Sunteți pe pagina 1din 40

HOTARARE Nr. 717 din 14 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.

363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 537 din 2 august 2010

In temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. Articol unic. - Hotrrea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiii finanate din fonduri publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. La articolul 1, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: (2) Se aprob standardele de cost, prevzute n anexa nr. 1, al cror coninut este prevzut n anexele nr. 2.1-2.18." 2. Articolul 5 se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 5. -Anexele nr. 1 i 2.1-2.18 fac parte integrant din prezenta hotrre." 3. Anexa nr. 1 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1, care face parte integrant din prezenta hotrre. 4. Dup anexa nr. 2.15 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 2.16-2.18, al cror coninut este prevzut n anexele nr. 2-4, care fac parte integrant din prezenta hotrre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaz: Ministrul dezvoltrii regionale i turismului, Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administraiei i internelor, Mihai Capr, secretar de stat Ministrul finanelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vldescu ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 363/2010) LISTA standardelor de cost Elaboratorul 1. Ministrul Dezvoltrii Regionale i Turismului Denumirea standardului 1. Sal de sport colar nivel competiional 2. Centru cultural 4. Reabilitare termic anvelop bloc de locuine 5. Modernizare drum comunal clasa tehnic V 6. Reabilitare drum judeean clasa tehnic III - V 7. Modernizare drum judeean clasa tehnic III - V 8. Sistem centralizat de alimentare cu ap n mediul rural 1. Reabilitare drum forestier principal 2. Reabilitare drum forestier secundar 3. Reabilitare drum forestier magistral 4. Drum forestier secundar Denumirea standardului 1. coal cu 8 sli de clas 2. Grdini cu 4 sli de grup Indicativul SCOST-01/MDRT SCOST-02/MDRT SCOST-04/MDRT SCOST-05/MDRT SCOST-06/MDRT SCOST-07/MDRT SCOST-08/MDRT

3. Bloc de locuine pentru tineri SCOST-03/MDRT

2. Ministerul Mediului i Pdurilor

SCOST-01/MMP SCOST-02/MMP SCOST-03/MMP SCOST-04/MMP Indicativul SCOST-01/MEdCTS SCOST-02/MEdCTS

Elaboratorul 3. Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului si

Sportului 4. Ministerul Sntii 5. Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

3. 1. 2. 1.

Cmin studenesc Spital regional de urgen Spital judeean de urgen Canale de irigaii impermeabilizare

SCOST-03/MEdCTS SCOST-01/MS SCOST-02/MS SCOST-01/MADR

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2.161a Hotrrea Guvernului nr. 363/2010) MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE SI TURISMULUI I. Preambul Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice. Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii. La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere: - analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008-2009; - costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri ianuarie 2010. II. Domeniu de aplicare Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin; REABILITARE DRUM JUDEEAN CLASA TEHNIC III + V STANDARD DE COST Indicativ: SCOST-06/MDRT

c) ghidare n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin. Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii. III. Obiectiv de referin III.1. Prezentare general Prezentul standard se refer la reabilitarea unui kilometru de drum judeean prin ranforsare. Standardul se refer numai la lucrrile care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, i anume structura rutier pe partea carosabil i pe acostamente, precum i anurile de pe ambele pri ale drumului. Standardul nu se refer la celelalte categorii de lucrri care intr n componena unui drum, dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podee, poduri, semnalizri, ziduri de sprijin etc. Scopul reabilitrii: - asigurarea conexiunii cu reeaua de drumuri naionale i cea de drumuri comunale sau de interes local; - facilitarea legturilor dintre centrele urbane din jude i celelalte localiti; - economisirea timpului i a carburanilor; - reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; - mbuntirea capacitii portante; - reducerea gradului de poluare a mediului. III.2. Date tehnice In situaia existent drumul are urmtoarea configuraie geometric i caracteristici tehnice: - lime parte carosabil: 2 x 3,0 m; - lime acostament: 2 x 1,0 m;

- lime platform: 8,0 m; - structur rutier: 5-6 cm straturi asfaltice; 20-30 cm fundaie din material granular: piatr spart i balast. Situaia proiectat urmrete: - aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnic III, IV sau V, n funcie de nivelul traficului; - realizarea unei suprafee de rulare cu planeitate corespunztoare; - sporirea capacitii portante pentru a corespunde nivelului de trafic; - suprapunerea traseului peste traseul existent. Situaia proiectat prevede: - lime parte carosabil: 2 x 3,0 m; - lime acostament: 2 x 1,0 m; - lime platform: 8,0 m; - pant transversal a prii carosabile 2,5% repartizat simetric fa de axa drumului; - pant transversal a acostamentelor 4%; - clas de trafic greu: nivel de trafic de 0,3-1,0 m.o.s. (milioane osii standard 11.5 tone); - structur rutier: frezarea stratului asfaltic pe grosime de cca. 6 cm; completarea fundaiei existente cu piatr spart pe grosime medie de 20 cm; amorsare cu emulsie bituminoas 0,9 kg/m2; strat de legtur din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare; strat de uzur din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16; - anuri seciune natural 50% i seciune pereat 50%.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul Denumirea Categoria de importan Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construciei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare Clasa tehnic Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice Zona climatic STAS 1709/1-90 Tipul de pmnt STAS 1709/1-90 Adncime de nghe STAS 1709/1-90 Teren de fundare STAS 2914-84 Clasa/Nivelul de performan C - normal

