Sunteți pe pagina 1din 17

Academia de Studii Economice Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND STOCURILE

Student:

Profesor coordinator: Caloian Florentin

I.Prezentarea cadrului legislativ-normativ al misiunii de audit privind stocurile:


- OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu DirectiveleEuropene - Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991, republicata in in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din18/06/2008 - Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal - IAS 2: Stocuri

II.Prezentarea obiectivelor de audit privind stocurile

1.Verificarea evaluarii la intrarea in patrimoniu a stocurilor la -cost de achizitie -cost de productie -valoarea realizabila neta

2. Verificarea tranzactiilor privind intrarile in patrimoniu -achizitie -productie proprie -donatie -plusuri le inventor

3. Verificarea evaluarii la iesirea din patrimoniu prin metodele -FIFO -CMP

4. Verificarea tranzactiilor privind iesirile din patrimoniu -vanzare -consum propriu - donatie - consum - calamitati 5. Verificarea calculului deprecierii stocurilor 6. Verificarea listelor de inventor partiale atat din punct de vedere fizic cat si valoric

7. Verificarea tranzactiilor privind marfurile in unitatile cu amanuntul 8. verificarea tranzactiilor privind obtinerea stocurilor din productie proprie - costul prestabilit - costul efectiv - diferente de pret 9. Verificarea tranzactiilor de reduceri Reduceri: - comerciale (rabat, remiza, risturn) - financiare (scount, discount) 10. Verificarea tranzactiilor intra si extra comunitare

III Sistemul de documente primare si fluxul lor informational


a) Factura de vanzare b) Factura de cumparare c) Jurnal de vanzari d) Jurnal de cumparari e) Decont de TVA f) Nota intrare receptive g) Bon de transfer h) Registru jurnal i) Bon de consum j) Bon de predare

Factura de cumparare

Jurnal de cumparare

Decont TVA

NIR

Registru jurnal

Factura de vanzare

Jurnal de vanzari

Bon de predare Bon de transfer

Bon de consum

IV.Prezentarea monografiei contabile


1. Societatea X are in stoc la inceputul lunii iulie 2010 materii prime in valoare de 2000 lei. Incursul lunii iulie 2010 au loc urmatoarele operatii: achizitie materii prime in valoare de 1000 leiTVA 24%; consum de materii prime in valoare de 1500 lei. La sfarsitul lunii are locinventarierea in urma careia se stabileste stocul final faptic de materii prime in valoare de 1700lei.Inventarierea se face prin metoda inventarului permanent.

a)Achizitie materii prime % = 401 301 4426

1240 lei 1000 240

b)Consum materii prime601 = 301 1500

c)La sfarsitul perioadei se inregistreaza diferenta constatata la inventar Sf scriptic = 2000 + 1000 1500 = 1500 lei Sf faptic = 1700 lei

d)Plus la inventar in valoare de 200 lei 601 = 301 200 lei

2 .Societatea X are in stoc la inceputul lunii septembrie 2010 marfuri in valoare de 7500 lei. Incursul lunii au loc urmatoarele operatii: achizitie de marfuri in valoare de 200 lei TVA 24%;vanzari de marfuri la prt de vanzare de 800 lei, TVA 24%, cost achizitie 600 lei. La sfarsitullunii are loc inventarierea in urma careia se stabileste stocul final faptic de marfuri in valoare de6500 lei.Inventarierea se face prin metoda inventarului permanent. a)Achizitie marfuri % = 401 248 lei 371 4426 200 485

b)Vanzare marfuri: b1) vz. pr. Zisa : 4111 = 707 800 lei b2) descarcare de gestiune: 607 = 371 600 lei c)La sfarsitul perioadei se inregistreaza diferenta constatata la inventor Sf scriptic = 7500 + 200 600 = 7100 lei Sf faptic = 6500 lei d)Minus la inventar in valoare de 600 lei607 = 371 600 lei

