Sunteți pe pagina 1din 230

Drept procesual civil Conf.univ.dr.

Maria Fodor Facultatea de Drept, Universitatea Ecologic din Bucureti Suport de curs destinat studen ilor anului IV pentru nva amntul cu frecven , frecven redus i la distan

Introducere

Obiectivele cursului Dreptul procesual civil, ramur a tiin ei juridice are ca obiect de cercetare dreptul procesual civil ca ramur de drept, adic studiaz ansamblul normelor juridice procesual- civile. Prin urmare, obiectul cursului de drept procesual civil este de a studia, sub toate aspectele, con inutul normelor juridice procesual- civile, privite att n ansamblu, ct i pe fiecare n parte. Competen e conferite n concret, prin studierea acestei discipline pe parcursul celor dou semestre, studen ii vor reui nu numai s descrie i s sistematizeze normele juridice procesualcivile n vigoare, dar i s identifice condi iile obiective care au determinat elaborarea acestora, s interpreteze no iunile generale i cele abstracte folosite de legiuitor, s aplice cunotiin ele dobndite la cazuri concrete, de spe , s n eleag c n orice oper de aplicare a dreptului trebuie parcurse unele etape, i anume determinarea situa iei de fapt, identificarea i interpretarea normei juridice aplicabile, adic stabilirea corela iei ntre drept i fapt sau, altfel spus, aplicarea legii la faptele constatate. Structura cursului Cursul de drept procesual civil cuprinde 23 unit i de nv are (23 de teme sau subiecte), structurate n aa fel nct fiecare unitate s poat fi parcurs n maximum 3 ore de studiu individual.
1

La sfr itul fiecrei unit i de nv are sunt redate teste gril, cu ajutorul crora se face evaluarea pe parcurs i evaluarea final. Cele 23 de unit i de nv are sunt cuprinse n cele cinci pr i ale cursului, i anume: partea I Teoria general a dreptului procesual civil, unde sunt precizate no iunile, conceptele i principiile generale ale dreptului procesual civil ;partea a II-a Judecata n prim instan , n care sunt re inute cele trei etape ale judec ii; partea a III-a Judecata n cile de atac, unde sunt redate mijloacele procesuale prin intermediul crora se poate exercita controlul de legalitate i/ sau temeinicie al hotrrilor judectoreti; partea a IV-a Proceduri speciale, prin care se eviden iaz importan a cunoaterii ansamblului de norme derogatorii de la cele comune procesului civil i care alctuiesc o unitate ntr-o materie strict determinat, totodat susceptibile de ntregire cu normele generale; partea aV-a Executarea silit, care faciliteaz cunoaterea modelui de aducere la ndeplinire a obliga iilor stabilite printro hotrre judectoreasc sau printr-un alt titlu, n caz de neexecutare de bunvoie de ctre debitor, precum i cunoaterea mijlocului de valorificare a oricrei nemul umiri viznd executarea silit. Precizm c partea I i partea a II-a a cursului formeaz obiect de studiu pentru semestrul I al anului IV, iar urmtoarele 3 trei pr i sunt rezervate pentru semestrul al II-lea al anului IV. Cerin e preliminare Principalul obiect destudiul al dreptului procesual civil i mijlocul de nfptuire a justi iei este procesul civil, proces la care se apeleaz atunci cnd drepturile subiective civile sau interesele legitime sunt nclcate, contestate sau ignorate i conflictele aprute n legtur cu acestea nu pot fi solu ionate pe cale amiabil, astfel c cel interesat este nevoit s se adreseze organelor justi iei. Ca atare, dreptul procesual civil garanteaz eficacitatea i respectarea normelor de drept material care consacr drepturile subiective civile sau recunoate interesele legitime. Dreptul procesual civil este aspectul sanc ionator al dreptului material i intervine numai n caz de nevoie. De aceea, pentru parcurgerea unit ilor de nv are sunt necesare cunotin ele de drept material, n special cele de drept civil, drept comercial, drept al familiei, drept al muncii, drept administrativ.

Disciplinele deservite Pe baza cunotiin elor dobndite n cadrul acestei discipline se dezvolt toate disciplinele de drept n raport cu care dreptul procesual civil constituie dreptul comun al procedurii judiciare Evaluare Evaluarea studen ilor se va face astfel: a) examen- sub forma testului gril, a crui pondere n nota final va fi de 60%; b) teme de control sau teste de verificare a cunotin elor, cte dou pe parcursul fiecrui semestru, precum i elaborarea i sus inerea unui referat- a cror pondere n nota final va fi de 40%. Tema nr. 1 : Domeniul de reglementare al Codului de procedur civil Tema nr. 2 : Procesul civil- mijloc de nfptuire a justi iei Tema nr. 3 : Mijloace procesuale de verificare a legalit ii hotrrilor judectoreti Tema nr. 4 : Trsturile caracteristice procedurilor speciale reglementate prin Codul de procedur civil

Partea I Teoria general a dreptului procesual civil Obiective


Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregtirea studen ilor pentru interpretarea, aplicarea i realizarea dreptului. Aceast disciplin constituie dreptul comun al procedurii de judecat, se aplic oricrui litigiu care nu are o procedur distinct, cum este procesul penal.

Curs nr.1 Dreptul procesual civil ramur i tiin a dreptului


Obiectivele cursului : nsuirea no iunilor generale referitoare la dreptul procesual civil ca ramur i tiin a sistemului de drept (defini ie, obiect, scop, caractere, delimitarea fa de alte ramuri de drept) - nsuirea de no iuni generale privind normele dreptului procesual civil Con inut : Defini ia dreptului procesual civil Definim dreptul procesual civil ca acea ramur a sistemului dreptului, alctuit din ansamblul normelor juridice care reglementeaz organizarea judiciar, competen a organelor de jurisdic ie, activitatea de judecat i cea de executare silit, precum i raporturile care se nasc ntre participan ii la aceste activit i, desfurate n scopul solu ionrii proceselor i cererilor privind drepturile civile ori interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justi iei. Institu iile dreptului procesual civil sunt urmtoarele: ac iunea civil; participan ii la procesul civil; competen a organelor jurisdic ionale; actele de procedur i termenele procedurale; judecata n prim instan ; judecata n apel; cile extraordinare de atac; recursul n interesul legii; procedura necontencioas; arbitrajul; procedurile speciale i executarea silit.
4

1.

2. Obiectul dreptului procesual civil este format din raporturile juridice care se nasc ntre participan ii la procesul civil, numite raporturi juridice procesual civile. 3. Scopul activit ii procesuale este rezolvarea just i temeinic a pricinilor civile, pentru aprarea drepturilor civile ori a intereselor legitime. 4. Caracterele dreptului procesual civil n literatura juridic sunt re inute urmtoarele caractere ale dreptului procesual civil : a) caracterul sanc ionator; b) caracterul reglementar; c) caracterul formalist; d) caracterul de drept comun. Natura dreptului procesual civil. Un drept mixt? Calificm aceast disciplin ca avnd o natur mixt, deoarece n realitate studiaz modul de func ionare al serviciului public al justi iei, ceea ce o apropie de dreptul public, ns, incontestabil, ea pune n joc interese particulare. 6. Delimitarea dreptului procesual civil (Raporturile cu alte ramuri de drept) Raporturile juridice procesual-civile sunt raporturi juridice complexe, care au legtur cu ale raporturi juridice, ce fac obiectul reglementrii unor alte ramuri de drept, cum ar fi cu dreptul constitu ional, dreptul procesual penal, dreptul civil, dreptul financiar-fiscal, dreptul interna ional privat etc. 7. Normele dreptului procesual civil 7.1 Izvoarele (sursele) dreptului procesual civil n principiu, singurele izvoare formale ale dreptului procesual civil sunt actele normative, adic actele ce eman de la organele de stat nvestite cu prerogativa legiferrii i n care sunt concretizate norme de drept procesual civil. Astfel, pot constitui izvoare ale dreptului procesual civil : Constitu ia, legile (constitu ionale, organice i ordinare), ordonan ele Guvernului, hotrrile Guvernului, ordinele, instruc iunile i reglementrile conductorilor organelor centrale ale administra iei de stat, actele normative emise de autorit ile administra iei publice locale. 7.2 Clasificarea normelor dreptului procesual civil A. Dup obiectul normelor sau natura raporturilor juridice pe care le reglementeaz, normele de drept procesual civil se clasific n :
5

5.

a) norme de organizare judiciar; b) norme de competen ; c) norme de procedur propriu-zis. B. n func ie de ntinderea cmpului de aplicare ori de sfera raporturilor sociale ce intr sub inciden a lor, normele de drept procesual civil se clasific n: a) norme generale; b) norme speciale; C. n func ie de caracterul conduitei pe care o prescriu, normele de drept procesual civil se mpart n : a) norme imperative; b) norme dispozitive. Aplicarea normelor de drept procesual civil Normele sau legile de drept procesual civil ca orice norme juridice, de altfel, se aplic n timp, spa iu i asupra persoanelor, deoarece procesul civil este o activitate care se desfoar n timp, ntr-un spa iu determinat i n legtur cu anumite persoane. 7.3.1 Aplicarea n timp a normelor de drept procesual civil Legile, inclusiv cele de drept procesual civil, se aplic n perioada de timp n care sunt n vigoare, adic pe durata cuprins ntre intrarea n vigoare i ieirea din vigoare. Potrivit principiului consacrat n art.15 alin.2 din Constitu ie: Legea dispune numai pentru viitor, cu excep ia legii penale sau contraven ionale mai favorabile. Legile de drept procesual civil sunt, n principiu, de aplicare imediat. 7.3.2 Aplicarea n spa iu a normelor de drept procesual civil Aplicarea n spa iu a normelor de drept procesual civil nu pune probleme pe plan intern, deoarece, prin unificarea legislativ, la nivelul ntregii ri se aplic aceeai lege. Aadar instan a romn aplic lex fori legea rii. 7.3.3 Aplicarea normelor dreptului procesual civil asupra persoanelor Potrivit art.16 alin.1 din Constitu ie, cet enii sunt egali n fa a legii i a autorit ilor publice, fr privilegii i fr discriminri, iar n art.2 alin.1 din Legea nr.304/2004 se prevede c justi ia se nfptuiete n numele legii, este unic, impar ial i egal pentru to i. n acest sens sunt i prevederile art.7 alin.1 din Legea nr.304/2004.
6

7.3

Principiul egalit ii se aplic i cet enilor strini i apatrizilor. 7.4 Interpretarea normelor de drept procesual civil Normele procesuale, ca toate celelalte norme juridice, au nevoie de interpretare, ntruct nici o legisla ie, orict de perfect, nu poate anticipa toate cazurile care se pot ivi n practic i, deci, nu poate elimina necesitatea interpretrii. n interpretarea normelor procesual civile trebuie avute n vedere orientrile de principiu cuprinse n teoria general a dreptului. Prin interpretarea normelor de drept procesual civil (interpretarea legii de drept procesual civil) se n elege opera iunea logico-ra ional de stabilire a con inutului i sensului normelor de drept procesual civil, n scopul justei lor aplicri, prin corecta ncadrare a diferitelor situa ii n ipotezele ce le con in. n literatura juridic se folosesc trei criterii de clasificare pentru stabilirea felurilor interpretrii. Astfel, n func ie de for a obligatorie sau neobligatorie (ori n func ie de organul sau persoana de la care provine) se distinge ntre interpretarea oficial i interpretarea neoficial. n raport de rezultatul interpretrii se deosebete ntre interpretarea literal, interpretarea extensiv i interpretarea restrictiv. Dup metoda de interpretare folosit se deosebete ntre : interpretarea gramatical, interpretarea sistematic, interpretarea istorico-teleologic, interpretarea logic i interpretarea prin analogie. n dreptul procesual civil se folosete att o interpretare oficial a normelor juridice (interpretare autentic i interpretare cazual), ct i o interpretare neoficial, facultativ, tiin ific ori doctrinal. Sub aspect metodologic sunt folosite interpretarea gramatical, sistematic, istorico-teleologic, logic i analogic, iar din punctul de vedere al efectelor interpretrii sunt folosite att interpretarea literal, ct i cea restrictiv, precum i cea extensiv. Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008.
7

4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Codul de procedur civil reglementeaz: a. Procedura contencioas; b. Procedura necontencioas; c. Proceduri speciale. 2. Normele de drept procesual civil se clasific n func ie de urmtoarele criterii: a. obiectul normelor sau natura raporturilor juridice pe care le reglementeaz; b. ntinderea cmpului de aplicare ori de sfera raporturilor sociale ce intr sub inciden a lor; c. n func ie de caracterul conduitei pe care o prescriu

Curs nr.2 Principiile fundamentale ale procesului civil


Obiectivele cursului : nsuirea no iunilor generale referitoare la principiile fundamentale ale procesului civil; - reglementarea principiilor fundamentale ale procesului civil. Con inut : Principiile dreptului sunt fie idei generale i comune ntregului sistem de drept, fie specifice unei ramuri de drept. Fiecare sistem procedural este construit pe baza unor principii care-l fundamenteaz, care determin structura intim a procesului civil respectiv i pe temeiul crora se stabilesc raporturile dintre pr ile procesului civil ntre ele i dintre acestea i instan a de judecat. Principiile dreptului procesual civil sunt reguli esen iale i imperative care stau la baza activit ii judiciare. Unele dintre ele guverneaz ntregul proces civil (de exemplu, principiul legalit ii, principiul egalit ii, principiul aflrii adevrului, dreptul la un proces echitabil etc.), iar altele numai o anumit etap a procesului civil (de exemplu, principiul contradictorialit ii) ori numai anumite institu ii de drept procesual civil (de exemplu, principiile care guverneaz organizarea judiciar). Toate principiile dreptului procesual civil au aceeai valoare i for obligatorie, nerespectarea oricruia dintre ele atrgnd sanc iune procedural, care prezint aceeai eficacitate juridic. Unele principii sunt consacrate n Constitu ie, iar altele n Legea nr.304/2004 de organizare judiciar ori n Legea nr.303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor sau n Codul de procedur civil, dup cum pot fi deduse i pe cale de interpretare. De asemenea, unele principii sunt nscrise n Declara ia Universal a Drepturilor Omului, n Conven ia european pentru protec ia drepturilor omului i a libert ilor fundamentale i n Pactul interna ional cu privire la drepturile civile i politice. Principiul legalit ii Consacrat n art.1 alin.5 din Constitu ie, potrivit cruia n Romnia, respectarea Constitu iei, a suprema iei sale i a legilor este obligatorie. Aadar, principiul legalit ii reprezint un principiu general, el asigur ordinea de drept. 9

Prin urmare, n procesul civil principiul legalit ii se manifest sub urmtoarele aspecte: - judectorii trebuie s respecte i s fac respectate att normele de drept material care au inciden asupra raportului juridic litigios, ct i normele de drept procesual; - judectorii trebuie s interpreteze i s aplice legea n acord cu litera i spiritul ei, precum i n consonan cu cerin ele vie ii sociale; - justi ia se nfptuiete de ctre instan ele judectoreti prevzute de lege; - competen a instan elor judectoreti i procedura de judecat sunt prevzute numai prin lege (art.126 alin.2 din Constitu ie); - constituirea instan ei i compunerea completului de judecat se fac cu respectarea legii de organizare judiciar; - legalitatea i temeinicia hotrrilor judectoreti vor fi verificate de instan ele de control judiciar, n urma sesizrii acestora de ctre pr ile interesate sau de ctre Ministerul Public. - Principiul independen ei judectorilor Acest principiu este consacrat n art.124 alin.3 din Constitu ie, potrivit cruia Judectorii sunt independen i i se supun numai legii, precum i n art.2 din Legea nr.303/2004 privind statutul judectorilor i procurorilor, care prevede c Judectorii sunt independen i, se supun numai legii i trebuie s fie impar iali (alin.3); Orice persoan, organiza ie, autoritate sau institu ie este datoare s respecte independen a judectorilor (alin.4). Principiul independen ei judectorilor nseamn c nici un organ al statului, inclusiv organele de conducere judiciar i nici chiar o instan ierarhic superioar nu are dreptul s oblige sau s dea sugestii judectorului. Principiul independen ei judectorului se aplic numai ct privete activitatea de judecat, deoarece din punct de vedere organizatoric i administrativ judectorii sunt subordona i organelor de conducere judiciar. - Principiul accesului liber la justi ie Accesul liber la justi ie este un principiu cu valoare constitu ional, consacrat n articolul 21 din legea fundamental, potrivit cruia Orice persoan se poate adresa justi iei pentru aprarea drepturilor, a libert ilor i a intereselor sale legitime (alin.1). Nici o lege nu poate ngrdi exercitarea acestui drept (alin.2). Art.21 alin.1 i 2 din Constitu ie reitereaz una din garan iile nscrise n art.8 i 10 din Declara ia Universal a Drepturilor Omului, precum i n art.6 pct.1 din Conven ia european a drepturilor omului.
10

Accesul liber la justi ie, ca drept fundamental, apar ine oricrei persoane, indiferent c este vorba de cet eni romni sau strini ori de persoane fr cet enie i, de asemenea, indiferent c este vorba de persoane fizice sau juridice, ntruct textul constitu ional nu face nici o distinc ie.
Accesul liber la justi ie nseamn posibilitatea pe care o are orice persoan, care se consider vtmat n drepturile i interesele sale legitime, de a se adresa instan ei competente pentru ocrotirea acestora.

- Principiul egalit ii n fa a justi iei Egalitatea n fa a justi iei decurge din principiul constitu ional egalitatea n drepturi, consacrat de art.16 din Constitu ie, potrivit cruia Cet enii sunt egali n fa a legii i a autorit ilor publice, fr privilegii i fr discriminri (alin.1). Nimeni nu este mai presus de lege (alin.2). Principiul egalit ii n fa a justi iei este consacrat i n art.124 alin.2 din Constitu ie, care dispune c Justi ia este unic, impar ial i egal pentru to i, text reluat i n art.2 alin.1 din Legea nr.304/2004. - Principiul dreptului la aprare Principiu cu valoare constitu ional, dreptul la aprare este consacrat n art.24 din legea fundamental. Potrivit acestui articol Dreptul la aprare este garantat. n tot cursul procesului, pr ile au dreptul s fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Aliniatul 1 al textului constitu ional este reluat de art.15 din legea de organizare judiciar. Potrivit celei de-a doua teze a art.15 din Legea nr.304/2004 n
tot cursul procesului, pr ile au dreptul s fie reprezentate sau, dup caz, asistate de un aprtor, ales sau numit din oficiu, potrivit legii.

Dup cum se poate observa din dispozi ia citat, legea de organizare judiciar se refer att la institu ia asistrii, ct i la cea a reprezentrii pr ilor. Principiul dreptului la aprare depete interesul pr ilor, ntruct prin garantarea acestuia se urmrete i faptul ca hotrrile pronun ate de instan ele judectoreti s exprime adevrul i s fie conforme cu legea. - Principiul desfurrii procedurii judiciare n limba romn Constitu ia Romniei consacr n art.128 alin.1 principiul potrivit cruia Procedura judiciar se desfoar n limba romn, limba oficial a statului. Acest principiu este reluat n termeni identici prin art.14 alin.1 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar.
11

ns cet enii romni apar innd minorit ilor na ionale au dreptul s se exprime n limba matern n fa a instan elor de judecat, n condi iile legii organice (art.128 alin.2 din Constitu ie i art.14 alin.2 din Legea nr.304/2004). n cazul n care una sau mai multe pr i solicit s se exprime n limba matern, instan a de judecat trebuie s asigure, n mod gratuit, folosirea unui interpret sau traductor autorizat. n situa ia n care toate pr ile solicit sau sunt de acord s se exprime n limba matern, instan a de judecat trebuie s asigure exercitarea acestui drept, precum i buna administrare a justi iei, cu respectarea principiilor contradic-torialit ii, oralit ii i publicit ii (art.14 alin. 3 i 4 din Legea nr.304/2004). - Principiul publicit ii Potrivit art.127 din Constitu ie edin ele de judecat sunt publice, afar de cazurile prevzute de lege. Aceste dispozi ii sunt reproduse i n art.12 teza 1 din Legea nr.304/2004. De asemenea, art.121 alin.1 din Codul de procedur civil dispune c : edin ele vor fi publice, afar de cazurile cnd legea dispune altfel. Publicitatea e constituit din elemente diverse, precum : stabilitatea locului unde fiecare instan i desfoar activitatea; periodicitatea edin elor de judecat, n zilele i la orele fixate; publicitatea listei proceselor ce se vor dezbate n fiecare edin . Principiul publicit ii dezbaterilor judiciare constituie una dintre cele mai importante garan ii ale impar ialit ii i independen ei judectorilor la ndeplinirea actului de justi ie ca serviciu public. - Principiul oralit ii Principiul oralit ii este consacrat n art.127 din Codul de procedur civil, potrivit cruia Pricinile se dezbat verbal, dac legea nu dispune altfel. Oralitatea e o consecin a publicit ii, pe care o ajut i o completeaz n efectele ei bune, deoarece numai n cadrul unor dezbateri verbale a pricinilor, procesul poate fi urmrit n tot cursul desfurrii sale att de ctre pr i, ct i de eventualul public. De asemenea, oralitatea asigur contradictorialitatea efectiv a dezbaterilor, exercitarea n bune condi ii a dreptului la aprare i a rolului activ al judectorului. Oralitatea const n dreptul pr ilor de a-i sus ine verbal preten iile, n audierea martorilor fa de pr i, n interogatoriile i mrturisirile pr ilor, n explica iile date de acestea, n expunerea prin viu grai a faptelor i argumentelor cauzei, n analiza i critica verbal a probelor administrate, n invocarea
12

neregularit ilor actelor de procedur i n punerea de concluzii privind mprejurrile de fapt sau de drept ale litigiului. - Principiul rolului activ al judectorului (A se vedea V.M.Ciobanu, G.Boroi, drept procesual civil. Curs selectiv. Teste gril, edi ia 3, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2005, p.25-27) Diversele aspecte prin care se concretizeaz rolul activ al judectorului se desprind din dispozi iile Codului de procedur civil, ndeosebi din art.129 alin.2-5, care reprezint dreptul comun, dar i din alte prevederi legale. Astfel: - judectorul (instan a) are obliga ia ca, mai nainte de toate, s dea cererii calificarea juridic exact, n func ie de con inutul su i nu n func ie de denumirea dat de parte; - judectorul conduce desfurarea procesului civil, vegheaz la respectarea prevederilor legale i are puterea de a fixa termenele i de a ordona msurile necesare judecrii cererii. - judectorul are dreptul de a invoca din oficiu n orice stare a pricinii, nclcarea normelor juridice de ordine public (art.108 alin.1 C.proc.civ.). ns, aa cum se subliniaz, la judecata n prim instan i la judecata n apel, acest drept este totodat i o obliga ie pentru judector, deoarece, dac instan a nu ridic din oficiu o excep ie absolut, atunci va pronun a o hotrre susceptibil de a fi desfiin at pe calea apelului sau, dup caz, a recursului, avnd n vedere c nerespectarea normelor de ordine public poate fi invocat n recurs, judectorul are aceast obliga ie doar n cazurile, expres prevzute de lege, n care nclcarea unei norme de ordine public deschide posibilitatea exercitrii unei ci de atac mpotriva hotrrii instan ei de recurs. - n condi iile art.129 alin.2 C.proc.civ., judectorul va pune n vedere pr ilor drepturile i obliga iile ce le revin n calitatea lor din proces i va strui, n toate fazele procesuale, pentru solu ionarea amiabil a cauzei. cu privire la situa ia de fapt i motivarea n drept pe care pr ile le invoc n sus inerea preten iilor i aprrilor lor, judectorul este n drept s le cear acestora s prezinte explica ii, oral sau n scris, precum i s pun n dezbaterea lor orice mprejurri de fapt ori de drept, chiar dac nu sunt men ionate n cerere sau n ntmpinare (art.129 alin.4 C.proc.civ.). - judectorii au ndatorirea s struie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greeal privind aflarea adevrului n cauz, pe baza stabilirii faptelor i prin aplicarea corect a legii, n scopul pronun rii unei hotrri temeinice i legale. Ei vor
13

putea ordona administrarea probelor pe care le consider necesare, chiar dac pr ile se mpotrivesc (art.129 alin.5 C.proc.civ.). - atenuarea unor dispozi ii legale restrictive prin aplicarea altor dispozi ii legale. De exemplu : sanc iunea decderii va fi nlturat prin repunerea n termen, atunci cnd instan a apreciaz c partea nu a ndeplinit actul de procedur n termen datorit unor mprejurri mai presus de voin a ei (art.103 alin.1 teza a II-a C.proc.civ.); ncuviin area dovezilor i dup prima zi de nf iare, n cele trei situa ii prevzute de art.138 C.proc.civ. etc. - Principiul disponibilit ii Reamintim c, spre deosebire de procesul penal care este guvernat de principiul oficialit ii, procesul civil este guvernat de principiul disponibilit ii. Disponibilitatea desemneaz, n sens material, dreptul pr ii de a dispune de obiectul procesului, iar n sens procesual, dreptul acesteia de a dispune de mijloacele procesuale acordate de lege. ns acest principiu trebuie corelat cu celelalte principii ale procesului civil, cum ar fi : legalitatea, egalitatea pr ilor, rolul activ al judectorului, ntruct prerogativele pe care le cuprinde nu sunt nelimitate n con inut, ntindere i timp, aa cum se va observa din cele ce urmeaz. Principiul disponibilit ii cuprinde n con inutul su urmtoarele prerogative: - dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil. - dreptul de a determina limitele cererii de chemare n judecat sau ale aprrii; - dreptul pr ii de a pune capt procesului nainte de pronun area unei hotrri pe fond, prin ncheierea unor acte procesuale de dispozi ie; - dreptul pr ilor de a ataca sau nu hotrrea prin intermediul cilor legale de atac; - dreptul pr ii care a ctigat procesul de a solicita executarea silit a hotrrilor judectoreti, n situa ia n care debitorul nu-i execut de bun voie obliga ia. ns, n baza principiului disponibilit ii, partea poate s i renun e la executare. - Principiul contradictorialit ii Acest principiu const n posibilitatea acordat pr ilor de a discuta n contradictoriu toate elementele cauzei care pot servi la solu ionarea ei i domin ntreaga activitate de solu ionare a litigiului, cu excep ia etapei deliberrii i pronun rii hotrrii. Contradictorialitatea presupune c judectorul trebuie s asculte deopotriv pe cel care a sesizat instan a, ct i pe cel care se apr.
14

Aadar , n temeiul principiului contradictorialit ii, pr ile au dreptul de a face cereri, de a propune i administra probe, de a pune concluzii cu privire la toate problemele de fapt i de drept care intereseaz n rezolvarea pricinii, iar instan a este obligat s dea cuvntul pr ilor asupra oricrei cereri i s-i ntemeieze hotrrea numai pe elementele care au format obiectul dezbaterilor contradictorii. - Principiul nemijlocirii Codul nostru de procedur civil consacr principiul nemijlocirii, care const n obliga ia instan ei de a cerceta direct i imediat toate elementele care servesc la lmurirea mprejurrilor cauzei, n aa fel nct ntre instan i faptele care urmeaz s fie stabilite s existe un numr ct mai redus de verigi intermediare, pentru ca probele s nu fie denaturate. - Principiul continuit ii Acest principiu, n aplicarea sa integral, presupune ca judecarea pricinii s se fac, pe ct posibil, de acelai complet de judecat i ntr-o singur edin , care s se ncheie cu deliberarea i pronun area hotrrii. Continuitatea contribuie la corecta i rapida solu ionare a litigiilor i implicit la restabilirea grabnic a dreptului subiectiv nclcat sau contestat, ns din motive obiective, determinate i de realizarea altor principii (aflrii adevrului, dreptului la aprare, contradictorialit ii etc.), acest principiu nu se realizeaz integral n sistemul nostru procesual. n prezent, continuitatea are o aplicare limitat, n sensul c hotrrea trebuie s fie pronun at de aceiai judectori care au judecat fondul preten iei formulate. Nerespectarea acestei cerin e atrage nulitatea absolut a hotrrii pronun ate. Bibliografie recomandat 5. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 6. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 7. M. Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 8. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2011.

15

ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Instan a poate sa pun n discu ia pr ilor necesitatea introducerii n proces si a altor persoane, n virtutea: a) principiului aflrii adevrului; b) principiului rolului activ; c) principiului contradictorialit ii. 2. n cazul n care instan a, din oficiu, ar introduce o alta persoana n proces, mpotriva voin ei pr ilor, s-ar nclca principiul aflrii adevrului: a. adevrat b. fals 3. Rolul activ al judectorului se manifest, printre altele , i sub urmtoarele aspecte : a. atenuarea unor dispozi ii legale restrictive prin aplicarea altor dispozi ii legale; b. judectorii vor putea ordona administrarea probelor pe care le consider necesare, chiar dac pr ile se mpotrivesc; c. judectorul este n drept s le cear acestora s prezinte explica ii, oral sau n scris, precum i s pun n dezbaterea lor orice mprejurri de fapt ori de drept, chiar dac nu sunt men ionate n cerere sau n ntmpinare

16

Curs nr.3 Ac iunea civil


Obiectivele cursului : nsuirea cunotin elor generale referitoare la ac iunea civil ca mijloc legal prin care o persoan cere instan ei judectoreti fie recunoaterea dreptului sau, fie realizarea acestui drept (elementele ac iunii civile, condi iile de exercitare ale ac iunii civile, clasificarea ac iunilor civile). Con inut : 1. Defini ie n literatura juridic nu exist un punct de vedere unitar ct privete definirea ac iunii civile. Lipsa unei defini ii legale a ac iunii civile i legtura acesteia cu dreptul subiectiv civil cruia i servete drept mijloc de protec ie judiciar n cazul n care este contestat sau nclcat, a dus la conturarea a dou accep iuni sau sensuri ale no iunii de ac iune civil : unul obiectiv i altul subiectiv. n sens obiectiv, ac iunea civil este definit ca fiind mijlocul legal prin care o persoan solicit instan ei judectoreti fie recunoaterea dreptului sau, fie realizarea acestui drept, prin ncetarea piedicilor puse n exercitarea sa de o alt persoan sau printr-o despgubire corespunztoare(I.Stoenescu, S.Zilberstein, Tratat de drept procesual civil, vol.I, Centrul de multiplicare al Universit ii din Bucureti, 1973, p.204). ntr-o perspectiv analitic, ac iunea civil este definit ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, n cadrul procesului civil, se asigur protec ia dreptului subiectiv civil prin recunoaterea sau realizarea lui, n cazul n care este nclcat sau contestat ori a unor situa ii juridice ocrotite de lege (V.M.Ciobanu, op.cit., vol.I, 1996, p.250). n sens subiectiv, ac iunea const n dreptul de a urmri n justi ie ceea ce i se datoreaz sau , n al i termeni dreptul acordat oricrei persoane de a cere organelor judiciare, ca prin mijloacele organizate de lege i aplicnd legea, s deie satisfac iune intereselor care nu se pot realiza nici direct nici prin alte mijloace practice (E.Herovanu, Principiile procedurii judiciare, Institutul de Arte Grafice Lupta, N.Stroil, Bucureti, 1932, p.128-129).

17

Elementele ac iunii civile Elementele ac iunii civile sunt: pr ile, obiectul i cauza. a) Pr ile ac iunii civile Denumirea de pr i n procesul civil este dat persoanelor care au un litigiu cu privire la un drept civil, dedus n fa a instan ei i asupra crora se rsfrng efectele hotrrii judectoreti. Aadar, orice proces civil, n materie contencioas, presupune n mod obligatoriu dou persoane: reclamantul i prtul. Reclamantul este persoana care se adreseaz instan ei judectoreti, cernd aprarea unui drept al su sau al unui interes ocrotit de lege. Prtul este persoana chemat n judecat, ca fiind presupus a fi nclcat sau contestat drepturile reclamantului ori o situa ie juridic ocrotit de lege. b) Obiectul ac iunii Obiectul ac iunii civile se concretizeaz ns n raport de mijlocul procesual folosit sau c obiectul litigiului este determinat de preten iile respective ale pr ilor determinate prin actul introductiv de instan i prin concluziile aprrii. n cazul cererii de chemare n judecat prin obiect se n elege preten ia concret formulat de reclamant mpotriva prtului, cum ar fi: revendicarea unui bun mobil sau imobil, desfacerea cstoriei, rezolu iunea sau rezilierea unui contract, constatarea sau negarea unui drept etc. Excep iile procesuale au ca obiect invocarea nclcrii unor norme de organizare judectoreasc, de competen sau de procedur propriu-zis sau a unor lipsuri referitoare la exerci iul ac iunii. Cile de atac au ca obiect desfiin area hotrrilor judectoreti care se atac. c) Cauza ac iunii civile Cauza ac iunii civile reprezint i ea un element important de identificare a acesteia. Con inutul acestui element a prilejuit exprimarea unor puncte de vedere diferite n literatura de specialitate. Cauza ac iunii (causa petendi) nu este acelai lucru cu cauza raportului juridic sau al obliga iunii puse n discu ie (causa debendi). Altfel spus, cauza dreptului (causa debendi) constituie cauza cererii de chemare n judecat, iar nu a ac iunii civile n totalitatea ei. De exemplu, dac se solicit partajul judiciar, cauza ac iunii este incomoditatea strii de coproprietate sau indiviziune i voin a de a-i pune capt, iar cauza cererii de chemare n judecat poate fi succesiunea, contractul, uzucapiunea, tradi iunea etc.
18

2.

Cauza ac iunii trebuie s ndeplineasc anumite condi ii: s existe, s fie real, s fie licit i moral. 3. Condi iile de exercitare a ac iunii civile Condi iile de exerci iu a ac iunii civile sunt urmtoarele: - afirmarea unui drept sau a unei situa ii juridice ocrotite de lege; - interesul; - capacitatea procesual; - calitatea procesual. Aceste condi ii trebuie ndeplinite cumulativ pentru punerea n micare a tuturor formelor procedurale ce intr n con inutul ac iunii : cererea de chemare n judecat, excep ii, ci de atac etc. 4. Clasificarea ac iunilor civile n literatura juridic sunt cunoscute diferite categorii de ac iuni. Codul nostru de procedur civil, fr s fac o clasificare a ac iunilor, folosete uneori denumirea consacrat a unor ac iuni, de care leag unele consecin e procedurale ( spre exemplu, art. 13 C.proc.civ. se refer la ac iunile imobiliare). O alt categorie de ac iuni pe care o trateaz Codul de procedur civil este ac iunea n constatare, creia i consacr art. 111. Ac iunile civile pot fi clasificate n func ie de criterii diferite. Astfel: a) dup scopul urmrit de reclamant prin ac iunea sa, ac iunile se pot mpr i n: ac iuni n realizarea dreptului, ac iuni n constatarea dreptului i ac iuni n constituire de drepturi; b) dup natura dreptului subiectiv ce se valorific prin ac iune se poate distinge ntre: ac iunile personale, ac iunile reale i ac iunile mixte; c) n func ie de obiectul dreptului subiectiv aprat prin ac iune, ac iunile se mpart n: ac iuni mobiliare i ac iuni imobiliare, iar la rndul lor ac iunile imobiliare pot fi: ac iuni posesorii sau ac iuni petitorii, dup cum se apr dreptul de proprietate ori alt drept real sau posesia asupra bunului imobil. d) n func ie de calea procedural aleas de parte, putem avea: ac iuni principale, ac iuni accesorii i ac iuni incidentale. e) n func ie de natura procesului pot fi: ac iuni civile i ac iuni comerciale.

19

Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I.Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011.

ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Obiectul ac iunii civile este stabilit de ctre: a. reclamant i prt; b. instan a de judecat; c. reclamant. 2. Condi iile de exerci iu a unei ac iuni civile sunt: a. afirmarea unui drept, justificarea unui interes, capacitatea procesual i calitatea procesual; b. afirmarea unui interes, calitatea procesual i capacitatea procesual; c. afirmarea unui drept i calitatea procesual. 5. Elementele ac iunii civile sunt: a. pr ile, obiectul i cauza; b. pr ile, obiectul i afirmarea unui interes; c. existen a unui drept i cauza ac iunii.

20

Curs nr.4 Participan ii la procesul civil


Obiectivele cursului. Cunoaterea : persoanelor i organelor care particip la procesul civil; - drepturilor i obliga iilor participan ilor la procesul civil; - formelor de interven ie n procesul civil; - reprezentrii pr ilor n procesul civil. Con inut : Persoanele i organele care particip la procesul civil se numesc participan i, dintre care unii alctuiesc categoria participan ilor principali, fiind numi i n doctrin i subiec i ai procesului civil, iar al ii alctuiesc categoria participan ilor auxiliari. Participan ii principali sau subiec ii procesului civil sunt: instan a judectoreasc, pr ile, procurorul i organul de executare. Dintre acetia, pentru activitatea judiciar este indispensabil prezen a instan ei i a pr ilor. Din categoria participan ilor auxiliari fac parte persoanele care nu influen eaz n mod hotrtor desfurarea procesului civil, dar care aduc o anumit contribu ie la solu ionarea cauzei, cum sunt: martorii, interpre ii, exper ii, avoca ii etc. 1. Instan a judectoreasc Pentru nfptuirea justi iei, instan a are dreptul i obliga ia de a cerceta i de a solu iona litigiul dedus judec ii. La rndul lor, instan ele de control judiciar au dreptul i obliga ia s verifice temeinicia i/sau legalitatea hotrrilor pronun ate de instan ele de fond. n opera de nfptuire a justi iei, judectorii sunt independen i, se supun numai legii i trebuie s fie impar iali, ns, n acelai timp, ei trebuie s respecte i celelalte principii, care guverneaz procesul civil : disponibilitatea, celeritatea, contradictorialitatea, dreptul la aprare, rolul activ al instan ei etc. n literatura juridic se face distinc ie, ct privete alctuirea instan ei, ntre compunerea i constituirea acesteia. Compunerea instan ei nseamn alctuirea sau formarea completului de judecat cu numrul de judectori prevzut de lege.
21

Astfel, potrivit art.54 alin.1 din Legea nr.304/2004, cauzele date, potrivit legii, n competen a de prim instan a judectoriei, tribunalului i cur ii de apel se judec n complet format dintr-un singur judector. De la aceast regul sunt exceptate cauzele privind conflictele de munc i de asigurri sociale, care, potrivit art.55 alin.1 din lege, se solu ioneaz n complet constituit din 1 judector i 2 asisten i judiciari. La judecarea apelurilor i recursurilor se aplic ntotdeauna regula sau principiul colegialit ii. Astfel, potrivit art.54 alin.2 din Legea nr.304/2004, apelurile se judec n complet format din 2 judectori, iar recursurile, n complet format din 3 judectori, cu excep ia cazurilor n care legea prevede altfel. Contesta iile la titlu, cererile de ndreptate a erorilor materiale, cererile de lmurire ori completare a hotrrii, contesta iile n anulare i cererile de revizuire, fiind cereri subsecvente pricinii n care a fost pronun at hotrrea a crei ndreptare, lmurire, completare, anulare ori revizuire se solicit, se solu ioneaz n aceeai compunere n care s-a pronun at hotrrea respectiv. La nalta Curte de Casa ie i Justi ie, completul de judecat este format astfel : Sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie judec n complet format din trei judectori ai aceleiai sec ii. nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec n complet format din 9 judectori unele cauze date n competen a sa prin lege, precum i ca instan disciplinar (art.24 din lege). n cazurile prevzute de art.25 din Legea nr.304/2004, nalta Curte de Casa ie i Justi ie se constituie n Sec ii Unite. La judecat n Sec ii Unite, trebuie s ia parte cel pu in dou treimi din numrul judectorilor n func ie, iar decizia poate fi luat numai cu majoritatea voturilor celor prezen i (art.34 din Lege). Normele care reglementeaz compunerea instan ei sunt norme de organizare judiciar, ce au caracter imperativ, astfel c nerespectarea lor atrage sanc iunea nulit ii absolute. Constituirea instan ei nseamn alctuirea ei complex, cu toate organele i persoanele cerute de lege, adic participarea alturi de completul de judecat a grefierului de edin , respectiv a magistratului-asistent la nalta Curte de Casa ie i Justi ie. De asemenea, n cauzele privind conflictele de munc i asigurri sociale, completul se constituie i din 2 asisten i judiciari. n constituirea instan ei va intra i procurorul, n cauzele n care acesta particip la procesul civil.

22

Incidente procedurale privind alctuirea instan ei Art.23-36 C.proc.civ. reglementeaz urmtoarele incidente procedurale privind alctuirea instan ei: incompatibilitatea, ab inerea i recuzarea. Incompatibilitatea este un incident procedural privind compunerea instan ei, deoarece, aa cum rezult din dispozi iile art.24 i ale art.36 C.proc.civ., privete numai pe judectori. Art.24 C.proc.civ. reglementeaz expres i limitativ trei cazuri de incompatibilitate: a) Judectorul care a pronun at o hotrre ntr-o pricin nu poate lua parte la judecata aceleiai pricini n apel sau n recurs; b) Judectorul care a pronun at o hotrre ntr-o pricin nu poate lua parte la rejudecarea aceleiai pricini, dup casarea cu trimitere. c) judectorul care a fost martor, expert sau arbitru ntr-o pricin, nu poate lua parte la judecata aceleiai pricini. Recuzarea este dreptul pe care-l au pr ile din proces de a solicita n cazurile strict determinate de lege, ndeprtarea unuia sau a mai multor judectori de la solu ionarea unei anumite pricini. Cazurile de recuzare sunt expres i limitativ prevzute de art.27 C.proc.civ., potrivit cruia, ,judectorul poate fi recuzat : 1. cnd el, so ul su, ascenden ii ori descenden ii lor au vreun interes n judecarea pricinii sau cnd este so , rud sau afin, pn la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din pr i; 2. cnd el este so , rud sau afin n linie direct ori n linie colateral, pn la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei pr i sau dac este cstorit cu fratele ori sora so ului uneia din aceste persoane; 3. cnd so ul n via i nedespr it este rud sau afin a uneia din pr i pn la al patrulea grad inclusiv, sau dac, fiind ncetat din via ori despr it, au rmas copii; 4. dac el, so ul sau rudele lor pn la al patrulea grad inclusiv au o pricin asemntoare cu aceea care se judec sau dac au o judecat la instan a unde una din pr i este judector; 5. dac ntre aceleai persoane i una din pr i a fost o judecat penal n timp de 5 ani naintea recuzrii; 6. dac este tutore sau curator al uneia dintre pr i; 7. dac i-a spus prerea cu privire la pricina ce se judec; 8. dac a primit de la una din pr i daruri sau fgduieli de daruri ori altfel de ndatoriri;
23

9. dac este vrjmie ntre el, so ul sau una din rudele sale pn la al patrulea grad inclusiv i una din pr i, so ii sau rudele acestora pn la gradul al treilea inclusiv. Ab inerea const n obliga ia pe care o are judectorul, care tie c exist un motiv de recuzare n privin a sa, de a ncunotin a pe preedintele instan ei despre aceasta i de a se ab ine de la judecarea pricinii (art.25 C.proc.civ.). Cu alte cuvinte, ab inerea este o autorecuzare. Cazurile de ab inere sunt identice cu cele de recuzare reglementate de art.27 C.proc.civ.. De asemenea, ab inerea se solu ioneaz potrivit normelor prevzute de art.30-32 C.proc.civ. pentru judecarea cererii de recuzare. 2. Pr ile n procesul civil Pr ile reprezint elementul subiectiv al ac iunii civile, precum i al fiecrui mijloc procesual ce intr n componen a acesteia, al cror rol n procesul civil este esen ial, realitate exprimat prin adagiul dac procesul este necesar pr ilor, pr ile sunt deopotriv de necesare procesului, cci, practic, fr instan i fr pr i nu se poate vorbi de existen a unui proces. Pr i n procesul civil sunt persoanele ntre care s-a legat raportul juridic dedus judec ii i care ndeplinesc cumulativ condi iile de exercitare a ac iunii civile (afirmarea unui drept, justificarea unui interes, capacitatea procesual i calitatea procesual). Dei denumirea generic este aceea de pr i, n raport de mijlocul procesual folosit sau n raport de momentele i fazele procesuale, ele poart o denumire specific : reclamant i prt n cererea de chemare n judecat (judecata n prim instan ); apelant i intimat n cererea de apel (judecata n apel); recurent i intimat n cererea de recurs (solu ionarea recursului); contestator i intimat n contesta ia n anulare (solu ionarea contesta iei n anulare); revizuient i intimat n cererea de revizuire (solu ionarea revizuirii); creditor i debitor n faza executrii silite (n contesta ia la executare pr ile se mai numesc i contestator i intimat). Pr ilor ini iale li se pot altura i ter e persoane, care intervin n proces din proprie ini iativ (art.49-56 C.proc.civ.) sau la cererea reclamantului, a prtului ori a chematului n garan ie (art.57-66 C.proc.civ.). Potrivit art.47 C.proc.civ., mai multe persoane pot fi mpreun reclamante sau prte dac obiectul pricinii este un drept sau o obliga iune comun ori dac drepturile sau obliga iile lor au aceeai cauz.
24

Coparticiparea procesual reprezint aplica ia pe plan procesual a pluralit ii subiectelor raportului juridic civil de drept substan ial. n literatura juridic, coparticiparea procesual este clasificat dup mai multe criterii, dintre care re inem: a) dup pozi ia pr ilor, coparticiparea procesual poate fi : activ, pasiv sau mixt, dup cum mai mul i reclaman i ac ioneaz mpreun mpotriva unui singur prt, un singur reclamant ac ioneaz mpotriva a mai multor pr i sau mai mul i reclaman i cheam n judecat pe mai mul i pr i. b) dup cum este rezultatul voin ei pr ilor sau al legiuitorului ori al mprejurrilor obiective ale cauzei, coparticiparea procesual poate fi facultativ sau obligatorie ori necesar. De regul, coparticiparea procesual este facultativ. Sunt, ns, i situa ii n care coparticiparea procesual este necesar sau obligatorie. Este cazul coparticipa ilor afla i ntr-o legtur material sau formal care impune solu ionarea litigiului printr-o hotrre unitar cu privire la to i coparticipan ii. c) dup cum se refer la existen a unei pluralit i de persoane cu interese identice, sau la reunirea ntr-un singur proces a dou sau a mai multor cereri, n care sunt i alte pr i, coparticiparea poate fi subiectiv sau obiectiv. Legea procesual recunoate pr ilor numeroase drepturi i le impune o serie de obliga ii, n activitatea desfurat de acestea n procesul civil. Drepturile procesuale ale pr ilor sunt clasificate n doctrin, astfel : drepturi comune pr ilor, drepturi procesuale ce apar in reclamantului i drepturi procesuale ale prtului. Dintre drepturile procesuale comune pr ilor, men ionm , cu titlu de exemplu: a) dreptul de a adresa cereri instan ei; b) dreptul de a participa la judecata pricinii i de a fi citate; c) dreptul la aprare (care include : dreptul de a propune i de a administra probe n msura n care instan a le-a ncuviin at; dreptul de a invoca excep ii procesuale; dreptul de a cunoate toate actele dosarului i dreptul de a face copii de pe acestea; dreptul de a fi asistate i reprezentate de un avocat; dreptul de a folosi n justi ie limba matern sau de a vorbi n instan i de a pune concluzii prin interpret); d) dreptul de a recuza pe judectori, procurori, grefieri sau magistra i-asisten i, ,exper i, interpre i, traductori i, n faza executrii silite , pe executorul judectoresc; e) dreptul de a dispune de soarta procesului, prin desistare, achiesare ori tranzac ie; f) dreptul de a exercita cile de atac prevzute de lege.
25

Ct privete obliga iile pr ilor n procesul civil, acestea sunt, n principiu, comune celor dou pr i. Potrivit art.129 alin.1 C.proc.civ., pr ile au ndatorirea ca, n condi iile legii, s urmreasc desfurarea i finalizarea procesului. De asemenea, ele au obliga ia s ndeplineasc actele de procedur n condi iile, ordinea i termenele stabilite de lege sau de judector, s-i exercite drepturile procedurale conform dispozi iilor art. 723 alin. 1 C.proc.civ., precum i s-i probeze preten iile i aprrile. Avnd n vedere aceste dispozi ii de principiu, putem sus ine c pr ile au urmtoarele obliga ii sau ndatoriri procesuale : a) de a urmri desfurarea i finalizarea procesului; b) de a ndeplini actele de procedur n condi iile, ordinea i termenele stabilite de lege sau de judector; c) de a exercita drepturile procesuale cu bun-credin i potrivit scopului n vederea cruia au fost recunoscute de lege; d) de a-i proba preten iile i aprrile. Nerespectarea acestor obliga ii atrage sanc iuni ca: nulitatea, decderea, perimarea, sanc iuni pecuniare ori chiar pierderea procesului. Participarea ter ilor n procesul civil (Interven ia n procesul civil) Cnd vorbim de participarea ter ilor n procesul civil avem n vedere persoanele care sunt introduse ntr-un proces n curs de desfurare i care, din acel moment, devin i ele pr i, fiind denumite, n continuare, ter i ori ter i intervenien i sau intervenien i, pentru a fi deosebite de pr ile ini iale (reclamantul i prtul). Instan a nu poate s dispun, din oficiu, introducerea n cauz a unor ter e persoane. Cel mult instan a poate pune n discu ia pr ilor necesitata ca ele s cheme n proces i alte persoane. n Codul de procedur civil sunt reglementate urmtoarele forme de participare a ter ilor n procesul civil: - interven ia (art.49-56); - chemarea n judecat a altor persoane (art.57-59); - chemarea n garan ie (art.60-63); - artarea titularului dreptului (art.64-66). Reprezentarea pr ilor n procesul civil Reprezentarea n procesul civil contribuie la realizarea dreptului fundamental la aprare i este acea situa ie n care o persoan, numit reprezentant, ndeplinete
26

acte de procedur n numele i n interesul altei persoane, numit reprezentat, care este parte n procesul civil. n literatura juridic se face distinc ia ntre reprezentarea legal sau necesar i reprezentarea conven ional sau voluntar. Reprezentarea legal intervine n cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exerci iu (care sunt reprezentate de prin i, sau n lipsa prin ilor, de tutore), a persoanelor juridice (care, potrivit art.35 din Decretul nr.31/1954, i exercit drepturile i i ndeplinesc obliga iile prin organele lor de conducere, iar actele juridice fcute de organele persoanei juridice, n limitele puterilor ce le-au fost conferite ,sunt actele persoanei juridice nsi), precum i n alte cazuri expres prevzute de lege. n fa a instan ei de judecat, reprezentan ii persoanelor fizice sau juridice au obliga ia justificrii calit ii lor. Justificarea calit ii de reprezentant a persoanelor fizice se face, dup caz, prin actele de stare civil, actul de numire. Justificarea calit ii de reprezentant a persoanei juridice se face prin indicarea actului de numire sau, dup caz, a actului prin care persoanele respective au primit n mod expres mputernicirea de a reprezenta n justi ie. Reprezentarea conven ional sau voluntar are la baz acordul de voin dintre parte i reprezentant. Aadar, reprezentarea voluntar implic cu necesitate un raport de natur contractual ntre reprezentant i reprezentat. Dovada calit ii de reprezentant se face prin mijloace de prob diferite, dup cum este vorba de un reprezentant legal sau de un reprezentant conven ional. Dovada calit ii de reprezentant legal se face prin copia legalizat de pe nscrisul doveditor al calit ii sale (art.83 alin.3 C.proc.civ.). Dovada calit ii de reprezentant conven ional se face prin procura n original sau n copie legalizat (art.83 alin.1 C.proc.civ.). Lipsa dovezii calit ii de reprezentant se invoc pe cale de excep ie. Excep ia lipsei calit ii de reprezentant poate fi invocat n orice stare a pricinii, iar titularul dreptului poate ratifica actele fcute de persoana ce nu avea calitatea de reprezentant. Dac lipsurile nu se mplinesc n termenul acordat n acest scop, instan a va anula cererea, aa cum se prevede n art.161 alin.2 C.proc.civ. 3. Procurorul Potrivit art.131 alin.1 din Constitu ie, n activitatea judiciar, Ministerul Public reprezint interesele generale ale societ ii i apr ordinea de drept, precum i
27

drepturile i libert ile cet enilor. Ministerul Public i exercit atribu iile prin procurori constitui i n parchete, n condi iile legii (alin.2). n aplicarea acestor dispozi ii, prin art.63 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar sunt precizate atribu iile Ministerului Public, care, n ceea ce privete procesul civil , sunt urmtoarele: - exercit ac iunea civil, n cazurile prevzute de lege; - particip, n condi iile legii, la edin ele de judecat; - exercit cile de atac mpotriva hotrrilor judectoreti, n condi iile prevzute de lege; - apr drepturile i interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdic ie, ale dispru ilor i ale altor persoane, n condi iile legii; - exercit orice alte atribu ii prevzute de lege. Cadrul legal al participrii procurorului la activitatea judiciar este consacrat n art.131 din Constitu ie, n art.63 din Legea nr.304/2004 de organizare judiciar i art.45 C.proc.civ.. Formele de participare ale procurorului n procesul civil sunt identificate n art.45 C.proc.civ. i sintetizate n doctrin, ca fiind : pornirea procesului civil; participarea la judecata procesului civil i prezentarea propriilor concluzii; exercitarea, n condi iile legii, a cilor de atac; solicitarea punerii n executare a hotrrilor judectoreti. Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Cererea de artare a titularului dreptului: a. se poate face numai n ac iunile reale; b. poate fi formulat numai de ctre prt; c. se judec separat de cererea principal.

28

2. Judectorul este incompatibil cnd: a. este rud cu una din pr i; b. a pronun at sentin a atacat cu apel; c. a fost martor, expert sau arbitru n aceeai pricin. 3. Formele de participare a procurorului n procesul civil sunt : a. exercitarea ac iunii civile, n cazurile prevzute de lege; b. exercitarea oricrei ac iuni civile; c. exercitarea cilor de atac , n cazurile prevzute de lege. 6. Interven ia voluntar poate fi fcut: a. numai de ctre reclamant; b. numai de ctre prt; c. numai de un ter care invoc un drept propriu. Chemarea n garan ie: a. poate fi dispus i de instan , din oficiu; b. poate fi formulat att de reclamant ct i de prt; c. este admisibil i n cadrul unei cereri de ordonan preedin ial.

7.

8. Chemarea n judecat a altor persoane, care nu a fost fcut n termenul prevzut de lege: a. se judec separat; b. se judec mpreun cu cererea principal, dac amndou pr ile consimt; c. se judec separat, ns numai dac pr ile sunt de acord. 9. Instan a va da o ncheiere de admitere n principiu n cazul : a. artrii titularului dreptului; b. interven iei principale; c. interven iei accesorii.

29

Curs nr. 5 Competen a general a instan elor judectoreti


Obiectivele cursului : - cunoaterea competen ei generale a instan elor judectoreti , a modului de stabilire a acesteia i a delimitrii competen ei instan elor judectoreti de cea a altor organe de jurisdic ie sau cu activitate de jurisdic ie. Con inut : - Principiul stabilirii competen ei generale a instan elor judectoreti Art.126 alin.1 din Constitu ie prevede c Justi ia se realizeaz prin nalta Curte de Casa ie i Justi ie i prin celelalte instan e judectoreti. Consacrate stabilirii instan elor judectoreti, prevederile acestui text sunt deosebit de flexibile, ele permi nd legii s stabileasc tipurile de instan e, numrul i amplasarea acestora n teritoriu. n virtutea alin.1 al art.126 din Constitu ie numai nalta Curte de Casa ie i Justi ie are statut constitu ional, celelalte instan e judectoreti sunt stabilite prin lege. Competen a general a instan elor judectoreti const n autoritatea, puterea sau func ia conferit de Constitu ie i de alte legi , instan elor judectoreti pentru realizarea sau nfptuirea justi iei n pricinile civile. Art.126 alin.1 din Constitu ie calific implicit justi ia nfptuit de instan ele judectoreti ca fiind o jurisdic ie de drept comun. - Delimitarea competen ei instan elor judectoreti de cea a altor organe de jurisdic ie sau cu activitate de jurisdic ie Potrivit Constitu iei Romniei, competen a de a emite legi apar ine numai Parlamentului (art.73), n timp ce celelalte organe de stat (autorit ile publice centrale sau locale) sunt i ele competente de a emite diferite acte normative i de dispozi ie. Judecarea proceselor, rezolvarea conflictelor de interese care se nasc din aplicarea legilor este dat n competen a instan elor judectoreti. Delimitarea general a competen ei ntre puterea legislativ, puterea executiv i puterea judectoreasc face obiectul dispozi iilor constitu ionale. Dac, n principiu, rezolvarea litigiilor civile este lsat n competen a instan elor judectoreti, totui sunt cazuri n care solu ionarea unor pricini este dat n
30

competen a altor organe cu activitate jurisdic ional, spre exemplu : Curtea Constitu ional, birourile notariale, birourile executorilor judectoreti, tribunalele arbitrale etc. De aceea, este necesar s se fac o delimitare a competen ei organelor judectoreti fa de celelalte organe cu activitate de jurisdic ie. Delimitarea atribu iilor organelor judectoreti fa de atribu iile celorlalte organe de stat cu activitate jurisdic ional poart denumirea de competen general. Delimitarea competen ei instan elor judectoreti (denumite i jurisdic ii de drept comun) de competen a altor organe cu activitate de jurisdic ie (denumite jurisdic ii de excep ie) poate fi exprimat prin aspectele urmtoare: - jurisdic iile de drept comun au voca ia rezolvrii oricror probleme care se pot ridica n cursul unui litigiu, ele pot deci s-i proroge competen a fr s ncalce normele imperative de competen ; - jurisdic iile de excep ie nu pot, n principiu, s-i proroge competen a; - jurisdic iile de drept comun pot pronun a hotrri definitive i irevocabile, pe cnd jurisdic iile de excep ie nu au voca ia de a pronun a asemenea hotrri, hotrrile acestor jurisdic ii fiind ntotdeauna supuse controlului instan elor judectoreti; - numai jurisdic iile de drept comun au i competen a de a statua asupra realizrii titlurilor executorii; n principiu, jurisdic iile de excep ie nu au o asemenea competen , valorificarea titlurilor lor executorii fcndu-se prin intermediul instan elor judectoreti. Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Instan ele judectoreti : a. au competen a de a statua asupra realizrii titlurilor executorii; b. nu au voca ia de a pronun a hotrri definitive i irevocabile; c. pot s-i proroge competen a.

31

2. Delimitarea competen ei ntre puterea legislativ, puterea executiv i puterea judectoreasc face o 3. Obiectul : a. dispozi iilor constitu ionale; b. este prevzut n Codul civil; c. este prevzut n Legea de organizare judiciar.