III+V

II P3 80 cm Simbol 2 Calitate bun

III.4. Planuri i seciuni caracteristice Seciune transversal REABILITARE PRIN RANFORSAREA STRUCTURII RUTIERE EXISTENTE

IV. Cost investiie de baz IV. 1. Cost unitar Tabel IV. 1 (valori de referin) Nr. crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli Cost unitar (exclusiv TVA) lei/km euro*)/km 4. Cheltuieli pentru investiia de baz, din care: 4.1. Lucrri de drumuri 4.1.1. Sistem rutier 4.1.2. anuri 4.2. Montaj utilaje tehnologice 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj 4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport 4.5. Dotri 4.6. Active necorporale Investiie de baz - cost unitar 1.150.191 273.855 927.931 220.936 222.260 52.919 -

1.150.191 273.855

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Precizare La stabilirea costului s-au luat n calcul: - pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010; - pentru manoper: salariu mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009; - pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri: - C.A.S, C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;' - pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat;

- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%; - pentru distana de transport: - transport materiale 25 km; - transport pmnt 10 km. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008: - cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului; - cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului; - cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic; - cap. 5 -Alte cheltuieli; - cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar. 2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate n procente, astfel: a) proiectare i inginerie: b) consultan: c) asisten tehnic: d) organizare de antier: e) cheltuieli diverse i neprevzute: 3,0% din valoarea investiiei de baz; 1,0% din valoarea investiiei de baz; 1,5% din valoarea investiiei de baz; 2,5%; 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4 Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea Guvernului nr. 28/2008. 3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite fa de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiiei. ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 2.17 1a Hotrrea Guvernului nr. 363/2010)

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE SI TURISMULUI I. Preambul

MODERNIZARE DRUM Indicativ: SCOST-07/MDRT JUDEEAN CLASA TEHNIC III + V STANDARD DE COST

Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice. Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii si lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii. La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere: - analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008-2009; - costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri ianuarie 2010. II. Domeniu de aplicare Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin; c) ghidare n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin. Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii. III. Obiectiv de referin III.1. Prezentare general

Prezentul standard se refer la modernizarea unui kilometru de drum judeean prin refacerea structurii rutiere. Standardul se refer numai la lucrrile care sunt continue pe lungimea unui kilometru de drum, i anume structura rutier pe partea carosabil i pe acostamente, precum i anurile de pe ambele pri ale drumului. Standardul nu se refer la celelalte categorii de lucrri care intr n componena unui drum dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: podee, poduri, semnalizri, ziduri de sprijin etc. Scopul modernizrii: - asigurarea conexiunii cu reeaua de drumuri naionale i cea de drumuri comunale sau de interes local; - facilitarea legturilor ntre centrele urbane din jude i celelalte localiti; - economisirea timpului i a carburanilor; - reducerea costurilor de operare a autovehiculelor; - mbuntirea capacitii portante; - reducerea gradului de poluare a mediului. III.2. Date tehnice In situaia existent drumul are urmtoarea configuraie geometric i caracteristici tehnice: - lime parte carosabil: 2 x 3,0 m; - lime acostamente: 2 x 1,0 m; - lime platform: 8,0 m; - structur rutier: 10-20 cm mpietruire din material granular: piatr spart i balast. Situaia proiectat urmrete: - aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnic III, IV sau V, n funcie de nivelul traficului; - realizarea unei suprafee de rulare cu planeitate corespunztoare;

- sporirea capacitii portante pentru a corespunde nivelului de trafic; - suprapunerea traseului peste traseul existent. Situaia proiectat prevede: - lime parte carosabil: 2 x 3,0 m; - lime acostamente: 2 x 1,0 m; - lime platform: 8,0 m; - pant transversal a prii carosabile 2,5% repartizat simetric fa de axa drumului; - pant transversal a acostamentelor 4%; - clas de trafic foarte greu: nivel de trafic de 1,0-3,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5 tone); - structur rutier: excavarea i evacuarea mpietruirii existente pe grosime de 20 cm (partea infestat cu pmnt); aternerea unui strat separator din geotextil; strat inferior de fundaie din balast cu grosime de 30 cm; strat superior de fundaie din piatr spart cu grosime de 25 cm; amorsare cu emulsie bituminoas 0,9 kg/m2; strat de legtur din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus 2 cm pentru reprofilare; strat de uzur din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16; - anuri seciune natural 50% i seciune pereat 50%. III.3. Caracteristici eseniale de calcul Denumirea Categoria de importan Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construciei, aprobat prin Hotrrea Clasa/Nivelul de performan C - normal

Guvernului nr. 766/1997, cu modificrile i completrile ulterioare Clasa tehnic Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 Zona climatic STAS 1709/1-90 Tipul de pmnt STAS 1709/1-90 Adncime de nghe STAS 1709/1-90 Teren de fundare STAS 2914-84 III - V

II P3 80 cm Simbol 2 Calitate bun

III.4. Planuri i seciuni caracteristice Seciune transversal MODERNIZAREA UNUI DRUM JUDEEAN IMPIETRUIT

