Sunteți pe pagina 1din 153

UNIVERSITATEA ECOLOGIC DIN BUCURETI FACULTATEA DE DREPT I TIIN E ADMINISTRATIVE

DREPT PROCESUAL PENAL Prof. univ. dr. PETRE BUNECI

I. Obiectivele Cursului Cursul se adreseaz studen ilor Facult ii de Drept i tiin e Administrative, Specializarea Drept, anul III, formele de nv mnt: frecven redus (FR) i nv mnt la distan (ID), fiind scris ntr-o manier sintetic, care urmrete nsuirea de ctre studen i a dispozi iilor Codului de procedur penal privind principiile dreptului procesual penal, competen a, ac iunea penal, probele i mijloacele de prob, actele procesuale i procedurale comune. Pe parcursul cursului se analizeaz institu iile juridice de drept procesual penal reglementate n Codul de procedur penal incidente n activitatea de practica judiciar prin prisma dispozi iilor legale, a Deciziilor Cur ii Constitu ionale si a Conven iei Europene a Drepturilor Omului. Acest curs este menit s contribuie la nsuirea i aprofundarea institu iilor specifice dreptului procesual penal i inciden a lor practic din activitatea organelor de urmrire penal i a instan elor judectoreti. Studiul i aplicarea n practic a normelor de drept procesual penal se face in cadrul acestei curs n strns legtur cu normele din Legea de organizare judiciar cu Regulamentul de organizare i func ionare al instan elor judectoreti i Codul deontologic al magistratului, cu dispozi iile din partea general i special a Codului penal i a Codului de procedur penal. Aceast curs eviden iaz din punct de vedere teoretic i practic modalitatea concret in care trebuie analizate, interpretate i aplicate normele imperative de drept procesual penal. Astfel, nsuirea elementelor de drept procesual i dobndirea de abilit i n vederea aplicrii n cazul rezolvrii unor situa ii concrete constituie principalul obiectiv al acestui cursului. II. Competen e profesionale Dup parcurgerea acestui curs studentul va dobndi, dezvolta i aplica : Competen e specifice (transversale):

1. autonomie i responsabilitate (executarea responsabil a sarcinilor profesionale, n condi ii de autonomie restrns i asisten calificat); 2. interac iune social (familiarizarea cu rolurile i activit ile specifice muncii n echip i distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate); 3. dezvoltare personal i profesional (contientizarea nevoii de formare continu, utilizarea eficient a resurselor i tehnicilor de nv are pentru dezvoltarea personal i profesional). Competen e profesionale: Cunotin e: 1. cunoatere, n elegere i utilizare a limbajului specific (cunoaterea, n elegerea conceptelor dreptului procesual penal i utilizarea lor adecvat n comunicarea profesional); 2. explicare i interpretare (utilizarea cunotin elor de baz, pentru explicarea i interpretarea importan ei studiului dreptului procesual penal ); Abilit i: 3. aplicare, transfer i rezolvare de probleme (utilizarea unor principii i metode de drept procesual penal pentru rezolvarea unor probleme/situa ii bine definite, tipice dreptului procesual penal, n condi ii de asisten calificat); 4. reflec ie critic i constructiv (utilizarea adecvat de criterii i metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele i limitele dreptului procesual penal romn); 5. creativitate i inovare (elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii i metode consacrate n dreptul procesual penal).

III. Cerin e preliminare Anterior, studentul a studiat urmtoarele discipline necesare cercetrii i n elegerii materiei curente: - Drept penal general; - Drept penal special; - Drept civil, etc. IV. Evaluarea Componen a notei finale este: - ponderea evalurii finale (examen) 80% - ponderea evalurilor pe parcurs 20 %

CUPRINS SEMESTRUL I
CAPITOLUL I 1.Considera ii generale privind procesul penal i dreptul procesual penal.. 1.1. Activitatea judiciar i procesul penal n Romnia... 1.2. Normele, faptele i raporturile juridice procesual penale. 1.3. tiin a dreptului procesual penal.. Autoevaluare. CAPITOLUL II 2.Principiile fundamentale ale procesului penal.. 2.1. Aspecte generale privind principiile fundamentale... 2.2. Principiile fundamentale ale procesului penal romn.. Autoevaluare.... 3. Participan ii n procesul penal. 3.1. Aspecte introductive. 3.2. Organele judiciare.. 3.2.1. Instan ele judectoreti . 3.2.2. Ministerul Public 3.2.3. Organele de cercetare penal... 3.3. Pr ile n procesul penal. 3.4. Aprtorul.. 3.4.1. Pozi ia procesual a aprtorului n procesul penal. 3.4.2. Asisten a i reprezentarea - Drepturile i obliga iile aprtorului .. Autoevaluare. CAPITOLUL IV 4. Ac iunile n procesul penal 4.1. Ac iunea n justi ie 4.1.1. No iunea de ac iune n justi ie 4.1.2. Ac iunile ce se pot exercita n procesul penal 4.2. Ac iunea penal 4.2.1. No iunea i termenii ac iunii penale. . 4.2.2. Trsturile caracteristice ale ac iunii penale 4.2.3. Momentele desfurrii ac iunii penale n procesul penal. 4. 3. Ac iunea civil 4.3.1. No iunea i condi iile exercitrii ac iunii civile n procesul penal.. 4.3.2. Elementele ac iunii civile i trsturile caracteristice n procesul penal.. 4.3.3. Momentele desfurrii ac iunii civile n procesul penal. Autoevaluare..

CAPITOLUL III

CAPITOLUL V
5. Competen a penal 5.1. Considera ii generale i formele competen ei.. 3

5.1.1. No iunea i importan a competen ei penale.. 5.1.2. Formele competen ei penale. 5.2. Competen a instan elor judectoreti. 5.2.1. No iuni generale.. 5.2.2. Competen a instan elor penale civile 5.2.3. Competen a instan elor militare. 5.2.4. Competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie 5.3. Prorogarea de competen 5.3.1. No iunea de prorogare 5.3.2. Competen a n caz de indivizibilitate i conexitate 5.3.3. Competen a n caz de disjungere 5.4. Dispozi ii comune referitoare la competen 5.4.1. Declinarea i conflictele de competen , excep iile de necompeten 5.4.2. Competen a n cazul schimbrii ncadrrii juridice sau calificrii faptei, precum i n cazul schimbrii calit ii inculpatului . 5.4.3. Competen a n cazul chestiunilor prealabile 5.5. Incompatibilitatea i strmutarea cauzelor n procesul penal 5.5.1. Incompatibilitatea, ab inerea i recuzarea .. 5.5.2. Procedura de solu ionare .. 5.5.3. Strmutarea judecrii cauzelor penale .. 5.5.4. Procedura strmutrii Autoevaluare. CAPITOLUL VI 6. Probele i mijloacele de prob 6.1. Probele . 6.1.1. No iunea de prob 6.1.2. Importan a i clasificarea probelor. 6.2. Probatoriul n procesul penal.. 6.2.1. No iuni introductive i obiectul proba iunii 6.2.2. Sarcina proba iunii. 6.2.3. Prezum ia de nevinov ie.. 6.2.4. Administrarea i aprecierea probelor 6.3. Mijloacele de prob .. 6.3.2. Declara iile pr ilor i ale martorilor 6.3.2.1. Declara iile nvinuitului sau ale inculpatului . 6.3.2.2. Declara iile pr ii vtmate, pr ii civile i pr ii responsabile civilmente . 6.3.2.3. Declara iile martorilor .. 6.3.2.4. Procedee speciale de ascultare a pr ilor i a martorilor n procesul penal.. 6.3.2.5. nscrisurile, nregistrrile audio i video 6.3.2.6. Mijloacele materiale de prob.. 6.3.2.7. Procedee de descoperire i de ridicare a nscrisurilor i a mijloacelor materiale de prob. 6.3.2.7.1. Ridicarea de obiecte i nscrisuri 6.3.2.7.2. Perchezi ia .. 6.3.2.7.3. Cercetarea la fa a locului i reconstituirea ..

6.3.2.8. Constatrile tehnico-tiin ifice, medico-legale i expertizele .. 6.3.2.9. Comisia rogatorie i delegarea Autoevaluare CAPITOLUL VII 7. Msurile preventive i alte msuri procesuale 7.1. No iuni privind msurile procesuale. 7.2. Msurile preventive 7.2.1. Aspecte generale privind msurile preventive 7.2.2. Luarea, nlocuirea, revocarea i ncetarea de drept a msurilor de preven ie.. 7.2.3. Controlul legalit ii normelor privind msurile preventive.. 7.2.4. Categoriile msurilor preventive.. 7.2.4.1. Re inerea . 7.2.4.2. Obligarea de a nu prsi localitatea 7.2.4.3. Obligarea de a nu prsi ara.. 7.2.4.4. Arestarea preventiv . 7.2.4.5. Dispozi ii speciale privind re inerea sau arestarea minorilor 7.2.5. Liberarea provizorie 7.2.5.1. Liberarea provizorie sub control judiciar 7.2.5.2. Liberarea provizorie pe cau iune 7.2.5.3. Dispozi ii comune privind procedura liberrii provizorii.. 7.3. Alte msuri procesuale .. 7.3.1. Msurile de ocrotire i de siguran . 7.3.2. Msurile asiguratorii, restituirea lucrurilor i restabilirea situa iei anterioare svririi infrac iunii Autoevaluare.. CAPITOLUL VIII 8. Actele procesuale i procedurale comune 8.1. Aspecte generale privind actele procesuale i procedurale.. 8.1.1. No iunea de act procesual i de act procedural 8.1.2. Clasificarea actelor procesuale i procedurale comune 8.1.3. Actele procedurale comune. 8.1.3.1. Cita ia . 8.1.3.2. Mandatul de aducere 8.1.3.3. Comunicarea altor acte procedurale.. 8.1.4. Modificarea actelor procedurale, ndreptarea erorilor materiale i nlturarea unor omisiuni vdite. 8.2. Termenele n procesul penal i sanc iunile procedurale penale.. 8.2.1. Termenele. 8.2.1.1. No iune . 8.2.1.2. Calculul termenelor.. 8.2.2. Sanc iunile procedurale penale 8.2.2.1. No iunea de sanc iune procedural penal 8.2.2.2. Inexisten a, decderea, inadmisibilitatea 8.2.2.3. Nulit ile

8.3. Cheltuielile judiciare i amenda 8.3.1. Cheltuielile judiciare.. 8.3.2. Amenda judiciar . Autoevaluare. RSPUNSURI GRILE. BIBLIOGRAFIE SELECTIV

Abrevieri
alin. - alineat B.Of. - Buletinul Oficial C. civ. - Codul civil C. pen. - Codul penal C. pr. civ. - Codul de procedur civil C.pr.pen. - Codul de procedur penal C. fam. - Codul familiei C. S. J. - Curtea Suprem de Justi ie C. D. - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem dec. - decizie Dos. - dosarul d. . - decizie de ndrumare Ed. Acad. - Editura Academiei Ed. Did. Ped. - Editura Didactic i Pedagogic Ed. t. Enc. - Editura tiin ific i Enciclopedic .C.C.J. - nalta Curte de Casa ie i Justi ie J. N. - Justi ia Nou L. - Lege L. P - Legalitatea Popular M. O. - Monitorul Oficial P.N.A. - Parchetul Na ional Anticorup ie D.N.A. - Departamentul Na ional Anticorup ie R. D. P. - Revista de Drept Penal R. R. D. - Revista Romn de Drept S. - sec ia S. C. J. - Studii i Cercetri Juridice s. m. - sec ia militar s. p. - sec ia penal T. - tribunalul T. J. - Tribunalul Jude ean T. S. - Tribunalul Suprem T. S. C7 - Tribunalul Suprem n compunerea prevzut n art. 39 alin. 2 i 3 din vechea Lege pentru organizarea judectoreasc O. U. G. - Ordonan a de Urgen a Guvernului Romniei

SEMESTRUL I
CAPITOLUL I 1. CONSIDERA II GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL I DREPTUL PROCESUAL PENAL 1.1. ACTIVITATEA JUDICIAR I PROCESUL PENAL N ROMNIA a) Activitatea judiciar penal n Romnia. Aprarea i impunerea ordinii de drept presupun ini ierea unui sistem de legi prin care se sanc ioneaz ceea ce nu este permis sau considerat periculos. Realizarea ordinii de drept se face de obicei prin conformare de ctre cei care particip la via a social. Atunci cnd ordinea de drept este nclcat, aceasta se face prin constrngere, aplicndu-se sanc iunile prevzute de lege. Potrivit Constitu iei1, cet enii beneficiaz de libert ile i drepturile fundamentale ale omului, iar respectarea Constitu iei i a celorlalte legi este obligatorie pentru to i cet enii. Cele mai grave nclcri de lege i care sunt considerate infrac iuni sunt combtute prin mijloace penale. n vederea tragerii la rspundere penal a celor care svresc infrac iuni este organizat activitatea procesual penal. Pentru desfurarea acestei activit i sunt necesare anumite organe judiciare ale statului (no iunea de organ judiciar nu se refer strict numai la organele judectoreti), care sunt prevzute expres n dispozi iile constitu ionale i alte legi. Puterea judectoreasc are, potrivit Constitu iei, sarcina fundamental de nfptuire a justi iei. n art. 124 din legea fundamental, justi ia se nfptuiete n numele legii, este unic, impar ial i egal pentru to i, iar judectorii sunt independen i i se supun numai legii. Aceasta se realizeaz prin nalta Curte de Casa ie i Justi ie i prin celelalte instan e judectoreti stabilite de lege. Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judectoreasc, republicat2, n art. 2 alin. 2 arat c instan ele judectoreti nfptuiesc justi ia n scopul aprrii i realizrii drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, precum i a celorlalte drepturi i interese legitime deduse judec ii. Prin Legea nr. 304/28.06.2004 privind organizarea judiciar, s-au abrogat o serie de dispozi ii din Legea nr. 92/1992 pentru organizare judectoreasc, n schimb art. 2 alin. 2
Constitu\ia Romniei a fost adoptat` [n ]edin\a Adun`rii Constituante din 21.11.1991 ]i a intrat [n vigoare [n urma aprob`rii ei prin referendumul na\ional din 08.12.1991. Textul Constitu\iei Romniei a fost publicat [n M.O. al Romniei, Partea I, nr. 233 din 21.11.1991, ulterior modificat` ]i completat` prin Legea de revizuire a Constitu\iei Romniei nr. 429/2003, publicat` [n M.O. al Romniei, Partea I, nr. 758/29.10.2003, republicat` de Consiliul Legislativ, [n temeiul art. 152 din Constitu\ie, cu reactualizarea denumirilor ]i dndu-se textelor o nou` numerotare (art. 152 a devenit, [n forma republicat`, art. 156), astfel Constitu\ia revizuit` fiind publicat` [n M.O., Partea I, nr. 776/31.10.2003. 2 Republicat` [n M.O. al Romniei, Partea I, nr. 259 din 30.09.1997 ]i modificat` ]i completat` prin O.U.G. nr. 179 M.O. nr. 559/17.11.1999, O.G. 207/2000.
1

din aceasta a rmas n vigoare, ntrind rolul instan elor judectoreti, n sensul c acestea nfptuiesc justi ia n scopul aprrii i realizrii drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor precum i a celorlalte drepturi i interese legitime deduse judec ii. n completare Legea nr. 304/20043 stipuleaz c organizarea judiciar are ca obiectiv de baz asigurarea respectrii dreptului la un proces echitabil i judecarea proceselor de ctre instan ele judectoreti n mod impar ial i independent de orice influen e externe.
Organizarea judiciar se instituie avnd ca finalitate asigurarea respectrii drepturilor i libert ilor fundamentale ale persoanei prevzute n principal n urmtoarele documente: Carta Interna ional a Drepturilor Omului, Conven ia pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libert ilor Fundamentale, Conven ia Organiza iei Na iunilor Unite asupra drepturilor copilului i Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, precum i pentru garantarea respectrii Constitu iei i a legilor rii.

n schimb, Legea nr. 304/2004 a abrogat dispozi iile art. 27 din Legea nr. 92/1992 referitoare la atribu iile Ministerului Public, stabilind n art. 59 c acesta i exercit atribu iile n temeiul legii i este condus de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Procurorii i desfoar activitatea potrivit principiilor legalit ii, impar ialit ii i controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justi iei, n condi iile legii. Ei i exercit func iile n conformitate cu legea, respect i protejeaz demnitatea uman i apr drepturile persoanei. Potrivit art. 60 din Legea nr. 304/2004, Ministerul Public, prin procurori, efectueaz urmrirea penal n cazurile i condi iile prevzute de lege, conduce i supravegheaz activitatea de cercetare penal, sesizeaz instan ele judectoreti pentru judecarea cauzelor penale, exercit ac iunea civil n cazurile prevzute de lege, precum i cile de atac mpotriva hotrrilor judectoreti. Activitatea judiciar presupune att activitatea realizat de instan ele judectoreti pentru judecarea celor vinova i de svrirea unor infrac iuni, ct i activitatea de urmrire penal desfurat de procurori i organele de cercetare penal, care este anterioar cazurilor deduse judec ii. Astfel, activitatea judiciar este realizat de organele judiciare, i anume: instan ele judectoreti, procurorii i organele de cercetare penal (expresia de organ judiciar este folosit n mai multe articole din Codul de procedur penal, cum ar fi: art. 7, 80, 105 etc.). n activitatea judiciar alturi de organele judiciare mai particip i alte persoane cum ar fi: pr ile (inculpat, partea vtmat, partea civil, partea responsabil civilmente), martori, exper i, interpre i. b) Procesul penal. No iune. Procesul penal este o activitate prevzut de lege, activitate desfurat de organele competente ntr-o cauz penal unde, alturi de organele judiciare, mai particip i alte
3

Publicat` n Monitorul Oficial al Romniei nr. 576/29.06.2004, republicat` n temeiul art. XIV al Titlului XVI din Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniile propriet`\ii ]i justi\iei, precum ]i unele m`suri adiacente, publicat` n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 653 din 22.07.2005, dndu-se textelor o nou` numerotare. Legea nr. 304/2004 a mai fost modificat` prin OUG nr. 124/2004, Legea nr. 71/2005 ]i Legea nr. 247/2005.

persoane, care au drepturi i obliga ii stabilite de lege, iar aceast activitate are ca scop constatarea la timp i n mod complet a infrac iunilor, precum i tragerea la rspundere penal a celor care le-au svrit, pentru respectarea ordinii de drept. Scopul procesului penal n dispozi iile art. 1 din Codul de procedur penal se arat c procesul penal are ca scop imediat constatarea la timp i n mod complet a faptelor care constituie infrac iuni, astfel c orice persoan care a svrit o infrac iune s fie pedepsit potrivit vinov iei sale i nicio persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal. Svrirea unei infrac iuni duce la un conflict de drept i, deci, la un raport juridic de drept penal, raport care constituie obiectul juridic al procesului penal. Tot din acest articol deriv i scopul mediat, prin care procesul penal are rolul de a contribui la aprarea ordinii de drept, la aprarea persoanei, a drepturilor i libert ilor acesteia, la prevenirea infrac iunilor, precum i la educarea cet enilor n spiritul legii. Pedeapsa care se aplic celor care svresc fapte penale trebuie s influen eze contiin a i voin a acestora, s determine o schimbare a comportamentului lor ncepnd cu atitudinea fa de valorile sociale pe care le-au negat prin svrirea infrac iunii i continund cu dirijarea n sens pozitiv a tuturor actelor lor de conduit. 4 c) Fazele procesului penal: urmrirea penal; judecata: judecata n fond; judecata n cile de atac; punerea n executare a hotrrilor penale. Fazele procesului penal Procesul penal presupune o activitate judiciar complex ce se desfoar dup anumite reguli stricte stipulate de normele dreptului procesual penal. Astfel, procesul penal se desfoar pe parcursul unor etape necesare i succesive care poart denumirea de faze ale procesului penal. Procesul penal cuprinde trei faze: urmrirea penal, judecata; punerea n executare a hotrrilor judectoreti. n faza de urmrire penal sunt cuprinse etapele cercetrii penale i ale trimiterii n judecat. Prin activit ile ntreprinse n aceast faz se identific autorul infrac iunilor i se administreaz probele n cauz n vederea trimiterii n judecat. Aceste activit i se ndeplinesc de ctre organele de cercetare penal i procuror prin actele procesuale i procedurale prescrise de lege. Instan a de judecat poate interveni n faza de urmrire penal, potrivit noilor reglementri n a dispune efectuarea perchezi iei domiciliare (art. 100 C.pr.pen.), arestarea preventiv a nvinuitului sau inculpatului (art. 146 i 148 C.pr.pen.), autorizarea interceptrii i nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor (art. 911 C.pr.pen.), poate solu iona potrivit art. 2781 plngerile mpotriva rezolu iilor sau ordonan elor procurorului de netrimitere n judecat fa de vechea reglementare n care avea atribu ii numai n cazul prelungirii arestrii preventive sau solu ionrii cilor de atac ndreptate mpotriva unor msuri procesuale.

C. Bulai, Drept penal. Partea general`, vol. III, Universitatea Bucure]ti, 1982, pag. 111.

10

Avnd n vedere cerin ele impuse de aderarea la Uniunea European au fost necesare aceste modificri ale Codului de procedur penal5, deoarece, centrul de greutate era grefat pe faza premergtoare judec ii, i anume urmrirea penal, faz n care datorit secretului unor activit i de urmrire penal se putea ajunge la nclcri ale drepturilor i libert ilor omului reglementate de Conven ia European de aprare a drepturilor i libert ilor sale fundamentale, principii europene care au fost inserate i n noua Constitu ie revizuit (art. 23 referitor la libertatea individual i art. 27 referitor la inviolabilitatea domiciliului). n faza de judecat, dup sesizarea instan ei de judecat, prin rechizitoriul procurorului, se procedeaz la judecarea cauzei n fond i n cile de atac (dac este cazul) de ctre instan a de judecat cu participarea procurorului. Aceast faz cuprinde toate activit ile ce se desfoar de la sesizarea instan ei pn la rmnerea definitiv a hotrrii penale. Constituie faza principal a procesului penal i se desfoar pe baza principiilor publicit ii, oralit ii, nemijlocirii i contradictioralit ii, principii importante pentru legisla ia european i aplicate cu stricte e de ctre Curtea European a Drepturilor Omului. Punerea n executare a hotrrilor penale reprezint ultima faz a procesului penal prin care o hotrre penal definitiv se pune n aplicare de ctre instan a de judecat (instan a de executare). Dup sesizarea organului de executare se ncheie procesul penal. Executarea propriu-zis nu este reglementat de normele de procedur. Existen a celor trei faze nu este obligatorie dac intervin cauze care s nlture aptitudinea func ional a urmririi penale sau se pronun achitarea inculpatului. Forme atipice ale procesului penal Existen a celor trei faze procesuale este o form obinuit, dar exist anumite situa ii cnd, n cazul plngerii prealabile (prev. de art. 279 C.pr.pen.), ac iunea penal este adresat organului de cercetare penal, sau procurorului potrivit legii, dac fptuitorul este cunoscut. Aceast dispozi ie legal a fost introdus prin Legea nr. 356/2006, care a modificat vechile prevederi cuprinse n acest text de lege, potrivit crora plngerea prealabil se adresa direct instan ei de judecat n cazul infrac iunilor prev. de art. 180 C.pen., art. 184 alin. 1 C.pen., 193 C.pen. i art. 205, 206 C.pen., art. 213 i art. 220 C.pen 1.2. NORMELE, FAPTELE I RAPORTURILE JURIDICE PROCESUAL PENALE a) Normele i faptele juridice procesual penale Normele ce reglementeaz procesul penal sunt cele din Codul de procedur penal, completate cu dispozi ii cuprinse n anumite legi speciale (legea de organizare judiciar, legea privind executarea pedepselor etc.) i formeaz o ramur distinct: Dreptul procesual penal.
(Legea nr. 281/2003, publicat n M.Of. nr. 468/01.07.2003, OUG nr. 66/2003 publicat n M.Of. nr. 502/11.07.2003 ]i OUG nr. 109/2003 publicat n M.Of. 748/26.10.20003, Legea nr. 356/2006 publicat n M.Of. al Romniei, Partea I, nr. 677/07.08.2006, O.U.G. nr. 60 din 06.09.2006 publicat n M.Of. al Romniei, Partea I, nr. 764/07.09.2006, Legea nr. 79/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 02/04/2007 i Legea nr. 57 din 19/03/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 228 din 25/03/2008)
5

11

n literatura de specialitate s-a definit dreptul procesual romn ca fiind activitatea reglementat de lege, pe care o desfoar autorit ile publice, anume desemnate, cu participarea activ a persoanelor interesate, ca titulare de drepturi i obliga ii, n scopul constatrii la timp i n mod complet a faptelor care constituie infrac iuni, astfel c orice persoan care a svrit o infrac iune s fie sanc ionat potrivit legii penale i nici o persoan nevinovat s nu fie tras la rspundere penal. Aadar, procesul penal const ntr-o activitate prin care infractorul este supus sanc iunii penale.6 Dreptul procesual penal are ca obiect aplicarea sanc iunii penale, persoanei care a svrit o infrac iune. Dreptul procesual, ca ramur distinct a dreptului romnesc, are o legtur strns i cu alte ramuri de drept, cum ar fi: dreptul constitu ional, dreptul penal, dreptul civil, dreptul procesual civil. Analiza mai pe larg a acestor raporturi se va face pe msura abordrii institu iilor dreptului procesual penal. Normele juridice penale prind via numai n cazul cnd apar anumite raporturi sociale ce implic interven ia acestor norme. Sigur, aceste raporturi sociale apar n anumite mprejurri de fapt, care potrivit legii capt semnifica ia unor fapte juridice. Aceste fapte juridice pot s dea natere, s modifice sau s sting raporturi sociale ce devin raporturi juridice n msura n care sunt reglementate de norme juridice. Faptele juridice sunt mprejurri care prin apari ia lor duc la naterea, modificarea ori stingerea raporturilor juridice sau mpiedic naterea lor.7 n marea lor majoritate, faptele juridice apar prin ac iunile oamenilor (svrirea unei infrac iuni, constituirea de parte civil) sau prin anumite evenimente (decesul fptuitorului, boala grav a nvinuitului sau inculpatului). Fapte juridice care mpiedic naterea raportului juridic procesual penal sunt: decesul fptuitorului nainte de declanarea procesului penal, lipsa plngerii prealabile. b) Raporturile juridice procesual penale Raporturile sociale devin raporturi juridice dac sunt reglementate de normele juridice. Raporturile juridice sunt reglementate de normele procesual penale, apar n cadrul procesului penal i sunt raporturi juridice procesuale. n cadrul acestor raporturi juridice procesuale putem avea: raporturi juridice principale, care sunt, de fapt, raportul procesual dintre pr i; raportul juridic accesoriu (exemplu: raportul procesual rezultat din luarea unor msuri preventive sau asiguratorii). n cadrul procesului penal poate aprea i un raport procesual civil alturat raportului procesual penal (preten iile civile ale pr ii vtmate). Raportul juridic procesual, ca structur, prezint urmtoarele elemente: a) subiec ii raportului juridic sunt participan ii la desfurarea procesului penal (statul participant ca subiect n toate raporturile juridice, fptuitorul, partea vtmat, partea civil, partea responsabil civilmente etc.); b) con inutul este format din drepturile i obliga iile subiec ilor procesului penal; c) obiectul se refer la stabilirea existen ei sau inexisten ei raportului de drept substan ial de conflict adus spre solu ionare n fa a organelor judiciare. 8
6 7

Grigore Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucure]ti, 2007, pag. 4 I. Neagu, Tratat de procedur penal, Ed. Pro, 1997, pag. 14.

12

Trsturile specifice ale raporturilor procesual penale rezult din particularit ile pe care ele le au referitoare la: structura, con inutul i obiectul acestora. Ca trsturi specifice putem men iona9: sunt raporturi juridice de autoritate, de putere; tragerea la rspundere penal se realizeaz prin manifestarea de voin a puterii i autorit ii statului; raporturile procesual penale iau natere, de regul, peste i n afara voin ei pr ilor (cu unele excep ii: exemplu - plngerea prealabil, constituirea de parte civil etc.); drepturile organelor judiciare n cadrul procesului penal apar ca obliga ii ale acestora, dar n majoritatea raporturilor unul dintre subiec i este un organ al statului. 1. 3. TIIN A DREPTULUI PROCESUAL PENAL a) Obiectul, sarcinile i metodele dreptului procesual penal Studierea dreptului procesual penal, ca ramur a sistemului de drept, constituie obiectul tiin ei dreptului procesual penal. Ca obiect de studiu al dreptului procesual penal n n elesul de tiin juridic l constituie normele juridice ce reglementeaz acest domeniu, practica judiciar i doctrina. tiin a dreptului procesual penal, datorit obiectului propriu de cercetare, folosete ca metode logice analiza i sinteza, induc ia i deduc ia. Pentru studierea fenomenului procesual n evolu ia lui n timp, ea folosete metoda istoric, iar analiza de drept comparat cu alte legisla ii o face prin metoda comparativ. b) Legturile tiin ei dreptului procesual penal cu tiin e ale dreptului Dei nsumeaz un ansamblu de cunotin e i are un caracter autonom, tiin a dreptului procesual penal are, totui, legtur cu alte tiin e juridice. Exist o legtur ntre tiin a dreptului procesual penal i teoria general a dreptului (ale crei norme stau la baza majorit ii tiin elor juridice). O legtur de interdependen exist cu criminalistica, deoarece ntreaga activitate de cercetare criminalistic10 se desfoar pe baza i n conformitate cu normele de drept, cele procesuale avnd o pozi ie preponderent (exemplu: ascultarea martorilor i criminalului, efectuarea perchezi iei, a reconstituirii etc.). La rndul ei, criminalistica servete scopului procesului penal prin descoperirea i punerea n eviden a probelor necesare adevrului. c) Izvoarele dreptului procesual penal: Constitu ia, Codul de procedur penal, Codul penal, Codul de procedur civil, Codul civil, Legea nr. 304(2004) privind organizarea judiciar i Legea nr.247/2005 privind reforma n domeniul justi iei, unele tratate sau conven ii interna ionale dac ele cuprind norme referitoare la procesul penal. d) Interpretarea i aplicarea normelor de drept procesual penal n general, normele procesual penale sunt suficient de clare, iar atunci cnd se consider necesar, ele explic termenii respectivi (exemplu: art. 30 din Codul de procedur penal arat ce se n elege prin locul infrac iunii, art. 95 ce se n elege prin corp delict).
8 9

M. Apetrei, Drept procesual penal, Editura Oscar Print, vol. I, Bucure]ti, 1998, pag. 34. N. Volonciu, op. cit., pag. 41-43; I. Neagu, op. cit., pag. 17-18. 10 E. Stancu, Criminalistic`, Editura Actami, Bucure]ti, 1995, pag 18.

13

Cu ajutorul interpretrii se pot cunoate limitele exacte ale fiecrei reglementri, nct con inutul acestor norme s poat asigura buna desfurare a procesului penal. i n dreptul procesual penal se aplic modalitatea de interpretare de la alte tipuri de drept, dar aceast interpretare se face n func ie de anumite criterii: subiectul care face interpretarea i modelele pe care le folosete. n func ie de subiectul interpretrii, aceasta poate fi: interpretarea legal, care se face prin norme juridice de ctre cel ce le-a emis (exemplu: art. 30 i 95 din Codul de procedur penal); interpretarea judiciar, care este fcut de organele ce instrumenteaz o cauz penal concret; interpretarea doctrinar, care este fcut de cei ce studiaz teoretic normele procesual penale i nu este obligatorie.

14

AUTOEVALUARE CAPITOLUL I CONSIDERA II GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL I DREPTUL PROCESUAL PENAL

1. Procesul penal prezint mai multe faze; care sunt acestea:

a) urmrirea penal i judecata; b) urmrirea penal, judecata i condamnarea; c) urmrirea penal, judecata i punerea n executare a hotrrilor penale rmase definitive; d) urmrirea penal, procesul penal i executarea hotrrilor penale.
2. Preciza i care este limita ini ial a urmririi penale

a) trimiterea n judecat; b) sesizarea organelor de urmrire penal; c) ntocmirea actului de ncepere a urmririi penale; d) punerea n micare a ac iunii penale.
3. Raporturile juridice procesual penale

a) iau natere, de regul, peste i n afara acordului de voin al pr ilor; b) presupun n mod obligatoriu prezen a persoanei care a svrit infrac iunea; c) implic luarea msurii arestrii preventive a nvinuitului sau inculpatului; d) se sting odat cu trimiterea n judecat a inculpatului.
4. Preciza i care este momentul final al fazei de judecat

a) rmnerea definitiv a hotrrii penale; b) trimiterea n judecat; c) prezentarea materialului de urmrire penal ctre inculpat; d) pronun area hotrrii judectoreti de condamnare, achitare sau ncetare a procesului penal.

15

CAPITOLUL II 2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL 2.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PRINCIPIILE FUNDAMENTALE a) No iunea i sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal romn n desfurarea procesului penal exist principii procesuale, care sunt norme de drept procesual penal i se adreseaz celor ce particip la procesul penal, orientnd comportarea acestora. Fiecare regul de baz a procesului penal prevede explicit un principiu fundamental, adic o anumit orientare precis, impus de concep ia i principiile de politic procesual penal, motiv pentru care acestea sunt considerate principii fundamentale. Aa cum se arat n art. 1 alin. 1 din C.pr.pen., procesul penal are ca scop constatarea la timp i n mod complet a faptelor care constituie infrac iuni. Orientrile fundamentale cuprinse n regula de baz privitoare la scopul procesului penal cuprind, din punct de vedere func ional, dou condi ii complementare, i anume: constatarea s fie efectuat la timp, iar ndeplinirea ei s se fac n mod complet (s con in toate elementele necesare referitoare la existen a faptei i vinov iei sau nevinov iei). Din punct de vedere al finalit ii procesului penal, orientarea este ca pedeapsa s fie potrivit vinov iei fptuitorului. Codul romn de procedur penal cuprinde n Capitolul I art. 2-8 regulile de baz ale procesului penal, reguli n care sunt nscrise principiile fundamentale (acestea au o sfer de cuprindere mai mare, avnd n vedere faptul c din ele rezult alte principii cum ar fi cele derivate, generale, comune).11 b) Conexiunile existente ntre principiile procesului penal n elaborarea sistemului principiilor fundamentale s-a inut seama, n primul rnd, de acele principii care au o arie de cuprindere mai mare n raport cu cele cu o arie de ntindere mai restrns. Aceste principii trebuie respectate n toate fazele procesului penal, ele nu se manifest izolat, ci ntr-o continu interac iune i condi ionare reciproc.12 Din analiza principiilor rezult numeroasele conexiuni existente ntre principiul legalit ii i principiul aflrii adevrului. Pentru respectarea principiului aflrii adevrului trebuie respectate i celelalte principii, cum ar fi: garantarea dreptului la aprare, rolul activ al organelor judiciare, oficialitatea etc. Conexiunile sunt att de strnse ntre principiile fundamentale, nct de cele mai multe ori acestea i determin reciproc con inutul i ntinderea. Conexiunile nu exist numai ntre principiile fundamentale, ci i ntre ele i celelalte principii procesuale (derivate, generale, comune, institu ionale), precum i principiile referitoare la organizarea judectoreasc. innd cont de regulile de baz nscrise n Capitolul I al Codului de procedur penal, procesul penal se desfoar conform urmtoarelor principii fundamentale: legalitatea procesului penal, oficialitatea procesului penal, aflarea adevrului, rolul activ al organelor judiciare penale, garantarea libert ii persoanei, respectarea demnit ii umane, garantarea dreptului la aprare, prezum ia de nevinov ie, dreptul la tcere,
11 12

A se vedea, [n acest sens, V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 40-41; Gr. Theodoru, op. cit., vol 1, pag. N. Volonciu, op. cit., pag. 80.

16

egalitatea persoanelor n procesul penal, nemijlocirea, echitatea procedurii penale, operativitatea n procesul penal, respectarea vie ii intime a persoanei, limba n care se desfoar procesul penal, folosirea limbii oficiale prin interpret. 2.2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL ROMN a) Principiul legalit ii. Procesul penal se desfoar att n cursul urmririi penale ct i n cursul judec ii potrivit dispozi iilor prevzute de lege ( art. 2 C.pr.pen. ). Principiul legalit ii presupune, n primul rnd, respectarea dispozi iilor prevzute n art. 1 alin. 5 din Constitu ia Romniei, i anume: Respectarea Constitu iei, a suprema iei sale i a legilor este obligatorie. n acest sens, art. 2 alin. 1 din Codul procesual penal prevede c Procesul penal se desfoar att n cursul urmrii penale, ct i n cursul judec ii, potrivit dispozi iilor prevzute de lege. i n alte dispozi ii constitu ionale cum ar fi art. 23 alin. 12 se prevede c nicio pedeaps nu poate fi stabilit sau aplicat dect n condi iile i n temeiul legii, consacrnd n acest fel principiul legalit ii n activitatea procesual penal; b) Principiul oficialit ii (excep ii de la principiul oficialit ii) Principiul oficialit ii (obligativit ii) d dreptul organelor judiciare de a declana din proprie ini iativ procesul penal, independent de voin a persoanelor vtmate prin infrac iune, dar, n acelai timp, reprezint i o obliga ie a acestora, ele nu se pot sustrage de la declanarea procesului penal. De la principiul oficialit ii exist, prevzute de lege, anumite excep ii, care au un caracter absolut, n sensul c organul judiciar nu poate proceda mpotriva voin ei persoanei sau organelor prevzute de lege, sub sanc iunea nulit ii actelor pe care le efectueaz.13 n cazul acestor excep ii, principul oficialit ii este nlocuit fie de disponibilitatea unor persoane att n declanarea procesului penal, ct i n desfurarea ulterioar a acestuia, fie de sesizarea sau autorizarea organului competent privind nceperea urmririi penale ; c) Principiul aflrii adevrului (art. 3 Cod procedur penal: Trebuie s se asigure aflarea adevrului cu privire la faptele i mprejurrile cauzei, precum i cu privire la persoana fptuitorului). Pentru aflarea adevrului n procesul penal, legea procesual a instituit o serie de garan ii, dintre care eviden iem urmtoarele14: obliga ia organelor judiciare de a afla adevrul n fiecare cauz penal i de a lmuri cauza sub toate aspectele, n vederea unei juste solu ionri a acesteia (art. 202 i 287 C.pr.pen.); dreptul pr ilor de a solicita probe i a cere administrarea lor pe tot parcursul procesului penal n scopul dovedirii tuturor mprejurrilor care duc la aflarea adevrului n cauza respectiv (art. 67 C.pr.pen.); orice persoan care cunoate vreun mijloc de prob este obligat s contribuie la aflarea adevrului (art. 65 alin. 2 C.pr.pen.);

13 14

Gr. Theodoru, op. cit., pag. 77. M. Apetrei, op. cit., pag. 59-60.

17

aezarea sistemului probator pe principiile libert ii probelor i ale liberei lor aprecieri, nlturndu-se orice fel de probe formale care ar putea stnjeni aflarea adevrului; instituirea unui sistem de verificare a modului cum organele judiciare respect dispozi iile legale privind aflarea adevrului ntr-o cauz penal (art. 262, 265, 333, 334, 378 C.pr.pen.). d) Principiul rolului activ al organelor judiciare penale. Organele de urmrire penal i instan ele de judecat sunt obligate s aib rol activ n desfurarea procesului penal ( art. 4 C.pe.pen. ). Astfel, n faza de urmrire penal, organul de urmrire penal este obligat s strng probele necesare pentru aflarea adevrului i pentru lmurirea cauzei sub toate aspectele, n vederea justei solu ionri a cauzei (art. 202 C.pr.pen.). n faza de judecat, instan a i exercit atribu iile n mod activ, n vederea aflrii adevrului i a realizrii rolului educativ al judec ii (art. 287 i 320 C.pr.pen.). n cazul hotrrilor penale definitive, instan a de executare deleag pe unul din judectorii si s se ocupe de aducerea la ndeplinire a dispozi iilor cuprinse n hotrrea respectiv (art. 419 C.pr.pen.). e) Principiul garantrii libert ii i siguran ei persoanei. Nici o persoan nu poate fi re inut sau arestat i nici nu poate fi supus unei forme de constrngere a libert ii dect n cazurile i n condi iile prevzute de lege.
Libertatea persoanei face parte din drepturile fundamentale ale omului, fiind consacrat expres i n Declara ia Universal a Drepturilor Omului, adoptat de ctre Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite la 10 decembrie 1948 i care arat c toate fiin ele umane se nasc libere i nimeni nu trebuie s fie arestat, de inut sau exilat n mod arbitrar.

n art. 23 din Constitu ie se nscrie regula c libertatea individual i siguran a persoanei sunt inviolabile, re inerea nu poate depi 24 ore, iar arestarea se face n temeiul unui mandat emis de judector, pentru o durat de cel mult 30 de zile. Celui re inut sau arestat i se aduc de ndat la cunotin , n limba pe care o n elege, motivele re inerii sau ale arestrii, iar nvinuirea, n cel mai scurt termen, n prezen a unui avocat ales sau numit din oficiu. Toate prevederile nscrise n art. 23 din Constitu ie au fost preluate i n art. 5 din C.pr.pen. n tot cursul procesului penal este garantat libertatea persoanei. f) Principiul respectrii demnit ii umane (art. 68 alin.1 Cod procedur penal, care interzice ntrebuin area de violen e, amenin ri sau alte mijloace de constrngere, precum i promisiuni sau ndemnuri, n scopul de a ob ine probe, art. 239-241 privind suspendarea urmririi penale, art. 303 privind suspendarea judec ii, art. 453 i 455 privind amnarea sau ntreruperea executrii nchisorii, dispozi iile legii penale privind infrac iunile care mpiedic nfptuirea justi iei, reglementate de art. 266, 267 i 2671 Cod penal); g) Principiul garantrii dreptului la aprare (posibilitatea pr ilor de a se apra singure n cursul procesului penal, obliga ia organelor judiciare de a avea n vedere din oficiu i aspectele favorabile pr ilor angajate n procesul penal, posibilitatea i, uneori, obliga ia asisten ei judiciare n cursul procesului penal, art. 171 alin 2 i 3 Cod procedur penal). Codul de procedur penal n art. 6 garanteaz dreptul de aprare n sensul c acest drept este garantat nvinuitului, inculpatului i celorlalte pr i n tot cursul procesului 18

penal. n cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate s asigure pr ilor deplina exercitare a drepturilor procesuale n condi iile prevzute de lege i s administreze probele necesare n aprare. Acest text de lege a fost introdus prin Legea nr. 281/2003 i a reprezentat o sporire considerabil a garantrii libert ilor i demnit ii personale n procesul penal, prin mutarea acestui drept dintr-un plan abstract, n plan concret, statundu-se c dreptul de aprare este garantat nvinuitului sau inculpatului, ct i celorlalte pr i n tot cursul procesului penal, fiecare avnd dreptul de a fi asistat. Aceast reglementare d satisfac ie prevederilor cuprinse n art. 6 paragraf 3 din CEDO, potrivit crora orice persoan acuzat are dreptul de a fi informat n cel mai scurt timp, ntr-o limb pe care o n elege i n mod amnun it asupra naturii i cauzei acuza iei aduse contra sa. Potrivit acelorai prevederi, reglementarea garantrii dreptului la aprare, d posibilitatea nvinuitului sau inculpatului de a-i putea pregti aprrile sale, el beneficiind fie de un aprtor ales, fie de dreptul de a se apra el nsui. h) Principiul prezum iei de nevinov ie (art. 23 pct. 8 din Constitu ia Romniei prevede c, pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti de condamnare, persoana este considerat ca fiind nevinovat. Art. 52 i art. 66 Cod procedur penal prevd c: nvinuitul sau inculpatul nu este obligat s probeze nevinov ia. n cazul cnd exist probe de vinov ie, nvinuitul sau inculpatul are dreptul s probeze lipsa lor de temeinicie); i) principiul egalit ii persoanelor n procesul penal. n Codul de procedur penal nu exist expres principiul egalit ii, dar acesta este stipulat n dispozi iile din Constitu ie i Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniul justi iei. Astfel, art. 4 alin. 2 din Constitu ie men ioneaz faptul c Romnia este patria comun i indivizibil a tuturor cet enilor si, fr deosebire de ras, de na ionalitate, de origine etnic, de limb, de religie, de sex, de opinie, de apartenen politic, de avere sau de origine social. Dispozi iile art. 7 din Legea nr. 304/2004 stipuleaz c toate persoanele sunt egale n fa a legii, fr privilegii i fr discriminri. n alineatul urmtor se arat c justi ia se realizeaz n mod egal pentru to i, fr deosebire de ras, na ionalitate, origine etnic, limb, religie, sex, orientare sexual, opinie, apartenen politic, avere, origine ori condi ie social sau de orice alte criterii discriminatorii. j) Principiul operativit ii n procesul penal (dispozi iile art. 185-188 Cod procedur penal referitoare la institu ia termenelor, art. 335-337 referitoare la activitatea instan ei de judecat, art. 347 rezolvarea separat a ac iunii civile cnd ar ntrzia solu ionarea ac iunii penale). Operativitatea presupune urmtoarele cerin e importante15: promptitudine n desfurarea activit ii judiciare, calitate n efectuarea actelor procesuale i procedurale, simplificare n ndeplinirea formelor procesuale, eficacitate optim n realizarea scopului procesual penal i a tuturor sarcinilor ce stau n fa a organului judiciar. k) Principiul respectrii vie ii intime a persoanei (n legea fundamental ntlnim dispozi ii referitoare la via a intim, i privat (art. 26), secretul coresponden ei (art. 28).

15

N. Volonciu, op. cit., pag. 127.

19

l) Limba n care se desfoar procesul penal (limba oficial este limba romn, iar procedura judiciar se desfoar n limba romn. n fa a organelor judiciare se asigur pr ilor i altor persoane chemate n proces folosirea limbii materne, actele procedurale ntocmindu-se n limba romn. Principiul fundamental privind limba n care se desfoar procesul penal este nscris n art. 7 din C.pr.pen. n desfurarea procesului penal se folosete limba romn. n fa a organelor judiciare se asigur pr ilor i altor persoane chemate n proces folosirea limbii materne, actele procedurale ntocmindu-se n limba romn. Folosirea limbii materne nu exclude folosirea limbii romne n actele procesuale i procedurale. m) Principiul dreptului la tcere. n virtutea acestui drept, orice persoan bnuit c ar fi svrit o infrac iune este liber s rspund sau nu la ntrebrile care i sunt adresate, dup cum consider c este sau nu conform intereselor sale. Suspectul nu poate fi for at s depun mrturie contra lui nsui sau s recunoasc vinov ia faptelor. Dreptul la tcere recunoscut oricrui inculpat interzice audierea acestuia sub jurmnt, n propria sa cauz, apreciindu-se c acest lucru nesocotete principiul general referitor la respectarea drepturilor de aprare, atunci cnd jurmntul astfel prestat constrnge persoana astfel ascultat s-i mrturiseasc vinov ia. Pe de alt parte, dreptul la tcere implic nu numai dreptul de a nu depune mrturie contra lui nsui, ci i dreptul oricrui inculpat de a nu contribui la propria sa incriminare. Un inculpat nu poate fi constrns s colaboreze la producerea probelor n propria cauz i nu poate fi sanc ionat pentru refuzul de a comunica o serie de documente sau mijloace probatorii. n sistemul judiciar romnesc, dreptul la tcere nu figureaz expres printre principiile de baz ale procesului penal, el constituind doar o consecin a prezum iei de nevinov ie care apare men ionat expres n art. 52 i art. 66 alin. 1 C.pr.pen., ct i a regulii avertismentului introdus n art. 70 alin. 2 C.pr.pen., modificat prin L. nr. 356/2006 potrivit creia, nvinuitului sau inculpatul i se aduce la cunotin printre altele, dreptul de a nu face nicio declara ie, atrgndu-i-se aten ia c ceea ce declar poate fi folosit mpotriva sa. n) Principiul dreptului la un proces echitabil i ntr-un termen rezonabil. Izvorul acestui principiu l constituie dispozi iile art. 6 din Conven ia European a Drepturilor Omului, ratificat de ara noastr prin Legea nr. 30/1994, potrivit crora ,,orice persoan are dreptul la judecarea cauzei sale n mod echitabil, n mod public i ntr-un termen rezonabil de ctre o instan independent i impar ial, instituit de lege, care va hotr fie asupra nclcrii drepturilor i obliga iilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricror acuza ii n materie penal ndreptat mpotriva sa. Principiul descris mai sus a fost preluat n Constitu ia revizuit a Romniei, n art. 21 alin. 3, care prevede n mod expres c pr ile au dreptul la un proces echitabil i la solu ionarea cauzelor ntr-un termen rezonabil. Acest lucru presupune dreptul oricrei persoane de a fi judecat cu respectarea strict a drepturilor i garan iilor procesuale n condi ii de publicitate i contradictorialitate i ntr-un termen rezonabil de ctre o instan independent i impar ial, competent potrivit legii, care pe baza probelor ob inute i administrate n condi iile legii, evaluate i interpretate corect, va trebui s pronun e o solu ie temeinic i legal care s reprezinte unicul rezultat impus de aceste probe.

20

o) Principiul nemijlocirii Nemijlocirea este consacrat ca principiu n art. 289 C.pr.pen., n care se arat expres c judecarea cauzelor se desfoar nemijlocit. Dei textul se refer doar la faza judec ii, este evident c principiul se aplic i pe parcursul urmririi penale, motivat de faptul c organele judiciare au obliga ia de a ob ine probele pe ct posibil din sursa lor originar, lund contact direct cu mijloacele de prob existente. Rezult astfel dou laturi esen iale ale acestui principiu i anume, obligarea organelor judiciare de a stabili faptele, n aa fel nct, ntre con inutul probelor i cel care le administreaz, s existe ct mai pu ine verigi intermediare, iar n al doilea rnd obliga ia de a lua contact direct i nemijlocit prin percep ie direct cu ntregul material probator. p) Principiul echit ii procedurii Referitor la acest principiu care nglobeaz att dreptul al aprare ct i egalitatea armelor, n doctrin s-a stabilit c termenul echivaleaz cu un lucru egal sau echilibrat, pornind de la sensul etimologic al cuvntului, CEDO n art. 6, enumer o serie de drepturi procedurale acordate oricrei persoane implicate ntr-un proces, i aici artm dreptul la un proces public care s fie finalizat ntr-un termen rezonabil i de ctre un tribunal independent i impar ial dar i dreptul la prezum ia de nevinov ie. Potrivit acestui principiu, fiecare parte trebuie s ofere o posibilitate rezonabil de prezentare a cauzei, n condi iile n care nu va fi plasat ntr-o situa ie dezavantajoas fa de adversarul su. Echitatea include n sensul strict al cuvntului drepturile aprrii i egalitatea armelor, iar n sensul larg al cuvntului ideea de bun justi ie, incluznd n plus prezum ia de nevinov ie dar i operativitatea i celeritatea procedurilor. Concluzionnd, se poate spune c acest principiu protector al individului, izvornd din CEDO, are la baz principiul preeminen ei dreptului, publicitatea dezbaterilor, termenul rezonabil, garantarea dreptului la aprare i a drepturilor aprrii, egalitatea armelor, respectarea contradictorialit ii, motivarea deciziilor, pretum ia de nevinov ie, dar i dreptul acuzatului de a pstra tcerea i de a nu contribui la propria sa incriminare.

21

AUTOEVALUARE CAPITOLUL II PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL


1. Aducerea la cunotin a nvinuitului sau inculpatului despre dreptul de a fi asistat de un aprtor

a) reprezint o obliga ie numai n ceea ce privete activitatea instan elor de judecat; b) este obligatorie doar n cazurile n care pedeapsa prevzut de lege pentru infrac iunea svrit este nchisoarea mai mare de 5 ani; c) se consemneaz n con inutul unui proces-verbal de ctre organele urmrire penal; d) reprezint o activitate atribuit n exclusivitate instan ei de judecat.
2. Care este caracterul interpretrii normelor juridice procesual penale fcut de organele de urmrire penal

a) are for obligatorie; b) prezint relevan doar pentru cauza penal n curs; c) reprezint o form de interpretare legal; d) reprezint o form de interpretare istoric.

3. Prezum ia de nevinov ie a fptuitorului opereaz: a) pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti penale; b) pn la punerea n micare a ac iunii penale; c) pn la dispunerea arestrii preventive pe 30 de zile; d) pn la trimiterea n judecat prin rechizitoriu. 4. Dreptul de aprare este garantat nvinuitului sau inculpatului a) pe tot parcursul fazei de urmrire penal; n cursul fazei de judecat, aprarea se organizeaz de ctre procuror; b) pe tot parcursul procesului penal, dac asisten a juridic este obligatorie; c) pe tot parcursul procesului penal; d) pn la strngerea probelor necesare trimiterii n judecat prin rechizitoriu. 5. Cnd se nate obliga ia organelor judiciare de a-l ncunotin a pe nvinuit sau inculpat despre dreptul de a fi asistat de un aprtor: a) concomitent cu trimiterea n judecat; b) nainte de a se dispune arestarea preventiv; c) de ndat i mai nainte de luarea primei declara ii; d) pe parcursul urmririi penale, la punerea n micare a ac iunii penale, prin rechizitoriu.

