Sunteți pe pagina 1din 17
PLAN DE AFACERI CABINET STOMATOLOGIC Acest plan de afaceri a fost realizat consultând Ghidul Planului

PLAN DE AFACERI

CABINET STOMATOLOGIC

Acest plan de afaceri a fost realizat consultând Ghidul Planului de Afaceri. Datele prezentate sunt fictive, servind exclusiv ca exemplu.

Material pregătit de Fundația Centrul Regional de Management Organizațional în cadrul proiectului „Universitatea Antreprenorială – Dezvoltarea și promovarea culturii antreprenoriale în condiții de criză și postcriză” (2010-2013)

în condi ț ii de criz ă ș i postcriz ă ” (2010-2013) Proiect cofinantat din

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

1

C UPRINS 1. Prezentare generală 3 1.1 Introducere 3 1.2 Misiune şi viziune 3 1.3

CUPRINS

1. Prezentare generală

3

1.1 Introducere

3

1.2 Misiune şi viziune

3

1.3 Obiectul de activitate

4

1.4 Adresa sediului social

4

1.5 Stadiul proceduri administrative parcurse în vederea înfiinţării cabinetului

stomatologic:

5

2. Planul de marketing

6

2.1 Servicii

oferite

6

2.2 Servicii care diferențiază cabinetul

6

2.3 Analiza

pieței

7

2.4 Tendinţe

7

2.5 Competiția

7

2.6 Oportunităţi

8

2.7 Definirea publicului-ţintă

9

2.8 Planul de promovare

10

2.8.1 Lansarea cabinetului

10

2.8.2 Promovarea pe parcursul anului

10

3. Planul operațional

12

3.1 Personalul cabinetului

12

3.2 Management şi organizare

13

4. Planul financiar

13

4.1 Costuri pentru începutul afacerii

13

4.2 Costuri

start-up

14

4.2.1 Situația actuală şi proiecția activității financiare viitoare

14

4.2.2 Riscuri posibile

16

fi nanciare viitoare 14 4.2.2 Riscuri posibile 16 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

2

1. Prezentare g enerală 1.1 Introducere Planul de faţă este dezvoltat în vederea deschiderii cabinetului

1.

Prezentare generală

1.1

Introducere

Planul de faţă este dezvoltat în vederea deschiderii cabinetului stomatologic Dental S., un loc în care pasiunea pentru medicina stomatologică va readuce zâmbetul pe buzelor pacienţilor. Considerăm că deschiderea acestui cabinet nu reprezintă o simplă alegere, ci un curs firesc al lucrurilor, ca rezultat al cunoştinţelor acumulate în domeniu. Scopul redactării acestui plan de afaceri este dublu:

Planificarea deschiderii şi expunerea misiunii cabinetului nostru;

Document care să susțină demersul de atragere a fondurilor necesare completării bugetului existent pentru deschiderea cabinetului. Pentru început, ne propunem deschiderea a două cabinete pentru cei doi medici asociaţi, care să asigure toate tipurile de servicii stomatologice, precum şi câteva servicii de radiologie.

1.2 Misiune şi viziune

Cabinetul Dental S. doreşte să ofere pacienţilor o experienţă unică. Dorim să asigurăm cele mai bune servicii, într-o ambianţă agreabilă şi confortabilă, prin instrumente de ultimă generaţie, precum şi prin experienţa şi priceperea celor doi medici stomatologici şi a personalului auxiliar profesionist. Sub sloganul „Smile for life”, Dental S. recunoaşte importanţa unui zâmbet, element-cheie al încrederii în sine. Ne dorim ca atunci când pacienţii ne vor vizita să descopere că zâmbetul lor este prioritatea noastră, eforturile noastre fiind îndreptate în direcţia obținerii stării lor de comfort.

ptate în direcţia ob ținerii stării lor de comfort. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

3

1.3 Obiectul de activitate S.C. Dental S. S.R.L. are ca obiect principal de activitate, conform

1.3 Obiectul de activitate

S.C. Dental S. S.R.L. are ca obiect principal de activitate, conform codului CAEN, derularea de activităţi stomatologice. Modificarea obiectului de activitate se va putea realiza doar cu autorizarea Direcţiei de Sănătate Publică. Societatea a fost creată de către cei doi medici asociaţi: DN (titulatură: medic stomatolog medicină generală), care deţine funcţia de Director General și FD (titulatură: medic stomatolog chirurgie generală), având funcţia de Director Executiv. Personalul de execuţie al cabinetelui este format din două asistente, o recepţioneră şi o femeie de serviciu.