IV. Cost investiie de baz IV. 1. Cost unitar Tabel IV. 1 (valori de referin) Nr. crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli Cost unitar (exclusiv TVA) lei/km euro*)/km 4. Cheltuieli pentru investiia de baz, din care:

4.1. Lucrri de drumuri 4.1.1. Sistem rutier 4.1.2. anuri Nr. crt. Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

1.397.894 332.832 1.175.634 279.913 222.260 52.919 Cost unitar (exclusiv TVA) lei/km euro*)/km 1.397.894 332.832

4.2. Montaj utilaje tehnologice 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj 4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport 4.5. Dotri 4.6. Active necorporale Investiie de baz - cost unitar

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Precizare La stabilirea costului s-au luat n calcul: - pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010; - pentru manoper: salariu mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009; - pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri: - C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii nr. 12/2010; - pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002, republicat; - pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%; - pentru distana de transport: - transport materiale 25 km; - transport pmnt 10 km;

NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008: - cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului; - cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului; - cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic; - cap. 5 -Alte cheltuieli; - cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar. 2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate n procente, astfel: a) proiectare i inginerie: b) consultan: c) asisten tehnic: d) organizare de antier: e) cheltuieli diverse i neprevzute: 3,0% din valoarea investiiei de baz; 1,0% din valoarea investiiei de baz; 1,5% din valoarea investiiei de baz; 2,5%; 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4 Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea Guvernului nr. 28/2008. 3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite fa de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiiei. ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 2.18 1a Hotrrea Guvernului nr. 363/2010) MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE SI TURISMULUI I. Preambul Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice. SISTEM CENTRALIZAT Indicativ: SCOST-08/MDRT DE ALIMENTARE CU AP N MEDIUL RURAL STANDARD DE COST

Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 Cheltuieli pentru investiia de baz" i cap. 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii. La stabilirea costului investiiei s-au avut n vedere: - analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2000-2009; - costul investiiei rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri ianuarie 2010. II. Domeniu de aplicare Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru: a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic; b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin; c) ghidare n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin. Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii. III. Obiectiv de referin III.1. Prezentare general Sistem centralizat de alimentare cu ap n mediul rural, cuprinznd n cadrul obiectivului de investiii totalitatea obiectelor, construciilor i instalaiilor care asigur alimentarea cu ap, cu respectarea tuturor cerinelor ce privesc calitatea apei din perspectiva aplicrii normelor europene. Proiectarea i execuia unui sistem de alimentare cu ap sunt condiionate de o multitudine de condiii: - caracteristicile geomorfologice ale terenului, formele de relief i clima;

- structura i capacitatea surselor de ap (caracteristicile i debitele capabile ale apelor subterane sau ale apelor de suprafa, dac acestea constituie surse de ap) i calitatea apei brute din punct de vedere al ncrcrii bacteriologice i fizico-chimice; - numrul de locuitori deservii de sistemul de alimentare cu ap; - gradul de dispersie sau concentrare a populaiei din localitile beneficiare; - condiiile economico-sociale de dezvoltare a localitilor n urmtorii 20 de ani; - perioada de utilizare a sistemelor de alimentare cu ap avut n vedere, n raport cu perspectiva de dezvoltare a localitii (30-40 de ani). Toate aceste condiii determin diferene n privina schemei tehnologice adoptate i a structurii construciilor i instalaiilor. La acestea se adaug diversitatea materialelor, construciilor i instalaiilor, ce necesit a fi corelate cu condiiile concrete de amplasament. Diversitatea acestor situaii concrete implic nu numai concepii de proiectare adecvate, ci i costuri diferite. In condiiile de mai sus, n prezentul standard a fost preluat o schem general complet cuprinznd toate componentele tehnice i tehnologice ce pot aprea n cadrul unui sistem de alimentare cu ap n mediul rural, detaliindu-se distinct elementele de cost pentru fiecare dintre acestea pe baz de costuri unitare, urmnd ca n aplicarea concret s fie preluate n concepia de proiectare numai construciile i instalaiile necesare, potrivit condiiilor specifice din fiecare amplasament. III.2. Date tehnice i costuri unitare Un sistem de alimentare cu ap a unei localiti rurale cuprinde urmtoarele componente: - frontul de captare a apei, inclusiv instalaiile de pompare pn la staia de clorinare; - aduciunea de la frontul de captare pn la staia de clorinare; - staia de clorinare a apei, inclusiv instalaia hidraulic de racordare la rezervor; - staiile de tratare a apei (deferizare, demanganizare, denitrificare, reducere a amoniacului, desalinizare i mineralizare, degazeificare i alte tratamente); - rezervorul de nmagazinare a apei potabile; - staiile de pompare i repompare ntre componentele tehnologice i de la acestea n reelele de distribuie;