22

3. PARTICIPAN II N PROCESUL PENAL 3.1. ASPECTE INTRODUCTIVE a) No iunea de participant n procesul penal se refer la : organele judiciare care au rolul de a porni i desfura procesul penal, la persoanele care capt calitatea de pr i n urma exercitrii ac iunii penale sau civile n proces i aprtorul care se situeaz pe pozi ia pr ii creia i asigur asisten a juridic. b) Interven ia altor subiec i procesuali n locul pr ilor: succesorii, reprezentan ii i substitui ii procesuali. Succesorii. Dac n timpul desfurrii procesului penal intervine decesul uneia din pr i, n locul acesteia pot fi introdui succesorii si legitimi. Este permis nlocuirea pr ilor prin succesori n cazul rezolvrii laturii civile. Dac intervine decesul inculpatului, n latura penal a cauzei, procesul se stinge pentru c rspunderea penal este personal. Succesorii devin pr i n procesul penal, nlocuind pe antecesorii lor, cu aceleai drepturi i obliga ii, valorificnd ns drepturile lor proprii i lund procedura de la momentul introducerii lor n cauz. Reprezentan ii. Sunt persoane mputernicite n cadrul procesului penal s participe la actele procesuale, n numele i n interesul unei pr i din proces. Ei nu devin pr i n proces. Reprezentarea poate fi legal sau conven ional. Reprezentarea legal este prevzut expres de lege pentru anumite cazuri cnd reprezentantul particip la desfurarea procesului penal n ambele sale laturi (penal sau civil) n calitate de reprezentant legal (exemplu art. 134 alin. 3 C.pr.pen. cnd se efectueaz comisie rogatorie cu inculpat arestat, se va desemna un aprtor din oficiu s-i reprezinte interesele; n cazul unei persoane lipsite de capacitate de exerci iu, ea va participa n proces prin reprezentantul legal art. 222 alin. 6 C.pr.pen.). Reprezentarea conven ional nu are caracter obligatoriu, fiind lsat la aprecierea pr ilor, iar persoana care le reprezint desfoar aceast activitate n virtutea unui mandat judiciar sau procuri speciale16. Substitui ii procesuali.. Se deosebesc de reprezentan i, deoarece ndeplinesc activit i procesuale n nume propriu, n vederea realizrii unui drept al altuia17 (exemplu: art. 222 alin. 5 C. pr. pen. plngerea se poate face de ctre unul dintre so i pentru celalalt so , sau de ctre copilul major pentru prin i, art. 362 C. pr. pen. cnd unul din so i poate declara apel pentru celalalt so care are calitatea de inculpat). 3.2. ORGANELE JUDICIARE 3.2.1. Instan ele judectoreti Constitu ia Romniei reglementeaz autoritatea judectoreasc n art. 124-134, n sec iunea 1 fiind prevzute instan ele judectoreti (art. 124-130), n sec iunea a 2-a Ministerul Public (art. 131-132) i n sec iunea a 3-a Consiliul Superior al Magistraturii (art. 133-134). Autoritatea judectoreasc n sensul artat de Constitu ie este de fapt puterea judectoreasc separat de celelalte dou puteri ale statului: cea legislativ i cea executiv.

CAPITOLUL III

16 17

N. Volonciu , op. cit. pag. 145. T. Pop, Drept procesual penal, vol III, Cluj, Tipografia Na\ional`, 1946, pag. 67.

23

Dup apari ia Constitu iei Romniei au fost adoptate legile de organizare a instan elor judectoreti, i anume: Legea nr. 92/1992 privind organizarea judectoreasc18; Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instan elor i parchetelor militare19; Legea nr. 56/1993 pentru organizarea Cur ii Supreme de Justi ie20 nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Ulterior, Legea nr. 92/1992 a fost modificat i completat prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar i prin Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniul justi iei. Prin aceleai acte normative s-a modificat i completat i Legea nr. 56/1993 privind organizarea Cur ii Supreme de Justi ie, care dup ultima modificare se numete nalta Curte de Casa ie i Justi ie. n ceea ce privete Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instan elor i parchetelor militare, aceasta a fost abrogat de art. V, Titlul XVI din Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniul justi iei , cadrul legal care reglementeaz aceste institu ii regsinduse n Titlul II Capitolul III din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, sub denumirea organizarea parchetelor militare i instan ele militare. Pentru a organiza autoritatea judectoreasc au fost elaborate cele trei legi artate mai sus, fiind necesar a se stipula n legi diferite modul de organizare al instan elor judectoreti. Potrivit Constitu iei revizuite n art. 126 alin. 1 se arat c justi ia se realizeaz prin nalta Curte de Casa ie i Justi ie i prin celelalte instan e judectoreti stabilite de lege. Instan a suprem asigur interpretarea i aplicarea unitar a legii de ctre celelalte instan e judectoreti, fiind interzis nfiin area de instan e extraordinare. Potrivit art. 1 din Legea nr. 304/2004 puterea judectoreasc se exercit de nalta Curte de Casa ie i Justi ie i de celelalte instan e judectoreti stabilite de lege, iar Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independen ei justi iei. Ministerul Public i exercit atribu iile prin procurori constitui i n parchete, n condi iile legii. Justi ia se nfptuiete n numele legii, este unic, impar ial i egal pentru to i, competen a organelor judiciare i procedura judiciar fiind stabilite de lege. Justi ia se realizeaz prin urmtoarele instan e judectoreti: a) nalta Curte de Casa ie i Justi ie; b) cur i de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; e) instan e militare; f) judectorii.

Publicat` [n M.O. nr. 197/13.08.1992 Partea I; a fost modificat` prin mai multe legi, [ns` ultima modificare s-a f`cut prin O.U.G. nr. 179/1999 (publicat` [n M.O. nr. 559/17.11.1999). 19 Publicat` [n M.O. Partea I, nr. 160 din 14 iulie 1993, republicat` [n temeiul art. II alin. 2 din Legea nr. 43/1999, publicat` [n M.O. Partea I, nr. 130 din 31.03.1999. 20 Publicat` [n M.O. Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993, republicat` prin Legea nr. 153/1998 (publicat` [n M.O. nr. 267/17.07.1998), ultima modificare prin O.U.G. 224/2000 (publicat` [n M.O. nr. 606/25.11.2000).

18

24

Organizarea instan elor judectoreti Instan ele judectoreti nfptuiesc justi ia n scopul aprrii i realizrii drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, precum i celelalte drepturi i interese legitime deduse judec ii. Conform art. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, actualizat prin Legea nr. 247/2005, justi ia se realizeaz prin urmtoarele instan e judectoreti: a) nalta Curte de Casa ie i Justi ie; b) cur i de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; e) instan e militare; f) judectorii. Competen a organelor judiciare i procedura judiciar sunt stabilite de lege. n activitatea judiciar Ministerul Public reprezint interesele generale ale societ ii i apr ordinea de drept, precum i drepturile i libert ile cet enilor. Parchetele func ioneaz pe lng instan ele de judecat, conduc i supravegheaz activitatea de cercetare penal a poli iei judiciare, n condi iile legii. Ministerul Justi iei asigur buna organizare i administrare a justi iei ca serviciu public. n Romnia func ioneaz o singur instan suprem, denumit nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu personalitate juridic i cu sediul n capitala rii. nalta Curte de Casa ie i Justi ie asigur interpretarea i aplicarea unitar a legii de ctre celelalte instan e judectoreti, potrivit competen ei sale. Preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are calitatea de ordonator principal de credite. Cheltuielile necesare func ionrii se finan eaz din bugetul de stat. nalta Curte de Casa ie i Justi ie se compune din: preedinte, un vicepreedinte, 4 preedin i de sec ii i judectori. nalta Curte de Casa ie i Justi ie este organizat n 4 sec ii - Sec ia civil i de proprietate intelectual, Sec ia penal, Sec ia comercial, Sec ia de contencios administrativ i fiscal -, Completul de 9 judectori i Sec iile Unite, fiecare avnd competen proprie. n cadrul naltei Cur i de Casa ie i Justi ie func ioneaz magistra i-asisten i, stabili i prin statul de func ii. nalta Curte de Casa ie i Justi ie cuprinde n structur Cancelaria, direc ii, servicii i birouri, cu personalul stabilit prin statul de func ii. Conducerea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie Conducerea naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se exercit de preedinte, vicepreedinte i colegiul de conducere. Preedintele reprezint nalta Curte de Casa ie i Justi ie n rela iile interne i interna ionale.

25

Preedintele, vicepreedintele i 9 judectori, alei pe o perioad de 3 ani n adunarea general a judectorilor, cu reprezentarea fiecrei sec ii, constituie Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Cnd se dezbat probleme economico-financiare i administrative, la edin ele colegiului de conducere particip managerul economic al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, care are vot consultativ. La edin ele colegiilor de conducere pot participa i preedin ii de sec ii. Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie are urmtoarele atribu ii: a) aprob Regulamentul privind organizarea i func ionarea administrativ, precum i statele de func ii i de personal ale naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) analizeaz candidaturile depuse pentru func ia de judector la nalta Curte de Casa ie i Justi ie i prezint Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovrii n func ia de judector la nalta Curte de Casa ie i Justi ie; c) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea, promovarea, transferul, suspendarea i ncetarea din func ie a magistra ilor-asisten i; d) organizeaz i supravegheaz rezolvarea peti iilor, n condi iile legii; e) propune proiectul de buget al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; f) exercit alte atribu ii prevzute n Regulamentul privind organizarea i func ionarea administrativ a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Colegiul de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie este prezidat de ctre preedinte, iar n lipsa acestuia, de ctre vicepreedinte, iar acesta se ntrunete trimestrial sau ori de cte ori este necesar, la convocarea preedintelui naltei Cur i de Casa ie i Justi ie sau la solicitarea a cel pu in 3 dintre membrii si. Hotrrile Colegiului de conducere al naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se adopt cu votul majorit ii membrilor si. Adunarea general a judectorilor naltei Cur i de Casa ie i Justi ie se ntrunete pentru: a) aprobarea raportului anual de activitate, care se d publicit ii; b) aprobarea bugetului naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, cu avizul consultativ al Ministerului Finan elor Publice; c) alegerea celor 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, n condi iile legii. Completele de judecat Completele de judecat se compun din 3 judectori ai aceleiai sec ii. Dac numrul de judectori necesar formrii completului de judecat nu se poate asigura, acesta se constituie cu judectori de la celelalte sec ii, desemna i de ctre preedintele sau vicepreedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Completul de 9 judectori este prezidat de preedintele sau vicepreedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, iar n lipsa acestora, completul poate fi prezidat de un preedinte de sec ie sau de un judector desemnat n acest scop de preedintele ori vicepreedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Completul de 9 judectori se constituie, de regul, din judectori specializa i, n func ie de natura cauzei.

26

Preedintele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie prezideaz Sec iile Unite, Completul de 9 judectori, iar n cadrul sec iilor orice complet, cnd particip la judecat. n lipsa preedintelui, edin ele la care acesta trebuie s ia parte sunt prezidate de vicepreedintele instan ei sau de un preedinte de sec ie. Preedin ii de sec ii pot prezida orice complet de judecat din cadrul sec iei, iar ceilal i judectori prezideaz prin rota ie. n cazul n care nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec n Sec ii Unite, la judecat trebuie s ia parte cel pu in dou treimi din numrul judectorilor n func ie. Decizia poate fi luat numai cu majoritatea voturilor celor prezen i. Cur ile de apel, tribunalele, tribunalele specializate i judectoriile Organizarea cur ilor de apel, a tribunalelor, a tribunalelor specializate i a judectoriilor Cur ile de apel sunt instan e cu personalitate juridic, n circumscrip ia crora func ioneaz mai multe tribunale i tribunale specializate, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrant din prezenta lege. n cadrul cur ilor de apel func ioneaz sec ii sau, dup caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori i de familie, cauze de contencios administrativ i fiscal, cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, precum i, n raport cu natura i numrul cauzelor, sec ii maritime i fluviale sau pentru alte materii. Tribunalele sunt instan e cu personalitate juridic, organizate la nivelul fiecrui jude i al municipiului Bucureti, i au, de regul, sediul n municipiul reedin de jude . n circumscrip ia fiecrui tribunal sunt cuprinse toate judectoriile din jude sau, dup caz, din municipiul Bucureti. n cadrul tribunalelor func ioneaz sec ii sau, dup caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori i de familie, cauze de contencios administrativ i fiscal, cauze privind conflicte de munc i asigurri sociale, precum i, n raport cu natura i numrul cauzelor, sec ii maritime i fluviale sau pentru alte materii. n domeniile artate mai sus se pot nfiin a tribunale specializate. Tribunalele specializate sunt instan e fr personalitate juridic, care pot func iona la nivelul jude elor i al municipiului Bucureti i au, de regul, sediul n municipiul reedin de jude , acestea prelund cauzele de competen a tribunalului n domeniile n care se nfiin eaz. Judectoriile sunt instan e fr personalitate juridic, organizate n jude e i n sectoarele municipiului Bucureti, potrivit anexei nr. 1. Localit ile care fac parte din circumscrip iile judectoriilor din fiecare jude se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la propunerea ministrului justi iei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. n raport cu natura i numrul cauzelor, n cadrul judectoriilor se pot nfiin a sec ii sau complete specializate. n cadrul judectoriilor se vor organiza sec ii sau complete specializate pentru minori i familie.

27

Completele i sec iile specializate pentru minori i familie, precum i tribunalele specializate pentru minori i familie judec att infrac iunile svrite de minori, ct i infrac iunile svrite asupra minorilor. Cnd n aceeai cauz sunt mai mul i inculpa i, unii minori i al ii majori, i nu este posibil disjungerea, competen a apar ine tribunalului specializat pentru minori i familie, iar dispozi iile Codului de procedur penal se aplic n mod corespunztor. Sec iile i completele specializate ale cur ilor de apel i ale instan elor din circumscrip ia acestora se nfiin eaz, la propunerea colegiilor de conducere ale fiecrei instan e, prin hotrre a Consiliului Superior al Magistraturii, iar componen a sec iilor i completelor specializate se stabilete de colegiul de conducere al instan ei, n raport cu volumul de activitate, inndu-se seama de specializarea judectorului. n mod excep ional, n situa ia n care n cadrul unei sec ii nu se poate constitui un complet de judecat, colegiul de conducere al instan ei poate dispune participarea unor judectori de la alte sec ii. n raport cu volumul de activitate, cu natura i complexitatea cauzelor deduse judec ii, pentru cur ile de apel, tribunale i judectorii se pot nfiin a sedii secundare cu activitate permanent n alte localit i din jude sau n municipiul Bucureti. Conducerea instan elor judectoreti Fiecare instan judectoreasc este condus de un preedinte care exercit atribu iile manageriale n scopul organizrii eficiente a activit ii acesteia. Preedin ii cur ilor de apel i ai tribunalelor exercit, de asemenea, atribu ii de coordonare i control ale administrrii instan ei unde func ioneaz, precum i ale instan elor din circumscrip ie. Preedin ii judectoriilor i ai tribunalelor specializate exercit i atribu ii de administrare a instan ei. Preedin ii cur ilor de apel au calitatea de ordonator secundar de credite, iar preedin ii tribunalelor au calitatea de ordonator ter iar de credite. n func ie de volumul de activitate i de complexitatea cauzelor, la cur ile de apel, tribunale i tribunale specializate, preedintele poate fi ajutat de 1 - 2 vicepreedin i, iar la judectorii, preedintele poate fi ajutat de un vicepreedinte. La Curtea de Apel Bucureti i la Tribunalul Bucureti, preedintele poate fi ajutat de 1 - 3 vicepreedin i. Preedin ii i vicepreedin ii instan elor judectoreti iau msuri pentru organizarea i buna func ionare a instan elor pe care le conduc i, dup caz, a instan elor din circumscrip iile acestora, asigur i verific respectarea obliga iilor statutare i a regulamentelor de ctre judectori i personalul auxiliar de specialitate. Verificrile efectuate personal de preedin i sau vicepreedin i ori prin judectori anume desemna i trebuie s respecte principiile independen ei judectorilor i supunerii lor numai legii, precum i autoritatea de lucru judecat. Preedin ii instan elor desemneaz judectorii care urmeaz s ndeplineasc, potrivit legii, i alte atribu ii dect cele privind activitatea de judecat. Sec iile instan elor judectoreti sunt conduse de cte un preedinte de sec ie.

28

n cadrul fiecrei instan e judectoreti func ioneaz un colegiu de conducere, care hotrte cu privire la problemele generale de conducere ale instan ei i ndeplinete atribu iile prevzute de lege. Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numr impar de membri i au urmtoarea componen : a) la cur ile de apel i tribunale: preedintele i 6 judectori, alei pe o perioad de 3 ani n adunarea general a judectorilor; b) la tribunale specializate i judectorii: preedintele i 2 sau 4 judectori, alei pe o perioad de 3 ani n adunarea general a judectorilor. Hotrrile colegiului de conducere se adopt cu votul majorit ii membrilor si. n cadrul edin elor colegiilor de conducere pot participa i preedin ii de sec ii. La cur ile de apel i tribunale, cnd colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la edin ele acestuia particip i managerul economic al instan ei, cu vot consultativ. n func ie de problemele supuse dezbaterii, la edin ele colegiilor de conducere ale cur ilor de apel, ale tribunalelor i tribunalelor specializate pot fi invita i i judectori de la alte instan e, care nu au drept de vot. Membrii alei ai colegiilor de conducere pot fi revoca i de adunrile generale n cazul exercitrii necorespunztoare a atribu iilor prevzute de lege. La instan ele judectoreti se organizeaz, anual sau ori de cte ori este necesar, adunri generale ale judectorilor. Adunrile generale ale judectorilor se convoac dup cum urmeaz: a) adunarea general a cur ii de apel i adunarea general a judectorilor din circumscrip ia acesteia - de preedintele cur ii de apel; b) adunarea general a tribunalului i adunarea general a judectorilor din circumscrip ia acestuia - de preedintele tribunalului; c) adunarea general a tribunalului specializat - de preedintele acestuia; d) adunarea general a judectorilor - de preedintele judectoriei. Adunrile generale ale judectorilor se convoac i la solicitarea unei treimi din numrul judectorilor care fac parte din aceasta. De asemenea, adunrile generale ale judectorilor se pot convoca i de ctre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instan ei. Adunrile generale ale judectorilor, artate mai sus, au urmtoarele atribu ii: a) dezbat activitatea anual desfurat de instan e; b) aleg, n condi iile legii, membrii Consiliului Superior al Magistraturii; c) dezbat probleme de drept; d) analizeaz proiecte de acte normative, la solicitarea ministrului justi iei sau a Consiliului Superior al Magistraturii; e) formuleaz puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii; f) aleg i revoc membrii colegiilor de conducere; g) ini iaz procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, n condi iile prevzute de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; h) ndeplinesc alte atribu ii prevzute de lege sau regulamente.

29

Completele de judecat Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecat la nceputul anului, urmrind asigurarea continuit ii completului. Schimbarea membrilor completelor se face n mod excep ional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioar a instan elor judectoreti. Completul de judecat este prezidat, prin rota ie, de unul dintre membrii acestuia. Repartizarea cauzelor pe complete de judecat se face n mod aleatoriu, n sistem informatizat i cauzele repartizate unui complet de judecat nu pot fi trecute altui complet dect n condi iile prevzute de lege. Cauzele date, potrivit legii, n competen a de prim instan a judectoriei, tribunalului i cur ii de apel se judec n complet format dintr-un judector, cu excep ia cauzelor privind conflictele de munc i de asigurri sociale. Apelurile se judec n complet format din 2 judectori, iar recursurile, n complet format din 3 judectori, cu excep ia cazurilor n care legea prevede altfel. n cazul completului format din 2 judectori, dac acetia nu ajung la un acord asupra hotrrii ce urmeaz a se pronun a, procesul se judec din nou n complet de divergen , n condi iile legii. Completul de divergen se constituie prin includerea, n completul de judecat, a preedintelui sau a vicepreedintelui instan ei, a preedintelui de sec ie ori a judectorului din planificarea de permanen . Completul pentru solu ionarea n prim instan a cauzelor privind conflictele de munc i asigurri sociale se constituie din 2 judectori i 2 asisten i judiciari. Asisten ii judiciari particip la deliberri cu vot consultativ i semneaz hotrrile pronun ate. Opinia acestora se consemneaz n hotrre, iar opinia separat se motiveaz. n cazul n care judectorii care intr n compunerea completului de judecat nu ajung la un acord asupra hotrrii ce urmeaz a se pronun a, procesul se judec din nou n complet de divergen . n ceea ce privete Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instan elor i parchetelor militare, aceasta a fost abrogat de art. V, Titlul XVI din Legea nr. 247/2005, act normativ care a introdus n Titlul II Capitolul III al Legii nr. 304/2004 organizarea i func ionarea parchetelor militare i instan elor militare. Instan ele militare sunt: a) tribunalele militare; b) Tribunalul Militar Teritorial Bucureti; c) Curtea Militar de Apel Bucureti. Circumscrip iile instan elor militare sunt prevzute n anexa nr. 2 la Legea nr. 304/2004 care face parte integrant din aceasta. Instan ele militare au, fiecare, statut de unitate militar, cu indicativ propriu, iar judecata se face la sediul acestora. Pentru motive temeinice, instan a poate dispune ca judecata s se desfoare n alt loc. Instan ele militare pot judeca i pe teritoriul altor state militari romni, membri ai unei for e multina ionale, n condi iile n care, potrivit unei conven ii interna ionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitat jurisdic ia romn. La edin ele de judecat, judectorii i procurorii militari sunt obliga i s poarte uniforma militar.

30

Cnd inculpatul este militar activ, preedintele completului de judecat, precum i procurorul care particip la judecarea cauzei trebuie s fac parte cel pu in din aceeai categorie de grade. n situa iile n care gradul procurorului nu face parte din aceeai categorie cu gradul nvinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunztoare, numit de conductorul parchetului la care este nregistrat cauza. n municipiile Bucureti, Cluj-Napoca, Iai i Timioara func ioneaz tribunale militare. Tribunalele militare judec procesele i cererile date prin lege n competen a lor, iar acestea sunt conduse de un preedinte ajutat de un vicepreedinte. Dispozi iile referitoare la colegiile de conducere valabile pentru instan ele civile se aplic n mod corespunztor i instan elor militare, fiind formate din preedinte i doi judectori. n municipiul Bucureti func ioneaz Tribunalul Militar Teritorial Bucureti. Tribunalul Militar Teritorial Bucureti este condus de un preedinte ajutat de un vicepreedinte. Dispozi iile referitoare la colegiile de conducere valabile pentru instan ele civile se aplic n mod corespunztor i instan elor militare, fiind formate din preedinte i doi judectori. Preedintele Tribunalului Militar Teritorial Bucureti este ordonator ter iar de credite. Curtea Militar de Apel func ioneaz n municipiul Bucureti, ca instan unic, cu personalitate juridic, fiind condus de un preedinte ajutat de un vicepreedinte. Dispozi iile referitoare la colegiile de conducere valabile pentru instan ele civile se aplic n mod corespunztor i instan elor militare, fiind formate din preedinte i doi judectori. Preedintele Cur ii Militare de Apel Bucureti este ordonator secundar de credite. i la instan ele militare, ca i la cele civile se organizeaz anual sau ori de cte ori este necesar adunri generale, acestea avnd aceleai atribu ii ca cele artate la instan ele civile. 3.2.2. Ministerul Public Potrivit art. 4 din Legea nr. 304/2004, n activitatea judiciar, Ministerul Public reprezint interesele generale ale societ ii i apr ordinea de drept precum i drepturile i libert ile cet enilor. i exercit atribu iile prin procurori n parchete pe lng fiecare instan judectoreasc, sub autoritatea ministrului justi iei, i este organizat potrivit urmtoarelor principii: principiul legalit ii; principiul impar ialit ii; principiul controlului ierarhic. Ministerul Public exercit, prin procurori, urmtoarele atribu ii: a) efectueaz urmrirea penal n cazurile i n condi iile prevzute de lege i particip, potrivit legii, la solu ionarea conflictelor prin mijloace alternative; b) conduce i supravegheaz activitatea de cercetare penal a poli iei judiciare, conduce i controleaz activitatea altor organe de cercetare penal; c) sesizeaz instan ele judectoreti pentru judecarea cauzelor penale, potrivit legii; d) exercit ac iunea civil, n cazurile prevzute de lege; e) particip, n condi iile legii, la edin ele de judecat;

31

f) exercit cile de atac mpotriva hotrrilor judectoreti, n condi iile prevzute de lege; g) apr drepturile i interesele legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdic ie, ale dispru ilor i ale altor persoane, n condi iile legii; h) ac ioneaz pentru prevenirea i combaterea criminalit ii, sub coordonarea ministrului justi iei, pentru realizarea unitar a politicii penale a statului; i) studiaz cauzele care genereaz sau favorizeaz criminalitatea, elaboreaz i prezint ministrului justi iei propuneri n vederea eliminrii acestora, precum i pentru perfec ionarea legisla iei n domeniu; j) verific respectarea legii la locurile de de inere preventiv; k) exercit orice alte atribu ii prevzute de lege. Dispozi iile procurorului ierarhic superior, date n scris i n conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine. n solu iile dispuse, procurorul este independent, n condi iile prevzute de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, n cadrul procedurii de verificare a conduitei judectorilor i procurorilor, interven ia procurorului ierarhic superior, n orice form, n efectuarea urmririi penale sau n adoptarea solu iei. Solu iile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de ctre procurorul ierarhic superior, cnd sunt apreciate ca fiind nelegale. Msura infirmrii este supus controlului instan ei competente s judece cauza n fond, la cererea procurorului care a adoptat solu ia. Lucrrile repartizate pot fi trecute altui procuror numai n cazul suspendrii sau al ncetrii calit ii acestuia, potrivit legii, ori, n absen a sa, dac exist cauze obiective care justific urgen a i care mpiedic rechemarea sa. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, n cadrul procedurii de verificare a conduitei judectorilor i procurorilor, msura dispus de procurorul ierarhic superior. Procurorii din fiecare parchet sunt subordona i conductorului parchetului respectiv. Conductorul unui parchet este subordonat conductorului parchetului ierarhic superior din aceeai circumscrip ie. Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, de procurorul general al Departamentului Na ional Anticorup ie sau de procurorul general al parchetului de pe lng curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemna i (O.U.G. nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticorup ie aprobat prin Legea nr. 503/2002, a fost modificat i completat prin O.U.G. nr. 134/29.09.2005 privind nfii area Departamentului National Anticorup ie, ca structur autonom, cu personalitate juridic proprie, n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu modificrile ce au intervenit ulterior prin Legea nr. 35 din 01/03/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 06/03/2006, Legea nr. 54 din 09/03/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 13/03/2006, Legea nr. 356 din 21/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 07/08/2006). Organele de poli ie judiciar i desfoar activitatea de cercetare penal, n mod nemijlocit, sub conducerea i supravegherea procurorului, fiind obligate s aduc la ndeplinire dispozi iile acestuia.

32

Serviciile i organele specializate n culegerea, prelucrarea i arhivarea informa iilor au obliga ia de a pune, de ndat, la dispozi ia parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele i toate informa iile, neprelucrate, de inute n legtur cu svrirea infrac iunilor. Procurorul particip la edin ele de judecat, n condi iile legii, i are rol activ n aflarea adevrului. Procurorul este liber s prezinte n instan concluziile pe care le consider ntemeiate, potrivit legii, innd seama de probele administrate n cauz. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii interven ia procurorului ierarhic superior, pentru influen area n orice form a concluziilor. n procesele penale, la edin a de judecat, poate participa procurorul care a efectuat urmrirea penal sau alt procuror desemnat de conductorul parchetului. Procurorul exercit, n condi iile legii, cile de atac mpotriva hotrrilor judectoreti pe care le consider netemeinice i nelegale. Ministrul justi iei, cnd consider necesar, din proprie ini iativ sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercit controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemna i de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau, dup caz, de procurorul general al Parchetului Na ional Anticorup ie, ori de ministrul justi iei. Controlul const n verificarea eficien ei manageriale, a modului n care procurorii i ndeplinesc atribu iile de serviciu i n care se desfoar raporturile de serviciu cu justi iabilii i cu celelalte persoane implicate n lucrrile de competen a parchetelor. Controlul nu poate viza msurile dispuse de procuror n cursul urmririi penale i solu iile adoptate. Ministrul justi iei poate s cear procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie sau, dup caz, procurorului general al Departamentului Na ional Anticorup ie informri asupra activit ii parchetelor i s dea ndrumri scrise cu privire la msurile ce trebuie luate pentru prevenirea i combaterea eficient a criminalit ii. Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie coordoneaz activitatea parchetelor din subordine, ndeplinete atribu iile prevzute de lege, are personalitate juridic i gestioneaz bugetul Ministerului Public. Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie este condus de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, ajutat de un primadjunct i un adjunct. n activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie este ajutat de 3 consilieri. Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie este ordonator principal de credite i reprezint Ministerul Public n rela iile cu celelalte autorit i publice i cu orice persoane juridice sau fizice, din ar sau din strintate. Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie exercit, direct sau prin procurori anume desemna i, controlul asupra tuturor parchetelor,

33

particip la edin ele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie n Sec ii Unite, precum i la orice complet al acesteia, cnd consider necesar. n cazul imposibilit ii de participare, procurorul general deleag pe prim-adjunctul sau pe adjunctul su ori pe un alt procuror pentru a participa, n locul su, la edin ele naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie desemneaz, dintre procurorii acestui parchet, pe procurorii care particip la edin ele Cur ii Constitu ionale, n cazurile prevzute de lege. Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie are n structur sec ii conduse de procurori efi, care pot fi ajuta i de adjunc i. n cadrul sec iilor pot func iona servicii i birouri conduse de procurori efi. n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie func ioneaz Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism, ca structur specializat n combaterea criminalit ii organizate i terorismului, avnd personalitate juridic.
Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism se ncadreaz cu procurori numi i prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, n limita posturilor prevzute n statul de func ii, aprobat potrivit legii.

Pentru a fi numi i n cadrul Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism procurorii trebuie s aib o bun pregtire profesional, o conduit moral ireproabil, o vechime de cel pu in 6 ani n func ia de procuror sau judector i s fi fost declara i admii n urma interviului organizat de comisia constituit n acest scop. Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie evalueaz, anual, rezultatele ob inute de procurorii Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. Procurorii numi i n cadrul Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism pot fi revoca i prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, n cazul exercitrii necorespunztoare a atribu iilor specifice func iei sau n cazul aplicrii unei sanc iuni disciplinare. La data ncetrii activit ii n cadrul Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul s func ioneze potrivit legii. Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism este condus de un procuror-ef i este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism are urmtoarele atribu ii: a) efectuarea urmririi penale pentru infrac iunile prevzute n prezenta lege n condi iile Codului de procedur penal i ale legilor speciale: b) conducerea, supravegherea i controlul actelor de cercetare penal, efectuate din dispozi ia procurorului de ctre ofi erii i agen ii de poli ie judiciar afla i n coordonarea Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism; 34

c) sesizarea instan elor judectoreti pentru luarea msurilor prevzute de lege i pentru judecarea cauzelor privind infrac iunile care sunt, potrivit legii, n competen a Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism; d) studierea cauzelor care genereaz svrirea infrac iunilor de criminalitate organizat, trafic de droguri, macrocriminalitate economico-financiar, criminalitate informatic i terorism i a condi iilor care le favorizeaz, elaborarea propunerilor n vederea eliminrii acestora, precum i pentru perfec ionarea legisla iei penale n acest domeniu; e) constituirea i actualizarea bazei de date viznd infrac iunile ce sunt date n competen a Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism; f) exercitarea altor atribu ii prevzute de Codul de procedur penal i de legile speciale ; g) conducerea, supravegherea i controlul activit ilor de ordin tehnic ale urmririi penale, efectuate de specialiti n domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum i n alte domenii, numi i n cadrul Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. Procurorii parchetelor de pe lng instan ele competente particip la judecarea oricrei cereri adresate instan elor de judecat n cauzele de competen a direc iei, precum i la judecarea n fond i n cile de atac, n cauzele n care Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism a sesizat instan ele de judecat, punnd concluzii i exercitnd cile legale de atac, cu excep ia cazurilor n care procurorii Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism ncunotin eaz parchetul de pe lng instan a competent i instan a c vor participa n mod direct. Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism exercit drepturile i ndeplinete obliga iile procedurale prevzute de lege, n cauzele privind infrac iunile atribuite prin lege n competen a sa. Organizarea i func ionarea Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism este condus de un procuror-ef, ajutat de un procuror-ef adjunct, iar potrivit O.U.G. 131/2006, func ioneaz ca o structur cu personalitate juridic, specializat n combaterea infrac iunilor de criminalitate organizat i terorism n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism este organizat n servicii, birouri i compartimente conduse de procurori-efi, iar n circumscrip ia teritorial a Parchetelor de pe lng Cur ile de Apel, se nfiin eaz prin ordin al procurorului-ef al D.I.I.C.O.T. i servicii teritoriale conduse de procurori-efi. n cadrul serviciilor se pot organiza birouri conduse de procurori-efi, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, la propunerea procurorului-ef al Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. Tot n cadrul Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism s-a nfiin at un birou pentru studierea cauzelor care genereaz i a condi iilor 35

care favorizeaz svrirea infrac iunilor de criminalitate organizat i terorism, subordonat direct procurorului-ef al Direc iei de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism. Direc ia de Investigare a Infrac iunilor de Criminalitate Organizat i Terorism se ncadreaz cu procurori, specialiti n domeniul prelucrrii i valorificrii informa iilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic i n alte domenii, precum i cu personal auxiliar de specialitate i administrativ, n limita posturilor prevzute n statul de func ii, aprobat potrivit legii. Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Na ional Anticorup ie, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobat cu modificri prin Legea nr. 503/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, a fost modificat la rndul ei prin OUG nr. 134/29.09.2005, prin care s-a nfiin at Departamentul Na ional Anticorup ie, ca structur autonom, cu personalitate juridic proprie, n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, prin reorganizarea Parchetului Na ional Anticorup ie. Potrivit art. 13 alin. 1 din OUG nr. 134/2005 sunt de competen a D.N.A. infrac iunile prevzute n Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, svrite n una din urmtoarele condi ii: - dac, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagub material mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 Euro, ori o perturbare deosebit de grav a activit ii unei autorit i publice, institu ii publice sau oricrei alte persoane juridice, ori dac valoarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul infrac iunii de corup ie este mai mare dect echivalentul n lei a 10.000 Euro; - dac indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbrii aduse unei autorit i publice, institu ii publice sau oricrei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formeaz obiectul infrac iunii de corup ie, sunt comise de ctre: deputa i; senatori; membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat i asimila ii acestora; consilieri ai minitrilor; judectorii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i ai Cur ii Constitu ionale; ceilal i judectori i procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; preedintele Consiliului Legislativ i loc iitorul acestuia; Avocatul Poporului i adjunc ii si; consilierii preziden iali i consilierii de stat din cadrul Administra iei Preziden iale; consilierii de stat ai primului-ministru; membrii i controlorii financiari ai Cur ii de Conturi i ai camerelor jude ene de conturi; guvernatorul, prim-viceguvernatorul i viceguvernatorul Bncii Na ionale a Romniei; preedintele i vicepreedintele Consiliului Concuren ei; ofi eri, amirali, generali i mareali; ofi eri de poli ie; preedin ii i vicepreedin ii consiliilor jude ene; primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti; primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti; primarii i viceprimarii municipiilor; consilierii jude eni; prefec ii i subprefec ii; conductorii autorit ilor i institu iilor publice centrale i locale i persoanele cu func ii de control din cadrul acestora, cu excep ia conductorilor autorit ilor i institu iilor publice de la nivelul oraelor i comunelor i a persoanelor cu func ii de control din cadrul acestora; avoca ii; comisarii Grzii Financiare; personalul vamal; persoanele care de in func ii de conducere, de la director inclusiv, n cadrul regiilor autonome de interes na ional, al companiilor i societ ilor na ionale, al bncilor i societ ilor comerciale la care statul este ac ionar majoritar, al institu iilor publice care

36

au atribu ii n procesul de privatizare i al unit ilor centrale financiar-bancare; persoanele prevzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autorit ii pentru Valorificarea Activelor Statului. La art. 13 au fost introduse dou noi alineate i ele se refer la competen a D.N.A. de a cerceta infrac iunile contra intereselor financiare ale Comunit ilor Europene ct i de a efectua urmrirea penal dac s-a cauzat o pagub material mai mare dect echivalentul n lei a 1.000.000 Euro, n cazul infrac iunilor prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 i 5, art. 246, 247, 248 i 2481 C.pen. al infrac iunilor prev. la art. 175, 177 i 178 - 181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei, ct i n Legea nr. 241/2005 privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale. Procurorii specializa i n cadrul D.N.A. efectueaz n mod obligatoriu urmrirea penal pentru infrac iunile descrise mai sus, n timp ce pentru aceste fapte svrite de militari n activitate, urmrirea se efectueaz de procurorii militari din cadrul D.N.A. indiferent de gradul militar pe care l au persoanele cercetate. Pe cale de consecin , celelalte infrac iuni prevzute n Legea nr. 78/2000 care nu sunt date n competen a D.N.A., sunt de competen a parchetelor de pe lng instan e, conform dispozi iilor Codului de procedur penal. Departamentul Na ional Anticorup ie are sediul n municipiul Bucureti i i exercit atribu iile pe ntregul teritoriu al Romniei prin procurori specializa i n combaterea corup iei. Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie coordoneaz Departamentul Na ional Anticorup ie prin intermediul procurorului ef al acestui departament. Coordonarea privete ndrumri cu caracter general referitoare la msurile care trebuie luate pentru prevenirea i combaterea infrac iunilor de corup ie, precum i solicitarea de informri asupra activit ii departamentului. Procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie solu ioneaz conflictele de competen aprute ntre Departamentul Na ional Anticorup ie i celelalte structuri sau unit i din cadrul Ministerului Public. Departamentul Na ional Anticorup ie este independent n raport cu instan ele judectoreti i cu parchetele de pe lng acestea, precum i n rela iile cu celelalte autorit i publice, exercitndu-i atribu iile numai n temeiul legii i pentru asigurarea respectrii acesteia. Atribu iile Departamentului Na ional Anticorup ie sunt urmtoarele: a) efectuarea urmririi penale, n condi iile prevzute n Codul de procedur penal, n Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie i n prezenta ordonan de urgen , pentru infrac iunile prevzute n Legea nr. 78/2000 care sunt n competen a Departamentului Na ional Anticorup ie; b) conducerea, supravegherea i controlul actelor de cercetare penal, efectuate din dispozi iile procurorului de ctre ofi erii de poli ie judiciar afla i sub autoritatea exclusiv a procurorului ef al Departamentului Na ional Anticorup ie; c) conducerea, supravegherea i controlul activit ilor de ordin tehnic ale urmririi penale, efectuate de specialiti n domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum i n alte domenii, numi i n cadrul Departamentului Na ional Anticorup ie;

37

d) sesizarea instan elor judectoreti pentru luarea msurilor prevzute de lege i pentru judecarea cauzelor privind infrac iunile prevzute n Legea nr. 78/2000, cu modificrile ulterioare, care sunt n competen a Departamentului Na ional Anticorup ie; e) participarea, n condi iile legii, la edin ele de judecat; f) exercitarea cilor de atac mpotriva hotrrilor judectoreti, n condi iile prevzute de lege; g) studierea cauzelor care genereaz i a condi iilor care favorizeaz corup ia, elaborarea i prezentarea propunerilor n vederea eliminrii acestora, precum i pentru perfec ionarea legisla iei penale; h) elaborarea raportului anual privind activitatea Departamentului Na ional Anticorup ie i prezentarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii i ministrului justi iei, nu mai trziu de luna februarie a anului urmtor, iar ministrul justi iei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Departamentului Na ional Anticorup ie; i) constituirea i actualizarea bazei de date n domeniul faptelor de corup ie; j) exercitarea altor atribu ii prevzute de lege. Departamentul Na ional Anticorup ie exercit drepturile i ndeplinete obliga iile procedurale prevzute de lege, n cauzele privind infrac iunile atribuite prin prezenta ordonan de urgen n competen a sa. n exercitarea atribu iilor ce i revin, procurorul ef al Departamentului Na ional Anticorup ie emite ordine. Organizarea i func ionarea Departamentului Na ional Anticorup ie Departamentul Na ional Anticorup ie este condus de un procuror ef care este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Procurorul ef al Departamentului Na ional Anticorup ie este ajutat de 2 procurori efi adjunc i, asimila i adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. n activitatea sa procurorul ef al Departamentului Na ional Anticorup ie este ajutat de 2 consilieri, asimila i consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. Procurorul ef al Departamentului Na ional Anticorup ie este ordonator principal de credite. Finan area cheltuielilor curente i de capital ale Departamentului Na ional Anticorup ie se asigur de la bugetul de stat. Anual se constituie un depozit n valoare de cel pu in 2 milioane lei (RON), pentru ac iuni privind organizarea i constatarea infrac iunilor flagrante de corup ie, la dispozi ia procurorului ef al Departamentului Na ional Anticorup ie. Aceast sum este prevzut la titlul ,,Cheltuieli materiale i servicii n bugetul Departamentului Na ional Anticorup ie, iar modul su de gestionare i de utilizare se va stabili prin ordin al procurorului ef al acestui departament. Departamentul Na ional Anticorup ie este organizat n sec ii conduse de procurori efi sec ie, ajuta i de procurori efi adjunc i sec ie. Sec iile se nfiin eaz i se desfiin eaz prin ordin al procurorului ef al Departamentului Na ional Anticorup ie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

38

n cadrul Departamentului Na ional Anticorup ie se pot nfiin a servicii teritoriale, servicii, birouri i alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului ef al acestui departament. Sediul serviciilor teritoriale i circumscrip ia acestora se stabilesc de procurorul ef al Departamentului Na ional Anticorup ie, de regul, n localit ile n care i au sediul parchetele de pe lng cur ile de apel i n raport cu circumscrip ia acestora. Serviciile teritoriale, serviciile i birourile sunt conduse de procurori-efi. Parchetele de pe lng cur ile de apel, tribunale, tribunale pentru minori i familie i judectorii Pe lng fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru minori i familie i judectorie func ioneaz un parchet. Parchetele au sediul n localit ile n care i au sediul instan ele pe lng care func ioneaz i au aceeai circumscrip ie cu acestea. Parchetele de pe lng cur ile de apel i parchetele de pe lng tribunale au personalitate juridic. Parchetele de pe lng tribunalele pentru minori i familie i parchetele de pe lng judectorii nu au personalitate juridic. Parchetele de pe lng cur ile de apel i tribunale au n structur sec ii, n cadrul crora pot func iona servicii i birouri. Parchetele de pe lng cur ile de apel au n structur i cte o sec ie pentru minori i familie. n raport cu natura i numrul cauzelor, n cadrul parchetelor de pe lng judectorii pot func iona sec ii maritime i fluviale. Birourile, serviciile ori alte compartimente de specialitate din cadrul parchetelor se stabilesc de ctre procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, cu avizul ministrului justi iei. n localit ile unde func ioneaz sediile secundare ale tribunalelor i judectoriilor se nfiin eaz sedii secundare ale parchetelor, cu activitate permanent, avnd aceeai circumscrip ie cu sediile secundare ale instan elor pe lng care func ioneaz. Parchetele de pe lng cur ile de apel sunt conduse de procurori generali, iar parchetele de pe lng tribunale, tribunale pentru minori i familie i judectorii sunt conduse de prim-procurori. Procurorii generali ai parchetelor de pe lng cur ile de apel i prim-procurorii parchetelor de pe lng tribunale exercit i atribu ii de coordonare i control al administrrii parchetului unde func ioneaz, precum i al parchetelor din circumscrip ie. Prim-procurorii parchetelor de pe lng tribunalele pentru minori i prim-procurorii parchetelor de pe lng judectorii exercit i atribu ii de administrare a parchetului. Procurorii generali ai parchetelor de pe lng cur ile de apel au calitatea de ordonatori secundari de credite, iar prim-procurorii parchetelor de pe lng tribunale au calitatea de ordonatori ter iari de credite. n func ie de volumul de activitate, la parchetele de pe lng cur ile de apel i tribunale, procurorul general sau, dup caz, prim-procurorul poate fi ajutat de 1 - 2 adjunc i, iar la parchetele de pe lng tribunalele pentru minori i familie i judectorii, prim-procurorul poate fi ajutat de un adjunct.

39

La Parchetul de pe lng Curtea de Apel Bucureti i la Parchetul de pe lng Tribunalul Bucureti, procurorul general sau, dup caz, prim-procurorul poate fi ajutat de 1 - 3 adjunc i. Sec iile, serviciile i birourile parchetelor de pe lng instan e sunt conduse de procurori efi. Conductorul fiecrui parchet repartizeaz procurorii pe sec ii, servicii i birouri, n func ie de pregtirea, specializarea i aptitudinile acestora. Conductorul fiecrui parchet repartizeaz dosarele procurorilor, innd cont de specializarea acestora. n cadrul parchetelor func ioneaz colegii de conducere, care avizeaz problemele generale de conducere ale parchetelor. Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lng cur i de apel, tribunale, tribunale pentru minori i familie i judectorii au n componen procurori care de in aceleai func ii ca cele de la nivelul colegiilor de conducere ale instan elor. 3.2.3. Organele de cercetare penal Urmrirea penal se efectueaz de procuror i de ctre organele de cercetare penal. Organele de cercetare penal sunt: a) organele de cercetare ale poli iei judiciare. Ca organe de cercetare ale poli iei judiciare func ioneaz lucrtori operativi anume desemna i din Ministerul Administra iei i Internelor21, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie, sub a crui autoritate i desfoar activitatea22. Aceste organe de cercetare penal exercit activit i judiciare, avnd o competen foarte larg. Conform art. 207 C.pr.pen., cercetarea penal se efectueaz de organele de cercetare ale poli iei judiciare, pentru orice infrac iune care nu este dat n mod obligatoriu n competen a altor organe de cercetare penal. n activitatea pe care o desfoar, organele de cercetare ale poli iei judiciare constat svrirea infrac iunilor, efectueaz cercetri, iar cnd este cazul vor solicita procurorului care supravegheaz urmrirea penal anumite aprobri, ncuviin ri, autorizri sau confirmri pentru efectuarea unor acte de cercetare penal ce nu sufer amnare, chiar dac nu sunt n competen a lor. Potrivit art. III pct. 2 din Legea nr. 218/2002, organele de poli ie judiciar i desfoar activitatea, n mod nemijlocit, sub conducerea, supravegherea i controlul procurorului, fiind obligate s aduc la ndeplinire toate dispozi iile acestuia. Astfel, lucrtorii de poli ie judiciar din structurile teritoriale i ndeplinesc atribu iile, n mod nemijlocit, sub autoritatea i controlul prim-procurorilor de pe lng judectorii i tribunale, corespunztor arondrii acestora. Procurorii generali de pe lng cur ile de apel i exercit autoritatea i controlul asupra lucrtorilor de poli ie judiciar din circumscrip ia cur ii, iar procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie i exercit autoritatea i controlul direct sau prin procurorii desemna i

Prin Ordonan\a de Urgen\` nr. 63/2003 (publicat` [n M.O. nr. 462/28.06.2003) a fost abrogat` Legea nr. 40/1990 privind organizarea ]i func\ionarea Ministerului de Interne (publicat` [n M.O. nr. 146/18.12.1990) ordonan\` ce reglementeaz` organizarea ]i func\ionarea Ministerului Administra\iei ]i Internelor. 22 Articolul 27 alin. 1 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea ]i func\ionarea Poli\iei romne, a]a cum a fost modificat` ]i completat` prin Legea nr. 281/2003 (publicat` [n M.O. 468/1.07.2003).

21

40

asupra organelor de poli ie judiciar din Inspectoratul General al Poli iei Romne i din ntregul teritoriu. b) organele de cercetare penal speciale sunt prevzute n art. 208 din C.pr.pen. i anume: a) ofi erii anume desemna i de ctre comandan ii unit ilor militare corp aparte i similare, pentru militarii n subordine. Cercetarea poate fi efectuat i personal de ctre comandant; b) ofi erii anume desemna i de ctre efii comenduirilor de garnizoan, pentru infrac iunile svrite de militari n afara unit ilor militare. Cercetarea poate fi efectuat i personal de efii comenduirilor de garnizoan; c) ofi erii anume desemna i de ctre comandan ii centrelor militare, pentru infrac iunile de competen a instan elor militare, svrite de persoanele civile n legtur cu obliga iile lor militare. Cercetarea poate fi efectuat i personal de ctre comandan ii centrelor militare; La cererea comandantului centrului militar, organul de poli ie efectueaz unele acte de cercetare, dup care nainteaz lucrrile comandantului centrului militar. d) ofi erii poli iei de frontier, anume desemna i pentru infrac iunile de frontier; e) cpitanii porturilor, pentru infrac iunile contra siguran ei naviga iei pe ap i contra disciplinei i ordinii la bord, precum i pentru infrac iunile de serviciu sau n legtur cu serviciul, prevzute n Codul penal, svrite de personalul navigant al marinei civile, dac fapta a pus sau ar fi putut pune n pericol siguran a navei sau a naviga iei. n cazurile prevzute la lit. a), b) i c), cercetarea penal se efectueaz n mod obligatoriu de organele speciale acolo prevzute. Organele de cercetare penal au un rol deosebit n descoperirea faptelor ce constituie infrac iuni i cercetarea persoanelor vinovate. Aceste organe au dreptul de a ncepe urmrirea penal, de a strnge i administra probe, de a efectua acte procedurale cum sunt perchezi ia, cercetarea la fa a locului, reconstituirea sau de a lua msuri privind limitarea libert ii sau a propune msuri preventive. Chiar i lucrtorii de poli ie care nu fac parte din organele de poli ie judiciar au dreptul i obliga ia de a efectua orice act de constatare a svririi infrac iunilor, ncunotin nd despre aceasta, de ndat, procurorul sau organele de cercetare ale poli iei judiciare, cu naintarea totodat a actelor de constatare. 3.3. PR ILE N PROCESUL PENAL 3.3.1. No iunea de parte n procesul penal Pr ile sunt acele persoane care au interes propriu n rezolvarea cauzei penale i, conform art. 23-24 Cod procedur penal, acestea au drepturi i obliga ii ce izvorsc n mod direct din exercitarea ac iunii penale i ac iunii civile n cadrul procesului penal. Codul de procedur penal definete pr ile ca fiind urmtoarele: inculpatul i partea vtmat, pentru latura penal a procesului penal, iar pentru latura civil inculpatul, partea civil i, uneori, partea responsabil civilmente. n procesul penal mai exist i alte persoane chemate ocazional (martori, exper i, interpre i), care sunt subiec i secundari, dar nu sunt pr i n proces. Pr ile n procesul

41

penal pot avea interese contrare exemplu: inculpatul (uneori partea responsabil civilmente) cu partea civil, sau interese comune (coautori, complici). 3.3.1.1. Inculpatul n dreptul procesual penal, fa de persoana care a svrit o infrac iune se folosesc trei termeni, n func ie de momentul desfurrii procesului i anume: Fptuitor persoana fa de care se desfoar anumite activit i prevzute n lege i nu s-a nceput urmrirea penal sau ac iunea penal (exemplu: art. 200, 214, 215, 224, 465 C.pr.pen.). Fptuitorul nu este parte n procesul penal dar prevederile din cod las posibilitatea organelor de cercetare sau de constatare de a proceda la prinderea fptuitorului, la luarea de declara ii de la acesta sau de a efectua perchezi ii corporale asupra lui. nvinuit persoana fa de care s-a nceput urmrirea penal (art. 229), fiind subiect procesual, dar nu parte n procesul penal. El are o serie de drepturi i obliga ii prevzute de lege, iar mpotriva lui se poate lua chiar msura preventiv a arestrii pe o durat ce nu poate depi 10 zile. Calitatea de nvinuit o au n general toate persoanele care au svrit o fapt penal i sunt cercetate penal, el fiind des amintit n con inutul normelor de proceduri penal (art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 143, 144, 146, 147, 233, 255, 256, 257 etc.). Suntem de acord cu opinia exprimat n literatura de specialitate23 n privin a renun rii la calitatea de nvinuit24 din urmtoarele considerente: a) Urmrirea penal ncepe fa de fapt (in rem) i nu fa de persoan (in personam). Dac fptuitorul este cunoscut urmrirea penal ncepe fa de acesta. b) Dac sunt indicii temeinice c fptuitorul a svrit o fapt penal, de ce nu se pune n micare ac iunea penal i mai e necesar s se nceap urmrirea penal fa de nvinuit? (Sunt cazuri cnd se pune n micare ac iunea penal fr a se mai ncepe urmrirea penal). c) Care e rostul arestrii pe cel mult 10 zile numai pentru nvinuit (pentru care trebuie ndeplinite toate condi iile prevzute de lege, ca i la inculpat), cnd legea prevede c inculpatul poate fi arestat pn la 30 zile (deci, poate fi arestat i pentru 10 zile?) n acest caz nu s-ar mai lua cu uurin msura arestrii preventive pe cel mult 10 zile (de multe ori n practic dup trecerea celor 10 zile nu se mai ia msura arestrii pe 20 zile). d) La infrac iunile flagrante unde probele sunt clare s-ar putea trece direct la punerea n micare a ac iunii penale. Din aceste motive (dar mai pot fi i altele) considerm c pentru suple ea desfurrii procesului penal calitatea de nvinuit ar trebui s fie nlocuit cu cea de inculpat (binen eles, n condi iile legii). Inculpat persoana mpotriva creia s-a pus n micare ac iunea penal i care este parte n procesul penal (art. 23 C.pr.pen.)
I. Neagu, op. cit., pag. 103-106. De altfel, n prevederile noului Cod de procedur penal (Legea nr. 135/2010, publicat n M.Of. nr. 486/15.07.2010) se renun la termenul de nvinuit, introducndu-se o nou institu ie i anume aceea a suspectului, acesta fiind persoana cu privire la care, din datele i probele existente n cauz, rezult bnuiala rezonabil c a svrit o fapt prevzut de legea penal.
24 23

42

Inculpatul ca parte n proces are drepturi i obliga ii. Astfel, el poate propune administrarea de probe, poate formula cereri, ridica excep ii, solicita punerea n libertate cnd este arestat, poate face plngeri mpotriva actelor de urmrire penal, folosi cile de atac, dar are i obliga ia de a se prezenta n fa a organelor de urmrire penal la toate chemrile, de a suporta msurile de constrngere personal, de a respecta dispozi iile procesual penale. Punerea n micare a ac iunii penale se face prin: ordonan a de punere n micare a ac iunii penale a procurorului, prin rechizitoriu, declara ia oral a procurorului, cnd se extinde procesul penal pentru alte fapte, ncheierea instan ei de judecat, n cazul art. 336 alin. 2 C.pr.pen., sau la plngere prealabil adresat organului de cercetare sau procurorului potrivit legii, aa cum rezult din art. 279 alin. 2 C.pr.pen., modificat prin Legea nr. 356/2006. In legtur cu modificarea textului de lege viznd plngerea prealabil, facem precizarea c, dup ce organul de urmrire penal a efectuat cercetrile corespunztoare, nainteaz dosarul parchetului cu propuneri de punere n micare a ac iunii penale, iar acesta ntocmind rechizitoriul dispune trimiterea n judecat a inculpatului, moment n care pune efectiv n micare ac iunea penal. In acest fel, s-a nlturat procedura anterioar potrivit creia instan a de judecat sesizat cu o infrac iune la plngerea prealabil, dispunea la primul termen, prin ncheiere, punerea n micare a ac iunii penale. Calitatea de inculpat se pierde o dat cu stingerea ac iunii penale fie prin condamnare (condamnatul este subiect al dreptului execu ional), fie prin achitarea inculpatului, cnd prin hotrre definitiv se dovedete nevinov ia acesteia. 3.3.1.2. Partea vtmat Persoana care a suferit prin fapta penal o vtmare fizic, moral sau material, dac particip n procesul penal, se numete parte vtmat (art. 24 alin. 1 C.pr.pen.). No iunea de parte vtmat nu trebuie confundat cu categoria juridic de victim, care apar ine dreptului penal (victim poate fi numai persoana, pe cnd persoana vtmat poate fi persoan fizic sau juridic), dreptul procesual penal opernd cu no iunea de parte vtmat. 25 Organul de urmrire penal sau instan a de judecat are obliga ia s cheme, spre a fi ascultate, persoana care a suferit o vtmare prin infrac iune, precum i persoana civilmente responsabil. nainte de ascultare, persoanei vtmate i se pune n vedere c poate participa n proces ca parte vtmat, iar dac a suferit o pagub material, c se poate constitui parte civil. De asemenea, i se atrage aten ia c declara ia de participare n proces ca parte vtmat sau de constituire ca parte civil se poate face n tot cursul urmririi penale, iar n fa a primei instan e de judecat, pn la citirea actului de sesizare (art. 76 C.pr.pen.). Din norma legal rezult c persoana vtmat prin infrac iune, dei dobndete automat i calitatea de parte vtmat, trebuie s-i exprime voin a de a participa n proces sau s fi efectuat acte specifice laturii penale a procesului penal (introducerea de cereri la organele judiciare, prezen a la diverse termene de judecat). n caz contrar, persoana vtmat poate participa ca martor n cauza respectiv. Dac partea vtmat
25

Gh. Elian, Persoana v`t`mat` [n procesul penal, Ed. Stiin\ific`, Bucure]ti, 1961; N. Volonciu, op. cit., pag. 181.

