Sunteți pe pagina 1din 518

= t 1 = .

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
I N T I M P I N A R E* )
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


D e s p r e s o b o r n i c e s c u l H r i s o v d i n 1 7 8 5 .
www.dacoromanica.ro
- 6
A r t . 2 1 .
D e s p r e d i s p o z i t i e a p e n t r u h o t c i r d r i l e c e n u s u n t
s u p u s e u n e i d e i z n o a v e i c e r c e t c 7 r i .

www.dacoromanica.ro
D e s p r e a s c u n d e r e a d e a c t u r i .

D e s p r e p r i c i n a D o r n i i .


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roD e s p i t e i m p r e s u r a r i .www.dacoromanica.ro
M i h c i i l e n i i .
www.dacoromanica.roD e s p r e c a t a h r i s u r i .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
P r i c i n a N e a m p l u i .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
= 1 1 1 1 = M M I r M Nwww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

l e s c u p a h a r n i c , M a s i l e P e l t e c h i m e d e l n i c e r , T e o d o r Y e r e s -
c u m e d e l n i c e r , S a m o i l B o t e z a t u m e d e l n i c e r , E u s f r a f i C a r i -
n o s , Y e s , ' l e P a u l i n e s u l g e r , N e c u l a i D r c i g h i n i c i , l a n c u S t a -
v r a t , Y a s i l e P o p e s c u - S c r i b a n .
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


P r o g r a m m e d e s m a t i e r e s q u e I o n e n -
s e i g n e d e n s c h a c u n e d e c e s s e p t c l a s s e s d a n s l e c o u -
r a n t d e l ' a n n e e s c o l a i r e q u i e s t d e d i x m o i s e t d e m i :
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

P r o g r a m m e d e s m a t i e r e s q u e l ' o n e n s e i g n e
d a n s l e s c l a s s e s d u n e d e s l a n g u e s v i v a n t e s .


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

l awww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

C o p i e d e p e a d r e s u l E p i t r o p i e i I n v e t a t u r i l o r p u b l i c e
c a t r e i C o m i s i a c e r c e t c i t o a r e s e m i l o r c a s e l o r o b F t e # i
d i n 4 M a r t i e 1 8 4 4 , s u b N o . 1 4 7 .

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

D o m n i e i - s a l e R e f e r e n d a r u l u i i n v e t t i t u r i l o r p u b l i c e
P o s t e l n i c u l u l G h e o r g h i e A s a c h i .


www.dacoromanica.ro

o i i t o r i e ,

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

7

T h .

a
www.dacoromanica.rog i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


1 5 L A r i t m e t i c a ,I s t o r i a H r o n o l o g i c a ,


l s t o r i a N a t u r a l a ,

R i t o r i c a ,


E l e m e n t e l e A l g e b r i c e ,


E l e m e n t e l e G e o m e t r i c e ,A n t i c h i t a t i l e ,


A b e c e d a r G r e c o - R o m d n e s c )

G r a m . q i H r i s t o m - E l l n a


I N V E T A T U R I L E I N A L T E .


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roD r i t u l f i r e s c i p r i n c i p i i a l e p o l i t i e l
i n g r i j i t o a r e d e s i g u r a n t a d i n n a ' u n t r u
a S t a t u l u i .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


v i s i 5 ,


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


C a v a l e rwww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


M I N I S T E R I U L W E E D S I A L I N S T R U C T R I N E I N I U Ewww.dacoromanica.ro
1 1 6
P e r s o a n e l o r c e a u a a s i s t a i n B i s e r i c a S f . N i c o l a i
l a s a c r u l ' n i t I t i m e i s a l e G r i g o r i e A l e x G h i c a V o i e v o d
D u m i n i c a i n 2 O c t . 1 8 4 9 .

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
- -

www.dacoromanica.ro

F ; i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
c e -
C o p i e d u p d N o t a c e a u d a t c d t r d C a i m a c a n i .

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

1 0 H g 0 H C T H T I N N t i p l l l E X 1 H P A K O R W Z

1 8 R i T o p i 8 A A E M E t l i A g m t i g E S A H O C T p S , W i ; i -
A i T o p i g A A T O A T Z A t . E A : p B Z ; 8 T F . W i H E B A -
; ' S T E , n p i n t K p i l i T S p % Y E A K S T O T S A C F r A N T 8 7 u i i A 8 m -
H i : g E E 1 C R Z , Y E A K E K E , W I n p i H Y E A H O A Z 7 T O T -
A E 1 S H A N E i k 4 A E 1 M H K , H E 4 1 1 1 8 \ L I Z , 1 1 1 1 H E H O R A L I S E W Ewww.dacoromanica.ro
- a u ws V
j s ys l v v u i r 3d u
!m
I s v a d w

