Sunteți pe pagina 1din 11

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

Capitolul V 5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de cretere a puilor broiler


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perioada de cretere Durata vidului sanitar Sistemul de cretere Suprafaa halei Densitatea la populare Mortalitate Necesarul de aternut Consum de hran (3 tipuri) Consum de ap (2 tipuri) Front de adpare - adptori vacumatice - adptori circulare - front de adpare Front de furajare - tvie de furajare - hrnitori circulare Greutatea medie la livrare (kg) 0-42 zile (6 sptmni) 2 sptmni pe aternut permanent 400 m2 17 cap/m2 3,33 20 kg/m2 Starter (0-14 zile) consum: 33 g/cap/zi/ Cretere (15-32 zile) consum: 100 g/cap/zi/ Finisare (33-42 zile) consum: 165 g/cap/zi/ 0-5 sptmni = 50-60 ml/cap/zi 5-6 sptmni = 90-120 ml/cap/zi O adptoare/55 capete =106 cm ; 2 cm/cap 1:55 capete; = 120 cm; front 4 cm/cap 2,5

11 12

5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de cretere pui carne 5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler a) Necesarul anual de pui de o zi (efectiv total) N.p. = Pui de o zi pentru sacrificare x 100 : Proporia de pstrare a efectivului = 228000 pui x (100 + 3,33) : 100 = 235592 pui b) Durata seriei de cretere D.s. = Perioada de cretere (sptmni) + vidul sanitar (sptmni) = 6 + 2 = 8 sptmni c) Serii anuale de cretere S.a.= Numrul de sptmni/an : Durata unei serii de creteri = 52 sptmni/an : 8 sptmni/serie = 6,5 serii/an d) Numr de pui pe serie de cretere N.p. = Efectivul total pui de o zi : Numrul anual serii de cretere = 235592 pui : 6,5 serii = 36245 pui/serie de cretere

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

5.2.2. Calculul necesarului de construcii a) Capacitatea de cazare a unei hale CH = suprafa hal x densitate la populare = 400 m2 x 17 cap/m2 = 6800 cap/hal b) Necesar de hale NH = Efectiv pui de o zi/serie (cap) : Capacitatea unei hale = 36245 / 6800 cap. = 5,33 5 hale 5.2.3. Calculul necesarului de furaje a) Necesarul de furaje pe serie de cretere N.f. = Numrul de pui/serie cretere x consum mediu zilnic de nutre x Nr. zile Demaraj = 36245 cap x 0,033 kg/cap/zi x 14 zile = 16745,19 kg Cretere = 36245 cap x 0,1 kg/cap/zi x 18 zile = 65241 kg Finisare = 36245 cap x 0,16 kg/cap/zi x 10 zile = 57992 kg b) Consumul total de furaje pe serie Total: 16745,19 kg (demaraj) + 65241 kg (cretere)+ 57992 kg (finisare)= 139978,19 kg c) Necesarul anual de furaje Na = total consum nutre/perioad de furajare x numr de serii/an Demaraj = 16745,19 kg x 6,5 serii/an = 108843,73 kg Cretere = 65241 kg x 6,5 serii/an = 424066,5 kg Finisare = 57992 kg x 6,5 serii/an = 376948 kg d) Consumul total de furaje pe an Total = 108843,73 kg(demaraj) + 424066,5 kg(cretere)+ 376948 kg (finisare)=909858,23 kg Tabelul Necesar PB% EM Kcal/kg M+C L Ca P Cerine de hran (pui de carne) Starter Cretere (1-14 zile) (15-32 zile) 24 22 3010 3175 0,92 0,88 1,38 1,25 1 0,9 0,7 0,68 Finisare (33-42 zile) 20 3225 0,78 1,05 0,85 0,66

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

5.2.4. Calculul necesarului de ap a) Necesarul de ap de adpare/serie de cretere Nap = Efectiv total x Numr de zile x Consum mediu zilnic = 0-4 sptmni = 50-60 ml/cap 5-6 sptmni = 0,1 l/cap 0-4 sptmni : 36245 cap x 28 zile x 0,06 l = 60891,6 l/perioad 5-6 sptmni : 36245 cap x 14 zile x 0,1 l = 50743 l/perioad b) Consum total de ap/serie Total ap/serie = 60891,6 l (0-4 spt)+ 50743 l (5-6 spt) = 111634,6 l/serie c) Necesarul anual de ap pentru adpare: Nanual ap = Consum pe serie x Numr de serii/an = 111634,6 l x 6,5 serii = 725624,9 l/an d) Necesarul anual de ap/ferm Na = Necesar anual ap pentru adpare + Ap tehnologic (15%) Na = 725624,9 + 0,15 = 725625,05 l

