de evideniat c nici o ar nu poate transpune o tipologie anume n mod perfect.
statul poate adopta diverse atitudini fa de grupurile etnice i totodat politicile
sale pot diferenia n timp. Astfel, un stat poate mbria ntro-o anumit perioad
istoric politica de asimilare a minoritilor etnice i treptat poate fi orientat spre
pluralism etnic sau multiculturalism.
[28]
Peter Kivisto, Multiculturalism in a global society (john Wiley & sons, 2008), p. 189.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
20
Tabelul 1. Modele de integrare
Modelul de
integrare
Pluralism/
Multiculturalism
Asimilare
Marginalizare/
Incluziune formal
Aspect juridic/ politic
- Minoritile etnice au
posibilitatea de a obine
cetenia statului gazd
- exist sprijin pentru
formaiunile politice a
grupurile etnice
- Minoritile etnice
particip activ n viaa
politic a statului
- Minoritile etnice
pot dobndi cetenia
statului gazd
- statul nu ncurajeaz
formarea de organizaii
politice a minoritilor
etnice
- este descurajat
mobilizarea politic a
grupurilor etnice
- Posibilitatea
minoritilor etnice
de a dobndi cetenia
este redus sau chiar
imposibil
- Membrii grupurilor
etnice sunt lipsii de
drepturi politice
- sunt interzise partidele
etnice
social-economic
- instituiile publice
sunt ncurajate s
reflecte n politicile
i programele
lor principiile
pluralismului etnic
- Minoritile etnice au
acces egal la ngrijire
medicale, educaie i
locuine
- oportuniti egale
pentru minoritile
etnice pe piaa forei
de munc
- Politici integraioniste
n coli
- Acces egal la serviciile
sociale
- Condiii de trai care
ncurajeaz segregarea
grupurilor etnice
- Acces inegal la piaa
forei de munc,
la educaie, la
ndemnizaii sociale
Cultural-religios
- sprijin pentru
minoritile etnice din
partea autoritilor
statului pentru
exprimarea specificului
cultural i religios
- Curriculumul
colar este bazat
pe principiile
multiculturalismului,
existnd programe
de predare n limbile
minoritilor etnice
- exist opoziie din partea
societii i statului privitor
la manifestarea public a
convingerilor religioase
i culturale
- este interzis i/ sau
descurajat edificarea de
monumente i edificii
religioase (de exemplu:
moschei)
- nu sunt ntreprinse
msuri care ar facilita
accesul grupurilor
etnice n sfera social i
educaiei
- Politici de segregare
n instituiile de
nvmnt
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
21
Multculturalismul
Modelul multicultural se bazeaz pe premisa c toate grupurile etnice ar trebui s
beneficieze de drepturi egale n toate sferele societii, fr ca acestea s renune
la identitatea lor etnic. Modalitile de baz care sunt utilizate de statele-naiu-
ne pentru integrarea minoritilor etnice, nu limiteaz drepturilor culturale. statul
prin politicile sale se implic activ n sprijinirea i promovarea diversitii etnice.
Grupurile etnice la rndul lor se implic activ n viaa politic, social i economic
a statului.
n calitate de exemplu de state care pot fi definite ca fiind multiculturale i pluraliste,
reprezint Canada, statele unite ale Americii i Australia. statele unite ale Americii
respect diversitatea etnic i cultural, oferind preferin modelului multicultural.
suA a adoptat politica de laissez-faire a multiculturalismului
[29]
, prin care statul
integreaz minoritile etnice ca ceteni i tolereaz diferenele culturale, ns fr
a-i asuma un rol activ n sprijinirea i promovarea culturii grupurilor etnice.
este necesar de menionat c politica multicultural n aceste state nu reprezint o
practic nrdcinat istoric. Astfel, pn n 1960 toate aceste state au avut politici
rasiste ndreptate mpotriva non-europenilor. n cazul Australiei, statul a meninut
o politic de asimilare explicit rasist, care fcea distincie ntre albi i non-albi.
dup cum susine i Kivisto Australia s-a definit juridic i cultural n calitate de
Australia alb, statul dnd preferin imigranilor europeni,
[30]
ns pentru expo-
nenii altor grupuri, inclusiv i aborigenii erau aplicate politici discriminatorii. la fel
i n Canada, statul a promovat politici pe dou direcii etnice: anglofonii i francofo-
nii. Canada a continuat s ignore toate celelalte grupuri etnice pn n 1971, atunci
cnd multiculturalismul a fost oficial acceptat ca politic de stat.
[31]
Cu toate acestea, exist trei factori centrali care au determinat aceste state s m-
brieze multiculturalismul. un factor important reprezint necesitile economice
ale acestor state, care pentru a se dezvolta au fost nevoite s creasc numrul popu-
laiei. Acest lucru a dus la o componen etnic foarte divers, care s-a dovedit a fi
imposibil de gestionat prin intermediul politicilor de asimilare. la nceput, populaia
Canadei a fost mprit n populaia indigen, britanici i francezi. Cu toate acestea,
dezvoltarea economic, industrializarea, a condus la aceea c necesitate de for
de munc a devenit acut i statul a nceput s ncurajeze fluxul unui numr mare
[29]
stephen Castles, Alastair davidson, Citizenship and migration: globalization and the politics of belon-
ging (Routledge, 2000), p. 203.
[30]
Peter Kivisto, Multiculturalism in a global society, p. 156.
[31]
n 1971, guvernul n fruntea cruia a fost Pierre elliot trudeau a adoptat legea privind politica multicul-
tural, prin care Canada se angajase s respecte i s sprijine politica multicultural.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
22
de imigrani. Pe lng imigranii din Marea Britanie i statele unite ale Americii, un
numr mare de germani, scandinavi, polonezi, greci, portughezi i din alte state din
europa au imigrat n Canada. de asemenea, ncepnd cu anul 1962, a fost ncurajat
imigraia persoanelor din Asia, Caraibe i America Central. ncurajarea imigraiei a
condus la aceea c Canada a devenit unul dintre cele mai diverse state din lume din
punct de vedere cultural.
la fel ca i n Canada, n cazul Australiei, populaia a devenit mai divers etnic da-
torit imigraiei. la nceput, majoritatea populaiei acestui stat a fost constituit
din persoane indigene, alturi de colonitii britanici i irlandezi. nainte de cel de-al
doilea Rzboi mondial, politica de imigrare n Australia a dat preferin imigranilor
britanici. ns rata natalitii n scdere i nevoia tot mai mare de for de munc n
sectorul industriei prelucrtoare, a deschis porile pentru imigrani din europa de
est i Asia. Acest lucru a determinat ca acest stat s devin un loc favorabil pentru
diverse comuniti de imigrani.
Politica de asimilare, prin care aceste dou ri au ncercat s integreze imigranii,
s-a dovedit a fi ineficient, deoarece grupurile de imigrani s-au transformat n co-
munitile etnice nchise, care au meninut patrimoniul etnic i cultural. Astfel, n
loc s se guverneze o populaie omogen, att n Canada ct i n Australia, guvernele
s-au aflat n poziia de a gestiona o infinitate de comuniti etnice.
Astfel, multiculturalismul, mai exact multiculturalismului civic, a fost soluia care a
determinat coeziunea n societile cu o mare diversitate etnic. statul a adoptat o
politic de asimilare civic a minoritilor etnice i a ncurajat diversitatea cultural.
Prin urmare, pentru a deveni cetean al Canadei sau Australiei nu mai era necesar
ca individul s fie asimilat cultural, ns era important ca acesta s fie integrat civic.
n calitate de cetean, fiecare membru al unui grup etnic are responsabiliti i
angajamente fa de statul-naiune. Astfel, ncepnd cu anul 1970, att Canada, ct
i Australia au nceput s promoveze politici multiculturale care susineau egalita-
tea drepturilor civice, politice i culturale ale tuturor cetenilor. Ambele state s-au
implicat activ n combaterea inegalitii sociale i au oferit acces egal la asisten
medical, educaie i locuine pentru toate grupurile etnice, oferindu-le anse egale
de participare i de luare a deciziilor n viaa politic.
Politizarea etnicitii reprezint un alt factor important n dezvoltarea multicultu-
ralismului. dei, cazurile Australiei i Canadei sunt diferite, n Australia un motiv
esenial pentru introducerea politicilor sociale pentru grupurile etnice a fost faptul
c partidele politice au neles c imigraii alctuiesc o categorie tot mai mare a
electoratului
[32]
. Au fost dezvoltate o multitudine de politici orientate spre asigu-
[32]
stephen Castles, Alastair davidson, Citizenship and migration: globalization and the politics of belon-
ging (Routledge, 2000), p. 151.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
23
rarea bunstrii, educaiei, accesului la servicii i alte domenii care vizau sprijinul
pentru grupurile etnice. Aceste politici au fost introduse pentru prima dat de ctre
guvernul condus de Partidul Muncii n Australia i apoi au fost preluate de ctre
guvernele ulterioare.
n Canada, politicile multiculturale reprezint rezultatul implicrii grupurilor etnice
n politic. identitatea etnic a fost politizat de ctre comunitatea francofon, care
a dorit s-i afirme drepturile politice. Politizarea etnicitii francofone a dus la for-
marea unei micri naionaliste deosebit de puternice n Quebec, care a condus la
separarea acestei provincii de Canada. n ncercarea de a dilua separatismului din
Quebec i pentru a menine Canada unitar, guvernul canadian a trebuit s gseas-
c modaliti de a adopta politici care s satisfac cerinele naionaliste din aceast
provincie. dac la nceput, multiculturalismul n Canada a nceput ca bi-cultura-
lism, transpus ntr-un set de politici care s recunoasc i s protejeze specificul
identitii culturale francofone, mai trziu, guvernul canadian a extins orientarea sa
bi-cultural spre o orientare multicultural, acordnd drepturi egale pentru toate
minoritile etnice, recunoscnd n acelai timp specificul lor cultural.
Procesul de tranziie a Canadei i Australiei spre o politic multicultural a fost fa-
cilitat i de un alt factor flexibilitatea identitii naionale. Astfel, n Australia i
Canada a fost schimbat perspectiva de definire a identitii naionale de la ca-
racteristici rasiale i etnice spre o identitate naional bazat pe asimilarea civic.
Motivul central care a fcut posibil aceast schimbare a fost bunstarea social
general. Aa cum subliniaz Kivisto, consolidarea statului social a contribuit la cre-
area unei identiti naionale canadiene bazate pe apartenen comun i cetenie
social
[33]
. Cu toate acestea, factorul social-economic nu poate fi considerat unicul
argument pentru aceast schimbare.
Canada i Australia s-au dezvoltat n calitate de naiuni formate din imigrani i de la
nceputul procesului de formare a statului-naiune, diversitatea etnic a stat la baza
acestui proces. identitatea naional nu a avut premise pentru a se cimenta n jurul
ideii de o singur identitate etnic sau rasial i prin urmare aceasta nu a fost n
mod inerent legat de o astfel de identitate. Acest lucru a permis dezvoltarea unei
abordri mai cuprinztoare pentru noiunea de popor (care nu a fost limitat la
determinismul etnic i rasial) i extinderea apartenenei la naiune prin dezvoltarea
identitii naionale civice.
[33]
Peter Kivisto, Multiculturalism in a global society, p.90.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
24
incluziunea formal
un model opus celui multicultural, reprezint modelul de incluziune formal a mi-
noritilor etnice. Acest model a fost dezvoltat de ctre statele care edific identita-
tea naional n baza legturilor de snge, cum ar fi Germania i japonia. Calitatea
de membru al naiunii germane sau japoneze a fost determinat de jus sanguinis
(legturi de snge). Astfel, orice individ cu strmoi germani este binevenit n ca-
drul naiunii germane. n privina altor grupuri etnice, Germania a adoptat o politic
de excludere, care face dificil integrarea acestor grupuri n societate, fiind limitat
dreptul la cetenie, la beneficii sociale, participare politic, etc. la fel ca i n Ger-
mania, identitate naional japonez este de asemenea axat pe acelai principiul
jus sanguinis, guvernul japonez marginaliznd alte grupuri etnice. Aceste modele de
limitare a incluziunii n societate pentru minoritile etnice sunt bazate pe excludere
politic i social, aplicnd totodat politici de asimilare cultural forat.
n prim instan, excluziunea politic a nceput cu refuzul de acordare a cete-
nie pentru minoritile etnice i restricii privind participare politic. la nivel social,
aceste state au adoptat politici care au determinat acces inegal la locurile de munc
pentru minoritile etnice i au condus treptat la faptul ca acestea s ocupe locuri
de munc necalificate i prost pltite
[34]
. de asemenea, tendina acestor guverne
de a acorda locuine la periferia oraelor pentru exponenii grupurilor etnice mino-
ritare, a rezultat n faptul c societatea a fost segregat pe principii etnice, n care
minoritile etnice sunt percepute n calitate de intrui.
Presiunile interne generate de grupurile etnice i cele exercitate de comunitatea in-
ternaional
[35]
, au determinat guvernele din Germania i japonia s fac eforturi de
a reconsidera politica statului fa de minoritile etnice. Pe plan politic, Germania
a adoptat o nou lege privind imigraia, care prevede dreptul la cetenie pentru
descendenii imigranilor nscui pe teritoriul acestui stat, fr a cere renunarea
la identitatea lor etnic. Aceast lege a liberalizat i politicile de naturalizare pentru
categoriile de imigrani nscui n strintate. Cu toate acestea, procesul de natura-
lizare n Germania, reprezint o procedur de lung durat i foarte complex.
spre deosebire de Germania, japonia este mai rigid n privina liberalizrii proce-
sului de naturalizare. dei a devenit posibil ca membrii diferitor etnii, care locuiesc
n japonia i a cror prini s-au nscut pe teritoriul acestui stat s devin ceteni
naturalizai, acest lucru este posibil doar n detrimentul etnicitii lor. Astfel, pentru
a-i pstra identitatea etnic, numeroase minoriti etnice refuz s devin ceteni
naturalizai. spre exemplu, n japonia coreenii reprezint circa 85% din numrul re-
[34]
ibidem, p. 162.
[35]
n cazul Germaniei, factorul principal a fost presiunea din partea uniunii europene care a determinat
acest stat s reconsidere politicile referitoare la obinerea ceteniei.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
25
zidenilor strini.
[36]
Astfel, membrii acestui grup etnic nu doresc s obin cete-
nia japoniei pentru a evita renunarea la cultur i etnicitate.
dei aceste ri au devenit mai deschise n ceea ce privete oferirea ceteniei pen-
tru minoritile etnice, politicile lor rmn a fi restrictive. de asemenea, la nivel so-
cial i economic, segregarea minoritilor etnice este nc destul de vizibil. Mino-
ritile etnice se confrunt n continuare cu un nivelul ridicat al omajului i ocup
sectoarele cele mai necalificate a economiei. Att n japonia, ct i n Germania exis-
t tendina de a dezvolta segregarea rezidenial, ceea ce presupune c grupul etnic
majoritar i minoritile etnice prefer s locuiasc n cartiere diferite.
Asimilarea
un alt model de integrare a minoritilor etnice este asimilarea lor n statul-naiune.
Acest model este explorat de ctre ri precum Frana i Belgia (modelul adoptat
de Belgia poate fi considerat unul de intersecie, comunitatea francez urmrind
modelul de asimilare politic i comunitatea flamand o abordare multicultural).
Modelul politic de asimilare se bazeaz pe premisa c toate persoanele ar trebui
s fie asimilate n societate n calitate de ceteni ai statului. Astfel, exponenii gru-
purilor etnice au ocazia de a obine cetenia statului i prin aceasta fiecare individ
formeaz o relaie direct cu statul. odat devenii ceteni, toate persoanele au
aceleai drepturi i obligaii, statul aplicnd politici egale pentru toi.
Motivul care determin utilizarea acestui model este nrdcinat adnc n istoria
statului. Astfel, n Frana antagonismul ntre biseric i stat are rdcini istorice pro-
funde. Revoluia din 1789 a creat o ruptur ntre aceste dou instituii i societatea
francez a devenit secularizat. Revoluia a creat baza pentru formarea identitii
naionale franceze, unificnd toate persoanele sub doctrina de libertate, egalitate,
fraternitate, care a devenit ideea de baz a culturii naionale franceze. ideologia
Revoluiei Franceze a ncercat s creeze egalitate ntre indivizi prin asemnare. de-a
lungul secolelor, statul francez i societatea au rmas fideli ideilor promovate de
Revoluia Francez, fapt ce explic modelul de integrare orientat spre eliminarea
diferenele etnice (din sfera public) i tendina de omogenizare a societii fran-
ceze. Astfel, Frana a ncercat s integreze minoritile etnice prin asimilare civic,
concentrndu-se pe integrarea indivizilor i nu pe cea a grupurilor etnice. Chiar dac
respinge particularitile culturale a minoritilor etnice, procesul de naturalizare,
nu este bazat pe principiile de excludere, aa cum am vzut n alte state. Frana ofe-
r cetenia n baza principiilor jus sanguinis i jus soli
[36]
daniel strouthes, Koreans in japan, World Culture encyclopedia, http://www.everyculture.com/east-
southeast-Asia/Koreans-in-japan.html.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
26
Guvernul francez a pus n aplicare un set de politici sociale pentru a ajuta integra-
rea minoritilor etnice n societate, oferind ajutoare sociale, acces la educaie i
oportuniti de angajare. Cu toate acestea, eforturile de asimilare civic n Frana
au avut un grad redus de succes. exponenii minoritilor etnice sunt concentrai la
periferia oraelor i se confrunt cu un nivel ridicat al omajului
[37]
. Mai mult dect
att, pe lng faptul c comunitile etnice s-au dezintegrat, a aprut i provocarea
unei diversiti religioase n Frana, fiind contestat i principiul laic n aceast ar.
integrarea i asimilarea populaiei de confesiune musulman, care la moment re-
prezint cea mai mare parte a imigranilor n Frana, a creat ample dezbateri privind
rolul i locul islamului n societatea francez.
Actualmente, Frana aplic n continuare politica de asimilare civic a minoritilor
etnice. Cu toate acestea, numrul de minoriti etnice care i-au pstrat cultura lor
i afieaz deschis diferena cultural a crescut.
[38]
ns, se pare c statul francez
nu este dispus s fac compromisuri i s recunoasc diversitatea cultural. Ca repli-
c pentru aceast tendin a fost restricionat imigraia (spre exemplu a fost rede-
finit legea cu privire la oferirea azilului, pentru a limita aplicaiile la azil i pentru a
expulza refugiaii rzboaielor civile dup terminarea violenelor n ara de origine).
de asemenea, se ncearc a face mai dificil ederea persoanelor care nu au obinut
cetenia Franei, prin limitarea accesului la beneficii i nlesniri sociale.
[39]
un alt exemplu de stat care a dat preferin modelului de asimilare a minoritilor
etnice reprezint Belgia. n contextul acestui stat federal, politica statului privind
minoritile etnice este determinat de dou viziuni diferite. Factorii de decizie din
regiunea flamand i francofon utilizeaz diferite politici privitor la integrarea mi-
noritilor etnice. n timp ce guvernul flamand a adoptat modelul multiculturalist de
integrare a minoritilor etnice (n conformitate cu modelul anglo-saxon), regiunea
valon i guvernul de la Bruxelles au adoptat modelul francez, bazat pe asimilare. la
fel ca i n Frana, aceste guverne sunt axate pe integrarea indivizilor i nu a grupuri-
lor etnice. Politicile lor vizeaz integrarea socio-economic a persoanelor aparnnd
grupurilor etnice, ignornd n acelai timp diferenele etno-culturale.
1.3. Concluzii
una dintre primele observaii care reies din aceast analiz este faptul c state-
le au dezvoltat abordri proprii privind caracterul politcilor n ceea ce privete
minoritile etnice. Astel, acestea prevd modul n care minoritile etnice ur-
[37]
joseph Russell Rudolph, Politics and ethnicity: a comparative study (Palgrave MacMillan, 2006), p. 146.
[38]
Potrivit lui joseph Russell Rudolph (Politics and ethnicity: a comparative study, p. 62), n Frana sunt la
moment cel puin 5 milioane de musulmani care au fost naturalizai n calitate de ceteni al acestui
stat.
[39]
ibidem, p. 92.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
27
meaz sau nu s fe integrate n societate. Aceste abordri sunt bazate pe ex-
periena istoric i evenimente care au marcat relaiile inter-etnice. integrarea
minoritilor etnice depinde i de modul de edifcare a identtii naionale, dar
i de etapa la care se af statul n procesul de formare a naiunii.
Pentru statele n care identtatea naional a fost istoric infuenat de ident-
tatea etnic sau rasial (cum ar f Germania i japonia), este difcil de a edifca
o naiune care ar integra i alte grupuri etnice. Astel, aceste state au tendina
de a dezvolta politci care limiteaz accesul minoritilor etnice n viaa social,
economic i politc. un prim pas n acest sens, este limitarea accesului la ce-
tenie pentru minoritile etnice (pornind de la premisa c cetenia poate f
dobndit numai n baza principiului jus sanguinis) i restricii privind partcipa-
re politc a grupurilor etnice minoritare. la nivel de politci sociale, aceste state
sunt orientate spre politci care creeaz acces inegal la piaa muncii, la educaie
i ajutoare sociale.
Pe de alt parte, statele n care identtatea naional nu s-a conturat n jurul va-
lorilor ce aparin identtii etnice (care au edifcat o identtate naional ce nu
este inerent determinat de o anumit identtate etnic sau rasial), ar putea
transforma i extnde mult mai uor sentmentul de apartenen la un popor
i naiune, fapt ce ar determina integrarea mai multor grupuri etnice. de obi-
cei, aceste state tnd s reduc importana identtii etnice n rndul acestor
grupuri prin dezvoltarea i creterea apartenenei civice i integreaz minorit-
ile etnice fr a afecta partcularitile lor culturale. Guvernele se pot implica
actv n sprijinirea i promovarea diversitii etnice prin intermediul politcilor,
asigurnd totodat diversitatea religioas, cultural, etc.
exist, de asemenea, state care au creat un precedent istoric de edifcare a
identtii naionale civice, n care apartenena etnic i alte tpuri de identti
nu este ncurajat de stat (cum ar f exemplul Franei). Chiar i atunci cnd aces-
te state se confrunt cu o diversitate etnic n cretere, exist o vertcalitate n
ceea ce privete integrarea civic a minoritilor, fr a ine cont de necesitile
acestor grupuri de a-i perpetua diversitatea cultural.
este necesar de atras atenia asupra faptului c majoritatea statelor tnd s-i
redreseze abordrile privitor la politcile privind minoritile naionale, tendina
general find elaborarea de politci permisive i integraioniste. Astel, statele
care n trecut au adoptat politci de asimilare fa de minoritile etnice, tnd
s adopte politci multculturale. n calitate de exemplu n acest sens, este Ca-
nada i Australia, care au nlocuit politcile de asimilare adoptate n trecut, cu
o abordare multcultural. Aceste state ofer sprijin minoritilor etnice prin
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
28
intermediul politcilor de stat, ncurajnd diversitatea i formarea de organizaii
social-politce.
Mai mult dect att, statele care n trecut au refuzat integrarea grupurilor etnice
minoritare n societate, au adoptat politci mai permisive, existnd chiar tendin-
a ca n viitor acestea s adopte politci de asimilare a minoritilor etnice. Aces-
te state par s redefneasc insttuia ceteniei, fcnd-o mai integraionist, n
scopul de a ngloba minoritile etnice care au rezidat pe un termen ndelungat
pe teritoriul statului. Astel, dac anterior cetenia a fost acordat numai pe
baza principiului jus sanguinis, ulterior a fost adoptat un cadru normatv care
ofer dreptul la cetenie i descendenilor imigranilor nscui pe teritoriul sta-
tului (jus soli).
Politcile orientate spre admiterea i ncurajarea diversitii etnice, pot f consi-
derate n calitate de rspuns al statelor fa de procesele globale de cretere a
migraiei i a diversitii etnice. n acest context, pe de o parte, statele se af n
situaia cnd n pofda creterii diversitii etnice, este necesar de a pstra coe-
ziunea social, i pe de alt parte, attudinea statului fa de diversitate etnic
este infuenat de creterea presiunilor interne care survin din partea acestor
grupuri, precum i prin intensifcarea presiunilor internaionale (prin interme-
diul comunitii internaionale). Astel, tendina de a edifca societi mai des-
chise poate f considerat n calitate de rspuns la aceste presiuni.
Cu toate acestea, este difcil de a afrma cu certtudine dac ntr-adevr statele
au tendina de a deveni mai deschise spre integrarea minoritilor etnice. exist
cazuri cnd acest proces are o tendin invers, atunci cnd de la politci permi-
sive i integraioniste, statul tnde spre o societate mai nchis i politci mai
rigide fa de minoritile etnice. de asemenea, exist o alt categorie de state,
care i pstreaz neclintt abordarea privitor la minoritile etnice. Astel, n
loc s modifce politcilor de integrare, acestea au tendina de a limita fuxul de
imigrani n societate i aduc modifcri la politcile ce vizeaz acordarea azilului,
procesul de naturalizare, etc.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
29
2 IDENTITATEA NAIONAL,
FACTORUL ETNIC I NAIUNEA CIVIC
N REPUBLICA MOLDOVA
Andrei iovu
2.1. Particularitile procesului de edificare
a identitii naionale
Consideraii generale privind naionalismul i naiunea
Pentru a putea releva aspectele definitorii ale procesului de edificare a naiunii, fac-
torii, elementele aferente, este necesar de a nelege mai nti de toate ce reprezint
ideea de naiune i naionalism. n Recomandarea no 1735/ 2006 a Adunrii
Parlamentare a Consiliului europei se menioneaz c naiunea este un concept
profund nrdcinat n cultura i istoria popoarelor i ncorporeaz elementele fun-
damentale ale identitii lor, fiind legat de ideologiile politice, care l-au utilizat i
modificat nelesul original.
[1]
documentul menioneaz despre faptul c n diferite
limbi, noiunea are diverse semnificaii i chiar mai mult, n unele limbi este de ne-
tradus.
Adunarea Parlamentar recunoate faptul c n unele state membre ale Consiliului
europei, conceptul de naiune este utilizat pentru a se indica cetenia, n timp ce
n alte state membre, acelai termen este folosit pentru a desemna o comunitate
organic, care vorbete o anume limb i se caracterizeaz printr-un set de tradiii
culturale i istorice, percepii asemntoare cu privire la trecut, aspiraii similare cu
privire la prezent i viitor. Aadar, se poate spune c termenul de naiune este folosit
uneori cu un neles dublu.
exist mai multe abordri privind semnificaia conceptelor de naiune i naionalism.
studiul acestor dou fenomene a scos n eviden c ele reprezint idei relativ re-
cente, care s-au definit mai cu seam n perioada iluminist. Anthony Giddens a
indicat faptul c naionalismul reprezint un fenomen care este n primul rnd de
natur psihologic - afilierea persoanelor la un set de simboluri i credine, care
presupune existena unei comuniuni de ordin politic
[2]
. Acelai autor relev c nai-
onalismul reprezint existena unor simboluri i tradiii, care fie sunt propagate de
[1]
Council of europe, Parliamentary Assembly, Recommendation 1735 (2006), the concept of nation,
http://assembly.coe.int/main.asp?link=/documents/adoptedtext/ta06/erec1735.htm.
[2]
Anthony Giddens, the nation-state and violence, volume 1 (university of California Press, 1987),
p. 116.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
30
ctre elitele politice, fie sunt mprtite de majoritatea membrilor unei comuniti
etnice sau lingvistice
[3]
.
studiul naionalismului, conform lui stuart Woolf, se realizeaz n principal prin
dou abordri opuse. n primul rnd, naionalismul i micrile naionale sunt per-
cepute ca demonstraii a voinei politice i de putere, care urmresc formarea sta-
tului-naiune, factorii sociali, economici i culturali avnd roluri complementare. A
doua abordare ilustreaz naionalismul ca un proces n desfurare, care nu are
prestabilite obiective specifice i este n esen schimbtor, bazndu-se n primul
rnd pe aspecte culturale.
[4]
vorbind despre conceptul de naiune, eric hobsbawm evideniaz c noiunea
reprezint un fenomen modern, care aparine unei perioade istorice recente
[5]
.
Benedict Anderson n lucrarea Comuniti imaginate, relev c naiunea este o
comunitate politic imaginar limitat sub aspect politic i suveran
[6]
. o perspec-
tiv diferit este propus de ctre tim edensor, care completeaz aceste definiii,
afirmnd c naiunea este echivalent cu societatea
[7]
, aceast interpretare de-
naturnd sarcin ideologic a naiunii i o reduce la o dimensiune colectiv, ignornd
aspectul teritorial, etnic, istoric, i identitar.
Procesul de edificare a naiunii este de asemenea interpretat prin prisma a dou
accepiuni. n primul caz, naiunea este abordat ca o entitate creat de stat. expo-
nenii principali ai acestei teorii sunt eugen Weber
[8]
i eric j. hobsbawm
[9]
. Weber
susine c statul a pus bazele infrastructurii i prin aceasta a asigurat interaciunea
dintre localitile i regiunile sale. de asemenea, utilizarea instituionalizat a limbii,
serviciul militar obligatoriu i educaia, au stabilit cultura dominant, trecutul co-
mun i evenimentele naionale. n mod similar, simbolurile naionale au fost create
n scopul realizrii coeziunii sociale.
[10]
A doua abordare evideniaz apariia naio-
nalismului i a naiunii ca o consecin a statului modern. Mobilitatea, alfabetizarea,
dezvoltarea comunicrii de mas, industrializarea, capitalismul i modernizarea au
impulsionat micrile naionaliste i crearea statelor-naiune. exponenii principali
[3]
Anthony Giddens, A contemporary critique of historical materialism (university of California Press,
1981), p. 191-192.
[4]
stuart Woolf, Nationalism in Europe, 1815 to the present. A reader (Routledge, 1996), p. 8.
[5]
eric j. hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Second Edition (Cambridge university
Press, 1992), p. 43.
[6]
Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism
(verso, 1991), p. 7.
[7]
tim edensor, National Identity, Popular Culture and Everyday Life (Berg, 2002), p. 1.
[8]
eugen Weber, Peasants into Frenchmen: the modernization of rural France, 1870-1914 (stanford
university, Press), 1976.
[9]
hobsbawm, Nations and Nationalism.
[10]
Weber, Peasants into Frenchmen, p. 493.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
31
ai acestei teorii sunt samuel huntington
[11]
, ernest Gellner
[12]
, i Anthony d. smi-
th
[13]

Astfel, principalele teorii i abordri privitor la aceste dou concepte scot n prim
plan faptul c naionalismul reprezint o ideologie bazat pe propagarea simboluri-
lor (fie etnice, culturale sau politice), valorilor i tradiiilor, care cel mai des pream-
resc o comunitate de oameni ce cred n identitatea lor comun. Respectiv, naiunea
este definit n calitate de entitate politic, locuit de oameni care mprtesc
norme spirituale i/sau laice, aspirnd spre meninerea coeziunii sociale. n acest
context, este necesar de evideniat relaia de interdependen dintre naiune i
naionalism, micrile naionaliste determinnd edificarea statului-naiune.
Naiunea civic versus naiunea etnic
studiul naionalismului a evideniat c sunt mai multe elemente care servesc n
calitate de fundament pentru edificarea unitii naionale. s-a remarcat faptul c
naiunile au la baz trsturi definitorii, care asigur coeziunea social i formeaz o
identitate naional distinct. Grosso modo, pot fi evideniate dou tipologii: naiuni
civice (care de asemenea pot fi denumite naiuni politice/ teritoriale) i naiuni et-
nice (n anumite contexte este utilizat i derivatul de naiuni culturale). statul prin
politicile sale poate combina aceste tipologii, ns un anumit model va avea rolul
determinant n edificarea identitii naionale.
exist o serie de teorii care propun diverse explicaii i ofer ipoteze privind dezvol-
tarea naiunilor etnice i civice n diverse state. studiile privitor la naiunea civic i
cea etnic pornesc de la analiza evenimentelor istorice, politice i a situaiei social-
economice.
o abordare privind esena naiunilor civice i etnice relev c primele sunt cel mai
des ntlnite n statele din europa occidental i America de nord, n timp ce naiunile
etnice sunt mai rspndite n europa Central i de est.
[14]
exponentul principal al
acestei teorii este hans Kohn, care a fost unul din autorii conceptui de naiune civic
i a elucidat elementele definitorii a dihotomiei naiune civic naiune etnic. n
[11]
samuel P. huntington, Political order in changing societies (Yale university Press, 2006).
[12]
ernest Gellner and john Breuilly, Nations and nationalism (Cornell university Press, 2008).
[13]
Anthony d. smith, Theories of nationalism (holmes & Meier, 1983).
[14]
este necesar de menionat c aceast abordare este contestat de unii autori (Bernard Yack, the
myth of the civic nation, n R. Beiner Theorizing nationalism, (state university of new York Press,
1999), pp. 103-118;
david McCrone, The sociology of nationalism, (london: Routledge 1998), fiind considerat drept
o viziune idealizat asupra occidentului.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
32
lucrrile sale
[15]
, el menioneaz c pentru occident, mai cu seam Frana, olanda,
elveia, statele unite ale Americii, Marea Britanie, naionalismul a avut un caracter
politic. ideea de naiune i naionalism s-a dezvoltat din contextul unor structuri
statale pre-existente, care au dezvoltat o societate cu o cultur politic relativ nalt.
Acest lucru a fost alimentat i de tezele iluminismului despre libertate i egalitate.
Astfel, membrii unei naiuni au fost unii n jurul ideii de statut politic egal i de
dorina de a deveni parte a unei naiuni comune, ceea ce a determinat ca n occi-
dent, dezvoltarea statului s coincid cu apariia naiunii.
n europa Central i de est, precum i n Asia, naionalismul s-a dezvoltat n cadrul
unor entiti politice care nu coincideau cu graniele culturale i etnice (ex.: imperiul
Rus, imperiul Austro-ungar, imperiul otoman). Kohn argumenteaz c n aceste re-
giuni, naionalismul a ncercat s delimiteze graniele n baza criteriilor etnice
[16]
.
Astfel, n modelul estic, naiunea este cea care formeaz i dezvolt statul, respectiv
naiunile formndu-se i consolidndu-se n jurul trsturilor etnice comune, rolul
instituiei ceteniei n formarea identitii naionale fiind practic ignorat.
n lucrrile contemporane privind diferena dintre naiunea civic i cea etnic, sunt
scoase n eviden o serie de elemente inspirate din lucrrile lui Kohn i Meincke
[17]
,
prezentnd i anumite particulariti. Astfel, Peter Alter evideniaz c naiunile
etnice sunt bazate n primul rnd pe valori culturale, lingvistice, determinism geo-
grafic, religie, tradiii i istorie comun. n timp ce n contextul unei naiuni civice,
cetenii sunt contieni despre faptul c toi, indiferent de apartenena etnic, cul-
tural, religioas, etc. sunt egali n faa legii.
[18]
Anthony smith scoate n eviden c
naiunea civic asigur unitatea cetenilor prin prisma instituiilor, legilor, drep-
turilor ceteneti, i a unei culturi i ideologii civice. Acelai autor, consider c
naiunea etnic se bazeaz pe o super-familie fictiv, decisiv fiind limba vorbit i
tradiiile.
[19]

un alt autor contemporan, Michael ignatieff definete naiunea civic drept o co-
munitate a celor egali n drepturi, unii de patriotismul pentru un set de practici
[15]
hans Kohn, The idea of nationalism: A study on its origins and background, (new York: Macmillan
1944);
hans Kohn, Prophets and peoples: Studies in nineteenth century nationalism, (new York: Macmil-
lan 1946).
[16]
Kohn, The idea of nationalism, p. 329.
[17]
Friedrich Meinecke n lucrarea Cosmopolitismul i statul naional (Princeton university Press,
1970) a fost unul dintre primii cercettori care a fundamentat diferena dintre naiunea civic i
cea etnic.
[18]
Peter Alter, Nationalism (2nd ed.), (london: edward Arnold, 1994), p. 9.
[19]
Anthony d. smith, National identity (Penguin Books, 1991), p. 12.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
33
politice i valori
[20]
, situaie caracteristic pentru Marea Britanie, Frana, i state-
le unite.
[21]
ignatieff remarc c naionalismul etnic ndeamn de a avea ncredere
doar n cei cu acelai snge
[22]

A doua abordare, se refer la influena comunismului i a regimurilor totalitare asu-


pra edificrii statelor naionale etnice n europa de est i eurasia. Conform lui Rogers
Brubaker n statele post-comuniste din europa de est i spaiul fostei uRss, nainte
i dup obinerea independenei, micrile naionale au promovat ideea de stat al
unui singur grup etnic
[23]


Brubaker evideniaz faptul c naiunea civic nu este un
concept atractiv pentru aceast regiune, deoarece apartenena unei persoane la o
naiune este strns legat de aspectul etno-cultural, care se deosebete foarte mult
de identificarea politic.
[24]
un alt cercettor, George schopflin, de asemenea evideniaz prioritatea aspectului
etnic n edificarea naiunilor din europa de est.
[25]
urmnd aceleai argumente ca i
Kohn, schopflin menioneaz c n occident noiunea de cetean s-a dezvoltat
concomitent cu micrile naionale, n timp ce n europa de est, pentru a se des-
prinde din componena imperiilor, elitele politice au mobilizat masele n baza ideii
de etnicitate. Mai mult dect att, schopfin elucideaz o legtur dintre comunism
i naionalismul etnic. Astfel, comunismul, la fel ca i dominaia unui imperiu, a
fost considerat drept oprimare din partea unui factor din exterior, eliberarea de
sub dominaia comunist lund forma micrii naionale.
[26]
schopfin consider c,
comunismul a distrus societatea civil, care de fapt reprezint unul dintre elemen-
tele principale n edificarea naiunii civice, determinnd astfel cultivarea identitii
n baza apartenenii etnice. de asemenea, comunismul nu a permis societii s
dezbat problemele cotidiene, genernd tensiuni sociale care au rbufnit dup c-
derea regimurilor totalitare.
Pe de o parte, n contextul naiunii etnice, statul va promova asimilarea cultural
a grupurilor etnice, deoarece unitatea cultural reprezint fundamentul unei ast-
fel de, va promova activ istoria, cultura i limba grupului etnic majoritar, acestea
reprezentnd nucleul identitii naionale. naiunea etnic este perceput ca o
[20]
Michael ignatieff, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism, (Farrar, straus and
Giroux, 1995), pp. 6 9.
[21]
ignatieff, Blood and Belonging, pp. 6 7.
[22]
ibidem, p. 9.
[23]
Rogers Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Euro-
pe, (Cambridge: Cambridge university Press 1996), p. 65.
[24]
ibidem, p. 105.
[25]
George schopflin, Nationalism and ethnic minorities in post-communist Europe, n Richard Ca-
plan, John Feffer, Europes new nationalism: states and minorities in conflict, (new York: oxford
university Press, 1996), pp. 150-170.
[26]
ibidem, p. 153.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
34
entitate exclusiv a unui anumit grup etnic, respectiv reprezentanii altor grupuri
sunt marginalizai. ns aplicarea exclusiv a determinismului etnic, poate semni-
fica existena unui vacuum instituional (instituiile statului sunt slabe sau nu rs-
pund necesitilor de baz ale cetenilor), indicnd dezintegrarea societii (teorie
susinut de ernest Gellner
[27]
i jack snyder
[28]
).
Pe de alt parte, naiunea civic se axeaz n principal pe instituiile politice, dreptu-
rile ceteneti, ideologia politic, teritoriu, cetenie, dorina i acordul cetenilor
de a tri mpreun. Astfel, naiunea civic este produsul societii civile i a statu-
lui, care aplic politici culturale egale pentru toate grupurile etnice, rolul instituiei
ceteniei fiind primordial.
n concluzie este necesar de atras atenia asupra faptului c naiunea etnic i
naiunea civic perpetueaz dou tipologii generale de naionalism - civic i etnic,
care au rolul de a propaga respectul i ataamentul fa de valorile comunitare. Am-
bele tipologii aspir spre edificarea naiunii, ns utilizeaz diferii piloni identitari.
Pe de o parte, naiunea etnic se bazeaz pe valorile spirituale i culturale, care vi-
zeaz doar membrii comunitari care mprtesc aceste nsuiri, n timp ce naiunea
civic scoate n prim plan instituiile statului, valorile civice i pluraliste, care permit
convieuirea panic a mai multor grupuri etnice.
Formarea identitii naionale
la nivel individual, identitatea se refer la procesul de autoidentificare, altfel spus,
la modul n care individul se definete ca parte a societii i la relaia acestuia cu cei
din jur. exist diferite elemente care constituie identitatea persoanei. Anthony d.
smith a evideniat elementele de gen, teritoriu, socio-economice, religioase, etnice
i culturale.
[29]
Abordarea sociologic examineaz identitatea n contextul relaiilor
ntre indivizi i rolurile acestora n cadrul grupurilor sociale. n sfera politic, con-
ceptul de identitate a fost dezvoltat de locke, Mill, i hume sub forma identitii
politice, care are n primul rnd rolul de a mobiliza populaia n momente de criz,
n special n scopuri militare.
[30]
[27]
ernest Gellner, Nationalism in a vacuum, n Alexander j. Motyl, thinking theoretically about sovi-
et nationalities: history and comparison in the study of the ussR, (new York: Columbia university
Press, 1995), pp. 243 254.
[28]
jack snyder, Nationalism and the crisis of the post-Soviet state, n Michael edward Brown, ethnic Con-
flict and international security, (Princeton university 1993), pp. 79-101
[29]
Anthony d. smith, National identity (Penguin Books, 1991), p. 4.
[30]
Philip spencer and howard Wollman, Nationalism, A critical introduction (sAGe Publications, 2002), p.
58.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
35
exist dou teorii dominante privitor la procesul de formarea a identitii. Prima
este Teoria identitii, iniiat de Peter j. Burke i ian stets
[31]
, care relev procesul
de formare a identitii la nivel individual i Teoria identitii sociale elaborat de
henri tajfel
[32]
, care elucideaz formarea identitii la nivel societal.
Teoria identitii relev trei factori principali care determin procesul de autodeter-
minare. Primul factor este cultura general, n care individul crete i se dezvolt. Al
doilea este determinat de procesul de socializare direct, reprezentat prin educaia
formal i informal. Al treilea element este identitatea atribuit individului de c-
tre cei din jur. n acest context, Burke i stets au ajuns la concluzia c autoidentifica-
rea are un rol central n formarea i definirea identitii individului.
sub alt aspect, Teoria identitii sociale examineaz principiile universale de forma-
re a identitii de grup, indicnd asupra faptului c elementele individuale sunt cru-
ciale n comportamentul de grup, autodeterminarea fiind elementul-cheie n relaia
dintre individ i grup.
[33]
Astfel, pentru ca grupul s existe, membrii si trebuie s se
identifice cu acesta i s respecte anumite norme interne.
odat ce indivizii devin parte a grupului i rolul lor este recunoscut, este declanat
mecanismul de construcie a identitii pozitive, care i va diferenia de alte grupuri
i i va prezenta ntr-o ipostaz favorabil. Apartenena la grup face ca indivizii s
perceap lucrurile din perspectiva acestuia i s acioneze la fel. Aceast identitate
pozitiv face ca oamenii s utilizeze termenul de noi n loc de eu.
Caracteristici similare sunt remarcate i n contextul identificrii individului cu o na-
iune. tajfel a stabilit c o naiune va exista numai n cazul n care un numr de oa-
meni se identific cu aceasta
[34]
. la fel ca i n contextul identitii de grup, membrii
unei naiuni vor construi o identitate pozitiv n raport cu alte naiuni.
Identitatea naional, la fel ca i identitatea de grup, tinde s omogenizeze comu-
nitatea n jurul anumitor norme, idei, valori, i principii comune. von hirschhausen
i leonhard au definit identitatea naional ca totalitatea concepiilor i imaginilor
colective comune unei naiuni, exprimate n tradiii, cultur, sistemele de valori,
credin i interese, stabilizate i actualizate de ctre instituii politice prin diver-
[31]
Peter j. Burke and jan e. Stets, Identity Theory (oxford university Press, 2009).
[32]
henri tajfel, Social identity and intergroup relations (Cambridge university Press, 2010).
[33]
university of twente, Social identity theory,http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/
theory%20clusters/interpersonal%20Communication%20and%20Relations/social_identity_the-
ory.doc/.
[34]
henri tajfel, Human groups and social categories: studies in social psychology (Cambridge univer-
sity Press, 1981), p. 229.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
36
se simboluri, oferind legitimitate naiunii de a aciona pe plan intern i extern
[35]
.
n mod similar, edwin Monroe Prince a definit identitatea naional n calitate de
totalitate de mituri i idei utilizate de ctre un grup dominant pentru a menine
puterea ntr-o societate
[36]
. William Bloom relev c identitatea naional descrie
condiiile n care o mas de oameni s-au identificat cu simboluri naionale, respectiv
au internalizat simbolurile unei naiuni
[37]

Identitatea naional este determinat de o serie de elemente definitorii. smith


consider c aceasta presupune un sentiment de comunitate politic, implic insti-
tuii comune, un cod unic de drepturi i obligaii pentru toi membrii societii.
[38]

un alt element al identitii naionale, n opinia lui smith este patria, care ntruchi-
peaz ara n care individul s-a nscut. Conceptul de patrie este plin de semnificaii
emoionale i culturale, i este asociat cu mituri, amintiri, i cultur comun, fiind
pe larg utilizat n discursul naionalist n special n scopuri politice i pentru mobi-
lizare social. de asemenea, patria evideniaz diferenele culturale i distinge o
naiune de alta.
[39]
o alt abordare fa de elementele definitorii a identitii naionale este propus de
leszek Kolakowski
[40]
, care evideniaz spiritul naional drept o form colectiv de
comportament, care unific poporul unei naiuni n momente de criz, reprezentnd
totodat o valoare abstract. Kolakowski relev evenimentul fondator sau prin-
ii fondatori, elemente care personific i divinizeaz naiunea. Cel mai des acest
lucru este ilustrat prin legende sau mituri, care nu fac referire la o anumit perioad
temporal. un alt element este reprezentat de teritoriul naional, care nglobeaz
peisaje distincte, clim, artefacte, i alte caracteristici care determin forma fizic
a unei naiuni. de asemenea, Kolakowski a atras atenia asupra memoriei istorice,
care poate fi inventat i ncorporat n educaie i cultur.
[41]
Astfel, n contextul
edificrii naiunii, rolul istoriei este de a construi o legtur cu trecutul i de a oferi
legitimitate temporal acestuia.
Formarea identitii naionale presupune adesea inventarea tradiiei. hobsbawm
i Ranger au definit acest proces drept un set de practici, care n mod normal sunt
[35]
dsire Kleiner-liebau, Migration and the construction of national identity in spain (iberoameri-
cana editorial, 2009), p. 30.
[36]
Monroe edwin Price, television, the public sphere and national identity (oxford university Press,
1995), p. 40.
[37]
William Bloom, Personal identity, national identity and international relations (Cambridge uni-
versity Press, 1993), p. 52.
[38]
Anthony d. smith, National identity (Penguin Books, 1991), p. 19.
[39]
smith, National identity, p. 21.
[40]
Kolakowski, ber kollektive identitt.
[41]
Ruth Wodak, Rudolf de Cillia, The Discursive Construction of National Identity. second edition
(edinburgh university Press, 2009), p. 25.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
37
guvernate de anumite reguli fie sau tacit acceptate, cu un caracter simbolic, care
ncearc s insufle anumite valori i norme de comportament prin repetiie i pre-
supun n mod automat continuitate cu trecutul
[42]
. tradiiile inventate, n multe
cazuri sunt cele care alimenteaz miturile i legendele, i contribuie la edificarea
identitii pozitive necesare unei naiuni. dup cum a menionat i Ruth Wodak
cu ct mai departe n trecut se merge pentru a ilustra momente reale sau imaginare
din istoria unei naiuni, cu att mai consolidat este identitatea naional
[43]

n concluzie, este important de menionat c identitatea naional este fundamen-


tat n procesul de autoidentificare a individului i determin perspectiva oamenilor
asupra locului de natere, limba vorbit, valorile culturale, principiile politice, etc.
Aceasta reprezint o construcie ideologic complex, care are rolul de a unifica
oamenii dintr-o naiune n jurul unor seturi de simboluri i valori, ajutnd elitele
politice s edifice unitatea social care permite mobilizarea populaiei n momente
de criz.
2.2. Identitatea naional n Republica Moldova
ntre moldovenism i romnism
Esena moldovenismului i a romnismului
Chiar din primii ani de independen, statul Republica Moldova a fost pus n faa
unor situaii deosebit de complexe: micri separatiste n raioanele de est (trans-
nistria) i de sud a rii (locuite de etnici gguzi), i o situaie economic precar.
Acest lucru s-a datorat i faptului c odat cu destrmarea uniunii sovietice, tensi-
unile etnice au devenit din ce n ce mai evidente.
Politicile promovate n cadrul uRss, dar i evenimentele de la nceputul anilor 90, au
influenat discursul identitar i cel politic, evideniind dou direcii privitor la viitorul
Republicii Moldova. Primul curs reprezenta edificarea unui stat independent, care
i va asuma provocrile etnice i soluionarea conflictului transnistrean, devenind
totodat o societate multietnic. Aceast direcie presupunea acordarea unui rol
special limbii ruse (n virtutea statutului care l-a avut aceast limb n cadrul uRss)
i respectiv, pstrarea legturilor strnse cu Federaia Rus i fostele state unionale.
A doua opiune discutat pe larg a fost unificarea cu Romnia. exponeni acestei
idei au sperat c guvernele Republicii Moldova i Romniei vor replica decizia luat
n 1918, atunci cnd aceste dou teritorii s-au unificat.
[42]
eric hobsbawm, terence Ranger, The invention of tradition (Cambridge university Press, 1983), p.
3.
[43]
Ruth Wodak, The discursive construction of national identity. second edition (edinburgh universi-
ty Press, 1999), p. 25.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
38
n cele din urm, contextul politic a determinat ca Republica Moldova s urme-
ze calea independenei, adoptnd o Constituie care face referire la continuitatea
statalitii poporului moldovenesc
[44]
i la aspiraia acestuia de a deveni naiune
[45]
.
ns acele dou opiuni iniiale, au influenat profund discursul politic privitor la edi-
ficarea identitii naionale pentru urmtoarele dou decenii, diviznd grosso modo
societatea n exponeni ai dou profiluri identitare antitetice, care n contextul aces-
tui studiu sunt identificate n calitate de moldovenism i romnism. Principalele
divergene ale acestor dou identiti vizeaz interpretarea evenimentelor istorice,
denumirea limbii, apartenena etnic i naiunea.
una din definiiile moldovenismului, caracterizeaz acest lexem drept particula-
ritile elementelor lingvistice ale moldovenilor
[46]
. Aceast definiie ns nu dez-
vluie contextul de identitate naional care este promovat de moldovenism. o
referin instituionalizat privitor la moldovenism, este regsit n nota de Fun-
damentare a hG Romniei nr. 214 privind suplimentarea bugetului secretariatu-
lui General al Guvernului din Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului
pentru departamentul pentru Romnii de Pretutindeni, din 09.03.2011, n care se
vorbete despre teza moldovenismului privind existena a dou popoare: mol-
doveni i romni, dou limbi, culturi i istorii diferite
[47]
. dei nu exist o viziune
oficial privind moldovenismul n calitate de identitate naional, contextul po-
litic, precum i reflectarea acestui termen n mass-media permite elaborarea unei
definiii contextuale. Astfel, prin moldovenism se face referin la elementele
care construiesc identitatea naional n baza limbii, etniei, simbolurilor identitare
moldoveneti, care adesea sunt n contrapunere cu cele romneti.
identitatea antitetic moldovenismului, reprezint romnismul, care se axeaz
pe spiritul naional romnesc, i cuprinde istoria, limba i cultural romneasc.
n contextul acestui studiu, prin romnism se nelege setul de valori i simboluri
care definesc naiunea, limba, i identitatea naional a Republicii Moldova n cali-
tate de identitate naional romneasc.
exponenii moldovenismului identific un set de elemente de baz n edificarea
acestei identiti. Primul element este faptul c moldovenii i romnii reprezint
grupuri etnice diferite. n calitate de argument se afirm c pe parcursul istoriei,
[44]
Constituia Republicii Moldova, Preambul, (Monitorul oficial nr. 1 din 18.08.1994).
[45]
ibidem.
[46]
dicionar explicativ al limbii Romne, s.n. Moldovenism, accesat la 13 martie 2012, http://
www.dexro.ro/cauta.php?q=Moldovenism&Cauta=Cauta&where=.
[47]
Guvernul Romniei, not de Fundamentare hG nr. 214/ 09.03.2011, privind suplimentarea
bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerv bugetar la dispoziia
Guvernului, prevzut n bugetul de stat pe anul 2011, pentru Departamentul pentru Romnii
de Pretutindeni, accesat la 13 martie 2012, http://www.gov.ro/nota-de-fundamentare-hg-
nr-214-09-03-2011_l1a113041.html
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
39
moldovenii i romnii au trit separat i nu au interacionat n mod semnificativ.
Patrimoniul cultural al moldovenismului este bazat n primul rnd pe cultura slav
i limba moldoveneasc, care n viziunea acestor exponeni, a stat la baza formrii
limbii romne.
[48]
Al doilea argument al moldovenismului este precedentul istoric
de existen al statului moldovenesc denumit ara Moldovei/ Principatul Moldova
(1359 pn n 1812).
[49]
Al treilea raionament al moldovenismului rezid n legis-
laia i legea suprem a Republicii Moldova. exponenii acestui discurs identitar se
refer la preambulul Constituiei, care menioneaz despre statalitatea moldoveni-
lor n timp, etnicitatea i naiunea moldoveneasc
[50]
. de asemenea, articolul 13 (1)
din acelai document proclam limba de stat moldoveneasc n baza grafiei latine.
o remarc n contextul denumirii limbii de stat este faptul c declaraia de indepen-
den adoptat prin legea nr. 691 din 27.08.1991 privind declaraia de independen-
a Republicii Moldova (Monitorul oficial nr. 11-12, din 30.12.1991), proclam c
limba de stat al Republicii Moldova urmeaz s fie limba romn.
Pe de alt parte, exist de asemenea un alt set de elemente definitorii a romnis-
mului n calitate de identitate naional. Primul argument reprezint limba vorbit
limba romn. susintorii romnismului resping cu vehemen denumirea de
limb moldoveneasc, oferind n acest sens argumente de ordin lingvistic
[51]
. Al
doilea element se refer la existena unei naiuni i etnii comune. opunndu-se ide-
ii moldovenismului, romnismul susine existena unei culturi, religii, i istorii
comune. Al treilea argument vizeaz evenimentul unirii, care n viziunea acestor
exponeni ofer legitimitate i legalitate romnismului. Astfel, la 27 martie 1918,
Adunarea naional a Republicii democratice Moldoveneti (sfatul rii), a votat
unirea cu Romnia. Aceast decizie este considerat de adepii romnismului un
precedent n perioada contemporan de unificare voluntar ale acestor entiti.
este important de remarcat faptul c obiectivul central al romnismului este de a
repara greeala istoric
[52]
, definit n unele surse istorice i ca raptul Basarabiei
[53]
.
Cu toate acestea, politicienii din Republica Moldova, care sunt exponeni ai rom-
nismului, evit de a vorbi despre o unificare nemijlocit. Astfel de afirmaii ar putea
fi considerate un atac la integritatea teritorial i suveranitatea Republicii Moldova.
[48]
Moldovenii, Apartenena la naiune, accesat la 13 martie 2012, http://moldovenii.md/noi-mol-
dovenii/apartenenta-la-natiune
[49]
Moldova 650 ani, ara Moldovei. 1359 1812, accesat la 13 martie 2012, http://moldova650.
asm.md/node/25
[50]
Constituia Republicii Moldova, Preambul
[51]
Pentru un studiu detaliat privind argumentele lingvistice, accesai elena oteanu Politica lingvistic
i construcia statal n Republica Moldova, institutul de Politici Publice, http://www.ipp.md/lib.
php?l=en&idc=169.
[52]
Gheorghe Ghimpu, Contiina naional a romnilor moldoveni. Second Edition (Garuda Art,
2002).
[53]
Gheorghe Buzatu, Batalia pentru Basarabia 1941-1944 (Mica valahie, 2010).
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
40
Prin urmare, s-a adoptat un discurs moderat care combin existena Republicii Mol-
dova n calitate de stat independent, bazat pe identitatea naional romneasc.
[54]

de asemenea, pentru a preveni acuzele n adresa Romniei privitor la o eventual
politic de revizionism, este prezentat cel mai des argumentul c Romnia a fost
primul stat care a recunoscut independena Republicii Moldova.
[55]
Aadar, moldovenismul i romnismul formuleaz dou teze identitare opuse,
care domin edificarea identitii naionale n Republica Moldova. Antagonismul
acestor identiti const n denumirea limbii, interpretarea istoriei, apartenena
cultural i etnic. Problema moldovenismului i a romnismului rezid n edifi-
carea unei identiti naionale etnice n Republica Moldova, antagonismul identitar
constituind subiectul unei ample dispute ntre reprezentanii grupurilor sociale i
politice.
Referinele istorice i identitatea naional
n capitolele anterioare s-a menionat despre rolul istoriei n edificarea identitii
naionale. s-a subliniat faptul c evenimentele istorice sunt adesea interpretate i
respectiv, sunt scoase n eviden doar acele ntmplri care ar susine un anumit
discurs identitar. n cele ce urmeaz se vor analiza principalele referine istorice uti-
lizate n dezbaterea privitor la identitatea naional n Republica Moldova.
Primul eveniment reprezint nfiinarea Principatului Moldovei (circa 1359 d.hr.),
care a inclus la acel moment Basarabia i Bucovina. exponenii moldovenismu-
lui susin c existena acestei entiti prezint un precedent recunoscut la nivel
internaional de independen al acestui teritoriu.
[56]
tefan cel Mare, care a fost
unul dintre liderii Principatului Moldovei i a luptat mpotriva turcilor i a maghiari-
lor, este considerat un simbol al statalitii moldoveneti. susintorii romnismu-
lui, susin c Principatul Moldovei, i alte principate romne s-au unificat voluntar
n 1859 formnd ara Romneasc un stat unitar, respectiv prin acest fapt confir-
mndu-se romnitatea acestor teritorii.
[54]
n calitate de exemplu, Partidul naional liberal, care susine deschis unirea cu Romnia, n platforma
electoral lanseaz ideea de dou state, o naiune. Pentru a accesa documentul integral, accesai:
http://pnl.md/index.php?option=com_content&task=view&id=50&itemid=45.
[55]
Amos news, traian Bsescu: Romnia a fost primul stat din lume care a recunoscut Republica
Moldova, accesat la 13 martie 2012, http://www.amosnews.ro/traian_Basescu_Romania_a_
fost_primul_stat_din_lume_care_a_recunoscut_Republica_Moldova-29-62086.html.
[56]
Moldova 650 ani, ara Moldovei. 1359 1812, accesat la 13 martie 2012, http://moldova650.
asm.md/node/25.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
41
Al doilea eveniment de referin este anul 1812, atunci cnd drept urmare al rzbo-
iului ruso-turc, imperiul otoman a cedat Basarabia
[57]
imperiului Rus (care cuprindea
teritoriul dintre Prut, nistru i dunre, circa 48% din Principatul Moldovei
[58]
), teri-
toriu care a rmas parte al acestui imperiu mai mult de dou secole. Pe de o parte,
exponenii moldovenismului interpreteaz acest eveniment ca pe o evoluie eco-
nomic i cultural, imperiul Rus avnd i rolul de ocrotitor al ortodoxiei. Pe de alt
parte, exponenii romnismului, percep acest eveniment drept unul dramatic i
afirm c aceast secven istoric argumenteaz expansionismul rus n Basarabia,
subliniind de asemenea, c n pofida faptului c teritoriul a fost transformat ntr-o
gubernie ruseasc ce a fost supus deznaionalizrii i rusificrii, btinaii reuind
s pstreze limba i tradiiile romne.
A treia referin istoric reprezint anul 1918, cnd la 24 ianuarie sfatul rii a votat
pentru proclamarea independenei Republicii democratice Moldoveneti i la 27
martie 1918 a votat unirea cu Romnia. Aa cum s-a menionat anterior, unirea este
evenimentul central n discursul identitar al romnismului. Acest eveniment este
considerat un triumf al spiritului romnesc de-a lungul secolelor de deznaionali-
zare n Basarabia. n opoziie cu acest fapt, aprtorii moldovenismului susin c
unirea cu Romnia a avut loc sub presiunea forelor militare a Romniei.
[59]
Al patrulea evenimentul a avut loc la 28 iunie 1940, atunci cnd uRss a expediat no-
tele ultimative prin care a cerut evacuarea Basarabiei n termen de 4 zile
[60]
, teritoriu
care a devenit ulterior parte a uniunii sovietice sub numele de Republica sovietic
socialist Moldoveneasc (RssM). Cedarea Basarabiei reprezint un eveniment tra-
gic pentru romnism i este interpretat drept eliberare de exponenii moldo-
venismului. Mai mult dect att, exponenii romnismului cer anulare Pactului
Ribbentrop-Molotov, care a delimitat sferele de influen n europa, Basarabia reve-
nind uRss. n acest sens, un argument elocvent reprezint rezultatele Barometrului
de opinie Public din mai 2011, unde 27,7% consider evenimentul de la 28 iunie
1940 eliberare de sub ocupaia Romniei, n timp ce 34,2 % - ocupare a unei pri
a Romniei.
[61]
[57]
din punct de vedere istoric, entitatea denumit Basarabia ncorpora teritoriul dintre nistru n
nord-est, Prut la vest, dunrea i Marea neagr n sud. teritoriul Republicii Moldova cuprinde
parial aceast suprafa, excepie fcnd partea de sud (ieirea la Marea neagra) i transnistria.
[58]
nicolae Chicu, Regimul politic-administrativ al Basarabiei n prima jumtate a secolului al xix-
lea, n Istoria Romnilor. Epoca Modern (tiina, 2002), p. 56.
[59]
Gherasim Ghidirim, nikakovo obedineniya Rumynii s Bessarabiey ne bilo, enews, accesat la 13
martie 2012, http://enews.md/articles/view/1227/.
[60]
ultimatumul a fost consecina Pactului Ribbentrop Molotov i a Protocolului Adiional secret,
care prevedea cedarea Basarabiei uRss.
[61]
institutul de Politici Publice, Barometrul de Opinie Public mai 2010, accesat la 25 martie 2012,
http://www.ipp.md/public/files/Barometru/2010/Brosura_BoP_05.2010_prima_parte.pdf.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
42
Al cincilea eveniment istoric reprezint perioada n care Romnia s-a aliat la ar-
mata german i a ptruns pe teritoriul Basarabiei. Astfel, din 1941 pn n 1944,
Basarabia a fost condus de a guvernare romno-german, ca n 1944, sovieticii
s rencorporeze acest teritoriu la uRss. Adepii moldovenismului interpreteaz
acest fapt ca pe o salvare a moldovenilor de la fascism, n timp ce susintorii ro-
mnismului argumenteaz c aceasta a fost o ncercare legitim a Romniei de a
recupera teritoriul pierdut Basarabia. Chiar i n perioada sovietic, relaiile dintre
RssM i Republica socialist Romnia au fost reduse la minim, cu toate c ambele
au fost republici comuniste. exponenii romnismului explic acest fapt prin frica
sovieticilor fa de eventuala repetare a unirii care a avut loc n 1918.
n acest mod, principalele referine istorice n contextul discursului identitar n
Republica Moldova, ilustreaz faptul c acestea sunt prezentate n mod diferit (n
dependen de context i opiunea identitar), respectiv, un eveniment istoric poa-
te avea cel puin dou interpretri opuse, care elogiaz sau denigreaz aceleai eve-
nimente. de asemenea, una din concluzii este faptul c studiul istoriei n Republica
Moldova ar presupune reflectarea evenimentelor istorice fie din perspectiva ro-
mnismului sau a moldovenismului.
Clivajele politice i identitatea naional
Criza i conflictul identitar n Republica Moldova a determinat geneza partidelor po-
litice. la sfritul anilor 90, societatea era polarizat n jurul a dou grupuri politice
principale: Frontul Popular i interfrontul. n contextul acestui studiu, aceste dou
poluri pot fi identificate n calitate de fundamente politice a moldovenismului i
a romnismului.
Frontul Popular s-a format n calitate de formaiune politic din micarea naional
de la sfritul anilor 80, revenindu-i rolul principal n promovarea limbii romne,
tricolorului (care la nceputul anilor 90 a fost identic cu cel a Romniei), i imnu-
lui naional, care de asemenea a fost similar cu cel al Romniei n primii ani de
independen (deteapt-te Romne). Pe de alt parte, interfrontul a fost micarea
politic compus n principal din exponenii minoritilor etnice, care doreau ps-
trarea RssM n componena uniunii sovietice. Acest grup a concentrat exponeni
ai Partidului Comunist, ultimul fiind interzis prin hotrrea Parlamentului Republicii
Moldova nr. 683 din 223.08.1991. Att Frontul Popular ct i interfrontul s-au dez-
integrat ulterior n numeroase partide politice, dar atitudinea general n privina
identitii naionale nu a suferit modificri eseniale, concentrndu-se n jurul a doi
poli: moldovenism i romnism. n continuare, aplicnd Teoria clivajelor, pro-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
43
pus de lipset i Rokkan
[62]
, se va discuta de ce moldovenismul i romnismul
domin n continuare discursul identitar n Republica Moldova.
teoria dezvoltat de lipset i Rokkan argumenteaz apariia partidelor politice prin
prisma a patru divergene fundamentale n societate. Prima reprezint clivajul bi-
seric stat i antagonismul care apare ntre clerici i anti-clerici. Acest clivaj se
manifest la etapa de formare a statului secular. Al doilea clivaj este cel rural - ur-
ban i apare ntre populaia din urbe i cea din localitile rurale, genernd apariia
partidelor agrare i rneti. Clivajul al treilea are loc ntre proprietari i angajatori,
pe de o parte, i muncitori pe de alt parte, subliniind opoziia ntre interesele pro-
prietarilor i cele ale muncitorimii. Acest clivaj genereaz n principal dou tipuri de
partide: liberale i conservatoare pe de o parte, socialiste i comuniste, pe de alt
parte. Al patrulea clivaj reprezint antagonismul dintre centru i periferie, i se refe-
r cel mai des la procesul de edificare a naiunii. Antagonismul are loc ntre centriti,
care pledeaz pentru un stat naional unitar, i regionaliti, care pledeaz pentru un
stat regionalizat sau federalizat.
[63]
n contextul Republicii Moldova, clivajul centru-periferie
[64]
caracterizeaz cel mai
mult situaia de la nceputul anilor 90, perioad n care s-au format primele partide
politice. Conflictul a rezidat n opoziia ntre exponenii unui stat bazat pe criterii
naionale (Frontului Popular, care ulterior a devenit Partidul Popular Cretin demo-
crat i Congresul ranilor i intelectualilor, care ulterior s-a transformat n Partidul
Forelor democratice), i cei care au pledat pentru un stat multietnic i multilingv
cu legturi strnse cu Federaia Rus (Partidul socialist, Micarea edinstvo, Partidul
Comunitilor din Republica Moldova),
[65]
susinnd regionalizarea Republicii Moldo-
va.
identificarea centrului i a periferiei n contextul dezbaterii identitare n Repu-
blica Moldova, se axeaz pe opiuni antitetice. Pentru exponenii romnismului
centrul a fost Romnia i respectiv, periferia reprezint Republica Moldova.
Acesta este motivul pentru care unirea cu centrul reprezint obiectivul politic al
acestui discurs identitar. A doua abordare relev poziia moldovenismului, unde
centrul reprezint nsui Republica Moldova i periferia regiunea transnistrea-
[62]
seymour Martin lipset, stein Rokkan, Cleavage structures, Party systems, and voter Align-
ments, n Peter Mair, The West European party system (oxford university Press, 1990), pp. 91-
111.
[63]
nick sitter, Cleavages, party strategy and party system change in europe, east and west, n Per-
spectives on european Politics and society, 3:3, 2002, pp. 425-451.
[64]
un alt clivaj care a influenat geneza partidelor politice n Republica Moldova reprezint antago-
nismul rural urban, care a determinat apariia partidelor agrare i rneti (Partidul democrat
Agrar din Moldova).
[65]
Corneliu Ciurea i alii, Geneza partidelor politice. un caz particular Republica Moldova, Moldosco-
pie xv, usM 2001, pp. 21 26.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
44
n i Gguzia. susintorii moldovenismului au pledat pentru crearea unui me-
diu bilingv i multietnic, cu orientare filorus, motiv pentru care limbii ruse i-a fost
oferit un statut special.
Clivajul centru periferie a marcat sistemul partinic din Republica Moldova. Att
Frontul Popular, ct i interfrontul au generat o categorie de politicieni i un anumit
tip de discurs politic i identitar, care domin sfera politic i procesul de edificare
a identitii naionale. sub alt aspect, unii politicieni recunosc c problema iden-
titar este adesea alimentat n mod artificial. Ca un exemplu, fostul premier al
Republicii Moldova, dumitru Braghi, a declarat c disputa asupra denumirii limbii
i apartenena la naiune este meninut artificial, n scopul obinerii dividendelor
politice
[66]
.
n acest context, dezbaterea asupra identitii naionale este de fapt consecina unei
probleme nerezolvate i a lipsei unui dialog politic constructiv al elitelor politice
privind edificarea identitii naionale i viitorul Republicii Moldova. Clivajul centru
periferie a degenerat ntr-o problem de sistem, care afecteaz i astzi politica n
Republica Moldova. de asemenea, acest clivaj a devenit antagonismul dominant n
societate, avnd totodat rolul de a clasifica partidele pe eichierul politic (cele de
dreapta i centru-dreapta, fiind n general exponenii romnismului i respectiv,
cele de stnga i centru-stnga, fiind exponenii moldovenismului).
Identitatea naional n Republica Moldova: Quo Vadis?
n capitolul anterior s-a discutat faptul c antagonismul identitar la nceputul anilor
90 a generat dou grupuri politice, care au demarcat opiunile identitare a Repu-
blicii Moldova. Grupul politic denumit interfront a integrat i fotii membri ai Par-
tidului Comunist, formaiune care a intrat n legalitate n 1994, denumindu-se Par-
tidul Comunitilor din Republica Moldova (PCRM). n cele ce urmeaz se va discuta
modul n care aceast formaiune a transpus moldovenismul n calitate de identi-
tate naional, consecinele acestei opiuni, precum i perpetuarea crizei identitare
n sfera politic i social.
n anul 2001, Partidul Comunitilor din Republica Moldova a obinut majoritatea
absolut n Parlamentul Republicii Moldova. n programul electoral din 2001, PCRM
i-a asumat s apere dreptul poporului moldovenesc la numele su istoric mol-
doveni, la denumirea limbii materne limba moldoveneasc, la slvita sa istorie
[66]
Publika, Braghi recunoate: Problema limbii romne a fost mereu exploatat murdar de politi-
cieni. i eu am fcut la fel, accesat la 13 martie 2012, http://www.publika.md/braghis-recunoas-
te-problema-limbii-romane-a-fost-mereu-exploatata-murdar-de-politicieni-i-eu-am-facut-la-
fel_430011.html
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
45
i la orginalitatea (sic!) sa spiritual
[67]
, precum i neadmiterea ignorrii istoriei
statalitii poporului moldovenesc care ncepe n 1359, precum i a etnofobiei, xe-
nofobiei i a altor anomalii socioculturale
[68]