1.4 Adresa sediului social

Sediul social al societăţii coincide cu punctul de lucru: strada XY, nr. Z, localitatea Bucureşti. Spațiul este împărţit în patru încăperi (două cabinete stomatologice care îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale şi circuitele funcţionale necesare, un cabinet radiologic şi recepţie) şi două anexe (baie, spaţiu de depozitare) 1 .

Sediul societății poate fi schimbat cu orice alt loc din țară prin decizia asociaților, cu respectarea procedurilor formale juridice prevăzute prin lege. Asociații pot dispune în orice moment deschiderea de filiale, sucursale sau alte unități reprezentative în țară sau peste hotare.

Firma este plătitoare de TVA.

1 Sfat practic: pentru o descriere clară a spațiului puteţi prezenta în anexă planul spațiului şi simulări ale planurilor de amenajare.

spa țiului şi simulări ale planurilor de amenajare. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

4

1.5 Stadiul procedurilor administrative parcurse în vederea înfiinţării cabinetului stomatologic Conform

1.5 Stadiul procedurilor administrative parcurse în vederea înfiinţării cabinetului stomatologic

Conform legislaţiei în vigoare, cabinetul medical este definit drept o unitate cu sau

fără personalitate juridică furnizoare de „servicii publice, de stat sau private, de

asistenţă medicală umană preventivă, curativă de recuperare şi de urgenţă”.

Indiferent de forma de înfiinţare şi funcţionare, cabinetele medicale sunt obligate

prin normele în vigoare să respecte mai multe principii fundamentale. Astfel,

Dental S. asigură respectarea acestor acestor principii după cum urmează:

Acordă dreptul de a profesa doar personalului medical autorizat;

Medicului i se respectă independenţa profesională şi dreptul la iniţiativă;

Raporturile de subordonare privesc numai reglementările de ordin

administrativ, planificare şi organizare a muncii;

Activitatea profesională este reglementată etic şi deontologic prin cadrul

instituit de Colegiul Medicilor;

Actele terapeutice sunt administrate în funcţie de aria competenţelor

dobândite de personalul medical;

Litigiile de muncă pot fi soluţionate pe cale amiabilă sau în baza

competenţelor comisiei de resort din cadrul Colegiului Medicilor.

Din punct de vedere legal, cabinetul Dental S există ca personalitate juridică, fiind

parcurşi toţi paşii legali necesari înregistrării şi primirii avizelor necesare 2 :

Autorizaţie de liberă practică

Certificat de înregistrare a cabinetului medical –

Aviz Colegiul Medicilor –

Certificat de înregistrare fiscală

/ 2012;

/ 2012;

;

/.2012;

2 Mai multe informaţii legate de documentele necesare acreditării şi înfiinţării unui cabinet medical pot fi găsite la:

http://www.cmdb.ro/acreditari.php. Sfat practic: copii ale documentelor pot fi inserate în anexa planului.

: copii ale documentelor pot fi inserate în anexa planului. Proiect cofinantat din Fondul Social European

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

5

2. Planul de Marketing 2.1 Servicii oferite Dental S. are ca scop principal realizarea profilaxiei

2.

Planul de Marketing

2.1

Servicii oferite

Dental S. are ca scop principal realizarea profilaxiei şi tratarea problemelor dentare cu ajutorul unor servicii ce includ:

Implantologie;

Ortodonţie;

Chirurgie orală;

Protetică dentară;

Urgenţe stomatologice;

Chirurgie orală;

Endodonţie;

Odontoterapie;

Parodontologie;

Estetică dentară.

Aceste servicii sunt livrate pacienţilor la cele mai înalte standarde:

folosind aparatură modernă şi materiale de calitate,

asigurând un act medical de calitate şi sigur (respectarea tuturor standardelor de calitate, sănătate şi sterilizare);

în cadrul unui ambient plăcut şi confortabil.

2.2 Servicii care diferențiază cabinetul

Pe lânga calitatea serviciilor şi tratamentelor oferite, Dental S. se va diferenţia faţă de cabinetele similare prin servicii auxiliare menite să aducă un plus de valoare şi confort pacienţilor noştri:

Program de seară extins în diferite zile ale săptămânii;

Program de lucru în weekend-uri – două weekend-uri pe lună;

de lucru în weekend-uri – două weekend - uri pe lună; Proiect cofinantat din Fondul Social

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

6

• Supravegherea şi îngrijirea copiilor pe parcursul programării; • Folosirea unor tehnici şi instrumente

Supravegherea şi îngrijirea copiilor pe parcursul programării;

Folosirea unor tehnici şi instrumente avansate;

Program de loialitate bazat pe reduceri pentru pacienţii recomandaţi.