3


r a !d s a s s 9 . 3V 0 1 4 1 1 V 3d 5 1
I m 9 . 1 - 1 8 3
Y JS V ) -
33H V V 8 V I S V S H V V O i e
V V 31 1 /J
3. 1 d 8 H 8 9
3V
H I V U
V 8 1 0 1 8 5 1 I m
3V 31 4 8 V I 2 8 1 2
V I O N I m
I h I H V 3d 8 H t L t
1 1 ' 3, 1 , 8 1 1 31 1 V }I
4 1 3V 4 ) 8 3 8 d 1 1 1 9 1 1
I 1 T 1
32 d 31 1 W 8 V s d . L u a u
3 V 3h I . L O N 0 3 V Q8 0 H I m
M 33V V I I
' 3H 8 V 1 1 1 k H 8 d O U
1 W d s
3V V
Y . 1 , 1 d 3M 3
I m
Y , 1 4 9 0 d V 2
8 }1
I m
' 3V 8 V H I 2 8 V I d 8 1
- 1 1 0 , 1 3 3V 3L H I (1 ) 3 N i d
1 ' 31 331 , N V 31
I
V 31 334 3
' F 3
31 1 W 8 V
1 8 V 8 1 1 1 1 1 1 d 31 8 U
I C I V
I M
1 8 V 3d V W
3V 3W 8 1 1
31 1 1 38 Y V 3
I 1 1 1
' % V 8 V V ' L L V . 1 , 3k 1 1 1 I f
31 1 I f T 1
1 1 1 8 V 3V 1 0 . 1 ,
3V H 8
4 1 4 1 .
- 3Y 1 1 % W I m
1 d 8 M V N Y V
3V 31 1 1 332 3H W 8 V
I m
3v 3l u i 4 ) 3
V V
Jo v V r
v V
% ) 3k 3
V I d 8 30 V V V
I 1 T 1
3V 3V 1 W
31 1 W I l d 1 1
I N w3
) O J. d W l l
I V W
I V !
8 : 1
3d V O
: 31 1 1 1 1 1 . 38 I m
1 r 1 1 3d 31 .
3 V 3k
3V 0 1 1 % , L m 1 1 8 9
3l n
3V
d O V v a d l l yv i n a d
- v v s y
I S V
v a l t u r u i a l u r u d u
a t u s !i n
`31 8 ) 1 9 V U
, 1 , 1 1 W 3
V 31 1 3W 33V a v a l v v !F a V . 1 . 31 /31 . 0 3h
a wa d a 3V d r V
"Z I V V L I
a V d g (I ) d V I U
1 1 ) Y V V I I
V 8 H V V 3
k V
1 1 1 1 4
31 1 1 331 . 1 1 V
1 8 }I 3
k 3d
Z L I V
3V
d v X r u
N 8 u n
W O E 1
3V
S N
:
V H 5 L /N I
% . 0 (
t 1 1 1 1 V 3t h I M I r
31 1 i m
4 % 2 8 : 1 8 9
31 1 I H W 9 8 >1 . 1 , 33h V 8 1 1 V M V 1 1 1 1 - 1 8 V I W
d o a
9 3 33 k V
1 8 1 1 30 V I W 1 3k
I t l I k I d 3t 1 )
:
M % d V 3
I m ' /I I I ) C N V I I /V 3. 1 . 33
F I d 31 % H I V
V 31 .
8 2 1 30 8 3V 31 1 1 1 6 Z U
1 r n
W 8 }1 3d U ' 1 1 1 1 . 1 . 30 V
- I W :
30
1 3. 1 , V /L 1 V 8 1 31 V 3JH V 8 b
1 1 I d U
30 . 1 , 31 d X
V 8 H
-
wu t 1 9
m o u i l r
8 0 1 1 V 31 .
1 1 0 1 1 d \ 3
c 1 1 1 3W V 1 33. 1 ,
V 8 1 5 1 31 1
H O U
F 32 3u ws V
r s u wo V 31 1 1 3k H 8 d O L I
31 1 I m
`Y H I N V 3V H 1 1 "
31 1 31 V 8 W 3V 3. 1 4
V
3V
I m V 31 33 k V
3V
1 1 9 330
3V 3I V N Y 1 1
e 5 1 3z i n d s a
a v u t i a m o v m S I
m % d r a
!m
. % (1 ) , L d Y 1 1 2
S N
d v ] 1 1 330 E 1
31 1 4 31 30 V I W :
30
V I
s d l u a u ' f l u a , t ) o v m
u !d u
33 V V I V W
d V 3
Y . F I V V V 3V 1 1 1 1 ^
3H (H 1 8 V 31 8 5 1 1 Z V U k m
3, 1 , 1 1 V (I )
3V
31 , V O V I U M
31 V V 1 1
I d U
I ' l l V I
a n a v (p s ) 3V 3d
V 0 1 1 8 1 1 1 W W
1 1 31 1
V 3V V N
a d u W I d O JA 1 ' Y 3
% 3 V N
9 , T
4 0 H i g
Y 3.
% W I N !
d v V
Y . 3
E 3 l m
I m
E 3
V V

