Sunteți pe pagina 1din 931

ION NECULCE

OPERE

EDIII CRITICE

ION NECULCE

OPERE
LETOPISEUL RII MOLDOVEI
I

O SAM DE CUVINTE
Ediie critic i studiu introductiv

de
GABR1EL TREMPEL

E D I T U R A M I N E R VA. B U C U R E T I , 1982

S u p r a c o p e r t a : Anton

Sl&vnicu

T o a t e drepturile rezervate Editurii Miner va

INTRODUCERE

M r t u r i s i m de la b u n nceput c a m fost cuprini de multe ndoieli i ezitri end, d u p colaionarea ultimei pagini de cronic, a t r e b u i t s s c h i m acest modest c u v n t de introducere n opera a n u i scriitor revendicat, cu egale drepturi, de istorici, literai i filologi. Bibliografia lucrrilor despre Neculce i n t e r e s a n t e sau modeste se cifreaz la p e s t e trei sute, mai m u l t e dect cele consacrate lui Miron Cost-in 1 . Unele d i n t r e acestea snt s e m n a t e d e personaliti a cror a m i n t i r e este nc vie, la muli ani d u p ce sunetul cuvntului lor s-a stins sub cupola sacr a Academiei 2 . Alte studii,
1 O bibliografie u t i l cercetrii, chiar dac nu este ntocmit d u p t o a t e regulile bibliografice, a alctuit D u m i t r u Velciu sub titlul: Bibliografia lui Ion Neculce (opera cronicarului i lucrrile privitoare la viaa i opera lui), p u b l i c a t n Limb i literatur, X I I (1966), p . 503536 (i extras). Cf. i C. Boroianu, Unitatea cronicii lui Ion Neculce, n Limb i literatur, voi. 1 /1973, p . 6768^ 2 Amintim, n p r i m u l rnd, capitolul consacrat cronicarului de ctre N. lorga, n Istoria literaturii romne n sec. al XVIII-lea ( 1 6 8 8 - 1 8 2 1 ) , voi. I, Bucureti, 1901, p . 2 3 6 - 2 7 2 . P o r t r e t u l moral schiat d e N. l o r g a este acela al u n u i b t r n nelept, cu fric de lege, care p r i v e t e cu s e n i n t a t e la t r e c u t u l lui i scrie o oper ce exceleaz p r i n spiritul obiectiv, o oper lipsit de p a t i m , de defimri, sau linguiri, N, l o r g a scrie despre Neculce cu simpatie, a p r o a p e cu duioie. F u r a t , probabil, de f a r m e c u l neasemuit al lecturii, m a r e l e istoric a t r e c u t cu vederea c o n i n u t u l contradictoriu al m u l t o r capitole i subiectivismul cronicarului. Nu mai p u i n elogioase snt paginile p e care i le rezerv Sextil Pucariu n Istoria literaturii romne. Epoca veche. E d i i a a doua r e v z u t i ntregit. Sibiu, 3930, p. 154 161. L a fel de drept, de obiectiv, de ierttor cu slbiciunile altora i a p a r e i eruditului lingvist. Ca i p e n t r u l o r g a i p e n t r u Sextil P u c a r i u cele m a i strlucite p a g i n i literare, n tot cursul literaturii noastre vechi, le-a scris I o n Neculce". N. Cartojan, care f a c e n Istoria literaturii romne vechi, voi. I I I , Bucureti, 1 945, p. 189 197 o temeinic analiz literar a cronicii i o urmrire a t e n t a vieii cronicarului, nu se a b a t e nici el, p e b u n d r e p t a t e , de la p o r t r e t u l a u r e o l a t zugrvit de predecesori. i ncepe i -el capitolul, ca i Sextil Pucariu, cu sublinierea c Neculce ocup, prin resursele nesecate ale darului su de povestitor, locul cel mai de i r u n t e p e linia a s c e n d e n t a cronicarilor moldoveni". C a r t o j a n , nefiind istoric, este mai p u i n (sau deloc) p r e o c u p a t de c o n i n u t u l

m a i recente, a d u c n o t e i idei a t t de originale, nct ne oblig s le m b r i m , d a t o r i t veracitii l o r 3 , n sfrit, cei m a i p u i n numeroi, care au scos din lectura miilor de d o c u m e n t e o p a g i n de d a t e necesare schirii f r m n t a t e i viei a scriitorului nu ngduie nici acetia s fie a d o g a t e p r e a m u l t e fraze n plus la ceea ce ei cronicii, de caracterul obiectiv sau p t i m a al paginilor acesteia, de exactitatea afirmaiilor i de ncondeierea p e n t r u posteritate a u n o r a din personajele prezente n opera sa. n sfrit George Clinescu, n Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent, Bucureti, 1941, p . 28 30, atribuindu-i marelui povestitor calitile excepionale p e care toi istoricii literari i t o i cercettorii, fr deosebire, i le-au recunoscut, observ totui firea maliioas a cronicarului i unele inconsecvene n judecile f o r m u l a t e asupra contemporanilor,
3 n special doi snt nvaii care r s t o a r n ciieele despre b u n t a t e a , senintatea, obiectivitatea, iertarea lui Neculce (care nu snt n t o t d e a u n a a t r i b u t e ale b t r n e i i ! ) , cu care a m fost obinuii din coal, de la manualele lui Gh. Nedioglu i P . V, H a n e i p n la cursurile universitare; este v o r b a de e r b a n Cioculescu i l o r g u Iordan. Cel dinti a d a t o f o a r t e original orientare studiilor despre cronicar n articolul L a bicentenarul lui Neculce, publicat n Revista Fundaiilor, X I I (1945), serie nou, nr. 2, p . 331 345 i republicat n volumul Varieti critice, Bucureti, 1966, p. 70 85. L a republicarea din Varieti critice studiul a fost u r m a t de u a al doilea, t o t a t t de incisiv a adresa cronicar"'ui, i n t i t u l a t Ion Neculce i Cantacuzinii (p. 8692). Amndou u'/esc, f r m e n a j a m e n t e , n soclul s t a t u a r de obiectivitate, b u n t a t e , credincioenie, iubire de oameni, ridicat de predecesori, recunoscnd n acelai t i m p meritele literare ale povestitorului, p e care le amintete, dealtfel, n u m a i n treact. S-ar p r e a totui c decanul criticii noastre literare nu i-a t e m p e r a t suficient condeiul cnd 1-a suspectat d e a t t a r u t a t e i lips de mil p e Neculce. Acesta a fost, ntr-adevr, mhnit de cte i s-au n t m p l a t n via, de lcomia boierilor, de a f r o n t u r i l e rudelor dinspre m a m , de decderea Moldovei, d e politica Brncoveanului. D a r sentimentele de iertare nu-i lipsesc cu t o t u l i sfritul tragic al u n o r a l privete ca p e o ntmplare de care u n om c u m i n t e nu p o a t e s se b u c u r e .

Iorgu I o r d a n , care n-a cunoscut studiul lui erban Cioculescu (o mrturisete singur n I o n Neculce, Letopiseul rii Moldovei i O sam de cuvinte. T e x t stabilit, glosar, indice i studiu introductiv, ed. a l l - a , revzut, Bucureti, 1959, p. C X I I I , nota), i deci n - a p u t u t mprti, sau combate, p u n c t e l e de vedere ale acestuia, ntocmete u n studiu i n t r o d u c t i v de p e poziii tiinifice, cu o analiz temeinic a implicaiilor politice, economice i sociale din Moldova primei j u m t i a sec. X V I I I . P e r s o n a l i t a t e a lui Neculce este t r a t a t cu u n entuziasm potolit, d a r subliniindu-i-se t o a t e calit i l e de patriot, iubitor al p m n t u l u i n care s-a nscut, de om politic (i aici a d u c e critici lui G. Clinescu p e n t r u lipsa de nelegere f a de limitatele cunotine de politic e x t e r n ale cronicarului). Sigur c u n e l e aprecieri d e ordin istoric, p r i v i n d situaia Moldovei din primele d o u decenii ale sec. X V I I I , ar p u t e a fi expuse

de m u l t au c o n t u r a t 4 . Din aceste documente, preri i interpretri, la care a d o g m Letopiseul su inepuizabil f r e s c a epocii v o m creiona, d u p p u t e r i , d e s t i n u l omului i rostul operei sale.

unei noi analize (s nu u i t m c au t r e c u t mai b i n e de 20 de a n i de la a p a r i i a crii). n schimb analiza literar la care s u p u n e opera cronicarului, p r e c u m i amplul studiu lingvistic (ce a p r o a p e 30 ce pagini) fac din Introducerea la ediia domniei sale cel mai complet studiu scris p n astzi despre N e c u l c e . n t r e studiul lui erban Cioculescu, publicat n Revista Fundaiilor, i Introducerea lui Iorgu I o r d a n trebuie s i t u a t articolul lui Grigore Scorpan, n aceeai idee a corectrii opticii despre cronicar, excelent scris, i n t i t u l a t Ion Neculce i p u b l i c a t n laul nou, I I (1950), nr. 8, 59 71. Se cuvine s fie subliniate aici contribuiile consacrate cronicarului de alte d o u personaliti ale istoriei noastre literare. E s t e v o r b a de George Ivacu i Alexandru P i r u , Cel dinti, t r a n s f o r m capitolul su de analiz istorico-literar din Istoria literaturii romne, I, Bucureti, 1969, p. 269 279 ntr-un a d e v r a t p o e m d e d i c a t SaintSimon-ului moldovan, cum l numete p e p r i m u l a u t e n t i c memorialist r o m n . P e n t r u noi acestea r m m p r i n t r e cele mai f r u m o a s e pagini literare nchinate lui Neculce. Mai reinute, bine document a t e d a r nu mai p u i n a d m i r a t i v e snt paginile lui Al. P i r u din Istoria literaturii romne, voi. I, ed. I I , E d i t u r a Academiei R . S. Rom n i a , Bucureti 1970, p . 596619, p r e c u m i cele din Istoria litera turii romne de la origini pn la 1830, Bucureti, 1977, p. 318348. n sfrit o lucrare meritorie r m n e Introducere n opera lui Ion Neculce de Valeriu Cristea, Bucureti, 1974, n care paginile Letopiseului, m a i ales, snt supuse unor observaii analitice d e m n e de re i n u t . V o m c u t a s folosim lucrrile a m i n t i t e i v o m adoga la locul potrivit propriile nsemnri, n aa fel nct cititorul s p o a t l pricepe, p e ct posibil, de ce I o n Neculce a exercitat i exercit nc o f a s c i n a n t impresie a s u p r a attor slujitori ai scrisului.
4 Cel dinti care i schieaz biografia, n u m a i pe b a z a elementelor autobiografice din cronic, este M. Koglmceanu, n Lefpisiile rii Moldavii, t o m . I, Iai, 1852, p . X I X XX.'] (capitolul de introducere i n t i t u l a t : Notitie biografic a crcnicaUlur Molaviei). Cercetrile temeinice n fondurile de documente istorice ncep de la I. Tanoviceanu, Cteva notii biografice asupi a cronicarului Ican Neculce, n Arhiva, Iai, I I ( 1 8 9 0 - 1 8 9 1 ) , nr. 6, p. 3 3 0 - 3 3 3 ; Vii document isteric, n Arhiva, Iai, I V (18921893), nr. 7 - 8 , p. 3 3 5 - 3 5 0 (este v o r b a de cunoscutul proces al lui Neculce p e n t r u moia Boian din a n u l 1720); Gontribuiuni la biografiile unora din cronicarii moldoveni, n Analele- Academiei Romne, meni. sec. ist., s. II, t o m . X X V I I (1905), p. 227246 (i extras) i c o n t i n u c u : Iulian Marinescu, Documente relative la Ioan Neculce, n Buletinul Comisiei istorice a Romniei, voi. IV, Bucureti, 1925, p. 1 104 (primele zece pagini snt ocupate. de o schi biografic a cronicarului, ntocm i t d u p d o c u m e n t e originale); Mihai s Costchescu, Satul prigorenii, ou trupurile sale Avrmenii i Ritul (schi istoric), n Ican Neculce, buletinul Muzeului municipal Iai, V (1925), p . 40 69 (i extras), E s t e u n studiu f u n d a m e n t a l cu privire la spia genealogic a lui Neculce. I n t e r e s a n t e snt i contribuiile lui Sever Zotta,

Neculce este u l t i m u l m a r e cronicar al Moldovei, E l c o n t i n u opera nprasnic n t r e r u p t a Iui Miron Costin, care, la r n d u l su, o completase p e cea a lui Grigore U r e c h e . S-au m a i i n t e r p u s i altele: u n Nicolae Co-stin, cteva cronici a n o n i m e {din care unele a u fost folosite i d e Neculce), p a r t e din opera lui C a n t e m i r aceea p r i v i t o a r e la r o m n i . T o a t e , f r excepie, cronici e r u d i t e sau compilaii, folosesc u n stil livresc, u n stil c u t a t , f o a r t e adesea artificial s u b i n f l u e n a limbii latine, sau a celei neogreceti. Singur cronica lui Neculce este scris n l i m b a g r i t p e ogoarele Moldovei, n l i m b a povetilor populare, n limba p r i n care a fost t r a n s m i s nelepciunea n e a m u l u i din generaie n generaie. Marii predecesori ai ui Neculce, inclusiv Nicolae Costin, a u a v u t norocul s zugrveasc veacurile de a u r ale Moldovei, s desp r i n d d i n letopiseele slave i n t e r n e i din istoriografia vecinilor zilele d e glorie ale voievozilor, despre care nu s-a p u t u t s p u n e c le-a r u g i n i t v r e o d a t s p a d a n t e a c . Neculce, n istoria sa d e optzeci i doi d e ani, n u gsete dect u n singur voievod g a t a s se sacrifice p e n t r u a p u n e stavil decadenei i umilinei Moldovei: p e Dimitrie C a n t e m i r . n rest el este m a r t o r u l contient i n e p u t i n c i o s al scderii publicate n Arhiva genealogic, I (1912), p. 16 (cu privire la nrudirea sa cu Vcretii), p. 182 196: Un proces verbal din 1742, i I I (1913), p . 1 2 7 - 138: n jurul unui letopise. U n m a t e r i a l d o c u m e n t a r f o a r t e preios a fost d a t de N . l o r g a n volumele de Studii i documente cu privire la istoria romnilor, d i n care unele p a g i n i a u fost publicate de c t r e I . Tanoviceanu, sau republicate de I u l i a n Marinescu: n voi. I I I , Buc., 1901, p, p . 3 1 - 4 5 ; n voi. V, Buc., 1903,p. 55, 93, 4 0 5 - 4 0 6 , 4 J 0 - 4 1 1 si 592; n voi. VI. Buc., 1904, p. 9 8 - 9 9 , 258, 2 6 1 - 2 6 3 , 276, 2 9 1 292, 307, 345, 391, 395, 399, 4 0 5 r 4 0 7 , 439, 569; n voi. X X I I , Buc., 1913, p. 61^-62, 237238. n buletinul Muzeului municipal Iai,- a m i n t i t ' mai sus, eare p o a r t numele cronicarului, au a p r u t , p r i n grija lui M. Costchescu, m a i ales, numeroase d o c u m e n t e neculcene: n nr. 3 (1923), p. 4 0 - 4 1 , 82, 1 3 5 - 1 3 8 , 1 5 1 - 1 5 2 ; n voi. I V (i924)), p . 4 - 5 , 11, 31, 70; n voi. 5 (1925), n a f a r a studiului si documentelor privitoare la Prigoreni, a m i n t i t e mai sus, altele ia ):'. 1 6 2 - 1 6 5 , 324, 358; n voi. VI ( 1 9 2 6 - 2 7 ) , p. 9 2 - 9 3 , 108, 2 9 0 - 2 9 2 ; n voi. V I I (1928), p . 61, 322; n voi. V I I I (1930), p . 175, -182, 24.0 i n u l t i m u l volum, I X (1931), p . 1 1 - 1 2 , 202, 272, 275, 279: n sfrit 1 v o m a m i n t i c o n t r i b u i a istoricului Teodor B l a n (care a r a b l i c a t u n n u m r m a r e d e documente, m u l t e d i s p r u t e ast;'.;, .inclusiv d o c u m e n t e cu privire la cronicar i urmaii lui) a , D o c u m e n t e bucovinene, voi. I I I , Cernui, 1937, p. 118119, 123124; n voi. IV, Cernui, 1938, p . 5, 15, 2 0 - 2 1 , 6 6 - 6 7 , 72,( 73,' 94,' 104, 1 2 6 - 127, 1 4 0 - 1 4 2 , 1 6 8 - 1 6 9 , 184, 1 9 6 - 1 9 7 , 212, 223; n voi, V , Cernui, 1939, p. 8 - 9, 47, 80 - 82, 1 0 5 - 1 0 6 ; voi. VI, Buc., 1942, p . 266269, 412. E v i d e n t a m a m i n t i t n u m a i unele d i n coleciile, de d o c u m e n t e (pe cele m a i reprezentative) i p e cei mai autorizai cercettori ai arhivelor.

d e m n i t i i domneti, al nlocuirii domnilor d e a r cu d o m n i strini trimii de la Constantinopol, al i n c a p a c i t i i acestora de-a a p r a a r a p n i de incursiunile u n o r d e t a a m e n t e d e Iei sau d e t t a r i ce n u treceau, f o a r t e adesea, de cteva zeci de oameni, Neculce este m a r t o r u l dezagregrii morale a societii moldoveneti (este vorba, bineneles, de boierimea moldoveneasc, al crei tipic r e p r e z e n t a n t a r m a s p n la sfritul zilelor sale), este m a r t o r u l introducerii u n o r obiceiuri noi (i n u n t o t d e a u n a d e ordin fiscal), c o n t r a r e b u nului-sim i spiritului su n t r u t o t u l conservator. E l este c h e m a t s scrie istoria celei m a i n t u n e c a t e epoci din v i a a Moldovei, p c a r e n-a cunoscut-o n u m a i din lecturi, sau din relatrile btrnilor, ci a trit-o, n b u n p a r t e , zi d e zi, u m p l n d u - i sufletul d e a m r ciunea p e care a lsat-o, p r i n paginile Letopiseului, motenire generaiilor de d u p el v r e m e de d o u sute i p a t r u z e c i de ani. Neculce subliniaz lipsa d e u n i t a t e a boierilor divanii, spiritul d e i n t r i g i lcomia f r m a r g i n i a u n o r a d i n t r e ei. A v e a s-o simt el nsui, m u l t v r e m e d u p ntoarcerea din pribegie, li nfiereaz, f r ocol, p e cei m a i m u l i d i n t r e ei, strini sau neamuri, deopotriv. Deplnge zilele de odinioar, cnd boierii erau m a i unii, mai puternici i se p u n e a u p e n t r u a r " . : Neculce nu se ndeprteaz, totui, de casta creia i a p a r i n e . t i a e x a c t din ce v i se t r a g e i n u p u i n e v r j m i i i-a creat, inclusiv n snul micii boierimi, cu care nu nelegea s stea la masa d e t a i n a treburilor r i i . Cronicarul era u n p a r a p o n i s i t . D i n f r a g e d tineree i p n la fotrnee a cunoscut u r c u u r i i, m a i ales, coboruri dintr-acelea c a r e las u r m e adinei i-1 acresc p e om. i totui, n p o f i d a t u t u r o r ncercrilor, care n-au ocolit nici p m n t u l Moldovei p e care 1-a iubit, c a nimeni a l t u l i nici p e el ca om, p r o d u s al h u m e i moldoveneti, Neculce gsete adesea resurse optimiste i, m a i ales, u n u m o r nestvilit, care l face p e citit o r s u i t e c n paginile cronicii sale este v o r b a d e v r e m e a Duciv o d i de aceea a lui D u m i t r a c u Cantacuzino. Istoriografia moldoveneasc din v e a c u l su u r m e a z i ea spir i t u l d e c a d e n t al vremii. D r e p t este c nici Grigore Ureche i nici M i r o n Costin n - a u scris p a g i n i de memorii, n-au fost m a r t o r i i ntmplrilor r e l a t a t e (ultimul a t r i t a b i a 27 de ani din epoca p e care a descris-o, ceea ce este e x t r e m d e p u i n ) . Nimic, n a f a r d e n d e m n u l interior, n u i-a m p i n s s-scrie cronica Moldovei. C o n t e m p o r a n i i lui Neculce scriu t o i , sau a p r o a p e t o i , din n d e m n u l sau p o r u n c a v r e u n u i d o m n i t o r sau m a r e boier. Cronica racoviean-buhueasc (1661 1705), p e care o v a folosi i Neculce, este plin d e osanale Ia a d r e s a p a t r o n i l o r din of dinul crora a fost scris. Vanitosul Nicolae

-9

M a v r o c o r d a t se v a sluji d e m a i m u l t e condeie, nsrcinate- s-i ilust r e z e domniile din a r a Moldovei: Nicolae Cosin, A x i n t e "U'ricariul ; o cronic paralel a domnilor rii R o m n e t i i Moldovei a fost scris t o t din n d e m n u l su, d u p c u m R a d u P o p eseu din a r a R o m n e a s c t o t s u b oblduirea sa i alctuiete cronica. Nicolae C h i p a i l i s scrie despre victoriile" din 1716 ale lui Mihail R a c o v i i C o n s t a n t i n I p s i l a n t i (viitorul h a t r d a n al lui Grigore Ghica din a d o u a domnie, cel cu piele d e iepure la spate) a s u p r a ctanelor ce veniser n podghiaz p n la Hlincea, lng Iai, Vasile Buhescu, fostul cmra, scrie o istorie paralel a rilor R o m n e d i n p o r u n c a lui C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t . Ct privete p e Ghiculeti, acetia vor a v e a n Grigorie al II-lea Ghica p e u n a t e n t i s t r u i t o r reprezent a n t p e n t r u ilustrarea domniei lor. Din ordinul lui v a fi scris Cronica Ghiculetilor (16951754), p r e c u m i r e d a c i a greceasc a lui Pseudo Alexandru Amiras. D e altfel p a r t e a p r i v i t o a r e la nceputul domniei sale din u l t i m a cronic (Cronica anonim a Moldovei 1661 1729 ) ocup a p r o a p e j u m t a t e din ntregul volum, ceea ce o definete ca p e o cronic oficial, c a p e o p r o d u c i e de c o m a n d ' , c u m den u m e t e D. R u s s o acest gen d e c r e a i i 5 . n t r e b a r e a se p u n e : fost-a I o n Neculce cronicarul oficial al v r e u n u i a din cei n o u domni, care s-au p e r i n d a t p e t r o n u l Moldovei, de la a t r e i a domnie a Duci-vod celui b t r n i p n la C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t , s u b care a trit, fiind o m n t o a t p u t e r e a c u v n t u l u i ? Sau, fost-a I o n Neculce cronicarul u n e i f a c i u n i boiereti, legat de a c e a s t a p r i n interese c o m u n e i i n u t , c a a t a r e , s-i l a u d e f a p t e l e i m a i ales, s-: justifice scderile i mnctoriile (ca s folosim cuv n t u l su, a t t d e categoric, cnd este v o r b a d e abuzuri) ? Nu, h o t r t n u ! I o n Neculce s-a b u c u r a t d e aprecierile i b u n v o i n a Cantemiretilor i n s special d e a lui D u m i t r a c u , p e care 1-a u r m a t , n m o d loial, dincolo d e N i s t r u . D a r Neculce, scriind istoria lui Dimit r i e C a n t e m i r , scrie d e f a p t cea m a i fierbinte p a g i s a memoriilor sale, n c a r e m s u r n d c u d r e a p t c u m p n , s p u n e t o t , p l c u t i m a i ales n e p l c u t , despre t n r u l i n v a t u l d o m n . L a d a t a cnd r e d a c t e a z Neculce aceste capitole ale cronicii, Cantemiretii erau m o r i d e m u l t , sau, n orice caz, nu se m a i p u n e a p r o b l e m a ntoarcerii v r e u n u i a din. ei p e t r o n u l Moldovei. Neculce p t i m i s e d e s t u l d e p e u r m a lof i n - a v e a d e ce s le p o a r t e r e c u n o t i n venic. P u t e a s-i scrie Letopiseul cu obiectivitate, m c a r din acest p u n c t d e vedere;' n - a v e a cine: s-1 t r a g la r s p u n d e r e p e n t r u judecile a s p r e i nici s-1 rsplteasc- p e n t r u laudele n e m e r i t a t e .

tinul

Cf. D. Russo, Cronica Ghiculetilor (16951754), n Comisiei istorice a Romniei, voi. 2 (1916), p. 3.

Bule-

10

Cit p r i v e t e a p a r t e n e n a Iui Neculce la vreo g r u p a r e boiereasc a n u m e , aceasta este nc i m a i m u l t exclus. Schind biografia sa, n cele ce v o r u r m a , v o m observa, d i m p o t r i v , c el n u s-a d a t n lturi s-i e x p r i m e resentimentele f a de cele-mai a p r o p i a t e rude, Cantacuzinii, n e c u m s i n t r e cu ei (i m a i p u i n cu alii, strini) n vreo nelegere. Neculce este boier mare, f e u d a l n t o a t f i i n a lui i s u s i n t o r al intereselor clasei m a r i boiereti. E l e x p r i m p u n c t u l d e vedere general a l acestora, d a r nu al unei grupri. Neculce nu este, nici p e d e p a r t e , n t r u t o t u l obiectiv, d a r cronica lui este prod u s u l exclusiv al observaiilor sale i al inimii sale. N i m e n i nu i-a c o m a n d a t - o i p e n t r u nimeni n-a scris-o.

Materialul d o c u m e n t a r cu p r i v i r e la v i a a cronicarului este destul d e b o g a t . E l a fost utilizat, n general, corect de c t r e cei i nu p u i n i care s-au a p r o p i a t cu interes d e e x i s t e n a sa 6 . Dealtfel, c u m a m i n t e a m m a i sus, Neculce n-a fost zgrcit nici n Letopise cu tirile d e s p r e v i a a lui, el fiind p a r t i c i p a n t direct al evenimentelor descrise, p e n t r u cea m a i m a r e p a r t e a cronicii. Mai greu d e precizat a u fost d a t e l e cu p r i v i r e la a s c e n d e n a sa dinspre t a t , despre care el n u v o r b e t e nicieri. i nu n u m a i el, d a r nici documentele istorice. Trziu, p e la 1740, u n postelnic, t e f a n Ghind, alctuind o genealogie a sa, legat d e aceea a lui Vasile L u p u , a m i n t e t e de u n om oarecare (al crui n u m e nu-1 precizeaz), care s-a n s u r a t d e d o u ori. D i n p r i m a cstorie, cu o v a r p r i m a r a d o m n u l u i moldovean, a a v u t ca f e c i o r p e marele postelnic S t a m a t e , din v r e m e a lui Vasile L u p u , i p e o f a t , A r h o n d a , m r i t a t cu Miron vameul (bunica lui t e f a n Ghind) i c u n o s c u t n d o c u m e n t e s u b numele de A r h o n d a Mironeasa. Din a d o u a cstorie cu o femeie nenum i t i s-a n s c u t Neculce vistiernicul ? Acest Neculce vistiernicul
6 L a n u m r u l istoricilor m e n i o n a i mai nainte l a d o g m pe D u m i t r u Velciu, care, n a f a r a bibliografiei a m i n t i t e , a d a t p r i n t r e cele m a i a u t o r i z a t e studii a s u p r a vieii cronicarului, rezultat al folosirii critice a documentelor p u b l i c a t e , dar i al u n o r asidue cercetri personale. A m i n t i m : Neculce vistierul, tatl cronicarului Ion Neculce, n Limb i literatur, X V (19&7), p. 1933; Iordchioaia vistemiciasa", bunica dinspre mam a cronicarului Ion Neculce, n Revista de istorie i teorie literar, X V I (1957), nr. 3, p. 449 466 i, n sfrit, unica monografie scris .pn astzi, Ion Neculce, Bucureti, <1968), E d i t u r a . T i n e r e t u l u i , colecia Oameni de seam", 245 p . + 8 f. pl. 7 S s<> tie aceasta c-au a v u t m o ( a ) - m e a A r h o n d a i alt f r a t e , p e Neculce vistiernic, t a t u l dumisale vornicul Ion, ns i r a t e d i n t r u t a t , iar n u de o m a m . . . " D o c u m e n t u l are cota Academiei V/26 i a fost p u b l i c a t de N . l o r g a n Studii si documente..., III, p. 3 1 - 3 3 .

11

v a fi t a t l cronicarului s . Care era originea acestui bunic, obscur, i cu ce se o c u p a este greu d e p r e c i z a t . Se tie c u n c h i u l su, postelnicul S t a m a t e , f r a t e l e vitreg al t a t l u i , era n u m i t Hiotul, ceea ce l-ar p u t e a a p r o p i a d e o origine greceasc, insular, a n e a m u l u i su d i n s p r e t a t 9 . D a r nrudirea cronicarului, fie ea chiar m a i ndep r t a t , cu familia H u r m u z a c h i , de obrie m a c e d o n e a n 10, p r e c u m i aversiunea sa f a d e greci, m a n i f e s t a t n t o t cuprinsul cronicii, a r p u t e a nclina spre o origine m a c e d o - r o m n a sa. n ce n e privete socotim a d o u a versiune probabil. Oricum familia venise din sudul D u n r i i i preocuprile ei erau, ca a celor m a i m u l i macedoneni i greci venii n sec. X V I i X V I I , n d r e p t a t e spre nego. l v o m ntlni p e t a t l cronicarului ocupndu-se, a l t u r i de marele vistiernic Gheorghe Ursache, viitorul su c u m n a t , cu comerul spre prile nordice, n Polonia, d u p a n u l 1667 1 J .

8 Numeroasele confuzii pe care le-au comis cercettorii, pn n zilele noastre, ntre Neculce vistiernicul, t a t l a d e v r a t al cronicarului, i E n a c h e grmticul, al doilea so al Ecaterinei Cantacuzino, p o t fi u r m r i t e mai ales la I . Tanoviceaiiuu, Coniribuiuni..., p. 15 16 i la M. Costchescu n Satul Prigorenii..,., p. 50 51 (ultimul distinge p e cei doi soi ai Ecaterinei spre deosebire de Tanoviceanu d a r i ncurc n final, atribuindu-i t a t l u i cronicarului calitile de n v a t spudeos", p e care le a v e a n realitate E n a c h e grmticul), d u p care s-au luat a p r o a p e toi istoricii literari. Cel care a clarificat lucrurile a fost C. A. Stoide n recenzia la p r i m a ediie a cronicii, p u b l i c a t de Iorgu I o r d a n : Cronica lui Ion Neculce. Consideraii cu ocazia noii ediii a acad. I. Iordan, n Luceafrul de ziu, I I (1957), p. 9 6 - 9 9 . D.' Velciu, n Neculce vistierul..., p. 1 9 - 2 1 , lrgete problema x subliniaz c, in pofida precizrilor lui C. A. Stoide, confuziile a u persistat l a unii istorici i critici literari, insuficient d o c u m e n t a i . 9 Cf. C. A. Stoide, loc. cit., p . 99. 10 Cf. Sever Zotta, Documente, n Ioan Neculce, I V (1924), p. 166171. Vezi, a aceluiai, si Genealogia familiei Hurmuzachi, n Arhiva genealogic, I (1912), nr. 9 - 1 0 , p. 1 2 9 - 1 6 0 i I I (1913) nr. 4 - 6 , p . 8 0 - 8 3 . 11 Marele vistiernic Gheorghe Ursache era cstorit, a treia oar, cu Maria, f a t a lui l o r d a c h e vistiernicul, devenind astfel c u m n a t cu t a t l lui Neculce. N u n t a a a v u t loc n a n u l 1666. (Cf. I. C. Filitti, Arhiva Gheorghe Grig. Cantacuzino, Bucureti, 1919, p . X X V I . ) E s t e vorba d e acelai Ursache, p o m e n i t de Neculce n a treia domnie a lui D u c a - v o d , care a fost prigonit de d o m n , p e n t r u firea lui d r e a p t , d a r i p e n t r u c l reclamase l a P o a r t p e n t r u abuzurile lui fiscale. D r e p t r z b u n a r e D u c a - v o d a c h e m a t n a r p e u n negustor de la Liov, A l e x a n d r u Balaban, cu care Ursache avusese nite litigii p e n t r u bani, 1-a n d e m n a t s-1 r e c l a m e p e marele vistiernic la Divan i a d a t ctig de cauz negutorului. Urmarea, a fost c Ursache i-a p i e r d u t averea i a fost supus b t i l o r n fiecare zi, p n a r m a s olog. n a i n t e a procesului de la Iai, a m i n t i t de Neculce, a m a i fost u n proces n t r e B a l a b a n i Ursache n Polonia, la Stanislavow,

12

T a t l i lui Neculce, vistier al doilea, sau al treilea, s l u j b mr u n t p e care a obinut-o, probabil cu a j u t o r u l f r a t e l u i su S t a m a t e , este ntlnit n d o c u m e n t e ncepnd cu a n u l 1660, cnd c u m p r m p r e u n cu Miron. p i r c a l a b u l de H o t i n , satul D r g u a n i din i n u t u l Dorohoiului p e valea Podraghii, p e o s u m a p r e c i a b i l : 300 de galbeni
12

. El nu-i p o a t e p s t r a ns p r o p r i e t a t e a i nici a l t e pmn1S

t u r i c u m p r a t e d e la nite r u d e ale lui Vasile L u p u (ca i Drguanii), din p r i c i n a d r e p t u l u i de protimisis . Aceast lege i p e r m i t e lui Gheorghe Ursache, cstorit la acea d a t cu o n e p o a t a lui Vasile L u p u , s r s c u m p e r e proprietile, fiind r u d a p r o p i a t celor ce le vindeau i-1 oblig p e vistiernicul Neculce s le cedeze
u

A p r o x i m a t i v peste zece a n i (prin 1669 1670) vistiernicul se cstorete, lund de soie o Cantacuzin, p e E c a t e r i n a (sau Catrina c u m a p a r e , m a i ales, n documente), fiica marelui vistiernic I o r d a c h e Cantacuzino. n cazul ascendenei dinspre m a m tirile n u se m a i afl s u b s e m n u l incertitudinii. D i m p o t r i v . U n m a r e n u m r de d o c u m e n t e i r e l a t r i de cronic (i nu n u m a i ale lui Neculce) las cercettorului posibilitatea alctuirii u n u i f o a r t e complex a r b o r e genealogic, deoseb i t de complicat, care ni-1 p r e z i n t p e cronicar n r u d i t cu cele mai

ncheiat la 3 a u g u s t 1671, n care este implicat, p e lng ali negustori, i Neculce, t a t l cronicarului. (Cf. E . Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria romnilor, voi. I I I , supl. 2, Bucureti, 1900, p . 202203. n t r e a g a problem p e larg t r a t a t la D. Velciu, Neculce vistierul, p . 2930.) 12 Zapisul, r e d a c t a t la Iai la 28 noiembrie 1660, a r e cota Bibliotecii Academiei R . S. R o m n i a i l / C X X X I I i a fost public a t de Iulian Marinescu n Documente relative la Ioan Neculce sub nr. 3, p . 1 7 - 18. 13 D r e p t u l de p r e e m i u n e , d e ntietate (sau protimisis) se aplica n cazul vinzrilor de p m n t u r i i b u n u r i imobiliare de aa m a n i e r nct r u d a cea mai a p r o p i a t avea ntietate la c u m p r t u r i i p u t e a r s c u m p r a , p r i n j u d e c a t , o p r o p r i e t a t e v n d u t u n u i strin sati u n e i rudenii n d e p r t a t e (dincolo de gradul V I I , coresp u n z t o r n e p o t u l u i de v r al doilea). Cf. Valentin Al. Georgescu, Preemiunea n istoria dreptului romnesc, Bucureti, 1965, p. 12 13, 64-72. D u p ntrirea colaborrii negustoreti cu Ursache, Neculce vistiernicul v a p u t e a s c u m p e r e alte p m n t u r i i loc de cas n Iai d e la aceleai r u d e comune, fr ca marele l a t i f u n d i a r s-i mai f a c opoziie. C, I u l i a n Marinescu, op. cit., p. 19, doc. nr. 5 i p. 3 6 - 3 7 , doc. nr. 10.
14

13

r e p r e z e n t a t i v e familii boiereti i cu m a j o r i t a t e a domnilor sub care a t r i t >5. Cantacuzinii din Moldova i a r a R o m n e a s c i-au f c u t apar i i a la n o r d d e D u n r e , la c u r t e a lui R a d u Mihnea, p e l a 1620. Acesta, n lunga lui stpnire c o n t i n u n cele d o u r i (ntre 1611 1626) nghesuit d e datorii, d a r i din d o r i n a d e a p u n e rnduial n f i n a n e l e i economia rilor, a f a v o r i z a t p t r u n d e r e a n P r i n c i p a t e a u n u i m a r e n u m r d e negustori greci i oameni p r i c e p u i n mnuirea banilor. F e n o m e n u l a d u s la micri anti-greceti n r n d u l boierimii, d a r f r r e z u l t a t e p r a c t i c e 16 . P r i n t r e aceti oameni a u venit i cinci feciori ai lui Andronic Cantacuzino, boier i n f l u e n t la Constantinopol, feciorul vestitului d r e g t o r la P o a r t , Mihai, poreclit eitanoglu. Andronic murise i el, d e c a p i t a t ca i t a t l su, iar feciorii, proteguii d e R a d u Mihnea s-au stabilit n f u n c i e de interesele acestuia n Moldova p a t r u , iar n a r a R o m n e a s c unul, postelnicul C o n s t a n t i n (tat Stolnicului, lui erban Cantacuzino, lui Drghici, s p t a r u l u i Mihai i bunic, p r i n u n a din fete, Stanca, lui C o n s t a n t i n Brncoveanu). Din cei p a t r u feciori stabilii n M o l d o v a : Mihai (tatl d o m n u l u i D u m i t r a c u Cantacuzino), Enache, T o m a (a crui f a t Nastasia, a fost m a m d o m n u l u i Mihail Racovi) i l o r d a c h e , cel m a i mic, p e noi ne intereseaz l o r d a c h e , a crui fiic, E c a t e r i n a v a fi m a m a lui I o n Neculce. P e l o r d a c h e C a n t a c u z i n o l gsim, d u p ocuparea unor dregtorii m a i m r u n t e , (ncepnd cu a n u l 1632), m a r e vistiernic al lui Vasile L u p u , a a d a r ndeplinind sarcini ce necesitau deprinderi, motenite, n cazul su, din t a t n fiu 17 . O a m e n i d e cas ai iui Vasile L u p u , l o r d a c h e i fratele su T o m a (mare vornic a l rii d e Sus) snt asuprii c u m p l i t de c t r e
15 T o t lui D . Velciu i d a t o r m sistematizarea datelor privi" t o a r e la legturile d i n t r e Neculce i Cantacuzini n a t t de densul studiu amintit, lordchioaia vislerniceasa, i reluate n monografia despre cronicar. Cum n t r - u n c u v n t de introducere n u p o t fi prinse t o a t e detaliile, n e v o m m u l u m i s a m i n t i m ceea ce n e a p a r e esen i a l p e n t r u cunoaterea implicaiilor p e care aceste r u d e le-au a v u t n v i a a cronicarului i c u m snt, unele, reflectate n opera sa. 16 Cf. C. C. Giurescu, Istoria romnilor, voi. I I I , p a r t e a I, Bucureti, 1942, p . 22 25. A se vedea i D. Russo, Elenizmul in Romnia, n Studii istorice greco-romne, t . I I , Bucureti, 1939, p. 5 2 2 - 5 4 1 . 17 I n t r e d o m n i l o r d a c h e vistiernicul erau i legturi de rudenie. E r a u cstorii amndoi cu dou surori: Tudosca i Catinca Bucioc. tiri despre l o r d a c h e Cantacuzino ntinim sistematizate n monografia lui C o n s t a n t i n I. Andreescu i C. A. Stoide, tefnit Lupu, domn al Moldovei ( 1 6 5 9 - 1 6 6 1 ) , Bucureti, 1938, p . 1 0 3 ^ 1 0 8 (capitolul consacrat boierilor voievodului moldovean).

14

Gheorghe t e f a n

ls

. D u p d o m n i a acestuia, l o r d a c h e s-a b u c u r a t
19

de aprecierea urmailor si n s c a u n u l Moldovei

. n d o m n i a lui

D a b i j a - v o d , cu care se ncuscrise (a cstorit-o p e cea m a i mare d i n t r e f e t e cu feciorul vitreg al d o m n u l u i , L u p a c u B u h u , rodul cstoriei Dabijoaei cu marele vistiernic D u m i t r u Buhu,) el deinea d e m n i t a t e a de m a r e s p t a r . Dar n primele luni ale anului lordache moare
m

1664

. 17), c l o r d a c h e C a n t a c u z i n o a
21

O b s e r v a m m a i sus (la n o t a

fost n s u r a t cu Catinca Bucioc. Din a c e a s t cstorie, care nu tim cnd s-a c o n t r a c t a t i cnd a l u a t sfrit (probabil p r i n m o a r t e a Ecaterinei), a r e z u l t a t u n fiu, Toderacu, fost m a r e vistiernic. n cea de a d o u a cstorie a l u a t de n e v a s t p e Alexandra, f a t a cea

18 n t r - u n a din legendele din O sam de cuvinte, b r o d a t e n jurul domniei lui Gheorghe tefan, este p o v e s t i t prinderea celor doi boieri, a m e n i n a r e a lor cu necarea n apele Bistriei, deposedarea de avere i, n final, iertarea lor, n u r m a interveniei lui Constantin erban, d o m n u l rii R o m n e t i . 19 Cuvinte deosebit de elogioase a r e Miron Costin v o r b i n l despre cei doi f r a i Cantacuzini. Cronicarul (care m r t u r i s e t e c era p u r u r e a n cas la l o r d a c h e vistiernicul" d u p ntoarcerea din Polonia, p e la 1652 53), a m i n t i n d de pericolul n care se aflau cei doi f r a i prini d e Gheorghe t e f a n i i n u i n sat la Buciuleti, i de intervenia lui Constantin erban, conchide: ...ce oameni au fost aceti doi, aicea n a r a aceasta, ales l o r d a c h e visternicul, fr scrisoarea m e a credzu c v a tri numele lor n veci ntr-aceast a r de pomenirea oamenilor, den om n o m " . (Cf. Miron Costin, Opere, ed. critic de P . P . Panaitescu, Bucureti, 1958, p. 140 i 169.) 20 Neculce, zgrcit n aprecieri, chiar cnd era v o r b a de rude foarte a p r o p i a t e (nici n u pomenete, mcar, c-i era bunic!) are cuvinte de l a u d la adresa lui, r e d a t e n p r i m u l capitol al Letopiseului: ...i ncuscrindu-s Dabije-vod cu Iordachie, l-au p u s s p t a r u m a r e i n-au pestit v r e m e m u l t -au m u r i t Iordachie sptarul, care cu m u l t pofal<() i cu m a r e jele dispre t o i p e m i n t e n i i l-au ngropat nu Brnovschii; c, m c a r c era grec, omu s t r e i n , dar era om b u n : s p u n e a t a r e p e n t r u pemlnteni la domnie". (Cf. cel, de fa, p. 198.) 21 Cf. Iulian Marinescu, Documente..,, p . 65. I. C. Filitti, Arhiva Gh. Gr. Cantacuzino, p. X X V X X V I I . N . lorga, Studii i documente..., voi. V, Bucureti, 1903, p. 581 (nota p e n t r u doc. 179). tim doar c u n a din fetele lui l o r d a c h e din a d o u a cstorie, Maria, s-a cstorit la 1666 cu Gheorghe Ursache, marele vistiernic. A doua cstorie a p u t u t deci avea loc p e la 1644 1648. Vezi m a i sus nota 11.

15

mai mic a lui Gavrila Mateia, fost m a r e logoft s u b Vasile L u p u i a soiei acestuia Srbca 22 . M a t e i a era b u c o v i n e a n i A l e x a n d r a a f o s t crescut n satele din j u r u l Cernuilor, u n d e p r i n i i ei stpneau 82 de sate ntregi, p r e c u m i a l t e proprieti, adic a p r o a p e ntregul nord al Bucovinei. Din cstoria Alexandrei, cunoscut n d o c u m e n t e m a i ales s u b numele de lordchioaia, cu l o r d a c h e C a n t a c u z i n o s-au n s c u t trei f e t e i u n b i a t : S a f t a , m r i t a t cu L u p a c u Buhu, Maria, c s t o r i t cu Gheorghe LTrsache, (cum a m m e n i o n a t , ocupndu-se de bunicul dinspre t a t al cronicarului), E c a t e r i n a (sau Catrina), c s t o r i t cu Neculce vistierul i lordache, fost m a r e stolnic. I m e n s a zestre a Alexandrei M a t e i a (rmseser n u m a i trei f r a i ) lipit la averea t o t a t t a de ntins a lui l o r d a c h e Cantacuzino, la care s-a adogat, n 1670, d a n i a f o a r t e m a r e a surorii Alexandrei, I l e a n a , r m a s v d u v i f r copii, p r e c u m i dispariia, n 1664, a marelui vistiernic, a u scos n e v i d e n energia remarcabil p e care a cheltuit-o de-a lungul anilor lordchioaia, p e n t r u b u n a administ r a r e a moiilor i aezarea celor p a t r u copii. P e u n a din f e t e n u m a i , p e Catrina, s-ar p r e a , c m r i t n d - o d u p u n vistier d e al doilea, a comis o m e z a l i a n . Unii istorici a u explicat acest lucru p r e t i n z n d c m a m a cronicarului a r fi fost m u t 2S. P e d e a l t p a r t e , n t r - u n d o c u m e n t d i n 20 iunie 1728, l a care n e v o m m a i referi, p r i n care sora v i t r e g a cronicarului, S a n d a , se plnge de n e d r e p t a t e a ce i-a i c u t - o acesta i c u m n a t u l su, t e f a n L u c a , se subliniaz c, aflnd maic-sa Catrina, ... m a r e ceart a u a v u t cu dumnealor, zic!ndu-le cci n-au n g d u i t ..." S4 . Mai m u l t g r e u t a t e ni se p a r e ns c a r e R a d u Greceanu, n Viaa lai Constantin Brncoveanu, unde, amin-

22 Despre Gavrila Mateia s se v a d Constantin i Marcela K a r a d j a , Documentele moiilor Cantacuzineti din Bucovina, n Buletinul Comisiei istorice a Romniei, X (1931), p . 577, u n d e este d a t i u n tablou genealogic la p . 20, p r e c u m i Dimitrie D a n , Un manuscript slavon scris n 20 mai 1650 n satul Brnova din Moldova, n Arhiva genealogic, I I , p . 35 38. Ultimile cercetri i o bibliografie foarte b o g a t la D. Velciu, lordchioaia visterniceasa..., p . 454 455. 23 I. Tanoviceanu n Contribuiuni la biografiile unora din cronicarii moldoveni...,-p. 16 (unde face ns confuzie de nume), p r e c u m i n arUbrele genealogic d e la sfritul studiului, u n d e familia Neculce este n u m i t M u t u i Mutenco. Acolo, un nepot al cronicarului (fiul lui Alexandru) m o r t ctre 1801 este n u m i t Vasile, zis i M u t u . Cf. i Aurora Ilie, Contribuii la biografia cronicarului Ion Neculce, n Amtarul de filologie, Iai, t o m . X V (1964), p . 165 168. 24 D o c u m e n t u l la I u l i a n Marinescu, op. cit., p . 62, doc. 26. A se vedea i D. Velciu lordchioaia visterniceasa..., p . 461. E s t e d e prisos s s t r u i m a s u p r a contradiciei: m u t u l nu se p o a t e c e r t a !

16

t i n d de I o n Neculce l n u m e t e p e r n d : l o n i , marele s p t a r , feciorul Mutei, d e n v i a a i s m n a Cantacuzinetilor", I o n r u h a t m a n u l " i I o n sptarul, feciorul M u i i " 25 . I n ceea ce n e privete nclinm s credem c m a m a lui Neculce v a fi a v u t u n defect de vorbire i din pricina a c e a s t a e r a t c u t , sttea ca o rmit, vor fi zis c o n t e m p o r a n i i ; sau, m a i degrab, c era o fire p u i n comunicativ, o t a c i t u r n , o femeie ursuz, p e care cei din jur, nciudai d e c a r a c t e r u l nchis, au porecit-o M u t a " . Zestrea Catrinei era m a r e . D i n t r - u n d o c u m e n t a f l m c a c e a s t a se c o m p u n e a din 21 de sate ntregi, p r i n t r e care i Prigorenii, v a t r a cronicarului, n a f a r d e a l t e j u m t i i sferturi d e sate, m p r t i a t e n j u d e e l e : Cernui, Iai, Soroca, Dorohoi, 'Crligtura, Flciu, R o m a n , N e a m 26 . Unicul copil care s-a n s c u t din cstoria vistiernicului Neculce cu C a t r i n a C a n t a c u z i n o a fost Ion, viitorul h a t m a n i cronicar. D a t a naterii sale o d e d u c e m d i n t r - u n splendid d o c u m e n t , cu m u l t e elemente autobiografice, d i n 10 iulie 1732, la care v o m m a i f a c e apel, u n d e precizeaz c are 60 de a n i 27 . Aadar a n u l naterii sale este 1672, Venind p e lume el se aaz p e r a m u r i l e groase ale u n u i a r b o r e genealogic care i c u p r i n d e p e t o i Canacuzinii d i n M o l d o v a i a r a R o m n e a s c , p e C o n s t a n t i n Brncoveanu, p e Mihail R a c o v i , iar la periferie p e m a j o r i t a t e a marilor boieri ai rii. Neculce vistiernicul n - a v e a s t r i a s c ns m u l t v r e m e d u p naterea copilului. N u tim cnd a m u r i t i d a c sfritul lui a fost npraznic, sau a f o s t secerat d e vreo boal. L a 15 iunie 1679 C a t r i n a era m r i t a t a d o u a oar cu E n a c h e g r m t i c u l 2 S . In ceea ce-1 privete p e micul I o n , acesta a fost l u a t d e A l e x a n d r a l o r d c h i o a i a , l a conacul su d i n Blgeti, n apropiere d e P a c a n i , u n d e a crescut. Snt primele sale dureri, p e care bunic-sa, cu t o a t d r a g o s t e a ce i-o fi a r t a t - o , n-a i z b u t i t s i le risipeac cu t o t u l . L a b t r n e e , n d o c u m e n t u l d i n 1732, cnd i m r t u r i s e t e vrsta, p o m e n e t e cu
25 Cf. R a d u logoftul Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brncoveanu voevod (16881714). Studiu i n t r o d u c t i v i ed. critic d e Aurora Ilie, Bucureti, 1970, p . 156, 185, i 230. 26 Cf. Biblioteca Academiei R . S. R o m n i a , d o c u m e n t e istorice CXX-60. P u b l i c a t de Iulian Marinescu, op. cit-, p . 3334, doc. nr. 7. 27 Cf. i Iulian Marinescu, op. cit., p. 67, doc. nr. 29. Publicat de 1. Tanoviceanu sub titlul: Cteva notie biografice asupra cronicarului Ion Neculce, n Arhiva societtii tiinifice si literare din Iasi, I I (1890), nr. 6, p . 332. 28 Cf. M. Costchescu, Satul Prigoreni,.., p, 51. A se vedea i D. Velciu, Un diac din secolul al XVII-lea: Enache grmticul, cmra de ocn, tatl vitreg al cronicarului Ion Neculce, n Limb i literatur, X X (1969), p . 1 9 9 - 2 0 7 .

17

t r i s t e t e d e acele zile: ... vei ti, mrie-ta, c eu r m i n d mic de prini, , de iat, a m crescut n casa dumisale I o r d c h i o ( a ) e ( i > visternices>(i) cei btrne, care mi-au fost mie m o ( a } . . . " 2B. C a t r i n a n-a a v u t m a i m u l t noroc nici cu al doilea b r b a t . E n a c h e , om practic, p e lng gospodrirea satelor p r i m i t e d e zestre, a v e a i o slujb, m o d e s t d a c o r a p o r t m la m a r i l e dregtorii, d a r aduct o a r e de v e n i t u r i : era c m r a d e ocn la Trgu Ocna. Acolo 1- surprins n 1686 o n v a l a u n o r soldai polonezi, care au f c u t mai m u l t e omoruri zice cronicarul i l-au t i a t la o m n i p e E n a c h e grmticul. Se p a r e c acolo i-a gsit i m o a r t e a . R m a s v d u v , cu d o u fete mici (nscute d u p 1680), u n a , Mria, mrit a t mai trziu cu t e f a n Luca, marele vistiernic al lui Dimitrie C a n t e m i r i a p r o p i a t al cronicarului i a doua, Sanda, m r i t a t n a r a R o m n e a s c d u p u n obscur (la nceput) c p i t a n d e margine, Done, i a m e n i n a t , ca n t r e a g a a r , de nencetatele p r d c i u n i leeti, se refugiaz cu maic-sa l o r d c h i o a i a i cu f r a t e l e su (viitor u l l o r d a c h e stolnicul) la neamurile numeroase i mari din a r a R o m n e a s c . E r a i t i m p u l cci d u p incursiunile a m i n t i t e Moldova este i n v a d a t de l o a n Sobieski, P o l o n i a avnd d i s p u t cu turcii mai ales din pricina cetii C a m e n i a . P t r u n d e r e a lui Sobieski este p r i n s n Letopise, cu t o a t e consecinele ei p e n t r u M o l d o v a : p r d ciuni, omoruri, distrugeri de recolte, a r d e r e a satelor i conacelor boiereti, inclusiv Prigorenii i celelalte p r o p r i e t i ale cronicarului 5 0 . L a d a t a refugierii n a r a R o m n e a s c I o n Neculce a v e a 14 ani ; v r s t a susceptibilitilor d a r i v r s t a la care, cei apropiai a r fi t r e b u i t s se ocupe d e p r e g t i r e a lui. F r s i n t r m n a m n u n t e p r i v i t o a r e la istoria rii R o m n e t i , d o m i n a t la acea v r e m e d e Cantacuzini, v o m a m i n t i c n snul marii familii f r m n t r i l e erau n toi. Nenelegerile d i n t r e e r b a n C a n t a c u z i n o i f r a i i si, stolnicul i Mihai sptarul, l a care vor l u a p a r t e i rudele colaterale cresc d e aa m a n i e r nct doi ani d u p ce rudele oropsite din Moldov se aeaz p e moiile lor, p r o b a b i l l a stolnic, e r b a n moare, n mprej u r r i suspecte, d a c este s-1 credem p e nepotul su de v a r prim a r , p e Neculce
81

.,

C. Brncoveanu, u r c a t p e t r o n d e cei d i n n e a m u l lui, p e care i slujea, de stolnic n p r i m u l rnd; c o n t i n u politica unchilor, mprt i i n d familia lui erban C a n t a c u z i n o f r pic d e mil, dei el t r i s e n casa lui i se b u c u r a s e de ncrederea sa.

29 88 31

Vezi nota 27. Cf. ed. de fa, p . 3 1 0 . - 3 1 2 . Ibidem, p. 321.

18

n aceast a t m o s f e r n t u n e c a t Cantacuzinii m u n t e n i n-au fost p r e o c u p a i de e d u c a i a i i n s t r u c i a feciorului Mutei, nepotul iordchioaiei. Mai mult, m a n i e r a n care cronicarul v o r b e t e d e n e a m u l cantacuzinesc, n t o t cuprinsul cronicii, ne face s b n u i m c p r i m i r e a lor n a r a R o m n e a s c n-a fost din cele m a i calde. Orgoliul Cantacuzinilor v a fi c z u t ca o i n s u l t peste inimile cernite de m o a r t e a lui E n a c h e g r m t i c u l i de privaiunile i m p u s e de o f u g p r i p i t din f a a u n u i pericol i m i n e n t 3 2 . Au s t a t t o t u i acolo p a t r u ani, cci n-aveau ncotro. D a r n cronica sa Neculce nu a m i n t e t e nicieri d e zilele p e t r e c u t e n M u n tenia. Abia n 1732 n d o c u m e n t u l din 10 iulie, de d o u ori folosit, p o m e n e t e de ederea lor cu t o a t casa" n a r a R o m n e a s c . Acolo a m u r i t i b u n i c a sa lordchioaia, d e p a r t e d e locurile naterii sale, de B u c o v i n a . I a r la ntoarcere a u gsit s a t u l Blgeti p e n t r u care d e p u n e m r t u r i e n sprijinul lui l o r d a c h e Cantacuzino-Pcanul, m p r t i a t 3 3 . i n u n u m a i Blgetii ci i alte m u l t e moii, d e v r e m e ce, n acelai d o c u m e n t Neculce subliniaz c d u p m o a r t e a unchiului su, m t u - s a a r m a s s r a c . A m fi v r u t s ne aliniem i noi istoricilor care a u v z u t n refugiul cronicarului n a r a R o m n e a s c u n ctig s u b s t a n i a l sub r a p o r t u l n v m n t u l u i i e d u c a i e i 8 4 . N u credem ns c n v a t u l stolnic s-a o c u p a t ctui de p u i n d e el. n t o t ce a scris Neculce este m u l t t a l e n t nscut (motenirea bunicii sale), d a r snt p u i n e c u n o t i n e ce se a c u m u l e a z sistematic, n t r - u n proces d e i n s t r u i r e b i n e o r i e n t a t . S u b r a p o r t literar cronica -sa este o c a p o d o p e r ; s u b r a p o r t istoric ns este m u l t inferioar celei a Costinetilor. Nici m c a r l a t i n i t a t e a limbii i a poporului r o m n , nici m c a r u n i t a t e a de n e a m a moldovenilor, m u n t e n i l o r i ardelenilor nu snt a m i n t i t e v r e o d a t , n ceea ce a scris. P e acestea, cel p u i n , le-ar fi p u t u t reine

32 S se v a d cele d o u studii ale lui e r b a n Cioculescu, amint i t e m a i sus (nota 3), n care snt magistral prinse r a p o r t u r i l e cronicarului cu neamurile sale d i n a r a R o m n e a s c p r e c u m i cauzele urii nesimulate, cu care i u r m r e t e p e Cantacuzini i p e Brncov e a n u p n la m o a r t e . 33 C i t m din d o c u m e n t u l a m i n t i t ; ...i i-am a p u c a t p e cei o { a ) m i n i t o t n sat la Blgeti, stpnindu-i I o r d c h i o < a ) e visterniceasa. i, la v r e ( m e a > mrii-sale lui Cantimir-vod, a m f u g i t n a r a M u n t e n i a s c de r u l leilor i a m idzut 4 ai cu t o a t c a s a noastr. i acolo a u m u r i t m o ( a ) e n o ( a ) s t r I o r d c h i o ( a ) e . i noi, viind n a r nnapoi cu unchin-miu l o r d a c h e stolnicul, ficeorul Iordchio<a)e<i> cei btrne, a m gsit acel sat mprtiet, n e a v n d cine- stpni. i d u p ce-am vinit i-am strns iar p e t o i i p e cii o ( a ) m m i la u n loc l a sat la Blgeti..." 31 N e referim, n special, la prerile e x p r i m a t e de D u m i t r u Velciu n monografia sa.

19

3a a c e a s t vrst de la stolnic, ca p e nite realiti a t t de viu i categoric e x p r i m a t e d e el, d a c stolnicul C o n s t a n t i n Cantacuzino le-ar fi m p r t i t . E l le v a descoperi m a i trziu, n cronicele predecesorilor si. I a r l a d a t a cnd i-a scris cronica ideea latinitii i u n i t i i n o a s t r e de n e a m devenise a x i o m a t i c ; secolul luminilor i n t i n d e a t i m i d razele i a s u p r a p m i n t u l u i romnesc, trezind contiinele i p r e g t i n d spiritele p e n t r u nelegerea vremilor ce a v e a u s vie. n a n u l 1690 I o n Neculce i familia sa m a i p u i n b u n i c a l o r d c h i o a i a se napoiaz n Moldova, stabilindu-se, probabil, la P r i g o r e m . Cronicarul a v e a n j u r de 18 ani, iar d o m n n Moldova e r a C o n s t a n t i n Cantemir. Incursiunile polonezilor nu ncetaser. U n a n d u p ntoarcerea la Prigoreni, Sobieski p t r u n d e din nou n Moldova, la instigaiile Brncoveanului, p r e t i n d e N e c u l c e 3 5 . F r rezultate deosebite, fiindu-le i v r e m e a p o t r i v n i c , se retrag, nu nainte c a plieii d e la Cetatea N e a m u l u i s-1 n f r u n t e p e viteazul r i g " . Spre sfritul domniei lui C o n s t a n t i n C a n t e m i r , Neculce este m a r t o r u l indirect al uciderii Costinetilor (Miron i Velicico h a t manul), d o m n u l fiind instigat d e R u s e t e t i . N e v o m opri a s u p r a acestui tragic m o m e n t , p e care 1-a c o n d a m n a t f r rezerve, n p o f i d a relaiilor sale a t t d e strnse cu feciorii Iui C o n s t a n t i n Cantemir, a t u n c i cnd ne v o m ocupa d e cronic. D e o c a m d a t , u r m r i n d u - i paii tinereii, l gsim n 1693 p e cea dinti t r e a p t a scrii onorurilor, ctccea d e postelnicel, s u b C o n s t a n t i n D u c a cel t n r , p a r t i c i p n d l a n u n t a domnului cu d o m n i a Maria, f a t a Brncoveanului. t a acea cstorie la care ,,boerim<(ea) a doo ri n u n t i r 3 s p t m n i " , i eu, I o n Neculce, vel-vornic, e r a m t n r postelnic i m e r g e a m cu alii postelnici mpreun<>, cu toegeli a mn<(), p e gios, nainte d o m n u l u i " 38 . Aceasta nu-1 mpiedic ns p e cronicar s-1 p r e z i n t e p e t n r u l voievod d e 17 a n i c u m a i fost u n e a l t docil n minile boierilor m u n t e n i i j u c r i e n cele ale socrului su. P o r t r e t u l n a n s a m blu al lui Ducule, r e z u l t a t al observaiilor scriitorului din a m n d o u domniile, este totui p r i n t r e cele m a i obiectiv zugrvite. Civa a n i (ntre Nici Letopiseul 16931699) n - a v e m d a t e despre Neculce. nu-i nregistreaz p r e z e n a , n v r e u n fel. Abia m

1699, n*'timpul p r i m e i domnii a lui A n t i o h Cantemir, cu prilejul retrocedrii Cameniei c t r e polonezi (att de a m n u n i t i cu a n t a culoare de epoc prins), l gsim vtaf de aprozi, c u m singur scrie:

35 36

Cf. ed. de fa, p. 330. Ibidem, p . 355.

20

i a t u n c e e r a m i eu, loan.NecuIce, vel-vornic, p e acie vreme v t a v de a p r o d z i " 37 . A n u l 1700 v a fi a n bogat p e n t r u cronicar. n p r i m v a r fusese ridicat la r a n g u l d e m a r e ag, c u m mrturisete, i nsrcinat d e d o m n cu grija lui R a f a e l Leszczynski, sol polonez n d r u m spre arig r a d 3 8 . I n t e r e s a n t e snt, p e n t r u m o r a v u r i l e vremii i p e n t r u felul c u m se respectau la noi a n u m i t e u z a n e protocoloare, nsemnrile de cronic ale lui Neculce despre acea v i z i t 3 9 . N e n t r e b m d a c nu c u m v a c u n o t i n e d e l i m b polon, deprinse de la bunic-sa, l o r d c h i o a i a , care b u c o v i n e a n c fiind, p u t e a f o a r t e bine s tie leete, l-au r e c o m a n d a t p e Neculce ca a t a a t p e lng p e r s o a n a prea nobilului leah? ! i, p e n t r u a nu m a i reveni, n l e g t u r cu p r e t i n s a i g n o r a n a lui Neculce n m a t e r i e de cunoatere a limbilor strine v o m s p u n e c este de neconceput s se afirme c d u p o edere de a p t e a n i n Polonia, cronicarul s-a napoiat de acolo f r s tie l i m b a acelei r i . T o t n acelai a n Neculce p a r t i c i p , f o a r t e probabil, la cstoria lui Dimitrie C a n t e m i r cu d o m n i a Casandra, f a t a lui erban Cantacuzino, care a a v u t loc la Iai, n m p r e j u r r i i n t e r e s a n t rein u t e n Letopise 40 . Aceast cstorie, c o n t r a c t a t m p o t r i v a voinei lui C o n s t a n t i n Brncovenau, a d u s la nsprirea i m a i a c c e n t u a t a r a p o r t u r i l o r d i n t r e Cantimireti i Brncoveanu, n ciuda eforturilor p e care le fcuse A n t i o h C a n t e m i r de a-1 m p c a p e i n f l u e n t u l su v r j m a la Constantinopol. Astfel c la mijlocul lui septemvrie 1700 B r n c o v e a n u obine mazilirea lui A n t i o h C a n t e m i r i nlocuirea lui cu fostul su ginere, C o n s t a n t i n Duca. Aceasta-i d prilejul Iui I o n Neculce, a j u n s Wu-vel-ag (fost m a r e ag) s-i v a d m a i m u l t de gospodrirea moiilor i de v i a a sa p a r t i c u l a r . r. v a r a anului 1701 se cstorete cu Mria, f a t a h a t m a n u l u i L u p u l B o g d a n . F o a i a d e zestre s e m n a t de socrul su, este d a t a t 11 iulie: Moii, igani, b u c a t e ce-am d a t fiilor notri lui I o n a g a i Mariii, s se tie" i c u p r i n d e trei s a t e ntregi i p r i din alte p a t r u , n a f a r de vii, igani, stupi i vite 4 1 . Zestrea n u era Ibidem, p. 400 N u m i r e a a a v u t loc d u p 8 m a r t i e , cci la acea d a t mai semneaz n calitate de v t a v za aprozi", p e o lung list de igani P a r t e a dumisali I o n v t a v i cu a surorilor dumisali, fii dumisali Catrinii vist<iemicesii)>. Vleato 7208< = 1700), marii 8". D o c u m e n t u l n coeciile Academiei s u b c o t a CXX-64. 39 Ibidem, p . 406 Cf. i P . P . Panaitescu, Cltori poloni n Tarile Romne, Bucureti, 1930, p . 103 si 115. 40 Cf. ed. de fa, p.' 398 41 nregistrat la Biblioteca Academiei sub cota CXX-68, d o c u m e n t u l a fost publicat de Iulian Marinescu n op. cit., p. 38 39, n r . 12.
38 37

20

f o a r t e mare, d a r a d o g a t la iirea molcom, se pare. a Mriei i-a m u l u m i t p e cronicar. Socrul fcea i el p a r t e d i n t r e Cantemireti, F i r e aprig, din cte griesc unele cronici 12 , el era c u m n a t cu A n t i o h i Dimitrie C a n t e m i r , cu a cror sor vitreg R u x a n d r a (sau L u p a , c u m i s p u n e Neculce n cronic) era cstorit. E l i-a u r m a t lui Velicico Costin n f u n c i a de h a t m a n , n p r i m v a r a anului 1690, cnd C o n s t a n t i n C a n t e m i r , mereu n f r u n t a t n Divan de c t r e Costineti, i mai ales d e Velicico, p e n t r u abuzurile n e n u m r a t e , h o t r t e s-1 nlocuiasc. V r j m a lui C o n s t a n t i n D u c a cel tnr, fuge n a r a R o m neasc (atunci cnd Ducule nceteaz s dea a s c u l t a r e sfaturilor munteneti), iar sub Mihail R a c o v i , n p r i m a domnie a acestuia, l ntlnim m a r e vornic. Spre sfritul domniei, cnd se zvonea de ntoarcerea n scaun a doua oar a lui A n t i o h C a n t e m i r (n p r i m v a r a anului 1705), Mihail Racovi, tiindu-1 de casa Cantemiretilor, 1-a i n v i t a t l a o cafea i, p r e t i n d e Neculce, 1-a o t r v i t . D u p aceast necesar digresiune legat de p e r s o a n a socrului su, ntorcndu-ne la scriitorul nostru, l ntlnim ocupndu-se de unele chestiuni familiale, din care m p r i r e a proprietilor p e care le deineau f r a i i de la maic-sa Catrina, nc n v i a , ne las u n g u s t uor a m a r . n t r - a d e v r u n d o c u m e n t *3 din 15 iulie 1702 r e d a c t a t naintea mitropolitului, naintea lui l o r d a c h e R u s e t i a unor rmcle f o a r t e apropiate, ne confirm aceast mprire, f c u t n d a u n a surorii sale m a i mici S a n d a 44 . Lui I o n Neculce care n-au l u a t p a r t e
42 P s e u d o Nicolae Costin, Cronica Moldavii dintre anii 1661 1769, n M. Koglniceanu, Letopisie..., I I , p. 62. , 4 3 nregistrat la Biblioteca Academiei sub cota CXX-69 i publicat de Iulian Marinescu n op. cit., sub nr. 13, p. 39 41. 44 Aceasta se v a plnge ntr-o n s n m a r e p e n t r u n e d r e p t a t e ce a m a v u t de ctr frate-mieu I o n h a t m a n u l i de c t r c u m n a t u mieu t e f a n Luca logoftul p e n t r u motenire f r a s c ci ni-au r m a s d e la rposaii prinii notri, c u m a r a t n gios a n u m e . I u n i e 20, let 7 2 3 6 " < = 1728). n d o c u m e n t u l respectiv, de o m a r e valoare biografic (pomenit de noi m a i sus, la n o t a 24) S a n d a se plnge c a fost n e d r e p t i t , dndu-i-se p r o p r i e t i f r a g m e n t a t e , lipsind-o d e bijuterii, b a p n i de nite cri greceti p e care le avea de la tat-sffa, E n a c h e grmticul, recunoscut de t o i ca om n v a t {spudos). Vinovatul principal este fratele su I o n h a t m a n u l , care le-a h o t r t toate, mpotriva ndemnurilor spre d r e p t a t e primite n c atunci, la mprire, de la l o r d a c h e Ruset.

Aceast Sanda, cstorit n 1707 n a r a R o m n e a s c , c u m a m m a i a r t a t , avea s devin b u n i c a lui I e n c h i Vcrescu. O f a t a sa, Ecaterina, a fost m r i t a t cu marele s p t a r , t e f a n Vcrescu, t a t l poetului i lingvistului, care a lsat splendidul mesaj

22

ca noi nici din odoar, nici din alti cheltuele la nuniii sali" i revin definitiv Prigorenii. T o t a c u m i se h o t r t e i stpnirea a s u p r a Boianului, ntins proprietate> n a f a r de numeroase altele. nlocuirea lui Ducule cu Mihail R a c o v i nu a d u c e nici o m b u n t i r e n s i t u a i a sa d e boier mazil, dei d o m n u l i era v r de al doilea. n schimb, m p r e u n cu t e f a n Luca, l ntlnim ocupat cu procese p e n t r u nclcri de moii, sau m a r t o r la diverse vnzri d e p m n t . D a r n primele luni ale anului 1705, l gsim la Constantinopol, p r e g t i n d , cu noul d o m n A n t i o h Cantemir, detaliile plecrii spre a r n a d o u a domnie, p r e c u m i procesul i n t e n t a t lui Mihail R a c o v i (naintea plecrii lui A n t i o h - v o d spre Iai) p e n t r u nite b a n i l u a i ca bir i nedepui la P o a r t 45 . n t o r s n a r , probabil o d a t cu Antioh-vod, este c f t n i t de acesta ca m a r e sulger. D a r m e a r t e a socrului su, L u p u l Bogdan, sfetnicul d e t a i n al lui Antioh Cantemir, n t m p l a t spre sfritul a n u l u i 1705, despre care Neculce a r e cuvinte elogioase, numindu-1 cap ntreg i cunosctor la giudee i vrednicu la t o a t e trebile, cu-nelepciune" 46 , l oblig p e d o m n la micri n rndul boierilor divanii. n felul acesta Neculce a j u n g e p r i n t r e cei mai a p r o p i a i ai voievodului: i p e mine, I o n Neculce, din sulgerie cea mari, m - a m p u s s p t a r m a r e " 47 . S-ar p r e a , d u p unele nsemnri ale cronicii, c, cel p u i n p e n t r u p e r i o a d a i m e d i a t u r m t o a r e morii socrului su, Neculce, n u e r a n t r u t o t u l m u l u m i t de d o m n i a lui A n t i o h C a n t e m i r , sau, m a i degrab, nu era m u l u m i t d e nciederea, nc limitat, p e care i-o acorda d o m n u l . Acesta a v e a ca sfetnici apropiai, din c u v n t u l crora nu ieea, p e marele vistiernic Ilie Cantacuzino (vr b u n cronicarului !) i p e grecul P a n a i o t a c h e Morona. Amndoi l mpingeau p e d o m n s p u n t o t felul d e biruri grele p e a r , unele din ele atingndu-i i p e boieri (cum era cornritul, care se p u n e a p e vitele destin a t e exportului). i conchide Neculce, plin de d u h : i s ( ) potriv i s ( ) amndoi aceti doi boiari; ntr-o fir6, d u p ( ) c u m s dzic: calul rios gsete copaciul scoros: iui, mndri, mincinoi, farnici, g i u r < ) t o r i p e n t r u hiece, a m g i t o r i . Care, ct era Antiohi-

cunoscut, urmailor si Vcreti, Cf. Sever Zotta, Comunicri mrunte (Ion Neculce), n Arhiva genealogic, I (1912), nr. 1, p . 16. Comunicarea a fost reluat de N. l o r g a . Originea moldoveneasc a lui Ienchi Vcrescu, n Analele Acad. Rom., mem. sec. ist., s. I I I , t o m . X (1929), p. 345351. D a t e interesante despre Done, soul45 Sandei, la D. Velciu, Ion Neculce, p. 7778. Cf. ed. de fa, p. 457 48 Cf. ed. de fa, p. 460 47 Ibidem.

23

v o d de stranic la mnie, c de m u l t e ori la Divan cu b u z d u g a n u l azvrlie n oameni<i> cei v i n o v a i i t a r e i d r e p t c u n o s < c ) t o r la giudecat, d a r n u inea mnie m u l t , i nu-1 p u t e a n i m e n t o ( a > r c e d i n d r e p t a t e la giudecat, nice iubie minciuneli, d a r acestii doi boari, ce m a i sus s-au p o m e n i t l n t o r s e s ( ) p e Antiohi-vod de li s potrive. C m a i t o i domnii sint buni, n u m a i s t m p l de s<.)> a f l de cestu fel d e oameni de s ( > lepscu mai lesne, m a i la toii domnii de le s t r c ( ) firea ce b u n . . . " l s . De altfel nu peste m u l t vreme, in p r i m v a r a lui 1706, d o m n u l l p r i n d e p e Ile C a n t a c u z i n o cu acte de hiclenie i l n l t u r din s l u j b . Merit a m i n t i t i solia lui Neculce la n u n t a u n u i a din feciorii, lui Brncoveanu, Dinu, cu o f a t a vornicului Bal din Moldova. Dac n u n t a , ce nu era domneasc, ci criasc, c u m o n u m e t e cronicarul, a fost reuit, interveniile sale p e lng d o m n , p e n t r u dest i n d e r e ca s folosim u n cuvnt la ordinea zilei n-au fost fruct u o a s e : B r n c o v e a n u a r e f u z a t s t r i m i t acas boierii fugari, potrivnici lui Antioh Cantemir. U n a n m a i trziu, n 1707, Neculce p r i m e t e din p a r t e a domnului (plecat p e n t r u lucrri d e consolidare la c e t a t e a Tighina, din p o r u n c a turcilor) d o v a d a deplinei aprecieri: este designat, m p r e u n cu ali trei boieri, d r e p t c a i m a c a m , n a b s e n a sa. Se p a r e c aceasta a fost u l t i m a lor ntrevedere. Cteva luni mai trziu Antioh-vod, mazilit, e r a l u a t d e la T i g h i n a i d u s la a r i g r a d . E l nu v a mai reveni pe t r o n u l Moldovei, iar Neculce v a i n t r a , nu peste m u l t . n viitoarea ce-i fusese h r z i t de soarta, p r e a p u i n ngduitoare cu dnsul, de l a leagn i p n la m o n n n t . T o a t e aceste elemente biografice snt desprinse, f r dificultate, d i n paginile cronicii, a crei lectur nu p o a t e fi d e nimic, egalat, p n la p r o z a lui I o n Ghica i Creang. Succesorul lui Antioh C a n t e m i r a fost Mihail R a c o v i , cu a d o u a domnie. tiindu-i p e prii si la Constantinopol i p e boierii d e casa lui Antioh-vod, a l u a t msuri, n a i n t e d e a i n t r a n a r , s-i p r i n d p e toi. P r i n t r e ei erau Ilie Cantacuzino, v r u l p r i m a r al lui Neculce (despre, care acesta a r e n cronic c u v i n t e d e b a t j o c u r , descriind p r i n d e r e a lui, n u m a i n cma, i trrea p e uliele Iailor d e ctoe zapcii), P a n a i o t a c h e Morona, care a fost s u g r u m a t n odile seimenilor i cronicarul nsui. Acesta a s c p a t cu f u g a n a r a Leasc, d e u n d e s-a ntors p e s t e p a t r u luni. -apoi m i - a m f c u t pace, - a m u v i n i t napoi, la casa mea, i n - a m a v u t despre nim6 nice o nevoie. - a m a v u t cinste i c u t a r e n dzile<le) mrii<i)-sali"

18 19

Ibidem, Ibidem,

p. 461. p . 474

24

Cinste v a fi a v u t , d a r c u t a r e nu, p e n t r u c vrul su nu-i ncredineaz nici o boierie i nici o s l u j b n t o t t i m p u l domniei. Aceasta n-a fost, d e altfel, p r e a l u n g ; la mijlocul lui octomvrie 1709 el este nlocuit cu Nicolae M a v r o c o r d a t , cel care i n a u g u r e a z domniile f a n a r i o t e n rile R o m n e . N u m i r e a acestuia n u s c h i m b p r e a m u l t s i t u a i a cronicarului. Nu-1 gsim, evident, boier d e D i v a n . R e t r g n d u - s e la moiile sale din Bucovina, v a fi fost gsit util s i se ncredineze a b i a s l u j b a de staroste al i n u t u l u i Cernui, cum a p a r e n t r - u n d o c u m e n t din 27 a u g u s t 17IO 5 0 . n felul a c e s t a nu era periculos nici p e n t r u d o m n u l care, p r t a mojicilor", nu s-a sfiit s-i b a t p e marii boieri la ezut (Neculce folosete alt t e r m e n ) . D a r nici d o m n i a acestui a u s t e r , n v a t i m a i blnd voievod cu cei sraci n-a d u r a t dect u n a n (ntre 17 noiembrie 1709 4 decembrie 1710). n locul lui turcii l-au t r i m i s p e Dimitrie Cantemir, cu m a n d a t special s-1 p r i n d p e B r n c o v e a n u . P o a r t a a a v u t o ncredere deoseb i t n feciorul E x a p o r i t u l u i , cnd 1-a n u m i t d o m n n Moldova. Neculce precizeaz c era n u m i t de marele vizir slug m p r t e a s c " i c i-a d a t d o m n i a f r b a n i (adic n-a cheltuit oficial nici o p u n g p e n t r u obinerea ei). Mai m a r e ncredere a v e a ns n Dimitrie C a n t e m i r , care-i petrecuse cea m a i m a r e p a r t e a vieii la a r i g r a d . Ct de n d r e p t i t a fost a c e a s t ncredere i cte implicaii a a v u t d o m n i a d e n o u l u n i a lui D u m i t r a c u C a n t e m i r n v i a a lui I o n Neculce, v o m c u t a s a r t m n cele ce u r m e a z . N u n a i n t e ns d e ne opri u n m o m e n t a s u p r a u n o r stri de lucruri din Moldova ce se cer explicate, p e n t r u a pricepe m a i bine sensul politicii lui Dimitrie Cantemir, adeziunea lui Neculce (i ct a n u m e de t o t a l a fost) la aceast politic i consecinele ei. n f a p t sntem obligai cu o trecere n revist a acestor fenomene, a c u m a , p e n t r u c ne a f l m la c u m p n a d i n t r e cele d o u epoci d i s t i n c t e ale vieii sale, la care nsui capitolul despre d o m n i a lui Dimitrie Cant e m i r i urmrile ei, ne mpinge. Acesta ocup o cincime din ntregul Letopise i p o a t e fi considerat p r i n t r e cele m a i d r a m a t i c e din nt r e a g a n o a s t r istoriografie veche. L a d a t a cnd D. C a n t e m i r vine, n m a r e grab, p e n t r u a d o u a oar, s ocupe t r o n u l Moldovei, gsete o a r sleit economicete, cu o boierime d i v i z a t i c i u d a t s t r a t i f i c a t i cu relaii sociale d e tip f e u d a l nsprite la culme. S t a r e a economic, rezultat, n p a r t e , al incursiunilor poloneze, t t r t i , austrice, care au r o b i t i a r s sate

80

nregistrat la Biblioteca Academiei sub cota C X X - 8 1 .

care a n a m e n i n a t linitea i s i g u r a n a gospodriilor de-a lungul ultimilor p a t r u decenii, era la limita ei d e jos. L a aceasta se a d a o g i nu n al doilea rnd exploatarea turceasc. Aprovizionarea arigradului, h r a n a a r m a t e i (prile d e nceput ale cronicii lui Neculce snt pline de relatri p r i v i t o a r e la obligaiile domnilor de a trim i t e cantiti-uriae de p r o d u s e cerealiere, vite, lemne p e n t r u poduri, m n d e lucru p e n t r u aciunile militare ale osmanlilor), sumele considerabile d e b a n i care se v r s a u oficial i m a i ales neoficial la P o a r t , t o a t e afectau n mod dezastruos v i a a economic a bietei Moldove. P e m s u r a creterii eecurilor militare ale turcilor, i acestea a u fost catastrofale n aceast vreme, au crescut i preteniile lor f a d e rile R o m n e . Imperiul lor s-a ngustat, sursele de aprovizionare a u sczut, iar monopolul a s u p r a grnelor, vitelor, mierii prod u s e la noi s-a nsprit n aa fel, nct p t r u n d e r e a elementelor capitaliste a fost n t r z i a t cu a p r o a p e o s u t d e a n i ; preurile f i x a t e la a r i g r a d p e n t i u aceste b u n u r i , n t o t d e a u n a sczute, au d u s la srcirea rii. L a t o a t e acestea se a d a o g i o slab dezvoltare a economiei trgurilor i oraelor moldoveneti, a breslelor i negustorilor. Relaiile sociale taloneaz de a p r o a p e d e c a d e n a economic. T a l p a rii, r n i m e a , este r e d u s la u l t i m a expresie a srciei i a umilinei. n seama ei cade, n p r i m u l rnd, puzderia de sarcini economice a m i n t i t e . Fiscalitatea veche b a z a t p e d i j m a n n a t u r , este nlocuit a p r o a p e n ntregime cu contribuia n bani, cu pecetluiturile i, m a i trziu sferturile, d e care. este p l i n cronica lui Neculce. Vecinii, r a n i i d e p e n d e n i d e marii proprietari, devin n aa m s u r aservii boierilor, nct pierd p n i d r e p t u l de a se m u t a d e p e o moie p e a l t a . Mai m u l t , boierul p o a t e s-1 m u t e , n f u n c i e d e interesele sale, d e p e o p r o p r i e t a t e p e alta, ceea ce l apropie p e r a n sensibil de s t a r e a de sclavie. Vechea boierime, d e p e n d e n t de d o m n n veacurile d e glorie ale Moldovei, a d i s p r u t a p r o a p e ri ntregime. O nou boierime, b a z a t p e slujbe la curte mici l a nceput, p e slujbe p l t i t e , sau provenind d i n boierimea mic ce avusese ndeletniciri osteti, sau, n sfrit, p r o v e n i n d din specialiti n m n u i r e a finanelor, se dezvolt p e la nceputul secolului X V I I (aa cu fost Rusetetii, Cantacuzinii p e care i - a m u r m r i t n paginile d e m a i sus, Costinetii, Costchetii, Cantemiretii, familia Buhu, Mateia etc.). Aceast boierime a c o n c e n t r a t n minile sale latifundii ce egalau i n u t u r i sau j u m t i d e provincii istorice ale rii. E a v a exercita o p u t e r n i c i n f l u e n a s u p r a domnilor, predecesori lui Dimitrie Cantemir, i m p u n n d u - l e n t o t d e a u n a v o i n a i provocnd, d u p interese, mazilirea u n o r a i

26

alegerea a l t o r a . A l t u r e a de ei t r i a o m i c boierime, n p e r m a n e n t l u p t p e n t r u p s t r a r e a micilor p r o p r i e t i , i care se a n g a j e a z foarte adesea n otile leeti sau ruseti, fie p e n t r u a o b i n e bani necesari c u m p r r i i de noi p m n t u r i , fie p e n t r u c erau c e r t a i cu domnii stpnitori, sau cu marii boieri sfetnici ai acestora. E s t e interesant de observat c unele n u m s d e boieri, care figureaz n lista p r e z e n t a t d e c t r e D. C a n t e m i r lui P e t r u I, p e n t r u a-1 nsoi n Rusia, le ntlnim, cu destui ani nainte, fie n conflict cu unii domni, fie slujind Ia Iei i la rui. D i m i t r i e C a n t e m i r cunotea a t o t p u t e r n i c i a boierilor d e a r . O observase la t a t l su (chiar d a c b t r n u l d o m i ncercase, spre s t u p e f a c i a lui Neculce, s se sprijine la u n m o m e n t d a t p e mica boierime pe mojici") i apoi la fratele su, Antioh voievod. A p u t u t - o observa, la Constantinopol, n t i m p u l numirii celorlali domni, care t r e b u i a u s conduc a r a d u p sfaturile" celor care le-au facilitat ascensiunea. m p o t r i v a acestei a t o t p u t e r n i c i i boiereti se v a ridica Dimitrie Cantemir. E l este u l t i m u l voievod care ncearc o ntrire a autorit i i centrale, o limitare a p u t e r i i boiereti i o reglementare a succesiunii la tron, n f a v o a r e a casei sale. Cronica lui I o n Neculce, care p e n t r u d o m n i a lui D. Cantemir, c u m s p u n e a m m a i sus, are valoare de memorii, r e d detaliile numirii nc n capitolul consacrat p r i m e i domnii a lui Nicolae M a v r o c o r d a t . Ruii p r e g t e a u o c a m p a n i e m p o t r i v a turcilor, ca represalii la atacurile t t a r i l o r din Ucraina, i acest lucru era cunoscut la arig f a d . Nicolae M a v r o c o r d a t , fiind grec, nu le p r e z e n t a turcilor suficient ncredere i se cerea nlocuit. P e de a l t p a r t e D. C a n t e m i r a r fi d o r i t n l t u r a r e a lui Brncoveanu d i n a r a R o m n e a s c , u n d e el se socotea n d r e p t i t s ocupe scaunul, ca ginere al f o s t u l u i d o m n e r b a n Cantacuzino. Aceste realiti politice snt i g n o r a t e ns n p a r t e d e Neculce, care p u n e obinerea f i r m a n u l u i d e n u m i r e m a i ales p e s e a m a marei amiciii a lui Dimitrie C a n t e m i r cu D a u l Ismail-aga, a p r o p i a t al curii sultanului i capichihaia lui Devlet Ghirai, h a n u l Crmului. Acest Ismail-efendi, cruia C a n t e m i r i c n t a din t a m b u r i p e care l cinstea cu vin (c p o a t e f i b e a i v i n i " ) a i n t e r v e n i t p e n t r u el la h a n , i a r acesta la s u l t a n 5 1 . Neculce r e d dialogul d i n t r e C a n t e m i r i m a r e l e vizir d i n a i n t e a plecrii d i n a r i g r a d , dialog p e care l ; a d e i n u t d a c este a u t e n t i c de l a d o m n . P r i n el era r e g l e m e n t a t p r i n d e r e a lui C. B r n c o v e a n u i e r a s u b l i n i a t p r o m i -

51 Cf. ed. de fa, p . 509. O a f i r m i N . Costin n Domnia [ui Nicolae Mavrocordat n Tara Moldavii. Cf. M. Koglncieanu, Letopisifite.,,, I I , p . 99.

27

siunea f c u t lui C a n t e m i r de a domni, neschimbat, n a r a Romneasc. nvestirea lui D. C a n t e m i r se face n noiembrie 1710, cum nsui m r t u r i s e t e n Istoria imperiului otoman 52, iar plecarea spre Iai n f o a r t e m a r e grab. A j u n s in capitala Moldovei, a treia zi a. boerit boerii p r e obicei". N u m a i c, c o n t r a r obiceiului altor domni, de a n c r e d i n a p u t e r e a real u n o r m a r i boieri, D. C a n t e m i r n l t u r d i n Divan p e l o r d a c h e R u s e t i p e t o i f r a i i lui. n c r e d i n e a z slujbele de conducere unor boieri m a i p u i n compromii i mai de ncredere, u n o r boieri mai tineri i mai docili. P r i n t r e acetia doi, m a i ales, vor j u c a u n rol de seam, legndu-i v i a a de a tnrului d o m n : Ion Neculce, n u m i t m a r e s p t a r i t e f a n Luca, viitorul m a r e vistiernic, c u m n a t u l , cronicarului. Motive deja a m i n t i t e : vechile legturi cu Cantemiretii, inclusiv de rudenie, i aversiunea cronicarului f a de Brncoveanu explic t o t a l a adeziune a lui Neculce la politica v o i e v o d u l u i ; el devine p r i m u l sfetnic a acestuia, c u m singur m r t u r i s e t e n cronic: I a r m a i d e credin, i mai ales t o a t e trebile domniei era d u p mine, l o a n Neculce v e l - s p a t a r " 63 . L a d a t a numirii sale ca d o m n inteniile de colaborare cu ruii erau d e m u l t h o t r t e . Se tie c D. C a n t e m i r luase l e g t u r a cu contele P e t r e Tolstoi, trimisul lui P e t r u cel Mare la arigrad 54 f a de care se a n g a j a s e n acest sens. O confirm i Nicolae Mavrocordat, n septemvrie 1711, n v r e m e a cnd turcii ncearc s-i , explice t r d a r e a celui m a i d e v o t a t d i n t r e ghiauri, c u m l socoteau ei p e C a n t e m i r 55 . Aa se justific, d e aitfel, i ncrederea c o n s t a n t p e care a a v u t - o a r u l n d o m n u l moldovean, n ciuda numeroaselor reclamaii p r i m i t e din p a r t e a u n o r boieri i chiar a mitropolitului Ghedeon. E s t e locul s a m i n t i m aci c D . Cantemir, aflnd c h a t m a n u l Antohie J o r a l v o r b e a de ru, n scrisorile confideniale

52 Vezi D. Cantemir, The history of the growth and decay of the othman empire, Londra, 1734, p . 451. P e n t r u t o t ceea ce privete d o m n i a lui D. Cantemir, inclusiv premisele rzboiului ruso-turc din 1711, s se v a d excelenta monografie a lui P . P . P a n a i t e s c u , Dimitrie Cantemir, Viaa i opera, E d i t u r a Academiei R . P. R . Bucureti, 1958, 265 p., u n d e este d a t i o bibliografie bogat. n c util rmne i cartea lui I. Minea Despre Dimitrie Cantemir. Omul-scriitorul -domnitorul, lai, E d i t u r a V i a a romneasc, 1926, 420 p.

Ed. de fa, p. 515 O spune singur ntr-o scrisoare a d r e s a t a r u l u i , trziu, n 1721. Cf. tefan Ciobanu, Dimitrie Cantemir n Rusia, in Analele Acad. Rom. m e m . sec. lit., s. I I I , t o m . I I (1925), p. 4 9 6 - 4 9 7 _ 35 Cf. H u r m u z a c h i , Documente privitoare la istoria romnilor, voi. X I V , p a r t e a 1, Bucureti, 1915, p. 447.
54

53

28

trimise a r u l u i i c u t a s-i nimiceasc prestigiul d e care se bucura, 1-a n l t u r a t din Divan, ncredinnd r s p u n d e r e a de conductor al a r m a t e i moldoveneti lui I o n Neculce. Referindu-se n cronic la adeziunea domnului i a m a j o r i t i i boierilor la politica ruseasc, Neculce o socotea ca p e o h o t r r e g e n e r a t d e p r e z e n a trupelor ruseti la g r a n i i de nesatisfacerea promisiunilor vizirului, inclusiv arestarea lui C. Brncoveanu. E s t e probabil c h a t m a n u l nu cunotea p l a n u l domnului, sau, d a c l cunotea, 1-a ocolit cu b u n tiin, d a t e fiind consecinele p e care le-a s u p o r t a t cronicarul d u p 1711. D a c este s-1 c r e d e m p e Neculce, acesta n-a aflat de inteniile d o m n u l u i dect a t u n c i cnd, p r i m i n d de la vizir semnalul de arestare a Brncoveanului, a e z i t a t s-i d e a curs i a m r t u r i s i t singur c se aliaz cu ruii. n acele pagini se dezvin o v e t e Neculce i d e acuzaiile ce i s-au adus, p r e c u m c el l-ar fi n d e m n a t p e D. C a n t e m i r s-i cheme p e rui 56 . Se tie c n t r e D. C a n t e m i r i a r a fost ncheiat u n t r a t a t n localitatea^, L u k , din Volhinia, la 1.3 aprilie 1711, adic la m a i p u i n d e d o u luni de la declararea rzboiului, i c trimisul d o m n u l u i m o l d o v e a n a fost vistiernicul t e f a n L u c a . Nicolae Costin, n Istoria domniei lui Nicolae Mavrocordat n Moldova, precizeaz ns c, nc i a r n fiind cnd se a f l a h a n u l n p r a d , n a r a Moscului", D . Cant e m i r a t r i m i s l a P e t r u I p e c p i t a n u l Prieopie cu cri, n care se a n g a j a s se u n e a s c cu moscalii, d a c acetia vor cobor n jos. N. Costin, care e r a marele logoft al lui D. Cantemir, m e n i o n e a z c d o m n u l su tiindu-se el p r e sine f o a r t e a fi n v a t , n-au socotit ca s n t r e b e sfat d e boierii cei b t r n i " . . . cnd a f c u t acel lucru 57 . n t r - a d e v r , D. Cantemir, cunoscnd p u n c t u l de vedere al m a rilor boieri i opoziia acestora, a r e d a c t a t singur t e x t u l t r a t a t u l u i a m i n t i t , care a fost s e m n a t de a r i de cancelarul su, Golovkin. Acest t r a t a t Neculce n cronic
59 08

cneazul

difer sensibil de t e x t u l p e care l d I o n


60

. F r s i n t r m n a m n u n t e

v o m sublinia

doar c t e x t u l a u t e n t i c cuprinde, n cele 17 capitole, dou idei f u n d a m e n t a l e ale politicii lui D. C a n t e m i r : stabilirea domniei ereditare i n Moldova p r i n sine i urmaii si i reducerea t o t a l a p u t e r i i boie-

Cf. ed. de fa, p . 5 3 9 - 5 4 0 . M. Koglniceanu, Letopisiile..., II, p. 102. 58 A fost publicat n r o m n e t e de D. A. Sturdza, Acte i documente relative la istoria renaterii Romniei, voi. I, Bucureti, 1900, p. 1 5 - 1 8 .
57

56

Cf. ed. de fa, p. 5 2 6 - 5 2 8 . P e n t r u detalii se v a consulta P . P . P a n a i t e s c u , op. cit., capitolul Aliana lui D. Cantemir cu Rusia.
80

59

29

reti, m a i exact instituirea u n u i absolutism, la m o d a t u n c i n ntreaga E u r o p . Cronicarul vorbete p e larg de opoziia p e care au f c u t - o boierii domnului, cnd le-a fost p r e z e n t a t f o r m a t r a t a t u l u i , m u l t a t e n u a t , din Letopise (n care marilor boieri li se recunotea privilegii, p e care t e x t u l a u t e n t i c , c u m a m a m i n t i t , d i n p o t r i v , le suprima), n l e g t u r cu d o m n i a e r e d i t a r a lui D. C a n t e m i r 6 1 . Capul acestei opoziii a fost l o r d a c h e R u s e t , care a p l t i t n d r t n i cia cu doi a n i de nchisoare la Kiev, fiind a r e s t a t d i n ordinul a r u l u i i l u a t , d u p Stnileti, n R u s i a . Aceste discuii a u a v u t loc n l u n a iunie, cnd a r m a t e l e a r u l u i p t r u n s e s e r n Moldova i cnd, d u p destule ezitri i temeri, fusese stabilit c o n t a c t u l cu ruii. E s t e de a m i n t i t c primele d e t a a m e n t e ruseti, conduse d e brigadirul Kropotov, a u p t r u n s n Iai la 30 m a i . D o m n u l le ieise n n t m p i n a r e la P r u t , lsnd t a b r a moldoveneasc de la C e t u i a (unde era i d o a m n a C a s a n d r a cu copiii, vreo ase, apte, t o i mici) n grija h a t m a n u l u i I o n Neculce. Din aceast zi d a t e a z i proclam a i a lui D. C a n t e m i r c t r e a r , p r i n care dezvluie t u t u r o r locuitorilor n o u a s t a r e de lucruri i c h e a m t o a t lumea la o a s t e 6 2 . L a 6 iunie grosul a r m a t e i condus de feldmarealul eremetiev trecuse i el P r u t u l i generalul este v i z i t a t d e d o m n i de h a t m a n u l su. Abia a c u m temerile lui D. Cantemir, a t t d e a t e n t nregistrate de Neculce, despre o posibil defeciune a p l a n u l u i su, p r i n i n t e r v e n i a turcilor, iau sfrit. L a 24 iunie, p e n e a t e p t a t e , P e t r u cel M a r e sosete n Iai. M a r t o r al evenimentului Neculce descrie a m n u n i t a c e a s t vizit, subliniaz consideraia deosebit i dragostea a r u l u i p e n t r u D. Cantemir, p o m e n e t e m a s a care a a v u t loc i schieaz u n veridic p o r t r e t al m p r a t u l u i rus. D u p trei zile de edere, P e t r u cel M a r e s-a n a p o i a t n t a b r , n u n a i n t e d e a-1 i n v i t a p e voievod i p e 15 boieri la b a n c h e t u l p e care u r m a s-1 d e a de ziua lui (Sf. Apostoli P e t r u i P a v e l ) . I o n Neculce n-a lipsit din grupul celor 15 boieri, care m p r e u n cu mitropolitul Ghedeon, c h e m a t s slujeasc liturghie p e n t r u a r m a t , l-au nsoit p e d o m n . E l descrie cu a m n u n t e pitoreti scenele care au a v u t loc; p r i n t r e ele focul a r m a t e i , t r a s din

61 Ed. de fa, p . 556 557. Lucrurile a u a v u t loc d u p p t r u n derea primelor d e t a a m e n t e ruseti n Moldova i d u p ce Cantemir a dezvluit planurile sale boierilor, care, cu excepia lui l o r d a c h e Ruset, a u fost t o i p e n t r u a l i a n a cu R u s i a . 62 Cf. P . P . Panaitescu, op. cit., p . 108. P e n t r u micrile de t r u p e s se v a d Jurnalul feldmarealului B. P. eremetev despre campania de la Prut (1711), publicat de C. erban, n Relaii romno-ruse n trecut, studii i conferine. Bucureti, 1957, p . 73 95.

30

t o a t e armele, prezente, a lsat o impresie deosebit ca i vinul f r a n uzesc servit, care j-a f c u t s nu mai tie cum au d o r m i t n acea n o a p t e nici d o m n u l i nici boierii'' 3 . Aciunile militare ale ruilor n-au fost, d e d a t a aceasta, bine p r e g t i t e . P e t r u cei Mare, ncreztor n sprijinul polonez (care s-a dovedit inexistent), n a p o r t u l lui C. Brncoveanu (care s-a dovedit o promisiune n deert), n contingentele srbeti i ale altor p o p o a r e balcanice (care n-au fost lsate d e Brncoveanu s t r e a c p r i n a r a R o m n e a s c ) i n proviziile strnse d e C a n t e m i r i Brncoveanu (inexistente i acestea), a v e n i t cu o a r m a t p u i n n u m e r o a s (cam o cincime din efectivul turcesc), obosit d e m a r u r i ndelungate, l r artilerie suficient i f l m n d . Mai mult, ascultnd sfaturile lui T o m a Cantacuzino, f u g i t cu o mn d e oameni d e la C,. Brncoveanu, a dislocat o p a r t e a cavaleriei cea m a i b u n p e cate a trimis-o s u b c o m a n d a generalului R o n n e s a t a c e i s cucereasc B r i l a 6 4 . Neculce struie n cronic a s u p r a acestei greeli, f c u t de a r i cu s f a t u l lui D. Cantemir, orbit de u r a sa m p o t r i v a lui C. Brncoveanu, susinnd c 1-a n d e m n a t p e voievod s r e n u n e 1a acea m s u r , periculoas p e n t r u d e s f u r a r e a ostilitilor viitoare, d a r c d o m n u l n-a v r u t s-1 asculte. L u c r u r i l e a u n c e p u t s se p r e c i p i t e d u p ce t u r c i i a u t r e c u t Dunrea, n n u m r considerabil, s p u n e cronica. A r m a t e l e r u s e t i i contingentele moldoveneti, cu d o m n u l i cu h a t m a n u l I o n Neculce, n-au p u t u t face f a nvluirii turceti. Cronicarul, care descrie n detaliu aciunile militare, v o r b e t e i de n d r t n i c i a i suspiciunea ruilor ( c u m e hirea moscalilor, t e m t o a r e de vicleug") care nu se consultau cu n i m e n i i care n u c u n o t e a u nici c o n f i g u r a i a terenului, c u m n-o cunotea nici D, C a n t e m i r . Neculce se simte jignit ca h a t m a n , c nu i se acord m a i m u l t a t e n i e i-1 v o r b e t e de ru p e d o m n ; acesta, v d z n d u - s ( ) n cinste la moscali, s vznosis i cu n i m e nu s ( > s f t u i a " 6a . Snt norii, albi d e o c a m d a t , ai relaiilor sale cu boierii, care v o r c p t a ns n t u n e c i m i regretabile d u p ce vor prsi, m p r e u n , p m n t u l Moldovei, lund calea pribegiei. D u p cteva zile d e ciocniri crncene, m p r a t u l Rusiei, dndu-i s e a m a c btlia este p i e r d u t , i p e n t r u a se salva p e sine i p e
63 Cf. ed. de fa, p. 565. B a n c h e t u l a a v u t loc cu o zi m a i devreme, la 28 iunie. E l este p o m e n i t i d e N . Costin, care adaog i alte detalii. Cf. M. Koglniceanu, Letopisiile..., II, p. 114. 64 P e n t r u luarea cetii d u n r e n e s se v a d C. erban, Un episod al campaniei de la Prut: cucerirea Brilei (1711), n Studii i materiale de istorie medie, I I (1957), p. 449 455. 65 Cf. ed. de fa, p. 568.

31

m p r t e a s , i cere lui Neculce s-1 s c o a t din t a b r , d a c gsete vreo m o d a l i t a t e . Cronicarul, nfijndu-i g r a v i t a t e a deosebit a situaiei i riscul f o a r t e mare, r e f u z s se angajeze ntr-o a c i u n e s o r t i t eecului 6, n t r - a d e v r n luptele care a u a v u t loc l a Stnileti, n i n u t u l Flciu, intre 812 iulie 1711 (stil vechi), n t r e a g a a r m a t a fost n c o n j u r a t i ruii obligai s cear u n armistiiu i s semneze o p a c e p u i n onorabil p e n t r u ei, d a r f o a r t e sntoas, d a c n e gndim ce s-ar fi n t m p l a t d a c a r u l a r fi fost prins, sau d a c regele Suediei, Carol al X I I , d e la Tighina, a r fi p a r t i c i p a t i el la aciunile a r m a t e , Aa, d a t o r i t lcomiei marelui vizir Melimet B a i t a g i - p a a 6 7 , P e t r u cel M a r e s-a p u t u t r e t r a g e cu a r m a t a , cu moldovenii i cu D u m i t r a c u Cantemir, nestingherit, n R u s i a . Cerndu-1 turcii p e voievodul moldovean, P e t r u I 1-a ascuns ntr-o t r s u r cu d o u t o i s p u n e Neculce , p r e t e x t n d c a d i s p r u t din t a b r nc la nceperea ostilitilor. N u m a i h a t m a n u l i cu doi feciori din cas tiau locul u n d e e r a ascuns d o m n u l . U r c n d t a b r a n sus, p e a p a P r u t u l u i , cnd a u a j u n s n d r e p t u l lailor moldovenii s-au m p r t i a t , care, ncotro. D. Cantemir, ntovrit d e vreo 200 de muscali, s-a repezit n ora, d e u n d e i-a l u a t f a m i l i a i ceea c.e a p u t u t a d u n a d i n a v u t u l su i p e s t e d o u zile era d i n nou n t a b r . Aceiai lucru 1-a f c u t : h a t m a n u l I o n Neculce i o m n de boieri devotai, d e condiie m a i modest, care i-au legat s o a r t a d e aceea a d o m n u l u i lor. U n m i m r apreciabil d e oteni moldoveni s-a a t a a t , d e asemeni, acestui grup, ndreptndrs-se ncet spre norcl-est 68 . Muli d i n t r e ei, n f r u n t e cu domnul, n - a v e a u s m a i v a d p m n t u l Moldovei. Neculce d lista celor 24 d e boieri m a i d e s e a m 6 9 (n f r u n t e cu el) c a r e a u fost inclui n t r - u n d o c u m e n t p r e z e n t a t a r u l u i d e c t r e d o m n , d u p trecerea Nistrului, cu r u g m i n t e a ca s fie miluii d e acesta. P e t r u cei Mare le-a h o t r t H a r c o v u l c a loc de i e r n a t . Spre acest ora s-a n d r e p t a t Neculce m p r e u n cu f a m i l i a sa i cu moldovenii, cu gndul n e m r t u r i s i t s se opreasc la Kiev i s se napoieze, m a i apoi, n Moldova. n t r - a d e v r , n u f r peripeii, a u a j u n s ia c a p i t a l a Ucrainei, unde u r m a u s se odihneasc d o u s p t m n i , d u p ncercrile p r i n c a r e au t r e c u t i d e unde t r e b u i a u s-i continue d r u m u l . Cnd a u

Cf. ed. de fal, p. 574. D e o savoare nemaipomenit este povestirea n care sultanul pedepseste p e marele vizir i p e trimisul acestuia p e n t r u lcomia lor. Cf. ed. 'de fa, p . 628 - 629. 68 Cf. P . P . Panaitescu, op. cit., p . 1 1 6 - 1 1 7 . 69 La, p. 601 - 6 0 2 , ed. de fa.
67

66

32

fost s plece m a i d e p a r t e , Neculce i ali boieri a r e f u z a t s-1 ntovreasc p e D. C a n t e m i r , h o t r t s se n t o a r c n p m u t u l Moldovei. C a n t e m i r a f c u t uz de n t r e a g a sa a u t o r i t a t e . Cu d o c u m e n t u l d e aezate n R u s i a , s e m n a t d e a r , a c e r u t c o m a n d a n t u l u i garnizoanei din Kiev escort p e n t r u t o i opozanii, n f r u n t e cu h a t m a n u l I o n N e c u l c e 7 0 . N - a r m a s n Kiev dect vistiernicul t e f a n L u c a . Acesta, venit m a i trziu, i neinclus n l i s t a lui D . C a n t e m i r , se va p u t e a napoia, u n a n m a i trziu, n Moldova,, f u g i n d . T e a m a c a nu c u m v a boierii s se n t o a r c n a r i s unelteasc m p o t r i v a ruilor a f o s t explicaia p e care d o m n u l a d a t - o acestei m s u r i b r u t a l e care a s p a t o p r p a s t i e ntre el i h a t m a n . n r e a l i t a t e D . C a n t e m i r - c u m v o m m a i v e d e a voia s-i a i b p e moldoveni lng sine, s se s i m t d o m n s t p n i t o r i n exil. Ori spiritul d e i n d e p e n d e n al lui Neculce, asociat cu d r a g o s t e a sa p e n t r u Moldova, d e t o i subliniat, nu se p u t e a u m p c a cu m s u r i l e lui D. Cantemir. D e aici nainte cronica lui Neculce este p l i n d e critici la a d r e s a domnului. A j u n s l a H a f c o v , s p u n e cronicarul, D u m i t r a c o - v o d n u v r e a s ie p r e moldoveni cu dragoste, ca p r e nite streini ce -au l s a t casele i s-au s t r e i n a t d e moiile lor p e n t r u dnsul, ce v r e a s-i ; 6 m a i a s p r u dect n Moldova. C i se schimbas h i r e a ntr-alt chip; n u p r e c u m era d o m n n Moldova... scrbia, i ua i <era> nchis, i nu lsa p r e moldoveni niciuri d i n t r g u s ias a f a r , f r ocazul lui" D a r nc n t o a m n a anului 1711 D. C a n t e m i r a n a i n t a t a r u l u i o suplic, p r i n care cerea s-i fie r e g l e m e n t a t s t p n i r e a asupra H a r c o v u l u i i a r i i din jur, p r e c u m i a s u p r a moldovenilor p e care i a v e a cu sine. m p r a t u l a n a i n t a t cererea sa senatului, i a r a c e s t a (n r n d u l crora D. C a n t e m i r a v e a destui dumani) a h o t r t s i se dea lui C a n t e m i r p m n t u r i ntinse m a i departe, nspre Moscova, d e u n d e s nu p o a t l u a l e g t u r a n v r e u n fel cu a r i g r a d u l . Ct i privete p e boierii i p e otenii moldoveni care erau cu el, acetia

Cf ed. de fa, P , , , -o . 71 -R d G r e c e a n u n Istoria domniei lui Constantin Bnncop l A. Ilies relateaz astfel, l p . 185, nenelegerea d e la. veanu, e a . h a t m a j m l > c a r e i e nicidcum nevrnd s s d u c "ascunzndu-se, u m b l a cercetndu-1 den cas n cas p r e n T l Trfnz Si asa, aflndu-1, s u p t v a r t a l-au p u s i cu m a r e Chiov s-i i ^ a r e ' i u c n l ecuvios, nespus t u r b u r a r e i < s > g o ocara i-au u ^ cea r o a s t n t o a t c e t a t e a a u f c u t , ca p e ticm o t cu mmxea r , , m o l i t v o e l a supunere s-i a d u c . D aceasta o i i b o i a r i , d u p a s a ^ s i aacealaicii O u o w l u i , d a t n i m i c ticloilor S b o S r i n u p u t e a s i t e o t e a s c , p e n t r u c ocaz d e l a a r u l avea, c u m p l i t u l Cantimir..." 72- Cf. ed. e fa, p. 610.

33

s primeasc, la rndul lor, p m n t t o t acolo, d a c vor s r m n p e lng D . C a n t e m i r ; cei ce nu vor vrea, s primeasc ucaz de napoiere f n a r a Zor. n p r i m v a r a anului 1712 D. C a n t e m i r s-a d u s la Petersburg, refuzind s-i ia i p e boieri cu el, cu gndul ascuns spune Neculce c v a obine d e la P e t r u cei Mare d r e p t u l de a-i reine p e boieri definitiv p e lng el. Neculce relateaz (dar aseriunea sa este dubioas, d e v r e m e ce nici u n moldovean nu era cu d e m n u l la Petersburg) c D. C a n t e m i r x-a vorbit d e ru arului p e boieri, c acetia snt nclinai s se ntoarc la t u r c i i c acestea au fost. motivele p e n t r u care i-a a d u s sub escort de la Kiev. D a r m p r a t u l plin de solicitudine au rspuns lui Dumitraco-vod, mai vrtos pentru mine, l o a n h a t m a n : D a c ( ) nu v a s adz, volnic s fie: D u m n e d z e u s-i a g i u t e s m a r g u n d e i-i voia, c nu mi-i r o b " 7S. n u r m a acestei hotrri I?. C a n t e m i r a fost obli g a t s-i lase p e boieri s-i h o t r a s c fiecare s t a t u t u l su. P e al lui Neculce l c u n o a t e m . Desprirea d e D. Cantemir, de familia d e m n u l u i i de moldovenii care a u r m a s acolo, a fost dureroasi. Neculce p o m e n e t e d e numeroasele promisiuni p e care i le-a f c u t D u m i t r a c u Cantemir, n u m a i ca s-1 d e t e r m i n e s r m n cu el. Dar motivele p e care le i n v o c h a t m a n u l n ideea plecrii snt p r e a m a r i ca s-1 mai p o a t opri. Unele, legate de a t i t u d i n e a lui D. Cantemir, le-am a m i n t i t mai sus. Altele, cele m a i numeroase, se refereau la strile de lucruri din Rusia, cu care h a t m a n u l nu se p u t e a d e p r i n d e : Deci d e viiaa mea mi era c u m mi era a d a o g el , d a r mai m u l t mi era p e n t r u copiii miei, la ce vor rmnea, c n u m a i doar sldai s fie, iar la alte fcoarii nu ncap feciorii u n o r a ca a c e s t o r a " H . i, d e a s u p r a t u t u r o r a , dezrdcinarea de p m n t u l Moldovei, idee cu care el nu se p u t e a m p c a . Plecnd din H a r c o v spre Kiev, a t r e b u i t s f a c f a l a alt opoziie, aceea a generalului efemetiev. Acesta, avnd feciorul ostatec la arigrad, spera ntr-o redeschidere a ostilitilor cu turcii i la o recuperare a lui n e v e n t u a l i t a t e a unei victorii. Din aceast pricin n u lsa nici u n moldovean, fie el boier sau negustor, s se napoieze acas. A t r e b u i t a m e n i n a r e a Porii, care, p r i n feciorul su a i n t e r v e n i t la eremetiev i a o b i n u t slobozenie p e n t r u t o i . ncheindu-i n cronic r e l a t a r e a ederii sale n Rusia, Neculce las o p a g i n de sfaturi boierilor moldoveni de felul c u m t r e b u i e s se p o a r t e cu domnii. Oricum a r fi ns lucrurile, i orice s-ar nt m p l a cu d o m n u l niciodat s nu pribegeti, m c a r cum a r hi, i
73 74

Ibidem, Ibidem,

p. 618. p. 619.

nu n u m a i n a r strin, ce nici n a r i g r a d c u d n s u l . n u mergi, fiind t u moldo v a n . . . cci streinii c a u t n u m a i p r e d o m n s-1 m i h , . iasc i s-1 cinsteasc; i a r p e boarii ce s i n t p r i b e g i c u d o m n u l , ntr-o aemic<> sint... i a p o i d o m n u l s v i s a d z c i a s t e t o t p u ternic, c a l a a r a lui, cnd este d o m n , i v a s i e aea, ca s<> ncjasc p r e acei boiari i n u socotete s l u j b a ce l-au f c u t , c s-au instreinat, ce neiaic nvoial<> nu-i face,..". i ncheie cu u n a d i n t r e rarele sale comparaii, p e care o v a r e p r o d u c e i la n c e p u t u l celei d e a d o u a d o m n i i a lui Grigore G h i c a : N d e j d e a d o m n u l u i iaste c a sninul ceriului i ca ncetul m r i i ; a c m u a s t e senin i s face nuor, a c m u aste m a r e a lin i s f a c e f o r t u n a " 7 5 . P e n t r u reconstituirea vieii lui I o n Neculce d e d u p eliberarea sa din R u s i a s n t e m obligai s recurgem la a l t e i n f o r m a i i dect cronica. V i a a sa a f o s t p r i n s n cronici n u m a i n m s u r a n care a c e a s t a a v e a implicaii directe n v i a a domnilor, cu c a r e f o a r t e adesea era c o n f u n d a t istoria rilor R o m n e . D u p plecarea d e l a Kiev i stabilirea n P o l o n i a (nu t i m u n d e a n u m e , p r o b a b i l n j u r u J Cameniei 76, n a t e p t a r e a u n u i a c t de iertare d i n p a r t e a P o r i i j a permisiunii de a i n t r a n Moldova), Neculce nu m a i v o r b e t e despre sine. E l reia istoria Moldovei d e d u p Stnileti i p o m e n e t e boierii d i v a n i i a m e s t e c a i n evenimentele grele care a u u r m a t ; d a r n u m a i cnd i cnd a m i n t e t e de s o a r t a boierilor fugii la Moscu", a lui, m a i ales, i a vistiernicului t e f a n L u c a . Din fericire cteva docum e n t e d i n anii 1712, 1718 i 1720 ne a j u t , inpeun cu unele aluzii din cronic, s u r m r i m anii d e p r i v a i u n i i disperare a i cronicarului. R e t r a g e r e a ruilor, u r m a t d e c u m p l i t e j a f u r i n sud din p a r t e a t t a r i l o r , a necesitat i n t e r v e n i a marelui vizir p e n t r u a opri a r a d e la risipire. U n vornic m a r e , L u p u l Costache, din n e a m u l cel urgisit al Gavrilietilor - c u m l n u m e t e Neculce v r j m a al Cantemiretilor, s-a d u s singur la B a l t a g i - p a a i i-a r e p r o a t numirea d e loialitate f a d e P o a r t , marele vizir preun cu M a c s u t postelnicul. Amndoi lnD. C a n t e m i r n scaun, f r a s e n t i m e n t u l boierilor. n f a a dovezilor 1-a n u m i t c a i m a c a m mau nceput persecuiile

m p o t r i v a celor b n u i i d e p a c t i z a r e cu ruii, armicndu-i n nchisori i jefuindu-le b u n u r i l e . E s t e uor de neles ce s-a n t m p l a t pe ntinsele moii ale cronicarului. Unele a u fost nclcate d e rzei
j

Ibidem, p. 620. Din localitatea Nejiboje n apropriere de Camenia, des a m i n t i t n cronica sa, este d a t a t scrisoarea adresat la 27 noiembrie 1718 cancelarului r u s Golovkin. Cf. t e f a n Ciobanu, op. cti., p . 137 - 138.
76

75

m n s t i r i . Prigorenii a u f o s t luai, abuziv, d e c u m n a t u l su Iile Catargiul, i a r celelalte a u t r e c u t , m a i apoi, n s e a m a domniei. T u r c i i n - a u p r i v i t cu ochi b u n i abuzurile caimacamilor (la c a r e se asociase i fostul h a t m a n A n t o h i e j o r a ) i l-au nchis p e L u p u l Costache i p e ceilali la V a r n a o b u c a t d e v r e m e (nu doi ani, c u m s p u n e Neculce). Dar, b u c u r n d u - s e d e sprijinul hanului t t r s c i de cel al lui C. B r n c o v e a n u (iat nc u n m o t i v d e u r a lui Neculce f a d e d o m n u l r i i R o m n e t i ! ) , L u p u l Costache se ntoarce n Moldova, u n d e la 1 a u g u s t 1712 i se consfinete stpnirea a s u p r a satului Boian, u n a d i n cele m a i m a r i moii ale lui Neculce i a s u p r a j u m t i i din satul Brboi, p a r t e a vistiernicului t e f a n L u c a ' 7 . Cronicarul nu era d e f a i n u se p u t e a a p r a d e nvinuirile ce i se a d u c e a u . O v a face n 1720 l a procesul p e care-1 v a a v e a cu urmaii Lupului, n t r - o splendid a p r a r e , a s u p r a creia v o m reveni la vrem e a p o t r i v i t . D e o c a m d a t r e i n e m , d u p elementele d o c u m e n t u lui d i n 1720, c L u p u l Costache n u i-a l u a t n u m a i Boianul, ci i alte p r o p r i e t i i nc i-au m a i l u a t m u l t e ce au. mai aflat la casa dumisale la Prigoreni i di p e la a l t e sate, stupi i a l t e b u c a t e i t o a t

D o c u m e n t u l este d a t n dublu exemplar cu c o n i n u t a p r o a p e identic. U n u l este s e m n a t de mitropolitul Ghedeon, de episcopi i de ntregul Divan, iar cellalt de ctre Nicolae Mavrocordat. P r i n el cei doi boieri snt acuzai c cu sfatul lor <D. C a n t e m i r ) au fost u m b l a t de a u fost a d u s p r e ariul moschicescu cu oti aicea n a r i a u fost l u a t i b a n i de a u f c u t oaste de s-au fost rdicat a s u p r a puternicului m p r a t ; i, n e p u t n d svri lucrul, a u pribegit cu t o t u l n a r a Moschiceasc. i, din pricina faptelor lor, a u c d z u t a r a Ia m a r e p r a d i robie i ardere... Ce apoi... n u m a i d u m n e a l u i iubit fratele nostru L u p u l vornicul... s-au dus cu capul a m n la oastea turceasc la... Mehmet-paa ce s poreclia Baltagiul... i la... Dovlet Chiri h a n u l i a u cdzut la picioarele lor... P e n t r u a lor f a p t i hainlc, ce au fost f c u t a s u p r a nprii<(i), a u c d z u t d u m n e a l u i . . . si la nchisoare la Varna... Care aceste t o a t e r u t i l e a ri si a dumisale s-au t m p l a t din faptele acelor boiari vicleni ce s-au d u s cu moscalii, carii s-au p o m e n i t mai sus. Deci, rmindu-le moule, s-au l u a t n s a m a domniasc, iar u n sat, a n u m e Boian, cu vecini si cu t o t vinitul, de la i n u t u l Cernuilor, carele au fostu a lui I o n h a t m a n u l si g i u m t a t e de sat Brboii... de la i n u t u l Flciiului, carele a u fostu a lui tefan L u c a vistiernicul, a m socotit noi cu toii si m p r e u n cu p r e a l u m i n a t domnul nostru I o n Nicolae A l e x a n d r u voevoda si s-au d a t fratelui nostru, dumisale L u p u l u i vornicul, p e n t r u acea m u l t slujb ce-au fcut ri i p e n t r u p r a d a nchisoare ce-au p t i m i t p e n t r u faptele i ndemnrile lor ce-au f c u t rele, n u n u m a i m p o t r i v a domniei, ce i asupra ri... I a r acei boeri vicleni, de a r vini cndva n a r , s fie lipsii n veci d e aceste moii, cci li-au p i e r d u t n viclenie..." Cf. Biblioteca Academiei L I - 1 0 i 13. D o c u m e n t u l a fost publicat n ambele v a r i a n t e de Iulian Marinescu n Documente relative la Ioan Neculce, p . 41 45.