2.3 Analiza pieței 3

Piaţa stomatologică din România se ridică la o valoare de 350 milioane de euro anual, cu prognoză de creştere şi dezvoltare semnificativă. La ora actuală, în Bucureşti, pot fi identificate peste 3000 de cabinete stomatologice particulare, numărul total al dentiştilor care lucrează în propriile cabinete, spitale, policlinici sau cabinete şcolare ajungând la aproximativ 4000 de medici. Astfel, un dentist are, teoretic, în grijă aproximativ 480 de pacienţi. Astfel, se poate concluziona că pe piaţa bucureşteană concurenţa este mare, reuşita unui cabinet stomatologic depinzând foarte mult de puterea de individualizare a serviciilor oferite şi de experienţa/recunoaşterea personalului specializat.

2.4 Tendinţe

O tendinţă ce se manifestă din ce în ce mai puternic este aşa-numitul turism dentar, ţara noastră fiind una dintre destinaţiile preferate de pacienţii străini sau români care lucrează în străinătate şi care caută rezolvarea unor probleme stomatologice într-un timp scurt şi cu bani puţini. Preţurile rezonabile comparativ cu piaţa europeană şi calitatea actului medical fac din Bucureşti locaţia perfectă exploatării acestei tendințe.

2.5 Competiția

După cum spuneam mai sus, piaţa stomatologică din Bucureşti este puternic concurenţială. Jucătorii principali pot fi împărţiţi în trei mari categorii:

3 Sfat practic: acest capitol trebuie detaliat pe baza unor date/studii/documente a căror sursă va putea fi identificată şi indicată.

a c ăror sursă va putea fi identificată şi indicată . Proiect cofinantat din Fondul Social

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

7

1. Clinicile dentare private; 2. Spitale, policlinici şi cabinete stomatologice publice; 3. Cabinete private individuale

1. Clinicile dentare private;

2. Spitale, policlinici şi cabinete stomatologice publice;

3. Cabinete private individuale de mici dimensiuni (maxim 3 medici).

Concurenţa a cărei evoluţie o analizăm este reprezentată în principal de cabinetele şi clinicile private din zona noastră de acţiune. Din păcate, nu avem la dispoziţie informaţii financiare reale care să ne permită o apreciere reală a mărimii afacerilor acestora; astfel, analiza este realizată cu precădere la nivel calitativ, urmărindu-se în special calitatea serviciilor, pachetele de servicii propuse publicului şi serviciile auxiliare aducătoare de valoare adăugată.

2.6 Oportunităţi

Analiza pieţei, tendinţelor şi observarea comportamentului concurenţei ne-au permis identificarea unei serii de oportunităţi concretizate în optimizarea seviciilor oferite clienţilor noştri:

Turismul dentar fiind încă la început în România, clinicile sau cabintele de profil nu au reuşit să se poziţioneze prin intermediul unor pachete de servicii complete şi complexe. Dental S. va folosi această oportunitate de nişă încercând să o exploateze prin intermediul unui parteneriat cu o agenţie de turism din Bucureşti cu ajutorul căreia va oferi pachete de servicii ce vor conţine nu doar servicii stomatologice, ci şi propuneri de cazare pentru clienţii cabinetului.

Experienţa şi loialitatea pacienţilor trataţi până în prezent de cei doi doctori reprezintă o carte de vizită cu adevărat valoroasă pentru noua afacere. Prin intermediul lor, noi pacienţi vor fi abordaţi cu ajutorul unui program de loializare ce va fi detaliat mai pe larg în secţiunea de marketing.

În urma analizei concurenţei, au rezultat alte două oportunităţi ce pot aduce valoare adăugată serviciilor oferite:

ce pot aduce valoare adăugată serviciilor oferite: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

8

o organizarea unui spaţiu de joacă supravegheat în sala de aşteptare pentru copii i care

o

organizarea unui spaţiu de joacă supravegheat în sala de aşteptare pentru copiii care își însoțesc părinţii;

o

serviciu de urgenţe şi program flexibil pentru profesioniştii care nu pot ajunge în cadrul unui program de 8 ore.