- reelele de distribuie; - anexele administrative i mprejmuirile. Frontul de captare, aduciunea, staia de clorinare, rezervorul, staiile de pompare i repompare, reeaua de distribuie a apei, anexele administrative i mprejmuirile reprezint componente comune i obligatorii ale tuturor sistemelor de alimentare cu ap proiectate n mediul rural. Staiile de tratare a apei sunt concludent difereniate n funcie de situaiile concrete i se constituie componente ale sistemelor de alimentare cu ap proiectate n mediul rural, numai n msura n care acestea necesit corectarea componenei chimice a apei pentru a corespunde prevederilor legale i normelor europene. Intr-o alt structur de sistem, cu excepia frontului de captare, a aduciunii i a reelei de distribuie, toate celelalte componente ale sistemelor de alimentare cu ap constituie gospodria de ap". III.2.1. Front de captare Fronturile de captare pot fi captri subterane i captri de suprafa. Funcia tehnologic a captrilor subterane sau de suprafa n cadrul sistemelor de alimentare cu ap este asigurarea debitului maxim zilnic necesar pentru sistem (Qnec - 1.2 Qmax zi, exprimat n l/s). III.2.1.1. Captrile subterane se realizeaz prin puuri forate de mic adncime (pn la 20 m), de adncime medie (ntre 20 i 50 m) i de mare adncime (peste 50 m). Unitatea de msur a captrii subterane prin puuri forate este metrul liniar de foraj. La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urmtoarele cheltuieli pentru execuia captrii subterane, raportate la unitatea de msur: - cheltuielile de transport, montaj, punere n oper, dezasamblare dup foraj i transport n baz a instalaiilor de foraj, la o distan medie de 50 km; - lucrrile de forare-etansare; - tuburile de cmuial a forajului; - pompele submersibile, inclusiv instalaiile electrice aferente; - componentele de racorduri hidraulice pn la conducta de captare a frontului;

- instalaiile electrice aferente pn la tabloul electric de separaie; - cabina fiecrui pu forat, inclusiv tabloul electric de separaie; - racordurile, fitingurile, armturile, debitmetrele, alte aparate de msur i control i orice alte lucrri aferente funcionalitii frontului de captare; - mprejmuirile terenului de protecie sanitar, pori i alei de acces. Perimetrul frontului de captare se limiteaz la conducta de colectare a frontului. Cost unitar (exclusiv TVA) III.2.1.1 (valori informative) Puuri forate de mic adncime (pn la 20 m) lei/m.l. foraj euro*)/m.l. foraj 8.249 1.964 4.952 1.179 Puuri forate de medie adncime (20 + 50 m) lei/m.l. foraj euro*)/m.l. foraj 4.952 1.179 2.860 681 Tabel

Puuri forate de mare adncime (peste 50 m) lei/m.l. foraj euro*)/m.l. foraj 2.860 681 2.722 648

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). III. 2.1.2. Captrile de suprafa pot fi captri de izvoare, drenuri laterale din cursuri de ap, captri de ap direct din malul rurilor, captri prin chesoane. Unitatea de msur pentru captrile de suprafa este debitul de 1 l/s. La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul toate cheltuielile pentru execuia captrii de suprafa, raportate la unitatea de msur. Costul unitar al unei captri de suprafa este influenat considerabil de condiiile specifice ale terenului pe care se amplaseaz captarea de suprafa, precum i de caracteristicile cursului de ap (variaii de debit minim i maxim n timpul anului, perioadele de etiaj, evoluia gradului de turbiditate a apei n timpul anului i a modificrii ncrcrii chimice n perioada anual i multianual). Cost unitar (exclusiv TVA) III.2.1.2 (valori informative) Tabel

Captri din izvoare

Captri din mal de Captri prin cheson ruri lei/1 l/s euro*)/1 l/s lei/1 l/s euro*)/1 l/s lei/1 l/s euro*)/1 l/s lei/1 l/s euro*)/1 l/s 41.000 9.762 5.099 1.214 29.497 7.023 27.300 6.500 52.000 12.381 6.598 1.571 39.102 9.310 33.100 7.881

Drenuri laterale

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). III.2.2. Conducte de aductiune Funcia tehnologic a conductelor de aductiune n sistemul de alimentare cu ap este transportul apei captate de la frontul de captare la gospodria de ap. Unitatea de msur pentru conductele de aductiune este metrul liniar de conduct. O soluie adecvat alimentrii cu ap la sate o reprezint folosirea conductelor de PEID (polietilen de nalt densitate), pentru care s-au stabilit costuri unitare, lundu-se n calcul urmtoarele cheltuieli pentru punerea n oper a conductei de aductiune, raportate la unitatea de msur: - cheltuielile de transport i depozitare la amplasamentul lucrrilor; - spturile n teren mediu, la o adncime medie de 1,5 m, care asigur protecia la nghe; - aezarea unui strat de balast de 10 cm; - montarea i sudarea conductelor la poziie; - astuparea traneei i aducerea terenului la starea iniial; - cmine de golire, cmine de aerisire, cmine de rupere a presiunii i cmine de vane de secionare; - fitinguri, robinei, ventile de aerisire i alte accesorii; - aparate de msur i control; - probe tehnologice n perioada montrii i punerii n funciune. Conductele de aductiune se dimensioneaz la debitul maxim zilnic, calculat potrivit normelor n vigoare.

Cost unitar (exclusiv TVA) referin) Diametrul nominal al conductei PEID [mm] DN 63 DN 75 DN 80 DN 90 DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 180 DN 200 DN 225 DN 315

Tabel III.2.2 (valori de

PN 6 atm lei/m.l. euro*)/m.l.

Presiuni de serviciu PN 10 atm lei/m.l. euro*)/m.l.