32

Curs nr. 6 Competen a material (rationae materiae) a instan elor judectoreti

Obiectivele cursului : - cunoaterea competen ei materiale a instan elor judectoreti , a modului de stabilire a acesteia, reglementarea competen ei materiale a instan elor de judecat; - cunoaterea competen ei materiale a judectoriilor, tribunalelor, cur ilor de apel i a naltei Cur i de casa ie i Justi ie. Con inut : Competen a material denumit i competen de atribu iuni implic delimitarea sferei de activitate ntre instan ele de grad diferit pe linie vertical ,deci ierarhic, dar i ntre cele de drept comun i instan ele speciale. Competen a material este reglementat de norme de ordine public (norme cu caracter imperativ),astfel nct pr ile nu pot conveni s deroge de la aceste norme, nici chiar cu autorizarea instan ei . Competen a material a judectoriei Potrivit art.1 C.proc.civ., judectoriile judec : a) n prim instan , toate procesele i cererile, n afar de cele date prin lege n competen a altor instan e; b) n prim i ultim instan , procesele i cererile privind crean e avnd ca obiect plata unei sume de bani de pn la 2000 lei inclusiv; c) plngerile mpotriva hotrrilor autorit ilor administra iei publice cu activitate jurisdic ional i ale altor organe cu astfel de activitate, n cazurile prevzute de lege; d) n orice alte materii date prin lege n competen a lor. Competen a material a tribunalului Art.2 pct.1 C.proc.civ. stabilete competen a material a tribunalelor n prim instan . Astfel, tribunalele judec n prim instan :

33

- procesele i cererile n materie comercial, al cror obiect are o valoare de peste 100.000 de lei, precum i procesele i cererile n aceast materie al cror obiect este neevaluabil n bani; - procesele i cererile n materie civil al cror obiect are o valoare de peste 500.000 lei, cu excep ia cererilor de mpr eal judiciar, a cererilor n materia succesoral, a cererilor neevaluabile n bani i a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, dup caz, posesorii, formulate de ter ii vtma i n drepturile lor prin aplicarea legilor n materia fondului funciar; - conflictele de munc, cu excep ia celor date prin lege n competen a altor instan e; - procesele i cererile n materie de contencios administrativ, n afar de cele date prin lege n competen a cur ilor de apel; - procesele i cererile n materie de crea ie intelectual i de proprietate intelectual; - procesele i cererile n materie de expropriere; - cererile pentru ncuviin area, nulitatea sau desfacerea adop iilor; - cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare svrite n procesele penale; - cererile pentru recunoaterea, precum i cele pentru ncuviin area executrii silite a hotrrilor date n ri strine. Ca instan e de apel, tribunalele judec apelurile declarate mpotriva hotrrilor pronun ate de judectorii n prim instan (art.2 pct.2 C.proc.civ.). Ca instan e de recurs, tribunalele judec, potrivit art.2 pct.3 C.proc.civ., recursurile declarate mpotriva hotrrilor pronun ate de judectorii, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului. Potrivit art.2 pct.4 C.proc.civ., tribunalele judec n orice alte materii date prin lege n competen a lor. Este vorba despre dispozi iile speciale prevzute n Codul de procedur civil sau prin alte acte normative. Astfel, cu titlu de exemplu, tribunalul solu ioneaz : - cile de atac extraordinare de retractare (contesta ia n anulare i revizuirea) ndreptate mpotriva propriilor hotrri; - contesta iile la titlu care vizeaz hotrrile tribunalului; - cererile de ndreptare a erorilor materiale, de lmurire sau de completare a propriilor hotrri i ncheieri;

34

- conflictul de competen dintre dou judectorii din circumscrip ia sa teritorial sau dintre o judectorie din raza sa de activitate i un alt organ cu activitate jurisdic ional; - cererea de strmutare de la o judectorie la alta din raza sa teritorial, pe motive de rudenie sau de afinitate (art.39 alin.1 C.proc.civ.) etc. Competen a material a Cur ilor de Apel Competen a material a cur ilor de apel este stabilit prin art.3 C.proc.civ. Potrivit textului, cur ile de apel judec: a. n prim instan , procesele i cererile n materie de contencios administrativ privind actele autorit ilor i institu iilor centrale; b. ca instan e de apel, apelurile declarate mpotriva hotrrilor pronun ate n prim instan de tribunale,solu ie consacrat i n art.282 alin.1 C.proc.civ.; c. ca instan e de recurs, recursurile declarate mpotriva hotrrilor pronun ate de tribunale n apel sau mpotriva hotrrilor pronun ate n prim instan de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum i n orice alte cazuri expres prevzute de lege; d. n orice alte materii date prin lege n competen a lor. Competen a material a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Potrivit art.4 C.proc.civ., nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec : - recursurile declarate prin lege mpotriva hotrrilor cur ilor de apel i a altor hotrri, n cazurile prevzute de lege; - recursurile n interesul legii; - n orice alte materii date prin lege n competen a sa. Din aceste dispozi ii, precum i din cele cuprinse n art.21-27 din Legea nr.304/2004, rezult c instan a suprem nu judec n prim instan i n apel. Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011.
35

ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Curtea de Apel judec n prim instan : a. conflictul de competen dintre dou tribunale apar innd aceleai cur i de apel; b. procesele i cererile n materie de contencios administrativ privind actele autorit ilor i institu iilor centrale; c. apelurile declarate mpotriva hotrrilor pronun ate de tribunale n prim instan , dac prin lege nu se prevede altfel. 2. Conflictul de competen dintre Tribunalul Bucureti i Tribunalul Giurgiu se solu ioneaz de ctre: a. Curtea de Apel Bucureti; b. Ministerul Justi iei; c. nalta Curte de Casa ie i Justi ie. 3. Conflictul de competen dintre Ministerul Finan elor i Judectoria Trgovite se solu ioneaz de ctre: a. nalta Curte de Casa ie i Justi ie; b. Curtea de Apel Ploieti; c. Tribunalul Dmbovi a. 4. Procesele i cererile n materie comercial al cror obiect este neevaluabil n bani se solu ioneaz n prim instan de ctre: a. Judectorie; b. Tribunal; c. Curte de apel. 5. nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec : a. toate recursurile; b. recursurile n interesul legii; c. cererile de strmutare pentru bnuial legitim.

36

Curs nr. 7 Competen a teritorial a instan elor judectoreti


Obiectivele cursului : - cunoaterea competen ei teritoriale a instan elor judectoreti , a modului de stabilire a acesteia, reglementarea competen ei teritoriale a instan elor de judecat; - clasificarea competen ei teritoriale a instan elor judectoreti. Con inut : Odat stabilit competen a material a unei instan e judectoreti, urmeaz s se determine pe linie orizontal ntre instan ele de acelai grad care instan (judectorie, tribunal, curte de apel) este chemat s solu ioneze acel proces sau acea cerere. Exceptnd instan a suprem, care este unic i are competen teritorial pe ntreaga ar, toate celelalte instan e au o competen limitat n plan teritorial de competen a altor instan e de acelai grad. Normele care reglementeaz competen a teritorial au n general caracter de ordine privat, n sensul c pr ile pot deroga prin conven ia lor de la ele. Exist ns i norme de competen teritorial cu caracter de ordine public, cum sunt cele care reglementeaz competen a n materie de stare i capacitate a persoanelor, n cazurile prevzute la art.13-16 C.proc.civ., precum i n unele situa ii prevzute de norme speciale. Competen a teritorial poate fi: - competen a teritorial de drept comun; - competen a teritorial facultativ i alternativ; - competen a teritorial exclusiv sau excep ional; - competen a teritorial conven ional. Competen a teritorial de drept comun Aceast competen se determin dup domiciliul prtului, n sensul prevzut de art.5 C.proc.civ. cererea se face la instan a domiciliului prtului. Pentru determinarea competen ei teritoriale de drept comun, intereseaz domiciliul pe care l are prtul n momentul sesizrii instan ei.

37

n cazul n care calitatea procesual de prt o are o persoan juridic de drept privat, competent apar ine instan ei de la sediul principal al acesteia (art.7 alin.1 C.proc.civ.). Competen a teritorial alternativ i facultativ Exist cazuri n care n afar de instan a de la domiciliul sau, dup caz, sediul prtului mai sunt competente i alte instan e, deci, legiuitorul a dat posibilitatea reclamantului s se adreseze instan ei la care dorete s se judece (art.6, 7 alin.2, 9, 10, 11, 12 C.proc.civ.). Competen a teritorial exclusiv sau excep ional Competen a teritorial exclusiv rezult din termenii imperativi ntrebuin a i n cazurile pe care legea le reglementeaz. Aadar, pentru unele categorii de pricini, legea stabilete competen a teritorial n favoarea unei anumite instan e, fr a mai exista posibilitatea pentru pr i de a conveni ca litigiul s fie solu ionat de o alt instan . Din coroborarea art.159 pct.3 C. proc. civ. cu art.19 C. proc. civ. i din interpretarea a contrario a art.19 C. proc. civ., competen a teritorial exclusiv este stabilit pentru urmtoarele situa ii : a. n cazul ac iunilor reale imobiliare (art.13 C. proc. civ.); b. n materie de motenire (art.14 C. proc. civ.); c. n cazul cererilor n materie de societate (art.15 C. proc. civ.); d. n cazul cererilor n materie de reorganizare judiciar i a falimentului (art.16 C.proc.civ.); e. n cazul pricinilor referitoare la starea i capacitatea persoanelor, precum i n cazul altor pricini ce nu sunt privitoare la bunuri. Competen a teritorial conven ional Este reglementat de art.19 C. proc. civ., care prevede c ,,pr ile pot conveni, prin nscris sau prin declara ie verbal n fa a instan ei, ca pricinile privitoare la bunuri s fie judecate de alte instan e dect acelea care, potrivit legii, au competen teritorial, afar de cazurile prevzute de art.13-16 C. proc. civ. Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009.
38

2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011.

ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Necompeten a teritorial nu este de ordine public n cazul: a. ac iunii n stabilirea paternit ii; b. partajului succesoral; c. n materie de asigurri. 2. Ac iunea confesorie imobiliar se introduce la instan a : a. domiciliului prtului; b. locului siturii bunului imobil; c. domiciliului prtului sau instan a locului siturii bunului imobil. 3. n materie de asigurri maritime, cererea privitoare la despgubiri se introduce la : a. instan a domiciliului prtului; b. instan a locului unde s-a produs accidentul; c. instan a n circumscrip ia creia se afl bunurile asigurate. 4. Competen a teritorial este exclusiv n cazul: a. cererilor privitoare la validitatea sau executarea dispozi iilor testamentare; b. cererilor privitoare la bunurile imobile; c. cererilor n materie de societate, pn la sfritul lichidrii n fapt.

39

Curs nr.8 Incidente procedurale privind instan a sesizat


Obiectivele cursului : - cunoaterea i nsuirea no iunilor referitoare la incidentele procedurale privind instan a sesizat; - reglementarea, motivele, modul de sesizare i solu ionarea incidentelor referitoare la instan a sesizat, Con inut : a) Delegarea instan ei Codul de procedur civil prevede n art.23 singura situa ie obiectiv n care judecarea unei cauze este vdit imposibil a se desfura la instan a competent potrivit legii. Astfel, cnd, din pricina unor mprejurri excep ionale, instan a competent este mpiedicat un timp mai ndelungat s func ioneze, nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la cererea pr ii interesate, va desemna o alt instan de acelai grad care s judece pricina. Institu ia delegrii i gsete aplicare doar n condi iile de excep ie care sunt desprinse din textul citat: 1. existen a unor mprejurri excep ionale de natur s mpiedice instan a competent s func ioneze; 2. a doua condi ie este aceea c mpiedicarea instan ei de a func iona s se consume ntr-un interval de timp ndelungat. Cererea pentru desemnarea unei alte instan e de acelai grad este solu ionat n toate cazurile de ctre nalta Curte de Casa ie i Justi ie, care va constata dac motivele invocate fac aplicabile dispozi iunile art.23 C. proc. civ. n cazul admiterii cererii, nalta Curte de Casa ie i Justi ie va desemna o alt instan de acelai grad pentru solu ionarea cauzei civile respective. b) Strmutarea pricinilor Potrivit art.37 C. proc. civ., strmutarea unei pricini de la o instan la alta, poate fi dispus n urmtoarele 3 situa ii: a) cnd una dintre pr i are dou rude sau afini pn la gradul al patrulea inclusiv printre magistra ii sau asisten ii judiciari ai instan ei;
40

b) pentru motive de bnuial legitim; c) pentru motive de siguran public. Bnuiala se socotete legitim de cte ori se poate presupune c neprtinirea judectorilor ar putea fi tirbit datorit mprejurrii pricinii, calit ii pr ilor ori vrjmiilor locale. Constituie motive de siguran public acele mprejurri care creeaz presupunerea c judecata procesului la instan a competenta ar putea produce tulburarea ordinii publice. Strmutarea pentru motiv de rudenie sau afinitate trebuie ceruta mai nainte de nceperea oricrei dezbateri; cea ntemeiat pe bnuiala legitim sau pe siguran a public se poate cere in orice stare a pricinii. Strmutarea pentru siguran public se poate cere numai de ctre procurorul de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie si Justi ie. Cererea de strmutare ntemeiat pe motive de rudenie sau de afinitate se depune la instan a imediat superioara. Cererea de strmutare ntemeiata pe motive de bnuial legitim sau de siguran publica se depune la Curtea Suprema de Justi ie. Cererea de strmutare se judec in camera de consiliu. Preedintele instan ei va putea cere dosarul pricinii si sa ordone, fr citarea pr ilor, suspendarea judecrii pricinii, comunicnd de urgen aceast msur instan ei respective. In caz de admitere, pricina se trimite spre judecata unei alte instan e de acelai grad. Hotrrea asupra strmutrii se da fr motivare si nu este supusa nici unei cai de atac. Ea va arata in ce msur actele ndeplinite de instan a nainte de strmutare urmeaz s fie pstrate. Aceasta instan va fi ntiin at de ndat despre admiterea cererii de strmutare. In cazul in care instan a a svrit acte de procedura sau a procedat intre timp la judecarea pricinii, actele de procedura ndeplinite ulterior strmutrii si hotrrea pronun at sunt desfiin ate de drept prin efectul admiterii cererii de strmutare. Strmutarea pricinii nu poate fi cerut din nou, pentru acelai motiv, n afar de cazul n care noua cerere se ntemeiaz pe mprejurri necunoscute la data solu ionrii cererii anterioare sau ivite dup solu ionarea acesteia.

41

Excep ia de necompeten Excep ia de necompeten este mijlocul procedural prin care se contest, n cursul judec ii, competen a instan ei aleas de ctre reclamant. Excep ia de necompeten se invoc n mod diferit, dup cum norma de competen ce se pretinde c a fost nclcat este de ordine public sau de ordine privat. Dac excep ia de necompeten a fost admis, instan a se pronun printr-o hotrre de declinare a competen ei, se declar necompetent astfel nct se va deznvesti i, totodat, va dispune trimiterea cauzei instan ei competente sau organului cu atribu ii jurisdic ionale competent. mpotriva acestei hotrri, partea nemul umit nu are deschis nicio cale de atac, aa cum se prevede expres n art.158 alin.3 C.proc.civ.. Trimiterea efectiv a dosarului la instan a competent se va face de ndat ce hotrrea de declinare a competen ei a devenit irevocabil (art.158 alin.3 C.proc.civ.). Exercitarea unei ci de atac chiar de partea care a cerut declinarea competen ei, nu mpiedic instan a deznvestit s trimit dosarul de ndat instan ei competente sau organului cu atribu ii jurisdic ionale competent. Dac excep ia de necompeten a fost respins, instan a declarndu-se competent pronun o ncheiere, susceptibil de a fi atacat, potrivit legii, cu apel sau recurs dup darea hotrrii asupra fondului (art.158 alin.2 C.proc.civ.). d) Conflictele de competen Prin conflict de competen se n elege situa ia n care dou sau mai multe instan e judectoreti se declar competente s solu ioneze aceeai pricin, ori, din contr, se declar necompetente declinndu-i competen a. Conflictele de competen pot fi pozitive sau negative. n prima situa ie, dou sau mai multe instan e sesizate cu aceeai pricin, se declar competente s o solu ioneze, refuznd s-i decline competen a n favoarea altei instan e sau organ cu atribu ii jurisdic ionale. n cea de-a doua situa ie, dou sau mai multe instan e se declar necompetente s solu ioneze o pricin civil, declinndu-i reciproc competen a. Procedura i instan a competent s solu ioneze conflictele de competen sunt prevzute de art.21-22 C.proc.civ. Astfel, instan a naintea creia s-a ivit conflictul de competen , va suspenda din oficiu orice alt procedur i va nainta dosarul instan ei n drept s hotrasc asupra conflictului.
42

c)

Conflictul ivit ntre dou judectorii din circumscrip ia aceluiai tribunal se judec de acel tribunal. Dac cele dou judectorii nu in de acelai tribunal sau dac conflictul s-a nscut ntre o judectorie i un tribunal, sau ntre dou tribunale, competent este curtea de apel respectiv. Dac cele dou instan e n conflict nu se gsesc n circumscrip ia aceleiai cur i de apel, precum i conflictul ntre dou cur i de apel, se judec de nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Exist conflict de competen , n sensul art. 20, i n cazul n care el se ivete ntre instan e judectoreti i alte organe cu activitate jurisdic ional. n acest caz, conflictul de competen se rezolv de instan a judectoreasc ierarhic superioar instan ei n conflict. Instan a competent s judece conflictul va hotr n camera de consiliu, fr citarea pr ilor. Hotrrea este supus recursului n termen de 5 zile de la comunicare, cu excep ia celei pronun ate de nalta Curte de Casa ie i Justi ie, care este irevocabil. Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Cererea de strmutare a unui proces pentru motiv de bnuial legitim se judec de ctre: a. Instan a ierarhic; b. Curtea de Apel; c. nalta Curte de Casa ie i Justi ie. 2. Cererea de strmutare a unui proces pentru motiv de sigran public se judec de ctre: a. instan a ierarhic; b. curtea de apel;
43

c. nalta Curte de Casa ie i Justi ie. 3. a. b. c. 4. a. b. c. Sunt incidente procedurale cu privire la compunerea instan ei: incompatibilitatea, ab inerea i recuzarea; conexitatea, litispenden a i prorogarea judectoreasc; incompatibilitatea, strmutarea i delegarea. Sunt incidente procedurale privind instan a sesizat: suspendarea; perimarea; conexitatea.

5. Actul procesual pronun at de instan asupra excep iei de necompeten : a. poate fi , dup caz, o ncheiere sau o hotrre; b. ncheiere; c. hotrre. 6. Conflictul de competen se solu ioneaz: a. de instan a ierarhic superioar i comun instan elor; b. pe calea regulatorului de competen ; c. de instan a ierarhic superioar.

44

Curs nr. 9 Actele de procedur i termenele procedurale


Obiectivele cursului : nsuirea no iunilor generale referitoare la actele de procedur; - clasificarea actelor de procedur; - nsuirea no iunilor generale referitoare la termenele procedurale; - clasificarea i calculul termenelor procedurale. Con inut :

Actele de procedur
1. No iunea i condi iile actelor de procedur civil Actul de procedur este orice act (opera iune juridic sau nscris) fcut pentru declanarea procesului, n cursul i n cadrul procesului civil de ctre instan a judectoreasc, pr i i ceilal i participan i la proces, legat de activitatea procesual a acestora (V.M.Ciobanu, op.cit., vol.I, 1996, p.455). Datorit caracterului variabil al actelor de procedur, al faptului c fiecare act de procedur se face n condi ii i termene diferite, vom men iona, aici, doar condi iile generale, re inute de majoritatea autorilor din literatura juridic: a) actele de procedur trebuie s mbrace forma scris. De la aceast regul sunt i excep ii, este vorba de acele acte de procedur pentru care legiuitorul prevede c pot fi fcute i verbal n fa a completului de judecat. De exemplu, cererea de recuzare a judectorului (art.29 alin.1 C.proc.civ.), mandatul judiciar (art.68 alin.2 C.proc.civ.), renun area la judecat sau la dreptul subiectiv (art.246 alin.1 i art.247 alin.3 C.proc.civ.), pronun area dispozitivului hotrrii n edin public (art.258 alin.3 C.proc.civ.), renun area pr ii la calea de atac (art.267 alin.1 C.proc.civ.); b) actele de procedur trebuie s cuprind men iunea c au fost ndeplinite cerin ele impuse de lege; c) actele de procedur trebuie ntocmite n limba romn, chiar dac pr ile se exprim n limba matern (art.128 alin.1 din Constitu ie i art.14 alin.5 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciar).

45

2. Clasificarea actelor de procedur n literatura juridic, actele de procedur sunt clasificate n func ie de mai multe criterii, dintre care re inem: a) n func ie de persoanele sau organele de la care eman sau dup autorul actului , actele de procedur se mpart n: - acte ale pr ilor (cererea de chemare n judecat, ntmpinarea, cererea reconven ional, cererile de interven ie, cererea de probe, cererea pentru lips de aprare, cererea de exercitare a unei ci de atac, cererea de punere n executare a unei hotrri etc.); - acte ale instan ei (ncheierile, hotrrea judectoreasc, dispozi ia de comunicare a hotrrii etc.); - acte ale auxiliarilor justi iei (dovezile de comunicare ale actelor de procedur, actele executorului judectoresc, procesele-verbale de luare a msurilor asigurtorii etc.); - acte ale altor participan i la proces (depunerea raportului de expertiz, depozi ia de martor etc.). b) n func ie de natura lor, actele de procedur pot fi : - judiciare, dac se ndeplinesc n fa a instan ei (luarea depozi iei de martor, pronun area hotrrii, luarea interogatoriului etc.); - extrajudiciare, dac se ndeplinesc n cadrul procesual, ns nu n fa a instan ei de judecat. c) dup con inutul lor, actele de procedur se clasific n : - acte de procedur care con in o manifestare de voin (cererea de chemare n judecat, ntmpinarea, cererea reconven ional, cererile de interven ie, renun area la judecat, renun area la dreptul subiectiv, cererea de exercitare a unei ci de atac); - acte de procedur care constat o opera iune procedural (cita ia, soma ia). d) dup modul de efectuare, actele de procedur se clasific n : - acte scrise (cererea de chemare n judecat, cererile de interven ie, ncheierile de edin , hotrrea judectoreasc, procesul-verbal de cercetare la fa a locului etc.); - acte orale sau verbale (sus inerile pr ilor, depozi iile de martori, rspunsul la interogatoriu etc.). Acestea se efectueaz n fa a instan ei n mod verbal i se consemneaz n scris, ns dup consemnarea lor suntem n prezen a altor acte de procedur.
46

Termenele procedurale
1. No iune i clasificare n accep iunea sa procesual, no iunea de termen evoc intervalul de timp nuntrul cruia trebuie ndeplinite anumite acte de procedur sau, dimpotriv, este oprit ndeplinirea altor acte de procedur. Termenele procedurale sunt clasificate n doctrin dup mai multe criterii, dintre care re inem:

a) potrivit cu sursa lor sau cu modul n care sunt stabilite, termenele sunt: - legale; - judectoreti; - conven ionale. Termenele legale sunt cele stabilite de lege. Termenele judectoreti sunt cele stabilite de instan n cursul judecrii pricinii. Termenele conven ionale sunt cele fixate de pr i, dac legea le permite, fr s fie necesar ncuviin area instan ei. b) n func ie de caracterul lor sau potrivit cu scopul lor, termenele sunt: - imperative (peremptorii); - prohibitive (dilatorii). Termenele imperative sunt acelea nuntrul crora trebuie ndeplinit un anumit act de procedur, precum termenul de exercitare a unei ci de atac. Termenele prohibitive sunt acelea nuntrul crora legea interzice s se efectueze actul de procedur. c) n func ie de sanc iunea care intervine ca urmare a nerespectrii lor sau potrivit cu efectul pe care-l produc, termenele procedurale pot fi grupate n: - termene absolute; - termene relative. Termenele absolute sunt acelea, a cror nerespectare afecteaz eficacitatea sau validitatea actelor de procedur, intervenind decderea, perimarea, prescrip ia dreptului de a solicita i ob ine executarea silit sau, dup caz, nulitatea. Termenele relative sunt acelea care, n caz de nerespectare, nu afecteaz valabilitatea actelor de procedur i, deci, nu atrag decderea, perimarea, dar pot justifica, eventual, alte sanc iuni, de ordin disciplinar sau pecuniar.
47

d) dup durata lor sau potrivit cu unitatea de msurare a timpului, termenele procedurale pot fi stabilite pe ore, zile, sptmni, luni i ani (art.101 C.proc.civ.). 2. Calculul termenelor procedurale Prin art.101 C.proc.civ., legiuitorul stabilete modul de calcul al termenelor procedurale pe ore, zile, sptmni, luni i ani. Potrivit alineatului 2 al art.101 C.proc.civ., termenele statornicite pe ore ncep s curg de la miezul nop ii zilei urmtoare. Termenul de 24 de ore se calculeaz la fel, aa c el nu trebuie confundat cu termenul de o zi. Termenele statornicite pe zile se calculeaz pe zile libere, neintrnd n calcul nici ziua cnd a nceput s curg, nici ziua cnd s-au mplinit (art.101 alin.1 C.proc.civ.). Termenele statornicite pe ani, luni sau sptmni se sfresc n ziua anului, lunii sau sptmnii corespunztoare zilei de plecare (art.101 alin.3 C.proc.civ.). Termenul care, ncepnd la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfrete ntr-o lun care nu are o asemenea zi, se va socoti mplinit n ziua cea din urm a lunii (art.101 alin.4 C.proc.civ.). Termenul care se sfrete ntr-o zi de srbtoare legal, sau cnd serviciul este suspendat, se va prelungi pn la sfritul primei zile de lucru urmtoare (art.101 alin.5 C.proc.civ.), indiferent de modul n care este stabilit. 3. Durata termenelor de procedur Orice termen de procedur are un punct de plecare i un punct de mplinire, ntre care se situeaz durata termenului. * Punctul de plecare, adic momentul de la care ncepe s curg termenul este cel al comunicrii actelor de procedur, dac legea nu dispune altfel (art.102 alin.1 C.proc.civ.). * Punctul de mplinire este cel n care efectele termenului de procedur se realizeaz, ceea ce nseamn c actul de procedur, n vederea cruia a fost acordat termenul, nu mai poate fi efectuat (n cazul termenelor imperative) sau, dimpotriv, se nate dreptul de a ndeplini un anumit act de procedur (n cazul termenelor prohibitive). Prin urmare, actul fcut ntre punctul de plecare i punctul de mplinire este un act fcut n termen, n cazul termenelor imperative. Dac actul nu a fost fcut n termenul stabilit, sanc iunea este decderea din dreptul de a-l mai face. n cazul termenelor prohibitive, dac actul este fcut nainte de mplinirea termenului, el este
48

un act prematur. Deci, dac actul nu trebuia fcut n termenul stabilit i totui, a fost efectuat, sanc iunea este nulitatea. De regul, ntre punctul de plecare i punctul de mplinire, termenele procedurale curg continuu, fr posibilitatea de a fi ntrerupte sau suspendate. Prin excep ie, termenele procedurale pot fi ntrerupte n urmtoarele cazuri: 1. mpiedicarea pr ii dintr-o mprejurare mai presus de voin a ei s svreasc actul de procedur n termen (art.103 C.proc.civ.); 2. moartea pr ii care are interes s declare apel sau recurs (art.285 alin.1 i art.316 C.proc.civ.); 3. moartea mandatarului cruia i s-a fcut comunicarea ntrerupe termenul de apel sau de recurs (art.286 i art.316 C.proc.civ.); 4. ndeplinirea unui act de procedur fcut n vederea judecrii procesului, de ctre partea care justific un interes, ntrerupe termenul de perimare (art.249 C.proc.civ.). Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Actele de procedur se clasific dup natura lor n : a. judiciare sau extrajudiciare; b. acte scrise , acte orale; c. acte ale pr ilor, acte ale instan ei, acte ale altor participan i la proces. 2. Dup autorul lor, actele de procedur se clasific n : a. acte ale pr ilor, acte ale instan ei, acte ale auxiliarilor instan ei, acte ale altor participan i la proces; b. acte judiciare i acte extrajudiciare; c. acte ale reclamantului i acte ale prtului.

49

3. Condi iile generale de efectuare a actelor de procedur civil sunt: a. s mbrace forma scris; b. s cuprind men iunea c au fost ndeplinite cerin ele impuse de lege; c. trebuie ntocmite n limba romn. 4. Un termen procedural de 1 luna care a nceput sa curg la 31.01.2009, s-a mplinit la: a. 29.02.2009; b. 01.03.2009; c. 28.02.2009. 5. Ce n elege i prin durata termenelor de procedur? a. momentul de la care ncepe s curg termenul; b. momentul n care se mplinete termenul; c. se situeaz ntre momentul de plecare i punctul de mplinire ale termenelor. 6. Termenele absolute sunt: a. cele prevzute prin norme imperative; b. cele care, n caz de nerespectare, atrag decderea; c. cele care nu pot fi ntrerupte. 7. Termenele dilatorii sunt : a. cele care pot fi prelungite de ctre judector; b. cele care, n caz de nerespectare, atrag sanc iuni disciplinare pentru judector sau func ionarul judectoresc; c. cele stabilite de pr i pentru ncheierea unei tranzac ii.

50

Curs nr.10 Sanc iunile procedurale


Obiectivele cursului : cunoaterea sanc iunilor procedurale aplicabile n cazul nerespectrii condi iilor prevzute de legiuitor pentru ndeplinirea actelor de procedur ; - nsuirea de no iuni generale privind nulitatea actelor de procedur i a sanc iuniile decderii i perimrii. Con inut : Nerespectarea formei procedurale, adic a condi iilor prevzute de legiuitor pentru ndeplinirea actelor de procedur, poate atrage diferite sanc iuni, n func ie de natura normei juridice ignorate sau nclcate, nsemntatea formei protejate. Dintre sanc iunile care intervin ca urmare a nerespectrii condi iilor referitoare la ndeplinirea actelor de procedur, men ionm: nulitatea, obliga ia de a reface sau a completa actul, obliga ia de a despgubi partea vtmat, sanc iuni pecuniare, sanc iuni disciplinare sau chiar sanc iuni penale (dac fapta constituie infrac iune). 1. Nulitatea actelor de procedur ntruct o defini ie legal nu exist, mprtim defini ia dat n literatura juridic, potrivit creia, nulitatea actelor procedurale este sanc iunea procedural care intervine n cazul actului de procedur ce nu ndeplinete condi iile prevzute de lege pentru validitatea lui, lipsindu-l total sau par ial de efectele fireti (V.M.Ciobanu, G.Boroi, op.cit., 2005, p.179). Nulit ile actelor de procedur sunt clasificate n doctrin dup mai multe criterii. Astfel : a) n func ie de natura interesului ocrotit prin norma juridic nclcat sau dup caracterul normelor juridice nerespectate la efectuarea actului de procedur ori potrivit cu finalitatea sanc iunii instituite de legiuitor, nulit ile se mpart n : - nulit i absolute; - nulit i relative.

51

b) dup cum exist sau nu un text de lege care s prevad n mod expres sanc iunea sau dup izvorul lor ori dup modul de exprimare a legiuitorului , se face distinc ie ntre : - nulit i exprese sau textuale ori explicite; - nulit i virtuale sau implicite ori tacite. c) dup cum privesc forma exterioar sau intrinsec a actului de procedur, nulit ile pot fi: - extrinseci; - intrinseci. d) dup cum nulitatea intervine datorit nerespectrii condi iilor proprii unui act de procedur sau ca urmare a invalidrii unui act de procedur anterior i fa de care actul n cauz se afl ntr-un raport de dependen func ional, avem: - nulit i proprii; - nulit i derivate. e) n func ie de ntinderea efectelor, nulit ile se clasific n: - nulit i totale; - nulit i par iale. Potrivit art.105 C.proc.civ., actele de procedur ndeplinite de un judector cu nclcarea normelor de competen de ordine public sau privat vor fi declarate nule n condi iile legii (alin.1); actele ndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un func ionar necompetent se vor declara nule numai dac prin aceasta s-a pricinuit pr ii o vtmare ce nu se poate nltura dect prin anularea lor. n cazul nulit ilor prevzute anume de lege, vtmarea se presupune pn la dovada contrarie (alin.2). Prin aceste dispozi ii,legiuitorul stabilete dou cazuri de nulitate: necompeten a instan ei i nclcarea formelor legale sau necompeten a func ionarului. ns n literatura juridic se admite c exist i alte cazuri de nulitate, prevzute prin alte dispozi ii ale Codului de procedur civil sau prin legi speciale (V.M.Ciobanu, op.cit., vol.I, 1996, p.474-476). ntruct n sistemul nostru procesual nu exist nulit i de drept, care s intervin n puterea legii, nulitatea actului de procedur trebuie mai nti invocat i apoi declarat de ctre instan a de judecat. Dac nulitatea nu se invoc prin mijloacele i n condi iile stabilite de lege, ea se acoper definitiv, actul de procedur
52

respectiv rmnnd n fiin . Prin urmare, desfiin area actelor de procedur nu poate avea loc dect prin hotrre judectoreasc. Mijloacele de invocare a nulit ii difer n func ie de momentul n care are loc o atare invocare i de caracterul normelor nclcate sau nerespectate (excep ie sau cale de atac). Efectele nulit ii se concretizeaz , n principal, n invalidarea actului de procedur, adic n lipsirea actului de procedur de efectele pe care i le d legea quod nullum est, nullum producit effectum. Ineficien a actului de procedur, anulat prin hotrrea instan ei judectoreti i suprimarea efectelor care s-au produs deja privete att opera iunea juridic, ct i actul ncheiat pentru constatarea acelei opera iuni. De exemplu, nulitatea comunicrii cita iei atrage i nulitatea dovezii de primire sau a procesului-verbal ncheiat de agentul procedural. 2. Decderea sanc iune pentru nerespectarea termenelor procedurale Potrivit art.103 alin.1 C.proc.civ., neexercitarea oricrei ci de atac i nendeplinirea oricrui alt act de procedur n termenul legal atrage decderea, afar de cazul cnd legea dispune altfel sau cnd partea dovedete c a fost mpiedicat printr-o mprejurare mai presus de voin a ei. Aceste dispozi ii reprezint dreptul comun n materie, ns n Codul de procedur exist i alte norme juridice care prevd expres sanc iunea decderii. Decderea este acea sanc iune procedural care const n pierderea unui drept procedural ce nu a fost exercitat n termenul imperativ prevzut de lege. Din prevederile art.103 alin.1 C.proc.civ., precum i din defini iile date n literatura juridic, rezult c sanc iunea decderii intervine numai dac sunt ndeplinite, cumulativ, urmtoarele condi ii: - existen a unui termen legal imperativ nuntrul cruia trebuie exercitat dreptul procedural; - neexercitarea dreptului procedural nuntrul termenului prevzut de lege; - inexisten a unei derogri exprese de la sanc iunea decderii (V.M.Ciobanu, G.Boroi, op.cit.,2005, p.193). Prin urmare, decderea intervine n urmtoarele cazuri: a) cnd legiuitorul a stabilit un termen fix pentru ndeplinirea unui act de procedur sau pentru exercitarea unui drept i partea a lsat s expire acel termen; b) cnd legiuitorul a stabilit c exercitarea unui drept trebuie s se fac ntr-o anumit etap a procesului sau ntr-un anumit moment procesual i partea nu a respectat aceast cerin ;
53

c) cnd prin lege este stabilit o anumit ordine n efectuarea actelor de procedur, iar partea nu a respectat-o. ntruct decderea nu opereaz de drept, ea trebuie invocat i apoi pronun at de ctre instan , n urma verificrii i constatrii condi iilor men ionate mai sus, deci dup dezbateri contradictorii. Regimul juridic al decderii este determinat de caracterul normei de procedur care stabilete termenul legal, imperativ i absolut. Dac s-a nclcat un termen imperativ reglementat printr-o norm de ordine public, decderea poate fi invocat nu numai de ctre pr i, ci i de ctre procuror i de ctre instan din oficiu. Dac norma care reglementeaz termenul nerespectat are caracter de ordine privat, decderea poate fi invocat numai de partea interesat. Principalul mijloc de invocare a decderii este excep ia, ns, decderea poate fi invocat i prin intermediul cilor de atac. Instan a se pronun asupra excep iei de decdere printr-o ncheiere, care poate fi atacat doar odat cu fondul cauzei. Tardivitatea cii de atac se pronun ns printr-o hotrre. Decderea are ca efect principal pierderea dreptului procedural, neexercitat n termenul legal imperativ. Ea se rsfrnge, deci, numai asupra drepturilor procedurale subsecvente sesizrii instan ei de judecat. n Codul de procedur civil nu este consacrat expres repunerea n termen, ns n literatura juridic i n jurispruden , dispozi iile alin.1 teza a II-a i alin.2 ale art.103 sunt prezentate ca reglementnd aceast institu ie. Potrivit textului de lege men ionat, decderea nu opereaz n situa ia n care partea dovedete c a fost mpiedicat printr-o mprejurare mai presus de voin a ei s ndeplineasc actul de procedur n termenul legal. n acest caz, actul de procedur se va ndeplini n termen de 15 zile de la ncetarea mpiedicrii i n acelai termen vor fi artate i motivele mpiedicrii (art.103 alin.2 C.proc.civ.). Fiind un incident procedural, cererea de repunere n termen se solu ioneaz de ctre instan a competent s solu ioneze calea de atac ori s ndeplineasc actul de procedur cu privire la care a operat decderea. Perimarea 3.1. No iune i natur juridic Prin art.248 C.proc.civ., legiuitorul stabilete c orice cerere de chemare n judecat, contesta ie, apel, recurs, revizuire i orice alt cerere de reformare sau de revocare se perim de drept, chiar mpotriva incapabililor dac a rmas n nelucrare din vina pr ii timp de un an n materie civil sau ase luni n materie comercial.
54

3.

Pe baza acestor dispozi ii, perimarea este definit n doctrin ca fiind sanc iunea procedural ce determin stingerea procesului n faza n care se gsete, datorit rmnerii lui n nelucrare, din vina pr ii, un anumit timp, prevzut de lege. Ct privete natura juridic a perimrii, n literatura juridic au fost exprimate mai multe puncte de vedere. Astfel, n opinia majoritar, pe care o mprtim, se consider c perimarea are o natur juridic mixt, n sensul c este o sanc iune procedural pentru nerespectarea termenului prevzut de lege i , n acelai timp, o prezum ie de desistare, dedus din faptul nestruin ei vreme ndelungat n judecat 3.2 Condi iile n care intervine perimarea Din dispozi iile art.248 C.proc.civ. rezult c pentru a interveni perimarea trebuie ndeplinite cumulativ urmtoarele condi ii: a) instan a s fi fost nvestit cu o cerere prin care s-a declanat judecata n prim instan sau ntr-o cale de atac; b) cauza s fi rmas n nelucrare din vina pr ii; c) cauza s fi rmas n nelucrare timp de un an n materie civil sau timp de ase luni n materie comercial. 3.3 Procedura perimrii Dei perimarea opereaz de drept (art.248 alin.1 C.proc.civ.), adic prin simpla mplinire a termenului stabilit de lege, totui ea trebuie constatat de instan , dup verificarea, n contradictoriu , a urmtoarelor aspecte: cauza a rmas n nelucrare n tot timpul stabilit de lege; rmnerea cauzei n nelucrare se datoreaz culpei pr ii; nu a intervenit nicio cauz de ntrerupere sau de suspendare a termenului de perimare; nu exist o cauz de stingere a procesului, prevzut printr-o norm special. Potrivit art.252 alin.1 teza I C.proc.civ., perimarea se constat din oficiu sau la cererea pr ii interesate, iar conform alin.2 al aceluiai articol, perimarea poate fi invocat i pe cale de excep ie, n camera de consiliu sau n edin public. 3.4 Efectele perimrii Potrivit art.254 alin.1 C.proc.civ., perimarea are drept urmare c toate actele de procedur fcute n acea instan nu-i produc efectele. Pe baza acestor dispozi ii, literatura juridic a apreciat c principalul efect al perimrii const n stingerea procesului, n faza n care se gsete, mpreun cu toate
55

actele de procedur efectuate n acea instan , pr ile fiind repuse n situa ia anterioar Dei art.251 C.proc.civ. se refer n mod expres la cererea de perimare i la actul ntreruptor de perimare, n doctrin se apreciaz c el consacr regula indivizibilit ii perimrii. Prin urmare, perimarea se rsfrnge asupra tuturor pr ilor din proces, indiferent de pozi ia lor procesual, ntruct nu este posibil ca procesul s se sting fa de unele pr i i s continue fa de celelalte pr i. Un alt efect al perimrii este acela al suportrii cheltuielilor de judecat de ctre cel care a formulat cererea care ulterior s-a perimat, deoarece se afl n culp procesual. Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Intervine nulitatea n cazul n care: a. minuta nu este semnat de judector; b. cererea de recurs s-a depus la instan a de recurs; c. pronun area hotrrii a fost amnat cu mai mult de 7 zile. 2. Sanc iunea nulit ii intervine: a. n cazul n care minuta nu este semnat de grefier; b. n cazul n care cererea introductiv de instan a fost formulat mpotriva unei persoane decedate; c. n cazul necompeten ei legale a instan ei. 3. Nulitatea hotrrii judectoreti poate fi acoperit: a. oricnd; b. nu;
56

c. prin rmnerea irevocabil a hotrrii i expirarea termenelor de exercitare a oricrei ci de atac mpotriva acesteia. 4. Decderea atrage: a. pierderea dreptului procedural ce nu a fost exercitat n termen; b. pierderea dreptului subiectiv civil; c. desfiin area actelor de procedur ndeplinite n pricina respectiv. 5. Decderea intervine: a. n cazul nerespectrii cerin elor de validitate a actelor de procedur; b. n cazul nerespectrii oricrui termen procedural; c. n cazul nerespectrii termenelor legale imperative. 6. Partea poate fi repus n termen: a. dac nu a respectat un termen prohibitiv; b. dac nu a ndeplinit actul n termen din cauze temeinic justificate; c. dac dovedete c a fost mpiedicat printr-o mprejurare mai presus de voin a ei s efectueze actul n termen. 7. Perimarea intervine dac sunt ndeplinite condi iile: a) instan a s fi fost nvestit cu o cerere prin care s-a declanat judecata n prim instan sau ntr-o cale de atac; b) cauza s fi rmas n nelucrare din vina pr ii; c) cauza s fi rmas n nelucrare timp de un an n materie civil sau timp de ase luni n materie comercial. 8. Perimarea nu opereaz: a. cnd actul de procedur urma s fie ndeplinit din oficiu; b. n cazul incapabililor; c. n cazul ac iunilor imprescriptibile. 9. Perimarea se constat: a. la cererea pr ii interesate i a procurorului; b. de ctre instan , din oficiu; c. ca urmare a invocrii excep iei de perimare.

57

Partea II JUDECATA N PRIM INSTAN


Procesul civil parcurge, n principiu, dou faze: faza judec ii (cognitio) i faza executrii silite (executio). Faza judec ii cuprinde, de regul, mai multe momente: judecata n prim instan , judecata n apel i judecata n cile extraordinare de atac. Indiferent de momentul n care se desfoar judecata, aceasta parcurge trei etape: etapa scris (numit i etapa pregtitoare a judec ii), etapa dezbaterilor i etapa deliberrii i pronun rii hotrrii.

Curs nr.11 Etapa scris a procesului civil


Obiectivele cursului : nsuirea regulilor aplicabile cererilor adresate instan elor judectoreti i a sanc iunilor care intervin ca urmare nerespectrii acestora; - modul de solu ionare a cererilor cu care sunt nvestite instan ele judectoreti, precum i modul de aducere la cunotin a celor interesa i despre existen a i data procesului, a locului edin ei de judecat. Con inut : Etap scris debuteaz cu introducerea cererii de chemare n judecat i dureaz, de regul, pn la prima zi de nf iare. Alturi de cererea de chemare n judecat, etapa scris cuprinde: ntmpinarea, cererea reconven ional sau o alt cerere incidental, cita iile i comunicarea actelor de procedur. 1. Reguli generale aplicabile cererilor adresate instan elor judectoreti n art.82-84 din Codul de procedur civil sunt reglementate regulile generale privind ntocmirea oricrei cereri adresate instan elor judectoreti, indiferent c este vorba de o cerere introductiv de instan , prin care se declaneaz procesul civil, ori de o cerere incidental, care se face dup ce procesul a nceput. Potrivit art.82 alin.1 C.proc.civ., orice cerere adresat instan elor judectoreti trebuie s fie fcut n scris i s cuprind urmtoarele elemente: - artarea instan ei creia i este adresat;
58

- numele i prenumele, domiciliul sau reedin a pr ilor ori, dup caz, denumirea i sediul lor i ale reprezentantului; - obiectul cererii; - semntura. De asemenea, cererea va cuprinde, dac este cazul, i datele de identificare a mijloacelor de comunicare utilizate de pr i, precum numrul de telefon, numrul de fax, adresa de pot electronic sau altele asemenea. n cazul n care, din orice motive, cererea nu poate fi semnat, judectorul va stabili mai nti identitatea pr ii i i va citi acesteia con inutul cererii. Despre toate acestea judectorul va face men iune pe cerere (art.82 alin.2 C.proc.civ.). O alt regul este instituit, prin art.83 C.proc.civ., potrivit cruia, cnd cererea este fcut prin mandatar, se va altura procura n original sau n copie legalizat (alin.1). Mandatarul avocat certific el nsui copia de pe procura sa(alin.2). El va anexa la cerere mputernicirea avoca ial. Reprezentantul legal va altura copie legalizat de pe nscrisul doveditor al calit ii sale (alin.3). Persoana care ac ioneaz att n nume propriu, ct i ca reprezentant al celorlal i reclaman i, trebuie s prezinte procura pentru cei pe care-i reprezint. Potrivit art.84 C.proc.civ., cererea de chemare n judecat sau pentru exercitarea unei ci de atac este valabil fcut chiar dac poart o denumire greit. Prin textul n discu ie se protejeaz implicit principiul disponibilit ii, ntruct obliga ia trasat judectorului urmrete ca instan a s se pronun e asupra a ceea ce partea a dorit s supun judec ii, ns nu a putut formula suficient de clar din lipsa cunotin elor juridice. 2. ndeplinirea unor proceduri prealabile sesizrii instan ei n unele situa ii, expres prevzute de lege, reclamantul trebuie s ndeplineasc o procedur prealabil sesizrii instan ei judectoreti, sub sanc iunea inadmisibilit ii cererii introductive de instan . La aceast condi ie special i obligatorie se refer art.109 alin.2 C.proc.civ., potrivit cruia, sesizarea instan ei competente se poate face numai dup ndeplinirea unei proceduri prealabile, dac legea prevede n mod expres aceasta. De exemplu, n materia contenciosului administrativ (art.5 din Legea nr.554/2004), n materia litigiilor comerciale evaluabile n bani (art.7201 C.proc.civ.). 3. Cererea de chemare n judecat 3.1 No iune Ac iunea n justi ie este pus n aplicare n cadrul procesual. Ea se materializeaz printr-o cerere de chemare n judecat, numit n doctrin i cerere
59

introductiv de instan sau cerere ini ial, ntruct este cererea prin care o persoan ia ini iativa unui proces supunnd instan ei preten iile sale. n acest sens, art.109 alin.1 C.proc.civ. prevede c oricine pretinde un drept mpotriva unei alte persoane trebuie s fac o cerere naintea instan ei competente. Avnd n vedere aceste prevederi, cererea de chemare n judecat este definit n doctrin ca fiind actul de procedur prin care partea interesat se adreseaz instan ei pentru a invoca aplicarea legii la un caz determinat, punnd n micare ac iunea civil. 3.2 Cuprinsul cererii de chemare n judecat Potrivit art.112 C.proc.civ., cererea de chemare n judecat va cuprinde: 1. numele i prenumele, domiciliul sau reedin a pr ilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea i sediul lor, precum i, dup caz, numrul de nmatriculare n registrul comer ului sau de nscriere n registrul persoanelor juridice, codul fiscal i contul bancar. Dispozi iile art. 82 alin.1 teza a II-a sunt aplicabile. Dac reclamantul locuiete n strintate, va arta i domiciliul ales n Romnia, unde urmeaz s i se fac toate comunicrile privind procesul. 2. numele i calitatea celui care reprezint partea n proces, iar n cazul reprezentrii prin avocat, numele acestuia i sediul profesional. Dispozi iile art. 82 alin.1 teza a II-a sunt aplicabile n mod corespunztor. 3. obiectul cererii i valoarea lui, dup pre uirea reclamantului, atunci cnd pre uirea este cu putin . Pentru identificarea nemictoarelor se va arta comuna i jude ul, strada i numrul, iar, n lips, vecint ile, etajul i apartamentul, sau, cnd imobilul este nscris n cartea funciar, numrul de carte funciar i numrul topografic. 4. artarea motivelor de fapt i de drept pe care se ntemeiaz cererea 5. artarea dovezilor pe care se sprijin fiecare capt de cerere 6. semntura 3.3. Sanc iunea pentru lipsa men iunilor prevzute n art.112 C.proc.civ. Potrivit art.133 alin.1 C.proc.civ., cererea de chemare n judecat care nu cuprinde numele reclamantului sau al prtului, obiectul ei sau semntura, va fi declarat nul. Fiind vorba de o nulitate expres, nseamn c sunt aplicabile dispozi iile art.105 alin.2 teza a II-a C.proc.civ., astfel c, n cazul lipsei numelui, obiectului sau semnturii din cererea de chemare n judecat, vtmarea se presupune.
60

Totui, ct privete semntura, n alin.2 al art.133 C.proc.civ. se prevede c lipsa acesteia se poate mplini n tot cursul judec ii. Dac prtul invoc lipsa semnturii, reclamantul trebuie s semneze cel mai trziu la prima zi de nf iare urmtoare, iar cnd este prezent n instan , n chiar edin a n care a fost invocat nulitatea. n situa ia n care reclamantul nu semneaz, cererea va fi anulat. Din textul art.133 C.proc.civ. se observ c lipsa celorlalte elemente din cererea de chemare n judecat nu este sanc ionat expres cu nulitatea, ns aceast sanc iune intervine n condi iile art.105 alin.2 teza I C.proc.civ., astfel c prtul trebuie s dovedeasc c a suferit o vtmare care nu poate fi nlturat altfel dect prin anularea actului. Dac n cererea de chemare n judecat nu sunt artate dovezile, iar la primirea cererii nu s-a procedat n sensul art.1141 C.proc.civ. i nu au fost propuse nici - n condi iile art.132 C.proc.civ. - la prima zi de nf iare, ele nu vor mai putea fi invocate n cursul instan ei, afar de cazurile prevzute n art.138 C.proc.civ. Dispozi iile art.112 C.proc.civ. se completeaz cu cele ale art.82-84 C.proc.civ. referitoare la cererile adresate instan elor judectoreti, astfel c cererea de chemare n judecat trebuie s cuprind i men iunea privind instan a creia i se adreseaz. Pe de alt parte, ct privete con inutul cererii de chemare n judecat, art.112 C.proc.civ. constituie dreptul comun n materie. 3.4 Timbrarea cererii de chemare n judecat 3.4.1 No iuni generale privind taxele de timbru Potrivit art.1 din Legea nr.146/1997 i art.1 din O.G.nr.32/1995, ac iunile i cererile introduse la instan ele judectoreti, precum i cererile adresate Ministerului Justi iei i Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sunt supuse taxelor judiciare de timbru i timbrului judiciar i se taxeaz n mod diferen iat, dup cum obiectul acestora este sau nu evaluabil n bani. Taxele judiciare de timbru se pltesc anticipat. Potrivit art.20 alin.3 din lege, nendeplinirea obliga iei de plat pn la termenul stabilit se sanc ioneaz cu anularea ac iunii sau a cererii. Dac n momentul nregistrrii sale ac iunea sau cererea a fost taxat corespunztor obiectului su ini ial, dar a fost modificat ulterior, ea nu va putea fi anulat integral, ci va trebui solu ionat, n limitele n care taxa judiciar de timbru sa pltit n mod legal. Netimbrarea cererii se invoc de ctre prt pe cale de excep ie, naintea oricror excep ii procesuale, ns ea poate fi invocat i din oficiu de ctre instan a de judecat.
61

3.4.2 Timbrul judiciar Potrivit art.1 din Ordonan a Guvernului nr.32/1995, ac iunilor, cererilor, actelor i serviciilor de competen a tuturor instan elor judectoreti, Ministerului Justi iei, Parchetului General de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, precum i actelor notariale ce se ndeplinesc de ctre notarii publici se aplic timbrul judiciar. n alin.2 al textului se precizeaz c timbrul judiciar nu se aplic n cazurile n care nu se percepe taxa de timbru. Timbrul judiciar este mobil i are urmtoarele valori: 1.500 lei, 5.000 lei, 10.000 lei, 50.000 lei (art.2 alin.2 din ordonan ). 3.5 Introducerea cererii de chemare n judecat i constituirea dosarului Cererea de chemare n judecat se depune la instan a competent. La cererea de chemare n judecat se vor altura attea copii de pe cerere c i pr i sunt. Dac mai mul i pr i au un singur reprezentant sau dac prtul are mai multe calit i juridice, se va depune o singur copie de pe cererea de chemare n judecat i de pe nscrisuri (art.113 C.proc.civ.). Cererea de chemare n judecat, depus personal sau prin reprezentant, sosit prin pot, curier ori fax, se depune la registratura instan ei unde n aceeai zi primete dat cert, dup care se pred preedintelui sau, dup caz, judectorului de serviciu, avnd ataat dovada privind modul n care a fost transmis (art.93 alin.1din Regulament). Ataarea dovezii este necesar, deoarece n raport de aceasta se verific dac cererea a fost depus n termen. Dup rezolu ia preedintelui sau a judectorului de serviciu, cererea de chemare n judecat se nregistreaz. La primirea cererii de chemare n judecat, preedintele sau judectorul care l nlocuiete va verifica dac aceasta ntrunete cerin ele prevzute de lege, adic dac cererea cuprinde men iunile instituite prin art. 112 C.proc.civ. i dac este timbrat corespunztor. Cnd este cazul, reclamantului i se pune n vedere s completeze sau s modifice cererea i s depun, dac este cazul, copii de pe aceasta, precum i copii certificate de pe toate nscrisurile pe care i ntemeiaz cererea (art.114 alin.1 C.proc.civ.). Reclamantul va completa cererea de ndat, iar n situa ia n care completarea nu este posibil, cererea se va nregistra i i se va acorda reclamantului un termen scurt. n cazul n care cererea a fost primit prin pot, reclamantului i se vor comunica n scris lipsurile ei, cu men iunea c, pn la termenul acordat, urmeaz s fac completrile sau modificrile necesare.
62

Potrivit art.114 alin.5 C.proc.civ., n procesele n care, n condi iile art. 47, sunt mai mul i reclaman i sau pr i, preedintele instan ei, innd cont de numrul foarte mare al acestora, de necesitatea de a asigura desfurarea normal a activit ii de judecat, cu respectarea drepturilor i intereselor legitime ale pr ilor, va putea dispune reprezentarea lor prin mandatar i ndeplinirea procedurii de comunicare a actelor procesuale numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. Reprezentarea se va face, dup caz, prin unul sau mai mul i mandatari, persoane fizice sau persoane juridice, dispozi iile art. 68 i art.1141 fiind aplicabile n mod corespunztor. Dovada mandatului va fi depus de ctre reclaman i, n termenul acordat n condi iile art.114 la alin. 2, iar de ctre pr i, odat cu ntmpinarea. Dac pr ile nu-i aleg un mandatar sau nu se n eleg asupra persoanei mandatarului, n cazul reclaman ilor vor fi aplicabile dispozi iile alin. 4, adic preedintele instan ei va putea dispune suspendarea prin ncheiere potrivit dispozi iilor art.339 C.proc.civ., iar n cazul pr ilor, va numi un curator special. n art.1141 alin.1 C.proc.civ. se prevede c preedintele, ndat ce constat c sunt ndeplinite condi iile prevzute de lege pentru cererea de chemare n judecat, fixeaz termenul de judecat pe care, sub semntur, l d n cunotin reclamantului prezent sau reprezentantului acestuia. Celelalte pr i vor fi citate. Reclamantul va fi citat n situa ia n care el nu este prezent personal sau prin reprezentant la fixarea termenului de judecat. Primul termen de judecat va fi stabilit astfel nct, de la data primirii cita iei prtul s aib la dispozi ie cel pu in 15 zile pentru a-i pregti aprarea, iar n procesele urgente, cel pu in 5 zile. Pentru termenele urmtoare i primul termen fixat dup casarea cu trimitere, determinat de necercetarea fondului, rmn aplicabile dispozi iile art. 89 alin. 1 C.proc.civ. Prin urmare, aceste din urm dispozi ii nu sunt aplicabile pentru primul termen de judecat, ci pentru termenele ulterioare. Dac prtul locuiete n strintate, preedintele va putea fixa un termen mai ndelungat. Prin cita ie, prtul va fi informat c are obliga ia de a-i alege domiciliul n Romnia, unde urmeaz s i se fac toate comunicrile privind procesul. n cazul n care prtul nu se conformeaz acestei obliga ii, comunicrile se vor face prin scrisoare recomandat, recipisa de predare la pota romn a scrisorii, n cuprinsul creia vor fi men ionate actele ce se expediaz, innd loc de dovad de ndeplinire a procedurii (art.1141 alin.4 C.proc.civ.). Cu ocazia fixrii primului termen de judecat, prin aceeai rezolu ie, preedintele va dispune s se comunice prtului, o dat cu cita ia, copii de pe cerere i de pe nscrisuri, punndu-i-se n vedere obliga ia de a depune la dosar ntmpinare
63

cel mai trziu cu 5 zile nainte de termenul stabilit pentru judecat (art.1141 alin.2 C.proc.civ.). Sub rezerva dezbaterii la prima zi de nf iare, preedintele, cu ocazia fixrii termenului prevzut la alin. 1, dac s-a solicitat de ctre reclamant, poate dispune citarea prtului la interogatoriu, alte msuri pentru administrarea probelor, precum i orice alte msuri necesare pentru desfurarea procesului potrivit legii (art.1141 alin.5 C.proc.civ.). De asemenea, n condi iile legii, preedintele va putea ncuviin a, prin ncheiere executorie, msuri asigurtorii, precum i msuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situa ii de fapt. 3.6 Efectele introducerii cererii de chemare n judecat Introducerea cererii de chemare n judecat produce anumite efecte juridice, att pe planul dreptului procesual, ct i pe planul dreptului substan ial. n doctrin sunt re inute, n principiu, urmtoarele efecte juridice: a) nvestirea instan ei cu solu ionarea pricinii la care se refer; b) determinarea cadrului procesual cu privire la pr i i la obiectul cererii, limite n care trebuie s se pronun e instan a de judecat; c) n cazul competen ei teritoriale alternative, exprim voin a reclamantului pentru una dintre instan ele deopotriv competente, alegere asupra creia reclamantul nu poate reveni, iar prtul nu poate solicita declinarea competen ei; d) dreptul ce se urmrete a fi valorificat prin cererea de chemare n judecat devine un drept litigios i poate forma obiectul cesiunii; e) opereaz punerea n ntrziere a prtului. 4. ntmpinarea ntmpinarea este actul de procedur prin care prtul rspunde la cererea de chemare n judecat, urmrind s se apere fa de preten iile reclamantului. Potrivit art.115 C.proc.civ., ntmpinarea va cuprinde: - numele i prenumele, domiciliul sau reedin a prtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea i sediul lor, precum i, dup caz, numrul de nmatriculare n registrul comer ului sau de nscriere n registrul persoanelor juridice, codul fiscal i contul bancar. Dispozi iile art. 82 alin. 1 teza a II-a sunt aplicabile n mod corespunztor; - excep iile de procedur ce prtul ridic la cererea reclamantului; - rspunsul la toate capetele de fapt i de drept ale cererii;
64

- dovezile cu care se apr mpotriva fiecrui capt din cerere; cnd va cere dovada cu martori, prtul va arta numele i locuin a lor, dispozi iile art. 82 alin. 1 teza a IIa fiind aplicabile n mod corespunztor; - semntura. n ntmpinare, sarcina probei revine prtului. Dac prtul solicit proba prin nscrisuri, va anexa la ntmpinare copii de pe nscrisuri, certificate pentru conformitate cu originalul, n attea exemplare c i reclaman i sunt, plus un exemplar pentru instan , iar cnd cere dovada cu martori, va arta numele i locuin a acestora. n ipoteza n care ntmpinarea este formulat de ctre reprezentant, se va men iona aceast mprejurare i se va ataa dovada calit ii de reprezentant. Lipsa semnturii atrage sanc iunea nulit ii ntmpinrii n condi iile art.105 alin.2 C.proc.civ. Nulitatea poate interveni, n temeiul acestor dispozi ii, i n ipoteza lipsei celorlalte elemente din ntmpinare. ntmpinarea nu se timbreaz i trebuie depus la dosar cel mai trziu cu 5 zile nainte de termenul stabilit pentru judecat (art.1141 alin.2 C.proc.civ.). La ntmpinare se vor altura attea copii de pe ntmpinare c i reclaman i sunt. Dac mai mul i reclaman i au un singur reprezentant, sau un reclamant st n judecat n mai multe calit i juridice, se va depune la dosar, pentru aceste pr i, cte o singur copie (art.116 alin.2 C.proc.civ.). n caz de coparticipare procesual pasiv, pr ii sau numai o parte dintre ei, pot rspunde printr-o singur ntmpinare (art.117 C.proc.civ.). Potrivit art.118 alin.1 C.proc.civ., ntmpinarea este obligatorie, afar de cazurile n care legea prevede n mod expres altfel. Prin acest text, legiuitorul a instituit regula obligativit ii ntmpinrii la judecata n prim instan , admi nd totodat i excep ii, precum: n asigurarea dovezilor (art.236 alin.3 C.proc.civ.), n procesele de divor (art.612 alin.5 C.proc.civ.), n ac iunile posesorii (art.674 alin. final C.proc.civ.). ntmpinarea este obligatorie i la judecata n apel, la judecata n recurs, n contesta ia n anulare i n revizuire. Prtul care nu a depus ntmpinare sau care nu a depus ntmpinarea n termenul prevzut de lege va fi deczut din : - dreptul de a mai propune probe, cu excep ia situa iilor prevzute de art.138 C.proc.civ.; - dreptul de a invoca excep iile relative (art.136 C.proc.civ.). n ipoteza n care, prtul, care nu este reprezentat au asistat de ctre avocat, nu a depus ntmpinare, preedintele completului i va pune n vedere, la prima zi de
65

nf iare, s arate excep iile, dovezile i toate mijloacele sale de aprare, despre care se va face vorbire n ncheierea de edin . La cerere, instan a i va acorda prtului un termen pentru pregtirea aprrii i depunerea ntmpinrii (art.118 alin.3 C.proc.civ.). 5. Cererea reconven ional Potrivit art.119 C.proc.civ., dac prtul are preten ii n legtur cu cererea reclamantului, el poate s fac cerere reconven ional. Prin urmare, cererea reconven ional este actul de procedur prin care prtul invoc preten ii proprii fa de reclamant. Cererea reconven ional trebuie s ndeplineasc condi iile prevzute pentru cererea de chemare n judecat (art.119 alin.2 C.proc.civ. i art.10 din Legea nr.146/1997). Cererea reconven ional se depune odat cu ntmpinarea sau, dac prtul nu este obligat la ntmpinare, cel mai trziu la prima zi de nf iare (art.119 alin.3 C.proc.civ.). Cnd reclamantul i-a modificat cererea de chemare n judecat, cererea reconven ional se va depune cel mai trziu pn la termenul ce se va ncuviin a prtului spre acest sfrit (art.119 alin.4 C.proc.civ.). Nerespectarea termenului nuntrul cruia poate fi depus cererea reconven ional atrage judecarea ei separat de cererea de chemare n judecat i nu respingerea ca tardiv. Cele dou cereri pot fi solu ionate mpreun, chiar dac cererea reconven ional a fost depus tardiv, n situa ia n care amndou pr ile consimt (art.135 C.proc.civ.). Potrivit art.120 C.proc.civ., cererea reconven ional se judec o dat cu cererea principal. Cnd ns numai cererea principal este n stare de judecat, cererea reconven ional va fi judecat separat. Instan a se va pronun a asupra cererii principale i asupra cererii reconven ionale prin aceeai hotrre. 6. Citarea i comunicarea actelor de procedur Prin comunicarea actelor de procedur se n elege aducerea la cunotin celor interesa i, de regul pr ilor, a cuprinsului anumitor acte care se efectueaz n cursul procesului. Citarea este actul de procedur prin care instan a ntiin eaz pr ile sau al i participan i la procesul civil despre : existen a procesului, despre data i locul edin ei
66

de judecat, iar cita ia este actul scris prin care se realizeaz citarea. ns citarea se poate realiza i oral, prin darea termenului n cunotin . 6.1 Reguli generale Potrivit art.85 C.proc.civ., judectorul nu poate hotr asupra unei cereri dect dup citarea sau nf iarea pr ilor, afar numai dac legea nu dispune altfel. Preedintele instan ei va amna judecarea pricinii ori de cte ori constat c partea care lipsete nu a fost citat cu respectarea cerin elor prevzute de lege sub pedeapsa nulit ii (art.107 C.proc.civ.). De la regula citrii, legiuitorul prevede n mod expres i unele excep ii, cnd judecata poate avea loc fr citarea pr ilor. De exemplu, solu ionarea conflictelor de competen (art.22 alin.5 C.proc.civ.), suspendarea judecrii pricinii dispus de ctre preedintele instan ei sesizate cu o cerere de strmutare (art.40 alin.2 C.proc.civ.), asigurarea dovezilor (art.236 alin.4 C.proc.civ.), ordonan a preedin ial (art.581 alin.3 C.proc.civ.). Instan a nu are obliga ia citrii nici n situa ia n care partea are termenul n cunotin , ntruct n acest caz finalitatea citrii este realizat. Potrivit art.153 C.proc.civ., partea care a depus cererea personal sau prin mandatar i a luat termenul n cunotin , precum i partea care a fost prezent la o nf iare, ea nsi sau printr-un reprezentant al ei, nu va fi citat n tot cursul judecrii la acea instan , prezumndu-se c ea cunoate termenele de judecat ulterioare. Aceste dispozi ii i sunt aplicabile i pr ii creia, personal sau prin reprezentant legal sau conven ional, i s-a nmnat, sub semntur de primire, cita ia pentru un termen de judecat, considerndu-se c, n acest caz ea cunoate termenele de judecat ulterioare aceluia pentru care cita ia i-a fost nmnat. Institu ia termenului n cunotin nu se aplic, conform art.153 alin.2 C.proc.civ. : - n cazul redeschiderii judec ii dup ce a fost suspendat; - n cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu; - n cazul cnd procesul se repune pe rol; - n cazul militarilor n termen i al de inu ilor. Termenul de judecat nu poate fi preschimbat dect pentru motive temeinice, din oficiu sau la cererea oricreia dintre pr i. Completul de judecat nvestit cu judecarea cauzei hotrte n camera de consiliu, fr citarea p ilor. Pr ile vor fi citate de ndat pentru noul termen fixat.