2.7 Definirea publicului-ţintă

În acest domeniu de activitate, atenţia nu este concentrată doar asupra concurenţei, ci şi pe clienţii pe care dorim să-i câştigăm, păstrăm şi loializăm. Raportându-ne la calitatea şi costul serviciilor oferite, vizăm în special persoane cu următoarele caracteristici:

Venit mediu spre mare;

Studii medii – superioare;

Celibatari şi cu familie (cu copii);

Pacienţi de toate vârstele.

Astfel, urmărim să atragem în cabinetul nostru:

Pacienţii loiali pe care i-am tratat până în prezent (200 pacienţi);

Persoane cu program dificil, care sunt dispuse să plătească în plus pentru servicii oferite în funcţie de programul acestora (ore târzii, sâmbăta sau duminica);

Părinţi care nu au cu cine să-şi lase copii pentru a veni la programare;

Alte persoane cu probleme dentare care doresc soluţii şi tratamente eficiente şi de calitate.

O categorie specială este reprezentată de nişa clienţilor proveniţi prin turismul dentar – aceştia se vor bucura de pachete de servicii stomatologice dedicate şi planificate în funcţie de buget şi timpul şederii. Acest segment de potenţiali clienţi

şi timpul şederii. Acest segment de potenţiali clienţi Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

9

va fi atent analizat şi exploatat, putând deveni un punct -cheie de dezvoltare a afacerii.

va fi atent analizat şi exploatat, putând deveni un punct-cheie de dezvoltare a afacerii.

2.8 Planul de Promovare

Suntem convinşi că cea mai bună reclamă va fi calitatea serviciilor noastre, iar cel mai eficient mijloc de promovare vor fi chiar clienții noştri şi recomandările lor.

2.8.1 Lansarea cabinetului

În vederea lansării cabinetului, pacienţii fiecărui doctor vor primi o scrisoare de notificare ce va prezenta schimbarea formulei de colaborare, oferind totodată informaţii despre experienţa echipei şi dotările noului cabinet. Împreună cu aceste detalii, pacienţii vor primi şi o invitaţie la petrecerea tematică de lansare a cabinetului – picnicul denumit generic „Întâlnire cu doctorul”.

De asemenea, vom oferi consultaţii gratuite familiilor clienţilor existenţi pentru a discuta şi clarifica orice probleme sau îngrijorări pe care pacienţii le-ar putea avea.

Deschiderea cabinetului va fi anunțată prin broșuri trimise prin poștă în zona în care cabinetul îşi desfăşoară activitatea. Pe lângă informaţiile generale legate de cabinet şi medicii specialişti, broşura va asigura o consultaţie gratuită pentru evaluarea sănătăţii dentare sau pentru proceduri estetice (de exemplu, albirea dinţilor).

2.8.2 Promovarea pe parcursul anului

Scopul promovării pe parcursul anului este de a păstra şi încuraja clienţii să revină la cabinetul Dental S. Astfel, un rol important va fi jucat de eticheta pe care Dental S. o va afişa în relaţia cu pacienţii săi, cuvântul cheie fiind respectul. În acest sens,

săi, cuvântul cheie fiind respectul . În acest sens, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

10

un program intern de grijă faţă de pacient va fi aplicat de echipa Dental S.,

un program intern de grijă faţă de pacient va fi aplicat de echipa Dental S., scopul fiind câştigarea încrederii totale a pacienţilor activi şi conturarea unei imagini de profesionalism şi grijă constantă faţă de pacienţi. Exemplificăm mai jos câteva dintre regulile acestui program:

Punctualitatea – respectarea orelor de programare este foarte importantă. În cazul în care ora nu va fi respectată, medicul are obligaţia de a se scuza personal;

Întâmpinarea pacienţilor prin folosirea numelor de familie (regulă aplicabilă atât medicilor, cât şi personalului auxiliar – asistente și recepţioneră);

Pacienţii vor avea la dispoziţie mai multe numere de telefon la care vor putea apela cabinetul;

Pacienţii care au suferit intervenţii mai complicate vor fi sunaţi la domiciliu pentru a verifica dacă starea lor este bună;

Oferirea de cafea şi alte băuturi;

Crearea unei ambianţe plăcute în cabinet muzică, reviste şi materiale în sala de aşteptare, decoraţiuni speciale de sărbători, etc.;

Crearea unui colţ de joacă plăcut pentru copiii pacienţilor;

Plasarea cardurilor de loialitate astfel încât fiecare pacient să aibă uşor acces la ele;

Trimiterea de felicitări personale din partea cabinetului atunci când pacientul sărbătoreşte evenimente speciale (nuntă, botez, aniversare, etc.);

Oferirea de cadouri personalizate – periuţe, magneţi, pastă de dinţi, etc.