Primul pas spre legitimizarea moldovenismului a fost adoptarea hG nr. 180 din
15.02.2002 cu privire la implementarea istoriei Moldovei ca disciplin de predare
n instituiile de nvmnt. din cauza protestelor stradale, doar 7 zile mai trziu la
22.02.2002 prin hG nr. 217 hG nr. 180 a fost abrogat i decis formarea unei comi-
sii de stat pentru elaborarea concepiei privind istoria Republicii Moldova.
urmtorul pas important a fost adoptarea legii nr. 546 din 19.12.2003, privind
aprobarea Concepiei politicii naionale a Republicii Moldova. Concepia poate
fi considerat un document ideologic care a consolidat bazele moldovenismului,
eforturile PCRM viznd denumirea limbii, istoriei, i consolidarea statalitii ele-
mentele centrale n formarea identitii naionale etnice.
n 2003, n acelai an cnd Concepia politicii naionale a Republicii Moldova a fost
adoptat, vasile stati, un promotor al moldovenismului, a editat dicionarul mol-
dovenesc-romn i o colecie de cri de istorie a Moldovei, prin care a explicat
esena moldovenismului. Publicaiile, mai cu seam dicionarul, au atras atenia
publicului larg i au fost percepute ca un prim pas spre editarea de manuale ce ar
transpune teza moldovenismului n curriculumul colar.
un alt efort de consolidare a moldovenismului ca identitate naional etnic, a
fost organizarea recensmntului naional n 2004. Rezultatele recensmntului au
artat c 75,8% din populaie se consider moldoveni i doar 2,2% romni, (ac-
centund astfel diferena etnic ntre moldovean i romn). Recensmntul a
prezentat romnii n calitate de minoritate etnic inferioar numeric cu numrul de
ucraineni (8,4%), rui (5,9%) i gguzii (4,4%). de asemenea, n conformitate cu re-
zultatele recensmntului, 78,4% din populaie au menionat c limba matern este
limba moldoveneasc, i, respectiv doar pentru 18,8% dintre respondeni limba
romn.
[69]
n acest context, poate fi lansat ipotez c strategia PCRM a fost de a prezenta
romnii ca o minoritate etnic pentru a demonstra nefondat dezbaterea privind
[67]
Comitetul Central al PCRM, esena programului electoral al Partidului Comunitilor din Republica Mol-
dova, http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2001/opponents/pcrm/program/.
[68]
Programul Partidului Comunitilor din Republica Moldova, Adoptat la Congresul iv din 21 22 aprilie
2001, http://www.e-democracy.md/files/parties/pcrm-program-2001-ro.pdf.
[69]
Biroul naional de statistic al Republicii Moldova, Cu privire la totalurile Recensmntului popu-
laiei din 2004. Caracteristici demografice, naionale, lingvistice, culturale, accesat la 15 martie
2012, http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=2358
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
46
romnismul n Republica Moldova. de asemenea, s-a ncercat legitimizarea limbii
i naiunii moldoveneti, demonstrnd n acelai timp c oamenii din Republica Mol-
dova percep diferena dintre limba romn i moldoveneasc. n acelai context,
poate fi admis i faptul c urmtorul pas se preconiza nlocuirea studiului limbii
romne n coli cu limba moldoveneasc, aplicnd astfel prevederilor art. 13 (1) din
Constituia Republicii Moldova.
Reprezentantul Consiliului europei, john Kelly, a declarat c ntrebrile cu privire la
naionalitatea i limba vorbit au produs confuzie n rndul respondenilor. de ase-
menea, apte din zece grupuri de observatori, au declarat c cenzorii au ncurajat
oamenii s se declare moldoveni n loc de romni.
[70]
de asemenea, din punct de
vedere metodologic, recensmntul n calitate de studiu cantitativ nu poate ilustra
obiectiv situaia privind identitatea naional, mai ales n contextul unei confuzii ge-
nerale privind limba i apartenena etnic a populaiei. un studiu calitativ bazat pe
focus-grupuri a demonstrat c 89% dintre respondenii care consider c sunt mol-
doveni i-au explicat alegerea n baza locului de reedin n calitate de locuitori a
Republicii Moldova. studiul a scos n eviden c acetia nu se opun limbii, istoriei,
romne, doar 5,9% exprimndu-i identitatea n spiritul moldovenismului.
[71]
Contradiciile privind identitatea naional au culminat cu evenimentele din aprilie
2009, atunci cnd n urma unor proteste care contestau rezultatele anunate ale
alegerilor, s-a ajuns la devastarea cldirilor Parlamentului i a Preediniei. dei nu
au fost stabilite oficial circumstanele i organizatorii protestelor violente, acestea
au scos n eviden c antagonismul identitar reprezint o situaie agravant n Re-
publica Moldova. evenimentele din aprilie 2009 au adncit criza identitar i au con-
dus la perpetuarea antagonismului identitar n sloganele i retorica politic (mai
cu seam a partidelor de pe stnga eichierului politic). evenimentele au alimen-
tat furia att exponenilor moldovenismului (arborarea pe cldirea Preediniei
a drapelului Romniei
[72]
, pancarte i inscripii care cereau unirea Basarabiei cu
Romnia
[73]
), precum i revolta susintorilor romnismului (expulzarea ambasa-
[70]
Corneliu Rusnac, 2 milioane vorbesc moldovenete, 500 de mii romna, BBC, accesat la 15
martie 2012, http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2006/04/printable/060410_moldo-
va_recensamant_limba.shtml.
[71]
Chifu iulian, o nou generaie de conflicte identitare, idis viitoRul, p. 25, http://leader.viito-
rul.org/index.php?l=en.
[72]
unimedia, Tinerii care au arborat drapelul Romniei pe cldirea Preediniei au fost identificai
i amendai cu cte 75 de uniti convenionale, accesat la 15 martie 2012, http://unimedia.
md/?mod=news&id=24969.
[73]
Politicom, 7 8 aprilie 2009: irul evenimentelor din Chiinu, accesat la 15 martie 2012, http://
politicom.moldova.org/news/sirul-evenimentelor-manifestatiile-de-protest-foto-video-194679-
rom.html.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
47
dorului Romniei la Chiinu
[74]
, introducerea regimului de vize cu Romnia
[75]
). Mai
mult ca att, evenimentele au fost considerate de oficialii de atunci drept lovitur de
stat din partea Romniei
[76]

din 2009, au aprut schimbri i n opiunile lingvistice ale paginilor web oficiale.
Astfel, dac n perioada guvernrii PCRM (2001 2009) pe paginile web ale institu-
iilor de stat era afiat denumirea de moldoveneasc sau Md, ncepnd cu anul
2009, aceasta a fost schimbat n Ro sau Romna. denumirii limbii este att de
important pentru exponenii ambelor discursuri identitare, deoarece n ambele
cazuri se aspir spre edificarea unei naiuni etnice, denumirea limbii vorbite avnd
rolul central n edificarea identitii naionale etnice.
edificarea identitii naionale n Republica Moldova are trsturile unui joc de sum
zero. Chiar dac unele partide au ncercat s combine elemente moldovenismului
i a romnismului n tentativa de a gsi aurea mediocritas n discursul identitar,
aceast opiune nu a ntrunit sprijin sem-nificativ din partea electoratului.
n pofida faptului c deja s-au mplinit douzeci de ani de la independen, nu exist
o viziune comun privitor la profilul identitar care ar ntruni consens politic i social.
Clivajul centru-periferie care a determinat geneza partidelor politice n Republica
Moldova, continu s aib un rol important n sfera politic, polariznd societatea n
exponenii moldovenismului i a romnismului. dinamica conflictului identitar
n Republica Moldova, sugereaz c antagonismul ntre romnism i moldove-
nism va continua s domine discursul politic, respectiv, perindarea ntre aceste
dou teze identitare va adnci antagonismul social i politic.
Proiectul naiunii civice
discursul identitar n Republica Moldova este axat pe trsturi etnice i culturale.
Argumentele identitare a moldovenismului i romnismului s-au perindat n ju-
rul determinismului etnic: istorie (fiind disputat legtura cu Romnia, imperiul Rus
i uniunea sovietic), limb (disputndu-se denumirea acestea moldoveneasc
sau romn), apartenen etnic (n calitate de moldovean sau romn), cul-
tur (romneasc sau moldoveneasc cu influene slave), teritoriu (fcndu-se
referine la teritorii istorice precum Basarabia, ara Moldovei, Romnia Mare,
[74]
Realitatea, Cei doi diplomai romni expulzai de autoritile de la Chiinu au revenit n Rom-
nia, accesat la 15 martie 2012, http://www.realitatea.net/cei-doi-diplomati-romani-expulzati-de-
autoritatile-de-la-chisinau-au-revenit-in-romania_492496.html.
[75]
ziare, Vizele moldovenesti pentru romani vor fi gratuite, accesat la 15 martie 2012, http://www.
ziare.com/stiri/frauda/vizele-moldovenesti-pentru-romani-vor-fi-gratuite-712942.
[76]
Mediafax, Voronin acuz Romnia de implicare n revoltele de la Chiinu, accesat la 23 martie
2012, http://www.mediafax.ro/externe/voronin-acuza-romania-de-implicare-in-revoltele-de-la-
chisinau-4178720
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
48
etc.). Acest fapt a divizat i polarizat societatea, transformnd subiectul identitii
naionale ntr-o tem de controvers.
ncercarea PCRM-ului de a edifica o naiune etnic comun moldoveneasc
(fr a stabili un consens politic i/sau social), a suferit n mare parte eec, adncind
doar conflictul i dilema identitar. Acest fapt determin aplicarea unui concept de
alternativ, care ar reui aplanarea tensiunilor etnice i antagonismelor identitare,
model care este aplicat cu succes n mai multe state multietnice. n acest sens, este
necesar edificarea unei naiuni civice, n baza identitii naionale civice, care va
reprezenta o alternativ pentru identitatea naional etnic i naiunea etnic. Prin-
cipiile unei naiuni civice sunt: supremaia legii, dreptul la libera alegere, ataament
raional fa de instituiile statului, unitatea cetenilor bazat pe consimmntul
acestora de a tri mpreun, pluralism, democraie, liberate, i respectarea dreptu-
rilor individuale.
un alt mecanism de perpetuare a identitii naionale civice sunt zilele/ srbtorile
naionale, care reprezint mecanisme ideologice ce au rolul de a unifica societa-
tea n jurul unor evenimente care sunt considerate ca punct de referin pentru
naiune. Acestea au funcia de a comemora evenimentele de maxim importan
pentru o naiune i de a remprospta memoria colectiv. zilele naionale pot avea
forma unor evenimente de comemorare (dezastru natural, zile de doliu naional,
etc.) i pot fi srbtori naionale prin care se glorific naiunea (ziua independenei,
ziua constituiei, etc.). n acest context este important ca aceste evenimente s aib
un caracter civic i s nu conin elemente etnice, deoarece n contextul Republi-
cii Moldova, srbtorile naionale cu un caracter etnic perpetueaz antagonismul
identitar.
Proiectul naiunii civice pentru Republica Moldova este necesar s aib continuita-
te, astfel ca implementarea acestuia s fie posibil i n cazul schimbului de putere.
unitatea cetenilor Republicii Moldova va fi asigurat prin ncredere n instituiile
statului. Respectiv, este indispensabil ca elitele politice s dein credibilitate i s
ntruneasc ateptrile cetenilor. este necesar de a elabora o viziune clar privitor
la procesul de formare a unei asemenea identiti naionale. de asemenea, concep-
tul naiunii civice ar trebui s ntruneasc consensul politic i social, n caz contrar
efortul va fi zdrnicit din cauza conflictelor politice i identitare.
naiunea civic n Republicii Moldova ar urma s scoat n eviden egalitatea indi-
vizilor i respectarea legilor rii, indiferent de apartenena etnic, cultural, religi-
oas, etc. statul ar trebui s garanteze elaborarea i aplicarea unui cadru legal care
s asigure aceste drepturi pentru fiecare individ, contracarnd cazurile de discrimi-
nare (de orice gen) i instigare la ur interetnic, rasial, etc.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
49
un rol important n edificarea naiunii civice i revine societii civile, care are mi-
siunea de a facilita formarea identitii naionale civice. societatea civil va spori
interaciunea dintre grupurile etnice i va promova tolerana intercultural. Aceasta
va sprijini grupurile etnice n pstrarea culturii i tradiiilor, crend totodat respect i
ataament pentru statul Republica Moldova. de asemenea, societate civil va ncuraja
implicarea cetenilor n aciuni comunitare (de voluntariat), principalul scop fiind so-
cializarea i consolidarea ataamentului fa de teritoriul Republicii Moldova.
Mai mult dect att, crearea naiunii civice necesit aplicarea unui set de mecanis-
me care ar contribui la formarea identitii naionale civice. n acest sens, un rol
important l au elementele simbolice (monumente, lucrri de sculptur i art, etc.)
care ar ilustra elemente civice non-etnice: libertatea, republica, unitatea poporu-
lui, etc. sociologul nuala johnson a explicat c rolul simbolurilor arhitecturale i a
monumentelor este de a aciona nu doar n calitate de noduri ideologice, dar i n
calitate de circuite de memorie n care elementele individuale pot fi ignorate, priori-
tate avnd contiina popular
[77]
. Promovarea identitii civice urmeaz s aib loc
i prin intermediul mass-media, discursului politic cotidian, programelor electorale
ale partidelor politice, etc. de asemenea, curriculumul de studiu al istoriei este ne-
cesar s fie elaborat pe baza unui consens naional, ceea ce ar presupune studierea
neprtinitoare a evenimentelor istorice.
Procesul de edificare a naiunii civice n Republica Moldova poate ntmpina o serie
de provocri cauzate de nivelul sczut de cultur civic i politic. Conflictul politic
privitor la identitatea naional a cptat un caracter sistemic, afectnd temeinic cla-
sa politic i societatea. Acest lucru va ngreuna stabilirea unui consens politic privi-
tor la profilul identitar ce urmeaz a fi aplicat. Acest conflict a polarizat societate in
baza viziunilor identitare, respectiv, nlocuirea simbolurilor etnice cu simboluri civi-
ce, ar putea trezi nemulumirea anumitor formaiuni politice i grupuri sociale care
sprijin elementele etnice. din aceast cauz este necesar ca societatea civil, statul
i instituiile sale s fie consolidate i ajustate pentru a putea rspunde necesitilor
cetenilor, populaia urmnd a fi conciliat i orientat spre valori civice.
Astfel, soluionarea acestor provocri i elaborarea unei viziuni unificatoare privitor
la edificarea naiunii civice n Republica Moldova, va oferi premisele necesare pen-
tru depirea crizei i conflictului identitar, asigurnd securitatea societal i armo-
nizarea relaiilor interetnice.
[77]
nuala johnson, Cast in stone: monuments, geography, and nationalism, n environment and Planning
d: society and space, 1995, vol. 13, p. 63.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
50
2.3. Concluzii
obiectivul acestei cercetri reprezint analiza procesului de formare a identitii
naionale n Republica Moldova, prin evidenierea dihotomiei acestui proces dis-
cursul identitar al moldovenismului i a romnismului, i propunerea unei abor-
dri alternative - edificarea naiunii civice n Republica Moldova.
Metodologia studiului ncorporeaz mai multe metode de cercetare, care au per-
mis evidenierea principalelor teorii i abordri conceptuale a procesul de formare
a identitii naionale. studiul adopt o abordare holist, evideniind principalele
elemente componente ale acestui mecanism n contextul Republicii Moldova, con-
turnd diferenele ntre dou discursuri identitare dominante.
studiul elucideaz bazele psihologice i sociologice a identitii individului,
evideniind legtura dintre autoidentificarea persoanei, identitatea de grup i iden-
titatea naional; analizeaz corelaia dintre naiune naionalism i identitatea
naional; elucideaz principalele teorii privind conceptul naiunii civice i naiunii
etnice; examineaz principale elementele care transpun identitatea naional n
viaa cotidian; explic esena antagonismului identitar n Republica Moldova prin
prisma teoriei clivajelor politice; scoate n eviden direciile de formarea a identi-
tii naionale moldovenismul i romnismul, care reprezint discursuri iden-
titate dominante. lucrarea relev procesul de interpretare a evenimentelor istorice
n contextul formrii identitii i evalueaz consecinele aplicrii de ctre stat a
unei identiti naionale etnice.
studiul de caz a evideniat faptul c n Republica Moldova nu exist o viziune clar i
nici un consens politic asupra identitii naionale. discursul identitar este polarizat
ntre moldovenism i romnism, care reprezint idei antitetice i se bazeaz pe
formarea identiti naionale etnice.
Cercetarea a ilustrat modul n care argumentele istorice sunt interpretate pentru
a putea argumenta un anumit discurs identitar, concluzionnd c studiul istoriei ar
putea fi utilizat n calitate de mecanism de edificare a identitii naionale etnice.
de asemenea, studiul de caz a demonstrat c identitatea naional n Republica
Moldova este construit pe baza unei opoziii dialectice a dou identiti - fiind
exponent al moldovenismului, nseamn a nega romnismul i vice-versa. Acest
fapt a transformat subiectul identitii naionale ntr-un subiect conflictual, care re-
prezint un impediment n asigurarea securitii societale i este abuziv exploatat
n lupta politic.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
51
Cercetarea a elucidat c principalul factor n geneza partidelor politice n Republica
Moldova este reprezentat de antagonismul identitar. Acest lucru a fost evideniat
prin prisma clivajul centru periferie, parte a teoriei clivajelor politicei de Rokkan
i lipset, care ntruchipeaz edificarea naiunii i identitii naionale. Acest antago-
nism a influenat construcia identitii naionale i a perpetuat dezbaterea asupra
moldovenismului i a romnismului. n contextul acestui clivaj, exponenii ro-
mnismului identific drept centru Romnia i periferie Republica Moldo-
va, n timp ce pentru susintorii moldovenismului, centrul este reprezentat de
statalitatea Republicii Moldova i periferia regiunea transnistrean i Gguzia.
Astfel, criza identitar din Republica Moldova, care se prelungete deja de cel puin
dou decenii, urmeaz s fie aplanat prin crearea unei naiuni civice, care ar nece-
sita edificarea unor instituii de stat, capabile s rspund necesitilor cetenilor
i promovarea ataamentului fa de instituiile statului i valorile ceteneti.
2.4. Recomandri
Rezultatele cercetrii permit prezentarea recomandrilor cu privire la procesul de
formare a identitii naionale n Republica Moldova.
Astfel, prima recomandare vizeaz politicile guvernamentale privind formarea iden-
titii naionale. innd cont de existena conflictului identitar, dar i de lipsa unui
consens politic i social privitor la identitatea naional, se recomand abrogarea
Concepiei politicii naionale a Republicii Moldova i altor documente aferente
care de facto impune identitate naional etnic ce corespunde concepiei de
moldovenism. Acest document a mprit societatea n moldoveni i ceilali,
sporind astfel antagonismul identitar i crend premise pentru tensiuni etnice i so-
ciale.
studiul a relevat faptul c antagonismul identitar este utilizat adesea pentru a obine
aa-numitele dividende politice. n acest sens se recomand abinerea de la utili-
zarea determinismului etnic pentru mobilizarea populaiei n scopuri electorale i/
sau politice. un rol important n acest proces ar reveni organizaiilor neguverna-
mentale care ar putea iniia campanii de comunicare public i monitorizare, care
ar indica formaiunile politice ce instig la tensiuni i ur inter-etnic.
de asemenea, se recomand elaborarea unei concepii privitor la integrarea gru-
purilor etnice i formarea naiunii civice n Republica Moldova. Acest document
va conine referine privitor la consolidarea instituiilor statului, simbolurile civice,
supremaia legii, ataamentul fa de instituiile statului, unitatea cetenilor ba-
zat pe consimmntul acestora de a tri mpreun ntr-un stat comun denumit
Republica Moldova, referine privitor la pluralism, democraie, liberate, i respec-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
52
tarea drepturilor individuale. document ar trebui s ntruneasc consensul politic
i civil, ca aplicarea acestuia s poat avea loc i dup schimbarea guvernrii. Acest
lucru este important, deoarece pentru a unifica populaia n jurul ideii de naiune
civic, formarea identitii n Republica Moldova ar trebui s fie un proces constant
i stabil.
Recomandarea final, reprezint mbinarea identitii civice de cetean al Republi-
cii Moldova cu identitatea european. Acest lucru este argumentat de faptul c vec-
torul integrrii europene este perceput favorabil n societate i n sfera politic. For-
marea identitii europene civice ar permite societii i elitelor politice s impulsi-
oneze procesul reformelor i integrarea n uniunea european. Ajustarea legislaiei
naionale la normele Acquis-ului comunitar, mai cu seam pe domeniile ce vizeaz
drepturile fundamentale ale omului, mass-media, politica social, justiie, educaie,
cultur, va impulsiona edificarea naiunii civice n Republica Moldova.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
53