67

Judectorii vor dispune verificarea efecturii procedurilor de citare i comunicare dispuse pentru fiecare termen. Cnd este cazul, instan a va ordona luarea msurilor de refacere a acestor proceduri. n afar de aceste msuri, instan a va putea dispune ca ncunotiin area pr ilor s se fac i telefonic, telegafic, prin fax, pot electronic sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigur, dup caz, transmiterea textului, actului supus comunicrii ori ntiin area pentru prezentarea la termen, precum i confirmarea primirii actului, respectiv a ntiin rii, dac pr ile au indicat instan ei datele corespunztoare n acest scop. Dac ncunotiin area s-a fcut telefonic, grefierul va ntocmi un referat n care va arta modalitatea de ncunotiin are i obiectul acesteia. 6.2 Cita ia. Cuprins Citarea participan ilor la procesul civil se realizeaz prin actul procedural scris numit cita ie. Formularul de cita ie are dou pr i : cita ia propriu-zis, care are scopul de ntiin are i este lsat persoanei citate; dovada de nmnare sau procesul-verbal de ndeplinire a procedurii de citare, care se restituie instan ei. Potrivit art.88 alin.1 C.proc.civ., cita ia va cuprinde: 1. numrul i data emiterii, precum i numrul dosarului; 2. artarea anului, lunii, zilei i orei de nf iare; 3. artarea instan ei i sediul ei; 4. numele, domiciliul i calitatea celui citat; 5. numele i domiciliul pr ii potrivnice i felul pricinii; 5. men iunea c, prin nmnarea cita iei, sub semntur de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conven ional, pentru un termen de judecat, cel citat este prezumat c are n cunotiin i termenele de judecat ulterioare aceluia pentru care cita ia i-a fost nmnat; 52. alte men iuni prevzute de lege; 6. parafa efului instan ei i semntura grefierului. Dovada de primire a cita iei sau procesul-verbal ntocmit de agentul procedural trebuie s cuprind men iunile prevzute n art.100 alin.1 C.proc.civ. : 1. anul, luna i ziua cnd a fost ncheiat; 2. numele celui care l-a ncheiat; 3. func iunea acestuia; 4. numele, prenumele i domiciliul celui cruia i s-a fcut comunicarea, cu artarea numrului, etajului, apartamentului sau camerei, dac cel cruia i s-a fcut comunicarea locuiete ntr-o cldire cu mai multe etaje sau apartamente sau n hotel
68

i dac actul de procedur a fost nmnat la locuin a sa, ori a fost afiat pe ua acestei locuin e; 5. artarea instan ei de la care pornete actul de procedur i identificarea lui, iar pentru cita ii i a termenului de nf iare; 6. artarea nscrisurilor comunicate; 7. numele i calitatea celui cruia i s-a fcut nmnarea sau locul unde s-a fcut afiarea; 8. semntura celui care a ncheiat procesul-verbal. 6.3 Persoanele care vor fi citate i modul de citare Vor fi citate pr ile, martorii, exper ii, interpre ii, traductorii i al i participan i la procesul civil. n caz de alegere de domiciliu, dac partea a artat i persoana nsrcinat cu primirea actelor de procedur, comunicarea acestora se va face la acea persoan, iar n lipsa unei asemenea men iuni, toate comunicrile se vor face la domiciliul pr ii (art.93 C.proc.civ.). Prin art.87 C.proc.civ., legiuitorul stabilete unele reguli speciale privind modul de citare a unor anumite categorii de persoane : 1. statul, jude ul, comuna i celelalte persoane juridice de drept public, n persoana capului autorit ii la contenciosul sediului central al administra iei respective sau, n lips de contencios, la sediul administra iei; 2. persoanele juridice de drept privat, prin reprezentan ii lor, la sediul principal sau la cel al sucursalei ori, dup caz, al reprezentan ei. 3. asocia iile i societ ile care nu au personalitate juridic, prin organele lor de conducere, la sediul administra iei lor; 5. cei supui procedurii reorganizrii judiciare i a falimentului prin administratorul judiciar ori, dup caz, lichidatorul judiciar; 6. incapabilii, prin reprezentan ii lor legali. n caz de numire a unui curator special, citarea se va face prin acest curator; 7. personalul misiunilor diplomatice i oficiilor consulare ale Romniei, cet enii romni trimii ca func ionari la organiza ii interna ionale, precum i membrii lor de familie care locuiesc cu ei, afla i n strintate, prin Ministerul Afacerilor Externe. Cet enii romni, al ii dect cei men iona i anterior, afla i n strintate n interes de serviciu, prin organele centrale care i-au trimis sau n subordinea crora se afl cei care i-au trimis; 8. n cazul n care prin tratate sau conven ii interna ionale la care este parte Romnia sau prin acte normative speciale nu se prevede o alt procedur, cei care se afl n
69

strintate, avnd domiciliul sau reedin a cunoscute, printr-o cita ie scris trimis cu scrisoare recomandat, cu dovad de primire. n ipoteza alegerii domiciliului n Romnia, dac s-a indicat i numele mandatarului, va fi citat i acesta; 9. cei cu domiciliul sau reedin a necunoscut, potrivit art. 95, prin publicitate; 10. motenitorii, pn la intervenirea lor n proces, printr-un curator special, numit de instan . 6.4 Citarea prin publicitate Potrivit art.95 alin.1 C.proc.civ., cnd reclamantul nvedereaz c, dei a fcut tot ce i-a stat n putin , nu a izbutit s afle domiciliul prtului, preedintele instan ei va dispune citarea acestuia prin publicitate. Citarea prin publicitate se face afindu-se cita ia la ua instan ei. Cita ia se public i n Monitorul Oficial al Romniei sau ntr-un ziar mai rspndit, dac preedintele instan ei sau completul de judecat apreciaz c o asemenea msur este necesar (alin.2). Afiarea, precum i publicarea cita iei se fac cu cel pu in 15 zile nainte de data fixat pentru judecat, iar n cazurile urgente, acest termen poate fi redus la 5 zile, de ctre preedintele instan ei sau completului de judecat. Dac prtul se nf ieaz i dovedete c a fost citat prin publicitate cu reacredin , toate actele de procedur ce au urmat ncuviin rii acestei citri vor fi anulate, reclamantul putnd fi sanc ionat cu amend i obligat la despgubiri (art.95 alin.4 C.proc.civ.). 6.5 Comunicarea actelor de procedur Comunicarea cererilor i a tuturor actelor de procedur (deci i a cita iei) se face din oficiu, prin agen ii procedurali ai instan ei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum i prin agen i ori salaria i ai altor instan e, n ale cror circumscrip ii se afl cel cruia i se comunic actul. Cita ia, sub pedeapsa nulit ii, va fi nmnat pr ii cu cel pu in 5 zile naintea termenului de judecat. n pricinile urgente, termenul poate fi i mai scurt, dup aprecierea instan ei (art.89 alin.1 C.proc.civ.). Potrivit art.97 C.proc.civ., nici un act de procedur nu se poate ndeplini n zilele de srbtoare legal, afar de cazuri grabnice, dup ncuviin area preedintelui. Legiuitorul stabilete n art.90 alin.4-7 C.proc.civ. i unele reguli speciale privind nmnarea cita iei i a altor acte de procedur. Astfel:
70

- pentru persoanele aflate sub arme, cita ia se nmneaz la comandamentul superior cel mai apropiat; - pentru persoanele care alctuiesc echipajul unui vas de comer , nmnarea se face, n lipsa unui domiciliu cunoscut, la cpitnia portului unde se gsete nregistrat vasul; - pentru de inu i, nmnarea se face la administra ia nchisorii; - pentru bolnavii afla i n spitale, ospicii ori sanatorii, nmnarea se face la direc ia aezmntului. Prin art.92 C.proc.civ. se reglementeaz modul n care trebuie s procedeze agentul procedural n cazul n care s-ar ivi vreuna din situa iile prevzute n acest text. Comunicarea cita iei i a altor acte de procedur nu se poate realiza prin afiare n cazul persoanelor juridice, precum i al asocia iilor sau societ ilor care, potrivit legii, pot sta n judecat, cu excep ia cazurilor n care se refuz primirea sau dac se constat lipsa oricrei persoane la sediul acestora (art.921 C.proc.civ.). Fiind o excep ie de la regula citrii persoanelor juridice, citarea prin afiare se va face numai n situa iile expres prevzute n text. Schimbarea domiciliului sau a sediului uneia din pr i n timpul judec ii trebuie, sub pedeapsa nelurii ei n seam, s fie adus la cunotin a instan ei prin peti ie la dosar, iar pr ii potrivnice prin scrisoare recomandat, a crei recipis de predare se va depune la dosar o dat cu peti ia prin care se ntiin eaz instan a despre schimbarea domiciliului (art.98 C.proc.civ.). Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Elementele esen iale ale cererii de chemare n judecat sunt: a. numele, obiectul i probele; b. numele, obiectul i semntura;
71

c. numele, obiectul, motivarea n fapt i n drept. 2. ntmpinarea: a. nu este obligatorie n cazul asigurrii dovezilor; b. trebuie depus personal de prt, n principiu, cel mai trziu la prima zi de nf iare; c. este, n principiu, obligatorie, deci instan a va trece la judecata fondului numai dup depunerea acesteia. 3. Schimbarea domiciliului prtului n cursul judec ii: a. are ca efect, n cazul ac iunilor (cererilor) personale, declinarea competen ei n favoarea instan ei de la noul domiciliu al prtului; b. nu trebuie adus i la cunotin a reclamantului; c. trebuie adus la cunotin a instan ei i a pr ii potrivnice, sub pedeapsa nelurii ei n seam. 4. Exceptnd pricinile urgente, primul termen de judecat se fixeaz astfel nct, de la primirea cita iei, prtul s aib la dispozi ie cel pu in: a. 15 zile; b. 5 zile; c. 30 zile. 5. Comunicarea cita iei unei persoane juridice se poate realiza prin afiare: a. fr nici o restric ie; b. dac agentul procedural nu gsete la sediul persoanei juridice pe conductorul acesteia; c. dac se refuz primirea cita iei. Cererea reconven ional: a. trebuie depus cel mai trziu la prima zi de nf iare, sub sanc iunea decderii; b. poate fi formulat i cu ocazia rejudecrii fondului dup casarea cu re inere; c. se solu ioneaz de instan a competent s judece cererea principal chiar i atunci cnd a fost disjuns.

6.

72

Curs nr.12 edin a de judecat


Obiectivele cursului : nsuirea cunotin elor privind condi iile de desfurare a edin ei de judecat, principiile care trebuie respectate pe parcursul procesului civil, activitatea premergtoare edin ei de judecat, activitatea n timpul i ulterioar edin ei de judecat, actul procesual specific edin ei de judecat. Con inut : Dezbaterea cauzei impune ndeplinirea unor acte procedurale (ca: ncheieri, procese-verbale, cita ii, minute, hotrri) i parcurge mai multe momente : activitatea premergtoare edin ei de judecat, activitatea n timpul edin ei de judecat (ncercarea de mpcare a pr ilor, prima zi de nf iare, invocarea i solu ionarea excep iilor, administrarea probelor, punerea de concluzii asupra fondului pricinii), activitatea ulterioar edin ei de judecat. 1. edin a de judecat 1.1 Activitatea premergtoare edin ei de judecat Potrivit art.103 alin.1 din Regulamentul instan elor judectoreti, grefierul de edin preia dosarele de la arhiv, sub semntur n registrul de termene, cu cel pu in dou zile naintea edin ei. Potrivit art.103 alin.3 din Regulament, preedintele instan ei asigur procurorului de edin , pr ilor, reprezentan ilor pr ilor, avoca ilor i celorlalte persoane prevzute de lege posibilitatea consultrii din timp a dosarelor. 1.2 Activitatea n timpul edin ei de judecat Potrivit art.104 alin.1 din Regulament, grefierul va fi prezent n sala de edin cu jumtate de or nainte de nceperea edin ei de judecat pentru : - a pune la dispozi ie dosarele spre consultare i, totodat, pentru a ataa la dosare ultimele acte de procedur sau coresponden a sosit la registratur. Dup nceperea edin ei de judecat, procurorul, pr ile, reprezentan ii sau avoca ii acestora pot studia dosarele numai cu ncuviin area preedintelui de complet, dup o prealabil verificare a identit ii i calit ii. - a verifica buna func ionare a instala iilor de sonorizare, pentru apelul persoanelor chemate n fa a instan ei de judecat.
73

Grefierul de edin anun publicului din sal intrarea judectorilor. 1.2.1 Conducerea edin ei de judecat Judecarea cauzelor se face de ctre un complet, care este prezidat, prin rota ie, de unul dintre membrii acestuia (art.52 alin.2 din Legea nr.304/2004 i art.104 alin.5 din Regulament). Potrivit art.128 alin.1 C.proc.civ., preedintele deschide, suspend i ridic edin a. Judectorii sau pr ile pot pune ntrebri martorilor sau exper ilor numai prin mijlocirea preedintelui, care poate ns ncuviin a ca acetia s pun ntrebrile direct (art.130 C.proc.civ.). Preedintele completului exercit, conform art.122 C.proc.civ., poli ia edin ei, putnd lua msuri pentru pstrarea ordinii i bunei-cuviin e. 1.2.2 Desfurarea edin ei de judecat Deschiderea edin ei de judecat se face de ctre preedintele completului sau de judectorul unic. nainte de a ncepe dezbaterea fiecrei cauze, pr ile pot cere instan ei amnarea pricinilor care nu sunt n stare de judecat, dac aceste cereri nu provoac dezbateri (art.126 teza I C.proc.civ.). Cauzele care se amn, fr discu ii, vor putea fi strigate la nceputul edin ei, n ordinea listei, dac toate pr ile legal citate sunt prezente i cer amnarea sau n cauz s-a solicitat judecata n lips. La cererea pr ilor, instan a va putea lsa cauza la urm, fixnd o anumit or, cnd dosarul va fi strigat din nou (art.104 alin.11 i 12 din Regulament). Amnarea fr discu ii se poate face i de un singur judector (art.126 teza a II-a C.proc.civ.) i se dispune, de regul, pentru remedierea unor neregularit i procedurale, precum necitarea martorilor, nedepunerea raportului de expertiz, lips de aprare, neachitarea taxei de timbru. Dup momentul amnrii fr discu ii, cauzele care nu s-au amnat i care sunt considerate n stare de judecat vor fi solu ionate n ordinea de pe lista proceselor, afiat la intrarea n sala de edin . ns pr ile pot cere schimbarea rndului, dac mpricina ii avnd pricini fixate naintea lor nu se mpotrivesc (art.125 alin.3 C.proc.civ.). Pentru motive temeinice, preedintele completului poate dispune luarea cauzelor ntr-o alt ordine dect cea nscris pe lista de edin (art.104 alin.13 teza a II-a din Regulament).

74

Dezbaterea fiecrei cauze ncepe cu apelul pr ilor. Apelul pr ilor i a celorlalte persoane citate se face, de regul, de grefierul de edin , prin instala ia de sonorizare. Dup strigarea cauzei i apelul pr ilor, grefierul de edin face oral referatul cauzei, prezentnd pe scurt obiectul pricinii i stadiul n care se afl judecata acesteia, comunic modul n care s-a ndeplinit procedura de citare a persoanelor chemate la proces i dac s-au realizat celelalte msuri dispuse de instan la termenele anterioare (art.104 alin.9 i 10 din Regulament). n acest moment al procesului, preedintele completului verific personal dac procedura de citare a fost ndeplinit i, dac partea lips nu a fost citat legal, va dispune amnarea judec ii i repetarea procedurii de citare fa de aceasta. De asemenea, preedintele verific dac s-au respectat cerin ele privind plata taxelor de timbru. Dup aceea, n func ie de situa ia concret din fiecare dosar, preedintele completului va putea dispune una din urmtoarele msuri : amnarea judec ii, suspendarea judec ii sau solu ionarea cauzei. Prima zi de nf iare Potrivit art.134 C.proc.civ., este socotit ca prima zi de nf iare aceea n care pr ile, legal citate, pot pune concluzii. Deci, pentru a exista prima zi de nf iare trebuie ndeplinite cumulativ dou condi ii : pr ile s fie legal citate i s poat pune concluzii. De aceea acest moment procedural nu poate fi confundat cu primul termen de judecat. Dar dac la primul termen de judecat sunt ndeplinite cele dou condi ii impuse de legiuitor, acest termen constituie i prima zi de nf iare. La prima zi de nf iare, reclamantul va putea solicita instan ei un termen pentru ntregirea sau modificarea cererii. n acest caz, instan a dispune amnarea pricinii i comunicarea cererii modificate prtului, n vederea facerii ntmpinrii (art.132 alin.1 C.proc.civ.). Cererea nu se socotete modificat i nu se va da termen, ci se vor trece n ncheierea de edin declara iile verbale fcute n instan : - cnd se ndreapt greelile materiale din cuprinsul cererii; - cnd reclamantul mrete sau micoreaz ctimea obiectului cererii; - cnd cere valoarea obiectului pierdut sau pierit; - cnd nlocuiete cererea n constatare printr-o cerere pentru realizarea dreptului sau dimpotriv, n cazul n care cererea n constatare poate fi primit.
75

1.3 Activitatea ulterioar edin ei de judecat Dezbaterile din timpul unei edin e de judecat se concretizeaz ntr-un act procesual, numit ncheiere de edin . Numai n situa ia cnd, n edin a n care au avut loc dezbaterile pe fond, se pronun i hotrrea, nu se va mai ntocmi ncheiere de edin , pentru c n acest caz trebuie redactat nsi hotrrea, care va cuprinde i ceea ce s-a petrecut la acel termen. Dup redactarea i semnarea ncheierilor, grefierii de edin predau dosarele amnate grefierului arhivar ef, care semneaz de primirea lor pe listele de edin . 1.4 ncheierea de edin 1.4.1 No iune i cuprins Obliga ia ntocmirii unei ncheieri de edin , pentru fiecare termen de judecat, este instituit n mod expres prin art.147 C.proc.civ., potrivit cruia, dezbaterile urmate n edin se vor trece n ncheierea de edin . Calificat chiar de ctre legiuitor ca fiind o hotrre, ncheierea de edin trebuie s cuprind pr ile principale ale unei hotrri judectoreti: - practicaua sau partea introductiv; - considerentele , n care se motiveaz msura luat de instan , de exemplu motivele care au justificat solu ionarea unei excep ii; - dispozitivul, n care se trece msura ordonat de instan (de exemplu, efectuarea unei expertize, solu ia data asupra unei excep ii invocate) i termenul la care s-a amnat judecata. De asemenea, ncheierea de edin trebuie s cuprind semntura judectorilor i a grefierului, astfel cum rezult expres din art.147 C.proc.civ. Nendeplinirea acestei formalit i atrage nulitatea ncheierii de edin . 1.4.2 Clasificarea ncheierilor de edin De regul, ncheierile preced i pregtesc hotrrea, de aceea se numesc ncheieri premergtoare. ncheierile premergtoare vor fi date cu acelai numr de voturi ca i hotrrile (art.268 alin.1 C.proc.civ.) i orice dispozi ie luat de instan prin ncheiere va fi motivat (art.268 alin.4 C.proc.civ.). Judectorii nu sunt lega i prin aceste ncheieri. Ei sunt lega i de acele ncheieri care, fr a hotr n totul pricina, pregtesc dezlegarea ei (art.268 alin.2 i 3 C.proc.civ.).
76

Pornind de la aceste prevederi, avnd n vedere i ansamblul reglementrilor procedurale n materie, doctrina i jurispruden a clasific ncheierile premergtoare n ncheieri preparatorii i ncheieri interlocutorii. ncheierile preparatorii sunt acele ncheieri prin care instan a ia unele msuri n cursul judec ii, n vederea cercetrii i solu ionrii cauzei, fr s se prejudece fondul. ncheierile interlocutorii , spre deosebire de cele preparatorii, leag instan a, adic judectorii nu pot reveni asupra msurii dispuse prin ele. Sunt ncheierile care las s se prevad rezultatul procesului sau care rezolv par ial un aspect al procesului. De exemplu, ncheierea de admitere sau de respingere a unei excep ii, ncheierea de admitere n principiu a interven iei voluntare. Bibliografie recomandat 1. M. Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II, 2008, 2009. 2. V.M. Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. M.Tbrc - Drept procesual civil, Editura Universul juridic, vol.I si II, Bucureti, 2008. 4. I. Le Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. ncheierea de edin trebuie s cuprind : a. practicaua sau partea introductiv; b. considerentele , n care se motiveaz msura luat de instan , de exemplu motivele care au justificat solu ionarea unei excep ii; c. dispozitivul, n care se trece msura ordonat de instan (de exemplu, efectuarea unei expertize, solu ia data asupra unei excep ii invocate) i termenul la care s-a amnat judecata. 2. Preedintele completului de judecat: a. deschide edin a de judecat; b. poate suspenda edin a de judecat; c. exercit poli ia edin ei, putnd lua msuri pentru pstrarea ordinii i buneicuviin e.
77

Curs nr.13 Excep iile procesuale


Obiectivele cursului : cunoaterea mijloacelor prin care participan ii la procesul civil pot invoca neregularit ile procedurale sau lipsurile privind exerci iul dreptului la ac iune - modul de solu ionare a excep iilor procesuale Con inut : 1. No iune i natur juridic Excep iile fac parte din ansamblul mijloacelor procesuale care alctuiesc ac iunea civil i la care recurge, de regul, prtul, pentru a se apra mpotriva cererii de chemare n judecat. Potrivit doctrinei, excep iile procesuale sunt acele mijloace prin care, n cadrul procesului civil, partea interesat, procurorul sau instan a din oficiu, invoc n condi iile prescrise de lege i fr a pune n discu ie fondul dreptului dedus judec ii, neregularit i procedurale sau lipsuri privind exerci iul dreptului la ac iune, urmrind ntrzierea sau mpiedicarea judec ii n fond. 2. Clasificarea excep iilor procesuale Excep iile procesuale sunt clasificate n func ie de urmtoarele criterii: obiectul lor, caracterul normei juridice nclcate i efectul pe care l produc. 2.1 Dup obiectul lor, excep iile procesuale se mpart n excep ii de procedur i excep ii de fond, clasificare care rezult, de altfel, din art.137 C.proc.civ., ns legiuitorul nu a instituit i un criteriu de delimitare a acestora. Prin intermediul excep iilor de procedur se invoc nerespectarea regulilor privind organizarea judiciar (de exemplu, excep ia de incompatibilitate, excep ia de recuzare, excep ia privind nelegala compunere sau constituire a instan ei), competen a instan ei (excep ia de necompeten ) i procedura de judecat (excep ia de netimbrare, excep ia de perimare, conexitatea, litispenden a, excep ia lipsei de citare sau a citrii nelegale, excep ia de tardivitate). Excep iile de fond sunt n strns legtur cu exerci iul dreptului la ac iune, fr a pune n discu ie fondul preten iei deduse judec ii. Prin urmare, pot fi incluse n aceast categorie : excep ia de prematuritate, excep ia lipsei de interes, excep ia

78

lipsei capacit ii procesuale,excep ia lipsei calit ii procesuale, excep ia prescrip iei, excep ia puterii lucrului judecat, excep ia lipsei procedurii prealabile. 2.2 n raport de caracterul de ordine public sau de ordine privat al normei juridice nerespectate, excep iile se mpart n excep ii absolute i excep ii relative. Excep iile absolute vizeaz nerespectarea unor norme juridice de ordine public i pot fi invocate de orice parte interesat, de procuror sau de instan din oficiu, n orice moment al procesului. Totui, potrivit art.162 C.proc.civ., excep iile de ordine public pot fi ridicate naintea instan ei de recurs numai cnd nu este nevoie de o verificare a mprejurrilor de fapt n afara dosarului, mai exact, administrarea altor probe noi dect nscrisurilor. Sunt excep ii absolute: excep ia de necompeten material sau teritorial exclusiv, excep ia puterii de lucru judecat, excep ia exercitrii tardive a cii de atac etc. Excep iile relative vizeaz nerespectarea unor norme juridice de ordine privat i pot fi invocate numai de ctre partea interesat i numai la prima zi de nf iare ce a urmat svririi neregularit ii, nainte de a se pune concluzii n fond. Sunt excep ii relative: excep ia citrii nelegale, excep ia de recuzare, excep ia de necompeten teritorial de ordine privat etc. 2.3 n func ie de efectul pe care-l produc, excep iile procesuale se clasific n excep ii dilatorii i excep ii peremptorii. Excep iile dilatorii sunt excep iile care, odat admise, duc la ntrzierea judec ii. Fac parte din aceast categorie : excep ia de neregulat citare, excep ia de conexitate, excep ia de litispenden , excep ia de incompatibilitate etc. Excep iile peremptorii, numite i dirimante, sunt excep iile care, odat admise, duc la mpiedicarea judec ii. Intr n aceast categorie, de exemplu, excep ia puterii de lucru judecat, excep ia prescrip iei dreptului la ac iune, excep ia lipsei calit ii procesuale. n principiu, excep iile de fond sunt excep ii peremptorii, spre deosebire de excep iile de procedur care sunt fie dilatorii, fie peremptorii. 3. Invocarea excep iilor procesuale Excep iile procesuale pot fi invocate de ctre cei ndrept i i, n condi ii diferite, dup cum excep ia este absolut sau relativ. Astfel, prtul poate invoca prin ntmpinare excep iile procesuale referitoare la cererea de chemare n judecat.
79

n cazul n care prtul formuleaz cerere reconven ional, reclamantul va putea invoca excep iile fa de aceast cerere prin ntmpinare. Excep iile de procedur care nu au fost propuse n condi iile men ionate nu vor mai putea fi invocate n cursul judec ii, afar de cele de ordine public, care pot fi invocate n cursul procesului, n cazurile i n condi iile legii (art.136). Procurorul poate s invoce excep iile absolute n orice stare a procesului, dac acesta particip la judecat. Procurorul nu poate invoca excep iile relative ns, dac particip la judecat, poate pune concluzii cu privire la excep iile invocate de pr i. Instan a poate invoca din oficiu excep iile absolute, n orice stare a pricinii (art.108 alin.1 C.proc.civ.). ns, pentru a asigura respectarea principiului contradictorialit ii i a dreptului la aprare, excep ia invocat trebuie pus n discu ia pr ilor. 4. Solu ionarea excep iilor Potrivit art.137 alin.1 C.proc.civ., instan a se va pronun a mai nti asupra excep iilor de procedur, precum i asupra celor de fond care fac de prisos, n totul sau n parte, cercetarea n fond a pricinii. Excep iile nu vor putea fi unite cu fondul dect dac pentru judecarea lor este nevoie s se administreze dovezi n legtur cu dezlegarea n fond a pricinii (alin.2). Excep iile vor putea fi unite cu fondul numai n mod excep ional, aa cum rezult din alineatul 2 al textului, adic atunci cnd pentru solu ionarea excep iei sunt necesare aceleai probe (ori numai o parte dintre acestea) ca i pentru solu ionarea fondului. ntruct textul n discu ie instituie o derogare de la regula men ionat mai sus, el este de strict interpretare i aplicare, astfel c dup unirea excep iei cu fondul i administrarea probelor comune, instan a se va pronun a mai nti asupra excep iei. Doar n ipoteza n care excep ia este respins, instan a va trece la cercetarea fondului, ns probele pe baza crora a fost solu ionat excep ia i care sunt n legtur cu rezolvarea n fond a pricinii rmn ctigate cauzei, administrndu-se numai probele necesare solu ionrii fondului i care nu au fost necesare i rezolvrii excep iei. n situa ia n care se invoc, concomitent, mai multe excep ii procesuale, trebuie avut n vedere criteriul impus prin art.137 alin.1 C.proc.civ., precum i criteriul propus n doctrin i anume judectorul trebuie s deduc ordinea de solu ionare a excep iilor din caracterul i efectele pe care le produc excep iile respective n procesul civil. Asupra excep iei instan a se va pronun a dup caz, printr-o ncheiere sau printr-o hotrre.
80

n func ie de excep ia procesual ridicat, instan a, dup caz, se va pronun a printr-o ncheiere sau printr-o hotrre. Astfel: n cazul admiterii excep iilor care duc la amnarea judec ii, instan a se va pronun a printr-o ncheiere pe care partea nemul umit o poate ataca cu recurs odat cu hotrrea dat asupra fondului; n cazul admiterii excep iilor care duc la respingerea sau anularea cererii ori la dezinvestirea instan ei, aceasta se va pronun a printr-o hotrre (sentin sau, dup caz, decizie) care va putea fi atacat potrivit prevederilor dreptului comun sau dispozi iilor speciale prevzute de lege cu privire la hotrrea respectiv. dac excep ia este respins, instan a se pronun ntotdeauna printr-o ncheiere interlocutorie asupra creia nu mai poate reveni. n cazul respingerii excep iei, judecata continu pn la solu ionarea pricinei n fond. ncheierea de respingere a excep iei procesuale poate fi atacat numai odat cu hotrrea de fond, dac legea nu prevede o alt solu ie (de exemplu, ncheierea prin care s-a admis excep ia de recuzare nu este supus nici unei ci de atac sau hotrrea dat ntr-o cerere de strmutare nu este supus nici unei ci de atac). Bibliografie recomandat 1. M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2. V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4. I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Instan a poate uni excep ia procesual cu fondul: a. dac este o excep ie peremptorie; b. dac pentru solu ionarea excep iei este nevoie de administrarea unor dovezi n legtur cu dezlegarea n fond a cauzei; c. dac este o excep ie dilatorie. 2. Excep iile procesuale de fond: a. pun n discu ie fondul pricinii; b. privesc lipsuri referitoare la exerci iul dreptului la ac iune; c. se solu ioneaz naintea aprrilor de fond, ct i a excep iilor de procedur.
81

3. Excep iile procesuale: a. sunt aprri de fond; b. tind la amnarea sau mpiedicarea judec ii; 4. Excep ia autorit ii de lucru judecat: a. este o excep ie dilatorie; b. este o excep ie de procedur; c. este o excep ie de fond, absolut i peremptorie. 5. a. b. c. Excep ia de necompeten teritorial: este o excep ie procesual de procedur; este o excep ie procesual de fond; este o excep ie relativ, dar poate fi i absolut.

82

Curs nr.14 Generalit i privind probele n procesul civil


Obiectivele cursului : cunoaterea mijloacelor pe care le pot folosi pr ile din procesul civil n vederea stabilirii realit ii a ceea ce pretind i a furnizrii elementelor pe baza crora instan a i va forma convingerea, precum i a activit ii desfurate n sensul valorificrii probelor (propunerea, ncuviin area i prezentarea probelor, perceperea probelor de ctre judector, aprecierea probelor). Con inut : 1. No iunea probelor n procesul civil n doctrin recent , att n cea civil, ct i n cea procesual civil, se face distinc ie ntre ac iunea de stabilire a existen ei sau inexisten ei unui anumit fapt, mijlocul legal pentru dovedirea faptului i rezultatul realizat prin folosirea mijloacelor de prob. Acesta este n elesul probei n sens larg, cci, n sens restrns, prin prob se n elege fie mijlocul legal pentru dovedirea unui fapt, fie faptul probator, adic un fapt material care, fiind dovedit printr-un alt mijloc de prob, este folosit pentru a dovedi un alt fapt material. 2. Reglementarea probelor Probele sunt reglementate, n principal, n Codul civil, Codul de procedur civil i Codul comercial. Aceste acte normative reprezint cadrul legal sau sediul materiei probelor. Codul civil reglementeaz probele n dispozi iile art.1169 1206, Codul de procedur civil n art.167 241, iar Codul comercial n art.46 57. Dispozi ii referitoare la probe se gsesc i n acte normative cu caracter special fa de Codul civil i Codul de procedur civil, cum ar fi : Legea nr.455/2001 privind semntura electronic, Codul muncii. 3. Aplicarea n timp i spa iu a normelor juridice privind probele n ceea ce privete aplicarea normelor juridice referitoare la probe, trebuie s distingem ntre aplicarea n timp i aplicarea n spa iu a acestor norme, ntruct legile se succed n timp i pot coexista sub aspect teritorial.

83

3.1 Aplicarea n timp a normelor juridice privind probele Aplicarea legii n timp presupune determinarea momentului intrrii i ieirii din vigoare a legii, precum i solu ionarea eventualelor conflicte de legi n timp. Ct privete primul aspect, acesta nu ridic probleme practice, ntruct legea civil se aplic pe durata ct este n vigoare, adic durata cuprins ntre intrarea i ieirea ei din vigoare. Conflictele de legi n timp se solu ioneaz potrivit principiului lex posteriori derogat priori, regul de drept conform creia legea nou abrog sau modific legea veche, dac textele nu sunt identice (i, binen eles, dac nu se prevede abrogarea expres). 3.2 Aplicarea n spa iu a normelor juridice privind probele Aplicarea n spa iu a normelor juridice privind probele nu pune probleme pe plan intern, deoarece, prin unificarea legislativ, la nivelul ntregii ri se aplic aceeai lege. n cazul n care s-ar ivi unele conflicte ntre legile interprovinciale se va aplica regula locus regit actum. 4. Subiectul, obiectul i sarcina probei a) Subiectul probei este judectorul, ntruct probele se administreaz n proces pentru a-l convinge pe acesta de existen a sau inexisten a raportului juridic dedus judec ii. b) Obiectul probei Obiectul probei l formeaz, ntotdeauna, faptele juridice n sens larg din care izvorsc drepturile i obliga iile cu privire la care pr ile sunt n litigiu, deci izvoarele dreptului ce pretind, i nu dreptul subiectiv invocat i nici elementele de drept, care reprezint temeiul dreptului invocat. Ca o excep ie normele juridice pot constitui obiect al probei. Este vorba de legea strin. Aceasta nu se bucur de aceeai prezum ie de cunoatere ca legisla ia intern sau ca dreptul interna ional aplicabil n ordinea intern. Legea strin se aplic n fa a instan elor judectoreti romne n condi iile stabilite prin normele conflictuale cuprinse n Legea nr.105/1992. Judectorul aplic din oficiu normele care desemneaz legea strin aplicabil litigiului, dar, odat aceasta declarat aplicabil, trebuie s fie probat existen a i con inutul ei.

84

c) Sarcina probei Art.1169 C.civ. consacr regula potrivit creia: cel ce face o propunere naintea judec ii trebuie s o dovedeasc. Din aceast regul rezult c oricine evoc un drept, un fapt, trebuie s l dovedeasc. Cronologic, reclamantul este primul care are sarcina probei, ntruct procesul civil este pornit de ctre acesta prin introducerea cererii de chemare n judecat, regul exprimat n dreptul roman prin adagiul Onus probandi incumbit actori sau Actori incumbit probatio. Prtul nu are de fcut nici o dovad, atta timp ct nu face nici o propunere instan ei de judecat, ci doar neag dreptul pretins de reclamant. Sunt situa ii n care prtul are mai nti sarcina probei. Este cazul excep iilor invocate de ctre prt pentru a paraliza preten iile reclamantului. Cnd prtul introduce o cerere reconven ional sau o cerere de chemare n garan ie a unui ter , el se transform n reclamant att n instan ct i n raportul probatoriu, aplicndu-i-se n ntregime regula comun privind sarcina probei. n aceast situa ie, reclamantul din cererea de chemare n judecat va avea sarcina probei dup ce prtul i-a dovedit afirma iile. Prin urmare, fiecare parte, atunci cnd invoc un fapt nou n sprijinul preten iei sau aprrii sale, trebuie s-i dovedeasc existen a. 5. Clasificarea probelor n literatura juridic, probele sunt clasificate dup mai multe criterii: a) dup cum probele se efectueaz n fa a instan ei sau n afara acesteia, ele se clasific n probe judiciare i probe extrajudiciare. b) dup natura lor, probele se clasific n probe personale i probe materiale. Probele personale pot fi : pozitive (declara iile consemnate n nscrisuri sau fcute oral); negative sau de ab inere (ascunderea sau distrugerea unui nscris ori neprezentarea nscrisului a crui nf iare a fost ordonat de ctre instan , lipsa sau refuzul de a rspunde la interogatoriu); de ra ionament (n cazul prezum iilor legale i prezum iilor simple). c) n func ie de caracterul original sau derivat probele se mpart n probe primare sau nemijlocite i probe secundare, derivate sau mijlocite.

85

d) dup cum faptul probator duce ori nu direct la stabilirea faptului principal sau dup caracterul legturii dintre prob i faptul care urmeaz s fie stabilit, probele se clasific n probe directe i probe indirecte. e) dup modul n care judectorul percepe faptele sau dup raportul dintre judector i fapte, probele se clasific n : probe care sunt rezultatul perceperii personale a faptelor de ctre judector (cercetarea la fa a locului) i probe care sunt rezultatul perceperii faptelor de alte persoane (depozi ia martorului, expertiza). 6. Reguli generale i comune privind admisibilitatea, administrarea i aprecierea probelor 6.1 Reguli generale i comune privind admisibilitatea probelor Dovezile nu pot fi folosite n dezlegarea pricinii dect dac ndeplinesc cumulativ anumite condi ii, care nu sunt reglementate ca atare, ci rezult din interpretarea dispozi iilor privind probele. n doctrina recent, sunt re inute urmtoarele condi ii generale de admisibilitate a probelor : - proba s fie legal sau proba s nu fie oprit de lege; - proba s fie verosimil; - proba s fie pertinent; - proba s fie concludent . 6.2 Reguli privind administrarea probelor Spre deosebire de admisibilitatea probelor ca problem de fond, reglementat n Codul civil, administrarea probelor, ca problem de form, este reglementat n Codul de procedur civil, titlul III, capitolul III, sec iunea III-a, art.167 241. Administrarea probelor implic n mod necesar ca acestea s fie mai nti propuse de ctre pr i i apoi ncuviin ate de ctre instan a de judecat . 1) Propunerea probelor Potrivit art.129 alin.1 teza final din Codul de procedur civil, pr ile au obliga ia s-i probeze preten iile i aprrile. De regul, propunerea probelor se face n etapa scris a procesului civil, etap care are rolul de informare reciproc a pr ilor privind preten iile lor, probele folosite n sus inerea preten iilor, precum i rolul de informare a instan ei privind cauza ce urmeaz a fi solu ionat i dovezile pe baza crora se va pronun a. Conform dispozi iilor legale, propunerea probelor se face prin cererea de chemare n judecat (art.112 C.proc.civ.), prin ntmpinare (art.115 C.proc.civ.), prin
86

cererea reconven ional (art.119 C.proc.civ.) ori n condi iile art.132 i ale art.138 C.proc.civ. De asemenea, probele se propun prin cererea de interven ie n cazurile n care se formuleaz o astfel de cerere n condi iile art.49 66 C.proc.civ. Potrivit art.138 C.proc.civ., probele care nu au fost propuse n condi iile, prevzute de art.112, 115 i 132 C.proc.civ., nu mai pot fi invocate n tot cursul instan ei respective. Sanc iunea care intervine n caz de nesocotire a acestor dispozi ii este decderea pr ilor din dreptul de a propune probele cu care doresc s-i dovedeasc preten iile i aprrile. De la regula prevzut n art.138 C.proc.civ., exist trei excep ii n care nu va opera sanc iunea decderii, dei probele nu au fost propuse n condi iile cerute de lege. Astfel: - cnd nevoia dovezii ar reiei din dezbateri i partea nu o putea prevedea; - cnd administrarea dovezii nu pricinuiete amnarea judec ii; - cnd dovada nu a fost cerut n condi iile legii, din pricina netiin ei sau lipsei de pregtire a pr ii, care nu a fost asistat sau reprezentat de avocat. 2) ncuviin area probelor Probele propuse n condi iile artate vor fi ncuviin ate de ctre instan , dup ce aceasta a cercetat dac probele sunt admisibile i dup ce le-a pus n discu ia contradictorie a pr ilor. Art.167 alin. 1 C.proc.civ. stabilete c Dovezile se pot ncuviin a numai dac instan a socotete c ele pot s aduc dezlegarea pricinii .., iar n practica judiciar s-a decis c ori de cte ori se solicit o prob sau instan a cntrete dac este cazul s ordone o anumit prob din oficiu, ea este datoare s verifice problema concluden ei probei. De la regula c probele se pot ncuviin a numai dac instan a socotete c ele pot s aduc dezlegarea pricinii avem o excep ie, caz n care instan a va ncuviin a proba fr a mai analiza concluden a acesteia dac exist pericolul ca proba s se piard prin ntrziere (art.167 alin.1 C.proc.civ.). Potrivit art.168 alin.1 C.proc.civ., ncheierea prin care se ncuviin eaz dovezile va arta faptele ce vor trebui dovedite i mijloacele de dovad ncuviin ate pentru dovedirea lor. ncheierea de ncuviin are a probelor este o ncheiere preparatorie, care nu leag instan a. 3) Administrarea propriu-zis a probelor Pe lng dispozi iile referitoare la administrarea fiecrei probe n parte, Codul de procedur civil cuprinde i unele dispozi ii generale privind administrarea
87

dovezilor n art. 167 171, din titlul III, capitolul III, sec iunea a III-a, intitulat Administrarea dovezilor. n ce privete administrarea propriu-zis a probelor, legiuitorul a instituit urmtoarele reguli: - prima regul, instituit n art.169 alin.1 C.proc.civ., stabilete c Administrarea probelor se face n fa a instan ei de judecat, dac legea nu dispune altfel; - a doua regul este consacrat n art.168 alin.2 C.proc.civ., care prevede c Administrarea dovezilor se face n ordinea statornicit de instan ; - a treia regul, prevzut de art.167 alin.2 C.proc.civ., este aceea c dovezile vor fi administrate nainte de nceperea dezbaterilor asupra fondului. 7. Cercetarea procesului n cazul administrrii probelor de ctre avoca i Institu ia Cercetarea procesului n cazul administrrii probelor de ctre avoca i a fost introdus n Codul de procedur civil prin O.U.G. nr.138/2000, n titlul III Procedura naintea primei instan e, capitolul III, sec iunea III1, art.2411 24122. Ulterior , prin O.U.G. nr.59/2001, aceste dispozi ii au fost abrogate,fiind reintroduse, apoi, prin Legea nr.219/2005 privind aprobarea O.U.G. nr.138/2000 pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil. Procedura administrrii probelor de ctre avoca i se va desfura potrivit unui program ncuviin at de instan , n care sunt fixate i termene pentru administrarea probelor, inndu-se seama de volumul i complexitatea acestora. Astfel, ndat ce probele au fost administrate n modul artat, se creeaz posibilitatea ca instan a s treac direct la dezbaterea n fond a cauzei. 8. Aprecierea probelor n procesul civil Aprecierea probelor, ca ultim problem pe care o are de rezolvat instan a cu privire la probe, const n opera iunea mental a acesteia pentru a determina puterea doveditoare i valoarea fiecrei probe n parte, precum i a probelor n ansamblul lor. Aceast opera iune are loc dup ce s-au administrat probele i s-au pus concluzii pe fond de ctre pr i, cnd instan a se retrage pentru deliberare. Spre deosebire de admisibilitatea i administrarea probelor care se face n edin public, n contradictoriu, aprecierea probelor se face n secret, n camera de consiliu sau n edin , dac procesul nu prezint nici o dificultate. Aprecierea probelor s-a fcut diferit n func ie de sistemul care guverna ntr-o epoc sau alta, ns scopul mijloacelor de prob era acelai: de a determina convingerea judectorului.
88

Istoria dreptului probator a cunoscut mai multe sisteme de proba iune: a) Sistemul probei libere sau morale; b) Sistemul probelor legale sau formale; c) Sistemul mixt sau eclectic ori sistemul intimei convingeri a judectorului combinat cu sistemul probelor formale. 9. Asigurarea dovezilor Procedura asigurrii dovezilor, cunoscut i sub denumirea de ancheta in futurum, este o excep ie de la regula consacrat n art.169 alin.1 C.proc.civ., potrivit creia administrarea probelor se face n fa a instan ei sesizate cu judecarea fondului i n cursul dezbaterilor. Potrivit art.235 C.proc.civ. : Oricine are interes s constate de urgen mrturia unei persoane, prerea unui expert, starea unor lucruri, mictoare sau nemictoare, sau s dobndeasc recunoaterea unui nscris, a unui fapt ori a unui drept, va putea cere administrarea acestor dovezi dac este primejdie ca ele s dispar sau s fie greu de administrat n viitor. Cererea poate fi fcut chiar dac nu este primejdie n ntrziere, n cazul cnd prtul i d nvoirea. Cererea de asigurare a dovezilor poate fi formulat de oricine are interes, adic de oricare dintre pr ile viitorului proces sau ale procesului n curs. Ea trebuie s cuprind pe lng elementele necesare oricrei cereri adresate justi iei (art.82 C.proc.civ.) i urmtoarele elemente specifice acestei proceduri (art.236 alin.2 C.proc.civ.): dovezile a cror administrare se pretinde; faptele ce voiete s dovedeasc prin aceste probe; primejdia ntrzierii sau nvoirea prtului. Asigurarea dovezilor se poate solicita pe cale principal sau pe cale incidental. Dovezile conservate prin procedura reglementat de art.235-241 C.proc.civ. sunt opozabile pr ilor n procesul de fond. Potrivit art.241 C.proc.civ., aceste dovezi pot fi folosite i de partea care nu a cerut administrarea lor. Bibliografie recomandat 1. M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2. V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3. I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4. I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008.
89

ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Sarcina probei n procesul civil revine: a. judectorului; b. reclamantului; c. celui ce face o propunere naintea judec ii. 2. a. b. c. 3. a. b. c. 4. a. b. c. Subiectul probei este: judectorul; reclamantul; prtul. Obiectul probei l formeaz: faptele juridice n sens larg; normele juridice; de regul, legea strin. Condi iile de admisibilitate a probelor sunt: proba s fie legal; proba s fie verosimil; proba s fie legal, verosimil, pertinent i concludent.

5. De regul, probele se propun : a. n etapa scris a procesului civil; b. prin cererea de chemare n judecat; c. prin cererea de chemare n judecat, prin ntmpinare, cerere reconven ional, cererile de interven ie i n condi iile art.138 C.proc.civ. 6. a. b. c. 7. a. b. c. ncuviin area probelor se face: prin ncheiere interlocutorie; prin ncheiere preparatorie; prin hotrre. Probele se administreaz : nainte de nceperea dezbaterilor asupra fondului; n ordinea statornicit de instan ; de regul, n fa a instan ei.
90

8. a. b. c. 9. a. b. c. 10. a. b. c.

Aprecierea probelor : se face n edin public; se face n secret, n camera de consiliu sau n edin public; se face n etapa deliberrii i pronun rii hotrrii. Asigurarea dovezilor poate fi solicitat: de oricine are interes; pe orice cale; pe cale principal sau pe cale incidental. Probele conservate prin procedura asigurrii dovezilor: pot fi folosite i de partea advers; sunt ctigate cauzei; sunt opozabile pr ilor n procesul de fond.

