Sunteți pe pagina 1din 130

PROIECT INSPECTOR RESURSE UMANE

Tanasescu Andreea

TEMA DE PROIECT IRU

Un salariat este incadrat pe perioada determinata pe un post vacant de referent resurse umane in cadrul unei societati comerciale cu capital mixt. Dupa sase luni de la incadrare, are loc o modificare a CIM si va fi incadrat pe perioada nedeterminata, pe acelasi post si in aceeasi functie. Dupa trei luni de la incadrarea pe perioada nedeterminata, are loc o modificare a functiei ocupate de salariat, aceea de inspector de resurse umane, ca urmare a absolvirii facultatii si implicit are loc si o crestere a salariului. In urma evaluarii performantelor salariatului, dupa alte trei luni de zile acestuia i se va acorda o marire de salariu de 100 lei. Dupa alte sase luni de la acest moment, savarseste o abatere disciplinara si angajatorul hotaraste sa-i aplice o sanctiune disciplinara prin diminuarea salariului de baza cu 10% pe o perioada de trei luni. Dupa un an de la acest eveniment, salariatul isi da demisia. Cerinte :

Intocmiti si redactati documentele necesare cu privire la parcursul profesional al salariatului pe perioada de la angajarea lui in societatea respectiva si pana la incetarea CIM prin demisie.

CUPRINS

1. Referat privind organizarea concursului pentru ocuparea postului 2. Anunt pentru organizarea concursului 3. Referat pentru constituirea Comisiei de examinare. 4. Proces-verbal incheiat in urma examinarii. 5. Instiintarea candidatului care a fost declarat admis. 6. Decizia de angajare. 7. Cererea de angajare. 8. Curriculum vitae 9. Certificat de nastere 10. Carte de identitate 11. Cazier judiciar 12. Diploma de bacalaureat 13. Certificat de absolvire curs de inspector resurse umane TOTAL SCHOOL 14. Regulamentul Intern 15. Minuta de informare prealabila la angajare 16. Contractul individual de munca 17. Rezultate examen medical 18. Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca 19. Fisa individuala de instructaj in domeniul situatiilor de urgenta 20. Comunicare catre compartimentul salarizare 21. Fisa de expunere la riscuri profesionale 22. Declaratie personala pentru determinarea impozitului anual 23. Fisa postului referent resurse umane 24. Inregistrare salariat in programul Revisal 25. Depunerea inregistrarii unui nou salariat in programul Revisal la inspectorat 26. Referat de definitivare pe post 27. Decizie de definitivare pe post 28. Act aditional la CIM schimbare perioada nedeterminata 29. Minuta de informare prealabila modificare CIM - perioada nedeterminata
3

30. Inregistrare modificare CIM in Revisal 31. Depunerea programului Revisal cu modificarea intervenita la inspectorat 32. Diploma de licenta 33. Referat privind schimbarea functiei si a salariului 34. Decizie cu schimbarea functiei si a salariului 35. Act aditional cu schimbarea functiei si a salariului 36. Minuta de informare prealabila cu modificarile intervenite in CIM 37. Inregistrare in Revisal - schimbarea functiei 38. Depunerea programului Revisal cu modificarea intervenita la inspectorat 39. Referat privind propunerea de majorare salariala 40. Decizia de majorare salariala 41. Act aditional la CIM majorare salariala 42. Minuta de informare prealabila majorare salariala 43. Fisa postului Inspector de resurse umane 44. Raport de evaluare a performantelor profesionale 45. Referat privind abaterea disciplinara 46. Referat privind constituiurea Comisiei de disciplina 47. Convocare salariat in vederea cercetarii disciplinare 48. Raport Comisie de disciplina 49. Decizie de sanctionare 50. Demisie 51. Decizia de incetare CIM 52. Inregistrare Revisal - data de incetare a CIM 53. Depunere / inregistrare Revisal la inspectorat 54. Nota de lichidare

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Nr.51/10.07.2011 Aprobat, Director General

REFERAT Privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de Referent Resurse Umane in cadrul SC Nancy Tour SRL

In conformitate cu prevederile Art.30 din Codul Muncii, privind scoaterea la concurs a posturilor vacante, si necesarul de personal din cadrul Departamentului Resurse Umane , propun scoaterea la concurs a postului de Referent Resurse Umane. Postul ramanand vacant in urma deciziei de suspendare a Contractului Individual de Munca a titularului, in conformitate cu prevederile art.49 din legea 53/2003. Termenul limita de depunere a CV-urilor este de 15.07.2011, urmand ca in data de 20.07.2011 sa aiba loc desfasurarea concursului de ocupare a postului . Anuntul de angajare si toate conditiile de angajare vor fi publicate, ulterior, pe site-ul official al societatii si pe site-urile de specialitate. Sef Departament Resurse Umane, Semnatura

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Aprobat, Director General REFERAT Privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de Referent Resurse Umane SC Nancy Tour SRL cu sediul in str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti, scoate la concurs in data de 20.07.2011 orele 12.00 urmatorul post pe perioada determinata: Referent Resurse Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane. Candidatii vor trimite CV-urile pana , cel tarziu, in data de 15.07.2011 pe site-ul official, la nr. de fax:. sau la sediul societatii. Conditiile de inscriere la concurs: - Minim studii medii; - Cunoasterea limbii engleze nivel mediu; - Experienta in domeniu constituie un avantaj; - Cunoasterea sistemului Microsoft Office; - Cunoasterea legislatiei muncii. Responsabilitatile postului: - Intocmirea formelor de angajare; - Intocmirea actelor aditionale, deciziilor de incetare a CIM etc. - Completarea si transmiterea REVISAL-ului in termenele legale. Se considera admisi doar candidatii care indeplinesc toate conditiile de mai sus mentionate. Sef Departament Resurse Umane Semnatura .. ..
6

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Nr.65/15.07.2011 Aprobat, Director General

REFERAT Privind constituirea comisiei de examinare Avand in vedere referatul nr.51/10.07.2011, privind necesarul de personal din cadrul Departamentului Resurse Umane si implicit anuntul de scoatere a postului vacant de Referent Resurse Umane,in vederea sustinerii concursului din data de 20.07.2011 propun constituirea unei Comisii de Examinare, alcatuita din: - Presedintele Comisie de Examinare .. - Sef Departament Resurse Umane - Membru - Inspector Resurse Umane - Membru

Concursul se va desfasura in data de 20.07.2011 orele 12.00 la sediul societatii din str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Sef Departament Resurse Umane Semnatura .


7

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Nr.73/30.07.2011 Aprobat, Director General

PROCES VERBAL Incheiat astazi 30.07.2011 in urma examinarii

In cadrul SC Nancy Tour SRL cu sediul in str.Fetesti, nr.52, Sector 3 Bucuresti, s-a desfasurat concursul in vederea ocuparii postului vacant de Referent Resurse Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane. Criteriilede eligibilitate pentru selectia dosarelor candidatilor prezenti la concurs au fost cele mentionate in anuntul pentru organizarea concursului , astfel s-au prezentat un numar de 9 candidati , toti indeplinind criteriile cerute. Probele de concurs au fost urmatoarele: - Interviu - Proba scrisa - Proba orala Codul Muncii (Legea 53/2003) Astfel , in urma rezultatelor obtinute, Dna.Pistol Mihaela a fost declarata admisa pe postul de Referent Resurse Umane. Comisia de Examinare: Sef Departament Resurse Umane - Membru Inspector Resurse Umane ..- Membru
8

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Catre Dna. Pistol Mihaela Nr.75/01.08.2011

INSTIINTARE

Prin prezenta , va informam ca, in urma concursului sustinut de societatea noastra in data de 20.07.2011 , pentru ocuparea postului de Referent Resurse Umane , intrucat indepliniti toate criteriile cerute de post, ati fost declarata admisa. In consecinta, va asteptam in data de 10.08.2011 la sediul nostru din str.Fetesti, nr.52, sector 3, Bucuresti, pentru incheierea Contractului Individual de Munca. In vederea intocmirii actelor necesare, va rugam sa va prezentati cu un dosar care sa contina: Carte de identitate; Certificat de nastere; Certificat de casatorie (daca este cazul); Certificatul de nastere al copiilor in intretinere (daca este cazul); Cazier judiciar; Certificat medical; Copie dupa ultimul act de studio; Adeverinta de vechime;

Sef Departament Resurse Umane Semnatura ..


9

Stampila

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Aprobat, Director General

DECIZIA DE ANGAJARE Nr.50/10.08.2011 Avand in vedere prevederile Legii 53/2003 din Codul Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si: - cerere si implicit decizia de suspendare (nr.45/01.07.2011) a Contractului Individual de Munca al titularului de post Referent Resurse Umane; - rezultatul concursului din data de 20.07.2011, pentru ocuparea postului; - procesul verbal nr.73/30.07.2011; - instiintarea nr.75.01.08.2011. SC Nancy Tour SRL reprezentata prin Dl. in calitate de Director General DECIDE Art. 1. Incepand cu data de 15.08.2011, Dna. Pistol Mihaela se angajeaza in functia de Referent Resurse Umane cu Contract Individual de Munca pe perioada determinate de 6 luni. Art.2. Departamentul Resurse Umane si Contabilitate vor duce la indeplinirea tuturor prevederilor legale de punere in functie a Dnei Pistol Mihaela. Art.3. Prezenta decizie se va comunica Dnei Pistol Mihaela in termen de 5 zile calendaristice de la emitere. Reprezentant legal, Director General Semnatura
10

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnata Pistol Mihaela cu domiciliul in Bucuresti , str nr sector posesoare a cartii de identitate seria nreliberata de .. la data de . Va rog prin prezenta sa-mi aprobati angajarea in cadrul Societatii dvs. pe postul de Referent Resurse Umane, mentionez ca am o vechime de 3 ani in domeniul Resurselor Umane, conform CV-ului atasat. Declar pe propria raspundere ca, momentan, nu am un loc permanent de munca si nu beneficiez de ajutor de somaj. Ma angajez sa respect regulamentul intern, fisa postului si toate prevederile contractuale.

Data . Semnatura

11

Curriculum Vitae

Informatii personale Nume/Prenume: Data nasteiirii : Stare civila: Adresa: Telefon: Email: Nationalitate: Locul de muncavizat/ Domeniul occupational:

Pistol Mihaela . necasatorita Strnr.sector . Bucuresti .. . Romana Un post in Departamentul Resurse Umane

Experienta profesionala: SC Simtex SRL Functia sau postul ocupat: Principalele activitati si responsabilitati: Tipul activitatii sau Sectorul de activitate: Educatie si formare: Aptitudini si competente profesionale: Referent Resurse Umane

Conforme cu fisa postului

Publicitate 1999 Liceul Mihai Eminescu

Limba Materna: Limba(i) straina (e): Autoevaluare

punctuala, rezistenta la stres, seriozitate, confidentialitate, excelente aptitudini de comunicare Romana Engleza Scris-mediu; citit-avansat; vorbitavansat
12

Certificat de Nastere Seria ..Nr..

Date privind copilul: CNP:. Numele de familie: Prenumele: Sexul : Locul Nasterii: Pistol Mihaela Feminin Bucuresti

Date privind parintii: Tatal: Nume Mama: Nume

Prenume Prenume

Act de nastere nr din (ziua/luna/an) Inregistrat la : (localitatea)

Eliberat de .

Data

Semnatura

13

CARTE DE IDENTITATE SERIA..NR.

CNP:.. Nume: Pistol Prenume: Mihaela Prenume parinti: Locul nasterii: Domiciliul: Emisa de:..

Valabilitate.

14

ROMANIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Directia Generala de Politie Seria./Nr Cazier Judiciar Operator de date nr

CERTIFICAT DE CAZIER NR.din..

Nume: Prenume:

Pistol Mihaela

CNP:.. Tata: Mama: Loc nastere Ultimul domiciliu: ...... Solicitantul nu este inscris in cazierul judiciar. S-a eliberat prezentul pentru a-I servi la : ANGAJARE

Seful Cazierului Judiciar

15

ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI Serianr..

DIPLOMA DE BACALAUREAT

Dna.Pistol Mihaela, CNP absolventa a Liceului Mihai Eminescu, Bucuresti, cod SIRUES .. localitatea judetul..filieraprofilul specializarea . in anul . Diploma de Bacalaureat In urma rezultatelor obtinute .. organizat la .. judetul . la examenul .. din din sesiunea localitatea

PRESEDINTELE COMISIEI, L.S. SECRETAR,

Nr. Data eliberarii anul..luna..ziua.. Semnatura titularROMANIA


16

MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Serianr..

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI TINERETULUI

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Dl./Dna Pistol Mihaela, CNP . nascut(a) in anul .. ziua . Cu nota/calificativul .. cursul de .

Director General L.S.

Director de program

Nr. data eliberarii.anulluna.ziua.

SC Nancy Tour SRL


17

CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Aprobat, Director General MINUTA DE INFORMARE Incheiata astazi, 11.08.2011, in conformitate cu Art.17 din Codul Muncii, in vederea angajarii numitei Pistol Mihaela. a. Identitatea partilor: angajator SC Nancy Tour SRL si viitor salariat Pistol Mihaela; b. Locul de munca: Departamentul Resurse Umane in cadrul Societatii; c. Sediul angajatorului: str.Fetesti, nr.52, sector 3, Bucuresti; d. Atributiile postului: in conformitate cu fisa postului atasata la Contractul Individual de Munca; e. Riscurile specifice postului: conforme normelor de Protectie si Sanatate a Muncii; f. Data la care contractual urmeaza sa-si produca efectele:15.08.2011; g. Contract de munca pe perioada determinate de 6 luni; h. Durata concediului de odihna este de 21 zile lucratoare; i. Conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractual si durata acestuia 15 zile calendaristice; j. Salariul de baza lunar este 1990 lei; k. Durata normal a muncii 8 ore/zi, 40 ore/saptamana; l. Identificarea Contractului Colectiv de Munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului: Contractului de Colectiv de Munca aplicabil in unitate; m. Durata perioadei de proba 30 zile calendaristice. Am luat la cunostinta
18

Angajator SC Nancy Tour SRL Reprezentat prin: Director General

Nume Prenume Pistol Mihaela CNP: Semnatura

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC ncheiat i nregistrat sub nr. 03 / 14.08.2011 n Registrul General de Eviden a Salariailor A.Prile contractului Angajator persoana juridic SC Nancy Tour SRL, cu sediul in Mun. BUCURESTI, str.Fetesti, numarul 52, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J..../......../............., C.I.F........................., reprezentat legal prin .........................., n calitate de (denumit in continuare Angajatorul) Si

Salariata doamna Pistol Mihaela domiciliata in Bucuresti, strada ........................., numarul ................, . apartament ...... sector .........., posesoare a CI seria ......... numarul ............... eliberata de ..............., la data de ................, CNP ........................................ (denumit in continuare Salariatul)

au hotarat incheierea acestui contract individual de munca (denumit in continuare Contractul) in urmatoarele conditii:

19

B. Obiectul contractului: CF. FISA DE POST Obiectul prezentului Contract il constituie stabilirea conditiilor in care salariatul se obliga sa isi desfasoare activitatea in favoarea Angajatorului, in conformitate cu postul sau descris in Sectiunea E din Contractul de Munca, in schimbul platii drepturilor salariale specificate in continuare. C. Durata contractului. Perioada de proba a) nedeterminat, salariata . urmand sa inceapa activitatea de la data de ............................. b) perioada de prob de la data de *** c) determinat de 6 luni, pe perioada cuprins ntre data de 15.08.2011 i data de 15.02.2012 pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post. D. Locul de munc 1.Activitatea se desfoar la sediul angajatorului 2. In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfura activitatea astfel:

E. Felul muncii Funcia / meseria REFERENT RESURSE UMANE COD COR 342304, denumire conforma cu Clasificarea Ocupatiilor din Romania. F. Atribuiile postului Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*) G. Condiiile de munc 1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991 2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite special de munca , potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale , cu modificarile si completarile ulterioare.

20

H. Durata muncii 1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/sptmn. a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: 8(ore zi) b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil 2. O fractiune de norma de ............. ore/zi (cel putin 2 ore/zi),........ ore /saptamana a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: .................. b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern/contractului colectiv de munc aplicabil c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora. I. Concediul 1.Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma) 2.De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............. J. Salarizare 1. Salariul de baza brut lunar va fi de 3.990 RON. 2. Alte elemente a) Sporuri ________ NU ______________ b) Indemnizatii ___________ NU ___________ c) Alte adaosuri _______NU______________ 3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere platite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul Muncii. 4. Data la care se pltete salariul este ultima zi lucratoare a fiecarei luni.
21

K. Drepturi specifice legate de sntatea i securitatea n munc: a) echipament de protecie CF. LG. 194 23.06.2005 pentru modificarea si completarea privind protectia muncii nr.90/1996, publicat in M.O. partea I nr.592/08.07.2005 b) echipament de lucru daca este cazul c) antidoturi daca este cazul d) alimentaie de protecie daca este cazul e) alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc L. Alte clauze: a) perioada de proba este de 30 de zile calendaristice b) perioada de preaviz n cazul concedierii este de zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul Muncii sau Contractului Colectiv de Munc; c) perioada de preaviz, n cazul demisiei salariatului este de 20 zile calendaristice conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau Contractului Colectiv de Munc; d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile prevzute la art. 18 alin. (1) din legea nr. 53/2003 Codul Muncii vor fi comunicate in timp util salariatului. e) Alte clauze M. Drepturi si obligatii generale ale partilor (1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal in general sambata si duminica; c) dreptul la concediu de odihna anual; d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; e) dreptul la securitate si sanatate in munca; f) dreptul la formarea profesionala, in conditiile politicii angajatorului cu privire la intruire;
22

(2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile aferente postului sau, ce ii revin conform fisei postului; b) obligatia de a respecta disciplina muncii si regulile stabilite de angajator sau de Regulamentul de Ordine Interioara; d) obligatia de fidelitate fata de Angajator in executarea atributiilor de serviciu. e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in cadrul unitatii angajatorului; f) obligatia de a respecta secretul de serviciu/ regulile privind confidentialitatea si clauza de neconcurenta in masura in care aceasta este aplicabila ; (3) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru Salariat, sub rezerva legalitatii lor; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire de catre salariat a sarcinilor de serviciu; c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern; (4) Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii: a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege; b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca c) sa informeze Salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului; f) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale
23

Salariatului . N. Dispoziii finale Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ............../ ...................... la Inspectoratul Teritorial de Munca a judetului/municipiului .................../ Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Municipiului Bucuresti/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale in vigoare. Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, unul pentru Angajat unul pentru Angajator. O Conflicte Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material i teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR SC Nancy Tour SRL ................................ ............................... REPREZENTANT LEGAL SALARIAT

24

Pe data de ...........................prezentul contract nceteaz n temeiul art. .............. din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, n urma ndeplinirii procedurii legale.

25

SPITALUL ........................... ............................................

Nr. Fisa/carnet sanatate ..........................................

ADEVERINTA MEDICALA

Se adevereste ca Pistol Mihaela, in varsta de ........ani, cu domiciliul in Bucuresti, str............nr.........avand ocupatia de.........................................la ...................................., care suferind de ....................................................... .................se recomanda

Se elibereaza pentru a-i servi la .................................................................

Semnatura si parafa doctorulu Data eliberarii

26

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti APROBAT, Director General

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA CUPRINS PAGINA I. DISPOZIII GENERALE II. RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL NLTURRII ORICREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII III. DREPTURILE SI OBLIGAIILE S.C. COMPAT S.R.L SI ALE SALARIAILOR IV. DISCIPLINA MUNCII V. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA VI. PROTECTIA MATERNITATII VII PROCEDURA DE SOLUIONARE A CERERILOR SAU RECLAMAII LOR INDIVIDUALE ALE SALARIAILOR VIII. ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCIUNILE APLICABILE IX. PROCEDURA DISCIPLINARA X. MODALITATI DE APLICARE A ALTOR DISPOZIII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE XI FOLOSIREA OBIECTELOR DE INVENTAR SI A FLOTEI DE MAINI A S.C.COMPAT S.R.L XII. MUTAREA ANGAJAILOR S.C. COMPAT S.R.L IN INTERIORUL IMOBILULUI XIII. CRITERIILE SI PROCEDURA DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIAILOR XIV. DISPOZIII FINALE

27

DISPOZIII GENERALE Art. 1. (1) Normele privind organizarea si disciplina muncii in cadrul S.C.Nancy Tour S.R.L (denumita in continuare "SC Nancy Tour SRL) sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, ntocmit in baza prevederilor Legii nr.53/2003 - Codul Muncii. Actului Constitutiv, precum si a altor reglementari legale aplicabile raporturilor de munca. (2) Prezentul Regulament cuprinde reguli cu privire la respectarea principiului nediscriminarii si al nlturrii oricror forme de incalcare a demnitatii, drepturile si obligaiile S.C.Nancy Tour S.R.L si ale salariailor, disciplina muncii, protectia, igiena si securitatea in munca, protectia maternitatii, procedura de soluionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariailor, abaterile disciplinare si sanciunile aplicabile, procedura disciplinara si alte modalitati de aplicare a dispoziiilor legale sau contractuale. (3) Prevederile prezentului Regulament Intern se completeaza cu prevederile Codului Muncii, ale Contractelor Colective de Munca aplicabile si ale altor documente normative interne ale S.C. Nancy Tour S.R.L si legislaiei in vigoare, care conin prevederi cu incidena asupra raporturilor de munca ncheiate intre S.C.Nancy Tour S.R.L si salariai. Art.2. Scopul prezentului Regulament este de a stabili: - drepturile si obligaiile S.C.Nancy Tour S.R.L in calitate de angajator pe de o parte, si ale salariailor pe de alta parte, in scopul asigurarii unui climat de munca pozitiv, bazat pe principiul egalitalii de tratament si lipsa oricarui fel de discriminari in interiorul organizatiei: - toate procedurile de Resurse Umane intr-o secventa logica, incepand cu necesitatile de recrutare, continuand cu procesele de angajare, incheiere a Contractului Individual de Munca, urmarirea si suportul angajatului pe parcursul perioadei de proba, stabilirea procedurii si criteriilor de evaluare, a programelor anuale de training si a modului lor de desfasurare; - procedura interna de salarizare si modul de acordare a concediilor legale de odihna, precum si a altor tipuri de concedii si zile libere (sarbatori legale etc): - procedura interna de evaluare a performantelor angajatiilor. Descrierea procesului de cresteri salariale si propunerile de promovare a salariatilor, in functie de nivelul performantelor profesionale; - regulile interne de conduita care trebuie respectate de catre personalul societatii precum si procedura disciplinara care trebuie urmata in cazul abaterilor salariatilor; - procedura interna de solutionare a cererilor sau plangerilor salariatilor S.C.Nancy Tour S.R.L - Alt.3. (1) Prevederile prezentului regulament intern se aplica intregului personal al S.C.Nancy Tour S.R.L., indiferent daca relatiile lor de munca sunt stabilite prin Contracte Individuale de Munca pe durata nedeterminata, Contracte Individuale de Munca pe durata determinata, cu program de lucru cu norma ntreaga sau cu timp partial, Contracte de Munca temporara, Contracte de Munca la domiciliu, contracte de ucenicie. I.
28

Obligativitatea respectarii prevederilor regulamentului, si in special al prevederilor privind disciplina muncii, revine si salariatilor detasati de la alti angajatori pentru a presta munca in cadrul S.C. Nancy Tour S.R.L pe perioada detasarii, salariatilor temporari pusi la dispoziia S.C. Nancy Tour S.R.L de agentii de munca temporara in baza unui contract de punere la dispozitie, prestatorii lor de servicii preliminare aflati in relatii contractuale cu S.C. Nancy Tour S.R.L, precum si personalului care efectueaza practica sau alte forme de stagii profesionale in sediile S.C. Nancy Tour S.R.L, fara a ne limita la doctoranzi, elevi sau studenti. Art.4. Salariaii S.C. Nancy Tour S.R.L, in raport cu atributiile ce le revin, potrivit Contractelor Colective de Munca aplicabile si Contractului Individual de Munca, au obligatia de a respecta cu strictete regulile de disciplina stabilite de S.C. Nancy Tour S.R.L Art.5. Nerespectarea normelor si a regulilor stabilite prin prezentul regulament intern atrage raspunderea salariatului si reprezinta temei pentru aplicarea unei masuri disciplinare. Art.6. In situatia in care prin Contractul Colectiv de Munca aplicabil sau/si legislatia muncii aplicabila, vor interveni elemente noi, in mod corespunzator se vor modifica/completa si cele ale prezentului regulament. Aplicarea noilor prevederi se va face direct, prin efectul legii, de la data la care actele normative care, aduc modificari legislatiei, intra in vigoare. Interpretarea clauzelor prezentului regulament Intern se face prin consens, iar in cazul in care acesta nu se poate realiza, interpretarea se face in favoarea salariatilor.
(2)

III.

RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL INLATURARII ORICREI FORME DE INCALCARE A DEMNITATII

Art. 7. Relatiile dintre S.C. Nancy Tour S.R.L si salariatii sai, asa cum sunt reglementate in prezentul regulament, sunt guvernate de principiul nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii, principiu garantat prin Constitutie si care guverneaza drepturile cetatenilor romani. (2) In cadrul relatiilor de munca, dintre S.C. Nancy Tour S.R.L si angajati, functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariaii. Art. 8. (1) In S.C. Nancy Tour S.R.L este interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, limba, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. (2) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe
(1)

29

dintre criteriile prevzute la alin.(l), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii. (3) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii dect cele prevzute la alin.(I), dar care produc efectele unei discriminari directe. Art.9. (1) Orice salariat al S.C. Nancy Tour S.R.L beneficiaza de condiii de munca adecvate activitatii desfasurate. de proiecie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare. (2) Tuturor salariailor S.C.Nancy Tour S.R.L le sunt recunoscute dreptul la negocieri colecive.dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul Ia protectie mpotriva concedierilor nelegale. (3) Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare bazala pe criteriile prevzute la art.8 alin (1) cu privire la toate elementele si condiiile de remunerare. Art. 10. (I) Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le genereaza. favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant un salariat fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitari. atrage raspunderea potrivit dispoziiilor legale, daca nu intra sub incidena legii penale. (2) Sunt considerate discriminatorii prevederile, criteriile sau practicile care dezavantajeaza anumii salariai,, fata de alti salariai, in afara cazului in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare. (3) In cazul in care se considera discriminai, angajaii pot sa formuleze reclamaii, sesizri sau plngeri ctre angajator sau impotriva lui. (4) In cazul in care reclamatia nu a fost rezolvata prin buna intclegere intre parti. persoana angajata are dreptul sa introduc plngere ctre instanta judectoreasca competenta. Art.ll. Nu poate fi interpretat in sensul restrngerii unor drepturi, dreptul S.C. Nancy Tour S.R.L de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinelor ocupationale determinate de necesitatea asigurarii performantei in domeniul respectiv, atat timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare in sensul celor mentionate la art.8. DREPTURILE SI OBLIGAIILE S.C. Nancy Tour S.R.L SI ALE SALARIAILOR Art. 12. (1) Drepturile si obligaiile privind relaiile de munca dintre S.C. Nancy Tour S.R.L si salariai sunt stabilite, potrivit dispoziiilor legale, prin negociere, in cadrul Contractului Colectiv de Munca aplicabil si a Contractelor Individuale de Munca. (2) Salariaii S.C. Nancy Tour S.R.L nu pot renuna si nu pot fi obligati/determinati sa renune la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmrete renunarea la drepturile recunoscute de lege salariailor S.C. Nancy Tour S.R.L sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. IV.
30

Art. 13. S.C. Nancy Tour S.R.L, in calitate de angajator are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si funcionarea unitatii: b) sa stabileasca atributiile corespunztoare fiecrui salariat, in condiiile legii; c) sa dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor si conform competentelor postului pe care-l ocupa; d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare, reieite din nerespectarea prevederilor regulamentului intern, a regulamentului de organizare si funcionare, a Contractului Colectiv dc Munca aplicabil sau a oricror norme/proceduri interne, si sa aplice sanciunile corespunztoare, potrivit prezentului regulament si a Codului Muncii; f) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora. (2) Obligaiile care ii revin, in principal, S.C. Nancy Tour S.R.L sunt: a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din Contractele Individuale de Munca, din Contractul Colectiv de Munca aplicabil si din lege; b) sa asigure permanent condiiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si condiiile corespunztoare de munca; c) sa informeze salariatul asupra condiiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relaiilor de munca; d) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariailor si sa opereze inregistrarile prevzute de lege; e) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; f) sa asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariailor; g) sa plateasca toate contribuiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contribuiile si impozitele datorate de salariai in condiiile legii; Art. 14. (1) Salariaii au, in principal, urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal: c) dreptul la concediu de odihna anual: d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament; e) dreptul la demnitate in munca; f) dreptul la securitate si sanatate in munca; g) dreptul la acces la formare profesionala. Astfel, angajaii au urmatoarele drepturi: 1. Sa participe la orice aciune de pregtire sau dezvoltare profesionala, respectiv cursuri, seminarii, orice fel de stagii practice, schimb de experiena, documentare, prevzute in planul anual de formare profesionala al companiei, sau stabilite prin programe de formare profesionala individualizate, pentru adaptarea salariailor la cerinele posturilor, actualizarea cunotinelor si perfecionarea pregtirii profesionale sau dezvoltarea carierei si promovarea in munca;
(3) (1)

31

Costurile participrii la aceste programe initiate de companie sunt integral suportate de ctre angajator, fiecare din stagiile de pregtire mentionate anterior fiind trecute in fisa individuala de pregtire profesionala a salariatului; 3. Pe perioada participrii la cursurile sau stagiile de formare profesionala prevzute la pct.2, salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute, precum si de vechime la locul de munca; 4. Salariaii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in condiiile prevzute la pct.1 si pct.2, nu pot avea initiativa incetarii Contractului Individual de Munca o perioada de cel puin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesionala ; 5. Durata obligaiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legtur cu obligaiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act adiional la Contractul Individual de Munca : 6. Nerespectarea de ctre salariat a dispoziiei prevzute la punctul 4, determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului adiional la contractul individual de munca. 7. Obligaia prevzuta la punctul 6 revine si salariailor care au fost concediai in perioada stabilita prin actul adiional, pentru motive disciplinare, sau al cror Contract Individual de Munca a incetat, ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 30 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judectoreasca definitiva pentru o infraciune in legtur cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdict decizia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv. In cazul in care salariatul participa la un curs/stagiu de formare profesionale ale crui costuri totale sunt mai mici sau egale cu 1500 EUR, durata obligaiei salariatului de a nu iniia ncetarea activitatii poate sa fie mai mica de 3 ani si se va stabili prin act adiional inainte de participarea la formare. In masura in care prile decid acest lucru, Ia nceputul fiecrui program de instruire care se incadreaza in condiiile mentionate mai sus, angajatul va semna un act adiional care devine parte integranta a Contractului Individual de Munca. h) dreptul la informare si consultare; i) dreptul de a lua parte Ia determinarea si ameliorarea condiiilor de munca si a mediului de munca; j) dreptul la protectie in caz de concediere; k) dreptul la negociere colectiva si individuala; l) dreptul de a participa la aciuni colective: m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat: m) alte drepturi prevzute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. (2) Salariailor le revin, in principal, urmatoarele obligaii: a) obligaia de a realiza norma de munca, de a ndeplini atributiile descrise in fisa postului: b) obligaia de a respecta disciplina muncii: c) obligaia de a respecta prevederile cuprinse in prezentul regulamentul intern, in regulamentul de organizare si funcionare, in Contractul
2.

32

Colectiv de Munca aplicabil, precum si in Contractul Individual de Munca; d) obligaia de fidelitate fata de companie in executarea atribuiilor de serviciu; e) obligaia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate: f) obligaia de a respecta secretul de serviciu si caracterul confidential al informaiilor dobndite in timpul exercitrii atribuiilor de serviciu, de a nu transmite nici un fel de date sau informaii considerate confideniale nici unei persoane sau firme si sa nu foloseasca informaia confideniala pentru propriul avantaj, atat in cursul desfasurarii activitatii in cadrul societatii, cat si dupa ncetarea contractului de munca. g) Alte obligaii prevzute de lege sau de Contractele Colective de Munca aplicabile. Art. 15. Drepturile si obligaiile S.C. Nancy Tour S.R.L si ale salariailor, prevzute de prezentuI regulament. se completeaza cu cele prevzute de Codul Muncii, Contractele Colective de Munca aplicabile. Contractul Individual de Munca, documentele normative interne ale S.C. Nancy Tour S.R.L precum si cu cele prevzute de legislaia romana. V. DISCIPLINA MUNCII

Art. 16. (1) Salariaii au obligaia de a respecta disciplina muncii S.C. Nancy Tour S.R.L de a ndeplini toate sarcinile ce le revin potrivit legii, Contractelor Colective de Munca aplicabile, Contractului Individual de Munca, fisei postului, regulamentului intern, reglementarilor interne cuprinse in documentele normative interne, precum si dispoziiilor conducerii companiei privind desfasurarea activitatii in unitate. (2) Obligaiile generale ale salariailor, cu privire la disciplina muncii, sunt: 1. respectarea programului de lucru si a regulilor de acces in unitate: 2. folosirea integrala a timpului de munca numai pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu si a atribuiilor prevzute in fisa postului: 3. exercitarea atribuiilor de serviciu, in limita autoritari lor /competentelor ncredinate, cu respectarea reglementarilor interne si a legalitatii; 4. respectarea principiilor si regulilor de conduita/deontologie in relaiile cu clienii S.C. Nancy Tour S.R.L, dar si fata de colegi, superiori ierarhici precum si fata de conducerea companiei; 5. respectarea reglementarilor privind pastrarea conlidentialitatii informaiilor si documentelor, precum si a celor privind arhivarea acestora: in timpul desfasurarii activitatii, angajaii pot avea acces Ia informaii confideniale despre companie, clienii ei, furnizori sau alti angajai. Toate persoanele care dein astfel de informaii trebuie sa inteleaga ca acestea le-au fost ncredinate pentru un scop de afaceri bine stabilit, si pot fi transmise numai in interiorul companiei, persoanelor care au nevoie de aceste informaii. Cand sunt transmise informaii confideniale, angajaii trebuie sa fie discrei si niciodata nu vor fi transmise in afara companiei astfel de informaii fara acceptul Directorului General. Orice divulgare de date/informatii considerate confideniale oricrei persoane sau companii, ori folosirea acestor informaii de ctre angajat in avantajul sau personal, va fi considerata
33

incalcare disciplinara si va fi sanctionata in conformitate cu procedura disciplinara a companiei. In cazul in care, din neglijenta sau intentionat, angajatul dezvluie informaii confideniale unei persoane sau companii, acest lucru conducnd la pierderea de bani sau sanciuni aplicate companiei, aceasta este indreptatita sa recupereze de la angajat contravaloarea daunelor si a intereselor companiei, pe baza normelor sau principiilor rspunderii civile contractuale. 6. de a oferi informaii legate de clieni doar autorizat. Transmiterea nregistrrilor sau informaiilor despre un client unei terte parti se poate face numai la solicitare scrisa in conformitate cu legile in vigoare. Directorul General va fi informat despre orice cerere a unei terte parti privind clienii companiei; 7. protejarea si buna gestionare a bunurilor proprietate S.C. Nancy Tour S.R.L; 8. predarea bunurilor sau documentelor apartinand S.C. Nancy Tour S.R.L, si pe care le-au primit in vederea exercitrii atribuiilor de serviciu, ctre eful ierarhic/inlocuitorul acestuia, in cazul modificrii funciei si/sau locului muncii sau a incetarii Contractului Individual de Munca, cu cel puin 1 zi lucratoare nainte de data la care intervine modificarea/incetarea: 9. anunarea efului direct sau a Serviciului Resurse Umane, personal sau prin intermediul unei alte persoane - coleg, membru al familiei - in termen de 24 ore, asupra imposibilitii prezentrii la serviciu. In cazul in care salariatul nu anuna in aceeai zi superiorul ierarhic, acesta va fi considerat absent nemotivat. Se considera ntrziere nejustificata si se poate sanciona conform legii, intarzierea cu mai mult de 20 de minute, fara a anuna eful direct. In condiiile in care un angajat intarzie mai mult de 3 ori intr-o luna, depind 20 de minute la fiecare ntrziere, eful ierarhic poate solicita sancionarea cu avertisment scris si poate cere angajatului sa compenseze perioada intarziata cu munca peste program. Dovada justificativa a absentei se prezint superiorului ierarhic, de ctre salariat, in ziua relurii activitatii, sau in funcie de situatie si posibiliti, in perioada de absentare, prin intermediul unui coleg sau membru de familie. In caz de absenta datorata incapacitatii temporare de munca, salariatul este obligat sa prezinte certificatul de acordare a concediului medical pana, cel mai trziu, in data de 05 a lunii urmatoare celei pentru care i-a fost acordat, conform legii. Aceeai regula se aplica si in cazul in care concediul medical acordat initial va fi prelungit. Se recomanda salariailor sa depun certificatele medicale primite, pana la data de 20 a lunii calendaristice pentru care s-a acordat concediul medical. In situatia in care salariatul este in imposibilitate de a respecta recomandarea anterioara, acesta are obligaia de a respecta termenul legal de depunere, precizat mai sus; 10. absentarea nemotivata pentru o perioada de 3 zile consecutive poate conduce la desfacerea Contractului Individual de Munca ca si sanciune disciplinara; 11. informarea imediata a efului direct cu privire la necesitatea prsirii locului de munca in situatia apariiei unui caz de fora majora sau a unei probleme personale urgente: 12. respectarea prevederilor documentelor normative interne cu privire la paza, sigurana incendiilor, prevenirea oricrei situatii care ar putea pune in primejdie viata, integritatea corporala, sanatatea sa, a
34

colegilor sau a altor persoane, precum si a patrimoniului S.C. Nancy Tour S.R.L , pastrarea ordinii si cureniei la locul de munca; 13. instiintarea Serviciului Resurse Umane cu privire la modificarea informaii lor/datelor personale, fata de cele prezentate la data angajarii, inclusiv a celor cuprinse in declaratiile/angajamentele completate si semnate cu acea ocazie, in termen 5 zile lucratoare de la apariia modificrii intervenite. Documentul care atesta modificarea va fi adus, in original si copie, in acelai termen, pentru certificarea conformitii copiei cu originalul si, dupa caz, clasarea copiei certificate a documentului in dosarul personal al salariatului. Originalul documentului se inapoiaza salariatului titular,ulterior certificrii copiei acestuia, de ctre personalul abilitat in acest scop; 14. prezentarea la serviciu intr-o tinuta decenta si ngrijit; 15. de a nu folosi, direct sau indirect, poziia in companie, in scopuri personale: 16. de a fuma doar in locurile special amenajate. Este interzis fumatul in birouri; 17. de a nu folosi, vinde sau poseda droguri in cadrul companiei; 18. de a nu introduce, poseda sau folosi in companie arme, cutite si alte obiecte fatale sau materiale primejdioase, cu excepia cazului in care postul respectiv justifica deinerea unor astfel de obiecte. In aceste cazuri, Directorul General trebuie informat despre deinerea acestor obiecte; 19. convorbirile telefonice trebuie purtate intr-o maniera de afaceri, de eficienta si curtoazie. In cazul unui telefon din exterior rspunsul trebuie sa inceapa cu Numele, S.C.Nancy Tour S.R.L, Buna Ziua'". Pentru apelurile interioare angajaii trebuie sa-si spun prenumele si numele, daca este cazul. Ca regula generala, telefonul nu trebuie sa sune mai mult de trei ori pana cand apelul este preluat. Este important ca salariatul care rspunde la telefon sa afle cat mai multe detalii pentru a fi in masura sa transmit ulterior un mesaj cat mai clar, astfel evitandu-se interpretrile greite, confuzia sau ntrzierile. Avnd in vedere ca in spaiul de lucru mai muli angajai impart acelai birou, toii angajaii trebuie sa evite zgomotul astfel incat tot personalul sa se poata concentra asupra activitatii si sa-si poala ndeplini sarcinile cu un minim de disconfort. Orice atitudine nepoliticoasa la telefon va fi sanctionata conform prezentului document. 20. Corespondenta trebuie realizata prompt, iar tonul scrisorilor trebuie sa reflecte profilul companiei si un nalt standard profesional. In scrierea corespondentei este obligatorie respectarea standardelor S.C. Nancy Tour S.R.L. Corespondenta va fi primita la seviciul administrativ de unde va fi distribuita la departamente sau va f prezentata Directorului General, in cazul in care pe plic este mentionata in mod clar confidenialitatea plicul este inmanat direct persoanei careia i se adreseaza; 21. de a nu incalca integritatea financiara sau regulile cu privire la munca depusa: 22. de a nu mini, a nela, a ascunde date, precum si de a nu informa incomplet managementul cu privire la aspecte legate de activitatile zilnice. Acestea vor fi considerate nclcri disciplinare si vor atrage pedepse aspre din partea companiei.
35

de a aduce la cunostinta Directorului General toate cererile presei, indiferent de subiectul lor si de a-I anuna despre cererile exprimate de orice reprezentant mass-media; 24. de a folosi mainile de serviciu doar in interes profesional. La deplasarea in interes de serviciu se va completa obligatoriu foaia de parcurs. Autoturismele de serviciu nu se folosesc in timpul liber de ctre salariai. Autoturismele se vor parca in incinta parcului de maini a companiei. Orice transfer al autoturismului se face doar cu acceptul Serviciului Administrativ si cu informarea Serviciului Resurse Umane. 25. de a nu primi cadouri cu o valoare mat mare de 30 EUR. Angajaii S.C. Nancy Tour S.R.L pot primi cadouri de la clieni doar mici obiecte promotionale sau flori in ocazii speciale. Orice alt cadou trebuie declarat efului direct, chiar daca are valoare mica. Art. 17. (1) Se interzice salariailor prezentarea la serviciu in stare de ebrietate, consumul de buturi alcoolice in timpul programului de lucru, comportarea necuviincioasa fata de colegi, adresarea de insulte, injurii, etc. ctre colegii de serviciu, superiorii ierarhici, clienii S.C. Nancy Tour S.R.L sau ctre personalul care isi desfasoara activitatea in S.C. Nancy Tour S.R.L in baza contractelor ncheiate cu prestatorii externi, savarsirea de abateri de la regulile deontologice, etica morala, conduita civica si profesionala. (2) Se interzice salariailor prezentarea la serviciu intr-o tinuta inadecvata mediului, climatului sau eventualelor ntlniri cu clienii S.C. Nancy Tour S.R.L. Imbracamintea extravaganta, ocanta si provocatoare nu este acceptata in mediul de afaceri. inuta trebuie sa fie decenta. Compania isi poate rezerva dreptul sa trimit acasa angajaii imbracati inadecvat pentru a-si schimba tinuta, asigurand discreia necesara unei astfel de situatii. Tinuta in cursul saptamanii va fi smart casual" pentru angajaii care nu relationeaza direct cu clienii. Smart casual va avea elemente distinctive de casual nsemnnd ca barbatii pot veni fara cravata sau in blugi cu camasa, dar nu in tinuta casual. De asemenea, pentru doamne si domnioare se va aborda o tinuta lejera, dar cu elemente elegante si nu casual. Daca sunt programate ntlniri cu clienii S.C. Nancy Tour S.R.L, tinuta va fi business. Vinerea, compania a agreat tinuta casual", aceasta nu se aplica salariailor care au programate ntlniri de afaceri in acea zi. (3) Se interzice savarsirea de ctre salariat, de acte ce ar putea pune in primejdie sigurana si integritatea personala a celorlalte persoane ce presteaza activitate n cadrul S.C. Nancy Tour S.R.L sau cea a propriei persoane. (4) Se interzice salariatului sa faca propaganda politica in sediul S.C. Nancy Tour S.R.L (5) Se interzice desfasurarea oricrei aciuni generatoare de conflicte de interese ori care poate expune S.C. Nancy Tour S.R.L la riscuri legale si de imagine. (6) Se interzice desfasurarea oricror activitati care sa conduc la concurenta neloiala, care se evidentiaza, in principal, prin: - prestarea in interesul propriu sau al unui tert, a unei activitati care se afla in concurenta cu cea prestata la angajator sau
23.