3
AnAlizA cAdRului leGAl
NAIONAL I INTERNAIONAL
PRIVIND INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE
igor BoAn
3.1. Cadrul conceptual internaional i naional
privind integrarea grupurilor etnice
Republica Moldova democraie imitativ
dup declararea independenei Republicii Moldova, procesul de democratizare, ca
instituionalizare a libertii, a constat n mprumutarea formelor de organizare po-
litico-statal, de promovare i aprare a drepturilor ceteneti, de auto-organizare
n instituii civice etc. n acest sens, Republica Moldova a fost ajutat de instituii
democratice internaionale, precum onu, Consiliul europei, osCe etc. o astfel de
instituionalizare a libertii nu putea avea drept rezultat imediat dect edificarea
unei democraii de vitrin
[1]
sau democraii imitative, cnd formele occidentale, de
mprumut, au fost umplute cu coninut autohton, moldovenesc. noiunile de demo-
craie de vitrin i/ sau democraie imitativ au fost i mai snt nc utilizate pe larg
de sociologi i politologi pentru a sublinia c acest gen de democraii snt marcate de
distorsiuni pe multiple direcii. Aceste democraii snt influenabile, putnd evolua
att spre democraia autentic, ct i n sens invers. n aceast ordine de idei, pentru
evoluiile din Republica Moldova este important experiena rilor europei Cen-
trale, care sau integrat n uniunea european (ue), pe de o parte, i a Comunitii
statelor independente (Csi), pe de alt parte. Primele snt n proces de tranziie de
la democraia imitativ la cea autentic, n nelesul occidental al acestui termen.
evoluiile pozitive din rile europei Centrale au fost influenate puternic de promi-
siunile de acceptare n uniunea european, care e constituit pe baza unui set de
valori i standarde ale unor societi post-industriale. Pe de alt parte, n cadrul Csi,
unde, deocamdat, se regsete i Republica Moldova, standardele i valori cruia
snt, mai degrab, caracteristice pentru faz industrial a dezvoltrii societii.
Aceasta ngreuneaz tranziia de la democraia imitatv la cea autentc. dimpotri-
v, n unele ri Csi democraiile imitatve au evoluat n direcia autoritarismului.
nu este un lucru negatv c Republica Moldova face parte din categoria democraiilor
imitatve. imitarea pentru adaptare la formele de mprumut, urmat de modernizarea
[1]
nuala johnson, Cast in stone: monuments, geography, and nationalism, n Environment and Planning
D: Society and Space, 1995, vol. 13, p. 63.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
54
rapid reprezint un proces normal. de exemplu, n procesul implementrii Planului
de Aciuni uniunea european Moldova (PAueM) au fost adaptate la necesitile
societii moldovenet sute de legi euroconforme, n diverse domenii. totui,
find o ar mic, afat ntre dou poluri de atracie uniunea european, pe de
o parte, i uniunea euroasiatc, emergent, pe de alt parte, Republica Moldova
trebuie s-i creeze o viziune clar asupra multplelor aspecte politce, economice,
valorice, etc. n domeniul aprrii drepturilor omului, a minoritilor etnice, exist
standarde regionale, acceptabile pentru ambele spaii n care s-ar putea integra
Republica Moldova. Aceasta findc statele europene, eventuale membre ale uniunii
euroasiatce emergente, snt membre ale Consiliului europei i a osCe.
deocamdat, Republica Moldova partcip la ambele procese integraioniste, att
din est, ct i din vest. n cadrul Csi, Republica Moldova se af pe a doua treapt
a integrrii economice, fcnd parte din spaiul de liber schimb. n raporturile sale
cu ue, Republica Moldova se af pe o treapt inferioar a integrrii economice,
benefciind de un regim de Preferine Comerciale Autonome. ns Republica
Moldova a nceput deja negocierile n vederea semnrii unui Acord de liber schimb
cu ue, care va f parte integrant din Acordul de Asociere cu ue. Acest acord ar putea
f semnat n aproximatv doi ani, n 2014-2015, pentru, cel puin, egalarea nivelul
formal de integrare economic din spaiul Csi. Adic, Republica Moldova va f parte
a dou spaii megiee de liber schimb. urmtoare etap a integrrii economice
va viza, cel puin, aderarea la una din uniunile vamale, aceasta nsemnnd facerea
unei alegeri strategice cu un impact determinant pentru viitorul rii. Procesele
politco-economice regionale i globale impun tot mai pregnant necesitatea unor
abordri adecvate a n domeniul politcilor naionale. din acest punct de vedere,
Republica Moldova, la fel ca i alte societi, nu poate f privit ca un sistem statc,
ci ca unul foarte dinamic.
din considerentele de mai sus, autoritile Republicii Moldova ar trebui s-i for-
muleze o viziune clar i printr-un efort imitatv s-i defneasc, inclusiv, strategiile
etno-politce, innd cont de evoluiile i starea de gndire sociologic i flozofc
din spaiile n care s-ar putea integra eventual. Problema major, n acest sens, este
c, find o democraie imitatv, Republica Moldova nu poate ntru totul mbria,
pentru a imita, vreun model occidental sau estc n domeniul politcilor naionale.
Aceasta findc, att occidentul, ct i estul snt aspiratori de migrani, iar Republica
Moldova, dimpotriv, pierde cei mai actvi ceteni ai si.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
55
Elemente de concepie
a relaiilor naionale n Rusia emergent
Articolul programatic Rusia: problema naional al candidatului pentru preedin-
ia Federaiei Ruse, vladimir Putin, care proiecteaz viziunea strategic de perspec-
tiv n domeniul dat, conine urmtoarele remarci eseniale:
Pentru Rusia cu varietatea ei lingvistic, etnic i cultural problema z
naional are un caracter fundamental, ntruct naionalismul i intoleran-
a religioas devine baza ideologic a micrilor radicale, care submineaz
statul i divizeaz societatea;
Fluxurile migraionale au devenit o provocare nu doar pentru Rusia. Cele z
mai dezvoltate i prospere state ale lumii, care au gradul nalt de toleran
din societile respective, recunosc n prezent prbuirea tentativelor de
integrare social a elementelor alogene, incapacitatea de asigurare a unei
atmosfere neconflictuale, interaciunea diferitelor culturi, grupuri etnice i
religioase;
Are loc prbuirea abordrii multiculturaliste, bazate pe negarea integrrii z
prin asimilare a minoritilor, abordare care a absolutizat dreptul minori-
tilor la deosebire i care nu a reuit s echilibreze acest drept printr-o
reacie de rspuns, de obligativitate ceteneasc, comportamental, cul-
tural fa de populaia majoritar, precum i fa de societate n ansam-
blu. n consecin, se creeaz comuniti naional-religioase, care nu numai
c nu se asimileaz, ci refuz chiar s se adapteze. n consecin, adesea
snt provocate reacii de rspuns, cu caracter xenofob, din partea unor gru-
puri ale populaie majoritare. Partidele, la nceput marginale, care exprim
atitudini xenofobe devin influente i ncep a pretinde la puterea politic, a
impune politici de asimilare forat, care submineaz i mai mult loialitatea
reprezentanilor minoritilor fa de stat;
Prbuirea multiculturalismului n occident este provocat de criza mo- z
delului statului naional, care are la baz identitatea etnic. Rusia, spre
deosebire de statele naionale, nu este stat etnic, precum snt multe din
statele europene, i nici melting pot, cu snt statele unite ale Americii. Rusia
a aprut i s-a dezvoltat ca un stat multinaional, n care diferite etnii s-au
acomodat n mod natural unui trai comun, s-au fuzionat prin intermediul
cstoriilor, etc. Pivotul i liantul acestei civilizaii de unicat este poporul
rus, cultura rus.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
56
Autodeterminarea poporului rus are urmtorul sens civilizaie polietnic, z
unit prin intermediul culturii ruse. societatea rus e multinaional, ns
poporul rus este unitar. Pacea civic i concordia ntre etnii are un caracter
dinamic, care necesit mprtirea unor valori comune. Capacitatea asigu-
rrii unei dezvoltri armonioase ntr-o societate pluri-etnic se bazeaz pe
cultura, istoria i pe identitatea deosebit.
Poporul rus este fondator al statului n virtutea existenei Rusiei ca enti- z
tatea politico-statal. Misiunea mrea a ruilor este s uneasc i s ci-
menteze civilizaia, astfel nct s nu existe minoriti naionale, n sensul
peiorativ al cuvntului, iar principiul de identificare al nostru strin s
aib la baz cultura comun i valorile mprtite. Aceast identitate civili-
zaional este bazat pe meninerea dominantei culturale ruseti, purttori
ai creia snt nu doar etnicii rui, ci i reprezentanii altor etnii;
sistemul educaional trebuie s aib drept sarcin primordial cultivarea z
autoidentitii poporului prin intermediul realizrilor tiinelor umanistice.
n primul rnd, prin predarea cursurilor de limb i literatur rus, istoria.
Politica statului n domeniul culturii trebuie s se aib ca instrumente de
baz: televiziunea, cinematograful, internet-ul, cultura de mas care for-
meaz contiina social i normele de comportament. nu este vorba des-
pre cenzur sau ideologie de stat, ci despre faptul c statul este obligat
s-i ndrepte resursele n direcia formrii viziunilor ce contribuie la con-
solidarea naiunii;
este necesar elaborarea unor politici bazate pe z patriotismul civic, astfel
nct orice cetean care i pstreaz identitatea etnic i religioas, n pri-
mul rnd s se mndreasc c este cetean al Rusiei. este inadmisibil ca
particularitile etnice sau religioase s fie puse deasupra prevederilor le-
gii. trebuie s fie creat o structur guvernamental special ce s-ar ocupa
de dezvoltarea politicii naionale i cooperarea etniilor. nu trebuie s fie
admis existena partidelor politice regionale;
Politica migraional trebuie s fie difereniat. Prioritate trebuie s aib z
atragerea celor calificai, competeni, competitivi i cultural compatibili,
adic s aib loc selecia pozitiv n procesul migraiei. este inadmisibil
formarea unor comuniti nchise sau anclave de migrani;
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
57
Perspectiva occidental
a problematicii relaiilor naionale
Perspectiva occidental a soluionrii problemelor minoritilor a avut dou dimen-
siuni n ultimele cteva zeci de ani: cea a nlturrii consecinelor rzboaelor snge-
roase din secolul xx, i una mai recent, a fluxurilor migraionale. n cadrul statelor
naionale, tendina omogenizrii comunitilor politice, pe de o parte, s-a ciocnit de
fenomenul diversitii tot mai pronunate, pe de alt parte. Aceast dilem i avea
expresia n dezbaterile pe marginea organizrii administrative-teritoriale, raportu-
rilor economice dintre administraiile centrale i regionale, standardizarea cerine-
lor fa de nvmnt, reprezentarea politic, etc. Comunicarea cu un grad nalt de
coeren a fost posibil n societile n care gradul de omogenitate a fost mai nalt,
adic unde oamenii vorbeau aceeai limb, mprteau aceiai cultur, religie. n
societile n care diversitatea comunitilor era proeminent coexistena acestora
necesita reglementri juridice, bazate pe nelegerea necesitilor ca urmare a abor-
drilor tiinifice, sociologice, etc.
Potrivit unor date publicate de unesCo, n cele aproximativ 200 de state ale lu-
mii locuiesc oameni aparinnd la aproximativ 5000 de grupuri etnice, care vorbesc
cam tot attea limbi. A cincia partea din aceste grupuri etnice snt de dimensiuni
semnificative i snt determinate s-i pstreze identitatea. Cercetrile sociologice,
efectuate la sub auspiciile undP, au artat c aproximativ 15% din oameni triesc n
condiii cu consecine negative pentru ele din cauza apartenenei lor la o comuni-
tate etnic, lingvistic, cultural, religioas, etc., minoritar fa de cea dominant.
Aceasta reprezint motivaia principal pentru pledoaria n favoarea obinerii unei
autonomii, care s garanteze conservarea propriei identiti.
n mod normal, diversitatea etnic are rdcini diferite. exist minoriti istorice,
care conlocuiesc cu majoritatea dominant de secole i care s-au adaptat cumva
la traiul comun n statul-naiune. Pe de alt parte, ritmul intens al dezvoltrii eco-
nomice globale, nsoit de un ir de fenomene, cuprinse n noiune de globalizare,
precum i contrastul izbitor dintre statele bogate i cele crace, au declanat fluxuri
masive de migrani, care nu au nici un fel de rdcini n solul comunitilor n care
se stabilesc. Acolo comunitile de migrani ntmpin standarde extrem de nalte
pentru a reui s se integreze, dar i opunerea, uneori mai ostentativ, alteori mai
puin ostentativ din partea comunitilor dominate. Aceti factori conduc adesea,
n mod natural, la acomodare prin auto-segregare, dup principiul minimii aciuni.
n consecin, cu ct numrul minoritarilor este mai mare, cu att atingerea obiecti-
vului integrrii lor n societatea gazd devine mai complicat.
nelegerea acestor fenomene a motivat comunitatea academic din occident s
caute i s gseasc modele adecvate att pentru descrierea fenomenelor legate de
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
58
minoriti, ct i pentru utilizarea lor de ctre factorul politic pentru, cel puin ar-
monizarea diversitilor, dac nu pentru integrarea prin asimilare a minoritilor. n
consecin, a fost posibil gsirea unor soluii practice pentru adaptarea instituiilor
politice la provocrile diversitii.
Abordarea problemei din perspectiva multiculturalismului a avut la baz concep-
te liberale, cum e i natural pentru occident. Pentru c termenul a devenit foarte
popular, iar utilizarea lui frecvent a nceput s creeze incoerene, a fost nevoie
s se fac o delimitare ntre conceptul de multiculturalism i multicultural. Astfel,
conceptul de multicultural de refer la reflectarea unui fapt sociologic constatat al
diversitii etnice, culturale, lingvistice, religioase etc. Pe de alt parte, conceptul de
multiculturalism se refer la reacia normativ a autoritilor publice la fenomenul
multicultural.
un ir de sociologi i experi n tiine politice renumii au abordat problemele diver-
sitii etnoculturale din perspectiva societilor din care fac parte. Astfel, cercetto-
rul canadian, Will Kymlicka, pornete de la necesitatea de face distincie ntre diver-
sitatea cauzat de minoriti cu rdcini istorice, concentrate teritorial pe teritoriul
unui stat, i diversitatea aprut relativ recent i rapid, ca urmare a fenomenului
migraional. Aceast deosebire este necesar a fi neleas, fiindc ia impune abor-
dri diferite n eventualitatea cutrii unui rspuns normativ din partea autoritilor
publice. Potrivit lui Kymlicka rspunsul normativ fa de minoritile creatoare ale
diversitii subculturale, ca urmare a migraiei, este mai uor de gsit. lucrurile se
complic atunci cnd e cazul unor minoriti naionale concentrate teritorial. n plus,
specificul canadian, dei este foarte interesant, nu poate fi extrapolat mecanic asu-
pra altor societi marcate de diversitate, dei abordarea savanilor canadieni este
extrem de interesant din punct de vedere metodologic. ntr-adevr, n societatea
canadian modern exist dou comuniti, caracterizate prin diversitate lingvis-
tic, care formeaz o majoritate dominant din punct de vedere valoric. existena
minoritilor teritoriale a precedat existena actualei majoriti dominante, acest
lucru explic dificultile la care se refer Kymlicka. n afar de aceasta, n Canada
exist minoriti formate ca urmare a fluxurilor migraionale recente, fa de care
rspunsul normativ al autoritilor nu creeaz dificulti majore.
Abordarea altui cercettor canadian, Charles taylor, pune n eviden remarca de
mai sus. Astfel, pentru Charles taylor abordarea multiculturalist ar trebui s repre-
zinte miza supravieuirii culturale a comunitilor minoritare. ns supravieuirea
nu se oprete doar la politici de garantare, spre exemplu a utilizrii limbii franceze,
ci merge mult mai departe spre o continu creare a vorbitorilor de limb fran-
cez, care este privit ca chezie a supravieuirii comunitii francofone. Potrivit
lui taylor, rspunsul liberal la provocrile multiculturalismului nu este ntru totul
adecvat, ntruct liberalismul este nclinat s ignore diferenele, iar aceast abordare
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
59
nu permite gsirea soluiilor pentru problema supravieuirii culturale, atunci cnd
aceast supravieuire necesit aplicarea unor msuri drastice, adesea incompatibile
cu principiile liberale. ntr-adevr, soluii precum oferirea unor forme speciale de
auto-guvernare, unor competene legislative n favoarea supravieuirii culturale sau
chiar recurgerea la soluii drstice, cum ar fi dretul excluderii membrilor majoritii
din teritoriile locuite n mod tradiional de comuniti minoritare.
Multiculturalismul poate contribui la dezvoltarea unei culturi commune dac sis-
temul educaional, n condiiile diversitii, ar permite att socializarea n cultura
proprie minoritilor, ct i familiarizarea acestora cu tradiiile culturilor coexisten-
te, n paralel cu promovarea toleranei i a respectului reciproc ntre comunitatea
majoritar i cele minoritare.
Cercettorii europeni au o abordare diferit fa de cei nord-americani. Astfel, fi-
lozoful german, jurgen habermas, pornete nu de la interesele minoritilor, ci de
la capacitile statului de a asigura ceea ce el numete democraia procedural,
tocmai pentru a se asigura de capacitatea statulu de a apra, inclusiv, interesele
minoritilor. Potrivit lui habermas, statul democratic the constitutional state,
trebuie s asigure condiiile necesare pentru comunitile minoritare ce i doresc
pstrarea identitii s se adapteze la mediul existent. Pentru habermas este im-
portant c statul s ofere condiiile necesare pentru supravieuirea minoritilor,
ns statul nu poate oferi garanii n acest sens. Ceea ce trebuie s preocupe sta-
tul democratic este incluziunea grupurilor minoritatea, astfel nct acestea s nu
se simt segregate sau marginalizate. habermas face o diferen ntre minoritile
care locuiesc tradiional pe un anumit teritoriu i alte minoriti. de aceea el este
preocupat de instrumentariul politic menit s nlture discriminarea sistemic. n
acelai timp, pentru habermas este important s combat eventuala secesiune, de
aceea el struie asupra unor soluii, precum: delegarea unor competenelor prin
descentralizare sau chiar federalizare, oferirea autonomiei culturale, oferirea altor
drepturi specifice de grup i politice ca instrumente ale incluziunii, etc. Cu toate
acestea, pentru habermas este important s sublinieze c oferirea tuturor aceste
drepturi, menite s creeze condiii de pstrare a particularitilor minoritilor, nu
poate leza principiul integritii comunitii politice. Pentru a nu admite fragmenta-
rea societii, el formuleaz dou condiii:
comunitatea politic trebuie construit astfel nct s reflecte interesele i z
specificul tuturor componentelor culturale care o formeaz;
ceea ce unete ntreaga societatea trebuie s fie z patriotismul constituio-
nal, care trebuie dezvoltat i consolidat n calitatea de cultur politic co-
mun, urmnd s stea la baza identificrii cetenilor, aparinnd diferitelor
minoriti, cu comunitatea politic.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
60
ierarhizarea nivelelor i combinarea comunului cu particularul, interdependena
acestora, l face pe habermas s ajung la concluzia c doar patriotismul consti-
tuional poate fi sprijinul fundamental pentru proceduralismul democratic. Astfel,
diversitatea cultural, care s-ar prea c amenin societatea cu dezintegrarea poa-
te fi salvat prin proceduralism, care presupune c puterea politic se exercit prin
respectarea strict a legilor, care la rndul lor snt adoptate respectnd un ir de
rigori ce permit excluderea voluntarismului. din acest punct de vedere, am putea
spune c patriotismului constituional ofer oportuniti i drepturi comunitilor
culturale de a se integra la un nivel subpolitic, subliniind necesitatea diferenierii
ntre nivelele de integrare. n acest sens, este imperios necesar ca la nivel naional
s fie asigurat neutralitatea i uniformitatea sistemului juridic fa de diversele co-
muniti culturale ce se regsesc n interiorul comunitii politice. Conform acestei
abordri, loialitatea cetenilor fa de comunitatea politic este consecina succe-
sului integrrii, precedat de crearea unor condiii adecvate, n acest sens.
Concepia politicii naionale a Republicii Moldova
n 2003, n Republica Moldova a fost adoptat legea nr.546-xv privind aprobarea
Concepiei politicii naionale a Republicii Moldova. Motivul invocat a fost necesi-
tatea stabilirii principiilor i sarcinilor politicii naionale, n scopul asigurrii suve-
ranitii i independenei rii i al crerii de condiii favorabile pentru dezvoltarea
liber a comunitilor etnice i lingvistice din Republica Moldova. Potrivit autorilor
Concepiei, aceasta reprezint totalitatea principiilor, obiectivelor i sarcinilor pri-
oritare privind integrarea i consolidarea poporului multicultural i multilingv al Re-
publicii Moldova prin armonizarea intereselor naionale generale cu interesele tu-
turor comunitilor etnice i lingvistice din ar. ideea de baz a Concepiei a fost s
afirme continuitatea statalitii moldoveneti, care se sprijin, potrivit autorilor, pe
trecutul multisecular al poporului moldovenesc i pe statalitatea sa nentrerupt n
spaiul istoric i etnic al devenirii sale naionale. documentul n cauz este declarat
unul de baz pentru autoritile publice la promovarea politicilor social-economi-
ce i culturale n domeniul dezvoltrii i consolidrii independenei i suveranitii
rii, a poporului multietnic al Republicii Moldova. Politica naional trebuie s fie
orientat spre asigurarea concordiei civice, dezvoltarea tuturor comunitilor etnice
i lingvistice. n acelai timp, Concepia consacr contribuia deosebit a Bisericii
ortodoxe la afirmarea statalitii Moldovei.
Concepia politicii naionale are, de fapt, n vedere trei dimensiuni:
armonizarea relaiilor dintre etnia majoritar i etniile minoritare conlocui- z
toare, n special prin intermediul politicilor lingvistice. din textul concepie
se poate desprinde c etnia majoritar, compus din moldovenii, este con-
siderat prima ntre altele egale. n acest sens, Concepia afirm c mol-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
61
dovenii naionalitatea fondatoare a statului mpreun cu reprezentanii
altor etnii ucrainenii, ruii, gguzii, bulgarii, evreii, romnii, beloruii, i-
ganii (romii), polonezii i alii constituie poporul Moldovei, pentru care
Republica Moldova este patria lor comun.
reintegrarea rii ca urmarea a conflictului separatist de la nceputul anilor z
90 ai secolului trecut, care, dei a fost unul preponderent politic, a avut i
elemente etno-lingvistice;
delimitarea identitii moldoveneti de cea romneasc, prin exacerbarea z
pericolului romnesc pentru statalitatea Republicii Moldova
Armonizarea relaiilor interetnice prin:
toleran i respect fa de limbile, culturile, religiile i credinele tuturor z
comunitilor etnice de pe teritoriul Moldovei constituie o condiie inalie-
nabil a suveranitii politice i a pcii civice;
egalitatea drepturilor i libertilor omului, indiferent de originea etnic, z
limb i religie;
respectul, recunoaterea i garantarea drepturilor tuturor cetenilor repu- z
blicii la pstrarea, dezvoltarea i exprimarea specificului lor etnic, cultural,
lingvistic i religios;
inadmisibilitatea manifestrilor de discriminare pe criterii etnice, lingvisti- z
ce i religioase, precum i a restrngerii drepturilor cetenilor la folosirea
limbilor materne, la alegerea limbii de educare i instruire;
inadmisibilitatea oricror aciuni orientate spre asimilare i deznaionali- z
zare;
consolidarea pcii interetnice, nfptuirea construciei naional-culturale z
i lingvistice pe baza nsuirii limbii moldoveneti, pstrarea i dezvoltarea
limbilor altor etnii care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova.
asigurarea nsuirii limbii moldoveneti de ctre alolingvi, ca limb avnd z
statutul de limb de stat ce se folosete n toate sferele vieii politice, eco-
nomice, sociale i culturale;
neadmiterea restrngerii sferei de folosire a limbii ruse n diverse domenii z
ale vieii statului i societii. limba rus care, n conformitate cu legislaia
n vigoare, are statutul de limb de comunicare interetnic se aplic i ea n
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
62
diverse domenii ale vieii statului i societii. Pentru Moldova este caracte-
ristic bilingvismul moldo-rus.
crearea posibilitilor reale pentru ca bilingvismul ruso-moldovenesc s de- z
vin realitate.
consfinirea pentru limbile gguz, moldoveneasc i rus a statutului de z
limbi oficiale pe teritoriul unitii teritoriale autonome Gguzia (Gagauz-
Yeri)
asigurarea funcionrii n raioanele de est ale Republicii Moldova a limbilor z
moldoveneasc, ucrainean i rus.
Contribuirea la reintegrarea rii prin:
depirea consecinelor conflictului civil de la sfritul anilor 80 - nceputul z
anilor 90 ai secolului xx, care a deformat relaiile interetnice n Moldova;
msuri orientate spre consolidarea suveranitii, independenei, integrit- z
ii teritoriale i democraiei n Republica Moldova;
dezvoltarea culturii moldoveneti, innd seama de caracterul lor est-roma- z
nic, respectarea istoriei, culturii i particularitilor populaiei din raioanele
de est ale Republicii Moldova;
delimitarea identtii moldovenet de cea romneasc:
promovarea adevrului statornicit istoricete i confirmat de tezaurul li- z
terar comun: poporul moldovenesc i poporul romn folosesc o form li-
terar comun ce "are la baz izvorul viu al graiului popular din Moldova"
realitate ce imprim limbii naionale moldoveneti un pronunat specific
deosebitor, un anumit farmec bine cunoscut i apreciat. Avnd originea co-
mun, dispunnd de un fond lexical de baz comun, limba naional mol-
doveneasc i limba naional romn i pstreaz fiecare lingvonimul/
glotonimul su ca nsemn identificator al fiecrei naiuni: moldoveneasc
i romn
neutralizarea, n conformitate cu legislaia privind drepturile omului i ce- z
rinele constituionale, a necontenitelor tentative de demoldovenizare, de
negare a existenei naiunii moldoveneti i a statalitii moldoveneti, de
discreditare a istoriei Moldovei, de ignorare a etnonimului "moldoveni" i
glotonimului "limba moldoveneasc";
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
63
consolidarea poporului Republicii Moldova, innd cont de specificul poliet- z
nic, multicultural, multilingvistic i regional, prin ntrirea ncrederii cete-
nilor n patria lor comun Republica Moldova;
ntrirea bazelor politico-juridice i istorico-culturale ale integritii terito- z
riale a Republicii Moldova;
pstrarea memoriei istorice a poporului moldovenesc, afirmarea i dezvol- z
tarea n continuare a specificului su naional-cultural;
Potrivit Concepiei, pentru realizarea scopurilor menionate mai sus este necesar
adoptarea unor msuri concrete n sferele: politic i statal-juridic; nvmntului
i culturii.
sfera politc i statal-juridic msurile de ordin practc prevd:
dezvoltarea legislaiei care reglementeaz politica naional n vederea asi- z
gurrii depline a drepturilor i libertilor constituionale ale cetenilor,
perfecionarea cadrului juridic al politicii regionale care ar ine seama de
interesele comunitilor etnice conlocuitoare;
implementarea standardelor internaionale n practica soluionrii proble- z
melor etnolingvistice;
asigurarea unei protecii juridice reale a cetenilor, indiferent de aparte- z
nena lor etnic, a iminenei rspunderii pentru aarea vrajbei interetni-
ce, pentru propagarea ideilor superioritii naionale, pentru provocarea
i comiterea actelor de vandalism, de violen i de violare a drepturilor
cetenilor pe motive etnice i lingvistice;
promovarea de ctre stat a unei politici de cadre, bazate pe criteriile profe- z
sionalismului i devotamentului fa de Patrie, excluzndu-se orice discrimi-
nare de ordin etnic, religios, patrimonial;
crearea unui sistem de interaciune ntre autoritile administraiei publice z
centrale i locale n vederea realizrii politicii naionale.
sfera instruirii, culturii i educaiei:
dezvoltarea unui sistem de repere valorice, bazate pe respectarea dreptu- z
rilor i libertilor omului, cultivarea dragostei fa de ar, fa de trecutul
istoric i tradiiile poporului Republicii Moldova;
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
64
asigurarea real a dezvoltrii culturii naionale moldoveneti, a studierii z
limbii moldoveneti i a istoriei Moldovei ca elemente de baz ale identit-
ii naionale moldoveneti i ale contiinei civice a reprezentanilor tuturor
comunitilor etnice din Moldova;
susinerea de ctre stat a dezvoltrii limbilor ucrainean, gguz, bulgar, z
ivrit, idi, igneti (romani) i a altor limbi ale minoritilor etnice care lo-
cuiesc pe teritoriul rii noastre;
instruirea i educarea tinerei generaii n spiritul respectului fa de istoria, z
fa de cultura i fa de limbile comunitilor etnice conlocuitoare, fa de
valorile spirituale comune.
Contnuitatea politcii naionale dup schimbarea guvernrii
estimrile indicelui democraiei
[2]
de ctre un ir de instituii internaionale, precum
the economist intelligent unit, etc., arat n mod constant c Republica Moldova
este lider n cadrul Comunitii statelor independente (Csi) la capitolul democra-
tizare. este de remarcat c succesiunea diferitelor partide politice la guvernare ca
urmarea a alegerilor nu pericliteaz continuitatea politicilor guvernamentale n sfe-
rele sensibile ale vieii social-politice. nlocuirea n 2009 a Partidului Comunitilor al
Republicii Moldova (PCRM) cu Aliana pentru integrare european (Aie) nu a adus
atingeri abordrilor din cadrul politicii naionale, cel puin la nivel legislativ. Astfel,
Programul de activitate al Guvernului Aie integrarea european: libertate, demo-
craie, Bunstare ofer cadrul de politici de guvernare a Republicii Moldova pen-
tru perioada 2011-2014, care se nscrie n Concepia politicii naionale, elaborate i
adoptate de ctre PCRM. Programul de guvernare al Aie conine un capitol special
dedicat integrrii minoritilor naionale. Printre obiectivele de baz enumerate n
capitolul respectiv figureaz:
Pstrarea i consolidarea patrimoniului cultural i lingvistic al minoritilor z
naionale care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova;
Promovarea unei politici de stat coerente i multidimensionale n raport cu z
minoritile naionale;
Perfecionarea cadrului juridic pentru asigurarea integrrii minoritilor na- z
ionale n viaa social-administrativ, cultural-politic i economic a Repu-
blicii Moldova.
[2]
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2011
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
65
Aciunile prioritare, care urmeaz a fi ntreprinse n domeniul de referin,
snt:
dezvoltarea cadrului juridic n direcia protejrii i dezvoltrii culturii i lim- z
bilor minoritilor naionale care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova,
inclusiv promovarea predrii n limbile minoritilor naionale n instituiile
de nvmnt preuniversitar;
elaborarea i aplicarea unui Program de stat n vederea asigurrii condiii- z
lor necesare pentru studierea i aplicarea limbii oficiale a Republicii Moldo-
va de ctre cetenii alolingvi, inclusiv de ctre funcionarii publici i aleii
locali;
Perfecionarea cadrului legal existent privind relaia dintre comunitile z
etnoculturale nregistrate i stat, extinderea domeniilor de cooperare i
realizarea de activiti comune, ajustarea practicilor existente la normele
internaionale i europene;
susinerea de ctre stat a programelor de promovare a coeziunii sociale cu z
sprijinul instituiilor etnoculturale nregistrate n Republica Moldova;
Asigurarea condiiilor i oportunitilor de educaie n limba matern, pre- z
cum i a celor de pstrare a culturii minoritilor naionale;
dezvoltarea i susinerea relaiilor cu diaspora moldoveneasc din strin- z
tate.
3.2. Cadrul naional
privind protecia i integrarea
minoritilor naionale
Cadrul juridic care se refer ntr-un fel sau altul la drepturile omului i minoritilor
naionale din Republica Moldova cuprinde peste 30 de documente. Printre ele, afa-
r de declaraia universal a drepturilor omului, se numr 10 acte internaionale:
8 convenii, 2 pacte. Constituia Republicii Moldova, adoptat n 1994, garanteaz
principalele drepturi ale omului i cele ale minoritilor naionale stipulate n docu-
mentele internaionale. Astfel:
Articolul 4 al Constituiei stabilete c dispoziiile constituionale privind z
drepturile i libertile omului se interpreteaz i se aplic n concordan
cu declaraia universal a drepturilor omului, cu pactele i cu celelalte tra-
tate la care Republica Moldova este parte. dac exist neconcordane ntre
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
66
pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care
Republica Moldova este parte i legile ei interne, prioritate au reglement-
rile internaionale;
Articolul 8 al legii fundamentale afirm c Republica Moldova se oblig s z
respecte Carta organizaiei naiunilor unite i tratatele la care este parte,
s-i bazeze relaiile cu alte state pe principiile i normele unanim recunos-
cute ale dreptului internaional;
Articolul 10 se refer n mod expres la unitatea poporului i dreptul la iden- z
titate. n acest sens, Republica Moldova este patria comun i indivizibil
a tuturor cetenilor si. n acelai timp, statul recunoate i garanteaz
dreptul tuturor cetenilor la pstrarea, la dezvoltarea i la exprimarea
identitii lor etnice, culturale, lingvistice i religioase;
Articolul 13 statueaz c limba de stat a Republicii Moldova este limba mol- z
doveneasc, funcionnd pe baza grafiei latine. statul recunoate i prote-
jeaz dreptul la pstrarea, la dezvoltarea i la funcionarea limbii ruse i a
altor limbi vorbite pe teritoriul rii;
Articolul 16 statueaz c toi cetenii Republicii Moldova snt egali n faa z
legii i a autoritilor publice, fr deosebire de ras, naionalitate, origine
etnic, limb, religie, sex, opinie, apartenen politic, avere sau de origine
social;
Articolul 35 afirm c statul asigur, n condiiile legii, dreptul de a alege z
limba de educare i instruire a persoanelor. studierea limbii de stat se asi-
gur n instituiile de nvmnt de toate gradele;
este de remarcat c 2/3 din actele normative naionale privind drepturile omului i
minoritilor au fost adoptate nainte de aderarea Republicii Moldova la Consiliul
europei (Ce) n 1995. necesitatea integrrii n structurile europene a servit drept sti-
mulent important pentru adecvarea cadrului legal naional cu standardele interna-
ionale n domeniul de referin
[3]
. i dup 1995 factorul integrrii europene a servit
drept stimulent important n dezvoltarea cadrului juridic privind drepturile mino-
ritilor. n acest sens, cele mai importante documente adoptate dup aderarea la
Ce au fost Convenia cadru privind protecia minoritilor naionale
[4]
, ratificat la
22.10.96 i legea cu privire al drepturile persoanelor aparinnd minoritilor nai-
[3]
declaraia cu privire la statutul juridic al persoanelor aparinnd minoritilor etnice, lingvistice i religi-
oase n contextul conflictului armat din raioanele din partea stng a nistrului nr. 1039-xii din 26.05.92
[4]
hotrrea Parlamentului nr.1001 xii, 22.10. 1996
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
67
onale i statutul juridic al organizaiilor lor
[5]
adoptat la 19 iulie 2001. de aceea, in-
tenia Republicii Moldova de a adera ntr-o perspectiv mai ndeprtat la uniunea
european reprezint un factor de stabilizare i armonizare a relaiilor interetnice.
se poate afirma c n Republica Moldova cadrul juridic referitor la drepturile omului
i minoritilor naionale este unul complex i relativ satisfctor. de aceea, accen-
tul care se punea anterior pe oferirea i garantarea prin lege a unor drepturi n
condiiile actuale ar trebui schimbat i pus pe ridicarea potenialului autoritilor i
a capacitii presupuilor beneficiari de a realiza aceste drepturi.
drepturile minoritilor naionale la pstrarea identitii, educaie i accesul la in-
formaie snt asigurate ntr-un ir de acte normative cu caracter general:
Articolul 3(7) din lege nr. 273/09.11.94 privind actele de identitate din z
sistemul naional de paapoarte prevede c la ntocmirea buletinelor de
identitate n limba rus, la cerina persoanei care aparine unei minoriti
naionale se indic patronimicul n conformitate cu normele limbii sale ma-
terne.
Articolul 17(2) al legii 939/20.04.2000 cu privire la activitatea editorial z
prevede c toate ediiile, indiferent de limba expunerii, trebuie s conin,
n mod obligatoriu, caseta tehnic n limba de stat. ediiile aprute n limbi
strine sau n limbile minoritilor naionale pot conine caseta tehnic i n
limba n care este publicat opera.
Articolul 11(9) al Codului audiovizualului al Republicii Moldova z
(260/27.07.2006), referitor la protejarea patrimoniului lingvistic i cultural-
naional, prevede c n localitile n care reprezentanii unei minoriti
naionale constituie majoritatea populaiei, radiodifuzorii locali i regionali
vor asigura difuzarea unor programe n limba de stat n proporie de nu
mai puin de 20% din serviciul de programe. Activitatea n domeniul ling-
vistic a companiei teleradio Gguzia va fi reglementat de asemenea de
autoritile abilitate ale unitii Administrativ teritoriale (utA) Gguzia.
obligativitatea protejrii spaiului informaional, patrimoniului lingvistic i
cultural-naional, inclusiv a culturii i limbilor minoritilor naionale reve-
nindu-i Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
Capitolul vii al Codului audiovizualului al Republicii Moldova, care regle- z
menteaz activitatea radiodifuzorilor publici, prevede c acetea au obli-
gaia s asigure dreptul la informare al tuturor categoriilor de ceteni ai
Republicii Moldova, inclusiv al minoritilor naionale, iar radiodifuzorul
public naional are misiunea realizrii emisiunilor de radio i de televiziu-
ne n limba de stat a Republicii Moldova, precum i n limbile minoritilor
naionale sau n alte limbi de circulaie internaional, cu scop informativ,
[5]
Monitorul oficial nr.107/819, 19.07.2001
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
68
cultural, educativ i de divertisment, inndu-se cont de prevederile prezen-
tului cod;
n cadrul constituional existent, Republica Moldova i-a dezvoltat propriile abor-
dri vis--vis de politica naional, pe de o parte, i a ratificat cele mai importante
documente internaionale n domeniul de referin. dup accederea Partidului Co-
munitilor din Republica Moldova (PCRM) la guvernare n 2001, una dintre sarcinile
acestuia a fost s demonstreze o abordare nou pentru politica naional. n acest
sens, 19.07.2001 a fost adoptat legea rr.382-xv cu privire la drepturile persoane-
lor aparinnd minoritilor naionale i la statutul juridic al organizaiilor lor. legea
n cauz conine puine reglementri, interes reprezentnd caracterul ei declarativ:
devotamentul pentru declaraia universal a drepturilor omului i de alte z
acte juridice internaionale privind drepturile omului, inclusiv fa de Con-
venia-cadru privind protecia minoritilor naionale;
Promovarea politicilor innd cont de diversitatea etnic, cultural i lingvis- z
tic a poporului Republicii Moldova constituit pe parcursul istoriei;
definirea minoritilor naionale ca grupuri de persoanele care domiciliaz z
pe teritoriul Republicii Moldova, snt ceteni ai ei, au particulariti etnice,
culturale, lingvistice i religioase prin care se deosebesc de majoritatea po-
pulaiei - moldoveni - i se consider de alt origine etnic.
dreptul ceteanului de a alege liber dac aparine minoritii respective z
sau nu. Aceast alegere sau exercitare a drepturilor legate de ea nu trebuie
s pun persoana ntr-o situaie nefavorabil.
n conformitate cu prevederile legii nominalizate, dreptul persoanelor care fac parte
din minoriti snt protejate prin ansamblul contiinei i religiei, moment stipulat
n art. 14, 18 i 20 din lege, dreptul la asociere - art. 2, libertatea de reuniune i de
expresie, reflectat prin prisma Capitolului ii, ntitulat Drepturile fundamentale ale
persoanelor aparinnd minoritilor naionale. din coninutul legii se desprind une-
le idei de baz cum ar fi: protecie la alegeri libere a cror expresie este de natur
s permit acestor persoane, ntr-o societate democratic s-i promoveze i s-i
apere interesele, s participe la viaa public n aceleai condiii cu ceilali ceteni.
Potrivit concepiei general-acceptate, drepturile persoanelor care fac parte din mi-
noriti i obligaia de a proteja identitatea acestor persoane, ca i a minoritilor
din care ele fac parte, nu depind de recunoaterea oficial a existenei minoritilor.
stipulrile din articolele 1, 2 i 3 snt necesare pentru a se constata c existena mi-
noritilor este considerat suficient pentru aplicarea standardelor internaionale
corespunztoare.
Printre actele internaionale ratificate de Parlamentul Republicii Moldova sunt:
Convenia cadru pentru protecia minoritilor naionale (22 octombrie 1996);
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
69
Recomandrile APCe 1201 (1993) privind protocolul adiional cu privire la drepturi-
le minoritilor naionale la Convenia european pentru drepturile omului, Reco-
mandrile de la oslo i de la haga privind drepturile lingvistice i drepturile la instru-
ire a minoritilor naionale. din punct de vedere juridic, Convenia-cadru pentru
protecia minoritilor naionale, intr n vigoare dup ratificarea sa de ctre statele
membru. Acesta este primul instrument juridic multilateral, avnd putere de lege i
consacrat proteciei minoritilor naionale, care enun principii relevante n nume-
roase domenii. n conformitate cu prevederile Conveniei-cadru, statele semnatare
se angajeaz s elaboreze programe, s foloseasc cadrul juridic i politicile guver-
namentale de nivel naional pentru a atinge obiective concrete. Principiile enunate
n Convenia-cadru pentru Protecia Minoritilor naionale sunt: nedescriminarea;
promovarea unei egaliti reale; promovarea i protecia culturii, religiei, limbii i a
tradiiilor; libertatea de ntrunire, de asociere, de expresie, de gndire, de contiin
i de religie; accesul la mass media (mediatizarea) pentru recepia i difuzarea pro-
gramelor destinate minoritilor; relaii i cooperare transfrontalier; participarea
la viaa economic, cultural i social; interzicerea asimilrii forate.
Pentru a ntregi Conveia-cadru, Carta european a limbilor Regionale i Minori-
tare, adoptat n iunie 1992, care intr n vigoare odat cu ratificarea sa de ctre
statele membru, recunoate dreptul inalienabil de a putea folosi n viaa privat i
n public o limb regional sau minoritar. Carta definete obiectivele i principiile
care trebuie respectate de ctre state i propune msuri concrete pentru punerea
lor n practic n domeniul educaiei, n tribunale, n administraie i serviciile publi-
ce, n mass-media, al facilitilor culturale i al vieii economice i sociale.
totui, n practica internaional recunoaterea unei minoriti faciliteaz aplicarea
normelor internaionale i este de natur s mbunteasc situaia minoritii re-
spective, s-i ofere o baz juridic, aa cum s-a ncercat i prin legea dat, pentru
protecia efectiv a drepturilor persoanelor care o compun. dac n ceea ce privete
minoritile religioase i exercitarea libertilor religioase, problema recunoaterii
este mai puin important, ca urmare a acceptrii libertii de contiin i de religie
de ctre majoritatea statelor lumii, n ceea ce privete minoritile etnice, lingvisti-
ce i culturale, sau aspectele etnice, lingvistice i culturale ale identitilor, situaia
nu este aceeai. existena i recunoaterea unor asemenea minoriti trebuie s se
bazeze pe criterii obiective i s nu depind de puterea arbitrar a statului.
experiena internaional demonstreaz c atitudinea oficial a statelor fa de gru-
purile minoritare care fac parte din populaia lor difer de la recunoaterea con-
stituional a existenei minoritilor, pn la negarea complet a existenei lor. n
orice caz, trebuie de precizat c prevederile constituionale de ordin general privind
interdicia discriminrilor pe baz de ras, culoare, origine naional sau etic nu
pot fi considerate ca recunoatere, nici mcar implicit, a existenei minoritilor.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
70
de asemenea, statisticile care prezint populaia unei ri grupat pe criterii etnice,
lingvistice sau religioase nu nseamn recunoaterea existenei de grupuri sau mi-
noriti formate din aceste persoane, dei ofer elemente de apreciere.
n paralel cu evoluia reglementrilor privind minoritile, s-a pus i problema de
a ti care snt, ntr-un caz sau altul, grupurile la care ne referim, pentru c aceste
reglementri s fie aplicate. n art. 6 alin. (1) din lege, au fost determinate expres
categoriile de persoane a cror drepturi snt garantate i anume: (ucraineni, ggu-
zi, bulgari etc.). ns, ceea ce este caracteristic aici: se simte lipsa de claritate asupra
conceptului i definiiei noiunii de minoritate. Merit menionat faptul c nu exist
o definiie general-acceptat pe plan internaional, care s poat fi impus oricrui
stat, sau s poat fi invocat cu autoritate de standard internaional. totui, para-
graful 32 al documentului de la Copenhaga specific: Apartenena la o minoritate
este o problem de opiune individual, i nici un dezavantaj nu poate rezulta din-
tr-o asemenea alegere
[6]
Ca aspect important al identitii lingvistice a persoanei, statul s-a angajat prin lege
s recunoasc fiecrei persoane care face parte dintr-o minoritate dreptul de a fo-
losi numele i prenumele su n limba minoritar i de a-i fi recunoscute oficial ca
atare, conform prevederilor legale, art. 16 alin. (1), ca i dreptul unei asemenea
persoane de a expune semne, inscripii sau alte informaii de natur privat n limba
minoritar, vizibile publicului.
la capitolul nvmntul public, legea prevede la art. 6 c fr a se aduce atingere
studierii limbii oficiale sau predrii n aceast limb, n zonele locuite de asemenea
persoane n mod tradiional sau n proporie substanial i dac exist o cerere
suficient, statul Republica Moldova, va asigura, pe ct posibil i n cadrul sistemelor
lor de educaie, persoanelor respective posibiliti adecvate de a li se preda limba
minoritar sau de a primi instruire n aceast limb.
Cu referire expres la persoanele care fac parte din minoriti, legea nominalizat
prevede c statul recunoate dreptul acestor persoane de a-i desfura propriile
activiti educative, inclusiv meninerea n coli, i innd seama de politica de edu-
caie a statului folosirea sau studierea limbii lor proprii, cu condiia c acest drept s
nu fie exercitat ntr-un mod care s mpiedice membrii acestora s neleag cultura
i limba ntregii comuniti i s participe la activitile sale cu care ar aduce atin-
gere suveranitii naionale, i c nivelul de educaie s nu fie inferior standardului
general stabilit sau aprobat de autoritile competente.
[6]
john Packer&Guillaume sieminski, drepturile lingvistice drepturi Fundamentale, Altera #15, Anul
vi.2000
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
71
de asemenea, legea prevede la art. 7, dreptul persoanelor care fac parte din minori-
ti de a primi educaie, n limba matern sau de a studia aceast limb. Aceasta nu
poate i nu trebuie s aduc atingere studierii limbii oficiale a rii a crei cunoa-
tere este factor de coeziune social i este de natur s ofere persoanelor n cauz
posibilitatea de a exercita ansamblul drepturilor omului, n condiii de egalitate ce
ceilali ceteni ai statului. dac ntr-o anumit zon geografic o minoritate naio-
nal formeaz majoritatea populaiei, ea se va bucura n mod direct de acest regim.
Autonomia local n-ar trebui s se acord ns pe baze etnice, iar gradul de autono-
mie este acelai pentru toate unitile teritoriale, independent de compoziia etnic
a populaiei.
Aceste drepturi specifice, bine evideniate mai sus, contureaz i dreptul persoa-
nelor care fac parte din minoriti de a-i pstra, exprima i dezvolta identitatea lor
etnic, lingvistic, cultural i religioas. desigur, drepturile i libertile fundamen-
tale ale omului se refer la toate persoanele i la generalitatea drepturilor i liber-
tilor n timp ce drepturile specifice ale persoanelor care fac parte din minoriti
au un caracter limitat. Autorii i susintorii adoptrii legii respective susin c ea
scoate n eviden, dincolo de diferenele de coninut i formulri, existena unei
voine politice i convingeri juridice a autoritilor statului.
Fr ndoial, autoritile moldoveneti au cutat s gseasc un echilibru raional
ntre aciunea afirmativ destinat proteciei identitii persoanelor care fac par-
te din minoriti i drepturile i nevoile economice, culturale i sociale ale tuturor
membrilor si. i n continuare Republica Moldova trebuie s asigure participarea
adecvat a minoritilor la viaa public, la luarea deciziilor n plan naional, local, n
conformitate cu principiile democratice, asigurnd totodat funcionarea normal
a instituiilor democratice. de aceea, realizarea obiectivelor propuse nu se poate
asigura fr eforturi i fr angajamentul tuturor prilor interesate. dar asemenea
probleme trebuie tratate pe o baz democratic, fr pasiuni, mituri i reprezentri
reducioniste.
experiena celor 20 ani de independen au demonstrat c doar adoptarea unui ca-
dru juridic adecvat nu este suficient pentru armonizarea relaiile interetnice, pen-
tru acesta mai este nevoie de crearea unui consens normativ care ar atenua efectele
percepiei diferite de ctre cetenii aparinnd diferitor grupuri etnice a climatului
politic intern i extern
[7]
. este logic s fie aa odat ce apariia Republicii Moldova n
calitate de stat suveran i independent a fost nsoit de un ir de traume cauzate
de conflicte etnice. de asemenea, trebuie s se ia n calcul c indiferent de culoarea
politic a guvernului ntotdeauna pot exista suspiciuni dintr-o parte sau alta vis--vis
de politica promovat. Acesta se refer, inclusiv, i la cadrul juridic.
[7]
human Rights at the turn of new Millenium in the Republic of Moldova, Moldovan helsinki Commit-
tee for human Rights, Chisinau, 2001
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
72
iniial, se considera c soluia gsit pentru conflictului dintre Chiinu i Comrat a
fost una adecvat, dar apariia unor conflicte politice ntre puterea central i cea
de la Comrat n 2002, apoi n 2011 i 2012 a artat c polarizarea opiniei publice
se face totui dup criterii etnice. de aceea, atunci cnd se formeaz cadrul legal
privind drepturile minoritilor trebuie s se ia n calcul c n ntreg spaiul europei
de est pare s existe dou percepii n legtur cu membrii grupurilor minoritare,
dei pare c acest lucru n-ar trebui s se refere la cazul Republicii Moldova. Aceste
percepii sunt strns legate una de alta. Prima este legat de sentimentul c ntruct
minoritile, de obicei, au suferit discriminri i represiuni sub vechile guverne, tre-
buie luate msuri pentru a asigura excluderea pe viitor a unor asemenea fenomene.
A doua percepie, rspndit mai ales n rndurile elitelor politice ale minoritilor,
este c minoritatea ntotdeauna constituie victima unei nedrepti istorice, care
poate i trebuie s fie corectat acum, prin crearea unui statut special. dup dez-
integrarea statelor multinaionale de multe ori devin minoriti comunitile care
anterior reprezentau populaia majoritar a rilor respective. este curios c, de
cele mai multe ori, liderii acestor noi minoriti i schimb forate brusc opiunile n
dependen de situaia n care se afl comunitatea pe care o reprezint - este aceas-
t comunitatea majoritar sau minoritar. ne amintim cu ct migal se calculau
efectele negative asupra economiei trecerea limbii moldoveneti la grafia latin (pe
atunci Moldova era parte component a uRss, care avea totui importante resurse
materiale), i cum liderii acelorai comuniti au revendicat mrirea cheltuielilor bu-
getare pentru interesele minoritilor naionale dup ce comunitile respective au
devenit minoritare (chiar dac Moldova a devenit cea mai srac ar din europa).
Adic, contextul european presupune c minoritile se afl, de obicei, n ofensiv
pentru cucerirea unor drepturi, iar comunitatea majoritar este n defensiv i tinde
s se apere, demonstrnd c nu atenteaz la drepturile minoritilor.
se poate spune, din acest punct de vedere, c n ultimii 20 ani att liderii comu-
nitii majoritare ct i liderii organizaiilor ale minoritilor i-au vzut principala
misiune n a promova exclusiv interesele comunitilor pe care le reprezint. Acest
egoism etnic nu poate fi eliminat, deocamdat, prin legi. liderii comunitii majo-
ritare au motivat, de obicei, un astfel de comportament prin necesitatea eliminrii
unor nedrepti istorice (politica de asimilare i rusificare). Pe de alt parte, liderii
minoritilor au pedalat problema drepturilor minoritilor prin a cere noi drepturi
pe care ulterior li-a obinut. exemplul separatismului transnistrean este edificator
pentru a nelege egoismul etnic. liderii transnistreni au motivat necesitatea sepa-
raiei de Moldova, inclusiv, i prin necesitatea aprrii drepturilor minoritilor. ei
au declarat trei limbi de stat n regiune, dar pentru a nelege efectul propagandistic
al acestei aciuni este suficient ca cineva s ncerce s-i rezolve o problem ape-
lnd la serviciile administarie publice din transnistria n vreo limb de stat (moldo-
veneasc, ucrainean) diferit de cea rus. situaia lingvistic i cea a populaiei
moldoveneti din transnistria este o mostr de conservare a situaiei din RssM.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
73
este ns greu de gsit mcar cteva exemple din care s se vad c minoritile
din Republica Moldova care i-au obinut drepturile legitime s fi ncercat cumva
s contribuie la aprarea drepturilor btinailor moldoveni minoritari n transnis-
tria. de asemenea, liderii comunitilor minoritare, practic, nu au manifestat vreun
interes pentru propunerea vreun proiect din care s se vad cum este perceput
soluionarea problemei transnistrene n cadrul unei Moldove unice.
din cele expuse mai sus se poate trage concluzia c discuiile pe marginea mbu-
ntirii legislaiei referitoare la drepturile minoritilor i-au epuizat potenialul.
Multe din stipulrile legii privind drepturile minoritilor repet stipulrile din alte
legi i documente internaionale, precum i principiile fixate n Constituie. Ce este
cu adevrat inedit n lege ine de declararea dreptului minoritilor la o cot de
reprezentare i de participaie la administrarea treburilor publice. un drept oferit
dar dificil de realizat poate provoca interpretri eronate. Reglementrile excesive
pot avea efecte negative pentru comunitile n favoarea crora se crede c se fac.
experiena arat c ntr-un ir de ri stabilirea unor cote de reprezentare proporio-
nal n organele reprezentative au dus la faptul c minoritile respective au obinut
ulterior un numr mai mic de mandate dect pn la reglementarea bazat pe prin-
cipiul proporionalitii. de exemplu, n alegerile parlamentare din 1994 i 1998,
cnd nu era legiferat principiul oferiri cotelor pentru minoriti, cetenii de origine
gguz au fost reprezentai n Parlament n proporie de aproximativ de 2 ori mai
mare dect dac ar fi fost respectat acest principiu. Actualul sistem electoral las
alctuirea listelor de candidai la discreia partidelor politice. liderii de partid care
au o bun intuiie politic se orienteaz foarte bine n aceste condiii. spre exem-
plu, n 1994, blocul electoral unitatea edinstvo, a obinut mai bine de 25% din
mandatele de deputai datorit mesajului su adresat preponderent minoritilor
naionale. i Partidul democrat Agrar a folosit astfel mesaje. drept efect reprezen-
tarea minoritilor n 1994 a fost peste ponderea acestora n structura etinic a
populaiei.
totui, liderii regionali din Gguzia revendic dreptul de a suplini reprezentarea pe
criterii etnice cu reprezentarea ce criterii teritoriale. de aceea, devine un impera-
tiv schimbarea sistemului electoral. dac pentru implementarea prevederilor legii
adoptate recent se va trece la alegerile n circumscripii teritoriale formate pe crite-
rii etnice pot aprea unele probleme. spre exemplu, localitile populate compact
de gguzi i bulgari vor putea s-i promoveze candidaii lor. i acesta e un factor
pozitiv. n schimb, cetenii de origine etnic rus i, parial, cei de origine ucrainea-
n, pot simi un anumit disconfort datorit faptului c sunt distribuii relativ uni-
form prin localitile rii i, practic, n foarte puine circumscripii vor fi majoritari
pentru a beneficia de votul etnic. Romii, ns, ntr-o astfel de situaie vor pierde i
ansa teoretic de a-i promova candidatul. tocmai aici rezid riscurile invocate an-
terior. dreptul de participare la guvernare, dreptul la instituirea organizaiilor non-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
74
guvernamentale, politice au existat i pn la adoptarea legii. totui e bine c legea
a fost adoptat, mcar pentru faptul c aa cum afirm reprezentanii minoritilor
aceasta le ofer o garanie n plus a respectrii drepturilor lor.
Criticii legii invocate au mai scos n eviden faptul c prin promovarea acestei legi
reprezentanii minoritilor ar fi demonstrat c au suspiciuni vis--vis de caracterul
democratic al statului moldovenesc. n acelai timp ei au scos n eviden i c discu-
uiile periodice privind declararea limbii ruse drept a doua limb de stat poate pro-
duce noi tensiuni n societate provocate de caracterul asimetric al folosirii a dou
limbi de stat. Populaia autohton cunoate ambele limbi n timp ce o mare majo-
ritate a populaiei rusolingve cunoate doar limba rus, care de facto are statutul
unei limbi oficiale. ntrebarea lor este dac nu cumva legile privind utilizarea a dou
limbi de stat i cu privire la dreptul minoritilor de a avea cote de reprezentare n
administraie vor contribui la meninerea divizrii societii pe criterii etno-lingvis-
tice. exist riscul, de exemplu, c declararea a dou limbi de stat s ofere funcio-
narilor publici de a impune cetenilor limba de comunicare. n opinia oponenilor
adoptrii acestor legi cetenii (contribuabilii) ar trebui s aib dreptul de a alege
limba de comunicare cu funcionarii, lucru care este de jure asigurat de cadrul legal
existent deja. n acest sens, s-a menionat deja c nclcarea drepturilor lingvistice
ale minoritilor naionale a fost invocat atunci cnd a fost nevoie de a justifica ac-
iunile separatiste din transnistria. de asemenea, s-a menionat c dei se pretinde
c n transnistria exist 3 limbi de stat, de fapt, doar limba rus deservete necesit-
ile administrative. nici n autonomia Gagauz Yeri respectarea legislaiei lingvistice
nu depete nivelul declaraiilor
[8]
. de aceea, atta timp ct valorile unei societi
civile, cultura politic a cetenilor, funcionarilor publici i a liderilor de opinie nu
au atins un anumit nivel este greu de vorbit despre respectarea prevederilor legii.
Pentru a trece de la reglementari juridice la aciuni practice este necesar s se ia
n considerare legtura dintre drepturile culturale i lingvistice ale minoritilor i
valorile toleranei, coexistenei i integrrii. Aceste valori stau la baza coninutului
esenial al drepturilor omului, adic respectul pentru valoarea fiinelor umane. este
imposibil pentru un stat s fie absolut neutru n privina preferinelor sale culturale
sau lingvistice. toate guvernele trebuie s foloseasc cel puin o limb pentru a-i
desfura activitile i s comunice cu populaia. Prefernd o limb (sau limbi) ofici-
al, naional ori dominant, statul i avantajeaz n acelai timp pe cei care vorbesc
limba de stat. Realitatea n majoritatea rilor este c anumite pri ale populaiei
vorbesc limbi care difer de limba (limbile) oficial sau dominant aleas de stat i
snt ntr-un fel dezavantajate de alegerea guvernului. se cunoate c n majorita-
tea cazurilor, ncercrilor de eliminare a limbilor minoritare li s-au opus rezisten,
n unele cazuri provocnd conflicte violente. Coexistena panic poate fi realizat
[8]
human Rights at the turn of new Millenium in the Republic of Moldova, Moldovan helsinki Commit-
tee for human Rights, Chisinau, 2001
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
75
respectndu-se unele drepturi fundamentale care au un impact asupra intereselor
etnice sau lingvistice. Aceasta este logica ce a fost respectat n dreptul internaio-
nal de la cel de al doilea Rzboi Mondial, cu acceptarea unei ncrederi n drepturile
fundamentale ale omului, n demnitatea i n valoarea persoanei umane aa cum
se afirm n preambulul declaraiei universale a drepturilor omului.
3.3. Cadrul internaional privind protecia
i integrarea minoritilor naionale
la nivel internaional, caracterul suprasuveranitii pentru aprarea drepturilor mi-
noritilor naionale a fost asumat atunci cnd s-a recunoscut apartenena drepturi-
lor minoritilor naionale la drepturile omului. n acest sens, drepturile minoriti-
lor naionale ntr n cadrul de reglementare a dreptului internaional public. Astfel,
s-a creat un sistem internaional pentru protecia drepturilor minoritilor naiona-
le, care cuprinde declaraia privind drepturile Persoanelor aparinnd Minoriti-
lor naionale sau etnice, religioase sau lingvistice, adoptat prin rezoluia Adunrii
generale a onu (47/135) din 18.12.1992 i documentul Reuniunii de la Copenhaga
a Conferinei pentru dimensiunea uman. sistemul internaional al drepturilor mi-
noritilor naionale cuprinde:
clauzele privind statutul minoritilor naionale din tratatele bilaterale; {
instrumentele juridice care au fost adoptate la nivel subregional, prin pre- {
luarea lor n tratatele bilaterale sau conveniile subregioanle;
reglementri regionale stabilite n cadrul organismelor interguvernamen- {
tale;
sistemul de drept dezvoltat n cadrul onu. {
elaborarea normelor la nivel internaional a fost precedat de dezbateri concep-
tuale. Astfel, standardele internaionale ale drepturilor omului, ca de pild non-
discriminarea, libertatea de expresie i religie i altele, se bazeaz pe recunoate-
rea i respectarea diversitii umane. tolerana fa de diferenele umane permite
coexistena panic a oamenilor care provin din diverse medii etnice i lingvistice.
dar trebuie s existe un echilibru ntre diferitele interese implicate, precum cele
ale indivizilor care pot fi dezavantajai de preferinele lingvistice ale unui guvern n
privina oportunitilor de angajare sau a consecinelor educaionale i, n aceeai
msur, interesele legitime ale statului care se pot confrunta cu limitri practice ale
asigurrilor de servicii n limbile minoritare, provenind dintr-o lips real de resurse
financiare sau umane. Gsirea unui echilibru poate i trebuie s se bazeze pe prin-
cipiile toleranei, coexistenei i integrrii. integrarea nu nseamn eliminarea dife-