43

solicit despgubiri, dobndete calitatea de parte civil i ulterior renun la despgubiri, ea i va pstra n continuare calitatea de parte vtmat. Partea vtmat, prin pozi ia sa procesual, are dreptul de a efectua acte procesuale n sus inerea laturii penale a procesului penal (cereri, excep ii, concluzii). Deoarece partea vtmat are un drept personal, ea nu va putea fi nlocuit. n procesul penal, lipsa pr ii vtmate nu duce la stingerea ac iunii penale dect dac exist una din situa iile prevzute de art. 10 din C.pr.pen. La plngerea prealabil, cnd ac iunea penal se pune n micare la plngerea persoanei vtmate, este nevoie de manifestarea de voin a celui vtmat; lipsa acesteia nu va declana procesul penal (exemplu: n caz de deces), iar dac procesul penal a fost declanat, n caz de mpcare sau retragere a plngerii, ac iunea penal nu mai poate fi exercitat. Partea vtmat poate fi reprezentat n procesul penal ntotdeauna, iar dac este unul din cazurile prevzute de lege privind reprezentarea legal, aceasta va fi reprezentat obligatoriu. 3.3.1.3. Partea civil Persoana vtmat care exercit ac iunea civil n cadrul procesului penal se numete parte civil (art. 24 alin. 2 C.pr.pen.). Aa cum s-a precizat i la partea vtmat, organul de urmrire penal sau instan a de judecat au obliga ia de a chema persoana vtmat spre a fi ascultat, pentru a afla dac ea se constituie sau nu parte civil n cauz n cazul n care a suferit o pagub material, constituire care se poate face n tot cursul urmririi penale, iar la instan , pn la citirea actului de sesizare (art. 15 alin. 2 i art. 76 C.pr.pen.). Ac iunea civil poate fi alturat ac iunii penale n cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vtmate ca parte civil, i are ca obiect tragerea la rspundere civil a inculpatului, precum i a pr ii responsabile civilmente (art. 14 C.pr.pen.). Persoana vtmat se poate constitui parte civil n contra nvinuitului sau inculpatului i a persoanei responsabile civilmente. Calitatea de parte civil a persoanei care a suferit o vtmare prin infrac iune nu nltur dreptul acestei persoane de a participa n calitate de parte vtmat n aceeai cauz (art. 15 alin. 1 i 3 C.pr.pen.), iar dac renun i la calitatea de parte vtmat, poate fi ascultat ca martor n procesul penal (art. 82 C.pr.pen.). Pr i civile n procesul penal pot fi: persoanele prejudiciate direct prin infrac iune, persoanele care au suferit o pagub material prin infrac iunea comis asupra victimei, succesorii victimei i persoanele subrogate prin lege n drepturile persoanei vtmate. De asemenea, mai pot fi pr i civile i persoanele juridice, unit ile succesoare n drepturi sau lichidatorii acestora.26 Avnd n vedere principiul disponibilit ii din civil, promovarea ac iunii civile sau renun area la ac iune depinde de voin a persoanei vtmate, cu excep iile prevzute n art. 17 i art. 348 C.pr.pen. Ca i celelalte pr i n proces, partea civil are dreptul s participe la administrarea probelor, s utilizeze cile de atac, s fie reprezentat, dar are i obliga ia de a preciza cuantumul real al despgubirilor, iar acestea s fie dovedite cu probe. Constituirea de

26

M. Apetrei, op. cit., pag. 108.

44

parte civil n procesul penal are avantajul administrrii mai uoare a probelor, ob inerii mai rapide a despgubirilor, iar ac iunea civil este scutit de tax de timbru. 3.3.1.4. Partea responsabil civilmente Dac n dreptul penal rspunderea penal este strict personal, n materie civil este posibil ca rspunderea s revin i altor persoane dect acelea care au svrit fapta generatoare de prejudicii. n conformitate cu art. 24 alin. 3 (C.pr.pen.), se numete parte responsabil civilmente persoana chemat n procesul penal s rspund, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta nvinuitului sau inculpatului. Instituirea acestei calit i procesuale are menirea de a proteja persoana care a suferit un prejudiciu mpotriva insolvabilit ii autorului prejudiciului, prin aceast calitate procesual reglementndu-se o rspundere civil a unei alte persoane dect autorul infrac iunii. Stabilirea rspunderii pentru fapta altuia are la baz existen a unor rela ii ntre autorul prejudiciului i persoana chemat s rspund civil pentru infrac iunea comis de acesta.27 Organul de urmrire penal sau instan a de judecat au obliga ia s cheme persoana responsabil civilmente spre a fi ascultat n cazul n care exist persoane (fizice sau juridice) ce trebuie s rspund civil pentru prejudiciile cauzate prin infrac iune de ctre nvinuit sau inculpat. n literatura de specialitate i n practica judiciar s-a artat c n categoria juridic de parte responsabil civilmente sunt cuprinse att persoanele responsabile civilmente de tip clasic, specificate n art. 1372 i urm. Cod Civil28, ct i persoanele chemate s rspund civil pentru fapta altuia, prevzute n Legea nr. 22/1969 (modificat prin L. 54/1994) privind angajarea gestionarilor i anume: Prin ii, pentru faptele ilicite svrite de copii lor minori sau a celui pus sub interdic ie (art. 1372 C.civ.) Comiten ii, pentru prejudiciile cauzate de prepuii lor n func iile ncredin ate (art. 1373 C. civ.); Persoanele care ndeplinesc func ii de conducere, precum i orice alte persoane care s-au fcut vinovate de angajarea, trecerea sau men inerea n func ie a unui gestionar, fr respectarea condi iilor legale de vrst, studii i stagiu i a dispozi iilor referitoare la antecedentele penale ale acestuia (art. 28 i 30 din L. nr. 22/1969); Persoanele cu privire la care s-a constatat printr-o hotrre judectoreasc c au dobndit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul public i c le-au dobndit n afara obliga iilor de serviciu ale gestionarului, cunoscnd c acesta gestioneaz astfel de bunuri (art. 34 din L. nr. 22/1969); Persoanele care au constituit garan ie pentru gestionar (art. 10 i urmtoarele din L. nr. 22/1969). n art. 16 din C.pr.pen. se arat c introducerea n procesul penal a persoanei responsabile civilmente poate avea loc fie n cursul urmririi penale, fie n fa a instan ei de judecat pn la citirea actului de sesizare. Persoana responsabil civilmente poate fi
27

C. St`tescu, R`spunderea civil` delictual` pentru fapta altei persoane, Editura }tiin\ific` ]i Enciclopedic`, Bucure]ti, 1984, pag. 6 28 Codul Civil al Romniei, Legea nr. 287/2009 publicat n M.Of. nr. 511/24.07.2009

45

introdus n cauz i dup acest moment, dac ea nu se opune la luarea acestei msuri. Aceasta poate interveni n cauz pn la terminarea cercetrii judectoreti la prima instan , lund procedura din care se afl n momentul interven iei. n cazul n care partea responsabil civilmente a fost introdus n procesul penal dup citirea actului de sesizare i a fcut obiec iuni, preten iile pr ii civile nu mai pot fi valorificate fa de partea responsabil civilmente n procesul penal, ci, eventual, pe calea unei ac iuni separate, introdus la instan a civil. 29 Este considerat, de asemenea, tardiv introducerea pr ii responsabile civilmente n procesul penal cnd aceasta se face printr-o ac iune separat cu ocazia rejudecrii cauzei dup casare dac hotrrea primei instan e nu a fost casat cu acest scop. 30 Partea responsabil civilmente poate participa n procesul penal prin introducerea n cauz, la cererea celor interesa i sau din oficiu, precum i prin interven ia ei din proprie ini iativ. Introducerea pr ii responsabile civilmente poate avea loc la cererea pr ii civile, mai ales atunci cnd aceasta prezint o mai mare solvabilitate dect inculpatul n rezolvarea crean elor. 31 Pentru asigurarea drepturilor civile, instan a poate dispune introducerea n cauz a pr ii responsabile civilmente i din oficiu. Instan a, n virtutea rolului su activ, procedeaz astfel pentru repararea pagubelor pricinuite persoanelor incapabile sau celor lipsite de capacitatea de exerci iu sau cu capacitatea de exerci iu restrns, care au fost prejudiciate prin infrac iune. 32 Partea responsabil civilmente poate fi introdus n procesul penal din oficiu i atunci cnd persoana pgubit este una din cele care se ncadreaz n dispozi iile art. 145 C. pen.
Persoana care rspunde din punct de vedere civil pentru faptele inculpatului poate avea interesul de a participa n proces ca parte, legea asigurnd pentru aceasta posibilitatea de a interveni n proces. Ea are drepturile prevzute pentru celelalte pr i, poate fi reprezentat i se poate folosi de materialul probator al cauzei respective, poate folosi cile de atac. Potrivit Legii nr. 202/2010, privind unele msuri de accelerare a solu ionrii proceselor, a fost introdus art. 161, care reglementeaz tranzac ia, medierea i recunoaterea preten iilor civile. Astfel, n cursul procesului penal, cu privire la preten iile civile, inculpatul, partea

civil i partea responsabil civilmente pot ncheia o tranzac ie sau un acord de mediere, potrivit legii. Inculpatul, cu acordul pr ii responsabile civilmente, poate recunoate, n tot sau n parte, preten iile pr ii civile. n cazul recunoaterii preten iilor civile, instan a oblig la despgubiri n msura recunoaterii. Cu privire la preten iile civile nerecunoscute, pot fi administrate probe.

T. S., s. I penal`, Dec. 2716/75, R.R.D. 8/75, pag. 103. T.S., s. I penal`, Dec. 1731/1976, R.R.D. 8/1976, pag. 108 31 Cererea de introducere a p`r\ii responsabile civilmente nu poate fi formulat` de inculpat [n vederea diminu`rii sau [nl`tur`rii sale, motivndu-se c` normele referitoare la partea responsabil` civilmente sunt instituite de lege [n favoarea creditorului parte civil` ]i nu a debitorului inculpatul (T. Timi], dec. pen. nr. 984/1982, R.R.D. 3/1983, pag. 76). 32 Dac` partea civil` are capacitatea deplin` de exerci\iu, instan\a nu poate introduce [n proces din oficiu pe comitentul inculpatului ca parte responsabil` civilmente f`r` a contraveni principiului disponibilit`\ii [n ce prive]te exercitarea ac\iunii civile (T.S. s. penal`, Dec. 2890/1981, R.R.D. 7/1988 pag. 112).
30

29

46

3.4. APRTORUL 3.4.1. Pozi ia procesual a aprtorului n procesul penal Constitu ia Romniei n art. 24 arat c dreptul la aprare este garantat n tot cursul procesului pentru pr i, reglementare care a fost nscris i n Legea nr. 304/2004, actualizat prin Legea nr. 247/2005 privind reforma n domeniul justi iei, ct i n art. 6 C.pr.pen. Potrivit art. 13 din Legea de organizare judiciar, dreptul la aprare este garantat. n tot cursul procesului pr ile au dreptul s fie reprezentate, sau dup caz asistate de un aprtor ales sau numit din oficiu, potrivit legii. Aprtorii sunt constitui i ntr-un corp aparte care func ioneaz n baza principiului autonomiei profesiei, profesia de avocat fiind exercitat n conformitate cu Legea nr.51/1995 pentru organizarea profesiei de avocat. Organizarea i exercitarea profesiei de avocat, dreptul la aprare, asisten a juridic sunt reglementate de aceast lege. Profesia de avocat se exercit numai de membrii barourilor, la alegere, n cabinete individuale, cabinete asociate sau societ i civile profesionale. 3.4.2. Asisten a i reprezentarea (art. 6 i 171 C.pr.pen.) - Drepturile i obliga iile aprtorului (art. 172 C.pr.pen. i Cap. III din Legea nr. 51/1995) Asisten a juridic n procesul penal reprezint o activitate complex, desfurat n condi iile legii, de aprtor, pentru promovarea i aprarea intereselor procesuale legitime ale nvinuitului sau inculpatului i ale pr ilor n cadrul procesului penal. 33 n conformitate cu art. 6 alin. 3 C.pr.pen. organele judiciare au obliga ia s-l ncunotin eze, de ndat i mai nainte de a-l audia, pe nvinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, ncadrarea juridic a acesteia i s-i asigure posibilitatea pregtirii i exercitrii aprrii. Potrivit dispozi iilor art. 171 din C.pr.pen., nvinuitul sau inculpatul are dreptul s fie asistat de aprtor n tot cursul urmririi penale i al judec ii, iar organele judiciare sunt obligate s-i aduc la cunotin acest drept. Asisten a juridic este obligatorie cnd nvinuitul sau inculpatul este minor, internat ntr-un centru de reeducare sau ntr-un institut medical educativ, cnd este re inut sau arestat chiar n alt cauz, cnd fa de acesta a fost dispus msura de siguran a internrii medicale sau obligarea la tratament medical chiar n alt cauz ori cnd organul de urmrire penal sau instan a apreciaz c nvinuitul ori inculpatul nu i-ar putea face singur aprarea, precum i n alte cazuri prevzute de lege. n cursul judec ii, asisten a juridic este obligatorie i n cauzele n care legea prevede pentru infrac iunea svrit pedeapsa deten iunii pe via sau pedeapsa nchisorii de 5 ani sau mai mare. Cnd asisten a juridic este obligatorie, dac nvinuitul sau inculpatul nu i-a ales un aprtor, se iau msuri pentru desemnarea unui aprtor din oficiu. n cursul urmririi penale, aprtorul nvinuitului sau inculpatului are dreptul s asiste la efectuarea oricrui act de urmrire penal i poate formula cereri i depune memorii. Lipsa aprtorului nu mpiedic efectuarea actului de urmrire penal, dac exist dovada c aprtorul a fost ncunotin at de data i ora efecturii actului. ncunotin area se face prin notificare telefonic, fax, internet sau prin alte asemenea mijloace, ncheindu-se n acest sens un proces-verbal.

33

Gh. Nistoreanu .a., op. cit., pag. 23-24.

47

Prevederile art. 172 alin. 1 C.pr.pen., i art. 173 alin. 1 C.pr.pen., au fost modificate prin Legea nr. 57/19.03.2008, publicat n Monitorul Oficial Partea I, nr. 228 din 25.03.2008, ca urmare a deciziei nr. 1086/20.11.2007 a Cur ii Constitu ionale, publicat n Monitorul Oficial nr. 866/18.12.2007 n cursul judec ii nvinuitul i inculpatul, precum i celelalte pr i pot fi reprezenta i, cu excep ia cazurilor n care prezen a nvinuitului sau inculpatului este obligatorie. n cazurile n care legea admite reprezentarea nvinuitului sau inculpatului, instan a de judecat, cnd apreciaz necesar prezen a nvinuitului sau inculpatului, dispune aducerea lui. n cazul n care un numr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civil, acestea pot desemna o persoan care s le reprezinte interesele n cadrul procesului penal. n cazul n care pr ile civile nu i-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfurare a procesului penal, procurorul sau instan a de judecat poate desemna, prin rezolu ie, respectiv prin ncheiere motivat, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. ncheierea sau rezolu ia va fi comunicat pr ilor civile, care trebuie s ncunotin eze procurorul sau instan a de refuzul lor de a fi reprezenta i prin avocatul desemnat din oficiu. n cazul n care prin fapta penal s-au adus vtmri unui numr mare de pr i vtmate, constituite sau nu pr i civile, care nu au interese contrarii, acestea pot desemna o persoan care s le reprezinte interesele n cadrul procesului penal. n cazul n care pr ile vtmate nu i-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfurare a procesului penal, procurorul sau instan a de judecat poate desemna, prin rezolu ie, respectiv prin ncheiere motivat, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Dovada mandatului se va face n condi iile legii.

48

AUTOEVALUARE CAPITOLUL III PARTICIPAN II N PROCESUL PENAL

1. Cine poate avea calitatea de substituit procesual: a) printele care formuleaz plngere pentru copilul major; b) so ul persoanei vtmate care solicit procurorului punerea n micare a ac iunii penale mpotriva inculpatului; c) copilul minor care face plngere prealabil pentru prin i; d) so ul care declar apel pentru cellalt so inculpat. 2. Care este momentul limit al introducerii pr ii responsabile civilmente n procesul penal: a) n tot cursul urmririi penale; b) pn la terminarea cercetrii judectoreti, lund procedura din stadiul n care se afl la momentul interven iei; c) n fa a instan ei de judecat, pn la pronun area hotrrii; d) numai pn la momentul prezentrii materialului de urmrire penal ctre inculpat. 3. Subiec i oficiali ai procesului penal sunt: a) pr ile; b) avoca ii; c) fptuitorul, o dat cu punerea sub acuzare n mod oficial: d) organele de urmrire penal. 4. Ce msuri intreprind organele de cercetare penal cnd apreciaz c inculpatul nu i poate face singur aprarea, a) n aceste condi ii, asisten a juridic este obligatorie; b) asisten a juridic este obligatorie doar dac pedeapsa prevzut e lege este deten iunea pe via sau nchisoarea mai mare de 5 ani; c) n aceste condi ii, urmrirea penal se suspend pn la momentul la care inculpatul va putea s i organizeze aprarea; d) asisten a juridic este obligatorie doar dac, suplimentar, se constat c inculpatul este arestat chiar n alt cauz. 5. n ce condi ii pot interveni succesorii n procesul penal a) pot interveni numai n latura penal a cauzei; b) pot interveni att n latura penal ct i n latura civil a cauzei; c) pot interveni numai n latura civil a cauzei, ei devenind pr i n procesul penal; d) pot interveni numai n latura civil a cauzei; ei nu devin pr i n cadrul procesului, fiind simpli participan i. 6. Se pot constituii parte responsabil civilmente n procesul penal: a) persoanele care au suferit prin svrirea infrac iunii o vtmare fizic, material ori moral; b) prin ii persoanei vtmate dac aceasta este lipsit de capacitate de exerci iu ori are capacitatea de exerci iu restrns;

49

c) prin ii pentru faptele ilicite svrite de copii lor minori; d) cei care au svrit infrac iunea, dac se stabilete legtura de cauzalitate dintre ilicitul penal i prejudiciul cauzat. 7 Cine realizeaz actul de justi ie n Romnia: a) nalta Curte de Casa ie i Justi ie i celelalte instan e judectoreti stabilite de lege; b) organele de cercetare ale Poli iei Judiciare; c) Ministerul Public; d) Direc ia Na ional Anticorup ie.

8. Persoana vtmat a) se poate constitui parte civil, doar dac prejudiciul cauzat este deosebit de grav; b) beneficiaz de asisten juridic obligatorie dac particip n proces n calitate de parte vtmat; c) poate solicita s participe n procesul penal att n calitate de parte vtmat ct i n calitate de parte civil; d) poate fi tras la rspundere penal pentru svrirea infrac iunii de mrturie mincinoas dac declara ia sa este vdit necorespunztoare adevrului. 9. Judecata n recurs se realizeaz de ctre un complet a) format dintr-un numr de judectori desemnat de preedintele instan ei, n func ie de complexitatea dosarului; b) format din 2 judectori; c) format din 3 judectori; d) format din 2 judectori, dac judecata are loc la tribunal, i din 3 judectori, dac judecata are loc la nivelul cur ii de apel. 10. Din cine este constituit completul de judecat: a) judectorii, procurorul i grefierul; b) judectorii desemna i de preedintele instan ei pentru a intra n complet; c) judectorii, procurorul, grefierul i aprtorul; d) judectorii, procurorul, grefierul i exper ii oficiali.

50

CAPITOLUL IV 4. AC IUNILE N PROCESUL PENAL 4.1. AC IUNEA N JUSTI IE 4.1.1. No iunea de ac iune n justi ie Ac iunea n justi ie este mijlocul (instrumentul) juridic prin care o persoan este tras la rspundere n fa a instan elor judectoreti, pentru a fi obligat s suporte constrngerea de stat corespunztoare normei de drept nclcate. 34 Ac iunea n justi ie depinde de norma de drept nclcat (n dreptul penal, civil, administrativ, muncii, contencios) i, n func ie de aceasta, poate fi folosit i va constitui suportul unei ac iuni n justi ie ac iunea penal, civil, contraven ional etc. Dac avem o fapt ilicit care vizeaz o infrac iune, se va folosi ac iunea penal (un singur proces juridic) fa de un fptuitor sau fa de mai mul i (cnd fapta a fost svrit de mai multe persoane). Factorii ac iunii n justi ie sunt: temeiul ac iunii n justi ie, care este de drept (reprezint norma juridic ce prevede dreptul la ac iune) i de fapt (reprezint fapta ilicit prin svrirea creia a fost nclcat norma juridic); obiectul ac iunii l constituie tragerea la rspundere penal a fptuitorului, prin declanarea procesului penal; subiec ii ac iunii sunt ntotdeauna subiec ii raportului juridic de conflict, adic subiec ii faptei ilicite, dar n pozi ii inversate: subiectul activ al faptei ilicite (fptuitorul) devine subiect pasiv al ac iunii n justi ie, iar subiectul pasiv al faptei ilicite (victima)- devine subiect activ al ac iunii n justi ie; aptitudinea func ional. 4.1.2. Ac iunile ce se pot exercita n procesul penal Prin svrirea unei infrac iuni ia natere un raport juridic de drept penal, iar dac infrac iunea a avut drept urmare i un prejudiciu material sau moral avem i un raport de drept civil. n art. 9 din C.pr.pen. se arat c prin exercitarea ac iunii penale se vor trage la rspundere penal persoanele care au svrit infrac iuni, ac iune care se exercit numai n cadrul procesului penal. Prin ac iunea civil se realizeaz tragerea la rspundere civil a inculpatului, precum i a pr ii responsabile civilmente, ac iune ce poate fi alturat ac iunii penale n cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei vtmate ca parte civil (art. 14 C.pr.pen.). Repararea pagubei produse prin infrac iune, dac nu este exercitat prin ac iunea civil n procesul penal, alturi de ac iunea penal, se poate exercita n fa a instan ei civile. ntruct ac iunea penal este o ac iune public ea trebuie dintotdeauna exercitat cnd s-a comis o infrac iune, ac iunea civil poate sau nu s fie exercitat n func ie de cum v-a aprecia persoana prejudiciat. Chiar dac cele dou ac iuni se exercit mpreun au scopuri diferite deoarece ac iunea public are ca obiect pedepsirea celor care comit infrac iuni, pe cnd ac iunea civil are ca obiect repararea daunelor cauzate prin
34

Gh. Thedoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 74.

51

comiterea infrac iunilor. Ac iunea penal (public) se mai deosebete de ac iunea civil i sub raportul persoanelor contra crora pot fi ndreptate. Ac iunea penal este ndreptat numai mpotriva celor care svresc infrac iuni ntruct pedeapsa penal este personal, pe cnd ac iunea civil poate fi ndreptat nu numai mpotriva celor care rspund penal ci i contra altor persoane care rspund civilmente pentru fapta celor care svresc infrac iuni (prin i, institutori, comiten i) sau care sunt succesorii patrimoniali (motenitori) ai celor care svresc infrac iuni. Dac ac iunile sunt exercitate mpreun n cadrul procesului penal, ac iunea penal constituie principalul, iar ac iunea civil reprezint accesoriul. Ca urmare, ac iunea civil nu poate fi exercitat dac nu exist o ac iune penal pus n micare.35 De la aceast regul fac excep ie situa iile n care ac iunea penal se stinge n fa a instan ei penale, aceasta fiind obligat s solu ioneze n continuare ac iunea civil (exemplu: amnistie), precum i situa iile n care instan a penal este sesizat prin cile de atac numai n latura civil.36 4.2. AC IUNEA PENAL 4.2.1. No iunea i termenii ac iunii penale. Ac iunea penal constituie instrumentul juridic prin folosirea cruia poate fi adus n fa a organelor judiciare penale raportul substan ial de conflict rezultat din svrirea faptei incriminate n vederea tragerii la rspundere penal a persoanelor care au svrit infrac iunile. Astfel, ac iunea penal are caracterul de institu ie de baz a procesului penal, constituind un instrument juridic concret prin care fptuitorul ca subiect de drepturi procesuale devine inculpat i parte n procesul penal, iar instan a de judecat odat investit prin promovarea ac iunii penale este obligat s judece cauza respectiv 4.2.1.1. Normele de drept penal incriminatoare reprezint temeiul de drept al ac iunii penale, iar svrirea faptei constituie temeiul de fapt, sub aspect substan ial. Din punct de vedere procesual, temeiul de drept al ac iunii penale l constituie existen a unei ac iuni penale devenit exercitabil, iar temeiul de fapt const n efectiva folosire a ac iunii de tragere la rspundere penal a fptuitorului37 4.2.1.2. Obiect tragerea la rspundere penal a persoanelor care au svrit infrac iuni. Ac iunea penal se poate exercita n tot cursul procesului penal, iar obiectul ac iunii nu se poate confunda cu scopul acesteia n judecarea i pedepsirea celor care svresc infrac iuni. Ac iunea penal nu se confund nici cu alte proceduri judiciare care nu au ca obiect tragerea la rspundere penal (exemplu: reabilitarea pe cale judectoreasc art. 494-503 C.pr.pen.; repararea pagubei n cazul condamnrii pe nedrept art. 504-507 C.pr.pen.).

35 36

Gh. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 77. M. Apetrei, op. cit., pag. 128. 37 M. Apetrei, op. cit., pag. 130.

52

4.2.1.3. Subiec ii ac iunii penale Subiec ii raportului juridic de conflict, ca urmare a svririi unei infrac iuni, sunt i subiec ii ac iunii penale, dar aa cum am artat mai sus n pozi ii inversate (subiectul activ al infrac iunii devine subiect pasiv al ac iunii penale, iar subiectul pasiv al infrac iunii va avea calitatea de subiect activ al ac iunii penale). Subiect activ al ac iunii penale este statul care exercit ac iunea prin organele specializate (procurori i instan e de judecat). Subiect activ al ac iunii penale este i persoana vtmat pentru infrac iunile n care ac iunea penal se pune n micare la plngerea prealabil. Totui, pentru persoanele vtmate acest drept este limitat uneori de unele acte ale statului (exemplu: n cazul amnistiei sau abrogrii incriminrii). Subiectul pasiv al ac iunii penale sunt persoanele care au svrit sau au luat parte la svrirea unei infrac iuni (autori, complici, instigatori, tinuitori, favorizatori) i care sunt trase la rspundere penal. ntruct rspunderea penal este personal i ac iunea penal este tot personal pentru cei care au comis o infrac iune. 4.2.2. Trsturile caracteristice ale ac iunii penale: - ac iunea penal apar ine statului Statul are dreptul i obliga ia ca prin norme juridice s apere ordinea de drept nclcat prin svrirea unei infrac iuni. Astfel, statul, prin organele sale specializate, este singurul titular al ac iunii penale i are dreptul s ac ioneze mpotriva celor vinova i. Dreptul de a trage la rspundere penal apar ine statului, care ncredin eaz exerci iul ac iunii penale, prin care se realizeaz acest drept, procurorului i, n cazuri restrnse, pr ii vtmate.38 - ac iunea penal este obligatorie Obligativitatea deriv din principiile oficialit ii i legalit ii reglementate n art. 2 din C.pr.pen. n acest sens, ori de cte ori organele judiciare sunt sesizate cu svrirea unei infrac iuni, ele sunt obligate s pun n micare i s exercite ac iunea penal pentru tragerea la rspundere a persoanelor vinovate, dac prin lege nu se dispune altfel. - ac iunea penal este irevocabil i indisponibil Irevocabilitatea const n faptul c, o dat pus n micare, ac iunea penal trebuie dus pn la capt (nu se mai poate reveni) i, odat investit organul judiciar, acesta nu mai poate fi dezinvestit, ac iunea fiind continuat pn la epuizare.39 - ac iunea penal este indivizibil Svrirea infrac iunii d natere unui drept unic la ac iune indiferent de numrul participan ilor la fapta penal40. Ca o consecin a faptului c infrac iunea, ca fapt juridic indivizibil, determin i indivizibilitatea ac iunii penale, n cazul participa iunii penale vom avea o singur ac iune ndreptat mpotriva tuturor participan ilor.41 Excep ia indivizibilit ii apare n cazul mpcrii pr ilor, care fiind personal produce efecte numai pentru cei ntre care a intervenit.42
Gh. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 246-247. Traian Pop, Drept procesual penal, Partea general`, Vol. II, Tipografia General` S.A. Cluj, 1947, pag. 431. 40 N. Volonciu, op. cit., pag. 230. 41 I. Gorg`neanu, Ac\iunea penal`, pag. 48; I. Neagu, op. cit., pag. 164 42 T. S., Sec\. pen., dec. nr. 1247/78, R.R.D. 1/79, pag. 49.
39 38

53

- ac iunea penal este individual Avnd n vedere c rspunderea penal este personal, ac iunea penal este individual i va fi exercitat numai mpotriva inculpatului (a se vedea n acest sens i art. 23 din C.pr.pen.). n cazul svririi unei fapte de mai mul i fptuitori ac iunea penal este una singur, rspunderea penal este personal indiferent c ac iunea n sens procesual este unic sau plural. 4.2.3. Momentele desfurrii ac iunii penale n procesul penal 4.2.3.1. Punerea n micare a ac iunii penale Ac iunea penal se pune n micare prin: ordonan , rechizitoriu, declara ie verbal sau ncheiere. n cazul svririi unei infrac iuni, dac sunt date suficiente se dispune nceperea urmririi penale care are loc fa de fapt, chiar dac nu este cunoscut fptuitorul. Dac este cunoscut i persoana care a svrit infrac iunea se dispune nceperea urmririi penale. Punerea n micare a ac iunii penale are loc numai cnd fptuitorul este cunoscut i sunt probe suficiente care s determine pe procuror sau instan a de judecat s exercite ac iunea. n timpul urmririi penale, procurorul, din oficiu sau la propunerea organelor de urmrire penale, pune n micare ac iunea penal prin ordonan . Dac ac iunea penal nu a fost pus n micare pe timpul urmririi penale i n cauz sunt probe de trimitere n judecat a nvinuitului, prin actul de inculpare rechizitoriu se pune n micare ac iunea penal. Pe timpul desfurrii procesului penal n fa a instan ei de judecat procurorul poate pune n micare ac iunea penal prin declara ie verbal n cazul extinderii procesului penal pentru alte fapte sau cu privire la alte persoane (art. 336 i 337 din C.pr.pen.). Instan a de judecat poate pune n micare ac iunea penal prin ncheiere n cazul cnd se extinde procesul penal pentru alte fapte, dac procurorul nu particip la judecat (art. 336 alin. 2 C.pr.pen.) sau cnd dispune arestarea preventiv a inculpatului n cursul judec ii, dac sunt ntrunite condi iile prevzute n art. 143 i exista vreunul din cazurile prevzute de art. 148 (art. 160a C. pr. Pen.). 4.2.3.2. Exercitarea ac iunii penale Pe timpul urmririi penale se procedeaz la strngerea, administrarea i verificarea tuturor probelor necesare pentru solu ionarea legal a cauzei. n faza de judecat, procurorul exercit ac iunea prin sus inerea nvinuirii, formularea de cereri, excep ii sau concluzii, folosirea cilor de atac. n art. 10 C.pr.pen. sunt prevzute cazurile n care punerea n micare sau exercitarea ac iunii penale sunt mpiedicate. Aceste cazuri sunt: fapta nu exist; fapta nu este prevzut de legea penal; fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni; fapta nu a fost svrit de nvinuit sau de inculpat; faptei i lipsete unul din elementele constitutive ale infrac iunii; exist vreuna din cauzele care nltur caracterul penal al faptei (art. 44-51C.pen.);

54

lipsesc plngerea prealabil a persoanei vtmate, autorizarea sau sesizarea organului competent ori alt condi ie prevzut de lege, necesar pentru punerea n micare a ac iunii penale; a intervenit amnistia sau prescrip ia ori decesul fptuitorului sau, dup caz, radierea persoanei juridice atunci cnd are calitatea de fptuitor ( art. 10 lit. g a fost modificat prin Legea nr. 356/2006 ); a fost retras plngerea prealabil ori pr ile s-au mpcat, n cazul infrac iunilor pentru care retragerea plngerii sau mpcarea pr ilor nltur rspunderea penal; s-a dispus nlocuirea rspunderii penale; exista o cauz de nepedepsire prevzut de lege; exist autoritate de lucru judecat. 4.2.3.3. Epuizarea sau stingerea ac iunii penale Ac iunea penal este exercitat pn ajunge la momentul final de epuizare. Astfel, epuizarea ac iunii penale are loc prin ob inerea unei hotrri definitive prin care instan a s-a pronun at (n func ie de probele administrate) asupra vinov iei sau nevinov iei persoanei fa de care s-a exercitat ac iunea penal. Stingerea ac iunii penale poate avea loc cnd se constat vreunul din cazurile prevzute n art. 10 ( n baza art. 11 C.pr.pen.). n cursul urmririi penale, procurorul, la propunerea organului de cercetare penal sau din oficiu, dispune: a) clasarea, cnd nu exist nvinuit n cauz; b) scoaterea de sub urmrire, n cazurile prevzute de art. 10 lit. a-e, cnd exist nvinuit sau inculpat n cauz; c) ncetarea urmririi penale n cazurile prevzute n art. 10 lit. f-h, i1i j, cnd exist nvinuit sau inculpat n cauz. Art. 10 lit. i1 C.pr.pen., a fost introdus prin Legea nr. 281/2003 i se refer la existen a unei cauze de nepedepsire prevzut de lege. n ce privete art. 11 pct. 1 lit. c C.pr.pen., acesta a fost introdus prin Legea nr. 356/2006 i el se refer la ncetarea urmririi penale pentru cazurile prevzute n art. 10 lit. f-h, i1 i j, cnd exist nvinuit sau inculpat n cauz. n cursul judec ii, instan a pronun : a) achitarea, n cazurile prevzute n art. 10 lit. a-e; b) ncetarea procesului penal, n cazurile prevzute n art. 10 lit. f-j. Potrivit art. 13 C.pr.pen., n caz de amnistie, prescrip ie sau retragere a plngerii prealabile, precum i n cazul existen ei unei cauze de nepedepsire, nvinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal. Atunci cnd se constat vreunul din cazurile prevzute n art. 10 alin. 1 lit. a-e, procuroul dispune scoaterea de sub urmrire penal, iar instan a de judecat pronun achitarea. 4. 3. AC IUNEA CIVIL 4.3.1. No iunea i condi iile exercitrii ac iunii civile n procesul penal No iune: Ac iunea civil n procesul penal nu poate avea ca obiect dect repararea prejudiciului cauzat prin infrac iune. Condi ii ce trebuie ndeplinite cumulativ: infrac iunea s produc un prejudiciu material sau moral; ntre infrac iunea svrit i prejudiciu s existe o legtur de cauzalitate; prejudiciul s fie cert;

55

prejudiciul s nu fi fost reparat; s existe manifestarea de voin din partea celui vtmat n legtur cu dezdunarea sa. 4.3.2. Elementele ac iunii civile i trsturile caracteristice n procesul penal Obiectul ac iunii civile Ac iunea civil, sub aspectul procesual, are ca obiect tragerea la rspundere civil a inculpatului, precum i a pr ii responsabile civilmente (art. 14 alin. 1 C.pr.pen.). ntinderea rspunderii nu este condi ionat de gradul de vinov ie a autorului infrac iunii; independent de faptul c acesta a ac ionat cu inten ie, neglijen ori culp, el este dator s repare n ntregime prejudiciul cauzat prin fapta sa. Chiar dac ac iunea civil este alturat ac iunii penale n procesul penal, repararea pagubei se face potrivit dispozi iilor legii civile prin dou modalit i (art. 14 alin. 3 C.pr.pen.): n natur, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situa iei anterioare svririi infrac iunii, prin desfiin area total ori par ial a unui nscris i prin orice alte mijloace de reparare; Prin plata unei despgubiri bneti, n msura n care repararea n natur nu este cu putin . Dei restituirea n natur primeaz, n func ie de mprejurrile cauzei pot exista ambele modalit i de reparare sau numai una dintre ele. De asemenea, se acord despgubiri bneti pentru folosul de care a fost lipsit partea civil (art. 14 alin. 4 C.pr.pen.). La stabilirea cuantumului daunelor, instan ele trebuie s in seama de coeficientul de infla ie la data pronun rii sentin ei (dac partea civil solicit actualizarea) n raport cu data cnd au fost cauzate pagubele prin svrirea infrac iunii.43 O problem controversat este repararea bneasc a prejudiciilor morale, problem tratat pe larg att n statele occidentale, ct i n ara noastr. Cei care au ridicat obiec iuni mpotriva acestui sistem de reparare a prejudiciilor morale au invocat imposibilitatea reparrii bneti a acestor daune, caracterul arbitrar al acestei repara ii, deoarece nu se poate stabili nici un fel de echivalen ntre durerea moral i o anumit sum de bani.44 Referitor la despgubirile acordate pentru prejudiciile rezultate din atingerile aduse sentimentelor de afec iune s-a afirmat chiar c au un caracter imoral. Subiec ii ac iunii civile n cadrul ac iunii civile alturate ac iunii penale, avem ca subiect activ al raportului de conflict civil persoana n dauna creia s-a produs prejudiciul, iar ca subiect pasiv inculpatul i, n unele cazuri, partea responsabil civilmente. n cazul decesului uneia dintre pr i, se introduc n cauz motenitorii acesteia. Dac una din pr i este o persoan juridic, n caz de reorganizare a acesteia, se introduc n cauz succesorii n drepturi, iar n caz de desfiin are sau de dizolvare se introduc n cauz lichidatorii (art. 21 alin. 2 C.pr.pen. modificat de Legea nr. 356 /2006).

43 44

A se vedea C. S. J., sp., dec. 826/3.04.1997. Gabriel Martz, P. Raymond, Drept civil, II, vol. 1, pag. 132.

56

Trsturile ac iunii civile Principiul disponibilit ii ac iunii civile se men ine i n cadrul procesului penal. Ac iunea civil este disponibil i promovarea ei depinde de voin a persoanei n dauna creia s-a produs prejudiciul, cu excep iile prevzute n art. 17 C.pr.pen. cnd func ioneaz principiul oficialit ii i art. 348 cu privire la restituirea lucrului, desfiin area total sau par ial a unui nscris i restabilirea situa iei anterioare svririi infrac iunii. Astfel, ca trstur specific disponibilitatatea ac iunii nu nseamn c promovarea ei nu depinde de voin a persoanei vtmate ci i de faptul c partea civil n timpul procesului penal are dreptul de a renun a la calitatea sa i prin aceasta implicit la despgubirile civile. Ac iunea civil este accesorie ac iunii penale pentru c rezolvarea n timp, ct i solu iile propriu-zise sunt subordonate desfurrii ac iunii penale i modului de solu ionare a acesteia.45 Ac iunea civil este divizibil, deoarece poate fi exercitat att asupra celui care a produs prejudiciul, ct i mpotriva altor persoane (exemplu: partea responsabil civilmente art. 1372 C. civ., Legea nr. 22/1969).46 4.3.3. Momentele desfurrii ac iunii civile n procesul penal 4.3.3.1. Dreptul de op iune. Pentru a exista dreptul de op iune, trebuie n primul rnd s avem pornit un proces penal pentru o fapt prevzut de legea penal prin svrirea creia s-a cauzat o pagub unei persoane. Disponibilitatea ac iunii civile prin dreptul de op iune se manifest n felurite modalit i, dintre care cele mai importante se refer la: dreptul pr ii interesate de a introduce sau nu ac iunea civil (cu excep iile artate n art. 17 C.pr.pen.), dreptul de a determina limitele ac iunii sau ale aprrii i dreptul de a renun a la ac iune, precum i de a stinge litigiul printr-o tranzac ie.47 De ndat ce partea vtmat s-a constituit parte civil n procesul penal, deci a alturat ac iunea sa civil ac iunii penale, ea nu se mai poate adresa, pentru aceleai preten ii, cu o ac iune separat, unei instan e civile; va opera principiul c, odat aleas o cale de judecat, nu mai este posibil s se recurg la o alt judecat electa una via, non datur recursus ad alteram48 (originea acestei reguli este din dreptul roman, se bazeaz pe echitate, astfel c partea vtmat prin inrac iune are drept s-i aleag instan a i s duc pe inculpat unde crede de cuviin , ns odat aleas instan a nu are drept ca, dac vede c nu-i este favorabil s fac o noua alegere i s-l duc pe acesta la o alt instan ).

45 46

M. Apetrei, op. cit., pag. 167. Ibidem 47 N. Volonciu, op. cit., pag. 260. 48 Constantin St`tescu, Corneliu B[rsan, op. cit., pag. 142.

57

4.3.3.2. Ac iunea civil este pornit prin constituirea ca parte civil a persoanei vtmate. Constituirea de parte civil se face printr-o declara ie scris sau oral n tot cursul urmririi penale, precum i n fa a instan ei de judecat pn la citirea actului de sesizare. 4.3.3.3. Exercitarea ac iunii civile. Partea civil exercit ac iunea civil n fa a organelor judiciare prin dovedirea pagubei suferite i a despgubirilor pretinse prin cererea de a fi obligat inculpatul i partea responsabil civilmente la repararea pagubei cauzate.49 Ea se exercit i din oficiu cnd cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu sau are capacitate de exerci iu restrns. Din acest motiv organul de urmrire penal sau instan a de judecat va cere persoanei vtamate ca, prin reprezentantul sau legal, ori, dup caz, persoanei care i ncuviin eaz actele s prezinte situa ia cu privire la ntinderea pagubei materiale i a daunelor morale, precum i date cu privire la faptele prin care acestea au fost pricinuite. Procurorul este obligat (art. 18, alin. 2) cnd participa la judecat s sus in n asemenea situa ii interesele pr ii civile, chiar dac nu este constituit parte civil. De asemenea, instan a este obligat s se pronun e din oficiu asupra reparrii pagubei i a daunelor morale, chiar dac persoana vtmat nu este constituit parte civil. 4.3.3.4. Solu ionarea ac iunii civile n procesul penal i raportul dintre ac iunea penal i ac iunea civil. Ac iunea civil alturat ac iunii penale se stinge prin solu ionarea preten iilor civile n cuprinsul hotrrii definitive a instan ei penale, indiferent dac preten iile pr ii civile au fost sau admise.50 Instan a de judecat n caz de condamnare, achitare sau ncetare a procesului penal se pronun prin aceeai sentin i asupra ac iunii civile. Dac cele dou ac iuni au fost judecate separat, hotrrea definitiv a instan ei penale are autoritate de lucru judecat, n fa a instan ei civile care judec ac iunea civil. Cu privire la existen a faptei, a persoanei care a svrit-o i a vinov iei acesteia.

49 50

Gr. Theodor, L. Moldovan, op. cit., pag. 80. V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 80.

58

AUTOEVALUARE CAPITOLUL IV AC IUNILE N PROCESUL PENAL

1. Ac iunea civil n procesul penal: a) se pune n micare prin rechizitoriul procurorului; b) are drept obiect tragerea la rspundere penal a persoanei care a svrit o infrac iune; c) apar ine Ministerului Public; d) presupune provocarea unui prejudiciu prin svrirea unei infrac iuni. 2. Poate procurorul renun a la exercitarea ac iunii penale n cadrul procesului penal? a) nu, deoarece Ministerul Public reprezint interesele statului n cadrul procesului penal; b) nu, deoarece ac iunea penal este irevocabil; c) doar n ipoteza n care a intervenit prescrip ia rspunderii penale; d) da, n situa iile n care nvinuirea nu este confirmat, iar procurorul pune concluzii de achitare sau de ncetare a procesului penal. 3. Enumera i trsturile ac iunii civile a) ac iunea civil este disponibil; b) ac iunea civil este principal ac iunii penale; c) ac iunea civil este individual; d) ac iunea civil apar ine Ministerului Public. 4. n cazul achitrii inculpatului, cand nu va solu iona instan a ac iunea civil a) faptei i lipsete unul dintre elementele constitutive ale infrac iunii; b) fapta nu este prevzut de legea penal; c) inculpatul a decedat; d) exist vreuna din cauzele de nepedepsire.
5. Poate fi exercitat ac iunea civil n cadrul procesului penal dac:

a) prejudiciul a fost reparat; b) prejudiciul nu este actual; c) cererea de constituire ca parte civil a depit momentul lurii primei declara ii a nvinuitului; d) infrac iunea svrit presupune punerea n micare a ac iunii penale la plngerea prealabil a persoanei vtmate. 6. Cnd se exercit din oficiu ac iunea civil a) cnd cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerci iu sau cu capacitate de exerci iu restrns; b) cnd persoana vtmat este o unitate dintre cele la care se refer art. 145 din Codul penal; c) cnd prin infrac iunea comis au fost cauzate consecin e deosebit de grave; d) cnd persoana vtmat nu are domiciliul n Romnia.

59

7. Declara ia de constituire ca parte civil n procesul penal se poate face

a) n tot cursul urmririi penale; b) pn la momentul redactrii rechizitorului de ctre procuror; c) din momentul punerii n micare a ac iunii penale pn la terminarea dezbaterilor; d) oricnd pe parcursul judec ii n prim instan i n cile de atac. 8. Cnd poate fi dispus ncetarea urmririi penale : a) partea vtmat s-a mpcat cu inculpatul; b) faptei i lipsete unul din elementele constitutive ale infrac iunii; c) mituitorul a denun at fapta autorit ilor dup punerea n micare a ac iunii penale; d) a intervenit gra ierea fptuitorului. 9. Dac se constat mplinirea termenului de prescrip ie a rspunderii penale iar fptuitorul nu a fost descoperit se va dispune a) scoaterea de sub urmrire penal; b) continuarea cercetrilor n vederea descoperirii fptuitorului; c) clasarea; d) ncetarea urmririi penale. 10. Pronun nd achitarea, instan a penal poate obliga la repararea pagubei materiale i a daunelor morale potrivit legii civile a) cnd se constat c fapta nu prezint gradul de pericol social al unei infrac iuni; b) cnd partea vtmat i-a retras plngerea prealabil; c) cnd se constat existen a unei cauze de nepedepsire; d) cnd inculpatul a decedat i motenitorii acestuia au fost introdui n cauz.

60

CAPITOLUL V
5. COMPETEN A PENAL 5.1. CONSIDERA II GENERALE I FORMELE COMPETEN EI 5.1.1. No iunea i importan a competen ei penale Competen a penal este prevzut n dispozi iile art. 25-61 ale C.pr.pen. i n titlul II din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, actualizat prin Legea nr. 247/2005, privind reforma n domeniul justi iei. Institu ia competen ei ordoneaz repartizarea cauzelor penale pe fiecare organ n parte, n func ie de atribu iile func ionale, de raza teritorial i de competen a respectivului organ.51 Competen a are o importan deosebit n procesul penal, ntruct sfera atribu iilor fiecrui organ este delimitat la actele specifice fiecrei faze a procesului penal. Astfel, datorit naturii i gravit ii infrac iunilor, locurilor unde au fost svrite sau au fost prini fptuitorii, precum i calit ii acestora, se face o delimitare a atribu iilor organelor judiciare, asigurndu-se o repartizare ra ional a cauzelor penale la organele de urmrire penal i la instan ele de grad diferit, n scopul solu ionrii lor n cele mai bune condi ii. Totodat, prin aceast delimitare a atribu iilor, se mpiedic imixtiunea unor organe n sfera de activitate a altora52 5.1.2. Formele competen ei penale n raport de factorii privind natura i gravitatea faptelor svrite, locul unde au fost comise, calitatea fptuitorului, atribu iile organelor judiciare, ntlnim urmtoarele forme de competen : func ional; material; teritorial; personal. Competen ele fundamentale sunt ntotdeauna i concurente, ntruct organul judiciar trebuie s fie competent n acelai timp dup func iune, dup materie i dup teritoriu, pentru fiecare cauz.53 Dac o fapt este prevzut de o lege special i nu se prevd norme speciale de competen , se aplic normele generale din Codul de procedur penal. n cazul n care legea special prevede i unele norme de competen , ele se vor completa pentru situa iile nereglementate cu normele generale ale Codului de procedur penal. n literatura de specialitate s-au exprimat opinii referitoare i la alte forme de competen , cum ar fi cele special, extraordinar, principal, multipl.54 Competen a func ional (ratione offici) este determinat de atribu iile func ionale pe care un organ judiciar penal le ndeplinete pe parcursul desfurrii unui proces penal. Competen a material (ratione materiae) este determinat de obiectul cauzei penale, i anume infrac iunea svrit.

51 52

n acest sens ]i Gh. Nistoreanu, M. Apetrei ].a., op. cit., pag. 68. M. Apetrei, op. cit., pag. 178. 53 V. R`mureanu, Competen\a penal` a organelor judiciare, Editura }tiin\ific` ]i Enciclopedic`, Bucure]ti, 1980, pag. 42. 54 N. Volonciu, op. cit., pag. 282-288.

