Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA INGINERIE BRAILA CATEDRA / DEPARTAMENTUL AGRICULTUR I ECOLOGIE Adresa: str. Clrailor nr.

29 Brila Nr. telefon / fax: 0239-612572 E-mail: decanatbr@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Anul de studiu BOTANICA Tipul de evaluare final (E/V) E Nr. de Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob E credite Total ore din planul de nvmnt 42 Totalul ore studiu individual 68 6 Titular curs Titular seminar / lucrri practice Titularul disciplinei ( grad didactic i tiinific, Conf.dr. Biolog Fetecau Maria Conf.dr. Biolog Fetecau Maria nume, prenume) Catedra de specialitate Agricultur i Ecologie I Semestrul I Numrul total de ore (pe semestru: I +II ) din planul de nvmnt Total C 42 28

S -

LP 14

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare: cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor: procariote, eucariote, nucleoid, plasmalema, nucleoplasma, nucleosom, centromer, centrozom, centrioli, fus nuclear, crosing-ower etc. intelegerea si explicarea deosebirilor dintre procariote si eucariote, modul de transmitere ereditara a caracterelor la descendenti. explicarea proceselor de reproducere celulara: mitoza si meioza intelegerea rolului tesuturilor meristematice in procesele de organogeneza a plantelor intelegerea proceselor de micro si macrosporogeneza cunoasterea si aplicarea principiilor care stau la baza determinarii plantelor Competene 2. Instrumental-aplicative utilizarea microscopului fotonic pentru vizualizarea structurilor celulare si tisulare specifice aplicarea unor tehnici simple de microscopie: efectuarea unor preparate proaspete sau permanente, disciplinei pentru observarea structurilor celulare, a incluziunilor ergastice, a structurilor tesuturilor si organelor plantelor( structura primara si secundara a radacinii, tulpinii, frunzei, anterei, ovulului, fructului si semintei) utilizarea determinatoarelor chei dicotomicede determinare a speciilor de plante 3. Atitudinale manifestarea unei atitudini responsabile fa de domeniul tiinific al biologiei vegetale ca fundament pentru intelegerea altor discipline din planul de invatamant precum si pentru formarea profesionala a studentilor ca viitori biotehnologi(agronomi) ; promovarea unor relatii principiale de colaborare in echipele de lucru, stimularea initiativei, creativitatii precum si a calitatilor manegeriale; valorificare optim i creativ a potenialului propriu fiecarui student n activitile tiinifice din cadrul orelor de lucrari practice;

implicarea n cercetarea stiintifica i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane instituii cu responsabiliti similare participarea la propria dezvoltare profesional.