renelor umane ci, mai curnd, luarea lor n consideraie i adoptarea lor n msur
posibil i practicabil astfel nct indivizii s poat participa att la viaa comunitii
lingvistice i culturale de care aparin, ct i la viaa societii mai largi a statului ca
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
76
ntreg. echilibrarea intereselor statului cu cele ale minoritilor n probleme ling-
vistice nu nseamn c un stat nu poate s adopte o limb comun sau oficial. n-
seamn doar c minoritile lingvistice trebuie s fie sprijinite att ct este posibil n
mod rezonabil, date fiind situaia minoritii i condiiile n cadrul statului. Aceasta
este nsi esena conceptului modern al drepturilor persoanelor aparinnd mino-
ritilor. Bazndu-se pe standardele internaionale existente, experii independeni
care au elaborat Recomandrile de la oslo cu privire la drepturile lingvistice ale
minoritilor naionale (Ro) evideniaz - n scopul de a oferi repere strategice
practice - exact elementele echilibrului i integrrii, dup cum urmeaz: Drepturile
persoanelor aparinnd minoritilor naionale de a-i folosi limba (limbile) n cadru
public i privat, aa cum au fost enunate i elaborate n recomandrile de la Oslo cu
privire la drepturile lingvistice ale minoritilor naionale, trebuie privite ntr-un con-
text echilibrat de participare deplin n societatea majoritar. Recomandrile nu i
propun o atitudine izolaionist, ci una care ncurajeaz echilibrul ntre dreptul per-
soanelor aparinnd minoritilor naionale s-i menin i s-i dezvolte propria
lor identitate, cultur i limb, i necesitatea de a se asigura faptul c snt capabile
s se integreze n societatea majoritar ca membri deplini i egali. n legtur cu un
subiect specific, n recomandarea 12 a Ro, care se ocup de viaa economic i cere
un echilibru ntre dorina unor persoane particulare de a folosi o limb minoritar
n activitile economice i interesul statutului n asigurarea folosirii limbii oficiale i
dominante n domenii ca protecia muncitorilor i consumatorilor. indivizii snt liberi
s-i foloseasc limba la alegere n activitile economice particulare, dar guvernul
poate s cear i folosirea limbii oficiale sau dominante. libertatea de exprimare a
individului i interesele proprii ale statului (adic interesele publice) se echilibrea-
z astfel i snt respectate n mod rezonabil. documente ca declaraia naiunilor
unite asupra drepturilor persoanelor aparinnd minoritilor naionale sau etnice,
religioase sau lingvistice, Convenia cadru pentru protecia minoritilor naionale
a Consiliului europei, ct i Ro, snt parte a unei tendine de cretere a nelegerii
i respectului pentru drepturile omului care snt ancorate n principiile toleranei,
coexistenei i integrrii. n acest spirit trebuie s fie vzute drepturile minoritilor
lingvistice sau ale altor minoriti: snt msuri destinate realizrii echilibrului inclu-
derii i armoniei, mai curnd dect a excluderii i conflictului. din acest punct de
vedere apare ntrebarea: Ar putea implementarea ideilor multiculturalismul oferi o
perspectiv pentru armonia lingvistic din Republica Moldova?
exist dou tipuri de argumente n sprijinul toleranei. n primul rnd, snt argumen-
tele principale de reglementare a constrngerii: principiul daunei, de exemplu, sti-
puleaz c oamenii nu pot fi constrni dect cu scopul de a fi mpiedicai s duneze
altora, sau acela de a fi pedepsii pentru daunele cauzate. Al doilea tip de argumen-
te apeleaz la necesitatea asigurrii linitii publice, armoniei sociale i legitimrii
sistemului de guvernare, toate capabile de a fi ameninate de eventuale resenti-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
77
mente ale unei minoriti mpiedicate s-i continue viaa religioas sau cultural
[9]
.
din acest punct de vedere, putem observa c ambele principii ale toleranei au fost
nclcate atunci cnd Ministerul nvmntului a adopta hotrrea privind introdu-
cerea studierii obligatorii din clasa a doua a limbii ruse n colile cu predarea n lim-
ba romna. de fapt, intolerana autoritilor a avut un sens invers, adic limba unei
minoriti i s-a impus majoritii. este curios c efectul a fost acelai protestele
celor care s-au simit afectai.
tolerana a fost n cele din urm suplimentat sau chiar nlocuit de o a doua strate-
gie privind minoritile - o politic bazat pe afirmarea dreptului individual de pro-
tecie mpotriva discriminrii naionale, etnice, rasiale, religioase sau de alt natur.
drepturile la nedescriminare snt extensiuni fireti ale concepiei clasice referitoare
la drepturile constituionale civile i politice. drepturile de nedescriminare se extind
mult dincolo de toleran. ele au consecine care afecteaz modul de via al majo-
ritii. Cea mai evident consecin este imposibilitatea de a exclude membrii unor
comuniti din coli, locuri de munc, cartiere de locuit etc. de obicei, drepturile
de nedescriminare snt interpretate astfel nct fiecare comunitate s aib posibi-
litatea controlului asupra anumitor instituii. dar, ntr-un regim de coexisten, de
nedescriminare serviciile publice, sistemul educaional, precum i sfera economic
i politic a unei ri nu pot fi proprieti ale majoritii, ci snt un bun comun al
tuturor cetenilor ca indivizi.
Sistemul de drept
privind minoritile naionale
dezvoltat n cazul ONU
Cderea comunismului a creat un context nou, aprnd nevoia definirii subiectului
drepturilor, altfel spus, cine sunt minoritile naionale, definitorii pentru aceste
dezbateri fiind tocmai abordrile elaborate n cadrul unei subcomisiei din cadrul
onu. dou opiuni sunt luate n considerare pentru clarificarea punctului de vedere
asupra definirii minoritii n cadrul legal internaional contemporan:
prima se refer la posibilitatea descrierii caracteristicilor distincte ale mino- z
ritii, precum relaia cu statul n care triete, alturi de prezentarea clar
sau general a cadrului drepturilor i obligaiilor acesteia.
a doua presupune o abordare dinamic i larg a proteciei unui grup n so- z
cietile moderne, acomodnd nevoile unor grupuri distincte care prezint
legturi diferite cu statul.
Prima abordare este una tradiional care se bazeaz pe identificarea elementelor
definitorii ale minoritilor naionale. Chiar dac exist o serie de astfel de ncercri
[9]
joseph Raz, Multiculturalismul: operspectiv liberal, Altera #13, Anul vi. 2000
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
78
de definire, un acord formal nu a fost niciodat obinut. o prim interpretare a
conceptului este dat n anii 1970 de ctre raportorul special al subcomisiei pentru
Prevenirea discriminrii i Protecia Minoritilor, din cadrul onu, Francesco Capo-
torti. Conform acestuia, minoritatea naional reprezint: un grup numeric inferior
restului populaiei unui stat, n poziie nedominant, ai crui membrii ceteni
ai statului posed, din punct de vedere etnic, religios sau lingvistic, caracteristici
diferite de cele ale restului populaiei i care manifest chiar i n mod implicit un
sentiment de solidaritate, cu scopul de a prezerva cultura, tradiiile, religia sau lim-
ba lor.3
o alt definiie dat de un alt membru al aceleiai subcomisii pentru Prevenirea
discriminrii i Protecia Minoritilor, din cadrul onu, j. deschnes: un grup de
ceteni, constituind o minoritate numeric i ntr-o poziie nedominant n statul
respectiv, avnd caracteristici etnice, religioase sau lingvistice care difer de cele ale
majoritii populaiei, avnd o solidaritate de grup motivat n principal de o dorin-
colectiv de a supravieui, i ale crui obiective principale se constituie n dorina
de egalitate cu majoritatea att n drepturi, ct i n practic.
sistemul de drept privind minoritile naionale, dezvoltat n cadrul onu, se ba-
zeaz pe Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice din 16.12.1966
(ratificat prin hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr.217-xii din 28.07.90).
Acest Pact este de referin n dreptul internaional, referitor la protecia minorit-
ilor naionale, n special datorit articolului 27, care are urmtorul cuprins: n sta-
tele n care exist minoriti etnice, religioase sau lingvistice, persoanele aparinnd
acestor minoriti nu pot fi lipsite de dreptul de a avea, n comun cu ceilali membri
ai grupului lor, viaa lor cultural, de a profesa i practica propria lor religie sau de
a folosi propria lor limb. Acest articol permite oricrei persoane aparinnd unei
minoriti naionale, etnice, lingvistice sau religioase s nainteze plngeri, incusiv
colective, oricrui stat membru al Protocolului opional (Po) (ratificat de Parlamen-
tul Republicii Moldova prin legea nr.260-xvi din 06.12.2007). Articolul 27 al Pactului
este important i prin faptul c pe lng caracterul juridic obligatoriu a mai contri-
buit la crearea jurisprudenei Comitetului pentru drepturile omului , ca urmare a
analizei situaiilor concrete, n care a fost invocat. un al document de referin din
cadrul onu este declaraia privind drepturile Persoanelor aparinnd Minoritilor
naionale sau etnice, Religioase sau lingvistice. textul declaraiei a fost adoptat de
Comisia onu pentru drepturile omului prin Rezoluia nr.16din 21.02.1992. docu-
mentul n cauz a rspuns la dou cerine de baz. Mai nti de toate, documentul
a oferit un instrument internaional, cu specificri cuprinztoare, n domeniul pro-
teciei drepturilor minoritilor. n al doilea rnd, documentul n cauz a prezentat n
mod explicit obligaiunile pe care statele cad de acord s le accepte.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
79
Sistemul de drept
privind minoritile naionale
dezvoltat n cadul OSCE
sistemul de drept privind minoritile naionale dezvoltat n cadul organizaiei pen-
tru securitate i Cooperare n europa (osCe) are la baz Actul Final de la helsinki,
n special n declaraia privind principiile care ghideaz relaiile dintre statele Pri.
Principiul al vii al documentului se refer la respectarea drepturilor omului i liber-
tilor fundamentale, incluznd libertatea de ghndire, contiin, religie sau credin-
, fr distincie de ras, sex, limb sau religie. ns despre un autentic sistem de
protecie a minoritilor naionale n cadrul osCe se poate vorbi dup adoptarea n
iunie 1990 a documentului de la Copenhaga, n care snt menionate urmtoarele:
Protecia persoanelor aparinnd minoritilor naionale face parte din sis- z
temul universal al drepturilor omului;
Apartenena la o minoritatea naional este expresia alegerii individuale i z
nu poate atrage nici un fel de consecine negative;
recunoaterea dreptului persoanelor aparinnd minoritilor naionale de z
a-i folosi limba matern, de a-i construi propriul sistem de instituii edu-
caionale i religioase i de a-i crea organizaii la nivel naional ori sa parti-
cipe la cele cu caracter internaional;
enunarea ca mijloc de protecie, care s fie luat n consideraie de ctre z
state, nfiinarea de administraii locale i autonome, corespunznd circum-
stanelor specifice de ordin istoric i teritorial.
instituirea n 1992 a postului de nalt Comisar pentru drepturile Minoritilor na-
ionale a reprezentat un pas foarte important. Conform mandatului definit n do-
cumentul Provocrile schimbrii nalt Comisar pentru drepturile Minoritilor
naionale este instrumentul de prevenire a conflictelor referitoare la minoritile
naionale la etapa cea mai timpurie.
la nivel european, principalii promotori de politici n domeniul minoritilor naio-
nale sunt CsCe /osCe i Consiliul europei. la fel ca i n cazul altor organizaii inter-
naionale, evenimentele din europa Central i de est dup cderea comunismului
au reprezentat principalul catalizator. organizaia pentru securitate i Cooperare n
europa a fost stabilit n primul rnd ca un instrument pentru identificarea i pre-
venirea conflictelor, managementul crizelor i reconcilierea post-conflict. n baza
acestei misiuni, osCe a elaborat acte relevante pentru protecia persoanelor apari-
nnd minoritilor naionale i a creat instituia naltului Comisar pentru Minoriti
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
80
naionale. Cele mai relevante documente pentru protecia minoritilor naiona-
le sunt: Actul Final de la helsinki (1975) i documentul ntlnirii de la Copenhaga
a conferinei asupra dimensiunii umane a CsCe. Prin primul document, drepturile
omului devin un subiect legitim de dialog i o tem de interes, o preocupare pentru
toate statele membre ale CsCe. Cel de-al doilea act cuprinde un set de norme pri-
vind drepturile persoanelor aparinnd minoritilor naionale, abordnd probleme
precum non-discriminarea, utilizarea limbilor minoritilor, educaia minoritilor.
dei nu este un tratat, documentul are importan legal i politic, datorit adop-
trii de comun acord de ctre statele osCe.
stabilit n 1992, instituia naltului Comisariat pentru Minoriti naionale a fost
creat ca rspuns la conflictul din fosta iugoslavie, existnd temeri c situaia s-ar
putea repeta i n alte state foste comuniste. Mandatul su reprezint un instrument
de prevenire a conflictelor n cel mai incipient stadiu, prevznd astfel identificarea
strilor de tensiune care ar putea pune n pericol pacea, stabilitatea sau relaia din-
tre state, promovarea dialogului i cooperrii ntre pri.
Sistemul de drept
privind minoritile naionale
dezvoltat n cadrul Consiliului Europei
sistemul de drept privind minoritile naionale din cadrul Consiliului europei cu-
prinde Convenia-Cadru pentru Protecia Minoritilor naionale din 01.02.1995 (ra-
tificat prin hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1001-xiii din 22.10.96) i
prin Carta european a limbilor Regionale sau Minoritare.
Consiliul europei are ca principale instrumente Convenia european asupra drep-
turilor omului i libertilor Fundamentale, Convenia Cadru pentru Protecia Mi-
noritilor naionale. Activitatea Consiliului europei const n dezvoltarea de stan-
darde legale pentru protecia minoritilor naionale i monitorizarea respectrii
acestora.
n 1992 a fost adoptat Carta european pentru limbile Minoritilor i Regionale,
la care n 1993 s-a adugat recomandarea 1201 cu un protocol adiional. Principalul
obiectiv al acesteia este oferirea de protecie pentru limbile regionale i ale minori-
tilor naionale, i promovarea dreptului de a le utiliza n sfera public i privat.
Convenia Cadru pentru Protecia Minoritilor naionale a fost adoptat n 1994 i
a intrat n vigoare din 1998. nu include drepturi colective, ci se bazeaz pe ideea c
minoritile pot fi protejate prin garantarea drepturilor indivizilor aparinnd aces-
tor minoriti. Convenia reprezint de fapt o serie de principii generale, chiar vagi,
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
81
referitoare la drepturile indivizilor aparinnd minoritilor naionale, incluznd:
non-discriminarea, promovarea egalitii, promovarea condiiilor necesare pentru
pstrarea i dezvoltarea culturii, a religiei, limbii i a tradiiilor, libertatea de asoci-
ere, exprimare, libertatea de gndire, a contiinei i a religiei, utilizarea limbii ma-
terne n spaiul public i privat, oral i n scris, precum i n relaiile cu autoritile,
instrucie n limba minoritii, libertatea de a crea instituii educaionale, participa-
re la viaa eco nomic, cultural i social, participare la viaa public, interzicerea
asimilrii forate.
Astfel de iniiative sunt importante tocmai n ncercarea de definire a elementelor
de baz ale unei definiii n legislaia internaional. Chiar dac ele nu s-au concre-
tizat ntr-o singur versiune, definiiile explicite sau implicite din documentele eu-
ropene sau din practic sugereaz continuitatea acestei practici. Astfel de exemple
includ definiia dat de osCe naltul Comisar pentru Minoriti naionale:
o minoritate este un grup de persoane avnd caracteristici lingvistice, cul- z
turale sau etnice distincte de majoritate; n al doilea rnd, minoritatea ca-
ut nu doar s i pstreze identitatea, dar i s o ntreasc. sau cea din
Recomandarea 1201 a Consiliului europei: un grup de persoane constituie
minoritate naional dac locuiesc pe teritoriul unui stat i sunt cetenii
lui, menin legturi de durat, trainice i permanente cu acel stat, manifes-
t caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice distincte, sunt
suficient de reprezentative, chiar dac sunt n numr mai mic dect restul
populaiei unui stat sau regiuni a unui stat, sunt motivate de preocuparea
comun de pstrare a identitii, inclusiv cultura, tradiiile, religia, limba
matern.
cea de-a doua abordare difer de cea tradiional prin dou aspecte de- z
finitorii: nu se bazeaz pe cetenie i nici pe o legtur permanent cu
statul de reziden ca elemente care definesc minoritile naionale. Astfel,
definiia ar fi extins la categorii care nu sunt incluse n abordarea de mai
sus, i anume la strinii i muncitorii imigrani sezonieri. Chiar dac o parte
din instrumentele internaionale par s susin o definire mai larg a mino-
ritilor, atunci cnd se consider modul de aplicare i interpretrile date,
rmn doar abordri care susin varianta tradiional.
lipsa unei definiii a minoritii naionale care s defineasc domeniul de aplicabi-
litate al regimului drepturilor minoritilor naionale nu face ns imposibil pro-
tecia minoritilor naionale, aa cum se credea. la nivel internaional cele mai
importante acte referitoare la drepturile minoritilor sunt Convenia internaiona-
l cu privire la drepturile civile i politice i declaraia naiunilor unite cu privire la
drepturile persoanelor aparinnd minoritilor etnice, lingvistice i religioase. dac
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
82
Convenia pune drepturile minoritilor n cadrul drepturilor omului, declaraia vor-
bete despre dreptul minoritilor de a participa n luarea deciziilor, despre dreptul
la educaie n limba matern i de participarea la viaa economic.
3.4. Concluzii i recomandri
din punct de vedere conceptual i legislatv Republica Moldova are abordri
dezvoltate i norme legale elaborate i adoptate, referitoare la drepturile mi-
noritilor, la un nivel conform celor mai nalte standarde internaionale. din
punct de vedere al aplicatvitii normelor legale n domeniul de referin, se
poate afrma c, practce, nu exist cazuri de adresare n justie, fapt de denot
c oferta Republicii Moldova pentru minoriti este satsfctoare, n limitele
posibilitilor fnanciare i insttuionale ale statului. Problemele interetnice din
Republica Moldova au mai multe surse, dar cea mai important este cea legat
de contestare existenei Republicii Moldova ca stat la nivel de percepie a cet-
enilor i n discursul public al politciennilor.
Problemele cu caracter interetnic, relaiile dintre majoritatea dominant i mi-
noriti, au dou dimensiuni: una istoric, legat de interpretarea trecutului
i a infuenelor pe care l-a avut asupra Republicii Moldova, afarea acesteia
n cadrul Rusiei ariste (ulterior, n cadrul uRss) sau n cadrul Romniei rega-
le; a doua dimensiune este o consecin i o proiectare de perspectv n con-
tradictoriu pentru dezvoltare. Cetenii Republicii Moldova i clasa ei politc
mprtesc viziuni diferite vis-a-vis de viitorul rii. sondajele de opinie rele-
v c majoritatea dominant vede perspectva dezvoltrii Republicii Moldova
n procesul de integrare european, iar minoritile naionale n aderarea la
proiectele integraioniste demarate de Federaia Rus. dilema integraionist
a Republicii Moldova nu este doar rodul imaginaiei, nostalgiilor sau fobiilor,
marcate istoricete, ale majoritii dominante i a minoritilor naionale. un
factor obiectv, care impune necesitatea alegerii n favoare unuia sau altui pro-
iect integraionist, ine de potenialul economic i de dezvoltare al Republicii
Moldova. Astel, economia Republicii Moldova reprezint ~0,03% din economia
uniunii europene i ~0,2% din economia statelor ce fac parte din uniunea va-
mal Rusia-Belarus, Kazahstan.
o problem atestat de-a lungul anilor de independen a Republicii Moldova
este exacerbarea reciproc a etno-fobiilor. n cele apte cicluri electorale ce au
avut loc dup declararea independenei Republicii Moldova, n forul ei legislatv
poziiile dominante au fost deinute de formaiuni politce ce practcau, deo-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
83
potriv, mesaje politce romnofobe sau rusofobe. Confictele separatste ce
au avut loc la nceputul anilor 90 ai secolului trecut, au fost generate de astel
de mesaje. i n prezent, anume mesajele romnofobe i rusofobe menin i
creaz premise noi pentru divizarea populaiei Republicii Moldova dup criterii
etno-lingvistce. Astel, n prezent, Partdul Comunitlor din Republica Moldo-
va (PCRM), care reprezint aproximatv 40% din cetenii ce partcip la vot i
este susinut de minoritile naionale, promoveaz ideea integrrii Republicii
Moldova n uniunea euroasiatc, dup ce acum zece ani pleda pentru adera-
rea la uniunea Rusia-Belarus i formarea unei Federaii sovietce a Republicilor
suverane
[10]
. PCRM a ignorat deliberat c eventualele procese intergaioniste
ale Republicii Moldova depind de poziia ucrainei, care este plasat ntre Fe-
deraia Rus i republica Moldova, i care a adoptat n 2003 o strategie privind
integrarea sa euro-atlantc. Pe de alt parte, Partdul liberal (Pl), cu o pondere
electoral de aproximatv 10-15%, reprezint electoratul romnofl, pentru care
restabilirea adevrului istoric prin eliminarea consecinelor Pactului Ribben-
trop-Molotov este un obiectv politc promovat tmid, aceasta pentru a nu spu-
ne explicit c pledeaz pentru unirea Republicii Moldova cu Romnia.
Memoria istoric a cetenilor Republicii Moldova este de aa natur c pro-
blema unirii sau cu Romnia, pe de o parte, i crearea cu republicile ex-soviet-
ce, pe principii benevole, a unei noi federaii a republicilor suverane, egale n
drepturi (citat din programul politc al PCRM din perioada 19942008), pe de
alt parte, va f utlizat nc mult tmp de diverse grupri politce, att n scopuri
electorale, ct i n alte scopuri politce speculatve. Aceast stare de lucruri este
efectul faptului c n ultmii 200 de ani teritoriul Republici Moldova a fost: tmp
de aproximatv 100 de ani provincie agrar a imperiului Rus; tmp de aproxima-
tv 20 de ani provincie agrar a Romniei regale; tmp de aproximatv 50 de
ani provincie agrar a uRss; i n ultmii 20 ani stat independent, mcinat
de conficte separatste, cu un statut de cea mai srac ar din europa, cu pro-
bleme de identtate pe diverse dimensiuni, care practc o politc extern os-
cilant. n prezent, cercuri politce infuente din Federaia Rus consider Repu-
blica Moldova drept parte a lumei ruse, iar politcieni de cel mai nalt rang din
Romnia consider Republica Moldova drept cel de al doilea stat romnesc.
Pentru consolidarea poporului Republicii Moldova prin depirea polarizrii,
autoritile Republicii Moldova trebuie s promoveze un discurs politc i ac-
iuni adecvate, menite s conving cetenii c proiectul statalitii Republicii
Moldova nu este unul artfcial, pn la realizarea oportunitilor ocazionale n
favoarea unuia sau altui proiect integraionaist. Conceptele elaborate de jurgen
[10]
Programul Partidului Comunitilor din Republica Moldova, Mihai Cernencu, Andrei Galben, Gheorghe
Rusnac, Constantin solomon, Republica Moldova. istoria politic (1989-2000). documente i materiale,
volumul ii, pagina 141
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
84
habermas viznd democraia deliberatv, democraia procedural i pa-
triotsmul consttuional par a f singurele instrumente edifcatoare afate la
dispoziia autoritilor moldovene.
Combaterea de ctre autoriti a unionismului pro-romnesc sau a integraio-
nalismului pro-rusesc pot doar s duneze cauzei de consolidarea a poporului
Republicii Moldova. dimpotriv, promovarea unor politci constructve de coo-
perare deopotriv cu Romnia i Federaia Rus pe fundalul promovrii integr-
rii europene, ca politc de aderare la un spaiu valoric cu cel mai nalt potenial
de dezvoltarea economic i uman. evitarea antagonizrii Rusiei, declinarea
propunerilor sale integraionaiste doar dac mpiedic integrarea european
a Republicii Moldova pe motv plauzibil c nu snt ntru totul clare i credibile
valorile n baza crora de desfoar procesele integraioniste demarate de Ru-
sia.
democraia deliberatv din Republica Moldova trebuie s se dezvolte, inclu-
siv, punnd n dezbatere problema realismului proiectelor integraioniste. exem-
plul unifcrii Germaniei, invocat att de unioniti din Republica Moldova, ct
i de ctre anumite fore politce din Romnia, este unul edifcator, dar practc
irealizabil n cazul Republicii Moldova i a Romniei. n primul rnd, cele dou
state germane s-au unit ntr-un singur stat dup ce au fost asigurate condiii
ca procesul i actul unirii s nu fe contestate n interior i n exterior. orice n-
cercare de unire ar f contraproductv i periculoas dac ar genera contestri
n interiorul i n exteriorul statelor vizate. Pentru realizarea cu succes a unirii
Germaniei a fost nevoie de cteva lucruri: voin politc legalizat; capacitate
administratv i fnanciar; o conjunctur intern i internaional favorabil.
toate acestea snt necesare pentru ca unirea s se desfoare ct se poate de ra-
pid, pentru a nu admite manifestarea nemulumirilor, oricum inevitabile, n pro-
cesul de realizare a unor proiecte de o astel de amploare. unirea Germaniei s-a
realizat ntr-un an de zile! Regimul lui honecker a czut la 18 octombrie 1989,
iar deja la 3 octombrie 1990, dup semnarea unui ir de tratate cu caracter
inter-german i internaional, a fost srbtorit alipirea Republicii democrate
Germane (RdG) la Republica Federal Germania (RFG). nc peste dou lini, la 2
decembrie 1990, au avut loc alegerile n Bundestag-ul Germaniei reunite.
invocarea exemplului Germaniei trebuie s porneasc de la prevederile expre-
se privind unirea din Consttuia acesteia. legea fundamental a Germanie en,
adoptat la 23 mai 1949, prevedea chiar n Preambul unitatea naional i sta-
tal a germanilor i dreptul lor la autodeterminare liber. n plus, artcolele 23
i 146 prevedeau n mod expres dou modaliti de reunire a rii aderarea
landurilor din afara RFG la cele asupra crora se extndea legea suprem; reuni-
rea prin adoptarea unei Consttuii noi a unei entti statale consttuite din RFG
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
85
i RdG. n defnitv, n scopul accelerrii reunirii a fost realizat prima variant,
prevzut de artcolul 23 al legii supreme. n aceeai ordine de idei, trebuie de
menionat c i Consttuia Coreii de sud, adoptat la 17 iulie 1947, cu modif-
crile din 28 octombrie 1987, prevede n mod expres viitoarea unire, punnd n
sarcina Guvernului s unifce ara prin mijloace panice i reforme democra-
tce, consolidnd unitatea naional prin justie, umanitarism i dragoste fr-
easc. Artcolul 4 din Consttuie reitereaz c Republica Coreea urmrete
unifcarea, formulnd i traducnd n practc politci menite s asigure reunirea
panic n baza principiilor libertii i democraiei. n acest context, se impu-
ne menionarea faptului c nu exist nici un fel de referin la vreo eventual
reunire n Consttuia Romniei. de aceea, nu poate exista o sarcin ofcializat,
transpus n aciuni concertate i concentrate n vederea alipirii la Romnia a
unor teritorii pierdute anterior. n aceste circumstane, nalii demnitari romni
i pot permite doar s vorbeasc despre formule gen: dou state romnet
sau un popor dou state etc. dar i astel de declaraii snt imediat supuse
critcilor din partea politcienilor din opoziie din Romnia. n plus, n calitate de
stat membru al ue i nAto, Romnia nu poate avea o agend politc ascuns,
care ulterior ar putea implica structurile din care face parte.
delimitarea dintre unirea celor dou state germane i reunirea teritoriilor ger-
mane. Pregtnd unirea Germaniei, mediile politc i academic din RFG au ntre-
prins eforturi de explicare c noiunea respectv, din punct de vedere juridic, al
dreptului internaional, se refer la unirea a dou state germane RFG i RdG,
existente la acel moment i nu la reunirea tuturor teritoriilor germane, pierdu-
te cndva. Respectarea strict a principiilor i normelor dreptului internaional,
n special celor referitoare la inviolabilitatea hotarelor (helsinki 1975), a servit
drept punct cardinal de referin. Aadar, nu putea f vorba despre reunirea
teritoriilor din componena Poloniei sau din fosta provincie Prusia de est. uni-
rea Germaniei a fost nfptuit astel nct s fe clar c e vorba despre un act
benevol de unire a dou state suverane, excluzndu-se speculaiile despre an-
schluss, deci fnalmente, c e vorba de un proces necontestat n interiorul celor
dou state germane. n cazul Romniei i al Republicii Moldova unii politcieni
i reprezentani ai mediului academic reitereaz n mod constant condamnarea
Pactului Molotov-Ribbentrop i a consecinelor acestuia, tind c n practca
internaional actele de condamnare a unor tratate, considerate injuste, nu im-
plic n mod iminent revenirea la status quo ante, adic revenirea la situaia
de dinaintea semnrii lor. Aceste condamnri au o semnifcaie etco-politc,
urmrind adesea scopuri cu semnifcaie politc intern, adesea electoral.
este un fapt c n cazul Romniei, comparat cu cel al Germaniei, niciodat nu
a existat vreun plan sau vreo viziune clar, ofcializat, a modalitii eventualei
uniri cu Republica Moldova sau a alipirii Basarabiei. toate discuiile pe marginea
acestor subiecte au purtat un caracter fe tinifc, fe politco-speculatv.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
86
unitatea german vs. unitatea romneasc. este adevrat c n cazul unirii Ger-
maniei un rol esenial n realizarea unirii i-a revenit conceptului unitii germa-
ne. este important c acest concept a fost vehiculat de liderii RdG dup cderea
zidului Berlinez la 9 noiembrie i publicarea la 28 noiembrie 1989 a Planului n
zece puncte a cancelarului helmut Kohl pentru depirea divizrii Germaniei.
deja la 1 februarie 1990 ultmul premier al RdG, hans Modrow, a prezentat Ca-
merei Populare (Parlamentului) raportul dedicat conceptului unitii germane,
nttulat Germania Patria comun, care avea drept scop pregtrea declar-
rii statului german unit, cu capitala la Berlin. n acest mod, a fost proclamat o
aciune afat n plin desfurare legitm i nu doar una cu un anumit potenial
de realizare. Adic, comunitatea internaional a fost, de fapt, anunat despre
inevitabilitatea unirii RdG cu RFG. n aceste circumstane, administraia suA a
naintat conceptul 2+4, menit s ordoneze procesul de unire a celor dou sta-
te germane cu suportul celor patru puteri nvingtoare n cel de-al doilea rzboi
mondial. urmnd prevederile conceptului menionat la 18 marte 1990, n RdG
au fost organizate alegeri libere, ctgate de Aliana pentru Germania sub
sloganul libertate i bunstare niciodat socialism din nou. Alegerile au
deschis calea pentru semnarea la 18 mai 1990 a tratatului privind crearea uni-
unii valutare, economice i sociale ntre RFG i RdG din 18 mai 1990, document
care a intrat n vigoare la 1 iunie 1990. dou luni mai trziu, la 31 august 1990
a fost semnat tratatul privind unitatea Germaniei (unirea Germaniei). dac am
ncerca s comparm Republica Moldova cu RdG am vedea c nu o putem face.
este pur i simplu inimaginabil ca autoritile moldovene s aib o attudine
similar cu cea a autoritilor fostei RdG. dimpotriv, dup declararea indepen-
denei Republicii Moldova guvernanii au ntreprins msuri pentru ca unitatea
romneasc s nu se manifeste. echivalentul simbolismului legat de cderea
zidului Berlinez a fost n cazul Republicii Moldova organizarea la 6 mai 1990
a Podului de fori peste Prut prima deschidere a fronterelor dintre Rom-
nia i Republica Moldova. numai c n cazul Germaniei cderea zidului Berlinez
a consttuit punctul de pornire pentru realizarea unitii germane, iar n cazul
Republicii Moldova dup Podul de fori a fost declararea independenei Gg-
uziei i a transnistriei, urmate de conficte tragice. de fapt, n cazul Republicii
Moldova singurul guvern unionist a fost cel al premierului Mircea druc, lider al
Frontului Popular din Moldova (FPM) n perioada 19901991, adic din perioa-
da de pn la declararea independenei. dup demiterea premierului Mircea
druc n mai 1991, FPM s-a declarat n octombrie 1991 drept for de opoziie.
dar abia n 1992, odat cu transformarea FPM n partd politc, acesta i-a sta-
bilit drept scop programatc explicit unirea Republicii Moldova cu Romnia,
renunnd la acest obiectv n decembrie 1999. de atunci, niciun partd politc
din Republica Moldova nu i-a fxat drept scop programatc unirea cu Romnia.
este de menionat c dup ase cicluri electorale, desfurate n condiiile in-
dependenei Republicii Moldova, s-a constatat c partdele politce cu mesaje
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
87
pro-romnet, luate mpreun, n-au acumulat vreodat la alegeri mai mult de
25% din voturile cetenilor. n acest context, nelegnd c o eventual unire cu
Romnia ar trebui, cel puin, s fe susinut de majoritatea cetenilor, liderii
partdelor pro-romnei din Republica Moldova au inut s menioneze cu orice
ocazie c o eventual unire cu Romnia poate f realizat ca urmare a unui re-
ferendum naional. n acest context merit de menionat c la recentele alegeri
parlamentare din 5 aprilie 2009 doar Partdul naional liberal (Pnl) i Micarea
Aciunea european (MAe), reunite pe o list comun de candidai, a avut
un mesaj pro-romnesc explicit, exprimat prin aa-zisul Manifest de la soroca.
Platorma politc respectv a acumulat ~1% din voturile cetenilor. Mai mult,
numai peste un an dup Podul de fori, la prezidenialele din Romnia, din 1992,
simbolul unirii Mircea druc, ex-premier al Republicii Moldova, acumulase
doar 3% din voturi. Finalmente, Bucuretul ofcial n-a pus vreodat la ndoial
independena Republicii Moldova.
Minoritile naionale nu s-au opus unirii Germaniei. la momentul unirii Ger-
maniei, din cele aproximatv 75 de milioane de ceteni din ambele state doar
aproximatv 250 de mii aparineau minoritilor autohtone, adic celor except-
nd minoritile musulmane, care au nceput s imigreze n RFG dup cel de al
doilea rzboi mondial. Conteaz c n procesul unirii celor dou state germane
nu au existat probleme sau contestri din partea minoritilor conlocuitoare. n
cazul Republicii Moldova minoritile naionale reprezint aproximatv 25% din
populaia rii. o eventual susinere de ctre majoritatea populaiei a unirii cu
Romnia, n cadrul unui referendum naional, ar f un factor absolut necesar,
dar nu i sufcient. Ar mai f necesar ca eventuala unire s nu fe contestat
de comunitile organizate ale minoritilor naionale, adic de cele care au
deja un anumit statut de autodeterminare. Gguzii din Republica Moldova
au obinut deja dreptul la autonomie pe criterii etnice i teritoriale. Aceast
autonomie este consfnit printr-o lege special i de Consttuie. Confictul
separatst din transnistria, dei este mai degrab unul politc are, totui, i o
important dimensiune etnopolitc i lingvistc. Acest confict rmne tmp de
20 de ani nesoluionat, iar transnistria se autoadministreaz fr vreo implicare
a autoritilor moldovenet. de jure transnistria e parte a Republicii Moldova,
iar de facto este n totalitate controlat de Federaia Rus, meninndu-se pe li-
nia de plutre datorit prezenei militare ruse i suportului economic i fnanciar
al Moscovei. Conteaz c att populaia ct i elitele din Gguzia i transnistria
snt pro-ruset i nu accept vreo eventual unire cu Romnia.
Factorul extern n procesul de reunire a Germaniei. Factorul internaional a avut
un rol determinant n procesul de unire a Germaniei. o eventual unire a Ger-
maniei era previzibil, realizarea ei nu trebuia s fe contestat pe plan interna-
ional, n primul rnd de ctre marile puteri, dar mai era nevoie s fe soluionate
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
88
probleme de securitate, inclusiv prin retragerea prezenei militare strine. este
interesant c liderii statelor nvingtoare n cel de-al doilea rzboi mondial au
ntreprins anumite eforturi pentru reunirea Germaniei cu mult naintea produ-
cerii acesteia. Astel, guvernul sovietc nc la 10 marte 1952 a rspndit o not
n care nainta ideea unei Germanii unite, neutre din puncte de vedere militar.
evident, aceast iniiatv trebuie privit n contextul eforturilor uRss de opu-
nere a aderrii RFG la nAto. Pentru echilibrarea propunerii sovietce n 1954
prim-ministrul britanic, Anthony eden, a naintat o contrapropunere, nsumnd
cinci puncte: organizarea alegerilor libere pe ntreg teritoriul Germaniei; convo-
carea unei Adunri naionale; elaborarea i adoptarea ulterioar a unui proiect
nou al Consttuiei statului rentregit; insttuirea unui Guvern comun; semnarea
i intrarea n vigoare a unui tratat de pace. Acest plan venea, oarecum, s de-
talieze ideile Guvernului RFG privind crearea unei confederaii germane. ns
toate aceste eforturi nu s-au ncununat cu succes. la 6 mai 1955 RFG a aderat la
nAto, iar uRss i statele comuniste din europa au insttuit la 14 mai organizaia
tratatului de la varovia (otv), argumentnd c acesta este un rspuns la ade-
rarea Germaniei la nAto. oricum, este important, c chiar i n perioada rzbo-
iului rece problema unitii germane i meninerea divizrii Germaniei a fost n
centrul marii politci internaionale. Astel, Walter ulbricht, prim-secratar al Par-
tdului socialist unit (PsuG), prim-lociitor al preedintelui sovietului Minitrilor
al RdG, a readus pe agend problema unirii celor dou state germane n 1958.
Crearea confederaiei germane prevedea apropierea treptat a celor dou state
n domeniul economic, vamal, valutar, al transporturilor i comunicaiilor. ideea
principal era axat pe pstrarea construciilor statale i a bazelor economice
diferite, iar condiia cheie se referea la prsirea de ctre RFG i RdG a nAto
i, respectv, a otv. n defnitv, escaladarea rzboiului rece a scos de pe agend
problema reunirii Germanie pn la momentul cnd conjunctura internaional
a devenit favorabil unirii.
Problema unirii Germaniei a revenit pe agenda politc odat cu schimbarea
dramatc a contextului internaional destrmarea lagrului comunist i a
unor state ex-comuniste, pe de o parte, i nceperea unui proces de integrare
european, pe de alt parte. n acest context, din punct de vedere juridic unirea
Germaniei a avut un caracter dublu juridic de stat i de drept internaional.
Germania nu mai putea rmne divizat, findc aceast stare era principalul
indicator al divizrii europei. era nevoie de nlturat consecinele nelegerilor
de la ialta i Potsdam. imperatvul istoric de restabilire a unitii poporului ger-
man divizat era att de presant, nct fr soluionarea acestei probleme prea
inimaginabil soluionarea problemei europei divizate. n cadrul aceleiai for-
mule 2+4 au avut loc un ir de tratatve care au culminat cu semnarea la 12
septembrie 1990, nu undeva, ci la Moscova, a tratatului reglementrii fnale n
privina Germaniei (tratatul Germaniei). ase minitri patru reprezentnd sta-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
89
tele aliate n cel de-al doilea rzboi mondial i doi reprezentnd statele germane,
au semnat documentul care prevede c: stabilirea fnal a hotarelor Germaniei
reprezint o contribuie major pentru cauza pcii i stabilitii n europa; cele
patru state aliate i retrag responsabilitile i infuena asupra Berlinului i Ger-
maniei unifcate; hotarele ntre Germania i Polonia nu pot f contestate; Ger-
mania nu are pretenii teritoriale ctre alte state; Germania va promova doar
pacea, refuznd producerea, dispunerea i amplasarea pe teritoriul Germaniei
a armelor nucleare, chimice i biologice; uRss i va retrage prezena militar
etc. n acelai tmp a fost semnat un nou tratat de baz germano-sovietc pen-
tru o perioad de 20 de ani, iar la 14 noiembrie 1990 a fost semnat tratatul de
fronter germano-polonez. Modelul unirii Germaniei poate servi mai degrab
pentru reunirea Republicii Moldova cu transnistria i nu cu Romnia. Cel puin
formatul de negocieri 5+2 pentru reglementarea transnistrean evoc, oare-
cum, formula 2+4 care a funcionat n cazul Germaniei.
Factorii relevani n procesul post-unire. efortul fnanciar post-unire a fost unul
extrem de important. de-a lungul anilor integrarea landurilor est-germane i
aducerea lor la standarde minime celor din vest a fost estmat la costul de
aproximatv un trilion (o mie de miliarde) de euro, i numai n primii cinci ani
a fost cheltuit aproximatv jumtate din aceast sum. n pofda eforturilor
fnanciare uriae i a unor politci nelepte, totui nu s-a putut evita aa-zisul
confict ossis-Wessis, care a avut la origini factori culturali i sociali foarte pro-
funzi. n cazul Romniei i a Republicii Moldova ziariti au fcut estmri c o
eventual alipire ar costa 3035 miliarde euro. Al doilea factor important este
c n cazul unirii Germanii legea suprem prevedea c landurile vest-germane
mpreun cu cele est-germane vor consttui o confguraie federatv nou. n
cazul Romniei nu se te i nici nu se discut cam ce fel de organizare adminis-
tratv-teritorial ar putea avea o eventual Romnie rentregit. Cum ar putea
s se manifeste factorul gguz i cel maghiar n eventualitatea insistrii asupra
statutului Romniei de stat unitar. dar cum ar putea evolua lucrurile n cazul
acceptrii autonomizrii regiunilor sau chiar a federalizrii rii. Al treilea factor
se refer la faptul c unirea Germaniei a nsemnat unirea celei mai prospere
i dinamice ri a uniunii europene (RFG era numit locomotva ue) cu cea
mai dezvoltat i prosper ar comunist din europa RdG. n contrast, la
momentul actual, o eventual unire a Romniei cu Republica Moldova ar repre-
zenta unirea unei din cele mai srace ri din ue cu cea mai srac, n general,
ar din europa. decalajul dintre avantajele pe care l-au avut statele germane i
dezavantajele pe care le are Romnia i Republica Moldova datorit statutelor
menionate este profund i greu de depit. eventualele probleme economice
i sociale ar f utlizate pentru compromiterea actului unirii i meninerea n per-
manen a unei situaii instabile. Al patrulea factor ine de comportamentul i
interesele elitelor politce i economice din ara alipit. n cazul RdG, la momen-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
90
tul unirii, elitele politce comuniste, singurele existente la acel moment, erau
demoralizate de colapsul comunismului din europa de est. dac perioada unirii
Germaniei s-ar f extns n tmp, nu se te cum ar f reacionat elitele politce i
economice emergente. n cazul Republicii Moldova vedem c liderii politci care
la nceputul anilor 90 erau promotori convini ai unirii cu Romnia, ulterior,
dup ce s-au afrmat n elita politc autohton i i-au lansat afaceri proftabile
pare s f neles c hotarele unui stat independent, chiar i cu statutul de cel
mai srac din europa, ofer protecie serioas mpotriva concurenei cu elite
mai elevate i capitaluri cu o putere penetrant mai mare.
exemplele invocate mai sus arat c realmente nu exist vreun pericol rom-
nesc, ci doar interesul de a exploata nite fobii cultvate n mod premeditat
pentru a profta de pe urma polarizrii i divizrii societii de cei care se erijea-
z n aprtori ai Patriei. este difcil de imaginat c Romnia i Republica Moldo-
va ar putea urma calea unei reuniri panice dup modelul german. Practc, nici
unul din factorii invocai mai sus, care au favorizat unirea Germaniei, nu se re-
gsete n cazul Romniei i Republicii Moldova. diveri politcieni i nali dem-
nitari romni doar au vorbit la modul general despre unitatea poporului romn,
despre formule gen dou state romnet; dou state un singur popor etc.
Romnia i Republica Moldova (chiar n cazul unei guvernri prietenoase fa de
Romnia) nici mcar nu au capacitatea de a convinge marile puteri s susin
o eventual unire, care ulterior s nu mai fe contestat vreodat. unirea din
1918 a fost contestat de uRss i acest fapt indic asupra contraproductvitii
i nocivitii, att pentru Romnia, ct i pentru Republica Moldova a unor pro-
iecte politce necoordonate pe plan internaional. n plus, trebuie s se ia n
consideraie c Germania s-a reunit n perioada declinului uRss, iar n prezent,
cnd Rusia este n ascensiune i ncearc chiar pe alocuri s se revaneze, este
difcil de imaginat c ar accepta vreun proiect de genul unirii Germaniei, mai
ales ntr-o zon n care pretnde s aib infuen exclusiv;
Realismul politc las pentru autoritile romne i moldovene loc pentru lichi-
darea parial a consecinelor Pactului Ribbentrop-Molotov, prin meninerea
procesului de redobndire a cetenie romne de ctre cetenii moldoveni.
Pentru aceasta nu e nevoie de multe declaraii, ci de un mesaj clar, pe nelesul
moldovenilor care-i doresc redobndirea ceteniei romne procesul de re-
dobndire a ceteniei romne va f relansat atunci cnd moldovenii i vor alege
la Chiinu o guvernare care s nu conteste acest proces, adresmdu-se insttu-
iilor ue etc. Aceast abordare ar f legal, onest i ar lsa la lattudinea moldo-
venilor s decid ce fel de relaii i doresc cu Romnia. n acest context merit
menionat faptul c numai pentru locuitorii din transnistria, Federaia Rus a
oferit de o dat i jumtate ori mai multe paapoarte dect Romnia pentru ce-
tenii ntregii Republici Moldova; Cetenii Republicii Moldova snt ndreptii
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
91
s opteze pentru redobndirea ceteniei romne findc se simt izolai de lume.
Consulatele statelor ue nu se grbesc s aplice principiul bona fde la eliberarea
vizelor pentru cetenii moldoveni, dei acest lucru este prevzut de Acordul
privind facilitarea eliberrii vizelor. Guvernanii moldoveni au paapoarte diplo-
matce i acces liber n spaiul schengen, opunndu-se cu vehemen ca i sim-
plii ceteni moldoveni s poat circula liber cu paapoarte romnet.
Consolidarea unitii poporului Republicii Moldova presupune cultvarea unei
mitologiei a statului moldovenesc modern care, oricum, trebuie s ia n con-
sideraie c principalele monumente istorice, capitalele vechi ale Moldovei,
moatele sfnte i mormintele marilor naintai moldoveni, se af pe teritoriul
Romniei. este imposibil s cultvi o mitologie statal moldoveneasc n afara
unor relaii de normalitate cu Romnia. n acelai tmp, este necesar promova-
rea unor politci naionale, care ofer un cadru normatv adecvat pentru dezvol-
tarea comunitilor etnice i snt, cel puin, neutre n care ar diminua gradul de
antagonizare a minoritilor rusofle din Republica Moldova.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
92
4
UTA GAGAUz YERI
n contextul efoRtuRiloR
DE CONSTITUIRE A NAIUNII CIVICE:
studiu de cAz
vasile CAntARji
4.1 Introducere
Bazele statalitii a oricror construcii statale n zilele noastre au ca element o atare
raportare, specific i irepetabil, prin care este privit etnicitatea. o serie de state
au avut i dispun n continuare de luxul (a nu se crede c tratm multietnicitatea
ca un ru) ca etnicitatea populaiei acestuia este una majoritar, hotarele statului
coincid n linii mari cu aria de populare a unei etnii, de aici etnicitatea servete drept
pilon de construire i coloana vertebral a construciei statale. Alte state, prin par-
cursul istoric de construcie, au ncadrat n hotarele sale un spectru larg de etnii, cu
limbi, cultur, memorie istoric i raportri actuale cnd coincidente, cnd paralele,
dar deseori plasate n contradictoriu ntre ele. istoria, i drept urmare abordrile
tiinifice n domeniul etnicului sunt foarte pestrie n discuia experienelor, trat-
rilor i problemelor abordrii etnicului n contextul consolidrii unui stat. destinul
individual a oricrui stat, popor, naiune face ca un model de abordare foarte efici-
ent ntr-o situaie (ar) este lipsit de eficien sau chiar este unulde insucces n alt
situaie (chiar n ara vecin). Celebra expresie a lui Winston Churchill democraia
este un sistem politic prost, nsa cel mai bun dintre cele pe care omenirea le-a in-
ventat pn acum de fiecare dat trezete nedumeriri. de ce oare o bun parte a
omenirii triete n state deloc democratice n mod declarat, alt parte a omenirii
triete n state doar declarate democratice (cu expresii care ar puncta statutul de
tranziie n cale spre democraie) reuind cu greu i deseori fr un succes vizibil
de ani de zile s asigure o funcionare a statului i a socialului pe baza mecanismelor
democratice. nu este oare cazul s spunem c fiecare din democraii declarate de
succes sunt individuale i tot mai multe voci susin c unele societi, culturi,
etnii chiar de reuesc vre-o dat s se instaleze n cmpul democratic, expresia fi-
nal a lucrurilor poate s fie de nerecunoscut. la fel multe sunt frmntrile i n
discuiile privind modul de raportare a factorului etnic n procesul de constituire
unui stat, naiuni, i asigurarea viabilitii acestuia. Felul n care etnicul este raportat
n ideologia de construcie a unui stat a dat natere i la concepte noi n clasificarea
acestor state. statele care se identific drept state naionale, dintre cele vecine sunt
Romnia, ucraina, lituania, Croaia, au pus n fa definiia naional, n sens etnic
al cuvntului. un alt grup de state, declarate naiuni civice (precum Belgia, Frana,
Polonia, slovacia) invoc naiunea drept entitate constituant a statului, un con-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
93
cept care topete marginile etnicului i scoate un lan de asemnri care ar ncadra
populaia n aceast entitate dincolo de cele care definesc grupul etnic ca atare. Pe
lng limb, cultur, tradiii sunt invocate factori precum via economic, factur
psihic, percepia unei sori comune. Alte state nu vorbesc despre naiune, ci des-
pre popoarele care triesc pe teritoriul lor. n lipsa unui consens asupra distinciei
clare ntre naiune i popor n literatura de specialitate, vom utiliza n continuare
termenul de naiune, tratnd ca i sinonime aceste dou noiuni.
n dezbaterea clasic a noiunii de naiune exist dou teorii clasice, cea francez,
exprimat prin un stat, o naiune,alta german, care spune c pri ale naiunii pot
tri n afara hotarelor rii respective.
Compoziia etnic a populaiei unei ri nu neaprat este factorul central n felul
n care acest stat se raporteaz la naiune. un exemplu ar fi ucraina cu 78% de
populaie aparinnd etniei majoritare, poziionat drept stat naional i n imediata
vecintate Polonia, naiune civic, cu 98% populaie etnici polonezi.
Republica Moldova n calea sa de constituire a statului nu este scutit de tensiuni
i dezbinri cu implicaia etnic. Mai mult chiar, dup destrmarea uRss, ruptura
produs la trecerea de la o ideologie promotoare a poporului sovietic ctre o su-
veranitate n cadrul noului stat Republica Moldova a fost i continu a fi nsoit de
accenturi mai mult sau mai puin tensionate a etnicitii. Constituia RM prin mo-
dul de a trata unitatea statului consfinete aceast unitate ntr-un sens mai apro-
piat naiunii civice. Pe de o parte, citm din preambulul legii supreme AVND n
vedere continuitatea statalitii poporului moldovenesc n contextul istoric i etnic
al devenirii lui ca naiune, NZUIND spre satisfacerea intereselor cetenilor de alt
origine etnic, care mpreun cu moldovenii constituie poporul Republicii Moldo-
va, Constituia fixeaz unitatea de baz la care se raporteaz poporul Republicii
Moldova, compus de etnicii majoritari (moldoveni) i minoritari (de alt origine et-
nic). Pe de alt parte Statul are ca fundament unitatea poporului Republicii Mol-
dova. Republica Moldova este patria comun i indivizibil a tuturor cetenilor si
(Constituia Republicii Moldova, art. 10, alin. 1).
Pentru comparaie, art. a Constituiei Romniei red explicit caracterul naional al
statului (1) Romnia este stat naional, suveran i independent, unitar i indivi-
zibil.
la 20 ani de independen lipsete o viziune pe larg acceptat privind felul n
care statul trebuie s se raporteze n consolidarea sa la realitatea etnic n rndul
populaiei sale. viziunilor asupra viitorului statalitii li se suprapun i cele de orien-
tare geostrategic, societatea fiind distribuit foarte viu de la grupuri care opteaz
pentru unirea cu alte state i dispariia statalitii distincte pn la grupuri care op-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
94
teaz pentru un caracter izolat al poziionrii, cu renunarea chiar i la integrarea
n uniti supra statale, precum ue, uniuni eurasiatice.
Aceast lucrare apare ca i finalitate a unui studiu sociologic realizat n cadrul unitii
teritorial-administrative GagauzYeri n toamna anului 2011, un element al demer-
sului tiinific ntitulat integrarea grupurilor etnice i consolidarea naiunii civice n
Republica Moldova.
de ce utA Gagauz Yeri
etnicii gguzi reprezint 4,4% din populaia Republicii Moldova, conform datelor
Recensmntului populaiei din 2004, fiind al patrulea ca i dimensiune grup etnic
din ar. Argumentele principale care au determinat selectarea acestei etnii pentru
acest studiu de caz sunt 1) faptul c sunt unicul grup etnic din RM care dispune de
o autonomie, constituit pe baza etniciti ca i argument principal i 2) popularea
compact, 86,7% din gguzii ceteni ai RM locuiesc n cadrul utA GagauzYeri,
care ncadreaz trei raioane conform divizrii administrativ-teritoriale vechi (din
timpul uRss). dac nu lum n calcul etnia majoritar, utAG este unitatea adminis-
trativ-teritorial din ar cea mai omogen din punct de vedere etnic 82,1% din
populaie aparin etniei gguze. de aici, atractivitatea studiului asupra acestui grup
etnic ine de scopul proiectului integrarea etniilor ntr-o entitate supra-etnic, cea
de naiune civic i specificul etniei propriu zise populare compact i autonomie
deinut.
Aspecte metodologice
Componenta sociologic a cuprins trei elemente de cercetare:
sondaj de opiniei reprezentatv pentru populaia adult a autonomiei;
discuii de grup (focus grup-uri) cu persoanecare locuiesc sau s-au nscut
n regiune;
interviuri individuale cu actorii locali (persoane cheie din diferite domenii);
sondajul de opinie:
eantion:
volumul eantonului: 500 persoane cu vrst de 18 ani i mai mult;
eanton: stratfcat, probabilist, bistadial;
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
95
Perioada de culegere a datelor: 3 8 decembrie 2011. interviurile au fost
realizate la domiciliul respondenilor.
Reprezentatvitate: eantonul este reprezentatv pentru populaia adult a
utAG, cu o eroare maximal de 4.4%
discuii de grup:
Au fost realizate trei discuii de grup cu urmtorii parametri:
1. etnici gguzi stabilii cu traiul n Chiinu;
2. tineri din utA Gguzia;
3. minoriti etnice (alte dect gguzi) din utAG i taraclia, tineri.
interviuri individuale:
Au fost realizate 5 interviuri individuale cu urmtoarele persoane:
1. reprezentant al conducerii de vrf a Adunrii Populare
2. doi deputai n Adunarea Popular (din diferite tabere politice)
3. conductor a unei instituii de nvmnt
4. businessman
innd cont de idea central a proiectului s-a urmrit reflectarea ct mai complex
a dimensiunilor aferente unei integrri n acest sondaj, fiind reflectate urmtoarele
aspecte:
Aspecte generale de apreciere a bunstrii n Moldova n general i au- 1.
tonomia gguz n particular, lanul de probleme existente i aprecierea
autoritilor;
Aspecte de identitate civic; 2.
identitatea cultural; 3.
identitatea etnic; 4.
Aspecte lingvistice; 5.
Relaii interetnice i distana social; 6.
Proiecii spre viitorul personal, viitorul rii (cu implicaii asupra diferendu- 7.
lui transnistrean)
Memorie istoric; 8.
valori democratice. 9.
sondajul are menire s ofere o baz empiric pentru toate componentele acestei
lucrri. Acest capitol urmrete o cartografiere a situaiei i stabilirea gradului de
integrare a unei minoriti etnice ntr-o entitate civic, raionamentele realizate aici
sunt unele de laborator, fiind bazate aproape n exclusivitate de materialul empi-
ric oferit de sondajul i focus-grupurile organizate.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
96
4.2. Gradul de integrare a populaiei UTA Gagauz Yeri
n cadrul unei naiuni civice
dac privim definiiile a noiunilor de etnie, popor, naiune ne dm bine seam c
avem n fa identiti care se suprapun prin distinciile sale, astfel nct raportul
etnicitate naiune (popor) este plasat n limitele integrare complet (nu neaprat
echivalent cu pierderea etnicitii) i oponen unei integrri prin izolare sau inte-
grare n alt entitate. dup cum vedem, realitatea la nivel mondial abund de exem-
ple cnd etnicitatea, cu grad diferit de conexiune, este parte integrant a naiunii
Antony Giddens definete etnicitatea ca referindu-se la practicile culturale i atitu-
dinile unei anumite comuniti de persoane, care i difereniaz de ceilali. Membrii
grupurilor etnice se concep pe ei nsui ca fiind distinci din punct de vedere cultural
de alte grupuri din societate i sunt percepui ca atare de acestea. Pentru a deosebi
grupurile etnice ntre ele, te pot ajuta diferite caracteristici, dar cele mai frecvente
sunt limba, istoria strmoilor (reali sau nu), religia i portul sau podoabele. n
contextul Republicii Moldova, considerm puin important includerea religiei n
distincia grupurilor etnice, toate grupurile prezente pe teritoriul rii fiind predo-
minant cretini ortodoci. la fel nu vom ine cont de portul (podoabele), n prezent
lipsind de uzul larg cotidian costumele tradiionale ale unei sau altei etnii.
vom ine cont deci de urmtoarele criterii obiectiviste distinctive - limba, cultura,
origine comun, i evident contextul subiectivist auto-identificarea ca parte a gru-
pului etnic. Aceasta deoarece studiile n domeniu, realizate pn n prezent invoc
predominaia identificrii etnice ca o identitate sacral, motenit i nu una aleas
n mod contient. o demonstreaz i datele studiului nostru, 67,9%, respondeni
se identific cu grupul etnic n primul rnd reieind din identitatea strmoilor, alii
13,5% se identific astfel urmnd indicaia actelor de identitate. deci definiia unui
grup etnic nu este preluat integral de ctre populaia regiunii (dar i tuturor etni-
ilor din ar), cu toat multitudinea de criterii, ci n baza doar a trecutului comun
(apartenena etnic a strmoilor).
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
97
Figura 1. Principalul criteriu de auto-identificare etnic
0,6%
0,4%
1,1%
2,0%
2,4%
3,9%
8,1%
13,5%
67,9%
n5n8
l
C
A
u
v
S
L
S
definiia naiunii pe care o vom accepta este urmtoarea - comunitate stabil de
oameni, istoric constituit ca stat, aprut pe baza unitii de limb, de teritoriu, de
via economic i de factur psihic, care se manifest n particulariti specifice
ale culturii naionale i n contiina originii i a sorii comune.
Multiplele definiii disponibile variaz de regul prin numrul de caracteristici enu-
merate, un moment ns ne-a determinat s ne oprim la aceast definiie, i anume
statul care ncadreaz populaia constituant a naiunii (ceea ce ne apropie mai de-
grab de teoria francez asupra naiunii - un stat, o naiune). Acest lucru este foarte
important de luat n calcul cnd ne referim la Republica Moldova, care, calendaris-
tic vorbind, mai nti a obinut suveranitate iar construcia unei naiuni n cadrul
teritoriului suveran a urmat i se afl n proces. de aceia, n analiza care urmeaz,
pentru marcarea gradului de apartenen la naiune caracteristicilor de identificare
a etnicitii le adugm i apartenena (i raportarea) la statul RM, limba de stat (nu
neaprat cea a grupului su etnic) i contiina sorii comune cu populaia ntregului
stat (nu doar cu grupul su etnic).
Raportarea la naiune civic a unui individ n conceptul logic cu care vom opera va
conine treitrepte, cu cinci parametri de baz. vom avea urmtoarele faze de inte-
grare teoretice:
Grup etnic asimilat se regsete n urmtoarele posturi:
1. se identific n primul rnd cu etnia majoritar, care constituie baza
construciei naiunii;
2. Accept construcii statal din poziia apartenenei la etnia majoritar,
adic consider c acest stat este statul su etnic;
3. Accept limba de stat fr rezerve, precum acesta ar fi limba etniei sale;
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
98
4. Cunoate limba de stat;
5. se regsete n primul rnd n cultura etniei majoritare;
Grup etnic integrat se regsete n urmtoarele posturi:
1. se identific n primul rnd cu naiunea comun;
2. Accept construcii statal din poziia apartenenei la una din etniile
(minoritar) ca parte constituant a naiunii, adic consider c acest stat
este statul constituit pe baza convenional dintre mai multe etnii;
3. Accept limba de stat n mod consensual;
4. Cunoate limba de stat;
5. se regsete n primul rnd n cultura propriei etnii;
Grup etnic dezintegrat se regsete n urmtoarele posturi:
1. se identific n primul rnd cu grupul su etnic;
2. nu accept construcia statal a naiunii i opteaz pentru renunarea la
statalitate n favoarea unei alte stataliti;
3. nu accept supremaia limbii declarate de stat;
4. nu cunoate limba de stat;
5. se regsete n primul rnd n cultura propriei etnii;
Construcia unei naiuni civice n spiritul democratic vizeaz mizarea pe modelul
de integrare fr asimilare. Asimilarea poate fi un proces firesc i benevol i n nici
un caz nu poate fi un scop n sine sub pretextul construciei unei naiuni civice i
stataliti comune.
Mai jos redm felul n care vom msura gradul de integrare.
Tabelul 1. Matricea de schiare a statutului integraionist
parametri
Integrat
Dezintegrat
Asimilat Integrat fr asimilare
1 identitate
primar
identitatea etniei
majoritare
identitatea naiunii
identitatea etniei
minoritare
2 statalitate
Accept construcia
statal din poziia
apartenenei
acceptate la etnia
majoritar
Accept construcia
statal din poziia
apartenenei la
naiune
nu accept construcia
statal a naiunii i opteaz
pentru renunarea la
statalitate n favoarea unei
alte stataliti
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
99
3 Acceptarea
limbii
Accept limba ca
proprie limb
Accept limba
declarat de stat
nu accept supremaia
limbii declarate de stat
Cunoate limba
declarat de stat
Cunoate limba
declarat de stat
nu cunoate limba
declarat de stat
4 identitatea
cultural
se regsete n
cultura etniei
majoritare
se regsete n cultura
etniei minoritare
se regsete n cultura
etniei minoritare
PARAMETRUL 1. Identitate civic i identitate etnic:
particularitile de autoidentificare a populaiei din UTAG
indicatorul primar, care reflect raportarea la naiunea civic este identitatea pri-
mar a individului i grupului. Populaia autonomiei manifest o identitate vag,
dispersat, fr direcii determinante. se desprind de fapt trei identiti diferite,
cea etnic n acelai timp fiind slab conturat. identitatea civic este asumat doar
de o treime din locuitori ai regiunii (33%), cea legat de autonomie de 27% i 29% i
asum o identitate comunitar, identificndu-se n primul rnd cu localitatea sa.
Pentru comparaie redm datele unui studiu comparativ realizat n iunie 2009 pe
malul drept i pe malul stng al rului nistru
[1]