1 1 1 1
d r n i v
www.dacoromanica.ro
1 2 7 - -
1 1 0 i K O N C T A N T i N M i X A I V E X A N P A R E * E O E K O A ,
K S M i A A W I A A P S A A S T A S A A N E ; E l A O M N , O g A Z A S i T O P i 3
A T O R T S L JA p A P O M Z N E A C K Z , p Z A i K A N A S M I M i N T E A W i
' < S y E T 8 A A A 4 E p i 3. W i K S r A R N A K S P A T A i N I I I I M S R O -
i 0 A C Z , A & T I N A A A A P E E H A A B i E n T p z C V N T E A E W i A S M -
N E ; E E W E A E A Z K A W S P I . G O K O T i T A M A O M I l i E a M E A t l E N T P S
C l i /t R N T A M Z H Z C T i p E N E C Z N S M E L P E P S C i K O A E A A C O N -
T A r o p A , 8 1 4 , N E C S t l i N C T E W E W I C Z n p x . p 1 3E t p E x p A m 8 a
C i t h i C K T "M 31 m a p E a 8 I M S M E N i K 1 1 A N T E A E I M O N : A A K A p E
C l i /X N T Z M A N Z C T i p E W i C O N T E A E M O A L p E K A 1 1 8 A C O N -
T F A S T i h t r i E n E i m o n a (1 ) a a i n A S c z , A i N Z V I T A i M E A A
A O M N i E A M E W i . 1 1 N C S W I K Z A S I ' Z p i i A E M A M E C T A
* A N T I Z C T i p E 7 A A S K i L H A W I C O N T E A E M O A L p E 1 1 \ -
n s A u p a r , t 4 T 8 A s i , W I K S m a i m m x n E A P Z T A C H A S H E C A Z R Z
W I M S A T A A i n a , N E A E . 1 l N T r I C A I N A Z p i A E O P E A 1 i A 0 r ,
l l l i M A I A A E C L W A A M S A T A A A T O P i E i 1 N T p S K A P E C Z A (h A i t .
A `1 E A C T % A A Z N Z C T I P E K A 0 K O P A i E 4 n E z . 1 8 i T a A E 4 ) 8 p
4 E p wi n o , A E A A A 0 N 1 1 1 l E M E M i A Z A E A m S -
T o p i 3, p A s i n i i n A A M p a c 6 N i T A O M N i E A M E A K A K S O A P E
K A P E A A A O C A E A i K S T O p i 3, W I A E . 1 l N T A P i P E W i t r i p E
m A i n u t ; E p E a n z p i n t l i a * r Z A S P Z P i l N E C Z A 4 1 A Z A A A Y A C T ?
N a wi s c r i p e , A a m t 3T a W i A W S 4 ) A M E K T 1 T O p N 0 1 A A
M A I C S C N S A A i T A A A Z N Z C T i P E 4 N T p S N O M E H i P E B V I T H i l - . Z
n o i r v i v ' i v m E c t 4 i N C T 1 T A A A O M N i E l M E A E X p i C O B A M
. . 1 1 N T Z P i T : K A /F N T O L L I A N T I C Z : I R S A A S A A Y E A C T Z
c (p . m m t wr i p E A E A A O f i N i A E a n . t p i : 2 5 0 T A A E p l . K A P E
R A N I C Z C E A E A N E A I f C i T n E T o t i l a n i A A ' M A S H A K z a S r z -
p i a o p , m i R e p B E N T A E A A A N E V C T A M Z U Z C T I p E , A A ; ; 1 0 \
M A p E A S T M g l I E N I K H A N T E A E i M O N , A A E K Z A 2 7
A E E A M 31 I S M E .
t i f r 8 n % K 8 m A C E M I N E A M i A Z A M 4 ) M S T A O M N i E . A
M E A 1 4 E I JJE I C O N T E I m m a c T i p i W i A E A l L i a p x M O A
t o 3m A P A T Z X p i C O E { S A A `E A E , n e wr p S N a p a
g E S
4 0 8 n E a
T s n a . h i
1 . 1 1 i
V I V A N T 8 A 8 1
A o r E l t 1 t 0 A 1 F 1 i E l
www.dacoromanica.ro
- - 1 2 5
p A N , I , S i T A o m i l i E k M E I C Z C E A E A . A E O K N i A E
M A O T O M M T A t A m E C T Z
A I Z N A c T i p E ,
A l t l i M A E p E l W I 4 1 H A 0 m N i E 1 M E A E I I I , E K t p E A E
M a i \ S i A o l I l w+ A A S A A N E ; E 4 I 1 1 I A K 1 l t h l i p E A l i k i A (P i
A M U !, L f l i o R A Z A S i T o p i i P O A I Z N E W I 7 . T A p i r Z A 4 C Z
. p r A p E a c g a M i A A A N I C T A W I n p i t i a p c n g E M A o m N i i n o p
C \ A E 1 1 1 C 7 C 2 A E k m i A a A , I E I C T A H E ; Z T i K I N T A A A -
N E A C T Z c t l a o v r a wi a m v r i p E K A W i A A E A o m t i i i n o p n A E
x p i c n K E u l i A l i A E \ I E B O P O M E C Z (J) I E 4 1 4 S p A I Z E l z -
N S T E W I N E C r p Z t 1 8 T . I T E . A E F A T p a A A N I
A o A l t l i E A M E . 4 1 1 1 A 0 T X p i C O E S A A N E C T A K S
r o t l i N i N C T i i i i i W I
K p E A i N N O W i i i l E p i A i R A N S A s i 4 0 M -
1 1 E l M E A E . 1 1 _ 1 N I h p s s A E Z K A p E C K S A ,
1 /E C T S p E A H E A - G a l , H A N K O H C T A W r i N H p A N K O R E A N S R E A
c r i z r A p , H a i 1 1 1 E p a l E Z K Z p E c R S A B E A i l o r o (i ) : & T , n a t i
H o N C T A I I T i N
G T I M , M 1 1 E A N S A B E A - U i C T E p i l i K , ' I A N P A O . '
K p E v n E c K 8 R E A K A S 4 E p , I I A N l o p p , K i A M A N E T R E A 1 1 0 C -
' H A W K , H A N i i K A B E A - 1 1 Z p p I N K (I A N A p A -
r o d r p E 4 E A N S R E A C T a l l i K . l I . 1 N i t u t i v i d
R E A -
1 1 A N f i t A E A
I JI I p K E I B E A G A S v E p ,
l i t p a yE I c r i p A R N i K I I A N t p u i ) A N G S M E C K S R E A -
A i o r 0 (1 ) z . r : i l l i C K p i C X p i C O R S A A m E c r t . 1 I N A N S A A I N
l i A k a A O M I N E I M E A E
A i 4 E . 1 1 1 4 l o p a P o M Z I I E I C K Z A A
A E A A . 1 A i p E A 7 2 6 2 : E t p A E
A S m N E 0 W I

