Sunteți pe pagina 1din 4

22

CC AA LL CC UU LL UU LL

DD EE

GG AA ZZ EE

DD EE

Exemplul nr. 1

VV OO LL UU MM EE LL OO RR AA RR DD EE RR EE

Combustibilul ales în acest exemplu este lignitul de Rovinari, cu următoarea compoziţie:

C i =19,77%, H i =2%

N i =0,8% Wt i =40,63% A i =25% Se calculează puterea calorifică inferioară a combustibilului:

H ii =339 . C i +1256 . H i +109 . (Sc i - O i )-25.1 . (Wt i +9 . H i )

Sc i =2,5%

O i =9,3%

H ii =7001.217 kJ/kg

Volumul minim de oxigen necesar arderii

V 0min =0.01 . (1.867 . C i +5.6 . H i +0.7 . Sc i -0.7 . O i ), [m 3 N /kg] V 0min =0.01 . (1.867 . 19.77+5.6 . 2+0.7 . 2.5-0.7 . 9.3) V 0min =0.4335059 [m 3 N /kg]

Volumul strict necesar de aer uscat

V 0 a=100/21 . V omin , [m 3 N /kg]

V 0 a=100/21 . 0.4335059

V 0 a=2.061207 m 3 N / kg

Volumul teoretic de aer umed necesar arderii

V 0 aum =(1+0.00161 . x aer ) . V 0 a [m 3 N /kg] V 0 aum =(1+0.00161 . 10) . 2.061207 V 0 aum =2.094346 m 3 N /kg

Volumul real de aer uscat necesar arderii - ţine cont de excesul de aer λ

V a =λ . V 0 a , [m 3 N /kg]; λ=1.2 V a =1.2 . 2.061207 V a =2.473448 m 3 N /kg

Volumul real de aer umed

V aum =λ . V 0 aum [m 3 N /kg] V aum =1.2 . 2.094346

V aum =2.513215 m 3 N /kg

Volumul de dioxid de carbon rezultat din ardere

V CO2 =0.0167 . C i , [m 3 N /kg]

V CO2 =0.01867 . 19.77

V CO2 =0.369106 m 3 N /kg

Calculul volumelor de gaze de ardere

19

Volumul de dioxid de sulf

V SO2 =0.007 . S i c , [m 3 N /kg] V SO2 =0.007 . 2.5 V SO2 =0.0175 m 3 N /kg

Volumul teoretic de gaze triatomice

V RO2 =V CO2 +V SO2 , [m 3 N /kg]

V

RO2 =0.369106+0.017

Volumul teoretic de azot

V RO2 =0.386606 m 3 N /kg

V 0 N2 =0.79 . V 0 a +0.008 . N i , [m 3 N /kg]

V 0 N2 =0.79 . 2.061207+0.008 . 0.8

V 0 N2 =1.634754 m 3 N /kg

Volumul teoretic de gaze de ardere anhidre (uscate)

V 0 gu =V RO2 +V 0 N2 , [m 3 N /kg] V 0 gu =0.386606+1.634754 V 0 gu =2.021136 m 3 N /kg

Volumul teoretic de vapori de apă

V 0 H2O =0.112 . H i +0.01242 . W i t +1.242 . W f +0.00161 . V 0 a , m3 N /kg V 0 H2O =0.112 . 2+0.01242 . 40.63+1.242 . 0+0.00161 . 102.061207 V 0 H2O =0.76181 m 3 N /kg

Volumul teoretic de gaze de ardere umede

V 0 g =V 0 gu +V 0 H2O , [m3 N /kg] V 0 g =2.02136+0.76181

V 0 g =2.78317 m 3 N /kg

Volumul real de gaze de ardere uscate

V gu =V 0 gu +(λ-1) . V 0 a [m 3 N /kg] V gu =2.02136+(1.2-1) . 2.061207

V gu =2.433601 m 3 N /kg

Volumul real de gaze umede rezultate din ardere

V g =V gu +V H2O , [m 3 N /kg]

V H2O =V 0 H2O +0.00161 . (λ-1) . V 0 a , [m 3 N /kg] V H2O =0.76181+0,00161 . 10 . (1.2-1) . 2.0661207 V H2O =0.768447 m 3 N /kg

V g =2.433601+0.768447

V g =3.202048 m 3 N /kg

Calculul coeficienţilor de exces de aer

α focar = (notat uneori cu λ) = 1.2 (pentru lignit) Arderea în generatorul de abur (cazan) făcându-se cu o uşoară depresiune, vor exista infiltrări de aer din exterior, în interiorul cazanului. Cunoaşterea acestora

20

IMPACTUL CTE ASUPRA MEDIULUI - APLICAŢII

va ajuta la determinarea excesului de aer la ventilatorul gazelor de ardere, folosit la dimensionarea acestuia.