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

Reeta n.c. pentru perioada de demaraj 21-1 - pui broiler (0-14 zile) Norme de hran 0,87- 1,161,03- 0,68<4,5 0,93 1,24 1,10 0,70 M+C L CB Ca P 0,21 0,44 0,12 0,13 0,25 0,49 0,21 0,14 0,93 0,25 1,6 0,87 0,01 0,08 0,23 0,16 0,19 0,13

Valoarea nutritiv a nutreurilor EM 3370 2240 2900 7110 PB 9 45 65 M+C 0,39 1,38 2,4 99 Liz 0,26 2,9 5 CB 2,5 7 Ca 0,02 0,25 4,5 P 0,3 0,6 2,5

Ingrediente Porumb Srot soia Faina peste Ulei Dl metionina lizina Fosfat monocalcic Creta Sare Premix

% 54,0 7 32,1 5 5 0,13 1,13 1,27 0,3 1

30003200 EM 1822 719 145 355 6

2223,7 PB 4,87 14,4 4 3,25 0,07

4950 58,7

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

TOTAL

100

3047

22,6 3

0,9

1,32

2,45

1,06

0,69

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

Reet n.c. pentru perioada de cretere 21-2 - pui broiler (15-32 zile)
Valoarea nutritiva a nutreturilor/kg Kcal %PB %M+C EM 337 0 224 0 711 0 495 0 9 45 58.7 0.39 1.38 99 %L 0.2 6 2.9 %CB %Ca 2.5 7 -0.02 0.25 39 22.5 %P 0.3 0.6 18. 5 Porumb Srot soia Ulei Dlmetionina L-lizina Creta Fosfat monocalcic Sare premix 57.36 32.5 6 0.04 1.3 1.5 0.3 1 100 Nutreturi % in amestec 3000 3100 Kcal EM 1933 14.63 0.02 19.420 0.740.76 0.97 -1 %L 0.15 0.94 0.93 0.97 %CB %Ca 1.43 2.28 0.01 0.08 0.51 0.34 <4.5 0.64 0.65 %P 0.17 0.19 0.28

%PB %M+C 5.16 14.6 3 0.02 0.22 0.49 0.04 -

3090

19.8 1

0.75

1.09

3.71

0.94

0.64

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

Reet n.c. pentru perioada de finisare 21-2F - pui broiler (33-42 zile)

Valoarea nutritiva a nutreturilor/kg Kcal %PB %M+C EM 3370 2240 7110 4950 9 45 58.7 0.39 1.38 99 %L 0.26 2.9 %CB %Ca 2.5 7 0.02 0.25 39 22.5 %P 0.3 0.6 -

Nutreturi

% in amestec

30003200 Kcal EM

1819 %PB 5.4 13.2 8 0.05 -

0.710.73 %M+C 0.23 0.41 0.08 -

0.87 0.90 %L 0.15 1.72 -

0.83 0.87 %CB %Ca 1.49 2.06 0.01 0.07 0.47 0.32

<4.5

0.61 0.62 %P 0.18 0.17 0.26

Porumb Srot soia

60.02 29.5 6.5 0.08 1.2 1.4 0.3 1 100

2022 661 462 4 -

Ulei Dlmetionina L-lizina Creta 18.5 Fosfat monocalcic Sare Premix TOTAL

3149

18.7 3

0.72

1.87

3.55

0.87

0.61

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice a) Adptori vacuumatice (o adptoare la 55 capete) A.v. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 6800 : 55 = 123,6 124 adptori b) Tvie de furaje (o tvi la 55 capete) T.f. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 6800 : 55 = 123,6 124 tvie c) Adptori circulare cu ventil ( = 106 cm, front adpare = 2 cm/cap) Diametrul adptorii circulare (cm) : Front de adpare (cm/cap) = 106:2 = 53 cap./adptoare Ac = Capacitatea unei hale : 53 cap = 6800 : 53 = 128,30 128 adptori circulare d) Hnitori circulare ( = 120 cm ; front de furajare 5 cm/cap) Diametrul hrnitorii circulare (cm) : front de furajare (cm/cap) = 120 : 5 cm/cap = 24 cap./hrnitoare H.c. = Capacitate unei hale : 24 cap. = 6800 : 24 = 283,3 283 hrnitori circulare e) Corpuri de iluminat Ci = (suprafa hal x Numr de luci/mp) : (Putere bec x K) = (400 cm2 x 10) : (60 x 4) = 16,6 17 corpuri de iluminat (K = factor de corecie) 5.2.6. Necesarul de energie a) Necesarul de energie electric pentru iluminat/hal/serie Ne = ore iluminat/serie x Numr becuri/hal x Putere bec (kw) = 672 x 17 x 0,06 = 685,4 Kw/hal b) Consum de energie electric pentru iluminat/serie de cretere Ce.e. = Consum energie/hal x Numr hale = 685,4 Kw x 5 hale = 3427 Kw/serie c) Consum energie pentru iluminat/an Ce.e./an = Consum energie/serie x Numr de serii/an = 3427 x 6,5 = 22275,5 Kw/an d) Necesar de energie electric pentru nclzire Nr. eleveuze/hal = capacitea halei : 700 pui la 1 eleveuz = 9,71 10 eleveuze Ne.. = Numr hale x Program de funcionare (ore/serie de cretere) x Putere eleveuz x Numr de eleveuze (buci/hal) x Numr serii cretere/an = 5 hale x 350 ore x 2,16 Kw x 10 x 6,5 serii = 245700 Kw/ an e) Necesarul de energie electric pentru ventilaie Nev = Program funcionare ventilator x Putere ventilator x numr de ventilatoare/hal x nr. hale X numr serii cretere/an = 340 ore/serie x 2,5 Kw x 6 ventilatoare x 5 hale x 6,5 serii = 165750 Kw/an d) Necesarul total de energie electric Nt = necesar iluminat (KW) + necesar nclzire (KW) + necesar ventilaie (KW) = 22275,5 + 245700 + 165750 = 433725,5 KW/an