X p i c r o c 1 7 5 3 O K T O N N i p i E 4 t i 2 0 I l o n a V o -
F E \
1 1 0 i K O N C T A N T N I G O M A .

r o c n o p p

f l wx x c K i i .
f I Z I . Z p E c K S A L E A i l o r o O r 1 . 1 p n i T o x .
s ' a f t

M i A ' 4 A M A l
. 1 1 1 1 U 1 1 d i H T a
8 p R A
1 . 4 a P i l
A M
1 , 1 . 1 1 1 i
I I A N l o p p K i
C a l
a N l l
1 1 1 0 A H .
(f o r a ,
0 E
R I M 1 !L ,
R E A H i , p ,
A 0 0 1 1 1 , A 1 1 I t c
www.dacoromanica.ro
6
n 2 I V D D I I 1
K I C I X I I V I T I O A
V . 1 . % 1 V
(30 1 W
a l i t i l T h
R N
3d 4 1 1 , 3V I Z W
V . 1 . 4 0 1 ) ) 3
I S N
. W i l
8 1 3
N M H N M N M N
9 i 1 V V V V
N R 1
. 1 1 % V V d 8
34 B
. L N
W X (0 ) V
8 V h
1 . 1 . 0 ) 1 1 1 1 1 1 1 4 3f h
8 8 3
O l d )
N M
* V 1 1 1 d 35 ) 3V V S I V O L L I
- M t
1 0 1 1 34 V
N 8 1 1
V I V I )
X . N 3 v s ,
yr i wv (o ) V
v 3 V 1 1 4 1 3N 1 1 1 %
4 1 1 1 1 5 1 1 I N N Y V V O L I
1 4 4 ^ W N N (1 1 ' 339 Z (1 ) ) 3 M 3d V d % N O R
8 d 1 Y l l V S J, V 3t 4 X Y U M
S X 3 N M 1 1
d 1 4 , 1 0 0 % 1 V
V V
V W 31 0 1 1 4
V U O d d N i "
8 3
3V
H I
4 1 W (0 ) V
V d 3,
V 4 1 . 1 , 8 1 1 V V H U D
W 1 l H d 1 31 4 9
V V
H V W 8 N V I A
N S I I I A L I C i V ) 1
3
N O 1 h Y L I A V L I
1 1
3V
31 (1 )
1 4 % 3
x s s i H wr i v l u
S V M
31 X 1 u v w H u t
M S V I V
M I N V i (i /V t l i r
1 4 V W N M X 1 . 1 W I A X 1 4 4 1
3V
v m H d l , 333 I s s i z t p
m
v . t v c i B o l i
1 v
J
J. H L H
I r V
8 V )
3V `O M R S d l Y 1 1 a d u
L L V I I V V 34 ' [I 1 i r
R V V 3 X
t I N H A X
31 1
8 >1
JI 4 d 1 30 U 3V t 1 3
N I V i t I M I 1 4 1 4 V M 3d V i l
"L ' V X
V S (N 1 1
I N M A N ('
3I d M JH d J V S 1 1 4 V 0 1 1 0 d 1 1 4 W S d W x H i r d 1 t . 339
V H I b m i
1 1 V ,
3V
1 1 3/33C U
1 30 +
S Y '
V N
H O U
V ,
g i t q l 1 1 1 V N ,
H I D 3. 1 . 4 )
, JA V
I M N ' 0 1 8 V - 1 N M H 8 1 1 V 3h
N C (1 )
-
3
d i
1 1 W (0 ) V
V 8 , 1 . 1 1 1 . 1 5 W O L 1 8 9
S (3) 4 1 W 8 V
3V
X . V 31 a , ' A ' S V A 1 1 1
3V
1 1 1 8 1 8 5 M +
8 V
' 4 1 1 8 1 0 1 1 1 5 1 31 1
1 4 M * C 1 1 , 1 , 8 1 1 1
S V h 1 1 8 9 V 3h
(W ) V A 1 8
t a l 1 31 h
t V % 1 4 Y U
1 4 I N V V (0 ) V
i t S V N H d
-
QJ, f 1 1 L ' V I I d 3 Ju
3d I 4 1 3Y H Y W
W , 1 , 1 1 (V ) ) 3
* k V d . H
I JJ,
8 V
H
n 3V * H A V I V I
4 0 , 1 1 1 1 1
3m 1 9 1 1 3N
JS C I V , V N t 1 H 1 4 V 8 9
V W 1 4
1 7 1 1
A 1 1 1 1 4 3,
1 , V 33
q , a V
m v x o d . o u
w* H o l l d s o u r yS % , ws m
s V u : a w
/33, 31 1 ? 1 7 - 1 1 1 1 4 V - I V O U
' 0 1 d 1 4 1 3V 1 1 0 1 N
S W 3 M V N S I X O N
- 1 1 1 1 1 , 31 4 S W O J.
X I I * V V V ' N W /8
a k wa M
' 1 1 1 1 V d H O i l l
l i d 1 4 1 3% H % W
3V 1
1 4 4 1 1 C i V I 3V V
N I
M S O Z , L I Z I
1 1 1 1 1
- 4 1 ! i l
' 1 1 5 V d Z h
v g a . g u a h u x v
3V
t H i w(o ) V
1 4 0 - t h i e
s v (a ) r i u v (s ) V
3V
V I R V
W V 0 1 1
g d i t I N \
3V r $ Y 3 3V 3, 1 ,
- 1 (1 4 1
N M
W V /i l l
1 1 V (1 1 31 , 1
5 31 1 S 35 ": .
V 8 . 1 4 V Y N
Y d ] V 1 1 1 1 (31
3V 33
- W M V Y 1 1
Y 3
W 8 31 30 1
' V k l 1 8 . 1 4 d 1 1 3V
J. s u a k m I r
8 1 3 N M
I d 3m 3V % (1 , 3 H d 8 H A
V
n n yk r
3(1 1 1 V N 1 1 , 1 1 H d 1 31 X 1 3 34 W t d
- 0
V 8 1 8 1 1 31 . 1 1 1 1 !
V V
a V
x d s l u v I )
a d . 31 1 /
H v d v m - r . h yd s o i l
wd l n o n 1 . 6 1 1 3% t v z w r . L H (4 ) 3
s d l n a u . 3d I 3c o n
r 3x H 3(1
- 3, V 3 V
3JA V N
V /1 3\
I t t d , q 1 8 . 1 . a d H r h
W 3M . (1 )
6g1
( N >L ^
S H
W H V V . i 1 4 . 1
H V t V
H S V
.
I S H Y 4 1 1
A . V .
1 1 1 1 '
H I
. 1 1 1 3V
J. v V
s v h
3W O U