61

Competen a teritorial (ratione loci) determin care dintre organele de acelai grad este competent s solu ioneze o anumit cauz, realiznd mpr irea cauzelor ntre organele judiciare pe linie orizontal.55 Competen a personal (ratione personae) este determinat de calitatea fptuitorului. La momentul svririi infrac iunii, fptuitorul poate avea calitatea de: militar, magistrat, notar, demnitar, personalul marinei civile, controlor financiar al Camerei de Conturi, eful unui cult religios etc.

5.2. COMPETEN A INSTAN ELOR JUDECTORETI 5.2.1. No iuni generale Dispozi iile constitu ionale (art. 126 pct. 1) arat c justi ia se realizeaz n Romnia prin nalta Curte de Casa ie i Justi ie i prin celelalte instan e judectoreti stabilite de lege. Astfel, prin dispozi iile Codului de procedur penal (art. 25 - 61) cum au fost modificate prin Legea nr. 281/2003, Legea nr. 92/1992 pentru organizare judectoreasc, modificat i actualizat prin Legile nr. 304/2004 i 247/2005, Legea nr. 56/1993 a fostei Cur i Supreme de Justi ie, modificat i actualizat prin Legile nr. 304/2004 i 247/2005, este organizat sistemul instan elor penale din ara noastr. n Codul de procedur penal n titlul II, cap. I, la competen a dup materie i dup calitatea persoanei, n art. 25-29 sunt prevzute competen a judectoriei, tribunalului, cur ii de apel, tribunalului militar, tribunalului militar teritorial, cur ii de apel militare i competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. 5.2.2. Competen a instan elor penale civile 5.2.2.1. Competen a judectoriei (art. 25 C.pr.pen.) Judectoria este primul organ cu atribu ii jurisdic ionale, fiind prima treapt n scara instan elor penale. Ca prim instan , judectoria are o competen material general, judecnd toate infrac iunile, cu excep ia celor date prin lege n competen a altor instan e (art. 25 alin. 1 din C.pr.pen.). n virtutea noilor modificri judectoria are competen a s solu ioneze i alte cazuri anume prevzute de lege (art. 25 alin. 2 C. pr. pen.) prin Legea nr. 191/2003 privind infrac iunile la regimul transporturilor navale (publicat n M.O. nr. 332/16.05.2003), infrac iunea de conducere a unei nave fr brevet se judec potrivit art. 36, n prim instan de sec iile maritime i fluviale ale judectoriilor. Aceste sec ii maritime i fluviale pot func iona pe lng judectorii ca instan e specializate avnd o competen special i fiind n concordan cu art. 26, pct. 5, teza a II-a din Constitu ia Romniei cnd prin lege organic pot fi nfiin ate instan e specializate n anumite materii. Competen a func ional a judectoriei n penal const n faptul c are numai atribu ii de prim instan (prevzute n art. 313-360 C.pr.pen.) pe care le exercit n vederea solu ionrii cauzelor. Atribu ii de prim instan are judectoria i n cazul sesizrii la plngere prealabil prevzute de art. 279, 283-286 C.pr.pen. i n cazul
55

Gr. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 14.

62

arestrii preventive i men inerii acesteia conform art. 146-160b C.pr.pen., dac cauza penal ar urma n caz de trimitere n judecat s se judece n prim instan . Competen a dup calitatea persoanei judectoria solu ioneaz faptele date n competen a sa material svrite de orice persoan, cu excep iile prevzute de lege (exemplu: militari). Competen a teritorial a judectoriei se exercit n raport cu dispozi iile art. 30 din C.pr.pen. pentru infrac iunile svrite n ar i art. 31 pentru unele situa ii cnd infrac iunile sunt svrite n strintate Numrul i localit ile de reedin ale judectoriilor sunt prevzute n anexa nr. 1 la Legea nr. 304/2004, actualizat prin Legea nr. 247/2005. 5.2.2.2. Competen a Tribunalului Sub aspectul competen ei func ionale, tribunalul judec, potrivit art. 27 din C.pr.pen., n prim instan , n recurs i solu ioneaz conflictele de competen ivite ntre judectoriile din raza sa teritorial, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege. Prin Legea 202/2010, a fost abrogat competen a tribunalului de a judeca ca instan de apel cu privire la hotrrile pronun ate n prim instan de judectorii. Competen a material a tribunalului este determinat att n mod concret pentru judecarea unor infrac iuni, ct i n mod general (abstract), n conformitate cu dispozi iile art. 27 pct. 1 lit. a, tribunalul judec n prim instan potrivit ultimelor modificri dispuse prin Legea nr. 356/2006 i Legea nr. 79/2007: infrac iunile prevzute de Codul penal n art. 174-177, 179, art. 189 alin. 3-5, art. 197 alin. 3, art. 211 alin. 3, art. 212 alin. 3, art. 215 alin. 5, art. 254 - 255, 257, art. 266-270, art. 2791, 312 i art. 317, precum i infrac iunea de contraband, dac a avut ca obiect arme, muni ii i materii explozive ori radioactive. De asemenea, tribunalele mai judec n prim instan : - infrac iunile svrite cu inten ie, care au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei; - infrac iunea de splare a banilor i infrac iunile de evaziune fiscal prevzute de art.9 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscale cu modificrile ulterioare - infrac iunile privind traficul i consumul ilicit de droguri; - infrac iunea de bancrut frauduloas, dac fapta privete sistemul bancar; - infrac iunile la regimul drepturilor de proprietate intelectual i industrial; - alte infrac iuni date prin lege n competen a sa; Ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva sentin elor pronun ate de judectorii privind infrac iunile pentru care punerea n micare a ac iunii penale se face la plngerea prealabil a persoanei vtmate, precum i recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate de judectorii n materia msurilor preventive, a liberrii provizorii sau a msurilor asigurtorii, a hotrrilor penale pronun ate de judectorii n materia executrii hotrrilor penale sau a reabilitrii, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege. Solu ioneaz conflictele de competen ivite ntre judectoriile din circumscrip ia sa, precum i alte cazuri anume prevzute de lege.

63

Pentru sec iile maritime i fluviale ale Tribunalelor Constan a i Gala i se judec n prim instan infrac iunile prevzute n art. 13, 14, i 17 din Legea nr. 191/2003 (preluarea fr drept a comenzii sau controlului unei nave, falsificarea unui ordin scris sau a jurnalului de bord, blocarea enalului navigabil etc.). n dispozi iile art. 3 din D. nr. 203/1974 se arat competen a n cazul sec iilor maritime i fluviale ale Tribunalelor Gala i i Constan a care sunt competente s judece n prim instan sau recurs. Competen a dup calitatea persoanei a tribunalului judec toate faptele date n competen a sa material svrite de orice persoan, iar n baza art. 3 pct. 1 lit. c (teza a II-a) din D. nr. 203/1974, sec iilor maritime i fluviale ale Tribunalelor Constan a i Gala i li s-a acordat competen a personal de a judeca n prim instan sau recurs personalul marinei civile. Competen a teritorial a tribunalului: potrivit Anexei nr. 1 lit. b din Legea nr. 304/2004, n fiecare jude func ioneaz un tribunal, cu sediul n localitatea de reedin a jude ului i n municipiul Bucureti. n circumscrip ia fiecrui tribunal sunt cuprinse toate judectoriile din jude sau din municipiul Bucureti. La tribunale, n raport cu volumul de activitate i cu natura cauzelor deduse judec ii, ministrul justi iei poate nfiin a prin ordin, n alte municipii sau orae din jude e, sedii secundare cu activitate permanent, stabilind i judectoriile care fac parte din circumscrip iile acestora. Dac infrac iunea a fost comis n ar, competen a teritorial este determinat potrivit criteriilor prevzute n art. 30 C.pr.pen., iar dac infrac iunea este comis n strintate competen a este determinat conform criteriilor prevzute n art. 31 C.pr.pen. 5.2.2.3. Competen a Cur ii de Apel Conform art. 281 C.pr.pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010 sub aspectul competen ei func ionale, Curtea de Apel judec n prim instan , n apel, n recurs i solu ioneaz conflictele de competen ivite ntre tribunale sau judectorii i tribunalele din raza sa teritorial, ori ntre judectorii din circumscrip ia unor tribunale diferite, aflate n raza teritorial a Cur ii. Referitor la competen a material a Cur ii de Apel, aceasta este determinat n mod concret judec n prim instan : - infrac iunile prevzute de Codul Penal n art. 155-173 i infrac iunile privind siguran a na ional a Romniei prevzute n legi speciale; - infrac iunile prevzute n Codul penal n art. 2531, art. 273-276 C.pen., cnd s-a produs o catastrof de cale ferat i art. 356-361 C.pen.; -infrac iunile svrite de judectorii de la judectorii i tribunale, de procurorii de la parchetele de pe lng aceste instan e, precum i de avoca i, notari publici, executori judectoreti i controlori financiari ai Cur ii de Conturi; Prin Legea nr. 202/2010, s-au introdus dup art. 281 lit.b alineatele b1-b3, cu urmtorul cuprins - infrac iunile svrite de efii cultelor religioase organizate n condi iile legii i de ceilal i membri ai naltului cler, care au cel pu in rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;

64

- infrac iunile svrite de magistra ii asisten i de la nalta Curte de Casa ie i Justi ie, de judectorii de la cur ile de apel i Curtea Militar de Apel, precum i de procurorii de la parchetele de pe lng aceste instan e; - infrac iunile svrite de membrii Cur ii de Conturi, de preedintele Consiliului Legislativ i de Avocatul Poporului." - solu ioneaz cererile prin care s-a solicitat extrdarea sau transferul persoanelor condamnate n strintate ; - alte infrac iuni date prin lege n competen a sa. Ca instan de apel judec apelurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate n prim instan de tribunale, iar ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate de judectorii n prim instan , cu excep ia celor date n competen a tribunalului, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege. Competen a personal este determinat de calitatea fptuitorilor prevzu i n art. 281 pct. 1 lit. b i c din C.pr.pen. (judectorii, procurorii, notarii). Competen a teritorial - fiecare curte de apel i exercit competen a ntr-o circumscrip ie cuprinznd mai multe tribunale. Numrul cur ilor de apel, reedin ele acestora, precum i tribunalele cuprinse n circumscrip iile lor sunt prevzute n anexa 2 din Legea nr. 304/2004. Dac infrac iunile sunt svrite n ar, se aplic art. 30 C.pr.pen., iar dac se svresc n strintate, art. 31 din C.pr.pen. 5.2.3. Competen a instan elor militare Pentru organizarea i func ionarea instan elor i parchetelor militare a fost adoptat Legea 54/1993 (republicat n 1999 i modificata prin Legea nr. 281/2003). Prin Legea nr. 247/2005, privind reforma n domeniul justi iei, a fost abrogat Legea nr. 54/1993, astfel nct, competen a instan elor militare este reglementat n Codul de procedur penal. Potrivit art. 581 din Legea nr. 304/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005, instan ele militare sunt: a) Tribunalele militare; b) Tribunalul militar teritorial Bucureti; c) Curtea Militar de Apel Bucureti. Circumscrip iile instan elor militare sunt prevzute n anexa nr. 2 din Legea nr. 304/2004. 5.2.3.1. Competen a tribunalului militar Tribunalul militar este primul organ jurisdic ional militar i este egal n grad cu judectoria. Are o competen func ional limitat numai la judecarea cauzelor penale n prim instan , inclusiv a celor la plngerea prealabil prevzute n art. 279 din C.pr.pen. Competen a material - tribunalul militar judec n prim instan procesele i cererile date prin lege n competen a sa (art. 26 din C.pr.pen.), i anume: a) infrac iunile prevzute n art. 331-352 din Codul penal, precum i alte infrac iuni svrite n legtur cu indatoririle de serviciu comise de militari pn la gradul de colonel inclusiv, cu excep ia celor date n competen a altor instan e;

65

b) judec i solu ioneaz i alte cauze anume prevzute de lege. Potrivit acestor noi reglementri, Tribunalul militar judec n prim instan infrac iuni contra ordinii i disciplinei militare, infrac iuni pe cmpul de lupt, infrac iuni specifice avia iei i marinei militare i alte infrac iuni prevzute n art. 348-352 svrite de militari. Competen a personal a tribunalului militar este determinat de calitatea inculpatului n momentul svririi faptei, i anume militar pn la gradul de colonel inclusiv. Svrirea infrac iunii de un ofi er inferior i trecerea acestuia n corpul ofi erilor superiori dup data svririi infrac iunii nu atrage schimbarea competen ei instan ei (C.S.J. Dec. Sec iei militare nr. 59 din 8.09.1997). Competen a dup calitatea persoanei este atras i n caz de participa ie dac unul dintre participan i este militar pn la gradul de colonel sau angajat civil la una dintre unit ile militare sau servicii speciale. Competen a teritorial - conform anexei 2 la Legea nr. 304/2004 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005, func ioneaz tribunale militare n Bucureti, ClujNapoca, Iai i Timioara, iar prin lege se pot nfiin a i alte tribunale militare. Potrivit acesteia, tribunalele militare au n circumscrip ia lor mai multe jude e, iar pe lng tribunalele militare func ioneaz mai multe parchete militare, n raport cu ntinderea circumscrip iei teritoriale a instan ei respective. 5.2.3.2. Competen a Tribunalului Militar Teritorial Bucureti Tribunalul militar teritorial Bucureti, sub aspectul competen ei func ionale, potrivit art. 28 din C.pr.pen., judec n prim instan , n recurs i solu ioneaz conflictele de competen ivite ntre tribunalele militare din raza sa teritorial, precum i alte cazuri anume prevzute de lege. E similar n grad cu tribunalul instan elor civile. n art. 28 din C.pr.pen. este reglementat competen a material, astfel c Tribunalul militar teritorial judec n prim instan : a) infrac iunile men ionate n art. 27 alin. 1 lit. a) e1), svrite n legtur cu ndatoririle de serviciu, de militari pna la gradul de colonel inclusiv;
b) alte infrac iuni date prin lege n competen a sa.

Tribunalul militar teritorial, ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva sentin elor pronun ate de tribunalele militare privind infrac iunile pentru care punerea n micare a ac iunii penale se face la plngerea prealabil a persoanei vtmate, precum i recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate de tribunalul militar n materia msurilor preventive, a liberrii provizorii sau a msurilor asigurtorii, a hotrrilor penale pronun ate de tribunalul militar n materia executrii hotrrilor penale sau a reabilitrii, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege. Dup calitatea persoanei, Tribunalul militar teritorial judec persoanele care au calitatea de militar (aceast calitate include gradul de colonel inclusiv pentru infrac iunile men ionate de art. 27 lit. a-e1 C.pr.pen.). n aceste cazuri competen a personal se mbin cu competen a material.

66

Competen a teritorial Conform anexei nr. 2 la Legea nr. 304/2004 modificat prin Legea nr. 247/2005, n ar func ioneaz un singur tribunal militar teritorial cu sediul n Bucureti, iar prin lege se pot nfiin a i alte tribunale militare teritoriale. 5.2.3.3. Competen a Cur ii Militare de Apel Conform art. 282 din C.pr.pen., Curtea Militar de Apel Bucureti are competen a func ional de a judeca n prim instan , n apel, n recurs i solu ioneaz conflictele de competen ivite ntre tribunalele militare teritoriale sau ntre tribunalele militare i tribunalele militare teritoriale, ori ntre tribunalele militare din raza de competen a unor tribunale militare teritoriale diferite, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege. ntruct n prezent exist un singur tribunal militar teritorial nu se poate vorbi de rezolvarea unor conflicte de competen ntre tribunale militare teritoriale ori ntre tribunale militare din raza de competen a unor tribunale militare teritoriale diferite, prevederea legal referindu-se numai dac vor fi nfiin ate prin lege i alte tribunale teritoriale militare. Competen a material a Cur ii Militare de Apel este urmtoarea (art. 282 C.pr.pen.): Judec n prim instan : a) infrac iunile prevzute de Codul penal n art. 155-173 i art. 356-361, svrite de militari; b) infrac iunile svrite de judectorii tribunalelor militare i ai tribunalelor militare teritoriale, precum i de procurorii militari de la parchetele militare de pe lng aceste instan e; c) alte infrac iuni date prin lege n competen a sa. Ca instan de apel, judec apelurile mpotriva hotrrilor pronun ate n prim instan de tribunalele militare teritoriale.
Ca instan de recurs, judec recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate de tribunalul militar n prim instan , cu excep ia celor date n competen a tribunalului militar teritorial, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege

Dup calitatea persoanei, Curtea Militar de Apel judec persoanele care au calitatea de militar i au svrit infrac iuni, judectorii militari i procurorii militari ai instan elor i parchetelor militare ierarhic inferioare. Competen a teritorial Conform anexei nr. 2 la Legea nr. 304/2004 modificat prin Legea nr. 247/2005, n toat ara func ioneaz o singur Curte Militar de Apel, avnd sediul n municipiul Bucureti. 5.2.4. Competen a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie: nalta Curte de Casa ie i Justi ie este instan a superioar tuturor celorlalte instan e de judecat i din acest motiv are i o competen func ional corespunztoare gradului su. Legea nr. 56/1993 (republicat n 1998), de organizare i func ionare a Cur ii Supreme de Justi ie, a fost modificat i completat prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar, titulatura actual fiind aceea de nalta Curte de Casa ie i Justi ie.

67

Prin aceasta se stabilete competen a instan ei supreme, dispozi iile sale fiind completate, sub acest aspect, cu prevederile art. 29 din C.pr.pen. Sub aspectul competen ei func ionale, nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec: n prim instan , n recurs i recursurile n interesul legii. Tot din punct de vedere al competen ei func ionale, nalta Curte de Casa ie i Justi ie solu ioneaz n prim instan (art. 29 C.pr.pen. ): a) infrac iunile svrite de senatori, deputa i i europarlamentari; b) infrac iunile svrite de membrii Guvernului; c) infrac iunile svrite de judectorii Cur ii Constitu ionale; d) infrac iunile svrite de membrii Consiliului Superior al Magistraturii; e) infrac iunile svrite de judectorii naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, precum i de procurorii de la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie; f) infrac iunile svrite de mareali, amirali, generali i chestori; g) alte cauze date prin lege n competen a sa;". Competen a material a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie este mpletit cu competen a personal. nalta Curte de Casa ie i Justi ie judecnd n prim instan infrac iunile artate n art. 29 C.pr.pen. Ca instan de recurs (cale ordinar de atac), nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec: a) recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate, n prim instan , de cur ile de apel i Curtea Militar de Apel; b) recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate, ca instan de apel, de cur ile de apel i Curtea Militar de Apel; c) recursurile mpotriva hotrrilor penale pronun ate, n prim instan , de sec ia penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie, precum i alte cazuri prevzute de lege . nalta Curte de Casa ie i Justi ie judec n exercitarea cilor extraordinare de atac recursurile n interesul legii; Sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie solu ioneaz, n raport cu competen a fiecreia: a) cererile de strmutare pentru motivele prevzute n codurile de procedur; b) conflictele de competen n cazurile prevzute de lege; c) orice alte cereri prevzute de lege; Sec iile naltei Cur i de Casa ie i Justi ie solu ioneaz i recursurile declarate mpotriva hotrrilor nedefinitive sau a actelor judectoreti de orice natur care nu pot fi atacate pe nici o alt cale, iar cursul judec ii a fost ntrerupt n fa a cur ilor de apel. Completul de 9 judectori judec recursurile i cererile n cauzele judecate n prim instan de Sec ia Penal a naltei Cur i de Casa ie i Justi ie i alte cauze date n competen a sa prin lege, precum i ca instan disciplinar. nalta Curte de Casa ie i Justi ie se constituie n Sec ii Unite pentru: a) judecarea recursurilor n interesul legii; b)solu ionarea, n condi iile legii, a sesizrilor privind schimbarea jurispruden ei naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; 5.3. PROROGAREA DE COMPETEN 5.3.1. No iunea de prorogare

68

ntre dou sau mai multe infrac iuni, svrite n acelai timp sau succesiv, pot exista, deseori, anumite legturi, de aa fel nct fiecare fapt servete ca un mijloc de reciproc caracterizare a activit ilor infrac ionale prin care au fost realizate, att sub raportul gradului de pericol social pe care l reprezint n concret, ct i al cauzelor criminogene care au determinat sau au contribuit la svrirea acestor activit i. Luate fiecare n parte i examinate izolat, infrac iunile ntre care exist o legtur cu relevan penal ar fi incomplet cunoscute i evaluate, n timp ce prin confruntarea i cercetarea lor corelat s-ar asigura o mai bun nfptuire a justi iei.56 Organele judiciare i pot extinde competen a asupra unor cauze care, n mod normal, revin altor organe judiciare egale sau inferioare n grad i poart numele de prorogare de competen .57 Ea se face numai n cazurile prevzute de lege i n materie penal o ntlnim n cazurile de indivizibilitate, conexitate, disjungerea chestiunilor prealabile i n cazul schimbrii ncadrrii juridice sau a calificrii faptei ce face obiectul judec ii. 5.3.2. Competen a n caz de indivizibilitate i conexitate Indivizibilitatea se caracterizeaz prin unicitatea infrac iunii (sau a faptei). n cazul indivizibilit ii, legtura care impune reunirea ntr-un singur tot a diverselor aspecte este mult mai puternic dect la conexitate.58 Avnd n vedere legturile interne ale cauzei caracterizate de o singur fapt penal, nu este posibil disjungerea dect cnd legea o admite expres. Situa iile de indivizibilitate nu sunt facultative pentru organul judiciar, ele produc obligatoriu efectele prevzute de lege. Cauzele de indivizibilitate sunt enumerate expres n art. 33 din C.pr.pen., i anume:
a) cnd la svrirea unei infrac iuni au participat mai multe persoane (participa ia penal autori, complici, instigatori la svrirea aceleiai infrac iuni);

b) cnd dou sau mai multe infrac iuni au fost svrite prin acelai act (cazul privete concursul ideal sau formal de infrac iuni, cnd dou sau mai multe fapte au material cauzalitate comun, iar subiectiv vinov ii distincte); c) n cazul infrac iunii continuate sau n orice alte cazuri cnd dou sau mai multe acte materiale alctuiesc o singur infrac iune (n acest caz avem infrac iunile continuate, infrac iunile complexe i infrac iunile de obicei). Conexitatea implic o pluralitate de acte care constituie fiecare n parte o fapt penal, acte care i pstreaz autonomia spre deosebire de indivizibilitate, la care pluralitatea de acte constituie o unitate juridic.59 Conexitatea este acea stare a mai multor cauze penale care impune reunirea lor spre a fi rezolvate mpreun.60 Conexitatea este posibil dac exist o legtur real ntre dou sau mai multe fapte, iar reunirea este posibil n cazul cnd cauzele se afl n aceeai faz procesual.
V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 125. A se vedea [n acest sens, M. Apetrei, op. cit., pag. 205; I. Neagu, op. cit., pag. 230; I. Stoenescu, S. Zilberstein, op. cit., pag. 186. 58 N. Volonciu, op. cit., pag. 312. 59 V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 127. 60 S. Khane, Drept procesual penal, Editura Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1963.
57 56

69

Conform art. 34 din C.pr.pen., cazurile de conexitate sunt urmtoarele: a) cnd dou sau mai multe infrac iuni sunt svrite prin acte diferite, de una sau mai multe persoane mpreun, n acelai timp i n acelai loc; b) cnd dou sau mai multe infrac iuni sunt svrite n timp ori n loc diferit, dup o prealabil n elegere ntre infractori; c) cnd o infrac iune este svrit pentru a pregti, a nlesni sau a ascunde comiterea altei infrac iuni, ori este svrit pentru a nlesni sau a asigura sustragerea de la rspunderea penal a fptuitorului altei infrac iuni; d) cnd ntre dou sau mai multe infrac iuni exist legtur i reunirea lor se impune pentru o bun nfptuire a justi iei. Dac dintre instan e una este civil, iar alta militar, competen a revine instan ei civile. Dac instan a militar este superioar n grad, competen a revine instan ei civile echivalente n grad cu instan a militar. Competen a de a judeca cauzele reunite rmne dobndit instan ei, chiar dac pentru fapta sau pentru fptuitorul care a determinat competen a acestei instan e s-a dispus disjungerea sau ncetarea procesului penal ori s-a pronun at achitarea. 5.3.3. Competen a n caz de disjungere Disjungerea este prevzut n art. 38 din C.pr.pen. care arat c n cazul de indivizibilitate prevzut n art. 33 lit. a, precum i n toate cazurile de conexitate, instan a poate dispune, n interesul unei bune judec i, disjungerea cauzei, astfel ca judecarea unora dintre infractori sau dintre infrac iuni s se fac separat. Pentru a opera disjungerea trebuie fie s avem mai multe persoane la svrirea unei infrac iuni, fie s existe unul din cazurile de conexitate, deci cauzele trebuie s fie reunite. Disjungerea n cazurile de conexitate nu este obligatorie (organul judiciar va aprecia dac e necesar) i se dispune numai pentru cauzele obiective (starea de boal a inculpatului, sustragerea unui inculpat de la urmrirea penal i de la judecat n cazul concursului de infrac iuni unele flagrante, altele obinuite). Att indivizibilitatea, conexitatea, ct i disjungerea se aplic i n faza de urmrire penal (art. 45 alin 1 din C.pr.pen.). 5.4. DISPOZI II COMUNE REFERITOARE LA COMPETEN ( art.39-45 C.pr.pen ) 5.4.1. Declinarea i conflictele de competen , excep iile de necompeten Dup sesizare, instan a de judecat este obligat s verifice dac e competent i n caz afirmativ va proceda la judecarea cauzei. n cazul n care instan a constat c nu e competent s judece cauza, din momentul sesizrii sau pe parcursul desfurrii procesului penal, aceasta trebuie s-i decline competen a. Conform art. 42 C.pr.pen., instan a de judecat care i declin competen a trimite dosarul instan ei de judecat artate ca fiind competent prin hotrrea de declinare. Dac declinarea a fost determinat de competen a material sau dup calitatea persoanei, instan a creia i s-a trimis cauza poate folosi actele ndeplinite i poate men ine msurile dispuse de instan a desesizat. n cazul declinrii pentru necompeten teritorial, actele ndeplinite ori msurile dispuse se men in.

70

Hotrrea de declinare a competen ei nu este supus apelului i nici recursului. Este inadmisibil recursul declarat de inculpat mpotriva hotrrii prin care instan a solu ioneaz cauzele privind infrac iunile flagrante, potrivit art. 465 i urmtorul C.pr.pen., i-a declinat competen a n favoarea instan ei de drept comun, ntruct nici o hotrre de declinare a competen ei nu e supus recursului. Partea nemul umit poate ridica excep ia de necompeten la instan a sesizat prin aceast hotrre i indica instan a pe care o consider a fi competent.61 Conflictul de competen se poate ivi cnd dou sau mai multe instan e se consider competente a judeca o cauz sau i declin reciproc competen a, ducnd la situa ii inadmisibile la desfurarea procesului penal. Este mijlocul legal prin care legea permite anumitor subiec i procesuali s invoce lipsa de competen a organului judiciar n fa a cruia se desfoar procesul penal. Excep iile de necompeten sunt reglementate de art. 39 din C.pr.pen. i constituie mijlocul legal prin care legea permite anumitor subiec i procesuali s invoce lipsa de competen a organului judiciar n fa a cruia se desfoar procedura judiciar i s solicite o desesizare a organului respectiv.62 Excep iile de necompeten pot fi ridicate de procuror, de oricare dintre pr i, sau puse n discu ia pr ilor din oficiu. Excep ia de necompeten material i cea de necompeten dup calitatea persoanei pot fi ridicate n tot cursul procesului penal, pn la pronun area hotrrii definitive (art. 39 alin 1 C.pr.pen.). Nerespectarea acestor dispozi ii duce la sanc iunea nulit ii absolute prevzut de art. 197 alin. 2 i 3 C.pr.pen. Excep ia de necompeten teritorial poate fi ridicat numai pn la citirea actului de sesizare n fa a primei instan e de judecat (art. 39 alin. 2 C.pr.pen.). Dac a avut loc citirea actului de sesizare, dup acest termen instan a rmne competent a judeca cauza, chiar dac competen a teritorial ar apar ine altei instan e. 5.4.2. Competen a n cazul schimbrii ncadrrii juridice sau calificrii faptei, precum i n cazul schimbrii calit ii inculpatului Dup nvestirea instan ei de judecat cu judecarea unei cauze penale pot aprea situa ii noi, care modific unele date referitoare la competen . Nu trebuie confundate datele care determin schimbrile de competen , dup nvestirea instan ei de judecat, cu descoperirea unor date sau mprejurri care existau nainte ca instan a s fi fost sesizat, dar de care nu s-a inut seam. Astfel de date i mprejurri pot servi la ridicarea unei excep ii de necompeten .63 Conform art. 41 C.pr.pen., instan a sesizat cu judecarea unei infrac iuni rmne competent a o judeca chiar dac ea constat, dup efectuarea cercetrii judectoreti, c infrac iunea este de competen a instan ei inferioare. Din aceast dispozi ie rezult c schimbarea ncadrrii se poate face numai dup ce s-au administrat probe, n timpul cercetrii judectoreti, care atest o alt situa ie, pentru c n caz contrar instan a nu era competent s judece cauza din momentul sesizrii.

61 62

G. Theodoru ]i L. Moldovan, op. cit., pag. 107. N. Volonciu, op. cit., pag. 305. 63 V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 137.

71

Schimbarea calificrii faptei printr-o lege nou, intervenit n cursul judecrii cauzei, nu atrage incompeten a instan ei de judecat, afar de cazul cnd prin acea lege sar dispune altfel (art. 41 alin. 2 C.pr.pen.). i n aceast situa ie avem o prorogare de competen pentru c schimbarea calificrii faptei printr-o lege nou, n cursul judecrii cauzei, duce la judecarea n continuare a cauzei, numai dac prin legea nou nu se dispune altfel. Cnd competen a instan ei este determinat de calitatea inculpatului, instan a rmne competent a judeca, chiar dac inculpatul, dup svrirea infrac iunii, nu mai are acea calitate, n cazurile cnd: fapta are legtur cu atribu iile de serviciu ale fptuitorului; s-a dat o hotrre n prim instan . Dobndirea calit ii dup svrirea infrac iunii nu determin schimbarea competen ei, cu excep ia infrac iunilor svrite de persoanele prevzute n art. 29, pct. 1 (art. 40, alin 2 C.pr.pen. exemplu: dac pierderea calit ii de militar a avut loc dup svrirea infrac iunii, cauza va fi judecat tot de instan ele militare). 5.4.3. Competen a n cazul chestiunilor prealabile Pentru ca o chestiune s fie considerat prealabil, ea trebuie s aib, prin obiectul su, caracterul de condi ie de fapt sau de drept pentru solu ionarea cauzei care face obiectul procesului penal. Chestiunea prealabil privete existen a unei cerin e esen iale a faptei penale, a ncadrrii juridice a faptei, calitatea sau starea fptuitorului. Instan a penal este competent s judece orice chestiune prealabil de care depinde solu ionarea cauzei, chiar dac prin natura ei acea chestiune este de competen a altei instan e (art. 44 alin 1 C.pr.pen.). Chestiunea prealabil se judec de ctre instan a penal, potrivit regulilor i mijloacelor de prob privitoare la materia creia i apar ine acea chestiune. Hotrrea definitiv a instan ei civile, asupra unei mprejurri ce constituie o chestiune prealabil n procesul penal, are autoritate de lucru judecat n fa a instan ei penale (art. 44 alin 3 C.pr.pen.). Din punct de vedere substan ial, natura acestor chestiuni prealabile este extrapenal i ele pot s constate, de regul, existen a sau inexisten a unui element sau a unei cerin e esen iale a con inutului unei infrac iuni, dar ea poate fi i penal atunci cnd de existen a unei infrac iuni depinde solu ionarea unei alte infrac iuni (exemplu: infrac iunile corelative favorizarea infractorului, nedenun area unor infrac iuni). 5.5. INCOMPATIBILITATEA I STRMUTAREA CAUZELOR N PROCESUL PENAL ( art.46-61 C.pr.pen. ) 5.5.1. Incompatibilitatea, ab inerea i recuzarea n activitatea pe care o desfoar, organele judiciare trebuie s aib o calificare profesional corespunztoare, probitate social-moral, precum i s manifeste obiectivitate i impar ialitate n ndeplinirea atribu iilor procesuale. Incompatibilitatea este institu ia prin intermediul creia o anumit persoan care face parte dintr-un organ judiciar este mpiedicat s participe la activitatea procesual dintr-o cauz penal concret, n vederea nlturrii suspiciunilor care planeaz asupra

72

obiectivit ii i impar ialit ii modului de rezolvare a cauzei de ctre persoana respectiv.64 Sunt incompatibile urmtoarele persoane: judectorul, procurorul, magistratul asistent, grefierul, organul de cercetare penal, expertul i interpretul. Cazurile de incompatibilitate sunt prevzute de art. 46-48 C.pr.pen. astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 356/2006. Potrivit art. 48 C.pr.pen., judectorul este de asemenea incompatibil de a judeca, dac n cauza respectiv: a) a pus n micare ac iunea penal sau a dispus trimiterea n judecat ori a pus concluzii n calitate de procuror la instan a de judecat, a solu ionat propunerea de arestare preventiv, ori de prelungire a arestrii preventive n cursul urmririi penale ; b) a fost reprezentant sau aprtor al vreunuia dintre pr i; c) a fost expert sau martor;
d) exist mprejurri din care rezult c este interesat, sub orice form, el, so ul sau vreo rud apropiat;

e)so ul, ruda sau afinul su, pn la gradul al patrulea inclusiv, a efectuat acte de urmrire penal, a supravegheat urmrirea penal, a solu ionat propunerea de arestare preventiv ori de prelungire a arestrii preventive, n cursul urmririi penale; f)este so , rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu una dintre pr i sau cu avocatul ori mandatarul acesteia; g)exist dumnie ntre el, so ul sau una dintre rudele sale pn la gradul al patrulea inclusiv i una dintre pr i, so ul sau rudele acesteia pn la gradul al treilea inclusiv; h)este tutore sau curator al uneia dintre pr i ; i)a primit liberalit i de la una dintre pr i, avocatul sau mandatarul acesteia. Dispozi iile art. 46 se aplic procurorului i magistratului asistent sau, dup caz, grefierului de edin , cnd cauza de incompatibilitate exist ntre ei sau ntre vreunul dintre ei i unul dintre membrii completului de judecat (art. 49 alin. 1 din C.pr.pen.). De asemenea, dispozi iile privind cazurile de incompatibilitate prevzute n art. 48 lit. b) i) se aplic procurorului, persoanei care efectueaz cercetarea penal, magistratului asistent i grefierului de edin (art. 49 alin. 2 C.pr.pen.). Procurorul care a participat ca judector la solu ionarea cauzei n prim instan nu poate pune concluzii la judecarea ei n apel sau recurs. Ab inerea este modalitatea prin care una din persoanele aflate n stare de incompatibilitate solicit a nu participa n cauza respectiv. Conform dispozi iilor art. 50 C.pr.pen., persoana incompatibil este obligat s declare, dup caz, preedintelui instan ei, procurorului care supravegheaz cercetarea penal sau procurorului ierarhic superior, c se ab ine de a participa la procesul penal, cu artarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul ab inerii. Declara ia de ab inere se face de ndat ce persoana obligat la aceasta a luat cunotin de existen a cazului de incompatibilitate. Recuzarea este institu ia prin care, dac nu a fcut declara ie de ab inere, persoana incompatibil poate fi recuzat att n cursul urmririi penale, ct i n cursul judec ii, de ctre oricare dintre pr i, de ndat ce partea a aflat de existen a cazului de incompatibilitate ( art. 51 C.pr.pen. ). Recuzarea se formuleaz oral sau scris, cu artarea pentru fiecare persoan n parte a cazului de incompatibilitate invocat i a tuturor

64

Gr. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 56.

73

temeiurilor de fapt cunoscute la momentul recuzrii. Cererea de recuzare poate privi numai pe acei judectori care compun completul de judecat. Nerespectarea condi iilor prevzute n alineatul 2 sau recuzarea aceleiai persoane pentru acelai caz de incompatibilitate i pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formulrii unei cereri anterioare de recuzare care a fost respins atrage inadmisibilitatea cererii de recuzare, care se constat de completul n fa a cruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judectorului recuzat. Completul n fa a cruia s-a formulat recuzarea, cu participarea judectorului recuzat, se pronun asupra msurilor preventive, (text modificat prin Legea nr. 356/2006). 5.5.2. Procedura de solu ionare ( art. 52 54 C.pr.pen. modificate prin Legea nr. 356/2006 ) Att ab inerea, ct i recuzarea se solu ioneaz n func ie de faza n care se afl procesul penal. n cursul urmririi penale (art. 53), asupra ab inerii sau recuzrii se pronun procurorul care supravegheaz cercetarea penal sau procurorul ierarhic superior. Cererea de recuzare privitoare la persoana care efectueaz cercetarea penal se adreseaz fie acestei persoane, fie procurorului. n cazul n care cererea este adresat persoanei care efectueaz cercetarea penal, aceasta este obligat s o nainteze mpreun cu lmuririle necesare, n termen de 24 de ore, procurorului, fr a ntrerupe cursul cercetrii penale. Procurorul este obligat s solu ioneze cererea n cel mult 3 zile, printr-o ordonan . Dac cererea de recuzare privete pe procuror, ea se solu ioneaz n acelai termen i n aceleai condi ii de procurorul ierarhic superior. Ab inerea se solu ioneaz la fel ca recuzarea. n cursul judec ii (art. 52), ab inerea sau recuzarea judectorului, procurorului, magistratului asistent sau grefierului se solu ioneaz de un alt complet, n edin secret, fr participarea celui ce declar c se ab ine sau este recuzat. Examinarea declara iei de ab inere sau cererii de recuzare se face de ndat, ascultndu-se procurorul, cnd este prezent n instan , iar dac se gsete necesar, i pr ile, precum i persoana care se ab ine sau a crei recuzare se cere. Cnd ab inerea sau recuzarea privete cazul prevzut n art. 46 i 49 alin. 1, instan a, admi nd recuzarea, stabilete care dintre persoanele artate n men ionatele texte nu va lua parte la judecarea cauzei. n caz de admitere a ab inerii sau recuzrii, se va stabili n ce msur actele ndeplinite ori msurile dispuse se men in. Dac ab inerea sau recuzarea privete ntreaga instan , problema se solu ioneaz de instan a ierarhic superioar. Aceasta, n cazul cnd gsete ntemeiat ab inerea sau recuzarea, desemneaz pentru judecarea cauzei o instan egal n grad cu instan a n fa a creia s-a produs ab inerea sau recuzarea. Dac avem cauze n care sunt inculpa i aresta i preventiv, cnd se recuz ntreaga instan , instan a ierarhic superioar competent s solu ioneze cererea de recuzare, nainte de a se pronun a asupra recuzrii, dispune cu privire la arestarea preventiv n condi iile prevzute de lege. Cnd pentru solu ionarea ab inerii sau a recuzrii nu se poate alctui completul din al i judectori de la instan a respectiv, ab inerea sau recuzarea se solu ioneaz de 74

instan a ierarhic superioar. n cazul n care gsete ntemeiat ab inerea sau recuzarea i, din cauza ab inerii sau recuzrii, nu se poate alctui completul de judecat la instan a competent s solu ioneze cauza, instan a ierarhic superioar desemneaz pentru judecarea cauzei o instan egal n grad cu instan a n fa a creia s-a formulat ab inerea sau recuzarea. Este inadmisibil recuzarea judectorului chemat s decid asupra recuzrii. ncheierea instan ei, de admitere sau respingere a cererilor privind ab inerea sau de admitere a recuzrii, nu sunt supuse nici unei ci de atac (art. 52 alin. 6 din C.pr.pen.). n situa ia n care prin ncheiere s-a respins recuzarea aceasta poate fi atacat numai cu recurs, n termen de 48 de ore din momentul pronun rii i dosarul se nainteaz de ndat instan ei de recurs. Recursul se judec n termen de 48 de ore din momentul primirii dosarului, n camera de consiliu, cu participarea pr ilor. 5.5.3. Strmutarea judecrii cauzelor penale Strmutarea este un remediu procesual n vederea nlturrii situa iilor care pun n pericol normala desfurare a unui proces penal, n care obiectivitatea i impar ialitatea sunt grav amenin ate, fiind necesar strmutarea la o alt instan de acelai grad65 atunci cnd impar ialitatea judectorilor ar putea fi tirbit datorit mprejurrilor cauzei, dumniilor locale sau calit ii pr ilor. Institu ia strmutrii nu privete faza de urmrire penal, ci numai faza de judecat. Conform dispozi iilor art. 55 C.pr.pen., nalta Curte de Casa ie i Justi ie, singura instan care judec asemenea cereri) strmut judecarea unei cauze de la instan a competent la o alt instan egal n grad, n cazul n care, apreciind temeinicia motivelor de strmutare, consider c prin aceasta se asigur desfurarea normal a procesului. 5.5.4. Procedura strmutrii Strmutarea poate fi cerut de partea interesat (inculpat, partea vtmat, partea civil, partea responsabil civilmente), de procuror sau de ministrul justi iei (art. 55 alin 2 C.pr.pen.), cnd impar ialitatea judectorilor ar putea fi tirbit, datorit mprejurrilor cauzei, dumniilor locale sau calit ii pr ilor, cnd exist pericolul de tulburare a ordinii publice, ori cnd una dintre pr i are o rud sau un afin pn la gradul patru inclusiv, printre judectori sau procurori, asisten i judiciari sau grefierii instan ei i se adreseaz naltei Cur i de Casa ie i Justi ie. Cererea trebuie motivat, iar nscrisurile pe care se sprijin se altur la aceasta, cnd sunt de inute de partea care cere strmutarea (art. 56 alin. 1). Suspendarea cauzei poate fi dispus numai de completul de judecat nvestit cu judecarea cererii de strmutare.
nalta Curte de Casa ie i Justi ie solu ioneaz cererea de strmutare prin sentin motivat.

n cazul n care gsete cererea ntemeiat, nalta Curte de Casa ie i Justi ie dispune strmutarea judecrii cauzei la una dintre instan ele din circumscrip ia aceleiai
65

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 160.

75

cur i de apel sau din circumscrip ia unei cur i de apel nvecinate acesteia. Strmutarea judecrii cauzei de la o curte de apel se face la una dintre cur ile de apel dintr-o circumscrip ie nvecinat. nalta Curte de Casa ie i Justi ie hotrte n ce msur se men in actele ndeplinite n fa a instan ei de la care s-a strmutat cauza. Instan a de la care a fost strmutat cauza, precum i instan a la care s-a strmutat cauza vor fi ntiin ate, de ndat, despre admiterea cererii de strmutare. Dac instan a de la care a fost strmutat cauza a procedat ntre timp la judecarea cauzei, hotrrea pronun at este desfiin at prin efectul admiterii cererii de strmutare. Sentin a prin care nalta Curte de Casa ie i Justi ie dispune asupra strmutrii nu este supus niciunei ci de atac

76

AUTOEVALUARE CAPITOLUL V COMPETEN A PENAL

1. Cine solu ioneaz conflictul de competen ivit ntre o instan civil i una militar: a) instan a militar ierarhic superioar; b) instan a civil ierarhic superioar; c) nalta Curte de Casa ie i Justi ie; d) instan a militar implicat n respectivul conflict de competen . 2. Ce se n elege prin locul svririi infrac iunii": a) locul unde a fost prins fptuitorul; b) locul unde s-a desfurat activitatea infrac ional, n totul sau n parte; c) locul unde locuiete persoana vtmat; d) locul unde au fost efectuate actele pregtitoare svririi infrac iunii. 3. n ce condi ii o instan sesizat cu judecarea unei infrac iuni de competen a unei instan e inferioare rmne competent a o judeca a) calitatea inculpatului nu se schimb, pe tot parcursul procesului penal; b) constatarea necompeten ei a avut loc nainte de efectuarea cercetrii judectoreti; c) necompeten a a fost constat nainte de citirea actului de sesizare; d) constatarea necompeten ei a avut loc dup efectuarea cercetrii judectoreti. 4. Ce cale de atac poate fi folosit mpotriva ncheierea prin care s-a respins cererea de recuzare a) nu poate fi atacat nici cu apel, nici cu recurs; b) poate fi atacat numai cu recurs, n termen de 48 de ore din momentul pronun rii; c) se poate ataca cu apel sau cu recurs, odat cu fondul cauzei; d) se atac cu apel, n 5 zile de la data pronun rii. 5. Care este caracterul competen ei materiale a) a organelor de cercetare ale poli iei judiciare este general; b) stabilete sfera atribu iilor organelor judiciare penale pe orizontal; ) a judectoriilor este determinat n mod concret; d) este prevzut sub sanc iunea nulit ii relative. 6. Cnd competen a instan ei este determinat de calitatea inculpatului, instan a rmne competent s judece chiar dac inculpatul, dup svrirea infrac iunii, nu mai are aceea calitate, cnd a) infrac iunea este ndreptat contra persoanei; b) urmrirea penal a fost efectuat n circumscrip ia instan ei respective; c) s-a realizat sesizarea instan ei prin rechizitoriul procurorului, pentru infrac iunea respectiv; d) s-a dat o hotrre n prim instan .

77

7. Cererea de strmutare a unei cauze penale: a) se adreseaz numai naltei Cur i de Casa ie i Justi ie; b) se introduce la parchetul de pe lng instan a care a judecat cauza n prim instan ; c) se poate introduce numai pn la citirea actului de sesizare al primei instan e de judecat; d) poate fi introdus n termen de 10 zile de la pronun area hotrrii ori de la comunicarea copiei de pe dispozitiv. 8. Cnd poate fi solicitat strmutarea judecrii unei cauze penale a) legea prevede pentru infrac iunea judecat pedeapsa deten iunii pe via sau nchisoarea mai mare de 15 ani; b) impar ialitatea judectorilor ar putea fi tirbit din cauza dumniilor locale; ) a fost depit etapa cercetrii judectoreti; d) nu a fost citit actul de sesizare a instan ei de judecat. 9. Infrac iunea de sustragere de la serviciul militar svrit de un civil va fi judecat n prim instan de ctre a) judectorie; b) tribunalul militar; c) tribunalul militar teritorial; d) Curtea militar de apel. 10. Hotrrea definitiv a instan ei civile, asupra unei mprejurri ce constituie o chestiune prealabil n procesul penal a) nu are autoritate de lucru judecat n fa a instan ei penale; b) poate fi desfiin at de ctre instan a penal, n msura n care din probatoriu rezult c faptele au fost greit re inute de ctre instan a civil; c) are autoritate de lucru judecat n fa a instan ei penale; d) are autoritate de lucru judecat numai cu privire la ntinderea prejudiciului cauzat prin comiterea faptei penale.

78

CAPITOLUL VI 6. PROBELE I MIJLOACELE DE PROB 6.1. PROBELE (art. 62-68 C.pr.pen.) 6.1.1. No iunea de prob Probele sunt acele elemente de fapt (realit i, mprejurri, ntmplri) care, datorit relevan ei lor informative, servesc la aflarea adevrului i la justa rezolvare a cauzei penale. Constituie prob orice element de fapt care servete la constatarea existen ei sau inexisten ei unei infrac iuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la cunoaterea mprejurrilor necesare pentru justa solu ionare a cauzei. 6.1.2. Importan a i clasificarea probelor Importan a i valoarea probelor n procesul penal se impun prin eviden i necesitate, care le aaz pe primul plan al preocuprilor procesului penal, fiind factorul cel mai important i dificil pentru solu ionarea cauzei penale. Probele sunt considerate nervul principal al procesului penal, ele scot adevrul la lumin, pe baza lor ntemeinduse hotrrea instan ei.66 n faza de urmrire penal, organele de urmrire penal strng probele necesare cu privire la existen a infrac iunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat (art. 200 C.pr.pen.), strngnd probe att n favoarea, ct i n defavoarea nvinuitului sau inculpatului. n faza de judecat n cadrul cercetrii judectoreti se administreaz probele pe baza crora s-a ntocmit materialul de urmrire penal sau se administreaz probe noi dac se consider necesar. Probele nu au valoare mai dinainte stabilit. Aprecierea fiecrei probe se face de organul de urmrire penal sau de instan a de judecat n urma examinrii tuturor probelor administrate, n scopul aflrii adevrului (art. 63 alin. 2 C.pr.pen.). n vechea reglementare aprecierea fiecrei probe se fcea potrivit convingerii organelor judiciare format n urma examinrii tuturor probelor i conducndu-se dup contiin a lor. Cele mai importante categorii de prob sunt: probe privind nvinuirea fapte i elemente care probeaz vinov ia nvinuitului sau inculpatului; probe n aprare fapte i elemente care dovedesc nevinov ia inculpatului sau circumstan iaz (atenueaz) vinov ia acestuia.

66

Traian Pop, Drept procesual penal, vol. III, Partea general`, Tipografia Na\ional` S.A. Cluj, 1947, pag. 157-158.

79

Dei aceast categorie prezint o utilitate procesual n ceea ce privete sarcina probei, din punct de vedere tiin ific ea nu poate fi acceptat, deoarece ntre cele dou categorii de probe nu exist substan ial o demarca ie net (o prob din aprare corelat cu alte probe poate fi folosit i la ncriminare)67 n raport cu realit ile la care se refer, probele pot fi68: preexistente (exemplu: anterior svririi infrac iunii de bigamie, cel care a svrit-o era legal cstorit cu o alt persoan); survenite (exemplu: sustragerea unui bun din patrimoniul unei persoane constituie o prob ntruct mprejurarea a survenit cu ocazia svririi faptei). n func ie de izvorul lor, probele sunt imediate (sau primare) probele ob inute de la sursa original (declara iile inculpatului cu privire la fapt) i mediate (secundare, derivate), ob inute din alte surse dect cea original (fotografierea amprentelor digitale). n func ie de legtura lor cu obiectul proba iunii avem: probe directe dovedesc nemijlocit vinov ia sau nevinov ia nvinuitului sau inculpatului (prinderea n flagrant, con inutul recunoaterii nvinuitului sau inculpatului); probe indirecte dovedesc prin corelarea lor date cu privire la fapta svrit, la vinov ia sau nevinov ia nvinuitului sau inculpatului (prezen a nvinuitului la locul faptei poate fi o prob indirect). 6.2. PROBATORIUL N PROCESUL PENAL 6.2.1. No iuni introductive i obiectul proba iunii Pentru ca procesul penal s se desfoare n condi ii normale trebuie ca legea procesual penal s reglementeze probele admisibile prin care s se poat solu iona o anumit cauz penal, cine trebuie s aduc aceste probe i procedura prin care se administreaz probele. Toate aceste acte procesuale i procedurale prin care se propun i se invoc probele, se admit sau se administreaz probe poart denumirea de probatoriu.69 Obiectul proba iunii (factum probandum) l constituie totalitatea faptelor i mprejurrilor de fapt ce trebuie dovedite ntr-o cauz penal pentru a putea fi just solu ionat.70 Astfel, pot constitui obiect al proba iunii71: constatarea existen ei sau inexisten ei infrac iunii;
identificarea persoanei care a svrit infrac iunea i a tuturor mprejurrilor care demonstreaz vinov ia sau nevinov ia acesteia;

cunoaterea mprejurrilor n care a fost svrit infrac iunea (consecin ele infrac iunii, factori care au determinat, nlesnit sau favorizat svrirea infrac iunii), precum i circumstan ele atenuante sau agravante ale nvinuitului sau inculpatului; date despre pr ile n proces. Fiecare prob n parte con ine date i elemente care mpreun formeaz obiectul probei (o anumit mprejurare, o ntmplare) i care prin natura lor pot constitui o prob.
67 68

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 171. Ibidem.

69 70

N. Volonciu, op. cit., pag. 341. Gr. Theodoru, Curs de drept procesual penal, Partea general`, Ia]i, 1959, pag. 116. 71 V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 173-174.