77

36

p o j i j i e casei... i viile de l a Bezenghesti lucxedze a l t e r u d e i 11-au p u s t i i t . . . " ?8_' ' t e f a n L u c a se napoiaz m a i r e p e d e

a u li-au ] i s a t
S

^ ^

mai cu t r u p u l , i a r a l t ce-au a v u t , t o t a ' ? r b a b i l P n 1 7 n si d u p m u l t e intervenii la N . M a v r 0 C W r , a c o l o , c , ' " f 3 " U e cu j a p c a d e c t r e L u p u l C o s t a c ^ f p ^ f N ^ . I o Q Neculce este la, g r a n i i
ncuvimarea iert s latre n ar, a l c u t t o t u l ' ^ ea j w * 1 m gndindu-s c a p e r i n p m n t strein s i , J PiediCe a c e ^ T ?l Cronicarul, o b i n e totui, d e l a N . * Care din p r i m a domnie, o a m i n t i r e p l c u t & pst "' ' lui de la doi pai (paa d e H o t i n i c e i d e ' ^ n t e r v e ^ i a p e n t n j de a-i t r i m i t e jupneasa n a r . I a t e ^ J , si L , T ^ trecerea lui N . M a v r o c o r d a t ca d o m n Z ^ ^ ^ ^ m , Costache n-a d a t c u r s f i r m a n e ^ , a s c u ^ ^ * * * * * , W

soia h a t m a n u l u i , s p u n e acelai d e m e n t t i n u i t . . . cci d u m n i a l u i L u p u l v M n i c ^ " n u vie l a p m n t u l su..." A V


81 a u

le

" ^ ^

t
dzi

p r W w noa^ ^^ **

** an

de-i fcea n p e d e c t u r i i t u l b u r r i d e s p r e ^ . * turci

i d e s p r e

S-a n t m p l a t insa u n l u c r u care

s p r e c i p i t e , n tT o a r c e r e a a c a s a cronicarului cr,; & m d d r e p t u r i l e sale. L a p l e c a r e a l u i N i c o l a e M Costachi, impulsiv i lipsit d e omenie i


a

fires l

, - . a r fi + trebuit trarea a t Iasi ^

a t

g r a t u i t . Acesta, f i i n d mazil, M ^ ^ pe d o m n m p o t r i v a lui. B a r a p r o m i s Mitropolitului Ghe^e^!. 0 * ^ ^ sint n u m a r a t e 8 . i, m t r - a d e v r , s p u n e N e . * C a z e l e


C Ce " ' a

a3 juns n n a ar r aa

conceptul redactat, probabil, de cronica mea a domnului Mihail Ra C 0 vH ' m a t l u l 1720, d r ? stapi ff de bli i i Lupului C o A 4 r ^ ^ Bi n o e is raa l nului, - f ^ ' ^ Bi 0 teca Academiei R S Roi .
ofi. cit-> j. i, aama L.i-'n 2 Ct. a l doilea concept m u l t m a i larg, d'm a c e U s i a n i d e e l a l u l i - M a n n e s c u , o f . c,t p . 52. B i b l i o t e c a R o m n i a CXX-- J J 80 jbident, p-

'

78 C f

Cf. c o n c e p t u l r e d a c t a t .

TNY'^'U.. -l . .

J ^ e p t S i giupue<a>sa dumisale, o a r e c u ^ N e c u i i o d l o triimisese n <au> e d ^ ^ f

t i Ci.

concept, p . 4S

n a l doilea c o n c e p t ,

53) se ^

n al d o iul , e a >uu concept a unrt i i r e a do ullu ui pe r u ir' d ' a ^u n ' ' .' rea io i u , de am ^m Dn U en t + , xuuici moiei w Boian, dm u 1720, a mi i n t i tt m a i ^ sus e s tie n^ strtu iSUS V e s t e t**""* ' e a mo ei sfinie-sa p r i n t e l e t n w r incidentul: i ' . ^ i , i ncidentul * sinie-sa ^ w printele PolitlI 4 mrturisi nainte D i v a n u l u i nostru c l oV astfel Gile mrie-sa N e c u l a i - v o d n a r a Munteni,'; 1 ":' 1 vrut deon, ca c molitv d e d r u m , d u p obicei, s i s a , d o n i r i i e s a P^rceag s-au jluit Neculai-vod c t r " m i t r ^ T " * * * 1 ' si c , , ' ^

R o m n e a s c , n v a r a anului 1716 N . M a v r o c o r d a t 1-a p r t p e L u p u l Costache vizirului Gin Al (ucigaul lui C. Brncoveanu), c n t r e i n e legturi cu muscalii. Vizirul a t r i m i s u n capigiu la Mihail R a c o v i cu p o r u n c s ridice p e marele vornic i s i-1 a d u c n t a b r (cci erau pregtiri de rzboi cu imperialii i vizirul era p e d r u m ) . A j u n gndu-1 capigiul p e vizir p e cmp, acesta a p o r u n c i t s-i taie capul, L u p u l u i Costache, f r j u d e c a t . I a r t r u p u l lui a u r m a s nengrop a t s p u n e cronica de l-au m n c a t pirile" 83. Din cauza nrutirii situaiei din a r , pricinuit d e rzboaiele cu imperialii i p t r u n d e r e a ctanelor n Moldova 84 , p r e c u m i d e f o a m e t e i cium, domnul, dei era p r t a ntoarcerii vrului su, n - a p u t u t i n t e r v e n i la P o a r t p e n t r u obinerea f i r m a n u l u i de i e r t a r e . A mrturisit-o singur n acelai d o c u m e n t din 1720 la care n e - a m mai referit. P r o b a b i l c n 1719 Mihail R a c o v i i-a obinut, n sfrit, f i r m a n u l respectiv 85 . U n a n m a i trziu se i n e procesul p e n t r u restituirea Boianului, n care Neculce se poate, n sfrit, a p r a de t o a t e acuzaiile i p o a t e explica strile de lucruri din 1711. care n-au fost c a u z a t e de el, d a r p e n t r u care p e n e d r e p t a pribegit nou ani d e zile. Aceste d o u concepte de documente, a m n d o u r e d a c t a t e de c t r e I , Neculce (o d e d u c e m din stilul a t t de personal i din unele afirmaii p e care le gsim a p r o a p e neschimbate i n cronic), t r e c n revist evenimentele din anii 17101711 i a t r a g n h o r a leg-

dzicnd: Printe, m a r e cinste i m u l t bine i-am f c u t Lupului, iar el, n loc d e vulmit, d u p c u m i n v a t , m u l t suprare, ocar, mi f a c e ; p e n t r u care s tii, sfinie-ta, c m voi nevoi scurte s-i fie dzilele lui, i de la mine s-i fie piire". Cf. Iulian Marinescu, op. cit., p . 58. Despre L u p u l Costache s se v a d i studiul lui C. A. Stoide, Izvodul Costchesc, n Studii i articole de istorie, VI (1964), p . l i 1 7 , 30 33, 3941, u n d e snt a d u n a t e t o a t e greelile f a d e Mavrocordai i a r , ce au d u s la pieirea sa. C L u p u l Costache e r a u n o m orgolios, f r m s u r n vorbe, m a i ales l a beie, o spune i Neculce n capitolul consacrat celei d e a doua domnii a l u i Antioh C a n t e m i r , cnd o m a s domneasc a fost t u r b u r a t din pricina insultelor a d u s e domnului. Vezi ed. de fa, p. 466. Cf. ed. de fa, p . 656. Cum a r a t i Neculce v o r b i n d de a t r e i a d o m n i e a lui Mihail R a c o v i . Cf. ed. de fat. p . 658 664. 85 D o u scrisori, u n a din 14 decembrie 1718 de la marele sulger D i a m a n d i i a l t a din 2 iunie 1719 de la Nicolae Mavrocordat, adresate l u i Neculce, l ncurajeaza i-i vorbesc de i m i n e n t a ntoarcere n a r , p e n t r u c toi snt cu b u n v o i n fa, de el. Cf. Iulian Marinescu op. cit., p . 45 i 46 (doc. nr. 16 i 17).
84 83

38

turilor cu ruii pe aproape toi boierii care au semnat S6, alturi de mitropolitul Ghedeon, cedarea Boianului vornicului L u p u l Costache. Teama t u t u r o r boierilor, inclusiv a mitropolitului 87, ca nu cumva Ion Neculce ntorcndu-se n a r , s dezvluie adeziunea t u t u r o r la politica ruseasc, a a t r n a t i aceasta destul d e greu n c u m p n a opoziiei f c u t hatmanului, cnd a fost v o r b a d e obinerea actului de clemen p e n t r u f u g a lui cu D. Cantemir. Deci dumnealor Ion hat<manui> i L u c a v i s t i e r n i c u l ) spune documentul aea deder sam c nu snt ei harnici, sau stpnul lor Dumitraco-vod, s ridice p u t e r e a mprii<i) Moscului s vie asupra Porii t u r c e t i ; c puterile mprteti nu cu mic s u m i cnd s rdic unul asupra altue, sau cu mici pricini... i s-au strcat pace ce au a v u t turcii cu moscalii mai nainte cu vro 2 3 sptmni ce au vinit Dumitraco-vod n scaun... Aijdere c-ar hi fost sfetnic ai <lui) Dumitraco-vod de s-au nchinat la Mosc, dumnealor deder sam, cu frica lui Dumnedzu, c u m c ei nu l-au sftuit, nici l-au ndemnat s s nchine, numai slugi au fost, n-au p u t u t t a i n a lui, dup ce au vdzut-o s o vdiasc... 88 , nici au tiut numai iei, ce au tiut t o a t boiarime i au fost bucuroi muscalilor i greii Porii. i mergnd Luca v i s t i e r n i c u l ) cu cri la m p r a t u l Moscului au gsit acolo p e alii, mai nainte trimii soli de boieri, f r tirea lui Dumitraco-vod ... -au a d u s un vrav d e cri a boierilor ce au fost triimis la m p r a t u l Moscului: a sfinii-sale printelui mitropolitului, chir Ghedeon i a lui Antohi < J o r a ) h a t m a n i a lui Savin banul, -a altor muli, scriind cu feliuri de feliuri de n b u n t u r i deerte, dzicnd c... p o f t e t e a r a c u m mai n grab s triimit mpria Moscului vro 10.000 15.000 d e muscali s lovasc Eii, s prind p e domn... Care mrturisind dumnealui I o n h a t ( m a n u l ) i JLuca v i s t i e r n i c u l ) nainte Divanului, n-au p u t u t tgdui p r i n t e l e mitropolitul nainte Divanului nostru ... i dumnealui Lupul vor-

86 Singurul boier care n-a v r u t s semneze, i p e n t r u adeziunea cruia a fost nevoie de intervenia domnului, a fost Nicolae Costin, pe atunci mare logoft. Cf. Iulian Marinescu, op. cit., p. 56. 87 n scrisoarea sulgerului Diamandi adresat lui Neculce la 14 decembrie 1718, prin care l ncurajeaz i l ine la curent cu t o t ce s-a ntreprins pentru iertarea lui, pomenete i de mitropolitul Ghedeon, care i-a f c u t lui Neculce n t r e c u t opoziie (pesemne c eu svinia-sa mitropolitul ai can a v u t d u m n i a t a vrece pricin"), d a r care a c u m a i este i acesta binevoitor. Ghedeon n-a a v u t nici o nenelegere cu Neculce. Singura lui t e a m era ca nu cumva s fie acuzat de prea m u l t zel n sfinirea armatelor ruseti din 28 iunie 1711... ' 88

Aproape aceeai expresie n cronic. Cf. ed. de fa,

p. 539.

39

/
( n i c u l ) nc ... a u l u a t b a n i d ^ la D-dmitraco-vod s cumpere zaharea... i a u triimis limb, t t a r , . 4 a m p r a t u l Moscului i a u scris c a r e cteva mii de oaste g a t a i v a ei la Flcii nainte. Cnd a u nceput a trece viziriul D u n r e a n ceast p a r t e , n d a t a u r p e d z i t la m p r a t u l Moscului de i-au d a t tire... Dac a u fost d u m n e a l u i d r e p t Porii p e n t r u <ce> a u d a t tire muscalilor c t r e c turcii Dun r e a ? ... S p t a r u l Costantin <Costache) nc au l u a t b a n i d e la muscali, 3.000 ruble, s c u m p e r e v i t e ; i nc d u m n e a l u i m a i cu d r e p t a t e au slujit muscalilor dect alii, c alii ci b a n i a u l u a t t o t i-au mneat, iar dumnealui dintr-aceti 3.000 ruble, 2.000 li-au triimis napoi. T o c m a la Nistru a u agiuns banii p e muscali... i d u m n e a l u i Vor<nicul) L u p u l acolea era f a : p e n t r u ce a u lsat de-a t r i i m i s banii napoi, dac a u fost d r e p t ? <De c e ) nu i-au d a t viziriului ?..." Ct privete i n t e r v e n i a personal a Lupului Costache la marele Vizir, nici aceasta nu este e x a c t . A d e v r u l zice Neculce n docum e n t este c a fost l u a t de capegi-baa i a fost d u s la vizir i a v o r b i t acolo m p o t r i v a lor, c u m a f c u t la t o a t e domniile t r e c u t e , c u m a f c u t i cu Nicolae Mavrocordat, care ns i-a s c u r t a t zilele. Neculce a m i n t e t e apoi, p e o p a g i n ntreag, t o a t e abuzurile L u p u l u i Costache din v r e m e a cnd e r a caimacam, inclusiv luarea moiilor sale, m a i trziu, inclusiv a b u z u l f c u t cu moiile d i n t r e P r u t i Nistru, d a t e ttarilor, f r s fie ale lui, n u m a i ca s scape din nchisoarea d e la V a r n a . i c o n t i n u d o c u m e n t u l : . . . i r s p u n d z n d aceste rspunsuri, dumnealui Ion h a t ( m a n u l ) a u s t r i g a t cu glas m a r e n a i n t e n o a s t r i a t o t s f a t u l nostru, cu b l s t m a u grit, de-1 v a l u a sfinie-sa p r i n t e l e mitropolitul i cu t o i boerii sfatului n o s t r u a s u p r a sufletelor lor, p r e c u m este n u m a i el singur v i n o v a t i iaste adevrat fcut ispisocul v o i n i c u l u i ) Lupului numai pe dnsul, i alii nici au fost bucuroi, nici a u fost amestecai, nici sint vinovai, a t u n c e n u n u m a i de Boian s fie el p g u b a , ce i de v i i a s fie p i e r d u t , d e viu n foc s s dea. Deci sfinie-s printele mitropolitul i cu t o i boerii sfatului n d a t cu glas m a r e a u strigat -au ihrturisit nainte n o a s t r c u m t o i a u f o s t v i n o v a i i a m e s t e c a i i bucuroi moscalilor i greii preluminatei Pori". scrie n u r m a acestei d r a m a t i c e dezbateri Mihail R a c o v i ,

d o c u m e n t u l , a d a t Uricele n minile mitropolitului, cerndu-i s procedeze, el i s f a t u l domnesc, d u p c u m le v a p o r u n c i cugetul. i nici u n u l n-au p u t u t s dzic ceva m p o t r i v a h a t m a n u l u i I o n . . . C e singur p r i n t e l e mitropolitul, de b u n voe lui a u d a t uricile n

40

mnule h a t ( m a n u l u i ) I o n ca s-i i e moiile; p r e c u m a u i n u t - o moii i strmoii lui, aea i el i ficiorii ficiorilor lui..." 8 9 A m r e d a t f r a g m e n t e l e semnificative din acest d o c u m e n t , f u n d a m e n t a l p e n t r u istoria anului 1711, p e n t r u c acestea snt m a i explicite dect oricare c o m e n t a r i u . n p l u s ele a p a r i n sistemului de gndire a specifice t e m p e r a m e n t u l u i su, p e care-1 i n t u i m d a r n acelai t i m p cuminte, m s u r a t i d r e p t . opera lui. Acesta t r d e a z o inteligen sclipitoare de nimic alterat. cronicarului, snt aprins, d r a m a t i c , D o c u m e n t u l este i o logic strns,

I o n Neculce i reia v i a a ntre ai si i p e p m n t u r i l e sale. Ani d e zile v a a v e a procese p e n t r u nclcri de moii, fie cu vecinii, fie m a i ales cu clugrii m n s t i r i i P u t n a (tot vecini, d a r m u l t mai dificili!) 90 . Vremurile fiind relativ linitite Neculce a p u t u t s f a c i unele c u m p r t u r i , m a i ales locuri de case n Iai 91 . D a r n t i m p u l domniei lui Mihail R a c o v i n^T^p?c3p3tr"STrbnici o f o r m la v i a a public. i nici n primii ani de domnie ai lui Grigorie al II-lea Ghica 92 . P r o b a b i l c a r fi fost sortit s se ocupe, n continuare de treburile personale, inclusiv de r e d a c t a r e a cronicii, d a c n v a r a anului 1730 n u s-ar fi p e t r e c u t o ncercare de hainire

89 D o c u m e n t u l la Biblioteca Academiei R. S. R o m n i a C X X - 8 8 . A fost publicat mai nti n Arhiva, Iai, I V (1892 1893), nr. 7 8, 335350, apoi de Iulian Marinescu n op. cit., p. 51 58. U n comentariu j u s t la D u m i t r u Velciu, Ion Neculce, p . 134 139. 90 Cu p u t n e n i i procesele ncepuser nc din tineree. D e d a t a a c e a s t a intervine p e n t r u ei, cu ameninri, u n fost mitropolit, Sava, ntr-o scrisoare din 22 iulie 1722, care nu 1-a speriat ns p e cronicar. Cf. N. lorga, Un mitropolit n jaa unui cronicar mitropolitul Sava i Ion Neculce, n Bis. ort. rom., L V I (1938), nr. 11 12, p.715718. n 1739 nc nu intervenise o soluionare n conflictul de o v i a c u abuzivele f e e duhovniceti. L a 14 mai din acel a n I o n Neculce ntocmete o lung l i s t de d o c u m e n t e i explicaii n l e g t u r cu slitea Ostria, d e p e n d e n t de Boian pe care o fac clugrii c este a lor" i cere domnului Grigorie al II-lea Ghica s-i t r i m i t hotrnici buni cu m i n t e i cu frica lui Dumnezeu, ca s afle h o t a r u l cel vechiu..." s puie semne i c a p t acestui lung proces. (Cf. Biblioteca Academiei R . S. R o m n i a CXX-123. P u b l i c a t de Iulian Marinescu n op. cit., p. 7580. Doc. nr. 34.) E s t e u l t i m u l p e care l cunoatem relativ la conflictul su cu m n s t i r e a P u t n a . 91 Cf. d o c u m e n t u l din 7 iunie 1726 la Biblioteca Academiei R . S. R o m n i a CXI-137, p u b l i c a t de Iulian Marinescu n op. cit., p . 61, doc. 25. 92 L a 28 decembrie 1728, participnd ca m a r t o r la m p r e a l a i n t r e copii a averii surorii sale Maria, soia Luci vistiernicului, semneaz ca biv < f o s t ) - h a t m a n . Cf. Biblioteca Academiei R . S. Rom n i a X I I I - 4 1 , publicat de Iulian Marinescu n op. cit., p . 63 64, doc. nr. 27. L a 13 noiembrie 1730 l gsim t o t fost h a t m a n " .

41

/
din p a r t e a u n o r boieri, n f r u n t e cu 1 l o r d a c h e stolnicul, feciorul vechiului su v r j m a L u p u l Costache. Acesta, uneltind nlocuirea domnului cu unul din boierii p a r t i c i p a n i ia complot, a p l t i t ca i t a t l su cu capul, lipsa de omenie. Ceilali a u fost scoi din f u n c i i i nchii, A t u n c e a au p u s p r e Constantin R u s e t vornic d e ara, d e Gios, i a r p e m i n e l o a n Niculce, b i v - h a t m a n , m-au p u s vornic de a r a de Sus..." 93 Schimbarea a a v u t loc, probabil, c u m se obinuia, cu prilejul noului an, cci n februarie 1731 semneaz n n o u a calitate de vel < m a r e ) - v o r n i c 9 4 . O m a p r o p i a t de asezeci de ani, cu o experien de v i a c u m n-au a v u t muli boieri moldoveni, Neculce nu se mai las a m g i t de ceea ce vede n j u r u l su i nici nu-1 gsim a m e s t e c a t n probleme delicate ale domniei. Nici s u b r a p o r t u l sarcinilor vorniciei nu-1 nregistreaz documentele n mod deosebit. N u m a i cronica, relatnd f o a m e t e a din anii 1731 i 1732 din p a r t e a de n o r d a Moldovei,, cnd Grigote Ghica a luat m s u r i de c o m b a t e r e a ei, ne las s presup u n e m c a fost o c u p a t cu organizarea t r a n s p o r t u r i l o r d e grne dinspre Flciu i Chiinu, nspre regiunile n f o m e t a t e 95 . n 27 decembrie 1731 Neculce se adreseaz sfatului boieresc, n f r u n t e cu Antonie mitropolitul Sucevii, i obine d e la acesta o m r t u r i e (adic o confirmare) a s u p r a t u t u r o r proprietilor p e care le avea, p e b a z a documentelor p r e z e n t a t e . E r a o m s u r n p l u s d e s i g u r a n c, d u p m o a r t e a lui, n u vor fi c o n t e s t a t e urmailor drepturile de stpnire a s u p r a p m n t u r i l o r i viilor. D o c u m e n t u l esteinteresant i p r i n datele biografice p e care le acumuleaz, i, evident, p e n t r u t o p o n i m i a nordului Moldovei m . n t o a m n a anului 1732 Grigore Ghica, nsoit d e mitropolit i: boierii mari, i face vornicului su d e a r a d e Sus o vizit la Prigoreni. E r a , f r ndoial, u n a c t de cinstire din p a r t e a domnului, p e care Neculce l reine n cronic 97 . D u p vizita la Prigoreni, d o m n u l i suita, din care fcea p a r t e i cronicarul, au vizitat o s u m e d e n i e d e m n s t i r i din nordul Moldovei, i moii ale u n o r boieri, lucru p u i n obinuit n istoria n o a s t r . Neculce reine a c e a s t excursie", ca p e o d o v a d a preocuprii d o m n u l u i p e n t r u s t a r e a mnstirilor, a conacelor boiereti i p e n t r u regimul economic al m o i i l o r 9 8 .

93 Cf. ed. de fa, p . 711. Cf. Documente A. Locuri, n loan Neculce, fascicola I I I (1923), p . 82, doc. X L I I I . 86 Cf. ed. de faa, p . 713. 96 Documentul se pstreaz la Biblioteca A c a d e m i e i R . S. R o m n i a M C C C L X X X I V , f. 160 v i a fost p u b l i c a t de Iulian M a r i nescu n op. cit., p . 6567, doc. nr. 28. 97 Cf. ed. de fat, p . 716. 98 Ibidem, p . 718.

42

A r fi t r e b u i t s sublinieze flai d e g r a b interesul voievodului p e n t r u c l t o r i a n sine, p e n t r u p a r t e a t u r i s t i c a t u r n e u l u i . n p o r t r e t u l p e care l f a c e lui Grigore Ghica, Neculce n u u i t s redea nclinaia d o m n u l u i p e n t r u ieiri la c m p " , p e n t r u chefuri i veselii, la care i n v i t a n t o t d e a u n a i p e boieri De altfel de p o r t r e t u l acestuia, .att de contradictoriu schiat, v o m m a i a v e a prilejul s ne o c u p m . D e o c a m d a t t r e b u i a s n r e g i s t r m c u n a n m a i trziu Grigore Ghica este s c h i m b a t cu d o m n i a n a r a R o m n e a s c i nlocuit cu C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t . S c h i m b a r e a se face n aprilie, d a r din noul D i v a n Neculce n u m a i f a c e p a r t e . D o m n i a grea a lui C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t este descris c a a t a r e , probabil, i p e n t r u c domnul n u 1-a r e i n u t n s f a t u l domnesc. Obinuit cu s o a r t a s c h i m b t o a r e , la care de a t t e a ori s-a referit n cronic, Neculce gsete cu ce s-i umple t i m p u l . P o v e s t e a Moldovei t r e b u i a c o n t i n u a t . P e de a l t p a r t e familia sa nu era complet aezat. P r i n t r - u n a c t din 17 f e b r u a r i e 1734 Neculce i n t o c m e t e Ilenii, u n i c a f a t , o f o a r t e b o g a t zestre, la cstoria ei cu marele p i t a r Costin Darie 100 . E s t e u n d o c u m e n t din cele m a i interesante cu privire la i n v e n t a r u l unei gospodrii boiereti din veacul a l X V I I I - l e a . P e lng nirarea t u t u r o r moiilor, viilor, iganilor, vitelor de prsil, cailor, stupilor, snt t r e c u t e bijuteriile, i n v e n t a r u l de m b r c m i n t e , d e dormitor, d e sufragerie, de b u c t r i e etc. P r i m a d o m n i e a lui C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t n-a d u r a t dect p n la 27 noiembrie 1735, cnd este nlocuit cu Grigore al II-lea Ghica, n u m i t din nou. n greaua i relativ lunga d o m n i e de ase ani a acestuia Neculce este n u m i t iari m a r e vornic al r i i de Sus, p e n t r u p u i n t i m p . D a r vremurile nu m a i erau cele d e a l t d a t i boieria m a r e p e care o deinea nu-1 m a i n c n t ca odinioar h t m n i a , sub D u m i t r a c u C a n t e m i r . n a c e a s t p a r t e a cronicii, cu n u m e r o a s e i n t e r v e n i i a u t o g r a f e , n e m u l u m i r i l e sale u m p l u paginile i s o a r t a t r i s t a Moldovei i pricinuiete accente dureroase d e mil i revolt. P u n n d u - s e , probabil, de-a curmeziul politicii fiscale i practicilor abuzive ale d o m n u l u i i nconjurimii sale greceti, Grigore Ghica

Ibidem, p . 725 Documentul, n coleciile Bibliotecii Academiei R . S. Rom n i a CXX-110, a fost publicat de Iulian Marinescu n op. cit-, p . 686 9. Cf. i D u m i t r u Velciu, Ion Neculce, p . 154, u n d e se ocup de ginerele cronicarului. N u mai p u i n interesant este i lista autograf a lui Neculce de ceea ce a cheltuit la n u n t a fiicei sale, ce cup r i n d e p a t r u pagini i care, d u p cte tim, este inedit. D o c u m e n t u l , intitulat Izvod de ce-(,a)m cheltuit, la nunta Ilenii, se afl n fondul de d o c u m e n t e al Bibliotecii Academiei R . S. R o m n i a s u b cota -CXX-127.
100

99

43<

l nlocuiete din D i v a n la mai p u i n d e u n a n d e l a n u m i r e 1 0 1 . E s t e u l t i m a d e m n i t a t e p e care a deinut-o. Cronica nu nregistreaz s c h i m b a r e a s u r v e n i t n v i a a lui, d a r liber de orice obligaie m o r a l f a de Grigore Ghica, i p r e z i n t d o m n i a plin de abuzuri i laiti, fr menajamente. L a Prigoreni. u n d e obinuia s locuiasc a t u n c i cnd n u era r e i n u t la Iai, p r i n funcii, Neculce i-a revizuit i i n u t la zi cronica, d u p a n u l 1736 i, probabil, a s t a t n j u r u l soiei sale, p e care o b n u i m s u f e r i n d ; n i a n u a r i e 1738 aceasta se stinge d i n v i a , d u p o convieuire cu cronicarul d e a p r o a p e p a t r u z e c i d e ani. nt r - u n l u n g Izvod de ce s-au cheltuit la moarte soului <sic> mieu Marii(i}, s s tie, d a t a t 20 i a n u a r i e 1738 l 0 2 , Neculce nregistreaz cu o m i n u i o z i t a t e mai greu d e explicat, p e p a t r u pagini dense, tt ce a cheltuit cu m o a r t a , a m i n t i n d t o a t e pomenile p n la j u m t a t e d e a n . D e d u c e m din d o c u m e n t c soia sa a nchis ochii la 19 ianuarie, ntr-o joi, p e n t r u c u n capitol al cheltuielilor este i n t i t u l a t Grije a noa dza, ghen(arie~) 28, smbt. De m e n i o n a t c lista srindarelor Izvod de srindare ce am dat Marii(i,y este scris d e m n a sa. Acesta este u n u l din cele m a i complete i m a i vechi d o c u m e n t e d e obiceiuri la nmormntri i pricepem, p a r c u r g n d lista cheltuielilor, grija celor vechi p e n t r u comnd, p e n t r u mplinirea t u t u r o r datinilor. Neculce a f c u t , f r s vrea, u n real folos studiilor de folclor d i n zilele noastre, r e d a c t n d aceast list d a r ne n t r e b m , p e b u n dreptate, ce 1-a d e t e r m i n a t s o f a c : o excepional organizare a economiei casei sale, sau un spirit meschin, p e care nici disp a r i i a tovarei de o v i a , n u 1-a p u t u t ostoi ?! Sau p o a t e i u n a i ceealalt. Cci d a c este explicabil i obinuit foaia de zestre p e care o d fiicei sale Ileana, lista cheltuielilor cu n u n t a , de care amint e a m m a i sus (vezi n o t a 100), n care este t r e c u t p n i valoarea unui pieptene, nu ni se p a r e fireasc, d u p c u m i n u t i l n e a p a r e i izvodul cheltuielilor d e ngropciune. D a r s-I i e r t m p e b t r n u l h a t m a n al lui Dimitrie C a n t e m i r ; p r e a r e p e n t r u noi ceea ce a lsat p o s t e r i t i i i el a lsat destul, ca s-i t r e c e m cu vederea niscaiva scderi ale b t r n e i i . i apoi suferinele sale n-au l u a t sfrit cu pierderea Mriei, soia sa. Norii grei ai u n o r rzboaie n t r e rui i t u r c i s-au ridicat la graniele bietei Moldove, nc n v a r a a n u l u i 1738. Victorioi, ruii t r e c Nistrul i la nceputul lui s e p t e m v r i e 1739, sub c o m a n d a generalului Milnnich

Cf. D u m i t r u Velciu, Ion Neculce, p . 185. Cf. Biblioteca Academiei R . S. R o m n i a C X X - 1 2 1 . Docum e n t u l a fost publicat de Iulian Marinescu n op. cit., p . 72 75.
102

l w

44

se n d r e a p t spre Iai 103 . n r n d u l a r m a t e i se aflau ca ofieri i cei doi feciori ai lui A n t i o h C a n t e m i r , C o n s t a n t i n i Dimitrie, f u g i i n Rusia, care r e v e n i n d a c u m a , an f o s t n t m p i n a i cu t o a t e onorurile de c t r e mitropolit i boierii caimacami lsai d e Grigore Ghica. Cronica lui Neculce n u , ocolete j a f u r i l e i p r d c i u n i l e la care s-au d e d a t cei doi feciori d e d o m n , nici lista obligaiilor la care era i m p u s Moldova de c t r e c o m a n d a n t u l a r m a t e l o r a r u l u i i nici c u m p l i t a retragere, n care a u fost robii oameni din i n u t u r i l e Cernuilor i ale H o t n u l u i . L a napoierea n scaun a lui Grigore Ghica, n octomvrie 1739, I o n Neculce are de d a t explicaii d o m n u l u i a s u p r a p u r t r i i sale d i n t i m p u l scurtei ocupaii moschiceti. D a r s l s m cronica s vorbeasc despre ceea ce i se r e p r o a : ... Aijderea i p r e mine, l o a n Neculce v o r ( n i c u l ) , t m p l n d u - m de a m fost la v r e m e moscalilor n E ( i > , m - a u a m e s t e c a t ciocoii i cu ali neprieteni la Gligori-vod, i m - a u nchis la b a b u l u c b a ctiva dzle. i copiii miei s-ascunses n laturi, i a u triimis u n post<elnic) de i-au c u t a t n t o a t a r a , d n d u - m i i mii pricin<> c a m b t u t u n ciocoi la v r e m e moscalilor, socotind c a m f o s t i eu a m e s t e c a t a la niscaiva f a p t e . D a r p r e u r m a u a f l a t u c n - a m f o s t i m - a u slobodzit i p r e mini l a a r . i a t u n c e , la ace primejdie, a m cheltuit m u l bani, care de s a m la D u m n < ) d z u cini m-au a m e s t e c a t " 104 . E s t e lesne de neles c Neculce a fost suspectat d e simpatii p e n t r u r u i ; cei doi Cantemireti i erau r u d e p r i n a l i a n i s-ar p u t e a ca el s-i fi m a n i f e s t a t n v r e u n fel e n t u z i a s m u l la vederea armatelor n care-i pusese i el n d e j d e a cu treizeci d e ani n u r m . S-ar p u t e a s fi b r u s c a t i v r e u n grec din cei ce d o b n d i s ^ ) mndrie i obraz, cu clevite i f r < ) ruine a s u p r a bieilor boeri i cu nebgare n sam<> ntr-o nimic p r e moldoveni" 105 . n orice caz suspiciunile d o m n u l u i n-au d u r a t mult, d e v r e m e ce l ntlnim designat s p a r t i c i p e la unele j u d e c i , sau ca m a r t o r n a c t e de d a n i e ale voievodului 10e . U l t i m u l capitol civic al vieii cronicarului, s c u r t i modest, se c o n s u m n t i m p u l celei d e a d o u a domnii a lui C o n s t a n t i n Mavrocordat. Aceasta ncepe n s e p t e m v r i e 1741 i v a f i c a r a c t e r i z a t p r i n t r - o serie de reforme de m a r e i m p o r t a n p e n t r u v i a a economic i social a Moldovei. P r i n t r e reforme, cea j u d e c t o r e a s c l a d u c e

103

fata,

Evenimentele snt r e d a t e n detalii de cronic. Cf. ed. p . 821 837. Cf. ed. de fa, p . 841. Ibidem, p . 839. Cf. D. Velciu, Ion Neculce,

de

104 105 106

p. 1 9 8 - 199.

45

i p e I o n Neculce p e p r i m plan, impunndu-1, alturi de ali m a r i boieri, f r f u n c i i n Divan, ca j u d e c t o r n Iai, la t o a t e pricinile, primind ca leaf 50 d e lei p e l u n 10? , i mai trziu, n v a r a a n u l u i 17-12, ca m e m b r u al unei comisii care avea menirea s precizeze c a t e goriile de boieri. C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t va mai folosi experiena, lui Neculce, ca ispravnic al i n u t u l u i Crligturii, ca zlota, n sfrit sarcini m r u n t e d a r r e m u n e r a t e de ctre vistierie. T o t d o m n u l i v a solicita p u n c t u l de vedere n l e g t u r cu evoluia impozitelor d i n Moldova 10S , domeniu de care Neculce nu era strin, d u p c u m o m r t u r i s e t e att de des cronica nsi. Neculce a ocupe i de iar n iunie s cumpere a v u t vreme, n p o f i d a vrstei de peste 70 de ani, s se proprietile sale, s m a i adaoge cteva rzoare de vie, 1743, n p r e a j m a mazilirii lui C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t , o moie ntreag, Priporenii 1 0 9 .

S u b u r m a u l acestuia, l o a n Mavrocordat, cronicarul se p a r e c a mai fost m e n i n u t ca s t a r o s t e al Crligturii. Va fi fost mai m u l t u n a c t de c o n d e s c e n d e n din p a r t e a domnului p e n t r u b t r n e i l e cronicarului, dect o utilizare efectiv a sa, dei n a n u l 1744 l mai ntlnim rezolvnd pricini de h o t a r din porunca, domnului 110 L a 11 decembrie 1744 face u n schimb de igani cu marele vornic Costache Razul. T r a n z a c i a este prins n t r - u n zapis, r e d a c t a t n dublu exemplar, cel al lui Neculce fiind d a t p e n t r u el i coconii dumisale..." 1 1 1 , D a r ca orice b t r n echilibrat i cu simurile ntregi, observmd c-1 c u p r i n d e negura, p r e m e r g t o a r e ntunericului venic, la 25 februarie 1745 las dispoziii scrise feciorilor cu privire la datoriile p e care le are, p r e c u m i cheltuielile ce u r m e a z s se f a c cu astrucarea, comndul, grija i srindarele p e n t r u sufletul su 112 . Cu solicitudinea deosebit p e care i-o c u n o a t e m i p e n t r u care, probabil, c l -am suspectat p e n e d r e p t a r a t desluit de u n d e s se realizeze b a n i i necesari: este u n tipic bilan contabil veac X V I I I .

Cf. ed. de fa, p . 849. Cf. scrisoarea lui C o n s t a n t i n Mavrocordat ctre I o n Neculce din 7 decembrie 1742, publicat de N. l o r g a n Stadii si documente..., VI, p a r t e a II, Bucureti, 1904, p. 2 9 1 - 2 9 2 . 109 Cf. D u m i t r u Velciu, Ion Neculce, p. 212. liD Cf, M. Costchescu, Sinetii, n loan Neculce, I V (1924), p. 31 i acelai Goetii, n loan Neculce I I I (1923), p. 41 42. 111 Cf. Biblioteca Academiei R . S. R o m n i a CXX-135. Docum e n t u l a fost publicat de Iulian Marinescu, op. cit., p . 80 81, doc. 35. 112 Documentul, n coleciile Bibliotecii Academiei sub c o t a CXX-137, este r e d a c t a t de m n strin, d a r s e m n a t c i t e , dei t r e m u r a t : I o n Neculce b i v - v o r < n i ) c . A fost publicat de Iulian Marinescu, op. cit., p. 81 82, nr. 36.
108

107

46

L a m o a r t e a sa, n t m p l a t n acelai an, 1745, Neculce. avea 73 de ani. A fost ngropat la Prigoreni, alturi de soia sa, unde. n 1934, i-au fost gsite osemintele u 3 . P r o b a b i l c nc n v i a fiind i-a m p r i t averea la cei trei feciori: Gavril, Ilie i Alexandru, p e care i v a fi rostuit la casele lor 1 1 1 i c a c t u l de m p r e a l a averii r m a s d e p e u r m a cronicarului, despre care vorbete Ilie, ntr-un d o c u m e n t din 12 i a n u a r i e 1746, se refer la resturi d e avere, r m a s e n s e a m a capului familiei, p n l stingerea acestuia din viai 1 1 5 . Feciorii nu s-au ridicat la nivelul t a t l u i . N u m a i Alexandru (singurul care a a v u t urmai) a a j u n s p e t r e a p t a onorurilor p n la d e m n i t a t e a cronicarului, aceea d e m a r e vornic l l e . P r i n el familia Neculce i-a p e r p e t u a t n e a m u l p n a p r o a p e de zilele noastre 117 . D a r m o n u m e n t u l nepieritor, p e care v r e m e a nu 1-a m c i n a t nici nu 1-a s u r p a t , ci. 1-a f c u t din zi n zi m a i strlucitor, p e m s u r ce generaii d u p generaii s-au a d p a t din izvorul su de f r u m u s e i , opera sa, i t r a n s m i t e a m i n t i r e a cu m a i m a r e fidelitate dect a r fi fcut-o cei m a i d e v o t a i u r m a i . De aceast oper v o m ncerca s ne ocup m n cele ce u r m e a z . Letopiseul rii Moldovei, u l t i m a cronic de proporii scris, n veacul al X V I I I - l e a , d u p aceea a m u l t n v a t u l u i Nicolae Costin, c o n t e m p o r a n u l su, a fost p r i v i t mai ales ca o creaie l i t e r a r cea m a i n a l t a vechii noastre l i t e r a t u r i i mai p u i n ca u n izvor n a r a t i v istoric, c u m este n realitate. De aici n u m r u l relativ m a r e d e studii critice care au a p r u t n ultimii douzeci de ani, scrise evident, d e condeie alese, i lipsa a p r o a p e t o t a l d e consideraiuni privitoare la valoarea, d o c u m e n t a r a cronicii. Letopiseul lui Neculce nu este nici p e d e p a r t e u n izvor n a r a t i v singular, p e n t r u p e r i o a d a istoric la care se refer. n a f a r a izvoadelor, a d i c a micilor cronici de familii boiereti, sau d e domni, cele mai m u l t e p i e r d u t e astzi sau absorbite de letopisee, t o p i t e n

113 Cf. D u m i t r u Velciu, Ion Neculce, p. 215. Prigorenii snt motenii, de feciorul su Alexandru, apoi de fiul acestuia Vasile (zis M u t u ) , p e care l gsim n v i a n februarie 1800, apoi de Cons t a n t i n Neculce (feciorul lui Vasile, p e care l ntlnim pn n 1849). Urmaul lui Constantin Neculce, s p t a r u l Iancu, vinde Prigorenii n acelai a n lui Iorgu Voinescu. Cf. M. Costchescu, Satul Prigoreni, p. 6 3 - 6 8 . 1)1 Cf. I. Tanoviceanu, Contribuiuni la biografiile unora din cronicarii moldoveni..., arborele genealogic de la finele studiului; 115 Ibidem, p , 14. 116 Cf. D. Velciu, Ion Neculce, p . 155. 117 Cf. M.. Costchescu, Satul Prigoreni..., p. 69,. u n d e amintete p e urmaii cronicarului de la finele sec. X I X . . ;

47

cuprinsul larg al acestora Vasile Demian, Miron c o n s t a t m existena

(cum au fost izvoadele lui Tudosie D u b u , logoftul


11S

, sau izvodul

Costchesc119), lui (1661 1705), a Moldovei ano121

urmtoarelor

cronici scrise fie naintea


120

Neculce, fie o d a t cu el: Cronica racoviean-buhueasc a t r i b u i t p e vremuri lui Nicolae Mute dintre anii nim Amiras
122

Cronic

1661-1709,

a t r i b u i t lui Nicolae Costin (16951754)


123

; Cronic

a Moldovei

de la 1661 pn

la 1729, a t r i b u i t lui Alexandru . Mai p o t fi aminm

: Cronica Ghiculetilor

t i t e d o u istorii paralele a rii R o m n e t i i a Moldovei c u m i trei cronici oficiale, f o a r t e l i m i t a t e n t i m p r a p o r t u r i de d e p e n d e n , cu excepia Cronicii p e care a folosit-o d r e p t schelet p e n t r u p r i m a p a r t e a
125

pre-

. Se tie de m u l t

c ntre cronica lui Neculce i celelalte izvoare n a r a t i v e nu exist racoviene-buhueti, Letopiseului126),

118 Cf, C. Giurescu, Contribuiuni la studiul cronicelor moldovene (Nicolae Costin, Tudosie Dubu, Vasile Demian), n Analele Acad. Rom., m e m . sec. ist,, s. I I , t o m . X X X (1908), p. 2 7 3 - 3 0 9 . Ibidem, Izvoadele lui Tudosie Dub,u, Miron logoftul i Vasile Demian, n Bulet. Com. ist. a Romniei, I, p . 165214. A se vedea si D. Velciu, Izvodul lui Miron logoftul, n Revista de istorie si teorie 'literar, X X V (1976), nr. 1, p . 4 5 - 5 0 . 119 Vezi C. A. Stoide, Izvodul Costchesc, n Studii si articole de istorie, VI (1964), p. 7 - 4 5 . 120 P u b l i c a t u l t i m a oar d e c t r e C. Giurescu ntr-o ediie critic sub titlul Letopiseul rii Moldovei de la Istratie Dabiia pn la domnia a doua a lui Antioh Cantemir (1661 1705), Bucureti, 1913, 112 p. 121 Cf. M. Koglniceanu, Letopisie..., II, p. 3 77. 122 Cf. Cronica anonim a Moldovei 1661 1729 (Pseudo Amiras ), studiu si ediie critic de D a n Simonescu, Bucureti, 1975, 170 p . 123 Cf. Cronica Ghiculetilor. Istoria Moldovei ntre anii 1695 1754. T e x t grecesc nsoit de t r a d u c e r e a romneasc, cu p r e f a , introducere, glosar i indice. E d i i e ngrijit de Nestor Camariano i A r i a d n a Camariano-Cioran, Bucureti, 1965, L V -f 808 p. 124 Cf. Istorie paralel a rii Romneti i a Moldovei sau Letopiseul rii Romneti i a Moldovei (12901724) atribuit lui Axinte Uricariul i Istorie paralel a rii Romneti ji a Moldovei (12901733) scris de cmraul Vasile Buhescu p e n t r u Constantin Mavrocordat. U n a a lui Nicolae Costin, De domnia lui Nicolae Alexandruvod in ara Moldovei (1710 1712), util p e n t r u cercetarea cronicii lui Neculce din aceti doi ani, alta a lui Axinte Uricariul cons a c r a t celei de a doua domnii a lui N . Mavrocordat (1712 1716) i ultima, a lui Nicolae Chipariss, p e n t r u anii 1716 1717. 126 Cel care a p u s lucrurile la p u n c t n legtur cu folosirea Cronicii racoviene-buhueti de ctre Neculce a fost istoricul C. Giurescu n introducerea la ediia sa critic din 1913. Vezi nota 120.

48

n Predoslovia

sa, scris c u m v o m m a i a v e a prilejul s subliniem,

d u p elaborarea ntregii opere, i n t r o d u c e r e care ni s-a p s t r a t doar n d o u copii, Neculce m r t u r i s e t e ns c scriind ntru pomenirea domnilor" p n la D u c a - v o d cel b t r n (pn la sfritul domniilor acestuia!) s-a folosit i el de nite izvoade ce au a f l a t la unii i alii", adic de mici cronici, p e care nu le precizeaz. P o a t e c unele vor fi a p a r i n u t familiei sale (lui l o r d a c h e Cantacuzino, sau lui Gavrila Mateia), sau vor fi fost scrise de E n a c h e grmticul, t a t l su vitreg, i le v a fi gsit d u p m o a r t e a acestuia. Alte tiri, p r e t i n d e Neculce, le deine din audzitele celor b t r n i boiari". Aceasta ne duce la concluzia c el a v e a obiceiul s-i fac nsemnri i c i-a r e d a c t a t cronica, f o a r t e probabil, n e t a p e . Bnuielile ne oblig s revizuim ideea p e care a m b r i a t - o quasi u n a n i m i t a t e a cercettorilor cu p l i v i r e la v r e m e a cnd a fost scris opera. Deocamd a t s a r u n c m o privire a s u p r a celei dinti p r i a Cronicii racoviene-buhueti, Amiras. Letopiseului Nicolae i s ncercm s r e i n e m eventuale d a t e sau f a p t e ce n u a p a r i n din care a u izvort i Pseudo Costin i Alexandru

P r i m a domnie, aceea a lui D a b i j a - v o d , ne dezvluie de la primele rnduri izvorul de b a z folosit:

CRONICA RACOVIEAN-BUHUEASC

LETOPISEUL"

LUI NECULCE

D u p m o a r t e a lui tefni-vod, fiul lui Vasile-vod, a u t r i m e s bcerii p r e Chiria Draco Ruset, c u m s-au zis, la P o a r t a mpriei, cu r u g m i n t e a de la a r i de la boeri s le dea d o m n de a r . . . " 127

D u p m o a r t e a lui tefni - v o d , ficiorul lui Vasilie-vod, n a n u l 7170 < = 1661), a u trimis boiarii la P o a r t p r e Chiria Drace, cu r u g m i n t e d e la boiari i d e la a r , p r e cine or v r e a ei s le dea d o m n u de a r . . . " 1 2 8

i nu n u m a i acestea, ci i altele, n care p a n a b t r n u l u i nostru cronicar a i n t e r v e n i t nc i mai p u i n , c u m este s f a t u l p e care l d marele postelnic S t a m a t e lui Dabija-vod, f u g a r de la L e v a i

127

Cf. Letopiseul
:

rii p . 195.

Moldovei...,

editat

de C. Giurescu,

p . 53.
128

Cf. ed. de fa,

49

nclinat s pribegeasc n Polonia m p r e u n d o m n u l rii R o m n e t i :


CRONICA RACOVIEAN-BUHUEASC

cu Grigore

Ghica

LETOPISEUL" LUI NECULCE

S nu fugi, m r i a - t a , ce s t e ntorci nnapoi la vizirul, c apoi p o a t e s vie din u r m p o r u n c de la vizirul la a r s t e p r i n z ; ce las p r e Grigoriev o d s f a c ce tie el..." 1 2 9

S nu fugi, mrie-ta, ci s t e ntorcii nnapoi la viziriul, c apoi p o a t e s vie din u r m poronc la a r s t e p r i n d z ; ci s ( > lai pi Gligorie-vod<> s fac<> el ce tie..." 130

N u v o m exemplifica cu alte c i t a t e d e p e n d e n a lui Neculce d e cronica a m i n t i t . Vom observa i noi, a l t u r i d e m a j o r i t a t e a istoricilor literari, lrgirea s u b s t a n i a l a capitolelor, prelucrarea acest o r a n stilul fermector, propriu primului nostru a u t e n t i c scriitor i folosirea tradiiilor orale: audzitele celor b t r n i boiari". Spre deosebire de Cronic, Neculce a m i n t e t e a n u l nvestirii lui D a b i j a - v o d ca d o m n : 7 l 7 0 < ( = 1661), t o a m n a , a d o g m noi, d a r omite precizarea Cronicii c t r i m i s u l la arigrad, Chiri Drace, fcea p a r t e d i n t r e R u s e t e t i : este viitorul d o m n Antonie-vod R u set m . Capitolul cuprinde n plus n u m e r o a s e tiri cu privire la Cantacuzini, p e care le deinea, evident, de la rudele sale. E s t e menion a t cstoria feciorului vitreg al lui Dabija-vod, L u p a c u (fiul d o a m n e i Dafina, din cstoria ei cu boierul D u m i t r u Buhu), cu fiica m a i m a r e a lui l o r d a c h e Cantacuzino, b u n i c u l cronicarului, ncuscrirea, zice Neculce, i-a a d u s lui l o r d a c h e boieria de mare s p t a r . L a p u i n v r e m e ns (n 1664,, precizm noi) l o r d a c h e a m u r i t , r e g r e t a t de toi, cci, dei era grec, era om b u n i fcea opoziie domniei p e n t r u p m n t e n i , adic p e n t r u boierii d e a r . I n t e r e s a n t sub r a p o r t istoric este r e l a t a r e a procesului ce a a v u t loc la Viena (unde se stabilise Grigore Ghica, n final, d u p p r i b e g i r e a n Polonia) ntre stolnicul C o n s t a n t i n Cantacuzino i Grigore Ghica, acuzat, d e omorrea la Snagov a postelnicului Con-

Letopiseul, ed. Giurescu, p. 54 55. Cf. ed. de fa, p. 200. 131 Sublinierea la Pseudo Nicolae Costin. Vezi Letopisiile..., t o m . I I p . 15. A se vedea i R a d u Popescu, Istoriile domnilor .rii Romneti, ediie critic de Const. Grecescu, Bucureti, 1963, p . 165. Cf. si C. C. Giurescu, Istoria romnilor, voi. I I I , p a r t e a I, Bucureti, 1942, p . 144.
129 130

50

s t a n t i n Cantacuzino. P o v e s t e t e Neculce c la procesul i n u t nai n t e a D i v a n u l u i mprtesc", Grigore Ghica, plngndu-se c nu este v i n o v a t i c este n p s t u i t d e stolnic, acesta a c u m p r a t o slug a lui Grigore Ghica, a n u m e p e l o n a c o Cap de ghind, care a d e p u s m r t u r i e m p o t r i v a stpnului su (dar m r t u r i e d r e a p t , p e n t r u c, ntr-adevr, postelnicul fusese omort n e v i n o v a t la Snagov). Socotit vinovat, fostul d o m n al rii R o m n e t i i-ar fi p i e r d u t i capul d a c u n prieten n u l-ar fi s f t u i t s t r e a c la catolicism. i conchide Neculce aea, priimind, -au d a t i u n copil la m p r a t u l , d e l-au b o t e d z a t i i-au p u s i n u m e copilului Leopold p e numele m p r a t u l u i " 132 . D a r d u p o vreme, Grigore Ghica s-a d u s la Constantinopol i, c u m p r n d u - i p e turci, a o b i n u t p e n t r u a d o u a oar d o m n i a . Detaliile numirii, consemnate sec i de Cronica racoviean, c a p t la Neculce f o r m a unei povestiri de a v e n t u r i de cea mai aleas calit a t e , d e m n de o antologie a genului. Predecesorul lui Ghica, Antonie-vod d e n Popeti", u n e a l t docil n minile Cantacuzinilor i p l t i t de vistierie cu civa gologani p e zi, de cheltuial, este mazilit i p o r n e t e la arigrad nsoit de marii boieri din care u r m a s se aleag u n domn, d u p obicei. Acetia n u tiau ns c fostul d o m n este la Constantinopol i m a i p u i n c a s c u l t de d u p o p e r d e a t o a t conversaia lor cu vizirul. n t r e b a i de vizir, u n d e p o a t e fi Grigore Ghica i dac nu care c u m v a l-ar vrea domn, boierii a u nceput s-1 n j u r e i s s p u n c nici n t r - u n caz n-ar a v e a nevoie d e el. A doua zi Cantacuzinii, alegndu-1 p e Drghici de d o m n i prezentndu-se cu el vizirului, d u p i n v i t a i a f c u t n ziua precedent, acesta 1-a scos p e Grigore Ghica i 1-a m b r c a t cu c a f t a n . I a r p e boieri i-a d a t p e t o i p e m n a lui. N u m a i erban, viitorul d o m n . a scpat, a v e r t i z a t n u l t i m a clip d e u n prieten, d a r f r s-i p o a t a n u n a i p e ceilali. i, c o n t i n u Neculce singur, p e Drghici 1-a omort, iar p e ceilali i-a nchis i i-a s u p u s la b t i i t o r t u r i . Acelai t r a t a m e n t a fost aplicat i soiei lui e r b a n logoftul i celorlaltegiupnese" 133 .

132 Cf. ed. de fa, p. 202. R a d u Popescu i Anonimul cantacuzinesc, cele d o u cronici m u n t e n e de c a r e s-ar fi p u t u t folosi Neculce, nu amintesc de acest proces. 133 P e n t r u a d o u a numire a lui Grigore Ghica pe t r o n u l r i i R o m n e t i s se v a d Istoria rii Romneti (12901690), Letopiseul Cantacuzinesc, ediie critic de C. Grecescu i D. Simonescu, Bucureti, 1960, p. 164, u n d e nu se face ns nici o aluzie la m p r e j u rrile numirii. Ct despre Drghici sptarul, s p u n e aceeai Istorie, la p . 157, acesta fusese o t r v i t la Constantinopol nc n a n u l 1668. Mai a p r o p i a t d a r d e p a r t e de a p u t e a fi socotit izvod p e n t r u Neculce este povestirea episodului n Cronica lui R a d u P o p e s c

51

T o t Neculce precizeaz c D a b i j a - v o d , fiind originar din i n u t u l P u t n e i i tiind c oamenii care c u l t i v a u v i a realizeaz v e n i t u r i b u n e din vnzarea vinului, a i n t r o d u s p e n t r u p r i m a d a t o d a r e nou, pogonritul, de p o g o n cte u n leu s d e a " . C u m d a r e a se aplica n u m a i rzeilor, Neculce nu-i nmoaie condeiul n venin, ca n alte situaii c a r e li vor p r e j u d i c i a i p e boieri. Neculce a lsat p o s t e r i t i i c t e v a a m i n t i r i , p e care le deinea de la btrni, despre calitile lui D a b i j a - v o d . E r a om milos. Trim i t e a mncare oamenilor sraci p e care i vedea lucrnd p r i n curte, socotind c a u flmnzit i c n-au cu ce s-i c u m p e r e cele necesare. P o d g o r e a n de natere, nu d i s p r e u i a vinul b u n , b u t din oal de l u t . n s din pricina vinului, nu a oalei, judecile Divanurilor de d u p a m i a z nu cdeau t o a t e p r e a cu l a u d " . E r a u n om integru, cruia nu-i plceau minciunile i nici r u t i l e . Vom c o n t i n u a s rsfoim paginile consacrate domniilor lui Gheorghe Duca, din care S a d o v e a n u a croit u n r o m a n istoric, i v o m c u t a s d e s p r i n d e m p a r t e a ce revine exclusiv cronicarului p r e c u m i valoarea ei i n f o r m a t i v . Primele d o u domnii ale lui Gheorghe D u c a (16651666 i 1668 1672) p o t fi t r a t a t e m p r e u n . n t r e ele nu se i n t e r p u n e dect aceea a lui Ilia-vod, care nu ocup n Letopise dect trei pagini. A treia domnie ns, p o v e s t i t f o a r t e p e larg i cu implicaii deosebite, inclusiv de istorie universal, care se situeaz d u p domniile lui tefan Petriceicu i a lui D u m i t r a c u Cantacuzino, n-ar p u t e a fi l e g a t de cele dinti dect n mod artificial. Originea r u m e l i o t a lui Gheorghe Duca, p r e c u m i nceputurile sale modeste sint subliniate d e Neculce d u p Cronic. Singurul element n p l u s este a n u l urcrii p e t r o n : 7174 < = 1665), n t o a m n . Precizri p r i v i n d mprejurrile, a p r o a p e ridicole, ale mazilirii din p r i m a d o m n i e o spionare a hanului, c e r u t de P o a r t , care s-a ntors m p o t r i v a lui ne d Neculce: nu hanul, ci p a a de Vozia a t r i m i s scrisorile la a r i g r a d . Dar p n s se lmureasc lucrurile, cci vizirul de la care primise nsrcinrile respective era plecat n campanie, D u c a a r m a s f r scaun. n ceea ce privete a d o u a domnie este de observat f a p t u l c Neculce n u t r a t e a z cu interesul la care ne-am fi a t e p t a t rscoala

(p. 145 146), cu care h a t m a n u l lui Cantemir se nrudete temperam e n t a l . Despre Drghici precizeaz i R a d u Popescu c a m u r i t la Constantinopol fie o t r v i t de greci, fie mai degrab de cium dupre c u m n u r m s-au dovedit" (p. 136). Aceste nepotriviri de situaii ne oblig s folosim Letopiseul lui Neculce cu oarecare p r u d e n cnd este v o r b a de rudele sale munteneti, c u m a u observat, de altfel, a p r o a p e t o i istoricii literari din zilele noastre.

52

orheienilor i a lpunenilor, condus de serdarul Mihalcea Hncul i medelnicerul Apostol D u r a c (Neculce zice serdar), dei aceasta era n d r e p t a t m p o t r i v a grecilor venii cu D u c a - v o d de la arigrad. R e d f a p t e l e n u m a i d u p Cronica racoviean-buhueasc, dei avem t e m e i u r i s credem c el a cunoscut m a i m u l t e detalii ale micrii. P r e r e a noastr este c rscoala fiind n d r e p t a t i m p o t r i v a marii boierimi (se i spune, de altfel, c a f u g i t toat boierimea, i c rsculaii au i n t r a t prin casli boiereti), Neculce, din solidaritate de cast, nu s-a b u c u r a t de succesele insurgenilor i c n sine a d e z a v u a t micarea micii boierimi. E s t e v o r b a de acea boierime despre care Neculce v a vorbi cu dispre n d o m n i a lui C o n s t a n t i n Cantemir (mojicii, codrenii i glenii) d a r care v a fi element de discordie n t o a t p e r i o a d a p r e m e r g t o a r e domniei lui Dimitrie Cantemir. E s t e mica boierime p e care se v a sprijini Dimitrie Cantemir n 1711 i care l v a nsoi, n n u m r destul d e mare, n Rusia. Neculce p o m e n e t e n plus, f a de Cronic, despre ncercrile p e care le-a f c u t marele vizir Koprulii (apelnd p e n t r u a c e a s t a i la Duca-vod) p e n t r u a-1 d e t e r m i n a p e s u l t a n s r e n u n e la gndul cuceririi Cameniei, d a r f r succes. I n p l i m b a r e a sultanului la Iai, descris cu m a i m u l t culoare d e c t r e Neculce, dect o f a c e Cronica, acesta a d a o g i detaliul c hogea a strigat, din clopotnia bisericii sf. Nicolae, spurcnd-o. Abia n v r e m e a lui A n t o n i e - v o d R u s e t biserica a fost r e d a t cultului. Cteva detalii cu privire la rolul j u c a t de Ursache cel b t r n r u d a sa, n mazilirea lui Duca-vod, lipsesc n Cronic. Din pricina reclamaiei acestuia d o m n u l a fost b t u t i a s c p a t cu v i a a n u m a i d r u i n d sultanului p r i n i n t e r m e d i u l vizirului o f o a r t e r a r b l a n neagr d e v u l p e d e Mosc 134 . O f r u m o a s p a g i n consacr i u n deplin omagiu a d u c e Neculce predecesorului su, lui Miron Costin, la sfritul capitolului domniei lui D u c a - v o d (care lipsete n ntregime din Cronic), cnd i a t r i buie sjHendida replic, d e u n n l t o r p a t r i o t i s m , d a t vizirului. Cerndu-i noului d o m n , t e f a n Petriceicu, u n s f t u i t o r d i n t r e boierii rii p e n t r u felul n care a r t r e b u i a s i g u r a t , n viitor, securit a t e a Cameniei, a c e s t a i 1-a t r i m i s p e Miron Costin. F e r i c i t d e succesul r e p u r t a t , vizirul 1-a n t r e b a t p e cronicar d a c este i el b u c u r o s d e l u a r e a cetii. R s p u n s u l lui Miron Costin, de o elegant demnit a t e i f r a n c h e e , a r m a s p e veci n analele n o a s t r e : s i n t e m noi m o l d o v e n i i bucuroi s s l a s c n t o a t e p r i { l ) i ct de m u l t {mpr i a ) , i a r peste a r a n o < a ) s t r nu ne p a r e bin s s l a s c " 185 .

134 Precizarea si la R a d u Popescu, op. cit., p . 151. 135 Cf. ed. de fa, p. 221.

53

T o t c,u acel prilej, povestete n u m a i Neculce, Miron Costin a s a l v a t a r a d e aezarea trupelor turceti n ea, detetminndu-1 p e vizir s se retrag, iar la observaiile u n o r a d i n t r e boieri d u p napoierea de la vizir , c vor i n v a d a polonezii a r a , replica lui Miron Costin a fost aceea a u n u i diplomat, a u n u i o m de s t a t : m a i bine s p r a d e polonezii a r a , dect s r m n turcii eztori i s n u se m a i d u c " . I n t r e cele d o u s c u r t e domnii ale lui Gheorghe Duca, Neculce p r e z i n t , c a ntr-o p a g i n din O sam de cuvinte, capitolul domniei lui Ilia voievod, t o t a l diferit de cel al Cronicii. Ilia voievod, srac i u r m r i t d e creditorii t a t i u i su cci unii d o m n i rmn sraci d u p ce s < ) mazlescu, d i n b l s t m u l cel m u l t a oamenilor" i u r m a cociugul cu osemintele, p e u l t i m u l d r u m , cnd u n ceau mp r t e s c 1-a l u a t i 1-a d u s la serai u n d e a fost n u m i t d o m n n locul Duci-vod. I a r pn-a-1 m b r c a cu c a f t a n u l , f o a r t e r u s spriias, c nu tie la ce-1 duce i la c6" 188 , P o r t r e t u l f c u t lui Ilia-vod este acela al u n u i d o m n blnd, darnic, f r noroc i srac. A t t d e srac, nct la mazilie, trecnd Dunrea, n-au fost a v n d u de cheltuial, s-au fost n d a t o r i n d u la boerenai". Aceasta n u 1-a mpiedicat ns o s p u n e t o t Neculce ca n t i m p u l domniei s-i p u e p e boierii lui D u c a - v o d s d e a mp r u m u t a r e " , adic s le ia cu m p r u m u t f o r a t bani, ce nu se m a i restituiau i, conchide t o t Neculce, pe care boari i a f l a s c - a u fostu sfetnici la rdicarea ri a s u p r a ttne-su, lui Alexandru-vod, nc nu 16 p r e a c u t a cu bin6" 1 8 '. E s t e de presupus c t o a t e datele p r i v i t o a r e la d o m n le deinea d e la m e m b r i i familiei sale. N u snt excluse ns nici reminiscene ale lecturii cronicelor m u n t e n e t i . O extensiune deosebit o curioas p r e z e n t a r e d a t o r m lui Neculce n t r a t a r e a domniei lui Petriceicu-vod. E v i d e n t i aci d e p e n d e n a Letopiseului su d e Cronica e d i t a t d e C. Giurescu. N u m a i c Neculce a d a o g elemente istorice noi, p e care nu le gsim n izvoarele n a r a t i v e contemporane, nici n Cronic i nici n Letopiseul anonim al Moldovei, a t r i b u i t lui Nicolae Costin. Aa spre pild Cronica racoviean-buhueasc, r e l a t n d despre rzboiul care a a v u t loc ntre polonezi i t u r c i n 1673 la H o t i n (polonezii fiind condui d e l o a n Sobieski), subliniaz c la sfatul ce-a a v u t loc n cortul lui H u s e i n - p a a p e n t r u felul c u m u r m a u s se p o a r t e ostilitile, a p a r t i c i p a t n u m a i Grigore Ghica, d o m n u l rii

136 Ibidem,, p. 209. Detaliile numirii, ca ntregul p o r t r e t moral, se apropie de cele r e l a t a t e de R a d u Popescu, a m i n t i n d n t r e a c t de d o m n i a lui Ilia. Cf. op. i ed. cit., p . 134. 137 Cf. ed. de fa, p . 210.

54

R o m n e t i . A m e n i n r i l e lui H u s e i n - p a a , p e n t r u s f a t u r i l e d a t e n u m a i p e el l priveau, iar d e f e c i u n e a i trecerea n t a b r a leeasc a fost h o t r t n u m a i de m u n t e n i . Neculce vine ns cu precizarea c la s f a t u l lui Husein-paa a fost prezent i t e f a n Petriceicu i, evident, a p a r t i c i p a t cu moldovenii la nfrngerea turcilor, a l t u r i de m u n t e n i i polonezi. Neculce d e i n e a tirile din relatrile p a r t i c i p a n i l o r la l u p t , sau d e la polonezi, din v r e m e a pribegiilor sale n a r a vecin. P u t e a s fie, p n la u r m , i o d e d u c i e logic, d e v r e m e ce t e f a n Petriceicu s-a r e t r a s i el, o d a t cu Sobieski, n Polonia, n t i m p ce Grigore Ghica, m a i iute la m i n t e , a cobort n jos, i-a p c l i t i p e polonezi i i-a rectigat i tronul, fcnd s fie d e c a p i t a t v r j m a u l su, Huseinpaa. Sfritul capitolului despre d o m n i a lui P e t r i c e i c u - v o d este

t o t a l diferit d e izvodul racoviesc. E l ne introduce, n p a r t e , n v i a a politic a n e a m u r i l o r sale d i n a r a R o m n e a s c , a Postelnicetilor i, p e de a l t p a r t e , ne nfieaz p e n t r u a cta oar? ! depend e n a domnilor de m a r e a b o i e r i m e : n cazul de f a retragerea lui Petriceicu-vod n Polonia i prsirea lui de c t r e boieri. Cronica r e l a t e a z n cteva cuvinte c Grigore Ghica a cerut vizirului s-1 lase s se d u c la arigrad, ca s-i v a d d o a m n a i copiii, nainte d e a-i relua domnia, c o d a t a j u n s acolo s-a mboln v i t i a m u r i t . Neculce p o v e s t e t e ns c, ntors l a Constantinopol, d o m n u l a a v u t de n f r u n t a t , ntr-un proces i n u t la P o a r t , acuzaiile urmailor postelnicului C o n s t a n t i n C a n t a c u z i n o cazne i r u t i ce li-au f c u t " , n a d o u a domnie. R e l a t a r e a acestor ntmplri este f c u t d e Neculce cu m u l t pasiune, m a l i i o z i t a t e i sarcasm, tratndu- fr menajamente N u tim neamurile. F r a g m e n t u l p e care l d m este cel m a i incisiv l a adresa Cantacuzinilor, din n t r e a g a p r i m j u m t a t e a Letopiseului. de u n d e a d e i n u t aceste detalii, p e n t r u c ele nu snt r e l a t a t e de cronicile rii R o m n e t i . De altfel ele n-au izul unor a m i n t i r i de lectur, ci m a i d e g r a b ale u n o r povestiri, a u z i t e de m u l t . Neculce a r e i n u t situaiile, strile de l u c r u r i ; p a t o s u l era n el, i a r ironia i v a i n e isonul ori d e cte ori v a fi v o r b a de rudele din a r a R o m neasc, p n d u p dispariia lui t e f a n Cantacuzino i a t a t l u i su, stolnicul, n 1716: Ce Grigorii-vod era u n o m harnic i t a r e , i s m u , i g a t a la r s p u n s u i la t o a t e socotelile, i s p r a f a la f a n n a i n t e a D i v a n u l u i n p r t e s c u cu Postelnicetii, cu aitanicetii, crora le zic-u i Cantacozinetii. i m a i vrtos giupnesele lor l p r a n n a i n t e a Divanului nprtescu, c li-au fost puittdu p e pentru

55

giup n ese de a u fost crnd v a r i piiatr, n p r e u n cu iganii cei de drval, la curile domneti. Ce Grigorie-vod a u mijlocit cu priiatinii lui i i a r i-au dovedit si i-au p u s iar p r e t o i la poprial. i erban logoftul iar prinsese, d e vste i s ascunsse, ca i nti. Ce ceauii nprteti l-au gsit ascunsu n cas la Duca-vod, n pod, i de acolo l-au l u a t i l-au f c u t s u r g u n la Crit. i m u l t m u s t r a Grigorie-vod i s ciortiia cu Duca-vod, ce s p u n e p e n t r u nite oameni ri ca aceia... N u m a i D u m n e z e u iaste m u l t milostiv, iar apoi de srgu ntoarce mila sa. C n d a t s-au rzbolit Grigorii-vod i au m u r i t . Nrocul Cantacozinetilor! Dzicu unii s s fie agiunsu Cantacozinetii cu u n d o f t o r i s-1 fie o t r v i t " 13 8 . Aadar Dumnezeu a fost milostiv ct v r e m e eitanicetii (unchii i verii si!) erau la p o p r e a l ! i ce lehamite i ciud n acel Nrocul Cantacuzinetilor!". Ct despre final, este p r i m a d a t , d a r n u singura d a t , cnd cronicarul i acuz p e Cantacuzini d e asas i n a t . Aa v a m u r i e r b a n C a n t a c u z i n o ; la m o a r t e v a fi trimis t o t d e ei, nepotul lor, C o n s t a n t i n Brncoveanu. H o t r t , Neculce nu-i v a ierta p e n t r u relele n d u r a t e de ai si n t i m p u l pribegiei i p e n t r u cele suferite d e Moldova din cauza lui Constantin Brncoveanu, m a i ales, nici p e p a t u l de moarte. D u p ce a r m a s Petriceicu-vod singur, boierii moldoveni t e m n d u - s e d e consecinele hainirii i observnd c u m i n e n i a lui Grigore Ghica, s-au h o t r t s-1 prseasc. S-au d u s deci la d o m n i, invocnd pericolul unei posibile invazii t t r e t i , i-au cerut permisiunea s se r e t r a g s-i adposteasc familiile, u r m n d ca s se n t o a r c din nou n tabi J . L a refuzul seme al domnului, care s e b a z a p e oastea polonez ce era a t e p t a t s coboare n n u m r mare, Miron Costin i-a replicat tios, n numele t u t u r o r boierilor prezeni, cu spiritul d e independ e n al clasei, cate a f c u t m u l t rii rilor R o m n e : Ori s fie voia mrii-tale, ori s nu fie, noi nu ne v o m lsa casli s le a tt a r i i " . i s-au nchinat i i-au dzis: S fii mriia-ta s n < ) t o s i a u eit a f a r . . . I a r Petriceico-vod au r m a s n u m a i sngur, num a i cu Hbescul h a t m a n u l i cu casa lui. i au nceput a plnge i a b l s t m a p e Miron i p e alii i a dzice la ce l-au adus..."
139

I a r boierii a u cobort nspre sud, t o c m a i la v r e m e ca s-1 ntmpine p e noul domn, D u m i t r a c u Cantacuzino, fostul capichihaiaua

138 139

Ibidem, Ibidem,

p . 231. p. 233.

56

lui Petriceicu-vod, p u s de P o a r t i v r cu I o n Neculce. E r a p r i n noiembrie 1673. Acesta, spune Neculce n capitolul su, m u l t dezvoltat, d a r p o r n i n d t o t u i de la Cronic, era grec r i g r d e a n d e felul lui, n e a m de m p r a t cretinescu di Ca<n)tacOzoneti". A s c e n d e n a l privea, deci, i p e cronicar. D a r p r e d e s t i n a t s t r i a s c t o a t v i a a la marginea imperialelor sale rude, nu le v a i e r t a acestora destinul care i-a ridicat p e culmi, c u m a fost cazul lui C o n s t a n t i n Brncoveanu, i se va. b u c u r a , rutcios, a t u n c i cnd s o a r t a le v a fi p o t r i v n i c . D i n t r e ei cel m a i b a t j o c o r i t n u cel m a i urt v a fi D u m i t r a c u Cantacuzino. Votti a m i n t i aci ambele domnii i, d u p c u m ne-am p r o p u s , v o m strui n u m a i a s u p r a p r i i originale, a t r i b u i t lui Neculce. P r i m a d o m n i e a lui D u m i t r a c u Cantacuzino (1674 1675) este t r i b u t a r s u b r a p o r t u l informaiilor istorice Cronicii i Izvodului lui Miron l o g o f t u l 1 4 0 . Mai m u l t chiar, f r a z e ntregi care descriu excesele t t a r i l o r trimii s ierneze n a r snt a i d o m a l u a t e din Cronica racoviean; d a r tabloul, n a n s a m b l u , este zugrvit n culori p e care nici u n penel c o n t e m p o r a n nu le-ar fi p u t u t r e d a . Se ntlnesc acolo elementele n t u n e c a t e ale silniciilor t t r t i , a m e s t e c a t e cu obiceiurile gospodreti ale moldovenilor i ale polonezilor. Cronica i nvinuiete p e n t r u t o a t e grozviile care s-au a b t u t a s u p r a rii p e boieri, i m a i ales p e Miron Costin logoftul, nu vor a t a c a Moldova. Neculce ridic n p a s t a a r u n c a t de care n-au v r u t s garanteze domnului, p r i n t r - u n a c t scris, c polonezii Cronic, Dar a s u p r a marelui su predecesor i o trece n contul celui m a i dispre u i t d i n t r e ci d o m n i au s t a t v r e o d a t n scaunul Moldovei: aceste v o r o < a ) v e nu-s nemic, fr<> ct Dumitraco-vod, fiindu grec tlpiz i fricos, cu piele d e iepure l a s p a t e (ca alt grec, Constantin Ipsilanti, 50 60 d e ani mai trziu), i neavndu nice o m i l < ) d e t a r , p u n e a pricini a s u p r a boarilor -a lui Miron, c sftuescu i-i bine s ernedze t t a r i i ei n-au priimit s f a c zapis. Dar nescarivai poghiiazuri s-l a din Ei" (subl. noastr) dei Cronica,
141

lui

era

voe i silie spre acela lucru, c s(} temea s adz n Iai, s nu vie . Tot Dumidistrugerea idee: tracu C a n t a c u z i n o este v i n o v a t , cetilor Moldovei, d u p Neculce, d e

a t r i b u i e vizirului aceast

Scris-au a t u n c e viziriul la D u m i t r a c u - v o d , eind nemii din cetile r i Moldovei, s t r i i m i s le strice t o a t e , ca a l t d a t s nu

140 Cf. Letopiseul rii Moldovei, e d i t a t d e C. Giurescu, p. 66 69, p r e c u m i Izvoadele lui Tudosie Dubu, Miron logoftul i Vasile Demian, p. 191195. 141

Cf. ed- de fa,

p. 2 3 8 - 2 3 9 .

57

m a i vie otii s ntre ntr-nsle. Ae s voroveste, c m a i m u l t sfatul i - n d e m n t u r a lui Dumitraco-vod au fostu, dect voa viziriului" 1 4 3 . Un. lung paragraf consacr Neculce strilor de lucruri din Polonia, greu ncercat s u b r a p o r t militar din t o a t e p r i l e i lipsit i d e u n conductor, d u p m o a r t e a regelui Mihail Vinovechi, n t m p l a t n a n u l 1673. E l povestete c u m s-a a j u n s cu turcii la p a c e a d e l a J u r a v n o , ct de mari a u fost pierderile teritoriale ale Poloniei i c u m a fost ales rege l o a n Sobieski, p r i e t e n al hanului t t r s c . Aceste date, a b s e n t e din izvodul n a r a t i v d e care s-a folosit, Cronica racoviean-buhueasc, ne descoper f a a u n u i istoric bine i n f o r m a t , cel p u i n p e n t r u cazul n spe, a s u p r a situaiei din rile vecine (Polonia, Ucraina, Turcia). Letopiseul su c u m bine se tie v a cuprinde, mai ales n a doua sa p a r t e , n u m e r o a s e pagini d e istorie universal, care l vor p l i m b a p e cititor, adesea n tovria unei superbe naiviti, p e m u l t e din meridianele a t u n c i cunoscute ale globului. Neculce r m n e cel mai p r e o c u p a t d i n t r e cronicarii notri d e istoria p o p o a r e l o r din j u r ; paginile sale trebuiesc socotite ca dovezi ale dorinei lui de a cunoate i de a lrgi orizontul cititorilor crora le era m e n i t osteneala sa. Tabloul domniei lui D u m i t r a c u Cantacuzino este s u m b r u prez e n t a t a t t de Cronic, ct i de Pseudo Nicolae Costin. L a t o a t e cele a m i n t i t e mai sus se a d a o g i introducerea de c t r e domn, p e n t r u p r i m a d a t n Moldova, a fiscalitii p e cap de locuitor (capitatio), incluzndu-i i p e boieri, nu n u m a i p e oamenii de r n d u s . Sistemul hrtiilor", c u m era n u m i t darea, l vor aplica i alii, d a r Neculce p e el l judec, mai ales, p e n t r u noutatea, lui. Lucrurile noi, de orice n a t u r ar fi cu a t t m a i m u l t impozitele l d e r a n j e a z p e Neculce n cel mai nalt g r a d : Fc.ut-au acestu d o m n u Dumitraco-vod u n obiceiu ru i spurcat n a r , care n-au mai fost p n a t u n c e , de a u d a t hrtii de sc.riu feele oamenilor de la mic p n ' la mar, care a u r m a s p o m a n ( a ) lui, d e n-o m a i l a s { ) nice u n d o m n u s s uite acea p e d e ( a ) p s a s<)racilor" 144 . Capitolul consacrat celei de a doua domnii, care n-a d u r a t dect u n a n i p a t r u luni (febr. 1684iunie 1685), cuprinde doar cteva d a t e f u r n i z a t e de Cronic sau de Pseudo Nicolae Costin; el p o a t e fi socotit i p r i n proporii, i p r i n v a r i e t a t e a coninutului, absolut original. E s t e u n u l din capitolele cele m a i interesante sub

Ibidem, p. 244. E s t e probabil c Neculce a cunoscut i Cronica Moldtcei dinti ami 1661 1709 (Pseudo Nicolae Costin), u n d e vinovat de distrugerea cetilor moldoveneti este socotit t o t Dumitracu Cantacuzino. Cf. M. Koglniceanu, Letopisiile..., I I . p.^14. 148 O spune Pseudo Nicolae Costin. Cf, Letopisitile..., I I , p, 15. 144 Cf. ed. de fa, p . 2 4 5 - 2 4 6 .

58

r a p o r t literar ca i s u b r a p o r t u l viziunii personale a s u p r a societii i moravurilor acesteia. D u m i t r a c u Cantacuzino i n t r n Iai n t i m p u l unei cumplite f o a m e t e ce d u r a d e trei ani. E r a o a m e n i < i ) t o t leinai i m o r i p e d r u m u r i i p e ulii, ct s m n c a om p e om", scrie Neculce, folosind t e x t u l Cronicii. Din cauza podghiazurilor poloneze gospodarii n-au p u t u t a r a . Cete d e tlhari a t a c a u drumurile, iar a r a era p u s t i e din sus de Cotnari. L a aceste nenorociri se adoga i p r e z e n a perm a n e n t a turcilor, care asigurau C a m e n i a cu cele necesare i care, n e p u t a d fi satisfcui, d e v a s t a u aezrile boiereti. A t r e b u i t s vin erban Cantacuzino, din a r a R o m n e a s c , cu pne d e a lui, a r a t cu plugurile lui, cteva s u t e d e car, d e au dus-o la C a m e n i " , precizeaz Neculce. n Iai, din cauza lipsei de lemne de foc, oamenii a u stricat gardurile, acareturile i curile boierilor... de a u arsu trgul mai g i u m t a t e " . U n t a b l o u m u l t m a i n t u n e c a t nfieaz Pseudo Nicolae Costin 145 , care, l face r s p u n z t o r , n p a r t e , de aceast situaie, p e d o m n , n care nimica bun nu era... n u m a i lcomie i l u t u r nespus". I n t e r e s a n t , c dei sub r a p o r t d o c u m e n t a r capitolul este .mult mai b o g a t dect al cronicilor a m i n t i t e , n ceea ce p r i v e t e abuzurile de t o t felul ale lui D u m i t r a c u Cantacuzino, Neculce folosete u n t o n p o t o l i t n p r e z e n t a r e a lor. E s t e u n ton al neputinei, al resemnrii, p e alocuri al justificrii unor situaii, impus, probabil, de f a p t u l c boiarilor celor m a r i le a r t a dragoste i cinste". E s t e drept, a d a o g Neculce, c nu-i d a m n a ntr-alt chip s f a c " . Aa, n a l doilea a n de domnie, cnd a u nceput a veni carele t t r t i din Bugeac cu mlai de vnzare n Iai, d o m n u l a l u a t msuri corespunztoare p e n t r u scderea preurilor (oprind c u m p r a r e a t i m p de trei zile i fcnd m i e r a mare"). Dece a u nceput sracii oameni a s s t u r a . N u m a i era greu, c murie, c era h m i s i i " . A ncercat s strpeasc tlharii, chemndu-1 p e h a t m a n u l B u h u , p r i b e a g n a r a R o m neasc, s-i fie de a j u t o r 146 . D a r acesta refuznd, D u m i t r a c u Can-

Cf. Letopisifile..., II, p . 39. Contradictorie ne a p a r e p r e z e n t a r e a activitii lui Alexandru B u h u n a r a R o m n e a s c . P e de o p a r t e , acesta r e f u z s dea curs invitaiei lui D u m i t r a c u Cantacuzino de-a se ntoarce n Moldova vdznd vremili neadzate... i fiind i bolnav... Care i s-au t m p l a t ae i m o a r t e a acolo, n sat n Rui", iar p e de a l t p a r t e , l gsim activ n sprijinirea politicii lui erban Cantacuzino de nlturare a vrului su d e p e t r o n u l Moldovei, chemndu-i p e boieri, p r i n intermediul lui Gavrili vornicul, cu care s-a ntlnit la Focani, s f u g n a r a R o m n e a s c . Snt schiate preliminariile nlocuirii lui D u m i t r a c u Cantacuzino cu Constantin Cantemir, a t t d e b i n e e s u t e de Neculce n paginile ca/pitolului consacrat celui dinti, d a r d e care ne v o m ocupa la locul p o t r i v i t .
146

145

59

tacuzino, n b a t j o c u r , a n u m i t h a t m a n p e cei m a i srac i mai p r o s t " d i n t r e boieri, p e Zosin B a o t , care m c a r c era de. niiam vechiu (ceea ce n concepia f e u d a l de clas a ,lui Neculce nsemna mult) n u era harnic d e aceia boierie la aceli v r e m i " . Lcomia domnului, a t t de v e h e m e n t nscris n Letopiseul a t r i b u i t lui Nicolae Costin, n u este exemplificat d e Neculce (cu excepia pomenirii din nou a introducerii fiscalitii p e persoan), dect p r i n d o u cazuri: nsuirea banilor lsai de ctitorii mnstirii Rca i j u d e c a t a " p e care a f c u t - o feciorilor vornicului Chiriac S t u r d z a i mamei lor vitrege p e n t r u nite b a n i , p e care, p n la urin, i-a l u a t t o t D u m i t r a c u Cantacuzino. Nimic din torturile aplicate lui Gavril Brescu, marele jicnicer, sau lui Toder N a c u , fecior de boier, p e n t r u stoarcerea unor s u m e d e bani, sau de f a p t u l c odile seimenilor' erau pline de datornici ilii, de care a m i n t e t e Pseudo Nicolae Costin, nu r z b a t e p n la Neculce. n schimb imoralitatea d o m n u l u i revolt n cel mai nalt grad p e binecredinciosul cronicar, i a r p o r t r e t u l desfrnatei sale r u d e n-are egal n l i t e r a t u r a n o a s t r p r i n ridiculizarea scderilor, a senilitii i decrepitudinei, opuse preteniilor sale d e b e r b a n t . V o m m a i ntlni revolta, dezgustul i d i s p r e u l Iui Neculce f a de i m o r a l i t a t e a b t r n e i i a t u n c i cnd v a povesti, cu iz de c u m t r , v d u v i a doamnei Anastasia, soia lui Gheorghe Duca. n cazul lui D u m i t r a c u Cantacuzino ns, cronicarul este r e v o l t a t n u n u m a i d e afiarea public a legturilor sale cu f a t a Arhipoaei, ci i d e umilinele p e care le a d u c e boieroaicelor din p r o t i p e n d a d , obligate s nsoeasc crmria n plimbrile sale l a vii sau l a ieredeu. N u m a i p u i n scandalos e r a i obiceiul d o m n u l u i de-a nesocoti posturile, mncnd carne a l t u r e a cu turcii. i totui, cu t o a t r e v o l t a sa, p o r t r e t u l zugrvit d e Neculce n u este lipsit d e u n oarecare umor, care-i confer, p a r c , u n p l u s de autenticitate: i era ora n e s t t t o r a voro{a_>vi, tlpiz, a m g i t o r , g e a m b a d e cei de l a F e n e r din a r i g r a d . i dup-acestea, dup<> t o a t e , era b t r n i c u r v a r . D o < a ) m n a lui era la a r i g r a d , i a r el aice i l u a s ( > o f a t a unei rachieri d e p e P o d u l Vec<hiu>, a n u m e Arhip o < a ) a , care o chema A n i a , iitoare, de o p u r t a n v e d e ( a > l n t r e t o a t boerimea, de o i n e a n b r a i , de-o s r u t a . i o p u r t a cu slbi d e galbeni i cu hain6 d a h m a r a n d , ca lic de sobol i cu m u l t e o d o ( a > r n p o d o b j t . i era t n r i f r u m o a s < > i plin<> d e suleiman, c a o f a t d e rachieri. i o t r i i m i t e cu car<>ta d o m n e ( a > s c , cu siimeni i cu vornici i cu comii dzuoa amidzidzea m a r i p e ulei, la feridiu i p e la m n s t i r i i p e la vii, n p r i n b l r i . i face i p e boiari de- t r i i m i t e giupnesle cu dnsa. i dup<> ce vinie de la primblri, t r i i m i t e giupnesilor daruri, c a n a v e e , bilaco<a)s<e), cce i-au f c u t cinstea de-au m r s u cu

60

M ' Si dup<> oe s-au mazilit, au luat-o cu dnsul -avx lTn dnsa ' ' s . a l l m r i t a t - o d u p - o slug a lui, d u p - u n dus-o m n P a n g r a a cu Srec" ijtiiii cetitori, de v i d e i ce aste omenie i curvie Cautau, ^ a ^ ^ ^ n gur<> n-ave. D i m i n e a a A gtece<a;sc Ve de-i p u n e a - iu V / ' i a r sara i desclie cu ncrop i-i p u n e a 11 m e a , c ^ n 6 p e mas^a>. i, din P e r p ^ . operei, as p e n compasiune posturile cu turcii de<n>prrn<) m u c a " . numeroi p e care-i a v e a l a d a t a alctuirii s c a p e > n ncheiefe, aceste duferoase cuvinte de Moldova lui^ tefan, d i n cte & a ^ ^ cele , ^ mai^ sincere ^
n anilor toate

aternu , , t a p n ; c -acetea ai a v u t ! Ce sori de Moldovei, cev narocirc , r D1 m a s om tritor m tme, de mare mai r t-au cadzut! ouiu , . . , iaste, mifafe cu a t t e a spurcciuni de obicemn ce s<a> t r a g p m astdzi n tine, M o l d o v a ! f e c i o r u l l u i Xordaclie C a n t a c u z i n o si Todetascu r iedeca mazilirea domnului mp rp n f r a t e cu m a m a , lui. JNecuice, u- a -putut f .. el era alfa i omega a t u n c e n a r a Moldovu , d u p c u m n-a del ,. ' obi-izurile n u t u t" mpiedica nici a o u z u j u financiare ale acestuia, p *e n t r u care
e a t l a C o n s t a n t i n o p o l c u D u m i t r a c u C a n t a c u z i n o , p u s s-o
C "a c 5_ re erban, d o m n u l rii Romneti. Neculce se Iaca, . ^ r ' u i i e l a a d l , e s a unchiului su, care din vistiernicie a ra e ungi a r e acuv dator cu vreo P " " 1 de bani, dovad a corectitudinii sale. s

B a

e - u v i n t e de l a u d i p e n t r u e r b a n C a n t a c u z i n o , c a r e d u p ar . s - moartea ce 1 a { t n m l a t lui T o d e r a c u _l a A d r i a n o p o l , i-a a d u s , ,, . ,.a i i pat oasele cu cheltuiala oa xe - a I n c r e d i n t , a t feciorilor d e 1 l e - a u n g r o r

* Risericani. in, mn&strfea Bist-"'-"' Aceasta, mazilia, _ s-a p r o d.u s. m. u r m a , mter"1 t domnului m u n t e a n la P o a r t a i a a t r a s d u p sine, la ple! / e n ,l c a f e , f e a c .. u a n i i g r e c e u , l a c a r e se a s o c i a z , e v i d e n t , i I o n N e c u l c e

ci care se cer explicate. * Xenofobisixml lut Neculce - cnd este v o r b a d e greci - este 4. i o? a u n a n i m cunoscut a fnst suficient speculat, ca s nu struim prea r , . T>;iie Letopiseului su a b u n d de ironii, b a t m u l t asupra Im. aginuc =ticlietS.ri. stigmatizri, la adresa elementului grecesc, fie el
r m e l i o t , insular sau din Tesalia. n W Neculce nu face

dect s se alinieze atitudinii generale, a d o p t a t e de populaia ^ t a l r si de boierimea de a r mpotriva grecilor, v i n o v a i d e relele l a i or i a b t u t a s u m f a Moldovei. P r i n ei se exercita exploatarea care s-au pia ai unora dintre domni, cu ei a crescut P o f t i i , ei erau sietnicu. ndiosi u 13, mia delaiunea si au deczut, implicit, moravurile

147

Cf. ed. de fa,

p. 2 9 0 - 2 9 2 .

sntoase ale societii moldoveneti. L a ei c o n s t a t Neculce lait a t e a , f r i c a de iepure, lipsa d e ruine. i n u n u m a i Neculce, ci i Cronica a t r i b u i t lui Nicolae Costin. De altfel micrile antigrecesti p e care le nregistreaz istoria rilor R o m n e n veacul al X V I I - l e a griesc de la sine. N u este de m i r a r e c la mazilirea lui Dumitracu Cantacuzino s-au f c u t mari glcevi i calabalcu. Fliondor a r m a u l i cu f r a t e - s u Gheorghi Ciudin, cu M i t r e c p i t a n u l , cu Miletii i cu alii a u b u z u r l u i t t o t trgul i slujitorirnea a s u p r a grecilor, t o t cu p i e t r i i cu bee, de era c u r t e a domniasc plin d e oameni. i p e zidiuri sta oamenii, iar grecii t o t n cas idea, lng D u m i t r a c o vod, i s a s c u n d e a carii p e u n d e p u t e a . i m a i vrtos c u t a p e u n grec, p r e a n u m e S a r Eni, carele a u f o s t d e a u b t u t stupii lui Gavrili vornicului i a u fost d a t tiubeilor foc... i purcegndu din I a i Sar Erii i a l i greci t o t denaintea lui Husein-beiu mergea, ca s nu-1 p o a t lua moldovenii" 1 4 S . Neculce p o v e s t e t e cu m u l t u m o r c u m t o t a t u n c i a fost p r i n s de c t r e acelai F l o n d o r a r m a u l u n alt grec, p a h a r n i c u l Mavrodin, care d u p ce a fost b t u t , d e z b r c a t de l-au lsat n u m a i cu cmee" a fost p u s clare p e u n cal, cu f a a spre coada p e care o inea n loc d e f r u i p l i m b a t p r i n of a p n la Copou. Slugile a r m a u l u i i cereau s p r o n u n e o f r a z , dificil p e n t r u u n grec, spre marele haz al spect a t o r i l o r : Dzi, grece, cal m u r g u la F n t n a Bordii, iar el nu p u t e a . . . , ce dzicea alogo ( = cal, grecete) m u r g o sto F n t n a B o r d i i 1 4 9 istorice i artei literare n cronica n l e g t u r cu aceast ntmplare I . C. Chiimia, n t r - u n interes a n t studiu consacrat Informaiei lui Ion Neculce, sa
151 150

m e n i o n e a z u n d o c u m e n t descoperit de d o m n i a

n care este r e l a t a t o revolt antigreceasc n v a r a anului

1743, n v r e m e a domniei lui C o n s t a n t i n Mavrocordat, p e care ns Neculce o trece sub t c e r e m e n i o n e a z a u t o r u l , din consider a i u n e f a de d o m n . Cu acel prilej s p u n e d o c u m e n t u l a u fost prini m a i m u l i fanarioi, d a i pe m n a r a n i l o r di-i p u r t a p r i n t o a t e uleile t r g u l u i . i b t 6 i-i n v a moldovinete s zic: Cal m u r g la F n t n a Bordei. i ei n u p u t 6 zici, ce zicea alogo m u r g u s t o F u t i n a Bordi . i li d a r a n i i p i s p a t e cu toiegile i li t o t zicea: Zi, grecule, cal m u r g l a F n t n a Bordei i ei t o t p i grecie zicea"
152

Ibidem, p . 2 9 8 - 2 9 9 . Ibidem, p . 300. 150 P u b l i c a t n v o l u m u l su Probleme de baz ale literaturii romne vechi, Bucureti, 1972, p. 315338. 151 P s t r a t n fondurile Bibliotecii Academiei sub cota CCCLX-8. 152 Cf. I . C. Chiimia, Probleme de baz..., p. 321.
149

148

62

Kscoala respectiv a r fi a v u t loc cu prilejul mazilirii lui Cons t a n t i n M a v r o c o r d a t i cu a p r o x i m a t i v doi a n i n a i n t e de m o a r t e a cronicarului, cnd Letopiseul su era r e d a c t a t . D o c u m e n t u l , i n t i t u l a t Carte de blstm n contra grecilor de la 7251, noemv(riey 8, a r fi f o s t scris de Teodor Sion m r ^ f l n i c e r u l 15S, ca u n a n g a j a m e n t al semnatarilor (care a d u n a s e r p e s t e 5.000 de oameni, n a r m a i c u t o t felul de arme) de a l u p t a m p o t r i v a grecilor. I n realitate d o c u m e n t u l este u n fals, o mistificare, destul de grosolan, r e d a c t a t , d u p t o a t e p a r t i c u l a r i t i l e paleografice, de u n m e m b r u al familiei Sion, p e la 1830 1840. E s t e tiut, de m u l t , nc din veacul t r e c u t , c Sionetii erau meteri n falsuri, d a r nu de ei ne o c u p m . C r e d e m c A n t o h i Sion este a u t o r u l celui de f a . Cteva elemente de f o n d snt s u s p e c t e : m a i nti nici u n alt docum e n t , nici m c a r narativ, nu a t e s t o micare antigreceasc n anul 1743, n e c u m u n a la care s fi p a r t i c i p a t c u m s p u n e document u l , 5.374 de oameni, nici mai muli, nici mai p u i n i . n al doilea rnd, unele n u m e a m i n t i t e , c u m este grecul M a v r o d i n , sau l o n a c o Cap de Ghind, snt p e r s o n a j e din Letopiseul lui Neculce, care au t r i t cu 60 70 de a n i n a i n t e de Const. M a v r o c o r d a t . n sfrit, n u m r u l semnatarilor, peste 150, numele lor i calitatea acestora snt, ca restul t e x t u l u i de 7 pagini de coal, simpl invenie. T o t d e la Neculce a l u a t , evident, i expresia stlcit a grecului, p e care o aduce cu a t t e a decenii m a i a p r o a p e . De altfel familia Sion poseda, cu siguran, u n t e x t al Letopiseului, cci i gsim copiind p e unii d i n t r e ei, la 1804, u n e x e m p l a r : este manuscrisul 114 al Academiei, nsemnat n a p a r a t u l critic cu sigla G 154. Dar, r e v e n i n d la Neculce, acesta r e l a t e a z c M a v r o d i n p a h a r nicul nu s-a speriat p r e a t a r e d e cele p e t r e c u t e , c s-a ntors n Mold o v a i s u b ali d o m n i inclusiv sub d o m n i a lui Mihail R a c o v i p n ce a u m u r i t de b t r n i n u s-au m a i p u t u t c u r i a r a de dnsul". i i completeaz astfel p a h a r u l urii sale, n d r e p t a t e m p o t r i v a cioGoimii greceti (cum bine o definete e r b a n Cioculescu): Aia socotescu eu cu firea m e a aceast p r o a s t : cndu a v r e a D u m n e z e u s f a c s nu fie r u g i n p e fier, i t u r c i n a r i g r a d s nu fie, i luppii s nu mnnce oile n lume, a t u n c e a p o a t e n u vor fi nici greci n Moldova i n a r a Munteniasc, nici or fi boiari, nici or p u t e a mnca aceste doao r i , c u m le mnnc. I a r alt liac n-au r m a s cu condeiul

153 jj vorbete la persoana nti, r e l a t n d gsirea lui M a v r o d i n sub p a t u l doamnei (curios lucru, t o t Mavrodin l chema i p e acesta, c a p e eroul lui F l o n d o r a r m a u l ! ) .
154 Cf. Nota asupra ediiei noastre, p . 141 142. Cu privire la familia Sion s se v a d suita de cinci articole ale lui erban Cioculescu, r e u n i t e n volumul Varieti critice, p . 137 176.

63

mieu s m a i pomenescu, ca s p o t gici. F o c u l l stingi, a p a o ezti i o a b a i p e a l t p a r t e , vntul cnd b a t e , t e d a i n lturi, n t r - u n a d p o s t , i t e odihneti, soarele i n t r n nuor, n o a p t e a cu ntunerecul trece i s face iar l u m i n ; iar la grec mil sau omenie, sau d r e p t a t e , sau nevicleug, nici unele de aceste nu snt, sau frica lui Dumnezeu, N u m a i cndu nu p o a t e s f a c r u s a r a t cu blndee, i a r i n i m a i. firea, t o t ct aru p u t e a iaste s f a c r u t a t e . C u t a i d e cetii la hronograful grecescu, de v ncredinai i m a i bine, p e cnd a u fost grecii puternici i m p r i a era a lor, ce fcea p r e a t u n c e a i ce l u c r a ! " 155 D a c este s explicm, s justificm, a n t i p a t i a cronicarului f a de elementul grecesc t r e b u i e s a d e r m la opinia lui e r b a n Cioculescu, cu privire la d r a m a de familie" a pribegilor moldoveni la rudele b o g a t e din a r a R o m n e a s c i s a c c e p t m p u n c t e l e d e vedere, p e care le socotim ct se p o a t e de logice, ale criticului Valeriu Cristea 156 . n t r - a d e v r , b u n i c a sa, b t r n a lordchioaia", f a t a lui Mateia, b u c o v i n e a n c neaoe 1-a sustras p e Neculce din r a z a focarelor de grecizare ale familiei sale" 157 , d u p ce ea a r m a s v d u v i d u p ce neamurile sale greceti din Moldova i din a r a R o m neasc i vor fi dezvluit m u n i i de egoism, r u t a t e i lcomie, a t t d e l i m p e d e v z u t e de cronicar 15 8 .

155 Ed. de fa, p. 301 302 Ct privete aluzia la Hronograful grecesc, se cere a m i n t i t f a p t u l care schimb optica noastr cu privire la limitele orizontului su cultural c Neculce este autorul, in parte, al unei copii de Cronograf tip Danovici, p s t r a t n coleciile Bibliotecii Academiei R . S. R o m n i a sub cota 4793 i realizat, probabil, d u p ntoarcerea sa din pribegie, sau chiar mai devreme, cnd era nc n Polonia, d a t fiind vigoarea scrisului su, f o a r t e urt, d a r perfect lizibil. Cf. Un manuscris inedit al cronicarului Ion Neculce, n Analele Universitii C. I. Parhon", Bucureti, seria tiinelor sociale. Filologie. VI (1957), nr. 10, p. .35 46. 156 Cf. Introducere n opera lui Ion Neculce, Bucureti, 1974, 93-96. 157 Ibidem, p . 95. 153 M. Koglniceanu a observat resentimentele cronicarului f a de greci, i ntr-o n o t de l a p . 253 a Letopisielor, t. I I , la sfirit u l domniei a doua a lui Dumitracu Cantacuzino, face u r m t o a r e a m e n i u n e : Orice este zis n p a t i m i gsete lesne ntimpinarea s a ; vornicul Alecsandru Beldiman (vezi mai departe nota paginii 442) s-au nsrcinat a rspunde imputrilor ce Neculce face grecilor".

p.

Rspunsul lui Alecu Beldirnan, aezat de Koglniceanu n subsolul unei pagini ce cuprinde a doua domnie a lui Grigore Ghica, acolo u n d e Neculce i dezvolt ultima rzvrtire antigreceasc (ediia noastr, p. 805), nu dovedete o nelegere deplin a vederilor cronicarului. Cum a r t a m , i c u m au a r t a t i alii, Neculce n-a fost v r j m a u l poporului grec, ci al ciocoimii greceti. P a g i n a arnin-

64

I n t r e cele dou domnii ale lui Dumitracu Cantacuzino, Neculce situeaz, firesc, domnia lui Antonie-vod Ruset (16751678) i a treia domnie a lui Duca-vod (16781683). P e n t r u amndou p u n c t u l de plecare rmne Cronica racoviean-buhueasc, din care include fraze ntregi, aproape neschimbate, n Letopiseul su. Acestea snt, de obicei, fraze de nceput, sau consideraiuni generale. R e d a c i a capitolelor sale este amplificat de cel p u i n trei ori, cu d a t e i povestiri originale, cu prelucrri izvorte din alte izvoade, sau, mai ales, din inepuizabilul su condei. Folosind izvodul buhuesc, Neculce lrgete m u l t relatarea activitii militare a ultimului h a t m a n viteaz al Moldovei, care a fost Alexandru Buhu. Aseriunea rmne valabil i p e n t r u capitolul relativ la Gheorghe Duca, cu a treia domnie. U n interes m a j o r acord Neculce situaiei din a r a R o m neasc, la sfritul capitolului despre Antonie-vod Ruset. erban Cantacuzino f u g i t la Adrianopol, n a b s e n a lui Duca-vod, c u t a s-i ia locul. Duca-vod, amgit de stolnic i de Constantin Brncoveanu, care se aflau i ei cu domnul n t a b r , la Ceahrin, i-a lsat s plece i p e acetia l a Adrianopol, sub p r e t e x t u l c-1 vor determina s se ntoarc n a r . i s-a ntors, ntr-adevr, erban Cantacuzino, ns ca domn. n t r e t i m p blndul Antonie-vod Ruset a fost mazilit i dus direct de la Ceahrin la Constantinopol. Cel care a venit cu f i r m a n u l de mazilie a l lui Duca-vod a f o s t chiar Constantin Brncoveanu care, adaog Neculce, a u m b l a t m u l t s-i p r i n d p e v r j maii Cantacuzinilor. i p e care i-au prins, dup<> ce au vinit erban-vod, p e t o i i-au omort cu grele i cumplite mori".

t i t din domnia lui Grigore Ghica este ntru totul concludent n acest sens. I a t i mesajul lui Alecu Beldiman, adresat, postum, cronicarului: Eu, vornicul Aleco Beldiman, ntorcndu-m ctr tine, istoriografule, care cu a t t a p a t i m voroveti asupra grecilor, i voi cere ertciune mai ntiu, i dup aceasta voiu zice c voroveti cu p a t i m i c te rtceti ntru cele ce zici, cu t o t u l ; cci n cursul istoriei hronografului acestuia a m vzut domni p m n t e n i carii au fcut mai multe cruzimi i prdri, au desbrcat a r a fr cea mai mic, mustrare de cuget, lund h r a n a din gura pmntenilor i puind cuitul n sinul patriei sale fr de milostivire, stricnd pronomiile patriei i a patrioilor, spre ndestularea lcomiei lor. M plec a huli pre acei ri i ndrpnici din greci, dar nicidecum tot neamul lor, cci cu aceasta apoi huleti i t o t neamul moldovenesc, avnd ndestul pild de ocrmuirea r a domnilor moldoveni. Eu i plec a erta un grec, care vremelnic este este aice, i nu-i p a s de patrie, fiindu-i strin; dar u n pmntean, p m n t e a n patriot, fiiu patriei acestiea, a p r d a pe maic-sa, a p r d a i a nu-i fi mil de fraii i patrioii sei, aceasta nicidecum nu voiu pute-o erta. Eart-m, te rog, cetitorule, i m giudec de a m a v u t dreptate a m mpotrivi la zisele istoriografului".

65

Capitolul se ncheie cu u n p o r t r e t f c u t lui Antonie-vod R u s e t i cu o succint analiz a mprejurrilor care a u dus la sfritul domniei lui. Acestea r m n p e n t r u istorie a p r o a p e singurele d a t e relative l a d o m n i a lui Antonie-vod R u s e t . D o m n u l e r a blnd i b u n , milost i v i cu frica lui D u m n e z e u ; m c a r c era grec i strein, r i g r d e a n , d a r era mai b u n d o m n u dect u n p e m e n t i i a n " . I n s din p r i c i n a u n u i sfetnic ticlos i f r ruine, r u d cu el, a n u m e Alexandru R a m a n d e i grec sirau m n d r u , n e b u n , lacom", p r e c u m i din c a u z a nebuniilor i abuzurilor feciorilor domnului, p r e a r s f a i , care-i b t e a u joc d e moravurile, nc sntoase, ale rii, a fost p r t la P o a r t de boieri. Acesta a fost m o t i v u l osndei l u i : d e z m u l feciorilor si. D u s la Constantinopol, p o v e s t e t e Neculce, ca n O sam de cuvinte, a fost cumplit t o r t u r a t , i s-au l u a t t o i b a n i i i apoi a fost lsat slobod. I a r cnd a a j u n s acas, ca o culme a nenorocirilor, i ardea i casa, nct a a j u n s cu feciorii la m a r e lips; s h r n i e cu pscrie n arigrad". P r i n t r e cei v i n o v a i de osnda d o m n u l u i s-au a f l a t h a t m a n u l A l e x a n d r u B u h u 1 5 9 i Miron Costin, cronicarul. D a r nici d e casele acestora, conchide Neculce, nimica n u s-a ales. Cel p u i n Miron Costin, cnd a f o s t omort din p o r u n c a lui C o n s t a n t i n Cantemir, strga n gura m a r e c nu-i v i n o v a t c u nemic lui Cantemir-vod... N u m a i osnda lui Antonie-vod l goneste, i pentr-aceia piere, c l-au p r t p e s t r m b t a t e " 16. Deci boierii s nu-i p r a s c p e domni, l a Constantinopol, p e n t r u c acetia snt stpni i u n i ai lui D u m nezeu (pomzanicij. I a t , ntr-o fraz, concepia lui Neculce despre rostul voievozilor, care 1-a a p r o p i a t d e Dimitrie C a n t e m i r p n la identificarea aspiraiilor cu acelea ale celui m a i a u t e n t i c v r j m a al clasei sale. U l t i m a domnie a lui D u c a - v o d a r ncheia, d u p propriile m r turisiri din Predoslovie, folosirea izvoarelor streine la elaborarea Letopiseului su. Capitolul este lung i datele n p l u s d e s t u l de n u m e r o a s e , d a r m a i m u l t p e n t r u detalii. D o m n i a lui Gheorghe D u c a este m p r i t n dou, d u p delul Cronicii. moCea dinti, p n la plecarea cu vizirul i cu e r b a n

C a n t a c u z i n o la asediul Vienei, dei include p a t r a a n i de domnie, e s t e e x p e d i a t cu oarecare g r a b . L a doi a n i d u p u r c a r e a p e t r o n , descoperind u n complot al marelui vistiernic Vasile Gheuca, a l Iui G h e o r g h e B o g d a n m a r e jicnicer i al lui L u p u sulgerul, d u p o jude-

159 Cf. G. trempel, Hatmanul Alexandru Antonie vod Ruset, n Omagiu acad. tefan 326334. 160 Cf. ed. de fa, p. 257.

Buhu i mazilia lui Pascu, Ciuj. 1974, p.

66

c a t s u m a t a Divanului, i-a d a t p e m n a lui F l o n d o r a r m a u l care le-a r e t e z a t capetele, ziua n a m i a z a mare, naintea p o r i i d o m n e t i . Neculce p o v e s t e t e f a p t e l e f r comentarii, p e n t r u c hiclenia era d o v e d i t a . Ori, c u m a r t a m m a i sus, p e n t r u el p e r s o a n a domnului era sacr. L a p u i n v r e m e d u p aceasta, relateaz Neculce, folosind Cronica, d o m n u l a p l e c a t la P o a r t p e n t r u rezolvarea u n o r nenelegeri cu viitorul su ginere t e f a n beizadea, feciorul lui R a d u Leon (1664 1669), care era logodit cu fiic-sa Catrina. D a r c u m beizad e a u a era grozav la f a " , d o m n u l p u n e a p r i c i n { } i nu v r e s i-o d e a " . D i v a n u l n-a l u a t n s e a m asemenea m o f t u r i i 1-a obligat p e D u c a - v o d s f a c n u n t a , ceea ce a c e s t a a i f c u t , de n d a t ce s-a n a p o i a t i n Moldova. N-a plecat ns din a r i g r a d dect d u p ce, cheltuind a p r o a p e 1.000 d e p u n g i , a o b i n u t h t m n i a Ucrainei. Aceasta i-a conferit d r e p t u l d e a a v e a t r e i tuiuri, asemeni marilor d e m n i t a r i t u r c i . S p u n e Neculce, subliniind ambiiile domnului, c Gheorghe D u c a s i n e a i vorovie n casa lui, de s < ) ispite s fie craiu n a r a Unguriasc, i u n ficior a lui n a r a Moldovei d o m n u , i a l t u l n a r a Munteniiasc, i ginere-su h a t m a n n O c r a i n a " 161 , Cronica m e n i o n e a z n u n t a Catrinei cu u r t a beizadea 162 , ca p e u n f a p t oarecare. Neculce ns creeaz u n p o e m epic p o v e s t i n d n u n t a de d o u s p t m n i de la lai, p e care, probabil, c a vzut-o, copil fiind. Cu acelai realism, cu aceeai micare subliniat de m a i m u l i critici ce nvie eroii i epoca i d a u f a r m e c scrisului su, v a zugrvi i n u n t a lui Ducule, feciorul lui Gheorghe Duca, la care a p a r t i c i p a t , c u m a m i n t e a m n paginile consacrate biografiei, ca boier t n r . Acestea snt d o c u m e n t e i n t e r e s a n t e i unice ale v r e . mii, ce nregistreaz obiceiuri i d a t i n i de b a s m , de m u l t d i s p r u t e . D a r h t m n i a Ucrainei i n u n t a Catrinei a u costat b a n i grei,

Neculce completeaz cu u n t a b l o u s u m b r u , a b i a s c h i a t a opresiune fiscal din Cronic ce lovea d e o p o t r i v boierime i srcime. Cei din u r m erau deprini, oarecum, cu rul, d a r boierii a u s u p o r t a t d i n cale a f a r de greu p e acest m o n s t r u d e lcomie i u r . I m p o z i t u l personal hrtiile", scoase m a i m u l t e dect n u m r u l contribuabililor, a u fost a r u n c a t e a s u p r a t u t u r o r i obligai s le p l t e a s c n t o t a l i t a t e . Mai m u l t , n loc d e u n galben, ct era i m p u n e r e a iniial, D u c a - v o d a perceput 16 galbeni. i, c u m muli contribuabili i lsau casa i fugeau, neavnd d e u n d e plti, erau obligai ceilali oameni s a c h i t e b i r u l p e n t r u ei. i p e u n d e era p u s t i i u relateaz c r o n i c a r u l
161

Cf. ed. de fa, p . 282. Cronica a t r i b u i t lui Alexandru Amiras spune c era lipsit d e m i n t e " .
168

can

67

face p e zlota<i> d e p l t i e de la casle lor. i-i b a t e p e zlotai cu buzd u g a n u l , d e a u o m o r t vro doi, trei. Deci vdzind c mor de buzdugan, a u f c u t u n b u n optu muchii, d e b t e p e boeri i p e zlotai cu b u l . i-i p u n e a p e boiari d j d i i - n p r u m u t e peste p u t i n a lor, ctu nu s m a i p u t e a plti... Ce era pline nchisorile de boiari i gfosutile d e cei sraci, de-i b t e i-i cznie cu capeteli pen garduri, i leinai de f o ( a ) m e , i b r b a i i si femei. i murie prin grosuri. i giupnes<> srace nc le lega la pucii i le nchidea la simeni p e n t r u bani..." 163 Muli boieri a u iugit, c u m a u fost Teodosie Dub u , m a r e s p t a r i a u t o r d e izvod, S a v m Zmucil medelnicer i postelnicul Gheorghi, f r a t e l e su, ultimii doi t o v a r i de pribegie ai lui Neculce, d u p Stnileti, i alii m u l i . N u i-a scpat p e oameni d e urgia lui Duca-vod dect plecarea sa la oaste, n 1682, m p r e u n cu vizirul Cara M u s t a f a . Neculce u r m r e t e cu u n interes v d i t este d r e p t c folosete din plin Cronica racoviean-buhueasc c a m p a n i a turcilor m p o t r i v a imperialilor, asediul i despresurarea Vienei, p r e c u m si ntoarcerea domnului, mpins d e blestemul mulimii s-i isprveasc u l t i m u l a c t al domniei n m o d grotesc, la moia sa, Domneti. E r a t o a m n trzie, 1683, cnd Duca-vod, nevrnd s asculte de erban Cantacuzino i de Mihail A p a f i ca s se fereasc de incursiunile poloneze din Moldova, i p r s i t de boieri, a t r e c u t p r i n p a s u l Oituz n a r . S-a l s a t sftuit, zice Neculce, de sfetnicii lui d e cas, Miron Costin logoftul i A l e x a n d r u B u h u h a t m a n u l . I n v r e m e a a c e a s t a t e f a n Petriceicu a i n t r a t n Moldova, a ncercat s a d u n e p a r t e din boieri i a t r i m i s o m n d e oaste s p r i n d p e d o m n . Auzind d e venirea lor, domnul a ncercat s-i ia msuri d e s i g u r a n , retrgndu-se spre Focani. D a r Miron Costin 1-a sft u i t s r m n p e loc, atribuindu-i Neculce replica, l u a t aidoma^ din Cronic, d u p ce i-a categorisit d e t l h a r i : Ce p u t e r e a u ei s vie a s u p r a mrii<i)-tali ? S nu d m locul, c p m n t u l acesta aste f r m n t a t cu sngele moilor i a strmoilor n o t r i " ! 164 D u p o b u s c u l a d i d u p t r d a r e a lui Dediul sei'dar, zice Neculce, folosind exact Cronica, a u i n t r a t leii i cazacii i moldovenii, a u l u a t p r e D u c a - v o d i p e ali boiari, <i> p r e toi, dezbrcndu-i, i-au lsat n peile goale". Original este echipajul care 1-a d u s p e d o m n n Polonia, de u n d e n u s-a mai ntors, ca cltoria p r i n a r a ^ d e Sus, descrise n u m a i d e Neculce, h u i d u i t i ocrit d e l u m e : i cndu-1 duce p e d r u m , l p u s e s ( ) ntr-o sanie cu doi

163 M

Ed. de fa, Ed. de fat,

p . 265. p . 277. Vezi si Letopisetul...,

ed. C. Giurescu,

p.

76-77.

88

cai, u n u l albu i u n u l m u r g u , i cu h a m u r i de teiu, ca v a i d e dnsul. Ocri i sudlmii d e audzie cu urechile. -agiungndu la S u c e a y { ) la u n sat, a u p o f t i t p u i n t e l l a p t e s mnnc. I a r femeia, g a z d a / i-au r s p u n s u c n - a v e m l a p t e s-i d m , c-au m n c a t D u c a - v o d vaceli din a r ( ) , de-1 v a m n c a vermii iadului cei n e a d o r m i i i . C nu tie femeia acie c aste singur el D u c a - v o d . I a r Duca-vod, d a c a u a u d z i t c aste aea, n d a t - a u nceput a suspina i a plng6 cu a m a r " 165 Neculce ne-a lsat p o r t r e t u l fizic ..al d o m n u l u i n d o u fraze, d u p ce a struit, n m u l t e pagini, a s u p r a celui m o r a l : E r a om nu p r e a nalt i gros, b u r d u h o s i b t r n . N u m a i <i) cernea b a r b a . P e a t t a s cunotea c n-are a c t a r m i n t e sau frica lui D u m n e z e u " 16a . Datele ce lipsesc d i n Cronic snt a d o g a t e d e Neculce, din tradiiile orale, din povestirile btrnilor, c u m t o t d u p aceste izvoare v a u r m r i i p a r t e din v i a a a v e n t u r o a s a d o a m n e i Anastasia, ca o implacabil p e d e a p s p e n t r u p c a t e l e soului su 167 .. Cu d o m n i a lui C o n s t a n t i n C a n t e m i r i n t r m n cea de a doua p a r t e a Letopiseului, p e care cronicarul nostru a a v u t - o scris n i n i m a sa, d u p propria-i m r t u r i s i r e din Predoslovie. V o m c o n s t a t a ns, f r nici o dificultate, c el c o n t i n u s foloseasc tirile Cronicii racoviene-buhueti, e drept, n m s u r m u l t m a i mic, D e altfel, ncepnd cu C o n s t a n t i n Cantemir, capitolele consacrate d e Neculce domniilor m o l d o v e n e t i snt t r a t a t e m u l t m a i p e larg, n t r e a g a istorie a v n d izul u n e i poveti, n serie, n reprize, la g u r a . sobei, d a r cu o g r i j crescut p e n t r u a d e v r . Letopiseului scris d u p n t o a r c e r e a sa din R u s i a deci d u p t r d a r e a " lui C o n s t a n t i n B r n c o v e a n u d i n 1711 nu-i scap nimic d i n amestecul acestuia i al rudeior sale n v i a a Moldovei. Preliminariile domniei lui C o n s t a n t i n Cantemir snt t r a t a t e de Neculce n capitolul p r e c e d e n t , cel consacrat lui D u m i t r a c u Cantacuzino. Se s p u n e acolo c e r b a n Cantacuzino, n m a r e d u m n i e cu v r u l su D u m i t r a c u , i-a n d e m n a t p e boierii moldoveni s f u g la el. D a r n u n u m a i v r j m i a personal, a d a o g Neculce, a f o s t mobilul interesului d o m n u l u i m u n t e a n p e n t r u s i t u a i a Moldovei, Gndul i gtirea lui e r b a n - v o d era s fie el n p r a t in a r i g r a d . i cu acel mijloc silia s f a c p e C a n t e m i r d o m n u n Moldova, c o b o rndu-s<> i leii s s npreune, s s f a c t o t unii a s u p r a turcilor" 1 6 8 , n aceast c a m p a n i e a n t i o t o m a n , la care m a i luau p a r t e ruii i

Ed. de fat, p . 281. Ibidem, p. 282. 167 Viaa doamnei lui Gheorghe D u c a este a m i n t i t de Grigore Scorpan n Ion Neculce, p . 69. w Ci. ed. de foi, p . 295.
166

165

69

nemii, lui erban i-ar fi revenit u n rol de seam, n care era ns s t n j e n i t d e u n d o m n p r e a credincios turcilor, c u m era Dumitracu Cantacuzino. Boierii, n f r u n t e cu Gavrilietii, sau Costchetii, din familia c r o r a f c e a p a r t e i v r j m a u l cronicarului de d u p 1711, L u p u l Costaclie, f u g i i la erban-vod a u ales d i n t r e ei, cu sprijinul bnesc i i n f l u e n t la P o a r t al d o m n u l u i m u n t e a n , pre Costantin C a n t e m i r cliuceriul, fiind o m b t r n , ca d e aptezci de ani', i om prost, m a i d e gios, c nice carte nu t i l a j socotind boiarii c l-or p u r t a p r e c u m le v a fi voia lor" 1 6 s . C o n s t a n t i n C a n t e m i r s-a a n g a j a t a t u n c i f a d e e r b a n C a n t a cuzino s nu ias din cuvntul lui. Aceasta nsemna, n f a p t , s lase Moldova p r a d incursiunilor poloneze, care a t a c a u d r u m u l Cameniei i care u r m a u s a t a c e I m p e r i u l o t o m a n la D u n r e , cobornd, n acest scop, t o t p r i n Moldova. Mai t r e b u i a u s u p r i m a i Rusetetii sau Cupretii dumanii Cantacuzinilor. G a v r i l i vornicul 1-a p u s i el s j u r e p e b t r n u l Cantemir, a d a o g Necuice, pregtindu-1 p e cititor p e n t r u conflictele sale cu Gavrilietii, s n u s a t i n g sabia lui d e dnsu sau de v r e u n ficior a lui, pentru cci el videa i cunotea Gavrili pe ficiorii lui c nu snt toi aezai la minte (subl. n o a s t r ) " 17. P r i n t r e ficiori era i L u p u l Costache. P o v e s t e t e Neculce d e ei c a v e a u i slugi tlhari la casa lor, care a t a c a u l a d r u m u l m a r e i f u r a u cai d e l a t t a r i i din Bugeac. i nimeni n u p u t e a s le zic feciorilor ceva, d e f r i c a lui G a v r i l i v o r n i c u l . T o a t e discuiile acestea, relateaz Neculce, a u fost duse la Oblucia, n Dobrogea, la Suleiman-paa, p r i e t e n u l lui erban-vod. Acolo a u a j u n s i boierii trimii p e n t r u j u d e c a t d e c t r e D u m i t r a c u C a n t a c u z i n o . Vznd c d o m n u l lor a f o s t mazilit, s-au u n i t i ei c u ceilali boieri i a u ticluit m a s c a r a d a ce u r m a u s i-o joace lui D u m i t r a c u - v o d . I - a u scris, a n u m e , c a u o b i n u t din nou c a f t a n d e d o m n i e p e n t r u el i c Husein, paa. din Tighina, i cu F l o n d o r a r m a u l a u i p o r n i t nainte, cu c a f t a n u l , i a r ceilali boieri f u g a r i a u f o s t a r e s t a i i u r m e a z s-i fie trimii, n d a t . D u m i t r a c u C a n t a cuzino, credul, le-a ieit nainte celor doi, c a r e a u sosit, ntr-adevr, i n u i-au c o m u n i c a t f i r m a n u l de mazilie d e ct d u p ce a u a j u n s la c u r t e , p Iai. Plecarea lui, i a grecilor, n huiduielile mulimii, trebuiesc c o m p l e t a t e cu nc u n detaliu al lui Neculce: i la eitul d i n c u r t e a domniasc, D u m i t r a c o - v o d a r t a fantazile, de dzicea surleli i trmbieli i b t e a dobeli" 171 .