Coninutul disciplinei Tematic curs Semestrul I 1. CITOLOGIE Tipuri de celule vegetale(procariote si eucariote); Structura celulei vegetale; nmulirea celulelor vegetale 2. HISTOLOGIE esuturi vegetale, clasificare si organizare structurala(meristematice, de aprare, fundamentale, conductoare, mecanice, speciale) 3. ORGANOGRAFIE 3.1. Rdcina: morfologie, anatomie, tipuri, functii , importanta 3.2. Tulpina: morfologie, tipuri morfologice de tulpini,anatomia 3.3. Frunza: formarea frunzelor; dispoziia i succesiunea frunzelor pe axa tulpinii, morfologia si anatomia frunzei 4. INMULTIREA PLANTELOR 4.1. Inmultirea asexuata 4.2. Reproducerea si alternanta generatiilor la: alge, ciuperci, muschi, pteridofite, gimnosperme si angiosperme. 4.3. Floarea la Angiosperme: morfologia florii, dispozitia elementelor florale, tipuri de inflorescente, formule si diagrame florale, polenizarea si fecundatia anatomia florii: structura staminei, structura ovulului. 4.4. Fructul: morfologia fructului. clasificarea fructelor 4.5.Samanta:morfologie, structura, diseminarea si rspndirea seminelor. Tematic seminar / lucrri practice Semestrul I 1-2.Tehnici de microscopie; Tehnica obinerii preparatelor; Colectarea si conservarea materialului vegetal; 3-4. Structura celulei vegetale. Morfologia plastidelor Perete celular nmulirea celulelor vegetale 5-6.Tesuturi : meristematice; de protecie: a) primare , b) secundare; fundamentale (parenchimuri): - aerifer, acvifer; depozitare: mecanice(colenchimul angular si tabular, sclerenchimul, fibrele sclerenchimatice); secretoare( izolate, tubuloase, buzunare secretoare , canale rezinifere); conductoare( xilemul, floemul) 7. Radacina: Structura primara(la monocotile- Ranunculus sp. si la dicotile- Iris germanica; parenchimuri(scoara), exoderma, endoderma); Structura secundara(Vitis vinifera) 8.Tulpina: Anatomia tulpinii: Structura primara a tulpinii tipuri de stel: protostel scheme de la Polypodium sp, eustel Ranunculus sp., Cucurbita pepo( sub forma de schema), atactostel la monocotile; Zea mays; Structura secundara a tulpinii(ramura de Tilia cordata) 9.Frunza: Morfologia frunzei tipuri morfologice de frunze: simple( dupa forma, nervatiune, baza, varf); frunze sesile; Compuse( penat-compuse, palmat compuse); Anatomia frunzei: frunza bifeciala cu mezofil heterogen ecvifaciala(Dianthus sp.), frunza cu mezofil omogen(la monocotile- Zea mays) 10.Reproducerea plantelor: Floarea: Morfologia florii; Complexul floral la Gymnospermae(Pinus sp.): conurile barbatesti si femeiesti; 11-12. Floarea la Angiospermae: invelisurile florale; Structura interna a florii la angiosperme: antera, ovulul, grunciorul de polen; Diagrame si formule florale; Inflorescene: simple racemoase si cimoase; compuse: homotactice si heterotactice 13.Fructul. 14..Samanta.

Tematic general

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 8. pregtire prezentri orale 5 2. studiu dup manual, suport de curs 9. pregtire examinare final 5 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaii 3 4. documentare suplimentar n bibliotec 11. documentare pe net 2 5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 12. alte activiti 5 lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 13. alte activiti 5 proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 14. alte activiti 10

0 18 5 5 5 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru I) =68h Data ntocmirii: 20.09.2006 Titular curs: Conf.dr.Biolog Fetecau Maria Semntura: Titular seminar / lucrri practice: Conf.dr.Biolog Fetecau Maria Semntura:
Sef departament, Voicu Gh

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI FACULTATEA DE INGINERIE BRILA CATEDRA / DEPARTAMENTUL AGRICULTUR I ECOLOGIE Adresa: str. Clrailor nr. 29, Brila Nr. telefon / fax: 0239-612572 E-mail: decanatbr@ugal.ro

FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei BOTANIC Anul de studiu I Semestrul Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Tipul de evaluare final (E/V) E Ob Nr. de 5 credite Total ore din planul de nvmnt 98 Totalul ore studiu individual 68 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice ( grad didactic i tiinific, Conf. Dr. Fetecau Maria Conf. Dr. Fetecu Maria nume, prenume) Catedra de specialitate Agricultur i Ecologie II

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C 56 28

LP 28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare: cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor: procariote, eucariote, nucleoid, plasmalema, nucleoplasma, nucleosom, centromer, centrozom, centrioli, fus nuclear, crosing-ower etc. intelegerea si explicarea deosebirilor dintre procariote si eucariote, modul de transmitere ereditara a caracterelor la descendenti. explicarea proceselor de reproducere celulara: mitoza si meioza intelegerea rolului tesuturilor meristematice in procesele de organogeneza a plantelor intelegerea proceselor de micro si macrosporogeneza cunoasterea si aplicarea principiilor care stau la baza determinarii plantelor Competene 2. Instrumental-aplicative utilizarea microscopului fotonic pentru vizualizarea structurilor celulare si tisulare specifice aplicarea unor tehnici simple de microscopie: efectuarea unor preparate proaspete sau permanente, disciplinei pentru observarea structurilor celulare, a incluziunilor ergastice, a structurilor tesuturilor si organelor plantelor( structura primara si secundara a radacinii, tulpinii, frunzei, anterei, ovulului, fructului si semintei) utilizarea determinatoarelor chei dicotomicede determinare a speciilor de plante

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

3. Atitudinale manifestarea unei atitudini responsabile fa de domeniul tiinific al biologiei vegetale ca fundament pentru intelegerea altor discipline din planul de invatamant precum si pentru formarea profesionala a studentilor ca viitori biotehnologi(agronomi) ; promovarea unor relatii principiale de colaborare in echipele de lucru, stimularea initiativei, creativitatii precum si a calitatilor manegeriale; valorificare optim i creativ a potenialului propriu fiecarui student n activitile tiinifice din cadrul orelor de lucrari practice; implicarea n cercetarea stiintifica i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane instituii cu responsabiliti similare participarea la propria dezvoltare profesional.