3. Societatea X prezinta la inceputul lunii martie urmatoarea situatie a stocului de marfa: Si371= 7000 buc * 714 lei/buc = 4998000; Si378= 700000 ; Si4428= 798000 lei. In cursul lunii are loc o achizitie de marfuri 5000 buc M1 la costul de 600 lei/buc, TVA 24% sivanzare de marfuri la pretul de vanzare cu

amanuntul (inclusiv TVA) de 2756000 lei. Evaluareastocului de marfuri se face la prt de vanzare cu amanuntul inclusiv TVA. Cota de adaos = 20%. a)Achizitie marfuri:

371 = 401 378 4428

% 5000buc*600lei = 3 000 000 3000000 * 20% = 600 000 3600000 * 24% = 864 000

446 4000

4426 = 401 3000000 * 24% = 720 000

b)Vanzare de marfuria b1) vanzare pr.zisa : 5311 = % 707 4427 2756000/1.24 = 2222580 533420 % = 371 2756000 lei 2756000lei

b2) descarcarea din gestiune: 607 378 4428 1933645 288935 533420

Adaosul comercial aferent iesirilor din stoc = Rc 707* (Sic 378+ Rc378) / ((Sid 371+ Rd371)-( Sic 4428+ Rc4428))= 2222580*0.13 =288935

4. Societatea X are in stoc la inceputul perioadei de gestiune : Si345 (Produse Finite) = 2500 lei ; Si331( Productiein curs )= 1000 lei. In cursul perioadei a avut loc obtinerea si predarea la deposit a produselor finitecf. bon de predare la cost de productie 5000 lei si vanzare de produse finite, pret de vanzare 4000 lei TVA 24%, costul productiei vandute 3500 lei. La sfarsitul perioadei de faceinventarierea si se constata Sff 345= 4550 lei; Sff 331= 800 lei. Se foloseste metoda inventarului intermitent. Obtinere produse finite NU se inregistreaza in ctb.

b)vanzare produse finite :

b1) vanzare propriu-zisa: 701 4427 4000 960

4111 = %

4960 lei

b2) descarcare de gestiune :

Nu se contabilizeaza

c)La sfarsitul perioadei: c1) se anuleaza Si : 345 331 2500 1000 711 = % 3500 lei

c2) se preiau Sf faptice : 345 331 4550 800

% = 711

5350 lei

5. Societatea X cumpara 500 de imprimante in cursul anului 2010, cu scopul de a le revinde.Costul unitar de achizitie este de 300 lei, iar pretul general de vanzare de pe piata de 450 lei.Societatea a incheiat un contract pentru vanzarea in anul urmator a 300 compresoare la un prt de360 lei. Costurile necesare oricarei vanzari pe piata sunt de 120 lei/ compresor. Cost unitar = 500* 300 = 150000 lei VRN = 300 buc * (360 -120 ) + 200 buc ( 450-120) = 138000 lei Deprecierea stocurilor cu 12000 607 = 371 2000 lei 6. O societate comerciala prezinta urmatoarele informatii privind stocul de materie prima, x, evaluat la costul de achizitie standard de 3.000 lei/buc, pentru luna ianuarie N. Stoc initial la cost de achizitie standard 100 buc x 3.000 lei/buc = 300.000 lei Abateri favorabile de la costul de achizitie standard, aferent stocului initial [15.000 lei] Cumparari: 8.01 N 400 buc x 3.500 lei/buc, TVA = 24% 25.01 N 300 buc x 2.500 lei/buc, TVA = 24% Consum de materie prima x, in cursul lunii: 400 buc x 3.000 lei/buc

a) Contabilizarea achizitiei din 8.01N Cost de achizitie standard 400 buc x 3.000 lei/buc = 1.200.000 lei Cost de achizitie efectiv 400 buc x 3.500 lei/buc = 1.400.000 lei 200.000 lei = abaterea nefavorabila de la costul standard % 300 308 4426 = 401 1.736.000 lei 1.200.000 200.000 336.000