la acest aspect populaia autonomiei gguze manifest o poziionare intermediar


ntre populaia regiunii din stnga nistrului i manifestrile populaiei RM n general
(partea dreapt a nistrului). Per total pe ar (fr regiunea transnistrean) identi-
tatea civic este declarat prioritar de ctre dou treimi din populaie (64%), iar de
etnia majoritar n proporie de 67 la sut.
Caracteristic n egal msur celor trei populaii este proporia celor care se identifi-
c la nivel comunitar, mai pronunat n rndul populaiei din stnga nistrului (39%).
similitudinea ntre populaia autonomiei gguze i cea a regiunii transnistrene ine
de identitatea cu construcia regional (utAG i pretinsul stat transnistrean), iden-
titate pe care i-o asum fiecare al patrulea locuitor.
[1]
, , realizat de
Centrul de investigaii sociologice i Marketing CBs-AxA i Centrul independent de studii analitice
, cu suportul financiar a Ambasadei Marii Britanii n Moldova
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
100
Figura 2. Parametrii de identitate a locuitorilor UTAG, a Republicii Moldova n general, a
etnicilor moldoveni i a locuitorilor regiunii transnistrene

29%
7%
27%
33%
2%
4%
27%
3%
0%
64%
3% 3%
25%
2%
0%
67%
3% 3%
39%
2%
25%
7%
21%
6%
Propria localitate Grupul etnic UTAG/Transnistria Statul RM Lume Altceva
*JX]LD
Moldova (total) Moldova (moldoveni) Transnistria
Cine v considerai n primul rnd?
specificul auto-identificrii diferitor categorii de populaie scoate n eviden cteva
momente surprinztoare.dei lipsesc grupurile care ar iei n eviden n mod spe-
cial, n toate grupurile cele trei modele de autoidentificare primar fiind evideniate
i de dimensiuni n mare parte egale.
identitatea comunitar (cnd persoana se identific n primul rnd cu localitatea
n care locuiete) este mprtit ntr-o msur mai mare de ctre populaia mai
vulnerabil din punctul de vedere a capacitilor i poziiei sociale, de aici i miza pe
suportul comunitar. Mai nti ne vom referi la grupurile de vrst pe care obinuiesc
s le numesc vulnerabile, i anume persoanele de 30-45 ani (sunt vulnerabili din
prisma familiei tinere, cu copii la ntreinere) i cei de peste 60 ani, vulnerabili din
cauza vrstei i incapacitii de munc. n rndul acestor grupuri de vrst identita-
tea comunitar este asumat de 36,4% i 35,4% respectiv. ntr-o relaionare cu vr-
sta naintat se evideniaz pensionarii 35,3% se identific cu comunitatea. i sta-
tutul socio-economic al gospodriei evident reflect diferenieri, ponderi sporite de
persoane care se identific la nivel comunitar nregistreaz grupul de respondeni
cu statut socio-economic sczut (30,8%) i mediu (32,1%).
identitatea etnic este asumat mai puternic de persoanele cu studii medii profe-
sionale (9,9%), cei cu studii superioare (7,8%) i statut socio-economic nalt (9,6%),
locuitorii satelor (9,2%). de remarcat, c identitatea etnic n mod primar mai de-
grab este asumat de reprezentanii altor etnii din autonomie (9,2%) dect etnicii
gguzi (5,9%).
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
101
identificarea cu autonomia gguz este specific tinerilor de 18-29 ani (37,1%), de
notat c este marea parte a populaiei crescute n perioada independenei! Remar-
cm c aceast opiune rmne pe locul doi i n rndul etnicilor gguzi (i-o asum
30%) dar este una semnificativ n rndul altor etnii din regiune (15,4%).
i n final, identitatea civic este asumat ntr-o msur mai mare de populaia cu
studii medii profesionale (38,6%) i etnicii minoritari n cadrul autonomiei (43,2%).
Aici notm c tinerii de 18-29 ani i etnicii gguzi sunt grupurile care cel mai puin
i asum aceast identitate.
Tabelul 2. Parametrii de identitate a locuitorilor UTAG pe grupuri socio-economice
Identitate
comunitar
Identitate
etnic
Identitate
regional (cu
autonomia)
Identitate
civic
Altceva
Total: 29.0% 6.5% 27.1% 33.1% 4.3%
Sex:
Masculin 27.7% 6.0% 26.6% 34.9% 4.9%
Feminin 30.1% 7.0% 27.6% 31.5% 3.8%
Vrst:
18-29 ani 24.6% 5.1% 37.1% 30.2% 3.0%
30-45 ani 36.4% 7.3% 20.9% 33.0% 2.3%
46-59 ani 22.6% 8.1% 25.2% 35.3% 8.7%
60+ ani 35.4% 5.3% 22.6% 34.6% 2.1%
Studii:
Medii
incomplete
33.3% 4.4% 29.6% 30.2%
2.5%
Medii 31.6% 4.3% 27.3% 33.0% 3.8%
Medii
profesionale
19.0% 9.9% 27.6% 38.6%
4.8%
superioare 28.9% 7.8% 25.9% 30.9% 6.5%
Ocupaie:
ocupat 29.1% 8.7% 21.3% 37.3% 3.5%
omer 25.8% 5.2% 30.8% 33.6% 4.6%
Pensionar 35.3% 5.7% 21.6% 31.7% 5.8%
student,
casnic
24.8% 7.0% 36.7% 28.9%
2.6%
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
102
Identitate
comunitar
Identitate
etnic
Identitate
regional (cu
autonomia)
Identitate
civic
Altceva
Statut
socio-
economic:
sczut 30.8% 3.0% 27.8% 35.7% 2.8%
Mediu 32.1% 7.0% 25.3% 31.9% 3.7%
nalt 19.4% 9.6% 29.1% 35.5% 6.4%
Etnie:
Gguz 29.5% 5.9% 30.0% 30.6% 4.0%
Alt etnie 26.9% 9.0% 15.4% 43.2% 5.5%
Mediu de
reedin:
urban 27.2% 2.7% 30.1% 33.0% 7.1%
Rural 30.2% 9.2% 25.0% 33.2% 2.3%
PARAMETRUL 2. Acceptarea construciei statale
Factorul stat comun
Reieind din parametri definiiei unei naiuni civice urmeaz s vedem n ce msur
elementul stat este acceptat de respondenii notri. un indicator care n mod
expres ar reflecta gradul de acceptare a statalitii RM de locuitorii autonomiei
lipsete, i este de-a dreptul complicat de formulat. de aceia recurgem la utilizarea
a o serie de indicatori indireci, fiecare din care sufer, evident, de influena multor
factori secundari.
Primul indicator la care vom recurge este o ntrebare dac faptul c respondentul
s-a nscut i locuiete n Republica Moldova i ofer sentimentul de mndrie. Avem
suspiciuni c acest indicator, ca i n cazul identitii etnice este puternic influenat
de modul sacral de atribuire a apartenenei. Acest lucru este evideniat n discuiile
de grup realizate cu persoanele din autonomie:
oricum eu cred c, fiecare persoan trebuie s fie mndru c aici este casa z
lui, patria lui, poate n acei 8 ani n urm era o stabilitate dar alii nu au v-
zut-o. Fiecare vede stabilitatea n felul lui. eu cred c va fi stabilitate i vom
merge peste hotare. vei fi mndru acolo? Mndria este acas. este greu,
uor dar acas. este o mndrie pentru c sunt aici prinii mei, casa mea,
plai natal;
pot s spun c si eu m mndresc cu tara n care triesc prin istoria pe care z
o avem, prin faptul c toate rudele mele sunt aici, bunelul meu este moldo-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
103
vean, si eu sunt bulgroaic. n plus oamenii din Moldova sunt descurcrei,
oriunde nu ar pleca fac fata oricrei situaii;
5 din 10 sunt mndru. sunt i plusuri i minusuri. Patria nu i-o alege, ea z
este, nu ai de ales. Aici m-am nscut, aici sunt rudele, cei apropiai.
n fine, patru din zece intervievai se declar mndri de faptul c s-au nscut i locu-
iesc n Republica Moldova (41,3%).
Alt indicator cu menire s reflecte ataamentul fa de statul comun este ponderea
respondenilor care se declar gata s se nroleze n armata rii n cazul n care
ara ar fi implicat ntr-un conflict militar 28,1%. Comparaia cu rspunsurile la o
ntrebare similar adresat n cadrul etnobarometrului din anul 2006 ne arat c 1)
a sczut puternic valoarea acestuia (n 2006 rspunsuri afirmative au acordat 41,2%
din etnicii gguzi) i 2) gguzii, n rnd cu bulgarii sunt etnicii care cel mai puin
manifest un asemenea angajament )n 2006 i declarau o eventual disponibilita-
te 64,1% etnici moldoveni, 56,0% romni, 56,0% rui, 53,0% ucraineni).
Problema rentregirii rii este una crucial pentru statalitatea Republicii Moldo-
va. devotamentul pentru statalitatea comun, considerm, este reflectat i de
opiunea exprimat privind statutul regiunii transnistrene, altfel spus insistena pri-
vind integritatea teritorial. Fiecare al doilea respondent (53,7%) opteaz pentru o
formul de rezolvare a diferendului transnistrean n care transnistria s rmn n
componena rii (inclusiv i n careva statut privilegiat).
i ultimul indicator pe care l antrenm n componena factorului stat este intenia
declarat de a nu pleca definitiv din ar. doar 16,3% din respondeni susin c chiar
de ar avea posibilitate s plece, nu vor accepta s prseasc Republica Moldova.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
104
Figura 3. Indicatorii care exprim gradul de acceptare a statului comun
41,3%
28,1%
53,7%
16,3%
Este mndru de faptul c
s-a nscut i locuiete n
RM
Este gata s se nroleze n
armata (s-i trimit fiul)
dac RM ar fi implicat n
rzboi
Opteaz pentru pstrarea
Transnistriei n
componena Moldovei
Nu va pleca din RM chiar
dac ar avea posibilitate
Care este variaia indicatorilor n rndul diferitor categorii socio-demografice putem
vedea n tabelul ce urmeaz. noi menionm doar c n baza acestor patru indicatori
realizm unul sintetic, obinut prin sumarea valorilor pozitive. Acest indicator sinte-
tic va semnifica factorul stat n analiza gradului de integrare. de notat c pe baza
valorii acestui indicator categoriile cu valori mai pronunate, atribuite factorului stat
sunt persoanele n vrst (valoarea medie 1,43), persoanele cu studii medii (1,47),
cei din gospodrii cu nivel socio-economic sczut (1,48, fapt datorat matematic unei
influene mai mari a indicatorului privind sentimentul de mndrie) dar n special cei
cu nivel socio-economic nalt (1,53) i locuitorii satelor (1,45).
la fel remarcm faptul c etnicii gguzi ntr-o msur mai mare insist asupra ps-
trrii transnistriei n componena RM (55,7% fa de 45,9%).
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
105
Tabelul 3. Indicatorii care exprim gradul de acceptare a statului comun,
pe categorii socio-demografice
este
mndru de
faptul c s-a
nscut i
locuiete n
RM
Este gata s
se nroleze n
armata (s-i
trimit fiul)
dac RM ar fi
implicat n
rzboi
Opteaz
pentru
pstrarea
Transnistriei n
componena
Moldovei
Nu va pleca
din RM
chiar dac
ar avea
posibilitate
Indice
sintetic
(punctaj
mediu)
Total: 41.3% 28.1% 53.7% 16.3% 1.39
Sex:
Masculin 37.8% 32.7% 54.3% 17.0% 1.42
Feminin 44.4% 24.1% 53.2% 15.6% 1.37
Vrst:
18-29 ani 38.6% 26.7% 50.8% 19.9% 1.36
30-45 ani 41.7% 27.2% 58.7% 13.9% 1.41
46-59 ani 38.7% 32.0% 53.9% 14.5% 1.39
60+ ani 49.5% 25.7% 50.9% 16.7% 1.43
Studii:
Medii
incomplete
45.5% 26.8% 44.5% 19.7%
1.36
Medii 43.8% 31.9% 57.9% 13.3% 1.47
Medii
profesionale
41.3% 26.2% 59.9% 15.4%
1.43
superioare 33.1% 24.8% 48.7% 16.8% 1.23
Ocupaie:
ocupat 36.5% 29.1% 48.6% 23.3% 1.38
omer 39.7% 29.0% 58.3% 16.3% 1.43
Pensionar 47.5% 28.9% 53.6% 12.6% 1.43
student,
casnic
44.3% 24.0% 51.8% 10.6%
1.31
Statut socio-
economic:
sczut 51.0% 27.4% 57.7% 11.5% 1.48
Mediu 37.1% 27.2% 52.6% 13.6% 1.31
nalt 40.4% 31.5% 56.9% 24.3% 1.53
Etnie:
Gguz 43.5% 28.7% 55.7% 13.1% 1.41
Alt etnie 32.4% 25.8% 45.9% 28.9% 1.33
Mediu de
reedin:
urban 38.5% 29.1% 49.2% 14.6% 1.31
Rural 43.3% 27.5% 57.0% 17.5% 1.45
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
106
Factorul popor comun
dei anterior am optat pentru a trata noiunile de naiune i popor ca sinonime,
acest lucru nu ne scutete de ncercarea de a integra n analiz raportarea etniilor la
o entitate de popor unic, care ar fi o entitate supra-etnic, ar ncadra populaia rii
indiferent de apartenen etnic. Pentru aceasta n studiu am operat cu sintagma
popor moldovenesc.
Pentru nceput s vedem care sunt elementele de consolidare a acestei entiti n
percepia populaiei din autonomie.
se constat o abordare supra-etnic pronunat a apartenenei la popor i carac-
terul sacral a identificrii i n acest caz. Criteriile care fixeaz apartenena etnic
nu sunt ntrebuinate atunci cnd se stabilete perimetrul unui popor, apartenena
la acesta este stabilit aproape exclusiv pe baza teritoriului statului (cetenia)
47,5% i locul naterii 27,0%.
Criteriilor de identificare a etnicului (conform definiiei, fiind c anterior am v-
zut c n cazul populaiei studiate definiia este aplicat n mod restrns doar la
provenien) precum cultura, identitatea etnic propriu zis, posedarea limbii, con-
fesiunea nu li se acord vre-o importan.
Cu siguran putem afirma c o asemenea abordare nu este una selectiv, aplicat
doar n cazul poporului Moldovei, unul comun n perimetrul statului. Autonomia
gguz a fost constituit n baza argumentelor de entitate etnic, o unitate teri-
torial cea mai omogen populat din perspectiva compoziiei etnice. ns i sin-
tagma popor al Gguziei nu ntrunete criterii de apartenen etnic pentru a fixa
apartenena la popor. doar 9,2% respondeni consider cu o persoan trebuie s fie
etnic gguz ca s fie parte al poporului Gguziei, 6,7% menioneaz cunoaterea
obiceiurilor, 4% cunoaterea limbii gguze i 1,8% confesiunea.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
107
Figura 4. Criteriile care fixeaz apartenena la popor comun

1,8%
2,5%
2,9%
5,7%
10,9%
27,0%
47,5%

s

/D
ED
D
Poporul Moldovei
1,8%
4,0%
6,7%
9,2%
14,3%
23,1%
39,2%

/'
E'
>'
Poporul Gguziei
Aadar fixm o contiin pregtit pentru a constitui o entitate supra-etnic pre-
cum un popor comun, naiune fr implicaia identitilor etnice ci a celor civice
cetenie, nscut, iubete statul comun.
Atitudinea fa de sintagmele de popor comun este una moderat, tendine de res-
pingere sunt slab conturate. ntrebai dac apartenena la poporul Moldovei le ofe-
r un sentiment de mndrie doar 12,2% respondeni au rspuns c nu sunt mndri
de aceast apartenen. dei cu referire la sintagma popor al Gguziei situaia nu
este cardinal diferit, respingere manifest 8,1%.
Figura 5. Sentiment de mndrie conferit de apartenena la
1,1%
59,7%
40,2%
30,9%
46,6%
8,1%
12,2%
W'
WD
Mndru E EcEZ
1,4%
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
108
PARAMETRUL 3. Aspecte lingvistice
Pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale GagauzYeri este adoptat prin
legislaia autonomiei un trilingvism, limbile gguza, moldoveneasca i rusa decla-
rate oficiale. n realitate, i nu este o noutate, teritoriul autonomiei este un teritoriu
al bilingvismului, fiind aplicate doar limbile rusa i gguza. Mai mult, contrapu-
nerea compoziiei etnice cu circulaia limbilor pe teritoriul autonomiei scoate n
eviden o disproporionalitate puternic n direcia unei utilizri masive a limbii
ruse comparativ cu compoziia etnic a populaiei.
Conform datelor studiului, limba gguz este utilizat n familie de 54% din
populaia regiunii, dei etnicii gguzi constituie 82% din aceast populaie. este
evident i tranziia a etnicilor gguzi pe parcursul vieii de la limba matern g-
guz ctre cea rus, deoarece prima limb nsuit a fost cea gguz n 62% din
cazuri (fa de 54% vorbit n prezent n familie).
limba rus este limba matern (prima nsuit) pentru 27% din respondeni i ctre
eamigreaz practic toi locuitorii regiunii care n prezent n familie vorbesc o alt
limb dect cea matern. la moment limba rus este limba de comunicare n famili-
ile a 40% din locuitorii autonomiei. Raportarea la compoziia etnic arat ponderea
populaiei care o comunic n familie este de zece ori mai utilizat dect ponderea
etnicilor rui n regiune i de dou ori mai nalt dect ponderea altor etnii dect
gguzii.
o alt comparaie care ar prezenta interes este c conform studiului n familii etnic
mixte locuiesc 21% din respondeni, o cifr de dou ori mai mic dect familiile care
comunic n limba rus. Aadar, gradul de utilizare a limbii ruse n familiile din regi-
une este cauzat i de ali factori dect nevoia de comunicare interetnic.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
109
Figura 6. Limbi utilizate pe teritoriul UTAG

1% 1%
40%
54%
3%
0%
4%
2%
27%
62%
5%
1%
5%
3% 4%
82%
5%
Moldoveneasca/
Romna
Ucraineasca Rusa ' EcEZ
> W W
limbile circulante pe teritoriul autonomiei sunt foarte neuniform distribuite n rn-
dul diferitor categorii socio-demografice. limba de stat nu este utilizat n rndul a
nici un grup n proporii importante. Cel mai nalt procent al respondenilor care
vorbesc aceast limb n familie nregistrm n rndul populaiei de alte etnie dect
gguz 5,4%. dac raportm aceast pondere la procentul etnicilor minoritari n
regiune constatm c n limba de stat comunic n familie peste o treime din
populaia care este de alt etnie dect rui sau gguzi.
limba rus este predominant ca i utilizare n rndul tinerilor de 18-29 ani (49,6%),
populaiei cu studii superioare (56,5%), cu statut socio-economic nalt (62%), n
mediul urban (64,7%) i n rndul etniilor minoritare din componena autonomiei
(65%).
limba gguz este vorbit mai des de ctre populaia de 46-59 ani i 60 ani i peste
(57,2% i 64,6% respectiv), cu studii medii (66,6% i 57,3%), statut socio-economic
sczut i mediu (71,2% i 58,7%), populaia rural (68,2%) i etnicii gguzi evident
(65,4%).
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
110
Tabelul 4. Limba de comunicare n familie, pe categorii socio-demografice
Moldoveneasca/
romna
Rusa Gguza
Total: 1.4% 39.9% 54.1%
Sex:
Masculin 1.6% 38.4% 54.0%
Feminin 1.3% 41.3% 54.1%
Vrst:
18-29 ani 2.1% 49.6% 45.1%
30-45 ani 1.6% 40.9% 54.1%
46-59 ani 1.4% 34.1% 57.2%
60+ ani 0.0% 31.1% 64.6%
Studii:
Medii incomplete 2.4% 27.5% 66.6%
Medii 0.3% 37.7% 57.3%
Medii profesionale 1.8% 38.1% 52.4%
superioare 1.3% 56.5% 39.8%
Statut socio-
economic:
sczut 1.2% 22.5% 71.2%
Mediu 0.7% 35.4% 58.7%
nalt 2.7% 62.0% 31.4%
Etnie:
Gguz 0.5% 33.7% 65.4%
Alt etnie 5.4% 65.0% 8.4%
Mediu de
reedin:
urban 0.5% 64.7% 33.9%
Rural 2.1% 22.5% 68.2%
limba de stat este posedat n mod fluent de doar unul din zece locuitori ai auto-
nomiei gguze (11,6%). n continuare, cnd vom realiza segmentarea eantionului
n ncercarea de a stabili gradul de integrare a acestei populaii ntr-o naiune civic
n sensul clasic al cuvntului, factorul limb va fi reprezentat tocmai de acest indi-
cator.
limba gguz este cunoscut de 80,8% din locuitorii regiunii, iar rusa este cunos-
cut de cea mai mare parte a respondenilor (93,6%).
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
111
Figura 7. Posesia limbilor oficiale pe teritoriul autonomiei

11,6%
80,8%
93,6%
52,3%
10,3%
5,2%
34,8%
7,9%
0,2%
1,2%
1,0%
1,0%
Moldoveneasca
'
Z
Posed 2 E EcEZ
n primul rnd constatm un nivel dublu fa de ntregul eantion de posesie n
rndul tinerilor de 18-29 ani (21,0%), a celor cu studii superioare (21,1%). n rndul
etniilor care sunt minoritare pe teritoriul autonomiei ponderea celor care posed
fluent aceast limb este de patru ori mai nalt dect n rndul etnicilor gguzi
(29,2% fa de 7,3%). Aadar, eforturile depuse de stat n perioada de independen
n vederea acordrii condiiilor pentru studierea limbii de stat de ctre minoritile
lingvistice sunt sesizabile, dar unele insuficiente. toi tinerii de 18-29 ani au ab-
solvit cel puin ciclul gimnazial, care a culminat cu examenele de absolvire printre
care examenul de limba i literatura romn, i doar unul din cinci de fapt cunoate
aceast limb.
Tabelul 5. Posesia limbii de stat n rndul diferitor categorii socio-demografice
Total: 11.6%
Sex:
Masculin 8.9%
Feminin 14.1%
Vrst:
18-29 ani 21.0%
30-45 ani 6.2%
46-59 ani 8.5%
60+ ani 9.0%
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
112
Total: 11.6%
Studii:
Medii incomplete 14.4%
Medii 8.9%
Medii profesionale 5.4%
superioare 21.1%
Statut socio-economic:
sczut 9.0%
Mediu 11.5%
nalt 15.5%
Etnie:
Gguz 7.3%
Alt etnie 29.2%
Mediu de reedin:
urban 14.5%
Rural 9.6%
opiunea de trilingvism este acceptat de populaia autonomiei, marea parte a
respondenilor fiind de prere c tineretul din regiune trebuie s cunoasc limbile
rus (90,3%), gguz (84,3%) i limba de stat (79,1%).
Figura 8. Ce limbi tineretul gguz trebuie s cunoasc n primul rnd
2,0%
4,8%
12,3%
79,1%
84,3%
90,3%
EcEZ

Engleza
D
'
Z
Aici ns iau sfrit semnele care ar oferi careva spicuri de optimism. Cmpul gndi-
rii logice n chestiunea lingvistic, n special cu referire la limba de stat, este plin de
controverse. ntr-un trilingvism anunat (oficial) i acceptat i un bilingvism real lim-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
113
ba rus este preferat i n afara concurenei chiar n fa limbii materne a majoritii
etnice din regiune. opt din zece respondeni (81,6%) ar prefera ca copiii lor s-i
fac studiile n limba rus.
Paradoxul realitii lingvistice din regiune poate fi exprimat prin urmtoarea expre-
sie: trilingvism anunat, bilingvism de facto i monolingvism dorit.
Figura 9. Limba de
studii preferat pentru
proprii copii

i n final necesitatea i disponibilitatea spre nsuirea limbii de stat. spaiul au-


tonomiei este unul n care limba de stat nu-i revendic utilitatea i doar ieirea
dincolo de hotarele autonomiei este asociat cu nevoia de a poseda aceast limb.
Categoriile cele mai mobile n plan economic sunt i cele care declar o nevoie
mai pronunat n posesia limbii de stat. Per total simt necesitatea de a cunoate
limba de stat n viaa i activitatea cotidian 32,7%, iar apreciaz probabilitatea c
vor nsui limba de stat ca nalt i foarte nalt 27,1% din respondeni.
Categoriile de populaie caracterizate printr-o mobilitatea teritorial mai nalt cel
mai des se ciocnesc de situaii cnd necunoaterea limbii de stat i dezavantajeaz
i au intenii mai serioase n a nsui aceast limb:
tinerii de 18-29 ani i persoanele de 30-45 ani; z
Populaia cu studii superioare; z
Populaia ocupat dar i studenii; z
Cu un nivel socio-economic sporit. z
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
114
Tabelul 6. Aprecierea necesitii de cunoatere a limbii de stat i a probabilitii de nsuire
a acesteia
Simt necesitatea de
a cunoate limba
de stat
Apreciaz ca nalt
probabilitatea c vor
studia limba de stat
Total: 32.7% 27.1%
Sex:
Masculin 34.8% 29.2%
Feminin 30.8% 25.1%
Vrst:
18-29 ani 40.4% 41.2%
30-45 ani 33.1% 32.5%
46-59 ani 28.5% 14.3%
60+ ani 25.7% 14.6%
Studii:
Medii incomplete 27.8% 26.8%
Medii 31.6% 26.6%
Medii profesionale 26.4% 22.9%
superioare 45.6% 32.6%
Ocupaie:
ocupat 39.7% 25.9%
omer 31.1% 32.5%
Pensionar 26.7% 12.4%
student, casnic 37.7% 41.7%
Statut socio-
economic:
sczut 28.8% 25.3%
Mediu 35.3% 24.5%
nalt 38.8% 30.5%
Etnie:
Gguz 30.2% 25.9%
Alt etnie 42.8% 31.6%
Mediu de
reedin:
urban 34.2% 26.0%
Rural 31.6% 27.8%
datele studiului demonstreaz foarte eficient c atunci cnd ne ntrebm de ce
minoritile etnice din Republica Moldova nu posed limba de stat ar trebui s ne
gndim mai nti oare n ce msur acest lucru i dezavantajeaz. etnia gguz este
foarte elocvent exemplu n acest sens. Fiind populat foarte compact, cu contact
minim cu alte etnii din cauza modului de populare (n special cu etnia majoritar) un
etnic gguz foarte rar se pomenete n condiii cnd pierde n concuren din cauza
necunoaterii limbii de stat. doar 5,7% din respondeni nu au putut alege instituii
n care s-i fac studiile pe motiv c nu cunosc limba de stat. doar 3,5% nu au reuit
o angajare, 3,4% au fost dezavantajai la alegerea specialitii etc.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
115
Acest lucru este posibil dar n dou ipostaze:
Persoana actveaz (n sensul larg, adic studii, angajare etc.) doar n 1.
cadrul autonomiei;
Bilingvismul caracteristc autonomiei este o realitate pentru ntreaga 2.
ar, necunoaterea limbii de stat nu este un dezavantaj nici n accesarea
studiilor, nici n cmpul muncii.
i indiferent de acestea, indicatorul dat ofer un argument foarte important n
discuii precum c minoritile lingvistice din ar au parte de careva dezavantaje
sau chiar discriminare n raport cu majoritatea etnic.
Figura 10. Incidena cazurilor cnd necunoaterea limbii de stat a dezavantajat

0,4%
0,6%
1,6%
0,8%
0,6%
1,6%
0,6%
1,2%
1,2%
2,6%
2,9%
4,1%

E

E

E
E

Da, de multe ori Da, de cteva ori

PARAMETRUL 4. Identitate cultural


din perspectiva identitii culturale, n disonan cu elementele lingvistice, este
pstrat identitatea etnic. Pentru 57,4% din respondeni cea mai apropiat cultur
le este cea a etniei gguze. se identific mai aproape cu cultura rus 22,9% iar cu
a etniei majoritare 10,4%.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
116
Figura 11. Cultura mai apropiat
1,2%
4,4%
3,7%
10,4%
22,9%
57,4%
EcEZ
Alta
Niciuna
D
Z
'
4.3. Cuantificarea gradului de integrare
Revenind la parametrii dup care urmeaz s exprimm gradul de integrare ncer-
cm s reflectm msura n care, conform datelor studiului, etnia gguz a avansat
spre integrarea ntr-o entitate civic comun.
Reiterm, nu ne vom referi n nici un caz la asimilare, ci doar construcia unei naiuni
civice de pe poziia recunoaterii componenei multietnice a populaiei care se
urmrete integrat n aceast naiune drept o valoare i nicidecum constrngere n
procesul de integrare.
setul de indicatori care vor fi utilizai pentru construcia matricei integraioniste ne
vor servi urmtorii indicatori:
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
117
parametri Indicatori
identitate primar identificarea n primul rnd cu statul RM
statalitate
Mndria c s-a nscut i locuiete n RM
este gata s se nroleze n armat n cazul n care ara este implicat n conflict
armat
opteaz pentru pstrarea transnistriei n componena
Moldovei
nu va pleca din RM dac ar avea posibilitate
limb
opteaz pentru ca tinerii s studieze limba de stat
Apreciaz ca nalt probabilitatea c va studia limba de stat
Cunoate limba de stat
identitate cultural Ataat de cultura etniei proprii sau a etniei majoritare
evident gradul de integrare nu este un lucru exprimabil ntr-o valoare numeric fix.
o cuantificare care n-ar trebui privit dect cu o mare aproximaie, iar direcia avan-
srii lucrurilor poate fi surprins prin studii i artificii matematice comparative rea-
lizate periodic. Prezentm doar valoare indicatorilor asociai parametrilor utilizai n
analiz care vor fi supuse unei analize de relaii statistice ulterioare dar avertizm c
acestea nu trebuie s fie tratate ca exprimri numerice fixe a strii de lucruri.
Mai jos redm valorile indicatorilor pe care i-am realizat din datele sondajului ca
s exprime parametrii integrrii n naiunea civic. Figura arat valorile medii pe
eantion, iar cifrele trebuie tratate astfel: valoarea 1 de ex. la identitate primar ar
nsemna c toi respondenii n primul rnd se identific ca i cetean al Republicii
Moldova, iar valoarea 0 ar nsemna c niciunul din ei nu se identific astfel. valoarea
1 la limb ar nsemna c toi respondenii opteaz pentru ca tinerii s studieze limba
de stat, apreciaz ca nalt probabilitatea c vor nsui limba de stat i toi afirm c
cunosc limba de stat.
n final am reprodus un indicator care exprim o medie ntre valorile celor patru
parametri. l vom numi indicator de integrare.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
118
Figura 12. Valoarea indicatorilor integrai