36

prestarea unei activitati in afara sau in timpul programului de serviciu, in favoarea unui tert care se afla in relaii de concurenta cu angajatorul. (7) Se interzice salariailor care urmeaza a inceta raporturile de munca cu S.C. Nancy Tour S.R.L sa pstreze bunurile sau documentele apartinand S.C. Nancy Tour S.R.L, si pe care le-au primit in vederea exercitrii atribuiilor de serviciu. Cu cel puin o zi inainte de data ncetrii raporturilor de munca cu S.C. Nancy Tour S.R.L, salariatul este obligat sa predea toate bunurile sau documentele apartinand S.C. Nancy Tour S.R.L. Incalcarea acestei obligaii constituie abuz de ncredere si se sanctioneaza in conformitate cu legislaia in vigoare la data savarsirii faptei. (8) Regulile de folosire a mijloacelor de comunicare aflate in proprietatea S.C. Nancy Tour S.R.L (telefon, fax, email, acces la Internet, Intranet etc) se stabilesc prin documente normative interne aprobate de conducerea comaniei. Se interzice salariailor folosirea mijloacelor de comunicare (telefon, fax, email, Internet, Intranet etc.) proprietatea S.C. Nancy Tour S.R.L in interes personal peste limitele admise de documentele normative ale S.C. Nancy Tour S.R.L. Folosirea telefoanelor fixe si mobile de serviciu se va face conform politicii S.C. Nancy Tour S.R.L, iar folosirea telefoanelor mobile proprietate personala se va face astfel incat sa nu fie afectata activitatea curenta. Durata convorbirilor telefonice va fi limitata in toate situatiile, la strictul necesar. In anumite siiuatii, pentru buna desfasurare a activitatii. S.C. Nancy Tour S.R.L poate restrnge sau anula posibilitatea de comunicare prin mijloacele de comunicare proprietatea S.C. Nancy Tour S.R.L, si respectiv de a restrnge posibilitatea comunicrii prin mijloacele proprietate personala ale salariailor S.C. Nancy Tour S.R.L. Limitarea trebuie sa fie proporionala cu scopul urmrit si sa nu afecteze in totalitate dreptul salariailor de a comunica atat intre ei cat si in exterior. (9) Interdiciile de la alin.(I)-(8) se completeaza cu cele stipulate in documentele normative interne ale companiei. Art. 18. (1) Ieirea salariatului din incinta companiei, in timpul programului de munca, pentru scopuri strict profesionale, este permisa doar la solicitarea superiorului sau cu anunarea si aprobarea prin orice mijloc a acestuia. (2) Ieirea salariatului din incinta companiei in timpul programului de munca, pentru alte scopuri dect cele strict profesionale, este permisa numai cu anunarea si aprobarea superiorului, cu minim 2 ore inainte de ora la care salariatul intentioneaza sa paraseasca sediul. (3) Situatia prevzut la alin.(2) se considera a fi nvoire pentru nevoi personale, iar perioada absentata se recupereaza prin compensarea cu orele suplimentare prestate anterior sau prin prestarea muncii peste orele de program, in interval de maxim 30 de zile calendaristice. (4) In cazul apariiei unor urgente, in plan profesional sau personal, si care impun parasirea iminenta de ctre salariat a incintei companiei, obligaia salariatului de a-si informa superiorul se considera ndeplinita si daca este informat nlocuitorul superiorului in cazul absentei acestuia. Art. 19. (1) Accesul salariailor in companie se face pe baza cartelei de acces, salariaii avand obligaia de a avea asupra lor si de a folosi cardul de
-

37

acces ori de cate ori au nevoie de acces in sediul companiei. De asemenea salariaii au obligaia prezentrii cartelei de acces ori de cate ori li se solicita prezentarea acesteia. In cazul suspendrii sau ncetrii raporturilor de munca cu compania, salariatul va preda cardul de acces. (2) Accesul salariailor in sediul companiei, in afara orelor de program, in zilele de sambata sau duminica, in zilele de srbtori legale si religioase, respectiv in zilele lucratoare in afara programului normal de lucru, se face doar cu acordul conducerii companiei si pentru motive obiective si cu instiintarea personalului care presteaza serviciul de paza. (3) Accesul persoanelor strine, a vizitatorilor in sediul companiei se face doar insotit de un salariat al companiei pe durata vizitei, cu prezentarea documentelor de identitate si pe baza unui ecuson special, dupa caz. V. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA Art.20. (1) S.C. Nancy Tour S.R.L se obliga sa asigure securitatea si sanatatea angajailor sai in toate aspectele legate de munca, prin: a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii salariailor; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) informarea si instruirea salariailor; d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. (2) S.C. Nancy Tour S.R.L se obliga sa implementeze masurile prevzute la alin.( 1) tinand seama de urmatoarele principii de prevenire: a) evitarea riscurilor; b) evaluarea riscurilor ce nu pot fi evitate; c) combaterea riscului la sursa; d) adaptarea muncii la om, prin proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de producie in scopul reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminurii efectelor acestora asupra sanatatii; e) adaptarea la progresul tehnic; f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puin periculos: g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerenta care sa cuprind tehnologiile, organizarea muncii, condiiile de munca, relaiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca; h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala; i) furnizarea de instruciuni proprii corespunztoare angajailor. (3) S.C. Nancy Tour S.R.L. se obliga ca, in conformitate cu prevederile legislaiei in vigoare, sa intreprinda urmatoarele: a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea salariailor; b) sa stabileasca masuri de prevenire precum si metode de lucru care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii
38

salariailor, masuri care sa fie integrate in ansamblul activitatilor S.C. Nancy Tour S.R.L si la toate nivelurile ierarhice; c) sa coopereze cu alti angajatori si sa asigure informarea reciproca privind riscurile profesionale, in vederea implementrii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, lund in considerare natura activitatilor; d) sa asigure organizarea activitatilor de protectie si prevenire a riscurilor profesionale prin desemnarea si formarea profesionala specifica a salariailor cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca; e) sa stabileasca masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea salariailor in cazul apariiei unor situatii de urgenta, masuri adaptate naturii activitatilor si mrimii organizaiei, tinand seama si de prezenta persoanelor strine (clieni, prestatori, vizitatori, stagiari, studenti practicanti, etc.); f) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, in ceea ce privete primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri; g) sa desemneze salariaii care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a personalului in cazul apariiei unor situatii de urgenta; h) sa furnizeze instruciuni precise tuturor salariailor, pentru ca acetia sa aiba posibilitatea ntreruperii lucrului si/sau prsirii locului de munca, indreptari spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent: j) sa se asigure ca in cazul unui pericol grav si iminent, cand eful ierarhic al unor salariai nu poate fi contactat, toti salariaii sunt apti sa aplice masurile corespunztoare pentru a evita consecinele unui astfel de pericol; k) sa stabileasca prin fisa postului atributii si rspunderi ce le revin angajailor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunztoare funciilor pe care sunt ncadrai; I) sa elaboreze instructiuni/documente normative proprii (reguli interne) de securitate si sanatate in munca, tinand cont de particularitatile activitatilor si locurilor de munca din cadrul S.C. Nancy Tour S.R.L. m) sa asigure pe cheltuiala sa condiiile pentru ca fiecare salariat sa beneficieze de o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informaii si instruciuni de lucru specifice locului de munca si postului ocupat de acesta, nainte de data angajarii, ulterior angajatii cu o anumita periodicitate, precum si in caz de modificare a condiiilor de munca, felului muncii sau locului de munca; n) sa aiba in vedere capacitatea angajailor, in ceea ce privete securitatea si sanatatea in munca, atunci cand li se incredinteaza sarcini; o) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului medical de medicina muncii si, dupa caz, a testrii psihologice a aptitudinilor, corespund atribuiilor si responsabilitilor specifice locului de munca, si pe care urmeaza sa le execute, sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajarii; p) sa asigure echipamente de munca sigure pentru securitatea si sanatatea angajailor; q) sa acorde gratuit echipament de protectie, materiale igienico-sanitare si alimentatie de protectie dupa caz, pentru salariaii care desfasoara
39

activitati identificate prin '"Fisa de expunere la riscuri profesionale'" ca fiind generatoare de riscuri profesionale; r) sa asigure consultarea si participarea salariailor si/sau reprezentanilor acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca prin nfiinarea, organizarea si funcionarea Comitetului de securitate si sanatate in munca la nivelul S.C. Nancy Tour S.R.L; s) sa asigure pe cheltuiala sa instruirea corespunztoare a reprezentanilor salariailor in in cadrul Comitetului de securitate si sanatate in munca, in timpul programului de lucru; t) sa asigure pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femei gravide, luze sau care alapteaza, tineri, precum si persoane cu dizabilitati, amenajarea locurilor de munca si protectie mpotriva pericolelor care le afecteaza in mod special; u) sa adopte masurile pentru adaptarea programului de lucru in funcie de condiiile climaterice de la locul de munca, in cazul temperaturilor extreme; v) sa asigure comunicarea, cercetarea, nregistrarea si raportarea evenimentelor susceptibile a constitui accidente de munca: w) sa asigure toti salariaii pentru risc de accident de munca si boli profesionale, in condiiile legii. Art.21. (1) Obligaiile salariailor S.C. Nancy Tour S.R.L privind securitatea si sanatatea in munca sunt: a) sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa nu expun la pericole de accidente sau mbolnvire profesionala, persoana proprie sau alti angajai, in conformitate cu pregatirea profesionala si instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca; b) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instruciunile de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare a acestora; c) sa se supun controalelor medicale periodice, sa respecte recomandrile medicului de medicina a muncii si sa accepte schimbarea locului de munca daca starea de sanatate nu le mai permite exercitarea atribuiilor la nivelul cerinelor postului; d) sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase, mijloacele de transport si toate celelalte mijloace folosite in desfasurarea muncii: e) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunztor scopului pentru care a fost acordat; f) sa nu procedeze Ia scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate, in special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice si cldirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; g) sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic - conductor al locului de munca - orice defeciune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau mbolnvire profesionala; h) sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic - conductor al locului de munca - in cel mai scurt limp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau alti angajai; i) sa opreasca lucrul la apariia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata superiorul ierarhic - conductor al locului de munca.
40

(2) Drepturile salariailor S.C. Nancy Tour S.R.L privind securitatea si sanatatea in munca sunt: a) salariaii nu pot fi implicai in nicio situatie in costurile financiare ale masurilor de prevenire referitoare la sanatate si securitate in munca si ale supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale (medicina muncii); b) salariaii si reprezentanii lor in domeniu au dreptul sa ceara S.C. Nancy Tour S.R.L sa ia masurile cele mai potrivite si au dreptul sa prezinte acesteia propunerile lor de masuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala: c) salariatul care, in caz de pericol iminent, paraseste locul de munca, nu trebuie sa fie supus niciunui prejudiciu din partea S.C. Nancy Tour S.R.L, si trebuie sa fie protejat impotriva oricaror consecine defavorabile injuste, excepie facand cazurile unor aciuni nejustificate sau ale unor neglijente grave ale salariatului; d) salariaii care au suferit un accident de munca sau o imbolnavire profesionala au dreptul la indemnizaie pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca pana la recuperarea capacitatii de munca, in condiiile legii; e) salariaii au dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice simptome pe care le atribuie condiiilor de munca si activitatii desfasurate; f) salariaii pot contesta rezultatul dat de medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; g) reprezentanii salariailor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca au dreptul la o instruire corespunztoare; instruirea si perfecionarea lor se realizeaza in timpul programului de lucru si pe cheltuiala S.C. Nancy Tour S.R.L; Prevederile prezentului capitol se completeaza cu cele ale instruciunilor si procedurilor S.C. Nancy Tour S.R.L privind sanatatea si securitatea in munca., anexat prezentului regulament.
VII.

PROTECTIA MATERNITATII

Art.22. (1) Salariatele gravide, care au nscut recent si salariatele care alapteaza beneficiaza de urmatoarele drepturi, in condiiile legii: a) de a nu fi constrnse sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau strii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz; b) adaptarea condiiilor sau orarului de munca, precum si modificarea locului de munca, in funcie de starea lor de sanatate, pe baza recomandrii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu meninerea veniturilor salariale; c) concediu de risc maternal si indemnizaia de risc maternal, in cazul in care firma, din motive obiective, nu isi poate indeplini obligaia prevzut la alineatul precedent; d) modificri ale locului de munca, astfel incal sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in poziie
41

sezand sau, respectiv, pentru micare, la recomandarea medicului de medicina muncii, dupa caz, daca isi desfasoara activitatea in poziie ortostatica sau in poziia aezat: e) salariatele gravide beneficiaza de dispensa pentru consultaiile prenatale, constnd intr-un numr de ore libere pltite, in limita a 16 ore/luna, pe durata programului normal de lucru, pentru efectuarea consultaiilor si examenelor prenatale, pe baza recomandrii medicului de familie sau a medicului specialist, in cazul in care aceste investigaii se pot efectua numai in timpul programului normal de lucru, fara diminuarea drepturilor salariale. (3) Salariatele gravide care nu pot indeplini durata normala de munca, din motive proprii de sanatate sau a ftului, beneficiaza de reducerea cu o ptrime a duratei normale de munca, cu meninerea veniturilor salariale. Art.23. (I) S.C. Nancy Tour S.R.L ii revin urmatoarele obligaii: a. sa previn expunerea salariatelor gravide/care au nscut recent/care alapteaza, la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea, in situatia in care rezultatele evaluarii evidentiaza astfel de riscuri; b. sa nu constranga salariatele sa efectueze o munca daunatoare sanatatii sau strii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz; c. sa pstreze confidenialitatea asupra strii de graviditate a salariatei, cand starea de graviditate nu este vizibila, si sa nu anune alti angajai in legtur cu aceasta situatie, dect cu acordul scris al acesteia si doar in interesul bunei desfasurari a procesului de munca. d. sa modifice locul de munca al salariatelor gravide/care au nscut recent/care alapteaza, care isi desfasoara activitatea numai in poziia ortostatica sau in poziia aezat, astfel incat sa li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze si amenajari pentru repaus in poziie sezanda sau, respectiv, pentru micare, la recomandarea medicului de medicina muncii; e. sa acorde salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale, constnd in ore libere pltite salariatei, in cazul in care investigaiile medicale se pot efectua numai in timpul programului de lucru; f. sa acorde salariatelor care alapteaza, in cursul programului de lucru, doua pauze de alaptare de cate o ora fiecare, inclusiv timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul de munca la locul in care se gaseste copilul, sau, dupa caz, sa reduc durata timpului de munca cu 2 ore zilnic, fara diminuarea drepturilor salariale; g. sa transfere la un alt Ioc de munca, cu meninerea salariului de baza brut lunar, salariatele gravide/lauze/care alapteaza si care desfasoara in mod curent munca cu caracter insalubru sau greu de suportat. Art.24. Dupa natere, pentru protectia lor si a copilului lor, salariatele au obligaia de a efectua minim 42 de zile de concediu de luzie (postnatal), in cadrul concediului de maternitate cu durata totala de 126 de zile, stabilit potrivit reglementarilor legale privind concediile si indemnizaiile de asigurari sociale de sanatate. S.C. Nancy Tour S.R.L va refuza primirea la locul de munca, in vederea relurii activitatii, a
42

salariatelor care au nscut cu mai puin de 42 de zile inainte de data la care acestea solicita reluarea activitatii. Art.25. (1) Salariatele gravide, care au nscut recent si salariatele care alapteaza, a cror sanatate este afectata de munca de noapte sau care desfasoara munca cu caracter insalubru sau penibil, beneficiaza, in baza solicitrii scrise, de trecerea la un loc de munca de zi, respectiv de schimbarea felului muncii, cu meninerea salariului de baza brut lunar, sau, dupa caz, de concediu si indemnizaie de risc maternal, in cazul in care din motive justificate, trecerea sau schimbarea felului muncii, dupa caz, nu este posibila. (2) Salariatele gravide, cele care au nscut recent si salariatele care alapteaza nu pot fi obligate sa desfasoare munca cu caracter insalubru sau penibil. Art.26. Salariaii care renuna la concediul legal pentru creterea copilului pana la mplinirea de ctre acesta a vrstei de 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de ncepere a programului de lucru, daca activitatea entitatii in care isi desfasoara activitatea, permite. Art.27. (1) Salariatele gravide, care au nscut recent si salariatele care alapteaza, pentru a beneficia de masurile privind protectia maternitatii, prevzute de lege, vor informa in scris S.C. Nancy Tour S.R.L asupra strii lor fiziologice astfel: a) salariata gravida va anuna in scris S.C. Nancy Tour S.R.L asupra strii sale fiziologice de graviditate printr-o notificare/cerere care conine informaii referitoare la starea sa de maternitate si va solicita aplicarea masurilor de protectie prevzute de lege: notificarea/cererea va fi insotita de documentul medical, completat fie de medicul de familie, fie de medicul specialist, care conine constatarea strii fiziologice de sanatate, data prezumtiva a naterii, recomandari privind capacitatea de munca a acesteia pe timp de zi/noapte, precum si in condiii de munca insalubre sau greu de suportat; b) salariata lauza, care si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de luzie (concediul postnatal) obligatoriu de 42 de zile, sau, dupa caz, la expirarea celei de-a 126 zile a concediului de maternitate, poate solicita S.C. Nancy Tour S.R.L in scris masurile de protectie prevzute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de familie/medicul specialist, dar nu mai trziu de 6 luni de la data la care a nscut; c) salariata care alapteaza, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de luzie, va anuna S.C. Nancy Tour S.R.L, in scris, cu privire la nceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documente medicale eliberate de medicul de familie/medicul specialist in acest sens care va cuprinde si recomandari cu privire la capacitatea de munca a acesteia. (2) Pentru a beneficia de masurile prevzute la alin.(l), salariatele trebuie sa prezinte S.C. Nancy Tour S.R.L, documentele medicale eliberate de
43

medicul de familie/medicul specialist, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data eliberrii lor. Art.28. In termen de 10 zile lucratoare de la data la care S.C. Nancy Tour S.R.L a fost anuntata, in scris, de ctre o salariata ca se afla in una dintre situatiile prevzute la art.27 din prezentul regulament, aceasta are obligaia sa instiinteze medicul de medicina muncii, precum si Inspectoratul Teritorial de Munca pe a crui raza isi desfasoara activitatea. Art.29. S.C. Nancy Tour S.R.L va informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca, precum si asupra drepturilor care decurg din legislaia aplicabila, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data ntocmirii raportului de evaluare. Art.30. Pentru salariatele prevzute la art.27 din prezentul regulament, care desfasoara activitate ce prezint riscuri pentru sanatate sau securitate ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, S.C. Nancy Tour S.R.L trebuie sa modifice in mod corespunztor condiiile si/sau orarul de munca ori, daca este posibil sa le repartizeze la alt loc de munca, conform recomandrii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu meninerea veniturilor salariale. Art.31. (1) In cazul in care S.C. Nancy Tour S.R.L, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligaia prevzut la art.30, salariatele gravide, care au nscut recent si salariatele care alapteaza, au dreptul la concediu de risc maternal, numai daca solicitarea este insotita de documentul medical, astfel: a) integral sau fractionat, pana in a 63-a zi anterioara datei estimate a naterii copilului, respectiv datei intrrii in concediul de maternitate; b) integral sau fractionat dupa expirarea concediului de luzie (postnatal) obligatoriu, respectiv a celor 42 de zile calendaristice, si daca este cazul, pana la data intrrii in concediu pentru creterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cazul copilului cu handicap, pana la 3 ani; c) integral sau fractionat, inainte sau dupa naterea copilului, pentru salariata care nu indeplineste condiiile pentru a beneficia de concediul de maternitate. (2) Concediul de risc maternal se poate acorda, in ntregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile calendaristice, de ctre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens. Concediul de risc maternal nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevzute de legislaia privind concediile si indemnizaiile de asigurari sociale de sanatate. (3) Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizaie de risc maternal, care se suporta din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, in condiiile legislaiei in vigoare.

44

VII. PROCEDURA DE SOLUIONARE RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAILOR

CERERILOR

SAU

Art.32 (1) Compania incurajeaza comunicarea deschisa intre nivelurile ierarhice din structura sa. Mai mult, angajaii trebuie sa se simt liberi sa discute cu superiorii for despre orice problema care ar putea interveni si afecta capacitatea de lucru. (2) Examinarea prompta si corecta, cat si rezolvarea rapida a problemelor sunt de o importanta deosebita pentru modul in care personalul isi desfasoara activitatea. Exista o problema in momentul in care un salariat simte ca exista un obstacol in rezolvarea sarcinilor de serviciu. In aceste cazuri, salariaii trebuie sa fie incurajati sa recurg la procedura de soluionare a problemelor si este responsabilitatea efului de Departament sa verifice daca problema a fost rezolvata in cel mai corect mod posibil. Art.33 Etapele procedurii de soluionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariailor sunt: 1. Angajaii trebuie sa discute problema cu eful de Departament. Daca nu se gaseste nici o soluie satisfacatoare sau este clar ca nu este de competenta efului de Departament, atunci acesta trebuie sa discute cu superiorii sai in timp de 7 zile. eful Departamentului de Resurse Umane trebuie sa fie informat despre existenta oricrei probleme ridicate de angajai. 2. Problema existenta trebuie discutata de angajat si superiorul sau imediat. In urmatoarele 7 zile eful de Departament va anuna angajatul in legtur cu decizia luata pe baza unei analize amanuntite. Daca angajatul nu este multumit de decizia luata, are dreptul sa se adreseze Serviciului de Resurse Umane. 3. eful Serviciului de Resurse Umane discuta cu angajatul si superiorul acestuia. Daca in urma acestor discuii, angajatul considera ca nu este multumit cu rezoluia primita, acesta se poate adresa Directorului General. Art.34. In vederea soluionrii si a altor aspecte care nu constituie reclamaii, se vor respecta urmatoarele reguli: Alte modalitati de soluionare: a) Sprijinul oferit angajailor in cazul unor probleme personale efii de Departament trebuie sa ncurajeze angajaii sa apeleze la ei ori de cate ori au probleme financiare, juridice sau de sanatate. De asemenea, pot cere sprijinul Serviciului de Resurse Umane pentru rezolvarea problemelor lor. Angajaii au dreptul de a se adresa direct Departamentului de Resurse Umane, daca au rezerve in a se adresa direct efului de Departament. In aceste cazuri, Departamentul de Resurse Umane trebuie sa gaseasca un mod delicat de a anuna eful de Departament despre situatia speciala aparuta si incearca sa gaseasca o soluie in funcie de circumstane. Orice subiect discutat intre angajai si Serviciul de Resurse Umane este strict confidential. b) Comunicare S.C. Nancy Tour S.R.L recunoate ca este foarte importanta comunicarea continua intre angajai si eful de Departament pentru
45

meninerea unor relaii morale si armonioase la locul de munca. Din acest motiv, compania va continua sa ia masuri pentru a asigura eficacitatea comunicrii. Totui, nici o procedura formala nu poate inlocui comunicarea deschisa zilnica intre angajai si efii ierarhici. Directorii de Departament au obligaia de a asigura comunicarea continua in ambele sensuri intre management si personal. Acest lucru poate fi fcut prin cercetri, ntlniri, anunuri, ntlniri sociale. Depinde de eful de Departament sa gaseasca cele mai bune mijloace si sa le foloseasca in asa fel incat ntregul personal sa fie familiar cu procedurile S.C. Nancy Tour S.R.L. Comunicarea este modul in care compania poate sa prevada problemele personalului. eful de Departament trebuie sa iniieze discuii libere cu angajaii la anumite perioade de timp. c) edine eful de Departament trebuie sa intruneasca edine la intervale regulate de timp pentru schimbul de informaii privind toate problemele de interes general. Periodicitatea va fi stabilita Ia nivelul fiecrui departament in funcie de necesitati. Pentru eficienta, aceste ntlniri trebuie tinute regulat si trebuie sa fie scurte, bine planificate si sa constituie o sursa utila de informaii. Un proces verbal al edinei trebuie pastrat la dosar pentru referine viitoare. Daca sunt vizate aspecte ce tin de cadrul relaiilor de munca, o copie a acestuia trebuie trimisa la Serviciul Resurse Umane, care va pastra un dosar cu soluionarea problemelor de personal. Toate departamentele vor fi informate despre discuiile purtate si se va asigura ca problemele ridicate au primit un rspuns satisfacator in timp util. d) Monitorizarea Politicii de Personal Serviciul Resurse Umane va face sondaje frecvente asupra corectitudinii cu care sunt tratati angajaii companiei. In funcie de rezultatele analizei, Serviciului Resurse Umane poate propune anularea procedurii in cazul in care ea nu este considerata satisfacatoare si iniierea unei noi proceduri sau revizuirea procedurii existente, daca aceasta nu este eficienta. Rezultatele sondajelor vor fi discutate cu efii de Departament si se va stabili un plan de aciune. Raportul sondajului va fi transmis Directorului General.

ABATERILE DISCIPLINARE SI SANCIUNILE APLICABILE Art.35. (1) S.C. Nancy Tour S.R.L, in calitate de angajator, dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanciuni disciplinare salariailor sai ori de cate ori constata ca acetia au savarsit o abatere disciplinara. (2) Abaterea disciplinara este o fapta in legtur cu munca si care consta intr-o aciune sau inaciune savarsita cu vinovie de ctre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern. Contractul Individual de Munca sau Contractele Colective de Munca aplicabile si celelalte documente normative interne referitoare la deontologie, reglementrile interne ale S.C. Nancy Tour S.R.L, obligaiile asumate
VIII.