Tematic general

Coninutul disciplinei Tematic curs -5. SISTEMATICA PLNTELOR 5.1. Regnul Monera: Increngtura Bacteriophyta, ncrengtura Cyanophyta(alge albastre) 5.2. Regnul Protista- Subregnul Phycobionta:Increngatura PhycobiontaAlgophyta), Cryptophyta, Dinophyta, Chrysophyta, Bacillariophyta, Xantophyta, Phaeophyta,Rodophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. 5.3. Regnul Fungi - ncrengtura Eumycota: Subncrengtura Mastigomycotina; Zygomycotina; Ascomycotina; Bazidiomycotina; Deuteromycotina 5.4. Regnul Plantae: 5.4.1.Subregnul Bryobionta Increng.Bryophyta 5.4.2.Subregnul Cormobionta: Increng. Pteridophyta, ncreng.Pinophyta(Gimnospermatophyta); ncreng. Magnoliophyta(Angiospermatophyta) 1. 2.

Tematic seminar / lucrri practice -1.Sisteme de clasificare; Nomenclatura binara 2. Bacterii; 3. Alge: clasificare, determinare la microscop, cultura, importanta 4. Fungi(ciuperci) 5. Briofite-Tipuri de muschi 6. Pteridofite(ferigi)-Recunoastere, importanta 7-10. Gimnosperme- Descriere, recunoastere specii 11-14 Angiosperme- caracteristici, clasificare, recunoastere speciilor

Bibliografie obligatorie selectiv

3.

Ciocarlan V, 2000-Flora ilustrata a Romaniei, Edit. Ceres, Bucuresti Fetecau M.,2002-Biologie vegetala, Note de curs, Edit.Fundatiei universitare Dunarea de Jos Fetecau M.,2002-Sistematica vegetala, Note de curs, Edit.Fundatiei universitare Dunarea de Jos

La stabilirea notei finale se iau n considerare Media notelor acordate la seminar / lucrri practice Notele obinute la testele periodice sau pariale Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale Nota acordat la examinarea final

Ponderea exprimat n % {total = 100%} 10 10 5 5 70

Alte note Cerine minime de promovare (pentru nota 5) : Sa frecventeze toate orele de lucrari practice si cel putin 70% din cursuri; Sa utilizeze corect microscopul optic; Sa rezolve corect cel putin 50% din subiectele colocviului aferent lucrarilor practice; Sa rezolve 90% din subiectele de la examinarea finala

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : Sa frecventeze toate orele de lucrari practice si cel putin 90% din cursuri; Sa recunoasca rapid si sa descrie corect un preparat microscopic realizat in timpul lucrarilor practice; Sa rezolve corect si integral subiectele colocviului aferent lucrarilor practice; Sa participe cu o lucrare la sesiunea stiintifica studenteasca; Sa rezolve corect toate subiectele de la examinarea finala

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 8. pregtire prezentri orale 5 2. studiu dup manual, suport de curs 9. pregtire examinare final 5 3. studiul bibliografiei minimale indicate 10. consultaii 3 4. documentare suplimentar n bibliotec 11. documentare pe net 2 5. activitate specific de pregtire pt. seminar / 12. alte activiti 5 lucrri practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, 13. alte activiti 5 proiecte, traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 14. alte activiti 10

0 18 5 5 5 0 0

Total ore studiu individual (pe semestru) = 68 Data ntocmirii: 20.09.2006 Titular curs: Conf. Dr. Fetecu Maria Titular seminar / lucrri practice: Conf. Dr. Fetecu Maria

ef departament, S.l. dr. ing. Voicu Gheorghe