Focar:

∆α focar = 0.02;

Electrofiltru:

∆α EF = 0.1;

Preîncălzitor de aer regenerativ - PAR

Canalul de gaze: ∆α canal gaze =0.02…0.05 se alege ∆α canal gaze =0.05

Canalul convectiv: ∆α convectiv =0.03…0.04 se alege ∆α convectiv =0.03

∆α PAR =0.2;

α intrarePAR = α focar +∆α focar +∆α canal gaze +∆α conv

α intrare PAR =1.3

α intrare EF =α intrare PAR +∆α PAR α intrare EF =1.5

La ventilatoarele de gaze: α VG =α intrare EF +∆α EF α VG =1.6

Exemplul nr. 2

S-a

ales

cărbunele

extras

la

Ceptura,

având

următoarea

compoziţie

elementară, în starea iniţială:

C i =30.5%; H i =2.7%; Sc i =3.3%; O i =10.9%; N i =0.8%; W i =31.3%; A i =20.5%.

Puterea calorifică inferioară

H ii = 339 * C i +1256 * H i +109 * (Sc i - O i )-25.1 * (Wt i +9 * H i ) = = 338.9*30.5+1256*2.7+109*(3.3-10.9)-25.1*(31.3+9*2.7) = 11262

kJ/kg.

Volumul minim de oxigen necesar arderii

V 0min = 0.01 * (1.867 * C i +5.6 * H i +0.7 * Sc i -0.7 * O i ) = = 0.01*(1.867*30.5+5.6*2.7+0.7*3.3-0.7*10.9) =0.66744 m 3 N /kg

Volumul strict necesar de aer uscat

V 0 a=100/21 . V omin = 100/21 *0.66744 = 3.1783 m 3 N / kg

Volumul teoretic de aer umed necesar arderii

V 0 aum =(1+0.00161*x aer )*V 0 a =(1+0.00161*10)*3.178=3.2295 m 3 N /kg în care x aer = 10 g umiditate / kg aer uscat.

Volumul real de aer uscat necesar arderii - ţine cont de excesul de aer

αααα focar

V a = α focar * V 0 a = 1.15*3.1783 = 3.655 m 3 N /kg; unde α focar = 1.15 este excesul de aer în focar (deşeuri de huilă).

Calculul volumelor de gaze de ardere

21

Volumul real de aer umed

V aum = α focar * V 0 aum = 1.15*3.2295 = 3.714 m 3 N /kg

Volumul de bioxid de carbon rezultat din ardere

V CO2 =0.0167 * C i = 0.0167*30.5 = 0.5094 m 3 N /kg

Volumul de bioxid de sulf V SO2 =0.007 * S i c = 0.007*3.3 = 0.0231 m 3 N /kg Volumul teoretic de gaze triatomice V RO2 =V CO2 +V SO2 = 0.5094+0.0231 = 0.5325 m 3 N /kg Volumul teoretic de azot V 0 N2 =0.79*V 0 a +0.008*N i =0.79*3.1783 + 0.008*0.8 =2.5173 m 3 N /kg Volumul teoretic de gaze de ardere anhidre (uscate) V 0 gu =V RO2 +V 0 N2 = 0.5325 + 2.5173 = 3.0498 m 3 N /kg Volumul teoretic de vapori de apă

V 0 H2O = 0.112 * H i +0.01242 * W i t +1.242 * W f +0.00161 * V 0 a = =0.112*2.7+0.0124*31.3+1.242*0+0.0016*3.178=0.696 m 3 N /kg

Volumul teoretic de gaze de ardere umede V 0 g =V 0 gu +V 0 H2O = 3.0498 + 0.6963 = 3.7461 m 3 N /kg Volumul real de gaze de ardere uscate

V gu =V 0 gu + (α focar -1)*V 0 a = 3.0498+(1.15-1)*3.1783= 3.5265 m 3 N /kg Volumul real de gaze umede rezultate din ardere V g, um =V gu +V H2O = 3.5265 + 0.6970 = 4.2235 m 3 N /kg

unde: V H2O =V 0 H2O +0.00161*

(α focar

-1)* V 0 a =

= 0.6963 + 0.00161*+(1.15-1)*3.1783 = 0.6970 m 3 N /kg