1,9 170 171

Ibidem, p . 294. Ibidem, p . 296. Ed. de fat, p . 299.

70

D o m n i a propriu-zis a lui C o n s t a n t i n C a n t e m i r ncepe cu biografia i p o r t r e t u l p e care i le f a c e Neculce, folosind i Cronica racoviean-buhueasc. n t r - o p a g i n numai, acest m e t e r inegalabil al povestirii, r e z u m t o t ce era u t i l cititorului p e n t r u a-1 a v e a p e C a n t e m i r viu n f a : mic d e s t a t , gros, b u r d u h o s , r u m n la f a , b u z a t , b a r b a a l b ca z p a d a . E.ra sntos, mnca bine, bea bine. A v e a s e m n e m u l t e pe t r u p d e l a rzboaie, la cap i la mini. C a r t e nu tia, a b i a isclea, d a r v o r b e a m a i m u l t e limbi. N u era m n d r u , nu era cheltuitor. O m de a r , i tia p e t o i p e n u m e , ns era din oameni proti, d e la i n u t u l Flciului. Aa, d e oameni proti, c u m a fost, i socotit d e boieri inofensiv, C o n s t a n t i n C a n t e m i r s-a dovedit, cel p u i n n p r i m a p a r t e a domniei, incomod a t t p e n t r u ei ct i p e n t r u p r o t e c t o r u l su, cu veleiti imperiale. n v r e m e a lui C o n s t a n t i n C a n t e m i r s-au p e t r e c u t o s e a m de e v e n i m e n t e ce n - a u scpat observaiilor lui Neculce, sau, m a i degrab, detectrii lor din povestirile celor din j u r u l su. Mai nti incursiunile polonezilor, d e c a r e a m m a i a m i n t i t . Neculce consacr pagini ntregi p r d c i u n i l o r acestora, p r e c u m i ncercrilor domnului, h a t m a n u l u i Velicico, f r a t e l e lui Miron Costin, turcilor i t t a r i l o r d e a f a c e f a acestor p e r m a n e n t e a m e n i n r i . Mai mult, n 1686 a i n t r a t n M o l d o v a nsui Sobieski. D u p ce a fost a r s t o a t p a r t e a d e sus a rii, inclusiv moiile i conacele familiei sale (proprieti p e c a r e Neculce le nir din amintirile proprii, cci a v e a 14 ani), el se r e f u g i a z n a r a R o m n e a s c , c u m a m v z u t . Domnul, r m a s a p r o a p e singur, a cobort nspre sud, d a r n-a d a t c u r s sfaturilor lui e r b a n Cantacuzino, n u s-a n c h i n a t polonezilor. Acetia s-au retras, de altfel, lund cu ei i p e DoSoftei mitropolitul, a crui personalit a t e i n t e l e c t u a l i ecleziastic o c o n t u r e a z Neculce. E s t e unicul d o c u m e n t n a r a t i v ce ne-a r m a s despre cel dinti m a r e p o e t al r o m n i l o r . Din p c a t e Neculce nu a m i n t e t e nicieri a c t i v i t a t e a c r t u r r e a s c a acestuia, despre t i p a r n i a d e la Iai, sau d e s p r e versificarea Psaltirei. D e altfel aspectele culturale ale Moldovei a u fost i g n o r a t e n u n u m a i d e Neculce, ci i d e predecesorii si. Nici m c a r preocuprile lui Dimitrie C a n t e m i r nu le v a a m i n t i n c r o n i c . I n c u r s i u n i l e polonezilor, m a i r a r e , vor c o n t i n u a n t o a t d o m n i a lui C o n s t a n t i n C a n t e m i r . n a t a r i m p r e j u r r i relaiile cu e r b a n C a n t a c u z i n o s-au d e t e r i . orat sensibil. Mai m u l t , d u p u n n c e p u t d e opresiune a Cupretilor, n d e p r t a t cu cteva p u n g i de bani, C o n s t a n t i n C a n t e m i r le-a d a t acestora a r a p e m n le-a dezvluit t o a t e inteniile d o m n u l u i m u n t e a n . I a r cnd C a n t e m i r 1-a t r i m i s p e vornicul Gavrili cel care se refugiase la c u r t e a lui e r b a n C a n t a c u z i n o i a r a n j a s e nltu-

71

area lut D u m i t r a c u Cantacuzino ca s mpace lucrurile, acesta s-a ntors de acolo f r rezultat i n s c u r t v r e m e a murit, o t r v i t zice Neculce d e erban Cantacuzino, Cronicarul deplnge s o a r t a r i l o r surori, supuse la cheltuieli imense d e r e p r e z e n t a n i i la a r i g r a d ai celor d o u grupuri boiereti v r j m a e : Cupretii (sau Rusetetii) d i n Moldova i Cantacuzinii din a r a R o m n e a s c : inei-v, sracelor ri, d a c ( ) snteii putencio<a)s<e>, de a c m u s biruiii nevoile din pizmel{e> vechi la ce s-au nceput s s lucredze I" 172 Deplnge m a i ales Moldova, a j u n s p e m n a u n o r oameni abuzivi, c u m a u fost l o r d a c h e Ruset, feciorii acestuia de la Constantinopol, sau Gavrilietii. D o m n u l netiind carte, nu i n e a socoteala vistieriei, iar spre b t r n e e a c z u t cu t o t u l sub i n f l u e n a lor. P r d c i u n i l e polonezilor, ale t t a r i l o r i turcilor, a u a t r a s d u p ele constituirea u n o r b a n d e de tlhari, m p o t r i v a crora, s p u n e cronicarul, domnul, a j u t a t d e unii boieri (i n special de Miron Costin, care era s t a r o s t e de P u t n a ) , a d u s u n rzboi p e r m a n e n t . P a r t e din msurile l u a t e de stpnire m p o t r i v a lor, inclusiv t o r t u r i l e cumplite, snt r e d a t e i d e Cronic. P r i n t r e altele d o m n u l a nceput s-i ierte p e unii i s constituie din ei d e t a a m e n t e de a p r a r e i de l u p t m p o t r i v a celorlali. M s u r a s-a dovedit eficace, d a r radicalizarea tlhritului v a cere nc m u l i ani de combatere. Abia sub Mihail Racovi, s p u n e Necuice, a fost strpit tlhritul la d r u m u l mare. O b u n p a r t e a capitolului privitor la C o n s t a n t i n Cantemir, Neculce l consacr strilor de lucruri din a r a R o m n e a s c . Snt e v i d e n t e amintirile sale despre oameni i f a p t e din Muntenia, n c a r e de b i n e de r u a t r i t p a t r u a n i i despre care v a c o n t i n u a s a i b v e t i p r o a s p e t e , p r i n f a m i l i a sa, nc u n n u m r d e ani. e r b a n Cantacuzino, t o c m a i cnd se p r e g t e a s-1 n l t u r e p e C o n s t a n t i n C a n t e m i r din Moldova i s-1 nlocuiasc cu Ilie Drguscul, a m u r i t , o t r v i t zice Neculce d e f r a i i lui. P o r t r e t u l p e c a r e i-1 f a c e cronicarul este m a i agreabil dect al a l t o r Cantacuzini: o m m a r e , cu ochi ca de b o u ; harnic, darnic, fcea mil l a strini i la slujitori, cheltuitor, ca s-i f a c n u m e ; cnd era i r i t a t : nu veghea n i m n u i voa", adic n u m e n a j a susceptibilitile nimnui, nu i n e a s e a m a ele nimica. n locul su, C o n s t a n t i n stolnicul i cu Mihail s p t a r u l a u I m p u s ca d o m n p e nepotul lor de sor, p e C o n s t a n t i n Brncoveanu, c u t o a t e c erban a v e a u n fecior ce i-ar fi p u t u t succede. Mai m u l t c h i a r , p e d o a m n a lui e r b a n i p e fiul lor i-a i n u t sub p a z la moia

Ibidem,

p. 341.

72

lor la Drgneti. Ginerele lui erban, a g a Blceanu, f u g i t la nemi, a venit cu u n d e t a a m e n t nemesc, condus de u n general, Heissler D o n a t , care a ridicat p e d o a m n a lui erban feciorul fugise mai d e v r e m e i a dus-o n Ardeal. Neculce n u tia ns c p t r u n d e r e a l u i Heissler n a r a R o m n e a s c era d e t e r m i n a t de politica d e apropiere i n i i a t d e e r b a n - v o d f a d e imperiali, la care ns f r a i i lui nu voiau s subscrie. U n a n m a i trziu (era n 1690), relateaz Neculce, B r n c o v e a n u i u n d e t a a m e n t de moldoveni c o n d u s de h a t m a n u l B o g d a n (viitorul su socru) a u nsoit t r u p e l e t u r c e t i i t t r e t i ntr-o a c i u n e m i l i t a r n Transilvania, m e n i t s-1 .aeze p e t r o n u l Ungariei p e E m e r i c Tokoli, P o v e s t e t e Neculce c la -marginea rii R o m n e t i u n d e s chiam C m p i n a " s-au ciocnit cu Heissler i cu a g a Blceanu i c acetia a u fost nfrni. Cel -clintii a c z u t prizonier, iar a g a a m u r i t n l u p t . D r e p t r z b u n a r e B r n c o v e a n u i-a p u s capul n t r - u n prepeleac n Bucureti, la casa lui, -pe care a s p a r t - o m a i apoi, r m n n d loc gol, jrite zice Neculce. Cronicarul le r e d p e t o a t e corect, cu excepia satului u n d e a .avut loc ciocnirea cu nemii. Btlia nu s-a d a t la Cmpina, ci n a r a Brsei, ntre Zrneti i Tohani, la 11 a u g u s t 1690 173 . Neculce mai p o m e n e t e d e necazurile p e care le-a a v u t Bogdan h a t m a n u l 1a. napoierea n Moldova, cnd a fost a t a c a t de secui n trectoarea Oituzului. E l este, de asemeni, bine i n f o r m a t a s u p r a evoluiei politice din Transilvania, a nfrngerii lui Tokoli de c t r e imperiali i A plictiselilor p e care i le-au cauzat lui Brncoveanu rmiele arm a t e i acestuia, aezate n M u n t e n i a . Neculce n u precizeaz ns datele, nu fixeaz anii, i a c e a s t a :li confer Letopiseului, o d a t n plus, caracterul unei povestiri i l n d e p r t e a z o a r e c u m de valoarea izvoarelor n a r a t i v e a n t e r i o a r e (Ureche i Costinetii) a t t de m u l t folosite de istoriografia noastr. I n t e r e s a n t snt t r a t a t e n Letopise r a p o r t u r i l e d i n t r e C o n s t a n t i n Cantemir i boierii Moldovei. R i d i c a t l a domnie d e marii boieri, f u g i i n a r a R o m n e a s c de rul lui D u m i t r a c u Cantacuzino, acetia a u v r u t s aib o u n e a l t docil n minile lor, c u m a i fost, p n l a u r m , b t r n u l clucer. Arborele su genealogic fiind m o d e s t , marii boieri nu s-au sfiit s-i i m p u n de 1a nceput preteniile, c u m a m v z u t n cazul familiei lui Gavrili Costache. E l nsui se p a r e c ncerca u n s e n t i m e n t d e jen, n p r i m u l an, fiind obligat s h o t r a s c n pricini ale unor n u m e ilustre din Moldova. Neculce s p u n e c t r i a bine cu boierii, la nceput. L-a p r i m i t cu ""
1,3

'

.-LLa

Buc., ,P- 1. P-

Cf. R a d u Greceanti, Istoria lui Constantin Brncoveanu, 1970, p . 78. Vezi si C. C. Giurescu, Istoria romnilor, III,
171.

73

mil i cinste" pe Miron Costin, care se ntorcea scptat din Polonia. L-a boierit i p e el, i p e cei trei feciori ai lui, iar p e Velicico 1-a fcut h a t m a n . Ct vreme i-a i n u t p e Ruseteti departe de treburile rii, n spe de vistierie, raporturile cu boierii au fost bune. Cnd lordache Ruset cel b t r n i cu liota de feciori, cinci la numr, dintre care trei capichihi la Constantinopol, s-au mpcat cu domnul i au p u s mna p e vistierie a j u t a i i de h a t m a n u l Bogdan a nceput seria abuzurilor, f c u t e n numele unui domn, depit de vrst i de msura realitii. Rusetetii l t r a t a u ca p e u n copil, promindu-i c-1 vor face domn n ara Romneasc. I a r domnul asculta numai de ei i numai de ginerele su Bogdan, care l-a nlocuit n htmnie p e Velicico. Relateaz Neculce c acetia au scos p e a r o mulime de biruri, inclusiv pe mazili i p e breslai, care precizeaz t o t el a u fost complet distrui economicete. Costinetii, mai ales, dar i Costchetii, fceau o drz opoziie domnului p e n t r u aceste abuzuri. E s t e bine cunoscut vorba p e care Neculce o pune n gura Costinetilor, n legtur cu mulimea ornduielilor", a impozitelor: Mai des cu pharle, mrie-ta i mai r a r cu orndueleli, c a r a i e r t a t de la Po<(a}rt, -ei v r e a s-i dai mrie-ta sama o d a t i nu-i p u t e " . n special Velicico Costin, fire aprig, om de c u r a j Neculce iii-I prezint ca p e u n om nenfricat ce nvlea n rzboiu singur, cu sulia a m i n " se certa ru cu domnul i cu l o r d a c h e Ruset 174 . Cronicarul mai subliniaz u n lucru, anume, c domnul reinuse bine dispreul marilor boieri f a de el, ridicat de jos i, odat stp n p e soarta Moldovei, nu rnai avea ncredere n ei. E r a bolarii d e la o vreme prea supraii de Cantemir-vod, Cei crs la curte boiarinai, t o t ficiori de mojci, codx'eni i gleni. i dzice Cantemir-vod c domnul face n e ( a ) m u r i l e , domnul le stnge. i-i era urii ficiori()> cei de boer, s nu-i vadz ntr-ochi, de p e cum i era n t u r a lui. i era n cinste numai h a t m a n u l Bogdan, ginere-su, i cu Iordachi visternicul R u s t . Aceti doi schivernisla i mnca a r a , cum le xera voe. Dece boarii p e aceia vr6<me) nu mai p u t e a suferi s f i e clcai de acei doi boeri i d6 mojciia celoralali mai mici de curte. C, cnd eie la a r cu slujbe, b o a r i n a i ( i ) fce j n u l t e ncazuri caslor celor m a r i a boerilor" 175 .
174 n Cronica anonim a Moldovei, atribuit lui Alexandru Amiras, se spune c n cursul unei astfel de discuii, la masa domneasc, Velicico l-ar fi insultat p e domn zicnd c omul care n u tie carte iaste ca u n dobitoc". Cf. ediia critic a lui Dan Simonescu, p. 58. 175 Ed. de fa, p. 334.

74

Acestea t o a t e a u d u s la u n complot p u s la cale d e boierii n e m u l u mii, n t o a m n a anului 1691. Aflndu-se la o n u n t mai sus d e Brlad, boierii s-au s f t u i t s f u g n a r a R o m n e a s c i s-1 i m p u n d o m n p e Velicico. U n u l d i n t r e p a r t i c i p a n i , Ilie ifescul, poreclit Frige-vac, a ndeplinit ns rolul de I u d al acelei mese de t a i n . Cum n u n i l e i n e a u a t u n c e a cu sptmnile, ifescu a a v u t t i m p s-1 ncunotineze p e d o m n , iar a c e s t a s t r i m i t nite slujitori c a r e i-a p r i n s p e unii d i n t r e ei. (Alii a u scpat cu f u g a n a r a R o m n e a s c . ) P r i n t r e cei a r e s t a i a fost i Velicico h a t m a n u l . La insistenele Rusetetilor, C o n s t a n t i n C a n t e m ' r i-a t i a t c a p u l i a t r i m i s s-1 p r i n d i p e Miron Costin, care p r e t i n d e Neculce, nu tia nimic de s f a t u l celorlali. Cnd l-au arestat, cronicarul se afla l a moia sa Brboi, u n d e i ngropa soia. L - a u l u a t trimiii d o m n u l v i i, f r s i n s e a m a de cererea sa de a fi d u s la Iai ca se explice, i s-a t i a t capul la R o m a n . Ali boieri a u fost nchii, iar cei f u g i i i n a r a R o m n e a s c , neascultnd d e s f a t u l lui Brncoveanu i d u cndu-se la Constantinopol, cu pra, a u fost trimii plocon n Moldova de marele vizir, care era p r i e t e n cu C o n s t a n t i n C a n t e m i r . D a r n-a m a i f o s t omort nici u n u l . P r i n t r e cei nchii n t u r n u l p a l a t u l u i se afla i u n oarecare s p t a r Dediul albanezul, care a i z b u t i t s fug, cobornd cu o frnghie, m p r e u n cu u n fecior al su. P o r t r e t u l sugestiv p e care li-1 "face domnul, p i i n p a n a lui Neculce, oprindu-i p e u r m r i t o r i s-1 m a i caute, este acela al u n u i Novac, capabil s sar n goana calului de p e u n cal p e altul, sau s s a r p e s t e t r e i cai aezai u n u l lng cellalt. F u s e s e r m p r e u n n rzboi i u n iz melancolic al aducerilor a m i n t e nvluie povestirea, de u n a u t e n t i c r a f i n a m e n t , a marelui scriitor. Neculce i mpac, n final, spre satisfacia deplin a cititorului. R e d a r e a complotului, d e s f u r a r e a consecinelor, uciderea Costinetilor snt f c u t e cu o m a r e t e n s i u n e d r a m a t i c i a v n d t o a t e a p a r e n e l e cunoaterii depline a a d e v r u l u i istoric. Celelalte cronici c o n t e m p o r a n e relateaz evenimentele ca p e n i t e f a p t e diverse. Singur Letopiseul a t r i b u i t lui Nicolae Costin f u r n i z e a z unele detalii diferite d e ale Iui Neculce. D u p acesta, Miron Costin a r fi fost omort acas, la Brboi, i n g r o p a t m p r e u n cu soia sa, iar la o m o r r e a lui Velicico, n t m p l a t d u p napoierea v t a v u l u i Macri de la Brboi, a r fi fost d e f a p e n t r u c r e d i n " , fiul domnului, D u m i t r a c u beizadea 176 . F i n a l u l domniei lui C o n s t a n t i n C a n t e m i r este d o m i n a t d e regret e l e b t r n u l u i voievod p e n t r u crimele comise, ca i de s e n t i m e n t u l

1,6

Cf. M. Koglniceanu, Letopisiile,

I I , p . 43.

75

iertrii i al mpcrii d i n t r e feciorii lui Miron Costin, ce p a r t i c i p la n m o r m n t a r e a domnului, i fiul acestuia, Dimitrie Cantemir. Acesta, ridicat n scaun d e boierii Ruseteti, nu se p o a t e m e n i n e dect trei sptmni. B a n i i lui C o n s t a n t i n Brncoveanu, s p u n e Neculce, l-au i m p u s p e C o n s t a n t i n Duca, au Ducule, viitorul ginere al d o m n u lui m u n t e a n . P o v e s t i r e a p r i m e i domnii a lui C o n s t a n t i n D u c a (16331695) d e b u t e a z cu o greal de cronologie; acesta i ncepe d o m n i a nu n a n u l 1691, c u m s p u n e Neculce, ci n a n u l 1693, c u m precizeaz Letopiseul a t r i b u i t lui Nicolae Costin i, bineneles, documentele istorice. E s t e nc o d o v a d n p l u s c Neculce n-a utilizat acest izvor n a r a t i v . T o t n cuprinsul acestei domnii este d a t , p e n t r u p r i m a dat, D i v a n u l domnesc, care n u v a lipsi din expunerile relative la domniile viitoare i care lipsete n Cronica racoviean-buhueasc. Materialul d o c u m e n t a r utilizat i m a i ales n a r a r e a p e 15 pagini a acestei scurte domnii de doi ani, m a i m u l t dect a a l t o r voievozi, n e descoper u n Neculce cu u n spirit e x t r e m d e ascuit p e n t r u treb u r i l e politice, cu u n s i m al msurii tipic omului nelept i experim e n t a t . El critic lipsa de seriozitate a boierilor d e la Constantinopol i a d o m n u l u i t n r care la n u m i r e a u cheltuit sume imense de b a n i p e t o t felul de lucruri inutile, d e s t i n a t e fastului, cnd vistieria rii era s e c t u i t . i n loc s vie n a r , n d a t d u p n u m i r e , c a r e a a v u t loc n martie, a s t a t cu boierii, cu slugile, cu seimenii (vreo 200, a n g a j a i eu p l a t ) , nc t r e i luni la a r i g r a d , p e promisiunile lui L u p u Costache care ca u n bezmetic ce e r a la m i n t e " l n d e m n a p e d o m n s cheltuiasc f r grije, c-i a r a b o g a t . Neculce subliniaz i eroarea comis f a de t u r c i d e acelai L u p u Costache (marele su v r j m a de m a i trziu) care i a c u z a p e feciorii lui C o n s t a n t i n C a n t e m i r c t a t l lor a l u a t 1000 d e p u n g i d e b a n i din a r , cnd Moldova e r a i e r t a t d e bir. D e a t u n c i , conchide Neculce, turcii n-au m a i ocolit b i r u l rii, p e b a z a acelor afirmaii greite, f c u t e din d o r i n a de a lovi n fiii d o m n u l u i de curnd d e c e d a t . A j u n s , n sfrit, n Iai, m p r e u n cu unii din grecii care-1 m p r u m u t a s e r cu bani, C o n s t a n t i n D u c a a c o n t i n u a t seria cheltuielilor. Mai nti a m r i t a t - o p e sor-sa I l e a n a cu cronicarul Nicolae Costin, cnd n t o a t vistieria nu erau m a i m u l t e dect 100 de p u n g i d e bani, precizeaz Neculce. I a r t o a m n a s-a n s u r a t d o m n u l nsui, lund p e Maria, f a t a lui C o n s t a n t i n Brncoveanu, cu care se logodise nc la Constantinopol, n a i n t e d e a pleca spre a r . N u n t a , Ia care, c u m a m mai a m i n t i t , a p a r t i c i p a t i cronicarul, t n r postelnic fiind, i c a r e a d u r a t t r e i s p t m n i , a f o s t f c u t t o t cu cheltuiala r i i I a r d u p acestea t o a t e , adaog Neculce antitetic, - ncepur-a. vinii d a t o r n i c i ( i ) d e la a r i g r a d i a- cer6 datoriile, c li s<()

76

plins<> dzua. i-ncepur-a vini i poroncii de la Po<a>rt, h a v a lele, a cere obiceiurile r i (adic birul, n.n.), c nu vrea s le.iarte, c a Ia C a n t e m i r - v o d " 177 . D o m n u l , lipsit d e e x p e r i e n i a v n d u n Diva i. d e boieri tineri, n-a p u t u t f a c e f a situaiei i Neculce i u r m r e t e erorile crescnde p a s cu pas, p n la mazilire, r e z u l t a t u l lor firesc. Mai nti oprimarea micii boierimi p r i v i t d e Neculce cu satisfacie rutcioas cei rdicai din ne<a>muri p r o < a ) s t e , ce dzicea C a n t e m i r c i-a faci n e ( a ) m u r i , i-ncepur a-i b a t e -a-i nchide p e n t e m n i i i p e la simeni. i-i srcir, d e r m a s r cum le-au f o s t u postrigul, mojici" 178 . Apoi birul p e n t r u banii steagului (adlc f p e n t r u cheltuielile numirii), m a i apoi lepra sau f i s t u l a n p n t e c e : vcritul", care-i p u n e a p e marii boieri la cheltuieli imense. Mai apoi pogonritul, alt bir greu, p e bieii oameni sraci, care cultiv a u p o r u m b cu mijloace p r i m i t i v e ; este p r i m a a t e s t a r e documentiFci 3/ culturii p o r u m b u l u i n Moldova. L a aceste n e m u l u m i r i i n t e r n e s-au a d o g a t altele mai grave f a de t u r c i i f a de m u n t e n i . C o n s t a n t i n Duca nefiind n s t a r e s asigure s e c u r i t a t e a transporturilor de provizii spre Camenia, a d a t posibilitatea polonezilor s m p r t i e o imens c a r a v a n ce se nd r e p t a spre c e t a t e i s irite la culme p e sarascherul d e la Oblucia, care l-a r e c l a m a t la P o a r t c a incapabil s guverneze. A l t d a t l-au p r i n s turcii c violeaz corespondena lui Tokoli cu francezii, t r a n s m i s p r i n i n t e r m e d i u l su la Paris. In sfrit, ca s nu le a m i n t i m p e t o a t e , l-a omort la Iai, simulnd o incursiune a leilor, p e capegibaea care venise d u p bir i p e care d o m n u l l suspecta c are p o r u n c s-1 mazileasc. ; N e m u l u m i r i l e m u n t e n i l o r erau de ordin bnesc. Acetia, vznd c Ducule a r e o s i t u a i e c u m nu se p o a t e m a i rea la P o a r t i fiind r s p u n z t o r i p e n t r u el la b a n c h e r i i greci, l zoreau m e r e u cu r e s t i t u i r e a banilor. I a r el, a d a o g Neculce, fiindu-le ginere, c u t a s nu-i supere i s le a c h i t e t o t , f r s i n socoteala ct a d a t i ct m a i a r e d e p l t i t ; e r a n u m a i cu numele d o m n u , c-1 stpnieu muntenii". Neculce nu folosete alt izvor, n capitolul p r i m e i domnii a lui C o n s t a n t i n Duca, dect Cronica i propriile a m i n t i r i . Acestea d a c a u fost fidele n problemele d e istorie i n t e r n , se dovedesc deficitare a t u n c i cnd a m i n t e t e de lucruri p e t r e c u t e n a f a r a Moldovei. Iat-1 p e C o n s t a n t i n Brncoveanu, n aceti ani ( f r a g m e n t u l este inserat naintea omoririi capigiului) ntmpinndu-1 p e s u l t a n u l M e h m e t (napoindu-se d i n t r - o c a m p a n i e n U n g a r i a , u n d e a fost

177 179

Ed. de fa, p . 3 55. Ibidem, p. 352.

b t u t d e nemi), i conducndu-1 p r i n a r cu m a r e s p a i m (din lipsa proviziilor) p n la D u n r e . E s t e vorba, n realitate, de sultanul M u s t a f a al II-lea, b t u t la Zenta, n 1697, d e c t r e Eugeniu d e Savoia, care s-a napoiat, ntr-adevr, p r i n a r a R o m n e a s c i a fost n t m p i n a t de Brncoveanu cu t o a t a t e n i a ce se i m p u n e a . tia el bine, Neculce, de ce l avertizeaz p e cititor n Predoslovie a s u p r a posibilitii d e a fi greit niscaiva veleaturi a anilor". A m i n t e t e apoi de d o v a d a de amiciie a r t a t de buiuc i m b r o h o r u l lui Brncov e a n u cu acel prilej, cnd a f c u t s fie omori doi n e m i prizonieri, ce se p r e g t e a u s-1 d e n u n e vizirului p e n t r u legturi cu austriecii. Aceste detalii a r fi t r e b u i t incluse n capitolul consacrat p r i m e i domnii a lui Antioh Cantemir, u n d e este f c u t o descriere a b t liei d e la Zenta, c o n f u n d a t ns cu cea d e la P e t r o v a r a d i n . Plecarea lui C o n s t a n t i n Duca seamn, n t r - u n fel, cu aceea a lui D u m i t r a c u Cantacuzino. Aceeai agitaie, aceleai n e m u l u m i r i i reprouri ale boierilor p e n t r u abuzurile svrite, vociferri ale slujitorilor nepltii i blesteme ale oamenilor p e n t r u impozitele grele p u s e n sarcina lor. In plus bocetele m u n t e n e t i ale dezmierdatei fiice a Brncoveanului, ce u r m a s nchid ochii cteva luni m a i trziu, secerat de cium la a r i g r a d : Aolo, aolo, c v a p u n e t a i c a p u n g d e p u n g din Bucurestii pn-n a r i g r a d i, zu, nu ne v a lsa, i i a r ne v o m nto'Ca^ce cu domnie n d r p t " 179 . n t r - a d e v r C o n s t a n t i n D u c a s-a ntors, t o t cu a j u t o r u l b n e s c al lui C o n s t a n t i n Brncoveanu, n t o a m n a anului 1700, p e n t r u o d o m n i e ce a v e a s dureze t r e i ani, a l t e r n i n d cu aceea a lui Antioh Cantemir, i, d u p obiceiul nenorocit al domnilor, cu f o a r t e p u i n e excepii p e n t r u t i m p u l istoric p a r c u r s d e Neculce, p r i m a g r i j a lui C o n s t a n t i n Duca, d u p n u m i r e a Divanului boieresc, a fost s-1 reclame la P o a r t p e predecesor. D a r A n t i o h Cantemir, nchis la nceput, i-a a r a n j a t mai apoi lucrurile iar Ducule s m b r c cu cmee d e g h e a " , f u p r i n s adic d e f r i c p e n t r u riposta ce p u t e a veni. R a p o r t u r i l e cu muntenii, b u n e la nceput, s-au d e t e r i o r a t d e n d a t ce acetia a u ncercat s-i recupereze datoriile b n e t i . Au nceput reclamaiile la P o a r t , concomitent cu n d e m n u l a d r e s a t boierilor ca s-1 prseasc p e D u c u l e : o e s t u r p e r f e c t realizat de Neculce p e m a i m u l t e pagini, ca u n u l care fusese m a r t o r s p e c t a t o r al acestor intrigi diabolice la care s-au d e d a t de-a lungul istoriei marii boieri, a a i n cazul d e f a , d a r n u n u m a i ntr-acesta de C o n s t a n t i n B r n c o v e a n u . E s t e r e m a r c a b i l a r t a cronicarului de a p r e z e n t a n p l a n u r i paralele concepiile, aciunile, metodele folosite d e p e r s o n a j e l e sale, individuale sau g r u p a t e d u p interese.

1,4

Ibidem,

p . 375.

78

n r e l a t a r e a celei d e a d o u a domnii a lui D u c u l e este inserat u n lung capitol de istorie p r i v i t o a r e la popoarele din j u r . D e d a t a a c e a s t a Neculce i, n d r e a p t a t e n i a a s u p r a strilor d e lucruri din Polonia, Suedia i R u s i a . I n f o r m a i i i e sale politice sau, p o a t e , explicaiile p e c a r e le d el singur u n o r ntmplri, cu consecine c a p i t a l e p e n t r u istoria rilor nordice snt d i n t r e cele m a i curioase. C a s scape d e August al II-lea, electorul de S a x a (16701733), c a r e e r a i rege al Poloniei (i s giuca n c r i cu d o ( a ) m n e l e celi f r u m o < a > s ( > a leilor. i care-i plcea, o i n e a cte doo, t r e i luni la dnsu"), polonezii l-au n d e m n a t s atace oraul Riga, ce a p a r i nea Suediei lui Carol al X l I - l e a . Suedezii, puternici, au p t r u n s n Polonia, August i-a c h e m a t n a j u t o r p e ruii lui P e t r u cel Mare ce vrea s-i ispiteasc nrocul otii sale" i aa s-a a j u n s la ocuparea Narvei, la scoaterea din Polonia a lui A u g u s t al II-lea de c t r e suedezi i nlocuirea cu Stanislav Leszczinski i la p r e g t i r e a l u p t e i de la P o l t a v a (pe care Neculce n u o p o m e n e t e , evident, aci), cu u r m r i l e c u n o s c u t e p e n t r u istoria E u r o p e i . Detaliile acestor aciuni snt nirate de Neculce din p o s t u r a d e cunosctor deplin al lucrurilor. D a r i aici, ca n ntreaga cronic, lipsete f u n d a r e a istoric p e izvoare, documente, d a t e . Din Cronica racoviean-buhueasc Neculce copiaz a i d o m a dou pagini 18 , p r i v i t o a r e la abilitatea lui C o n s t a n t i n Brncoveanu, a m e n i n a t cu mazilia d e c t r e vizirul Raini. Acesta zice Neculce observase c m u n t e n i i a u p r p d i t Moldova cu meterugurile lor" nc de cnd a p a r t i c i p a t la p a c e a d e la Carlovi ca reiz-efendi (ca m i n i s t r u de externe) i a p r o m i s c d a c v a a j u n g e v r e o d a t vizir l v a n l t u r a p e B r n c o v e a n u i v a sprijini Moldova. n s cu a j u t o r u l banilor, Brncoveanu i-a c u m p r a t p e t o i la P o a r t . Mai m u l t , a ntors lucrurile d e aa m a n i e r nct i s-a oferit i s t p n i r e a a s u p r a Moldovei, de c t r e nsui vizirul R a m i . N u l-au lsat unchii si s accepte, zic a m n d o u letopiseele, d a r noua s i t u a i e i-a u u r a t n l t u r a i ea d i n Moldova a fostului su ginere i alegerea lui Mihail Racovi. Mazilirea lui C o n s t a n t i n D u c a este descris d e Neculce n t o a t e detaliile ei, cu o excepional c a p a c i t a t e d e r e d a r e a agitaiei, cauz a t d e e v e n i m e n t . De la sosirea capegiului cu spahiii, sub p r e t e x t c m e r g e n n o r d u l r i i s precizeze g r a n i a cu polonezii i p n la surghiunirea lui D u c u l e la Cavala, Neculce p u n e n micare spiritele, a d u n mulimile, nchide p o r i l e curii domneti, a r e s t e a z boierii, n d e p r t e a z pericolul din p r e a j m a domnului, care, a j u n s la D u n r e , p u n e n f u n c i i p e nsoitori ca i c u m a r fi fost nc p e t r o n .

180

Cf. ed. de fa,

de l a p . 433, r. 13, p n la p . 436, r. 13.

79

N u v o m u r m r i numirea lui Mihail Racovi, nainte de a pomeni cea dinti stpnire n Moldova, a lui A n t i o h Cantemir, t r a t a t , c u m era i firesc, n t r e scurtele nscunri ale tnrulu C o n s t a n t i n Duca. Dintre t o a t e domniile incluse n Letopiseul lui Neculce, cele ale lui Antioh C a n t e m i r ne a p a r oficiale, de cas (excluznd-o, bineneles, p e aceea a lui Dimitrie Cantemir, care a r e u n regim special). Neculce le consacr m a i ales celei dinti m u l t e p a g i n i ; detaliile i precizrile neeseniale, ce i n de persoana domnului i a familiei acestuia, snt mai numeroase, n sfrit, f a p t m a i rar ntlnit la Neculce, el trece cu vederea domnului unele m s u r i cum snt impozitele, spre pild gsind justificri care s-1 aeze n l o t d e a u n a p e acesta ntr-o l u m i n favorabil. n a d o u a domnie, cnd Antioh Cantemir, mpins de nevoi, scoate vcrit i cornrit p e a r , v i n o v a i de a c e a s t a vor fi sfetnicii si apropiai, musaipii, Ilie Cantacuzino i P a n a i t Morona, de care a m mai a m i n t i t i ale cror t r s t u r i de c a r a c t e r le zugrvete Neculce cu penelul n m u i a t n o t r a v . D o m n u l era t n r , n p r i m a domnie, n j u r u l a 20 de ani, masiv, chipe, c a m violent din fire, dar o m de o n o a r e : i i n e a cinstit h o r b a " . A alctuit Divanul boieresc din marii boieri, cci dei l-au n t m p i n a t boerinaii ttne-su, lui Cantemir-vod", cu bucurie, n-avea la ce-i folosi; ae era d e b t u i i d e stlcii i d e jcuii, ct r m s e s ( ) cu peile". Rusetetii erau cei m a i numeroi n D i v a n . D e d a t a aceasta Neculce nu le mai gsete cusururi. Venise din Rodos, din exil, i L a s c a r a c h e Ruset, care i-ar fi fost d e folos lui A n t i o h Cantemir la Constantinopol, d a r e r a bolnav di dropic<> i-n s c u r t v r e m e a u m u r i t . i nu-i era lui R a s c a r a c h i a t t a jeli d e mo<a>rte, ctu-i e r a jelea c-i v i n i s ^ ) z a m a n u l i n u p u t e s- r s p l t e ( a > s c r u t a t e ce t r s e s < ) de c t r m u n t e n i " . C u m p l i t nverunare n ur, d e v r e m e ce nici p e r s p e c t i v a m o r i i n u i-a p u t u t - o ostoi, i subtil capacit a t e a scriitorului de-a o reda, n f u r a t ntr-o f o a r t e strvezie p n z d e u m o r i ironie! Spre deosebire d e tat-su, care ncerca s s p u i e m p o t r i v a u n e i crii cu o m n d e oameni slabi", A n t i o h C a n t e m i r a f c u t p a c e c u polonii i convenie s-i a n u n e despre incursiunile t t a r i l o r n n o r d . Cu C o n s t a n t i n Brncoveanu r a p o r t u r i l e a u fost rele, n pofida m u l t o r ncercri ale lui A n t i o h C a n t e m i r d e a-1 mpca, sau m c a r d e a-1 neutraliza. A ncercat s i-1 f a c socru, d a r Brncoveanu p u n e a condiii "de n e a c c e p t a t , n a f a r d e d i s p r e u l p e c a r e l a v e a f a d e n e a m u l d e j o s al Cantemiretilor. Cu g r e u t a t e a izbutit A n t i o h Cantem i r s o a d u c p e C a s a n d r a Cantacuzino, fiica lui e r b a n care e r a logodit cu Dimitrie, i s-i f a c n u n t f r a t e l u i su, n v a r a anului 1700, cci B r n c o v e a n u se m p o t r i v e a d i n r s p u t e r i . M r t u r i s e t e Neculce c, d u p aezarea tinerilor c s t o r i i la Constantinopol,

80

Brncoveanu a fost c u p r i n s d e m a r e t e a m ca n u c u m v a C a s a n d r a , v a r a sa p r i m a r , s dezvluie turcilor legturile sale cu imperialii; a f c u t t o a t e eforturile posibile ca s f i e nlocuit A n t i o h din s c a u n u l Moldovei, lucru p e c a r e l-a izbutit, p n la u r m , Ia cteva l u n i d u p evenimentele d e m a i sus. L u i A n t i o h C a n t e m i r i-a fost d a t s se ocupe, ca d o m n al Moldovei, d e u l t i m a aprovizionare a Cameniei. n i a r n a anului 16961697 i n p r i m v a r a anului 1697 (date p e care le d e d u c e m d u p t e x t , cci, c o n f o r m obiceiului, Neculce nu le precizeaz), o a r m a t de 12.000 de t t a r i i A n t o h i - v o d cu t o a t oastea sa, c a la 1.500 d e slujit o r i " a u n t o v r i t zaharaoa i h a z n a o a " , c a la 1.500 de car, cu cirezi d e vite i oi, ferindu-se de incursiunile polonezilor. Trecerea Nistrului, nvolburat, se f a c e cu m a r e dificultate, d a r cu m a r e l a u d p e n t r u domn. Doi ani m a i trziu, n u r m a pcii de la Carlovi (1699), A n t i o h C a n t e m i r a p a r t i c i p a t la r e t r o c e d a r e a Cameniei polonezilor, f a p t p e care Neculce l descrie cu l u x d e a m n u n t e , rednd ntregul p r o t o c o l u r m a t d e ambele p r i , ca u n u l ce a p a r t i c i p a t efectiv la. eveniment. n acest sens t r e b u i e i n t e r p r e t a t expresia lui: i a t u n c e e r a m i eu<a,colo !>, I o n Neculce vel-vornic, p e acie v r e m e v t a v d e a p r o d z i " l s l . i, p e n t r u c a m a m i n t i t d e protocol, Neculce consacr dou p a g i n i trecerii p r i n I a i a solului polonez R a f a e l Leszczinski la P o a r t , p e c a r e l nsoea, ca m a r e ag, i descrie etic h e t a stabilit cu acel prilej i i m p u s d e orgoliosul leah. n m a t e r i e d e istorie european, lui Neculce nu-i scap evenimentele, m a i ales c acestea au a v u t r s u n e t n lumea n t r e a g . Mai nti descrie v e s t i t a b t l i e de l a Zenta, din 1697, d u p relatrile f o a r t e p r o b a b i l e ale lui Dimitrie C a n t e m i r , c a r e a p a r t i c i p a t la ea. Neculce comite o singur g r e a l : c o n f u n d Z e n t a cu Petrov a r a d i n u l i d e n u m e t e b t l i a din 1697 (a crei a n nu-1 d ns) d r e p t b t l i a de la V a r a d i n . (Btlia de la P e t r o v a r a d i n a a v u t loc a b i a n 1716.) P e M u s t a f a al II-lea l c o n f u n d cu Mehmed, c u m a m m a i a m i n t i t . Relateaz, p a c e a d e la Carlovi i implicaiile ei p e n t r u Moldova i E u r o p a . Leii nc cerea t a r e a r a Moldovei, d a r turcii a u r s p u n s u p e n t r u a r a Moldovei c a r a Moldovei nu p o t s o de s le fie lor podani, c aste v o l n i c ; c turcilor i nchinat, nu-i l u a t cu sabie". Polonezii a u o b i n u t C a m e n i a i U c r a i n a i a u c e d a t t o a t e - c e t t i l e Moldovei si localitile din n o r d p e c a r e le d e i n e a u , n felul acesta, d u p m u l i ani, Moldova revenise l a g r a n i e l e ei fireti, s u b A n t i o h C a n t e m i r . P l i n d e f a n t e z i e este dialogul d i n t r e P e t r u cel Mare i m p r a t u l Leopold al Austriei n problemele pcii de la Carlovi, cel dinti

205

Ibidem,

p .681.D.CantemirmoareIa1septemvrie1723.

81

rugndu-1 p e al doilea s nu fac p a c e cu turcii, p e n t r u c l va sprijini din plin n campania a n t i o t o m a n : Dar npratul nemescu n-au p u t u t s-i fac p e voie, s nu fac pace cu turcii, c slbis{} tare, i-i dzicea Moscului: Mcar c t e apuci c me-i, da ciiva ani cheltuiala otii, dar nu poci, c acmu el m roag<>, dar p e urm, cine tie, sau m-a ruga, sau ba, c p o a t e s s<()> l u n g e ( a ) s c mulii ani nainte btaia. i eu a m slbit, c eu nu m<> b a t numai cu Turcul, i m<> b a t i cu F r a n u j u l , i acolo a m u mai m a r e b t a i e dect cu Turcul . Dece npratul Moscului, n t o r c n d u - s ( ) napoi la a r a lui, ndat a t u n c e a s-au i apucat a rade barbele boarilor -a slujitorilor, -a le i schimba hainele, -a face obiceiuri i o r n d u i a l ( ) t o t nem a s c " 182. n a i n t e de a aminti actul mazilirii, care s-a produs dup Neculce fr incidente deosebite, dar cu mari regrete p e n t r u a r , cronicarul pomenete de msura p e care a luat-o domnul de a repopula marginile rii, rmase pustii d u p incursiunile i jafurile armatelor turceti, t t r e t i i poloneze. Cea de a doua domnie a lui Antioh Cantemir, de n u m a i doi ani, {1705 1707) este p u n c t a t de Neculce p r i n p u i n e lucruri de seam. Mai nti ncercarea lui Constantin Brncoveanu de a se mpca cu Antioh Cantemir i cu lordache Ruset, promindu-i reciproc s nu se mai prasc la P o a r t . i rezum Neculce ase au i n u t de bine aceast paci, pecum in cnei vinerii!" l s 3 . Neculce pomenete de birurile puse p e a r de Antioh Cantemir, mpins de cei doi sfetnici ai si, d a r i din dorina de a-i plti datoriile la arigrad. Antioh Cantemir a scos obiceiul" nou p e a r , v d r r i t u l (impozit pe vin), dar numai p e r a n i i p e micii boieri, de la ag n jos. Zice Neculce, cam iezuit, c domnul n-a v r u t nicic u m s introduc impozitul respectiv numai nu putea, c-1 t o t ndemna Panaitachi i Ilie visternicul". Mai multe nvinuiri au avut loc la Constantinopol, ntre vechiul domn, Mihail Racovi i Antioh Cantemir, p e n t r u bani luai din -ar i netrecui n contul birului. U n u l dintre aceste procese, povestit n p a r t e de cronicar, d vioiciune capitolului despre a doua domnie a lui Antioh Cantemir, lipsit, n general, de a n i m a i a cu care a m f o s t deprini parcurgnd celelalte pagini. Mihail Racovi, a f l a t la nchisoare, l-a prt sultanului p e Antioh Cantemir p e n t r u u n asem e n e a abuz. La cererea vizirului, domnul a trimis d i n a r oameni care s-i susin interesele; Antiohi-vod n d a t ales<> de trii m i s ( ) civa boarii, care-i tie c-i sjnt npotrivire, i civa breslai,

182 183

Ibidem, Ibidem,

p. 3 9 7 - 3 9 8 . p . -157.

82

megiai de-(a> lui Mihai-vod, vasluani t o t de cei b u n i de gur<> i de p r < ) . i s-au prt de f a < a ) nainte Divanului nprtescu. Breslai<i) n gura m a r e striga: Vndutu-ne-i, vndutu-ne-i, vndutu-ne-i la cochi-vechi (adic la mezat, n.n.), ciocoilor, ca p e mascuri i ca p e o i ! Crei numai ce hua Divanul nprtescu, i s<) mira toi paii i agalari<i) d e p r ( a ) ce-i dau. i aea l-au d a t iar rmas, s plte<(a)sc iar bani la visterie npr<)te<a)sc, i iar <)l nchisr^), nc mai la gre nchisoare, la Babagefer" 184 . Mazilirea i-a venit lui Antioh Cantemir la Tighina, plecat acolo cu boieri i cu salahori p e n t r u r e p a r a r e a i extinderea cetii. Trziu, revznd textul, Neculce a adogat celorlalte aduceri a m i n t e : i s-au dus la Po<a>rt i acol<(o> au m u r i t . N-au mai iit d o m n u " . P u t e m urmri, n continuare, primele dou domnii ale lui Mihail Racovi i apoi cea dinti domnie n Moldova a lui Nicolae Mavrocordat. Cezura va trebui pus nainte de Dimitrie Cantemir; acolo a fost c u m p n a vieii sale i acolo se situeaz c u m p n a izvoarelor de informaie care m p a r t Letopiseul n d o u : pn la Dimitrie Cantemir i dup Dimitrie Cantemir. Domniile lui Mihail Racovi snt apropiate ntre ele: 1703 1705, 17071709. Relatnd numirea n prima, domnie, care n-a durat, n realitate, dect u n a n i j u m t a t e , Neculce i ese preliminariile n finalul capitolului consacrat lui Ducule. Acestea corespund sub r a p o r t u l informaiilor istorice cu cele p e care le d Cronica racoviean-buhueasc, n lungul capitol apologetic consac r a t lui Mihail Racovi, cu care se i termin, dealtfel, Cronic. Alegerea lui Mihalache Racovi a a v u t loc la Adrianopol i a fost rezultatul nelegerii dintre Constantin Brncoveanu (ca de obicei) i boierii fugii de la Constantin Duca, n f r u n t e cu lordache Ruset. Acetia, boierii, au nelat ateptrile lui Antioh Cantemir, ale crui intervenii tardive n-au mai p u t u t fi l u a t e n seam: alegerea fusese sancionat de sultan. Tocmai n timpul prezenei boierilor moldoveni p e n t r u alegerea domnului s-au produs turburrile m a r i la arigrad i Adrianopol, p e n t r u depunerea sultanului Mustafa al II-lea, cel nfrnt la Z e n t a i nlocuirea lui cu Ahmed al III-]ea. Neculce povestete cu mult patos, imaginaie i insinuare aceast zorb", n care era amestecat i marele m u f t i u : -au pus p e u n f r a t e a lui, soltan Mustafa, nprat, iar p e soltan Mehrnet l-au p u s la nchisoare (Neculce i c o n f u n d pe cei doi sultani) i peste o s p t m n ^ ) l-au otrvit, de au m u r i t . Muftiiul s-ascunses{) i, gsindu-1, l-au muncit de-au l u a t muli bani de la dnsul, pin' l-au omort.

205

Ibidem,

p.

6 8 1 .D.CantemirmoareIa1septemvrie1723.

83

i a u p u s u n pop<> de legea n o < a ) s t r i altul armenesc d e l-au i a u ihrsu i'nainte-i cu cntrii i cu cdelni, pn'l-au scos afar<(> din ordie i l-au ngropat, dzicnd c-au fostu ghiaur. i-np r a t u l cel mazl i-au fostu p u t u { = a m a n t , n.n.) lui, i el f c e ce-i e r a vt>Ia: de schimba paii i dornnei t o t d e o n a . I a r p e R m i vizirul n u 1-u p u t u t gsii, c nic< le era p r e cu voe capitilor s-1 gseasc. C S vorovie a t u n c e c cu n d e m n a r e a i tirea lui s fie fostu aceasta, c nu p u t e s v i z i r e ( a ) s c de rulu m u f t i u l u i " 185 .
p r o h o d i t ,

Cronica racoviean-buhueasc nregistreaz opoziia f c u t de noul ales, c a r e nu voia s primeasc domnia, evident, din fals m o d e s t i e i dezinteres, p r e t i n z n d c-i este m a i comod s se ocupe de t r e b u r i l e sale gospodreti. Neculce, care l-ar fi v r u t , bineneles, p e Antioh C a n t e m i r domn, b a t j o c o r e t e iezuitismul lui Mihail Racov i (despre care, dealtfel, n u v a avea c u v i n t e p r e a elogioase p e n t r u nici u n a din cele trei domnii), comparndu-1 cu o f a t ruinoas, d a r dornic de d r a g o s t e : S fce a nu-i plcea s priimasc domnie, c a i f a t a cie ce dzis<> u n u i vo<i)nic: F-te t u a m ( > trage, i eu oi m e r g e plngnd . Ase s fcea i Mihai-vod c nu-i t r e b u a s t e d o m n i e " 186 . Neculce critic cu a s p r i m e dezordinea i lipsa de protocol de l a c u r t e a noului d o m n , u n d e t o i e r a u t a r i i mari, u n d e slugile erau o b r a z n i c e i fiecare i n t r a n casa domneasc cu rost i f r rost de nu smna c u r t e nemic a domnie, de a t t a obrznicie ce era". Aceste considerente snt n t o v r i t e i de altele i ele trebuiesc j u d e c a t e m p r e u n : Mihail R a c o v i era p o t r i v n i c boierilor lui Antioh Cantem i t i C o n s t a n t i n Duca, iar Neculce nu figureaz n D i v a n . n p l u s impfazitele grele, mai ales cel personal, r u m t a p e a r , cu pecetluit roiii, p e f a , <de> t o t omul" l-au f c u t i m p o p u l a r . A c e a s t a era d a r e a , p e care a vndut-o la m e z a t slujbailor ce strngeau impozitele, de nu p u t e a scpa nice u n becisnic p e neciuri s nu ie pecet l u i t " i p e n t r u care s-a j u d e c a t la Constantinopol cu succesorul su, Antioh Cantemir. A doua domnie a lui Mihail R a c o v i d e b u t e a z p r i n t r - o goan d u p boierii potrivnici cnd precizeaz cronicarul d o m n u l era n c la a r i g r a d . P r i n t r e ei, o r u d a p r o p i a t a lui Neculce, Ilie Cantacuzino, este i n t a ironiilor i a bucuriei sale rutcioase: A t u n c e - a u prinsu i p e Ilie C<n)tacozino cel t a r e i mare, p e r i f a n , n u m a i cu cmeea i desculu i fr<> sliz, c s<) tmplas<> de nu tie nemic i dormie. L-au l u a t i l-au dus p e ule de l-au nchis, i z a p c i i ( i ) crei l duce aea gol p e uli l m u s t r a , de-i dzice:

185 186

Cf. ed. de fat, p. 442. Ibidem, p.' 444.

84

ine-te, cerbule, cu co<a>rneli cele buore ce ne inprstiei,. c t6 prins astdzi leul n m n ( ) " 187 . Atunci, dup venirea domnului, a fost omort i Panaiotache Morona, postelnicul, care-i t r d a p e toi domnii, grecete, dar p e n t r u moartea cruia Neculce l nvinuiete p e Mihail Racovi de cea mai cras lips de recunotin: Aceast m u l m i t i p l a t au a v u t Panaitachie de la Mihai-vod p e n t r u harzul ce a u fcut cu mina lui la npr<)ie, de l-au poftit domnu la domnie ntiu" l e e . U n loc i m p o r t a n t l ocup n capitolul celei de a doua domnii a lui Mihail Racovi rzboiul ruso-suedez, care a culminat cu btlia de la Poltava, p r e c u m i politica de apropiere a domnului f a de rui. Acesta, stul de nchisorile primei domnii zice Neculce i vznd c a r e n Brncoveanu i n boierii fugari n Muntenia vrjmai implacabili, s-a hotrt s r e n u n e la scaun i s f u g la moscali. A i n t r a t n legtur cu ei i a u r m r i t s-1 p r i n d p e regele Suediei, care era refugiat la Tighina i care era f o a r t e i m p r u d e n t n micrile lui (Neculce povestete c pleca la vntoare n u m a i cu cinci, ase oameni, departe de cetate, cale de ore de drum). Mihail Racovi pregtise cu abilitate fuga, cnd, n u r m a reclmaiilor lui Constantin Brncoveanu, u n om de ncredere al sultanului, trimis tiptil" la Iai, a confirmat intenia voievodului. Din porunca sultanului un capegiu cu 300 de spahii l-a p r i n s i l-a nchis n Edicule cu m a r e urgie, care nime nu mai dzicea c-a videa lumea". Boierii, ngrozii, se temeau de transformarea rii n paalc. S-au a d r e s a t lui Constantin Brncoveanu p e care d e d a t a acesta Neculce nu-1 mai socotea pacostea Moldovei -- rugndu-1 s cerceteze cu a j u t o r u l ntinselor sale antene i s le comunice dac i pate acel pericol. Rspunsul negativ al domnului m u n t e a n i-a mai linitit. P e a l t plan cronicarul desfoar sulul ielor de la arigrad p e n t r u ocuparea scaunului r m a s v a c a n t . Antioh Canternir, sprijinit de vizir i dorit i d e ar, avea cele mai multe anse. N-a v r u t ns s plteasc 300 de pungi cerute, spernd c cu j u m t a t e de p r e i se v a d a t o t u i lui domnia. i atunci s-a petrecut ceea ce avea s aib urmri rele pentru rile R o m n e : vizirul a dat Moldova p e seama lui Nicolae Mavrocordat, primul domn fanariot. Neculce amintete d r a m a p e t r e c u t n casa Mavrocordailor, cnd Alexandru Exaporitul, t a t l noului domn, auzind c feciorul su a acceptat invitaia marelui vizir, a nceput s se jeluiasc, socotind aceast

182 183

Ibidem, Ibidem,

p. 3 9 7 3 9 8 . p. -157.

85

numire nceputul nenorocirilor familiei sale i n cteva zile a i m u r i t de inim rea. Domnia lui Nicolae Mavrocordat (17101711) care n-a d u r a t dect u n an, ocup p u i n loc n Letopise. Dealtfel, cum a m i n t e a m i mai sus, pe msur ce opera sa devine produsul exclusiv al nsemnrilor i memoriei sale, capitolele diverselor domnii se interfereaz aidoma reelei metalice din betonul fortificaiilor, concepute s dureze ct lumea. Nicolae Mavrocordat nu semna ns cu domnii de a r . n c de la Galai, spune Neculce, a p o r u n c i t slujbailor ce strngeau birul, zlotailor, s restituie ndat banii oamenilor de rnd, p e care cronicarul din mojici nu-i scoate. Pe la toate conaceli t o t divanuri de zlotai era cu mojicii. i zlotaii, ca vai de capeteli lor, nbla i p u r i n d u - s ( ) i rugndu-s{> mojicilor, i-ndatorndu-s<> i-ntorcnd mojicilor. i le fcea i zapis, s-i mai atepte, i mojicii nu priimie. I a r dup ce au sosit n Iai rdicatu-s-au t o t trgul asupra zlotailor, de nu p u t e a rzbii p e ulei de nrod de oameni, dup<() curnu-i rndul prostimei... Ce i-au b t u t Neculai-vod cu buzduganul i i-au nchis n temnii cu tlharii, p n ' -au v n d u t ee-u a v u t tot, -au pltit ranilor pn'la u n b a n " 1S9 . P r e a m u l t temei i cinste nu p u n e a Nicolae Mavrocordat nici p e inarii boieri, cel p u i n nu n p r i m a domnie. Tot Neculce descrie c u m l-a b t u t p e un sulger i pe un postelnic la ezut, spre stupefacia celorlali, care nu erau deprini cu asemenea t r a t a m e n t . Muli dintre ei au fugit p r i n rile din jur, mai ales n Polonia. P r i n t r e fugari Neculce i amintete pe unii cu care va mpri pinea a m a r a exilului u n a n mai trziu: Luca vistiernicul, b a n u l Zmucil, Rugin, Abza, Miretii i alii. P o r t r e t u l lui N. Mavrocordat schiat de Neculce dup napc ierea din pribegie, cnd raporturile cu domnul erau f o a r t e bune, ne a p a r e astzi obiectiv. Domnul era f o a r t e sobru (desftrii, voro<a)ve de glume, nemic nu s fcea nainte lui"), rezervat (i era ua mereu nchis), m n d r u (vre s s t p n e ( a ) s c Moldova ca Po<a>rta Turce<a)sc, cu mrire mare"), aprig la mnie, dar om foarte nv a t , cunosctor la o<a)meni", ndatoritor cu cei ce-1 slujeau; avea i greuti,,, netiind romnete i necunoscnd obiceiurile rii. l a r i ri, prostimei, vrea s le arete mil i d r e p t a t e i vrea s le i e de parte". ncepuse s fac sate pe la marginile granielor, n aceeai idee ca a lui Antioh Cantemir, de a popula regiunile pustii, b t t o 389

Ibidem,

p. 4 9 5 - 4 9 6 .

rite de incursiunile i tlhriile t u t u r o r liftelor. Dar viaa t i h n i t nu-i era d a t bietului moldovean. nc n v a r {anul 1710), P o a r t a a nceput s se pregteasc de rzboi cu Rusia, a a t de Carol al Xll-lea, d a r i de o p a r t e din polonezi. Spre t o a m n l-au a r e s t a t p e solul ruilor i l-au nchis n Edicule, iar n iarn au p r e g t i t d o u incursiuni masive ale ttarilor n Ucraina ruseasc. Aciunile a r m a t e urmau s aib loc n anul u r m t o r . In cadrul acestor preparative de rzboi situeaz Neculce i nlocuirea lui Nicolae Mavrocordat cu Dimitrie Cantemir. Capitolul dedicat savantului voievod, de mari dimensiuni, care se a b a t e f u n d a m e n t a l de la m e t o d a folosit de cronicar n t r a t a r e a istoriei domniilor anterioare, nu p o a t e fi u r m r i t n t o a t desfurarea lui. O mare p a r t e din el a.m observat-o viznd viaa lui Neculce, mpletit zi de zi cu evenimentele dramatice din vara i t o a m n a anului 1711. Agitaia, pasiunea, teama, sperana, acestea i alte sentimente, greu de definit, care fac p a r t e component din tririle eroilor, t r a n s f o r m capitolul domniei lui Cantemir ntr-o tragedie a Moldovei i a voievodului su. Comentariile sistematice p e m a r ginea acestui capitol ne apar de prisos. N e v o m mrgini s subliniem c Neculce red ntmplrile n stilul reportajelor moderne, p e msur ce lucrurile se precipitau. Aa se i explic ntinderea celor nou luni din domnia lui Dimitrie Cantemir p e zeci de pagini. D. Cantemir este u r m r i t n aciunile sale zi de zi. P a n a lui Neculce l surprinde ezitnd i ateptnd semnalul de arestare a lui Constantin Brncoveanu, p e care dorea, n adncurile lui, s nu i-1 comunice vizirul niciodat. l observm p e domnul Moldovei obligat s fie propriul su sfetnic ntr-o problem crucial p e n t r u viitorul su i al rii, de vreme ce nu avea suficient ncredere n loialitatea Divanului. l gsim prsit de m a j o r i t a t e a boierilor, luptndu-se cu privaiuni de t o t felul, inclusiv cu lipsa banilor, nct nu-i p u t e a plti nici lefegii, pornii din aceast cauz p e rscoal. Dimitrie Cantemir se decide s cheme a j u t o r u l militar r u s exact atunci cnd i-a venit i p o r u n c a vizirului s-1 aresteze p e Constantin Brncoveanu; prilej p e n t r u cronicar s se justifice n f a a posteritii c n-a fost el sfetnicul necredincios al domnului, ci dimpotriv. E s t e d e rein u t aceast nscut a r t la Neculce de-a cultiva ntmplrile d e senzaie, coincidenele, patosul. Acestea dau sarea necesar unei plcute lecturi a Letopiseului. Zarurile o d a t aruncate, domnul se simte desctuat. P o p o r u l de asemeni. laul seamn cu u n ora sud-american n carnaval. Devastarea prvliilor turceti i jaful asupra turcilor snt prezentate ntr-o not de frenezie i entuziasm care disimuleaz realitatea: Iar bcliile sta v r s a t e p r e uli, de e r a stui i copiii. Strafide,

87

lui Dimitrie Cantemir, s-a aezat cu temei s conduc Moldova, s boiereasc, s-i ctige simpatii p r i n t r e boieri, ca s-1 cear d o m n . L u p u l Costache r e c u n o a t e i Neculce, cu t o a t d u m n i a ce o avea p e n t r u el a fost acela care, m e r g n d l a vizir (ca u n u l ce se opusese lui Cantemir, organiznd chiar i o t a b r militar n sudul Moldovei, la Bursuci), a n l t u r a t pericolul. N u m i t caimacam, l-a somat p e Curt-paa s prseasc laul, ceea ce t u r c u l a f c u t , n u f r m a r i i explicabile regrete. Neculce speculeaz lipsa de m s u r a L u p u l u i Costache i abuzurile svrite de el. R e c l a m a t marelui vizir, acesta l nlocuiete cu l o a n Mavrocordat, c a i m a c a m al fratelui su, i p o r u n c e t e u n u i capegiu s-1 aresteze s-1 p u n n obezi" i s-1 exileze la Varna, m p r e u n cu nc doi boieri, mai p u i n v i n o v a i : Antiobie h a t m a n u l i Macsut postelnicul. ncheie Neculce, cu o splendid v o r b l u a t din nelepciunea p o p u l a r : i s-au plinit a t u n c e a u n cuvnt p r o s t ce dzice: Cu i a r b a cea uscat{> a r d e i cea verde " 19G. Capitolul despre a doua domnie a lui Nicolae M a v r o c o r d a t (17111715) sufer, evident, de lipsa de i n f o r m a i i cu privire la evenimentele din Moldova. Neculce nu a m i n t e t e dect Divanul i msurile l u a t e n p r i m u l a n de domnie, p e n t r u a d u n a r e a celor pribegii, p e n t r u potolirea nemulumirilor negustorilor t u r c i j e f u i i i m a l t r a t a i n t i m p u l lui Cantemir i de ncercrile f c u t e de d o m n p e n t r u scoaterea suedezilor aezai p r i n a r . Restul capitolului, m a i b i n e d e p a t r u cincimi, este consacrat istoriei europene. Neculce n u s-a p u t u t folosi de istoria celei de a d o u a domnii a lui Nicolae M a v r o c o r d a t , scris de A x i n t e Uricariul, c o n t e m p o r a n cu el, iar a l t e izvoare n a r a t i v e nu a v e a . D i n t r e problemele europene d e z b t u t e de Neculce, p r i m u l loc l ocup ncercrile turcilor de a-1 scoate p e Carol al X l I - l e a de la V a r n i a i de a-1 t r i m i t e n Suedia. E r a u obligai la aceasta i p r i n t r a t a t u l de p a c e ncheiat cu ruii, d u p Stnileti. N u m a i c t o a t e pregtirile turcilor, la care se adogau p r e p a r a t i v e l e t t a r i l o r i ale lui Nicolae M a v r o c o r d a t , care u r m a s dea c r u e l e trebuincioase, s-au lovit d e r e f u z u l n d r t n i c al viteazului rege de a d a curs p l a nului de evacuare. Acesta era i n f o r m a t c n t r e t t a r i i generalul eremetiev exista o nelegere de t r d a r e i d e facilitare a prinderii lui de c t r e rui. S-a a j u n s , n final, l a l u p t e n regul n t r e t u r c i i ostaii suedezi. Regele a fost p r i n s i d u s la Adrianopol i apoi trimis, p r i n Ucraina, n P o m e r a n i a . Neculce u r m r e t e cu m u l t p a s i u n e rzboaiele regelui cu coaliia ruso-polono-danez, la c a r e

205

Ibidem,

p .681.D.CantemirmoareIa1septemvrie1723.

90

sftji asociat i prusienii, p n la p i e r d e r e a P o m e r a n i e i i plecarea lui Carol al X H - l e a n Suedia. A d o u a chestiune de istorie u n i v e r s a l r e i n u t de Neculce, n m a n i e r a sa, p u i n precis sub r a p o r t d o c u m e n t a r , dar suculent ca povestire, a fost ncercarea lui Stanislau Leszczincki, de a obine, cu sprijin turcesc, t r o n u l Poloniei. P e n t r u Moldova aceast aciune la care, p e lng iele de culise, a u fost l u a t e i m s u r i de ordin milit a r , s-a ncheiat cu pierderea H o t i n u l u i i a Cernuilor, o c u p a t e de garnizoane turceti, p r e c u m i cu p r e z e n a p e r m a n e n t n Moldova a turcilor i t t a r i l o r , care asigurau aprovizionarea garnizoanelor. N u snt neglijate nici rzboaiele d i n t r e n e m i i francezi p e n t r u succesiunea la t r o n u l Spaniei, a cror m o t i v a r e Neculce o nelege n t o c m a i : Atuncea, p r e aceia vreme, cu cva a n i m a i n a i n t e , s t o t b t e a F r a n o j u l cu N e a m u l p e n t r u a r a Spaniei, care d e care s o ia, s o stpneasc, neavnd c r r i u " A p r o a p e dou pagini snt consacrate sfritului tragic al lui C o n s t a n t i n Brncoveanu i al familiei sale. P e n t r u Neculce mnia lui D u m n e z e u " a c z u t a t u n c i p e c a p u l domnului m u n t e a n i blestemele celor p e c a r e i-a n p s t u i t , i n p r i m u l rnd blestemele Moldovei. n t r - a d e v r , Neculce a m i n t e t e i cu prilejul acestui c u m p l i t spectacol, p e care l descrie, evident, din relatrile altora, u n e l e din relele strlucitei sale rudenii din a r a R o m n e a s c , dar sfritul sngeros al acestuia nu-1 b u c u r , c u m au ncercat unii istorici literari s dovedeasc. Neculce, om credincios, nu se p u t e a b u c u r a de acest sfrit al lui Brncoveanu, el care nu se m a n i f e s t niciodat n paginile sale ca u n a d e p t al vrsrilor de snge. Neculce nu este om blxnd, f r ndoial, mai ales cnd i judec adversarii, d a r este d e p a r t e de el b u c u r i a r z b u n r i i sngeroase. De t o a t e relele care i-au a j u n s p e v r j m a i se b u c u r , d a r n u de sngele lor v r s a t . E l nfiereaz p e Gin Ali-paa, vizirul uciga, chiar cu prilejul masacrrii familiei domnului, tocmai p e n t r u c era un p g n ru, p r e s t e s a m " . Acelai lucru l f a c e i la vestea m o r i i pgnului ru, t u r b a t i m a r e sorbitoriu d e snge a s u p r a cretinilor", n c a m p a n i a de Ia P e t r o v a r a d i n . Acesta a u omort p r e Brncoveanul-vod cu copiii lui... i p r e alii m u l i " , zice Neculce, ncepnd schiarea p o r t r e t u l u i odios al c r u n t u l u i vizir a crui i n t e n i e e r a ca de a b i r u i p r e nemi, s p u e p a i i n Moldova i n a r a M u n t e n e a s c " 1 9 s . Nicolae M a v r o c o r d a t este nlocuit b r u s c d e Neculce n r e d a r e a evenimentelor, p r i n Mihail R a c o v i , ce obine t r o n u l Moldovei p e n t r u a t r e i a oar, i p e n t r u o lung p e r i o a d de t i m p : 1715 1726.

182 183

Ibidem, Ibidem,

p . 397-398. p . -157.

91

n , c a p i t o l u l consacrat ultimei domnii a lui Mihail R a c o v i , ca dealtfel n t o a t e domniile ce vor u r m a , observm, n a l t e r n a n a d e e v e n i m e n t e din a r i de p e s t e h o t a r e , u n m a r e i n t e r e s a c o r d a t istoriei generale. E s t e evident i n f l u e n a contactelor sale cu strinii, fie c a u fost polonezi sau rui, p r e c u m i orizontul larg deschis p n la vrsta cnd i r e d a c t e a z a doua p a r t e a cronicii. Xnaugurnd domnia, Mihail R a c o v i a designat D i v a n u l rii, a p r o a p e t o i membrii fiind r u d e ale sale, Neculce observ, p r e z e n t n d d o m n i a celui care i facilitase ntoarcerea n ar, i p e care o t r a t e a z destul de convenional, c n-avea rivali la Constantinopol i c d a c a r fi fost v r e m u r i d e p a c e a r fi p u t u t t r i linitit. E s t e p r i n t r e puinii d o m n i t o r i cruia cronicarul nu-i zugrvete p o r t r e t u l , dei a, d o m n i t n t r e i rnduri. tim numai c avea cas g r e a : o p t copii, din care doi feciori erau zlog la turci i c d o a m n a era de t r e a b , b u n i milostiv". L a p u i n v r e m e d u p u r c a r e a n scaun a izbucnit rzboiu d i n t r e t u r c i i austrieci, corect r e l a t a t d e Neculce, consumat n celebra btlie de la P e t r o v a r a d i n n 1716, care a v e a s a i b consec i n e nsemnate nu n u m a i p e n t r u h a r t a E u r o p e i de sud-est, ci i p e n t r u Moldova. n expansiunea lor austriecii au a j u n s p n la Olt (pacea de la Passarovitz din 1718 consfinea c u m p o m e n e t e Neculce stpnirea lor a s u p r a Olteniei), iar n Moldova s-au Infilt r a t p e v e r s a n t u l oriental al Carpailor, ocupnd C e t a t e a N e a m u l u i i m n s t i r e a Cain, i dominnd, p r i n a m e n i n r i l e p e r m a n e n t e , n t r e a g a Moldov, p n l a , iret. D o m n u l Moldovei, zice Neculce, n u s t p n e a efectiv, dect regiunea Iailor i Orheiul. F i i n d i n f o r m a t Mihail R a c o v i c nemii se pregtesc s-1 p r i n d n I a i i p e n t r u a p r e n t m p i m o asernenea e v e n t u a l i t a t e , a c h e m a t cteva mii. d e t t a r i n a j u t o r . Acetia ap soit e x a c t la v r e m e (cum se ntmpl adesea n relatrile lui Neculce: ct a i r u m p e u n p r d i n c a p d e n - a u l u a t p r e Mihai-vod de grumadzi, din curile domneti"), ca s p u n c a p t pericolului. n ncierrile care a u a v u t loc n j u r u l m n s t i r i i C e t u i a i Ja Hlincea n t r e cele 300 de c t a n e cu moldov e n i " i cei mai bine de 5.000, ma,i la ese mii" de t t a r i , m u l i a u p i e r i t din austrieci. P e s t e t r u p u r i l e lor a fost ridicat, o cruce cu o inscripie care relateaz b t l i a 1 9 9 . P e t t a r i , zice Neculce, nevrnd sau neav-nd cu ce-i p l t i i-a lsat d o m n u l s jefuiasc p r o p r i a a r , n t r e iret i m u n i , socotiidu-i p e locuitori hainii nemilor. Cronicarul n-a fost m a r t o r al evenimentelor, p e n t r u c nu se ntorsese nc din Polonia. E l t r e b u i e s fi cunoscut v r e o relatare

199 Cf. D . ' Russo, Stadii 1939, p . 473, n o t a 1.

istorice

greco-romtie,

I I , : Bucureti,

92

oficial a acestor ntmplri, fie Cronica lui Nicolae Chipariss 20, fie, m a i probabil, P s e u d o A l e x a n d r u A m i r a s 2 0 1 , ale cror a f i r m a i i a u fost b i n e f i l t r a t e ns d e Neculce. Acesta r e d u c e la dimensiuni a p r o a p e ridicole ntmplrile care fac, n concepia cronicilor amintite, din Mihail R a c o v i u n e r o u : Scris-au Mihai-vod i la P o a r t d e izbnd ce-au f c u t . i n-au scris c u m a u fost, ce-au scris c-au fost m u l i m i i-au b t u t . P e n t r u aceia -au agonisit m a r e c r e d i n i l a u d i n u m e d e vitiaz d e la t u r c i " 20a . Neculce povestete, p r i n t r e altele, t u r b u r r i l e din Polonia care s-au p e t r e c u t t o t n t r u acel a n " n care a a v u t loc incursiunea ctanelor i t o t n acel a n " n c a r e a m u r i t Carol al X l I - l e a . D e d u c e m c este v o r b a de micarea leahtei poloneze m p o t r i v a regelui August d e Saxa, c a r e a a v u t loc, n t r - a d e v r , n a n u l 1717, care nu este ns i a n u l m o r i i lui Carol al X l I - l e a : 1718. F a c p a r t e i aceste d a t r i " din categoria acelora p e n t r u c a r e Neculce i cere scuze n Predoslovie c n u vor fi corespunznd n t o c m a i adevrului. n orice caz, aflndu-se n Polonia n a c e a s t v r e m e , cronicarul a r e i n u t t e a m a nobilimii poloneze f r funcii, a leahtei, a s e m n t o a r e , oarecum, mazililor notri, d e a implica n a c e a s t micare t o a t m u j i c i m e a : D a r Lidihovschii, care e r a cap p r e mazili, au d a t s f a t c nu-i bine s rdice a r a , s s-nvee mujicii la r z b o i u ; i d a c i-or rdica p e toi, sint m a i m u l i de u n n t u n e r i c de oameni i or b a t e p e sai i p o a t e ne-or b a t e i p r e noi i ne-or l u a moiile... i a fi mai ru, c ne-or lua mojicii a r a . Ce m a i bine, f r a i l o r , noi s ne v r s m sngele, iar mojicii, las-i s adz, ca n i t e mojici" 203 . N-a fost nevoie s se apeleze la n t u n e r i c u l " (adic la milionul) de m u j i c i ; p r i n nelegerea s u r v e n i t n t r e Confederaia de la T a r n o g r o d (constituit din t o i adversarii regelui), i regele August, din f e b r u a r i e 1717, leahta o b i n e ctig de cauz. E s t e d r e p t c o m n d e a j u t o r a u d a t i ruii, care l-au t r i m i s p e cneazul Dolgoruki cu 30.000 d e oameni ca s stea s-i mpace. i a u venit cnazul la L u b l i u n i a u s t t u t de li-au f c u t p a c e " SOi . O r i e n t a r e a lui Neculce este i aci categoric f e u d a l . El nu se a b a t e , n concepia sa d e boier, p e n t r u nimic n l u m e de la vederile sale, nici m c a r n p r o b l e m e de istorie e u r o p e a n i cu a t t mai p u i n cnd este vorba de Moldova: boierii i cu mojicii nu p o t f a c e cartel d e i n t e r e s e ; ntre ei nu p o a t e f i aezat niciodat semnul egalitii.

Cf. I. Crciun, i A. Ilie, Repertoriul.,., p . 110. Cf. Cronica anonim a Moldovei 16611729 Amiras), ed. D a n Simonescu, p, 76 86. 202 Ed. de fat, p . 665. 203 Ibidem, p'. 6 6 7 - 6 6 8 . 204 Ibidem, p. 669.
281

200

fPseudo-

93

Din r n d u l evenimentelor anilor 17171718 Neculce a m i n t e t e d e vizita m p r a t u l u i P e t r u cel M a r e n F r a n a , p e n t r u t r a t a t i v e a n t i t u r c e t i i s t r u i e a s u p r a complotului areviciului Alexie, urzit n t i m p u l absenei sale, i a r e p r i m r i i lui. D e precizat c unele m a n u scrise c u p r i n d i n t e r p o l r i s u b s t a n i a l e cu p r i v i r e la procesul areviciului i la reorganizarea bisericii ruseti, a m e s t e c a t i ea n ncerc a r e a de a se opune modernizrii Rusiei. Acestea a p a r i n n special l u i Ioasaf Luca. Neculce a cunoscut d e s t u l d e e x a c t clauzele pcii d e la Passarovitz, p e care le t r a t e a z n acest capitol. Precizeaz i a n u l 7226, d a r n u i localitatea u n d e a fost s e m n a t p a c e a . N u u i t s pomeneasc d e consecinele ei p e n t r u a r a R o m n e a s c : p i e r d e r e a Olteniei, u n d e a f o s t instalat g u v e r n a t o r Gheorghe Cantacuzino, fiul lui e r b a n i eliberarea lui Nicolae M a v r o c o r d a t , l u a t prizonier d e c t r e austrieci n Bucureti, n t o a m n a anului 1716. P r e acele v r e m i a a v u t loc i c a m p a n i a ruseasc n sud, dincolo d e Caucaz, n Persia, la care a p a r t i c i p a t i Dimitrie Cantemir. E v e n i m e n t e l e snt t r a t a t e cu m u l t e a m n u n t e i n u ne p u t e m explica mijloacele sale d e i n f o r m a r e dect acceptnd ideea c u n i i moldoveni, p a r t i c i p a n i la acea c a m p a n i e cu D i m i t r i e C a n t e m i r , s-au n a p o i a t m a i apoi n Moldova i a u p o v e s t i t cronicarului cele v z u t e . Sfritul lui Dimitrie C a n t e m i r nu-i las h a t m a n u l u i impresie deosebit, n a f a r d e r e s e m n a r e a omului cuminte, p e n t r u ce deertciuni a venit p e lume i c nu se p o a t e legilor f i r i i : Dumitraco-vod nc., d u p ce a u v e n i t d e n-au t r i t p r e a m u l t i -au p l t i t i el d a t o r i e acetii lumi, moasc, i s-au dus c t r p r i n i i si" 205 . su v r e o care tie sustrage la peri, cea str-

n ultimele pagini ale capitolului, Neculce se ntoarce din nou l a v i a a Moldovei. P o m e n e t e de focul care a m i s t u i t curile domneti, o d a t cu o b u n p a r t e din ora, Ia 20 aprilie 1723 n al optule a n a domniei", d u p cronologia" sa, care este aceea a povetilor, i d e care nu este nevoie s se i n numaidect seama. Aceast ntmp l a r e i-a d a t d o m n u l u i prilejul s p u n e Neculce s scoat numeroase b i r u r i p e a r , inclusiv vcritul, a t t de urgisit de m a r e a boierime. Mihail R a c o v i . este d o m n u l care p u n e c a p t tlhritului, d u p m u l i a n i d e ncercri ale predecesorilor si. Neculce descrie t o r t u r i l e 4 a c a r e erau supui r u f c t o r i i i i e x p r i m satisfacia p e n t r u rezultate, d a r le-ar fi v r u t f r excese, m a i ales c unii piereau i nevinovai, din p r i c i n a u n u i a r m a grec, fost crmar n a r i g r a d " , om a b u z i v i lacom.

205

Ibidem,

p . 681. D . Cantemir m o a r e Ia 1 septemvrie 1723.

94

Mazilirea lui Mihai! R a c o v i a f o s t c a u z a t d e u n complex de situaii, care s-au a d o g a t , evident, la d o m n i a p r e a lung, n concep i a Porii. Mai nti zice Neculce grecii de care se folosea d o m n u l s-au constituit n d o u t a b e r e , ce se c e r t a u n t r e ele i se p r a u lui v o d i la P o a r t . Mihail R a c o v i a i n u t p a r t e a celor b l s t m a i , d e s s f t u i a cu dnii", Cei c a r e a u p l e c a t la Constantinopol i erau influeni, n f r u n t e cu C o n s t a n t i n Ipsilanti, l-au r e c l a m a t p e d o m n marelui vizir. T o t n v r e m e a a c e a s t a s-au r e f u g i a t din a r a R o m neac nite boieri, p e care Mihail R a c o v i , s o m a t de vizir s-i p r i n d i s-i p r e d e a u n u i capegiu, a r e f u z a t s-o fac, p r e t e x t n d c au f u g i t n T r a n s i l v a n i a . n sfrit la aceste necazuri s-au mai a d o g a t i reclamaiile marelui r a b i n d i n Constantinopol, p r e c u m c Mihail R a c o v i a r fi nchis nite evrei moldoveni acuzai, p e n e d r e p t , de omorrea r i t u a l a u n u i copil de cretin. N u este lipsit d e culoare m a n i e r a n care au v r u t boierii mazili s-1 b a t j o c o r e a s c p e d o m n la p l e c a r e : Vrut-au a t u n c e o s a m de mazili s-i f a c glceav, s lege tiubee deerte, s le spndzure p r e lng d r u m , p r e u n d e a trece Mihai-vod, p e n t r u cci li-au r m a s d e la dnsul obiceaiu de deseatin<>... N u m a i cimcamii n-au lsat s-i f a c acea o c a r " 206 . n f i n a l Neculce las s se n t r e v a d o caracteristic a domnului, b i n e m a r c a t de cte izvoare: arghirofilia, lcomia de b a n i . m p r u m u t a s e s u m e de la mazili i nu-i restit u i s e ; sau, a v e a obiceiul de m p r u m u t a b a n i de a u r noi i restituia b a n i vechi, uzai, m a i uori la c n t a r . Succesorul su la s c a u n u l Moldovei, Grigorie al I I - l e a Ghica (1726 1733), era o figur curioas de om plecat s p r e petreceri, spre fast, o m cultivat, cu ntinse relaii la P o a r t . Cronicarul i redact e a z opera, n p a r t e a final, concomitent cu t r i r e a evenimentelor. Curios este f a p t u l c dei el nu se a b a t e cu nimic d e la p l a n u l de s t r u c t u r a r e a capitolelor p r e c e d e n t e i cu t o a t e detaliile i n t e r e s a n t e p e c a r e le d cu p r i v i r e la domniile lui Grigore Ghica i C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t , finalului cronicii i lipsete strlucirea cu care a m fost obinuii. E n t u z i a s m u l , v e r v a , spiritul uor sarcastic au p l i t o d a t cu dispariia eroilor cu c a r e a d u s rzboi pasional, decenii de-a rndul. R m a s singur, sau a p r o a p e singur, Neculce nregistreaz evenimentele, p a r t i c i p la ele, uneori i m p l i c a t direct, dar gsindu-se de p a r t e a cealalt a v e r s a n t u l u i , acestea nu-1 m a i scot din p r o v e r b i a l a sa cuminenie, nu-1 m a i f a c s a r d , asemeni fcliei d e s t i n a t s-i lumineze veghea de om a f l a t la c a p t u l firului. Marile v r j m i i , d i s p r u t e , a t e r n n sufletele celor m a i m u l i melancolia i sentim e n t u l zdrniciei. Cronica lui e plin d e vrjmii, d a r finalul

205

Ibidem,

p. 681.D.CantemirmoareIa1septemvrie1723.

95

acesteia, d a c nu este melancolic, este n orice caz lipsit de p a s i u n e . E s t e u n j u r n a l obiectiv i rece. F i r e a p e t r e c r e a i i u b i t o a r e d e f a s t a domnului se v d e t e d e la n s c u n a r e . E l n-a v e n i t ca t o a t l u m e a p e uscat, ci a f c u t d r u m u l de la Brila p n la Galai p e ap, n dou vase (eici, le zice Neculce), cu m u l t pofal, dzicnd din t r i m b i i d i n naiuri i d n d i din p u s e i " 2W . n c e p u t u r i l e domniei a u f o s t p e r i c l i t a t e d e o rscoal a t t a r i l o r din Bugeac m p o t r i v a h a n u l u i Crimeii, care amen i n a u i rile din j u r i mai ales Moldova. Neculce descrie evenimentele i a r a t cauzele c a r e a u g e n e r a t pericolul p e n t r u Moldova de a fi p u s t i i t . E r a u f u g i i n Bugeac i nite boieri c a r e i a a u p e t t a r i . D a r , p n la u r m lucrurile s-au p o t o l i t i Grigore Ghica a o b i n u t i despgubiri bneti, cteva s u t e d e p u n g i . Acestea nu a u p u t u t compensa ns pierderile teritoriale, p r i n extinderea t t a rilor din Bugeac spre nord, ocupnd s u p r a f a e m a r i de p m n t u r i ce n u le-au a p a r i n u t niciodat. Neculce r e l a t e a z c d u p ce s-au potolit lucrurile, d o m n u l a f c u t r e p a r a i i m a r i la m n s t i r e a Balica, sau F r u m o a s a , p r e c u m i l a Galata, B r n o v a i B r b o i u . M n s t i r e a F r u m o a s a u r m a s serveasc d r e p t loc de a g r e m e n t p e n t r u d o m n i . I a r n s c u r t vreme", adic n 1730, d o m n u l este a m e n i n a t cu mazilirea, n t i m p u l unei rscoale a ienicerilor, care vor s-1 i m p u n d o m n n Moldova p e u n oarecare B u u c a c h i . D a r sultanul, nbuind rscoala, a r e t e z a t i capul p r e t e n d e n t u l u i , nainte ca a c e s t a s fi plecat din a r i g r a d . T o t a t u n c i d o m n u l a r e de nbuit u n complot al unor boieri. n u r m a acestui f a p t Neculce este n u m i t m a r e vornic al rii de S u s ; dar, cum a d a o g cteva pagini mai jos, d i n c a u z a grecilor boerii d e a r e r a n u m a i cu numele, c la nemic nu-i m a i n t r e b a " 20 8 . Capitolul domniei dinti a lui Grigore Ghica se i m p u n e ns interesului cititorilor p r i n p o r t r e t u l p e care Neculce l f a c e voievodului, cel m a i complet din t o a t e , n p o f i d a rolului d e s t u l de ters p e c a r e acesta l-a j u c a t n istoria Moldovei. n c u m p n a judecii a r a t r n a m a i m u l t scderile domnului, f r ndoial, d a r acesta a a v u t sfetnici ri i ei snt v i n o v a i de abuzurile lui Grigore Gliica asem e n i sfetnicilor lui Antonie-vod R u s e t , sau C o n s t a n t i n C a n t e m i r . E r a acest d o m n Grigorie-vod la s t a t mic i supire, la f a u s c a t " . A t t din p o r t r e t u l fizic. Cel moral se ntinde p e trei pagini. Desprind e m din el mici f r a g m e n t e : N u m a i era cu toane, a t t a ct la unele s a r t a "prea harnic, b u n i vrednic, milostiv i r b d t o r i u . i n v i a a lui era t o t cu m6se mari, cu cntri i cu feliuri d e feliuri d e muzici n t o a t e dzilele... i p r e boeri t o t d e a u n a i p o f t i a s fie cu

182

183

Ibidem, p. 397-398. Ibidem, p . -157.

96

dnsul la p r i m b l r i . i d a c ea la cimpu, e r a p r e a Iasca-/ ( = blnd, ..) i darnic. I a r p r e u n e locuri i s a r t a lucrurile d b l s t m ciune. C s p o t r i v i a u n o r boari, sfetnici ai lui, cari-i avea, 2 greci i u n m o l d o v a n , a n u m e C o s t a n t i n Psiolu = Ipsilanti) h a t < m a n ) i cu fiiu-seu Enache-aga, lazi d e n i a m u l lor, oameni tirani i c u r v a r i ; iar din moldoveni a v e a p r e S a n d u l S t u r d z e a h a t m a n u l , o m viclian i nchis la i n i m a lui i l a c o m . . . E r a acest d o m n i c u r v a r . M u l t e iitori f e t e m a r e inea, i apoi le n d z s t r a i le m r i t a , cu haine, cu odoar, ca p r e nite f e t e de b o a r . N u m a i nu s a m e s t e c a l a fete d e cas m a r e , ce de cpetenii m a i de gios. i a v e a d o a m n i cuconi, i nu s ruina, de- fcea casa de ocar... i la t o a t e e r a d e s f r n a t . C u r t e a lui p o f t a s fie tot m b r c a t . P r e n i m e din boari s nu-i a u d z jluindu-s c-i scpat, sau olecindu-i-s c sint t i m p u r i l e rele... c s f o a r t e niniia, i la mnie e r a f o a r t e grabnic... L a giudecat i p r e a c giudec f o a r t e bine, i cumu-i p r e a , aea r m n e a . i p r e u r m , dei v e d e a c au greit, nu ntorcea... D a s u m e m a r e d e b a n i la P o a r t i turcilor agi ce vinixa de la P o a r t cu t r e b i . C r u i a e r a s-i d e a o p u n g d e b a n i i d a cinci, ease, t o t ca s-1 l a u d e la P o a r t . . . De s clintia p n - a f a r d e n t r g u sau p n ' l a v r e u n boar, t o t cu c r u a cea de c u p r i e d u p dnsul. C p r e s t e t o t ceasul b e a ori vin cu pelin, ori v u t c . i ncotro megea, t o t cu gloat, ca doao-trei s u t e de slujitori... Cu p u c a d a p r e bine.Greci muli adusese n a r , de m n c a lefe t o t din vistierie... P a r a v e a i trecere m a r e la P o a r t , ct p r e turcii baigii d i n a r foarte- nfrnas i se t e m e a de dnsul... P o c i u dzice c Grigorie-vod, p r e c u m u - i era firea, de ar fi a v u t niscai oameni cu f r i c a lui D u m n e d z u p r e lng dnsul sfetnici, ar fi f o s t d e m i r a r e de p o m e n i r e [Grigorie-vod] n domnii cei de f r u n t e i de l a u d , iar nu cu cei d e u l " 2 0 9 . Succesorul lui Grigorie Ghica, t r e c u t n a r a R o m n e a s c , este v r u l su, C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t , ce venea din a r a vecin. P r i m a lui domnie, de n u m a i doi a n i i j u m t a t e (1733 1735) este c a r a c t e r i z a t de Neculce p r i n p e r m a n e n t e l e intrigi la Constantinopol m p o t r i v a predecesorului su, i p r i n cheltuieli a f e r e n t e imense pent r u c a r e cronicarul a r e c u v i n t e de a m r c i u n e : Vai de aceste 2 r i cretine, cu aceti d o m n i s t r i n i ! Ce di a m a r di b a n i dau p e n t r u v r j b i l e celi ticite a l o r u ! " 2 1 0 Impozitele snt m u l t e i mari, grecii venii cu d o m n u l numeroi, i a r boierii d i v a n i i p r i n t r e care nu mai figureaz Neculce , n u m i i d u p m i t " . Grecii stpnesc economicete a r a . T o a f i boeriile i prclbixele i vmiile celi di pi

182 183

Ibidem, Ibidem,

p. 3 9 7 - 3 9 8 . p . -157.

97

margini, cu agonisit<>, t o t ei Ie c u p r i n s e s ( ) de li-au l u a t . . . " 2 1 1 Cheltuielile curii domneti snt f o a r t e m a r i : d a r u r i enorme f c u t e slujbailor turci (mai mari dect la Ghica-vocl), ca s ie obin b u n v o i n a i l a u d a la P o a r t ) ; lefurile u n o r slujbai a p r o p i a i i lista civil" a rudelor sale, inclusiv a iitoarelor m r i t a t e a ttxne-su vreo zece, cu b r b a i i lor", n a f a r de haraciu, l f a c p e Neculce s cineze de mai m u l t e ori b i a t a Moldov. I n r a p o r t u r i l e cu boierii d o m n u l a d a t d o v a d de m u l t condescenden p o f t i n d u - i zilnic la cafea i acordndu-le m u l t cinste. Mai trziu, n al doilea a n de domnie, v a u u r a p e boierii mazili de unele impozite, de t e a m a s nu f u g la rivalul su din a r a R o m neasc. Neculce separ capitolul n d o u p r i a p r o a p e egale, cea de a d o u a fiind consacrat evenimentelor din r i l e nvecinate. I n t r e ele, n cteva cu vinte, fixeaz t r s t u r i l e fizice i morale ale lui C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t : .., E r a un om p r e mic de s t a t , i f p t u r p r o { a ) s t , i c u t t u r a ncruciet, i v o r b a lui nnecat. Dar la hire e r a nalt, cu m<(n^>drie v r e s s-arete, d a r era i oniilenic ( = milos, ..). Cazne, b t i rele la o < a ) m i n i nu fce, nici la singe nu era lacom, i r b d t o r . Mult i era d r a g n v t u r a , c o r s p u n d e i i din t o a t e r i l e striine s aib, p r e silitor spre veti, ca s(> tii ce s<> faci p i n t r - a l t e ri... Minciunile i era p r e d r a g a li asculta... Giurua p r e m u l t u n o r a i altora, d a r la mai muli nu d a dintr-aceli g i u r u i n . E r a om di-1 ntorce i alii" 212 . D i n t r e chestiunile de istorie u n i v e r s a l u n loc i m p o r t a n t acord Neculce luptelor de succesiune la t r o n u l Poloniei, d u p m o a r t e a regelui August i amestecul rilor europene p e n t r u i m p u n e r e a diverilor p r e t e n d e n i . D i n t r e ei Stanislau Leszczinski a i z b u t i t s fie ales p e n t r u s c u r t v r e m e rege al Poloniei. A t a c a t la G d a n s k de rui, a i z b u t i t s f u g din cetate, recurgnd la iretlicuri d e m n e de O sam de. cuvinie, p e c a r e Neculce le descrie cu p a s i u n e a a t t de des ntlnit. Snt a m i n t i t e incursiunile ruilor n h a n a t u l Crimeei, luptele d i n t r e turci i p e r i i nenelegeri d i n t r e francezi i nemi, c a u z a t e d e interveniile Austriei n t r e b u r i l e succesiunii la t r o n u l Poloniei. I n f o r m a i i l e i datele p e care le d Neculce cu p r i v i r e la luptele d i n t r e t u r c i i p e r i nu p o t fi utilizate dect cu m a r e p r u d e n . T e n d i n a sa spre exagerare, adeseori n t l n i t n m a t e r i e d e istorie european, este bine cunoscut. n cazul de f a , din cele vreo d o u , t r e i sute ele mii de turci p a r t i c i p a n i la rzboi n-au s c p a t dect o mie, d o u . R m n e ns esenialul: f r u m u s e e a povestirii i f a r m e c u l naivitii.

182 183

Ibidem, Ibidem,

p . 397-398. p. -157.

98

Plecarea lui C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t i revenirea p e t r o n a lui Grigore Ghica se face p e nesimite. Capitolul noii domnii (1735 1741) este cel m a i cuprinztor, d u p cel n c h i n a t lui Dimitrie C a n t e m i r : peste 45 de pagini. n t o a r c e r e a n Moldova nsemna o scdere a prestigiului p e n t r u cel care venea din a r a R o m n e a s c , socotit m a i b o g a t i cu o s t a b i l i t a t e economic m a i b u n . Grigore Ghica, s u p r a t i ruinat, c u m a v e n i t la Iai i-a i a r e s t a t p e doi boieri, b n u i i c au fost a u t o r i i morali ai coborrii sale. S o a r t a u n u i a d i n t r e ei, m a i ales, a vornicului Sandul S t u r d z a , care fusese n graiile d o m n u l u i n p r i m a domnie i c a r e e r a g a t a s-i p i a r d v i a a la cteva ceasuri de la i n t r a r e a domnului n Iai cu a doua domnie, i a m i n t e t e lui Neculce ct de n e s t a t o r n i c e snt firile domnilor: S p o t r i v e t i cu linul mrilor i cu sninul ceriului. Cnd nu gndeti, s t u l b u r mrilie i ceriul nuoriadz. Ae sint i hirile domnilor. Cnd trage omul n e d e j d e de bucurile, a t u n c e vine la s c r b ! " 2 1 3 F r u m o a s e c o m p a r a i i p e n t r u u n scriitor cu u n p r o n u n a t s i m e p i c ! Ele ntresc convingerea i n u n u m a i acestea c Neculce e r a u n om de m a r e sensibilitate, u n i u b i t o r al poeziei. Divanul, constituit, ca de obicei, cteva zile mai trziu, l include i p e cronicar ca vel-vornic, c u m a m a i fost. D i n t r e boierii mari fcea p a r t e , c,a vel-logoft, i C o n s t a n t i n Costache, a crui m o a r t e s u b i t de la m n s t i r e a Sucevia o descrie Neculce a m n u n i t i o deplnge, n p o f i d a f a p t u l u i c fcea p a r t e d i n t r e Gavrilietii care i-au stpnit moiile. Acesta ,,s{) p u n e a t a r i n prici cu domnii i cu alii p e n t r u a r . . . ca s ( ) nu o jcuiasc... C boeriul cari s t cu bine p e n t r u a r di s ( ) p u n e , m c a r di-ar vini i la p r i m e j d i i a v ( i ) e i i , i s(> c a d e de la ace a r i di la p e m i n t e n i a-i d a m a i m u l t cinste di laud, dict de h u l ( ) " 2 U . Moartea acestuia o ncadreaz Neculce n t r e pagini pline de msuri draconice l u a t e de stpnire p e n t r u strngerea p u z d e r i e i de biruri, czute n p a s t p e bieii r a n i , p e m n s t i r i i p e boierii mazili. Din p r i c i n a celui m a i greu, i m p o z i t u l p e cap de locuitor, scos n sptmna p a t i m i l o r , nu p u t e o { a ) m i n i i nici in biseric s m a r g , s- cati de sufletu, s s()> pricistuiasc, sau la P a t i s pscuiasc, ce p s c u a p r i n p d u r i , cu ferli slbatice" p u n c t de v e d e r e Letopiseul
215

. Neculce

r e i n e t o a t e birurile i ni le t r a n s m i t e cu m a r e fidelitate. Din acest su p o a t e fi utilizat ca izvor i n f o r m a t i v de p r i m ordin, c u m a i fost folosit de t o i istoricii notri.

213 21 215

Ibidem, Ibidem, Ibidem,

p . 754. p. 7 5 7 - 7 5 8 . p . 758.

99

Disputa d i n t r e Grigore Ghica i C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t p e n t r u stpnirea rii R o m n e t i , p r i n s h Letopise, cu a m n u n t e l e u n u i jurnal, nu ne intereseaz n mod deosebit. E a a r e izul evenimentelor p e t r e c u t e azi, a c u m a , s u b ochii cronicarului, p e c a r e t i m p u l n-a a v u t cnd s le decanteze, de aceea snt nirate p e pagini ntregi. Alte tiri de n a t u r a aceasta, n t m p l a t e , d e m u l t , snt r e d a t e , p e n t r u domniile mai vechi, n cteva fraze. Sfritul Letopiseului cci capitolul acesta, cel din u r m r e v z u t i c o r e c t a t d e cronicar, ncheie s u i t a evenimentelor m a r i din istoria universal i d prilejul lui Neculce s r e i n a t e n i a cititorului p e m u l t e p a g i n i cu aciuni m i l i t a r e ruseti de proporii, n Crimeea, u n d e vor p u n e c a p t stpnirii t t r t i , p r e c u m i cu nceperea u n u i nou rzboi r u s o - t u r c (1737 1739), f a v o r a b i l ruilor, care i a d u c e p e n t r u a d o u a o a r n I a i ; de d a t a a c e a s t a f r s fi fost chemai de u n Dimitrie C a n t e m i r . Neculce precizeaz evenimentele, se dovedete m a i b i n e i n f o r m a t , n special cu p r i v i r e la n u m r u l t r u p e l o r i micarea acestora. Stilul r m n e ns cel naiv, intim, s t r i n de m a n i e r a s a v a n t folosit d e istoricii europeni ai vremii. Imperialii, care a u nceput i ei atacurile n Balcani, cu mai p u i n succes dect a l t d a t (prin p a c e a de la Belgrad din 1739 ei vor fi obligai s evacueze, p r i n t r e altele, Oltenia) se infiltreaz a t t in a r a R o m n e a s c ct i n Moldova (ca p e v r e m e a lui Mihail Racovi), u r m r i i d e Neculce p a s cu p a s . P e ct e r a u ei de panici de d a t a aceasta, cci stricciuni n-au f c u t nimic n a r ; t o t c u b a n i c u m p r a ce li t r e b u i a " , p e a t t a era de fricos Grigore Ghica. F u g i t la u o r a , n-a cobort Ia G a l a t a dect d u p ce a o b i n u t a j u t o a r e vreo 6.000 de oameni, zice Neculce de la paii din j u r . i a u m a i eit frica lui Grigorii-vod d e n e m i . i d e f r i c a viziriului i d e r u i n e s-au n t o r s u iari napoi la G l a t a . . . " 216 n v r e m e a a c e a s t a (1737) Grigore Ghica a fost vizitat i de f r a t e l e su, t e r z i m a n u l , t r i m i s la rui p e n t r u obinerea u n u i armist i i u . R e l a t n d vizita, Neculce nu-i p o a t e a s c u n d e r e s e n t i m e n t e l e f a d e greci, c a r e nu vedeau cu ochi "buni posibilitatea s c u t u r r i i s t p n i r i i t u r c e t i : -au purces tei-dzmanul, -au vinit p r e la Grigorie-vod, frate-su, la G l a t a ; i l-au b e n c h e t u i t 1 dzi cu m a r i cinste. i l-au m a i n v a t i el m e t e r u g u r i di-a lui, ce au m a i tiut. C*ave Grigorie-vod m a r e jeli i f r i c ( ) , c-or l u a cretinii a r a ; ce nu n u m a i el, ce i grecii lui, i n-or ave ce stpni i ce mnca la a r i g r a d " 2 1 ? . i, ca s ncheiem s u i t a ironiilor i a dovezilor d e

216 2

"

Ibidem, Ibidem,

p . 782. p. 787.

100

a n t i p a t i e f a de ciocoismul grecesc, r e d m u n scurt f r a g m e n t cu c a r e se ncheie a c i u n e a nemilor n Moldova, r e t r a i dincolo de m u n i , sub p r e s i u n e a u n u i g r u p de ostai trimii m p r e u n cu dou s t e a g u r i d e cazaci, c o m a n d a i d e h a t m a n u l Constantin I p s i l a n t i : I a r h a t m a n u l cu o{a)ste, p r e c u m m a i sus scrii, nici g i u m { ) t a t e de cias n-au zbvit i s-au i-ntorsu nnapoi, fiind grec cu pele de iep u r e 1a, s p a t e . Au f u g i t toat<> n o a p t e , fcndu-i-s dzu la Bistri, negonindu-1 nime, nici vdznd p r e n i m e ; d u p c u m iaste vorba, c n u f a c t o a t e mutile m { i ) e r e . C, cnd s-au tlnit cu o ( a ) s t e nem a s c < ) t r e m u r a de fric<(> i v r e s fug<>. I a r turcii, vdznd c vrea s fug, au nceput a-1 sudui -au scos i sabiele a s u p r a lui s-1 tae. i vdznd aea, c fac turcii z o r b a s u p r a lui, s-au slobozit de f r i c - a s u p r a n e m i l o r " 2 1 8 . T o t f r i c a I-a f c u t i p e d o m n r e l a t e a z Neculce s cheme t u r c i i t t a r i s ierneze cu el n Iai, n i a r n a anilor 173738. Paginile care descriu abuzurile, silniciile i ticloiile lor amintesc de v r e m e a lui D u m i t r a c u Cantacuzino, iar r e v o l t a lui Neculce f a de Grigore Ghica nu este d e p i t dect de paginile consacrate acelei domnii. P a r t e a c e n t r a l a capitolului o constituie p t r u n d e r e a ruilor n Moldova d i n v a r a anului 1739. Acetia, cam 120.000 apreciaz Neculce , s u b c o m a n d a f e l d m a r e a l u l u i Munnich au a.tacat mai nti H o t i n u l r a i a t u r c e a s c la acea v r e m e , a p r a t de Colceagp a a , ocupndu-1 d u p o serie de l u p t e ce au a v u t loc, u n e l e nu d e p a r t e de Boian, moia cronicarului. D u p H o t i n , a r m a t e i e turceti s-au r e t r a s , vznd c nu p o t f a c e f a ruilor, iar acetia i-au cont i n u a t n a i n t a r e a spre Iai. Grigore Ghica n-a ntrziat nici el p r e a m u l t , ci le-a u r m a t ; a p u s caimacami n Iai i a cobort spre Galai. Neculce u r m r e t e cu m a r e t e n s i u n e aciunile a r m a t e i r e l a t a r e a sa rmne, p e n t r u a c e a s t v r e m e , izvorul n a r a t i v intern cel mai a u t o r i z a t i folosit ca a t a r e de istoriografia n o a s t r . n rndurile a r m a t e i ruse se aflau i doi feciori ai lui Antioh C a n t e m i r : D u m i t r a c u , a v n d g r a d u l de m a i o r i Constantin, cel mai m a r e , ca general de brigad. I-or le-a fost n c r e d i n a t misiunea d e a strnge provizii p e n t r u a r m a t i de a se o c u p a de lichidarea d e t a a m e n t e l o r rzlee t u r c e t i i t t r t i ce a r m a i fi e x i s t a t p r i n p a r t e a de n o r d a Moldovei. n c e r c a r e a lui Constantin C a n t e m i r , de a-1 p r i n d e p e d o m n n - a f o s t n c u n u n a t d e succes. n schimb, tot j c u i n d " , a i n t r a t n I a i n ziua de 2 s e p t e m v r i e 1739, p r i m i t cu m a r e b u c u r i e zice Neculce de mitropolit, boieri, negustori i ali oreni c a r e i-au nchinat cheile r i i stiagurile slujitorilor" 2 1 9 .

182 183

Ibidem, Ibidem,

p . 397-398. p . -157.

101

A doua zi a i n t r a t n Iai i feldmarealul Mtlnnich. T i m p d e o s p t m n , spune Neculce, n fiecare zi invita p e mitropolit i p e boieri la m a s . Apoi lucrurile s-au schimbat n ru, p e n t r u c Miinnieh a i m p u s Moldovei, p r i n boierii caimacami, o s u m de obligaii f o a r t e grele, cuprinse n 12 p u n c t e . Moldova e r a obligat s a d p o s t e a s c i s hrneasc iarna 20.000 de soldai, s dea 100 de p u n g i p e n t r u m a s a marealului n fiecare an, s asigure 3.000 de salahori p e n t r u r e p a r a r e a cetilor, s i se dea, imediat, u n plocon de 90 d e p u n g i d e b a n i i altele. I a r d a c boierii, chemai s le iscleasc, vor refuza, v a d a foc oraului. Cu aceasta s-a ncheiat adaog Neculce cinstea a c o r d a t boierilor: C vinul cel ungurescu, dulce, s-au fcut venin a m a r , i rsul, plnsu, i voia cea b u n ( ) , g r o ( a ) z ( ) i fric" 2 2 0 . D u p acestea Miinnieh a t r e c u t P r u t u l , a t e p t n d la Zagarance s i se ndeplineasc cererile, n t i m p ce feciorii lui Antioh C a n t e m i r c u t a u s-1 p r i n d p e Grigore Ghica. I n t r e timp, mergnd s ocupe Tighina, Miinnieh a fost ntiinat c s-a ncheiat pace. Cu t o a t e acestea el n-a ncetat s-i a m e n i n e p e boierii caimacami i s cear mplinirea t u t u r o r obligaiilor impuse, ascunzndu-le semnarea pcii d e la Belgrad. Abia la mijlocul lui octomvrie a nceput retragerea, lundu-i p e caimacami cu el la H o t i n i jefuind t r g u r i l e i satele. A t r e b u i t i n t e r v e n i a t t a r i l o r ca s fie a l u n g a t e rmiele otirilor ruseti din Iai. Intorcndu-se Grigore Ghica n capital a p u s b i r u r i grele p e a r i a nceput s-i u r m r e a s c p e boierii b n u i i de simpatii f a de rui. N u p u t e a s scape de n p a s t nici Neculce, care, m r t u r i sete singur a cheltuit muli b a n i ca s fie eliberat. Cit l p r i v e t e p e m i t r o p o l i t u l Antonie, care i m a n i f e s t a s e mai direct adeziunea p e n t r u rui, fcndu-le slujbe i sfinindu-le a r m a t a , acesta i-a nt o v r i t n r e t r a g e r e i a a j u n s m i t r o p o l i t al Cernigovului. Sfritul capitolului este o c u p a t de f r m n t r i l e din Rusia, survenite la m o a r t e a mprtesei A n a i t u r b u r r i l e legate de succesiunea la t r o n , p r e c u m i d e mazilirea domnului. Neculce precizeaz, evenimentele descrise n acest capitol cu d a t e exacte. Cum menion a m mai sus, valoarea istoric a ultimelor capitole crete, p e m s u r ce ne a p r o p i e m de v r e m e a n c a r e Neculce i-a r e d a c t a t Letopiseul. n locul lui Grigore Ghica este numit, p e n t r u a d o u a oar, C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t (17411743). Capitolul domniei lui, cu c a r e se ncheie Letopiseul,, f o a r t e i n t e r e s a n t din p u n c t de v e d e r e istoric, cci se r e f e r l a m a j o r i t a t e a reformelor i n t r o d u s e de domn, este m a i palid s u b r a p o r t literar. Neculce a m i n t e t e m a i nti r e f o r m a judectoreasc, n care era i el implicat, r e f o r m care a t e n u a rnult

205

Ibidem,

p .681.D.CantemirmoareIa1septemvrie1723.

102

abuzurile din t r e c u t . Au fost r e g l e m e n t a t e impozitele m a i ales d a r e a personal i au fost d e s f i i n a t e acele d r i care declanau n e m u l u m i r i grave, c u m a u f o s t v c r i t u l , pogonritul, i altele. Este a m i n t i t d e Neculce, singura d a t , p r e o c u p a r e a u n u i d o m n p e n t r u c u l t u r . C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t reorganizeaz n v m n t u l , dezvoltnd colile greceti i slavoneti existente i nfiinnd altele noi, p e n t r u fiii boierilor mazili, p e care-i i n v i t a s t r u i t o r s se dedice n v t u r i i . Snt a m i n t i t e de Neculce msurile l u a t e de d o m n p e n t r u organizarea arhivelor, i n t r o d u c n d u - s e condicile de documente. T o t el reglementeaz i s i t u a i a u n o r m n s t i r i nchinate Sfntului Mormnt, care ieiser, n v r e m e a rzboaielor, d e sub oblduirea greceasc. n s f r i t Neculce acord, ca de obicei, cteva pagini evenimentelor din rile vecine, n special celor din Rusia, continundu-le p e cele r e l a t a t e n capitolul p r e c e d e n t . Se observ n finalul Letopiseului o a n u m i t g r a b a lui Neculce p e n t r u c o n s e m n a r e a celor p e t r e c u t e s u b ochii si. D o m n i a d e reforme a acestui l u m i n a t voievod, p o a t e cel m a i b u n gospodar d i n t r e t o i f a n a r i o i i , a fost t r a t a t n m a i p u i n d e opt pagini, f r convingerea i p a t o s u l p e c a r e de a t t e a ori i le-am u r m r i t n capitolele cronicii. T o t u i i acesta r m n e p r o d u s u l inegalabil al strlucitoarei sale m i n i i al grijii n e d e z m i n i t e p e n t r u nevoile i s o a r t a Moldovei. Letopiseul lui Ion Neculce este p r e c e d a t de u n n u m r variabil de p o v e s t i r i de la m a n u s c r i s , la m a n u s c r i s cunoscute sub t i t l u l de 0 sam de cuvinte ce snt auzite din om n om, de oameni vechi i btrni i n letopise nu snt scrise, ce s-au scris aicea,, dup domnita lui tefni-vod, naintea domniii Dabijii-vod. E s t e de observat de la b u n n c e p u t n a i n t e de orice consider a i i p r i v i t o a r e la v a l o a r e a istoric a cuvintelor , c acestea a u fost r e d a c t a t e de a u t o r n l e g t u r d i r e c t cu marile compilaii de cronici, compilaii realizate adeseori d u p izvoare n a r a t i v e d i s p r u t e de m u l t 221 . R e f e r i n d u - n e la cronicile moldoveneti v o m r e a m i n t i cititorului t e n d i n a ce se observ, Neculce fiind nc n v i a , de a fi a d u n a t , n acelai volum, n t r e a g a istorie a rii, i de a s t r u c t u r a volumele d u p u n cuprins p e care ni-1 precizeaz nsei manuscrisele r e p r e z e n t a t i v e folosite la elaborarea ediiei de f a 222 . O asemenea compilaie de cronici n e p r e z i n t Teodor Codrescu n Uricarul su, copiat n a n u l 1807 de c t r e u n oarecare Iosaf m o n a h u l , p e n t r u C o n s t a n t i n Braoveanul, d u p u n alt m a n u s c r i s

221 Titlu, generic d a t de N. l o r g a celor mai reprezentative letopisee ale Moldovei i rii R o m n e t i . Cf. Istoria literaturii romne n secolul al XVIII-lea, voi. I, Buc., 1901, p. 61 272. 222 A se vedea mai jos Nota asupra ediiei, u n d e snt descrise manuscrisele compilaiei de cronici: 253, 53, 254, 252 etc.

103

clin 1724, februarie, lucrat de i e r o m o n a h u l Sawa p e n t r u Atanasie, episcopul d e R o m a n 223 . A a d a r n a n u l 1724 existau manuscrise c a r e d i f u z a u n t r e a g a istorie a Moldovei p n la a n u l 1661, p n la m o a r t e a lui t e f n i L u p u 224 . Dac n - a m fi a v u t n s e m n a r e a lui Teodor Codrescu p e n t r u manuscrisul d i n 1724, p r o b a b i l d i s p r u t astzi, ani fi socotit d r e p t cea m a i veche compilaie d e cronici p s t r a t , copia manuscrisului 253, adic m a n u s c r i s u l corectat de Neculce, care s t la b a z a ediiei n o a s t r e . Mai mult, l-am fi p u t u t considera. p e Neculce d r e p t i n i i a t o r u l compilaiilor, d e v r e m e ce opera sa a fost t r a n s m i s , n p r i m u l rnd, p r i n i n t e r m e d i u l u n o r asemenea manuscrise cumulative. Problema, care nu ne intereseaz aici, dect tangenial, nu t r e b u i e t r a t a t ns f r s se i n s e a m a i de implicaiile lui Axinte Uricariul n elaborarea compilaiilor de cronici. Neculce, c o n t i n u n d istoria Moldovei, r m a s cu Miron Costin la a n u l 166 1, i vrnd s conexeze Letopiseul su la compilaiile care circulau n Moldova, p e de a l t p a r t e observnd omisiunile din cronicile a n t e r i o a r e , s-a simit obligat s le completeze, crend cuvintele, p e c a r e le-a aezat, c u m singur precizeaz, naintea domniei lui D a b i j a - v o d . Mai trziu, d u p m o a r t e a sa, unii copiti z e l o i 2 2 5 a u r e p a r t i z a t o p a r t e din cuvinte n cuprinsul cronicilor lui Ureche sau a Costinetilor, la locul i m p u s de cronologia Moldovei, de obicei la sfritul capitolelor despre t e f a n cel Mare, P e t r u R a r e , L p u n e a n u etc. Acest f a p t a c a u z a t g r e u t i u n o r cercettori, care a u ignorat e x i s t e n a cuvintelor din unele v o l u m e compilaii de cronici, i care n-au a v u t p e b u n d r e p t a t e fantezia s le c a u t e 1a, capitolele respective r e d a c t a t e de predecesorii lui Neculce. Aezarea d e c t r e unii copiti a legendelor, d u p cronologia lor, ne n t r e t e convingerea c ele au fost create, c u m s p u n e a m m a i sus, p e n t r u comp l e t a r e a cronicilor a n t e r i o a r e i nu p e n t r u a i n a u g u r a cu ele lucrarea sa", adic letopiseul, c u m p r e t i n d e N. l o r g a , i nici p e n t r u n v t u r a cetitorilor, cnd vor avea s r s p u n d , ca n cazurile d a t e de

223 Manuscrisul se p s t r e a z astzi n coleciile Bibliotecii centrale universitare din Cluj sub cota 1/1924, f o n d u l G. Sion. Cf. Theodor Codrescu, Uvicarul, sau coleciune de diferite acte care pot servi la istoria romnilor, voi. X X I V , Iai, 1895, p . 334 381. N . lorga, n Istoria literaturii romne n secolul al XVIII-lea, voi. 1, p. 269 272, vorbete i el, folosind Vricarul, de manuscrisul din 1724, numindu-1 compilaie". Vezi i L . Onu, Critica textual i editarea literaturii romne vechi, Bucureti, 1973, p . 229 i 238243. 224 Pinax-ul, adic t a b l a de materii, p e care o ieproduce 'dricarul n ntregime la p. 337345, este identic cu acela al compilaiilor ulterioare, lipsindu-i, evident, cronica lui Neculce. 225 p e S p r e care a m i n t i m n Nota asupra ediiei.

104

tradiie, p e n t r u moralizarea lor" a26 . I n felul acesta subscriem i noi, n p a r t e , la concluziile lui C. Boroianu d i n excelentul studiu consacrat cuvintelor 227. C e r c e t a r e a cuvintelor este m u l t p g u b i t d e a b s e n a lor din manuscrisul 253, cel c o r e c t a t d e Neculce. Acesta ne-ar fi precizat c a r e a n u m e legende au fost e l a b o r a t e de c t r e cronicar i, implicit, t r a t a m e n t u l ia care t r e b u i e s s u p u n e m cele cteva legende descoperite n zilele noastre i care lipsesc d i n ediiile a n t e r i o a r e 228 . Titlul d a t de cronicar, legendelor, n Pinax-ul manuscrisului 253, conexat la a f i r m a i a d e s p r e p r o v e n i e n a lor p s t r a t n Predoslovie, sau n titlurile din a l t e manuscrise, ne indic sursele de inspiraie d e care s-a folosit Neculce 229 , Acestea a u f o s t a d u n a t e , p e de o p a r t e din letopiseele cele vechi ale r i i , p r o b a b i l din Letopiseul lui Eust r a t i e logoftul 2'30, u n d e gsindu-le predecesorii si (Neculce se ref e r n u m a i la Miron Costin, cnd, n r e a l i t a t e cele mai m u l t e legende privesc p e r i o a d a istoric t r a t a t de Grigore Ureche) le-au ignorat, p e de a l t p a r t e din auzitele oamenilor vechi. Titlul din Pinax: O sam de cuvinte ce scriu pentru lucrurile domnilor i pentru ar, culese din letopiseele rii cele vechi, care le-au lepdat Miron logoft (ul~), negsindu-le scrise in cronicile strine este ntrit, n ideea folosirii legendelor din letopisee, de Predoslovie: Mai socotit-au i din l e t o p i s u l lui E v s t r a t i e logoftul i a lui Simion dasclului i a lui Misail c l u g r u l u i nete cuvinte cteva, d e nu le-au lsat s n u le scrie, ce le-au scris ..." 231 . Ct privete auzitele din om n om", transmise, ca explicaie p e n t r u p r o v e n i e n a cuvintelor, acestea figureaz n manuscrisele copiate d u p t e x t u l de b a z de c t r e n e p o t u l

Cf. N . lorga, op. cit., voi. I, p . 250. Cf. C. Boroianu, Unitatea cronicii lui Ion Neculce, in Limb voi. I , 1973, p . 6778. si literatur, 228 Descoperite n zilele noastre" este u n fel de a vorbi. Cel p u i n trei d i n t r e ele (cea privitoare la Aron-vod i cele privitoare la Gheorghe Duca) a u fost publicate de Teodor Codrescu n Buciumul romn, Iai, a n u l I (1875), p . 17 18 i 548 549. Meniunea i la N. lorga, op. cit., voi. I. p . 252, nota 2. 229 O analiz a p r o f u n d a t sub r a p o r t tiinific la O sam de cuvinte a d a t C. C. Giurescu'. Valoarea istoric a tradiiilor consemnate de Ion Neculce, n Studii de folclor si literatur, Bucureti, 1967, p. 4 3 9 - 4 9 5 . 230 Cf. C. C. Giurescu, op. cit., p. 440. Despre originea tradiiilor neculcene vorbete i studiul lui I . iadbei, Cercetri asupra cronicelor moldovene, I, Evstatie logoftul, Grigore Ureche, Simion Dasclul, Ion Neculce. Iai, 1939, p. 110 (capitolul Izvoarele povestirilor din O sam de cuvinte" de Ion Neculce). 231 Originalul Predosloviei nu s-a p s t r a t . Aceasta, lipsind i din manuscrisul 253, a fost transcris d u p copii ce redau t e x t u l la persoana a 3-a singular i n u la persoana 1.
227

226

105

su, loasaf Luca, cruia, i a p a r i n e explicaia, i a u n vedere ntmp l r i a p r o p i a t e de zilele lui Neculce: Vasile L u p u , Gheorghe tefan, t e f n i - v o d L u p u , Nicolae Milescu, Duca-vod. Referindu-se la cuvintele r e i n u t e de Neculce din lectura letopiseelor Moldovei, d a r din care unele fuseser consemnate, totui, i de c t r e Grigore Ureche, sau Costineti {este v o r b a de legendele privit o a r e la veacurile vechi), C. C. Giurescu socoate, p e b u n d r e p t a t e , c legenda p r i v i t o a r e la Drago-vod este c r e a i a lui Neculce, ntruct ea nu este ntlnit schematic, n nici u n t e x t de cronic, cu excep i a Letopiseului c o n t e m p o r a n u l u i su, Nicolae Costin 233 . ncercnd o trecere n revist a principalelor legende i po-

vestiri, a cror valoare l i t e r a r a fost u n a n i m r e c u n o s c u t i al cror f a r m e c neasemuit le-a i m p u s ca subiecte de inspiraie p e n t r u muli din poeii reprezentativi ai veacului t r e c u t , v o m a m i n t i toric, fie c este sau nu a t e s t a t d o c u m e n t a r n mod riguros, /-j Povestirile p r i v i t o a r e la t e f a n cel Mare, g r u p a t e la ncepusnt cele m a i numeroase. n s e m n a r e a lor, conveniot u l cuvintelor cititor u l u i c m u l t e din aceste povestiri nu snt lipsite de u n a d e v r is-

nal, cu cifre, nu p o a t e sluji nici m c a r trecerii lor n revist, d e v r e m e ce sub acelai n u m r snt prinse, n realitate, m a i m u l t e legende. Aa, spre pild, sub n u m r u l I I I al ediiilor p r e c e d e n t e c o n s e m n m : Legenda despre cldirea m n s t i r i i P u t n a
!

i t r a d i i a contemtot

j p o r a n cronicarului cu p r i v i r e la arcul i p a h a r u l rmase, acolo, de la m a r e l e voievod.