46

prin fisa postului, instruciunile, ordinele si dispoziiile legale ale conductorilor ierarhici. Art.36. Sunt considerate abateri disciplinare, fara a fi limitative, urmatoarele: 1. nerespectarea clauzelor Contractului Individual de Munca, Contractelor Colective de Munca aplicabile, actelor adiionale la Contractul Individual de Munca si/sau la Contractul Colectiv de Munca, a prevederilor regulamentului intern si ale prevederilor documentelor normative interne; 2. nerespectarea secretului profesional, a confidentialitatii drepturilor salariale, regimului documentelor si informaiilor clasificate, si a oricror date si/sau informaii legate de propria activitate sau S.C. Nancy Tour S.R.L, si in special a acelora care prin divulgare pot aduce prejudicii S.C. Nancy Tour S.R.L, si/sau clienilor sai; 3. folosirea datelor si informaiilor de care salariatul a luat cunostinta, in timpul si in legtur cu ndeplinirea sarcinilor de serviciu sau prin natura postului, in modalitati care ar putea aduce atingere imaginii sau intereselor S.C. Nancy Tour S.R.L, sau care ar putea prejudicia imaginea colegilor de serviciu, subordonailor, superiorilor, conducerii S.C. Nancy Tour S.R.L, sau a clienilor; 4. neindeplinirea sarcinilor de serviciu si a responsabilitilor specificate in fisa postului; 5. refuzul nejustificat de a executa sarcinile de serviciu prevzute pentru postul in care sunt angajai, precum si a altor dispoziii ale conducerii S.C. Nancy Tour S.R.L, si a efilor ierarhici, sub rezerva legalitatii lor si a competentei salariatului; ndeplinirea de ctre salariat a unor sarcini, responsabilitate dispoziii primite, si care contravin legii, nu il absolva pe salariat de raspunderea care ii revine; 6. intarzierea sistematica in efectuarea lucrrilor sau neglijenta repetata in rezolvarea acestora; 7. nerespectarea dispoziiilor legale privitoare la activitatea S.C. Nancy Tour S.R.L si securitatea S.C. Nancy Tour S.R.L 8. refuzul nejustificat de a presta munca suplimentara solicitata de S.C. Nancy Tour S.R.L pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor unor calamitati naturale ori ale altor cazuri de fora majora; 9. efectuarea de operaiuni si/sau supervizarea acestora, cu nerespectarea prevederilor documentelor normative ale S.C. Nancy Tour S.R.L 10. nerespectarea regulilor privind accesul in S.C. Nancy Tour S.R.L 11. nerespectarea programului de munca, concretizata prin ntrzieri repetate sau parasirea locului de munca in interes personal, fara aprobarea superiorului ierarhic, nainte de terminarea programului normal de lucru; 12. absenta nemotivata de la program. Absentarea nemotivata pentru o perioada de 3 zile consecutive este considerata abatere foarte grava, iar sanciunea aplicabila este desfacerea disciplinara a contractului individual de munca; 13. inserarea sau publicarea in reviste, brouri, ziare, televiziune sau orice alte medii de informare a unor comunicri in legtur cu activitatea S.C. Nancy Tour S.R.L, fara acordul conducerii S.C. Nancy Tour S.R.L 14. nerespectarea regulilor de participare la cursurile de formare profesionala;
47

falsificarea, provocarea sau nlesnirea falsificrii de documente/documentatie legate de activitatea de serviciu ; 16. scoaterea de bunuri sau documente proprietate a S.C. Nancy Tour S.R.L, pe orice fel de suport, in afara acesteia, in alte scopuri dect cele profesionale; 17. practicarea de jocuri de noroc sau activitati de comer in incinta S.C. Nancy Tour S.R.L 18. organizarea unor ntruniri in incinta S.C. Nancy Tour S.R.L, in afara celor cuprinse in aria de activitate, in timpul sau in afara orelor de program fara aprobarea prealabila a conducerii S.C. Nancy Tour S.R.L; accesul in S.C. Nancy Tour S.R.L in stare de ebrietate, introducerea sau consumarea in S.C. Nancy Tour S.R.L de buturi alcoolice, in timpul sau dupa terminarea programului de serviciu; comportarea necuviincioasa, violenta verbala si/sau fizica si/sau scrisa, vatamarea corporala a colegilor indiferent de nivelul ierarhic pe care se afla acetia; faptele de acest gen sunt sancionabile, indiferent de forma sub care se manifesta (fie ca se materializeaza sub forma unor insulte, injurii, calomnii, etc, fie prin amenintari scrise sau verbale, fie prin gesturi necuviincioase care ar putea sugera obscenitati sau o atitudine imorala), atitudini si manifestari care aduc atingere si afecteaza imaginea si prestigiul S.C. Nancy Tour S.R.L; 19. nerespcctarea obligaiei de a declara si obine avizul S.C. Nancy Tour S.R.L in cazul in care desfasoara activitate si la alti angajatori sau deine calitatea de administrator/asociat/actionar al unei societati; 20. nerespectarea obligaiei de a face cunoscute posibilele conflicte de interese, relaiile speciale cu alti salariai din unitate, situatiile de incompatibilitate intre salariaii S.C. Nancy Tour S.R.L sau cu salariaii din alte companii aparute pe parcursul executrii contractului individual de munca; 21. nerespectarea obligaiei de a face cunoscut conducerii entitatii daca sunt implicai in cercetri penale sau in litigii care ar putea prejudicia imaginea S.C. Nancy Tour S.R.L; 22. neexercitarea dreptului la alerta pentru a instiinta superiorul/conducerea S.C. Nancy Tour S.R.L despre situaiile de incalcare a prevederilor documentelor normative interne si/sau a legislaiei in vigoare, de ctre alti salariai, indiferent de funcia pe care respectivii salariai o dein in S.C. Nancy Tour S.R.L; 23. interceptarea comunicrilor adresate unei alte persoane si care sunt transmise prin telefon, fax sau prin orice alt mijloc de comunicaie; 24. sustragerea, deschiderea, distrugerea sau reinerea unei corespondente adresate, cu titlu personal sau confidential, altei persoane, si divulgarea coninutului; 25. nerespectarea normelor de sanatate si securitate in munca, de folosire a echipamentului de protectie si de lucru, a celor de prevenire a incendiilor; 26. folosirea echipamentului de lucru si/sau de protectie mpotriva incendiului in alte scopuri dect cele carora le este destinat; 27. insusirea, sustragerea, distrugerea, degradarea, nstrinarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a bunurilor apartinand S.C. Nancy Tour S.R.L sau a celor apartinand altor salariai si/sau tertilor, in timpul sau in legtur cu ndeplinirea sarcinilor de serviciu;
15.

48

pricinuirea de pagube S.C. Nancy Tour S.R.L, cu ocazia administrrii sau conservrii bunurilor acesteia, de ctre salariatul care are ori trebuie sa aiba grija administraii sau conservrii acelor bunuri. Sancionarea salariailor care au pricinuit pagube S.C. Nancy Tour S.R.L; 29. nu inlatura raspunderea materiala a acestora, in condiiile legii; 30. nlesnirea, instigarea sau complicitatea, cu buna stiinta, la savarsirea de ctre alt salariat a unei abateri disciplinare; 31. nerespectarea prevederilor documentelor normative interne referitoare la folosirea mijloacelor de comunicare proprietatea S.C. Nancy Tour S.R.L n interese personale si a internetului prin accesarea de site-uri care nu au legtur cu activitatea curenta; 32. lecturarea in timpul programului de lucru a unor publicatii/reviste/brosuri sau hrti de divertisment/beletristica, etc. si care nu au legtur cu atributiile de serviciu sau cu formarea profesionala a salariailor. Art.37. Avertismentul scris va fi formalizat printr-o decizie scrisa recomandand angajatului sa acioneze in conformitate cu fisa postului stabilita, reglementrile interne/externe si principiile companiei general acceptate. Avertismentul scris se aplica in situatia in care angajatul: a) nu respecta sau nu este politicos cu clienii, subordonaii, colegii sau superiorii sai; b) nu este atent cu clienii sau ii face sa atepte fara un motiv intemeiat; c) nu ndeplinete solicitrile clientului care sunt in concordanta cu legislaia interna/externa in vigoare; d) cauzeaza interzieri/erori in fluxul activitatii fara un motiv intemeiat: e) nu isi ndeplinete sarcinile de serviciu sau continua sa nu isi indeplineasca sarcinile de serviciu in ciuda avertismentelor verbale; f) omite informarea superiorului direct si nu respecta nivelele ierarhice, fara vreun motiv intemeiat; g) ntrzie la serviciu sau paraseste locul de munca fara permisiunea superiorilor; h) nu ndeplinete cerinele companiei prevzute in Codul de Conduita, inclusiv in ceea ce privete tinuta si comportamentul in timpul programului. Art.38. (1) Retrogradarea, prin acordarea salariului corespunztor poziiei la care s-a fcut retrogradarea, pentru o perioada care nu poate depasi 60 de zile se formalizeaza printr-o decizie scrisa care stipuleaza faptul ca, lund in considerare incalcarea comisa in legtur cu fisa postului angajatului, reglementrile interne/externe sau comportamentul neadecvat fata de superiori sau subordonai, angajatul a fost retrogradat cu una sau mai multe trepte de ncadrare. (2) Retrogradarea este asociata, de asemenea, cu o diminuare a salariului in conformitate cu nivelul corespunztor poziiei pentru care retrogradarea a fost facuta. (3) Retrogradarea se aplica in urmatoarele situatii: 1. repetarea aciunilor care sunt penalizate cu avertisment scris;
28.

49

in situatia nerespectarii sau neexecutarii ordinelor superiorilor care sunt in concordanta cu reglementrile interne/externe in vigoare; 3. evaluarea greit intentionata a performantelor subordonailor in cazul conductorilor; 4. neinformarea superiorilor in legtur cu ncercrile colegilor de a aciona astfel incat s-ar putea cauza efecte negative asupra companiei; 5. pierderea de documente care aparin companiei sau clienilor; 6. nereturnarea la timp a avansului cash luat in scopul ndeplinirii activitatii; 7. in situatia in care angajatul face declaraii referitoare la companie, fara obinerea permisiunii managementului; 8. cauzarea de pierderi pentru companie din neglijenta 9. in situatia in care angajatul face in mod intentionat declaraii false in timpul cercetat ii lor; 10. neinformarea conducerii cu privire Ia un caz de frauda cunoscut de ctre angajat. 11. Alte situatii de gravitate comparabila. Art.39. (1) Reducerea salariului de baza pentu o perioada intre 1-3 luni cu 5-10% se formalizeaza printr-o decizie scrisa care stipuleaza faptul ca, lund in considerare incalcarea comisa in legtur cu fisa postului angajatului, reglementrile interne/externe sau comportamentul neadecvat fata de superiori sau subordonai, salariul de baza al angajatului va fi diminuat cu 5-10% timp de una pana la trei luni. (2) Reducerea salariului de baza se aplica in urmatoarele situatii: 1. repetarea aciunilor sanctionate cu avertisment scris, retrogradare sau suspendare; 2. in situatia in care angajatul face declaraii referitoare la companie, fara obinerea permisiunii conducerii; 3. cauzarea de pierderi pentru companie din neglijenta; 4. neinformarea conducerii cu privire la un caz de frauda cunoscut de ctre angajat; 5. Alte situatii de gravitate comparabila. Art.40 (1) Desfacerea disciplinara a Contractului Individual de Munca se face printr-o decizie scrisa care informeaza faptul ca, lund in considerare incalcarea comisa, angajatul a fost concediat. (2) Concedierea din motive disciplinare se aplica in urmatoarele situatii: 1. repetarea aciunilor sanctionate cu retrogradarea; 2. aciunile si condiiile stipulate de Codul Muncii; 3. obinerea unui interes personal substantial de pe urma oricrui client, furnizor sau competitor al companiei; 4. in situatia in care angajatul are o relaie de afaceri cu un client, furnizor sau competitor al companiei fara permisiunea managementului; 5. obinerea de avantaje personale dintr-o oportunitate intainita in cursul desfasurarii activitatii in cadrul companiei, in cazul in care acea oportunitate ar putea fi de folos companiei; 6. cauzarea de pierderi companiei in mod intentionat; 7. falsificarea sau distrugerea registrelor contabile si a documentelor S.C. Nancy Tour S.R.L 8. folosirea autoritatii in scopuri sau ctiguri personale;
2.

50

obligarea unei persoane sa-si foloseasca autoritatea in scopuri sau ctiguri personale; 10. divulgarea de informaii confideniale fie ale companiei sau ale clienilor; 11. obinerea de ctiguri personale prin acordarea de beneficii suplimentare clienilor; 12. in situatia in care angajatul face in mod intentionat declaraii false in timpul cercetatiilor; 13. relaie inacceptabila cu colegii; 14. hruire sexuala fata de un coleg sau client; 15. in cazul in care angajatul este condamnat pentru orice aciune penala; 16. In situatia absentei nemotivate a salariatului in urmatoarele condiii: a) 3 zile consecutive de absenta nemotivata; b) 3 zile absente nemotivate cumulate in decurs de 1 luna; 17. Alte situatii de gravitate comparabila.
9.

PROCEDURA DISCIPLINARA
IX.

Art.41 (1) Conform politicii companiei, managementul trebuie sa trateze toti angajaii in mod corect, rezonabil si constant in probleme legate de disciplina, iar salariatul se angajeaza sa isi indeplineasca sarcinile legal stabilite pentru postul pe care il,ocupa. (2) Regulile si procedurile disciplinare ale companiei sunt concepute astfel incat sa clarifice drepturile si responsabilitatile angajatului si sa promoveze dreptatea si ordinea in orice situatie disciplinara. (3) Denunarea ctre autoritatile competente a unor incalcari ale legii nu poate fi in niciun caz pedepsita. Art.42. Serviciul Resurse Umane va cerceta nerespectarea regulilor/reglementarilor scrise interne si externe si principiilor general acceptate, punnd in aplicare masurile disciplinare in funcie de gravitatea abaterilor, dupa cum urmeaza: a. avertismentul scris; b. retrogradare, prin acordarea salariului corespunztor poziiei pentru care s-a fcut retrogradarea, pentru o perioada care nu poate depasi 60 de zile; c. diminuarea salariului de baza pentru o perioada de 1 -3 luni cu 5-10%; d. incheierea disciplinara a Contractului Individual de Munca; Art.43. Compania stabileste sanciunea disciplinara in raport cu gravitatea abateriii disciplinare savarsite de angajat, avand in vedere urmatoarele aspecte: a) mprejurrile in care fapta a fost savarsita; b) gradul de vinovie al angajatului; c) consecinele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului;
51

eventualele sanciuni disciplinare aplicate anterior angajatului. Art.44 (1) Inainte de luarea oricrei decizii cu privire la aciunea disciplinara sau penalizarea impusa, angajatul care a incalcat regulile companiei va fi invitat la un interviu, dandu-i-se ocazia sa-si argumenteze atitudinea. In cazuri grave, contractul angajatului cercetat poate fi suspendat pe perioada cercetrii disciplinare prealabile. (2) Cu excepia avertismentului scris, nu pot fi luate masuri disciplinare impotriva angajatului inainte de efectuarea unei cercetatii disciplinare preliminare. (3) In vederea efecturii cercetrii disciplinare preliminare, angajatul va fi convocat, in scris, de persoana mputernicita de ctre angajator sa realizeze cercetarea, specificnd obiectul, data, ora, locul ntlnirii. (4) In cazul in care angajatul nu se prezint la convocarea efectuata, in condiiile stipulate de prevederea precedenta, fara un motiv ntemeiat, angajatorul are dreptul sa dispun sancionarea fara efectuarea unei cercetri disciplinare preliminare. (5) In timpul cercetrii disciplinare prealabile, angajatul are dreptul sa-si susin apararea si sa ofere persoanei mputernicite cu efectuarea cercetarii, toate dovezile si motivatiile pe care le considera necesare. (6) Comisia de cercetare a abaterii disciplinare va fi formata din angajai ai departamentului in care este angajata si persoana cercetata (eful de serviciu si directorul de departament), de asemenea reprezentani ai salariailor obiectivi de cauza si un reprezentant al serviciului resurse umane. In cazul in care este necesara prezenta Directorului General, acesta va face parte din comisie. (7) Compania poate dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr-o decizie emisa, in scris, in termen de 30 zile de la luarea la cunostinta a abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 6 luni de la comiterea acesteia. (8) Decizia de sancionare se comunica in termen de maximum 5 zile calendaristice de Ia data emiterii, iar aceasta intra in vigoare de la data comunicrii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semntur de primire ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata la domiciliul sau reedina comunicata de acesta. (9) Decizia de sancionare poate fi contestata de angajat la instantele competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii. (10) Conform dispoziiile art.248, alin (3) din Codul Muncii, sanciunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanciune disciplinara in acest termen. Radierea sanciunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.
e)

MODALITAT1 DE APLICARE A ALTOR DISPOZIII LEGALE SAU CONTRACTUALE SPECIFICE


X.

Recrutarea si selecia personalului Art.45 (1) Recrutarea si selecia personalului in cadrul S.C. Nancy Tour S.R.L este un proces in care sunt implicai mai muli factori: Directorul General,
52

serviciul in care se face angajarea, Serviciul Resurse Umane, prin reprezentanii desemnai. (2) Directorul General poate folosi consilieri externi in cadrul procesului de recrutare, ori de cate ori este nevoie. 1. Serviciul Resurse Umane mpreuna cu Directorii Executivi/ Directorul General stabileste necesarul de angajare aparut ca urmare a uneia dintre urmatoarele situatii: a) dezvoltarea activitatii; b) demisia unui salariat; c) plecarea unui angajat prin acordul partilor; d) ntreruperea activitatii unui salariat pentru creterea copilului pana la varsta de 2 ani; e) ncetarea de drept a Contractului Individual de Munca; f) concediere; g) promovarea angajailor. 2. In vederea ocuprii unui post declarat vacant, departamentul/serviciul implicat va face solicitare de ocupare de post prin managerul de linie ctre Serviciul Resurse Umane. Solicitarea trebuie insotita de justificare si avizata de ctre Directorul Executiv. Serviciul de Resurse Umane va verifica inscrierea in bugetul de personal alocat, in cazul in care numrul de persoane este sub buget si exista avizul Directorului Executiv, se demareaza procesul de recrutare. In cazul in care numrul de angajai este mai mare dect bugetul, se demareaza procesul pentru aprobarea a unei poziii noi, nfiinarea unei noi poziii se aproba de ctre Directorul General si Managementul S.C. Nancy Tour S.R.L, in Comitetul de Direcie si se va consemna in minuta ntlnirii. Solicitarea angajarii ctre Serviciul Resurse Umane se va face doar pe baza unei bune argumentari a necesarului de resurse, cu descrierea detaliata a profilului si competentelor necesare, a obiectivelor ce trebuie realizate si a perioadei prevzute pentru atingerea obiectivelor, materializate in tipul de contract ce urmeaza sa se ncheie la angajare. In situatia in care o poziie devine vacanta datorita incorporrii unui salariat sau a obinerii unui concediu de maternitate, conform legii, angajarea pe poziia respectiva poate fi fcuta numai pe perioada determinata, pana la revenirea titularului in companie. 3. Serviciul de Resurse Umane si eful Departamentului in care exista necesitatea de angajare stabilesc fisa postului pentru fiecare funcie, daca este cazul. Serviciul de Resurse Umane face cunoscuta Ageniei Naionale de Ocupare a Fortei de Munca si omaj poziia vacanta, in termen de 5 zile lucratoare de la data vacantarii, menionnd profilul candidatului cautat si responsabilitatile postului. 4. Serviciul de Resurse Umane este responsabil de identificarea surselor de recrutare (recrutare interna, verificarea bazei de date cu CV-uri, universitati, recrutare executiva, anunuri in ziare) si de colectarea CV-urilor/cererilor de angajare; 5. Serviciul Resurse Umane, stabileste lista de candidai si programul de intervievare; 6. Intervievarea candidailor. Interviurile sunt conduse de: a. Reprezentnd ai Serviciului Resurse Umane;
53

b. DirectorulExecutiv/ eful Departamentului ; c. Serviciului Directorul General, daca este cazul; d. Alte persoane a cror contributie este relevanta in acest domeniu. 7. In urma stabilirii persoanei care urmeaza a fi angajata, Serviciul Resurse Umane are obligaia de a o informa cu privire la clauzele eseniale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract. Informarea prevzut la alin. (1) va cuprinde, dup caz, cel puin urmtoarele elemente: a) identitatea prilor; b) locul de munc sau, n lipsa unui loc de munc fix, posibilitatea ca salariatul s munceasc n diverse locuri; c) sediul angajatorului; d) functia/ocupatia, conform specificaiei Clasificrii Ocupaiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atribuiilor postului; e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; f) riscurile specifice postului; g) data de la care contractul urmeaz s i produc efectele; h) n cazul unui contract de munc pe durat determinat sau al unui contract de munc temporar, durata acestora; i) durata concediului de odihn la care salariatul are dreptul; j) condiiile de acordare a preavizului de ctre prile contractante i durata acestuia; k) salariul de baz, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum i periodicitatea plii, salariului la care salariatul are dreptul; l) durata normal a muncii, exprimat n ore/zi i ore/sptmn; m) indicarea Contractului Colectiv de Munc ce reglementeaz condiiile de munc ale salariatului; n) durata perioadei de prob. Aceste aspecte se regsesc in oferta propusa persoanei ce urmeaza a se angaja, oferta de angajare este semnata de Directorul Executiv/Seful Serviciului Resurse Umane. Dupa ce a fost aprobata si semnata, oferta de angajare este prezentata mpreuna cu fisa postului candidatului selectat, stabilind de comun acord cu acesta data nceperii activitatii si urmnd sa fie redactat Contractul Individual de Munca. Angajarea personalului Art.46 (1) In vederea ncheierii Contractului Individual de Munca, viitorului angajat ii sunt solicitate urmatoarele documente: Pentru persoanele cu cetatenie romana: Diplome de studii - originale si copii; Certificate/diplome/atestate in czui absolvirii unor cursuri de specializare si/sau perfecionare copie; carnetul de munca cu nregistrrile la zi, in situatia in care viitorul angajat a desfasurat activitate, in baza unui Contract Indvidual de Munca ncheiat cu alt angajator, anterior datei de 01.01.2011;
54