PN 16 atm lei/ m.l. euro*)/m.l.

67 80 84 101 126 139 172 197 235 252 269 403

16 19 20 24 30 33 41 47 56 60 64 96

71 84 88 105 130 143 185 214 256 281 311 487

17 20 21 25 31 34 44 51 61 67 74 116

76 92 97 109 143 162 206 239 286 323 391 508

18 22 23 26 34 39 49 57 68 77 93 121

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). III.2.3. Staii de clorinare a apei Funcia tehnologic a staiei de clorinare n sistemul de alimentare cu ap este asigurarea dozei de clor necesar ndeplinirii condiiilor de calitate a apei din punct de vedere bacteriologic, pn la extremitatea reelei de distribuie. Avnd n vedere structura asemntoare, unitatea de msur pentru staia de clorinare independent este bucata. Costul unitar este difereniat pentru debite mai mici i, respectiv, mai mari de 10 l/s. Cost unitar (exclusiv TVA) informative) Capacitatea staiei de clorinare < 10 l/s lei/bucat 142.800 Tabel III.2.3 (valori

euro*)/bucat 34.000

> 10 l/s

171.301

40.786

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Staia de clorinare se dimensioneaz la debitul maxim zilnic. III.2.4. Staii de tratare a apei Funcia tehnologic a staiei de tratare este corectarea calitii apei pentru a asigura transformarea ncrcrii chimice a apei brute n ap cu condiii de potabilitate impuse de prevederile legale i normele europene. Unitatea de msur pentru staia de tratare este 1 l/s ap tratat. La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urmtoarele cheltuieli pentru execuia staiei de tratare a apei, raportate la unitatea de msur: - fundaia containerului i legturile electrice i hidraulice cu celelalte componente ale sistemului; - containerul (containerele) pentru bateriile staiei de tratare; - bateriile de filtrare ale staiei de tratare, componentele tehnologice aferente; - conductele i instalaiile interioare de legtur; - instalaiile de pompare interioare; - aparatele de msur i control; - elementele de automatizare pentru supravegherea i controlul procesului. Cost unitar (exclusiv TVA) informative) Tipul staiei de tratare lei/1 l/s ap tratat 172.998 Tabel III.2.4 (valori

Debitul staiei de tratare < 10 l/s euro*)/1 l/s ap tratat 41.190 > 10 l/s lei/1 l/s ap tratat 93.702 euro*)/1 l/s ap tratat 22.310

Deferizare i demanganizare

Tipul staiei de tratare

243.000 57.857 130.998 31.190 Debitul staiei de tratare < 10 l/s lei/1 l/s ap tratat 85.000 118.000 145.000 euro*)/1 l/s ap tratat 20.238 28.095 34.524 45.238 35.405 48.810 31.238 43.500 > 10 l/s lei/ 1 l/s ap tratat 68.700 96.000 96.999 135.001 101.800 142.401 85.700 119.599 euro*)/1 l/s ap tratat 16.357 22.857 23.095 32.143 24.238 33.905 20.405 28.476

Denitrificare

Reducere a amoniacului

190.000 Instalaie complex de tratare (deferizare, 148.701 demanganizare i denitrificare) a apei subterane 205.002 131.200 Instalaie complex de tratare (deferizare, demanganizare i denitrificare) a apei de suprafa 182.700

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Staia de tratare se dimensioneaz la debitul maxim zilnic. In componena unei staii de tratare poate intra i staia de clorinare, n funcie de soluia tehnic propus. III.2.5. Rezervoare de nmagazinare a apei Funcia tehnologic a rezervoarelor de nmagazinare a apei este compensarea diferenelor orare care pot aprea ntre debitul maxim zilnic livrat de fronturile de captare i debitul maxim orar consumat n anumite ore de vrf, asigurarea proteciei n caz de

incendiu, precum i a funcionalitii sistemului n cazul unor defeciuni n fronturile de captare sau la sursele de energie. Prezentul standard de cost se refer la utilizarea rezervoarelor din panouri termoizolante i a rezervoarelor din tole metalice galvanizate izolate cu polistiren extrudat, cu membran butilic, care reduc procesele umede numai la fundaii i asigur o durat scurt de montare, prin elemente de dimensiuni mici, cu transport mai ieftin i mai rapid. Unitatea de msur pentru aceast component a sistemului de alimentare cu ap o reprezint 1 m3 capacitate. La stabilirea costului unitar au fost luate n considerare urmtoarele: - fundaiile radiale n cazul rezervoarelor confecionate din panouri termoizolante prefabricate sau, dup caz, fundaiile circulare n cazul rezervoarelor din tole metalice galvanizate cu membran butilic; - panourile termoizolante sau, dup caz, tolele metalice i membrana butilic, inclusiv aprovizionarea i transportul acestora la locul de punere n oper; - montajul elementelor prefabricate i al instalaiilor aferente care asigur funcionalitatea (sistem de nclzire, vane hidraulice i alte instalaii interioare); - construciile i instalaiile de racordare a rezervorului la celelalte componente ale sistemului (inclusiv cmine, vane de alimentare i evacuare, aparate de msur i control); - probele de etaneitate legate nemijlocit de realizarea lucrrilor de construcii i montaj. Rezervoarele de nmagazinare a apei se calculeaz la volumul necesar de compensare orar", la care se adaug rezerva de incendiu", rezerva de avarie" i rezerva de ap intangibil". Volumele de compensare i rezervele de nmagazinare se calculeaz potrivit normativelor n vigoare. Cost unitar (exclusiv TVA) informative) Capacitatea rezervorului [m3] Rezervor din panouri termoizolante lei/1 m3 capacitate 8.072 euro*)/1 m3 capacitate 1.922 Tabel III.2.5 (valori