80

n raport cu tipul infrac iunii, faptele i mprejurrile care formeaz obiectul proba iunii sunt diferite de la o cauz la alta. Obiectul probei (factum probans) trebuie s priveasc obiectul proba iunii (factum probandum), aceast corela ie fcnd posibil calificarea probei ca fiind admisibil, pertinent, concludent i util. Probele sunt pertinente dac au legtur cu sfera chestiunilor ce formeaz obiectul proba iunii, ntruct nu sunt pertinente dect faptele care intr n obiectul proba iunii. Dac ntre obiectul probei i obiectul proba iunii nu exist nici o legtur, proba nu este pertinent.72 O prob pertinent ntr-o anumit cauz nu este suficient dac nu este i concludent. Proba este concludent dac are legtur cu cauza i este esen ial n solu ionarea cauzei. Probele care nu determin n nici un fel solu ia n cauz sunt neconcludente. Totdeauna, orice prob concludent este i pertinent, dar nu orice prob pertinent este i concludent.73 Aa cum se prevede n art. 67 alin. 2 C.pr.pen., cererea pentru administrarea unei probe nu poate fi respins, dac proba este concludent i util. Constituie o prob util74, proba concludent care nu a fost administrat n asemenea condi ii nct s formeze o convingere a organului judiciar. Poate deveni inutil o prob care, dei concludent, a fost deja administrat. n toate cazurile admiterea sau respingerea probelor se face motivat (art. 67 alin. 3 C.pr.pen.). Este interzis a se ntrebuin a violen e, amenin ri ori alte mijloace de constrngere, precum i promisiuni sau ndemnuri, n scopul de a se ob ine probe. De asemenea, este interzis de a determina o persoan s svreasc sau s continue svrirea unei fapte penale, n scopul ob inerii unor probe (art. 68 C.pr.pen.). Pentru administrarea probelor ntr-o cauz penal, ele trebuie s fie admisibile, pertinente, concludente i utile cauzei respective. Aa cum artam mai sus, n obiectul proba iunii intr un ansamblu de fapte i mprejurri cum ar fi: a) Fapte i mprejurri care formeaz obiectul proba iunii Acestea pot fi fapte sau mprejurri care se refer la fondul cauzei (la infrac iune, la persoana fptuitorului, la consecin ele infrac iunii) i fapte sau mprejurri care se refer la normala desfurare a procesului penal (necesitatea lurii msurilor de siguran , starea snt ii nvinuitului sau inculpatului).75 Putem ntlni fapte i mprejurri cu ajutorul crora se rezolv fondul cauzei: faptele principale (res probandae) i faptele probatorii (res probantes):76 faptele principale prin intermediul lor se face dovada existen ei sau inexisten ei faptei, a urmrilor ei, a vinov iei sau nevinov iei fptuitorului; faptele probatorii (indiciile) sunt acelea care, prin informa iile pe care le furnizeaz, conduc la stabilirea pe cale indirect a faptului principal.
72 73

Apetrei, op. cit., pag. 244. Gr. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 119. 74 N. Volonciu, op. cit., pag 347. 75 Gr. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 117. 76 I. Neagu, op. cit., pag. 260-261; Gh. Nistoreanu ]i colectiv, op. cit., pag. 93.

81

b) Faptele auxiliare, similare i negative Faptele sau mprejurrile auxiliare nu au legtur direct cu cauza, dar pot fi obiect al proba iunii atunci cnd ajut la precizarea i, implicit, la aprecierea probelor administrate n cauz. Faptele similare sunt faptele de aceeai natur cu infrac iunea urmrit, svrit de nvinuit sau inculpat anterior77 (exemplu: mprejurarea c infrac iunea a fost svrit dup acelai modus operandi n care presupusul fptuitor a comis anterior o infrac iune inedit). Faptele anterioare nu pot constitui obiectul proba iunii n cauz, dar pot fi probate i re inute ca o circumstan agravant. Faptele negative sunt mprejurri care nu s-au realizat, sunt inexistente i ele nu pot fi probate dect dac sunt convertite n fapte pozitive. Faptele negative pot fi dovedite dac sunt limitate i determinate, acestea permi nd transformarea lor n fapte pozitive (exemplu: se poate proba c cineva n anumite condi ii de timp i de loc, nu a efectuat o ac iune, prin dovedirea faptului c n acea perioad se afla n alt loc). Faptele negative se dovedesc n acest caz prin fapte pozitive, iar faptele negative nedeterminate nu pot fi dovedite niciodat datorit vastit ii lor.78 c) Faptele i mprejurrile care nu pot forma obiect al proba iunii n obiectul proba iunii nu pot intra faptele i mprejurrile care vin n contradic ie cu cunotin ele tiin ifice sau cu normele morale. Astfel, nu se admite dovedirea unor fapte sau mprejurri care nu sunt posibile (exemplu: moartea unei persoane a fost provocat de stafii sau fantome); de asemenea, nu poate fi admis proba c o anumit persoan a svrit infrac iunea de prostitu ie deoarece nu are suficiente mijloace de trai.79 De asemenea, exist i limitarea legal de administrare a unor probe (exemplu: la infrac iunea de insult i calomnie, proba verit ii este admisibil numai n situa ia prevzut de art. 207 C. pen.) d) Faptele i mprejurrile care nu trebuie dovedite Pot exista fapte sau mprejurri pentru care nu este necesar efectuarea de probatorii n urmtoarele cazuri: Prezum iile legale nu mai trebuie dovedite faptele cu privire la care exist prezum ii legale. Acest lucru cu privire la dispensa de prob este prevzut i n art. 1202 C. civ. prezum ia legal dispenseaz de orice prob pe acela n favoarea cruia este fcut. Prezum iile legale absolute pentru care nu se admite nici o prob contrar sunt obligatorii n orice mprejurare (juris et de jure). n acest sens se pot da ca exemple: nu poate fi invocat necunoaterea legii penale; prezum ia lipsei de discernmnt a minorilor care nu au mplinit 14 ani (art. 99 alin. 1 C. pen. minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani nu rspunde penal), iar aceast lips de discernmnt nu mai poate fi dovedit printr-o expertiz medico-legal psihiatric;

77

Gr. Theodoru, T. Florescu, Drept procesual penal, Partea general`, Tipografia Universit`\ii Al. I. Cuza, Ia]i, 1986, pag. 207. 78 N. Volonciu, op. cit., pag.345. 79 Gh. Nistoreanu ]i colectiv, op. cit., pag. 94; I. Neagu, op. cit., pag. 262.

82

Prezum iile legale relative pot fi combtute prin probe contrare (prezum ia lipsei discernmntului la minori ntre 14-16 ani este relativ i poate fi nlturat prin proba contrar) i sunt obligatorii numai pn la proba contrar (juris tantum); Faptele evidente i notorii faptele a cror existen este evident, nu mai trebuie dovedit (exemplu: nu mai trebuie dovedit c apa unui ru curge de la izvor spre vrsare i nu invers); Faptele notorii sunt cele cunoscute de un cerc larg de persoane, fiind de notoritate, iar caracterul notoriu al unui fapt este stabilit de organul judiciar n func ie de mprejurarea creia i se confer relevan informativ i de gradul de instruc ie al subiectului fa de care se apreciaz notorietatea (exemplu: este de notorietate faptul c oraul Bucureti este capitala rii).80 Faptele necontestate sunt mprejurrile cu privire la care pr ile, de comun acord, nu ridic probleme, acceptndu-le existen a sau inexisten a. n msura n care aceste fapte sunt esen iale n rezolvarea cauzei, ele trebuie dovedite; dac sunt neesen iale, nu se impune dovedirea lor.81 6.2.2. Sarcina proba iunii n literatura judiciar s-a artat c prin sarcina proba iunii (onus probandi) se n elege obliga ia procesual ce revine participan ilor de a dovedi mprejurrile care formeaz obiectul proba iunii82, fie datoria celui ce acuz de a indica faptul ce este de probat i de a face dovada acestuia potrivit regulii actori incubit probatio83 fie obliga ia administrrii probelor n procesul penal.84 Chiar dac, potrivit art. 67 C.pr.pen., pr ile pot propune probe i cere administrarea lor ajutnd n acest sens organele judiciare, sarcina administrrii probelor n procesul penal revine organului de urmrire penal i instan ei de judecat (art. 65 alin. 1 C.pr.pen.). Constituie o obliga ie legal a organelor judiciare de a dovedi existen a infrac iunii i a vinov iei nvinuitului sau inculpatului, acesta nefiind obligat s probeze nevinov ia sa (art. 66 alin. 1 C.pr.pen.). Aa cum se arat n dispozi iile art. 62, 202 i 287 C.pr.pen., n vederea aflrii adevrului, att organul de urmrire penal, ct i instan a de judecat, trebuie s-i manifeste rolul activ prin strngerea probelor necesare i lmurirea cauzei sub toate aspectele n vederea justei solu ionri a acesteia. n cadrul procesului penal, nvinuitul, inculpatul, partea vtmat, partea civil, partea responsabil civilmente, n vederea aprrii intereselor legale, au dreptul s propun probe i s cear administrarea lor. Propunerile se fac ctre organele de urmrire penal sau ctre instan a de judecat care, n urma admiterii motivate a cererii, procedeaz la administrarea probelor solicitate.85

80 81

I. Neagu, op. cit., pag. 263. Gh. Nistoreanu ]i colectiv, op. cit., pag. 95. 82 Gr. Teodoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 121. 83 T. Pop, op. cit., pag. 184. 84 I. Neagu, op. cit., pag. 265. 85 V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 177.

83

Propunerea administrrii unor probe nu trebuie confundat cu sarcina administrrii probelor pentru c dac uneori propunerea pentru probe poate fi fcut i de ctre una din pr i, sarcina administrrii revine numai organelor judiciare. La cererea organului de urmrire penal ori a instan ei de judecat, orice persoan care cunoate vreo prob sau de ine vreun mijloc de prob este obligat s le aduc la cunotin sau s le nf ieze (art. 65 alin. 2 C. pr. pen). n cazul n care organul de urmrire penal sau instan a de judecat nu au cerut nf iarea unei probe sau aducerea ei la cunotin , aceast obliga ie exist n cazul unor mprejurri care, dac ar fi cunoscute, ar duce la stabilirea nevinov iei unei persoane trimise n judecat sau condamnate pe nedrept ori la eliberarea unei persoane inute n arest preventiv pe nedrept (art. 265 alin. 1 C. penal). 6.2.3. Prezum ia de nevinov ie Conform art. 23 alin. 11 din Constitu ie i art. 52 C.pr.pen., pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti de condamnare, persoana este considerat nevinovat. Art. 66 C.pr.pen. arat c nvinuitul sau inculpatul nu este obligat s probeze nevinov ia sa, beneficiaz de prezum ia de nevinov ie, iar n cazul n care exist probe de vinov ie, nvinuitul sau inculpatul are dreptul s probeze lipsa lor de temeinicie. Din textul celor dou articole rezult c, pn la declararea vinov iei de ctre organele judiciare, nvinuitul sau inculpatul este prezumat nevinovat. Prezum ia de nevinov ie const n faptul c nu toate acuzrile sunt adevrate, iar sarcina dovedirii o au organele judiciare. 6.2.4. Administrarea i aprecierea probelor Administrarea probelor const n activitatea de a lua la cunotin , i de a da eficacitate juridic n modurile prescrise de lege, despre faptele i elementele de fapt necesare aflrii adevrului ntr-o cauz penal.86 Astfel, prin administrarea probelor se desfoar o activitate procesual complex de ctre organele judiciare n colaborare cu pr ile, constnd n ndeplinirea drepturilor i obliga iilor prevzute de lege cu privire la procurarea, verificarea i preluarea, ca probe ale dosarului, a dovezilor prin prisma crora urmeaz a fi elucidate faptele i solu ionat cauza.87 n administrarea probelor exist libertatea de a folosi orice prob sau mijloc de prob care s conduc la aflarea adevrului i solu ionarea legal a cauzei. Pentru ca aceast administrare de probe s fie fcut cu respectarea dispozi iilor legale referitoare la drepturile i interesele pr ilor, s-au prevzut anumite garan ii procesuale. Aprecierea fiecrei probe se face de organul de urmrire penal i de instan a de judecat, potrivit convingerii lor, format n urma examinrii tuturor probelor administrate i conducndu-se dup contiin a lor. Aprecierea probelor este opera ia final a activit ii de proba iune prin care organele judiciare determin msura n care acestea le formeaz convingerea c faptele i mprejurrile de fapt la care se refer au avut sau nu au avut loc n realitate88

86 87

M. Apetrei, op. cit., pag. 249. N. Volonciu, op. cit., pag. 356. 88 Gr. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 125.

84

6.3. MIJLOACELE DE PROB Mijloacele de prob sunt acele mijloace legale prin care se constat elemente de fapt ce pot servi ca prob n procesul penal. n actualul Cod de procedur penal, la art. 64, mijloacele de prob sunt limitativ enumerate, i anume: declara iile nvinuitului sau inculpatului, declara iile pr ii vtmate, ale pr ii civile i ale pr ii responsabile civilmente, declara iile martorilor, nscrisurile, nregistrrile audio i video, fotografiile, mijloacele materiale de prob, constatrile tehnico-tiin ifice, constatrile medico-legale i expertizele. Att probele, ct i mijloacele de prob au ca scop finalizarea just a cauzelor penale. Declanarea procesului penal face ca probele s fie administrate prin mijloacele de prob prevzute de lege. Mijloacele de prob prezint o importan deosebit, ntruct, mpreun cu probele, sunt strns legate de realizarea regulii de baz a aflrii adevrului, ct i pentru faptul c n cea mai mare parte a procesului penal se pun probleme legate de probe i mijloacele de prob. De aceea trebuie a se stabili dac fapta exist i de cine a fost svrit, dac ntrunete toate elementele constitutive ale unei infrac iuni i dac fptuitorul rspunde penal pentru fapta sa.89 Mijloacele de prob ob inute n mod ilegal nu pot fi folosite n procesul penal. 6.3.2. Declara iile pr ilor i ale martorilor 6.3.2.1. Declara iile nvinuitului sau ale inculpatului (art. 69-74 C.pr.pen. astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 356/2006) Persoana care a svrit o infrac iune are calitatea de fptuitor, iar persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal se numete nvinuit ct timp nu a fost pus n micare ac iunea penal mpotriva sa (art. 229 C. pr. pen). Din momentul punerii n micare a ac iunii penale mpotriva nvinuitului, acesta capt calitatea de inculpat i este parte n procesul penal, situa ie n care el poate fi tras la rspundere penal (art. 23 C. pr. pen). Astfel, potrivit art. 64 C. pr. pen, declara iile nvinuitului sau inculpatului constituie unul din mijloacele de prob prin care se arat elemente de fapt ce pot servi la aflarea adevrului n procesul penal. Este unul din mijloacele de prob cele mai folosite ntruct nvinuitul sau inculpatul este figura central a procesului penal i poate cunoate cel mai bine cum s-a svrit fapta penal. Procedura de ascultare Persoana care a svrit o infrac iune are calitatea de fptuitor, iar persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal se numete nvinuit ct timp nu a fost pus n micare ac iunea penal mpotriva sa (art. 229 C. pr. pen). Din momentul punerii n micare a ac iunii penale mpotriva nvinuitului, acesta capt calitatea de inculpat i este parte n procesul penal, situa ie n care el poate fi tras la rspundere penal (art. 23 C. pr. pen). Astfel, potrivit art. 64 C. pr. pen, declara iile nvinuitului sau inculpatului constituie unul din mijloacele de prob prin care se arat elemente de fapt ce pot servi la aflarea adevrului n procesul penal. Este unul din mijloacele de prob cele mai folosite ntruct nvinuitul sau inculpatul este figura central a procesului penal i poate cunoate cel mai bine cum s-a svrit fapta penal.
89

M. Apetrei, op.cit., pag. 258.

85

Declara iile nvinuitului sau ale inculpatului constituie un drept al acestuia i nu o obliga ie (nemo tenetur edere contra se). Acest mijloc de prob are o dubl func ionalitate: pe de o parte, furnizeaz informa iile necesare aflrii adevrului, iar pe de alt parte, constituie prima modalitate prin intermediul creia cel ce urmeaz s fie tras la rspundere penal i exercit dreptul de aprare. nvinuitul sau inculpatul trebuie ascultat totdeauna n momentele obligatorii, cu excep ia prevzut n art. 237 alin. ultim C.pr.pen. cnd acesta este disprut, se sustrage de la cercetare sau nu locuiete n ar. n faza de urmrire penal, nvinuitul este ascultat la nceputul i la sfritul acestei faze procesuale (art. 6 alin. 5, art. 70 alin. 3, art. 255, 257 i 467 C. pr. pen), iar inculpatul, cu ocazia lurii msurii arestrii preventive, a prelungirii acesteia, n cazul continurii cercetrii dup punerea n micare a ac iunii penale i cu ocazia prezentrii materialului de urmrire penal (art. 150, 159, 236, 237, 250-253, 469, 470 C. pr. pen). n faza de judecat, inculpatul este audiat n urma citirii actului de sesizare al instan ei de ctre grefier, cu ocazia punerii n discu ie a schimbrii ncadrrii juridice, a extinderii ac iunii penale, acordrii ultimului cuvnt al inculpatului, audierii n apel sau recurs, acordrii sau neacordrii liberrii provizorii. Dac nvinuitul sau inculpatul nu este audiat n momentele obligatorii, se poate ajunge la nulitatea actelor procedurale ncheiate ntruct nvinuitul sau inculpatul a fost lipsit de exercitarea dreptului la aprare. Pentru ascultarea nvinuitului sau inculpatului se impun a fi respectate dispozi iile procedurale prevzute n art. 70-74 C.pr.pen., ct i aplicarea unei anumite tactici pentru a se putea ob ine ct mai multe elemente necesare stabilirii (alturi de alte probe) vinov iei sau nevinov iei. Organele competente care procedeaz la luarea declara iei nvinuitului sau inculpatului n faza urmririi penale sunt organele de urmrire penal, iar n faza de judecat instan a de judecat. Declanarea activit ii procesuale de ascultare constituie temeiul i punctul de plecare prin care se ajunge la ob inerea mijlocului de prob, care este declara ia nvinuitului sau inculpatului. Procedura de ascultare cuprinde trei momente (etape) esen iale, i anume90: Momentul procedurii prealabile are ca obiect aflarea de ctre organul judiciar a datelor de identificare a nvinuitului sau inculpatului. Potrivit dispozi iei art. 70 alin. 1 C.pr.pen., nainte de a fi ascultat, nvinuitul sau inculpatul este ntrebat cu privire la nume, prenume, porecl, data i locul naterii, numele i prenumele prin ilor, cet enie, studii, situa ia militar, loc de munc, ocupa ie, adresa la care locuiete efectiv, antecedente penale i alte date pentru stabilirea situa iei sale personale. nvinuitului sau inculpatului i se aduc apoi la cunotin fapta care formeaz obiectul cauzei, ncadrarea juridic a acesteia, dreptul de a avea un aprtor, precum i dreptul de a nu face nicio declara ie, atrgndu-i-se totodat aten ia c ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva sa. Dac nvinuitul sau inculpatul d o declara ie, i se pune n vedere s declare tot ce tie cu privire la fapt i la nvinuirea ce i se aduce n legtur cu aceasta.

90

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 189-190.

86

Dac nvinuitul sau inculpatul consimte s dea o declara ie, organul de urmrire penal, nainte de a-l asculta, i cere s dea o declara ie, scris personal, cu privire la nvinuirea ce i se aduce. Dreptul la tcere se bazeaz pe principiul general care impune celui care afirm, sarcina probei, o povar care trebuie s fie mai grea n fa a instan elor penale dect n cea a instan elor civile, innd cont de existen a prezum iei de nevinov ie care opereaz n materie penal. 6.3.2.2. Declara iile pr ii vtmate, pr ii civile i pr ii responsabile civilmente ( art.75-771 C.pr.pen. ) Pentru aflarea adevrului, declara iile pr ii vtmate, a pr ii civile i a pr ii responsabile civilmente pot aduce elemente de fapt sau mprejurri care pot servi ca prob cu privire la fapta comis, la persoana fptuitorului, la modul de comitere al faptei, numai n msura n care sunt coroborate cu fapte sau mprejurri ce rezult din ansamblul probelor existente la dosar. Astfel, potrivit art. 76 alin. 2 C.pr.pen. n procedura de ob inere a declara iilor, nainte de ascultare, persoanei vtmate i se pune n vedere c poate participa n proces ca parte vtmat, iar dac a suferit o pagub material sau o daun moral, c se poate constitui parte civil. De asemenea, i se atrage aten ia c declara ia de participare n proces ca parte vtmat sau de constituire ca parte civil se poate face n tot cursul urmririi penale, iar n fa a instan ei de judecat, pn la citirea actului de sesizare. Procedura de ascultare a pr ii vtmate, a pr ii civile i a pr ii responsabile civilmente se face potrivit dispozi iilor privitoare la ascultarea nvinuitului sau inculpatului, care se aplic n mod corespunztor (art. 77 C.pr.pen.). n cazul n care poate fi periclitat via a, integritatea corporal sau libertatea pr ii vtmate ori a pr ii civile sau a rudelor apropiate ale acesteia, procurorul ori, dup caz, instan a de judecat poate ncuviin a ca aceasta s fie ascultat fr a fi prezent fizic la locul unde se afl organul care efectueaz urmrirea penal sau, dup caz, n locul n care se desfoar edin a de judecat, prin intermediul mijloacelor tehnice prevzute n alineatele urmtoare. La solicitarea organului judiciar sau a pr ii vtmate ori a pr ii civile ascultate n condi iile prevzute mai sus, la luarea declara iei poate participa un consilier de protec ie a victimelor i reintegrare social a infractorilor, care are obliga ia de a pstra secretul profesional cu privire la datele de care a luat cunotin n timpul audierii. Organul judiciar are obliga ia s aduc la cunotin a pr ii vtmate sau a pr ii civile dreptul de a solicita audierea n prezen a unui consilier de protec ie a victimelor i reintegrare social a infractorilor. Partea vtmat sau partea civil poate fi ascultat prin intermediul unei re ele video i audio. n cursul judec ii, pr ile i aprtorii acestora pot adresa ntrebri, n mod nemijlocit, pr ii vtmate sau pr ii civile ascultat. ntrebrile se pun n ordinea prevzut n art. 323 alin. 2. Preedintele completului respinge ntrebrile care nu sunt utile i concludente judecrii cauzei. Declara ia pr ii vtmate sau a pr ii civile, se nregistreaz prin mijloace tehnice video i audio i se red integral n form scris, fiind semnat de organul judiciar, de partea vtmat sau partea civil ascultat, precum i de consilierul de protec ie a

87

victimelor i reintegrare social a infractorilor prezent la ascultarea acesteia, depunnduse la dosarul cauzei. Suportul pe care a fost nregistrat declara ia pr ii vtmate sau a pr ii civile, n original, sigilat cu sigiliul parchetului ori, dup caz, al instan ei de judecat, se pstreaz la sediul acestora. De asemenea, consemnarea declara iilor se face n scris aplicndu-se toate dispozi iile men ionate la art. 73 C.pr.pen. Ca i declara iile nvinuitului sau inculpatului, declara iile celorlalte pr i n procesul penal pot contribui la solu ionarea corect a cauzei dac acestea sunt sincere. ntruct nu tot timpul interesul pr ilor n proces concord i cu descoperirea adevrului n cauz, legiuitorul a prevzut, n art. 75 C.pr.pen. privitor la valoarea probatorie a declara iilor celorlalte pr i n proces, c ele pot servi la aflarea adevrului numai n msura n care sunt coroborate cu fapte sau mprejurri ce rezult din ansamblul probelor existente n cauz. 6.3.2.3. Declara iile martorilor Conform art.78 C.pr.penal, persoana care are cunotin despre vreo fapt sau despre vreo mprejurare de natur s serveasc la aflarea adevrului n procesul penal poate fi ascultat n calitate de martor. Din analiza textului men ionat rezult c, pentru a avea calitatea de martor trebuie s existe un proces penal, persoana s cunoasc date (fapte sau mprejurri) despre fapta penal, aceste date s serveasc la aflarea adevrului i s fie chemat n fa a organului judiciar pentru a relata aspectele pe care le cunoate. Nu pot fi ascultate ca martor: persoana obligat a pstra secretul profesional cu privire la faptele sau mprejurrile de care a luat cunotin n exerci iul profesiei, fr ncuviin area persoanei sau a unit ii fa de care este obligat a pstra secretul; - so ul i rudele apropiate ale nvinuitului sau inculpatului nu sunt obligate s depun ca martori; persoanele care au calitatea de parte n cauz. Persoana vtmat poate fi ascultat ca martor dac nu este constituit parte civil n cauz sau nu particip n proces ca parte vtmat nu pot fi asculta i ca martori n cauza supus revizuirii un martor, un expert sau un interpret care a svrit infrac iunea de mrturie mincinoas n cauza a crei revizuire se cere, precum i un membru al completului de judecat, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penal, a comis o infrac iune n legtur cu cauza a crei revizuire se cere. Drepturile i obliga iile martorilor. Avnd n vedere faptul c martorii au anumite obliga ii prevzute de legea procesual penal, trebuie ca acetia s aib i anumite drepturi. Astfel, martorul chemat de ctre organul de urmrire penal ori de instan a de judecat are dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, ntre inere, locuin i altor cheltuieli necesare (sume ce nu puteau fi evitate i care trebuie dovedite), prilejuite de chemarea acestuia (art.190 alin.1 C.pr.pen.). Prin Legea nr. 281/2003 s-a modificat articolul 190 C.pr.pen. dup cum urmeaz: martorul care este salariat are dreptul i la venitul de la locul de munc, pe durata lipsei de la serviciu, pricinuit de chemarea la organul de urmrire penal sau instan a de judecat. 88

Suma care reprezint venitul de la locul de munc se pltete de ctre angajatorul la care lucreaz martorul; martorul care nu este salariat, dar are venit din munc (execut diferite munci pentru asigurarea traiului zilnic sau are afaceri private), este ndrept it s primeasc i o compensare. Sumele acordate se pltesc pe baza dispozi iilor luate de organul care a dispus chemarea i n fa a cruia s-a prezentat martorul, din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. Aceste sume se pltesc martorului imediat dup nf iare, indiferent dac sunt martori n acuzare. Considerm c organele judiciare au obliga ia ca dup ntrebrile prealabile care i se pun martorului (art.84 C.pr.pen.) s i aduc la cunotin faptul c are dreptul atunci cnd nu este angajat cu contract de munc, la sume compensatorii pentru perioada ct a fost lipsit de a avea venituri din munc. n situa iile n care martorul nu-i primete sumele cuvenite are dreptul de a se adresa cu plngere (art.275 C.pr.pen.) procurorului care supravegheaz activitatea organului de cercetare penal sau prim-procurorului (art.278 C.pr.pen.), mpotriva msurilor sau actelor efectuate de procuror la urmrirea penal. Dac cauza penal se afl n fa a instan ei de judecat i martorul prin hotrre judectoreasc nu i-a primit cheltuielile judiciare cuvenite poate declara apel sau recurs cu privire la aceste aspecte (art.362 lit.e i 3822 C.pr.pen.). Potrivit art.68 alin.1 C.pr.pen. este oprit a se ntrebuin a violen e, amenin ri ori alte mijloace de constrngere, precum i promisiuni sau ndemnuri, n scopul de a se ob ine probe. Prin aceast dispozi ie legal martorul este aprat mpotriva violen elor sau amenin rilor ori a altor mijloace de constrngere pentru a da declara ii. Persoanele care reprezint organele judiciare i ntrebuin eaz promisiuni, amenin ri sau violen e fa de un martor pentru ob inerea de declara ii svresc infrac iunea de cercetare abuziv prevzut de art.266 alin.3. C. pen. i se sanc ioneaz cu nchisoarea de la 1 la 5 ani. Pentru aprarea drepturilor martorului legiuitorul a mai prevzut n Codul penal: -n art.2612611 sanc iuni fa de cei care ncearc a determina o persoan prin constrngere sau corupere s dea declara ii mincinoase ntr-o cauz penal, precum i de a mpiedica participarea ntr-o cauz penal a unui martor svrit prin violen , amenin are sau prin orice alt mijloc de constrngere ndreptat mpotriva sa ori a so ului sau a unei rude apropiate se pedepsete cu nchisoarea; -n art.2671 tortura fapta prin care se provoac unei persoane, cu inten ie, o durere sau suferin e puternice fizice ori psihice, ndeosebi cu scopul de a ob ine de la aceast persoan sau de la o persoan ter informa ii sau mrturisiri se pedepsete cu nchisoarea. De asemenea, martorul mai are dreptul s cear consemnarea declara iei, iar dac nu este de acord cu con inutul acesteia s refuze s o semneze (art.86 alin.3 raportat la art.7174 C.pr.pen.). Pe lng drepturile pe care le are persoana chemat ca martor are i o serie de obliga ii i anume: obliga ia de a face declara ii cu privire la faptele i mprejurrile la care este audiat. Dac nvinuitul sau inculpatul are dreptul de a nu face nici o declara ie (art.70 alin.2 C.pr.pen.) persoana chemat ca martor, dac nu se prezint, poate fi sanc ionat cu

89

amend judiciar (art.198 lit.c C.pr.pen) sau poate fi adus silit (art.327 alin.5 C.pr.pen.) n condi iile prevzute de art.183 alin.1 i 184 referitoare la mandatul de aducere i executarea acestuia. Obliga ia de a depune ca martor este personal nefiind admis reprezentarea; obliga ia de prezentare persoana chemat ca martor este obligat s se nf ieze la locul, ziua i ora artate n cita ie, n fa a organelor judiciare (art.83 alin.1 C.pr.pen.). Lipsa nejustificat a martorului de a se prezenta la data stabilit de organele judiciare se sanc ioneaz cu amend judiciar ntre 100 lei la 1.000 lei (art.198 lit.a C.pr.pen.) cu obliga ia ns din partea organelor judiciare ca acesta s fi fost legal citat. Dac din motive temeinice martorul nu s-a putut prezenta poate cere scutirea de amend ori reducerea amenzii n termen de 10 zile de la comunicarea ordonan ei organului de urmrire penal ori a ncheierii instan ei. n func ie de motivele artate, organul judiciar apreciaz asupra scutirii sau reducerii amenzii (art.199 C.pr.pen.). Sunt situa ii n care neprezentarea martorului este justificat de imposibilitatea de a se prezenta pentru a fi ascultat (boal, stare de arest), organul de urmrire penal sau instan a de judecat procedeaz la ascultarea acestuia la locul unde se afl, cu excep ia cazurilor n care legea prevede altfel (art.86 alin.3 combinat cu art.74 C.pr.pen.); obliga ia de a spune tot ce tie referitor la faptele i mprejurrile asupra crora este ntrebat, martorul are datoria s declare tot ce tie privitor la cauza respectiv (art.83 teza a II-a C.pr.pen.). Martorul are o datorie social de a participa la aflarea adevrului ntr-o cauz penal i din acest motiv el are obliga ia s declare tot ce tie, dar organele judiciare au dreptul de a cere oricrei persoane, care are calitatea de martor, prestarea mrturiei. Declara iile martorilor au o importan deosebit atunci cnd ele constau n cunotin e dobndite personal, direct i nemediat de martor cu propriile sim iri i de aceea el are obliga ia de a spune tot ce tie. i cunotin ele privitoare la svrirea unei infrac iuni care au fost dobndite indirect i imediat, din relatrile fcute de alte persoane duc la obliga ia martorului de a le relata, putnd fi folosite de organele judiciare ca probe indirecte; obliga ia de a nu face afirma ii mincinoase. n activitatea de nfptuire a justi iei penale un rol important l au martorii, declara iile lor sunt considerate mijloace de prob, contribuind astfel la aflarea adevrului i implicit n concret la solu ionarea cauzei respective. Martorul cnd este ascultat de organele judiciare trebuie s-i ndeplineasc obliga ia cu bun-credin 91, s contribuie efectiv pe msura posibilit ilor sale la aflarea adevrului ntr-o cauz penal. nainte de a fi ascultat martorul depune urmtorul jurmnt Jur c voi spune adevrul i nu voi ascunde nimic din ceea ce tiu (art.85 alin.1 C.pr.pen.), jurmnt care creeaz o solemnitate necesar actului procedural i poate determina martorul s spun adevrul. Dup depunerea jurmntului sau dup rostirea formulei prevzute n art.85 alin.5 C.pr.pen. (pentru cei care din motive de contiin sau confesiune nu depun jurmntul),
91

Buna-credin\` trebuie interpretat` n sensul c` o persoan` ac\ioneaz` n temeiul unui drept ]i conform cu legea sau cu ceea ce se cuvine; sinceritate, onestitate Dic\ionarul explicativ al limbii romne, Ed. Academiei, 1975, Bucure]ti pag. 104.

90

se va pune n vedere martorului c, dac nu va spune adevrul, svrete infrac iunea de mrturie mincinoas. Mrturia mincinoas este prevzut de art.260 C. pen.92 i se definete prin fapta martorului, expertului sau interpretului care face afirma ii mincinoase, ori nu spune tot ce tie privitor la mprejurrile esen iale asupra crora a fost ntrebat ntr-o cauz juridic. Infrac iunea de mrturie mincinoas are un subiect activ calificat martor, expert sau interpret, infrac iune svrit de cele mai multe ori de martori datorit n principal c declara iile acestora sunt printre cele mai frecvente mijoace de prob. Jurmntul martorului este un fapt care precede infrac iunea, dar el nu este o situa ie primar a acesteia. Lipsa jurmntului nu poate nltura caracterul penal al mrturiei mincinoase, atunci cnd fapta s-a consumat conform dispozi iilor art.260 alin.1 C.pen. Astfel, art.85 C.pr.pen. privind aten ionarea martorului cu privire la mrturia mincinoas apare de prisos fa de neadmiterea n dreptul nostru penal a erorii de drept. Aceasta are ns un rol preventiv, dar inexisten a acestei preveniri nu exclude ns posibilitatea svririi infrac iunii de mrturie mincinoas.93 Fapta se poate svri i la organul de urmrire penal chiar dac martorul a depus mincinos numai n aceast faz, nu mai este audiat de instan a de judecat iar declara ia sa nici nu este folosit n solu ia pe care o adopt instan a.94 La svrirea infrac iunii nu intereseaz nici faptul dac mrturia mincinoas a fost fcut n fa a unui organ, care ulterior se dovedete c este incompetent. i tcerea martorului poate constitui infrac iunea de mrturie mincinoas dac omite a spune tot ce tie referitor la o mprejurare esen ial care are pondere n stabilirea adevrului i prin consecin n solu ionarea just a cauzei. Nu putem vorbi ns de svrirea unei infrac iuni de mrturie mincinoas atunci cnd martorul refuz n mod explicit de a da declara ie, nu se conformeaz obliga iei de a spune tot ce tie fr ns a svri vreo infrac iune (n afara celor prevzute n C. penal referitoare la nedenun area sau omisiunea de a sesiza organele de urmrire penal). n asemenea situa ii organele judiciare trebuie s gseasc alte mijloace de prob necesare solu ionrii cauzei penale. Organele judiciare sunt cele care trebuie s dovedeasc caracterul mincinos al mrturiei. Simplele contradic ii din declara iile unui martor sau interpretarea personal eronat a faptelor sau mprejurrilor nu trebuie s ne conduc imediat la svrirea infrac iunii de mrturie mincinoas, ci ele trebuie coroborate cu celelalte probe administrative n cauz.

Art. 260 C.pen.: Fapta martorului care ntr-o cauz` penal`, civil`, disciplinar` sau n orice alt` cauz` [n care se ascult` martori, face afirma\ii mincinoase ori nu spune tot ce ]tie privitor la mprejur`rile esen\iale asupra c`rora a fost ntrebat, se pedepse]te cu nchisoarea de la 1 la 5 ani. Fapta prev`zut` n alineatul precedent nu se pedepse]te dac`, n cauzele penale mai nainte de a se produce arestarea inculpatului, ori din toate cauzele mai nainte de a se fi pronun\at o hot`rre sau de a se fi dat o alt` solu\ie ca urmare a m`rturiei mincinoase, martorul ]i retrage m`rturia. Dac` retragerea m`rturiei a intervenit n cauzele penale dup` ce s-a produs arestarea inculpatului sau n toate cauzele dup` ce s-a pronun\at o hot`rre sau dup` ce sa dat o alt` solu\ie ca urmare a m`rturiei mincinoase, instan\a va reduce pedeapsa potrivit art. 76 C. pen. Noul Cod penal infrac\iunea de m`rturie mincinoas` este inserat` n Titlul IV, art. 273.. 93 Avram Filipa], Infrac\iuni contra nf`ptuirii Justi\iei, Ed. Academiei, Bucure]ti 1986, pag. 54. 94 V. Dongoroz n Codul penal adnotat, Ed. Libr`ria Socec, Bucure]ti, 1937, pag. 184.

92

91

Retragerea mrturiei mincinoase de cel care svrete infrac iunea are efect asupra rspunderii penale, iar retractarea mrturiei dup momentul prevzut n art.260 alin.2 are efect cu privire la circumstan ele atenuante. Sunt destule situa ii cnd declara iile martorului luate n faza de urmrire penal sunt retractate n fa a instan ei de judecat. Aceast retractare poate fi fcut din mai multe motive. Judectorul este cel care trebuie s aprecieze sinceritatea revenirii. Este probabil ca la urmrirea penal martorul s declare n stilul su propriu, iar organele de urmrire penal s consemneze cu anumi i termeni juridici care pot denatura sensul declara iei. Avnd n vedere principiul oralit ii n faza de judecat trebuie ca judectorul s nu nlture numai declara ia martorului fcut n fa a sa pe care o consider nesincer ci i pe cea dat la organele de urmrire penal pentru c din moment ce martorul a revenit, ori minte ori spune adevrul. Dac ar lua n considera ie numai declara ia dat la urmrirea penal nu ar mai avea rost cercetarea judectoreasc i ar fi nclcat principiul oralit ii. Declara ia dat la urmrire penal poate fi folosit ca o prob complementar care alturi de alte probe directe ajut la aflarea adevrului. i n situa ia n care martorul care a dat declara ie la urmrirea penal a decedat, disprut sau este incapabil de a mai depune declara ia la instan , judectorul poate folosi declara ia ca o simpl prob indirect, cu condi ia de a o pune n discu ia pr ilor cu ocazia dezbaterilor. Dac ns judectorul constat cu ocazia audierii la instan c declara ia martorului de la urmrire penal este nesincer, nici declara ia dat n fa a sa nu poate constitui o prob direct, pentru c suspiciunea asupra adevrului persist i aceasta fie e nlturat, fie trebuie coroborat cu alte probe ale cauzei penale. Referitor la mrturia mincinoas spunem c aceasta se mai refer i la exper i i interpre i. Exper ii pot fi chema i la organele judiciare pentru a da lmuriri asupra rapoartelor pe care le-au ntocmit. Considerm c atunci cnd exper ii sunt chema i n fa a instan elor judectoreti pentru a da lmuriri i sunt considera i martori tehnici, ar trebui s depun un jurmnt ca i martorii prevzut n art.85 din C.pr.pen., mai ales c la interpre i este obligatoriu jurmntul art.128 alin.3 C.pr.pen. Procedura de ascultare a martorilor. Activitatea procesual privind audierea martorului n faza de urmrire penal sau la instan a de judecat se face de regul la sediul organului judiciar, cu excep iile prevzute n art.74 C.pr.pen. cnd va fi audiat la locul unde se afl. a) ntrebri prealabile Etapa prealabil const potrivit art.84 C.pr.pen. din faptul c martorul este ntrebat mai nti despre nume, prenume, etate, adres (reedin atunci cnd este cazul) i ocupa ie. n caz de ndoial asupra identit ii martorului, aceasta se stabilete prin orice mijloc de prob. Tot cu aceast ocazie se verific dac martorul are un interes n cauz, fiind ntrebat dac este sau nu ruda vreuneia dintre pr i (explicndu-i-se i dispozi iile art.80 C.pr.pen.) i n ce raporturi se afl cu acestea, precum i dac a suferit vreo pagub de pe

92

urma infrac iunii. Dac martorul se afl n vreuna din aceste situa ii, organele judiciare i vor pune n vedere c nu este obligat s depun ca martor (art.80 alin.2 C.pr.pen.). Toate aceste ntrebri prealabile trebuie puse martorului de ctre organul judiciar ntr-o atmosfer normal prin crearea unui cadru favorabil unei discu ii libere, pentru ca acesta s aib ncredere n cel care audiaz i pentru a putea s-i expun n mod ct mai corect faptele sau mprejurrile pe care le-a perceput. b) Jurmntul martorului Dac persoana audiat poate da declara ie n calitate de martor va trebui s depun un jurmnt. Astfel, conform art.85 C.pr.pen. jurmntul are urmtorul con inut: Jur c voi spune adevrul i c nu voi ascunde nimic din ceea ce tiu. Aa s-mi ajute Dumnezeu!. n timpul depunerii jurmntului, martorul pune mna pe cruce sau biblie, iar referirea la divinitate, din formula jurmntului se schimb potrivit credin ei religioase a martorului. Martorul de alt religie dect cea cretin nu este obligat ca n timpul depunerii jurmntului s pun mna pe cruce sau biblie. Referirea la divinitate din formula jurmntului se schimb potrivit credin ei religioase. Formula depunerii jurmntului exist att n faza urmririi penale ct i n faza de judecat. Martorul fr confesiune (art.85. alin.4 teza a II-a C.pr.pen.) va depune urmtorul jurmnt: Jur pe onoare i contiin c voi spune adevrul i c nu voi ascunde nimic din ceea ce tiu. n aceast categorie de persoane pot intra martorii care sunt atei (militeaz contra religiei negnd existen a lui Dumnezeu i a oricrei divinit i) i pentru ei un jurmnt religios nu are nici o semnifica ie. De asemenea, n aceast categorie pot intra i martori care sunt liber cugettorii care nu sunt mpotriva religiei, dar care au depit religia n sensul culturii i jurmntul nu poate folosi n nici un fel. Martorii care din motive de contiin sau confesiune nu depun jurmntul vor rosti n fa a instan ei urmtoarea formul (art.85 alin.5 C.pr.pen.): M oblig c voi spune adevrul i c nu voi ascunde nimic din ceea ce tiu. c) Modul i limitele ascultrii Un pas important al activit ii procesuale privete procedura de ascultare a martorului. n dispozi iile art.86 C.pr.pen. se arat modul i limitele ascultrii martorului reglementare, care se completeaz cu cele privitoare la ascultarea nvinuitului sau inculpatului (art.7174 C.pr.pen.). Declara ia unui martor se poate ob ine fie pe calea punerii de ntrebri succesive provocnd rspunsurile martorului, fie pe calea unei nara iuni libere fcut de martor. Dintre cele dou sisteme nara iunea liber este totdeauna mai fidel, mai ferit de sugestia ntrebrilor i mai complet tocmai din cauza spontaneit ii sale. Organul de

93

urmrire penal va trebui s indice martorului numai asupra cror fapte sau mprejurri s dea rela ii, lsndu-l apoi s nareze liber n problema respectiv.95 Martorii trebuie s declare despre fapte i mprejurri pe care le-au dobndit cu propriile lor sim iri sau cunosc elemente care intereseaz n stabilirea vinov iei nvinuitului sau inculpatului. Au mai pu in importan cele declarate de martori auzite de la alte persoane sau zvon public, iar comentariile i convingerile intime ale martorului nu au nici o valoare pentru c evaluarea revine organului de urmrire penal i nu martorului. Martorul nu poate face aprecieri nici mcar asupra moralit ii nvinuitului sau inculpatului sau a altui martor dect numai atunci cnd a fost chemat n acest scop. Martorul la urmrire penal se ascult separat, iar dac sunt mai mul i martori fiecare este ascultat fr s fie de fa ceilal i. Aceast ascultare nu poate ncepe cu citirea sau reamintirea unor declara ii dac martorul le-a mai dat n cauz i nici nu poate prezenta ori citi o declara ie scris mai nainte, ns se poate servi de nsemnri asupra amnuntelor greu de re inut. Toate ntrebrile care se pun trebuie s fie clare, precise, s nu aib un dublu sens, s nu fie puse de asemenea manier nct s ncurce pe martor, s nu fie icanatorii sau de a hr ui pe martor. De aceea, att n timpul ascultrii martorului n etapa relatrii libere ct i n etapa formulrii ntrebrilor, organul de urmrire penal nu trebuie s-i exteriorizeze sentimentele, s asculte cu aten ie dar fr ostenta ie, iar modularea vocii s nu exprime o stare de nemul umire.96 n aceast faz de urmrire penal ascultarea are loc la data i ora pentru care martorul a fost citat, nu exist o ordine prestabilit n audierea martorilor, aceasta fiind lsat la aprecierea organului judiciar, nu este stabilit nici numrul martorilor care pot fi audia i (numrul poate fi limitat de organele de urmrire penal atunci cnd se consider c prin audierea unui anumit numr s-au clarificat toate mprejurrile legate de cauz). 97 i n faza de judecat martorii sunt audia i de instan a de fond separat (art. 319 alin.1 C.pr.pen.), chiar dac nu au fost cita i sau nu au primit cita ie, ns numai dup ce s-a stabilit identitatea lor, inndu-se seama i de dispozi iile art. 861 i urm. Martorii mai pot fi audia i n apel cnd instan a poate da o nou apreciere a probelor din dosar i poate administra orice probe noi pe care le consider necesare (art. 378 alin. 2 C.pr.pen.), precum i n caz de recurs numai la judecarea cauzei dup casare (art. 38519 C.pr.pen.). Potrivit art. 327 C.pr.pen., audierea martorilor de ctre instan se face ca i ascultarea inculpatului sau coinculpa ilor (art. 323325 alin. 1 C.pr.pen.). Dup ce martorului i s-au pus ntrebri de instan i de procuror, el este ntrebat i de partea care l-a propus i apoi de celelalte pr i. Martorii asculta i rmn n sal, la dispozi ia instan ei, iar dac instan a gsete necesar, poate dispune retragerea lor sau a unora dintre ei din sala de edin , n vederea reaudierii ori a confruntrii (art.328 C.pr.pen.). Dispozi iile art. 861864 C.pr.pen. se aplic i la instan a de judecat n cazul protec iei unor martori i a modului lor de ascultare.

95 96

I. Tanoviceanu,Tratat de drept ]i procedur` penal`, Edi\ia a doua, vol.IV, Bucure]ti, 1927, pag. 658659 Laz`r Crjan, Curs de Criminalistic`, Ed. Curtea Veche, Bucure]ti, 2003, pag. 308. 97 M. Apetrei, Drept procesual penal, Ed. Oscar Print, Bucure]ti, 1998, pag. 274.

94

Cnd un martor nu tie limba romn sau nu se poate exprima, el va fi ascultat prin mijlocirea unui interpret (art.128 alin.1 C.pr.pen.). Interpretul este numit de organele de urmrire penal n instan a de judecat, iar dac este desemnat sau ales de pr i el trebuie s fie un interpret autorizat potrivit legii.98 La o asemenea ascultare interpretul trebuie s depun jurmntul potrivit art.85 C.pr.pen. i el nu trebuie s aib vreun interes n cauza respectiv (aten ie mai ales atunci cnd interpretul este ales de pr i). De asemenea, interpretul trebuie s pstreze secretul datelor de care a luat cunotin , s traduc corect i s semneze declara ia alturi de martor. Dac exist probe sau indicii temeinice c prin declararea identit ii reale a martorului sau a localit ii acestuia de domiciliu ori de reedin ar fi periclitat via a, integritatea corporal sau libertatea lui ori a altei persoane, martorului i se poate ncuviin a s nu declare aceste date, atribuindu-i-se o alt identitate sub care urmeaz s apar n fa a organului judiciar. Aceast msur poate fi dispus de ctre procuror n cursul urmririi penale, iar n cursul judec ii de instan , la cererea motivat a procurorului, a martorului sau a oricrei alte persoane ndrept ite. Pot fi audia i ca martori crora li s-a atribuit o alt identitate i investigatorii sub acoperire. Dispozi iile prevzute mai sus se aplic i exper ilor. n situa iile descrise anterior, procurorul sau, dup caz, instan a de judecat poate ncuviin a ca martorul s fie ascultat fr a fi prezent fizic la locul unde se afl organul de urmrire penal ori n sala n care se desfoar edin a de judecat, prin intermediul mijloacelor tehnice prevzute n alineatele urmtoare. Martorul poate fi ascultat prin intermediul unei re ele de televiziune cu imaginea i vocea distorsionate, astfel nct s nu poat fi recunoscut. n cazul judec ii, pr ile i aprtorii acestora pot adresa ntrebri, n mod nemijlocit, martorului. ntrebrile se pun n ordinea prevzut n art. 323 alin. 2. Preedintele completului respinge ntrebrile care nu sunt utile i concludente judecrii cauzei sau pot conduce la identificarea martorului. Declara ia martorului ascultat, se nregistreaz prin mijloace tehnice video i audio i se red integral n form scris. n cursul urmririi penale, se ntocmete un proces-verbal n care se red cu exactitate declara ia martorului i acesta se semneaz de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului i de organul de urmrire penal i se depune la dosarul cauzei. Declara ia martorului, transcris, va fi semnat i de acesta i va fi pstrat n dosarul depus la parchet, ntr-un loc special, n plic sigilat, n condi ii de maxim siguran . n cursul judec ii, declara ia martorului va fi semnat de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului i de preedintele completului de judecat. Declara ia martorului, transcris, va fi semnat i de martor, fiind pstrat n dosarul depus la instan .

98

Art. 128 C.pr.pen. a]a cum a fost modificat prin L. nr. 281/2003 publicat` n M.O. nr. 468/1.07.2003

95

d) Consemnarea declara iilor Consemnarea declara iei martorilor date n cursul urmririi penale sau n fa a instan ei de judecat se face n scris, potrivit dispozi iilor art.86 alin.3 i art.73 C.pr.pen. n declara ie se face men iunea depunerii jurmntului sau formulei prevzut n art.85 alin.5 de ctre martor i de faptul c dac nu va spune adevrul svrete infrac iunea de mrturie mincinoas. La ascultarea martorilor dup etapa relatrii libere, acetia pot s-i scrie singuri o declara ie cu privire la faptele i mprejurrile respective pentru care au fost chema i. Declara ia martorului se consemneaz de ctre organul judiciar prin completarea formularului declara iei de martor cu datele de identificare, men iunea depunerii jurmntului, ora nceperii i ora ncheierii ascultrii i depozi ia martorului. Principala obliga ie a organelor judiciare este de a reproduce ntocmai cele declarate de martor dac se poate cu propriile lui cuvinte, fiind interzis modificarea sau nlocuirea cuvintelor acestuia. Declara ia scris se citete martorului, iar dac cere, i se d voie s-o citeasc. Cnd este de acord cu con inutul ei, se semneaz pe fiecare pagin i la sfrit. Dac martorul nu poate sau refuz s semneze, se face men iune n declara ia scris. Nesemnarea n scris a declara iei martorului va duce la anularea actului i reascultarea martorului (declara ia nesemnat va fi o declara ie lovit de nulitate dac martorul chemat s confirme declara ia nu recunoate con inutul ei i, deci, nu poate constitui mijloc de prob). Declara ia scris este semnat i de organul de urmrire penal care a procedat la ascultarea martorului ori de preedintele completului de judecat i de grefier, precum i de grefier cnd declara ia a fost luat printr-un interpret. Dac martorul revine asupra vreuneia din declara iile sale sau are de fcut completri, rectificri sau precizri, acestea se consemneaz i se semneaz n func ie de faza procesual de aceleai persoane artate mai sus. Declara iile martorilor fcute la instan a de judecat, audia i n cauz, inclusiv ntrebrile adresate acestora de oricare dintre pr i sau de instan a de judecat, pe lng consemnarea fcut de grefier n declara ie, se fac i prin nregistrarea cu mijloace tehnice. Prin nregistrarea declara iilor la instan se poate constata mai uor dac con inutul celor consemnate de grefier n declara ie corespund cu cele nregistrate prin mijloace tehnice. Acest lucru al nregistrrii declara iilor nu este interzis nici n faza urmririi penale, iar fixarea declara iilor pe band magnetic sau video se face de mai mul i ani asigurnd o deplin obiectivitate i fidelitate n nregistrarea declara iilor, a ntrebrilor i a rspunsurilor. Totui aceste nregistrri a declara iei martorilor nu trebuie confundate cu celelalte mijloace de prob prevzute n art.64 C.pr.pen. i anume, interceptrile i nregistrrile audio sau video. 6.3.2.4. Procedee speciale de ascultare a pr ilor i a martorilor n procesul penal Administrarea probatoriilor ct i strngerea probelor ntr-o cauz penal, mai ales n cadrul mijloacelor de prob oral, cum sunt declara iile martorilor, pot duce la contradic ii sau nepotriviri ce trebuie solu ionate de ctre organele judiciare.