www.dacoromanica.ro
- - 1 30
K X T A E W C a R l i A E o n (n ) c K (o ) n n W H B
M H T P O D O A N 1 4 1 1 . A S
C T Z T S T A N N H O R P A T A r E u p r 1 E (P P A "' E A E f l p i f i v a n n B O A Z
W H . o . E wA wc i E 1 1 . 1 p g wE c K i l K A p Y H 4 ) A l 4 E p x , G S N E E M I A .
M A N % M O H n p e H p /A M A B a A t T S A S H ; p - a .
C a C T P H K A C A ,
W E N /W A M C A 6 8 N A C (4 ) E ) N T E H M a H a C T H P H j i t t I T P A T I f i T A
K f T T K a A g r a P i H M E N p z u a 8 E a r a T T z , q a p T H A . k 8 m E
K S H T T W A T A i A B A s A r t A p H n o p t o p i m A n n E n c T t p i o n
M a W A C T H P H H A E l A S C a p a 4 H T W H A t e A T S W I E A S C T a T S T
A l l a N a C T H P A ' 8 p a T a ; T 8 T 8 p wp W N H U M E H A S M A N K a W .
T A T A E N E K W A E H W H W A S a n p n n u s K S 6 E l p a H A E A t 8
A p c k C ((l ) a ) N T Z M a N a C T H P E M E A a K 8 o I n n i t i r t
T W A T t g a g a . A "k 8 C T Z T S T A E c K wn E p n T f f i . W N
O H N A A (0 ) M A C K f a N A M E 1 1 3 K 8 T E 3A C a C Z (P A K . % K T H
T wp C 6 W A K O D E P E . n a H A ? A E B C E B A C H A Y E B N A (. % )
A S M N H C A A E I . v p r a n D O C T A A N H K S A K a P S A S H C a t ; A E W A S
l A K W I l E f H T . I A p a T p H i l a ; a p H A E A S H a t u A S T K Z A S M P Y U
K S C a 6 P S A F N i V 1 S N T E A S M H C A A E A S H r E x p r I E n z x a p -
m i a n M A C E c p p A T E A E A S H B A C H A Y E E V O A (1 % ) A S A A (N E ) 3a 8
C Z A n o m e A c K z . N S D P E R A N H M E D E N T P S C a A E p t r x T P H I l a
z s z p l i t t E M A < A E A E A H P E C . W H N /A E A E D ; N W A K A ' t C a A E (1 ) A K A .
W A S a n 8 K A T A t 8 A S K p A T W C A A A A . W H H A S H C T O R N T .
W H T P E K JI I N A B P A M A
K S A E W E P T , K . I t N A A S (O C T 1 ) 1 1 P E
A A A A 6 H 7 R /A E W A (i l k ) A S A A N (E ) 3a 8 C Z A n o m e n t c K A , (A P t a
A A S H T E A E S N A E ' p A g l k n A 8 T W N A A T A a N I E C A S n i c p A S T .
W H C (4 4 ) ) N T A M a N a C T H P E p a m a n n A E H N O B A T A S C A S w-
B . ' C A T E ' a c (4 ) e ) L I T E n a r k a n a c T n p n n o s p x T Y n D E N -
T p 8 M S N T E W A N E 1 . 1 0 /I 1 N A S C a t N H A A E C a C a n S E
n E N T p S N E M A V A c R E , N T E n m a n a c T n p n K A W H M M N T E
A A R a t a T 3A 3P A A 3. A S A S A T C A T S A C (4 ) O N T E N A M U - .
T H p H M h X Z A Z L W A N T H f l p E H A W E S . i i i d A A A N B W p f H K S A
K a 4 E A S T A N W I l E p H T V A H C A P N H I O W H b N T 8 p n i t . W H G M E
P E N I A N A ' A C T P A (1 ) . 1 . 1 1 N A A l P W A A A N ' E n (k ) c i c (d ) r t h A M
f (% "' H T K S R A H ) : A l a H a C T H p i l i C R H T 8 n 8 n n E n T p 8 A i 8 H
' A u 4 1 1 1
B ' A N
P I M A
.
www.dacoromanica.ro
1 31
T E A E I A M E A A I W A M p Z C K I L V N I Z P A T C (4 1 1 Z ) N T A . M Z N I C C T I V E
A N N H H t t l A T k A A N N T W A T T i . . . W H H p E I C Z T E p z A 8 K p S a
A n n / (t a H 8 T T N T . K A M A E L U K N C T P E U Z ; A P A ; N A N T
T * T M E ' E p a p a c T s p H N T I N N p z c z n H T . W A M (1 ) I K 8 T W i t
T p H n z p p A A E s a p x K Z n e p ) n K 8 I R H H N N I V I K S R I M I O P N
K S T W T S A . W H A A T M A N N N E M I A S + O C T 1 1 1 S T t P A A M
4 4 1 K 8 T B E W M H N T E . W A M c n - p e m e H H T 8 n r r a t a A . M
K Z 4 5 8 T A A M A V A i E ' A T S I P I A 1 1 () A l l N A H P A M E H E n p 1 H -
T wp i o n A S H 1 1 , 8 m (1 1 E ) 0 Z 8 1 8 A n T p z c x n a M A p E W A S n 8 p -
t i e c H 8 p z 8 . I f e u T p a n , a i n A M C O K O T A T W A M . 1 k N K N H A T
C (4 ) Z ) N T A A A Z N Z C T H P E r i o g p a T a n o c T p H r 8 n H I E S . W H N E -
B O H N L I A M A c (q ) z ) H T 8 n S H m wp m 4 H T 8 A S H A S H A (8 ) M N (E )
s z 8 1 8 N A E 9 1 1 1 7 , 8 W p A l . P E V a g I W N A S M N I L A n p e c T e T W A + -
T A "' A S M A K Z l A K W A W H A O K S A n e n c (4 ) 0 1 T h u m m o t
C (C P Z ) N T I I A E K /h T I l H T W A T Z . A S M A 7 ' A K O A W 4 1 , N 4
N E N Z T S P H A E C H Z C A N D i f f p wA 8 A S H ' wn n e r i e c t s h . ' A N W A 1 / A C T E
C l 4 W N S A M 8 N T E A E W H % N I N E 1 4 8 1 0 6 A W E C H W N S A .