15

Rezervor din tole metalice galvanizate, cu membran butilic lei/1 m3 euro*)/1 m3 capacitate capacitate X X

50 100 150 Capacitatea rezervorului [m3] 200 300 350 400 500 600 700 800 900 1.000

4.519 3.587 3.100

1.076 854 738

X 2.302 2.201

X 548 524

Rezervor din panouri termoizolante lei/1 m3 capacitate 2.617 2.062 1.940 1.819 1.562 1.579 1.558 1.428 1.525 1.520 euro*)/1 m3 capacitate 623 491 462 433 372 376 371 340 363 362

Rezervor din tole metalice galvanizate, cu membran butilic lei/1 m3 euro*)/1 m3 capacitate capacitate 2.100 500 1.600 1.369 1.151 1.100 1.050 949 X X X 381 326 274 262 250 226 X X X

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). III.2.6. Staii de pompare i repompare Funcia tehnologic a staiilor de pompare i repompare este transportul apei ntre componentele sistemului i de la aceste componente n reeaua de distribuie, asigurnduse presiunile de serviciu necesare. Unitatea de msur pentru aceste componente ale sistemului de alimentare cu ap este 1 l/s x m col. ap, ntruct depinde de 2 parametri: debitul pompat i nlimea de pompare Hp (exprimat n metri coloan ap). La calculul costului unitar au fost luate n considerare urmtoarele: preul pompelor, montajul i instalarea acestora, preul containerului staiei de pompare, inclusiv fundaiile i aezarea pe fundaii.

Cost unitar (exclusiv TVA) informative) Debitul staiei de pompare [l/s] < 2 l/s 2 + 5 l/s 5+ 10 l/s > 10 l/s Inlimea de pompare [m col. ap]

Tabel III.2.6 (valori

Tipul pompei Turaie fix Turaie variabil lei/l/s x m euro*)/l/s x m lei/l/s x m col. euro*)/l/s x m col. ap col. ap ap col. ap 3.570 - 4.402 850+1.048 2.948+3.671 702 + 874 2.369 + 3.100 564 +738 1.760 + 2.398 419 + 571 1.457 + 1.949 347 + 464 1.100 + 1.512 262 + 360 781 +1.151 186 + 274 630 + 811 150 + 193 X X X X X X 928+ 1.151 760 + 1.172 X X X X X X 221 + 274 181 +279

<25 25-50 <25 25-60 <25 25-50 <25 25 + 100

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). Staiile de pompare se dimensioneaz, dup caz, la debitul maxim zilnic sau la debitul maxim orar. III.2.7. Reele de distribuie Funcia tehnologic a reelei de distribuie n sistemul de alimentare cu ap este transportul apei de la gospodria de ap pn la consumatori, cu presiunea de serviciu necesar. Reeaua de distribuie cuprinde conducte principale, conducte secundare i conducte de distribuie cu branamente la consumator. Unitatea de msur pentru reeaua de distribuie este metrul liniar de conduct. La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urmtoarele cheltuieli pentru execuia reelelor de distribuie, raportate la unitatea de msur: - cheltuielile de transport i de depozitare la amplasamentul lucrrilor; - spturile n teren mediu, la o adncime medie de 1,5 m, care asigur protecia la nghe; - aezarea unui strat de balast de 10 cm;

- montarea i sudarea conductelor la poziie; - astuparea traneei i aducerea terenului la starea iniial; - cmine de golire, cmine de aerisire, cmine de rupere a presiunii, cmine de vane de secionare i cmine de trecere; - fitinguri, robinei, ventile de aerisire i alte accesorii, exclusiv costul branamentelor; - aparate de msur i control; - hidranii de incendiu; - probe tehnologice n perioada montrii i punerii n funciune. Conductele de distribuie se dimensioneaz la debitul maxim orar, calculat potrivit normelor n vigoare. Cost unitar (exclusiv TVA) referin) Diametrul nominal al conductei PEID [mm] DN 63 DN 75 DN 90 DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 225 DN 315 Tabel III.2.7 (valori de

Presiuni de serviciu PN 6 atm PN 10 atm PN 16 atm lei/m.l. euro*)/m.l. lei/m.l. euro*/m.l. lei/m.l. euro*)/m.l. conduct conduct conduct conduct conduct conduct