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
/

^ > /

Deloc integrat

Complet integrat
0.33 0.35
0.39
0.68
0.44
Pentru a verifica dac setul nostru de parametri este unul statistic corect am realizat
corelaia bivariat ntre ei. Constatm o interdependen direct i semnificativ
statistic ntre toi cei patru parametri. Concluziile care pot fi trase sunt:
Acet factori sunt interdependeni adic sunt determinai de aceleai
cauze i se infueneaz unul pe altul;
sunt implicai ntr-o relaie direct - sporirea (scderea) valorii fecrui
parametru implic sporirea (respectv scderea) celorlali;
Tabelul 7. Corelaia Pearson ntre parametrii inclui n matricea integraionist
Indicele de corelare
[2]
identitate primar - statalitate .201(**)
identitate primar - limb .174(**)
identitate primar - identitate cultural .112(**)
statalitate - limb .211(**)
statalitate - identitate cultural .116(**)
limb - identitate cultural .206(**)
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
119
** Corelaia este semnificativ la nivelul 0.01.
[2]
la urmtoarea etap am construit un set de factori care teoretic ar putea influena
integrarea ntr-o naiune civic ca s verificm dac ei cu adevrat au o influen i
ct de mult influeneaz. n total am inclus n analiz 26 indicatori care reflect 11
dimensiuni (caracteristici).
Natura Factor
Factori demografici
1. vrst
2. Familii etnic mixte
3. Mediu etnic mixt
Factori sociali
4. educaie
5. statut socio-economic
Factori de natur
economic
6. Mulumirea de situaia economic din RM
7. Mulumirea de situaia economic din utAG
Factori de natur politic 8. Mulumirea de activitatea guvernrii centrale
Factorul etno-psihologic
9. sentiment moldovean-gguz (se simte gguz i moldovean n
acelai timp)
10. sentiment rus-gguz (se simte gguz i rus n acelai timp)
11. tolerana general (media indicelui distanei sociale pentru
etniile de baz din RM)
12. tolerana fat de etnia majoritar (indicele de distan social)
13. Relaii interetnice n Gguzia (aprecierea acestora)
14. Relaii interetnice n Moldova la general (aprecierea acestora)
Factorul migraie
15. A migrat n Rusia n ultimii 2 ani
16. A migrat n vre-o ar din ue sau n turcia) n ultimii 2 ani
Factorul mass-media
17. Privete tv de acoperire naional (M1 i Prime) i radio (Radio
Moldova)
discriminare lingvistic 18. A avut probleme din cauza c nu posed limba de stat
[2]
Coeficientul de corelaie Pearson exprim msura asocierii ntre dou variabile. Coeficienii pot varia
ntre -1 i +1. Cu ct valoarea absolut este mai aproape de 1, cu att relaia variabilele date este mai
puternic. semnul relaiei (+ sau -) indic direcia de relaionare. semnul pozitiv arat c relaia este
direct, dac crete A, crete i B, semnul negativ arat relaie invers, cu ct crete A descrete B.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
120
Natura Factor
Proiecii pe viitor
19. Are de gnd sa locuiasc n Gguzia n viitor
20. Are de gnd sa locuiasc in Moldova, n afara Gguziei
21. vede RM in calitate de stat independent (i integru)
sau n componena ue
22. Atitudinea fa de ue
23. Aprecierea anselor de integrare a RM n ue
24. Aprecierea probabilitii c Gguzia va deveni
independent
Memorie istoric
25. Atitudinea fa de actul declarrii independenei RM
26. Aprecierea venirii la putere n Rusia a bolevicilor n
1917
27. Aprecierea represiunilor politice din uRss n anii 1937-
38
28. Aprecierea foametei din 1946
viziuni politice
29. Am realizat un indice care claseaz respondenii dup
viziuni ntre socialist i liberal
Pentru analiz am utilizat regresia linear, metoda treptelor (stepwise). variabila
dependent (pe care cutm s o explicm) este acel indicator sintetic de integrare
care a rezultat din combinarea celor patru componente (identitate primar, stata-
litate, limb i identitate cultural). Metoda treptelor este una de valoare n de-
mersul nostru explicativ deoarece pe lng gradul i modul de influen a factorilor
explicativi asupra variabilei explicate (gradul de integrare) ne ofer i o ordonare a
factorilor explicativi dup puterea influenei acestora. Modelul construit este unul
solid dup rigorile statisticii, cu o valoare a R
2
ajustat de 0,252
[3]
i o semnificaie
apropiat de 0 pentru toi factorii explicativi
[4]
. Mai jos redm setul de factori,
ordonai dup influena pe care acetia o pot exercita asupra gradului de integrare
a unei persoane, cu scurte interpretri a relaiilor acestora.
[3]
valoarea R
2
arat ce parte din variaia variabilei explicate se datoreaz influenei factorilor din modelul
nostru
[4]
Relaia ntre factorul explicativ i variabila explicat este caracteristic populaiei studiate, i nu doar
eantionului nostru
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
121
Tabelul 8. Lanul explicativ a gradului de integrare (pp 137-140)
O
r
d
i
n
e
a

d
e

p
o
z
i

i
o
n
a
r
e
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
u
l


d
e

c
o
r
e
l
a
r
e


(
B
e
t
a
)
Factor
Natura
factorului
interpretare
1. -0.145
Familia
etnic mixt
demografic
Aceast relaie arat c respondenii
care triesc n familii etnic mixte sunt
mai puin integrai, o relaie aparent
stranie. din totalul respondenilor
20,5% triesc n familii etnic mixte, n
9,2% din cazuri unul din soi este etnic
moldovean. ns valoarea indicatorului
de integrare n cazul acestor din
urm este de 0,5, mai nalt dect n
ntregul eantion. de aici concluzia c
tendine de neintegrare sunt foarte
caracteristice anume familiilor etnic
mixte n care ambii soi aparin unor
etnii minoritare.
2. 0.178
sentiment
moldovean-
gguz
etnopsihologic
sentimentul de apartenen n egal
msur a etniei majoritare i a etniei
proprii sporete semnificativ gradul de
integrare. orice msuri care ar pune
accentul pe similitudinile ntre etnia
majoritar i cele minoritare vor fi
foarte eficiente n sensul integrrii.
3. 0.202
Mulumirea
de situaia
economic din
RM
economic
dezvoltarea economic a rii ar fi
fr ndoial un factor integraionist
puternic
4. 0.176
Atitudinea fa
de ue
Politic
Atitudinea pozitiv fa de ue este
asociat unei tendine spre integrare
ntr-o naiune civic
5. 0.119
Aprecierea
actului declarrii
independenei
RM
Memorie istoric
Persoanele care apreciaz pozitiv
declararea independenei RM n anul
1991 sunt mai deschise spre integrare
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
122
O
r
d
i
n
e
a

d
e

p
o
z
i

i
o
n
a
r
e
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
u
l


d
e

c
o
r
e
l
a
r
e


(
B
e
t
a
)
Factor
Natura
factorului
interpretare
6. 0.095
vizionarea
mass-media
de acoperire
naional
Mass-media
Canalele tv cu acoperire naional
i Radio Moldova (toate cu emisii i
n limba de stat) au un impact pro-
integraionist asupra populaiei RM
7. -0.124 Migraia n Rusia Migraie
experiena de migrare n Federaia
Rus este asociat unor viziuni anti-
integraioniste
8. 0.098 viziuni politice viziuni politice
Persoanele care au viziuni mai liberale
sunt mai dispuse spre integrare
9. 0.118 Migraia n ue Migraie
experiena de migrare n ue este
asociat unor viziuni pro-integraioniste
10. -0.161 educaie social
nivelul de studii vine n disonan
cu disponibilitatea de a se integra.
Acest lucru impune o atenie special
subiectelor de educaie civic n
instituiile de nvmnt (n special
la nivelul de studii medii, medii-
profesionale i superioare)
11. 0.067
discriminare
lingvistic
lingvistic
Persoanele care au ntmpinat
probleme din cauza c nu cunosc limba
de stat sunt mai dispuse spre integrare
12. 0.052
tolerana fa de
etnia majoritar
etnopsihologic
tolerana manifestat fa de etnia
majoritar sporete gradul de integrare
13. -0.118 vrsta demografic
Populaia mai tnr este mai pro-
integraionist
14. 0.076
Mulumirea
de activitatea
guvernrii
centrale
Politic
Mulumirea de actul guvernrii
sporete atitudinile pro-integraioniste.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
123
O
r
d
i
n
e
a

d
e

p
o
z
i

i
o
n
a
r
e
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
u
l


d
e

c
o
r
e
l
a
r
e


(
B
e
t
a
)
Factor
Natura
factorului
interpretare
15. 0.060
vede RM n
calitate de un
stat independent
(i integru) sau n
componena ue
Proiecii pe viitor
deschiderea spre integrare se
manifest n cadrul unei convingeri c
pe viitor RM va rmne independent
i integr
16. 0.105
tolerana
general
etnopsihologic
tolerana manifestat fa de grupurile
etnice din Moldova sporete gradul de
integrare
17. -0.146
Aprecierea
relaiilor
interetnice din
Moldova
etnopsihologic
o relaie destul de stranie, cu ct
persoana apreciaz mai prietenoase
relaiile interetnice din RM cu att
sunt mai pronunate viziunile anti-
integraioniste. Cel mai probabil aici
i las amprenta unele stereotipuri
mprtite n acest domeniu.
18. 0.110
Aprecierea
relaiilor
interetnice din
utAG
etnopsihologic
n schimb cu factorul relaii interetnice
din utAG relaia este una logic,
aprecierea relaiilor interetnice
ca prietenoase este asociat unei
disponibiliti spre integrare.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
124
O
r
d
i
n
e
a

d
e

p
o
z
i

i
o
n
a
r
e
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
u
l


d
e

c
o
r
e
l
a
r
e


(
B
e
t
a
)
Factor
Natura
factorului
interpretare
19. 0.059
sentiment rus-
gguz
etnopsihologic
Acest grup de factori are un impact
sczut asupra variabilei integrare
20. 0.072
intenia de a
locui pe viitor n
utAG
Proiecii pe viitor
21. 0.066
statutul socio-
economic al
gospodriei
social
22. -0.060
Mulumirea
de situaia
economic din
utAG
economic
23. -0.028 Mediu etnic mixt demografic
24. -0.026
Aprecierea
probabilitii
c utAG va
deveni un stat
independent
Proiecii pe viitor
25. 0.021
Aprecierea venirii
la guvernare a
bolevicilor n
Rusia n anul
1917
Memorie istoric
26. 0.026
Aprecierea
foametei din
1946
Memorie istoric
27. -0.018
Aprecierea
represiunilor
politice din uRss
din 1937-38
Memorie istoric
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
125
4.4. Concluzii
studiul constat o stare dispersat n rndul populaiei utAG n atitudinile
integraioniste. o asemenea stare poate caracteriza o populaie aflat fie n-
tr-o perioad de tranziie n construcia unei stataliti comune, fie aflat ntr-un
cmp cu mai muli vectori de orientare disponibili, dar aflai n contradicie unii cu
alii. situaia se caracterizeaz prin lipsa unei identiti primare dominante, fiind
pronunate att cea civil, ct i cea etnic i comunitar. o alt dimensiune defi-
citar la fel este ataamentul fa de statul comun Republica Moldova i orientri
emigraioniste foarte rspndite.
dimensiunea lingvistic n regiune este specific prin orientarea spre predominaia
unei alte limbi dect limba matern a etniei i lipsa n cmpul comunicaional a
limbii de stat. discrepanele ntre parametrii statistici precum ponderea etniilor n
totalul populaiei i rspndirea limbilor arat c poziia limbii ruse n raport cu alte
limbi circulante n regiune nu poate fi explicat integral prin nevoia de comunicare
interetnic. ntr-o regiune unde etnicii gguzi constituie peste 80 la sut i doar
21% populaie triesc n familii etnic mixte pentru 40% din respondeni limba vorbi-
t n familie este limba rus, pentru 27% aceasta este considerat limba matern iar
81,6% respondeni prefer ca copiii lor s-i fac studiile n limba rus.
n baza datelor empirice putem descrie situaia lingvistic din autonomie prin sin-
tagma trilingvism anunat, bilingvism de facto i monolingvism dorit. Faptul c i
n rndul tinerilor care au urmat coala n anii de independen posesia limbii de
stat este foarte joas arat c aciunile statului la acest aspect n toat aceast peri-
oad au fost ineficiente i insuficiente.
necunoaterea limbii de stat de ctre minoritile etnice este determinat i de
faptul c bilingvismul caracteristic utAG este o realitate i dincolo de hotarele au-
tonomiei. doar unul din trei respondeni simte necesitatea de a cunoate limba de
stat i foarte puini din ei s-au pomenit vre-o dat n dezavantaj pe piaa muncii sau
la studii din cauza c nu posed limba de stat. Acest lucru ofer argument foarte
important n discuii precum c minoritile lingvistice din ar au parte de careva
dezavantaje sau chiar discriminare n raport cu majoritatea etnic.
identitatea cultural este domeniul n care etnicul apare mai pronunat, cultura g-
guz fiind cea cu care se identific marea parte a locuitorilor autonomiei.
Gradul de integrare, definit prin identitatea primar de natur civic, ataamentul
fa de statalitatea comun, limba de stat i identitatea cultural este determinat de
un spectru larg de factori, de natur diferit.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
126
din perspectiva integrrii ntr-o naiune civic cele mai accentuate idei, oferite de
acest studiu sunt urmtoarele:
Cstoriile mixte pot genera attudini pro-integraioniste doar dac unul din soi
aparine etniei majoritare. n caz contrar cstoriile mixte duc spre accentuarea
unei opoziii spre integrare;
Asocierea cu etnia majoritar, un sentment de apartenen att la propria et-
nie, ct i la etnia majoritar sunt direct legate de gradul de integrare. de aici
recomandareac n orice aciuni gen educaie, promovare cultural, politc ac-
centele puse pe concilierea i promovarea a trsturilor comune ntre gguzi i
etnia majoritar fr ndoial vor facilita integrarea minoritilor ntr-o naiune
civic;
dezvoltarea economic a rii este unul din principalele remedii fa de dez-
binare. un stat comun prosper este condiia esenial pentru construirea unei
naiuni civice, i, deopotriv, eforturile de construire a unei asemenea naiuni
ntr-un stat subdezvoltat economic sunt sortte eecului;
Accelerarea proceselor euro-integraioniste va facilita integrarea grupurilor et-
nice. Attudinea pozitv fa de ue sporete integrarea minoritilor. informa-
rea populaiei despre ue, crearea unei imagini clare despre construcia euro-
pean, eradicarea stereotpurilor despre pericolele care ar venit din direcia
occidental vor avea efecte benefce;
Mobilitatea teritorial, migraia au un impact neunivoc asupra perspectvei de
integrare a minoritilor. Migraia ctre rile ue sporete gradul de deschidere
spre integrare, pe cnd migraia ctre Rusia l diminueaz. eventualele politci
care ar presupune mobilitate de munc sau studii ar trebui s vizeze n primul
rnd mobilitatea ctre rile ue;
dezvoltarea mass-media de acoperire naional, sporirea audienei acestor te-
leviziuni este un factor puternic n promovarea ideilor de consolidare a unei
naiuni civice;
la momentul actual constatm c nivelul sporit de studii a unei persoane di-
minueaz tendinele spre integrare. Acest lucru impune o atenie special su-
biectelor de educaie civic n insttuiile de nvmnt (n special la nivelul de
studii medii, medii-profesionale i superioare);
Mobilitatea intern (n interiorul rii dar dincolo de hotarele autonomiei), aso-
ciat cu constrngeri legate de necunoaterea limbii, de aici i necompettvi-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
127
tatea pe piaa muncii sporesc gradul de deschidere spre integrare;Gradul de
toleran, manifestat fa de alte etnii, sporete ansa integrrii. de aici, su-
biectului toleranei trebuie s i se acorde o atenie sporit cel puin n politcile
educaionale;
evenimentele importante din trecutul comunist, attudinea fa de aceta sunt
puin importante, cu impact minor. discuiile aprinse pe scena politc asupra
adevrurilor istorice sunt mai puin sesizate de cetenii simpli.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
128
5
AUTONOMIA GGUz
I REGIUNEA TRANSNISTREAN:
DIFERENE I SIMILITUDINI
oazu nAntoi
Republica Moldova este un stat relativ mic, cu un teritoriu de circa 33,7 mii kilometri
ptrai i cu o populaie (la 1 ianuarie 1992) de 4 359,1 mii de persoane. ns, per-
spectiva transformrii ei dintr-o republic unional n componena uRss ntr-un stat
independent a provocat reacii cu totul contradictorii n diferite zone ale Republicii
Moldova. inclusiv, se poate de constatat c, odat cu lansarea de ctre Mihail Gor-
baciov, n 1985, a politicii de perestroika, au existat unele similitudini n procesele
politice ce s-au desfurat n raioanele de est ale Republicii Moldova (transnistria)
i pe teritoriul actual al utA Gguze. Acest specific regional n diferite pri ale
statului a fost determinat, pe de o parte, de configuraia frontierelor RssM, stabilite
definitiv la 4 noiembrie 1940 la Moscova prin decizia Prezidiului sovietului suprem
al uRss. Pe de alt parte - de politicile promovate de imperiul Rus (1812-1918) i
centrul unional pe diferite segmente ale actualului teritoriu al Republicii Moldova.
Analiza impactului factorului istoric asupra specificului regional din Republica Mol-
dova este dificil n special din cauza faptului c trecutul istoric constituie un subiect
de dispute cu implicarea politicienilor. de regul, aceleai perioade i evenimente
istorice sunt interpretate de pe poziii diametral opuse. i mai grav este, c diferite
segmente ale societii moldoveneti deseori percep evenimentele din trecutul is-
toric comun sub forma unor cliee simpliste i ideologizate antagoniste. inclusiv, n
pofida faptului c de la momentul dispariiei uRss au trecut peste douzeci de ani,
n societatea moldoveneasc nostalgia dup trecutul sovietic continu a fi un factor
real, abuziv exploatat n scopuri politice.
5.1. Factorul istoric apariia factorului gguz
pe teritoriul actualei Republici Moldova
Pe parcursul secolelor xviii-xix au avut loc mai multe rzboaie ntre imperiile Rus
i cel otoman. imperiul Rus i-a extins controlul pn la rul nistru n 1791, ajun-
gnd n vecintatea Moldovei medievale, aflate la acel moment sub protectoratul
imperiului osman. ulterior, n urma rzboiului ruso-turc din 1806-1812 i semnarea
tratatului de pace de la Bucureti la 16 mai 1812, imperiul Rus a preluat controlul
asupra teritoriul ntre rurile Prut, nistru i dunre i a prii de nord-est a Buco-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
129
vinei. ulterior asupra acestui teritoriu (circa 44 500 kilometri ptrai) a fost extins
denumirea de Basarabia.
Pentru consolidarea controlului asupra teritoriului proaspt anexat, imperiul Rus
a purces la politica de colonizare a Basarabiei. n urma acestei politici, n Bugeac,
zona de sud a Basarabiei au nceput s vin colonitii din dobruja (teritoriul actualei
Bulgarii). iniial colonitii venii n Bugeac erau numii coloniti bulgari, cu toate
c, din punct de vedere etnic, din dobruja n Bugeac se strmutau reprezentanii
a dou grupuri etnice - bulgarii i gguzii. un factor comun pentru reprezentanii
acestor etnii era credina cretin ortodox, ceea ce constituia un factor determi-
nant pentru sec. xix. deja pe parcursul rzboiului ruso-turc din 1768-1774 un grup
de gguzi de circa 2 mii de persoane au plecat din dobruja i s-au stabilit cu traiul
n partea de nord a stepelor Bugeacului. n urma semnrii tratatului de pace din
16 mai 1812 de la Bucureti, gguzilor cretin-ortodoci li s-a permis strmutarea
organizat n zona Bugeacului. se consider, c de acest drept s-au folosit majorita-
tea etnicilor gguzi care locuiau n zona dobrujei. n total, bulgarii i gguzii s-au
stabilit cu traiul n 82 de localiti. Pe cnd gguzii n 63 din ele. n 43 localiti
gguzii constituiau majoritatea absolut. n zona populat de gguzi erau dou
localiti principale Comrat i Bolgrad. n 1897 a fost realizat un recensmnt n
cadrul cruia, pentru prima dat, gguzii au fost luai n eviden n calitate de o
etnie aparte de bulgari. Conform datelor acelui recensmnt, n 1897, n Basarabia
locuiau circa 55,8 mii de gguzi.
Colonitii venii n Basarabia au obinut un statut privilegiat. n special, dac s i-
nem cont de faptul, c n imperiul Rus sclavagismul a existat pn-n 1861. n 1818
a fost creat Comitetul de tutel pentru colonitii din sudul Rusiei. n martie 1819,
imperatorul Rusiei Alexandru i a decis ca persoanelor venite n Basarabia s li se
atribuie statutul de coloniti strini cu un set de privilegii. Printr-un Act special al
Ministerului de interne din 20 mai, i decretul senatului din 29 decembrie 1819 au
fost definite statutul juridic i administrativ al colonitilor transdunreni. n baza
acestor decizii, fiecrei familii de coloniti i se oferea 60 deseatine de pmnt. Pen-
tru civa ani ei erau eliberai de plata impozitelor, nu erau recrutai n armat etc.
documentele prevedeau inclusiv organizarea administrativ special 57 colonii
erau unite n 4 districte: Cahul, ismail, Bugeac i Prutean. Aceste districte intrau n
competena oficiului Basarabean pentru colonitii strini.
Comportamentul ulterior al grupului etnic gguz a demonstrat, c acest nceput al
aflrii colonitilor (gguzi, bulgari) n Basarabia a avut un impact substanial i po-
zitiv asupra memoriei colective a acestui segment al populaiei n raport cu imperiul
Rus i cu tot ce se identifica cu Rusia.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
130
n prezent, unii istorici afirm c gguzii, rmai n Bulgaria, Romnia, turcia i
Grecia, au disprut n urma asimilrii. Pe cnd gguzii strmutai n Basarabia au
reuit s se pstreze ca etnie, s-i pstreze limba, obiceiurile, cultura etc. se pare
c aceast afirmaie este exagerat, deoarece atunci, cnd la Comrat se convoac
Congresul mondial al gguzilor, aceasta presupune c etnicii gguzi i-au pstrat
identitatea i n alte ri. totodat, pe durata secolului xix nu se cunosc revendicri
din partea populaiei de etnie gguz din Basarabia n ceea ce privete drepturile
lor colective naionale. la 6 ianuarie 1906, n localitatea Comrat ranii s-au rs-
culat, revendicnd-ui dreptul asupra pmntului etc. inclusiv, a fost proclamat
Republica de la Comrat. ns, aceast republic a supravieuit doar 6 zile, dup ce
rscoala a fost nbuit.
ulterior, dup unirea Basarabiei cu Romnia, populaia de etnie gguz s-a aflat
timp de 22 de ani n componena statului romn. Faptul c n prezent se afirm c
numai pe actualul teritoriu al Republicii Moldova etnicii gguzi au evitat asimila-
rea definitiv i ireversibil vorbete despre aceia, c att n componena Romniei
(1918-1940), precum i n RssM (1940-1991) nu au fost promovate nite politici
care ar fi justificat atitudinea ostil din partea populaiei de etnie gguz fa de
Romnia interbelic sau fa de uRss.
la 2 august 1940 a fost adoptat legea cu privire la constituirea Republicii sovietice
socialiste Moldoveneti. ns, atunci cnd au fost trasate frontierele noii republici
unionale, la 4 noiembrie 1940, arealul de amplasare a populaiei de etnie gguz
a fost mprit de aceast frontier. drept urmare, circa 20% din gguzii din Basa-
rabia au rmas pe teritoriul ucrainei sovietice. totodat, nu exist nici un precedent
de revendicare ale drepturilor naionale colective din partea etnicilor gguzi din
ucraina vecin. teritoriul, populat de etnicii gguzi n ucraina (o parte a regiu-
nii odessa) a trecut prin aceleai evenimente istorice ca i din actuala Republica
Moldova,. inclusiv, n anii 1918-1940, s-a aflat n componena Romniei. Ceea ce
nseamn, c anume n cazul RssM a aprut acel specific care a determinat compor-
tamentul politic al etnicilor gguzi de pe teritoriul Republicii Moldova.
n perioada sovietic (dup 1940) locuitorii RssM de etnie gguz au suportat,
de rnd cu reprezentanii altor etnii, consecinele politicilor promovate de regimul
sovietic. n special aceasta se refer la deportrile repetate i foametea din 1946-
1947. Cercetrile realizate dup colapsul uRss au demonstrat c, n urma foametei
din 1946-1947, n limitele teritoriului RssM, au decedat circa 150-200 mii de per-
soane. exist suficiente argumente pentru a presupune, c foametea din 1946-1947
a fost provocat contient de ctre regimul comunist din uRss pentru a nfrunta, ca
i n cazul ucrainei sovietice n 1932-1933, rezistena opus de rani, care nu do-
reau s renune la proprietatea privat asupra pmntului i s se supun politicii
de colectivizare forat. n pofida greutilor proprii perioadei postbelice, uRss cu
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
131
certitudine dispunea de potenialul suficient pentru a evita foametea i consecin-
ele ei pentru o populaie, care constituia o parte nensemnat din numrul total al
locuitorilor din uRss.
n zona de sud a RssM, unde seceta a fost mai dur, consecinele politicii promova-
te de puterea comunist au fost deosebit de grave, ceea ce a determinat un nivel
foarte nalt de mortalitate a populaiei. inclusiv, au fost documentate mai multe
cazuri de canibalism. se consider, c n urma acestei foamete au decedat 25%-30%
din numrul total al populaiei gguze din RssM. ns, politicile promovate de re-
gimul sovietic au adus la tergerea din memoria colectiv a acestor evenimente. n
schimb, minoritile etnice din RssM s-au dovedit a fi deosebit de receptive fa de
politice de implementare a romnofobiei, aplicate de centrul unional n RssM.
n general, pe durata existenei RssM, a fost promovat o politic contradictorie
n raport cu populaia de etnie gguz. Aa, de exemplu, la mijlocul anilor 50-ci
a nceput procesul de pregtire a cadrelor pentru colile naionale cu predare n
limba gguz. la 30 iulie 1957 a fost aprobat alfabetul pentru limba gguz n
baza grafiei chirilice. i, de la nceputul anului colar 1958, a nceput predarea n
limba gguz n clasele nceptoare n colile naionale. ns, cu ncepere din 1961,
aceast practic a fost stopat i s-a revenit la predarea n limba rus.
n perioada sovietic printre etnicii gguzi i moldoveni era cel mai sczut procen-
tul persoanelor cu studii superioare. n urma politicilor promovate n uRss, a avut
loc fenomenul de rusificare a populaiei gguze. drept urmare, populaia de etnie
gguz, spre deosebire de perioada 1918-1940, cnd Basarabia se afla n compo-
nena Romniei, a pierdut capacitatea de a comunica cu populaia majoritar din
RssM (Republica Moldova), utiliznd limba matern a majoritii.
Conform datelor ultimului recensmnt realizat n uRss n 1989, n RssM locuiau
153,5 mii de etnici gguzi, ceea ce constituia circa 3,5% din numrul total de locu-
itori.
5.2. Specificul raioanelor de est
ale Republicii Moldova (Transnistriei)
dup cum s-a menionat, imperiul Rus n 1791 i-a extins controlul pn la rul nis-
tru. dup intrarea Basarabiei n componena Romniei, la 27 martie 1918, asupra
teritoriului din stnga rului nistru a fost impus controlul regimului sovietic i el
a devenit parte component a ucrainei sovietice. Respectiv, rul nistru a devenit
de facto frontiera de stat, ce desprea populaia de pe ambele maluri ale rului.
totodat, evenimentele ce au urmat dup unirea Basarabiei cu Romnia n 1918
au demonstrat, c teritoriului din stnga nistrului i-a fost atribuit de uRss un rol
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
132
special, determinat de conflictul de interese cu Romnia n problema Basarabiei. se
cunoate, c Rusia sovietic din start nu a recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei
cu Romnia. diplomaia romna, la rndul su, pe parcursul mai multor ani a depus
eforturi pentru obinerea recunoaterii din partea comunitii internaionale a le-
gitimitii unirii Basarabiei cu Romnia. la 28 octombrie 1920, a fost semnat Pro-
tocolul de la Paris prin care a fost fixat nelegerea ntre Marea Britanie, Frana,
italia, japonia i Romnia de a recunoate suveranitatea Romniei asupra teritoriu-
lui Basarabiei. ns, anterior, prin nota semnat de secretarul de stat la 10 august
1920, suA nu a recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei cu Romnia. la 28 martie
1924, la viena, s-a deschis Conferina sovieto-romn dedicat problemei Basarabi-
ei. n cadrul acestei Conferine partea sovietic a propus desfurarea n Basarabia
a unui plebiscit. or, partea romn a respins aceast propunere, i Conferina de la
viena a euat.
5.3. Constituirea RASSM
din cele expuse rezult concluzia univoc, c RAssM a fost creat, n primul rnd,
n calitate de instrument de presiune asupra Romniei, i n calitate de cap de pod
pentru expansiunea ideologiei comuniste n Romnia i Balcani. totodat, pentru
justificarea preteniilor teritoriale asupra Basarabiei, n RAssM a fost intensificat
politica de promovare a moldovenismului. drept urmare, n intervalul de timp 1924-
1940, populaia din RAssM a devenit inta diferitor politici din partea regimului
politic autoritar din uRss, ce urmreau anume acest scop.
n primul rnd, populaia din RAssM, de rnd cu toat populaia din ucraina sovie-
tic, a suportat represiunile din partea regimului. Aa, n anii 1932-1933, n legtur
cu colectivizarea forat i foametea (golodomor) provocat, mai muli locuitori
din RAssM fie au fugit peste nistru (n Romnia), fie au murit de foame, fie au fugit
n afara RAssM. Mii de persoane au fost exterminate de organele represive ale re-
gimului sovietic (nKvd). totodat, calitatea de cap de pod al RAssM a determinat
promovarea unor politici specifice pe teritoriul ei, n special n ceea ce privete as-
pectul etno-lingvistic.
5.4. Politica lingvistic n RASSM
Politica lingvistic n RAssM a reflectat pe de o parte concurena intern dintre di-
ferite grupri. Pe de alt parte era subordonat politicilor promovate de centru
unional. n perioada de existen a RAssM a existat o concuren ntre originaliti
() sau moldoveniti i oponenii lor - suporterii convergenei limbi-
lor moldoveneti i romne numii romnizatori sau romniti. iniial, iniiativa a
fost preluat de moldoveniti. ei declarau, c limba romn este ntr-att de ncrca-
t cu franuzisme, nct populaia de pe malurile rului Prut, ne mai vorbind de cea
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
133
de pe malul stng al nistrului nu este-n stare s o neleag. n coli i presa local
era folosit grafia chirilic, pe cnd lingvistul leonid Madan a alctuit o nou limb
literar, pe baza graiurilor moldoveneti din transnistria i Basarabia, mprumutu-
rilor din rus i unor neologisme nscocite de el nsui.
la nceputul anilor 30-ci n uRss a nceput campania de latinizare a alfabetelor po-
poarelor mai puin numeroase, bazat pe teoria lingvistului sovietic nicolai Marr,
care postula convergena ctre o singur limb mondial, care trebuia s fie limba
societii fr clase, instaurate n urma Revoluiei Mondiale. n februarie 1932, con-
ducerea RAssM a primit sarcina din partea Partidului Comunist ucrainean s intro-
duc alfabetul latin pentru limba moldoveneasc. inclusiv, la baza acestei decizii era
presupunerea c puterea sovietic va fi extins asupra ntregii Romnii. ns, n
1937 atitudinea fa de grafia latin n RAssM s-a schimbat. Pe 27 februarie 1938,
Biroul Comitetului Regional din Moldova al Partidului Comunist (bolevic) a pus n
discuie hotrrea cu privire la trecerea scrisului moldovenesc de la grafia latin la
cea rus. n luna mai a aceluiai an, conferina a xi-a regional de partid din RAssM
a adoptat o rezoluie care condamna dumanii poporului deoarece nlocuiau lim-
ba moldoveneasc cu cea romn, pe care populaia moldoveneasc nu o cunotea,
ignorau i mpiedicau studierea limbii ruse, pentru a despri Moldova sovietic
de URSS. inclusiv, dumanilor poporului li s-a incriminat negarea existenei mol-
dovenilor ca popor aparte n raport cu cel romn. drept urmare, a fost distrus toat
literatura editat n grafia latin, inclusiv acelea cri, editate n grafia chirilic, con-
siderate ngunoioate cu cuvinte romneti. este evident c populaia din RAssM,
fiind inta acestor politici lingvistice i culturale ideologizate era condamnat la un
nivel foarte sczut de cultur general i cea lingvistic n special.
5.5. Transnistria n 1941-1944
implicarea Romniei n cel de al doilea Rzboi Mondial de partea Germaniei naziste
continu s aib un impact direct asupra proceselor politice din Republica Moldova.
deoarece, evenimentele din acest interval de timp continu s fie interpretate de
reprezentanii diferitor curente politice din diferite zone ale Republicii Moldova de
regul ntr-un mod unilateral, urmrind scopul manipulrii diferitor segmente ale
populaiei prin apelarea la trecutul istoric. inclusiv, aceasta se refer la anii 1941-
1944, cnd teritoriul dintre rurile nistru i Bug s-a aflat sub administraia romn.
n anul 1940 Romnia a fost impus s accepte pierderi teritoriale substaniale.
dup ultimatumurile naintate de uRss, la 26 i 27 iunie, Romnia a pierdut Basara-
bia. ulterior, la 29 august 1940, minitrii de externe ai Romniei i ungariei au fost
convocai la viena, unde ministrul de externe german joachim von Ribbentrop, lao-
lalt cu cel al italiei Galeazzo Ciano, au impus prilor acceptarea necondiionat
a arbitrajului germano-italian, ceea ce ulterior a devenit cunoscut drept dictatul
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
134
(cel de al doilea arbitraj) de la viena. era vorba de preteniile teritoriale din partea
ungariei asupra transilvaniei. Ca i n cazul Basarabiei, Consiliul de Coroan, la 30
august, a admis acest arbitraj. n urma acestui dictat de la viena, Romnia a pierdut
43 492 km ptrai din teritoriu transilvaniei cu o populaie de circa 2,6 milioane.
la 22 iunie 1941, trupele Romniei regale au atacat uRss n calitate de aliat al Ger-
maniei naziste. scopul anunat al implicrii Romniei n acest rzboi a fost ntoar-
cerea Basarabiei i Bucovinei de nord n componena Romniei. or, la finele lunii
iulie acest scop a fost atins. ns, ion Antonescu, Mareal al Romniei (din 23 august
1941) i Comandant de Cpetenie al Armatei, a decis ca Armata romn s-i extin-
d operaiunile militare la est de nistru.
Att intrarea Romniei n rzboi i, n special, trecerea trupelor romne peste rul
nistru au trezit dezbateri aprinse n Romnia. Marealul ion Antonescu se vedea
obligat s lupte, mpreun cu trupele germane, mpotriva marelui duman al civi-
lizaiei, al europei i al rii mele: bolevismul rus. Pe cnd mai muli politicieni, n
special cei din opoziie, au criticat n termeni duri aceast decizie a lui Antonescu (de
a nu se opri la nistru, n special), calificnd-o drept o agresiune mpotriva Rusiei.
n plus, implicarea Romniei n rzboi a deteriorat relaiile Romniei cu Marea Bri-
tanie i s.u.A. deoarece, Marea Britanie de la 3 septembrie 1939 se afla n stare
de rzboi cu Germania. la 13 august 1940 Germania a lansat atacuri aeriene de-
vastatoare asupra Marii Britanii, urmrind scopul pregtirii unei intervenii militare
terestre. Atacul Germaniei asupra uRss a schimbat atitudinea Marii Britanii fa de
regimul politic din uRss. Pericolul comun generat de Germania a adus la depirea
temporar a divergenelor ideologice ntre Marea Britanie i uRss i la crearea unui
front comun. la 12 iulie 1941, la Moscova, a fost semnat Acordul sovieto-britanic
despre aciuni comune mpotriva Germaniei.
devenind aliat al uRss, Winston Churchill, Prim ministru al Britaniei, la 28 noiem-
brie 1941, a expediat un ultimatum Romniei prin care a cerut sistarea aciunilor
militare mpotriva uRss pn la 5 decembrie. n situaia cnd Marealul Antonescu
a ignorat acest ultimatum, la 7 decembrie 1941, Britania a declarat rzboi Romni-
ei.
tot n ziua de 7 decembrie 1941, japonia a atacat baza militar american de la
Pearl harbor. drept urmare, a doua zi, Preedintele suA Franklin d. Roosevelt a de-
clarat rzboi Germaniei i italiei. Romania, considerndu-se un aliat fidel al lui hitler,
la 12 decembrie 1941 a declarat rzboi suA. Reacia din partea suA a survenit peste
ase luni la 5 iunie 1942 suA au declarat rzboi Romniei.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
135
la 1 ianuarie 1942, la Washington, 27 de state, aflate n stare de rzboi cu rile
din aa numit ax fascist (Axa Roma-Berlin-tokyo), au semnat declaraia na-
iunilor unite. Prin aceasta a fost ncheiat procesul anevoios de creare a coaliiei
antihitleriste.
n urma acestor evenimente istorice dramatice Romnia a ajuns, laolalt cu Ger-
mania nazist, duman al coaliiei antihitleriste. implicndu-se n rzboi cu scopul
anunat de recuperare a teritoriului naional (pn la rul nistru), nutrind ateptri
la recuperarea transilvaniei cu susinerea lui hitler n schimbul fidelitii manifes-
tate n rzboiul mpotriva uRss, Romnia s-a autocondamnat la statutul de ar n-
vins. Acest statut al Romniei a rmas neschimbat, cu toate c, cu ncepere din 23
august 1944, Romnia a luptat de partea coaliiei antihitleriste.
ocuparea teritoriului ntre rurile nistru i Bug a generat problema crerii adminis-
traiei locale de ctre coaliia germano-romn. drept urmare, n luna august 1941,
la Bender, a fost semnat acordul germano-romn n baza cruia a fost creat trans-
nistria o unitate administrativ-teritorial sub administraia romn. la 19 august,
ion Antonescu a emis decretul nr.1, cu privire la instituirea administraiei romne
n transnistria cu reedina n oraul tiraspol. ulterior, dup retragerea Armatei Ro-
ii din odessa (n octombrie 1941) reedina a fost mutat n acest ora. teritoriul
transnistriei cuprindea inclusiv raioanele de est (de pe malul stng) ale RAssM.
Pe durata existenei transnistriei administraia romn a promovat politici neunivo-
ce n raport cu populaia local. Populaia din transnistria era tratat ca una bol-
evizat cu toate consecinele proprii strii de rzboi. drept urmare, se ncerca
desovietizarea vieii locuitorilor din transnitria prin restabilirea activitii biserici-
lor, revenirea la iniiativa privat n domeniul economic, retrocedarea proprietilor
i lichidarea colhozurilor i sovhozurilor etc. n acelai timp, n transnistria au fost
amplasate ghertourile evreeti i pentru rromi. statului romn condus de marealul
Antonescu i revine responsabilitatea pentru holocaust, lucru demonstrat de mai
muli cercettori, inclusiv n Raportul[1] Comisiei Wiesel din 2004. Regimului An-
tonescu i revine responsabilitatea pentru nimicirea a circa 250 mii de evrei i 11
mii de rromi, cu precdere n transnistria. Regimul lui Antonescu, conform datelor
din studiile realizate de unii cercettorii, avea un tratament special n raport cu po-
pulaia evreiasc din Basarabia i Bucovina. Aa, n rspunsul su din 19 octombrie
1941 la dou petiii din partea lui Wilhelm Filderman, eful Federaiei Comunitilor
evreieti din Romnia, n care ultimul protesta mpotriva deportrilor evreilor, ion
Antonescu a acuzat populaia evreiasc din aceste dou regiuni de faptul c evreii
au avut un comportament agresiv fa de trupele romneti, cnd aceste se retr-
geau n iunie 1940 din Basarabia, i au salutat entuziasmat, cu flori venirea trupe-
[1]
RAPoRtul Comisiei internationale privind studierea holocaustului in Romania, (http://www.presiden-
cy.ro/pdf/date_arhiva/6101_ro.pdf ).
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
136
lor sovietice. Amplasarea ghetourilor evreieti n transnistria urmrea scopul, din
punct de vedere al regimului Antonescu, deportarea populaiei evreieti, neloiale
Romniei, n afara hotarelor rii. Ceea ce nsemna promovarea contient a politicii
de epurri etnice al teritoriului istoric al Romniei.
totodat, la nceputul anului 1942 deinuii acestor ghetouri, deportai din Basara-
bia i Bucovina, au nceput s obin asisten financiar i alimentar din partea
comunitii evreieti a Romniei, iar din 1943 i din partea organizaiilor evreieti
internaionale. o parte substanial din jertfele regimului Antonescu au decedat n
urma tratamentului inuman pe durata deportrilor, i a condiiilor propriu zis din
ghetouri (tifos exantematic, subnutriie, antisanitarie etc.). Acest specific al gheto-
urilor din transnistria a permis supravieuirea mai multor deinui. Anume n trans-
nistria au reuit s scape de moarte circa 70% din numrul total al evreilor sovietici
care au supravieuit sub ocupaie.
Administraia romn a ncercat s restabileasc rolul bisericii n transnistria i sis-
temul educaional, innd cont de componena etnic a populaiei. or, este cunos-
cut faptul c populaia majoritar ucrainean din transnistria avea o atitudine ostil
fa de administraia romn. organizaiile naionaliste ucrainene, care pledau pen-
tru crearea statului naional ucrainean, pledau pentru o administraie german n
schimbul celei romneti.
transnistria n calitate de unitate administrativ aparte a ncetat s existe la 20 mar-
tie 1944, n urma retragerii trupelor romne sub loviturile Armatei sovietice.
este bine cunoscut faptul, c mainria propagandistic sovietic a utilizat realitile
din perioada ocupaiei romneti pentru implementarea forat a romnofobiei n
perioada posbelic. Azi (2012) e dificil de stabilit care este procentul populaiei din
transnistria (n sensul raioanelor de est ale Republicii Moldova) care este purt-
toare a memoriei colective, impuse de realitile din 1924-1940 i 1941-1944 i a
modului de prezentare ale lor de propaganda sovietic. deoarece, n special n cen-
trele industriale de pe malul stng al rului nistru este deosebit de nalt procentul
populaiei, venite n anii 60-ci n urma politicilor promovate de centrul unional. n
acest sens se observ similitudini evidente n promovarea politicilor de consolidare
a controlului asupra teritoriilor aflate la frontiera statului att de imperiul Rus, pre-
cum i de uRss. oricum, este evident, c politicile promovate de regimul sovietic n
1924-1940, fiind suprapuse cu realitile din 1941-1944 i interpretarea lor de pro-
paganda sovietic, au pus temelia fenomenului de romnofobie, contient cultivat
i amplificat de regimul politic din uRss n rndurile populaiei de pe ntreg teritoriu
al RssM. n plus, populaia din transnistria,
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
137
5.6. Regiunile de est (Transnistria) i de sud
ale Republicii Moldova n perioada 1988-1991
n intervalul de timp 1988-1991 populaia RssM a trecut printr-un proces dinamic
i turbulent - de la adoptarea legislaiei lingvistice (31 august-1 septembrie 1989) i
pn la proclamarea independenei la 27 august 1991. Reacia populaiei la aces-
te evenimente a demonstrat, pe de o parte, profunzimea polarizrii societii n
ansamblu. Pe de alt parte, s-a dovedit c noiunile de majoritate i minorita-
te erau foarte diferite n diferite zone ale RssM. Aa, Chiinul, capitala RssM, a
devenit focarul proceselor politice ce se identificau cu democratizarea societii,
emanciparea naional a naiunii titulare i micarea spre independena fa de
centrul unional. Pe cnd n raioanele de est ale RssM (transnistria), i n localitile
din sudul RssM, populate preponderent de etnicii gguzi, strile de spirit erau cu
totul diferite. inclusiv, n acest interval de timp Republica Moldova s-a confruntat cu
fenomenul separatismului att n transnistria, precum i ntr-un ir de localiti din
zona de sud.
dup anul 1944, cnd uRss a preluat controlul asupra teritoriului RssM, centrul
unional a continuat promovarea politicilor de consolidare a naiunii socialiste
moldoveneti. n RssM, ca i n RAssM, era utilizat grafia chirilic pentru limba
moldoveneasc. n coli era studiat limba i literatura moldoveneasc. din ope-
rele literare studiate n coli erau excluse orice meniuni despre Romnia. Centrul
unional a fcut totul pentru a reduce orice comunicare ntre locuitorii din RssM i
Romnia. organele represive ale regimului luptau consecvent cu orice manifestare
a naionalismului romnesc. n RssM, n urma politicii de rusificare forat, limba
rus a devenit singura limb oficial i, totodat, limb de comunicare interetnic.
Ceea ce nsemna, c reprezentanii diferitor grupuri etnice puteau comunica ntre
ei, precum i cu reprezentanii populaiei majoritare, doar n limba rus. totodat,
reprezentanii minoritilor etnice s-au dovedit a fi deosebit de receptivi la politica
de implementare a romnofobiei de ctre maina ideologic a regimului comunist.
localitile urbane din RssM, inclusiv Chiinul, erau profund rusificate. Pe cnd
reprezentanii naiunii titulare n majoritatea lor locuiau n zona rural. specificul
localitilor urbane din stnga nistrului era determinat inclusiv de industrializarea i
militarizarea regiunii. n urma acestor procese n localitile din stnga nistrului era
deosebit de nalt procentul persoanelor venite din restul teritoriului uRss. Aa, de
exemplu, conform datelor recensmntului din 1989, n oraul tiraspol doar 17,7%
s-au autoidentificat drept moldoveni. Respectiv, majoritatea celorlali locuitori ai
or. tiraspol nu se identificau cu RssM, care pentru ei constituia o noiune pur geo-
grafic, i nici de cum un subiect aparte al unui stat federativ cum era uRss. Raioa-
nele de est ale RssM (transnistria) erau mult mai industrializate n raport cu malul
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
138
drept al nistrului. ns, i n transnistria majoritatea moldovenilor erau dispersai n
zona rural.
n condiiile monopolului asupra puterii din partea PCRM, cenzurii drastice n mass
media i existenei unui mecanism represiv, n intervalul de timp 1940-1989 n
RssM a fost asigurat stabilitatea fals, proprie regimurilor politice autoritare. ns,
n primvara anului 1985 n uRss a fost anunat procesul de liberalizare a regimu-
lui politic, numit ulterior perestroika. schimbrile radicale ale sistemului politic
au demarat dup Conferina unional a xix a PCus, ce a avut loc la Moscova ntre
28 iunie-1 iulie 1988. liberalizarea regimului politic a adus la erupia dezbaterilor
aprinse n uRss. n pofida faptului c regimul sovietic s-a grbit s anune definitiva-
rea procesului de constituire a poporului sovietic, tema drepturilor naionale ale
popoarelor din uRss a devenit cea mai discutat i, totodat, cea mai controversat
i sensibil. inclusiv, a nceput s fie discutat perspectiva adoptrii legilor, care ar fi
reglementat utilizarea limbilor naiunilor titulare n republicile unionale. iniierea
acestor discuii n RRsM a demonstrat att gravitatea problemelor acumulate, n
special pe durata existenei uRss, precum i incapacitatea societii de a le rezolva
ntr-un mod democratic.
n primvara anului 1989, n RssM au aprut primele organizaii politice, care reflec-
tau polarizarea etno-politic a populaiei. la 26 octombrie 1989, simultan au fost
nregistrate statutele a patru organizaii obteti, - Frontul Popular din Moldova
(FPM), Micarea internaionalist unitatea-edinstvo, Micarea Gguz halk i
vozrojdenie. Cu excepii nensemnate, aceste micri reprezentau diferite seg-
mente ale populaiei din RssM care se deosebeau ntre ele n baza criteriilor et-
no-lingvistice. FPM reprezenta acel segment al populaiei, reprezentanii crora se
identificau drept moldoveni/romni, i majoritatea absolut ale crora erau bilingvi
limba lor matern era romn (moldoveneasc) i, n plus, ei au fost impui s
nsueasc limba rus. Micarea internaionalist unitatea-edinstvo reprezenta
preponderent populaia rusofon, concentrat n Chiinu i alte centre urbane
de pe malul drept al nistrului. Micrile Gguz halk i vozrojdenie reprezen-
tau pe etnicii gguzi i bulgari, concentrai n localitile din zona de sud a RssM.
Aceste formaiuni obteti foarte repede au preluat iniiativ n raport cu organiza-
ia republican a PCus, care a pierdut orice iniiativ politic.
Apariia acestor organizaii obteti, care de facto au nceput s joace rolul partide-
lor politice, constituite conform criteriilor etno-lingvistice, a coincis cu acel interval
de timp, cnd n RssM a nceput s fie discutat problema atribuirii limbii moldove-
neti/romne statutului de limb de stat. n plus, acest statut urma s fie atribuit nu
prin decizia vreo unui organ al partidului comunist, ci prin adoptarea legilor n sovi-
etul suprem al RssM. Pentru prima dat aceast tem a nceput s fie dezbtut pe
larg n societate. situaia a devenit i mai tensionat, cnd s-a formulat problema
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
139
revenirii la grafia latin, renunnd la cea chirilic, care a fost impus de regimul
politic din uRss pentru justificarea ideii de existen a dou limbi diferite celei
romne, i a celei moldoveneti. totodat, abordarea problemei lingvistice a avut
loc atunci, cnd RssM era n componena uRss, iar tema ieirii RssM din uRss nu
era abordat de nimeni.
or, n condiiile evoluiei extrem de dinamice a situaiei politice din uRss, deja n
vara anului 1990 a demarat ceea ce era numit parada suveranitilor. Cnd so-
vietele supreme din republicile unionale au nceput, unul dup altul, s adopte
declaraii de suveranitate n raport cu centrul unional. startul acestei parade a
fost dat de republicile Baltice (estonia 16.xi.1988; lituania 18.iv.1989; letonia
28.07.1989), care aveau un special comunitatea internaional nu a recunoscut le-
gitimitatea incorporrii lor n uRss, considernd c n 1940 uRss a ocupat i anexat
aceste ri. Cu toate c FPM ncerca s urmeze exemplul Fronturilor Populare din
rile Baltice, situaia politic intern din RssM nu permitea realizarea pailor de
detaare de centrul unional n acelai ritm. situaia s-a schimbat n urma primelor
alegeri democratice n sovietul suprem din februarie-martie 1990. totui, pentru
RssM decisiv a fost actul adoptrii declaraiei de suveranitate de ctre Federaia
Rus la 12 iunie 1990. Federaia Rus a fost nucleul uRss i se identifica cu metro-
pola imperiului Rus. Adoptarea acestei declaraii de ctre Federaia Rus a fost un
semnal clar, c centrul unional nu controleaz situaia, i c i celelalte republici
unionale, aflate la periferia imperiului sovietic, au toate motivele de a urma exem-
plul Rusiei.
5.7. Procesele din raioanele de est
ale Republicii Moldova (Transnistria)
Procesele politice din zona transnistrean din start au cptat un specific local dis-
tinct n raport cu cele de pe malul drept al nistrului. deoarece, att FPM precum i
Micarea internaionalist unitatea-edinstvo nu dispuneau de o susinere masiv
n acea zon. este explicabil de ce FPM avea susintori puini n transnistria n
localitile de pe malul stng al nistrului numrul susintorilor proceselor de de-
mocratizare i de emancipare naional a naiunii titulare era mult mai mic dect
pe malul drept al nistrului. totodat, puinii adepi ai FPM din centrele industriale
din stnga nistrului din start au devenit inta unei politici de hruial psihologic i
de ostilitate. n schimb, n centrele industriale din stnga nistrului a nceput proce-
sul de mobilizare politic n colectivele de munc al ntreprinderilor industriale. n
martie 1989 au fost publicate proiectele de legi Cu privire la statutul limbii de stat,
Cu privire la funcionarea limbilor pe teritoriul RssM i Cu privire la trecerea
limbii moldoveneti la grafia latin. Aceste proiecte de legi a servit drept pretext
pentru declanarea unei campanii extrem de agresive mpotriva adoptrii lor. la 11
august 1989, la tiraspol, a fost constituit Consiliul unificat al Colectivelor de Munc
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
140
(CuCM). Aceast organizaie politic a jucat un rol important n derularea ulteri-
oar ale evenimentelor n transnistria. inclusiv, CuCM a preluat iniiativa politic
de la organizaiile locale ale PC, fiind un exponent al romnofobiei i a ovinismu-
lui velicorus violent. CuCM a exprimat nencrederea organelor puterii centrale din
RssM, ameninnd cu declanarea grevelor. Cerinele politice, naintate de CuCM
se reduceau la cererea statutului de limb de stat i pentru limba rus. la 21 august
1989 au intrat n grev primele trei uzine din tiraspol. la 30 august 1989 au anunat
greve 179 de ntreprinderi, majoritatea lor fiind concentrate la tiraspol, Rbnia i
Bender.
n situaia cnd sovietul suprem din RssM a adoptat legislaia lingvistic, fr a ine
cont de revendicrile formulate de CuCM, n transnistria a fost lansat campania
de nesupunere legislaiei lingvistice adoptate. inclusiv, la 13 septembrie 1989, n
cadrul sesiunii a xii a sovietului orenesc tiraspol, a fost anunat ideea de crea-
re a republicii autonome n componena RssM, cu includerea oraelor Bender i
Bli. la 30 septembrie 1989 a fost organizat comisia n problema autonomiei. n
octombrie 1989, a nceput s fie promovat intens ideea de constituire a RAssn
(republicii autonome sovietice socialiste nistrene), iar la 27 octombrie 1989 sesi-
unea xiv a consiliului orenesc tiraspol adopt decizia cu privire la desfurarea
referendumului. Acest referendum a avut loc n tiraspol la 28 ianuarie 1990. Cu pu-
in timp nainte un referendum similar a avut loc n or. Rbnia. n urma desfurrii
acestui referendum a fost anunat urmtoare decizie:
de a atribui oraului i suburbiilor statutul de teritoriu de sine stttor i 1.
cu dreptul la autofnanare;
de a considera oportun intrarea n componena RAssn n cazul 2.
consttuirii ei.
n februarie-martie 1990 energia politic a fost canalizat n direcia desfurrii
primelor alegeri democratice n componena sovietului suprem al RssM. Aceste
alegeri s-au desfurat pe ntreg teritoriu al RssM, ceea ce a asigurat o reprezenta-
re proporional a populaiei din raioanele de est ale RssM n acest organ. Pentru
un interval de timp atenia a fost sustras de la politica de boicotare a legislaiei
lingvistice i de iniierea ideilor separatiste. inclusiv aceasta s-a datorat faptului c
majoritatea deputailor alei n circumscripiile electorale din stnga rului nistru
nu susineau aceste politici.
ns, contrastul ntre deciziile adoptate de sovietul suprem al RssM i politicile pro-
movate la nivel local i regional continua s se adnceasc. deoarece, la 25 februarie
1990 au avut loc alegerile n sovietele locale. n localitile din transnistria, n urma
acestor alegeri, majoritatea mandatelor au fost obinute de reprezentanii CuCM i
de adepii agresivi ai separatismului. dac, de exemplu, la 27 aprilie 1990 sovietul
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
141
suprem al RssM adopt noul drapel al Republicii Moldova, apoi, la 30 aprilie 1990,
consiliile oreneti din oraele tiraspol i Bender adopt decizia de nearborare a
acestui drapel, i de arborare n schimb, a drapelului uRss. Polarizarea politic con-
tinu a provocat tensionarea spiritelor n societate pe ambele maluri ale nistrului.
n asemenea situaie o parte din deputaii alei n sovietul suprem n circumscripii-
le din stnga nistrului au ncetat s participe la lucrrile sovietului suprem.
Adoptarea la 23 iunie 1990 a declaraiei de suveranitate de ctre sovietul suprem
al RssM a constituit un moment de cotitur n confruntrile politice n problema
relaiilor dintre Republica Moldova i centrul unional. Pe de o parte, declaraia de
suveranitate, adoptat n Republica Moldova n esen nu se deosebea de declara-
iile similare, adoptate n alte republici unionale. ns, Republica Moldova s-a do-
vedit a fi mult mai vulnerabil n raport cu centrul unional din cauza faptului, c n
raioanele de est i de sud au fost declanate procese destructive pentru statalitatea
Republicii Moldova. iari se cere de remarcat, c frica iraional fa de unirea
Republicii Moldova cu Romnia, bazat pe aceiai romnofobie, motenit din tre-
cutul sovietic a fost unul din principalele factori n provocarea spiritelor separatiste.
la 2 septembrie 1990, la tiraspol, Congresul ii al deputailor de toate nivelele a
proclamat constituirea republicii sovietice socialiste moldoveneti n componena
uRss. Ceea ce nsemna, c teritoriul din stnga nistrului i mun. Bender declarau
c prsesc componena Republicii Moldova i se declarau republic unional se-
parat de Republica Moldova i subordonat direct Moscovei.
Aceast decizie a declanat concurena ntre dou procese politice antagoniste. Pe
de o parte, Republica Moldova ncerca s creeze nite structuri de stat reale pe n-
treg teritoriu fostei RssM, inclusiv n raioanele de est. Pe de alt parte, n localitile
din stnga nistrului a fost declanat procesul de anihilare prin violen a oricrei
opoziii politice fa de ideea separatismului i de distrugere ale fragilelor structuri
de stat ale Republicii Moldova. Conducerea Republicii Moldova a fost surprins de
aceast evoluie a evenimentelor. ncercrile rzlee de a iniia dialogul cu popula-
ia din stnga nistrului au fost lipsite de consecven i evident ntrziate. Pe cnd
ncercrile de ai proteja pe susintorii integritii teritoriale ale Republicii Moldova
din raionul dubsari, n condiii neelucidate pn-n prezent, s-au soldat cu primele
victime la 2 noiembrie 1990.
un rol aparte n degradarea situaiei l-a jucat romnofobia. dup cum s-a meni-
onat, teritoriul RssM nu se identifica cu tradiia a vreo unei stataliti. deoarece,
RssM a fost creat de centrul unional la 2 august 1940 i, prin urmare, nu se iden-
tifica cu vreo tradiie de statalitate n trecut. n plus, politica aplicat de centrul
unional n raport cu populaia din RssM, n intervalul de timp 1940-1990, a nimicit
acele segmente ale populaiei, fr de care era imposibil de edificat un stat viabil.
totodat, n memoria istoric a populaiei din RssM exista precedentul aflrii Ba-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
142
sarabiei timp de 22 de ani n componena Romniei. Pentru unii reprezentanii ai
populaiei acest precedent constituia un deziderat n cazul dispariiei uRss. Pe cnd
majoritatea absolut a populaiei din RssM, fiind profund contaminat de romno-
fobie, categoric respingea un asemenea scenariu, i nici nu dorea, spre deosebire
de republicile Baltice, dispariia uRss. starea de spirite n RssM s-a agravat i mai
mult dup cderea regimului nicolae Ceauescu (decembrie 1989) n Romnia. C-
derea cortinei de fier ntre RssM i Romnia i-a entuziasmat pe adepii unirii cu
Romnia i, totodat, a provocat un val de isterie romnofob n centrele industri-
ale din stnga nistrului.
Frica fa de unirea cu Romnia, amplificat prin politica de dezinformare promova-
t de centrul unional, a fost folosit pentru consolidarea celor mai agresivi oponeni
ai statalitii Republicii Moldova n jurul ideii Republica mea o s m apere!. ulte-
rior, n raioanele de est ale Republicii Moldova a fost provocat un conflict armat, n
care rolul principal l-au jucat unitile militare, subordonate Federaiei Ruse. n acest
conflict Federaia Rus contient i-a asumat rolul de agresor, att prin implicarea
direct a unitilor militare de partea regimului separatist, precum i prin numeroi
mercenari i elemente criminale, venii din Federaia Rus. inclusiv, graie supor-
tului din partea Federaiei Ruse au fost create i nzestrate cu armament i muniii
trupele paramilitare ale regimului separatist, cu un potenial militar comparabil cu
Armata naional a Republicii Moldova. Pe durata fazei violente a conflictului, regi-
mul din transnistria a realizat politica agresiv de epurri etnice n urma creia circa
25 de mii de locuitori din transnistria au devenit persoane intern strmutate.
ulterior, n raioanele de est ale Republicii Moldova s-a constituit un regim politic
autoritar i un spaiu informaional cenzurat i nchis. Continund politicile fostului
uRss, n transnistria a fost promovat politica de creare a noii entiti istorice,
de data aceasta a poporului transnistrean. n transnistria este continuat politica
promovat de uRss de rusificare i cultivare a moldovenismului antiromnesc. n
puinele coli cu predare n limba moldoveneasc este utilizat grafia chirilic, copii
trecui prin aceste instituii de nvmnt sunt lipsii de orice perspectiv. Regimul
din transnistria a depus eforturi maxime pentru a prezenta Republica Moldova n
calitate de agresor, responsabil pentru atrocitile ce au avut loc. Federaia Rus
refuz s-i evacueze trupele sale din transnistria, ceea ce constituie un act de ocu-
paie n raport cu Republica Moldova. n plus, Federaia Rus ntreine financiar
regimul din transnistria care este unul flit din punct de vedere economic (deficitul
bugetului pentru anul 2012 este de circa 70%) i care a acumulat datorii de circa 3
mlrd. dolari suA fa de compania GAzPRoM.
n prezent este evident c nu exist nici o justificare de ordin juridic, etnic sau religi-
os a existenei acestui regim. ns, graie multiplelor greeli, comise de guvernrile
de la Chiinu, fenomenului corupiei, i lipsei voinei politice n raport cu problema
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
143
rentregirii statului, fenomenul conflictului transnistrean afecteaz grav perspectiva
de consolidare a statului Republica Moldova n limitele frontierelor recunoscute de
comunitatea internaional.
5.8. Procesele din zona de sud a Republicii Moldova
Abordarea problemei lingvistice n RssM a sensibilizat i populaia de origine etni-
c gguz, concentrat ntr-un ir de localiti din zona de sud al RssM. n martie
1988, cu permisiunea comitetului raional al PC al RssM, la Comrat a fost constituit
clubul de discuii Gguz halk (Poporul Gguz). Pentru prima dat au nce-
put s fie discutate deschis, n public, problemele limbii gguze, istoriei i inclusiv
probleme napoierii sociale a zonei de sud a RssM. din momentul cnd au nceput
s fie discutate proiectele de legi lingvistice a nceput procesul de transformare a
clubului de discuii Gguz halk ntr-o formaiune politic. la 21 februarie 1989,
la Comrat, micarea Gguz halk o organizat o conferin practico-tiinific de-
dicat problemelor lingvistice. n documentul adoptat la aceast conferin a fost
formulat cerina de atribuire limbii ruse, de rnd cu cea moldoveneasc, statutului
de limb de stat, ceea ce va fi o garanie juridic strict necesar pentru evitarea
oricror tentative de discriminare ale reprezentanilor tuturor altor popoare. inclu-
siv, n cadrul acestei conferine a fost adoptat o adresare ctre CC al PCus, sovietul
suprem al uRss i CC al PC al RssM cu cerina de constituire a autonomiei pentru
poporul gguz. Activitii Gguz halk au colectat ase mii de semnturi n susi-
nerea acestei adresri. ulterior, o delegaie a plecat la Moscova, unde, la 24 februa-
rie 1989, a avut loc o ntrevedere cu un funcionar de la CC al PCus.
n primvara anului 1989 s-a accelerat procesul de politizare a populaiei din RssM.
iniial, etnicii gguzi s-ai implicat n activitatea Micrii internaionaliste unitatea-
edinstvo miznd pe susinerea din partea ei n problema constituirii autonomiei
gguze n componena RssM. ulterior, revendicrile etnicilor gguzi s-au identi-
ficat univoc cu Micarea Gguz halk. la 21 mai 1989 a avut loc primul Congres
al reprezentanilor poporului gguz. la Congres au fost aprobate statutul i Pro-
gramul Micrii Gguz halk. ns, mesajul politic principal al acestui Congres se
coninea n Adresarea delegailor, expediat la adresa tuturor structurilor puterii
din centrale din uRss i RssM. Revendicrile formulate n aceast Adresare se redu-
ceau la urmtoarele momente principale respectarea bilingvismului naional-rus
i rus-naional, crearea sovietului suprem bicameral i, principalul, constituirea Re-
publicii Autonome sovietice socialiste Gguze (RAssG) n componena RssM.
Activitii Micrii Gguz halk apelau activ la delegaii primului Congres al depu-
tailor poporului din uRss, care i-a nceput lucrrile la Moscova. Aceast abordare
se explica prin faptul, c CC al PCM nu reaciona la apelurile din partea Micrii
Gguz halk. odat cu publicarea proiectelor de legi lingvistice reprezentanii
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
144
Gguz halk au nceput s colaboreze cu iniiatorii aciunilor protestatare din
transnistria. ntreprinderile din zona de sud al RssM, n august septembrie 1989
au participat, laolalt cu cele din transnistria, la grevele mpotriva adoptrii legis-
laiei lingvistice. inclusiv, tot mai insistent era promovat ideea crerii autonomiei
gguze n componena RssM. totodat, este important de menionat c unul din
principalele argumente invocat n favoarea ideii de constituire a autonomiei n com-
ponena RssM era necesitatea dezvoltrii limbii i culturii gguze. Populaia de
etnie bulgar din zona de sud a RssM, prin intermediul Micrii vozrojdenie (Re-
natere) tot a ncercat s se asocieze la aceste revendicri. n toamna anului 1989
a fost lansat propunerea de constituire a Republicii Autonome sovietice socialiste
Gguzo-Bulgare pe principii de paritate. ns, pe msura radicalizrii ulterioare a
situaiei, aceast idee a deczut.
tensionarea relaiilor dintre adepii crerii autonomiei gguze i puterea central
de la Chiinu se datora inclusiv faptului c ambele pri nu erau pregtite de a
discuta n baza unor argumente raionale. Adepii autonomiei gguze apelau la
teoria leninist a relaiilor interetnice, dreptul popoarelor la autodeterminare,
la alte precedente de creare ale autonomiilor n interiorul uRss. i era evident c
acest amalgam pseudotiinific nu putea servi drept cluz n cutarea unui com-
promis rezonabil. Pe cnd oponenii lor de la Chiinu puneau accentul pe faptul
c gguzii sunt un grup etnic, i nu un popor, c ei sunt venetici i respectiv
nu dispun de nici un drept la autonomie etc. Pe acest fundal a continuat radicaliza-
rea adepilor autonomiei gguze. Preedintele Comisiei, create pentru examinarea
acestei probleme, victor Puca, era acuzat de blocaj premeditat al activitii Comi-
siei i de subordonare indicaiilor primite din partea FPM. la 30 octombrie, Consiliul
Micrii Gguz halk a decis convocarea, la 12 noiembrie 1989, a Congresului
extraordinar al reprezentanilor plenipoteniari ai poporului gguz.
la Congres au participat 691 de delegai, din care circa 450 erau etnicii gguzi.
lucrrile Congresului s-au soldat cu adoptarea declaraiei cu privire la constituirea
Republicii Autonome sovietice socialiste Gguze n componena RssM. inclusiv,
Congresul s-a adresat ctre sovietul suprem al RssM i Congresul ii al deputailor
poporului din uRss cu rugmintea ca aceast decizie s fie aprobat. Prin urma-
re, congresul, organizat prin decizia Micrii Gguz halk ntr-un mod evident
i-a depit competenele, i a pus organele puterii centrale (de la Chiinu) n faa
faptului mplinit. Cutnd argumente pentru justificarea proclamrii unilaterale ale
autonomiei gguze, Congresul extraordinar a menionat c Poporul moldovenesc
s-a autodeterminat n snul poporului ucrainean i i-s renscut statalitatea sa 65
de ani n urm sub forma de republic autonom n componena Rss ucrainene.
totodat, acest Congres nu i-a ncheiat, ci i-a ntrerupt lucrrile. Pentru ca lucr-
rile Congresului s fie reluate n cazul dac sesiunea a xiv a sovietului suprem al
RssM va ignora deciziile cu privire la proclamarea republicii autonome gguze.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
145
Prin urmare, se poate de constat c din 12 noiembrie 1989 ideea de constituire a
autonomiei gguze a depit cadrul juridic i constituional al RssM. se cere de re-
marcat c nici centrul unional, fiind surprins de deteriorarea relaiilor cu republicile
unionale, la acel moment nu s-a pronunat univoc vis a vis de iniiativa de creare a
autonomiei gguze.
Chiar a doua zi, sovietul suprem al RssM a constatat c decizia Congresului extra-
ordinar cu privire la crearea RAss Gguze contravine Constituiei RssM i a uRss.
n continuarea acestei confruntri, la 3 decembrie 1989, Congresul extraordinar a
creat Comitetul Provizoriu (puterea executiv). Adepii crerii autonomiei gguze
i-au formulat poziia cu privire la teritoriul autonomiei i a numrului de localiti,
ce urmau a fi incluse n componena ei. inclusiv, s-a declarat c n componena au-
tonomiei trebuie incluse un ir de localiti cu o populaie gguz minoritar. n
total, s-a declarat c teritoriul n care gguzii locuiesc n RssM constituia circa 1,8
mii kilometri ptrai, cu o populaie de 169,3 mii de persoane, dintre care gguzi
78,2% (132,9 mii); moldoveni 7,6% (12,8 mii); rui 5,2% (8,9 mii); bulgari 4,7%
(7,8 mii); ucraineni 2,9% (4,7 mii).
or, iniiativa de constituire a republicii autonome gguze temporar a rmas n sus-
pans, deoarece toat atenia a fost concentrat asupra primilor alegeri democratice
n sovietul suprem al RssM (25 februarie i 10 martie 1990). n urma acestor alegeri
n componena sovietului suprem au fost alei 13 deputai de etnie gguz. ns,
activitatea sovietului suprem a fost grav afectat de manifestri de extremism de
diferite culori, i n diferite zone ale RssM. Pe acest fundal, la 8 iulie 1990, Comitetul
Provizoriu adopt decizia despre convocarea la 22 iulie 1990 a Congresului extra-
ordinar al reprezentanilor poporului gguz. n aprecierea evenimentelor din acel
interval de timp se cere de inut cont de faptul c nu existau nici un fel de proceduri
formalizate de desemnare ale reprezentanilor poporului gguz. din aceast cau-
z, aceste Congrese de facto erau nite adunri ale persoanelor cu cele mai radicale
viziuni, n situaia cnd restul locuitorilor RssM, indiferent de apartenena lor etni-
c, evitau implicarea direct n procesele politice.
la 27 iulie 1990, prin decizia sovietului suprem al RssM, au fost anulate deciziile
adoptate la cele trei Congrese extraordinare, inclusiv cu privire la crearea struc-
turilor papalele ale puterii (Comitetul Provizoriu), i a fost adoptat recomandarea
de a aduna localitile cu populaia majoritar gguz i bulgar ntr-o unitate ad-
ministrativ n conformitate cu reforma administrativ-teritorial preconizat. drept
rspuns, Comitetul Provizoriu a decis convocarea Congresului deputailor de toate
nivelele la 19 august 1990. Acest Congres a adoptat declaraia despre libertatea i
independena poporului gguz de Republica Moldova. s-a decis c locuitorii din
teritoriile compact populate de gguzi i pstreaz cetenia uRss i nu sunt ce-
teni ai Republicii Moldova. Congresul a fixat data alegerilor n sovietul suprem
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
146
al Republicii Gguze pentru 28 octombrie 1990. n viziunea delegailor de la acest
Congres, ieirea Republicii Gguze din componena Republicii Moldova presupu-
nea, c va fi format o delegaie pentru a participa la semnarea tratatului unional,
cu statut de republic unional.
deciziile 19 august 1990, adoptate n condiiile unei societi lipsite de cultur po-
litic, cu mentalitatea deformat de regimul politic din uRss, au contribuit la es-
caladarea continu a conflictului ntre puterea central de la Chiinu i iniiatorii
Republicii Gagaze, cu implicarea populaiei din ambele pri. la rndul su, Con-
gresul deputailor de toate nivelele din transnistria din 2 septembrie 1990, pe lng
proclamarea Republicii sovietice socialiste Moldoveneti nistrene n componena
uRss a adoptat i documentul Cu privire la crearea Rss Gguze prin care a sus-
inut acest pas.
la 23 octombrie 1990, Guvernul Republicii Moldova adopt hotrrea nr.407 cu
privire la organizarea voluntarilor n scopul contracarrii alegerilor n sovietul su-
prem al Republicii Gguze, programate pentru 28 octombrie 1990. or, deja la
25 octombrie, o decizie similar a fost adoptat i la tiraspol n sensul cela c la
tiraspol a nceput formarea detaamentelor voluntare muncitoreti care imediat
au plecat n ajutorul Republicii Gguze. n plus, sub pretextul aplicaiilor milita-
re, n zona populat de gguzi au intrat unele uniti militare din divizia trupelor
aeropurtate din Bolgrad (regiunea odessa) i cantiti importante de armament i
muniii au fost distribuite n rndurile populaiei. n condiiile psihozei colective, ale-
gerile ilegale n sovietul suprem s-au desfurat noaptea, cu dou zile nainte de
termenul stabilit. decizia sovietului suprem al Republicii Moldova din 26 octombrie
de a introduce starea de urgen n localitile din sudul Republicii Moldova nu a
avut nici un efect i a fost ignorat. la 27 octombrie, la Comrat a sosit comandantul
trupelor MAi al uRss iurii atalin, i n zona de sud al Republicii Moldova au fost
introduse trupele de interne ale uRss. n paralel, a continuat crearea structurilor
Republicii Gguze. totui, n zona de sud al Republicii Moldova, spre deosebire
de raioanele de est, situaia nu a degradat pn la confruntri directe interetnice,
cu pierderi de viei omeneti.
deteriorarea situaiei politice n Republica Moldova cu sporirea riscului de aluneca-
re n violene interetnice, apelurile tuturor prilor spere centrul unional au deter-
minat apariia, la 22 decembrie 1990, a decretului, semnat de Preedintele uRss
Mihail Gorbaciov Cu privire la normalizarea situaiei n Rss Moldova. Prevederile
acestui decret se refereau att la unele decizii puterii centrale de la Chiinu, pre-
cum i la iniiativa de constituire a Republicii Gguze. de la puterea central de la
Chiinu Gorbaciov a cerut revenirea univoc n spaiul juridic al uRss. n acelai
timp, prin acel decret au fost declarate nule toate deciziile Congresului i-i al de-
putailor de toate nivelele. Acest decret a creat o situaie confuz. Pe de o parte,
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
147
iniiatorii Republicii Gguze acuzau conducerea Republicii Moldova de tendine se-
cesioniste n raport cu uRss, i nu ratau nici un prilej pentru a-i manifesta dorina
de a rmne n componena uRss. Pe de alt parte, acest decret nsemna univoc
lichidarea Republicii Gguze.
n intervalul de timp 22 decembrie 1990 17 februarie 1994 procesele politice au
derulat n direcii contradictorii. ideologii Republicii Gguze au susinut regimul
de la tiraspol, inclusiv prin participarea direct, n conflictul armat cu Republica
Moldova. Ca i n RMn, n RG, ntr-un mod evident provocativ, au fost organiza-
te alegerile prezideniale pe data de 1 decembrie 1991. data acestor alegeri a
fost desemnat n scopul anticiprii alegerilor prezideniale din Republica Moldova,
anunate pentru 8 decembrie 1991. n calitate de preedinte al RG a fost anun-
at stepan topal. n anul 1992, n RG a fost creat batalionul Budjac, nzestrat cu
muniii i armament primit inclusiv de la Armata a 14-a din transnistria. n RG a
continuat crearea structurilor puterii de stat, ns aceste aciuni deveneau tot mai
puin convingtoare nsi pentru iniiatorii lor. destrmarea ireversibil a uRss,
lipsa oricrei reacii la multiplele apeluri, lansate de ideologii RG, potenialul eco-
nomic foarte slab al localitilor din zona de sud al Republicii Moldova, agravat de
consecinele secetei din anul 1993 au demonstrat c preteniile RG la recunoate-
re internaional sunt ireale.
n anul 1993 lupta politica intern din Federaia Rus i-a demoralizat pe unui adepi
ai separatismului din RMn i RG. Pe acest fundal, tiraspolul i Comratul au lansat
n comun un ir de idei referitor la relaiile dintre Chiinu, tiraspol i Comrat. Aa,
de exemplu, la 2 (la tiraspol) i 9 martie (la Comrat) 1993 a fost semnat declaraia
comun a Prezidiilor sovietelor supreme ale Republicilor Gguze i Moldoveneti
nistrene. n acest document se coninea propunerea de constituire a noului stat
federativ, constituit din trei subieci egali Republica Moldova, RMn i RG. n
luna august 1993 a publicat proiectul tratatului Federativ ntre Republica Moldova,
RMn i RG.
la 17 februarie 1994, n urma ntrevederii reprezentanilor puterii centrale de la
Chiinu i a celor de la Comrat, s-a decis, c n zona de sud al Republicii Moldova
vor fi deschise seciile de votare pentru alegerile n Parlamentul Republicii Moldova,
preconizate pentru 27 februarie 1994. Populaia din zona de sud a participat activ
la aceste alegeri, ceea ce a nsemnat rentoarcerea RG n spaiul constituional al
Republicii Moldova.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
148
n martie 1994 a fost constituit Comisia care timp de nou luni a lucrat asupra pro-
iectului legii Cu privire la statutului juridic special al Gguz Yeri - Gguziei.
la 28 iunie 1994, proiectul legii cu privire la autonomia gguz a fost discutat n
prima lectur n Parlamentul Republicii Moldova. n linii mari, conflictului politic din
zona de sud al Republicii Moldova a fost depit prin adoptarea la 23 decembrie
1994 a legii Republicii Moldova nr.344-xiii privind statutul juridic special al Gg-
uziei (Gguz-Yeri). la 5 martie 1995 a avut loc referendumul n urma cruia 32 de
localiti au intrat n componena autonomiei gguze. teritoriul utA Gguze este
de 1851,5 km., populaia 175 mii, din care 78,7 % sunt gguzi, 5,5% - bulgari,
5,4% - moldoveni etc.
5.9. Concluzii
Procentul populaiei care se identfca cu imperiul Rus i uRss era mai mare n
centrele industriale din raioanele de est (transnistria) i n localitile din zona
de sud (Gguzia) al Republicii Moldova;
n lipsa precedentului i tradiiilor de statalitate, legate de actualul teritoriu al
Republicii Moldova, RssM nu era perceput de aceste segmente ale populaiei
n calitate de subiect distnct al statului federatv uRss, cu dreptul la ieirea din
componena uRss i transformarea ntr-un stat independent;
n aceste teritorii iniiatva politc a fost preluat de organizaiile politce care
pledau pentru pstrarea statutului dominant al limbii ruse, i care negau cate-
goric dreptul Republicii Moldova de a deveni un stat independent;
Fenomenul romnofobiei era deosebit de grav n transnistria i n Gguzia, i
a fost abuziv exploatat pentru manipularea populaiei i justfcarea aciunilor
antstatale, realizate de gruprile politce extremiste;
spre deosebire de transnistria, n cazul Gguziei s-a reuit evitarea confictului
armat de proporii, soldat cu pierderea de viei omenet. implicarea centrului
unional i a Federaiei Ruse n cazul Gguziei nu a atns nivelul implicrii n
confictul transnistrean, califcat drept agresiune militar. Potenialul economic
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
149
slab, caracterul agrar i rural al zonei, lipsa barierelor naturale (cum este rul
nistru) ntre zona de sud al Republicii Moldova i restul teritoriului Republicii
Moldova, lipsa n zon ale unitilor militare ale Federaiei Ruse i renunarea
temporar din partea Rusiei la scenariile de utlizare a populaiei de etnie gg-
uz mpotriva statalitii Republicii Moldova a permis atngerea unui compro-
mis prin consttuirea autonomiei gguze Gguz Yeri n limitele spaiului juridic
i consttuional al Republicii Moldova.
innd cont de faptul, c att n transnistria, precum i n zona de sud, n faza
destrmrii uRss, populaia a fost manipulat utliznd aceleai fobii i pseu-
doargumente, experiena pozitv de integrare a populaiei din utA Gguz n
societatea moldoveneasc ar putea servi drept argument i precedent pentru
implementarea politcilor similare n transnistria, n urma atngerii soluiei poli-
tce a confictului din transnistria.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
150
6
POLITICA LINGVISTIC I CULTURAL
veaceslav ReABCinsChi
6.1. Politica lingvistic i cultural
n Republica Sovietic Socialist Moldoveneasc
Politica transparenei i democratizrii societii, anunat de M. Gorbaciov la sfri-
tul anilor 80 al secolului trecut, a scos n eviden eecul polticilor naionale, lingvis-
tice, cultuale ale fostei uniuni sovietice. unul din elementele de baz ale micrilor
naionale, care au pornit n fostele republici sovietice, a fost renaterea limbii i cul-
turii. Aceast lupt s-a ncununat cu adoptarea legilor despre limba de stat, iar mai
trziu, n urma dezmembrrii uniunii sovietice, cu ruperea de la imperiu i obinerea
independenei de ctre fostele republici sovietice, inclusiv i Republica Moldova.
n faa noilor formaiuni statale a aprut necesitatea elaborrii i promovrii unor
politici lingvistice i culturale noi, care ar fi fost n stare s asigure coeziunea social
i dezvoltarea armonioas a noilor state independente.
Republica Moldova anunndu-i independena la 27 august 1991, a motenit,alturi
de sistemul politic i economic socialist, extrem de centralizat i ineficient, i un sis-
tem lingvistic i cultural, format n urma politicii promovate de ctre partidul comu-
nist al uniunii sovietice dup cel de al doilea rzboi mondial i care avea la baz n
Moldova formarea noii identiti moldoveneti, al crei suport trebuia s fie limba
moldoveneasc.
Bazele politicii lingvistice n RssM au fost puse la sesiunea unit a institutului de
istorie, limb i literatur i a institutului de lingvistic de la Moscova din 1951,
unde a fost acceptat teoria originii latine a limbii moldoveneti, dars-a accentu-
at independena ei de limba romn i acceptat alfabetul chirilic, care reprezenta
noua orientare politic.
limba rus, prin specificul su de limb, care asigura unitatea statului i promova
valorile socialiste pe plan internaional era obligatorie pentru toate instituiile din
ar. un rol deosebit n realizarea acestei politici revenindui armatei i dislocrii
masive a ruilor n oraele, i mai ales, n capitalele republicilor sovietice
[1]
ca spe-
cialiti calificai.
Politica cultural, care a nceput s fie implementat n RssM, avea la baz principi-
ile formulate n timpul revoluiei culturale n uniunea sovietic: controlul statului
[1]
elena oteanu. Politica lingvistic i construcia statal n Republica Moldova., pag. 8
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
151
asupra culturii, politizarea i ideologizarea vieii culturale i asigurarea accesului larg
al populaiei la produsul cultural. Controlul statului se realiza prin instituionalizarea
centralizat a sistemului cultural i existena cenzurii. toate instituiile de cultur,
toate manifestrile i aciunile culturale erau finanate doar de ctre stat. oamenii
de creaie erau impui s devin membri ai uniunilor de creaie, deoarece doar n
aa mod aveau posibilitatea de a se realiza n plan artistic. viaa cultural se afla sub
controlul politic i ideologic total al organelor respective ale partidului comunist al
uniunii sovietice. oamenii culturii erau obligai se conformeze cerinelor ideolo-
gice ale realizmului socialist.
Politica dezgheului, care a urmat dup moartea lui stalin, i prin care au fost inii-
ateunele reforme spre democratizare, inclusiv i n domeniul cultural i lingvistic, a
avut ca bazprincipiuldescentralizrii . Prin reforma nvmntului, care a nceput
n anul 1959, prinii au obinut dreptul de a decide singuri n ce limb vor studia
copiii lor. deoarece limba rus era promovat ca limb de comunicare a popoare-
lor din uniunea sovietici de cunoaterea ei depindea statutul i cariera fiecrui
cetean sovietic, dup primul an al reformei, numrul colilor naionale s-a redus
considerabil.
[2]
Cu toate acestea, datorit atitudinii mai atente fa de politica naional, dar i for-
mrii noii intelectualiti naionale, distruse dup cel de-al doilea rzboi mondial n
Moldova, la nceputul anilor 60 s-a nceput promovarea limbii moldoveneti literare
prin mijloacele mass-media, prin editarea dicionarelor, prin adoptarea normelor
de scris.
la mijlocul anilor 50 a nceput elaborarea scrisului pentru limba gguz. A fost
creat o comisie special n cadrul Academiei de tiine a uRss, iar mai trziu n insti-
tutul de Cercetri tiinifice ale Ministerului nvmntului a RssM. n urma lucrului
acestei comisii a fost creat primul dicionar gguz. Pentru limba gguz care nu
avea scris, prin decretul Prezidiumului sovietului suprem al RssMdin 30 iulie 1957
oficial a fost ntrodus scrisul n baza grafiei chirilice. n aceast perioad au aprut
i primele coli cu predare n limba gguz. n perioada 1958-1962 nvmntul n
colile primare din localitile populate de gguzi se efectua n limba gguz, iar n
clasele 5-7 se nva limba gguz ca obiect obligatoriu de studiu. lipsa interesului
prinilor, pentru ca copii s studieze n limba matern, a determinat trecerea aces-
tor coli la studierea n limba rus. Pentru a raporta formal despre succesele politicii
naionale n uRss, totui erau ntreprinse unele aciuni de promovarea a limbii i
culturii gguze. Astfel, n anul 1959 apare prima carte n limba gguz, iar prima
culgere de versuri iese de sub tipar n 1964. Anume n perioada aceasta s-a format
i intelegenia de creaie gguz. dionis tanasoglu prin culegerea folcloric vocile
[2]
Alpatov v., , , 1995, n4, p.87-
98
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
152
Bugeacului a pus bazele literaturii gguze. Pn n anul 1990 au fost publicate 33
de cri n gguz, printre care cele mai cunoscute urma legendelor (1974), Ca-
ravana lung (1985), srbtorile lupului (1990) .
Pentru a asigura accesul ct mai larg al populaiei la produsele culturale, care au
trecut cenzura ideologic i care se ncadrau n cerinele platformei realizmului so-
cialist, n RssM, n anii 50 ncepe crearea unui sistem integru de instituii culturale.
dup nfiinarea Ministerului Culturii al RssM n 1953, ncepe dezvoltarea instituio-
nal i crearea bazei tehnico-materiale a sistemului cultural existent i n prezent n
Republica Moldova.n 1957 este fondat teatrul Moldovenesc de stat de oper i Ba-
let A.s.Pukin (din 2001 - teatrul naional de oper i Balet a Republicii Moldova),
se inaugureaz Aleea Clasicilor, de asemenea n 1957 se fondeaz teatrul naional
vasile Alecsandri din Bli, iar n 1960 - teatrul pentru tineret luceafrul, i a..
n localitile rurale se construiesc biblioteci i case de cultur, astfel, c n 1991 n
toate satele Moldovei existau diferite instituii culturale - 1603 de cluburi i case de
cultur cu un numr total de 392 mii locuri.
Politic lingvistic sovietic dup anii 70, a avut ca obiectiv promovarea aa numi-
tului bilingvism, prin care, de fapt se subnelegea cunoaterea de ctre toate
popoarele minoritare a limbii ruse, limba de comunicare internaional i care tre-
buia s asigure crearea noii naiuni naiunea sovietic. dezvoltarea industrial,
migrarea i aezarea cu traiul a reprezentanilor altor popoare din uniunea sovieti-
c n oraele Moldovei, a amplificat procesul de rusificare.Astfel limba rus a deve-
nit limba dominant, limba instituiilor de stat, limba studiilor superioare i carierei
sociale, limba oraelor.ea a devenit limba de studii i pentru minoritile naionale
precum gguzii i ucrainenii.la nceputul anilor 70, predarea limbii gguze a fost
scoas complet din programul colar. Rolul limbii moldoveneti s-a redus conside-
rabil, ea devenind o limbsubordonat, limba comunicriintre moldoveni, limba
nvmntului mediu, literaturii i publicisticii, limba satelor.
Politica de deznaionalizare promovat n Moldova de-a lungul a cinci decenii, n-
cercarea de a crea o nou limb deosebit de cea romn, izgonirea limbii naiunii
majoritare din domeniile eseniale ale vieii, sfidarea tradiiilor naionale a con-
diionat avntul micrii de renatere spiritual de la sfritul anilor 80. Micarea
iniiat de ctre intelectualitatea moldoveneasc s-a finalizat cu decretarea limbii
moldoveneti ca limb de stat i trecerea la grafie latin.Aceast micare a provocat
un interes sporit al populaiei fa de cultura i tradiiile naionale. n aceast peri-
oada se lanseaz noi colective artistice i teatrale - teatrul de etnografie i Folclor
ion Creang (1989), teatrul satiricus (1990), teatrul eugene ionesco (1991),
teatrul de revist Ginta latin (1991), teatrul poetic Alexei Mateevici (1991),
apar noi publicaii, noi forme de manifestri culturale. Are loc consolidarea bazei
tehnico-materiale a instituiilor de cultur. la dispoziia oamenilor de art snt puse
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
153
cldiri n care ncep s activeze colective artistice, teatre, instituii de nvmnt.
Aceiai situaie se atest i n raioanele compact populate de gguzi. Crete inte-
resul populaiei fa de limba, cultura i tradiiile naionale. n acest context n anul
1986 a fost restabilit predarea limbii gguze n coli. la nceput limba gguz era
studiat facultativ, iar mai trziu a fost inclus n planurile de studii pentru localiti-
le populate de gguzi ca obiect obligatoriu. n scopul renaterii, pstrrii i dezvol-
trii limbii i culturii gguze, la 1 august 1991, a fost fondat universitatea de stat
din Comrat. limba oficial de studiu n universitate este limba rus, dar se studiaz
obligatoriu i limba romn, ca limba de stat i limba gguza, ca limba oficial a
autonomiei gguze.
6.2. Politica lingvistic i cultural
n Republica Moldova
legea cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Rss Moldoveneti,
adoptat de ctre Parlamentul Republicii Moldova la 31 august 1989, a stabilit prin-
cipiile noii politici lingvistice pentru urmtoarele decenii n Republica Moldova. Prin
aceast lege, limba moldoveneasc a obinut statutul de limb de stat. legea a avu-
tscopul s contribuie la realizarea suveranitii depline a republicii i la crearea
garaniilor necesare pentru folosirea plenar a limbii n toate sferele vieii politice,
economice, sociale i culturale.
[3]
n acelai timp statul i-a asumat responsabilitatea
fa de ocrotirea i dezvoltarea limbii gguze pe teritoriul Rss Moldoveneti prin
crearea garaniilor necesare pentru extinderea consecvent a funciilor ei sociale.
limba rus a obinut asigurarea condiiilor necesare pentru dezvoltare ca limb de
comunicare ntre naiunile din uniunea Rss. Prin prevederile legii s-a ncercat crea-
rea condiiilor necesare de ocrotire i dezvoltare a limbii moldoveneti pe teritoriul
RssMn cadrul uniunii sovietice, n baza bilingvismului rus-moldovenesc. Pentru
localitile cu populaie majoritar gguz limba oficial a fost stabilit limba de
stat, limba rus i limba gguz, prevederi, care mai trziu au fost trecute n legea
nr. 344 din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Gguziei (Gagauz-Yeri). n
1993 sovietul suprem al Gguziei a adoptat hotrrea despre trecerea alfabetului
gguz la grafia latin.la 31 octombrie 1995 n conformitate cu Constituia Repu-
blicii Moldova i legea cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Rss
Moldoveneti,a fost aprobat legea privind funcionarea limbilor pe teritoriul G-
guziei.Conform acestei legi n Gguzia au fost declarate trei limbi oficiale: limba
rus, limba moldoveneasc i limba gguz.
Criza economic cauzat de reformele nereuite, demarat odat cu proclamarea
independenei Republicii Moldova au dus la o scdere esenial a veniturilor po-
pulaiei, la micorarea alocaiilor din partea statului pentru dezvoltarea lingvistic
[3]
legea nr. 3465 din 01.09.1989 Cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Rss Moldove-
neti, Articolul 1.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
154
i cultural, astfel c schimbrile politice i economice pentru care au optat att de
mult intelectualitatea de creaie, au lovit n primul rnd n sfera culturii.Ca rspuns la
situaia grav, care s-a creat, apare decretul Preedintelui Republicii Moldova nr. 203
din 21 septembrie 1992 despre msurile de neamnat privind dezvoltarea culturii,
care prevedea aciuni administrative cu scopul susinerii culturii naionale, institu-
iilor i lucrtorilor din domeniul culturii i artei n perioada reformelor economice.
n baza acestui decret, guvernul elaboreaz Programul de stat pentru dezvoltarea
culturii pe anii 1993-2000 (Programul 1993), un plan de aciuni pentru susinerea
culturii, n care, printre alte aciuni, se prevedea constituirea Fondului pentru dez-
voltarea culturii i artei naionale, crearea unui sistem de nlesniri i scutiri de taxe,
att pentru artiti, ct i pentru instituiile de cultur, msuri cu privire la majorarea
salariilor i onorariilor oamenilor de creaie, aprarea social i asigurarea cu lo-
cuine a angajailor din sfera culturii i membrilor uniunilor de creaie.Programul
prevedea crearea cadrului legislativ, adoptarea legilor despre cultur, patrimoniul
naional, ocrotirea monumentelor, proprietii intelectuale, bibliotecilor i fondului
legal de carte (total, circa 10 acte normative), care aveau scopul s oblige statul i
instituiile lui s apere interesele culturii, i s asigure protecia culturii de diferite
atentate administrative i marginalizri bugetare. Programul 1993 a fost racordat la
principiul, c cultura are nevoie de crearea unor condiii speciale pentru dezvoltare:
protecie juridic, lansarea n circuitul cultural european i mondial. Analiza statis-
tic asupra bibliotecilor i publicaiilor a stabilit nerespectarea drepturilor egale
ale naionalitilor conlocuitoare, cei lezai fiind n primul rnd btinaii. Astfel, n
fondurile bibliotecilor publice cartea naional alctuiete doar 30 la sut, iar cea n
limba rus - 68 la sut. Aproape c nu au deloc literatur n limba matern ucraine-
nii, bulgarii, polonezii, cehii, gguzii i alte minoriti.
[4]
Pentru redresarea situaiei
Programul 1993 a propus elaborarea concepiei dezvoltrii culturii etniilor conlo-
cuitoare n colaborare cu societile culturale. Cu prere de ru acest concept nu
a fost realizat. Cu toate nenelegerile majore, care au existat la nceputul anilor 90
ntre Gguzia i Republica Moldova, autoritile autonomiei au reuit spstreze
i s dezvolte reteaua instituiilor de cultur i educaie, care au contribuit esen-
ial la ocrotirea tradiiilor populare i dezvoltarea artei.Prin hotrrea Comitetului
executiv al Gguziei din 15.04.1997 n scopul dezvoltrii artei teatrale, promovrii
realizrilor artistice, meninerii relaiilor interetnice i culturale,n Ceadr-lunga a
fost creat teatrul dramatic Gguz M. Ceachir.
n cadrul realizrii Programului 1993 n Republica Moldova a nceput crearea cadru-
lui legal al culturii. la legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880-
xii din 22.01.1992, pe parcursul anilor 1993-2000 au fost aprobate legea privind
ocrotirea monumentelor nr. 1530-xii din 22.06.1993,de legea cu privire la biblioteci
nr. 286-xiii din 16.11.1994, legea privind drepturile de autor i drepturile conexe nr.
293-xiii din 23.11.1994, legii Culturii nr.413-xiv din 27.05.99.
[4]
PRoGRAMul de stAt pentru dezvoltarea culturii pe anii 1993-2000, comp. i.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
155
Prevederile legale in cont i de aspectele etnice ale dezvoltrii culturii. Astfel, legea
privind ocrotirea monumentelor stabilete la atestarea statutului de monument
snt intezise discriminrile dup criteriul cronologic, etnic, confesional sau de alt
natur. valoarea estetic sau funcional sau material a monumentului este subsi-
diar fa de calitatea de mrturie istoric.
[5]
Reformele economice nereuite, care aveau loc n ar, privatizarea proprietii de
stat n baza bonurilor patrimoniale, realizarea programului de privatizare a pmn-
tului, au dus la o scderea considerabil a PiB-ului. unele obiecte culturale au de-
venit int a procesului de privatizare. Prevederile bugetare pentru cultur nu se
realizau, n anul 1996 din 38355,1 mii lei alocai pentru cultur, au fost ndeplinite
doar n proporie de 78,8 la sut, adic - 30218,1 mii lei. Alocaiile pentru cultur se
micorau cu fiecare an. dac n 1996 bugetul culturii s-a micorat pn la 0,54% din
PiB, pe parcursul anilor el a continuat s se micoreze, ajungnd la 0,29% n 2000.
Aceast situaie a fcut imposibil soluionarea problemelor cu care se confrun-
ta cultura i realizarea financiar a Programului 1993. obiectivele politicii culturale
s-au schimbat. n prim plan a aprut necesitatea ocrotirii patrimoniului cultural,
meninerea sistemului de instituii culturale i crearea mecanizmelor alternative de
susinere a culturii.
la 18 iulie 1997 Guvernul Republicii Moldova a aprobat hotrrea nr. 672 cu privire
la Programul de stat dezvoltarea i ocrotirea culturii i artei n Republica Moldova
pentru anii 1997-1998 (n continuare Programul 1997), document prelungit mai
trziu pn n anul 2005.
Ca prioriti de activitate ale statului, Programul 1997 a stabilit pstrarea motenirii
culturale, susinerea i dezvoltarea artei profesioniste, stimularea creaiei populare
i dezvoltarea activitii culturale de agrement, conectarea culturii Republicii Mol-
dova la circuitul cultural internaional, susinerea tineretului de creaie i dezvolta-
rea bazei tehnico-materiale a instituiilor de cultur.
dup anul 1998, politica cultural n Moldova, a nceput s fie influienat tot mai
mult i de factorii externi. la conferina din stockholm din 1998, unesCo a propus
plasarea politicii culturale n centrul dezvoltrii strategice a rilor membre.
Banca Mondial la consftuirea din Florentia din 1999 a declarat, c prioritate n
alocarea creditelor pentru rile n curs de dezvoltare, vor avea programele, care
vor include i factorii culturali.
n cadrul proiectului MosAiC desfurat de ctre Consiliul europei, n Republica
Moldova, pentru prima dat, n 2001, a fost lansat un studiu realizat de ctre exper-
[5]
leGeA nr. 1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor, articolul 3.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
156
ii moldoveni n colaborare cu experi internaionali, desemnai de ctre Consiliul
europei, ntitulat Politicia cultural a Republicii Moldova.
din anul 2001 i pn n 2008, n Republica Moldova s-a nregistrat un ritm perma-
nent de cretere economic. PiB-ul a crescut de aproape patru ori i a constituit n
2008 - 62840,0 mln lei, bugetul consolidat a crescut de la 4324,8 mln lei n 2001 la
22292,0 mln lei n 2007. s-a nregistrat o cretere considerabil i a salariului nomi-
nal n economie de la 543,7 lei n 2001 pn la 2528 lei n 2008. situaia favorabil
din economie s-a rsfrnt i asupra situaiei din cultur. Alocaiile pentru cultur,
art i aciviti culturale au crescut considerabil ajungnd de la 0.49% din PiB n
2001, pn la 1,6% - n 2007.
n aceast perioad a continuat procesul de formare a cadrului legal de activitate a
instituiilor culturale.la 20.04.2000, a fost adoptat legea nr.939 cu privire la acti-
vitatea editoriala. la 31.10.2002 a fost aprobat legea cu privire la teatre, circuri i
organizaii concertistice nr. 1421-xv, iar la 27.12.2002 legea muzeelor. Cadrul juridic
pentru activitatea meterilor populari n vederea pstrrii meteugurilor artistice
populare i dezvoltrii lor pe baza tradiiilor autentice ale artei populare a fost regla-
mentat de legea privind meteugurile artistice populare nr.135-xv din 20.03.2003.
la 25.11.2004, Parlamentul a adoptat legea nr. 386 cu privire la cinematografie,
care are scopul de a asigura dezvoltarea cinematografiei ca parte component a
culturii i a crea condiii pentru accesul populaiei la operele cinematografice, iar la
17.09.2010 legea nr. 218 privind protejarea patrimoniului arheologic.
Creterea economic nregistrat dup anii 2000 a influienat pozitiv i dezvoltarea
instituiilor culturale din autonomia Gguziei. Prin hotrrea Comitetului executiv
al Gguziei din 15.03.2007 despre reorganizarea teatrului dramatic M. Ceachir
n baza teatruluiau fost fondate dou trupe teatrul naional dramatic M. Ceachir
n oraul Ceadr-lunga i teatrul municipal muzical-dramatic, care a fost transmis la
balana PrimrieiComrat.
6.3. Problemele actuale
ale politicii lingvistice i culturale
n comparaie cu situaia de la nceputul anilor 90, limba romn i-a extins aria i
nivelul de funcionare. s-au ntrit considerabil i poziiile denumirii corecte a limbii
de stat. Majoritatea societii, inclusiv alolingvii, accept denumirea limba rom-
n sau consider limba moldoveneasc indentic cu limba romn . Cu toate
acestea, n sfera deservirii sociale, relaiilor interetnice, comunicrii urbane con-
tinu s domine limba rus.legislaia lingvistic actual nu a depit nici izolarea
etniilor conlocuitoare, fiind cu neputin identificarea naiunii civice: doar o mic
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
157
parte din etniile minoritare se consider parte component a poporului moldove-
nesc, fapt care dovedete c identitatea civic este slab conturat.
imperfeciunea cadrului legal lingvistic i cultural, ignorarea legislaiei, imposibilita-
tea realizrii prevederilor legale din cauza lipsei mijlocelor financiare, au creat situ-
aia cnd obiectivele legale nu i-au atins scopul, deseori genernd situaii de conflict
din cauza interpretrii ambigue.
n iulie 2011, bacanul Gguziei a cerut posibilitatea de a susine repetat exame-
nul de BAC pentru elevii gguzi, care au czut la examenul de romn, pe motiv
c autoritile centrale nu au creat condiiile necesare, ca n regiune s existe un
mediu de comunicare i n limba romn. Ministerul educaiei a refuzat s satisfac
cererea. Ca rspuns, Adunarea Popular a Gguziei a decis crearea uneicomisii lo-
cale nsrcinate s organizeze examenulla limba romn, s elaboreze i s elibereze
certificate de absolvire noi i s organizeze admiterea la universitateadin Comrat
pentru ei.
un alt conflict a aprut n aprilie 2012, cnd bacanul autonomiei Gguze, a de-
clarat c scrisorile expediate executivului gguz doar n limba de stat vor fi remise
expeditorului cu o scrisoare de nsoire n limba gguz.
situaia lingvistic din Gguzia n comparaie cu nceputul anilor 90, s-a schimbat
cu puin. Acceptarea trilinvismului ca poltic lingvistic n autonomie a ntrit limba
rus n toate domeniile comunicrii publice. limba rus domin i n mijloacle de
informare n mas. limba gguz a cunoscut o atenie mai deosebit din partea
autoritilor, ce a dus la creterea numrului de cri editate n limba gguz, dar,
cu toate acestea, este departe de a avea caracteristicile limbii oficiale. n anul 2000
n una din colile din Comrat, n calitate de experiment a fost deschis o clas, care
urma s studieze toate obiectele n limba gguz. doar un singur elev a manifestat
dorina de a studia n aceast clas.
nu ntrunetecalitile de limb oficial nici limbia romn. ea este practic ignorat
n instituiile de stat i slab studiat n coli. dup datele statistice , din 23293 de
elevi, care i fceau studiile n cele 55 de instituii de nvmnt n 2008, 22163
studiau n limba rus i 707 din localitile populate de moldoveni, n limba romn,
ceilali studiau n dou limbi. dup cum se vede, elevii prefer s studieze n limba
rus. Majoritatea absolut din ei nu cunosc limba romn i consider c de ea nu
au nevoie n viitor. n situaia, cnd elevii trebuie s studieze patru limbi, limba rom-
n este considerat destul de complicat pentru a o nva. Cele patru ore de limb
romn pe sptmn prevzute conform programului Ministerului nvmntului
nu dau rezultate reale.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
158
Pentru a mbunti situaia lingvistic, autoritile Gguziei planific trecerea stu-
dierii unor obiecte din instituiile scolare n limba romn i gguz. Realizarea
acestiu obiectiv este prevzut n noua concepie de nvmnt care va fi propus
spre examinare.
Acceptarea trilingvismului nu a contribuit la renaterea limbii gguze i la cunoa-
terea limbii romne, ca limb de stat, ci a continuat s ntreasc poziiile limbii
ruse. n Gguzia avem o ncercare de a crea un multilingvism o situaia lingvistic
din cadrul unei societi, unde coexist mai multe limbi
[6]
, dar care nu s-a soldat
cu crearea unui plurilingvism competena unui individ de a cunoate i a utiliza, n
mod alternativ, mai multe limbi
[7]
.Aceiai situaie poate fi atestat i n autopro-
clamat RMn, unde oficial sunt proclamate, deasemenea, trei limbi: limba rus,
ucrainean i moldoveneasc (n grafie chirilic), dar unde de fapt predomin total
limba rus.
dup adoptarea legislaiei lingvistice n Republica Moldova a fost creat o comisie
special, care urma s monitorizeze realizarea prevederilor legale. n lipsa resur-
selor necesare pentru implementarea legii n scurt timp, aceast comisie a devnit
inutil. Abia n anul 2011, dup o pauz de mai bine de 10 ani, prin hotrrea Guver-
nului, a fost creat Comisia naional pentru Funcionarea limbilor, o nou comisie,
care n mare parte are aceleai funcii. Comisia este un organ consultativ pe lng
Guvern, creat pentru a monitoriza politica lingvistic a RM, avnd rolul de a verifi-
ca respectarea legislaiei lingvistice, dar i calitatea limbajului public i a limbajului
utilizat n instituiile de nvmnt.Comisiei i revine rolul de a nainta Guvernului
propuneri de modificare, completare i mbuntire a politicii de stat, precum i
a actelor normative n domeniu. de asemenea, aceasta este n drept s nainteze
sesizri autoritilor competente cu privire nclcrile legislaiei lingvistice.Printre
msurile urgente, ce urmeaz a fi luate de comisie se numr elaborarea unui pro-
gram de stat n problema aplicrii noii legislaii lingvistice, examinarea problemei ce
ine de atestarea funcionarilor publici, managerilor de instituii i de ntreprinderi
n privina cunoaterii limbii romne, dar i renfiinarea departamentului pentru
Funcionarea limbilor ce va avea misiunea de a monitoriza modul de funcionare a
limbii romne i a limbilor etniilor minoritare din ar.
legislaia lingvistic, care a fost adoptat de sovietul suprem al RssM n 1989, cnd
Republica Moldova fcea parte din imperiul sovietic, s-a nvechit i este necesar s
fie racordat la cerinele de astzi. deoarece, n afar de gguzi i bulgari, grupuri-
le etnice din Moldova sunt dispersate,este destul de complicat de definit teritoriul
[6]
Gheorghe Moldovanu Politica i planificarea lingvistic. Abordare teoretic i aplicativ, usM, Chii-
nu, 2008
[7]
Gheorghe Moldovanu Politica i planificarea lingvistic. Abordare teoretic i aplicativ, usM, Chii-
nu, 2008
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
159
unei singure limbi. din acest punct de vedere, prin susinerea multilingvismului are
loc ncurajarea diferenelor n defavoarea factorilor unificatori, meninerea proce-
sului de rusificare fa de minoritile etnice neruse (ucraineni, gguzi, .a.). Con-
form Constituiei pe teritoriul Republicii Moldova funcioneaz o singur limb de
stat limba moldoveneasc i este necesar ca acestei limbi s-i fie atribuite toate
caracteristicile i funciile respective. Reformarea legislaiei lingvistice n Moldova
este destul de dificil de realizat, deoarece acest domeniu este extrem de politizat.
spre deosebire de alte state exsovietice, care se confrunt cu probleme de acest
gen, n Moldova este i problema denumirii oficiale a limbii de stat limba rom-
n sau limba moldoveneasc. Partidele politice ncearc la maxim s foloseasc
problemele existente pentru a acumula capital politic. i aici nu se ine cont de do-
cumentele i argumentele tiinifice. odat cu iniierea procesului de reformarea a
legislaiei lingvistice, este necesar de ntreprins msuri pentru a reduce la minim in-
fluiena politic asupra denumirii limbii. odat acceptat la nivel de stat denumirea
corect limba romn, este necesar de elaborat un set de msuri pentru crearea
condiiilor respectivede promovare i dezvoltarea a ei. Punctul cel mai vulnerabil
pentru ca limba romn s funcioneze ca limb de stat este atribuirea limbii ruse
a statutului de limb de comunicare ntre popoare. Realizarea ntocmai a preve-
derilor legislaiei lingvistice necesit resurse financiare considerabile. Ceea ce era
posibil n cadrul uniunii sovietice cu susinerea financiar din centru, este complicat
de realizat n statul Republica Moldova, care nu dispune de mijloacele necesare nici
pentru a asigura financiar funcionarea deplin a limbii de stat, nici pentru a ocroti
limba minoritii gguze. orientarea politicii i planificrii lingvistice a Republicii
Moldova spre bilingvism nu este nici justificat i nici eficient din dou motive: n
primul rnd, promovarea bilingvismului ntr-o ar att de srac este total lipsit
de sens, n al doilea rnd, costul marginal al promovrii celor dou limbi (romna
i rusa) este net superior fa de avantajul marginal care decurge din cunoaterea
acestora.
[8]
Problemele financiare i-au lsat amprenta i asupra politicii culturale. Cu toate c
bugetul instituiilor Ministerului Culturii a crescut n ultimii ani i a depit n 2012
suma de 240 milioane lei, iar alocaiile pentru cultur n bugetele locale a ajuns cifra
de 92 lei pe cap de locuitor, sistemul cultural continu s se afle ntr-o criz pro-
fund, graie pstrrii mecanismelor i relaiilor ineficiente nvechite de activitate.
lipsa unei strategii de dezvoltare a culturii nu permite canalizarea resurselor pentru
rezolvarea problemelor prioritare din domeniu, lipsesc programele de susinere a
mobilitii produsului cultural prin ar. una din problemele de baz, care necesit
s fie rezolvate este crearea unui mecanism eficient, transparent, competitiv de
finanare a instituiilor de cultur.
[8]
ibidem
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
160
Cu suportul donatorilor europeni, Ministerul Culturii a pornit pe calea reformei i a
nceput cu instituiile teatral-concertistice din Republica Moldova. la sfritul lunii
decembrie 2011 a fost anunat public Propunerea de Politic Public eficientiza-
rea instituiilor teatral-concertistice din Republica Moldova. studiul a constatat c
n 2009 a sczut rata de frecventarea a teatrelor la 94-98 de spectatori la 1000 de
locuitori.
[9]
i cu toate c conform Regulamentului teatrelor, circurilor i organizaii-
lor concertistice, fiecare teatru este obligat s monteze de la 3 la 6 spectacole noi pe
parcursul unei stagiuni i s prezinte minim 20 de spectacole per stagiune. totodat,
sa atestat c numrul de montri noi difer de la teatru la teatru. Majoriatea itC nu
respect regulamentul i monteaz n mediu 1-2 spectacole noi per stagiune.
[10]