91

Curs nr.15 Mijloacele de prob n procesul civil


1. nscrisurile 1.1. Considera ii generale privind nscrisurile Potrivit art. 1170 C.civ. , dovada se poate face prin nscrisuri, prin martori, prin prezum ii, prin mrturisirea uneia din pr i. Din aceast dispozi ie general reiese c nscrisurile sunt mijloace de prob. Ele sunt reglementate n trei acte normative cu caracter general. Astfel: Codul civil reglementeaz nscrisurile n titlul III, cartea a III-a, capitolul IX, sec iunea Despre nscrisuri la art. 1171 1190; Codul de procedur civil, n titlul III din cartea a II-a, reglementeaz Dovada cu nscrisuri i Verificarea de scripte, la sec iunea Administrarea dovezilor, art. 172176 i respectiv 177 184; Codul comercial cuprinde dispozi ii referitoare la nscrisuri n titlul V din cartea I, art. 4658. De asemenea, dispozi ii referitoare la nscrisuri se gsesc i n alte legi civile i comerciale cu caracter special. n lipsa unei defini ii legale, doctrina definete nscrisul ca fiind orice declara ie, despre un act sau fapt juridic stricto sensu, fcut prin scriere de mn sau prin dactilografiere, litografiere sau imprimare cu orice litere sau sistem de scriere ori prin efectuarea de orice alte semne conven ionale, pe hrtie sau pe orice suport: carton, sticl, pnz, material plastic, lemn. n categoria nscrisurilor intr i biletele de cltorie (tren, autobuz, troleibuz, metrou), precum i fiele de garderob i rboajele. De asemenea, sunt asimilate nscrisurilor declara iile verbale ale pr ilor nregistrate pe casete video sau audio ori pe discuri. n literatura de specialitate, nscrisurile sunt clasificate dup mai multe criterii: a) dup cum nscrisurile s-au ntocmit cu inten ia de a fi folosite ca mijloc de dovad sau fr aceast inten ie, deosebim : nscrisuri preconstituite; nscrisuri nepreconstituite b) dup criteriul semnturii, nscrisurile se mpart n : nscrisuri semnate (nscrisul autentic, nscrisul sub semntur privat i, n principiu, scrisorile); nscrisuri nesemnate (registrele comerciale, registrele i hrtiile casnice, rboajele, telexurile i diverse forme de listinguri).
92

c) dup efectul lor ( iar dup unii autori n func ie de obiectul lor), nscrisurile preconstituite semnate se subdivid n : - nscrisuri originare sau primordiale - nscrisuri recognitive - nscrisuri confirmative d) dup raportul dintre ele, nscrisurile se clasific n doctrin n : - nscrisuri originale - copii dup nscrisurile originale e) n func ie de modul de ntocmire, nscrisurile preconstituite (i semnate) se clasific n nscrisuri autentice i nscrisuri sub semntur privat. 1.2 nscrisurile autentice nscrisul autentic, nscrisul cu cel mai important rol n proba iune, este definit n art.1171 C.civ. ca fiind nscrisul care s-a fcut cu solemnit ile cerute de lege, de un func ionar public, care are dreptul de a func iona n locul unde actul s-a ncheiat. nscrisuri autentice sunt toate nscrisurile ntocmite de ctre func ionarii publici n cadrul competen ei lor i nu numai cele ntocmite i autentificate de notarul public. Forma autentic nu este obligatorie n dreptul nostru, afar de cazurile impuse expres de lege. ns, indiferent c aceast form este adoptat ca urmare a voin ei pr ilor sau a impunerii legii, nscrisurile autentice au for probant deosebit. Puterea doveditoare a nscrisului autentic este stabilit de legiuitor i rezult din faptul c a fost primit i autentificat sau ntocmit i autentificat de un func ionar de stat sau de un notar public competent a instrumenta actul respectiv. For a probant a nscrisului autentic implic cercetarea urmtoarelor aspecte: - prezum ia de autenticitate; - puterea doveditoare a men iunilor privind constatrile personale ale agentului instrumentator; - puterea doveditoare a declara iilor pr ilor fcute n fa a agentului instrumentator. Potrivit art.1172 C.civ.: Actul care nu poate fi autentic din cauza necompetentei sau a necapacit ii func ionarului, sau din lips de forme, este valabil ca scriptur sub semntur privat, dac s-a isclit de pr ile contractante Din interpretarea acestui articol rezult c nscrisul nul ca nscris autentic este actul care nu ndeplinete condi iile prevzute de lege pentru a fi autentic, ntruct: - nu au fost ndeplinite condi iile privind competen a func ionarului, ori - nu au fost respectate condi iile privind capacitatea func ionarului sau
93

- condi iile de form prevzute imperativ de ctre lege. 1.3 nscrisurile sub semntur privat Legea nu definete nscrisurile sub semntur privat, ns din interpretarea dispozi iilor legale n materie, precum i din doctrin rezult c acestea sunt nscrisurile ntocmite de pr i, fr interven ia unui organ al statului, semnate de cei care se oblig prin ele. O mare parte din actele juridice se constat prin nscris sub semntur privat. Legea nu impune condi ii deosebite privind modul de materializare a nscrisului sub semntur privat, astfel nct con inutul acestuia poate fi scris pe orice suport material, sub orice form, de mn, de ctre una sau alta din pr i, de ambele pr i ori de o ter persoan sau poate fi dactilografiat, litografiat ori imprimat. Singura condi ie pentru valabilitatea actului juridic ce-l constat un nscris sub semntur privat este, n principiu, semntura pr ilor, care trebuie s fie executat de mna autorului sau autorilor nscrisului. Puterea doveditoare a nscrisului sub semntur privat este o problem esen ial legat de acest nscris, putere consfin it de art.1174 i art.1176 C.civ. Din aceste dispozi ii rezult c actul sub semntur privat care ndeplinete toate formalit ile cerute de lege are aceeai for probant ca i cel autentic, dac este corect ntocmit. Adic actul sub semntur privat care ndeplinete toate formalit ile cerute de lege face dovada deplin a raportului consemnat. 1.4. nscrisurile n form electronic Potrivit art. 4 pct. 2 din Legea nr. 455/2001, nscrisul n form electronic reprezint o colec ie de date n form electronic ntre care exist rela ii logice i func ionale i care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnifica ie inteligibil, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar. n sfera nscrisurilor electronice pot intra: - documente scriptice ( tiprite, cu ajutorul imprimantei, pe hrtie) adic informa iile stocate sunt transpuse, prin imprimant, pe hrtie. - documente vizual - informa iile sunt afiate pe monitor, iar transmiterea acestora se poate realiza prin intermediul re elelor nchise sau prin Internet ori prin alte mijloace, cum ar fi remiterea de ctre destinatar a suportului magnetic n care este stocat informa ia. - documente care ar putea fi ascultate i n elese folosind doar mijloace electronice
94

Legea nr.455/2001 con ine n art.6 o dispozi ie asemntoare, sub aspectul for ei probante, cu cea prevzut n art.1176 C.civ. Potrivit art.6, nscrisul n form electronic, cruia i s-a ncorporat, ataat sau i s-a asociat logic o semntur electronic, recunoscut de ctre cel cruia i se opune, are acelai efect ca actul autentic ntre cei care l-au subscris i ntre cei care le reprezint drepturile. Legiuitorul se ocup i de unele nscrisuri ce nu sunt ntocmite cu inten ia de a servi ca mijloc de prob i care, n principiu, sunt nesemnate. Fac parte din aceast categorie: registrele comercian ilor, reglementate de art.1183-1184 C.civ., precum i de art.50-54 C.com.; registrele, cr ile sau hrtiile domestice, reglementate de art.1185 C.civ.; adnota iile fcute de creditor pe titlurile de crean sau duplicatele aflate n minile debitorului ori pe chitan e, consacrate de art.1186 C.civ.; rboajele, la care se refer art.1187 C.civ. Alturi de aceste nscrisuri improprii, doctrina i jurispruden a adaug i scrisorile. Cu excep ia rboajelor, toate celelalte nscrisuri improprii fac parte din categoria nscrisurilor nepreconstituite. 1.5 nscrisurile folosite n litigiile comerciale Potrivit art.46 C.com. Obliga iunile comerciale i libera iunile se probeaz: cu acte autentice, cu acte sub semntur privat, cu facturi acceptate, prin coresponden , prin telegrame,cu registrele pr ilor, cu martori, de cte ori autoritatea judectoreasca ar crede c trebuie s admit proba testimonial i aceasta chiar n cazurile prevzute de art. 1191 C.civ.. n materie comercial, legea reglementeaz i anumite mijloace de prob specifice activit ii comerciale, cum sunt: facturile acceptate, coresponden a, telegramele i registrele comerciale, pe care doctrina le clasific n nscrisuri propriuzise, neprevzute de legea civil, i nscrisuri improprii. La nscrisurile reglementate de lege, doctrina adaug mijloacele moderne de prob sau de comunicare. Din categoria nscrisurilor propriu-zise fac parte facturile i coresponden a, iar din categoria nscrisurilor improprii telegramele i registrele comerciale. 1.6 Mijloacele moderne de prob Doctrina comercial asimileaz telexul i telefaxul, sub raport probatoriu, cu telegrama, adic cu for a probant a nscrisului sub semntur privat, dac ndeplinete condi iile prevzute de art.47-49 C.com. Considerm c i telefaxul, asemenea telexului, poate face proba ca nscris sub semntur privat atunci cnd se
95

stabilete cu certitudine primirea lui i autenticitatea textului transmis destinatarului. 1.7 Administrarea probei prin nscrisuri Codul de procedur civil reglementeaz administrarea probei prin nscrisuri n sec iunea Administrarea dovezilor, subsec iunea Dovada cu nscrisuri, art. 172184, ns exist i alte dispozi ii n Codul de procedur civil referitoare la aceasta. Legea reglementeaz modul n care pr ile trebuie s produc sau s nf ieze instan ei nscrisurile pe care le posed i cu ajutorul crora inten ioneaz s-i dovedeasc preten iile sau aprrile. Verificarea de scripte este procedura cu ajutorul creia instan a caut s se conving dac un nscris sub semntur privat a fost cu adevrat scris ori semnat de persoana creia i este atribuit. Aceast procedur este reglementat de art.177-179 C.proc.civ. n urma verificrii de scripte, instan a hotrte printr-o ncheiere interlocutorie, n care se va consemna rezultatul acestei proceduri. Dac se constat c nscrisul nu eman de la persoana creia i se opune sau i se atribuie, el va fi nlturat din proces. Partea care a cerut o verificare de scripte va putea fi condamnat la o amend i la eventuale despgubiri ctre adversar, dac se dovedete c nscrisul provine de la ea (art.1081 alin.1 lit.e C.proc.civ.). ncheierea care se d n procedura verificrii de scripte va putea fi atacat doar odat cu fondul pricinii. Verificarea de scripte se poate face n fa a primei instan e sau a instan ei de apel ori a instan ei care judec fondul dup casarea cu re inere. n fa a instan ei de apel se va face verificarea de scripte numai pentru nscrisurile depuse direct n aceast instan , precum i atunci cnd apelantul contest rezultatul verificrii de scripte fcute de prima instan . Verificarea de scripte se poate face i n recurs, dar numai n ce privete nscrisurile noi nf iate potrivit art.305 C.proc.civ. Procedura falsului Aceast procedur este reglementat de art.180-184 C.proc.civ. i poate fi folosit att n cazul nscrisurilor autentice, ct i n cazul nscrisurilor sub semntur privat. Cercetarea i stabilirea falsului se poate face pe cale principal de ctre organele de urmrire i judecat penal sau pe cale incidental de ctre instan a civil
96

care solu ioneaz fondul cauzei, atunci cnd nu este caz de judecat penal ori dac ac iunea penal s-a stins ori s-a prescris. Dispozi iile art.180-184 C.proc.civ. au n vedere falsul incidental. 2. Proba testimonial sau proba prin declara iile martorilor Declara iile martorilor sau proba testimonial reprezint unul din cele mai vechi mijloace de prob i printre cele mai folosite. Ct privete mrturia sau proba testimonial legea nu d o defini ie, ns, n doctrin sunt date mai multe defini ii, care, n esen , au acelai con inut. Dintre acestea o re inem pe aceea care definete mrturia ca fiind declara ia oral fcut de o persoan fizic, n fa a instan ei de judecat, cu privire la un fapt trecut, precis i pertinent, despre care are cunotin personal. Admisibilitatea probei testimoniale, ca problem de drept material, este reglementat de Codul civil n art. 11911198 i de Codul comercial n art. 46 i 55. 2.1 Admisibilitatea probei testimoniale n dovedirea faptelor juridice stricto sensu Regula este, c faptul juridic stricto sensu poate fi dovedit prin orice mijloc de prob, inclusiv prin martori. Excep iile. Ca excep ii de la regula c faptele juridice stricto sensu pot fi dovedite nengrdit cu martori avem unele fapte naturale care, n principiu, nu pot fi probate prin declara iile martorilor. Astfel, naterea, cstoria, decesul se dovedesc, de regul, prin actele de stare civil. 2.2 Admisibilitatea probei testimoniale n dovedirea actelor juridice Reguli Textul art.1191 C.civ. instituie dou reguli restrictive privind admisibilitatea probei testimoniale n dovedirea actelor juridice. Astfel, potrivit alin.1 al art.1191 C.civ. : Dovada actelor juridice al cror obiect are o valoare ce depete suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face dect sau prin act autentic, sau prin act sub semntur privat. Aliniatul 2 al art.1191 C.civ. stabilete regula c : Nu se va primi niciodat o dovada prin martori, n contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce se pretinde c s-ar fi zis naintea, la timpul sau n urma confec ionrii actului, chiar cu privire la o suma sau valoare ce nu depete 250 lei. Excep ii
97

Sunt considerate excep ii de la regulile restrictive privind admisibilitatea probei testimoniale acele situa ii n care aceast prob devine admisibil, indiferent de valoarea obiectului actului juridic, precum i n completarea sau mpotriva con inutului nscrisului preconstituit de pr i. Sunt astfel de excep ii, urmtoarele situa ii reglementate de lege: - conven ia pr ilor (art.1191 alin.3 C.civ.) - dovada bunurilor proprii n raporturile patrimoniale dintre so i (art.5 alin.1 din Decretul nr.32/1954) - nceputul de dovad scris (art.1197 C.civ) - imposibilitatea preconstituirii probei scrise (art.1198 pct.1-3 C.civ) - imposibilitatea conservrii probei scrise (art.1198 pct.4 C.civ) - situa ia ter ilor - n materie comercial (art.46 C.com). 2.3. Admisibilitatea probei testimoniale n litigiile comerciale Avnd n vedere c celeritatea i ncrederea joac un rol deosebit de important n materie comercial, prin art.46 C.com. legiuitorul a consacrat principiul libert ii probei i, totodat, a nlturat orice ierarhizare n sistemul probator comercial. Regula Potrivit art.46 C.com., obliga iunile comerciale i libera iunile se probeaz cu martori, de cte ori autoritatea judectoreasc ar crede c trebuie s admit proba testimonial, i aceasta chiar n cazurile prevzute de art.1191 codicele civil. Cu alte cuvinte, n materie comercial func ioneaz regula c proba testimonial este admisibil fr restric ii. Excep ii De la regula libert ii probei testimoniale n litigiile comerciale, Codul comercial instituie o restric ie prin art.55. Este vorba de acele cazuri n care legea comercial cere dovada actelor comerciale prin nscris. 2.4. Administrarea probei testimoniale Ct privete administrarea probei testimoniale trebuie avute n vedere urmtoarele probleme : condi iile n care se propun martorii; persoanele care pot fi ascultate ca martori i cele care sunt scutite de a depune mrturie; ncuviin area probei cu martori, precum i administrarea propriu-zis a acestui mijloc de prob.
98

Propunerea martorilor Propunerea martorilor, ca i a celorlalte dovezi, se face potrivit regulilor generale, de ctre reclamant prin cererea de chemare n judecat, iar de ctre prt prin ntmpinare sau la prima zi de nf iare n cazul n care nu este reprezentat sau asistat de avocat. Dac instan a ncuviin eaz probe noi n condi iile art.132 C.proc.civ., propunerea martorilor poate fi fcut i la termenul acordat potrivit acestui text. Propunerea martorilor se face prin indicarea numelui fiecrui martor i a locuin ei acestora (art.112 alin. ultim i art.115 C.proc.civ.), nefiind suficient simpla men iune m servesc de proba cu martori, deoarece instan a trebuie s verifice, n cadrul discu iilor contradictorii, dac cei propui nu intr n categoria persoanelor care nu pot depune mrturie sau care sunt scutite de a depune mrturie. De asemenea, instan a trebuie s cunoasc adresa martorilor n vederea emiterii cita iilor. Persoanele care pot fi ascultate ca martori Regula este c orice persoan fizic, care are cunotin despre faptele litigioase, poate depune mrturie n procesul civil. Legea prevede expres c pot fi asculta i ca martori i minorii, precum i persoanele care din cauza debilit ii mintale sau n mod vremelnic sunt lipsite de discernmnt, ns la aprecierea depozi iilor acestora instan a va ine seama de situa ia special a martorului (art.195 C.proc.civ.). De la regula enun at mai sus, legea stabilete unele excep ii. Este vorba de persoanele care nu pot depune mrturie i persoanele care sunt scutite de a depune mrturie. Potrivit art.189 alin.1 C.proc.civ., nu pot fi asculta i ca martori: - rudele i afinii pn la gradul al treilea inclusiv; - so ul, chiar despr it; - interziii judectoreti; - cei condamna i pentru mrturie mincinoas. Ct privete rudele i afinii pn la gradul al treilea inclusiv, precum i so ul sau fostul so interdic ia este numai relativ, ntruct alin.2 al art.189 C.proc.civ. prevede c pr ile pot conveni, expres sau tacit, s fie ascultate ca martori i persoanele prevzute la alin.1 pct.1 i 2. n procesele referitoare la starea civil sau divor se vor putea asculta ca martori rudele i afinii pn la gradul al treilea, cu excep ia descenden ilor (art.190 C.proc.civ.). Potrivit art.191 C.proc.civ. sunt scuti i de a fi martori:
99

1. slujitorii cultelor, medicii, moaele, farmacitii, avoca ii, notarii publici i orice al i muncitori pe care legea i oblig s pstreze secretul cu privire la faptele ncredin ate lor n exerci iul ndeletnicirii; 2. func ionarii publici i fotii func ionari publici, asupra mprejurrilor secrete de care au avut cunotin n aceast calitate; 3. cei care prin rspunsurile lor s-ar expune ei nii sau ar expune pe vreuna din persoanele artate n art.189 la pct.1 i 2 la o pedeaps penal sau la dispre ul public. ncuviin area probei cu martori Proba cu martori propus n condi iile prezentate trebuie pus n dezbaterea contradictorie a pr ilor de ctre instan a de judecat, pentru a se lmuri faptele ce urmeaz a fi dovedite prin martori, admisibilitatea dovedirii lor prin mrturie, utilitatea acestei probe, precum i problemele legate de interdic iile i scutirile legale de a fi ascultat ca martor. Prezentarea i ascultarea martorilor Dup ncuviin area probei testimoniale sau ordonarea din oficiu a ascultrii unor martori, acetia sunt cita i s se prezinte n fa a instan ei de judecat la termenul fixat pentru audierea lor. n practic se ncuviin eaz ca martorii s fie adui de ctre pr i, ns aceasta este o msur extraprocesual care nu poate nlocui citarea. Procedura ascultrii martorilor se desfoar dup anumite reguli stabilite de lege, astfel, la cererea preedintelui instan ei de judecat, martorul care va fi audiat trebuie s arate, conform art.192 C.proc.civ., urmtoarele date personale: - numele, ndeletnicirea, locuin a i vrsta; - dac este rud sau afin cu una din pr i i n ce grad; - dac se afl n serviciul uneia din pr i; - dac este n judecat, n dumnie sau n legturi de interes cu vreuna din pr i. Dup ce s-au luat datele personale, nainte de a fi audiat, martorul va depune jurmntul potrivit formulei nscrise n art.193 alin.1 C.proc.civ. : Jur c voi spune adevrul i c nu voi ascunde nimic din ceea ce tiu. Aa s-mi ajute Dumnezeu. Minorul care nu a mplinit 14 ani nu depune jurmnt, ns i se atrage aten ia s spun adevrul. Dup depunerea jurmntului, preedintele va pune n vedere martorului c, dac nu spune adevrul, svrete infrac iunea de mrturie mincinoas.

100

Martorii vor relata mprejurrile pe care le cunosc i vor rspunde la ntrebrile puse de ctre preedintele instan ei, de partea care i-a propus, de partea advers i eventual de procuror. Dac instan a are bnuieli puternice de mrturie mincinoas sau de mituire de martor, ncheie proces-verbal i trimite pe martor n fa a autorit ilor penale (art.199 C.proc.civ.). Mrturia se face oral, dar se consemneaz de grefier, dup dictarea preedintelui completului de judecat sau a judectorului, n procesul-verbal ce se ncheie separat pentru fiecare martor. Depozi ia se semneaz pe fiecare pagin i la sfritul ei de ctre judector, grefier i martor dup ce acesta din urm a luat cunotin de cuprinsul ei. Dac martorul nu vrea sau nu poate s semneze, se face men iune despre aceast mprejurare (art.198 alin.1 C.proc.civ.). Legea prevede c orice adugiri, tersturi sau schimbri n con inutul mrturiei trebuie ncuviin ate i semnate de judector, de grefier i de martor, sub pedeapsa de a nu fi luate n seam. Locurile nescrise din declara ie trebuie barate, astfel nct s nu se poat aduga nimic (art.198 alin.2 i 3 C.proc.civ.). 2.5. Aprecierea probei testimoniale Puterea doveditoare a probei testimoniale este lsat la libera apreciere a judectorului. Pentru ca mrturia s aib putere doveditoare, ea trebuie s determine intima convingere a judectorului despre realitatea faptelor relatate, adic s emane de la un martor de bun-credin i s corespund realit ii. 3. Mrturisirea sau recunoaterea Mrturisirea, ca mijloc de prob, este reglementat n art.1170 i art.1204-1206 C.civ., iar Codul de procedur civil reglementeaz n art.218-225 procedura interogatoriului sau a ob inerii mrturisirii judiciare. Legea romn nu cuprinde o defini ie a mrturisirii, n schimb, doctrina definete mrturisirea ca fiind recunoaterea de ctre o parte a unui fapt pe care partea advers i ntemeiaz o preten ie sau o aprare i care este de natur s produc consecin e juridice mpotriva autorului ei, ntruct mrturisirea se face, de regul, n fa a instan ei care solu ioneaz procesul. Mrturisirea nu trebuie confundat cu mrturia, deoarece mrturisirea provine de la una din pr ile n litigiu, pe cnd mrturia apar ine martorului, adic unei persoane strine de proces.

101

3.1 Natura juridic a mrturisirii n doctrin s-au sus inut mai multe opinii privind natura juridic a mrturisirii. mprtim, ns, opinia potrivit creia, mrturisirea are o natur juridic mixt. Ea este, n primul rnd, un mijloc de prob, dar i un act de dispozi ie al pr ii care o face, act care, n principiu, nu este obligatoriu pentru judector, ci, dimpotriv, trebuie s fie primit. 3.2 Felurile mrturisirii Potrivit art.1204 C.civ., se poate opune unei pr i mrturisirea ce a fcut sau naintea nceperii judec ii sau n cursul judec ii, de unde rezult c mrturisirea este de dou feluri: judiciar i extrajudiciar. La aceste dou forme ale mrturisirii se refer expres i art.1205 - 1206 C.civ. Din punctul de vedere al efectelor pe care le produce, mrturisirea judiciar provocat se clasific n : mrturisire simpl, mrturisire calificat i mrturisire complex. 3.3 Caracterele mrturisirii i consecin ele juridice ce decurg din acestea Literatura juridic apreciaz c din defini ia i natura juridic a mrturisirii se desprind urmtoarele caractere juridice ale acesteia: - este un act de voin unilateral; - este un act juridic personal i de dispozi ie; - este un mijloc de prob mpotriva celui care o face i n favoarea celui care i ntemeiaz preten ia sau aprarea pe faptul mrturisit; - este un act expres. Aceste caractere produc anumite consecin e juridice, dintre care unele constituie condi ii de valabilitate ale mrturisirii, i anume: Mrturisirea poate fi fcut numai n legtur cu drepturile de care partea poate s dispun; Mrturisirea este un act de voin ; Mrturisirea este un act personal i de dispozi ie; Un alt caracter al mrturisirii, subliniat n doctrin, este acela de act expres. Ca o excep ie, mrturisirea poate fi dedus din tcerea pr ii n situa iile prevzute de art.225 i 174 C.proc.civ.. Mrturisirea constituie un mijloc de prob.

102

3.4 Admisibilitatea mrturisirii n principiu, mrturisirea este admis n toate materiile pentru care dreptul procesual civil reprezint dreptul comun al procedurii i pentru care nu exist o procedur distinct. Aadar, mrturisirea este admisibil inclusiv n litigiile comerciale, litigiile de dreptul muncii, litigiile de drept administrativ, litigiile de dreptul familiei etc., n condi iile art.1204-1206 C.civ. i ale art. 218-225 C.proc.civ. n mod excep ional, mrturisirea nu este admisibil: a) cnd este expres interzis de lege. b) dac prin admiterea mrturisirii s-ar eluda dispozi iile imperative ale legii c) dac prin admiterea mrturisirii s-ar putea ajunge la pierderea total sau par ial a unui drept la care nu se poate renun a sau care nu poate face obiectul unei tranzac ii. d) dac legea cere ca unele fapte s fie dovedite numai prin anumite mijloace de prob. 3.5 Administrarea mrturisirii Art.218-225 C.proc.civ. reglementeaz administrarea mrturisirii judiciare provo-cate, prob care se dispune la cererea pr ii adverse ori din oficiu de ctre instan a de judecat. Spre deosebire de mrturisirea provocat, recunoaterea spontan nu necesit o reglementare expres; ea se constat de ctre instan i se consemneaz n ncheierea de edin . Mrturisirea provocat se ob ine pe calea interogatoriului, care este mijlocul procesual pus de lege n acest scop la dispozi ia pr ilor i a instan ei. 3.6 For a probant a mrturisirii n general, att mrturisirea judiciar ct i cea extrajudiciar reprezint o prob de o valoare deosebit, deoarece cea mai ra ional explica ie a declara iei unei persoane, favorabil altei persoane i potrivnic intereselor ei, este aceea c aceasta corespunde realit ii, cci altfel, persoana respectiv n-ar fi fcut-o. Dac din punct de vedere legal, for a probant a mrturisirii judiciare i a celei extrajudiciare este aceeai, n practic, de multe ori, mrturisirea judiciar are o putere de convingere mai mare, deoarece judectorul percepe personal faptul mrturisit, pe cnd n cazul mrturisirii extrajudiciare, acesta este cunoscut prin intermediul unei probe, cum ar fi o depozi ie de martor, o men iune dintr-o cerere adresat unui organ administrativ sau un pasaj dintr-o scrisoare. Apoi , o mrturisire fcut n afara procesului n care este folosit, i despre care nu se tie totdeauna dac
103

va fi utilizat ca prob n proces, nu presupune aceeai reflectare i precizie din partea autorului ei ca i mrturisirea fcut de ctre acesta n procesul respectiv. 4. Prezum iile Prezum iile sunt definite n art.1199 C.civ. ca fiind consecin ele ce legea sau magistratul trage din un fapt cunoscut la un fapt necunoscut. Prezum iile sunt mijloace de prob, fiind reglementate ca atare de Codul civil n capitolul Despre proba iunea obliga iilor i a pl ii, art.1199-1203. De asemenea, art.1170 C.civ. prevede expres c dovada se poate face prin nscrisuri, prin martori, prin prezum ii, prin mrturisirea uneia din pr i. Clasificarea prezum iilor Din prevederile art.1199 C.civ., la care ne-am referit, precum i din dispozi iile care urmeaz (art.1200-1203 C.civ.), rezult c legea face distinc ie ntre dou categorii de prezum ii : prezum ii legale i prezum ii judectoreti sau simple, dup cum acestea sunt stabilite de lege sau sunt determinate de judector ori dup autorul lor. De asemenea, rezult c prezum iile legale sunt de dou feluri : prezum ii absolute i prezum ii relative. Doctrina adaug i o a treia categorie de prezum ii legale. Este vorba de prezum iile mixte sau intermediare. 4.1 Proba prin rapoartele de expertiz Preliminarii Potrivit art.201 alin.1 C.proc.civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr.202/2010, Cnd pentru lmurirea unor mprejurri de fapt instan a consider necesar s cunoasc prerea unor specialiti, va numi, la cererea pr ilor ori din oficiu, unul sau trei exper i, stabilind prin ncheiere punctele asupra crora ei urmeaz s se pronun e, dup care va putea convoca o audiere n camera de consiliu, n cadrul creia va solicita expertului s se prpnun e cu priire la costul estimativ al lucrrii ce urmeaz a fi efectuat, ct i cu privire la durata de timp necesar efecturii expertizei.Pozi ia pr ilor, respectiv a pr ii care a solicitat proba va fi consemnat n ncheiere.n func ie de pozi ia expertului, a pr ilor, respectiv a pr ii care a solicitat proba, instan a va fixa termenul de depunere a raportului de expertiz i condi iile de plat a cheltuielilor necesare efecturii expertizei. Dispozi iile art. 213 alin.2 sunt aplicabile. n multe situa ii se efectueaz expertize care nu au legtur nemijlocit cu vreun proces. Acestea sunt aa-numitele expertize extrajudiciare. Expertizele extrajudiciare se efectueaz n afar de orice interven ie judectoreasc, direct ntre
104

pr ile n litigiu ori sunt solicitate de ctre persoane fizice sau juridice n vederea prevenirii pagubelor i pstrrii integrit ii patrimoniului acestora, precum i n vederea stabilirii adevrului i respectrii legalit ii n activitatea lor n procesul civil se pot dispune diferite feluri de expertize ,corespunztor numeroaselor ramuri ale tiin ei, tehnicii i artei. Aceste expertize se numesc expertize judiciare, deoarece se efectueaz numai atunci cnd instan a le consider necesare sau cnd legea prevede c sunt obligatorii pentru elucidarea cauzelor n curs de judecat ori se efectueaz n procedura asigurrii dovezilor. Expertiza are ca obiect numai mprejurri de fapt asupra crora expertului i se solicit s dea lmuriri sau s le constate, mprejurri care implic cunotin e de specialitate i care ajut la solu ionarea cauzei. 4.2 Admisibilitatea expertizei Din dispozi iile art.201 C.proc.civ., rezult c se poate recurge la expertiz ori de cte ori pentru lmurirea unor mprejurri de fapt este necesar s se cunoasc prerea unor specialiti. Dac sunt ndeplinite aceste condi ii, expertiza poate fi admis att n materie civil, ct i n materie comercial. Admiterea sau dispunerea expertizei este n principiu facultativ, caracter care rezult din art.201 alin.1 C.proc.civ., instan a de judecat fiind liber s aprecieze dac n cauz este admisibil i concludent o anume expertiz sau alta ori nici una. 4.3 Administrarea expertizei Expertiza se propune de ctre reclamant prin cererea de chemare n judecat, sau cel mai trziu la prima zi de nf iare, n condi iile art.132 C.proc.civ., iar de ctre prt prin ntmpinare sau cel mai trziu la prima zi de nf iare, dac prtul nu este reprezentat sau asistat de avocat, ori dac ntmpinarea nu este obligatorie, precum i la termenul stabilit n condi iile art.132 alin.1 teza a II-a C.proc.civ. Partea care a propus efectuarea unei expertize trebuie s arate mprejurrile de fapt a cror lmurire necesit cunotin e de specialitate, pentru a se putea discuta i aprecia pertinen a i concluden a probei solicitate. Expertiza se efectueaz de regul ntr-un proces aflat pe rol, ns ea se poate ncuviin a i n cadrul procedurii asigurrii dovezilor pe cale principal. De asemenea, expertiza se poate efectua i prin comisie rogatorie de o alt instan , situa ie n care numirea exper ilor i stabilirea onorariilor cuvenite vor putea fi lsate n sarcina acelei instan e (art.214 C.proc.civ.).

105

Instan a se va pronun a asupra cererii de expertiz printr-o ncheiere care nu poate fi atacat dect odat cu fondul, dar, indiferent c admite sau respinge cererea, ea trebuie s-i motiveze solu ia. Exper ii numi i nu pot refuza sarcina efecturii expertizei dect pentru motive temeinice, cum ar fi, de exemplu, existen a vreunuia din motivele de recuzare prevzute expres de lege, dei expertul nu a fost recuzat de nici una dintre pr i. Dup ce instan a de judecat aduce la cunotin a expertului obiectul expertizei i ntrebrile la care acesta urmeaz s rspund se va trece la efectuarea expertizei. Expertiza se poate efectua astfel : - n instan , dac expertul poate s-i dea de ndat prerea asupra mprejurrii de fapt nelmurite, caz n care el va fi ascultat chiar n edin , iar declara iile sale se vor trece ntr-un proces verbal, ntocmit potrivit art.198 referitor la procesul-verbal de ascultare a martorilor (art.207 C.proc.civ.). - n afara instan ei, atunci cnd expertiza implic unele lucrri care necesit timp. Citarea pr ilor este obligatorie numai atunci cnd expertiza se face la fa a locului. 4.4 For a probant a expertizei Puterea doveditoare a raportului de expertiz, ca i a celorlalte mijloace de prob, este lsat la libera apreciere a instan ei de judecat. Aadar, instan a nu este legat de concluziile din raportul de expertiz i de rspunsurile date de expert la ntrebrile care i s-au pus. ns, pentru ca hotrrea instan ei s aib putere de convingere i fa de al ii i mai ales pentru a se putea exercita controlul judiciar, este necesar ca solu ia instan ei s fie motivat, mai ales dac instan a, ajungnd la alte concluzii pe baza celorlalte probe, nltur raportul de expertiz ca fiind neconvingtor sau l re ine, dei una din pr i a cerut nlturarea lui. 5. Probele materiale i cercetarea la fa a locului 5.1 Probele materiale Probele materiale nu au o reglementare proprie n Codul civil romn, ns Codul de procedur civil se refer indirect la acestea prin reglementarea procedurii Cercetarea la fa a locului n art.215-217, procedur care se folosete de regul n materie imobiliar, iar n materie mobiliar doar n cazul bunurilor netransportabile n instan . Ct privete cercetarea probelor materiale transportabile n instan se aplic dispozi iile procedurale de drept comun privind desfurarea edin elor de judecat. Probele materiale pot fi verificate de instan n edin a de judecat, cnd ele
106

pot fi aduse n fa a acesteia. Cnd probele materiale sunt imobile sau chiar mobile, care nu pot fi transportate n instan din cauza volumului sau greut ii lor, verificarea se face printr-o cercetare la fa a locului. Cnd cercetarea probei implic elemente de tehnicitate sau este necesar o evaluare a daunelor, se recurge la expertiz. n aceste cazuri, cercetarea la fa a locului i expertiza nu sunt veritabile mijloace de prob, ci numai mijloace tehnice de valorificare a probelor materiale. 5.2 Cercetarea la fa a locului Cercetarea la fa a locului, numit i descindere local, este reglementat n sec iunea Administrarea dovezilor, art.215-217 din Codul de procedur civil. Potrivit art.215 C.proc.civ., n cazul cnd instan a va socoti de trebuin , va putea hotr ca n ntregul ei sau numai unul din magistra i s mearg la fa a locului spre a se lmuri asupra unor mprejurri de fapt care se vor arta prin ncheiere. Cercetarea la fa a locului se va face cu citarea pr ilor, putndu-se asculta martorii i exper ii pricinii pentru a ob ine lmuriri suplimentare, care vor fi , de asemenea, cita i. Pr ile prezente la ncuviin area sau ordonarea din oficiu a cercetrii la fa a locului au termenul n cunotin i nu vor mai fi citate. Pr ile lips la dispunerea acesteia vor fi citate indicndu-se data, locul i chiar ora la care urmeaz a se prezenta. Cnd instan a merge la fa a locului, va fi nso it de procuror, n cazurile n care prezen a acestuia este cerut de lege (art.217 C.proc.civ.). Cercetarea instan ei la fa a locului, la termenul fixat, se desfoar cu respectarea regulilor obinuite de judecat. Potrivit art.216 C.proc.civ., despre cele urmate la fa a locului se va ncheia proces-verbal. Dup ntocmire, procesul-verbal se depune la dosarul cauzei, pr ile putnd s-l discute n fa a instan ei la edin a urmtoare, care va avea loc la sediul acesteia. Bibliografie recomandat 1.M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2.V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3.I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4.I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008.

107

ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Probele care nu au fost cerute pn la prima zi de nf iate inclusiv, vor putea fi invocate n cursul judec ii dac: a. proba nu a fost cerut n condi iile legii datorit netiin ei; b. proba nu a fost cerut n condi iile legii datorit lipsei de pregtire; c. administrarea dovezii nu duce la amnarea judec ii. 2. a. b. c. n pricinile referitoare la starea civil, pot fi asculta i ca martori i: ascenden ii oricreia dintre pr i; descenden ii oricreia dintre pr i; acei condamna i pentru mrturie mincinoas.

3. Prin procedura asigurrii probelor, n caz de urgen , se poate solicita ntre altele: a. constatarea unei situa ii de fapt care ar putea s nceteze; b. constatarea strii unor lucruri; c. constatarea unei situa ii de fapt care ar putea s se schimbe. 4. Nu poate fi ascultat ca martor: a. cel lipsit vremelnic de discernmnt; b. cel pus sub interdic ie judectoreasc; c. cel condamnat pentru mrturie mincinoas ori pentru o alt infrac iune care mpiedic nfptuirea justi iei. 5. Proba testimonial: a. este admisibil fr nicio restric ie n materie comercial; b. este admisibil pentru dovedirea oricrui fapt juridic stricto sensu; c. ca o excep ie, unele fapte naturale nu pot fi probate prin declara iile de martori. 6. Mrturisirea nu este admisibil: a. cnd este expres interzis de lege; b. cnd s-ar eluda dispozi iile imperative ale legii; c. dac legea cere ca unele fapte s fie dovedite numai prin anumite mijloace de prob.

108

7. a. b. c.

Prezum iile legale pot fi: prezum ii absolute; prezum ii relative; prezum ii mixte.

8. Expertiza: a. are ca obiect numai mprejurri de fapt; b. judiciar se efectueaz atunci cnd instan a o consider necesar sau cnd legea prevede c este obligatorie; c. se dispune de instan prin ncheiere. 9. a. b. c. Cercetarea la fa a locului: se face cu citarea pr ilor; se mai numete i descindere local; se efectueaz de instan n ntregul ei sau numai de ctre unul din magistra i.

109

Curs nr.16 Incidente n desfurarea judec ii


Obiectivele cursului : familiarizarea studen ilor cu no iunea de incidente procesuale, cu situa iile n care intervin sau pot interveni acestea n cursul judec ii; - no iuni privind suspendarea procesului civil; - actele procesuale de dispozi ie ale pr ilor. Con inut : n cursul judec ii se pot ivi situa ii de natur a tergiversa sau a sista nfptuirea justi iei, numite n doctrin incidente procedurale, precum : suspendarea judec ii, perimarea i actele de dispozi ie ale pr ilor n procesul civil. Suspendarea judec ii 1. No iune i forme Prin suspendarea judec ii se n elege oprirea cursului judec ii datorit unor mprejurri voite de pr i, care nu mai struie n solu ionarea cauzei sau independente de voin a lor, cnd pr ile se afl n imposibilitate fizic sau juridic de a se prezenta la judecat. Suspendarea judec ii intervine numai n cazurile determinate de lege, fiind reglementat n art.242-2441 C.proc.civ. Astfel c, n func ie de natura imperativ sau permisiv a normelor care reglementeaz suspendarea, distingem ntre: suspendarea obligatorie i suspendarea facultativ. 2. Suspendarea obligatorie este reglementat prin norme imperative i se dispune de instan n cazurile prevzute de art.242-243 C.proc.civ., precum i n alte cazuri prevzute expres de lege. Potrivit art.242 alin.1 C.proc.civ., Instan a va suspenda judecata: 1. cnd amndou pr ile o cer; 2. dac niciuna din pr i nu se nf ieaz la strigarea pricinii. Cu toate acestea pricina se judec dac reclamantul sau prtul au cerut n scris judecarea n lips (alin.2). Judecata pricinilor se suspend de drept n cazurile prevzute de art.243 C.proc.civ., dac ele s-au ivit nainte de nchiderea dezbaterilor :
110

1. prin moartea uneia din pr i, afar de cazul cnd partea interesat cere termen pentru introducerea n judecat a motenitorilor; 2. prin interdic ie sau punere sub curatel a unei pr i pn la numirea tutorelui sau curatorului; 3. prin moartea mandatarului uneia din pr i, ntmplat cu mai pu in de 15 zile nainte de ziua nf irii; 4. prin ncetarea func iei tutorelui sau curatorului. 5. prin deschiderea procedurii reorganizrii judiciare i a falimentului asupra reclamantului, n temeiul unei hotrri judectoreti irevocabile. Faptele artate mai sus nu mpiedic pronun area hotrrii, dac ele s-au ivit dup nchiderea dezbaterilor (art.243 alin.2 C.proc.civ.). Suspendarea judec ii este obligatorie i n cazurile prevzute de art.21 C.proc.civ., art.31 C.proc.civ., art.155 alin.2 C.proc.civ. 3. Suspendarea facultativ Potrivit art.244 alin.1 C.proc.civ., instan a poate suspenda judecata: 1. cnd dezlegarea pricinii atrn, n totul sau n parte, de existen a sau neexisten a unui drept care face obiectul unei alte judec i; 2. cnd s-a nceput urmrirea penal pentru o infrac iune care ar avea o nrurire hotrtoare asupra hotrrii ce urmeaz s se dea. Se poate observa c n aceste cazuri suspendarea judec ii este lsat la aprecierea judectorului, ntruct legiuitorul folosete sintagma instan a poate suspenda judecata. Codul de procedur civil reglementeaz i alte cazuri de suspendare facultativ a judec ii. Astfel: - art.40 alin.2 C.proc.civ. prevede c preedintele instan ei care solu ioneaz cererea de strmutare poate s ordone, fr citarea pr ilor, suspendarea judecrii pricinii, comunicnd de urgen aceast msur instan ei de la care s-a solicitat strmutarea. Suspendarea va dura pn la solu ionarea cererii de strmutare. - n condi iile art.1551 alin.1 C.proc.civ., instan a poate suspenda judecata, cnd constat c desfurarea normal a procesului este mpiedicat din vina pr ii reclamante, prin nendeplinirea obliga iilor prevzute de lege ori stabilite n cursul judec ii, instan a poate suspenda judecata, artnd n ncheiere care anume obliga ii nu au fost respectate. Suspendarea judec ii, n acest caz, poate fi dispus doar dup ce instan a i-a pus n vedere reclamantului ndeplinirea unor obliga ii i acesta nu s-a conformat.
111

4. Procedura suspendrii Asupra suspendrii judecrii procesului, instan a se va pronun a printr-o ncheiere care, potrivit art.2441 alin.1 C.proc.civ., poate fi atacat cu recurs n mod separat, cu excep ia celor pronun ate n recurs. Ct privete ncheierea prin care s-a dispus suspendarea judecrii unui recurs de ctre curtea de apel, s-a apreciat c, totui, n temeiul art.23 alin.2 din Legea nr.304/2004, care con ine o dispozi ie special n raport cu cea prevzut n art.2441 C.proc.civ., aceasta poate fi atacat cu recurs la nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Recursul se poate declara ct timp dureaz suspendarea cursului judecrii procesului,att mpotriva ncheierii prin care s-a dispus suspendarea, ct i mpotriva ncheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului. 5. Redeschiderea judec ii Judecata se redeschide, dac a disprut mprejurarea care a dus-o la suspendarea ei. Cererea pentru redeschiderea judec ii va cuprinde: numrul dosarului, data i cauza suspendrii, date cu privire la ncetarea cauzei de suspendare, solicitarea repunerii pe rol a cauzei, precum i domiciliul la care urmeaz a fi citat partea advers. Repunerea pe rol a cauzei dup suspendare, pentru continuarea judec ii sau pentru perimare, se va realiza de ctre completul care a dispus suspendarea. Primind cererea, instan a va fixa termen i va dispune citarea pr ilor n vederea continurii judec ii, cu excep ia pr ii care a luat termen n cunotin . Dac instan a apreciaz c nu se impune reluarea judec ii, va respinge cererea de redeschidere printr-o ncheiere, care poate fi atacat cu recurs ct timp dureaz suspendarea (art.2441 alin.2 C.proc.civ.). Actele procesuale de dispozi ie ale pr ilor 1. No iunea de acte procesuale de dispozi ie n sens larg, conceptul de acte procesuale de dispozi ie desemneaz manifestarea de voin a subiec ilor de drept cu scopul de a declana o anumit procedur n fa a instan ei de judecat sau de a elimina obstacolele care ar putea mpiedica ori determina ncetarea nc din start a procesului civil sau cu scopul de a evita crearea unei situa ii defavorabile uneia dintre pr i. n sens restrns, prin acte de dispozi ie ale pr ilor se n eleg actele de voin apar innd att reclamantului, ct i prtului, prin care un proces n care
112

pr ile au interese contrare nu mai ajunge s fie dezbtut sau finalizat de ctre instan , iar aceasta nu mai d o hotrre care s fie rezultatul dezbaterilor i al deliberrii sale, ci ia doar act de voin a pr ilor (manifestat unilateral sau n consens) pronun nd o hotrre n consecin ; sau solu ionndu-se litigiul dup regulile de drept comun, partea care nu a avut ctig de cauz trece la executarea hotrrii, fr s o mai atace pe cile prevzute de lege, ceea ce echivaleaz cu o recunoatere. Sunt considerate acte procesuale de dispozi ie ale pr ilor : desistarea (renun area reclamantului la judecat sau la nsui dreptul subiectiv pretins), achiesarea (recunoaterea de ctre prt a preten iilor reclamantului sau aderarea pr ii care a pierdut procesul la hotrrea pronun at) i tranzac ia judiciar finalizat printr-o hotrre de expedient. De altfel, aceste categorii de acte procesuale de dispozi ie ale pr ilor sunt reglementate n Codul de procedur civil. 2. Desistarea n sens juridic, desistarea nseamn renun area reclamantului, parte ntr-un proces civil, la o situa ie juridic pe care el a creat-o sau de care s-ar fi putut prevala sau actul prin care reclamantul abandoneaz procesul. Codul de procedur civil reglementeaz n art.246-247 dou forme de renun are: - renun area la judecat; - renun area la dreptul subiectiv dedus judec ii. 3. Achiesarea Din perspectiva dreptului procesual civil, achiesarea este manifestarea de voin a prtului n sensul de a recunoate preten iile reclamantului sau a pr ii mpotriva creia a fost pronun at o hotrre judectoreasc de a renun a la calea de atac pe care legea i-o pune la dispozi ie. Achiesarea nu este reglementat ca atare n Codul de procedur civil, ns rezult din dispozi iile art.267, 270 i 275 ale acestui act normativ. Din analiza acestor dispozi ii, rezult c achiesarea mbrac dou forme: - achiesarea prtului la preten iile reclamantului; - achiesarea pr ii care a pierdut procesul la hotrrea pronun at. Achiesarea prtului la preten iile reclamantului, fiind un act procesual de dispozi ie, produce efecte deosebit de severe pentru partea de la care eman. Autorul achiesrii nu-i creeaz adversarului su nici un avantaj pe terenul dreptului probator, el pur i simplu renun la a se apra n cadrul procesului respectiv.
113

Achiesarea prtului la preten iile reclamantului poate interveni n cursul judec ii, pn la nceperea dezbaterilor asupra fondului. n urma recunoaterii pe care o face prtul, ntre cele dou pr i litigante nu mai exist contradictorialitate i prin urmare dispare interesul de a mai continua procesul. Aadar, prin achiesarea prtului la preten ii se pune capt procesului nceput, firete, n msura recunoaterii fcute. Recunoaterea prtului poate s vizeze preten iile invocate de reclamant n totalitate sau numai par ial i n consecin solu ia instan ei va fi diferit, n func ie de obiectul achiesrii , care astfel poate fi total sau par ial. - Recunoaterea total de ctre prt a preten iilor reclamantului Aceast modalitate de achiesare eman de la prt, care recunoate preten ia n ntregime, aa cum a fost formulat n cererea de chemare n judecat de ctre reclamant, tot la fel cum acesta din urm este autorul unui alt act procesual de dispozi ie, desistarea. Recunoaterea care eman de la prt este un act unilateral i trebuie s fie fcut fr nici un fel de rezerve sau condi ionri. Fiind un act unilateral, consim mntul reclamantului nu se cere. - Recunoaterea par ial de ctre prt a preten iilor reclamantului Art.270 C.proc.civ. reglementeaz achiesarea par ial a prtului la preten iile reclamantului prevznd c Dac prtul recunoate o parte din preten iile reclamantului, instan a, la cererea acestuia, va da o hotrre par ial n msura recunoaterii. Prin achiesare prtul renun att la continuarea judec ii, ct i la posibilitatea de a contesta n viitor dreptul care fcea obiectul litigiului pe care l-a abandonat. Achiesarea la preten iile reclamantului are drept consecin pronun area unei hotrri judectoreti prin care procesul se nchide pe motiv c acesta a rmas fr obiect, hotrrea dobndind autoritate de lucru judecat. Achiesarea pr ii care a pierdut procesul la hotrrea pronun at se caracterizeaz prin faptul c partea care a pierdut procesul renun la dreptul de a exercita calea de atac mpotriva hotrrii respective, ori dac a promovat deja calea de atac, renun la ea. Prin achiesare, partea renun s atace hotrrea respectiv n fond, ns i pstreaz dreptul de a o ataca pentru eventualele vicii de form.
114

Achiesarea la hotrre de ctre partea care a pierdut procesul este prevzut n art.267 C.proc.civ., care prevede : Dup pronun area hotrrii, partea poate renun a n instan la calea de atac, fcndu-se artare despre aceasta ntr-un proces-verbal, semnat de preedinte i de grefier. Renun rile se pot face i n urm, prin nf iarea pr ii naintea preedintelui sau prin nscris autentic (art.267 alin.2 C.proc.civ.). Achiesarea la hotrrea instan ei, prin renun area la calea de atac ori prin retragerea cii de atac deja promovate, este un act unilateral, care nu este condi ionat de consim mntul sau acceptarea pr ii adverse. Aa cum rezult din dispozi iile art.267 C.proc.civ., partea care a pierdut procesul poate renun a, n mod expres, la exercitarea cii de atac prevzute de lege sub una din urmtoarele forme: - oral, n edin , imediat dup pronun area hotrrii sau dup terminarea edin ei n care s-a pronun at decizia, partea interesat prezentndu-se pentru aceasta n fa a preedintelui instan ei; - prin nscris autentic. Precizm c, n ambele forme, renun area la calea de atac se declar dup momentul pronun rii hotrrii n edin public. 4. Tranzac ia judiciar Tranzac ia este definit ca fiind un contract prin care pr ile termin un proces nceput sau prentmpin un proces ce se poate nate prin concesii reciproce, constnd n renun ri reciproce la preten ii sau n presta ii noi svrite ori promise de ctre o parte n schimbul renun rii de ctre cealalt parte la dreptul care este litigios sau ndoielnic. Tranzac ia este reglementat n art. 2267- 2278 C.civ. i n art.271-273 C.proc.civ. A se vedea i art. 63 din Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator Fiind un contract, pentru validitatea tranzac iei trebuie ntrunite condi iile de fond i de form necesare ncheierii actelor juridice. Pentru a putea spune c suntem n prezen a unei tranzac ii judiciare care s produc efecte, trebuie s existe urmtoarele elemente : s existe un drept litigios, un drept nclcat sau nerecunoscut pe care s i-l dispute pr ile i care face obiectul unui proces, ceea ce face s se deosebeasc tranzac ia judiciar de orice alt contract ncheiat n afara instan ei de judecat. Precizm c dreptul litigios care face obiectul procesului i al tranzac iei poate avea orice natur (n principiu), spre deosebire de contractele obinuite care
115

de regul nu pot avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale i nici drepturi patrimoniale care au caracter strict personal (de pild, vnzarea-cumprarea); - dorin a ferm i exprimat de pr i n sensul de a pune n acest mod (prin conven ie) capt litigiului dintre ele ori de a evita pornirea unui proces civil; - ambele pr i s fac deopotriv concesii n legtur cu preten iile care fac obiectul litigiului dintre ele; - existen a unui proces n curs de desfurare sau iminen a declanrii unui litigiu n legtur cu dreptul aflat n stare conflictual pe care i-1 disput pr ile. Lipsa oricruia dintre aceste elemente poate duce fie s ne aflm n prezen a unui alt tip de contract, fie n fa a unei alte opera iuni juridice (unilaterale) care va avea alt natur i va produce alte efecte. Dac tranzac ia intervine ntre pr i n cursul unui proces n desfurare, n conformitate cu dispozi iile art.271-273 C.proc.civ., acesta va lua sfrit, instan a de judecat urmnd a da o hotrre care va consfin i nvoiala pr ilor, numit n doctrin i n practic hotrre de expedient. Potrivit art.271 alin.1 C.proc.civ., pr ile se pot nf ia oricnd n cursul judec ii, chiar fr s fi fost citate, pentru a cere s se dea o hotrre care s consfin easc nvoiala lor. Aadar, tranzac ia poate interveni n orice etap procesual, n prim instan sau n cile de atac i chiar n faza executrii silite. De asemenea, tranzac ia judiciar se poate ncheia, n principiu, n fa a oricrei instan e, civile, comerciale, penale. nvoiala pr ilor va alctui dispozitivul hotrrii (art.272 C.proc.civ.). Dac tranzac ia ncheiat de ctre pr i este legitim, instan a de judecat va lua act de nvoial i va pronun a o hotrre prin care procesul va lua sfrit. Aceast hotrre a fost denumit hotrre de expedient i reprezint actul de procedur prin care se pune capt judec ii n temeiul tranzac iei intervenite ntre pr i"73. Hotrrea de expedient se poate spune c reprezint un act jurisdic ional n adevratul sens, chiar dac, aa cum am mai spus, nu este rezultatul dezbaterilor i nu con ine solu ia apar innd judectorului. Hotrrea care consfin ete nvoiala pr ilor se pronun i se elaboreaz (redacteaz) dup regulile de drept comun i produce, de asemenea, aceleai efecte ca orice act jurisdic ional. Ca o particularitate, men ionm faptul c dispozitivul hotrrii de expedient este alctuit din tranzac ia ncheiat de pr ile din proces. ncorpornd n con inutul su nvoiala ncheiat de pr i, hotrrea de expedient d tranzac iei caracterul i for a juridic a unui contract judiciar.

116

Bibliografie recomandat 1. M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2.V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3.I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4.I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. a. b. c. Instan a trebuie s suspende judecata dac : se ivete un conflict de competen ; una din pr i, dei legal citat, nu se prezint la termenul de judecat; s-a formulat o cerere de strmutare.

2. Judecata se suspend de drept : a. cnd reclamantul nu i-a ndeplinit obliga iile stabilite la primirea cererii de chemare n judecat; b. pn la solu ionarea excep iei de neconstitu ionalitate a legii sau ordonan ei aplicabile n spe ; c. cnd s-a invocat excep ia de incompatibilitate. 3. Suspendarea judec ii este lsat de lege la aprecierea instan ei (suspendare facultativ) n cazul n care : a. pr ile, dei legal citate, nu se nf ieaz la judecat i nici nu s-a cerut judecarea n lips; b. se invoc excep ia de neconstitu ionalitate a unei legi sau a unei ordonan e; c. dezlegarea pricinii atrn, n totul sau n parte, de existen a sau inexisten a unui drept ce formeaz obiectul altei judec i. 4. a. b. c. Renun area la dreptul subiectiv civil se poate face: numai prin nscris; verbal n edin sau prin nscris autentic; n fa a primei instan e, fr acordul prtului.

117

5. Renun area reclamantului la judecat se poate face: a. dup ce s-a fcut comunicarea cererii, dar nainte de a se intra n dezbateri, cu consim mntul prtului; b. verbal n edin sau prin act scris; c. n apel sau n recurs , cu nvoirea prtului. 6. Hotrrea care consfin ete nvoiala pr ilor: a. este definitiv: b. este irevocabil; c. se d n camera de consiliu, dac pr ile se prezint n ziua fixat pentru judecat.