55 67 88 118 130 164 185 239 256 391

13 16 21 28 31 39 44 57 61 93

55 71 92 126 139 176 202 273 298 466

13 17 22 30 33 42 48 65 71 111

63 76 97 139 155 193 231 311 353 554

15 18 23 33 37 46 55 74 84 132

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

III.2.8. Anexe administrative i mprejmuiri Anexele administrative i mprejmuirile nu au funcie tehnologic, dar reprezint componente obligatorii ale sistemelor de alimentare cu ap, pentru asigurarea perimetrelor de amplasament sau, dup caz, a perimetrelor de protecie sanitar, precum i a spaiilor necesare pentru depozitarea unor materiale de consum, a unui birou administrativ i a instalaiilor sanitare de ap-canal pentru folosina personalului. Prezentul standard de cost se refer la o mprejmuire i pori din gard de srm ghimpat, susinut de stlpi din beton prefabricai i un container administrativ. Unitatea de msur pentru mprejmuire i pori este metrul liniar de mprejmuire. Pentru containerul administrativ, unitatea de msur este bucata, cu acelai cost unitar pentru toate sistemele. Cost unitar (exclusiv TVA) informative) Imprejmuire lei/m.l. mprejmuire euro*)/m.l. mprejmuire 2.360 562 Tabel III.2.8 (valori

Container administrativ lei/buc. euro*)/buc. 34.100 8.119

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). IV Cost total IV.1. Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu ap Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu ap se face nsumnd costurile unitare prezentate la cap. III.2. al prezentului standard, nmulite cu cantitile efective rezultate din proiectare pentru toate categoriile de lucrri, construcii i instalaii componente ale sistemului de alimentare cu ap. Precizare La stabilirea costurilor s-au luat n calcul: - pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii ianuarie 2010; - pentru manoper: salariu mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009; - pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i le include n costuri:

- C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010; - pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, republicat; - pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv, de 5%; - pentru distana de transport: - transport materiale: 25 km; - transport pmnt: 10 km. NOTE: 1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008: - cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului; - cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului; - cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic; - cap. 5 -Alte cheltuieli. 2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate n procente, astfel: a) proiectare i inginerie: b) consultan: c) asisten tehnic: d) organizare de antier: e) cheltuieli diverse si neprevzute: 3,0% din valoarea investiiei de baz; 1,0% din valoarea investiiei de baz; 1,5% din valoarea investiiei de baz; 2,5%; 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform prevederilor anexei nr. 4 Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea Guvernului nr. 28/2008. 3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite fa de caracteristicile investiiei de

referin se justific distinct n documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investiiei. IV.2. Exemple de calcul In prezentul standard sunt prezentate 4 exemple de calcul pentru sisteme de alimentare cu ap, rezultnd faptul c evaluarea costurilor propuse este uor aplicabil pentru orice structur de sistem centralizat de alimentare cu ap n mediul rural. IV.2.1. Sistem de alimentare cu ap nr. 1

Tabel IV.2.1 (valori informative) Nr. Componentele sistemului Cantitatea U.M. Cost unitar Cost total crt. - lei/U.M.- - lei 1. Captare subteran din 4 puuri 4x12 m.l. foraj 7.900 379.200 forate de mic adncime, cu adncimea de 12 m fiecare 2. Conducta de aduciune din PEID, 3.850 m.l. 126 485.100 DN 110, PN6 conduct 3. Staie de tratare cu instalaie 7 1 l/s 179.000 1.253.000 complex de deferizare, demanganizare si denitrificare pentru un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s) 4. Rezervor de nmagazinare din tole 400 m3 1.151 460.400 metalice galvanizate cu membran capacitate butilic, cu capacitatea de 400 m3 5. Staie de clorinare independent 1 buc. 171.301 171.301 pentru un debit < 10 l/s (Q=11 l/s)

6. Staie de pompare cu 2 pompe 11x30 l/s x m col 790 pentru un debit de 11 l/s i ap nlimea de pompare de 30 m, cu turaie variabil 7. Reea de distribuie n lungime 1.100 2.300 m.l. 118 88 55 total de 20.780 m, din conducte 17.380 conduct PEID, din care: - 1.100 mDN110, PN6 - 2.300 mDN90, PN6 - 17.380 mDN63, PN6 8. Imprejmuiri (inclusiv pori) cu o 400 lungime total de 400 m 9. Container administrativ 1 Cost total - investiie de baz i probe -n lei Cost total - investiie de baz i probe -n euro*)

260.700

129.800 202.400 955.900

m.l. mprejmuire buc.

2.360 34.100

944.000 34.100 5.275.901 lei 1.256.167 euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). SECIUNE FORAJ

REZERVOR DIN TOLE METALICE GALVANIZATE

CONTAINER STAIE DE POMPARE l STAIE DE CLORINARE

STAIE DE POMPARE I STAIE DE CLORINARE

FUNDAIE CONTAINER DE POMPARE l STAIE DE CLORINARE

IV.2.2. Sistem de alimentare cu ap nr. 2 SCHEMA TEHNOLOGICA

Tabel IV.2.2 (valori informative) Nr. Componentele sistemului Cantitatea crt. 1. Captare subteran din 2 2x100 puuri forate de mare adncime, cu adncimea de 100 m fiecare 2. Conduct de aduciune din PEID, 450 DN 110, PN6 Cost unitar Cost total - lei/U.M.- - lei m.l. foraj 2.700 540.000 U.M.