carte de identitate -copie certificat de natere - copie . certificat de cstorie - copie , livret militar-copie, certificat de cazier judiciar; certificat medical, eliberat de medicul de medicina muncii care sa ateste ca persoana este apta din punct de vedere fizic si psihic sa ocupe postul respectiv , certificat medical de handicap (daca este cazul); declaraie privind calitatea de administrator al unor societati sau alte funcii detinute, fisa de lichidare sau adeverina cu veniturile lunare din ultimele 12 luni, pe baza carora s-a stabilit contributia individuala de asigurari sociale de stat pentru pesoanele care nu au cetatenie romana; Autorizaie de munca, in cazul cetatenilor apartinand statelor care nu sunt membre UE, fisa de aptitudini emisa in Romania, de un medic de medicina muncii, act de studii tradus, legalizat si recunoscut de Ministerul Educaiei si lnvatamantului. Cazier judiciar obtinut in tara de origine, tradus si legalizat, copie paaport, Curriculum vitae; Declaraie pe propria rspundere a cetateanului strain ca are cunostinte de limba romana, copie dupa actul doveditor al domiciliului temporar pe parcursul ederii in Romania. (3) La angajare, candidatul va semna Contractul Individual de Munca si codul deontologic si va fi informat despre regulile si regulamentele existente in companie, astfel incat sa-si poata desfasura activitatea in conformitate cu procedurile in vigoare. Candidatul va lua la cunostinta si isi va insusi prevederile regulamentului intern la angajare, semnnd in acest sens o declaraie care certifica acest fapt. Orice modificare a elementelor Contractului Individual de Munca se va face prin ncheierea unui act adiional la contract, cu excepia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege. In cazul persoanelor ce vor ocupa funcii ce implica gestionarea de bunuri sau alte valori, angajarea se va face cu respectarea prevederilor Legii 22/69, modificata si completata privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii si raspunderea in legtur cu gestionarea bunurilor. Perioada de Proba Art.47 (1) Perioada de proba pentru noii angajai ai S.C. Nancy Tour S.R.L, este stabilita conform prevederilor Codului Muncii astfel: 90 de zile calendaristice pentru funciile de execuie si 120 de zile calendaristice pentru funciile de conducere. In cazul contractelor ncheiate pe durata determinata perioada de proba este cea prevzut de Codul Muncii. (2) La expirarea perioadei de proba, daca salariatul nu a fost notificat in vederea ncetrii Contractului Individual de Munca, in temeiul art.31, alin (3) din Codul Muncii, angajatul va fi definitivat in funcie, conform Contractului Individual de Munca. Examenul Medical Art.48 (1) In momentul in care este luata decizia angajarii unui nou salariat, acestuia i se va solicita sa se prezinte pentru controlul medical la compania medicala agreata de ctre S.C. Nancy Tour S.R.L., in vederea
55

efecturii examenului medical obligatoriu conform legii la angajarea in munca. (2) Medicul de medicina muncii are obligaia de a examina viitorul salariat, urmnd a elibera fisa de aptitudini pentru persoana respectiva, in care se mentioneaza daca aceasta este apta de a fi angajata in munca. (3) In vederea semnrii contractului de munca, orice persoana care dorete sa se angajeze la S.C .Nancy Tour S.R.L., are obligaia de a face dovada efecturii controlului medical la firma agreata de companie. (4) Serviciul Resurse Umane are obligaia de a verifica daca a fost emisa fisa de aptitudini pentru candidatul care urmeaza a fi angajat. In cazul in care medicul de medicina muncii a dat candidatului avizul favorabil angajarii, acestuia i se va intocmi Contractul Individual de Munca. (5) In situatia in care exista un dubiu referitor la starea sanatatii sau abilitatile necesare candidatului desfasurarii normale a activitatii, compania trebuie informata imediat, urmnd a se lua decizia daca persoana respectiva poate fi angajata sau nu. (6) Angajaii S.C. Nancy Tour S.R.L., au obligaia de a se prezenta la toate controalele medicale periodice cerute de medicul de medicina muncii, conform legislaiei in vigoare. Art.49 (1) Posturile nou create sau vacante vor fi disponibile mai intai pentru angajaii S.C. Nancy Tour S.R.L. Doar in masura in care S.C. Nancy Tour S.R.L nu dispune de salariai cu competentele si profilul necesar va incepe procesul de recrutare externa. (2) Daca pentru anumite poziii s-au fcut recrutri in prealabil si au ramas candidati potriviti postului in stand by, pentru operativitate, serviciul respectiv poate sa opteze in cazul unui post disponibil pentru candidatura situata pe poziia imediat urmatoare pentru recrutare la ultima evaluare. (3) Posturile vor fi anuntate intern mentionandu-se perioada de aplicare, profilul si cerinele minime. Se pot inscrie toti angajaii care ndeplinesc cerinele si profilul mentionate. Serviciul Resurse Umane se va adresa direct ctre toti angajaii care au dovedit aptitudinile necesare postului incurajandu-i sa aplice. Angajatul se va inscrie pentru ocuparea postului nou creat sau vacant cu instiintarea efului direct. Acesta trebuie sa aprobe participarea la selecie. (4) Persoanele care aplica si vor primi acordul efului direct vor participa la un interviu cu eful direct al poziiei vacante si/sau eful serviciului si/sau directorul de departament. De asemenea va avea loc un interviu cu Serviciul Resurse Umane care va viza motivatia pentru noua poziie, motivul transferului, aptitudinile specifice noii poziii, compatibilitatea cu noua echipa si cu managerii direci. (5) Dupa decizia de angajare a noului coordonator si a Serviciul Resurse Umane, va fi anuntat candidatul, eful actual al acestuia si se va agrea asupra datei de trecere si a salariului. Dupa agrearea celor doua elemente estentiale, se va completa formularul de transfer care trebuie semnat de Directorul Executiv al departamentului din care pleaca angajatul, Directorul Executiv al departamentului in care trece si Serviciul de Resurse Umane. In cazuri speciale, atunci cand este o poziie de management strategic sau cand este nevoie de arbitraj, Directorul General va aviza formularul.
56

(6) Niciun termen de transfer dintr-un departament/serviciu in altul nu va fi mai mare de 15 zile calendaristice. Cazurile excepionale vor fi tratate special si este nevoie de acordul tuturor factorilor implicai. (7) Dupa trecerea salariatului in noul post, acesta va avea o perioada de acomodare si coaching de 3 luni acordata de eful direct si serviciul de Resurse Umane. Prima saptamana va fi dedicata exclusiv trainingului pentru noua poziie. Art. 50 (1) Contractul Individual de Munca poate inceta, conform legislaiei in vigoare: a) de drept, conform prevederilor Codului Muncii; b) ca urmare a acordului intre salariat si companie, la data convenita de parti; c) ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in condiiile limitativ prevzute de lege. Art. 51 ncetarea Contractului Individual de Munca de drept sau ca urmare a acordului intre salariat si S.C. Nancy Tour S.R.L, la data convenita de parti, se face conform reglementarilor Codului Muncii. Art.52 (1) Prin demisie se intelege actul unilateral de voina a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului voina sa de a inceta Contractul Individual de Munca, dupa mplinirea termenului de preaviz. (2) Procedura in cazul ncetrii Contractului Individual de Munca prin demisie este urmatoarea: 1. Salariatul care dorete sa nceteze activitatea, prin demisie, la S.C. Nancy Tour S.R.L are obligaia de a-si anuna in scris superiorul ierarhic; 2. Superiorul angajatului are obligaia de a discuta cu salariatul respectiv pentru a afla care sunt motivele care l-au determinat sa ia aceasta decizie; 3. In situatia in care au fost identificate unele aspecte care au condus angajatul la luarea deciziei de a parasi compania, superiorul are obligaia de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei, in vederea pstrrii salariatului in cadrul S.C. Nancy Tour S.R.L. Daca pentru rezolvarea acestor aspecte este necesar sprijinul conducerii, Directorul General va fi informat cu privire la problema in cauza si masurile care ar putea soluiona problema respective; 4. In situatia in care cu toate masurile luate decizia salariatului ramane definitiva, demisia este trimisa la Serviciul Resurse Umane, dupa ce eful de Departament a luat cunostinta de aceasta; 5. Conform prevederilor legale in vigoare (art. 81, alin 3 din Codul Muncii), in momentul in care salariatul isi exprima dorina de a parasi compania, aceasta are dreptul de a nu-si motiva demisia, avand obligaia de a respecta termenul de preaviz prevzut in Contractul Individual de Munca, respectiv de 20 de zile lucratoare pentru funciile de execuie si 45 de zile lucratoare in cazul funciilor de conducere; 6. Pe durata preavizului Contractul Individual de Munca continua sa isi produc toate efectele;

57

In situatia in care in perioada de preaviz Contractul Individual de Munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunztor; 8. Serviciul Resurse Umane are obligaia de a ntreprinde toate demersurile necesare ntocmirii formalitatilor de ncetare a contractului individual de munca. (3) Serviciul Resurse Umane va solicita completarea formularului de exit interview , pentru a intelege cauzele care au dus la solicitarea ncetrii contractului. Salariaii nu sunt obligai sa rspund la ntrebrile privind noul angajator, dar este in beneficiul ambelor parti sa detina toate informaiile privind relaia de munca. Art.53 (1) Concedierea reprezint ncetarea Contractului Individual de Munca din initiativa angajatorului. Ea poate fi dispusa: pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. (2) Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului intervine in urmatoarele situatii: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile prevzute in regulamentul de ordine interioara, regulamentul de organizare si funcionare sau de la sarcinile de serviciu stabilite prin Contractul Individual de Munca si fisa postului; b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in condiiile Codului de Procedura Penala; c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunztoare locului de munca ocupat; d) in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este ncadrat. (3) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezint incetarea Contractului Individual de Munca determinata de desfiinarea postului ocupat de salariat ca urmare a reorganizrii sau restrngerii activitatii. (4) Salariaii concediai pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a omajului si pot beneficia de compensaii in condiiile prevzute de lege si de Contractul Colectiv de Munca aplicabil, in suma de un salariu de baza. (5) La incetarea Contractului Individual de Munca, salariatul trebuie sa returneze companiei toate bunurile (echipamente sau documente) conform fisei de lichidare: Fisa de lichidare este semnata de personalul autorizat, atestand faptul ca angajatul care pleaca a returnat toate bunurile S.C. Nancy Tour S.R.L; La prima plata a salariilor se vor vira drepturile salariale aferente zilelor lucrate si zilelor de concediu de odihna neefectuate: angajatului, i se inmaneaza, la data ncetrii contractului, o copie a fisei de lichidare si a fisei fiscale pentru calculul impozitului global. Pachetul salarial Art. 54
7.

58

Salariile si beneficiile pe care S.C. Nancy Tour S.R.L. le asigura salariailor sai se doresc a fi corecte si competitive. Salariile acordate nu vor putea fi stabilite sub salariul minim brut pe tara garantat in plata. (2) Salariul minim brut lunar pentru anul in curs este de 1000 Ron, pentru angajaii cu norma ntreaga. (3) In stabilirea nivelului de salarizare sunt avute in vedere urmatoarele obiective: Recompensarea performantelor salariailor si a calitatii muncii depuse de acetia; Meninerea companiei intr-o poziie competitiva pe piaa muncii; Atingerea obiectivelor de profitabilitate; Impunerea si meninerea unei coeziuni interne precum si a conceptului de echitate in cadrul companiei; Diplome; Competenta; Experiena. Comportament (4) Plata salariului se face o data pe luna, in ultima zi lucratoare din luna respectiva. (5) Salariaii pot solicita avans din salariu in valoare maxima de 75% din salariul net lunar. Solicitarea se face ctre supervizorul de resurse umane , iar plata avansului se face doar dupa aprobarea Directorului Executiv/ eful Serviciului Serviciului Resurse Umane. (6) Sporul de vechime si sporul de lucru sambata sau duminica se vor acorda conform legii. Sporul de vechime este inclus in salariul de baza brut lunar. Art.55 (1) Tichetele de masa se acorda potrivit legii. (2) In cadrul S.C. Nancy Tour S.R.L se acorda salariailor si urmatoarele ajutoare si alte drepturi bneti: Ajutor de natere (valabil doar pentru mame, pentru barbati se acorda, doar daca soia nu este angajata)/ cstorie/ deces (rude gradul I - sot, soie, copii, prini): 50% din net, minim 1000 RON net; ajutor pentru boli grave sau incurabile: 1 salariu net. minim 2000 Ron net, acordat o singura data; Spor pentru ore suplimentare de 100% (in condiiile descrise la articolul referitor la acordarea orelor suplimentare); Plata transportului pentru angajaii care lucreaza in afara localitatilor pentru care au fost angajai. 50 Ron/luna, in funcie de numrul de zile lucrate in luna respectiva. 100 ron/luna in funcie de numrul de zile lucrate in luna respective; Prima de deplasare; 15% pentru echipa mobila acordata pentru minim 3 zile de deplasare si un feedback pozitiv de la supervizorul direct al zonei in care s-a efectuat deplasarea 3-6 salarii nete acordate pentru mobilitate geografica in funcie de vechimea si performanta angajatului in cazul in care mutarea este solicitata de companie. Indemnizaia de concediere se acorda in cuantumul aprobat de conducerea S.C. Nancy Tour S.R.L - Indemnizaia de pensionare pentru limita de varsta/anticipata/anticipata
(1)

59

partiala/invaliditate 1-3 salarii nete in funcie de vechimea si performanta in companie; Prima de Paste si Crciun - in grila aprobata de conducerea companiei in funcie de bugetul alocat pentru anul in curs. Grila va avea in vedere respectarea criteriilor de competenta si vechime in munca. Se excepteaza angajaii cu sanciuni si cu demisii nregistrate; Prima de loialitate - se acorda salariailor care, la data acordarii, ndeplinesc cumulativ urmatoarele condiii: - Au vechime minima de 5 ani (care se mplinete in cursul anului acordarii), fara absente mai mari de 30 de zile calendaristice consecutive; vechimea se calculeaza de la data de ncepere a ultimului contract; - Au minim 4 la evaluarea anuala; - La data plaii sunt active. Se excepteaza de la plata, angajaii cu sanciuni primite in ultimele 3 luni si angajaii cu demisii nregistrate la data plaii. - In funcie de implicarea in proiectele transversale la nivel de companie, angajaii S.C. Nancy Tour S.R.L pot primi o prima de proiect pentru anul in curs. De asemenea, pentru angajaii cu performante deosebite in cursul anului se poate acorda o prima de performanta. Aceste prime se acorda conform nominalizrilor fcute de ctre Directorii Executivi ai departamentelor/serviciilor vizate, in funcie de performanta angajailor (nu pot fi acordate bonusuri de performanta pentru angajaii care au mai puin de 4 la evaluarea anuala) si de bugetul alocat. (3) Toate primele si indemnizaiile descrise mai sus pot fi acordate in condiiile bugetului aprobat. In cazul in care exista diferente de buget care nu permit acordarea acestor masuri, conducerea S.C. Nancy Tour S.R.L va gasi soluii pentru acordarea lor conform realitatilor bugetare. Modificri salariale la nivel de companie Art.56. (1) Revizuirile salariale la nivel de companie se fac o data pe an in funcie de bugetul alocat. Revizuirea salariala are in vedere benchmarkul de piaa pentru fiecare poziie si performanta salariailor S.C. Nancy Tour S.R.L. Pentru a avea o revizuire salariala este necesar ca angajatul sa aiba minim 6 luni lucrate fara ntrerupere in cadrul companiei. (2) In vederea modificrilor salariale, Serviciul Resurse Umane solicita nceperea procesului in funcie de data stabilita conform bugetului. Fiecare Director Executiv/ Director, va face propuneri de modificare salariala pentru angajaii cu diferente fata de benchmark-ul de piaa pentru poziia respectiva si in funcie de performanta angajailor. Fiecare director de departament va face revizuirea salariala conform grilei bugetate. (3) Serviciul de Resurse Umane va centraliza propunerile fiecrui departament. De asemenea, va analiza propunerile fcute de fiecare departament in funcie de rezultatele de la evaluare pentru fiecare angajat, feedback-ul primit pe parcursul anului privind performantele fiecrui angajat, vechimea sa totala in munca si experiena Ia S.C. Nancy Tour S.R.L, se va asigura fiecare departament se incadreaza in
60

bugetul aprobat si va asigura coerenta de plata din perspectiva experienei si performantei la nivel de funcii pentru ntreaga companie. (4) In cazul in care propunerile Directorilor nu sunt corelate cu bugetul, nivelul salarial pentru tipul de poziii in cadrul companiei sau ca benchmark de piaa, Serviciul Resurse Umane va solicita modificarea propunerilor. (5) Dupa centralizarea si avizarea propunerilor salariale de ctre Serviciul Resurse Umane, acesta trimite propunerea generala pentru revizuire ctre Directorul General. Directorul General aproba revizuirile salariale si data de aplicare a acestora. Revizuirile salariale sunt agreate cu angajaii prin ncheierea unui act adiional la contractul de munca. Modificrile salariale individuale Art.57 (1) Modificrile salariale individuale pot avea loc pe parcursul anului la cererea efului direct sau a directorului de departament in urmatoarele condiii: - se constata o diferena mai mare de 35% fata de venitul net realizat in piaa si angajatul are performante deosebite si o vechime mai mare de 1 an pe acelai post; - la ncetarea contractului de munca pe perioada determinata, in condiii de performanta la nivel superior asteptarilor, daca salariul actual este sub benchmark-ul poziiei in companie sau in piaa; - pentru performante deosebite in vederea reinerii in companie; - la modificarea funciei/felului muncii. (2) In toate cazurile se va avea in vedere bugetul aprobat pentru fondul de salarii atat la nivel departamental, cat si la nivel de companie. (3) Solicitarea se face de ctre Directorul Executiv/ Directorul de departament ctre Serviciul Resurse Umane cu justificare. Serviciul de Resurse Umane va face analiza oportunitii de majorare avand in vedere evaluarea angajatului, pachetul total de beneficii, bugetul la nivel de departament si la nivel de companie, coerenta politicii salariale la nivel de companie si grup. (4) Propunerea de modificare mpreuna cu justificarea si avizul supervizorului de Resurse Umane va fi naintata Directorului de Resurse Umane. Acesta, mpreuna cu Directorul Executiv/ Directorul de departament pot decide modificarea salariilor de pana la 10.000 ron brut sau cu un nivel de cretere de pana Ia 30% , in funcie de bugetul alocat. Decizia de modificare este validata printr-un formular tip ataat prezentului regulament si trebuie semnat de Directorul de Resurse Umane si Directorul Executiv/ Directorul. Cazurile speciale care necesita arbitraj vor fi decise de Directorul General. (5) Modificrile pentru salariile mai mari de 10.000 ron brut sau ntr-un procent mai mare de 30% vor fi aprobate de ctre Directorul General, cu avizul Directorului de Resurse Umane prin semnarea formularului tip de modificare salariala. Aprobarea modificrii se face printr-un formular tip semnat de Directorul Executiv/ Directorul, Directorul de Resuse Umane si/sau Directorul General. (6) Serviciul de Resurse Umane informeaza Directorul Executiv/ Directorul si agreaza noul salariu cu angajatul prin ncheierea unui act
61

adiional la Contractul Individual de Munca. In cazul modificrii funciei/felului muncii in cadrul S.C. Nancy Tour S.R.L Art. 58 (1) La momentul transferului, conform procedurii de transfer intern, se poate face o revizuire salariala astfel incat salariul sa fie la nivelul noii poziii, in funcie de experiena profesionala, dar sa nu depaseasca maxim 30% majorare. (2) In cazul in care dupa majorare salariul nu ajunge la cotatia conform benchmarkului pentru noua poziie, o noua majorare va avea loc dupa 6 luni de Ia transferul pe noua poziie, in condiiile unor performante bune, certificate prin formularul de evaluare al managerului direct. Decontri Art.59 (1) Compania va deconta lunar cheltuielile de transport pe mijloace de transport in comun efectuate de salariaii care se deplaseaza in interes de serviciu. (2) Salariaii trimii in delegaie in tara, vor beneficia de urmatoarele drepturi: a. decontarea costului cazarii in baza documentului justificativ. Cazarea se va face in hotel de 3 stele. Cazurile in care se face excepie de la regula necesita aprobare; b. Decontarea cheltuielilor de transport astfel: costul biletului pentru transportul cu avionul; costul biletului de clasa alia, indiferent de distanta si felul trenului; contravaloarea a 7,5 litri benzina/100 km in cazul deplasarii cu autoturismul proprietate personala, indiferent de numrul persoanelor transportate; contravaloarea transportului cu taxiul la si de la gara/aeroport Meniune: tipul mijlocului de transport trebuie aprobat anterior de ctre persoana care solicita angajatului deplasarea. c. diurna de deplasare in cuantum de 85 lei/zi/persoana. Diurna se va acorda integral si in situatia in care intoarcerea din delegaie are loc vinerea, dupa terminarea programului de lucru si in zilele de sambata, duminica sau srbtori legale, in situatia in care este necesara deplasarea pe parcursul acestor zile; d. daca delegarea sau detaarea dureaza, nentrerupt, mai mult de 30 de zile calendaristice in aceeai localitate, salariaii primesc, pentru timpul ce depete primele 30 de zile, in locul indemnizaiei zilnice prevzute mai sus o indemnizaie, in masura in care aceasta este prevzut de lege (HG 1860/2006). Aceasta indemnizaie se acorda proportional cu numrul de zile ce depete durata nentrerupta de 30 de zile calendaristice. (3) Pe perioada deplasarii in strainatate salariaii companiei beneficiaza de transport, cazare, diurna potrivit legii, taxa pentru obinerea vizei, contravaloarea asigurarii medicale si cheltuieli neprevzute decontate de S.C. Nancy Tour S.R.L. Timpul de munca si timpul de odihna Art.60 (1) Timpul de munca este de 8 ore pe zi in cadru unei saptamani de lucru de 5 zile si de 40 de ore pe saptamana, pentru salariaii cu norma intreaga. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
62

S.C. Nancy Tour S.R.L poate stabili programe individualizate de munca cu acordul sau la solicitarea salariatului, programe care presupun un mod de organizare flexibil a timpului de munca, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, se poate aproba un program de lucru flexibil, cu program zilnic decalat daca aceasta masura asigura condiii mai bune de lucru si nu afecteaza desfasurarea normala a activitatii, fara a depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. (3) Programul de lucru este de la 8.00 la 17.00 cu o pauza de masa de 1/2 ora. Fiecare departament poate decide in funcie de specificul activitatii, acordarea unei pauze de masa de 1/2 de ora. In acest caz programul va incepe la 8.00 si se va incheia la ora 17.00. Pauza de masa de 1/2 de ora poate fi stabilita daca cel puin jumatate plus unu, din total numrului de angajai sunt de acord cu acest lucru si exista aprobarea directorului de departament si avizul serviciului de Resurse Umane. Hotararea se stabileste in scris si este semnata de toti salariaii serviciului respectiv, directorul de departament si are avizul serviciului de Resurse Umane. 4) Conducerea companiei poate organiza un program de lucru prelungit in zilele lucratoare si/sau un program de lucru in zilele nelucratoare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. (5) Organizarea timpului de munca in condiiile de mai sus se poate face numai cu respectarea urmtoarelor condiii: a) durata programului saptamanal sa fie de 36 pana la 44 de ore, iar media lunara sa fie de 40 ore pe saptamana; b) programul astfel stabilit sa fie anuntat cu o saptamana inainte; c) durata timpului de munca zilnic sa nu depaseasca 10 ore. (6) In cazul in care condiiile de munca impun acest lucru, timpul de lucru se poate organiza in doua schimburi si numai in situatii temeinic justificate in trei schimburi a cate 8 ore/schimb, cu avizul serviciului de Resurse Umane si aprobarea Directorului General. La locurile de munca la care regimul de lucru impune o astfel de organizare dect 8 ore/zi sa in schimburi, timpul de munca poate fi organizat si cu o durata de munca de 12 ore/zi urmata de o perioada de repaus de 24 ore, cu avizul Departamentului de Resurse Umane si aprobarea Directorului General. Art.61 (1) Orele prestate la solicitarea efilor ierarhici, peste durata programului normal de lucru saptamanal, sunt ore suplimentare. Salariaii pot fi chemai sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor. (2) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere pltite in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia. In aceste condiii salariatul beneficiaza de salariul corespunztor pentru orele prestate peste programul normal de lucru, conform art. 122 din Codul Muncii. (3) In cazul in care compensarea prin ore libere pltite nu este posibila in termenul prevzut de art. 122, alin (1) din Codul Muncii, in luna urmatoare, munca suplimentara va fi pltit salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunztor duratei acesteia. (4) Sporul pentru munca suplimentara acordat de companie este 100% din salariul de baza. Orele efectuate de salariai in afara programului normal de lucru vor fi evidentiate distinct intr-un document special unde se va consemna compensarea cu timp liber sau sumele pltite cu titlu de sporuri la salariul de baza.
(2)