118

Curs nr.17 Etapa deliberrii i pronun rii hotrrii


Obiectivele cursului : nsuirea elementelor privitoare la stabilirea solu iei ce va fi pronun at asupra litigiului dintre pr i, la actul de procedur care se pronun n finalul judec ii, men iunile pe care trebuie s le cuprind , precum i la cheltuielile de judecat (sumele de bani pe care trebuie s le suporte pr ile n legtur cu activitatea lor procesual) Con inut : Cnd instan a se consider lmurit asupra preten iilor deduse judec ii (dup ce au fost administrate toate mijloacele de prob i au fost solu ionate excep iile procesuale, iar pr ile au pus concluzii asupra fondului cauzei), preedintele completului declar dezbaterile nchise (art.150 C.proc.civ.) n vederea deliberrii i pronun rii hotrrii. 1. Deliberarea judectorilor i pronun area hotrrii Potrivit art.256 alin.1 C.proc.civ., dup sfritul dezbaterilor, judectorii chibzuiesc n secret, fie n edin , fie n camera de consiliu. De regul, deliberarea are loc n camera de consiliu, ns n pricinile simple, cnd mprejurrile de fapt sunt clare i aplicarea legii nu comport discu ii mai ample, deliberarea poate avea loc chiar n edin a de judecat, imediat dup finalizarea dezbaterilor ntr-o pricin. Hotrrea poate fi pronun at de ndat. n cazul n care instan a nu poate hotr n ziua judec ii, pronun area se amn pentru un termen pe care preedintele l va anun a i care nu va putea fi mai mare de 7 zile. Nerespectarea acestui termen nu atrage nulitatea hotrrii, ci eventual sanc iuni disciplinare pentru judectori, deoarece este un termen de recomandare. Hotrrea judectoreasc se poate da numai de judectorii n fa a crora s-a dezbtut pricina n fond, conform principiului c judectorii deliberrii sunt, sub pedeapsa nulit ii, judectorii dezbaterii. Pe de alt parte, conform art.304 pct.2 C.proc.civ., cnd hotrrea s-a dat de al i judectori dect cei care au luat parte la dezbaterea n fond a pricinii, ea este casabil. Dup ce s-a ntrunit majoritatea, se va ntocmi de ndat dispozitivul hotrrii care se semneaz, sub sanc iunea nulit ii, de ctre judectori i n care se va arta,
119

cnd este cazul, opinia separat a judectorilor afla i n minoritate (art.258 alin.1 C.proc.civ.). Dup consemnarea n condica de edin , minuta se pronun de preedintele completului n edin , chiar n lipsa pr ilor, iar dup pronun are nici un judector nu poate reveni asupra prerii sale (art.258 alin.2 i 3 C.proc.civ.). Solu iile ce pot fi pronun ate n urma deliberrii sunt: - admiterea cererii de chemare n judecat, aa cum a fost formulat, n ipoteza n care preten iile reclamantului s-au dovedit a fi ntemeiate; - admiterea n parte a cererii introductive, n situa ia n care reclamantul i-a dovedit doar o parte din preten iile sale; - respingerea cererii de chemare n judecat ca nefondat, dac din probele administrate rezult c preten iile reclamantului nu sunt ntemeiate; cererea poate fi respins ca nesus inut n materia divor ului; - perimarea cererii, dac ea a fost lsat n nelucrare din vina reclamantului, n tot timpul prevzut de lege; - anularea cererii, respingerea ei ca inadmisibil, ca prematur, pentru lipsa calit ii procesuale, ca lipsit de interes, ca prescris, ca existnd putere de lucru judecat etc., dac se admite o excep ie peremptorie sau dirimant; - nchiderea dosarului. 2. Hotrrea judectoreasc 2.1 No iune i clasificare Hotrrea judectoreasc este actul final i de dispozi ie al instan elor de judecat, prin care se solu ioneaz cu putere de lucru judecat litigiul dintre pr i. Hotrrile judectoreti pot fi clasificate n func ie de mai multe criterii. Astfel: a) n func ie de instan a care pronun hotrrea, de momentul pronun rii i dac solu ioneaz sau nu fondul cauzei, hotrrile se mpart n sentin e, decizii i ncheieri; b) n func ie de durata ac iunii hotrrilor judectoreti, sunt hotrri propriu-zise i hotrri provizorii; c) Din punctul de vedere al con inutului lor, hotrrile se mpart n hotrri integrale i hotrri par iale; d) n func ie de posibilitatea de a fi sau nu atacate cu apel sau recurs, hotrrile se mpart n nedefinitive, definitive i irevocabile; e) n func ie de condamnarea pe care o con in, hotrrile se clasific n hotrri cu o singur condamnare i hotrri cu condamnare alternativ;
120

f) Dup cum pot fi puse sau nu n executare, hotrrile se mpart n hotrri executorii i hotrri neexecutorii. 2.2 Redactarea, cuprinsul i comunicarea hotrrii 1. Redactarea hotrrii Hotrrea se redacteaz de ctre judectorul unic sau, dup caz, de ctre unul dintre judectorii completului, ns ea reprezint, prin semnare, opera ntregului complet. Dac instan a a fost alctuit din mai mul i magistra i, preedintele completului va putea nsrcina pe unul dintre ei cu redactarea hotrrii. Redactarea hotrrii se face n termen de cel mult 30 de zile de la pronun are. Hotrrile se vor redacta n numrul de exemplare necesar, spre a se asigura comunicarea acestora tuturor persoanelor pentru care legea prevede c hotrrea se comunic integral. 2. Cuprinsul hotrrii Hotrrea judectoreasc trebuie s mbrace forma scris i s cuprind elementele expres prevzute n art.261 C.proc.civ., care n doctrin i jurispruden sunt grupate n trei pr i: practicaua, considerentele (sau motivarea) i dispozitivul. Practicaua sau partea introductiv a hotrrii se ntocmete de ctre grefier pe baza men iunilor din caietul de edin i cuprinde elementele prevzute n art.261 alin.1 pct.1-4 C.proc.civ, i anume: 1. artarea instan ei care a pronun at-o i numele judectorilor care au luat parte la judecat. Aceast men iune este necesar pentru a se putea verifica dac instan a a fost sau nu competent s judece cauza, legalitatea constituirii i dac judectorii care au luat parte la dezbatere sunt aceiai cu cei n fa a crora cauza a fost judecat n fond. Nerespectarea acestor cerin e constituie motive de casare a hotrrii (art.304 pct.1 C.proc.civ.). 2. numele, domiciliul sau reedin a pr ilor, calitatea n care s-au judecat; numele mandatarilor sau reprezentan ilor legali i al avoca ilor. Aceste men iuni sunt necesare , pentru a se putea verifica legalitatea nvestirii instan ei din punct de vedere teritorial, ct i pentru faptul de a se ti fa de cine hotrrea urmeaz s-i produc efectele. n acelai scop, trebuie men ionat i calitatea n care s-au judecat pr ile : n nume propriu sau ca reprezentan i ai altor persoane; n acest din urm caz, trebuie fcut men iunea despre actul mputernicirii spre a se putea verifica formele legale cu privire la reprezentarea judiciar. 3. obiectul cererii i sus inerile n prescurtare ale pr ilor cu artarea dovezilor; sus inerile pr ilor consemnate succint cuprind: starea de fapt, artarea dovezilor pe
121

care se sprijin sus inerile lor, motivare n drept a ac iunii. Aceast men iune d posibilitatea verificrii preten iilor i aprrilor pr ilor i a mijloacelor de dovad cu care ele au n eles s le probeze. 4. artarea concluziilor procurorului, atunci cnd acesta a luat parte la dezbaterea n fond i a pus concluzii. Aceast men iune este important, deoarece dac procurorul trebuia sa ia parte n compunerea instan ei i a luat, instan a a fost greit constituit i hotrrea poate fi casat. Considerentele sau motivarea reprezint opera judectorului i trebuie s cuprind elementele prevzute n art.261 pct.5 C.proc.civ. i anume : motivele de fapt i de drept care au format convingerea instan ei, cum i cele pentru care s-au nlturat cererile pr ilor. Considerentele sau motivarea hotrrii cuprind motivele de fapt i de drept care au format convingerea instan ei precum i cele pentru care s-au nlturat cererile pr ilor. Motivarea este partea esen ial a hotrrii i trebuie s fie clar, precis i necontradictorie. Motivarea trebuie fcut n concret, pentru ca s se poat urmri ra ionamentul logic al judectorului. Astfel, el trebuie s demonstreze pentru ce respinge o prob i nu este de ajuns s afirme numai c proba este neconcludent sau cerut pentru ican. Codul de procedur civil cuprinde dispozi ii derogatorii, de la prevederile art.261 alin.1 pct.5 C.proc.civ. , referitoare la motivarea hotrrii. Astfel, potrivit art.40 alin.4 teza I C.proc.civ., hotrrea asupra strmutrii se d fr motivare. n art. 617 alin. 2 C.proc.civ. , se stipuleaz c: Hotrrea prin care se pronun divor ul nu se va motiva dac ambele pr i solicit instan ei aceasta, iar alin. 3 arat c: n cazurile prevzute de art. 38 alin. 2 C.fam., instan a va dispune desfacerea cstoriei, fr a pronun a divor ul din vina unuia sau ambilor so i. Dispozi ia art. 617 alin. 2 C.proc.civ. este incident i n cazul n care divor ul se pronun pe baza acordului pr ilor. Dispozitivul cuprinde solu ia ce s-a pronun at n cauz. Acest element al hotrrii este prevzut n art.261 alin.1 pct.6 C.proc.civ. i const n reproducerea dezvoltat a minutei redactate cu ocazia deliberrii. ntre minut i dispozitiv trebuie s existe o deplin concordan . Hotrrea trebuie s cuprind i elementele prevzute n art.261 pct.7 i 8 :
122

- calea de atac i termenul n care se poate exercita, ns lipsa acestor men iuni nu atrage nulitatea hotrrii, deoarece calea de atac i termenul de exercitare a acesteia sunt stabilite de lege i nu de instan ; - men iunea c pronun area s-a fcut n edin public; - semnturile judectorilor i grefierului. Dispozitivul trebuie s cuprind solu iile judectorului cu privire la toate capetele de cerere i la toate cererile formulate. De asemenea, el trebuie s cuprind men iuni cu privire la calea de atac i termenul n care se exercit, iar dac nu este susceptibil de o asemenea cale de atac, atunci se va face men iunea c este definitiv i revocabil (de exemplu, hotrrea de desfacere a cstoriei prin acordul so ilor). n dispozitiv se va arta c pronun area s-a fcut n edin public. Lipsa acestei men iuni atrage nulitatea hotrrii. ntre dispozitivul hotrrii i minuta ncheiat cu ocazia deliberrii trebuie s existe o deplin concordan . n afar de solu ia procesului, n dispozitivul hotrrii se va mai arta: - calea de atac pe care pr ile o pot exercita mpotriva hotrrii i termenul n care aceasta poate fi exercitat; - semntura judectorilor, precum i a grefierului de edin . n cazul n care, dup pronun are, unul dintre judectori este n imposibilitate de a semna hotrrea, preedintele instan ei o va semna n locul su, iar dac cel n imposibilitate s semneze este grefierul, hotrrea va fi semnat de grefierul ef, fcndu-se men iune despre cauza care a mpiedicat pe judector sau pe grefier s semneze hotrrea (art.261 alin.2 C.proc.civ.). 3. Comunicarea hotrrii Hotrrea se va comunica pr ilor, n copie, n cazul n care este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului (art.261 alin.3 teza I i art.266 alin.3 C.proc.civ.). Comunicarea se va face n termen de 7 zile de la pronun area hotrrii (art.261 alin.3 teza a II-a C.proc.civ.), solu ie care este valabil numai pentru ipoteza n care hotrrea este redactat anterior pronun rii, deoarece, altfel, textul ar veni n contradic ie cu cel al art.261 alin.1 C.proc.civ., potrivit cruia hotrrea trebuie motivat n termen de cel mult 30 de zile de la pronun are. n cazul n care procurorul a participat la judecarea cauzei, termenul de exercitare a cii de atac curge de la comunicarea hotrrii (art.284 alin.4 C.proc.civ.), astfel c hotrrea se va comunica i ctre acesta.
123

Comunicarea hotrrilor se face potrivit regulilor prevzute n art.86-98 C.proc.civ. 2.3 Termenul de gra ie Prin termen de gra ie se n elege, potrivit doctrinei, amnarea sau ealonarea pe care judectorul o acord debitorului, pentru executarea hotrrii. n cazurile n care judectorii pot da termen pentru executarea hotrrii, ei vor face aceasta prin chiar hotrrea care dezleag pricina, artnd i motivele pentru care au ncuviin at termenul (art.262 C.proc.civ.). Termenul de gra ie ncepe s curg de la comunicarea hotrrii, iar n cazul acordrii lui, art.381 C.proc.civ. prevede c n situa ia n care printr-o hotrre s-a dat un termen de plat, executarea nu se poate face pn la sosirea acelui termen. Art.382 C.proc.civ. stabilete cazurile n care, totui, executarea se va putea face i nainte de mplinirea termenului : a) dac debitorul a fugit; b) dac debitorul risipete averea sa mictoare i nemictoare; c) dac al i creditori execut alte hotrri asupra averii sale; d) dac prin fapta sa el a micorat asigurrile date creditorului su, sau n-a dat asigurrile promise ori ncuviin ate sau este n stare de insolvabilitate de obte cunoscut. Termenul de gra ie acordat pentru plata uneia dintre datorii nu mpiedic realizarea compensa iei, prevede art.1619 C.civ. Cheltuielile de judecat Cheltuielile de judecat reprezint sumele de bani pe care trebuie s le suporte pr ile n legtur cu activitatea lor procesual i se compun din: - taxele judiciare de timbru i timbrul judiciar; - sumele cheltuite pentru administrarea probelor; - sumele cheltuite pentru deplasarea pr ilor i martorilor la instan , eventual i cazarea lor; - onorariile avoca ilor i exper ilor; - sumele pltite pentru deplasarea instan ei cu ocazia cercetrii locale; - salariul cuvenit pr ilor sau martorilor pentru ziua cnd s-au deplasat la instan i pe care nu l-au ncasat de la locul de munc. Cheltuielile de judecat se acord la cerere, nu i din oficiu. Potrivit art.274 alin.1 C.proc.civ. , partea care cade n preten iuni va fi obligat la cerere, s plteasc cheltuielile de judecat. Deci, partea care a pierdut procesul
124

2.4

suport att cheltuielile fcute de ea, ct i cheltuielile fcute de partea care a ctigat deoarece este n culp procesual, prin atitudinea sa n proces determinnd aceste cheltuieli. Potrivit art.274 alin.1 C.proc.civ. instan a acord cheltuielile de judecat numai la cerere, deci nu le poate acorda din oficiu, dar n virtutea rolului ei activ, va atrage aten ia pr ilor, la sfritul dezbaterilor, c au dreptul s le cear. Dac partea ctigtoare nu a cerut cheltuieli de judecat n cursul procesului, ea este n drept s le recupereze pe calea ac iunii principale separate, potrivit art.1357 C.civ. i pe baza regulii c renun rile la drepturi trebuie s fie exprese. Nu se poate folosi pentru remedierea acestei greeli procedura ndreptrii hotrrilor reglementate de art.281 C.proc.civ. De asemenea, prin contesta ia n anulare special nu se poate repara greeala instan ei de recurs de a nu fi acordat cheltuielile fcute n fa a sa i cerute de parte. Dac sunt mai multe pr i condamnate, cheltuielile se vor mpr i ntre ele pe capete sau dup interesul ce fiecare din ele are n pricin. Dac pr ile sunt inute de o obliga iune solidar sau sunt condamnate pentru un fapt ilicit atunci i condamnarea lor la cheltuielile de judecat va fi solidar. Dac exist o ac iune principal i o cerere reconven ional i dac se admite i una i alta atunci cheltuielile de judecat pot s fie compensate. Compensarea poate avea loc i n fa a instan ei de apel. Asupra cheltuielilor de judecat instan a se pronun prin dispozitiv. ns acordarea lor se face numai n msura n care au fost dovedite, scop n care pr ile vor prezenta, la nchiderea dezbaterilor, un decont al cheltuielilor fcute i actele doveditoare. Hotrrea prin care instan a oblig la plata cheltuielilor de judecat poate fi pus n executare n termen de 3 ani de la data rmnerii ei definitiv. 2.5 Efectele hotrrii judectoreti Hotrrea judectoreasc produce urmtoarele efecte: a) deznvestete instan a de judecarea cauzei cu care a fost nvestit prin cererea de chemare n judecat; Cererea de chemare n judecat are ca efect nvestirea instan ei de judecat cu solu ionarea unui litigiu, iar hotrrea i dezinvestete, dup pronun are nemaiputnd reveni asupra solu iei (art.258 C.proc.civ.), ceea ce se exprim prin adagiul semel sententia dixit desinit esse judex. Eventualele greeli de judecat pot fi ndreptate prin intermediul cilor de atac.
125

Aadar, hotrrea i desesizeaz pe judectori, i dezinvestete de judecata pricinei. b) constituie, din punct de vedere probator, nscris autentic, fiind ntocmit n condi iile art.1171 C.civ.; Hotrrea judectoreasc este actul final al judec ii, actul de dispozi ie al instan ei cu privire la litigiul dintre pr i, act cu caracter jurisdic ional. Potrivit art.255 C.proc.civ . Hotrrile prin care se rezolv fondul cauzei n prim instan se numesc sentin e, iar hotrrile prin care se solu ioneaz apelul, recursul , precum i recursul n interesul legii se numesc decizii. Toate celelalte hotrri date de instan n cursul judec ii se numesc ncheieri. Rezult c i ncheierea de edin poate fi considerat o hotrre. Hotrrea judectoreasc produce anumite efecte sau consecin e juridice, printre care i acela c ea constituie din punct de vedere probator, nscris autentic. Este o consecin a elaborrii unui act juridic cu solemnit ile cerute de lege, de un func ionar public, care are dreptul de a func iona n locul unde actul s-a fcut (art.1171 C.civ.). De asemenea i ncheierea de edin constituie nscris autentic, fiind ntocmit de un func ionar public n condi iile prevzute de art. 1171 C.civ. Hotrrea face dovada pn la nscrierea n fals a constatrilor personale ale judectorilor. Declara iile consemnate care, n principiu, fac dovada pn la proba contrarie, nu pot fi rsturnate n recurs dect producndu-se dovezi noi cu acte, deoarece alte probe sunt inadmisibile (art.306 C.proc.civ.). c) hotrrea pronun at ntr-o ac iune n realizare sau n constituire de drepturi poate fi pus n executare silit, astfel c, odat nvestit cu formul executorie, ea constituie titlu executoriu (art.372, 374 i 376 C.proc.civ.); Hotrrile judectoreti de ndat ce au fost pronun ate, dobndesc n privin a drepturilor pe care le constat sau le recunosc for executorie, n sensul c sunt susceptibile de executare silit. Unele hotrri dobndesc for executorie chiar din momentul pronun rii lor (hotrrile date cu execu ie vremelnic, hotrrile pronun ate n solu ionarea litigiilor comerciale etc.), iar altele numai dup rmnerea lor irevocabil i investirea cu formul executorie. Hotrrile judectoreti constituie titlu executoriu , ele putnd fi puse n executare n termenul de prescrip ie. n cazul n care hotrrea nu a fost pus n executare n termenul de prescrip ie, se pierde puterea de lucru judecat, fiind posibil
126

introducerea unei noi cereri dac dreptul de a ob ine condamnarea prtului nu s-a prescris (este vorba despre dreptul la ac iune), n cadrul creia hotrrea poate fi folosit ca mijloc de prob. d) n principiu, hotrrea produce efecte retroactive; Hotrrile judectoreti produc efect retroactiv. Instan a trebuie s in cont de situa ia n care se gseau pr ile la data introducerii cererii de chemare n judecat. Reclamantul care a ctigat procesul trebuie tratat ca i cnd ar fi ctigat procesul la aceeai dat. Efectul acesta se produce, nu numai din cauza caracterului declarativ al hotrrii, dar i pentru c ar fi nedrept ca partea ctigtoare s sufere din cauza ntrzierilor procesului. De multe ori, efectul hotrrilor se ntinde nu numai pn la data introducerii cererii de chemare n judecat, dar chiar i pn la data naterii dreptului dedus judec ii. e) hotrrea are ca efect i schimbarea obiectului prescrip iei; Dreptul reclamantului, care a ob inut o hotrrea n favoarea sa, se prescrie n termenul prevzut de lege, cu ncepere de la data pronun rii hotrrii. Hotrrea judectoreasc transform, prin urmare, prescrip ia dreptului la ac iune n prescrip ia dreptului de a cere executarea silit f) dobndete putere de lucru judecat. n esen , puterea de lucru judecat a unei hotrri judectoreti semnific faptul c o cerere nu poate fi judecat n mod definitiv dect o singur dat (bis de eadem re ne sit actio), iar hotrrea este prezumat a exprima adevrul i nu trebuie s fie contrazis de o alt hotrre (res iudicata pro veritate habetur). Altfel spus, se numete prezum ia de adevr, de care se bucur o hotrre i n temeiul creia faptele constatate i drepturile recunoscute prin ea nu mai pot fi aduse n discu ie, nici naintea aceleai instan e, nici naintea altei instan e. Prin urmare, dac aceeai cerere se afl att naintea instan elor de fond ct i n fa a instan ei de recurs, judecata cererii din prim instan sau apel va fi suspendat, ca efect al admiterii excep iei puterii relative de lucru judecat, pn la solu ionarea recursului, pentru a se evita pronun area de hotrri contradictorii. Pe de alt parte, exist hotrri irevocabile care se bucur de putere de lucru judecat relativ, doar att timp ct situa ia de fapt avut n vedere la pronun area lor nu se schimb. De exemplu, cazul hotrrilor pronun ate n materie de pensie de ntre inere, ncredin are a copiilor minori etc.
127

Se bucur de putere de lucru judecat numai hotrrea prin care ac iunea s-a judecat n fond, nu i atunci cnd a fost judecat n temeiul unei excep ii procesuale. De asemenea, dac s-a renun at la judecat, ulterior cererea poate fi reiterat, fr s se poat opune puterea lucrului judecat Art.337 C.proc.civ. prevede c ncheierile date n procedura necontencioas nu au putere de lucru judecat. Beneficiaz de putere de lucru judecat i o hotrre lovit de nulitate, deoarece n sistemul nostru procedural nu exist nulit i de drept. Dac partea a rmas n pasivitate i nun mai are deschis nici o cale de atac prin care s invoce nulitatea, sanc iunea se acoper definitiv. Potrivit art.363 alin.3 C.proc.civ. hotrrea arbitral beneficiaz de putere de lucru judecat, dar numai din momentul comunicrii ei tuturor pr ilor. Numai hotrrile judectoreti se bucur de autoritate de lucru judecat. Puterea de lucru judecat nu este reglementat n mod expres ca un efect al hotrrii judectoreti, ci ca o prezum ie legal - prin art.1200 pct.4 C.civ. i ca o excep ie procesual - prin art.166 C.proc.civ. 2.6 nvestirea hotrrii cu formul executorie Potrivit art.374 alin.1 C.proc.civ., hotrrea judectoreasc sau alt titlu se execut numai dac este nvestit cu formula executorie prevzut de art. 269 alin. 1, afar de ncheierile executorii, de hotrrile executorii provizoriu i de alte hotrri sau nscrisuri prevzute de lege, care se execut fr formula executorie. Din dispozi iile de mai sus rezult c, n principiu, se nvestesc cu formul executorie hotrrile care au rmas definitive ori au devenit irevocabile. nvestirea const n aplicarea pe copia legalizat de pe ntreaga hotrre a formulei executorii prevzut de art.269 alin.1 C.proc.civ. i const ntr-un ordin dat n numele Preedintelui Romniei. nvestirea cu formul executorie se dispune, pe baza cererii creditorului, de ctre prima instan , printr-o ncheiere (art.374 alin.2 coroborat cu art.3733 C.proc.civ.), chiar dac hotrrea ce se pune n executare s-a dat de instan a ierarhic superioar. ncheierea prin care preedintele instan ei respinge cererea de nvestire cu formul executorie a hotrrii judectoreti sau a altui nscris ori cererea de eliberare de ctre instan a titlului executoriu n cazurile prevzute de lege poate fi atacat cu recurs de ctre creditor, n termen de 5 zile de la pronun are ori de la comunicare, dup cum creditorul a fost prezent sau a lipsit (art.3733 alin.1 C.proc.civ.). Ct privete ncheierea prin care se admite cererea de nvestire cu formul executorie, n art.3733 alin.11 C.proc.civ. se prevede n mod expres c aceasta nu este
128

supus niciunei ci de atac. ns, potrivit art.399 alin.21 C.proc.civ., dup ce a nceput executarea silit, cei interesa i sau vtma i pot cere, pe calea contesta iei la executare, i anularea ncheierii prin care s-a dispus nvestirea cu formula executorie, dac aceasta a fost dat fr ndeplinirea condi iilor legale. Dup nvestirea cu formula executorie, hotrrea se va da numai pr ii care a ctigat procesul sau reprezentantului ei. 2.7 Execu ia vremelnic Execu ia vremelnic poate s fie de drept sau judectoreasc. Execu ia vremelnic de drept intervine n cazurile expres prevzute prin art.278 C.proc.civ.. Potrivit textului, hotrrile primei instan e sunt executorii de drept cnd au ca obiect: a) plata salariilor sau a altor drepturi izvorte din raporturile juridice de munc, precum i a sumelor cuvenite, potrivit legii, omerilor; b) despgubiri pentru accidente de munc; c) rente ori sume datorate cu titlu de obliga ie de ntre inere sau aloca ie pentru copii, precum i pensii acordate n cadrul asigurrilor sociale; d) despgubiri n caz de moarte sau vtmare a integrit ii corporale ori snt ii, dac despgubirile s-au acordat sub form de presta ii bneti periodice; e) repara ii grabnice; f) punerea sau ridicarea pece ilor ori facerea inventarului; g) pricini privitoare la posesiune, numai n ce privete posesiunea; h) n cazul prevzut de art. 270; i) n orice alte cazuri n care legea prevede c hotrrea este executorie. Potrivit art.279 alin.1 C.proc.civ., instan a poate ncuviin a executarea vremelnic a hotrrilor privitoare la bunuri ori de cte ori va gsi de cuviin c msura este de trebuin fa cu temeinicia vdit a dreptului, cu starea de insolvabilitate a debitorului sau c exist primejdie vdit n ntrziere. Alineatul 2 al art.279 C.proc.civ. prevede cazurile n care instan a nu poate ncuviin a execu ia vremelnic, i anume: a) n materie de strmutare de hotare, desfiin are de construc ii, planta ii sau a oricror lucrri avnd o aezare fix; b) cnd prin hotrre se dispune ntabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciar. Execu ia vremelnic judectoreasc se poate ncuviin a numai la cererea scris sau verbal a pr ii, care poate fi formulat pn la nchiderea dezbaterilor (art.279
129

alin.3 C.proc.civ.). Instan a va putea obliga partea la darea unei cau iuni (art.279 alin.1 teza a II-a C.proc.civ.), n condi iile art.7231 C.proc.civ.. Dac cererea a fost respins de prima instan , ea poate fi fcut din nou n apel (art.279 alin.4 C.proc.civ.). Indiferent c este vorba de execu ie vremelnic de drept sau judectoreasc, ea poate fi suspendat n condi iile art.280 C.proc.civ. 2.8 ndreptarea, lmurirea i completarea hotrrii 1. ndreptarea hotrrii Potrivit art.281 alin.1 C.proc.civ., erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea i sus inerile pr ilor sau cele de calcul, precum i orice alte erori materiale din hotrri sau ncheieri pot fi ndreptate din oficiu sau la cerere. Cererea de ndreptare poate fi formulat oricnd i nu doar n termenul de prescrip ie a dreptului de a solicita executarea silit, ntruct legiuitorul nu prevede nici o limitare n timp. ndreptarea poate fi dispus i din oficiu. Solu ionarea cererii se face de ctre instan a care a dat hotrrea sau ncheierea ce formeaz obiectul ndreptrii, n aceeai compunere, nefiind obligatoriu s participe la judecat aceiai judectori. Asupra cererii, instan a se pronun prin ncheiere dat n camera de consiliu. Pr ile vor fi citate numai dac instan a socotete c este necesar s dea anumite lmuriri (art.281 alin.2 C.proc.civ.). Pe baza ncheierii, ndreptarea se va face n ambele exemplare originale ale hotrrii (art.281 alin. ultim C.proc.civ.). Potrivit art.2813 alin.1 C.proc.civ., ncheierea pronun at n temeiul art. 281 C.proc.civ. este supus acelorai ci de atac ca i hotrrea n legtur cu care s-a solicitat ndreptarea. 2. Lmurirea hotrrii Potrivit art.2811 alin.1 C.proc.civ., n cazul n care sunt necesare lmuriri cu privire la n elesul, ntinderea sau aplicarea dispozitivului hotrrii ori acesta cuprinde dispozi ii potrivnice, pr ile pot cere instan ei care a pronun at hotrrea s lmureasc dispozitivul sau s nlture dispozi iile potrivnice. Instan a va rezolva cererea de urgen , prin ncheiere dat n camera de consiliu, cu citarea pr ilor. ncheierea se va ataa la hotrre, att n dosarul cauzei, ct i n dosarul de hotrri al instan ei (art.2811 alin.2 i 3 C.proc.civ.). ncheierea este supus acelorai ci de atac ca i hotrrea n legtur cu care s-a solicitat lmurirea sau ndreptarea dispozi iilor potrivnice (art.2813 alin.1
130

C.proc.civ.). Pr ile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor de judecat (art.2813 alin.2 C.proc.civ.). 3. Completarea hotrrii Dac prin hotrrea dat instan a a omis s se pronun e asupra unui capt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotrrii n acelai termen n care se poate declara, dup caz, apel sau recurs mpotriva acelei hotrri, iar n cazul hotrrilor date n fond dup casarea cu re inere, n termen de 15 zile de la pronun are (art.2812 alin.1 C.proc.civ.). Cererea de completare a hotrrii poate fi formulat de partea interesat n acelai termen n care se poate declara, dup caz, apel sau recurs mpotriva acelei hotrri, iar n cazul hotrrii date n fond dup casarea cu re inere, n termen de 15 zile de la pronun are. Cererea se solu ioneaz de urgen , cu citarea pr ilor, de ctre instan a care a pronun at hotrrea a crei completare se solicit. Instan a se va pronun a n aceeai compunere, prin hotrre separat, care se va ataa att n dosarul cauzei, ct i n dosarul de hotrri al instan ei. Hotrrea pronun at este supus acelorai ci de atac ca i hotrrea n legtur cu care s-a solicitat completarea, iar pr ile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de completare (art.2813 C.proc.civ.). ndreptarea, lmurirea, nlturarea dispozi iilor potrivnice sau completarea hotrrii nu poate fi cerut pe calea apelului sau recursului, ci n condi iile art. 2812812. Bibliografie recomandat 1. M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2.V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3.I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4.I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008.

131

ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. a. b. c. 2. a. b. c. 3. a. b. c. d. Deliberarea hotrrii are loc: n camera de consiliu n edin public; de regul, n camera de consiliu. Minuta se semneaz, sub sanc iunea nulit ii: de ctre judector; de ctre judector i grefier; de ctre preedintele completului Solu iile ce pot fi pronun ate n urma deliberrii sunt: admiterea cererii introductive n tot sau n parte respingerea cererii introductive ca nefondat; perimarea sau anularea cererii; nchiderea dosarului.

4. n func ie de posibilitatea de a fi sau nu atacate cu apel sau recurs, hotrrile pot fi: a. nedefinitive, definitive i irevocabile; b. integrale i par iale; c. sentin e, decizii i ncheieri. 5. a. b. c. 6. a. b. c. 7. a. b. Pronun area hotrrii: are loc de ndat, n ziua judec ii; poate fi amnat cu cel mult 7 zile; poate fi amnat pentru cel pu in 7 zile. Dup cum pot fi puse sau nu n executare hotrrile se mpart n: Hotrri cu o singur condamnare i hotrri cu condamnare alternativ; Hotrri executorii i hotrri neexecutorii; Hotrri provizorii i hotr ri propriu-zise. Hotrrea judectoreasc: trebuie s mbrace forma scris; cuprinde trei pr i: practicaua, considerentele i dispozitivul;
132

c. 8. a. b. c. 9. a. b. c.

trebuie semnat de judectori i grefieri. Comunicarea hotrrii: se va face ctre pr i, n copie, n cazul n care este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a apelului sau recursului; se va face n termen de 7 zile de la pronun are, dac hotrrea este redactat anterior pronun rii; se va face n termen de cel mult 30 de zile de la pronun are. Executarea hotrrii se va putea face i nainte de mplinirea termenului de gra ie: dac debitorul a fugit ori dac risipete averea sa mictoare sau nemictoare; dac al i creditori execut alte hotrri asupra averii sale; dac prin fapta sa debitorul a micorat asigurrile date creditorului su , sau nadat asigurrile promise ori ncuviin ate sau este n stare de insolvabilitate de obte cunoscut. Cheltuielile de judecat se compun din : taxele de timbru i timbrul judiciar; sumele cheltuite pentru administrarea probelor, deplasarea pr ilor i a martorilor la instan , eventual i cazarea lor; onorariile avoca ilor i exper ilor. Efectele hotrrii judectoreti sunt : deznvestete instan a de judecarea cauzei ; constituie nscris autentic ; schimbarea obiectului prescrip iei; putere de lucru judecat dobndete. Investirea cu formul executorie se dispune : pe baza cererii creditorului, de ctre prima instan ; din oficiu, de ctre prima instan ; printr-o ncheiere, care nu este supus niciunei ci de atac.

10. a. b. c. 11. a. b. c. d. 12. a. b. c.

133

13. Instan a nu poate ncuviin a execu ia vremelnic : a. n materie de strmutare de hotare, desfiin are de construc ii, planta ii sau a oricror lucrri avnd o aezare fix; b. cnd prin hotrre se dispune ntabularea unui drept sau radierea lui din cartea funciar; c. dac exist primejdie vdit n ntrziere. 14. ndreptarea hotrrii : a. poate fi invocat oricnd; b. poate fi dispus i din oficiu; c. se pronun prin ncheiere dat n camera de consiliu. 15. Cererea de completare a hotrrii : a. poate fi formulat de partea interesat; b. se solu ioneaz de urgen , cu citarea pr ilor; c. de ctre instan a care a dat hotrrea a crei completare se solicit.

134

Partea a III-a

JUDECATA N CILE DE ATAC

Curs nr.18 No iuni generale privind cile de atac. Apelul n procesul civil
Obiectivele cursului : cunoaterea mijloacelor procesuale prin intermediul crora se poate solicita i realiza verificarea legalit ii i/sau temeiniciei hotrrilor judectoreti i nlturarea eventualelor greeli svrite. - apelul cale ordinar de atac (subiectele, obiectul apelului, formele apelului, modul de solu ionare a apelului) Con inut : 1. No iuni generale privind cile de atac Cile de atac sunt mijloacele procesuale, puse de legiuitor la dispozi ia celui interesat, prin intermediul crora se poate solicita verificarea legalit ii i temeiniciei ori numai a legalit ii hotrrilor judectoreti i nlturarea eventualelor greeli svrite. Cile de atac sunt prevzute n Codul de procedur civil sau n legi speciale, ns exercitarea lor nu este obligatorie, dac cei ndrept i i de lege a le declara nu le folosesc. 2. Clasificarea cilor de atac n doctrin, cile de atac reglementate prin Codul de procedur civil sunt clasificate dup mai multe criterii. Astfel: 1) n func ie de condi iile de exercitare , cile de atac sunt clasificate n ordinare i extraordinare. Cile de atac ordinare sunt acelea care pot fi exercitate de oricare parte din proces nemul umit de hotrre i pentru orice motiv de nelegalitate sau netemeinicie. n prezent, apelul este singura cale ordinar de atac , reglementat n titlul IV al cr ii a II-a din Codul de procedur civil. Cile de atac extraordinare sunt acelea care pot fi exercitate numai n condi iile i pentru motivele strict determinate prin lege. n Codul de procedur civil sunt reglementate n cartea a II-a, titlul V, urmtoarele ci extraordinare de atac : recursul, contesta ia n anulare i revizuirea.
135

2) n func ie de instan a competent s judece calea de atac exercitat, se distinge ntre ci de atac de reformare i ci de atac de retractare. Cile de atac de reformare sunt acelea care se judec de o instan superioar celei care a pronun at hotrrea atacat, prin ele declanndu-se controlul judiciar. Sunt incluse n aceast categorie apelul i recursul. Cile de atac de retractare, cu o excep ie, se solu ioneaz chiar de ctre instan a care a pronun at hotrrea atacat. Fac parte din aceast categorie contesta ia n anulare i revizuirea. 3) dup cum termenul de exercitare a cii de atac i exercitarea nsi a acelei ci de atac suspend sau nu executarea hotrrii atacate, cile de atac sunt suspensive de executare i nesuspensive de executare. Din prima categorie face parte apelul, iar din a doua categorie fac parte : recursul, contesta ia n anulare i revizuirea. 4) ci de atac devolutive i ci de atac nedevolutive. Cile de atac devolutive sunt acelea care, n limitele a ceea ce s-a cerut n prim instan i a ceea ce s-a atacat, provoac o nou judecat n fond, fr restric ia n privin a administrrii probelor. Are acest caracter apelul. Cile de atac nedevolutive nu pot determina ,n principiu, o nou judecat n fond, prin ele se realizeaz un control asupra hotrrii atacate. Intr n aceast categorie recursul. Ct privete contesta ia n anulare i revizuirea, ele au o pozi ie special i nu pot fi incluse n categoria cilor de atac devolutive, dei uneori provoac o judecat n fond, ns n alte condi ii dect la prima instan . 5) n fine, cile de atac sunt grupate n ci de atac comune i ci de atac speciale, dup cum pr ile au sau nu acces direct la exercitarea lor. Sunt ci de atac comune apelul, recursul, contesta ia n anulare i revizuirea. Recursul n interesul legii este considerat o cale de atac special, deoarece calitatea procesual activ pentru a-l exercita o are numai procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, din oficiu sau la cererea ministrului justi iei, precum i colegiile de conducere ale cur ilor de apel 3. Reguli comune privind instituirea i exercitarea cilor de atac n literatura juridic i n jurispruden s-au re inut urmtoarele reguli privind instituirea i exercitarea cilor de atac:
136

1) Legalitatea cilor de atac Aceast regul presupune c o hotrre judectoreasc este supus cilor de atac stabilite prin lege, regul cu valoare de principiu constitu ional. Astfel, n art.129 din Constitu ie se prevede c mpotriva hotrrilor judectoreti, pr ile interesate i Ministerul Public pot exercita cile de atac, n condi iile legii. 2) Ierarhia cilor de atac n principiu, nu se poate exercita o cale de atac extraordinar , ct vreme partea are la dispozi ie o cale de atac ordinar. n acest sens s-a decis c recursul nu poate fi exercitat, n principiu, omisso medio, adic atta timp ct partea are la dispozi ie calea de atac ordinar a apelului. 3) Existen a unei hotrri judectoreti pe care legea s o declare susceptibil de a fi atacat Cile de atac presupun existen a unei hotrri judectoreti despre care partea interesat afirm c este netemeinic sau nelegal. Deci, obiectul cilor de atac l constituie hotrrea judectoreasc i nu preten ia concret a unei pr i ca n cazul cererii introductive de instan . Este necesar ns ca legiuitorul s nu prevad c o hotrre nu poate fi atacat prin intermediul cilor de atac. Ca atare, regula este c hotrrile sunt supuse controlului judiciar, cu excep ia cazurilor anume prevzute de lege. 4) Unicitatea dreptului de a folosi o cale de atac n temeiul acestei reguli, dreptul la exercitarea unei ci de atac este unic, adic partea nu poate uza de aceeai cale de atac mpotriva aceleiai hotrri dect o singur dat, urmrindu-se, astfel, evitarea pronun rii unor hotrri contradictorii. Principiul vizeaz numai calea de atac a apelului i recursului, deoarece contesta ia n anulare i revizuirea pot fi exercitate de mai multe ori, n limitele termenului prevzut de lege i pentru motive care nu au fost invocate anterior, ntruct altfel s-ar opune autoritatea de lucru judecat. 5) Manifestarea de voin a unei pr i n sensul exercitrii cii de atac Pentru declanarea controlului judiciar este necesar o manifestare de voin expres n acest sens, ntruct instan a competent s solu ioneze eventuala cale de atac nu se sesizeaz niciodat din oficiu.

137

6) Neagravarea situa iei pr ii n propria cale de atac. Principiul, cunoscut n doctrin prin adagiul non reformatio in peius, presupune c pr ii care a exercitat o cale de atac s nu i se nrut easc, prin solu ia dat de instan a de control judiciar, situa ia stabilit prin hotrrea atacat. Dei este consacrat numai n materia apelului i a recursului, el i gsete aplica iune n cazul tuturor cilor de atac care pot fi exercitate de pr i, ntruct ra iunea ce justific aplicarea principiului rmne aceeai i n cazul celorlalte ci de atac.

Apelul
1. No iune i reglementare Apelul a fost reintrodus n Codul de procedur civil prin Legea nr.59/1993, fiind reglementat n titlul IV, Cartea a II-a, art.282-298. Apelul este o cale de atac comun, ordinar, suspensiv de executare , de reformare i devolutiv, prin care partea nemul umit de hotrrea primei instan e sau, dup caz, procurorul solicit instan ei ierarhic superioare desfiin area, modificarea sau anularea hotrrii atacate. 2. Felurile sau formele apelului n capitolul I din titlul IV art.282-2931 C.proc.civ. legiuitorul reglementeaz Termenul i formele apelului. Pe baza acestor dispozi ii, n doctrin se distinge ntre : - apelul principal, care poate fi exercitat de partea nemul umit de hotrrea primei instan e; - apelul incident, pe care l poate formula intimatul mpotriva pr ii adverse, care a exercitat apelul principal; - apelul provocat, care poate fi formulat de intimatul din apelul principal mpotriva altui intimat sau mpotriva unei persoane care a figurat n prim instan i care nu este parte n apelul principal. 3. Obiectul apelului Obiectul apelului l constituie hotrrile pronun ate n prim instan de ctre judectorii i tribunale, precum i ncheierile prin care s-a ntrerupt cursul judec ii n prim instan .

138

4. Subiectele apelului Persoanele care au avut calitatea de parte la judecata n prim instan pot s exercite calea de atac a apelului. Netgduit acestea sunt reclamantul i prtul, precum i intervenien ii. De asemenea, au calitatea de pr i i succesorii n drepturi ai pr ilor, precum i persoanele crora legiuitorul le recunoate calitatea procesual activ alturi de titularii drepturilor, n ipoteza n care au sesizat prima instan de fond. Pr ile n apel se numesc apelant i intimat. Ter ii care nu au fost pr i n proces nu au dreptul de a ataca hotrrea deoarece aceasta nu le este opozabil. Totui, ca o excep ie, legiuitorul recunoate calitate procesual activ i unor persoane care nu au participat la solu ionarea cauzei n prim instan . Potrivit art.45 alin. ultim C.proc.civ., procurorul poate, n condi iile legii, s exercite cile de atac mpotriva oricror hotrri. 5. Sesizarea instan ei de apel 5.1 Cererea de apel 5.1.1 Cuprinsul cererii de apel Potrivit art.287 alin.1 C.proc.civ., cererea de apel va cuprinde : 1. numele, domiciliul sau reedin a pr ilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea i sediul, precum i, dup caz, numrul de nmatriculare n registrul comer ului sau de nscriere n registrul persoanelor juridice, codul fiscal i contul bancar. Dac apelantul locuiete n strintate, va arta i domiciliul ales n Romnia, unde urmeaz s i se fac toate comunicrile privind procesul; 2. artarea hotrrii care se atac; 3. motivele de fapt i de drept pe care se nainteaz apelul; 4. dovezile invocate n sus inerea apelului; 5. semntura. 5.1.2 Timbrarea cererii de apel Potrivit art.11 alin.1 din Legea nr.146/1997, cererea de apel se timbreaz cu 50% din taxa datorat pentru cererea sau ac iunea neevaluabil n bani, solu ionat de prima instan , sau din taxa datorat la suma contestat, n cazul cererilor i ac iunilor evaluabile n bani. Pentru ac iunile, cererile i serviciile de competen a instan elor judectoreti se percepe i timbrul judiciar (art.1 alin.3 din Normele metodologice nr.2083/1997 pentru aplicarea Ordonan ei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar). Ca
139

urmare, dac apelul se timbreaz cu tax judiciar de timbru, apelantul trebuie s aplice i timbrul judiciar. n situa ia n care cererea de apel nu este timbrat ori este insuficient timbrat, dei apelantul a fost ntiin at despre taxa pe care o datoreaz, instan a va anula apelul ca atare. 5.1.3 Depunerea i nregistrarea cererii de apel Potrivit art.288 C.proc.civ., apelul se depune la instan a a crei hotrre se atac, sub sanc iunea nulit ii, alturndu-se la cerere attea copii c i intima i sunt (aceste prevederi au fost constatate neconstitu ionale prin Decizia nr. 303/2009 a Cur ii Constitu ionale). Sanc iunea nulit ii vizeaz numai cererea de declarare a cii de atac, astfel c motivele de apel formulate separat pot fi depuse i direct la instan a de apel. 5.1.4 Efectele cererii de apel Principalele efecte ale cererii de apel, relevate n literatura juridic, sunt: 1) nvestirea instan ei de apel; 2) suspendarea executrii hotrrii atacate; 3) efectul devolutiv. 5.2 Termenul de exercitare a apelului Termenul de apel reprezint intervalul de timp nuntrul cruia se poate exercita calea de atac a apelului i este un termen imperativ (peremptoriu), legal i absolut. Potrivit legisla iei n vigoare, exist un termen de apel de drept comun, consacrat prin art.284 alin.1 C.proc.civ., precum i unele termene instituite prin dispozi ii speciale din Codul de procedur civil ori prin legi speciale n raport cu legea procesual general. 5.2.1 Termenul de apel de drept comun Potrivit art.284 alin.1 C.proc.civ., termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotrrii, dac legea nu dispune altfel. 5.2.2 Termene speciale de apel Sintagma dac legea nu prevede altfel, folosit n textul art.284 alin.1 C.proc.civ., trebuie n eleas n sensul c legiuitorul a dorit s deroge de la termenul de drept comun, fie n ceea ce privete durata, fie n ceea ce privete punctul de
140

plecare ori att durata ct i punctul de plecare al termenului de apel. Sunt termene speciale, de exemplu, cele prevzute n art.619 alin.1 C.proc.civ. , art.40 alin.1 din Legea nr.64/1991, art.28 alin.1 din Legea nr.129/1992, art.62 alin.3 din Legea nr.58/1934, art.54 alin.4 din Legea nr.59/1934. Pentru procuror, termenul de apel curge de la pronun area hotrrii, n afar de cazurile n care procurorul a participat la judecarea cauzei, cnd termenul curge de la comunicarea hotrrii (art.284 alin.4 C.proc.civ.). 5.2.3 ntreruperea termenului de apel n principiu, termenul de apel curge continuu, fr a fi ntrerupt, nici chiar n cazul celor lipsi i de capacitate de exerci iu, deoarece acetia sunt apra i prin reprezentan ii lor legali. De la aceast regul, legiuitorul stabilete prin art.285 i 286 C.proc.civ. dou excep ii, situa ii n care termenul de apel se ntrerupe. Astfel, potrivit art.285 alin.1 C.proc.civ., termenul de apel se ntrerupe prin moartea pr ii care are interes s fac apel. Termenul de apel se ntrerupe i prin moartea mandatarului cruia i s-a fcut comunicarea. 5.2.4 Sanc iunea nerespectrii termenului de apel Nerespectarea termenului de apel atrage sanc iunea decderii, afar de cazul cnd partea dovedete c nu a putut exercita calea de atac n termen dintr-o mprejurare mai presus de voin a sa i, n temeiul art.103 C.proc.civ., solicit repunerea n termen. Competen a de solu ionare a cererii de repunere n termenul de apel apar ine instan ei de apel. Apelul introdus peste termen va fi respins ca tardiv. Excep ia tardivit ii apelului poate fi invocat de partea interesat, procuror sau de instan din oficiu. 5.3 Instan a competent s solu ioneze apelul Apelul se depune, sub sanc iunea nulit ii, la instan a a crei hotrre se atac, ns solu ionarea acestuia se face de ctre instan a superioar aceleia care a judecat cauza n prim instan . Judecarea apelurilor declarate mpotriva hotrrilor pronun ate n prim instan de ctre judectorie este de competen a tribunalului, iar solu ionarea apelurilor declarate mpotriva hotrrilor pronun ate n prim instan de ctre tribunal este de competen a cur ii de apel (art.2 pct.2, art.3 pct.2 i art.282 alin.1 C.proc.civ.).
141

De asemenea, tribunalul i curtea de apel solu ioneaz apelurile date n competen a lor prin legi speciale, iar ct privete Tribunalul Bucureti i Curtea de Apel Bucureti, acestea au i o competen exclusiv n solu ionarea apelurilor. 6. Judecata apelului 6.1 Msuri prealabile la instan a de apel Potrivit art.289 alin.4 C.proc.civ., apelurile fcute mpotriva aceleiai hotrri vor fi repartizate la o singur sec ie a instan ei de apel. Cnd apelurile fcute mpotriva aceleiai hotrri au fost repartizate la sec ii deosebite, preedintele ultimei sec ii nvestite va dispune trimiterea apelului la sec ia cea dinti nvestit (art.290 C.proc.civ.). Repartizarea dosarelor pe sec ii este o obliga ie ce revine preedintelui instan ei de apel. Dup repartizarea dosarului ctre o anumit sec ie, preedintele sec iei va lua urmtoarele msuri : a) repartizeaz apelul n mod aleatoriu, n sistem informatizat (art.53 alin.1 din Legea nr.304/2004); b) dispune citarea pr ilor pentru termenul de nf iare; c) va dispune s se comunice intimatului, odat cu cita ia, o copie de pe cererea de apel, mpreun cu copiile certificate de pe nscrisurile alturate i care nu au fost nf iate la prima instan , punndu-i-se n vedere obliga ia de a depune la dosar ntmpinare, cu cel pu in 5 zile nainte de termenul stabilit pentru judecat. Dispozi iile art. 113 alin. 2 sunt aplicabile n mod corespunztor (art.289 alin. 2 i 3 C.proc.civ.). n cazul cnd intimatul nu a primit, n termenul prevzut de art. 1141, comunicarea motivelor de apel i a dovezilor invocate, va putea cere, la prima zi de nf iare, un termen nuntrul cruia s depun la dosar ntmpinare. Dac intimatul lipsete la prima zi de nf iare i instan a constat c motivele de apel nu au fost comunicate, va dispune amnarea cauzei i efectuarea comunicrii, iar dac motivele nu au fost comunicate n termen, instan a va dispune amnarea cauzei cu ndeplinirea cerin elor art. 1141 alin. 3 sau 4, dup caz (art.291 C.proc.civ.). 6.2 ntmpinarea ntmpinarea este obligatorie i se depune la dosar cu cel pu in 5 zile naintea termenului stabilit pentru judecat, aa cum rezult din prevederile art.289 alin.2 C.proc.civ. Nedepunerea ntmpinrii atrage decderea intimatului din dreptul de a mai invoca probe i excep ii relative n fa a instan ei de apel, ns el poate beneficia de
142

prevederile art.171 C.proc.civ., discutnd n fapt i n drept temeinicia sus inerii i dovezilor pr ii adverse. 6.3 Compunerea completului pentru solu ionarea apelului Potrivit art.54 alin.2 din Legea nr.304/2004, apelurile se judec n complet format din 2 judectori. n cazul n care judectorii nu ajung la un acord asupra hotrrii ce urmeaz a se pronun a, procesul se va judeca din nou n complet de divergen (alin.3 al art.54 din Legea nr.304/2004 i art.257 C.proc.civ.). 6.4 Desfurarea judec ii n fa a instan ei de apel Potrivit art.298 C.proc.civ., dispozi iile de procedur privind judecata n prim instan se aplic i n instan a de apel, n msura n care nu sunt potrivnice celor cuprinse n titlul care reglementeaz apelul. Ca atare, la judecarea apelului se vor aplica regulile prevzute de legiuitor pentru judecata n prim instan , ct privete poli ia edin ei de judecat, nf irile i dezbaterile, reprezentarea pr ilor, invocarea i solu ionarea excep iilor, administrarea probelor, rezolvarea incidentelor procedurale, deliberarea i pronun area hotrrii. Cteva reguli speciale sunt cuprinse n art.294 i art.295 C.proc.civ. 6.5 Solu iile ce pot fi pronun ate n apel Potrivit art.255 alin.1 C.proc.civ., apelul , ca i recursul, se solu ioneaz printro hotrre numit decizie. Dei legiuitorul nu prevede n mod expres, n doctrin se precizeaz c solu iile principale, pe care le poate pronun a instan a de apel, sunt : admiterea apelului; respingerea apelului; anularea apelului ori perimarea acestuia. Bibliografie recomandat 1. M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2.V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3.I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4.I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008.

143

ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. a. b. c. 2. a. b. c. 3. a. b. c. 4. a. b. c. 5. a. b. c. 6. a. b. c. 7. a. b. c. n func ie de condi iile de exercitare , cile de atac se clasific n : Ordinare i extraordinare; Devolutive i nedevolutive; Comune i speciale Formele apelului sunt : Apelul principal; Apelul incident; Apelul provocat. Obiectul apelului l formeaz: Hotrrile pronun ate n prim instan de judectorii i tribunale; Toate hotrrile nedefinitive; ncheierile prin care s-a ntrerupt cursul judec ii n prim instan . Pr ile n apel se numesc: Apelant i intimat; Recurent i intimat; Reclamant i prt. Efectele cererii de apel sunt : nvestirea instan ei de apel; Suspendarea executrii hotrrii atacate; Efectul devolutiv. Termenul de apel : De drept comun este de 15 zile; n materie de divor este de 30 de zile; Curge, de regul, de la comunicarea hotrrii. Completul pentru solu ionarea apelului trebuie compus: din 2 judectori; din trei judectori; din 2 judectori i 2 asisten i judiciari.
144

8. a. b. c. 9. a. b. c.

n apel: ntmpinarea este obligatorie i se depune cu cel pu in 5 zile naintea termenului stabilit pentru judecat; se aplic dispozi iile de procedur privind judecata n prim instan ; nu sunt admisibile alte cereri noi. Solu iile ce pot fi date n apel sunt: admiterea apelului respingerea apelului anularea ori perimarea apelului

10. Dup repartizarea dosarelor pe sec ii, preedintele sec iei: a. dispune citarea pr ilor b. repartizeaz apelul n mod aleatoriu, n sistem informatizat c. repartizeaz apelul n mod aleatoriu, dispune citarea pr ilor i comunicarea ctre intimat, odat cu cita ia, a unei copii de pe cererea de apel.

145

Curs nr.19 Recursul cale extraodinar de atac n procesul civil


Obiectivele cursului : modul de realizare a controlului de legalitate a hotrrii constituie un obiectiv pentru orice persoan i, n mod deosebit, pentru viitorii practicieni ai dreptului Con inut : 1. No iune, reglementare i caracteristici Ca urmare a modificrilor aduse Codului de procedur civil prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr.138/2000, recursul este nscris sub titlul V Cile extraordinare de atac, din cartea a II-a, art.299-316. Potrivit acestor dispozi ii, recursul constituie calea de atac prin care se solicit, n condi iile i pentru motivele expres i limitativ prevzute de lege, modificarea sau desfiin area unei hotrri. n consens cu prevederile legale, doctrina a definit recursul ca fiind o cale de atac comun, extraordinar, de reformare, nedevolutiv i, n principiu, nesuspensiv de executare, prin care se exercit controlul de legalitate de ctre instan a ierarhic superioar asupra hotrrilor pronun ate de instan a de apel. Din aceast defini ie, precum i din dispozi iile art.299-316 C.proc.civ. se desprind urmtoarele caracteristici ale recursului: a) este o cale de atac comun; b) este o cale de atac extraordinar; c) este o cale de atac de reformare; d) este o cale de atac nedevolutiv. e) n principiu, este o cale de atac nesuspensiv de executare a hotrrii atacate, caracteristic ce rezult din interpretarea per a contrario a art.300 alin.1 C.proc.civ., potrivit cruia, recursul suspend executarea hotrrii numai n cauzele privitoare la strmutarea de hotare, desfiin area de construc ii, planta ii sau a oricror lucrri avnd o aezare fix, precum i n cazurile anume prevzute de lege; f) este o cale de atac subsecvent. 2. Obiectul recursului Prin obiect al recursului n elegem hotrrile care pot fi atacate pe aceast cale. Pot forma obiect al recursului:
146

- hotrrile date fr drept de apel; - hotrrile date n apel; - hotrrile altor organe cu activitate jurisdic ional. i unele ncheieri de edin pot forma, n condi iile legii, obiect al recursului. 3. Subiectele recursului De regul, subiecte ale recursului sunt persoanele care au figurat ca pr i la judecata n prim instan i, eventual, la judecata n apel, denumite n recurs parte recurent i parte intimat. Potrivit art.45 alin. ultim C.proc.civ., procurorul poate s exercite calea de atac a recursului mpotriva oricrei hotrri, indiferent dac a avut sau nu pozi ia de parte la judecata n fond. 4. Cauza recursului motivele de recurs Potrivit art.304 C.proc.civ., modificarea sau casarea unei hotrri se poate cere n urmtoarele situa ii, numai pentru motive de nelegalitate: 1. cnd instan a nu a fost alctuit potrivit dispozi iilor legale; 2. cnd hotrrea s-a dat de al i judectori dect cei care au luat parte la dezbaterea n fond a pricinii; 3. cnd hotrrea s-a dat cu nclcarea competen ei de ordine public,altei instan e, invocat n condi iile legii; 4. cnd instan a a depit atribu iile puterii judectoreti; 5. cnd, prin hotrrea dat, instan a a nclcat formele de procedur prevzute sub sanc iunea nulit ii de art. 105 alin. 2; 6. dac instan a a acordat mai mult dect s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut. 7. cnd hotrrea nu cuprinde motivele pe care se sprijin sau cnd cuprinde motive contradictorii ori strine de natura pricinii; 8. cnd instan a, interpretnd greit actul juridic dedus judec ii, a schimbat natura ori n elesul lmurit i vdit nendoielnic al acestuia; 9. cnd hotrrea pronun at este lipsit de temei legal ori a fost dat cu nclcarea sau aplicarea greit a legii. Recursul se va motiva prin nsi cererea de recurs sau nuntrul termenului de recurs (art.303 alin.1 C.proc.civ.). Sanc iunea nemotivrii recursului este stabilit prin dispozi iile art.3021 i 306 C.proc.civ., potrivit crora : - cererea de recurs este nul dac nu cuprinde motivele de nelegalitate pe care se ntemeiaz recursul i dezvoltarea lor sau, dup caz, men iunea c motivele vor fi
147

depuse printr-un memoriu separat (art.3021 lit.c C.proc.civ.) - recursul este nul dac nu a fost motivat n termenul legal, cu excep ia cazurilor prevzute n alin. 2. (art.306 alin.1 C.proc.civ.) 5. Recursul exercitat n condi iile art.3041 C.proc.civ. Potrivit art.3041 C.proc.civ., recursul declarat mpotriva unei hotrri care, potrivit legii, nu poate fi atacat cu apel nu este limitat la motivele de casare prevzute n art. 304, instan a putnd s examineze cauza sub toate aspectele. n cazul acestui recurs, controlul judiciar vizeaz orice nemul umire, criticile formulate de partea interesat sau procuror mpotriva procedurii urmate n prima instan i a hotrrii atacate, prin cererea de recurs sau prin memoriul separat n termenul prevzut de art.303 alin.1 C.proc.civ. 6. Sesizarea instan ei de recurs 6.1 Cererea de recurs 6.1.1 Cuprinsul cererii de recurs Potrivit art.3021 alin.1 C.proc.civ., cererea de recurs va cuprinde, sub sanc iunea nulit ii, urmtoarele men iuni: a) numele, domiciliul sau reedin a pr ilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea i sediul lor, precum i, dup caz, numrul de nmatriculare n registrul comer ului sau de nscriere n registrul persoanelor juridice, codul unic de nregistrare sau, dup caz, codul fiscal i contul bancar. Dac recurentul locuiete n strintate, va arta i domiciliul ales n Romnia, unde urmeaz s i se fac toate comunicrile privind procesul; b) indicarea hotrrii care se atac; c) motivele de nelegalitate pe care se ntemeiaz recursul i dezvoltarea lor sau, dup caz, men iunea c motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat; d) semntura. 6.1.2 Timbrarea cererii de recurs Sub sanc iunea nulit ii, cererea de recurs trebuie s fie timbrat. De regul, potrivit art.11 alin.1 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, recursul se timbreaz cu 50% din taxa datorat pentru cererea sau ac iunea neevaluabil n bani, solu ionat de prima instan , respectiv din taxa datorat la suma contestat, n cazul cererilor i ac iunilor evaluabile n bani.

148

Alturi de taxa de timbru se datoreaz i timbru judiciar, n temeiul art.1 alin.3 din Normele metodologice nr.2083/1997 pentru aplicarea Ordonan ei Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar. Dovada achitrii taxei de timbru se ataeaz la cerea de recurs (art.3021 alin.2 C.proc.civ.). 6.1.3 Depunerea cererii de recurs Potrivit art.302 C.proc.civ., recursul se depune la instan a a crei hotrre se atac, sub sanc iunea nulit ii (text constatat neconstitu ional prin Decizia nr. 737/ 2008 a Cur ii Constitu ionale). 6.1.4 Efectele cererii de recurs Cererea de recurs produce urmtoarele efecte: a) nvestete instan a cu solu ionarea recursului b) n mod excep ional, suspend executarea hotrrii atacate. 6.2 Termenul de recurs 6.2.1 Termenul de drept comun Potrivit art.301 C.proc.civ., Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotrrii, dac legea nu dispune altfel. Dispozi iile art. 284 alin. 2-4 se aplic n mod corespunztor. 6.2.2 Termene speciale Prin Codul de procedur civil sau prin legi speciale, legiuitorul poate s dispun altfel, fie n ceea ce privete durata termenului de recurs, fie n ceea ce privete punctul de plecare al acestui termen, dup cum derogrile pot s priveasc n acelai timp att durata ct i punctul de plecare ale termenului de recurs. 6.2.3 ntreruperea termenului de recurs n principiu, termenul de recurs, ca i cel de apel, curge continuu, fr a putea fi ntrerupt. Totui, n temeiul art.103 C.proc.civ., termenul de recurs se ntrerupe n cazul n care partea dovedete c a fost mpiedicat de o mprejurare mai presus de voin a sa s exercite calea de atac. De asemenea, corobornd art.316 C.proc.civ., care face trimitere la dispozi iile de procedur privind judecata n apel, cu art.285-286 C.proc.civ., rezult c termenul de recurs se ntrerupe prin moartea pr ii care are interes s fac recurs, precum i prin moartea mandatarului cruia i s-a fcut comunicarea hotrrii.
149

6.2.4 Sanc iunea nerespectrii termenului de recurs Termenul de recurs este un termen legal imperativ (peremptoriu), astfel c nerespectarea lui atrage sanc iunea decderii pr ii din dreptul de a mai exercita calea de atac, cu consecin a respingerii recursului ca tardiv. Hotrrea atacat devenind irevocabil pe data expirrii termenului de recurs. Excep ia de tardivitate poate fi invocat n orice stare a recursului, de ctre partea interesat, de procuror sau de instan din oficiu. 6.2.5 Instan a competent s solu ioneze recursul Potrivit art.299 alin.2 teza a II-a C.proc.civ., recursul se solu ioneaz de instan a imediat superioar celei care a pronun at hotrrea n apel. Aa fiind, rezult, c instan a competent s solu ioneze recursul poate fi : - tribunalul, dac se atac o hotrre pronun at de judectorie, care, potrivit legii, nu este supus apelului; - curtea de apel, pentru recursurile declarate mpotriva hotrrilor pronun ate de tribunale n apel sau mpotriva hotrrilor pronun ate n prim instan de tribunale, care, potrivit legi, nu sunt supuse apelului, precum i n orice alte cazuri expres prevzute de lege. - nalta Curte de Casa ie i Justi ie, pentru recursurile declarate mpotriva hotrrilor cur ilor de apel i a altor hotrri, n cazurile prevzute de lege. De asemenea, competent s solu ioneze recursul poate fi instan a expres prevzut prin legi speciale. n cazul n care prin aceste legi nu se prevede instan a competent, se va aplica regula dreptului comun, adic instan a imediat superioar instan ei a crei hotrre se atac, va fi competent s solu ioneze recursul. 7. Procedura de judecat n fa a instan ei de recurs 7.1 Procedura prealabil la instan a de recurs Reglementrile cuprinse n Codul de procedur civil, relative la procedura prealabil judecrii recursului i la procedura de solu ionare a acestei ci de atac, sunt sumare, ns, avnd n vedere textul art.316 C.proc.civ., dispozi iile de procedur privind judecata n apel se aplic i n instan a de recurs, n msura n care nu sunt potrivnice normelor consacrate pentru recurs. Ca atare, preedintelui instan ei de recurs, respectiv preedintelui sec iei la care a fost repartizat recursul, le revin aceleai obliga ii ca n etapa apelului. n art.308 alin.2 C.proc.civ. se prevede c intimatul este obligat s depun ntmpinare cu cel pu in 5 zile nainte de termenul de judecat. Nedepunerea
150

ntmpinrii n acest termen atrage sanc iunea decderii, n condi iile art.103 C.proc.civ. 7.2 Compunerea completului de judecat Recursul se judec n complet format din 3 judectori, cu excep ia cazurilor n care legea prevede altfel (art.54 alin.2 din Legea nr.304/2004). Aadar, indiferent care este instan a competent s judece calea de atac, completul va fi compus din 3 judectori. Judecata continu n aceeai compunere i n caz de casare cu re inere. 7.3 Desfurarea judec ii Judecata cuprinde aceleai etape, indiferent c se desfoar n prim instan , n apel sau n cile extraordinare de atac ori n contesta ia la executare. Prin urmare, n msura n care nu sunt ndestultoare, dispozi iile privind judecata recursului, deliberarea judectorilor i pronun area hotrrii se completeaz, n mod corespunztor, cu cele prevzute de legiuitor pentru judecata n prim instan (art.316 i art.298 C.proc.civ.). 7.4 Probele n recurs Potrivit art.305 C.proc.civ., n instan a de recurs nu se pot produce probe noi, cu excep ia nscrisurilor, care pot fi depuse pn la nchiderea dezbaterilor. Drept urmare, textul art.305 C.proc.civ. consacr regula inadmisibilit ii probelor noi n recurs, regul ntemeiat pe ra iunea c recursul nu este o cale de atac devolutiv, ca i apelul, ci un mijloc procedural prin care se realizeaz doar un examen al hotrrii atacate. Fiind o instan de control judiciar i nu de judecat n fond, instan a de recurs va verifica hotrrea atacat pe baza probelor administrate la fond, fr a avea posibilitatea , de regul, de a administra probe noi. 7.5 Solu iile pe care le poate pronun a instan a de recurs Dup nchiderea dezbaterilor contradictorii, instan a de recurs delibereaz asupra motivelor invocate de pr i sau ridicate de ea din oficiu, dup care, avnd n vedere i nscrisurile noi, va pronun a hotrrea. Potrivit art.312 alin.1 C.proc.civ., instan a poate admite recursul, l poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui. De asemenea, instan a de recurs se poate opri i la solu ii care nu presupun examinarea fondului, cum ar fi : respingerea recursului ca inadmisibil, ca tardiv introdus, ca introdus de o persoan fr calitate, ca nesus inut sau neavenit, anularea recursului ca netimbrat, ca neregulat introdus sau ca nemotivat, nchiderea dosarului.
151

7.6 Judecata n fond dup casare 7.6.1 Preliminarii Dup casare, cauza va fi rejudecat, fie de ctre instan a care a solu ionat recursul (n cazul casrii cu re inere), fie de ctre instan a de trimitere care poate fi chiar instan a ce a pronun at hotrrea casat ori o alt instan de acelai grad sau, n cazul casrii pentru necompeten , instan a competent sau de ctre organul cu activitate jurisdic ional competent (n cazul casrii cu trimitere). La judecarea n fond dup casare sunt aplicabile regulile de la judecata n prim instan sau, dup caz, de la judecata n apel. 7.6.2 Limitele rejudecrii fondului dup casare Limitele n care se va face judecata n fond dup casare se determin n func ie de felul casrii. n cazul casrii totale, procesul se rejudec n ntregime, iar n cazul casrii par iale se rejudec numai ceea ce s-a desfiin at, iar restul hotrrii devine irevocabil. Trebuie avute n vedere i prevederile art.315 alin.3 C.proc.civ., potrivit crora, dup casare, instan a de fond va judeca din nou, innd seama de toate motivele invocate naintea instan ei a crei hotrre a fost casat. De asemenea, potrivit art.315 alin.31 C. proc.civ. n cazul rejudecrii dup casare, cu re inere sau cu trimitere, sunt admisibile orice probe prevzute de lege. 7.6.3 Obligativitatea deciziei de casare Potrivit art.315 alin.1 C.proc.civ., n caz de casare, hotrrile instan ei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum i asupra necesit ii administrrii unor probe sunt obligatorii pentru judectorii fondului. 7.6.4 Aplicarea principiului non reformatio in peius n condi iile art.315 alin.4 C.proc.civ., la judecarea recursului, precum i la rejudecarea procesului dup casarea hotrrii de ctre instan a de recurs, dispozi iile art. 296 sunt aplicabile n mod corespunztor, respectiv c recurentului nu i se poate crea n propria cale de atac o situa ie mai grea dect aceea din hotrrea atacat, principiu aplicabil i n caz de rejudecare dup casare.

