Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

UNITATEA COLAR: Colegiul EconomicVirgil Madgearu Galati DATA:11-12-2012 CLASA: A-12-A A DISCIPLINA: Mediu Concurential UNITATEA DE NV ARE: Analiza Concurentilor TITLUL LEC IEI: Analiza Swot TIPUL LECIEI: mixt (recapitulare, evaluare) LOCUL DESFURRII: sala ORA: 10 DURATA: 50 minute PROFESOR : Iordachescu Marinela- Sabina COMPETENA SPECIFIC: Explicarea rolului analizei mediului,a competitivitatii si a firmelor si scopul utilizarii sale in explicarea carierei. COMPETENE DERIVATE: C1 :Explicarea sensul acronimului SWOT. C2 :Construirea propriei analize SWOT. C3: Identificarea punctelor tari si modalitati de maximizare a rezultatelor obtinute pe baza lor. C4: Identificarea punctelor slabe si modalitati de minimalizare a riscului. C5 :Identificarea principalelor oportunitati si temeri pe care ne-am axat. C6 : Aprecieri finale STRATEGII DIDACTICE:
a. METODE: explicaia, conversaia , aprobarea,dezaprobarea,dezbaterea,discutia,organizatorul

grafic. b. MIJLOACE: tabla interactiva smart BIBLIOGRAFIE: 1

a) de specialitate: Camelia Suzana ILIE, Catalina Ileana POSTOVEI, Cristina TANISLAV, Magdalena ARDELEANU Mediul Concurential al Afacerilor, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2007; b) psihopedagogica si metodica: Andrei BARNA, Georgeta ANTOHE - "Curs de pedagogie" - Partea I, Editura Fundatia Universitatii "Dunarea de Jos", Galati, 2009; Miron IONESCU, Musata BOCOS - "Tratat de didactica moderna", Editura Paralela 45; Ion NICOLA - "Tratat de pedagogie scolara", Editura Didactica si Pedagogica RA.