96

Confruntarea (art.87 C.pr.pen.) const n reaudierea n mod simultan a persoanelor (n cazul nostru al martorilor) n ale cror declara ii date anterior n aceeai cauz penal exist contradic ii ce se cer lmurite. Este un procedeu probatoriu complementar (nu figureaz n enumerarea prevzut de art.64 C.pr. pen), folosirea lui fiind condi ionat de existen a unor declara ii ob inute prin ascultarea unor subiec i procesuali n mod separat potrivit procedeului probatoriu primar (obinuit).99 Cnd se constat c exist contraziceri ntre declara iile martorilor asculta i n aceeai cauz, organul judiciar procedeaz la confruntarea lor pentru lmurirea cauzei, numai dac acest lucru este necesar. Confruntarea poate avea loc nu numai ntre martori ci i ntre martor i pr ile din cauz sau alte persoane, putndu-se efectua att n faza urmririi penale, ct i n faza de judecat. Confruntarea se poate dispune din oficiu n faza urmririi penale i, din oficiu sau la cererea procurorului ori a pr ilor, n faza de judecat. Procedura confruntrii se poate face prin ascultarea martorilor care sunt confrunta i cu privire la faptele i mprejurrile n privin a crora declara iile date anterior se contrazic (art.88 C.pr.pen.). Organul de urmrire penal sau instan a de judecat poate ncuviin a ca martorii confrunta i s-i pun reciproc ntrebri. Confruntarea poate avea un efect pozitiv prin aducerea unor elemente noi sau prin lmurirea contrazicerilor, dar poate avea i un efect negativ prin faptul c rmn aceleai contradic ii n declara ii. Dac la prima vedere confruntarea pare un procedeu simplu de efectuat, pentru a avea un rezultat pozitiv trebuie ca organul judiciar s cunoasc foarte bine materialul cauzei, a personalit ii martorilor, s conduc cu abilitate confruntarea. Declara iile date de martorii confrunta i se consemneaz ntr-un proces-verbal care va cuprinde datele din art. 91 C.pr.pen. 6.3.2.5. nscrisurile, nregistrrile audio i video 6.3.2.5.1. nscrisurile ca mijloace de prob nscrisurile pot servi ca mijloc de prob, dac n con inutul lor se arat fapte sau mprejurri de natur s contribuie la aflarea adevrului (art. 89 C.pr.pen.). No iunea de nscris poate avea dou sensuri100: n sens larg, prin nscris se n elege orice act scris, inclusiv formele scrise n care se consemneaz celelalte mijloace de prob (exemplu: declara iile nvinuitului sau inculpatului, declara iile martorilor, raportul de expertiz, descrierea unor corpuri delicte etc.); n sens restrns, prin nscris ca mijloc de prob se n eleg numai actele care prin con inutul lor contribuie la aflarea adevrului, fr s reprezinte forma scris de manifestare a celorlalte mijloace de prob (coresponden a, chitan ele, registrele, actele sub semntur privat sau emannd de la diverse institu ii etc.). n literatura juridic s-au mai fcut diferite clasificri ale nscrisurilor fie n func ie de sursa din care provin (de la pr i, de la institu ii), fie dup modul de folosire (nscrisuri originale, copii, certificate) sau dup scopul urmrit prin ntocmirea lor (nscrisuri

99

100

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 21. N. Volonciu, op. cit., pag. 372.

97

caracterizate ntocmite anume pentru a servi ca mijloc de prob i nscrisuri necaracterizate, care con in diferite men iuni scriptice, amprente etc.).101 Printre nscrisurile cele mai importante ca mijloc de prob este procesul-verbal ncheiat de organul de urmrire penal i instan a de judecat. La fel de importante sunt i actele de constatare ncheiate de alte organe, dac legea prevede aceasta (art. 90 C.pr.pen.). Procesul-verbal este un instrument scriptic prin intermediul cruia organele judiciare constat elementele faptice legate de svrirea unei infrac iuni i care astfel cunoscute i administrate n procesul penal dau nscrisului respectiv con inutul i finalitatea unui mijloc de prob, fie demonstreaz ndeplinirea diferitelor acte procedurale avnd rolul de dovezi procedurale.102 Procesele-verbale ca mijloc de prob sunt acelea ncheiate de ctre organele de urmrire penal la efectuarea perchezi iilor, ridicarea obiectelor i nscrisurilor (art. 108), cercetarea la fa a locului (art. 131), iar de instan a de judecat, la constatarea infrac iunilor de audien (art. 299). Ca dovezi procedurale ntlnim procesul-verbal de predare a cita iei (art. 181), procesul-verbal ntocmit de organul de urmrire penal n vederea ndreptrii erorilor materiale (art. 195), procesul-verbal de prezentare a materialului de urmrire penal (art. 251). Condi iile de fond sunt: data i locul unde este ncheiat, numele, prenumele i calitatea celui care l ncheie, numele, prenumele, ocupa ia i adresa martorilor asisten i, cnd exist, descrierea amnun it a celor constatate, precum i a msurilor luate, numele, prenumele, ocupa ia i adresa persoanelor la care se refer procesul-verbal, obiec iile i explica iile acestora, men iunile prevzute de lege pentru cazurile speciale. Condi iile de form (art. 91 alin. 2 C.pr.pen.): procesul-verbal trebuie semnat pe fiecare pagin i la sfrit de cel care l ncheie, precum i de martorii asisten i i de persoanele la care se refer. Dac vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuz s semneze, se face men iunea despre aceasta. n practic s-a artat c dac nu a fost semnat de unul din martorii asisten i, procesulverbal nu poate duce la nlturarea actului, aceast omisiune nefiind sanc ionat cu nulitate.103 Totui, dac, cu ocazia ncheierii procesului-verbal, nu s-au respectat dispozi iile legale cu privire la condi iile de fond sau de form, devin aplicabile dispozi iile art. 197 C.pr.pen. Ca valoare probatorie, nscrisurile nu au o valoare dinainte stabilit, ele trebuind s concorde cu celelalte mijloace de prob administrate n cauz. 6.3.2.5.2. Interceptrile i nregistrrile audio sau video, fotografiile ( art.911-916 C.pr.pen. astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 47 din Legea nr. 356/2006 ). Pentru a ajunge la descoperirea anumitor infrac iuni organele judiciare au la dispozi ie procedee moderne cum ar fi: tehnica fotografic, nregistrrile pe band magnetic audio-video, interceptrile de convorbiri.

101

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 214; N. Volonciu, op. cit., pag. 372; Gh. Nistoreanu ]i colectiv, op. cit., pag. 112. 102 N. Volonciu, op. cit., pag. 373. 103 T. S., S.p., dec. nr. 708/1976, RRD, nr. 1/1977, pag.67.

98

Mijloacele de prob privind nregistrrile audio sau video au fost incluse ca mijloace de prob prin Legea nr. 141/1996 (publicat n M.O. nr. 289/14.11.1996) i modificate prin L. nr. 281/2003, L. nr. 356/2006 i O.U.G. nr. 60/2006. Sediul materiei privind procedeele probatorii: interceptarea i nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor, nregistrrile audio-video, filmrile i fotografiile sunt prevzute n dispozi iile art. 911 916 C. pr. pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 356/2006, O.U.G. nr. 60/2006 i ulterior prin Legea nr. 202/2010. n afara acestor dispozi ii procedurale exist i legi speciale care prevd ca mijloace de prob accesul la sistemele de telecomunica ii sau informatice cum ar fi: Procedura efecturii interceptrilor i nregistrrilor Interceptarea i nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare se realizeaz cu autorizarea motivat a judectorului, la cererea procurorului care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal, n condi iile prevzute de lege, dac sunt date ori indicii temeinice privind pregtirea sau svrirea unei infrac iuni pentru care urmrirea penal se efectueaz din oficiu, iar interceptarea i nregistrarea se impun pentru stabilirea situa iei de fapt ori pentru c identificarea sau localizarea participan ilor nu poate fi fcut prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult ntrziat. Interceptarea i nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare pot fi autorizate n cazul infrac iunilor contra siguran ei na ionale prevzute de Codul penal i de alte legi speciale, precum i n cazul infrac iunilor de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, splare a banilor, falsificare de monede sau alte valori, n cazul infrac iunilor prevzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul unor alte infrac iuni grave ori al infrac iunilor care se svresc prin mijloace de comunicare electronic. Dispozi iile alin. 1 se aplic n mod corespunztor. Autoriza ia se d pentru durata necesar interceptrii i nregistrrii, dar nu pentru mai mult de 30 de zile, n camera de consiliu, de preedintele instan ei creia i-ar reveni competen a s judece cauza n prim instan sau de la instan a corespunztoare n grad acesteia, n a crei circumscrip ie se afl sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal. n lipsa preedintelui instan ei autoriza ia se d de ctre judectorul desemnat de acesta. Autoriza ia poate fi rennoit, nainte sau dup expirarea celei anterioare, n aceleai condi ii, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Durata total a interceptrilor i nregistrrilor autorizate, cu privire la aceeai persoan i aceeai fapt, nu poate depi 120 de zile. nregistrarea convorbirilor dintre avocat i partea pe care o reprezint sau o asist n proces nu poate fi folosit ca mijloc de prob dect dac din cuprinsul acesteia rezult date sau informa ii concludente i utile privitoare la pregtirea sau svrirea de ctre avocat a unei infrac iuni dintre cele artate mai sus. Procurorul dispune ncetarea imediat a interceptrilor i nregistrrilor nainte de expirarea duratei autoriza iei dac nu mai exist motivele care le-au justificat, informnd despre aceasta instan a care a emis autoriza ia. La cererea motivat a persoanei vtmate, procurorul poate solicita judectorului autorizarea interceptrii i nregistrrii convorbirilor ori comunicrilor efectuate de

99

aceasta prin telefon sau orice mijloc electronic de comunicare, indiferent de natura infrac iunii ce formeaz obiectul cercetrii. Autorizarea interceptrii i a nregistrrii convorbirilor sau comunicrilor se face prin ncheiere motivat, care va cuprinde: indiciile concrete i faptele care justific msura; motivele pentru care stabilirea situa iei de fapt sau identificarea ori localizarea participan ilor nu poate fi fcut prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult ntrziat; persoana, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; perioada pentru care sunt autorizate interceptarea i nregistrarea. Convorbirile sau comunicrile interceptate i nregistrate pot fi folosite i n alt cauz penal dac din cuprinsul acestora rezult date sau informa ii concludente i utile privitoare la pregtirea sau svrirea unei alte infrac iuni. Convorbirile sau comunicrile interceptate i nregistrate care privesc fapta ce formeaz obiectul cercetrii sau contribuie la identificarea ori localizarea participan ilor sunt redate integral ntr-un proces-verbal de procuror sau de lucrtorul din cadrul poli iei judiciare delegat de procuror, n care se men ioneaz autoriza ia dat pentru efectuarea acestora, numrul ori numerele posturilor telefonice sau alte date de identificare a legturilor ntre care s-au purtat convorbirile ori comunicrile, numele persoanelor care le-au purtat, dac sunt cunoscute, data i ora fiecrei convorbiri ori comunicri n parte i numrul de ordine al suportului pe care se face imprimarea. Procesul-verbal este certificat pentru autenticitate de ctre procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal n cauz. Dac svrirea unor infrac iuni are loc prin convorbiri sau comunicri care con in secrete de stat, consemnarea se face n procese-verbale separate. Coresponden ele n alt limb dect cea romn sunt transcrise n limba romn, prin intermediul unui interpret. La procesul-verbal se ataeaz, n plic sigilat, o copie a suportului care con ine nregistrarea convorbirii. Suportul original se pstreaz la sediul parchetului, n locuri speciale, n plic sigilat, i va fi pus la dispozi ia instan ei, la solicitarea acesteia. Dup sesizarea instan ei, copia suportului care con ine nregistrarea convorbirii i copii de pe procesele-verbale se pstreaz la grefa instan ei, n locuri speciale, n plic sigilat, la dispozi ia exclusiv a judectorului sau completului nvestit cu solu ionarea cauzei. La prezentarea materialului de urmrire penal, procurorul este obligat s prezinte nvinuitului sau inculpatului procesele-verbale n care sunt redate convorbirile nregistrate i s asigure, la cerere, ascultarea acestora. Dac n cauz s-a dispus o solu ie de netrimitere n judecat, procurorul este obligat s ntiin eze despre aceasta persoana ale crei convorbiri sau comunicri au fost interceptate i nregistrate. Suportul pe care sunt imprimate convorbirile nregistrate se arhiveaz la sediul parchetului, n locuri speciale, n plic sigilat, cu asigurarea confiden ialit ii, i se pstreaz pn la mplinirea termenului de prescrip ie a rspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei, cnd se distrug, ncheindu-se procesverbal n acest sens. Mijloacele de prob prevzute n prezenta sec iune pot fi supuse expertizei la cererea procurorului, a pr ilor sau din oficiu. nregistrrile prevzute n prezenta sec iune, efectuate de pr i sau de alte persoane, constituie mijloace de prob cnd privesc propriile convorbiri sau comunicri pe care leau purtat cu ter ii. Orice alte nregistrri pot constitui mijloace de prob dac nu sunt interzise de lege.

100

Aa cum s-a artat mai sus, n afara dispozi iilor cuprinse n Codul de procedur penal, referitoare la interceptarea i nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor, exist i dispozi ii procedurale nscrise n legi speciale care prevd ca mijloace de prob accesul la sistemele de telecomunica ii sau informatice, iar aici enumerm Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, precum i Legea nr. 78/2000 privind combaterea corup iei, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 134/2005. Referitor la Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, artm c n art. 23 se stipuleaz n mod expres c organul de urmrire penal, cu autorizarea prevzut de lege, poate avea acces pe o perioad determinat, la sistemele de telecomunica ii sau informatice, putnd s le supravegheze cu respectarea dispozi iilor art. 911 - 915 C.pr.pen. Atunci cnd sunt indicii temeinice c o persoan care pregtete comiterea unei astfel de infrac iuni folosesc i sisteme de telecomunica ii sau informatice, organul de urmrire penal poate avea acces la aceste sisteme i le va putea supraveghea cu autorizarea procurorului, dispozi iile art. 911 916 C.pr.pen. privind nregistrrile audio video aplicndu-se n mod corespunztor. Legea a instituit noi forme de lupt mpotriva acestui fenomen nociv iar ntre acestea artm livrarea supravegheat i investigatorul acoperit. Livrarea supravegheat reprezint o activitate prin care se urmrete ntrirea materialului probator i ea const n permiterea trecerii sau circula iei pe teritoriul rii de droguri sau precursori suspec i de a fi expedia i ilegal n scopul descoperirii persoanelor implicate n aceste activit i. n astfel de situa ii este absolut obligatorie autorizarea i controlul procurorului. Investigatorul acoperit este un poli ist special desemnat s efectueze investiga ii n vederea strngerii de probe cu o alt identitate dect cea real i care este atribuit pentru o perioad determinat. i aceast activitate se desfoar doar cu autorizarea prealabil a procurorului. Poli itii care ac ioneaz ca investigatori acoperi i precum i colaboratorii lor au dreptul de a procura droguri sau precursori cu autorizarea prealabil a procurorului n vederea descoperirii unor activit i infrac ionale ct i pentru identificarea persoanelor implicate n astfel de activit i. n ceea ce privete Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, facem precizarea c n vederea strngerii datelor necesare nceperii urmririi penale, pot fi folosi i investigatori sub acoperire n condi iile legii, iar cnd exist date sau indicii temeinice c o persoan pregtete comiterea unei infrac iuni dintre cele prevzute n legea enun at mai sus, procurorul solicit instan ei de judecat competent s solu ioneze cauza, autorizarea de supraveghere a sistemelor de telecomunica ii ori de informa ii, pe o perioad determinat, dispozi iile art. 911 916 aplicndu-se n mod corespunztor. n acest sens trebuie artat c interceptrile i nregistrrile pe band magnetic sau pe orice alt tip de suport al unei convorbiri sau comunicri se vor efectua numai cu autorizarea motivat a instan ei la cererea procurorului n cazurile i n condi iile prevzute de lege, dac exist date sau indicii temeinice privind pregtirea sau svrirea

101

infrac iunii. Autoriza ia se emite numai de ctre preedintele instan ei creia i revine competen a de a judeca cauza n prim instan , n camera de consiliu. De asemenea, Legea nr. 78/2000 privind combaterea corup iei, modificat prin OUG nr. 134/2005, stipuleaz posibilitatea supravegherii sau interceptrii comunica iilor, ct i accesul la sistemele informa ionale pentru toate tipurile de comunica ii. Astfel, cnd sunt indicii temeinice cu privire la svrirea unei infrac iuni de corup ie, ce intr n competen a Departamentului Na ional Anticorup ie, n scopul strngerii de probe sau al identificrii fptuitorului, procurorii acestui Departament pot s solicite instan ei autorizare pe o durat de cel mult 30 de zile pentru: a) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunica iilor; b) accesul la sisteme informa ionale. Pentru motive temeinice, msurile prevzute mai sus pot fi prelungite de instan , fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile, dar nu mai mult de 4 luni de zile. Actele dispuse de procurorii din cadrul Departamentului Na ional Anticorup ie constituie acte premergtoare ce pot constitui mijloace de prob (art. 224 alin. 3 C.pr.pen.). De asemenea, n situa iile n care exist indicii temeinice c s-a svrit sau c se pregtete svrirea unei infrac iuni dintre cele atribuite prin Ordonan a de Urgen nr. 134/2005 n competen a Departamentului Na ional Anticorup ie, care nu poate fi descoperit sau fptuitorii nu pot fi identifica i prin alte mijloace, pot fi folosi i, n vederea strngerii datelor privind existen a infrac iunii i identificarea persoanelor fa de care exist presupunerea c au svrit o infrac iune, investigatori sub acoperire, n condi iile legii ( conform art. 2242 - 2244 C.pr.pen.). Aceast msur a fost adoptat prin OUG nr. 134/06.09.2005 care a introdus art. 261 la Legea nr. 78/2000. Aa cum s-a artat mai sus, atunci cnd exist indicii temeinice i concrete c s-a svrit sau c se pregtete svrirea de ctre un func ionar a unei infrac iuni de luare de mit, trafic de influen sau primire de foloase necuvenite, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate real, n scopul descoperirii faptelor, identificrii fptuitorilor i ob inerii mijloacelor de prob. 6.3.2.6. Mijloacele materiale de prob. Svrirea faptelor n general i deci i a faptelor prevzute de legea penal are loc, de cele mai multe ori, prin contact fizic cu anumite entit i apar innd mediului ambiant de la locul svririi sau aflate ntmpltor n acel loc. Acest contact las, n mod firesc, unele urme asupra materialit ii locului svririi sau asupra obiectelor aflate acolo n timpul comiterii faptei. Urmele materiale ale faptei i cele lsate de fptuitor pot constitui elemente pre ioase, uneori unice, pentru cunoaterea adevrului i solu ionarea just a cauzei penale.104 Sunt mijloace materiale de prob (art. 94 C.pr.pen.) obiectele care con in sau poart o urm a faptei svrite, precum i orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevrului. De asemenea, sunt mijloace materiale de prob obiectele care au fost folosite sau au fost destinate s serveasc la svrirea unei infrac iuni, precum i obiectele care sunt produsul infrac iunii (art. 95 C.pr.pen.).
104

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 230.

102

Din aceast ultim categorie legiuitorul denumete, n art. 96 C.pr.pen., obiectele i nscrisurile (corpurile delicte) ce pot servi ca mijloc de prob n procesul penal. Din analiza textelor men ionate mai sus putem clasifica mijloacele materiale de prob n patru categorii, i anume: obiecte care con in sau poart o urm a faptei svrite (exemplu: amprenta digital de pe un pahar); obiectele care au fost folosite sau au fost destinate s serveasc la svrirea unei infrac iuni (exemplu: cu itul folosit de un inculpat la un omor); obiectele care sunt produsul infrac iunii (exemplu: sustragerea unui tablou); orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevrului (exemplu: un pantof gsit la fa a locului ce apar ine fptuitorului). Cu privire la aceste obiecte, legea prevede c vor fi restituite celor crora le apar in (dac aceasta nu stnjenete aflarea adevrului) n afara situa iilor cnd ele sunt supuse confiscrii speciale prevzute de art. 118 C.pen. Mijloacele materiale de prob au o valoare probatorie egal cu a celorlalte mijloace de prob, ele trebuind s fie coroborate cu celelalte probe administrate n cauz. La aprecierea probelor se va acorda aten ie i ncercrilor de inducere n eroare a organelor judiciare, cnd fptuitorul las la locul faptei obiecte apar innd altor persoane sau contraface unele urme n vederea derutrii cercetrilor.105 6.3.2.7. Procedee de descoperire i de ridicare a nscrisurilor i a mijloacelor materiale de prob
n vederea descoperirii i strngerii mijloacelor de prob, organele judiciare au obliga ia s ridice obiectele i nscrisurile ce pot servi ca mijloc de prob n procesul penal (art. 96 C.pr.pen.). Organele judiciare au ndatorirea de a ac iona n strict conformitate cu dispozi iile legale, avnd grij de a nu restrnge drepturile i libert ile persoanei dect n msura n care este necesar.

Legea procesual penal n vederea descoperirii i strngerii mijloacelor de prob a prevzut urmtoarele procedee probatorii: ridicarea de obiecte sau nscrisuri, perchezi ia, cercetarea la fa a locului i reconstituirea. 6.3.2.7.1. Ridicarea de obiecte i nscrisuri ( art.96-99C.pr.pen ) Dac organele judiciare au obliga ia de a ridica obiectele i nscrisurile, orice persoan fizic sau juridic, n posesia creia se afl un obiect sau un nscris trebuie s-l prezinte sau s-l predea sub luare de dovad organului de urmrire sau instan ei de judecat la cererea acestora. Dac obiectul sau nscrisul nu este predat de bunvoie, organul de urmrire sau instan a dispune ridicarea silit. 6.3.2.7.2. Perchezi ia ( art. 100-111 C.pr.pen ) Urmrirea penal are ca obiect strngerea probelor necesare cu privire la existen a infrac iunilor, la identificarea fptuitorilor i la stabilirea rspunderii acestora, pentru a se constata dac este sau nu cazul s se dispun trimiterea n judecat (art. 200 C.pr.pen.). nceperea urmririi penale are loc indiferent dac este sau nu cunoscut fptuitorul i se face in rem fa de fapta svrit, iar dup descoperirea acestuia capt calitatea de nvinuit.
105

Gh. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag.141.

103

n complexul activit ilor care alctuiesc procesul penal, efectuarea perchezi iilor, alturi de ridicarea de obiecte i nscrisuri, apare ca un procedeu auxiliar de descoperire i strngere a unor mijloace de prob. Este un procedeu auxiliar fiindc, de regul, obiectele i nscrisurile interesnd solu ionarea cauzei penale sunt fie descoperite la locul faptei, fie remise de bunvoie de cei n a cror posesie se afl; numai n caz de refuz sau de tgduire a existen ei ori de inerii obiectului sau nscrisului, ori atunci cnd se consider necesar pentru descoperirea i strngerea probelor se recurge la perchezi ie.106 Perchezi ia se dispune de judector i se efectueaz n formele prevzute de lege, fiind interzise n timpul nop ii n afara infrac iunilor flagrante (art. 27 alin. 3 i 4 din Constitu ie). Perchezi iile care au caracter judiciar i sunt folosite ca procedee probatorii n diverse cauze penale se deosebesc de activit ile extrajudiciare supuse unor reglementri speciale (perchezi ia vamal, o perchezi ie la intrarea sau ieirea de la un loc de munc cum ar fi o min de aur, o perchezi ie ca msur antiterorist la ptrunderea pe un aeroport, perchezi ionarea n vederea dezarmrii unui infractor periculos etc.).107 Proceduri de efectuare a perchezi iei Perchezi ia domiciliar Perchezi iile domiciliare pot fi dispuse de judector, prin ncheiere motivat, n cursul urmririi penale, la cererea procurorului, sau n cursul judec ii. Efectuarea perchezi iei n cursul urmririi penale Perchezi ia domiciliar nu poate fi dispus nainte de nceperea urmririi penale. Conform art. 100 alin. 3 C.pr.pen. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 356/2006, perchezi ia domiciliar poate fi dispus numai de judector, prin ncheiere motivat, n cursul urmririi penale, la cererea procurorului, sau n cursul judec ii. n cursul urmririi penale, perchezi ia domiciliar se dispune de judectorul de la instan a creia i-ar reveni competen a s judece cauza n prim instan sau de la instan a corespunztoare n grad acesteia n a crei circumscrip ie se afl sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal. Percezi ia se dispune n cursul urmririi penale, n camera de consiliu, fr citarea pr ilor. Participarea procurorului este obligatorie. n baza ncheierii, judectorul emite de ndat autoriza ia de perchezi ie, care trebuie s cuprind: a) denumirea instan ei; b) data, ora i locul emiterii; c) numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis autoriza ia de perchezi ie; d) perioada pentru care s-a emis autoriza ia; e) locul unde urmeaz a se efectua perchezi ia; f) numele persoanei la domiciliul sau reedin a creia se efectueaz perchezi ia; g) numele nvinuitului sau inculpatului. Autoriza ia poate fi folosit o singur dat. Perchezi ia corporal sau asupra vehiculelor poate fi dispus, dup caz, de organul de cercetare penal, de procuror sau de judector.
106 107

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 238. N. Volonciu, op. cit., pag. 80.

104

Procurorul i organul de cercetare penal pot efectua perchezi ii domiciliare, nso ite, dup caz, de lucrtori operativi cnd perchezi ia este dispus n cursul urmririi penale de ctre judector (art. 101 C.pr.pen.). Autoriza ia este prealabil i se d pentru a se garanta orice manifestri arbitrare din partea celor care execut asemenea activit i. Legiuitorul a men inut ca act de efectuare a perchezi iei autoriza ia dei aceasta este dispus prin ncheiere ntruct con ine mult mai multe elemente ce reflect dreptul de a fi efectuat dect dispozitivul ncheierii instan ei (dosarul cauzei, numrul autoriza iei, legtura cu fapta sau alte date strict determinate prevzute n art. 105, alin. 2 C.pr.pen.). Autoriza ia emis de judector este ns obligatorie att pentru procuror ct i pentru organele de cercetare penal i nu are caracter facultativ. Ulterior dup efectuarea perchezi iei dei n lege nu se prevede acest lucru ar trebui ca procesul-verbal s fie comunicat i judectorului care a dispus efectuarea perchezi iei. n caz de infrac iune flagrant (art. 465 i urm. C.pr.pen.), perchezi ia domiciliar se efectueaz fr autoriza ia judectorului, activitatea respectiv fiind justificat de urgen a interven iei n vederea constatrii i urmririi faptei flagrante (descoperirea i ridicarea mijloacelor de prob aflate la locul svririi faptei sau asupra autorului), acest lucru fiind permis i art. 24, alin. 4 din Constitu ia Romniei. Efectuarea perchezi iilor n faza de judecat Instan a de judecat poate proceda la efectuarea perchezi iei cu ocazia unei cercetri locale, n celelalte cazuri, dispozi ia instan ei de efectuare a perchezi iei se comunic procurorului, n vederea efecturii acesteia (art. 102 C.pr.pen.). Procedura perchezi iei ntruct, potrivit art. 27 alin 4 din Constitu ie, perchezi iile n timpul nop ii sunt interzise, afar de cazul infrac iunilor flagrante, considerm c prin aceasta au fost abrogate i dispozi iile din art. 103 C.pr.pen. referitoare la perchezi ia pe timp de noapte ntr-un local public. Perchezi ia nceput ntre orele 6-20 nu mai poate continua n timpul nop ii art. 27 alin. 4 din Constitu ie, dispozi ie ce abrog art. 103 teza a II-a C.pr.pen. Organul judiciar care urmeaz a efectua perchezi ia este obligat ca n prealabil s se legitimeze i, n cazurile prevzute de lege, s prezinte autoriza ia dat de judector (art. 104 alin. 1 C.pr.pen.). Ridicarea de obiecte i nscrisuri, precum i perchezi ia domiciliar se fac n prezen a persoanei de la care se ridic obiecte ori nscrisuri, sau la care se efectueaz perchezi ia, iar n lipsa acesteia, n prezen a unui reprezentant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin, avnd capacitate de exerci iu. Aceste opera iuni se efectueaz de organul judiciar n prezen a unor martori asisten i (art. 104 alin. 2 i 3 C.pr.pen.). Este interzis efectuarea n acelai timp cu perchezi ia a oricror acte procedurale n aceeai cauz, care prin natura lor mpiedic persoana la care se face perchezi ia s participe la perchezi ie, (text introdus prin Legea nr. 356/2006). De asemenea, potrivit art. 105 C.pr.pen., organul judiciar care efectueaz perchezi ia are dreptul de a deschide ncperile sau alte mijloace de pstrare n care s-ar gsi obiectele sau nscrisurile cutate, dac cel n msur s le deschid refuz aceasta (no iunea de domiciliu, la perchezi iile domiciliare, este privit mai larg: ea se refer nu numai la domiciliu sau reedin efectiv, ci i la dependin ele locuin ei, curte, grdin, loc de munc, camer de hotel, care apar in persoanei perchezi ionate sau sunt

105

folosite de ea). Organul judiciar este obligat s se limiteze la ridicarea numai a obiectelor i nscrisurilor care au legtur cu fapta svrit: obiectele i nscrisurile a cror circula ie sau de inere este interzis se ridic totdeauna. Perchezi ia corporal Potrivit dispozi iilor art. 23, alin. 2 din Constitu ia Romniei, perchezi ionarea unei persoane este permis numai n cazurile i cu procedura prevzut de lege, text care aduce limitri ale libert ii individuale. Perchezi ia corporal poate fi dispus n cursul urmririi penale de ctre procuror sau organul de cercetare penal (art. 106 C.pr.pen.), iar n faza de judecat de ctre judector n conformitate cu art. 102 C.pr.pen. Aceast activitate se efectueaz de organul judiciar care a dispus-o sau persoana desemnat de acest organ, cu prealabila legitimare i prezentare a autoriza iei date de judector n cazurile prevzute de lege, dac infrac iunea nu este flagrant. Perchezi ia corporal se face numai de o persoan de acelai sex cu cea perchezi ionat. Poate fi fcut i cu consim mntul scris al persoanei ce urmeaz a fi perchezi ionat. O situa ie special, prevzut n art. 215 alin. 2 C.pr.pen., este aceea cnd comandan ii de nave sau aeronave, agen ii poli iei de frontier pot efectua perchezi ii corporale asupra fptuitorilor i pot verifica lucrurile pe care acetia le au cu sine (nu este necesar autoriza ia judectorului), iar procesele-verbale ncheiate de aceste organe constituie mijloace de prob. Despre efectuarea perchezi iei se ntocmete un proces-verbal care, n afara men iunilor de la art. 91 C.pr.pen., trebuie s cuprind urmtoarele men iuni: locul, timpul i condi iile n care nscrisurile i obiectele au fost descoperite i ridicate, enumerarea i descrierea lor amnun it, pentru a putea fi recunoscute. Se fac men iuni i despre obiectele care au fost ridicate, precum i despre acelea care au fost lsate n pstrare (art. 108 C.pr.pen.). Atunci cnd perchezi ia se efectueaz la o unitate dintre cele le care se refer art. 145 din C. pen. sau la o alt persoan juridic se aplic dispozi iile comune (art. 111 C.pr.pen.), care se completeaz dup cum urmeaz: organul judiciar se legitimeaz i, dup caz, nf ieaz reprezentantului unit ii publice sau al altei persoane juridice autoriza ia dat; perchezi ia se efectueaz n prezen a reprezentantului unit ii; atunci cnd este obligatorie prezen a martorilor asisten i, acetia pot face parte din personalul unit ii; copia procesului-verbal se las reprezentantului unit ii. 6.3.2.7.3. Cercetarea la fa a locului i reconstituirea Cercetarea la fa a locului (art. 129 C.pr.pen.) se efectueaz atunci cnd este necesar s se fac constatri cu privire la situa ia locului svririi infrac iunii, s se descopere i s se fixeze urmele infrac iunii, s se stabileasc pozi ia i starea mijloacelor materiale de prob i mprejurrile n care infrac iunea a fost svrit.

106

Aceast modalitate se folosete imediat dup svrirea infrac iunii asupra mijloacelor de prob aflate la fa a locului, fie ulterior (dar la un termen apropiat svririi infrac iunii) pentru descoperirea eventualelor urme sau mprejurri n care a fost svrit fapta. 108 n anumite cazuri, cercetarea la fa a locului, pentru clarificarea anumitor mprejurri privind svrirea infrac iunii, poate implica ridicarea unor obiecte sau nscrisuri de la institu ii sau persoane fizice sau efectuarea unor perchezi ii.109 Procedura cercetrii la fa a locului se poate face n timpul urmririi penale sau de instan a de judecat. Organul de urmrire penal efectueaz cercetarea la fa a locului n prezen a martorilor asisten i, afar de cazul cnd aceasta nu este posibil. Cercetarea la fa a locului se poate face i n prezen a pr ilor cnd este necesar, iar neprezentarea pr ilor ncunotiin ate nu mpiedic efectuarea cercetrii. Cnd nvinuitul sau inculpatul este re inut ori arestat, pentru respectarea dreptului la aprare este adus la cercetare, iar dac nu poate fi adus i se pune n vedere c are dreptul s fie reprezentat. Dac cercetarea la fa a locului se face de ctre instan a de judecat, aceasta are loc cu citarea pr ilor i n prezen a procurorului, cnd participarea acestuia la judecat este obligatorie. Pentru ca cercetarea s se desfoare n condi ii normale, organul de urmrire penal sau instan a de judecat poate interzice persoanelor care se afl, ori vin, la locul unde se efectueaz cercetarea, s comunice ntre ele sau cu alte persoane, ori s plece nainte de terminarea cercetrii. Cercetarea la fa a locului se consemneaz ntr-un proces-verbal (art. 131 C.pr.pen.), care trebuie s cuprind, n afara men iunilor artate n art. 91, descrierea amnun it a situa iei locului, a urmelor gsite, a obiectelor examinate i a celor ridicate, a pozi iei i strii celorlalte mijloace materiale de prob, astfel nct acestea s fie redate cu precizie i pe ct posibil cu dimensiunile respective. Se pot face schi e, desene sau fotografii, nregistrri video, ori alte asemenea lucrri, care se vizeaz i se anexeaz la procesulverbal. Reconstituirea (art. 130 C.pr.pen.) permite organului de urmrire penal sau instan ei de judecat verificarea i precizarea unor date, n ntregime sau n parte, a modului sau a condi iilor n care a fost svrit fapta. Reconstituirea, ca i cercetarea la fa a locului, se dispune prin rezolu ie n faza urmririi penale i prin ncheiere, n timpul cercetrii judectoreti de ctre instan . n practica judiciar s-a artat c uneori reconstituirea se confund cu experimentul judiciar.110 Acesta din urm este o metod tiin ific de cercetare folosit att n cadrul reconstituirii, ct i n alte domenii (exemplu: n cadrul expertizei balistice se poate face un experiment judiciar trageri experimentale , pentru a se stabili, printre altele, modul de func ionare a armei sau posibilitatea declanrii accidentale a percu iei).111

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 293. I. Neagu, op. cit., pag. 294. 110 T.S., s.p., dec. nr. 1696/1978, Repertoriu de pradic` judiciar` II, pag. 348-349. 111 E. Stancu, Criminalistica, vol. II, Partea a II-a ]i a III-a, Ed. Proarcadia, Bucure]ti, 1993, pag. 178; I. Neagu, op. cit., pag. 296.
109

108

107

Reconstituirea nu se poate efectua n cazul n care ar vtma morala public, ar leza interesele altei persoane sau s-ar svri o nou infrac iune (exemplu: reconstituirea unei infrac iuni de viol etc.). Procedura reconstituirii reconstituirea fie la urmrire penal, fie la instan a de judecat se efectueaz ca i cercetarea la fa a locului, prevzut n art. 129 alin. 2 i urmtoarele din C.pr.pen., cu precizarea ns c se face numai n prezen a nvinuitului sau inculpatului (art. 130 alin. 2 C.pr.pen.). i la reconstituire se ncheie un proces-verbal n care se consemneaz amnun it desfurarea acestei activit i (art. 131 alin. 2 C.pr.pen.), putnd fi folosite schi e, desene, fotografii. 6.3.2.8. Constatrile tehnico-tiin ifice, medico-legale i expertizele 6.3.2.8.1. Constatrile tehnico-tiin ifice Cnd exist pericol de dispari ie a unor mijloace de prob sau de schimbare a unor situa ii de fapt i este necesar lmurirea urgent a unor fapte sau mprejurri ale cauzei, organul de urmrire penal poate folosi cunotin ele unui specialist sau tehnician, dispunnd, din oficiu sau la cerere, efectuarea unei constatri tehnico-tiin ifice (art. 112 alin. 1 C.pr.pen.). Constatarea tehnico-tiin ific se efectueaz, de regul, de ctre specialiti sau tehnicieni care func ioneaz n cadrul ori pe lng institu ia de care apar ine organul de urmrire penal. Ea poate fi efectuat i de ctre specialitii sau tehnicienii care func ioneaz n cadrul altor organe (art. 112 alin. 2 C.pr.pen.). Specialitilor sau tehnicienilor care efectueaz constatrile tehnico-tiin ifice nu li se pot delega i nici acetia nu-i pot nsui atribu ii de organ de urmrire penal sau de organ de control. Constatrile tehnico-tiin ifice, fa de expertize, reclam urgen , nu au con inutul mai larg al expertizelor, se dispun numai n cursul urmririi penale, fa de expertize, care se pot efectua att n faza de urmrire, ct i n faza cercetrii judectoreti, ele nu reclam cunoaterea, citarea pr ilor i prezen a acestora, ca la efectuarea expertizei. Se poate dispune efectuarea constatrilor tehnico-tiin ifice dactiloscopice (examinarea urmelor digitale, palmare, plantare), balistice (identificarea armei de foc i a de intorului), traseologice (studierea urmelor ca impresiuni ale structurii exterioare a obiectelor, a resturilor detaate din obiecte), fotografice (fixarea cu ajutorul fotografiei a unor situa ii de fapt care se pot schimba, fotografierea victimei), cu privire la nscrisuri (examinarea nscrisurilor dac sunt originale sau a materialelor folosite la scris) etc. Procedura efecturii constatrilor tehnico-tiin ifice potrivit art. 113 C.pr.pen., organul de urmrire penal care dispune efectuarea constatrii tehnico-tiin ifice stabilete obiectul acesteia, formuleaz ntrebrile la care trebuie s se rspund i termenul n care se efectueaz lucrarea. Constatarea se efectueaz asupra materialelor i datelor puse la dispozi ie sau indicate de ctre organul de urmrire penal. Specialistul sau tehnicianul nsrcinat cu efectuarea lucrrii, dac socotete c materialele puse la dispozi ie ori datele indicate sunt insuficiente, comunic aceasta organului de urmrire penal n vederea completrii lor. La finalul lucrrii se ntocmete un raport, iar dac organele judiciare din oficiu sau oricare dintre pr i apreciaz c raportul tehnico-tiin ific nu este complet sau concluziile

108

acestuia nu sunt precise, dispun refacerea sau completarea constatrii tehnico-tiin ifice, sau efectuarea unei expertize (art. 115 alin. 2 C.pr.pen.).
n cazurile cnd refacerea sau completarea constatrii tehnico-tiin ifice este dispus de instan a de judecat (ea nu poate dispune efectuarea unei constatri tehnico-tiin ifice), raportul se trimite procurorului, pentru ca acesta s ia msuri n vederea completrii sau refacerii lui (art. 115 alin. ultim C.pr.pen.).

Cu privire la valoarea probatorie a constatrii tehnico-tiin ifice putem spune c ea trebuie coroborat cu celelalte probe ale cauzei, dar avnd n vedere modalit ile tiin ifice prin care se face aceast activitate, are o mare credibilitate n fa a organelor judiciare. 6.3.2.8.2. Constatrile medico-legale Conform art. 114 C.pr.pen., n caz de moarte violent, de moarte a crei cauz nu se cunoate ori este suspect, sau cnd este necesar o examinare corporal nvinuitului ori a persoanei vtmate pentru a constata pe corpul acestora existen a urmelor infrac iunii, organul de urmrire penal dispune efectuarea unei constatri medico-legale i cere organului medico-legal, cruia i revine competen a potrivit legii, s efectueze aceast constatare. Din analiza textului rezult c aceste constatri medico-legale trebuie dispuse foarte urgent dup svrirea infrac iunii pentru c o dat cu trecerea timpului nu ar mai avea ce s se constate, fcnd excep ie, poate, doar exhumarea, care poate fi fcut, totui, mai trziu, dar ct mai aproape de momentul decesului. Dac constatarea medico-legal poate fi dispus numai de ctre organele de urmrire penal, exhumarea poate fi dispus i de instan a de judecat. Constatrile medico-legale se pot dispune de procuror sau organul de cercetare penal prin rezolu ie. Procedura este aceeai ca i la constatrile tehnico-tiin ifice, iar cnd este dispus de instan , se face tot prin intermediul procurorului (art. 115 alin 3 C.pr.pen.). Raportul de constatare medico-legal este ntocmit de medicul legist la solicitarea organului de urmrire penal sau a instan ei de judecat (referirea la instan se face probabil numai n cazul dispunerii exhumrii de ctre procuror n timpul cercetrii judectoreti) i cuprinde date privind constatarea fcut. n cazul n care raportul nu este complet sau concluziile nu sunt precise (art. 115 alin. 2 C.pr.pen.), se poate dispune refacerea, completarea sau efectuarea unei expertize. Din punct de vedere al valorii probatorii, avnd n vedere c actele procedurale sunt fcute de specialiti, constatrile medico-legale sunt primite cu o mare doz de ncredere, dar trebuie coroborate i cu celelalte probe. Fr o constatare medico-legal n anumite cazuri, nici nu s-ar putea face ncadrarea juridic (art. 180, 181-184 din Codul penal). 6.3.2.8.3. Expertizele No iune i clasificare. Expertiza constituie un procedeu de proba iune cu ajutorul cruia se opereaz asupra anumitor mijloace de prob a cror corect folosire nu ar fi posibil fr cunoaterea exact a valorii lor probatorii. Efectuarea expertizelor, spre deosebire de constatarea tehnico-tiin ific sau medico-legal nefiind supus imperativului urgen ei, asigur

109

posibilitatea unei cercetri mai aprofundate i complete a mijloacelor materiale de prob.112 n desfurarea procesului penal, cnd pentru lmurirea unor fapte sau mprejurri ale cauzei, n vederea aflrii adevrului, sunt necesare cunotin ele unui expert, organul de urmrire penal ori instan a de judecat dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei expertize (art. 116 C.pr.pen.). Expertizele pot fi clasificate n func ie de113: Natura problemelor ce urmeaz a fi lmurite avem expertize criminalistice (dactiloscopice, grafice, traseologice, balistice etc.), expertize medico-legale, psihiatrice, contabile, tehnice (accidente de circula ie sau la infrac iunile de protec ia muncii); modul n care legea reglementeaz necesitatea efecturii expertizei-facultative (fie din oficiu de organele judiciare cnd socotesc necesar, fie la cererea pr ilor) i obligatorii (art. 117 C.pr.pen.); criteriul modului de desemnare a expertului expertiza oficial (expertul numit de organul judiciar) i expertiza supravegheat (pr ile pot desemna un specialist consilier tehnic pentru a supraveghea modul cum se face expertiza); modul de organizare a expertizei simpl (efectuat de un specialist dintr-un anumit domeniu) i complex sau mixt (necesit specialiti din mai multe domenii). Efectuarea unei expertize este obligatorie n cele trei cazuri prevzute de art. 117 C.pr.pen., precum i n cazul pruncuciderii, i anume: n cazul infrac iunii de omor deosebit de grav, cnd trebuie efectuat expertiza psihiatric; cnd organul de urmrire penal sau instan a de judecat are ndoial asupra strii psihice a nvinuitului sau inculpatului, dispune efectuarea expertizei psihiatrice; n situa ia n care trebuie stabilite cauzele mor ii, dac nu s-a ntocmit un raport medico-legal. Expertizele nu au o for probant deosebit fa de celelalte mijloace de prob i trebuie corelate cu acestea. Au un caracter tiin ific puternic (mai ales cele medicolegale) i de multe ori formeaz convingerea organelor judiciare. Noile reglementri n materie medico-legal limiteaz n unele cazuri efectuarea mai multor expertize (de exemplu, la recalcularea alcoolemiei de cel mult dou ori la solicitarea organelor de poli ie i a treia oar numai la solicitarea procurorului ori instan ei de judecat art. 33 alin. 6 din Normele procedurale). n cazul infrac iunilor de fals n nscrisuri, organele judiciare pot ordona s fie prezentate scripte de compara ie (art. 127 C.pr.pen.) i modul cum pot fi procurate asemenea scripte Prin legea 202/2010 a fost introdus art. 1271, referitor la Ancheta social n cazul expertizei psihiatrice a minorului care stipuleaz c n vederea ntocmirii expertizei psihiatrice a minorului, autoritatea tutelar n a crei raz teritorial domiciliaz minorul are obliga ia s efectueze ancheta social la cererea unit ii sanitare de specialitate care efectueaz expertiza.

112 113

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 270. A se vedea I. Neagu, op. cit., pag. 301-303; Gh. Nistoreanu ]i colectiv, op. cit., pag. 123-124;

110

6.3.2.9. Comisia rogatorie i delegarea n desfurarea procesului penal se pot ivi situa ii n care un organ de urmrire penal sau o instan de judecat s nu poat efectua un act procedural, din cauza distan ei care separ sediul organului competent la locul unde acest act ar trebui efectuat sau ar putea fi efectuat cu dificult i. n astfel de cazuri legea prevede posibilitatea ca organul de urmrire penal sau instan a s ncredin eze altui organ de urmrire sau altei instan e sarcina efecturii unui anumit act procedural.114 Astfel, art. 132 C.pr.pen. prevede c atunci cnd un organ de urmrire penal sau instan a de judecat nu are posibilitatea s asculte un martor, s fac o cercetare la fa a locului, s procedeze la ridicarea unor obiecte sau s efectueze orice act procedural, se poate adresa unui alt organ de urmrire penal ori unei alte instan e, care are posibilitatea s le efectueze. Nu pot forma obiectul comisiei rogatorii punerea n micare a ac iunii penale, luarea msurilor preventive, ascultarea nvinuitului sau inculpatului, ncuviin area de probatorii, precum i depunerea celorlalte acte procesuale sau msuri procesuale (exemplu: efectuarea de expertize). Din cele expuse rezult c o comisie rogatorie efectueaz acte procesuale privind anumite mijloace de prob (de pild, ascultarea de martor, ridicarea de obiecte a se vedea art. 132 alin. 1) pe care organele judiciare care dispun aceast comisie nu au posibilitatea s le ndeplineasc n mod nemijlocit. Comisia rogatorie se dispune prin rezolu ie motivat a organului de urmrire penal sau prin ncheierea dat de instan a de judecat i se poate adresa numai unui organ sau instan e egale n grad. Rezolu ia sau ncheierea prin care s-a dispus comisia rogatorie trebuie s con in toate lmuririle referitoare la ndeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar n cazul cnd urmeaz a fi ascultat o persoan, se vor arta i ntrebrile ce urmeaz s i se pun. Organul de urmrire penal sau instan a de judecat care efectueaz comisia rogatorie poate pune i alte ntrebri, dac necesitatea acestora rezult n cursul ascultrii (art. 133 C.pr.pen.). Exist posibilitatea pentru pr i ca, atunci cnd comisia rogatorie s-a dispus de instan , s poat formula n fa a acesteia ntrebri, care vor fi trimise instan ei ce urmeaz a efectua comisia rogatorie, i s poat cere s fie citate la aceast comisie. n cazul cnd inculpatul este arestat, instan a care urmeaz a efectua comisia rogatorie dispune desemnarea unui aprtor din oficiu, care l va reprezenta (art. 134 C.pr.pen.). Delegarea este, ca i comisia rogatorie, un procedeu de proba iune auxiliar n care organul de urmrire penal sau instan a de judecat poate dispune, n condi iile prevzute i pentru comisia rogatorie, efectuarea unui act de procedur dat unui organ sau unei instan e de judecat ierarhic inferioar (art. 135 C.pr.pen.). Dispozi iile referitoare privind dispunerea comisiei rogatorii, con inutul comisiei i drepturile pr ilor se aplic i n cazul delegrii. Deosebirea dintre delegare i comisie rogatorie este c obiectul delegrii este realizat de un organ judiciar ierarhic inferior (ex. art. 217 alin. 4 C.pr.pen. n cazurile n care
114

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 299-300

111

urmrirea penal se efectueaz de ctre procuror, acesta poate dispune ca anumite acte de cercetare penal s fie efectuate de ctre organele de poli ie). Organele judiciare care au efectuat comisia rogatorie sau delegarea consemneaz rezultatul activit ii lor ntr-o rezolu ie sau ncheiere, dup care restituie dosarul organelor judiciare de la care l-au primit.

112

AUTOEVALUARE CAPITOLUL VI PROBELE I MIJLOACELE DE PROB


1. Calitatea de martor n cadrul procesului penal nu poate fi dobndit de:

a) rudele apropiate ale nvinuitului sau inculpatului; b) so ul nvinuitului sau inculpatului; c) minorii; d) partea vtmat i partea civil.
2. Ce consecin e juridice suport inculpatul care refuz s dea declara ii n fa a organelor de cercetare penal:

a) constituie infrac iunea de mrturie mincinoas; b) va fi sanc ionat de ctre procuror prin aplicarea unei amenzi judiciare; c) nu atrage nici o sanc iune; inculpatul nu poate fi obligat s dea declara ii, darea declara iilor reprezentnd un drept al su i nu o obliga ie; d) reprezint o prob direct care conduce la re inerea vinov iei penale a inculpatului.
3. n cadrul procesul penal, nu poate fi ascultat ca martor

a) so ul inculpatului; b) persoana obligat a pstra secretul profesional, n legtur cu faptele i mprejurrile de care a luat cunotin n exerci iul profesiei, far ncuviin area persoanei sau a organiza iei fa de care este obligat a pstra secretul; c) fiul inculpatului; d) minorul sub 14 ani.
4. Cum pot fi definite faptele principale:

a) probe indirecte, ntruct prin informa iile furnizate conduc la stabilirea pe cale indirect a faptelor principale; b) probele cunoscute de un cerc foarte larg de persoane; c) probe directe, prin intermediul lor putndu-se face dovada existen ei sau inexisten ei faptei, urmrile ei socialmente periculoase i vinov ia sau nevinov ia fptuitorului; d) probele care, dei nu se refer la dovedirea mprejurrilor unei cauze, pot furniza informa ii privind rezolvarea acelei cauze.
5. Care este modalitatea de a se dispune efectuarea comisiei rogatorie:

a) de ctre instan a de judecat, prin ncheiere; b) de ctre instan a de judecat, prin sentin de nvestire; c) de ctre organul de urmrire penal, prin rechizitoriu; d) de ctre pr i, prin intermediul aprtorului ales sau desemnat din oficiu.
6. Cine dispune efectuarea perchezi iei domiciliare:

a) organul de cercetare penal; b) procuror; c) judector; d) organele de cercetare penal desemnate de ctre eful comenduirii de garnizoan.

113

7. Cnd este obligatorie expertiza medico-legal psihiatric:

a) cnd este necesar o examinare corporal asupra nvinuitului ori persoanei vtmate pentru a constata pe corpul acestora existen a urmelor infrac iunii; b) n caz de moarte violent; c) cnd organul de urmrire penal sau instan a de judecat are ndoial asupra strii psihice a nvinuitului sau inculpatului; d) n cauzele n care ac iunea penal se pune n micare din oficiu.
8. n cadrul procesului penal, expertul depune jurmnt?

a) nu; jurmntul este un aspect specific procedurii de audiere a martorilor; b) da, n ipoteza n care expertul este recomandat de ctre pr i; c) da, n ipoteza n care se dispune chemarea expertului spre a da explica ii verbale asupra raportului de expertiz; d) da, la termenul fixat spre a se aduce la cunotin a pr ilor i expertului despre obiectul expertizei i ntrebrile la care expertul trebuie s rspund.
9. n cadrul procesului penal nu pot fi martori asisten i:

a) minorii; b) cei care au cunotin despre fapt; c) vecinii persoanei al crei domiciliu se perchezi ioneaz; d) persoanele interesate n cauz.
10. Cui se adreseaz comisia rogatorie:

a) instan ei ierarhic superioare; b) instan ei ierarhic inferioare; c) numai unui organ judiciar penal egal n grad; d) instan ei competente potrivit art. 30 alin. 1 C. pr. pen.