152

Bibliografie recomandat 1. M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2.V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3.I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4.I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Recursul este o cale de atac : a. Special, ordinar i devolutiv; b. Comun, extraordinar, de reformare i nedevolutiv; c. Comun, extraordinar, de retractare i nedevolutiv 2. Pot forma obiect al recursului: a. Hotrrile nedefinitive i ncheierile de edin ; b. Hotrrile date n apel; c. Hotrrile date fr drept de apel, hotrrile date n apel, hotrrile altor organe cu activitate jurisdic ional, precum i, n condi iile prevzute de lege, unele ncheieri de edin . 3. Subiectele recursului sunt : a. Persoanele interesate i procurorul; b. Pr ile de la judecata n prim instan i, eventual, de la judecata n apel, precum i, n temeiul art.45 C.proc.civ., procurorul; c. Pr ile de la judecata n fond sau motenitorii acestora. 4. a. b. c. Cauza recursului poate fi, de regul: Nelegalitatea hotrrilor atacate; Nelegalitatea i netemeinicia hotrrilor atacate; Att nelegalitatea, ct i netemeinicia hotrrilor atacate.

5. Recursul se motiveaz: a. Prin nsi cererea de recurs; b. nuntrul termenului de recurs: c. Prin nsi cererea de recurs sau nuntrul termenului de recurs.
153

6. Cererea de recurs care nu cuprinde men iunile prevzute de lege: a. este nul; b. atrage sanc iunea nulit ii numai dac neregularitatea a produs un prejudiciu material; c. este anulabil. 7. Termenul de recurs de drept comun: a. este de 15 zile de la comunicarea hotrrii; b. este de 30 de zile de la comunicarea hotrrii; c. curge continuu, fr a putea fi ntrerupt. 8. Termenul de recurs poate fi ntrerupt: a. prin moartea pr ii care are interes s fac recurs; b. prin moartea mandatarului cruia i s-a fcut comunicarea; c. n cazul n care partea dovedete c a fost mpiedicat printr-o mprejurare mai presus de voin a sa s exercite calea de atac. 9. a. b. c. Instan a competent s solu ioneze recursul poate fi: tribunalul sau curtea de apel; judectoria, tribunalul sau curtea de apel; tribunalul sau curtea de apel ori nalta Curte de Casa ie i Justi ie.

10. Pentru solu ionarea recursului: a. completul de judecat trebuie s fie compus din 3 judectori; b. ntmpinarea nu este obligatorie; c. nu sunt admisibile probe noi, cu excep ia nscrisurilor. 11. Solu iile pe care le poate pronun a instan a de recurs sunt: a. admiterea, respingerea i anularea recursului; b. admiterea, respingerea, anularea sau perimarea recursului; c. admiterea recursului sau nchiderea dosarului. 12. a. b. c. La judecata n fond dup casare: sunt aplicabile regulile de la judecata n fond; sunt admisibile i alte probe, n afara nscrisurilor; este incompatibil judectorul care a solu ionat recursul.
154

Curs nr.20 Cile extraordinare de atac n procesul civil : contesta ia n anulare i revizuirea

Obiectivele cursului : cunoaterea modului n care se poate ob ine desfiin area unei hotrri judectoreti irevocabile date cu nerespectarea legii i o nou judecat de ctre nsi instan a ce a pronun at-o; - cunoaterea mecanismului juridic de ndreptare a erorilor svrite n legtur cu starea de fapt stabilit printr-o hotrre definitiv sau irevocabil Con inut :

Contesta ia n anulare
1. No iuni generale Contesta ia n anulare este reglementat n titlul V Cile extraordinare de atac , capitolul I, art.317-321 din Codul de procedur civil. Contesta ia n anulare este definit n doctrin, ca fiind acea cale de atac extraordinar, de retractare, comun i nesuspensiv de executare, ce poate fi exercitat numai mpotriva hotrrilor irevocabile, n cazurile i condi iile expres prevzute de lege. n Codul de procedur civil sunt reglementate dou forme ale contesta iei n anulare: contesta ia n anulare obinuit sau de drept comun (art.317) i contesta ia n anulare special (art.318). 2. Contesta ia n anulare obinuit Contesta ia n anulare obinuit este acea cale extraordinar de atac, prin intermediul creia partea interesat poate solicita retractarea unei hotrri judectoreti irevocabile pentru motivele expres prevzute n art.317 C.proc.civ., numai dac motivele care o legitimeaz nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.

155

2.1 Pr ile contesta iei n anulare obinuit Din chiar termenii folosi i n textul art.317 C.proc.civ. rezult c pot fi pr i n contesta ia n anulare obinuit numai persoanele ntre care s-a stabilit raportul procesual n fa a instan ei a crei hotrre este atacat. n fine, potrivit art.45 alin.5 C.proc.civ., procurorul poate exercita contesta ia n anulare obinuit, indiferent dac a participat sau nu la judecarea cauzei n care s-a pronun at hotrrea atacat. Persoana care exercit contesta ia n anulare poart denumirea de contestator, iar persoana mpotriva creia se ndreapt aceast cale de atac se numete intimat. 2.2 Obiectul contesta iei n anulare obinuite Obiectul contesta iei n anulare obinuite l formeaz hotrrile judectoreti irevocabile, aa cum rezult din art.317 alin.1 C.proc.civ., a cror sfer este determinat expres n art.377 alin.2 C.proc.civ. Avnd n vedere aceste dispozi ii, putem spune c, de regul, sunt supuse contesta iei n anulare obinuite orice hotrri irevocabile, indiferent de ierarhia instan ei care le-a pronun at, de mprejurarea c ele au fost date n prim instan sau n solu ionarea unei ci de atac i indiferent de faptul c prin ele s-a rezolvat fondul pricinii ori c au intervenit n recurs, revizuire, ntr-o alt contesta ie n anulare sau n cadrul executrii silite, cu condi ia ca legiuitorul s nu interzic n mod expres exercitarea cii de atac. De asemenea, legiuitorul are n vedere i deciziile intermediare de casare a unei hotrri judectoreti, hotrrile prin care s-a luat act de tranzac ia pr ilor, cele prin care s-a pronun at o solu ie formal (cum ar fi, anularea cererii, perimarea, respingerea ca tardiv) ori cele pronun ate n cadrul unei proceduri speciale (ordonan a preedin ial) - sau n solu ionarea conflictelor de competen . n doctrin s-a apreciat c pot forma obiect al contesta iei n anulare obinuite i unele ncheieri judectoreti precum: ncheierea prin care se solu ioneaz cererea de asigurare a dovezilor pe cale principal; ncheierea de ndreptare a erorilor materiale; ncheierea pronun at n materie necontencioas; ncheierea prin care se ia act de renun area la judecat; ncheierea de lmurire a hotrrii. 2.3 Cauza sau motivele contesta iei n anulare obinuite Cauza contesta iei n anulare obinuite este nelegalitatea hotrrii ce se atac, nelegalitate constnd ntr-una din deficien ele expres i limitativ indicate n art.317 C.proc.civ., sub denumirea de motive, care reprezint aspecte ale aceleiai cauze. Aceste motive sunt :
156

1. cnd procedura de chemare a pr ii, pentru ziua cnd s-a judecat pricina, nu a fost ndeplinit potrivit cu cerin ele legii; 2. cnd hotrrea a fost dat de judectori cu nclcarea dispozi iilor de ordine public privitoare la competen . Primul motiv presupune c: - n cauza respectiv citarea era obligatorie sau, n situa ia n care acest aspect a fost lsat la aprecierea instan ei, s-a dispus citarea; - partea nu a fost deloc citat ori procedura de citare nu a fost legal ndeplinit i partea a lipsit, astfel c viciul de procedur nu s-a acoperit n condi iile art.89 alin.2 C.proc.civ. Al doilea motiv de contesta ie n anulare obinuit vizeaz nclcarea normelor de competen de ordine public, adic a competen ei generale, a competen ei materiale i a competen ei teritoriale exclusive (art.159 C.proc.civ.). 2.4 Condi iile de admisibilitate a contesta iei n anulare de drept comun Condi iile particulare de admisibilitate a contesta iei n anulare obinuite sunt: - hotrrea atacat s fie irevocabil; - motivele contesta iei, prevzute n art.317 alin.1 pct.1 i 2 C.proc.civ., s nu fi putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului. Prima condi ie vizeaz i obiectul contesta iei n anulare obinuite, respectiv hotrrile irevocabile, astfel c nu revenim asupra celor prezentate. A doua condi ie, care se raporteaz la prima condi ie , trebuie n eleas n sensul c este inadmisibil contesta ia n anulare, dac partea poate sau a putut s invoce criticile pe calea apelului sau a recursului i nu a fcut-o. 3. Contesta ia n anulare special Contesta ia n anulare special este acea cale extraordinar de atac, prin intermediul creia partea interesat poate solicita retractarea unei hotrri judectoreti irevocabile pronun ate de instan a de recurs, pentru motivele expres prevzute n art.318 C.proc.civ. 3.1 Pr ile n contesta ia n anulare special Din interpretarea dispozi iilor art.318 C.proc.civ. rezult c interesul de a exercita contesta ia n anulare special apar ine recurentului. De asemenea, n temeiul art.45 alin.5 C.proc.civ., procurorul poate exercita contesta ia n anulare special, chiar dac nu a participat la judecarea pricinii n care s-a pronun at hotrrea atacat.
157

3.2 Obiectul contesta iei n anulare speciale Obiectul contesta iei n anulare speciale l formeaz numai hotrrile pronun ate de instan ele de recurs, adic hotrrile irevocabile date n urma exercitrii controlului judiciar pe calea recursului, nu i cele date n fond dup casarea cu re inere. 3.3 Cauza sau motivele contesta iei n anulare speciale Contesta ia n anulare special poate fi exercitat numai pentru cele dou motive expres i limitativ prevzute n art.318 C.proc.civ. Potrivit textului, hotrrile instan elor de recurs mai pot fi atacate cu contesta ie cnd dezlegarea dat este rezultatul unei greeli materiale sau cnd instan a, respingnd recursul sau admi ndu-l numai n parte, a omis din greeal s cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare. Primul motiv dezlegarea dat este rezultatul unei greeli materiale duce la admisibilitatea contesta iei n anulare speciale dac: - s-a svrit o greeal material, care n sensul textului nseamn greeal de ordin procedural, adic greeal comis prin confundarea unor date esen iale ale dosarului, precum : anularea greit a unui recurs ca netimbrat; respingerea greit a recursului ca tardiv; anularea recursului ca neregulat introdus, dei au fost respectate prevederile art.302 C.proc.civ.; anularea greit a unui recurs ca nemotivat. Pentru verificarea acestor situa ii nu este necesar reexaminarea fondului sau o reapreciere a probelor. Prin urmare, greeala svrit trebuie s fie o greeal de fapt i nu o greeal de judecat, de apreciere a probelor ori de interpretare a dispozi iilor legale sau de solu ionare a unui incident procedural. Legiuitorul are n vedere acea greeal material cu caracter procedural, care a dus la pronun area unei solu ii eronate. - greeala material svrit de instan a de recurs a fost esen ial, determinnd solu ia eronat. - greeala material prevzut n art.318 teza I C.proc.civ. ca motiv de contesta ie n anulare nu trebuie confundat cu erorile sau omisiunile la care se refer art.281 C.proc.civ., deoarece acestea din urm nu sunt de natur s influen eze solu ia instan ei. - solu ia instan ei este rezultatul acelei greeli sau erori materiale. Al doilea motiv cnd instan a, respingnd recursul sau admi ndu-l numai n parte, a omis din greeal s cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare atrage admisibilitatea contesta iei n anulare dac:
158

- recursul a fost respins sau admis n parte, nu i n cazul n care recursul a fost admis integral i hotrrea recurat a fost casat sau modificat n totalitate; - instan a a omis s cerceteze un motiv de casare sau de modificare, nu i n situa ia n care instan a a examinat motivul de recurs, dar nu i l-a nsuit; - motivul de recurs pretins a fi omis a fost formulat n termen, ntruct instan a nu este obligat s cerceteze motivul de recurs depus tardiv. 3.4 Condi iile de admisibilitate a contesta iei n anulare speciale Pentru admisibilitatea contesta iei n anulare speciale se cere a fi ndeplinit condi ia (care vizeaz obiectul contesta iei) ca hotrrea irevocabil atacat s fie pronun at de instan a de recurs, cerin ce rezult expres din art.318 C.proc.civ. 4. Sesizarea instan ei 4.1 Cererea n lipsa unor dispozi ii speciale privind cuprinsul contesta iei n anulare, devin aplicabile, prin asemnare, prevederile dreptului comun art.82 i 112 C.proc.civ.. Ca atare, cererea pentru exercitarea contesta iei n anulare va cuprinde: - numele i domiciliul contestatorului; - hotrrea care se atac; - motivarea n fapt i n drept; - probele, dac este cazul; - semntura. 4.2 Instan a competent Potrivit art.319 alin.1 C.proc.civ., contesta ia se introduce la instan a a crei hotrre se atac. Astfel, contesta ia n anulare, ntemeiat pe dispozi iile art.317 C.proc.civ., se va adresa : primei instan e, instan ei de apel, de recurs, contesta ie n anulare sau revizuire. Dac contesta ia este ntemeiat pe prevederile art.318 C.proc.civ., cererea se va adresa instan ei de recurs. 4.3 Termenul de exercitare a contesta iei n anulare Prin art.319 alin.2 C.proc.civ., legiuitorul distinge, ct privete termenul de exercitare a contesta iei, dup cum hotrrea atacat este sau nu susceptibil de executare silit. Dac hotrrea irevocabil este susceptibil de executare silit, contesta ia n anulare se poate face oricnd nainte de nceperea executrii silite, iar n timpul ei,
159

pn la mplinirea termenului stabilit prin art.401 alin.1 lit.b sau c (art.319 alin.2 teza I C.proc.civ.). mpotriva hotrrilor care nu se aduc la ndeplinire pe cale de executare silit, contesta ia poate fi introdus n termen de 15 zile de la data cnd contestatorul a luat cunotin de hotrre, dar nu mai trziu de un an de la data cnd hotrrea a rmas irevocabil (art.319 alin.2 teza a II-a C.proc.civ.). 5. Procedura de solu ionare a contesta iei n anulare 5.1 Compunerea completului de judecat Fiind o cale de atac de retractare, contesta ia n anulare se judec n complet compus din acelai numr de judector ca i completul care a pronun at hotrrea atacat. Problema incompatibilit ii nu se pune, deoarece judectorii nu se afl n niciuna din ipotezele prevzute n art.24 C.proc.civ. 5.2 Regulile aplicabile la judecata contesta iei n anulare Codul de procedur civil nu con ine dispozi ii detaliate privind judecata contesta iei. nseamn c n lipsa unor prevederi amnun ite, normele speciale cuprinse n art.319 321 C.proc.civ. se completeaz n mod corespunztor cu cele ale dreptului comun. Ca atare, solu ionarea contesta iei n anulare se face potrivit procedurii care se urmeaz la judecarea oricrei cereri de chemare n judecat. Dup admiterea contesta iei, se vor urma regulile de la instan a de fond sau, dup caz, cele aplicabile n fa a instan ei de recurs. Legiuitorul prevede ns, n art.320 alin.1 C.proc.civ., c judecata se face de urgen i cu precdere, ceea ce implic prioritatea acestor cauze pe lista de procese i acordarea unor termene scurte, n situa ia n care este necesar amnarea. Potrivit art.320 alin.2 C.proc.civ., ntmpinarea este obligatorie i se depune la dosar cu cel pu in 5 zile naintea termenului de judecat. Instan a poate suspenda executarea hotrrii a crei anulare se cere, sub condi ia depunerii unei cau iuni (art.3191 teza I C.proc.civ.). Dac se admite contesta ia n anulare , hotrrea atacat se anuleaz i, n func ie de motivul invocat: - pricina se va rejudeca, dac s-a re inut c partea nu a fost legal citat la termenul cnd a avut loc judecata;

160

- se va pronun a o hotrre de declinare a competen ei n favoarea instan ei sau a organului jurisdic ional competent, n ipoteza n care s-a admis contesta ia pe motivul necompeten ei absolute a instan ei care a pronun at hotrrea atacat; - recursul se rejudec, dac a fost admis contesta ia pentru motivele prevzute n art.318 C.proc.civ. Potrivit art.320 alin.3 C.proc.civ., hotrrea dat n contesta ie este supus acelorai ci de atac ca i hotrrea atacat, iar potrivit principiului unicit ii dreptului de a folosi o cale de atac, partea interesat nu poate exercita de mai multe ori o cale de atac mpotriva aceleiai hotrri, deci nu se poate judeca de mai multe ori n aceeai cale de atac. Hotrrile pronun ate n contesta ia n anulare special nu sunt susceptibile de recurs, deoarece aceast form de contesta ie poate avea ca obiect numai hotrri irevocabile pronun ate de instan ele de recurs.

Revizuirea
1. No iuni generale Revizuirea este reglementat n titlul V Cile extraordinare de atac, capitolul II, art.322-328 din Codul de procedur civil. Ea este definit n doctrin ca fiind acea cale de atac extraordinar, de retractare i nesuspensiv de executare , prin intermediul creia se poate ob ine desfiin area sau modificarea unei hotrri definitive sau irevocabile, n cazurile i condi iile expres prevzute de lege. n cazul revizuirii nu se pune problema realizrii unui control judiciar, ci a unei noi judec i, numai n temeiul unor noi elemente de fapt ce nu au format obiectul judec ii finalizate cu pronun area hotrrii a crei revizuire se cere. 2. Subiectele revizuirii Revizuirea este o cale de atac deschis pr ilor din proces. Pr ile n revizuire se numesc revizuent i intimat. Calitatea procesual activ ori calitatea de revizuent poate avea oricare parte din procesul solu ionat prin hotrrea atacat, care justific un interes. De asemenea, n condi iile art.45 alin. ultim C.proc.civ., procurorul poate exercita calea de atac a revizuirii, indiferent dac a participat sau nu la judecata cauzei n care s-a dat hotrrea pe care dorete s-o atace.

161

3. Obiectul revizuirii Potrivit art.322 C.proc.civ. fac obiectul revizuirii hotrrile rmase definitive n instan a de apel sau prin neapelare, precum i hotrrile date de o instan de recurs atunci cnd evoc fondul. n aceast din urm categorie intr hotrrile prin care tribunalele i cur ile de apel au admis recursul i au modificat hotrrea atacat pe chestiuni de fapt, n baza nscrisurilor noi, n special n cazul recursului exercitat n condi iile art.3041 C.proc.civ., precum i hotrrile pronun ate n rejudecarea fondului dup casarea cu re inere. 4. Condi iile de admisibilitate a revizuirii Condi iile de admisibilitate a revizuirii, care trebuie verificate de instan prealabil examinrii motivului invocat sunt: a) hotrrea atacat este definitiv ori este pronun at de o instan de recurs; b) hotrrea atacat evoc fondul. 5. Cauza revizuirii Revizuirea are drept cauz neregularitatea hotrrii care se atac, mai exact erorile svrite n legtur cu starea de fapt stabilit prin hotrre. Revizuirea poate fi exercitat pentru motivele expres i limitativ prevzute n art.322 C.proc.civ., i anume: 1. Dac dispozitivul hotrrii cuprinde dispozi ii potrivnice ce nu se pot aduce la ndeplinire (art.322 pct.1 C.proc.civ.) Prin acest motiv de revizuire se urmrete nlturarea dispozi iilor potrivnice din dispozitivul hotrrii, pentru a face posibil punerea lui n executare. De exemplu: s-a admis cererea reclamantului, dar i cererea intervenientului principal care are acelai obiect, astfel c nu s-ar putea atribui bunul n litigiu, n acelai timp, ctre amndoi; s-a admis att cererea principal prin care s-a solicitat executarea unor obliga ii contractuale, ct i cererea reconven ional prin care s-a cerut anularea contractului. Revizuirea hotrrii pe acest motiv poate fi solicitat, aa cum rezult din textul men ionat, numai dac contrarietatea exist n cuprinsul dispozitivului, nu i atunci cnd vizeaz considerentele hotrrii i nici n ipoteza n care contrarietatea exist ntre considerente i dispozitiv sau ntre dispozitiv i probele administrate n cauz sau ivite ulterior ori este necesar lmurirea n elesului, ntinderii i aplicrii dispozitivului.
162

2. Dac instan a s-a pronun at asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronun at asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult dect s-a cerut (art.322 pct.2 C.proc.civ.) Textul art.322 pct.2 C.proc.civ. consacr trei ipoteze ce vizeaz inad-verten ele dintre obiectul pricinii supuse judec ii i ceea ce instan a a hotrt. Prima ipotez, cnd instan a s-a pronun at asupra unor lucruri care nu s-au cerut, cunoscut n literatura juridic sub denumirea de extra petita se poate ntlni, de exemplu, dac : - instan a dispune obligarea prtului la plata dobnzilor, dei reclamantul solicitase numai restituirea mprumutului; - instan a a acordat termen de gra ie, dei debitorul nu a formulat o cerere n acest sens; - instan a a ncuviin at pstrarea numelui purtat n timpul cstoriei, fr s se fi solicitat acest lucru; - instan a a acordat cheltuieli de judecat, dei nu au fost solicitate. A doua ipotez, cnd instan a nu s-a pronun at asupra unui lucru cerut, cunoscut n doctrin sub denumirea de minus petita, poate fi invocat n situa ia n care instan a a omis s se pronun e asupra unei preten ii deduse judec ii, indiferent c a fost formulat printr-o cerere principal , incidental sau accesorie. A treia ipotez, cnd instan a a dat mai mult dect s-a cerut, cunoscut n literatura juridic sub denumirea de plus petita , poate fi invocat, de exemplu, dac reclamantul a solicitat stabilirea unei servitu i de trecere i instan a i recunoate dreptul de proprietate sau reclamantul a pretins obligarea prtului la plata unei sume de bani i instan a l oblig pe prt la mai mult. 3. Dac obiectul pricinii nu se afl n fiin (art.322 pct.3 C.proc.civ.) Revizuirea pentru acest motiv poate fi cerut atunci cnd, printr-o hotrre cu o singur condamnare, debitorul a fost obligat s predea creditorului un lucru cert i determinat, lucru care a pierit dup pronun area hotrrii i, ca urmare, executarea n natur nu mai este posibil, astfel c scopul revizuientului este de a ob ine contravaloarea bunului pierit. 4. Dac un judector, martor sau expert, care a luat parte la judecat, a fost condamnat definitiv pentru o infrac iune privitoare la pricin sau dac hotrrea s-a dat n temeiul unui nscris declarat fals n cursul sau n urma judec ii ori dac un magistrat a fost sanc ionat disciplinar pentru exercitarea
163

func iei cu rea-credin sau grav neglijen n acea cauz (art.322 pct.4 C.proc.civ.). Ca urmare a Deciziei nr. 66/ 2008 a Cur ii Constitu ionale a devenit actual teza ( eliminat din art. 322 pct. 4 C. proc.civ. prin art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005) conform creia : n cazul n care, n ambele situa ii, constatarea infrac iunii nu se mai poate face print-o hotrre penal, instan a de revizuire se va pronun a mai nti, pe cale incidental, asupra existen ei sau inexisten ei infrac iunii invocate. La judecarea cererii va fi citat i cel nvinuit de svrirea infrac iunii. Acest motiv vizeaz trei ipoteze distincte, pe care le tratm ca atare. Prima ipotez, dac un judector, martor sau expert, care a luat parte la judecat, a fost condamnat definitiv pentru o infrac iune privitoare la pricin , vizeaz situa ia n care solu ia din hotrrea atacat este rezultatul lipsei de obiectivitate a judectorului sau al comportrii martorului, care a depus mincinos, ori al expertului, care a denaturat adevrul n raportul de expertiz. A doua ipotez vizeaz situa ia n care hotrrea s-a dat n temeiul unui nscris declarat fals n cursul sau n urma judec ii. Revizuirea este admisibil pe acest motiv, dac : - falsitatea nscrisului s fie constatat printr-o hotrre judectoreasc, de regul o hotrre penal, fr a fi necesar ca aceasta s-l condamne pe autorul falsului; - nscrisul declarat fals s fi fost determinant pentru pronun area hotrrii atacate. Ct privete a treia ipotez dac un magistrat a fost sanc ionat disciplinar pentru exercitarea func iei cu rea-credin sau grav neglijen n acea cauz, este necesar ca : - hotrrea de sanc ionare disciplinar s fie irevocabil; - abaterea pentru care s-a aplicat sanc iunea disciplinar s fie strict legat de cauza n care s-a pronun at hotrrea atacat cu revizuire; - abaterea svrit de magistrat s fi fost determinant pentru solu ia pronun at prin hotrrea atacat. 5. Dac, dup darea hotrrii, s-au descoperit nscrisuri doveditoare, re inute de partea potrivnic sau care nu au putut fi nf iate dintr-o mprejurare mai presus de voin a pr ilor, ori dac s-a desfiin at sau s-a modificat hotrrea unei instan e pe care s-a ntemeiat hotrrea a crei revizuire se cere (art.322 pct.5 C.proc.civ.) Legiuitorul are n vedere i n acest caz dou ipoteze distincte.

164

Prima ipotez vizeaz situa ia n care la data pronun rii hotrrii instan a nu a avut n vedere anumite nscrisuri, imposibil de prezentat, care, dac erau cunoscute instan ei cu ocazia judecrii pricinii, ar fi fost de natur s determine o alt solu ie. Pentru a se admite revizuirea pe acest motiv trebuie ndeplinite cumulativ urmtoarele condi ii: - revizuientul s prezinte un nscris doveditor; - nscrisul pe care se bazeaz partea interesat s nu fi putut fi nf iat n procesul n care s-a pronun at hotrrea atacat cu revizuire, fie pentru c a fost re inut de partea potrivnic, fie dintr-o mprejurare mai presus de voin a pr ii; - nscrisul s fi fost descoperit dup darea hotrrii, adic este un nscris nou care nu a fost folosit n litigiul solu ionat prin hotrrea atacat; - nscrisul s fi existat la data pronun rii hotrrii atacate; - nscrisul s fie determinant, n sensul c dac ar fi fost cunoscut de instan a a crei hotrre este atacat, ar fi putut duce la pronun area unei alte solu ii. A doua ipotez vizat n textul art.322 pct.5 C.proc.civ. duce la admiterea revizuirii, dac s-a desfiin at sau s-a modificat hotrrea unei instan e pe care s-a ntemeiat hotrrea atacat cu revizuire, adic a disprut suportul probator pe care se sprijin aceast din urm hotrre. 6. Dac statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate public, dispru ii, incapabilii sau cei pui sub curatel nu au fost apra i de loc sau au fost apra i cu viclenie de cei nsrcina i s-i apere (art.322 pct.6 C.proc.civ.) Se poate observa c textul vizeaz numai anumite categoriei de justi iabili: - statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate public; - dispru ii, incapabilii sau cei pui sub curatel. De asemenea, n text se face referire la dou ipoteze: - lipsa total de aprare - aprarea cu viclenie. n prima ipotez, revizuirea va fi admis dac se constat lipsa total de aprare, indiferent de cauza care a dus la aceast situa ie. n schimb, o aprare incomplet sau necorespunztoare nu duce la admiterea revizuirii. n a doua ipotez, revizuirea va fi admis dac aprarea persoanelor determinate n text s-a fcut cu viclenie, adic prin manopere dolosive, mprejurare care a determinat pierderea procesului. De asemenea, aprarea cu viclenie trebuie s provin de la cei nsrcina i s-l apere pe revizuient.

165

7. Dac exist hotrri definitive potrivnice date de instan e de acelai grad sau de grade deosebite, n una sau aceeai pricin, ntre aceleai persoane, avnd aceeai calitate (art.322 pct.7 C.proc.civ.) Revizuirea pe acest motiv i are suportul n respectarea puterii lucrului judecat i presupune ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condi ii: - s existe dou hotrri definitive potrivnice. - hotrrile contradictorii s fie pronun ate n aceeai pricin, adic s existe tripl identitate de pr i, obiect i cauz. - hotrrile potrivnice s fie pronun ate n dosare diferite; - n al doilea proces s nu se fi invocat excep ia puterii de lucru judecat sau, dac a fost invocat, s nu se fi discutat; - s se solicite anularea celei de-a doua hotrri, care s-a dat cu nerespectarea puterii lucrului judecat. 8. Dac partea a fost mpiedicat s se nf ieze la judecat i s ntiin eze instan a despre aceasta, dintr-o mprejurare mai presus de voin a sa (art.322 pct.8 C.proc.civ.) Pentru a se admite revizuirea pe acest motiv trebuie ndeplinite cumulativ cele dou condi ii care rezult din text , i anume: - partea legal citat a fost mpiedicat s se nf ieze la judecat i s ntiin eze instan a despre aceasta; - mpiedicarea s-a datorat unei mprejurri mai presus de voin a pr ii. 9. Dac Curtea European a Drepturilor Omului a constatat o nclcare a drepturilor sau libert ilor fundamentale datorat unei hotrri judectoreti, iar consecin ele grave ale acestei nclcri continu s se produc i nu pot fi remediate dect prin revizuirea hotrrii pronun ate (art.322 pct.9 C.proc.civ.) Acest motiv de revizuire a fost introdus n Codul de procedur civil prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr.58/2003 i presupune ndeplinirea cumulativ a urmtoarelor condi ii : - s existe o hotrre pronun at de Curtea European a Drepturilor Omului, prin care s-a constatat o nclcare a drepturilor sau libert ilor fundamentale, datorat unei hotrri date de ctre o instan romn; - nclcarea drepturilor sau libert ilor fundamentale s fi produs consecin e grave, consecin e ce continu s se produc; - consecin ele grave nu pot fi remediate altfel, dect prin revizuirea hotrrii.
166

10. Dac, dup ce hotrrea a devenit definitiv, Curtea Constitu ional s-a prinun at asupra excep iei invocate n acea cauz, declarnd neconstitu ional legea, ordonan a ori o dispozi ie dintr-o lege sau dintr-o ordonan care a fcut obiectul acelei excep ii ori alte dispozi ii din actul atacat, care, n mod necesar i evident, nu pot fi disociate de prevederile men ionate n sesizare (art.322 pct.10 C.proc.civ.). Necesitatea introducerii acestui motiv prin Legea nr. 177/ 2010 rezult din faptul c suspendarea judecrii cauzei pe perioada solu ionrii excep iei de neconstitu ionalitate este facultativ i nu obligatorie, astfel c dac instan a nu a dispus msura suspendrii cauzei i a pronun at hotrrea (ce a rmas definitiv sau irevocabil), iar ulterior instan a constitu ional admite excep ia de neconstitu ionalitate, trebuie s se dea posibilitatea revizuirii hotrrii i rejudecrii cauzei fr a se mai ine cont de dispozi ia legal declarat neconstitu ional. 6. Sesizarea instan ei 6.1 Cererea de revizuire ntruct legiuitorul nu prevede condi ii speciale pentru cererea de revizuire, nseamn c pentru determinarea cuprinsului acesteia se vor aplica prin asemnare dispozi iile art.82 i ale art.112 C.proc.civ.. Ca atare, cererea de revizuire va cuprinde: - numele i domiciliul revizuentului; - obiectul cererii (adic hotrrea atacat i motivul de revizuire); - probele folosite; - semntura. Sub sanc iunea nulit ii, cererea de revizuire se timbreaz cu tax judiciar n sum fix i cu timbru judiciar. 6.2 Termenul de exercitare a revizuirii Potrivit art.324 alin.1 C.proc.civ., termenul de revizuire este de o lun i se va socoti: 1. n cazurile prevzute de art.322 pct.1, 2 i 7 ain.1, de la comunicarea hotrrilor definitive, iar cnd hotrrile au fost date de instan e de recurs dup evocarea fondului, de la pronun are; pentru hotrrile prevzute la punctul 7 alin. 2 de la pronun area ultimei hotrri; 2. n cazul prevzut de art.322 pct.3, de la cel din urm act de executare; 3. n cazurile prevzute de art.322 pct.4, din ziua n care partea a luat cunotin de hotrrea instan ei penale de condamnare a judectorului, martorului sau expertului
167

ori de hotrrea care a declarat fals nscrisul. n lipsa unei astfel de hotrri termenul curge de la data cnd partea a luat cunotin de mprejurrile pentru care constatarea infrac iunii nu se mai poate face printr-o hotrre penal, dar nu mai trziu de 3 ani de la data producerii acestora; 4. n cazurile prevzute de art.322 pct.5, din ziua n care s-au descoperit nscrisurile ce se invoc ori, dup caz, din ziua n care partea a luat cunotin de hotrrea desfiin at sau modificat pe care s-a ntemeiat hotrrea a crei revizuire se cere; 5. n cazurile prevzute de art.322 pct.6 teza I, de la comunicarea hotrrii definitive fcut statului ori celorlalte persoane de drept public sau de utilitate public. De la regula c termenul de revizuire este de o lun, legiuitorul instituie i unele excep ii. Astfel, termenul de revizuire este de 6 luni pentru invocarea motivului prevzut n cazul art.322 pct.5 teza a II-a C.proc.civ., cnd dispru ii sau incapabilii nu au fost apra i deloc ori au fost apra i cu viclenie. Acest termen curge de la ntoarcerea disprutului ori de la dobndirea capacit ii de exerci iu de ctre incapabil, minor sau interzis judectoresc. n cazul prevzut de art.322 pct.8 termenul de revizuire este de 15 zile i se socotete de la ncetarea mpiedicrii. Pentru motivele prevzute la art.322 pct.9 i 10, termenul este de 3 luni de la data publicrii hotrrii Cur ii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a deciziei Cur ii Constitu ionale n Monitorul Oficial al Romniei, partea I. Indiferent c a participat sau nu la judecat, procurorul trebuie s exercite revizuirea n termenul stabilit de lege pentru pr i. Dac partea nu a putut exercita revizuirea n termenul prevzut de lege, dintr-o mprejurare mai presus de voin a sa, ea poate solicita repunerea n termen, n condi iile art.103 C.proc.civ. 6.3 Instan a competent Potrivit art.323 alin.1 C.proc.civ., cererea de revizuire se ndreapt la instan a care a dat hotrrea rmas definitiv i a crei revizuire se cere. Ca o excep ie, legiuitorul prevede n alineatul 2 al art.323 C.proc.civ. c, n cazul motivului ntemeiat pe existen a unor hotrri potrivnice, revizuirea se va ndrepta la instan a mai mare n grad fa de instan a sau instan ele care au pronun at hotrrile potrivnice. Dac cele dou instan e care au dat hotrrile potrivnice fac parte din circumscrip ii judectoreti deosebite, instan a mai mare n grad la care urmeaz s se ndrepte cererea de revizuire va fi aceea a instan ei care a dat prima hotrre.
168

n cazul n care hotrrile potrivnice au fost pronun ate de instan ele de recurs, iar una dintre acestea este nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cererea se solu ioneaz de ctre instan a suprem. 7. Judecarea cererii de revizuire 7.1 Compunerea completului de judecat Judecarea cererii de revizuire se face n complet compus din acelai numr de judectori ca i completul care a pronun at hotrrea atacat. Nu sunt incompatibili s solu ioneze revizuirea, judectorii care au dat hotrrea atacat, cu excep ia situa iei n care, dup admiterea revizuirii, judectorul se gsete n una din ipotezele prevzute n art.24 C.proc.civ. 7.2 Procedura de judecat a revizuirii Potrivit art.326 alin.1 C.proc.civ., cererea de revizuire se judec potrivit dispozi iilor prevzute pentru cererea de chemare n judecat. De unde rezult c normele speciale cuprinse n art.326-328 C.proc.civ. se completeaz cu dispozi iile dreptului comun de la judecata n prim instan . Totui, n alineatul 3 al art.326 C.proc.civ. se stabilete c dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii i la faptele pe care se ntemeiaz. ntmpinarea este obligatorie i se depune la dosar cu cel pu in 5 zile naintea termenului de judecat (art.326 alin.2 C.proc.civ.). Referitor la probele folosite n aceast cale de atac, trebuie avute n vedere motivele de revizuire, ns, n principiu, fiind vorba de o situa ie de fapt, sunt admise orice mijloace de prob permise de lege. Indiferent care este instan a competent s solu ioneze revizuirea, vor fi administrate aceleai mijloace de prob, ntruct, spre deosebire de contesta ia n anulare unde legea nu con ine dispozi ii privind judecata, n materia revizuirii legiuitorul prevede c cererea se solu ioneaz potrivit normelor prevzute pentru cererea de chemare n judecat. Pe de alt parte, dac s-ar aplica regulile de la judecata n recurs, unde nu sunt admise dect nscrisurile noi, unele motive de revizuire n-ar putea fi dovedite. Potrivit art.325 C.proc.civ., instan a poate suspenda executarea hotrrii a crei revizuire se cere, sub condi ia drii unei cau iuni. Dispozi iile art.403 alin. 3 i 4 se aplic n mod corespunztor. De unde rezult c instan a se va pronun a printr-o ncheiere, care poate fi atacat cu recurs n mod separat. n cazuri urgente, dac s-a pltit cau iunea, preedintele instan ei poate dispune suspendarea provizorie a executrii, pn la solu ionarea cererii de suspendare de ctre instan , n condi iile art.403 alin.4 C.proc.civ..
169

Dac instan a ncuviin eaz cererea de revizuire, ea va schimba, n tot sau n parte, hotrrea atacat, iar n cazul hotrrilor definitive potrivnice va anula cea din urm hotrre. Se va face artare de hotrrea dat n revizuire, n josul originalului hotrrii revizuite (art.327 C.proc.civ.). Hotrrea asupra revizuirii este supus cilor de atac prevzute de lege pentru hotrrea revizuit (art.328 alin.1 C.proc.civ.). Ca atare, hotrrea pronun at n revizuire va putea fi atacat cu apel sau cu recurs, dac hotrrea revizuit este susceptibil, potrivit legii, de a fi atacat pe calea apelului sau a recursului.

Recursul n interesul legii


1. No iune i reglementare Recursul n interesul legii este reglementat n titlul VI al Cr ii a II-a art.3297 330 din Codul de procedur civil, fiind eliminat din rndul cilor extraordinare de atac, prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr.58/2003. Potrivit art.329 C.proc.civ., pentru a se asigura interpretarea i aplicarea unitar a legii de ctre toate instan ele judectoreti procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, din oficiu sau la cererea ministrului justi iei, Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, colegiile de conducere ale cur ilor de apel, precum i Avocatul Poporului au ndatorirea s cear naltei Cur i de Casa ie i Justi ie s se pronun e asupra problemelor de drept care au fost solu ionate diferit de instan ele judectoreti. Aadar, recursul n interesul legii este o cale de atac special, care are drept scop interpretarea i aplicarea unitar a legii pe ntreg teritoriul rii. 2. Caracteristici Din reglementarea actual, rezult urmtoarele caracteristici ale recursului n interesului legii: - legitimarea procesual activ apar ine procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, colegiile de conducere ale cur ilor de apel i Avocatul Poporului; - aceste organe au ndatorirea de a solicita naltei Cur i de Casa ie i Justi ie s se pronun e asupra problemelor de drept solu ionate diferit de instan ele judectoreti; - procurorul general poate exercita recursul n interesul legii din oficiu sau la cererea ministrului justi iei; - scopul pentru care se exercit recursul n interesul legii, stabilit prin text este de a asigura interpretarea i aplicarea unitar a legii de ctre toate instan ele judectoreti;
170

- obiectul recursului n interesul legii l constituie problemele de drept care au fost solu ionate diferit de instan ele judectoreti; prin urmare, elementele de fapt nu pot forma obiect al acestui recurs; - competen a de a se pronun a asupra recursului n interesul legii revine naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, n Sec ii Unite, aa cum rezult expres din art.329 C.proc.civ. i art.25 lit.a din Legea nr.304/2004; - recursul n interesul legii poate fi exercitat oricnd, ntruct legiuitorul nu prevede un termen n acest sens; - recursul n interesul legii este admisibil numai dac se face dovada c problemele de drept care formeaz obiectul judec ii au fost solu ionate diferit prin hotrri judectoreti irevocabile, care se anexeaz cererii (art. 3305 C. proc.civ.). - solu iile se pronun numai n interesul legii, nu au efect asupra hotrrilor judectoreti examinate i nici cu privire la situa ia pr ilor din acele procese (alin.2 al art.3307 C.proc.civ.); de aceea, pr ile nu trebuie citate, chiar dac legiuitorul nu face nici o referire la citarea acestora; - deciziile prin care se solu ioneaz sesizrile se public n Monitorul Oficial al Romniei, partea I (art.3307 alin.3 C.proc.civ.), iar dezlegarea dat problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instan e. Bibliografie recomandat 1.M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2.V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3.I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4.I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. a. b. c. Pe calea contesta iei n anulare pot fi atacate: Orice hotrri definitive; Numai hotrrile irevocabile; Orice hotrri judectoreti.

2. Contesta ia n anulare obinuit este admisibil cnd se invoc: a. Necompeten a instan ei; b. Reaua compunere a instan ei;
171

c. Necitarea pr ilor, dac acest motiv nu a putut fi invocat pe calea apelului sau a recursului. 3. Contesta ia n anulare special poate avea ca obiect: a. Numai hotrrile irevocabile date de instan ele de recurs; b. Numai hotrrile irevocabile; c. Orice hotrri definitive. 4. a. b. c. 5. a. b. c. Contesta ia n anulare special este admisibil: Cnd dezlegarea dat de instan a de recurs este rezultatul unei greeli materiale; Cnd dezlegarea dat de instan a de recurs este rezultatul unei greeli de judecat; Cnd solu ia dat n recurs cuprinde erori materiale. Pot fi atacate cu revizuire: Hotrrile nedefinitive; Hotrrile irevocabile; Att hotrrile irevocabile, ct i hotrrile definitive.

6. Revizuirea este admisibil atunci cnd instan a: a. Nu s-a pronun at asupra unui capt de cerere; b. Nu s-a pronun at asupra unei excep ii; c. Nu s-a pronun at asupra unei stri de fapt. 7. Recursul n interesul legii: a. Este admisibil numai mpotriva hotrrilor irevocabile; b. Poate fi exercitat numai de ctre procurorul general al Parchetului de pe lng .C.C.J.; c. Este de competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Ct privete recursul n interesul legii: a. Scopul exercitrii acestuia este interpretarea i aplicarea unitar a legii; b. Obiectul acestuia l constituie problemele de drept care au fost solu ionate diferit de instan ele judectoreti; c. Hotrrile se public n Monitorul Oficial al Romniei, iar dezlegarea dat problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instan e.

8.

172

Partea a IV-a Procedurile speciale Curs nr.21 No iuni generale privind procedurile speciale reglementate de Codul de procedur civil
Obiectivele cursului : eviden ierea importan ei cunoaterii ansamblului de norme derogatorii de la cele comune procesului civil i care alctuiesc o unitate, ntr-o materie strict determinat, totodat susceptibile de ntregire cu normele generale - nsuirea de no iuni generale privind procedurile speciale (reglementare, condi ii de admisibilitate, solu ionare) Con inut : Unele norme cuprinse n legea de procedur civil au caracterul de reguli speciale, de reguli care derog sub unul sau mai multe aspecte de la una sau de la mai multe norme comune, aplicabile la toate cererile i procesele civile. Pentru a fi n prezen a unei proceduri speciale trebuie ntrunite mai multe condi ii: a) s existe un ansamblu de norme procedurale derogatorii de la normele generale de procedur; b) aceste norme derogatorii trebuie s constituie un ansamblu, deoarece ele graviteaz n jurul aceluiai obiect de reglementare; c) ele s se nf ieze ca norme procedurale derogatorii sub mai multe aspecte, n mai multe privin e; d) ele s nu reglementeze n ntregime procedura respectivei materii, ci, dimpotriv, s se completeze cu normele comune, cu normele generale. Ca sisteme de norme speciale , aplicabile n materiile strict determinate de lege, procedurile speciale nu sunt susceptibile de extrapolare. Codul de procedur civil, precum si alte acte normative, reglementeaz anumite proceduri speciale. Astfel de proceduri sunt : ordonan ele preedin iale, refacerea nscrisurilor i hotrrilor disprute, oferta de plata i consemna ii, msurile asigurtorii (sechestrul asigurtor, poprirea asiguratorie i sechestrul judiciar), despr enia, procedura mpr elii judiciare, cererile privitoare la posesiune, solu ionarea litigiilor comerciale, punerea sub interdic ie, soma ia de plat etc.

173

1. Ordonan a preedin ial


1. Preliminarii Ordonan a preedin ial este reglementat ca procedur special n art.581 582 C.proc.civ.. Din aceste dispozi ii, precum i din literatura juridic i jurispruden rezult c no iunea de ordonan preedin ial este utilizat n sensul de: a) form de procedur, adic ansamblul de norme dup care se conduc pr ile i instan a n solu ionarea unei pricini urgente, accep iune n care ordonan a preedin ial poate fi definit ca o procedur special, n temeiul creia instan a de judecat, la cererea pr ii interesate, va putea s ordone msuri vremelnice n cazuri grabnice, pentru pstrarea unui drept care s-ar pgubi prin ntrziere, pentru prevenirea unei pagube iminente i care nu s-ar putea repara, precum i pentru nlturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executri (art.581 alin.1 C.proc.civ.); b) act procedural, adic nscrisul care o constat, actul final i de dispozi ie prin care instan a statueaz asupra cererii introduse de partea interesat, accep iune n care ordonan a preedin ial este n esen o hotrre judectoreasc n sensul art.255 C.proc.civ.; c) act de sesizare a instan ei, adic cerere de chemare n judecat, sens folosit n art.581 alin.2 C.proc.civ.: Cererea de ordonan preedin ial se va introduce ..... 2. Condi iile de admisibilitate a ordonan ei preedin iale. Instan a judectoreasc nvestit cu solu ionarea cererii de ordonan preedin ial trebuie s verifice dac sunt ndeplinite att condi iile generale de exercitare a oricrei forme concrete din con inutul ac iunii civile (formularea unei preten ii, interesul, capacitatea procesual i calitatea procesual), ct i condi iile speciale de admisibilitate. Potrivit art.581 C.proc.civ., instan a va putea s ordone masuri vremelnice n cazuri grabnice, pentru pstrarea unui drept care s-ar pgubi prin ntrziere, pentru prevenirea unei pagube iminente i care nu s-ar putea repara, precum i pentru nlturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executri. Din con inutul acestui text se observ, c legiuitorul stabilete dou condi ii speciale de admisibilitate a ordonan ei preedin iale: urgen a i caracterul vremelnic al msurii. A treia condi ie de admisibilitate care se desprinde din caracterul vremelnic al msurii, este ca prin msura luat instan a s nu prejudece fondul dreptului. Aceste condi ii trebuie ndeplinite cumulativ, inexisten a uneia dintre ele fcnd inadmisibil cererea de ordonan preedin ial. ndeplinirea unei singure
174

cerin e impuse de lege nu este suficient pentru a deduce existen a ori pentru a complini absen a celorlalte condi ii. 3. Principalele domenii de aplicare a ordonan ei preedin iale n principiu, ordonan a preedin ial este aplicabil n orice materie, dac sunt ndeplinite condi iile de admisibilitate prezentate mai sus. Datorit avantajelor pe care le prezint procedura special a ordonan ei preedin iale, n practica judiciar se recurge frecvent la aceasta. Principalele domenii n care se aplic frecvent vizeaz : - raporturile locative; - raporturile de familie; - aprarea drepturilor reale; - litigiile comerciale; - executarea silit; - organizarea i func ionarea funda iilor. Procedura de solu ionare a cererii de ordonan preedin ial 4.1. Sesizarea instan ei n lipsa unor prevederi legale privind cuprinsul cererii de ordonan preedin ial se vor aplica dispozi iile dreptului comun, respectiv art.83-83 i art.112 C.proc.civ. ns, avnd n vedere caracterul sumar al procedurii, este suficient ca cererea de chemare de ordonan s cuprind doar elementele au men iunile privind: - numele i domiciliul pr ilor; - msura care se solicit a fi luat; - justificarea urgen ei acestei msuri; - probele invocate; - semntura. Cererea este supus taxei de timbru i timbrului judiciar. Cererea de ordonan preedin ial se va introduce, potrivit art.581 alin.2 C.proc.civ., la instan a competent s se pronun e asupra fondului dreptului. Ca atare, att competen a material ct i competen a teritorial se determin prin raportare la dispozi iile corespunztoare privind cererea pe fondul dreptului. Astfel c, dac exist un litigiu pe fond pendente, cererea se va introduce, n temeiul art.17 C.proc.civ., la instan a sesizat cu solu ionarea litigiului respectiv. ntruct legiuitorul nu prevede n mod expres altfel, ntmpinarea este obligatorie i se depune n termenul fixat de judector, n func ie de particularit ile
175

4.

fiecrei pricini, fiind exclus aplicarea art.1141 C.proc.civ.. n unele cazuri foarte urgente, se poate fixa termen chiar n ziua primirii cererii . Prtul poate formula cerere reconven ional, dac are preten ii n legtur cu cererea reclamantului. ns aceasta va fi admis numai dac sunt ndeplinite cerin ele art.581 C.proc.civ. 4.2. Reguli privind judecata cererii Judecata cererii de ordonan se face de urgen i cu precdere (art.581 alin.2 teza a II-a C.proc.civ.), ceea ce presupune termene ct mai scurte, mai apropiate, prioritate pe lista de edin e, iar pricina va fi strigat naintea altor cauze. Aceasta n situa ia n care cererea nu este solu ionat la primul termen. n afara dispozi iilor speciale de mai sus, Codul de procedur civil nu con ine nicio prevedere referitoare la modul n care se va judeca cererea de ordonan , astfel c se vor aplica regulile dreptului comun. 4.3. Probele n procedura ordonan ei preedin iale ntruct procedura ordonan ei preedin iale nu con ine reguli derogatorii de la dreptul comun privind ncuviin area i administrarea probelor, rezult c n solu ionarea acesteia sunt admisibile n principiu toate mijloacele de dovad. ntr-adevr, pentru a se lua o msur vremelnic este necesar ca reclamantul, urmnd regulile dreptului comun, s fac dovada preten iilor sale, pentru c i n aceast materie, ca i n orice alt proces, o cerere nu poate fi admis dac nu exist o dovad din care s rezulte aparen a dreptului. Cu toate acestea, chiar dac legea nu prevede n mod expres derogri, trebuie s se in seama de specificul ordonan ei preedin iale i, ca urmare, nu se vor ncuviin a probe a cror administrare ar tergiversa judecata, instan a fiind chemat s ordone msuri urgente i vremelnice fr prejudecarea fondului. Astfel c, instan a va respinge probele a cror administrare ar necesita timp ndelungat. n consecin , n procedura ordonan ei preedin iale sunt admisibile probele care se administreaz cu uurin , fr s ntrzie judecata, probe necesare pentru a cunoate aparen a dreptului. De asemenea, n raport de situa ia concret se vor administra unele sau altele dintre probele admisibile n dreptul comun. 4.4 Hotrrea asupra cererii de ordonan preedin ial Asupra cererii instan a se pronun printr-o hotrre numit ordonan , care trebuie s cuprind elementele prevzute de lege pentru orice hotrre judectoreasc.
176

Pronun area ordonan ei se poate amna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea acesteia se face n cel mult 48 de ore de la pronun are (art.581 alin.3 teza final C.proc.civ.). Ordonan a este vremelnic i executorie. Instan a va putea hotr ca executarea s se fac fr soma ie sau fr trecerea unui termen (art.581 alin.4 C.proc.civ.). 4.5. Cile de atac mpotriva ordonan ei Potrivit art.582 alin.1 C.proc.civ., ordonan a este supus recursului n termen de 5 zile de la pronun are, dac s-a dat cu citarea pr ilor, i de la comunicare, dac sa dat fr citarea pr ilor. Ct privete motivarea recursului, n lipsa unor prevederi speciale se aplic dreptul comun, astfel c, potrivit art.303 alin.1 C.proc.civ., recursul se va motiva prin nsi cererea de recurs sau nuntrul termenului de recurs, iar conform art.303 alin.2 C.proc.civ., termenul pentru depunerea motivelor se socotete de la comunicarea hotrrii, chiar dac recursul s-a fcut mai nainte. Recursul se judec de urgen i cu precdere, cu citarea pr ilor. Pronun area se poate amna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea se face n cel mult 48 de ore de la pronun are. n doctrin i jurispruden se admite c mpotriva ordonan ei preedin iale se poate face i contesta ie n anulare, pentru motivele prevzute n art.317 318 C.proc.civ. ns este inadmisibil, n principiu, revizuirea, deoarece aceast cale de atac are ca obiect numai hotrri prin care se solu ioneaz fondul. Se apreciaz c este, totui, admisibil revizuirea dac se invoc faptul c dispozitivul ordonan ei cuprinde dispozi ii potrivnice ce nu pot fi aduse la ndeplinire ori cnd se invoc contrarietatea ntre dou ordonan e preedin iale, dac la data pronun rii celei din urm, situa ia de fapt avut n vedere la darea primei ordonan era neschimbat. 4.6. Transformarea cererii de ordonan preedin ial n ac iune de drept comun Potrivit principiului disponibilit ii, reclamantul este ndrept it s fixeze cadrul n care n elege s solicite valorificarea preten iilor sale, fie pe calea procedurii obinuite a ac iunii, fie pe calea procedurii speciale a ordonan ei preedin iale. Astfel c, dac reclamantul solicit expres, este posibil transformarea cererii de ordonan preedin ial ntr-o cerere de drept comun. ns prtul trebuie ncunotin at n mod
177

expres despre transformarea intervenit, dac aceasta a avut loc n lipsa lui, chiar i atunci cnd el a fost citat legal n cererea de ordonan preedin ial. Prin urmare, instan ei de judecat nu-i este permis s schimbe cadrul cererii de chemare n judecat i trebuie s solu ioneze litigiul n limitele fixate de reclamant. Altfel spus, instan a nu poate transforma, din oficiu, o cerere de chemare n judecat. 4.7. Puterea de lucru judecat Deoarece prin intermediul acestei proceduri se iau msuri vremelnice, bazate numai pe aparen a dreptului, ordonan a preedin ial nu are putere de lucru judecat n ceea ce privete procesul asupra fondului. De aceea, msura luat printr-o ordonan preedin ial poate fi revocat sau schimbat printr-o alt ordonan preedin ial, dac situa ia de fapt avut n vedere la data pronun rii primei ordonan s-a modificat. Dac starea de fapt, invocat n sprijinul celei de-a doua cereri de ordonan preedin ial, nu difer de cea invocat n sprijinul cererii anterioare, solu ionat printr-o ordonan preedin ial, se poate vorbi de puterea de lucru judecat a ordonan ei fa de noua cerere de ordonan . ns hotrrea dat asupra fondului are putere de lucru judecat fa de o cerere ulterioar de ordonan preedin ial.