b) Contabilizarea achizitiei din 25.01N Cost de achizitie standard 300 buc x 3.000 lei/buc = 900.000 lei Cost de achizitie efectiv 300 buc x 2.500 lei/buc = 750.000 lei [150.000 lei] = abaterea favorabila de la costul standard % 300 308 4426 = 401 930.000 900.000 150.000 180.000 500 buc x 3.000 lei/buc = 1.900.000 600 = 300 1.500.000 lei d) Calculul si contabilizarea abaterilor de la costul de achizitie standard aferente stocurilor iesite din gestiune (la finele lunii): K308 = (Si + RD) 308/(Si + RD) 300 = 15.000 + 150.000/300.000 + 2.100.000 = 0,06 (exprima o abatere favorabila) Abateri de la costul standard aferent stocurilor iesite din gestiune = RC 300 x K308 = 1.500.000 x 0,06 = [90.000] (abatere favorabila) 600 = 308 [90.000 lei]

c) Inregistrarea consumului de materii prime in cursul lunii, la cost de achizitie standard

7. O societate comercial achiziioneaz materii prime 2000 lei + TVA. n cursul lunii se livreaz produse finite 1500 lei +TVA. Preul de nregistrare a produselor finite vndute este 1000 lei.

a) Achiziia de materii prime: % = 401 301 4426 b) Livrarea de produse finite : 411 = % 701 4427

2480 2000 480 1960 1500 360

c) Se scad din gestiune produsele finite: 711 = 345 1960 8. O interprindere prezinta urmatoarele informatii privind stocul de produse finite pentru exercitiul N:

Stoc initial de produse finite 200.000 lei Produse finite obtinute in cursul exercitiului (intrari in stoc) 2.500.000 lei Vanzari de produse finite, la pret de vanzare TVA 22% 2.000.000 lei Costul de productie al produselor finite vandute (iesirea din toc a produselor vandute) 1.800.000 lei Stoc final de produse finite, determinate la inventarul fizic 850.000 lei

a) Contabilizarea produselor finite obtinute in cursul exercitiului (la cost de productie): 345roduse finite = 711 Venituri din productia stocata 2.500.000 lei

b) Inregistrarea vanzarii de produse finite: Pret de vanzare.2.000.000 lei TVA (2.000.000 x 22%).400.000 lei 411 Clienti = % 711Venituri din vanzarea Produselor finite 2.000.000 lei 2.440.000 lei

4427 TVA colectata

440.000 lei

c) Iesirea din gestiune a produselor finite vandute: 711enituri din productia stocata = 345 Produse finite

1.800.000 lei

d) La sfarsitul exercitiului se contabilizeaza rezultatul inventarului: - Stoc criptic (soldul contului 345 Produse finite)900.000 lei - Stoc faptic, conform inventarului fizic850.000 lei Minus la inventarul fizic (minus in gestiune)50.000 lei 711 Venituri din productia stocata = 345 Produse finite 50.000 lei

9. Societatea X obtine produse finite. In cursul lunii octombrie se cunosc urmatoarele: la inceputullunii, costul productiei neterminate este de 1257 lei. In cursul lunii s-au angajat urmatoarelecheltuieli de productie: cheltuieli directe 1824 lei; cheltuieli indirecte 677 lei din care257 sunt fixe, cheltuieli administrative 120. Gardul de utilizare a capacitatii de productie afost de 80%. La sfarsitul lunii costul productiei neterminate a fost de 713 lei. Costul productiei neterminate la inceput perioada = 1257 lei+ cheltuieli directe = 1824 lei+ cheltuieli indirect variabile = 3501 lei+ cheltuieli indirect fixe = 3758 * 80 % = 2860 lei=> Costul productiei finite = 3006 lei 345 = 711 3006 lei 10. Societatea X vinde produse finite la pretul de 350 000 lei, TVA 24%, costul de productie alacestor produse finite fiind de 270000 lei a)vanzare pr.zisa: 4111 = % 434000 lei 701 350000 4427 84000 b) descarcare din gestiune: 711 = 345 270000 lei