m.l. conduct

126

56.700

3. Staie de tratare cu instalaie de 7 reducere a amoniacului cu instalaie de clorinare ncorporat, pentru un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s) 4. Rezervor de nmagazinare din 350 panouri termoizolante, cu capacitatea de 350 m3 5. Staie de pompare 2 + 1 pompe 30x11 pentru un debit de 11 l/s i nlimea de pompare de 30 m, cu turaie variabil 6. Staie de repompare cu 2 pompe 4x60 cu Q = 4 l/s Hp = 60 m col ap 7. Rezervor de nmagazinare 15 tampon din panouri termoizolante, cu capacitatea de 15 m3 8. Reea de distribuie n lungime 1.500 2.710 total de 19.800 m, din conducte 15.590 PEID, din care: - 1.500 m DN 160, PN10 - 2.710 m DN 90, PN6 - 15.590 m DN 63, PN6 9. Imprejmuiri (inclusiv pori) cu o 500 lungime total de 500 m 10. Container administrativ 1 Cost total - investiie de baz i probe -n lei Cost total - investiie de baz i probe -n euro*)

1 l/s

160.700

1.124.900

m3 capacitate l/s x m col ap

1.940

679.000

790

260.700

l/s x m col ap m3 capacitate

2.250 8.072

540.000 121.080

m.l. conduct

202 88 55

303.000 238.480 857.450

m.l. mprejmuire buc.

2.360 34.100

1.180.000 34.100 5.935.410 lei 1.413.193 euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). STAIE DE TRATARE PENTRU REDUCEREA AMONIULUI

REZERVOR DIN PANOURI TERMOIZOLANTE

STAIE DE REPOMPARE

POZARE CONDUCTA PRINCIPALA DE DISTRIBUIE

IV.2.3. Sistem de alimentare cu ap nr. 3 SCHEMA TEHNOLOGIC

Tabel IV.2.3 (valori informative) Nr. Componentele sistemului Cantitatea U.M. Cost unitar Cost total crt. - lei/U.M.- - lei 1. Captare subteran format dintr31 m.l. foraj 4.100 127.100 un pu forat de medie adncime, cu adncimea de 31 m. 2. Conducta de aduciune din PEID, 50 m.l. 84 4.200 DN 80, PN6 conduct 3. Staie de tratare deferizare, pentru 4 1 l/s 190.000 760.000 un debit < 10 l/s (Q = 4 l/s) 4. Rezervor de nmagazinare din 150 m3 3.100 465.000 panouri termoizolante, cu capacitate capacitatea de 150 m3 5. Staie de repompare (2+1) pompe, 3x25 l/s x m col 2.350 176.250 Q = 3 l/s, nlimea de pompare Hp ap = 25 m 6. Reea de distribuie n lungime 900 1.100 m.l. 88 67 55 79.200 total de 4.535 m, din conducte 2.535 conduct 73.700 PEID, din care: 139.425 - 900 m DN 90, PN6 - 1.100 m DN 75, PN6 - 2.535 m DN63, PN6 7. Imprejmuiri (inclusiv pori) cu o lungime total de 400 m

400

m.l. mprejmuire buc.

2.360 34.100

944.000 34.100 2.802.975

8. Container administrativ 1 Cost total - investiie de baz i probe -n lei

Cost total - investiie de baz i probe -n euro*)

lei 667.375 euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010). SCHEMA TEHNOLOGICA STAIE DE TRATARE - DEFERIZARE

IV.2.4. Sistem de alimentare cu ap nr. 4 SCHEM TEHNOLOGIC

Tabel IV.2.4 (valori informative) Nr. crt. Componentele sistemului Cantitatea U.M. Cost Cost total unitar - lei lei/U.M.7.900 284.400

1. Captare subteran din 3 puuri 3x12 forate de mic adncime, cu adncimea de 12 m fiecare. 2. Conducta de aduciune din PEID, 2.134 DN 160, PN10 3. Staie de denitrificare cu schimb 11 de ioni cu instalaie de clorinare ncorporat, pentru un debit mai mare de 10l/s(Q= 11 l/s) 4. Staie de pompare (1+1) pompe cu 10,2x100 turaie variabil pentru un debit de10.2 l/s i nlimea de pompare de 100 m 5. Rezervor de aspiraie din panouri 7 termoizolante, cu capacitatea de 7 m3 6. Rezervor de nmagazinare din 400 panouri termoizolante, cu capacitatea de 400 m3 7. Reea de distribuie n lungime 1.500 2.300 total de 8.097 m, din conducte 4.297 PEID, din care: - 1.500 m DN 160.PN6 - 2.300 m DN 110, PN6

m.l. foraj

m.l. conduct 1 l/s

214 87.000

456.676 957.000

l/s x m col ap

1.150

1.173.000

m3 capacitate m3 capacitate m.l. conduct

7.500

52.500

1.819

727.600

185 118 67

277.500 271.400 287.899

- 4.297 m DN 75, PN6 8. Imprejmuiri (inclusiv pori) cu o 600 m.l. lungime total de 600 m mprejmuire 9. Container administrativ 1 buc. Cost total - investiie de baz i probe -n lei Cost total - investiie de baz i probe -n euro*)

2.360 34.100

1.416.000 34.100 5.938.075 lei 1.413.827 euro

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

POZARE CONDUCTE DE ADUCTIUNE I DISTRIBUIE

CONTAINER CLORARE I TRATARE CU SCHIMB DE IONI

SCHEM TEHNOLOGIC STAIE DE TRATARE CU SCHIMBTOR DE IONI

STAIE DE TRATARE cu schimb de ioni - Diagrama de proces