114

CAPITOLUL VII 7. MSURILE PREVENTIVE I ALTE MSURI PROCESUALE 7.1. NO IUNI PRIVIND MSURILE PROCESUALE Msurile procesuale sunt mijloace prevzute de Codul de procedur penal pentru a asigura normala desfurare a procesului penal n vederea realizrii scopului acestuia, putnd fi luate att n faza de urmrire penal, ct i n faza de judecat. Ca institu ii de drept procesual, ele sunt puse la dispozi ia organelor judiciare i constau n anumite priva iuni sau constrngeri, personale sau reale determinate de condi iile i mprejurrile n care se desfoar procesul penal. Func ionalitatea lor este de a preveni sau nltura mprejurrile (situa iile) care mpiedic realizarea n bune condi ii a procesului penal.115 Interven ia real i efectiv a msurilor procesuale (care au un caracter adiacent activit ii principale) se manifest numai dac n procesul penal apar dificult i sau situa ii a cror evitare impune luarea lor. Este posibil ca desfurarea cauzei penale s nu necesite luarea unor msuri procesuale ceea ce demonstreaz c institu ia nu intr n mod obligatoriu n fondul principal al activit ilor legate de rezolvarea pricinii.116 Msurile procesuale au i un caracter provizoriu, ele putnd fi revocate n momentul n care dispar mprejurrile care au impus luarea acestora. 117 Exist unele situa ii n care aceste msuri se men in o anumit perioad de timp dup stingerea procesului penal (exemplu: art. 245 C.pr.pen. men inerea msurilor asiguratorii privind repara iile civile; acestea se vor considera desfiin ate dac persoana vtmat nu introduce ac iune n fa a instan ei civile n termen de 30 de zile de la comunicarea ncetrii urmririi penale; art. 353 alin. 3 C.pr.pen. dac instan a nu s-a pronun at asupra ac iunii civile, msurile asiguratorii se men in 30 zile ca i n cazul de la art. 245 C.pr.pen.). 7.2. MSURILE PREVENTIVE 7.2.1. Aspecte generale privind msurile preventive Msurile preventive sunt msuri procesuale care pot fi luate de organele judiciare n cursul desfurrii procesului penal. Aceste msuri se mpart n: msuri preventive privative de libertate (re inerea i arestarea preventiv) i msuri preventive restrictive de libertate (obligarea de a nu prsi localitatea, obligarea de a nu prsi ara). Msurile preventive sunt institu ii de drept procesual penal cu caracter de constrngere, prin care nvinuitul sau inculpatul este mpiedicat s ntreprind anumite activit i care s-ar rsfrnge negativ asupra desfurrii procesului penal sau asupra atingerii scopului acestuia.118 Scopul msurilor preventive (art. 136 C.pr.pen.) este de a asigura buna desfurare a procesului penal ori de a se mpiedica sustragerea nvinuitului sau inculpatului de la urmrirea penal, de la judecat ori de la executarea pedepsei. 7.2.2. Luarea, nlocuirea, revocarea i ncetarea de drept a msurilor de preven ie
V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 308. N. Volonciu, op. cit., pag. 399. 117 I. Neagu, op. cit., pag. 312. 118 Grigore Theodoru, Drept procesual penal romn, Partea general`, vol. II, Universitatea Al.I. Cuza Ia]i, Facultatea de Drept, 1974, pag. 194.
116 115

115

Potrivit dispozi iilor art. 23 din Constitu ia Romniei i art. 5 C.pr.pen. n tot cursul procesului penal libertatea persoanei este garantat. Libertatea persoanei (inculpat i nvinuit) reprezint starea fireasc n timpul procesului penal, iar msurile preventive se iau numai n caz de excep ie. Din acest motiv luarea msurilor preventive este permis numai n cazurile i condi iile strict prevzute de lege, iar pentru respectarea dispozi iilor legale ce vizeaz libertatea sau restrngerea libert ii nvinuitului sau inculpatului au fost instituite diferite garan ii procesuale. Pentru luarea msurilor preventive trebuie realizate cumulativ urmtoarele condi ii generale119: S existe probe sau indicii temeinice c nvinuitul sau inculpatul a svrit o fapt penal. Dac prin prob se n elege orice element de fapt care servete la constatarea existen ei sau inexisten ei unei infrac iuni, la identificarea persoanei care a svrit-o i la cunoaterea mprejurrilor necesare pentru solu ionarea cauzei, prin indicii temeinice potrivit art. 143, alin. 3 C.pr.pen. sunt atunci cnd din datele existente n cauz rezult presupunerea c persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal a svrit fapta; Pentru infrac iunea svrit, legea s prevad pedeapsa nchisorii, condi ia nu se consider realizat i n cazul n care se prevede alternativ pedeapsa nchisorii sau amenda. Noua reglementare exclude posibilitatea arestrii preventive pentru infrac iuni prevzute i cu amend; S existe vreunul din cauzele prevzute de art. 148 lit. a-f C.pr.pen. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 356/2006 i O.U.G. nr. 60/2006, i anume: a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, n scopul de a se sustrage de la urmrire sau de la judecat, ori exist date c va ncerca s fug sau s se sustrag n orice mod de la urmrirea penal, de la judecat ori de la executarea pedepsei; a1) inculpatul a nclcat, cu rea-credin , msura obligrii de a nu prsi localitatea sau ara ori obliga iile care i revin pe durata acestor msuri; b) exist date c inculpatul ncearc s zdrniceasc n mod direct sau indirect aflarea adevrului prin influen area unei pr i, a unui martor sau expert ori prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de prob; c) exist date c inculpatul pregtete svrirea unei noi infrac iuni; d) inculpatul a svrit cu inten ie o nou infrac iune; e) exist date c inculpatul exercit presiuni asupra persoanei vtmate sau c ncearc o n elegere frauduloas cu aceasta; f) inculpatul a svrit o infrac iune pentru care legea prevede pedeapsa deten iunii pe via sau pedeapsa nchisorii mai mare de 4 ani i exist probe c lsarea sa n libertate prezint un pericol concret pentru ordinea public. n cazurile prevzute n alin. 1 lit. a)-e), msura arestrii preventive a inculpatului poate fi luat numai dac pedeapsa prevzut de lege este deten iunea pe via sau nchisoarea mai mare de 4 ani. S existe nvinuit sau inculpat n cauz deoarece msurile preventive nu pot fi luate in rem, ci in personam. Att nceperea urmririi penale ct i punerea n micare a ac iunii penale sunt etape procesuale distincte care confer persoanei n cauz alte drepturi i obliga ii.
119

I. Neagu, op. cit., pag. 315-316; Gr. Theodoru, L. Moldovanu, op. cit., pag. 157-158; M. Apetrei, op. cit., pag. 349-350.

116

Cnd se consider ca n interesul urmririi penale este necesar privarea de libertate a nvinuitului sau inculpatului (art. 146 alin. 1 C. pr. pen.). Organul competent a lua o msur preventiv (art 136 C. pr. pen.) Din alin. 3 al art. 136 C.pr.pen. rezult c msura re inerii poate fi luat de organul de cercetare penal sau procuror, iar obligarea de a nu prsi localitatea i obligarea de a nu prsi ara se pot lua de procuror i judector n cursul urmririi penale sau de instan a de judecat, n cursul judec ii (art. 136, alin. 4 C.pr.pen. astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 356/2006). Msura arestrii preventive poate fi luat numai de judector, indiferent de faza procesului penal, iar aceasta nu poate fi dispus n cazul infrac iunilor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii (art. 136, alin. 5, 6, C. pr. pen.). Alegerea msurii ce urmeaz a fi luat se face inndu-se seama de scopul acesteia, de gradul de pericol social al infrac iunii, de sntate, vrst, antecedentele penale i alte situa ii privind persoana fa de care se ia msura. Organele de cercetare penal pot lua msura re inerii prin ordonan , procurorul prin ordonan sau rechizitoriu, cnd dispune msura re inerii, a obligrii de a nu prsi localitatea sau ara, iar instan a de judecat, prin hotrre (sentin , decizie sau ncheiere). Actul prin care se ia msura trebuie s cuprind, pe lng datele prevzute pentru acel act, i urmtoarele men iuni (art. 137 C. pr. pen modificat prin legea nr. 356/2006): - fapta care face obiectul nvinuirii sau inculprii, textul de lege n care aceasta se ncadreaz i pedeapsa prevzut de lege pentru infrac iunea svrit; - n cazul re inerii i arestrii preventive, actul prin care se iau aceste msuri trebuie s indice cazul prevzut n art. 148, precum i temeiurile concrete din care rezult existen a acestuia; - n cazul obligrii de a nu prsi localitatea sau ara, actul prin care se ia aceast msur trebuie s indice temeiurile concrete care au determinat luarea msurii. Cnd msura preventiv a fost luat cu nclcarea prevederilor legale, sau nu mai exist vreun temei care s justifice men inerea msurii preventive, aceasta trebuie revocat din oficiu sau la cerere, dispunndu-se n cazul re inerii i arestrii preventive, punerea n libertate a nvinuitului sau inculpatului dac acesta nu este arestat n alt cauz. (art. 139 alin. 2 C.pr.pen. modificat prin Legea nr. 356/2006). Condi ia impus n acest caz este c au disprut temeiurile pentru care s-a luat msura i din acest motiv msura trebuie revocat. Dispozi iile alineatului 2 al art. 139 C.pr.pen. trebuie interpretat n concordan cu art. 23 alin. 6 din Constitu ie, care arat c eliberarea celui re inut sau arestat este obligatorie, dac temeiurile care au determinat arestarea preventiv au ncetat sau dac instan a constat c nu exist temeiuri noi care s justifice men inerea privrii de libertate. ncetarea de drept a msurilor preventive Conform dispozi iilor art. 140 C.pr.pen., msurile preventive nceteaz de drept: n faza de urmrire penal la expirarea termenelor prevzute de lege (24 ore la re inere) sau stabilite de organele judiciare (arestare preventiv a inculpatului pe 29 de zile), ori la expirarea termenului prevzut n art. 160b alin. 1 C.pr.pen., (textul se refer la verificarea periodic dar nu mai trziu de 60 de zile, a legalit ii i temeiniciei arestrii preventive), dac instan a nu a procedat la verificarea legalit ii i temeiniciei arestrii preventive n acest termen (textul a fost modificat prin Legea nr. 356/2006) ;

117

n caz de scoatere de sub urmrire sau de ncetare a urmririi penale sau de ncetarea a procesului penal ori de achitare ; - cnd durata msurii arestrii preventive a atins jumtatea maximului pedepsei prevzute de lege pentru infrac iunea care face obiectul incriminrii, nainte de pronun area unei hotrri de condamnare n prim instan , iar urmrirea penal nu a depit 180 de zile; n faza de judecat la expirarea termenelor prevzute de lege sau stabilite de instan a de judecat120: n caz de achitare ori de ncetare a procesului penal; cnd, nainte de pronun area unei hotrri de condamnare n prim instan , durata arestrii a atins jumtatea maximului pedepsei prevzute de lege pentru infrac iunea care face obiectul nvinuirii. De asemenea, instan a dispune punerea de ndat n libertate a inculpatului arestat, atunci cnd pronun : o pedeaps cu nchisoare cel mult egal cu durata re inerii i arestrii preventive; o pedeaps cu nchisoare, cu suspendarea condi ionat a executrii ori cu suspendarea executrii sub supraveghere sau cu executare la locul de munc; amenda; o msur educativ; n cazurile prevzute la art. 120 C. pen. referitor la efectele gra ierii cnd are loc o gra iere n ntregime a pedepsei aplicate.
n cazurile prevzute mai sus, instan a de judecat, din oficiu sau la sesizarea procurorului, ori procurorul, din oficiu sau n urma informrii organului de cercetare penal, are obliga ia, potrivit competen elor prevzute de lege, s constate ncetarea de drept a msurii preventive trimi nd, n vederea punerii de ndat n libertate a celui re inut sau arestat, administra iei locului de de inere o copie de pe dispozitiv sau ordonan ori un extras cuprinznd urmtoarele men iuni: datele necesare pentru identificarea nvinuitului sau inculpatului, numrul mandatului de arestare, numrul i data ordonan ei, ale ncheierii sau hotrrii prin care s-a dispus liberarea, precum i temeiul legal al liberrii.

7.2.3. Controlul legalit ii normelor privind msurile preventive: 1. Plngerea mpotriva ordonan ei organului de cercetare penal sau a procurorului privind msura re inerii ( art.1401 ). Cnd msura preventiv a re inerii s-a luat prin ordonan de ctre organul de cercetare penal se poate face plngere, nainte de expirarea celor 24 de ore de la luarea msurii, la procurorul care supravegheaz cercetarea penal. Procurorul se pronun prin ordonan nainte de expirarea celor 24 de ore de la luarea msurii, iar dac este ilegal sau nu este justificat, dispune revocarea ei. Dac msura re inerii este luat de procuror tot n aceleai condi ii se face plngere la primprocurorul parchetului sau, dup caz, la procurorul ierarhic superior, tot nainte de expirarea celor 24 de ore urmnd ca aceasta s se admit sau s se resping.
Durata arest`rii inculpatului este de cel mult 30 de zile ]i la expirarea acestui termen, n cursul judec`rii cauzei, instan\a are obliga\ia constitu\ional` s` verifice, din oficiu, s` decid` prelungirea arest`rii (Curtea Constitu\ional`, dec. nr. 60/1994 r`mas` definitiv` prin dec. 20/1995, publicat` n M. O. nr. 57/28.03.1995). {n prezent, conform noilor modific`ri [n cursul judec`\ii, instan\a verific` periodic, dar nu mai trziu de 60 de zile, legalitatea ]i temeinicia arest`rii preventive (art.160b C.pr.pen.).
120

118

2. Plngerea mpotriva ordonan ei procurorului privind msurile preventive prev. n art. 136 lit b) i c). Potrivit art. 1402 C.pr.pen., mpotriva ordonan ei procurorului prin care se dispune luarea msurii obligrii de a nu prsi localitatea ori a msurii obligrii de a nu prsi ara, nvinuitul sau inculpatul poate face plngere la instan a creia i-ar reveni competen a s judece cauza n fond n termen de 3 zile de la luarea msurii. Plngerea, mpreun cu dosarul cauzei, va fi trimis instan ei competente n termen de 24 ore, iar nvinuitul sau inculpatul arestat va fi adus n fa a instan ei i va fi asistat de aprtor. Plngerea se solu ioneaz n camera de consiliu, citarea nvinuitului sau inculpatului este obligatorie, iar neprezentarea acestuia nu mpiedic judecarea plngerii. Este obligatorie participarea procurorului, instan a se pronun prin ncheiere n aceeai zi, iar dac consider c msura preventiv este ilegal sau nu este justificat, dispune revocarea ei. 3. Calea de atac mpotriva ncheierii pronun ate de instan n cursul urmririi penale privind arestarea preventiv ( 1403 C.pr.pen.). mpotriva ncheierii prin care judectorul dispune, n timpul urmririi penale, luarea unei msuri preventive, revocarea, nlocuirea, ncetarea de drept sau prelungirea msurii preventive, precum i mpotriva ncheierii de respingere a propunerii de arestare preventiv, nvinuitul sau inculpatul i procurorul pot face recurs la instan a superioar n termen de 24 de ore de la pronun are, pentru cei prezen i, i de la comunicare, pentru cei lips. ncheierea prin care judectorul respinge, n timpul urmririi penale, revocarea, nlocuirea sau ncetarea de drept a msurii preventive nu este supus niciunei ci de atac. Recursul declarat mpotriva ncheierii prin care s-a dispus luarea msurii preventive sau prin care s-a constatat ncetarea de drept a acestei msuri nu este suspensiv de executare. Dosarul cauzei se restituie organului de urmrire penal n termen de 24 de ore de la solu ionarea recursului. 7.2.4. Categoriile msurilor preventive 7.2.4.1. Re inerea Conform dispozi iilor art. 143 C.pr.pen., msura re inerii poate fi luat de procuror ori de organul de cercetare penal fa de nvinuit sau inculpat, numai dup ascultarea acestuia, n prezen a aprtorului dac sunt probe sau indicii temeinice c a svrit o fapt prevzut de legea penal (text modificat prin Legea nr. 356/2006). Rezult c pentru a fi luat aceast msur preventiv sunt necesare a fi ndeplinite urmtoarele condi ii : sunt probe sau indicii temeinice c a svrit o fapt prevzut de legea penal; infrac iunea respectiv s fie pedepsit cu nchisoare indiferent de limitele pedepsei; s existe unul din cazurile prevzute n art. 148 C.pr.pen.

119

Potrivit noilor reglementri nainte de re inerea unei persoane de ctre organele judiciare (msura poate fi luat i de instan a de judecat chiar dac nu este prevzut n dispozi iile art. 143 a se vedea n acest sens dispozi iile referitoare la ncetarea de drept a msurilor preventive prevzute de art. 140 C.pr.pen.) aceasta va fi ascultat n urmtoarea procedur : nvinuitului i se aduce la cunotin c are dreptul s i angajeze aprtor (dac dorete acest lucru ascultarea se va face fie n prezen a aprtorului ales fie a unuia din oficiu); nvinuitului i se va aduce la cunotin c are dreptul de a nu face nici o declara ie, atrgndu-i-se aten ia c ceea ce declar poate fi folosit i mpotriva sa; organul de cercetare penal este obligat s-l ncunotin eze de ndat pe procuror cu privire la luarea msurii re inerii, iar dac este luat de procuror va fi ntiin at conductorul parchetului din care face parte acesta. ncunotin area trebuie fcut n scris i nu mai trziu de 10 ore de la re inerea nvinuitului (art. 144, alin. 3 C.pr.pen); persoanei re inute i se aduc, de ndat, la cunotin , motivele re inerii (art. 1371 C.pr.pen.). Re inerea este lsat la aprecierea organului de cercetare penal, fiind obligatoriu a fi luat numai n cazul infrac iunilor flagrante (art. 148 lit. b i art. 468 C.pr.pen.). Msura re inerii se dispune prin ordonan , care poate dura cel mult 24 de ore. n situa ia n care re inerea se dispune dup audierea nvinuitului citat de ctre organul de urmrire penal, termenul de 24 de ore se calculeaz de la ora emiterii ordonan ei ( art. 144 alin. 11 C.per.pen. a fost introdus prin Legea nr. 356/2006). Ordonan a trebuie s cuprind, pe lng men iunile prevzute n art. 203 C.pr.pen., ziua i ora la care re inerea a nceput, iar n ordonan a de punere n libertate, ziua i ora la care re inerea a ncetat. Dac organul de cercetare penal consider c este necesar a se lua msura arestrii preventive, nainteaz procurorului n primele 10 ore de la re inerea nvinuitului un referat motivat (art. 144 alin. 3 C.pr.pen.). Procurorul, dac apreciaz c sunt ntrunite condi iile prevzute de lege pentru luarea msurii arestrii preventive, procedeaz nluntrul acestui termen la audierea nvinuitului i nainteaz preedintelui instan ei sau judectorului delegat propunerea arestrii nvinuitului. Atunci cnd msura re inerii este luat de procuror, dac consider c este necesar a se lua msura arestrii preventive, procedeaz, n termen de 10 ore de la luarea msurii re inerii, potrivit art. 146. Din durata re inerii se deduce timpul ct persoana a fost privat de libertate ca urmare a msurii administrative, a conducerii la sediul poli iei, prevzut n art. 31, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea i func ionarea Poli iei Romne. Conform acestui articol poli istul are dreptul i obliga ia s conduc la sediul Poli iei pe cei care, prin ac iunile lor, pericliteaz via a persoanelor, ordinea public sau alte valori sociale, precum i persoanele suspecte de svrirea unor fapte ilegale, a cror identitate nu a putut fi stabilit n condi iile legii. Verificarea acestor categorii de persoane i luarea msurilor legale, dup caz se realizeaz n cel mult 24 de ore, ca msur administrativ.

120

Avnd n vedere inserarea acestei dispozi ii n art. 144, alin.1, teza a II-a C.pr.pen. ajungem la concluzia c o msur administrativ care nu are nici o legtur cu msurile preventive prevzute n Codul de procedur penal are acelai temei juridic ca i dispozi iile procesuale. ntruct Constitu ia Romniei a fost revizuit n 2003 va trebui ca L. nr. 218/2002 s fie modificat n sensul de a reglementa acest aspect al re inerii administrative. Exist posibilitatea ca msura re inerii s se ia de dou ori, fie pe cale administrativ fie pe cale procesual penal, ceea ce ar nclca dispozi iile art. 23, alin. 3 din Constitu ie. Este adevrat c articolul constitu ional se refer la re inere fr a preciza dac aceasta are ca temei o msur administrativ sau procesual penal, dar articolul privind libertatea individual se refer la msurile procesuale preventive. Considerm, alturi i de al i autori121 c n cazul n care msura administrativ a fost luat pe un termen de 24 de ore nu se mai poate lua msura re inerii prevzut de art. 143 C.pr.pen., iar dac s-a luat pe un termen mai scurt se poate lua msura re inerii pe un termen care nu va depi n total 24 de ore. 7.2.4.2. Obligarea de a nu prsi localitatea Const n ndatorirea impus nvinuitului sau inculpatului, de procuror ori de instan a de judecat, de a nu prsi localitatea n care locuiete fr ncuviin area organului care a dispus aceast msur, cu respectarea dispozi iilor art. 143 alin. 1 C.pr.pen. Durata msurii nu poate depi 30 de zile, dar poate fi prelungit n cursul urmririi penale , fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile. Durata maxim n cursul urmririi penale este de un an i n mod excep ional cnd pedeapsa prevzut de lege este deten iunea pe viat sau nchisoare de 10 ani sau mai mare, durata maxim este de 2 ani. Pentru luarea acestei msuri trebuie ndeplinite cumulativ urmtoarele condi ii: s existe probe sau indicii temeinice c nvinuitul sau inculpatul a svrit o fapt prevzut de legea penal.; infrac iunea comis s fie pedepsit cu deten iunea pe via sau nchisoare. Pe durata msurii obligrii de a nu prsi localitatea, nvinuitul sau inculpatul este obligat s respecte urmtoarele obliga ii ( art. 145 alin. 11 C.pr.pen. a fost introdus prin Legea nr. 356/2996, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 60/2006): a) s se prezinte la organul de urmrire penal sau, dup caz, la instan a de judecat ori de cte ori este chemat; b) s se prezinte la organul de poli ie desemnat cu supravegherea de organul judiciar care a dispus msura, conform programului de supraveghere ntocmit de organul de poli ie sau ori de cte ori este chemat; c) s nu i schimbe locuin a fr ncuviin area organului judiciar care a dispus msura; d) s nu de in, s nu foloseasc i s nu poarte nicio categorie de arme. Organul judiciar care a dispus msura poate impune nvinuitului sau inculpatului ca pe durata msurii obligrii de a nu prsi localitatea s respecte una sau mai multe dintre urmtoarele obliga ii: a) s poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;

121

Gh. Radu re\inerea ca m`sur` administrativ` Revista de drept penal Bucure]ti 2003, pag. 63-64

121

b) s nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau n orice alte locuri stabilite; c) s nu se apropie de persoana vtmat, membrii familiei acesteia, persoana mpreun cu care a comis fapta, martori, exper i ori alte persoane, stabilite de organul judiciar, i s nu comunice cu acestea direct sau indirect; d) s nu conduc niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite; e) s nu se afle n locuin a persoanei vtmate; f)s nu exercite profesia, meseria sau s nu desfoare activitatea n exercitarea creia a svrit fapta. 7.2.4.3. Obligarea de a nu prsi ara. ( art 1451 C.pr.pen. - se aplic n mod corespunztor dispozi iile art. 145 i n acest caz ) Msura obligrii de a nu prsi ara este o msur autonom poate fi nlocuit cu o alt msur preventiv deosebindu-se de msura prevzut n art. 145 care privete doar interdic ia prsirii localit ii n care locuiete nvinuitul sau inculpatul. Obligarea de a nu prsi ara const n ndatorirea impus nvinuitului sau inculpatului, de procuror sau de judector, n cursul urmririi penale, sau de instan a de judecat n cursul judec ii, de a nu prsi ara fr ncuviin area organului care a dispus aceast msur. n timpul urmririi penale msura se poate lua de procuror prin ordonan pe o durat de 30 de zile (din oficiu sau la propunerea organului de cercetare penal art. 138 C.pr.pen.), fiind prelungit conform art. 145, alin.2 C.pr.pen. n timpul cercetrii judectoreti msura poate fi dispus de instan prin ncheiere (din oficiu sau la cererea procurorului ori a pr ii vtmate art. 301 C.pr.pen.), durata msurii n timpul judec ii fiind pn la solu ionarea cauzei sau instan a putnd fixa n timp o limitare a msurii. Msura poate fi atacat n timpul urmririi penale cu plngere la instan a creia i-ar reveni competen a s judece cauza n fond, iar n timpul judec ii ncheierea nu poate fi atacat separat ci numai odat cu fondul. Aa cum s-a artat i la obligarea de a nu prsi localitatea i n cadrul acestei msuri nvinuitul sau inculpatul pot cu acordul organului care a dispus msura, s prseasc ara. Copia ordonan ei procurorului sau dup caz, a ncheierii instan ei, rmas definitiv, se comunic organului de poli ie n a crui raz teritorial locuiete nvinuitul sau inculpatul, organelor competente s elibereze paaportul, organelor de frontier pentru executare, precum i nvinuitului sau inculpatului. Organele n drept refuz eliberarea paaportului sau, dup caz, ridic provizoriu paaportul pe durata msurii. Prin Legea nr. 216/1998 a fost aprobat O.G. nr. 65/1997 privind regimul paapoartelor n Romnia, modificat ulterior prin mai multe legi, ultima fiind O.G. nr. 43/2005. n dispozi iile acestora se arat n mod expres c cet eanului romn i se poate refuza temporar eliberarea paaportului, iar dac i-a fost eliberat, acesta i se poate retrage sau se poate suspenda dreptul de folosire dac este nvinuit sau inculpat ntr-o cauz, iar magistratul dispune interdic ia prsirii rii. Aceast msur se comunic nvinuitului sau inculpatului n termen de 15 zile cu men ionarea motivelor, iar ea poate fi atacat prin contesta ie la organul ierarhic superior n termen de 15 zile de la comunicare, iar dup aceea la instan a de contencios administrativ. 122

7.2.4.4. Arestarea preventiv Arestarea preventiv este cea mai grav msur preventiv i const n de inerea persoanei n locuri anume destinate celor priva i de libertate n cauzele penale. n Codul de procedur penal sunt prezentate dou situa ii: arestarea nvinuitului, ct timp nu a fost pus n micare ac iunea penal, i arestarea inculpatului dup promovarea acestei ac iuni. a) Arestarea nvinuitului (art. 146-147 C.pr.pen. astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 73 din Legea nr. 356/2006 ) Pentru luarea msurii arestrii preventive a nvinuitului trebuie ndeplinite urmtoarele condi ii (art. 146 alin. 1 C.pr.pen.): dac sunt probe sau indicii temeinice c nvinuitul a svrit o fapt prevzut de legea penal; infrac iunea s fie pedepsit cu nchisoare sau deten iune pe via ; n interesul urmririi penale s fie necesar privarea de libertate a nvinuitului; s existe unul din cazurile prevzute n art. 148 C.pr.pen. Dosarul, mpreun cu propunerea de luare a msurii arestrii preventive, ntocmit de procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal, se prezint preedintelui ori judectorului delegat de acesta de la instan a creia i-ar reveni competen a s judece cauza n fond sau de la instan a corespunztoare n grad acesteia n a crei circumscrip ie se afl locul de de inere, locul unde s-a constatat svrirea faptei prevzute de legea penal ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal. Judectorul, admi nd propunerea emite, de urgen i un mandat de arestare a nvinuitului, care trebuie s cuprind (art. 146 alin. 10 C.pr.pen.): instan a care a dispus luarea msurii arestrii; numele, prenumele i calitatea persoanei care a emis mandatul nvinuitului, artarea faptei ce formeaz obiectul nvinuirii i denumirea infrac iunii, numele i prenumele nvinuitului, durata arestrii i semntura judectorului. Executarea mandatului se face conform art. 152 C.pr.pen. In caz de respingere a propunerii de arestare preventiv, dac sunt ntrunite condi iile prevzute de lege, judectorul poate dispune msura obligrii de a nu prsi localitatea sau aceea de a nu prsi ara (art. 146 alin. 111 C.pr.pen., introdus prin Legea nr. 356/2006). mpotriva ncheierii de admitere a lurii msurii arestrii preventive sau de respingere a acesteia se poate face recurs la instan a superioar n termen de 24 de ore de la pronun are, pentru cei prezen i i de la comunicare pentru cei lips. Recursul nu este suspensiv de executare. Msura arestrii preventive a nvinuitului poate fi luat i de instan a de judecat n cazurile i condi iile prevzute n art. 146 aa cum arat dispozi iile art.147 C.pr.pen.

123

Aceast msur se ia prin ncheiere n cazul constatrii infrac iunilor de audien art. 299 C.pr.pen. (se ncheie un proces-verbal i se emite un mandat de arestare care se trimit procurorului) i al celor prevzute de art. 336-337 referitor la extinderea procesului penal pentru alte fapte sau cu privire la alte persoane. Instan a mai poate dispune arestarea nvinuitului i printr-o sentin de dezinvestire (art. 338 C.pr.pen.) n cazurile de restituire i trimiterea dosarului la procuror. Cnd s-a dispus arestarea, preedintele completului de judecat emite mandatul de arestare, iar nvinuitul arestat este trimis de ndat procurorului mpreun cu mandatul de arestare. Msura arestrii nvinuitului poate fi revocat, nlocuit, poate nceta de drept, dar nu poate fi prelungit. b) Arestarea inculpatului (art. 148-160b C.pr.pen.): condi ii; organul judiciar care poate lua aceast msur; durata i prelungirea arestrii (procedura). Condi iile necesare pentru arestarea inculpatului sunt artate n art. 148 (modificat prin Legea nr. 35672006 i O.U.G. nr. 60/2996) i art.150 C.pr.pen.iar msura poate fi luat dac sunt ntrunite condi iile prevzute n art. 143 C.pr.pen. i exist vreunul din urmtoarele cazuri: - inculpatul a fugit ori s-a ascuns, n scopul de a se sustrage de la urmrire sau de la judecat, ori exist date c va ncerca s fug sau s se sustrag n orice mod de la urmrirea penal, de la judecat ori de la executarea pedepsei; - inculpatul a nclcat, cu rea-credin , msura obligrii de a nu prsi localitatea sau ara ori obliga iile care i revin pe durata acestor msuri; - exist date c inculpatul ncearc s zdrniceasc n mod direct sau indirect aflarea adevrului prin influen area unei pr i, a unui martor sau expert ori prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de prob; - exist date c inculpatul pregtete svrirea unei noi infrac iuni; - inculpatul a svrit cu inten ie o nou infrac iune; - exist date c inculpatul exercit presiuni asupra persoanei vtmate sau c ncearc o n elegere frauduloas cu aceasta; - inculpatul a svrit o infrac iune pentru care legea prevede pedeapsa deten iunii pe via sau pedeapsa nchisorii mai mare de 4 ani i exist probe c lsarea sa n libertate prezint un pericol concret pentru ordinea public. Pe lng dispozi iile necesare la arestarea nvinuitului mai exist i urmtoarele condi ii: existen a unui inculpat (s fie pus n micare ac iunea penal care se dispune de ctre procuror, prin ordonan , la propunerea organului de cercetare penal, ori din oficiu); inculpatul s fie ascultat. Arestarea inculpatului este facultativ, fiind lsat la aprecierea organelor judiciare, dar este obligatorie la infrac iunile flagrante art. 469 alin. 2 C.pr.pen. Potrivit noilor reglementri arestarea inculpatului poate fi dispus numai de judector. Arestarea inculpatului n timpul urmririi penale Procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penal, cnd consider c n interesul urmririi penale este necesar arestarea inculpatului, numai dup 124

ascultarea acestuia n prezen a aprtorului, ntocmete propunerea motivat de luare a msurii arestrii preventive a inculpatului. Dosarul, mpreun cu propunerea de luare a msurii arestrii preventive, se prezint preedintelui ori judectorului delegat de acesta de la instan a creia i-ar reveni competen a s judece cauza n fond sau de la instan a corespunztoare n grad acesteia n a crei circumscrip ie se afl locul de de inere, locul unde s-a constatat svrirea faptei prevzute de legea penal ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal. Inculpatul este adus n fa a judectorului i va fi asistat de aprtor. Propunerea de arestare preventiv se solu ioneaz n camera de consiliu de un singur judector, indiferent de natura infrac iunii. Judectorul admite sau respinge propunerea de arestare preventiv, prin ncheiere motivat. Dac sunt ntrunite condi iile legale, judectorul dispune, prin ncheiere motivat, arestarea preventiv a inculpatului pe o durat care nu poate depi 30 de zile. Arestarea inculpatului nu poate fi dispus dect pentru zilele care au rmas dup scderea din 30 de zile a perioadei n care acesta a fost anterior re inut sau arestat. Arestarea preventiv a inculpatului se dispune nainte de expirarea duratei arestrii nvinuitului. mpotriva ncheierii se poate face recurs, n termen de 24 de ore de la pronun are, pentru cei prezen i, i de la comunicare, pentru cei lips. Msura arestrii preventive a inculpatului n faza de urmrire penal poate fi dispus de judector prin ncheiere motivat. Dup ntocmirea hotrrii prin care s-a dispus arestarea inculpatului, judectorul emite de ndat mandat de arestare (cnd sunt mai mul i inculpa i aresta i se emite pentru fiecare mandat separat). Persoanei arestate i se aduc, de ndat, la cunotin motivele arestrii. nvinuirea i se aduce la cunotin celui arestat n cel mai scurt termen, n prezen a unui avocat. Dac mandatul de arestare a fost emis dup ascultarea inculpatului, judectorul care a emis mandatul nmneaz un exemplar al mandatului persoanei arestate, iar alt exemplar al mandatului l trimite organului de poli ie pentru a fi predat la locul de de inere o dat cu arestatul (art. 152 alin.1 C.pr.pen.). Aceast trimitere a unui exemplar al mandatului la organele de poli ie trebuie n eleas n sensul c se nmneaz acestor organe un exemplar, o dat cu arestatul, pentru c, de obicei, acesta ajunge la judector nso it de organele de poli ie, dac nu sunt chemate pentru punerea n executare a mandatului. n cazul n care msura arestrii a fost dispus n lipsa inculpatului, potrivit art. 150 C.pr.pen., mandatul emis se nainteaz n dublu exemplar organului de poli ie pentru executare. Organul de poli ie procedeaz la arestarea persoanei artate n mandat, creia i pred un exemplar al mandatului i pe care o conduce n fa a judectorului care a emis mandatul (art. 152 alin. 2 i 3 C.pr.pen.). Prelungirea duratei arestrii preventive a inculpatului dispus de instan poate fi prelungit, n cursul urmririi penale numai motivat i dac temeiurile care au determinat arestarea ini ial impun n continuare privarea de libertate sau exist temeiuri noi care s justifice privarea de libertate (art. 155, alin. 1 C.pr.pen.).

125

Competent a solu iona prelungirea duratei arestrii inculpatului este instan a creia i-ar reveni competen a s judece cauza n fond sau de instan a corespunztoare n a crei circumscrip ie se afl locul de de inere, locul n care s-a constatat svrirea faptei prevzut de legea penal, ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal. Dac arestarea a fost dispus de procurorul de la parchetul ierarhic inferior celui corespunztor instan ei competente s acorde prelungirea, propunerea se nainteaz procurorului de la parchetul superior, care, dac o socotete ntemeiat, sesizeaz instan a potrivit alin. 2, art. 156 C.pr.pen. Propunerea de prelungire a arestrii se solu ioneaz n camera de consiliu, de un singur judector, indiferent de natura infrac iunii. Inculpatul este adus n fa a judectorului i va fi asistat de aprtor. n cazul n care inculpatul arestat se afl internat n spital i din cauza strii snt ii nu poate fi adus n fa a judectorului sau cnd, din cauz de for major sau stare de necesitate, deplasarea sa nu este posibil, propunerea va fi examinat n lipsa inculpatului, dar numai n prezen a aprtorului, cruia i se d cuvntul pentru a pune concluzii. Participarea procurorului este obligatorie. n cazul n care judectorul acord prelungirea, aceasta nu va putea depi 30 de zile. Judectorul solu ioneaz propunerea i se pronun asupra prelungirii arestrii preventive, n termen de 24 de ore de la primirea dosarului, i comunic ncheierea celor lips de la judecat n acelai termen. ncheierea prin care s-a hotrt asupra prelungirii arestrii poate fi atacat cu recurs de procuror sau de inculpat n termen de 24 de ore de la pronun are, pentru cei prezen i, sau de la comunicare, pentru cei lips. Recursul se solu ioneaz nainte de expirarea duratei arestrii preventive dispuse anterior ncheierii atacate. Recursul, declarat mpotriva ncheierii prin care s-a dispus prelungirea arestrii preventive, nu este suspensiv de executare. Msura dispus de judector se comunic administra iei locului de de inere, care este obligat s o aduc la cunotin inculpatului. Dac ncheierea judectorului de la prima instan nu este atacat cu recurs, instan a este obligat s restituie dosarul organului de urmrire penal n termen de 24 de ore de la expirarea termenului de recurs. Judectorul poate acorda i alte prelungiri, fiecare neputnd depi 30 de zile. Durata total a arestrii preventive n cursul urmririi penale nu poate depi un termen rezonabil, i nu mai mult de 180 de zile. Arestarea inculpatului n cursul judec ii Potrivit art. 160a arestarea preventiv a inculpatului poate fi dispus n cursul judec ii, prin ncheiere motivat, dac avem ntrunite condi iile prevzute n art. 143 i exist vreunul din cazurile prevzute n art. 148 C.pr.pen. ncheierea pronun at de instan poate fi atacat separat cu recurs n 24 de ore de la pronun are, pentru cei prezen i, i de la comunicare pentru cei lips. Dosarul va fi naintat instan ei de recurs n termen de 24 de ore, se va judeca n 3 zile, recursul nu este suspensiv de executare.

126

Dac inculpatul a mai fost anterior arestat n aceeai cauz n cursul urmririi penale sau a judec ii, se poate dispune din nou aceast msur numai dac au intervenit elemente noi care fac necesar privarea sa de libertate. Durata msurii arestrii preventive este n cursul judec ii de cel mult 60 de zile (art. 23 alin. 6 din Constitu ie i art. 160b C.pr.pen.). n situa ia n care temeiurile care au determinat arestarea impun privarea de libertate sau exist temeiuri noi care justific privarea de libertate, instan a prin ncheiere men ine arestarea preventiv, iar n caz contrar dispune revocarea arestrii i punerea de ndat n libertate a inculpatului. ncheierea poate fi atacat separat cu recurs. Termenul de recurs este de 24 de ore i curge de la pronun are, pentru cei prezen i, i de la comunicare, pentru cei lips. Dosarul va fi naintat instan ei de recurs n termen de 24 de ore, iar recursul se judec n 3 zile. Recursul declarat mpotriva ncheierii prin care s-a dispus arestarea nu este suspensiv de executare. n faza de judecat, instan a de judecat poate dispune arestarea inculpatului prin hotrre, care poate fi: ncheiere (art. 338 combinat cu 336-337 C.pr.pen.), sentin (art. 338 i art. 350 alin. 1 C.pr.pen.) sau decizie (art. 382 alin. 3 C.pr.pen.). Potrivit art. 267 C.pr.pen. n cazul n care procurorul la ntocmirea rechizitoriului consider c este necesar arestarea inculpatului, fiind ntrunite condi iile prevzute de lege, nainteaz instan ei n termen de 24 de ore, rechizitoriul i propunerea de arestare a inculpatului. ntr-o asemenea situa ie nu se mai procedeaz ca la arestarea n cursul urmririi penale, astfel c arestarea trebuie luat n discu ie n edin public pentru judecarea cauzei n prim instan . Se procedeaz n acest manier indiferent dac propunerea a fost fcut prin rechizitoriu sau separat. 7.2.4.5. Dispozi ii speciale privind re inerea sau arestarea minorilor (art. 160e 160h C.pr.pen.) Re inerea minorului n mod cu totul excep ional minorul ntre 14 i 16 ani poate fi re inut cu ndeplinirea condi iilor prevzute n art. 160g C.pr.pen. i anume : minorul rspunde penal (expertiz medico-legal, psihiatric care s demonstreze c are discernmnt); s existe date certe c minorul a comis o infrac iune pedepsit de lege cu deten iunea pe via sau nchisoarea de 10 ani ori mai mare i o alt msur preventiv nu este suficient; ntiin area procurorului care exercit supravegherea urmririi penale. Msura re inerii pentru minori se poate lua pe o durat de cel mult 10 ore i poate fi prelungit de procuror prin ordonan motivat, numai dac se impune acest lucru pe o durat de cel mult 10 ore. Pentru minorii ntre 16-18 ani se aplic procedura comun a lurii msurii re inerii, dar cu unele dispozi ii derogatorii i anume:

127

n toate cazurile li se asigur asisten juridic obligatorie, organele judiciare fiind obligate s ia msuri pentru desemnarea unui aprtor din oficiu dac minorul nu i-a ales unul i pentru ca acesta s poat lua contact direct cu minorul re inut i s comunice cu el; ncunotiin area imediat n cazul re inerii minorului a prin ilor, tutorelui, persoana n ngrijirea sau supravegherea creia se afl minorul, alte persoane pe care acesta le desemneaz; respectarea drepturilor i a regimului special prevzut de lege pentru minorii re inu i prin controlul unui judector anume desemnat de ctre preedintele instan ei, prin vizitarea locului de de inere preventiv de ctre procuror, precum i prin controlul altor organisme abilitate de lege s viziteze de inu ii preventivi. Arestarea preventiv a minorului n conformitate cu dispozi iile art.160h C.pr.pen. minorul ntre 14-16 ani va putea fi arestat preventiv n urmtoarele condi ii: minorul s rspund penal; pedeapsa prevzut de lege pentru fapta de care este nvinuit este deten iunea pe via sau nchisoarea de 10 ani ori mai mare; o alt msur preventiv nu este suficient. Durata arestrii nvinuitului minor este de cel mult 3 zile i aceast perioad nu poate fi prelungit. Durata arestrii inculpatului minor ntre 14-16 ani este, n cursul urmririi penale, de cel mult 15 zile. Prelungirea msurii se face n mod excep ional, fiecare prelungire neputnd depi 15 zile, iar n total arestarea preventiv a minorului n cursul urmririi penale nu poate s depeasc un termen rezonabil i nu mai mult de 60 de zile. n mod excep ional, cnd pedeapsa prevzut de lege este deten iunea pe via sau nchisoarea de 20 ani sau mai mare, arestarea preventiv a inculpatului minor ntre 14-16 ani n cursul urmririi penale poate fi prelungit pn la 180 de zile. n timpul judec ii verificarea legalit ii i temeiniciei arestrii preventive se efectueaz periodic, dar nu mai trziu de 30 de zile. Men inerea arestrii n cursul judec ii nu poate fi dispus dect n mod excep ional i considerm c se aplic dispozi iile art.160b C.pr.pen. cu privire la men inerea sau nu a arestrii preventive a minorului pe timpul cercetrii judectoreti. Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate fi arestat preventiv n cursul urmririi penale pe o durat de cel mult 20 de zile. Durata msurii preventive poate fi prelungit de fiecare dat cu 20 de zile fr a putea s depeasc n total, un termen rezonabil i nu mai mult de 90 de zile. n mod excep ional, cnd pedeapsa prevzut de lege este deten iunea pe via sau nchisoare de 10 ani ori mai mare, arestarea preventiv a inculpatului minor n cursul urmririi penale poate fi prelungit pn la 180 de zile. n cursul judec ii verificarea legalit ii i temeiniciei arestrii preventive a inculpatului minor mai mare de 16 ani se efectueaz periodic, dar nu mai trziu de 40 de zile, urmnd ca i aici s se aplice procedura prevzut la art. 160b C.pr.pen.

128

Ca i n cazul re inerii la arestarea preventiv a minorului se ncunotin eaz printele, tutorele, persoana n ngrijirea sau supravegherea creia se afl minorul, alte persoane pe care acesta le desemneaz, serviciul de reintegrare social a infractorilor i de supraveghere a executrii sanc iunilor neprivative de libertate de pe lng instan a creia i-ar reveni s judece n prim instan cauza n termen de 24 de ore. Toate acestea se consemneaz ntr-un proces-verbal. Att n cazul re inerii ct i al arestrii preventive, minorii se in separat de majori, n locuri anume destinate minorilor aresta i preventiv. 7.2.5. Liberarea provizorie ( art.1601-16010), reprezint o msur procesual cu caracter facultativ i aplicabil numai n anumite condi ii pe parcursul procesului penal, cnd nvinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea sa n libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cau iune. Chiar dac reprezint o msur accesorie arestrii preventive liberarea provizorie are urmtoarele caracteristici: se acord numai la cerere, fr a se putea acorda din oficiu; are caracter provizoriu ntruct poate fi revocat atunci cnd nvinuitul sau inculpatul ncalc obliga iile impuse de organul judiciar; este facultativ deoarece este lsat la aprecierea organului judiciar competent; este o garan ie ce are ca efect doar o ncetare temporar a privrii de libertate, condi ionat de ndeplinirea obliga iilor impuse. 7.2.5.1. Liberarea provizorie sub control judiciar ( art. 1602-1603 astfel cum a fost modificat prinb art. I pct. 87 din Legea nr. 356/2006 ) Condi ii: liberarea provizorie sub control judiciar se acord n cazul infrac iunilor svrite din culp i infrac iunilor inten ionate pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii ce nu poate depi 18 ani Inculpatul arestat trebuie s respecte una sau mai multe din obliga iile impuse de organul judiciar: a) s nu depeasc limita teritorial fixat dect n condi iile stabilite de instan ; b) s se prezinte la organul de urmrire penal sau, dup caz, la instan a de judecat ori de cte ori este chemat; c) s se prezinte la organul de poli ie desemnat cu supravegherea de instan , conform programului de supraveghere ntocmit de organul de poli ie sau ori de cte ori este chemat; d) s nu i schimbe locuin a fr ncuviin area instan ei care a dispus msura; e) s nu de in, s nu foloseasc i s nu poarte nicio categorie de arme. Organul judiciar care a dispus msura poate impune nvinuitului sau inculpatului ca pe timpul liberrii provizorii s respecte una sau mai multe dintre urmtoarele obliga ii: a) s poarte permanent un sistem electronic de supraveghere; b) s nu se deplaseze la anumite spectacole sportive ori culturale sau n orice alte locuri stabilite; c) s nu se apropie de persoana vtmat, membrii familiei acesteia, persoana mpreun cu care a comis fapta, martori, exper i ori alte persoane, stabilite de instan , i s nu comunice cu acestea direct sau indirect; d) s nu conduc niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite; e) s nu se afle n locuin a persoanei vtmate; 129

f) s nu exercite profesia, meseria sau s nu desfoare activitatea n exercitarea creia a svrit fapta. n cuprinsul ncheierii sunt men ionate expres obliga iile pe care nvinuitul sau inculpatul trebuie s le respecte i se atrage aten ia acestuia c, n caz de nclcare cu reacredin a obliga iilor care i revin, se va lua fa de acesta msura arestrii preventive. Liberarea sub control judiciar poate fi dispus, att n cursul urmririi penale, ct i n cursul judec ii numai de ctre instan a de judecat (art.1602a C.pr.pen.). 7.2.5.2. Liberarea provizorie pe cau iune Dispozi iile art.1604 din Codul de procedur penal reglementeaz condi iile liberrii. Astfel, liberarea provizorie pe cau iune se poate acorda la cerere (nu se acord din oficiu) cnd: exist un proces penal; nvinuitul sau inculpatul este arestat; s-a depus cau iunea stabilit de organul judiciar competent i sunt respectate dispozi iile art. 1602 alin. 1 i 2. n cazul acestei msuri, cnd ea se dispune, nvinuitul sau inculpatul este obligat s se prezinte la chemarea organelor judiciare i s comunice orice schimbare de domiciliu sau de reedin . Liberarea provizorie pe cau iune nu se acord n cazul svririi infrac iunilor din culp sau inten ionate, pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii mai mare de 18 ani ori cnd exist date din care rezult necesitatea de a-l mpiedica s svreasc alte infrac iuni ori va ncerca s zdrniceasc aflarea adevrului prin influen area unor martori sau exper i, alterarea ori distrugerea mijloacelor materiale de prob sau prin alte asemenea fapte (alin.1 i 2 art. 1604 C.pr.pen. reprodus aa cum a fost modificat prin Legea nr. 281/2003). Pentru ca nvinuitul sau inculpatul s respecte obliga iile ce-i revin pe timpul liberrii provizorii s-a prevzut plata unei cau iuni (art.1605 C.pr.pen.) care este de cel pu in 1.000 lei. Cau iunea se consemneaz pe numele nvinuitului sau inculpatului, la dispozi ia instan ei care a stabilit cuantumul acesteia. Cau iunea se restituie cnd: se revoc liberarea provizorie pentru cazul prevzut n art.16010 alin.1 lit. a); se constat, de instan , prin ncheiere, c nu mai exist temeiurile care au justificat msura arestrii preventive; se dispune scoaterea de sub urmrire penal, ncetarea urmririi penale, achitarea sau ncetarea procesului penal; se pronun pedeapsa amenzii sau pedeapsa nchisorii cu suspendarea condi ionat a executrii ori cu suspendarea executrii sub supraveghere sau cu executarea la locul de munc; se dispune condamnarea la pedeapsa nchisorii. cererea de liberare provizorie a fost respins potrivit art. 1608a alin. 6. Cau iunea se face venit la bugetul statului la rmnerea definitiv a hotrrii de condamnare.