O f : wa o i a r E
i x o r E a u d - l i v a t o i g a v yz < i i p e t
a z i z i v a ; a l j r o i v p a a c i v wv .
W A f b I E 4 (8 ) X (g ) 1 1 1 1 t i /Z ) N T I t C Z C E p 8 wH I L 1 1 , 3E
L I M N C Z " C E S Z p T E X A C K A , l i N N A N O H T A 1 1 4 (H ) M E A N E 1 1 8
t e g a c H e C H N U S h . K Z l l A K W A * 1 1 C (q ) a ) l i t T A I E T Z T E a M A -
P E R E 1 r 1 m n z p r r 8 A x f p N o T o ) c , A K N A A / C A 8 1 1 8 r W p f f i T A N N
m E p u W H A N N 0 ) 0 : 3) U c (4 ) a ) H T h A I JI I (1 ) H 9 0 1 p A f l p (* ) - .
C ((1 /Z ) N T A A I V A p 1 A C A S 4 A N T p 8 H A T I A I O W A A N R H . O . A 6 E M 8 A
8 N A E C A S N Z C K S T . W i t N A P p E T S A 8 N A E A 8 A Z K E N T
' A K O A W N p p a H A A Z C T N N A t l l N r A A N A E A H p E S N A E . A 8
R A A T A t l i A S A I N N I A T . ' A K k A W f i i l V 1 P A A N 8 A ' A n a S N A E c 1 8
R O T E E A T W A M S N T E A 6 i M p E A 8 N A E W A S a p wr a T c A a l
B A M S A N N n e p n c A 8 A n z p T 8 p n c H T - A E A l n z p i n i T e n e
(1 ) T I O 1 0 6 N T ' W H K A C Z A ' A C K S A T S M . 7 A K A V A W H r W A I I V A A
I L I A D
m l o 4 4
C l U t T
r o u
1 6 1 , e l j
www.dacoromanica.ro
1 32
S N A E C A S P Z C T I 1 1 1 1 1 T W H M C P M . 3l 1 I T S A S N A E C \ S wi t h r p . v
n a T . W A S i p M 1 3 N C W A S F l E T P E K S T A S n % m g l E p E A l A E
f f M A E ' A A A C E K W P W R I I N A K S ' a n (o ) C , T e a l : H .
g A E W I JS A M S I I T E A E S N A E C A S C S I I T A (0 ) M 1 1 ( 8 ) A 6 x (p H c T o ) c
K S ' a n o c T o n Y m T wi l (H ) wH M A R E !ya p v q A E ' 8 4 H H H , i (H )
1 A E K , Y 4 A E K p E l p l I N H . W H i s E l P (' k `1 4 1 ) 1 1 C (T H ) T A C A A 1 1 H K A 4
I JJH A E A E N A H N T A A W p C A S C S H T . T H M E I JI A A I M P N T E A E .
A K M I M I T N C H A V I I W H K A C A S N A E c a s n o r t yp a ; T A (S )
X (S ) A 6 c (4 ) a ) H T 6 ' 8 4 H H H 1 H a a p . ' A K O A W C W H K A C E A E A S H
4 \ A B H A S N A E W E A ' k C K A S H E A E A A 1 , 1 1 0 A E L 4 . W H B A 6 E I I H
A (0 ) M 1 1 (8 ) A 6 X P H C T (0 ) C K S C A \ 1 34 1 % W H K S F I S T `k P E M S A T X
A E t (4 ) 0 1 1 4 1 3. A E S A % M A E K A A S M A W H B A f l A Z T H K A p S A
A S I A N E R O H N O . 4 E A W p K S H H A l k N A S A E 4 1 M 1 1 Z P Z . 1 1 1 f i a N E
r a p a c T p e T t m R I H c o p A s 4 E 4 1 1 A A S H K X r b i t I H K i h .
1 1 I N T I M /A A c m E p E t i l ' A C T P X t A M . 1 k 1 1 K F I N A T C A S i t i R A
I I W A C T P X , C (4 1 Z ) 1 1 T A A I Z I I A C T H p E 1 1 0 E p A T A C ( (1 ) Z ) 1 I T S A S H
M A P M . f i l t I T ' A A S H x (p n c T o ) c n E H T p 8 c (s ) (1 ) A E T E A E p z n o -
c a g a k A 4 E A A ( 0 ) M 1 1 H ' i l a E l a m p S s : JA N , 1 E a 6 Z T p a 1 1
1 1 1 1 1 G T E (D A N I M A t i r t M E I \ E 7 T p 1 6 1 1 . W T A I /A M A A S . W H
C T E (D A N B I ' M ; t l E A E S N 1 1 1 1 1 H O P A A H A ' A r 1 1 . K Z A E C r R N T
(M I A A C T Z Z I t ' S p M A E W H C A T E A E W H W V : W E . W 1 1
I h c T p S R A A A : P A p E W . W 1 1 g A E N A (D A T A A S H A H c n
, T t m n z p a . r . W H C T E (D A N B 1 % . 1 4 5 `M A T Z F I Z P . W H n E n T p S
c (s ) I I m E T E A E T s T S p x p A (0 ) M t 4 ( H ) A W p 7 W H A A A A 1 1 1 1 K T 1 1
T N P H m wr p o n 0 w4 (H ) . 1 1 1 H 6 . V i t p H . W H n E H T p s C Z N A T A -
T E A M A p i H H C A A E A (0 ) M 1 1 (8 ) A S H H W C T p S I M A N 1 l t 1 T W I l i E
P S C H T B O E K O A A W H Y H t i C T H T A C A A (0 A ) M N I T t ; V I A 1 1 1 1 1
A v p t o s m i f H ) 7 i 1 A 0 A l l A P S R O E G O A A . !g h l A K I I V E G O A A .
r E 1 V p r I E R O E 6 0 A a . W H 4 (0 ) M N H C A (A ) r O `I Z C T H E H
M E N B A 6 A (A r O ) C (A O ) R H A S A I N (E ) C 5 % S . W H n E H T p S c a l m - -
T A T A \ A M M (1 1 ) A W p C A A E 4 H 1 1 C T H L I H A A I P 6 . V A p U m a p H W N
M E A W p M H `1 1 1 W A T S T S p X p A . M A N 7 4 1 1 0 H W H N E N T P S C (8 ) -
(D A (E ) T S A M M E S 1 8 1 1 8 1 1 C M E p H T W H M A N M H K A E T A /I 4 (1 1 ) .
7 A K W A W N
M V P
-
P I O A S H ,
H
' A
' A A A M 1 1 1
H p
8 1 1 E
www.dacoromanica.ro

