Sunteți pe pagina 1din 3

Model de proiectare a lectiei din perspectiva managementului clasei

I.ORGANIZAREA LECTIEI: 1).Organizare administrativa: Scoala:. Clasa:. Disciplina de invatare: Aria curriculara: Profesor: Spatiu pedagogic:. Timp pedagogic: Baza didactico-materiala:.

2).Organizare pedagogica a resurselor pedagogice: -Informative -Umane -Didactico-materiale 1.Tema unitatii de invatare{ (sub)capitol / (sub)modul } de studiu: 2.Subiectul lectiei noi:.. 3.Forma de activitate(instruire):. 3.1.Determ. social instruire frontal: 3.2.- Initiata de profesor: 3.3.- Instruire pe grup: 3.4.- Instruire individuala: 4.Tip de: -lectie mixta(in raport cu scopul general):

5.Varianta de lectie mixta(in raport cu obiectivele concrete/operationale):

II.Planificarea / conceperea lectiei mixte: 1).Scop general( cel mai important obiectiv al lectiei):. 2).Obiective operationale (conform Taxonomiei lui Bloom): 3).Continuturi de baza: - de tip disciplinar, intradisciplinar:. - de tip interdisciplinar, pluridisciplinar: 4).Metodologie: - metode (1,2 valabile pt tot parcursul lectiei mixte): - procedee (valabile pt parcursul unor secvente ale lectiei mixte ,cu potential de transformare in metode):.. 5).Evaluarea: - initiala( metode de evaluare clasice):. - continua (metode de evaluare alternative):. - finala (imbinare metode clasice metode alternative):.

III. Implementarea planificarii in context deschis (Realizare Dezvoltare):

Nr. Activitate bazata pe corelatia profesor - clasa de elevi crt. 1 Anuntare scopului general si a obiectivelor concrete 2 Evaluarea initiala -evaluarea initiala,orala,practica -instruire: *frontala *de grup

Timp 50 min. 1min.

5-10 min.

*individuala 3 Predare invatare evaluare continua -fixare idei ancora -dirijare/autodirijare a invatarii prin: 30-35 *tehnici de conversatie min. *crearea de situatii de invatare (pe baza experientei personale a elevilor sau creand experienta) -elaborarea schemei frontale -tema pt acasa: *timp de indeplinire individualizare tema:minim maxim Evaluarea finala: -evaluarea globala informala a clasei -evaluarea individuala,formala(note scolare): anuntarea,justificarea,indrumari metodice -linia de perspecyiva a clasei(apreciere globala)

5 min.