Sub n u m r u l i m e d i a t u r m t o r , IV, snt r e d a t e t r e i legende: cea p r i v i t o a r e Ia r e f u z u l m a m e i lui t e f a n d e a-i p r i m i feciorul n C e t a t e a N e a m u l u i , aceea cu privire la precizia t u n u r i l o r din cetate, m n u i t e de un neam, i, n sfrit, aceea c a r e relateaz vizita lui t e f a n la sihastrul DaniiI de la Vorone. i exemplificarea a r p u t e a continua. A d o u a d i n t r e povestiri, cu p r i v i r e la s t a t u t u l vechi al cetilor Chilia i C e t a t e a Alb, p r e c u m i cu privire la p r e z e n a t t a r i l o r n Bugeac, i n e x a c t din p u n c t d e vedere istoric
233

, c r e d e m c este o

creaie a lui Neculce, m e n i t s explice cititorilor s i t u a i a politic deosebit a sudului Moldovei. nsi concluzia: i turcii apoi a u a d u s t t a r i d i n Crm i i-au aezat n Bugiac, carii stau i pn precum au aezat i la Hotin lipcani" astzi, (subl. noastr) ne n t r e t e

b n u i a l a . Cuvntul are, d e altfel, m a i d e g r a b izul unei r e l a t r i

232 233

Cf. C. C. Giurescu, op. cit., p . 443. C. C. Giurescu, op. cit., p . 473.

106

istorice seci, decit a unei t r a d i i i t r a n s m i s e din generaie n generaie, n care misterul, senzaionalul, insolitul, dau f a r m e c u l povestirilor respective. T r a d i i a p r i v i t o a r e la r a p o r t u l d i n t r e rzboaiele purtate i

m n s t i r i l e zidite d e t e f a n este o c o m p l e t a r e a cronicii lui Grigore Ureche, n care se vorbete de n u m r u l de mnstiri, 44, ridicate de v o i e v o d 2 3 4 . E s t e e v i d e n t aci reminiscena lecturii de cronic. L e g e n d a m n s t i r i i P u t n a p o a t e fi m p r i t , d i n t r u nceput, n dou. Cea dinti, cu u n p r o n u n a t c a r a c t e r folcloric, se r e f e r la stabilirea locului m n s t i r i i . ^ e r t f i r g j copilului din cas, care a nd r z n i t s n t i n d arcul mai m u l t dect s t p n u l su, a r p u t e a fi socot i t ca j e r t f a trebuincioas p e n t r u ridicarea marilor construcii, motiv ntlnit n folclorul p e r i m e t r u l u i balcanic i nord-dunrean. P a r t e a a doua, care se refer la nlocuirea candelabrelor i a sfenicelor de argint, de c t r e u n domn, n e n u m i t , cu altele de spije, adic d e f o n t care li-arn a p u c a t i noi" i folosirea acestora din u r m la t u r n a r e a u n u i clopot, a m i n t e s c de t r a d i i i m a i noi, d e m n e de ncredere. Mai veridice snt povestirile p r i v i t o a r e la arcul sau h a r b a l e t a cu v r t e j lsat de t e f a n cel M a r e ctitoriei sale i d i s p r u t n t i m p u l incursiunilor poloneze d i n t i m p u l domniei lui C o n s t a n t i n C a n t e m i r , ca i aceea cu p r i v i r e la p a h a r u l de iaspis r m a s de la t e f a n i s p a r t n v r e m e a domniei a t r e i a a lui Mihail R a c o v i de nite zlotai i d e egumenul Misail Chisli. Cu s i g u r a n c Neculce deinea aceste detalii, ce nu p o t fi p u s e la ndoial, chiar d a c docum e n t e istorice speciale nu le relateaz, de la clugrii m n s t i r i i P u t n a , cu care cronicarul a a v u t legturi f o a r t e strnse (mai m u l t rele dect bune) t o a t v i a a . L u p t a de Ia Rzboieni (1476), crucial p e n t r u nsi f i i n a

Moldovei i a voievodului su, a d a t n a t e r e la m a i m u l t e povestiri din c a r e unele snt a t e s t a t e i de a l t e izvoare narative, iar altele r m n n c a d r u l larg al legendelor. D i n c a p u l locului t r e b u i e exclus p r e z e n a m a m e i sale, O l t e a d o a m n a , m o a r t la 4 noiembrie 1465 .i n g r o p a t la P o b r a t a
235

, Nu se verific, aadar, dialogul d i n t r e

234 Cf. Grigore Ureche, Letopiseul rii Moldovei, d e P . P . P a n a i t e s c u , ed. I I , Bucureti, 1958, p . 121.

ed. ngrijit

235 P i a t r a de p e m o r m n t a fost descifrat i publicat de N. l o r g a n Inscripii din bisericile Romniei, fascicula 1, Bucureti, 1905, p . 61, inscripia 136.

107

ea i fiul su s u b zidurile Cetii N e a m u l u i , c u m nu se verific nici eliberarea d e c t r e ea a n e a m u l u i din nchisoare, a t t de. m e t e r n ale balisticii, nct i boldul de la cortul m p r a t u l u i l-au s f r m a t " Legenda, c o n s e m n a t i de c t r e Dimitrie C a n t e m i r 2 3 ', a circulat ns n Moldova, c a a t t e a a l t e legende despre tefan, p r o b a b i l nc din veacul al XVI-Iea. / i \ \ | r w t i y q , TnrMo.german&J** confirm. _n_,cMiab^uccesul artileriei moldovene din C e t a t e a N e a m u l u i , care, d i s t r u g i n d tunui*cel" m a r e , i omornd i p e c o m a n d a n t u l artileriei turceti, a d e t e r m i n a t r e t r a g e r e a lui M o h a m e d ai II-lea. Ct p r i v e t e u l t i m a d i n t r e povestirile legate de l u p t a d e la Rzboieni, vizita lui t e f a n la Danii 1 S i h a s t r u l i m b r b t a r e a voievodului d e c t r e clugr i gsete j u s t i f i c a r e a istoric a t t n e x i s t e n a real a lui Daniil ct i n ridi-

1 carea, la 1488, a m n s t i r i i cu h r a m u l Sf. Gheorghe, aa c u m a proi j mis d o m n u l 2 3 . I L a u n a din legende, cea r e l a t i v la a j u t o r u l aprodului P u r i c e d a t lui t e f a n n l u p t a d e la cheia cu Hroiot u n g u r u l , care a ridicat V n e a m u l Moviletilor, Neculce se r e f e r direct n Predoslovie: i p e n t r u n e a m u l Moviletilor, i c u m li s-au n u m i t acest n u m e , d i n t r u t e f a n - v o d cel B u n , Moghila, iar nu-i basn" 2 4 0 . I n t u i i a lui Neculce (mai m u l t dect documentele cunoscute de el) este c o n f i r m a t d e aceeai cronic moldo-german, care r e l a t e a z c u m n focul btliei ce a a v u t loc la 6 m a r t i e 6994( = 1486) la cheia, p e iret, t e f a n cznd d e p e cal, ._stat ascuns p r i n t r e c a d a v r e d e d i m i n e a a i p n

Cf. ed. de fa, p. 165. I n The history of the... othman empire..., I, p . 48. Despre o posibil i n f l u e n a literaturii medievale occidentale a s u p r a lui D. C a n t e m i r la Constantinopol, s a s e v a d L a e t i i a C a r t o j a n , Legenda Mama lui tefan cel Mare", D. Cantemir, izvorul baladelor din secolul al XlX-lea, n Cercetri literare, V (1943), p . 659.5. O men i u n e a articolului la N . Cartojan, Istoria literaturii romane vechi, I I I , p. 196. Cf. i p u n c t u l de vedere, ndreptit, al lui C. C. Giurescu, n Valoarea tradiiilor..., p, 485, n o t a 86. 238 Descoperit de O.Gorka la M u n c h e n i p u b l i c a t mai nti n l i m b a polon, n 1931,ji apoi n limba r o m n s u b titlul Cronica epocei lui tefan ce 'Mare (14571499), n Revista istoric romn, V,(ia3-4.).p 215 - 279 i Y - V I ( 1 9 3 5 - 1936), p . 1 - 8 4 i republicat n v o l u m , s u b aceeai t r a d u c e r e a lui E m i l Biedrzyski, n 1937, n colecia Biblioteca Revistei istorice rcmne, voi. I.
237 239 Cf. C. Turcu, Daniil Sihastru, figur istoric, legendar i bisericeasc, n Studii i cercetri istorice, voi. X X (1947), p. 246 259. Vezi i C. C. Giurescu, op. cit., p . 490, n o t a 190. 240

238

Ed.

de fa,

p. 158.

108

Ja a m i a z i c u m a fost r e c u n o s c u t d e u n boier clare, cu numele Purice, cu c a r e a ieit d o m n u l d e acolo i i-a a d u n a t otirea Cuvntul p r i v i t o r la nzestrarea logoftului T u t u d e c t r e regele Poloniei cu 11 sate, d u p aezarea pcii cu t e f a n cel Mare, este n r e a l i t a t e o c o n f i r m a r e a u n u i act istoric bine a t e s t a t documentar 2m, Cuvntul u r m t o r , relativ la Purcel, care a r a n zi d e duminic, pe a p a Vasluiului, cale de p a t r u ceasuri" d e trg este, evident, lipsit d e temei istoric. L e g e n d a a r e menirea s sublinieze spiritul de d r e p t a t e al m a r e l u i d o m n . Legenda D u m b r v i i Roii a p r e o c u p a t p e Neculce n m o d special. I n Predoslovie a d u c e critici lui Miron Costin c a omis cu b u n tiin s s p u n c D u m b r a v a Roie a fost a r a t de Bogdan-vod cu leii" (ca i c u m Miron Costin a r fi scris letopiseul Moldovei p e n t r u vremea respectiv!), dei aceia zicu s nu fie b a s n " . R e l a t u d legenda i p o m e n i n d cele t r e i d u m b r v i : D u m b r a v a Roie la Botoani, cea d e la C o t n a r i i cea de din jos de R o m a n , s e m n a t e p e n t r u pomenire, ca s nu s<> m a i acolisasc {leii) de M o l d o v a " 243 , l d e z a p r o b din n o u : N u m a i m m i e r de Miron logoftul c u m a u acoperit acest lucru d e nu l-au scris" 244 . Avnd p e n t r u Miron Costin o deosebit p r e u i r e , m a n i f e s t a t d e mai m u l t e ori n cuprinsul cronicii, Neculce este d e s c u m p n i t d e f a p t u l c cel m a i m a r e cronicar p o a t e t r e c e cu vederea a s e m e n e a a d e v r u r i " . L e g e n d a circula n Moldova, m p r u m u t a t , probabil, din folclor u l r u s 245 . D a r o gsim i n Letopiseul lui Grigore Ureche, la sfritul unei incursiuni a regelui Albert d i n a n u l 1500, o p r i t d e t e f a n cel Mare, n j u r u l B o t o a n i l o r : ...i f u izbnda la t e f a n - v o d i m u l t oaste leasc au p e r i t i p e m u l i i-au p r i n s n robie... Au p u s t e f a n - v o d de a u a r a t cu leii p e o culme d e deal la B o t a n i i au s i m n a t u ghind i s-au f c u t d u m b r a v m a r e , de ieste p n astzi copaci m a r i " 21fi. Dimitrie C a n t e m i r p u n e legenda n l e g t u r cu

241 Cf. Cronica epocei lui tefan cel Mare, Bucureti, 1937. p . 126 i 149. Despre prezena istoric a lui Purece s p t a r u l vezi C.C, Giurescu, op. cit., p . 451. 242 Cf, Ilie Corfus, nc un cuvnt" de-al lui Neculce se dovedete a nu f i legend, n Studii, X V I I (1964), nr. 3, p . 597 598. 243 Cf. ed. de fa, p. 168. 244 Ibidem. 248 Cf. N. Cartojan, Istoria literaturii romne vechi, I I I , p . 196 Cf. i C. Boroianu, Unitatea cronicii lui Ion Neculce, p. 73. 246 Cf. Grigore Ureche, Letopiseul Trii Moldovei..., p . 116 117,

109

pdurea de la Cotnari M 7 . Meniunea Dumbrvii Roii de la Botoani trdeaz la Neculce o amintire de lectur. Ultimul cuvnt cu privire la tefan cel Mare este acela n care i se atribuie pe patul de moarte sfatul d a t urmaului su, Bogdan, de a nchina a r a turcilor, fiind acetia mai nlepi i mai puternici". Ideea nchinrii o mai fnttlmm ijff I^iJM^jmde, reiatnd preteniile polonezilor la(gacea , d e j a C a r l o v i J 1699)) motiveaz refuzul turcilor de a dispune de Moldova prin aceea c a r a era nchinat i nu cucerit cu sabia; avea, aadar o cvasi independen. Cuvnttil nu corespunde adevrului istoric dect n msura n care tefan l-a p u t u t sftui p e fiul su Bogdan s se bazeze mai mult p e turci dect p e vecinii din jur, nestatornici i mai slabi 248 . Este o p a r a f r a z a r e a ultimului f r a g m e n t din domnia lui tefan cel Mare, scris de Grigore Ureche, n care voievodul, chemnd p e toi sfetnicii, i-a sftuit s se nchine la turci, artndu-le cum nu vor putea inea ara, cum o au inut-o el" 249 . In aceeai idee, a nchinrii, l ntlnim pe logoftul T u t u , trimis la Constantinopol de Bogdan al III-lea cel Orb, ntr-o legend plin de umor, care separ cuvintele despre tefan de cele dedicate lui P e t r u Rare. Prezena marelui logoft la P o a r t este a t e s t a t de Letopiseul lui Grigore Ureche 25e , Gv ide rit, f r detaliile savuroa,se ale t r a t r i i de ctre vizir cu cafea fierbinte, p e care logoftul, frigndu-se la gur, a azvrlit-o cu ceac cu t o t (cu felegean cu t o t se spune ntr-o variant), spre hazul celor prezeni, cafeaua fiind p e n t r u moldoveni o b u t u r cu rotul nou. Tradiia aceasta p o a t e avea la b a z ntmplri reale, transmise posteritii de oameni din suita sa, d a t fiind personalitatea, logoftului T u t u . P r i m a din cele trei povestiri despre P e t r u Rare, amestec d e real i plsmuire, ni-1 prezint p e fiul nelegitim al marelui tefan,, negustor de pete, ntovrind carle pe apa BrIadului, la Docolina,, n d r u m spre Iai i spre Suceava. L a un popas de noapte a avut,, u n vis, asemntor cu cel al biblicului Iosif, p e care argaii si l-au i n t e r p r e t a t ca pe u n semn de b u n ctig negustoresc. Dar ceea ceera s se mplineasc i ceea ce P e t r u Rare a t e p t a de m u l t s-a mplinit; abia pornii la drum, a fost ntmpinat de popor (de. gloat, zice Neculce), care l-a proclamat domn. P r i n t r - u n gest demrinimie el druiete carle cu pete slugilor sale i Ie promite slo-

247 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, tradus ele Gheorghe. Adamescu, Bucureti, 1942, p. 63. 248 Ed. de fa, p. 168. 249 Grigore Ureche, Letopiseul..., p. 121. 250 Ibidem, p. 135.

no

bozenie de dri. R e a l este, p r o b a b i l din a c e a s t povestire, ndeletnicirea cu negoul de pete a domnului, n tineree 251 , dac nu c u m v a amintirile de lectur ale lui Neculce din Letopiseul lui Grigore Ureche, p r i v i t o a r e la a j u t o r u l d a t de nite p e s c a r i lui P e t r u R a r e , d u p p r i m a domnie, n t i m p u l fugii sale p r i n m u n i , spre c e t a t e a Ciceiului, a u fost i n t e r p r e t a t e de c t r e Neculce n sensul unei solidariti de breasl cu acetia 2o2 . i al doilea cuvnt, p r i v i t o r la trecerea d o m n u l u i p r i n trgul P i a t r a <Neam>, n d r u m spre Ardeal, i a t i t u d i n e a d u m n o a s f a de el a orenilor, i mai ales a u n u i pop, a r e o p a r t e de a t e s t a r e n Letopiseul lui Ureche, Se s p u n e acolo c d u p ce a t r e c u t P e t r u R a r e p r i n P i a t r a i a a j u n s la m n s t i r e a Bistria (care este aezat a b i a la civa kilometri de ora, n. n.) i vrnd s se odihneasc, a v z u t l u m e m u l t n c o n j u r n d m n s t i r e a i v r n d s-1 p r i n d . Domnul, nclecnd degrab, a f u g i t singur n m u n i 2 o 3 . Atunci, d u p legend, a fost u r m r i t de u n p o p , p e care v o d l-a trimis, o d a t cu o sgeat bine t r a s , s-i continuie liturghia, s n-o lase n e t e r m i n a t . Inapoindu-se n a d o u a domnie, P e t r u R a r e i-a p l t i t i popii i pietrenilor. Cea de a treia legend, m p r i t n d o u p r i n manuscrisul d u p care a fost copiat (ms. 53), t r e b u i e p r i v i t ca a t a r e . P r i m a p a r t e este o r e l a t a r e d u p Letopiseul lui Ureche, a msurilor ntreprinse de P e t r u R a r e p e n t r u a scpa din c a p t i v i t a t e a u n g u r e a s c de la Ciceiu: scrisoarea scris, n srbete, de soia sa, ce e r a din n e a m u l Despoilor; slobozirea scrisorii p e fereastr, d i n t u r n u l cetii i t r a n s m i t e r e a ei, p r i n intermediul unei slugi, la P o a r t , i, n sfrit, i n t e r v e n i a sultanului p e lng u n g u r i p e n t r u eliberarea domnului, ca s p o a t m e r g e la C o n s t a n t i n o p o l 254 . P a r t e a a doua, evident, legend, ni-1 p r e z i n t p e d o m n i e r t a t d e sultan, la i n t e r v e n i a m a r e l u i vizir, d a r nu n a i n t e ca p a d i a h u l s-i mplineasc j u r m n t u l de a t r e c e cu calul p e s t e el, j u r m n t f c u t a t u n c i cnd domnul, p r i n actele sale de vitejie, p o t r i v n i c e Porii, a r t a s e c este fiul marelui t e f a n . Vizirul a rezolvat scrupulele d e c r e d i n ale s u l t a n u l u i : l-a scos p e R a r e la cmp i, culcat fiind, s u l t a n u l a srit cu calul p e s t e el (dup a l t legend a r fi f o s t b g a t sub u n p o d i s u l t a n u l a r fi t r e c u t p e s t e p o d de t r e i ori), d u p care P e t r u R a r e i-a r e l u a t s c a u n u l Moldovei.

C. C. Giurescu, Valoarea tradiiilor,.., p. 453. Grigore Ureche, Letopiseul..., p. 155. 253 Ibidem, p. 154. 251 Ibidem, p. 158. Comentariul i la C. C. Giurescu, op. p. 453 455.
252

251

cit.

111

D o m n i a lui Despot-vod, p r i n t r e cele mai contradictorii din/ n t r e a g a istorie a Moldovei, n-a r m a s nici ea n a f a r a cuvintelor. Despot, urgisit d e a r , nu p u t e a s fie, d u p Neculce, dect u n impostor, c a r e f u r n d actele stpnului su i declarndu-se n e p o t a l acestuia, a a j u n s n scaunul Moldovei. A d e v r u l istoric, subliniat de C. C. Giurescu este a l t u l : Despot-vod deinea, n t r - a d e v r , o diplom de p r i n c i p e de P r o s i de s t p n al Samosului, d a t lui d e Carol Q u i n t u l la 22 octombrie 1555. Cu aceasta i cu inteligena s a a i z b u t i t s a j u n g d o m n . U l t i m a t r a d i i e din veacul al X V I - l e a la care ne r e f e r i m e s t e aceea, m a i p u i n cunoscut de v r e m e ce n-a fost inclus n nici o ediie a n t e r i o a r , r e l a t i v la r a p o r t u r i l e d i n t r e Aron-vod i unchiul su, mitropolitul N i c a n o r . P r o v e n i n d din mediul clugresc, p r o b a b i l c e la m n s t i r e a Agapia, povestirea este a m p l i intriga e b i n e legat. Aron-vod, t n r l nsoea p e unchiul su la Agapia cea veche, u n d e acesta, ctitor fiind, obinuia s m e a r g p e n t r u treb u r i gospodreti. F r tirea mitropolitului, el se ducea ia plimb a r e la u n schit, Hilioara, u n d e se a v e a n dragoste cu o clugri (precizarea final se gsete n manuscrisul D, cu cota 112). n t r - o zi,, ntorcndu-se Aron-vod de la Hilioara, s-a ntlnit n t r - u n loc s t r i m t din m u n t e , t i a t cu ciocanul", cu unchiul su, care, b n u i n d d e u n d e vine, l-a b t u t . N e p o t u l a f u g i t p r i n m u n i , s-a dus la arig r a d i, cu v r e m e a , a j u n g n d d o m n u l Moldovei, l-a p r i n s p e unchiu I su i, d r e p t r z b u n a r e , l-a scopit. I a r n locul u n d e s-a ntlnit cu mitropolitul Nicanor devenit schimnicul Nil a p u s s se sape ntr-o stnc p o v e s t e a acelei n t m p l r i ; stnca este c u n o s c u t s u b n u m e l e de P i a t r a lui Aron-vod 256 . Cuvintele p r i v i t o a r e la d o m n i i i evenimentele din secolul a X V I I - l e a snt cele m a i numeroase. Valoarea lor crete din p u n c t de vedere istoric, a t t p r i n t i m p u l r e l a t i v s c u r t care s-a scurs de la. ntmplrile respective i d a t a cnd a u p u t u t fi r e c e p t a t e de c t r e cronicar (c.u m u l t n a i n t e de a le fi a t t r n u t p e lirtie!), cit m a i ales p r i n sursele de u n d e le deinea, cele mar m u l t e parveninclu-i din mediul familial, sau din u n u l f o a r t e a p r o p i a t lui. Sublinierile biografice p r i v i t o a r e la Mavrocordai, f c u t e n i n t e n i a de a-i lega, genealogic, p r i n fiul lui P e t r u Rare, de t e f a n cel Mare, n-au nici p e d e p a r t e c a r a c t e r u l povestirilor anterioare, c i p e cel al Letopiseului. Constantin Mavrocordat, n v r e m e a cruia, la. 7242< = 1734), se r e d a c t e a z n s e m n a r e a biografic, s t r a g e de p r e

255 | n Valoarea tradiiilor..., p. 474. 856 pgj-eri contradictorii p r i v i n d veracitatea tradiiei la C. C_ Giurescu, op. cit., p. 4 66.

112

strmoae-sa m a m din domnii cei vechi moldoveneti". Credem c i Neculce deinea acest fir m a i d e g r a b de la d o m n u l nsui, cu a l c r u i t a t , Nicolae Mavrocordat, cronicarul fusese n t e r m e n i b u n i (n a d o u a domnie, corespondase cu el, iar d o m n u l struise la P o a r t p e n t r u i e r t a r e a lui), dect d e la Dimitrie Cantemir, c u m a f i r m Al. P i r u 257 . Cu privire la. d o m n u l credincios i d e m n , care a fost M i r o n Barnovschi, Neculce ne-a lsat d o u cuvinte, a m n d o u n l e g t u r cu cltoria t r a g i c f c u t la Constantinopol. P e d r u m , n t o v r i t de boieri (printre ei fiind i Costin postelnicul, t a t l lui Miron 2 5 s ), la u n p o p a s de m a s Miron Barnovschi a fost a p u c a t de o q u i n t d e s t r n u t u r i , ce nu-1 p r s e a , cu t o a t u r a r e a t r a d i i o n a l : S n ( ) t o s , d o a m n e , i p e voia mrii<(i)-tale". U n u l din boieri (tiind din b trni c s t r n u t u l v a nceta dac-i v a a m i n t i de u n lucru neplcut,, sau de u n u l la a n t i p o d u l u r r i i de sntate) i-a zis Viermi, d o a m n e " i n d a t a ncetat de s t r n u t a t . Legenda, sau povestirea a d e v r a t , s-a nscut, probabil, d u p m o a r t e a voievodului, cnd boierii i-au a m i n t i t de cltorie i au f c u t L g t u r a n t r e cele n t m p l a t e . E a a iost, apoi, d i f u z a t n mediul boieresc de u n d e a r e i n u t - o Neculce. A d o u a povestire, despre m o a r t e a calului domnesc, o d a t cu stp n u l su, d e c a p i t a t de t u r c i (dei Neculce subliniaz c Letopisui d e a c e a s t a nu scrie nimic i a r oamenii asia vorbscu, c a u a p u c a t unii d i n t r u alii"), este r e l a t a t de f a p t d u p capitolul p r i v i t o r Ja d o m n i a lui Miron-vod Barnovschi, din Letopiseul lui M i r o n Costin: Nu p u t e m s t r e c e m cu p o m e n i r e a nite tmplri ce s-ai p r i l e j i t u n arigrad, d u p p e r i r e a cestui d o m n u . . . D e u n cal al lui Barnovschi-vod, ducndu-1 la g r a j d i u r i m p r t e t i , d u p p e r i r e a lui, n ceie dzi s-au t r n t i t u calul gios i au m u r i t u n locu" Din numeroasele cuvinte
260 259

p r i v i t o a r e la d o m n i a lui Vasile L u p u . Aa, s p r e pild, p o l i t i c a

unele a u izul u n o r r e l a t r i d e letopise

d e a u s t e r i t a t e economic d e la curte, din primii t r e i ani d e d o m n i e p e care o deinea, probabil, d e la n e a m u r i l e sale, Cantacuznii, c e

267 n Istoria literaturii romne, I, ed. I I , Bucureti, 1970,. E d i t u r a Academiei, p. 600. 258 E r a r u d cu d o m n u l i a fost designat de acesta, nainte d e m o a r t e a c u m p l i t la Constantinopol, d r e p t executor t e s t a m e n t a r . Cf. Arhiva istoric a Romniei, Bucureti, 1866, t o m . I, p a r t e a I l - a , y . 1 8 7 - 190. 259 Miron Costin, Opere, ediie critic de P . P . Panaitescu, Bucureti, 1958, p . 103. 2<ro n c u n prilej de a evidenia studiul Iui C. Boroianu p r i v i t o r la Unitatea cronicii Ivi Ion Neculce.

113

fuseser slujbai ai domnului, l interesa n m o d special p e Neculce. U n singur lucru n-a fost bun, r e m a r c Neculce, darurile p e care le-a f c u t d o m n u l sultanului, vizirului i celorlali m a r i d e m n i t a r i turci c au r m a s obiceai de d a r a baraiamlc; de a t u n c e a ncoace, n t o i anii" 26 t . Ultimul d i n t r e cuvinte, p r i v i t o r la nchiderea Iui Vasile L u p u n Edicule i p r a domnilor din Muntenia, Moldova i Transilvania a s u p r a lui, nsoit d e m a r i promisiuni de b a n i 3000 d e p u n g i ! n u m a i ca s fie omort, are, n p r i m a p a r t e , f o r m a a u s t e r a relatrilor de cronic. P a r t e a final, a crei a u t e n t i c i t a t e n-o p u t e m nici confirma, d a r nici infirma, s e a m n ns, p r i n caracterul insolit, cu povestirile sale inegalabile 2 6 a . Alt euvnt, dei n u este c o n f i r m a t de izvoarele narative, p a r e de asemeni o completare de cronic. Vasile L u p u , lacom de b a n i , a stricat m n i r e a - P i i t ^ . , creznd c v a gsi averi ascunse n ea, "clar n-a gsit. Acoperiul, care era de p l u m b , a fost folosit de c t r e ginere-su, T i m u s Hmelniki, Ia fabricarea gloanelor, la Suceava, n t i m p u l rzboiului cu Gheorghe t e f a n . Acesta, a j u n g n d d o m n , a recldit m n s t i r e a , ce rmsese n e t e r m i n a t de la Vasile L u p u , dndu-i f o r m a de c a r e p o m e n e t e Neculce. I n t e r e s a n t , i p o a t e c nu n t r u t o t u l lipsit d e a d e v r 2 6 3 , este r e l a t a r e a manierei n care r a f i n a t u l Vasile L u p u i l-a f c u t p r i e t e n p e u n d e m n i t a r turc, trimis n Moldova n vederea nlocuirii lui. Mai nti d o m n u l a trimis o m u l i m e de slujitori p e p a r c u r s d e la Galai la Iai, , ca s observe t u r c u l c a r a este bine p o p u lat, aceasta concomitent cu desfurarea unei m a r i a c t i v i t i p e ogoare. Apoi, d u p ce a a j u n s t u r c u l n Iai, i a fost gzduit, i-a t r i m i s u n plocon d e 5 000 d e galbeni. Aceeai s u m i-a d a t - o i d u p convorbirea p e care a u a v u t - o amndoi i n decursul creia. Vasile L u p u i-a m r t u r i s i t c tie c-i este domnia a m e n i n a t . Plecnd t u r c u l din Iai, p e d r u m a mai p r i m i t 5 000 de galbeni, iar la Constantinopol, o d a t a j u n s , l-au n t m p i n a t ali 5 000 de galbeni. n f a a u n o r dovezi a t t d e elocvente" turcul din v r j m a c u m i era, a n c e p u t s-1 laude marelui vizir, ct este a r a de bogat i d o m n u l d e h a r n i c i s-i p r o p u n exilarea p r e t e n d e n t u l u i ; ceea ce vizirul a i f c u t . i, conchide Neculce, ca de a t t e a ori n cuprinsul Letopiseului'. Aea i n turcii prieteugul, p e n t r u voia b a n i l o r " **. Cele m a i n u m e r o a s e cuvinte, o p t la n u m r , se r e f e r la domnia i v i a a a g i t a t a lui Gheorghe tefan. l v e d e m p e Gheorghe t e f a n

261 262 263 284

Ed. de fa, p. 178. Ibidem, p . 182. Vezi comentariul la C. C. Giurescu, op. cit., Ed. de fa, p. 180.

p.

467-468.

114

V t ntOTnc boier, fiind vduv, o m f r M u , cnd e r a vor iai nit la c n d c u sila r d v a n u l S a f t e i , d i n n e a m u l B o e t i ^ s p r e c a s a lui. i p r e u r m a u p r i i m i t i i a i s - a u destinul oa r tr ecu ^ c a r e a u a g i u n s u d e a u f o s t i di o a m n a ea AA mr ^ ret ra a ^ a j Gheovgbepribegiei n apusul Europei. D a r nestatornic, c u m n
el a u

^
acltls

shl

j.

t e f a n a r e p u d i a t - o si a t r i m i s - o n a r . i ? . . . .u t o a r , d i n t r u' aceli a r i. s t, r e in e 26 E s t e v o r b mea., ^a M i h a i l o v a , c a r e i - a f o s t d e v o t a t p n l a m o a r t e i c ^

Qtefania ose n c W s ochii

mintele de la Stettin, din Pomerania, u n d e d o m n sfrit,. . f* O CI i w n i a n u a r i e 1668 i i l e - a n g r o p a t l a m n a s t i r , ^ ^^ r e l a t a r e a t o t n legtur cu apucturile lui Gheorghe ^ t e f a l c ^ c h e z e ; doamna n t r - u n a l t euvnt, d e s p r e p r i n d e r e a f r u m o a s e i i n c a s e ^ ^ d o ' a m n a l u i l u i V a s i l e L u p u , p e c a r e a v r u t s-o b a t j o c o r1e a . a-A bsl c st Vasilii-vod l-au probozit i a u nceput a-i ^ ^ ^ma) u i m a e z e u , c i a - i zice d u l u f r d e o b r a z , c u m n u s a t e m e ^ ^ . i - a u f o s t d o s n n u - s u s t p n i i - a u m m c a t p i ' c e n u dat pace..."
268

Sursa de informaie p e n t r u

Cnta--

p o t f i p u s e l a ndoial, r m n e n cea m a i m a r e p familiilor c u z i n i l o r , u n d e se v o r f i c o m e n t a t c a I n ^ s n u l ^ u ^ ^ ^ G h e o r g h e b o i e r e t i atari. n t m p l r i . U n euvnt ni-1 n f a i e ^^ ^ ^ n d u - i t e f a n , l o g o f t , s t n d g n d i t o r n D i v a n c u toiag^Ja J a c o t a i u i , abia d u m a n u l u i su, l o r d a c h e C a n t a c u z i n o , r a s p u n ^ munte, m a i t r z i u neles'. Zic n f l u i e r s m i se c o b o a r e c a p e ^ ^ a t e p t a . i n u m a i v i n " . C a p r e l e f i i n d ostile d i n A r d e a l , p e c s - i v i n n a i u t o r s i s-1 r s t o a r n e p e V a s i l e L u p u . relateaza conver U n altul, amestec d e strlucire i grotesc, ^ ^ mijiocnl saia c u b i v o l a r u l su d i n R o m a n , ce l - a n t m p i n a t ^ trecea o r a u l u i , p e c n d d o m n u l , n f r u n t e a otilor, s i g u r d e domn, spre Suceava. Bivolarul, veche slug, a > i e c " n d U " 1 Q 1 b u t e d e v i n a m r s p u n d e c u u m o r i n v i t a i e i l u i G h e o r g h e t e ^ a n j '* v+ a tea. m.arii<.i>n e g u a t i n - a m b a n i s o p l t e s c , s b e u p e n t r u s a n W ^ a rdfe t a l i i a o t i i m r i i < i ) - t a l i ! A t u n c e a t e f a n - v o d a au but s i a u zis l a oltuzuL. P a s ' s i - o p l t i a s c . i a u m a * . . lui 369 t r u t e a c e a d e v i n t o a t a , c u s o u.l e

265

Ibidem,

p.

182. loi'ga^
c> GiureS respec

Ibidem, p . 185. C u p r i v i r e l a r e p u d i e r e a d o a m n e i S a f t a ^ s se Din pribegia lui Gfeorg/te Stefan-vod, n Revista i p . 9 7 - 1 0 3 . Despre tefania Mihailova anun n Istoria romnilor, XII, p . 133. C o m e n t a r i u l c " l a C. C. G i u r e s c u , Valoarea tradiiilor, p268 Ed. de fa, p . 183. 269 Ibidem.
267

266

cu tiv

Mai i n t e r e s a n t i cu evidente elemente de cronic este p o v e s t i t p r i n d e r e a f r a i l o r T o m a i l o r d a c h e Cantacuzino, d u p victoria a s u p r a lui Vasile L u p u , despuierea lor de t o a t e averile i, n final, salvarea lor de la m o a r t e a ce-i a m e n i n a , p r i n i n t e r v e n i a lui Cons t a n t i n e r b a n , d o m n u l r i i R o m n e t i . I u e a l a cu care c p i t a n u l ce ducea scrisorile a p a r c u r s d r u m u l d e la Bucureti la I a i i care i-a a d u s mai apoi p o r e c l a de Uurelul a s a l v a t zilele celor doi Cantacuzini. n t m p l a r e a este a t e s t a t p e d e o p a r t e de Miron Costin n Letopiseul su 2?0 , p e d e a l t p a r t e d e ctre cronica lui R a d u Popescu, u n d e este d a t i numele c p i t a n u l u i : B a d e a Conte B l c e a n u l s l . N u v o m strui a s u p r a celorlalte povestiri cu p r i v i r e la Gheorghe t e f a n . E s t e de subliniat c ele se ncadreaz p r i n t r e cele mai savuroase din n t r e g u l c u p r i n s al operei neculcene i se bazeaz a p r o a p e t o a t e p e a d e v r u r i a t e s t a t e d o c u m e n t a r , sau t r a n s m i s e de c o n t e m p o r a n i ai evenimentelor. Cea m a i ntins d i n t r e povestirile din O sam de cuvinte r m n e aceea n c h i n a t prieteniei n e d e s m i n i t e d i n t r e Gheorghe Ghica {1658 1659) marele vizir Mehmed KuprulCi, Copii sraci amndoi, u n u l albanez, cellalt turc, se duc n l u m e s-i c a u t e norocul. P a n a m i a s t r a lui Neculce r e d dialogul de b a s m d i n t r e cei doi copii flmnzi i f r a d p o s t , n d r u m u l lor s p r e C o n s t a n t i n o p o l : i a u dzis Ghica-vod: T u eti t u r c u , p o i s agiungi s fii om m a r e , i ce mi-i f a c e p r e mine, a t u n c e a ? I a r t u r c u l a u zis a t u n c e a : D e voi fi eu o m mare, t e voi face de vii fi m a i m a r e n Chipru, giudect o r i u " . Dialogul a survenit, copilrete, d u p promisiunea, m a i t e r e s t r , p e care i-o fcuser s se c a u t e reciproc d a c vor gsi, p n u n a - a l t a , piite, ca s-i potoleasc f o a m e a ! D a r v i a a i-a desp r i t , i gsindu-i f i e c a r e rostul, nu s-au mai r e v z u t . Gheorghe Ghica a a j u n s , cu v r e m e a , vornic m a r e n Moldova, s u b d o m n i a l u i Vasile L u p u , iar Mehrned Kilprulii m a r e vizir la P o a r t , d u p ce -a dovedit caliti militare remarcabile. I n t r - o zi Gheorghe Ghica, aflndu-se cu t r e b u r i ja Constantinopol cu ali boieri, n t i m p u l domniei lui Gheorghe tefan, e s t e r e c u n o s c u t d e marele vizir. Acesta p u n e p e u n s l u j b a s-1 ia p e G h i c a i s-1 a d u c la el, d u p divan, f r s-i spuie de ce a n u m e . Dezvluirea duioas din camera vizirului, d u p u n dialog ce evoc promisiunile din copilrie, p r e c u m i mplinirea cuvntului d a t , n u n a i n t e d e a sublinia c a r a c t e r u l lui Gheorghe Ghica, ce a i n t e r v e n i t

Miron Costin, Opere, p. 169. Cf. R a d u Popescu, Istoriile domnilor rii Romneti, ediie critic de C. Grecescu, Bucureti, 1963, p . ' 111112. Cf. i C.C. Giurescu, Valoarea tradiiilor..,, p. 460 461.
271

2,0

116

n f a v o a r e a domnului su, snt r e d a t e cu inegalabila sa a r t de povestitor. Cele d o u t r a d i i i p r i v i t o a r e la t e f n i - v o d L u p u i dezvluie c a r a c t e r u l inegal i i m p u l s i v : desconsider boierii ce-1 nsoeau la p l i m b a r e , lundu-le friele cailor i alergndu-i apoi, de-i sprgeau c a p e t e l e ; nesocotete s f a t u l Cantacuzinilor, n m a t e r i e de impozite, a m e n i n n d u - i cu hangerul, cu acelai h a n g e r cu care, ntr-un euvnt p r i v i t o r la Nicolae Milescu, l-a p u s p e clu d e i-a t i a t acestuia nasul. Snt t r a d i i i despre v e r a c i t a t e a c r o r a nu ne m a i ndoim, de v r e m e ce d e unele gresc d o c u m e n t e n a r a t i v e 272 , iar altele proveneau din relatrile bunicului i ale unchiului su. N u m a i sfritul a g i t a t u l u i fecior al lui Vasile L u p u difer de t r a d i i e . D u p Miron Costin, t e f n i - v o d a m u r i t de lungoare", adic de f e b r tifoid 27S, i nu o t r v i t . Cu o desvrit a r t schieaz Neculce v i a a t u m u l t o a s a s p t a r u l u i Nicolae Milescu, urmndu-1 n a r , m n d r u i b o g a t , n v a t i c r t u r a r " , ndrgit de t e f n i L u p u i viclenindu-1, p e n t r u c nu s-au s t u r a t de b i n e i d e cinste ce a v e a " , n G e r m a n i a , u n d e u n doctor i-a f c u t o o p e r a i e estetic (i-au crescut nasul la locu, de s-au t m d u i t " 274 ), i, n sfrit, la Moscova, u n d e s-a angaj a t t l m a c i la c u r t e i profesor la v i i t o r u l P e t r u cel Mare. Trimis n a m b a s a d la m p r a t u l Chinei, a zbovit acolo doi, trei a n i i s-a napoiat cu un blid plin de pietri s c u m p e i u n d i i a m a n t c a u n ou d e p o r u m b u " . L a napoiere, a r e s t a t de boierii rui, deposedat de a v e r e i exilat n Siberia, a s t a t acolo p n cnd P e t r u cel Mare, a j u n s m p r a t , s-a i n t e r e s a t d e s o a r t a lui i l-a p u s din nou l a m a r e cinste. i cnd a u r a s barbeli, n p r a t u l , a moscalilor, a t u n c e a cnd -au s c h i m b a t p o r t u l , a t u n c e a sngur n p r a t u l i-au ras b a r b a , cu m n a l u i " 275 . Acolo, l a Moscova, i-a sfrit zilele, n m a r e cinste, trziu, n a d o u a d o m n i e a lui Mihail R a c o v i . A d e v r u r i i ficiune, Neculce a v e a d e u n d e s le dein, de v r e m e ce eroul i este n b u n p a r t e c o n t e m p o r a n : t r a d i i i l e d e familie, auzitele" sale de Ia rui, n v r e m e a cnd a s t a t acolo, i p o a t e d e la m p r a t direct, sau p r i n intermediul lui Dimitrie Cantemir. U l t i m e l e d o u cuvinte, a b s e n t e din ediiile a n t e r i o a r e , snt singurele c a r e se ncadreaz n epoca zugrvit de Letopiseul su. E s t e v o r b a d e d o u povestiri p r i v i t o a r e la Gheorghe Duca. Cea dinti v o r b e t e d e u n t u r c rumeliot, d e p e p m n t u r i l e cruia i

272 273 274 275

R a d u Popescu, Istoriile domnilor Trii Miron Costin, Opere, p. 2 0 0 - 2 0 1 . Ed. de fat, p . 190. Ibidem, p . 191.

Romneti,

p.

127.

117

-trgea Duca-vod obria, venit la el d u p d a j d e i ndemnndu-1 s c e n u n e la d o m n i e i s se napoieze acas. R e f u z u l lui vod, d u p ce l-a d r u i t cu d e t o a t e p e t u r c , a fost categoric: Mergi tu, d a r eu n u voi m e r g e " . A d o u a povestire, cu u n p r o n u n a t caracter moralizator, cup r i n d e lecia de b u n p u r t a r e p e c a r e D u c a - v o d o d f r a t e l u i su Crstea, m a r e vame, ce a t e p t a s fie s a l u t a t de t o a t lumea, el, cel dinti. E s t e de amintit, n final, nc o d a t , c povestirile din Letopise .-snt apropiate, p r i n s t r u c t u r a stilistic, de O sam de cuvinte. n f r u n t e a operei este aezat o Predoslovie, o t r e c e r e n revist a istoriografiei n limba r o m n , p r i v i t o a r e la Moldova, a n t e r i o a r lui, .nsoit de o m r t u r i s i r e exploziv a dragostei sale de n e a m . Predoslovia lipsete din t e x t u l de baz. Mai m u l t , ea nu este inclus nici n Pinax, ceea ce pledeaz, evident, p e n t r u o trzie r e d a c t a r e a ei., p o s t e r i o a r revizuirii f c u t e de Neculce cronicii i -adogirilor sale a u t o g r a f e 276. E s t e de p r e s u p u s c a existat o redact a i e a u t o n o m a Predosloviei, de celelalte t e x t e , l u c r a t d e Neculce >cu p u i n nainte d e m o a r t e , r e l u a t de c t r e Ioasaf L u c a i inclus n cele dou manuscrise, singurele care ne-au transmis-o: ms. 53 si 254. n a m n d o u . Predoslovia este aezat n f r u n t e a volumelor ;i a fost supus, n p a r t e , modificrilor g r a m a t i c a l e d e p e r s o a n : ameori se vorbete la p e r s o a n a a t r e i a singular, n loc de p e r s o a n a nti. n a i n t e de a nclteia se cere, d a c n u elucidat deplin, m c a r e n u n a t , o problem d i n t r e cele mai interesante, care a p r e o c u p a t pe m a j o r i t a t e a istoricilor notri, i a n u m e , c i a d i-a scris Neculce opera ? ! P e n t r u M. l a r g a 277, Sextil P u c a r i u 273 , N . C a r t o j a n * ' * , ca i p e n t r u ali istorici l i t e r a r i 2 S 0 , lucrurile snt limpezi: Neculce i-a scris opera la btrnee, i n d i f e r e n t d e prile c o m p o n e n t e ale acesteia, ateptndu-i senin sfritul." m . Cel care a stabilit acest a d e v r , n m a r e p a r t e valabil i astzi, m a i ales p e n t r u p a r t e a de sfrit a. Letopiseului, a f o s t N. l o r g a . L a ideile sale vor a d e r a i ceilali istorici a m i n t i i .

2,8 Preri diferite, interesante, la L . Onu, Critica textual,.., 265.,, 277 N. lorga, Istoria, literaturii romne n secolul al XVIII-lea, voi. I, p . 2 4 7 - 2 4 8 . 2,8 Sextil Pucariu, Istoria literaturii romne, epoca veche, P- 156279 N. Cartojan, Istoria literaturii romne vechi, I i i . p . W-s. 280 Al. Piru, n Istoria literaturii romne, I, p. ji/9. 281 N . lorga, op.. Mi.., p . 246.

p.

118

Cel dinti c a r e a v z u t lucrurile altfel dect t r a d i i a " predecesorilor a fost C. Boroianu. n t r - u n s t u d i u al su 2 8 a , el este de p r e r e c Neculce i-a scris opera n m a i m u l t e etape, n f u n c i e de a g i t a t a sa v i a . n c e p u t u l cronicii l-ar fi scris f o a r t e devreme, n d a t dup napoierea d i n a r a R o m n e a s c , p e la 20 d e ani, c o m p l e t a t apoi p n p e 2a 1731, i constituind, cu evenimentele p n la aceast d a t , o p r i m versiune a cronicii. n t i m p u l refugiului n R u s i a a r fi scris capitolul domniei lui D. C a n t e m i r , p r e c u m i O sam de cuvinte. n v r e m e a cnd a fost m a r e vornic, c o n t i n u autorul, Neculce a revizuit p r i m a versiune i a completat-o. n sfrit, Predoslovia a fost scris u l t i m a i d a t e a z din a n u l 1743. U n a n mai trziu 2 8 3 subliniind c Neculce p r e l u c r e a z Cronica racoviean-buhueasc, i revizuiete implicit i prerile despre nceputurile cronicii, de v r e m e ce aceasta nu p u t e a fi scris nainte de a fi d a t n vileag cea dinti. L. Onu consacr n u m e r o a s e pagini acestei chestiuni 2 8 4 stabilind, n esen, c Neculce i-a r e d a c t a t cronica i culegerea O sam de cuvinte n mai m u l t e reprize", c e x p u n e r e a propriu-zis a cronicii sale ncepea cu a n u l 1684, c Letopiseul lui Neculce a stat la b a z a Letopiseului anonim (publicat de C. Giurescu) i nu invers, c Predoslovia a fost e l a b o r a t cel mai d e v r e m e n anii 1732 33, c Neculce i-a scris opera d u p napoierea din exil, c p r i m a p a r t e a cronicii a fost scris ntre anii 1731 1733, c numeroasele complet r i a u t o g r a f e d a t e a z din ultimii ani d e v i a : 17431745, c O sam de cuvinte a fost r e d a c t a t cea, dinti d i n t r e opere, n vremea exilului, i c, n sfrit, d u p O sam de cuvinte a nceput s scrie Letopiseul de la a n u l 1705 nainte. E s t e d e prisos s s t r u i m asupra a r g u m e n t e l o r , r e z u l t a t al numeroaselor investigaii p e care le-a f c u t n izvoarele n a r a t i v e i documentele epocii. n ceea ce n e privete, d u p sumarele observaii p e care le-am p u t u t nregistra, n t i m p u l zecilor d e lecturi ale operei lui Neculce i analiznd, p e ct posibil, ideile f o a r t e i n t e r e s a n t e i d e m n e de r e i n u t ale predecesorilor notri, sntem de p r e r e c I o n Neculce a a v u t cel p u i n d o u redacii ale operei sale. P e cea dinti a scris-o n m a i m u l t e reprize, ncepnd cu anii de pribegie i p n n jurul

282 Cnd a fost scris cronica lui Neculce, n Revista de istorie i teorie literar (1968), nr. 4, p. 673 677. Studiul a strnit o polemic dus cu D. Velciu. Cf. articolul acestuia, Cnd i-a redactat Neculce cronica, n Romnia literar, nr. 20/1969, p , 13, p r e c u m i rspunsul lui C. Boroianu, In legtur cu datarea cronicii lui Neculce, n Revista de istorie i teorie literar, X V I I I (1969), nr. 4, p. 691 694. 283 284

Vezi, n legtur cu datarea cronicii lui Neculce, n Critica textual, p. 258 276.

p. 692.

119

a n u l u i 1730. Cea d e a doua, Ia c a r e v a a d o g a interveniile saie a u t o g r a f e , a fost scris dup, a n u l 1733. Socotim c O sam de cuvinte a u f o s t r e d a c t a t e nc fiind n exil, i c t o t acolo a fost conceput istoria p r i m e i domnii a lui N . Mavrocordat, c a i aceea a lui D. Cantemir. Credem c p a r t e a d i n Letopise, consacrat anilor 16611709, a fost r e d a c t a t d u p nt o a r c e r e a din exil i c este t r i b u t a r Cronicii racoviene-buhueti. I s t o r i a domniilor lui Grigore Ghica i C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t a fost e l a b o r a t a p r o a p e concomitent cu d e s f u r a r e a evenimentelor i n - a cunoscut dect o singur r e d a c i e . Ct p r i v e t e Predoslovia, c u m m e n i o n a m rai sus, aceasta a fost scris n anii 1743 1744, a p r o a p e de m o a r t e . L a c a p t u l acestei i n t r o d u c e r i ne e x p r i m m m u l u m i r e a c a m p u t u t duce Ia b u n sfrit o sarcin deloc uoar. D a c u n u i a m c a r , d i n cei c a r e vor rsfoi paginile crii, i v a fi de folos n studiile sale despre inegalabilul cronicaT i p o v e s t i t o r , v o m p u t e a spune, c u cuvenita modestie, c n - a m t r u d i t degeaba. GABRIEL TREMPEL

NOT ASUPRA EDIIEI

I d e e a unei ediii critice Neculce a ncolit n m i n t e a n o a s t r nc n a n u l 1968 (de a t u n c i d a t e a z p r i m e l e nsemnri p r i v i t o a r e la rspndirea manuscriselor sale i unele p a r t i c u l a r i t i ale acestora), B n u i n d ns g r e u t i l e p e care a v e a m s le n t m p i n m , ani ammat deselenirea textelor, m p r t i a t e integral sau f r a g m e n t a r n nu m a i p u i n de douzeci d e manuscrise, n s p e r a n a , m r t u r i sit n u m a i nou nine, c p o a t e , ntr-o zi, v o m a b a n d o n a gndul acestei m u n c i istovitoare. D a r n-a fost aa. n septembrie 1975 ne gseam n f a a p r i m e i pagini a ms. 53 (care completeaz lacunele t e x t u l u i de baz), p r e g t i i p e n t r u t o a t e ndoielile i disperrile. Morbul curiozitii i fascinaia p e c a r e o exercit vechile t e x t e a s u p r a celor care se ocup de ele, de m u l t i de muli observat, a u fost mai p u t e r n i c e i de d a t a aceasta. U t i l i t a t e a ediiilor critice p e n t r u operele vechii noastre literat u r i n-ar t r e b u i p u s la ndoial 1 . n t r - o a r ca a noastr n care t i p a r u l , dei i n t r o d u s de t i m p u r i u , n-a slujit l i t e r a t u r a laic dect f o a r t e trziu, i n c a r e manuscrisele a u suplinit, p n n plin veac al X l X - l e a , cartea i m p r i m a t , stabilirea textelor a u t e n t i c e i redarea v a r i a n t e l o r adeseori f o a r t e i n t e r e s a n t e ele nile snt absolut necesare. Lucrurile snt i mai evidente cnd este v o r b a de l i t e r a t u r a istoric. I n t e i e s u l strnit n rndul boierimii i al trgoveilor d e c t r e letopisee i cronografe a d e t e r m i n a t copierea acestora n zeci de v a r i a n t e , d i n t r e care, unele snt n d e p r t a t e s u b s t a n i a l de r e d a c i a p r i m a r . A tiut-o bine i Koglniceanu, cel dinti i n m u l t e p r i v i n e cel m a i b u n d i n t r e editorii Letopiseelor. n a i n t e de ediia din 1845 1852 suficient ndestul ca s r m n , n u m a i p r i n aceasta, u n u l d i n cei m a i de seam oameni ai n e a m u l u i a a d u n a t u n n u m r i m p r e s i o n a n t de v o l u m e de cronici, p e c a r e le-a c e r c e t a t cu atenie, p n s stabileasc textele a u t e n t i c e n c r e d i n a t e tiparului. Dar, orict de m r e a fost scopul u r m r i t de el i d e cei care a u p r e g t i t r e v o l u i a de la 1848 i Unirea, p r i n publicarea cronicilor, Koglniceanu n-a p u t u t da ediii critice.

1 Cf. D a n Simonescu, nsemntatea ediiilor n Limb i literatur, X I (1966), p . 201211,

critice de

cronici,

121

Nici n -aveau cui s se adreseze, atunci, asemenea lucrri. Regret a b i l este ns f a p t u l c nici d u p zeci i zeci de ani, cnd l i t e r a t u r a istoric p t r u n s e s e n c u l t u r a maselor i cnd exista u n public de specialitate, interesat de critica textelor, ediiile critice continuau i c o n t i n u s fie rare. I n cazul lui Neculce, cronicarul cel mai g u s t a t i m a i iubit, p e n t r u s p o n t a n e i t a t e a i savoarea stilului, c o n s t a t a r e a este nc i mai n e p l c u t S p e r m c ediia de f a v a u m p l e acest gol. Ar fi u n i c a n o a s t r satisfacie. Stabilirea t e x t u l u i de b a z p e n t r u Letopise manuscrisul 253 d e la Biblioteca Academiei R . S . R o m n i a 2, nsemnat cu sigla A nu ne-a creat nici u n fel de problem. E l a fost apreciat ca cel m a i i m p o r t a n t ms. de c t r e M. Koglniceanu i aprecierea lui a r m a s definitiv (apariia u n u i manuscris autograf Neculce, cuprinznd ntreaga sa oper, este p u i n probabil) Motivul principal p e n t r u care ms. 253 este socotit de c t r e t o i cei ce s-au ocupat de Neculce d r e p t cel m a i preios i a u t e n t i c t e x t este d e t e r m i n a t d e f a p t u l c acesta a fost v z u t de c t r e cronicar. I n t e r v e n i i l e

1 O d a t cu nfiinarea Comisiei istorice a R o m n i e i , n 1910 p u n n d u - s e problema editrii izvoarelor n a r a t i v e ale R o m n i e i sarcina elaborrii unei ediii critice a cronicii lui I. Neculce a fost ncredinat istoricului Iulian Marinescu de care a m mai a m i n t i t n introducere. Civa ani mai trziu, n 1915, la apariia celui clintii v o l u m din Buletinul Comisiei istorice, n p r e f a a acestuia se vorbete despre i m i n e n t a trimitere la tipar a ediiei tiinifice Neculce. Dup u n a n la aceast operaiune era a n t r e n a t i l o a n Bogdan, istoricul i slavistul. Dar declanarea rzboiului a mpiedicat a p a r i i a ediiei, d a c aceasta a fost ntr-adevr t e r m i n a t , c u m se pretindea. D u p rzboi Iulian Marinescu a p u b l i c a t documente privitoare Ia Neculce, n voi. I V al Buletinului, folosite i de noi. n p r e f a a lui N. lorga, preedintele Comisiei, acesta subliniaz existena ediiei btrnului h a t m a n m o l d o v e a n " , c r e i publicare este condiionat de gsirea fondurilor necesare. n a n u l 1929 Iulian Marinescu moare, f r ca ediia s fi a p r u t vreodat. Personal ne ndoim c lucrarea a fost t e i m i n a t . Probabil c au existat nsemnri privitoare Ia p a r t i c u laritile manuscriselor cunoscute atunci, p o a t e u n t e x t copiat parial, dar n u o ediie critic definitivat. n t r e a g a problem este p e larg i interesant t r a t a t de C. A. Stoide: Cronica lui Ion Neculce, n Luceafrul de ziu, I I (1957), p. 93 95. 2 Manuscrisul a fost descris, d u p m e t o d a vremii i cu erorile inerente, de ctre V. A. Urechi n Miron Costin, Opere complete..., t o m . I , ' Bucureti, 1886, p. 2223 (Codex U). Cf. i l o a n Bianu, Catalogul manuscriptelor romneti, t o m . I, Bucureti, 1906, p. 552 555. Vezi i l o a c h i m Crciun i Aurora Ilie, Repertoriul manuscriselor de cronici interne, sec. XVXVIII privind istoria Romniei. Bucureti, 1963, p. 7 3 - 7 4 . 3 P e cea dinti fil .liminar a manuscrisului gsim u r m t o a r e a nsemnare: N. 1 a letopiseelor, ce mi-au slujit la colecie p e n t r u Neculce. M. Koglniceanu".

122

a u t o g r a f e , f c u t e m a i ales n p a r t e a final, p r e c u m i f a p t u l c e s t e unicul m a n u s c r i s n care cronicarul, v o r b i n d despre sine, folosete p e r s o a n a I, i confer cu prisosin acest d r e p t 1 . Ms, 2 5 3 nu c u p r i n d e n exclusivitate cronica h a t m a n u l u i . E l f a c e p a r t e din r n d u l numeroaselor manuscrise din sec. X V I I I , copiate la cererea boierilor i a crturarilor (care cumuleaz n t r e a g a sau a p r o a p e n t r e a g a oper a cronicarilor, Ureche, Costineti, cronici anonime, Neculce, Canta), dornici de a avea a d u n a t n t r - u n singur volum t o a t istoria Moldovei. Cronografele, nu m a i p u i n r s p n d i t e n aceast vreme, suplineau, t o t p r i n manuscrise, a b s e n a unei istorii universale t i p r i t e n r o m n e t e . Manuscrisul 2 5 3 a fost copiat pentru I o n Neculce, sub directa s u p r a v e g h e r e a cronicarului. Volumul este u n in folio de 479 file, d u p n u m e r o t a r e a mecanic a Bibliotecii, avnd dimensiunile 28,5 X X 18 cm. N u m e r o t a r e a veche cu cifre chirilice a fost f c u t p e n t r u cea mai m a r e p a r t e a manuscrisului (pn la f. 381, corespunztoare filei 427 a n u m e r o t r i i mecanice), de c t r e cel care a ntocmit Cuprinsul (f. 14") i care este u n u l d i n t r e copitii de seam ai cronicii. Aceasta nu concord nici p e d e p a r t e cu n u m e r o t a r e a mecanic, din

1 Manuscrisele care au d i f u z a t opera lui I. Neculce au f c u t obiectul unor studii i nsemnri bibliografice, adeseori interesante i utile. M. Koglniceanu descrie cel dinii cteva din manuscrisele p e care le-a a v u t la n d e m n ; p r i n t r e ele nr. 253, 53 i 114. Cf. Letopisiile rii Moldavii, t o m . II, Iai, 1845, p . 46(5. P r i m u l dintre ele, n zilele noastre, l d a t o r m acad. Iorgu I o r d a n . Este v o r b a de Studiul manuscriselor i problema transcrierii cronicii lui Ion Neculce a p r u t n Studii i cercetri de istorie literar i folclor, I I (1953), p. 233 246. Cum era i normal concluziile eseniale au fost reluate n Introducerea ediiilor sale din 1955 i 1959. De contestat doar includerea p r i n t r e manuscrisele Neculce a celor dou texte, cuprinznd Letopiseul anonim al Moldovei (1661 1705), aflate n m a n u scrisele Academiei 123 i 232. O lucrare f u n d a m e n t a l p e n t r u cercetarea cronicilor privitoare la r o m n i , n care capitolul Neculce este lucrat ca toate, de altfel , cu grij, r m n e aceea a lui Ioachim Crciun i Aurora Ilie, Repertoriul manuscriselor de cronici interne, sec. XVXVIII, a m i n t i t mai sus. D u m i t r u Velciu, n Bibliografia lui loan Neculce (opera cronicarului i lucriile privitoare la viaa si opera lui), p u b l i c a t n Limbm i literatur, voi. X I I (1966), p . 503 536, util istoriografiei, consacr paginile 505507 descrierii s u m a r e a manuscriselor. In sfrit, de u n interes deosebit p e n t r u problemele f u n d a m e n t a l e de filiaiune, copiti, grafie, l i m b este lucrarea lui Liviu Onu Critica textual i editarea literaturii romne vei hi, cu aplicaii la cronicarii moldoveni. Bucureti, e l . Minei va, 1973, n care, dei se ocup cu prioritate de opera lui Grigore Ureche i Miron Costin, consacr numeroase pagini i studiului Letopiseului lui I o n Neculce, inclus n aceleai manuscrise. "n special manuscrisul 253 a fost supus unor a t e n t e si definitive observaii, f o r m u l a t e la p. 2 5 1 - 2 5 8 , .342-363.

123

p r i c i n a numeroaselor file ce lipsesc. Filele de la slirit (382 532, c o r e s p u n z t o a r e filelor 428478} au fost n u m e r o t a t e la mijlocul veacului t r e c u t . D u p Pinax, manuscrisul c o n t i n u cu opera lui Miron Costin, De neamul moldovenilor (f. 5 V 34; fila 5 r e c t o este alb), cu Letopiseul rii Moldovei de la zidirea lumii i pn la 1601 al lui Nicolae Costin (f. 34 125, cu lipsuri la nceput i la sfrit) i cu Letopiseul rii Moldovei al lui Miron Costin (f. 125 2 14, de asemeni cu lipsuri la nceput i la sfrit). O p e r a lui Neculce, care ne intereseaz p e noi, este r e p r e z e n t a t n manuscris n u m a i p r i n Letopise, O sam de cuvinte lipsind n n t r e g i m e 1 . Letopiseul ocup f, 2 1 5 478 v i este r e z u l t a t u l ostenelii m a i m u l t o r copiti. Dealtfel, cum a m a i fost o b s e r v a t , m a n u s c r i s u l n n t r e g i m e a lui este rodul colaborrii a nu m a i p u i n d e 13 copiti, iar stabilirea p e ct posibil exact a contribuiei fiecruia deloc uor de precizat 2 . P a r t e a care privete cronica Iui Neculce a fost rescris, d u p redact a r e a autorului, de c t r e 8 copiti, d a r n u m a i doi d i n t r e ei a u a v u t o c o n t r i b u i e masiv. P r i m a m i n 8 copiaz filele 215 326, cea de a d o u a 4 filele 326 (mijloc) 427. Ceilali copiti i m p a r t r e s t u l d e pagini din f i n a l (aproximativ 100), acolo u n d e interveniile a u t o g r a f e ale lui Neculce snt m a i n u m e r o a s e i u n d e copitii au l u c r a t sub n d r u m a r e a i m e d i a t a cronicarului. Manuscrisul a r e numeroase foi lips. Golurile din t e x t , p r e c u m i bizarele p a r t i c u l a r i t i lingvistice din p r i m a p a r t e a cronicii, dator a t e copistului B, f a c din ms. 253 o v a r i a n t incomod a cronicelor moldoveneti. i, c u m a m i n t e a m m a i sus, n u m a i adaosurile i corec-

1 C manuscrisul a a v u t iniial O sam de cuvinte, ne-o spune Pinax-vA, care le i n t i t u l e a z astfel n ultimele rnduri ale filei 3 V : O sam de cuvinte ce scriu p e n t r u lucrurile domnilor i p e n t r u t a r , culese din letopiseeli ri cele vechi, care le-au lepdat Miron log<(o)f < t u l ) , negsindu-le scris<e> n cronicili streine. List 214". 2 Aceasta a fost f c u t , m final, de ctre L. Onu n cartea mai s u s a m i n t i t , u n d e r e d (ntre p . 254255) si u n t a b e l cu succesiunea interveniilor copitilor. n ceea ce ne privete, d u p a observaiile p e care le-am fcut, socotim aprecierile a u t o r u l u i exacte. Mai p u i n convingtoare este recunoaterea ntr-un oarecare G. Gherghel a copistului A d m manuscrisul 253. Cf. L . Onu, Aspecte dm tradiia manuscris a cronicii lui Ion Neculce. Contribuia cpitanului Gavril Gherghel, n Revista de istorie si teorie literara, X X V (1976), nr. 1, p. 8 3 - 9 3 . 3 P e care L . Onu o numete B, cu o c o n t r i b u i e substanial la realizarea ntregului volum. Nici u n u l din copiti n-a p u t u t fi identificat. 4 D e n u m i t A.

124

t u r i l e a u t o r u l u i ne-au obligat s-i socotim d r e p t manuscrise.

cel dinti d i n t r e

Lipsurile din t e x t se v d e s c nc de la nceputul cronicii 1 n t r e f. 214215, acolo u n d e a r fi t r e b u i t s figureze O sam de cuvinte, se c o n s t a t u n gol de 25 file (dup n u m e r o t a r e a veche, din p c a t e neconcludent, d a t e fiind erorile din neglijen ale copitilor). Lipsete i nceputul domniei lui E u s t r a t i e Dabija, completat, c a i O sam de cuvinte, d u p ms. 53, de care ne v o m ocupa m a i jos. Lipsesc nc a p r o x i m a t i v 24 foi (aezate ntre filele, n u m e r o t a t e mecanic, 2 2 5 - 2 2 6 , 2 4 0 - 2 4 1 , 2 4 6 - 2 4 7 , 2 8 8 - 2 8 9 , 3 4 0 - 3 4 1 , p r e c u m i d u p fila 478), aa c u m se observ, dealtfel, d i n p a r c u r g e r e a ediiei d e f a , t o a t e c o m p l e t a t e de noi fie cu ms. 53 (sau B, c u m a p a r e n a p a r a t u l critic), fie cu ms. 254 (denumit ms.C). F a p t u l c t e x t e l e respective au fost t r a n s m i s e de a p r o a p e t o a t e copiile u l t e r i o a r e , ncepnd cu cea m a i v e c h e d a t a t (ms. 53), dovedete c dispariia filelor a a v u t loc trziu, la p e s t e 20 de a n i de la m o a r t e a lui Neculce, dac n u c u m v a , n t r e t e x t u l v z u t de Neculce (ms. 253) i manuscrisele 53 i 254 a mai e x i s t a t u n intermediar. N u v o m s t r u i p r e a m u l t nici a s u p r a completrilor a u t o g r a f e ale cronicarului. Acestea snt subliniate, de altfel, n a p a r a t u l critic i-i c o n f e r manuscrisului 253 o valoare bibliofil crx t o t u l deoseb i t . A m i n t i m d o a r c ele a b u n d n ultimele p a g i n i ale cronicii, i au f o s t scrise o d a t cu evenimentele t r i t e . I n t e r v e n i i l e lui Neculce a u fost o b s e r v a t e de c t r e t o i istoricii i filologii c a r e s-au ocupat de opera, sa i a u a v u t l a n d e m n ms. 253, ncepnd cu K o g l n i c e a n u U n e l e d i n t r e acestea completeaz, fie marginal, fie p r i n t r e rnduri, cu idei noi, t e x t u l primei redacii transcrise de copiti. P e n t r u altele, d e ntindere substanial, au fost rezer-

1 Cf. I. I o r d a n , ed. II, Introducere, p . C X I X . Repertoriul de cronici al lui I. Crciun i A. Ilie menioneaz, ca i Bibliografia alctuit de ctre D. Velciu, lipsurile, n generai, ale cronicii. L . Onu n Critica textual, p . 255256, le precizeaz p n n detalii. Vezi i nota 1 de la p. 256 a aceleiai lucrri. 2 O nsemnare trzie, n alfabet de tranziie, a unui a n o n i m (f. 436 bis), care transcrie o intervenie a u t o g r a f a lui Neculce de la f. 436^, i acord lui Neculce (greind, desigur) u n rol f o a r t e m a r e n elaborarea ntregului manuscris: N<ota> b<er e ) . Aceste r n d u r i snt copieti de p e fila 490, din dos (f. 43(r), scrise chear cu mna vornic<ului) Neculce. i oriunde s v a vide asemenea icoan este t o t a lui. n s t r e b u e luat sama c ce mai m a r e p a r t e din aceast c a r t e este scrise (sic.) t o t de dnsul, dei s vedi a fi mai f r u m o s dect rndurile di sus p o m e n i t e " .

Cf. i Iorgu I o r d a n , Despre limba lui Neculce, n Studii i cercetri lingvistice, V (1954), nr. 3 4, p. 337345, u n d e se ocup d e autografele h a t m a n u l u i .

125

v a t e spaii libere de c t r e grmtici, p r o b a b i l la cererea cronicarului. n felul acesta, n cinci cazuri, t e x t u l lor este i n t e r c a l a t cu a l a u t o r u l u i (filele 436, 438r~"v, 439, 453); lila 4 7 4 I - T este scris n ntregime de Neculce (cu excepia u n u i singur rnd). Referindu-ne, n final, la p a r t i c u l a r i t i l e formale ale m a n u scrisului 253 v o m a d u g a c acesta a r e titlurile, colontitlurile (unele a d u g a t e de Neculce) i iniialele scrise cu chinovar. Dou frontispicii ngrijite, n p e n i neagr, mpodobesc filele 1 i 5 V . N u m e r o a s e viniete n negru i rou, ca cele de la f. 32, 34, 43, snt rspndite n ntregul manuscris. L e g t u r a veche n piele, de f a c t u r modest, se p s t r e a z sub l e g t u r a m o d e r n . D o u p a r a f e n t u a l b a s t r u , cu s e m n t u r a lui M. Koglniceanu, de la f. 5 V i 478 v , a t e s t , o d a t n plus, c volumul a f c u t p a r t e din biblioteca marelui n v a t . Manuscrisul a fost d r u i t Academiei de c t r e Ministerul Cultelor i I n s t r u c i u n i i Publice la 30 iulie 1882. Opera lui Neculce a fost d i f u z a t m a i nti p r i n g r i j a i cu osteneala unei rudenii f o a r t e a p r o p i a t e . E s t e v o r b a d e ieromonahul loasaf Luca, fiul surorii sale Mria (sor n u m a i d u p m a m , c u m a m v z u t n Introducere) i al Luci vistiernicul, c u m n a t u l su, a crui v i a o gsim adesea m p l e t i t cu aceea a cronicarului, m a i ales n zilele rzboiului din 1711 i ale pribegiei. Nu mai p u i n d e a p t e manuscrise ntregi sau f r a g m e n t a r e a u a j u n s p n l a noi, t o a t e p u r t n d caracteristicile severe ale grafiei coluroase i i n t e n s negre a lui loasaf T r e i d i n t r e ele, c u m v o m vedea, snt compilaii de cronici moldoveneti. P a t r u volume c u p r i n d exclusiv opera lui Neculce. T r u n c h i u l lor c o m u n rnine manuscrisul 253. Cum feciorii lui Neculce nu s-au dovedit a fi p r e o c u p a i de treb u r i c r t u r r e t i , v o l u m u l a a j u n s , probabil, n p r o p r i e t a t e a v r u l u i lor, om n u n u m a i cu v d i t e nclinaii p e n t r u cercetarea t r e c u t u l u i Moldovii, ci i cu u n p r o n u n a t s i m al limbii. Copiile lui c u p r i n d p e lng completri, uneori interesante, la cronic, i redacii noi, n care se v o r b e t e de cronicar la p e r s o a n a a treia i se modernizeaz" stilul, s u b i n f l u e n a graiului de dincoace de Milcov, ce se f a c e simit, ncepnd cu a doua j u m t a t e a sec. X V I I I , n n t r e a g a literatur romneasc. Manuscrisul 53 (nsemnat n ediia n o a s t r cu sigla B) este cel dinii din aceast suit i cel m a i i m p o r t a n t 2 . D a t a t 1766, el c u p r i n d e

1 Cf. G. trempel, Copiti de manuscrise romneti pn la 1800, voi. I, Bucureti, 1959, p. 1 3 9 - 140. 2 Cf. I. Bianu, Catalogul..,, I, p . 128 133. I. Crciun i A. Ilie, Repertorial..., p . 12. Vezi i Miron Costin, Opere complete..., ed. V. A. Urechi, t o m . I, p. 4 0 - 4 1 (Codex DD).

126

(cu p u i n e lipsuri) ntreaga oper a lui Neculce. A fost folosit d e noi la completarea golurilor din t e x t u l de baz, iar n a p a r a t u l critic s-a b u c u r a t , a l t u r i de ms. 254 (sigla C), de nregistrarea t u t u ror p a r t i c u l a r i t i l o r grafice. Avnd acelai f o r m a t ca i ms. 253 i u n n u m r de 437 file, v o l u m u l a r e u r m t o r u l titlu (f. 2): Hronograf care s chiam moldoveneti Scrisoarea anilor, scris, cum s va arta nnainte, cine ce au scris. i s-au scris n zilele preliminatului i prennlatului domnu i stpnitoriu a toat Moldavia loan Grigorie Alexandrii Ghica voevoda, n anul de la zidirea lumii 7274, iar de la ntruparea lui Dumnezeu Cuvntul 1766, luna martie 27 de zile, ntru pomenirea rposailor domni a pmntului Moldavii, cu toat cheltuiala post(eIniculuiy Alexandru Hurmuzachi. Postelnicul respectiv nu era nici el strin de Neculce i nici de c o p i s t ; e r a n e p o t lui loasaf Luca, a crui sor, Ilinca, fusese m r i t a t cu H u r m u z a c h i Crstea, p i t a r . H u r m u z a c h i a d a t mai apoi numele H u r m u z c h e t i l o r ; A l e x a n d r u , fiul Ilinci i al lui Crstea, n u se v a m a i n u m i A l e x a n d r u Crstea, ci A l e x a n d r u H u r muzachi 1 . Volumul a f o s t i n t e r e s a n t s t r u c t u r a t s u b r a p o r t u l aezrii materialului istoric i c u p r i n d e : f. 2 V 3V Ion Neculce, Predoslovie; f. 3V 6 V Miron Costin, Predoslovie la De neamul moldovenilor"; f. 7 10 v Pinax, adec Scar; f, 11 35 v Miron Costin, De neamul moldovenilor; f. 35 v 109 Nicolae Costin, Letopiseul rii Moldovei, t e x t f r a g m e n t a r ; f. 1 0 9 t - v Ion Neculce, O sam de cuvinte (legenda despre A r o n - v o d ) ; f. 109 v 187 v Miron Costin, Letopiseul rii Moldovei t e x t f r a g m e n t a r : f. 188 t _ v a l b ; f. 189 2 0 l v Ion Neculce, O sam de cuvinte; f. 2 0 v 426 v Ion Neculce, Letopiseul rii Moldovei. Filele 427 437, a d u g a t e n v e a c u l t r e c u t , snt albe. Volumul a r e o n u m e r o t a r e original a filelor destul de c i u d a t , dac este s ne g n d i m la felul n c a r e i-a e l a b o r a t Neculce opera i la sursele sale de inspiraie. De la nceputul volumului i pn la f. 297 (care c o r e s p u n d e sfritului celei de a d o u a domnii a lui Ducule, a n u l 1703) o b s e r v m o n u m e r o t a r e a filelor f c u t de loasaf Luca, ce c o r e s p u n d e cu n u m e r o t a r e a mecanic. Cu d o m n i a nti a lui Mihail R a c o v i , succesorul lui C o n s t a n t i n D u c a cel t n r , a d i c de la f. 299 (fila p r e c e d e n t este alb), n u m e r o t a i a copistului rencepe de la 1 i c o n t i n u pn la sfrit. Va fi

1 Cf. Sever Zotta, Genealogia familiei Hurmuzachi, n Arhiva genealogic, I (1912), nr. 9 - 1 0 , p. 1 2 9 - 1 6 0 i I I (1913), nr. 4 - 6 , p. 80 83. Datele au fost folosite de ctre D. Velciu n Ion Neculce-, p. 171.

127

folosit copistul o redacie a Letopiseului care ncepea cu a n u l 1703'. i care v a i fost opera, p a r i a l a lui N e c u l c e ? ! Greu de precizat,, cu a t t mai m u l t cu ct ms, 254, copiat n acelai an, avnd, de asemeni, o n u m e r o t a i e original diferit, ncepe n u m e r o t a r e a Letopiseului lui Neculce cu f. 1 de la d o m n i a Dabijii-vod. Manuscrisul n-are nsemnri vechi. Singurele m e n i u n i p r i v i n d istoria sa ni le ofer Alexandru S t u r d z a , u n u l din posesori i Mihaii. Koglniceanu. Cel dinti n u m e r o t e a z i p a r a f e a z volumul, la 10 s e p t e m b r i e 1839, fcnd m e n i u n e scris despre aceasta l a f. 437. M. Moglniceanu apreciaz astfel (la f. 1) valoarea deosebit a m a n u scrisului: Letopiseul lui l o a n Neculce, cel m a i complet care astzi se gsete, fiindc originalul ce este ia d ( u m n e a ) l u i b a n u l Mlinescu a r e o m u l i m e de file r u p t e . M. Koglniceanu. 20 a u g u s t 1845. N. 2 a. letopiseelor ce mi-au slujit l a colecia n t r e a g M . K . " Manuscrisul este scris n ntregime cu o cerneal neagr, det u , este lipsit de o r n a m e n t a i i , cu excepia u n u i frontispiciu lucrat n p e n i la f. 11, p r e c u m i de l e g t u r a original. D u p moartea, lui A l e x a n d r u Sturdza-Micluanul v o l u m u l a r m a s feciorului su, lui D.A. S t u r d z a , c a r e l-a d r u i t Academiei la 13 s e p t . 1885, cum. a t e s t o n s e m n a r e a bibliotecarului acesteia, l o a n Bianu. Al doilea m a n u s c r i s loasaf L u c a , a v n d c o t a Bibliotecii Academiei R o m n e 254, i sigla C n ediia n o a s t r , face p a r t e t o t d i n compilaiile de cronici sistematizate de i e r o m o n a h 1 i a fost copiat,, se p a r e , concomitent cu ms. 53. A r e 415 file i dimensiunile 29 X X 19,5 cm. O n u m e r o t a i e original divers s e p a r cronica lui Neculce de r e s t u l volumului, c u m m e n i o n a m m a i sus. P l a s a t e n t r e cronica lui Miron Costin i aceea a lui Neculce, filele de la O sam de cuvinte n-au fost n u m e r o t a t e de i e r o m o n a h . Titlul este azeat la f. 1: Hronograf, care s chiam slovenete Leatopisu, iar pre limba romneasc A anilor scrisoare al <stc> ri Moldavii, scris de muli istorici, precum s va arta nnainte cine' ce au scris. i s-au scris n zilele preluminatului, prennlatuluiomnu i stpnitoriu a toat Moldavia Io Grigorie Alexandru Ghica: voevoda, n anul de la zidirea lumii 7274, iar de la ntruparea domnului Dumnezeu i Mntuitoriului nostru I^isuys H^risto^s 1766, lunaaprilie 7 zile, cu toat cheltuiala dumisali Iordachi Cantacozino velsptar2. In c o n t i n u a r e posesorul precizeaz: i esti scris acestu

1 Cf. l o a n Bianu, Catalogul.,., I, p. 555558. I. Crciun i A . liie, Repertoriul..., p . 74. Descris de V. A. U r e c h i n Miron Costin, Opere complete..,, la p. 36 37 (Codex cantacuzinean). 2 E s t e v o r b a de l o r d a c h e Cantacuzino-Pacanul. Cf. N . IorgaGenealogia Cantacuzinilor, Bucureti, 1902, p . 46.

128.

Litopis de p r i n t e l e l o s a v Luca, licior L u c i v i s t ( i e r n i c u l ) , cxi t o a t cheltuiala mea, cndu e r a m v e l - s p a t ( a r ) . l o r d a c h i Cantacozino, v e l - v o r ^ n i c ) " . T o t l o r d a c h i Cantacozino m a i semneaz, ca vel-vornic, sub o m e n i u n e , ce nu este scris de m n l u i : P r aicea a m gsit de a m izvodit acest Litopisi, d a r de aicea n n a i n t e urmaii mei, cercetnd, v o r a f l a " . Cuprinsul manuscrisului este u r m t o r u l : f. l ' 2 T Ion Neculce, Predoslovie; f. 3 5V Miron Coslin, Predoslovie la De neamul moldovenilor" ; f. 5 V 8 V Pinax, adec Scar; f. 9 ~ 31 v Miron Costin, De neamul moldovenilor; f. 31 T 99 Nicolae Costin, Letopiseul rii Moldovei, t e x t f r a g m e n t a r ; f. 99 v 175T Miron Costin, Letopiseul rii Moldovei', f. 1 7 6 T - V a l b ; f. 1 7 7 1 9 f Ion Neculce, O sam de cuvinte; f. 1 9 2 r - y a l b ; f. 1 9 3 - 4 1 4 Ion Neculce, Letopiseul rii Moldovei', f. 414 v 415 albe. I d e n t i t a t e a d i n t r e aceste dou manuscrise este evident. Volumul a r m a s n p r o p r i e t a t e a familiei C a n t a c u z i n o p n la 2 3 aprilie 1829, cnd Gheorghe M a t e i Cantacuzino' fi d r u i e t e lui A l e x a n d r u H a s d e u P a r a f e l e n t u violet de la f . 1 i '413 v , cu s e m n t u r a lui Koglniceanu, a r a t c n p r e a j m a pregtirii ediiei de cronici i acest m a n u s c r i s se afla n biblioteca .sa. L a filele 3 i 9 se gsesc dou frontispicii n p e n i , identice cu cel din ms. 53. O legtur artistic n catifea v e r d e , din secolul t r e c u t , se p s t r e a z sub scoara modern. Manuscrisul a fost d r u i t Academiei de c t r e Ministerul Cultelor i I n s t r u c i u n i i Publice la 30 iulie 1882. U l t i m a compilaie de cronici l u c r a t de loasaf Luca, p e c a r e o cunoatem, este aceea din ms. 252 (nsemnat cu sigla E) i a fost e l a b o r a t n aceeai v r e m e cu cele a m i n t i t e mai sus, sau la p u i n t i m p d u p ele I n orice caz, d u p o n s e m n a r e a s u p r a creia v o m reveni, la a n u l 1775 manuscrisul era d e j a copiat. R u conservat, cu m u l t e foi lips, el r m n e t o t u i p r i n t r e cele mai a p r o p i a t e r a m u r i ale t r u n c h i u l u i din care s-au desprins t o a t e . Are dimensiunile 29 X 15,5 i, d u p legarea lui p r i n g r i j a lui A l e x a n d r u S t u r d z a la 1840, u n n u m r d e 520 file, ocupate a s t f e l : f. 1 7V albe, a d u g a t e n a n u l 1840; f. 8 Miron Costin, De neamul moldovenilor, s c u r t f r a g m e n t final din Predoslovie; f. 8 1 l v Pinax, adec Scar, incomplet,;

1 O nsemnare a acestuia d e p e f. 1 liminar o confirm: A lui Alexandru H j d e u . P r i m i t n dar de la p r i n i p ( u l ) G h e o r g h i e M a t h e i Cantacuzino, 2 3 apr<ilie> 1829. Chiinu", 2 CL Miron Costin, Opere complete,.., ed. V. A. Urechi, p . 16 18 (Codex L). l o a n Bianu. Catalogul..., I, p. 548 552. I. Crciun i A. llie, Repertoriul..., p. 112.

129.

i. 12 13 v albe, a d u g a t e in a n u l 1840; f, H 37 Miron Costin, De neamul moldovenilor; f, 37 118 v Nicolae Costin, Letopiseul rii Moldovei, t e x t f r a g m e n t a r ; la s f r i t u l u n o r capitole snt a e z a t e legende d i n O sam de cuvinte, m e n i o n a t e , dealtfel, i n a p a r a t u l critic (f. 4 6 v ; 7 6 y - 8 0 ; 9 2 v - 9 3 v ; 103 v ); f. 1 1 8 V - 2 0 1 A ron Costin, Letopiseul rii Moldovei (legende d i n O sam de cuvinte la f. 152v; 158v ; I86v-188; 1 9 6 v - 1 9 7 v ) ; f. 20V nsemnri; f. 202 477 v Ion Neculce, Letopiseul rii Moldovei (cu filele 474 475 a l b e i, e v i d e n t , u n gol n succesiunea cronicii, s u b l i m a t n a p a r a t u l c r i t i c ) ; f. 477 520 albe, a d a o s e d e c t r e A l e x a n d r u S t u r d z a , n i n t e n i a , p r o b a b i l , d e a c o m p l e t a lipsurile din m a n u scris d u p t e x t e l e p e c a r e le a v e a la n d e m n n ms. 53. M a n u s c r i s u l a r e c t e v a nseninri c a r e i dezvluie, n p a r t e , s o a r t a . P r i m a d i n t r e ele, cea m a i v e c h e i cea m a i i m p o r t a n t , este a copistului. A e z a t s u b t e x t u l filelor 14 19 (n r e a l i t a t e a n c e p u t c u cel p u i n o fil n u r m , f i l a ce lipsete d i n De neamul nilor), ea glsuiete a s t f e l : Acest Leatopiset, Scrisoarea moldovece s zice rcm&nete

anilor, l - a m d r u i t d u m i s a l i n e p o t u l u i M a t e i H u r m u z a c h i ,

v e l - p a h a r n i c , n a n u l d e ia f a c e r e a l u m i i 7 2 8 3 ; i a r d e la n a t e r e a D o m n u l u i I ( i s u ) s H<(ristos)s 1775, l u n a g h e n a r i e 5 zile. i a m scris c a s s ( > tie. l o a s a f L u c a , ieromonahul". completeaz informaiile


1

O n s e m n a r e m a i lung, d e la f. 2 0 1 \ genealogice ale H u r m u z c l i e t i l o r

: I . n s m n a t - a m ca s < s ) ,

tie di cnd a u r p o s a t d u m n e a e i c u c o a n a A n a s t a s i c a , s p t r e a s a , s o u l d u m n e a l u i c u c o n u l u i I o n i i C a n t a c u z i n o , b i v - v e l - s p t a r , fiica d u m n e a l u i r p o s a t u l u i p a h a r n i c M a t e i u H u r m u z a c h i , la l e t 1793t n o e m v r i e 28, s m b t s p r e d u m i n i c , la 2 c e a s u r i din. zi, n c a r e zi s-au n t m p l a t i u n c u t r e m u r f o a r t e m a r e , d u m i n i c s a r a , la 6 c e a s u r i d i n n o a p t e . i a u i n u t c u t r e m u r u l 25 d e m i n u t e i p r - n zo s-au rnai c u t r e m u r a t de doi ori, d a r n - a m t i u t , f i i n d t r u d i i . i la m o a r te<a> d u m i s a l i a u l s a t d i i a t f c u t c a s s t p n i a s c d u m n e a l u i c u c o n u t o a t e l u c r u r i l e m i c t o a r e i n e m i c t o a r e , c u m i moii i a l t e t o a t e ; i a r d i n b a n i s d e milostenii la m n s t i r i . i s-au n g r o p a t r p o s a t a n biseric n s a t u d u m i s a l i P o d o l e n i , ci esti h r a m sfinii a r h a n g h e l i Mihail i Gavriil, c a r e v e t n i c s-i fii p o m e n i r e ; i cini v a ceti, t o i s-i z i c : D u m n e z u s o e r t e . 1793, n o e m v r i e 2 8 , 2 ceasuri. Sluga d u m n e a i e i , cuconiii, P e t r a c h e Veisi".

I I . C u m i e u m - a m n t m p l a t la a c e a s t r p o s a r i a d u m n e a e i cucoanii N a s t a s i c . Gligori R a l e t " ,

R e p r o d u s i d e l o a n B i a n u in Catalog.,,,

I, p. 552.

ISO

I n sfrit, la f. 520 Alexandru S t u r d z a n u m e r o t e a z i p a r a f e a z volumul. U n ex libris n t u , de la f. 8, ne indic p e alt p o s e s o r : C o n s t a n t i n D. S t u r d z a . Ca i volumele p r e c e d e n t e i acesta este mpodobit, cu dou frontispicii" de aceeai f a c t u r , aezate la f. 8 i 118 Din vechea l e g t u r n u se p s t r e a z dect cotorul, aezat l a sfritul volumului. Manuscrisul a fost d o n a t Academiei R o m n e la finele veacului t r e c u t de c t r e D . A. Sturdza. " D i n t r e cele p a t r u manuscrise loasaf Luca, ce cuprind n u m a i oper lui Neculce, dou au fost folosite de noi n ' a p a r a t u l critic.' 112 {nsemnat cu sigla D) i 3416 (sigla V); cel dinti p e n t r u c cup r i n d e cteva legende din O sam de cuvinte, cel de al doilea p e n t r u deosebiri t e x t u a l e p e c a r e le-am socotit d e m n e de r e i n u t i p e n t r u c ni se p a r e cel m a i vechi din rndul grupei d e p a t r u . Manuscrisul 112 a r e 242 f i l e 1 , dimensiunile 28,5 X 19 cm. i o n u m e r o t a r e original ce ncepe cu 191 i continu, cu lipsuri, p n la 437. Au d i s p r u t din t e x t (cum a t e s t a p a r a t u l critic) cte d o u file n t r e cifrele a c t u a l e 2 0 1 - 2 0 2 , 202 - 203. Lipsete, de asemeni, sfritul, cu d o m n i a lui C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t . Legendele din O sam de cuvinte (care ocup f. 1 7, i c a r e a u titlul ntreg) snt n n u m r de 19 i. nu a u o succesiune cronologic. Cele mai m u l t e privesc d o m n i a lui Vasile L u p u i a fiului su tefni-vod, cu care i ncepe, dealtfel, m a n u s c r i s u l ; urmeaz apoi legende despre Nicolae Milescu, Bogdan, succesorul lui t e f a n cel Mare, Ilia, fiul lui P e t r u R a r e , A l e x a n d r u L p u n e a n u , Despotvod, Aron-vod, I e r e m i a Movil. Ct p r i v e t e Letopiseul, acesta ncepe cu f. 7 i continu, cu golurile d e care a m a m i n t i t , p n l a sfrit. N-are titlu, cum nu a r e nici u n Letopise Neculce copiat dte oasaf L u c a . N u m e r o t a r e a capitolelor Letopiseului este aceea a manuscriselor compilaii d e cronici: d o m n i a lui D a b i j a - v o d ncepe cu cap. 78. D a t fiind i f a p t u l c n u m e r o t a r e a original a filelor ncepe cu 191, credem c nu greim a f i r m n d c m a n u s c r i s u l D constituie u n f r a g m e n t copiat de loasaf Luca, ce u r m a s ntregeasc u n a s e m e n e a t o m , cu opera unchiului su. V o l u m u l este lipsit de nsemnri. N u m a i la fila 235 v , u n cititor subliniaz n urmtorii, t e r m e n i interesul lui Neculce p e n t r u econo-

1 D e m e n i o n a t c primele apte file a u fost t i a t e att de adnc la legarea manuscrisului nainte s a j u n g n fondurile Bibliotecii Academiei nct cifrele a u d i s p r u t i n u m a i coada celei dinti, a sutei, ne a r a t de u n d e ncepe n u m e r o t a r e a . P e n t r u aceste file custodele din subsolul paginilor ne nlesnete u r m r i r e a succesiunii textului.

131.

mia t r i i : Acestui scriitoriu s cunoate c i place vinul, fiindc ades p o m e n e t i i jeleti lipsa vinului". Ultimele 30 d e file ale volumului a u fost uor d e t e r i o r a t e de umezeal, iar din l e g t u r a original n pielfe nu se m a i p s t r e a z astzi, sub l e g t u r a modern, dect u n a d i n t r e scoare. Manuscrisul a fost c u m p r a t de Academie de la anticarii a r a g a din Iai, la 3 f e b r u a r i e 1894 J . Manuscrisul V (cota 3416) cuprinde u n f r a g m e n t s u b s t a n i a l din Letopiseul lui Neculce (evident, lipsete t e x t u l la O sam de cuvinte), de la p r i m a domnie a lui Nicolae Mavrocordat (1710) i p n ' la sfrit 2 . Dimensiunile filelor snt diferite d e ale celorlalte texte, m e n i o n a t e pn aci: 25,5 X 18,5 cm. N u m e r o t a r e a original ncepe de la 1 (prima fil s-a p i e r d u t nainte de n u m e r o t a r e a mecanic a Bibliotecii) i c o n t i n u f r n t r e r u p e r i p n la 171. T e x t u l este scris, d u p t o a t e aparenele, n p e r i o a d a de t i n e r e e a activitii de copist a lui loasaf L u c a : litera este m r u n t , scrisul mai ngrijit, n p o f i d a u n e i h r t i i cu o t e n t glbuie, de o c a l i t a t e inferioar celei folosite la a l c t u i r e a compilaiilor de cronici. i t o t u i nu p u t e m susine, c u m a m dori, c acest m a n u s c r i s constituie copia p r i m a u n u i f r a g m e n t d i n cronic, e l a b o r a t ntr-o a n u m i t etap, c a r e mai apoi a fost inclus n compilaie definitiv, de tipul manuscriselor B, C, E, Nu n e p e r m i t e n u m e r o t a r e a capitolelor c o n s a c r a t e domniei a doua a lui Nicolae M a v r o c o r d a t , i domniei a treia a lui Mihail R a c o v i , f c u t ca i n manuscrisele de compilaii, mai exact ca n manuscrisul 253. L a finele v o l u m u l u i se a f l n u m e r o a s e ncercri de condei i nsemnri de l e c t o r , f r i m p o r t a n , d i n care unele snt d a t a t e ; 1778, 1781, 1783, 1793. O singur n s e m n a r e de familie, despre n a t e r e a u n u i fiu, a j u t n t r - u n f e l la d a t a r e a manuscrisului (corobornd-o i cu celelalte elemente) n t r e 1755 1765. Aceasta se gsete p e u l t i m a fil, 171 ( n e n u m e r o t a t mecanic): S s<> tii de cnd s-au f c u t ' f i i u l miu t f a n . Din mila lui D o m n e z u u m b l a viliatul 7227, dic<hemvrie> 3". P r i n t e l e c a r e nsemneaz d a t a naterii feciorului, 1718, nu p u t e a a v e a m u l i ani p e s t e 60, d u p scrisul nc energic p e care-1 folosete. Ar nsemna ca a c e a s t inscripie s fi fost a t e r n u t p e la 176() (dac la n a t e r e a fiului, t a t l a a v u t 20 de ani).

1 Meniisnea la l o a n Bianu, Catalog,.., 1, p. 259, u n d e este f c u t i descrierea codicelui. Cf. i I . Crciun i A. Ilie, Repertori':,},.., p . 111. 2 Cf. I. Crciun i A. Ilie, Repertoriul..., p. 113.

132.

Manuscrisul p s t r e a z l e g t u r a original n c a r t o n i piele (prima scoar este d e t e r i o r a t n p a r t e a inferioar), care a fost o r n a t cu c h e n a r e artistice i u n medalion c e n t r a l . A c a d e m i a l-a c u m p r a t de la R a d u R o s e t t i la 15 octomvrie 1908. D i n suita de m a n u s c r i s e loasaf L u c a , n u m a i d o u n-au fost utilizate n a p a r a t u l critic; este v o r b a de m a n u s c r i s u l d e i n u t de c t r e p r . P a u l Mihail din Iai i de manuscrisul p s t r a t la Biblioteca U n i v e r s i t i i din I a i sub cota I I - 3 (fost 2.28), a m n d o u p e n t r u aceleai r a i u n i : snt posterioare copiilor a m i n t i t e m a i sus i nu aduc elemente i n t e r e s a n t e f a de t e x t e l e a m i n t i t e , c a r e s fi m e r i t a t efort u l nregistrrii p a r t i c u l a r i t i l o r lor. Cel dinti a c o n s t i t u i t obiectul u n e i p r e z e n t r i f c u t cu prob i t a t e de c t r e d e i n t o r cu care, n genere, a m fost de acord, n t r - a d e v r , manuscrisul a f o s t copiat nainte de 1781, d a r m u l t d u p 1766. n s e m n a r e a de la sfritul m a n u s c r i s u l u i : Acestu Leatopis este scris de L u c a e r m o n a h u . 1781" nu este a copistului, ci a unui lector, sau posesor, n e i d e n t i f i c a t . Manuscrisul a r e 269 file d e dimensiuni 29 x 20 cm., a a d a r dimensiunile volumelor A, B, C, E i a f o s t scris de loasaf Luca spre b t r n e e , ntr-o grafie m a i p u i n n g r i j i t dect manuscrisele precedente. Din opera lui Neculce lipsesc Predoslovia, O sam de cuvinte, o fil d i n interior (fila 108, nlocuit cu o fil alb) i dou file de 3a sfrit. O l e g t u r original n c a r t o n i piele, cu i m p r i m r i geometrice, protejeaz volumul. U l t i m u l m a n u s c r i s Luca, c e r c e t a t de noi, n o r i g i n a l 2 , p r i n b u n v o i n a conducerii Bibliotecii Centrale a Universitii din I a i creia i a d u c e m i p e aceast cale m u l u m i r i l e noastre colegiale a r e cota I I - 3 (cot veche 228) i a fost descris n Repertoriul de cronici, f r s fi fost identificat copistul 3 . Dimensiunile r e d u s e ale colilor: 19,5 x 14,5 cm., n-au fost utilizate la nici u n u l din m a n u scrisele copiate d e el. Stabilirea copistului a f o s t f c u t p e b a z a

1 Cf. P r e o t dr. P a u l Mihail, Cronica lui loan Neculce, n copie din 1781, Iai, 1948, 8 p . (Publicaiile I n s t i t u t u l u i de Istorie naional A. D. Xenopol"). Descris i de I. Crciun i A. Ilie n op, cit., p. 114115. A fost publicat sub t i t l u l : Cronica lui Ion Neculce, copiat de loasaf Luca. Manuscrisul Mihail". E d i i e de Zamfira Mihail si P a u l Mihail. Cuvnt nainte de tefan tefnescu. Bucureti, E d i t u r a L i t e r a , 1980, X X X I + 263 p. 2 O copie fotografic n coleciile seciei de manuscrise a Bibliotecii Academiei, sub nr. 162. 3 Cf. I. Crciun i A. Ilie, Repertoriul..., p . 114.

133.

c o m p a r a i i l o r a t e n t e i observaiilor sistematice e f e c t u a t e a s u p r a textelor Luca i nu v o m s t r u i a s u p r a lor. Manuscrisul a r e 282 file n u m e r o t a t e cu cifre chirilice i 27 file n e n u m e r o t a t e , la nceput, o c u p a t e de d o m n i a nti a lui Mihail Racov i (cu care ncepe manuscrisul), de a d o u a domnie a lui Antioh C a n t e m i r i a lui Mihail R a c o v i . N u m e r o t a r e a filelor ncepe cu p r i m a domnie a lui Nicolae M a v r o c o r d a t i c o n t i n u p n la sfritul volumului, care se ncheie cu tiri p r i v i t o a r e la surghiunirea mprtesei moscovite Ana 1 . Lipsesc, deci, dou file de la sfrit. Capitolele snt n u m e r o t a t e n c o n t i n u a r e a compilaiei de cronici a l c t u i t d e loasaf Luca, d u p care a fost copiat i acest t e x t . Credem c ms. 2.12 a slujit la copiere. O p a r t i c u l a r i t a t e deosebit a manuscrisului o constituie n u m r u l f o a r t e m a r e de tersturi, de a n u l r i de t e x t , uneori de dimensiunile paginilor. Aa, lipsete ntregul p a r a g r a f n care se dezvinovete cronicarul c l-ar fi s f t u i t p e C a n t e m i r s se nchine la moscali, aezat la p. 227228 ale ediiei de f a , de la Mcar c muli dzic c cu l-am ndemnat s s nchine... i p n la ... au pus pe piatr picioarele mele, i proci" (f. 33 v 34 ale originalului). Snt a n u l a t e cu condeiul mici t e x t e (de u n rnd) p r i v i t o a r e la c a p t i v i t a t e a lui l o r dache R u s e t n Rusia, n 1711, i la f u g a jupnesei sale i a fetei n a r a U n g u r e a s c (p. 239 a ediiei, f. 49 a manuscrisului), p r e c u m i n t r e g u l t e x t n care Neculce b l a m e a z p e l o r d a c h e p e n t r u c s-a ridicat m p o t r i v a lui D. C a n t e m i r : Cutai, frailor, acmu, cum nu trece osinda pre sluga... Au cine-l tie ce gndia ? !" (p. 239 240 ale ediiei; f. 4950 ale ms.). A n u l a t t e x t u l : i v r o 2 copii d i n cas l t i a " (p. 261; f, 78 v ). E s t e v o r b a de a s c u n d e r e a lui Cantemir n b u t c , d u p btlie, ca s n u fie p r e d a t turcilor. E s t e a n u l a t descrier e a t e n t a t i v e i d e f u g a boierilor de la Kiev (p. 270; f. 91 v 92), a a c u m este r e l a t a t n ms. E. E s t e a n u l a t , m a i uor, nct t e x t u l este lizibil, f r dificultate, f r a g m e n t u l n care este r e l a t a t rezistena grupului de suedezi ncart i r u i i la Prigoreni i constrni s p r s e a s c a r a : Iar atuncea fiind vedzi i n sat n Prigoreni... Dup aceasta curnd au vinit rspunsu de la Poart s le dea pacefedzilor" (p. 2 8 5 - 2 8 6 ; f. i l 3 I _ v ) . A n u l a t t r e c e r e a lui Stanislas Lescinschi p e la Mrgineni, la tefnie Rusei vornicul" (p. 286; f. 114 v ), t r a t a m e n t u l a s p r u la care a u f o s t supui solii ruseti, n u r m a dezvluirilor lui Carol al X l I - l e a despre i n t e n i a muscalilor de a-1 c a p t u r a cu a j u t o r u l t t a r i l o r : Nici pn la umbltoare ... i de afar" (p. 2 8 7 ; f. 115), E s t e a n u -

1 Desimi: i aea pornindu-i, a u nceput a t r a g e clopotile i a slobodzi pucile cele mari i a u nceput". Cf. ed. de fa, p. 857.

134.

l a t a m e n i n a r e a la a d r e s a Ini L u p u l Costachi, ce-i s t p m e a moiile p e n e d r e p t : i nu s temea de osnda lui 'Dumnezeii in ciut t rnduri au tras" (p. 2 8 7 ; f. 116). Din rechizitoriul p e care-1 face Neculce la m o a r t e a Brncoveanului lipsete i n s i n u a r e a r e l a t i v a la t r a t a m e n t u l aplicat m t u i i sale, d o a m n e i lui e r b a n Cantacuzino: au poate f i i a unchiu-su, a casei lui rban-vod" (p. 2 94: f. 125^): la f. 140 (p. 303) este a n u l a t ndoiala p r i v i t o a r e la omorirea lui Cu za s p t a r i u l din p o r u n c a lui Mhalache R a c o v i n a t r e i a d o m n i e : Ce s nu tie ... c n-au fost scris". A fost a n u l a t (i nu p o a t e fi reconstituit) u n comentariu n l e g t u r cu a c i u n e a lui Mihail Racov i m p o t r i v a ctanelor i cu f a p t u l c a nfiat turcilor, v d i t e x a g e r a t , aceast a c i u n e (p. 304; f. 140 v 14 l v ) . A n u l a t t e x t u l de la p . 3 06 privitor l a i n t r o d u c e r e a obiceiurilor noi: Frailor ... n ara Leasc" (f. 145). A n u l a t : Aea fac i boarii notri ... s-l istovasc (p. 307; f. 146 r - v ). A n u l a t de la p . 310 (f. 150 v ) u n scurt f r a g m e n t relativ la inteniile areviciului r e b e l : i s-i lepede i pudle ...l va istovi de tot". L a f . 155 snt a n u l a t e i nlocuite cteva expresii la p e r s o a n a nti, cu altele, la p e r s o a n a a treia, n contextul napoierii moiilor d e c t r e Mihail R a c o v i . Este, evident, o neglij e n de r e d a c t a r e a lui loasaf L u c a ; nu este v o r b a de o copie elabor a t n t i m p u l vieii cronicarului, ci de u n a c o r e c t a t ulterior, d u p m o a r t e a lui. A n u l a t t e x t u l : Iar omnia s-au mutat, pn a gti citrile domneti... Domnia nu s temea c-i va mai strica nime, nemic" (p. 316 317; f. 16& 16 l v ). A n u l a t t e x t u l cu privire la strpirea i schingiuirea tlharilor: Pusese patru furci... i pe gura aceluia muli ptimia" (p. 317; f. 162v 163). A f o s t a n u l a t t e x t u l cu i n t e n i a mazililor de a-1 huidui p e M. R a c o v i la mazilire: Vrut-au atuncea o sam de mazili... scriind Grigorie-vod de la arigrad" (p. 320; f. 1 6 r - v ) . Anulai o p a r t e din boierii p r t a i intrigilor lui l o r d a c h e Costache stolnicul din p r i m a d o m n i e a lui Grigore al II-lea Ghica: i loan Pladi... i eu lordache Cantacuzino sptariul" (p. 330; f. 179 v ). L a f. 2 6 2 v 2 6 3 (p. 400 401) snt adaose, marginal, ntr-o scriere cursiv de la sfritul sec. X V I I I , cteva f r a g m e n t e omise la copiat i colaionate d u p manuscrisele C sau E. L a f. 2 6 8 v (p. 404) este a n u l a t u n mic t e x t p r i v i t o r la cererea lui Grigorie-vod f c u t la a r i g r a d p e n t r u a f u r i s a n i a mitropolit u l u i Antonie, plecat cu moscalii. tersturile m a i mici de t e x t e snt fie r e p e t r i d e expresii, fie ncercri de stilizare, n genere intervenii care n u modific nelesul frazelor. Credem c interveniile masive snt ale u n e i persoane ostile n t r u c t v a cronicarului i a t a a t politicii duse de Kuseteti i Raco-

135.

vieti, Ceea ce a r . f i p u t u t c o m p r o m i t e b u n a r e p u t a i e a acestora a fost n l t u r a t . Manuscrisul nu este d a t a t i n u a r e nsemnri care s n e a j u t e l a stabilirea vremii cnd a fost scris. C este u n e x t r a s din m a r i l e compilaii de cronici (ms. B, C, E) este nendoios; n u m e r o t a r e a capitolelor este concludent. Mai greu de explicat este ns a c e a s t copiere f r a g m e n t a r , o b s e r v a t la p a t r u manuscrise, a p r i i de cronic p e care Neculce a t r i t - o i a zugrvit-o. S fi fost f c u t ea la cererea u n o r boieri cu implicaii directe n evenimente, sau a u r m a ilor acestora ? ! E s t e nu n u m a i posibil, ci i probabil, d u p opinia noastr. Aceasta a r justifica i interveniile, de care a m i n t e a m m a i sus. Manuscrisul a fost legat n c a r t o n i piele, cu i m p r i m e u r i artistice, din p c a t e terse de v r e m e . A doua g r u p d e manuscrise care ne-a transmis, n copii, mesaj u l b t r n u l u i cronicar, a m d e n u m i t - o g r u p a manuscriselor Vartolomeu M z r e a n u N u snt n u m e r o a s e : d o u m a n u s c r i s e ntregi i p a t r u f r a g m e n t e n limba r o m n , p r e c u m i o redacie ruseasc, d a r interveniile n v a t u l u i a r h i m a n d r i t p u t n e a n , nu a t t a n comp l e t a r e a informaiilor (dei nici acestea nu-s, adesea, de neglijat), ct m a i ales n s t r u c t u r a r e a frazelor, situeaz copiile respective, ca i m p o r t a n , n d a t d u p cele ale lui loasaf L u c a . Din originalul compilaiei lui Vartolomeu Mzreanu realizat n a n u l 1773 n u s-a p s t r a t , d u p t o a t e investigaiile, dect f r a g m e n t u l de 20 de file d i n manuscrisul 238 al Academiei, de c a r e v a fi v o r b a ceva m a i trziu. n schimb ne-au f o s t t r a n s m i s e d o u copii complete, u n a din a n u l 1785, a l t a f c u t civa a n i m a i trziu, amndou r e i n u t e cu f i d e l i t a t e n a p a r a t u l critic p e n t r u deosebirile t e x t u a l e i nu p e n t r u p a r t i c u l a r i t i l e paleografice, c a r e ne intereseaz m a i p u i n cnd este v o r b a de t e x t e din ultimele dou decenii ale sec. X V I I I . Copia din a n u l 1785, p s t r a t la Arhivele S t a t u l u i din I a i s u b nr. 1735 i d e n u m i t de noi, n t e x t u l v a r i a n t e l o r , m a n u s c r i s u l

1 U n studiu monografic a s u p r a a c t i v i t i i neobositului iluminist (rmas p n astzi cel mai complet), ne-a lsat Dimitrie D a n : Arhimandritul Vartolomei Mzereanu, schi biografic i bibliografic..., n Analele Acad. Rom., Mem. sec. lit., s. I I , t o m X X X I I I , (1911), p . 243345 (i extras). Cf. i V. A. Urechi, Arhimandritul Vartolomei Mzreanul (17201780), noti biografic i bibliografic, n Analele Acad. Rom., M e m . sec. ist., s. I I , t o m X (1889), p . 183 2 3 3 (i extras). Despre a c t i v i t a t e a de copist a lui Vartolomeu Mzreanu vezi G. trempel, Copiti..., p. 146147.

136.

M, a fost realizat la Iai de u n oarecare tefan icu 1 . Are 736 pagini cu numerotaie chirilic r e l u a t i dimensiunea de 29 X 19,5 cm. Titlul, la p a g i n a 1, este u r m t o r u l : Leatopiseul rii Moldovii, carile nti au fostu scrisu pn la un locu de Nestor Ureche vornicul, iar de la un locu de Miron logoftul, iar de acole de loan Neculce, iar preste totu de loan Cantacuzino vel-spatariu, iar al cincile rnd iari preste totu s-au scrisu n sfnta mnstire Solea, fiind mitropolit Moldovii preosfine-sa chiriu chir Gavriil mitropolit, dup trupu frate mrii-sale loan Theodor voevod, i episcop Rduului preosfinie-sa chir Dosoftei Herescul, prin ostinlala i osrdie a lui Var tholomei Mziranul, arhimandrit sfintei mnstiri Solci, ca s-mi fii pentru a me trebuin i a celor ce vor vre s citlasc. Iar dup a me moarte, s fie a sfintei mnstiri Solci. i l-am scrisu n anii de la Hristos Mntuitoriul nostru 1773, ncepndu-l n luna lui ienuarii. Iar al asle rnd s-au scris n trgul Iaii, la nceputul domniUjiy mrii(i)sale Alecsandru loan Mavrocordatu v(oeyvoda, de dumn(eyalui Costandin Greceanul, biv-vel-spatariu, prin scrisoare i ostinlala a me a lui tefan cu, la let 1785; ienuarii n 30 zile s-au nceputu cu agiutoriul lui Dumnezu. 1785 let. tefan icu. Manuscrisul cuprinde: p. 2 53 Miron Costin, De neamul moldovenilor; p. 54186 Nicolae Costin, Letopiseul rii Moldovei; p . 186315 Miron Costin, Letopiseul rii Moldovei; p. 315 570 Ion Neculce, Letopiseul rii Moldovei; p. 571581 loan Canta, Letopiseul rii Moldovei; p. 1, reluat, 125 Cuprins foarte detaliat al compilaiei de cronici; p. 126 128 albe; p . 129 139 List a domnilor Moldovei; p . 140 a l b ; p. 1 reluat, 2 Hramul mitropoliilor, episcopiilor i a unor mnstiri din Moldova; p . 34 a l b e ; p. 5 7 Moartea domnilor din Moldova; p . 89 De cte ori au prdat ara Moldovii ttarii, turcii, leii i alii; p. 1012 albe; p. 1315 Cte cri au tlmcit i au i scris arhimandritul Vartholomeiu Masirianul. Titlul d a t de t e f a n icu este explicit n ceea ce privete dep e n d e n a copiei sale: el a a v u t la ndemn prelucrarea lui Vartolomeu Mzreanu, p s t r a t p r i n t r e hirtiile arhimandritului 2 , d u p

1 . Descris mai nti de V. A. Urechi n Miron Costin, Opere complete..., tom. I, p. 4446 (Codex icu), d u p ce fusese menionat i la p . 11. Cf. I. Crciun i A. Ilie, Repertoriul..., p. 79. Menionat i de L . Onu, op. cit., p. 214 i 235. 2 Compilaia de cronici este menionat ca aflndu-se n biblioteca sa, n lista de la sfritul volumului, care cuprinde crile tlmcite i copiate de arhimandrit d u p napoierea lui, n 1770, din Rusia.

137.

c a r e a l u c r a t copia d e c a r e ne ocupm, p e n t r u s p t a r u l Constantin Greceanu 1 . t e f a n i c u a c u t a t s-1 imite p e Vartolomeu Mzr e a n u n scris i In ordonarea paginilor cu chenarele duble caracteristice i cu frontispiciile geometrice tipice n v a t u l u i p u t n e a n . Manuscrisul este lipsit de nsemnri. N u m a i la p a g i n a 1 folcloristul G. T . Kirileanu d o n o t p r i v i t o a r e la circulaia manuscrisului, c a r e a a p a r i n u t prof. Climescu de l a U n i v e r s i t a t e a din I a i (la d a t a cnd a fost c e r c e t a t de V. A. Urechi) i c a r e a fost d o n a t de soia acestuia, n 1933, Bibliotecii F u n d a i e i U n i v e r s i t a r e , de u n d e , d u p al doilea rzboi mondial, a t r e c u t n p r o p r i e t a t e a Arhivelor Stat u l u i din Iai. Al doilea manuscris care l copiaz p e Neculce p r i n intermediul lui V a r t o l o m e u M z r e a n u este manuscrisul nr. 1 din f o n d u l r o m nesc al Bibliotecii N a i o n a l e d e la P a r i s -'. Acesta este u n v o l u m de

1 L . Onu p r e t i n d e c ntre copia lui tefan icu (manuscrisul M) i aceea a lui Vartolomeu Mzreanu a r fi existat o copie intermediar, a lui Ilie Carp, d i n 177? (pe care el o n u m e t e Xn), p i e r d u t astzi. N u opinm p e n t r u aceast afirmaie, f c u t p e b a z a nsemnrii lui I. Mlinescu din ms. 912, f. 1, dealtfel p r e a p u i n argument a t . Copistul s p u n e clar c a cincea copie este a lui Vartolomeu Mzreanu, iar a asea este a lui. Sntem n schimb m a i degrab de acord c prelucrarea arhimandritului a fost f c u t d u p m a n u scrisul E (ms. 252 de la Academie), care, neavnd titlu, s-ar p u t e a s fi a p a r i n u t sptarului l o a n Cantacuzino. Celelalte d o u compilaii loasaf L u c a (manuscrisele B i C) n-au s t a t n nici u n caz la b a z a t r u d e i Mzreanului. 2 Manuscrisul, o compilaie d e cronici moldoveneti, a a j u n s la P a r i s c u m p r e t i n d e C. C. Giurescu a d u s de ctre v r e u n u l din fugarii paoptiti. P r e z e n a tampilei Bibliotheque Imperiale" la f. 1, 190 i 313 v a r a t c volumul era acolo nainte d e 1870. O descriere a iui a d a t nti, Ovid D e n s u i a n u : Note asupra trei manuscrise romneti din Paris, n Revista critic literar, I I I (1895), p . 285. Mult m a i complet descrierea l a C. C. Giurescu: Les manuscrits roumains de la Bibliotheque Naionale, n Revue Historique, I I (1925), nr. 1 3, p . 57. n sfrit, o prezentare detaliat a lui a fost f c u t d e L. O n u : Observaii pe marginea unui manuscris romnesc miscelaneu de la Biblioteca Naional din Paris (fondul romnesc, ms. i), n Limb i literatur, X V (1967), p. 139149. L. O n u consacr u n capitol special manuscrisului parizian n Critica textual..., p . 218226, preciznd. lucruri interesante cu privire la t e x t u l operei lui Miron Costin, inclusiv nrudirea acestei p r i a volumului cu prile respective din manuscrisele 401 i 580 ale Academiei. P e n t r u opera lui Neculce observaiile sale snt mai reduse i p e alocuri greite. Spre pild a f i r m a i a domniei _sale privind a b s e n a scrierii O sam de cuvinte trebuie corectat. n t r - a d e vr, legendele n u constituie u n ntreg, care s precead Letopiseul, d a r unele dintre ele snt r s p n d i t e n cronica lui Miron Costin aezate, de obicei, la sfritul capitolelor despre d o m n i a voievozilor respectivi, aa c u m se p r e z i n t s i t u a i a i n cazul manuscrisului E.

138.

30,5 X 20,5 cm. avnd 313 file scrise ntr-o cursiv e x t r e m d e mr u n t , d a r relativ regulat, care nu p r e z i n t dificulti d e lectur. N u m e r o t a i a v e c h e : 1 306. P n l a cronica lui Neculce, aezat a p r o a p e de sfrit, volumul m a i c u p r i n d e : f. 1 4 Pinax, adec, nsemnare de cele ce s afl ntr-aceast carte; f. 4V 6 V a l b e ; f. 7 30 v Miron Costin, De neamul moldovenilor i p o e m u l Viaa lumii cu anexele sale) *; f. 31 194 v N. Costin, Letopiseul rii Moldovei; f. 1 9 5 - 2 4 5 Miron Costin, Letopiseul rii Moldovei; f. 2 4 5 v - 3 1 0 v Ion Neculce, Letopiseul rii Moldovei; f. 310 1 313 v loan Canta, Letopiseul rii Moldovei. Cteva legende din O sam de cuvinte a u fost r e d a t e n cuprinsul cronicii lui Miron Costin: l a f. 220 v povestirile p r i v i t o a r e la Mironvod B a r n o v s c h i ; la f. 2 3 7 v 2 3 8 v snt g r u p a t e t o a t e legendele p r i v i t o a r e la v i a a singular a lui Gheorghe t e f a n ; la f. 2 4 3 r _ v este i n s e r a t lunga r e l a t a r e a prieteniei d i n t r e Gheorghe Ghica i marele vizir Kuprulii. Din p a r c u r g e r e a i n t e g r a l i d e t a l i a t a cronicii lui Neculce, ca i din r e i n e r e a i r e d a r e a t u t u r o r deosebirilor t e x t u a l e f a d e manuscrisul 253, t r a g e m f r dificultate concluzia c la b a z a m a n u scrisului p a r i z i a n a s t a t o copie d e tip Vartolomeu Mzreanu, p o a t e chiar manuscrisul M, cu care a c e s t a a r e izbitoare asemnri. Dealtfel a m r e d a t n a p a r a t u l critic v a r i a n t e l e celor dou manuscrise, consecutiv, t o c m a i p e n t r u a d e m o n s t r a apropierea d i n t r e t e x t e . Manuscrisul n u este d a t a t . O n s e m n a r e din interiorul copertei posterioare, r e l a t i v la c u m p r a r e a u n o r alvari i c a r e p o a t e fi a t r i b u i t copistului, necunoscut, este d a t a t 4 f e b r u a r i e 1786. n a i n t e a acestui a n trebuie, a a d a r , s i t u a t copierea volumului 2 . S u b r a p o r t artistic este d e m e n i o n a t f a p t u l c m a n u s c r i s u l a r e n u m e r o a s e frontispicii colorate n negru, rou i verde, p r e c u m i m a j u s c u l e l u c r a t e n aceleai culori. Grafia, deosebit d e fin, nu ne este cunoscut din a l t e m a n u s c r i s e i nu p u t e m b n u i cui a p a r ine. L e g t u r a original n piele, ca i cotorul, snt bogat o r n a t e cu m o t i v e florale. P e p r i m a c o p e r t este i m p r i m a t u n medalion cu o coroan s p r i j i n i t p e capetele a doi lei ce i n ntre l a b e u n s c u t oval, ale crui simboluri snt greu d e p r e c i z a t . D i n preocuprile lui V a r t o l o m e u M z r e a n u p e n t r u cronicele Moldovei f a c e p a r t e i f r a g m e n t u l autograf d e 20 d e file d i n m a n u -

Personal a m cercetat manuscrisul n t o a m n a anului 1972 i n v a r a a n u l u i 1978, cu prilejul u n o r cltorii d e studii n F r a n a . O fotocopie d u p ntreaga c o m p i l a i e se p s t r e a z n fondurile Academiei sub nr. 176. 1 P e n t r u precizri cf. L . Onu, op. cit., p . 220223. a Alte opinii privitoare la d a t a r e l a L . Onu, op. cit., p. 219220.