5. Aplicarea procedeelor si tehnicilor de audit P1. Studiul general prealabil

Acest procedeu prevede efectuarea unui studiu general asupra situatiei economice aferente firmei ce urmeaza a fi auditata. Auditorul trebuie sa aiba in vedere in aceasta analiza in special acele elemente (tranzactii, evenimente, actiuni, etc.) ce pot avea un impact semnificativ asupra indicatorilor firmei. In cadrul acestui procedeu, auditorul informeaza auditatul (firma auditata) asupra obiectivelor particulare ale misiunii de audit, utilizand scrisoarea de angajament, dupa modelul urmator:

Scrisoare de angajamente

Catre Consiliul de Administratie sau reprezentantilor adecvati ai conducerii la varf: Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii ALERT SRL la data 31.12.2012, precum si al contului de profit si pierdere si situatiei fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar care se ncheie la aceasta data. Suntem ncantati sa va confirmam acceptarea acestui angajament prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care l vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastra asupra situatiilor financiare. Noi ne vom desfasura activitatea de audit n conformitate cu Standardele Internationale de Audit (sau cu referire la practici sau standarde nationale relevante). Acele standarde cer ca noi sa planificam si sa efectuam auditul, cu scopul de a obtine un grad satisfacator de certificare ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Un audit include examinarea, pe baza de teste, a dovezilor privind valorile si prezentarile de informatii din situatiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Datorita caracteristicii de test si a altor limitari inerente ale oricarui sistem contabil si de control intern, exista un risc inevitabil ca unele denaturari semnificative sa ramana nedescoperite. Pe langa raportul nostru asupra situatiilor financiare, estimam ca va putem oferi o scrisoare separata privind orice carenta semnificativa a sistemului contabil si de control intern care ne atrage atentia. Va reamintim ca responsabilitatea pentru ntocmirea situatiilor financiare, incluzand prezentarea adecvata a acestora, este a conducerii societatii. Aceasta include mentinerea nregistrarilor contabile adecvate si controlul intern, selectarea si aplicarea politicilor contabile si supravegherea sigurantei activelor societatii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisa privind declaratiile facute noua n legatura cu auditul. Asteptam cu nerabdare o colaborare deplina cu echipa dumneavoastrasi credem ca aceasta ne va pune la dispozitie orice nregistrari, documentatii si alte informatii care ne vor fi necesare n efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi platit pe masura ce ne desfasuram activitatea, se calculeaza pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe masura ce vor fi efectuate. Ratele orare cerute de personal variaza n functie de gradul de responsabilitate implicat si de experienta si aptitudinile necesare. Aceasta scrisoare va ramane valabila pentru anii urmatori, cu exceptia cazurilor cand va fi ncheiata, schimbata sau nlocuita.

Va rugam sa semnati si sa returnati exemplarul atasat acestei scrisori pentru a ne arata ca scrisoarea este conforma cu ntelegerea dumneavoastra privind acordurile pentru angajarea noastra n auditul situatiilor financiare.

Auditor, S.C AUDITOR S.R.L S-a luat la cunostinta n numele societatii ALERT SRL de catre (semnatura) .............. Numele si functia Data

P2. Control documentar-contabil Acest tip de control cuprinde: o Controlul cronologic, ce consta in verificarea facturilor de vanzare in ordinea calendaristica a emiterii lor; o Controlul invers cronologic, urmarind verificarea facturilor de cumparare in ordinea inversa a emiterii lor; o Controlul reciproc, ce vizeaza verificarea informatiilor inscrise pe facturi cu cele prevazute in notele de intrare receptie; o Controlul sistematic, prin intermediul caruia este verificata corespondenta dintre informatiile aferente Registrului Jurnal si cele aparute in fisele sintetice ale conturilor; o Controlul incrucisat, conform Declaratiei 394, care presupune confruntarea exemplarului 1 al facturii aflat la cumparator cu exemplarul 2 aflat la vanzator si verificarea acestora; o Controlul matematic, ce are in vedere verificarea corectitudinii elementelor valorice care apar in documentele financiar-contabile; o Analiza contabila, referindu-se la verificarea respectarii corespondentei conturilor utilizate in cadrul inregistrarilor contabile.