(vezi des. 1). noua politic prevede un model de finanare prin care subsidiile tea-
trelor vor depinde de numarul de spectatori sau bilete vndute. Finanarea institu-
iilor teatral-concertistice se va acorda n baza numarului de spectatori, numarului
de montri noi i costurile de ntreinere suportate de instituii.
Pentru activitatea teatral autonomia Gguz a alocat n 2009 peste 785 mii lei.
teatrul dramatic a montat pe parcursul anilor 2008-2009 spectacole, att, ale auto-
rilor gguzi, ct i ale autorilor romni i rui. Realizrile teatrului au fost apreciate
n cadrul festivitii anuale Gala Premiilor uniunii teatrale din Moldova. teatrul
i prezint spectacolele sale, att n localitile autonomiei, ct i n raionul taraclia.
ns, pe parcursul existenei de peste 15 ani, teatrul nu a avut deplasri n localiti-
le din alte raioane ale Republicii Moldova. Pentru susinerea teatrului municipal din
Comrat, din bugetul municipal n 2009 au fost alocai peste 320 mii lei. dar sumele
alocate nu pot rezolva problemele acute ale teatrelor. salariile mici provoac o per-
manent fluctuaie de cadre, n ambele teatre lipsec actori cu pregtire profesiona-
l. teatrele nu dispun de sedii special amenajate pentru prezentarea spectacolelor.
[9]
Propunerea de Politic Public eficientizarea instituiilor teatral-concertistice din Republica Moldova,
pag. 4
[10]
ibidem
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
161
Des. 1. Numrul de spectacole i concerte i numrul de spectatori n perioada 1995-2010.
o amploare mai mare au cptat n aceast perioad i relaiile culturale interna-
ionale. teatrul dramatic M. Ceachir pe parcursul a ctorva ani, la invitaia Minis-
terului Culturii din turcia, a participat la festivalul internaional de teatru din oraul
Konia de unde s-a ntors cu meniuni. n agenda evenimentelor culturale regionale
se disting festivalurile internaionale hederlez (nceputul verii) i Kasm (nce-
putul iernii), srbtori ale poporului gguz, srbtoarea limbii gguze, festivalul
cntecului gguz.
n rezultatul realizrii procesului de descentralizare, iniiat la sfritul anilor 90, in-
stutuiile de cultur, au fost transmise n gestiunea administraiilor publice locale
pe teritoriul crora ele activeaz. Astfel casele de cultur, bibliotecile, colile de
arte au trecut n administrarea primriilor i consiliiilor raionale, fr a ine cont
de capacitile lor financiare de a ntreine aceste instituii. n rezultat, din lipsa
mijloacelor financiare pentru ntreinerea activitii, instituiie de cultur au nce-
put s degradeze. Conform datelor statistice la nceputul anului 2008, n Republica
Moldova existau 1225 de Case de Cultur. din numrul total de 1225 a caselor i
cminelor de cultur, 561 (45,8%) aveau nevoie de reparaie capital, 84 (6,8%) se
aflau n stare avariat. n perioada rece a anului se puteau nclzi doar 302 case i
cmine de cultur (majoritatea din ele parial, cu sobe), iar 24 erau deconectate
de la curent electric. totul aceasta a dus la o discrepan vdit ntre oferta cultural
la sate i cea din orae, i mai ales din Chiinu, a redus drastic mobilitatea realiz-
rilor artistice i culturale prin ar, inclusiv i schimburile culturale ntre localitile
din Gguzia, transnistria i celelate raioane ale Moldovei.
Rolul culturii n societatea moldoveneasc trebuie schimbat esenial. deoarece
anume cultura are cele mai eficiente ci de depire a problemelor de coexisten
social a etniilor conlocuitoare ale Republicii Moldova. Cultura poate ajut comu-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
162
nitatea s-i gseasc i s-i respecte identitatea sa, poate contribui esenial la
dezvoltarea sentimentului de apartenen la statul moldovenesci respect ntre ce-
teni, la acumularea i pstrarea patrimoniului creat de generaii, poate deveni un
factor al coeziunii sociale.
6.4. Politicile lingvistice i culturale ale UE
Pind pe cale integrrii n uniunea european, Republica Moldova i-a asumat i
respectarea prevederilor legale n domeniul politicilor lingvistice i culturale adop-
tate de ctre rile membre. Cu att mai mult c Moldova a aderat la un ir de do-
cumente internaionale, cum ar fi Convenia cultural european, adoptat la 18
decembrie 1954 la Paris n vigoare pentru RM din 24 mai 1994, Convenia pentru
conservarea patrimoniului arhitectural al europei, adoptat la Grnada la 03 octom-
brie 1995, n vigoare din 01 aprilie 2002, Convenia european pentru protecia
patrimoniului arheologic, adoptat la la valetta, 16 ianuarie 1992, n vigoare pentru
RM din 22.06.2002, Convenia-cadru a Consiliului europei privind valoarea social
a patrimoniului cultural pentru societate, adoptat la Faro la 27 octombrie 2005, n
RM din 26.09.2008 i altele.
Comisia european n declaraia semnat la Brussels la 27.05.2007, nc odat con-
firm c, Cultura se afl n inima dezvoltrii i a civilizaiei umane. Cultura este ace-
ea ce determin oamenii s spere i s viseze prin stimularea simurilor i oferind
noi moduri de a vedea realitatea. ea este aceea care aduce oameni mpreun, prin
dialog i pasiune nflcrat, ntr-un mod care unete i nu divide. Cultura ar trebui
vzut ca un set de trsturi distincte spirituale i materiale care caracterizeaz o
societate sau un grup social. ea mbrieaz literatura i artele precum i modul de
via, sistemele de valori, tradiiile i credinele.
Convenia cultural european pune n faa Republicii Moldova necesitatea de a
lua msuri n vederea pstrrii patrimoniului cultural, ca parte component a patri-
moniului europei, s ncurajeze cetenii si la studierea limbilor, istoriei, civilizaiei
altor ri.
stat contemporan european nsemn nu doar o economie eficient, dar i o cultur
nalt, care n condiiile globalizrii, asigur pstrarea idenitii i unicitii comuni-
tii. n afar de aportul la dezvoltarea spiritual, cultura, n societatea modern, a
devenit i un catalizator puternic al dezvoltrii economice i sociale. volumul veni-
turilor generate de industriile culturale n economiile moderne este ntr-o cretere
permanent. n europa acesta este cel mai dinamic sector de dezvoltare, care a
nregistrat n ultimii ani o rat de cretere de 5-20%, cu o contribuie la PiB-ul euro-
pean de 2,6-3% pe an. n acest domeniu sunt implicai 3,1% din fora de munc. dar
n afar de parametrii cantitativi, pot fi menionai i cei calitativi, astfel industriile
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
163
culturale contribuie la regenerarea urban i social, contribuie la dezvoltarea unei
societi, care valorific creativitatea i diversitatea, libertatea de exprimare i de
comunicare, etc.
Politica este arta compromisului, inclusiv i politica lingvistic este compromisul n-
tre nivelul local i naional, naional i internaional. unul din instrumentele juridice
de baz, care definete politica lingvistic a statelor membre ale ue este Carta lim-
bilor Regionale i Minoritare, adoptat n 1992 i care a ntrat n vigoare n 1998. la
11 iulie 2002 Carta a fost semnat i de Republica Moldova, dar nu a fost ratificat
pn n prezent cu toate c Consiliului europei, a cerut ratificarea Cartei, prin condi-
iile cuprinse n Planul de aciuni n domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-
2008. Carta a ntrat n vigoare pentru 25 de state ale Consiliului europei. scopul
Cartei este s mbunteasc folosirea limbilor regionale sau minoritare n educaie,
justiie, mass-media, s ncurajeze folosirea acestor limbi n viaa social i pentru
activiti culturale. Acest document definete i unele noiuni utilizate n politicile
lingvistice, cum ar fi limb minoritar i limb non-teritorial. limbi regionale
sau minoritare sunt limbilediferite de limba (limbile) oficial a statului i folosite n
mod tradiional ntr-o anumit zon a unui stat de ceteni ai acelui stat care for-
meaz un grup mai mic din punctde vedere numeric dect restul populaieiaceluiai
stat.. limbi non-teritoriale se refer la limbile folosite de cetenii unui stat care
difer de limba (sau limbile) folosit de restul populaiei acelui stat dar care, dei fo-
losit n mod tradiional pe teritoriul acelui stat, nupoate fi identificat cu o anumit
zon.
[11]
. Carta nu presupune multilingvisme la nivelul administraiilor locale i nu
impune limba unei minoriti s fie adoptat la scar naional, n detrimentul lim-
bii de stat. experiena statelor europene demonstreza c prin realizarea Cartei, s-a
obinut pe plan local bilingvisme, care presupun cunoaterea i folosirea n paralel,
de ctre minoriti, att a limbii oficiale a statului, ct i a limbii lor materne. Carta
nu prevede nici noiunea de limb de comunicare interetnic, nici nu atribuie pen-
tru careva limb aceast funcie.
statutul de limb oficial de stat nu are aceiai semnificaie n diferite ri, mai ales
n cazulunor state care au mai mult de o limb oficial. limbile oficiale ale aceluiai
stat pot fi situate la acelai nivel din punct de vedere al drepturilor care le suntacor-
date sau pot fi supuse unei anumite ierarhii i avea un rol ntructva diferit. Astfel,
n Belgia oficial exist trei limbi de stat, dar fiecare se vorbete de fapt la nivelul
unei regiuni, i nu pe ntreg teritoriul rii; n elveia, limba roman are un statut n
parte diferit de cel al celorlalte limbi oficiale, n luxemburg, diversele limbi suntn
mare msur specializate pentru anumite funcii i domenii, n olanda, frizona este
considerat a doua limb oficial, dup neerlandez. de aceea, calificarealimbilor
[11]
Carta european a limbilor regionale sau minoritare, art. 1
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
164
drept oficiale la nivel de stat sau pe plan local/regional nu trebuie neleas nmod
absolut, ci numai orientativ i relativ.
[12]
6.5. Concluzii
legislaia lingvistc a Republicii Moldova, elaborat n condiiile afrii Moldo-
vei n cadrul uniunii sovietce s-a nvechit , nu refect corect rolul limbii de
stat i nu corespunde cerinelor actuale de dezvoltare. ea stabilete o divizare
funcional ntre limbi: limba de stat, limba comunicrii interetnice i limba mi-
noritar, ceea ce consttuie o discriminare a limbii romne.
Realizarea politcii trilingvismului ofcial necesit resurse considerabile i o abor-
dare responsabil din partea autoritilor de toate nivelurile. Realizarea acestei
poltci a euat n exemplul Gguziei i RMn. Fr resurse i monitorizare per-
manent, aceast politc duce la ntrirea celei mai puternice limbi i la rolul
de observator pasiv al celorlalte limbi.
Pstrarea situaiei alctuale lingvistce nseamn contnuarea procesului de ru-
sifcare a minoritilor neruse (ucraineni, gguzi, s.a.). Majoritatea absolut
a populaiei, inclusiv i minoritile, accept necesitatea cunoaterii limbii de
stat. dezvoltarea bilingvismului romn-naional ar contribui, pe de o parte, la
ncurajarea studierii limbii de stat , iar pe de alt parte, la ocrotrea i dezvolta-
rea limbilor minoritare.Cunoaterea limbii de statrebue sa devin un factor al
coeziunii sociale capabil s asigureprincipiul egalitatiintretoi cetenii statu-
lui.
Ca urmare a trilingvismului ofcial din Gagauz-Yeri i lipsei unui mediu respectv
de comunicare a slbit motvarea tnerilor fa de studierea limbii gguze i
limbii romne,se observ o tendinde renunare la limba gguz n favoarea
limbii ruse.Politca lingvistc neadecvat a administraiei regiunii i legislaia
lingvistc imperfect a Republicii Moldova, nu au creat condiii pentru ca limba
gguz s poat f utlizat att n sistemul de nvmnt, n mediul profe-
sional, ct i n administraia public local. intelectualitatea gguz optez
pentru schimbarea situaiei lingvistce n regiune.
Reformarea legislaiei lingvistce este un domeniu foarte politzat i spre deo-
sebire de alte state, care se confrunt cu astel de probleme, n Republica Mol-
dova este politzat nsi denumirea corect a limbii limba romn. Partdele
politce folosesc toate defcienele legislaiei pentru a amplifca la maxim pro-
blemele i a acumula capital politc.
[12]
Multilingvism i dialog intercultural n uniunea european. o viziune romneasc., pag. 10
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
165
legislaia lingvistc european nu prevede noiunea de limb de comunicare
interetnic, aceast funcie, revenind limbilor de stat. n ultmii ani, se observ
o tendin de majorare a segmentului de populaie care opteaz pentru decre-
tarea unei singure limbi de stat. Cei ce opteaz pentru dou limbi ofciale sunt,
n mare parte, populaia rusofon. Cu toate c Republica Moldova a semnat
Carta limbilor Regionale i Minoritare, pn n prezent acest document nu a
fost ratfcat.
denumirea ofcial a limbii de stat n Republica Moldova este o problem poli-
tcexploatat de unii politcieni pentru acumularea capitalului politc. n ultmii
ani crete numrul populaiei care consider c denumirea corect a limbii de
stat este limba romn sau c limba moldoveneasc este identc cu ce ro-
mn.
Pentru a evita intensifcarea tensiunilor sociale, politca lingvistc a Republicii
Moldova, trebuie s fe orientat spre tolerarea i acceptarea diferenelor ling-
vistce, valorifcarea limbii ofciale i protejarea limbilor minoritare.Respectarea
drepturilor lingvistce i culturale ale minoritilor conlucuitoare nu poate f un
impediment n consttuirea naiunii civice, ceea ce se poate produce doar dac
reprezentanii acestor minoriti vor cunoate limba de stat.
din punct de vedere economic meninerea i n contnuare a bilingvismului ro-
mn-rusla nivel naional i rus-naional la nivel local, este o aciune mai mult
politc, nendreptit, care nu este justfcat prin cheltuielile realizate i be-
nefciile obinute, deoarece nu ofer cetenilor anse egale n cariera social.
Pe parcursul ultmelor dou decenii, Republica Moldova a creat cadrul legal de
funcionare a sistemului cultural. Mai muli experi, inclusiv i internaionali,
consider c Moldova are cel mai mare numr de legi n domeniul culturii. Cu
toate acestea sistemul cultural contnu s funcioneze dup principii invechite,
neadecvate condiiilor economiei de pia. o bun parte din prevederile legale
sau sunt declaratve, sau nu funcioneaz. este evident lipsa unei viziuni de
dezvoltare a culturii. Ministerul Culturii a iniiat n acest an procesul de ela-
borarea a strategiei de dezvoltare cultural. Cu prere de ru, acest proces, la
momentul de fa, poart un caracter mai mult nchis fr implicarea societii
civile, prilor cointeresate, profesionitlor din domeniu.
Politca cultural existent nu este ndreptat spre reformarea sistemului cultu-
ral i adaptarea lui la cerinele economiei de pia. Mecanismele de fnanare a
insttuiilor de cultur, n mare parte, sunt aceleai care au existat i pe tmpul
uniunii sovietce i sunt bazate pe principiul fnanrii centralizate. Acest sistem
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
166
este inefcient, netransparent, nu asigur concurena i nu stmuleaz procesul
de creaie.
trecerea insttuiilor de cultur n administrarea autoritilor publice locale, fr
a ine cont de capacitile fnanciare ale APl de a menine actvitatea lor, a dus
la degradarea spaiilor i actvitii culturale, la reducerea mobilitii realizri-
lor culturale prin ar, inclusiv schimbul cultural ntre localitile din Gguzia,
transnistria i celelalte raioane ale Republicii Moldova.
sistemul cultural gguz, n linii mari, este rupt de la procesul cultural din Mol-
dova. Colectvele artstce din Gguzia pot f vzute doar n Chiinu la sr-
btorile naionale sau la unele festviti culturale din raioanele nvecinate. i
mai puine sunt vizitele colectvelor artstce din Moldova n localitile din au-
tonomie. spre deosebire de alte raioane ale Moldovei, utA nu are elaborat
strategia dezvoltrii culturii n regiune, ceea ce duce la primirea unor decizii
irealizabile.
6.6 Recomandri
elaborarea i aprobarea prin lege a unei noi strategii de dezvoltare lingvistc
n Republica Moldova, cu un plan concret de aciuni, real n tmp i asigurat f-
nanciar iabrogarea legii cu privirea la funcionarea limbilor pe teritoriul RssM.
Prioritile noii strategii:crearea condiiilor adecvate pentru funcionarea limbii
de stat, dezvoltarea unui mediu lingvistc n care s fe ncurajat cunoaterea
de ctre etniile conlucuitoare a limbii de stat, promovarea plurilingvismului n
societate, orientarea spre dezvoltarea limbii gguze.
lansarea de ctre Guvern a unui program de granturi pentru organizaiile ne-
guvernamentale din Gguzia cu scopul de promovare n regiune a studierii i
cunoaterii limbii de stat.
implicarea actv a actorilor culturali naionali, locali i prilor cointeresate n
procesul de elaborare a strategiei dezvoltrii culturale a Republicii Moldova,
initat de ctre Ministerul Culturii. Prevederea aciunilor de susinere i pro-
movare a culturilor minoritilor conlocuitoare, ndeosebi a culturii gguze, de
dezvoltare a cooperrii interculturale ntre naiuni.
Asigurarea mobilitii produselor culturale pe teritoriul Republicii Moldova,
ncurajarea schimbului intercultural ntre naiunile conlucuitoare, susinerea
colectvelor artstce profesioniste i amatoricet din regiuni prin alocarea n
cadrul bugetului Ministerului Culturii a unui fond special destnat proiectelor
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
167
colectvelor artstce de deplasare prin ar i de realizare a actvitilor cultu-
rale comune.
Modifcarea legii culturii n privina crerii unui mecanism efcient de adminis-
trare a sistemului cultural i stabilirii relaiilor clare de actvitatea pe vertcal i
orizontal la diferite nivele: central regional local.
Adoptarea unui program de de relansare a actvitii culturale la sate prin modi-
fcarea statutului caselor de cultur i reformarea actvitii lor. transformarea
caselor i cminelor de cultur n centre de servicii culturale comunitare, la baza
actvitii crora ar sta satsfacerea cerinelor culturale i educaionale ale co-
munitilor prin lrgirea ofertei de servicii.
Modifcarea legislaiei culturale n scopul atragerii investiilor private n actvi-
tatea insttuiilor de cultur, stabilirea relaiilor clare n realizarea parteneria-
tului public-privat pentru salvarea patrimoniului cultural imobil de distrugere,
modifcarea sistemului de penalizare n direcia creterii responsabilitii per-
soanelor fzice i juridice pentru distrugerea patrimoniului cultural.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
168
7
dReptuRile politice Ale GRupuRiloR etnice
igor BoAn
7.1. Norme i experiena internaional
n Republica Moldova drepturile politice individuale reprezentanilor minoritilor
naionale au fost extinse prin acordarea unor drepturi colective i anume a auto-
nomiilor teritoriale. n literatura de specialitate nu exist vreo definiie general
pentru autonomia teritorial, de aceea este util a se lua n consideraie un ir de
definiii reproduse din lucrarea lui Ruth lapidoth Autonomia. soluii flexibile pen-
tru conflictul etnic:
autonomia presupune puterea legislativ, diferind de suveranitate prin fap- z
tul c aceasta poate fi exercitat numai n limitele competenelor acceptate
de statul suveran;
entitile autonome au toate atribuiile specifice puterilor statului. situai- z
ile care intr sub autoritatea entitilor autonome snt scoase de sub auto-
ritatea statului, cu excepia cazurilor cnd corpurile reprezentative ale auto-
nomiilor cer explicit supervizarea statului;
prin teritoriu autonom se nelege uneori un teritoriu n care exist liberta- z
tea autoguvernrii i autoadministrrii, libertate care este recunoscut sau
acordat unei comuniti teritoriale nesuverane i legate politic i prin lege
de stat , fr s fie subiectul suveranitii acestuia.
exemple de autonomie adesea invocate servesc insulele Aland din Finlanda i ti-
rolul de sud din italia. dup declararea independenei Finlandei n 1917, acesta a
adoptat, la 6 mai 1920, hotrrea de a acorda o larg autonomie insulelor Aland.
n 1921 Consiliul ligii naiunilor a recunoscut suveranitatea Finlandei asupra insu-
lelor Aland, care constituiau un subiect de disput cu suedia, cu care s-a ajuns la o
nelegere prin Actul Garaniilor Aland din 1922. sistemul autonomiei din insulele
Aland presupune existena autoritilor proprii i garania c schimbrile legate de
regimul autonomiei pot avea loc cu consinmntul reciproc al autoritilor locale
i centrale. Astfel, insulele Aland dispun de Adunare legislativ i Consiliu execu-
tiv. exist un Guvernator al insulelor Aland, reprezentnd Guvernul central , numit
de Preedintele rii cu acceptul Adunrii legislative a autonomiei. sistemul de su-
pervizare de ctre puterea central cuprinde i Curtea suprem de justiie, Curtea
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
169
Administrativ a Finlandei, care se pronun asupra contestaiilor privind depirea
competenelor de ctre autoritile autonomiei.
Adunarea legislativ are competene n materie de: administraie comunal; pro-
tecia anti-incendiu; protecia mediului; servicii sociale; educaie; sntate; trans-
porturi locale; aprovizionare cu ap; pescuitul; vntoarea, etc. Autoritatea central
i-a pstrat prerogativele n domeniile: constituional; relaiilor internaionale, for-
elor armate; ceteniei i drepturilor omului; relaiilor familiale; legislaiei muncii
i celei penale; comerului extern, energiei nucleare; proprietii intelectuale; re-
surselor naturale etc.
dac tratatele internaionale ale Finlandei introduc prevederi ce implic autogu-
vernarea insulelor Aland, atunci acestea trebuie consultate i adaptate astfel nct
s fie aplicabile n autonomie. Relaiile bugetare prevd c un procent fix din taxele
colectate de stat se ntoarce n autonomie. Autoritile autonomiei au dreptul s
impun taxe locale suplimentare. dei n Finlanda exist dou limbi oficiale, n insu-
lele Aland este oficial doar limba suedez. toate instituiile i colile de provincie
snt obligate s utilizeze suedeza. deciziile Curii supreme de justiie se redacteaz
obligatoriu n suedez dac se refer la cazuri viznd insulele Aland. numai cetenii
finlandezi care au locuit nentrerupt cinci ani pe insule i au o posedare adecvat a
limbii suedeze pot obine cetenia provinciei. Condiiile legate de serviciul militar
i regimul proprietilor snt drastice. toate aceste prevederi au scopul de a pstra
caracterul suedez al insulelor n pofida factorilor migraionali, de globalizarea etc.
7.2. Normele constituionale i legale
privind autonomia Gguziei
Conflictele separatiste de la nceputul anilor 90 a secolului trecut au impus dez-
voltarea cadrului constituional i legal privind drepturile politice pentru grupurile
etnice ce locuiesc compact pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, articolul 110 din
Constituia Republicii Moldova prevede n mod expres c:
teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, n z
sate, orae, raioane i unitatea teritorial autonom Gguzia.
localitilor din stnga nistrului le pot fi atribuite forme i condiii speciale z
de autonomie n conformitate cu statutul special adoptat prin lege organi-
c.
soluionarea conflictului n cazul Gagauziei a fost precedat de negocieri privind ela-
borarea Legii Nr.344-XIII privind statutul juridic special al Gguziei (Gagauz-Yeri),
care a fost adoptat de Parlamentul Republicii la 23 decembrie 1994. Preambulul
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
170
legii respective argumenteaz oferirea unor drepturi politice extinse minoritii g-
guze pentru:
satisfacerea necesitilor naionale i pstrrii identitii naionale a gg- z
uzilor, dezvoltrii lor plenare i multilaterale, prosperrii limbii i culturii
naionale, asigurrii sinesttorniciei politice i economice;
confirmarea faptului c purttor iniial al statutului Gguziei (Gagauz-Yeri) z
locul unde triesc gguzii), este poporul gguz puin numeros, care lo-
cuiete compact pe teritoriul Republicii Moldova.
Articolul 1 al legii invocate prevede limitele autodeterminrii Gguziei i circum-
stanele eventualei extinderi ale acesteia:
Gguzia (Gagauz-Yeri) este o unitate teritorial autonom cu un statut z
special care, fiind o form de autodeterminare a gguzilor, este parte
component a Republicii Moldova.
Gguzia soluioneaz de sine stttor, n limitele competenei sale, n in- z
teresul ntregii populaii, problemele dezvoltrii politice, economice i cul-
turale.
pe teritoriul Gguziei snt garantate toate drepturile i libertile prevzu- z
te de Constituia i legislaia Republicii Moldova.
n cazul schimbrii statutului Republicii Moldova ca stat independent z po-
porul Gguziei are dreptul la autodeterminare extern.
Articolele 2-5 statueaz ierarhia actelor care asigur mputernicirile autonomiei g-
guze:
Gguzia este administrat n temeiul Constituiei Republicii Moldova, le- z
gii privind statutul special al Gguziei i altor legi ale Republicii Moldo-
va, Regulamentului Gguziei i actelor normative ale Adunrii Populare a
Gguziei, care nu vin n contradicie cu Constituia i legislaia Republicii
Moldova;
limbile oficiale ale Gguziei snt limbile moldoveneasc, gguz i rus. z
Corespondena cu autoritile administraiei publice ale Republicii Moldo-
va, cu ntreprinderile, organizaiile i instituiile situate n afara teritoriului
Gguziei se face n limbile moldoveneasc i rus.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
171
Gguzia i are simbolica sa, care se folosete deopotriv cu simbolica de z
stat a Republicii Moldova.
limitele teritoriale i resursele naturale ale autonomiei gguze snt stabilite n ar-
ticolele 5-6:
n componena Gguziei intr localitile n care gguzii constituie mai z
mult de 50 procente din populaie. localitile unde gguzii constituie mai
puin de 50 procente din populaie pot fi incluse n componena Gguziei
n baza voinei majoritii alegtorilor, liber exprimate n cadrul referendu-
mului local, efectuat din iniiativa a cel puin o treime din alegtorii loca-
litii respective. includerea localitilor n componena Gguziei are loc
n baza rezultatelor referendumului local, efectuat n fiecare localitate n
parte de ctre Guvernul Republicii Moldova.
pmntul, subsolul, apele, regnul vegetal i cel animal, alte resurse natura- z
le, bunurile mobile i imobile, aflate pe teritoriul Gguziei, snt proprieta-
te a poporului Republicii Moldova i constituie totodat baza economic a
Gguziei.
Articolele 7-14 se refer la competenele organelor de conducere ale autonomiei
gguze. Potrivit legii, Autoritatea reprezentativ a Gguziei este Adunarea Popu-
lar, nvestit cu dreptul de a adopta acte normative, n limitele competenei sale.
de asemenea, Adunarea Popular participarea la promovarea politicii interne i
externe a Republicii Moldova n problemele care privesc interesele Gguziei. de
componena Adunrii Populare ine adoptarea Regulamentului Gguziei i a acte-
lor normative a cror executare este obligatorie pe teritoriul Gguziei. Adunarea
Popular adopt legi locale n urmtoarele domenii:
tiin, cultur, nvmnt; z
gospodrie comunal i de locuine, urbanistic; z
ocrotire a sntii, cultur fizic i sport; z
activitate bugetar-financiar i fiscal local; z
economie i ecologie; z
relaii de munc i asisten social. z
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
172
Adunarea Popular a Gguziei are dreptul de a se adresa, n condiiile legii, Curii
Constituionale a Republicii Moldova pentru a anula actele normative ale autori-
tilor legislative i executive ale Republicii Moldova care lezeaz mputernicirile
Gguziei. Pentru confirmarea acestui drept la 11 iulie 1996 Parlamentul Republicii
Moldova a adoptat legea nr.917 pentru completarea legii cu privire la Curtea Con-
stituional i a Codului jurisdiciei constituionale prin care n legile menionate,
n articolul 25 i, respective, articolul 38, a fost introdus urmtoarea completa-
re: Adunarea Popular a Gguziei (Gagauz-Yeri) - n cazurile supunerii controlului
constituionalitii legilor, regulamentelor i hotrrilor Parlamentului, a decretelor
Preedintelui Republicii Moldova, a hotrrilor i dispoziiilor Guvernului, precum
i a tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte, ce ngrdesc
mputernicirile Gguziei.
Potrivit articolului 14 al legii privind statutul juridic special al Gguzie, Guvernato-
rul este persoana oficial suprem a Gguziei, lui subordonndu-se toate autorit-
ile administraiei publice ale Gguziei. dup alegerea sa prin vot direct de ctre
ceteni, el este confirmat n funcia de membru al Guvernului Republicii Moldova
printr-un decret al Preedintelui Republicii Moldova.
organul executiv permanent al Gguziei este Comitetul executiv care este format
de ctre Adunarea Popular la prima sesiune pentru durata mandatului. la propu-
nerea Guvernatorului Gguziei Adunarea Popular aprob cu majoritatea de vo-
turi ale deputailor componena Comitetului executive, care asigur:
executarea i respectarea Constituiei i legilor Republicii Moldova, precum z
i a actelor normative ale Adunrii Populare;
participarea la activitatea autoritilor administraiei publice centrale de z
specialitate ale Republicii Moldova n problemele ce in de interesele G-
guziei;
reglementarea, n condiiile legii, a raporturilor de proprietate pe ntreg te- z
ritoriul, administrarea economiei, construciei social-culturale, sistemului
financiar-bugetar local, asistenei sociale, retribuirii muncii, sistemului fis-
cal local, proteciei mediului nconjurtor i folosirii raionale a resurselor
naturale;
elaborarea programelor de dezvoltare economic, social i naional-cultu- z
ral, de protecie a mediului nconjurtor i realizarea lor dup aprobarea
de ctre Adunarea Popular;
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
173
elaborarea i prezentarea bugetului Gguziei spre aprobare Adunrii Po- z
pulare i executarea acestuia, etc.
la propunerea Guvernatorului Gguziei conductorii direciilor de bran snt in-
clui n componena colegiilor ministerelor i departamentelor Republicii Moldova.
Potrivit articolului 18 al legii privind statutul juridic special bugetul Gguziei este
format din toate tipurile de vrsminte stabilite de legislaia Republicii Moldova i
de Adunarea Popular. Raportul dintre bugetul Gguziei i bugetul de stat se sta-
bilete n conformitate cu legile Republicii Moldova cu privire la sistemul bugetar i
cu privire la bugetul de stat pe anul corespunztor sub form de vrsminte fixe din
toate tipurile de impozite i pli.
de un interes deosebit este modalitatea de asigurare a ordinii juridice i de drept n
Gguzie, reglementate de articolele 20-24. Astfel:
judectorii instanelor de judecat ale Gguziei snt numii n funcie prin z
decretul Preedintelui Republicii Moldova la propunerea Adunrii Popula-
re a Gguziei cu acordul Consiliului superior al Magistraturii.
Curtea de apel cu sediul n municipiul Comrat (capitala Gguziei) este o z
instan de gradul doi fa de instanele judectoreti ierarhic inferioare i
examineaz n calitate de prim instan cele mai complicate cauze civile,
administrative i penale. Preedintele curii de apel cu sediul n municipiul
Comrat este din oficiu membru al Curii supreme de justiie.
Procurorul Gguziei este numit de ctre Procurorul General al Republicii z
Moldova la propunerea Adunrii Populare i este din oficiu membru al co-
legiului Procuraturii Generale a Republicii Moldova. Procurorii ierarhic infe-
riori ai Gguziei snt numii de ctre Procurorul General al Republicii Mol-
dova la propunerea Procurorului Gguziei cu acordul Adunrii Populare.
eful direciei de justiie a Gguziei este numit i eliberat din funcie de z
ctre ministrul justiiei al Republicii Moldova la propunerea Adunrii Popu-
lare. eful direciei de justiie a Gguziei este din oficiu membru al cole-
giului Ministerului justiiei al Republicii Moldova.
eful direciei de informaii i securitate a Gguziei este numit i eliberat z
din funcie de ctre directorul serviciului de informaii i securitate al Re-
publicii Moldova la propunerea Guvernatorului Gguziei dup aprobarea
lui de ctre Adunarea Popular. eful direciei serviciului de informaii i
securitate al Republicii Moldova pentru Gguzia este din oficiu membru al
colegiului serviciului de informaii i securitate al Republicii Moldova.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
174
eful direciei afacerilor interne a Gguziei este numit i eliberat din func- z
ie de ctre ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova la propunerea
Guvernatorului Gguziei cu acordul Adunrii Populare. eful direciei afa-
cerilor interne a Gguziei este din oficiu membru al colegiului Ministerului
Afacerilor interne al Republicii Moldova.
Comisarii comisariatelor de poliie n Gguzia snt numii i eliberai din z
funcie de ctre eful direciei afacerilor interne a Gguziei n numele mi-
nistrului afacerilor interne al Republicii Moldova.
eful poliiei municipale a direciei afacerilor interne a Gguziei este nu- z
mit i eliberat din funcie de ctre Guvernatorul Gguziei la propunerea
efului direciei afacerilor interne a Gguziei i se afl n subordonarea lui
operativ.
Comandantul subunitii trupelor de carabinieri (trupelor de interne) este z
numit i eliberat din funcie de ctre ministrul afacerilor interne al Republi-
cii Moldova la propunerea Guvernatorului Gguziei.
dup accederea PCRM la guvernare n 2001, ntre guvernul central de la Chiinu i
autonomia gguz a avut loc un conflict politic foarte periculos. Pentru a diminua
consecinele acelui conflict, partidul de guvernmnt, care dispunea de o majoritate
constituional a decis, prin legea nr. 344 din 25.07.2003 sa introduc modificri n
Articolul 111 al Constituiei Republicii Moldova prin care prevederile legii privind
statutul juridic special al Gguziei au fost ridicate la rang constituional dup cum
urmeaz:
Gguzia este o unitate teritorial autonom cu un statut special care, fi- z
ind o form de autodeterminare a gguzilor, este parte integrant i ina-
lienabil a Republicii Moldova i soluioneaz de sine stttor, n limitele
competenei sale, potrivit prevederilor Constituiei Republicii Moldova, n
interesul ntregii populaii, problemele cu caracter politic, economic i cul-
tural.
Pe teritoriul unitii teritoriale autonome Gguza snt garantate toate z
drepturile i libertile prevzute de Constituia i legislaia Republicii Mol-
dova.
n unitatea teritorial autonom Ggguzia activeaz organe reprezentati- z
ve i executive potrivit legii.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
175
Pmntul, subsolul, apele, regnul vegetal i cel animal, alte resurse naturale z
aflate pe teritoriul unitii teritoriale autonome Gguzia snt proprietate a
poporului Republicii Moldova i constituie totodat baza economic a G-
guziei.
Bugetul unitii teritoriale autonome Gguzia se formeaz n conformitate z
cu normele stabilite n legea care reglementeaz statutul special al Gg-
uziei.
Controlul asupra respectrii legislaiei Republicii Moldova n unitatea teri- z
torial autonom Gguzia se exercit de Guvern, n condiiile legii.
legea organic care reglementeaz statutul special al unitii teritoriale au- z
tonome Gguzia poate fi modificat cu votul a trei cincimi din numrul
deputailor alei n Parlament."
7.3. Normele constituionale i legale
privind statutul special al Transnsitriei
la 22 iulie 2005 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, n dou lecturi, legea nr.
173-xvi cu privire la prevederile de baz ale statutului juridic special al localitilor
din stnga nistrului (transnistria). Proiectul de lege a fost prezentat de ctre pree-
dintele Republicii Moldova din acea perioad, vladimir voronin, i conine preve-
deri la care au convenit membrii unei comisii parlamentare ad-hoc cu participarea
reprezentanilor tuturor fraciunilor din legislativ. Preambulul legii n cauz sublini-
az c scopul urmrit este:
ntririi unitii poporului, restabilirii integritii teritoriale a statului, crerii z
spaiilor juridic, economic, de aprare, social, vamal, umanitar i a altor
spaii unice, precum i al asigurrii pcii civice, ncrederii, nelegerii reci-
proce i concordiei n societate, stabilitii, securitii i dezvoltrii demo-
cratice a statului;
acorda populaiei transnistriei a asistenei umanitare, politice, social-eco- z
nomice i juridice n vederea depirii urmrilor conflictului,
de fapt, legea evoc de o manier mai succint exact clauzele din legea privind sta-
tutul juridic special al Gguzii. Astfel, legea prevede c:
n componena Republicii Moldova se va constitui unitatea teritorial auto- z
nom cu statut juridic special transnistria.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
176
transnistria este parte component inalienabil a Republicii Moldova i, n z
limita mputernicirilor stabilite de Constituia i alte legi ale Republicii Mol-
dova, soluioneaz problemele date n competena ei.
pot intra n componena transnistriei sau iei din componena ei localitile z
din stnga nistrului n baza referendumurilor locale organizate n conformi-
tate cu legislaia Republicii Moldova.
Pmntul, apele, subsolul, regnul vegetal i cel animal, alte resurse naturale z
aflate pe teritoriul transnistriei snt proprietate a ntregului popor al Repu-
blicii Moldova, constituind, totodat, baza economic a transnistriei.
transnistria are simbolurile sale, care se aplic deopotriv cu simbolurile z
Republicii Moldova.
limbile oficiale n transnistria snt limba moldoveneasc, n baza grafiei z
latine, limbile ucrainean i rus. Republica Moldova garanteaz funciona-
rea i altor limbi pe teritoriul transnistriei.
n transnistria, lucrrile de secretariat i corespondena cu autoritile pu- z
blice ale Republicii Moldova, cu ntreprinderile, cu organizaiile i cu insti-
tuiile situate n afara transnistriei se in n limba moldoveneasc, n baza
grafiei latine, i n limba rus.
Potrivit articolului 4 organul reprezentativ al transnistriei este Consiliul suprem.
Consiliul suprem este organul suprem al puterii legislative al transnistriei cu drept
de a adopta legi de importan local i alte acte normative n limita competenei
sale. Consiliul suprem al transnistriei adopt legea fundamental a transnistriei,
prevederile creia nu pot contraveni Constituiei Republicii Moldova. diferen fa
de Adunarea Popular a Gguziei este c Consiliul suprem al transnitriei de prima
legislatur ar fi trebuit s fie este ales n baza unor alegeri libere, transparente i
democratice, desfurate cu implicarea osCe, de ctre o Comisia electoral interna-
ional sub mandatul osCe, cu monitorizarea Consiliului europei i n conformitate
cu legislaia Republicii Moldova.
mputernicirile Consiliului suprem al transnistriei, precum i funciile organului exe-
cutiv al transnistriei, potrivit legii, urmeaz a fi stabilite n baza procesului de nego-
cieri. oricum, transnistria va avea dreptul s:
soluioneaze de sine stttor, n interesul ntregii populaii, problemele ce z
in de dezvoltarea juridic, economic i social date n competena ei de
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
177
Constituia i de alte legi ale Republicii Moldova i de legislaia transnistri-
ei;
s stabileasc i s ntrein, n modul prevzut de legislaia Republicii Mol- z
dova, relaii externe n domeniile economic, tehnico-tiinific i umanitar.
n privina organelor de ocrotire a normelor de drept, legea prevede c: judecto-
riile, organele procuraturii, direcia serviciului de informaii i securitate i direcia
Afacerilor interne ale transnistriei snt pri componente ale sistemului unic de in-
stane judectoreti i ale sistemului unic de organe de drept ale Republicii Moldova
i i desfoar activitatea de nfptuire a justiiei, de asigurare a ordinii de drept i
a securitii statului n baza legislaiei Republicii Moldova.
Parlamentul Republicii Moldova urmeaz s adopte o legea special cu privire la
statutul juridic special al transnistriei, care va reglementa:
delimitarea atribuiilor ntre autoritile publice centrale ale Republicii z
Moldova i autoritile transnistriei se va face n baza legii Republicii Mol-
dova cu privire la statutul juridic special al transnistriei i n conformitate
cu legislaia Republicii Moldova.
un sistem de garanii interne care va fi format n baza procesului de ne- z
gocieri. la fel ca i legea privind statutul juridic special al Gguziei, legea
invocat prevede c modificrile i completrile acesteia se adopt cu
votul a trei cincimi din numrul deputailor alei n Parlamentul Republicii
Moldova.
legea menionat a avut menirea, mai degrab, s menin ngheat soluionarea
transnsitrean, ntruct relaiile dintre Republica Moldova i Federaia Rus, care
controleaz de facto n totalitatea situaia din transnsitrea s-au nrutit dramatic
dup euarea n 2003 a aa-zisului memorandum Kozak de soluionarea a conflictu-
lui. ncepnd cu luna octombrie 2007, ex-Preedintele vladimir voronin a propus o
alt abordare, care este promovat i de ctre actualii guvernani din Aliana pentru
integrare european (Aie). Astfel, cele doua interviuri oferite de ctre ex-Preedin-
tele vladimir voronin la 4 i 10 octombrie 2007 ziarelor moscovite Komsomolskaya
Pravda (ediia din Republica Moldova) i, respectiv, izvestia au marcat o abor-
dare cu elemente de novatoare a problemelor legate de soluionarea conflictului
transnistrean. vladimir voronin a propus ca:
mediatorii i observatorii formatului 5+2 s se preocupe de gsirea solu- z
iei pentru statutul transnistriei;
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
178
autoritile de la Chiinu i tiraspol s promoveze msuri de restabilire a z
ncrederii ntre cetenii de pe ambele maluri ale nistrului prin soluiona-
rea de comun acord a problemelor de ordin umanitar, economic i infra-
structural;
s fie demilitarizat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv transnistria, prin z
casarea armamentului greu;
s fie constituit o armat unic, antrenat n exercitarea misiunilor pacifi- z
catoare la cererea organizaiilor internaionale abilitate n acest sens;
demilitarizarea i reforma armatei s fie acceptat i susinut financiar de z
mediatorii i observatorii n procesul de negocieri.
7.4. Drepturile politice percepute
prin prisma partidelor regionale
Alegerile pentru Adunarea Popular a Gguziei aduc permanent n prim plan pro-
blema partidelor regionale. Problema n cauz are o istorie mai lung, dar apropie-
rea alegerilor pentru Adunarea Popular a generat discuii cu participarea experi-
lor locali i internaionali. n octombrie 2007 n regiunea gguz au avut loc astfel
de dezbateri cu implicarea reprezentanilor autoritilor i forelor politice locale.
Principalele concluzii s-au rezumat la constatarea c partidele naionale s-au com-
promis, nu cunosc destul de adnc problemele regionale i c, n consecin, parti-
dele regionale ar putea oferi soluiile necesare pentru instituionalizarea adecvat
a vieii politice la nivel regional.
Adoptarea la 21 decembrie 2007 de ctre Parlamentul Republicii Moldova a noii
legi privind partidele politice, care a ignorat cerinele pentru facilitarea nregistrrii
partidelor regionale, a generat o reacie imediat. la 25 decembrie, Guvernatorul
Gguziei, Mihail Formuzal, a lansat un apel ctre eventualii participani la alegerile
din 16 martie 2008, ndemnndu-i s se nregistreze n calitate de candidai inde-
pendeni i reiternd opiniile sale cu privire la discreditarea partidelor naionale. n
consecin, apelul Guvernatorului Fomuzal a generat nemulumirea Partidului soci-
alitilor, cu cel mai nalt rating electoral n Gguzia, lucru care s-a soldat cu decizia
ca n semn de protest s nu nainteze candidai la preconizatele alegeri. Astfel, eve-
nimentele consemnate pun n eviden faptul c nu exist un rspuns fr echivoc
la ntrebarea legat de legalizarea partidelor regionale.
experiena internaional arat c partidele regionale nu snt, de obicei, interzise n
mod expres. Pur i simplu, condiiile impuse pentru nregistrarea partidelor politice
pot fi de aa natur c ntrunirea acestor condiii este greu de atins. n al doilea rnd,
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
179
practica internaional arat c existena sau lipsa partidelor regionale nu depinde
de faptul dac statul este fedarativ sau unitar. se pare c criteriul de baz pentru
permiterea sau nepermiterea partidelor regionale este legat de estimarea de ctre
autoritile centrale a pericolului separatismului, care ar emana din partea unor
structuri politice oficializate.
dar i ultimul criteriu nu este unul tocmai relevant dac comparm dou state care
s-au confruntat sau se mai confrunt cu micri separatiste. Rus nu permite exis-
tena partidelor regionale, dei este o federaie cu 83 de subieci (dup reorgani-
zrile din ultimii ani) ce acoper un teritoriu imens. Pe de alt parte, spania, care
nu este o federaie de jure, dei de facto este considerat ca atare, are n fiecare
din cele 17 uniti autonome cte cel puin un partid regional. Constituiile ambelor
ri
[1]
se refer n mod expres la dreptutile cetenilor la asociere, inclusiv n parti-
de politice, ns detaliile referitoare la condiiile nregistrrii partidelor politice fac
imposibil existena acestora n Rusia i extrem de uor de realizat n spania
[2]
. n
consecin, n Federaia Rus, dup recentele modificri ale legislaiei partidelor i
renregistrarea acestora din 2007, au rmas doar 15 partide. n schimb, n spania,
numai n perioada 1976-2002 au fost nregistrate de ctre Ministerul de interne
peste 1500 partide, nici unul dintre care nu a fost radiat din registru, chiar dac ma-
joritatea lor covritoare nu mai activeaz. se poate dezbate pe marginea nivelului
de democratizare i stabilitate al celor dou state comparate prin prisma existenei
sau nonexistenei partidelor regionale.
Merit s ne referim i la un exemplu, oarecum, mai apropiat Republicii Moldova
din punctul de vedere al formei statale i structurii teritorial-administrative. este
vorba despre Portugalia, care fiind stat membru al uniunii europene, lucru care l
plaseaz n afara oricror dubii n privina respectrii exigenelor normelor demo-
cratice, face excepie prin a interzice partidele regionale n mod expres, printr-o
norm constituional. Conform Articolului 6 al Constituiei, Portugalia este un stat
unitar, organizat pentru respectarea autonomiei autoritilor locale i descentraliz-
rii democratice a administraiei. Arhipelagurile Azores i Madeira constituie regiuni
autonome cu statutelor lor politice i administrative proprii, precum i cu organele
de autoguvernare. n pofida autonomiei celor dou arhipelaguri, consfiite n legea
suprem, alineatul (4) al Articolului 51 spune n mod expres c nici un partid nu
poate fi constituit dac denumirea i scopurile lui statutare indic asupra caracte-
rului lui regional.
Avnd n vedere faptul c forele politice gguze insist asupra necesitii permi-
terii partidelor regionale, exemplele de mai sus au fost alese n mod intenionat
pentru a demonstra limitele atitudinilor contrare n problema partidelor regionale.
[1]
Articolul 6 al Constituiei spaniei i Articolul 30 al Constituiei Federaiei Ruse
[2]
http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_registered_political_parties_in_spain
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
180
Pe de o parte, avem exemplul Rusiei, fa de care toate forele politice din Gguzia
demonstreaz simpatie i respect, dar care, chiar fiind o federaie, de o manier
foarte rigid nu permite existena partidelor regionale. Pe de alt parte, am vzut c
spania care se confrunt cu micri separatiste foarte periculoase are o legislaie hi-
perliberal pentru partide, n general, i pentru partidele regionale, n special. toate
celelalte exemple, inclusiv cel al Portugaliei i prin asociere al Republicii Moldova, se
ncadreaz ntre extremele, invocate mai sus.
Referindu-ne n mod expres la cazul Republicii Moldova putem meniona c expe-
riena acesteia nu a atestat vreun pericol din partea partidelor regionale, de aceea
reticena autoritilor moldoveneti fa de ele este nejustificat. n perioada 1991-
1998 partidele regionale au funcionat n cadrul legii nr.718-xii din 17 septembrie
1991. impactul activitii lor a fost nesemnificativ. Rezultatele alegerilor au artat
c n condiiile existenei partidelor regionale la alegerile pentru Adunarea Popular
cetenii din autonomie au acordat mai mult ncrederea candidailor din partea
colectivelor de munc, independenilor i partidelor de nivel naional.
Modificarea legislaiei partidelor n 1998, n urm creia, partidele regionale nu au
mai putut s se renregistreze le-a avut drept int nu tocmai pe acestea, ci toate
partidele mai mici, idiferent dac erau naionale sau regionale. Motivul modificri-
lor respective era c numrul prea mare de partide (la acel moment erau nregistra-
te peste 60 de formaiuni) disperseaz votul alegtorilor.
Aadar, n Republica Moldova partidele regionale au fost permise, iar ulterior inter-
zise fr vreo referire la necesitatea lor au la pericolele pe care le-ar fi putut genera.
Mai mult, cele mai tensionate relaii dintre Chiinu i Comrat au fost generate de
micrile informale din Gguzia, cum au fost Gagauz halky la ncepului anilor 90
i Gguzia unit, n perioada 2003-2006, cnd asupra liderului acestei micri,
Mihail Formuzal, s-au exercitat presiuni pentru a nu-i admite ascensiunea politic.
lucrurile remarcate vin s confirme nc o dat c nu att partidele regionale per se,
ct alt gen de probleme genereaz conflicte periculoase ntre centru i regiune. Cu
certitudine conflictele dintre Chiinu i Comrat i las amprenta asupra rating-ului
partidelor naionale n regiune, lucru care iese n eviden la alegerile parlamenta-
re, care de fapt impun alegerea partidelor n detrimentul candidailor independeni,
considerai ca neavnd anse de a fi alei.
n prezent, cnd elitele gguze revendic dreptul de a nfiina partide regionale
nu exist niciun fel de argumente plauzibile pentru a nu satisface aceste cerine.
n acest sens, este curios comportamentul autoritilor gguze, care nu recurg
la dreptul lor constituional pentru a ncerca s obin ceea ce consider necesar.
Astfel, conform modificrilor constituionale nc din 2003 Adunarea Popular are
dreptul de iniiativ legislativ, putnd propune Parlamentului Republicii Moldova
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
181
modificri la legea partidelor, astfel ca s fie permis nregistrarea partidelor regio-
nale. Cel mai puternic argument n acest sens ar fi c, oarecum, e absurd situaia n
care gguzilor li s-a oferit dreptul la autonomie teritorial, pe criterii etnice, i nu li
se ofer un drept mult mai insignificat de a nregistra partide politice regionale.
exist i alte argumente care ar putea fi invocate, dac elitele gguze ar dori cu
tot dinadinsul s instituionalizeze partidele regionale. nu este vorba despre vreun
moft al gguzilor, ci despre o eventual necesitate care ar putea s se profileze
foarte puternic pe viitor, cnd pe agend, n prim plan, va iei iari problema con-
stituirii majoritii n Adunarea Popular. se are n vedere c predilecia tot mai
accentuat a alegtorilor gguzi pentru votarea candidailor independeni, n de-
trimentul celor partinici, poate crea probleme n vederea structurrii adecvate a
legislativului regional. dac acest lucru s-ar ntmpla, atunci autoritile gguze ar
fi ndreptite s insiste asupra permiterii partidelor regionale, dei se tie c inde-
pendenii fac parte din grupri politice neinstituionalizate, oarecum, consolidate
n jurul unor figuri puternice, precum Guvernatorul, Mihail Formizal, i primarului
municipiului Comrat, nicolai duduglo. n plus, se poate invoca argumentul c nu ar
putea fi mpiedicat eventuala dorin a gguzilor de a-i stabili un sistem electo-
ral proporional pentru alegerile Adunrii Populare, lucru care ar impune necesita-
tea permiterii partidelor regionale, n situaia n care alegtorii din regiune evit s
voteze partidele naionale. exempele de mai sus se refer la cazuri ipotetice care
doar arat c situaia creat impune cautarea unor extra-argumente pentru un lu-
cru necesar i evident partidele regionale trebuie admise, dac gguzii cred c
au nevoie de ele.
n sfrit, un argument n favoarea permiterii partidelor regionale este faptul, c
eventuala soluionarea a diferendului transnistrean face necesar discutarea pro-
blemei respective. dac se va pstra sistemul electoral proporional, atunci trans-
nistria ar putea deveni o circumscripie electoral distinct, n care s fie alei 12-13
de deputai pe liste de partid. evident, dac s-ar ajunge la realizarea acestei idei,
atunci partidele regionale din transnistria ar trebui legalizate n calitatea respectiv.
este puin probabil ca transnsitrenii s accepte s adere la partidele naionale din
Republica Moldova pentru a organiza alegeri n circumscripia transnistrean.
7.5. Concluzii
Federalizarea nu poate f considerat un panaceu mpotriva separatsmului. so-
luionare problemei transnistrene va necesita adoptarea unor soluii compli-
cate privind statutul regiunii respectve. trebuie s se ia n consideraie c, n
prezent, are loc o convergen a principiilor de consttuire a statelor unitare i a
celor federatve. din acest punct de vedere exemplele de funcionare efcient
i relatv neconfictual a unor state, care nu snt federaii declarate, cum ar f
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
182
italia i spania, snt examinate deopotriv cu statele federale. Astel, Consttuia
spaniol adoptat n 1978 consfnete standardele democratce de dezvoltare
a rii, dar evit orice referin la federalism, prefernd s vorbeasc despre
statul autonomiilor, dei experii n domeniul dreptului consttuional consi-
der c spania este o federaie de facto. din acest punct de vedere rmne de
vzut care formul, cea federalist ori cea regionalist, poate f mai efcient n
combaterea tendinelor separatste, contribuind la echilibrarea lor prin tendin-
e centripete. tendine separatste se observ nu numai n statele unitare sau
n cele federatve cu nivel mediu sau sczut de dezvoltare, ci chiar i n state
federatve prospere, precum Canada i Australia. deci federalizarea nu poate
f considerat un panaceu mpotriva separatsmului, iar ncercarea soluionrii
unui confict legat de separatsm prin federalizare ridic o mulime de semne de
ntrebare. Problema de baz rezid n a gsi balana optmal de interese ntr-
un stat. de aceea, n diferite ri formula federalist este utlizat n dependen
de partcularitile locale. dac se va ajunje la concluzia c o eventual federali-
zarea a Republicii Moldova este iminent, atunci va f foarte important a stabili
principiile de consttuire a unor federaii stabile. exist cicni factori de baz care
trebuie examinai n acest sens.
Modalitatea de consttuire a federaiilor. n conformitate cu acest factor, fede-
raiile se clasifc drept unionale i descentralizate. Federaiile unionale se con-
sttuite n baza unor acorduri de ctre statele existente deja. drept exemplu pot
servi statele unite ale Americei, care din considerente de securitate i avantaje
economice au format o federaie. din federaiile consttuite n urma decentra-
lizrii statelor unitare fac parte india, Canada, Rusia. Acest lucru se poate face
i n urma unui acord cu o regiune. Proiectul de acord propus de ctre osCe
pentru Republica Moldova la 3 iulie 2002 face parte din aceast categorie.
separarea competenelor pe vertcal. n conformitate cu acest factor, federa-
iile se clasifc innd cont de delegarea competenelor de ctre subieci cen-
trului, sau invers, de descentralizarea puterii care vine din partea autoritilor
centrale. este evident c modalitatea delimitrii competenelor este direct de-
pendent de modalitatea de consttuire examinat mai sus. Acest factor este
unul de discordie ntre Chiinu i tiraspol. Reglementarea confictelor ntre
centrul federal i subiecii federaiei se face prin intermediul Curii Consttui-
onale. spre exemplu, n spania Curtea Consttuional pe parcursul doar a 10
ani de la adoptarea Consttuiei a soluionat aproximatv 600 de dispute ntre
autoritile centrale i cele regionale. de cele mai multe ori problemele apreau
n domenii ce in de economie, agricultur, lucrri publice. Apelurile la justia
consttuional s-au fcut att din partea autoritilor centrale, ct i din partea
celor regionale. totui autoritilor regionale le aparine aproximatv 2/3 din
apelurile n justia consttuional. tot n spania, n afara metodelor de solu-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
183
ionare a confictelor dintre autoritile centrale i cele locale prin apelurile la
Curtea Consttuional, mai exist posibilitatea de rezolvare a confictelor prin
intermediul Curii de Conturi. de obicei, Curtea de Conturi are atribuii de con-
trol asupra bugetelor regionale.
Armonizarea elementelor de coordonare i subordonare ntre centru federal
i subiecii federaiilor. n acest sens federaiile se clasifc drept centralizate i
necentralizate. n cazul unor federaii centralizate se evideniaz foarte clar c
prioritate au interesele naionale asupra celor ale subiecilor. n india, de exem-
plu, Parlamentul rii are dreptul de a adopta legi care in i de competena
subiecilor, dac acestea snt votate cu o majoritate de 2/3 din voturi. Federa-
lismul necentralizat se realizeaz n baza unor acorduri care stpuleaz n mod
expres competenele centrului federal i cele ale subiecilor. drept exemplu pot
servi suA i Canada. Acest principiu al delimitrii intereselor la nivel naional i
la nivel de teritorii se numete principiu al subsidiaritii. n orice caz, de com-
petena exclusiv a organelor centrale ine: legislaia federal, politca extern,
aprarea, regimurile vamal i tarifar, fnanele publice, sistemul fnanciar-ban-
car i cel al asigurrilor, transportul la nivel naional i sistemul de comunicaii,
asigurarea cadrului pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului.
Consttuirea parlamentelor bicamerale. una dintre cele mai importante proble-
me ale federaiilor se refer la consttuirea parlamentelor bicamerale, mai ales
a camerelor superioare n baza reprezentrii egale a subiecilor federaiei (el-
veia), sau a reprezentrii proporionale cu numrul de locuitori (Austria, Ger-
mania). Astel, n camera superioar a parlamentului german fecare subiect are
cel puin 3 reprezentani, ns subiecii care au mai mult de 2 mln de locuitori
snt reprezentai de 4 persoane, iar subiecii cu mai mult de 5 mln snt reprezen-
tai de 5 persoane. Membri ai camerei superioare snt prim-minitri i minitrii
landurilor. n conformitate cu prevederile Consttuiei germane aproximatv ju-
mtate din legile federale trebuie s fe aprobate de ctre camera superioar.
de competena autoritilor locale in, de obicei, problemele autoadministr-
rii: cultura, educaia, bugetele locale, ocrotrea sntii, ordinea public. ns
lucrurile nu snt simple, autoritile centrale i pstreaz anumite prghii de
infuen. n Germania, spre exemplu, autoritile federale au dreptul s adopte
legi referitoare la administraia public local. n consttuia spaniei se vorbete
despre domenii de competen care pot f oferite autonomiilor. Prin urmare, nu
poate f vorba despre o abordare mecanic, toate competenele care se ofer
autonomiilor snt negociate ntre puterea central i cea local i snt inserate
ntr-un acord care trebuie respectat n mod reciproc. Astel de acorduri ntre
autoritile centrale i cele ale autonomiilor exist i n italia, dei italia nu este
o federaie declarat, i se refer la drepturile fecrei regiuni.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
184
distribuirea i exercitarea competenelor. din acest punct de vedere federai-
ile se clasifc drept binare i cooperatve. Cronologic, federalismul a evoluat
de la sistemul binar n care delimitarea competenelor dintre centru i teritorii
era foarte strict ctre cel cooperatv. n federaiile cooperatve are loc ntre-
ptrunderea competenelor pentru asigurarea unei soluionri mai judicioase
a problemelor existente. drept exemple de federaii cooperatste servesc suA,
Germania, Austria. Merit s fe subliniat faptul c subiecii federaiilor moder-
ne nu snt suverani. n nici una din consttuiile rilor europene nu se prevede
dreptul subiecilor de a prsi federaia. n consttuiile elveiei i spaniei este
stpulat n mod expres c unitile teritoriale nu au dreptul s formeze aliane
ntre ele i s ncheie tratate politce evitnd autorizarea guvernelor centrale.
Astel, subiecii federaiei snt lipsii de dreptul de a menine relaii internai-
onale de sine stttoare. n elveia, cantoanele au semnat n nume propriu ul-
tmele tratate internaionale tocmai n anii 40 ai secolului trecut. Acordurile
internaionale semnate de landurile germane se refer doar la probleme ce in
de cultur, tin i nvmnt. Mai mult, pentru semnarea acestor acorduri
este necesar acceptul guvernului central care urmeaz s decid dac nu cum-
va prin astel de acorduri se poate aduce atngere intereselor politcii externe a
Germaniei.
Pentru c federaiile snt sisteme autoorganizate n ele pot aprea fenomene
de dezvoltare neomogen. Pentru a echilibra astel de tendine n multe din fe-
deraiile existente snt prevzute mecanisme de omogenizare, prin ajutorul su-
biecilor mai slab dezvoltai (ex. Germaniei i Rusiei). n acest sens o eventual
federaie moldoveneasc ar trebuie s pevad un mecanism de redistribuire a
veniturilor din transnistria ctre Gguzia. Potenialul industrial al transnistriei
este un accident format, inclusiv cu suportul cetenilor din Gagauz Yeri, crora
li s-a impus o specializare n agricultur.
Rolul principal n reglementarea relaiilor dintre centru i subiecii federaiei i
revine politcilor fnanciar-fscale, i nu celui al limitrii mputernicirilor. drept
lider recunoscut al inovaiilor n domeniul relaiilor de ordin fnanciar ntr-o fe-
deraie este considerat Germania. Modelul german se bazeaz pe mecanismul
autonomiei fnanciare. Federaia i subiecii snt considerai independeni n
ceea ce privete relaiile fnanciare, n sensul c i fnaneaz n mod indepen-
dent actvitile ce le revin n conformitate cu prevederile Consttuiei. tocmai
de aceea distribuirea veniturilor fscale ntre Federaie i subieci se face reie-
ind din atribuiile acestora, pentru a asigura astel funcionalitatea structurilor
centrale i regionale. veniturile fscale de pe urma impozitului pe venit i impo-
zitarea corporaiilor se mpart n mod egal ntre centru i subieci, iar partea din
tvA ce le revine subiecilor se stabilete prin lege. de asemenea, Consttuia
Germaniei prevede redistribuirea veniturilor pentru a echilibra veniturile cet-
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
185
enilor din diferite landuri. Guvernul central ofer subsidii landurilor srace,
astel nct venitul pe cap de locuitor n orice land s fe echivalent cu cel pu-
in 95% cu media pe ar. se consider c prin aceasta federalismul cooperatv
german se deosebete de federalismul american, unde cetenii voteaz cu
picioarele, migrnd n statele unde nivelul de via i perspectvele dezvoltrii
economice snt mai nalte. dar sistemul din suA i are avantajele sale. se consi-
der c este de datoria autoritilor statelor s aib grij ca starea economic i
veniturile populaiei s fe adecvate pentru ca populaia s nu migreze, altmin-
teri autoritile statelor pot pierde importante sume de bani ce vin din partea
guvernului federal i care snt proporionale numrului de locuitori.
drepturile subiecilor federaiilor nu se limiteaz doar la autonomia fnanciar.
n conformitate cu prevederile consttuiilor unor federaii, subiecii pot avea
sisteme consttuionale i de drept proprii. Reforma politc din Belgia orientat
spre federalizare a nceput cu introducerea n consttuia rii a prevederilor
referitoare la consttuirea parlamentelor i guvernelor regionale ale Flandriei,
valoniei i Bruxelles-ului.
Modalitatea de funcionare, diferena statutului subiecilor, organizarea lor
interioar. din acest punct de vedere federaiile se clasifc drept simetrice i
asimetrice. Majoritatea federaiilor stabile snt simetrice cu mici elemente de
asimetrie. Adic, toi subiecii federaiei snt absolut egali, dei se admit mici
abateri care nu se refer la statutul juridic al acestora (suA, Germania, Brazilia).
Aceste deosebiri snt legate de obicei de factorii care stau la baza constturii fe-
deraiei naional sau teritorial, lucru extrem de important pentru stabilitatea
federaiei. din acest punct de vedere, spre exemplu, Rusia este mai degrab o
federaie asimetric, avnd republici, oblast, crai, avtonomni okrug etc. Astel,
republicile au mai multe drepturi dect ceilali subieci, ceea duce la nemulu-
miri i genereaz micri de nivelare a drepturilor celorlali subieci cu drep-
turile republicilor, lucru care la rndul lui genereaz micri opuse din partea
republicilor. se consider c elementele de asimetrie snt generatoare de haos.
exemplul iugoslaviei a artat c ultma formul este extrem de periculoas. de
aceea n rile federatve puterile centrale au dreptul de a insttui starea de
urgen n autonomii, atunci cnd apar astel de necesiti, ns de obicei autori-
tile centrale evit s recurg la aplicarea unor astel de mecanisme. din acest
punct de vedere este extrem de important structura organelor de ocrotre a
normelor de drept. spre exemplu, n conformitate cu prevederile consttuiei,
Confederaia elveian asigur cantoanelor integritatea teritorial, suveranita-
tea n limitele prevzute de Consttuia Confederaiei, consttuiile cantoanelor,
drepturile i libertile poporului. ns n caz de necesitate, autoritile confe-
derale pot insttui starea de urgen n cantoane, pot opri realizarea drepturilor
cetenilor i a mputernicirilor autoritilor cantonale.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
186
Federaiile moderne nu prevd dreptul subiecilor la secesiune, care de cele
mai multe ori snt combtute inclusiv pe cale armat (de exemplu, Australia de
vest n 1938, Rusia n 1995). totui de foarte multe ori secesiunile au loc. Astel,
n 1965 singapore a ieit din Malaysia. din acest punct de vedere federaiile nu
se prea deosebesc de statele unitare. Principiile de baz snt aceleai: teritoriu
comun, comunitatea de oameni creia i aparine n ntregime suveranitatea
ntregii ri, organe de putere comune la nivel naional. Pentru asigurarea sta-
bilitii sistemelor federale este necesar ca relaiile interne s fe destul de pu-
ternice, nici o parte a sistemului s nu prevaleze asupra altora. Relaiile dintre
centru i subieci trebuie s se bazeze pe reciprocitate. dac aceste principii
snt nclcate, federaiile se prbuesc. experiena internaional demonstreaz
c pentru ca federaiile s fe stabile centrele federale trebuie s aib un set de
competene exclusive i forele necesare pentru asigurarea integritii teritori-
ale, economice, politce i socioculturale.
Factorii de risc i de stabilitate ntr-o federaie. n ultma vreme se vorbete tot
mai mult de federalismul etnic, i dac acesta e viabil. Majoritatea federaii-
lor snt consttuite dup criteriul teritorial (suA, Germania, Australia) subiec-
ii avnd drepturi egale. Acest gen de federaii snt, de obicei, mult mai stabile
dect cele consttuite dup principiul etnic. n rile n care federaiile snt con-
sttuite dup criteriul etnic se observ tendine de separatsm sau de formare a
unor autarhii. de aceea un ir de experi, mai ales din Rusia, consider c nici o
federaie consttuit pe criterii etnice nu poate supravieui.
Factori de evaluare a stabilitii statelor federale. Acet factori pot f clasif-
cai drept interni i externi. la cei interni se refer: criteriile conform crora au
fost consttuite federaiile-teritoriale sau etnice; rolul pe care l joac o anumit
ideologie; gradul de democratzare a societii; percepia de ctre ceteni a
formulei federaliste. importana factorilor externi a fost demonstrat n cazul
consttuirii suA: distana geografc fa de puterile epocii; experiena unui rz-
boi unifcator mpotriva unei puteri coloniale (urmat de o lung perioad de
securitate extern); n fne, bogatele resurse naturale. dac am folosi factorii
menionai pentru a stabili n dependen de ei o scar a stabilitii federaiilor
n tmp extrem de instabile, relatv instabile, relatv stabile i stabile:
instabile snt federaiile constituite pe criterii etnice i ideologice, care s-au {
prbuit uRss, Cehoslovacia, iugoslavia.
relativ stabile snt federaiile constituite pe criterii etnice, dar neideologice {
Canada, Belgia, india, nigeria, Rusia.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
187
oscileaz ntre stabilitatea i instabilitate statele multietnice cu elemente {
de federalism, dar care soluioneaz problemele etniilor n baza proiectelor
regionaliste. se are n vedere italia i spania.
stabile snt federaiile bazate pe criteriul teritorial, n care persist omo- {
genitatea etnic, precum n cazul Germaniei sau omogenitatea diversitii
precum n cazul suA. dup gradul de stabilitate statele unitare omogene
din punct de vedere etnic, precum este Frana, pot fi raportate tot la aceas-
t categorie.
att din punct de vedere legal i logic, ct i din cel al datelor statstce, nu exist
niciun fel de argumente serioase pentru interzicerea partdelor regionale n Re-
publica Moldova. Mai mult, dup adoptarea noii legi a partdelor, care prevede
fnanarea de la buget a acestora, gguzii n calitatea lor de contribuabili au,
oarecum, un argument n plus pentru a insista asupra permiterii partdelor re-
gionale.
Faptul c Adunarea Popular a Gguziei nu a intervenit pe lng Parlamentul
Republicii Moldova cu o iniiatv legislatv, drept pe care n are pe parcursul
ultmilor 4 ani, menit s legifereze existena partdelor regionale, provoac ne-
ncredere c gguzii au nevoie cu adevrat de acestea. Mai degrab, poate f
vorba despre luptele politce intestne din regiune.
trebuie s se aib n vedere c insttuionalizarea partdelor regionale ar ajuta la
deplasarea nodului de tensiuni de pe dimensiunea centru-regiune n interiorul
vieii politce regionale. experiena arat c n ri ca Republica Moldova i cu
probleme ca ale acesteia cea mai bun strategie este abordarea onest a pro-
blemelor existente.
este necesar includerea ct mai actv a cetenilor din autonomia gguz n
circuitul politc i administratv de nivel naional pentru depirea gradului de
izolaionism existent, care se datoreaz unui ir ntreg de factori, inclusiv celui
lingvistc. n acest sens, apare problema legat de eventualul pericol ca per-
misiunea partdelor regionale s nu contribuie cumva i mai mult la creterea
izolaionismului.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
188
8
POLITICI EDUCAIONALE
Anatol GReMAlsChi
8.1. Repere conceptuale
lucrarea de fa a fost elaborat n baza recomandrilor ce se conin n documentele
internaionale i europene referitoare la drepturile omului, protecia minoritilor
naionale, promovarea multilingvismului i multiculturalismului. de asemenea, s-a
luat n considerare practica internaional i cea naional n elaborarea i imple-
mentarea cadrului legislativ-normativ privind funcionarea limbilor i studierea isto-
riei n educaie, studierea limbilor oficiale i cele ale grupurilor etnice minoritare.
Lucrarea a fost elaborat n baza urmtoarelor repere conceptuale:
n integrarea reprezentanilor grupurilor etnice minoritare i consolidarea naiunii
civice moldoveneti, sistemul educaional trebuie s se bazeze pe valorile general
umane i promovarea adevrului tiinific.
Specificul Republicii Moldova n integrarea reprezentanilor grupurilor etnice mi-
noritare i consolidarea naiunii civice moldoveneti, spre deosebire de mai multe
ri europene, const n faptul c n cadrul fostei uniuni sovietice anumite grupuri
etnolingvistice, care astzi sunt minoritare, aveau un statut privilegiat. n consecin-
, depirea prejudecilor legate de trecutul sovietic ar putea avea un rol decisiv
n formarea unei naiuni civice, consolidate n baza valorilor naionale i general
umane.
Integrarea reprezentanilor grupurilor etnice minoritare i consolidarea naiunii
civice moldoveneti trebuie s se bazeze pe respectarea, garantarea i asigurarea
drepturilor individuale ale fiecrui cetean i mai puin pe invocarea unor pretinse
drepturi colective, fapt ce poate duce la segregare etnolingvistic i separatism
teritorial.
Statul are obligaia s creeze condiii pentru ca fiecare cetean s-i poat pstra
i manifesta identitatea etnolingvistic, iar fiecrui cetean i revene responsabi-
litatea de a se integra n spaiul educaional i cultural comun, devenind astfel un
membru activ al naiunii civice moldoveneti. Persoanele care aparin minoritari-
lor naionale au rspunderea de a se integra n societatea din care fac parte prin
nsuirea adecvata a limbii oficiale a statului.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
189
Egalitatea i nediscriminarea n educaie poate fi asigurat i garantat doar atunci,
cnd statul are un profund caracter democratic. ntr-un astfel de stat, politicile edu-
caionale sunt elaborate, aprobate i promovate inndu-se cont att de diversita-
tea etnolingvistic a societii, ct i de interesele specifice ale fiecrui grup social.
la elaborarea i promovarea politicilor educaionale, reprezentanii grupului etnic
majoritar trebuie s comunice i s conlucreze cu reprezentanii grupurilor etnice
minoritare, s i implice n luarea i implementarea deciziilor.
Facilitile i oportunitile oferite de un sistem educaional deschis i nediscrimi-
natoriu nu ar trebui s fie folosite n scopuri politice de conjunctur.
Reprezentanii grupurilor minoritare nu au dreptul de veto n luarea deciziilor care
se refer la ntreg sistemul educaional i care sunt luate n corespundere cu legis-
laia unui stat democratic.
Promovarea n educaie a politicilor de discriminare pozitiv fa de anumite gru-
puri sociale este justificat doar atunci cnd factorii ce provoac defavorizarea nu
depind de voina celor defavorizai, fiind de ordin istoric, geografic, politic, de me-
diu etc. n caz contrar, astfel de politici educaionale ar putea duce la discriminarea
negativ a altor grupuri sociale.
8.2. Abordri i practici educaionale europene
Politicile educaionale europene reflect att diversitatea etnolingvistic i parcur-
sul istoric al rilor respective, ct i tendinele de integrare economic i cultura-
l
[1]
. dei promovarea politicilor educaionale ine de competena fiecrui stat, n
promovarea politicilor educaionale naionale se atest anumite trsturi comune.
Apariia i extinderea abordrilor educaionale comune se explic prin faptul c n
integrarea grupurilor etnice i lingvistice minoritare rile europene se conduc, de
fapt, de aceleai principii:
recunoaterea dreptului la identitatea etnic i/sau lingvistic a fiecrui ce- z
tean;
reprezentanii grupurilor etnolingvistice minoritare trebuie s fie integrai z
n spaiul economic i cultural al fiecreia din rile respective;
[1]
Coe european Charter for Regional or Minority languages, 1992.
Coe Framework Convention for the Protection of national Minorities, 1994.
Coe Common european Framework of Reference for languages: learning, teaching, Assessment, 2001.
Recommendation of the european Parliament and of the Council of 18 december 2006 on key compe-
tences for lifelong learning.
Council Resolution of 21 november 2008 on a european strategy for multilingualism.
hCnM thematic Recommendations 1996-2008, osCe/hCnM 2010.
Council Conclusions of 28 and 29 november 2011 on language Competences to enhance Mobility.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
190
cetenii propriei ri trebuie s fie integrai n spaiul economic i cultural z
european;
studierea istoriei trebuie s formeze ceteni activi, s consolideze societa- z
tea i s asigure formarea ceteniei europene.
n consecin, n aspect lingvistic, sistemele educaionale europene trebuie s asigu-
re: (a) realizarea dreptului la studierea limbii materne; (b) studierea limbii/limbilor
oficiale ale statului; (c) studierea uneia sau a dou limbi de circulaie european.
Analiza tendinelor europene n studierea limbilor
[2]
relev urmtoarele:
colile europene se caracterizeaz printr-o mare diversitate lingvistic; z
n marea majoritate a rilor europene, n cadrul nvmntului obligato- z
riu, se studiaz dou limbi strine;
engleza, franceza, germana i rusa sunt cele mai frecvent studiate limbi z
strine;
studierea limbilor strine trebuie nceput la o vrst ct mai timpurie; z
n nvmntul primar pentru nvarea limbilor strine se aloca mai mult z
de 10% din timpul de studii;
limbile regionale sau minoritare se studiaz fie ca limbi strine, fie ca limbi z
predate prin metoda Clil
[3]
(Content and language integrated learning
nvarea integrat a materiilor i a limbilor).
Pornind de la rolul pe care l are predarea istoriei n in consolidarea societii i
formarea ceteniei europene, n viziune european
[4]
, predarea acestei discipline
ar trebui:
s ocupe un loc central n educaia unor ceteni responsabili, fiind bazat z
pe afirmarea identitii naionale i a principiilor toleranei;
s fie un factor decisiv n reconcilierea, cunoaterea, nelegerea i respec- z
tul reciproc ntre popoare;
s permit cetenilor europei s i formeze i s i afirme propria identi- z
tate.
Conform Recomandrii 15 (2001) privind Predarea istoriei n europa n secolul 21,
predarea istoriei nu trebuie s fie un instrument de manipulare n scop ideologic,
de propagand sau s fie utilizat pentru promovarea ideilor intoleranei, a celor ul-
tranaionaliste, xenofobe sau a antisemitismului. n predarea istoriei se ncurajeaz
[2]
Key data on teaching languages at school in europe. eurydice, 2008.
[3]
Content and language integrated learning (Clil) at school in europe. eurydice, 2006.
[4]
Recommendation Rec (2001) 15 of the Committee of Ministers to member states on history teaching in
twenty-first-century europe. https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?id=234237
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
191
studierea acelor perioade i evenimente, care au o dimensiune european, n spe-
cial evenimentele istorice sau culturale i acele tendine care contribuie la formarea
contiinei europene.
8.3. Premise educaionale pentru integrarea
reprezentanilor grupurilor etnice minoritare
i consolidarea naiunii civice n Republica Moldova
Cadrul legislativ-normativ
Cadrul legislativ-normativ, care are drept scop integrarea grupurilor etnice i conso-
lidarea naiunii civice a Republici Moldova prin promovarea anumitor politici educa-
ionale include mai multe documente oficiale, principalele din ele fiind:
Consttuia Republicii Moldova, adoptat n anul 1994; 1.
legea cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Rss 2.
Moldovenet, adoptat n anul 1989;
legea nvmntului, adoptat n anul 1995 i modifcat, practc, n 3.
fecare an;
legea cu privire la drepturile persoanelor aparinnd minoritilor 4.
naionale i la statutul juridic al organizaiilor lor, adoptat n anul 2001;
legea privind aprobarea Concepiei politcii naionale a Republicii 5.
Moldova, adoptat n anul 2003;
legea privind statutul juridic special al Gguziei (Gagauz-Yeri), adoptat 6.
n anul 1994.
Constituia Republicii Moldova
[5]
, n Art. 10 unitatea poporului i dreptul la iden-
titate, p. (1), stipuleaz c statul recunoate i garanteaz dreptul tuturor cet-
enilor la pstrarea, la dezvoltarea i la exprimarea identitii lor etnice, culturale,
lingvistice i religioase.
n Art. 13 limba de stat, funcionarea celorlalte limbi, p. (1), limba moldoveneas-
c este declarat ca fiind limb de stat a Republicii Moldova i se stipuleaz c sta-
tul recunoate i protejeaz dreptul la pstrarea, la dezvoltarea i la funcionarea
limbii ruse i a altor limbi vorbite pe teritoriul rii .
n Art. 35 dreptul la nvtur, p. (2), se stipuleaz faptul c statul asigur, n con-
diiile legii, dreptul de a alege limba de educare i instruire a persoanelor. totodat,
p. (3) al aceluiai articol stabilete, c studierea limbii de stat se asigur n insti-
[5]
Monitorul oficial, 18.08.1994, nr. 1, Art. 1.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
192
tuiile de nvmnt de toate gradele. evident, acest articol asigur att dreptul
ceteanului la o identitate lingvistic, ct i crearea premiselor pentru integrarea
reprezentanilor grupurilor etnice minoritare n societatea moldoveneasc.
Accentum faptul, c Constituia Republicii Moldova nu prevede n mod explicit
cunoaterea obligatorie a limbii de stat de ctre fiecare cetean al rii. evident,
necunoaterea limbii de stat de ctre unii ceteni nu creeaz pentru ei impedimen-
te n realizarea drepturilor fundamentale, garantate de Constituie, ns pot crea
anumite dificulti n integrarea lor n societatea moldoveneasc.
Legea cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneti
[6]
,
adoptat n anul 1989, titlul v limba n sfera nvmntului public, tiinei i cultu-
rii, conine mai multe prevederi explicite, referitoare la organizarea procesului de
nvmnt sub aspect lingvistic.
Astfel, n Art. 18 se garanteaz dreptul la educaie precolar, la studii medii de
cultur general, medii de specialitate, tehnico-profesionale i superioare n limbi-
le moldoveneasc i rus i creeaz condiiile necesare pentru realizarea dreptului
cetenilor de alte naionaliti, care locuiesc n republic, la educaie i instruire n
limba matern (gguz, ucrainean, bulgar, ivrit, idi .a.). evident, acest articol
este orientat spre realizarea dreptului fiecrui cetean de ai pstra identitatea
lingvistic.
Art. 21 al legii cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Rss Moldove-
neti se refer la studierea limbii de stat i a limbii ruse n instituiile de nvmnt.
Conform acestui articol, n instituiile de nvmnt de toate gradele se asigur
nvarea limbii moldoveneti ca obiect de studiu n clasele i grupele cu instruire
n limba rus sau ntr-o alt limb de instruire (pentru elevii i studenii de naiona-
litate gguz sau bulgar n volumul necesar pentru comunicare) i a limbii ruse -
n clasele i grupele cu instruire n limba moldoveneasc sau ntr-o alt limb. dup
absolvirea instituiei de nvmnt elevii i studenii dau examenul de absolvire la
limba moldoveneasc sau, respectiv, la limba rus, ceea ce creeaz condiiile nece-
sare extinderii sferelor de comunicare pe ntreg teritoriul republicii.
Fiind adoptat n perioada cnd teritoriul actual al Republicii Moldova se afla n
componena fostei uniuni sovietice, legea cu privire la funcionarea limbilor vorbi-
te pe teritoriul Rss Moldoveneti stabilete, n aspect lingvistic, misiunea sistemului
educaional pornind de la rolurile limbii moldoveneti i limbii ruse n fosta uniu-
ne sovietic. este cunoscut faptul c pn la adoptarea legii, limba moldoveneas-
c nu avea nici un statut juridic i era doar una din multele limbi regionale din fosta
uniune sovietic, pe cnd limb rus, era, de facto, limba oficial a fostei uniuni
[6]
vetile sovietului suprem al Rss Moldoveneti, 01.10.1989, nr. 9, Art. 217.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
193
sovietice. n consecin, n aspect educaional, legea cu privire la funcionarea lim-
bilor vorbite pe teritoriul Rss Moldoveneti este orientat mai mult spre extinderea
comunicrii n limba moldoveneasc, spre prevenirea dispariiei acestei limbi. n
favoarea acestei afirmaii vin, n special, articolele 19 i 20, care stabilesc pentru
sistemul educaional anumite sarcini lingvistice.
Astfel, Art. 19 precede crearea instituiilor precolare i a colilor de cultur gene-
ral dup principiul monolingvismului. Astzi, acest principiu pare un anacronism,
pe atunci ns se urmrea, de fapt, derusificarea colilor, n special, a celor din lo-
calitile urbane, i revenirea la instruirea n limba matern att a moldovenilor
(romnilor), ct i a reprezentanilor grupurilor etnice minoritare.
Art. 20 al legii cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Rss Moldo-
veneti se stabilete c n instituiile de nvmnt mediu de specialitate, n cele
tehnico-profesionale i superioare se asigur instruirea n limba de stat i n limba
rus la specialitile necesare Rss Moldoveneti. Pentru satisfacerea necesitilor
de ordin economic i cultural ale republicii se creeaz grupe i serii cu instruirea n
limbile ce funcioneaz pe teritoriul Rss Moldoveneti (gguz, ucrainean, bulga-
r, ivrit, idi .a.). n grupele naionale cu destinaie special predarea disciplinelor
de specialitate se efectueaz n limba matern a elevilor i studenilor. evident,
textul acestui articol reflect rolul regional al limbii moldoveneti n cadrul insti-
tuiilor de nvmnt secundar profesional, mediu de specialitate i superior, care
atunci trebuiau s ofere absolvenilor posibilitatea de a se ncadra n cmpul muncii
nu doar n fosta Republic sovietic socialist Moldoveneasc, dar pe ntreg terito-
riul fostei uniuni sovietice.
Prin urmare, cel puin n aspect educaional, legea cu privire la funcionarea lim-
bilor vorbite pe teritoriul Rss Moldoveneti nu reflect realitile de astzi din Re-
publica Moldova i nu contribuie n deplin msur la integrarea reprezentanilor
grupurilor etnice minoritare n societatea moldoveneasc, la consolidarea naiunii
civice moldoveneti.
Legea nvmntului
[7]
, Art. 5 obiectivele nvmntului, p. (2), stabilete c n-
vmntul urmrete cultivarea respectului pentru drepturile i libertile omu-
lui, indiferent de apartenena lui etnic i pregtirea copilului pentru a-i asuma
responsabilitile vieii ntr-o societate liber, n spiritul nelegerii, pcii, toleranei,
egaliti ntre sexe i prieteniei ntre toate popoarele i grupurile etnice, naionale
i religioase. tot n acest articol se stabilete, c elevii i studenii vor fi educai n
spiritul ndatoririlor civice fundamentale, consfinite de Constituia Republicii Mol-
dova, dintre acestea primind devotamentul fa de ar, grija pentru consolidarea
statalitii moldoveneti, ndeplinirea contiincioas a obligaiilor ce le revin.
[7]
Monitorul oficial, 09.11.1995, nr. 62-63, Art. 692.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
194
n Art. dreptul la nvtur, p. (1), se stipuleaz c dreptul la nvtur este
garantat, indiferent de naionalitate, sex, vrst, de originea i starea social, de
apartenena politic sau religioas, de antecedentele penale.
un rol aparte n crearea premiselor de integrare a reprezentanilor ce aparin gru-
purilor etnice minoritare i de consolidare a naiunii civice a Republicii Moldova i
revine Art. 8 limba de predare din legea nvmntului. n p. (1) al acestui arti-
col se stipuleaz faptul c statul asigur, conform Constituiei i articolelor 18, 19
i 20 din legea cu privire la funcionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova,
dreptul de a alege limba de educare i instruire la toate nivelurile i treptele de
nvmnt.
Faptul c statul asigur dreptul fiecrei persoane de a alege limba de educare i in-
struire la toate nivelurile i treptele de nvmnt contribuie la pstrarea identit-
ii lingvistice a reprezentanilor grupurilor etnice minoritare. totodat, n condiiile
Republici Moldova, dar i a majoritii absolute a altor ri, sintagma la toate ni-
velurile i treptele de nvmnt nu poate fi realizat n volum deplin. Astfel, este
puin probabil s existe un nvmnt universitar medical performant ntr-o limb
vorbit de doar cteva mii de persoane. o situaie similar ar fi i n cazul colilor
doctorale la specialitile ce nu au o rspndire larg n Republica Moldova.
Prin urmare, pornind de la faptul c identitatea lingvistic se formeaz, n special,
n cadrul nvmntului general, sintagma la toate nivelurile i treptele de nv-
mnt ar trebui concretizat, nvmntul universitar n limbile minoritare fiind
indicat doar pentru specialitile ce in de satisfacerea necesitilor etno-culturale
ale minoritilor respective.
n Art. 18 al legii nvmntului, p. (3), se stipuleaz c studiul limbii de stat a Re-
publicii Moldova este obligatoriu n toate instituiile de nvmnt. Cerinele fa
de predarea i nsuirea ei sunt reglementate de standardul educaional de stat.
Responsabilitatea pentru asigurarea procesului de nsuire a limbii de stat n toate
instituiile de nvmnt o poart Ministerul educaiei i autoritile administrai-
ei publice locale. evident, obligativitatea studierii i nsuirii limbii de stat creeaz
premise pentru integrarea reprezentanilor grupurilor etnice majoritare n societa-
tea moldoveneasc, ei putndu-se stabili cu traiul, nscrie la studii i/sau ncadra n
cmpul muncii n orice localitate a Republicii Moldova.
Accentum faptul c responsabilitile pe care o au autoritile locale privind asigu-
rarea procesului de nsuire a limbii de stat, n special n localitile populate com-
pact de reprezentani ai grupurilor etnice minoritare, nu sunt expuse explicit n legi-
le privind organizarea i funcionarea administraiei publice locale. n consecin, n
unele cazuri, autoritile locale i declin rspunderea pentru asigurarea procesului
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
195
de nsuire a limbii de stat n instituiile din subordine, punnd aceast obligativitate
doar n sarcin organelor administraiei publice centrale.
Legea cu privire la drepturile persoanelor aparinnd minoritilor naionale i la
statutul juridic al organizaiilor lor
[8]
, repet i, ntr-o anumit msur, dezvolt pre-
vederile Constituiei Republicii Moldova i ale legii cu privire la funcionarea limbi-
lor vorbite pe teritoriul Rss Moldoveneti referitoare la organizarea nvmntului
prin prisma garantrii identitii etno-lingvistice i integrrii reprezentanilor gru-
purilor etnice minoritare n societatea moldoveneasc. Astfel , n Art. 6, p. (1) al
acestei legi se garanteaz dreptul persoanelor aparinnd minoritilor naionale
la educaie precolar, la studii primare, medii (generale i profesionale), superi-
oare i postuniversitare n limbile moldoveneasc i rus i se stabilete c statul
creeaz condiii pentru realizarea dreptului lor la educaie i la instruire n limba
matern (ucrainean, gguz, bulgar, ivrit, idi etc.).
ntruct ctre anul 2001, an n care a fost elaborat i aprobat legea cu privire la
drepturile persoanelor aparinnd minoritilor naionale i la statutul juridic al or-
ganizaiilor lor, Republica Moldova avea deja o anumit experien de construciei
statal, iar problemele grupurilor etnice minoritare erau intens speculate de anu-
mite partide politice, n textul legii apar i reglementri mai concrete, privind poli-
tica statului n integrarea reprezentanilor grupurilor etnice i consolidarea naiunii
civice din Republica Moldova.
Astfel, Art. 22 al legii prevede c la elaborarea i promovarea politicii n domeniul
culturii i nvmntului minoritilor naionale, Guvernul, ministerele, departa-
mentele, autoritile administraiei publice locale vor consulta organizaiile persoa-
nelor aparinnd minoritilor naionale ale cror interese sunt atinse n deciziile
respective.
Accentum faptul, c anume n legea cu privire la drepturile persoanelor apari-
nnd minoritilor naionale i la statutul juridic al organizaiilor apar explicit i sti-
pulri referitoare la unele obligaiuni, pe care ar trebui s i le asume reprezentanii
grupurilor etnice minoritare. Pentru exemplificare vom aminti Art. 6, p. (4), care
stipuleaz c studierea limbii i literaturii moldoveneti, precum i a istoriei Mol-
dovei, n toate instituiile de nvmnt este obligatorie i Art. 26, care prevede c
Realizarea drepturilor i libertilor persoanelor aparinnd minoritilor naiona-
le presupune ndeplinirea obligaiunilor acestor persoane fa de statul Republica
Moldova i nu poate limita drepturile i interesele legitime ale altora.
[8]
Monitorul oficial, 04.09.2001, nr. 107, Art. 819.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
196
Legea privind aprobarea Concepiei politicii naionale a Republicii Moldova
[9]
,
aprobat n anul 2003, stabilete principiile, scopurile i sarcinile politicii naionale
ce urma s fie promovat de guvernarea de atunci. Fiind tratat neunivoc de diverse
grupuri sociale i partide politici, Concepia conine i anumite stipulri, care cores-
pund abordrilor internaionale i europene n integrarea reprezentanilor grupuri-
lor etnice minoritare i consolidare naiunilor civice. din acestea, le amintim pe cele
ce au tangene directe cu politicile educaionale:
dezvoltarea unui sistem de repere valorice, bazate pe principii democrati- {
ce, pe respectarea drepturilor i libertilor omului;
nsuirii limbii de stat de ctre alolingvi; {
inadmisibilitatea manifestrilor de discriminare pe criterii etnice, lingvisti- {
ce i religioase, precum i a restrngerii drepturilor cetenilor la folosirea
limbilor materne, la alegerea limbii de educare i instruire;
instruirea i educarea tinerei generaii n spiritul respectului fa de istoria, {
fa de cultura i fa de limbile comunitilor etnice conlocuitoare, fa de
valorile spirituale comune.
nu vom analiza n aceast lucrare impactul intereselor de conjunctur ale anumitor
partide politice, care au influenat n msur decisiv coninutul Concepiei. ne re-
ferim, n primul rnd, la denumirea limbii de stat, interpretarea trecutului istoric al
grupului etnic majoritar i al grupurilor etnice minoritare, istoria formaiunilor sta-
tale din componena crora a fcut parte teritoriul Republicii Moldova, nsemnele
identificatoare ale naiunilor .a. vom accentua doar caracterul duplicitar al abor-
drilor ce in de consolidarea naiunii civice din Republica Moldova: pe de o parte
aceast consolidare trebuie fcut n baza educrii i instruirii tinerei generaii n
spiritul respectului fa de limba moldoveneasc, fa de cultura moldoveneasc
i fa de istoria Moldovei n calitatea lor de baz naional-spiritual a patriei lor
comune, iar pe de alt parte prin realizarea comunicrii interetnice n Republica
Moldova nu n baza limbii de stat, ci n baza limbii unuia din grupurile etnice mino-
ritare.
Legea privind statutul juridic special al Gguziei (Gagauz-Yeri)
[10]
, Art. 12, p. (2),
prevede competena Adunrii Populare ale acestei uniti teritoriale autonome de
a adopta legi locale n domeniul tiinei, culturii i nvmntului. Conform Art.
17, p. (1), al. (h) al acestei legi, elaborarea i realizarea programelor n domeniul
nvmntului este asigurat de Comitetul executiv al Gguziei.
[9]
Monitorul oficial, 01.01.2004, nr. 001, Art. 24.
[10]
Monitorul oficial, 14.01.1995, nr. 3-4, Art. 51.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
197
Accesul la studii n limba matern
i oportuniti de studiere a limbii de stat
n scopul realizrii dreptului la nvtur n limba matern, la dorina reprezen-
tanilor grupurile etnice minoritare, n mai multe localiti ale Republicii Moldova
au fost deschise instituii de nvmnt, clase sau grupe cu instruirea n limbile
minoritare sau cu predarea acestor limbi ca discipline de studiu. specificul sistemu-
lui educaional din Republicii Moldova const n faptul, c n cazul reprezentanilor
grupurilor etnice minoritare, limba de predare este, n marea majoritate a cazurilor,
limba rus, limbile materne ale minoritilor respective fiind studiate ca discipline
colare distincte.
Tabelul 1. Limbile de predare n instituiile de nvmnt general
L
i
m
b
a