W H A M A A T !W E M a N A C A A E I M P H N T E A E
N A c T p S m y!: 4 /E P H I H T S A C (1 ) Z ) I I T A N E -
T A T E I E P S C A A H M S A L E I N T A O C O A E H
K A C Z 4 ) Y E A A N I E R i i `I N H K A C C ((I . E ) N N I N H C A A E U l A T P N A p W k i .
A A C (P Z ) N T S A M O P A A /M T S A m 3: 1 A 8 m H (E ) s z g . W H
M \ H h I A P E K p E A H N I 4 X t M I A M W N E I V I A T A W H
' N C K Z A A T S p A . I I I H M A M W H A S A A H A wp C A A E N N W -
C T I N A t A M A P E A 4 i T t p Z 1 1 A t S H C K i T t
A N T W H A S M N `k M A T K A C Z A E (I ) 1 E N O M A N I T I JI U I E i t H (H )
C Z C Z I N O M E N t C K N N , K S K T I M V p Y i l M E N M A p E M N A S A M 1 * -
A S V f r . K A C Z (I l I E C T Z T Z T N A P E r N 4 H t l E
K . I N I A R A C A ' N C E M T H C Z C T P H I E ' A 4 A C T A % A A N I E M E M
C Z (D I E C T P F I K A T W H A E n z A l T A N N K A T A C T H X S A B I E U f H ,
1 1 . 4 1 A N N E l A p T I A C (4 : E ) 1 1 4 H A W N C A (I ) I E C S R
( E ) i 5 z 8 K A K A H N ; A R H C T I 1 K A e l l p A T E A S H W
S s I N P A W S A , W H C K A p A W N L H . I A p g K A P E A E
N T Z P H W H G A A E p t yE . A n A A C Z (1 ) Y E K S C ((t ) E ) 1 1 1 4 1 H 4 1 1
A H P E M I N A A l l i t i A g M N C ( 4 1 E ) H T E H T p 0 I N E
. D N t i t i (H ) E i g N S N I H A S c x , K S
A M H N .
n N C ' 8 r a c 5 , c ; p r i E
A O C O O ' g l i M H T P JN O A H T C 8 `1 A K C K h a t
' M O H g i l H C K O N Z P O A A A N C K V H .
E N H C K K O N 6 P A A O R C K I N
m i c K o n S X 8 W K I N H .
I N A