P3. Control total si control prin sondaj

Avand in vedere numarul de documente financiar-contabile ce trebuie verificate, auditorul poate opta pentru verificarea intregului volum de documente existente in cadrul firmei sau sa selecteze un procent considerat semnificativ dintre acestea care sa genereze un rezultat final corect in ceea ce priveste evaluarea situatiei firmei auditate. Intreprinderea auditata in cazul de fata inregistreaza, in medie, un volum de 9.000 facturi in decursul unui exercitiu financiar. Aceasta inseamna inregistrarea, in medie, a unui numar de 750 de facturi lunar. Fiind un volum mare de facturi, verificarea se va face prin aplicarea controlului prin sondaj. Tehnica aplicarii controlului prin sondaj presupune urmatoarele etape: Se determina populatia statistica omogena, volumul de facturi care fac obiectul misiunii de audit. In cazul de fata, numarul de facturi este de 750, determinat anterior (9.000 facturi / 12 luni = 750 facturi/luna). 1. 2. Se realizeaza ordonarea descrescator valorica a facturilor.

3. Se determina marimea esantionului statistic utilizand un procent semnificativ. In cazul de fata, se alege aplicarea unui procent de 30%. Esantionul statistic va avea valoarea de 750 x 30% = 225 facturi. 4. Pe baza esantionului statistic, se determina topul acestuia prin aplicarea procentului de 80% din valoarea esantionului. In cazul de fata, topul esantionului statistic inregistreaza valoarea de 80% x 225 = 180 facturi. 5. Se determina partea aleatoare din randul celor ce nu au fost luate in considerare in topul esantionului. In cazul de fata se va alege aleator: 225 180 = 45 facturi.

P4. Control faptic Controlul faptic cuprinde:

o Inventarierea : fizica si valorica, in functie de natura elementelor avute in vedere in procesul de auditare; o Analiza de laborator, care, in cazul necesitatii se apeleaza la specialisti pentru efectuarea analizei. o Observarea directa, care presupune urmarirea unui proces sau a unei proceduri efectuata de altcineva (de exemplu, urmarirea inventarierii stocurilor realizata de catre personalul intreprinderii auditate); P5. Confirmarile externe Acestea constau in confirmarea soldurilor finale ale conturilor de furnizori si cele de clienti, respectiv conturile de datorii si cele de creante.

VI.

Determinarea riscului in misiunea de audit

Riscul de control (consta in riscul ca o denaturare ce poate aparea intr-o asertiune si care poate fi semnificativa, fie in cazul in care este izolata, fie cumulata cu alte denaturari, sa nu fie prevenita, detectata si corectata la timp de sistemul de control intern al entitatii. Riscul de control se manifesta ca o functie a eficacitatii proiectarii, implementarii si mentinerii controlului intern, care cunoaste limite.) Riscul de nedetectare (riscul ca auditorul sa nu detecteze o denaturare existenta intr-o asertiune si care poate fi semnificativa, fie in cazul in care este izolata, fie cumulata cu alte denaturari. Riscul de nedetectare este strans legat de natura, momentul si intinderea procedurilor pe care auditorul le stabileste pentru a reduce riscul de audit la un nivel scazut, acceptabil, reprezentand, deci, o functie a eficacitatii unei proceduri de audit si a aplicarii de catre auditor a respectivei proceduri.) Riscul inerent (posibilitatea ca o asertiune sa comporte o denaturare ce poate fi semnificativa, fie individual, fie cumulata cu alte denaturari, presupunand ca nu exista controale aferente. Riscul inerent exista in permanenta, fiind independent de auditul sistemului financiar.) S-au stabilit urmtoarele niveluri ale riscurilor, n urma procedurilor de audit: Risc inerent 14% Risc de control 17% Risc de nedetectare 25%

Riscul de audit = 14% x 17% x 25% = 0.59%

VII .Prezentarea probelor de audit

1. In urma verificarii inregistrarii 1 s-a constatat ca societatea a inregistrat plusul la inventar in valoare de 200 de lei astfel :601 = 301 200 lei Varianta corecta este: 301 = 601 200