Un instrument pe care ne vom baza în activitatea curentă va fi programul de loialitate adresat pacienţilor activi. Mecanismul acestui program este următorul:

pacienţii existenţi vor primi mai multe carduri de recomandare ce vor avea spaţii libere pentru completarea numelui persoanei care face recomandarea (pacientul actual) şi al persoanei recomandate (pacientul potenţial). Dacă persoana

persoanei recomandate (pacientul potenţial). Dacă persoana Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

11

recomandată se va prezenta l a cabinet având cardul de recomandare, va primi în schimbul

recomandată se va prezenta la cabinet având cardul de recomandare, va primi în schimbul său x% reducere pentru consultaţie şi tratament. Persoana care va face recomandarea va fi şi ea răsplătită cu o reducere, cu ocazia primei vizite la doctor (acordat în baza cartonaşului de recomandare primit de la persoana recomandată). De asemenea, pacienţii care au nevoie de pachete de servicii complexe vor beneficia de diferite oferte şi servicii de întreţinere gratuite.

3. Planul operațional

3.1 Personalul cabinetului

Personalul cabinetului este alcătuit din doi medici, două asistente, o recepţioneră şi o femeie de serviciu.

CV-urile şi fişele postului pentru fiecare angajat al cabinetului pot fi consultate în partea de anexă. 4

În vederea menţinerii unor standarde înalte ale serviciilor oferite, medicii şi asistentele cabinetului vor beneficia de diferite planuri de dezvoltare care vor include cursuri practice şi teoretice, ce vor acoperi atât partea de specializare şi perfecţionare în meseria curentă, cât şi partea de relaţii cu clienţii.

Fiecare membru al echipei va fi încurajat să-şi exprime ideile şi părerile – cele mai inspirate şi pragmatice dintre acestea vor fi implementate. Atmosfera generală ce se doreşte în cadrul colectivului este cea de familie unită de acelaşi obiectiv.

4 Sfat practic: Planul de faţă fiind un simplu exemplu nu conţine aceste fişe, însă prezentarea lor într-un plan de afaceri real este crucială ele făcând dovada competenţelor şi abilităţilor personalului angajat, un ingredient cheie pt reuşita oricărei afaceri.

angajat, un ingredient cheie pt reuşita oricărei afaceri. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

12

3.2 Manageme nt şi organizare Conducerea cabinetului se va afla în responsabilitatea directă a celor

3.2 Management şi organizare

Conducerea cabinetului se va afla în responsabilitatea directă a celor doi doctori asociaţi, care îşi vor împărţi în mod echitabil sarcinile, deciziile urmând a fi luate de comun acord. Pentru planurile de comunicare şi dezvoltare ulterioară se va apela la ajutorul unor consultanţi specializaţi externi.

Din punct de vedere al organizării, personalul va trebuie să respecte un program fix de muncă de 8 ore. Orele suplimentare justificate vor fi acoperite şi răsplătite.

Schema de salarizare a angajaţilor presupune plata unui salariu fix, lunar, la nivelul grilei de salarii ale industriei. Pentru ca angajații să fie motivaţi să îşi îndeplinească sarcinile zilnice cu zâmbetul pe buze, societatea va recompensa eforturile angajaţilor prin acordarea celui de-al treisprezecelea salariu, iar în perioada sărbătorilor prin acordarea de prime, bonuri cadou sau diferite bonusuri.

4.

Planul Financiar

4.1

Costuri pentru începutul afacerii 5

Pentru deschiderea cabinetului medical sunt necesari 43.000 de euro.

Asociaţii dispun de 31.000 de euro, diferenţa de 10.000 de euro urmând a fi acoperită cu ajutorul unei forme de creditare – proiect european sau credit de finanţare pentru medici. Distribuirea părților sociale este reglementată prin actul constitutiv al societății. Se preconizează că investiția va fi recuperată în primele 48 de luni de activitate, din profitul net realizat de firmă.