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne 5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de gin

Hala Sptmna H1 1 9 17 25 33 41 49 H2 2 10 18 26 34 42 50 H3 3 11 19 27 35 43 51 H4 4 12 20 28 36 44 52 H5 5 13 21 29 37 45 53 Total

Psri livrate 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6514 6524 228000

Greutate medie la livrare (kg)

Total greutate vie livrat (kg)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16285 16310 570000

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

Venituri realizate a) Venituri din livrarea puilor broiler de o zi Vl.p.= Greutate livrat (kg) x Pre/kg viu = 570000 kg x 6 RON/Kg = 3420000 RON b) Subvenie S = Subvenie/kg viu x Greutate livrat = 0,9 RON x 570000 Kg = 513000 RON c) Valoare producie neterminat Vp.n. = Numr capete pui x Greutate vie livrat x Pre/kg viu = 6524 cap. X 2,5 kg/cap x 6 RON/kg = 97860 RON Subvenie prod. neterminat: S = Numr cap pui x greutate medie la livrare x 0,9 RON = 6524 cap. X 2,5 kg/cap x 0,9 RON = 14679 RON Total valoare producie neterminat 97860 + 14679 = 112539 RON d) Venituri totale realizate n sectorul de producie Vt = Venituri din livrarea puilor broiler de o zi + Subvenie + Valoare producie neterminat = 3420000 RON + 513000 RON + 112539 RON = 4045539 RON Cheltuieli efectuate Material biologic Mb = Numr pui/an x Pre pui de o zi = 235592 x 2,5 RON = 588980 RON Apa A = Necesarul anual de ap (m3) x Pre/m3 = (725625,05: 1000) x 1,4 RON/m3 = 1015,87 RON Energie electric E = Necesar total energie electric (Kw) x 0,46 RON/Kw = 433725,5 Kw x 0,46 RON/Kw = 199513,73 RON Furaje Starter: kg/an x Pre furaj = 108843,73 kg x 2,1 RON = 228571,83 RON Cretere: kg/an x Pre furaj = 424066,5 kg x 1,9 RON = 805726,35 RON Finisare: kg/an x Pre furaj = 376948 kg x 1,6 RON = 603116,8 RON Total = 228571,83 + 228571,83 +603116,8 = 1637414,9 RON

Proiectare tehnologic psri: sector pui carne

Personal Numr muncitori x salariu x Numr luni/an = 9 muncitori x 750 RON x 12 luni/an = 81000 RON Medicamente i materiale sanitare (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6,5% x 588980 RON = 38283,7 RON Transport (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6,5% x 588980 RON = 38283,7 RON Alte cheltuieli+ servicii (2,5% din cheltuielile cu material biologic) = 2,5% x 588980 RON = 14724,5 RON Materiale i piese de schimb (3% din cheltuieli cu materialul biologic) = 3% x 588980 RON = 17669,4 RON Bilanul economic la sectorul pui de carne Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tip cheltuieli/venituri Cheltuieli totale de producie Cheltuieli directe totale Cheltuieli totale cu fora de munc - salarii - impozit pe salarii (16%) CAS + alte impozite (20%) Cheltuieli totale materiale - furaje - material biologic - alte consumuri
=2+17 =3+7 =4+5+6 =0,16 X 4 =0,2 X 4
=8+9+10

RON 3175254,8 2646045,8 110160 81000 12960 16200 2535885,8 137414,9 588980 309490,9 199513,73 1015,87 38283,7 17669,4 38283,7 14724,5 529209,09 211683,6 317525,4 4045539 3933000 112539

=11+12+13 +14+15+16

11 * energie electric 12 * ap 13 * medicamente + materiale sanitare 14 * materiale + piese de schimb 15 * transport 16 * alte cheltuieli + servicii 17 Cheltuieli indirecte totale 18 Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 19 Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 20 Venituri totale 21 Valoarea produciei principale 22 Valoarea produciei neterminate

=18+19 0,08 X 2 0,12 X 2 =21+22