2. Refacerea nscrisurilor i hotrrilor disprute


Refacerea nscrisurilor i hotrrilor disprute este reglementata de art.583 585 C.proc.civ. Aceast procedur se aplic dosarelor sau nscrisurilor privitoare la o pricin n curs de judecat, disprute n orice chip. Deci, nu intereseaz dac dispari ia se datoreaz unor acte de neglijent, sustragere sau unor mprejurri de for major. Astfel, potrivit art.585 alin.1 C.proc.civ., dosarele sau nscrisurile privitoare la o pricin n curs de judecat, disprute n orice chip, se pot reface de nsi instan a nvestit cu judecarea pricinii. Spre acest sfrit, instan a va fixa termen, chiar din oficiu, citnd pr ile, martorii i exper ii; va cere copii de pe nscrisurile ce i-au fost trimise de autorit i i de care pr ile s-au folosit sau de pe nscrisurile depuse de pr i, dispunnd totodat s se scoat din registrele instan ei toate datele privitoare la nscrisurile ce se refac. Copiile legalizate de pe nscrisurile disprute ce se afl n stpnirea pr ilor, ori a altor persoane sau a autorit ilor pot folosi la refacerea dosarului.
178

ncheierea de refacere nu se va putea ataca dect o dat cu fondul, iar nscrisurile astfel refcute in locul originalelor, pn la gsirea acestora. Dac dosarul sau nscrisurile disprute priveau o pricin n care se pronun ase o hotrre de ctre prima instan i mpotriva creia se fcuse apel, aceast hotrre se va reface dup cel de al doilea exemplar al hotrrii pstrat de prima instan ; iar dac i acel exemplar ar fi disprut, vor putea folosi la refacere copiile legalizate de pe hotrre, ce s-au ncredin at pr ilor sau altor persoane. n acest scop, instan a va putea dispune s se fac, din oficiu, publica ii ntr-un ziar mai rspndit, cu artarea ca orice posesor al unei copii de pe hotrre s o depun la grefa instan ei care a ordonat publica ia. Dac hotrrea nu se poate reface pe calea artat mai sus, se va trece la refacerea ei de ctre instan a de apel, potrivit dispozi iilor art. 583 C.proc.civ. Dac dosarul, inclusiv hotrrea, nu se poate reface nici potrivit alin. 3, instan a de apel va judeca din nou pricina n fond. Pentru judecata din nou a cauzei, pr ile sunt obligate s fac dovada c ntre ele a existat litigiul ce face obiectul rejudecrii i c acesta a fost solu ionat prin hotrre judectoreasc. Dovada se va face cu orice nscrisuri sau extrase din registrele ori din alte eviden e ale instan ei judectoreti sau ale altor autorit i. Instan a care a pronun at hotrrea disprut va proceda n toate cazurile la refacerea acesteia potrivit dispozi iilor art. 583 i 584 C.proc.civ.. Dac n cursul judec ii a fost gsit hotrrea disprut, cererea va fi respins. De asemenea, dac ulterior judec ii hotrrea disprut a fost gsit, hotrrea refcut potrivit dispozi iilor artate la alin. 1 va fi anulat de ctre instan a care a pronun at-o.

3. Despre oferte de plat i consemna ii


Procedura ofertei de plata urmat de consemna iune este reglementat de art.586 590 C.proc.civ. i de art.1114 1121 C.civ., n scopul de a da posibilitatea liberrii debitorului de bun-credin de obliga ia sa fa de creditor, n cazul n care acesta din urm nu va voi s primeasc plata, fie pentru a continua perceperea dobnzilor, fie de a pstra bunul primit n gaj ori de a gsi motiv pentru desfacerea conven iei din vina debitorului. Cnd debitorul va voi s plteasc aceea ce e dator i creditorul nu va voi s primeasc plata, debitorul e n drept a face ofert real i a consemna ce e dator. Spre acest sfrit el va face creditorului, prin mijlocirea unui executor judectoresc de lng instan a domiciliului acestuia sau a domiciliului ales, o soma ie,
179

ca s primeasc valoarea datorat. n acea soma ie se va arta ziua, ora i locul, cnd i unde suma sau obiectul oferit are s-i fie predat. Dac creditorul nu voiete s se prezinte sau s primeasc suma sau obiectul oferit, executorul judectoresc va ncheia proces-verbal i va arta dac creditorul a isclit ori n-a putut sau n-a voit s iscleasc. Debitorul, n acest caz, va putea, spre a se libera, s consemneze suma sau bunul oferit la Casa de Economii i Consemna iuni C.E.C. - S.A. sau, dup caz, la o unitate specializat, iar recipisa se va depune la executorul judectoresc de pe lng instan a domiciliului creditorului. Cererea ce s-ar putea face naintea judectoriei, sau pentru ca s se ntreasc, sau pentru ca s se anuleze aceste oferte i consemna ii, se va face prin osebit peti ie, dup regulile stabilite pentru cererea principal.

4. Msurile asigurtorii
Legea confer celui interesat posibilitatea de a cere instan ei s ordone luarea unor msuri asigurtorii, adic a unor msuri de indisponibilizare si conservare, de natura s mpiedice pe prt ca, n timpul procesului, s distrug sau s nstrineze bunul care face obiectul litigiului ori daca se cere o suma de bani s-i diminueze activul patrimonial. Legea reglementeaz trei msuri asigurtorii, si anume : sechestrul asigurtor (art.591-596 C.proc.civ.), poprirea (art.597 C.proc.civ.) i sechestrul judiciar (art.598 601 C.proc.civ.). Cele trei masuri asiguratorii sunt distincte, ele diferen iindu-se att prin condi iile n care pot fi solicitate, ct i prin modul i procedura de ncuviin are a lor. Sechestrul asigurtor const n indisponibilizarea unor bunuri mobile i imobile, a unei crean e neconstatate n scris ori a unei crean e constatate prin act scris i care este sau nu exigibil, n situa ia n care debitorul se sustrage de la urmrire, i ascunde ori i risipete averea sau n cazul cnd prin fapta sa a micorat asigurrile date creditorului ori nu a dat asigurrile promise. Procedura nfiin rii sechestrului asigurtor are un caracter necontencios i temporar, deoarece msura se ia fr citarea par ilor, n camera de consiliu i dureaz pan la rmnerea definitiv a hotrrii pronun ate n procesul principal. Potrivit art.591 C.proc.civ. : Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a crui crean este constatat prin act scris i este exigibil, poate solicita nfiin area unui sechestru asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile ale debitorului, dac
180

dovedete c a intentat ac iune. El poate fi obligat la plata unei cau iuni n cuantumul fixat de ctre instan (alin.1). Acelai drept l are si creditorul a crui a crui crean nu este constatat n scris, dac dovedete c a intentat ac iune i depune, o dat cu cererea de sechestru, o cau iune de jumtate din valoarea reclamat (alin.2). Instan a poate ncuviin a sechestrul asigurtor chiar dac crean a nu este exigibil, n cazurile n care debitorul a micorat prin fapta sa asigurrile date creditorului sau nu a dat asigurrile promise ori atunci cnd este pericol ca debitorul s se sustrag de la urmrire sau s-i ascund ori s-i risipeasc averea. n aceste cazuri, creditorul trebuie s dovedeasc ndeplinirea celorlalte condi ii prevzute de alin. 1 i s depun o cau iune al crei cuantum va fi fixat de ctre instan . (alin.3). Din aceste dispozi ii rezult, n primul rnd, c msura sechestrului asigurtor se aplic la cererea creditorului care nu are un titlu executoriu (dar a crui crean formeaz obiectul litigiului de fond) i const n indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmribile ale debitorului, pn la rmnerea definitiv (irevocabil) a hotrrii pronun ate n procesul principal, n scopul de a garanta reclamantului posibilitatea de a-i realiza crean a constatat prin hotrrea ce se va pronun a. Deci, specific acestei msuri asigurtorii este faptul c obiectul procesului principal l constituie plata unei sume de bani. n al doilea rnd rezult, c sechestrul asigurtor se poate aplica dac sunt ndeplinite cerin ele textului, legiuitorul distingnd trei situa ii: - n prima situa ie, prevzut de art.591 alin.1 C.proc.civ., crean a pretins de ctre creditor n procesul principal este ajuns la termen i este constatat prin nscris care nu reprezint, conform legii, titlu executoriu; - n situa ia solicitrii sechestrului asigurtor potrivit alin.2 al art.591 C.proc.civ., adic atunci cnd creditorul are o crean exigibil care nu este constatat prin nscris, el trebuie s fac dovada introducerii cererii de chemare n judecat pentru declanarea procesului pe fond i a depunerii, odat cu cererea de sechestru, a unei cau iuni de jumtate din valoarea reclamat; - sechestrul asigurtor se poate ncuviin a i n situa ia n care crean a creditorului nu este exigibil, dac debitorul a micorat prin fapta sa asigurrile date creditorului sau nu a dat asigurrile promise ori atunci cnd este pericol ca debitorul s se sustrag de la urmrire sau s-i ascund ori s-i risipeasc averea (alin.3 art.591 C.proc.civ.). Potrivit art.592 alin.1 C.proc.civ., cererea de sechestru asigurtor se adreseaz instan ei care judec procesul.
181

Aceast prevedere trebuie interpretat n sensul c instan a competent s solu ioneze cererea de instituire a sechestrului asigurtor este instan a care judec n prim instan cererea asupra fondului, indiferent dac la data sesizrii cu cererea de sechestru judecarea procesului principal mai era sau nu pe rolul acestei instan e. n func ie de natura pricinii i de valoarea obiectului acesteia, instan a competent poate fi judectoria sau tribunalul. Dac cererea de sechestru se depune odat cu cererea asupra fondului, ea va fi solu ionat, conform art.1141 alin.6 C.proc.civ., de ctre preedintele instan ei prin ncheiere executorie la primirea cererii principale. Asupra cererii de nfiin are a sechestrului asigurtor instan a va decide de urgen , n camera de consiliu, fr citarea pr ilor, prin ncheiere executorie, fixnd totodat, dac este cazul, cuantumul cau iunii i termenul nuntrul cruia urmeaz s fie depus aceasta (art.592 alin.2 teza I C.proc.civ.). Men ionm c, potrivit art.592 alin.4 C.proc.civ., nedepunerea cau iunii n termenul fixat de instan atrage desfiin area de drept a sechestrului prin ncheiere irevocabil, dat fr citarea pr ilor. Prin urmare, sechestrul asigurtor este reglementat printr-o procedur special. Litigiul se solu ioneaz fr citarea pr ilor, deci ntr-o procedur lipsit de contradictorialitate, instan a pronun ndu-se asupra cererii de sechestru asigurtor n baza nscrisurilor depuse de reclamant odat cu cererea de chemare n judecat. Sechestrul asigurtor pus asupra unui imobil se va nscrie de ndat n cartea funciar. nscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, dup nscriere, vor dobndi vreun drept asupra imobilului respectiv (art.593 alin.3 C.proc.civ.). mpotriva modului de aducere la ndeplinire a msurii sechestrului, orice persoan interesat poate face contesta ie, n condi iile art.399 i urm. C.proc.civ. n temeiul art.594 C.proc.civ., ridicarea sechestrului asigurtor poate fi dispus mai nainte de solu ionarea litigiului asupra fondului. Astfel, dac debitorul va da garan ie ndestultoare, la cererea acestuia instan a va putea dispune ridicarea sechestrului asigurtor. Cererea se solu ioneaz n camera de consiliu, de urgen i cu citarea n termen scurt a pr ilor, prin ncheiere supus numai recursului n termen de 5 zile de la pronun are. Recursul se judec de urgen i cu precdere. Dispozi iile art. 592 alin. 3 C.proc.civ. referitoare la amnarea pronun rii i redactarea hotrrii se aplic n mod corespunztor, att la solu ionarea cererii de ridicare a sechestrului, ct i la judecarea recursului (art.594 teza IV C.proc.civ.). n cazul n care cererea principal, n temeiul creia a fost ncuviin at msura asiguratorie, a fost anulat, respins sau perimat prin hotrre irevocabil, ori dac
182

acel care a fcut-o a renun at la judecarea acesteia, debitorul poate cere ridicarea msurii de ctre instan a care a ncuviin at-o. Potrivit art.596 C.proc.civ., valorificarea bunurilor sechestrate nu se va putea face dect dup ce creditorul a ob inut titlul executoriu. Sechestrul judiciar const n numirea de ctre instan a unei persoane (administrator-sechestru), creia i se ncredin eaz, spre pstrare i administrare, bunul n litigiu, pe timpul cat dureaz judecata asupra fondului. Msura mai poate lua sfrit i prin desfiin area ei de ctre instan a ori prin demisia sau nlocuirea persoanei creia i s-a ncredin at bunul. Sechestrul judiciar este reglementat n art.598-601 C.proc.civ. Potrivit art.598 C.proc.civ., Ori de cte ori exist un proces asupra propriet ii sau altui drept real principal, asupra posesiunii unui bun mobil sau imobil, ori asupra folosin ei sau administrrii unui bun proprietate comun, instan a competent pentru judecarea cererii principale va putea s ncuviin eze, la cererea celui interesat, punerea sub sechestru judiciar a bunului, dac aceast msur este necesar pentru conservarea dreptului respectiv. Din acest text, precum i din ansamblul reglementrii, rezult c sechestrul judiciar este msura asigurtorie care se instituie asupra bunurilor ce formeaz obiectul procesului pe fond sau, n condi iile legii, asupra altor bunuri i care const n ncredin area, de ctre instan , a pazei i administrrii acestor bunuri unei anumite persoane, pn la solu ionarea procesului. O cerin esen ial pentru instituirea sechestrului judiciar, n condi iile art.598 C.proc.civ., const n existen a unui proces n care s fie pus n discu ie proprietatea sau un alt drept real principal asupra unui bun mobil sau imobil, posesia bunului mobil sau imobil ori folosin a sau administrarea unui bun proprietate comun. Acest proces trebuie s fie apt ca, la finalizarea sa, bunul conservat prin sechestru s fie predat pr ii carte a ctigat procesul. n art.569 alin.1 C.proc.civ., legiuitorul prevede trei situa ii n care se poate ncuviin a sechestrul judiciar, chiar fr s existe un proces i anume: a) asupra unui bun pe care debitorul l ofer pentru liberarea sa; b) asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice s se team c va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul su actual; c) asupra unor bunuri mobile care alctuiesc garan ia creditorului, cnd acesta nvedereaz insolvabilitatea debitorului su ori cnd are motive temeinice s bnuiasc c debitorul va fugi ori s se team de sustrageri sau deteriorri.
183

n aceste cazuri, fiind vorba de stri de fapt, n principiu, este admisibil orice mijloc de prob, ns, pentru a nu se tergiversa solu ionarea cererii, nu se vor administra dovezi ce necesit timp ndelungat. Astfel, dac se solicit nfiin area sechestrului judiciar asupra unui bun pe care debitorul l ofer pentru liberarea sa (art.599 alin.1 pct.1 C.proc.civ.), trebuie dovedit faptul c bunul se afl n patrimoniul debitorului, dovad care se face prin nscrisuri i interogatoriul instan ei. Dac ncuviin area sechestrului judiciar se solicit asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice s se team c va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul su actual (art.599 alin.1 pct.2 C.proc.civ.), creditorul trebuie s dovedeasc motivele temeinice care i-au determinat aceast temere, dovad ce se poate face prin martori i prezum ii. De asemenea, trebuie fcut dovada c bunul face obiectul raportului juridic dintre creditor i debitor, c este proprietatea creditorului i se afl n posesia debitorului, putndu-se folosi nscrisurile i proba testimonial. Ct privete instan a competent s solu ioneze cererea de sechestru judiciar, trebuie s facem distinc ie dup cum ne aflm n ipoteza prevzut de art.598 C.proc.civ. sau n cea prevzut de art.599 alin.1.C.proc.civ. n cazul prevzut n art.598 C.proc.civ., solu ionarea cererii de nfiin are a sechestrului judiciar este de competen a instan ei competente s judece cererea principal, indiferent c se formuleaz n cadrul procesului asupra fondului sau n mod separat de acesta, deoarece cererea de sechestru are caracter accesoriu n raport cu cererea asupra fondului. n situa iile de excep ie, prevzute de art.599 alin.1 C.proc.civ., competent este instan a n circumscrip ia creia se afl bunul (art.599 alin.2 C.proc.civ.). Se observ c legiuitorul stabilete competen a teritorial, astfel c n ce privete competen a material vor fi aplicabile prevederile art.1 pct.1 C.proc.civ.. Ca atare, competen a material de prim instan apar ine judectoriei, cererea de sechestru judiciar nefiind o cerere evaluabil n bani pentru a se determina competen a potrivit art.2 pct.1 lit.b C.proc.civ. Cererea de sechestru judiciar se judec de urgen , cu citarea pr ilor, dar n edin public i nu n camera de consiliu, cum se ntmpl n cazul cererilor de instituire a sechestrului asigurtor. Deoarece n lipsa unor prevederi derogatorii, sunt pe deplin aplicabile dispozi iile art.121 alin.1 C.proc.civ., astfel c judecarea cererii n camera de consiliu atrage nulitatea ncheierii pronun ate asupra cererii. Asupra cererii de sechestru judiciar instan a se pronun printr-o ncheiere, care este supus recursului n termen de 5 zile de la pronun are. Pronun area poate fi
184

amnat cu cel mult 24 de ore att la solu ionarea cererii n prim instan ct i la judecarea recursului, iar redactarea ncheierii se face n cel mult 48 de ore de la pronun are (art.600 alin.1 teza 4 C.proc.civ.). n cazuri urgente, preedintele instan ei va putea numi, prin ncheiere irevocabil dat fr citarea pr ilor, un administrator provizoriu pn la solu ionarea cererii de sechestru judiciar (art.601C.proc.civ.). n caz de admitere, instan a va putea s oblige pe reclamant la darea unei cau iuni (art.600 alin.1 teza a II-a C.proc.civ.), n condi iile art.7231 alin.2 C.proc.civ. Prin urmare, depunerea unei cau iuni nu este obligatorie, legiuitorul lsnd la aprecierea instan ei att necesitatea depunerii cau iunii , ct i cuantumul acestora. Sechestrul judiciar pus asupra unui imobil se va nscrie de ndat n cartea funciar. n Codul de procedur civil nu se prevede cnd nceteaz sechestrul judiciar, ns din interpretarea prevederilor art.1634 raportat la art.1627 C.civ., rezult c la terminarea procesului, prin hotrre executorie, administratorul-sechestru va preda bunul, mpreun cu fructele acestuia i veniturile ncasate, pr ii creia i-a fost atribuit prin hotrre. Poprirea asiguratorie se poate nfiin a asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le datora n viitor n temeiul unor raporturi juridice existente. Poprirea asigurtorie este reglementat n art.597 C.proc.civ. i se poate nfiin a asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmribile datorate debitorului de o a treia persoan sau pe care aceasta i le va datora n viitor n temeiul unor raporturi juridice existente, n condi iile stabilite de art. 591 C.proc.civ. Aadar, pentru nfiin area popririi asigurtorii trebuie ndeplinite aceleai condi ii ca i pentru instituirea sechestrului asigurtor : declanarea procesului pe fond; nscrisul constatator al crean ei sau recipisa depunerii unei cau iuni n lipsa unui nscris. Pentru instituirea msurii asigurtorii a popririi, incumb creditorului s fac dovada calit ii sale, a existen ei i exigibilit ii crean ei prin nscrisurile ataate cererii i dovada raportului juridic dintre debitor i ter ul poprit. Ca atare, pentru a se putea dispune nfiin area popririi asigurtorii, este necesar s se fac dovada existen ei a dou categorii de raporturi juridice: pe de o parte, ntre
185

creditorul popritor i debitorul poprit, iar pe de alt parte, ntre debitorul poprit i ter ul poprit, n care ter ul este debitor al celui urmrit de creditorul popritor. nfiin area popririi se poate dispune chiar dac crean a nu este constatat prin nscris ori, dei exist act scris, nu este exigibil, dac sunt ndeplinite, dup caz, condi iile prevzute n art.591 alin.2 sau 3 C.proc.civ. pentru instituirea sechestrului asigurtor.

5. Despr enia
n principiu, legtura cstoriei este menit s dinuiasc pe tot timpul vie ii so ilor. Desfacerea cstoriei este un mijloc de a se pune capt unei csnicii. Dispozi ii privitoare la divor sunt cuprinse n Codul civil (dispozi iile de drept material, art. 373 i urm.) i n Codul de procedur civil (dispozi ii procedurale, art. 607619). Unele prevederi din Codul civil prezint importan considerabil i sub aspectul concep iei legiuitorului asupra procedurii divor ului. Cartea a VI-a din Codul de procedur civil intitulat Proceduri speciale reglementeaz divor ul (despr enia) n Capitolul VI, art. 607619. Aadar, procedura divor ului este o procedur special deoarece este condus de reguli derogatorii de la dreptul comun n privin a competen ei (art. 607), a cererii de divor , cererii reconven ionale i probelor (art. 608610 i art. 612), a procedurii de judecat n fa a instan ei i a cilor de atac (art. 613619), obliga ia reclamantului de a fi prezent la depunerea ac iunii i respectiv n cursul procesului, posibilitatea n sistemul probator de a se putea audia ca martori rudele i afinii pn la gradul al treilea inclusiv, termenul de apel i de recurs este de 30 de zile, limitarea promovrii unor ci de atac extraordinare (potrivit art. 619 alin. 5 C.proc.civ. hotrrea dat n materie de divor nu este supus revizuirii) etc. Art. 44 alin. 2 din Constitu ia Romniei prevede c: Condi iile de ncheiere, de desfacere i de nulitate a cstoriei se stabilesc prin lege. De aceea, statul a asigurat o procedur special n care se poate pune capt cstoriei pentru a evita pe ct posibil arbitrariul i pentru stabilitatea raporturilor juridice nscute n baza rela iilor de familie. Aceste dispozi ii nu acoper ns reglementarea ntregului proces, astfel c ele se vor completa cu normele generale de drept comun. Regulile privitoare la competen a de judecat a divor ului fac obiectul dispozi iilor cuprinse n art. 607 C.proc.civ.
186

n ce privete competen a material i gsesc aplicare dispozitivele art. 1 C.proc.civ., care arat c: Judectoriile judec n prim instan toate procesele i cererile, n afar de cele date prin lege n competen a altor instan e.... n ce privete competen a teritorial ntlnim dispozi ii derogrii de la regula actor sequitur forum rei , consacrat de art. 5 C.proc.civ. Astfel, potrivit art. 607 C.proc.civ., cererea de divor este de competen a judectoriei n circumscrip ia creia se afl cel din urm domiciliu comun al so ilor, ns numai dac la data introducerii ac iunii cel pu in unul dintre so i mai locuiete n circumscrip ia judectoriei n care se afl cel din urm domiciliu comun. Pentru determinarea competen ei teritoriale prezint importan domiciliul comun al so ilor de la data introducerii ac iunii; schimbarea ulterioar a domiciliului so ilor, pe parcursul procesului, nu prezint interes i nu influen eaz competen a deja stabilit. n cazul n care nici unul dintre so i nu mai locuiete n circumscrip ia judectoriei ultimului domiciliu comun, competen a de a solu iona procesul de divor apar ine instan ei n a crei raz teritorial se afl domiciliul sau reedin a so ului prt. Aceeai solu ie este consacrat de lege i pentru ipoteza n care so ii nu au avut un domiciliu comun (art. 607 C.proc.civ). Legea noastr procedural reglementeaz i ipoteza n care prtul nu are domiciliul n ar. ntr-o asemenea mprejurare, competen a revine judectoriei n circumscrip ia creia i are domiciliul reclamantul. Deci, textul derog de la dispozi iile art. 5 C.proc.civ., care prevd aceast competen numai dac prtul ce domiciliaz n strintate nu are o reedin n ar. n cazul n care prtul nu are domiciliul cunoscut, ar trebui s se aplice regula de drept comun, nscris n art. 5, competen a revenindu-i judectoriei de la reedin a prtului i numai dac acesta nu are reedin cunoscut va deveni competent judectoria de la domiciliul reclamantului. Cazurile de divor Art. 373 din noul Cod civil, intitulat marginal Motivele de divo , prevede c : Divor ul poate avea loc: a) prin acordul so ilor, la cererea ambilor so i sau a unuia dintre so i acceptat de cellalt so ; b) atunci cnd, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre so i sunt grav vtmate i continuarea cstoriei nu mai este posibil; c) la cererea unuia dintre so i, dup o separare n fapt care a durat cel pu in 2 ani; d) la cererea aceluia dintre so i a crui stare de sntate face imposibil continuarea cstoriei.
187

Ct privete divor ul prin acordul so ilor, legiuitorul reglementeaz dou forme: divor ul prin acordul so ilor pe cale judiciar i divor ul prin acordul so ilor pe cale administrativ sau prin procedura notarial. Ne vom referi la aceast din urm form de divor , urmnd ca la divor ul prin acordul so ilor pe cale judiciar s ne referim n contextul divor ului pronun at de instan ele judectoreti. Divor ul prin acordul so ilor pe cale administrativ sau prin procedura notarial Condi ii. Potrivit art. 375 N.C. civ., dac so ii sunt de acord cu divor ul i nu au copii minori, nscu i din cstorie, din afara cstoriei sau adopta i, ofi erul de stare civil ori notarul public de la locul cstoriei sau al ultimei locuin e comune a so ilor poate constata desfacerea cstoriei prin acordul so ilor, eliberndu-le un certificat de divor , potrivit legii. Divor ul prin acordul so ilor poate fi constatat de notarul public i n cazul n care exist copii minori nscu i din cstorie, din afara cstoriei sau adopta i, dac so ii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care s l poarte dup divor , modalitatea de pstrare a legturilor personale dintre printele separat i fiecare dintre copii, precum i stabilirea contribu iei prin ilor la cheltuielile de cretere, educare, nv tur i pregtire profesional a copiilor. Dac din raportul de anchet social rezult c acordul so ilor privind exercitarea n comun a autorit ii printeti sau cel privind stabilirea locuin ei copiilor nu este n interesul copilului, sunt aplicabile prevederile art. 376 alin.5 N.C.civ., adic solu ionarea cererilor privind alte efecte ale divor ului asupra crora so ii nu se n eleg este de competen a instan ei judectoreti. Din coroborarea art.375 alin.3 N.C.civ. cu art.374 alin.2N.C. civ. la care se face trimitere i care se aplic n mod corespunztor, divor ul prin acordul so ilor nu poate fi admis dac unul dintre so i este pus sub interdic ie. Procedura. Cererea de divor se depune de so i mpreun. Ofi erul de stare civil sau notarul public nregistreaz cererea i le acord un termen de reflec ie de 30 de zile. Prin excep ie, cererea de divor se poate depune la notarul public i prin mandatar cu procur autentic. La expirarea termenului de mai sus, so ii se prezint personal, iar ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public verific dac so ii struie s divor eze i dac, n acest sens, consim mntul lor este liber i neviciat.

188

Dac so ii struie n divor , ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public elibereaz certificatul de divor fr s fac vreo men iune cu privire la cupla so ilor. So ii pot conveni s pstreze numele purtat, n timpul cstoriei, despre care ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public vor face men iunea pe certificatul de divor . Dac so ii nu se n eleg asupra numelui de familie pe care s l poarte dup divor ori n cazul prevzut la art. 375 alin.2, asupra exercitrii n comun a drepturilor printeti, ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public emite o dispozi ie de respingere a cererii de divor i ndrum so ii s se adreseze instan ei de judecat (art. 376 N.C. civ.). Men iunea n actul de cstorie. Cnd cererea de divor este depus la primria unde s-a ncheiat cstoria, ofi erul de stare civil, dup emiterea certificatului de divor , face cuvenita men iune n actul de cstorie. n cazul constatrii divor ului de ctre notarul public, acesta emite certificatul de divor i nainteaz, de ndat, o copie certificat de pe acesta la primria locului unde s-a ncheiat cstoria, spre a se face men iune n actul de cstorie (art. 377 N.C. civ.). Refuzul ofi erului de stare civil sau notarului public. Dac nu sunt ndeplinite condi iile art. 375 N.C. civ., ofi erul de stare civil sau, dup caz, notarul public respinge cererea de divor . mpotriva refuzului ofi erului de stare civil sau notarului public nu exist cale de atac, dar so ii se pot adresa cu cererea de divor instan ei de judecat pentru a dispune desfacerea cstoriei prin acordul lor sau n baza unui alt temei prevzut de lege. Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofiterului de stare civil sau notarului public de a constata desfacerea cstoriei prin acordul so ilor i de a emite certificatul de divor , oricare dintre so i se poate adresa, pe cale separat, instan ei competente (art. 378 N.C. civ.). Divor ul pe cale judiciar 1) Divor ul prin acordul pr ilor pe cale judiciar Potrivit art. 374 N.C. civ., divor ul prin acordul so ilor poate fi pronun at de ctre instan a judectoreasc indiferent de durata cstoriei i indiferent dac exist sau nu copii minori rezulta i din cstorie, cu condi ia, ca niciunul dintre so i s nu fie pus sub interdic ie.
189

n temeiul aceluiai articol, instan a este obligat s verifice existen a consim mntului liber i neviciat al fiecrui so . Cererea de divor ntemeiat pe acordul pr ilor va fi semnat de ambii so i. Atunci cnd este cazul, so ii vor stabili i modalit ile n care au convenit s fie solu ionate cererile accesorii divor ului. Pentru sesizarea instan ei competente so ii trebuie s se prezinte mpreuna. Astfel, primind cererea de divor , instan a va verifica existen a consim mntului so ilor, dup care va fixa termen pentru solu ionarea cererii n camera de consiliu. La termenul de judecat, instan a verific dac so ii struie n desfacerea cstoriei i, n caz afirmativ, va trece la judecarea cererii, fr a administra probe cu privire la motivele de divor . Instan a va dispune desfacerea cstoriei fr a pronun a divor ul din vina unuia sau a ambilor so i i fr a motiva captul de cerere referitor la divor (art. 6131 alin.3 i art. 617 alin.3 C. proc.civ.). Prin aceeai hotrre, instan a se va pronun a potrivit art. 6131 alin.4, cu privire la numele pe care l va purta fiecare so dup desfacerea cstoriei i, cnd este cazul, cu privire la ncredin area copiilor minori i contribu ia prin ilor la cheltuielile de cretere, educare, nv tur i pregtire profesional a copiilor. Tot astfel, instan a va putea lua act de nvoiala so ilor cu privire la alte cereri accesorii, n condi iile legii. n cazul in care so ii nu se nvoiesc asupra cererilor accesorii, instan a va continua judecata administrnd probele prevzute de lege pentru solu ionarea acestor cereri (art. 613 C.proc.civ.). Hotrrea pronun at asupra divor ului este definitiv i irevocabil (art. 619 alin.4 C.proc.civ.), astfel c nu poate fi atacat pe calea apelului i a recursului, ci doar a contesta iei n anulare, revizuirea fiind exclus de ctre legiuitor (art. 619 alin. 5 C.proc.civ.).

n schimb, hotrrea poate fi atacat n ceea ce privete solu iile date asupra cererilor accesorii divor ului, prin intermediul apelului i al recursului. 2) Divor ul din culp i divor ul din cauza strii snt ii unui so
Divor ul din cupl i divor ul din cauza strii snt ii unui so se solu ioneaz de instan a judectoreasc, aa cum rezult din art. 379- 381 N.C. civ. Atunci cnd, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre so i sunt grav vtmate i continuarea cstoriei nu mai este posibil, divor ul se poate , potrivit art. 379 alin.1 N.C. civ. coroborat cu art. 373 pct.b) N.C. civ., dac instan a stabilete cupla unuia dintre so i n destrmarea cstoriei. Totui, dac din probele
190

administrate rezult cupla ambilor so i, instan a poate pronun a divor ul din culpa lor comun, chiar dac numai unul dintre ei a fcut cerere de divor . n ipoteza n care culpa apar ine n totalitate reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388 N.C.civ., adic distinct de dreptul la presta ia compensatorie prevzut de art. 390 N.C.civ., so ul nevinovat (prtul) poate cere so ului vinovat (reclamantul) s l despgubeasc pentru prejudiciul suferit prin desfacerea cstoriei. n ipoteza prevzut la art. 373 lit. c) N.C. civ. la cererea unuia dintre so i, dup o separare n fapt care a durat cel pu in 2 ani, divor ul se pronun din cupla exclusiv a so ului reclament, cu excep ia situa iei n care prtul se declar de acord cu divor ul, cnd acesta se pronu fr a se face men iune despre culpa so ilor. Desfacerea cstoriei se pronun fr a se face men iune despre cupla so ilor i n cazul prevzut la art. 373 lit.d) N.C. civ., adic al cererii aceluia dintre so i a crui stare de sntate face imposibil continuarea cstoriei (art. 381 N.C. civ). Legitimarea procesual apar ine so ilor. Ac iunea de divor are un caracter strict personal i nu poate fi exercitat de creditorii so ilor i nici de ctre procuror, iar motenitorii reclamantului n cazul decesului acestuia pe timpul procesului, pot continua ac iunea de divor . Ac iunea continuat de mostenitori este admis numai dac instan a constat culpa exclusiv a so ului prt. Totui, noul Cod de procedur civil consacr solu ia promovat n doctrin, conform creia so ul pus sub interdic ie judectoreasc poate cere divor ul prin reprezentant legal n cazul n care face dovada c are capacitatea de discernmnt neafectat (art. 906). De asemenea, alienatul neinterzis poate introduce cerere de divor . Cererea de divor va cuprinde, pe lng elementele prevzute de lege pentru cererea de chemare n judecat numele copiilor minori nscu i din cstorie sau care se bucur de situa ia legal a copiilor nscu i din cstorie (art. 612 alin. 1 C.proc.civ.), ori men iunea c nu sunt copii minori. Legea l oblig pe reclamant s alture la cererea de divor cte un extras dup certificatul de cstorie i unul dup fiecare din certificatele de natere ale copiilor minori, dac este cazul, acestea fiind indispensabile pentru judecarea proceselor de divor . Cererea de divor , mpreun cu nscrisurile doveditoare, trebuie prezentat personal de ctre reclamant preedintelui instan ei (art. 612 alin. 4 C.proc.civ.). Potrivit art. 118 alin. 1 C.proc.civ. ntmpinarea este obligatorie, afar de cazurile n care legea prevede n mod expres altfel. n procesul de divor , potrivit art. 612 alin. 5 C.proc.civ. se arat c Prtul nu este inut s fac ntmpinare, ns ct
191

privete cererile accesorii divor ului sunt aplicabile prevederile art. 118 alin.1 C. proc.civ. Legea noastr procesual i permite prtului s solicite i el desfacerea cstoriei, pe cale de cerere reconven ional, n condi iile stabilite de art. 608610 C.proc.civ. Ea poate fi formulat cel mai trziu pn la prima zi de nf iare, n edin public, i trebuie s vizeze fapte petrecute nainte de aceast dat (art. 608 alin. 1 teza I). Pentru faptele petrecute dup aceast dat, prtul va putea face cerere pn la nceperea dezbaterilor asupra fondului, n cererea reclamantului (art. 608 alin. 1 teza II). Aadar, din redactarea art. 608 alin. 1 C.proc.civ. putem trage concluzia c, dup intentarea ac iunii, so ul prt nu mai are facultatea de a alege ntre ac iunea civil direct i cererea reconven ional, el fiind obligat s foloseasc ultima cale, dac vrea s cear desfacerea cstoriei din vina so ului reclamant. n dreptul comun, pr ile pot s-i exercite drepturile procesuale personal sau prin mandatar (art.67 alin. 1 C.proc.civ.). De la aceast regul, caracteristic procesului civil, art. 612 alin. 4 C.proc.civ., face o important derogare n privin a ac iunii de divor . Potrivit acestui text: Cererea de divor , mpreun cu nscrisurile doveditoare, se va prezenta personal de ctre reclamant preedintelui judectoriei. O alt derogare de la dreptul comun este prevzut de art. 614 C.proc.civ. , care statueaz obligativitatea nf irii personale a pr ilor la instan a de fond n procesele de divor . Deci, so ii trebuie s se prezinte personal, neputnd sta n proces prin reprezentan i, ci ei pot fi asista i de ctre avocat. De la aceast regul, art. 614 C.proc.civ. prevede patru excep ii cnd pr ile se vor putea nf ia prin mandatar: dac unul dintre so i execut o pedeapsa privat de libertate; dac este mpiedicat de o boal grav; dac este pus sub interdic ie sau dac are reedin a n strintate. Prima precizare la care ne oblig textul art. 614 C.proc.civ. este aceea c legea vizeaz obligativitatea nf irii personale a so ilor n fa a instan elor de fond (prima instan i instan a de apel). Urmeaz, aadar, c n fa a instan elor de recurs pr ile pot fi reprezentate i n procesele de divor . Legea sanc ioneaz ns, n mod expres, nenf iarea reclamantului la termenele de judecat. Astfel, dac la termenul de judecat, n prim instan , reclamantul lipsete nejustificat i se nf ieaz numai prtul, cererea va fi respins ca nesus inut (art. 616 C.proc.civ.). Regula prevzut de art. 616 C.proc.civ. se bazeaz pe o prezum ie de renun are la ac iune din partea reclamantului care nu struie personal n judecarea cererii sale; ea se aplic i la judecarea cilor de atac.
192

Potrivit art. 613 C.proc.civ., preedintele instan ei, primind cererea de divor va da reclamantului sfaturi de mpcare i, n cazul n care acesta struie n cererea sa, va fixa termen pentru judecarea cauzei, iar so ul sau so ii prezen i vor lua cunotin de termenul respectiv. Dup fixarea termenului de judecat, reclamantul va avea termen n cunotin , iar prtul sau prta, dup caz, precum i autoritatea tutelar vor fi cita i. Mandatarul reclamantului care se afl ntr-una din situa iile prevzute de lege n art. 614 C.proc.civ. va lua termenul n cunotin , n baza procurii speciale emise n acest scop. Distinct de obliga ia preedintelui instan ei de a da sfaturi de mpcare, prevzut n art. 613 C.proc. civ., legiuitorul stabilete n art. 6141 C. proc.civ. c instan a de fond va strui pentru solu ionarea divor ului prin n elegerea pr ilor. n cazul n care judectorul recomand medierea (nu i n ipoteza n care pr ile au ncercat solu ionarea divor ului prin mediere anterior introducerii ac iunii), iar pr ile o accept, acestea se vor prezenta la mediator, n vederea informrii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea pr ilor. Dup informare, pr ile decid dac accept sau nu solu ionarea divor ului prin mediere. Pn la termenul fixat de instan , care nu poate fi mao scurt de 15 zile, pr ile depun procesul- verbal ntocmit de mediator cu privire la rezultatul edin ei de informare. Potrivit principiului publicit ii dezbaterilor, cererile de divor se judec n edin public. De la acest principiu, legisla ia procedural special face o derogare, dispunnd c instan a va putea s ordone judecarea n camera de consiliu, dac va aprecia c prin aceasta s-ar asigura o mai bun judecare sau administrare a probelor. (art. 615 alin. 1 C.proc.civ.). Decizia apar ine completului de judecat i se ia de obicei la cererea pr ilor, dar aceast msur poate fi luat i din oficiu (art. 615 alin. 1 i 2 C.proc.civ.). Pronun area hotrrii se face ntotdeauna n edin public (art. 615 alin. 2 C.proc.civ.). Procedura divor ului cunoate unele particularit i i n materia proba iunii judiciare. Derogrile de la dreptul comun vizeaz dou aspecte distincte: existen a unor mijloace de dovad admise n dreptul comun, dar interzise n procesul de divor , i admisibilitatea unor probe n procesul de divor , dar neadmise n dreptul comun. a) mijloace de prob admise n dreptul comun, dar neadmise n procesul de divor . b) mijloace de prob neadmise de dreptul comun, dar admise n materia divor ului. Legea admite luarea unor msuri provizorii i n cadrul procesului de divor . Potrivit art. 6132 C.proc.civ. instan a poate lua pe tot timpul procesului, prin
193

ordonan preedin ial, msuri vremelnice cu privire la ncredin area copiilor minori, la obliga ia de ntre inere, la aloca ia de copii i la folosirea locuin ei. Din textul citat rezult c aceste msuri pot fi luate, pe tot timpul procesului de divor , prin ordonan preedin ial. Deci norma special pretinde declanarea procesului, spre deosebire de dreptul comun, unde, cererea de ordonan preedin ial nu necesit existen a procesului asupra fondului. Asemenea msuri se pot lua i nainte de sesizarea instan ei de divor , dar n temeiul art. 581 C.proc.civ., ceea ce presupune dovedirea urgen ei. n art. 618 alin. 1 C.proc.civ. se arat c reclamantul poate renun a la cerere n tot cursul judec ii naintea instan elor de fond, chiar dac prtul se mpotrivete. Prin urmare, textul amintit derog de la regula potrivit creia dup ce s-a intrat n dezbaterea fondului renun area nu poate fi fcut dect cu acordul prtului. O alt particularitate a procedurii divor ului n ceea ce privete actele de dispozi ie ale pr ilor este consacrat de art. 618 alin. 2 C.proc.civ., care stabilete c ac iunea de divor se stinge prin mpcarea so ilor n orice faz a procesului, chiar dac intervine n instan a de apel sau de recurs, iar apelul ori recursul nu sunt timbrate conform legii. Potrivit art. 615 alin. 2 C.proc.civ., hotrrea se pronun n edin public. De fapt, n edin public se pronun con inutul minutei sau dispozitivul hotrrii, care cuprinde solu ia la care s-a oprit completul de judecat. Hotrrea de divor trebuie s cuprind, n primul rnd, o statuare chiar cu privire la soarta cstoriei. Din acest punct de vedere, instan a poate dispune admiterea sau respingerea ac iunii de divor . Aa cum am precizat deja, prin derogare de la regula de drept comun care prevede c, dup ce s-a intrat n dezbaterea fondului, reclamantul nu se poate desista de la ac iune dect cu nvoiala prtului, n materie de divor , reclamantul poate renun a la cererea sa n tot cursul judec ii naintea instan elor de fond, chiar dac prtul se mpotrivete. Renun area reclamantului nu are nici un efect asupra cererii reconven ionale pe care a fcut-o prtul. Divor ul produce efecte numai pentru viitor, nu i pentru trecut. Hotrrea de divor este constitutiv de stare civil. Hotrrea judectoreasc prin care s-a pronun at divor ul i, dup caz, certificatul de divor eliberat de ofi erul de stare civil sau de notarul public sunt opozabile fa de ter i , n condi iile legii (art. 387 N.C. civ.). Ct privete data desfacerii cstoriei art. 382 din N.C. civ. stabilete : Cstoria este desfcut din ziua cnd hotrrea prin care s-a pronun at divor ul este definitiv(termenul definitiv este n acord cu preverile N.C.civ., care numai
194

consacr i no iunea de hotrri irevocabile- n.n.).Prin excep ie, dac ac iunea de divor este continuat de motenitorii so ului reclamant, potrivit art. 380, cstoria se socotete desfcut la data decesului. n cazul divor ului pe cale administrativ sau prin procedura notarial, cstoria este desfcut pe data eliberrii certificatului de divor . Codul de procedur civil con ine cteva dispozi ii particulare privitoare la exercitarea cilor de atac n materie de divor . Este vorba att de exercitarea cilor ordinare de atac, ct i de exercitarea cilor extraordinare de atac. n materie de divor , este supus apelului hotrrea de desfacere a cstoriei din vina unuia dintre so i sau din vina ambilor so i (interpretare per a contrario a art. 619 alin. 4 C.proc.civ.). n cazul divor ului prin acordul pr ilor este supus apelului numai hotrrea instan ei cu privire la solu ionarea cererii accesorii sau incidentale, deoarece hotrrea care se pronun n condi iile art. 6131 alin. 1 C.proc.civ. este definitiv i irevocabil n ce privete divor ul (art. 619 alin. 4 C.proc.civ.). Legea prevede o derogare de la dreptul comun n ceea ce privete durata termenului. n acest sens, art. 619 alin. 1 C.proc.civ. statueaz c termenul de apel sau de recurs este de 30 de zile i curge de la comunicarea hotrrii. n materia divor ului, prin derogare de la dreptul comun, termenul de recurs poate fi ntrerupt n cazurile prevzute de art. 286, art. 103 alin. 1, coroborate cu art. 316 C.proc.civ.. n materie de divor , art. 619 alin. 5 C.proc.civ. interzice n mod expres calea de atac a revizuirii.

6. Cererile privitoare la posesiune


Ac iunile posesorii sunt ac iunile prin care posesorul sau detentorul precar al unui bun imobil poate cere instan ei de judecat s-i ocroteasc posesiunea asupra acelui bun mpotriva oricror tulburri sau deposedri, chiar dac acestea ar proveni de la adevratul proprietar al bunului (cu alte cuvinte, s-l oblige pe prt s nceteze orice act de tulburare ori s-i restituie bunul de care a fost deposedat n mod ilicit). Ac iunile posesorii sunt reglementate n art.674 676 C.proc.civ., texte ce au primit actuala redactare n urma modificrii aduse legisla iei noastre procesuale n anul 1948, dar i anterior acestei date se ntlnesc referiri la protec ia posesiunii. De asemenea, noul Cod civil reglementeaz ac iunile posesorii n art. 949-952.

195

Actualele dispozi ii ale art.647 676 C.proc.civ. con in o reglementare sumar a ac iunilor posesorii. Textele men ionate enumer condi iile ac iunilor posesorii i determin unele reguli de procedur n materie. n literatura juridic, s-a apreciat c trebuie s fie recunoscute dou categorii de ac iuni posesorii, datorit enun rii unor condi ii diferite, i anume: o ac iune posesorie n complngere (complenda), denumit ac iune posesorie general, care urmrete s curme actele de tulburare sau deposedare ce sunt de natur s mpiedice exerci iul liber i efectele juridice ale posesiei; o ac iune n reintegrare, denumit i ac iune posesorie special, ce are ca finalitate aprarea posesiei cnd tulburarea sau deposedarea s-au realizat prin violen . Ac iunea posesorie general sau n complngere este folosit pentru a face s nceteze orice tulburare a posesiei, cu excep ia cazului cnd posesorul este deposedat prin violen . Tulburrile n posesie pot fi: tulburri de fapt care constau n orice act material prin care se ncalc posesia bunului (de exemplu, actele de trecere pe terenul vecinului, fr a avea n acest sens un drept de servitute); tulburri de drept care constau ntr-un act judiciar sau extrajudiciar prin care o persoan are o preten ie contrar posesiei unei alte persoane (de exemplu, soma ia pe care o ter persoan o trimite unui chiria cruia i pune n vedere s-i plteasc lui chiria, deoarece el este proprietarul bunului nchiriat i nu, locatorul). Art.674 C.proc.civ. prevede c pentru exercitarea ac iunii n complngere trebuie s fie ntrunite cumulativ trei condi ii: 1. nu a trecut un an de la tulburare sau deposedare; 2. reclamantul dovedete c, nainte de aceast dat, el a posedat cel pu in un an; 3. posesia reclamantului este util, adic neviciat. Ac iunea posesorie special sau n reintegrare este utilizat pentru aprarea posesiei numai atunci cnd tulburarea sau deposedarea a avut loc prin violen . Prin violen se n elege orice fapt contrar ordinei de drept ce implic rezisten din partea adversarului i care tinde la deposedarea posesorului (de exemplu, actele de ocupare a unui imobil fr permisiunea posesorului, actele de obstruc ie prin care o persoan l mpiedic pe posesor s stpneasc imobilul aezarea unei bariere sau ridicarea unui gard ori a unui zid n calea posesorului, acte de distrugere drmarea unui zid despr itor, distrugerea recoltei aflat pe terenul posesorului etc.).
196

Avnd n vedere scopul i caracterul su extraordinar, de urgen , pentru exercitarea ac iunilor posesorii speciale, art.674 alin.2 C.proc.civ. prevede necesitatea existen ei unei singure condi ii : s nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare. Se observ, c textul citat anterior se refer la condi iile de admisibilitate a cererilor posesorii (cu alte cuvinte, condi iile indicate de art.674 C.proc.civ. vizeaz nsi admisibilitatea ac iunilor posesorii). Legitimarea procesual activ apar ine posesorului care ndeplinete condi iile prevzute de art.916 i 927 N.C.civ., adic acela care invoc o posesiune util n favoarea sa. Textul art.674 C.proc.civ. face vorbire despre calitatea de posesor, n general, fr a distinge, ntre posesiunea exercitat pe baz de titlu i cea exercitat spre a dobndi proprietatea (fr titlu) asupra imobilului posedat prin efectul prescrip iei achizitive. De asemena, art. 949 N.C. civ. se refer la persoanele care pot exercita ac iunile posesorii. n temeiul acestor reglementri, calitatea procesual activ apar ine posesorului tulburat sau deposedat de exerci iul stpnirii sale asupra imobilului, indiferent de faptul dac posesia este rezultatul unui drept real sau nu. Prin art.675 i 676 C.proc.civ. calitatea de reclamant n ac iunile posesorii este recunoscut n mod expres urmtoarelor dou categorii de posesori: titularilor de servitu i aparente i continue. Textul art.675 C.proc.civ. este n concordan cu art.623 C.civ. , potrivit cruia numai servitu ile continue i aparente se dobndesc prin titlu sau prin posesiune de 30 ani. Servitu ile necontinue i neaparente, chiar dac s-ar exercita n fapt, nu sunt susceptibile de a fi dobndite pe calea uzucapiunii, exerci iul lor fiind prezumat c s-ar datora unei toleran e; detentorilor care de in lucrul n interesul lor propriu, n temeiul unui contract ncheiat cu posesorul, afar numai dac tulburtorul este cel pentru care el de ine. Calitatea procesual i este recunoscut de lege detentorului contractual, dar numai dac ac iunea se ndreapt mpotriva unui ter . Dac tulburtorul este cel pentru care detentorul exercit de inerea, atunci mpotriva acestuia se pot exercita ac iunile care rezult din nerespectarea obliga iilor asumate prin conven ie i nu ac iunile posesorii. De asemenea, noul Cod civil recunoate calitate procesual activ posesorului i detentorului precar, preciznd i persoanele mpotriva crora se pot introduce ac iunile posesorii, i anume tulburtorul sau persoana care l-a deposedat de bun pe posesor, putnd fi i proprietarul (art. 950). Codul de procedur civil nu cuprinde dispozi ii derogatorii de la dreptul comun cu privire la competen a instan elor judectoreti de a solu iona ac iunile posesorii.
197

Sub aspect material, potrivit prevederilor art.1 C.proc.civ., competen a de solu ionare a ac iunilor posesorii, n prim instan , revine judectoriilor. Sub aspect teritorial, inndu-se seama de faptul c ac iunile posesorii fac parte din categoria ac iunilor reale imobiliare, competente de a judeca n materie de posesiune sunt judectoriile n circumscrip ia crora se afl bunurile imobile (art.13 C.proc.civ.). Codul de procedur civil nu con ine dispozi ii derogatorii cu privire la con inutul cererii de chemare n judecat. Aadar, cererea de chemare n judecat va fi fcut potrivit dispozi iilor dreptului comun (art.112 C.proc.civ.). Hotrrea judectoreasc pronun at n litigiile posesorii produce urmtoarele efecte: a) deznvestete instan a de judecarea cauzei; rolul instan ei este terminat, iar judectorii nu mai pot reveni asupra solu iei date; hotrrea leag i dezleag pe judectori. b) al doilea efect important al hotrrii judectoreti este acela de a constitui un nscris autentic, ca o consecin a elaborrii unui act juridic cu solemnit ile cerute de lege, de un func ionar public, care are dreptul de a func iona n locul unde s-a fcut actul (art.1171 C.civ.). Hotrrea judectoreasc se bucur de puterea doveditoare a actelor autentice. c) hotrrea judectoreasc are un efect declarativ, n sensul c drepturile recunoscute sunt considerate c au preexistat hotrrii, care numai le constat (n spe , instan a va constata c ac iunea posesorie formulat de reclamant ntrunete condi iile prevzute de lege la art.674 C.proc.civ. ori poate constata c ac iunea nu le ndeplinete); d) un efect important al hotrrilor judectoreti n litigiile posesorii este cel executoriu. Potrivit art.278 alin.1 pct.6 C.proc.civ., Hotrrile primei instan e sunt executorii de drept cnd au ca obiect: pricini privitoare la posesiune, numai n ce privete posesiunea. Aadar, hotrrile judectoreti date n materie posesorie nu mai trebuie s fie nvestite cu formul executorie, ele putnd fi valorificate pe calea urmririi silite pe baza unei simple cereri de executare; e) un alt efect este acela al schimbrii obiectului prescrip ie extinctive. Odat pronun at, orice hotrre judectoreasc face s nceteze prescrip ia dreptului la ac iune i s nceap a curge o nou prescrip ie privitoare la dreptul de a cere
198

executarea silit. Termenul de prescrip ie a dreptului de a cere executarea silit a unei hotrri judectoreti pronun at ntr-o ac iune posesorie este de 10 ani (art.405 alin.1 teza II C.proc.civ.); f) efectul cel mai de seam al hotrrii este de a dobndi puterea lucrului judecat, ntr-o alt ac iune posesorie; g) dac ac iunea posesorie este admis, unul din efectele hotrrii l constituie, nendoielnic, repunerea pr ilor n situa ia anterioar. Potrivit art.2821 C.proc.civ. Nu sunt supuse apelului hotrrile judectoreti date n prim instan n cererile introduse pe cale principal privind pensii de ntre inere, litigii al cror obiect are o valoare de pn la 100.000. lei inclusiv, att n materie civil, ct i n materie comercial, asupra ac iunilor posesorii, ac iunilor n evacuare n materie comercial, cele referitoare la nregistrrile n registrele de stare civil i luarea msurilor asigurtorii asupra cererilor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare svrite n procesele penale i n alte cazuri prevzute de lege. Deci, hotrrile date n prim instan n ac iunile posesorii nu sunt supuse apelului, ci numai recursului.

1. Solu ionarea litigiilor n materie comercial


n procesele i cererile n materie comercial evaluabile n bani, nainte de introducerea cererii de chemare n judecat, reclamantul va ncerca solu ionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere direct cu cealalt parte. n scopul solu ionrii litigiului prin conciliere direct, reclamantul va convoca partea advers, comunicndu-i n scris preten iile sale i temeiul lor legal, precum i toate actele doveditoare pe care se sprijin acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandat cu dovad de primire, prin telegram, telex, fax sau orice alt mijloc de comunicare ce asigur transmiterea textului actului i confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face i prin nmnarea nscrisurilor sub semntur de primire. Data convocrii pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate. Rezultatul concilierii se va consemna ntr-un nscris cu artarea preten iilor reciproce referitoare la obiectul litigiului i a punctului de vedere al fiecrei pr i.
199

nscrisul despre rezultatul concilierii ori, n cazul n care prtul nu a dat curs convocrii, dovada c de la data primirii acestei convocri au trecut 30 de zile se anexeaz la cererea de chemare n judecat. n procesele i cererile n materie comercial, pr ile sau reprezentan ii lor pot fi asista i de exper i ori de al i specialiti. Cererea de chemare n judecat va cuprinde: a) numele, domiciliul sau reedin a pr ilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea i sediul lor, precum i, dup caz, numrul de nmatriculare n registrul comer ului sau de nscriere n registrul persoanelor juridice, codul fiscal i contul bancar; b) numele i calitatea celui care angajeaz partea i ale celui care o reprezint n litigiu, anexndu-se dovada calit ii; c) obiectul i valoarea cererii, precum i calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea nscrisurilor corespunztoare; d) motivele de fapt i de drept, precum i probele pe care se ntemeiaz cererea; e) semntura pr ii sau a reprezentantului acesteia, dup caz. La cererea de chemare n judecat se vor anexa copii certificate de pe toate nscrisurile pe care reclamantul i ntemeiaz preten iile, men ionndu-se care dintre aceste nscrisuri au fost comunicate n condi iile prevzute de art. 7201 alin. 2. La primirea cererii de chemare n judecat potrivit art. 114, cnd este cazul, reclamantului i se va pune n vedere s depun orice act invocat n sus inerea cererii, care nu a fost comunicat prtului la convocarea pentru conciliere. Prtul va fi citat cu men iunea c este obligat s depun ntmpinare la dosarul cauzei cu cel pu in 5 zile nainte de termenul de judecat, iar n procesele urgente, cu cel pu in 3 zile. ntmpinarea va avea cuprinsul prevzut de art. 115, men ionndu-se i datele artate la art. 7203 alin. 1 lit. a) i b). Judectorii vor verifica efectuarea procedurilor de citare i comunicare dispuse pentru fiecare termen i, cnd este cazul, vor lua msuri de refacere a acestor proceduri, precum i pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura ntiin area pr ilor pentru nf iarea la termen (telefonic, telegraf, fax, pot electronic). Dac ncunotiin area s-a fcut telefonic, grefierul va ntocmi un referat n care va arta modalitatea de ncunotiin are i obiectul acesteia. ncheierea privind luarea msurilor prevzute de art. 1141 alin. 6, n cazul proceselor i cererilor n materie comercial, poate fi atacat cu recurs n termen de 5 zile de la pronun are, dac a fost dat cu citarea pr ilor, i de la comunicare, dac a fost dat fr citarea lor.
200

Dac prtul are preten ii mpotriva reclamantului derivnd din acelai raport juridic, el poate face cerere reconven ional. n cazul litigiilor prevzute de art. 7201 nu este necesar o alt ncercare de conciliere. Cererea reconven ional trebuie s ndeplineasc condi iile prevzute pentru cererea de chemare n judecat i va fi introdus n cadrul termenului prevzut pentru depunerea ntmpinrii. n cazul n care prtul a introdus cerere reconven ional, reclamantul va depune ntmpinare pn la prima zi de nf iare. La cererea pr ii interesate, instan a, innd seama de complexitatea cauzei, poate fixa un termen scurt pentru completarea ntmpinrii, precum i pentru studierea acesteia de ctre prt. Procesele i cererile n materie comercial se judec cu precdere. Instan a este datoare s asigure, potrivit legii, realizarea drepturilor i obliga iilor procesuale ale pr ilor, precum i desfurarea cu celeritate a procesului. Cnd procedura de citare este legal ndeplinit, judecata, chiar i asupra fondului, poate continua n edin public sau n camera de consiliu, n ziua urmtoare sau la termene scurte, succesive, date n cunotin a pr ilor. La aceste termene instan a poate stabili, pentru parte sau pentru cel care o reprezint, dispozi iile art. 132 alin. 3 fiind aplicabile. Pentru motive temeinice, alte termene se vor acorda numai n cazul n care judecata nu poate continua n condi iile de mai sus. Potrivit art.7207 C. proc.civ. n cursul judec ii asupra fondului procesului, instan a va strui pentru solu ionarea lui, n tot sau n parte, prin n elegerea pr ilor. n elegerea se constat prin hotrre irevocabil i executorie. n cazul n care judectorul recomand medierea, iar pr ile o accept, acestea se vor prezenta la mediator, n vederea informrii lor cu privire la avantajele medierii. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea pr ilor. Dup informare, pr ile decid dac accept sau nu solu ionarea litigiului prin mediere. Pn la termenul fixat de instan , care nu poate fi mai scurt de 15 zile, pr ile depun procesul- verbal ntocmit de mediator cu privire la rezultatul edin ei de informare. Aceste prevederi nu se aplic n cazul n care pr ile au ncercat solu ionarea litigiului prin mediere anterior introducerii ac iunii. Hotrrile date n prim instan privind procesele i cererile n materie comercial sunt executorii. Exercitarea apelului nu suspend de drept executarea. Pentru hotrrea judectoreasc dat n materie comercial, care se aduce la ndeplinire prin executare silit, hotrrea, purtnd men iunea c este irevocabil, constituie titlu executoriu, fr efectuarea altor formalit i.
201

Litigiile privind desfurarea activit ii n scopul privatizrii prin nstrinare de bunuri ori alte valori din patrimoniul societ ilor comerciale sau al altor persoane juridice cu capital de stat, precum i litigiile privind drepturile i obliga iile contractate n cadrul acestei activit i se solu ioneaz de ctre instan ele care au competen a de judecat a proceselor i cererilor n materie comercial, potrivit dispozi iilor prezentului cod i cu procedura prevzut de aceste dispozi ii.