139.

scrisul 238, de c a r e a m i n t e a m mai sus. Acesta este aezat la sfritul u n e i compilaii d e cronici, scris de Grigora sin Vasile Uricariul 1 , c a r e c u p r i n d e Letopiseul lui Nicolae Costin, al Iui Miron Costin, Cronica anonim a t r i b u i t Iui A l e x a n d r u A m i r a s i, d u p f r a g m e n t u l Neculce, Letopiseul lui l o a n C a n t a . P a r t e a care ne intereseaz ocup filele 318338 (dimensiuni 32,2 X 20,5 cm.), c o r e s p u n z t o a r e n u m e r o t a i e i originale 302 322, i se r e f e r la finalul cronicii, d e la d o m n i a lui Grigore Ghica p n la sfrit n t r e g u l m a n u s c r i s (care a r e 346 file) a a p a r i n u t lui M. Koglniceanu i a fost d r u i t Academiei la 30 iulie 1882. Scrierea lui V a r t o l o m e u M z r e a n u este deosebit de ngrijit, folosind o cerneal rdcinie i o aezare n p a g i n , n t r e chenare, tipic m a n i e r e i sale de a scrie. De m e n i o n a t c i Letopiseul lui l o a n C a n t a este copiat t o t de el. U n d e se v a fi p i e r d u t r e s t u l m a n u scrisului, nimeni nu tie astzi. n coleciile Bibliotecii Academiei se gsete u n microfilm cu nr. 344, care cuprinde o t r a d u c e r e n r u s e t e a compilaiei d e cronici, e f e c t u a t de Vartolomeu M z r e a n u n t r e anii 1770 1773 s . n t r - o lung p r e f a foaie d e t i t l u d e t i p rusesc , snt a r t a t e m p r e j u r r i l e n c a r e a fost e f e c t u a t t r a d u c e r e a . Se s p u n e acolo, p r i n t r e altele, c t r a d u c e r e a a fost f c u t la cererea feldmarealului R u m i a n e v i c a c e a s t a a fost realizat n a n u l 1773. n r e a l i t a t e lucrul a nceput n a n u l 1770, cci cteva rnduri mai sus, n aceeai p r e f a , el m r t u r i s e t e c i s-a c e r u t s foloseasc o cronic n care s se scrie despre t o i voievozii Moldovei d e la Drago pn n anul trecut, 1769. P r e f a a se ncheie cu precizarea'. Iar acest Letoptset moldovenesc l-a t r a d u s i l-a scris a r h i m a n d r i t u l Vartolomei Mzareanu de la m n s t i r e a Solea, cu h r a m u l sfinilor P e t r u si P a v e l " . vartolomeu M z r e a n u a a l c t u i t , deci, compilaia d e cronici, din c a r e s-a p s t r a t f r a g m e n t u l din ms. 238, folosit u l t e r i o r de t e f a n icu, i a e f e c t u a t concomitent t r a d u c e r e a n rusete.
1 Cf. G. trempel, Copiti..., p . 90. Descrierea manuscrisului n : Miron Costin, Opere complete, ed. V. A. Urechi, t o m . I, p . 9 11 (Codex E ) ; l o a n Bianu, Catalogul..., t o m . I, p . 517 518; I. Crciun A. Ilie, Repertoriul..., p. 83. 2 Incipit: Postelnicul Costantin s-au d u s la P o a r t , s-au ntiinat pentru h a t m a n u l Dumitraco c aste n Dobroge..." Desinit: .,. i ncepus a-i boeri p r e ciocoi, socotind c d o m n i t a lui n u v a a v e sfrit. Ce D u m n e d z u aste drept giudector tuturor". s Cf. G. Bogaei, Letopiseul lui Vartolomeu Mzreanu, n Pagini din istoria literaturii i culturii moldoveneti. Chiinu, 1979, p . 160170. D a t o r m i n f o r m a i a bibliografic de mai sus prof. Gh. Mihil de la Universitatea d m Bucureti, cruia i m u l u m i m nc o d a t .

140.

Cele 720 pagini, cte a r e manuscrisul d u p n u m e r o t a i a original, snt o c u p a t e a s t f e l : p . 3 57 Miron Costin, De neamul moldovenilor-, p . 58198 Nicolae Costin, Letopiseul rii Moldovei; p . 198344 Miron Costin, Letopiseul rii Moldovei; p . 344 699 Ion'Neculce, Letopiseul rii Moldovei; p . 700 720 loan Canta, Letopiseul rii Moldovei. La sfrit, u n n u m r d e 2 8 pagini, cu p a g i n a i e r e l u a t de l a 1, snt o c u p a t e d e e x t r a s e d i n cronici i o d e t a l i a t t a b l a cuprinsului. Lipsesc din m a n u s c r i s legendele incluse n O sam de cuvinte. U l t i m u l m a n u s c r i s ale crui v a r i a n t e au fost p r i n s e n a p a r a t u l critic este manuscrisul Academiei 114 (sigla G) copiat n a n u l 1804 1 . E l face p a r t e din rndul manuscriselor c a r e c u p r i n d exclusiv opera lui Neculce. N u m a i c p e lng Letopise, asemeni manuscrisului 112 (sigla D) din care se p a r e c deriv, i acesta red, la sfrit, cteva legende din O sam de cuvinte. P e n t r u a c e a s t r a i u n e i p e n t r u unele i n t e r v e n i i n t e x t ale copistului principal, A n t o h i Sion, a fost utilizat n a p a r a t u l critic. Volumul a r e 237 file de dimensiuni 30 X 2 1 cm. N u m e r o t a i e veche cu cifre a r a b e 2226 (f. 1226), avnd fila original 185 num e r o t a t de dou ori. Lipsete p r i m a fil n u m e r o t a t i, probabil, nc o fil cu titlul manuscrisului i d a t e p r i v i t o a r e la m p r e j u r r i l e copierii i modelul folosit 2 . Sionetii, c a r e au copiat manuscrisul, n u snt deloc zgrcii n a d a explicaii despre ei i osteneala lor, nici n cuprinsul acestui volum, nici n altele 3 . E s t e o t r s t u r a neamului lor, o b s e r v a t i la cei d i n sec. X V I I I i la urmaii d i n veacul trecut. T e x t u l continu, f r n t r e r u p e r i , p n la sfritul Letopiseului, ce coincide cu fila 226. R e s t u l manuscrisului c u p r i n d e : f. 2 2 6 v a l b ; f. 227228 Postfaa lui Antohi Sion, principalul a u t o r al copierii. E s t e u n euvnt lung n c a r e cere i e r t a r e p e n t r u greelile svrte la copiere, d u p t i p a r u l ndeobte c u n o s c u t : fila 2 2 8 v Versuri ale copistului, n aceeai idee; f. 2 2 9 r - v a l b ; f. 230231 Y O sam de cuvinte (titlul ntreg) cu legende d e s p r e : logoftul T u t u , Ilia, feciorul lui P e t r u R a r e , A l e x a n d r u L p u n e a n u , Despot-vod, Aron-vod, averile lui I e r e m i a Movil, o m o r r e a h a t m a n u l u i leesc Jolcovschi de t t a r u l f r noroc, Vasile L u p u . Din legendele acestuia n u figureaz dect cea dinti, r e l a t i v la nelegerea cu turcii p e n t r u p l a t a

1 Descrierea manuscrisului la l o a n Bianu, Catalogul..., I, p . 2 6 0 - 2 6 3 . Cf. i I." Crciun i A. Ilie, Repertoriul..., p . 111. 2 Incipit: D a b i j a - v o d cu Iordachie visternicul l-au p u s p r e l o r d a c h i s p t a r m a r e . i n-au z b v i t v r e m i m u l t i au m u r i t lordachi s ptariul..." 3 Cf. G. trempel, Copiti..., p. 2 1 9 - 2 2 0 .

141.

b i r u l u i d u p 3 ani i u n scurt f r a g m e n t d i n t r - a doua, r e l a t i v la przile joimirilor 1 . Restul t e x t u l u i s-a p i e r d u t . Cele dou file albe c a r e u r m e a z : 232 - 2 3 3 v snt a d o g a t e ulterior. Filele 234 237 cuprind extrase din Letopiseul lui Nicolae Costin, i n t i t u l a t e : Din izvoadile rposatului Nicolai Costin ce-au fost vel-logoft. Fila 237 v ' este alb. Cu excepia nsemnrilor lui Antohi Sion, de la f. 226, p e care le r e d m n ntregime, manuscrisul n-are alte elemente privitoare la istoria lui: 1804, a v g ( u ) s t ( anulat luna) f e v ( r u a r i e ) 6, a m ncep u t a scrie, spt<em)v<rie> 14 a m sfrit acest leatopis de scris. A<ntohi)> S ( i o n ) . i s-au scris de mini iubitoriul de ostenele, p r i n osteniala dreptei mele mini, n zilele preluminatului i p r e n n l ( a ) tului domnului nostru Alexandru Muruz, voevoda a t o a t Moldovlahia, la let 1804, s p t ( e m v r i e ) 14. A n t o h i Sion". i mai jos: S s tie c n t r u acest leatopis snt 5 mini: ce dinti iaste a m e a ; ce de al doilea iaste a frine-meu, a lui loan i ; ce de al treilea iaste a logoftului I o n de la mo l a n a c h i Dan, biv-jic<ni)cer; ce de al patrulea, iaste <(a> v t ( a ) v < u l u i ) Costachi B o g z a n ; iar ce de al cincile iaste a b d i l u i Vasili T u t ( u ) de la Bal. 1804, s p t ( e m v r i e ) 14. Sfrit i lui Dumnezeu laud, celui ce m - a u nvrednicit d u p nceput de a m v z u t i sfritul. C o n { e ) i B ( o ) g u slavu. Antohi Sion". n t r - a d e v r manuscrisul este copiat de cinci mini, care i alterneaz scrisul, f o a r t e adesea pe cuprinsul aceleiai pagini, de aa m a n i e r nct este imposibil de precizat contribuia fiecreia dintre ele. Dealtfel n u m a i aceea a lui Antohi Sion (care copiaz singur primele 33 de file i a p r o x i m a t i v filele 150 2 3 7 v j p o a t e fi identificat, d a r cu eforturi care nu snt p e m s u r a interesului tiinific. Aceast a l t e r n a n este f o a r t e obositoare p e n t r u ochi (Cf. f. 34 , 87 y , 107 v , 114 etc., etc.). E a dovedete c copierea a fost f c u t sub dictare, la intervale scurte de t i m p . Scrierea este cursiv, a unor oameni cultivai, f c u t cu cerneal neagr i rdcinie. L a filele 178V 179Y se folosete chinov a r u l p e n t r u colontitluri, nceputuri de p a r a g r a f e i n u m e r o t a r e a acestora. Titlurile i cifrele marginale snt ornate naiv n p e n i p e quasi t o t a l a ntindere a manuscrisului. Vechea legtur a volumului a disprut. Acesta a f c u t p a r t e din biblioteca lui D. Sturdza-Scheianu. Din a p r a t u l critic lipsesc trei manuscrise trzii, ale cror deosebiri t e x t u a l e f a de manuscrisul A nil meritau efortul nregistr-

1 Desinit: ...nite joimiri slujitori n a r a Leasc i p r d a n multe r n d u r i n a r a aceasta a Moldovei. Deci".

142.

rii lor. Acestea snt: manuscrisul 1664 d e la Arhivele S t a t u l u i din Iai, d e la finele sec. X V I I I sau nceputul celui u r m t o r (o fotocopie se p s t r e a z n coleciile Bibliotecii Academiei sub nr, 170); manuscrisul Academiei 4161, d a t a t 1838 i, n sfrit, copia realiz a t p e n t r u M. Koglniceanu n a i n t e d e 1845, n vederea publicrii, i p s t r a t astzi la Biblioteca Central a Universitii din I a i sub cota I I I - 1 (fost ms. 68; o copie fotografic la secia de manuscrise a Academiei, sub nr. 165). Manuscrisul 1664 de la Arhivele S t a t u l u i din I a i 1 este o compilaie de cronici care, p e n t r u opera lui Neculce, u r m e a z n t r u t o t u l t e x t u l manuscrisului 252 (ms. E), ce i-a slujit copistului de model. Volumul a r e 394 file n u m e r o t a t e cu cifre a r a b e , p l u s 5 file la n c e p u t i 3 la sfrit, n u m e r o t a t e , d e dimensiuni a p r o x . 29,5 x 19,5 cm. i c u p r i n d e : f. 1 n e n u m e r o t a t 3 Predoslovia" lui Nicolae Costin la Letopiseul rii Moldovei"; f. 3 V n e n u m . 23 Miron Costin, De neamul moldovenilor; f. 2 3 95 v Nicolae Costin, Letopiseul rii Moldovei; f. 95 v 167 v Miron Costin, Letopiseul rii Moldovei; f. 167 v 387 Ion Neculce, Letopiseul rii Moldovei; f. 387394^ loan Canta, Letopiseul rii Moldovei, Ultimele t r e i file n e n u m e r o t a t e c u p r i n d Scara. Asemeni manuscrisului E i manuscrisul 1664 a r e m a i m u l t e legende din O sam de cuvinte (exact aceleai), r s p n d i t e d e obicei la sfritul domniilor respective, d u p c u m u r m e a z : la f. 59 62 legendele cu p r i v i r e la t e f a n cel M a r e ; ia f. 7 2 v 7 3 v cele privitoare la P e t r u R a r e ; la f. 8 2 v 8 3 legenda despre originea lui Despotv o d ; l a f . 127 I ~ V povestirile p r i v i t o a r e la R a d u - v o d ; la f , 132 r - v legendele despre Miron-vod B a r n o v s c h i ; la f. 155 v 157 numeroasele i savuroasele legende despre Gheorghe t e f a n i, la sfrit, la f. 163 v 1 6 4 l u n g a p o v e s t e a lui Gheorghe Ghica, p r i e t e n cu marele vizir Kuprulil. Manuscrisul n u este d a t a t i nu c u n o a t e m numele copistului 2 , Nu a r e nici n s e m n r i vechi. L a sfritul volumului se a f l cteva note ale lui Mihai Costchescu p r i v i t o a r e la biografia lui Neculce.

1 Descris de I, Craciun i A. Ilie n Repertoriul..., p . 94. L. Onu n Critica textual i acord, l a p . 213218, o i m p o r t a n m a i mare, credem, dect o merit, cel p u i n p e n t r u opera lui Neculce. 2 Aprecierile lui Mihail Costchescu, f o r m u l a t e la sfritul volumului, p r e l u a t e d e Aurora Ilie n Repertoriu i de L . O n u n Critica textual, n u rezist u n e i cercetri m a i a t e n t e . E s t e vorba de u n manuscris copiat n jurul anului 1800, i n u m a i devreme. Grafia, n p r i m u l rnd, hrtia, n u m e r o t a r e a cu cifre arabe n al doilea rnd, snt elemente care se oblig spre o asemenea d a t a r e . Ct privete aseriunea c manuscrisul a r fi fost copiat la 1782 de ctre L a v r e n t i e ieromonah de la m n s t i r e a Coula, n u este p r o b a t n

143.

Al doilea manuscris, 4161 d e la Biblioteca Academiei, este o copie din 1838 d u p compilaiile de cronici, l u c r a t de l o a n Diculescu p e n t r u Teodor B a l 1 . A r e 313 file, o n u m e r o t a i e v e c h e cu cifre a r a b e p n la 310 (f. 4313) i dimensiunile 32,5 X 20,5 c m . Manuscrisul este m p r i t a s t f e l : f. l r _ v , 2 \ 3 V a l b e ; f. 2 t i t l u l : Hronograf despre ntmplrile i prefacerile ce au urmat n ara Moldovii, de pe un izvod vechiu i s-au scris, n zilele prla nnlatului domn stpnitor Mihail G-rigoriu Sturza voevod, la anul de la Mntuitoriul H(risto")s 1838, noemv(riey 6, cu toat cheltuiala domnului domn colonel i cavaler Teodori de Bal; f. 3 d e d i c a t i a copistului; f. 4 r _ v Ion Neculce, Predoslovie; f. 528 Miron Costin, De neamul moldovenilor (ntrerupt ntre filele 7 Y 9 d e u n Pinax); f. 28 81 Nicolae Costin, Letopiseul rii Moldovei; f. 8 l v - 139 v Miron Costin, Letopiseul rii Moldovei; f. 140149 Ion Neculce, O sam de cuvinte; f. 149313 Ion Neculce, Letopiseul rii Moldovei (f. 2 15 I _ V alb). Lipsete din final Letopiseul lui l o a n C a n t a . Singurul lucru d e s e m n a l a t este p r e z e n a , d u p d o m n i a lui A r o n - v o d (la f. 81 r ~ Y ), a legendei despre conflictul cu unchiul su, mitropolitul Nicanor, aa c u m ne este t r a n s m i s de manuscrisele C, D, i G (nregistrate n a p a r a t u l critic). Dealtfel credem c m a n u scrisul 4161 a fost copiat d u p manuscrisul C. T e x t u l este r e d a t ntr-o scriere cursiv de o excepional fineeE s t e lipsit d e nsemnri i o r n a m e n t e . A i n t r a t n coleciile Bibliotecii Academiei R o m n e n a n u l 1912, fiind c u m p r a t de la I. Berindei. P e cotorul n piele, b o g a t mpodobit, se afl i m p r i m a t : Chronologie historique de la Moldave" -(sic}. U l t i m u l manuscris din g r u p a celor trzii este cel p s t r a t la Biblioteca U n i v e r s i t i i din I a i s u b n r . I I I - 1 (cot veche 68) 2 . E s t e u n v o l u m de 587 file de dimensiuni a p r o x i m a t i v e 25 X 18 cm., care c u p r i n d e n u m a i opera lui Neculce, copiat p e n t r u M. Koglniceanu n vederea tipririi ei n Letopisie, voi. I I . L a b a z a t e x t u l u i a s t a t copia postelnicului H u r m u z a c h i , adic m a n u s c r i s u l 53, cel m a i complet d i n t r e t o a t e . C u m m e n i o n a m m a i sus, copia a fost r e a l i z a t nainte de a n u l 1845. I n t e r v e n i i l e a u t o g r a f e ale lui Kogl-

mod serios"-i nu p o a t e fi l u a t n considerare. Grafia manuscrisului are ns izbitoare asemnri cu Ceasornicul domnilor (manuscrisul Academiei 5973) apreciat de noi, la alctuirea ediiei critice, ca f i i n d copiat n u l t i m a decad a sec. X V I I I . Cf. Antonio de Guevara, Ceasornicul domnilor, t r a d u c e r e din limba latin de Nicolae Costin, Bucureti, 1976, p . X L V . 1 Cf. I. Crciun i A. Ilie, Repertoriul,,,, p . 7778. 2 Cf. I . Crciun i A. Ilie, Repertoriul.,., p . 114.

144.

niceanu, inclusiv indicaiile de ordin tipografic, snt f o a r t e numeroase i energic f c u t e . Unele pagini snt transcrise n ntregime de m i n a s a ; p e ultimele d o u file Koglniceanu p r o p u n e a o v a r i a n t de final a cronicii, p e care ulterior a a n u l a t - o . E s t e d a t , t o t acolo, i lista de manuscrise folosite la r e d a c t a r e a voi. I I din Letopisie, aa cum, dealtfel, a i a p r u t la sfritul volumului. Din lunga i obositoarea list a manuscriselor ce cuprind opera lui I o n Neculce ne-a r m a s s a m i n t i m t r e i f r a g m e n t e , f r semnificaie deosebit, p s t r a t e n manuscrisele Academiei 912, 2690 i 3410, t o a t e derivnd d i n compilaia lui V a r t o l o m e u M z r e a n u . Manuscrisul 912 este constituit din 63 de foi (34 X 22,5 cm.) scrise de I . Mlinescu n a n u l 1839, n ideea completrii unor goluri d i n t r - u n manuscris pe care el l socotea autograiul lui Neculce \ P r i m e l e 18 file c u p r i n d n o t e explicative ale lui Mlinescu i fragm e n t e din opera lui Miron Costin. F r a g m e n t e l e din Letopiseul lui Neculce snt aezate n t r e f. 18v i 58 i cuprind d o m n i a lui D a b i j a vod, a lui D u c a - v o d {prima i a treia), a lui P e t r i c e i c u - v o d (amndou), a lui D u m i t r a c u Cantacuzino (a doua), a lui A n t i o h Cantemir (prima domnie), o fil din d o m n i a lui Dimitrie C a n t e m i r 2 i a d o u a d o m n i e a lui C o n s t a n t i n M a v r o c o r d a t . n t r e filele 58 i 63 este inclus cronica lui l o a n C a n t a . I . Mlinescu p r e t i n d e c aceste f r a g m e n t e Ie-a copiat d u p m a n u s c r i s u l sulgerului Ilie Carp, d a t a t 1777. n acest caz, copia Carp, p i e r d u t astzi, e r a f c u t d u p compilaia lui Vartolomeu M z r e a n u , aa c u m d u p aceeai compilaie este realizat i copia icu (ms. M), cu c a r e f r a g m e n t e l e Mlinescu snt identice. Volumul a i n t r a t n coleciile Academiei n 1896, fiind c u m p r a t de la a n t i c a r i i a r a g a din Iai. Manuscrisul 2690 este u n voluminos in folio de 347 file (dimensiuni 35,5 x 23,5 cm.), copiat n p r i m a d e c a d a sec. X I X i c u p r i n d e cronica lui Nicolae Costin, a lui Miron Costin, p s e u d o A l e x a n d r u A m i r a s i l o a n C a n t a 3 . F r a g m e n t u l Neculce este aezat n t r e filele

1 Cf. l o a n B i a n u i Gh. Nicoliasa, Catalogul manuscriselor romneti, t o m . I I I , Craiova, 1931, p . 120 2 1 2 ; I. Crciun i A. Ilie, Repertoriul.,., p . 112113. Ample consideraii la L . Gnu, op. cit., p . 250. 2 Incipit' i de vreme c, cnd au fost prins p e turcii aceia, a u fost ucis u n turc, moldovenii, s t t u t - a u D u m i t r a c u - v o d de au npcat acel lucru..." Desinit: ...i s-au r u g a t bregadiriului Cropotchin de i-au d a t 2 cpitani cu 2 steaguri d r a g u n i i de sar s-au ntors la C e t u e unde-i era d o a m n a " . 3 Cf. I. Crciun i A. Ilie, Repertoriul..., p . 89.

145.

318340 i include sfritul cronicii sale, d e la p a r t e a a doua a domniei lui Grigore Ghica i p n la s f r i t 1 . E l coincide exact cu fragm e n t u l autograf V a r t o l o m e u M z r e a n u din ms. 238, d u p care a fost copiat, m p r e u n cu ntregul m a n u s c r i s . U l t i m u l f r a g m e n t se a f l i n s e r a t n m a n u s c r i s u l 3410 2 . E s t e o compilaie d e cronici din p r i m e l e dou decenii ale sec. X I X , identic cu cea din m a n u s c r i s u l 2690. F r a g m e n t u l ncepe la f. 315 i se term i n la f. 338. A fost copiat d u p m a n u s c r i s u l 238, sau d u p u a i n t e r m e d i a r , p o a t e chiar d u p 2690, m p r e u n cu ntregul t e x t . P e n t r u a ncheia t o a t e investigaiile n l e g t u r cu m a n u scrisele i implicaiile lor n ediia d e f a , ne m a i r m n e s ncercm s c h i a r e a u n e i steme, asa c u m o b n u i m .

Hs.lffi!t16]

tis.8[63]

/ls.B-f Uh/t/Jai

fis.Gpf1/] /ii/ioii / 1 j fb.M-i iJnir. fy, l fis. f6S</ Ath/re Jasf

H}.t1(t71i)M.h;j flj,P[l)Pari$ m.lUe Carp/am' /777] fi}. 9f2 S690 Ms.WO

Trad. /&.rt/3o['fad, fioz!}

I . Neculce este cronicarul cel m a i citit i din vechea n o a s t r l i t e r a t u r scriitorul c a r e s-a b u c u r a t de cea m a i larg a u d i e n posibil. Cci d a c u n Miron Costin sau u n Dosoftei a u i n t e r e s a t , d u p caz, fie cercul istoricilor, fie p e cel al literailor, Neculce a fost adopt a t , n egal m s u r , i d e unii i d e ceilali. Studiile articolele d e s p r e el snt m u l t m a t n u m e r o a s e dect cele d e s p r e o r i c a r e a l t p e r s o n a l i t a t e a veacurilor t r e c u t e , cu excepia, p o a t e , a lui D. Cnte-

1 Incipit ' Postelnicul C o n s t a n t i n s-au d u s la P o a r t , s-au. n t i i n a t p e n t r u h a t m a n u l D u m i t r a c o c aste n Dobroge..." 2 Cf. I. Crciun i A. Ilie, Repertoriul,.., p . 91. Rectificm o eroare d i n Repertoriu u n d e , p e n t r u a m n d o u manuscrisele, sfritul f r a g m e n t u l u i Neculce este greit d a t : n u fila 338, ci 340 (pentru ms. 2690} i n u fila 336, ci 338 (pentru ms. 3410).

146.

mir. i t o t u i opera Sa, c u m r e m a r c i Iorgu I o r d a n 1 , n-a fost, p u b l i c a t n t o t a l i t a t e a ei dect n p u i n e ediii. n schimb a u a p r u t , p e n t r u u z u l colarilor, al studenilor, al profesorilor de licee, t o t felul de extrase, de p u b l i c r i p a r i a l e , care d e care m a i t r u n c h i a t e i mai p u i n ngrijite. E d i i a critic p r o i e c t a t de I u l i a n Marinescu, c u m o b s e r v a m la n c e p u t u l acestei note, n-a fost dus p n la c a p t ; i d i n ea n-a r m a s dect ideea, care, dei mereu prezent, a b i a a c u m a p u t u t fi m a t e r i a l i z a t . P r i m a ediie o d a t o r m lui Mihail Koglniceanu. E a a a p r u t n a n u l 1845 i a r e u r m t o r u l t i t l u : Letopisiile rii Moldovii, p u b l i c a t e p e n t r u ntiai d a t de M. Koglniceanu. T o m . I I , Iai 1845, la C a n t o r a Foaiei Steti. O p e r a lui Neculce, care ocup p . 193 464, adic sfritul volumului, este aezat d u p Letopiseul lui Nicolae Costin i A doua domnie a lui Nicolae Mavrocordat de A x i n t e Uricariul. E d i i a este t i p r i t cu c a r a c t e r e chirilice i a rmas, p n astzi, cea m a i b u n d i n t r e ele. I n a m p l u l s t u d i u i n t r o d u c t i v al a c a d . Iorgu I o r d a n , la ediia domniei sale, apreciind opera lui Koglniceanu, i reproeaz marelui istoric c a m o d e r n i z a t t e x t u l i c n-a i n u t s e a m a de particularit i l e lingvistice ale manuscrisului 253, care, m e n i o n e a z acad. I o r g u I o r d a n , a s t a t la b a z a ediiei din 1845" 2 . Acad. Iorgu I o r d a n a r e d r e p t a t e n u m a i n p a r t e . M. Koglniceanu n-a folosit p e n t r u ediia Letopisiilor ms. 253, ci ins. 53, p e care a p u s s-1 copieze, p e care l-a c o l a i o n a t i c o r e c t a t singur, d u p ms. 253, i p e care a d a t indicaii d e ordin tipografic. E s t e m s . I I I - 1 (fost 68) de la Biblioteca Central a U n i v e r s i t i i din Iai, descris m a i sus la p . 144. Acest manuscris, copie d u p loasaf Luca, r e d tm t e x t m u n t e n i z a t , u n t e x t literar, sub i n f l u e n a spiritului nnoitor din a doua j u m t a t e a sec. X V I I I . Corecturile lui M. Koglniceanu snt m a i ales de ordin istoric, r e i n n d interveniile lui Neculce, i p r e a p u i n d e o r d i n stilistic sau lingvistic. n 1872 M. Koglniceanu d o n o u ediie a cronicilor moldoveneti, cu litere latine, socotit de toi cercettorii inferioar celei dinti, d a t o r i t , m a i ales, ortografiei, nc neprecizat de Societatea Academic. Titlul noii ediii este s c h i m b a t : Cronicele Romniei sau Letopiseele Moldaviei i ValaMei, voi. I I , Bucureti, 1872, p. 175 421. P n n a n u l 1932 m a i a p a r ase ediii colare, cu p r i alese din Letopise i 0 sam de cuvinte, p e n t r u ca n a n u l respectiv Al. Procopovici, profesor la U n i v e r s i t a t e a din Cernui, s d e a o ediie comp l e t a operei lui Neculce, folosind, c u m o s p u n e n p r e f a , t e x t u l

1 2

Cf. I. Neculce, Letopiseul..., Ibidem, p. C X V - C X V I I .

ed. II, p . CX.1V.

147.

ediiei Koglniceanu din 1845. E l m p a r t e ediia n d e u volume : cel dinti c u p r i n d e O sam de cuvinte i Letopiseul p n la d o m n i a dinti a lui Nicolae M a v r o c o r d a t (inclusiv), cel de al doilea ncepe cu d o m n i a lui Dimitrie C a n t e m i r i se ncheie cu u n indice d e cuvinte, d e p e r s o a n e i de n u m e geografice. P a g i n a i a este d a t n c o n t i n u a r e p e n t r u ambele volume. O i n t r o d u c e r e destul de srac (24 de pagini) i u n n u m r de 13 r e p r o d u c e r i bine alese, avnd n v e d e r e categoria f o a r t e larg de cititori c r o r a le e r a a d r e s a t , completeaz c a r t e a : Cronica lui loan Neculce. E d i i e ngrijit de Al. Procopovici. Cu o p r e f a i o i n t r o d u c e r e . Voi. I II, Craiova, Scrisul romnesc, 1932. X X X V + 520 p , + 1 3 f. pl. (Colecia clasicilor r o m n i ) . E d i i a fiind, n general, bine p r i m i t de public i elogios recenz a t a d e t e r m i n a t scoaterea u n e i noi ediii, n 1936, o ediie stereotip, c a r e difer de cea dinti d o a r p r i n publicarea u n o r hri, reprezentnd, u n a , E u r o p a din v r e m e a lui Neculce, cu identificarea localitilor i populaiilor p o m e n i t e d e cronicar, i a doua, h o t a rele Moldovei i ale regiunilor vecine. E v i d e n t , indicii geografici a u fost i ei a m p l i f i c a i . n rest t o t u l a r m a s n e s c h i m b a t . E s t e d e r e m a r c a t u t i l i t a t e a celor dou geografic deosebit de larg n care Neculce este v o r b a de moldoveni, fie c se r e f e r la vecinilor a istoria euro-asiatic i d a t fiind d e f o r m a t a localitilor i populaiilor. h r i , d a t fiind a r i a i p l i m b eroii, fie c implicaiile politice ale redarea, f o a r t e adesea,

Studiul i n t r o d u c t i v a r m a s la fel de srac. A u t o r u l a r fi a v u t m c a r obligaia lrgirii lui cu elementele de istorie i de l i m b necesare b u n e i nelegeri a cronicii i a cronicarului. n sfrit, n 1942, n aceeai e d i t u r craiovean, a p a r e a treia ediie, c a r e o reproduce p e a doua, f r modificri. n t r e t i m p , ncepnd cu a n u l 1933 i p n in 1953, m a i a p a r t e x t e alese din Neculce, folosind ediii d e j a publicate, f r investigaii n manuscrisele d e cronici. E s t e m e r i t u l a c a d . I o r g u I o r d a n de a fi e l a b o r a t p r i m a ediie Neculce n spiritul cerinelor moderne, i de a fi d a t u n studiu tiinific complet, din c a r e c e r c e t a r e a manuscriselor nu lipsete. E d i i a a a p r u t n a n u l 1955 l a E d i t u r a d e s t a t p e n t r u l i t e r a t u r i a r t : Ion Neculce, Letopiseul rii Moldovei i O sam de cuvinte. E d i i e ngrijit, cu glosar, indice, i o i n t r o d u c e r e d e Iorgu I o r d a n , Bucureti, 1955, 461 p a g i n i . P r i m e l e 100 de pagini snt consacrate Introducerii, rezultat evident al u n o r a t e n t e cercetri biografice, istorice, lingvistice i stilistice. C u m e r a i d e a t e p t a t , studiul lingvistic este p r e c u m p n i t o r . n ceea ce p r i v e t e ediia n sine, aceasta a fost l u c r a t d u p ms. 253, iar paginile lips c o m p l e t a t e cu ms. 53.

148.

Au fost r e p r o d u s e cteva pagini d e m a n u s c r i s e Neculce, p r e c u m i c t e v a g r a v u r i r e p r e z e n t n d figuri d e domnitori. n final, u n a m p l u glosar explicativ, p r e c u m i indice d e n u m e i de locuri. D i n p c a t e unele inconsecvene n t r a n s c r i e r e , p r e z e n a adesea a u n u i u " final, acolo u n d e n u se gsete n origina], au a t r a s d u p sine critici n d r e p t i t e l . Cea de a d o u a ediie, p u b l i c a t n a n u l 1959, de aceeai editur, a i n u t s e a m a de unele din observaiile f o r m u l a t e . Studiul introductiv a fost lrgit {are 128 pagini), iar t e x t u l a fost m b u n t i t . Sub r a p o r t t i p o g r a f i c este d e o b s e r v a t c a l i t a t e a s u p e r i o a r a reproducerilor (imprimate p e h r t i e c r e t a t ) i, n general, a condiiilor n c a r e a a p r u t cartea, T e x t u l stabilit de a c a d . I o r g u I o r d a n , cel dinti t e x t ce reproduce n n t r e g i m e ms. 253, a fost utilizat u l t e r i o r de n u m r u l m a r e de ediii Neculce a p r u t e n n u m e r o a s e e d i t u r i din a r ( E d i t u r a Tiner e t u l u i n 1960 i 1968; E d i t u r a p e n t r u l i t e r a t u r i apoi E d i t u r a M i n e r v a n 1963, 1972, 1975, 1980; E d i t u r a tiinific, 1968; Edit u r a I o n Creang, 1972; E d i t u r a J u n i m e a din Iai, 1972; E d i t u r a Albatros, 1976), m a i m u l t e dect n 100 d e a n i d e la a p a r i i a p r i m e i ediii, d o v a d de n e t g d u i t a interesului cititorului m o d e r n i a n v m n t u l u i p e n t r u f r u m u s e e a operei neculcene. Se m a i cer a m i n t i t e cele dou ediii a p r u t e la Chiinu n anii 1969 i 1974, c a r e folosesc i ele t o t t e x t u l stabilit d e a c a d . I o r g u I o r d a n , d u p c u m m r t u r i s e s c editorii n Nota asupra ediiei. I a t t i t l u l p r i m e i e d i i i : I o n Neculce, O sam de cuvinte. Letopiseul rii Moldovei. S t u d i u l i n t r o d u c t i v de E . Russev. n g r i j i r e a t e x t u lui, glosar i indice d e P . Dimitriev i T . Celac. Chiinu, Cartea Moldoveniasc, 1969, 4.52 p . + 2 f . p l . De r e m a r c a t glosarul explicativ, larg, i f o a r t e bine alctuit, p r e c u m i u t i l i t a t e a , p e n t r u aceleai caliti, a indicilor d e n u m e de p e r s o a n e i a numelor d e locuri, r e d a i la p . 394506 ale celei d e a I l - a ediii.
*

A m a j u n s la g r a n i a ce s e p a r n o t a

n o a s t r de t e x t u l pro-

priu-zis, al lumii eroilor lui Neculce. Noi n-o p u t e m ns trece, nai n t e de a d a s e a m cititorului de m e t o d a p e care a m folosit-o la alct u i r e a ediiei noastre.

1 Vezi, mai ales, C. A. Stoide, Cronica lui Ion Neculce. Consideraii cu ocazia noii ediii a a c a d . I. I o r d a n , n Luceafrul de ziu, I I (1957), Braov, p. 9 1 - 1 0 8 .

149.

A m ales ca t e x t de baz, p e n t r u Letopise, ms 253, n s e m n a t n a p a r a t u l critic cu sigla A ; n rarele situaii n care a u f o s t nlocuite unele expresii ru scrise de copist, cu altele corecte, a m a p e l a t la manuscrisele i m e d i a t u r m t o a r e ca i m p o r t a n (de obicei ms, 53, sau B), P e n t r u O sam de cuvinte a m folosit, n principal, ms. 53, d a r , c u m i n d i c m la m a r g i n e a textului, unele legende, absente din ms. 3 , a u fost r e d a t e d u p ms. C (cota Academiei 254). A m a r t a t , la nceputul notei, valoarea manuscrisului d e b a z i nu v c m reveni a s u p r a motivelor care l-au i m p u s ca p r i m manuscris al ediiei. Ceea ce n - a m a r t a t ns snt p a r t i c u l a r i t i l e c i u d a t e de limb, observate a t t de Koglniceanu, ct i de Iorgu I o r d a n , p e care le v d e t e u n u l din copiti, p a r t i c u l a r i t i care au f c u t dificil t r a n s c r i e r e a t e x t u l u i 1. n t r - a d e v r copistul B, cel care lucreaz filele 215-326 din ms. 253 (corespunztoare Letopiseului de la nceput, p n spre j u m t a t e a p r i m e i domnii a lui N. Mavrocordat), substituie litera " cu s" (scrie dnsii, n loc de dnii; s-ar, n loc de -ar; s-au, n loc de -au; s-s, n loc d e s- etc.), substituie litera s" cu " (fues, n loc de fuses; giupineile, n loc d e giupineile; pues, n loc d e puses), p e z" cu j " (scrie Josen Baot, n loc d e Zosen Baot; jnbit, n loc d e zrnbit; jorb, n loc de zorbh; tlpij, n loc de tlpiz); p e j" cu z" {dzdi, n loc d e jdi; ograzo{a)ra, n loc d e ogrjo(a')ra). Copistul d i f t o n g h e a z p e e" f i n a l a p r o a p e n m o d f r e c v e n t (scrie anumea, n loc de anume; cetea, n loc d e cele; cumperea, n loc d e cumpere; desprea, n loc de despre; locurilea, n loc d e locurile; marea, n loc d e mare; multea, n loc de multe; oastea, n loc de oaste; poatea, n loc de poate; prea, n loc de pre; felea, n loc d e rele). n t l n i m

1 ntr-o n o t de la p . 195 a Letopisielor (ed. 1845), sub Precuvntarea lui Neculce, Koglniceanu nsemneaz: Ortografia pzit de l o a n Neculce n cronica sa este ntocmai aceea, a lui Nicolai Costin, c o n t i m p u r a n u l s e u ; n u m a i cu a t t a deosbire c n m u l t e rnduri n loc de " el se slujete de s " ; aceasta a r denota o m e t e a h n n p r u n u n c i a i a autorului.

Ideea metehnei de p r o n u n a r e " o a c c e p t i acad. I o r g u I o r d a n (cf. Introducere, ed. I I , p . C X X I I ) . I... Onu, n lucrarea a t t de des p o m e n i t , d u p u n amplu studiu p e care l consacr, la paginile 342 363, abaterilor ortografice ale copistului B (care era i copistul cronicii lui Nicolae Costin), a j u n g e la concluzia c acesta era u n ciangu de neam, a crui l i m b m a t e r n era r o m n a , d a t fiind f a p t u l c a t a r i v a r i a n t e de consoane snt ntlnite n l i m b a acestora. D a c este s l u m n considerare f a p t u l c Prigorenii snt situai ntr-o zon cu populaie n u m e r o a s d e ciangi, p u t e m mbria, p n la concluziile definitive rezult a n t e posibile ale altor cercetri ideea emis de L . O n u .

150.

ns, f o a r t e des, i situaii n care e" final r m n e nediftongat, n f o r m e ca ace, ase, ave, doile, merge, place, ede, frece, vide, specifice graiului moldovenesc. Copistul nu-1 d i f t o n g h e a z - nici p e o", n cuvinte ca doamn (scrie domn), foamete (scrie fomete), oaste (scrie uneori oste), oameni (scrie omeni), Poart (scrie Port), scoat (scrie scot), ci n cuvinte u n d e d i f t o n g a r e a este lipsit de sens', oasteneial, n loc de. osteneial (de o b s e r v a t i f e n o m e n u l d e nlocuire a lui ea", cu g r u p u l eia"). Copistul dubleaz f o a r t e adesea p e i" final, n f o r m e n e a r t i c u l a t e (leinaii, n loc de leinai, mazilii, n loc de. mazili', otii, n loc de oti-, toii, n loc de toi); d u p c u m ntlnim f r e c v e n t i f e n o m e n u l invers, d e folosire a unui singur i " n f i n a l u l a r t i c u l a t (boeri, n loc de boerii; dni, n Ioc d e dnii; oameni, n loc de oamenii', turci, n loc de turcii). n sfrit, toarte des este ntlnit g r u p u l de consoane s" (brbteste, crestini, domnesti) i a p r o a p e f r e c v e n t este a b s e n a lui " final (cas, n loc de cas; frumoas, n loc d e frumoas; nplus, n loc de nplus, trecus, n loc de trecus). n t r a n s c r i e r e a t e x t u l u i a m ncercat s f i m consecveni acorond aceleai valori semnelor chirilice, d e la n c e p u t p n la sfrit. Observaiile a t e n t e a s u p r a manuscriselor ne-au d e t e r m i n a t s t r a n s c r i e m fonemele susceptibile de i n t e r p r e t r i , d u p cum u r m e a z : 1- = ea", sau e", acolo u n d e d i f t o n g a r e a nu se folosete a s t z i ; A = a " sau e" (boiari, paa tiat avusese, mersese, viie); % = ", sau ", semnul a v n d i n sec. X V I I I valoare dubl (caftan i nu cftan; cmp i nu cmp; Drghici i nu Drghici; min i nu mn; pn i nu pn; tlhar i n u tlhar); t ce", sau ci", d u p c u m r e c l a m l i m b a zilelor n o a s t r e ; v = ge", sau gi"; .f. = ", n", m " (n u l t i m u l caz n a i n t e de labiaiele p, b: mplut, mpri, mbiat). Cnd .fi a fost u r m a t de n " (chiar dac a c e s t a a f o s t suprascris) a f o s t r e d a t p r i n " (nprat, nblat, npins). A c e a s t a p e n t r u a acord a lui n " v a l o a r e a sa n e d i m i n u a t . Au f o s t p s t r a t e vocalele i consoanele d u b l e : cetaate, lupp, saale, suppue,. P a r t i c u l a r i t i l e copistului d e c a r e a m i n t e a m m a i sus le-am rezolvat, p e ct posibil, de aa m a n i e r nct s n u fie a n u l a t e , d a r nici s n'U n c r c m a p a r a t u l critic p e s t e m s u r . P e n t r u f r e c v e n a lor f o a r t e m a r e a m t r a n s c r i s ", n t o a t e situaiile u n d e acesta fusese nlocuit d e copist cu s" (dnii, n loc d e dnii, -au n loc de s-au, s- n loc d e s-s, -ar n loc d e s-ar), f r a le m e n i o n a n a p a r a t u l critic. A m f c u t acelai lucru cu " c a r e l nlocuiete p e s", t r a n scriind (aleses, fuses, puses, n loc de alees, fues, pues, c u m copiase g r m t i c u l . n celelalte cazuri, m a i r a r ntlnite, a m p r o c e d a t a s t f e l : j " , c a r e l substituie p e z", a fost nlocuit cu f o r m a

151.

n o r m a l : tlpiz, zorb, Zosen, d a r a fost r e d a t n subsol f o r m a rebarb a t i v a originalului (tlpij, jorb, Jos'en). A m s c r i s . d e asemeni, ogrjo(a}ra, jdi, d a r a m m e n i n u t n t r e v a r i a n t e f o r m a original (ogrzo(ayra, dzdi). D i f t o n g a r e a i n u t i l a lui e " final a m a r t a t - o p r i n e". I n ceea ce p r i v e t e t r a n s f o r m a r e a n e" deschis a lui ea", specific imperfectului verbelor din graiul moldovenesc i n general din graiurile nordice, aceasta a fost r e s p e c t a t . A m transcris, deci: merge, ede, tie, vene. A m r e d a t ntocmai i p e e" f i n a l ntlnit la substantivele feminine de declinarea a Il'I-a a r t i c u l a t e : bucurie, htmnie, mprie, nevoe, numele de locuri, t o t feminine, t e r m i n a t e 111 " : Cameni, Nicori, Obluci, Suceav, p r e c u m i cuvintele: acele, aceste, atunce. Ct privete n e d i f t o n g a r e a lui o" d i n s u b s t a n t i v e c a : cod, dobitoce, morte, omini, n e - a m n g d u i t s o rezolvm p r i n aezarea vocalei a " ntre p a r a n t e z e unghiulare, p e de o p a r t e r e d n d p a r t i c u l a r i t a t e a grafic ntocmai, p e de a l t a facilitind lectura celor i n t e r e s a i exclusiv de c o n i n u t u l operei neculcene: co(a~), dobito(a~)ce, mo(a~)rte, o^a^mini. A m r e s p e c t a t g r u p u l vocalic eia" din c u v i n t e c a : osteneial, steiaguri, s u b s t i t u i t diftongului ea". mazileiasc,

A m p s t r a t d u b l a r e a lui 1" f i n a l nearticulat, des n t l n i t : cuprinii, leinaii, otii, toii, A b s e n a lui i" final din formele a r t i c u l a t e a m completat-o utiliznd croetele: bani(i), boeri(i}, maziliei), turciei"). Vocala final ", a b s e n t n n u m e r o a s e cuvinte, a m t a t - o de asemeni cu a j u t o r u l p a r a n t e z e l o r u n g h i u l a r e ntorcndu-s{a}, nvatur^}, s(}, toat(), treacift). compleafar(y,

A m transcris, f r nici o eliminare, g r u p u l d e consoane s" ntlnit m a i ales n p r i m a p a r t e a manuscrisului, n c u v i n t e c a : brbteste, crestini, domnesti. E s t e o p a r t i c u l a r i t a t e f o n e t i c m a i r a r n t l n i t n t e x t e l e n o a s t r e vechi i a m socotit obligatorie r e d a r e a ei ntocmai. Moldovenescul dzealo s , m a i r a r ntlnit dect n alte manuscrise, a fost, evident, copiat ca a t a r e : ciredzi, dzile, dzise, grumadzi, edzut. In sfrit, u " final a fost transcris n u m a i a t u n c i cnd este prez e n t ca s e m n grafic d i s t i n c t : fiindu, gndindu, mrsu, tiindu, rspunsu. N - a m r e d a t niciodat semnul moale k d e la sfritul cuvintelor p r i n u " . n c o m p l e t a r e a t e x t u l u i n e - a m folosit de p a r a n t e z e u n g h i u l a r e O . n cazul paginilor d a t o r a t e copistului B, aceste p a r a n t e z e snt d e s t u l d e n u m e r o a s e . P a r a n t e z e l e d r e p t e [ ] exclud t e x t u l d e prisos (foarte r a r ntlnit). A i a utilizat l e m a ] p e n t r u m a r c a r e a deosebirilor eseniale d i n t r e t e x t u l de b a z i v a r i a n t e .

152.

Pentru a dup uzanele r e c t o i verso unei pagini i

u u r a c o m p a r a r e a t e x t u l u i manuscris cu cel tiprit, ntocmirii ediiilor critice, a m r e d a t marginal filele ale manuscrisului. O linie vertical indic sfritul nceputul celei u r m t o a r e .

n a p a r a t u l critic au fost r e d a t e detaliile paleografice i fonetice n u m a i p e n t r u manuscrisele B (53) i C (254); din celelalte manuscrise a u fost r e i n u t e n u m a i deosebirile t e x t u a l e , inclusiv cele care privesc succesiunea diferit a cuvintelor d i n fraze. P e n t r u a reduce din apar a t u l critic, anevoios i de alctuit, d a r i de u r m r i t , a m subliniat adeseori n c a d r u l aceleiai f r a z e din v a r i a n t e deosebirile t e x t u a l e d i n t r e dou manuscrise a p r o p i a t e i t e x t u l de baz, aezndu-le ntre p a r a n t e z e unghiulare. S i t u a i a este des ntlnit m a i ales la m a n u scrisele M i P, R n d u r i l e a u fost s e p a r a t e p r i n d o u linii oblice: j j , iar cuvintele aceluiai rnd p r i n t r - o linie: J . R e d m , nc o d a t , lista manuscriselor folosite i a simbolurilor acestora, p r e c u m i succesiunea lor n v a r i a n t e : Ms. 253 = A; 53 = B; 254 = C ; 112 = D; 252 = E; 114 = G; 3416 = V; Arh. St. I a i 1733 = M; Bibi. N a . P a r i s 1 = P . E d i i a se ncheie cu u n Glosar, p e c a r e l-am conceput ct mai larg cu p u t i n , d a r t o t u i p e n t r u categorii d e cititori deprini cu lexicul limbii r o m n e vechi. S p e r m c Indicele de persoane, p r e c u m i cel geografic, vor sluji la l m u r i r e a u n o r p a s a j e m a i obscure. A m ncerca o real i n d r e p t i t satisfacie d a c s t r d a n i a n o a s t r a r fi folositoare ct m a i m u l t o r specialiti i ct m a i m u l t o r iubitori ai vechii l i t e r a t u r i r o m n e t i . G. .

LETOPISEUL RII MOLDOVEI


DE LA DABIJA-VOD PN LA A DOUA DOMNIE A LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT
I

O SAM DE CUVINTE

<predoslovie>

s. 53, ' Acest p m n t al Moldovii n-au fost aezat de demult '2T de oameni, s fie fost t r i t ntr-nsul cu pace, ce n cteva rnduri au fost i pustiiu. Decii p e n t r u aceia n u s afl 5 letopisee scris de p m i n t e n i vechi. Ce de la o vreme, de la desclecatul lui Drago-vod, trziu, s-au apucat Urechi vornicul de au scris din istoriile a doi istorici leeti. i l-au scris p n la domnia lui Aron-vod. Apoi au mai fcut d u p Ureche vornicul i un Simion 10 dasca, i un Misail clugrul, i un E v s t r a t i e logoftul, i iar l-au scris, cit au scris Ureche vornicul, pn la Aronvod. N u m a i acetiia, poate-fi, au fost oameni nenvai, de n-au citit bine la istorii, c au defimat pre moldoveni, scriind c snt din tlhari. P e n t r u aceasta dar 15 nimenea din scrisorile lor, nici cele ce ar fi fost adevrate, auzite s a u vzute a lor, n u Ie p o t oamenii crede. I a r p r e u r m a acestora s-au a p u c a t dumnealui Miron Costin, vel-logoft, de au fcut un letopisu. i cit n-au p u t u t istovi Miron logoftul l-au istovit fiiu-su, Nicolai 20 Costin, biv-vel-logoft, i l-au scris di-nceputul lumii, a r t n d cine au t r i t pre acest p m n t , cu m r t u r i i a istorici streini. i l-au scris p n la Drago-vod, i de la Drago-vod l-au scris di pe izvodul lui Ureche vornicul p n la Aron-vod. I n s mult l-au mai npodobit, mai 25 frumos, i Miron logoftul i fiiu-su Nicolai Costin. I a r mai nnainte n u s m a i gsete scris de Miron sau de fiiu-su Nicolai, Poate-fi, de or fi i scrise de Nicolai logoftul, dar or fi poate-fi tinuite, i p n acum la ival n-au eit.
2 dup aezat ad. de u n feliu C/ lipsete d e d e m u l t C// 5 lipsete scris Cjj 6 lipsete desclecatul iui C j j 7 Ureche Cj d e au scris] a scrie C/ istoriile] letopiseele Cjj 81-ati] a u C ( j 9 Grigorie Ureche Cjj 10 dascalul Cjj 11 l-au] a u Cj dup vornicul ad. iar Cjj 20 lipsete biv Cjj 21 dup a r t n d ad. niamurile, cine din ce strmoi snt i C/ cu] t o t cu Cjj 24 m p o d o b i t Cj lipsete m a i f r u m o s Cjj 25 dup Costin ad. ogoftul. i l-au scris pn la D a b i j e a - v o d Cjj 26 dup Miron ad. logoftul Cj sau] nici Cjj 27 P o a t e de or i fi scris Cjj 28 lipsete p o a t e - f i C/ i] c Cjj

157.

Iar de la Dabija-vod nnainte ndemnatu-s-au i Ion Neculc,/biv-vel-vornic de ara de Sus, a scrie ntru pomenirea domnilor. ns p n la Duca-vod cel btrn l-au scris di pe nete izvoade ce au aflat la unii i alii 5 i din auzitele celor btrni boiari; iar de Ia Duca-vod cel b t r n nnainte, p n unde s-a videa, la domnia lui lon-vod Mavrocordat, nici de pre un izvod a nemrui, ce au scris sngur, dintru a sa tiin, ct s-au tmplat de au fost n viiaa sa. Nu i-au mai trebuit istoric strein 10 s citiasc i s scrie, c au fost scris n inima sa. Decii v poftescu, cetitorilor, pre unde ar fi greit condeiul mieu, s priimii, s nu gndii c doar pre voia cuiva sau n pizma cuiva, ce, precum s-au tmplat, cu adevr s-au scris. Doar niscaiva vleaturi a anilor de 15 s-or fi greit, iar celelalte ntru adevr s-au scris. Mai socotit-au i din letopisul Iui Evstratie log<o>ftul i a lui Simion dascalului i a lui Misail clugrului n & t e cuvinte cteva, de n u li-au lsat s nu le scrie, ce li-au scris, mcar c dumnealui Miron logoftul i cu 20 Nicolai fiiu-su n u .li-au scris, i-i ocrete. i s cade s-i ocrasc, und face c snt moldovenii din tlhari. Bine face c -i ocrete i zice c snt basne. Iar pentru D u m b r a v a Roie, cum c au arat-o Bogdan-vod cu leii, Miron logoftul au lsat de n-au scris. Dar ac6a 25 zicu s nu fie basn. i pentru niamul Moviletilor, i cum li s-au numit acest nume, dintru tefan-vod cel Bun, Mogliila, iar nu-i basn. i altele multe n-or fi tiut istoricii streini, ca s le pomeniasc toate. Decii o sam de istorii mai alese i noi nu li-am lsat s n u le scriem./ I. 3T 30 ns nu li-am scris la rndul lor, ce s-au pus de o parte, nnaintea domniii Dabijii-vod s-au scris. Ce cine va vrea s le criad, bine va fi, iar cine nu le va crede, iari f. 3

1 lipsete I a r C/ E v s t r a t i e D a b i j e a - v o d C/ lipsete n n a i n t e C// 2 biv-vel-vornic d e a r a d e Sus] v o r n i c u l Cj n t r u ] p e n t r u Cjj 3 lipsete d o m n i l o r . I n s Cjj 5 i a r Cjj 6 u n d e C/ l a d o m n i a lui l o n - v o d ] p n l a a d o a o d o m n i e a l u i C o s t a n t i n - v o d Cjj 1 d i p e Cjj 8 a u ] l - a u Cjj 10 scrise Cj In] n t r u Cjj 1 v p o f t i m Cj u n d 6 Cj a r i greit c o n d e i u l m i e u ] a r f i v r e o greal Cjj 14 v l e a t u r i Cjj 15 iar Cjj 16 l o g o f t u l Cjj 17 c l u g r u l Cjj 19 m c a r Cjj 20 dup o e r t e ad. p e n t r u a c e a s t a Cjj 2 2 b a s n e ] m i n c i u n i C / / 23 lipsete c u m C// 2 4 2 5 cu lii, i a u l s a t Miron l o g o f t u l d e n - a u scris, a c e i a n u - i b a s n . Cjj 25 Moviletilor Cjj 2,627 acest n u m e Moghila, d e n t r u t e f a n - v o d cel B u n i Vitiaz, i a r n u - i b a s n C// 2 8 p o m e n i a s c ] scrie C// 29 istorii] l u c r u r i C j lipsete m a i C/ al6se Cj lipsete i noi Cj l i - a m ] li-au Cj scrie Cjj 30 l i - a m ] s - a u Cj p u s ] scris C / / 3 1 lipsete s-au scris Cjj 32 i a r Cjj

158.

bine va f i ; cine cui a i va fi voia, aa va face. C muli istorici streini, de alte ri, n u le tiu toate cte s fac ntr-alt p m n t u . Tot mai bine tiu cei de locu, dect cei streini; ns ce s face n viiaa lor, iar n u n dekmgate 5 vremi, iar istoriile celi vchi m a i bine le tiu istoricii, c Ie au scris, iar n u auzite. Deci, frailor cetitorilor, cu ct v vii n d e m n a a ceti p r e acest letopisu mai m u l t , cu a t i t a vei ti a v feri de primejdii i vei fi mai n v a i a dare rspunsuri la 10 sfaturi, ori de tain, ori de otire, ori de voroave, la domni i la noroade de cinste./

2 de pintr-alte Cjj 3 p m n t Cjj 4 iar Cj n] ntru C/ ndelungate Cjj 5 lipsesti istoriile Cj le tiu mai bine Cjj 6 scrise C/ lipsete iar Cjj 7 Decii C/ v e i Cjj' m a i mult pre acest lfetopiseu Cjj 10 otire Cjj 11 cinste Cjj

<0 SAM DE CUVINTE)

ms. 53, 0 sam de cuvinte ce snt auzite din om n om, 189 de oameni vechi i birni, i n letopisu nu snt scrise, ce s-au scris aicea, dup domnia lui tefni5 -vod, naintea domniii Dabijii-vod. Decii cine va ceti i le va crede, bine va ji, iar cine nu le va crede, iar va f i bine ; cine precum i va f i voia aa va face.jl

ms. 254. I . Z a c i < a l o ) 1. D r a g o - v o d , a a p o v e s t e s c u o a m e n i i I c u m c, d a c au desclecat a r a Moldovii, au desclecat 10 t r g u l S i r t i u l u i . i i - a u f o s t s c a o n u l d o m n i i ( i ) s a l e a c o l o . i a u f c u t z a m c , c e t a t e d e p m n t , i n z a m c c a s e d o m n e t i i l n g z a m c b i s e r i c d e p i i a t r . i h r a m u l b i s e r i c i i i a s t e S f ( ) n t a T r o i e , c a r i p n a s t z i i a s t e i s s l u j a t e s f n t a l i t u r g h i e . I a r d o a m n a lui D r a g o - v o d , 15 a a p o v e s t e s c u o a m e n i i a c e i d e l o c u , d e l a t r g u l S i r t i u l u i , c u m s f i e f o s t d e I g e s a s c . i a u f c u t i i a o biseric de piatr, ssasc, mai deprtior de la zamc, s p r e t r g u , c r i a b i s e r i c i s s e t i i s t a z i d u r i l e i p n n zioa d e a s t z i . i a a d o m n u l D r a g o - v o d d u m i n i c i l e i 20 l a s r b t o r i m e r g e a l a b i s e r i c a c e a c r e t i n i a s c , c a r e e r a

2 5 O sam de cuvinte ce DU snt scrise n Idtopis, ce numai din OM in om s-au aurit, care s-au scris innaintea D// 2 6 ( f . 230) O s a m l de cuvinte ce nu snt scrise in letopise, ce numai din om n om s-au auzit. Deci cine le va crede Gj (f 76 v ) Sfritul Iui tefan-vod. Aice am nsmnat o sam de cuvinte ce s-au auzit din om n om, din oamenii cei vechi, de demult (ad. marginalCine va ceti i (ad. marginal B, E ) le va crde. bine va fi B, E// 2 sint auzite] s-au auzit C II 3 lipsete de oameni vechi i bttni C/ letopisee C// 4 lipsete ce C// lipsete aicea, dup domnia ... Dabijii-vod C// 56 i cine la va cr6de, bine va fi C//6 iar C, D, E, G// 7 iar bine va fi C, iari bine va fi G/ iari D, iar E/ precum] cum C/y 8 r. 10 din p. urm. figureaz numai n ms. C (f. 177 r - v ), E ({. 4 6 v ) i ms. 1664 de la Arhivele Statului la$i (f. 32); cu ngduina .teu putea socoti i ms. B (f. -Mr-T) din tndul acestora // 8 - 2 0 litsesc D, G// 161

fi>t

de dnsul zidit i doamna iari mergea la biserica cea ssasc, care era de dnsa zidit. Mai aflat u -s -au i o biseric de lemnu, fcut iar de Drago, la Volov, lng episcopie Rduilor, pre care biseric o au m u t a t 5 .dintru aceLioca. tfifan-vod ceL.Run la m n s t i r e , la Pnftia. i y^stP foraTr|ul kig&fc" Vovedie. i au zidit fSfi-vod la Volovu alfS.' / biserica, de piatr, vr&d ca s fac evlavia mnstirii Putnii, ca s s chieme aceia nti, fiind acea biseric mai de demult dect alte 10 mnstiri a lui Alexandru-vod cel Mare. // m s S3 - , II. (1) tefan-vod cel Bun, luund domnia Moldovii, . 1 8 9 i viind turcii n zilele lui s triac n Moldova, la Galai, i-au b t u t foarte ru pre turci i au luat i Cetatea Alb i Chilia de la turci. Apoi mai pe urm iar li-au luat 15 turcii aceste doao ceti. i n cteva rnduri s-au b t u t tefian-vod cu turcii. Iar cnd s-au b t u t la Rzboeni, atuncea s-au aezat turcii cu tefan-vod. i li-au dat hotar i olat Bugiacul i au fcut pace. i turcii apoi au adus ttar din Crm i i-au aezat n Bugiac, carii stau 20 i p n astzi, precum au aezat i la Hotin lipcani. I I I . (2) tefan-vod cel Bun multe rzboaie au b t u t . i ala s aude din oameni vechi i btrni, c, cte razboai au b t u t , atte mnstiri cu biserici au fcut. IV. (3) tefan-vod cel Bun, cnd s-au apucat s Iac 25 mnstirea Putna, au tras cu arcul tefan-vod dintr-un vrvu de munte ce iaste lng mnstire. i unde au agiunsu sgiata, acolo au fcut prestolul, n oltariu.

i 27 lipsesc D, G// 1118 tefan-vod cel B u n ; fiind d o m n u , a u l u a t Cetatea Alb i Chilie de la turci i li-au i n u t . i s-au b t u t n cteva r n d u r i cu turcii, p r e c u m scrie letopisul. Apoi, m a i pre urm, iar li-au l u a t turcii aceste doao c e t i , Chilia i Cetatea Alb, de la t e f a n - v o d . i a t u n c e a s-au aezat cu t e f a n - v o d i tefan-vod nc li-au d a t h o t a r C/ <f. 7 6 v 7 7 ) tefan-vod cel Busj, fiind d o m n u au l u a t C e t a t e a Alb i Chilie de la t u r c i i li-au i n u t . i s-au b t u t n cteva rnduri cu turcii, p r e c u m scrie letopisul. Iar apoi, p r e urm, iar li-au l u a t turcii aceste doao ceti, Chilia i C e t a t e a Alb, de l a tefan-vod. A t u n c e a s-au aezat turcii cu t e f a n - v o d i tefan-vod nc li-au d a t h o t a r E / / 20 p r e c u m au aezat turcii i a c u m la H o t i n p r e lipcani C, p r e c u m a u aezat i a c u m , n vremile noastre turcii (ad. marginal) la H o t i n lipcani E / / 2 1 2J3C//22 aa C, E/ s aude] s v o r b e t e E/ lipsete din oameni vechi i b t r n i E / lipsete vechi i b t r n i Cj rzboaie C, E / / 2 3 cu] i Cjj 24 lipsete 3. tefan-vod cel Bum Cj lipsete cel B u n E/ cnd] i cnd Cj s-au a p u c a t s fac] a u f c u t // 26 vrfu C m u n t e nnoit (ad. marginal) E/ ad. marginal- acolo avi fcut m n s t i r e a Cjj 2 / prestolul, n oltariu] m n s t i r e a Cj n oltariul bisericii E / / 7

162.

i iaste m u l t locu de u n d e au t r a s p n s m n s t i r i . P u s - a u i pre trii boerenai de au tras, pre v t a v u l de copii i p r e doi copii din cas. Decii u n d e au czut sgiata f. 1S9V v t a v u l u i de copii au fcut p o a r t a , iar und6 au czut / s5 g i a t a unui copil din cas au fcut clopotnia. Iar un copil din cas zicu s fie ntrecut pe tefan-vod i s-i fie czut sgiata ntr-un deluel ce s chiam Sion, ce iaste lng m n s t i r e . i iaste s m n u un stlpu de piiatr. i zic s-i fie t i a t capul acolo. Dar n t r u adevr n u s tie, 10 n u m a i oamenii aia povestescu. Fost-au i bis6ricuce de lemnu n t r u acel deluel i s-au rsipit, fiind de lemnu. i aa au fost fcut mnstirea de f r u m o a s ( ) , tot cu aur poleit, zugrvala m a i m u l t aur dect zugrval, i p r e dinluntru i pre denafar, i acoperit cu p l n m b u . 15 i zicu clugrii s fie fost fcut i sfenicile cele mari i cele mici i policandru i hora t o t prisne de argint, i pe u r m sa li fie luat un d o m n u i s fie fcut alteli de spije, care li-am apucat i noi. I a r strcndu-s<) un clopot m a r e la m n s t i r e i fcnd clugrii clopotul a 20 doa oar, au p u s aceste t o a t e ce scriu m a i sus n clopot, ca s fie m a i mare. (4) Lsat-au tefan-vod cel B u n la mnstirea Putna, d u p m o a r t e a lui, arcul lui i un p h r , ce vorbii" cStlu-* grii la m n s t i r e c iaste de iaspis, ce era n chipul m a r 25 murii albe i al farfurii<i>, ca s fie n t r u pomenir6 la sfnta mnstire. i arcul l-au fost trgnd cu vrtej. i

1 26 lipsesc D, G// 1 de u n d e a u t r a s tefan-vod cu arcul E/ n] la E// 2 boerenai d e a lui C, E / t r a s cu arceli E / p r e un v t a v C, pre un vtaf E / / 3 14 i BH copil, din cas zic s fie n t r e c u t pre tefan-vod i zicu c i-au t i a t a c e l u i a capul. i a u p u s un stlpu d e p i i a t r ntru acel locu u n d e au czut sgiata, ntr-un deluel ce iaste lng m n s t i r e a ce s chiam Sion. I a r a a l t u i a , a v t a v u l u i d e copii, a u c z u t [acum] u n d e iaste clopotnia acum. I a r a a l t u i copil din cas a u czut u n d e iaste a c u m p o a r t a . i aa au fost f c u t m n s t i r e a d e f r u m o a s , t o t cu a u r zugrvit, i p r e d i n l u n t r u i p r e d e n a f a r , i o a u acoperit cu p l u m b u Cj ( J . . l T ~ Y y i u n d e a u czut sgiata v t a f u l u i de copii au f c u t c l o p o t n i a ; iar a u n u i copil din c a s < ) a u czut sgiata u n d e a u f c u t p o a r t a , iar a a l t u i copil din cas{> dzicu s fie n t r e c u t p r e tefan-vod i zicu s-i fie t i a t capul aceluia. i au p u s i u n stlpu de p i i a t r n t r u acel locu u n d e au czut sgiata, ntr-un deluel ce iaste lng mnstire, ce s chiam Sion, care s pomenete i astzi. i a a a u fost f c u t m n s t i r e a de f r u m o a s ( ) , t o t cu a u r zugrvit i acoperit cu plumb u E / / 1521 lipsete i zicu clugrii... ca s fie m a i mare C, E / / 22 26 Lsat-au t e f a n - v o d cel B u n arcul lui i u n p h a r l a m n s t i r e a P u t n a , n t r u pomenire. i p a h a r u l s p o m e n i a c iaste d e p i i a t r a ce s chiam iaspis i era n chipul m a r i n a r i i albe i a f a r f u r i e i ) . i arcul Cjj 22 23 cel Bun la m o a r t e a sa arcul lui i u n p h a r E / / 2 3 ce] care E / / 2 4 ce era] fiind E / / 2 4 25 ad. marginal ce era ... al. farfm-ii(i) B / / 25 26 lipsete ca s fie ... m n s t i r e E / /

183.

la vremea lui Costantin Cantemir-vod, fiind rscoale, au vinit nite cazaci cu Iei, cu moldoveni joi miri, vrrid ca s jecuiasc ce ari gsi n m n s t i r i . Decii fiind un , t u r n u cu b u n tarife, n u p u t e a s jecuiasc. Decii au zis 13 clugrilor s dea turnul, c n u vor lua a mnstirii / neinic. I a r . clugrii, necrezind, n u vrea s dea turnul. Iar acei cazaci cu Iei i cu moldoveni n d a t cu aprinsu ^ m n s t i r e a ; /iar clugrii, vzind c a p r i n d mnstirea, n d a t au dat turnul. Atuncea, ndat, avnd puci de 10 ap, acei czaci, Iei i moldoveni au stnsu focul. Decii atuncea au jecuit tot din t u r n u ce au fost a boiari i a neguitori, iar a mnstirii n-au luat nemic, f r n u m a i arcul lui tefan-vod. Iar p h a r u l au fost p n la a tria domnie a lui Mihai Racovi-vod. i scoindu-1 din 15 t u r n u un egumen, p r e anum<JMisail Cliisili, i v r n d s s fliasc, au b u t la m a s cu acel p a h a r a lui tefan1 16 lipsesc D, G//1 fiind rscoali C] fiind vrme de riepace E//2 r . 3 din p . u r m . a a v M t nfete czaci. i fiind m u l t avere ntr-un t u r n u la mnstirea u n d e era arcil i pharul lui tefan-vod i a mnstirii odoarli bisericii i mult avere a muli boieri i neguitori i oameni, i neputnd ca s Ia acea avere, fiind t u r n u l cu bun rile, au adeverit cu giurmnt c nu vor luoa a mnstirii nemic, n u m a i s echiz turnul s-l d e a ; iar nednda-1, vor aprinde mnstirea. i vrnd acei czaci i joimiri ca s aprinz mnstirea i t o a t e chiliile ce era nluntrul mnstirii, au datu clugrii turnul pre mna cazacilor i au p r d a t i au jecuit t o t ce au fost n t u r n u , boerescu i neguitorescu i omenescu. I a r a mnstirii n-au l u a t nemic, f r n u m a i arcul lui tefan-vod cel Bun, carele l lsas la mnstirea sa, J P u t n a j J n t r u pomenirea lui. Iar pharul au fost la mnstire de au t r i t pn Ia a tria domnie a lui Mihai-vod Racovi, pn n anul 7234 ( = 1726). i a t u n c e a un egumen, fiind cu nete slugi boereti, zlotai, la mas ezind, a u scos i pharul lui tefan-vod ca si-1 vaz. i bnd cu acel pahar i fiindu bei, ca nete oameni de nemic au stricat un lucru de minune, ca acela C/ rau vinit nete czaci i cu joimiri moldoveni. i fiind ntr-un t u r n u unde era odoarle bisericii, a mnstirii Putnii, i arcul lui tefan-vod i pharul i era i a altora avere, a boiari i a neguitori i a oameni, i neputnd ca s Ia averea aceia, din t u r n u l accla, fiind t u r n u l cu trie, au zis c nu vor lua a mnstirii nemic, numai s dechiz turnul, s-1 d e a ; iar nedndu-1 turnul, vor aprinde acoperemntul mnstirii. i vrnd acei joimiri ca s aprinz mnstirea, au d a t clugrii turnul. i au p r d a t cazacii i joimirii t p t i au jecuit "ce au fost n t u r n u , boerescu i neguitorescu i omenescu. I a r a mnstirii u - a u luat nemic, fr numai au l u a t arcul lui tefan-vod cel Bun, carele l lsase la mnstirea sa, s fie ntru pomenirea luii. 5. Iar pharul au fost la mnstire pn la a tria domnie, a lui Io Mihai Racovi voevoda, la anul 7234. i atuncea bnd u n egumen la mas, a n u m e Misail Chisli, f i i ^ n d ) om de nemic, cu nite ciocoi, slugi boereti, ce era zlotai, i fiind bei, ca nite oameni de nemic a u stricat un lucru de minune ca acela, domnescu. E//

/ i.

164.

vod, cu nite slugi boereti, ce era zlotai. i, b n d m u l t cu acel p a h a r , s-au n b t a t . i, fiind bei, a u - s t r i c a t un , lucru scumpu domnescu i de m i n u n e , ca acela. V (5) t e f a n - v o d cel Bun, btndu-1 turcii la Rz5 boeni, au m r s u s ntre n Cetatea Niamului. i fiind m u m - s a n cetate, n u l-au lsat s ntre i i-au zis c pasirea n cuibul su piiare. Ce s s<> d u c n sus, s strng oaste, c izbnda va fi a lui. i aea, pe c u v n t u l mne-sa, s-au dus n sus i au strnsu oaste. 10 (6) I a r n p r a t u l turcescu au vinit cu t o a t p u t e r e a lui la Cetatea Niamului. i au suit pucile deasupra unui m u n t e pre despre Moldova. i au nccput a b a t e Cetatea N i a m u l u i foarte tare. I a r p r e aceia v r e m e era un n i a m u nchis n cetate. i, v z i n d c b a t cetatea, au zis pzi15 torilor s spue m u m e i lui t e f a n - v o d s- sloboad de la nchisoare,, din t e m n i , p r e dnsul, c el va m n t u i cetat e a de acel greu. Decii, slobozindu-1 p r e acel n i a m u de la nchisoare, s-au i a p u c a t acel n i a m u de au n d r e p t a t pucile din c e t a t e asupra turcilor, u n d e sta acolo n m u n t e 20 de avea nevoie c e t a t e a . i au i lovit n g u r a unii puci turceti, de au sfrmat-o. i au nceput a b a t e n corturile f. 190" turcilor, ct i b o l d u l de la cortul / n p a r a t u l u i l-au sarm a t . Decii n - a u m a i p u t u t sta turcii n t r u acel vrvu de m u n t e , de u n d e avea cetatca nevoie, ce n u m a i li-au 25 c u t a t a s da n l a t u r i de la acel locu. (7) I a r tefan-vod, m e r g n d de la Cetatea Niamului n sus p r e Moldova, au m r s u p e la Vorone, u n d e tria u n p r i n t e sihastru, pre a n u m e D a n iii. i b t n d t e f a n - v o d n uia sihastrului, s-i descuie, au rspunsu

> - _< l 1 isc D, Gjj 4 5]6 E/ P r e tefan C, E / / 5 mersu Cjj 56 fiindu maic-sa n ( e a N i a m u l u i Cjj 6 ad. marginal n c e t a t e B// 57 au purces turcii i a u mersu de la RftzDOeni l a C e t a t e a N i a m u l u i s a cetatea. I a r mrgnd tefan-vod s intre m C e t a t e a N i a m u l u i i fiind maic-sa n cetate, n u l-au lsat s ntre. n c.ftate si i-au zis c pasirea 'E/j 7 piere E / / 8 aa C, E / pre C, E / / 9 maic-sa C, E / / iO 6]7 E / dup turcescu ad. soltan Mehmet E / / 1 1 1 3 . i a u s u i t pucile deaa p r a cf tatii, suind pucile p r e dincoaci, p r e despre Moldova. i a u fost btnd f tdtea iie. ,C // 1112 u n u i m u n t e , d e a s u p r a Cetii N i a m u l u i , suind pucile o r e dmcoaci, p r e despre Moldova. E / / 1 3 lipsete f o a r t e E / / 13 era]au fost Cj ea atg-t lai u n n i a m u Cjj 14 n Cetatea N i a m u l u i C, E / b a t e CIj 15 s p u e C , .E// 16 Up te de l a nchisoare C, E / cetate C / / 19 lipsete n m u n t e C // 20 n'evoe C ;/ 21 f a r m a t C// 23 v r f u d e m u n t e E]locu Cjj 24 d e u n d e avea nevoie cetatea Cjj 25 de a d i n t r u C // 26 7]8 E // 27 lipsete p r e Moldova, au mrsu C, lipsete Moldova. a u mrsu p e E / Voroneu E // 29 lipsete tefan-vod C, E / ua C, / >i> iste <a descuie C, E //

165.

sihastrul s atepte tefan-vod a f a r p n -a istovi ruga. i d u p ce -au istovit sihastrul ruga, l-au thieroar n chilie pre tefan-vod. i s-au ispoveduit tefan-vod r m la dnsul. i au ntrebat tefan-vod p r e sihastru ce 5 v a m a i face, c n u p o a t e s s mai b a t cu turcii; inchin a - v a r a Ia turci, au b a ? I a r sihastrul au zis sa a u nchine, c rzboiul iaste a lui. Numai, d u p ce va izbndi, sa faca o m n s t i r i acolo, n numele Sfntului Gheorghie, ... s fie h r a m u l bisericii. Decii au i purces tefan v o d n 10 sus pe la Cernui i p r e la H o t i n i au strnsu oastea, feliuri de feliuri de oameni. i au purces n gios. Iar turcii, . nlegnd c va s vie tefan-vod cu oaste n gios, au i lsat i ei Cetatea Niamului de a o mai b a t e i au nceput a fugi spre D u n r e a . Iar tefan-vod au nceput a-i - 15 goni n u r m i a-i bate, p n i-au trecut de Dunre. i ntorcndu-s<> napoi tefan-vod, s-au apucat de a u fcut mnstirea Voroneul. i au p u s h r a m u l bisericii Sfntul Gheorghie. VI (8) tefan-vod cel Bun, cnd s-au b t u t cu B r o i t . 20 ungurul, precum zicu unii la Caen, iar letopisul scrie c s-au t t u t la Schela pe Siretiu, au fost czut calul cu tefan-vod n rzboiu. I a r un Purice aprodul i-au dat calul lui. i nu p u t e a n g r a b ncleca. tefan-vod, fiind om mieu. i au zis Purice a p r o d u l : Doamne, eu W1 25 m voi face o movili, / i vino de te sui pe mine i

1 25 ipsesc D, G// 2 chemat E / / 3 lipsete tefan-vod 2 C, E / / 4 la dnsul, la s i h a s t r u E.// 5 va]a C / c nu m a i poate E / ad. marginal c nu p o a t e s s m a i b a t cu turcii B / i nchina-o-a C, n c h i n a - o - a E // 6 i-au zisC //7 va] a CJJ 8 9acolo, n t r u slava lui Dumnezeu i h r a m u l bisericii s fie S f ( ) n t u l , marele mucenic Gheorghie E / n numele Sfntului Gheorghie, s fie h r a m u l bisericii] i s-i pue h r a m u l Svatii Gheorghie C // 10 lipsete n sus C, E / pre C / oaste C, E // 11 j o s E / / 1 2 v i e CJJ 11 12 I a r turcii a t u n c e a s-au fost suit pn la Suceav, p r e c u m scrie Ifetopisul. I a r nlegnd E // 12 lipsete cu oaste C j j 13 eijei C / lipsete d e C/./ 12 14 n jos, au lsat i iei cetile a le m a i b a t e i au purces spre D u n r e d e s-au dus. I a r E / / 15 lipsete de E / / 17 fcut]zidit C, E / Voroneul, n t r u slava l u t Dumnezeu i n t r u cinstea slvitului, marelui m u c e n i c Gheorghie, p u r t t o r i u l de b i r u i n . E / / 1718 i h r a m u l bisericii au p u s S f < ) n t u l Gheorghie C Jj 19 8]9 E JJ 1922 H r o i t u n g u r u l la chea p e Siretu, iar alii zicu c au a v u t rzboiu tefan-vod cu H r o i t u n g u r u l la Caen, a t u n c e a au fost czut tefan-vod de p r e cal gios, in rzboiu E / / 2 0 lipsete precum zicu unii CJJ 20 2 1 lipsete i a r letopisul ... pe Siretiu CJJ 22 I a r C, E / Purece C / / 2 4 a u zis acel P u r e c e E / Pureci C JJ 25 eu m-oi face C, D / vin' C, E / suie C, sue E / pre C, E / /

166.

ncalec". i s-au suit pe dnsul tefan-vod i au nclecat pre cal. i atuncea au zis tefan-vod: Srace Purece, de oi scpa eu i t u , atuncea i-i schimba numeli, din , Purice, Movil". i au dat Dumnezeu i au scpat amn5 doi. i l-au i fcut boiar, arma mare, p r e Purece. i dintru acel Pureci aprodul s-au t r a s niamul. Moviletilor, - de au agiunsu de au fost i domni dintru acel niam. D a r i aprozii atuncea n u era din oameni proti, cum stnt acum, ce era tot ficiori de boiari. i p o r t u l l o r : era nbr10 cai cu arvanale, cu cabanie. Aea trebuia i acum s s afle slugi, s slujasc stpnului, i stpnul s miluiasc p r e slug aea. V I I (9) Cnd au aezat pace tefan-vod cel Bun cu leii, fiind Ion T u t u l logoft mare, l-au trimis sol la 15 Iei. i au druit craiul leescu Tutului aceste sate la margine: Cmpul Lungu russcu, Putila, Rstoaceli, Vijnia, Ispasul, Milia, Vilavcea, Carapciul, Zamostiia, Vascuii, Voloca. Toate aceste li-au druit craiul leescu Tutului logoftului. i au p u s h o t a r apa Cirimuul, 20 n t r u o duminic diminiaa. V I I I (10) tefan-vod cel Bun, vrnd s m a r g la biseric ntru o duminic diminiaa, la liturghie, n trgu n Vasluiu, i eind n polimari la curile domneti ce era fcute de dnsul, au auzit un glas mare de om strignd 25 s aduc boii la plug. i miindu-s<> ce om iaste acela s are duminica, i n d a t au trimis n toate prile, ca s-1 gsasc p r e acel om, s-1 aduc la dnsul. i l-au aflat pre om n sus, pre apa Vasluiului, cale de p a t r u l. 191V ceasuri, arnd la o movil ce s<> chiiam / acum Movila
129 lipsesc 15, G // 1 p r e C , E / s - a u suit tefan-vod p r e dnsul E / lipsete tefan-vod C // 3 repet i t u C, E // 4 Purece C // 5 6 i l-au i fcut tefanv o d p r e Purece boiariu, a r m a mare. i i-au schimbat numeli d e i-au dzis din Purece, Movil. i d i n t r u E / boiariu, a r m a m a r e , pre Pureci aprodul i i-au s c h i m b a t n u m e l i de i-au zis din Purece, Movil. i a u d a t Dumnezeu i d e n t r u Purece aprodul C // 7 a j u n s u C / a j u n s u unii i d o m n i E / lipsete de u fost C / d e n t r u C / dup n i a m ai. p r e c u m scrie letopisul E // 10 lipsete cu arvanale C / arvanle E / cabani C / Aa C, E / lipsete i a c u m C, E // 12 aa C, E // 13 9] 10 E / lipsete cel B u n C, E // 14 lipsete I o n C / dup trimis ad. tefan-vod p r e T u t u l logoftul C / / 15 d r u i t u C / T u t u l u i logoftului E // 16 dup margine ad. din h o t a r u l leescu E / Rstoacele C // 17 Vilavce C, E / / 18 T o a t e aceste sate ce snt l a i n u t u l Cernuilor le-au d r u i t C, E // 19 dup logoftului ad. din h o t a r u l leescu E // 21 10] l i E // 22 ntru o zi C // 2 1 - 2 3 s mearg ntr-o zi, duminic, la biseric n trgu n Vasluiu E // 22 lipsete la liturghie C//23 lipsete i C //2324 n polimari caslor domneti, n sal, a u auzit E / curile] casle C / lipsete ce era f c a t e d e dnsul C // 25 mirndu-s tefan-vod E // 26 t r i i m i s C / / 28 dup Vasluiului ad. n sus C// 29 s chiam C//

167.

l u i Purcel. C a p e acel om nc l chiema Purcel. i docndu-1 pre acel om la tefan-vod, l-au n t r e b a t tefanv o d : el au strigat aa tare, i p e n t r u ce ar duminica? E l au zis c au strigat el, s aduc boii la plug, i a r 5 duminica, c iaste om srac, i ntr-alte zile n-au v r u t frate-su s-i dea plugul, i acum duminica i-au d a t . Decii tefan-vod au luat plugul fratelui celui bogat i l-au dat fratelui celui sracu, s fie a lui. I X (11) tefan-vod cel Bun i cu fiiul su Bogdan10 vod, de multe ori au a v u t rzboaie cu Mii. i multe robii au fcut n ara Leasc, ct au p u s pe Mi n plug de au i arat cu dnii, de au smnat ghind, de au fcut d u m b r v i p e n t r u pomenire, ca s nu s<> mai acolisasc de Moldova: D u m b r a v a Rosie la Botseni si Dumbrava J } 3 15 Roiie la Cotnari i D u m b r a v a Roiie mai gios de R o m a n . i leii nc nu tgduescu, c scrie i n cronica, n letopisul lor. N u m a i m mier de Miron logoftul cum au acoperit acest lucru de n u l-au scris. i aia vorbscu oamenii, c, cnd au fost arnd cu dnii, cu. l&ii, i-au 20 fost npungnd cu strmurrile, ca pre boi, s trag. I a r ei s ruga s nu-i npung, ce s-i b a t cu biciucile; iar cnd i btea cu biciucile, ei s ruga s-i npung. X (12) Cnd au m u r i t tefan-vod cel Bun, au lsat cuvnt fiiului su, lui Bogdan-vod, s nchine a r a la 25 turci, iar n u la alte niamuri, cci niamul turcilor snt mai nlepi i m a i puternici, c el n u o va p u t e a inea a r a , cu sabiia, ca dnsul. X I (1) D u p ce au luat Bogdan-vod domnia, au i triimis p r e T u t u l logoftul sol la turci, cnd au nchi127 lipsesc D,C// 1 pre C / ducnd C, E / / 2 lipsete tefan-vod 2 C, E / / 3 ^ a a t a r e d e diminea s a d u c boii la plug, i C,E// 4 El] i acel om E / / 6 s-i dea plugul s- are i ntru aca duminic i-au d a t plugul s- are C, s-i dea plugul s- are i acum, duminica, i-au d a t plugul s- are E // 7 a f r a t e l u i C, E II 9 11] 12 E / lipseste cel B u n C, E / fiiu-su C, E // 10 a u a v u t rzboaie] s-au, b t u t C, E / m u l t robie C, E // 11 p r e C, E / / 1 2 a r a t u C / / 1 2 - 1 3 ad. marginal de a u fcut d u m b r v i p e n t r u pomenire B // 14 Boteani C, E / lipsete i C // 15 Cotnariu, C, E / lipsete i C / mai]din E / m a i gios d e R o m a n ] la R o m a n din gios C // 16 nu tgduescu aceasta C / lipsete n letopisul C, E // 17 lipsete m mier de C / cum de a u E / lipsete cum C // 18 aa C, E / vorbescu C]zic E // 19 lipsete c C / arndu C / lipsete cu dnii C, E / / 2 0 m p u n gndu C / p e E / / 21 ei]ei C, 16ii E / / 22 cnd] dac E / m p u n g cu strm u r < r i ) l i E / / 23 12] 13 E, lipsete C / I a r cnd C / lipsete cel B u n C / / 2 6 - 2 7 cci el, Bogdan-vod, nu v a putea s ie a r a ca dnsul, cu sabia E / n u v a p u t e a C / inea] s ie C / / 28 1] 12 C / I a r d u p ce C / / 2 8 29 D u p ce a u l u a t domnia Bogdan-vod, ficiorul lui ( s i n G ) tefan-vod cel B u n , d u p n v t u r a ttnes-u a u i trimii D,G// 28 r. 7 din p . u r m . lipsesc E / / 29 cnd] i cnd Cj)

168.

nat, ara la turci. i aea vorbscu oamenii, c l-au p u s viziriul de au ezut naintea viziriului p r e m c a t , i n-au I. 192 fost a v n d mestei la n d r a g i ; / c, trgndu-i cibotile, n u m a i cu coluni au fost nclat. i dndu-i cahfe, n u 5 tia cum o va bea. i au nceput a nchina: S triasc n p r a t u l i viziriul!" i nchinnd, au sorbit felegianul, ca a l t b u t u r . X I I (1) Cnd au p u s ara nti domnu pre Petr<u>vod Rare, el n u era acas, ce s tmplase cu mjile lui 10 la Glai, la pete. i au triimis boiarii i mitropolitul haine scumpe domneti i cart domniasc cu slujitori, unde l-ari ntimpina, s-1 aduc mai n g r a b la scaon, s-1 puie domnu. Decii el, n t o r c n d u - s ( ) de la Glai, au fost agiunsu la Docolina, de au mas acolo cu zece car, 15 cte cu ase boi carul, pline de pete. i piste n o a p t e au visat un vis, p r e c u m dialul cel di cela p a r t e de Brlad i dialul cel di-ncoaci era de aur, cu d u m b r v i cu totul. i tot slta, giuca i s pleca, s nchina lui Rare. i deteptndu-s<> din somnu diminiaa, au spus visul 20 argailor si, celor ce era la car. Iar argaii au zis: Bun vis ai visat, giupne, c cum om sosi la Iai i la Suceav, cum om vinde petile tot". i au i ngiugat carle diminiaa. i au purces P e t r < u ) - v o d nainte carlor. i 25 cnd s-au pogort n vadul Docoli(ni>i, l-au i ntimpinat
1 lipsete i C , D , G/ Aa s povestete din oameni, c D,G/ Aa C / / 2 v e z i r i u l G/rmai n t e a C,D/ veziriului G/ pe D , G / / 3 avndu D / mestii Cj lipsete la ndragi C,G, lipsete la n d r a g i ; c D/ c]i C, ce G/ cibotili D, cibotele G j j 4 au fost nclat n u m a i cu col u n i C, I>, a u fost nclat n u m a i cu coluni i cu obele G / cahve C, D jj 5 cum s o bea C]eum a soirbi. Ce au nchinat D, G // 6 veziriul G / dup sorbit ad. au b u t C / feligianul, C jj 1 dup b u t u r ad. i, frigndu-s<>, a u zvrlit felegianul d e s-au stricat, G / / 8 9 lipsesc D, G / / 8 Alte cuvinte ce s-au auzit din om n o m i n letopisu nu snt scrise < 1 92 v 93 v > E / 1] 13 C, 4 E/ lipsete nti C, E jj 9 dup tmplase ad. cu cteva car C, dup tmplase ad. dus E//10 lipsete la pete C, E jj 11 lipsete scumpe C jj 12 i unde C / la scaonul domnescu, la Suceav, s-1 puie C, la scaonul domnescu E // 13 14 la Glai cu carle, a u fost agiunsu la vad la Docolina, pre Brlad, din gios d e trgul Vasluiului i au fost m a s C // 1315 la Glai cu carli cu pete, au fost agiunsu la v a d la Docolina, p r e a p a Brladului, din gios de Vasluiu i a u m a s acolo cu cteva car pline de p6te E // 15 ase C / lipsete carul C/ preste E / i mind acolo la acel locu, preste n o a p t e C // 16 di]din E j j 1618 cel di-ncoaci d e Brlad, amndoao dialurile, cu d u m b r v i cu t o t s lca de a u r . i t o t giuca i slta i s pleca i s nchina spre P e t r ( u ) - v o d Rare C, E // 19 dup deteptndu-s<> ad. Petr<u>-vod E / lipsete din somnu C, E / dup diaiiniaa ad. Petr<u>-vod R a r e C jj 19 20 au spus visul slugilor i argailor lui ce era la car C // 20 lipsete celor ce era la car E jj argaiijslugile i argaii C jj 21 o m ] v o m E jj 22 lipsete c u m C, E j dup t o t ad. b i n e C, E jj 24 nnaintea C // 24 1 i 2 ndat l-au n t i m p i n a t oaste n v a d u l Docolinii i a u nceput a i s nchina C, E j j

169.

gloata, i au nceput a i s nchina i a-1 nbrca cu haine domneti. Iar el s-au zimbit a rde i au zis c de m u l t a t e p t a m eu u n a ca aceasta s-mi vie". i cnd au purces de acolo, argaii lui au zis: Dar n o i ce om face, 5 doamne, cu carle cu p e t i l e " ? " Iar el au zis: S fie carle cu pete, cu boi cu tot, a voastre. i vinii d u p mine, s v fac cri de scutial, s n u dai nemic n zilele mle".f f- 192V X I I I (2) Petr<u>-vod Rare, fugnd pin trg pin Piiatr, i gonindu-1 pietrenii, l-au fost agiungnd uri 10 pop. i au t r a s Pet:r<u)-vod napoi n p o p cu arcul i l-au lovit cu sgiata n oblncul elii. i i-au zis: n toarce-te, popo, napoi, nu-i lsa liturghie nesfrit". Iar dup ce au vinit Petr<u)-vod domnu cu a doa domnie, au scos ochii popii i pietrenilor acelor ce l-au gonit 15 i li-au fcut i blstm, afurisaniie. X I V (3) P e t r < u ) - v o d Rare, cnd era nchis in cetatea Ciceului n ara Unguriasc, avea nevoie de nemi i de unguri. Iar fiind doamna lui sirboaic, de niam u l Despoilor, f a t lui Despot crai, au scris o carte sir20 basc la npratul turcescu i la viziriul, cu rugminte. i au slobozit cartea pre o feriastr gios din cetate. t au n v a t pre o slug a lor, sirbu, ce avea, s s duc cu cartea la Poart, la viziriul. i mergnd sluga aceia Ia Poart, a lui Petr<u)-vod, au scris viziriul la [unguri s-I sloboad 25 pre Petr<u)-vod. i d u p ce l-au slobozit, s-au dus la Poart.

1 26 lipsesc D, G // 2 el] Petr<u}-vod E // 3 a t e p t a m ] a m a t e p t a t C j vile C, E Ij5 el] P e t r < u ) - v o d C, E / au]li-au C // 6 petile C // 7 fcu C // 8 2] 14 C, 5 E / trgu C, E j j 9 a j u n g n d C//10 cu arcul rmapoi i a u lovit in oblncul elii pre pop C / lipsete napoi n p o p E // 11 lipsete cu sgiata E / d u p elii ad, p r e pop E / i a u zis P e t r < u ) - v o d C //12 nu-i lsa slujba, liturghiia E j dup liturghie ad. s l u j b a singur C jj 13 P e t r ( u ) - v o d d o m n u cu domnia al doilea rnd E / / 14 dup domnie ad. al doilea rnd C // 15 i li-au f c u t afurisanie de i-au b l s t m a t E / i afurisenie de i-au b l s t m a t C // 16 3115 C, 6 E / Cnd era nchis P e t r ( u ) - v o d Rare n C, E // 17 Ciciului C / lipsete n a r a Unguriasc C / / 1820 I a r d o a m n a lui, a, fiind d e niam sirboaic, f a t lui Despot craiul sirbscu, a u scris C, I a r d o a m n a lui Petr(u^)-vod era d e niam sirboaic, f a t lui Despot craiul sirbscu i tiind carte a u scris sirbete cuvinteii la n p r a t u l turcescu i la viziriul E // 19 repet au scris C / sirbasc] cu slova sirbasc, cuvinteii sirbeti C j j 2 1 dup cetate ad. preste zidiu C, E / / 22 lor]lui E / lipsete cu cartea C, E // 23 dup P o a r t 1 ad. la arigrad C // 23 24 sluga aceia a lui P e t r ( u ) - v o d la P o a r t , i dnd c a r t e a la viziriul, au scris viziriul C, sluga aca a lui Petr<(u)-vod la P o a r t cu cartea, a u scris viziriul E / / 2 5 - 2 6 s-au d u s P e t r < u ) - v o d la P o a r t la arigrad C //

'(4)

I a r d u p ce s-au dus Petr<u)-vod la Poart Uea vorbscu oamenii, ca au grit viziriul npratului s-1 iarte i s-1 puie iar domnu n Moldova. Iar npratul au rspunsu c-i giurat, p n n u va trece cu calul preste 5 dnsul, s nu-1 las. Decii viziriul au zis c-i pre Msne a p l i n i mriia-ta g i u r m n t u l " . i l-au scos la cmpu i l-au culcat la p m n t , nvlit ntr-un harariu, i l-au srit n p r a t u l de trii ori cu calul. Iar alii zicu c au ezut s u p t un pod, i n p r a t u l au trecut de trii ori pe pod. io Decii l-au nbrcat cu c a f t a n , s fie iari domnu n Molf. 193 do va. Decii cum au slujit / mai p r e u r m turcilor, scrie letopisul. X V Iliia-vod, ficiorul lui Petr<u>-vod, d u p ce S-au turcit, zic s fie r m a s o f a t cretin d u p moartea 15 lui. i au luat-o un grec mare, bogat, vestit la Poart, a n u m e Scarlat, carele i sulgeria nprtiasc o inea ei. i cine s-au nscut dintru acea fat, mai gios a r a t t la rndul su. X V I Alexa n dru-Vod Lpunianul, fiind d o m n u , au 20 fcut mnstirea Slatina. i aa zicu oamenii c, t r i n d u n shastru acolo i fiind un paltin, copaciu mare, unde iaste ac mu prestolul n oltariu, videa acel shastru spre
1 - 1 2 lipesc D, G / / 1 4] 16 C, 7 E / la P o a r t Petr<u>-vod C, E / / 2 aa < , E/ vorescu C // 4 c-i] c iaste C / n-a trece C / las]laste C, E / c-i] c iaste _, E II t> l-au scos p r e Petr<u>-vod E // 7 lipsete nvlit C, E // 9 u p r a t u l a u txecut p i e acel p o d d e trii ori C, E jj 10 Decii] i C / dup nbrcat ad. d u p acela C / d u p c a f t a n ad. i l-au p u s C / iar C / D u p aceia l-au nbrcat pre Petr(u)>-vod cu c a f t a a i l-au p u s s fie E // 11 curn]precum E / scrie letopisul] m a i sus s-au scris n t r acest letopisu, Sfritul domnii lui P e t r < u ) - v o d R a r e s <f. 93 r - v > E II 1 3 - 2 2 lipsesc E / / 13 ante Iliia 17 C, 1 D/ Iliia v<oe)vod G / fev oral C / P e l r < u > - / o d Rare, C, D, F t r u v < o e ) v o d Rare <f. 2 3 0 ) G // 14 zicu C/ zicu s - i f i e O/ s fie fost G// 15 luatu-o G// 16 careli D/ sulgerie C, D// 17 m a i j o s C. lipsete D, G fi 18 dup su ad. la domnia R a d u l u i - v o d ( v o e v o d G> celui Mare D, G /; 19 ante Alexandru 18 C, 1 D / v<oe>vod G / Lpuneanul, fiind d o m n u iii Moldova C / L p u n i a n u l , n domnia dinti, a u zidit m n s t i r e a D, G / / 2 0 fcutzidit C // 207 i aa povestescu clugrii de l a m n s t i r e de la Slatina, si ali oameru b t r n i d e pre acele locuri, c t r i n d u n sihastru acolo au fost vz m d u nopile spre duminicile i spre srbtori m a r i m u l t e lumini, ntr-un paltin, copaci mare. t i s-au a r t a t i Maica Precist n vis a celui sihastru i i-au zis s m a r g la Alexandru-vod s-i zic s fac m n s t i r e a l a acel locu. i mergindu sihastrul la Alexandru-vod i spuindu-i aa, p e zisa acelui sihastru s-1 i ndemn t Alexandru-voda d e a u f c u t m n s t i r e a Slatina. i n t r u acel locu ce a u fost paltinul a u f c u t sf<)ntul prestol n oltariu. i a u C, i zicu clugrii de l a mnstire de la Slatina i ali oameni b t r n i de pre acel locu c, t r i n d u n sahastru acolo .... <c<* C ) . i mergtnd sihastrul la Alexandru-vod i ndemnnd pre Alexandru-voda s-au a p u c a t de a u zidit m n s t i r e a Slatina. i ntru acel locu ce au fost paltinul a u zidit prestolul n sfntul oltariu. i au D, G //

171.

duminici i spre alte zile m a r i multe lumini ntru acel p a l t i n la vreme slujbii bisericii. i i s-au a r t a t Maica Precist n vis i i-au zis s m a r g la Alexandru-voda, s-i zic s fac mnstirea. i mergnd shastrul la Alexandru5 vod, s-au ndemnat Alexandru-vod de shastru de au fcut mnstirea Slatina n t r u acel loc, u n d e au fost paltinul. i au adus i capul Sfntului Grigorie B<o)goslov, de st p n astzi la sfnta mnstire la Slatina, ferecat cu argint i cu pietri scumpe. 10 X V I I nceperea lui Despot-vod cum au fost de au agiunsu de au fost domnu. El n-au fost r u d Iui Despot cel Mare, ce au fost slug lui Despot. i m u r i n d Despot, precum zicu unii, la Veneie, iar alii zicu c au murit la Rm, s-au sftuit cu cele slugi s zic c el iaste nepot 15 lui Despot, i s m p a r t ei averea a lui Despot i s-i dea lui toate scrisorili cte au a v u t Despot cel Mare i p u i n e din averea lui, iar cealalt avere au nprit-o celelalte slugi. i aea, m r t u r i s i n d ctr veneiiam c-i " iaste nepot lui Despot / cel Mare, au crezut veneiianii 20 c-i iaste nepot lui Despot. i n-au luat nemic din averiii Iui Despot veneiianii, ce t o a t e averili lui Despot cel Mare au nprit-o slugile. Iar Despot, ce au zis c-i iaste nepot, au luat n u m a i scrisorili i hrisovul cel de la Carol, npr a t u l nemscu, i cu aceli scrisori au fcut meterug 25 de au agiunsu de au fost domnu, p r e c u m scrie letopisul,

19 lipsesc E // 7 Grigorii D // 8 st]iaste, D, G, iaste si st C / la mnstirea Slatina D, G / lipsete la 2 C // 10 ante nceperea 19 C, 20 E, 1 D // 10 - 11 c u m au fost d e au l u a t domnia C, D, E, G jj 11 lipsete El D / r u d ] n i a m C, rudenie G, niam, rudenie D// 12 celjcelui D, E , G/ lipsete ce au fost slug lui Despot C, D, Gj lui] la E/ i] ce D, C, G//13 lipsete precum zic unii C, E/ Veneia C, D j j 13 14 lipsete iar alii zicu c a u m u r i t la Rm, C, E / / 14 sftuit el E / c61e]celelalte E// 13 25 zicu s fie m u r i t n R m . Decii m u r i n d Despot acel Mare, care avea hrisoave de despoticie (despoie G ) de la npratul nemscu, i rmindu-i oarece avere acelui Despot <Dispot G ) , s-au sftuit Despot-vod <v<oe)vod G ) cu celelalte slugi s zic c u m c Despot ( D i s p o t G ) - v o d (lipsete G ) iaste nepot lui Despot acelui Mare, ca s n u le ia averea ce li-au r m a s de la stpnu-su Despot. Decii fcnd aa meterug n-au l u a t veneiianii sau rmlenii nemic d i n aveiile l u i Despot <Dispot G ) celui Mare, ce t o a t averea ce au a v u t o a u n p r i t slugile, d i n p r e u n cu Despot-vod <v<oe)vod G ) , fiind el slug l a Despot. N u m a i lui Despot-vod <v<oe)vod G ) i-au f c u t p a r t e m a i p u i n , p e n t r u c Despotvod a u l u a t hrisovul careli era de la Carol chesariul i npratul nemscu i t o a t e scrisorile lui Despot ( D i s p o t G> celui Mare, f c n d u s ( ) el c-i iaste n e p o t ; i p e n t r u ac6a a u l u a t el din averile lui m a i puin. i cu acel hrisov i cu aceli scrisori a u f c u t meterug d e au a p u c a t domnia Moldovii. i el au fost d e niamul lui d e la ostrovul ce s<> chiam Samu ( S a m o s G ) sau Critul <Grit G> i numele lui <era G ) liacov Vasilie, p r e c u m <l G ) a d e v e r e t e i letopisul Moldovii. D, G // 15 ei]xei C / a lui]lui C j j

172.

X V I I I De la a doa -domnie a lui Alexandru-vod Lpunianul au nceput - domnii a s aeza m a i cu temei n scaon n Iai. i cnd au purces de la P o a r t cu a doa domnie, zicu s-1 fie n v a t turcii s taie boiarii, s-i 5 slbasc; i pe cuvin t u l viziriului au tiat a t t a mul' ime de boiari. i au triimis i au ales din curteni de ar, p r e Racoviti i pre Sturzti i pre Blti i p r e alii ms. 53, muli./ f. 109 X I X I a r p e n t r u Aron-vod aa s povestete din io om n om cum fiind el de nimul lui moldovan de aici din Moldova i slujind la un mitropolit, anum6 Nicanor, fiindu-i nepot mitropolitului, i acel mitropolit fiind ctitor la mnstirea Agapia cea veche din dial i mergea de

i J - . 1 d e ia p. 172 iaste nepot lui Despot, p e n t r u s nu le a ce a u r m a s de la K i nju-su, averea ce rmseSe. i aa mrturisind celelalte slugi ctr veneiiani si | n~Ji l-au i prt c n u le p l t e t e simbria lor. i aa, fcnd meterug, tu rezut veneiianii c el iaste nepot lui Despot. i n-au l u a t nemic din aveiiij c rmsese d e la Despot, ce a u n p r i t slugile t o a t averea ce-au r m a s < i Despot. I a r l u i Despot-vod i-au f c u t m a i p u i n p a r t e din averea ( t a a r m a s de la s t p n u - s u . N u m a i ct a u l u a t el t o a t e scrisorile ce a u >espot i hrisovul cel d e despoticie de la Carol, al cinceli chesar al Ri apoi cu aceli scrisori a u f c u t meterug Despot-vod de a u agiunsu Ui iJiL n Moldova, p r e c u m scrie letopisul m a i sus. ( f . 103 v ) E / / 15 25 de I" j 172 i s-i d e a lui hrisovul ce a v e a d e la p a p a d e R m i de la n p r a t u l nemt i H n si alte scrisori t o a t e , cte a u a v u t D e s p o t cel Mare. i temndu-s slugile c or luoa averea lui Despot, neavnd ficiori, nici alt niam, a u f c u t meterug i i a i p u t p r e Despot, c u m c m u r i n d Despot cel Mare, u n nepot al lui ce au n o u a ' , n u v a s a l e p l t i a s c simbria lor, ce au slujit pre Despot cel Mare. i ,icc 1 ad d d t platnic s le pltiasc slugilor simbria lor, ce a u slujit. i crezind /CJ^tiianu, n-au l u a t nemic d i n averile lui Despot celui Mare, iar slugile au m r r f i t i t t o a t averea lui Despot celui Mare. I a r hrisovul i alte scrisori t o a t e ii-dii d a t lui Despot-vod i oarece p u i n i din averea lui Despot. i el cu ac61i s i r j ' o r i a u fcut meterug de a u agiunsu i d o m n u n Moldova, p r e c u m scrie i Ifetopisul C II 113 lipsesc E // 1 ante D e ' 2 0 C, 1 D / doao D / domnie C, D / ^vli-xandru C / v ( o e ) v o d G // 2 3 aza m a i bine, m a i cu temei n scaonul domniei r i,^' G II 3 scaonul domniii C, D / i cnd a u purces Alex:andru-vod cu a dou, d o m n i e d e l a a r i g r a d , d e la P o a r t , zic C // 3 8 i cnd au p u r c e s Alexandra-,voda L p u n i a n u l cu a doao domnie ( d o a d o m n i e G ) la Moldova din arig' d de la P o a r t , zicu s-1 fie ( f i G ) n v a t turcii, viziriul (veziriul G ) s tae (xae..G) p r e boiari, s-i slbasc, ca s nu m a i fac amestecturi, aducnd oti i t . t i n e d e p r i n t r - a l t e r ( r i G ) p e n t r u domnia ri Moldovii. i aa, pre covuitul viziriului, a u t i a t a t t a m u l i m e de boiari de li-au stnsu rtiamurili lor \ t u n c e a a u t r i m i s i a u ales din curteni, din cpiteniile d e a r , din curteni de t a r , p r e Cehneti, crora le zic a c u m R a c o v i e t i i p r e Sturzti ( S t u r C > si pre Bleti i p r e alii m u l i . D, G // 4 boiariijpre boiari C // 5 pre C//..6 Si] Atuncea C j dup triimis ad. Alexandru-vod C / / 7 R a c o v i e t i Cj tijij;e,ti C / B l e t i C / / 9 2 5 d i n p, u r m . Aron-vod, aa povestescu oamenii, c a u iost slujind la u n mitropolit, p r e n u m e Nicanor, fiindu-i n e p o t . i acel mitro-

173.

multe ori mitropolitul acolo l mnstire de[i] edea, fiind ctitor. I a r fiind cu dnsul Aron-vod, de multe ori eia f r tirea unchiu-su, mitropolitului, afar la o mnstioar de clugrie, afar din munte, ce era p r e 5 moia mnstirii, ce s chiam Hilioara, Acolo eia la plimblare. i aa eind Aron-vod ntr-un rnd la primblar l a Hilioara i ntorendu-s<() la. mnstire, n u m a i ce s-au tlnit cu unchiu-su mitropolitul, mergnd i mitropolitul 10 de la mnstire la moiile mnstirii. i tlnindu--s(> la un locu, u n d e iaste drumul tiat n piiatr cu ciocanul i vzind Aron-vod pre unchiu-su, mitropolitul Nicanor,, de fric au fugit drept la dial, pre dup o stnc m a r e de piiatr. i dup ce au fugit, nu s-au mai ntorii. Ia 15 unchiu-su mitropolitul, ce s-au dus n a r a Unguriasc i din ara Unguriasc s-au dus la arigrad. i apucndu-s<a> la oameni m a r i de au slujit si zabvind acolo ctva vremie, apoi au eit i domnu n Moldova. i acolo unde s-au ntimpinat cu mitropolitul f. 109V 20 Nicanor, la / drumul acel tiat n piiatr cu ciocanul, au p u s de au spat intru o stnc de piiatr mare, fcnd i smnu de asupra stncii unde au clcat calul cu piciorul, scriind i istorie pre stnc. Care acum, de mulimea anilor, n u s poate ceti s s nlliag cum c au fugit p r e 25 la acel locu n a r a Unguriasc.//
polit. fiindu c t i t o r i a m n s t i r e a Agapia cea veche din dial, care au iost zidit din c e p u t u l l tei de d o a m n a Xliana a u i P e t r < u ) - v o d R a r e i p r i n evoina acelui m i t r o polit, fiind vechil /ad. marginal}, ce m a i sus s-au scris, Nicanor. Decii mitropolitul Nicanor fiind ctitor la m n s t i r e a Agapia mergea de m u l t e ori de-i idea acolo, de zbvia. I a r Aron-vod, fiind cu unchiu-su m i t r o politul, de multe ori eia afar la primblare, i fr tirea mitropolitului, l a o m n s t i r e de clugrie, a f a r din m u n t e , ce era pre moia mnstirii -ce s chiam Hilioara. i aa, eind Aron-vod ntr-un rnd la primblare i ntorcndu-s la mnstire, n u m a i ce s-au ntlnit cu unchiu-su mitropolitul, eirid i mitropolitul de la mnstire, afar, la.moiile mnstirii. i t l n i n d u - s ' l a u n locu, u n d e iaste d r u m u l t i a t cu ciocanul i vznd Aron-vod p r e mitropolitul Nicanor, pre unchiu-su, de fric au fugit drept la dial, p r e d u p o stnc -mare d e p i a t r . i d u p ce au fugit, n u s-au m a i ntorsu la unchiu-su mitropolitul, ce s-au "dus n a r a Unguriasc i din a r a Unguriasc s-au d u s la a r i g r a d . i apuendu-s la oameni m a r i d e au slujit i zbvind acolo ctva v r e m e , s-au t m p l a t de au eit d o m n u n Moldova. i d u p ce a,u vinit n Moldova, acolo u n d e s-au fost n t i m p i n a t cu mitropolitul Nicanor, n m u n t e , la d r u m u l acel t i a t n p i a t r cu ciocanul, a u p u s de a u spat ntru o stnc d e p i a t r mare, i a u scris istorie p r e c u m au f u g i t p r e la acel locu. i p i i a t r a s cunoate s p a t p n n zioa de astzi. i deasupra pietrii nc iaste ocni u n d e au clcat calul cu piciorul, de s v a cunoate n m u l i a n i C // 1 25 lipsesc E // continu la p. 175 II

174.

ms. 53, f. 193

X X Ieremiia-vod a u ' f o s t p u s m u l t avere la m n s tire la Sucevi, ntr-un beciu supt curile domneti. I a r d u p moartea lui, vinit-au doamna cu ginerii iei * din a r a Leasc i au luat acea avere t o a t , de s-au dus 5 cu dnsa, de au fcut oaste n ara Leasc, i au vinit n Moldova. Care stau tainele i p n astzi dearte, unde au fost acea avere. X X I Cnd au b t u t turcii p r e Gapar-vod la uora, ntorcndu-s<) Ieii nnapoi, tiat-au un t t a r pre Jol10 covschii, h a t m a n u l leescu, lng Movilu, p r e c u m scrie i letopisul. N u m a i t t a r u l n u l-au tiut c iaste Jolcovschii, h a t m a n u l leescu. Ce, d u p ce l-au omort, au

Aron-vod, aa vorbscu oamenii b t r n i i clugrii de la m n s t i r e a Agapia c a u fost slujind Aron-vod la u n mitropolit a n u m e Nicanor, fiindu-i nepot mitropolitului. i acel mitropolit fiind ctitor la m n s t i r e a Agapie cea veche din dial, fiind m n s t i r e a zidit cu cheltuiala i agiutoriul doamnii Elenii a lui P e t r { u>-vod Rare, care d o a m n a E l e n a au fost f a t lui Despot craiului srbscu. Decii cu cheltuiala d o a m n i i Elenii i p r i n osteniala acelui mitropolit s-a zidit m n s t i r e a Agapia n dial, p r e c u m s-au zis. i fiind i mitropolitul Nicanor ctitor mergea de m u l t e ori la m n s t i r e de[i] idea i mergea i nepotusu, . Aron-vod. Decii Aron-vod de m u l t e ori eia a f a r de la m n s t i r e la p r i m b l a r e la o m n s t i o a r d e clugri ce era p r e moia mnstirii, ce s(> chiam Hilioara, a v n d dragoste cu o clugri t n r . i aa, eind Aron-vod ntr-un rnd la primblar la Hilioara i ntorcndu-s<> la m n s t i r e la Agapia n dial, n u m a i ce s-au tlnit cu unchiu-su, cu mitropolitul Nicanor, mergnd i mitropolitul a f a r la moiile mnstirii. i s-au tlnit la un loc u n d e iaste d r u m u l t i a t n p i i a t r cu ciocanul. Decii mitropolitul s fie b t u t p e nepotu-su, Aron-vod. I a r d u p acea Aron-vod s-au d u s n a r a Unguriasc, fugind de la unchiu-su, de la mitropolitul. i din a r a Unguriasc s-au d u s Aron-vod la arigrad i s-au a p u c a t la oameni m a r i de au slujit. i cu v r e m e a u eit domnii n Moldova. i s fie prinsu pre unchiu-su, p r e mitropolitul Nicanor i s-1 lie f c u t h a d m b u , s-1 fie scopit, cruia mitropolit i iaste m o r m n t u l la mi v ^ t i r c n aial. i s-au fost sihstrit l u u n d shim i zicndu-i din schimnicie Nil, care, asia scrie p r e p i i a t r a d i p e m o r m n t : shimnoje Nil. Iar acolo u n d e s-au tln i t Aron-vod cu unchiu-su mitropolitul a u p u s de a u s p a t o stnc m a r e d e piiatr, scriind i istorie p r e p i a t r i d e a s u p r a stncii nc a u s p a t , ca s s<"a) cunoasc, pe u n d e a u fugit. Care acesta semne snt de s v d i pn astzi. i sa c h i a m acea stnc d e p i a t r , P i i a t r a l u i Aron-/od. D < 1 6 r - T ) , G ( f . 230 Y 23.1) // 2425 ad. marginal pre la... Unguriasc B // 112 lipsesc E // 1 ante Ieremiia 22 C / v < o e ) v o d <f. 2 3 1 ) G / avfere D // 2 Sucevi C / Sucevi, u n d e a u i o s t zidit cuhne, magherie, s u p t D , G // 3 Iar C / lui] Ieremii-vod C / dup iei cut, ce era Iei C // 3 4 I a r d u p m o a r t e a Ieremii-vod ( I e r e m i e i v < o e ) v o d G> i du.pa ce s-au dus d o a m n a n a r a Leasc, a u vinit m a i p r e u r m d o a m n a i cu ficiorii i cu ginerii iei <ei G ) , ce era Iei i a u l u a t D, G / / 4 de] i C jj 5 n ara Leasc, d e a u f c u t oaste C / oaste D jj 6 7 Care stau taineli unde au test averea i p n astzi, d e s cunoate u n d e a u fost acea avere ascuns,. C / Care s t a u tainele u n d e a u fost acea avere ascuns, d e s cunoate i pn D, G j j 8 ante Cnd: 23 C, 1 D / v<oe>vod G // 10 p r e h a t m a n u l lescu, p . e J o l c o / s c h u C / Jolcovschie G // 11 lipsete i C, D, G / letopisul Moldovii J \ li t<o)piseul Moldovei G / iaste el C / lipsete Jolcovschii D,G// 12 leescu C , D j j

175.

gsit ceasornicul, n sn, a e aur cu diiamanturi. i aflnd t t a r u l c au fost h a t m a n u l leescu, s fie zis t t a r u l acela c n u trebuiate s triasc omul n lume, dac n u f. 194 v a avea nroc,/ i s s fie giunghiiat sngur. 5 X X I I Avnd Radul-vod o f a t clin t r u p u l lui, s fie fugit cu o slug, eind pre o feriastr din curile domneti din cetatea Hrlului. i s-au ascunsu n codru. i au f c u t Radul-vod n v o d de oameni i au gsit-o la mijlocul codrului, la o f n t n ce s<> c h i i a m F n t n a Cerbului, 10 lng podul de lut. Decii pre slug l-au omort, i-au tiat capul, iar pre dnsa au dat-o la clugrie, de au clugrit-o. X X I I I Radul-vod fcnd n u n t cu fiiul su Alexandruvod, domnul muntenescu, au luat pre f a t a lui Scarlat celui bogat de la arigrad. Care s pomenete ntr-at 15 r n d m a i sus, c au i n u t Scarlat f a t a lui Iliia-vod celui turcit. i avnd f a t a lui Scarlat a l b a pre un ochiu, n-au a v u t viia b u n cu Alexandru-vod. i au trimis Scarlat ferman nprtescu de -au luat f a t a de dup Alexandru-vod, de au dus-o la arigrad, i au dat-o 20 dup un grammatic, a n u m e Mavrocordat. i acel Mavrocordat au fcut pre Alexandru Exaporitul, i Alexandru Exaporitul au fcut pre Nicolai-vod, i Nicolae-Vod au fcut pre Costantin-vod, c.areli au fost d o m n u aicea la noi n Moldova, n anii de la zidirea lumii 7242< = 25 =1734) careli s t r a g e de pre strmoae-sa n i a m din domnii cei vechi moldoveneti.
1 4 lipsesc E / / 1 lipsete d e a u r C / / 1 3 i aflnd din sluga lui c u m c acela a u fost Jolcovschii, h a t m a n u l leescu, s fie zis acel t t a r c n u trebuiate C, i aflndu-s<) din sluga lui c u m c a u fost Jolcovschii, h a t m a n u l lesescu, i a r t t a r u l acela s fie zis c n u trebuiate D, G // 3 4 dac n-are nroc D, dac nu a r e noroc G // 4 i s s fie giunghiiat t t a r u l sngur. Aa s povestete. D, G, lipsete C // 526 lipsesc D, G // 5 i aceasta s povestete 1 d i n o m n om, c avnd R a d u l - v o d o f a t <f. 152 v 153>E / ante A v n d : 2 4 C / lipsete R a d u l C // 6 slug, zugrav C, slug domniasca ce era zugrav E / lipsete din curile domneti C /,/ 7 lipsete i s-au ascunsu C, E // 8 lipsete Radul C / i o a u gsit C, E / la] n C, E // 9 s chiam C // 10 p r e slug, pre zugrav C, E f lipsete i-au t i a t capul C // 11 o a u d a t C / lipsete la clugrie C / iar pre dnsa o a u clugrit E [ a u clugrit C / / 12 ante R a d u l 25 C, 14 E / cu' fiiul su, cu E JJ 1315 pre f a t a lui Scarlat, care s-au scris m a i sus, la domnia R a dului-vod celui Mare, c a u i n u t C / / 1416 Care acel Scarlat a u i n u t o f a t a l u i Iliia-vod, celui ce s-au t u r c i t E // 15 pre f a t a C // 17 triimis C // 19 lipsete d e a u dus-o la arigrad C // 20 d u p Mavrocordat 1 ad. la arigrad C // 2 1 lipsete Alexandru 2 C, E // 22 Nicolae C, E // 23 Costantin-vod Mavrocordat C, E / aici E / / 24 26 lipsete n Moldova... cei vechi moldoveneti E jj 25 care C // 26 moldoveneti] a Moldovii C / dup Moldovii ad. ulterior Costantinv o d ( ) aia f c u t p i Alixandru-vod<), ci domneti acmu, let 1783 C //

176.