d
e

p
r
e
d
a
r
e
N
u
m

r
u
l

d
e

i
n
s
t
i
t
u

i
i
N
u
m

r
u
l

d
e

e
l
e
v
i
Din ei nva ca obiect limba:
R
o
m

R
u
s

U
c
r
a
i
n
e
a
n

u
z

B
u
l
g
a
r

P
o
l
o
n
e
z

E
v
r
e
i
a
s
c

A
l
t
a
Romn 1215 314395 63 155780 404 0 0 0 0 0
Rus 352 80794 80501 0 4627 16952 6281 0 667 0
ucrainean 2 372 372 372 247 0 0 0 0 0
engleza 2 257 208 177 0 0 0 0 0 0
Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova 2010
Conform datelor recensmntului din anul 2004, distribuia populaiei dup lim-
ba matern este urmtoarea
[11]
: romna (moldoveneasca) 76,5%; rusa 11,3%;
ucraineana 5,5%; gguza 4,1%; bulgara 1,6%. Corobornd datele recens-
mntului din anul 2004 cu datele din tabelul 1, ajungem la urmtoarele concluzii:
toi elevii din instituiile cu limba romn de predare (79,4% din numrul z
total de elevi), nva n mod obligatoriu limba rus, care, conform legis-
laiei lingvistice n vigoare, are n Republica Moldova statut de limb de
comunicare interetnic;
toi elevii din instituiile de nvmnt cu o alt limb de predare dect cea z
romn (20,6% din numrul total de elevi), nva n mod obligatoriu limba
romn, care are statut de limb de stat;
[11]
Biroul naional de statistic. http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=295&id=2234, accesat
13.04.2012
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
198
majoritatea absolut a elevilor alolingvi (99,8% din numrul total de elevi z
alolingvi), i fac studiile generale n limba rus;
n cazurile n care limba matern a elevilor ce aparin grupurilor etnice mi- z
noritare difer de limba rus, limba matern este studiat ca o disciplin
colar distinct;
n cazul minoritii gguze, pondera elevilor care studiaz limba ggu- z
za ca o disciplin colar distinct (4,3%) coreleaz cu ponderea populaiei
pentru care limba gguz este matern (4,1%);
n cazul minoritii bulgare, pondera elevilor care studiaz limba bulgar z
ca o disciplin colar distinct (1,6%) corespunde cu ponderea populaiei
pentru care limba bulgar este matern (1,6%);
n cazul minoritii ucrainene, ponderea elevilor care studiaz limba ucrai- z
nean (0,2%) este cu mult mai mic dect a cetenilor limba matern a c-
rora este ucraineana (5,5%). n mare msur, acest fapt se explic prin fap-
tul c n Republica Moldova ucrainenii, spre deosebire de gguzi i bulgari,
nu populeaz localiti adiacente, omogene din punct de vedere etnic.
Accentum faptul, c nvmntul secundar profesional, mediu de specialitate i
cel superior se desfoar n limbile romn i rus, iar pentru satisfacerea nece-
sitilor culturale ale reprezentanilor grupurilor etnice minoritare sunt organiza-
te grupe n care se studiaz i n limbile ucrainean, gguz, bulgar i ebraic.
Prin urmare, Republica Moldova i respect n volum deplin obligaiunile ce i
revin conform legislaiei naionale, tratatelor i conveniilor internaionale referi-
toare la drepturile omului i protecia minoritilor etnice i lingvistice.
Dezvoltarea curricular
n scopul asigurrii accesului universal i nediscriminatoriu la toate nivelurile i trep-
tele de nvmnt, Republica Moldova a elaborat, a aprobat n modul stabilit de
lege i a implementat n nvmntul primar i secundar general curricula naiona-
l, ce include un set de documente oficiale, ierarhizate pe diferite grade de proiec-
tare pedagogic. Aceste documente definesc idealul pedagogic, finalitile proce-
sului de nvmnt, planul de nvmnt, programele colare, manualele colare,
materialele metodice pentru cadrele didactice, instrumentele de evaluare.
Pentru nvmntul primar i cel secundar general au fost elaborate trei generaii
de curricula, versiunile 2000, 2006 i 2010, ultima aflndu-se n prezent n proces
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
199
de implementare n toate instituiile de nvmnt din ar. n cazul nvmntului
secundar profesional, mediu de specialitate i cel universitar, procesul de elaborare
i de implementare a curricula este n curs de desfurare, responsabilitatea princi-
pal, spre deosebire de nvmntul general, revenind nu att autoritilor publice
centrale, ct colilor profesionale, colegiilor i universitilor, care n dezvoltarea
curricular au un anumit grad de autonomie academic.
Planul-cadru
Analiza Planului-cadru pentru nvmntul primar, gimnazial i liceal
[12]
relev fap-
tul, c acest document normativ corespunde n deplin msur cerinelor legislaiei
naionale i documentelor internaionale, semnate de Republica Moldova n dome-
niul garantrii drepturilor omului. Planul-cadru conine n mod explicit prevederi ce
asigur pstrarea identitii i creeaz premize pentru integrarea reprezentanilor
grupurilor etnice i lingvistice minoritare n societatea moldoveneasc i consolida-
rea naiunii civice.
Astfel, n aspect lingvistic n Republica Moldova sunt aprobate i implementate ur-
mtoarele versiuni ale Planului-cadru:
pentru instituiile cu limba de studii romna; z
pentru instituiile cu limba de studii rusa; z
pentru instituiile cu limba matern de studii ucrainean, gguz sau bul- z
gar;
pentru instituiile cu limba de studii romna pentru elevii de naionalitate z
ucrainean, gguz sau bulgar;
pentru instituiile cu limba de studii rusa pentru elevii de naionalitate z
ucrainean, gguz sau bulgar.
Planurile respective difer, n primul rnd, prin numrul de ore alocate studierii
limbii materne, limbii de stat i limbii ruse, fapt ce asigur att realizarea dreptului
la studii n limba matern, ct i ofer oportuniti de integrare lingvistic a repre-
zentanilor grupurilor minoritare n societatea moldoveneasc.
n aspectul de consolidare a naiunii civice moldoveneti, Planul-cadru prevede, in-
diferent de limba de predare, studierea att a unor discipline obligatorii (istoria,
educaia civic), ct i a unor discipline opionale (educaia intercultural, educaia
[12]
ordinul Ministerului educaiei nr. 380 din 26 mai 2011. www.edu.md, accesat 13.04.2012
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
200
pentru dezvoltarea comunitii, educaia pentru toleran, educaia moral-civic,
educaia pentru echitate de gen i anse egale, educaia toleranei leciile ho-
locaustului, educaia pentru drepturile omului, educaia militar-patriotic, istoria
culturi, istoria religiilor).
Accentum faptul c n cazul instituiilor alolingve de nvmnt, n dependen de
specificul etnic al elevilor din colile respective, se studiaz, cu statut de disciplin
obligatorie, istoria, cultura i tradiiile popoarelor rus, ucrainean, gguz, bulgar, ale
romilor i ale altor popoare. evident, n scopul consolidrii naiunii civice moldove-
neti, denumirea i coninuturile acestei discipline ar trebui reformulate, accentul
punndu-se, dup caz, i pe aspectele ce in de traiul grupurilor etnolingvistice re-
spective n Republica Moldova. Concomitent, aceast disciplin ar trebui predat i
elevilor din colile cu limba romn de instruire, fapt ce, indiscutabil, ar contribui i
el la consolidarea naiunii civice moldoveneti.
Programele colare
n conformitate cu Planul-cadru, pentru fiecare disciplin au fost elaborate i imple-
mentate n procesul de studii programele colare (curriculumurile disciplinare)
[13]
,
care definesc competenele-cheie, competenele transversale i competenele spe-
cifice ale fiecrei discipline colare. Fiind axate pe competenele-cheie europene,
programele colare, cu excepia celei de istorie, au ntrunit consensul elitelor inte-
lectuale ale tuturor grupurilor etnice din Republica Moldova.
Programa colar la istorie a fost i mai rmne subiectul unor discuii controversa-
te, ce reprezint divergene nu att de ordin tiinific, ct mai mult de ordin politic.
n aceast lupt politic, principalele documente europene privind predarea istori-
ei
[14]
sunt interpretate in Republica Moldova in dependen de interesele de partid,
fapt ce nu contribuie nici la integrarea reprezentanilor grupurilor etnici minoritare
n societatea moldoveneasc, nici la consolidarea naiunii civice moldoveneti.
Considerm c principalii factori, care vor contribui la depirea acestor constrn-
geri sunt fundamentarea coninuturilor istorice predate pe adevruri tiinifice i
implicarea ct mai larg a cadrelor didactice ce predau disciplina colar istoria n
procesele de dezvoltare curricular.
[13]
ordinul Ministerului educaiei nr. 244 din 27 aprilie 2010 / www.edu.md
[14]
Recommendation 1283 (1996) of the Parliamentary Assembly history and the learning of history in
europe. http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Perspective/handCoe/Recommendati-
on1283(1996)_en.asp#topofPage
Recommendation Rec (2001) 15 of the Committee of Ministers to member states on history teaching in
twenty-first-century europe. https://wcd.coe.int/viewdoc.jsp?id=234237
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
201
standardele educaionale
un rol important n formarea competenelor ce contribuie la integrarea reprezen-
tanilor grupurilor minoritare i consolidarea naiunii civice moldoveneti o au stan-
dardele educaionale, n special cele din ariile curriculare limb i comunicare i
tiine socio-umanistice. urmnd abordarea general de dezvoltare curricular, au-
toritile Republicii Moldova elaboreaz i implementeaz n nvmntul general
standarde educaionale la toate disciplinele de studiu prevzute de Planul-cadru
[15]
,
inclusiv la limbile i literaturile romna, rus, ucrainean, bulgar i gguz i, evi-
dent, la limbile strine. de asemenea, sunt elaborate i se afl n curs de implemen-
tare standardele educaionale la istorie, educaia civic, istoria i tradiiile poporului
ucrainean, bulgar i gguz.
n aspect lingvistic, din analiza standardelor educaionale rezult c ele sunt orien-
tate spre formare de competene de comunicare n limba de stat, n limba rus i,
dup caz, n limbile materne ale grupurilor etnice minoritare. n aspectul de conso-
lidare a naiunii civice moldoveneti, standardele educaionale sunt orientate spre
formarea competenelor de argumentare a cauzelor i impactului evenimentelor
istorice asupra evoluiei popoarelor, organizrii statale, declanrii conflictelor mi-
litare, influenelor culturale, progresul tehnico-tiinific. se acord o atenie deose-
bit competenelor ce in de manifestarea dragostei pentru batin, a toleranei,
a interesului i a respectului pentru alte etnii i culturi din spaiul naional i cel
internaional, respectarea unicitii persoanei i a diferenelor umane, aprecierea
diversitii culturale a lumii i manifestarea toleranei fa de valorile culturale ale
altor etnii i popoare.
n ansamblu, standardele educaionale, aflate n curs de implementare, corespund
abordrilor europene privind respectarea drepturilor omului, integrarea reprezen-
tanilor grupurilor etnice minoritare i consolidarea naiunilor civice.
Asigurarea cu manuale colare
Conform hotrrii Parlamentului Privind instituirea Fondului special pentru
manuale
[16]
i hotrrii Guvernului Republicii Moldova Cu privire la asigurarea cu
manuale a elevilor din nvmntul primar i gimnazial
[17]
, manualele pentru n-
vmntul primar sunt gratuite, editarea i distribuirea acestora fiind integral sub-
venionat de ctre stat. n cazul nvmntului gimnazial i cel liceal, manualele
sunt oferite elevilor n baza unei scheme de nchiriere, conform creia prinii achi-
[15]
standarde de competen instrument de realizare a politicilor educaionale. Ministerul educaiei,
institutul de tiine ale educaiei, uniCeF Moldova, 2010.
[16]
Monitorul oficial, 12.03.1998, nr. 022, Art. 139.
[17]
Monitorul oficial, 09.07.1998, nr. 62-65, Art. 578.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
202
t taxe de nchiriere, mrimea crora se stabilete n dependen de gradul de uzur
i costul integral ale fiecrui manual.
Conform datelor Ministerului educaiei
[18]
, n anul de studii 2011-2012 n schema
de nchiriere sunt incluse 181 de titluri de manuale, din care 70 de titluri n limba
romn, 91 de titluri n limba rus i 20 de titluri n ambele limbi. Menionm, c
manualele n ambele limbi romn i rus , sunt destinate studierii limbilor str-
ine (engleza i franceza).
Pentru studierea limbilor bulgar, gguz i ucrainean, n schema de nchiriere
sunt incluse 15 titluri de manuale, cte 3 titluri (bulgar, gguz i ucrainean)
pentru fiecare din clasele gimnaziale 5-9.
Accentum faptul, c din cauza numrului mic de elevi i, n consecin, a unui tiraj
foarte mic de manuale, preul de cost al manualelor colare pentru studierea lim-
bilor bulgar, gguz i ucrainean este de 5-10 ori mai mare dect cel al manu-
alelor destinate studierii limbilor romn sau rus. n consecin, pentru a facilita
studierea limbilor materne de ctre elevii ce aparin la grupurile etnice minoritare,
autoritile Republicii Moldova subvenioneaz de la bugetul de stat elaborarea i
editarea manualelor respective, iar taxele de nchiriere a acestora se stabilesc la
nivelul manualelor editate n limbile romn i rus.
Formarea iniial i continu a cadrelor didactice
sistemul existent de formare iniial a cadrelor didactice include:
colegiile z (instituii de nvmnt mediu de specialitate), care pregtesc nu-
mai educatori pentru instituiile precolare i nvtori pentru nvmntul
primar;
universitile z (instituii de nvmnt superior), care pregtesc att edu-
catori i nvtori pentru nvmntul primar, ct i cadre didactice i
manageriale pentru nvmntul gimnazial, liceal, profesional i mediu de
specialitate.
Principalele colegii, care pregtesc educatori pentru nvmntul precolar i nv-
tori pentru nvmntul primar snt: Colegiul Pedagogic Gh. Asachi din lipcani,
Colegiul Pedagogic Alexandru cel Bun din Clrai, Colegiul Pedagogic A. Matee-
vici, Colegiul Pedagogic vasile lupu din orhei, Colegiul Pedagogic M. eminescu
din soroca, Colegiul Pedagogic ion Creang al universitii de stat Alecu Russo
din Bli, Colegiul Pedagogic Mihail Ciachir din Comrat, Colegiul industrial - Pe-
[18]
Monitorul oficial, 29.07.2011, nr. 122-127, Art. 931.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
203
dagogic al universitii de stat B. P. hadeu. Colegiile asigur formarea iniial a
educatorilor i a nvtorilor pentru nvmntul primar att pentru predarea n
limba de stat, ct i n limbile grupurilor etnice minoritare: rusa, ucraineana, gg-
uza i bulgara.
Majoritatea absolut a cadrelor didactice sunt pregtite n universiti, fie n cadrul
unor subdiviziuni distincte, fie n cadrul facultilor specializate ntr-un anumit do-
meniu al tiinei. universitile principale n care are loc formarea iniial a cadrelor
didactice sunt: universitatea de stat din Moldova, universitatea Pedagogic de stat
ion Creang, universitatea de stat din tiraspol (cu sediul n mun. Chiinu), uni-
versitatea de stat Alecu Russo din Bli, universitatea de stat de educaie Fizic
i sport, universitatea de stat Bogdan Petriceicu hadeu din Cahul, universitatea
de stat din Comrat, universitatea de stat din taraclia. Ca i n cazul colegiilor, univer-
sitile asigur formarea iniial a cadrelor didactice att pentru predarea n limba
de stat, ct i n limbile grupurilor etnice minoritare: rusa, ucraineana, gguza i
bulgara.
Formarea continu a cadrelor didactice i a celor de conducere se realizeaz att
n instituiile care asigur formarea iniial, ct i n cadrul mai multor organizaii
neguvernamentale. Formarea continu se realizeaz prin diverse modaliti: cursuri
de perfecionare, seminarii, conferine, mese rotunde, ateliere de lucru, stagii de
practic i specializri n uniti din ar sau din strintate. n cazul cadrelor didac-
tice ce predau n limbile grupurilor etnice minoritare, activitile respective sunt or-
ganizate att n limba de stat, ct i n limbile rus, gguz, bulgar i ucrainean.
Accentum faptul, c un rol important n formarea iniial i continu a cadrelor
didactice, care predau n limbile gguz, bulgar i ucrainean, l au acordurile de
colaborare ncheiate de Ministerul educaiei din Moldova cu ministerele respective
din turcia, Bulgaria i ucraina, proiectele de colaborare bilateral i multilateral.
Astfel, Ministerul educaiei are semnate i implementeaz circa 50 de tratate in-
ternaionale
[19]
, care vizeaz att domeniile de formare profesionale, ct cele de
recunoatere a actelor de studii i a calificrilor. n cadrul tratatelor de colaborare,
Republica Bulgar ofer anual 105 burse universitare i postuniversitare, ucraina
100 de burse universitare i 5 burse postuniversitare, turcia 25 de burse univer-
sitare i postuniversitare, Federaia Rus 100 de burse universitare i 10-15 burse
postuniversitare.
n cadrul mai multor proiecte implementate cu sprijinul Consiliului europei, cadre-
le didactice i cele de conducere din Republica Moldova au beneficiat de formare
continu n domeniul ceteniei democratice, politicilor lingvistice, predrii istoriei,
modernizrii curriculei colare.
[19]
http://www.edu.md, accesat 13.04.2012
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
204
Rezultatele nvrii
Procesele de integrare a grupurilor etnolingvistice minoritare i de consolidare a
naiunii civice moldoveneti vor fi efective doar atunci cnd elevii i studenii, in-
diferent de limbile materne i limbile de instruire, vor atinge aceleai finaliti de
instruire la toate treptele i nivelele sistemului de nvmnt.
n prezent, n Republica Moldova nu exist statistici, care ar permite a analiz atot-
cuprinztoare a rezultatelor nvrii n funcie de limbile materne i limbile de pre-
dare ale elevilor i studenilor. Pornind ns de la faptul, c competenele necesare
pentru formarea unui cetean participativ i responsabil se dezvolt n cadrul n-
vmntului general, vom utiliza n analizele ce urmeaz datele statistice despre
notele elevilor la absolvirea nvmntului primar i cele de la absolvirea nv-
mntului secundar (bacalaureatul).
ntruct n actele oficiale limba matern a deintorului nu este indicat, vom atri-
bui la categoria absolvenilor alolingvi toi elevii ce au susinut examenul de bacala-
ureat la disciplina colar limba i literatura romn pentru alolingvi.
n tabelul ce urmeaz sunt prezentate notele medii din clasele 10-12 de liceu i no-
tele medii la examenele de bacalaureat dup limba de predare, sesiunea 2011.
Tabelul 2. Notele medii ale liceenilor dup limba de predare, sesiunea BAC 2011
Limba de
predare
Clasa a 10-a Clasa a 11-a Clasa a 12-a
Examenele de
bacalaureat
total pe
ar
Romn 7,60 7,72 8,05 7,30
Rus 7,46 7,55 7,82 7,07
utA
Gguzia
Romn 7,86 8,15 8,60 7,20
Rus 7,67 7,68 7,89 7,53
Raionul
taraclia
Romn - - - -
Rus 7,63 7,83 8,06 7,06
Sursa: Agenia de Evaluare i Examinare, 2011
din datele prezentate n tabelul de mai sus rezult c n ansamblu pe ar notele
elevilor cu limba rus de instruire (7,30), limb n care nva majoritatea absolut
a alolingvilor, nu difer semnificativ de notele elevilor cu limba romn de instruire
(7,07). evident, acest fapt ofer elevilor ce provin din grupurile etnice minoritare
aceleai oportuniti de continuare a studiilor i de ncadrare n cmpul muncii ca i
elevilor ce provin din grupul etnic majoritar.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
205
totodat, accentum faptul, c n cazul localitilor populate preponderent de gg-
uzi, notele elevilor, care nva n limba rus (7,53), majoritari n zonele respective,
sunt mai mari dect cele ale elevilor minoritari, care nva n limba romn (7,20).
Mai mult ca att, spre deosebire de elevii ce nva n limba rus, elevii care nva
n limba romn nu-i mai confirm la examenele de bacalaureat notele luate ei pe
parcursul anilor de studii, scderea fiind de tocmai 1,40 de puncte.
Tabelul 3. Notele la examenele de Limba romn i Istorie dup limba de predare, sesiunea
BAC 2011
Limba de
predare
Limba romn n
coala naional
Limba romn
pentru alolingvi
Istoria
total pe ar
Romn 6,82 - 7,22
Rus - 6,66 6,32
utA Gguzia
Romn 6,89 - 8,11
Rus - 6,36 6,21
Raionul
taraclia
Romn - - -
Rus - 6,21 6,53
Sursa: Agenia de Evaluare i Examinare, 2011
n ansamblu pe ar, notele la limba romn, care este limba de stat a Republi-
cii Moldova i cunoaterea creia de ctre alolingvi nltur eventualele bariere
lingvistice, notele elevilor ce studiaz n limba romn i ale elevilor alolingvi sunt
aproximativ aceleai. dei programele colare la limba romn n colile naionale
i limba romn n colile alolingve difer, finalitile ce se refer la abilitile de
comunicare sunt aceleai n ambele programe. Prin urmare, nivelul de cunoatere a
limbii de stat de ctre absolvenii alolingvi ai nvmntului general ofer acestora
oportuniti de a ai urma studiile n limba de stat i de a se ncadra n cmpul mun-
cii n orice instituie din ar.
situaia este ns alta n cazul elevilor alolingvi din regiunile populate compact de
gguzi i bulgari, notele acestor elevi fiind cu 0,30 ... 0,44 puncte mai mici dect
media notelor alolingvi n totalul pe ar. evident, absolvenii acestor instituii vor
ntlni greuti att n continuarea studiilor, ct i ncadrarea n cmpul muncii n
instituiile amplasate n afara regiunilor respective.
n cazul disciplinei colare istoria, studierea i cunoaterea creia are un rol im-
portant n consolidarea societii moldoveneti, notele absolvenilor instituiilor
de nvmnt cu limba romn de predare (7,22) difer semnificativ de cele ale
absolvenilor instituiilor de nvmnt cu limba rus de predare (6.32). Aceast
diferen este i mai mare n cazul localitilor populate compact de gguzi, nota
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
206
medie fiind de 8,11 n cazul absolvenilor cu limba romn de predare i doar 6,21
n cazul absolvenilor cu limba rus de predare.
Prin urmare, din punctul de vedere al existene premizelor pentru integrarea re-
prezentanilor grupurilor minoritare i consolidarea societii moldoveneti, pro-
gresele n studierea limbii de stat sunt mai promitoare dect cele n cazul studierii
i cunoaterii istoriei. Aceste premise sunt mai estompate n cazul instituiilor de
nvmnt din localitile preponderent populate de grupurile etnice minoritare.
8.4. Problemele i constrngerile sistemului educaional
n integrarea reprezentanilor
grupurilor etnice i consolidarea naiunii civice
n Republica Moldova
Fundamentarea sistemului educaional pe anumite neadevruri tiinifice ce nc
se mai conin n actele legislativ-normative n vigoare distorsioneaz politicile edu-
caionale
Conform Art. 4, p. (2) din legea nvmntului
[20]
, nvmntul din Republica Mol-
dova este democratic i umanist, deschis i flexibil, formativ-dezvoltativ i se ba-
zeaz pe valorile culturii naionale i universale. n Art. 5 al proiectului Codului
educaiei al Republicii Moldova
[21]
se accentueaz c una din funciile de baz ale
educaiei const n formarea dinamic, pstrarea, producerea i transmiterea va-
lorilor tiinei, culturii i experienei sociale. n Art. 6 al proiectului de Cod se stipu-
leaz c unul din principiile fundamentale pe care se ntemeiaz educaia const n
centrarea pe valorile general-umane, naionale i tiinifice universale.
Cu regret, chiar i n prezent, dup 20 de ani de independen, cadrul legislativ-
normativ mai conine anumite stipulri, care nu corespund adevrului tiinific. n
primul rnd amintim stipulrile care se refer la denumirea limbii vorbite de grupul
etnic majoritar din Republica Moldova, interpretarea tendenioas a istoriei att a
grupului etnica majoritar, ct i a grupurilor etnice minoritare. evident, includerea
n actele legislativ-normative a unor stipulri ce contravin adevrului tiinific, n
special, a termenului limba moldoveneasc, distorsioneaz politicile educaionale
i alimenteaz animozitile, artificial create, n mare parte, de ctre anumite fore
politice.
dei n sistemul educaional studierea limbii de stat se mai confrunt nc cu anu-
mite obstacole de ordin obiectiv, impactul factorilor subiectivi este totui cu mult
mai puternic
[20]
Monitorul oficial, 09.11.1995, nr. 62-63, Art. 692.
[21]
http://www.pro-science.asm.md/docs/2011/Proiect_Cod_educatie.doc. Accesat la 7 aprilie 2012.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
207
n pofida faptului c pe parcursul anilor de independen rolul limbii romne ca
limb de stat s-a extins considerabil, aceast extindere s-a efectuat mai mult n insti-
tuiile i viaa public din unitile teritoriale populate preponderent de grupul etnic
majoritar. se pare c abordrile bazate pe modelul educaional limba matern
limba rus de predare limba romn, aplicat de facto n prezent n Republica
Moldova n scopul integrrii reprezentanilor grupurilor etnice minoritare i conso-
lidarea societii civice, s-au dovedit mai puin eficiente dect se preconiza.
Astfel, conform unui studiu sociologic, realizat n utA Gguzia
[22]
, circa 20,9% din
respondeni au declarat nu sunt de acord cu afirmaia c orice cetean al Republi-
cii Moldova trebuie s cunoasc limba molodveneasc. n categoria persoanelor
de vrsta 18-29 de ani aceast pondere este i mai mare, de circa 24,6%. Conform
aceluiai studiu, circa 12,6% din respondeni au declarat c n viaa i activitatea
cotidian lor cotidian ei nu simt necesitatea cunoaterii limbii de stat.
Tabelul 4. Distribuia rspunsurilor la ntrebarea Cum estimai probabilitatea c cndva
vei nva limba de stat?, sondaj efectuat n UTA Gguzia, anul 2012
Probabilitatea
este nalt,
neaprat voi
nva limba
de stat
Foarte
probabil,
posibil
voi nva
limba de
stat
Puin
probabil
s nv
limba
de stat,
nu am o
necesitate
aa de
mare
Nici o
dat nu
voi nva
limba de
stat
Deja
posed
limba
de stat
N/Nr
V

r
s
t
a
18-29 ani 15,0% 26,2% 29,8% 7,4% 20,0% 1,7%
30-45 ani 4,3% 28,2% 48,6% 10,0% 8,2% 0,7%
46-59 ani 2,1% 12,2% 55,9% 15,9% 9,7% 4,1%
60+ ani 5,1% 9,5% 53,6% 21,8% 8,8% 1,1%
S
t
u
d
i
i
l
e
Medii
incomplete
i mai joase
10,2% 16,6% 37,1% 21,6% 13,5% 1,0%
Medii i de
liceu
6,2% 20,4% 48,6% 12,9% 10,8% 1,0%
Medii de
specialitate
5,8% 17,1% 54,4% 13,0% 5,4% 4,4%
superioare,
inclusiv
incomplete
7,2% 25,4% 39,2% 4,7% 21,0% 2,4%
Sursa: CBS-AXA, 2012
[22]
. CBs-AxA, 2012
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
208
Conform datelor prezentate n tabelul de mai sus, doar circa 20,0% din respondenii
din categoria de vrst de 18-29 de ani au declarat c posed limba de stat. totoda-
t, 7,4% din respondeni au declarat c ei niciodat nu vor nva limba de stat, ali
29,8% din respondeni au declara c nvarea de ctre ei a limbii de stat este puin
probabil, ntruct ei nu au mare nevoie de ea. doar 26,2% din respondeni au de-
clarat c, posibil, ei vor nva limba de stat, iar ali 15,0% au declarat c ei neaprat
vor face acest lucru.
Conform opiniilor mai multor specialiti n domeniu, procesele de integrare a re-
prezentanilor grupurilor etnice minoritare i de consolidare a naiunii civice mol-
doveneti vor fi cu mult mai eficiente n cazul abordrilor educaionale bazate pe
modelul limba matern limba romn de predare
[23]
. Accentum faptul, c mai
muli prini ce aparin grupurilor etnolingvistice minoritare s-au i pronunat deja
n favoarea acestor abordri
[24]

Politcile lingvistce n domeniul educaiei nu corespund n deplin


msur ateptrilor elevilor i prinilor alolingvi
n cadrul sistemului educaional, politica lingvistic a statului pornete de la fap-
tul c limba romn are statut de limba de stat i trebuie s fie studiat n mod
obligatoriu de ctre toi elevii, iar limba rus are statutul de limb de comunicare
interetnic, care, de asemenea, trebuie i ea s fie studiat n mod obligatoriu de
ctre toi elevii. limbile materne ale grupuri minoritare, evident, cu excepia limbii
ruse, nu sunt obligatorii pentru studiere, alegerea lor n calitate de limbi de predare
sau de studiere rmnnd la libera alegere a prinilor. Pentru a asigura dreptul a
libera alegere a limbilor de studii, statul, conform legislaiei n vigoare, elaboreaz i
aprob programele i manualele necesare, organizeaz formarea iniial i continu
a cadrelor didactice, creeaz grupe, clase sau instituii ce funcioneaz n limbile
respective.
ns, n pofida politicilor educaionale promovate intens de ctre autoriti i sus-
inute de anumii reprezentani ai elitelor intelectuale, datele statistice referitoare
la studierea limbilor ucrainean, gguz i bulgar nu confirm tez ca toi elevii
ce provin din grupurile etnice respective, n mod neaprat doresc s studieze i s
susin probe de evaluare anume la limba matern.
[23]
nicolae Cojocaru. Acomodarea alogenilor la mediul etnic autohton ca component a echitii i a inte-
grrii n Republica Moldova, iPP 2001. www.ipp.md
vlad Pslaru. Valori i politici educaionale n perioada de tranziie, iPP 2002. www.ipp.md
nadejda velico. Reforma curricular n Republica Moldova, iPP 2007. www.ipp.md.
[24]
Ministerul educaiei. Planul de aciuni pentru eficientizarea politicii de predare-nvare-evaluare a lim-
bii i literaturii romne n coala alolingv. www.edu.md. Accesat 22 martie 2012.
Ala Coica. Prinii i cadrele didactice susin proiectele de studiere a limbii romne. timpul, 26 martie
2012. http://www.timpul.md
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
209
n tabelul ce urmeaz sunt prezentate datele referitoare la numrul de absolveni
alolingvi dup limba studiat, sesiunea de bacalaureat din anul 2011. Accentum
faptul, c toi candidaii alolingvi au studiat disciplina colar limba i literatura
rus, examenul la aceast disciplin fiind obligatoriu. n cazul elevilor ce au studiat
limbile ucrainean, gguz sau bulgar, fiecare elev a fost liber s aleag, dac va
susine sau nu examenul respectiv de bacalaureat.
Tabelul 5. Numrul de absolveni alolingvi dup limbile studiate, sesiunea BAC 2011
Rus Ucrainean Gguz Bulgar
A
u

s
t
u
d
i
a
t
A
u

a
l
e
s

s


s
u
s

i
n


e
x
a
m
e
n
u
l
A
u

s
t
u
d
i
a
t
A
u

a
l
e
s

s


s
u
s

i
n


e
x
a
m
e
n
u
l
A
u

s
t
u
d
i
a
t
A
u

a
l
e
s

s


s
u
s

i
n


e
x
a
m
e
n
u
l
A
u

s
t
u
d
i
a
t
A
u

a
l
e
s

s


s
u
s

i
n


e
x
a
m
e
n
u
l
total pe ar 6178 6178 147 117 784 523 321 218
utA Gguzia 1009 1009 - - 784 523 45 21
Raionul taraclia 198 198 - - - - 213 165
Sursa: Agenia de Evaluare i Examinare, 2011
din datele prezentate n tabelul de mai sus rezult c n ansamblu pe ar, ponderea
absolvenilor alolingvi de liceu, ce au studiat limba ucrainean, gguz sau bulgar
este, respectiv, de 2,4%, 12,7% i 5,2% din numrul total de absolveni alolingvi.
ns, conform estimrilor fcute n baza datelor recensmntului din anul 2004,
ponderea absolvenilor de liceu, limba matern a crora este ucraineana, gguza
sau bulgara este, respectiv, de 24,4%, 18,2% i 7,1% din numrul total de absolveni
alolingvi.
Prin urmare, un numr semnificativ de elevi de liceu, limba matern a crora este
ucraineana, gguza sau bulgara, nu au dorit sau nu au avut posibilitatea s studieze
limba matern ca o disciplin colar distinct.
Accentum faptul, c utilizarea termenului nu au dorit este pe deplin justificat,
ntruct o parte semnificativ a absolvenilor, care au studiat limba matern n liceu,
nu au optat i pentru susinerea examenului de bacalaureat la disciplina colar
respectiv. Ponderea acestor elevi este de 20,4% n cazul limbii ucrainene, 33,3% n
cazul limbii gguze i 32,1% n cazul limbii bulgare.
Principiul monolingvismului divizeaz elevii n noi i ei
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
210
Art. 19 al legii cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Rss Moldove-
neti
[25]
prevede c instituiile precolare i colile de cultur general se creeaz
dup principiul monolingvismului. ... instituiile bilingve se creeaz n localitile n
care numrul de copii i de elevi nu permite s fie deschise instituii precolare i
coli de cultur general monolingve. Aceast abordare avea drept scop oprirea
procesului de rusificare i, evident, a fost justificat doar n perioada n care Repu-
blica Moldova se afla n componena fostei uniuni sovietice. Aplicarea n continuare
a acestei abordri n condiiile n care Republica Moldova i-a declarat ataamentul
la valorile culturale europene i universale, nu mai corespunde principiilor educaiei
multilingve i multiculturale, duce la segregarea copiilor dup limba de predare i,
n consecin, dup apartenena la grupul etnic majoritar i apartenena la grupuri-
le etnice minoritare.
Astfel, conform datelor statistice colectate n cadrul unui recensmnt colar efec-
tuat luna octombrie a anului 2011 n opt raioane din partea de sud a Republicii
Moldova (Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Cueni, Cimilia, leova, tefan vod, ta-
raclia), ponderea elevilor de alt etnie dect cea majoritar ce studiaz n colile
cu limba romn de predare este de doar 13,1%. Marea majoritate a elevilor ce
aparin grupurilor etnice minoritare, circa 86,9%, studiaz n colile cu limba rus
de predare.
Tabelul 6. Numrul de elevi din opt raioane din regiunea de sud a Republicii Moldova dup
apartenena etnic i limba de predare, octombrie 2011
Apartenena etnic
a elevului
Limba de predare, N Limba de predare, %
Romna Rusa Romna Rusa
Moldovean (Romn) 56048 3.019 94.9% 5.1%
Rus 215 1872 10.3% 89.7%
ucrainean 290 1656 14.9% 85.1%
Gguz 304 1008 23.2% 76.8%
Bulgar 503 4482 10.1% 89.9%
Alta 88 231 27.6% 72.4%
Total opt raioane
[26]
57448 12268 82.4% 17.6%
Sursa:Institutul de Politici Publice, 2011
[26]
din datele prezentate n tabelul de mai sus rezult c elevii ce provin din grupul
etnic majoritar prefer s-i fac studiile n instituiile de nvmnt cu limba ro-
[25]
vetile sovietului suprem al Rss Moldoveneti, 01.10.1989, nr. 9, Art. 217.
[26]
n recensmnt au fost incluse raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Cueni, Cimilia, leova, te-
fan vod, taraclia.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
211
mn de predare, iar cei ce provin din grupurile etnice minoritare n instituiile
de nvmnt cu limba rus de predare. Circa 89,7% din elevii rui, 85,1% din elevii
ucraineni, 76,8% din elevii gguzi i 89,9% din elevii bulgari au ales s-i fac studi-
ile n instituiile de nvmnt cu limba rus de predare.
evident, separarea copiilor dup criteriul limbii de predare i, n consecin, dup
apartenena etnic, nu contribuie la extinderea comunicrii ntre reprezentanii di-
feritor grupuri etnice i la formarea unui spaiu valoric comun. Posibil, separarea
copiilor dup criteriul limbii de predare este unul din factorii de baz care mai men-
ine anumite tensiuni ntre grupul etnic majoritar i comunitatea de grupuri etnice
minoritare, percepiile diferite a realitii cotidiene, care se difereniaz n funcie
de nivelul de educaie, de mediul de reziden i apartenena la un grup etnic sau
altul
[27]
.
n cazurile inoportune, politcile educaionale de discriminare
pozitv a unora pot duce la discriminarea negatv a altora
este unanim acceptat faptul c n cazul anumitor grupuri sociale defavorizate se
aplic politici publice, bazate pe principiul discriminrii pozitive. Aplicarea acestor
politici are drept scop oferirea de anse egale reprezentanilor grupurilor defavori-
zate. evident, fundamentarea politicilor publice pe principiul discriminrii pozitive
este justificat doar atunci, cnd factorii ce provoac defavorizarea nu depind de
voina reprezentanilor grupurilor respective, fiind de ordin istoric, geografic, poli-
tic, de mediu etc. n caz contrar, politicile de discriminare pozitiv, promovate fa
de un anumit grup social, poate fi interpretate i chiar se pot transforma n politici
de discriminare negativ fa de alte grupuri sociale.
Astfel, conform datelor recensmntului colar efectuat n luna octombrie 2011, n
raionul taraclia, populat preponderent de persoane ce aparin grupului minoritar
de etnie bulgar, 98,7% din elevii limba matern a crora este bulgara nva n
aceast limb. ns, n cazul elevilor limba matern a crora este romna, ponderea
celora ce nva n limba matern este cu mult mai mic, de doar 50,2%.
Tabelul 7.Numrul de elevi din raionul Taraclia dup limba matern i limba de predare,
octombrie 2011
Limba matern a elevului
Limba de predare, N Limba de predare, %
Romna Rusa Romna Rusa
Romna 209 207 50,2% 49,8%
Rusa 4 1055 0,4% 99,6%
[27]
etnobarometru Republica Moldova 2005. http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=462
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
212
Limba matern a elevului
Limba de predare, N Limba de predare, %
Romna Rusa Romna Rusa
ucraineana 2 17 10,5% 89,5%
Gguza 1 144 0,7% 99,3%
Bulgara 28 2193 1,3% 98,7%
Alta 0 27 0,0% 100,0%
Total pe raionul Taraclia 244 3643 82,4% 17,6%
Sursa:Institutul de Politici Publice, 2011
un alt exemplu de discriminare pozitiv inoportun sunt abordrile bazate pe lim-
ba de predare n cazul nchiderii colilor rurale mici, care nu mai ofer elevilor o
educaie de calitate i care sunt ineficiente din punct de vedere economic. n loc
s se mearg pe cale crerii unor coli multilingve de circumscripie, colile rurale
alolingve mici, numrul crora se estimeaz la circa 50 de instituii, practic au fost
excluse din procesele de reorganizare. n schimb, circa 150 de coli rurale mici cu
limba romn de predare ar putea fi nchise, elevii din ele urmnd s frecventeze
colile de circumscripie. n consecin, elevii din colile alolingve mici aa i nu vor
mai avea acces la o educaie de calitate, iar muli ceteni din localitile populate
preponderent de reprezentanii grupului etnic majoritar s-au simit discriminai pe
criterii etnice.
efectele negative ale discriminrii pozitive nejustificate pot fi constatate i n modul
de abordare de ctre autoritile utA Gguzia a faptului c circa 60 de absolveni ai
liceelor cu limba rus de instruire au luat note negative la examenul de bacalaureat
la disciplina colar limba i literatura romn pentru alolongvi, sesiunea 2011. n
loc s-i realizeze obligaiunile ce le revin conform Art. 45 i 46 ale legii nvmn-
tului
[28]
i depindu-i atribuiile ce le revin conform legii privind statutul juridic
special al Gguziei (Gagauz-Yeri)
[29]
, reprezentanii autoritilor publice locale au
declarat c autonomia va elibera propriile diplome de bacalaureat i chiar au ntre-
prins anumii pai n aceast direcie, fapt ce contravine legii nominalizate. Pentru
a evita escaladarea conflictului, autoritile centrale au fost nevoite s ncalce, de
facto, legea nvmntului, admind n calitate de soluie de compromis nscri-
erea absolvenilor ce nu au susinut examenele la limba de stat n instituiile de
nvmnt secundar profesional i mediu de specialitate fr ca acetia s dein
diplome de bacalaureat
[30]
.
[28]
Monitorul oficial, 09.11.1995, nr. 62-63, Art. 692.
[29]
Monitorul oficial, 14.01.1995, nr. 3-4, Art. 51.
[30]
Cornel Ciurea, ion tbr. Policy brief. Politicile lingvistice ale Chiinului n raport cu utA Gguzia.
idis viitorul, 2011.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
213
implicarea politcului n interpretarea istoriei creeaz tensiuni n
predarea acestei discipline colare
Predarea i studierea disciplinei colare istoria mai rmne un subiect de discuii
att n mediile academice, ct i cele politice. liniile de demarcare a adepilor i
a oponenilor diferitor abordri sunt att de ordin tiinifico-pedagogic, ct i de
ordin geopolitic. dei reprezentanii tuturor taberelor au fcut apel la practica i
recomandrile europene, in disputele privind predarea istoriei recomandrile re-
spective au fost utilizate mai mult ca un paravan n promovarea propriilor viziuni i
interese de partid.
nlocuirea n anul 2006 a istoriei romnilor i a istoriei universale cu aa numi-
ta istorie integrat a provocat tensiuni n mediul academic i a declanat ample
aciuni de protest, n care au fost implicai elevii, studenii i cadrele didactice. Re-
venirea n anul 2012 la denumirea istoria romnilor i istoria universal, care are
drept scop fundamentarea acestei discipline colare pe adevrul tiinific i practici-
le europene, a strnit animoziti n tabra adepilor moldovenismului.
specialitile pedagogice, n special cu predarea n limbile grupurilor etnice minori-
tare, sunt puin solicitate
Astfel, conform dinamicii depunerii cererilor
[31]
la specialitatea limba i literatura
ucrainean i limba romn, universitatea de stat Alecu Russo din Bli, admite-
rea 2011, pe cele 10 locuri la buget i 10 locuri la contract, studii cu frecvena de zi,
a fost depus doar o singur cerere. la cele 3 locuri la buget i 7 locuri la contract,
studii cu frecven redus au fost depuse, respectiv, dou i o singur cerere.
8.5. Recomandri de politici educaionale
Actualizarea legislaiei lingvistice i a legilor din domeniul educaiei pornind de
la faptul c Republica Moldova nu mai este o republic n componena fostei uni-
uni sovietice, ci un stat independent, n care principalele instrumente de integrare
a reprezentanilor grupurilor etnice minoritare i de consolidare a naiunii civice
moldoveneti sunt cunoaterea limbii de stat, a istoriei i a tradiiilor culturale ale
tuturor grupurilor etnice conlocuitoare, acceptarea valorilor naionale i a celor ge-
neral umane.
Descentralizarea sistemului educaional, fapt ce ar contribui la realizarea n volum
deplin a drepturilor cetenilor la alegerea limbii de instruire i la studierea tradi-
iilor grupurilor etnice cu care ei se identific. introducerea n Planurile-cadru de
studii a componentei regionale i a celei locale.
[31]
http://www.usb.md/ro/?d=36
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
214
Trecerea de la principiul monolingvismului la cel al multilingvismului i multicul-
turalismului. instituiile de nvmnt general din Republica Moldova nu ar mai
trebui s fie monolingve, n special n localitile populate de reprezentani ai mai
multor grupuri etnice. Aceste instituii trebuie s asigure predarea n limbile tuturor
grupurilor etnice din localitile respective, la libera alegere a elevilor i/sau a p-
rinilor. implementarea n instituiile de nvmnt general din Republica Moldova
a metodologiei de instruire Clil (Content and language integrated learning nv-
area integrat a materiilor i a limbilor).
nvmntul general trebuie s asigure cunoaterea de ctre absolvenii alolingvi
a limbii de stat n volum suficient pentru urmarea studiilor de pregtire profesio-
nal n limba romn. n acest scop, finalitile educaionale, prevzute de curriclu-
lumul i standardele educaionale ale disciplinei colare limba i literatura romn
pentru alolingvi trebuie actualizate n aa mod, nct fiecare absolvent alolingv
s-ai poat continua studiile n nvmntul secundar profesional, mediu de spe-
cialitate i universitar n limba romn.
Continuarea procesului de depolitizare, mai exact, de departinizare a disciplinei
colare Istoria i revenirea la predarea ei n baza adevrului tiinific, conform abor-
drilor europene. Curricula la istorie trebuie s contribuie la realizarea unei nele-
geri reciproce i a unei ncrederi mai profunde ntre reprezentanii diferitor grupuri
etnolingvistice din Republica Moldova n baza unei tratri obiective i echidistante
a evenimentelor istorice. istoria, cultura i tradiiile grupurilor etnolingvistice mino-
ritare trebuie predat i studiat nu doar n colile alolingve, dar i n colile naui-
onale.
Sistarea procesului de segregare lingvistic, n special, n nvmntul universi-
tar. statul va promova integrarea lingvistic a tinerilor specialiti prin creterea nu-
mrului de discipline universitare predate studenilor alolingvi n limba de stat. un
anumit numr de astfel de cursuri ar urma s fie obligatorii, decizia de a urma alte
cursuri predate n limba de stat rmnnd la libera alegere a studenilor.
Asigurarea drepturilor la identitatea etnic i lingvistic a moldovenilor (romni-
lor) din localitile populate preponderent de reprezentanii grupurilor etnoling-
vistice minoritare. Autoritile locale i cele centrale trebuie s le asigure ceteni-
lor de origine etnic moldoveni (romni) din localitile populate preponderent de
reprezentanii grupurilor etnolingvistice minoritare dreptul la studii n limba mater-
n i s le creeze condiii pentru pstrarea identitii etnoculturale.
Creterea competenelor organelor locale din sectorul educaiei n predarea i
studierea limbii de stat. organele locale de conducere a nvmntului general
trebuie s dispun de mai multe instrumente destinate eficientizrii proceselor de
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
215
predare-nvare a limbii de stat: stimularea cadrelor didactice ce predau limba de
stat n colile alolingve din contul bugetelor locale, activiti extracurriculare adap-
tate la specificul etnolingvistic al localitilor respective, aciuni de promovare a
limbii romne n rndul prinilor etc.
8.6. Concluzii i recomandri
Pn n prezent, n Republica Moldova nu s-a ajuns la un consens asupra prin-
cipiilor de baz de consolidare a naiunii civice moldovenet. drept urmare, nu
a fost creat un cadru juridic coerent, care ar asigura desfurarea unui proces
consecvent i cu un impact previzibil, de integrare a reprezentanilor minorit-
ilor etnice. din aceast cauz, n Republica Moldova se atest fenomenul de
ignorare a cadrului juridic din acest domeniu, care deseori nu corespunde re-
alitilor din societate. Calitatea proceselor politce, evoluia situaiei n cazul
confictelor regionale din zonele de sud i de est, imperfeciunea politcilor de
integrare a reprezentanilor minoritilor etnice n Republica Moldova repre-
zint o consecin a politcilor promovate n fosta Republic sovietc socialist
Moldoveneasc de ctre centrul unional.
identtatea etnic a populaiei autohtone contnu s fe subiectul unor dispute
politce interminabile, n cadrul crora actorii politci apeleaz la diverse modele
din trecut fe la experiena afrii Basarabiei n componena Romniei (1918-
1940), fe la perioada n care transnistria (1924-1991) i Basarabia (1940-1991)
se afau n componena fostei uRss. Att partdele politce de dreapta, ct
i cele de stnga promoveaz n rndurile populaiei majoritare politci de
impunere a identtii etnice colectve bazate pe dilema romni moldo-
veni. Aceast polarizare este alimentat i din exterior, att din est ct i din
vest. n consecin, ideea de consolidare a naiunii civice moldovenet nu are
n Republica Moldova destul suport politc - necesar pentru promovarea unor
strategii coerente de consolidare a societii i de integrare a reprezentanilor
minoritilor etnice.
Attudinea diferitor grupri politce fa de evenimentele din trecutul istoric
polarizeaz societatea moldoveneasc. Aceleai evenimente sunt tratate de
pe poziii diametral opuse, la nivelul unor cliee simpliste ocupaie versus
eliberare. Abordri antagoniste i simpliste se atest i pe ambele maluri ale
nistrului, n special fa de evenimentele soldate cu confictul armat din 1992.
n raioanele de est ale Republicii Moldova (transnistria) este creat i contnu
s funcioneze un sistem de modelare a opiniei publice prin intermediul cruia
Republica Moldova este prezentat ca find un agresor, un stat n care sunt pro-
movate politci de romnizare forat, i care este condamnat la dispariie n
urma unirii cu Romnia.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
216
dei majoritatea absolut a populaiei Republicii Moldova se declar cretn-
ortodox, factorul religios este exploatat n scopuri politce - find folosit pentru
a provoca tensiuni n societate. Pe de o parte, n Republica Modova este nregis-
trat i actveaz Mitropolia Moldovei, parte component a Bisericii ortodoxe
Ruse, care insist asupra faptului c Republica Moldova face parte din teritoriul
canonic al Bisericii ortodoxe Ruse. Pe de alt parte, n Republica Moldova este
nregistrat i actveaz Mitropolia Basarabiei, care este o parte component
a Bisericii ortodoxe Romne. dei Biserica ortodox Rus se pronun pentru
integritatea teritorial a Republicii Moldova, eparhia tiraspolului i dubsarilor,
parte component a acestei Biserici i afat sub oblduirea Mitropoliei Moldo-
vei, susine regimul din transnistria i promoveaz politci pan-slavone.
n situaia n care problema identtii etnice a populaiei majoritare contnu
a f subiectul unor confruntri politce interne, cu implicaii din exterior, pro-
cesul de integrare a reprezentanilor minoritilor etnice nu consttuie o prio-
ritate att pentru clasa politc, ct i pentru societate n ansamblu. o dovad
n acest sens o consttuie manualele de istorie, coninutul i denumirea crora
sunt modifcate n dependen de rezultatele alegerilor n Parlamentul Repu-
blicii Moldova. n situaia n care Republica Moldova se confrunt cu probleme
cronice grave de ordin social-economic i identtar, iar un numr mare de ce-
teni ncearc s-i rezolve problemele cotdiene prin plecarea din Republica
Moldova, reprezentanii minoritilor etnice nu au motve pentru a se integra n
societatea moldoveneasc.
n lipsa unui consens naional asupra problemelor identtare, coninutul acte-
lor legislatve adoptate cu referire la problemele relaiilor interetnice refect,
n mare parte, conjunctura politc caracteristc perioadei n care ele au fost
adoptate. Astel, legislaia lingvistc, adoptat n anul 1989, pe cnd Republica
sovietc socialist Moldoveneasc fcea parte din fosta uRss, refect realit-
ile de atunci, i pn-n prezent (2012) nu a fost actualizat, chiar dac unele
prevederi ale acestei legi sunt depite. noiunea de limb moldoveneasc,
fxat n art.13 al Consttuiei Republicii Moldova, care a fost adoptat n anul
1994, refect poziia partdelor politce ce fceau parte n acea perioad din
majoritatea parlamentar. ns, n conformitate cu adevrul tinifc, n siste-
mul educaional al Republicii Moldova este studiat obiectul limba i literatura
romn. evident, prevederile legislaiei vor f ignorate atta tmp, ct ele vor
contravine adevrului tinifc, realitilor etno-lingvistce i evoluiei fret a
societii.
n tmpul transformrilor din anii 90, cnd Republica Moldova se desprindea
de trecutul sovietc i devenea un stat independent, anumii reprezentani ai
minoritii etnice gguze i ai populaiei din raioanele de est ale Republicii
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
217
Moldova au fost implicai n actviti politce i militare, ndreptate mpotriva
transformrii fostei Republici sovietce socialiste Moldovenet ntr-un stat in-
dependent. Astel, pornind de la modelul de tp sovietc de regionalizare etno-
administratv, la 19 august 1990 a fost proclamat independena localitilor
populate de etnicii gguzi n raport cu Republica Moldova.
Confictul politc ntre puterea central i reprezentanii gruprilor separatste
gguze a fost soluionat prin adoptarea la 23 decembrie 1994 de ctre Par-
lamentul Republicii Moldova a legii Republicii Moldova nr. 344-xiii cu privire
la statutul juridic special al Gguziei (Gguz-Yeri). Rezultatele cercetrii so-
ciologice, realizat n utA Gguzia n luna decembrie 2011, dup 17 ani de
la adoptarea acestei legi, demonstreaz absena unui antagonism pronunat
ntre gguzi i restul populaiei Republicii Moldova. lipsa acestui antagonism
demonstreaz c fenomenul separatsmului politc fe c este depit, fe c
nici nu s-a bucurat de un suport masiv din partea populaiei gguze chiar i
pe durata fazei acute a confictului. totodat, rezultatele studiului sociologic
confrm faptul c n utA Gguzia exist un pronunat specifc regional, care
se manifest att n realitile etno-lingvistce existente, ct i n attudinea fa
de orientarea geopolitc a Republicii Moldova.
Rezultatele studiului sociologic demonstreaz c crearea autonomiei gguze
nu a adus la consolidarea poziiilor limbii i culturii gguze, i nici nu a asigurat
sporirea nivelului de cunoatere a limbii romne. declararea n utA Gguzia a
trei limbi ofciale a avut drept consecin conservarea realitilor lingvistce din
perioada sovietc, i anume - monolingvismul rus. Pe teritoriul utA Gguzia
nu se asigur respectarea n msur deplin a drepturilor lingvistce ale cete-
nilor Republicii Moldova de alt etnie dect cea gguz.
din rezultatele studiului sociologic deriv faptul c populaia din utA Gguzia
contnu s fe afectat de romnofobie ntr-o msur mai mare dect popula-
ia din celelalte zone geografce ale Republicii Moldova.
Abordrile de soluionare a problemelor din utA Gguzia nu pot f aplicate
pentru raioanele de est ale Republicii Moldova (transnistria), deoarece acest
lucru va avea drept consecin conservarea realitilor existente pe acest terito-
riu monolingvismul rus i xenofobia, crend premise pentru conservarea aa
numitei identti transnistrene. de asemenea, o astel de abordare va consoli-
da poziiile partdelor politce ant-occidentale, care vor exploata specifcul re-
gional al transnistriei n detrimentul procesului de consolidare a naiunii civice
moldovenet n baza unor viziuni comune asupra organizrii interne a rii i a
unui viitor european al Republicii Moldova.
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
218
sistemul educaional existent n Republica Moldova nu asigur integrarea ling-
vistc a reprezentanilor minoritilor etnice i n mare parte perpetueaz divi-
zarea etno-lingvistc a societii. n Republica Moldova nu este creat un sistem
educaional care ar asigura integrarea elevilor ce aparin minoritilor etnice
att n spaiul cultural i lingvistc al etniei respectve, ct i, prin nsuirea adec-
vat a limbii romne, n societatea civic moldoveneasc. n pofda faptului c
art. 5 (3) din legea nvmntului (nr. 597 din 21.07.1995) declar c studiul
limbii de stat a Republicii Moldova este obligatoriu n toate insttuiile de nv-
mnt, sistemul actual de nvmnt nu asigur nivelul necesar de nsuire a
limbii romne. dreptul de a alege limba de educare i instruire la toate nivelu-
rile i treptele de nvmnt, fxat n legea nvmntului nu poate f asigurat
de stat dac e vorba de o alt limb de instruire dect limbile rus i romn.
Parteneriatul Republicii Moldova cu uniunea european ofer societii mol-
dovenet posibilitatea de a iniia procesul de consolidare a naiunii civice prin
atngerea consensului asupra cilor de depire a problemelor motenite din
trecut, precum i asupra elementelor-cheie ale acestei naiuni. Romnofobia
i ant-europeneismul anumitor grupuri sociale, ar putea f depite prin abor-
darea relaiilor dintre Republica Moldova i Romnia n baza modelului Aus-
tria-Germania, care aparin unui spaiul lingvistc comun, ns sunt dou state
suverane.
n scopul depirii speculaiilor cu privire la denumirea limbii ofciale a Republi-
cii Moldova se cere modifcarea art. 13 din Consttuia Republicii Moldova prin
eliminarea falsurilor pseudotinifce i introducerea termenului de limb ro-
mn. legea cu privire la funcionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii
sovietce socialiste Moldovenet, elaborat i aprobat n contextul afrii rii
noastre n fosta uniune sovietc, nu mai corespunde realitilor de astzi i
trebuie abrogat. Relaiile lingvistce din ara noastr ar trebui s fe reglemen-
tate de o lege nou, care ar porni de la faptul c Republica Moldova este o ar
independent, n care sunt garantate i asigurate drepurile tuturor cetenilor,
indiferent de apartene etno-lingvistc.
sistemul educaional al Republicii Moldova trebuie s asigure nsuirea limbii
romne de elevii din toate insttuiile de nvmnt de nivel gimnazial la un
nivel sufcient pentru contnuarea studiilor n limba romn. dreptul de a alege
limba de educaie urmeaz s fe asigurat prin lege pn la nivelul gimnazial.
n societate urmeaz a f iniiat o discuie onest i larg, cu implicarea speci-
alitlor n istorie din Republica Moldova, Romnia, Rusia i ucraina, n scopul
depirii abordrilor antagoniste i simpliste ale evenimentelor i proceselor
din trecutul istoric comun. se recomand implicarea societii civile de pe am-
bele maluri ale nistrului n elucidarea neprtnitoare a evenimentelor, n urma
INTEGRAREA GRUPURILOR ETNICE I CONSOLIDAREA NAIUNII CIVICE N REPUBLICA MOLDOVA
219
crora a aprut fenomenul cunoscut astzi sub denumirea de confict trans-
nistrean. n urma acestei actviti, urmeaz a f atns un consens n societate
asupra trecutului istoric i oprite practcile de modifcare nejustifcat n funcie
de conjunctura politc a coninutului disciplinei colare istoria.
n Republica Moldova urmeaz a f promovat ntr-un mod consecvent politca
de comunicare intercultural (festvaluri etno-folclorice, cursuri de educaie in-
ter-i multcultural n coli etc.), prin care s fe depite izolaionismul etno-
lingvistc, stereotpurile negatve care nc mai persit, s fe realizat principiul
unitate (civic) prin diversitate (lingvistc, cultural).