63

Orele suplimentare se efectueaza doar cu aprobarea superiorului direct si cu justificarea detaliata a acestei solicitri. Art.62 (1) In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula, la 2 zile consecutive de repaus saptamanal. (2) Zilele de repaus saptamanal sunt de regula sambata si duminica. (3) In cazul in care activitatea, in zilele de repaus saptamanal, nu poate fi intrerupta, conducerea unitatii stabileste alte 2 zile consecutive ca zile de repaus. (4) Salariaii vor beneficia de un spor de 8% pe flecare ora lucrata in zilele de sambata si duminica aplicat la salariul de baza brut Art. 63 (1) Angajaii S.C. Nancy Tour S.R.L au dreptul la doua zile libere (consecutiv acordate), in conformitate cu prevederile legale. (2) Zilele de repaus saptamanal sunt, de regula sambata si duminica. In cazul in care activitatea, in zilele de repaus saptamanal metionate anterior, nu poate fi intrerupta, managementul companiei stabileste alte 2 zile consecutive ca zile de repaus. (3) In cazul in care activitatea in zilele de srbtori legale si religioase nu poate fi intrerupta, compania stabileste alte zile pentru compensare, salariaii beneficiind de un spor la salariu de baza de 100%. Art. 64 Salariaii care renuna la concediul legal pentru creterea copilului, in condiiile legii, beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza sau vechimea in munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de ncepere a programului de lucru. Art.65 (1) Srbtori legale: 1 si 2 ianuarie; prima si a doua zi de Paste; 1 mai; prima si a doua zi de Rusalii; Adormirea Maicii Domnului (15 august); I decembrie; prima si a doua zi de Crciun; 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 srbtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dect cele cretine, pentru persoanele apartinand acestora. (2) In departamentele in care este necesara continuarea activitatii in aceste zile compensarea se va face prin ore libere pltite in urmatoarele 60 de zile sau, in cazul in care nu este posibil, acestea vor fi pltite conform prevederilor legale. Art.66 (1)Toti salariaii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna, conform prevederilor legale. (2) Concediul de odihna se acorda diferentiat in funcie de vechimea in munca astfel: pana la 5 ani 21 zile lucratoare; intre 5 si 10 ani 23 zile lucratoare; intre 10 si 15 ani 24 zile lucratoare;
(5)

64

intre 15 si 20 ani 25 zile lucratoare; peste 20 ani 27 zile lucratoare. (3) Vechimea in munca ce se ia in considerare pentru stabilirea duratei concediului este aceea pe care salariatul o mplinete in cursul anului calendaristic in care i se acorda concediul, oricare ar fi data la care il va primi. (4) Perioada in care se solicita concediul va fi convenita de angajat cu superiorul direct. (5) Concediul de odihna anual se acorda proportional cu perioada efectiv lucrata in S.C. Nancy Tour S.R.L anul calendaristic respectiv. (6) Conform Codului Muncii compensarea in bani a concediului de odihna este permisa doar in cazul ncetrii raporturilor de munca. (7) In situatia in care un angajat inceteaza contractul individual de munca cu S.C.Nancy Tour S.R.L nainte de sfarsitul anului a efectuat un numr de zile de concediu de odihna mai mare dect cel aferent perioadei lucrate din anul respectiv in cadrul companiei, Serviciul Resurse Umane va face regularizarea drepturilor conform prevederilor legale in vigoare. (8) In cazul detasarii, zilele de concediu de odihna aferente perioadei lucrate in alta companie vor fi considerate conform legii. Art. 67 (1) Salariaii din cadrul S.C. Nancy Tour S.R.L au dreptul la zile libere ocazionate de evenimente din viata personala, dupa cum urmeaza: Naterea unui copil (concediu paternal- 5 zile, la care se adauga 10 zile lucratoare in cazul in care tatal copilului nou- nscut a obtinut atestatul de absolvire al cursului de puericultura); Casatoria angajatului - 5 zile; Casatoria unui copil - 3 zile; Decesul unei rude de pana la gradul 2 -5 zile (sot/sotie, copilului, prinilor, socrilor, bunicilor, frailor, surorilor); La schimbarea locului de munca in cadrul companiei cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile; Donatorii de snge - conform legii. (2) Aceste zile libere pltite se acorda la cerere, pe baza documentelor justificative. (3) Art.68 Concediul legal pltit pentru creterea copilului in varsta de pana la 1 an/2 ani, respectiv 3 ani, se acorda, la cerere, conform legii. Art.69 Pentru rezolvarea unor situaii personale, salariaii au dreptul la concedii far plat. (2) Concediile fara plata se acorda la cerere, pe baza de aprobare speciala in funcie de fiecare caz. Fiecare cerere de concediu fara plata se va aproba de ctre Superiorul direct si de ctre Directorul Serviciului de Resurse Umane. (3) Concediul fara plata va fi maxim 6 luni si se acorda in cazul in care absenta salariatului este justificata si nu prejudiciaz grav activitatea. Art. 70 (1) Salariaii au dreptul la 30 de zile concediu fr plat, acordat o singur dat. pentru pregtirea i susinerea lucrrii de diplom n
(1)

65

nvmntul superior. Acest concediu se poate acorda i fractional, la cererea salariatului. (2) Salariaii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii de formare profesionala. Acestea se pot acorda cu sau fara plata. (3) Concediile fara plata pentru formarea profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza la initiativa sa. (4) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului, cu acordul reprezentanilor salariailor, numai daca absenta salariatului prejudiciaz desfasurarea activitatii. (5) Cererea de concediu fara plata pentru formarea profesionala trebuie sa fie naintata angajatorului cu cel puin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de ncepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala. (6) Efectuarea concediului fara plata pentru formarea profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru susinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru susinerea examenelor de promovare in anul urmtor in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu respectarea condiiilor stabilite mai sus. (7) In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligaia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formarea profesionala in condiiile legii, salariatul are dreptul la un concediu pentru formarea profesionala, pltit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau pana la 80 de ore. In aceasta situatie, indemnizaia de concediu va fi stabilita conform legii. (8) Perioada in care salariatul beneficiaza de concediu pltit prevzut mai sus se stabiIeste de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu pltit pentru formare profesionala va fi naintata angajatorului cu cel puin o luna inainte. (9) Durata concediului de formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata perioadei de munca efectiva in ceea ce privete drepturile cuvenite. Art.71. In cazul salariailor aflai in concediu medical, S.C. Nancy Tour S.R.L poate recurge la verificarea prezentei acestora la adresa de domiciliu sau la reedina indicata, conform prevederilor legale in vigoare. FOLOSIREA OBIECTELOR DE INVENTAR SI A FLOTEI DE MAINI A S.C. Nancy Tour S.R.L
XI.

Art. 72. (1) Angajaii S.C. Nancy Tour S.R.L au obligaia de a utiliza obiectele de inventar si mainile companiei cu atentie si grija astfel incat sa fie protejate si predate in buna stare. (2) Niciun obiect care a fost preluat cu proces verbal de predare -primire nu va fi instrainat fara a anuna departamentul logistica si semnarea unui nou proces verbal privind modificarea de utilizare.

66

Niciun echipament al S.C. Nancy Tour S.R.L nu va fi folosit de ctre angajai fara a avea in prealabil aprobarea pentru utilizare si un proces verbal de intrare in posesie, daca este cazul. (4) Orice modificare intervenita la obiectele de inventar trebuie imediat anuntata ctre departamentul logistica care va lua masurile necesare. (5) In caz de fora majora angajaii au obligaia de a anuna imediat modificarea, instrainarea sau dispariia oricrui echipament sau obiect de inventar chiar daca nu au intrat direct in posesia acestora printr-un proces verbal. (6) Toate echipamentele se vor utiliza conform procedurii interne privind tipul de echipamente specifice nivelului ierarhic si specificul jobului. (7) Acordarea echipamentului (obiectelor de inventar) sau a mainii de serviciu sau folosirea acestora peste limitelor stabilite in cadrul procedurilor specifice se poate face doar cu aprobarea speciala a Directorului de departament, a Directorului de Resurse Umane si/sau a Directorului General, daca este cazul. (10) Niciun angajat nu va folosi maina companiei dect cu aprobarea speciala a efului direct, a Directorului de departament, Directorul de Resurse Umane si Logistica si dupa obinerea avizelor specifice de medicina muncii. Pentru orice folosire se va intocmi un proces verbal de predare primire si foaie de parcurs.
(3)

MUTAREA ANGAJAILOR S.C. COMPAT S.R.L IN INTERIORUL IMOBILULUI


XII.

Art. 73 (1) Departamentul logistica mpreuna cu departamentul HR, cu avizul Directorului General, vor decide amplasamentul fiecrui departament in cadrul imobilului detinut de S.C. Nancy Tour S.R.L in urma unei analize detaliate privind numrul de personal al fiecrui departament, nevoile de relationare cu celelalte departamente, relationarea cu clienii externi/interni, nivelul de confidenialitate al informaiei gestionate, coerenta si echitatea politicii de personal, dar si prevederile legii in vigoare in ceea ce privete spaiul necesar, conform legii, pentru desfasurarea activitatii in condiii normale de munca, asigurand un mediu sntos si cu securitate maxima. (1) In masura in care un departament identifica o nevoie de mutare sau de reorganizare a spaiului de lucru, va propune departamentului Resurse Umane si departamentului logistica solicitarea cu argumentele care o susin. In urma analizei, tinand cont de toate elementele de mai sus, se va decide daca este necesara o reorganizare si care este aceasta. Departamentul Resurse Umane si logistica vor transmite departamentului modalitatea de a soluiona cererea si vor lua toate masurile in sprijinul angajailor S.C. Nancy Tour S.R.L. Daca soluia propusa nu este agreata, Directorul General va arbitra modalitatea de soluionare a reorganizrii spaiului, inclusiv mutrile individuale. (2) In spaiul alocat pentru departament, mutrile individuale sunt agreate la nivel departamental.

67

CRITERIILE SI PROCEDURA DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIAILOR


XIII.

Art. 74. Evaluarea performantei profesionale a personalului companiei este un proces sistematic intern, de regula anual, prin care se analizeaza si apreciaza comportamentul in munca, rezultatele, potentialul si capacitatea profesionala a acestuia. Art. 75. Odata cu inceperea relaiilor de munca ale salariatului sau ori de cate ori vor interveni modificri cu privire la functia/felul muncii salariatului, compania va comunica acestuia criteriile de evaluare profesionala. Art.76. In cazul in care se vor efectua concedieri criteriile sociale avute in vedere, potrivit legii si/sau Contractului Colectiv de Munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere se vor aplica pentru departajarea salariailor, dupa evaluarea realizarii obiectivelor de performanta, in condiiile stabilite prin prezentul regulament Intern. Art.77. (1) Evaluarea este un instrument de gestiune a carierei care se aplica ntregului personal al companiei si se realizeaza prin evaluarea obiectivelor de performanta operaionale si de dezvoltare a competentelor. (2) Obiectivele prevzute la alin. (1) se stabilesc de ctre eful ierarhic odata cu inceperea relaiilor de munca ale salariatului sau ori de cate ori vor interveni modificri cu privire la functia/postul salariatului. (3) Evaluarea se face respectnd cumulativ urmatoarele considerente etice: respectul fata de salariat; imparialitatea; corectitudinea procedurala; transparenta. Art.78. (1) Evaluarea anuala urmrete sa detecteze si sa formalizeze: a) aprecierea performantelor operaionale si de dezvoltare a competentelor din anul trecut; b) definirea obiectivelor (ce) si a mijloacelor pentru atingerea acestora pentru anul urmtor (cum); (2) Pentru salariatul evaluat, acest demers permite: a) situarea aciunii sale in entitatea in care lucreaza si perceperea nivelului de contributie la activitate; b) definirea nevoilor sale de dezvoltare personala (formare, dorine de evoluie profesionala si de mobilitate funcionala si/sau geografica etc). (3) Pentru evaluator, acest demers permite: a) reamintirea misiunii postului si fixarea obiectivelor individuale pentru anul urmtor; b) participarea la valorizarea si dezvoltarea capitalului uman al echipei. Art.79. (1) Evaluarea se efectueza ori de cate ori este necesar, inclusiv cu frecventa anuala pentru toti salariaii, angajai pe durata nedeterminata sau determinata.
68

(2) Evaluarea anuala ia forma unei discuii verbale formalizate prin aplicaia de intranet dedicata. Art. 80. Etapele procesului de evaluare anuala sunt: a) Lansarea campaniei de evaluare (de regula in perioada ianuarie februarie, in fiecare an; durata campaniei de evaluare va fi de cel puin 3 saptamani) se realizeaza prin transmiterea unui email ctre toti angajaii companiei; b) Stabilirea de ctre superiorul ierarhic a datei ntlnirii cu salariatul. Superiorul ierarhic (n+1) ii va explica salariatului demersul, indrumandu-l ctre paginile de intranet dedicate si ctre aplicaie. Iniierea evaluarii poate fi facuta si de ctre salariat. c) Pregatirea ntlnirii de ctre superiorul ierarhic (n+1) prin: parcurgerea ultimei evaluari anuale efectuata pentru salariatul vizat; parcurgerea autoevaluarii salariatului, daca a fost completata; consultarea ghidului de evaluare primit si a paginilor de intranet dedicate; stabilirea indicatorilor de masurare a obiectivelor. d) Pregatirea ntlnirii de ctre salariat prin completarea autoevaluarii in aplicaia dedicata, cu luarea in considerare a subiectelor importante pe care dorete sa la abordeze pe durata ntlnirii (n - salariat). Aceasta nu este obligatorie, dar este recomandata; e) Intalnire ade evaluare: Superiorul ierarhic (n+1) primete angajatul la ntlnire si discuta mpreuna realizarea planului de aciune, stabileste obiectivele pentru anul urmtor, evalueaza competentele sale, identifica nevoile de formare si afla dorinele salariatului de evoluie in cariera; f) Completarea de ctre superiorul ierarhic (n+1) a diferitelor cmpuri ale evaluarii in aplicaia dedicate; g) Consultarea de ctre salariat a evaluarii completate de superiorul ierarhic (n+1) si introducerea remarcilor si comentariilor cu privire la evaluarea facuta (n); h) Superiorul ierarhic (n+1) informeaza superiorul ierarhic (n+2) in legtur cu derularea si rezultatul intalnirii cu salariatul si solicita validarea de ctre acesta (n+2 - al doilea evaluator); i) Superiorul ierarhic (n+2) inregistreaza in aplicaie eventualele remarci si comentarii si valideaza evaluarea salariatului; j) Superiorul ierarhic (n+1) in urma notificrii primite prin email isi consulta evaluarea in aplicaie si consemneaza eventualele comentarii; k) Salariatul in urma notificrii primite pe email exprima eventualele comentarii; l) Evaluarea este inchisa de ctre superiorul ierarhic (n+1). Art.81. Prin excepie de la regula, in cazul evaluarii anuale pot interveni cazuri particulare pentru care evaluarea se va realiza, dupa cum urmeaza: 1) In cazul salariatului nou angajat superiorul ierarhic va stabili un plan de aciune (obiective operaionale si de dezvoltare a competentelor) care poate fi formalizat in aplicaia dedicata pentru a putea fi evaluate in urmatoarea campanie de evaluare anuala. 2) In cazul salariatului absent pe durata campaniei de evaluare (ex: concediu medical de lunga durata / concediu de maternitate):
69

Evaluarea va fi facuta pentru lunile n care a lucrat, dar numai daca perioada lucrata depete 6 luni; Superiorul ierarhic (n+1) nregistreaz evaluarea n aplicaie, fara a formaliza planul de aciune si fara a inchide evaluarea; Cnd angajatul revine la postul sau, managerul n+1 discuta cu acesta planul lui de aciune si l nregistreaz n aplicaie; Salariatul astfel evaluat isi poate consulta evaluarea si contesta rezultatul ei n caz de dezacord. 3) In cazul in care superiorul ierarhic absenteaza pe durata campaniei de evaluare (ex: n delegaie / concediu de maternitate / medical), sau daca postul este vacant conducerea companiei decide cine va fi superiorul ierarhic (n+1). Art.82. (1) Salariaii evaluai care nu sunt de acord cu rezultatele evaluarii vor putea face obiectiuni pe fisa de evaluare si/sau planul de aciune in aplicaia informatica, avand posibilitatea contestrii calificativelor obtinute in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicrii rezultatelor evaluarii. Contestatia la evaluare se transmite serviciului Resurse Umane. (2) Rezolvarea contestatiilor cu privire la rezultatele evaluarii se face de ctre o Comisie formata din 2 reprezentani ai companiei (alii dect cei implicai in evaluare). Hotararile Comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se iau prin consens. Art.83. Evaluarea performantei profesionale pe parcursul anului se va formaliza, ori de cate ori este necesar, utiliznd etapele de evaluare, prevzute de prezentul regulament intern. XIV. DISPOZIII FINALE Art. 84 (1) Dispoziiile regulamentului intern vor fi aduse la cunostinta salariailor prin grija S.C. Nancy Tour S.R.L, prin publicarea acestuia pe intranet, si in funcie de posibilitile de afiare din cadrul companiei, prin afiare la loc vizibil. (2) Salariaii care nu au acces la calculator vor primi un exemplar al prezentului Regulament si vor semna de primire. Art. 85 Modificrile intervenite in raporturile de munca ca urmare a modificrii prevederilor Contractelor Colective de Munca aplicabile sau ale legislaiei in vigoare, modifica de drept prezentul regulament. Art. 86 (1) Dispoziiile prezentului regulament vor intra in vigoare in 5 zile lucratoare de la data publicrii pe intranet. (2) Excepia de la prevederile alin.(1) o constituie cazurile de cercetare disciplinara aflate in curs de desfasurare, la data intrrii in vigoare a prezentului regulament, si care vor fi finalizate potrivit documentelor normative avute in vedere la iniierea cercetrilor disciplinare. Art. 87 (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziiile regulamentului intern, in masura in care face dovada nclcrii unui drept al sau. (2) Controlul legalitatii dispoziiilor cuprinse in regulamentul intern este de competenta nstritelor judecatoresti, care pot fi sesizate in termen
70

de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii de ctre angajator a modului de soluionare a sesizrii formulate potrivit alin. 1.

UNITATEA : SC Nancy Tour SRL

71

FISA DE INSTRUIRE INDIVIDUALA PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

NUMELE SI PRENUMELE : Pistol Mihaela LEGITIMATIA, MARCA: GRUPA SANGUINA: DOMICILIUL: Bucuresti , str.. nr. NUMELE SI PRENUMELE Pistol Mihaela Data si locul nasterii Studii .. Calificarea Locul de munca.. Functia:referent resurse umane Autorizatii (ISCIR,s.a.) Traseul de deplasare la/de la serviciu Durata (minute)

INSTRUCTAJUL LA ANGAJARE 1) Instructajul introductiv general Instructajul a fost efectuat la data de 15.08.2011 timp de . Ore, de catre Avand functia de Inspector Protectia Muncii Continutul instructajului Legea 319/2006 Semnatura celui instruit Semnatura celui Semnatura celui care a efectuat care a verificat instructajul insusirea cunostintelor

2) Instructajul la locul de munca Instructajul la locul de munca a fost efectuat la data de 18.08.2011 pentru locul de munca Departamentul Resurse Umane meseria timp de 8 ore, de catre .. avand functia de Inspector PSI Continutul instructajului Legea 319/2006
72

Semnatura celui instruit cunostintelor

Semnatura celui care a efectuat instructajul

Semnatura celui care a verificat insusirea

3) Admis la lucru NUMELE SI PRENUMELE ANGAJATORULUI Functia (sef sectie,atelier,santier)Director General Data si semnatura: 18.08.2011

UNITATEA : S.C.Nancy Tour S.R.L


73

FISA INDIVIDUALA DE INSTRUCTAJ IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

NUMELE SI PRENUMELE : Pistol Mihaela LEGITIMATIA, MARCA: GRUPA SANGUINA: DOMICILIUL: Bucuresti , str.. nr. DATE PERSONALE Data si locul nasterii Studii ... Calificarea .. Locul de munca S.C.Nancy Tour S.R.L Functia:referent resurse umane

INSTRUCTAJUL LA ANGAJARE 1) Instructajul introductiv general a fost efectuat la data de 15.08.2011 timp de 8 ore,de catre avand functia de Inspector PSI Continutul instructajului Legea 319/2006 Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insusirea instruite) Cunostintelor) Semnatura (persoanei

74

2) Instructajul la locul de munca a fost efectuat la data de 18.08.2011 pentru locul de munca Referent Resurse Umane pentru specialitatea (meseria) timp de 8 ore, de catre .. avand functia de Inspector PSI Continutul instructajului Norme de aplicare a Legii 319/2006 Semnatura salariatului Semnatura (persoanei care a verificat insusirea (persoanei instruite) Cunostintelor)

3) Admis la lucru NUMELE SI PRENUMELE Functia (sef sectie,atelier,santier) Director General Data si semnatura: 18.08.2011

75

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Nr.76/15.08.2011 Aprobat Director General

COMUNICARE

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 15.08.2011, Dna. Pistol Mihaela domiciliata in Bucuresti, str.. ,nr..,sector , CI, seria ..,nr,CNP.. ,va fi angajata in functia de Referent Resurse Umane avand urmatoarele drepturi: Salariul brut 4990 lei; Concediu de odihna 21 zile lucratoare /an; Contract individual de munca pe perioada determinate de 6 luni nr.03/14.08.2011.

Intocmit Departament Resurse Umane Semnatura

76

FIA DE EXPUNERE LA RISCURI PROFESIONALE Societate SC Nancy Tour SRL Adresa: Bucuresti, Sector 3, Str. Fetesti, nr.52, Denumirea postului: REFERENT RESURSE UMANE Descrierea activitii: profesionale:............ Nr. ore/zi 8 Nr. schimburi de lucru rulant / Manipulare greuti Risc de: infectare / electrocutare / necare / asfixiere / blocare / microtraumatisme repetate / lovire / muctur / zgriere / strivire / tiere / nepare / mpucare / ardere / oprire / degerare / micri repetitive Alte riscuri: cteore/zi? nu este cazul nu lH NAVET: da Pauze organizate sau nu X/ Band n echip: da X nu / Gesturi

Descrierea spaiului de lucru: Dimensiuni ncpere: L m Suprafa de lucru: vertical orizontal oblic

77

Munc: n spaii nchise X / izolate / la nlime la altitudine / n micare / pe sol X / n aer / n spaiu / pe ap / sub ap / ni / cabin etan / aer liber Alte caracteristici: o Poziie preponderent: ortostatic eznd aplecat mixt X / Poziii forate: da nu o Suprasolicitri: vizuale auditive stres neuropsihic o Suprasolicitri osteo-musculo-articulare: da nu uor X mediu greu Dac da, ce articulai Ageni chimici: (enumerai mai jos i bifai caracteristicile lor) Nu este cazul
*

Efort fizic:

<

>

C A. F B. P p

L.A. L.A.

Ageni biologici: Pulberi profesionale: < L.A. > L.A. nu

nu este cazul este cazul

Zgomot profesional: < L.A. X / > L.A. / Zgomote impulsive da / nu X Vibraii mecanice: < L.A. / > L.A.