X X I V Barnovschii-vod mergnd cu m u l t gloat de aicea din a r la P o a r t , cu m u l i boiari i mazili i curteni, f. i94v i cu di ceialali mai proti, i preoi i cu /clugri, i mergnd pe drum i poposind i ezind la mas, au nceput 5 a s t r n u t a Barnovschii-vod des i tare. I a r boiarii carii era 1a m a s cu Barnovschii-vod, d u p obiceai: Sn<>tos, doamne, i p e voia mrii<i>-tale!" Iar p r e u r m , vzind c tot s t r n u t , un boer s fie zis: Viermi, doamne". i cum i-au zis viermi, d o a m n e " au i t c u t de s t r n u t a t . 10 X X V Cnd i-au t i a t capul lui Barnovschii-vod, calul lui a i nceput a sri, ct n-au m a i p u t u t s-1 fie comisul n rnn. i, scpndu-1 din mn, pe loc au czut de au m u r i t . i vzind turcii, m u l t s-au m i r a t i au zis: Nevinovat au fost acest om". i au cunoscut pre Bar13 novschii-vod turcii c au fost drept i s-au cit p e n t r u c l-au t i a t . i s-au giurat ca s n u m a i taie de acum domnu de Moldova. N u m a i letopisul de aceasta n u scrie nimica.. I a r oamenii aa vorbscu, c au apucat unii dintru alii. X X V I Vasilie-vod, d u p ce au luat domnia de la 20 arigrad, s-au r u g a t viziriului s las a r a de bir trii ani, i al triili anu s dea birul rii o d a t , i pre turcii pre carii
118 lipsesc D , G / / 1 ante Barnovschii: 26 C, 8 E / / 1!7 Barnovschie-vod, m e r g n d l a P o a r t cu m u l t gloat, p r e c u m m a i sus s-au scris, fiind p e d r u m i ezind l a m a s l a p o p a s cu boiarii, au nceput Barnovschii-vod a strnuta, f o a r t e t a r e . i boiarii d u p obiceai zicea: Sn<,')tos, doamne, i pre voia mriit a l i " E <f. 158 v >, P <f. 220 v > // 1 m u l t e gloate C // 1 - 2 de aicea din a r ] d e ar C jj 2 dup P o a r t ad. la a r i g r a d p e d r u m C // 2 4 lipsete cu m u l i boiari... i mergnd p e d r u m i poposind C // 4 dup m a s ad. cu boiarii C // 5 s t r t u n a B // Barnovschii a s t r n u t a des i t a r e C / I a r ] i C // 56 lipsete carii era la m a s cu Barnovschii-vod C // 6 dup obiceai ad. zicea C // 7 pre C / lipsete p r e u r m , C,E,Pll8dup s t r n u t a i , a t u n c e a C / boiariu C, bo^ar E, boeriu P / / 10 P o vestete-s<> i aceasta din oameni b t r n i cum cnd a u t i a t E, P / ante Cnd 11 C / i-au]au C / a]au C, E, P // 11 s-1 m a i ie C, s-1 m a i i e E , s-1 m a i ii P jj 12 lipsete comisul n mn C // 12 16 i scpndu-1 din m n comisul, s-au i slobozit singur i s-au lovit cu capul d e zidiul c e t i i i n d a t au czut m o r t calul. i a t u n c e a , vzind turcii, m u l t s-au m i r t i a u cunoscut p r e Barnovschiiv o d turcii c a u fost o m d r e p t . i s fie zis turcii: Nevinovat au fost acest o m " . i s-au cit i s-au giurat ca s n u m a i tae C / i, scpndu-1 din mn, aa s-au slobozit sngur i s-au lovit cu capul d e zidiul cetii i n d a t au c&zut calul m o r t . i a t u n c e a , vzind turcii, m u l t s-au m i r a t i a u cunoscut pre Barnovschii-vod turcii c a u fost d r e p t . i s fie zis: N e v i n o v a t a u fost acest 'ii". i s-au cit i s-au g i u r a t ca s n u m a i t a e E, P // 17 nemic C, E // 18 I a r E, P / aa a u a p u c a t u n i i de la alii din b t r n i a p o v e s t i E, P , a a au a p u c a t d e vorbescu unii d i n t r u alii C. // 1921 lipsesc E // 19 ante Vasilie 28 C, 1 I) / v < o e ) v o d G / domnia Moldovii C // 20 veziriul G / lase G // 21 triilea C, 1), treile G / a n D / t o t birul C / t o t birul d e trii ani, i p r e D, G / ri o d a t ] d e acei trii a n i C j lipsete p r e 2 C, t>, G / or]vor C, D, G //

177.

or avea datorie in ar s-i scoat, s nu supere oamenii. i i-au fcut pre voie viziriul. i dup ce au vinit el n ar, la scaonul domniii, cont cu soboli n-au nbrcat trii ani, ce numai cu hulpi. i pe zi numai o miere de 5 pine s mnca i doi berbeci i o ialovi la curtea dom: niasc. Cheltuial puin, mai mult de doi galbeni pe zi nu eia. i au fcut cri de slobozie n. t o a t ara. i nemic din ar n-au luat pn nu s-au plinit trii ani. Numai din desetin i din mortasipii, din gotin i din f. 195 10 vam ce lua, / s chivernisia. Iar pn n trii ani s-au umplut ara de oameni. i au scos atuncea pre ar fumrit, cte un leu de cas. i au plinit atuncea tustreli birurile, de li-au trimis la P o a r t ; i nc au rmas i lui Vasilie-vod o mie de pungi de bani dobnd. Atuncea 15 au triimis la Poart poclon, de au mulmit npratului i viziriului i altor turci mari, blane de spinri de soboli pentru bine ce au fcut de au ateptat ara. Care acest dar n-au fost nici de un folos ri, c au rmas obiceai de d ara baraiamlc de atuncea ncoace, in toi anii. 20 De mirat lucru iaste c au fost domnu strein i nu au fost grabnic la lcomie. X X V I I Tot atuncea, cnd au vinit Vasilie-vod n scaon,. era nite joimiri moldoveni n ara Leasc i prda n multe rnduri ara aceasta a Moldovii. Decii Vasilie25 vod scria la Iei s poronceasc oamenilor si celor de oaste s nu strice ara Moldovii. Iar leii s mntma
1 26 lipsesc E // 2 voe G / vezuuul G / venit G ; / 2 4 au vinit el n scaonul domnii, trii a m cont cu blane de soooli n-au m b r c a t , ce n u m a i cu blane d e hulpi C / au vinit el n scaonul domnu. trii a m cont cu blane de samur n-a.u nbrcat, ce n u m a i cu blane de hulpi I j . O- // 4 rmert G. G // 5 ht>sete s C / p i m e i doi berbeci i o alovrta rmnca la curtea cea d o m m a s c a P , G // 6 i cheltuial C l lipsete pe zi C // 7 slobozii C, D, slobozie G // 9 lipsete si C, D. G. / inortasipiie G. D. mortasipie G / lipsete si 2 C // 10 luoa CJ pir G / / l n p l u t G / p e Li, G // 12 tustreli birurile]aceli trii biruri C // 13 triimis D / i nc x-ati m a i r m a s C, D, G // 14 v ( o e ) v o d G // 15 dup triimis ad. Vasilie-vod C / trimis D, t r u m e s G / / 16 veziriului G / soboliJsamur D. s a m u r i G // 17 au]i-a.u J ) , G / a r a de bir C, D, G // 18 nici de u n folos n-au fost G. D, G / lipsete ri C. D, G / c a u r m a s a r a cu obiceai de d a u baraiamlc C, D, G // 19 lipsete ncoace C / ani JJ 20 mierat Cil 21 lcomie G // 22 ante T o t 29 C, 2 D / dup a t u n c e a ad. pre acea v r e m e C / Vasilu v ( o e ) v o d m scaonul domniei G / n scaonul dommit C, D jl 23 neste C J joimiri, slujitori moldoveni T> j moldoveni] slujitori G / / 24 Moldovei G / Vasilu D jj 24 26 lipsete Vasilie-vod scria... sa m i n t u n a G il 2526 s poronceasc acelor joimiri s nu strice a r a Moldovii C, s pjoroncease acelor joimiri s nu strice a r a D // 26 lipsete Moldovii D / Iar C, JJ / m i n t u i a D jj

175.

de ctr Vasilie-vod i zicea c n u snt Iei, ce snt moldoveni aceia ce p r a d . Ce Vasilie-vod, vznd c-i dau acel rspunsu de la Mi, au ales i el puintei moldoveni de ai lui i au strigat n 14fe oameni de oaste, slujitori, 5 i i-au pornit a p r d a n a r a Leasc. Decii moldovenii cei din ara Leasc ce strica i p r d a aicea n ar,'vzind aea, au vinit toi la Vasilie-vod de s-au nchinat. i au , nceput i iei a p r d a n a r a Leasc. Apoi leii, vzindu aa, au nceput a scrie cu b n a t la Vasilie-vod, iar io Vasilie-vod rspunznd: Ceia ce p r d a a r a mea aceia f. 195*' p r a d i a r a v o a s t r " . i / n u au inut aicea pre mult aceea glceav, i s-au aezat cu leii Vasilii-vod, i pre joimirii aceii'a i-au aezat la margine slujitori. N u m a i pre doi, ce era m a i cpetenii, neaezindu~s<), i-au omort. 15 i apoi s-au fcut b u n pace. X X V I I I La domnia lui Vasilie-vod rmsese o beizadea a Radului-vod, tnr. i au fost a v u t R a d u l v o d a un turcu m a r e priiatin la Poart. i sa ruga acel turcu viziriului totdiauna p e n t r u acel beizadea a Radului-vod 20 s-1 fac d o m n u n Moldova n locul lui Vasilie-voda. i poroncindu viziriul s-1 aduc s-1 fac domnu, au zis c-i pre tnr, dac l-au vzut viziriul. i au zis turcului s mai atepte vreo doi, trii ani, i apoi 1-a face domnu la Moldova. i au trimis pre acel turcu la Moldova viziriul 25 cu o triab, i s v a d i pre Vasilie-vod i a r a cum iaste.. I a r Vasilie-vod oblicis, p e n t r u acel turcu, c-i iaste nepriiatin i-i iaste stricat domnia despre acel turcu. .. i au i rpezif la Glai, i i-au eit mulimea de slujitori nainte, i la Brlad, i la Vasluiu, i la Scntea, i la Iai 30 nc i mai m u l i slujitori. i la arum. au poroncit, i i-au eit m u l i m e de pluguri i a r nainte, de-i videa turcul.
1 - 3 1 hptesy F , G II 1 lipsete de C / Vasilii D // 2 aceia ce p r a d a r a Moldovii < D / aceia I) / Ce]Iar C, D // 4 i n liaf C, i n lefe D / lipsete oameni de oaste, l u j i t o n , C D I ad. marginal de caste B // 5 moldovenii C, D // 6 lipsete i prda. C. I) 116 7 vzind aa C, D // 7 aa C, D // 10 rspunzindu C [dup rspurizind ad asa, h a u scris C, D / Cela C / a c e i a C // 12 acea C / Vasilie D / p e C // 13 ceia C I i-au aezat Vasilie-vod D / margine C / N u m a i ] i C, D / pre vreo doi C J> </ 14 "ape tenie C, V // 15 pace D // 16 ante L a 30 C, 3 D / Vasilii C / lipsete vod i> II 17 beizade D // 19 t o t d e a u n a D / acel] acea C, D // 20 21 repet s-1 faca a o m n u ui M o l d o v a . . . s-1 aduc B / / 21 poroncindu-i C, poroncind D / ' veziriul D / dup a d u c ad. s-1 vaz C, D // 2 1 22 s-1 fac d o m n u ; iar dac l-au a d u s la viziriul i l-au v z u t , au zis viziriul c-i pre tnr. i a u zis C, D //' 23 UDscte vreo D //*24 la n C, D / i au triimis viziriul C, D ' / / 26 oblicis<> 1J i! 27 domnia lui D / / 2 8 i auzind c vine, a u i rpezit D jj 29 nnainte 1 , nnainte D // 31 m u l i m e d e oameni cu pluguri C, D / nnainte C, D //

179.

i cum au sosit la gazd n Iai, cum i-au trimis Vasilievod cinci mii de galbeni de aur. i apoi, dup ce s-au , npreoiiat cu Vasilie-vod, poronca ce au, avut acel turcu ndat au plinit. i stnd la vorb cu turcul, Vasilie-vod l. 1,96 5 au spus poveste cum / c el tie ca i-i domnia stricat despre dnsul. i i-au mai druit i atuncea la purces cinci mii de galbeni de aur. i, dup ce au purces turcul pe drum, i-au mai trimis i alte cinci mii de galbeni de aur. Iar cnd au agiunsu turcul la arigrad, i-au mai dat alte 10 cm ci mu de galbeni de aur, carii s-au fcut preste tot doaozci de mii de galbeni de aur. Iar d u p ce au mrsu turcul Ia viziriul de s-au npreunat, ntrebndu-1 viziriul de Vasilie-vod, au nceput turcul a zice viziriului: Bine ai nimerit, mriia-ta, de nu ti-ai grbit s-I mazileti pre 15 acest domnu harnic i de triab i putincios; c iaste mulime de oameni n ara lui, i de l-ai fi mazilit, s-ar fi fcut mare greal, c are nite slujitori muli i a r cu putere mare, i poate s-ar fi hainitu i ar fi vinit i el la o peire. i acmu el tie c vei mriia-ta s-1 mazileti 20 i s pui domnu pre ficiorul Radului-vod, i iaste n grije, Decii, de vii socoti mriia-ta, s faci surgun pre feciorul Radului-vod, s aud Vasilie-vod, i atuncea i va ei grije". Decii viziriul ndat au poroncit de I-au fcut surgun, i s-au tmplat de au murit ficiorul Radului25 vod n surgunie. i s-au mintuit Vasilie-vod cu doaozci de mii de galbeni de aur i au r m a s n pace. Aea in *., , turcii prieteugul, pentru voia banilor. / ^ | X X I X Vasilie-vod. aproape de mazilie, au__greit / j L lui Dumnezeu, c i s-nu ntunccat minte spre lcomiic, / |io de au stricat mnstirea P u t n a , gndincl c va gsIlSani, j f. 196 . in-augsit. i s-au apucat s o fac de nou iar, precum
1 31 lipsesc', E , G // 1 dup sosit ad. t u r c u l O, D / cum. i-au] i-au i C I> / triimis C, D / 3 lipsete cu Vasilie-vod C, D / i poronca C, D // t i stnd Vasilie-vod ia vorb cu acel t u r c u C, i stnd Vasilie-vod la vorb a, .turcul D jj 5 i-au sp\^s C, D j tiie D / c-i i a s t e ' d o m n i a C, D // 8 triimis G j dup a u r ad. la Qlai D // 9 cnd] d u p ce C, D / a j u n s u C, D / alte] si alte C. D // 11 mersu C, D. // i 2 npreonat C, D // 14 nemerit] f c u t C / s-1],s D jj 15 h a r n i c u C. D // 16 oameni] om C, D / / 17 nete C / / 18 h a i n i t C, D / / 19 a c u m C / v e t j v u C, D jj 20 i vii, s p u i d o m n u n Moldova C / d o m n u n Moldova. D // 21 d e vii] de-i C, D // 22 ficiorul C, D // 24 dup s u r g u n ad. pre ficiorul R a d u l m - v o d a , I> // 25 surgunie P / Vasilii C // 26 Aa C, D / / 2 7 priateugul C // 28 ante Vasilie 31 C, 4 D / mazilire D / / 29 m i n t e a C, D / / 3 0 stricatlrsipit D / dup b a n i ad. n zidiul bisericii C, D // 31 i n-au gsit] si r s i p m d m n s t i r e a n-au gsit nemic C / i s-au a p u c a t a doa oar D / dup fac ad. a doa oara Cil

,180

a u fos, i -nu i-au: a g l u t a t Dumnezeu s o fac. C au zidit-o -numai din temelie din p m n t p n Ia ferestri, : si i-au luat Du mnezeii domnia. C s-au sculat Gheorghi tefan logoftul cu oaste asupra lui i l -au scos din domnie. 5 I a r p l u m b u l cu careli au fost acoperit mnstirea P u t n a l-au luat czacii lui Tirriu," a ginerelui <lui> Vasilie-vod, de I-au. dus la cetat6 la Suceav, de au fcut glonuri de puc, s apere cetatea Sucevii despre Gheorghie tefanvod. Ce tiu c a u a p r a t - o b i n e ; c s-au osndit i Timu w p e n t r u p r a d a i jacurile ce au fcut pe Ia sfinteli mnstiri. i -au p u s i el capul de glonu, precum scrie letopisul. i pre u r m au g t i t mnstirea P u t n a Gheorghie tefanvod, d u p ce au luat domnia, de iaste zidit precum s vede acum. 15 X X X D u p ce s-au dus Vasilie-vod la Poart, l-au nchis turcii. n Edicula. i-1 pila domnul muntenescu i domnul moldovenescu i Racoii, craiul ungurescu, i sta tare asupra lui, s-I omoar npria. i giurua trii mii de p u n g i de bani. Iar Vasilie-vod pierdus<> t o a t 20 nedejde de viia. i -au chiemat t o a t e slugile, cte avea p r e lng dnsul, acolo la Edicula i -au n p r i t t o a t avere lor. i li-au zis, de a peri, s fie averea aceia a lor, iar de n u v a peri, s i-o dea iar napoi. i- atepta numai, ceasul, s vie s-1 omoar. I a r atuncea viziriul au chemat 25 p r e t o i paii ce era la P o a r t a nprteasc i au sftuit cu dnii i li-au spus cum druescu trii mii de pungi de

1 26 lipsesc E, G // 1 2 C o au zidit din temelie, din pmnt, numai -pn C, D,// 4 oaste C, D / domnie C, I) / dup domnie ad. pre Vasilie-vod C // 5 care 0 / lipsete P u t n a Cjj 5 7 P u t n a , viind Timu, ginerele lui Vasilie-vod, cu czacii lui, l-au l u a t de l-au dus la cetatea Sucevii D // 6 lui Vasilie-vod C j j 8 puci C, D / lipsete Sucevii D // 9 binejaa de bine C // 911 aprat-o aa de bine; c s-au osndit de -au pus i el capul de glonu D // 10 lipsete prada i C / lipsete pe la sfinteli mnstiri C // 11 de g l o n u j i e au perit de glonu C // 12 i] Iar njai D / lipsete P u t n a C / / 14 dup acum ad. pn astzi C, D / / 15 ante I a r d u p ce-, 32 C, 5 D / dup vod ad. la arigrad C | | 15 16 I a r dup ce s-au d u Vasilie-vod la arigrad, la Poart, d u p ce l-au scos din domnie Gheorghie tefan, l-au nchis turcii pre Vasilie-vod n Edicula D // 1617 i-1 prla domnul muntenescu pre Vasilie-vod, i domnul moldovenescu, i craiul ungurescu C // 17 Racoi D // 18 numai s-1 omoar C, D / npria] turcii C, D // 19 Vasilii C, D / pierdus C // 20 ndejde C / slugile lui pre carii li avea C, slugili lui carii avea D // 21 22 toat averea lui ce-au avut, de au dat-o la dnii. i au zis c de v a peri C / lorjslugilor lui D// 22 i au zis D/ dup peri ad.. el D / acea avere C, lipsete D // 23 nnapoi C, D / i atepta Vasilievod n u m a i D // 24 ceasul n u m a i C / lipsete s vie s-1 omoar C / I a r D / I a r viziriul atuncea C / chiemat C // 25 paii i agalarii ce snt la C, paii i meghis-tanii ce snt la D //

181.

i7

bani, ca s-1 omoar / pre Vasilie-vod. i. toi au sftuit s-1 omoar. Numai unul dintre dnii au zis c muli bani snt, dar la o nprie o liaf nu agiungu bani<(i> i nu snt muli. i acest om poate-fi iaste trebuitoriu, de 5 giuruescu iei attea pungi de bani s-1 omoar; c aeest om s cunoate c-i harnic. i poate s vie o v r e m e s trebuiasc i s slujasc npriii mai mult preul dect trii mii de pungi de bani, ndzcit dect giuruescu ei. i grind acel paa acel cuvnt, au lsat toi dupcuvmtul 10 lui. i l-au ertat npria pre Vasilie-vod i l-au slobozit din Edicula. i dup ac6ia curund era s-1 puie d(?rom. Jar n-au zbvit si au murit, XXXI Gheorghie tefan-vod, cnd era biriu, murindu-i gktpniasa, au rmas vduvoiu. i tlnind ogiup.15 nias srac, frumoas, tnr, anume Safta., de niamu Boetilor, au timpinat-o pe drum., mergnd cu rdvanu la Iai. i au poprit rdvanul cu sila, i s-au suit fr de voia ei n rdvan, i au ntorsu rdvanul nnapoi, la casa lui. i pre urm au priimit i a i s-au cununat cu dlrsul, 20 care au agiunsu de au fost i doamn. XXXII Gheorghii tefan-vod, cnd era logoft mare, .au fost eznd odat n Divan cu toiagul n gur. Iar Jordachi Cantacozino cel btrn, vel-vist(iernic): Ce -zici n fluer, dumneata, logofete?" Iar el au rspimsu: 25 Zic n fluer, s mi s coboare caprile de la munte, i nu

125 lipsesc G jj 1 12 lipsesc E / / 1 lipsete pre Vasilie-vod. C, V jj 3 banii .aceste C, aceti bani D // 4 poate-hi C / iaste u n om trebuitoriu C, B // 5 giuruescu ei a t e a bani s s o m o a r ; i acest om D / s-1 omoar] s s omoare C / c]i C // 6 c-i] c iaste C / viie C / vreme D // 9 dup paa ad. ,aa C j j 10 lipsete n p r i a p r e Vasilie-vod C, lipsete pre Vasilie-vod B // 11 din] i din C / curnd C / era s-1 fac i d o m n u , s-1 puie C, era s-1 f a c ' s - l p u i e d o m n u n Moldova D // 12 Iar] Ce C // 1325 lipsesc D jj 13 ante Gheorghie: .33 C / b o i a r C jj 14 jupnias C jj 1319 [52] Gheorghie tefan-vod, cnd au fost boiar, log<o)ft mare, purcegnd din I a i sa m a r g l a Buciuleti i fiind el v.duvoi, c-i muris giupniasa, a u tlnit o jupnias srac, t n r i f r u m o a s , a n u m e Sata, de niamul Boetilor. i tmpinndu-o p e d r u m , mergnd a l a I a i -cu r d v a n u l [i] a u p o p r i t r d v a n u l cu sila i s-au suit fr de voia ei n r d van. Si a-u ntorsu r d v a n u l nnapoi la casa lui E ( P o v e s t i r i l e cit Gheorghe tefan ntre <f. J 8 6 y ~ 1 8 8 ) , P <f. 2 3 7 y - 2 3 8 v > / / 14 v d u v o i C / / 1 4 - 1 7 i tlnind o j u p i m a s srac la Podul Iiioaa, m6rge la I a i i fiindu acea jupnias f r u m o a s SJ tnr, a n u m e Safta, de n i a m u l Bofetilor, a u t m p i n a t - o mergnd l a I a i cu r d v a n u l C j j 17 i n d a t a u p o p r i t C Jj 19 p e CJJ 20 care C / a j u n s u C j j 2 1 ante Gheorghie: 34 D, 53 E, P / era] a u fost C // 23 cel b t r n ce era velvist<iermo> i^au zis E , P / dup vist<iemic> ad. i-au zis C jj 24 logofete C f f 2,5 Zicu C / caprele C jj

182.

f.

mai vin". E l au rsp'unsu n pild, i alii nu s-au priceput. C el a t e p t a otili ungureti s vie de preste m u n t e . X X X I I I Gheorghie tefan-vod, trecnd cu oastea \ unguriasc prin R o m a n , s scoat pre Vasilie-vod din 5 domnie, iar un bivolar b t r n al lui au eit nainte dintr-o crcim, fiind b a t , n mijlocul tirgului, i au nceput a rde i a b a t e n palme i a zic6: / Dragul badii, tefan-vod, m a i bine i ade n domnie dect n boierie. Aa s mi te p o r i ! " Iar tefan-vod l-au n t r e b a t : Ce i-i voia, 10 m i ? " Iar bivolariul au dzis: O b u t e de vin am n e g u a t i n-am. b a n i s o pltescu, s b e u p e n t r u s n < ) t a t e a mrii<(i)-tali i a otii mrii<i>-tali.!" Atuncea tefanv o d s-au zmbit a rde i au zis la oltuzul: Pas' s i-o pltiasc". i au m r s u de au b u t b u t e a cea de vin t o a t 15 cu soiile lui, cu cine au fost, i au pltit oltuzul b u t e a cea de v i n . X X X I V Gheorghie tefan-vod, d u p ce au l u a t pre doamna lui Vasilii-vod din Suceava la m n a lui i p r e tefni-vod, pre fiiul su, l-au n s m n a t la nas puintel, 20 i pre d o a m n a au v r u t s-i rd de dnsa. Ce doamna lui Vasilii-vod l-au probozit i au nceput a-1 bl st m a i a-1 sudui i a-i zice dulu f r de obraz, cum n u s teme de Dumnezeu, c i-au fost domnu-su stpn, i i-au m n c a t p i t a . i aa i-au dat pace i o au trimis la Bueiu25 Ieti de a u nchis-o n curile lui. i i-au luat averea i m u l t s p a i m i-au f c u t . X X X V Gheorghie tefan-vod, d u p ce au prinsu pre Toma vornicul Cantacozino n Suceav, l-au n b u n a t pn a aduce pre frate-su Iordachi Cantacozino din ara
1

1 - 2 5 hpsesc D, G // 1 lipsete E l E // 2 lipsete el P / ostile C, E / vie C vii P / d preste] despre P // 3 ante Gheorghie; 35 C, 54 E , P / oaste E, P // 5 domnie E / i-au eit nnainte C / nnainte P // 5 6 lipsete dintr-o crcim, fiind b a t C // 6 crm E, P / lipsete fiind E, P // 7 p a l m i P / zice C, P // 8 bini P / adi P / d o m n i e C, E , P / boerie C, E, boerii P / Aa C, P // 9 I a r Gheorghie tefan-vod E , P / I a r Gheorghie tefan-vod s-an zimbit a rde i a u zis: C / -i voia P // 10 b u t i P // 11 s n t a t e a C / / 12 Atuncea Gheorghie tefan-vod E , P / / 1 2 - 1 3 A t u n c e a Gheorghie tefan-vod a u zis la oltuzul C // 13 zmbit E, P // 14 mersu / lipsete t o a t C, E, P // 15 lui] sale E, P / i o a u p l t i t C // 17 ante Gheorghie: 36 C, 55 E , P II 18 Vasilie C, E jj 19 lipsete p r e E, P / i p r e fiiul su tefniv o d l-au n s m n a t C j j 20 d o a m n C, E, P // 21 Vasilie E, Vasili P / propozit P Ij 22 zice C, P II 23 d o m n u l su P // 24 aa C, P / pace C, P , paci P / a u triHiis-Q E trimes-o P / dup t r i i m i s ad. p r e d o a m n a C // 25 dup Buciuleti ad. p e Bistri, la satul lui, la i n u t u l N i a m u l u i C / d e ] i C / dup averea ad. ce a u gsit C // 27 ante Gheorghixe: 37 C, 56 E, P Ij 2829 n Suceav, d e o d a t l-au nt'UBat p n a a a d u s i p r e C, E , P // 29 Iordachi] Gheorgachi C / lipsete Cantacezino E, P //

183.

Leasc, cu giurmlnt, de la Camenia. i apoi, prinxind pre amndoi fraii, i -au nchis pre amndoi fraii npreun cu doamna lui Vasilii-vod la Buciuleti. i acolo m u l t groaz le fcea i umbla noaptea cu luntre pre apa Bis5 triii, de -i spria c-i vor rsturna n Bistri. i i-au luat tot ce au avut, i sate, i haine, i odoar, i haine, i bucate, i b a n i gata noaozci de mii de galbeni de aur ungureti. i au trimis pre armaul cel mare, pre H b l. 198 escul, s-i omoar. Ce Hbescul / nu s-au grbit cu 10 moartea. i au scris n doao rnduri Gheorghe tefan-vod numai s-i omoare, i tot n-au Vrut s s grbasc s-i omoare. Iar al triile rnd, scriind Gheorghii tefan-vod la armaul Hbescul numai s-i omoar, i stnd crile gata pre mas, ntru acel ceas au sosit un cpitan din 15 ara Munteniasc, anume Uurelul, cu cri de la Constantin-vod Bsrab, domnu nou, poftind cu scrisoare pre Gheorghie tefan-vod s-i sloboad pre acei doi boiari, g nu-i omoar. Iar de-i va omor, vor strica prieteugul, i s fie g a t a de rzboiu. i Gheorghie tefan-vod nu 20 tiia nemic de moartea lui M atei-vod. C. cum au murit Matei-vod, au i rdicat domnu pre Costantinvod slujitorii i boiarii i ara. n t r u acel ceas au czut cu rugminte Costantin postelnicul Cantacozino, frateli Tomii vornicului i a lui Iordachi vistemicului, de au scris
jt 24 lipsesc D, G / / 1 Camini I 5 / prinzindu C, p r i n z m d u - i P Ij 2 repet i-au nchis p r e amndoi f r a i i C / lipsete f r a i i 2 E, P // 3 Vasilie E / Buciuleti sC // 4 i u m b l a n o a p t e a cu l u n t r e p r e a p a ] i-i p u n e a n l u n t r e n o a p t e a pre apa, // 5 de-i spria r u C / de-i spria c-i vor omor, s spue a v e r e a domniii i .a lor. i E, P / c-i vor omor, s spue averea domniii i a lor. i C // 6 au .avut: moii, sate, haine i odoar i b u c a t e C / a u a v u t i moii, sate P / a u .avut i moii, sate t odoar E / lipsete i haine 1 E / i h a i n e 2 P / 8 ungureti de a u r E, P / triimis C, triimes P / pre J ] i pre E // 9 omoare C, P / lipsete Ce Hbescul nu s-au grbit cu .moartea Fj/lOdup m o a r t e a ad. s-i o m o a r e C, s-i omoar E / Gheorghii E / lipsete Gheorghie tefan-vod C / / 11 lipsete n u m a i E, P / omoar E, P jj 11 13 lipsete i t o t n-au v r u t . . . n u m a i s-i .omoar C j j 12 omoar E , P / / 1214 I a r a tria o a r s t n d crile g a t a p r e m a s scrise i pecetluite, s li t r i m i , n u m a i s-i omoare, n t r u acel ceas E , P // 14 dup m a s ad. scrise i pecetluite s le t r i m i , n u m a i s-i omoare C jj 15 p r e .anume E, P // 17 Gheorghii E / dup boiari ad. p r e T o m a Cantacozino vornicul i. p r e Gheorgachi Cantacozino vistiiarnicul C, E, P / visternicul P // 18 omoare G, E , P / priieteugul E jj 19 i] lax C, E , P / / 20 m o a r t e C, p ) / 2 1 ,dup rdicat ad. m u n t e n i i E, P / pre Costantin-vod dornnu C / / 22 dup vod ad. B s r a b n a r a Munteniasc E, P / slujitorii i boiarii i a r a ] n a r a M u n t e n i a s c C, lipsete E, P / n t r u ] i ntru C jj 23 fratele E Ij 24 lipsete vornicului E, P / Iordachi] Gheorgachi C / dup Iordachi ad. fiind c u m n a t lui -Costantin-vod E, fiind Costantin-vod c u m n a t lui P / lipsete visterticului ;E, P j d u p vistyarnicului ai. Cantacozinetii C //

Costantin-vod Bsrab la Gheorghii tefan-vod, precum s-au pomenit mai sus. i cpitanul acela, ce-au vinit cu crile, ntru o zi i ntr-o n o a p t e din Bucureti au agiunsu n Iai, i-au p u s muntenii num6 de atuncea, .5 Uurelul. Careli dup acfa m u l t mil au avut de la Cantacozineti. i aa, cu aceast tmplar6, i-au ertat Gheorghii tefan-vod pre aceti doi boiari i li-au dat moiile nnapoi, iar alt nemic n u li-au dat ce le luas. X X X V I Gheorghii tefan-vod, d u p ce s-au dus n 10 ara Unguriasc, umblat-au pin. multe p r i de loc, ca s-i dea oaste, pe la nemi, pe la Iei, pe la Moscu, pe la vezi. i au druit nparatului moschicescu o cruce ferecat cu aur i cu pietri scumpe de p a t r u sute de pungi f. !98y de bani, ca /' s-i dea oaste, s vie n Moldova. i tot l-au 15 p u r t a t cu voroave i nu i-au mai dat oaste, pn ce i s-au tmplat de au murit acolo, la Moscu. i pe urm i-au adus oasle lui n Moldova, n mnstirea lui la Caen, de l-au ngropat. X X X V I I Iar pre doamna lui Gheorghii tefan-vod, 20 pe Safta, ce o luas<> cu sila, precum s-au scris mai sus, o urs<> Gheorghii tefan-vod, umblnd pin ri streine, i au triimis-o n ar aicea, pn a nu muri el. i el -au fost luat o slujnic iitoare dintru aceli ri streine. Iar doamna Safta au trit aicea n ar, cu (pace) m u l t 25 vreme i dup moartea lui Gheorghii tefan-vod.
1 25 lipsesc D, G // 1 dup Bsrabu ad. marginal care acest Costantin-vod. B<asarab> era c u m n a t lui Costantin stolnicul Cantacozino C / Gheorghie C, E, P /'/ 2 pomenit] scris C / ce au C // 3 dup crile ad. au vinit C / noapte C // 4 a j u n s u C / i-au] i i-au E, P / / 45 i i-au p u s n u m e m u n t e n i i acelui c p i t a n d e atijncea Uurelul C // 4 n u m e m u n t e n i i E, P // 5 Care C, E, P / dup a v u t ad. acel cpitan Uurelul E , P jj 6 aa C, P / ntimpiare C, t m p l a r e P / i-au] a u P Ij 7 dap boiari ad. Cantacozineti C // 8 a l t nu li-au d a t nemic E, P jj 9 ante Gheorghie: 57 E, P / [38] I a r Gheorghie tefan-vod, d u p ce l-au mazilit npria, s-au d u s n C j j 10 p r i n C, E, P / / 1 0 1 1 de loc i ri, ca s-i de oaste s vie iar n Moldova. Fost-au la n e m i E , P / dup loc ad. i r i C j j 1118 ca s-i d e a oaste s vile aicea n a r , n Moldova, ca s m a i fie d o m n u , p r e i a nemi, pre la Iei, p r e la fezi, p r e la Moscu, pn a u m u r i t acolo la Moscu. i pre. u r m i-au adus oasele lui l a m n s t i r e a lui, l a Caen, de l-au ngropat C jj 1.1 lipsete p r e 2 - 4 E, P jj 1216 i avnd o cruce f o a r t e scump, ferecat cu aur, cu d i i a m a n t u r i i cu pietri scumpe, care p r e u l ei era p a t r u sute d e p u n g i de bani,,o a u d r u i t n p r a t u l u i moschicescu, ca s-i d e a oaste. i aa, zbvindu-1 moscalii, i s-au t m p l a t de a u m u r i t la Moscu, E, P //16 p r e E, P Jj 17 oaseli lui aicea n a r la m n s t i r e a l u i E , P / Cain E, Can P / / 19 I a r Cj ante I a r : 58 E, P,/ Gheorghie E JJ 20 p r e d o a m n a S a f t a E, P / luas cu de-a sila C / precum m a i sus s-au scris E, P // 21 urs C / lipsete Gheorghii tefan-vod C, E , P / prin C, E, P // 22 aicea n a r C, E, P // 23 repet o slujnic P / iitoare C jj 24 d o a m n a lut, S a f t a C / cu pace C, P cu p a c e E jj 25 Gheorghie C, E //

185.

10

15

i. 199

20

25

X X X V I I I Fost-au luat Iordachi Cantacozino i Torna frate-su toate moiile Ceauretilor, p e n t r u acea p r a d ce li-au fcut Gheorghii tefan-vod, cu d r e p t a t e i cu giudecat. D a r mai pre u r m s-au socotit Toma vornicul i cu frate-su Iordachi visternicul de voia lor i li-au d a t iar la niamurile lui moiile, la Ceaureti, s le stpniasc. Iar Rcovitii, nu s tie din ce pricin, au fost luat i iei moii de-a Ceauretilor atuncea i nu li-au mat dat napoi, care moii din niamul Racovitilor i astzi le tin de le stpnescu, alteli. 5 X ' satul Roznovul si } X X X I X Ghica-vod, de niamul Iui fiind arbna, copil tnr au purces de la casa lui la arigrad, s- gsasc un stpn s slujasc. i cu dnsul s-au mai luat un copil de turcu, iar srac, din ostrovul Chiprului, i mergnd amndoi denpreun la arigrad, multe vorbe b u n e au v o r b i t : de vor gsi pit, s s<> caute unul pre altul. i au dzis Ghica-vod: Tu eti turcu, p o i s agiungi s fii om mare, i ce mi-i face pre mine a t u n c e a ? " I a r turcul au zis a t u n c e a : De voi fi /' eu om mare, te voi face de vii fi mai mare n Chipru, giudectoriu". i mergnd n arigrad, s-au desprit unul de altul, s- caute stpni. Decii copilul cel de turcu au nemerit Ia un ag, ce era de curtea nprtiasc. i au slujit aea din stpn n stpn, pn au agiunsu de era paa. i fiind paa srac, avea un priiatin musaip nprtescu. i mergea t o t d i a u n a la vorb la acel musaip nprtescu. i pre aceia vreme

1 - 2 7 lipsesc D, G / / 1 ante F o s t - a u : 39 C, 59 E, P / Iordachi] Gheorgachi Cj i] i cu E , P jj 3 ce li-au fcut] ce le fcus , E, P / Gheorghie C // 4 jud e c a t C | lipsete vornicul C // 4 5 socotit Torna i Iordachie de voia lor, E , P j j 5 lipsete cu frate-su C / Iordachi] Gheorgachi C / lipsete visternicul C /" d e b u n voia C / lipsete lor C // 6 ad. marginal moiile B / la niamul lui, Ceauretilor, nnapoi C, la niamul lui, la Ceaureti, nnapoi E, P / lipsete s le stpniasc C, E , P / 7 Racovietii C, Rcovitii E, P / im s tie C, n u tiu E , P jj 8 ad. marginal a t u n c e a B // 9 nnapoi C, E, P / carii C, E, P / lipsete moii C, E , P / Racovitestilor C // 10 lipsete le in de C, E, P Ij 11 ante Gtiica: 40 C, 36 E<i. 196 v >, 37 ' p < f . 243 r ~ v > / dup vod ad. cel b t r n C / neamul P / / 14 sracu C / din ostrovul Chiprului] de la Chipru E, P , lipsete C / mergndu jp II 15 d i n p r e u n C, E , P / i m u l t e E, P / au v o r b i t amndoi C, E // 16 vor] or E , P // 17 a j u n g i C // 18 lipsete sg, fii C, E, P jj 19 lipsete atuncea, C, E, p / E u d e oi agiunge om m a r e pre tine t e voi face de-i fi E, P / De voi fi] De oi a j i u n g e C / t e voi] te-oi C j j 20 de vii fi] de-i fi C j judectoriu C, E j mergndu E, P // 23 i s-au a p u c a t copilul acel de turcu la u n ag m a r e ce e r a C // 24 curte nprteasc P / aa C, P aa E // 25 a j u n s u C / lipsete d e era C, E, P /'/ 26 a v e P / p r e t i n P // 2 6 - 2 7 t o t d e a u n a la m u s a i p la v o r b C, E, P / / 27 lipsete acel C, E, P / lipsete nprtescu C, E, P -jj

ISS

s tmplas<> de era multe zorbale n arigrad, de nu s<^ m a i p u t e a aeza P o a r t a . Decii Chiupruliolu au zis ctr acel priiatin musaip de casa nprtiasc: De m-ar p u n e p r e mine viziriu, a potoli eu zorbaleli aceste". Tar npra5 tului i s supras<) cu zorbaleli, i s<> miera ce va face, i ntreba sfat i pre imul i p r e altul, i aflnd vrem a acel musaip nprtescu, au spus npratului c iaste un paia srac, i el zice s-1 pui mriia-ta vizir, c a potoli toate gicevile aceste, pre careli l chiam Chiu10 pruliolu". Decii n p r a t u l n d a t l-au adus i l-au p u s viziriu. i cum l-au pus viziriu, n d a t au i p u s i au strigat oastea, i pre de a l t p a r t e au nceput a tia capetili celor vicleni, pn i-au spriiat, de au aezat toate zorbaleli. i au r m a s viziriu l u d a t la turci, p r e c u m s-au 15 vzut i s vede i pn astzi n i a m u l lui. I a r Ghica-vod, n t r n d n arigrad, au nemerit la capichihile moldoveneti de au slujit, apoi au vinit la Moldova cu negu<i>torie, apoi la Vasilie-vod, lipindus<> de curte, fiind i Vasilie-vod tot de un niam, arbna. 20 i vrnd i Dumnezeu, au agiunsu de au fost capichihaia / i 199V la arigrad i vornic mare aici n Moldova. Decii tmp l n d u - s ( ) atuncea, la vrema lui Gheorghii tefanvod, de au fost la P o a r t cu ali boiari, viziriul, vzindu-1, l-au i cunoscut cine iaste. Iar Ghica-vod nu-1 23 cunotea pre viziriul. Decii viziriul Chiupruliolu au i chiemat pre haznatariul lui i i-au zis n t a i n : Vezi cel boiariu b t r n moldovan ce iaste la D i v a n ? S-1 iei i s-1 aduci la odaia ta, pn s-a rdica Divanul, i apoi
12,8 lipsesc D, G // 1 tmplas C, P / n u s m a i C, P // 2 p u t e P / Decii paia acel s i a c u Cupruliolu C, Decii paa Chiupruliul E , P / / 3 priiatin al lui 'C / npr t i a s c j n p r a t u l u i C// 4 vezir C,E, vizir P'[ zorbalile P / / 5 s u p r a s C / s mira C, s roera P / / 6 faci P / v r e m e C, E, v r e m i P // 7 c]cum c, C, E, P / / 8 sracii E / vezir E / c]c el P // 9 lipsete t o a t e C, / a potoli gicevile i zorbaleli aceste C, E, P / carile P / Chiupruliul E / / 11 v e z i r 1 - 2 , E, v e z i r 1 C, vizir 2 C, vizir 3 - - 2 P jj 12 oaste P, oameni de oaste C / capetile C, E, capitile P // 14 zorbaleli P / vizir C, P , vezir E II 16 ante I a r : 4 I C , 37 E / ante I a r : 38 P / ntrnd]mergnd C / n]la C / au nimerit P ] s-au a p u c a t a s l u j i C // 17 dup moldoveneti ad. i s-au a p u c a t E, P / de]i C // 18 neguitorie, C, n e g u ( i ) t o r i i E / lipindu-s d e c u r t e a domniasc C, E, P / / 20 2 1 i avnd i nrocire, avi a j i m s u i vornic , m a r e aicea l a Moldova i capichihaia la a r i g r a d C // 20 vrnd i Dumnezeu] avndu i nroc E, P / lipsete de au fost E, P // 21 lipsete aici n Moldova E, P // 22 tmplndu-s C, P / v r l m e C, E, P / Gheorghie E // 23 boeri P / veziriul E / vzndu-1 P //' 25 nu-1 cunotea pre Cupruliul viziriul E, P / veziriul ^ C / Chiupriliul E, P // 26 lipsete Vezi C, E, P // 27 boiar C, E,
b o e r i u P jj

187.

s-1 aduci la mine n tain, c-mi trebuiate". Iar Ghicavod, d u p ce l luas(> dintre ceialali boiari, s spriias tare, c n u t Ha. poveste ce iaste. i d u p ce s-au rdicat Divanul i l-au dus la viziriul, l-au n t r e b a t viziriul 3 ce om iaste i de u n d e iaste, i au zis: Cunoti-m pre mine, au b a ? " Iar Ghica-vod s-au spus de u n d e iaste de locul lui, iar a cunoate pre viziriul, nu-1 cunotea. Atuncea viziriul Chiupruliolu s-au spus i au dzis: ii m i n t e ce a m vorbit cnd viniiam amndoi p r e caM ?" i 10 au zis: De ai uitat tu, dar eu n - a m uitat, i iat c te voi face domnu n Moldova; n u m a i s taci mlcom". Iar Ghica-vod au i m r s u de i-au s r u t a t m n a i s-au r u g a t atuncea p e n t r u stpnu-su, s-1 las s fie domnu, s nu-1 maziliasc. Iar viziriul au l s p u n s u : Acum deodat 15 l las s fie, iar m a i pre u r m cuvntul mieu gios nu l -oi lsa, ce te voi face pre tine". i pre urm, chiemnd la P o a r t pre Gheorghii tefan-vod, i nevrnd Gheorghii tefan-vod s marg, au p u s pre Ghica-vod domnu n Moldova, dup cum scrie letopisul. Aea au fost poveste 20 eirii acestor doi oameni, Chiupruliului viziriului i Ghiciv o d ; c u n d e iaste voia lui Dumnezeu s biruiescu toate firili omeneti. / f. 200 X L tefni-vod, ficiorul lui Vasilie-vod, fiind u domnu tnr, dezmierdat i inimos, de multe ori eind cu 25 boerii la primblri, punea de lua frile din capeteli cailor

1 25 lipsesc G // 1 22 lipsesc D // 1 mini P / trebueti P // 2 d u p ci-1 luas P / luas C I aceialali C / boeri P / s spriiase C, el s spriias E , P // 4 1-a d u s h a z n a t a r i u l E, P / la veziriul E / / 5 e t i 1 P / de u n d e iaste d e locul lui i l-au ntrebat viziriul zicnd: Cunoti-m C, d e u n d e iaste i l-au ntrebat zicndu: Cunoti-m E, P // 6 lipsete Iar Ghica-vod s-au spus d e u n d e iaste de locul lui C / Ghica-vod]el E, P // 7 pre viziriul a u zis c nu-1 cunoate E, P / dup viziriul ad. au zis c C jj 8 Atunca C, A t u n c i E , Atunce P / v e z i r i u l E / Chiupruliul E , P / / 9 ce a m vorbit amndoi cndu viniiam pre cale E, P / / 10 a u zis- viziriul E , P / lipsete d a r P // 11 te-oi face C / n]la E, P jj 12 mersu C, E / repet i s-au Cjj 13 a t u n c e P / dup stpnu-su ad. Gheorghie tefan-vod E , P / / 14 mazileasc P / veziriul E / / 15 fie C , E , P / jos C,E// 16 te-oi face CJ i m a i p r e u r m CJ chemnd P/ 17 Gheorghie C,E ad. marginal B//17 19 i nevrnd s m a r g Gheorghie tefan-vod l a P o a r t au p u s d o m n u p r e Ghica-vod, - d u p cum efie letopisul C, E, P // 19 Aa C, E, P Jj 20 dup oameni ad.- imari E, P / veziriului E , viziriul P JJ 20 2 1 acestor oameni, amndurora, d e a u eit oameni mari, Chiupruliolu viziriului i lui Gheorghie Ghica-vod - celui b t r n ; c u n d e C J L l u i Gheorghie Ghica-vod celui b t r n E, P JJ 21 22 s biruescu i firile t o a t e cele omeneti C, s biruescu i firile t o a t e omeneti E, P Jl 2 3 - 2 5 lipsesc E // 23 ante t e f n i : 42 C, 1 D / Vasilii C / fiind C/D// 24 inimosjmnios C,D// 25 boiarii C,D/ plimblare D/ d e le luoa C, de le lua D/ capetile C,D //

188.

boerilor i le da chiot cailor, de cdea boerii gios de- sfrma capetile, ct s ngrozise boiarii a m a i merg'e cu dnsul cu cai b u n i la primblri. X L I .tefni-vod v r n d o d a t s scoat f u m r i t 5 p e a r cte ase ori de. cas, i n n a i n t e vreme era obiceai de da n u m a i cte un leu de cas, iar T o m a vornicul i cu Iordachi, frate-su, Cantacozinetii nu-1 lsa s-1 ' r scoat m a i m u l t dect u n leu i-i zicea s n u fac obiceai : nou, c nu-i bine. I a r tefni-vod n d a t s-au mniiat 1.0 i au scos hamgeriul i s-au rpezit s dea ntr-nii, i ei a u fugit din cas afar. Mcar c acei boiari era greci, dar s p u n e a t a r e p e n t r u a r i p e n t r u obiceai n o u s n u s<> fac, c obiceaele cele noao fac rsip rlor i peirea domnilor. 15 X L I I Auzind aceste f a p t e rle Vasilie-vod, tat-su, la arigrad, rm-i prea bine, i-i scrie de m u l t e ori s s las. i de nu ar fi murit, era n u m a i s-1 scoat din domnie p r e fiiu-su, s vie el d o m n u n Moldova, c cunotea c nu v a procopsi fiiul su n domnie, tefni-vod. 20 X L I I I E r a u n boiar a n u m 6 Neculai Milescul s p t a riul, de la Vaslui de moia lui, p r e n v a t i c r t u r a r , i tia m u l t e limbi: elinete, slovenete, grecete i turcete. i era m n d r u i b o g a t , i u m b l a cu povodnici nnainte, domneti, cu b u z d u g a n e i cu paloie, cu soit are t o t sirm 25 la cai. i lui tefni-vod i era p r e drag, i-1 inea p r e / f. 2 b i n e , i tot la m a s l punea, i s giuca n cri cu dnsul, i la sfaturi, c era atuncea g r a m m a t i c la dnsu. I a r cnd a u fost o dat, nu s-au s t u r a t de bine i de cinste ce
1 28 lipsesc E, G // 1 boiarilor C, D / dup cailor ad. i pleca caii f u g a D / b o i a m C, D / jos C, P // 2 dup capetile ad. i- stlcia t r u p u r i l e D / ngrozii C, E jj 4 ante t e f n i : 2 P / s scoat o d a t C//5 a,sia D / lipsete v r f o i l e - C , P / / 7 i Iordachi vistiiarnicul E> / Iordachi vistiiarnicul C // 1 8 s scoat C // 10 eijlei .C, D II 11 i m c a r C, D / acei C // 12 d a r j i C / lipsete t a r e C / obiceae C /noujnoao C / nu s C // 1213 d a r s p u n e a p e n t r u obiceai nou s n u s f a c n t a r , c obiceaele noao fac D // 13 obiceaele C / lipsete cle C / / H p e r i r e a D ( repet domnilor B // 15 ante A u z i n d : 43 C, 3 D / d e aceste C, D / rele' C, ad. maremal B / rele a lui t e f n i - v o d , t a t - s u Vasilie-voda la a r i g r a d D // 16 s c n a .0, P II 17 dup m u r i t ad. Vasilie-vod' C, D // 18 dup fiiu-su ad. tef m t - v o d D / lipsete n Moldova C, D// 19 fiiu-su Stefnit-vod n domnie C, D l'l ;2Q ante E r a : 44 C, 4 D / boiariu P / p r e a n u m 6 P / N i c o l a i P // 2 0 - 2 1 I a r pre acea vreme, la domnia lui tefni-vod, era u n boiar p r e a n u m e Nicolai Crnul sptariul, ce-i zicea Milescul, de la Vasluiu C // 2 1 Vasluiu D / lipsete lui C, D // 22 slovenete C / lipsete i P //. 23 nnainte p // 24" lipsete i P I .cu 3 ]i cu C, P II 26 dup l p u n e a ad. cu dnsul P / dup dnsul ad. i JT tavlii C, D // 28 de bineli P / cinstea D //

189.

avea la tefni-vod, ce au ezut i au scris nite cri viclene i li-au p u s ntr-un b u sfredelit i li-au trimis la Costantin-vod cel btrn Bsrab, n a r a Leasc, ca s s<> rdice de acolo cu oti, s vie s scoat pre te5 fni-vod din domnie. I a r Costantin-vod n-au vrut s s<> apuce de acele lucruri ce-i scria, ce s-au sculat i au trimis b u l acel sfredelit cu cri cu tot nnapoi la tefni-vod, de li-au d a t . Decii tefni-vod, cum au vzut b u l cu crile, s-au pre mniat i l-au i adus o pre acel Nicolai Milescul nnaintea lui, n casa cea mic, i au pus pre clu de i-au t i a t nasul. Scond tefnivod n grab hamgeriul lui din bru, au dat de i-au tiat calau nasul. i n-au v r u t s-1 las pe clu s-i taie nasul cu cuitul lui clu, ce cu hamgeriul lui tefni-vod 15 i-au t i a t nasul. D u p aceia, Nicolai Crnul au fugit n a r a Nemasc i au gsit acolo un doftor, de-i tot siobozia sngeli din obraz i-1 boia la nas, i aa din zi n zi sngele s nchiega, de i-au crescut nasul la locu, de s-au t m d u i t . Iar cnd au vinit aicea n ar, la domnita lui 20 Iliia-vod, n u m a i de abia s-au fost cunoscnd nasul c-i tiat. N u m a i t o t n-au ezut n a r mult, de ruine, ce s-au dus la Moscu, la mareli nprat, la Alexii Mihailovici, la catul marelui P e t r u nprat, carele au vinit a noi aicea n Moldova, i p e n t r u n v t u r a lui au fost terziman 25 nprat ului i nva i p r e fiiul npratului, pre P e t r u Alexie viei, carte. i era la m a r e cinste i bogie. i I-au f. 201 trimis npratul Alexii Mihailovici / sol la mareli nprat al chitailor, de au zbvit la Chitai vreo doi, t n i arii. i

1 - 2 8 lipsesc E, G // 1 l a j d e l a C, D / nete C // 2 triimis C // 4 s s C, 13 / s vile C, D // 6 s a s C, D / acfili C, D / dup scria ad, Neculai Crrrul C, Nicolai Milescul s p t a r D// 7 triimis C //9 lipsete i 2 D / / 10 acel Nicolai Milescul] Crnul C I Nicolai Milesculjboiariu. ~Dj nnainte D// 11 calo C jj 12 lipsete n grab C, D II 13 calo 1 - 2 C / dup nasul ad. cu hamgeriul lui C / lipsete i C, D / p r e C II 14 lipsete lui calo C, lipsete clu D / hamgeriul C // 15 lipsete i-au t i a t nasul G,JD / I a r d u p acfea C / lipsete Nicolai Crnul C // 16 au gsit u n d o f t o r acolo C / lipsete t o t C // 17 snge C / i-l]i s C /aa C, D / 18 nchega C I lipsete d e i-au crescut nasul la locu C jj 19 Iar]i C, D / dup a r , ad. Neculai Crnul C // 20 cunoscndu D // 2 1 lipsete c-i iaste t i a t C / r u i n e C // 22 mareli nprat, la]mareli cnlaz, a r i u C / la n p r a t u l Alexii Mihailovici, l a t a t l D // 23 lipsete l a 1 C / t a t u l lui Petr<u> n p r a t C / Petr<u> D / carile D / l i p s e t e la noi aicea C, D //24 a u fost]au a j u n s u C, D // 2526 i n v a c a r t e p r e fiiul npratului, p r e P e t r ( u ) Alexievici C // 25 lipsete i 2 D j Pett<(u) D fi 26 bogie D // 27 triimis C / marele C //

190.

au a v u t acolo m u l t cinste i dar de la mareli n p r a t al cMtailor, i m u l t e lucruri de m i r a t au v z u t la acea nprie a chitailor. i i-au druit un blid, plin de pietri scumpe i un diiamant ca un ou de p o r u m b u . i ntor5 c n d u - s ( ) pe d r u m nnapoi, s-au tmplat de au murit n p r a t u l Moscului, pre a n u m e Alexii Mihailovici, iar senatorii de la Moscu i-au eit n t r u ntimpinare i i-au luat aceli daruri i t o t ce au a v u t i l-au fcut surgun la Sibir. i au ezut civa ani surgun la Sibir. 10 I a r m a i p r e urm, r d i c n d u - s ( ) P e t r u n p r a t , fiiul lui Alexii Mihailovici, carele au vinit aicea n ar, n Moldova, de s-au b t u t cu turcii la P r u t , la Stnileti din gios de Hui, n i n u t u l Flciiului, agiuns-au Crnul din Sibir cu cri la dnsul, la n p r a t u l P e t r u Alexievici, 15 de i-au fcut tire de toate ce au fcut i cum iaste surgun. Atuncea P e t r u Alexievici n p r a t n d a t au chiemat senatorii i au n t r e b a t zicnd: Unde iaste dascalul mieu, cel ce m - a u n v a t carte? Acum, curund, s-1 aducei". i n d a t au rpezt de olac i l-au adus la P e t r u Alexie20 viei, n p r a t u l Moscului, n st oli. i l-au n t r e b a t ce au vzut i ce au p i t i i-au p l t i t lucrurile t o a t e acele de la senatori ce-i luas<>, pn la un cap de a, i diiamant u l cel mare. i npratul, d u p ce l-au vzut, s-au mirat i l-au d a t n haznaoa cea nprtiasc, iar Crnului i-au 25 dat optzci de pungi de bani. i l-au luat iar n dragoste i n mil i l-au p u s iar sfetnic. / f. 20lv i cnd a u r a s barbeli, npratul, a moscalilor, atuncea cnd -au schimbat portul, atuncea sngur n p r a t u l i-au ras b a r b a , cu mna lui. i au trit Crnul p n la a doa
129" lipsesc E, G // 1 d a r ] d a r u r i D // 2 m i r a t ] m i r a r e C, mirare 0 . / / 4 cajct C, D / dup p o r u m b u ad. de m a r e D j ntorendu-s C // 5 dup nnapoi ad. la Moscu C, D jj 6 lipsete pre a n u m e C, I ) f j 9 lipsete i au ezut civa a n i surgun la Sibir C, D // 10 'ante I a r : 45 C, 5 D / Petr<u> D // 10 - 12 Petr<u> nprat, careli a u vinit aici n a r a Moldovii, fiiul lui Alexii Mihailovici, careli s-au bt u t C II 11 a u vinit la noi aici n a r a Moldovii D // 1213 lipsete la P r u t , la Stnileti... n i n u t u l Flciiului C, D // 13 a j u n s - a u C / Nicolai Crnul D // lilipsete n p r a t u l C, D / P e t r { u > D'// 15 lipsete de 3 C, D / ce au]ce i-au C / dup f c u t ad. senatorii D ' / / 16 P e t r < u ) D / Alexievici C / n p r a t u l C, D / lipsete n d a t C, D // 17 au]i-au C / zicndu C Ij 18 curnd C // 19 de olac]n grab C, I)"//1920 l-au a d u s Ia n p r a t u l Petr<u> Alexievici n stoli C, D / / 21 ce C, D j j 22 snatori C / luas C, D // 23 cel]acel D / d u p ce] d a c C, D / m i e r a t C, D // 24 hazneaoa C / lipsete cea C, D / iar Crnului i-au dat]i i-au d a t Crnului C // 25 dup d a t ad. : pre dnsu D / iar C, iar D / iar C // 26 dup sfetnic, ad. n m a r e cinste D jf 27,29 lipsete i cnd a u r a s b a r b e l i . . . cu m n a lui C, D II 29 Crnul]acel Nicolai Crnul Milescul sptariul C / doao C //

191.

domnie a lui Mihai-vod Racovi, i atuncea au m u r i t . Care m a r e cinste i-au fcut npratul la m o a r t e a lui i m a r e prere de ru au a v u t d u p dnsul, ca era trebuitoriu la aceli vremi. 5 Rmas-au acelui Crnu ficiori i nepoi, i au agiunsu unii de au fost polcovnici spre slujba otirii. C s n s u r a s ( ) el acolo, de luas<> moscav<c>. i s-au m a i dus dup dnsul de aicea din Moldova trii nepoi de frate, de s aezase i ,ei pe lng unchiu-su. i aceia avea mil de 10 la npriie, i acolo au murit.
1 15 lipsesc E, G // 1 Mihai Racovi-vod, aicea la noi, n Moldova, i atuucea a u m u r i t D // 3 prere D / dup dnsul ad. cnd a u m u r i t C // 5 ante R m a s u i - a u : 46 C, 6 D / a j u n s u C // 6 nsuras C, D // 7 luas I) / moscoavc C, moscavc D/'/ 8 de aiceaji de aicea C / / 9 aezase C, aezas D / ei]ei C, D / p r e C, D / acela C // 11 ante tef&ni: 47 C, 7 D // 12 Tighine I ) // 13 Beadir C Ij 14 a d e v r I) / tie C, D / c l a letopisu C, D // 15 dup lucru ad.: [48] Duca-vod cel b t r n , fiindu d e oameni de gios de niamul lui de la Rumele, din a r a Greceasc, d u p ce a u l u a t domnia aicea n a r , i n Moldova, a u vinit stpmil lui, spahiul, cu f e r m a n nprtescu la Duca-vod, de i-au cerut d a j d e d u p obiceai ce a u spahii<(i/ d e eu d e la oamenii si, pre izvod, d e l a npriie. i d u p ce a u vinit spahiul l-au cinstit Duca-vod, puindu-1 i la mas. I a r turcul, spahiul, ezind la m a s cu Duca-vod, au fost zicnd lui v o d : afendi, blem la Kumeli. I a r Duca-vod au fost zicnd s marg t u r c u l : p a s tu, d a r eu nii voi merge. i i-au d a t i haine i i-au d a t i b a n i ce i s fcea i m a i m u l t dect i s fcea. [49] Duca-vod avea un f r a t e m a i btrn dect dnsul i-1 pusese v a m e m a r e ; i numele lui era Crstea. i aa era de fudul, c cnd mergea prin trgu n u vrea s- a licul denaintea n e m r u i . I a r neguitorii i a l i oameni din cei m a i proti, vzindu-1 c nu- a licul denaintea nemrui, a u nceput i ei a nu- lua liceli n n a i n t e a lui. Apoi el s-au d u s i s-au jeluit Duci-vod, frine-su, c nu-1 cinstescu n e g u i t o r i i s- a licele n n a i n t e a lui. Apoi Diuca-vod l-au ntrebat, el a- licul nnaintea lor? I a r el a u zis c nu- a. Iar Duca-vod, i-au zis*: P a s pre uli i-i a t u licul i apoi, dac nu- vor luoa ai licile, vin'de-mi spune mie, c tiu eu ce-oi face. Decii el a u i purces pre uli, cum- i poroncis<() frate-su, Duca-vod. i au nceput a- lua licul. I a r neguitorii s-au i sculat n picioare, i a u nceput a- luoa licile i a s nchina. i apoi a u mersu l a Duca-vod i i-au spus c lundu- licul ei, " eu i neguitorii licile nnaintea lui. Atuncea Duca-vod a u zis c d a c v a cinsti el p r e alii, l vor cinsti i p r e dnsul alii, mcar c iaste f r a t e de d o m n u . C II [39] D u c a - v o d cel btrn, fiind de oameni de gios de niamul lui d e la R u m e l e , din a r a Greceasc, d u p ce a u l u a t domnia aicea n a r , n Moldova, a u v i n i stpnul lui, t u r c u l spahiul, cu f e r m a n nprtescu la Duca-vod, de i-u cerut d a j d e d u p obiceaiu ce a u spahiii de iau de la oamenii si pre izvod de l a npriie, d e civa ani. i d u p ce a u vinit spahiul l-au cinstit Duca-vod i i-au d a t haine i la m a s a lui cea domniasc nc l-au p u s d e a u eiut cu dnsul. Decii turcul, a v n d voie gri nnainte Duci-vod i zicea n l i m b a lui t u r c e a s c : efendi, efendi, blem la R u m e l e . I a r Duca-vod i r s p u n d e a : Ktergi t u , d a r eu n u voi merge. i i-au d a t D u c a - v c d t o t ce i s fcea daj'dea i m a i m u l t dect i s fcea. i aa t u r c u l s-au d u s l a R u m e l e , l a a r a sa.

192.

X L I V tefni-vod zicu unii c p e n t r u vrjmia lui i suprarea ce fcea boiarilor, atuncea la Tjghinea, la Bender, cnd s-au bolnvit, s fie m u r i t de otrav. Dar adevrul nu s tie c letopisul nu scrie nemic de 15 acest lucru.

F40] Duca-vod avea u n f r a t e m a i b t r n dect dnsul. i-1 pusese vame m a r e . i numele lui era Crstea. i aa era de f u d u l , c cnd mergea p r i n trgu, n u vrea s- a licul nnaintea nemnui. Iar nici neguitorii, nici cei proti, dac l-au v z u t c nu- a licul, nici ei nu- lua ilicele nnaintea lui. Apoi el s-au d u s i s-au jeluit frine-su, Duci-vod, c nu-1 cinstescu neguitorii, s- a licele. Apoi Duca-vod l-au ntrebat, el a- licul? I a r el a u zis c nu- a. Iar Duca-vod i-au zis: p a s pre uli i-i a tu licul i apoi, d a c nu- vor lua iei licele, v i n ' de-mi spune mie, c tiu eu ce oi face. Decii el au i purces pre uli, precum i p o r o n c i s ^ ) frate-su i au nceput el a lua licul nti. I a r neguitorii, vzind, s-au i sculat n picioare i a u nceput a- lua i ei licele i a s nchina. i apoi au mersu la Duca-vod i i-au spus c, luundu-i el licul, iau i neguitorii ilicele n n a i n t e a lui. Atuncea Duca-vod au zis c d a c v a cinsti el p r e alii, l-or cinsti i p r e dnsul alii, m c a r c iaste f r a t e de d o m n u <f. 3 9 r ~ v ) D / /

LETOPISEUL RII MOLDOVEI DE LA DABrjA -VOD PN LA A DOUA DOMNIE A LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT

DOMNIA

D A B l J I I - V O D . C A P 78

1. D u p moartea lui tefni-vod, ficiorul lui Vasilievod, n anul 7170 < = 1662), au trimis boiarii la P o a r t pre Chiria Drace, cu rugminte de la boiari i de la ar, pre cine or vrea ei s le dea domnu de a r . i li-au eit 10 rspunsul de la npriie s m a r g boiarii t o i la P o a r t i acolo, pre cine or alege ei, pre voia lor vor face. 2. D u p aceia mers-au toi boiarii la arigrad, dup poronca viziriului. i cu dnii era i E v s t r a t i e Dabije vornicul. i dintre cei boiari m u l i carii trgea nedejdea / l. 202 15 domniii, n u m a i T o m a vornicul i cu frate-su vistiiarnicul Iordachi, Cantacozinetii cei btrni, s-au agiunsu cu nepotu-su, cu cupariul R u s t cel b t r n . Avnd cupariul

117 lipsesc E , G // 1 4 lipsesc M // 5 Domnia lui Efstratie Dabije-voevoda M / dup v o d ad. n a n u l 7170 C, P / Cap 75 C, lipsete M / / 6 m o a r t e M / voevoda M / ficior C, P / Vasilii C, M // 7 v o e v c d a M / n anii 1662 M / lipsete n a n u l 7170 P / P o a r t ] a r i g r a d M // 8 Chiriia C / dup Drace ad. dinpreun cu Alecxandru Costin postelnicul P / boeri M // 9 pre]ca p r e M / v r e ei M / dea] fac M I lipsete i Ml ante Li-au venit r s p u n s : 2 M//10 rspunsu C / n p r i e M / t o i boerii M / dup t o i ad. la arigrad, C // 11 p e C / or]vor M, P / ei]ei C, P / vor]or C II 12 2]3 M / lipsete D u p aceia M / mrs-au C / / 13 veziriului C / I s t r a t i e D a b j e a C, E f s t r a t i i D a b i j e M / / 14 dintr-acei C / lipsete carii C, D / nedejde C / i dintr-acei boeri m u l i doria s fii d o m n M / cei]acei P // 15 lipsete n u m a i M / visternicul C, lipsete P / Iordachi vistiiarnicul D // 15 16 4. T h o i a a Cantacuzino v o r ( n i c u l ) i cu I o r d a c h i Cantacuzino visternicul s-au agiuns M II 17 nepotul lor M / lipsete cu C / Rost M //

195.

trecere i cinste la Poart, an isprvit lucrul de domnie p e n t r u Dabije vornicul.. i eind boiarii nnaintea viziriului, s inea di cela s-i aliag de domnie. Iar Dabije vornicul nemic nu tia, nici n gnd nu-i era. Ce cum 5 i n t r a r boiarii. n cas la viziriul, fiind lucrul tocmit i aezat de cupariul, i n t r e b viziriul care iaste Dabije. i artndu-1 boiarii, l-au i nbrcat cu c a f t a n de domnie. Iar ali boiari ce trgea nedejde domniii au r m a s n u m a i cu nedejde. 10 3. Vinit-au Dabijea-vod n scaonul domnescu n Iai, t u t u r o r cu bucurie de b u n prere p e n t r u domnu b u n de boiariu de ar. i era t u t u r o r cu bine. i nu era nici un boiariu n prepus sau n minciuni Ia acest domnu, nici a r a nu era npresurat cu drile pre aceia vreme. 15 4. Acest domnu avea obiceai, cnd idea la m a s i videa niscaiva oameni sraci dvorind pin ograd, n v a de lua cte doao, trii blide de bucate din masa lui i pine i vin i le trimitea acelor oameni acolo n ograd, de mnca acei oameni. i zicea c a t r boiari: De mult or fi zvorind 20 ei si or fi flmnzi, neavnd de cheltuial". Si fcea divanuri dese, ca s n u zbvasc oamenii mult, dac or vini
121 lipsesc E, G // 1 2 la P o a r t , i au isprvit domnia lui E f s t r a t i i D a b i j e vor<nicul> M // 1 domnie C j j 2 i eind] 5. Eit-au M / boerii M / nnainte C // 3 veziriului' C / veziriului, i fietecarile s n d j d u i a de domnie M / d e 1 C / de, 2 ] la C jj 4 lipsete vornicul M / nimic M / nici]i nici M / Ci c u m a u n t r a t M j] 5 boerii M / lipsete n cas M / veziriul C, M / lipsete tocmit i P / lucrul aezat 'i t o c m i t D / lipsete i aezat C, M // 6 i n t r e b j a u i n t r e b a t D, i-au i nt r e b a t M / veziriul C, M / carele M, P // 7 boerii M / c a f t a n C / domnie M // 8 I a r ceelali boeri M / cejcare M, lipsete P / trgea ndejde de domniii D, trege n d e j d e de domnie M / domniiijde domnie C, P / / 9 n d e j d e M // 10 3]6 M/ Venit-au C / D a b i j e C, E v s t r a t i e D a b i j e P / scaon P / E f s t r a t i i D a b i j e voevoda au venit n Iai n scaonul domnesc M / domnescujdomniii C j j 11 t u t u r o r cu b u n p r e r i d e bucurii P j prere C / i t u t u r o r cu bucurii, p e n t r u d o m n b u n din boerii de ar, M // "12 de i]din D, P / de boiariu de a r j f i i n d m a i nnainte v r e m e boiariu d e a r C / i t u t u r o r le era cu bine. i la acest d o m n nu era M // 13 la acestu d o m n u . , C, lipsete M / / 14 nici]i nici M / n p r e s u r a t j a s u p r i t M / lipsete pre acela v r e m e M // 15 4]7 M, lipsete C / obiceaiu C, obiceiu M / ede M // 16 vede v r e u n srac zvorind prin ograda Iui M / prin ograd la c u r i domneasc P / nva]poronciia M // 17 luoa C / de]cu M / lipsete i M ,//18 t r i m i t e C / lipsete acelor oameni C, D, M, P / dup mnca ad. fiindu, sracii, flmnzi i neavnd d e cheltuial M // 19 lipsete acei oameni M / De mult]Sracii, acea, d e m u l t M /'/' 20 lipsete ei i or fi M / fijhi C / eijei C / lipsete i M / ante Divan u r i tace adese: 2 1 M / / 2 1 dup desie a. d e multe ori C / desejde m u l t e ori, adesia D, de multe ori, t o t d e a u n a P //

196.

la Iai p e n t r u nevoile lor. i multe divanuri fcea i din amiazzi n desar: Care aceli divanuri den amiazzi / f. 202v n desar n u cdea toate pre de laud. Aijderea el bea v i n m a i m u l t din oal roiie dect din p h a r de cristal, 5 dzicnd c-i mai dulce vinul din oal dect din p h a r . ms. 253, i el era de locul lui din i n u t u l // Putnii, i tiindu elu f. 215 , nc din boarie c au o<a)meni<i) sraci dobnd b u n din vie, din t o a t e cele rele au scornit i el acestu obiceiu r u de vii: de pogon cte un leu s d e a ; care s t r a g e i 10 pn<> astdzi. 5. Avnd un hiiastru al su, a n u m e Lupaco, f c u t de D a b i j o < a ) a cu Buhu, cce D a b i j o < a ) e au avut i ali b r b a i m a i nainte, pn-a o lua Dabije, fcut-au m a r e n u n t n curile domneti cu acel hiiastru al su, cu Lu15 paco, care acel Lupaco au agiunsu mai p i u r m i sptar
115 lipsesc E, G/'/ 1 2 De m u l t e ori i d u p amiazzi M / lipsete i a D / / 2 Care]i M / din C // 2 3 lipsete Care aceli ... n desar P j j 3 n u cdea]nu era M, P / lipsete pre M j dup Aijderea ad.: acest d o m n u C / 9. Acest domnu vinul l b e inai m u l t M //4 lipsete de cristal M, lipsete dect din p h a r de cristal P / / 5 zcnd M / lipsete vinul D, M j dup oal ad. roiie C, P , roe M / dup p h a r ad. de cristal C, D, M, P // 6 i acest d o m n u era d e locul lui C / 10. Acesta d o m n u din locul lui era din M / tiind B, C, tia M / el C, lipsete M // 7 boerie B, boeriia lui M / oamenii B, C / cei sraci P / c oamenii cei sraci a u b u n dobnd M // 8 vii B, C / c61e rele B, C / acestujun P / acest obiceai B, C // 9 vii i din toate. i p e n t r u acestea au scornit M // 810 obiceaiu ru, cte u n leu s dea de pogonul d e vie; care m u l t v r e m e s-au t r a s acel obiceai l a m u l i domni, pn l-au e r t a t preluminaii d o m n i D / obiceiu ru, adic<)> pognritul de p e vii: s dei t o i cte u n leu de fieticarile pogon, care d a j d e i a c m u s tragi. M // 9 lipsete de vii C, P / d e pogonul de vie B, P , de pogonul de vile C / s de t o t o m u l cti u n leu P I cte B, C // 910 care s-au t r a s m u l t vreme, la m u l i d o m n i B, care s-au t r a s m u l t vreme, la m u l i domni, d u p dnsul C, cari s-au t r a s acel obiceiu n m u l t v r e m i i n muli a n i P // 11 5] 11 M / i avnd el C, Aluvndu A, Avnd el D / Ave M, P /' fiiastru B, C, D / p r e amimea B jj 12 d o a m n a B a b i j o a e B, d o a m n a Dabijoaa C, D / lipsete cu B u h u M, P / ccejpentru cci c B, D, cci C, c 'M, P / d o a m n a Dabijoaa a u m a i a v u t B, d c a m n a Dabijoaa au m a i a v u t i a l t b r b a t , p e Bnliu, m a i nnainte C jj 12r. 4 din p. u r m . D a b i j o ( a ) a nc m a i nnainte, p n a n u o lua Dabije, a u m a i a v u t i a l i b r b a i . P r e acest hiiastru al su D a b i j e voevcd l-au logodit cu o f a t a lui ^Iordachi Cantacuzino visternicul; i i-au f c u t m a r e n u n l n curile domneti. 12. Incuscrindu-s D a b i j e voevod cu Iordachi Cantacuzino visternicul, l-au f c u t sptar m a r e . n s p e s t e pun<> v r e m e au m u r i t I o r d a c h i Canlacuzino pre carile M, D a b i j o < a ) a nc. m a i nnainte, pn a n u o lua Dabije, au m a i a v u t i ali b r b a i . P r e acest hiiastru al su Dabije-vod l-au logodit cu o f a t a lui Iordachi Caniacuzino visternicul; l-au f c u t s p a t a r m a r e . n s p r e s t e pun<]> v r e m e a u m u r i t Iordachi Cantacuzino p r e carile P // 13 m a i nainte, pn a nu o lua B / pn a luoa, C, p n a, nu o lua D/ D a b i j e - v o d C,D/ m a r e B, C / m a r e i f r u m o a s n u n t D // 14 dup n u n t ad. i f r u m o a s C / curile B, C / domneti B, C / fiiastrn B, C jj 15 care B, C / pijpre B . C j j

197.

mare n ara Munteniasc i au luat o f a t a lui Iordache visternicul Ca<n)tacozino. i ncuscrindu-s Dabije-vod cu Iordachie, l-au p u s sptarii mare, i n-au pestit vreme m u l t -au murit Iordachie sptarul, care cu m u l t pofal<> 5 i cu m a r d jele dispre toi pemintenii I-au ngropat nu Barnovschii; c, mcar c era grec, omu strein, dar era ora b u n : s punea tare .pentru peminteni la domnie. 6. ntr-acia vreme tmplatu-s-au de ave otire Turcul cu Niamul. i au vinit poronc la Dabije-vod<>, de 10 s-au gtit de oaste, de au mrsu la Uivaru, n < a ) r a Nemasc, i au trecut Dunrea p r e la Ruava, npreun<> cu Grigorie, ficiorul Ghici-vod<>, domnul rii Munteneti. i n p r e u n n d u - s ( ) cu viziriul, au b t u t cetate Uivariul -au dobndit-o de la nemi, i s-au ntorsu f.2i5v 15 napoi cu m u l t dobnd moldovenii i muntenii, / aducnd car ncrcate de haine i de multe lucruri. 7. I a r la anul d u p aceast otire, iar au vinit poronc de la P o ( a ) r t < ) la Dabijea-vod<> i la Gligorie-vod<>,
1 2 lipsete mare... ncuscrindu-s G // 1 m a r e B, C / lipsete m a r e n a r a E I Iordachi B, C // 2 visternicul B, vistiernicul C / Cantacozino B, C // 3 cu I o r d a c h i Cantacozino vistiiarnicul, l-au p u s p r e Iordachi s p t a r m a r e D, cu Iordachie visternicul, l-au p u s pre I o r d a c h i s p t ( a r > m a r e G / s p t a r C / m a r e B, C / n-au pestit i n-au t r e c u t D / p e s t i t j t r e c u t C, zbvit E, G / vreme B, vreme C // 4 i a u B, C / Iordachii B, Iordachi C / sptariul B, C / care B, C, pre carele D / pohfal B, pohval C, G / p o h v a l ( ) i cinste M // 5 mare jeale B, mare jale C, mare cinste i jeale E / lipsete cu m a r e M / jale C / despre C / p m i n t e n i i C ' / 5 6 despre t o i pmint6nii i n m n s t i r e a Barnovschii l-au ngropat B / l-au a d u s i l-au ngropat n m n s t ( i r e a ) lui Barnovschievod n l a G / n mnstirea Barnovschii n Iai C, n m n s t i r e a lui Barnovschiivod n Iai D, n mnstire Barnovschii M, P// 6 c]i C/ e r a j a u fost M, P / om C / d a r C/ e r a j a u fost M // 7 b u n j f o a r t e b u n M, P / i s p u n e a G / i mai m u l t s p u n e p e n t r u a r M, P / t a r e B, C / p e n t r u p m n t e n i , p e n t r u a r la d o m n i G / pm i n t e n i B, C / d o m n i C, G // 8 6] 13 M / n t r u aceia v r e m e B, I a r ntr-acea vrfane C / avea B, C / Turculjturcii G / / 811 Turcul i cu N i a m u l a v e otire. L u i E f s t r a t i e Dabije voevod nc i-au venit poronc de la veziriul s m a r g cu oaste moldo vinasc la cetate Ui var, n a r a N e m a s c . S-au gtit D a b i j e voevod i purcegnd a u t r e c u t M, P jj 9 N i a m u l j n e m i i E, G / Dabije-vod B, C// 10 d e oaste, B, C / Uivai B, C / a r a C j j U p r e B / p r e la cetatea R u a v a C / R u ava B, E, R u s o v a A, Roova MJHrovaD / mpreun B, npreun C // 12 n p r e u n cu Grigorii-vod Ghica, domnul muntenescu, ficior l u i . Gheorghie Ghica-vod celui btrn. i D, E / Grigorie-vod, feciorul lui Ghica G / Grigorii-vod B/ vod C, voevod M / a domnului C / Munteneti B, C // 13 i]Deci M, P / mpreunndus B, npreunndu-s C, E / c u ] i cu M, P / / 1314 cetatea Uivarul i a u B, cetat e XJivrul i au C // 14 Uivarului G / dobndit-o]luat-o M, P / i a u dobndit-o, a u luat-o D / i moldovenii s-au ntorsu M, P // 15 nnapoi C / moldovenii i m u n t e nii B, C, lipsete M, P jj 16 ncrcate d e m u l t avere, de haine E / haine B, C / d e m u l t e B, C // 17 7] 14 M, 8 P / lipsete I a r M, P // 1 7 - r . 2 din p. u r m . : otire, a u venit d e la veziriul i a l t poronc lui E f s t a t i e D a b i j e voevod i lui Grigorie Ghica-vod, d o m n u l muntenesc, s marg cu ostile n a r a Nemasc* la Liva. Deci npreunndu-s M, P//18 P o a r t B, C"/ Babij B, C / vod -* B , ' c / Grigorie B, C / /

198.

de s-au g t i t de otiri, de au mrsu n a r a Nemasc, la Leva, m p r e u n cu ostili turceti, cu viziriul. Au lsat viziriul la Leva p e un sarascheru cu oastea turce<a)sc i pre un soit an cu triidzci de mii de t t a r i i cu domni<i> 5 acestoru ri la cetate la Leva, s-o dobndiiasc. Iar viziriul s duses la alt cetate, m a i n l < ) u n t r u , i l-au b t u t pe viziriul nemii de la acea cetate. i dup<> ce l-au b t u t pe viziriul nemii, s-au dat viziriul cu oastea sa n laturi -au rpedzit cum mai degrab s m a r g i ostile 10 care Isas<) la Leva, s m a r g la vizirul, s-i dea agiutoriu. Ce n-au apucat s m a r g la viziriul, c i-au i lovit nemi<i> i pe cea oaste de la Leva, de i-au b t u t nemii i i-au rsipit. C li s<> i s u p < ) r a s < ) turcilor a mai oti, fiindu vreme de to<a>mn, p r e la Simedru, i tr15 gndu i nedejde ca do<a)r i-or slobodzi s m a r g p e la casli lor. i Dabije-vod i cu Gligorii-vod<> s f t u i s ( ) s f u g < ) n < a ) r a Leasc. i c u m au lovit nemi acolo la Leva, f u g n d u oastea nnapoi spre Dunrea, ei au i trecut D u n r e a cu ostile lor, f r t<i)re viziriului, -au f. 216 20 vinit prin < a ) r a Munteniasc. I a r Stamatie, ci era/postelnicu m a r e la Dabije-vod<), au dzis D a b i j < i ) - v o d < ) : S
1 de B, C Ij 2 m p r e u n B, n p r e u n C, d i n p r e u n D / ostile turceti B, C / veziriul C / i a u lsat C, D, G // 2 3 i cu veziriul a u mers la cetate Liva. Veziriul a u lsat la cetate L i v a M, P // 3 dup Leva ad. npreun cu ostile turceti / pre B, C / sarascheriu B, C / lipsete cu castea t u r c e < a ) s c C / oaste turceasc B // 4 pri B, C/ sultan M/ de t t a r i B, C// 4 5 lipsete i cu domni<i>... la Leva M, P / domni acestor B, C // 5 cetate B / s o dobndiasc B, C / I a r B, C // 6 veziriul C / dusese B, C/ c e t a t e B, cetaate C//5 6 s o dobindasc i s o a. I a r el cu ceelant oaste s-au dus m a i nluntru, l a a l t cetate M, P // 6 l u n t r u B. C/l 7 veziriul C/ c e t a t e B/ iar n e m i i a u b t u t p e viziriul de la ace cetate P / lipsete i l-au b t u t . . . c e t a t e M/ d u p B, C II 8 veziriul 1 - 3 C / lipsete p e viziriul nemii M , P / / lipsete viziriul 2 M, P II 9 n laturi]ntr-o p a r t e M, P / si au C / -au rpedzit]i a u triimis E / mai n grab C, E , M, P / i]cu M, P // 10 ostile careli le lsas<> B / carile le lsas D / ostile care le lsas la cetat6 la L e v a C; ostile d e la Liva la dnsul s-i dei M, P I veziriul C // 11 Ce ostile M, P / veziriul C // 11 13 c i p r e acetie din Liva i-au lovit a l i n e m i i i-au b t u t i -au rspitu M , P // 12 n e m i i B, C / p r e B / cea]acea B, D, aca G, aceia C/ oaste de B, C. D, E, G // 13 li s supras i M, P / s B, C / supras B, C // 14 fiind B, C / vre<me> A / t o a m n B / t o a m n , n luna lui octomvrie i t r g n d n d e j d e M, P / pre l a Svatii Dimitrii B, C, D, E, G / trgnd B, C // 15 n e d e j d e B, C / doar i vor B, M, d o a r i vor C, P / p r e B, C // 16 lipsete i M, P / ante D a b i j e voevod: 16 M / lipsete vod P / lipsete cu C / Grigorie-'vod, B, C, voevoda Ghica M / s sftuis B, G, M, P / / 17 f u g B,C,D,E, G / a r a B, C, D, E, G / au]i-au M, P / n e m i i B, C / / 181a cetate la L e v a E / Liva M, L i t v a P / fugnd B, C / dup oastea ad. turceasc B, G / nnapoi C / spre Dunrea, d o m n i i acetila, acestor ri, a u i trecut B / spre C, D, E , G / ei] ei C, domnii G, domnii acestor r i E / ei, domnii M, P // 19 lipsete cu ostile lor M, P / f r de tirea B , D , G , P , fr<> d e tirea M/ veziriului C / s i au B,C // 20 a r a C/ I a r C / ce B,C// 2 1 postelnic Cj m a r e B,C / vod 1 - 2 C, voevod 1 - 2 M/Dabijii B,C//

199.

nu fugi, mariea-ta, ci s te ntorcii nnapoi la viziriul, c apoi poate s vie din u r m poronc la a r sa te prindz, ci s < ) l a i p i Gligorie-vod<> s fac<> el ce tie". Dece Dabij e - v o d ( ) s-au ntorsu i -au tocmit lucrul dispr^ viziriul. 5 8. Gligorie-vod(), netiindu nimic di ntorsul Dab i j i - v o d ( ) , -au pornit do<a>mna cu t o a t casa lui di au trecut n ara Unguriasc, iar el au vinit prin ( a ) r a Moldovii, ca s<) afle pe Dabije-vod<> n a r . i au , mrsu p i n ' la Suce<a)v<) i, neaflndu-lu pe Dabije10 vod<), i s-au rzleit i oastea sa, ce ave, de dnsul i au r m a s n u m a i cu 50 de oameni. i temndu-s<> s nu sar<) ara dup dnsul s-I prindz, au purces no<a>pte di la trgul Sucevii spre Boteni i di acolo au lovit la P r u t la Bogdnestii. i di acolo au luat asupra Nistrului 15 -au trecut tocma la Movilu. i cndu au trecut dimeniaa pe o negur pe lng Boteni, i s-au rtcit un cmra a lui, anume Itoc, c-o preche di disagi de galbeni, i cdzindu pre mna Jori, ci iera atunci vornicu n Bot1 Mrie-ta, n u fugi, ci t e ntoarce M,P/ mriia-ta B, mriia-ta Cj ce B,C/ ntorci B,C/ veziriul Cjj 2 apoi, m a i pre u r m M,P/ p o a t e B,C,D,E,G/ vile Cj lipsete din u r m M, P / dup a r ad. de la viziriul D/ t e B,C,D,E,G/ dup j>Tinz, ad. i s te t r i m a t . Las p r e Grigorie voevoda M,P; ce s B,C,D,E,G// 3 pre B, pe C,I),E,G/ Grigorii B, Grigorie C / / 3 - 4 vod 1 - 2 B.C//3 fac B,C, tie B,C/ Becii B.C, lipsete M,P/ Dabijea B / / 4 s-au ntors Dabije voevoda la veziriul i -au M,P/ t o c m i t j a z a t G / l u c r u r i l e despre veziriul i iari au venit d o m n n Moldova. G/ despre B,C j veziriul Cjj 5 8] 17 M, 10 PI Grigorie-voaa B. Grigoru-voda C, Grigorie Ghica voevod M/P/ I a r Grigorn-vod E/ nestund nemica B.C/ lipsete nimic, M,P/ de B,C/ Dabijii-vod B,C/ de ntoarcere lui D a t a j e voevoda M . P / / 6 dup vod ad. la veziriul G,M,P/ d o a m n a B,C/ d e B.C/ / 6 8 d o a m n a si t o a t avere m a r a Unguriasc, au venit prin Moldova M,P// 7 iar C / a u venit din a r a Munteniasca in a r a Moldovei ca s afle G / a r a C / / 8 s afle B.CJsa gsasca M.P I pre B/ Dabijea-vod, B,C, Dabija voevoda M/ lipseste n t a r , Si M , P / / 1 p m a B C D, lip e ,e M P / W p r e la D/ Suceav B,C/ n e a f l n d u - l B , C / p r e B / Dabijea-vod B.C//10 oastea A, oaste C,'/10 17 voevod, s-au d u s oaste ce era pre lng dnsul. Din Suceava a u purces n o a p t e spre Botoeni. P r e lng Botoeni au trecut dim i n i a a . pre o negura. s-au rzletitu u n cmra, a n u m e Itoc, la care era o prechi di cusagi plmi M.P// 10 avea B . C / d e |cu &,/ 11 ^ m z a c i B C ten i r u i - a Cjj 12 sa i B,C, sae Gj noaptea B. n o a p t e C/7 13 de B C/ Bot"sent B C 14 Bogdancsti B C Si d e l a Bogdnesti a u lovit asupra IN istrului G/de B.C// 15 si a u B C I tocma la Moghilau Nistrul n ceia parte, bi crnd a u fost t r e c u t m t r u o duminica diminiaa p e E . tocma la Movilau Nistrul m ceia parte. I a r cnd au fost trecut m t r u o dimineaa p e &/ cnd B. C, d i m m i a t a B. Cij lt> pre 1 " 2 B/ Botaseani B. C I dupa camaras ad. a lui Grigoru-voda Di/ 17 si cu o pareciie G. cu o preche Cj parecne B/ de desaei cu g a l b e n B Cj <lencu D,E lip c -tt si M.P// 17 - 18 si prinzindu-1 Jora. ce E I! 18 - r. 4 d m p. u r m . au czut Istoc cu galbenii pre mina J o m vornicului de Botoani. P r e Itoc l-au trimis l a D a b i j e voevoda, lara banii i-auiuat. Jora. a u despecetluit desagii, au l u a t civa galbmi. apoi -au trimis r a m a s i t a la D a b i j e voevod, zcnd c desagii i-au gasir despecetluiti si n u m a i a t t a galDim an lost. citi i-au trimis M , P j j 18 czind B, Cj pre B.C/ ce B / era B Cj atuncca B C <o~i ic B C / Boispam B,C//,

200.

eni, au luat banii i l-au triimis pre Itoc la D a b i j e - v o d ( ) i cu bani<i>. Numai, pn-a-1 triimite, au dispecetluit banii J o r a -au luat civa galbeni -au d a t sam c t r Dabijeav o d ( > c aea, despecetluii, i-au gsit. f. 2I6 5 9. Gligorie-vod<> n-au zbvit mult n <a>ra Leasc - a u / t r e c u t p r e n < a > r a Unguriasc, de -au luat do<a>mna, -au trecut cu t o < a ) t casa lui la Beciu, la mprat<ul> nemescu, -au zbvit acolo civa ani, la Beci.

10. Dece pi acie vreme, audzindu stolnicul Costantin 10 Ca(n)tacozono, fratile lui e r b a n - v o d ( ) , n d a t s-au dus i el din <a>ra Munteniasc la Beciu, de au fcut jalob la m p r a t u l nemscu pi Gligorie-vod(), precum, cndu era Gligorie-vod<) domnu n T<a>ra Munteniasc, au nchis pi tat-su, pe Costantin postelnicul, la m<>n<>15 st<i)re la Sniagov i i-au fcut acolo multe cazne, i i-au luat muli bani, i l-au i omort. i el n-au fost vinovat lui Gligorie~vod<> cu nemic. Iar Gligorie-vod tgdue, dzicndu c-1 npstueste nainte Divanului mprtescu. Iar Costantin stolnicul s-au agiunsu cu o slug{) a. lui
1 trimis B, C / pre C / Dabijea-vod B, C //' 2 banii C / pn B, C / trimite B, C / despecetluit B, C // 3 i au i- 2 B, C / galbeni B, C / Dabije C // 4 vod B, C I AA C / dup gsit ad. au fost D // 5 lipsete 9 M, P / Iar Grigorievoda G / Grigorie-voda B, G-rigorii-vod C / a r a C / / 5 8 Grigorie Ghica voevoda au mers la P r u t u . la Bogdneti i d e acolo asupra Nistrului i au trecut iNisirul L A Movilau. Si m ara. Leasc n-au zbvit mult, ci s-au dus n a r a Unguriasca de s-au luat doamna. Apoi, cu t o a t casa lui s-au dus la Beciu la ripratul nemtasc B. M // 8 P r e Grigorie voevod l-au priimit mpratul i acolo a u ezut citiva ani. M / i acolo la Beciu au zut civa ani P // 6 i a u 1 - 2 C , 1 si AU B / si au trecut din a r a Leasc prin a r a Unguriasc E / prin B, C / T a r a Unguriasc B. C / doamna B, C / / 7 i au trecut din a r a XJnguriasc cu TOAXA G / t o a t a B. C / mpratul nemescu B, C // 8 i au B, C / Beciu B, C // J Up c t 1U i / Decn B, C / ' p r e B, C / aceia B, C / vreme C / auzind B j aci. iiatmal ->tohii ul G / Cantacozino B, C, Cantocozino G / / 918 Costantin Cantacozino stol{mcul) au prt 1a Divanul mprtesc nemsc pre Grigorie voevod. cum ca a u omort pre tat-su n ara Muntimasc i cum c -AU luat t o i i b a n u si t o a t a avere. M, P // 10 fratele B, C / vod C // 11 a r a C / la Beciujla "Viena. la Beciu D // 12 npratul C / nemuescu A / pre B, C / GRIEORU-voda B. Grigorie-vod C / / 1 3 Grigorii-vod C / a r a C / / 14 pre B, C .lipsete p e " E . G// 15 mnstire C / SneagovC / multe cazne i munci B, C, m u l t e munci si cazne E / / 1 5 1 6 multe munci, de 1-au muncit, i i-au luat muli oam. si mai pre u r m a l-au i omort ' G // 17 Grigorie-vod 1 - 2 B, Grigorii-vod 1 - 2 C i nemica B. C / Iar C/ t g d u a B, C // 18 zicnd B, dzicnd C / npstuiaste B. npastuiaste C / mnaintea B, C / nprtescu C // 19 slug C // 19 r. 12 din p. urm. Si doveaindu-1 cu un martur, anume Ionaco Cap-de-ghind, npratul nemtasc au nchis pre Grigorie voevoda. i l-au sftuit un prietin cum c de nu va p r u m i sa iii catolic. ntr-alt chip nu v a p u t e scpa de moarte. i aa, priimind, L-au slobodzit si s-au d a t i u n copil la npratul. i botezndu-1 npratul i-au pu-. i 1 ele i eopr d, p e tramele su. M, P //

201.

Gligorie-vod, a n u m e lonaco Cap-di-ghind<>, i I-au scos m a r tur nainte Divanului mprtescu, de a u m r turisit cum c l-au omort stpnu-su, Gligorie-vod, fr nice o vin, p e Costantin postelnicul. 5 11. Dece Gligorie-vod, dac-au vdzut c mrturisest6 aea sluga lui, n-au a v u t ce m a i rspunde, c s-apucas pe cap n a i n t e Divanului c e-i npaste, -au r m a s vinovat -au cdzut la-nchisoare i-n m a r e grij<>. Sftuitu-s-au c-un prietin s s<> f a c ( ) catolic, c n t r - a l t f. 217 1 0 chip n-a p u t e scpa de m o a r t e . i aea p r i i m i n d , / - a u dat i un copil la mpratul, de l-au botedzat i i-au p u s i n u m e copilului Leopold, pe numele mpratului. 12. Cutatu--au vreme -au fugit de la Beci la Vineie, i ae i s-au t r g n a t vremea, de au zbvit n strein <>15 t a t e 7 ani, p n ' -au fcut pace la turci. i s-au dus pri tain iar la arigrad, <i> edea n arigrad pri t a i n , di nu-1 tie nime. 13. I a r boiarii muntenesti,rdicas<> cap un domnu n locul lui Gligorie-vod pe un om prostu, a n u m e Antonie, 20 i-i da n a f a c lui pe dzi di c h e l t u i a l ( ) cte 10 potronici. Iar viziriul a u triimis de au chemat pre acel domnu la Po<a>rt, cu boiarii di<n)preun<>, dzicnd s le nno1 Grigorii B, C / p r e n u m e B / Cap-de-ghind C // 2 naintea B, nnainte C / n p r t e s c u C / / 3 cum]precum E, C / lipsete c E / l-au omort pre C o s t a n t i n postelnicul stpn-su, Grigorie-vod, f r de nici o vin. G /' Grigorie B , C / i a r d e nici B, C, D // 4 p r e C / postelnicul C / / 5 Decii Grigorii-vod B, C / d a c B, C / mrturisete B, C // 6 aa C / c s B // 7 naintea B, nnainte C j c-i iaste n p a s t e B, C, G / / 7 8 i a u 1 - 2 B, C // 8 nchisoare B, C / i n m a r e grije B, C // 9 Situitu-s-au a t u n c e a Grigorii-vod cu un priiatin al su s s fac Catolic C, G, Sftuitu-s-au a t u n c e a Grigorii-vod cu u n priiatin, priimind s fie catolic E / cu un priiatin B // 10 n u v a p u t e a B, n-a p u t e a C / m o a r t e C / repet i aea priimind B / aa C / dup priimind ad. s fie catolic C, E / i aea priimind Grigorie-vod d e s-au f c u t catolic, -au d a t G / / 1011 -au d a t i u n copil a lui l a n p r a t u l n e m s c u C // 12 pre B / n p r a t u l u i C // 13 dup v r e m e ad. Grigorie-vod B, D, E , G, Grigorii-vod C / i a u B, C / Beciu B, C / Veneia B, C // 1317 D i la Beciu a u f u g i t la Veneia, iar d e acolo la arigrad. 7 a n i a u fost n s t r i n t a t e . i n a r i g r a d t r i a p r e tain, p n ce -au f c u t pace cu turcii. i m a i p r e u r m iar l-au f c u t d o m n n a r a Muntiniase M , P / / 14 aea B, aa C / t r g n a t j t m p l a t E, G / vrfania B, v r e m e Cjndelung v r e m e D j j b y i t A / s t r e i n t a t e C, s t r e i n a t e B // 15 a p t e B, C / pn B, C / turcii A / pre B, C // 16 i idea B, C, i sdia G / dup a r i g r a d 2 ad. ascunsu C / p r e B, C II 17 tia B, C / nime B, C // 1822 lipsesc M,// 18 boerii B / m u n t e n e t i B, C I u n j p r e u n D, E, lipsete G// 19 Grigorii B, C / p r e B, C / prost B, C / a n u m e C, p r e a n u m 6 B // 20 lui n a f a c C / p r e B, C / p e zi cte zfece potronici d e cheltuial E / d e B, C / cheltuial C / z6ce B, C / dup potronici ad. adec cte o s u t d e bani, C, G // 2 1 chiemat B, C / p e C / la P o a r t B]la arigrad, la P o a r t C /J 22 d i n p r e u n B, C / s le]s-i C f j

202.

iasc domniie. i-ndat s-au rdicat pi poronca viziriului cu Antonie-vod<a> -au m r s u la P o < a ) r t , netiindu nemic de vinirea lui Gligorie-vod, e-1 inea viziriul tinuit. 14. D^ce mpreunndu-s<> boiari<i> cu viziriul, ruga5 tu-s-au viziriului s le puie un domnu dintre dnsi, pi care -ar alege iei, c acel domnu ce-1 radicas ei iaste un om prea prostu. Atunce i-au n t r e b a t vizirul pe boari p i n t r u Gligorie-vod, u n d e s afl i, de i-ar scrie, o<a)re n-ar vini? Iar muntenii lu suduia, c-i omu r u i nici a f. 217V10 mai vini de unde i dus. Dzisu-le-u viziriul: Alegii-v / un domnu dintre voi, pe cine v-a place, i vinii mne dimin i a s vi-1 f a c " . Iar Gligorie-vod, d u p p e r d e a o ( a ) viziriului, asculta toate. Ducndu-s<) boari<i> la gazd, ftuitu-s-au -au ales dintre dnii pi un f r a t e mai m a r e 15 a lui erban-vod, a n u m e Drgciu. i cum au purces cu dnsul a dooa dzi la P o < a ) r t s mbrace cftan, -au Intrat n cas<> la viziriul. 15. I a r viziriul au i scos p i Gligorie-vod i l-au mbrcat cu c f t a n . Iar boiari<i> muntenesti, dac , 20 l-au vdzut, n u m a i ce au ncremenit. i i-au dat pi toi de g r u m a d z i p i mina lui Gligorie-vod. N u m a i ce au scpat erban-vod dintre dni<i>, c, vrnd i el s ntre n cas la viziriul, dup cielali, u n prietin i-au spus
1 2 3 lipsesc M, P // 1 domnia B, C / n d a t B, C / dup rdicat ad. boiarii G / pre B, p e C / dup veziriului ad. boarii C // 2 vod C/ dup vod ad. d o m n u l lor G / i au B, C / P o a r t B, C / netiind nemic B, C // 3 Grigorii B, C / veziriul tinuit i ascunsu C, veziriul ascuns, t i n u i t G // 4 Decii B, C / ripreumndu-s C / boiarii B, boarii C / veziriul C / dup rugatu-s-au ad, boiarii G // 5 veziriului G / .le B, C / dnii B, C / pre care B, C // 6 -ar aMge B, -or alege C / ce-1 rdicas ei]ce l-au fost rdicat lei C / ei]ei B / / 7 pre prost B / p r o s t C / Attnicea B, C / n t r e b a t B, C / viziriul B, veziriul C / p r e B, C // 8 p e n t r u B, C / Grigorie B, C / i-ar]i-ari B, C / serile B / oari n-ari vini B, C, oare n-ar vini iar D // 9 I a r G / munteniijboiarii m u n t e n e t i B, D, E, boarii munteneti C, boiarii m u n t e n e t i G / l suduia i zicea c iaste om B, C, E , G, l suduia i-i zicea c iaste om D // 10 de u n d e iaste d u s B, C, D, u n d e iaste d u s G / Dzisu-li-au B, Zisu-li-au C / Dzisu-le-au a t u n c e a G, ad. marginal Dzisu-li-au veziriul E / veziriul C / Alegei-v B, Alegei-v C, Alegei-v, d a r , u n G / / 11 pre B / plcea B, C / inine B, mini C // 12 Grigorie B, Grigorii C / d u p j d e d u p B, C, E, G / perdiaoa B, C // 13 i duendu-s C, I a r ducndu-s<(> E , I a r duendu-sa G / boiarii B, boiarii C la gazdele sale C // 14 -au]i-au B, i -au C / pe B, C / m a r e B, C // 15 Drghiciu B, C/Z 16 d o a B, C / la P o a r t B, C, ad. marginal G / nbrace B, C / c a f t a n B, C/ i au B, C, Djj 17 cas C j veziriul C// 18 p r e B, p e C/ Grigorie B, C, Grigorie Ghica-vod G // 19 nbrcat B, C / c a f t a n B, C, c a f t a n de domnie G / Iar C / boiarii B, boarii C / m u n t e n e t i , B, C/j 20 i-au d a t veziriul E / / 2021 p r e 1 - 2 B, C H 21 d e B, C / Grigorii B, C // 22 dnii B, C // 23 s ntre i el n cas B, C j ceialali B, cealali C, cealali boiari G / un]iar u n C, G / priiatin B, G, priatin C//

203.

n t a i n c-i Gligorie-vod n c a s < ) la viziriul. i el n - a u m a i a p u c a t s spue celoralalii f r a i , i-ndat a u f u g i t i s-au ascunsu. I a r p e Drghiciu C a < n ) t a c o z o n o i p e f r a t e - s u Mihaiu i p e f r a t e - s u Costantin. car6 l 5 p r s < ) p e Gligorie-vod la Beci, i p e f r a t e - s u Mateiu i p e Iordachi, i-au l u a t p e acestea p r e t o i de g r u m a d z i i , i-au d u s n a r a Munteniasc. Dece p e Drghiciu l-au omort, i a r p e cielali i-au nchis nu curile domnetii la simeni. - a u r p e d z i t Gligorie-vod o < a ) m e m i si n a 10 i n t e cu schimi-aga, de au p r i n s u p e g i u p n e < a ) s a lui e r h a n i p e celelalte a celoralali boiari, d e li-au nchis l a simeni, f. 218 i dup<a> ce au m r s u n Bucurestii, / Gligorie-vod i tot b t e a i-i cznie p e acei boiari i pe, g i u p n e s ( ) . Care l s m a c m u p o v e s t e a iui Gligorie-vod, de o m u 15 scrie m a i n a i n t e , cndu i-a vini rndul. i-ncepem iar a D a b i j i - v o d , la r n d u n o s t r u . 16. D a b i j e a - v o d , aice n a r d o m n i n d u cu p a c e i cu domnie aedzat, cu a r n t e m e i a t , era o m u b u n i b l n d u , f r nice o r u t a t e . i n e p l i n i n d u bin6 4 ani a 20 domneii lui, fiindu i o m b t r n , a u p l t i t i el datorie ce de optie, de-au m u r i t . i l-au d u s cu t o < a ) t boieri116 lipsesc M, P // c Grigorii-vod iaste n cas B,C,G, c-i n cas Grigorie-vod D /' Grigorie G// 2 spule B, C / cerolalali C / ndat B, C // 3 Iar C / pre B, j Cantacozino B, C // 4 Mihai B, C / p r e 1 ~' i B, C / care B, carele C // 5 prs Cjj 5 pre B, pre 2 C/ Grigorii B, Grigorie C/ Beciu B, C/ Matei B, C // 6 pre B / pre acetiia, B, C / grumazi C // 7 Decii B, C // 7 8 pre *- B jj 8 iar C / ceialaii B , cealali C, ciialali f r a i G / n curile domneti B, C // 9 siimeni B, C / i au B, C / rpedzit] triimis E / Grigorie B, Grigorii C / oamenii B, p r e oamenii C / nnainte B, Cjj 10 schimni-aga B, Cj pre B / g i u p n i a s a B.Cjj 11 pre B/ siimeni B//12 d u p Cj Bucureti B,C//1213 i d u p ce au mrsu Grigoi'ie-vod n Bucureti i t o t b t e a E ; G // 12 Grigorii B // 13 cznia B/ p r e 1 - 2 B / i t o t b t e a i-i cznia Grigorii-vod pe aciei boiari C / cznie]muncia E, G / giupnese B, C, giupneseli lor D, E, giupnesile lor G // 14 Care B, C / Care acum lsnd istoriia lui D / Care s lsm G / a c u m B, C / poveste B]istoriia G / dup poveste ad. istoria C / Grigorie B, C /'o v o m scrie B, o v o m scrie C j j 15 nnainte B, nnainte C / cnd B, C / i ncepem B / iar B / iar a scris E / Vom ncepe istorie iar a Dabijiiv o d D // 15 16 i ncepem a scrie iar a Dabijii-vcd, la rndul domnii noastre, a Moldovii Cj i ncepem iar a Dabijii-vod istorie, l a rndul nostru, p e n t r u domnii moldoveni G jj 16 Dabijii B/ rndul B j j 17 16] 18 M, 11 P / D a b i j e C / aicea B, C / p a c e B // 1719 D a b i j e voevoda a u venit iar n a r i au domnit cu pace, cu domnie <azat cu t a r P ) ntemeiiat. E r a om blnd, b u n si f r < ) de M, Vj j 18 domnie B, C /cu 2 ]i cu C, G / o m C//19 blnd B, C / fr d e B, C, D, E, G / nici B, C, D, E / r u t a t B j i nc M, P / neplinind C / bine B, C lipsete M, P / p a t r u B, Cjj 20 domniii B, C/ fiind B, C j lipsete fiindu i om b t r n M, P / datoria B jj 21 cea- d e obtile B, cia d e obtile C / datoriia acetii l u m i cea d e obtie E, G / obte G / de au C]au M, P j dup m u r i t ad. schimbndu-s d i n t r u aceast, viia D / dusjpetrecut M, P / lipsete cu M / t o a t B, Cj boerimea B, boarimea C j j

204.

mea, cu m a r e cinste, de l-au ngropat n mnstirea lui, n Brnova, carii iaste de dnsulu isprvit, iar din temeiul eii au fost-o nceput-o Barnoviscliie-vod i n-au apucat s-o, isprvasc, c-au perit la P o < a ) r t , cum s 5 pomenete m a i sus.
D O M N I A DUCI-VOD C E L U I B T R N . . C A P 76. L ( E A > T 7174 < = 1666>

Zaci<alo> 1. Duca-vod era de moie din ara Gr^ceiasc, de la Rumelea, i, viindu aici n a r de copil, io au slujit la Vasilie-vod n cas<> i la ali domni, pn-au agiunsu la boerie mare. i s-au i-nsurat aicea n ar<>, f. 218V de au l u a t o f a t a do<a>mni<i> Dabijooa, a n u m e / Nastasie, ce iera f c u t cu Buhu, -au agiunsu de au fost i visternicu m a r e n dzilele Dabij i-vod. Ce, d u p ce au 15 murit Dabijea-vod, au m r s u do<a>mna Dabij o<a>i<a> n arigrad, cu Duca visternicu, ginere-su, avndu pe Cuprestii cei btrni n arigrad, p u r t t o r i de trebile
1 m a r e cinste B, C / deji M, P / m n s t i r e lui Barnovschii ( B r n o v a P ) , care M, P // 2 carea B, care C / dnsul B, C / iaste isprvit de dnsul de 7idit E / dup isprvit ad. de zidit C / iar B, C // 3 terneiuljternelia B, C, D, B T V l / miei B. C. ei M, B, lipsete D / au fostu nceputu-o Barnovschiivod. a o zidi B. E . au fost nceput Barnovschii-vod a o zidi D, au fost-o nceput Barnovschii Miron Moghita voevoda C, au fost nceput de Barnovscii voevoda M. P I Upseste vod E / / 2 3 iar din temelie aceast sfnt m nstire au fost inceput-o Miron Barnovschie-vod a o zidi G // 4 s o B, C / ^ o i pra /ascd Barno rechii-vod de zidit / dup i s p r v a s c ( ) ad. Barnovschii M, P / ca a u B. E / c au peri la arigrad, la P o a r t C / P o a r t B, E / pipcum ^ ^ jiomeneste mai sus B, precum m a i sus s-au scris E, G, lipsete M, P //5 oomeneste u // 6 7 lipsesc M / Domnia nti a Duci E, Domnila dinti a Duci G i Cap 79 B P l i p e t e E, G / n a n u l G / Anul 7174. Cap 76 C, n a n u l 7174. Cap 79 D 1 Upseste L<ea>t 7174 B, P // 8 lipsete Zaci<al6> B, C, D, E, M, P / voda cel b a t r n G / voevoda d e patrie era (lipsete era P ) din M, P / d e moiie B. C: d e mosiia lui E, G / Greceasc B, Greciasc C // 9 Rumele B, C / v i i n d o ' f p i B, C I m t a i a ] m Moldova, n a r C, lipsete M, P / d e copil mic C // 9 10 n t a r a . a u slunt l a "Vasilie-vod de copil n cas G jj 10 dup slujit ad. nc M, P j voevoda- M/ casa C j repet i M//IO 11 n cas i a u fost i c m r a mare la Vasilievoda si au slufit si la alti d o m n i pn au agiunsu. l a boerie m a r e E / p n C / prn: ce-an a g i u n s si la M // 11 boerie B, boare C / m a r e B, C j nsurat B, C/ t a r a G/ dupa t a r a ad. n Moldova D// 12 de]i D, G, lipsete M, P j doamnii B, C, itpsesie M, P / Dabijoaa B, C / anum<]pre a n u m e D, pre a n u m i G, p r e M, P / ^a~*'a>)i3 B C 1 3 e i a B, C / i a u B, C //1314 cu B u h u . i n zilele lui D a b i j e voevoda au fost si visternic m a r e M, P // 14 visternic m a r e B,C/ Dabijii B,C/ C e j l a r a M / d u p a cie C / / 15 D a b i j e C / voevoda M / d o a m n a D a b i j o a a B, C / d o a m n a Dabijoaa a u mers M, P / / 16 vistiernicul B, visternicu C / avnd B, C, deci avnd M, P // 17 pre Cuprestii B, C / p u r t t o r i d e grije <grij G>/ de trebile don n m B C D C G M de]la M, P / /

205.

domnii<i), la viziriul i la alte cpetenii a Porii mprtesti. Scris-au i Toma vornicul Ca<n)tacozono la nepoii lui, la Cupresti, ca s<> fie nevoitori p e n t r u Duca visternicul. i aea i-au isprvit de l-au mbrcat cu c f t a n 5 de domnie n a r a Moldovei, n locul Dabiji-vod. 2. Dece viindu n scaonul d o m n i ( e i ) , n Iai, le iera tutoror cu bine, fiindu i el din b o i a r i ( i ) ri domnit, ct nu s plngea nime nice de o s t r m b t a t e . Dar n u m a i g i u m t a t e de an au domnit, i i-au i vinit mazilie, p e n t r u 10 poveste unei crii ce au scris fel la h a n u l t t r s c u . 3. Dzic c atunce s cerca acel h a n u s s-nchine la npria Moscului i s lipsasc de supt mprie Turcului. i-nelegndula mprie de poveste aceasta, n-au crddzut, ce au scris viziriul la Duca-vod aice n ar, s e a u t 6 15 n u m a i s adevere<a)sc acestu lucru, s-i fac<> t < i ) r e . / 4. i viziriul, din < a ) r i g r a d au purces la oastd. Duca-vod, vrnd s ispiteiasc pr6 hanul, s afle adevriul p e poronca viziriului, au scris i el la hanul, cum i el iaste robu i plecat supt puterea hanului, i alteia 20 multe ca acestea. i mrgnd omul Duci-vod prd la
1 repet i M, P / P o r i i nprteti B, C // 2 Scris-au i de aicea E, i scriind i T h o m a Cantacuzino v o r ( n i c u l ) M, PJ Cantacozino B,C/ nepoii B,C// 3 luijsi M, P / Cupreti B, C / s fie C // 4 visternicul C / aa C / nbrcat C / dup nbrcat ad. veziriul E / c a f t a n B, C // 5 domnie B / dup domnie ad. s fie d o m n u C, D, d e domnie, s, fie n a r a Moldovei domn G / Moldovii B, C / Dabijii-vod, n anul d e la zidirea lumii 7174 B / Dabijii C / voevoda M // 6 Decii CJDuca voevoda M , P / Decii viind D u c a - v o d B, E , G, Decii D u c a - v o d viind D / viind n Iai n scaonul domniii C / domniii B / era B, C / t u t u r o r le era M, P // 7 bine B, Cj fiind B, C / boiarii_B, boiarii Cj rii Moldovii B, G / lipsete d o m n i t M, P //8 nici de B, C / D a r ] n s M, P / Dar numai n-au i n u t m u l t c n u m a i g i u m t a t e C // 9 mazilie B, C jj 10 poveste B, C]pricina E , G, M, P / unii cri B, C/ au]I-au M / el B, C jj 11 lipsete 3 C / Dzicu B, C / a t u n c e a B / h a n B / acel h a n s cerca a t u n c e a C, E, M, P, a t u n c e a acel h a n s cerca G / s s nchine B, C jj 12 m p r i l a 1 - 2 B / m p r i a Moscului Cjmoscali M, P / s lipsasc d e s u p t ascult a r e a inpriii Turcului C, E, G, s n u m a i fie s u p t stpriire Turcului M, P , ad. marginal i s lipsasc de s u p t u npria T u r c u l u i D jj 13 i nlegnd np r i a B, C, D, i nlegnd npria Turcului G / de poveste B, C / crezut B, C jj 1315 i nlegnd npratul turcesc de aceste n-au c r e z u t ; ins veziriul a u scris n Moldova la D u c a voevoda ca s cercetez i s adeverlasc M, P//14 ad-.-marginal viziriul D/aicea B,C / a r ] Moldova E , G / / 1 5 adeveriasc B,C/ acest B,C/s-i fac tire B,C, i s-i fac tire G, i s-1 ntiinz<e> M.P//16 4]3C, lipsete Ml lipsete i M,P/ Veziriul M/ din arigrad C]dup acfea E , G , M , P / oaste C j dup oaste ad. asupra nemilor E j j 17 Iar Duca-vod B,C,E,G,P, I a r Duca voevoda M/ s 1 ]ca s M/ ispitiasc B , C / p r e B,C / afle B, C / adevrul B, C //18 lipsete p e poronca viziriului G/ lipsete i el M . P / cum]precum E , G , cum c M,P// 19 iaste B,C/ plecat hanului supt a lui stpnire i i altele M , P / altele B , C / / 2 0 aceste B, Cj mergnd B, C / lipsete vod M, P jj 20 1 pre la cetatea Vozia B, pre lng c e t a t e a Vozia G / pre C / Vozia C, F. / trectoarea C / paa B, C //

206.

Vzia, la trec<>toarea Niprului, l-au prinsu paea de Vzia; i fiindu paea neprietin Duci-vod, i-au i triimsu crile la <a>rigrad, la camaicanul. i camaicanul, netiindu povestea, n d a t au a r t a t crile m5 priei. i mprie au triimis de l-au mazilit. i era s-u puie i capul. Atunce n grab-au pus npratul pe Iliiia-vod,' ficioriul lui Alcxandru-vod, domnu. 5. N u m a i nrocul Duci-Vod ce au fost, de nu -au pus capul, c camaicanul au triimis acelea cri a Duci-vod io la oasttS, la viziriul, de li-au v d z u t . Dece viziriul au scris la mprie cum c Duca-vod cu poronca lui au scris la hanul, ca s-1 ispitiasc, i nu-i vinovat. i aea au scp a t Duca-vod cu dzile, de n-au perit. I a r mazl t o t au rmas, c a p u c a s ( ) mprie de puses<> p r e Ilieu 15 domnu. i au domnit Duca-vod n u m a i e s ( } luni ntr-aceast domnie ntiu. f. 219v 6. icnd i-au vinit mazilie, era ieit Duca-vod Ia/primblar cu t o < a ) t casa i boiarii lui pe P r u t n sus, la Bere2 Vozia B, C, D, E , G / fiind B, C / paa B, C / nepriatin B, C / i fiindu paa d e Vozia pizma D u c i voevoda, n d a t M, P / lipsete i 2 M, P // 3 triimis B, trimis C / crile]scrisorile M, P / arigrad C / caimacamul 1 - 2 B, C, D, E, caimac a m i 1 M, P , c a i m a c a m i i 2 M, P / i j l a r M, P // 4 netiind B, C / poveste B, C] pricina M / n d a t au d a t scrisorile Duci la n p r a t u l . I a r npratul n d a t M, P / crile B, C / m p r i i i B, C / m p r i a B, C // 5 mpria n d a t a u triimes G / t r i m i s B / l-au mazilit pre Duca-vod B, C, E , G// 6 s- B, C / lipsete i 2 G I dup capul ad. s piiar G ] Atuncea B, i a t u n c e a C / grab B, C // 5 7 a u mazilit p r e D u c a voevod. Duca-voevoda era s- p u e capul atunce. C npr a t u l n grab a u p u s d o m n p r e Ilia voevoda, ficiorul lui Alecsandru-voevoda M, P // 6 n u p a r a t u l A // 7 Iliia B, Ilia C / ficiorul B / Alixandru C / p r e Ilia vod d o m n u n Moldova, p r e ficiorul lui Alexandru-voda D, p e Iliia-vod s fie d o m n n Moldova, feciorul l u i Alexandru-vod, n locul Duci-vod G / p r e Iliiavod, n locul Duci-vod E / lipsete ficioriul lui Alexandru-vod, d o m n u E // 8 5)4 C / A t u n c e a n u m a i nrocul E, G / voevoda M / lipsete ce G // 8 9 lipsete ce au fost... capul M, P // 9 dup capul ad. d e n-au perit G j caimacamul B, Cj caimacamii M, P / t r i m i s C / aceli B, C / voevoda M / / 1 0 la]n M, P / oaste B, C , lei-au A / Decii B, C]Iar M, P / au]au i M, P // 11 mprie B, Cjnpratul M, P / cum]precum E / voevoda M // 12 dup h a n u l ad. acfeli c r i E, acele cri G I lipsete ca M, P / ijiar el M, P / nu-i]nu Iaste M, P / dup v i n o v a t ad. Duca-vod G / aa C // "l3 zile B, C / lipsete d e n-au perit E, G, M, P / I a r B, C / mazil B, C // 14 apucas B, C / mpria. B, C]inpratul M, P / pusese B, C / pijss d o m n p r e Ilia voevoda M, P / p r e B, C, D / Iliia-vod B, D, G, Iliiavod C | pusese p r e Iliia-vod d o m n u n Moldova, pre ficiorul lui Alixandruvod in locul Duci-vod. i E / / 15 i aa M, P/'voevoda M / easa B, C//16 ntru B, C / domnie B, C / dinii B, C, G / lipsete ntr-aceast domnie ntiu M, P // 17 6)5 C, lipsete M, P / mazilie B , mazilia C / eit B , C / vinit mazilie Ducivod, era Duca-vod eit l a primblare C / lipsete Duca-vod M, P // 18 cu t o a t casa lui l a prirtblare i cu boerii lui M, P / t o a t B, C / pre C j Berihoeti B, C, E //

207.

hoieti, de- lua sama oiloru ce ave din boarie. i acolo, fr nedejdd, i-au vinit mazilie, i de acolo lundu-1 aga mprtescu, cu toat casa lui, de l-au dus la <a)rigrad.

DOMNIA LUI ILA-VQD, FiCIORiUL LUI ALEXANDRU-VOD. CAP 77

<Zacialo 1>. L<a) ace vreme ce au vinit crile Ducivod la Poart, carele scrises Duca-vod la hanul i le prinses paea de Vuzia, precum arat mai sus, s-au tulburat tare mprie, -au ntrebat mpratul ce domni 10 s afl aice la arigrad mazili. i tmplndu-s<) de m u r i i ) Alexandru-vod, tatul lui Ilia-vod, rmindu srac i la m a r e lips i cu datorii multe, de pre cum iaste obiceiul domnilor mazili, de rmn sraci dup ce s<> mazlescu, din blstmul cel mult a oamenilor. 15 <2>. Mergea i Ilie-vod dup-oasl6 ttn-e-su la ngropare, cu mult grij<> i fric<> de datornicii ttne-su, s nu-1 prindz, s-1 nchidz. i tmplndu-s<> ntr-acel ceas de l-au tmpinat, cu oasele ducndu-l.e la

1 luoa C / oilor B, C / ce le a v e nc M, P / avea B, C / boere B, boiare C // 2 fr de B, C, D, E , G / nedejde B, C / dup venit ad. i M / mazilie B, maziliia C / luundu-1 B, C]l-au l u a t M, P ij 3 nprtescu C. lipsete M. P / cuji pre M, P /. lipsete de C / de 1-auji -au M j dup arigrad ad. la P o a r t C jj 4 voevod G, M jj5 ficior lui B, C, iiciorul lui CJsn lui G / voevod M / Cap 80 B, D, P]7174 G, lipsete E , M // 6 lipsete Zacialo B, C, P / La aca v r e m e C, La vreme B / venit G j voevoda Mij 7 carele B, C / scrisese B, C // 711 pre care le scriss la h a n u l , s-au t u r b u r a t f o a r t e (hanul) n p r a t u l i au ntrebat ce d o m n mazil s afla in arigrad. i t o c m a a t u n c e mtmplndu-s<> de au m u r i t Alexandru voevoda M P / / 8 prinsese B, C / paa B, C / d e B, C / "Vozia B. C, E j p r e c u m a r a t m a i sus] p r e c u m m a i sus s-au scris E, p r e c u m mai sus s-au a r t a t G j/9 t u r b u r a t B, C / t a r e B, C, p r e a t a r e G / m p r i a B , npria C / i au n t r e b a t B, C // 10 aicea B, C / mazili B . C / tmplnd'u-s C j muris B . C / / 11 Alixandru C t lipsete-t a t u l lui Ilia-vod P / t a t u l lui]i M / voevoda M / rmiind B, C Ij 12 lipsete i 1 M, P j m a r e B, C / cu]greie M j cu datorii m u l t e j i n greii datorii P / d u p r e c u m B, C, d u p cum M, p r e c u m G Jj 13 iaste B, C / obiceaiul B, C / domnilor celor mazili B / mazili C J j 14 ce 1 s{)]ce-i M, P j mazilescu B, C / d m j p e n t r u . M, P / al B, C Ij 15 ante Me g e a : 2 B, C D / ante Atuncea dar mergea : _ E, G lipsete i M, P / Iliia B, I h a C / d u p C / oasle C / tatine-su A // 16 ngrop a r e B, ngropare l a besric G j cu ]ns cu M, P / grije B, C /' fric de B. C / fric i grije M, P / de B, C]despre M, P jl "17 s-l]i s-1 M", P // 18 ntru acel B I tm>lindu-s C / ntimpinat B, ntimpinat M, P / oasle B / dup oasle ad. t t n e su C, M JJ 181 oasli ttme-su, ducndu-li la grobni s li ngroape E, oasle ttinesu ducndu-le la ngropare s le ngroape, u n om G j grobni C] ngrop a r e M, P / om B, C / nprtescu CJJ

208.

gropni, un omu mprtescu i tmplndu-s la acea n t r e b a r e a mpratului de domnii mazli de Moldova, iar acel omu mprtescu, cine-r hi fostu, au d a t sam c-au vdzut acmu pe Iliai mrgndu dup oasl6 / f. 220 5 ttne-su. i aea n d a t au rpedzit m p r a t u l un ceau, de l-au luat de la ngroparea ttne-su i l-au dus. la saraiu, de l-au mbrcat cu c f t a n de domnie, de i-au pus domnu n Moldova n locul Duci-vod, pecum s pomeneste m a i sus. Iar pn-a-1 mbrca cu cftanul, foarte r u s 10 spriias, c nu tie la ce-1 duce i la ce. Ce mila d u m n ( e ) dziasc iaste mare, de b u c u r pe om cndu nu gndest6, 3. i dup ce au vinit Iliia-vod domnu n ar, pre acie vreme era pace. i acestu d o m n u era b u n ri i boiarilor, i ave n cinste. Numai, fiindu nscut, crescut 15 n arigrad, n u tie limba ri, ce gria cu tlmaciu la divan. i multe giudee a lui, fiindu cu tlmaci, n u s giudeca bine, i cteva ispisoace au ieit pe u r m r61e..