130

7.2.5.3. Dispozi ii comune privind procedura liberrii provizorii Aceast procedur este prevzut n dispozi iile art.1606-16010 C.pr.pen. Cererea de liberare provizorie poate fi fcut n cursul urmririi penale sau al judec ii, de ctre nvinuit sau inculpat, so ul acestuia sau rudele apropiate (art.1606 alin.1 C.pr.pen.). Cererea trebuie s cuprind: numele, prenumele, domiciliul i calitatea persoanei care o face, men iunea cunoaterii dispozi iilor legii privitoare la cazurile de revocare a liberrii provizorii, iar n cazul liberrii provizorii pe cau iune, cererea s cuprind i obliga ia depunerii cau iunii i men ionarea cunoaterii dispozi iilor legii privind cauzele de restituire a cau iunii. Competen a de rezolvare a cererii: n faza de urmrire penal instan a creia i-a revenit competen a s judece cauza n fond i n faza de judecat instan a sesizat cu judecarea cauzei.
n cursul urmririi penale, cererea de liberare provizorie se solu ioneaz de un singur judector, indiferent de natura cauzei

Cererea se examineaz de urgen de instan a de judecat, avnd n vedere arestarea preventiv a nvinuitului sau inculpatului. Dac exist o cerere de liberare pe cau iune i instan a constat c sunt ndeplinite condi iile prevzute de lege, se stabilete cuantumul cau iunii i termenul n care cau iunea trebuie depus, ncunotin nd despre aceasta persoana care a fcut cererea (art.1608 alin.2). Solu ionarea cererii se face dup ascultarea nvinuitului sau inculpatului asistat de aprtor, precum i procuror. Dac constat c sunt ndeplinite condi iile prevzute de lege, instan a admite cererea, stabilete obliga iile ce urmeaz a fi respectate de nvinuit sau inculpat, trimite o copie a ordonan ei att administra iei locului de de inere care este obligat s ia msuri de punere de ndat n libertate a inculpatului, ct i organului de poli ie n a crui raz teritorial locuiete nvinuitul sau inculpatul. Persoanele interesate se ncunotiin eaz. n cazul n care cererea nu este ntemeiat i nu ndeplinete condi iile prevzute de lege, instan a respinge cererea (art.1608a alin.2 C.pr.pen.). mpotriva ncheierii se poate face recurs de ctre nvinuit sau inculpat, ori de ctre procuror la instan a superioar. Termenul de recurs este 24 de ore i curge de la pronun area pentru cei prezen i, i de la comunicare, pentru cei lips. Dosarul va fi naintat instan ei de recurs n termen de 24 de ore care se va solu iona n camera de consiliu n termen de 2 zile, participarea procurorului este obligatorie iar nvinuitul sau inculpatul este adus la judecarea recursului. Recursul nu este suspensiv de executare mpotriva ncheierii prin care s-a respins cererea de liberare provizorie. Dispozi iile art.16010 C.pr.pen. arat cazurile n care se poate dispune revocarea liberrii provizorii, i anume: se descoper fapte sau mprejurri ce nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie;

131

nvinuitul sau inculpatul nu ndeplinete, cu rea-credin , obliga iile ce-i revin potrivit art. 1602 alin.3 i 31 i art. 1604 alin 2 sau ncearc s zdrniceasc aflarea adevrului ori svrete din nou, cu inten ie, o infrac iune pentru care este urmrit sau judecat.122 Revocarea poate fi cerut de judectorul delegat cu executarea, procurorul i organul de poli ie pentru c ei sunt cei care controleaz modul cum i ndeplinete nvinuitul sau inculpatul obliga iile, precum i organul judiciar care efectueaz urmrirea penal care ar putea descoperi fapte sau mprejurri ce nu au fost cunoscute la data admiterii cererii. Revocarea se dispune de instan prin ncheiere, cu ascultarea nvinuitului sau inculpatului asistat de aprtor; msura se dispune i dac, fr motive temeinice, nvinuitul sau inculpatul nu se prezint la chemarea fcut. 7.3. ALTE MSURI PROCESUALE 7.3.1. Msurile de ocrotire i de siguran 7.3.1.1. Luarea msurilor de ocrotire Lipsirea de libertate a nvinuitului sau inculpatului (re inerea sau arestarea preventiv) poate fi de natur s creeze o situa ie critic pentru persoana aflat n ocrotirea sa, lipsind-o de ajutorul de care are nevoie. Astfel, art.161 din C.pr.pen. prevede c atunci cnd msura re inerii sau arestrii preventive a fost luat fa de nvinuit sau inculpat n a crui ocrotire se afl un minor, o persoan pus sub interdic ie, o persoan creia i s-a instituit curatela, ori o persoan care datorit vrstei, bolii sau altei cauze are nevoie de ajutor, trebuie s fie ntiin at autoritatea competent n vederea lurii msurilor de ocrotire. 7.3.1.2. Luarea msurilor de siguran n timpul procesului penal (condi ii i procedur) Dei Codul penal a prevzut mai multe msuri de siguran , ca msuri procesuale sunt prevzute numai obligarea la tratament medical art.113 Cod penal (dac fptuitorul, din cauza unei boli ori intoxicrii cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substan e, prezint pericol pentru societate, poate fi obligat a se prezenta n mod regulat la tratament medical pn la nsntoire) i internarea medical art.114 Cod penal (cnd fptuitorul este bolnav mintal ori toxicoman i se afl ntr-o stare care prezint pericol pentru societate, se poate lua msura internrii ntr-un institut medical de specialitate, pn la nsntoire). n tot cursul urmririi penale, dac procurorul constat c nvinuitul sau inculpatul se afl n vreuna din situa iile artate n art.113 sau 114 din Codul penal, sesizeaz instan a care, dac este cazul, dispune luarea, n mod provizoriu, a msurii de siguran corespunztoare, pe o durat ce nu poate depi 180 de zile. n cursul judec ii msura de siguran corespunztoare este dispus, de asemenea, n mod provizoriu de instan a de judecat (art.162 alin.1 C.pr.pen.).
Prin Decizia nr. 40/16.03.1999 a Cur\ii Constitu\ionale (publicat` [n M.O. nr. 216/17.09.1999), s-a respins excep\ia de neconstitu\ionalitate a dispozi\iilor art.16010 alin.1 lit. b) teza a doua, alin.2, 3 ]i 4 din Codul de procedur` penal`, invocat` n raport cu art.23 alin (8) ]i art.24 alin.1 din Constitu\ie. Curtea a apreciat c` invocarea principiului constitu\ional al prezum\iei de nevinov`\ie nu are nici o leg`tur` cu textul criticat ]i c` nu ncalc` nici principiul constitu\ional al dreptului la ap`rare.
122

132

Instan a de judecat prin ncheiere dispune luarea msurilor de siguran pentru aducerea la ndeplinire a internrii provizorii i, totodat, sesizeaz comisia medical competent s avizeze internarea bolnavilor mintali i a toxicomanilor periculoi (art.162 alin.2 raportat la art.435 C.pr.pen. referitor la msurile de siguran provizorii). Msura internrii provizorii dureaz pn la confirmarea sau infirmarea acesteia de ctre instan a de judecat, indiferent dac s-a luat n faza de urmrire penal sau n faza de judecat. Confirmarea se face pe baza avizului comisiei medicale care trebuie comunicat instan ei n termen de 45 de zile de la sesizarea comisiei. Nerespectarea acestui termen constituie abatere judiciar i se sanc ioneaz cu amend judiciar de la 500 lei la 5.000.lei. n cazul n care s-a dispus internarea medical, se vor lua i msurile de ocrotire prevzute n art.161 C.pr.pen., dac exist asemenea situa ii. Pe timpul executrii msurii provizorii, ct i dup confirmarea internrii medicale sunt aplicabile dispozi iile art.430-434 C.pr.pen. cu privire la men inerea, nlocuirea sau ncetarea msurii de siguran . Hotrrea instan ei de judecat prin care s-a confirmat msura internrii poate fi atacat cu recurs. Recursul nu suspend executarea (art.162 alin. ultim C.pr.pen.). 7.3.2. Msurile asiguratorii, restituirea lucrurilor i restabilirea situa iei anterioare svririi infrac iunii 7.3.2.1. Msurile asiguratorii se iau n cursul procesului penal de procuror sau de instan a de judecat i constau n indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile i imobile, n vederea confiscrii speciale, a reparrii pagubei produse prin infrac iune, precum i pentru garantarea executrii pedepsei amenzii. Acestea se pot lua asupra bunurilor nvinuitului sau inculpatului i ale persoanei responsabile civilmente, pn la concuren a valorii probabile a pagubei. 7.3.2.1.1. No iuni preliminare Dac prin infrac iune s-a produs un prejudiciu material n dauna unei persoane fizice sau juridice, alturi de ac iunea penal n procesul penal poate fi exercitat i ac iunea civil, prin intermediul creia vor fi trai la rspundere civil inculpatul i partea responsabil civilmente. Repararea pagubei (art.14 alin. 3 C.pr.pen.) se face potrivit dispozi iilor legii civile: a) n natur, prin restituirea lucrului, prin restabilirea situa iei anterioare svririi infrac iunii, prin desfiin area total a unui nscris i prin orice alt mijloc de reparare; b) prin plata unei despgubiri bneti n msura n care repararea n natur nu este cu putin . Pentru repararea acestor pagube, legea procesual penal a instituit anumite msuri. Conform dispozi iilor art.163 alin.1 C.pr.pen., msurile asiguratorii se iau n cursul procesului penal de procuror sau instan a de judecat i constau n indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile i imobile, n vederea confiscrii speciale, a reparrii pagubei produse prin infrac iune, precum i pentru garantarea executrii pedepsei amenzii. Func ionalitatea acestor msuri procesuale este asiguratorie i nu reparatorie, iar scopul lor este de a garanta acordarea despgubirilor civile i executarea pedepsei amenzii.123
123

I. Neagu, op. cit., pag.352.

133

Msurile asiguratorii n vederea reparrii pagubei se pot lua asupra bunurilor nvinuitului sau inculpatului i ale persoanei responsabile civilmente, pn la concuren a valorii probabile a pagubei (art.163 alin.2 C.pr.pen.). Astfel, rezult c obiectul acestor msuri poart asupra bunurilor mobile i imobile ale nvinuitului sau inculpatului i ale persoanei responsabile civilmente, care, odat indisponibilizate prin sechestru, nu pot fi nstrinate sau grevate, sustragerea lor constituind infrac iune (Codul penal incrimineaz ruperea de sigilii art.243 i sustragerea bunurilor legal sechestrate art.244). De asemenea, msurile asiguratorii trebuie s urmreasc garantarea pn la concuren a valorii probabile a pagubei, fiind interzis indisponibilizarea mai multor bunuri dect ar fi necesar pentru acoperirea pagubei (chiar i n cazul mai multor inculpa i sau persoane responsabile civilmente). Msurile asiguratorii pentru garantarea executrii pedepsei amenzii se iau numai asupra bunurilor nvinuitului sau inculpatului (art.163 alin.3 C.pr.pen.). 7.3.2.1.2. Procedura de luare a msurilor asigurtorii i modalitatea prin care pot fi constatate Msurile asiguratorii n vederea reparrii pagubei se pot lua pe tot parcursul procesului penal la cererea pr ii civile sau din oficiu. Aceste msuri se pot lua n cursul urmririi penale prin ordonan de ctre procuror sau prin ncheiere de instan a de judecat.124 Conform dispozi iilor art.164 C.pr.pen., msurile asiguratorii pot fi aduse la ndeplinire de ctre: organul de urmrire penal care a luat msura; secretarul parchetului, dac urmrirea penal se efectueaz de procuror; executorul judectoresc, cnd msura a fost luat de instan a judectoreasc; organele proprii ale unit ii pgubite, n cazul cnd aceasta este una din cele la care se refer art.145 Cod penal i msura a fost dispus de organul de urmrire penal sau de instan a de judecat. Msurile asiguratorii sunt: sechestrul penal, inscrip ia ipotecar i poprirea. Sechestrul penal. Organul care procedeaz la aplicarea sechestrului este obligat s identifice i s evalueze bunurile sechestrate, putnd recurge n caz de necesitate i la exper i (art.165 alin.1 C.pr.pen.). n ce privete bunuri pentru care exist primejdia deteriorrii lor sau nstrinrii, legea a prevzut ridicarea lor obligatorie (art.165 alin.2 bunurile perisabile, obiectele din metale sau pietre pre ioase, mijloacele de plat strine, titlurile de valoare interne, obiectele de art i de muzeu, colec iile de valoare, precum i sumele de bani care fac obiectul sechestrului). Organul care aplic sechestrul ncheie proces-verbal, n care sunt descrise amnun it bunurile sechestrate, indicarea valorii lor, dac au fost bunuri exceptate de la urmrire i consemnarea eventualelor obiec ii ale pr ilor sau ale altor pr i interesate (art.166 alin.1 C.pr.pen.). Un exemplar al procesului-verbal se las persoanei creia i s-a aplicat sechestrul (n lipsa acesteia, administratorului, portarului sau altei persoane care o nlocuiete), iar un alt exemplar se nainteaz n 24 de ore organului care a dispus luarea msurii asiguratorii.
124

N. Volonciu, op. cit., pag. 443.

134

Inscrip ia ipotecar. Se poate institui msura sechestrului penal i asupra imobilelor, iar pentru a da eficien acestei inscrip ii n raport cu ter ii, se impune ndeplinirea formalit ii de publicitate imobiliar (L. nr. 7/1996 prezint aspectele referitoare la publicitatea imobiliar). Conform art.166 alin. ultim C.pr.pen., organul care a dispus instituirea sechestrului cere organului competent instituirea inscrip iei ipotecare asupra bunurilor sechestrate, anexnd copii de pe actul prin care s-a dispus sechestrul i un exemplar al procesuluiverbal de sechestru. Poprirea. Este tot o msur asiguratorie i se instituie (art.167 C.pr.pen.) asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu nvinuitului, inculpatului sau pr ii responsabile civilmente de ctre o a treia persoan, ori de ctre cel pgubit n limitele prevzute de lege, de la data primirii prin care se nfiin eaz sechestrul. Aceste sume vor fi consemnate de debitori, dup caz, la dispozi ia organului care a dispus poprirea sau a organului de executare, n termen de 5 zile de la scaden , recipisele urmnd a fi predate aceluiai organ n 24 de ore de la consemnare. 7.3.2.2. Restituirea lucrurilor i restabilirea situa iei anterioare 7.3.2.2.1. Restituirea lucrurilor Dac procurorul sau instan a de judecat constat c lucrurile ridicate de la nvinuit sau inculpat sau de la orice persoan care le-a primit spre a le pstra, sunt proprietatea persoanei vtmate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau de inerea sa, dispune restituirea acestor lucruri persoanei vtmate sau altei persoane care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate. Cnd o alt persoan pretinde c are un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere, potrivit dispozi iilor art.168, stabilirea acestui drept i restituirea. Restituirea lucrurilor ridicate are loc numai dac prin aceasta nu se stingherete aflarea adevrului i justa solu ionare a cauzei i cu obliga ia pentru cel cruia i sunt restituite s le pstreze pn la rmnerea definitiv a hotrrii. 7.3.2.2.2. Restabilirea situa iei anterioare Procurorul sau instan a de judecat poate lua msuri de restabilire a situa iei anterioare svririi infrac iunii, cnd schimbarea acelei situa ii a rezultat n mod vdit din comiterea infrac iunii, iar restabilirea este posibil. Luarea acestei msuri procesuale se preteaz numai la anumite infrac iuni cum ar fi: tulburarea de posesie art.220 C.pen. Cnd se ocup fr drept, n totalitate sau n parte, un imobil aflat n posesia altuia, prin hotrre se dispune i restabilirea situa iei anterioare; nerespectarea hotrrilor judectoreti art.271 alin.2 C.pen., care const n mpiedicarea unei persoane de a folosi o locuin ori o parte dintr-o locuin sau imobil, de inute pe baza unei hotrri judectoreti. Restabilirea situa iei anterioare poate purta i asupra restituirii unor sume de bani persoanelor vtmate prin svrirea unor infrac iuni.125

125

I. Neagu, op. cit., pag. 359.

135

AUTOEVALUARE CAPITOLUL VII MSURILE PREVENTIVE I ALTE MSURI PROCESUALE


1. n cazul liberrii provizorii pe cau ine, pe toat durata acesteia inculpatul:

a) este obligat s se prezinte la chemarea organelor judiciare; b) poate s i schimbe locuin a far a ncunotin a organul judiciar; c) are obliga ia de a se prezenta la toate termenele de judecat; d) beneficiaz de asisten juridic obligatorie din oficiu.
2. Care este termenul limit de formulare a cererii de liberare provizorie sub control judiciar:

a) n cursul urmririi penale, pn la ntocmirea rechizitoriului; b) n cursul judec ii, pn la terminarea dezbaterilor, n prim instan ; c) pe tot parcursul procesului penal; d) numai de ctre nvinuitul sau inculpatul aflat n stare de arest preventiv.
3. Prin ce acte se pot dispune msurile preventive:

a) rezolu ia organului de cercetare penal; b) ordonan a organelor de constatare (agen ii poli iei de frontier); c) hotrrea instan ei de judecat; d) rechizitoriul procurorului.
4. Pn cnd poate fi dispus msura obligrii de a nu prsi localitatea n faza de judecat:

a) pentru maxim 30 de zile; ea poate fi prelungit de ctre instan , fiecare prelungire neputnd depi 30 de zile; b) pentru 30 de zile, far posibilitatea prelungirii; c) pn la solu ionarea definitiv a cauzei; d) de ctre un complet de divergen , compus prin participarea preedintelui instan ei.

5. Cine dispune arestarea preventiv a nvinuitului:

a) se poate dispune de ctre procuror, n cursul urmririi penale, sau de ctre instan a de judecat, n cursul fazei de judecat; b) presupune punerea n micare a ac iunii penale; c) se poate dispune numai n cursul fazei de urmrire penal; d) nu poate fi dispus n cazul infrac iunilor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii.
6. Instan a poate dispune liberarea provizorie sub control judiciar dac:

a) nvinuitul sau inculpatul nu este recidivist: b) pentru infrac iunea svrit cu inten ie legea prevede pedeapsa nchisorii ce nu depete 18 ani; c) nvinuitul sau inculpatul a svrit o infrac iune din culp sau cu inten ie, pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii care nu depete 12 ani; d) exist date din care rezult c nvinuitul sau inculpatul va ncerca s zdrniceasc aflarea adevrului prin distrugerea mijloacelor de prob.

136

7. Poate formula cererea de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cau iune:

a) nvinuit sau inculpat; b) organele de cercetare ale poli iei judiciare; c) partea vtmat ori partea civil; d) reprezentan ii legali ai pr ii responsabile civilmente.
8. Cine aduce la ndeplinire msurile asigurtorii dispuse de ctre procuror:

a) instan a de judecat; b) organele proprii de executare ale unit ii pgubite, n cazul n care aceasta este persoan juridic de interes public; c) procurorul ierarhic inferior: d) inculpatului cruia i s-a instituit sechestrul.
9. Msurile preventive sunt:

a) arestarea preventiv; b) obligarea la tratament medical; c) interzicerea de a se afla n anumite localit i; d) inscrip ia ipotecar.
10. n faza de urmrire penal prezen a procurorul la luarea msurii arestrii preventive este facultativ?

a) procurorul particip facultativ, n func ie de natura infrac iunii; dac pedeapsa prevzut de lege este deten iunea pe via sau nchisoarea mai mare de 5 ani, participarea este obligatorie; b) procurorul particip n mod obligatoriu; c) procurorul este obligat s participe la edin a de judecat n care se dispune luarea msurii arestrii preventive numai n cauzele n care inculpatul este minor ntre 14 i 16 ani; d) participarea procurorului este lsat la aprecierea instan ei de judecat.

137

CAPITOLUL VIII 8. ACTELE PROCESUALE I PROCEDURALE COMUNE 8.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTELE PROCESUALE I PROCEDURALE 8.1.1. No iunea de act procesual i de act procedural Actele procesuale sunt instrumente juridice prin care sunt exercitate drepturile, prerogativele i facult ile organelor judiciare i subiec ilor procesuali, prin care se asigur desfurarea procesului penal (nceperea urmririi penale, scoaterea de sub urmrire penal, ncetarea urmririi penale etc.).126 Actele procedurale sunt mijloace juridice prin care se aduc la ndeplinire sarcinile ce decurg din actele procesuale i din msurile procesuale intervenite i, respectiv, luate n cursul procesului penal (ascultarea unui martor, nmnarea cita iei etc.).127 8.1.2. Clasificarea actelor procesuale i procedurale comune: - acte comune i acte speciale. Prima categorie cuprinde acte care privesc ntreaga desfurare a procesului penal, putnd fi ndeplinite sau efectuate n orice faz a acestuia (art. 171-179 C.pr.pen.). A doua categorie cuprinde numai anumite momente sau institu ii ale procesului penal (nceperea urmririi penale, trimiterea n judecat, introducerea apelului sau recursului). - acte oficiale i acte neoficiale. Actele oficiale sunt ndeplinite de ctre organe ori subiec i procesuali oficiali (judiciari sau extrajudiciari). Constituie asemenea acte: dispunerea nceperii urmririi penale, punerea n micare a ac iunii penale, trimiterea n judecat, nmnarea unei cita ii etc. Actele neoficiale sunt ndeplinite sau efectuate de ctre pr ile procesului penal ori de ctre al i subiec i procesuali neoficiali (constituirea de parte civil, introducerea unei plngeri, ridicarea unei excep ii, invocarea unei recuzri sau a unei cereri de strmutare). - acte obligatorii i acte facultative. Actele trebuie s fie ndeplinite sau efectuate n mod obligatoriu (exemplu: nceperea urmririi penale, prezentarea materialului de urmrire penal, trimiterea n judecat, pronun area unei hotrri judectoreti). Actele facultative sunt lsate la aprecierea celui care are de la lege facultatea de a dispune sau de a cere ndeplinirea sau efectuarea lor (exemplu: constituirea de parte civil, formularea unei cereri de recuzare, propunerea unui probatoriu). - acte judiciare i acte jurisdic ionale: primele sunt acte care servesc la desfurarea progresiv i coordonat a procesului penal (exemplu: acte de cercetare, administrarea de probe); cele de-al doilea sunt acte prin care instan a de judecat solu ioneaz incidentele contencioase ce se ivesc n cursul fazei de judecat, rezolv fondul cauzei penale, iar uneori se pronun asupra unor situa ii supuse controlului jurisdic ional (ncheieri, sentin e, decizii). Hotrrea instan ei de judecat constituie, n acelai timp, att un act procesual (actul prin care instan a solu ioneaz cauza penal), ct i act procedural (nscrisul n care este consemnat solu ia dat de completul de judecat).

126 127

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 346 Ibidem

138

- acte materiale, acte orale i acte scrise. Actele materiale sunt acelea ce se pot realiza prin efectuarea material a unor activit i reglementate de lege (perchezi ia, ridicarea de obiecte sau nscrisuri, cercetarea la fa a locului, constatarea tehnico-tiin ific sau medico-legal, expertiza, nmnarea cita iei etc.). Actele scrise sunt acelea pentru a cror realizare legea prevede forma scris (plngerea, denun ul, rezolu iile i ordonan ele procurorului, cererea de strmutare, rechizitoriul, sentin ele, deciziile). Actele orale se manifest de obicei n faza de judecat (ascultarea martorilor, concluziile n cadrul dezbaterilor). n general, orice act oral trebuie atestat ntr-un nscris doveditor n scopul documentrii i consemnrii sale n procesul penal.128 8.1.3. Actele procedurale comune n Codul de procedur penal sunt prevzute ca acte procedurale comune: cita ia, mandatul de aducere, dar n literatura de specialitate se consider ca act procedural i cererea (exemplu: cererea prin care se solicit aplicarea unui sechestru, administrarea de probe, recuzarea unui judector). Cererea constituie actul procedural prin care se urmrete recunoaterea unui drept, satisfacerea unei preten ii sau interven ia organului cruia i se adreseaz.129 Cererea trebuie s cuprind: numele solicitantului organul cruia i se adreseaz, obiectul i motivarea acesteia. Atunci cnd legiuitorul a considerat necesar, a prevzut dispozi ii privind modul de ntocmirea cererii (cererea n vederea strmutrii judecrii cauzei penale art. 55 C.pr.pen., procedura de revizuire art. 397 C.pr.pen., cererea de reabilitare art. 459 C.pr.pen.). Potrivit art. 2 din Ordonan a nr. 27/2002130, privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor, prin peti ie se n elege cererea, reclama ia, sesizarea sau propunerea formulat n scris ori prin pot electronic, pe care un cet ean sau o organiza ie legal constituit o poate adresa autorit ilor i institu iilor publice centrale i locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale, companiilor i societ ilor na ionale, societ ilor comerciale de interes jude ean sau local, precum i regiilor autonome. 8.1.3.1. Cita ia no iune, con inut, locul de citare, nmnarea cita iei, dovada de primire) No iune: Actul procedural prin care persoanele sunt chemate n fa a organului de urmrire penal sau a instan ei de judecat. Con inut: Cita ia este un act procedural prin care o persoan fizic sau juridic este ncunotiin at c a devenit subiect ntr-un proces penal i este invitat s se prezinte naintea unui organ de urmrire penal sau naintea instan ei de judecat, ntr-un anumit loc i la o anumit dat i or. ncunotiin area persoanei citate se realizeaz prin indicarea calit ii persoanei citate ( nvinuit, inculpat, martor, expert, interpret, etc.) Citarea trebuie s cuprind numele i prenumele celui citat, adresa, etc. Locul de citare: nvinuitul sau inculpatul se citeaz la adresa unde locuiete iar dac aceasta nu este cunoscut, la adresa locului su de munc, prin serviciul personal al unit ii la care lucreaz.
128 129

Narcis Giurgiu, Cauzele de nulitate n procesul penal, Editura }tiin\ific`, Bucure]ti, 1974, pag. 25. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag. 173. 130 Astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 233/2002.

139

Inculpatul poate fi citat i ntr-un alt loc dect adresa unde locuiete, dac acest loc a fost indicat de el printr-o declara ie dat n cursul procesului penal. Militarii se citeaz la unitatea din care fac parte, prin comandantul acesteia. La stabilirea termenului pentru nf iarea nvinuitului sau inculpatului aflat n strintate, se ine seama de normele interna ionale aplicabile n rela ia cu statul pe teritoriul cruia se afl nvinuitul sau inculpatul, iar n lipsa unor asemenea norme, de necesitatea ca cita ia n vederea nf irii s fie primit cel mai trziu cu 40 de zile nainte de ziua stabilit pentru nf iare. Citarea se face de agen ii anume nsrcina i cu ndeplinirea acestui serviciu sau prin mijlocirea serviciului potal. Se nmneaz celui citat care va semna dovada de primire, n lipsa acestuia, agentul nmneaz cita ia so ului, unei rude sau oricrei persoane care locuiete cu ea ori i primete coresponden a. Dovada de primire: Pentru verificarea ndeplinirii procedurii de citare, legea prevede ce trebuie s cuprind dovada sau procesul-verbal n care se consemneaz modul de realizare a procedurii de citare. Dovada de primire a cita iei, care constituie, de fapt, partea a doua a formularului tipizat pe care se afl cita ia, trebuie s cuprind o serie de men iuni cu ajutorul crora organele judiciare verific dac a fost ndeplinit, conform legii, procedura de citare.131 8.1.3.2. Mandatul de aducere Dac o persoan care a fost anterior citat nu s-a prezentat, iar ascultarea ori prezen a ei este necesar, ea poate fi adus n fa a organului de urmrire penal sau instan ei de judecat pe baza de mandat de aducere. nvinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar nainte de a fi chemat prin cita ie, dac organul de urmrire penal sau instan a constat motivat c n interesul rezolvrii cauzei se impune aceast msur (art. 183 alin. 2 C.pr.pen.). i pentru martori exist obliga ia de a fi adui cu mandat de aducere fr citare n cazul infrac iunilor flagrante (art. 472 C.pr.pen.). Mandatul de aducere are n general con inutul unei cita ii i se execut prin organele de poli ie, jandarmeriei sau poli iei comunitare sau prin comandantul unit ii militare ori prin comandantul garnizoanei (art. 184 alin. 1 i 4 C.pr.pen.). Persoanele aduse cu mandat (inclusiv nvinuitul sau inculpatul) nu pot rmne la dispozi ia organului judiciar dect timpul strict necesar pentru audierea lor, n afara de cazul cnd s-a dispus re inerea ori arestarea preventiv a acestora. De asemenea, vor fi ascultate de ndat de organul judiciar (art.183 alin. 3 i 4 C.pr.pen.). A fost necesar o asemenea nou reglementare legal pentru a nu restric iona nici un mod libertatea 8.1.3.3. Comunicarea altor acte procedurale Participan ii n procesul penal au nevoie, pentru a-i ndeplini obliga iile, ca i pentru a-i executa drepturile i a-i apra unele interese procesuale, s cunoasc actele procedurale ce se ndeplinesc n cursul procesului penal. Comunicarea actelor procedurale se poate face n dou moduri132:

131 132

I. Neagu, op. cit., pag. 368. V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 373.

140

prin transmiterea unui act procedural, adic a unei piese scriptice, n ntregime sau n extras (exemplu: art. 313 alin. 2 i 318 C.pr.pen. comunicarea actului de sesizare inculpatului, art. 360 C.pr.pen. comunicarea hotrrii pr ilor care au lipsit att la judecat, ct i la pronun are); prin ntiin area despre ndeplinirea unui act procedural care intereseaz sau poate interesa persoana creia i se aduce la cunotin . Comunicarea are caracterul de act procesual (actul organului de urmrire penal sau instan ei de judecat prin care se dispune efectuarea comunicrii) i de act procedural (efectuarea actului de comunicare prin care se aduce la ndeplinire actul procesual). Comunicarea, n majoritatea cazurilor, se face n scris, dar i oral (darea unui termen de judecat n prezen a pr ilor). Potrivit art. 182 C.pr.pen., comunicarea celorlalte acte de procedur se face potrivit dispozi iilor prevzute pentru citare. 8.1.4. Modificarea actelor procedurale, ndreptarea erorilor materiale i nlturarea unor omisiuni vdite n cazul ntocmirii unui act procedural, dac se constat lipsa anumitor date ori men iuni sau c acestea au fost greit consemnate, exist posibilitatea modificrii lor. Modificarea trebuie fcut de organele judiciare care au ntocmit actul asupra unui act procedural, s priveasc numai asupra lipsurilor, greelilor sau datelor i nu asupra unor greeli scriptice. Modificrile ce schimb n elesul con inutului actului trebuie confirmate n scris de cei care le-au semnat. ndreptarea erorii materiale (asupra unui nume, asupra unei date calendaristice, unui numr de strad, etc.) se face de organele judiciare din oficiu sau la cererea celor interesa i (pr i, exper i, etc.) dup care se ntocmete un act de constatare, fcndu-se men iunea i la sfritul actului corectat. n practica judiciar s-a statuat c nepotrivirea dintre minut i dispozitiv constituie o eroare material care poate fi ndreptat prin procedura prevzut de lege n acest sens. Astfel, s-a artat c dac n dispozitiv nu mai apare textul n care au fost ncadrate faptele inculpatului, dei acest lucru exist n minut, sau dac n dispozitiv este inserat un alt text dect cel men ionat n minut i n considerentele hotrrii, neconcordan a reprezint o eroare material, situa ie n care hotrrea nu este lovit de nulitate.133 Tot erori materiale au fost considerate indicarea n minut i dispozitiv a dispozi iilor art. 74 C.pen. n loc de art. 73 lit. b C.pen., dac din considerente rezult n mod indubitabil c s-a avut n vedere scuza provocrii sau men iunea greit n dispozitiv a strii de recidiv a inculpatului, dei n minut s-a artat expres c inculpatul nu are antecedente penale.134 nlturarea unor omisiuni vdite. Dispozi iile art. 195 se aplic i n cazul cnd organul de urmrire penal sau instan a, ca urmare a unei omisiuni vdite, nu s-a pronun at asupra sumelor pretinse de martori, exper i, interpre i, aprtori pentru acoperirea cheltuielilor judiciare, precum i cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea msurilor asiguratorii.
Trib. Suprem, s. pen., dec. Nr. 1775/1974, n rev. Dreptul nr. 2/1975; Trib. Suprem, s.pen., dec. Nr. 1699/1970, n rev. Dreptul nr. 12/1970, pag.179. 134 Trib. Suprem, s.pen., dec.nr. 635/1977.
133

141

Dac n cazul erorii materiale aveam o consemnare greit, n acest caz organele judiciare omit n mod vdit s se pronun e asupra unor sume de bani ce reveneau unor subiec i procesuali sau asupra restituirii lucrurilor ori a ridicrii msurilor asiguratorii.
n vederea realizrii procedurii de citare, a comunicrii actelor de procedur sau a aducerii cu mandat la desfurarea procedurilor, procurorul sau instan a are drept de acces direct la bazele electronice de date de inute de organele administra iei de stat. Organele administra iei publice care de in baze electronice de date sunt obligate s colaboreze cu procurorul sau cu instan a de judecat, n vederea asigurrii accesului direct al acestora la informa iile existente n bazele electronice de date

8.2. TERMENELE N PROCESUL PENAL I SANC IUNILE PROCEDURALE PENALE 8.2.1. Termenele Actele procesuale i procedurale sunt legate de termene ntruct organele judiciare, pr ile ori alte persoane trebuie s-i manifeste voin a de a exercita anumite drepturi n intervalele de timp prevzute de lege. Nerespectarea dispozi iilor referitoare la actele procesuale i procedurale atrage aplicarea anumitor sanc iuni procedurale (cele mai frecvente fiind nulit ile). 8.2.1.1. No iune Termenele sunt intervale de timp nluntrul crora actul trebuie s se efectueze ori dup trecerea crora se poate ndeplini actul.135 Clasificare136: n raport de organul care le stabilete. - termene legale cele de declarare a apelului sau recursului, de introducere a plngerii prealabile i termene judiciare fixate de organele judiciare (termenele de judecat, termenul de depunere a unui nscris) n raport cu efectele pe care le produc: - termenul dilatoriu sau prohibitiv nu permite ndeplinirea sau efectuarea unui act dect dup expirarea duratei acestuia (intervalul de timp dintre momentul pronun rii hotrrii judectoreti i momentul rmnerii ei definitive ) - termenul ornditoriu: fixeaz o perioad de timp nuntrul cruia este recomandat s fie efectuat un act procesual sau procedural (termenul pentru redactarea unei hotrri) - termenul peremptoriu sau imperativ este termenul nuntrul cruia trebuie s fie ndeplinit un act (termenul de folosire a cii de atac a apelului sau a recursului ) n raport cu factorul de timp: - termen fix are o durat de timp invariabil (numr fix de unit i de timp exemplu: 10 zile pentru introducerea recursului); - termenul maxim- indic durata maxim de timp pentru efectuarea actului (exemplu: durata arestrii preventive nceteaz de drept cnd a atins jumtatea maximului pedepsei prevzute de lege pentru infrac iunea care face obiectul nvinuirii art. 140 alin. 2 C.pr.pen.);

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 385. M. Apetrei, op. cit., pag. 432-435; Gr. Theodoru, L. Moldovan, op. cit., pag.177; I. Neagu, op. cit., pag. 375-377; V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 387-388.
136

135

142

- termenul minim- indic o durat determinat minim care dup ce a fost atins permite efectuarea valabil a unui act (exemplu: nmnarea cita iei i a actului de sesizare a instan ei inculpatului cu cel pu in 5 zile naintea termenului fixat - art. 313 alin. 2 C.pr.pen.); n raport cu durata de timp, termenele pot fi stabilite pe: ore 48 de ore, n care organul de cercetare penal este obligat s nainteze procurorului plngerea mpotriva actelor de urmrire penal art. 276 C.pr.pen., termenul de 24 ore, n care procurorul trebuie s sesizeze instan a, dup ce a dispus trimiterea n judecat; zile 20 de zile pentru rezolvarea de ctre procuror a plngerilor ndreptate mpotriva actelor de urmrire penal art. 277 C.pr.pen., termenul de 10 zile pentru apel 363 alin. 1 C.pr.pen.; luni 2 luni pentru introducerea plngerii prealabile art. 284 C.pr.pen.; ani 1 an pentru cererea de revizuire prevzut de art. 398 C.pr.pen. n defavoarea condamnatului, tot de 1 an la recursul n anulare n defavoarea condamnatului. n func ie de sensul n care sunt calculate, termenele pot fi: de succesiune, care se calculeaz n sensul curgerii normale a timpului i sunt cele mai numeroase (termenul de apel, de pild, se calculeaz de la data pronun rii pentru cei prezen i i de la comunicare, pentru cei lips); de regresiune, care se calculeaz n sensul invers al scurgerii timpului, adic de la un anumit timp napoi (exemplu: termenul pentru nmnarea cita iei inculpatului cu cel pu in 3 zile nainte de data judec ii). 8.2.1.2. Calculul termenelor Calculul termenelor procedurale este reglementat de art. 186 C.pr.pen. Punctul de plecare la calcularea termenelor procedurale l constituie ora, ziua, luna sau anul men ionat n actul care a provocat curgerea termenului, afar dac prin lege nu se dispune altfel (art. 186 alin. 1 C.pr.pen.). Conform sistemului de calcul pe unit i libere, la calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socotesc ora sau ziua de la care ncepe s curg termenul, nici ora sau ziua la care se mplinete art. 186 alin. 2 C.pr.pen. n cazul termenelor procedurale a cror durat este fixat n ore (ora se socotete de 60 minute), frac iunile de or nu se socotesc (exemplu: 13 i un sfert, termenul curge de la ora 14). Cnd termenul este stabilit pe zile, fiecare zi se socotete de 24 ore. Termenele pe luni sau pe ani (art. 186 alin. 3 C.pr.pen.) se calculeaz calendaristic i ele expir, dup caz, la sfritul zilei corespunztoare a ultimei luni ori la sfritul zilei i lunii corespunztoare a ultimului an. Dac aceast zi cade ntr-o lun ce nu are o zi corespunztoare, termenul expir n ultima zi a acelei luni. Dac ultima zi a unui termen cade ntr-o zi nelucrtoare, termenul expir la sfritul primei zile lucrtoare care urmeaz art. 186 alin. 4 C.pr.pen. (termenul de trei zile care ncepe s curg miercuri 11 iulie 2004 va expira luni 16 iulie 2004). 8.2.2. Sanc iunile procedurale penale 8.2.2.1. No iunea de sanc iune procedural penal:

143

Este remediul care are menirea de a nltura producerea de consecin e n cazul n care legea a fost nclcat cu ocazia ndeplinirii activit ilor procedurale.137 n literatura de specialitate, no iunea de sanc iune procedural are un sens restrns, avnd ca sanc iuni nulit ile, iar n sens larg, alturi de nulit i (principala sanc iune procedural), mai sunt cuprinse decderea, inadmisibilitatea i inexisten a (sanc iune prevzut de doctrin i nu de Cod).138

8.2.2.2. Inexisten a, decderea, inadmisibilitatea Inexisten a este o sanc iune procedural care se aplic unor acte procesuale sau procedurale care exist n fapt, dar din punct de vedere juridic ele nu au luat fiin , fiind socotite ca inexistente ( o expertiz tehnic fcut de o persoan care nu este expert).139 ntre inexisten i nulitate ca sanc iuni procedurale pot fi subliniate cteva aspecte diferen iate esen iale, i anume:140 n timp ce nulitatea este o sanc iune de invalidare a unor acte care exist din punct de vedere juridic, inexisten a privete acte care au numai aparen a unei existen e juridice; n cazul nulit ii, trebuie s se fac dovada unei vtmri procesuale, acest lucru nefiind necesar n cazul inexisten ei; n cazul nulit ii, actul va trebui refcut, pe cnd n cazul inexisten ei nu se pune o asemenea problem. Pentru exercitarea unui drept procesual penal se prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decderea din exerci iul dreptului i nulitatea actului fcut peste termen. Decderea se deosebete de nulitate, deoarece se refer la drepturi procesuale i nu la acte procedurale ca nulitatea; nulitatea se refer la un act efectuat, pe cnd decderea are n vedere un act ce nu mai poate lua fiin ; nulitatea presupune refacerea actului sau activit ii anulate, n timp ce, n cazul decderii, legea permite exercitarea dreptului peste termenul prevzut de lege (ex. apelul sau recursul peste termen art. 365 C.pr.pen.).141 Inadmisibilitatea este o sanc iune procedural care are uneori o manifestare autonom, n cele mai frecvente cazuri fiind o consecin a decderii sau nulit ii. Inadmisibilitatea intervine cnd se efectueaz un act pe care legea nu l prevede sau l exclude, precum i n situa ia cnd se ncearc exercitarea unui drept epuizat pe o alt cale procesual ori chiar printr-un act procesual. Inadmisibilitatea apare ca o sanc iune procesual inevitabil n sensul obligativit ii ei, spre deosebire de nulitate, care uneori poate fi acoperit prin voin a pr ilor.142 8.2.2.3. Nulit ile (clasificare, condi ii i efecte) Actele ndeplinite n afara condi iilor stabilite de lege sunt lipsite de valoare, ele fiind caracterizate ca ineficace din punct de vedere juridic.
V. Dongoroz, Curs de procedur` penal`, edi\ia a II-a, 1941, pag. 167. N. Volonciu, op. cit., pag. 474. 139 Tr. Pop, Drept procesual penal, vol II, op. cit., pag. 65; Gh. Nistoreanu ]i colectiv, op. cit., pag. 159. 140 I. Neagu, op. cit., pag. 387. 141 D. Pavel, Constatarea nulit`\ii actelor efectuate cu nc`lcarea dispozi\iilor legale n procesul penal, RRD nr. 9, 1971, pag. 28-29. 142 N. Volonciu, op. cit., pag. 475-475.
138 137

144

Nulit ile ca i sanc iuni se aplic actelor procedurale existente, care au luat fiin prin nerespectarea dispozi iilor legale, prin omisiunea formelor prescrise de lege.143 Potrivit art. 197 alin. 1 C.pr.pen., nclcarea dispozi iilor legale care reglementeaz desfurarea procesului penal atrag nulitatea actului numai atunci cnd s-a adus o vtmare ce nu poate fi nlturat dect prin anularea acelui act.144 n schimb, prevederile art. 197 alin. 2 C.pr.pen. modificate Legea nr. 356/2006, arat c dispozi iile relative la competen a dup materie sau dup calitatea persoanei, la sesizarea instan ei, la compunerea acesteia i la publicitatea edin ei de judecat sunt prevzute sub sanc iunea nulit ii. De asemenea, sunt prevzute sub sanc iunea nulit ii i dispozi iile relative la participarea procurorului, prezen a nvinuitului sau a inculpatului i asistarea acestora de ctre aprtor, cnd sunt obligatorii, potrivit legii, precum i la efectuarea referatului de evaluare n cauzele cu infractori minori. Din analiza textelor mai sus artate, rezult c nulitatea poate fi ndreptat att mpotriva actelor procesuale, ct i a celor procedurale. Clasificarea nulit ilor n literatura juridic, clasificarea nulit ilor s-a fcut n func ie de anumite criterii, fr a exista deosebiri de esen , i anume145: Dup modul de exprimare: nulit i exprese acelea pe care legea le prevede expres (art. 197 alin. 2 C.pr.pen.), iar nerespectarea lor duce la nulitatea actelor; nulit i virtuale nu sunt expres prevzute de lege, decurg din reglementarea general art. 2, art. 197 alin. 1 i 4 C.pr.pen. n func ie de natura i efectele produse: nulit i absolute nulit ile exprese, care nu pot fi nlturate n nici un mod, pot fi invocate n orice stare a procesului i se iau n considerare chiar din oficiu (art. 197 alin. 3 C.pr.pen.); nulit i relative sunt, de regul, cele virtuale i sunt incidente n cazul oricrei alte dispozi ii legale dect cele prevzute n art. 197 alin. 2 C.pr.pen. n func ie de ntinderea lor: nulit i totale atrag anularea ntregului act procesual sau procedural; nulit i par iale se aplic numai par ial dispozi iilor de lege nclcate. Condi iile nulit ilor. Potrivit dispozi iilor art. 197 alin. 1 C.pr.pen., trebuie ndeplinite cumulativ urmtoarele condi ii: s existe o nclcare a dispozi iilor legale referitoare la desfurarea procesuui penal; nclcarea dispozi iilor legale s fi produs o vtmare; vtmarea adus s nu poat fi nlturat dect prin anularea actului.

I. Neagu, op. cit., pag. 3383; R. Garrand, Trait thorique et pratique d'instruction criminelle et de procedure penale, T. II, Paris, 1912, pag. 421/423. 144 I. Ionescu-Dolj, Curs de procedur` penal` romn`, Bucure]ti, Editura SOCEC, 1937, pag. 190. 145 V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 408; Gr. Theodoru, L. Moldovanu, op. cit., pag. 183; N. Volonciu, op. cit., pag. 479-480; I. Neagu, op. cit., pag. 384; M. Apetrei, op. cit., pag. 446.

143

145

n desfurarea procesului penal, nulit ile relative sunt preponderente fa de nulit ile absolute care au un cmp de ac iune mai restrns. Inten ia legiuitorului a fost aceea ca, n general, actele fcute cu nclcarea dispozi iilor legale s poat fi remediate i numai n cazuri excep ionale acestea s fie nule de drept. Nulit ile relative sunt cele care ndeplinesc condi iile prevzute n art. 197 alin. 1 C.pr.pen. i atrag nulitatea actului numai dac au fost invocate n cursul efecturii actului, cnd partea este prezent, sau la primul termen de judecat cu procedura complet, cnd partea a lipsit la efectuarea actului. Instan a ia n considerare din oficiu nclcrile, n orice stare a procesului, dac anularea actului este necesar pentru aflarea adevrului i justa solu ionare a cauzei (art. 197 alin. 4 C.pr.pen.). Trsturile nulit ilor relative. Ele trebuie s fie invocate de parte (cuvntul din text are sensul de persoan interesat) i numai n mod excep ional sunt luate n considerare din oficiu. Nefiind invocat, nseamn c nulitatea este acoperit prin voin a pr ilor, actul fiind considerat valabil. Nulit ile relative trebuie invocate de cel interesat n cursul efecturii actului sau la primul termen de judecat cu procedura complet. Dac nclcarea dispozi iei legale a avut loc dup ncheierea dezbaterilor, nulitatea poate fi invocat n motivele de apel sau recurs. Nulit ile absolute (nulit i exprese) sunt prevzute n art. 197 alin. 2 C.pr.pen., i anume: dispozi iile relative la competen a dup materie sau dup calitatea persoanei, la sesizarea instan ei de judecat, la compunerea acesteia i la publicitatea edin ei de judecat. De asemenea, sunt prevzute sub sanc iunea nulit ii i dispozi iile relative la participarea procurorului, prezen a nvinuitului i a inculpatului i asistarea acestora de ctre aprtor, cnd sunt obligatorii potrivit legii, precum i la efectuarea anchetei sociale n cauzele cu infractori minori. Efectele nulit ilor: Dup constatarea nulit ii unui act ( fie relativ, fie absolut ), aceasta produce dou efecte principale: - atrage nevalabilitatea juridic a actelor ntocmite cu nclcarea legii din momentul efecturii lor ( ex tunc) i nu din momentul constatrii nulit ii ( ex nunc); - impune refacerea sau remedierea actelor procesuale sau procedurale ntocmite cu nclcarea dispozi iilor legale de ctre organul judiciar care le-a ntocmit ini ial sau, n alte cazuri, de ctre un alt organ. 8.3. CHELTUIELILE JUDICIARE I AMENDA 8.3.1. Cheltuielile judiciare Actele ce se efectueaz n desfurarea procesului penal duc la efectuarea unor cheltuieli care se fac fie de organele judiciare, fie de pr i sau persoanele care desfoar o activitate n cadrul procesului penal. 146 Potrivit art. 189 C.pr.pen., n cheltuielile judiciare intr cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedur, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de prob, retribuirea aprtorilor, precum i orice alte cheltuieli ocazionate de desfurarea procesului penal.
146

V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 394.

146

Cheltuielile judiciare se mpart n dou categorii: cheltuieli avansate de stat (art. 191-192 C.pr.pen.) i cheltuieli fcute de pr i (art. 193 C.pr.pen.) sau de al i subiec i procesuali (art. 190 C.pr.pen.). n conformitate cu dispozi iile art. 190 C.pr.pen. martorul, expertul i interpretul chema i de organul de urmrire penal ori de instan a de judecat au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, ntre inere, locuin i a altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor. Dac sunt salaria i, aceste persoane au dreptul i la venitul de la locul de munc, pe durata lipsei de la serviciu prilejuit de chemarea la organul de urmrire penal ori la instan a de judecat. Martorul care nu este salariatul unei asemenea unit ii, dar care are venit din munc, este ndrept it s primeasc i o compensa ie. Expertul i interpretul au dreptul la o retribu ie pentru ndeplinirea nsrcinrii date, n cazurile i condi iile prevzute prin dispozi ii legale. Plata cheltuielilor avansate de stat n caz de condamnare (art. 191 C.pr.pen.) Dac a fost condamnat, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Cnd sunt mai mul i inculpa i condamna i, instan a hotrte partea din cheltuielile judiciare datorat de fiecare, inndu-se seama, pentru fiecare dintre inculpa i, de msura n care a provocat cheltuielile judiciare.147 n cazul n care s-a dispus nenceperea urmririi penale, cheltuielile judiciare sunt suportate de persoana care a fcut sesizarea, n msura n care se re ine exercitarea abuziv a acestui drept. Dac inculpatul nu este obligat la repararea pagubei deoarece aceasta a fost deja acoperit integral, obligarea sa n solidar cu partea responsabil civilmente la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat este greit, ea contravenind prevederilor art. 191 alin. 3 C.pr.pen. 8.3.2. Amenda judiciar este o sanc iune procesual aplicabil n cazurile de nendeplinire a obliga iilor procesuale sau de ndeplinire a lor fr respectarea condi iilor stabilite de lege. Rolul amenzii judiciare (a nu se confunda cu amenda penal, care are caracter represiv) este de a asigura desfurarea normal a activit ii procesuale prin efectuarea corect i la timp, de ctre subiec ii procesuali, a ndatoririlor ce le revin.148 Abaterile judiciare prevzute pe larg n art. 198 din C.pr.pen. se sanc ioneaz cu amend judiciar n cuantum de la 100 lei la 1.000 lei dup cum urmeaz: - nendeplinirea sau ndeplinirea greit ori cu ntrziere a lucrrilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum i a oricror alte lucrri, dac prin acestea s-au provocat ntrzieri n desfurarea procesului penal; - nendeplinirea ori ndeplinirea greit a ndatoririlor de nmnare ori de comunicare a cita iilor sau a celorlalte acte procedurale, precum i neexecutarea mandatelor de aducere. - lipsa nejustificat a aprtorului ales sau desemnat din oficiu fr a asigura substituirea, n condi iile legii, ori nlocuirea sau refuzul acestuia de a asigura aprarea
T. Buc., S I, pen, dec. 434/R/19.08.1998. Singurul criteriu este m`sura n care a participat fiecare inculpat la provocarea cheltuielilor ]i nu situa\ia material` a inculpa\ilor, a]a cum au stabilit unele instan\e . 148 V. Dongoroz ]i colectiv, op. cit., pag. 414.
147

147

Lipsa nejustificat a martorului, a pr ii vtmate sau a pr ii responsabile civilmente se sanc ioneaz cu amend de la 250 lei la 3.000 lei. Lipsa nejustificat a aprtorului ales sau desemnat din oficiu fr a asigura substituirea, n condi iile legii, ori nlocuirea sau refuzul acestuia de a asigura aprarea se sanc ioneaz cu amend judiciar de la 250 lei la 3.000 lei." Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzndu-se distinct n bugetul Ministerului Public sau Ministerului Justi iei. Persoana amendat poate cere scutirea de amend ori reducerea amenzii. Cererea de scutire sau de reducere se poate face n termen de 10 zile de la comunicarea ordonan ei ori a ncheierii de amendare.

148

AUTOEVALUARE CAPITOLUL VIII ACTELE PROCESUALE I PROCEDURALE COMUNE

1. Se aplic amend judiciar: a) numai de ctre instan a de judecat; b) de organul de urmrire penal; c) de instan a ierarhic superioar celei competente n fond; d) numai de ctre procuror.
2. Cine poate executa mandatul de aducere:

a) agen ii procedurali; b) secretarul parchetului, cnd aducerea a fost dispus de procuror; c) poli ia comunitar; d) organele proprii de executare ale unit ilor de interes public.
3. Poate reprezenta acte procedurale:

a) punerea n micare a ac iunii penale; b) executarea unui mandat de aducere; c) declararea apelului: d) trimiterea n judecat a inculpatului prin rechizitoriu.
4. Care este consecin a nerespectrii dispozi iilor relative la competen a dup calitatea persoanei:

a) nulitate absolut, care poate fi invocat pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti; b) nulitate relativ, care poate fi invocat pn la citirea actului de sesizare a hotrrii judectoreti; c) nulitate relativ, care poate fi invocat n cursul efecturii actului, cnd partea este prezent, sau la primul termen de judecat cu procedur complet cnd partea a lipsit la efectuarea actului; d) nulitate absolut, care poate fi invocat pn la primul termen de judecat cu procedur complet.
5. Constituie motiv de sanc ionare cu amend judiciar:

a) lipsa nejustificat a martorului, expertului sau interpretului legal citat; b) faptele penale care prezint un grad redus de pericol social; c) abaterile de natur contraven ional precum i faptele n privin a crora instan a de judecat a dispus nlocuirea rspunderii penale; d) nclcarea normelor relative la publicitatea edin ei de judecat.
6. Cita ia:

a) se nmneaz numai prin intermediul serviciului potal; b) este prevzut sub sanc iunea nulit ii absolute; c) este individual;

149

d) este de competen a exclusiv a instan elor de judecat.


7. Existen a erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural

a) au drept rezultat anularea actului procedural respectiv; b) reprezint un caz de ncetare a urmririi penale ori ncetare a procesului penal; c) se ndreapt de ctre organul judiciar ierarhic superior celui care le-a comis, n camera de consiliu; d) se ndreapt de nsui organul de urmrire penal sau instan a de judecat care a ntocmit actul, la cererea celui interesat sau din oficiu.
8. Pentru ce motive poate fi invocat sanc iunea nulit ii absolute:

a) nclcarea dispozi iilor relative la competen a teritorial; b) nclcarea dispozi iilor relative la asistarea pr ii vtmate de ctre aprtor, cnd aceasta era obligatorie, potrivit legii; c) nerespectarea dispozi iilor relative la compunerea instan ei de judecat; d) nclcarea dispozi iilor relative la efectuarea expertizei medico-legale.
9. Cheltuielile judiciare avansate de ctre stat sunt suportate, n caz de achitare:

a) de ctre inculpat, n cazul n care a fost achitat n temeiul art. 10 lit. b ; b) de ctre partea vtmat, n caz de retragere a plngerii prealabile; c) de ctre partea vtmat, respectiv partea civil; d) de ctre partea civil, n ipoteza constatrii existen ei autorit ii de lucru judecat.
10. Executarea mandatelor de aducere privind pe militari se face prin:

a) comandantul unit ii militare din care militarul face parte; b) comandantul centrului militar; c) organele de poli ie; d) agen ii procedurali ai parchetelor i instan elor de judecat.

150

Rspunsuri grile
RSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL I 1. C 2. C 3. A 4. A
RSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL II 1. 2. 3. 4. 5. C B A C C

RSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL III 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. D A D A C C A C C A

RSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL IV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. D D A B A A A A C A

RSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL V 1. C 2. B

151

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D C A D A B A C

RSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL VI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. D C B C A C C C D C

RSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL VII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A C C C D B A B A B

RSPUNSURI AUTOEVALUARE CAPITOLUL VIII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B C B A A C D C A A

152

BIBLIOGRAFIE SELECTIV~
***Constitu ia Romniei (republicat). ***Codul de procedur penal, versiune consolidat 2011. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie (M.Of. nr. 219/18.05.2002). Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar interna ional n materie penal cu modificrile aduse de Legea 224/2007 publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr.534/21.06.2005 ) O.U.G. nr.134/29.09.2005 privind pentru modificarea i completarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Na ional Anticorup ie. Legea nr. 202/2010, privind unele msuri de accelerare a solu ionri proceselor 1. Petre Buneci, Proceduri speciale, Editura Semne, Bucureti, 2006. 2. Petre Buneci, Drept procesual penal - Partea general, Editura Universitar, Bucureti, 2008 . 3. Petre Buneci, Drept procesual penal - Partea special, Editura Universitar, Bucureti, 2009; 4. Petre Buneci, Apelul i recursul n procesul penal, Editura Prouniversitaria, Bucureti, 2008; 5. Petre Buneci, Ocrotirea prin mijloace penale i procesual-penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene, Editura Prouniversitaria, Bucureti, 2008; 6. I. Neagu, Drept procesual penal, Editura Euro-Trading, Bucureti, 1997. 7. Vintil Dongoroz, Constantin Bulai, Siegfried Kahane, Nicoleta Iliescu, George Antoniu, Rodica Stnoiu, Explica ii teoretice ale Codului de procedur penal romn, vol. II, Editura Academiei, Bucureti, 1976. 8. Anastasiu Crisu, Drept procesual penal, partea general, edi ia a 2-a, Editura C.H. Beck, 2007, Bucureti, 9. Ion Neagu, Tratat de procedur penal, Editura Pro, Bucureti, 1997. 10. F.Streteanu, R.Chiri , Rspunderea penal a persoanei juridice Edi ia a-II-a, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2007. 11. Mihai Apetrei, Drept procesual penal, vol. II, Editura Oscar Print, Bucureti, 1999. 12. Gheorghi Mateu , Procedura penal. Partea special, vol. I i II, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1997, 1998. 13. Traian Pop, Drept procesual penal, vol. IV. Partea special, Editura Tipografia Na ional SA Cluj, 1948 14. Grigore Theodoru, Tratat de Drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureti, 2007 15. Alexandru Boroi, tefania Georgeta Ungureanu, Nicu Jidovu, Ilie Mgureanu, Drept procesual penal, Editura All Beck, 2001 16. George Antoniu, Explica ii teoretice ale Codului de procedur romn, Partea special, vol. II, Editura Academiei romne, Bucureti, 1976. 17. Nicolae Volonciu, Tratat de procedur penal. Partea special, vol. II, Editura Paideia, Bucureti, 1994.

153