9. Partajul judiciar
Judecarea oricrei cereri de mpr eal privind bunuri asupra crora pr ile au un drept de proprietate comun se face cu procedura prevzut n art.6731 - 67314 C.proc.civ., n afara cazurilor n care legea stabilete o alt procedur. Reclamantul este obligat s arate n cerere persoanele ntre care urmeaz a avea loc mpr eala, titlul pe baza cruia se cere mpr eala, toate bunurile supuse mpr elii, evaluarea lor, locul unde acestea se afl, precum i persoana care le de ine sau le administreaz. La prima zi de nf iare, dac pr ile sunt prezente, instan a le va cere declara ii cu privire la fiecare dintre bunurile supuse mpr elii i va lua act, cnd este cazul, de recunoaterile i acordul lor cu privire la existen a bunurilor, locul unde se afl i valoarea acestora. n tot cursul procesului instan a va strui ca pr ile s mpart bunurile prin bun nvoial. Dac pr ile ajung la o n elegere cu privire la mpr irea bunurilor, instan a va hotr potrivit nvoielii lor. mpr eala se poate face prin bun nvoial i dac printre cei interesa i se afl minori sau persoane puse sub interdic ie, ns numai cu ncuviin area prealabil a autorit ii tutelare, precum i, dac este cazul, a ocrotitorului legal. n cazul n care n elegerea privete mpr irea numai a anumitor bunuri, instan a va lua act de aceast nvoial i va pronun a o hotrre par ial, continund procesul pentru celelalte bunuri. Dac pr ile nu se nvoiesc, instan a va stabili bunurile supuse mpr elii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecruia i crean ele nscute din starea de proprietate comun pe care coproprietarii le au unii fa de al ii. Dac se mparte o motenire, instan a va mai stabili datoriile transmise prin motenire, datoriile i crean ele comotenitorilor fa de defunct, precum i sarcinile motenirii.

202

Instan a va face mpr eala n natur. n temeiul celor stabilite potrivit alin. 1, ea procedeaz la formarea loturilor i la atribuirea lor. n cazul n care loturile nu sunt egale n valoare, ele se ntregesc printr-o sum de bani. Dac pentru formarea loturilor sunt necesare opera ii de msurtoare, evaluare i altele asemenea, pentru care instan a nu are date suficiente, ea va da o ncheiere prin care va stabili elementele artate la art. 6735 alin. 1, ntocmind n mod corespunztor minuta prevzut de art. 258. Prin aceeai ncheiere instan a va dispune efectuarea unei expertize pentru formarea loturilor. Raportul de expertiz va arta evaluarea i criteriile avute n vedere la stabilirea acesteia, va indica dac bunurile pot fi comod partajabile n natur i n ce mod anume, propunnd loturile ce urmeaz s fie atribuite. n cazul n care, dup pronun area ncheierii prevzute de art. 6736 alin. 1, dar mai nainte de pronun area hotrrii de mpr eal, se constat c exist i al i coproprietari sau c au fost omise unele bunuri care trebuiau supuse mpr elii, fr ca, privitor la aceti coproprietari sau la acele bunuri, s fi avut loc o dezbatere contradictorie, instan a va putea da o nou ncheiere, care va cuprinde, dup caz, i coproprietarii sau bunurile omise. n aceleai condi ii instan a poate, cu consim mntul tuturor coproprietarilor, s scoat un bun care a fost cuprins din eroare n masa de mpr it. ncheierile prevzute la art. 6736 alin. 1 i art. 6737 pot fi atacate cu apel sau, dup caz, cu recurs odat cu fondul, fiind supuse acelorai ci de atac ca i hotrrea dat asupra fondului procesului. La formarea i atribuirea loturilor, instan a va ine seama, dup caz, i de acordul pr ilor, mrimea cotei-pr i ce se cuvine fiecreia ori masa bunurilor de mpr it, natura bunurilor, domiciliul i ocupa ia pr ilor, faptul c unii dintre coproprietari, nainte de a se cere mpr eala, au fcut construc ii, mbunt iri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea. n cazul n care mpr eala n natur a unui bun nu este posibil sau ar cauza o scdere important a valorii acestuia ori i-ar modifica n mod pgubitor destina ia economic, la cererea unuia dintre coproprietari, instan a, prin ncheiere, i poate atribui provizoriu ntregul bun. Dac mai mul i coproprietari cer s li se atribuie bunul, instan a va ine seama de criteriile prevzute la art. 6739. Prin ncheiere ea va stabili i termenul n care coproprietarul cruia i s-a atribuit provizoriu bunul este obligat s depun sumele ce reprezint cotele-pr i cuvenite celorlal i coproprietari. Dac coproprietarul cruia i s-a atribuit provizoriu bunul depune, n termenul stabilit, sumele cuvenite celorlal i coproprietari, instan a, prin hotrrea asupra fondului procesului, i va atribui bunul.
203

n cazul n care coproprietarul nu depune n termen sumele cuvenite celorlal i coproprietari, instan a va putea atribui bunul altui coproprietar, n condi iile prezentului articol. La cererea unuia dintre coproprietari instan a, innd seama de mprejurrile cauzei, pentru motive temeinice, va putea s-i atribuie bunul direct prin hotrrea asupra fondului procesului, stabilind totodat sumele ce se cuvin celorlal i coproprietari i termenul n care este obligat s le plteasc. n cazul n care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ori, dei acesta a fost atribuit provizoriu, nu s-au depus, n termenul stabilit, sumele cuvenite celorlal i coproprietari, instan a, prin ncheiere, va dispune vnzarea bunului, stabilind totodat dac vnzarea se va face de ctre pr i prin bun nvoial ori de ctre executorul judectoresc. Dac s-a dispus ca vnzarea bunului s se fac de pr i prin bun nvoial, instan a va stabili i termenul n care aceasta va fi efectuat. Termenul nu poate fi mai mare de 6 luni. La mplinirea termenului pr ile vor prezenta instan ei dovada vnzrii. n cazul n care vnzarea prin bun nvoial nu se realizeaz n termenul prevzut de lege, instan a, prin ncheiere, va dispune ca vnzarea s fie efectuat de executorul judectoresc. ncheierile prevzute n prezentul articol pot fi atacate separat cu apel. Dac nu au fost astfel atacate, aceste ncheieri nu mai pot fi supuse apelului o dat cu hotrrea asupra fondului procesului (art. 67311 C. proc.civ.). Potrivit art. 673 12 dup rmnerea irevocabil a ncheierii prin care s-a dispus vnzarea bunului de ctre executorul judectoresc, acesta va proceda la efectuarea vnzrii la licita ie public. Executorul va fixa termenul de licita ie, care nu va putea depi 30 de zile pentru bunurile mobile i 60 de zile pentru bunurile imobile, socotite de la data primirii ncheierii, i va ntiin a coproprietarii despre data, ora i locul vnzrii. Pentru termenul de licita ie a bunurilor mobile executorul va ntocmi i va afia publica ia de vnzare cu cel pu in 5 zile nainte de acel termen. n cazul vnzrii unui bun imobil, executorul va ntocmi i va afia publica ia de vnzare cu cel pu in 30 de zile nainte de termenul de licita ie. Coproprietarii pot conveni ca vnzarea bunurilor s se fac la orice pre oferit de participan ii la licita ie. Aceste dispozi ii se completeaz n mod corespunztor cu dispozi iile capitolelor II, III i IV din Cartea a V-a a Codului de procedur civil privind vnzarea la licita ie a bunurilor mobile i imobile.
204

La cererea uneia dintre pr i instan a poate proceda la mpr eala bunurilor pentru care nu a dispus vnzarea potrivit art. 67311. n toate cazurile, asupra cererii de mpr eal instan a se va pronun a prin hotrre. Sumele depuse de unul dintre coproprietari pentru ceilal i, precum i cele rezultate din vnzare vor fi mpr ite de instan potrivit dreptului fiecrui coproprietar. n cazul n care mpr eala nu se poate realiza n nici una dintre modalit ile prevzute de lege, instan a va hotr nchiderea dosarului. Bibliografie recomandat 1.M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2.V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3.I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4.I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Cererea de ordonan preedin ial: a. Se introduce la instan a competent s solu ioneze fondul dreptului b. Poate avea ca obiect nlturarea piedicilor ivite cu prilejul unei executri; c. Este admisibil i n materie comercial

2. Ordonan a preedin ial a. Poate fi dat i fr citarea pr ilor b. Este vremelnic i executorie c. Se motiveaz n cel mult 48 de ore de la pronun are 3. Recursul mpotriva ordonan ei preedin iale a. Poate fi exercitat n termen de 5 zile de la pronun are sau de la comunicare, dup caz; b. Se judec cu citarea pr ilor; c. Se judec de urgen i cu precdere.

205

4. Refacerea nscrisurilor i hotrrilor disprute: a. Este o procedur special; b. Poate avea ca obiect nscrisuri i hotrri disprute n orice chip; c. Poate avea ca obiect nscrisuri i hotrri privitoare la o pricin n curs de judecat. 5. Oferta de plat a. Se poate face i n fa a instan ei , chiar n apel, fiind un mijloc de aprare fa de cererea introductiv; b. Se poate dovedi prin martori; c. Este valabil fcut dac debitorul s-a adresat oricrui executor judectoresc. 6. Asupra cererii de sechestru asigurtor instan a: a. Va decide de urgen , n camera de consiliu; b. Va decide fr citarea pr ilor; c. Se va pronun a printr-o ncheiere executorie, care este supus recursului, n termen de 5 zile de la comunicare. 7. Poprirea asigurtorie: a. Se poate nfiin a asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale; b. Se poate nfiin a de instan a care solu ioneaz fondul procesului; c. Se aduce la ndeplinire de ctre executorul judectoresc. 8. Cererea de sechestru judiciar se ncuviin eaz: a. De instan a competent s se pronun e asupra cererii principale; b. Printr-o ncheiere, care este supus recursului n termen de 5 zile de la pronun are; c. Ori de cte ori exist un proces asupra propriet ii sau altui drept real principal. Cererea de divor este de competen a: a. Judectoriei n circumscrip ia creia se afl cel din urm domiciliu comun al so ilor; b. Judectoriei n circumscrip ia creia i are domiciliul prtul sau reclamantul; c. Judectoriei n circumscrip ia creia se afl cel din urm domiciliu comun al so ilor, dac mcar unul din ei mai locuiete n circumscrip ia acelei judectorii.
206

9.

10. n cazul divor ului prin consim mntul so ilor: a. Cererea va fi semnat de ambii so i; b. Instan a va verifica existen a consim mntului i va fixa un termen de dou luni n edin public; c. Hotrrea pronun at este definitiv i irevocabil. 11. n materie de divor : a. Termenul de apel , precum i cel de recuts este de 30 de zile i curge de la comunicarea hotrrii; b. Apelul sau, dup caz, recursul reclamantului va fi respins ca nesus inut, dac la judecat se prezint numai prtul; c. Apelul sau recursul prtului va fi judecat chiar dac se nf ieaz numai reclamantul. 12. ncheierea de admitere n principiu a cererii de partaj a. Poate fi completat printr-o ncheiere suplimentar; b. Trebuie motivat; c. Trebuie pronun at indiferent de complexitatea cauzei. Cererile posesorii: a. Pot fi fcute i de detentorul precar; b. Se judec de urgen i cu precdere; c. Se pot face i pentru ocrotirea servitu ilor continue i aparente. n procesele i cererile n materie comercial evaluabile n bani: a. Este necesar concilierea direct anterior introducerii cererii de chemare n judecat; b. Pr ile sau reprezentan ii lor pot fi asista i de exper i ori de al i specialiti; c. ntmpinarea este obligatorie i se depune la dosarul cauzei cu cel pu in 5 zile sau, dup caz, 3 zile nainte de termenul de judecat.

13.

14.

207

Partea a V-a Executarea silit Curs nr. 22 No iuni generale privind executarea silit
Obiectivele cursului : - cunoaterea modului de aducere la ndeplinire a obliga iei stabilite printr-o hotrre judectoreasc sau printr-un alt titlu, n caz de neexecutare de bunvoie - cunoaterea cii de atac ce poate fi folosit n faza executrii silite pentru valorificarea oricrei nemul umiri viznd executarea silit de ctre orice parte interesat (pentru ter ul proprietar al bunului o adevrat ac iune de scoatere de sub urmrire) Con inut : n ntreaga sa desfurare, procesul civil cunoate dou faze: faza judec ii, finalizat cu o hotrre judectoreasc, i faza executrii silite, caracterizat prin realizarea definitiv i practic a drepturilor recunoscute prin hotrrea judectoreasc sau alte titluri executorii. Cele dou faze nu sunt separate una de cealalt, ci reprezint dou forme ale aceleiai activit i, fiecare avnd ns particularit ile sale. Executarea silit reprezint ultima faz a procesului civil n cadrul creia se pot realiza efectiv drepturile statornicite printr-un titlu executoriu. n cazul n care debitorul nu execut de bunvoie obliga ia sa, stabilit prin hotrrea unei instan e sau printr-un alt titlu, aceasta se aduce la ndeplinire prin executare silit. Pot fi executate silit obliga iile al cror obiect const n plata unei sume de bani, predarea unui bun ori folosin a acestuia, desfiin area unei construc ii, planta ii ori alte lucrri sau luarea unei alte msuri admise de lege. Executarea silit are loc, de regul, n temeiul unei hotrri judectoreti definitive i irevocabile pronun ate n cadrul procesului civil. n principiu, executarea unei hotrri judectoreti sau a unui alt titlu executoriu se face n mod voluntar, numai n caz contrar recurgndu-se la executarea silit. Aceast idee este prevzut n mod expres n Codul de procedur civil, care la art.3711 alin. (1) stabilete c obliga ia stabilit prin hotrrea unei instan e sau printr-un alt titlu se aduce la ndeplinire de bunvoie. Alin. (2) stipuleaz c, n situa ia n care debitorul nu execut de bunvoie obliga ia, aceasta se aduce la ndeplinire prin executare silit, care are loc, potrivit alin. (3) , n oricare dintre
208

formele prevzute de lege, simultan sau succesiv, pn la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobnzilor, penalit ilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum i a cheltuielilor de executare. Executarea silit n materie civil, se caracterizeaz prin urmtoarele dou trsturi: a) se ntinde numai asupra bunurilor debitorului; b) relev grija legiuitorului ca aceasta s-i ating scopul fr a o transforma ntr-un mijloc de asuprire. Dispozi iile procedurale privitoare la executarea silit sunt cuprinse ntr-un complex de acte normative de grade diferite : legi, decrete, hotrri i ordonan e ale guvernului, precum i ordine ale minitrilor. Dreptul comun pentru raporturile execu ionale l reprezint Codul de procedur civil, Cartea a V-a Despre executarea silit, art.3711 5805. Codul de procedur civil reglementeaz dou modalit i de executare silit, i anume: a. executarea silit direct, prin care creditorul tinde s ob in realizarea n natur a presta iei ce formeaz obiectul obliga iei creditorului, i poate fi mobiliar cnd obiectul l reprezint un bun mobil sau imobiliar atunci cnd poart asupra unui bun imobil, iar a treia form este reglementat de dispozi iile art.5802 5805 din Codul de procedur civil: executarea silit a altor obliga ii de a face sau de a nu face; b. executarea silit indirect, prin care creditorul urmrete s i ndestuleze crean a din sumele ob inute prin valorificarea bunurilor debitorului, prin poprirea sumelor pe care acesta le are de primit de la ter e persoane ori, n cazul persoanelor juridice titulare de cont bancar, prin virarea sumei din contul debitorului n contul creditorului. Acest tip de executare silit cunoate mai multe forme: - urmrirea silit mobiliar, - poprirea, - urmrirea silit a fructelor neculese i a recoltelor prinse de rdcini, - urmrirea silit imobiliar. Principiul general n materie este acela c ntreaga avere a debitorului urmrit formeaz gajul creditorilor si. n temeiul acestui principiu, toate bunurile debitorului sunt susceptibile de a forma obiectul executrii silite, afar de excep iile prevzute de lege. De aici rezult c exist dou categorii de bunuri:
209

a) bunuri supuse executrii silite; b) bunuri exceptate de la urmrirea silit. a) bunuri supuse executrii silite Potrivit dispozi iilor legale distingem, sub raportul posibilit ii de a fi urmrite, dou categorii de bunuri, respectiv de venituri, i anume : bunuri urmribile condi ionat i bunuri urmribile numai n parte. Prima categorie o formeaz bunurile i veniturile care se pot urmri numai condi ionat de existen a a dou mprejurri, i anume : - ca debitorul s nu aib alte bunuri sau venituri urmribile; - crean a urmrit s decurg din pensii de ntre inere, chirii sau alte crean e privilegiate asupra bunurilor mobile. Aceste bunuri sunt urmtoarele : - bunurile care servesc la exercitarea ocupa iei debitorului nu pot fi supuse executrii silite dect numai n lips de alte bunuri urmribile i numai pentru obliga ii de ntre inere, chirii, arenzi sau alte crean e privilegiate asupra mobilelor; - dac debitorul se ocup cu agricultura, nu vor fi urmrite, n msura necesar continurii lucrrilor n agricultur, inventarul agricol, inclusiv animalele de munc, furajele pentru aceste animale i semin ele pentru cultura pmntului, n afar de cazul n care asupra acestor bunuri exist un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea crean ei; - salariile i alte venituri periodice realizate din munc, pensiile acordate n cadrul asigurrilor sociale, precum i alte sume ce se pltesc periodic debitorului i sunt destinate asigurrii mijloacelor de existen ale acestuia pot fi urmrite: a) pn la 1/2 din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obliga ie de ntre inere sau de aloca ie pentru copii; b) pn la 1/3 din venitul lunar net, pentru orice alte datorii; c) dac sunt mai multe urmriri asupra aceleiai sume, urmrirea nu poate depi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura crean elor, n afar de cazul n care legea prevede altfel. d) veniturile din munc sau orice alte sume ce se pltesc periodic debitorului i sunt destinate asigurrii mijloacelor de existen ale acestuia, n cazul n care sunt mai mici dect cuantumul salariului minim net pe economie, pot fi urmrite numai asupra pr ii ce depete jumtate din acest cuantum. e) ajutoarele pentru incapacitate temporar de munc, compensa ia acordat salaria ilor n caz de desfacere a contractului individual de munc pe baza oricror dispozi ii legale, precum i sumele cuvenite omerilor, potrivit legii, nu pot fi urmrite dect pentru sume datorate cu titlu de obliga ie de ntre inere i despgubiri
210

pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vtmri corporale, dac legea nu dispune altfel, care pot fi urmrite n limita a din cuantumul acestora (art.409 alin.4 i 5 C.proc.civ.). - bunurile comune ale so ilor; aceste bunuri pot fi urmrite numai pentru cheltuieli fcute cu administrarea bunurilor comune, obliga ii contractate de ambii so i etc. Executarea silit nu poate purta, n principiu, dect asupra bunurilor existente n patrimoniul debitorului urmrit. Cu alte cuvinte, creditorii nu pot urmri dect bunurile apar innd debitorului lor, iar nu i bunurile privitor la care el are o simpl deten ie (cu titlul precar). b) Bunurile exceptate de la urmrirea silit Datorit regimului diferit ce-l au, categoria acestor bunuri cuprinde : 1. bunurile neurmribile apar innd persoanelor fizice 2. bunurile neurmribile apar innd persoanelor juridice b.1. bunurile neurmribile apar innd persoanelor fizice n categoria acestor bunuri intr: 1) bunuri exceptate de la urmrirea silit ca inalienabile, i anume : dreptul de uz i cel de abita ie; bunuri supuse unei inalienabilit i i deci unei insesizabilit i cu caracter temporar, care includ : bunurile cumprate cu plata n rate; locuin ele construite sau cumprate pe baz de credite. n situa ia acestor bunuri, creditorii nu pot urmri aceste bunuri nainte de a se fi pltit integral pre ul acestora. 2) bunuri care dei alienabile, sunt exceptate de la urmrirea silit n considerarea scopului pentru care sunt folosite, i anume: - bunurile neurmribile n temeiul legii. n aceast categorie intr: a) bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului i familiei sale, precum i obiectele de cult religios, dac nu sunt mai multe de acelai fel; alimentele necesare debitorului i familiei sale pe timp de dou luni, iar dac debitorul se ocup exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pn la noua recolt, animalele destinate ob inerii mijloacelor de existen i furajele necesare pentru aceste animale pn la noua recolt; combustibilul necesar debitorului i familiei sale socotit pentru 3 luni de iarn; bunurile declarate neurmribile prin alte dispozi ii legale, etc. - bunurile neurmribile n temeiul voin ei pr ii. Legea civil prevede posibilitatea ca prin voin a pr ii, exprimat n acte cu titlul gratuit, legate i dona ii, bunul druit debitorului s aib caracter insesizabil.
211

b.2. bunurile neurmribile apar innd persoanelor juridice n art.136 alin.1 din Constitu ie se disting dou tipuri fundamentale de proprietate : proprietatea public i proprietatea privat. n opozi ie cu proprietatea public, proprietatea privat nu este exclusiv. Ea poate apar ine oricrui subiect de drept. Bunurile proprietate privat fac parte din circuitul civil. Ele sunt alienabile i, deci, pot fi nstrinate prin acte juridice ale proprietarului. Pe cale de consecin , ele pot forma obiectul urmririi silite a creditorilor. Proprietatea public se deosebete de proprietatea privat, n conformitate cu dispozi iile constitu ionale, sub raportul titularului propriet ii, a obiectului ei i al regimului juridic. Potrivit art.136 alin.2 din Constitu ie, proprietatea public este garantat i ocrotit prin lege i apar ine statului sau unit ilor administrativ-teritoriale. Sub aspectul regimului juridic, care intereseaz nemijlocit obiectul executrii silite, bunurile proprietate public sunt inalienabile, ceea ce implic i insesizabilitatea lor de ctre creditor. n condi iile legii organice, ele pot fi date n administrare regiilor autonome ori institu iilor publice sau pot fi concesionate ori nchiriate; de asemenea, ele pot fi date n folosin gratuit institu iilor de utilitate public (art.136 alin.4 teza a II-a din Constitu ie). Totodat, art.44 din Constitu ie garanteaz i ocrotete dreptul de proprietate privat, indiferent de titular. Totui, creditorii unor crean e de despgubiri vor putea urmri numai mijloacele bneti ale statului sau unit ii administrativ-teritoriale. Bunurile proprietate privat din patrimoniul regiilor autonome sau al societ ilor comerciale sunt bunuri aflate n circuitul civil, i deci sunt alienabile i pe cale de consecin susceptibile de urmrire silit din partea creditorilor. Executarea silit direct Executarea silit direct reprezint acea modalitate a executrii silite, care const n executarea n natur, prin ndeplinirea ntocmai a unei obliga ii de a face stabilit prin titlul executoriu, principiul consacrat n art.1516 N.C.civ., potrivit cu care creditorul are dreptul la ndeplinirea integral, exact i la timp a obliga iei i, n caz contrar, are dreptul de dezdunare. Potrivit art.3711 alin.1 C.proc.civ., obliga ia stabilit prin hotrrea unei instan a sau printr-un alt titlu se aduce la ndeplinire de bunvoie. Executarea silit direct mbrac trei forme :
212

predarea bunurilor mobile (art.575 577 C.proc.civ.), predarea bunurilor imobile (art.578 5801 C.proc.civ.) i executarea unei obliga ii de a face sau de a nu face (art.5802 5805 C.proc.civ.). Cele trei forme de executare silit constituie procedura aplicabil n toate raporturile execu ionale, indiferent de calitatea debitorului sau creditorului. a. Predarea silit a bunurilor mobile. Procedura predrii silite a bunurilor debuteaz printr-o soma ie transmis prin executorul judectoresc debitorului, pentru a i se oferi acestuia posibilitatea de a se conforma obliga iei stabilite prin titlul executoriu. Dac partea obligat s predea un bun mobil, determinat prin cantitate i calitate, nu-i ndeplinete obliga ia n termen de o zi de la primirea soma iei, predarea lui se va face prin executare silit (art. 575 C. proc. civ.). n scopul realizrii executrii, executorul judectoresc va ridica bunul de la debitor sau de la persoana la care se afl, punndu-l pe creditor n drepturile sale, stabilite prin titlul executoriu. Despre aceste opera iuni executorul judectoresc va ncheia un proces-verbal, stabilind totodat cheltuielile de executare pe care urmeaz s le plteasc debitorul. Procesul-verbal men ionat constituie titlu executoriu. b. Predarea silit a bunurilor imobile. Procedura predrii silite a bunurilor imobile constituie o form de urmrire direct a obliga iei care formeaz obiectul raportului juridic recunoscut printr-un titlu executoriu. Aceast form de executare se poate realiza n cazul admiterii unei ac iuni n revendicare, a unei ac iuni n evacuare i n cazul oricrei hotrri prin care s-a dispus restituirea sau predarea unui bun imobil. Aceast procedur cuprinde, n principiu, aceleai etape ca i n cazul predrii silite a bunurilor mobile. c. Executarea silit a altor obliga ii de a face sau de a nu face (introdus prin OUG nr. 138/2000). Necesitatea executrii silite se poate ivi nu doar n cazul n care urmritul a fost obligat printr-un titlu executoriu s predea un bun mobil sau imobil determinat, ci i atunci cnd el a fost obligat s fac ceva sau s se ab in de la o anumit ac iune. Astfel, dac debitorul refuz s ndeplineasc o obliga ie de a face, cuprins ntr-un titlu executoriu, n termen de 10 zile de la primirea soma iei, creditorul poate
213

fi autorizat de instan a de executare, prin ncheiere irevocabil, dat cu citarea pr ilor, s o ndeplineasc el nsui sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. Executarea silit indirect Executarea silita indirect este reglementat n Codul de procedur civil sub patru forme, si anume: - urmrirea bunurilor mobile (art. 411-449 C.proc.civ.); - poprirea (art. 452-461 C.proc.civ.); - urmrirea silita a fructelor neculese si a recoltelor prin rdcini (art. 463-470 C.proc.civ.); - urmrirea silita a bunurilor imobile (art. 488-523 C.proc.civ.). a) Urmarirea silita mobiliara. Executarea este precedat de soma ia prevzut de art. 387 C.proc. civ., procedur n care i se confer debitorului o zi liber pentru a face plata voluntar, potrivit art. 411 alin 1 C.proc.civ., care prevede c Dac n termen de o zi de la primirea soma iei debitorul nu pltete suma datorat, executorul judectoresc de pe lng instan a de executare va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmribile ale debitorului, chiar dac acestea sunt de inute de un ter . Astfel dac soma ia nu este urmat de executare, dup trecerea unui timp de cel pu in o zi executorul judectoresc se va deplasa la locul unde se afl bunurile mobile proprietatea debitorului i va proceda la inventarierea i apoi sechestrarea lor. n acest sens, executorul judectoresc va ntocmi un proces verbal de sechestru care va cuprinde lista bunurilor sechestrate, pre ul bunurilor sechestrate n msura n care acestea au fost evaluate de ctre executorul judectoresc cu acordul pr ilor, iar n lipsa unui asemenea acord va solicita efectuarea unei expertize. n cazul n care exist pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmrire, la cererea creditorului sau a executorului judectoresc, preedintele instan ei de executare va putea dispune, prin ncheiere irevocabil, dat fr citarea pr ilor, ca o dat cu nmnarea soma iei s se aplice i sechestrul. Aceast msur este una de excep ie, ntruct n mod obinuit trebuie s i se ofere debitorului posibilitatea de a plti n termen de o zi de la primirea soma iei. De aceea, msura sechestrrii bunurilor odat cu soma ia trebuie luat doar dac exista pericol evident de sustragere a bunurilor. Legea determin i situa iile n care executorul judectoresc trebuie s fie nso it, sub sanc iunea nulit ii, de un ofi er de poli ie sau de ajutorul su, iar n lipsa acestora de primar sau de un viceprimar. Astfel potrivit art. 412 C.proc.civ. prezen a organelor de poli ie sau administrative este indispensabil n urmtoarele situa ii:
214

- dac uile debitorului sunt nchise i nu voiete s le deschid; - dac nu voiete a deschide camerele sau mobilele; - dac debitorul lipsete i nu este spre al reprezenta nicio rud care locuiete cu el. Prezen a organelor de stat este necesar numai la deschiderea uilor sau mobilelor pentru a nu se putea vorbi de o violare de domiciliu sau de abuz n serviciu, astfel odat efectuat aceast opera iune, ele se pot retrage, art. 413 C.proc.civ. prevede c organele de poli ie sau administrative pot fi nlocuite prin doi martori majori. Creditorul nu este obligat s participe la aceste opera iuni de executare silit. Executorul judectoresc va ntocmi un proces verbal, care trebuie s cuprind: numele, prenumele i domiciliul pr ilor, ale executorului judectoresc, precum i ale celorlalte persoane care au de fa la urmrire; enun area titlului executor n baza cruia se face executarea; artarea bunurilor pe care creditorul le-a solicitat s fie urmrite, dac este cazul; soma ia verbal fcut debitorului s plteasc, precum i rspunsul acestuia dac a fost de fa ; descrierea bunurilor sechestrate i indicarea valorii fiecruia, dup aprecierea executorului judectoresc, dac aceasta este cu putin ; artarea locului, zilei i orei cnd s-a fcut urmrirea. Procesul verbal de sechestru se va semna de ctre executorul judectoresc, precum i de ctre toate persoanele care au fost de fa . Men iunile de mai sus sunt expres prevzute n art. 416 C.proc.civ. Dac vreuna dintre aceste persoane refuz s semneze ori nu poate, executorul judectoresc va men iona acest fapt. Procesul verbal prezint o importan deosebit, deoarece el determin momentul nceperii urmririi silite mobiliare; n acelai timp, stabilete bunurile asupra crora se va desfura urmrirea, indisponibilizndu-le. Pentru pstrarea bunurilor sechestrate executorul judectoresc va putea s aplice pece i sau s numeasc un custode pentru paza lor. Dac debitorul refuz s primeasc bunurile n custodie sau nu este prezent la aplicarea sechestrului, precum i n cazul ridicrii bunurilor, executorul judectoresc d n pstrare bunurile sechestrate unui custode numit cu precdere dintre persoanele indicate de creditor. Conform art. 420 C.proc.civ. obiectele sechestrate se vor putea strmuta, din locul unde se afl pe cheltuiala celui interesat, cu acordul executorului judectoresc. n cazul n care custode este o alt persoan dect debitorul, aceasta are dreptul la o remunera ie ce se va fixa de executorul judectoresc, innd seama de activitatea depus. Remunera ia i cheltuielile custodelui vor fi pltite cu anticipa ie de ctre creditorul urmritor care le va prelua cu precdere din pre ul bunurilor urmrite. Custodele va fi rspunztor de orice pagub ce va aduce creditorului, din cauza
215

neglijen ei sale, putnd fi, dup mprejurri, suspus i la pedeapsa artat de legea penal pentru abuz de ncredere. A doua etap a executrii silite mobiliare este vnzarea bunurilor sechestrate n vederea ob inerii unei sume de bani necesare pentru acoperirea crean ei creditorului urmritor, a cheltuielilor de executare i, eventual, a crean elor unor creditori intervenien i. Executorul judectoresc poate proceda la valorificarea bunurilor sechestrate prin vnzare la licita ie public, vnzare direct i prin alte modalit i admise de lege. Dac valorificarea bunurilor urmeaz s se fac prin vnzare la licita ie public, executorul judectoresc, n termen de cel mult o zi de la ntocmirea procesului verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevzut de art. 431 alin. 2 C.proc.civ. va fixa data, ora i locul licita iei. Vnzarea la licita ie se va face n locul unde se afl bunurile sechestrate sau dac exist motive temeinice, n alt loc. Vnzarea nu se va putea face n mai pu in de dou sptmni, nici n mai mult de dou luni de la data ntocmirii procesului verbal de sechestru sau de la expirarea termenului prevzut de art. 431 alin. 2 C.proc.civ. De altfel art. 435 C.proc.civ. permite creditorului i debitorului s se n eleag cu privire la scurtarea sau prelungirea termenului vnzrii, iar art. 454 autorizeaz instan a de judecat s scurteze, chiar i din oficiu termenul vnzrii, dac bunurile urmrite se pot strica sau pot pieri. Nerespectarea celor dou termene poate duce la nulitatea vnzrii silite, dar numai n condi iile prevzute de art. 105 alin. 2 C.proc.civ. Numai debitorul poate invoca nulitatea vnzrii decurgnd din nerespectarea termenului de 2 sptmni, stabilit de lege n favoarea sa, dac dovedete c i s-a creat un prejudiciu, ce nu poate fi nlturat dect prin anularea actelor de executare ce a urmat ncheierii de fixare a termenului vnzrii, chiar i n aceast situa ie sechestrul aplicat rmne n fiin . Locul vnzrii se fixeaz, dup caz, naintea judectoriei, la locul unde se afl bunurile sechestrate sau n locurile obinuite pentru vnzri publice. Debitorul trebuie s fie ntiin at despre ziua vnzrii. Cu cel pu in trei zile nainte de vnzare se face publicitate, prin anun uri la ua instan ei de executare, la sediul primriei, la locul unde vnzarea va avea loc, i n alte pr i unde se obinuiete astfel de afiare. n ziua i la ora fixat se face vnzarea prin licita ie. Bunurile se adjudec persoanei care, dup a treia strigare, a oferit pre ul cel mai mare. ndat ce din validarea bunurilor vndute se vor acoperi crean ele urmrite i cheltuielile de executare licita ia se va termina, iar debitorul va primi napoi lucrurile rmase i prisosul pre ului. Suma realizat la licita ie va fi depus de organul de executare la C.E.C.
216

Etapa a treia urmririi silite mobiliare o constituie distribuirea pre ului realizat din vnzare. n situa ia unde exist un singur creditor, acesta va primi cheltuielile de urmrire i suma corespunztoare crean ei, distribuirea dup acoperirea cheltuielilor de urmrire se face potrivit ordinii de preferin din dreptul comun. Cnd suma realizat din vnzare nu acoper toate crean ele i acestea sunt de acelai rang, fiecare creditor va primi o sum propor ional cu crean a sa, respectndu-se astfel principiul egalit ii ntre creditori. Creditorul urmritor se bucur doar de cheltuielile de urmrire. Eventualele contesta ii referitoare la rangul privilegiul invocat sau la cuantumul sumei solicitate de fiecare creditor, vor fi rezolvate de ctre instan a de executare. n cadrul acestei proceduri de executare silit, prezint interes privilegiile generale asupra bunurilor mobile, precum i privilegiile speciale asupra anumitor bunuri mobile cu men iunea c acestea din urm poart numai asupra bunurilor vizate expres de lege. Codul civil stabilete o anumit ordine de preferin n caz de concurs asupra privilegiilor mobilelor. Cu prioritate, se vor satisface cheltuielile de executare. n situa ia unui concurs ntre crean e care se bucur de privilegii generale asupra mobilelor, ordinea de preferin este cea care rezult din enumerarea fcut de art. 2342 N.C.civ. Concursul ntre privilegiile generale i cele speciale se rezolv n condi iile art. 2336 i art. 2338-2342 N.C.civ. Poprirea este o form a executrii silite indirecte. Sediul materiei l gsim n Codul de procedur civil - Cartea V, Capitolul II, sec iunea V, articolele 452-461. Institu ia popririi presupune existenta a trei persoane: creditorul popritor, debitorul poprit i ter ul poprit, un rol nsemnat avnd n noua reglementare executorul, cel prin care se nfiin eaz poprirea. Poprirea se nfiin eaz: - de ctre instan , din oficiu, de ndat ce hotrrea este executorie, pentru sume datorate n condi ii speciale (cnd sumele sunt datorate cu titlu de despgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vtmare corporal etc.) - de ctre executor, n celelalte cazuri. Creditorul, n baza unui titlu executoriu, face o cerere de poprire ctre executor, indicndu-i eventual un ter asupra cruia s se ndrepte, ter despre care are cunotin c de ine sau va de ine ntr-un viitor apropiat sume de bani, titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmribile apar innd debitorului.
217

De aici, dou caracteristici: - poprirea ac ioneaz imediat; - poprirea ac ioneaz pe termen nelimitat. n urma acestei cereri, ter ul este obligat, dup ce verific titlul executoriu, s cerceteze dac de ine n fapt bunuri sau sume de bani ale debitorului. Poprirea presupune, din partea ter ului: 1) o indisponibilizare a sumelor reclamate prin ordonan a de poprire, n condi iile legii; 2) o eliberare a respectivelor sume ctre executor, n msura existentei lor n conturile debitorului la data depunerii ordonan ei de poprire. Ca o caracteristic, fa de celelalte acte de executare silit, poprirea se nfiin eaz fr soma ie si nu este necesar nici mcar ncuviin area executrii silite de ctre instant. Legea cere doar existenta unui titlu executor. Executorul va trimite tertului o copie certificat de pe acest titlu. O alt problem important legat de poprire const n faptul c unii terti de rea-credint (sau de bun-credint, din punctul de vedere al debitorilor), tertii popriti, deci, pot anunta n ziua primirii ordonantei de poprire pe debitor s-si retrag banii pe care i are n cont. Singura posibilitate de a dejuca aceast manevr este cea prin care executorul va cere tertului s nregistreze si ora primirii ordonantei de poprire. Sumele poprite vor fi retinute si apoi consemnate la CEC, dovada consemnrii fiind nmnat executorului. n acest sens, datoria executorului este s-si deschid un cont la CEC, altfel sumele fiind consemnate pe seama si la dispozitia executorului. n cazul n care tertul nu-si respect obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, n termen de trei luni de la data cnd tertul trebuia s consemneze sau s plteasc suma urmrit, pot sesiza instanta de executare n vederea validrii popririi. Dac instanta constat c tertul, cu rea-credint, nu si-a ndeplinit obligatiile ce-i revin, l va obliga la plata unei amenzi cuprins ntre 200 si 1.000 lei. De asemenea, hotrrea de validare constituie titlu executoriu. Pe lng aceast amend fixat de instant, tertul va putea rspunde pe calea unei actiuni separate, pentru prejudiciul cauzat creditorului prin nerespectarea cu reacredint a obligatiei ce i revine prin ordonanta de poprire.

218

Bibliografie recomandat 1.M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2.V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3.I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4.I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008. ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. n faza executrii silite coparticiparea procesual poate fi: a. Mixt; b. Numai activ; c. Numai pasiv. Cererea de executare silit se depune : a. La instan a de executare; b. La executorul judectoresc competent; c. La instan a care nvestete titlul cu formul executorie. Nu trebuie nvestite cu formul executorie: a. Hotrrile executorii; b. Hotrrile executorii provizoriu; c. ncheierile executorii. Soma ia nu este necesar n cazul: a. Popririi; b. Executrii crean elor fiscale; c. Ordonan ei preedin iale. Executarea hotrrii se suspend de drept: a. n cazul revizuirii; b. n cazul recursului, dac legea prevede expres; c. n cazul apelului.

2.

3.

4.

5.

219

6.

Perimarea nu opereaz n cazul : a. Executrii directe; b. Executrii crean elor fiscale; c. Urmririi silite a fructelor neculese i a recoltelor prinse de rdcini. Dreptul de a solicita executarea silit se prescrie: a. n termen de 3 ani dac legea nu prevede altfel; b. n termen de 10 ani n materia ac iunilor reale imobiliare; c. n termen de 3 ani de la data pronun rii hotrrii. Se nvestesc cu formul executorie: a. Cambia, cecul i biletul la ordin; b. Contratele de asisten juridic; c. Contractele de arendare. Crean ele puse n executare trebuie s fie: a. Certe, lichide i exigibile; b. Certe i exigibile; c. Certe i lichide. Nu trebuie nvestite cu formul executorie, ntre altele: a. Contractele de leasing; b. nscrisurile autentificate de notarul public; c. Hotrrile executorii provizoriu.

7.

8.

9.

10.

220

Curs nr. 23 Contesta ia la executare silit

Obiectivele cursului : nsuirea no iunilor generale referitoare la contesta ia la executare; - cunoaterea modului de solu ionare a contesta iei la executare Con inut : 1. Definirea i natura juridic a contesta iei la executare Contesta ia la executare este mijlocul procedural prin care o persoan interesat sau vtmat prin executare silit solicit instan ei, fie desfiin area actelor de executare nelegale, fie clarificarea n elesului i ntinderea dispozi iilor care se execut. Ca atare, contesta ia la executare este mijlocul procesual (pus de lege la dispozi ia celor interesa i) specific celei de a doua faze a procesului civil. 2. Sediul materiei Contesta ia la executare este reglementat n Codul de procedur civil, Cartea a V-a Despre executarea silit, Capitolul I Dispozi ii generale, Sec iunea a VI-a Contesta ia la executare, art.399-404, ceea ce reprezint dreptul comun n materie. 3. Condi iile de admisibilitate a contesta iei la executare Aceste condi ii relev att posibilitatea de folosire a acestei ci judiciare ct i corela ia sa cu alte institu ii procesuale de contact. n general, contesta ia la executare este sau devine admisibil n toate acele cazuri n care: a. executarea se face sub controlul instan elor judectoreti; b. nu sunt invocate aprri cu privire la care exist autoritate de lucru judecat; c. partea interesat nu are deschis calea unei ac iuni de drept comun. 4 . Subiectele, obiectul i formele contesta iei la executare A. Subiectele n privin a persoanelor care pot face contesta ie la executare, n art.399 C.proc.civ. se prevede c mpotriva executrii silite nsei, precum i mpotriva
221

oricrui act de executare se poate face contesta ie de ctre cei interesa i sau vtma i prin executare. Persoanele interesate sau vtmate prin executare i vizate de text sunt n primul rnd, debitorul urmrit i creditorul urmritor. Contesta ia la executare poate fi folosit i de persoanele interesate sau vtmate prin executare, strine de raportul juridic dintre pr i. De asemenea, procurorul poate face contesta ie la executare n temeiul art.45 C.proc.civ. n orice caz, pentru a putea folosi aceast cale , ter ele persoane trebuie s justifice un interes propriu. Deci, este permis ter ilor s fac contesta ie la executare, dar numai dovedind c au fost vtma i prin actele sau msurile de executare silit, de exemplu tulburarea posesiei lor. B. Obiectul i formele contesta iei la executare Obiectul contesta iei la executare se desprinde din analiza dispozi iilor cuprinse n primele dou alineate ale art.399 C.proc.civ.. Astfel, din cuprinsul alin.1 i 2 ale art.399 C.proc.civ. se poate desprinde concluzia c obiectul contesta iei la executare poate purta fie asupra n elesului, ntinderii sau aplicrii titlului executoriu, fie asupra executrii nsei i a oricrui act de executare, fie mpotriva refuzului organului de executare de a ndeplini un act de executare n condi iile prevzute de lege. n teoria i practica judiciar, primei categorii i s-a dat denumirea de contesta ie la titlu, iar celei de-a doua contesta ie la executare propriu-zis. a) n cadrul primei forme, contesta ia la titlu, aa cum prevede art.399 C.proc.civ. se poate contesta n elesul, ntinderea i aplicarea titlului executoriu, dar numai dac nu s-a utilizat n prealabil procedura prevzut de art.2811 C.proc.civ. Astfel, n concret, pe calea contesta iei la titlu, se pot invoca numai msurile luate de instan i cuprinse n dispozitivul hotrrii, iar nu i solu ionarea unor capete de cereri formulate de pr i i rmase nerezolvate. Tot pe calea contesta iei la titlu se poate invoca : neregularitatea executrii cerut de o alt persoan n numele creditorului urmritor, ct i pe aceea a ndreptrii executrii mpotriva unei alte persoane dect aceea a debitorului, determinarea obiectului executrii atunci cnd este imprecis determinat, faptul c raporturile juridice execu ionale nu mai pot avea fiin pentru viitor (cazul presta iilor periodice) etc. b) n cadrul celei de-a doua forme, contesta ia la executare propriu-zis, se poate contesta executarea nsei, precum i orice act de executare, cerndu-se chiar anularea
222

ntregii executri. n principiu, ns, pe aceast cale de contesta ie la executare, nu se poate cere anularea nsi a titlului executoriu. Contesta iile la executare propriu-zise pot avea ca temei : orice viciu de form al titlului ce se execut sau ale altor acte de executare, ca de pild ale soma iei de plat i publica iilor de vnzare; perimarea unor acte de executare; prescrip ia dreptului de a cere executarea silit; faptul c se urmresc bunuri exceptate de la urmrire sau care apar in altor persoane; ntocmirea n mod fraudulos a unor acte pentru a vtma drepturile uneia din pr i; invocarea compensa iei legale etc. c) Pentru exercitarea celei de-a treia forme de contesta ie la executare, i anume contesta ia mpotriva refuzului organului de executare de a ndeplini un act de executare n condi iile prevzute de lege, art.53 alin.1 din Legea nr.188/2000 stabilete c Refuzul executorului judectoresc de a ndeplini un act sau de a efectua o executare silit se motiveaz, dac pr ile struie n cererea de ndeplinire a actului, n termen de cel mult 5 zile de la data refuzului, iar alin.2 dispune n cazul refuzului nejustificat de ntocmire a unui act partea interesat poate introduce plngere n termen de 5 zile de la data la care a luat cunotin de acest refuz la judectoria n a crei raz teritorial i are sediul biroul executorului judectoresc. d) Potrivit art.4001 C.proc.civ., obiect al contesta iei la executare poate fi i mpr irea bunurilor proprietate comun ale so ilor. Acest lucru poate fi hotrt, la cererea pr ii interesate, n cadrul judecrii contesta iei la executare. 5. Procedura de judecat a contesta iei la executare Instan a competent s solu ioneze contesta ia la executare Doctrina opineaz c, sub aspectul competen ei de solu ionarea contesta iei la executare sunt necesare anumite distinc ii dup obiectul contesta iei, dup caracterul titlurilor executorii i, dup cum, n cazul hotrrilor judectoreti, ele au fost pronun ate n ar sau n strintate. hotrri ale instan elor judectoreti pronun ate n ar 1. Competen a material apar ine, de regul, judectoriei Potrivit art.400 alin.1 i 2 C.proc.civ., competen a instan ei de judecare a contesta iei la executare se determin dup obiectul contesta iei, i anume, cnd contesta ia se face cu privire la n elesul, ntinderea sau aplicarea titlului executoriu, pentru judecarea ei este competent instan a care a ncuviin at titlul executoriu, adic instan a care a pronun at hotrrea ce se execut i care poate fi judectoria sau o alt instan .
223

Dac este vorba de o contesta ie la executare, competen a material apar ine judectoriei. 2. Competen a teritorial revine instan ei n circumscrip ia creia se face executarea Potrivit art.373 alin.2 C.proc.civ., instan a de executare este judectoria n circumscrip ia creia se va face executarea, n afara cazurilor n care legea dispune altfel. Hotrrile judectoreti i celelalte titluri executorii se execut de executorul judectoresc din circumscrip ia judectoriei n care urmeaz s se efectueze executarea ori, n cazul urmririi bunurilor, de ctre executorul judectoresc din circumscrip ia judectoriei n care se afl acestea. Dac bunurile urmribile se afl n circumscrip iile mai multor judectorii, este competent oricare dintre executorii judectoreti care func ioneaz pe lng acestea (art.373 alin.1 c.proc.civ.). hotrri ale instan elor judectoreti pronun ate n strintate Condi iile de recunoatere i executare n ara noastr a hotrrilor judectoreti strine i a altor acte ce le sunt asimilate, formeaz obiect de reglementare n Capitolul XII din Legea nr.105/1992 privind raporturile de drept interna ional privat (LDIP), iar dac este vorba de hotrri date n state membre ale Uniunii Europene n Regulamentul nr. 44/ 2001al Uniunii Europene. Potrivit art.173 alin.1 din Legea nr.105/1992 hotrrilor strine, care nu sunt aduse la ndeplinire de bunvoie de ctre cei obliga i a le executa pot fi puse n executare pe teritoriul Romniei, pe baza ncuviin rii date, la cererea persoanei interesate, de ctre tribunalul n circumscrip ia cruia urmeaz s se efectueze executarea. Aadar, ncuviin area executrii silite a unei hotrri judectoreti strine este de competen a tribunalului n circumscrip ia cruia urmeaz s se fac executarea. Procedura propriu-zis de executare este efectuat conform legii romne (art.3711 5805 C.proc.civ.) i este, potrivit art.151 pct.8 din Legea nr.105/1992, de competen a exclusiv a instan elor judectoreti romneti. Competen a de a solu iona contesta iile la executarea propriu-zis apar ine judectoriei, ca instan de executare, iar pentru contesta ia la titlu apar ine instan ei strine care a pronun at-o, instan a romn de exequatur fiind competent s lmureasc numai hotrrea prin care a solu ionat cererea de ncuviin are a hotrrii strine.
224

titlurile executorii altele dect hotrrile judectoreti mpotriva titlurilor executorii altele dect hotrrile judectoreti se poate face contesta ie la executare, problema competen ei de judecare a contesta iei se ridic i n legtur cu asemenea titluri. Pentru contesta iile la executare propriu-zis a titlurilor ce eman de la organele jurisdic ionale, competen a apar ine instan ei de executare, iar n cazul contesta iei la titlu competen a apar ine organului jurisdic ional de la care eman titlul executoriu. n cazul titlurilor care nu eman de la organele jurisdic ionale, contesta ia la executare se va introduce la instan a de executare. Instan a de executare poate s cear lmuriri organului de la care eman titlul, dac s-ar ivi dificult i cu privire la n elesul titlului. Termenul de exercitare a contesta iei la executare Potrivit art.401 C.proc.civ.: (1) Contesta ia se poate face n termen de 15 zile de la data cnd: a) contestatorul a luat cunotin de actul de executare pe care-l contest sau de refuzul de a ndeplini un act de executare; b) cel interesat a primit, dup caz, comunicarea ori ntiin area privind nfiin area popririi. Dac poprirea este nfiin at asupra unor venituri periodice, termenul de contesta ie pentru debitor ncepe cel mai trziu la data efecturii primei re ineri din aceste venituri de ctre ter ul poprit; a) debitorul care contest executarea nsi a primit soma ia ori de la data cnd a luat cunotin de primul act de executare, n cazurile n care nu a primit soma ia sau executarea se face fr soma ie. (2) Contesta ia privind lmurirea n elesului, ntinderii sau aplicrii titlului executoriu se face oricnd nuntrul termenului de prescrip ie a dreptului de a cere executarea silit. (3) Contesta ia prin care o ter persoan pretinde c are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmrit poate fi introdus n termen de 15 zile de la efectuarea vnzrii ori de la data predrii silite a bunului. (4) Neintroducerea contesta iei n termenul prevzut de alin. 2 nu-l mpiedic pe cel de-al treilea s-i realizeze dreptul pe calea unei cereri separate, n condi iile legii. Con inutul cererii de contesta ie la executare Sesizarea instan ei se face printr-o cerere contesta ie - care, n general, trebuie s cuprind elementele necesare oricrei cereri de chemare n judecat.
225

i vor gsi, deci, aplicare dispozi iile art.82 i ale art.112 C.proc.civ. Potrivit art.82 C.proc.civ., orice cerere adresat instan elor judectoreti trebuie s fie fcut n scris i s cuprind artarea instan ei, numele, domiciliul sau reedin a pr ilor ori, dup caz, denumirea i sediul lor i ale reprezentantului, obiectul cererii i semntura, iar potrivit art.112 C.proc.civ. contesta ia va trebui s cuprind numele i domiciliul pr ilor (sediul i denumirea lor), obiectul, motivarea n fapt i n drept, artarea dovezilor pe care se sprijin, semntura. Contestatorul este obligat s depun odat cu cererea i nscrisurile doveditoare de care n elege s se serveasc. Judecarea contesta iei la executare Orice contesta ie la executare se judec cu procedura prevzut pentru judecata n prim instan , procedur care se aplic n mod corespunztor (art.402 alin.1 teza I C.proc.civ.). Judecarea contesta iei la executare se face de urgen i cu precdere , iar pr ile vor fi citate n termen scurt (art. 402 C.proc.civ.). n temeiul oricrei contesta ii, instan a sesizat, la cererea contestatorului, pn la solu ionarea contesta iei la executare sau a altei cereri privind executarea silit, poate suspenda executarea, dac se depune o cau iune n cuantumul fixat de instan , n afar de cazul n care legea dispune altfel (art.403 alin.1 C.proc.civ.). Dac bunurile urmrite sunt supuse stricciunii, pieirii sau deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pre ului. Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 i 2 instan a, n toate cazurile, se pronun prin ncheiere, care poate fi atacat cu recurs, n mod separat. n cazuri urgente, dac s-a pltit cau iunea, preedintele instan ei, prin ncheiere i fr citarea pr ilor, poate dispune suspendarea provizorie a executrii pn la solu ionarea de ctre instan a cererii de suspendare (art.403 alin.2-4 C.proc.civ.). Suspendarea executrii are caracter provizoriu, iar ncheierea nu este supus niciunei ci de atac. La judecata contesta iei trebuie s participe, n primul rnd, pr ile direct interesate: creditorul i debitorul, i celelalte pr i, dup caz, ter ul poprit care pretinde c i s-a urmrit pe nedrept un bun al su i care, de obicei, a i introdus contesta ia.

226

Hotrrea dat ntr-o contesta ie la executare Dup ce n edin a de judecat, n cadrul dezbaterilor orale i contradictorii, au fost administrate toate mijloacele de prob, rezolvate toate excep iile de procedur i dup ce pr ile i-au spus cuvntul asupra fondului contesta iei, dac instan a de judecat se consider lmurit, preedintele completului va declara dezbaterile nchise n vederea deliberrii i pronun rii hotrrii. Efectele hotrrilor judectoreti pronun ate n urma judecrii contesta iei la executare difer dup solu ia dat de instan : a) n cazul respingerii contesta iei, hotrrea se rsfrnge asupra executrii numai n cazul n care aceasta a fost suspendat, n sensul c, din moment ce contesta ia a fost respins, nu mai exist nici o ra iune de a se pstra suspendarea ordonat n timpul judecrii contesta iei; dac mersul executrii n-a fost suspendat, hotrrea de respingere a contesta iei nu produce nici un efect asupra mersului executrii, aceasta urmrindu-i cursul su obinuit; Potrivit art.404 alin.2 C.proc.civ., n cazul respingerii contesta iei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despgubiri pentru pagubele cauzate prin ntrzierea executrii, iar cnd contesta ia a fost exercitat cu rea-credin , el va fi obligat i la plata unei amenzi de la 50 lei la 700 lei. b) n situa ia n care contesta ia la executare a fost admis, efectele hotrrii se rsfrng direct asupra executrii, n sensul c aceasta urmeaz s nceteze sau s continue n condi iile artate prin hotrre. Potrivit art.402 alin.2 C.proc.civ. se stabilete, ca regul general, c hotrrea pronun at cu privire la contesta ie se d fr drept de apel, cu excep ia hotrrii pronun ate n temeiul art. 4001 i al art. 401 alin. 2 C.proc.civ., ea fiind supus numai recursului. Hotrrea prin care s-a solu ionat contesta ia la titlu este supus acelorai ci de atac ca i hotrrea ce se execut. Bibliografie recomandat 1.M.Fodor Drept procesual civil, Editura Universul Juridic, Bucureti, vol.I si vol.II i III 2008, 2009,2010. 2.V.M.Ciobanu, G.Boroi - Drept procesual civil. Curs selectiv, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2011. 3.I.Le - Noul Cod de procedur civil, Editura C.H.Beck,Bucureti, 2011. 4.I.Deleanu Tratat de procedur civil, Editura CH Beck, Bucureti, 2008.
227

ntrebri pentru verificarea cunotin elor acumulate (autoevaluare) : 1. Pe calea contesta iei la executare se poate invoca: a. Refuzul executorului judectoresc de a ndeplini un act de executare; b. Nevalabilitatea pe fond a hotrrii puse n executare; c. Nerespectarea dispozi iilor referitoare la executarea silit propriu zis. 2. Contesta ia la executare poate fi formulat: a. n termen de 15 zile de la data lurii la cunotin de actul de executare contestat sau de refuzul de a ndeplini un act de executare; b. n termen de 15 zile de la efectuarea vnzrii ori de la data predrii silite a bunului, de ctre ter ul care pretinde c are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmrit; c. n termenul de prescrip ie a dreptului de a cere executarea silit , de ctre cel care contest ntinderea sau aplicarea titlului executoriu. Contesta ia la titlu este admisibil: a. Or de cte ori exist nelmuriri cu privre la n elesul, ntinderea i aplicarea titlului executoriu; b. Numai atunci cnd nu s-a utilizat procedura lmuririi hotrrii; c. Dac instan a a lsat nesolu ionate prin dispozitiv cereri formulate de pr i

3.

228

CUPRINS Introducere ................................................................................................................... 1 I. Partea I Teoria general a dreptului procesual civil........................................... 4 1. Curs nr.1 Dreptul procesual civil ramur i tiin a dreptului............................4 2. Curs nr.2 Principiile fundamentale ale procesului civil ........................................ 9 3. Curs nr.3 Ac iunea civil.......................................................................................17 4. Curs nr.4 Participan ii la procesul civil ................................................................ 21 5. Curs nr.5 Competen a general a instan elor judectoreti ................................... 30 6. Curs nr.6 Competen a material (rationae materiae) a instan elor judectoreti ...33 7. Curs nr.7 Competen a teritorial a instan elor judectoreti.................................. 37 8. Curs nr.8 Incidente procedurale privind instan a sesizat.....................................40 9. Curs nr.9 Actele de procedur i termenele procedurale...................................... 45 10. Curs nr.10 Sanc iunile procedurale.......................................................................51 II.Partea a II-a Judecata n prim instan .......................................................... 58 1. Curs nr.11 Etapa scris a procesului civil ............................................................ 58 2. Curs nr.12 edin a de judecat............................................................................... 73 3. Curs nr.13 Excep iile procesuale ..........................................................................78 4. Curs nr.14 Generalit i privind probele n procesul civil..................................... 83 5. Curs nr.15 Mijloacele de prob n procesul civil....................................................92 6. Curs nr.16 Incidente n desfurarea judec ii......................................................110 7. Curs nr.17 Etapa deliberrii i pronun rii hotrrii........................................... 119 III.Partea a III-a Judecata n cile de atac...........................................................135 1. Curs nr.18 No iuni generale privind cile de atac. Apelul n procesul civil.........135 2. Curs nr.19 Recursul cale extraodinar de atac n procesul civil...................... 146
229

3. Curs nr.20 Cile extraordinare de atac n procesul civil : contesta ia n anulare i revizuirea..................................................................................................................155 IV.Partea a IV-a Procedurile speciale...................................................................173 1. Curs nr.21 No iuni generale privind procedurile speciale reglementate de Codul de procedur civil.........................................................................................................173 V.Partea a V-a Executarea silit............................................................................208 1.Curs nr. 22 No iuni generale privind executarea silit..........................................208 2.Curs nr. 23 Contesta ia la executare silit.............................................................221

230