2 ntrebare C / n p r a t u l u i C / mazili B, C // 3 5 nprtesc, fiindc intrebas npratul p e n t r u domnii cei' mazili din Moldova, a u n t r e b a t pre alii i acela au d a t sam c Ilia voevod iaste acole i petrece oasle ttne-su M, P // 3iar B / om C / cine ar h i fost B, C / dup sam ad. la n p r a t u l E, G // 4 c au B, C / p r e B / Ilia B, Ilia C]Uiia beizade D, E, G / mergnd B, mergndu E, n i r u g n d u A / oasle B, C / / 5 aa C / rpedzit]triimis E, G / n p r a t u l C [ un]pre u n G // 5 6 Deci ceauul nprtesc n d a t au l u a t pre Ilia-voevoda d e la ngropare M, P // 6 ngropare C / saraiul mprtescu B, saraiul nprtescu C, D, E, G, sraiul nprtesc M, P // 7 de *]i M, P / m b r c a t m p r a t u l B, nbrcat n p r a t u l D, E, G, M / nbrcat C ,/ c a f t a n B, C / domnie B, C / de 3 ]i G, M I dup p u s ad. s Iii G/ d o m n u n Moldova]domn Moldovii M, P // 8 voevoda M / p r e c u m C / pomenete B, C / p r e c u m m a i sus s-au scris E , G, lipsete M, P // 9 I a r B, C / p n C / nbrca C / c a f t a n B, C, E / dup c a f t a n ad. p r e Iliia-vod D/ f o a r t e B, Cj lipsete r u E / / 1 0 spriase B, spriase / n u tia B, C I ia ce l duce i la ce B, la cie l duce i la ce C, la ce-1 d u c i p e n t r u ce D, la ce t duce i p e n t r u Ce E, G / la ce l aduce M f lipsete i la ce M. P / Ce]Iar mare iaste E, n s M, P j dumnezeiasc B, dumnedziasc C]lui Dumnezeu M, P l[ li iaste m a r e B, C / de]i M, P / p r e B, C / iiu]nici P / cnd nu gndete B, C, cnd nici s gsti M / / 12 3]2 M / lipsete vod G / t a r ] Moldova E , G j preaceia B, C / / 1214 Venit-au Ilia voevoda d o m n n Moldova. i era milostiv ctr a r i p r e boiari M, P / / 13 pac B / Si acest d o m n Iliia-vod a u fost b u n G / acest C / / 14 iji li D / avea n cinste pre boiari B, C, D. E , G / i n ] l a M, P / fiind B, C / crescut]i crescut M // 15 rai stila B, C / dup rii ad. moldov e n e t e C / limba ri]moldovmeti M, P / rii]moldoveniasc E, G / gria B, C II 15 17 ce la divanuri gria cu tlmaci. i fiind cu tlmaci, m u l t e giudeci nu s giudeca bine M/ P // 16 giudee B]giudec,'i C, T), E, G I fiind B, C / tlmaciu B; C II17 dup i ad. m a i pre u r m M, P / cteva ispisoace B, C / dup ispisoace ad. de a lui E, G / eit B, C / pre B, C / a u eit m a i p r e u r m rele E , G / a u eit rele M, rii au eit P //

209.

Aijdere pe o sama de boiari ce era de casa Duci-vod i-au p u s civa b a n i de au dat m p r u m u t a r e , i pe carg boiari i aflas c-au fostu sfetnici la rdicarea rii asupra ttne-su, lui Alexandru-vod. nc nu le prea cuta cu 5 bine. 4. Tmplatu-s-au p r e acea vr<5me de a u vinit i un ficioru a lui Batiste visternicu cu domnie din <a>rigrad. i aflndu pe un orheian, a n u m e Bosie, care au ucis pe tat-su, Batiste visternicu, l-au fost nchis n vart, 10 f r ( > t<i>rea domniei. I a r dup<> ce au vdzut ali<i> c l-au nchisu, pe afar-au nceput a strga i a glcevi, ce poate s fie acest lucru. Dece / domnie, nelegnd, n d a t au poroncit de l-au slobodzit i poroncindu s n u s tiiam nime de nemic, c acele lucruri toate li-au 15 e r t a t . i-nc au inut i pe ficiorul lui Batiste r r u . i a r a era mpresurat cu drile, c s fcea cheltuele m a r i la visterie, i era i darnic: bacizuri da mari, c era om b u n . i aea s pomeneste c, dup ce s-au mazlit i au tretffit Dunrea, n-au fost avndu de cheltuial, s-au
1 Aijderea, B, C / de 1 - 2 B, C // 13 P r e cva boeri ci era de casa Duci voevoda i-au p u s d-au d a t bani n p r u m u t . P r e boerii ce-i aflas M, P / / 2 d e B, C/ nprum u t a r e C / pre carii B, C / / 3 c a u fost s t t t n i c i B, C // 4 Alixandru C / Alexandru-vod sn <sic> Ilia, nc n u le c u t a pre cu bine G j voevod M / n u le B, C / pre B, C / nu le c u t a bine M, nu ie c u t a pre bini P / bine B, C // 6 4]5 M, lipsete D / pre B, C / acela B / a u fost venit G /- ficior B, C // 6 7 Cu acest d o m n v e n i s < ) <din arigrad P> i uri ficior a lui M, P // 7 Batiste Viveli B, C, D / visternicu B, C / cu d o m n i a cu Iliia-vod den arigrad G, lipsete P , M / d o m n i a B, C / arigrad C // 8 i] carile M, P / aflnd C / p r e 1 - 2 B / Bosie B. C, Bosie G / carele a u fost ucis B, G, care au fost ucis C, E, care ucisesie D, carile u c i s s ^ ) M, P / p r e 2 C // 9 Batiste B, p r e Batiste E, pre Batiste Viveli C / visternicu B, C / l-au]i l-au G / nchisa A / dup nchis ad. p r e acel orheian B / njla M, P // 10 fr d e B, D, E , G, P , f r ( ) de C, M / tirea domniii B, C / domnieijlui Ilia voevod M, P / I a r G / d u p ce C / alii C / / 1 1 nchis B, C / pre B / a f a r C / a u nceput p e a f a r E , G, M, P / striga B, C / dup glcevi ad. i a dzice C, dzicndu E , zicnd G, P zicnd M // 12 file C / Decii domnia B, C // 12 13 Auzndu aceste Ilia voevoda, ndat M, P / nlegnd B, C / slobozit p e Bosie E, slobozit pe Bosie i a u poroncit G / lipsete i M, P / poroncind B ,'/ 14 t i a m B , C / nemic. B, C / acfele B, ac61i C, aceste G / e r t a t A / le-au e r t a t B, li-au e r t a t d o m n i a C / nime s n u s ( > t i a m de nimica, fiindc p r e t o i -au e r t a t M, P / nc B, C /pre B / Batiste B, C / ru B, C / i foarte a u probozit p r e feciorul lui Batiste M, P / lipsete i M, P / ante i: 5 C // 16 npresurat C / drile B, C / c h e l t u i a l e B , C // 17 vistierie B, visterie C / dup e r a 1 ad. acest d o m n u Iliia-vod C, Iliia-vod E, Uie-vod G / darnicu E / baciuri B, C / c]i E, G / c era om bun]fiind milostiv M, P II 18 axa B, aa C / pomenete B, C // 18 1 Aa zic c d u p ce l-au mazilit i a u t r e c u t D u n r e , nici d e cheltuial, n u avia, ce s-au fost n d a t o r i t l a boernai M, P / mazilit B, C / i au]s-au A / dup D u n r e a ad. n ceia p a r t e / avnd C / i s-au fost ndatorind C, D, E, G / boernai B, boarenaii lui C, boerenaii lui D, E, boernaii lui G //

210 .

fostu ndatorindu laboerenai de bani, de au fostu cheltuind pe d r u m . i p u i n n-au plinit 3 ani cu domnie i s-au mazilit. i fiindu Duca-vod d o m n u mazl la P o < a ) r t , au eit d o m n u al doilea rndu la velet 7177<=!669>.
5 D O M N I A A DOOA A D U C I C E L U I B T R N U . C A P 78

Zaci<alo> 1. Viindu Duca-vod cu a dooa domnie n a r , art-s la liire m a i aspru dect cum era cu domnia dintiu. i i ncepu a zidi mnstirea Cetua, c era ara plin de oameni i cu h r a n i agonisit bind. 10 2. I a r n al triilea anu a domniei lui, la vl<ea>to 7180<1672), rdicatu-s-au Hncesti<i)cu t o i orheianii i i- 221 lpunenii cu oaste / asupra lui, p e n t r u urciunea grecilor ce aduses. prea m u l i de la arigrad. 3. i m a i ales p e n t r u Cupresti, ce era aice n a r . 15 Dece viind Hncul i cu Durac srdariul aice n Ei, cu t o a t otili, striga s p r i n d z pe greci, s-i omoar. Fugit-au
1 2 lipsete d e b a n i . . . p e d r u m M, P / / 1 fost C / cheltuindu B / J2 lipsete i P / nplinit M, P / trii B, C / cu domnia B, C, lipsete M, P / s-au]l-au M, P // 3 mazilit B, C / fiind B, C / voevoda M / lipsete d o m n u M / mazil B, C / dup Poart ad. la arigrad C j j 3 4 d o m n u de Moldova mazil la P o a r t a u luat domnia al doilea rndu E, d o m n d e Muldova mazil la P o a r t au l u a t domnia al doilea rnd G // 4 iari l-au p u s p r e Duca voevod d o m n u M, P / doilea r n d u cu a d o a domnie n anul 7177 B / doile C / dup rnd ad. n Moldova C / la velet] n a n u l D / lipsete la velet 7177 C, E , G, M // 5 Duci-vod B, D, E, Duci v ( o e ) v o d a G / b t r n B / dup b t r n ad. n a n u l 7177 C, E, G / A dooa domnii a Duci voevoda celui b t r n M, P / Cap 81 B, D, P, lipsete E, G, M // 6 lipsete Zacialo 1 B, lipsete Zacialo C, D, E, G, M, P / Viind B, C / Viind Ducav o d d o m n u n a r cu a doa domnie, s a r t E, G / voevoda M // 7 ar]Moldova M, P / s a r t 'B, C / s-au a r t a t cu fire M, P / fire B, fire C / dect B, C// 78 dect Ia d o m n i a ce dinti. i ndat a u nceput M, P // 8 dinii B, C / i a u i nceput E , G / zidi B, C // 9 plin d e h r a n i cu oameni i cu agonisit b u n M, P I i cu agonesit b u n B, E, G / b u n C j j 10 lipsete I a r M, P / triile B, C / ari B / a domniii B, al domniii C / a domniei Duci-vod celui btrn, n a d o a domnite E, G / la vl<ea)to]in anul B, D, E , G, n anii (loc gol> M, P j ad. marginal, n a n u l 7180 C / / 11 lipsete 7180 M, P / s-au rdicat M, P / Hncetii B, C / ili cu M, P // 12 lpunenii B, C / oaste C / lui]Duci-vcd C, D, E, G, P, Duci-voevoda M //13 adusesie B, C / dup adusese ad, Duca-vod E / grecilor, c pre m u l i greci a d u s s < ) d e la arigrad M, P / pre B, Cj d e B, C jj 14 lipsete 3 M, P / i]Iar M, P / alei A / Cupreti B, C / era B, C / aicea B, C / a i . marginal ce era aici n a r D jj 15 Decii B, C / viind n Iai M, P / Mihalcea H n c u l B / aici B, aicea C / Iai B, C / lipsete aice n Ei M, P / t o a t e B, C / viind Mihalcea Hncul ce fusesie srdar i D u r a c srdariul aicea n I a i D / viindu Mihalcea H n c u l ce fusese srdar si cu D u r a c u E, G // 15 16 si cu t o a t oaste lor, striga M, P jj 16 ostile B, C, ostile lor E , G / striga B, C / s]s-i B / p r e B, C / omoare C / Fugit-au atuncea E, G //

211.

to<a>t bolarimea care ncotro au p u t u t . Iar Duca-vod, vdzindu c s-au rdicat a t t a . a r asupra Iui, au ieit din curtea domne<a)sc cu t o a t casa lui -au purces n gios p r e iaz. I a r Hncestii au n t r a t n curt^ i pin casli 5 boiaresti i neguitoresti, pen trgu, strgndu i jcuind. i prindzindu pre greci, pre ci i-au gsit, pe t o i i-au omort. 4. Duca-vod au trecut deodat peste Dunre, i cu o sam de boiari, iar o sam trecus n <a>ra Munteniiasc. i isprvindu-i Duca-vod de la Po<a>rt, : 10 i -au luat t t a r i ci i-au trebuit, de i-au triimis cu Alexandru Buhu, ce era pe acie vreme srdariu, de au lovit pin oastea Hncetilor la lepureni i i-au b t u t pe Hncesti i i-au mprtiiat. 5. I a r ttarii, d u p ce au b t u t p e Hncesti, pe 15 muli oameni au robit dintr-acelea i n u t u r i i p e m u l i din cpetenii, cpitani, hotnogii, prindzindu-i, i-au spntl, z u r a t ; i pe unii i-au n e p a t Duca-vod, dup ce s-au ntorsu de piste Dunre. I a r n a era m a r e atunce. Hncetii f. 22iY atunce nu tim, n-au v r u t / a u n-au ndrznitu s fac v r u n 20 ru domnului. Ce p e n t r u doi, trii vinovai au perit mulii

1 toat. B, C / i au fugit t o i boerii M, P / boerimea B, C / carii nctro B, C / I a r C / voevoda M // 2 vzind C / eit B, C // 3 domniasc B, C / i a u B, C // 4 I a r B, C, lipsete M, P / Hncetii B, C / n curtea cea domniasc B, D, n curtea d o m n i a s c C, E , G / casle C // 5 boereti B, C / neguitoreti B, C / pin B, C, i pin G / lipsete pen trgu M, P / strgnd B, C / jecuind B, C / / 6 prinzind B, <C / pre greci C, lipsete B / i pre ci E, G, M, P / pre B, C // 7 4]3 M, P / I a r Duca C / voevoda M / deodat B, C / d e o d a t a u trecut M, P / preste B, -C II 8 d e B, C / dup sam ad. d e boiari C, E, G, M, P, ad. marginal D / a r a Munteniasc C / Munteniasc B / / 9 10 4. Duca voevod -au isprvit de la P o a r t i au l u a t M, P // 9 P o a r t C // 10 i t t a r C, t t a r i B j t r e b u i t B, C / .deji M, P / trimis B, C // 11 Alixandru C / era B, C / pre aceia B, C / vrem<e> A / lipsete ce era pe acie vr&me M, P jj 12 p i n ] pre B, C, D, E j E p u r e n i B, C, D, E , G II 1113 srdariul, care viind la E p u r e n i au lovit oaste Hncetilor i a u rtprtiiat-o' M, P jj 13 pre Hnceti B, C / nprtiiat C / / 14 lipsete I a r M, P / t t a r i i B, C / pre 1 ' 2 C, pre 2 B / Hnceti B, C // 15 d i n t r u acele B, dintr-aceli C I pre B II 16 cpitenii B / lipsete din cpetenii E, G / dup cpitani ad. i G / hotnogi B, C / dup prindzindu-i ad. Duca-vod C I i-au spnzarat prinzindu-i G H i ! i]iar C / p r e B, C // 17 18 i-au s p n z u r a t ; iar pre alii -au spnzurat i l - a u i. n p a t . Duca-voevoda au trecut D u n r e i iari a u venit in scaun. I a r n a era foarte mare M, P // 17 n p a t B, C / dup n p a t ad. iar C // 18 d e preste B, de piste C / i iarna au fost E, i iarna nc au fost G / mare B, C / a t u n u c e A / / 1 8 19 a t u n c e a 1 " 2 B , C, lipsete a t u n c e ^ - M . P / i Hncetii atuncea nu s tie E , I a r Hncetii atuncea cnd a u mrs cu oti la Ia(i)', nu s ( ) tie, n-au v r u t G, 'Hncetii a t u n c e , l a v r e m e otirilor, n u s tie, sau c n-au v r u t , sau c n-au -ndrznit M, P II 19 ndrznit B, Cj lipsete v r u n M, P // 20 d o m n u l u i Duci-vod B, C, D, E, G, lui Duca voevod M, Duci-vod P / CeJAtuncea G, n s M. P / perit B, C / muli nevinovai B, C / muli a u p e r i t M, P / /

212.

nevinovaii, i s-au potolit toii. N u m a i n u m e l e Hncestilor au r m a s n p o m e n i r e a oamenilor de a t u n c e p n - a s t d z i , 6. I a r dup-acestea zarve, ct s-au f c u t v a r , s-au g t i t m p r i e Turcului i a u purces cu oti s vie a s u p r a 5 <)ri Leetii, s dobndiiasc vestita c e t a t e Camenia. i au triimis poronc la D u c a - v o d s-i triimi chip i starea cetii Camenii, s v a d z ce loc i ce trie a r u a v e , D u c a - v o d au triimis p e un n e m i din i n u t u l Hotinului, a n u m e Gligorie Cornescul, ce iera f o a r t e meter 10 de scrisori i de s p t u r i la p i e t r e i la alte lucruri, de au f c u t chip cetii Camenii de ciiar, cu t o a t e tocmelele iei d i n l u n t r u i d e n a f a r i o au triimis la m p r i e s de o au v d z u t , i m u l t s - a u m i r a t de mrirea ei, ce iera din singur starea locului, cu a p i cu stnci de p i i a t r 15 mpregiuriu m i n u n a t locu. i m a i m u l t aceasta au n d e m n a t u p e m p r i e d e a u v i n i t la Cameni. 7. Viziriu era a t u n c e Chiorliolu. i nu-i era cu voie s-i vie m p r i e Ia Cameni, -au scris i la D u c a - v o d , ct a r u p u t e a s puie pedic, a r t n d u c-i p r e a t a r e Ca20 m e n i a i n - a p u t e - o l u a . D a r nemic n-au p u t u t isprvi.
1 i]apoi M, P I t o i B, C / N u m a i ] I a r M, P / numele B, C / Hncetilor B, C // 2 n] ntru B, C, E, G / atuncea B, C / pn n zioa d e astzi C, Gj de a t u n c e i pn<() astzi a u r m a s n t r u pomenire oamenilor. M, P // 3 d u p ac6ste zarve B, C / s-au i gtit G jj 4 7. m p r a t u l turcesc s-au g t i t cu oti i au p u r c e s s vii M, P / m p r i i a B, npria C / i au i purces E, G / s vie C jj 5 ri Leeti B, C / dobndiasc B, C / cetaate B / / 6 trimis C / t r i mi B, C / chipul E, G, M jj 7 cetii Cameniii B, C / s]ca s M, P / ari avea B, C, a r e M, P // 8 I a r Duca-vod C, D, G / ante Duca voevoda: 8 M, 7 P / trimis C / pre B, C // 9 a n u m e C, pre a n u m e B, D, p r e a n u m e E / Grigorie B, C / era B, C// 10 d e 2 B, C / pietri B, C/ i la alte B , i la altele C, i i la alte M, P / au]s-au M / / 11 chipul C, E, M / cetii B, C / Cameniii B, C / ceiar B, ciar C / tocmelele B, tocmelele C jj 12 d i n l u n t r u i d e n a f a r B, C / cetii Cameniii d i n l u n t r u i d e n a f a r i a u fcut-o de cear M, P / trimis C / m p r ie B, npriie C // 13 d e 1 - 3 B, C / m i r a t n p r a t u l C, mierat n p r a t u l D, E / i Duca voevoda a u trimis la npratul. n p r a t u l turcesc, dac au v z u t chipul acei ceti, <acei c e t i = acela P > f o a r t e s-au m i r a t M, P / d e B, C / ei B, C / era B, C //14 din singur] de nsu M, P / de B, C // 15 mpregiur B, npregiur C / npregiur i d e locul ei cel m i n u n a t M, P / i] Deci M, P // 16 n d e m n a t B, C / mpriia B, n p r a t u l C / de B, C /' la cetate la Cameni B, E , l a cetatea Camenia G'// 17 7] 10 M, 9 P / Vezir C / a t u n c e a B, C / Chiupruliolu B, Chiupruliul C, P , Chipriliul M / Veziriul era atuncea cu npratul. i nu-i era cu voe veziriului s v i e E, G / i lui M, P jj 18 s vie m p r i i a B, s vie i n p r i e C, s vie npratul M, P / a u B, C j scris-au veziriul Ia Duc voevoda Bl, P Jj 19 ct]ca ct M, P J ari p u t e a B, C / piedic B, piiiadic C / a r t n d c iaste p r e t a r e Camenia B, a r t n d c iaste p r e t a r e cetatea C a m e n i a C, D, E, i s a r e t c Camenita iaste t a r e M, P // 20 n-a p u t e s o a C, nu o v a p u t e a lua E , G / Dar] n s M, P / nemic B, C / / .

213 .

f. 222

N u m a i ce s-au pornit mprie, la Obluiea sosindu, au gsit podul g a t a peste Dunrea i au i trecut / cu otile sale. Leii, netiindu nemic, nice av<n>du veste nu s gtis nimic de oaste. 5 8. Duca-vod g t i n d u conace i poduri [i prefa} peste t o a t e preile cu m u l t grij, s nu-i afle mpria vro pricin, s-u puie capul. Vinit-au i Gligorie-vod cu oastea sa, d u p poronca mprei, d6 era de agiutor mpreun cu Duca-vod. io 9. ntr-acestu anu fcutu-s-au i o minune m a r f , a r t a r e la Hotin, ntr-o m< )n<)stio<a >r mic ce Iaste supt cetaate. Au lcrmat icoana Maicii Precistei, ct sa r n t u n a lacrmile pe chipul icoani<i>, de le vide t o i o a m i n i ( i ) . i pica ntr-o tepsie ce era p u s supt icoan, 15 de era de mirare a prvi a r t a r e i smnu ca acela, car61e au fo<s)tu adevrat smnu de peirea a muli crestini n < a ) r a Leasc i nceptura durerii i stricrii ri no<a>stre. C e-atunce din an n anu t o t ru i a m a r de crestini i pustiire au r m a s locurile p r e acolo.

1 i n u m a i C, E, G / m p r i a B, npriia C / Obluci B, E, Obuci C / sosind B, i sosind C, E, i sosind G / preste B, piste C jj 12 i <Ce P > n u m a i ce au purces n p r a t u l i viind la Qbluni, a u gst M, P // 2 i ndat au i trecut cu t o a t e M, P / lipsete i 2 B, C, D, E, G jj 3 otile sale B, C / dup sale ad. n p r a t u l C j ante Leii: 11 M, 10 P / Leii B, Iar leii C / netiind B, C / nemic B, C / dup nemic ad. de vinirea turcilor E / nici B, C / avnd B, C / lipsete nice avndu veste M, P /' veste B, C jj 4 nu s-au g t i t de oaste M, P / nemic B, C, nimica P j oaste C jj 5 8] 12 M j voevoda M / gtind B, C, au gtit M, P j lipsete i prea C, M // 6 preste B. C / prale B. C / cu]i cu M, P / grije B, C] fric M, P / afle B, C j mpria B, npriia CJnpratul M, P // 7 vreo B, C / s- B, C, i s- M, P, s nu- E / ante Venit~au: 13 M / Grigorie-vod, d o m n u l muntenescu, B, C, Gligorie voevoda, domnul muntinesc M. P , Grigorie-vod Ghica, d o m n u l muntenescu D, E / / 8 oaste C, E / dup]din E, M, P // 7 8 Grigorie-vod, d o m n u l m u n t e nesc, din poronca npriei, cu oastea sa, de era G // 8 mpriii B, npriii Cumpratului M, P / d e 1 B, C / agiutoriu B, C / lipsete d e 2 C / era n t r u agiutori D u c i voevoda M, P // 9 npreun B, C // 10 9] 14 M, 11 P j n t r u acest a n B, C / acesta M, aceala P / s-au f c u t M, P / minune B / mare B, C // 10 11 minune mare ntr-o manstioar mic M, P // l a r t a r e C / n t r u B / mnstioar B, m n s t i r e . C // 12 iaste B, C]era E, G / cetaate G, cetaatea Hotinului D. cetate C a m e m a M, cetui Camenia P / Au]i au M / Maicii Preciste B, C]a Maicii P r e c u r a t e M, P // 13 ct]i M, P / r s t u r n a M, P / pre B]di p i M, P / chipul icoanii B, C]icoan M, P j videa B, C/ / 14 oamenii B, C / ntru o tipsiie B / tipsie C // 1415 era 1 - 2 B, C / / 5 m i r a r e B, C / privi B, C I dup privi ad. fiind E, G / o a r t a r e i u n s m n u M, P / carele B, C // 16 fost B, C / peire C / cretini C / care smnu a d e v r a t c a u fost de perire a multor cretini M, P / / 17 a r a C / noastre B, C / i a stricciunii Moldo vii M, P I Upseste ri n o < a ) s t r e M, P / / 18 a t u n c e a B, C / a n u B jj .19 cretini B, C / pustii' E, G, M, P / locurile B, C / pre B, C //

214.

10, Trecu t-a u n-pria Dun<)rea, i < : M acolo purceas pe P r u t cu m u l t oaste i cu multe tunuri greM i mari. i la un t u n punea cte 80 de bivoli. Unel6 era i m a i mici; feluri de feluri de harmate. i sosndu la uora, 5 au dzut cu toat oastea de au odihnit 8 dzile. ara era bejnit numai din lahul otii, iar n laturi sta toi cinei pe la casli lor; n-ave nime nice o nevoie, nice la mrsu, nice la ntorsu. 11. Yinit-au n prinblare mprie de la uora n 10 Ei i s-au scobort pe la Nicori n Ccaina i s-au / ( 2227 suit pin trgul boilor -au desclecat n cmpu, supt saivan, de la diial de trgul boilor. i Duca-vod mergea cu toii boiarii pri gios pe lng mprie. i s-au tinsu cteva bucii de atlazuri i de tfii pe nbe prile de uli, 15 pe unde mergea nprie. 12. Iar dac-au disclecat mpratul supt saivan, Duca-vod i-au nchinat multe daruri: civa cai turce sti cu podo<a)be scumpe i leghin cu ibric de argint i alte lucruri scumpe. i d-ice iar s-au ntorsu npratul
l 10] 15 M, 12 P / m p r i i a B, npria C]npratnl M, P / D u n r e a C/ de B, C // 2 purceias A, au purces B, D, E, G, M, P / pre B / oaste B / cu m u l t oaste pe P r u t G / grele B, C // 3 Si]C M / t u n di celi m a r i E , G / cte B, C / optzci B, lipsete C / de B, C / Unele B, Unele puci C / E r a uneli E, G // 4 feliuri i" 2 B, C / dup h a r m a t e ad. puci mari B, C, D, G / h r m i M / lipsete i G / sosind B, Cj dup sosind ad. npria E , G// 5 ezut B, Cj la u o r a cu t o a t oastea au odihnit o p t zile D / oaste B, C / oastea sa E, oastea lui G / a u 2 ]s-au G, M, P / o p t B I zile B, C / ara]Moldova M, P / ante Moldova: 16 M, 13 P / lipsete era P // 6 b e j e n i t B, C / dup b e j e n i t ad. a t u n c e a E, G / lipsete n u m a i M, P / liahul B, liavul C, P / lipsete t o i E / cine B, C j j 7 p r e B, C / casle C / nu avea B, n-avea C / nici B, C / iar printr-alte p r i era fieticarile pre la locurile IOT ; i n u a v e nici o nevoe M, P / nevoie B, C / nici 1 - 2 B, C / la mrsul inprii<i> E //' 9 11] 17 M / Venit-au C / primblare B, primblare C / mpriia B, npria C / n p r i a n primblare E , G / I a i B, C / n p r a t u l d e l a u o r a au venit n primblare p n n Iai, M, P // 10 lipsete i 1 - 2 M, P / pogortu M P j s-au pogorit p r e lng m n s t i r e a Nicori n priul Ccaina E , G / pre B / Necori B, G / pin] p r i n B / / l l i a u B , C / / 12 dial C / d e B, C // 1 1 - 1 2 lipsete -au desclecat ... t i r g u l b o i l o r G // 12 lipsete i M, P // 13 t o i B, C / p r e ^ B, p e 1 C / Duca voevoda i cu t o i boerii merge p r e gios M, P / m p r i i a B, npria C]npratul M, V ] s-au ntinsu B, a u ntins M, P // 14 b u c i B, C / lipsete d e 1 ' 2 M / a t l a z M, P / t f i B, C / p e mbe B]pe d e amndoao C, E, G / prile B, C, E, G I de B, C, E, G'/ lipsete nbe prile de M, P / ulie E // 15 u n d e B / mpriia B, npria C]npratul M dup npria ad. i a u desclecat s u p t saivan, n cmpu, d e la dial de trgul boilor G // 16 12] 18 M / I a r dac-au] D u p ce au M, P / d a c B, C / desclecat B, C / npratul C]npria D, E, G // 17 Duca-vod] atunce D u c a voevoda M, P / m u l t e B, C / turceti B, C // 18 cu]i cu M, P / podoabe B, C / scumpe]frumoas i scumpe M, P j lighin B / i ibric cu leghin D I I 19 alte B, C / scumpe B, C]multe i scumpe M / i de cii B, C, D, E jj 19 1 lipsete i d-ice iar . . . l a u o r a M, P jj

215.

la urdie la uora. i iar dup acie au mai vinit m p r a t u l n prinblare i s-au suit n diial la m < ) n < ) s t < i ) r e la Cetuia, de au vdzut-o i prvind locul n t o a t e prile. i iar s-au ntorsu la urdixe la uora. Dzic atunce s fie 5 strigat i hogea n clopotni la Sfete Neculaiu, -au s t t u t beserica pecetluit pn'la vinirea cu domnia lui Antonie-vod. 13. Dece boari^i) atuncea, aflndu vreme, au jluit pe Duca-vod la mprie foarte tare, mai cu de<a>dinsu 10 Ursachi cel b t r n u . i era atunce s-1 mazileiasc la uora. Numai viziriul au grit npratuiui c nu-i bine s-1 mazileiasc pi cale, ca s nu fac<> smintial<) p e n t r u cele ce trebuescu s grijasc: conace, poduri i de alt6 ce f. 223 trebuescu p e n t r u triiaba / mprii pn'la Nistru. i aea 15 l-au ngduit npratul, pecum au dzis viziriul, pn'la N i s t r u ; n u I-au mazilit acolo. Purces-au mprie de la uora pe P r u t n sus, fiindu boiarii ornduii de-a p u r t a grije ce era t r a b a : pne, ordzu, iarb, lemne, rui, ialovi, berbeci, unt, miere i de alte multe ce trebuia la conace;
1 Iar dup acela iari au mai venit npratul M, P / acela B, C / npratul C II 2 primblare B, primblare C / dial B, C / mnstire C, lipsete la mnstire G / lipsete la 2 M, P // 3 de au vzut mnstirea E, G (privind B / p r i i A, p r i B, D // 4 i] Apoi M, P lipsete G / iari M, P / urdie C / Dzic.u B, ante zic: 20 M, 14 P /' atuncea B, C, c atunce M, P // 5 hoge B, C / la]lui M, P / Svatii Nicolai C, D, Svatii Nicolai n Iai B, E, M, P / i au B, C // 6 biserica B, C / -au s t t u t besericaji ar fi fostu i biserica M, P / pn C / domnia B, C / Antonii-vod Rust B, C, D, E, Antonie-vod Roset G, Antohie Rostu voevoda .M, P II 8 13121 M / D e c i i B, C, lipsete M, P / boiarii B, boarii C / atunceajace M / aflnd B, C / vreme B / a u jeluit B, C]s-au jluitu npratuiui M, P / / 9 pre B, C / voevoda cu mare jalb, iar mai cu dadinsul pre M, P / foarte tare B / foarte tare la nprie C / maijiar mai C, i mai E, G / deadinsu B, diadinsul C//10 btrn C/ i atunce la u o r a era s-1 mazilasc npratul M, P, i era atuncea npratul s-1 maziliasc pe Duca-vod E / atuncea B. C / mazilasc B, C, maziliasc pe Duca-vod G ii l l Numai]insa M. P / dupa mparatului ad. zicnd D, E / nu-ijnu iaste M. P / Dine B. C // 12 maziliasca B. C / pre B. C / cale C / fac C / s nu s fac M. P / smmtiala C / cele C II 13 trebuescu B. C f cele trebuincioas, ci s-1 las sa gruassca M. P ; conace si t . G / si si M. P / alte B, C // 14 trebuescu B, C / triaDa B. C / i m p a r a t m B. i n p a r a t m C / pina C / aa B, aa C II 15 npratul]nparatie D / precum Bldup cum M. P / Upseste pecum au dzis viziriul C / pn C // 1316 au zis veziriul si nu l-au mazilit pin la Nistru M, P // 16 lipsete acolo M, PJpina acolo E. G I m p a r t u a B. C / dupa mparia ad. dup acea"'E, G / de B, C / npratul au purces de la M. P / ante, npratul : 15 P // 17 fiind B, C, lipsete D i Doiaru era ormduiti de p u r t a de grije D / de purta grije B, C, M, P, de p u r t a de grne E // lo ce era trabajpentru cele trebuincioas M, P / triaba B, de triab E. Glae trebuinta ia oaste C / pune B. C / iarb de cai E, G / lemne B, C / trusi de corturi B. tarusi de batur la corturi E, G / ialovie B, CU 19 miare B, c / si si de altele AI P / a l t e B C / lipit sh multe M / trebuia B, C / conace B. C / /

216.

14. Acestu nprat era cl<)rei bun i vntor. Mergea t o t p e cmpu cu p u i n t e i oameni de curte lui pn'la conac. i ntr-acestu anu era m a r e biug n a r de toate, i duce o(a)meni<i> la urdie de vinde fr<> nice 5 o g r i j e : <i>alovi, miere, u n t , p o a m e de t o t felul, cini de ce ave, de s-mplus o a m e n i ( i ) d6 bani. Cndu au sosit la Nistru, era podul g a t a piste Nistru, din gios de Hotin, la un sat a n u m e Vrnovia. i trecndu mprie, iar Duca-vod sta la capul podului, di cie p a r t e de 10 Nistru, atepta p e n t r u slujba s-1 mbrace cu c f t a n . Iar npratul, avndu pi dnsul mraz i gin du s-1 maziliiasc, cum au trecut, au i fcut smnu de luar pe Duca-voa, de l-au dus de l-au nchis la ba-ceau. Atunce s-au Vdzut c-i mazl. i i-au scris, tot ce au avut, la 1.5 nprie, i din pra lui Ursachi l-au b t u t mprie. -au cheltuit muli bani, i era s i piar. 15. Numai, nrocul lui, s-au tmplat o b l a n de hulpe de mosc n e < a ) g r prea b u n i scump. -acea i-au scos capul, c, ducnd-o la viziriul, vizirul au artat-o mpra1 14]23 M / Acest B, C / era foarte G / clre B, C / vntoriu b u n G // 2 pre B / cujcte cu D / curtea B, C / pn C // 3 lipsete i M, P / ntru acest B, C / an B / e r a j a u fost E, G / mare B, C /,/ 4 ducea B, C / oamenii B, C / urdie C / vindea B, C / lr de nici B, E , G, f r ( ) de nici Cjj 5 ialovie B, C / miiare B, miiare C /' poame B, C // 4 6 la ordiie: ialovi, miere, u n t , poame de t o t feliul, cine de ce ave i e vinde fr de nici o grij, de s umplus<>, M, P / feliul B, C / cine d i c6 avea B, C, cine ce avea E / s umplus B, s nplus C / oamenii B, C / d e 3 B, C I Cnd B, i cnd C, G, i cndu E, lipsete M // 7 ante Au sost n p r a t u l : 25 M, 16 P j dup Nistru ad. npria E , G / podul era g a t a M, P / piste C, preste B I lipsete piste Nistru M, P //8 trecnd B, C]au trecut E, G / mpriia B, npria C j n p r a t u l u i M, P jj 9 iar B, C / voevoda M / sta n ceia p a r t e , n capul podului, ateptnd ca p e n t r u slujba ce-au f c u t M, P / cie]ceia B, C / d e B, C jj 10 dup slujba, ad. ce-au fcut C, ce fcus<> E / nbrace C / c a f t a n B. C II 11 I a r B / avnd B, C / pre B, C / gnd B, C / s-1 maziliasc B, C / ca s-1 maziliasc avea gndu E // 12 c u m j n d a t ce- M, P / de B, C, de-1 E, M, P / pre B, p e C jj 13 voevoda M / d e 1 ]i M, P / Atuncea B, C, i atunce M, P // 14 s-au v z u t Duca-vod c iaste mazil B, C, D, E, G, s-au v z u t Duca voevoda c iaste mazil M jj 15 la npriie B, C]s fie nprteti M, P / lipsete i M, P / 1-a B / npria B, C / dup npria ad. p e Duca-vod E, G / din pra lui Ursachi l-au b t u t mprie]Iar pre Ursache l-au b t u t i era n u m a i s-1 omoar M, P / / 1 6 i . a u B, C, M, P / chieltuit C / dup b a n i ad. Duca-vod C / i era s- pue i capul s piar E]de -au scos capul M, P / s s ( ) pie A, s i piiae C, s piae G jj 17 15]26 M, 17 P / P r e D u c a voevod era s-1 omoar, n u m a i M, P / nrocul lui au fost c s-au t m p l a t de a u a v u t o blan G / o blan de au a v u t , o blan de vulpe de moscu D / hulpe B, C // 17 18 nrocul lui a u fost d e n-au perit c s-au t m p l a t d e au a v u t o blan de vulpe niagr de' moscu prea b u n E / c s-au nt m p l a t d-au a v u t o blan d e vulpe niagr foarte f r u m o a s i scump M, P // 18 moscu B, C / niagr B, C / pre B / i aceia B, C // 19 ducndu-o B, C / veziriul 1 - 2 C, viziriul
2

B / au a r t a t u - o C / npratului C //

217.

!. 223v

tulul, care / s-au mirat i-npratul de acea blan<>. i atuncea au gsit vrme viziriul, fiindu-i prietin, de au g r i t : de n-a h i apucat a peri, s fie mila mpriei s-1 erte. i atunce npratul l-au ertat de cap i l-au d a t pe 5 mna unui ag, de l-au adus prin lau, de l-au rdicat cu tot ce au avut i l-au dus la arigrad. n loc de mil i cinste ce a t e p t a s aib, ei l-au mazilit. 16, leit-au rspunsu t o l a r i l o r : pe cine vor aleg6 dintre dnii s m a r g s-1 mbrace cu caftan di domnie. 10 Sftuit-au cu toii -au ales dintre dni p e Petriceico cluceriul. i l-au dus la cortul viziriului, neavndu el nice un cuget al su s ias<> la domnie, l-au mbrcat cu c f t a n de domniie. Apoi i Petriceico-vod, ce l-au ales boiarii, vide-\-iii la ct stngere i robie au dus < a ) r a cu 15 fapte<le> lui, cum omu scrie pe rndu mai gios. 17. Leii, neavndu grije, d^ vinirea Turcului la Camenii aea fr<> veste, nice oaste au gtit mprotiva Turcului, nice Camenia au ntrit-o cu neticavai otii,

1 care B, C]i M, P / s-au mierat i singur npratul D / rnierat B, C / npratul B, C / blan frumoas M, P / blan C / / 2 vreme B, C //1 4 i a t u n c e veziriul -au gsit vreme la npratul, fiind veziriul prietin Duci-voevoda, d e 3;U grit n p r a t u i u i s nu piar Duca voevoda, ci s-1 erte. Deci n p r a t u l pre "Duca voevoda l-au erta,t M, P // 2 3 i veziriul fiindu priiatin Duci-vod d e a u grit npratuiui E, G / priiatin B f/3 de B, C / fi B / fie C / npriii B, C / / 4 a r t e B. C / atuncea B, C / / 4 - 5 de 1 " 8 B, C / pre B jj 5 a d u s j d u s C, M / I a i B, C // 6 t o t u l M / i n locu C / / 6 7 i aceasta a u ctigat-o D u c a voevod, n loc de mil ce o a t e p t a M, P /' i]i de E jj 7 cinste B, C / dup a t e p t a ad. Duca-vod E, G / eijei C / mazilit B, C j lipsete s- aib, ei l-au mazlit M, P jj 8 16]27 M, 18 P / Eit^au B, C j Eit-au poronc de la n p r a t u l : p r e cine vor alege ei M, P j pre cine vor alege B, p r e cine vor alege iei C j s v o r alege D, E, G jj 9 lipsete d i n t r e dnii M, P / nbrace B, C / c a f t a n B, C / d e domniie B, C I I 10 Sftuitu-s-au boiarii E, G, B o e m s-au sftuit M, P / lipsete cu toii M, P / i au B / dintre dnii B, lipsete M, P / p e Petriceaico cluceriul B, p e Petricaico cliucariul C, p r e tefan petriceaico cluceriul E, G / / 11 veziriului C / neavnd B, C / nici B, C // 12 lipsete al su M, P / ias C / domniie B, C I 1-aulveziriul au M, P / c u j p r e Petriceicu voevoda cu M, P / l-au nbrcat viziriul D, E, i l-au nbrcat veziriul G j nbrcat C jj 13 c a f t a n B , C / d e B, C / i]i p e B // 13 15 Domnia lui Petriceico voevod. (dup vod ad. Cap 82 P > D u p alegire boerilor, s t t u t - a u d o m n tefan Petriceico voevod. ns spre stngire i robia rii care a u u r m a t din faptile lui, p r e c u m v e i vede nnainte M, P II 13 Petriceaico B // 14 videa-v6i B, vide-vei C / stngere B, strngere. C / xobiie ,B, C / au a d u s B, C, D / a r a C / / 15 faptele C / p r e c u m v o m scrie B, D, p r e c u m omu scrie C / p r e c u m v o m scrie m a i nnainte pre rndu E, G / pre r n d B, C / / 16 17]2 M, 1 P / N e t i n d leii i neavnd nici o grij c a veni T u r c u l M, P / neavnd B, C / d e B, C j venirea C / turcilor la cetate Camenia E, G / la c e t a t e la Camenia D / Cameni B, C // i7 aa C / fr d e veste B, E / nici 1 - 2 B, C / oaste C, E / n-au gtit G, n - a u fost g t i t / npotriva C / / 1 8 Turculuijturcilor G I Cetatea Camenia B, C, D / nici cetate C a m e n i a n - a u fost ntrit-o E , nici cetatea Cameni n-au ntrit-o G //

218 .

s s sprjniiasc de turcii, c p e acea vreme ave glcevi cu sfedzii, nice a r a lor n u s<> b e j e n i s ( > pen plnci, n6tiindu nemic. 18. Craiu leescu era a t u n c e Mihail Vinoveschie, 5 i h a t m a n Sob<e>ichie, care p e u r m a u fostu i craiu. Sta sateli pe m a r g i n e a ri Leesti pline de oameni, i. 224 i le spunea moldoveni<i>: Fugii, fugii, c vin / t u r c i i in a r a v o < a ) s t r l" E i n u crede, sta pe loc. Turcii, cum a u t r e c u t Nistrul, c u m au nceput a p r d a -a robi -a da 10 foc, ct au p u t u t agiunge pin <a >ra Leasc, fr'nice o g r i j de Iei. 19. n Cameni era n u m a i vro 6.000 de drgani, de p a z a porilor, i tirgoveii. i cum au agiunsu turcii supt Cameni, trei, p a t r u dzild, -au b t u t din pucii, i s-au 15 i nchinat cei din cetate Camenii, adeverindu-le turcii mil, d a c s vor nchina. i deschidzind porile, au n t r a t turcii -au f c u t d o v n limba lor i ves<e)lie m a r e de izbnd, c-au luat c e t a t e ca acie vestit, Camenia,
17 2 n - a u gtit a s u p r a turcilor ( T u r c u l u i P ) i nici cetate Camenia n-au ntrit-o cu oti multe, s s p o a t a p r a de turci, iar deosbit c leii atunce a v e otire cu fezii M. P / niscaiva oti B, C // 1 sprejeniasc B, C / turci B, C j p r e B/ aca C / vreme B. vreme C / avea B, avea leii C / glceav B, D, glceav leii E, G jj 2 sfezii B, vezii C, E, G / nici B, C / dup lor ad. a r a Leasc D / nice a r a i o r j f a r a Leasc M j itu s bejenis C / prin B, pin C / pin plriei i pin zemei E, G / zmei G // 3 netiind nemic B, netiind nimic C]fiindc n-au t i u t d e venire turcilor M, P II 4 18]4 M / a t u n c e a C / Vinovechii, B, C // 5 i] iar M, P / h a t m a n era M, P / h a t m a n corunnii Sobechii B, h a t m a n corunnii era l o a n Sobechii C, E/ J a n E, / h a t m a n vielchi corunnii era Sobechii D, h a t m a n corunniei era J a n Sobetchie G / carele B, carele m a i M, P f care inai C, D, E, G / pre *- B, C, D, E, G'/ fost B, C / craiu leilor E, crai leilor G // 6 Iar atuncea s t a satele C, i sta satele E , G / satele B / Satile p r e margine rii Leeti s t a pline M, P / Leeti B, Leeti C / pline d e B, C // 7 le B, C / moldovenii B , C I dup moldovenii ad. i le dzicea C, d e le dzicea E, G // 8 voastr B, C / Eil i Iei C, i ei E, G, I a r ei M, P / nu credea B, C / sta]i sta M, P / pre B / locu C I I a r turcii C, E , G // 9 cumjndat, M, P / a u i nceput E , G / i a 1 - 2 B, C, a 1 M jj 10 agiunge B, a agiunge C / p r i n B / a r a C / fr d e nici B, C, E , G jj 11 grije B, C / de li B, C // 12 19]7 M / n c e t a a t e n Cameni B, D, n c e t a a t e n C a m e n i C, n cetate n C a m e n i E, G, n cetate C a m e n i a M, P / vreo ase mii B, C / d r a g u n i C / / 13 porilor cetii D / An venit turcii supt cetate C a m e n i a M a u venit turcii s u p t C a m e n i P / lipsete a u B / s u p t c e t a t e , s u p t Cameni D // 14 trii B, C]au zut trei G, i n u m a i trii M / zile B, C / i a u b t u t B, s-au b t u t C, au b t u t - o M, P / puci B, C / s-au nchinat G, M // 15 c e t a a t e Cameniii B, cetaatea Cameniii C j lipsete Camenii M, P // 16 dechizind B, C / porile B, C // 17 i a u B, C / d u v a M, dup dova aci. strigndu E, G / i veselie marejei m a r e bucurie M, P / veselie C // 18 mare ~B,C j dup izbnd ad. ce a u f c u t G / c au B, C / cetaate B, C / c-au luat o cetate vestit ca aceia i aa M, P / aceia B, C //

219.

ae prea lesne, fr'nice o scdere de oti i vrsri de snge. Aea da din tunuri, ct s cutremura locul. i au ieit toii lcuitori Camenii pe p o r i afar, cu tot ce a u a v u t . i i-au aedzat p e toii pe denafar, p e lng cetaate, 5 s lcuiasc. 20. I a r VolodiovscMe, starostele de Cameni, dac-au vdzut c s-nchin<> cetate, el au i n t r a t n erbrie de au d a t foc, de au arsu i el cu iarba, socotindu mai bine s- fac m o a r t e cu mnuM sale dect s n c a p < ) n m10 nule paginilor, rob. 21. Deci turcii, ntrindu cetate cu puci i cu zahara i cu o<a>ste, au aedzat i pai i p r d n d u ct au p u t u t f. 224v agiunge ostili turcesti n sus prin ara Leasc, / au purces mprie n gios, iar pe acel lah, ce au vinit, 13 -au trecut Dunrea la Obluii cu m u l t plen de robii i de dui<u>m. 22. I a r pe Petriceico-vod l-au lsat cu oastea sa, cu moldovenii, n Hotin, c3. sa fie di paza ri -a laliului
1 aea pre lesne B, aa pre lesne C / prea.]de G / fr de nici B,C,E, i fr d e M, P / scderi B, C / repet i fr d e scdere n ofi M / oti B, C / i fr d e vrsare M, P / de snge B , C // 2 i aia G/ Aea d a din t u n u r i , din pucile cele m a r i B, D, i aa d a d i n t u n u r i , din pucile cele m a r i C] i a t u n c e atta, b t e tunurile de t a r e M, P i aa d a din t u n u r i de bucurie m a r e ' ct E / locul, p m n t u l C]i p m n t u l M, P / / 3 eit B, C/ t o i B, C,/ au eit toi oamenii, lcuitorii G/ lcuitorii din c e t a a t e Cameniii B, lcnitorii Cameniii cetii C, lcuitorii cetii Cameniii D/ p r e B// 3 4 lcuitorii din Cameni {pre p o r i P)> a f a r cu t o t u l ce au a v u t i pre t o i i-au aezat p r e dinafar, s t r iasc pre lng cetate M, P // 4 pre 1 " 3 B.C/ dup aezat ad. turcii E / toi B, C/ cetaate B jj 6 20]9 M, 2 P / lipsete I a r M, P / Volodiovschii B, C / starostele B, starosteli C / dac B , C j j 6 7 lipsete dac -au v d z u t . . . cetate M, P / / 7 s nchin C/ cetatea B, cetaate C/ el]nsu el M, P / n erbrie, u n d e era p r a v u l cel de puc E , G. n pucrie, u n d e era p r a v u l cel d e pusei CI delsi C j j 7 8 erbrie si dndu-i foc au ars M, P j j 8 lipsete au 2 C/ arusu A / si el npreun cu pravul cel d e sineu, socotind E , G -(sinea G ) / cu iarbalcu p r a v u l cel de s m e t B, D, mprevma cu p r a v u l cel d e puci C/ socotind C/bine B. C. bine iaste M, P / / 9 m o a r t e B, C/ dupa m o a r t e a ad. singur E/ mnule 1 " 2 B, C/sale B, C/ cu mnule salelnsus M, singur P/ ncap C/ n]pre M, P / 1 0 robu B//11 21] 10 M/ Decii B.C, Upseste M, P / ntrind B, C a u n t r i t M, 1' cetatea B, C, cetatea Camenia E.G/zaharea B.C, zairea E / / 12 oaste B, oaste C/palie B,C,E/i pae n cetate D]si au p u s pase m c e t a t e M, P / p r d n d B,C, p r d n d otile turceti M.P//13 agiunge B.C// ostile turceti B,C. lipsete M, P//14 m p r i i a B, npriia C]impratul turcesc M . P / ars pre acelai M , P / pre.C/ sliah B, C ce]pre carile M , P / a u tost vinit G, au si vinit M, P / / 15 si au B,C/ la]pre la D/Obluci B,C,E/ plian B, Cj lipsete de1-2 Mj robi B. CI d u i u m B,C/7 17 22] 11 M/ lipsete I a r M, P / Petriceaico B. Petricaico C/ voevod M/oaste Cjj 17 18 cu oaste lui la H o t i n , adic cu moldovenii, ca M. P / j 18 moldovenii B, C/ n cetate n H o t i n E, G/ fie C j de BJpentru C/ de p a z a trii si a cettii H o t m u l u i si a liavului cetii Cameniii D / i a liahului Cameniii B, si a sliahului cetii Cameniii C j j

220.

Camenii, ca s nu nchid leii drumul neguitorilor, s t nu flmnzasc o<a)stea din Cameni. 23. Trimis-au viziriul la Petriceico-vod, cnd era mprie la Nistru, s ale<a)g un bolaru care-i m a i de 5 tre<a)b s-lu t r i i m a t la cortu lui, c-i trebuastd. Ale s-au Petriceico-vod din toii boari<i> rii m a i di triiab la vorovi pe Miron Costn, care au fost mai pe u r m i logoft mare. i mrgnd Miron la cort<ul) viziriului, pusu-l-au viziriul de au dzut naintea lui. i i-au dzis vizirul 10 s-i s p u e - d r e p t u : pare-le lor bine c-au luat mprie Camenia, au b a ? Iar Miron au rspunsu c s teme a spune drept. Vizirul s-au zimbit a rde i i-au dzis s griasc, s nu s tiiam. Atunce Miron au dzis c sintem noi moldovenii bucuroi s s lasc n t o a t e pri<l)i ct 15 de mult, iar peste a r a n o ( a ) s t r n u ne p a r e bine sa sa lasc". Atunce viziriul iar au rs i i-au dzis: Drept ai grit", -apoi l-au ntrebat cum socoteste: lsa-o-a oastea turceasc la H o t i n cu Petriceico-vod s fie de

1 leii B,C//1 2 neguitorilor i apoi s flmnzasc oaste la Cameni M , P / / 2 oaste clin cetate din Cameni B, E, G, oaste din cetaate Cameniii Cjj 3 23] 12 M / / 3 4 Cnd era n p r a t u l la H o t i n au trimis veziriul la Petriceicu voevoda, s M, P / Triimis-au B, C, Triimis-au atuncea E/' Petriceaico B, Petriciaico C // 4 mpriia B, npria C/ dup Nistru ad. i a u dzis. E,G/ aliag p r e un boiariu B, aliag un boiariu Cj care iaste E,G/ d e triab B,C//5 s-1 t r i m i t B, s-1 t r i m a t C, i s-1 triimia E / carile ar fi-mai vrednic i s-1 t r i i m a t M, P / cortul B / trebuiate B, C // 6 Petriceaico B, Petriciaico C/ 13. Petriceico voevod, din t o i boerii rii (boerii moldoveni P)> a u ales m a i vrednic la voroav M . P / t o i B, C / boiarii B, "boiarii C / ri B, C/ de t r i a b B, C j j 7 voroav B, C, D, E / p r e B, C/ Costin B, Cj care B/ careli mai pre u r m au fost i logoft mare C, M, P , care m a i p r e u r m au fost i vellogolt G/ p r e B/ m a r e B// 8 ante i: 14 M j mergnd B, C/ cortul B, Cj l-au p u s M, P j j 9 ezut B, Cj d e i-au ezut nnainte P / n n a i n t e a Cj lipsete viziriul 2 M//10 spue B/ d r e p t B, Cj pare-le B, C/ bine B, Cj c a u B,C / s p u n e <-spune-mi P> d r e p t de v p a r e bine M, P / n p r i a B, inpria C]npratul M, P / / 11 cetatea C a m e m t a B, D, M, P , cetaatea Camenia C/ a u ba]au n u M, P j lipsete Iar M. Plante Miron 15 M, 4 P/j 12 spune B, Cj Veziriul C, I a r veziriul G / s-au zimbit C, au zmbit G, s-au jnbit" A// 13 griasc]griasc d r e p t G, spue M, P / t i a m B . CI Atuncea B, C, lipsete M, P / ante Miron: 16/ a u dzis]au r s p u n s M, P / lipsete ca M. P / s m t e m B, Cj/ 14 moldovenii B, Cj noi moldovenii -sintem M, P/- dup lasc ad. m p a r a t i i a B, C, E, G, npria turceasc M, P/ct de m u l t i n t o a t e prile. ara M. P / p r ile B I lipsete ct de m u l t Cjj 15 iar Cj piste B, Cj noastr B, CI bine B C ' hpst te s s lasc M, P j j 16 Atuncea B, C, lipsete M,P/ ante Veziriul T M'/ lo ia C ii a p o i i-au zis B, C, i iari i-au zis M-, iar a u rspunsu i i-au zis P I ante si: 18 M j j 17 n t r e b a t u M/ -apoi l-au ntrebat]i iar i-au zis P / socoteste B.C. socotesti M / lsa-vom i oaste M, P / / 18 oaste C / Petriceaico B, Petriciaico C j cu Petriceicu voevod la H o t i n M, P / /

221.

paza ri -a Camcnii pn-n p r i m v a r i n-a <a>ve v r o prime]d6 de Iei? I. 225 24. I a r Miron / au rspunsu c mi-i bind s las oastea turcesc, c este vreme de iarn, i s adz 5 oastea de iarn la un loc n-a pute-o birui a r a de fn i d6 g r u n i de alte bucate, c-i a r a srac<>, -a flmndz<i>. S-o rschire pin sat6, satile i rari, i or lovi pogMiazuri din ceia p a r t e , astdzii ntr-un sat, m m 6 ntr-altul, i pn-n p r i m v a r a peri oastea nprte<a)sc 10 toat, i p e n t r u oastea turce<a)sc oru strca poghiazurile i a r a . 25. N u m a i oastea turceasc s s duc-n gios. N u m a i s le de voie mprie s scrie moldovenii la Iei, cu r u g < ) m i n t e i cu nbun<>turi, fiindu tot de o lege. Or crede leii s-or lsa de n-or face stricciune Moldovei, 15 i or chivernisi i cetate di b u c a t e pn-nu p r i m v a r . 26. i aea au lsat vizirul d u p sfatul lui Miron, iar unii din boiarii, d u p < ) ce li i-au spus Miron sfatul, dzice

1 i a cetii Cameniii B, C, E>, E, i a cetii Camenii G, lipsete M, P // 2 nu v a avea vreo primejdie, n-a avea vreo primejdiie C, nu v a avea oastea vreo primejdie D, i oare nu v a ave oaste turceasc vro primedie M, P / Iei B, Cjj 3 lipsete 24 G, M, P / lipsete I a r M, P/ lipsete c M, P / nu-i]nu iaste M, P / bine B , Cjj 4 c]fiindc M, P / iaste B, Cj v r e m e B, C/ dup az ad. a r a M j j 5 oastea B , oaste<(a) C/ lipsete oastea d e iarn M, lipsete de iarn P / locu B, C/nu o v a p u t e a B, E/ ad. marginal birui Cj cu finul, cu grunle i cu alte M, P // 6 de g r u n e B, Cj c-i]c iaste B, E/ c a r a aste srac M, P , lipsete Cj i a flmnzi o a s t e a B, M, P j j 7 S o rchire B, C]S s n p a r M, P/ prin M, P/ sate B, Cj satele s f a t rare B, C, sateli snt rari E/ lovijvini C, P, veni M j j 8 podghiiazuri B, podghiazuri C, poghiazuri leeti D, podghiiazuri leeti E , Gj cela B, Cj astzi B, Cj mine B, miini C jj 9 pn C / a peri oaste turceasc i poghazurile acele or strca i ar. M, P / mprtiasc B, inprtiasc C//10 oaste turceasc C/ or B, C/ strica B/ p o d ghiiazurile B, podghiazurili C]podghiazurile leeti E / / 11 i ara]i a r a Moldovii, raiaoa inprtiasc D/ 25J24 G, lipsete M/' Ci oaste turceasc iaste mai bine s s. duc n gios M,P/ oaste B/ dup turceasc ad. iaste bine Gj duc C//12 N u m a i ] n s M, P / le dea B, Cj mpria B/ npriia voe Gj dup npriia ad. moldovenilor Cj serile C/ moldovenii B, lipsete Cj Iei B, C/ r u g m i n t e Cjj 12 13 s l e dei mp.ratul moldovenilor voe s scrie cu r u g m i n t e i cu n b u n t u r i la Iei, fiind M, P / / 1 3 n b u n t u r i Cj fiind B,C, i fiind E , G/lege B//14 crede B , C / leii B, Cj C leii vor crede i vor lsa M/ s~or]i or B, Cj leii i s vor lsa E, GJ C i leii vor crede i nu vor face stricciune P / de n u vor face E, n u vor face B/ face Cj Moldovii B, C] rii M jj 15 or chivernisi moldovenii i p r e cei din cetate M, P / chivernisi B, C/ cetaatea B, cetatea Cj de B, C/ d i bucate]cu mncare M, P / pn Cj n B, C/ lipsete pn in p r i m v a r M, P j j 16 26]25 G, 19 M, 5 P/aa B, Cj veziriul C, i veziriul M/ lipsete iar M, P j j 17 boiari B, boiari Cj d u p d e Cj H-au spus B, Cj Miron logoftul M/ sfatul veziriului E/ lipsete sfatul M/ zicea B, ei zica Gj dzice c-i m a i binfejau dzis aa, c mai bine iaste C//

222.

c-i mai bine s las turci<i>, c p o ( a ) t e pe dni<i> s-i p r a d e lei<i) ara. Iar Miron dzice c n-or prda-o, iar de or i prda-o, nemic n-a hi, dect s le la inecerii mularile i copii<i> i s rme i adztori, s nu s mai duc.

D O M N I A L U I T E F A N P E T R I C E I C O - V O D . C A P 78 <sic>

1. 225v

Za(cialo 1>. Sttu domnu Petriceico-vod la vl<ea)to 7180<=1672>, / i dac(> s-au aedzat domnu, au rmas cu o<a)stea sa la Hotin, pentru grije podului -a Camenii, pn-n postul Crciunului. Apoi au vinit la 10 Iai n scaon. 2. Iar de primvar au vinit mprie pin' la Oblusi -au triimis pe Husin-paea cu otii la Hotin. Mrs-au i Petriceico-vod, cu oastea i cu toii b o a r i ( i ) si, i domnul muntenescu Gligorie-vod, iar cu o(a)stea 15 sa, la Hotin, iar la uora au sttut caplan-paea cu oastea turce<a)sc.

1 c-i m a i bine] c m a i bine era M, P / bine B/ s las turcii s erneze B, s las turci, oaste, veziriul C, s las veziriul t u r c i E, s lase veziriul oaste turceasc G/ p o a t e B, CJ pre B/ dnii B, C//2 prade B, ( " leii i a r a B, C, D, E/ s las pre turcii n a r , c fr de veste, f r < ) de dnii or p r d a a r a leii M, ca f r d e dni p o a t i or p r d a leii a r a P / I a r C, E, lipsete M/ zicea B, a u dzis C, li-au zis G]li-au r s p u n s u G/ c n-or prda-o a r a B, c a r a n-or prda-o E, c n-or p r d a a r a G; / 3 de o vor i prd a B/ ne mic B, CJ n-a fi BJJ 2 3 < lipsete P : M i r o n a u r s p u n s : leii n u vor p r d a a r a ) , iar de vor i prda-o t o t nimic n-a hi, c mai a m a r ar ii fostu cnd li-ar f i l u a t inicarii femeile M, P / / 3 le B, Cj inicearii B, nicarii CJ muerile B, CJJ 4 copiii B, CJ rmie B, CJ aeztori B, C, eztori M, P / dup duc ad, din a r E , d i n a r GJj 5 Petriceaico B, Petriciaico C, GJ dup vod ad. n a n u l 7180 C, a n u l 7180 E , dup voevoda ad. n a n u l 7180 Gj Cap 82 B, D, lipsete E , GJ lipsete Domnia... c a p 78 M, P j j 6 lipsete Za<cialo> B, C, D, E, G, P / S t t u t - a u C, D* E, Gj Petriciaico C, tefan Petriceaico B, E, G/ la vl<ea)to]n anul B, D/ lipsete la v l < e a ) t o 7180 C, E, G/ n anii 1672, Petriceicu voevoda < lipsete voevoda P ) a u s t t u t M, P / / 7 dac Cj domnu]cu domniia Cj lipsete dac{> s-au aedzat d o m n u M, P j j 8 oastea B, C/ grija B, grijiia C//9 i a Cameniii B, i a cetii Cameniii C,D,E, i a cetii Camenii G/ pn C / Apoi]i d u p aceia M, P / / 10 n scaonul domnescu E , Gjj 11 2]21 M / lipsete I a r M, P / de]n B, E , G/ npria B, C/ De p r i m v a r n p r a t u l turcesc iari a u venit la M, P j lipsete p n ( ) C/ Obluci B, C, D, E, Gjj 12 i a a B, Cj t r i m i s B/ p r e B/ Husain-pala B, C/ oti B, Cj la H o t i n p r e Husain-pae cu oti turceti M, P / Mrsu-au A, Mers-au C jj 13 Petriceaico B, tefan Petriciaico C//1315 Petriceicu voevoda cu boerii i cu oaste sa, aijdere i Grigorie voevoda d o m n u l muntenesc, m p r e u n cu paa a u mers la H o t i n M, P; t o i boiarii B, t o i boiarii Cjj 14 i Grigorii-vod d o m n u l muntenescu Cj Grigorii B, Grigorie Ghicavod G/ oastea B, Cjj 15 lipsete sa E / la H o t i n ] a u m r s u la H o t i n Cj iar B, lipsete M, P / ante la 2 : 23 M/ paa B, Cj dup paa ad, iari M, P / / 16 oaste C / turceasc B, Cjj

223.

3, Atunce leii gtindu-i oastea, au vinit asupra turcilor la Hotin Sobeichii, h a t m a n u l coronii, car6 pe urm au fost i craiu, i cu Sinavischii, h a t m a n u l polnii, cu frumoas oaste. Iar Mihail, craiul leescu, era cu 5 t o < a ) t puterea sa la Leovi. Turcii, vdzindu c vine oastea asupra lor, fcut-au anuri pe lng cetate Hotinului -au intrat' n anurii, iar moldovenii i cu m u n t e n i e i ) , osbii ntr-alte anuri, ms. 53 ncungiurai. Ce ei, ca ciia cu nevoe, s-au sftuit / / i e i f, 212 10 nde iei, Grigorii-vod cu Petriceaico-vod, s s nchine la Iei, s stea cu toii s b a t pre turci, ca s n u s ( ) apuce a s aeza n cetatea Hotinului paia, precum s aezas<) n Cameni. C aezindu-<) n Hotin paia, decii n Moldova, n-are di ce m a i domni domnu. i agiun15 gndu-s<) cu leii, ei i chiema s vie m a i curund, c ei nc vor inea cu dnii asupra turcilor. Decii leii au priimit cu bucurie i n d a t s-au pornit asupra Hotinului. 4. Husain-paia, ce era sarascheriu, cu ali pai ce era n Hotin, nlegnd c vine oaste leasc asupra lor, s
1 3]24 M / Atuncea B, C, Upseste M, P / leii B, Cj s-au gtit cu oaste i M, P / oaste B, C// 2 Sobechii B/ Sobechii Ioan, h a t m a n mare de corona leasc, care m a i pre u r m C, I a n Sobechii ce era h a t m a n coronii, careli m a i pre u r m E/ Sobechii ce era h a t m a n corunmi Dj I a n Sobechie, ce era h a t m a n G// 2 3 H o t i n u . i era m a i mari preste oti Sobechii, h a t m a n coronii i Sinanschii, h a t m a n polnii M, P/ lipsete care p e urm... i craiu G / / 3 lipsete i 2 B / dup craiu ad. leilor E/ i cu A d a m Sinavschii ce era h a t m a n polnii corunnii E, Gj Sinavschii h a t m a n B, Cjj 4 cu frumoas oaste B, C, lipsete M, P / lipsete Ia.r M, P/ Mihail Vinovechn D, E, Mihail Vinovechie Gj dup leescu ad. Vinovechii B//5 t o a t B. C/ I i o v B,C,D,E, Gj Mihail craiul cu t o a t p u t e r e sa era la Liov M, Mihail, craiul lessc, cu t o a t puterea era la Leov P / / 6 Iar turcii Gj anie Turcii: 26 M/ vzind B, Cj vine oaste B, C, vine oastea leasc D, vin leii M, P / au fcut M, P / / 7 pre B/ cetatea B, cetaa t e a Cj pe lng cetate]npregiurul cetii M, P/ i au 13/ anuri B, Cjj 8 moldovenii B, Cj lipsete cu M/ m u n t e n i i B, C; ntr-alte B, Cjj 9 11 ncungiurai, ca cei cu nevoie. Grigorie voevoda, d o m n u l muntinescu, i cu P e t n c e i c u voevoda (lipsete voevoda P ) . d o m n u l Moldovii, s-au sftuit nsui intre sne, <in d e sini P> s s nchine leilor M, P/7 9 Ce B,C/ ei]Iei Cj ceia B, cela Cj nevoie B,C// 10 Petricaico Cjj 11 s, Cjj 12 14 Hotinului, zicnd c n Cameni s-au aezat pase. i d e s v a aeza i a l t pae n H o t m , apoi n Moldova nu m a i are ce domni. Deci a m u n d o i domnii agiungndu-s M// 12 cetaatea Cj p e c u m j c u m C, Djj 13 s aezas<)]s-au aezat C,D/ aezindu-s Cj m]i n Cj lipsete paia C,D// 14 i agiunglndu-s<>]Deci amndoi domnii agiungndu-s M, P / a g i u n g n d u - s Cjj 15 e p - ^ I e i Cj mai curind s vie, f g d u m d u - s c i ei or ne M, s vie mai c u r m d u , fgduindu-s c i ei or ine P//16 vorjor Cj dniijleii Gj lipsete Decii M, P / ante Leii: 28 M/ a u i priimit D j j 18 4]29 M, 7 P jj 1819 i cu ceelali pai, auzind c vin oti leeti M, P jj 19 n]la Cj n cetate n H o t i n Gj oastea Cjj

224.

f.2i2v

sftuia c u m ari tocmi oastea acolo n anuri pedestrimea i cum ari tocmi clrimea a f a r din anuri, s s b a t cu leii. Au chiemat i pre domni, pre Grigorie-vod i p e Petriceaico-vod, la sfaturi, s vaz cum ari socoti 5 i iei. Decii Grigorii-vod i cu Petriceaico-vod r u g a Dumnezeu i atepta s vaz cum m a i degrab izbnd Milor asupra turcilor, ca s n u s<> p o a t aeza turcii n H o t i n . 5. Dzis-au paia acestor domni, dup ce au vinit la 10 dnsul: Marele i puternicul n p r a t ne-au trimis cu oaste la aceast cetaate, la Hotin, cu puterea sa cea nebiruit, s inem locul i cetatea aceasta i s p u r t m de grije, i de aret s fim cetii Cameniii, care iaste de c u r u n d l u a t din nrocit primblarea npratului, nostru, ce s-au 15 p r i m b l a t - p n aicea / c a s fie raialii ri Moldovii, ce iaste supt ascultarea npriii. S fim de aret de aprare despre Iei, aflndu-s<> nepriiatini npriii despre aceast margine. Acmu cum socotii s tocmim oastea,, pedestrimea i clrimea, s p u t e m lua izbnd nepriia20 tin<il)or celor ce vin acmu asupra noastr cu oti?'" 6. I a r Grigorii-vod au rspunsu paii i au dzisr" Eu de aceasta n u pociu sftui ntr-alt chip, f r n u m a i oastea puternicului nprat, : fiindu deprins la loc largu clrete a da rzboiu, foarte iaste t a r e i cu nedejde d e 25 izbnd f r de nici o smintial, iar din a n u r i iaste cu. grije a s l u p t a cu nepriiatinii cei denafar. C de m u l t e

1 oaste C/ oaste pedestrime acolo n a n u r i M, P / / 2 din]de M , P / 3 i au E / A chiemat]30. Chemat-au M, Chemat-au P / / 3 4 pre domnii acestor ri, pre Grigorievod, d o m n u l muntenesc i pre Petriciaico-vod, d o m n u l Moldovei G/ Grigorii C/' Petriciaico C / v o e v o d a ^ M / la acel sfatu M , P // 4 arijvor M , P / / 5 i ei]ei P / lipsete Decii M l ante Grigorii: 31 M/ v o e v o d a 1 - 2 M / P e t r i c i a i c o C / r u g a p r e M, P jj 6 lipsete si a t e p t a M, P / m a i n grab M, P / / 7 s p o a t C/ n cetate n Hoii E, G//.9 5]32 M/ Paa a u zis M, P / / 10 ni-au trimis C// 11 cetaate C// 12 cetaatea Cj g r i j ( > , s f i m i de p a z a cetii M, g r i j i s fim de aprare i cetii G, grij i s f i m d e p a z a cetii P / / 13 d e a r e t , adec d e aprate cetii D/ aret]aprare E j Camenii G , . P / care Cj lipsete d e c u r u n d l u a t M// 14 nrocit Cj a n p r a t u l u i C , P / cejcarile M . P / / 1 5 aiceajacolo M , P / s file Cj cejcare M//16 iaste supt stpnire m a r e l u i n p r a t M . P / dup npriii ad. despre aceast margine Cj lipsete S fim d e M I / hp^e te oe ( i lip e*te de a f e t G/ lipsete de a p r a r e C, D, M, P j j 17 aflndu-s C atl ndu < i / i M V j j 18 m a r g i n e j p a r t e de margine M, P / Deci acmu M, Deci a c u m P / oaste Cjj 19 pedestrime Cj dup clrimea ad. din nou p d e s t r i m e P / s]ca sa M. P / p u t e m Cj luoa C/ nepriiatinilor Cjj 20 celor ci he vin P / a c u m D/ cu oti a s u p r a noastr M. P I j 2 1 6]33 M, 8 P / lipsete I a r M, P / au]i-au P / lipsete p a i i i a u dzis M, f j j il is t a r a dect fiindc oastea preputernicului M, P / / 2 3 fiindC]iaste M, P / largu i M, P / / 24 t a r e iaste P j j 26-1 clei din n a f a t 1 " 2 C jj

225 .

ori s prilej ate, cei den a f a r ncungiur pre cei dinl u n t r u i-i in nchii i-i flmnzscu, i pre u r m de nevoie s nchin i cad n mnule vrjmailor si, f r de nici un rzboiu. Ce eu socotescu s eim de aicea cu 5 oastea, s lsm cetaatea Hotinului i s ne pogorm n gios pre P r u t , u n d e vom alege loc largu i b u n de btlie. i de v o m videa c n u p u t e m sta nprotiva nepriiatmilor, vii trimite mriia-ta de a vini i caplan-paa cu oast6 de la T o r a si-i vom b a t e " . >u t t 30 7. I a r sarascheriu-paa, dac au auzit pre Grigorie-vod dzicndu-i s las cetaatea, s ias la loc largu cu otile, s-au mniiat pre tare pre Grigorii-vod, ct au scos hamgeriul s-1 loVasc, s-1 omoar, i au rcnit de i-au dzis c p e n t r u cetatea aceasta l-au triimis p r e dnsul t. 213 15 npratul. Iar Grigorii-vod cu Petriceaico /-vod s-au ngrozit i de srgu au eit de supt cort afar. i cum s-au dus la otacul lor, n d a t au trimis la Iei s vie mai curund, s n u zbvasc. Vinit-au oastea leasc aproape de Hotin t b r n d u - s ( ) -au tocmit oastea pre ornduiala 20 lor de rzboiu. Eit-au i turcii, oaste aliasa, clrimea din anuri, i Petriceaico-vod cu moldovenii, i Grigorii-vod cu muntenii. i ncepnd rzboiu, mergea turcii cu nval asupra polcurilor leeti, iar leii ncet pind sprejeniia nvala turcilor pn au vinit aproape de anurile turcilor.
1 prilej aste] tmpl E, ntmpl G, M, P / d e ncungiur C, E, G/clei Cjj 2 i-i 2 ]pn C, D, P , ad. marginal p n M/ i m a i p r e M, P / p e Cjj 3 4 i f r nici u n rzboiu c a d n mnile vrjmailor si M, P // 4 eu]iau P / lipsete cu oastea C // 6 p e C / btlie]rzboiu Gj dup btlixe ad. d e rzboiu Cjj 7 i v o m vede c u m n u v o m p u t e M, P jj 8 oaste C jj 9 i-i v o m b a t e p r e neprilatini E, i v o m b a t e p r e nepriiateni G, i v o m birui p r e Iei M, P j j 10 7]24 M, 9 P / lipsete I a r M, P / I a r H u s a i n sarascher-paxa D / sarascher-paa C / Grigorii Cjj 11 voevod M I c e t a a t e C / i s ias E, G, M / locu C jj 12 cu otile, f o a r t e t a r e s-au m n i i a t M, P / Grigorie Cj voevoda M/ c t j i M , P / / 13 omoare Cj -au rcnit C]rcn i n d u P / i-au rcnit asupra lui l i-au zis G, au rcnit asupra, lui i i-au dzis / d e a u dzis Cjzcnd M, P / / 14 15 p e n t r u aceast cetate m - a u triimis n p r a t u l M , p e n t r u aceast cetati ni-au triimes npratul. P // 14 trimis C // 15 lipsete Iar M, P"/ ante Grigorie-. 35 M, 10 P / voevoda M / cu]i cu E , M, P / Petricaico Cfl 16 srgu] grab' E, grab M, P / lipsete cum C j j 17 i n d a t Cj au]au i M, P / s vile m a i de srgu C, s vie m a i de srgu n grab D, s vie c u m m a i n grab M, P/18 ante Veni-au: 36 M/ oaste Cj aproape de Hotin]la H o t i n aproape M //19 i tbrndu-s C/ pre]dup M, P / p e rnduial Cjj 20 lipsete d e rzboiu M, P / lipsete d i n a n u r i M, P / / 2 1 Petricaico Cj voevoda 1 " 2 M | p]iar P j j 22 ncepndu Cj ncep n d a d a rzboiu G / turcii merge M, P jj 23 leeti C jj 23 24 lipsete i a r leii... n v a l a turcilor M, P jj 24 pn ce M, P jj

226.

10

15 f. 213V

20

i stnd leii vitejate, s-au i nchinat Petriceaico-vod i cu Grigorii-vod npreun cu otile lor la Iei i s-au amestecat cu leii i au i nceput cu toii asupra turcilor a-i tia.; 8. Decii clrimea turcilor, vzind aia, n-au m a i a v u t vreme s fac n v a l asupra leilor, ce n u m a i le-au c u t a t de au i n t r a t n a n u r i la ceia pedestrime a lor, ca s s a p e r e ; iar stiagurile husareti, p i n d nainte., au n t r a t n anurile turceti, i d u p dnii c e i a l a l t oaste. i a u i nceput a-i tia pre turci, ct n-au m a i p u t u t s s m a i n d r e p t e turcii. i au i purces n r sip. Unii au apucat pre pod, ce era preste Nistru supt cetatea Hotinului, alii pin Nistru da, de s nneca, alii pre supt cetatea de stnc da, de s zdrobiia. i p o d u l nc s-au r u m p t u de nvala turcilor la mijlocul Nistrului, de s-au nnecat m u l i m e / de turci. N u m a i ci au a p u c a t cu paia n n a i n t e de-au trecut asupra Cameniii, atea au lilduit. Perit-au optsprzece mii de turci. U m p l u t u -s-au leii i moldovenii i m u n t e n i i de cai turceti, i de h a i n e , si de arme, si de bani, si de alte lucruri bune.
) > i > j

9. D u p ce au fcut ldii aceast izbnd, chiemat-au pre aceti domni de s-au sftuit s purceaz n gios, s triac Dunrea n a r a Turceasc. i au ornduit p r e moldoveni i pre m u n t e n i s m a r g nnainte p r e P r u t s 25 le fie de s t r a j e i s strng otii zaharea. i cu acea soco1 2 Petriciaico C / Grigorii-vod, cu otile lor npreun la 16i E / P e t r i c e i c voevoda i cu Grigorie voevoda i cu t o a t e otile lor s-au i. nchinat la Iei M, P II 2 3 lipsete i s-au amestecat cu leii G / / 3 a u nceput G, M, P / cu t o i i a-i t i a p r e turci P // 5 lipsete 8 M , P / aa C, P // 6 vreme C / s m a i fac E / ce n u m a i ce E / / 7 de a u ntrat]a ntr M, P / l a ceelant M, la ceialalt G, P / la cialalt oaste a lor, pedestrimea, ca E / / 8 stiagurili C/ ad. marginal nnainte C// 9 i ceelant M, cealant P / / 10 oaste C/ i a u nceput E, M, P / p e C/ n-au p u t u t G, M, P / / 11 ndrepteze E, ndreptez G, n d r e p t e z ( e ) M, P / i a u purces P / purces turcii G//12 pe Cj a p u c a t preste Nistru, p r e podul ce era f c u t s u p t G, a u a p u c a t pre podul ce era s u p t P / piste C//13 p e s u p t C//14 s u p t cetaate Cj lipsete d e stnc Cj lipsete da D/ d a d e stnc M, P / de 2 ]i P / d u p zdrobia ad. i s sfrma, c u m era m a i r u C/ lipsete i M, P / dup nc ad. d e la o v r e m e E / / 15 nval C/ lipsete turcilor C, D]lor M, P II 16 lipsete de turci M, P / i n u m a i G/ N u m a i acei ci M, P / i n u m a i ci a u scpat de a u a p u c a t E j j 17 nnainte Cj nnainte cu paa M, P / d e a u t r e c u t Nistrul i a u l u a t a s u p r a cetii Cameniii C / a t a C/ dup h l d u i t ad. d e a a scpat E, G II 18 dup Perit-au ad. atuncea/ optsprzeci C/ S-au nplut G//19 lipsete i 1 M, i 2 P , i 3 M, P / ad. marginal i m u n t e n i i G/ cai b u n i E,G// 20 lipsete i 1 - 2 M, PII 21 9]37 M, 11 P / I a r d u p E , G/ Leii, d u p ce a u f c u t aceast b i r u i n , a u c h e m a t M, P / c h e m a t - a u Cjj 22 aceti doi d o m n i G j a m n d o i d o m n i i M, P / d e ] i M, P / dup sftuit ad. cu driii E, G/ p u r c e a d C]marg M, miarg P // 2 3 s triac i D u n r e M, i s treac i D u n r e P / D u n r e C j pe C // 24 p e 1 " 2 C/ nnainte C // 2 5 fie Cj zairea E, G/ aca C //

22 T

......

. tial au purces domnii n gios pre P r u t , iar leii, ateptnd s le m a i ve oaste pre urm, au luat de la H o t i n p r e supt codru asupra Toporuilor n t r u ntimpinarea ceiialalte oti ce vinila despre Sneatin, ca s s npreune cu t o a t -5 oastea la un locu, s purceaz n gios, p r e c u m le era sfatul. 10. Decii domnii au trecut P r u t u l p r e la Zalucia n ceasta parte, i de acolo s-au desprit; Petriceico-vod au mrsu la satul lui la T t r e n i i de la Ttr6ni au luat pre supt codru asupra Iubnetilor, n t r u ntimpi10 narea leilor; iar Grigorie-vod au luat n gios, c n u avea ntr-alt chip c u m face, c-i era doamna i coconii n arigrad, n mna turcilor. Decii h a t m a n i i leeti, vzindu-1 pre Grigorii-vod c au luat n gios, i calea nu-i era ntr-acolo, au triimis u n domnu s-1 ntrebe pre 15 Grigorie-vod di ce merge pre acolo, c calea otii nu-i t . 214 ntr-acolo. I a r Grigorii /-vod au dat sam ctr acel domnu c merge s dea tire rii s n u fug, nici s s bejeniasc, i s ornduiasc conace p e n t r u triaba otii. C ntr-alt chip n-are pre u n d e merge, c s vor spria 20 oamenii i s vor bejeni, i nemic n u vor gsi h r a n de triaba otii. i acest rspunsu au luat acel d o m n u leescu .i s-au ntorsu nnapoi la h a t m a n i . 11. Grigorii-vod, d u p . ce au purces acel domnu leescu nnapoi la h a t m a n i cu acel rspunsu, scris-au o

1 domnii] amndoi domnii M, P j j 1 5 lipsete iar leii, a t e p t n d . . . p r e c u m le e r a sfatul M, P jj 2 vie oaste C/mai pre u r m Gj pe Cjj 5 t o a t e otile D]toii .Cj purcead Cjj 6 10]38 M, 12 P / lipsete Decii M, P / dup Domnii ad. amndoi M, P / Zaluce M, Zalucea P jj 7 Petricaico C / voevod M jj 8 si au mersu P / i]iar M, P / Ttrani 2 C // 9 p e C / Ibnetilor M, P // 10 Grigorii C / voevod M / lipsete a u l u a t M, P / / 11 12 nu a v e s fac ntr-alt chip, c d o a m n a i cuconii Iui era n arigrad M, P jj 11 cuconii C jj 12 mnule E, minile G, M, P /' leeti Cjj .12 22 lipsete Decii h a t m a n i i l e e t i . . . s-au ntorsu nnapoi la h a t m a n i M, P 13 vzind Gj lipsete p r e Grigorii-vod C, D / dup calea ad. otii E // 14 era]iaste C / trimis C / a u triimis pre u n ficior de d o m n u leescu E , a u triimes p r e u n fecior d e d o m n lesc G / pe C //' 16 I a r O / Grigorie C / ctr acel ficior de o m n u leescu E, ctr acel fecior de d o m n lesc G//17 merge Cj ri / / 18 bejeaiiaasc A// 19pe C / m e r g e C jj 1920 s vor spria oameniii vor f u g i i s vor bejeni : E II 21 acel ficior d e d o m n u leescu E, G j j 22 la h a t m a n i i leeti D// 23 24lipsesc Grigorii-vod... acel r s p u n s u M, P / / 23 I a r Grigorii-vod C, E, G/ acel ficior de - d o m n u leescu E, acel fecior de d o m n G// 24 nnapoi la h a t m a n i i leeti D// 244 dar nti a u scris la h a t m a n i i leeti s-1 e r t e i s priimasc d e la dnsul aca i z b h d ce a u fcut, iar m a i m u l t n u p o a t e M, d a r nti a u scris la h a t m a n i i l e t i s-1 erti i s priimasc de la dnsul ace slujb, c izbnda ce a u ffcut, iar m a i m u l t nu p o a t e P / /

228 .

carte la h a t m a n i i leeti, i aii triimis-o' pre de alt p a r t e , s-1 iarte i s priimasc de la. dnsul acea slujb cu izb n d ce au f c u t . C a t t a au p u t u t , iar m a i m u l t nu poate, fiindu-i doamna i copiii n arigrad, n mna p 5 gnilor. i au purces cum m a i degrab. n gios Grigorii-vod de au trecut Dunrea p r e la Glai. i a u triimis de au d a t tire viziriului, la Obluci, c i el au scpat cum au p u t u t i vine la poala npriii. 12. Decii viziriul, -dac au auzit c vine Grigorie-vod,. 10 s-au mierat, tiindu-1 c s-au nchinat la Iei, avnd viziriul veste de la Husain-paia c s-au nchinat la Iei. N u credea viziriul c vine i t o t trimitea n i pre unul, ni pre a l t u l nnaintea lui, s vie m a i curund. Sosind Grigorii-vod la Obluci, au mrsu la viziriul, i l-au ntrebat cum au fost 15 lucrul lui Husain-paia sarascheriul la cetatea H o t i n u l u i de au p r p d i t oastea. 13. Atuncea a v n d cale Grigorie-vod cuvintelor sale,, a u spus viziriului cum au sftuit p r e Husain-paia s ias f. 214V din a n u cu oastea npratuiui, p e n t r u cci c / oastea 20 npratuiui iaste deprins a da rzboiu nepriiatinilor la largu, iar n u la strimt oare. i Husain-paia s-au mniiat i au scos hamgeriul s-1 omoar, i i-au fcut de au int r a t n anuri i p r e moldoveni i p r e m u n t e n i . i viind oastea leasc i-au ncungiurat din t o a t e prile, i n u m a i 25 paia a u ' s c p a t p r e p o d preste Nistru, iar pre dnii p r e toi i-au cuprinsu leii. Ce pre u r m el a u fcut c u m a u p u t u t i -au adus capul la poala npriii. Decii viziriul, dac au auzit aia, au dzis c bine ai fost sftuind, i n u ti-au ascultat". De care lucru aia -au tocmit lucrul,.
1 leeti C/ trimis-o Cj pe Cj dup p a r t e ad. scriinciu-li hatmanilor leeti s-1 e r t e E , scriindu-le h a t m a n i l o r leeti aa, s-1 iarte Gj dup p a r t e ad. scriind aaM, P//2aca Cjj 4 copiii]coconii C, E , cuconii Gj mnule E, mnile Gjj 5 m a i n grab M, P / lipsete n gios M, P / Grigorie Cj voevoda M j j 6 de]i E, G, P , lipsete M/ peC/' trimis C//6 8 Au mers la veziriul la Oblui, -au tocmitu trebile i d e acolos-au d u s n arigrad. i l-au f c u t iari doirin n a r a M u n t k i a s c . Ins n - a u a p u c a t s m a r g c u domnia n a r a Muntinasc, ci a u m u r i t u acolo, n arigrad M, P / / 9 - 2 9 lipsesc M, P // 9 Grigorii C / / 10 m u l t s-au m i r a t C, D / c s-au f o s t nchinat E, c a u fost nchinat Gj dup Iei ad. i n u credea viziriul c vine 0 / Upseste viziriul C j j 11 c] p r e c u m E, G / nchinat Grigorii-vod E, G / i n u E, Gjj 12 veziriul C/ p e 1 - 2 Cjj 13 vie Cj curnd Cj i sosindu E, G/ Grigorie Cjj 14 l-au n t r e b a t viziriul D // 15 sarascheriului Cjj 16 oaste C j j 18 cum]precumE, G/ Husain-paa sarascheriul Cjj 19 a n u r i t>j p e n t r u c E, G]cci Cj lipsetec Djj 20 a d a rzboiu la loc largu nepriiatinilor E / la locu largu C, Gjj 21 iar C/ strmtoare Cjj 22 hamgeriul Cjj 23 pe1""2 Cjj 24 i oastea D / d e n C / / 2 5 pe C/pisteCj p e 1 " 3 Cjj 27 ante Decii: 14 Gjj 29 s-au t o c m i t Cjj

"

229.

c a u a d u s i m a r t u r i Grigorii-vod nnaintea viziriului, d e a u a r t a t . Decii viziriul a u triimis de a u t i a t capul lui Husain-paa. 14. i pre Grigorie-vod. de bucurie m a r e ce avea 5 viziriul c a u vinit de s-au nchinat de la Iei la dnsul, i-au d a t iar domnita n ara Munteniasc, s fie d o m n u . C nlegnd c iaste hain, pus&e domnu pre Duca-vod n locul lui, fiind Duca-vod mazil la arigrad, i luas<> i pre doamna lui Grigorii-vod cu coconii la saraiul 10 nprtescu, s-i turceasc. Decii viziriul n d a t a u rpezit la arigrad de a u slobozit pre doamna lui Grigoriivod i pre coconi. i a u poprit i pre Duca-vod s nu m a r g n ara Munteniasc. 15. Decii Grigorii-vod s-au r u g a t viziriului s-1 las 15 s m a r g pre la arigrad, s- vaz casa i copiii, c i s i supras cu oastea. i mergnd la arigrad, apucatu-l-au muntenii cu m u l t e pri, m a i vrtos Postelnicetii, fiind f. 215 i cu a Duci-vod n d e m n t u r , temndu-s / s nu-i smintiasc domniia ce-i didesie. 20 16. i Postelnicetii fusesie eii de la nchisoarea lui Grigorii-vod m a i dennainte vreme. C, dup ce au vinit Duca-vod mazil de la Moldova n arigrad, i erb an logoftul, careli pre u r m a u fost i domnu, au scpat, de n u l-au fost prinsu la m n s-1 a, p r e c u m au 25 fost prinsu pre ceiialali f r a i a lui, p r e c u m s pomenete m a i sus, la ceialalt poveste a lui, au fost isprvit erban logoftul, cu mijlocul Duci-vod, de au fost mrsu

127 lipsesc M, P / / 1 a d u s j d u s C,D; lipsete i G/ Grigorie Cjj 2 dup a r t a t ad. m r t u r i s i n d C/ trimis C// 4 14] 15 G/ i]Iar E/ p e C/ I a r veziriul de bucurie m a r e c e avea p e n t r u Grigorie-vod c au venit Gjj 6 iar C/ file Cjj 7 dup nlegnd ad. veziriul C/ pusese]au fost p u s E, G/ pe C j j 8 dup lui ad. i i a r a Munteniasc Cj luas C// 9 pe Cj Grigorie C/ la saraiul nprtescu cu coconii Cjj 10 veziriul Cj rpezijtriimis E, G// 11 pe Cj Grigorie Cjj 12 pe 1 ^ 2 C/ i p r e ^ c u Gjj 14 15] 16 Gjj 15 p e Cj s- vaz casa, pre d o a m n a i coconii D/ s- v a z pre d o a m n a i coconii c i s s u p r a s ( ) E/ casa i copiii] d o a m n a i coconii C, p r e d o a m n a i cuconii Gjj 16 suprase Cjj 17 i m a i vrtos Gjj 18 dup n d e m n t u r ad. i n v t u r Cj dup temndu-s ad. Duca-vod E , Gjj 19 ce-i] ce-i Cj dup didesie ad, n a r a Muntepiasc C, npria D// 20 16] 17 G/ dup Postelnicetii ad. Cantacozinetii C / fusse eii]au fost eit E, Gjj 2 1 denainte Cjj 23 erban Cantacozino logoftul D / careli]care C, D, care m a i E, G/ pe Cj dup d o m n ad. n a r a Munteniasc Gjj 24 a u scpat] au fost scpat C, D/ dup mn ad. Grigorie-vod D/ p e c u m Cjj 25Hpsete fost G/ pre]pi Cj ceialali C/ p e c u m Cj p r e c u m s pomenete m a i sus]precum m a i sus s-au scris E , Gjj 26 poveste] istorie E , G / l a c e i a l a l t i s t o r i i e a l u i Grigorii-vod C, D/ a u lost]i a u fost Cjj 21 cu]prin D/ mijlocul]mijlocirea E , G/ mersu C jj

230

f.215v

u n capegi-baia de au luat pre t o i fraii lui erban niamul lui din nchisoarea lui Grigorii-vod din Bucureti; i mergnd Grigorii-vod la arigrad, s-au t m p l a t ' si iei acolo i -au aflat vreme a-1 pr, feliuri de f61 iuri de p r i 5 p e n t r u cazne i r u t i ce li-au f c u t . 17. Ce Grigorii-vod era un om harnic i tare, i sm u , i g a t a la rspunsu i la toate socotelile, i s pria f a la f a nnaintea Divanului nprtescu cu Postelnicetii, cu aitanicetii, crora le zicu i Cantacozinetii. 10 i mai vrtos giupnesele lor l pria nnaintea D i v a n u l u i nprtescu, c li-au fost p u i n d u p e giupndsie de au fost crnd v a r i piiatr, npreun cu iganii cei de drval, la curile domneti. 18. Ce Grigorie-vod au mijlocit cu priiatinii lui i 15 iar i-au dovedit i i-au p u s iar pre toi la poprial. i erban logoftul iar prinsese de veste i s ascuns&e, ca i nti. Ce ceauii nprteti l-au gsit ascunsu n cas la Duca-vod, n pod, i de acolo l-au luat i l-au fcut surgun la Crit. i m u l t m u s t r a Grigorie-vod i 20 s ciortiia cu Duca-vod /, ce s p u n e p e n t r u nite oameni ri ca aceiia. i Grigorii-vod s gtia s p u r c e a d cu m a r e vlf de al triilea rnd n a r a Munteniasc cu domnia. 19. N u m a i Dumnezeu iaste mult milostiv, iar apoi de srgu ntoarce mila sa. C n d a t s-au rzbolit Gri25 gorii-vod i au m u r i t . Nrocul Cantacozinetilor! Dzic u unii s s fie agiunsu Cantacozinetii cu un doftor i s-1 fie otrvit.

1 _ 2 7 lipsesc M, P / / 1 bae C/ p e C/ erban logoftul D / f r a i i lui rban i prealii din n e a m u l lui E , Gjj 2 nchisoarea]chisoarea C// 4 i au aflat C// 5 cazne]; m u n c i E / cazne i m u n c i i r u t i G// 6 17] 18 G/ Ce]Iar C, E , G/ Grigorie C/ ! harnec, chechin i t a r e i simu E, G/ s i m i / / 7 socotelele C, socotelili lui E , socotelele lui G / / 8 lipsete nnaintea D i v a n u l u i nprtescu C/ Postelnicetii C// 9' lipsete cu aitanicetii E , Gj dzic C/ Cantacozonfetii G/ dup Cantacozinetii ad.. nnainte D i v a n u l u i nprtescu C// 10 dup pria ad. p r e Grigorii-vod C, E , G/ nnainte C// 11 p u i n d C/ lipsete p e giupnese G/ au fost crnd]cra, G// 12 cei]cei< C I j 14 18] 19 G/ C]Iar C, E, G/ Grigorii C// 15 i a r 1 " 2 C/ dup dovedit ad. i-au. r m a s C// 16 iar C// 19 s m u s t r a C// 20 ciortiia]priciia E , G/ dup Duca-vod ad. i-ii dzicea C, D, i-i dzicea Grigorii-vod, Duci-vod E, i zicea Grigorie-vod G/f n6te C / / 2 1 aceia C/ Grigorie C/ s. p u r c e a d din a r i g r a d cu m a r e vlf i alai E / / 2 2 dup vlf ad. i p o h v a l din a r i g r a d C/ v l h v D, vlhf i alaiu G / c u d o m n i a n a r a Munteniasc C, E , G// 23 19] 18 C, 20 G/ iaste]i C/ milostiv i ndelungar b d t o r i u D, milostiv i d r e p t giudector i degrab-ntoarce E/ dup milostiv ad. c de i pedepsete p r e cineva C/ iar apoi]i G// 2 5 Aa dzic C, D zicea E / / 26 fie]fiie C/ dup agiunsu ad. a t u n c e a C// 27 dup o t r v i t ad. p e Grigorie-vod C. D a r a d e v r u l n u s tie E j j

231.

20. i apoi, m u r i n d Grigorie-vod, au purces Duca-vod cu domnia n a r a Munteniasc. i m a i cu vreme, d u p ce au mrsu Duca-vod n a r a Munteniasc, au s t t u t cu m a r e cheltuial de au scos i pre erban-vod din 5 surgunie de la Crit i l-au adus n a r a Munteniasc i l-au fcut logoft mare. 21. De aicea nnainte lsm p e n t r u ara Munteniasc s scrie muntenii, i noi iar ne ntoarcem la urm, s scriem p e n t r u a r a n o a s t r . 10 22. Petriceico-vod era om b u n i slabu, prost, n-au cutezat s fac ca Grigorie-vod, s m a r g la turci, i de la Ttreni s-au dus la lubneti, ateptnd pre Iei s s<> scoboare n gios i g n din d c s vor mai strnge moldoveni, s. s nmulasc oastea, s strng zaharea, ca 15 s fie de triaba otii leeti. 23. I a r boiarii moldoveni carii era cu dnsul, vzind c Grigorii-vod s-au desprit i s-au dus la turci, sftuitu-s-au i iei nde iei i s-au agiunsu i cu t o a t e capetile, cpitani<i> slujitorilor, s ie la u n cuvnt. i s-au dus cu 20 toii la Petriceico-vod i au nceput a se ruga lui Petriceico-vod s-i Ias pe acas, s- ia fimeile i copiii, s-i dea n laturi, s nu-i ia ttari, i iar or vini ntru ntimpinarea lui Petriciieico-vod. Ce Petriceico-vod,
1 - 9 lipsesc M, P / / 1 20] 19 C, 21 Gj Grigorii C jj 2 vremie Cjj 4 cu]i cu IIj lipsete l D/ pe C/ vod]logoftul C, lipsete E j j 5 adus]dus Cjj 7 21]20 C, 22 Gj nnainte C, lipsete D// 8 serile Cj iar Cjj 9 dup scriem ad. istorila C/ dup noastr ad. a Moldovii C, p e n t r u Moldova E , Gjj 10 22]21 C, 23 G. 39 M, 13 P / P e t r i c a i c o C / / 1011 Iar Petriceicu voevoda era om, slabu la fire i p r o s t i p e n t r u acea n-au ndrznit s fac ca Grigorie voevoda M, P / / 1 1 Grigorii CI i]ci M, P j j 12 lipsete d e la Ttreni M, P / Ttreni Cj la I b n e t i i acolo atepta- M, P / / 13 s s scoboar C, s s pogoare M, s s<> pogoari P / i gndind]i s socotia M, i s socotie P / s vor]s-or C/ c s-a m a i strnge oaste moldovinxasc M, ca s m a i strng oasti moldoveneasc P j j 14 i moldoveni E/ lipsete s s nmulasc o a s t e a M, P / zairea E, Gjj 14 15 zahara p e n t r u otile leeti M, P / / 16 23]22 C, 24 G, 40 M/ lipsete Iar M, P / dnsul]Petriceaico-'vod E , G, P , Petriceicu voev o d a M j j 17 s-au d e s p r i t a Grigorie Ghica voevoda M, P / / 18 s-au s f t u i t u nde sne, apoi -au agiuns M, s-au sftuit i ei nde sni, apoi s-au agiunsu P / lipsete i 3 M, P/ capeteli C// 19 cpitanii C/ capetile, cpitani<i>]cpiteniile M, P / iie C, ie t o i M, P]fie Gj dup cuvnt ad. s ie Gj s-au dus]mergnd M, P j j 20 P e t r i c a i c o 1 C, M / / 2 0 - 2 1 la Petriceicu voevod, s-au r u g a t s-i las s s duc p r e la casle lor M, la Petriceico-vod s-au r u g a t cu t o i i s-i las s s duc p r e la casle lor P / / 2 1 corectat a D/ lipsete i M// 22 dup t t a r i i ad. r o b i M, P / iar E / / 23 Petricaico-vod 1 C, lipsete *D, M, P / lipsete Ce M, P / lipsete Ce Petriceico-vod Cj voevoda M jj

232.

f. 216

netiind c i slujitorii snt cu dnii la un cuvnt, oarecum / cu simeie le griia, i nu-i credea i n u vrea s-i sloboaz, zicnd c i oaste leasc vine m u l t . 24. I a r Miron logoftul au r s p u n s u : Ori s fie 5 voia mrii-tale, ori s n u fie, noi n u ne v o m lsa casli s le ia t t a r i " . i s-au nchinat i i-au dzis : S fii mriiat a sn<)tos", i au eit a f a r . i aea t o i boiarii i cpitanii au purces, cela d u p cela, p r e rnd, a s nchina i a ei a f a r . i cum au eit afar, au nceput a ncaleca 30 p r e cai i au purces cu toii n gios. 25. I a r Petriceico-vod au r m a s n u m a i sngur, n u m a i cu Hbescul h a t m a n u l i cu casa lui. i au ncep u t a plnge i a b l s t m a p e Miron i p e alii i a dzice la ce l-au adus, i au trecut codrul ntru ntimpinarea 15 leilor de la l u b n e t i spre Cernui. 26. Iar boiarii, d u p ce au purces i au m r s u la Ccceni, s-au sftuit i au scris cri la boiarii cei de a r a de Gios, la Gavrili i la B u h u i la alii, p r e c u m ei i cu t o a t oastea s-au desprit de Petriceico-vod i 20 vin n gios la dnii. Ce s fac tire viziriului, s poftiasc domnu dintre dnii, s- p u e p r e cine vor socoti. i, fr zbav, i ei vor alege d o m n u i vor merge cu toii la viziriul. i au dat crile la Gheorghi Mitre, s le duc la boiarii carii snt pomenii mai sus.

1 netiind nemic C / slujitorii c a dnii snt la u n c u v n t D, slujitorii snt t o i ntr-un cuvnt cu dnii M, slujitorii snt t o i la u n cuvnt cu dnii P // 2 simeiie Cj le gria oarecum cu smiiie M, P / nu 2 ]mci M, P / lipsete i n u vrea E, Gj sloboaz]las P / / 3 - c ] c u m c P / / 4 24]23 C, 25 G, 41 M, 14 P / lipsete I a r M, P / ad. marginal: a u rspunsu B/ rspunsu] zis M, P , lipsete a u rspunsu D/, a u rspunsu zicnd G/ file C// 5 cu voia M, P / tali C/ fixe C/ dup casle ad. i copiii Cjj 6 s le ia] s-i ia Cj s-au nchinat luundu-i dzioa b u n i a u dzis E , s-au- nchinat l u n d u zioa bun i zicnd G j i i-au dzis]zcnd M, P/j 7 aa C/ cpitanii]cpiteniile M, P j j 8 cela d u p cela]unul d u p altul G/ lipsete p r e rnd C, D, M, Pj a i s nchina M// 9 afar, n d a t a u nclecat pre cai G/ a u i nceput E , M, P j lipsete p r e cai C, D, M, P / / 11 25]24 C, 26 G, lipsete M, Pj Petricieico C/ voevod' M/ lipsete a u r m a s n u m a i E/ lipsete n u m a i G/ lipsete n u m a i sngur M / lipsete n u m a i sngur, n u m a i P j j 12 h a t m a n u l Hbescul E, G, M, P / casa] casnicii M, P jj 13 plnge Cj Miron logoftul M, P / alii] ceelali M, P / dzice C / a zice: i a t l a ce m-au a d u s u M, Pj i] deci M, Pj codrul d i l a I b n e t i n t r u n t m p i n a r e leilor i s-au d u s spre Cernui M, P / / 15 l u l b n e t i Cjj 16 26]25 C, 27 G, 42 M, 15 Pj lipsete I a r M, P / d u p cie C/ l a j p n la Gjj 17 Cccieni C/ a u s f t u i t C, D, s-au sftuit cu t o i i G/scris]trimis Cj lipsete cri M, Pj ciei Cj de]din M//--18 Gavriliti Pj lipsete i 1 M, Pj alii]ceelani M, ceialali Pj p r e c u m ] c u m c M, P//19 lipsete cu Pj dup oastea ad. slujitorimea E / Petricieico C/voevoda M / / 2 0 lipsete Ce P/Ci ei s fac M/ la veziriul M , P / poftiasc]fac P / / 2 1 s- p u i e C, s- p u e , s- aliag E , G / p e Cj vor]or Cjj 22 i ei -or alfege C, D/ vor a ]or Cjj 2 3 veziriul Cj Ghiorghie C//2324 s le d u c la acei boeri M, P / s le duc l a boiarii carii m a i s u s s-au scris D, E, Gjj 24 lipsete carii snt p o m e n i i m a i sus M, P j j

233.

ns. 253,5

226

_ 27. Decii cnd au mrsu Gheorghi, au gsit pre t o i boiarii n Glai i p e Dumitraco-vod Cantacozino p u s d o m n u de la mprie.. i cum au vzut pre Gheorghi Mitre c au vinit cu crile, l-au i chiemat, de i-au spus. de toate, i s-au b u c u r a t // i l-au boerit, l-au p u s postelnic al doilea. -au i pzit de au scris, de au fcut t<i>re viziriului, cum c toii boarii i t o a t slujit or ime i <a>ra s-au lsat de Petriceico-vod -au vinit i -au adus capeteli suptu mila npriei.

DOMNIA

L U I DUMITRACO-VOD CANTACOZINO,. L < E A > T 7182 < = 1674). CAP 79

Zaci<alo i>. Audzindu vizirul, fiind la Obltrci, de lucrurili ce s-au fcut la H o t i n i cum s-au hainit Petriceico-vod, de s-au nchinat la Iei, acolo, n grab, nice 15 u n d o m n u sau ficior de d o m n u mazl n u era, nimi. N u m a i ce s-au aflat Dumitraco-vod, care era ca capichihaia lui Petriceico-vod i fuses m a i nainte vreme i visternic m a r e n <a>ra Munteniasc, la Gligore-vod.

1 27]26 C, 28 G, lipsete M, P/ Ghiorgbi Mitre C, Gheorghi Mitre D, E , Gj p e Cjj 23 i eu dnii p r e Dumitracu voevoda Cantacuzino p u s d o m n de n p r a t u l turcesc. M, P / / 3 lipsete i D/ dup. v z u t ad. Dumitraco-vod E, Gj p e Cj Ghiorghie C/j 4 7 c-au venit, n d a t l-au chemat. i cetind <gtindu P> D u m i t r a c u voevod crle i spuindu-i i Gheorghi Mitre d e t o a t e cte li s-au n t m p l a t , s-au b u c u r a t D u m i t r a c u voevod i a u boerit p r e Gheorghi Mitre, fendu-1 al doilea postelnic. i a u i scris la veziriul fcndu-i tire cum c t o i boerii M, P/7 4 dup chiemat ad. Dumitraco-vod C// 5 dup b u c u r a t ad. Dumitraco-vod Gj boiarit C/ dup boerit ad. pre Gheorghi Mitre Gjj 6 doile C/ i a u B, C/ p j i t A/ tir C II 1 t o i B, C/ slujitorimea B, Cjj 8 a r a Cj Petricaico Cj i a u vinit B, C/ i -au adus]aducndu-i M,P//9 capetile B, capetele C /npriii B,C]npratului M, P / / 1 0 D u m i t r a c u Cantacuzino voevod M, Dimitraco Cantacozono voevod P / / 11 l<ea>t]n a n u l B, C, G, a n u l E/ lipseste l<ea>t 7182 M, P / Cap 83 B, P , Cap 82 I>, lipsete E, G.Mjj 12 lipsete Zaci<alo> B, C, D, E , G, M, P / Auzind B, Cj viziriul B / lucrurile B / n anul 7182, fiind viziriul la Obluci i auzind de lucrurile D, n a n i i 1674, fiind veziriul la Obluci i auzind d e lucrurile M , P / / 13 f c u t la c e t a t e n H o t i n Gj c u m c M, P / Petricaico Cjj 14 voevod M/ de]i B, Cj la Iei B,C]leilor M, P / a<colo) E , deci acolo M, P / nici B, Cjj 14 15 nici u n d o m n mazil., sau vreun fecior d e d o m n mazil G, nici un d o m n u mazl, sau ficior de d o m n u P / / 1 5 mazil B, Cj n i m e B.C, lipsete nimi M//16 care B, Cj lipsete ca D,G// 17 Petricaico Cj fusesie B, CJau fost E, G/ nnainte Cjj 15 17 Ci n u m a i ci era Dumitracu Cantacuzino, carile mai-nainte a u fost i vist<iernic) m a r e M, Ce n u m a i era Dumitraco-vod Cantacozono, carile m a i nnainte a u fost i visternic m a r i P j j 17 visternic B, vistiernic C j j 18 m a r e B, C / a r a Cj Grigorii B, Cj voevod M//

234.

i era grec rigrdiian de felul lui, niiarn de-nprat cretinescu di Ca<n >tacozonestii, i tie indul acestor ri. i neaflndu-s<> nime atunce. c u m s pomenete m a i sus, l-au p u s p e dnsul vizirulu d o m n u n Moldova'n 5 locul lui Petriceico-vod. i lundu c f t a n de domnie, , 226v au mrsu / n trgu n Galai. i s-au strnsu t o a t boarimea la dnsul i oastea, ca pui<i> di potrinichi, d u p cum s-au scris m a i sus. -au ornduit vizirul i u n pa<> cu ctva oaste turce(a>sc i u n soltan cu 20.000 de t 10 tari, ca s-1 duc-n scaon n Eii i s s b a t i cu acei Iei ce or vini asupra lui. 2. Dece leii, dac<> s-au tlnit cu Petriceico-vod spre Cernuii, au purces n gios p n ' la < loc gol}, t o t depreun<> apoi s-au desprit, -au trecut obuzul leesc n gios, pn' 15 lng Movila Rbii. Dumitraco-vod, din Glaii au porn i t p e acel pae cu turcii i pe soltanul cu 20.000 de t t a r i i cu oastea moldovene<a)sc i cu o sam de boiari moldoveni, a n u m e Alixandru Buhu h a t m a n u l i cu Costantin Cantemir, srdarul, care au fostu pe u r m i 20 domnu, i cu tefan Cerchezul comisul si cu Mitre i cu frate-su Ghiorghi i ali muli, -au purces n tmpi1 lipsete grec P / arigrdian B/ arigrdian grec Cj feliul B, CJ lipsete d e felul l u i M, P / ns n a m M, P / n i a m de n p r a t B, Cj anulat niiam de-nprat crestinescu D j j 2 cretinescu B, lipsete C/ d e Cantacozineti B, Cj tia B/ tia rndul bine acestor r i Cjj 2 5 acestor ri. Deci veziriul p r e acesta l-au p u s d o m n u rii Moldovii n locul M, P j j 3 neaflndu-s C/ atuncea B, Cj atuncea din d o m n i i mazili, sau din ficiorii de d o m n i mazili, p r e c u m m a i sus s-au scris, l-au p u s E, G/ cum] p r e c u m B , D / pomenete B, pomenete C/ p r e B// 4 viziriul G, veziriul s fie G jj 5 Petricaico Cj voevoda M j luund B, C j c a f t a n de domniie B, Cjj 1 boerimea B/ la]cu Gj p u i i de potrniche B, Cjj 7 8 lipsete i oastea... m a i sus M, P / / 8 m a i sus s-au scris E , Gj i au ornduit B, C, Ornduit-au viziriul M, P / i pre un paia C, M, P / paia B//, 9 oaste B, oaste Cj turceasc B, Cj i pre u n soltan B, E, M, P / doaozci de mii d e t t a r B, Cjj 10 s d u c p e D u m i t r a c u voevoda M, s a d u c p e D u mitraco-vod P / duc Cj la scaonul domnescu n I a i E, G/ Iai, B, C/ acai Cj Iei B, Cj i s b a t pre leini) ce ar veni M, i s b a t pre leii ce vor veni P / / 12 2] 3 M/ Decii B, C, Upseste M, P / leii B, Cj dac C/ ntlnitu M, P / Petricaico CI voevod M ; spre B, C|/ 13 Cernui B, Cj lipsete pn' l a B . C, D, E , G , M , P / dinp r e u n B,C, npreun M. P//14 i a u B/ o b u j u l A/ leescu B, C/ p n C / / 1 5 lng]la M, P / I a r Dumitraco C, E , Gj ante D u m i t r a c o : 4 M, 2 P / Dumitraco voevoda a u t r i m i s p r e acel pae din G a l a i cu t u r c i i M, Dimitraco-vod a u triimis acel pa la Galai cu turcii P / Glai B, Cjj 16 p r e B, Cj paia B, Cj i p r e acel soltan Cj cu a ] c a acele M, P / doaozci d e mii B, Cj t t a r B,C//17 oaste moldoveniasc B, C//18 moldoveni B, Cj Alexandru B/ lipsete cu M, lipsete i cu P / / 19 srdariul B, C, lipsete M, P / carele B/ carele m a i pre u r m a u fost i G, M, P , careli au fost m a i p r e u r m i E / fost B, C/ p r e C// 20 lipsete c u 1 M/ Cerchez E , Gj lipsete i c u 1 - 3 P , i cu2, M/ Mitre vornicul E , Gjj 2 1 Gheorghi B/ Gheorghi Mitre i cu E , Gj i alii B,C, i p r e ali M,P/ i a u Cj n t r u n t i m p i n a r e a B , C , E , M , P jj

235.

narea leilor. i era n obuzul leescu cap h a t m a n u l Sinavschii. i dup<> ce s-au tlnit acolo la Rba, le-au d a t rzboiu pre tare, i s-au b t u t t o < a ) t dzua. I a r cnd au fostu no<a>pte, au fcut leii m u l i m e de f o c u r i , | f. 227 5 un om cte 5, 6 focuri. Dece paea au chemat <pe> B u hu i pe Cantimir i i-au triimis s a limb. i cndu au mrsu, au gsit n u m a i locul i focurile, iar obuzul: leescu s-ntorses<> napoi, c fuses<> de toii es<>,. epte miei de Iei. Dece spuindu Buhu paei, s-au bucurat,. 10 -au mai mrsu o sam dup<> dnii, pn-au trecut din, Ei lei<i>. i turcii i cu ttari<i> s-au ntorsu napoi,, c era n postul Crciunului, vreme de iarn. i lei<i> s-au tot dus n ara lor, i Petriceico-vod nc s-au dus. cu dnii, i h a t m a n u l Hbescul npreun<) cu dnsul. 15 Numai ce au lsat o sam de nemii n Cetate Ne<a>mului i-n Sucevi, care s-au|,tmplat de au edzut acei nemii ntr-acel6 cetii m a i bini de un an. i era acele
1 16ilor B, C / cap otilor C/ 5. H a t m a n u l Sichiavschi ( S a n e v e c h i e P ) era m a i m a r e preste oaste leasc. Deci d u p ce M. P / cap pre oastea leasc A d a m Sinavschii, h a t m a n polnii corunnii E, cap A d a m Smavschie. h a t m a n polnii corunnii G// 2 d u p C/ dup intlnit ad. otile M, P/ ta Movila R a b i m , m gios, pre P r u t Cjj 2 5 la Movila Rbi i a u d a t u rzboiu f o a r t e tare, t o a t zioa s-au b t u t M, P / li-au B, C/ li-au leilor d a t G// 3 pre t a r e B, p r e t a r e leilor C,D, leilor pre t a r e E/ t o a t zioa B, C/ I a r B, 0 / ante I a r : 6 M// 4 fost 0 / n o a p t e / leii B, C/ leii a u f c u t M, P / / 5 cinci, asie B, C/ Decii B, C, lipsete M, P / paa B, C/ ante p a a : 7 M, 3 P / chiemat B, C//5 6 pre 1 ^ 2 B // 6 pre Buhu h a t m a n u l i pre Cantemir srdariul C, D, E, G/ trimis C/ cnd B, C// 6 7 i cndu a u mrsu]Deci mergndu M, P / / 7 m r s u ei E, G / focurile B, focurili C, focurile P / / 8 s ntorsese nnapoi B, C/* fusese B, C, au fost E, G/ c a u fost puni, n u m a i vro 7000 M, P / d e t o i B , C lipsete de toii E / esie B, C, ease E//9 apte C / mii B, CJ d e Iei B, C, lipsete M, P / Decii B, C]i M, P / spuind B, C/ B u h u h a t m a n u l D, h a t m a n u l B u h u E, Gj paii B, C jj 10 i a u B, C / d u p C]de E, G / dnii B, C / p n C/j 10 11 dnii, turci i t t a r i i din oastea moldovenias'c, pn a u trecut d e Iai n sus lii E, G, dnii, pn ce a u trecut leii i din Iai. i d u p aceia turcii i t t a r i i M, P / / 11 dup Iai ad. in sus C/ leii B, C/ i]Iar C, lipsete B, E , G / ante Turcii : 3 E, G/ lipsete cu C/ ttarii B, C/ ntorsu nnapoi B, C] d u s l a locurile lor M, d u s nnapoi la locurile lor P / / 12 l a v r e m e D/ lipsete i M, P / leii B,C/ ante Leii : 8 M// 13 njpn n M, P / lipsete i M, P[ Petricieico C/ v o e v o d M II 14 dnii]leii P / lipsete i M, P/Buhescul h a t { m a n u i ' ) nc s-ati d u s cu Petriceicu voevod M, Hbescu h a t m a n u nc s-au d u s cu Petriceicovod P/- Hbescul nc s-au dus cu Petriceaico-vod, c u l e i i . D// 15 N u m a i ce] Leii M, P / ante Leii: 10 M, 4 P I dup lsat ad. leii E/ o sam]ci<(i)va ,M. Pj d e B, C, lipsete M, P / de Iei, n e m i n cetatea Socevii i n Cetatea N i a m u l u i G/ n e m i B, C/ Cetaatea N i a m u l u i i n Suceav B, Cetaate N i a m u l u i i n c e t a a t e Sucevii C// 16 i n cetaatea Sucevii D/ carii B, care Cjj 1617 i n cetate Sucevii, i acei n e m i a u f o s t i n t r u acele c e t i M, P / acei C// 17 n e m i B, C/ ntr-aceli c e t i C, lipsete B, E , G/ bine B, C]mult M, P / ad. ulterior de u n a n A/ d e j d e ct P / aceli ceti B, / acele ceti era M, P / /

236.

cetii plin6 de odo<a>re i de hain6 a to<a>t <a>ra, boarestii i neguitorestii, dup<> cumu-i obiceiul ia vreme de rsco<a>le, de- p u n oameni<i> cine ce are mai b u n . 3. Iar n, Hotin, dup<> ce au b t u t leii pe turcii, 5 n-au m a i lsat nici oaste; l-au lsat pustiiu. 4. Dumitraco-vod, dup<> ce au vdzut c s-au curit de Iei, rdicatu-s-u cu t o a t boarimea i s-au dus n scaon, n Eii, i s-au aedzat la scaon. Dece Dumitraco/-vod temndu-s<> de Iei s n u slobo<a)dz 10 nescariva poghiiazuri cu-ndemnarea lui Petriceico-vod, s-1 a, scris-au la viziriul de au fcut t<i>re de toate de acestea cum sau t m p l a t . D6ce vizirul au poroncit s ernedze t t a r i n a r p e n t r u s apere i p e dnsul i raaoa. Iar m a i m u l t u au fostu socotiiala turcilor p e n t r u 15 ca s<> slbasc raeoa s n u s<> p o a t haini lesne, Dzic s fie dzis viziriul lui Dumitraco-vod, cndu l-au p u s domnu, 1a Obluie: 5. De s-or apuca boarii s fac<>
1 pline B, C/' odoar M, P / h a i h e M, P / dup h a i n e ad. m a i M, P / t o a t a r a 13, C II 2 boereti B, C/ neguitoreti B, C / d u p c u m i a s t e B, C / obiceaiul B , obiciaiul O // 3 v r e m e d e B, lipsete.Cj rscoale B/ dup rscoale ad. i la v r e m i de nepace C/ oamenii B, C/ cine B, C/ are B, C// 3 4 lipsete de- p u n ... m a i b u n . 3. M, P / / 4 dup b u n ad. p r i n c e t i i p r i n m n s t i r i B , E , G, pre la c e t i i p r e l a m n s t i r i C, p r i n c e t i i p r i n mnstiri, p e n t r u a p r a r e D/ lipsete 3 B, C, D, E , G/ I a r c e t a a t e H o t i n u l u i C, I a r n cetate n H o t i n E, G, I a r H o t i n u l M, P / d u p G / leii B, C/ p r e t u r c i B// 5 lipsete n-au m a i lsat nici oaste M, P / nici oaste n cetaate n H o t i n , ce a u lsat c e t a a t e putile C, nici oaste n cetate, ce a u lsat cetaatea H o t i n u l u i p u s t i p D, nici a s t e , ce a u lsat cetatea H o t i n u l u i p u s t i e E , G/ l-au]ce l-au B// 6 4]3 D, lipsete M, P / I a r D u m i t r a c o C / d u p C / voevoda M / / 7 c u r i t j m n t u i t M, P / s-au cu<rit d e Iei) D / Iei B, C/ s-au rdicat M, P / boerimea B, C/ boerimea d i n Galai i a u v i n i t l a scaonul domnescu E , G// 8 njla B/ I a i B, C/ lipsete i s-au aedzat l a scaon M, P / Decii B, C, lipsete M, P / ante D u m i t r a c u v o e v o d a : 11 M/ Dimitraco P / / 9 temndu-s C/ Iei B, C/ s nu sloboad niscaiva B, C]s n u vie cu M, P / / 10 podghiiazuri B, poghiiazuri G/ n d e m n a r e a B, C/ Petriceico C/ voevoda M // 11 s-l]i s-1 M, P / a u scris M, P / veziriul C/ de]i M, P au]i-u B, C/ tire C// 12 lipsete de M, P / aceste B, C/ c u m ] p r e c u m B, E , G/ n t m p l a t P / Decii B, C] I a r M, P / ante I a r : 12 M/ viziriul B, veziriul Cj/ 13 ernez B, erneze C/ t t a r B, C/ n a r a Moldovii, ca s-1 a p e r e c u m p r e dnsul, a a i p r e a r M, P / lipsete p e n t r u G/ s]s-1 B, C/ p r e B/ dnsul]Dumitraco-vod E , G// 14 Iar] n s M, P / m u l t B, C/ fost C/ socotiala B, C/ lipsete p e n t r u M, P / / 15 s 1 - 3 C/ raaoa B, raaoa C]ara M, P / p o a t ] m a i p o a t M/ p o a t s s hainiasc a r a P / lesne B, C, lipsete M, P / / 16 Dzicu B, Zic u n i i C , Dzicu aia E, Zic c aia G/ ante Zic: 13 H/viziriu<l> C// 1617 Zic c veziriul fiind la Obluci, cndu a u p u s d o m n u p r e D u m i t r a c u voevoda, i-ar fi zisu c d e s vor M, P / cnd B, C//17 Obluci B, / dup Obluci ad. ca s ierneze t t a r n a r . i a u zis viziriul C/ 5]4 D/ s-or]s vor B/ fac C//17 1 boerii cu zapisu c n-or veni M, P / /

237.

zapis la m n a viziriului, cum c n-or vini poghiiazuri s strice a r a i domnie va t r i cu p a c e n lai, or rdica s n u ernedz t t a r i i n ar., Dece o sam. de boiarii s-au fost apucndu s fac<> zapis, dar Miron logoftul 5 dzicu s nu fie priimit la acel sfat, dzicndu c s-au fcut m u l t v r a j b cu leii i tiindu i pe Petriceico-vod c-i dus cu dnii, n u s vor p u t e a r b d a s n u s<> slobo<a>dz poghiiaz, s strice ara, i pe u r m a cde greu n capetel6 lor; iar ae, de or erna n ar, m a i bine a hi, c or a p r a 10 i ara de poghe<a>zuri, c i n a r a Leasc vs c erne<a>dz joimiri i nu m a i aste nimic. i aea au socotit i n-au v r u t s fac<> zapis i au lsat de au ernat ttarii n a r . / 6. Dar aceste voro<a>ve nu-s nemic, fr<> ct 15 Dumitraco-vod, fiindu grec tlpiz i fricos, cu piele de . iepure la spate, i neavndu nice o mil<> de ar, p u n e a pricini asupra boiarilor -a lui Miron, c sftuescu i-i bine s ernedze t t a r i i ei n-au priimit s fac zapis.
1 c u m j p r e c u m D, E / n-or]nu vor B, E / podghiiazuri B, poghiazuri leeti C, E , Gjj 2 strice C/ i]i c u m c M, P / domnia B, C / p a c e B / vor rdica B// 2 3 a p o i v a rdica pre t t a r i s n u ernez M, P // 3 erneze B, ierneze C / t t a r i i B C/ Decii B, C/ de C/ boiari B, boiari Cjj 4 apucnd B, CJsupuind M, P / fac C' jdup zapis ad. la veziriul M, P / d a r j i a r M, P j j 5 dzic C, lipsete M, P / s n u fiejn-au M, P / lipsete la C/dzicind B, C] i ar fi zis M, P jj 5 7 c cu leii s-au f c u t m u l t v r a j b i fiind d u s cu dnii i Petriceicu voevod, n u s vor p u t e a M, c cu leii s-au f c u t m u l i zarve i v r j b i i fiinduc Petriceico-vod era d u s cu dnii n u s vor p u t e P / / 6 leii B, C/ tiind B, C/ Petricieico C/ c-i ]c iaste D, E, G // 7 cu dnii B]la Iei C, cu leii D, E, Gj s n u s sloboaz poghiazuri C, s n u sloboaz podghiazuri D// 8 podghiiazuri B, podghiiazuri leeti E, G/ poghiazuri i s nu strice M, P / strice B, Cj a r i apoi, a t u n c e t o t greul a cde < lipsete a cde P ) n M, P / p r e B/ n]di P/capetile B, capetele Cjj 9 aa B, Cj iarna Cj dup erna ad. t t a r i B, D, E, G, M, P / bine v a fi B, C/ c vor Bjj 10 de podghiiazuri B, poghiazuri Cj lipsete c or a p r a ... p o g h e < a ) z u r i M, P / vzu c B, C, lipsete M, P // i l e r n i a z B, C/ joimirii B/ i lcuitorilor: nu le m a i iaste nimic M, P / nemic B, Cj aa Cjj 12 fac Cjj 12 13 lipsete i a u lsat ... in a r M. P / / 14 6]5 D, 14 M, 5 P / aceste B, Cj voroave B, Cj n u snt B/ nemic B, C/ f r de ct B, E, G, f r ct n u m a i C// 14 15 n s aceste au alt tlcu. D u m i t r a c u voevoda era om tlpiz M , P / / 15 fiind B , Cj telpiz B, C/ ad. 'marginal ulterior-, cu piele de iepure la spate A/ piiele Cj epure C/ lipsete cu piele d e iepure la spate B, E, Gjj 16 spatejspinare M, P / neavnd B, Cj nici B, Cj mil C//17 dup pricini ad. ca aceste Gj -a]i a C//172 a s u p r a boerilor, iar m a i assu asupra lui M i r o n ; ns chiar <c P ) lui. i era voia s ernez<e> t t a r i i n a r , fiindc era fricos i s t e m e fr oti a t r i n I a i <ar P ) ca s n u vie M, P / -a lui Mironji asupra l u i Miron logoftul D, i lui MirOn logoftul E, -a lui Miron logoftul Gj sftuescu ei B, E, Gjj 1718 c a u s f t u i t i a u dzis c iaste bine s erneze t t a r i i c u m c ei Cjj 18 bine B/ dup t t a r i ad. n a r B, E , G/ i eiji c u m boiarii D, i boiarii E, Gjj

238.