2. In urma verificarii inregistrarii 2 s-a constat ca societatea a inregistrat vanzarea de marfuri astfel: 4111 = 707 800 lei Varianta corecta este : 4111 = % 707 4427 992 lei 800 192

3. In urma verificarii inregistrarii nr. 5 am costatat ca societatea a inregistrat o depreciere destocuri cu o suma eronata, astfel:607 = 371 2000 lei Varianta corecta este : 607 = 371 12000 lei 4. In urma verificarii inregistrarii nr. 7 am constatat ca societatea a inregistrat cu o suma eronata scoaterea din gestiune: 711 = 345 1960 Varianta corecta: 711 = 345 1000 5. In urma verificarii inregistrarii nr 9 am constatat ca societatea a inregistrat costul productiei finite astfel: 345 = 711 3006 lei Varianta corecta este: trebuia sa se scade costul productiei neterminate la sfarsitul perioadei.

VIII .Importanta relative a riscurilor de erori si pragul de semnificatie

Pe baza indicatorilor de calitate (cifra de afaceri, totalul activelor, rezultatul exercitiului) se apreciaza pragul de semnificatie. In urma raportarii valorii probei cuantificabile la valoarea unui indicator de calitate se poate determina daca proba respectiva este sau nu semnificativa. Astfel, daca valoarea raportului depaseste pragul de 5% aceasta este considerata semnificativa.

1.Prezentarea indicatorilor de performan: CA= 80.000 lei Profit=30.000 lei Total Active= 20.000 lei

2.ncadrarea probelor de audit n categoria probelor de audit semnificative/ nesemnificative Proba1: (200/20000)*100 = 1% < 5% => proba nesemnificativa Proba2: (800/20000)*100 = 5 % < 5% => proba nesemnificativa Proba3: (2000/20000)*100 = 10% > 5% => proba semnificativa Proba4: (1960/20000)*100 = 9,8 % > 5% => proba semnificativa Proba5: (3006/20000)*100 = 15,08 % >5% => Proba semnificativa

IX. Exprimarea opiniei de audit

In urma analizarii probelor obtinute reies urmatoarele: Proba 3, Proba 4 si Proba 5 au cauzat erori considerate semnificative in determinarea valorii stocurilor. Prin urmare, se va acorda opinia cu rezerve, aceasta fiind sustinuta de probele semnificative.

X. Raportul de audit

RAPORT DE AUDIT Catre actionarii ALERT SRL

Am auditat situatiile financiare ale SC ALERT SRL, formate din bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2012, intocmite in conformitate cu Legea 571/2003, OMFP 3055/2009, Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu contina anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea de politici contabile adecvate; si realizarea de estimari contabile rezonabile pentru circumstantele existente.

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice, sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative. Un audit implica aplicarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare. Procedurile de audit selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei. In respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societatii. Un audit include de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a gradului de rezonabilitate a estimarilor facute de conducerea societatii, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma o baza pentru opinia noastra de audit.

In opinia noastra situatiile financiare nu prezinta o imagine fidela, sub toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a societatii la 31 decembrie 2012 si a rezultatelor din exploatare, pentru anul incheiat, in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate si normele nationale. Opinia acordata este una cu rezerve, deoarece societatea nu a verificat cota procentuala a taxei pe valoare adaugata la produsele la care trebuia aplicata cota de 9%, fapt ce a generat proba de audit 3. Proba 5 s-a datorat neaplicarii cotei procentuale de TVA (24%) La tranzactia de vanzare si totodata nu a inregistrat distinct TVA , lucru ce a condus la obtinerea probei de audit 7. Aceste trei probe de audit au fost considerate semnificative, fapt pentru care consideram ca situatiile financiare ale societatii cuprind denaturari ale imaginii fidele in prezentarea informatiilor din situatiile financiar-contabile.

Data raportului: 31.12.2012 Auditor, S.C AUDITOR S.R.L. Autorizatie CAFR nr.100/2001

S-ar putea să vă placă și