Legend: L.A. = Limite admisibile / Fp = Foarte periculos / C = Cancerigen / P = Ptrunde prin piele (Putei ataa fiei un tabel separat!)

78

Microclimat: TEMPERATURA AERULUI: PRESIUNEA AERULUI: < L.A. / > L.A. TEMPERATUR: da nu X Radiaii: da nu X

< L.A. / > L.A. VARIAII

N REPETATE
DE

Radiaii Ionizante < L.A.

> L.A.

Radiaii

Neionizante < L.A. > L.A. Tipul: Iluminat: suficient X insuficient / natural artificial mixt X
Mijloace de protecie colectiv:

ventilaie paravane

aer condiionat X

ecrane de protecie

perdele de apa altele:

Mijloace de protecie individual (echipament i materiale de protecie, echipament de lucru):

Anexe igienico-sanitare: sal de mese Observaii:

vestiar

chiuvet

WC

du

spaiu de recreere Altele:

Data completrii:

79

FISA POST

CAP. I. - DEFINIREA POSTULUI

DENUMIRE ENTITATE POST TITULAR APROBAT FUNCTIA NUME i PRENUME SEMNATUR A DATA DIRECTOR GENERAL

CAP. II. CERINE a) STUDII Studii medii/Studii universitare; b) EXPERIEN minim 3 ani in domeniul relatiilor de munca;

80

c) INSTRUIRE d) e) Constituie un avantaj cursuri specifice domeniului juridic, Management resurse umane. Cunotine privind legislaia muncii. Cunotine operare PC. Cunoaterea documentelor legate de personal. ABILITI Persoan ordonat i planificat. Sa fie cunoscator a unei limbi de circulatie internationala. Eventual posesor permis categoria ,,B,, Cunostinte PC: Word, Excel; Diploma de specialitate (absolvirea unui curs); Capacitate de nelegere i rezolvare a problemelor. Flexibilitate n gandire. Limbaj expresiv i coerent. Uurin, claritate i coeren n exprimare. Punctualitate. ALTELE

1. Fara antecedente penale 2. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului (vezi anexa fisa de post cu criteriile de evaluare) cf art 17 alin 2 li d1 din Legea 40/ 2011. 3. Obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora. Atributiile postului, obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora sunt prevazute in fisa postului, anexa la prezentul contract individual de munca. Evaluarea salariatilor si criteriile de competenta. Evaluarea activitii profesionale individuale reprezint procesul de stabilire a modului i a msurii n care angajatul i ndeplinete ndatoririle i responsabilitile care revin postului ocupat, prin raportare
81

la obiectivele, criteriile sau standarde stabilite anterior. Are ca scop aprecierea obiectiv a activitii personalului, prin compararea gradului de ndeplinire a obiectivelor i criteriilor de evaluare stabilite cu rezultatele obinute n mod efectiv. Modaliti de evaluare in cadrul S.C. Nancy Tour S.R.L.: - evaluarea cantitii i calitii activitii profesionale prin raportarea la rezultatele angajailor, n termeni de produs final; - evaluarea competenelor i cunotinelor profesionale prin teste de cunotine sau probe de competen profesional; - evaluarea aptitudinilor i calitilor psihologice legate de activitatea profesional prin teste de aptitudini i capaciti.

Evaluarea performanelor profesionale individuale se realizeaz pentru: a) exprimarea i dimensionarea corect a obiectivelor; b) determinarea direciilor i modalitilor de perfeconare profesional a salariailor i de crestere a performanelor lor; c) stabilirea abaterilor fa de obiectivele adoptate i efectuarea coreciilor; d) micorarea riscurilor provocate de meninerea sau promovarea unor persoane incompetente.

Criteriile de evaluare a performanei profesionale avute n vedere n cadrul societii vizeaz (n funcie de specificul postului ocupat):

competena cunotine pentru exercitarea atribuiilor i sarcinilor specifice postului; caracteristicile profesionale vigilen, disponibilitate, autocontrol; caracteristici personale aptitudini, abiliti, comportament i personalitate;
82

interesul pentru resursele alocate postului; orientarea spre excelen (calitatea lucrrilor executate); preocuparea pentru interesul general al firmei; adaptabilitatea la post; capacitatea de decizie; capacitatea de inovare; spiritul de echip; delegarea responsabilitilor i antrenarea personalului; comunicarea receptarea i transmiterea infomaiilor. Periodic, eful ierarhic realizeaz evaluarea salariailor subordonai pe baza unor fie de evaluare. Procedura evalurii de ctre eful ierarhic se realizeaz n urmtoarele etape:

completarea fiei de evaluare interviul; contrasemnarea fiei de evaluare. Fia de evaluare anexat ca model poate fi modificat de ctre evaluator n funcie de specificul postului (n sensul introducerii unor noi criterii sau a modificrii criteriilor stabilite). Interviul, ca etap a procesului de evaluare, reprezint un schimb de informaii care are loc ntre persoana care realizeaz evaluarea i persoana evaluat, n cadrul cruia:

se aduc la cunotina persoanei evaluate notrile i consemnrile fcute de evaluator n fia de evaluare; se semneaz i se dateaz fisa de evaluare de ctre evaluator i de ctre persoana evaluat;

n cazul n care ntre persoana evaluat i evaluator exist diferene de opinie asupra notrilor i consemnrilor fcute, n fia de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate; evaluatorul poate modifica fia de evaluare. Pentru stabilirea calificativului, persoana care realizeaz evaluarea va proceda la notarea obiectivelor i criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecrui obiectiv i criteriu a unei note de la 1 la 5, nota exprimnd aprecierea gradului de ndeplinire. Pentru a obine nota final, evaluatorul face media aritmetic a notelor obinute ca urmare a aprecierii fiecrui criteriu/obiectiv. Semnificaia notelor: nota 1 nivel minim i nota 5 nivel maxim.
83

Calificativul final al evalurii se stabilete pe baza notei finale, dup cum urmeaz: a) ntre 1,00-2,00 - nesatisfctor. Performana este cu mult sub standard. n acest caz, se va evalua perspectiva dac salariatul respectiv mai poate fi meninut pe post. b) ntre 2,01-3,00 - satisfctor. Performana este la nivelul minim al standardelor sau puin deasupra lor. Acesta este nivelul minim acceptabil al performanelor ce trebuie atins i de salariaii mai puin competeni sau lipsii de experien. c) ntre 3,01-4,00 - bine. Performana se situeaz n limitele superioare al standardelor i ale performantelor realizate de salariai. d)ntre 4,01-5,00 - foarte bine. Salariatul necesit o apreciere special ntruct performanele sale se situeaz peste limitele superioare ale standardelor i performanelor celorlali salariai. Dup finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fia de evaluare se nainteaz spre contrasemnare. Are calitatea de a contrasemna fia de evaluare salariatul aflat n funcia ierarhic superioar persoanei care realizeaz evaluarea, potrivit structurii organizatorice a societii. n situaia n care calitatea de evaluator o are directorul general/administratorul societii, fia de evaluare nu se contrasemneaz. Fia de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului, n urmtoarele cazuri: a) aprecierile consemnate nu corespund realitii; b) ntre evaluator i persoana evaluat exist diferene de opinie care nu au putut fi soluionate de comun acord. Fia de evaluare modificat sau contrasemnat de ctre conducerea ierarhic se aduce la cunotin salariatului evaluat. Salariatului evaluat i se nmneaz, sub semntur, un exemplar al fiei de evaluare.
84

Salariatul nemulumit de rezultatul evalurii pot s l conteste la conductorul societii. Contestaia se formuleaz n termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunotin de ctre salariatul evaluat a calificativului acordat i se soluioneaz n termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii contestaiei de ctre o comisie constituit n acest sens prin decizie de ctre conductorul societii. Aceasta va soluiona contestaia pe baza raportului de evaluare i a referatelor ntocmite de salariatul evaluat, evaluator i contrasemnatar. Rezultatul contestaiei se comunic salariatului n termen de 5 zile lucrtoare de la soluionarea contestaiei.

CAP. III. RELATII a) IERARHICE Este subordonat: Administratorului societatii, Director Legislatia Muncii Are n subordine: b) RELATII FUNCIONALE Cu ceilali angajai din cadrul altor entitati organizatorice din cadrul firmei. c) DE COLABORARE Are autoritatea de a cere - managerilor organizaei i personalulu angajat informaii i documente cu implicaii juridice i n legtur cu gestiunea personalului . Semnaleaz Directorului General, cazuri de nerespectare a prevederilor legale i a procedurilor organizaiei privitoare al gestiunea personalului. d) DE REPREZENTARE cu reprezentantii firmelor cu care SC Nancy Tour SRL interactioneaza din punct de vedere al activitatii de vanzari.

85

CAP. IV. SUMARUL POSTULUI Aptitudini de comunicare; Aptitudini de calcul ; Aptitudinea de a lucra cu documente; Culegere, clasificare i interpretare a informaiilor;; Acordare de consultan i consiliere.

CAP. V. ATRIBUII, LUCRRI I SARCINI Elaboreaz formularul pentru Contracte Individuale de Munc i Contracte Colective de Munc le supune aprobrii DG. Completeaz formularele de Contracte Individuale de Munc. nregistreaz Contractele Individuale de Munc Arhiveaz Contractele Individuale de Munc. Remite salariatului un exemplar al Contractului individual de munc Registrul de eviden nregistreaz n Registrul de eviden a personalului orice angajare, modificare sau desfacere a contractului de munc Dosare de personal Obine actele i documentele necesare Dosarelor de Personal. Arhiveaz Dosarele de Personal. Consultan Acord consultan conducerii organizaiei i personalului angajat n probleme juridice i de gestiune a resursei umane. RESPONSABILITILE POSTULUI Rspunde de corectitudinea i completitudinea actelor i documentelor de personal emise. Asigur deplina confidenialitate a datelor de personal cu care opereaz. Rspunde de modul de arhivare i de pstrare a documentelor juridice i de personal. Respect prevederile legale n ceea ce privete activitatea de gestiune a personalului i ale activitii prestate de organizaie. Respect termenele legale i cele impuse de procedurile organizaiei privitoare la documentele i actele amise la nivelul organizaiei inclusiv cele de personal.
86

Respect prevederile Regulamentului Intern, Regulamentului de organizare i funcionare i ale documentelor SMI (Manualul i procedurile de sistem) Execut orice alte sarcini primite de la conducerea societii respectiv de la eful ierarhic superior. AUTORITATEA POSTULUI Are autoritatea de a cere - managerilor organizaei i personalulu angajat informaii i documente cu implicaii juridice i n legtur cu gestiunea personalului . Semnaleaz Directorului General, cazuri de nerespectare a prevederilor legale i a procedurilor organizaiei privitoare al gestiunea personalului. Respectarea procedurilor, normelor si regulamentelor interne inclusiv cele legate de protectia muncii si p.s.i.; CAPITOLUL IV Obligaiile lucrtorilor: Art. 22. - Fiecare lucrtor trebuie s i desfoare activitatea, n conformitate cu pregtirea i instruirea sa, precum i cu instruciunile primite din partea angajatorului, astfel nct s nu expun la pericol de accidentare sau mbolnvire profesional att propria persoan, ct i alte persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munc. Art. 23. - (1) n mod deosebit, n scopul realizrii obiectivelor prevzute la art. 22, lucrtorii au urmtoarele obligaii: a) s utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase, echipamentele de transport i alte mijloace de producie; b) s utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup utilizare, s l napoieze sau s l pun la locul destinat pentru pstrare; c) s nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau nlturarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice i cldirilor, i s utilizeze corect aceste dispozitive; d) s comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie de munc despre care au motive ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice deficien a sistemelor de protecie; e) s aduc la cunotin conductorului locului de munc i/sau
87

angajatorului accidentele suferite de propria persoan; f) s coopereze cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, att timp ct este necesar, pentru a face posibil realizarea oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari, pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor; g) s coopereze, att timp ct este necesar, cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, pentru a permite angajatorului s se asigure c mediul de munc i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, n domeniul su de activitate; h) s i nsueasc i s respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i sntii n munc i msurile de aplicare a acestora; i) s dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari. (2) Obligaiile prevzute la alin. (1) se aplic, dup caz, i celorlali participani la procesul de munc, potrivit activitilor pe care acetia le desfoar. Are obligatia sa respecte si sa nu divulge interesele societatii; Sa nu arate , sa transmita sau deterioreze documentele interne; Are obligatia sa aiba o atitudine cuviincioasa, pozitiva, indiferent de atitudinea clientilor sau a colegilor de serviciu. Aspectul trebuie sa fie placut, ingrijit, stil business; Indeplineste si alte sarcini incredintate de conducerea firmei. De organizare i control. Contribuie i vine cu sugestii pentru a mbuntii activitatea n domeniul de responsabilitate. De instruire. Este responsabil de instruirea personalului din subordine. Se informeaz asupra legislaiei i reglementrilor organismelor n domeniul de activitate de care rspunde. CAP. VI. - LIMITE DE COMPETEN Pentru atribuiile i sarcinile menionate in fisa de post autoritate deplina. CAP. VII. RESPONSABILITI Poate delega personalul din subordine pentru ndeplinirea unor atribuii, sarcini, lucrri. are

88

CAP. VIII. DREPTURI SALARIAT Dreptul de a lucra maxim 8 ore pe zi i maxim 40 de ore pe sptmn. Dreptul la repaus zilnic ( de or pauz de mas ) i sptmnal (2 zile: smbta i duminica). Dreptul la salarizare pentru munca depus. Dreptul la zile de sarbatoare legal n care nu se lucreaz sau spor 100% echivalent. Dreptul de acces la formare profesional. Dreptul la securitate i sntate n munc. Dreptul la informare i consultare. Dreptul la un concediu de odihn anual platit de 21 de zile lucrtoare. Dreptul la un preaviz la concediere de minim 20 zile lucratoare. Alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile. S exercite controlul asupra modului de ndeplinire de catre Salariat a sarcinilor de serviciu; atributiilor postului si a obiectivelor de performanta stabilite CAP. IX. - PREVEDERI SPECIALE Cunoaterea actelor normative care reglementeaz activitile postului. Respect confidenialitatea sarcinilor de serviciu i a tuturor datelor i informaiilor de care a luat la cunotin n timpul executrii contractului individual de munc i a prezentei fise de post. Programul de lucru se desfoar ntre orele .. i cu o jumtate de or pauz de mas. ntocmete procedurile de lucru pentru domeniul de responsabilitate. Respecta prevederile Manului Calitatii si procedurilor ru aferente sistemului de management al calitatii Am luat la cunotin regulamentul de ordine interioara si Contractul Colectiv de Munca. Am primit un exemplar din fia postului i mi asum responsabilitatea ndeplinirii sarcinilor ce mi revin i consecinele ce decurg din nerespectarea acestora conform cu legislaia civil i penal n vigoare. INTOCMIT

89

FUNCIA NUME i PRENUME SEMNATURA DATA

ADMINISTRATOR TITULAR

90

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Referat nr.27/08.02.2012 Privind definitivarea pe post

Va informam ca titularul postului Referent Resurse Umane a dispus suspendarea Contractului Individual de Munca in conformitate cu prevederile art.49 din Codul Muncii L53/2003, postul in prezent fiind ocupat de Dna. Pistol Mihaela, incadrata cu Contract Individual de Munca sub nr.03/14.08.2008 pe perioada determinata. Avand in vedere cele mai sus mentionate, va propun definitivarea pe post a Dnei. Pistol Mihaela.

Sef Departament Resurse Umane Semnatura

91

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti APROBAT DIRECTOR GENERAL Decizia nr.16/11.02.2012 De definitivare pe post la Contractul nr.03/14.08.2011 Avand in vedere: Vacantarea postului de Referent Resurse Umane in urma demisiei titularului de post Referatul nr.27/08.02.2012 prin care se solicita definitivarea pe post a Dnei Pistol Mihaela. In temeiul Art.81 alin l L53/2003 republicata din Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, S.C. Nancy Tour SRL reprezentata prin .. in calitate de Director General, DECIDE Art.1. Incepand cu data de 15.02.2012, Dna.Pistol Mihaela este angajata pe perioada nedeterminata, in functia de Referent Resurse Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane devenind astfel titular de post; Art.2. Celelalte drepturi si obligatii ramanand neschimbate mentionate in Contractul Individual de Munca; Art.3. Impotriva prezentei decizii se poate face contestatie, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare in instanta de judecata. Reprezentant legal Director General Semnatura

92

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti ACT ADITIONAL NR.78/13.02.2012 La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr.03/14.08.2011 in registrul general de evident a salariatilor Incheiat azi 13.02.2012 intre: Angajator persoana juridical/fizica S.C. Nancy Tour SRL cu sediul in str.Fetesti, nr.52, sector 3, Bucuresti, inregistrata la registrul comertului sub nr.J/. Cod fiscal. Telefonreprezentata legal prin in calitate de . Si Salariatul doamna Pistol Mihaela domiciliata in Bucuresti, strnrbl scetapsector, posesoare a CICNPpermis de munca serianr din data de. In temeiul art 17(4) coroborat cu art41 (1) din Legea 53/2003 partile HOTARASC 1. Se modifica elemental DURATA CONTRACTULUI al Contractului Individual de Munca si va avea urmatoarele prevederi: durata contractului nedeterminata

Sef Departament Resurse Umane Semnatura

Angajat Semnatura

93

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti APROBAT DIRECTOR GENERAL

MINUTA DE INFORMARE NR.4/12.02.2011 Incheiata intre S.C. Nancy Tour SRL si salariatul Pistol Mihaela in conformitate cu prevederlle Art.17 alin 1 si 4 din Codul Muncii cu privire la modificarea Contractului Individual de Munca nr.03/14.08.2011. S.C. Nancy Tour SRL informeaza pe salariatul Pistol Mihaela cu privire la modificarea , incepand cu data de 15.02.2012 a urmatoarelor elemente din Contractul Individual de Munca: Durata Contractului Individual de Munca durata nedeterminata; Locul muncii; Felul muncii; Conditiile de munca; Salariul.

S.C. Nancy Tour SRL Reprezentata prin .. Director General Data.

Salariat CNP Semnatura

94

Contracte per salariat 09 November 2011 Angajator S.C. Nancy Tour S.R.L (113325)

Domeniu activitate CONSULTANTA PROIECTARE Adresa angajator Salariat STR Fetesti, NR.52

Pistol Mihaela (CNP) STR .NR...

Adresa salariat

N FWDa Tip Tip Tip Data Data sfaraiti Data r ta durata norma nceper Exceptie ncet C contract con rt ii rii trac t 1 03/14. Ci. Nedet Norm 15.08.2 a 08.20 M. ermin ntrea )11 ga 11 ata

Salari u* Spor uri jteij

4990

95

ROMANIA MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

Seria /nr.

confer

Dlui./Dnei. Pistol Mihaela nascut(a) in anul ... , luna ................................................................. localitatea Bucureti Jud ., tara ROMANIA, absolvent al Universitii .. , profilul .................. , specializarea ................... , titlul de .............. Durata studiilor Titularului acestei diplome i se acorda toate drepturile legale.

96

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Diploma de Lcenta Universitatea ................. pe baza promovrii examenului de licena din sesiunea ................ , organizata la, la propunerea facultatii Referat nr. 45/03.05.2012 Privind schimbarea funciei si a salariului, Va informez ca Dna. Pistol Mihaela, incadrat(a) in funcia de Referent Resurse Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane, a absolvit, in perioada imediat anterioara prezentului referat, examenul de finalizare a studiilor superioare si cursurile de Inspector Resurse Umane ale scolii Total School dovada fiind copii ale Diplomei de Licena si Certificatului de absolvire a cursurilor, care au fost anexate la Contractul Individual de Munca. Avnd in vedere cele mai sus mentionate si ca postul de Inspector Resurse Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane este vacant, propun ncadrarea Dnei. Ionescu Adelina pe postul de Inspector Resurse Umane cu o Rector Decan modificare prealabila a salariului de baza.Salariul de baza urmnd sa fie de LS. 4990.00 lei.

97

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Catre Directorul General, Angajator S.C. Nancy Tour S.R.L. cu sediul in Bucureti str. Fetesti, nr. 52, sector/judet 3, nregistrata la Registrul Comerului din Bucureti sub nr, C.U.I , telefon, reprezentata legal prin dl./dna.in calitate de director general/administrator,in temeiul Art. 40 alin. (1) lit. a) din Contractul Colectiv de Munca unic la nivel national pentru anul 2010 decide, incepand cu data de 18.05.2012 se modifica salariul de baza al dlui/dnei Pistol Mihaela , de la cuantumul de 4990 lei la 5702.00 lei si funcia de la Referent Resurse Umane la Inspector Resurse Umane. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii acesteia la Tribunal ... Sef Departament Resurse Umane, Semntur .........

98

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. DECIZIA NR. 36/14.06.2012 Privind modificarea funciei si a salariului ACT ADIIONAL Nr. 64/17.05.2012 La Contractul Individual de Munca nr. La contractul individual de munca ncheiat si 03/14.08.2011 nregistrat sub nr 32/14.08.2011 in registrul general de evidenta a salariailor. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Data emiterii: Angajator 14.06.2012 Director General,

99

Angajat

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

ncheiat intre: S.C.Nancy Tour S.R.L. reprezentata legal prin. , in calitate de Director General, si Pistol Mihaela in calitate de salariat,cu ocazia modificrilor intervenite la clauzele contractului individual de munca ncepnd cu data 18.05.2012 dupa cum urmeaza: 1. Se modifica elementul 2. Locul muncii 3. Felul muncii Inspector Resurse Umane 4. Condiiile de munca 5. Durata muncii de la ....ore/zi Ia ore/zi 6. Durata concediului de odihna zile lucratoare 7. Salariul brut: de la 4990.00 lei la 5702.00 lei 8. Alte clauze ............ Prezentul act adiional s-a ncheiat in doua exemplare, unul pentru fiecare parte, astazi 17.05.2012.

100

APROBAT DIRECTOR GENERAL SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Minuta de informare Nr. 1/14.05.201 2

ncheiata intre S.C.Nancy Tour S.R.L. si salariatul Pistol Mihaela, in conformitate cu prevederile Art. 17 alin. 1 si 4 din Codul Muncii cu privire la modificarea Contractului Individual de Munca nr.03 din data de 14.08.2011 S.C. Nancy Tour S.R.L. informeaza pe salariatul Pistol Mihaela cu privire la modificarea, incepand cu data de 18.05.2012, a urmtoarelor elemente din Contractul Individual de Munca:durata Contractului Individual de Munca , locul muncii, felul muncii - Inspector Resurse Umane condiiile de munca salariul - 5702.00 lei Salariat Pistol Mihaela CNP.. Semnatura

SC Nancy Tour SRL Reprezentat prin Director General

101

Raport pe salariat 09 Noiembrie 2011 Angajator: S.C. Nancy Tour S.R.L (113325) CAEN: CONSULTANTA PROIECTARE Adresa: STR. Fetesti, NR.52 Contracte individuale de Munca Salariat N tfiOata Tip r contract contr act c u 132/14.0 CM Nedet 342304 151.201! ermin iNSPECTOPvR 7 0.2011 at EFEREN RESURSE a UMANE Nr fWDa Funcie a Cit contrac t Intervale Vechime Interval vechime 5702 fuidfe Salariu* Data Data Sporuri (lei) nceperii incitrii

Salari Sporuri u (lei)

1 0314.08. 342304 15.08.2011 - 4990 2011 INSPECTOR/REFEREN Prezent T RESURSE UMANE 2 03/1406. 3423i34 09.112011 - 5702 2011 INSPECTOR/REFEREN Prezent T RESURSE UMANE Intervale suspendare Nu exista interval suspendare

102

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Catre Directorul General

Referat nr. 52/14.08.2012 privind majorarea salariului de baza

Anexam prezentului referat o copie a Raportului de evaluare a performantelor individuale, evaluate in perioada. In baza rezultatului exceptional obtinut de Pistol Mihaela in urma raportului de avaluare a performantelor profesionale, propun acordarea unei majorari salariale, aplicabila salariului de baza, cu suma de 500 lei. Mentionez ca dna. Pistol Mihaela este incadrata cu Contract Individual de Munca pe perioada nedeterminata nr.03 /14.08.2011, avand in prezent functia de Inspector Resurse Umane.