D a r lui i _era voe i silie spre acela lucru, c s<> temea s sadz n asi, s n u vie nescarivai poghiiazuri s-1 a din Ei. 7. Dece n t r a t - a u t t a r i i n a r . ca lupii ntr-o t u r m 5 de oi, de s-au aedzat la arnatic pin sate, pe oameni, din P r u t pn n Nistru i mai sus, pn n a p a Jijiei, nemrui nefiindu nice o mil<> de sraca de ar, c u m aru hi fostu < a ) r a f r d o m n u . Ase ier a jac ntr-nsa, cum aru hi fostu ei, sracii, p r i c i n ( a ) rutii, cum aru fi ei, sracii, 10 sftuit s vie leii cu oastea la H o t i n . Cum s-au n d u r a t a da a r a n prad<>, fr<> nice o nevoie ! N u m a i pent r u frica ce b l s t m a s c i chivernisala lui au socotit, de au ernat t t a r i i n a r pn-n p r i m v a r < > ! Joimirii n a r a Leasc, ce mnnc gospodarii casi 15 mnnc i ei, i au fric<> di strnso<a>re de rohmistrii lor, de n u p o t face oamenilor rutii. 8. I a r t t a r i i snt lupi apuc<)tori, p r a d , robscu, bat f. 228v i cznescu pe crestini, n e a v n d u grije, nice s t r n s o a r e / d e mrzacii lor. i ttarii n u mnca, ca joimiri<i>, ce mnca gos20 podarii, ce mnca t o t carne de vac i de oai, de nu-i p u t e s-i biruiasc cu h r a n a , pe dni<i> i pe cai<i> lor. C un sac
I dup lui ad. Dumitraco-vod D/ voia B, voia C/ dup voia ad. aa D/ silia B, s silia Cj spre B, Cj s C// 2 vie Cj niscaiva B, Cj podghiiazuri B, podghiazuri C, podghiazuri leeti D, E/ s-l]i s-1 M, P / din I a i B, C, lipsete M, P / / 4 7]6D, 15 M/Decii B, C," lipsete M, P / a u i n t r a t Gj ntru o B]rr M, P / t u r m a M, P// 5 de2 B, C]i M, P / ernatec B, C/ sate B, C/ lipsete p e oameni M, P / / 6 Jijiii B, Cjj 7 nefiind B, C] fiind M, P / nici B, Cj mil Cj'lipsete de 2 M, P / cum]precum E , c a c u m M, P / ar fi fost B, a r h i fost Cjj 8 a r a Cj f r d e B , E, G, M, P / Aia B, Cj e r a B,C/ cum]precum E , ca c u m M , P / a r fi fost ei B, a r h i fost ei Cjj 9 pricin B,C/ r u t i i B, CI c u m j p r e c u m E, ca c u m M, P / a r B/ a r fi sftuit Iei, sracii, s vie C , M, P / s f t u i t sracii D// 10 leii B, C/ oaste B/ Cum]i c u m d e M, P / ndurat Dumitraco voevod M , P / / i t p r a d B, C// fr d e nici B, E, G, P / lipsete f r ^ ) nice o nevoie M, P / / 1 1 12 i n u m a i p e n t r u p u i n fric a lui ce b l s t m a s c i p e n t r u chivernisala l u i ce re M , P / / 1 2 cea B/ chivernisala B, C//1213 lipsete a u socotit... n primvar<> M, P / / 1 3 pn Cj p r i m v a r C//14 ante Joimirii: 16 M/ dup Leasc ad. cndu erniaz p i n cas, cele M, P / dup casi ad. acele M, P / / 15 ei]ei B, Cj i 2 i a r deosbit c M, P / fric Cj i fric de rotmistrii ( r o h m i s t r i i P ) lor M, P / i strnsoare B, C, lipsete M, P / / 16 de B, C]iM, P / r u t i C / / 178]7 D, lipseteU, P / s n t B, C/ a p u c t o r i B/ lipsete i E / / 1 8 lipsete i cznescu M ]i muncesc P / pre cretini B, C, M, P / neavnd B, Cj grijle C, nici grije M/ nici strnsoare B, C] nici fric P , lipsete M// 19 lipsete i M, P / ante T t a r i i : 17 M, 6 P / n-u mnnc G, P I lipsete ce rrinca gospodarii M, P / dup gospodarii ad. casii B, C, E , G jj 20 carne B, Cj oale B, Cj de B, Cj p u t e a B, C/ p u t e a bieii oameni E, Gjj 21 biruiasc]ndestuleaz M, P / h r a n C / c u m pre dnii M, P , i p r e dnii G / dnii B, Cj i]aa i M, P / p r e caii B, M. P, p e caii Cjj 211 C n fietecare zi d a cte u n sac d e orzu d e t o t calul M, P , i d a orzu m u l t l a cai Cjj

239.

d6 ordzu da p e dzi unui cal, i ct n u p u t e s mnnce un cal ntr-o dzii l deerta din traiste i-1 strngea deuseghii; i dac-<l> i fre bietul om ordzul din g r o ( a > p ( > , iar t t a r u l l face p e om de cumpra ordzul cela ce strngea 5 iei de pen traiste. M n ca t-a u tot, i pne, i dobitoc, -au jcuit tot pn' la u n cap de a . P e mulii au i robit, cu furi, femei, fete, copii. Rmas-au bieii oameni .numai cu sufleteli, b t u i i i strunciunaii cum era mai r u i m a i amar, cum n u s < ) poate nice a scrie, nice a s<> povesti 10 caznele i ucisurili lor ce au avut de ttari. Dece viindu primvara, s-au rdicat ttari din a r < ) . 9. Iar nemii t o t sdea p e n cetii, n N e < a ) m u i-n Suce<a>v, i jcua ce p u t e prinpregiurul cetilor p e n t r u mncare. i moldovenii sta cu oastea prinpregiurul 1.5 cetilor, ca s-i sco<a)t, i nu-i pute, i sta penpregiurul cetilor i t o t d e a u n a avea cu dinsii b t a i e . i boarimea di pinpregiur era bejenii de rul lor.
1 d e B/ d a u n u i cal p e zi D / p e dzi]n doao, trii zile E , Gj p u t e a B, Cj s] s-1 M/ mnnce B // 2 u n cai intr-c dzii]caii C / zi B/ deerta B, C, d e r t a t t a r u l Gj deerta orzul din t r a i s t E/ t r a i s t e B, Cj strngea]pune M, P / deosbi B, C, D, E, M, P , osbit Gjj 3 dac friia B, C, D, E, d a c sfria Gj biietul C / groap B, Cjj 4 fcea B, C / p e ] p r e B// 4 5 c u m p r a de la dnsul orzul acela ce-1 strnge el din. t r a i s t M, c u m p r a d e la dnii orzul acela ce-1 strnge din straist P / ce]ce-l C,E// 5 ei Cj d e pin C]din B, D, E, Gj t r a i s t e B, C / ante Mncat-au t t a r i i 18 M/ Mncat-au t t a r i P / pine B, pine Cj dobitoace E j j 6 i a u jecuit B, Cj p n Cj de B, Cj P r e m u l i B, P e muli C, Si pre m u l i D, P r e m u l i moldoveni M, P / ante P r e : 19 M/ cu]pre M. P . lipsete B', C, E, Gjj 7 fimei B, C/ fete B, C/ i copii M, Pj i au r m a s C/ ante R m a s - a u : 20M/ bieii B, C//8 suftetile B, Cj b t u i B, Cj up b t u i a i . i stlcii E, Gj lipsete i M, Pj s t r u n c i n a i B, C / c u m j p r e c u m B, E, G, i c u m M, P / lipsete m a i r u i M, P / / 9 c u m ] ct M, P / s Cj nici a s scrie B. D, E , nici a scrie C / nici B, C / a povesti C / / 1 0 caznele B, Cj ucisturile B, E , G, ucisturili C, ucisturile bieilor oameni ce D / nici a p o v e s t i b t ile, ucisturile i m u n c i l e lor M, P / de]de la E , M, P / t a t a r B, Cj Decii B, C, lipsete M, P / Viind B / ante Viind: 2 1 M, 7 Pjj 11 p r i m v a r a Cj d u p a r ad. i s-au d u s M, P / / 12 9] 8 D, 22 M / lipsete I a r B, C / n e m i i B, C / idea p r i n c e t i B, C // 12 13 ide in Cetate N i a m u l u i i. a Sucevii M, P / n N i a m u i n Suceav B, C, n C e t a t e N i a m u l u i i n c e t a t e a Sucevii E , G, i n Cetatea N i a m u l u i i n cet a t e a Sucevii D // 13 jecula B, Cj p u t e a B, C jj 14 mncare C, mincarea lor M, P j i] I a r M, P / moldovenii B, C / prinpregiurul]npregiurul M, P / prinpregiurul B, C j j 1516 lipsete ca s-i sco<a)t i nu-i p u t e i s t a penpregiurul cetilor C//J 15 p u t e a B / p u t e a scoate E, G / lipsete i s t a penpregiurul cetilor E , M, P / p r i n B jj 16j t o t d i a u n a C / dnii B, Gj btlie D / boerimea B j j 17 de prinpregiur B, C//

240.

10. Purces-au al doili anu viziriul cu oastea n a r a Leasc, p e Nistru, p e di cie parte, tot strcndu i ardzinf. 229 du / pin Podolie cetile i trgurile cu balemezurile, i hanul cu ttari robindu t o < a ) t Podolie n sus, pn-au 5 agiunsu la Zravna. 11. I a r aice au ornduit pe caplan-paea, cu oaste turceasc i cu moldova<nii>, de au s t t u t prinpregiurul cetii Sucevii ctva vrem6, i n u p u t e sco<a)te p e nemii, p n au flmndzit i s-au nchinat de b u n voie 10 i viindu-le i poronc de la Iei s ias. 12. Iar cei d i n ' C e t a t e Neiamului, neavndu bucate, n-au zbvit mult, ce au ieit legnd tabr<> de au mrsu la Sucevi, la cealalii nemii. E r a atunce Alexandru Buhu h a t m a n , i cum i-au tmpinat h a t m a n u l Buhu la 15 Podioari, apro<a)pe de trgul Sucevii, i dndu-le nval<>
15 La al doile a n veziriul cu oaste turceasc i hanul cu ttarii (viziriul, h a n u cu oaste ttrasc i turceasc P ) au purces n ara Leasc, pe de cea p a r t e de Nistru, strcnd i arznd prin Podolia cetile, trgurile, satile, robind i (arzndu) tind, pn-au agiunsu la Zaravna M , P / / 1 10]9 D, 23 M / Purces-au la al doilea an al d o m n i i ( i ) lui Dumitraco-vod Cantacuzino viziriul cu oaste B, E, G/ al]la, al C/ doilea an C/ oaste Cjj 2 p r e 1 - 2 B/ ceia parte B, C/ strcnd B, C/ arznd B, C// 3 prin B/ Podolia -B, C/ trgurile B, trgurili C/ trgurile, mergndu turcii cu balimezurile, cu purcile ( s i c ) , cu harrriateli celi mari i hanul E, trgurile, mergnd cu balimezurile, cu pucile, cu. harmatele cele mari i hanul G/ dup balimezurile ad. cu pucile cele mari B, D/ balemezurijpuci mari C// 4 robind B, C]prdnd i robind C/ toat Cj Podolia B, Podolia Cj pn Cjj 5 ad. marginal a u agiunsu Cj Jeravna B, D, E, G, Jiravna C// 6 11] 10 D, 24 M/ I a r aicea B, C]n Moldova M, P/ I a r aicea n Moldova D, E, G/ ornduit veziriul G, M] rdicat viziriul P / p r e B/ paia B, Cj oaste B// 7 i cu moldovanii B, i cu moldovenii C, i cu oaste din Moldova D] i moldovinasc M, P j j 8 ctva vreme B, Cj nu] nu-i Gj p u t e a scoate B, C]pute s scoat M, P / p r e B, Cjj 9 inemii A/ dup nemii ad. ce era n cetate B, E, Gj pn ce M, P / au]i-au E, Gj i atunce s-au nchin a t i de nevoe, c le venis M, P/ nchinat ei E, Gj voia lor C, D // 10 ad. ulterior i viindu-le i poronc de la Iei s ias A / viindu-le poronc i de la Iei s ias din cetate, au eit E, GJ Iei B, C/ dupSias&'ad. din cetate B, din cetaate C j j 11 12].II D, 25. M/ I a r nemii E, Gj cei]cei C/ Cetaatea Niamului B, Cj neavnd B, C// 1113 Ai]dere i ceeln nemi din Cetate Niamului, iari, neavndu ce mnca, n-au p u t u t s. mai a z ( ) , ci ( i P ) au eitu i s-au dus la Suceav l a cealani n e m i M, P / / 12 eit B, C/ i legnd G/ i legndu t a b r au purces de au mrsu E/ t a b r B, C/ mersu B// 13 Siiceav B, C/ ceialali B, cealali Cj nemi B, C / dup nemi ad. ce era n cetate Sucevii E, Gj atuncea B , C / i atuncea era E, Gj Alixandru Cjj 13 1 P r e aceia vreme h a t m a n u l Alecsandru Buh-u era cu oaste ( c u oaste e r a P ) la Suceav. Deci acesta Buhu, cum i-au ntmpinatu pre n e m i la Podor, aproapi de trgul Sucevii, ndat cu slujitorii au datu nval vitejati asupra lor i au r u m p t u M, P// 14 au ntmpinatu B, E, a u t m p i n a t C/ Buhu pre nemi, D, E, Gjj 15 Podioare, aproape B, Cj ad. marginal trgul. D/ dhdu-le B/ nval C/ dndu-le rzboiu i nval D/ nval i rzboiu E, G j j

241.

vitejeste acolo cu slujitori<i> si, au r u m t u t a b r a nemilor n doa. Atunce au ucis calul de supt h a t m a n u l Buhu, i cdzus h a t m a n u l ntr-un rzor, cu f a a n sus, de n u s p u t e n d a t s s sco<a)li. i nemi<i> nvlie s-1 apuce, 5 iar un cpitan moldovan, a n u m e Decusar<>, au grbit cu calul asupr-le, i s-au a p u c a t h a t m a n u l de coada calului lui Decusar<a>, i iindu-s(> bine, l-au scos din nvala nemilor. Dece h a t m a n u l , nclecndu i pi alt cal, le-au m a i d a t nval<> n cteva rnduri, i m u l i din 10 nemii au perit, iar pe unii i-au prinsu vii, iar o sa.m<> t 229v s-au tot a p r a t , pn-au n t r a t n Suceav / la cealalii. Trimis-au nemii cei vii, ce i-au prinsu n rzboiu, i capeteli celor morii n Iai la Dumitraco-vod, i Dumitraco-vod i-au trimis la nprie. i de pregiur cetate 15 oaste, i nu-i p u t e a s c o a < a ) t e ; i doi ani tot au inut nemii cetate Sucevii, n u i-au p u t u t sco<a>te. 12 <sic>. Tmplatu-s-au de au m u r i t i craiul leescu
1 v i t e j a t e B, C / acolo l a Podioare E , G/ slujitorii C / r u m p t u B, C // 2 d o a o 11, C I Atuncea C/ Atuncea a u lovit d i n t r - u n sine calul B , Atuncea a u lovit d i n t r - u n sineu, nemii, calul E, Atuncea a u lovit dintr-o proac, nemii, calul G / ucisjnpucat C, inpucat n e m i i M, P // 3 h a t m a n u l de p r e cal gios, intr-un rzor E, G/ r j o r A// 4 de n u s p u t e ji n u p u t e M, P / p u t e a B/ scoale C/ illar M, P / nemii nvlia B, C/ apuce B// 5 dup moldovan ad. orheian Gj Decusar. B, C, Decusar orheian E jj 6 a s u p r a nemilor C, Gj a s u p r a nemilor, h a t m a n u l s-au a p u c a t u cu minile de coada M, P / lipsete hatmanul E I j 7 luijcpitanului C, D, E, G, lipsete A, M, P / Decusar Cj iindu-s C/ bine B, Cj l-au scos din rzor i din E , G j j 8 Decii B, C, lipsete M. P / Deci B u h u h a t < m a n u l ) G/ H a t < m a n u l > n d a t a u nclecat p r e altu cal i iari li-au m a i d a t M, P / nclecnd B, C/ lipsete i D/ p i j p r e B , C // 9 li-au C/ nval nemilor C, E, G/ cteva B, Cjj 10 n e m i B, Cj iar B, C/ pre B, Cj iar B/ o s a m d e n e m i C, M, P II 11 pn B, CI n cetatea Sucevii la ceialali n e m i B, D, E, G/ Suceavjcetaate Sucevii C/ ceialali C/ cielani n e m i M, P / / 12 Triimis-au B/ Triimis-au h a t m a n u l p r e n e m i i C, Triimis-au h a t m a n u l B u h u p r e n e m i i D, E, G/ capetile B, C/7 1213 Trimis-au h a t m a n u l B u h u nemii cei vii i capetile nemilor celor omori n Iai, la D u m i t r a c u voevoda (Dimitraco-vod P ) M, P / / 13 m o r i B/ ijiar M, P / ad. marginal i Dumitraco-vod Gjj 14 triimis B/ l a n p riie la arigrad. Si oastea moldoveniasc idea E, la nprie l a arigrad. i oastea moldoveniasc dea npregiurul cetii Socevii G/ idea B, C/ idea oastea D/ cetaate C, cetatea Sucevii B, D, E// 1415 lipsete i de... i nu-i p u t e s c o < a ) t e M , P / / 15 oastea B/ scoate pre n e m i E , G / ad. marginal a u i n u t G// 16 nemii B. C/ cetatea B, cetaate C/ nu-i]nu C/ nemii doi a n i au n u t cetate Sucevii i alii n-au p u t u t s-i scoat M, P/ scoate B, scoate C j dup scoate ad. pn ( p n d e la o vreme G ) pn i-au flmnzit i s-au nchinat ei d e bunvoa lor. i vnndu-le i poronc d e la Iei, nemilor, s ias din cetate Sucevii, a u eit p r e c u m m a i sus s-au scris E, Gjj 17 12] 13 E, G, 28 M/ Tmplatu-s-au A/ Tmplatu-s-au a t u n cea E, Gj lipsete i G//17 1 craiul leescu, pre a n u m e Mihail Vinovechii E , craiul leesc a n u m i Mihail Vinovechii G/ Mihail Vinovechii B, C, D/ Vinovechii, craiul leesc a u m u r i t . i M, P / /

242.

Viinoveschie. i era m u l t amestectur<> ntre Iei, c nu- p u t e a leg 6 craiu. i din sus cu sfedzii n u era bine aedzaii, din gios i bate turcii i cu ttarii, pecum s-au p o m e n i t m a i sus. Dece leii au agiunsu la t o < a ) t cres5 t i n t a t e , ci sint n levropa, i la n i i a m u , i la Moscu, i la veneiian, i la p a p a . T o a t e criile cte sint crestinestii au scris crii la n p r a t u l i la viziriul turcescu s dea p a c e leilor, s n u s<> m a i a t i n g de dni<i), c apoi ei. cu toi, s-or scula asupra lor. 10 13. Dece vizirul atunce era la J r a v i n a , i era hanul pe de a l t p a r t e i ali pai p e alte locuri, de tot strca zidurile cetilor i ardea i p r d a . Dece atunce la Jravna, cum au vinit acelea crii d6 la cre.stin<)tate, au i s t t u t viziriul cu leii la pace, c acolo la J r a v i n a era 15 strns i oastea leasc. i ae s-au aedzat: s dea t o a t Podolie olat Cameniii. din Nistru de la Buceci, pe la f - 230 Satanova i p n ' la / Nejiboje, i pe la Lticiova, ct cuprinde Podolie to<a>t i Ocraina, i s<> ias<> i

1 m u l t a m e s t e c t u r B, m u l t e amestecturi Cj Iei B , C / / 2 putea alege B, Cj multe a m e s t e c t u r i ntre Iei p e n t r u alegire craiului M, P / vezii B/ bine aezai B,C/ cu vezii nc t o t n u era E/ nu]nc n u G// 24 lipsete i din sus ... pomenit m a i s u s M , P / / 3 b t e a B, Cj precum. B,C/ p r e c u m m a i sus s-au scris E, G// 4 ante Decii 14 E / Decii leii B, Cj t o a t cretintatea B, t o a t cretintaate Cjj 5 ct A/ snt B, D, E , M, P / ct iaste n E v r o p a C/ n]n t o a t M, P / E v r o p a B, E, G, M, P / lipsete i 1 M, P / n i a m u B// 5 6 i la Moscu i la f r a n o z i l a veneiiani B/ i la Moscu i la n i a m u i la franoz i la veneiian i la p a p a d e R m i la t o a t e criile C/ i la Moscu i la franozi D, E, G/ v e n e i i a n i E/ p a p a d e R m i la t o a t e criile E , G / p a p a de R m . Deci t o a t e criile D/ la nemi, la moscali, la f r a n u j i , l a veneiiani, l a p a p a de R o m a i la t o a t e criile M, P // 6 cte B / snt cretineti B, snt n E u r o p a cretineti G//7 i a u scris cu t o i i C, E, G, i acetie t o i a u scris M, P / cri B , lipsete C, M, P / n p r a t u l turcescu B, C, D, E, G/ veziriul CJ lipsete turcescu D, E, Gjj 8 s dea]scriindu aea s dea E, Gj s dei b u n pace M, P / pace 0 / leilor CJ s Cj ating]amestece M/ de dnii B, C, cu dnii M, P / / 9 ei B/ lipsete Iei, cu M, P / toii B, CJ s vor scula B, Cjj 10 13] 15 E , G, 29 M/ Decii B, C, lipsete M, P / viziriul B, Cj atuncea B, Cj j e r a v n a B, j i r a v n a C, J u r o v n a M, J o r n o v a P / i]iar M, P / lipsete era P / h a n u l era M//11 p r e d e B,C/ i p a a iar p r e a l t e locuri M,P/ p r e B/ de tot]i t o i M,P/ strica B,C// 12 zidiurile B, CJ lipsete i 1 M, P / a r d e a trgurile i satele Gj p r d a a r a Leasc M , P / Decii atuncea B, Cj lipsete la P / J e r a v n a B, J i r a v n a C, J u r o v n a M J o r o v n a P/7 13 aceli B, Cj cri B, CJ d e B, C/ cretintaate B, 0 / de la t o a t cretintate, veziriul a u i s t t u t M, P / / 1 4 leii B, C/ J e r a v n a B, J i r a v n a C, J u r o v n a M, J r o v n a P II 15 oaste leasc, strns M/ aea B, aia C/ dup aedzat ad. cu leii Cj dup dea ad. leii B, G, E, Gjj 16 Podolia B/ la olatul M, olatul P / Podolie turcilor s fie olat cetii Cameniii CJ cetii Cameniii B, D, E , G/ de B, Cjj 17 p n B, Cj Mejiboje B, D , E, Gjj 18 Podolia B, Podolia C/ t o a t Cj i Ucraina B, lipsete Cj s ias C/ ias, B//

243.

nemii de p e n cetii din Moldova, i poghiiazuri n Moldova s n u m a i fac, i Camenia s aib pace de po. ghiiazuri. : 14. i s < ) corone<a)sc i pe h a t m a n u l Sobeichi, 5 s le fie craiu, cce h a t m a n u l Sobeichi ave prieteug b u n cu hanul. -au s t t u t h a n u l la mijloc ctr viziriul, de au aedzat s-1 puie pe dnsul leii craiu, i ae, aedzindu-s<> de nbe prile, s-au ntorsu viziriul nnapoi pe Nistru, p e la Tighinea, de s-au dus la Po<a>rt<>. 10 15. Scris-au atunce viziriul la Dumitraco-vod, eind nemii din cetil6 ri Moldovei, s triimi s le strc6 toate, ca alt d a t s nu mai vie otii s ntre ntr-nsld. Ae se voroveste, c mai m u l t sfatul i-ndemntura lui Dumitraco-vod au fostu dect voia viziriului. 15 16. Trimis-au Dumitraco-vod pe Panaitachii uerul Morona c-un ag<> turcu, p e n t r u s strice cetile, i cu alii boiari. i atunce, eind nemi din Suce<a>v, au n t r a t acel Panaite, tlmaciu agi, i cu acel
1 nemii B, C / pin B, Cj ceti B , C, cetile E, G j din Moldova]Moldovei M, P / poghiazuri B, podghiazuri C, podghiiazuri leii E , G jj 2 s nu s M, P / i]aijdere i M, P / cetaatea Camenia B, D, E , G/ poghiazuri B, podghiazuri Cjj. 4 14] 16 E , lipsete M j coroniasc B, s coroniasc C, coroniasc leii D/ lipsete i 2 M, P / h a t m a n u l , al triile Xoan Sobechii E/ pre B / Sobechii B, l o a n Sobechii Cjj 5 lipsete s le fie M, P / cci CJpentru cci B, p e n t r u cci c D, p e n t r u c E , G/ Sobechii B, C, Sobechie h a t ( m a n u l ) G/bun preteug M, P / / 6 i a u Cjj 1 pre B/ aezat cu leii s-1 puie pre h a t m a n u l Sobechii leii s le fie craiu D, aezat cu leii s-1 p u e p r e h a t m a n u l Sobechii s le fie craiu leilor i aa E , G/ s-1 p u e leii pre Sobitchi craiu M, P / aea B, aa C / asezindu-s C // 8 mbe B, C]amndoao E / prile B, C // 8 - 9 pre 1 '- 2 B, lipsete pe 2 M, P / pe la Tighinea, p e la Bender D/ de]i M, P / P o a r t B, CJarigrad M, P , a r i g r a d , l a P o a r t E, Gjj 10 15] 17 E, G, ' 30 M / Veziriul a u scris a t u n c e l a Dumitracu voevod ca M, P/ atuncea B, Cj viziriul B, C Ij 11 nemii]lesii M, P / cetile B, Cj Moldovii B, Cj t r i m i B, C/ le strice B, C/1 12 oti B, C, oti streine D / / 1 3 Aea B, ia,aC,D, E/ s vorovete B, s vorovia E, s v o r o v i i a a t u n c i a Cjj 13 14 Aa zic c p e n t r u stricciune cetilor mai m u l t u s-au slit Dumitraco voevoda dect veziriul M, P/ ndemntur B, C// 14 fost B, C / viziriului B, veziriului C/ voia i poronca viziriului D// 15 16] 18 E, G, 31 M / T r i i m i s - a u B , C/ p r e B/ Dumitracu voevoda a u trimis p r e Morona P a n a i t a c h i ueriul M, P / P a naiotae-hi B, Cj ueriul B, ueriul Cj Panaiotachi Morona vel-uar D, P a n a i o t a c h i Morona vel-uer i cu u n E, Gjj 16 cu u n ag B, Cj ag t u r c i cu a l i boeri s strice cetile M, P / lipsete p e n t r u Cj strice B, strcle C / cetile B, C // 17 a l i B,C/ dup boiari ad. dinpreun D/ i]Iar i Gj atuncea B,C/ nemii B,C/ din Suceav C, din cetatea Sucevii D, E / / 1 8 Panaiotachi B, Panaiotachi Morona D, Panaiot a c h i ueriul E , Gj lipsete tlmaciu agi B, D, E, G, autograf N-eculce A jj 18 1 Panaiotachi Morona ueriul, tlmaciu celui ag t u r c u i a u s p a r t scriele C, a u i n t r a t Panaitachi cu aga turcul i cu a l i boeri s strce cetile i au s p a r t scriile M, P j j

2 44

ag -au spart screiM i' ldzile unora i altora, care au fostu pus<> acolo, i multe lucruri scumpe i odoar au luatu, de s-au nplut de avere. Iar mai pe urm i-au r m a s ficiorul dd murie de foame, a lui Panaitacliie. / t. 230v 5 17. Dece atunce au stricat cetatea Sucevii -a Ne<a>mului -a Hotinului. 18. Pe h a t m a n u l Buhu lu inea la mare cinste Dumitraco-vod p e n t r u vitejiile ce fcus(> acolo la cetii. Cnd au vinit. de la oaste la la, fcutu-i-au m a r e cinste 10 i alaiu cu toii slujitorii curii, cu dobe, cu surle, ca unui h a t m a n ce iera vestit, de slujia domnului cu dreptate i ri. 19. Fcut-au acestu domnu Dumitraco-vod un obiceiu ru i spurcat n ar, care n-au mai fost pn atunce, 15 de au dat hrtii, de scriu feele oamenilor de la mic pn' la.
1 dup ag, ad. tlmaci fiind Panaiotachi agi B/ acel t u r c u ag, fiind P a n a i o t a c h i tlmaci, dragoman, acelui t u r c u ag i a u s p a r t D/ acel ag turcu, fiindu Panaiot a c h i t l m a c i acelui a g t u r c u i a u s p a r t E , G / -au]i a u B/ scriele B / lzile B,C oamenilor, a u n o r a i a a l t o r a E , G / a u n o r a Dj carii B,C/ fost B , C / / 2 acolo In cet a t e a Sucevii D, acolo c e t a t e E / s c u m p e B,C/ l u a t B,C// 3 u m p l u t B,C/ a v e r e B/' I a r C/ p r e B / ficiorul l u i P a n a i o t a c h i C/ d e B,C// 3 4 I a r mai pre u r m p r e c u m a u fost m o a r t e a lui P a n a i o t a c h i s v a scrie la rnd. Aijderea i u n ficior ce i - a u r m a s din t r u p u l l u i muria de foame. Aa snt judecile lui Dumnezeu, cu d r e p t a t e D, I a r m a i p r e u r m a u a v u t n u m a i u n ficior Panaiotachi M o r o n a ueriul i a u agiunsu l a m a r e srcie ( l a m a r e lips i srcie G ) , ct muria d e f o a m e , a g i u n g i n d o s n d din blstmul oamenilor E, G, I a r m a i p r e u r m un. ficior a lui P a n a i o t a c h i a u r m a s d e muria (lipsete muria P ) d e foame M, P / / 4 m u r i a B/ de foame B, C/ lipsete a lui Panaitachie C/ Panaiotachie B// 5 17] 19 E , G, 32 M, lipsete C/ Decii B, C, lipsete M, P / stricat B, C/ a u stricat i a u rsi-oit E, G/ cetaatea B, C/ s-a]a M, P / si a N i a m u l u i B, C, si cetaate N i a m u l u i D, E, Gjj 6 -a]i a B, Cj i cetaatea Hotinului D, E, G// 7 18]17C, 20 E, G, 8 P, lipsete D, M/ Dumitraco-vod p r e h a t m a n u l B u h u l inea la m a r e cinste E, G, M, P / I a r p r e h a t m a n u l Alexandru B u h u s l inea Dumitrasco-vod la mare cinste D/ P r e B/ l B, C/ la]n CI m a r e B,C /cinste B// 8 vitejiile B, C, vetejie P / fcus C j c e t i B, C, cetate M , P / / 9 Cndji atunce cndu M, P / o a s t e B,C]ceti M, P / I a i B, CI m a r e cinste B , C/ fcndu-i E / m a r e cinste i-au fcut M, P / / 10 t o i B, CI curii B. C/ curii domneti, cu surle i cu dobe E , G/ cu surle i cu dobe, cu t o a t t a b u l h a n a o a domniasc, ca u n u i C/ dobe B/ surle B// 11 era B, C/ de]i M, P / slujia B, / domnului su M, P j d o m n i i i E , Gj d r e p t a t e B, d r e p t a a t e C// 12 i]dup c u m i M, P / r i Moldovii D// 13 19] 18 C, D, 2 1 E , G, 34 M / D u m i t r a c u voevoda a u f c u t ,un obiceiu M, P / acest B , C/ obicei B, obiceaiu C// 14 lipsete n a r G/ care G, carele G // 14 1 n a r i foarte spurcat, carile ( c a r e P> pn la dnsul n-au m a i fostu, c a u d a t h r t i i oamenilor, scriindu-le feile de l a mic pn Ia m a r e ; i aceast p o m a n a l u i a u r m a s de n-o las M, P / / 15 de a u d a t ] d e a u scos de a u d a t E, de a u scos hrtii au. d a t oamenilor G/ de a u scris C. !'., G] scriind D/ fteli B, C] micu C/ pn B, Cjj

245 .

mar6, care au r m a s poman<> lui, de n-o mai l a s < ) nice u n d o m n u sa, sa. uit6 acea p e d e ( a ) p s a s ( ) r a c i l o r . 20. S-au scornit o cium<> m a r e n t o < a ) t <a>ra n dzilele acestui domnu la vl<ea>to 7183 < 1675), de 5 la luna lui iuni, -au i n u t p n ' 1a. ghenar. -au m u r i t muli oameni, ct nu-i p u t e ngropa i-i arunca prin gropi, de-i nruia. 21. I a r Dumitraco-vod, vdzindu a t t a omor, au eit n diial la Glata cu boiarii, i acolo ede. i atunce 10 s-au tmplat u n pae, a n u m e caplan, fiindu la uora cu oaste, petrecndu haznalele ce mergea la Cameni, i-au vinit f a r m a n de la Po<a>rt s mazilesc pe Dumitracovod. Dece caplan / -paea cum i-au sosit farmanul, au i triimis la Dumitraco-vod, de l-au chemat la u o r a , 15 i i-au a r t a t f r m a n u l cel de mazilie. Si de acolo n u l-au mai lsat s<> s mai nto<a)rc la Iai, ce l-au i pornit.

12 de l a m a r e p n l a mieu. i fiind a t u n c e a m i t r o p o l i t printele (ad. marginal'} Ohiriu, chir Theodosie, a u l u a t doao, trii, h r t i i i a u m r s u n cas la D u m i t r a c o v o d i a u zis: Ce snt a e f e t e , semnele l u i A n t i h r i s t ? ! Decii D u m i t r a c o - v o d s-au m n i i a t f o a r t e , d a r acel obicai i-au r m a s p o m a n lui, d e nu-1 m a i l a s nici u n d o m n u s s uite acea p e d i a p s a sracilor D / / 1 m a r e B, C/ i-au r m a s p o m a n C,G, i-au r m a s lui poman. E / n-o]nu o B/ nici B/ nu-1 m a i las acest obiceaiu nici C// 2 ca s s u i t e M , P / aceast p e d i a p s a sracilor s s u i t e C/ a c e a j a c e a s t M, P / pediapsia sracilor B / pediaps a oamenilor, a sracilor, n m u l i a n i G, p e d i a p s a sracilor n m u l i ani E / dup a n i ad. 22. Decii la acea v r e m e f i i n d u mitropolit ri (lipsete ri G ) c h i r Theodosie Barbovschii a u l u a t doao, t r i i h r t i i i a u m r s u l a D u m i t r a c o - v o d i a r t n d u hrtiile a u d z i s : Ce snt aceste, m r i i a - t a ? A u d o a r snt (lipsete d o a r snt G} semnele l u i A n t i h r i s t ? ! I a r ( D e c i i G ) D u m i traco-vod, mniindu -S 'C), a u scos p e m i t r o p o l i t u l Theodosie d i n cas-afar, c u necinste E, G// 3 20] 19 C, D, 23 E , Gj Scornitu-s-au i o c i u m , m a r e o m o r n t o a t a r a C/ S-au scornit a t u n c e a i G/ i o c i u m m a r e B / t o a t a r a B// 3 4 Scornitu-s-au a t u n c e a , n zileli l u i D u m i t r a c o - v o d i u n omor, c i u m m a r e , n t o a t a r a , n a n u l 7183 E / / 3 5 n zlile a c e s t u i d o m n u , in anii 1675, f o s t - a u m a r e cium n t o a t a r a , de la iunie i p n la ghenuarie M, P / / 4 zileli B, zilele C/ l a v l ( e a ) t o ] i n anul B, C, D, G/ d e la]din D// 5 iunie B, iunii C/ i a u 1 - 2 B, C/ p n n l u n a lui ghenar C, D, E , Gjj 6 p u t e a B, Cj ngropa cei v i i p r e cei m o r i E , Gj prin]pin Cjj 8 21]20 C, D, 24 E , G, lipsete M/ I a r C, lipsete M, P / v z i n d B, CII 9 a u eit d i n Iai E / la G a l a t a n dial i acolo ide cu boerii M, P / dial B , C/ idea B, Cjj 910 lipsete i a t u n c e s-au t m p l a t u n pa, a n u m e M, P / / 10 p a a B, C/ caplan-paia B, C, D . E. G/ Caplan-paa cu o a s t e era l a u o r a , d e p e t r e c e M, P / fiind B, C// 11 oastea B / petrecnd B, C/ haznelile B, haznelele C, haznelile n p r t e t i E / lipsete ce mergea ,\I, P / la c e t a a t e la C a m e n i B, E , Gj i-au]i i-au C, E , i aceluia i-au M, P / / 12 f e r m a n B, Cj d e la P o a r t B]acelui p a a Cj maziliasc B, Cjj 13 voevoda M/ ante Decii: 22 B, 25 E, G / p a a B, C/ lipsete Dece... f a r m a n u l M, P / f e r m a n u l B, CI au]i a u M, P / / 14 t r i m i s B / v o e v o d a M/ c h i e m a t B, C, c h i e m a t acolo G// 15 i i-au a r t a t ] c e t i n d u - i M, P / f e r m a n u l B , C/ lipsete cel P / maziliia B, Cj lipsete i M, P / / 16 lipsete s<> s m a i n t o ( a ) r c la. Iai, M, P / s Cj n t o a r c B, Cj ci n d a t i - a u p o r n i t u M, P j j

246.

n gios la <a>rigrad. N u m a i ce au triimis la Iai, de -au luat agrlcul, c do<a>mna lui era la arigrad. Iar n locul lui au p u s d o m n u p e Antonie-vod R u s t .

DOMNIA L U I ANTONIE-VOD RUST, V L < E A ) T O 7184 < = 1676). CAP 80

Zaci<alo 1). Dac-au mazilit caplan-paea pe D u m i traco-vod Ia uora, au vinit d o m n u Antonie-vod R u s t , iar grec rigrdiian, rud<> cu Dumitraco-vod. Acesta, dac-au vinit n scaunul domniei, fiindu b u n i 10 milostiv, s-au apucat a face lucruri dumnedzresti, beserici, s rme p o m a n < ) . Au dires clopotnia la Sfetei Neculaiu, o au indilit peste tot i au fcut / zidu npregiur i au zugrvitu pristolul, cum s vede, i au a d u s

1 a r i g r a d B, C/ Ce n u m a i P , i n u m a i M/ -au]-au// 2 argalcul M/ d o a m n a B, C/ locul lui Dumitraco-vod C, E, G, locul lui Dumitraco-vod Cantacozino D// 3 dup p u s ad. npriia C, E, Gj d o m n u n Moldova D/ pre B, Cj Antonii B, P / v o d R o s t G, Roset voevoda M, R u s t - v c d P j j 4 A n u t o n A/ Antonie R u s t voevod P j j 5 vl<ea)to]n anul B, C, E, G/ lipseste v l < e a ) t o 7184 D, P / Cap 84 B, Cap 83 D, 84. Cap P , lipsete E, G// 4 - 5 lipsesc M// 6 lipsete Zaci<alo> B, D, E , G / lipsete Zaci<alo 1) C/ Dac B, C/ D u p ce a u mazilit E, G/ paia B, C/ Dumitraco-vod Cantacozino E, G// 6 7 1. n anii 1676 caplan-paa, din poronca n p r a t u i u i a u mazilitu p e D u m i t r a c u voevod i a u venit M, P / / 7 Antonii B, C/ R o s e t G, Rost voevcd M, P / / 8 dup R u s t ad. n a n u l 7184 D/ iar C/ lipsete iar grec ... Acesta P / arigrdian D, C, lipsete M / r u d B, C, i r u d M/ D u m i traco-vod Cantacozino B, C, D// 9 Acesta] 2. Antonie voevoda M/ dac B, C/ scaonul B, C/ domniii B, C, domnescu M, P / fiind B, C// 10 dumnezeeti B, C, dumnezeeti a direge E, G/ biserici B, lipsete M, P / / 11 biserici a drege s-i rme C/ s-i rme C, E, s-i rme G, M, P / p o m a n B, C, pomenire D, M, P / Au dres B, i a u dres C// 1112 3. Clopotnia d e la Sfeti Nicolai a u tocmit-o i a u indilit-o M, P / Svatii Nicolai din Iai i B, Svatii Nicolai n Iai i a u acoperit, o a u indilit C, Svatii Nicolae n Iai i o a u indilit biserica D, Sfntul Nicolae cel Mare i o a u indilit biserica E, Sfntul Nicolae din Iai, cel Mare i o a u indilit G II 12 preste B, C, piste E/ zidiu B, zidiul C, i zidiu M, P / / 1 3 lipsete i au zugrvitu ... s vede M, P / zugrvit B/ pristoluljbiserica preste t o t B/ zugrvit la prestol c u m s vede i pn astzi i biserica preste t o t C/ cum]precum D// 13 2 i o au zugrvit piste t o t i deasupra prestolului a u f c u t cerdcelul poleit, p e c u m s v e d e i pn astzi i a u a d u s i a p p e oale p i n zidiul acetii sfinte biserici de a u f c u t fntn, cemea, care m a i p r e u r m E , i o a u zugrvit piste t o t i d e a s u p r a prestolului cerdcel poleit piste t o t , p r e c u m s vede i p n astzi. Aijderea o a u ngrdit i cu zidiu npregiur aceast sfnt beseric i a u a d u s i a p p e oale pin zidiul acestii sfinte besrici, d e a u f c u t fntn, cimea, n colul zidiului, p r e c u m s cunoate p n astzi u n d e au fost, care p r e u r m s-au a s t u p a t cu v r e m i , nedregnd-o nimi. Aijderea a u zidit G / |

247.

i ap<> pe oale, pn-n zidul acestii biserici, crei p e u r m cu vreme s-au;, a s t u p a t , netocmind-o nime. Zidit-au i la mnstirea Sfetei Savei zidulu npregiur, ce n-au apucat s-1 istovasc. Alu doilea a n u a domnii<i> lui au 5 vinit poronc de a u mrsu la oaste cu vizirul la Ceahrin. 2. Mrs-au i Duca-vod, domnul muntenescu, i b t n d u cetatea Ceahrinului cteva sptmni, i viind oastea moschiciiasc cu un cneadzu, a n u m e R a m a d a n , au b t u t pre turcii, i mulii turcii s-au necat n apa 10 Tesmenul. La Antonie-vod era h a t m a n Gavrili. Iar dac-au mrsu oaste la Ceahrin, fiindu tiind Halil-paea pe Buhu h a t m a n u l , carele au mrsu cu o zahara la Cameni, i Buhu h a t m a n u l fcea p o d peste Nistru, i viind oastea leasc, inea calea s nu las<a> zaharaoa s o 15 tre<a>c<> la Cameni. i s-au fcut un rzboiu m a r e , u n d e sta B u h u vitejeste. Acel pae ntrebndu p r e
i lipsete i M/ lipsete i ap<> P / ap B, Cj pre B/ oale B, C/ pn-rx]pin C/ zidiul B, CJ acetii B, Cj biserici B , C, sf{i)nte biserici Dj dup biserici ad. p r e c u m s vede CJ care B, CJ lipsete crei pe u r m ... nime M, P / pre B, CJJ 2 ad. marginal cu vremea CJ netocmindu-o B, CJ dup nime ad. precum s vede i pn a s t z i la colul zidiului sfinii biserici EJJ 3 La Sfeti S i v a au zidit zidiu npregiur M, P / ' Sfntului Savvei B, E, G, S f < ) n t u l u i Savii D, Sfatului Savvii d i n I a i CJ zidiul B, CJ npregiurul mnstirii C, npregiur pe de o p a r t e E / / 3 4 lipsete ce n-au a p u c a t s-1 istovasc, M, P / / 4 istovasc]isprvasc C, E, G, isprvasc peste tot de zidit D/ Aiu]Iar al B, C, Iar n al E; Gj d o i l e ( a ) Cj an B , C / d o m n i i i B, C, domniei lui Antonii-vod E, domniei lui Antonie-vod Roset GJ lui]sale DIJ 5 i-au vinit, B vinitu-i-au Cj dup poronc ad. de la P o a r t D/ l 1 ]cu M, P / oaste B/ viziriul B j dup Cehrin ad. n ara Czceasc Gjj 6 2]6 Uj M r u - s - a u A/ voevoda Mjj 7 i btnd B, C] b t u t - a u M, P / cetaate CJ cteva B, CJ s p t mni]zile M / / 8 oaste C J moschiceasc, B, 0 / Venit-au R a m a d a n cnlazul c u oaste mdschicasc, si au b t u t M, P / cniaz B, C / a n u m e B . C / R a m a d a n o v s c h i i D, E , G II 9 turci 1 - 2 ' B, C / muli B, C / nnecat B, C /./ 10 Tesmeriului G / L a j l a r la C, D, G/ Iar la Antonii-vod R u s t la acea vreme era E / voevod M/ vod R o s e t GJ Gavrili Costachi B, C, D, E, G/ I a r dac au m r s u B, C]Iar a t u n c e cnd a u mersu.M, P / / 11 oastea B, oaste turceasc E, G/ fiind B, fiindu-1 C/ H a l e p A// 1113, fiindu Halil-paa i tiindu pre Buhu h a t m a n u l , fcea pod E / / 1112 Halil-paa tiind pre Buhu, carile m a i nti merss cu M, P / paia B, C// 12 pre B/ carele B/ carele acel paa ad. marginal CJ au fost mrsu C, m e r s s ( ) G/ cu zahareaoa B, C, cu zaireaoa G// 13 dup pod ad. atuncea C / p r e s t e B, p i s t e C/ viind "B, C, atunce viind M/ oaste C// 14 inea]popra M, P / las CJ zahareaoa B, G. zaireaoa GJJ 15 triac B, CJ dup triac ad. n cela p a r t e de Nistru s o d u c G / fcut atuncea Cj mare B, C//16 u n d e sta]unde au s t t u t C, la care a u s t t u t M, P / h a t m a n u l B u h u G/vitejate B, C, foarte vitejeti M,P/Acel]i acel B , D , E , G , M , P / / 16 1. i tiindu -1 acel paia de atuncea a u ntrebat pre Antonii-vod C/ paia Halii E, Halil-paa GJ a u ntrebat M, P / Antonii-vod R u s t B, E , G/ voevod M, lipsete P / und GJ h a t m a n u l B u h u G, M, P / lipsete iar M, P / /

248.

Anton-vod unde iaste Buhu hatmanul, iar Antonievod au dat sam<> c au bolnvit i n - a u p u t u t vini n oaste. i au fcut pre. Antonie-vod de au triimis, cum m a i de srgu, de l-au adus pre Buhu tocma acolo la Cea5 hrin. i mrgndu Buhu, cu slujitorii ce ave, pre cmpu pustiiu, au dat preste nitd czaci ce inea le<a)vul turcilor Ia niste stncii de piiatr, i nime n u le putea strica f. 232 nemic. Iar lovindu-i Buhu, i-au luat / pe toii de grumadzii, pn-apuca ei s ntre n stnc. i mrgndu 10 la adunare, au nchinat la pae, pentru care slujb au dobndit cinste i n u m e b u n de la pae. i ndat-au poroncit paa lui Antonie-vod de l-au p u s h a t m a n , i s<> nu afle c-1 mai schimb din htmnie. Dece p e n t r u Buhu era i Duca-vod, domnul muntenescu, ndemntor la 15 pae ca s-1 puie h a t m a n . Dar i hrnicie lui lu a r t a la stpni, cum i atunci n-au mrsu cu mnule go<a)le la pae. 3. Iar la anul dup-aceasta au mrsu turcii cu oaste i cu domnii acestor ri la Ceahrin i au dobndit Cehrmul
1 Antonii 2 B, C// 2 vod Roset G/ voevod M/ a u d a t s a m B, C]au d a t s a m zicnd G, a u rspunsu M, P / c]cum c M, P / au]s-au M, P/vini]s vie B, E , G// 3 oaste B, C/ i a u f c u t pre]i au poroncitu lui M, P / dup f c u t ad. acel paa E/ Antonii B, CI voevoda M f i 36 triimis s vie h a t m a n u l B u h u cum m a i n grab, t o c m a acolo la Cehrin. B u h u h a t m a n u l cu slujitorii ce ave, mergndu p r i n locuri p u s t i e PII 4 de srgu Cjdegrab' B, E , G// 4 6 n grab s vie B u h u h a t m a n u l t o c m a la Ceahrin. B u h u h a t m a n u l cu slujitorii ce ave, mergnd p r e locuri p u s t i i M// 5 mergndu B, mrgind C/ a v e a B, C, avea cu dnsul E, G/ cimpiu A// 6 7 n i t e 1 " 2 B, nete 1 - 2 C/ ce]carii E, M, P / inea B, C/ liavul B, C/ turcilor, carii m e r g e a la Cameni si sidea n nite stnci E/ stnci B, C/ p i a t r C/ dup p i i a t r ad. la N i s t r u B/ nime. B/ le B, C/ strica B, C/f 8 I a r B, C/ lovindu-ijviind M, P / p r e t o i B, C// 9 grumazi, B, Cj pn a apuca B. C, B , E/ p n a n u a p u c a s ntre ei M, P / stnci C, T>l mergnd C, mergndu B u h u B, E, G// 10 a d u n a r e B, C/ au]i-au M, P / i-au nchinat la paia p r e czaci B, E, G, i-au nchinat l a paa pre aclei czaci C, D/ care B, C, care a l u i M, P / / 11 dobndttjctigatu, M, P / cinste B, C/ paejacel paia D/ paa B, C/ lipsete i M, P / n d i t i B, C/ Paa n d a t a u p o r o n c i t M, P j j 12 A n t o n i i C, Antonii-vod R u s t B/ voevoda M/ d e l-au p u s ] s p u e M, P / h a t m a n pre Buhu M, P / h a t m a n p e B u h u i a u dzis s n u afle B, E , h a t m a n p r e B u h u i zicnd s n u afle G/ s nu afle C// 13 schimbjscoate D / h t m n i i e C/ Decii B, C, lipsete M, P / / 14 era]au fost M, P / voevod M/ muntenescu B, C/ ndemnoriu C / l a ] c t r M, P / / 15 paia B, C/ lipsete ca M, P / p u e B/ hatman ai. fiindu-i c u m n a t B,E,G/. dup h a t m a n a i . p r e B u h u D/ hrniciia B, Cjvredniciia D/ l B , C / . a r t a vrednic la stpni M, P , a r t a la stpni vrednic B, E , G// 16 cum]de v r e m e c M, P / a t u n c e a B, C/ cu mnule goale B, cu minile goale C]n d e r t M, P / / 17 paa B, Halil-paia Cjstpin M, P / / 18 3]12M/ lipsete I a r M, P / d u p C/dupaceastajari M, "Pj lipsete, cu oaste M, P / / 19 cujns cu M, P / r i B, C/ a u dobndit-o Ceahrinul G, dobndit Ceahrinul B, dobndit cetaatea Ceah r i n u l C, D//

249.

cu vicleugul lui R a m a d a n . Dzic s fie c d z u t n robie u n ficior a lui R a m a d a n , d i n t r - u n poghiiaz ce a u m r s u spre Crm, m a i n a i n t e de otirea turcilor la Ceahrin, i l-au fost t u r c i t . i nelegndu el c iaste t a t - s u cu ostili 5 moschicestii acolo la Ceahrin, a u spus turcilor i s-1 duc<> i p r e dnsul acolo, c, dac<)-l va ti t a t - s u , el v a nchina c e t a t e . 4. Dece m r g n d u turcii a do<a> o < a ) r ca otii la Ceahrin, a u d u s p r 6 ficiorul lui R a m a d a n , i a u scris a 10 t a t - s u s silesc s-1 s c o < a ) t din robie. i a g i u n g n d u turcii i cu b a n i la R a m a d a n , el a u f c u t vicleug, sco i n d u - i ficioriul din robie. Au n b t a t cu holerc p r e czacii cei din c e t a t e i, d o r m i n d beii, au d a t t<i>re turcilor, i a u i n t r a t turcii, n c e t a t e i a u prinsu p r e 15 toii czacii i a u arsu c e t a t e pn-n p m n t , c era de f. 232V l e m n u i de p m n t . I a r / R a m a d a n o s c h i s-au f c u t a fugii i t m p i n n d u - s cu oastea moschice<a)sc ce vinie a s u p r a turcilor la Ceahrin, dac-au neles c-au luat turcii Cehrinul, s-au ntorsu napoi n deert.

1 vicleugul B, Cj lui]cnazului Cj R a m a n d i cniazul M, P ] Ramadanovschii D, E, Gj Dzicu atuncea E/ s file Cj cdzut]agiuns Gj n robie la turci B, E, Gjj 15 Zic c u n ficior a lui Ramandi, nc mai nainte de otire turceasc la Cehrin, mergnd el cu u n poghiaz spre Crm, au czut in robie la turci i l-ar fi iturcitu. Carile ntiinndu-s de t a t l su cum c iaste- cu otile acolo M, P j j 2 Ramadanovschii B, D, E , Gj podghiaz Cj au fost mrsu moscalii spre B, E, au mrs moscalii Gjj 3 n n a i n t e B, Cjj 4 l-au fost turcit ( i turcit E, G> pre acel ficior al lui R a m a d a novschii B, E, Gj l-au fost i turcit turcii Cj nlegnd C]auzind B,E, Gj iaste B, CI tat-su Ramadanovschii E / ostile moschiceti B, Cjj 5 spus]zis M,P/ lipsete i B, E,G/ i au zis s-1 duc Cjj 6 duc B/ dnsul B/ dac l B.C// 7 el]apoi el le M, P / cetatea B, cetaate Ceahrinului Cjj 8 413 D, lipsete M/ Decii B,C/ mergndu B, mergnd CJcnd au mersu M,P/ turcii la Ceahrm a doa oar cu oti la Ceahrin, a u Gj a doa car B, Cj cu oti C, lipsete B, M,P// 9 dusjadus Gj au dus pre ficior u l lui Ramadan]l-au luat i pre dnsul M, Pj i pre B, C,D, E, Gj Ramadanovschii B, D E, Gj i]i el M// 10 s siliasc B, C, s s sileasc M, P / scoat B, Cj robiie C/ ajungnd C// 11 Ramadanovschii B, D, E, G, R a m a n d i M, Romandi Pj lipsete el Gj vicleug B. C// 12 ficiorul Cj robiie Cj horilc B.C, holirc G/ pe Cjj 13 cetaate Cj dup dormind ad. czacii C, D, Gj bei B, bei C, lipsete M/ tir Cjj 14 au ntrat]ntrnd M, P / lipsete i 2 M, P j j 15 t o i B, Cj cetaate C, i cetatea B j pn Cjj 15 16 cetate, c era (care era P> de lemnu i de pmnt, pn n pmnt M, P / / 16 lemnu Cj Iar B/ Ramadanovscliii B, Rainadannovschii C, Ramandi M, R o m a n d i P j j 17 fugi B, C/ ntimpinndu-s<) B]ntlnindu-s M, P / moschiceasc Cj viniia B, C// 17 19 oastea ce moschicasc, care merge la Cehrin asupra turcilor, li-au spus cum c a u l u a t turcii cetate Cehrinul i s-au ntorsu i aceia oaste nnapoi. M, Pjj 18 dac au nles B, Cj p au B, Cjj 19 Ceahrinul Cj dup ntors ad. oastea moschiceasc Gj nnapoi B, Cj lipsete n deert M, Pjj

250.

5. Pe u r m , nelegndu de vicleugul fui R a m a d a novschii, l-au prinsu n p r a t u l moschicescu -au topit banii ce au luat de la turcii i i-au t u r n a t n gura lui R a madanovschii. i aea -au luat p l a t a dup<> f a p t a lui. 5 6. Iar la P o ( a > r t a nprei turcestii p e aciia vreme nbla Dumitraco-vod Ca<n>tacozono s mazlesc pre Anton-vod, i erban Ca<n>tacozono logoftul nbla p e n t r u domnie rii Muntenestii, s mazlesc p r e Ducavod, domnul muntenescu. C pe erban logoftul lu 10 lsas<> Duca-vod camaican n Bucurestii i ispravnic, s f a c < ) curile domnestii acolo n Bucurestii. i dac-au g t i t curile, el n-au mai a t e p t a t pe Duca-vod s vie de la Ceahrin, c atunce au gsit vreme b u n ( > de fug<>, i s-au dus cu t o < a ) t casa lui i cu tot n e a m u l lui Ca<n>15 tacozonestii, C-ave mulii i m a r i neprieteni la Duca-vod, de sta n t o t ce<a)sul s-i mnnce capul, pe toii Cuprestii i p e alii boiari de a r a Munteniasc, tovari cu Cup<>restii. ii sta tot de pr<>. n doo rnduri I-aduses<> Duca-vod, pe gurile lor, la Bucuresti, s-i taia f. 233 20 capul. N u m a i s p u n e do<a>mna / i cu frateli do<a>mnei, Lupaco sptarul, fiindu-i c u m n a t lui erban, de-i scote capul. Iar pe urm, tmplndu-s<> de au m u r i t Lupaco

1 P e B/ nlegnd C/ nlegndu moscalii B, D, E, G/ ad. marginal moscalii D/ vicleugul B, CII 1 3 n p r a t u l moschicesc, m a i pre u r m , s-au n t i i n a t u d e vicleugul lui R a m a n d a n <Romandi P ) i a u poroncit d e a u t o p i t u b a n i i acea ce-i < e e P ) luas R a m a n d i < R o m a n d i P > M,P// 2 -au]i a u B , C / / 3 ce a u fost l u a t B, E ] carii i luas 0 / t u r c i , B, C/ R a m a n d i M, R o m a n d i P / / 4 aia B, aa C/ d u p B, C/ f a p t a lui]faptile sale M// 5 6] 14 M, 2 P / P o a r t a npriii t u r c e t i B, C/ p r e acea B C// 5 6 P r e acele v r e m i la P o a r t a npriei turceti, D u m i t r a c u <(Dimitraco P> Cantacuzino voevod nbla M, P / / 6 u m b l a B, C/ Cantacozino B, C/ maziliasc B,C/ p r e B , C / / 7 Antonii-vod R u s t din Moldova B, Antonie-vod d e aici din Moldova C, Antonii-vod R u s t de aici din Moldova E , G, Antonie R o s e t u voevoda M, P / Cantacozino B, C/ logoftul din a r a Munteniasc B, E , G/ u m b l a B, C// 8 domnia B, C/ Munteneti B, C/ lipsete nbla p e n t r u d o m n i e r i Muntenestii M, lipsete p e n t r u ... Muntenestii P / maziliasc B, C/ v o e v o d a M II 922 lipsete d o m n u l muntenescu ... L u p a c o M, lipsete C p e erban logoftul... Lupaco P / / 10 l lsas B, C/ caimacam B, C/ B u c u r e t i B, C// 11 fac curile domneti B, C/ lipsete acolo G/ Bucureti B, C/ d a c a u B, C//12 curile B, C/ vie C// 13 a t u n c e a B, C/ v r e m e C/ b u n B, C / f u g B, C// 14 t o a t B, C/ niamul B,C/ Cantacozinetii B, C// 15 C a v e a B,C/ m u l i B,C/ nepriatini B,C// 16 dup ceasul ad. de-1 pra B/ mnnce B, C/ p r e C/ t o i B/ Cuprestii B// 17 a l t i B, CII 18 Cuprestii B, C/ i B/ de-1 pra B, C, D, E , G/ i n doao B, C, E , G// 19 Q adusse C]l-au a d u s B, E , G/ gurili C/ Bucureti B, C/ t a e B// 20 p u n e a B, C/ d o a m n a B, C/ fratele C/ doamnii B, C// 2 1 cu Lupaco C/ s p t a r i u l B, C/ lipsete f i i n d u - i E, G/ c u m n a t fiind lui erban logoftul B/ erban logoftul C, E, G/ scoea B, C// 22 p r e C/ tmplndu-s B, C//

251.

10

15

20 f. 233 v

s p t a r u l , a u v d z u t e r b a n e n - a r 6 c i n e s m a i puri p e n t r u d n s u l ; n u m a i ce a u c u t a t d e a u fugit. 7. D e c e D u c a - v o d , d a c - a u n l e s d e l a C e h r i n c - a u f u g i t e r b a n l o g < o > f t u l l a U d r i i u i c u t o t n e ( a ) m u l l u i , s-au mhnit. Gliemat-au p e Costantin stolnicul, fratele .lui e r b a n l o g o f t u l , i p e n e p o t u l s u , C o s t a n t i n " B r n c o v a n u l postelnicul, d e le a u g i u r a t D u c a - v o d c u m c n - a a v e nici o n e v o i e , s s - n t o < a ) r c iar n n a p o i . C s t o l n i c u l C o s t a n t i n l c r e d e D u c a - v o d , c - i e r a c u m n a t , i s - a p u c a c - a - n t o < a ) r c e p e f r a t e - s u d e l a U d r i i u n n a p o i . i a s e a u a m g i t i ei p e D u c a - v o d , d e i - a u t r i i m i s i p e dnii d e la oaste t o c m a la U d r i i u , la calalii. Dece e r b a n - v o d , d u p < > ce a u v d z u t i p e f r a t e - s u s c p a t d e la D u c a - v o d , n - a u c u t a t s s < ) m a i n.to<a>rc napoi, ce, a v n d u p r i e t e n i la P o < a ) r t a n p r i e i , a u f c u t c u m a u p u t u t , cu cheltuial<>, -au eit d o m n u n a r a M u n t e ne<a>sc. n s p e D u c a - v o d n u l-au p u t u t mazli, ce a u mazilit pe Antone-vod. -au vinit Duca-vod din scaonul m u n t e n e s c u aice n Moldova, n locul lui A n t o n i e - v o d . ntorcndu-s<> Antonie-vod de la Ceahrin, au vinit p n ' l a S o r o c a . i-1 p r s o s a m d e b o i a r i p e / A n t o n i e -

117 lipsete sptarul a u v d z u t . . . a r a M u n t e n e { a ) s c M, P// 1 sptariul B, C/ erban logoftul B, D, E, G/ n-are B, C/ pune Cjj 2 i n u m a i ce i-au cutat. B, E, G/ au]i-au C, D// 3 Decii B, C/ dac a u B, C/ de B, C/ Ceahrin C/ c a u B, C j j 4 logoftul B, C/ n i a m u l B, C/ lui]su G//' 5 Chemat-au atuncea pre B, E, Chemat-au a t u n c e a Duca-vod pre C, G/ fratele B, C/ lipsete fratele lui erban logoftul D II 6 p r e nepotu-su B, C/ 13rncoveanul B// 7 de li-au B, C/ dup vod ad. p.entru erban logoftul B, E, G // 8 nu v a avea B/ a v e a CI nice C/ nevoie B, C / dup nevoie ad. erban logoftul D/ s s ntoarc C, n u m a i s s ntoarc B/ lipsete iar B/ nnapoi iar G/ C pe B, E, G, C pre C, D// 9 credea B, C// 10 s a p u c a B, D, s-au a p u c a t C, s apucas el G/ c v a ntoarce B, G, c a ntoarce el C// 11 Aia B, C/ei]iei C/ trimis C// 12 de B, C/ oaste B, C/ cealali B . C / Decii B, ante Decii: 8 C / / 13 vod] logoftul B, E, G/ d u p ce C] dac B/ dup frate-su ad. Costantin stolnicul C/1 14 s C/ ntoarc B, C/' nnapoi B, C// 15 avnd B, C / p r i i a t i n i B, priatini C/ P o a r t a B, C / n p r i e i B, npriii C// 16 chieltuial B, C/ lipsete a u E/ i a u C/ -au eit d o m n u n a r a Muntene<(a)sc]i a u l u a t domnia rii Munteneti B// 17 Munteniasc.C/.voevoda M/ m a i l i B, C, mazili ntr-alt c h i p M, P / / 18 p r e B, C/ Antonii-vod R u s t C, E , G, Antonii-vod R u s t din Moldova B, Antonie Roset voevod, domnul Moldovii M, Antonii Rust-vod, d o m n u l Moldovei P / i a u B, C/ din scaonul muntenescu] din scaonul domniii m u n t e n e t i E / / 1820 -au vinit ... Antonie-vod]Iar in locul Ini u p u s veziriul d o m n Moldovii pre Duca voevoda M, P/f 19 aice]dommi aicea B, CJ Antonii-vod B, C, Antonii-vod Roset G// 20. Decii n t o r c i n d u - s ( ) Antonii-vod B, E, G, i ntorcndu-s Antonii-vod C, I a r Antonii-vod ntorcmdu-s D/ d e B,C // 20 3 .Antonie Roset voevoda ntorcndu-s di la Cehrin i 252. la Soroca, l-au prt o sam de boeri la veziriul. Deci Antonie voevod ( A n t o n i e viind R u s t - v o d P ) a u cheltuit l a veziriul 100 p u n g i de b a n i i -au t o c m i t trebile. i lundu-i zioa b u n M, P / / 2 1 pn B,C/ prs<> B/ Antonii B, Antonii C//

v o d , i A n t o n i e - v o d c h e l t u i s < > o s u t d e p u n g i i d e b a n i i m a i b i n e a t u n c e l a v i z i r u l . i t i e c - a u t o c m i t lucrul. - a u m r s u de -au l u a t d z u a J n m < > de la vizirul - a u n b r c a t c f t a n s m a r g la I a i c u d o m n i e . I a r 5 B u h u i a l i i b o i a r i i c r e i l p r s < > , d a c - a u v d z u t c - a u n b r c a t c f t a n d e la vizirul, a u n c e p u t a-i p r i n d e caii, s f u g < > crei n c o t r o or p u t e a . M r s - a u A n t o n i e - v o d i l a c h i h a a o a , s - a d z u a b u n < > . A t u n c e a u i n e m e r i t u n a g < ) de , la n p r i e c u mazlie. i acolea, de la chi10 h a i o a v i z i r u l u i , i - a u l u a t c a f t a n u l d i n s p a t e i l - a u p u s n h e r e i l - a u d u s l a n p r i e l a U d r i i u . - a u p u s c a m a i c a n p e <loc g o l ) , p n a socoti n p r i e s p u e d o m n u . A t u n c e a u d z i n d boiarii cea ce iera s f u g < > s-au b u c u r a t -au d a t l a u d lui D u m n e d z u . 15 8. I a r p e D u c a - v o d a t u n c e n u l - a u m a z i l i t . - a u m r s u d e l a C e a h r i n l a B u c u r e s t i i i n B u c u r e s t i i a u triimis de l-au mazilit. A u vinit cu mazilie Costantin B r n c o v a n u l postelnicul n Bucurestii, cu cealma n cap, fr<> d e veste, de n e m i c n u tie D u c a - v o d , n p r e u n ( ) 1 Antonii B/ cheltuis Cj p u n g i B, C / d e B, C jj 2 b i n e B, C / atuncea B, C / viziriul B, C/ tiie B, C / repet c E / tocmit ]aezat B, E, G// 3 i a u B, Cj zioa b u n B, Cj veziriul B j j 4 i a u B , C]l-au M, P / cu c a f t a n d e domnie ca s marg la Iai M, P , cu caftan s m a r g la Iai cu domnie n Moldova B, E , G, cn caftan s m a r g n Moldova la Iai cu domnia Cj lipsete cu domnie M, P/ lipsete I a r M, P // 5 i]i cu M, P / ali B, Cj boiari Cj carii B, Cj dup prs ad. p r e Antonii-vod Cj dac a u B. C, dac l-au M, P / c a u B, Cjj 6 c l-au nbrcat cu c a f t a n de domnie, n d a t a u nceput s-i prinz M, P / caftan B, Cj viziriul B, Cj d e la viziriul Antonii-vod E / a- B, C // 7 s f u g carii nctro B, Cj vor p u t e a C, a p u t e a M, P / Mers-au B , C, i mergndu E / Antonii B, Antoniie Cj Antonie Rosetu voevoda M// 8 chihaiaoa veziriului B, E , G, M, chihaiaoa viziriului C, D, chihaa viziriului P / zioa b u n B, C / Atuncea C, I a r a t u n c e a B. E, G, i t o c m a a t u n c e M, P / lipsete i 2 M, P // 9 u n ag B, C, u n t u r c u ag D/ npriie C]npratul M, P / mazilie B, mazilia C / cu mazilia lui Antonie Roset voevoda, i acolo, la capichehaiaoa ( c a p i c h i h a e P) viziriului M, P jj 10 veziriului B, C / c a f t a n u l B, C / spate B, C j j 11 hier B, hiiar C / npriie Cjarigrad P / la Odriiu la n p r a t u l M, P / i a u B, C/ lipsete p u s P / caimacam B, caimacami Cjj 12 pe]pre boiari C, lipsete B, E, G, M, Pj va socoti Cj npria Cj lipsete s pue d o m n u M, P ] p e cine, v a pune d o m n u Cjj 13 Atuncea B, C, lipsete M, P / Auzind aceasta boerii, s-au b u c u r a t M, P / cei ce era s f u g B, ceia ce era s fug Cjj M i a u B, Cj Dumnezeu B, C / l a u d ] s l a v M, Pjj 15 8]9 C, lipsete M/ I a r B, Cj pre Cj lipsete Iar p e ... mazilit M, P / a t u n c e a B, Cj i a u B, CU 1516 I a r D u c a voevoda d i n Cehrin s-au d u s la Bucureti. I a r din Bucureti a u venitu n scaunul su n Moldova, u n d e a u fost ornduit d e n p r a t u l M, P I j 16 mersu B/ B u c u r e t i 1 - 2 B, Cj n]la C/ i n Bucureti dac au mersu a u triimis nprie B, E , G// 17 a u trimis n p r i a D/ i a u B, C, E, G/ mazilia C, BrncQveanul B , C//1719 lipsete Au vinit... n p r e u n ( ) M, Pjj 18 Bucureti B, C//19 fr de veste B,C/ fr de veste. Decii Duca-vod nemic n u tia i npreu n D / d e nu tia nemic C, i nemic n u tiia B, G j i npreun schimni-aga B,E, : i npreun cu, schimni-aga C,.G/'/, .

253.

c u s c h i m i - a g a , s-1 d u c < > n a r a lui s fie e r b a n l o g o f t u l .

Moldovei,

i-n

locul

f. 234

10

15

20

9, n b l a t - a u B r n c o v a n u l p o s t e l n i c u l , n e p o t u l lui e r b a n - v o d , ca s p r i n d z p e t o i i n e p r i e t i n i i lui e r b a n v o d , / s-i ie la-nchiso<a>re, p n - a vini e r b a n - v o d cu domnie, pn-a vi<ni> de la arigrad. Dece p e Cupreti, fiind, g r e c i , n u i - a u p u t u t l u a d e Ia m n a D u c i - v o d . I a r p e boari<i> muntenestii crei <e)ra d u m a n i lui erbanv o d , S t a i c o p a h a r n i c u l i c u a l i , d a c - a u p r i n s u d e v e s t e , a u fcut c u m au p u t u t -au fugit - a c a n Moldova. I a r p e H r i z e a i p e a l i i m u l i i b o i a r i i m u n t e n e s t i i a u p r i n s u - i i, d u p < > c e a u v i n i t e r b a n - v o d , p e t o i i - a u o m o r t c u g r e l e i c u m p l i t e m o r i . I a r D u c a - v o d au purces la scaonul su n Moldova, n postul Crciunului. 10. L a v r e m e a l u i A n t o n i e - v o d , d u p < > ce s - a u n t o r s u d e l a J r a v i n a v i z i r u l i c u h a n u l , c o r o n i t - a u leii p e S o b e i c h i e c r a i u la v l e a t o < loc g o l ) . i d u p < > ce l - a u coronit, sttut-au cu toat recipospolita de au ales pe u n d o m n u m a r e leescu, d e l - a u t r i i m i s sol la P o < a ) r t p i n < t r u > n t e m e a r e a i a d z m n t u l p c e i , c e a u fostu f c u t la J a r a v i n a . - a u trecut p e n trgu p e n lai cu m a r e p o f a l < > , i i - a u e i t A n t o n i e - v o d n a i n t e i i - a u f c u t

1 - 22 lipsesc M, P / / I duc : B, C/ duc p e Duca-vod E / Moldovii. B, C Moldovii, s fie d o m n u D, Moldovii, n' scaonul domnescu E / i n C // 12 i n locul lui n a r a Munteniasc s vie s fie d o m n u erban logoftul B, i n locul lui n a r a Munteniasc s fie erban logoftul D, i n locul Duci-vod n a r a Munteniasc s fie d o m n u erban logoftul E, i n locul lui s vie s fie d o m n erban Cantacozino logoftul G/ dup logoftul ad. d o m n u rii Munteneti CII 3 9] 10 CI U m b l a t - a u Brncoveanul postelnicul a t u n c e a C/ Vrut-au a t u n c e a Costantin Brncoveanul postelnicul B, E, G// 4 vod Cantacozino, ca s p r i n d z G/ i a u u m b l a t ca s prinz pre t o i B/ pre t o i C/ nepriatinii B, C / / 5 ie C / l a nchisoare B,C/ pn B, C// 6 d o m n i a B,C/ pn a vini C, lipsete B , E , G / Becii B, C / / 7 fiindu B / luoa B, C // 8 boiarii B, boarii C / m u n t e n e t i B, C/ carii B, C/ dup d u m a n i ad. nepriiateni G// 9 dup vod ad. pre a n u m e C/ Stoica B, G/ i cu alii B, C, i alii D/ dac B, C/ veste B, C// 10 i a u fugit B, C /' i aceia B, i acea G // 11 p r e i _ a B, C / muli B, C / boiari B, boari C / munteneti B, C/ i-au prinsu B, C, E, G// 12 d u p B, C/ cejce C / p r e B, C // 13 grele B, grele C // 15 10J11 C / I a r la v r & n e B, E, G, I a r la v r e m a C / Antonii-vod B, Antonii-vod R u s t C, G / d u p B, C // 16 J e r a v n a B, J i r a v n a C / viziriul B, CII Ifr17 coronit-au leii a t u n c e a p r e I o a n Sobechii s fie craiu n a r a Leasc, n anul B, coronit-au leii p e Sobechii s le fie craiu n a n u l 7180 C, coronit-au leii p r e al triile Ioan Sobechi s fie craiu lailor n a r a Leasc. i d".p E , coronit-au leii p r e hat<manul> corunniei, a n u m e p r e al triilea J a n Sobechie s fie craiu n a r a Leasc. i d u p G// 17 l a vleato] n a n u l 7186 < anul este ad. ulterior}D/dupB,C//'l8recepospolitaB,C// 18 1 9 d e 1 _ 4 ] i B , E , G / d e C / p r e B, C//19 P o a r t B, G/ p e n t r u B,C// 20 ntemeiare B,C/ asezmntul, B,C/ pcii B, CI fost B, CU 21 J e r a v n a B, J i r a v n a C/ i a u B, CI p i n 1 " 2 B, C/ trgu]Moldova B, E , Gjl 2 1 m a r e p o h v a l C, m a r e i m u l t pohval B/ Antonii B,C/nnainte B, C//

254 .

mar<6 c i n s t e i p o f a l < > . - a u f c u t m u l t z b a v l a a r i g r a d . Trdziu s-au ntorsu la <a>ra lui. 11. A n t o n i e - v o d , m c a r c e r a g r e c i s t r e i n , r i grde<a)n, dar era m a i b u n d o m n u dect un pementiian, 5 c nice u n obiceiu r u n a r < > n dzilile lui n - a u f c u t , / f. 234 1 c e n c i c t e a u g s i t d e a l i i rele, m u l t e a u l s a t . N u m a i l a t o i i d o m n i i s a f l c t e u n m u s a i p o m r u . A e i l a A n t o n i e - v o d era o r u d - a lui, a n u m e A l i x a n d r u R a m a n d e i , postelnic mare, grec simu, mndru, nebun, lacom. 10 T r e c e p e s t e t o i i , n u c u n o s t e a p r e n i m e , a v n d t r e c e r e s cinste de la >i Antonie-vod. 12. D a r n c i , p e c u m v d a c m u , m u s a i p e i l a d o m n u , n u n u m a i s t r e i n i , ce i d e a n o t r i m o l d o v e n i , c r e i a u c i n s t e i s i n t a p t o < a > p i l a d o m n i , a u n t r e c u t c u d z e c e 15 p r i c u r u t a t e i n e o m e n i e p e R a m a n d i i u ; c R a m a n d i i u nice u n obiceiu r u n - a u n d e m n a t p e d o m n u s fac<>, n i c e a u f c u t . I a r a c e s t i e d e p e a c m u , c t e c i u m e i r u t i i t o a t e l e - a u s c o r n i t i l e - a u f c u t , p r e c u m le-ii v i d e a la r n d u l lor n a i n t e , c s - a u n s m n a t t o t a n u m e la ce 20 d o m n u s - a u f c u t i c i n e a u f o s t u m u s a i p i i .

1 2 lipsesc M, P / / 1 m a r e cinste B, C / pohval B, C, pohval cu alaiu G / i a u B, C// 2 i trziu B, E, G / a r a lui B, C, a r a lui, n a r a Leasc G// 3 11] 18 M/ era]au fost E, M, P/ streinjom strein C / lipsete i strein M, P / rigrdian B, arigrdian C // 4 e r a j a u fost E , M, P / lipsete d o m n u G, M, P / p m i n t i a n B, C // 5 nici B, C/ obiceaiu B, C/ c n domnie lui nici u n obiceiu r u n-au fcut, i nc M, P / a^r B, C j lipsete n ar<> D / zilele B, C / n-au f c u t n zilele lui G// 6 de alii obiceaiuri rele D, de alii obiceaie rele E, d e alii obiceae rle G/ d e la alii obiceaiuri rele li-au stricat. Ins la t o i M, P / rle B, rele C// 7 t o i B, C/ Aa B, Aa C]Dup cum M, P / / 8 Antonii B, C/ voevod M/'era]au fost M, P / r u d M, P / R a m a n d i i B, C, R a m a n d i e G, R a m a n d i M, R m d a n P // 9 i era postelnic m a r e C/ mare B / grec de niamul lui B/ dup simu ad. drzu E / mndru]drzu D// 10 Treca C / preste t o i B, C/ cunotea B, C'/ nime B, C / a v n d u B / trecere B // 11 cinste B, C / / 1 0 - 1 1 i trece preste toi, m i vre s tii p e nime, fiindc a v e trecere la Antonie voevoda M, P / Antonii B, C// 12 lipsete 12 B, E , G, M/ p r e c u m v i d e m D, p r e c u m snt B / a c u m B, C / musaipii B, C / d o m n i B, C // 12 15 Ci n u Iaste lucru d e mirat, d e vreme c i acmu vedem i pre ali musaipi l a domni i n u n u m a i strini, ce i moldoveni de ai notri, carii avndu cinste i trecere la domni, apoi cu zce p r i ntrec cu r u t a t e i cu neomenie p r e acel R a m a n d i ; cci c R a m a n d i M, P//13 ai notri B, C/ moldoveni C/ carii C // 14 cinste C/ snt C// 13 14 lipsete moldoveni, crei . . . l a d o m n i B, E, G / aproape C/ zece B, C // 15 r u t a t e a B, C / i]i. cu C, D, E, G/ neomeniia C/ R a m a n d i i 1 " 2 B, G // 16 nici B, C/ obiceaiu B, C/ obiceiu r u n-au fcut, nici a u n d e m n a t pre d o m n u s fac E/ pre B, C / domnu]Antonie voevod M, P / s fac B, C, s-1 fac M / / 17 nici B, C / lipsete nice a u f c u t M, P / acetiia B, C / d i C / pre B, lipsete M, P / cte r u t i a u scornit i li-au i f c u t M, P / ciume C, ciume rele B / r u t i B, C // 18 li-au 1 " 2 C, li a u 2 B/ li-i videa B, s vor videa C// 19 nnainte B, C// 1920 lipsete c s-au n s m n a t . . . musaipii M, P / c B, C// 20 cine B, C/ fost B/ musaipi B//

255.

13. F o s t - a u i f i c i o r i i l u i A n t o n i e - v o d d e z m e r d a i i . F r fric nbla p r i n ar<>, cu m u l i i ficiori de mazili, n e b u n i , s t r n i c u d n i , d e f c e a m u l t e g i o c u r i i b e i i n e b u n i i p r i n t r g u r i i p r i n s a t e b o a r e t i i , d e l u a f e m e i l e 5 i f u t i l e o a m e n i l o r c u d e sla, d e - r d e a d e d n s l e , c e n u n u m a i a o a m e n i p r o s t i i , c e i a o a m e n i d e f r u n t e . Ce, dei oblicie A n t o n i e - v o d , n c n u 16 d z i c e n e m i c i n u - i c e r t a c u c u v n t u l , / c a u n p r i n t e ce l e e r a . i p e n t r - a c i e p o a t e n osnd m a i pe u r m Antonie-vod a u cdzut. 10 H . C - a u m r s u b o a r i < i > Ia. P o < a ) r t d e l - a u p r t p r e t a r e l a P o < a ) r t , c u m u l t e n p s t i i , n Ioc d e b i n 6 ce a u f c u t A n t o n i e - v o d r i , d e n - a u s c o s n i c e u n obiceiu r u . Cu acestu fel de m u l m i t boarii i-au m u l m i t , c l - a u n c h i s t u r c i i , i l - a u b t u t , i l - a u c z n i t c u 15 fel d e f e l d e c a z n e . P n ' i t u l p a n u r i s u p i r i l f c e d e nghiie, -apoi le t r g e a napoi, de-i scote m a l e p e g u r < ) . i l - a u f c u t d e a u d a t 1000 d e p u n g i i d e b a n i i m a i b i n e . i d u p < > ce l - a u s l o b o d z i t u - 1 t u r c i i s m a r g l a c a s - , i a p r o p i i n d u - i d e c a s - , n u m a i c e - a u v d z u t 20 c - i a r d e i c a s a ; i p u i n t e l ^ o d o < a ) r ce-i m a i s c p a s ( ) , ; m i s t u i t e n c a s ; a u a r s u i a c e l e a .

1 13] 12 B, E , G, 20 U I Antonii B, Antonie C/ voevoda M/ dezmierdai B, C// 2 F r d e B, E, G, i fr d e C, M, P / u m b l a pin a r B, Cj m u l i B, C/ mazili B, C// 3 lipsete strni cu dni M, P / dnii B, C/ fcea A/ m u l t e B, C/ lipsete i M, P / beii B, Cjj 4 i inulte nebunii P / sate boereti B, C/ lipsete de M, P/' luoa fimeile B, C/y 5 fetile B, C/ de-a sila B, di-a sila C/ rde B/ de B, C/ dnsle B, CI ce]i G, M, P// 6 a]la M, P prosti B, C/ ce si d e la cei d e f r u n t e M, P / de f r u n t e i d e cinste B , E , G /Ce]i B, E , G, M, P // 7 oblicila .B, C / Antonii B I oblicia tat-su Antonie-vod G/ voevoda M/ d a r nimic nu le zice ( f c e P>, nu-i certa ca u n t a t ce le era M> P / n u l e zicea nemic B, C // 8 p e n t r u acea B , C j j 9 p o a t e fi G/ p r e C/ Antonii B,C/ p o a t e fi a u i czutu n osnd m a i pre u r m M, P / lipsete Antonie-vod M, P / cdzut]agiunsu B, E, G // 10 14] 13 B, E, G, 21 MI C a u B , i a u C/ boiarii C/ l a P o a r t B, C, l a P o a r t l a arigrad <3/ de l-au prt p r e tare]i f o a r t e l-au p r t u M, p / / 11 t a r e C/ Upseste la P o < a ) r t B, C, G, M, P / cu]i cu M, P / n p t i B, C/ locu' C/.bine B, C// 12 ce a u fcut]ce le fcus lor M, P / Antonii-vod B, C, lipsete M, P / i rii M, P / nici B, C// 13 obiceaiu B, C/ acest B/ f61iu B, C// 13 14 -au m u l m i t boerii, c p e pra lor l-au nchis M, PII 14 l-au m u n c i t cu felin d e feliu d e m u n c i B, C, E , G, M, P / / 15 P n B, C / fcea d<3 nghiila B, C// 16 i apoi B, C/ nnapoi B, C/ scotea B, C/ m a t l e B, maile C// 17 gur B, C/ au]li-au P / o mie B, o mile CI p u n g i B, C// 17 19 p u n g i de bani. i apoi l-au slobozit ; i apropiindu-s de cas- M. P / / 18 bine B, C/ d u p B, C/ l-au slobozit B, C, D// 19 cas-i 1 " 2 C/ apropiindu-s B , C/ ad. marginal i apropiindu-s d e cas G/ ce a u C// 20 a r d e B, C/ casa]casli E , casile G/ p u i n t e i i B, p u i n t e l e C/ odoar B, C/ scpasie C// 2021 i I-au arsu i acele puine odoar ce m a i rmss<> n cas m i s t u i t e ( m i s t u i t e n cas P> M, P / / 2 1 a r u s u 'Al acele B,C// ' - '

256 .

15. V e d e i ! p c a t u l i o s n d a l a c e a d u c 6 p e o m l a vreme b t r n e e : s r c i e i c a z n ! C t a u m a i t r i t , c u m i l o s t e n i e i n e a v i i a a l u i , i f i c i o r i i l u i , i a m a r e lips, s h r n i e cu p s c r i e n a r i g r a d u . 5 16. D a r i b o i a r i i c e i a c e l - a u p r t , n c n e m i c n u s - a u m a i ales de casle lor. L - A l i x a n d r u B u h u h a t m a n u l nem i c n u i s - a u a l e s d e c a s a l u i i d e ficiorii lui, c a r e s v e d i p n - a s t d z i . A i j d e r e i M i r o n C o s t i n l o g o f t u l , c n d u a u p u s C o s t a n t i n C a n t e m i r - v o d d e i-au t i a t c a p u l n f. 23 5 V i o R o m a n , c e - i p o v e s t e a s c r i s < > n a i n t e l a r n d u /, [ 1 7 ] d z i c e a i s t r g a n g u r a m a r e c n u - i v i n o v a t c u n e m i c l u i C a n t e m i r - v o d i p e r e p e < n e ) d r e p t a t e ; n u m a i o s n d a l u i A n t o n i e - v o d l g o n e s t e , i p e n t r - a c e a p i e r e , c l - a u p r t p e s t r m b t a t e . i a l i i m u l i i c a a c e s t a . 35 D e c e b i n e < a ) r fi, f r a i l o r , s n u v n d e s a i i a p r d o m n i ( i > , c - s s t p n i i p o m z a n i c i a l u i D u m n < e > d z u . M c a r d e v - a r i p o r o n c i d o m n u l a t u n c e , c a r e - i s t p n i t o r , n c d i n cele d r e p t e s le m a i n p u i n a i i , i a r n p s t i i

1 15] 14 B, E, G, 22 M/ Vedei B, Videi C j aduce B, C]duce P/' pre C// 1 - 2 pre om la v r s t a b t r m e i l o r : srcie i m u n c i ! i ct M, P / / 2 d e "btrnee B, C/ srcie Gj caziijmunci B, E , G/ i cazn i m u n c C, i cazne i m u n c i D/ i cit C, T>l i ct au m a i t r i t Antonie-vod B, E, Gjj 3 milostenie CJ inea]chivernisiia GJ la m a r e lips a u agiunsu, s hrnia B, la mare lips agiunsesie, ct s h r n i a C, D, la m a r e lips i srcie au fost agiunsu, ct s hrnia E, la mare lips agiungnd, ct s hrnia G, au r m a s la mare lips i s hrnie M, P// 4 pscriia C/ arigrad C[| 5 16] 15 B, E , G, lipsete M/ i]i de M, P j cei ce B, acei ce CJ nc]iari M, P / nemic B, CJJ 6 lipsete m a i M, P / casle B, CJ L a Alexand r u B, C de A l e x a n d r u C, L u i Alecsandru M, P / nemic B, Cjj 7 n u s-au ales Ivi, P / de B, CI i]nici M, P / c a r e B, Cldup cum M, P ] vede B, C// 8 pn B, C/ Aijderea B, C/ ante Aijderea: 15 B, E/ Costin B, Cj cnd B, Cjj 8 - 1 0 L u i Miron Costin logof{)>tul m a i p r e u r m Costandin Cantimir voevoda au poroncit de -au t i a t u capul n trg n R o m a n . M, PJJ 10 care iaste istorie scris la rnd nnainte B, ce iaste scris poveste nnainte la rndu C, ce-i iaste istoriia scris nnainte la rndu D, ce-i iaste istorie scris la rnd nnainte E, G, lipsete M, P / lipsete 17 B, C, D, E, G, M, P / / 11 au zis i au strigat B/ striga Cj m a r e B, Cj lipsete c M/ nu-i]nu iaste B, C, E, GJ nemic B, CJJ 12 piere B, piare C// 11 14 cu nimic nu Iaste vinovat, l u i Costandin Cantemir voevoda, ci l-au agiunsu osnda lui Antonie voevoda, c l-au p r t u cu n p a s t e . i i alii M, P j j 13 Antonii B, Cj gonete B, C/ p e n t r u B, Cj piere B, piare Ci pe]cu B, EJJ 14 alii muli B, C//15 Decii B, C, D, E, G, lipsete M, P / ante Decii: 17 C, D, E, G, 25 IVI/ ar fi B, C/ frailor boiari GJ ndesai C]ndemnai B, E , . G / / 16 p r e d o m n i c snt B, C, E, Gjj 1516 Bine iaste, frailor, s nu p r i pre domni, c acei<a) snt stpni i unii lui D u m n e z e u M, P J j 16 p o m z a n i c i B, pomazanici, alei C/ Dumnezeu B, Cjj 17 d o m n u l carele v a fi a t u n c e a n scaon stpnitor B, E, domnul carele v a fi a t u n c a n scaon stpnitori ca s<a> p r i nc Gj a t u n c e a Cj care-i]carele iaste C.D//18 cele B/ drepte B/ le B// 17 18 d o m n u l cel ce v stpneti ca s pri pre cel mazil, ce voi i din cele a d e v r a t e s le. m a i scdei, m p u i n a i <i s li m a i n p u n a i P> M , P cele ce snt drepte s le m a i lsai i s le m a i m p u i n a i Cjj 18 n p u i n a i B / n p t i B Cjj

257 .

s n u p u n e i i , c o s n d n u s<> iart, nici trece. P e mulii a m u v d z u t n d e s n d u - s < > , p e n t r u c i n s t e s d o b n d e < a > sc, d e p r s c u d o m n i i s< > l a u d n t r e dnii, c s<> t e m d o m n i < i > de dnii' c tiu bine a pr. Iar pe urm 5 de cest fel de hrnicii nice p e unul n - a m vdzut viindu la p r e c o p s a l < > .

DOMNIA A TRIE

DUCI-VOD CELUI BTRN N A R A M O L D O V E I . [CAP]

Zaci<alo 10 M o l d o v e i vl<ea>to dzile a lui

1>.

Yinit-au 1679>.

Duca-vod -au la intrat Sfetei

cu cu a n

domnie trie Iai n

ara la es<>

din

ara

Muntene<a>sc

domnie

7 1 8 7 '< =

deche<m>vri<e>,'

Neculaiu.

Vinit-au

i c i v a b o i a r i m u n t e n e s t i i 15 e r a greu n i ar pentru

aice n ar cu Duca-vod, / i meziluri la drumul din

d e frica lui e r b a n - v o d , p e c u m s-au scris m a i sus. A t u n c e a zhrele cu Camenii cheltuial<> schimbatul pailor

1 p u n e i B, Cj nu. s B, Cj nici t r e c e p r e o m . n c p e m u l i a m v z u t B, nici trece. C p e m u l i a m v d z u t C, nici t r e c e p r e o m . C p e m u l i a m v z u t GJ nici t r e c e p r e o m E j j 2 n d e s n d u - s Cj a m v z u t p e n t r u ca < lipsete p e n t r u P ) s ctige cinste, s n d e s s c u i p r s c u p r e d o m n i M , P / d o b n d i a s c B, Cjj 3 d o m n i i B, p r e d o m n i C, D , E , G / s B , Cj n t r e d n i i ] n t r e dnii i <de E ) z i c u B, E , n t r u sne zcnd M, P j j 4 lipsete c s < > t e m d o m n i ( i ) d e dnii B, E / s Cj d o m n i i Cj d n s i A / b i n e Cj pre' B , Cjj 5 d e c e s t l c u acel B, E , G, d e acei C, d e acel D j j 4 6 I a r m a i p r e u r m n i c i p r e u n u l n - a m v z u t p r o c o p s i t M, P / feliu B/' h r n i c i e B, h a r n i c i C/ nici B , Cj p r e B / n i c i p r e u n u l d i n t r u aciia Gj viind l a v r e o p r o c o p s a l < p r o c o p s e a l C, p r i c o p s e a l D > B, C, D, E , G// 7 D o m nia a triia a D u c i - v o d c e l u i b t r n B , C, G , A t r i a d o m n i e , a D u c i - v o d celui b t r n < D u c i v o e v o d b t r i i u l M, D u c i - v o d cel b t r n P ) D, M, P / / 8 lipsete a r a Cj n a r a M o l d o v e i M, P / M o l d o v i i B , M o l d o v a Cj dup Moldaviei ad. n a n u l 7187 G / C a p 8 1 B , C a p 80 C, C a p 84 D , C a p 85 P , lipsete E , G, M jj 9 lipsete Z a c i < a l o > B , C, D , E , G , M , P / V e n i t - a u B, V e n i t - a u d o m n Gj c u a t r i a d o m n i e B , E , Gj c u a t r i a d o m n i e C / Moldovii B, C // 9 1 0 D u c a v o e v o d a d i n a r a M u n t i n a s c a u v e n i t d o m n n M o l d o v a cu a tria d o m n i e n a n i i 1679 M , P / / 10 M u n t e n i a s c B , C / lipsete c u a t r i e d o m n i e B . C . E j ' / l l l a v l < e a ) t o ] n a n u l B , C, D , E / lipsete l a v l < e a > t o 7 1 8 7 Gj i a u i n t r a t n l a i l a sezonul d o m n e s c u , d e c h e < m > v r i e n s a s e zile,. n zioa S f i i t u l u i Nicolae B <Necolai G> B , E , G / i a u i n t r a t C/ ase Cjj 12 zile C/ d e c h e i n v r i i C/ la Sfetei N e c u l a i u ] n zioa S f n t u l u i N i c o l a e C, E), n zioa p o m e n i r i i S f n t u l u i N i c o l a i M, P / V e n i t - a u B/j 13 m u n t e n e t i B , C / a i c e a B , Cj dup ara ad. n M o l d o v a B , E , Gjj 1 2 - 1 3 i d e f r i c a l u i e r b a n C a n t a c o z i n o v o e v o d ' a u ' v e n i t n I a i i c v a b o e r i m u n t e n i M, P / / 14 p r e c u m B, Cj m a i s u s s - a u scris D , E , G, lipsete M , P j j 15 zhrele B, zahareli C/ d r u m u r i l e D/j 15 16 n a r e r a g r e u p e n t r u z h r a l e l a C a m e n i a i p e n t r u m a z i l u r i l a d r u m i p e n t r u c h e l t u i a l a c u M, P / / 16 C a m e n i i i B, C, D/ c h e l t u i a l a B, Cj d i n ] d e i a M, P / /

258 .

Cameni. Din Iaii pn-n Camenii era pustiii nc din i e r n a t u l ttarilor din dzilel lui D u m i t r a c o - v o d . i a e d z n d s l u j i t o r i n T a b r i n t e f n e s t i i , A n t o n i e - v o d inea mezilul din tefnestii pn-n Cameni. Iar pe 5 u r m a u aedzat o a m e n i n H o t i n i-n P e r e r i t a . Vinia poghiiazuri din a r a Leasc la d r u m < u l > Camenii, d e l o v i e p e t u r c i i i p e n e g u i t o r i ( i ) ce m e r g e a l a C a m e n i , i f a c e m u l t e p a g u b e i s t r i c c i u n i . 2. I a r d a c < > s - a u n t o r s u solul d e l a P o < a ) r t , cel 10 l e e s c u c e t r e c u s < > l a A n t o n i e - v o d , a u a l e s l o c C a m e n i i - a u h o t r t t o < a ) t P o d o l i e s fie olat C a m e n i i : d i n N i s t r u d e l a B u c e c i p n - n O c r a i n a i c u O c r a i n a c u t o t p n - n C e h r i n i p n - n Vozie n gios a u r m a s t o t s u p t a s c u l t a r e a turcilor. - a u ieit m u l i m e de rui din13 l u n t r u , d i n a r a L e a s c , d e s - a u a e d z a t n o l a t u l C a m e n i i , d e s - a u f c u t s a t e i r a i a , d e - u p u s s u b a i p e n s a t e d u p - o b i c e i u l lor. i n b l a t u r c i i l a Iei i leii la t u r c i i f r ( ) n i c e o g r i j ( ) . A t u n c e i-n M o l d o v a s - a u a e d z a t 1 Din]i din B, C, D, E , G j I a i B, Cj pn n Cameni B, C, pn n cetaate n Cameni D / dup era ad. locul B, E, G j j 2 ernatul B, C, ernaticul M, iarnaticul P / zilele B, C] domnia M, P / Dumitraco-vod Cantacozino B, D jj 3 aezindu B, C j j 2 4 n c fiind d o m n Antonie Roset voevod, au aezat p u n i slujitori n t a b r i n tefneti i i n e mezilile pn-n Cameni, din tefneti M, Antonie-vod nc fiindu d o m n u a u azat p u i n i slujitori n t a b r i n tefneti i ine mezlurile din tefneti p n n C a m i n i Pjj 3 4 tefneti 1 " 2 B, Cj repet Antonie-vod A, Antonii B, Antonii-vod R u s t C // 4 inea] au i n u t E p n B, C / n cetate n C a m e n i D/ I a r m a i B, E, Gjj 5 I a r m a i pre u r m s-au <au P ) aezatu i lcuitori n H o t i n P, M / i n P e r e r i t a B, i n Peririta, lipsete M, P / Atuncea vinia B, E. G, i vinia jj 6 podghiazuri C /' la d r u m u l Cameniii B, C, la Camini pe d r u m u r i P jj 7 lovia B, C / turci C / neguitorii B, C / cejcarii B, M, P/j 8 fcea C, le fcea B, Gj p a g u b e B, Cj stricciuni B, Cjj 9 lipsete 2 M / dac C / P o a r t C // 910 I a r d u p ce s-au ntorsu solul cel leescu de la P o a r t ce trecus n zilele lui Antonii-vod B, E, G, I a r d a c s-au ntorsu solul leesc, carile m e r s s ^ ) nc n domnia lui Antonie Roset voevod, de la a r i g r a d , leii au ales M, PII 10 trecus Cj Antonii C/ alesu B/ Cameniii B, C, cetii Camenii G / / 11 t o a t Podoliia B, C / fie C / olatul M/ olat cetii C, E / Cameniii B C j j 12 Buceci B, Buceca M, P / pn, B C /' n Ucraina i t o a t Ocraina pn n M, P / U c r a i n a 1 " 3 B//13 Ceahrin B, Cj pn n B, C / Vozia B, C jj 13 14 n gios t o a t e aceste a u r m a s s fie s u p t stpnire turcilor. Si au si M, Pj a u r m a s s fie t o t s u p t u B, E , G jj 14 i au eit 13, C / m u l i m e C j rui B // 15 l u n t r u B, C/ de'ji B, E, G, M, Pj olatul cetii C, E, G / Cameniii B, C j l 16 d e ' j i G, M, Pj s-au fcut m u l t e sate raia Cj de-u] de au C, i a u B, E, G, i turcii au M, P/'/ 1617 p u s turcii pin sate subai B, E, p u s turcii subai d u p obiciaiul lor prin sate G // 16 prin C // 17 d u p C/ obiceaiul C/ u m b l a Bjmergea C, u m b l a de mergea G / Iei B, C/ leii B, C / i d u p aceste M, P / furci 2 C jj 18 fr de nici / B, V, E, G / grije B, Cj Atuncea B, C, i atuncea M, P / i n B, C//

259.

slujitori pe

la

meziuri

i p e

la i p e au

margine la

i a. s ( >

face

i s l o b o d z i p e 3. I a r boari, . 2 3 6 t n anurni fcut

la Cernuii al pe doilea anu Vas(i)lie

Hotin. Duca-vod vel-visternic lui pe i trei pe crei Dumicu casa mori Lupul anume s-au alt mrsu iaste? la pe de

tiat

Gheuca cu

5 G b i o r g h i e B o g d a n v e l - j i c n i c e r i p e L u p u l s u l g e r i u l ,
a u

fostu

crii / liicleni,

iscliturile s s ( )

t r a c o - v o d , l a o r h e e n i i l a l p u n e n i , lui, i p r e o s a m sulgerul, ca cum de de boari vrea hi de ce a lui, i cu la singur scrie

rdice

oastea, s m a r g s p r i n d z p e D u c a - v o d , 10 s - i o m o ( a > r e p e t o i i , i t r i i m i i n d u la cpitanii Decusar<>, fcut a

cu toat

izvod de ce

carte acie cu

Dumitraco-vod, carte, au

la acelea inuturi. Iar u n cpitan, neles la ntr-acea lai, de alii cpitani, srgu la iar p e

dac-au

triimite poronca

15 p a r t e a u i v i n i t c u m m a i d e

la B u h u h a t m a n u l de l-au ntrebat, c-o lui t<i)re curte de au spus Duci-vod.

Ce B u h u , netiindu n e m i c de acestea n d a t au m r s u i D u c a - v o d a u t r i i m i s

1 msziluri B, Cj i au nceput a s face i slobozii B, C, D, E, G, i s-au f c u t i slobozii M, P II 2 ' C e r n u i B, Cj i n i n u t u l H o t i n u l u i M, P / / 3 3]6 M/ lipsete I a r n M, P / doile C/ dup an ad. a domniii lui B, C. E, Gj dup v o e v o d a ad. capetele M, P / p r e C]a M, P/' trii B, C/ an a D u c i - v o d celui b t r n , a d o m n i i i lui n d o m n i a a tria a u t i a t D u c a - v o d D// 4 a n u m e B, C, p r e a n u m e p r e E / p r e 1 - 3 B, C/ pe x ]a lui M, P / Vasilie B, C/ lipsete vel M, P/ visternic B, C, 'visternicu M, P / i pe]a lui M, P j j 5 Gheorghie B, C/ lipsete vel M, P / jicnicer B, C, jicniceriul M, P / i p r e L u p u l sulgeriul (sulgariul C ) B, C, i a L u p u l u i s l u g c M, P j carii B, Cjj 51 care au fost scris vicleni c r i cu isclitura l u i D u m i t r a c o v o e v o d a c t r orheeni M, P j j 6 fost B, Cj c r i viclene B, Cj iscliturile C, iscl i t u r a B, D, E, Gj Dumitraco-vod. Cantacozino B, C j j 7 orheiani B, o r h e a a i Cj lipsete la M, P / l p u n e n i B, Cj ca s i s rdice M, P/ s B. Cj oaste B , C / / 8 i s m a r g M, P / p r e B, C/ v o e v o d a M/ cu]i cu D j j 9 d i n boerii iui M, P , de boari a D u c i - v o d / ai l u i B, C / i cu izvod d e cii s-i o m o a r e p r e t o i C, D , i cu izvod i cu ce m o r i vor v r e a s-i o m o a r e p r e t o i Gj i nc cu izvod cu ce feliu d e m o r i M, P / d'e]cu E / ce B / / 10 o m o a r B j pre t o i B/ t r i m i i n d B, t r i i m i i n d C/ c a r t e a B, CJscrisoarea M, P / acea B, C/ cu]pre D j j ! 1 sulgeriul B, C/ ca c u m a r fi fost d e la singur B. C, E, G/ ca curii a r fi fost chiar di la D u m i t r a c u voevoda M, P / / 12 acfle B, aceli C/ I a r Cj ad. marginal a n u m i Gjj 13 D e c u s a r B, Cj d a c a u nles B, Cj c e j c u m M, P / scrie Cj n t r u acea B, n t r u aca Cj c a r t e C j j 14 f c u t c Gj t r i m i t e B/ a l i B, C]ceelani M, P / dup c p i t a n i ad. de l a celalante r m t u r i M, P / p r e B, C j j 15 a u i purces d e a u vinit la Iai, c u m m a i d e g r a b ' i a u m r s u la B / a u v e n i t c u m m a i d e g r a b ' l a I a i i a u m r s ( m s r g n d M, P ) la G, M, P/3rgu]grab' E/de 3 ]i C, E / / 16 h a t m a n u l B u h u C/ lipsete de M, P / c u a lui tire iaste C, cu a cui tire iaste B, E j cu a cui tire iaste, a u cu a lui iaste (lipsete iaste P ) acest l u c r u . I a r B u h u M , P j j 1 7 C e l I a r B , E , G / B u h u h a t m a n u l B / n e t i i n d Cj n e m i c B, C-/ a c e s t e B, aceste C / m e r s u B / / 18 c u r t e Clcurtea d o m n i a s c B,D',E,G /de]i B , C , E , G , M , P / D u c i ] l u i P j v o e v o d a 1 " 2 'W lipseti i M, P / D u c a - v o d n d a t ' P / t r i m i s B jj

260.

Ghiorghi Ciudin srdarui de au prinsu p e L u p u l sulgerul c u a c e a c a r t e v i c l e < a ) n . I a r G h i e u c a i B o g d a n n u tie n e m i c . Ce c u m I-au a d u s p e L u p u l sulgerul la D u c a v o d , l-au n t r e b a t D u c a - v o d p e L u p u l sulgerul c-o cui 5 n v t u r ( ) au fcut acestea. 4, I a r el a u s p u s c l - a u t r i i m i s G h e u c a i B o g d a n . i n d a t D u c a - v o d a u t r i i m i s n i t e b u l u b a i cu simeni d e i - a u l u a t d e p r e l a g a z d e < l e ) lor i i - a u n c h i s u - i . i a d o a d z i i - a u s c o s l a d i v a n , n t r e t o < a > t b o a r i m e a , i ei 10 n e m i c n - a u m a i p u t u t s t g d u i a s c f a p t e l e l o r , i a u s p u s d r e p t c ei s i n t v i n o v a i i . D e c i D u c a - v o d mult i-au m u s t r a t . 5. i a u o r n d u i t p e T o < a > d e r Flondor vel-arma de le-au tiat capetele a tustrii, dzua ami<a>dzdzii la f n t n < a > d e n a i n t e porii domnestii. in locul f. 237 15 G h e u c i a u p u s v i s t e r n i c m a r e / p e T o d e r a c o C a < n > t a cozono, ficiorul lui Iordachi celui b t r n . F o s t - a u giupne<a>sa Gheuci var primare cu do<a>mna Duci-vod, Nastasie, d a r n e m i c n u i-au p u t u t folosi. 6. I a r d u p < > c e s - a u p l i n i t 2 a n i d e d o m n i e D u c i 20 v o d , a u m r s u l a < a ) r i g r a d , l a n p r e , a v n d u p r < > cu t e f a n - v o d , ficior R a d u l u i - v o d , p e n t r u l o g o d n a ce 1 Gheorghi. B, C / C i u d i n Gheorghi M, P / s r d a r i u l B, Cj dcji B, E, G, M, P/ pre Lupul sulgeriul B, C, pre L u p u l srdariul, sulgeriul D// 2 viciian B, C/ Gheuca B, C, Gheuca vistiernicul Gj Bogdan jicniciariul G/ tia B, Cjj 3 nemic] c l-au prins M, nimic c l-au prinsu P/Deci cum au a d u s a pre M/ Deci l-au a d u s ndat pre sulgeriu P / pre B, Cj sulgeriul B, C// 4 voevoda M/ lipsete Duca-vod p e Lupul sulgerul M, P / pre L u p u l sulgeriul B, C, lipsete Gj cu a ' c u i n v t u r B, Cjj 5 aceste B, Cjj 6 lipsete 4 G, Uj spus]rspunsu M, P// 7 lipsete i M, P / Duca voevoda ndat M, P / nete C, lipsete"IA, P / cu]i M, P/siimeni B, Cjj 8 lipseste pre M, P / gazdele B, C, P / i-au nchiisu-i A, i-au nchis B, C, E/ lipsete i M, P / / 9 t o a t boerimea B, C / ildeci M,P/ lipsete ei B, E // 10 nemic B, C j n-au p u t u t s m a i tgduiasc, P , n-au mai p u t u t tgdui M/ faptele B, Cjj 11 i-au spus drept Duci-vod c-i snt vinovai B, Gj ,i]ci M, auji-au E/ drept Duci-vod E/ c] cum c M, P / ei]ei Cj snt vinovai Cj Decii B/ voevoda M j j 12 lipsete 5 B, E, G, M/ i a u poruncit lui Toader Flondor M, P / pre Toader Fliondor B, Cjj 13 a r u m a A/ vel-arma]a,rniaul D/ dup a r m a ad. poroncindu-i B/ li-au B, Cj capetile B, Cj zioa amizzi B, C, zioa amiiazzi mare Gjj 14 fntn B, Cj porii domneti C] porii curilor domneti B, porii curii domneti D, E, P , curilor domneti G// 15 visternic m a r e B, Cj p r e B/ Tcderaco]Dimitraco P / Cantacozino B, Cjj 16 Iord a c h i Cantacozino C, D, Gj Iordachi celui b t r n Cantacozino E/ giupniasa B, Cjj 17 Giupniasa lui Gheuca au fost M, P / Gheuci vistiernicul Gj primare B, Cj cu d o a m n a Nastasia a Duci-vod, dar B , E , G , cu d o a m n a Anastasia, d o a m n a Duci-vod D, Nstasia d o a m n a Duci, ce nimic M , P / d o a m n a C j j 18 Nastasia C/ nemic B, Cjj 19 6]4 B,E,G, 9 M, 2 P / d u p B,C/ s-au nplinit P , au nplmitu Uf doi B,C/ de domnia B,C, a domniii E , M , P / Duca-vcevod M, Duci-vod a triia D//20 a u mersu B, a u mrsu Duca-vod D , G / a u mrsu]s-au dus M,P/ arigrad B,C/ la nprie B, la npriie C, lipsete M, P/avnd pr B, C// 21 tefan voevod M, tefan beizade B,E, Gj feciorul M, P / ce fcus C, ce o fcus M, ce a u fost f c u t B , E , G , ce-au f c u t P j j

261.

fcus<> fiic-sa C a t r i n a ; c, f i i n d u ficiorul R a d u l u i v o d g r o z a v l a f a , p u n e a p r i c i n ( ) i n u v r e s i - o d e a . D e c e a u r m a s ficiorul R a d u l u i - v o d p e D u c a - v o d de la Divan(ul) mprtescu. 7. A t u n c e a a u c h e l t u i t D u c a - v o d m u l i b a n i la P o ( a > r t, a p r o < a ) p e de o m i e de p u n g i i de b a n i . i i-au d a t t u r c i i i h t m n i e Q c r a i n e i , c f t a n i l i c i b u z d u g a n i u n t u i . i d i n a r i g r a d a u p u r c e s d e p r e u n c u f i c i o r u l R a d u l u i - V o d , g i n e r e - s u , c u 3 t u i u r i i c u b u z d u g a n , 10 d e - 1 d u c e n a i n t e l u i , c u m a r e l a i n t r n d u n I a i . 8 . n d a t i s - a u a p u c a t d e a u f c u t m a r e i f r u m o a s < > n u n t . Triimis-au n t o < a ) t ara de au poftit pe t o < a ) t b o a r i m e a i m a z l i m e a d e l a m i c p n ' l a m a r e , i d e a l t 6 c p i t e n i i , c e n u c u g o r o n c i c u p o f t . i d u p < > c e s - a u 15 s t r n s u c u t o i l a I a i , f c u t u - l e - a u o b o r o < a ) c e , t u t u r o r d e la d o m n i e , d e le d a d e t o ( a > t e ce le t r e b u e , d e n u c h e l tuia nime, nemic. 9. A i j d e r e m a i a d u s - a u f. 237 v opt soli: 2 din a r a MunteLeNipru, n e < a ) s c i / 2 d i n a r a U n g u r e < a ) s c i 2 d i n a r a 5

20 a s c i 2 d i n a r a C z c e ( a > s c c e m a r e d e p i s t e

1 Ecaterina M, P/ fiind B, C// 2 voevod M j dup pricina ad. Duca-vod B,C,G/ i] de P/ vrea B,C//3 Decii B,C/ Deci ficiorul Radului (Radului-vod P> au rmas pre Duca voevod M, P/ l-au rmas D/ pre B// 4 Divanul C/ nprtescu B, C// 5 7]5 B, E, G, 10 M/ chieltuit C/ Poart B, C/ Duca voevod muli bani au cheltuit atunce M, P lipsete la P o ( a ) r t M, P// 6 aproape B, Cj mite'C/ pungi B, C j j 6 7 de bani. npratul turcesc au fcut pre Duca voevoda i ( lipsete i P> h a t m a n Ucrainii, l-au nbrcat cu caftan, i-au d a t lic, buzdugan i tuiu M,P//' 7 htmnia Ucrainii B, CJ caftan C, osbit caftan B, E, Gj tuiu B, Cjj 8 i au purces din arigrad dinpreun B, E, i au purces din arigrad dinpreun cu tefan beizadea, ficiorul G, i din arigrad au purces Duca-vod dinpreun Cjj 9 Radului voevoda, cu ginere-su M, P/ ginere-su, fiind Duca-vod domnu cu tril tuiuri D/ trii B, Cjj 10 de-1 ducea nnaintea B, C, pre carile le duce M,P/ culi cu M, P/mare B,C/ntrnd C, au intrat M]au trecut P// 11 8]6 B, E,G,12M/ i ndat B,E, i ndat C,G] Duca voevoda ndat M,P/ mare B, C/ frumoas C/ nunt mare i frumoas, domniasc Gjj 12 n u n t domniasc B, E/ t o a t 1 ' 2 B, Cj pre C, lipsete M, PJJ 13 boerimea B, Cj mazilimea B, Cj si pn la mare, i i de alte M, P/ pn B/ mare B,C/ alte B,C jj 14 cpetenii Cj ce^i C.M.P/Pjce B,C,D,E,G,M,P/ poht C/dup B, Cj s-au strnsu]au venit M,P// 15 toii B, Cj fcutu-li-au nafacale tuturor, G, fcutu-li-au tuturor nafacali E, fcutu-li-au oboroace, tainuri, tuturor C, tuturor li-au fcutu tain M,P// 16 domnie C/de 2 ]i M/ toate B.C trebuia B,CJJ 17 nime CJ nemic- Cjnici un ban B,E,G, nemic, nici un ban D j j 18 9]7 B,E,G, lipsete M/ Aijderea B,C/au mai adus G,M,P/doi B,C/Munteniasc. B,C//18 2 opt soli: 2 din a r a Leasc, 2 din ara Muntiniasc, 2 din a r a Czceasc cea mare do peste Nistru, 2 din ara Unguriasc; ( o p t soli: 2 din ara Leasc, 2 din ara Czceasc ce a mari de peti Nistru, 2 din ara Munteniasc i 2 din din ara Unguriasc P ) i acei soli multe i frumoas daruri au adus i l-au nchinatu Duci voevoda M.P//1920 doi 1 " 3 B,C/Unguriasc B,C;7 20 Czceasc cea mare B,C/piste B, Cjj

262.

d e a u a d u s soli<i