Sunteți pe pagina 1din 2

Controlul social si stabilitatea sociala:

Stabilitatea si functionalitatea oricarei societati presupune existenta a 3 elemente fundamentale : ordinea sociala,institutii de socializare si educatie morala a indivizilor si mijloace de premiere,recompensare,constrangere,sanctionare a indivizilor.Sensul notiunii de control social vizeaza cu precadere ansamblul proceselor de socializare si integrare morala,dar si al presiunilor pe care le suporta un individ din partea celorlalti membrii sau chiar a societatii in general.In functie de caracterul permisiv sau represiv al mijloacelor utilizate controlul social poate fi pozitiv sau negativ. Controlul social pozitiv se fundamenteaza in principal pe cunoasterea si interiorizarea de catre indivizi,a normelor si valorilor sociale ca si pe motivatia acestora de a le respecta din convingere.Aceasta motivatie poate fi realizata prin sugestii,aprobari,recompense si simulente ca si recunoasterea oficiala a actiunilor si comportamentelor dezirabile. Controlul social negativ se bazeaza in special pe temerile individului ca va fi sanctionat in cazul nerespectarii sau incalcarii normelor si regulilor sociale.El include o serie de tabuuri si interdictii de natura juridica,morala,culturala,religioasa,administrativa,prin care societatea respinge si pedepseste comportamentele care violeaza normele sociale.In functie de institutiile sau instantele care realizeaza controlul social acesta poate fi organizat sau institutionalizat sau neorganizat sau neinstitutional.Controlul social organizat este exercitat de societate in ansamblul ei prin intermediul unor institutii sau organizatii specializate(politie,justitie).Controlul social neorganizat este realizat de anumite grupuri sociale (prieteni,colegi,vecini) prin intermediul unor obiceiuri,traditii,practici morale si culturale.Controlul social cultural contine o serie de forme,mijloace de presiune si recompensare,directe si indirecte,formale si informale,explicite si implicite,toate avand ca scop premierea conduitelor corecte,sanctionarea si pedepsirea comportamentelor incorecte sau imorale.

Ordine,conformitate si devianta :

Comportamentul individului este evaluat in functie de compatibilitatea sau conformitatea sa fata de normele sociale ale grupului sau societatii putand exista comportamente care se respecta normele cat si comportamentecare incalca sau violeaza aceste norme.Conformitatea reprezinta tendinta comportamentului de a fi in concordanta cu regulile sociale,ale grupului sau societatii.Ea se deosebeste de conformist care consta in acceptarea mecanica a unor norme chiar impotriva propriilor convingeri ale individului.Un comportament diviant este un comportament care incalca normele si valorile sociale intrand in conflict cu standardele acceptate social,moral si cultural,in cadrul unor grupuri sau sisteme sociale.Devianta este facilitata de lipsa de claritate si consistenta a anumitor norme.Incompatibilitatea dintre norme si asteptarile individului,agentii sau anumite medii sociale care incurajeaza tendintele de non-conformitate astfel incat unii indivizi care manifesta un comportament bizar si care le-a fost tolerat sau permis in anumite contexte sociale considera legitim sa se comporte la fel in alte contexte sociale.

Crima si criminalitatea : Intre formele de devianta sociala exista una cu un grad ridicat de pericol social denumita crima,delict sau infractiune.Crima violeaza cele maiimportante valori,relatii sociale si norme protejate de lege penala precum si drepturile si libertatile fundamentale ale indivizilor.Ansamblul de crime si delicte produse in societate formeaza fenomenul de criminalitate care prin gravitate si periculozitate atenteaza la stabilitatea si functionalitatea ordinii sociale si normative impunand sanctiuni si pedepse contracararea lui.Crimele reprezinta violari ale codurilor penale in functie de gravitate si frecventa.Exista mai

multe modalitati de clasificare a crimelor :crime comise impotriva persoanelor,crime comise prin frauda si coruptie,crime fara victime,crime comise de gulerele albe.