5 Sfat practic: cheltuielile prezentate trebuie detaliate cu maximă atenţie ; pentru acurateţe şi sporirea şanselor obţinerii unei forme de creditare, recomandăm ca această secţiune să fie realizată de un specialist (economist, contabil).

să fie realizată de un specialist (economist, contabil). Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

13

4.2 Costuri start-up Cheltuieli Cabinet   28,000.00 Cheltuieli cu aparatura şi consumabile €

4.2 Costuri start-up

Cheltuieli Cabinet

 

28,000.00

Cheltuieli cu aparatura şi consumabile

Cheltuieli modificare sediu

3,000.00 €

Cheltuieli cu chiria – 6 luni în avans

4,000.00 €

Cheltuieli asigurări – asigurări medici + clădiri & echipamente

2,000.00 €

Cheltuieli contingență

2,000.00 €

 

39.000.00

Total Cheltuieli Cabinet

Cheltuieli administrative pt înființare firma

500.00 €

Provizion plată salarii

3,000.00 €

 

42,500.00

TOTAL CHELTUIELI START UP

4.2.1 Situația actuală şi proiecția activității financiare viitoare 6

Indicator

An 1

An 2

An 3

1. CIFRA DE AFACERI

     

2. VENITURI TOTALE (2.1+2.2+2.3)

     

1.1 Venituri din exploatare:

     
 

1.1.1

Venituri din servicii prestate

1.2 Venituri financiare

     

1.3 Venituri excepționale

     

3.

CHELTUIELI TOTALE (3.1+3.2+3.3)

     

6 Aceste estimări trebuie realizate pe perioada amortizării investiției (minim 3 ani)

pe perioada amortizării investiției (minim 3 ani) Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

14

3.1 Cheltuieli pentru exploatare: 3.1.1 Costuri totale materii prime şi materiale (inclusiv materiale consumabile

3.1 Cheltuieli pentru exploatare:

3.1.1

Costuri totale materii prime şi materiale (inclusiv materiale consumabile şi cheltuielile de transport)

3.1.2

Cost mărfuri vândute

3.1.3

Combustibil, energie, apă

3.1.4

Lucrări şi servicii executate de terți

3.1.5

Salarii directe (inclusiv contribuțiile obligatorii, pensie suplimentară,

impozit)

3.1.6

Salarii indirecte (inclusiv contribuțiile obligatorii, pensie suplimentară, impozit)

3.1.7

Amortizări

3.1.8

Cheltuieli reclamă, protocol, publicitate

3.1.9

Alte cheltuieli

3.2 Cheltuieli financiare

3.3 Cheltuieli excepționale

4. PROFIT BRUT (2-3)

3.3 Cheltuieli excep ționale 4. PROFIT BRUT (2-3) Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

15

5. IMPOZIT PE PROFIT 6. PROFIT NET (4-5) 7. INVESTI Ț IE: 7.1 Majorare de

5. IMPOZIT PE PROFIT

6. PROFIT NET (4-5)

7. INVESTIȚIE:

7.1 Majorare de capital social

7.2 Active:

7.2.1

Terenuri

7.2.2 Clădiri şi construcții

7.2.3

Instalații tehnice, mijloace de

transport

7.2.4 Alte instalații, utilaje şi mobilier

7.2.5 Cheltuieli de cercetare aplicată

şi dezvoltare (includ resursele economice alocate pentru tehnologiile noi)

7.2.6

Altele

4.2.2

Riscuri posibile 7

Orice afacere presupune o serie de riscuri. Acest lucru este valabil inclusiv în industria cabinetelor stomatologice. Printre riscurile pe care le poate întâlni afacerea noastră se pot regăsi:

O bază de clienţi insuficientă pentru susţinerea activităţii curente;

O bază de clienţi instabilă;

Posibilitatea apariţiei unor conflicte între cei doi asociaţi;

7 Sugestie practică: În loc să prezentaţi riscurile într-un capitol separat, puteţi să le inseraţi în diferite capitole ale planului de afaceri, în funcţie de domeniul în care se încadrează un anumit risc. Astfel, veţi expune nu doar riscul, ci şi modalitatea de a-l transforma într-o oportunitate pentru afacere.

de a -l transforma într-o oportunitate pentru afacere. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

16

• Reacţii ale concurenţ ei – reducerea preţurilor, dezvoltarea serviciilor în sensul dizolvării avantajelor

Reacţii ale concurenţei – reducerea preţurilor, dezvoltarea serviciilor în sensul dizolvării avantajelor competitive deţinute în prezent de Dental S.;

Furnizorul cel mai important de materiale nu face livrările la timp.

cel mai important de materiale nu face livrările la timp. Proiect cofinantat din Fondul Social European

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de criza si post-criza”: POSDRU/92/3.1/S/64309

17