Sef Departament Resurse Umane Semnatura

103

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti APROBAT DIRECTOR GENERAL

DECIZIA nr. 41/16.08.2012 Privind modificarea funciei si a salariului La Contractul Individual de Munca nr. 32/14.08.2011 Angajator S.C. Nancy Tour S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str.Fetesti, nr.52,sector/judet 3,inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr, C.U.I, telefon, reprezentata legal prin dl./dna in calitate de director general /administrator, in temeiul art. 40 alin. (1) lit. a) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anul 2011 decide ncepnd cu data de 18.08.2012 se modifica salariul de baza al dlui/dnei Ionescu Adelina de la cuantumul de 4990.00 lei la 5702.00 lei si funcia de la Referent Resure Umane la Inspector Resurse Umane. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii acesteia la Tribunalul

Data emiterii

Director General ..

104

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti ACT ADIIONAL Nr. 72/17.08.2012 La contractul individual de munca ncheiat si nregistrat sub nr. 03/14.08.2011 in registrul general de evidenta a salariailor ncheiat azi, 17.08.2012 intre: Angajator-persoanajuridical/fizica S.C. Nancy Tour S.R.L., cu sediul in Bucureti, nregistrata la registrul comertului/autoritatile administraiei publice din Bucurescti sub nr cod fiscal .. , telefon , reprezentata legal prinin calitate de Director General,si Salariatul/salariata - domnul/doamna Ionescu Adelina domiciliata in localitatea Bucureti str. nr, bl. ..., sc..., et. ..., ap. ..., sector, posesoare a cartii de identitate seria, nr , eliberata de la data de .. , CNP permis de munca seria , nr. din data de In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art.4l (1) din Legea nr. 53/2003, prile HOTRSC: 1.Se modifica elementul 2. Locul muncii 3. Felul muncii 4. Condiiile de munca 5. Durata muncii de la ....ore/zi la ore/zi 6. Durata concediului de odihna zile lucratoare 7. Salariul brut: de Ia 4990.00 lei la 5702.00 lei Alte clauze ............. Prezentul act adiional s-a incheiat in doua exemplare, unul pentru fiecare parte, astazi 17.08.2012. Angajator
105

Angajat

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti APROBAT DIRECTOR GENERAL Minuta de informare Nr. 4/16.08.2012 Incheiata intre S.C. Nancy Tour S.R.L. si salariatul Pistol Mihaela, in conformitate cu prevederile Art. 17 alin. 1 si 4 din Codul Muncii cu privire la modificarea Contractului Individual de Munca nr. 03 din data de 4.08.2011. S.C. Nancy Tour S.R.L., informeaza pe salariatul Pistol Mihaela cu privire la modificarea, incepand cu data de 18.08.2012, a urmtoarelor elemente din Contractul Individual de Munca: - durata Contractului Individual de Munca - locul muncii - felul muncii - condiiile de munca - salariul - 5702.00 lei
106

SC Nancy Tour SRL REPREZENTATA PRIN DIRECTOR GENERAL

SALARIAT .. SEMNATURA

107

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

FISA POSTULUI INSPECTOR RESURSE UMANE Denumirea compartimentrului: Resurse Umane


1.

Denumirea postului: Inspector Resurse Umane


2.

Numele si prenumele salariatului: Popescu Ioana


3.

Se subordoneaz: Manager Resurse Umane


4.

Numele efului ierarhic: Subordoneaz: Manager Resurse Umane


5. 6.

Drept de semntur: Intern: NU Extern: NU 8. Relaii funcionale: Ierarhice: Director General, Director Resurse Umane; Funcionale: cu directorii si efii departamentelor din unitate, angajatorii tuturor departamentelor din cadrul firmei, funcionarii Institutiilor de Stat (ITM, personalul arhivelor Statului)cu care colaboreaza pentru rezolvarea operativa a sarcinilor de serviciu; 9. Pregatirea si experianta: Cel puin studii medii; Instruire formala sau experiena in domneiul procedurilor si normelor specific domeniului muncii; Cunostinte de operare pe calculator (Word, Excel, Power Point) Cunoaterea unei limbi strine constituie un avantaj; Constinte de Legislaia Muncii (L53/2003 republicata) Cunostinte REVISAL (L500/2011) 10. Obiectivul specific al postului:
7.

108

Organizarea si derularea operaiunilor de administrare de personal (Contractele Individuala de Munca, decizii manageriale, adeverine de personal, salarizare etc.) 11. Cerine aptitudinale: Nivel de inteligenta generala: peste mediu (capacitate de analiza si sinteza, memoride dezvoltata, judecata rapida, capacitate de deducie logica): Capacitate crescut de nelegere a mesajului verbal, scris sau oral; Capacitate crescut de a asculta descrierea unui eveniment si de a o intelege; Aptitudine generala de invatare; Aptitudini de comunicare orala si scrisa; Abilitatea de a utiliza libajul scris, cat si oral pentru a comunica informaii sau idei altor persoane; Planificare si organizare a operaiilor si activitatilor; Capacitatea de a redacta rapoarte, de a sintetiza si clarifica informaiile; Atentie concentrata si distributiva; Rezistenta la efort intelectual prelungit; Viteza de cuprindere informaionala (capacitate acresuta de a combina mai multe informaii). 12. Condiiile postului de munca: Mediu relativ stresant, munca de birou dar si de teren; Program de lucru: conform normelor interne impuse de organizaie, cu posibiliatatea de prelungire in funcie de necesitatile departamentale; Natura muncii: atat munca individuala cat si munca de echipa; Deplasari: pe distante scurte, medii sau lungi (realizarea de evaluari psihologice, discuii cu personalul, etc., de la punctele de lucru ale organizaiei). 13. Responsabilitati si sarcini: ntocmirea formelor de angajare (completarea de formulare Contract Individual de Munca, fisa cu datele personale etc.) si verificarea ca in dosarul de personal sa existe fisa medicala eliberata de Medicul de Medicina Muncii, repartitie de la omaj si toate celelatte acte care trebuie sa existe in dosarul orcariu angajat; ntocmirea formelor de desfacere a Contractului Individual de Munca (dispoziia de desfacere a Contractului Individual de Munca, nota de lichidare); nregistrarea Contractului Individual de Munca, deciziei de desfacere a Contractului Individual de Munca sau orice alte modificri survenite in contractul de munca al angajailor in registrul de evidenta al salariilor (REVISAL); In cazul negocierii unor clauze din Contractul Individual de Munca, la dispoziia conducerii, ntocmirea adresei de instiintare a salariatului cu privire la modificrile care seintentioneaza sa se aduca la acesta (Contracul Individual de Munca), conform Codului Muncii; Inregistrearea in registul de evidenta al salariailor a tuturor schimbrilor survenite insituatia angalatilor conform legilor si instruciunilor in vigoaresi rspunde de transmiterea acestora in termenele legale ctre Inspectoratul Teritorial de Munca;
109

Studiaza petrmanent Codul Muncii si comunica Managerului departamentului modificrile survenite. ntocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract individual de munca, fisa cu datele personale,etc.) si verificarea ca in dosarul personal sa existe fisa medicala eliberata de medicul de medicina muncii, repartitie de la omaj si toate celelalte acte care trebuie sa existe in dosarul oricrui angajat; ntocmirea formelor de desfacere a contractului individual de munca (dispoziie de desfacere a contractului individual de munca, nota de lichidare); nregistrarea contractului individual de munca, deciziei de desfacere a contractului individual de munca sau orice alte modificri survenite in contractul de munca al angajailor in registrul de evidenta al salariailor, in carnetul de munca si la Inspectoratul Teritorial de Munca; in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca, la dispoziia conducerii,ntocmirea adresei de instiintare a salariatului cu privire la modificrile care se intentioneaza sa se aducala acesta (contract individual de munca), conform Codului Muncii; nregistrarea in carnetele de munca si in registrul de evidenta al salariailor a tututror schimbrilor survenite in situatia angajailor conform legilor si instruciunilor in vigoare; evidenta si pastrarea carnetelor de munca si a dosarelor de personal; arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat, conturilor cu salariile si a altor documente care se creeaza in cadrul biroului; ntocmirea dosarelor de pensionare conform legislaiei in vigoare pentru angajaii societatii care solicita aceasta; eliberarea de adeverine solicitate de salariai pentru medicul de familie sau alte motive; eliberarea de adeverine pentru grupa de munca si sporuri pentru fotii angajai ai societatii precum si pentru cei plecai in strainatate in conformitate cu datele extrase din dosarele personale si conturile existente in arhiva; ntocmirea pe calculator si redactarea de adeverine, formulare si alte acte specifice biroului; organizarea si pastrarea documentelor arhivate pe secii, sectoare, ani, luni; tinerea inventarului arhivei la zi; primirea documentelor arhivate din anul precedent (numai daca este respectata legea 16/1996 si 358/2002 - copertat, numerotat, snuruit si sigilat); legarea dosarelor care s-au deteriorat, desfcut; tinerea Ia zi a registrului de evidenta curenta al arhivei; convocarea Comisiei de Selecionare a documentelor care au depit termenul de pastrare conform Nomenclatorului arhivistic, numita de conducerea societatii; selecionarea, scoaterea din evidenta si predarea din arhiva a documentelor care au depit termenul de pastrare cu aprobarea Comisiei de Selecionare prin proces verbal: tinerea evidentei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor; tinerea legturii cu arhivele statului;

110

executarea altor lucrri privind evidenta de personal, la solicitarea superiorului direct.


14. Posibilitati de promovare: in sfera de activitate actuala nu exista transferul in cadrul unui alt departament

sau pe o alta poziie ierarhica superioara sunt condiionate de nevoile organizaiei si de achiziia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate. Sanciuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul
15.

Semnatura si stampila Director General

Semnatura salariatului

111

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Raport de evaluare a performantelor profesionale individuale Nume: Pistol Prenume: Mihaela Functia: Inspector Resurse Umane Data ultimei promovari: 19.05.2012 Perioada evaluate: 01.01.2012-01.08.2012 Sef Departament Resurse Umane (A) Evaluarea performantelor profesionale individuale privind ndeplinirea obiectivelor: Nr. Obiective Crt specifice si . generale din fisa postului (5 obiective) 1 ntocmirea formelor de angajare si verificarea tuturor documentelor din dosarele personale 2 nregistrarea si treansmiterea revisal ctre ITM a CIM, acte adiionale, decizii % din timpul efectiv de munca 20% Termen de raiizare Realizar Nota (min. e in 1 - max. 5) % 5

20%

112

etc.

ntocmirea 10% pontajului de lucru Elaborarea 20% fiselor de post, anunurilor de recrutare, regulamentelor etc.. Evidenta lunare 15% a fondului de salarii si a anjajatilor calculul salariilor

Rezultat (A): Nota obtinuta: 5 (B) Evaluarea performantelor profesionale individuale privind ndeplinirea criteriilor pe performanta: Nr. Criterii de performnta Crt. 1. 2. j. 4. 5. Capacitatea de organizare Cunostinte si experiena Capacitatea de a obine cele mai bune rezultate Complexitatea activitatilor Creativitate
113

Nota (min. 1 Comentari i max. 5) 5 5 5 5 5

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Diversitatea activitatilor Capacitatea de a lucra in echipa Actualizarea cunotinelor in domeniu Experiena profesionala in domeniu Capacitatea de a comunica Asumarea responsabilitilor Capacitatea de a observa capacitatile personalului Capacitatea de a analiza, sinteza, rezolvarea probi. Initiativa Capacitatea de a lua decizii Capacitatea de a lucra ndelungat Capacitatea de a lucra sub stres Capacitatea de invatare Stadiu invatamant

5 5 5 5 5 5 5

13.

14. 15. 16. 17. 18. 19.

5 5 5 5 5 5

Rezultat final evaluare Nota obtinuta 5 D) Comentariile persoanei evaluate Nume: Prenume: Funcia: Data: Semntur:

114

E) Comentariile persoanei evaluatoare(sef ierarhic direct al persoanei evaluate) Nume: Prenume: Funcia: Data: Semntur: E) Comentariile persoanei care contrasemneaza (sef ierarhic direct al evaluatorului) Nume: Prenume: Funcia: Data: Semntur:

115

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Catre:Director General Referat Nr. 13/09.02.2013 Privind abaterea disciplinara Subsemnatul ................... Sef al Departamentului Resurse Umane, am ntocmit prezentul referat, prin care va informez ca Pistol Mihaela, angajat(a) in funcia de Inspector Resurse Umane din cadrul deparamentului a savarsit urmatoarea abatere disciplinara: In data de 09.02.2013 a prsit in interes personal postul de munca, pe o durata de 4 ore, fara acordul efilor ierarhici. Fata de cele mai sus, va rog sa imi dispunei masurile necesare

Sef Departament Resurse Umane Semntur ........

116

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

Referat nr. 14/09.02.2013 Privind constituirea Comisiei de Disciplina

In baza referatului nr. 13/09.02.1013 privind abaterea disciplinara a Dnei. Pistol Mihaela, angajat in funcia de Inspector Resurse Umane din cadrul Departamentului Resurse Umane propun, in baza Art.267 din Legea 53/2003, constituirea unei Comisii de Disciplina care are urmatoarea componenta: Preedintele Comisiei de Examinare Sef departament Resurse Umane - membru Consilier Juridic .............. ..- Membru

Director General, Semntur .

117

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Aprobat Director General Nr.4/11.02.2013

Convocare in vederea cercetrii disciplinare,

Dna. Pistol Mihaela, cu domiciliul in Bucureti ocupnd funcia de Inspector Resurse Umane, avand Contractul Individual de Munca nr. 03 ncheiat la data de 14.08.2011 este convocat sa se prezinte la data de 12.02.2013 orele 12.00 in vederea cercetrii disciplinare. Cercetarea disciplinara se realizeaza ca urmare a Referatului nr. 13/09.02.2013 privind abaterea disciplinara. Salariatul va putea fi insotit de ctre un reprezentant al organizaiei sindicale constituit la nivelul uni tatii. La ntrevedere vor mai participa: Membrii Comisiei de Diciplina.

Data

Semntur Am luat la cunostinta de prezenta convocare,

Data

Semnatura salariatului

118

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Aprobat Director General Nr.8/13.02.2013 Raportul Comisiei de Disciplina

Comisia de Disciplina constituita in vederea cercetrii abaterii disciplinare a Dnei. Pistol Mihaela a constatat urmatoarele: In data de 09.02.2013 salariatul a savarsit abaterea disciplinara constnd in parasirea locului de munca, timp de 4 ore, fara aprobarea efului ierarhic, Salariatul recunoate ca avea cunostinta de prevederile Regulamentului Intern,Contractului Colectiv de Munca aplicabil in unitate si fisa postului precum si faptul ca se va face vinovat de savarsirea abaterii; Avnd in vedere cele constatate, Comisia de Disciplina propune urmatoarea masura disciplinara: reducerea salariului de baza cu 10% pentru urmatoarele 3 luni, in coformitate cu prevederile art. 236 alin. 1 si art. 264 lit. D din Codul Muncii.

Comisia de disciplina: Preedintele Comisiei de Examinare ............... Sef departament Resurse Umane membru Consilier Juridic .............................. - Membru

119

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Aprobat Director General Decizia nr. 14/14.02.2013 De aplicare a sanciunilor disciplinare Avand in vedere Prevederile Contractului Colectiv de Munca / Regulamentului Intern / contractului individual de munca - fisa postului, cu privire Ia respectarea regulilor de disciplina a muncii, precum si raspunderea salariailor in cazul in care savarsesc abateri disciplinare Faptul ca salariatul a luat la cunostinta in data de 14.08.2011 despre obligaiile care ii revin in acest sens, precum si faptul ca Ia data de 09.02.2013 salariatul Popescu Ioana a savarsit abaterea disciplinara constnd in parasirea locului de munca fara aprobarea efului ierarhic Faptul ca fapta constituie abatere disciplinara, deoarece salariatul Ionescu Adelina a incalcat cu vinovie prevederile fisei postului ataata la Contractul Individual de Munca nr.03/14.08.2011 Raportul Comisiei disciplinare nr. 8 efectuat in perioada 13.02.2013 din care rezulta vinovatia salariatului in savarsirea abaterii disciplinare. In temeiul legii nr. 53/2003 si a regulamentului intern, Reprezentantul legal al S.C. Nancy Tour S.R.L.

120

Decide, Art. 1 ncepnd cudata de 15.02.2013 se aplica salariatului Pistol Mihaela, avand funcia de Inspector Resurse Umane, sanciunea disciplinara constnd din reducerea pe o perioda de 3 luni a salariului de baza cu 10%, in conformitate cu prevederile art. 263 alin. 1 si art. 264 lit. D din Codul Muncii. Art. 2 mpotriva prezentei decizii se poate face contestatie in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea la instanta de judecata Art. 3 Prezenta decizie se va comunica dnei in termen de 5 zile calendaristice de la emitere.

Reprezentantul legal Director general Semnatura Dovada comunicarii:

Data si semnatura salariatului sau confirmare de primire data postei

121

Domnule Director,

Subsemnata Pistol Mihaela, angajat(a) in funcia de Inspector Resurse Umane din cadrul societatii S.C. Nancy Tour S.R.L., cu Contract Individual de Munca nr. 03/14.08.2011 va rog sa luai act de demisia mea, in baza art. 79 din Legea 53/2003, Urmanad sa incetez activitatea in data de 21.02.2014 Perioada de timp dintre prezenta si data ncetrii activitatii reprezint preavizul de 20 de zile calendaristice, prevzute in Contractul Individual de Munca.

Va multumesc Data..

Semnatura ..

122

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti Aprobat Director General Decizia nr. 19/22.02.2013 De incetare a Contractului Individual de Munca Prin actul unilateral de voina a salariatului (Demisie)

Avnd in vedere cererea Dnei. Pistol Mihaela prin care solicita ncetarea Contractului Individual de Munca, ncepnd cu data de 21.02.2014 la terminarea perioadei de preaviz de 15 zile calendaristice, conform prevederilor art. 79 alin. 4 din Codul Muncii. In temeiul Legii nr. 31/1990, reprezentantul legal al S.C. Nancy Tour S.R.L. emite urmatoarea Decizie: Art. 1 ncepnd cu data de 21.02.2014, Contractul Individual de Munca nr. 03/14.08.2011 al Dnei. Pistol Mihaela, inceteaza in temeiul art. 79 din Codul Muncii. Art. 2 prevederile prezentei decizii vor fi aduse la ndeplinire de conducerea societatii. Reprezentant legal Director general Semnatura
123

Dovada comunicarii: Data si semnatura salariatului sau confirmare de primire data postei RevjSa stats 5 0.5.5! 0 Contracte per salariat 09 November 2011

Angajator: S.C.Nancy Tour S.R.L (113325) Domeniu activitate : CONSULTANTA PROIECTARE Adresa angajator: STR. Fetesti, NR.52 Salariat: Pistol Mihaela (CNP) Adresa salariat STR NR...

Nr HriOaia Tip Tip Tip COitfaCt Cn con durata twrm trac a t ! 03f14.08 C.I. Nedet Norm a .331l M. ermin ntrea ga ala

Data fiaa sfarei Data Salariu (lei) + Sporuri ncep Excepie tatarli eri f D.L'J. ( 21.02 .2014 5702

124

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

EXEMPLAR 1 Se nmneaza persoanei ncadrate NOTA DE LICHIDARE Numele: Pistol Prenumele: Mihaela Nr. matricol _____ funcia: Inspector resurse Umane Locul de munc S.C. Nancy Tour S.R.L. Poseda carnetul de munca: seria ____________ nr. Motivul ntocmirii notei de lichidare 1 __________ la data de _______________ 1 Se nscrie motivul lichidrii: desfacerea contractului de munc conform art. din Codul Muncii etc. Natura debitul ui Titlu executor Suma Creditorul datorat (natura, la data emiterii (numele i numrul, adresa) notei de lichidare data, emitentul)

125

Sef compartiment financiar contabil .. *Imputaie, despgubire, suma datorat pentru mrfuri cu plata n rate, suma datorat cu titlu de obligaie de ntreinere, mprumut C.A.R. etc. ** Dispoziie de reinere, hotrre a Comisiei de Judecat, hotrre judectoreasc, angajament etc. In cazul n care nu exist un titlu executor se va face meniunea "n curs de obinere". * Se semneaz dup completarea datelor de pe versoul exemplarului II. Salariile nete ncasate pe ultimele 12 luni (pentru calculul indemnizaiei de concediul de odihn): Anul Luna Sum Anul Luna Suma a

I. Durata concediului de odihn este de _........ zile,din care pe anul in curs a efectuat zile de concediu. II. Din concediul de odihn pe anul trecut nu a folosit . Zile III Concediile medicale platite pe ultimele 12 luni: Luna Anul Numr zile

126

In cursul acestui an a avut concedii fara plata, absente nemotivate si invoiri care totalizeaza . Zile Calificativele profesionale obtinute pe ultimii trei ani Anul Calificativul

Data

Seful compartimentului personal ..

127

SC Nancy Tour SRL CUI: RO .. Nr.Reg.Comertului: J /. Tel/Fax: .. Adresa: Str.Fetesti, nr.52, Sector 3, Bucuresti

EXEMPLAR 2 Rmne Ia unitate NOTA DE LICHIDARE Numele: Pistol Prenumele: Mihaela Nr. matricol _____ funcia: Inspector resurse Umane Locul de munc S.C.Nancy Tour S.R.L. Poseda carnetul de munca: seria ____________ nr. Motivul ntocmirii notei de lichidare 1 __________ la data de _______________ 1 Se nscrie motivul lichidrii: desfacerea contractului de munc conform art. din Codul Muncii etc. datorat Natura Titlu executor Suma Creditorul la data emiterii (numele i adresa) debitulu ** notei de lichidare (natura, i* numrul, data, emitentul)

Sef compartiment financiar contabil


128

.. *Imputaie, despgubire, suma datorat pentru mrfuri cu plata n rate, suma datorat cu titlu de obligaie de ntreinere, mprumut C.A.R. etc. ** Dispoziie de reinere, hotrre a Comisiei de Judecat, hotrre judectoreasc, angajament etc. In cazul n care nu exist un titlu executor se va face meniunea "n curs de obinere". * Se semneaz dup completarea datelor de pe versoul exemplarului II.Salariile nete ncasate pe ultimele 12 luni (pentru calculul indemnizaiei de concediul de odihn): Semntur Responsabilului

Natura debitului uri spre decontare al sportiv le Ia bibliotec mente S.N.C.F.R. mente auto [valoarea meselor de la canti iment de protecie e de inventar

Suma datorat

129

Am primit urmtoarele documente la plecare

Data

Semnatura

130

S-ar putea să vă placă și