c (4 ) E ) 1 n t 1 n l i
1 1 A T \
(A . [1 . )
e g P S I T H I l l
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
g i
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


s i

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
9 1www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


s i

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

d n p r a
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
- -


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


I n


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
- -www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roF a 1 e i u ,

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

T A B L O U L O S T A I L O R


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


B W M iwww.dacoromanica.ro


a ' n f i

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
t h r p N i t i A E H I E
L I A K A ; A l l i E
C A E A K A
C T C `A O 1 1 1 1 E W I N
' I A N
1 1 0 4 . 1 S S A '
H a p E A T K A
A O H O C
C uE E i l i e t K i M S
[1 4 A 1 1 0 1 4
O V A E
O C T 0 0 0 1 1
o c A \ S
T i T A (1 1 E A l C


I V I A M C T 1
1 1 C i X i M 8
I l E A E R i M S
r I E H A E A E K ) .
3E (1 ) 1 1 i M E A 0 a
T E A C C 1 1 A N T O N

www.dacoromanica.ro


e a ' i
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


a
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
M i l l E M N I M M E I Mwww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rogi
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
U 1 9

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
K A C A


A o -
4 I r r p s N
www.dacoromanica.ro

T O A T E W i E l i 1 . 1
W I 0 A 0 A p t i i , W I W i X A I N A A E 9 A 8
C A E i l A E K C A N A P E I yS n z a r k c E i A S i 1 0 p A A K I E
1 1 8 K O I I I A 0 p E i . I p i A S n a M O A P T X E l T O A T E C u X I E A E i ,
1 1 8 M A i C A A I W A A A 0 K O M A I I A A , W I C A I (1 ) A K A
K S M E C T E P E W I N E C K 8 , t A p A A E C u R A
T 7 A M 1 A A E T O T C a
M B A A C E 1 1 r 1 5 K S t l E f 1 0 1 1 i i E l , K S K O H I I
E i . r A p A A S I A M O A p r a i E l ,
C S P I E C T E T O A T E ' I E C E M A I C S C
C A A E i l A E K C U l A P E I C l l a T t l i P O A E I `I E
C E C E O S M A I C S C , l A p A A A l l i N M O O C A S A A T E p s e : A
I I I M E C A I I A I R A T P l i R A K S A M E C T E 0 9 1 1 1 1 W I 0 A 0 A p a W I
M I N T S , W i X A i l l E . W I R S K A T E , (1 ) S p a I I S A I X I C 8 p S C A 1 1 -
A E K C A F I A P A W I K 8 (1 ) I 4 1 0 p 1 1 E I , F I E N T P A s I E N W i A 0 A 1 t I I A M E
A A K A A M E a g S T A E A E i 6 S N A 1 30 /1 4 A A I I I E E A V T A A E
A A A A N C A A E A S A A T K S R O I A E l C S p O p I C A A E 1 1 A E K C A I I A P E i
C E I Z T A P O E I W I K S K O I I I A O P M V I K A A M T
W I C E L O E C O P R A 1 1 A E K C A l 1 A p A C r I A T A D O A E
W i K S K O H I I E i T O A T E P l E A E A I O W I I l l Ji O A O A P A W I
W i M A T E I E E A A R E I I I 9 1 C A t I A I R A T p l i 6 8
A i l l T p A A 4 1 n E n o n i C A S A A T E P S A X 4 , (1 ) S p a N S M A I JI A E K -
C A N A p A C f l A T 3p 0 A I E W I K S + H O P E l K A C A A E X I E A O P
F l T E M O W I I N E K A A T I T N M I E E ' l l
4 H A I N T E A K a p t l i i A O M I I I E I M ' 1 7 A E .


f i E A E A T O
l l o i A s K a - H o E s o A x . 1 A s t i -T h .
0 4 1 1 1 l A E ,
1 1 A M E I l 1 1 I i 0 R I 4 E 1 0 A
1 1 1 T r E E l ,

1 0 0 8 1 1 1 ,
0 ,
1 . ,
www.dacoromanica.ro


f i Iwww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

E p i s t o l a s e c r e t s a l u i K i s s e l e f f c a . t r a
B u t e n i e f .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

B u t e n i e v c a t r a K i s s e l e f f

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
8

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

M = M I M I M M 1 1 6www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roK i s s e l e f f B u t e n e f .
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

K i s s e l e f f c o n t e l u i O r l o v .
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roO r l o v K i s s e l e f f .
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

c u
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

p u s i s i


18 2 8 18 2 9
19 , 7 0 0 , 0 14 10 .7 , 68 2 , 0 5 2

A f a r ,
www.dacoromanica.roD i s p o s i t i u n i p e n t r u o c i r m u i r e a

a ) M i s u r i p e n t r u s t a r p i r e a c o n t a gi u n awww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
s i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro