Sunteți pe pagina 1din 338

SIMMXSRVk S F I N I IsOR

PReWPlHbeHI
septembrie - februarie

Cu BINECUVNTAREA Prea Sfinitului Printe tGALACTION Episcop al ALEXANDRIEI l TELEORMANULUI

Editura Platytera - Editura Cartea Ortodox 2010

Ediie ngrijit i copyright: Printele Valerian i Maica Iustina Tehnoredactarea: Marcel-Constantin Deaconu

Coperta I: Sfnta Muceni Iustina fecioara, din Antiohia Siriei; Maica Domnului Platytera i Sfntul Ierarh Calinic de la Cernica. Coperta IV: Sfntul Mucenic Valerian de la Tomis; Sfntul Cuvios i Mucenic Galaction i Sfntul Ierarh Teotim I Scitul, episcopul Tomisului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei VALERIAN DRAGO, monah Sinaxarul sfinilor de pretutindeni: (septembrie - februarie) / monahul Valerian Drago i rasofora Iustina. - Bucureti: Platytera, Alexandria - Cartea Ortodox, 2010 ISBN 978-973-1873-18-3; 978-606-529-092-1 I. Iustina, rasofora 235.3

Motto:
rNu

sunt vrednice ptimirile timpului de acum, de slava viitoare ce ni se va descoperi" (Epistola Sf. Ap. Pavel ctre Romani 8,18) Iar mie foarte mi sunt cinstii prietenii Ti, Dumnezeule, foarte s'au ntrit stpniile lor; Numra-voiu pre dnii, i mai mult dect nisipul se vor nmuli; sculatu-m-am i nc sunt cu Tine" (Ps. 138,17-18)

Sfinilor necunoscui t t nou aceast Lucrare, ' dup puterile noastre i harul druit. Avvei Ghelasie Isihastul, Chip al Iubirii Dumnezeieti.

ICOANE CU SFINI DIN SINAXAR


Septembrie / Rpciune

Sfntul Cuv. M E L E T I E cel Nou (I septJrpciune)

Sfntul S I M E O N Stlpnicul (I septJrpciune)

Sfntul Mc. MAMANT (2 septJrpciune)

Sfntul N o u M c . POL1DOR (3 septJrpciune)

Sfntul Prooroc MOISE (4 septJrpciune)

Sfnta ERMIONIA (4 septJrpciune)

Pomenirea jungherii Prooroc. Z A H A R I A (5 septJrpciune)

Minunea Sfntului Arh. MIHAIL cea din Colose (6 septJrpciune)

Sfntul Ap. ON1SIFOR, ep. al Colofoniei (7 septJrpciune)

Sfinii Cuv. SIMEON i AMFILOHIE de la Pngrai (7 septJrpciune)

Sfntul GHEORGHE-IOAN (Mkheidre) (8 septJrpciune)

Sfinii i Drepii dumnezeieti prini I O A C H i M i A N A (9 septJrpciune)

Sfntul Cuv. CHIRIAC de la Tazlu (9 sepiJrpciune)

Sfintele M-e. MINODORA, M I T R O D O R A i NIMFODORA (10 septJrpciune)

Sfnta Cuv. T E O D O R A (II septJrpciune)

Sfntul Cuv. EUFROSIN Buctarul (11 septJrpciune)

Sfnta Cuv. EANSWITHE (12 septJrpciune)

Sfntul Ier. Mc. TEODOSIE de la Brazi (13 sept./ rpciune), Sfntul Ier. IOSIF cel Nou de la Parto (15 sept./ rpciune) G O R D I A N (13 i Sfntul Mc. septJrpciune)

Sfntul Cuv. IOAN de la Prislop (Romnia) (13 septJrpciune)

**

I r S*

ttif}?
j

Sfinii Mc.: M A C R O VIE, ILIE, VALERIAN, ZOTIC, L U C I A N i S E L E U C din Tomis i Sfntul Mc. NICHITA Romanul f 13 septJrpciune)

Sfnta M. M- KETEVANA, regina (13 Georgiei septJrpciune)

Pomenirea nlrii Cinstitei i de via fctoarei Cruci (14 septJrpciune)

Sfntul Ier. IOAN G U R de A U R , arhiep. Constantinopolului (14 septJrpciune)

Sf. Icoan fctoare de minuni a Maicii Domnului Lesna" C14 septJrpciune)

Sfntul M . Mc. N I C H I T A Gotul f 15 sept Jrpciune)

Sfntul M. Mc. NICHITA Gotul f 15 septJrpciune)

Sfntul M c . N I C H I T A i Sfinii Cuv. V I S A R I O N II i F I L O T E I , (15 septJrpciune)

Sfntul Cuv. IOSIF, eg. de Alaverd (15 septJrpciune)

Sfntul Arh. TEFAN, ntiul mucenic (15 septJrpciune)

Sfntul Ier. CIPRIAN, mitrop. Kievului (16 septJrpciune)

S f n t a M. M- EUFIMIA (16 septJrpciune)

Sfintele M-e.: PISTIS, ELPIS i A G A P I S cu maica lor SOFIA (17 septJrpciune)

Sfntul Ier. EUMENIE, ep. Gortinei (18 septJrpciune)

Sfinii Mc. TROFIM, SAVATIE i D O R I M E D O N T n Sinade (19 septJrpciune)

Sfntul M. Mc. EVSTATIE (Roma, f i 18) (20 septJrpciune)

Sfntul Prooroc IONA pe care 1-a nviat Sf. (21 Prooroc Ilie septJrpciune)

zMksMmA
Sfntul Sf. Mc. FOCA, ep. de Sinope (22 septJrpciune) Sfntul Cuv. POLIXENI (23 septJrpciune) Sfnta Cuv. M-. R A I D A fecioara (23 septJrpciune) Sfntul Cuv. S I L U A N Athonitul (24 septJrpciune)

S f n t a M-. T E C L A (24 septJrpciune)

Sfnta Cuv. EUFROSINA (25 septJrpciune)

Sfntul Cuv. SERGHIE de Radonej (25 septJrpciune)

Sf. Ap. i Evanghelist I O A N Teologul (26 septJrpciune)

Sfntul Ier. M a r t i r A N T I M Ivireanul, mitrop. rii Romneti (27 septJrpciune)

Sfntul Cuv. O N U F R I E de la Vorona (9 septJrpciune), Sfntul Voievod N E A G O E B A S A R A B (26 septJrpciune), Sfntul Cuv. I O A N de la Prislop (13 septJrpciune), Sfntul Ier. Martir A N T I M Ivireanul (27 septJrpciune) i Sfntul Cuv. DIONISIE Smeritul (29 febrJfurar)

fttn. &

Sfntul Mc. CALISTRAT (27 septJrpciune)

Sfntul Cuv. AVXENT1E, din Cipru (28 septJrpciune)

Sfntul Cuv. CHIRIAC Sihastrul (29 septJrpciune)

Sfinii Mc. R1PS1M1A, GRIGORIE lumintorul Armeniei i G A I A N I (30 septJrpciune)

Octombrie / Brumrel

M . /M n H R m

1
Acopermntul Maicii Domnului (/ oct./brumrel) Sfntul Ap. A N A N I A (/ oct./brumrel) Icoana Maicii Domnului Grabnic asculttoarea" (/ oct./brumrel)

> mii Cuv. IOSIF i CHIRIAC de la Bisericani (7 oct./brumrel)

Icoana Maicii Domnului de la Pskov-Lublin (/ oct./brumrel)

Sfntul Cuv. I O A N Cucuzel (7 oct./brumrel)

Sfntul Ier. MELCHISEDECI (1 oct. /brumrel)

Sfinii MIRIAN rege i N A N A regin, Georgia (1 oct./brumrel)

vmm
Sfntul Cuv. R O M A N Melodul (/ oct./brumrel) Sfinii MIRIAN rege i N A N A regin, Georgia (1 oct./brumrel) Sfnta S I D O N I A (/ oct./brumrel) Sfntul Sf. M c . CIPRIAN i Sfnta M-. I U S T I N A fecioara (2 octJbrwnrel)

Sfntul Sf. Mc. DIONISIE Areopagitul (3 octJbrumrel)

Sfntul Sf. Mc. IEROTEI (4 octJbrumrel)

Sfntul Cuv. I O A N Lampadist (4 octJbrumrel)

Sfntul Sf. Mc. ERMOGHEN, din Atalia (5 octJbrumrel)

r>

mf
Sfntul Ap. T O M A (6 octJbrumrel) Sfntul M. Mc. SERGHIE (t303) (7 octJbrumrel Sfnta Cuv.PELAGHIA din Antiohia ( t 4 5 7 ) (8 octJbrumrel) Sfnta Cuv. TAISIA, din Egipt (X octJbrumrel)

Dreptul A V R A A M (9 octJbrumrel)

Dreptul A V R A A M i L O T nepotul su (9 octJbrumrel)

Sfnta M- E V L A M P I A , Sfntul Cuv. TEOFIL Mrturisitorul i Sfntul Mc. EVLAMPIE (10 octJbrumrel)

Sfntul Cuv. CAINNECH (11 octJbrumrel)

Sfntul Cuv. EPICTET (12 octJbrumrel)

Sfntul Mc. P R O V (12 octJbrumrel)

Sfntul Mc. T A R A H (/ 2 octJbrumrel)

Sfntul Mc. ANDRONIC (12 octJbrumrel)

Hun BHI
f-

Sfntul Cuv. SIMEON Noul Teolog (12 oct./brumrel)

Sfntul Mc. C A R P (13 oct./brumrel)

Sfnta Cuv. PARASCHEVA de la Iai (Romnia) (14 oct./brumrel)

Sfntul Sf. Mc. L U C H I A N i Sfntul Cuv. EFTIMIE cel Nou (15 oct./brumrel)

m
O'?
Sfntul Mc. L O N G H I N Sutaul (16 oct ./brumrel) Sfntul i Dreptul LAZR, ep. de Kition (/ 7 oct./brumrel) Sfntul A p i Ev. L U C A (18 oct./brumrel) Sfntul Prooroc IOIL. Sfntul Mc. U A R i Sfnta CLEOPATRA (79 oct./brumrel)

Sfntul M. Mc. ARTEMIE (20 oct./brumrel)

Sfntul Cuv. GHERASIM cel Nou (20 oct./brumrel)


ep

Sfntul Ier. ILARIQN,


de (2/

Meglena (Bulgaria) oct./brumrel)

Sfntul Cuv. ILARION cel Mare (2 / oct./brumrel)

H yft:
m
Sfinii Cuv. S O F R O N I E d e la C i o a r a , S f n t u l M c . M O I S E M c i n i e d i n Sibiel, Sfntul M c . O P R E A N I C O L A E din Slitea Sibiului, Sfntul M c . I O A N d i n G a l e i S f n t u l C u v . M r t u r i s i t o r V I S A R I O N S e r a i (21 oct./brumrel)

wj

Sfinii Mc. i Mrt. Preoii MOISE Mcinic din Sibiel i IOAN din Gale (21 oct./brumrel)

Sfnta M -. GLICHERIA (22 octJbrumrel)

Sfntul Sf. Mc. i Ap. IACOV (23 octJbrumrel)

Sfntul Mare Mc. ARETA i Sfnta M-. SEVASTIANI (24 octJbrumrel)

Sfnta Cuv. TAV1TA, nviat de Sfntul Ap. Petru (25 octJbrumrel)

Sfntul M. Mc. D I M I T R 1 E izvortorul de Mir 126 octJbrumrel)

Sfntul Cuv. DIMITRIE cel Nou de la Basarabov (Romnia) (27 octJbrumrel)

Sfntul Ier. IACHINT, mitrop. rii Romneti i TEOFANA Basarab (28 octJbrumrel)

I Uf
Sfinii Mc.: A N G H E L , EMANUEL, G H E O R G H E i NICOLAE (28 octJbrumrel) Sfnta Cuv. M-. ANASTASIA Romana (29 octJbrumrel) Sfntul TEFAN Milutin, voievodul Serbiei (30 octJbrumrel) Sfntul Ap. NARCIS, ep. de Atena (31 octJbrumrel)

1V

'N

Sfinii doctori fr de argini C O S M A i D A M I A N i Sfntul Cuv. DAVID din Eubeea (/ nov./brumar)

Sfinii Mc.: ELPIDIFOR, AFTONIE, PIGASIE, A N E M P O D I S T i ACHINDIN ' (2 octJbrumrel)

Sfntul Cuv. IOANICHIE cel Mare (4 octJbrumrel)

Sfntul Sf. Mc. N I C A N D R U i Sfntul Cuv. IOANICHIE cel Mare (4 octJbrumrel)

Sfinii Cuv. Mc. G A L A C T I O N i EPISTIMIA (5 nov./brumar)

Sfntul Ier. DIMITRIAN, ep. de Chitria (6 nov./brumar)

Sfntul Mc. IERON, Sfntul Cuv. L A Z R i Sfnta M-. TESALONICHI ( 7 nov./brumar) -

Soborul Sfinilor Arhangheli MIHAIL i GAVRIIL (8 nov./brumar)

Sfinii Mc.: SIMPLICIE, C A S T O R , S E M P R O N I A N , C L A U D I U i NICOSTRAT din Sirmium i Sfntul Mc. DAISIE din Axiopolis (9 nov./brumar)

Sf. Mc. ONISIFOR din Efes (9 nov./brumar)

Sfntul Ier. N E C T A R IE (9 nov./brumar)

Sfntul Cuv. A R S E N I E din C a p a d o c i a (10 nov./brumar)

Sfntul M. Mc. MINA (II nov./brumar)

Sfntul Mc. VICTOR, n Italia (II nov./brumar)

IV. > V
Sfntul Ier. I O A N Milostivul (12 nov./brumar) Sfntul Ier. I O A N Gur de Aur (13 nov./brumar) Sfntul Slvitul i ntru tot ludatul Ap. FILIP (14 nov./brumar) Sfntul Ier. GRIGORIE Palama (14 nov./brumar)

Sfntul Cuv. PAISIE de la Neam (VELICIKOVSKI) (15 nov./brumar)

Sfntul Ap. i Ev. MATEI (16 nov./brumar)

Sfntul L U B U I N U S , misionar n Olanda (16 nov./brumar)

Sfntul Ier. GRIGORIE Taumaturgul (17 nov./brumar)

E^HN

MM
^ l l
Sfntul M. Mc. PLATON, Sfntul Mc. R O M A N O i Sfntul Nou Mc. A N A S T A S I E (18 nov./brumar)

lM . ii ^Li
Sfntul Prooroc AVDIE i Sfntul Mc. VARLAAM din Antiohia Siriei (19 nov./brumar) Sfntul Mc. E D M U N D , regele Angliei (20 nov./brumar)

":

Sfntul Mc. Z A H E U (18 nov./brumar)

iiife'

ti
l i

V-

jA
Sfntul Cuv. GRIGORIE Decapolitul (20 nov./brumar) Sfnta M- A N A (343) (20 nov./brumar) Sfinii Martiri VASILE din Zagra i ATANASIE Todoran (21 nov./brumar) Sfinii Martiri GRIGORE din Telciu i VASILE din Mocod (21 nov./brumar)

I n t r a r e a n t e m p l u a Preasfintei S t p n e i n o a s t r e de D u m n e z e u Nsctoarei i p u r u r e a F e c i o a r e i M a r i a (21 nov./brumar)

Sfntul Mc. MIHAIL, p r i n de Tver (22 nov./brumar)

Sfntul Cuv. A N T O N I E d e la l e z e r u - V l c e a (23 nov./brumar) (23

Sfntul Ier. AMFILOHIE nov./brumar)

Sfntul Ier. C L E M E N T , ep. Romei i Sfntul Sf. Mc. P E T R U , ep. Alexandriei (24 nov./brumar)

S f n t a M. M- E C A T E R I N A , fiica mpratului C o n s t a (25 nov./brumar)

Sfntul Cuv. S T E L I A N Paflagonul (26 nov./brumar)

Sfntul M . M c . I A C O V Persul (27 novJbrumar)

Sfntul Cuv. T E F A N cel Nou Mrturisitorul (2S nov./brumar)

Sfntul Sf. M c . AVIV, ep. n Georgia (29 nov./brumar)

Sfntul N o u M c . F I L U M E N de la Fntana lui Iacov (29 nov./brumar)

Sfntul M c . F I L U M E N din Licaonia (29 novJbrumar)

Sfntul Mc. P A R A M O N (29 nov./brumar)

S f n t u l Slvitul i ntru tot ludatul Apostol A N D R E I (30 nov./brumar)

S f n t u l Ier. P E T R U I (30 nov./brumar)

Sfntul Ier. S A M U E L I (30 nov./brumar)

Decembrie / Undrea

Sfntul Cuv. FILARET Milostivul (1 dec./undrea)

Sfntul Prooroc AVACUM (2 dec./undrea)

Sfntul Prooroc SOFRON1E i Sfntul Nou Mc. A N G H E L (3 dec./undrea)

Sfntul Cuv. G H E O R G H E de la Cernica (3 dec./undrea)

Sfntul Sf. Nou Mc. SERAFIM (4 dec./undrea)

Sfntul Cuv. IOAN DAMASCHIN (4 dec./undrea)

Sfnta M. M- VARVARA din Heliopolis (4 dec./undrea)

Sfntul Cuv. Ier. G U R I E (5 dec./undrea)

l
Sfntul Cuv. SAVVA cel Sfinit (5 dec./undrea)

j
Sfnta M-. F I L O F T E E A fecioara de la Curtea de Arge (Romnia) (7 dec./undrea) Sfntul Ier. A M B R O Z I E (7 dec./undrea)

Sfanul Ier. N I C O L A E (6 dec./undrea)

V-

'il
Sfntul M c . M I N A Calicheladu (10 dec./undrea) Sfntul Cuv. V E C H I A N (II dec./undrea)

t*V
Sfntul Cuv. PATAPIE (8 dec./urnirea) Zmislirea Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu de ctre Sfnta Ana (9 dec./unclrea)

B.VW if \f

mmm
Sfntul Ier. S P I R I D O N Mare (12 dec.luncii ea) Sfntul Ier. D O S O F T E I , mitropolitul Moldovei (13 dec./undrea) Sfntul M. Mc. EVSTRATIE (li dec./undrea i Sfinii Mc. TIRS, A P O L O N I E i A R I A N (14 decJundrea)

'PtWPWa

t"
Sfntul Sf. Mc. ELEFTERIE (15 dec./undrea) Sfntul Prooroc A G H E U , Sfnta TEOFANA i Sfntul Mc. M A R I N din R o m a (16 dec./undrea) Sfntul Prooroc DANUL (17 dec./undrea) Sfinii Drepi: A N A N I A , A Z A R I A i MISAIL (17 decJundrea)

mmmm

Sfntuj Ier. DIONISIE cel N o u (17 dec./undrea)

Sfntul Cuv. D A N U L Sihastrul, stare la Mnstirea Vorone (Romnia) (18 dec./undrea)

Sfntul Mc. S E B A S T I A N , Italia (t288) (18 dec./undrea)

Sfntul Mc. BONIFATIE, Sfnta Cuv. A G L A I A i Sfntul Cuv. GRIGHENTIE (19 decJundrea)

Sfntul Mc. TRIFON (19 dec./undrea)

Sfntul Sf. Mc. I G N A T I E Teoforul (20 dec /undi ea)

Sfntul Cuv. IOAN de Kronstadt (20 dec./undrea)

Sfntul Mc. TEMISTOCLE (21 dec. 'urnirea)

A
MBmwP
Sfntul Ier. PETRU MOVIL (22 dec./undrea)

Vffi _

Sfnta M-. ANASTASIA (Romnia) (22 dec./undrea)

Sfntul Ier. NIPON, ep. de Constaniana (23 dec./undrea)

Sfnta Cuv. M-. EUGENIA (24 dec./undrea)

i ; ; . -:>.

Naterea Mntuitorului nostru Iisus Hristos (25 decJundrea)

Soborul Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu (26 decJundrea)

Sfntul Cuv. NICODIM de la Tismana (26 decJundrea)

Sfntul Ap. TEFAN, ntiul mucenic i arhidiacon (27 dec./undrea)

Sfntul Cuv. S I M E O N Izvortorul de Mir (28 decJundrea)

Sfinii 14000 prunci ucii de Irod n Palestina (29 decJundrea)

Sfnta M-. ANISIA din Tesalonic i Sfntul Cuv. Mc. G H E D E O N de la Caracalu (30 dec./undrea)

Sfnta Cuv. M E L A N I A Romana (31 dec./undrea)

Sfnta Cuv. S A B I A N A (31 decJundrea)

ODOVANIA PRAZNICULUI NATERII D O M N U L U I (31 decJundrea)

Sfntul Ier. TEOFILACT (31 decJundrea)

Sfntul Mc. H E R M E S din Bononia (31 decJundrea)

r<

wl

msh

Sfnta M-. A N A S T A S I A din Sirmium (22 dec./ undrea), Sfntul Cuv. VASILE de la Moldovia (31 decJundrea) i Sfntul Ier. I O A N Pustnicul de la Sihla

Sfntul Cuv. INOCHENTIE i EVSTAT1E de la Probota (31 decJundrea)

Ianuarie / Gerar

ist
v-'vjV n 1 .1
Tierea mprejur cea dup trup a Domnului nostru lisus Hristos (I ian./gerar) Sfntul Ier. VASILE cel MARE (1 ian Jgerar)

. ^

tr+l
gjK "

^rJfP

Sfntul Ier. SILVESTRU, Sfntul Noul Mc.JZORZ Ghiurghiul i Sfnta Cuv. TEODOTA, (2 ian./gerar)

Sfntul Cuv. SERAFIM de S A R O V (2 ian./gerar)

a'-

>
t

9
' i
Sfntul Mc. MARCELIN ostaul din Tomis (2 ian./gerar) (3

ii,. ,

Sfntul Mc. A R G H E U din Tomis (2 ian./gerar)

Sfntul Mc. N A R C I S (osta) - din Tomis (2 ian./gerar)

Sfntul Prooroc MALEAHI ian./gerar)

Sfnta Cuv. T O M A I D A (3 ian./gerar)

Sfntul Mc. FILIUS (TITUS sau FILUS), ep. Tomis ului (.? ian./gerar)

Soborul Sfinilor Mriilor Apostoli (4 ian./gerar)

Sfntul Cuv. A C V I L A (4 ianjgerar)

Sfntul Ap. VARNAVA (4 ian./gerar)

Sfnta Cuv. APOLINARIA (4 ianJgerar)

Sfinii Cuv. E V A G R I E i I L I E m p r e u n cu 13 Pr. sirieni - Georgia (4 ian./gerar)

Sfinii Mc. T E O N A S , TEOPEMPT i Sfnta Cuv. SINGLITICHIA (5 ianJgerar)

Sfntul Profet MICAH (J ian./gerar)

Sfntul Botez al Domnului Dumnezeu i Mntuitorului nostru lisus Hristos (6 r ian./gerar)

Soborul Sfntului slavicului Prooroc Inaintemergtorului i Boteztorului IOAN (7 ianJgerar)

Sfntul B R A N N O C K (7 ian./gerar)

i k\*

Af

Sfntul Mc. AVO (8 ian./gerar)

Sfntul Cuv. GHEORGHE HOZEVITUL (8 ianJgerar)

Sfntul M c . POLIEUCT (9 ian./gerar)

Sfntul Cuv. ANTIPA de la Calapodeti (10 ian./gerar)

Sfntul Cuv. GRIGORIE, ep. Nyssei (10 ianJgerar)

Sfntul Ier. TEOFAN ZVORTUL (10 ianJgerar)

Sfntul Cuv. T E O D O S I E cel Mare (11 ian./gerar)

Sfnta M-. TATIANA (12 ian./gerar)

Sfnta Cuv. T E O D O S I A <12 ian./gerar)

Sfntul Mc. ERMIL diaconul, din Singidunum (13 ian./gerar)

Sfntul Mc. STRATONIC, temnicerul Sfntului Ermil (13 ianJgerar)

Sfntul Ier. SAVA I arhiep. Serbiei (14 ian./gerar)

mmsBB&BIl^^X*?

Sfntul Cuv. I O A N COUBAULdin Constantinopol (15 ian./gerar)

Sfntul Cuv. A N T O N I E cel Mare (17 ian./gerar)

Sfntul Noul Mc. G H E O R G H E din Ioanina (17 ian./gerar)

Sfntul Cuv. A N T O N I E Romanul (17 ian./gerar)

-ii.

shiiir aBSil
Sfntul Ier. ATANASIE cel Mare (18 ian./gerar) Sfntul Cuv. M A X I M B R A N C O V I C I , mitr. rii R o m n e t i (18 ianJgerar) Sfntul Cuv. A N T O N I E eremit (19 ianJgerar) Sfntul Iet M 4 . R C U E U G E N ICUL (19 ian./gerar)

Sfntul Cuv. EFTIMIE cel M A R E (20 ian./gerar)

Sfnta M-. AGN1A (21 ian./gerar)

Sfntul Cuv. M A X I M MRTURISITORUL (21 ian./gerar)

Sfntul Ap. TIMOTEI (22 ian./gerar)

I
4

v; Bi
Sfntul Cuv. Mc. , ANASTASIE PERSUL (22 ian./gerar) Sfntul Mc. A G A T A N G H E L din Ancira (23 ian./gerar)

3f!

i
Sfntul Ier. BRETANION ep. Tomisului (25 ian./gerar)

Sfnta Cuv. X E N I A din Roma (24 ian./gerar)

Sfntul Cuv. G R I G O R I E Teologul (25 ian./gerar)

Sfntul N o u l Mc. AVXENTIE (25 ian./gerar)

Sfinii Cuv. IOAN, XENOFONT, MAR1A i A R C A D I E (26 ian./gerar)

Sfntul Cuv. XENOFONT (26 ian./gerar)

Sfntul Ier. I O A N G U R de A U R (27 ian./gerar)

Sfntul Ier. I S A A C irul (28 ian./gerar)

Sfntul Cuv. T E O D O S I E din Vologda (28 ian./gerar)

Sfntul Cuv. A C H E P S I M A , Sfntul Sf. Mc. IGNATIE TEOFORUL i Sfntul Nou Mc. D I M I T R I E H I O T U L (29 ian./gerar)

m
Sfntul Cuv. A N D R E I R U B L E O V - iconar (29 ian./gerar) Sfntul M c . A S O T din Tao Klardjeti - Georgia (29 ian./gerar) Sfntul Mc. T E O F I L cel Nou (30 ian./gerar) Sfinii Trei Ierarhi: V A S I L E cel M A R E , G R I G O R I E de D u m n e z e u Cuvnttorul i I O A N G U R de AUR (30 ian./gerar)

L JA i i i
Sfnta M-. A T A N A S I A cu cele 3 fiice: T E O D O T A , T E O C T I S T A i EUDOXIA (31 ian./gerar) Sfntul Cuv. A R S E N I E din Pros (31 ian./gerar)

Februarie / Furar

Inainteprznuirea ntmpinrii Domnului (J febrJfurar)

Sfntul M c . TRIFON (I febrJfurar)

ntmpinarea Domnului nostru Iisus Hristos (2 febrJfurar)

Sfnta Prooroci A N A (3 febrJfurar)

LI " V

Sfntul i Dreptul SIMEON (3 febrJfurar)

Sfntul Ier. NICOLAE, lumintorul Japoniei (3 febrJfurar)

Sfntul R O M A N , prin de Uglici (3 febrJfurar)

Sfntul N o u Mc. STAMATE (3 febrJfurar)

Sfntul Sf. Mc. AVRAMIE (4 febrJfurar) Sfntul Cuv. EVAGRIE (4 febrJfurar) Sfntul Cuv. GHEORGHE, prin de Vladimir (4 febrJfurar) Sfnta M-. AGATIA (5 febrJfurar)

Icoana Maicii Domnului Ocrotitoarea celor rtcii" (5 febrjfurar)

Sfntul Ier. TEODOSIE, arhiep. de Cernigov (5 febrjfurar)

Sfntul Ier. FOT1E cel Mare (6 febrjfurar)

Sfinii Cuv. V A R S A N U F I E cel Mare i IOAN (6 febrjfurar)

Sfntul Cuv. PARTENIE, ep. Lampsacului (7 febrjfurar)

Sfinii 4 Mucenici tribuni (7 febrjfurar)

Sfntul M. Mc. TEODOR STRATILAT (8 febrjfurar)

Sfntul Prooroc ZAHARIA (8 febrjfurar)

din Irkutsk descoperirea Sf. moate (9 febrjfurar)

Sfntul Mc. M A R C E L (9 febrjfurar)

Sfntul Sf. Mc. HARALAMBIE (10 febrjfurar)

Sfnta Cuv. T E O D O R A mprteasa (II febrjfurar)

Sfntul Sf. Mc. VLAS1E, episcopul Sevastiei (11 febrjfurar)

Sfntul Cuv. MELETIE (12 febrjfurar)

Sfntul Ier. ALEXIE, mitrop. de Kiev i Moscova <12 febrjfurar)

Sfntul Cuv. S I M E O N TEFAN (13 febrjfurar)

Sfntul Cuv. M A R O N din Cir (14 febrJfurar)

Sfntul Cuv. A N T I M din H i o s C15 febrJfurar)

Sfntul A p . O N I S I M (15 febrJfurar)

Sfntul Ier. M A R U T A episcop de Sofeu C16 febrJfurar)

S f n t u l M. M c . TEODOR TIRON (17 febrJfurar)

S f n t u l Ier. C O L M A N ep. d e Lindisfarne (18 febrJfurar)

Sfntul L E O N I cel Mare (18 febrJfurar)

Sfnta Cuv. M-. F I L O T E I A c e a din Atena (19 febrJfurar)

w
Sfntul Ier. L E O N , ep, Cataniei (20 febrJfurar) S f n t u l Ier. E U S T A I U patriarhul Antiohiei (21 febrJfurar) S f n t u l Cuv. T I M O T E I i S f n t u l Ier. E U S T A I U , patriarhul Antiohiei (21 febrJfurar) Sfnta M-. A N T U S A (22 febrJfurar)

f
Sfinii 9 copii din Kola-Georgia (22 febrJfurar) S f n t u l Sf. M c . P O L I C A R P , ep. Smirnei (23 febrJfurar) A f l a r e a cinstitului c a p ai Sf. P r o o r o c I O A N Boteztorul (24 febrJfurar) Sfntul M c . A L E X A N D R U Romanul din Drizipara (Traeia) (25 febrJfurar)

Sfntul Ier. T A R A S I E , arhiep. Constantinopolului (25 febrjfurar)

Sfnta M-. FOTINIA (26 febrjfurar)

Sfnta M-. F O T I N I A (26 febrjfurar)

Sfntul Ier. R A F A I L {27 febrjfurar)

Sfnta N o u a M-a. CHIRANA (28 febrjfurar)

Sfntul Cuv. G H E R M A N din Dobrogea (29 febrjfurar)

Sfinii Cuv.

IOAN

CAS1AN (29 febrjfurar)

Sfntul Cuv. SILA de la Sihstria Putnei (29 febrjfurar)

Sfntul Cuv. PAISIE de la Sihstria Putnei (29 febrjfurar)

Sfntul Cuv. NATAN de la Sihstria Putnei (29 febrjfurar)

Pe toi Sfinii pomenindu-i, iar i iar cu pace Domnului s ne rugm

Strlucitul teolog i literat, Nichifor Crainic, a nvemntat un adevr existenial ntr-o sintagm devenit i titlul unei cri Sfinenia, mplinirea umanului", luminnd sensul cltoriei omului pe pmnt. Pentru orice cretin este ns evident i clar porunca ci dup Sfntul Care v-a chemat pe voi, fii i voi sfini n toat petrecerea vieii" (I Petru 1, 15). Aceasta nsemn c Hristos, Cel Sfnt dup fire, Cel care prin ntrupare S-a artat pe Sine via sfnt la modul absolut, la fel le d porunc i oamenilor: fii Sfini aa cum Sfnt sunt i Eu" (I Petru 1,16). Sfntul loan Gur de Aur aducea mereu n faa credincioilor chipuri ale Sfinilor ndemnndu-i s le urmeze pilda de via sfnt. Fericitul Augustin este unul dintre cei mai nsufleii ndemntori ai cretinilor de a-i urma pe Sfini zicnd: Dac iubim pe Sfini, s-i imitm. Sfinii mucenici au urmat lui Hristos pn la a-i da propriul snge, pn la a suferi, dup pilda Lui, cele mai mari chinuri. Dar ei nu sunt singurii, dup ei izvorul sfineniei nu a secat. Deci, n grdina Domnului (Biserica) nu sunt numai trandafirii martirilor, ci i crinii fecioarelor, iedera soilor, violetele vduvelor. S nvm dar, de la aceti" Sfini cum, fr a nfrunta suferinele martiriului, un cretin trebuie s imite pe Hristos" ('Teologia Dogmatic, EIBMBOR, Bucureti, 1991, p. 288). Tocmai de aceea, cnd ai n fa un Catalog al Sfinilor care depete cadrul restrns al calendarului de perete i se lrgete prin sinaxarele din Mineie i crile cu vieile Sfinilor ai posibilitatea s te regseti ntr-un model vrednic de urmat, s propui un nume ancorat n Tradiia Ortodox pentru urmai, nelegndu-i sensul i mesajul i s te simi mereu i mereu n faa unei provocri care s te fac s cercetezi cu luare aminte viaa fiecrui truditor doritor de mntuire i s-i impropriezi din ea, luminndu-i mintea i inima, deopotriv" (Pr. Ic. Stravr. N. N. Barbu, Diac. N. Barbu, Catalogul Sfinilor i drepilor din Biserica Ortodox, Ed. Curtea Veche, Bucureti, 2009, p. 12). La aceast lucrare au purces i autorii volumului de fa care, aa cum mrturisesc n cuvntul final despre Sfinii de pretutindeni, i doreau pomenii i cinstii dup cuviin". i, au reuit, cu eforturi binecuvntate, n neobosita dorin de a lua aminte la Sfintele Sfinilor".

Orice cititor dreptmritor trebuie s pun ia inim i nvturile Sfntului Nicolae Velimirovici care ne spune c n fiecare Sfnt Hristos se repet. n realitate, aa este i cu orice cretin, dar dup msura credinei lui. ntreaga via a Bisericii, toate rnduielile ei de zi i noapte, nu sunt nimic altceva dect o continu chemare la aceasta: s repetm i noi viaa lui Hristos mpreun cu Sfntul pe care l prznuim n acea zi, trind n rugciune i n har i experiind ntreaga via i faptele Sfinilor aa cum aceia au experiat viaa i faptele lui Hristos". Fii urmtori mie, precum i eu lui Hristos" (I Corinteni, 11,1), aceasta ne poruncete dumnezeiescul Apostol i mie, i ie, i fiecruia dintre noi, pentru c toi suntem chemai la sfinenie, la purtare i via sfnt. Aceast via sfnt, ns, nu putem s o trim singuri, ci ntotdeauna mpreun cu toi Sfinii" (Efeseni 3, 18), cu ajutorul i cluzirea lor, prin mijlocirea Sfintelor Taine i ale Sfintelor Virtui n Biseric, de aceea pe Preasfnta, Curata, Preabinecuvntata, Mrita Stpna noastr, de Dumnezeu Nsctoarea i pururea Fecioara Maria, cu toi Sfinii pomenindu-o, pe noi nine i unii pe alii i toat viaa noastr lui Hristos Dumnezeu s o dm". (Predici, Ed. Egumenit, 2009, p. 103). Binecuvntm apariia acestei lucrri i pe ostenitorii n duh i n fapt i plecm genunchi de suflet rugndu-ne ca i: Pe toii aceia care netiui Stinsu-s-au n vremea asprelor prigoane Cei ce nc astzi zac necunoscui, i-n biserici nu au slujbe i canoane, Pe toi Sfinii care numai Tu i tii, i al cror nume numai Tu-I ii minte, Pomenete-i, Doamne, Tu cnd vei veni, n mpriei Slavei Tale Sfinte." (Zorica Lacu Teodosia, Pomelnic). Cu arhiereti binecuvntri, f G A L A C T I O N

Episcopul Alexandriei i Teleormanului


Alexandria La Duminica Tuturor Sfinilor, 2010.

10

Lucrarea de fa, alctuit de printele Valerian i maica Iustina, constituie unul dintre cele mai complete Sinaxare Cretin-Ortodoxe. Pomenind numele sfinilor suntem mai nti noi pomenii de acetia i dobndirea familiaritii cu ei este o pregustare a mpriei Cerurilor. Cum taina persoanei se arat a fi central n nelegerea cretin, pomenirea lui Dumnezeu i a sfinilor, ca legtur vie a dragostei, este n miezul vieii duhovniceti. Domnul ne ajut prin sfinii Si nu pentru c ar avea nevoie de intermediari, ci pentru c, El nsui strlucind ntr-nii ca Lumin a lumii, vrea s ne iubim unii pe alii dup cum El mai nti ne-a iubit pe noi. Ca aripile de heruvimi, paginile acestei lucrri poart discret numele sfinilor ce ne ateapt, pe fiecare dintre noi, s-i chemm n rugciune. Pomenind pe sfinii de fiecare zi, inima noastr va fi atins de dorul de tain al hotarului veniciei" i nu ne vom putea opri s exclamm asemeni apostolilor: Doamne, bine este nou s fim aici!" Florin Caragiu

11

'A'L

-f?

J F

Abrevieri folosite

Sfntul Ier. - Sfntul Ierarh Sfinii Ier. - Sfinii Ierarhi > > Sfntul Sf. Mc. - Sfntul Sfinit Mucenic Sfinii Sf. Mc. - Sfinii Sfinii Mucenici Sfntul Sf. Nou Mc. - Sfntul Sfinit Nou Mucenic Sfinii Sf. Noi Mc. - Sfinii Sfinii Noi Mucenici Sfntul Cuv. - Sfntul Cuvios Sfinii Cuv. - Sfinii Cuvioi Sfntul Mc. - Sfntul Mucenic Sfinii Mc. - Sfinii Mucenici Sfntul M. Mc. - Sfntul Mare Mucenic Sfinii M. Mc. - Sfinii Mari Mucenici Sfntul Cuv. - Sfntul Cuvios Sfinii Cuv. - Sfinii Cuvioi Sfnta M-t - Sfnta Mucenit Sfintele M-e - Sfintele Mucenie Sfnta M. M- - Sfnta Mare Muceni Sfnta Nou M- - Sfnta Nou Muceni Sfintele Noi M-e - Sfintele Noi Mucenie Sfnta Cuv. - Sfnta Cuvioas Sfintele Cuv. - Sfintele Cuvioase Sfnta Cuv. M- - Sfnta Cuvioas Muceni Sfnta. Cuv. Nou M- - Sfnta Cuvioas Nou Muceni Sfintele Cuv. Noi M-e - Sfintele Cuvioase Noi Mucenie

15

16

s e m M B R i e - Ftpcnme i SPWMBRie FtPCIVNe

Ziua 1 / 1 4 rpciune

Din Minei:
nceputul Indictului, adic a anului nou bisericesc;

Sfntul Cuv. DIONISIE EXIGUUL (cel Mic sau Smerit) (460 - 1 5 4 5 );


Pomenirea m i n u n i i Maicii D o m n u l u i la M n s t i r e a Miasinilor i pomenirea incendiului cel m a r e de acolo (cca. 470);

Sfntul SIMEON Stlpnicul, stare la Mnstirea Taleda (Antiohia) din

Cilicia (390-1-459) 1 ; Sfnta Cuv. MARTA, maica Sf. Simeon Stlpnicul, cu pomenirea i slujba n Minei (f428) 2 :
Sfnta Cuv. EVANTIA;

Adormirea lui ISUS al lui Navi {11400 .Hr.); Sfintele 40 Mucenie Fecioare din leraclia (Tracia, cca. |323) 3 :
LAURENTIA diaconia
LAMPROTATIA VERONICA FILADELFIA LAMPADIA TEODULA IUNILA PROCOPIA APLODORA CYRIA VARVARA TIMOTEIA A G A T O N IC A TATIANA MARIA ARISTENETA EUTIHIA ACHILINA

a nu se confunda cu Sf. Simeon Stlpnicul cel Tnr din Muntele cel Minunat (f596), 24 mai/florar sau cu Sf. Simeon Stlpnicul, 27 apr./prier. a nu se confunda cu Sfnta Cuv. MARTA de pe 4 iul./cuptor (f551), mama Sf. Simeon Stlpnicul cel Tnr din Muntele Minunat. 3 vezi H.A.

17

sePTeMBRie - R^PCIVNO
TETEIA RIGORIA CALINICA IRINA TEOCTISTA CELSINA TECLA DOROTEEA TEOCL1A EODORA POLINISIA AMPLIANA TEODOTA

MAURA
PERCISA V A S IA IU S T A ANA

EUFISVSIA
EFTIMIA

PAULA
CYRIACIA

Sfntul AMUN diaconul, dasclul lor (cca. f323); Sfinii Mc.: EVOD i ERMOGHEN fraii i sora lor CALISTA (sec. I - II); Sfntul Cuv, MELETIE cel Nou, nevoitor n Muntele Miopolei (Grecia, 1035-1-1105); Sfntul Mc. ANGHEL (sau ANGEL) (f1680): Din alte surse: Pomenirea Icoanei fctoare de minuni a Maicii Domnului "CernigovGhetsimani";

Sfntul VERENA din Zurzach (Elveia, cca. f350); Sfntul Mc. AITALA din Persia (f380); Sfntul Cuv. GILES (sau EGIDIUS), ntemeietorul monahismului de-a lungul rului Rhone (cca. f712); Sfntul Cuv. NICOLAE (Kourtaliotul) din Creta (f1670); Sfntul Cuv. SIMEON din Lesbos (f1680); Sfnta Nou M- HAI DO din Stanos (f1820 - f 1821);
Sfinii Mc.: A D A M A S T I N , ERAT, TEANO, T E A N Ol i LAMPAO;

18

sepfeMBRi e - R^pci vm Sfintele M-e:


DIONIA EUTERPE HARICLEEA POLIMNIA TEONIMFA MOSHO CORALIA URANIA ATENA ERASMIA SAPFO TALIA;

CLEOPATRA
ANTAGONIA AFRODITA HAIDO

Sfntul Cuv. DRITELM pustnic n Anglia (f700); Sfntul Ier. LEU, ep. de Sens i mama sa Sfnta AYA (Frana, sec. VI); Sfntul Mc. AREALD din Brescia (Italia, sec. VI); Sfntul Ier. CONSTANT, ep. din Campania (Italia, sec. VI); Sfntul Sf. Mc. REGULIE, ep. african exilat de vandalii arieni (Italia, sec. VI); Sfntul Cuv. GHILDA stare n Frana (sec VI); Sfntul Ier. VICTOR, ep. de Mans Frana sec V; Sfntul Ier. FRIMIN al ll-lea, ep. de Amiens (Frana, sec. IV ); Sfntul Ier. FELIX, arhiep. de Pisa (Italia, sec. IV); Sfnta Cuv. EVANTIA; Sfntul Ier. SIXT, primul ep. de Reims (Frana, sec. III); Sfinii Mc. din Benevento (Italia):
DONAT FELIX ARONS ONORAT FORTUNAT SAVINIAN SEPTIMIN SEPTIMIN FELIX VITAL SATOR REPOSIT

Sfntul Ier. NEOFIT ep. de Lentini (Sicilia, sec. III); Sfinii Sf. Mc.: TERENTIAN ep. de Todi i FLACUS diaconul (Italia, sec. II); Sfinii Mc.: ROZA i PLATAN IE din insula San Antioco (Italia, sec. II); 19

sepipeMBRie - Rpcu/Ne Sfntul Sf. Mc. PRISCHIE, primul ep. de Papua (Italia, sec. I); Sfintele Noi M-e TATIANA i NATALIA fecioarele din Rusia (f1937); Sfntul ELPIDIE din Cipru.

Ziua a 2-a / 1 5 rpciune

Din Minei: Sfntul Mc. MAMANT din Cesareea Capadociei (|275); Sfinii Mc. TEODOT i RUFINA, prinii Sfntului Mamant mori n temni (sec. III); Sfntul Ier. IOAN IV Postitorul, patr. Constantinopolului (f595);
Sfinii Mc.: DIOMID, IULIAN, FILIP, EUTIHIAN, ISIHIE, LEONID, EUTIHIE, FILADELF, MELANIP;

Sfnta M- PARTAGAPIA, necat; Sfinii Mc. AITALA i AMUN din Tracia; Sfinii Drepi Preoi ELEAZAR, fiul lui Aaron i FINEES; Din alte surse: Pomenirea Sf. Icoane fctoare de minuni a Maicii Domnului "Kaluga"; Sfnta M- MAXIMA, sclav din Roma (f304); Sfntul Ier. IUST, ep. de Lyon, adormit n pustia Egiptului (f390); Sfinii Ier.: IUST i VALENTIN, episcopi de Strasbourg (Germania, sec. IV); Sfntul Cuv. OCTAVIAN pustnic la Volterra (Italia, sec. V); Sfntul Cuv. NONOSIE din Muntele Soracte (Italia, sec. VI); Sfnta Cuv. HIEU, stare n Tadcaster (Anglia, sec. VII); 20

SePTOMBRie - RPCIVHe Sfinii Cuv. ANTONIE (f1073) i TEODOSIE (f1074) de la Peterile din Kiev; Sfinii Sf. Noi Mc. VARSANUFIE, ep. de Kyrillov, IOAN preotul, SERAFIMA, egumen la Terapont, mpreun cu ANATOLIE, NICOLAE, MIHAIL i
FILIP (Rusia, f 1 9 1 8 ) ;

Sfinii Sf. Noi Mc.: DAMASCHIN (Tsedrik), ep. de Starodub, GHERMAN (Ryashentsev), ep. de Vyaznikov i TEFAN preotul (|1937); Sfinii Sf. Noi Mc.: EUFIMIE protopop,
Preoii: VASILE IOAN IOAN VICTOR PETRU TEODOT; VLADIMIR TEFAN

i XENIA monahia din Rusia ( f i 937);


Sfinii Mc.: EVPIE, IOSIF, FELIX, S E C U N D U L U S i IULIU din Sicilia; Sfinii Mc.: F A C O N D I N , IUVENTIN, P E R E G R I N i F E L I C I T A din Rimini

(Italia); Sfinii 3628 de Mucenici din Alexandria, ucii n Nicomidia1.

Z i u a a 3-a / 1 6 rpciune

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. ANTIM, ep. Nicomidiei (|302); Sfntul Cuv. TEOCTIST, mpreun ajuntor cu Sfntul Eftimie cel Mare, sihastru n Faran (f467); Sfntul Mc. ZINON; Sfnta M- VASILISA din Nicomidia, domnitorul care a muncit-o s-a fcut cretin (f309);

n Mineiul din 1845 sunt prznuii la 4 sept./rpciune, dup alte surse erau 6628 de Mucenici (vezi S.O.G. p. 10).

21

s e p m i B R i e - Rpciviie Sfntul Sf. Mc. ARISTION, ep. Alexandriei (cca. f167) 1 ; Sfntul Mc. HARITON, care a fost aruncat ntr-o groap cu var; Sfntul Mc. ARHONTIE, care a fost chinuit de foame; Sfntul CONSTANTIN cel Nou mpratul (t668) 2 ; Sfntul Nou Mc. POLIDOR, n Efesul cel Nou din Cipru fl-1794); Din alte surse:
Sfintele M - e EUFIMIA, D O R O T E I A , T E C L A i E R A S M A din Achileia

(Italia, sec. I); Sfnta Diaconi FEBE (sau FIVA) din Chenhreea (Corint, sec. I); Sfnta M- SERAPIA din Roma (f119);
Sfinii Mc.: T E O F I L diaconul MARDONIE INDIS EFTIMIE DOROTEI MIGDONIE GORGONIE PETRU ZENO

DOMNA -fecioara

toi mpreun cu Sfntul Sf. Mc. Antim, ep. Nicomidiei (f302) [vezi mai sus]; Sfntul Sf. Mc. ARISTEU mpreun cu pruncul ANTONIN din Campania (Italia, sec. IV); Sfntul Ier. MANIE, ep. de Verona (sec. V); Sfntul Ier. MACANISIE, ep. de Kells (Irlanda, t514); Sfntul Ier. ANSANO, ep. de Milano (f568); Sfntul CRCIUN, preot din Piemiont (Italia, sec. VI); Sfntul Ier. MARTIN IAN, ep. de Como (Italia, |628);

n lista episcopilor din Alexandria nu apare mentionat. Probabil este acelai cu CELADIE (152 -1166). (vezi S.O.G. p. 10). 2 dup alte surse ar fi vorba de Constantin IV Pogonat n vremea cruia s-a inut al 6-lea Sinod Ecumenic (vezi S.O.G. p. 11).

22

SePTOrlBRie - RSPCIWHe Sfntul EGULFIE stare la manastirea Lerins i cei 4 mpreun cu dnsul Frana (f676); Sfntul Ier. REMACLUS, ep. de Maastricht (Olanda, +677); Sfinii Cuv. Mc.: ARCADIE, COLUMBAN i FRUGENIE, monahi n Frana (sec. VII); Sfnta Cuv. ERESVITA, monahie n Frana (sec. VII); Sfntul Mc. EDWARD (sau EDUARD), regele Angliei (f978) [vezi i 18 mar./mrior]; Sfntul Ier. IOANICHIE II, mitrop. Serbiei (11354); Sfntul Cuv. IOAN Prosul, nebun pentru Hristos din Rostov (f1580); Sfntul Sf. Nou Mc. PIMEN (Belolikov), ep. de Vernensk (f1918); Sfinii Sf. Noi Mc.: ALEXIE preotul (f1937) i PETRU diaconul (f1953) din Rusia; Sfntul Ier. NECTARIE de Pentapolis, mutarea Sf. sale-moate; Sfinii 7 Mucenici din Nisapur;
Soborul tuturor Sfinilor Mucenici i mrturisitori d i n Kazakhstan 1 .

Ziua a 4-a / 1 7 rpciune Din Minei: Sfntul Sf. Mc. V AVI LA, arhiep. Antiohiei celei mari mpreun cu Sfinii trei prunci, care de sabie s-au svrit; Sfntul VAVI LA dasclul de la Antiohia, mpreun cu 84 de copii (sec. IV); Sfinii Mc.: TEOTIM i TEODUL, ce au vrut s-o ucid pe Sf. Ermionia;

srbtoare cu dat schimbtoare stabilit pentru duminica de dup 3 septJrpciune.

23

SP?eMBRie - R^PCIVHe

Sfntul Proroc MOISE, nscut n Egipt i crescut de fiica Faraonului, care s-a svrit n Muntele Nebo (lerihon, f1351 .Hr.); Sfnta ERMIONIA, una din cele 4 fiice al Sf. Ap. Filip ale crei Sf. Moate sunt la Efes;
Sfinii Mc.: CHENTJRION, O C H E A N , T E O D O R , A M I A N i I U L I A N ( f 3 0 3

- 305); Sfinii Mc.: TATUIL i sora sa VEVEA [vezi i 5 oct./brumrel], mpreun


cu P E T R O N I E , H A R I T I N A i Z A R V I L (sau S A R V I L ) ( f 1 1 5 ) 1 ;

Sfinii 3628 de Mucenici din Nicomidia2; Diri alte surse: Sfnta CANDIDA cea Btrn prima cretin din Napoli, (Italia, sec. I); Sfntul Sf. Mc. MARCEL, preot din Frana (f178); Sfintele M-e HARITINA i EUTIHIA surorile Sfintei Ermionia (sec. II) [vezi mai sus]; Sfntul Mc. PETRONIU, ucenic al Sf. loan Teologul i printe duhovnic al surorilor Sfintei Ermionia (sec. II);
Sfnta M - H R I S T O D U L A i fiii ei: U R B A N , P R I L I D I A N i E P O L O N I E

(t251);

Sf. Sarvil, prznuit la: - 5 septJrpciune n V.S. 1807, Minei 1845 i Sinaxarele Greceti i ruseti; -15 octJbrumrel n V.S., Minei 1845 i Sinaxarul rusesc mpreun cu Vevea; - 29 ianJgerarm V.S. 1807, Minei 1845,1980 i Sinaxarul grecesc mpreun cu Vevea. Sf. Tatuil prznuit la: - 5 septJrpciune n V.S. 1807, Minei 1845 i Sinaxarele greceti i ruseti. Sf Vevea prznuit la : - 5 septJrpciune n V.S. 1807, Minei 1845 i Sinaxarele ruseti i greceti; - 15 octJbrumrel n V.S. i Sinaxarul rusesc; - 29 ianJgerarm Minei 1980 i Sinaxarul grecesc. (vezi S.O.G. pag 12). 2 Vezi 2 septJrpciune la H.A. i S.O.G. p. 10. 24

s e p m i B R i e - Rfipcn/ne Sfnta M- IERUSALIMA din Berreea i cei 3 fii ai si: SECENDOS,


S E C E N D I C O S i S E G O R A S (sec. III);

Sfntul Cuv. MARIN diaconul, pustnic la Rinini (Italia, f307); Sfntul Cuv. PETRONIE din Egipt, ucenic al Sf. Pahomie cel Mare (f346); Sfntul Ier. SALVIAN, ep. de Verdun (Frana, f420); Sfnta Cuv. CANDIDA cea Tnr fctoare de minuni de la Napoli (Italia, f586); Sfntul Ier. ULTAN ep. n Irlanda (f657); Sfntul Ier. CUTHBERT ep. din Lindisfarne (f687), mutarea Sf moate [vezi 20 mar./mrior pomenirea]; Sfntul Cuv. SIMEON, eg. i fctor de minuni n Garejda ("fi 773); Sfntul Cuv. ANTIM cel orb, Chefalonia (n. 1727 - f1782); Sfntul Sf. Nou Mc. PARTENIE, eg. al Mnstirii Kiziltis (Crimeea, f i 867); Sfntul Ier. IOASAF, ep. de Belgrad (f1754), aflarea Sf. moate la 1911 (prznuitla 10 dec./undrea); Sfntul Sf. Nou Mc. ANDREI de Ufa, Rusia (f1937); [vezi i 26 decJundrea]-, Sfntul Sf. Nou Mc. GRIGORIE (Lebedev), ep. de Schlisselburg (f1937); Sfinii Sf. Noi Mc.: TEFAN ierom., MIHAIL protopopul i,
Preoii: NICOLAE PETRU ALEXANDRU NICOLAE IOAN PAVEL (Rusia, IOAN NICOLAE

mpreun cu A L E X A N D R U , VASILE, PETRU i T E F A N

1-1937); Sfntul Sf. Nou Mc. PETRU, mitrop. de Dabro-Bosnia (11941);

25'

s e p m i B R i e - RfipcivNe Sfntul Sf. Nou Mc. GORAZD (Pavlick), ep. de Boemia (Cehoslovacia,
f1942)1;

Sfntul Ier. MITROFAN, ep. de Voronezh (f1703), a 2-a descoperire a Sf. sale moate la 1989; Sfntul Mc. DONAT;
S o b o r u l T u t u r o r Sfinilor de la V o r o n e z h .

Z i u a a 5-a / 1 8 rpciune

Din Minei: Pomenirea junghierii Proorocului ZAHARIA, tatl naintemergtorului (sec.


i);

Sfinii Mc.: URBAN, TEODOR i MEDIMN mpreun cu 80 de preoi i diaconi (|364); Sfntul Sf. Mc. AVDEI Episcopul de Hormzid (Persia) n vremea lui Izdigherd, mpratul perilor; Sfntul Apostol PETRU cel din Atira, soborul su lng Constantinopol, n vremea lui lustinian; Din alte surse: Sfntul Mc. ROMULUS, prefect al palatului regal martirizat n timpul lui Traian (f112);

a fost preot catolic, a trecut la Ortodoxie mpreun cu 100.000 de catolici cehi, 2 ani mai trziu a fost sfinit ep. al Moraviei i Sileziei, contribuie substanial la restaurarea ortodoxiei n Cehoslovacia, la 25 iunJcirear 1942 este arestat de naziti cu ali preoi ortodoci, torturat i mpucat pe 4 septJrpciune (pe vechi este n 28 augjgustar). Pe 4 mai/florar 1961 recunoscut Sf. Nou Martir de Biserica Ortodox Srb i pe 24 augJgustar 1987 este declarat Sfnt i n Catedrala Sf. Gorazd" din Olomonc (Moravia).

26

sepTeMBRie - R^pciuNe Sfinii Mc. TATUIL i sora sa VEVEA din Edesa (98 - f138) 1 ; Sfntul Mc. ERCULAN de la Porto Romano (Italia, sec. II); Sfntul Sf. Mc. VICTORIN, ep de Aniterne (Italia, sec. II); Sfinii Sf. Mc.: CHIRIAC episcopul, ARHELAU diaconul, CENSURIN prefectul Pretoriului mpreun cu:
AUREA FELIX MAXIM TAURIN ERCULANUS VENERIE STOROCIM MINA COMODIE ERMIL MAVRU EUSEBIU RUSTIC MONAH AMANDIN OLIPIE CIPRU TEODOR

din Ostia n Italia (f252); Sfnta M- RAISA din Tama (Egipt, +308) [vezi i 23 septJrpciune]; Sfinii Mc. IUVENALIE i MAXIM din Antiohia (+361 -+363); Sfntul Ier. AMAND, ep. de Besancon n (Frana, sec. IV); Sfntul Sf. Mc. TAURIN, ep. de Eauze (Gascogne, sec. IV); Sfntul Mc. SUNIN, n vremea lui Izdigherd (+420)2; Sfntul Cuv. BERTIN, ntemeietorul Mnstirii Sithin din Frana (sec. VI); Sfntul Ier. URSICIN, ep. de Ravena (sec. VI); Sfntul Ier. VICTORIN, ep. de Como, mrturisitor (+644); Sfntul Mc. GLEB, din Rusia care la botez a primit numele David (1051 )3; Sfntul Sf. Mc. ATANASIE, stareul Mnstirii Simeon Stlpnicul din Brest-Litovsk (Polonia), ucis de catolici (+1648);
1 vezi 4 septJrpciune, 15 oct /brumrel i 29 ianJgerar n Minei 1980 V.S. i Sinaxarele ruseti i greceti. 2 mpreun cu Sfntul Mc. Avdei (vezi mai sus). 3 fratele Sfntul Mc. Boris (Roman) 24 iui/cuptor i fiul Sfntului Vladimir lumintorul Rusiei i al Sfintei Ana 15 iunJcirear.

27

sePTOMBRie - RflpcivNe Sfntul Nou Mc. EFTIMIE din Rusia (f1937); Sfinii Mc. CHINT, ARONTIE i DONA din regiunea Campania (Italia).

Adormirea Protos. IOANICHIE MOROI de la Sf. Mnstire Sihastria (n. 1859 -[1944).

Z i u a a 6-a / 1 9 rpciune

Din Minei: Minunea Sfntului Arhid. MIHAIL cea din Colose (Frigia); Sfinii Mc.: EUDOXIE, ZINON, ROMIL i MACARIE (f311) 1 ; Sfinii Mc. 1104 ostai (toat ceata Sf. Mc Eudoxie) i Sfnta CALODOTI, care de sabie s-au svrit; Sfinii Mc.:
F A U S T presbiterul, MACARIE, ANDREI,

VIV (sau AVIV) monahul, DIMOTUL ranul,

CHIRIAC, CHIRIAC altul,

DIONISIE, TEOCTIST corbierul

i Sfintele M-e ANDROPELAGHIA i TECLA, surori (sub Deciu, f250); Sfntul Mc. SARAPAVON senatorul care de sabie s-a svrit; nnoirile Bisericii Prea Sfintei Nsctoarei de Dumnezeu la Deuteron, n casa Sfintei Irina; Din alte surse: Sfinii 11.000 de Mucenici mpreun cu Sfntul ROMIL (sau ROMULUS), rstignii pe muntele Ararat (sec. II);

Sfntul Mc. Romii a ptimit n zilele lui Traian mpreun cu 11000 de cretini. Sf. Mc. Eudoxie a ptimit n zilele lui Diocleian mpreun cu toat ceata sa de 1104 ostai.

28

SePPMBRie - RflPCIVNe Sfinii Mc. SANTIAN, AUGUSTIN i BEATA de lng Sens (Frana, 273); Sfntul Sf. Mc. CHIRIL, ep. Cortinei (Creta, 1303); Sfntul Cuv. ARHIP din Hieropolis (sec. IV); Sfnta M- EVA de la Dreux (Frana, sec. IV); Sfnta VASILISSA, care cu pace s-a svrit n Armenia (sec. IV)1; Sfntul Ier. PETRONIU, ep. de Verona (sec. V); Sfntul Cuv. DAV1D, fctor de minuni din Hermopolis (Egipt), ce fusese tlhar (sec. VI); Sfntul Cuv. ELEFTERIE, stare la Spoleto i fctor de minuni din Roma (sec. VI); Sfnta Cuv. BEGA fecioara, prima egumen n Copeland (Cumbria, sec. VII); Sfntul Cuv. FAUST, stareul Mnstirii Sf. Lucia din Siracuza Siciliei (sec. VII); Sfntul MAGNUS din Fusen, lumintorul regiunii Allgau din Germania (1772); Sfntul Nou Mc. MAXIM Sandovici la Gorlia (Polonia, 11914); Sfntul Sf. Nou Mc. DIMITRIE preotul (Rusia, f1918); Sfinii Sf. Noi Mc. CONSTANTIN, IOAN i VSEVOLOD preoi din Rusia (1-1937).

Sfnta Vasilissa a fost soia Sfntului Eudoxie, (vezi mai sus la Minei) V.S.C. p. 64.

29

s e p m i B R i e - RflpciVNe
Z i u a a 7 -a / 20 rpciune

Din Minei:
nainte-prznuirea Naterii Preasfintei Nsctoare de D u m n e z e u ;

Sfinii Cuv. SIMEON i AMFILOHIE de la Pngrai (Romnia, f1570); Sfntul Mc. SOZONT din Licaonia (|304);
Sfinii A p . E V O D fl-66), ep. n Antiohia cea mare i O N I S I F O R ( f 6 7 ) , ep.

al Colofoniei (din cei 70)1; Sfntul Mc. EVPSIHIE din Cesareea Capadociei (n vremea lui Adrian); Sfntul Cuv. LUCA, al 3-lea egumen al Mnstirii Mntuitorului de la Prul Adnc (Olimpul Bitiniei, sec. X); Din alte surse: Sfntul Ier. SINOT, al doilea ep. de Capua (Italia, sec. I); Sfinii Mc.: FANGON, EUCARP i CLEMENT (sfinit mucenic) n Ancira (sec. III); Sfnta M- REGINA, fecioar din Frana (sec. III); Sfntul Mc. ANASTASIE din Dalmaia (Italia, sec. IV); Sfntul Ier. VIVENTIE, ep. de Reims (Frana, sec. IV); Sfntul Ier. GRAIE, ep. de Aosta (sec. V); Sfntul Cuv. CLOUD (sau CLODOALD), eg. fondator al Sf. Mnstiri Nogent sur Seine lng Paris, nepotul Sfintei Cuv. Clotilda regina francilor [vezi 3 iunJcirear] (f560); Sfinii Ier. ALCMUND i GHILBERT, episcopi de Hexam n Anglia (sec. VIII); Sfntul Cuv. CASIAN imnograful (sec. IX);
1

vezi i 4 ian./gerar i 28 aprJprier.

30

SePiFMBRie - R^PCIVNe Sfntul Cuv. PETRU Evlaviosul, al 2-lea egumen al Mnstirii Mntuitorului de la Prul Adnc (Olimpul Bitiniei, sec. IX - X); Sfntul Ier. IOAN, ep. de Novgorod fctor de minuni (f1186); Sfntul Sf. Mc. MACARIE de Kanev, arhim. la Obruch i Pinsk (f1678); Sfntul Cuv. MACARIE de la Optina (f1860); Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN (Maslovsky) din Poltavka (Rusia, f1912); Sfinii Sf. Noi Mc. PETRU i MIHAIL preoii i ALEXANDRU diaconul (Rusia, f 1918); Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN preotul din Poltavka (Rusia, 11921); Sfinii Sf. Noi Mc. ( f i 937): EUGEN (Zernov), mitrop. de Nigni-Novgorod, TEFAN preotul
EUGEN, N I C O L A E i PAHOMIE monahii:

Sfntul Sf. Nou Mc. GRIGORIE i VASILE preoii, i LEO monahul din Rusia (t1937).

Ziua a 8-a / 21 rpciune

Din Minei:
Pomenirea Naterii Preasfintei Nsctoarei de D u m n e z e u i pururea Fecioarei Maria;

Sfinii Mc. RUF i RUFIAN, frai buni; Sfntul Mc. SEVER; Sfntul Mc. ARTEMIDOR; Sfntul Nou Mc. ATANASIE care a mrturisit n Tesalonic la f1774;

31

sepw,M&Rie - RSpcivne Din alte surse: Sfntul Cuv. KINEMARC, monah n Anglia, ucenicul Sntului Dupritie (Dyfrig) (sec. V)1; Sfnta Cuv. ETHELBURGA regina Angliei care a ajuns egumen la Lyming (f647) 2 ; Sfntul Cuv. BEIE, stare la Derbyshire (Anglia, f670); Sfntul Ier. DISIBOD, ep. irlandez ntemeietorul Mnstirii Nahe Valley (Germania, f674); Sfntul INA rege din Wessex i ETHELBURGA regin, amndoi devenind monahi la Roma dup 726 (Anglia, sec. VIII); Sfntul Cuv. ARSENIE, eg. la Konevitz (t1447) [vezi i 12 iun./cirear]; Sfntul Cuv. SERAPION, monah la Spazo-Eleazar n Pskov (Rusia, t1481); Sfntul Cuv. LUCIAN din Pereyaslav (Rusia, 11654); Sfntul Ier. SOFRONIE, ep. de Ahtaleia (Georgia, f1803); Sfntul Nou Mc. ALEXANDRU lacob la Solovki (Rusia, f1930); Sfinii IOAN (Maisuradre) ( f i 957) i GHEORGHE-IOAN (Mkheidre) (f1960), mrturisitorii din Georgia.

Z i u a a 9-a / 2 2 rpciune

Din Minei: Pomenirea Sfinilor i Drepilor dumnezeieti prini IOACHIM i ANA;

vezi 14 novJbrumar 545, Sfntul Ep. Dyfrig. soul ei, Sfntul Mc. Edwin regeie Angliei (12 oct./brumrel), fiica ei Sfnta Cuv. Eanfled fost regin i egumen la Whitby i nepoata, Sfnta Cuv. Elfleda, egumen la Whitby (8 febrjfurar) (vezi V.S.C. p. 84-89).
2

32

SCPTCMBRie - R$PC!VN Sfntul Cuv. ONUFRIE de la Vorona (Romnia, f1789); Sfntul Cuv. CHIRIAC de la Tazlu (Romnia, 11660); Sfntul Mc. SEVERIAN, senator (f315): Sfntul Mc. HARITON; Sfntul Cuv. TEOFAN Mrturisitorul, sihastru (f280) 1 ; Sfinii 200 Prini de la Sinodul III Ecumenic din Efes n zilele mpratului Teodosie cel Mic care au caterisit pe necredinciosul Nestorie (1-431); Din alte surse: Sfntul Mc. STRATON (|237) 2 ; Sfntul KIERAN (sau CIARAN), ucenicul Sf. Finian din Irlanda (f545) 3 ; Sfntul Ier. OMER, ep. de Therouanne i Boulogne (f667 sau f670); Sfnta Cuv. OSMANA, zvort de la Saint-Brieuc (Frana, f670); Sfntul Cuv. BETTELIN, ucenic al Sfntului Guthlac (sec. VIII)4; Sfnta Cuv. WULFHILDA, stare la Barking (Anglia, t1000); Sfntul Cuv. NICHITA Hartularie din Constantinopoi (sec. XII); Sfntul Cuv. IOSIF, eg. al Mnstirii Volokolamsk (|1515); Sfntul Cuv. IOACHIM din Opocika (Pskov), a ntemeiat Mnstirea Sf. Ilie Tesviteanul unde se odihnesc Sf. moate (f1550); Sfntul Ier. TEODOSIE, arhid. de Cernigov (f1696), aflarea Sf. moate n 1896 (prznuit la 5 febrJfurar);

f299 la H.A. vezi 13 septJrpciune In Minei si S.S.P. (Tome Premier), p. 107. 3 KIERAN cel Tnr, diferit de KIERAN cel Btrn ep. de Ossory (Irlanda) (5 marJmrior); Sf Finian vezi 12 febrJfurar. Sf Guthlac din Krowland (Anglia) (vezi 11 aprJprier).

33

sepiFeMBRie - R^pcivne Sfinii Sf. Noi Mc. GRIGORIE preot i ALEXANDRU diacon din Rusia (t1918); Sfntul Sf. Nou Mc 2AHARIA (Lobov), arhiep. de Voronej (t1937);
Sfinii Sf. Noi Mc.: A L E X I E protopop, IOSIF, V A S I L E , S E R G H I E preoi, i

VASILE din Rusia (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU preotul (t1942) i Sfntul Cuv. Nou Mc. ANDRONIC monahul (f 1938), din Rusia;
Sfinii Mc. I A C H I N T , A L E X A N D R U i T I B U R T I E din Lazio (Italia).

Ziua a 10-a / 23 rpciune

Din Minei:
Sfintele M-e: M I N O D O R A , M I T R O D O R A i N I M F O D O R A , surori (1*304);

Sfntul Mc. VARIPSAVA fctor de minuni n Dalmaia (sec. II); Sfnta PULHERIA mprteasa, sora mpratului Teodosie cel Mic; Sfinii Apostoli: APELIE din Smima, LUCA, arhiep. n Laodiceea Siriei i CLIMENT, ep. Sardiei [vezi i 4 ianJgerar]1; Sfnta M- IA, care de sabie s-a svrit; Sfinii Ier. PETRU i PAVEL ep. Niceii, aprtor al Sf. Icoane (f826) 2 ; Din alte surse:
Sfnta E V D O C H I A cea T n r (sec. V);

Sfntul Ier. VERAN, ep. din Frana (sec. V); Sfntul Cuv. FINIAN egumen din Ulster (Irlanda, f579);

1 1
1 Sf. Ap. Apelie - vezi Epistola ctre Romani; Sf. Ap. Luca - vezi Epistola ctre Timotei, i Sf. Ap Ciiment - vezi Epistola ctre Coloseni. vezi 11 septJrpciune n Sinaxarul grecesc i n S.S.P., p. 90.

| f J

sepwMBRie - RflpcivNe Sfntul Ier. SALVIE, ep. de Alhi (Galia, |584); Sfntul TEODAARD de Maastricht (Olanda, f668); Sfntul Ier. AUBERT, ep. de Avranches (Frana, |725); Sfntul Cuv. PAVEL, Fiul ascultrii" de la Pecerska (sec. XIII); Sfntul Cuv. IOASAF fctor de minuni, monah la Lacul Kubensk (Vologda, t1453); Sfntul Cuv. CHIRIL, eg. la Lacul Alb (Rusia, f1469) [prznuit i la 9 iun./cirear]; Sfntul Cuv. CAS IAN, eg. la Spaso-Kamenny (Rusia, sec. XV); Sfntul Cuv. EUFROSIN cel Nou, aprtorul Mnstirii Grdinarilor din Cefalonia (f1811);
Sfinii Sf. Noi Mc.: GLEB, PETRU, CONSTANTIN, ISMAIL, VASILE, EVGHENIE i IOAN preoi din Rusia fl-1937);

Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (t1937):


Preoii: G L E B NICOLAE CONSTANTIN EVGHENIE VASILE PALADIE ISMAIL IOAN IOAN PETRU VASILE

MELETIE i GABRIEL monahii, i SIMEON i TATIANA fecioara;

Sfntul Sf. Nou Mc WARUS (sau VAR), ep. de Lipetsk (Rusia, |1938); Sfntul Ier. ETHELWOLD, ep de Winchester, mutarea Sf. moate [vezi 1 aug./gustar ziua de pomenire];
Sfntul Cuv. NEOFIT cel Mare,

Sfintele 3 Cuvioase Pustnice.

35

seprpeMRRie - RflpcivNe
Z i u a a 11-a / 24 rpciune

Din Minei: Sfnta Cuv. TEODORA din Alexandria (f491);


Sfinii Mc.: S E L E U C , ILIE, Z O T I C , L U C I A N i V A L E R I A N din Tomis, n

vremea lui Liciniu [vezi 13 septJrpciune]1 ; Sfntul Cuv. EUFROSIN Buctarul din Alexandria (Egipt, sec. IX); Sfinii Mc.: DIODOR, DIOMID i DIDIM din Laodiceea Siriei (f362 - f364); Sfnta M- IA cea btrn de vrst, mpreun cu ali 9000 de Mucenici ce au ptimit mpreun cu ea n Persia (f363); Sfinii Mc.: DIMITRIE, EVANTIA soia sa i fiul lor DIMITRIAN (sec. I)2; Din alte surse: Sfinii SERAPION, CRONID i LEONTIE din Alexandria (f237) 3 ; Sfinii Mc. PROTUS (Roma, sec. III); Sfntul Ier. PAFNUTIE Mrturisitorul, ep. n Tebaida Egiptului (sec. IV)4; Sfntul Ier. PATIENT, ep. de Lyon (f490); Sfntul Ier. EMILIAN, ep. de Vercelli (Italia, f520); Sfntul Ier. DEINIOL (sau DANIIL), eg. i ep. n Bangor ara Galilor (1584); Sfntul Cuv. ALMIR, pustnic n Frana (sec. VI); Sfntul Cuv. ADELFIE, stare la Remiremont (Frana, f670); i IACHINT, fraii care i slujeau Sfintei Evghenia

1 2 3 4

n Sinaxarul din 1807. vezi 13 septJrpciune n Sinaxarul grec. vezi 13 septJrpciune n Minei. vezi A.L.O.S. p. 145 i H.A.

36

s e p m i B R i e - RflpqvNe Sfntul Ier. PETRU, ep Niceii, aprtor al Sf. Icoane (f827) 1 ; Sfinii Cuv. ARSENIE clin Calabria i ILIE ucenicul su (f960); Sfinii Cuv. SERGHIE i GHERMAN (f1353), mutarea Sf. moate sale la Valaam n 17182; Sfinii Sf. Noi Mc. NICOLAE protopopul i VICTOR preotul din Rusia (t1918); Sfinii Sf. Noi Mc. CARP preotul (f1937) NICOLAE diaconul (f1942) din Rusia; Sfntul Cuv. SILUAN Athonitul (f1938); Sfnta Cuv. XENIA de Sankt-Petersburg (f1800), canonizarea ei n anul
1978 3 ;

Sfinii Mc. INGENIU i IPOLIT din Lazio (Italia); Sfnta M- TEODORA din Vasta n Peloponez;

Adormirea lerom. DAMASCHIN Schipor, Sf. Mnstire Putna (n. 1908 f1988).

Z i u a a 12-a I 2 5 rpciune

Din Minei:
Pomenirea nchinrii cinstitelor lemne;

Sfntul Mc. AUTONOM, ep. n Italia, svrit cu pietre n Sf. Altar (f313); Sfntul Sf. Mc. CURNUT (CORNUT sau CORONAT), ep. Iconiei (sec. III); Sfntul Sf. Mc. TEODOR, ep. Alexandriei (f609);
1

vezi 10 septJrpciune n Minei i S.O.G. 1542 - 1550 dup H.A,. Sfntul Cuv. Serghie (vezi pomenirea la 28 iunJcirear). vezi 24 ianJgerar ziua de pomenire.

37

sepireMBRie - Rpciviie Sfinii Mc. MACHEDONIE, TATIAN i TEODUL, ari de vii n Frigia (sec. IV); Sfntul Cuv. DANUL din Tasios, Bitinia (f750) 1 ; Sfntul Mc. OCHIAN; Sfntul Mc. IULIAN din Galatia, preot mpreun cu ali 40 de mucenici (sec. IV)2; Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. SERAPION, ep. de Catania n Sicilia (sec. IV); Sfntul Ier. AILBE (sau ELVIS), ep. de Emly (Irlanda, f527): Sfntul Ier. SACERDOT, ep. de Lyons (Galia, f551); Sfntul Ier. SILUAN, ep. de Verona (Italia, sec. VI); Sfnta Cuv. EANSWITHE, stare n Folkestone (Anglia, f640); Sfntul Cuv. ANDRONIC din Atroa (Olimpul Bitiniei, f805); Sfntul Cuv. ATANASIE cel Tnr, ucenic al Sf. Atanasie cel Btrn, Mnstirea Vysotsk din Serbukov ( i i 395); Sfntul Cuv. ATANASIE cel Btrn, primul stare al Mnstirii Vysotsk din Serbukov, i ucenicul Sf. Serghie de Radonej (11401); Sfntul Cuv. VAS IAN din Tiksen (Vologda, f1624); Sfntul SIMEON de Verkuta (f1642), mutarea Sf. Moate la 1704; Sfntul Sf. Nou Mc. DOSITEI din Tbilisi (Georgia, f1795); Sfinii Sf. Noi Mc. TEODOR prototpop i DIMITRIE preot (Rusia, |1937); Binecuvntatul ALEXIE din Elnat i Zharki (|1937) 3 ;

1 2 3

f843 ia H.A. vezi 13 sept/rpciune n V.S. vezi H.A. i A.L.O.S. p. 17.

38

sepipeMBRie - RpciVNe
Sfinii Sf. N o i Mc. T E O D O R , DIMITRIE, I O A N i N I C O L A E preoii (Rusia,

f1937).

Z i u a a 13-a 1 2 6 rpciune

Din Minei:
nainteprznuirea nlrii Sf. Cruci; Pomenirea nnoirilor ( d u m n e z e i e s c u l u i loca) a Sfintei nvieri a lui Hristos d e la Ierusalim;

Sfntul Cuv. IOAN de la Prislop (Romnia, sec. XVII);


Sfinii Mc.: G O R D I A N , M A C R O V I E , ILIE, Z O T I C , L U C I A N i V A L E R I A N

din Tomis (|320) 1 ;


Sfntul Sf. Mc. CORNELIE Sutaul, episcop de Skepsis (sec. I), nvat

de Sf. Ap. Petru;


Sfinii Mc.: C R O N I D , L E O N T I E , S E R A P I O N 2 , S T R A T O N 3 i S E L E U C din

Alexandria (|237) 4 ; Sfntul Cuv. PETRU din Agreia (n. 773 - f857); Sfntul Cuv. IEROTEI Iviritul din Athos (n. 1686 - -fi 745); Din alte surse: Sfntul ARISTID, filozof din Atena (sec. II); Sfntul Ier. LITORIUS (sau LIODOR), ep. de Tours (Galia, f370); Sfntul Cuv. TEOCTIST, ndrumtorul Sfntului Sava cel Sfinit (f469J [5 dec./undrea];
vezi 11 septJrpciune n V.S. 1807. vezi 11 septJrpciune la H.A. i V.S. 1807 i 9 sept. V.S. 1807 pentru Sfinii: Cronid, Leontie i Serapion. vezi 9 septJrpciune n V.S. 1807. vezi 11 septJrpciune n Sinaxarul din 1807 i H.A.
1

39 ;

s e m M B R i e - Rfipciune Sfinii Cuv. CORNELIE (ucenicul Sf. Alexandru din Svir), DIONISIE i MIHAIL din Padan, Olone (sec. XVI); Sfntul Cuv. VENERIE, pustnic n insula Palmaria (f630); Sfntul Cuv. COLOMVIN, stare la Mnstirea Lure din Frana (f680); Sfntul Ier. AIME, ep. de Sion (Elveia, t690); Sfnta M. M- KETEVANA, regina Georgiei (f1624); Sfinii Sf. Noi Mc.: ALEXANDRU i TEFAN preoii i NICOLAE diaconul din Rusia ( f i 937);
Sfntul N I C O L A E F I L I P O V din Rusia ( f 1 9 3 7 ) 1 ;

Sfinii Mc. FELICISIMUS i SECONDIN din Puglia (Italia ); Sfntul Mc. LIGORIE din Veneia: Sfntul Cuv. VASILE din Iberia2.

Z i u a a 14-a / 27 rpciune

Din Minei:
Pomenirea nlrii Cinstitei i de via fctoarei Cruci;

Sfntul Ier. IOAN GUR de AUR, arhiep. Constantinopolului care n aceast zi a rposat (1407), dar pentru praznicul Cinstitei Cruci i s-a mutat slujba n luna novJbrumar In 13 zile; Sfnta PLACHILA mprteasa, soia mpratului Teodosie cel Mare (sec. IV) [vezi 17 ian./gerar];

1 2

vezi N.M.R. vezi H.A. Calendar 1997, n Sinaxarele greceti.

40

170 ce s-au adunat la Sinodul VI Ecumenic pe vremea mPogonatul, tatl lui lustinian cel Mic o purta Serghie, i a i s-au adunat la Trula palatului ce se chema Oat i supunnd anatemei pe monoteliii: Serghie, Pir, Petru i Pavel ce fuseser episcopi ai Constantinopolului, i pe Macrovie al Antiohiei, pe Chir al Alexandriei, pe Onorie al Romei, pe tefan i Polihronie i pe cei ce erau la un gnd cu dnii. Cartea canoanelor s-a fcut n zilele lui lustinian, fiul su (680); Mc. PAPA din Larand (Licaonia) n vremea lui Maximian care de (+310);

1527 i a fost ucenic al Sf. Nifon patriarhul

Sf. Icoane fctoare de minuni a Maicii Domnului (1696); Sf. Mc. CIPRIAN, ep. Cartaginei, a pus bazele eclisologiei (1*258); Mc. CERALIS soldatul i SALUSTIA soia sa (Roma, sec. III); ^RESCENT, pruncul, fiul Sfintei Eutimia din Roma (+303); Sfntul Ser. MATERN ep. de Koln (+330); MARIA din Tars (+607); Cuv. Mc. IOASAF n Tesalonic din Sf. Munte Athos (+1527); Sf. Noi Mc. IOAN (+1918) i NICOLAE (+1937) preoii din Rusia; Cuv. ALEXANDRA (+1789), MARTA (+1829) i ELENA (+1832) de la Diveievo. Descoperirea Sf. Moate n anul 2000;

41

sePTOMBRie - Rflpcivne Sfntul Mc. CRESCENIE de la Roma; Sfntul Mc. CRiSOGON, mucenic la Aquileia din Italia; Sfntul Mc. FELIX i cei mpreun cu dnsul n regiunea Toscana din Italia;

Adormirea ieroschim. OREST Baldovin (f1878) frate cu Anastasie, cei mai apropiai ucenici ai Sf. Ier Calinic de la Cemica; Adormirea Cuv. VITA UE Monahul de la Mnstirea Caracalu (Sf. Munte), clugrit la Sf. Mnstire Neam (n. 1891 - f1945).

Ziua a 15-a / 28 rpciune

Din Minei: Sfntul Ier. IOSIF cel Nou de la Parto, mitrop. Timioarei i a tot Banatul, fctorul de minuni (1568 - f1656); Sfntul M. Mc. NICHITA Gotul, pe vremea mpratului Constantin cel Mare (f372); Sfntul Cuv. FILOTEI preotul, din Opsidria (Asia Mic, sec. X); Sfntul Mc. PORFIRIE cel dintre ngntori, comediant din Cezareea (t361); Sfntul Ier. ACACHIE, ep. Melitinei, aflarea Sf, sale moate [prznuit la 17 apr./prier]; Sfinii Mc. MAXIM, TEODOT i ASCLIAD (sau ASCLEPIODOT) din Adrianopol (f305-t311); Sfintele 2 Mucenie fecioare, care de sabie s-au svrit; Sfinii Mucenici, care au ptimit cu Sfntul M. Mc. Nichita;

42

SePTOrBRie - RSPCIVH

Sfntul Arhid. TEFAN, ntiul mucenic (f34), aflarea Sf. sale moate n 415; Sfntul Cuv. GHERASIM, ctitorul Mnstirii Sf. Treimi din Zagora (sec. XVIII); Sfntul Nou Mc. IOAN Criteanul care a mrturisit n Efesul cel Nou la

11811;
Sfntul Cuv. VISARION al il-lea, arhiep. Larisei, fctor de minuni (f1540); Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. NICODIM preotul din Roma (sec. I); Sfntul Mc. BENIGN (f320); Sfntul Ier. FILIE, episcop (|320); Sfntul Ier. MAXI Ml LI AN, ep. de Palermo exilat de vandali n Toscana (1460); Sfnta Cuv. EVTROPIA, vduv la Clremont (Frana, sec. V); Sfntul Cuv. IOSIF, eg. de Alaverd, ntemeietorul monahismului n Imiria (Georgia, f570); Sfntul Cuv. HERMIN, pustnic n Bretagne (Frana, sec. VI); Sfntul Cuv. ACHARDIE, stare din Frana (sec. VII); Sfntul Cuv. MIRIN, eg. n Irlanda (sec. VII); Sfntul Cuv. IOAN, ep. de Suzdal (f1373), ale crui Sf. moate se afl n catedrala din Suzdal [vezi i 15 octJbrumrel]; Sfntul Ier. SIMEON, arhiep. de Tesalonic (f1430); Sfntul Ier. VISARION I, mitrop. de Larissa (n. 1490 - f1540) 1 ; Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN preotul i Sfnta Nou M- EVDOCHIA fecioara din Rusia fli918);

vezi H.A.

43

sepipeMBRie - R^pcivne
Sfinii Sf. Noi Mc. ANDREI, GRIGORIE, IOAN i G R I G O R I E (altul) preoii

din Rusia (f1921); Sfinii Sf. Noi Mc.: IGNATIE arhim. (f1932), DIMITRIE protopop (f1935), IOAN protopop, IACOV preot, NICOLAE arhidiacon, MARIA monahie i LUDMILA din Rusia (t1937); Sfntul Mc. AMAND; Sfntul Cuv. ANTIM din Hios [vezi i 2 febrJfurar]-, Sfntul Mc. ARGHEU; Sfntul Mc. CLAUDION; Sfntul Mc. CRESCENS; Sfntul Ier. EVSTIHIE, patr. Ierusalimului; Sfntul Cuv. MELETIE, ctitorul Mnstirii de la Sergheiev din Rusia; Sfntul Mc. NARCIS; Sfntul Ier. NICHITA, ep. de Hytron (Cipru);

Adormirea maicii GAFIA

Iile, monahie de la Sf. Mnstire

Agapia

Veche, mama Pr. Ilie Cleopa Arhimandritul (n. 1876 - f1968).

Ziua a 16-a / 29 rpciune

Din Minei: Sfnta M. M- EUFIMIA (f304) [vezi i 11 iul./cuptor)]; Sfnta M- MELETINA din Marcianopolis (Tracia, sec. II); Din alte surse: Sfnta M- SEVASTIANA, ucenica Sf. Ap. Pavel (leraclia, f86);

44

s e m M B R i e - Rfipcivne Sfntul Sf. Mc. CIPRIAN, ep. de Cartagina (t256) 1 ; Sfinii Mc. VICTOR i SOSTENE din Calcedon (f304); Sfinii Sf. Mc. AVONDIE preotul i AVONDANT diaconul din Roma (sec. IV); Sfntul Cuv. DOROTEI, pustnic din Egipt (sec. IV); Sfntul Ier. NINIAN, ep. de Whithorn (f432) [vezi i 26 aug./gustar]; Sfnta Cuv. EUGENIA, stare n Alsacia (f735); Sfinii Mc. ISACHIE i IOSIF fraii (Georgia, f808); Sfnta M- LUDMILA, prinesa Cehiei, bunica Sfntului Venceslav, prinul Cehiei (+917); Sfnta Cuv. EDITH, clugri n Wilton (Anglia), fiica regelui Edgar (f984) 2 ; Sfntul Cuv. PROCOPIE Cehul, egumen la Sazava (Cehia, 11053); Sfntul Ier. CIPRIAN, mitrop. Kievului, ucenicul Sfntului Grigorie Sinaitul (1330-1-1406); Sfinii Sf. Noi Mc.: OIMEN, ep. de Semireci i Verni (f1918); GRIGORIE (1i 937) i SERGHIE (|1942) preoi din Rusia; Sfntul Cuv. CUCA, arhim. din Odesa (f1964); Sfntul CIPRIAN din Serbia; Sfnta M- DULCISIMA fecioara din Lazio (Italia); Sfnta M- INOCHENTIA fecioara n vremea lui Diocleian: Sfntul Mc. PRISCIAN la Nocera (Italia).

1 vezi i 13 septJrpciune n I.S.A.; a nu se confunda cu Sf. Ier. Ciprian din 2 octJbrumrel. 2 la 15 ani intr n mnstire i moare la 23 de ani; vezi i 3 nov//brumar mutarea Sf. moate.

45

s e p m i & R i e - Rpciviie
Z i u a a 17-a / 3 0 rpciune

Din Minei:
Sfintele M-e: PISTIS, E L P I S i A G A P I S cu maica lor S O F I A din R o m a

(Italia, f137) 1 ; Sfnta M- AGATOCLIA; Sfinii Mc. MAXIM, TEODOT, fiul, i ASCLIPIODOTA, fiica2; Sfnta M- LUCIA i GEMINIAN mucenicul, fiul ei (Roma, f303); Sfnta M- TEODOTA (Niceea, f222); Sfinii 100 de Mucenici din Egip mpreun cu Sf. Ierarhi PILEVS i NIL episcopii din Egipt i cei doi boieri ILIE i PATERMUTIE toi din Egipt (f309); Sfinii 50 de Mucenici din Palestina care s-au svrit prin foc3; Sfinii Mc. HARALAMBIE i PANDOLEON cu tovarii lor; Sfinii Sf. Mc. IRACLID i MIRON, episcopii Tamasului (Cipru, sec. I); Din alte surse: Sfntul Mc. ZINON preotul ce a ptimit mpreun cu cei 100 de Mucenici din Egipt i cei 56 din Palestina4; Sfntul Sf. Mc. IUSTIN, preotul din Roma (f269); Sfinii Mc. TEFAN i SOCRATE din Bitinia (sec. III); Sfntul Cuv. SATIR, fratele mai mare al Sfntului Ambrozie (f383); Sfntul Sf. Mc. LAMBERT, ep. de Mastricht (Olanda, f705);

Sf. Pistis (Faith (engiez)Nera (rus)) 12 ani, Sf. Elpis (Hope (eng/ezJ/Nadejda (rus)) 10 ani i Sf Agapis (Love (englez)ILyubov (rus)) 9 ani. 2 vezi 15 septJrpciune n Calendarul grecesc. 3 ptimirea lor a fost mpreun cu a Sfinilor Ierarhi Pilevs i Nil din Egipt i, llie i Patermutie tot din Egipt. 4 vezi H.A.

46

SePTOrfBRie - RflPCIVNe

Sfntul Cuv. ANASTASIE din Cipru (n. 1081 - f1143); Sfntul Ier. IOACHIM Ilustrul, patr. Alexandriei fti567);

Sfntul Sf. Nou Mc. DIMITRIE preotul din Rusia (1i937); Sfntul Noul Mc. IOAN din Rusia ( f i 941); Sfntul Cuv. EUSIPIE din Cipru; Sfinii Mc. NARCIS, i CRESCENTIN din Roma.

Ziua a 18-a / 1 b r u m r e l

Din Minei: Sfntul Ier. EUMENIE, ep. Godinei (Creta, sec. VII); Sfintele M-e SOFIA i IRINA (Egipt, sec. III); Sfnta M- ARIADNA, pe vremea mprailor Adrian i Antonin (sec. II); Sfntul Mc. CASTOR din Alexandria; Din alte surse: Sfntul Ier. EUSTORGHIE, ep. de Milano (sec. IV); Sfntul Ier. APFU, ep. de Oxirinc (sec. V); Sfntul Sf. Mc. DIDIER, ep. Alsaciei (sec. VI - VII); Sfntul Cuv. HYBBALD, stare n Anglia (f690); Sfntul Ier. ARCADIE, ep. Novgorodului (Rusia, 1i163); Sfntul Mc. ROMIL, ucenicul Sf. Grigorie Sinaitul, nevoitor la Ravania (Serbia, sec. XIV); Sfinii Mc. BIDZINI, ELIZBAR i HAVEL prinii din Georgia (f1661) 1 ;

HAVEL sau AVEL sau ALVA.

47

sePTeMBRie - R^pciyNe Sfnta Cuv. EUFROSINA din Suzdal (f1250), fiica Sfntului Mihail, prin de Cernigov, canonizarea n 16981; Sfntul Cuv. ILARION de la Optina, stare, izbvitor de fric i nebunie (f1837); ucenicul Cuv. Macarie; Sfinii Sf. Noi Mc. ALEXIE i PETRU preoii din Rusia ( f i 918); Sfntul Sf. Nou Mc. AMFILOHIE (Skvortsov), ep. de Krasnoyarsk (f1937); Sfinii Sf. Noi Mc.: IOAN protopop, BORIS, VLADIMIR, MIHAIL, VENIAMIN i CONSTANTIN preoi i, SERGHIE din Rusia (fi937); Sfinii Mc. SERAPION i LEONTIE, aruncai n mare2; Sfnta M- TEFAN IA din Campania, Italia; Sfinii Mc. VALERIE i SELEUC, aruncai la fiare3; Adormirea Pr. ILARION Felea mrturisitor condamnat la 20 de ani de temni grea (n. 21.03.1903 - f1961 nchisoarea de la Aiud); Adormirea Binecuvntatei IRINA de la Mnstirea Dealul Verde (sec. XVII).

Ziua a 19-a / 2 brumrel Din Minei: Sfinii Mc. TROFIM, SAVATIE i DORIMEDONT n Sinade (Frigia, f276); Din alte surse: Sntul FOTIM, ntemeietorul bisericii de la Benevento (Italia, sec. I);

1 2 3

vezi 25 sept./rpciune ziua de pomenire. vezi 13.septJrpciune dup D.A. i 18 septJrpciune n V.S. vezi 13.sept./rpciune dup D.A. i 18 septJrpciune n V.S. 48

s e p m i B R i e - R^pciVHe Sfntul Sf. Mc. IANUARIE, ep. de Benevento (Italia) i nsoitorii si: SOSIE, FESTUS i PROCLU diaconii, GANTIOL, EUTIHIE, DESIDERIU i ACUTICUS la Pouzzouli (f305) 1 ; Sfnta M- SUZANA, fecioar din Evleteropolis (f362); Sfntul Ier. TEODOR, ep. de Verona (sec. IV); Sfntul Cuv. Mc. ZOSIMA Pustnicul din Cilicia (sec. IV); Sfntul Sf. Mc. IOAN, ep. de Spoleto (Italia, sec. VI); Sfntul Ier. TEODOR, ep. de Canterbury (Anglia, |690); Sfntul Cuv. TEODOR, prin de Smolensk (f1299), i fiii si: Sfinii Cuv. DAVID (f1321) i CONSTANTIN fl-1322); Sfntul Sf. Nou Mc. CONSTANTIN (Golubev) din Bogorodsk, preot i Sfinii 2 Mucenici mpreun cu el (+1918); Sfntul Cuv. ALEXIE ieroschim., din schitul lui Zosima (+1928); Sfinii Sf. Nou Mc. NICOLAE preotul (+1919), NIL preotul i Sfnta Nou M- MARIA fecioara (t1938), din Rusia; Sfntul Cuv. IGOR-GEORGE (Gabriel n clugrie) mare prin de Cernigov i Kiev2; Sfntul SEGUANOS din Galia;

Adormirea Pr. MARCU Dnil, schimnic de la Sf. Mnstire (n. 1900 - f1986).

Putna

1 2

vezi si 21 apr./prier in S.O.G. i H.A. vezi i 5 iunJcirear aducerea Sf. sale moate.

49

s e p m i B R i e - RUpcivNe Ziua a 20-a / 3 brumrel Din Minei: Sfinii M. Mc. EVSTATIE, TEOPISTI soia sa i cei doi fii AGAPiE i TEOPIST (Roma, f118); Sfntul Ier. IPATIE episcopul i ANDREI preotul, mrturisitori n Constantinopol (f735) 1 ; Sfinii Mc. ARTEMIDOR i TALU (sau TALALEU); Sfntul Ier. MELETIE, ep. Ciprului; Sfntul Cuv. IOAN Egipteanul mrturisitorul, mpreun cu 40 de Mucenici; Sfntul Nou Mc. ILARION Criteanul (Constantinopol, -fi804); Din alte surse: Sfntul Ier. GLICHERIE, ep. de Milano (sec. V); Sfinii Cuv.: TEODOR, EVPREPIE, ANASTASIE Apocrisiarul i

ANASTASIE cel Tnr, mrturisitori, ucenicii Sfntului Maxim Mrturisitorul, care au participat la Sinodul de la Latran contra monoteismului i au murit n exil (sec. VII); Sfnta Cuv. M- EUSEBIA, stare la Marsilia (f730); Sfntul Cuv. IOAN Criteanul, n Muntele Miriokefalon (sec. X - XI); Sfinii Mucenici din Kent Anglia ("|i 011); Sfntul Ier. EVSTATIE, arhiep. Tesalonicului (1115 - +1194): Sfinii Mc. MIHAIL, prin de Cernigov i consilierul su TEODOR, fctor de minuni (f1246) 2 ; Sfntul Cuv. OLEG, prin de Briansk (f1280);

1 2

vezi 21 sept./rpciune Tn V.S. (1807). Sfntul Mihail este tatl Sfintei Cuv. Eufrosina din Suzdal (25

sept/rpciune).

50

w n e M B R i e - R^pciVMe Sfntul Nou Mc. ANATOLIE (Kamensky), arhiep. de Irkutsk (f1925); Sfntul Sf. Nou Mc. ANATOLIE (Kamensky), arhiep. de Irkusk, mrturisitor (+1925) [vezi i 12 dec./undrea]; Sfinii Sf. Noi Mc. TEOCTIST protopopul i ALEXANDRU preot din Rusia (+1937); Sfinii Cuv. MARTIN, pap al Romei i MAXIM Mrturisitorul1; Soborul Tuturor Sfinilor din Briansk.

Ziua a 21-a 14 brumrel Din Minei: Sfntul Ap. CODRAT cel din Magnesia, din cei 70 (f130); Sfntul Proroc IONA, feciorul vduvei din Sarepta Sidonului, pe care l-a nviat Sf. Proroc llie (sec. VI .Hr.)2; Sfntul Cuv. IONA Savaitul, tatl Sfinilor Cuvioi Teodor i Teofan fctorul de canoane, mrturisitori ai Sf. Icoane (sec. IX)3; Sfinii Mc. EUSEBIE Fenicianul i PRISC din Frigia (+130); Sfinii Mc. EUSEBIE, NESTAVU i ZINON frai buni (+361); Sfinii Ier. MELETIE i ISACHIE, episcopii Ciprului; Sfinii 6 Mucenici, care erau pzitori lui Maximian (f298); Odovania Praznicului Cinstitei Cruci;

1 Sfntul Martin (vezi 13 apr ./prier Ziua de pomenire); Sf Maxim Mrturisitorul (vezi 21 ianJgerar ziua de pomenire). Sunt pomenii azi, din cauza apropiatei comemorri a Sinodului VI Ecumenic (14 septJrpciune), mpreun cu ucenicii lor (S.S.P. Tome Premier p. 140 notia 101,). 2 vezi 22 septJrpciune n V.S. 1807. vezi 27 decJundrea - Sf. Teodor i 11 septJrpciune - Sf Teofan.

51

SeP?MBRI - R^PCIVHe Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. ALEXANDRU, ep. de Avellino (Italia, +154); Sfinii Mc. NESTOR i BUSIRIS din Gaza n vremea lui Iulian Apostatul (|361); Sfnta Cuv. HEIA, stare n Anglia (f657); Sfinii Sf. Mc. IPATIE ep. Efesului i ANDREI preotul (f730); Sfnta M- MAURA de la Troyes (Frana, f850); Sfntul ELADIE pustnicul (sec. XIII); Sfntul Cuv. SISOE Pustnicul (sec. XIII) [vezi i 28 aug./gustar]; Sfntul Cuv. DANIEL, eg. la ujgorsk (Novgorod, Rusia, sec. XVI); Sfntul Cuv. IOSIF din Mnstirea Zaonikiev (Vologda, +1612); Sfntul Ier. DIMITRIE, mitrop. de Rostov (+I709), aflarea Sf. moate la 17521; Sfntul Sf. Nou Mc. TEOFAN (Tuliakov), mitrop. de Lipetsk i Bietorusia (t1937)2;
Sfinii Sf. Noi Mc.: V A L E N T I N , A L E X A N D R U , IOAN, A N D R E I , P E T R U i

IOAN preoii din regiunea Nijni Novgorod (Rusia, +1937)3;


Sfinii Sf. Noi Mc. A L E X I E , protopop, A L E X A N D R U i C O N S T A N T I N

preoi; MAVRICHIE arhim. i cei mpreun cu dnsul: VASILE, VLADIMIR i VALENTIN (+I937) i IOAN (+1938) din Rusia; Sfinii Sf. Noi Mc. IOAN (f1938) i VASILE (f1942) din Rusia;
Sfinii Cuv.: I E R O N I M , A N T O N I E , A L E X I E i P E R G H I E d e la Pecerska 4 ;

Sfinii Cuv. PAVEL i EVSTATIE de la Pecerska; Sfntul Mc. PAMFILIU din Roma;

vezi i 21 octJbrumrel. dup H.A. 3 vezi i N.M.R. voi I, p. 254. 4 vezi i 7 mai/florar, Sfntul Cuv Antonie de la Pecerska; secolele VIII, XI, XIII i resp. XVIII.
2

52

sepipeMBRie - Rpciune Sfntul VASA din Tir;


Soborul T u t u r o r Sfinilor din Uglici.

Ziua a 22-a / 5 b r u m r e l

Din Minei: Sfntul Ier. Mc. TEODOSIE de la Sf. Mnstire Brazi (Romnia, +1694); Sfntul Sf.,Mc. FOCA fctorul de minuni ep. de Sinope, n vremea mpratului Traian (f117); Sfntul Mc. FOCA grdinarul din Sinope (+320);
Sfinii Mc. ISAAC, M A R T I N i NICOLAE 1 ;

Sfntul Cuv. COSMA Zografitul de la Athos ( f i 323); Sfinii 26 Cuv. Prini Zografii Mucenici, care au mustrat pe mpratul Mihail i pe patriarhul loan Becul:
TOMA VARSANUFIE CHIRIL MIHAIL SIMON ILARION ANTONIE EFTIMIE IACOB IACOB IOV CIPRIAN SAVA M A R T I N IAN PARTENIE DOMETIAN
-

COSMA SERGHIE MINA IOASAF IOANICHIE PAVEL

i 4 laici (f1274) 2 ;

Din alte surse:


Cinstirea Sf. Icoane a Maicii Domnului Repede ajuttoarea" 3 ;
vezi Nicolae n S.O.G. p. 22. vezi S.O.G. p. 23 i 10 oct./brumrel la H.A. 3 She Who is Quick to Hear" n limba englez.
2 1

53

SePTOMBRie - R$PCIVN<3 Sfntul Prooroc (ONA, feciorul vduvei din Sarepta Sidonului, pe care l-a nviat Sf. Prooroc llie1; Sfntul M. Mc. MAVRICHIE i ofierii CANDID i EXUPERIE din Agaunum (Elveia, f288); Sfintele M-e DEMNA l EMERITA din Roma (sec. III); Sfntul Cuv. LOLAN din Anglia (sec. VI); Sfntul Cuv. PETRU Vameul din Egipt (sec. VI); Sfntul Sf. Mc. EMMERAM, ep. de Galia, martirizat la Regensburg (Bavaria, sec. VII); Sfntul Cuv. TEOFAN Tcutul, zvort la Pecerska (sec. XII); Sfntul Cuv. ION A, eg. la lasezersk (+1589); Sfntul Cuv. MACARIE, eg. la Jabin (+1622); Sfntul Ier. SOFRONIE, ep. de Vraciane (Vidin, 1739 - f1813); Sfnta Cuv. PARASCHEVA, nebun pentru Hristos de la Mnstirea Diveievo (f1915) 2 ;
S o b o r u l T u t u r o r Sfinilor d e la Tuia.

Z i u a a 23-a / 6 b r u m r e l

Din Minei:
P o m e n i r e a Zmislirii Sfnt Slvitului n a i n t e m e r g t o r u l u i i Boteztorului I O A N ; Sfinii Mc. A N D R E I , I O A N i fii si P E T R U i A N T O N I E , toi din Siracuza,

tiai de arabi n Africa (sec. X);

1 2

vezi 21 sept/rpciune n Minei i S.O.G. sau PARASKOVIA Ivanovna (vezi N.M.R i I.S.A.).

54

Sfnta Cuv. M- RAIDA (sau RAI SA) fecioara; Sfintele Cuv. XANTIPI i POLIXENI, femei surori din Spania (sec. I)1; Sfntul Nou Mc. NICOLAE Pantopolitul care de sabie s-a svrit n Constantinopol la f1672; Sfntul Nou Mc. IOAN din Conia (Epir, 11814);

Sfntul Ier. LIN, primul ep. i pap al Romei, convertit i botezat de Sf. Ap. Petru (sec. I); Sfnta M- ERAIA i cei mpreun cu dnsa (sec. IV); Sfntul Ier. PROECTIE, ep de Imola (Italia, sec. V); Sfntul Cuv. ADAMNAN, stare la lona (Anglia f704) 2 ; Sfntul Cuv. CISSA, eg. la Mnstirea din Crowland (sec. VIII)3; Sfnta MARIA din Constantinopol (1*886); Sfntul Nou Mc. ARSENIE, arhimandrit (-fi 937); Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN, preotul din Rusia (f1937); Sfntul Ier. INOCHENTIE de Alaska, mitrop. al Moscovei Alaski i Siberiei (1*1879), canonizarea azi n 1977. lumintorul

Din Minei: Sfnta M- TECLA, cea ntocmai cu Apostolii (sec. I);

sepwMBRie - RflpcivNe Sfntul Cuv. COPRIE s-a nscut n gunoi lng Mnstirea Sf. Marelui Teodosie Chinoniarhul +530); Din alte surse: Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului Din Mirozh" i Cinstirea
Icoana M D Din arborele d e Mirt" 1 ;

Sfntul Cuv. GERMER stare n Anglia +660); Sfntul Cuv. ADOMNAN din lona (Anglia, f704); Sfntul Ier. TEODOR, patr. Antiohiei (sec. XI); Sfntul Cuv. AVRAMIE, eg. de Miraj (Pskov, +1158); Sfntul Cuv. SIMEON (tefan) Nemania, arul Serbiei, ctitor i clugr la Mnstirea Hilandar (Athos, +1200); Sfntul Cuv. DAVID (Dimitrie), fratele Sfntului Simeon Nemania [vezi mai sus], ctitor i clugr la Mnstirea Brodareno (sec. XIII); Sfntul Cuv. VLADISLAV, fiul Sf. Simeon, ctitor i clugr la Mnstirea Milecino (sec. XIII); Sfntul Cuv. NICANDRU din Pskov (Rusia, f1581) [vezi i 25 marJmrior]; Sfntul Cuv. Mc. GALACTION din Vologda, martirizat de catolici (+1612); Sfntul DOROTEA din Kain +1629) [vezi i 6 febrJfurar]: Sosirea n America a primei misiuni ortodoxe: Sfinii: HERMAN, IOASAF, IUVENALIE i alii (+1794); " Sfntul Cuv. GAVRIIL, schiarhim. de Pskov +1915); Sfntul Sf. Nou Mc. VASILE diaconul +1918);

vezi A.L.O.S. p. 131 Mirozh"; Myrdle Tree".

56

SePmtfcRie - RflPCIWW
Sfinii Sf. Noi Mc. A N D R E I i P A V E L preoii, V I T A L I E monahul, S E R G H I E ,

SPIRIDON i VASILE din Rusia (f1937); Sfntul Sf. Nou Mc. CARP din Estonia ( f i 937); Sfntul Cuv. SILUAN Athonitul de Mnstirea Pantelimon din Sf. Munte Athos (1866 -11938) 1 ; Sfntul Sf. Nou Mc. NICANDRU preotul din Rusia ( f i 939).

Ziua a 25-a / 8 brumrel Din Minei: Sfnta Cuv. EUFROSINA, fiica lui Pafnutie Egipteanul, ce a trit cu numele de Smarald n mnstirea de clugri; Sfinii Mc. PAVEL i TATIS (sau TATIA) soia sa, cu fiii lor SAVINIAN,
M A X I M , R U F i E U G E N I E , din Damasc 2 ;

Pomenirea cutremurului cel mare din timpul lui Teodosie cel mic, cnd un prunc a fost rpit n vzduh;; Din alte surse: Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Boian (Plngtoarea"); Sfntul Mc. HERCULAN, soldat din Roma (sec. II); Sfntul Cuv. Mc. PAFNUTIE Pustnicul i ali 546 cu el (f303); Sfntul Cuv. CADOC, ntemeietorul Mnstirii Llancarfan din Anglia (f577) 3 [vezi i 24 ianJgerar]-, Sfntul Cuv. CADAC, pustnic scoian (sec. VI);

- vezi 11 septJrpciune la H.A.; - vezi S.S.B. Tome Sixieme p. 114 pentru ziua de astzi. 2 vezi H.A. i S.O.G. 3 vezi H.A.

57

SePWMBRie - RfiPCIVNe

Sfntul Ier. FINBAR (Barry), ep. de Cork (Irlanda, f633); Sfntul CEOLFRITH (sau GEOFFREY), eg. la Wearmouth i Jarrow (t716) 1 ; Sfntul Ier. ARSENIE cel Btrn, patr. Georgiei +887); Sfntul Ier. TEOFIL de Efes Mrturisitorul, aprtor al Sf. Icoane (sec. IX); Sfntul Ier. VASILE, patr. Antiohiei (sec. XI); Sfnta Cuv. EUFROSINA din Suzdal, fiica Sf. Mihail (+I250) 2 [20 septJrpciune]; Sfntul Cuv. SERGHIE de Radonej, fctor de minuni (1313-+I391) 3 ; Sfntul Ier. GHERMAN de Kazan +1567), mutarea Sf. moate n 1595; Sfnta Cuv. DOSITEEA, pustnica de la Peterile din Kiev, care l-a binecuvntat pe Sf. Serafim de Sarov (f1776) 4 ; Sfntul NICOLAE, protopop, mrturisitor din Rusia (+1941);
Sfinii Mc. B I Z A N T I N i B I S C O R ;

Sfntul Cuv. PAFNUTIE Egipteanul, tatl Sfintei Eufrosina cea cu numele de Smarald [vezi mai sus]; Sfntul Cuv. VARTOLOMEU, ucenicul Sf. Serghie de Radonej.

vezi H.A., 8 octJbrumrel mutarea Sf, moate. vezi 18 septJrpciune', tatl ei Sfntul Mihail prin de Cernigov 20 septJrpciune. 3 - prinii lui Chirii i Maria s-au clugrit i au ajuns sfini (28 sept/rpciune)-, - fratele lui, tefan s-a clugrit dup moartea soiei mpreun cu fiul su Teodor (care a intrat n mnstire la 12 ani i a fost clugrit orb de Sf. Serghie, unchiul su). Mai trziu tefan a devenit ep. de Rostov i a murit n sfinenie n 1395. vezi S.S.P. Tome Sixiem6 p. 119. Ea a fost canonizat n 1994 de Biserica Ortodox Ucrainean.
2

58

Z i u a a 2 6 - a / 9 brumrel Din Minei:

Pomenirea mutrii Sf. Ap. i Evanghelist IOAN Teologul, fiul lui Zevedei i al soiei lui Salomi, fiica lui losif logodnicul (sec. I)1; Sfntul Voievod NEAGOE BASARAB (Romnia, +1521);

Dreptul GHEDEON, care mai nainte a vzut Naterea Domnului prin roua lnii ( i i 307 .Hr.);

n faa arianismului (+400); Sfntul Ier. VIGIL, ep. de Brescia (Italia, sec. VI); Sfntul AMANTIE, preot din Umbria (Italia, sec. VII);" Sfntul Cuv. NIL de Rossano, Calabria (Italia, +1005); Sfntul Cuv. EFREM, fctor de minuni eg. la Perekom (Novgorod,
+1492) [vezi i 16 mai/florar]:

Sfinii Sf. Noi Mc. A T A N A S I E , A L E X A N D R U i D I M I T R I E preoii, i

IOAN i NICOLAE din Rusia (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. VLADIMIR, preot din Rusia (+1939); Sfntul Ier. TIHON, patriarhul Moscovei i a toat Rusia (+1925), canonizarea sa n 19893;

59

sePTOi&Rie - R^ipcii/Ne Sfntul Mc. ARTEMIDOR; Sfntul SENATOR, cinstit la Albano n Italia; Sfintele 5 Mucenie fecioare, tiate cu sabia de tatl lor1.

Z i u a a 27-a / 1 0 b r u m r e l

Din Minei: Sfntul Ier. Martir ANTIM Ivireanul, mitrop. rii Romneti (+1716); Sfntul Mc. CALISTRAT, mpreun cu 49 de Mucenici din Roma (+288); Sfnta M- EPIHARIS, din Roma, n vremea lui Diocleian (sec. III); Sfntul Cuv. IGNATIE, eg. Mnstirii Valea Adnc (Olimpul Bitiniei, sec. X); Sfinii Ap. MARCU2 (ep. Bivlei), ARISTARH (ep. la Apamia Siriei) i ZINON (ep. n Diospol, Laodiceea); Sfinii Mc. FILIMON i FORTUNIANU episcopul; Sfnta M- GAIANI; Sfinii 15 Mucenici bgai n corabie, creia i s-a dat foc, necai n mare; Din alte surse: Sfntul Ier. GAIUS ep. de Milano, ucenicul Sfntului Ap. Bamaba (sec. I); Sfntul Cuv. VARUH din Anglia (sec. VI); Sfntul Mc. SIGEBERT, rege al Angliei de rsrit (+637); Sfntul Cuv. SAVATIE3, fctor de minuni din Solovki (+1462); Sfnta Nou M- ACHILINA din Tesalonic (+ 1764);

1 Sf. Nicodim Aghioritul le identific cu cele prznuite pe 9 iunJcirear (vezi S.O.G. p. 25). altul dect Sf. Ap. i Ev. Marcu (25 aprJprier). 3 vezi 17 aprJprier n V.S. i vezi 8 aug./gustar mutarea Sf. moate.

60

sepwMBRie - RapcivNe Sfntul Sf. Nou Mc. DIMITRIE, preotul din Rusia +1918); Sfinii Sf. Noi Mc GHERMAN (Kosolapov), ep. de Volsk i MIHAIL preotul (Rusia, f1919); Sfnta Cuv. RACHELA, schimonahie din Mnstirea Borodino +1928); Sfntul Sf. Nou Mc PETRE (Polyansky), mitrop. de Krutitsa (f1937); Sfntul Sf. Nou Mc. TEODOR preotul din Rusia (+1937); Sfinii Mc. FIDENIU i TERENIU din Todi (Italia); Sfntul Mc. GHIMNASIE, din cei 49 tiai la Roma cu Sfntul Mc. Calistrat [vezi mai sus];
Soborul Patriarhilor d e la Ierusalim.

Ziua a 28-a 711 brumrel

Din Minei: Sfntul Cuv. HARlTON mrturisitorul din Iconia +350); Sfntul Proroc BARUH (sau VARUH) n vremea lui Nabucodonosor (sec. VI .Hr.); Sfntul Sf. Mc. MARCU pstorul, mpreun cu: Sfinii Mc. ALEXANDRU, AFIU i ZOSIMA, frai buni, din Pisidia (sec. IV);
Sfinii Mc. PIMEN, NICON, NEON, ELIODOR i celelalte fecioare i fii

din Pisidia (sec. IV); Sfinii Mc. CALINIC i EUSTATIE Romeul; Sfntul Mc. ALEXANDRU mpreun cu 30 de Mucenici; Din alte surse: Sfntul Mc. PRIVAT din Roma (sec. III);

61

62

sepipeMBRie - R^PCIVM Sfntul Mc. IOAN din Camogli (Italia); Sfnta M- IRINA; Sfinii Mc. STACTEU i TURTURIN din Roma;
Soborul T u t u r o r Sfinilor Prini din Kiev ale cror Sf. m o a t e odih-

nesc lng Peterile Sf. Antonie1.

Z i u a a 29-a / 1 2 b r u m r e l

Din Minei: Sfntul Cuv. CHIRIAC Sihastrul ucenic al Sf. Eftimie cel Mare, a trit n Corint pe vremea marelui Teodosie; Sfinii 150 Mucenici din Palestina [vezi i 19 septJrpciune]; Sfinii Mc. TRIFON, TROFIM i DORIMEDONT [vezi i 19 septJrpciune]; Sfnta M- PETRONIA; Sfnta M- GUDELIA, n Persia n vremea lui Savorie (Sapor) al ll-lea (sec. IV);
Sfinii Mc. C A S D O U i C A S D O A S ;

Sfinii Mc.: DADA, GOVDELA i CASDOAS, vrul, fiul i fiica lui Savorie mpratul perilor, chinuii cu mii de cazne de ctre Savorie (Persia, sec. IV); Din alte surse: Sfntul Ier. FULGENIU, ep. de Atina (Italia, sec. II); Sfinii 80 de Mucenici din Bizan, n vremea lui Valens (sec. IV);
Sfnta Cuv. E U F R O S I N A din Alexandria, bogat (+445);

vezi H.A.

63

sepwMBRie - R^PCI Ne Sfntul Sf. Mc. FRATERNIE. ep. de Auxere n Frana +450); Sfnta Cuv. MARIA din Palestina pustnic; despre ea relateaz loan ucenicul Sfntului Cuv. Chiriac +553); Sfntul Cuv. CIPRIAN, eg. la Ustiug (Vologda, f1276); Sfntul Nou Cuv. Mc MALAHIA din Rhodes +1500) [vezi i 16 marJmrpor]-, Sfntul Cuv. ONUFRIE, fctor de minuni din Garedja (Georgia, 1733); Sfntul Sf. Nou Mc IOAN, arhiep. de Riga (Letonia, f1934); Sfntul Ier. IOAN Maximovici, arhiep. de Shangai i San Francisco +1966), descoperirea Sf. moate n 1993; Sfntul Sf. Nou Mc. PIMEN (Belolikov), canonizarea n 1998 la Alma-Ata; Sfntul Cuv. SEBASTIAN Btrnul de la Optina, canonizarea n 1998 la Alma-Ata;
Sfinii Mc. A N A S T A S I E i PETRONIA,

Sfntul Mc. GARGAL, mai nainte vrjitor, btut cu toiege;


Sfinii Mc. S A L U T A R , P O S E S I U , I A N U A R I E , A M P L I E , C E L E D O N I E ,

IUSTIN, i muli ali mucenici soldai martirizai la Roma; Sfntul Cuv. TEOFAN Milostivul din Gaza.

Ziua a 30-a / 1 3 brumrel

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. GRIGORIE lumintorul Armeniei celei mari +325); Sfintele M-e RIPSIMIA, G Al ANI i alte 32 de Cuvioase Mucenie femei i fecioare, ce au ptimit n Armenia (sec. IV);

64

sep?eMBRie - R^pcivHe Sfinii 70 de Mucenici crora li s-au tiat capetele cu Sf. Ripsimia i pomenirea Sfintelor Cuv. dou femei; Sfntul Mc. STRATONIC; Sfntul Mc. MARDONIE, svrit prin foc; Sfinii 1000 Mucenici care prin sabie s-au svrit; Din alte surse: Sfntul Mc. ANTONIN soldat n Legiunea teban (+288); Sfinii Mc. VICTOR i URS din Elveia (sec. III); Sfntul Mc. ARISTACHIE (+327) i Sfntul Cuv. VERTANIE fratele lui (+342), din Armenia; Sfntul Mc. IUSIC (sau HUSIK) fiul Sfntului Cuv. Vertanie (Armenia, +347) [vezi mai sus]; Sfntul Mc. LEOPARD din Roma (+362); Sfnta Cuv. PAULA Romana, ntemeietoarea unei Mnstiri n Palestina (+404)1; Sfntul Cuv. NERSES (+367) i fiul su Sfntul Ier. SAHAK (Isaac cel Mare), ep. Armeniei (+438)2; Sfntul Ier. HONORIUS (sau ONORAT), arhiep. de Canterbury (Anglia, +653); Sfinii Cuv. Mc. TORTRED, TANCRED i TOWA, pustnici n Anglia (+870); Sfntul Ier. MIHAIL, primul Mitrop. de Kiev (+992);

vezi i 26 ian./gerar. Sfinii: ARISTACHIE, VERTANIE, IUSIC, NERSES i SAHAK au fost ucenicii Sfntului Sf. Mc. Grigorie lumintorul Armeniei celei mari. Ei nu sunt prznuii n sinaxarele bizantine. Sunt aezai aici n grup pentru a evoca continuarea lucrrii Sfntului Grigorie lumintorul Armeniei n formarea Bisericii armene. n calendarul armenian sunt srbtorii n funcie de ciclul mobil al patelui (vezi S.S.P. Tome Premier p. 202 notita
2

1)65

SePTCMBRie - R^PCIVHe Sfntul Ier. ARSENIE, patr. Constantinopolului (1i273); Sfntul MIHAIL, prin la Tver (f1318); Sfntul Cuv. GRIGORIE, eg. la Pelma, Vologda (Rusia, f1442); Sfntul Sf. Nou Mc. PROCOPIE preot din Rusia ("fi 918); Sfinii Sf. Noi Mc.: PETRU i alt PETRU protopopi, VIATESLAV, LEONID, SIMEON i VASILE preoi, SERAFIM diaconul; ALEXIE i MATEI, i fecioarele ALEXANDRA i APOLINARIA din Rusia (f1937); Sfntul Sf. Nou Mc. NICOLAE (Zogorovsky) preotul, Serafim n monahism (1-1943); Sfntul Sf. Nou Mc. SERAFIM (Nicolae-Zagorovsky), ierom din Kharkov (11943); Sfinii Mc. CASTUS i DESIDERIE din Piacenza Italia; Sfntul Ier. MELETIE arhiep. de Alexandria (vezi sinaxarul rus)\ Sfinii Mc. MIGDONIE, GORGONIE, INDIE, GLICHERIE preot i TEOFIL diacon, mpreun cu alte Mucenie i Sfntul Mc. Mardonie (vezi mai sus)1; Sfntul Cuv. VICTURNIN pustnic din Frana; Sfintele 2 Mucenite * fecioare.

vezi 3 sept/rpciune prznuii n unele sinaxare slave; n cele greceti numai n 28 decJundrea vezi S.O.G., p. 28.

66

OCTOBRie

IjRMMgRgk

1/14

Cuv. IOSIF i CHIRI AC de la Bisericani (sec. XVII); Ap. ANANIA, din cei 70, Ep. de Damasc care l-a botezat pe din descoperire dumnezeiasc;

ucii de arabi n Sevastopole (+790);

Cuv. ROMAN Melodul Fctorul de condace" din Emesa (Siria), n Berit (+556); Mc. DOMNIN din Tesalonic (sec. IV); ! Cuv. IOAN Cucuzel, protopsalt din Lavra cea mare (Athos, +1341);

+1355);

de minuni a Maicii Domnului de la Pskov-Lublin; de minuni a Maicii Domnului ) de la Mnstirea Dohiariu (Sf.

);
Mc. PIATON din Benevento, misionar n Belgia (+292);

67

m
OCTOMtRie - BRUMflReis

Sfntul ABIATHAR de la Mtskheta (Georgia, sec. IV); Sfnta SIDONIA, ucenica Sfntului Nina (Georgia, sec. IV); Sfntul Mc. MELARIE prin englez +410); Sfntul VLAI din Bereea n Siria +431); Sfntul Ier. REMI, ep. de Reims, apostolul francilor +533) 1 ; Sfntul Ier. BAVON, ep. de Gand (Belgia, t654); Sfntul Ier. MELCHISEDEC I, patriarhul Georgiei (sec. XI); Sfntul Cuv. SAVA Stlpnicul, eg. la Visera, Novgorod (Rusia, +1460); Sfinii Sf. Noi Mc.: ALEXIE +1918), MIHAIL +1920), ALEXANDRU, NICOLAE i GHEORGHE +1937) preoii i Sfntul Cuv. Nou Mc. TEODOR monah +1940), din Rusia; Sfntul Mc. ISMAEL din Streina (St. Petersburg, + 9 3 8 ) ; Sfntul Mc. ARETAS i cei 504 mpreun cu dnsul de la Roma; Sfinii MIRIAN rege i NANA regin, Georgia; Sfntul SEVER preot i mrturisitor la Orvieto (Italia).

Ziua a 2-a / 1 5 brumrel

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. CIPRIAN2 i Sfnta M- IUSTINA fecioara din Antiohia Siriei, n vremea lui Deciu +304); Sfntul Mc. TEOCTIST, ce a ptimit mpreun cu Sfntul Sf. Mc. Ciprian i Sfnta M- Iustina, n vremea lui Deciu +304);

sau Regimus - Remigius - Remedie. a nu se confunda cu Sf. Sf. Mc. CIPRIAN al Cartaginei (t258), prznuit pe 16 sept/rpciune.

j j j

68 1

OCTOMBRIE - BRVbtReb Sfntul Cuv. TEOFIL Mrturisitorul, mort n exil (sec. VIII); Sfntul Nou Mc. GHEORGHE (Filadelfia, +1794);
Sfntul Cuv. A N D R E I cel n e b u n pentru Hristos din Constantinopol, n

vremea lui Leon cel nelept (+911 )1; Din alte surse: Sfnta M- DAMARIS, prima femeie botezat de Sfntul Ap. Pavel n Atena (Fapte 17, 34); Sfntul Sf. Mc. MODEST, diacon la Benevento (Italia, sec IV); Sfntul Ier. IOAN al ll-iea, ep. de Como (+660); Sfntul Sf. Mc. LEGER (sau LEODEGAR), ep. de Autun (Burgundia) (Galia, +679); Sfinii Mc. DAVID i CONSTANTIN, prini ai Georgiei (+740); Sfntul Mc. TEODOR Gavra, eparh n Haldia (Pont, +1180); Sfnta Cuv. ANA din Kain (Rusia, +1368)2; Sfntul Cuv. CAS IAN Grecul de la Uglici (Rusia, +1504)3; Sfntul Cuv. CIPRIAN, nebun pentru Hristos din Suzdal (+1622); Sfntul Cuv. TEODOR USHAKOV, amiralul Marinei Ruseti i pustnic (+1817); Sfntul Sf. Mc. CONSTANTIN Golubev din Rusia (+1918).

vezi 28 mai/florar prznuirea principal. Sf. Ana, fiica cneazului martir Mihail de Cernigov (20 septJrpciune) i soia Sf. Mihail din Tver, prinul ruilor ucis de ttari mpreun cu cei 2 fii ai lor (22 novJbrumar). Sf. Casian - prin la curtea ultimului mprat bizantin, Constantin al Xl-lea Paleologul.

69

OCTOMBRie - BRVMfiReis Ziua a 3-a / 1 6 brumrel Din Minei: Sfntul Sf. Mc. DiONISIE Areopagitul, ep. Atenei, ncretinat de Sfntul Ap. Pavel (f96); Sfinii Mc. RUSTIC i ELEFTERIE, ucenicii Sfntului Dionisie; Sfntul Mc. TEOCTIST; Sfntul Mc. DIONISIE, mpreun cu:
Sfinii Mc.: F A U S T i G A I U S 1 (ep. de Alexandria), P E T R U , P A V E L i ali

4, toi din Alexandria; Sfntul Mc. TEOTECHI (sau TEOTECN); Sfntul Ier. IOAN Hozevitul, ep. de Cezareea Palestina (sec. V)2; Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. EUSEBIU din Alexandria, ucenic al Sfntului Dionisie Areopagitul [vezi i 4 oct./brumrel]; Sfntul Mc. CANDID din Roma (sec. III); Sfnta M- ROMANA fecioar de la Roma care a ptimit n Frana sub Diocleian i Maximian (|303); Sfntul Cuv. ISIHIE Tcutul, din Muntele Horeb (sec. VI); Sfinii 2 Mucenici frai EWALD, preoi englezi care au suferit mucenicia n Germania (f695); Sfntul Cuv. DIONISIE de la Lavra Peterilor din Kiev (sec. XV); Sfntul Cuv. ISIHIE Zvortul, de la Pecerska (sec. XV);

1 2

vezi i 5 octJbrumrel n Sinaxarul H.A. i 4 oct./brumrel. n Mineiul din 1776 n 3 oct./brumrel este menionat un alt Ioan Hozevitul fctor de minuni, iar acest Sf. loan este menionat n 28 octJbrumrel.

70

Sfntul Ier. AGATANGHEL Mrturisitorul, mitrop. de laroslavl (Rusia, + 1928); Sfntul IERONIM al Aeginei +1966); Sfntul IOSIF de Optina (+1911), aflarea Sf. moatelor la 1988; Sfntul Mc. TEAGHEN.

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. IEROTEI, ep. Atenei, sfetnicul Sfntului Dionisie Areopagitul (sec. I)1; Sfntul Sf. Mc. PETRU preot din Capitolia, ep.de Bostra (+715); Sfnta M- DOMNINA i fiicele ei VERINA i PROSDOCHIA (+315); Sfinii Mc. AUTACT (sau DAVICT) i fiica sa CALISTENA din Efes (+312 -318); Sfntul Cuv. AMUN Egipteanul, ucenic al Sfntului Antonie cel Mare (+350);
Sfinii Sf. Mc.: F A U S T , G A I U , E U S E B I U i H E R I M O N d i a c o n i i din Ale-

xandria, ucenici ai Sfntului Dionisie din Alexandria;

Sfntul Cuv. TEODOR, pustnic din Tamas (Cipru, sec. II); Sfntul Cuv. PAVEL cel Smerit (cel Prost) din Egipt (+340), ucenicul Sfntului Antonie cel Mare; Sfntul Ier. TEODOR I, patr. Antiohiei i mrturisitor (+744); Sfntul Cuv. IOAN Lampadist, fctor de minuni din Cipru (sec. X);

unul din cei 9 sfetnici ai Sf. Dionisie Areopagitul.

71

OCTOMBRIE - BRVMUReis

Sfntul Cuv. IOACHIM, ep. Novgorodului (Rusia, f1030) [vezi i 10 febr./furar]; Sfntul Cuv. VLADIMIR laroslavici, prin de Novgorod (+1052) i Cuv. ANA, mama sa (+I056) 1 ; Sfntul Cuv. GHERMAN, ep. Novgorodului (Rusia, -|i096) [vezi i 10 febr./furar]; Sfinii Cuv. ELADIE, ONISIM i AMUN de la Pecerska (sec.XII - XIII); Sfntul Cuv. SAVA de la Mmstirea Vatoped (Athos, + 350); Sfntul Cuv. VASILE, arhiep. Novgorodului +1352), aflarea Sf. moate2; Sfntul Mc. TEFAN Stelianovici, prin al Serbiei +1515) i Sfnta Cuv. ELISABETA, soia sa; Sfinii Cuv. IONA i NECTARIE din Kazan (Rusia, sec. XVI); Sfinii Ier. GURIE, arhiep. de Kazan +1563) i VARSANUFIE, ep. de Tver +1576), aflarea Sf. moate n 1595; Sfntul Sf. Mc. EUDEMOS (sau EVDEMOZ), patriarhul Georgiei +1642); Sfntul PETRU (Michurin), tnrul din Siberia +1820); Sfntul Sf. Nou Mc. DIMITRIE preot 1918;
Sfinii Sf. Noi Mc. T I H O N , IACOV, M I H A I L i N I C O L A E preoi din Rusia

+1937); Sfnta Nou M- HIONA mrturisitoarea din Rusia +1945);


S o b o r u l T u t u r o r Sfinilor din K a z a n (Rusia).

* vezi i 10 febrJfurar Sfnta Cuv. Ana ziua adormirii. vezi 10 febrJfurar, adormirea.

72

OOTOMBRie - BRVMflReis Ziua a 5-a /18 brumrel Din Minei: Sfnta M- HARITINA (f304) 1 ; Sfnta M- MAMELTA din Persia, ce a fost preoteas a capitei Artemidei (1344); Vedenia lui COSMA Monahul, nfricotoare i folositoare; Din alte surse: Sfntul Ier. APOLINARIE, ep. de Valence Frana (f250); Sfntul Sf. Mc. DIONISIE, arhiep. de Alexandria i ali 8 Mucenici mpreun cu el (cca. f265); Sfntul Ier. MARCELIN, ep. de Ravena (Italia, f346); Sfntul Sf. Mc. FIRMAT, diaconul i sora sa FL AVI AN A de la Auxerre (Frana, sec. V); Sfinii Mc. EUTIHIE i VICTORIN frai ai Sfntului Placid i Sfnta M- FLAVIA n Sicilia (f541); Sfntul Ier. GAL, ep. de Aosta i mrturisitor (f546); Sfnta Cuv. GALA, vduv i zvort la Roma (f550); Sfnta Cuv. ODRADA, clugri din Olanda (sec. VII); Sfntul Cuv. GRIGORIE din Kana (Georgia, f861); Sfntul Cuv. COSMA, eg. n Bithynia (sec. X);

sau GRAIELA n I.S.A.

73

OOFOMBRie - BRUMflRSli Sfinii Cuvioi Prini i Maici din regiunea Tao-KIaryeti (Georgia, sec. VIII - X), mpreun nevoitori sau ucenici ai Sfntului Grigorie de Kana (Georgia) [vezi mai susf\ Sfntul Cuv. NERSE al lll-lea (sec. VII); Sfntul Cuv. ILARION (sec. IX); Sfntul Ier. TEFAN, ep. de Tbeti; Sfinii Ier. ZAHARIA i MACARIE, episcopi de Anchi; Sfntul Cuv. EZVRA din Anchi (sec. X); Sfntul Ier. SAVA, ep. de Ishchani, veriorul Sfntului Grigorie de Kana; Sfntul Nou Mc. IOAN, torturat n Bagdad de saracini; Sfntul Cuv. TEODOR ntemeietorul Mnstirii Nedzvi (sec. IX); Sfntul Cuv. HRISTOFOR, ntemeietorul Mnstirii Dviri;
Sfinii Cuv. G H E O R G H E , AMONA, PETRE i M A C A R I E din pustia Opiza;

Sfinii Cuv. ANDREI i SAMUEL, egumenii Mnstirii Sf. loan Boteztorul din Opiza; Sfinii Cuv. SERACLION de Zarsma i VASILE nepotul su (sec. IX) [vezi i 29 octJbrumrel]-, Sfinii Cuv. GHEORGHE, MIHAIL, PAVEL egumenii i succesorii Sfntului Serapion din Mnstirea Zarsma; Sfntul Cuv. KHVETIOS pustnic n pustia Kana; Sfntul Cuv. EPIFANIE fctorul de minuni; Sfntul Cuv. MATO din Kana; Sfntul Cuv. ZENON i DIMITRIE ucenic al Sfntului Grigorie de Kana; Sfinii Cuv. ARSENIE i IOAN egumeni n Kana; Sfinii Cuv. TEODOR egumenul, IOAN fratele lui i GABRIEL din Mnstirea Kana; Sfinii Cuv. ARSENIE i MACARIE ce s-a nevoit n Mnstirea Sf. Sava din Ierusalim,

toi aceti prini i maici au fost canonizai pe 17 octJbrumrel, 2002 vezi G.S.

74

OCTOMBRIE - &RVh$Rh Sfntul Cuv. SHIO fctor de minuni, printele duhovnicesc al Sfntului Mihail de Parekhi; Sfinii Cuv. VASILE i MARKELAOS, ucenicii Sfntului Mihail de Parekhi; Sfntul Cuv. OAVID, eg. Mnstirii Midznadzori; Sfinii Cuv. IACOV i ILAROIN de Parekhi;
Sfinii Cuv. S O F O R N I E cel M a r e i G R I G O R I E din Shatberti;

Sfntul Cuv. ZAHARIA, ctitorul Mnstirii Beretelta; Sfntul Cuv. ILARION, eg. n Ubisi; Sfintele Cuv. FEVRONIA i TEMESTIA din Mnstirea Samtskhe; Sfntul Cuv. ANATOLIE (sau ANTONIE) din Samtskhe; Sfnta Cuv. ANASTASIA, soia regelui Adarnerse ce s-a clugrit i s-a nevoit n Mnstirea Persati; Sfinii Cuv. din Pecerska: O AM IAN, preot, fctor de minuni (+1071), IEREMIA l MATEI, nainte-vztor (+1070 respectiv, +1085); Sfntul Ier. IOAN Mavrop, mitrop. de Evhaita (+1100); Sfnta Cuv. HARITINA, prines de Liutuania, pustnic la Novgorod (+1281 )1; Sfntul Cuv. SAVA, Mnstirea Vatopedu (Athos, i i 350); Sfntul Cuv, EVDOCHIM, Mnstirea Vatopedu (Athos), aflarea Sf. sale moate la 1840; Sfntul Cuv. VARLAAM pustnic n Chiroysk (+1846); Sfntul Cuv. METODIE, pustnic n insula Chimol (+1908); Sfinii Mitropolii ai Moscovei:
P E T R U , (+1326) [24 M A C A R I E (+1563),
1

augJgustar],

prines de Lituania.

75

OCTOMBRIE - BRtfhtRSk FILARET +1867), MACARIE (Nevsky) +1926), ALEXIE, ( t 1378) [12 febr./furar], FILIP (f1569) [9 iunJcirear i 3 iul./cuptor], INOCHENTIE +1879), PETRU (Polyamsky) (f1937), IONA, (+1461) [31 mar./mrior],
E R M O G H E N + 1 6 1 2 ) [17 febr./furar],

TIHON +1925); Sfntul GABRIEL mrturisitorul, arhim. n Meleress (Saratov, + 9 5 9 ) ; Sfntul Sf. Nou Mc VASILE, ep. de Kineslmia (Rusia, + 9 4 5 ) , descoperirea Sf. sale moate n 1985; Sfntul Sf. Mc. ERMOGHEN, din Atalia, ep. de Samos (Cipru); Sfntul Cuv. MURDACHIE, pustnic n Anglia;
Sfinii Mc.: P L A C I D , F I R M A T , F A U S T I N , D O N A T , G O R D I A N i cei 2 8 de

monahi mpreun cu dnii n Messina;

Adormirea

Pr. DUMITRU

Stniloae (n. 16.11.1903, Vldeni, Comitatul

Braov - f1993 Bucureti; nmormntat la Mnstirea Cernica)1; Adormirea monahului GHERVASIE Gapar, Sfnta Mnstire Sihstria (n. 1925 - f1948).

Z i u a a 6-a / 1 9 b r u m r e i

Din Minei: Sfntul Ap. TOMA, din cei 12, propovduitor n India;

la H.A. i A.L.O.S. p. 173.

76

OCTOMBRie - BRVM^Reis Sfnta M- EROTIIDA (sau EROTEIA) (sec. IV))1; Sfntul Nou Mc. MAC ARIE din Hios (Bitinia, +1590); Din alte surse:
Sfinii Mc. M A R C E L , CAST, EMIL i S A T U R N I N la Capua (Italia, sec. IV);

Sfntul Ier. RENATO ep. de Sorrento (Italia, f450); Sfntul Ier. MAGNUS ep. de Oderzo i HERACLEA (f660); Sfntul Cuv. CUMINIE, stare la lona n Scoia (f 669); Sfntul Ier. CELACHIE ep. irlandez (sec. VII); Sfntul Cuv. CHINDEU, fctor de minuni din Cipru (sec. VII); Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN, preot din Rusia (+1937); Sfinii Mc. IANUARIE i AMONIE din Roma; Sfntul GRIGORIE Hangeli; Sfntul Ier. PROBIE, ep. de Gaeta (Italia); Sfntul Mc. PRUDENT de la Langres (Frana).

Z i u a a 7-a / 20 brumrel

Din Minei: Sfinii M. Mc. SERGHIE i VAH (Roma) n vremea lui Maximian ( | 3 0 3 t305); Sfinii Sf. Mc. IULIAN prezbiterul i CHESARIE diaconul (|268); Sfntul Sf. Mc. EUSEBIE preotul i FELIX (cca. f268);

100
menionat numai n sinaxarele romneti i slave, este probabil aceeai cu cea prznuit la 27 oct./brumrel.
1

OCTOMBRIE - BRVhtRets Sfntul Cuv. LEONTIE consulul ce a crezut prin Sfntul Chesarie diaconul; Sfntul Mc. POLIHRONIE preotul, tiat de arieni pe Sf. Jertfelnic n Constantinopol (sec. IV); Sfinii Cuv. 99 de prini care s-au nevoit n insula Creta; Din alte surse: Sfnta M- PELAGHIA din Tars (+290); Sfnta M- IUSTINA, fecioara din Padova sub Diocleian i Maximian (t304); Sfnta M- OITA (Osyth) prines i ntemeietoarea Mnstirii din Chic (Anglia, +700); Sfntul Ier. DUBTACH, ep. de Armagh (Scoia, cca. +700); Sfntul Cuv. SERGHIE Asculttorul din Pecerska (sec. XIII) [Vezi i 12 ianJgerarf, Sfntul Cuv. SERGHIE, egumen la Nurma (Vologda), ucenicul Sfntului Serghie de Radonej (+1421); Sfntul Cuv. MARTINIAN, eg la Lacul Alb (+1483), aflarea Sf. sale moate la 1514; Sfntul Cuv. IOSIF cel Btrn din Mokhevi, fctor de minuni n Georgia (+1763); Sfntul Ier. IONA, ep. de Manchuria (+1925); Sfinii Sf. Noi Mc. VALENTIN (Sventsitsky) i NICOLAE Kazansky preoi din Moscova (Rusia, +1931); Sfntul Sf. Nou Mc. NICOLAE din Rusia (+1942); Sfinii Mc. CARTIE i MARCELIN din Capua (Italia); Sfntul ELEN, preot din Reims (Frana, sec. VI);
78

Sfntul Cuv. IOAN Pustnicul mpreun cu cei 98 de prini din Creta [vezi mai sus].

Din Minei: Sfntul Cuv. ALEXIE Carpatinul mrturisitorul, a ptimit ntre anii 1914 19181a nchisoarea din Sighet (Romnia, +I947) 1 ; Sfnta Cuv. PELAGHIA din Antiohia ce a fost mai nainte desfrnat i convertit de Sfntul Non, ep. Edesei i care s-a nevoit n Muntele. Mslinilor (|457); Sfnta M- PELAGHIA din Antiohia Siriei, n vremea lui Numerian; Sfnta Cuv. TAISIA, din Egipt, care mai nainte a fost desfrnat, fiind adus la pocin de Sfntul Pafnutie Sidoneanul (sec. IV)2;

Sfintele M-e LAVRENTIA i stpna sa PALATIA din Ancona sub Diocletian (Italia, f302); Sfntul Ier. FELIX primul ep. de Como (Italia, f390) [vezi i 14 iui.]; Sfnta Cuv. TRIDUNA, pustnic n Anglia (sec. IV); Sfnta Cuv. KENIA, pustnic n Anglia (+490); Sfnta M- BENEDICTA, fecioar din Laon (sec. V); Sfntul Cuv. IVIE pustnic englez n Frana (sec. VII); Sfntul Ier. NICOLAE, patr. al Antiohiei (ii030);

pocin de Sf. loan Colov.

79

OCTOMBRie - BRVM0RLs

Sfntul Ier. ANTONIE, ep. de Novgorod (f1232); Sfntul Cuv. DOSITEI, eg. la Verkneostrov (Pskov, +1482); Sfntul Cuv. TRIFON, eg. la Viatka (Rusia, +1612); Sfntul Nou Mc. IGNATIE cel Nou din Trnovo (+1814)1; Sfntul Sf. Nou Mc. VARLAAM (Rusia, +1930); Sfntul Sf. Nou Mc. DIMITRIE (Dobroserdov), arhiep. de Mozhaisk i cei mpreun cu el (Rusia, +1937): IOAN diaconul
A M B R O Z I E i P A H O M I E monahii

TATIANA monahia
N I C O L A E , M A R I A i N A D E J D A ; Sfinii Sf. Noi Mc.: A M B R O Z I E arhim, PAVEL, V A S I L E i P E T R U preoi i

VASILE diacon din Rusia (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. IONA (Lazarev), ep. de Velizhsk i nsoitorii si din Rusia (+1937): SERAFIM monahul,
P E T R E , V A S I L E , P A V E L , P E T R E , V L A D I M I R preoi, V I C T O R , IOAN, N I C O L A E i E L I S A B E T A fecioara;

Sfntul Ier. AIDAN, ep. de Lindisfarne i lumintorul Northumbriei, mutarea Sf.sale moate [vezi i 31 aug./gustar]; Sfntul Ier. CEOLFRITH, eg. la Wearmuth i Jarrow (+716), mutarea Sf. moate [vezi i 25 septJrpciune].

Sf. Ignatie cel Nou este srbtorit i pe 1 mai/florar cu Sf. Eftimie i Acachie.

80

Z i u a a 9 - a / 2 2 brumrel

Din Minei: Sfntul Ap. IACOB al lui Alfeu (din cei 12) fratele Sfntului Matei Evanghelistul (sec. I); Sfinii Cuv. ANDRONIC i ATANASIA soia lui (Antiohia, sec. VI); Sfnta M- POPLIA (sau PUPLIA), diaconi din Antiohia (f361 - f363), mama Sfntului loan Preotul1; Sfntul Cuv. PETRU Ostaul din Galatia, monah la Dafrion (sec. IX); Dreptul AVRAAM i LOT nepotul su (sec. XII .Hr.);

Prznuirea Sfintelor Icoane ale Maicii Domnului, fctoare de minuni 1. Korsun" (Cherson)
2. Alin-mi suferina" 2 ;

Sfntul Sf. Mc. DIONISIE (sau DENIS), primul ep. l Parisului, n vremea lui Deciu (cca. |258); Sfinii Sf. Mc. RUSTIC preotul i ELEFTERIE diaconul, n vremea lui Deciu (cca. f258) [vezi i 3 oct/brumrei]; Sfntul Ier. DIMITRIE, patr. Alexandriei (1*231); Sfntul Mc., BARCTAL din Spoleto (Italia, sec. IV); Sfntul Mc. DOMNIN din Borgo San, Donino (Italia, sec. IV); Sfntul Mc. EVENTIE (sau IUVENTIE) i MAXIM din Antiohia (sec. IV)3; Sfntul DOMNIN mrturisitor n regiunea Umbria (Italia, sec. VII); Sfinii Cuv. LAMBERT i VALERIE monahi n Belgia (sec. VII);
1 2 3

Sf. loan probabil cel din 21 febr./furar. Assuage My Sorrow" n limba englez. vezi 12 oct/brumrei n S.O.G.

81

OCFOMBRie - BRtfMflReis Sfntul Mc. IOAN din Prusa (Bitinia, sec. XIII - XIV)1; Sfntul TEFAN cel Nou din Serbia (Lazarevici, f1427) [vezi i 19 iul./cuptor]; Sfntul TEFAN cel Orb, regele Serbiei (1417 - +1476) 2 ; Sfinii Sf. Noi Mc. CONSTANTIN i PETRU preoi din Rusia (|1918); Sfntul Nou Mc. CONSTANTIN din Rusia (11937); Sfntul Cuv. GEMIN, monah n regiunea Umbria (Italia);
Sfinii Mc. M A R C E L , M A R C E L I N , G E M I N I A N , N U V I E i P R I M I N A d i n

Roma.

Z i u a a 10 -a / 23 brumrel

Din Minei: Sfinii Mc. EVLAMPIE i EVLAMPIA sora lui (Nicomidia, f296); Sfinii 200 de Mucenici tiai mpreun cu Sfntul Evlampie (f296); Sfntul Ier. CHERBONIE ep. de Verona (f400); Sfntul Cuv. VASIAN din Siria, eg. n Constantinopol n vremea lui Marcian (cca. f458); Sfntul Cuv. TEOFIL Mrturisitorul din Tiberiopole (Bulgaria, +716); Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. PINIT, ep. de Cnosos (Creta, sec. II); Sfntul Mc. TEOTECN din Antiohia (sec. IV)3;

vezi 8 oct /brumar n I.S.A. mpreun cu soia sa ANGELINA (ANGHELINA) i fiul IOAN sunt srbtorii pe 10 decJundrea. 3 nu este menionat n sinaxare, probabil este acelai cu cel prznuit n 3 octJbrumrel.
2

82

OCTOMBRie - BRVMflReis Sfntul Ier. CHERBONIE, ep. de Piombino din Toscana, fctor de minuni (f580); Sfntul Sf. Mc. CHEIE (sau CETEO) ep de Amiterno (Italia, f597); Sfntul Ier. PAVEL (sau PAULIN), ep. de York +644); Sfntul Ier. AMFILOHIE, ep. de Vladimir +1122); Sfinii Cuv. Mucenici 26 de la Mnstirea Zografu, martirizai de latini la
f12841: 1. T O M A , egumen 2. V A R S A N U F I E 3. C H I R I L 4. M I C A 5. S I M O N 6. I L A R I O N 7. IOV 8. I A C O B 9. C I P R I A N 10. S A V A 11. I A C O B 12. M A R T I N I A N 13. C O S M A 14. S E R G H I E 15. P A V E L 16. M I N A 17. I O A S A F 18. I O A N I C H I E 19. A N T O N I E 20. E F T I M I E 21. D O M E T I A N 22. P A R T E N I E

23. i ali 4 mireni;

Soborul celor 7 Sfini din Volhynia: 1. Sfntul Cuv. TEODOR (sau TEODOSIE n monahism), prin de Ostrog (1i 483); 2. Sfnta IULIANA Olshanskaya +1550); 3. Sfntul Cuv. IOV de la Poceaev +1651); 4. Sfntul Sf. Mc. MACARIE, arhim. din Kanev +1678); 5. Sfntul YAROPOLK-PETRU, prin de Vladimir (Volhynia) +1086) [vezi i 22 nov./brumarf, 6. Sfinii Ier. TEFAN2 i AMFILOHIE ep. de Vladimir +1094, respectiv + 122); Sfntul Cuv. ANTONIE din Leokhnov +1611);

1
2

vezi 22 septJrpciune n Minei i S.O.G. Sfntul Ier tefan [vezi 27 aprJprier]. 83

OCTOMBRIE - BRVMflReis Sfntul Cuv. ANDREI, nebun pentru Hristos din Totma (Rusia, +1673); Sfntul Ier. INOCHENTIE, ep. de Penza (+1819); Sfntul Cuv. AMBROZIE, stare la Optina (+1891); Sfntul Sf. Nou Mc. TEODOR (Pozdeyevsky), arhiep. de Volokolamsk (Rusia, +1937); Sfntul Sf. Mc. GRIGORIE, mitrop. de Niceea, mrturisitor al Sf. Icoane.

Z i u a a 11-a / 24 b r u m r e l

Din Minei: Sfntul Ap. FILIP, unul din cei 7 diaconi (Cezareea Palestinei)1; Sfintele M-e ZINAIDA i FILONIDA (sau TEONIDA), surori din Tarul Ciliciei, rude ale Sfntului Ap. Pavel (sec. I); Sfntul Cuv. TEOFAN Mrturisitorul, mitrop. de Niceea, fctor de canoane (+850), fratele Sfntului Teodor Scrisul", aprtor al Sf. Icoane; Sfinii Ier.: NECTARIE, ARSACHIE i SISINIE, patriarhii Constantinopolului (sec. V)2; Din alte surse: Sfntul Cuv. GHENARDIE din Roma pustnic n Frana (sec. IV); Sfnta Cuv. PLACHIDIA, fecioar din Verona (+460);
M i n u n e a svrit de Icoana Mntuitorului n Virit (Beirut, Fenicia, sec. VII);

Sfntul Ier. EUPILIE din Utrecht, ep de Como (Italia, +536);

Sfntul Ap. FILIP a avut 4 fiice, 2 dintre ele ERMIONIA i EUTIHIA srbtorite la 4 septJrpciune. 2 Sf. Arsachie (|405) este fratele Sf. Nectarie (+397); Sf. SISINIE sau SINISIE (+427).

84

OCTOMBRie - BRVhtReis Sfntul Cuv. CAINNECH (sau KENNETH), eg. din Aghahoc (Irlanda,

t600);
Sfnta Cuv. ETHELBURGA, egumena Mnstirii Barking (Anglia, cca.
t676);

Sfntul Cuv. EUFRIDIE, monah la Asti n Piemonte (sec. VII); Sfntul GOMMAR, ocrotitorul oraului Lier-ului (Olanda, f775); Sfinii 367 Prini de la Sinodul VII ecumenic de la Niceea (787), unde au dat anatemei pe iconoclati1; Sfntul Cuv. TEOFAN Postitorul de la Pecerska (sec. XII); Sfntul Ier. FILOTEI Cochinos, patr. Constantinopolului (Tesalonic, +1379); Sfntul Cuv. LEONID de la Optina +1841 )2; Sfinii Sf. Noi Mc. FILARET i ALEXANDRU, preoi din Rusia +1918); Soborul Sfinilor Prini de la Optina3, Sfini Cuv.:
1. M O I S I E + 1 8 6 2 ) 8. V A R S A N U F I E +191-3)

2. LEONID +1841)
3. M A C A R I E + 1 8 6 0 ) 4. I L A R I O N + 1 8 7 3 ) 5. I S A A C + 1 8 9 4 ) 6. IOSIF + 1 9 1 1 ) 7. A N A T O L I E + 1 8 9 4 )

9. ISAAC II (Bobrikov) +1937)


10. A N A T O L I E cel T n r (II) + 1 9 2 2 ) 11 N E C T A R I E + 1 9 2 8 ) 12 N I R O N + 1 9 3 1 ) 13 A N T O N I E + 1 8 6 5 ) 14 A M B R O Z I E + 1 8 9 1 ) [vezi mai sus]

Sfntul Sf. Nou Mc. IUVENALIE arhiep. de Riazan (Rusia, + 9 3 7 ) ;

^ dup 11 zile ale acestei luni, n Duminica urmtoare se face pomenirea lor. azi e ziua adormirii vezi i 27 iun./cirear descoperirea Sf. moate n 1998. 3 vezi 10 oct./brumrel n A.L.O.S. i H.A. Calendar 1997.

85

OCTOMBRIE - BRVMflReis Sfntul Sf. Mc. ANASTASIE preotul i cei mpreun cu dnsul:
AMPODE PLACHIDIE FAUST IANUARIE MARIAL MARCEL IUVINIAN

din Sicilia; Sfntul Cuv. IONA Cipriotul, fctor de minuni.

Ziua a 12-a 1 2 5 brumrel

Din Minei: Sfinii Mc.: PROV, TARAH i ANDRONIC, n Tarsul Ciliciei +304); Sfntul Cuv. COSMA Aghioritul, ep. Maiumei, fctor de canoane, prietenul Sfntului loan Damaschin; +787) 1 ; Sfnta M- DOMNINA (sau DOMNICA), n Azarve, n vremea lui Diocleian +286); Sfnta Cuv. M- ANASTASIA fecioara, din Roma, n vremea lui Decius +250); Sfinii 70 de Mucenici care de sabie s-au svrit; Sfntul Ier. TEODOT, ep. Efesului; Sfnta M- MALFETA, care sgetat fiind s-a svrit; Sfnta M- ANTIA, care s-a svrit ntr-un bou de aram nroit; Sfinii Mc. IUVENTIM i MAXIM, din Antiohia Siriei +363); Sfntul Ier. IASON, ep. Damascului;
Sfinii Mc. A N D R O M A H i D I O D O R ;

prznuit la 14 octJbrumrel n Sinaxarele greceti, Mineiul din 1776 i la H.A.

86

OCTOMBRIE - BRVMc-1RLs Din alte surse: Icoanele Maicii Domnului Jerusalem" (48) i Kaluga" (1748); Sfntul Mc. DIZMOS (DISMA), tlharul cel bun de pe cruce, rstignit mpreun cu Mntuitorul (sec. I)1; Sfntul Mc. EDIST din Roma (+68); Sfntul Ier. MONAS ep. de Milano (+249); Sfntul Sf. Mc. MAXIMILIAN, ep. de Noricum (+284); Sfntul Mc. EDIST (altul), din Ravena (+303); Sfntul Ier. IULIAN, ep. de Lodi (Italia, +324); Sfntul Ier. MARTIN cel Milostiv, ep. de Tours (+400); Sfntul OPILIE, diacon i fctor de minuni la Piacenza (Italia, sec. V); Sfntul MOBHI din Glansnevin (Irlanda, +545); Sfntul Ier. SALVIN, ep. de Verona (+562); Sfntul Mc. EDWIN, rege de Northumbria (Anglia, +633) 2 ; Sfntul Ier. WILFRID, arhiep. de York (+709); Sfntul Cuv. SIMEON Noul Teolog (+1022)3; Sfinii Cuv. AMFILOHIE (+1452), MACARIE (+1480) i TARAS IE (+1440) egumenii de la de Gluek i Vologda i TEODOSIE monahul 4 ; Sfnta Cuv. EUFROSINA (Mezenova) cea btrn, schiegumen din Siberia (+1918); Sfntul Nou Mc. IOAN, monah mrturisitor din Rusia (+1930);

pentru numele su a se vedea "nvturi i proorocii" de Sf. Nil Athonitul, lai, 1997. soia Sfnta Cuv. ETHELBURGA (8 septJrpciune)-, fiica Sfnta Cuv. EANFLED (24 nov,/brumar), nepoata Sfnta Cuv. ELFLEDA (8 febJfurar); vezi V.S.C. pag 84-89; vezi 4 oct /brumrel i 8 septJrpciune Azi e srbtorit n biserica roman. 3 vezi i 12 marJmriorn Minei. 4 Sfinii Macarie, Tarasie i Teodosie sunt ucenicii Sf. Dionisie de Gluia.
2

87

OCFOMBRI - BRVMflReis

Sfntul Sf. Mc. IUVENALIE, arhiep. de Riazan (Siberia, + 937)1; Sfntul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU, preot din Rusia (+1940); Sfntul Sf. Nou Mrturisitor NICOLAE (Mogilevsky), mitrop. la Alma Ata +1955); Sfntul Cuv. EPICTET, fctor de minuni din Cipru; Sfinii Mc. EVAGRIE, i PRISCIAN din Roma; Sfntul Cuv. TEOSEVIE, izvortor de mir din Arsinoe (Cipru).

Z i u a a 13-a / 26 brumrel

Din Minei: Sfntul Mc. CARP, ep. de Pergam mpreun cu AGATADOR, PAPIL (diacon) i AGATONICA sora lui +251); Sfntul Mc. FLORENTIE din Tesalonic (sec. I - II); Sfntul Mc. DIOSCOR, senator din Sinopole (Egipt); Sfntul Cuv. NICHITA Mrturisitorul, patriciu din Paflagonia +838); Sfntul Mc. VENIAMIN Diaconul (Persia, cca. +120); Sfntul Mc. ANTIGON; Sfntul Nou M- HRISI (sau HRISIA) nevoitoare n Slatina (Bulgaria,
+1795);

Din alte surse: Sfntul Ier. ROMULUS, ep. de Genova i mrturisitor +360); Sfntul VENANTIE din Tours (Galia, +100);

vezi 11 octJbrumrel n H.A. Aparinea familiei imperiale.

88

OCFOMBRie - RRVhtReis Sfntul Cuv. COMGAN, ntemeietorul Mnstirii Lochalsh n Scoia (sec. VII); Sfntul LUCA din Demena (Sicilia, +984); Sfntul GERAUT, fctor de minuni de la Aurillac (Frana, +909); Sfntul Cuv. VENIAMIN de la Pecerska (sec. XIV); Sfntul Sf. Mc. IACOV de Amatura n Liban (sec. XV); Sfntul ier. MELETIE, patr. Alexandriei (+1601); Sfntul M. M- ZLATA din Meglin (Bulgaria i Serbia, +1795) [vezi i 18 oct./brumrel]\ Sfntul Ier. ANTONIE, mitrop. n Chkondidi i ucenicul lui Sfntul Cuv. Mc. IOSIF preotul (+1815); Sfntul ALEXIE, preot la Ufine (Frana, +1934); Sfinii Sf. Noi Mc. INOCHENTIE i NICOLAE, preoi din Rusia (+1937).

Z i u a a 14-a 1 2 7 b r u m r e l

Din Minei: Sfnta Cuv. PARASCHEVA de la lai (Tracia, sec. XI)1;


Sfinii Mc. N A Z A R I E , G H E R V A S I E , P R O T A IE i C H E L S I E , n Roma,

pe vremea lui Nero (54 - +68); Sfntul Sf. Mc. SILVAN, preot de Gaza (Palestina, +311) [vezi i 5 nov./brumar]-, Sfntul Mc. PETRU Avselanul din Egipt n Palestina (+311);

Sf. ei moate sunt aduse la lai de Vasile Lupu n 1641.

89

OCTOMBRie - BRVhtRls Sfntul Cuv. EFTIMIE mrturisitorul, lupttor pentru Sfintele Icoane (Tesalonic, f889); Sfinii 40 de Mucenici din Egipt i Palestina (1*311), ce au ptimit mpreun cu Sfntul Mc. Silvan [vezi mai sus]; Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. CALIST, pap al Romei (f222) 1 ; Sfntul Ier. CELEST ep. de Netz n Frana (f300); Sfntul Sf. Mc. GAUDENTIE, ep. de Rimini (Italia, f360); Sfntul Ier. FORTUNAT, ep. de Todi (Italia, sec. VI); Sfntul Cuv. LEVAN, pustnic irlandez (sec. VI); Sfnta Cuv. MANACHIA, stare irlandez (sec. V - VI); Sfntul Ier. BURCHARD, primul ep. de Wuryburg, misionar englez n Germania (f754); Sfntul Cuv. NICOLAE SVIATOA, prinul Cernigovului, monah i fctor de minuni de la Pecerska (f1143); Sfntul Cuv. COSMA, eg. de Yakhroma (f1492); Sfntul Ier. IGNATIE Agalianos, mitrop. de Mitimna n Lesbos (+1566); Sfntul Cuv. GHERVASIE, nebun pentru Hristos de la Caracalu (Athos, 1-1830);
Sfinii Sf. Noi Mc. M I H A I L ( f 1 9 2 1 ) i P E T R U fli937) preoi din Rusia;

Sfntul IOAN (Lampadist) din Cipru2; Adormirea lerom. INOCHENTIE Hi de la Mnstirea Robaia, Arge (n. 1901 - f1997).

1 2

a fost grec de neam fost sclav i bancher. vezi i 4 oct/brumrei n S.O.G.

90

Sfntul Sf. Mc. LUCHIAN, preot n Antiohia Siriei, n vremea lui Maximian (+312); Sfntul Ier. SAVIN (sau SABIN), ep. n Cipru (+760); Sfntul Ier. VARS Mrturisitorul, ep. Edesei (+378); Nevoina oarecrui monah i mucenic ptimitor n Alexandria, povestire

Sfntul Mc. SARVIL i Sfnta M- VEVEEA, n Edesa, pe vremea lui Traian (+138)2; Sfnta AURELIA din Strasbourg (Frana, cca. +383); Sfntul Ier. ANTIOHIE, ep. de Lyon (Frana, +500); Sfnta Cuv. TECLA din Anglia, egumen la Ochsenfurt (Germania, cca. +790); Sfntul Cuv. EFTIMIE cel Nou, mrturisitorul din Olimpul Bitiniei (+894); Sfntul Sf. Mc. LUCHIAN (sau LUCIAN), preot la Pecerska (+1243); Sfntul Ier. IOAN, ep. de Suzdal (+1373) [vezi i 15 septJrpciune]; Sfntul Ier. DIONISIE, arhiep. de Suzdal (+1384) [vezi i 26 iunJcirear];

Sfntul Sf. Nou Mc. SIMEON, preot din Rusia (+1918); Sfntul Sf. Nou Mc. VALERIAN Novitsky, preot din Telyadonich (+1930); Soborul celor 23 de Noi Mucenici din (11945). Protopopii:
D

(+1938) (+1932)

(+1950)

IOAN

(+1937)

(+1930),

IOAN

IOAN

(+1933)

NICOLAE (+1930)

VLADIMIR (+1933)

i NICOLAE diaconul; ep. de Kovrov (+1962); Sfntul Mc. FORTUNAT din Sfinii Mc. MODEST i LUPILLIA din Capua (Italia).

Sfntul Mc. LONGHIN Sutaul, din Capadocia, mpreun cu ali Doi

Sfntul Cuv. MAL, izvortor de mir;

92

OCTOMBRIE - BRUM^Rk Din alte surse:


Sfinii Mc. I S A U R i A F R O D I S I E (sec. I)1;

Sfinii Mc. VASIE, FABIAN, SABIN din Siracuza Siciliei +269); Sfntul Cuv. GALL din Irlanda, lumintorul Elveiei (cca. f640) 2 ; Sfntul Cuv. VITALIE, pustnic din Frana (f740); Sfntul Ier. LULL, arhiep. de Mainx, ucenicul Sfntului Bonifatie la Nursling (Anglia, f786); Sfnta Cuv. EVPRAXIA starea, ce a fost mai nainte prinesa Eufrosina de Pskov (+1243); Sfntul Cuv. LONGHIN, portar la Pecerska, iubitorul de nevoine (sec. XIII - XIV); Sfntul Cuv. LONGHIN din Yarengsk (Solone, + 544)3; Sfntul IACOV, misionar n Alaska +1865); Sfntul DOMNA, nebun pentru Hristos din Tomsk +1872); Sfntul GRIGORIE, preot mrturisitor din Rusia +1931); Sfinii Sf. Noi Mc. EUGEN i IOAN, preoi din Rusia +1937); Sfinii Sf. Noi Mc. ALEXIE +1938) i IOAN +1942) preoi din Rusia;

Adormirea Stareului NEONIL de la Neam (f1853)4.

cei 2 Sf. Mucenici ce au ptimit cu Sfntul Mc. LONGHIN Sutaul. unul din cei 12 ucenici al Sfntului Colomban al Galiei (21 nov./brumar). Sf. Moate sunt n Elveia. vezi i 3 iul/cuptor mpreun cu Sf. loan. 4 n Calendarul 2002 la H.A.
2

93

OCTOMBRIE - BRVMflReis Z i u a a 17-a / 30 b r u m r e l

Din Minei: Sfntul Proroc OSIE (sau OSCA) (sec. VIII); Sfntul Cuv. Mc. ANDREI din Creta (f767); Sfntul i Dreptul LAZR, ep. de Kition (Cipru), aducerea Sf. moate n Constantinopol n 898; Sfinii Mc. COSMA i DAMIAN1, frai buni, doctori fr de argini din Arabia, mpreun cu ali 3 Mucenici: LEONTIE, ANTIM i EVPREPIE (sau EVTROPIE) (sec. IV); Din alte surse: Sfntul RULIE, misionar n Scoia (sec. IV); Sfntul CLEMENT, preot din Lombardia (Italia, f400); Sfnta Cuv. M- SUZANA, mprteas din Georgia (f475) 2 ; Sfntul Ier. VICTOR, ep. de Capua (Italia, f554); Sfntul Ier. ZENON (sau ZOSIMA), ep. de Benevento (Italia, f585); Sfntul Ier. FLORENIE, ep. de Orange n Frana (sec. VI); Sfinii Mc. ETHELRED i ETHELBERT, prini de Kent (Anglia, cca. +640); Sfntul Ier. NOTHELM arhiep. de Canterbury (Anglia, f739); Sfntul Cuv. EVSTRATIE de la Lavra Sf. Hariton (Palestina, sec. VIII); Sfntul Sf. Mc. IOACHIM, patr. Antiohiei (-fi 592); Sfntul Cuv. ANTONIE, eg. la Leoknov (Novgorod, +1611);
1

3 sunt perechile Sfinilor fr de argini COSMA i DAMIAN avnd meteugul doctoricesc: 1. Unii au fost fiii Teodotei, o femeie bun si credincioas (1 nov./brumar)\ 2. Alii din Roma aveau dascl rzboinic ce i-a i omort cu pietre (1 iul./cuptor)-, 3. Acetia de azi din Arabia erau foarte nvai la meteugul doftoricesc, vezi i 28 aug./gustar, azi e ziua adormirii ei i prznuirea n Georgia.

94

OCFOMBRie - BRi/MRIs Sfntul Ier. IOSIF, patr. al Georgiei i fctor de minuni (f1770); Sfntul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU, arhiep. de Nijni-Novgorod (Rusia, +1937); Sfinii Sf. Noi Mc. NEOFIT, IACHINT i CALIST preoi +1918) i ALEXANDRU arhiep. de Semipalatinsk (Rusia, + 9 3 7 ) ; Sfntul Mc. COSMAn Georgia; Sfnta Cuv. ETHELREDA, stare la Ely, mutarea Sf. moate;
Sfintele M - e I S I D O R A i NEOFITIA; Sfinii M c . : L U C H I A N i T E R E N T I E i S f i n t e l e M - e : A N T I G O N A , N I C O M I D I A i T E O F A N A .

Z i u a a 18-a / 31 b r u m r e l

Din Minei: Sfntul Ap i Ev. LUCA, din Antiohia Siriei, doctor cu meteugul i desvrit n tiina zugrviei; ucenic al Sfntul Ap. Pavel; Sfntul Mc. MARIN cel Btrn din Anazarve (Cilicia, sec. IV); Sfntul Cuv. IULIAN, de lng rul Eufratului +367); Sfinii 40 de Mucenici tineri (copii) care de sabie s-au svrit; Sfntul Sf. Mc. MANON, ep. de Tamas (Cipru, sec. I)1;
Sfinii Noi Mc. G A V R I I L i C H I R M I D O L din Egipt + 1 5 2 2 ) ;

Din alte surse: Sfinii 46 de Mucenici, soldai din Roma +268); Sfntul Mc. IUST, pruncul de Beauvais (Frana, f287);

vezi i 19 oct/brumrei la H.A.

95

OOPOMBRie - BRJ/MflReis

Sfnta M- CANDIDA, prines n Anglia (+492); Sfntul AMABIL, preot la Rio (Frana, sec. V); Sfnta GWEN, regin n Anglia (sec. V); Sfinii Mc. IUST, FLAVIAN i cei 90 mpreun cu dnii, din Piemonte (sec. VI-VII); Sfntul IACOB (sau JAMES), diacon n Anglia (sec. VII); Sfinii Cuv. SIMEON, TEODOR i EUFROSINA, care au aflat Icoana Maicii Domnului din Petera Mare din Peloponez (sec. IX); Sfnta TRIFONIA, soia unui magistrat roman prigonitor, convertit la cretinism (+951); Sfntul Ier. DIONISIE, arhiep. de Rostov (Rusia, +1425); Sfntul Cuv. IOSIF din Volokolamsk (+1515); Sfntul Cuv. DAVID, eg. la Serpukhov (+1520); Sfntul M. M- Z L A T A din Meglin (Bulgaria, +1795) [vezi i 13 oct./brumrel]-, Sfntul Ier. PETRU, mitrop. de Muntenegru din etinia (+1830); Sfinii Sf. Noi Mc. SERGHIE, ANDREI, NICOLAE i SERGHIE (altul) preoi i ELISABETA fecioara din Rusia (+1937); Sfntul KUKA, ieroschim. din Odesa (+1964), azi canonizarea n 19941; Sfntul Cuv. DIDIM cel Orb;

Adormirea Ieroschim. PAISIE Olaru de la Sf. Mnstire Sihstria (n. 1897 - f1990).

vezi 11 decJundrea ziua adormirii. Are Sf. moate ntregi la Mnstirea Adormirea Maicii Domnului din Odesa.

96

OCTOMBRIE - BR\ZMRI.S

Z i u a a 19-a / 1 b r u m a r

Din Minei: Sfntul Prooroc IOIL, din tribul lui Ruben (cca. f800 .Hr.); Sfntul Mc. UAR (sau VAR) n Egipt (+307); Sfinii 6 Cuv. Mucenici, care mpreun cu Sfntul Var s-au nevoit i s-au svrit de sabie +307); Sfntul Sf. Mc. SAOOT, ep. n Persia i cei mpreun cu el 128 de Mucenici n vremea lui Sapor al ll-lea (Savorie mpratul Perilor) +342) 1 ; Sfntul Cuv. LEONTIE, filozoful din Lavra Sf. Sava (+624); Sfinii Sf. Mc. FELIX preotul i EUSEBIE (sau EVSEVIE) diaconul; Sfntul Cuv. IOAN, fctorul de minuni, ntemeietorul Mnstirii Rila (Bulgaria), ocrotitorul Bulgariei +946), mutarea Sf. sale moate n 18872; Din alte surse: Sfinii Mc. PTOLOMEU i LUCIU din Roma (+165); Sfnta CLEOPATRA i ION fiul ei din Egipt (sec. IV); Sfntul Ier. EUSTERIE, ep. de Salermo (Italia, sec. V); Sfntul Cuv. ETHBIN, pustnic n Frana i Irlanda (sec. VI); Sfnta Cuv. FRIDESWIDE, stare n Oxford (cca. f735); Sfntul Cuv. PROHOR, fctor de minuni din Payenga (Serbia, sec. X);

1 2

cei 128 de Mucenici sunt prznuii i pe 20 febr./furar. vezi i 18 aug./gustar.

97

OCTOMBRIE - BRVM^Rek Sfntul Cuv. Mc. NICOLAE (Dvali, Ierusalim, +1314) [vezi i 12 febrjfurar]-, Sfntul Cuv. GAVRIIL (sau GABRIEL), eg. Schitului Sf. Ilie din Athos (f1901); Sfntul IOAN de Kronstadt (+1908)1; Sfntul Sf. Nou Mc. ALEXIS (Stavrovsky), preot din Rusia (+1918); Sfntul Sf. Nou Mc. SERGHIE, preotul din Rusia (1i 937).

Z i u a a 20-a / 2 b r u m a r

Din Minei: Sfntul M. Mc. ARTEMIE, patriciu al Alexandriei, strivit ntre dou pietre n Antiohia (+362); Sfinii Mc. EVOR i EVNOI, ucii cu pietre n Persia2; Sfnta Cuv. MATROANA din Hios (+1462); Sfntul Cuv. GHERASIM cel Nou, sihastru din Chefalonia (Peloponez, +1579);
Sfinii Mc.: Z E V I N A , G H E R M A N , N I C H I F O R i A N T O N I N din C e z a r e e a

Palestinei(+308)3; Sfnta M- MANATO fecioara4; Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. MAXIM din Abruzo (Italia, +250); Sfntul Sf. Mc. CAPRASIE de la Agen (Frana, +303);

astzi se srbtorete introducerea n Calendarul Bisericii Ruse, la 19 octJbrumrel 1964 a Sf. IOAN de Kronstadt. Vezi i 22 decJundrea adormirea sa. 2 n unele Sinaxare greceti sunt menionai ca fiind de fapt mufcenie: Evoreea i Evnoia. 3 vezi i n 12 novJbrumar ziua de prznuire. 4 sau MORATA sau ENATA.

98

OCTOMBRIE - BRVMRls Sfinii M c . : D A I S I E , Z O S I M A , I A N U A R I E , D O R O T E I A , S U S I M A i

IANUARIA din Pozzoli (Italia, sec. IV); Sfntul Ier. IOAN al lll-lea, ep. de Como (Italia, +655); Sfntul Ier. ACCA, ep. n Anglia +740); Sfntul Mc. ANDRONIC, din Creta, aprtor al Sf. Icoane +767); Sfntul Ier. VASILE, mitrop. de Trapezunt (sec. X); Sfntul Cuv. ARTEMIE din Verkola (+1545) [vezi i 23 iun./cirear/; Sfntul Nou Mc. IGNATIE din Athos +1814), mutarea Sf. sale moate; Sfntul Sf. Nou Mc. NICOLAE (Liubomudrov) Yaroslavl (Rusia, +1918); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia + 1 9 3 7 ) : IOAN protopop,
Preoii: N I C O L A E IOAN LEONID IOAN ALEXANDRU ZOSIMA IOAN

i diaconii: P A V E L , M I H A I L i PETRU;

Sfntul Sf. Nou Mc. HERMAN (sau GHERMAN) Kokkel, ep. de Alatyr +1937);

Adormirea Ep. NICOLAE Popovici, Sf. Mnstire Cheia, Prahova (n. 1903 - +960).

99

OCTOMBRie - BRVMUReis Ziua a 21-a / 3 brumar Din Minei: Sfinii Cuv. Mrturisitori VISARION Sarai (fi645), i SOFRONIE de la Cioara ( f l 765) ieromonahi i a Sfntului Mc. OPREA NICOLAE din Slitea Sibiului1; Sfinii Mc. MOISE Mcinic din Sibiel i IOAN preot din Gale (sec. XVIII); Sfntul Cuv. ILARION cel Mare, ucenic al Sfntului Antonie cel Mare (f371); Sfinii Mc. GAIE, DASIE i ZOTIC n Nicomidia (f303);
Sfinii Mc.. A N D R E I , T E F A N , P A V E L i P E T R U 2 ;

Sfnta Cuv. M- TEODOTA i SOCRATE preotul, din Ancira; Sfntul Mc. EUCRAT (sau EVCRATIE), monah; Sfntul Cuv. FILOTEI, pustnic n Muntele Athos, din Hrisopole (sec. XIV); Sfntul Cuv. Mc. ZAHARIA; Sfntul Cuv. VARUH; Sfntul Mc. AZIS (sau AZI); Sfntul Nou Mc. IOAN din Monemnasia (Peloponez, f1773); Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. ASTERIE din Ostia (Italia, f222); Sfntul Mc. MODEST i cei 272 de mucenici mpreun cu dnsul la Napoli sub Diocleian (f305); Sfntul Cuv. VIATEUR, pustnic n Egipt, diacon al Sfntului lust de la Lyon (Frana, f390);

1 2

Sf. Cuv. SOFRONIE apoi stare la Mnstirea Robaia - Arge. Sf. Mc. Andrei este prznuit i pe 17 oct./brumrel. 100

OCTOMBRIE - BRVM^Reis Sfnta Cuv. CELESTINA fecioar, ucenic a Cuvioasei Genoveva de la Paris (t480); Sfnta Cuv. CELESTINA, mama Sfntului Ier. Remi de Reims (Frana, sec. V); Sfntul IUST, arhid. la Clermont (Frana, sec. V); Sfinii Cuv. TEOFIL i IACOV ucenicul su egumeni la Pskov (Rusia, sec.

V);
Sfntul Cuv. FINTAN, pustnic din Taghmon (Irlanda, +635); Sfntul Ier. TU DA, ep. irlandez (f664); Sfntul Cuv. CONDE, pustnic n Frana (f685); Sfinii 60 Mucenici din Ierusalim (|724); Sfntul MALATHGENY din Cluain-Edneach (Irlanda, f767); Sfntul Ier. ILARION, mitrop. de Kiev, pustnic la Pecerska (+1067); Sfntul Cuv. HRISTODUL din Patmos (Grecia), mutarea Sf. sale moate n 1093; Sfntul Ier. ILARION, ep. de Meglena (Bulgaria, +1164), aducerea Sf. sale moate n Trnovo la 1205; Sfnta M- URSULA i alte 11 Mucenie mpreun cu ea la Kologne n vremea lui Graian (sec. IV)1; Sfntul Cuv. ILARION, eg. la Mnstirea Lacului (Pskov, f1476);

vezi Sfnta Ursula i cei 11000 de mucenici mpreun cu dnsa din Koln (Germania, sec. IV) n I.S.A. p, 147. 101

OCTOMBRIE - BRUMSReis Sfntul Sf. Nou Mc. DAMIAN (Voskresensky), arhiep. de Kursk (Rusia, +I937) i cei mpreun cu dnsul lerom. SOFRONIE Preoii: TEODOR ALEXANDRU CONSTANTIN VASILE i diaconii: SERGHIE i IOAN; Sfinii Sf. Noi Mc. (Rusia, + 9 3 7 ) : P AU LIN (Kroshechkin), arhiep. de Mogilev; ARCADIE (Pavlobich), arhiep. de Ekaterinburg; ANATOLIE i NICANDRU preoii i CIPRIAN, Sfnta Cuv. Nou M- PELAGHIA, monahie din Rusia +1944); Sfntul Cuv. IACOV, iconomul Mnstirii de la Prul Adnc (Olimpul Bitiniei); Sfntul Cuv. PLANTIN, pustnic i IRINA pustnica. IOAN ALEXIE VASILE NICOLAE SERGHIE DIMITRIE VLADIMIR

Z i u a a 22-a / 4 b r u m a r

Din Minei: Sfntul Ier. AVERCHIE, cel ntocmai cu Apostolii ep. Ierapolei i fctor de minuni, n vremea lui Marc Aureliu (+167); Sfinii 7 Tineri din Efes. MAXIMILIAN, IAMVLIH, MARTINIAN, DIONISIE, ANTONIN, EXACUSTODIAN i CONSTANTIN, n zilele lui Deciu +250) 1 ;

vezi i pe 4 augJgustar.

102

OCTOMBRie - BRVhtRets

Sfinii Mc. ALEXANDRU episcop, IRACLIE i 4 femei: ANA, ELISABETA,


T E O D O T A i GLICHERIA (sec. II - III);

Sfntul Mc. ZAHARIA 1 ;


Sfinii Cuv. R U F i LOT, monahi n Egipt (sec. IV - V);

Din alte surse:


Minunea svrit de Icoana Maicii D o m n u l u i din K a z a n (1612);

Sfntul Sf. Mc. FILIP, ep de Fermo (Italia, f270); Sfntul Ier. VERCUNTIE, ep. de Verona (f522); Sfntul Cuv. SIMPLICIE, ucenicul Sfntului Benedict de Nursia al lll-lea, eg. al Mnstirii Montecassino (f570); Sfntul Cuv. NEROVIE, monah la Bobbio n Mnstirea Sfntului Columban (t626); Sfntul Sf. Mc. SALARIE, ep. n Liguria (Italia, sec. VII); Sfntul Ier. TEODOSIE, patr. Antiohiei (f1059); Sfinii Cuv .TEODOR i PAVEL, stareii din Rostov (11409); Sfinii Sf. Noi Mc. (Rusia, 11937): SERAFIM (Samuilonich), arhiep. de Uglich;
Preoii: V L A D I M I R , A L E X A N D R U , N I C O L A E , N I C O L A E i V A S I L E ;

Monahii: G H E R M A N , G R I G O R I E i MINA;

Sfntul Cuv. IACOB de Luga i Omutch, ucenicul Sfntului Teofil din Omutch 2 ; Sfntul Ier. MELLON, ep. de Rouen (Frana).

probabil acelai cu cel din 21 oct/brumref' vezi SOG. Calendarul 1997 al H.A.

103

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. i Ap. IACOV, fratele Domnului, cel dinti episcop la Ierusalim (+63); Sfntul Ier. IGNATIE, patr. Constantinopolului (+878)1; Sfntul Cuv. MACARIE Romanul (sec. V - VI); Sfntul Cuv. NICHIFOR, ntemeietorul Mnstirii Harsian; Sfntul Cuv. PETRONIE, ucenicul Sfntului Pahomie cel Mare (+346); Sfinii Doi Mucenici tineri care s-au svrit alergnd prin foc;

Sfntul Ier. VERIE, ep. de Salerno (sec. V); Sfntul Ier. IOAN, ep din Siracuza Siciliei (+609); Sfntul Ier. OCTAVIAN, ep. de Como (Italia, +680); Sfinii Mc. LUGLU i LUGLIAN, apostolii Belgiei (+700); Sfnta ODA de Amay, ntemeietoarea bisericilor (Olanda, +726); Sfnta Cuv. ETELFLEDA, stare n Anglia (+960); Sfnta ELFLEDA, prines saxon (+963); Sfntul ELISHA (llie) de Lavrishevo (Bielo-Rusia, +1250); Sfntul Cuv. IACOB din Borovichi fctorul de minuni, aflarea Sf. sale moate la 1540; Sfinii Sf. Noi Mc. din Soloviev (Rusia, +1937): NICOLAE protopop
Preoii: NICOLAE, EMIL1AN, S O Z O N T i A L E X A N D R U ;

104

ppf

OCPOMBRie - BRVMReis

r |

: ; Sfntul Sf. Nou Mc. TEODOR, arhiep. al Rusiei i VLADIMIR protoereu din Moscova ( t 1937);

Adormirea Pr. CONSTANTIN SRBU, Bucureti (n. 1905 - f 1975).

Ziua a 24-a / 6 brumar Din Minei: Sfntul Mare Mc. ARETA i cei mpreun cu dnsul 4299 de Mucenici, n Negrau (Etiopia, cca. f442); Sfnta M- SINCLITICHIA i cele 2 fiice ale ei mpreun cu Sfntul Areta; Sfinii 2 Mucenici, o femeie aruncat n foc i copilul ei, care s-a aruncat singur n vpaie dup ea, mpreun cu Sfntul Areta; Sfnta M- SEVASTIANI, ucenic a Sfntul Ap. Pavel din Frigia (f86); Sfinii Mc. MARCU, SOTIRIH i VALENTIN1; Sfntul Sf. Mc. ACACHIE preotul n Armenia (f303); Sfntul Mc. NERDON; Sfntul Ier. PROCLU, patr. de Constantinopol, ucenicul Sfntului loan Gur de Aur; Din alte surse: Cinstirea Sf. Icoane a Maicii Domnului Bucuria Tuturor celor necjii"2; Sfinii Mc.: CRESCHIE, OMNIE, EMPTIE, CHERBONIE i PAMFIL sub Deciu n regiunea Toscana (Italia, t250);

pe 27 septJrpciune n V.S. "The joy of AII Who Sorrow" n limba englez.

105

OCTOMBRIE - BRUM^RLs Sfntul Cuv. ELEZVAAN, rege al Etiopiei, mai apoi monah (f553) 1 ; Sfntul Cuv. SENOH, eg. la Tours (Galia, +576); Sfntul Cuv. MALGORIE, monah irlandez stare n Frana (+587); Sfinii Cuv. ARETA, SISOE i TEOFIL Tcutul, zvorii de la Pecerska (Kiev, sec. XII - XIII); Sfntul Ier. ATANASIE, patr. Constantinopolului (+1311); Sfntul Cuv. IOAN, pustnic la Peterile Pskov (+1616); Sfntul Cuv. ZOSIMA din Alexandrov (+1716); Sfntul Cuv. ZOSIMA cel Btrn (Verkhovsky) din Siberia (+1833); Sfinii Sf. Noi Mc.: LAVRENTIE episcop, ALEXIE (Porfiriev) i ALEXIE preoi din Balakin (Rusia, +1918); Sfinii Sf. Noi Mc.: NICOLAE, IOAN (+1937) i PETRU (+1938), preoi din Rusia.

Z i u a a 25-a / 7 b r u m a r

Din Minei: Sfinii Mc. MARCIAN i MARTIRIE, notarii din Constantinopol (+355); Sfntul Mc. ANASTASIE; Sfntul Mc. VALERIN (sau VALERIAN); Sfntul Mc. SAVIN (sau SABIN); Sfinii Mc. VALERIE i HRISAF care de sabie s-au svrit; Sfnta Cuv. TAVITA, nviat de Sfntul Ap. Petru (sec. I); Sfntul Mc. UAR (sau VARUS) din Egipt;

sau ELEZVOI, despre el n viaa Sfntului Mc. Areta.

106

OCTOMBRIE - BRKM3RIs

Sfntul Ier. GHEORGHE, ep. Amastridei, fctor de cntri liturgice1;


Sfinii Mc.. P A P I E , D I O D O R , C L A U D I A N i C O N O N ; Sfinii Mc.: F A U S T , V A S I L I E i LUCIAN; Sfinii Mc. N I C H I F O R i T E F A N ; Sfinii Mc. F I L A D E L F i P O L I C A R P ;

Sfntul Ier. MACARIE, ep. Ciprului; Sfinii 2 Mucenici din Tracia, care prin mijlocul a dou pietre s-au svrit; Din alte surse: Sfntul Ier. FRONT, ep. de Perigneux (sec. II); Sfntul Mc. MINIAT din Florena (+251);
Sfinii Mc.: T E O D O S I E , LUCIU, M A R C , P E T R U , 46 d e soldai i 116 ci-

vili mpreun cu dnii din Roma (+269); Sfinii Mc. CRISPIN i CRISPINIAN, romani martirizai la Soissons (+289); Sfinii Sf. Mc. PROTIE preotul i IANUARIE diaconul n Sardinia (+303); Sfntul Ier. GAUDENTIE monah n Cezareea Capadociei i apoi ep,. de Brescia (+420); Sfinii Cuv. MARTIRIE diaconul i MARTIRIE zvortul de la Pecerska (sec. XIII - XIV); Sfnta Cuv. MATROANA, mrturisitoarea de la Diveievo (+1963).

altul dect cel din 21 febr./furar. 107

OCFOMBRie - BRVMUReis

Ziua a 26-a / 8 brumar Din Minei: Sfntul M. Mc. DIMITRIE izvortorul de Mir i fctorul de minuni, n vremea lui Maximian Hercule (Tesalonic, f306);
Sfinii Mc. A R T E M I D O R i VASILIE;

Sfnta M- LEPTINA, s-a svrit fiind trt pe pmnt; Sfntul Mc. GLICON; Sfntul Cuv. Nou Mc. IOASAF ( f i 536), ucenicul Sfntului Nifon, patr. Constantinopolului; Pomenirea marelui i groaznicului cutremur din Constantinopol n vremea lui Leon Isaurul (1*740); Pomenirea mutrii icoanei Sfntului M. Mc. Dimitrie de la Tesalonic n Constantinopol, la Mnstirea Pantocrator; Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. EVARISTIE pap al Romei ( f i 05); Sfntul Mc. DIMITRIE din Solum (t306); Sfntul Ier. AMAND, ep. de Strasbourg (Frana, f346); Sfntul Ier. RUSTIC, ep. de Narborne (Frana, 1*462); Sfntul Ier. CVODVULTEDIE, ep. de Cartagina, exilat n Campania de vandalii arieni (1*468); Sfntul Cuv. CVADRAGESIMIE, ipodiacon i fctor de minuni n Calabria (t590); Sfntul Ier. CEDD, ep. de Northumbria (Anglia, f644) 1 ;

vezi i 7 ian./gerar, Sfntul CEDD era fratele Sfntului CHAD - ep. de Lichfleld 2 mar./mrior. 108

OCfOMBRI?, - BRVM3R&S Sfntul Ier. EATA, eg. la Lindisfame i ep. de Hexham (f686) 1 ; Sfntul Ier. GAUDOSIE, ep. de Salerno (sec. VII); Sfnta Cuv. GHIBSTRUDA, monahie n Frana (sec. VII); Sfntul Ier. CUTHBERT, arhiep. de Canterbury (+761 ) 2 ; Sfntul Mc. LUP, sclavul Sfntului Dimitrie din Tesalonic (+761); Sfntul Cuv. ATANASIE din Mnstirea Midichia (Olimpul Bitiniei, +814); Sfntul Ier. TEOFIL, monah la Pecerska apoi ep. de Novgorod i Pskov (+1484); Sfntul Ier. ANTONIE, ep. de Vologda (+1588); Sfntul Ier. ALEXANDRU, ep. de Guria i Mingrelia (Georgia, +1907).

Z i u a a 27-a / 9 b r u m a r

Din Minei: Sfntul Cuv. DIMITRIE cel Nou de la Basarabov (sec. XIII); Sfntul M. Mc. NESTOR, prieten al Sfntului M. Mc. Dimitrie din Tesalonic;
Sfintele M - e C A P I T O L I N A i E R O T I I D A (sau E R O T E I A ) , din C a p a d o c i a (+304);

Sfntul Ier. CHIRIAC, patr. Constantinopolului (+606); Sfntul Cuv. PROCLA (Claudia-Procula), soia lui Pilat (sec. I); Din alte surse:
Sfinii Mc. M A R C I A N , LUCIU, i V I C T U S de ia R o m a (+269);

1 2

Sfntul EATA a fost ucenic al Sfntului Al DAN de Lindisfame. a nu se confunda cu Sfntul Ier. Cuthbert de Lindisfame din 20 mar/mrior.

109

OCTOMBRie - BRVMflReis

Sfntul Mc. MARK din Tasos i cei mpreun cu el (f304);


Sfinii Mc. M A X I M , V E N A N T I E , L U C I A N , C O M I I U i D O N A T (Italia,

sec. IV); Sfntul Cuv. ODRAN, stare n Irlanda (f568); Sfntul Cuv. NESTOR Cronicarul de la Pecerska (f1114); Sfntul Cuv. ANDREI, prin de Smolensk (fi398), aflarea Sf. sale moate la 1539; Sfntul Ier. ALEXANDRU, ep. de Guria i Samegrelo (f1907); Sfntul Ier. CONSTANTIN, arhiep. de Harkov (Rusia, f1937); Sfanta IA, fecioara din Cornwall (Anglia);
Sfinii Mc. M A R I A N i V A L E N T I N ;

Sfntul Sf. Nou Mc. SERAFIM (sau SAMOJLOVICH), ep. de Uglich (Rusia)1.

Z i u a a 28-a / 1 0 b r u m a r

Din Minei: Sfntul Ier. IACHINT, mitrop. rii Romneti (f1372);


Sfinii Mc. TERENTIE, N E O N I L A soia lui i cei 7 fii: NITA, S A R V I L , IERAX, T E O D U L , FOTA, VIL i EVNICHI (Siria, f 2 4 9 ) ;

Sfntul Cuv. TEFAN Savaitul din Ascalon (f794) 2 ;


Sfinii Mc.: A F R I C A N , T E R E N T I E , MAXIM, P O M P I E i ali 36 n Cartagina,

n vremea lui Deciu (f250) 3 ;

1 2 3

vezi i 12 dec./undrea cu Soborul primilor mucenici americani. vezi i 13 iui/cuptor \ 31 marJmrior ziua adormirii sale. vezi i 10 aprJprier (srbtoare principal).

110

OCFOMBRie - BRVM^Reis

Sfinii Cuv. FIRMILIAN, ep. Cesareii Capadociei i MELHION Dasclul, preot din Antiohia, ce au caterisit pe Pavel de Samosata (f269); Sfntul Sf. Mc. CHIRIAC, ep. Ierusalimului care a descoperit cinstita Cruce, n zilele lui Constantin cel Mare i a maicii sale Elena (f363); Sfnta M- ANNA, mama Sfntului Chiriac, ars cu fclii i fiind strujit s-a svrit; Sfnta Cuv. FEVRONIA, fiica mpratului I raci ie (Heraclie) (f632); Sfntul Cuv. AT AN ASIE I, patr. Constantinopolului (f1309) 1 ; Din alte surse: Sfnta M. M- PARASCHEVA din Iconia, n vremea lui Diocleian (sec.
ii);

Sfnta M- CHIRILA, fiica Sfintei Trifonia (18 oct./brumrel) din Roma sub Claudiu al ll-lea Goticul (f268); Sfntul Mc. FIDELIE din Como (Italia, f304); Sfinii 353 Mucenici pustnici ucii n Palestina n vremea lui Iulian Apostatul (sec. IV); Sfntul Cuv. DIOMID din Cipru (sec. IV); Sfntul Ier. ONORAT, ep. de Verceli (f415); Sfntul Ier. GAUDIOSIE, ep. african, refugiat la Napoli din cauza persecuiei vandalilor arieni (f440); Sfntul Ier. IOAN Hozevitul, ep. n Cezareea Palestinei (+532); Sfntul Sf. Mc. NEOFIT, ep. de Urbinsk (Georgia, f587); Sfntul Cuv. SALVIE, pustnic n Normandia (Frana, sec. VI);

1340 la H.A.

111

OCTOMBRIE - BRVhtReis Sfntul Cuv. TEFAN Savaitul din Damasc, fctor de canoane, nepotul Sfntului loan Damaschin (t807); Sfntul Mc. RATISLAV, cel ntocmai cu Apostolii, prin al Moraviei (sec. IX)1; Sfntul Ier. EDSIN, ep. n Anglia (f1050); Sfntul Ier. ARSENIE I, arhep. de Peci n Serbia (f1266 sau f i 2 6 3 ) ; Sfntul Cuv. NESTOR de la Pecerska (sec XIV)2; Sfnta Cuv. PARASCHEVA fecioara din Pirimin de pe Rul Pinega (Archangelsk, Rusia, sec. XVI)3; Sfntul Cuv. IOV de la Poceaev (f1651); Sfntul Ier. DIMITRIE, mitrop. De Rostov (f1709)4;
Sfinii Mc.: A N G H E L , E M A N U E L , G H E O R G H E i N I C O L A E din Creta

(11821); Sfntul Cuv. TEOFIL, nebunul pentru Hristos de la Pecerska (f1853); Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN preot din Rusia (f1918); Sfntul Sf. Nou Mc. MIHAI (Lektorsky), protopop din Kuban ("fi 921); Adormirea lui MIRCEA Vulcnescu (n. 3.03.1904 - f1952, Aiud).

Z i u a a 29-a / 1 1 b r u m a r

Din Minei: Sfnta Cuv. M- ANASTASIA Romana, n vremea lui Deciu (f256) 5 ;

vezi 29 octJbrumrel i 11 mai/florar H.A. i A.L.O.S. altul dect Nestor Cronicarul din 27 oct./brumrel. 3 sora Sfntului Artemie de Verkola (23 iunJcirear). 4 vezi i 31 aug./gustar n V.S. 5 a nu se confunda cu Sfnta M- Anastasia Romana, izbvitoarea de otrav din 22 dec./undrea.
2

112

OCTOMBRIE - BR^MfiRSls Sfinii Cuv. AVRAMIE i MARIA, nepoata lui (Edesa, t 3 6 6 , respectiv t371) 1 ; Sfntul Mc. CHIRIL de la Roma fl-253); Sfinii Mc. MIN i MINEU 2 ; Sfntul Mc. SAVA Stratilatul; Sfnta Cuv. ANA, ce i-a schimbat portul brbtete i s-a numit EUFIMIAN, din Olimpul Bitiniei +826) 3 ; Sfnta M- MELITINA din Marcionopolis 4 ; Din alte surse: Sfinii Mc.: CLAUDIU, ASTERIE, NEON i TEONILLA n Cilicia +285); Sfntul Ier. VASILE, ep. n Liguria (Italia, sec. V); Sfnta Cuv. ERMELINDIS, pustnic n Belgia (cca. f592); Sfntul Ier. COLMAN, ep. n Irlanda (f633); Sfntul SERAPION de Zarzma (Georgia, f900) [vezi i 5 oct/brumrei]', Sfnta Cuv. ELFLEDA, stare la Ramsey n Anglia +1000) 5 ; Sfntul Cuv. AVRAMIE, arhim. de la Rostov (Valaam, Rusia, +1077); Sfinii Cuv. AVRAMIE Zvortul i NESTOR cel Nenvat de la Pecerska (sec. XII-XIV); Sfntul Sf. Nou Mc. ATANASIE din Sparta (Mundania, + 6 5 3 ) ; Sfntul Sf. Mc. ALEXANDRU +1653); Sfntul Cuv. Nou Mc. TIMOTEI de la Mnstirea Esfigmenu (Sf. Munte Athos, + 8 2 0 ) ;
1

anii 360, respectiv 397 la H.A. vezi Mina i Mineu n S.O.G. i I.S.A. 3 se clugrete dup moartea soului i a celor 2 copii, diferit de cea din 16 septJrpciune. 5 a nu se confunda cu Sfnta Cuv. ELFLEDA, egumen la Whitby 8 feb./furar.
2

113

OCTOMBRie - BRVhtRCLs Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (+1918): NICOLAE preotul i cei mpreun cu dnsul:
ALEXIE, ANFREI, VASILE COSMA IOAN FILIP VICTOR PAVEL AGATA

NAUM
PAVEL IOAN

Sfinii Sf. Noi Mc. IOAN preotul +1930) i EUGEN protopopul +1937), din Rusia; Sfntul Ier. APIAN, ep. n Africa, cinstit la Pavia (Italia);
Sfinii Mc.: I A C H I N T , CVINT, FELICIAN i L U C I U n Lucania;

Adormirea lui NICOLAE Petracu, mrturisitorul (n.

1907-f1968).

Ziua a 30-a / 1 2 brumar Diri Minei: Sfinii Mc. ZENOVIE, ep. de Egheea (Cilicia) i ZENOVIA sora lui +285); Sfnta M- MELITINA1; Sfntul Sf. Mc. MARCIAN, ep. Siracusei, ucenicul Sf. Ap. Petru (n Sicilia, sec. I);
Sfinii Mc.: A L E X A N D R U , C R O N I O N , IULIAN, M A C A R I E i ali 13 din

Alexandria, n vremea lui Deciu +250); Sfnta M- EVTROPIA (sau EUTROPIA) din Alexandria, spnzurat i ars cu fclii (+220);

probabil aceeai cu cea din 29 octJbrumrel, vezi S.O.G.

114

Sfntul Ap. CLEOPAS, din cei 70, fratele dreptului losif logodnicul 1 ; Cuv. IOSIF I, patr. Constantinopolului (f1293) 2 ;
Mc.: A S T E R I E , C L A U D I E , N E O N frai buni i N E O N I L A sora lor, n

vremea lui Diocleian (1288); Sfinii Apostoli din cei 70 (sec. I): TERTE, ep. de Sconia MARCU, ep. de Apolonia, nepotul Sfntului Varnava ARTEMA, ep. de Sistra IUST (sau IOSIF), ep. de Sfinii 9 Mucenici, care prin foc s-au Sfntul Mc. MANUEL; Sfntul Mc. DOMETIE (Frigia, sec. III); Sfntul Mucenic fost clu care cunoscnd pe Hristos i n

Sfntul Ier. MARCIAN, ep. Siracuzei, ucenic al Sfntului Ap Petru (sec. I - II); Sfnta M- MELITINA (sec. I - II); Sfntul Mc. SATURNIN din Sardinia (|303); Sfntul Mc. ERMENENGHILD, fiul regelui goilor din Sevilia (Spania, IV)3; Cuv. ASTERIE, ep. Amasiei (f404); Sfntul Mc. LUCAIN din Frana (sec. V); ep. de Capua n Campania (f540);

i a fost una 1283 n S.O.G. -n Minei i 13 aprJprier

115

OCTOMBRIE - BRVM3Rls Sfnta Cuv. ELENA-ELISABETA, regina Serbiei (+1306), i fiii ei: Sfntul Cuv. TEOCTIST (Drgutin nainte de clugrie ) i Sfntul TEFAN Milutin, voievodul Serbiei (+1316 i +1320)1; Sfntul M. Mc. TEFAN-UROSH III din Serbia (+1331), descoperirea Sf. sale moate la 1338; Sfntul Mc. IOT AM, din Paravani (Georgia, +1465); Sfntul Cuv. AVACUC Atonitul de la Tesalonic (+1628); Sfntul Sf. Mc. IOAN Kociurov, preot misionar, ucis de bolevici (+1917)2; Sfntul Sf. Nou Mc. EUGEN din Zernov mitrop. n Nijni-Novgorod (Rusia, +1935); Sfinii Sf. Noi Mc. LEONID preotul i MATEI arhidiaconul din Rusia (+1941 i, respectiv +1942); Sfntul Ier. VARNAVA (sau NASTIC), ep. de Hvosno mrturisitor din Rusia (+1964); Sfntul Cuv. TERAPONT, fctor de minuni;

Adormirea Ep. CHESARIE Punescu la Episcopia Dunrii de Jos (n. 1888 - +1975).

soia lui Urash I al Serbiei. a fcut misiune n America de Nord, a construit Catedrala Rus din Chicago i este primul martir al Revoluiei Roii (vezi 31 octJbrumrel la H.A.).

116

OCTOMBRIE - BRhtR<b Z i u a a 31-a / 1 3 b r u m a r

Din Minei: Sfinii Apostoli din cei 70 (sec. I): STAHIE, ep. de Bizan (Arghiropolis); AMPLIE, ep. de Odiosiopole, [vezi 4 ian./undrea]\ URBAN, ep. de Macedonia, [vezi 4 ian./undrea]\ ARISTOBUL, ep. de Britania, [vezi 4 ian./undrea i 15 mar./mrior]; NARCIS, ep. de Atena [vezi 4 ian./undrea]\ APELIE, ep. n leraclia; Sfntul Mc. EPIMAH, din Egipt (f250); Sfntul Cuv. IACOV, ep. Migdoniei (din cei 318 Sf. Prini din Niceea); Sfinii Mc.:
TEFAN VARNAVA TROFIM COSMA DAMIAN SAVA

VAS (sau BAS)


DORIMEDONT

AVRAMIE (sau AVRAAM)

i cei mpreun cu dnii; Sfntul Mc. PES; Sfintele 12 Mucenie, tinere spnzurate; Sfinii Mc. SELEUCT i STRATONICA soia sa, izvortori de mir; Sfntul Mc. EPIMAH Romanul i GORDIAN (sau GORDIE) nsoitorul su (1-361 - 363); Sfntul Noul Mc. NICOLAE care a mrturisit n Hios (f1754); Sfinii 3 Mucenici cei din Melitina, crora zdrobindu-li-se picioarele s-au svrit; 117

N0iMBRI<3 - BRUMAR

f / M l i & & i-fi . , HOSeMBRie BRVM8R

-f, ' *

Ziua 1 / 1 4 brumar

Din Minei: Sfinii doctori fr de argini COSMA i DAMIAN, fiii Teodotei celei din Asia (sec. III)1; Sfintele M-e CHIRIENA i IULIANA (+305);
Sfinii Mc. C H E S A R I E , D A S I E i ali 5 M u c e n i c i (sec. VII);

Sfinii Sf. Mc. IOAN episcopul i IACOV preotul, din Persia (f345); Sfntul Mc. ERMINGHELD, fiul regelui goilor (f586) 2 ;
Sfinii Mc. C I P R I A N i IULIANI;

Sfinii Cuv. Noi Mc. iACOV cel Nou mpreun cu IACOV diaconul i DIONISIE monahul de la Iviru, sugrumai de turci (f 1520); Din alte surse: Sfinii Sf. Mc. ORONTIE, primul ep. de Lecce i FORTUNAT nepotul su, al 2-lea ep. de Lecce (Italia, f 6 7 resp, f70); Sfinii Sf. Mc. IULIAN preot, CHESARIE diacon, africani de neam din Campania (Italia, f110); Sfntul Ier. AUSTERMON (sau STREMONIE), ep. de Clermont i apostol al Galiei (sec. III);

' Trei sunt perechile sfinilor fr de argini Cosma i Damian avnd meteugul doftoricesc: 1. unii au fost din Roma avnd dascl rzboinic ce i-a i omort cu pietre (1 iul./cuptor)-, 2. alii din Arabia foarte nvai la meteugul doftoricesc 17 oct./brumrel; 3. acetia de azi din Asia fiii Teodotei femeie bun i credincioas. sau ERMININGHELD, vezi i 13 apr./prier. n S.S.P. este pe 30 oct./brumrel. 119

NOKMBRie - BRVMSR Sfntul Mc. TIMOTEI Anagnostul din Teba (t268 sau t295) [vezi i 3 mai/florar/; Sfntul Sf. Mc. BENIGN de Dijon, preot i apostol n Burgundy (cca. +272); Sfntul Ier. MARCEL, ep. de Paris (cca. +430); Sfntul Cuv. CADFAN, stare n Anglia (sec. VI); Sfntul Cuv. SEVERIN, pustnic la Tivoli (Italia, +699);
Sfinii Mc.: SAVINIAN, AGRIPA, SAVA, ADRIAN i T O M A (prunc), mpre-

un cu Sf. Chesarie i Dasie [vezi mai sus] (sec. VII); Sfntul NICOLAE, imnograful din Georgia (f1308); Sfntul Cuv. DAVID din Eubeea (Grecia, sec. XVI); Sfntul COSMA de Verkhoturye (Rusia, +1704); Sfnta M- ELENA din Sinope, ale crei Sf. moate sunt n Tesalonic (sec. XVIII); Sfinii Sf. Noi Mc. TEODOR i ALEXANDRU, preoi din Rusia (+1918); Sfinii Sf. Noi Mc. SERGHIE (sau SERGIUS), arhiep de Elets i Melitopol, ALEXANDRU protopop i DIMITRIE preot din Rusia (ii937); Sfinii Sf. Noi Mc. SERGHIE (sau SERGIUS), arhiep de Elets i Melitopol, ALEXANDRU i DIMITRIE preoi i ELISABETA fecioara din Rusia (+1937); Sfntul Nou Mc. PETRU Rusia (+1941); Sfnta MARIA, sclava senatorului roman Terturius, care a mrturisit credina sub Diocleian; Sfntul MATURINIE, preot de la Sens (Frana).

120

NOieMBRie - BRVMSR

Ziua a 2-a / 1 5 brumar Din Minei:


Sfinii Mc.: A C H I N D I N , PIGASIE, A F T O N I E , E L P I D I F O R i A N E M P O D I S T

din Persia, fiind apropiai lui Sapor, regele perilor (f341); Sfinii Mucenici din adunarea sfatului care de sabie s-au svrit: Sfinii Mc. EUDOXIE, AGAPIE i ali 8 Mucenici (f320) 1 ;
Sfintele M - e C H I R I A C H I , D O M N I N A i D O A M N A (sau D O M N A ) :

Sfntul Cuv. MARCIAN de la Cir (Siria, f388); Din alte surse: Sfntul Mc. IUST din Trieste (Italia, f303); Sfntul Sf. Mc. VICTORIN, ep. Patav-ului (|303) 2 ; Sfinii 8 Mc. care au ptimit mpreun cu Sf. Mucenici Eudoxie i Agapie [vezi mai sus] (|315):
ATIC MARIN OCHEAN EVSTRATE CAPTERIE T O B I E (Pactabie) STIRACHIE NICTOPOLION;

Sfntul Ier. ERC, ap. de Slane (Irlanda, f512); Sfntul Cuv. AMBROZIE, stare de Augaune n Elveia (f520); Sfntul Ier. ANTONIE Mrturisitorul, arhiep. Tesalonicului (f844); Sfntul Cuv. CIPRIAN de Storozehv (Rusia, sec. XVI); Sfinii Sf. Noi Mc. ANANIA i CONSTANTIN preoi din Rusia ( f 1918); Sfinii Sf. Noi Mc. VICTORIN episcopul i VASILE (Luzgin) preotul din Rusia O i 918);

1 2

vezi 3 mai/florar n V.S. cel ludat de Fer. Ieronim, a scris tlcuiri la crile Vechiul i Noul Testament.

121

NOieMBRie - BRVMflR Sfntul Cuv. E R M I N , pustnic n Anglia.

Ziua a 3-a 116 brumar

Din Minei: Sfinii Mc. ACHEPSIMA, ep. de Henaita, IOSIF, preot i AITALA, diacon, n timpul lui Sapor (Savorie) mpratul perilor (+376); Pomenirea Sfinirii Bisericii Sf. M. Mc. Gheorghe din Lida, adic aezarea Sf sale moate ntr-nsa (sec. IV); Sfntul Cuv. ACHEPSIMA, sihastru din Siria (+382); Sfntul Ier. TEODOR mrturisitorul, ep. Arghirei (sau Andrei, sec. VIII); Sfinii Mc.: SEVER, ANDRONA, TEODOT i TEODOTA (sec VIII); Sfntul Cuv. ILIE din Egipt (sec. V); Sfinii 9 Mc. care de sabie s-au svrit; Sfinii 28 Mc. care n foc s-au svrit; Sfntul AHEMENID Persul, mrturisitorul (sec. V) 1 ; Din alte surse: Sfntul Mc. PAPUL, preot la Toulouse (Frana, +300); Sfinii Sf. Mc. VALENTIN preot i ILARIE diacon din Viterbo (Italia, +304); Sfntul Cuv. SNANDULIA, n vremea lui Sapor al ll-lea (+380); Sfntul Ier. FLUOR, ep. de Lodeve n Frana (+389); Sfntul Ier. VALENTINIAN, ep. de Salemo n Italia (+501); Sfnta Cuv. GHENAEL, stare ia Landevennec (Frana, +510);

l chema ORMISD; Ahemenid era numele de familie (vezi S.O.G.).

122

NOieMBRK - BRUM3R

Sfntul Mc. CLETER, rege n ara Galilor (sec. VI); Sfnta M- WINIFRED din Treffynon n Anglia (f630); Sfntul Cuv. CRISTIOLUS, monah n ara Galilor (sec. VII); Sfntul HUBERT ep de Liege din Olanda, (1727); Sfntul Ier. PIRMIN, ep. n Germania (1753); Sfntul Mc. DASIE (sau DACIE) (sec. VIII)1; Sfinii Cuv. ACHERIC i GUILLAUME, pustnici n Munii Vosges din Frana (sec. IX); Sfnta Cuv. EDITH, monahie la Wilton (f984), mutarea Sf. moate [vezi i 16 septJrpciune]; Sfnta ANA, fiica prinului Vsevolod I Yaroslavici (Rusia) (f1112); ntlnirea n 1196 la Vatoped (Athos) a Sfinilor Cuv. SIMEON, izvortor de mir (f1200) i SAVA (f1235) din Serbia; Sfntul NICOLAE din Iviron i Georgia (f1308); Sfntul Cuv. PIMEN din Bulgaria, monah la Mnstirea Zografu (sec. XVI XVII); Sfntul Mc. GHEORGHE din Neapole (Asia, f1797); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (f1937):
Protopopii: S E R G H I E , A L E X A N D R U i V L A D I M I R Preoii: V I C H E N T I E VASILE PAVEL IOAN PETRU COSMA VASILE NICOLAE PETRU ALEXANDRU

i SIMEON diacon;

mpreun ptimitor cu Sfinii Mc.SEVER, ANDRONA, TEODOT i TEODOTA (vezi mai sus la Minei).

123

NOKMBRie - BRV/M8R Sfnta N o u M - E V D O C H I A fecioara (+1938) i S E R G H I E ( f 1 9 4 2 ) , din Rusia; S o b o r u l T u t u r o r Sfinilor d i n Karelia. diaconul

Ziua a 4-a 717 brumar

Din Minei: Sfntul Cuv. IOANICHIE cel Mare de la Olimp (+846); Sfinii Sf. Mc. NICANDRU, ep. Mirelor i ERMEU, preot, hirotonii de Sfntul Ap. Tit (sec. I); Sfntul Mc, PORFIRIE, actorul din Efes (+361); Sfntul ION Duca Vatais, binecredinciosul mprat cel milostiv, care n Magnesia s-a svrit (+1254); Pomenirea plngerii proorocului leremia pentru Ierusalim i pentru robirea lui i pentru uimirea lui Abimeleh; Din alte surse: Sfinii Mc. AGRICOLA, i VITALIE robul su la Bologna n Italia (+304); Sfntul Ier. AM AND, ep. de Rodez n Frana (sec. IV); Sfnta SILVIA, mama Sf. Grigorie Dialogul (sec. VI) 1 ; Sfntul Sf. Mc. CLAIR, preot la Vexion n Frana (sec. IX); Sfntul Ier. BIRSTAN, ep. de Winchester n Anglia (+934); Sfntul Cuv. GRIGORIE, stare n Frana (+999); Sfntul Cuv. MERCUR1E Postitorul de la Pecerska (sec. XIV);

vezi i V.S., n I.S.A. la 3 nov./brumar.

124

NOISMBRie - BRVMflR Sfntul Cuv. SIMEON cel nebun pentru Hristos din lurete (Rusia, +1584); Sfntul Cuv. NICANDRU din Vologda (sec. XVI); Sfntul Ier. PAVEL, mitrop. de Tobolsk (Rusia, +1768); Sfntul Sf. Nou Mc. NICOLAE, preot mrturisitor din Rusia (+1931); Sfinii Sf. Noi Mc. ARSENIE protopop (+1937), ALEXANDRU preot (f1937) i ISMAIL preot (+1941) din Rusia; Sfntul Cuv. CLETHER, pustnic n Cornwall (Anglia); Sfntul Cuv, IOAN Akaos; Sfinii i drepii IOAN, TEFAN i ISAIA georgienii.

Z i u a a 5-a / 1 8 b r u m a r

Din Minei: Sfinii Cuv. Mc. GALACTION i EPISTIMIA soia lui; (+251)1; Sfinii Apostoli din cei 70 (sec. I): HERMES (sau ERMEU), ep. de Filipopoli LIN, ep. de Roma GAIE, ep. de Efes FILOLOG, ep. de Sinope PATROVA, ep. de Potiola; Sfinii Mc.:
DOMNIN TIMOTEl TEOFIL TEOTIM EUPSSHIE CARTERIE
2

SILVAN PAMFIL D O R O T E U prezbiterul

i alte fecioare mucenie 3Q7 ;


1 2

aveau 30 de ani i, respectiv, 16 ani cnd au murit. vezi i 14 octJbrumrel ia Sf. Mc. SILVAN; vezi i 16 febrjfurar la Sfntul Mc. PAMFIL.

125

NOICMBRie - BRVM8R Sfntul Cuv. G R I G O R I E , arhiep. i mrturisitorul Alexandriei (sec. IX); Sfinii Mc. C A S T O R i A G A T A N G H E L ,

Din alte surse: Sfntul Ier. DOMINIE, ep. de Grenoble (Frana, sec. IV); Sfntul Ier. DOMINAIE, ep. de Brescia (Italia, +495); Sfntul Ier. MAGNUS, ep. de Milano (+529); Sfanul LIE, preot pe lng Orleans (Frana, +533); Sfntul Cuv. CYBI, stare n Cornwall (Anglia, +550); Sfnta ODRADA, fecioara din Balen (Olanda, sec. VIII); Sfnta Cuv. BERTILDA, stare de la Mnstirea Chelles (Frana, +710); Sfntul Cuv. SPINULIE, monah la Mnstirea Mozenmoutier (Frana, +720); Sfntul GRIGORIE din Cassano (Calabria, +1002); Sfntul Ier. IONA, mitrop. de Novgorod (+1470) 1 ; Sfntul Sf. Nou Mc. GABRIEL, preot din Rusia (+1937); Sfntul Ier. KEA, ep. de Devol i Cornwall (Anglia); Sfntul Sf. Mc. FELIX preotul i EUSEBIU monah la Terracina din Italia; Sfntul Cuv. IO AN Acatios din Constantinopol 2 .

1 2

vezi 26 nov./brumartn V.S. vezi 4 nov./brumar n S.S.P.

126

a 6-a/19

Cuv. PAVEL, arhiep. Constantinopolului, mrturisitorul sugrumat cu omoforul su de arieni (+350); Sfntul Mc. NICANDRU; Sfntul PAVEL cel nebun pentru Hristos, din Corint; pulberii ce a czut cu dumnezeiasc iubire de oameni pe timpul lui Leon cel Mare (473); Cuv. LUCA din Sicilia, sihastru pe Muntele Etna (+820);

(+303):
MATROANA ALEXANDRA POLACTIA CLAUDIA EUFROSINA ATANASIA

dinAncira 1 ; Cuv. ILLTYD (sau ILTUDIE), eg. n Anglia (+505)2; LEONARD de Noblac (Galia, cca. +559)3; Cuv. FELIX, monah la Fondi (Italia, sec. VI); Cuv. STEFLAMIE, stare n Regiunea Bretagne (Frana, sec. VII); Cuv. WINNOCUS, stare (Olanda, +716); Cuv. COWEY, stare de Moville (Irlanda, sec. VIII); Cuv. LUCA din Sicilia pustnic la Constantinopol i Corint (+820); ep. de Chitria (Cipru,+915);

H.A. rizonierilori i al al

127

HOieMBRie - BRVhfflR Sfntul Ier. VARLAAM, mitrop. de Novgorod (f1192); Sfntul Cuv. LUCA, econom, la Pecerska (sec XIII); Sfntul Ier. GHERMAN, arhiep. de Kazan ( f i 5 6 7 ) ; Sfntul Cuv. VARLAAM, pustnic de la Kerek (Rusia, sec. XVI); Sfntul Nou Mc. GRIGORIE, purttorul de Cruce (Rusia, f i 9 3 6 ) ; Sfinii Sf. Mc. 8 Preoi din raionul Semionovsk (Novgorod, f1937); Sfntul Sf. Nou Mc. NICHITA (sau NICETAS), ep. din Rusia i cei mpreun cu dnsul: VARLAAM stare, GAVRIIL ierom., Preoii:
ANATOLIE, NICOLAE, ARSENIE, NICOLAE i CONSTANTIN Monahii: NINA i SERAFIMA

din Rusia (f1937); Sfinii Sf. Noi Mc. VASILE i GABRIEL, preoi din Rusia (f1938);
Soborul Sf. Noi Martiri din Sarov: ANATOLIE, VASILE, IEROTEI, ISAAC i RUFIN ( | 1 9 2 7 - f 1 9 4 0 ) ; Sfntul ILIE Fondaminsky din Paris (f1942); Soborul Tuturor Sfinilor din Irlanda.

Ziua a 7-a / 20 brumar

Din Minei: Sfntul Mc. IERON i cei 33 de Mucenici mpreun cu el din Meletina (sec.

III);
Sfntul Cuv. LAZR, fctorul de minuni, din Muntele Galisiului (f1054);

128

NOieMBRie - BRVMHR
Sfinii Mc.: M E L A S I P P , C A S I N A soia sa i A N T O N I E fiul lor (Asia M i c a , sec. IV); Sfinii Mc.: A U C T , T A V R I O N i T E S A L O N I C H I , fiica u n u i p o p i d o l e s c ; Sfntul M c . A T 1 N O D O R ;

Sfntul Mc. ALEXANDRU din Tesalonic (+305); Sfntul Mc. GRIGORIE, frate al Sfntului Grigorie fctorul de minuni; Din alte surse: Sfntul Ier. PROSDOCHIMIE, primul ep. de Padova, ucenic al Sf. Ap. Petru (+100); Sfinii 32 Mc., care au ptimit cu Sfntul Mc. leron (cca. +290 - 298) [vezi mai sus]:

NICANDRU ATANASIE MAMAS VAR AH IE CALINiC ISIHIE DUCITIUS CLAUDIE TEOFIL TEOMELIE AMON

TEOGEN NICON TEODOR VALER1U XANTIUS TEODUL GIGANTIUS DOROTEI TEODOT ILARION LONGIN,

CALIMAN EUGEN THEODOCOS OSTRICH1E EP1FANIE MAXIMIAN CASTRICIUS (sau CASTRICHIE) ANICHIT (sau ANICLETUS) EUTIH1E DIODOT -

Sfntul Mc. TEODOT din Ancira (+303); Sfntul Ier. RUF, ep. de Metz (Frana, sec. IV); Sfinii 40 de copii Mucenici, convertii de martiriu! Sf. Melasip Casina i Antonie (f363);

129

NOICMBRIS - BRtfMflR Sfntul Mc. AMARAT din Alpi (Frana, +407); Sfntul Ier. HERCULAN, ep. de Perugia (Italia, f547); Sfntul Cuv. CONGAT, monah n Anglia (sec. VI); Sfntul Ier. WILIBRORD (sau CLEMENT), ep. de Utrecht, apostolul Olandei (f739); Sfnta Cuv. ELISABETA, arina (Elena n lume, f1376) 1 ; Sfntul Cuv. ZOSIMA, eg. la Vorbozomsk n Rusia (+1550); Sfntul Cuv. CHIRIL, eg. la Novoezersk (Vologda) (+1532), mutarea Sf. sale moate la 1646; Sfinii Sf. Noi Mc. CHIRIL, mitrop. de Kazan MIHAIL Gusev, preot din Diveevo (Rusia, |1937); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (f1937):
Preoii: MIHAIL PAVEL NICOLAE MIHAIL ALEXANDRU VASILE ALEXIE ALEXANDRU ALEXANDRU PAULIN

diaconii I O A N i V E N I A M I N , i N I C O L A E i E L I S A B E T A fecioara;

Sfinii Sf. Noi Mc. SERGHIE, arhiep. de Eletsk, NICOLAE preot i GRIGORIE Rusia (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. IOSIF, mitrop. de Petrograd (f1938).

vezi 2 decJundrea la H.A.

130

HOieMBRie - BRVM3R
Ziua a 8-a / 21 brumar

Din Minei: Soborul Sfinilor Arhangheli MIHAIL i GAVRIIL i al tuturor ceretilor frde-trup Puteri : RAFAIL, URIIL.SELATIIL, GUDIIL i VARAHIL, mai

marii arhistrategi, la adunarea celor 9 Cete: Serafimii, Heruvimii, Scaunele, Domniile, Stpniile, nceptoriile, Puterile, Arhanghelii, ngerii; Din alte surse: Sfntul Ier. MAUR, ep. de Verdun (Frana, f383); Sfntul CLAIR, preot aproape de Marmoutier (Frana, t396); Sfntul Ier. DEUSDEDIT, ep. i patr. al Romei, care s-a remarcat ndeosebi prin grija sa fa de leproi (f618); Sfinii Cuv. SIBIE i TISILION, starei n ara Galilor (Anglia, sec. VI - VII); Sfntul Cuv. TYSSILIO, eg. de Meifod n Anglia, nainte prin de Powys (sec. VII); Sfntul Ier. WILLIHAD, ep. de Bremen (Germania, f789); Sfnta Cuv. EUFROSINA cea Tnr din Constantinopol (sec. IX); Sfnta MARTA, prines de Pskov (f 1300); Sfntul Mc. NI'MEH cel Nou din Siria (f1471); Sfntul Nou Mc. MIHAIL, binecuvntatul din Cemigov (f1922); Sfntul Sf. Nou Mc. PAVEL, preot din Rusia (f1937).

131

NOICMBRIC - BRVM3R
Z i u a a 9-a / 2 2 b r u m a r

Din Minei:
Sfinii Mc.: C L A U D I U , C A S T O R , S E M P R O N I A N i N I C O S T R A T din Sir-

mium (Romnia, cca. +306); Sfinii Mc. ONISIFOR i PORFIRIE din Efes (+305); Sfnta Cuv. MATROANA din Perga Pamfiliei (+492); Sfnta Cuv. TEOCTISTA Lesvianca, pustnic din Lesbos (+889); Sfntul Cuv. SIMEON Metafrast, scriitor de viei de Sfini (sec. X - XI); Sfintele Cuv. EUSTOLIA i SOPATRA, fiica mpratului Mavrichie, ce s-au fcut clugrie 1 ; Sfntul Mc. ANTONIE din Siria (sec. V);
Sfinii Mc. C R I S T O F O R i M A V R A ;

Sfntul Cuv. IOAN Colovul n pustia Schitului (Egipt, +407); Sfntul Cuv. ELADIE;
Sfinii M c . N A R S l i A R T E M O N ;

Sfinii Cuv. EFTIMIE i NEOFIT, ctitorii Mnstirii Dochiaru (Athos), n vremea lui Nichifor Foca (+990 respectiv, +1118); Din alte surse: Pomenirea Icoanei Maicii Domnului Grabnic asculttoare"2 (sec. X);
Sfinii M c . S E C U N D , S E V E R I AN, C A R P O F O R i V I C T O R I N , grefieri mili-

tari ai prefecturii cetii la Roma (+302); Sfntul Mc. ALEXANDRU din Tesalonic (sec. IV); Sfntul Ier. BENEN (Benignus), ep. de Armagh (+468);

1 2

Eustolia (t1610) i Sopatra sau Sosipatra (+625). The Quick Hearer of Mt. Athos" n limba englez.

132

HOieMBRie - BRVhfflR
Sfntul Cuv. O N I S I F O R de la Pecerska ( f 1 1 4 8 ) ;

Sfntul Ier. URSIN, ep. de Bourges (Frana, 11300);


Sfntul Ier. N E C T A R I E , ep. de Pentapole ( f 1 9 2 0 ) ;

Sfinii Sf. Noi Mc.: ALEXIE ierom.,


Preoii: D I M I T R I E CONSTANTIN CONSTANTIN VICTOR NESTOR ILIE TEODOR

i IOSIF diaconul din Rusia (f1937); Sfntul Sf. Nou Mc. PARTENIE (Bryansky), ep. de Ananyevsk (Odessa)
CM937);

Sfntul Mc. HRISTOFOR i Sfnta M- MAVRA din Constantinopol.

Z i u a a 10-a / 2 3 b r u m a r

Din Minei: Sfinii Apostoli din cei 70 (sec. I):


OLIMPIAN

IRODION (sau RODION), ep. de Patras [vezi i 8 apr./prier] SOSIPATRU, ep. de Iconia [vezi i 28 apr./prier] TERTIE, ep. de Iconia [vezi i 30 oct./brumrel] ERAST, ep. de Paneada CVART, ep. de Berit; Sfntul Mc. OREST, doctor cu meteugul (|304); Sfntul Cuv. TEOSTIRICT din Simvola1; Sfntul Ier. NON (sau NONNOS), ep. Edesei, care a botezat pe Sf. Pelaghia;

vezi 17 febr./furar n Sinaxarul grecesc.

133

HOieMBRie - BRVM3R

Sfntul Sf. Mc. MIL, ep. de Telepolis cu 2 ucenici (Persia, +341); Sfinii Mc.: CALIOPIE, NIR i ORION; Din alte surse: Sfntul Ier. PROBIE, ep. de Ravena (Italia, +175); Sfntul Ier. EUCHARIUS, primul episcop de Trier (sec. III); Comemorarea Marelui Mc. GHEORGHE (+303)1; Sfinii Mc.: EVOR, PAPA i SEVOR (sau SINA) diacon, ucenicii Sfntului Mc. Mii ep. de Telepolis (Persia, +341 ) 2 ; Sfnta M- NIMFA din Sicilia, ocrotitoarea oraului Palermo (sec. V); Sfntul Ier. IUST, de neam italian ep. n Anglia (+627); Sfntul Mc. CONSTANTIN, prin din Georgia (+853); Sfntul GRIGORIE preotul, mutarea Sf. sale moate din Lesbos n Assos n 11503; Sfntul Cuv. AMBROZIE, stareul Optinei (+1891); Sfntul Cuv. ARSENIE din Capadocia, fctor de minuni (+1923); Sfinii Sf. Noi Mc. BORIS diacon, (+1930), i NIFON ierom. (+1931), din Rusia; Sfinii Mc. NICOLAE, ANA (+1930) i ALEXANDRU (+1931) din Rusia; Sfinii Noi Mc. BORIS diacon mrturisitor, NICOLAE i ANA fecioara din Rusia (+1930-+1940);

1 ziua de 10 nov./brumar este consemnat ca fiind ziua n care Sf. Gheorghe a fost torturat pe roat (vezi calendarul georgian). 2 n S.S.P. i S.O.G. sunt trecui 3 ucenici ai Sfntului Mii. 3 n calendarul grecesc.

134

HOieMBRie - B R V M 3 R

Sfntul Sf. Nou Mc. AUGUSTIN (Belyaev), arhiep. de Kaluga i cei mpreun cu dnsul: IOAN, preotul; IOANICHIE monahul, i
ALEXIS, A P O L O N I E i MIHAIL

din Rusia ( f i 937);


Sfinii Sf. Noi Mc. PROCOPIE (TITOV), arhiep de Odessa, IOAN i DIONISIE preoi din Rusia (+1937); Sfintele Noi M-e OLGA i TEOCTISTA din Rusia (+1941 - +1942); Sfntul Ier. EFREM mrturisitor, ep. de Unia; Sfntul Mc. MARCELIN; Sfntul Cuv. MARTIN, ep. Galiei.

Ziua a 11-a 124 brumar

Din Minei: Sfntul M. Mc. MINA cel din Cotiani, egiptean de neam (+304); Sfntul Mc. VICTOR, n Italia; Sfntul Mc. VICHENTIE, diaconul Sf. Valerian, ep. de Augustopoli (+304); Sfnta M- TEFANIDA mpreun ptimitoare cu Sfntul Mc. Victor (+161); Sfntul Cuv. TEODOR Studitul, mrturisitorul, eg. Mnstirii Studion (759

- +826);
Din alte surse: Sfinii Mc. VALENTIN, FELICIAN i VICTORIN la Ravena (Italia, +303 +305);

135

NOI^MBRie - BRVM8FI Sfntul Sf. Mc. VALERlAN, ep. de Augustopoli (Spania, f304); Sfntul Ier. MARTIN, ep. de Tours (f397) 1 ; Sfntul Mc. DRAKONAS din Araieraka (Armenia, sec. IV); Sfntul Cuv. BERTHUIM, ntemeietorul Mnstirii Malone (Belgia, +698); Sfntul Cuv. BARTOLOMEU de Rossano, imnograf i stare la Mnstirea Grotaferrata (f1054) 2 ; Sfntul NICODIM, tnrul din Beroea (Macedonia, cca. +1305); Sfntul Mc. TEFAN, ntemeietorul Mnstirii Decani (Serbia, sec. XIV) 3 ; Soborul Sfinilor din Decani (Deciani, Serbia)
Sfinii E F R E M , E F T I M I E i N E S T O R din Decani;

Sfinii NEOFIT i UROIA prin al Serbiei; Sfnta MILIA, prines de Serbia (+I405) 4 ; Sfntul Cuv. MAXIM, nebun pentru Hristos, din Moscova (+1434); Sfntul Cuv. MARTIRIE, eg. la Zelenek (Novgorod, +1603) [vezi i 1 mar./rnrior]] Sfntul Sf. Mc. VICTOR i clugrii si (+I927); Sfntul Sf. Nou Mc. EUGEN, preotul din Rusia (+I937).

vezi 10 nov./brumar n V.S., 12 oct./brumrel n Sinaxarele slavone i vezi 11 nov./brumar la H.A i ISA.; n Minei la 12 nov./brumar vezi pagina alturat Sfntul Cuv. Martin, ep. Franciei", dar srbtoarea sa este azi 11 novJbrumar n Occident. 2 grec din Calabria a fost ucenicul i biograful Sfntului Mii de la Rosano. 3 este fiul Sfntului Mc. LAYAR prinul srbilor (15 iun.) i al Sfintei Cuv. Milita (vezi mai sus la Sobor"). 4 Sfanta Milita, n schimnicie Eufrosina era soia Sfntului Mc. Lazr, prinul srbilor (15 iunJcirear) i mama Sfntului Mc. tefan (vezi mai sus).

136

NOieMBRIf. - BRVM3R 'Ziua a 12-a / 25 brumar Din Minei: Sfinii Martiri i Mrturisitori Nsudeni:
A T A N A S I E T o d o r a n din Bichigiu,

VASILE din Zagra, GRIGORE din Telciu, VASILE din Mocod mpreun cu alte 19 persoane (Romania, +1763); Sfntul Ier. IOAN Milostivul, arhiep. Alexandriei, de neam din Cipru, fiul domnului acelei ri (+620); Sfntul Cuv. NIL pustnicul, pustnicul din Muntele Sinai ce a fost eparh al Constantinopolui (sec. IV- V)1; Sfntul Ier. MARTIN, ep. Franciei, fctor de minuni (Frana de azi, sec. II); Sfntul Prooroc AH IA din Silo (+960 .Hr.); Sfntul Ier. MARTIN, ep. Tarachinului (sec. IV);
Sfinii Mc.: A N T O N I E , Z E V I N A , G H E R M A N O S , N I C H I F O R i M A R A T O

(sau ENATA) fecioara (+304); Sfntul Cuv. NIL izvortorul de mir din Athos (+1651); Sfntul Mc. ARSACHIE; Sfntul Ier. LEON (sau LEONTIE), patr. Constantinopolului (+1143); Sfntul Nou Mc. SAVA Nigdeli, ce a mrturisit n Constantinopol (+1726); Sfntul Nou Mc. NICOLAE Constantinopolitanul (Constantinopol, +1732); Din alte surse: Sfntul Ier. RUF, ep. de Avignon (Frana, +200);

Sfntul Nil mpreun cu soia, fiica i fiul su Teodul s-au clugrit n mnstirile Egiptului.

137

NOieMBRie - BRKM3R

Sfntul Ier. MACHAR, ep. de Averdeen (Scoia, sec. VI); Sfntul SINNELL de Ucenish (Irlanda, sec. VI); Sfntul Cuv. EMILIAN din Iberia (Spania, +574); Sfntul CADWALDAR, rege de Welsh (Anglia, +664); Sfntul LIAFWINE ce a propovduit n Olanda (+773); Sfntul Cuv. IOAN Prosul, nebun pentru Hristos din Rostov (+1580);
Sfinii Sf. N o i M c . C O N S T A N T I N , V L A D I M I R , A L E X A N D R U , M A T E I i

DIMITRIE preoi din Rusia (+1937); Sfntul Cuv. Nou Mc. BORIS, monah din Rusia (+1942); Soborul Noilor Martiri de la Optina: VARNAVA, DOSITEI, PANTELEIMON,
V I N C E N T i I S A A C II (Bobrikov) 1 .

Ziua a 13-a / 26 brumar Din Minei: Sfntul Ier. IOAN Gur de Aur, arhiep. Constantinopolului (f407) 2 ;
Sfntul Cuv. N o u Mc. D A M A S C H I N (+1681);

Din alte surse: Sfntul Mc. MITRU de la Aix-en-Provence (Frana, +300);


Sfinii Mc. V A L E N T I N , S O L U T O R I E i V I C T O R la R a v e n a (Italia, + 3 0 0 +305); Sfinii Mc.: A N T O N I N , N I C H I F O R , G H E R M A N i M A N E T H A din C e s a r e e a

Palestinei (+308);

vezi A.L.O.S. i H.A. Calendar 2002. vezi i 14 septJrpciune adormirea sa (+407); vezi i 27 ianJgerar- aducerea Sf. Sale moate n Constantinopol n 438 i vezi 30 ianJgerar Srbtoarea Sfinilor Trei Ierarhi.

138

NOISMBRie - BRVMflR

Sfntul Ier. AMAND, ep. de Rennes (Frana, sec. IV); Sfntul Ier. BRICIUS, ep. de Tours (+444); Sfntul Ier. EUFRASIE, ep. de Clermont (Galia, +515);
Sfntul L E O N I E N d e V i e n n e (Galia, +518);

Sfntul Ier. QUINTINIAN, ep. de Clermont (Galia, +525); Sfntul Ier. EVGHENIE, ep. de Toledo (Spania, +657); Sfntul Cuv. KILIAN, monah la Reole (Frana, sec. VII); Sfntul Cuv. ARSENIE din Latro, comandantul flotei mprteti (sec. IX); Sfntul Cuv. Mc. MABBO, eg. ia Mnstirea din Fleury (+1004); Sfntul Nou Mc. DAMASCHIN de la Marea Lavr din Constantinopol (+1681); Sfnta ANTUZA, mama Sf. loan Gur de Aur.

Z i u a a 14-a / 27 b r u m a r

Din Minei: Sfntul Slvitul i ntru tot ludatul Ap. FILIP, unul din cei 12 Apostoli din Betsaida (Galileea); Sfntul Ier. GRIGORIE Palama, arhiep. Tesalonicului, fctor de minuni (+1340) 1 ; Sfntul Nou Mc. CONSTANTIN cele ce din Idra a otrvit iar n Rodos a mrturisit la anii 1800; Din alte surse: Sfnta M- VENERANDA fecioar la Roma (sec. II);

vezi 10 mar./mriorn unele sinaxare greceti.

139

N0I<3MBRI - BRVM<-)R Sfntul Mc. VENERND de la Troyes (Frana, +275); Sfntul Ier. IUCUNDIE, ep de Bologna (Italia, +485); Sfntul DYFRIG, ep. de Hereford i Gwent (cca. +550)1; Sfinii IUSTINIAN mpratul Bizanului) i TEODORA soia sa (+565 respectiv, +548); Sfntul Cuv. SIDONIE, stare n Normandia (Frana, sec. VII); Sfntul MALO (sau MACHULUS) de Brittany (sec. VII); Sfntul Ier. ALBERIK, ep. de Utrecht (Olanda, +784); Sfntul Cuv. SIMON, fctor de minuni din Caiabria (sec. X); Sfntul FANTINUS cel Tnr din Caiabria (cca. +1000); Sfntul Cuv. ALEXANDRU Nevsky mare prin de Novgorod, n monahism ALEXIE (+1263)2; Sfntul Cuv. FILIP, ntemeietorul Mnstirii Sf. Treime (Novgorod, +1537)3; Sfntul Nou Mc. PANTELIMON din Asia Mic (Creta, +1848); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (+1937): ARISTARH ierom.,
Protopopi: D I M I T R I E , A L E X I E , N I C O L A E , S E R G H I E , DIMITRIE, Preoii: TEODOR NICOLAE ALEXIE VASILE MIHAIL VICTOR MIHAIL GHEORGHE ALEXANDRU ALEXANDRU PETRU VASILE VASILE DIMITRIE PORFIRIE SERGHIE

N I C O L A E diaconul, i G A B R I E L i A N A ; Sfinii Sf. Noi Mc. T E O D O R (+1940) i S E R G H I E (+1941) preoi din Rusia;

1 2 3

DUBRICIUS sau DUBRICHIE. mare prin de Novgorod. f1527 la H.A. Sfntul Filip este ucenicul Sfntului Cornelie din Komel.

140

NOI^MBRie - BRVM8FI

Sfntul Cuv. EUFIMIAN, nevoitor n Cipru;

Adormirea Mitrop. GURIE Grosu (n. 1877 - f1843, Sf. Mnstire Cernica).

Z i u a a 15-a / 28 b r u m a r

Din Minei: Sfntul Cuv. PAISIE de ia Neam (VELICIKOVSKI) (1722 - +1794)1; Sfinii Mc.: GURIE, SAMONA i AVIV, mrturisitorii (+289); Sfntul Ier. CHINTIAN, ep. Seleuciei (a fost la Sinodul I Ecumenic, sec IV); Sfinii mprai IUSTIN i TEODORA, din Bizan; Sfinii Mc.: ELPIDIE, MARCEL i EUSTOHIE i cei mpreun cu dnii (+361); Sfntul Mc. DIMITRIE (sau DIMITRIAN) din Tracia (+307); Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. FELIX, ep. de Nola (Italia, +287); Sfntul Ier. MALO, ep. de Aleth din Frana (+460); Sfntul Ier. LUPERIE, ep. de Verona (sec. VI - VIII); Sfntul Cuv. FINTAN, de neam irlandez monah din Farfa (Italia, +879); Prznuirea Sf. Icoane a Maicii Domnului Kupiatich" (1180); Sfntul Ier. TOMAII (Toma al ll-lea cel Nou), patr. Constantinopolului (+668)2; Sfntul Cuv. FILIP, eg. la Rabang (Vologda, +1457);

1 2

mama lui, Irina, s-a clugrit lund numele IULIANA. a nu se confunda cu Sf. Toma I din 21 mar./mrior. 141

HOieMBRie - BRVhfflR Sfntul Cuv. GHERMAN din Alaska (t1836)'; Sfinii Sf. Noi Mc. PETRU i NICOLAE preoi, NICHITA arhid. i GRIGORIE diacon din Rusia ( f i 937); Sfntul Mc. CARTERIE; Sfnta EUFIMIA, mprteas; Sfntul Mc. EVPSIHIE; Sfintele M-e DAHNA i cele 2 fiice UMMAH, l HUDAYYAH i slujnica lor HUDAYYAH (vezi S.F.O.S.)] Sfntul Sf. Mc. PAUL martirizat la Zafar ale crui Sf. Moate au fost aduse ulterior la Najran Persia2; Sfnta Cuv. M- ELISABETA, diaconia, sora Sfntului Sf. Mc. Paul din Najran, Persia (vezi mai sus)3] Sfntul Mc. NEARH.

Z i u a a 16-a / 2 9 b r u m a r

Din Minei: Sfntul Ap. i Ev. MATEI (+60); Din alte surse: Sfntul FULVIAN (Matei n botez), prinul Etiopiei care ajunge episcop (sec. I)4; Sfntul Ier. TIT, ep. de Bostra (Siria, +378);
1

vezi 12 decJundrea prznuirea principal. vezi S.F.O.S. p. 167, notita 4. 3 vezi S.F.O.S. p. 167. 4 Sfntul Ap. i Ev. Matei i-a botezat soia si fiul. El s-a mniat i l-a supus la chinuri mari. Dup moartea Sfntului Ev Matei, Sfntul Ap. Fulvian devine cretin si primete numele Matei n botez. Este hirotonit preot si i se arat n vedenie Sfntul Ap. si Ev. Matei, care l sftuiete s primeasc scaunul episcopal.
2

142

NOI^MBRie - BRVM8FI Sfntul EUCHERIUS de Lyjon (Galia, +449); Sfntul Cuv. OTMAR, egumenul i ntemeietorul monahismului n Elveia (+759); Sfntul Cuv. EMILIAN, pustnic din Frana (+767); Sfntul LUBUINUS, misionar n Friesland (Olanda, +773); Sfnta MARGHIERITA, regina Scoiei (+1093); Sfntul Cuv. SERGHIE, eg. la Malopinega (Rusia, +1585); Sfntul Sf. Nou Mc. TEODOR protopop, mpreun cu AN AN IA i MIHAIL (Rusia, +1929); Sfntul Sf. Nou Mc. PANTELEIMON (Arzhany), stare (Optina, +1937); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia: MIHAIL, VASILE, MAC ARIE, NICOLAE, IOAN i VICTOR preoi (+1937) i DIMITRIE (+1938);

Adormirea Schim. IOAN, ucenicul Sf. Paisie Velicikovsky (+1843)\ Adormirea Arhim. NEONIL Buzil, stareul Sf. Mnstiri Neam, (n. 1902 f1853).

Ziua a 17-a / 30 brumar Din Minei: Sfntul Ier. GRIGORIE Taumaturgul, ep. Neocezareii, fctor de minuni (214-+275); Sfntul Cuv. LAZR Mrturisitorul, zugravul (+867); Sfinii Cuv. ZAHARIA Ciobotarui i IOAN; Sfntul Cuv. LONGHIN, din pustiul Egiptului (sec. IV - V);

143

HOieMBRie - BRVhfflR

Sfntul Ier. GHENADIE, patr. Constantinopolului (f471) 1 ; Sfntul Ier. MAXIM (sau MAXIMIAN), patr. Constantinopolului (sec. XV)2; Sfntul Cuv. IUSTIN; Sfntul Cuv. GHENADIE din Mnstirea Vatoped, ce a fost dochiar (sec. XIV); Din alte surse: Sfntul Ier. VASILE, ep. de Hamah (Siria, cca. f282);
Sfinii Mc.: G R I G O R I E , V I C T O R i G E M I N U S din Tracia ( f 3 0 4 ) ;

Sfinii 150 Mucenici filozofi convertii de Sfnta M. M- Ecaterina n Alexandria (f305); Sfntul EVGHENIE, diacon la Florena, ucenicul Sfntului Ier. Ambrozie al Mediolanului (f422); Sfntul VULFOLAIC din Trier (Galia, sec. VI); Sfntul Cuv. AREDIE, stare la Limoges (Galia, f591) 3 ; Sfntul Cuv. IOAN de Olumba, Cairo i Sinai (f591); Sfntul Ier. GRIGORIE, ep. de Tours (f594); Sfnta Cuv. HILDA, ntemeietoarea i starea Mnstirii din Whitby (Anglia, f680) 4 ; Sfntul Mc. GOVRON (Mihail) i ali 150 Mucenici mpreun cu el n Georgia (f920) 5 ;

vezi 31 aug./gustar n V.S. 1"434 dup H.A. nc nu se tie cine anume a fost MAXIM II (iun. - dec. 1216) sau MAXIM 111(1476-1482). 3 vezi O.A.S. 4 vezi i 25 augjgustar mutarea Sf moate. Sfnta Hilda a fost nepoata regelui Edwin botezat de Sfnntul Paulin de York. 5 vezi 133 de soldai la H.A., I.S.A. i n P.G.
2

144

ir

HOieMBRie - BRVhfflR Sfntul Cuv. NICON de Radonej, ucenicul Sf. Serghie de Radonej (f1426) 1 ; Sfntul Cuv. IOAN din Olimpul Bitiniei, n vremea lui Roman Lecapen;

Adormirea leroschim. DANIIL Tudor de la Raru (n. 1896 - f1962 la Aiud).

Ziua a 18-a / 1 u n d r e a

Din Minei: Sfntul M. Mc. PLATON din Ancira, fratele Sfntului Mc. Antioh (16 iul/cuptor) (1*306); Sfntul Mc. ROMANO, n vremea lui Maximian (|305); Sfntul Mc. ROMANO, diaconul palestinianul, diacon al bisericii din Cezareea Palestinei (+303); Sfntul Prunc mucenic VARULA, care ntrebat de eparh pe care Dumnezeu se cade a-L cinsti" i rspunznd c pe Hristos", de sabie s-a svrit; Sfinii Mc. ZAHEU diaconul i ALFEU citeul (+303); Din alte surse: Sfntul Ier. MAWES, ep. n Cornwall i Britania (sec. V); Sfnta AU DA, fecioar de la Paris (sec. VI); Sfntul Cuv. TOMA, din Emesa (sec. VI); Sfntul Cuv. AMAND, stare de la Mnstirea Lerins din Frana (sec. VII); Sfntul ODO din Cluny (Galia, +942); Sfnta Cuv. ELENA de la Moscova (+1547); Sfinii Noi Mc. ANASTASIE i DANIIL (musulman convertit) n Paramitia (+1750);

vezi 26 nov./brumar n V.S.

145

NOI^MBRie - BRVM8FI

Sfntul Sf. Nou Mc. NICOLAE, preot mrturisitor din Rusia (f1948); Sfnta Cuv. MABYN monahie n Cornwall (Anglia); Sfntul Cuv. VASILE;
S o b o r u l Tuturor Sfinilor din Estonia;

Adormirea Mitrop. TEOCTISTI al Moldovei i Sucevei (f1477).

Ziua a 19-a / 2 undrea

Din Minei: Sfntul Proroc AVDIE (sec. IX .Hr.); Sfntul Mc. VARLAAM din Antiohia Siriei (t304); Sfntul Mc. AZI, fctor de minuni din Isauria (f284); Sfinii 150 Mucenici ostai care de sabie s-au svrit mpreun cu Sfntul Mc. Azi (f284); Sfintele Mucenie femei, soia i fiica eparhului care de sabie s-au svrit (1284); Sfinii 12 Mucenici ostai care ed sabie s-au svrit; Sfntul Mc. AGAPIE, sfiat de fiare n Palestina (t306); Sfntul Mc. ILIODOR (sau ELIODOR) din Maghido (f273);
Sfinii Mc.: ANTIM, TALALEU, CRISTOFOR i EUFIMIA cu fiii lor i PANHARIE;

Din alte surse: Sfinii Mc. SEVERIE, EXUPERIE i FELICIAN de la Vienne (Frana, f i 7 0 ) ; Sfntul Ier. PONIAN, pap al Romei, mrturisitor sub Maximian (f235);

146

NOISMBRie - &RVM<3R

Sfntul Sf. Mc. MAXIM, preot la Roma (+260); Sfinii Cuv. VARLAAM i IOASAF, prinul Indiei (sec. IV)1; Sfntul AVENIR, mpratul Indiei, tatl Sf. loasaf (sec. IV) (vezi mai sus); Sfntul Cuv. PATROCLE Stareul, pustnicul din Bourges (Galia, +577); Sfntul Ier. EGBERT, arhiep. de York (+766); Sfntul Cuv. ILARION, fctor de minuni din Georgia, eg. la Lavra Sf. David din Gareji (cca. +880); Sfntul Cuv, SIMEON, fctor de minuni n Caiabria (sec. X); Sfntul Cuv. VARLAAM de la Pecerska (+1065)2; Sfntul Cuv. Mc. ADRIAN, eg. de Poshekhonye (Rusia, +1550); Sfntul Ier. FILARET, mitrop. Moscovei (+1867); Sfinii Sf. Noi Mc. IOASAF (Udalov), ep. de Christopol i PORFIRIE, ep. de Simferopol (Ucraina, +1937);
Sfinii Sf. Noi Mc. T I M O T E I , IOAN, N I C O L A E , DIMITRIE, V L A D I M I R pre-

oi, ANTONIE diacon i VARTOLOMEU monah din Rusia (+1937); Sfinii Sf. Noi Mc. din Ucraina (+1937):
G R I G O R I E , arhim: Ieromonahi: G H E R A S I M , M I H A I L i P E T R U , Protopopi: MIHAIL CONSTANTIN DIMITRIE Preoi: IOAN IGNATIE IACOV SERGHIE ALEXANDRU SIMEON IACOB ALEXANDRU IOAN IOAN

VENI AM IN ierod.

1 vezi i 26 augJgustar. n V.S. din 1811 sunt menionai mpreun cu Sfntul AVENIR, tatl Sfntului loasaf. 2 vezi 26 riov./brumarm V.S.

147

1
NOIMBRie - BRVM8R Sfinii Noi Mc. V A L E N T I N , PETRE, LEONID, T I M O T E I i V A L E N T I N A din

Rusia (|1937);

Adormirea Cuv. Arhim. IOASAF, primul egumen al Sf. Mnstiri Putna (f1484).

Ziua a 20-a / 3 undrea

Din Minei:
nainteprznulrea Intrrii n Biseric a Maicii D o m n u l u i ;

Sfntul Cuv. GRIGORIE Decapolitul (|842); Sfntul Mc. DASIE din Durostor (Silistra, Romnia, |303); Sfntul Ier. PROCLU, arhiep. Constantinopolului, ucenicul Sfntului loan Hrisostom i motenitor al scaunului lui (|446); Sfinii Mc.: NIRSA episcopul i IOSIF episcopul, ucenicul su i ali mpreun cu dnii (Persia, f343); Sfinii Mc.: ISACHIE, IOAN i SAVORIE, episcopi n Persia (f303); Sfntul Mc. GHEITAZET i ali 3 mpreun cu el; Sfintele M-e: TECLA, VAUTHA i DENAHIDA fecioare din Persia, mpreun cu: Sfinii Mc.: EUSTATIE, TESPESIE i ANATOLIE, frai (t303); Sfntul TEOCTIST Mrturisitorul i Patriciul, ce a fost famen n zilele Teodorei Augusta mprteasa (f829) 1 ;

1855 dup H.A.

148

NOieMBRie - BRh#m Din alte surse:


Sfintele M-e: DANAC TATUN MAZAKIA ANA H A T Al

MAMA

ABIAT

toate fecioare, Fiice ale Legmntului" (Persia, sec. IV)1;


Sfinii Mc. M A R I SASAN TIMA NO AH ZAUN

toi din Lashom (Persia, f343) 2 ; Sfinii Mc. SASONIE i ANA (+343); Sfntul Mc. AFEONIE (+345); Sfntul Ier. APOTEMIE, ep. de Angers (Frana, f400); Sfntul Ier. ISAAC, patr. Armeniei (+440); Sfntul Ier. BENIGNIE, ep. de Milano (f477); Sfntul Ier. SIMPLICIE, ep. de Verona (Italia, f535); Sfntul Mc. EDMUND, regele Angliei (f869); Sfntul Cuv. SOZOMEN din Cipru (sec. XII); Sfntul Cuv. DIODOR din Solovki (+1633); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (+1937): MACARIE, ep. de Ekaterinoslav,
I L A R I O N , A R S E N I E i EUTIHIE monahii, Preoii: A L E X A N D R U VASILE, ALEXIE NICOLAE VLADIMIR IOAN IOAN EMILIAN ALEXIE NICOLAE

i Sfnta Nou M- TATI AN A; Sfntul Mc. AZADES pustnicul;


1 2

au ptimit mpreun cu Sf Mucenie Tecla, Vautha i Denahida (vezi la Minei). mpreun ptimitori sunt Sfinii Ier. Nirsa i losif (vezi la Minei).

149

NOieMfcRie - BRtfMSR Sfntul Mc. MALAH; Sfntul Mc. MALOHIA, Sfntul Mc. ZARUANTIN; Sfnta M- RUHM, fi ca lui Azma mpreun cu Ummah fiica ei, i Ruhm nepoata ei de 9 ani1; Sfinii Mc. AMPELIE i CAIUS la Mesina n Sicilia;

Adormirea Ep. NICOLAE Popovlcl al Oradei (n. 1905 - f1960, Biertam, Sibiu).

Z i u a a 21-a / 4 u n d r e a

Din Minei:
Intrarea n t e m p l u a P r e a s f i n t e i S t p n e i n o a s t r e d e N s c t o a r e a i p u r u r e a F e c i o a r a Maria; Dumnezeu

Din alte surse: Prznuirea Sf. Icoane fctoare de minuni a Maicii Domnului Ndejdea
tuturor celor necjii" 2 ;

Sfntul Ier. GHELASIE I, pap al Romei, mrturisitor al credinei ortodoxe n faa monofizismului (f496); Sfntul Cuv. ERGAT, pustnic n Frana (sec. VI); Sfntul Ier. MAVRU, ep. de Verona, apoi pustnic (Italia, t600); Sfntul Cuv. COLOMBAN (sau COLUMBAN), ntemeietorul i stareul Mnstirii Luxeuil (Galia), i Bobbio (Italia, f615) 3 ;

1 2 3

vezi S.F.O.S. p. 1 7 5 - 1 8 0 . Everlasting Hope" n limba englez. vezi 23 nov./brumar la H.A., V.S.O.A. i I.S.A.

150

HOieMBRie - BRVhfflR Sfntul Nou Mc. ALEXANDRU protopresbiter din New York i Moscova ( t i 937); Sfntul Nou Mc. ALEXIE Benemansky din Tver (+1937); Sfinii Mc. CHELSIE i CLEMENT din Roma; Sfinii Mc. DUMITRU i ONORIE din Ostia (Italia); Sfntul PROCOPIE, cel nebun pentru Hristos de la Viatka (Rusia); Sfntul RUFIE, ucenic al Sfntului Ap. Pavel din Roma1;

Adormirea Pr. GHEORGE Calciu-Dumitreasa din Romnia (n. 23.11.1925 - f2006 la Washington, SUA).

Ziua a 2 2 - a / 5 undrea

Din Minei: Sfinii Ap. din cei 70, ucenici ai Sf. Ap. Pavel (sec. I): FILIMON, ep. de Gaza, ARHIP, fiul lui Filimon [vezi i 19 febr./furar, separat], APHIA, soia lui Filimon, muceni n Colose (Frigia), ONISIM ucenicul Sfntul Ap. Pavel [vezi i 15 febrjfurar, separat]-, Sfnta M- CECILIA, VALERIAN soul ei i TIBURTIE fratele lui Valerian (sec. III); Sfntul Mc. MAXIM Capelarie, mpreun cu Sfnta M- Cecilia2; Sfinii Mc. MARCU, TEFAN i alt MARCU (Antiohia Pisidiei, sec. IV); Sfntul Mc. PROCOPIE din Palestina (+303);

1 2

Conform Rm. 16,13. 1288 la H.A. 151

NOI^MBRie - BRUMAR

Sfntul Mc. MENIGNU Piuarul (f250) 1 ; Sfntul Cuv. AVVA (sau AGAVA), ucenic al Sfntul Evsevie Sirianul (sec. IV)2;
Sfinii Mc. H R I S T O F O R i EUFIMIA; Sfinii Mc. T A L A L E U i ANT1M 3 ;

Sfntul Mc. TADEU, svrit prin roat;


Sfinii Mc. A G A P I O N , S I S I N I E i A G A P I E ;

Sfntul Ier. CLEMENT, ep. Bulgariei cel din Ohrida, ce s-a numit i Bulgaro-Chiricos, ucenicul Sfinilor Chirii i Metodiu (f916) 4 ; Din alte surse: Sfntul Mc. MAVRU din Roma (f284); Sfntul Ier. PRAGMATIE, ep. de Autun (Frana, sec. VI); Sfntul Cuv. DANIEL cel Tnr, stare la Bangorn Irlanda (f621); Sfntul Cuv. SABIN, stare la Menat n Frana (t720); Sfntul Cuv. MIHAIL Ostaul (Tracia, f866); Sfntul Cuv. GHERMAN, ntemeietorul Mnstirii Icosificisa (Macedonia, sec. IX)5; Sfntul Mc. PETRU laropoik, prin de Vladimir-Volynia (f1086) 6 ; Sfntul Mc. MIHAIL, prin de Tver (Rusia, f1318); Sfntul Ier. CALIST II Xantopulos, patr. Constantinopolului, scriitor filocalic (cca. t1400);
1

vezi 15 mar./mrior n V.S. vezi 23 ian./gerar Sf. Evsevie Sirianul. 3 la Sf. Antim vezi 19 nov./brumarm unele sinaxare. 4 vezi i 27 iul./cuptor - ziua adormirii sale, dup vechile sinaxare bizantine i tradiia slav. 5 vezi i 12 mai/florar. 6 vezi i 10 oct./brumrel cu Soborul celor 7 sfini din Volynia".
2

152

NOieMBRIS - RRVMHR

Sfntul Sf. Nou Mc. VLADIMIR (Rusia, f1932); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (11937): IOASAF (Zhenakhov), ep. de Mogilev, GHERASIM ierom., Preoii: IOAN
ATANASIE ALEXIE PAVEL BASILE IOAN IACOV ILIE TEODOR PAVEL ALEXANDRU ATANASIE TEODOR VASILE GHERASIM IOAN

Sfnta Cuv. Nou M- PARASCHEVA, monahie mrturisitoare din Rusia (f1952).

Ziua a 23-a / 6 undrea

Din Minei: Sfntul Cuv. ANTONIE de la lezeru-Vlcea (11742); Sfntul Ier. AMFILOHIE, ep. Iconiei (f394); Sfntul Ier. GRIGORIE, ep. de Agrigandia, ucenicul Sfntului Potamion (Sicilia, sec. VII - VIII); Sfntul Cuv. SISINIE Mrturisitorul, (cca. f325); Sfntul Ier. ISHIRION, episcopul din Egipt i pustnic n Skit (sec. V); Sfntul Ier. ELEN (sau HELENUS), ep. Tarsului; Povestire de vedenia oarecruia loan foarte de folos; Din alte surse: Sfntul Ier. PATERNIAN, ep. de Fano n Italia (f343);

153

NOI^MBRie - BRVM8FI Sfntul Ier. CLEMENT, primul ep. de Metz (Frana, sec. III - IV); Sfntul Mc. TEODOR din Antiohia (sec. IV); Sfntul Ier. SPEU, ep. de Spoleto (Italia, f420); Sfntul Cuv. COLOMBAN (sau COLUMBAN), ntemeietorul i stareul Mnstirii Luxeuil, i Bobbio Italia (Galia, 1"615)1; Sfntul Cuv. TRUDO, egumen n Olanda (f693); Sfntul Ier. AMFILOHIE de Volynia ale crui Sf. moate sunt la Pecerska

(1-1122);
Sfntul ALEXANDRU Nevsky, prin de Novgorod ( t i 263), mutarea Sf. moate la Vladimir2; Sfntul Ier. DIONISIE I, patr. Constantinopolului (f1490); Sfntul Ier. MITROFAN (Macarie n schim), ep. de Voronej (|1703); Sfinii Noi Mc. SERAFIM monahul, (f1931) i IOAN Mrturisitorul (f1932), din Rusia; Sfinii Sf. Noi Mc. BORIS, ep. de Ivanovo (Rusia) i ELEAZAR Spyridonov, preot din Crimeea, (f1937); Sfntul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU, arhiep. de Harkov (11939); Sfntul Nou Mc. GRIGORIE (Peradze), arhim. din Georgia, a suferit n lagr la Auschwitz (Polonia, -i 942); Sfnta M- MEROPIA.

1 2

vezi 21 novJbrumar n S.O.G. vezi i 14 nov./brumar i azi 23 nov./brumar la H.A.

154

N0ie,MBRI<3 - BRVM8R

Ziua a 24-a / 7 undrea

Din Minei: Sfntul Ier. CLEMENT, ep. Romei, ucenicul Sf. Ap. Petru (+101)1; Sfntul Sf. Mc. PETRU, ep. Alexandriei (+311); Sfntul Cuv. MALH monah n Siria (sec. V)2; Sfntul Cuv. CARION, printele trupesc i spiritual al Sf. Zaharia (24 mar./mrior)3; Sfntul Ier. ERMOGHEN, ep. de Agriganda n Sicilia (+260);
Sfinii Mc. F I L U M E N i H R I S T O F O R 4 ;

Sfntul Mc. EVGHENIE (sau EUGEN);


Sfinii Mc. P R O C O P I E i H R I S T O F O R ;

Sfntul Mc. ALEXANDRU din Corint; Sfntul Cuv. GRIGORIE, pustnic la Piatra de Aur (Asia, sec. XI); Sfntul Mc. TEODOR din Antiohia (sec. IV);; Sfntul Cuv. Mc. HRISOGON i Sfntul Cuv. MARCU Trigleanul (Olimpul Bitiniei, +304); Din alte surse: Sfntul Mc. FELICISSIMUS, din Perugia (Italia, +303); Sfnta M- FIRMINA, fecioar la Amelia, regiunea Umbria (Italia, +303); Sfntul Mc. CRISOGON, patrician roman din Achilea (Italia, +304) Sfntul Mc. CRESCENTIE, din Roma (+309);

vezi 25 nov./brumar n V.S. din 1811. vezi 26 mar./mrior n V.S. 3 vezi i 5 dec./undrea, amndoi n S.O.G. 4 n unele Sinaxare greceti sunt menionai mpreun cu Sf. Ermoghen (+274).
2

155

HOieMBRie - BRVhfflR

Sfntul Ier. PROTASIE, ep. de Milano (f352); Sfntul ROMAN din Bordeaux (Frana, f382); Sfntul ROMAN, preot la Mans (Frana, t385); Sfntul Cuv. PORI AN din Arthone (Galia, f527); Sfntul POURQAIN din Augverne (Frana, t532); Sfntul Cuv. PROTASIE din Auvergne (Frana, sec. VI); Sfnta Cuv. EANFLED, soia regelui Oswy i egumen la Withby n Anglia (sec. VII)1; Sfntul Cuv. Mc. LEOPARDIN, stare n Berry (Frana, sec. VII); Sfntul Cuv. Mc. MARIN, monah n Savoia (Italia, f731); Sfntul Mc. MERCURIE din Smolensk (Rusia, t1 238); Sfntul Cuv. LUCA, de la Peterile din Kiev (sec. XIII); Sfntul Mc. MERCURIE Postitorul de la Peterile din Kiev (sec. XIV); Sfntul Cuv. SIMEON, eg. la Mnstirea Soiga (Vologda, Rusia, +1561); Sfntul Cuv. Nou Mc. EVGRAF, monah din Rusia (1*1919); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (f1937):
Ieromonahii: E U G E N ALEXIE IOAN MIHAIL ALEXANDRU CORNELIE MITROFAN

i ANISIA fecioara;
Sfintele M - e F L O R A i M A R I A ;

1 prinii: tatl Sfntul Mc. Edwin regele Northumbriei (12 oct./brumrel) mama Sfnta Cuv. Ethelburga (8 sepUrpciune) i fiica ei Sfnta Cuv. Elfleda egumen la Withby (8 febr./furar).

156

NOI^MBRie - BRVM8FI

Sfnta M- MASTRIDIA, ce i-a scos ochii din cauza unui tnr din Alexandria1; Sfnta Cuv. MINVER fecioar din Cornwal (Anglia); Sfntul Cuv. NICODIM din Bereea (Macedonia), n vremea lui Andronic II Paleologul;

Adormirea Arhim. NICODIM Sachelarie (n. 1902 - f1973).

Z i u a a 25-a / 8 u n d r e a

Din Minei:
Odovania Praznicului Intrrii n Biseric a Maicii D o m n u l u i ;

Sfnta M. M- ECATERINA, fiica mpratului Consta (+304)2; Sfinii 150 Mucenici ritori, care au crezut prin Sf. Ecaterina 304; Sfnta Muceni AUGUSTA mprteasa, soia lui Maxentie, ce a crezut prin Sf. Ecaterina 3043;
Sfntul Mc. P O R F I R I E Stratilatul m p r e u n cu Sfinii 2 0 0 M u c e n i c i ostai

ai si, ce au crezut prin Sf. Ecaterina; Sfntul M. Mc. MERCURIE din Cezareea Capadociei (sec. III); Sfntul Cuv. PETRU Sihastrul din Galatia, pustnic lng Antiohia Siriei (+429); Sfinii 670 Mucenici care de sabie s-au svrit;

alta dect cea din 7 febrjfurar, care era din Ierusalim i s-a nevoit n pustie. vezi 24 nov. n Pr.Oh. i la HA. n realitate mucenicia a fost pe 24 novJbrumar. dar n mineiele romneti slujba este aezat azi 25 novJbrumar. 3 Faustina sau Vasilisa.
2

157

NOieMBRie - BRUMAR

Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. MOISE, preot la Roma (+251); Sfnta Cuv. IUCUNDA, fecioar din Italia (+466); Sfntul Ier. CLEMENT al Ohidrei, ep. n Macedonia (+916)1; Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (+1937): SERAFIM, arhiep. de Smolensk,
Preoii: I A R O S L A V GRIGORIE VASILE ILARION IOAN SIMEON IOAN VICTOR ALEXANDRU COSMA IOAN

PAVEL (Florensky) (+1937) i NICOLAE (+1938).

Z i u a a 26-a / 9 undrea

Din Minei: Sfntul Cuv. ALIPIE Stlpnicul (Adrianopol, +640); Sfntul Cuv. NICON, numit i Pocii-v" (Armenia, +998);
Sfntul Cuv. S T E L I A N Paflagonul;

Sfntul Cuv. ACACHIE din Scara Sinaitul" (sec. VI)2; Sfntul Cuv. IACOV Pustnicul (Antiohia, sec. V); Sfntul Ier. SIL (sau SILAS), ep. Corintului din Persida; Sfntul Nou Mc. GHEORGHE Hiotul (+1807); Pomenirea trnosirii Bisericii Sf. Gheorghe cel din Ciparis (Ucraina, sec. XI);

1 2

vezi i 22 nov./brumar i 27 iui/cuptor n calendarul bulgar. vezi 29 novJbrumar n V.S.

158

HOieMBRie - BRVhfflR Din alte surse: Sfntul Cuv. ANIAN, ep. Alexandriei, cizmar, convertit de Sf. Ap. i Ev. Marcu (+86); Sfntul AUDENTIE, senator la Milano (Italia, f435); Sfntul Ier. PETRU, patr. Ierusalimului (+552); Sfntul Cuv. VAS, pustnic din Reims (Frana, +620); Sfntul Cuv. NICON, ucenicul Sf. Serghie de Radonej (+1100)1; Sfinii Cuv. ATANASIE i TEODOSIE de la Cerepove (Rusia, -|i 382); Sfntul Ier. IONA, arhiep. Novgorodului, fctor de minuni (+1470) [vezi i 5 novJbrumar]-, Sfntul Ier. INOCHENTIE, ep. de Irkuk (+1731); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (1937):
Preoii: N A Z A R I E VASILE VASILE IOAN GHEORGHE ILIE NICOLAE MIHAIL NICOLAE DANIEL VASILE

i P E T R U i T I H O N monahi;

Sfintele Mucenie de la Najran din Persia svrite prin sabie ntr-o zi de miercuri (+835)2; Sfntul Cuv. HEREMON; Sfntul Cuv. VARLAAM, eg. Pecerski3,

1 2 3

vezi 17 nov./brumar n S.O.G., azi e menionat n V.S. vezi S.F.O.S. p. 171. vezi 19 nov./brumar n S.O.G., azi e menionat n V.S.

159

HOICMBRie - BRUMAR

Z i u a a 27-a / 1 0 undrea

Din Minei: Sfntul M. Mc. IACOV Persul (cca. +420);


Sfntul Cuv. P I N U F R I E , (Egipt, sec. IV); Sfntul Cuv. N A T A N A I L (Egipt, sec. IV);

Din alte surse: Sfinii 17 Cuvioi Mucenici n India (sec. IV); Sfntul Cuv. ROMAN, fctor de minuni din Cilicia, la Muntele Silpius (cca. f400); Sfntul MAXIM de Riez (cca. +460); Sfntul Cuv. SEVERIN, monah din Paris (Frana, sec. VI); Sfntul PALLADIE din Tesalonic (sec. VI - VII); Sfntul Ier. VIRGIL, ep. de Salzburg (+784); Sfntul GABRIEL (Vsevolod), prin i fctor de minuni din Pskov (+1138), descoperirea Sf. moate la 1192;
Sfntul Cuv. G R I G O R I E Sinaitul (+1346);

Sfntul Ier. TEODOSIE, patr. de Trnovo (Bulgaria), ucenicul Sfntului Grigorie Sinaitul (+1363) 1 ; Sfntul Ier. IACOV, arhiep. de Rostov, fctor de minuni din Rusia (+1392); Sfntul Cuv. DIODOR (sau DAMIAN) de la Muntele Sf. Gheorghe Onega (Rusia, +1633);

vezi i 17 febr./furar mpreun cu Sfntul Roman, ucenicul su.

160

NOieMBRIC - BRVMMR Sfntul Cuv. ANDREI (Ogorodnikov), nebun pentru Hristos din Simbirsk (Rusia, +1841); '

Sfntul Nou Mc. CRONID, arhim. la Lavra Sf. Serghie (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. NICOLAE (Dobronravov), arhiep. de Vladimir (+1937); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (+1937):
Preoii: VASILE ALEXIE NICOLAE TEODOR Monahii: IOASAF ALEXIE XENOFONT BORIS IOAN SERGHIE IOAN CRONID APOLO NICOLAE NICOLAE SERAFIM NICOLAE SERGHIE

i IOAN din Rusia (+1937); Sfntul Ier. CONGAR, ep. de Somerset; Sfntul Ier. FERGUS, ep. de Glamis; Sfntul Mc. LAVERIE, din Saponara (Italia); Sfntul Cuv. MOISE din Faran, pustnic In Palestina

Ziua a 28-a / 1 1 undrea

Din Minei: Sfntul Cuv. TEFAN cel Nou Mrturisitorul (713 - 766+); Sfntul Mc. ANDREI, clugr din Vlaherne, care a ptimit pentru Sf. Icoane; Sfntul Mc. PETRU, care s-a svrit btut pentru Sf. Icoane; Sfnta M- ANA, s-a svrit btut pentru c l-a jelit pe Sf. tefan;

161

N0ieMBRI<3 - BRUMAR Sfinii Mc. care au ptimit mpreun cu Sf. tefan pentru Sf. Icoane:
V A S I L E i IOAN; cuvioii T E F A N , G R I G O R I E i alt G R I G O R I E , i

alte sute de ostai ai lui Constantin Copronim care s-au fcut monahi i au mrturisit Sf. Icoane mpreun cu Sf. tefan (1741 -1775);
Sfntul Mc. I R I N A R H i Doi Mucenici copii ( | 3 0 3 ) ;

Sfintele M-e 7 femei care l-au adus la credin pe Sf. Irinarh (f303); Sfntul Mc. ACACHIE, preotul ce l-a botezat pe Sf. Irinarh (f303); Sfinii Mc. (|361): TIMOTEI i TEODOR episcopii, Preoii. PETRU
IOAN

SERGHIE
TEODOR,

NICHIFOR

VASILE i TOMA diaconii, Monahii: IEROTEI


DANIEL

HARITON
SOCRAT

COMASIE
EUSEBIE,

i ETIMASIE n Cilicia n vremea lui Iulian Apostatul; Din alte surse: Sfntul Mc. RUF, de la Roma (f304); Sfnta M- ILUMINATA, fecioar de la Todi (Italia, sec. IV); Sfntul Ier. TEODOR, ep. n Armenia (sec. VI); Sfntul Mc. MAURICIU (sau MAVRICHIE), evlaviosul mprat mpreun cu cei 6 fii ai s,i asasinat de mpratul Foca (f602) 1 ; Sfnta ODA, fecioara din Brabant (Olanda, 1726); Sfntul Ier. GRIGORIE al lll-lea, pap al Romei, mrturisitor al credinei ortodoxe n faa iconoclasmului (1743);

1 vezi Pr.Oh.Toi fiii au fost omori n faa tatlui, cel mai mic fiind sugar, a fost ascuns de doic i ea a dat pe fiul ei spre a fi omort. Mai trziu, ea i descoperi acestuia adevrul, dar el las lumea i pleac la Muntele Sinai, fcndu-se monah spre a rscumpra sufletul copilului nevinovat ce fusese ucis n locul lui.

162

NOI<5MBR!<5 - BRUMAR Sfntul Ier. IPOLIT, ep. de Saint-Cloud (Frana, +775); Sfntul Ier. TEODOR, ep. de Rostov, fratele Sf. Serghie de Radonej (Rusia, f1395); Sfntul Mc. CRISTOS (Constantinopol, +1748)1; Sfinii Sf. Noi Mc.: SERAFIM (Chichagov), mitrop. de Sankt-Petersburg; PETRU, ALEXIE, ALEXIE, ieromonahi din Rusia (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. NICOLAE, preot din Rusia (+1941); Sfntul Cuv. ISCHIRION, episcop; Sfnta M- JUTHWARA din Cornwall (Anglia); Un mrturisitor cruia i s-a tiat nasul, iar mai apoi a ajuns episcop al Hazariei;

Adormirea lerom. ARSENIE BOCA (n. 1910 -

f1989).

Z i u a a 29-a 7 1 2 u n d r e a

Din Minei: Sfntul Mc. PARAMON i Sfinii 370 de Mucenici care au mrturisit mpreun cu el (+250); Sfntul Mc. FILUMEN din Licaonia (Ancira, +274); Sfntul Ier. NICOLAE, arhiep. Tesalonicului; Sfntul Sf. Mc. IOAN din Persida; Sfinii 6 Mucenici svrii ntr-o stnc; Sfntul Ier. URBAN, ep. Macedoniei;

sau HRISTU n Pr.Oh.

163

NOieMBRie - BRUMAR Sfntul Sf. Mc. DIONISIE, ep. Corintului (f182) 1 ; Sfntul Cuv. PANCOSMIE; Sfntul Cuv. PITIRUN, ucenic al Sf. Antonie cel Mare (sec. IV)2; Sfntul Mc. VALERIN (sau VALERIAN), mpreun cu Sfntul Mc. Filumen (vezi mai sus) (1"274); Sfntul Mc. FEDROS (sau FEDRU) (f274), mpreun cu Sfntul Mc. Filumen (vezi mai sus) ', Din alte surse: Sfntul Mc. APOLONIE, senator roman ( f i 86); Sfntul Sf. Mc. SATURNIN, ep. de Toulouse (Galia, |257); Sfinii Mc. SATURNIN, btrnul i SISINIE diaconul din Roma (f305); Sfntul Ier. MIROCLIE, ep. de Milano (f318) [vezi i 3 dec./undrea n I.S.A.]\ Sfntul TIRIDATE, regele Armeniei (sec. IV); Sfntul Cuv. BRENDAN, stareul Mnstirii Birr din Irlanda (f571); Sfntul Cuv. ACACHIE Asculttorul, cel menionat n Scara Sf. loan Scrarul (sec. VI)3; Sfntul Sf. Mc. AVIV, ep. n Georgia (Aviv de Nekresi, sec. VI); Sfntul Mc. NEKRESI din Georgia (sec. VII); Sfntul Ier. RADBOUD, ep. de Utrecht (Olanda, f917); Sfntul Cuv. NECTARIE Asculttorul de la Pecerska (sec. XII); Sfntul Sf. Nou Mc. SERGHIE preotul din Rusia ( f i 941); Sfntul Nou Mc. FILUMEN de la Fntana lui lacov din Samaria (Palestina, -fi 979);
1 2 3

n unele Sinaxare IOAN, URBAN i DIONISIE apar menionai mpreun. PITIRIN sau PITIRION. vezi V.S. i Pr.Oh.

164

HOieMBRie - BRVhfflR Sfinii Mc. VLASIE i DIMITRIE, de la Veroli din Italia.

Ziua a 30-a / 1 3 undrea

Din Minei: Sfntul Slvitul i ntru tot ludatul Apostol ANDREI cel nti chemat, ocrotitorul Romniei, fratele Sf. Ap. Petru (+62); Sfntul Ier. FRUMENIU (sau FRUMENDIE), ep. Indiei (+380); Din alte surse: Sfntul CONSTANTIE, preot la Roma, care a mrturisit credina n faa pelaghianismului (+418); Sfntul VAKHTANG (Gorgasali), regele Georgiei (+502); Sfinii Ier. PETRU I i SAMUEL I din Georgia (sec. V - VI); Sfntul Ier. TUDWAL, ep. de Wales i Britania (sec. VI); Sfntul Cuv. ILIE, schim. de la Valaam (+1900); Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN preotul din Rusia (+1937); Sfntul Ier. ALEXANDRU, ep. de Methymna (Lesbos); Sfinii Mc. CASTUL i EUPREPIE din Roma;

Adormirea Ep. CHESARIE Cpn al Buzului (n. 1784 - f1846);

165

beceMBRie - v i i b R e a

i'S

DeC^MBRie -

VN&Rea

>
Z i u a 1 / 1 4 undrea

Din Minei: Sfntul Proroc NAUM din Galileea (sec. VII .Hr.); Sfntul Cuv. FILARET Milostivul, dregtor mprtesc (Paflagonia, Asia Mic, f792);
Sfntul Mc. A N A N I A Persul;

Sfntul Cuv. ANTONIE cel Nou (Palestina, f870) 1 ; Sfntul Ier. ONISIM (sau ONISIFOR), arhiep. Efesului; Sfinii Ier. ANANIA i SOLOHON (sau SOLOMON) arhiepiscopii Efesului; Din alte surse: Sfntul Ier. CASTRICHIAN ep. de Milano (Italia, |137)
Sfinii Mc.: D I O D O R preot, M A R I A N diacon, LUCIU, R O G A T , C A S I A M i

CANDIDA (Roma, f283); Sfntul Mc. ANSAN din Toscana (Italia, f304); Sfntul Mc. OLIMPIADIE din Amelia (Italia, f304); Sfntul Ier. URSICINIE, ep. de Brescia (Italia, |347); Sfntul Mc. EVASIE, ep. de Asti (Italia, f362); Sfntul Ap. IACOV, ruda Domnului, mutarea Sf. moate (sec. IV)2;

1 2

865 la H.A. vezi 23 octJbrumrel ziua adormirii i 4 ian./gerar Soborul Sfinilor Apostoli.

166

DeceMBRie - vNDRea Sfinii SIMEON i ZAHARIA, mutarea Sf. moate (sec. IV); Sfnta FLORENTINA fecioara de la Poitiers (Frana, sec. IV); Sfntul Ier. LEONTIE, ep. de Frejus, prieten al Sfntului loan Casian (Frana,
+433);

Sfntul Mc. PROCUL, ep. de Narni (Italia, +542); Sfntul Ier. ELOI (sau ILIE), ep. de Noyon (Galia, +588 - 660, sau +659)1; Sfntul Cuv. BOTOLPH din Boston stare i mrturisitor (Anglia, +680); Sfntul Ier. TEOCLIT, ep. de Lachedemonia (Sparta, +870); Sfntul Nou Mc. ANGHELIS din Constantinopol (+1680); Sfnta M- ACRIVIA.

Z i u a a 2-a / 1 5 undrea Din Minei:

Sfntul Prooroc AVACUM (sau HEBACUC) (cca. +600 .Hr.);


Sfinii Cuv.: IOAN, I R A C L E M O N , A N D R E I i T E O F I L , pustnici din Egipt

(sec. IV); Sfnta M- MIROPA din Efes, care a ptimit n Hios pentru c a ngropat cu cinste pe Sfntul Mc. Isidor (+251); Sfntul Ier. SOLOMON, arhiep. Efesului (+1060); Sfntul Mc. AVIV cel Nou (cel Tnr), svrit prin foc; Sfntul Cuv. CHIRIL Filoteul, din Filia (sec. XI);

la H.A. apare ELIGIU, ep. de Noyon (Olanda). 167

beceMBRie - viibRea Din alte surse: Prznuirea Sf. Icoane a Maicii Domnului Gherontissa" (Starea); Sfinii Mc. EUSEBIE preot, MARCEL diacon i
IPOLIT MAXIM ADRIAS AULINA NEON MARIA MARTAN AURELIA

sub Valerian la Roma (+256); Sfntul Mc. PONIAN i cei 4 mpreun cu dnsul (Roma, +259); Sfnta M- VIVIANA (Roma, t363) 1 ; Sfntul Ier. AVIIANUS, ep. de Rouen (Frana, sec. IV); Sfntul Ier. PETRU Hrisologul, ep. de Ravenna, scriitor bisericesc (Italia, +449); Sfntul Ier. LUP, ep. de Verona (Italia, sec VI); Sfntul Ier. IESEI (sau ISE), ep. de Tsilkani (Georgia, sec. VI); Sfntul Cuv. ATANASIE Zvort la Pecerska (cca. +1176), Sf. moate sunt n peterile apropiate; Sfntul Cuv. ATANASIE de la Pecerska (altul), cu Sf. moate n Peterile de departe (sec. XIII); Sfntul Mc. TEFAN URO IV, regele Serbiei, fiul arului Duan (+1367,
s a u + 1 3 7 1 )2;

Sfnta ELENA-Elisabeta, regina Serbiei (+1376); Sfntul Cuv. IOANICHIE, clugr din Devich (Serbia, +1430); Sfntul Sf. Nou Mc. MATEI, preot din Rusia (+1921);

1 sora sa Sfnta Demetria (21 iun./cirear), prinii Sfntul Mc. Flavian, prefectul Romei (22 dec./undrea) i mama Sfnta Muceni Dafrosa (4 ian). Sfintele moate sunt n Catedrala de la Belgrad lng cele ale arului Lazr i despotului tefan.

168

beceMBRie - viibRea Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia ( f i 937):


Preoii: IOAN, T E O D O R , NICOLAE i NICOLAE, Monahii: DANACTE TAMARA COSMA MARIA i M A T R O A N A ; SERGHIE IOAN VLADIMIR CONSTANTIN MARGARETA FEVRONIA

Sfnta Nou Mc. MARIA fecioara, din Rusia ( f i 938); Sfntul Nou Mc. BORIS din Rusia ( f i 942); Sfntul Ier. EVASIE, ep de Brescia (Italia); Sfntul MOISE Mrturisitorul;

Adormirea Arhim. CLEOPA llie, Mnstirea Sihstria (n. 1912 - f1998).

Ziua a 3-a / 1 6 undrea

Din Minei: Sfntul Cuv. GHEORGHE de la Cernica, ucenicul Sfntul Paisie Velicikovsky, de la Neam (Romnia, f i 806); Sfntul Prooroc SOFONIE (sau ZEPHANIAH) neam regesc (cca. 665 f605 .Hr.); Sfntul Sf. Mc. TEODOR, arhiep. Alexandriei (f609 sau f606 dup H.A.); Sfntul Cuv. TEODUL Stlpnicul, ce a fost eparh n Constantinopol n vremea lui Teodosie cel Mare (f440); Sfntul Ier. IOAN Sihastrul, ep. Coloniei (Tcutul"), din Mnstirea Sf. Sava (n. 4 5 4 - | 5 5 9 ) ; Sfinii Mc.: AGAPIE, SELEUC i MAMANT, svrit prin sabie;

169

C.eCMBRI<3 - VN5Rea

Sfntul Cuv. TEODUL, nebun pentru Hristos, din Cipru, n vremea lui Maximian (sec. IV); Sfntul Sf. Mc. GAVRIIL, ep. Ganului, svrit prin spnzurare (Prusa,
t1659);

Sfntul Nou Mc. ANGHEL (sau ANGEL), medic, svrit prin sabie (Hios, +1713)1; Pomenirea mscriciului CORNILIE, care se numea i Pandur, i a vieuit n Damasc; Din alte surse: Sfntul Ier. BIRINUS, ep. de Dorchester i lumintorul rii Galilor (+649 - +650)2; Sfntul SOLA, preot misionar anglo-saxon (cca. +794); Sfntul Cuv. SAVA din Zvenigorod, ucenicul Sfntului Serghie de Radonej (+1407J [vezi i 30 apr./prier]] Sfntul Cuv. Mc. COSMA de la Schitul Sf. Ana (Athos, +1760); Sfntul Mc. DOMNA; Sfntul Mc. INDIS; Sfntul Nou Mc.: IOAN (+1937), ANDREI protopop (+1920), NICOLAE preot (+1937), GHEORGHE Mrturisitorul (Rusia, +1960);

Adormirea Mrturisitorului PETRE UEA, Bucureti, Romnia (n. 6.10.1901 - f1991).

1 2

1813 n S.O.G. i H.A. italian de neam, vezi 4 septJrpciune mutarea Sf. moate. 170

IMXSMBRie - H!iReS

Z i u a a 4-a / 1 7 undrea

Din Minei: Sfnta M. M- VARVARA din Heliopolis n Helespont, ocrotitoarea minerilor i a arhitecilor; svrit prin sabie, ucis de tatl ei (Siria, f306); Sfntul Cuv. IOAN DAMASCHIN, preot i monah (1739 sau f749) 1 ; Sfntul Ier. IOAN, ep. Polivatului, fctor de minuni; mrturisitor al Sf. Icoane (Frigia, f716); Sfnta M- IULIANA mpreun cu Sfnta Varvara (f306); Sfntul Mc. HRISTODUL i HRISTODULA fecioara; svrii prin sabie; Sfntul Sf. Nou Mc. SERAFIM, ep. Fanariului; mpuns cu sulia (Grecia,
t i 601);

Din aite surse: Sfntul Cuv. IOAN de la Lavra Veche, mare dregtor (Palestina, sec. III); Sfntul Ier. FELIX, ep. de Bologna, fost diacon al Sfntului Ier. Ambrozie al Milanului (Italia, f429); Sfnta Cuv. ADA, stare pe lng Mans (Frana, sec VII); Sfnta Cuv. VERTORIA, stare n Savoia (Frana, sec VII); Sfntul Ier. GHENAOIE, arhiep. de Novgorod (f1504 sau |1514 dup H.A.); Sfntul Ier. GURIE, ep. de Kazan (-fi 563)*; Sfinii Sf. Noi Mc.: DAMASCHIN, ep. de Glukhov (f1935) i tatl lui, NICOLAE (Tsedrick) preot (f1917), din Rusia3; Sfntul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU, preotul (Khotovitzky) din New York (11918);
dogmatist, imnograf, scriitor filocalic, mare aprtor al Sf. Icoane ( f i 860 dup H.A.). vezi i 5 dec./undrea la H.A. 3 n calendarul H.A. pe anul 2002.
1

171

DeceMBRie - KNDReS
Sfinii Sf. Noi Mc. ALEXIE, IOAN, A L E X A N D R U i NICOLAE preoi,

VASILE diaconul i ali 10 Mucenici mpreun cu ei (Rusia, +1918); Sfntul Nou Mc. DIMITRIE preotul, i Sfintele Noi M-e ECATERINA i CYRA fecioare (Rusia, +1937).

Ziua a 5-a / 1 8 undrea

Din Minei: Sfntul Cuv. S A W A cel Sfinit, purttorul de Dumnezeu, de la Mutalesc (Capadocia); fiu de osta, ntemeietor a 7 Mnstiri n Palestina; are Sf. Moate ntregi (439 - +532); Sfntul Mc. ANASTASIE, decapitat i necat n mare; Sfntul Mc. DIOGEN, ucis cu pietre; Sfntul Mc. AVERCHIE, svrit de sabie; Sfntul Cuv. NON (probabil acelai cu cel din 10 novVbrumar) care a convertit pe Sfntul Pelaghia; Sfntul Ier. i Mc. GRAT, ep. de Efes; Sfntul Cuv. NECTARIE, pustnic, cei din Chilia lui lagari, Aghioritul din Bitolia (+1470); Sfntul Cuv. Mc. COSMA cel Btrn i cei mpreun cu dnsul, monahi atonii, ucii de latino-cugettori, mpratul Mihail al Vlll-lea i patr. loan Vec (+1283) [vezi i 22 sept./rpciune.]\ Din alte surse: Sfntul Mc. VAS, ep de Nisa (Frana, sec III); Sfntul Mc. DALMATIE, ep de Pavia (Italia, +304); Sfntul Mc. PELINIE, ep. de Pentino (Italia, +362); 172

beceMBRie - viibRea Sfinii Cuv.: CARION i ZAHARIA fiul su, monahi n Schit, Egipt, ucenicii Sfntului Cuv. Isidor Pelusiotul (sec. V)1; Sfntul Cuv. IUSTINIAN, pustnic din Wales (f560); Sfntul Ier. NICETA, ep. de Trier (Galia, |566); Sfntul Ier. NIZIER, ep. de Traves (Germania, sec. VI); Sfntul Cuv. SIRAN, ntemeietorul Mnstirii Meobecq (Frana, sec VII); Sfntul Cuv. SAVA cel Tnr, monah italo-grec de la Roma (f989 - f991); Sfntul Cuv. Ier. GURIE, arhiep. de Kazan (f1563) [vezi i 4 dec./undrea]] Sfntul Sf. Nou Mc. ILIE (Chetverukhin) preot din Moscova (t1932); Sfntul Nou Mc. GHENADIE din Rusia (f1941); Sfntul Nou Mc. SERGHIE, preot i mrturisitor (Rusia, f i 950); Sfntul Cuv. FILOTEI de la Kareia, printele duhovnicesc al Sfntului Nectarie; dar proorocesc2.

Z i u a a 6-a / 1 9 undrea

Din Minei: Sfntul Ier. NICOLAE, arhiep. Mirei Lichiei Mari, fctorul de minuni (f330 sau f340), a combtut arianismul, participant la Sinodul Ecumenic unde l-a plmuit pe Arie ereticul; are Sf. moate la Bari i mna dreapt n Bucureti la Biserica Sf. Gheorghe Nou; Sfntul Nou Mc. NICOLAE Caraman (Smirna, f i 657);

vezi i 24 nov./brumar (Sfntul Carion) i 24 mai/florar (Sfntul Zaharia). Sfntul Nectarie din Bitol (Serbia, 1500), vezi mai sus - s-a nevoit n Sf. Munte Athos la Kareia. 173

Pomenirea nfricotoarei ameninri a cutremurului;

Sfntul Ier. NICOLAE, ep. de Patara (sec. IV); Sfnta Cuv. ASELA, stare la Roma (Italia, +406); Sfntul Ier. AVRAM IE, ep. de Crateia (Bitinia, sec. V); Sfnta Cuv. GHERTRUDA, vduv, eg. la Hamay (Frana, +649); Sfntul Ier. TEOFIL, ep. de Antiohia (+185 sau +181); Sfntul Ier. MAXIM, mitrop. de Kiev (+1305).

Sfnta M- FILOFTEEA fecioara de la Curtea de Arge (Romnia); din Trnovo (Bulgaria) (sec. III), fiic de ran, lovit cu barda de tatl ei, pentru multa ei milostivire fa de srmani; are Sf. moate ntregi n Biserica domneasc de la Curtea de Arge;
)

Sfntul Mc. ATINODOR din Mesopotamia, svrit prin sabie (+304); Sfntul Mc. NEOFIT, necat n mare; Sfntul Mc. DOMETIE, svrit prin sabie; Sfinii Mc.: ISIDOR, ACHEPSIMA i LEON, svrit prin foc; Sfinii Mc. GAIN i GAIE (sau GAIOS); Sfinii 300 Mucenici din Africa (Karhido), svrii prin sabie (sec. V); Sfntul Cuv. AMMUN din Nitria; 174

DSCCMBRie - i/NE>R<33 Sfinii Mc. netiui la numr, care n Sf. Biseric au fost ari; Sfinii 2 Mucenici, preoi tiai cu ferstrul; Sfinii 60 Mucenici, preoi ce vorbeau, dei li s-au tiat limbile; Sfnta M- (o femeie ortodox) omort de arieni la Roma;
Sfntul Cuv. PAVEL Monahul Asculttorul din Cipru;

Sfinii Mc.: PRISC (svrit prin nfometare), MARTIN (tiat cu securea) i NICOLAE (svrit prin foc), la Vlaherna; Sfntul Cuv. GRIGORIE Isihastul, ctitorul Mnstirii Nicolae din Sfntul Munte, ucenic al Sfntului Grigorie Sinaitul (Athos, +1405); Trnosirea Bisericii Maicii Domnului din Curator; Din alte surse: Sfntul Ier. URBAN, ep de Teano (Italia, +356); Sfnta Cuv. VASSA, stare din Ierusalim (sec. V); Sfnta Cuv. FARA (sau BURGUNDOFARA), starea Mnstirii Faremoutiers (+657) [vezi i 3 aprJprier]-, Sfntul Cuv. GHERASIM din Eubeea (+1346); Sfntul Cuv. IOAN Postitorul de la Pecerska (sec. XII); Sfntul Cuv. NIL din Stolbensk, (Rusia +1554) [vezi i 27 mai/florar]; mutarea Sf. moate de la Iezerul Seligerului la Ostrovul Stolbensk; Sfntul Cuv. ANTONIE de Siya (Pakistan), de la Arhanghelsk, Pustnicul Dumei de Nord (1477 - +1556); Sfinii Sf. Noi Mc. ANTONIE i ANDRONIC, preoi din Rusia (+1918); Sfntul Sf. Nou Mrturisitor AMBROZIE (Polyansky), ep. de Kamenets (Podol, +1932);

175

" 1
DeceMBRie - VhbRefl

Sfinii Noi Mc.: SERGHIE protopop, GALACTION ierom, MIHAIL preot, (t1932) i NICHIFOR diacon (f 1937) din Rusia; Sfinii Sf. Noi Mc. SERGHIE, MIHAIL i SERGHIE preoi, NICHIFOR diaconul, GALACTION monahul i IOAN din Rusia ( i i 937); Sfinii Sf. Noi Mc. PETRU i VASILE, preoi din Rusia ( i i 941); Sfntul GRIGORIE din Serbia (Gornje); Sfntul Cuv. IGNATIE, nevoitor lng Vlaherne; Sfntul Cuv. IOAN Postitorul din Palestina.

Ziua a 8-a / 21 undrea

Din Minei:
nainte prznuirea zmislirii Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu de ctre Sfnta Ana;

Sfntul Cuv. PATAPIE, pustnic din Teba (Egipt, sec. VII); Sfinii Apostoli din cei 70 (sec. I): SOSTENE, ep. de Colofon; APOLO, ep. n Smirna; CHIFA (sau CHEFAS), ep. de Colonia; TIHIC, ep. de Colophon [vezi i 7 ian./gerar]; EPAFRODIT, ep. de Filipi i Adriaca [vezi i 7 ian./gerar i 29 mar./mrior]-, CHESARIE (sau CEZAR), ep. de Coronea (Peloponez) [vezi i 7 ian./gerar i 29 marJmrior]-, ONISIFOR, ep. de Colofon;

176

DeceMBRie -

Sfntul Ier. SOFRONIE, ep. Ciprului (sec. VI sau sec. VIII); Din alte surse: Sfntul Mc. EUTISIE, pap al Romei (Italia, +283); Sfntul Ier. VALERIE, ep. de Trier (sec. III); Sfnta M- ANTUSA din Roma (sec. V); Sfinii Mc. din Africa: 62 preoi i 300 mireni, ucii de Arieni (+477); Sfntul Cuv. ROMARIC, ntemeietorul Mnstirii Remiremont (Frana, +753); Sfntul Cuv. CHIRIL, de la Kelmogorsk, Muntele Tselma (Rusia, +1367); Sfntul Sf. N Mc. IOAN (Kochurov) preotul din Chicago i St. Petersburg
(+1917);

Sfntul Cuv. Nou Mc. SERGHIE din Rusia (+1937); Sfntul Ier. VUDOC, ep. de Plourin;

Adormirea Ieroschim. ILIE Vulpe, Athos (n. 1851 - f1928).

Ziua a 9-a / 22 undrea

Din Minei:
Zmislirea Preasfintei Nsctoare de Dumnezeu de ctre Sfnta Ana;

Sfnta Prooroci ANA, mama proorocului Samuel (cca. +1100 .Hr.); Sfntul Cuv. TEFAN cel Strlucit din Constantinopol (n Biserica Sf. Antipa, +912); Sfinii Mc. SOSISTEU (sau SORISTIE), NARSU (sau NARCIS) i ISAAC din Persia; svrii prin sabie (cca. +553);

177

C>CMBRie - VNDRSfi Din alte surse: Cinstirea Sf. Icoane fctoare de minuni Bucurie neateptat"1; Sfnta M- VALERIA, fecioara din Aquitaine, Limoges (Frana, sec. II); Sfntul Ier. SIR, primul ep. de Pavia (Italia, sec III); Sfntul Ier. PROCUL, ep. de Verona, mrturisitor (Italia, +320); Sfntul Ier. VUDOC, ep de Doi (Frana, sec VII); Sfntul Sf. Nou Mc. VLADIMIR preot i EUFROSINA fecioara din Rusia (+1920); Sfinii Sf. Noi Mc. VASILE i ALEXANDRU, preoi din Rusia (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. SERGHIE Mechev din Moscova (+1941); Sfntul Ier. AC ROS; Sfntul Mc. EASIE; Adormirea Arhim. TEODOSIE de la Tismana (f1802), ucenicul Sfntului Cuv. Paisie Velicikovski.

Z i u a a 10-a / 23 undrea

Din Minei: Sfinii Mc. (cca. 313): MINA Calicheladu, cel cu viers frumos (+235 la alii), ERMOGEN Athenianul, slujba mprtesc; necat [vezi i 23 dec./undrea], i EVGRAF, din Alexandria, slujba mprtesc, svrii prin sabie [vezi i 17 feb./furar]-,

"Unexpected Joy" n limba englez [vezi i 25 ian./gerar i 1 mai/florar],

178

beceMBRie - viibRea Sfntul Mc. GHEMEL, din Paflagonia, rstignit pe cruce n Ancira (f361); Sfntul Cuv. TOMA Dephourchinos din Muntele Chimina (Bitinia, sec. X); Sfntul Sf. Mc. TEOTECN (sau TEOTICN), svrit de sabie; Sfntul Mc. MARIAN, mprocat cu pietre; Sfntul Mc. EUGENIU (sau EVGHENIE), mprocat cu pietre, btut cu toiege; Din alte surse: Sfntul Mc. MERCURIE i cei mpreun cu dnsul, soldai n Sicilia (Italia, f300); Sfinii Mc.: CARPOFOR preot i ABUNDIE diacon, sub Diocleian (Italia, sec IV); Sfntul Ier. DEUSDEDIT, ep. de Brescia, care a mrturisit credina ortodox n faa monoteismului (Italia, f700); Sfntul Ier. GRIGORIE al lll-lea, pap al Romei (f741);
Sfntul Ier. AT AN ASIE, ep. de Meton (Peloponez, 1*879);

Sfntul Ier. LUCA Grmticul, ep. de Calabria (Italia, sec. XI); Sfntul IOAN Brancovici, domn al Serbiei (1*1503), i prinii si: Sfntul Cuv. TEFAN cel Orb Brancovici, tatl Sfntului loan Brancovici ( t i 4 6 8 sau t1476 la alii) [vezi i 9 oct/brumrel] i, Sfnta Cuv. ANGHELINA (sau ANGELINA), despotina Serbiei, soia Sfntului tefan cel Orb i mama Sfntului loan Brancovici (sec. XV); Sfntul Cuv. IOASAF din Bielgorod (1705 - t i 754) [vezi i 4 sept./rpciune])
Sfinii Nou Mc.: EVAGRIE preot i fiii si: MIHAIL, IACOB i ALEXANDRU,

preoi din Rusia (f1918);

179

D<3C<3MBRI<3 - tfNbReS

Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (+1937): ANATOLIE protopop i cei mpreun cu dnsul:
Preoii: EVGHENIE, CONSTANTIN, A L E X A N D R U i NICOLAE, GRIGORIE MIHAIL SERGHIE DOROTEI

Sfinii Noi Mc.: PETRU LAURENIU EUSEBIU

A L E X A N D R A i TATIANA fecioarele;

Sfinii Sf. Noi Mc. NICOLAE i ALEXIE preoi din Rusia (+1938); Sfinii Noi Mc.: EUDOXIA fecioara (+1937), NICOLAE protopop (+1938), TATIANA, ANA (+1948) i TECLA (+1954), mrturisitori din Rusia; Sfnta ANA, mrturisitoarea din Rusia (+1958).

Ziua a 11 -a / 24 undrea

Din Minei: Sfntul Cuv. DANUL Stlpnicul, ucenicul Sfntului Simeon Stlpnicul, ran (409 - +493 sau +490 la alii);
Sfntul Cuv. L U C A Noul Stlpnic, n Olimpul Bitiniei (879 - +979);

Sfinii Mc. ACHEPSEI diaconul i AITALA, fost pop idolesc, din Arbelas (Persia, +354); Sfntul Mc. MIRAX din Temsi (Egipt), tiat i aruncat n mare (cca. +640); Sfntul Sf. Mc. VARSAVA, arhim. i cei mpreun cu dnsul din Persia, n vremea lui Sapor (+342);
Sfinii Mc.: TERENTIE, VICHENTIE, EMILIAN i Sfnta Muceni VEVEEA,

svrii prin sabie; Sfntul Cuv. LEONTIE din Ahaia, Monembasia (Peloponez, cca. +1450);

180

beceMBRie - viibRea Din alte Surse: Sfinii Mc.: TRASON, PONIAN, i PRETEXAT (Roma, f302); Sfntul Ier. TAMASIE I pap al Romei, care a nlocuit limba elin cu latina n slujurea liturgic la Roma (f384); Sfntul Ier. SABIN, ep. de Piacenza (Italia, f420); Sfntul Cuv. PERIS, monah ia Lamberris n ara Galilor (Anglia, sec VII);
Sfntul Cuv. N I C O N cel Uscat de la Pecerska ( f 1 1 0 1 ) ;

Sfntul Sf. Nou Mc. TEOFAN (llminsky), ep. de Solikamsk i 7 nsoitori (f1918);
Sfinii Noi Mc.: T E O F A N ep. de Solikamsk i cei mpreun cu dnsul, doi preoi i 5 laici ( f l 9 1 8 ) , i N I C O L A E i I O A N preoii ( f i 941), din

Rusia; Sfntul Cuv. KUKA, ieroschim. din Odessa (+1964)1; Sfntul Cuv. DAMASCHIN;
Sfntul N I C H I F O R Focas 2 ; Sfntul Cuv. P E T R U Ascetul;

Sfinii Cuv. VECHIAN i NOMON, nevoitori n Cipru;


Soborul T u t u r o r Sfinilor din Georgia.

Ziua a 1 2 - a / 2 5 U N D R E A

Din Minei: Sfntul Ier. SPIRIDON Mare, fctor de minuni, ep. Trimitundei din Cipru (n. 270 - f348);
1 2

vezi 18 oct./brumrel ziua canonizrii, n 1994. surs nesigur.

181

DeceMBRie - tfNDRea

Sfntul Sf. Mc. SINET (sau SINESIE, SINETOS) din Roma (cca. +270 +275), anagnost al Sfntului Sixt, pap al Romei n vremea lui Aurelian; Sfntul Sf. Mc. ALEXANDRU, arhiep. Ierusalimului, n vremea lui Deciu (t251); Sfinii Cuv. AMONATA din Egipt i ANTU (sau ANTOS) din Palestina, sihatrii (sec. IV); Din alte surse: Sfnta Cuv. ABRIA, fiica Sfntului Ier. Darie de Poitiers (Frana, +360); Sfntul Cuv. GRIGORIE ucenicul Sfntului Benedict de Nursia, monah la Terracina (Italia, +570); Sfntul COLMAN de Glendalough (Irlanda, +659); Sfntul Cuv. Mc. IOAN, egumen de Zedazeni (Georgia, sec. IX); Sfntul Ier. IOAN, Mitrop. de Zichon, ctitorul Mnstirii Neadormiilor Foreunnerdin Muntele Menikion (+1333); Sfntul Cuv. FINNIAN (sau FIONAN), ntemeietorul Mnstirii Clonard (Irlanda, +1549); Sfntul Cuv. TERAPONT din Monza, monah la Kostroma (Rusia, +1591); Sfntul Cuv. HERMAN (sau GHERMAN), fctorul de minuni din Alaska (n. 1755 -+1836); Soborul Primilor Mucenici Americani: IUVENALIE, preot (+1796) [vezi 2 iul./cuptor]-,
PETRU Aleutul (cca. +1815);

IOAN (Kochmrov), preot din Chicago (+1917) [vezi i 8 decJundrea]',

182

c/ceMBRie - vN&Res

ANATOLIE (Kamensky) arhiep. de Irkutsk ("fi 925); ALEXANDRU (Khotovitsky) din New York ( t i 937); SERAFIM (Samoilovich), arhiep. de Uglich ( t i 937) [vezi i 27 oct./brumrel]-, Sfnta EUFIMIANA.

Ziua a 1 3 - a / 2 6 UNDREA Din Minei: Sfntul Ier. DOSOFTEI, mitropolitul Moldovei (Romnia, f1693); Sfinii M. Mc.: EVSTRATIE, crmuitor din cetatea Aravrachie; aruncat n cuptor ncins, AVXENTIE, EVGHENIE (sau EUGEN), MARDARIE i OREST (Sevastia, f284; 304 sau 305 la alii); Sfnta M- LUCIA fecioara, din Siracuza Siciliei (f305); Sfntul Cuv. ARSENIE din Latro (sec. XI)1; Sfntul Cuv. ARES din Egipt; Sfntul Sf. Mc. GAVRIIL, arhiep. Serbiei (n Prusa), tras n eap apoi ars (Bitinia, t1659); Din alte surse: Sfntul Mc. ANTIOHIE de Sulcis (Italia, t i 38)2; Sfntul COLUMBA din Terryglass (Irlanda, t549); Sfnta Cuv. ODILIA, fecioara i starea din Alsace (Frana, t720);

1 2

sec. VIII - IX la H.A. medic oriental din prile Galaiei exilat n Sartegna.

183

beceMBRie - viibRea Sfnta Cuv. EDBURGA egumen, ucenic a Sfintei Mildres din Minster (+751 )1; Sfntul Cuv. ARCADIE monah din Novotorzhok (sec. XI); Sfntul Cuv. MARDARIE cel Srac de la Pecerska (sec. XIV); Sfntul Ier. INOCHENTIE, episcop din Cherson (+1857); Sfntul Ier. GABRIEL, ep. de Imeretia (Georgia, f1896);
Sfinii Noi Mc.: A L E X A N D R U preot i IOAN (+1920), VLADIMIR, VLADIMIR,

IACOB (+1937) i NICOLAE (+1938) preoi, din Rusia; Sfinii Sf. Noi Mc. EMILIAN i VASILE preoi din Rusia (+1941); Sfntul Cuv. GHERMAN (sau HERMAN) din Moscova, lumintorul Alaski2; Sfntul Cuv. Mc. IUVENALIE [vezi 2 iulJcuptor.] i Sfntul Mc. PETRU, primii martiri americani3 [vezi 12 decJundrea]; Sfntul Cuv. JUDOC pustnic din Ponthieu.

Ziua a 14-a / 27 undrea


Din Minei: Sfntul Cuv. DANUL SIHASTRUL de la Vorone (astzi prznuit n 18 decJundrea), fctor de minuni (+1496); Sfinii Mc.: TIRS, LEVCHIE comandant de cetate i CALINIC din Apolonia; svrii prin sabie (+250);

vezi V.S.O.A. p. 290 notia 55 i vezi 12 dec./undrea n I.S.A. vezi 12 decJundrea n calendarul H.A. 3 trecui pe 13 decJundrea n S.S.P.

184

FILIMON, ocrotitorul fctorilor de spectacole; comediant din Teba, nlocuiete pe Sfntul Mc. Apolonie la judecat, se boteaz printr-o minune i face profeia convertirii la Dreapta Credin a Sfntului Mc. Arian, svrit n chinuri i decapitare,

ARIAN, slujba mprtesc, a martirizat pe Sfinii Mc. Filimon i Apolonie, se convertete la Cretinism printr-o minune tmduitoare; necat cu 4 ostai din garda lui (numele unuia Teotih) i cei mpreun cu dnii (+305); Sfinii 4 Mucenici Ostai din garda mprteasc, ce au ptimit mpreun cu Sfntul Arian; nfricotoarea ameninare a cutremurului adus asupra noastr cu iubire de oameni i de care ne-a izbvit Domnul (+557);

Sfntul Ap. TT, apostol din cei 70, Ep. Cretei (+101) [vezi i 4 ian./gerar i 25 aug./gustar]1-, Sfntul Mc. TICA din Bitinia (+250)2; Sfntul Ier. POMPEI, ep de Pavia, urma al Sfntului Sir (Italia, +290); Sfntul Ier. VIATOR, ep. de Pergamo (Italia, +378); Sf,. Ier. LUPICIN, ep. de Vienne (Frana, sec. IV); Sfinii Mc.: NICASIE, ep. de Reims, sora sa EUTROPIA i cei doi nsoitori ai lor de la Reims (Frana, +407); Sfntul Cuv. AGNEL, pustnic apoi eg. la Mnstirea San Gaudioso (Italia, sec. VI);

1 2

n D.A. n D.A.

185

Sfntul Cuv. HIBALD (sau HIGBALD), egumen n Lincolnshire (Anglia, sec. VII); Sfntul Ier. VENANTIE Fortunatus, ep. de Poitiers (Frana, cca. +605); Sfntul Ier. FOLCIUNUS, ep. de Tervas (Olanda, +855); Sfntul Ier. ILARION, ep. de Suzdal (Rusia, +1708); Sfinii Sf. Noi Mc. NICOLAE preot (+1937) i VASIE arhiep. de Tambov (+1940) dinRusia; Sfntul Ier. VASIAN (Pyatnitsky) mrturisitorul, arhiep. de Tambov (Rusia,+1940); Sfntul Mc. ADRIAN1; Sfntul Mc. CASTUL ; Sfntul Mc. CORONAT 2 , Sfntul DIOGENE, preot la Arras n Frana; Sfntul Mc. FINGAR i sora lui, PHILA din Cornwall (Anglia); Sfinii Mc. LEONID i ASCLAN, omori de cel ce va deveni Sfntul ARIAN (vezi mai sus), svrii prin nec n Nil; Sfntul Cuv. MATRONIAN din Milano; Sfntul Cuv. TEODUL3;

Adormirea lui PETRACHE Lupu, Sf. Mnstire Maglavit (n. 1907 - +1994).

' n D.A. n D.A. 3 n D.A.


2

186

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. ELEFTERIE, din Palestina, ep. Iliricului (Roma), a ptimit multe chinuri n care a fost pzit nevtmat; svrit prin strpun-

(+126); Sfnta M- ANTIA, mama Sfntului Elefterie, decapitat (+126); Sfntul Mc. COREMON prefectul, mpreun cu Sfntul Elefterie, svrit prin sabie (+126);

Sfntul Cuv. PAVEL din Latro, fiu de ofier (+956); Sfnta M- SUZANA (sau SUSANA) din Palestina, ce a trit 20 de ani ntr-o mnstire de clugri cu numele de loan. Apoi a fost fcut diaconi i stare, svrit prin foc (+303 - 305); Sfntul Mc. ELEFTERIE Cubiculariu (Constantinopol), n timpul lui Iulian Apostatul, svrit prin sabie (sec. IV);

mprtesei Irina; svrit prin sabie (sec. VIII); Hirotonirea ntru patriarh de Constantinopol a Sfntului loan Gur de Aur (+397);

Sfinii Mc.: IRINEU, ANTONIE, TEODOR, SATURNIN, VICTOR i cei 17

mpreun cu dnii, mucenici la Roma sub Valerian (Italia, +253 260); Sfntul Cuv. MESMIN, monah de lng Orleans (Frana, +520); Sfntul Cuv. PARDUS, eremit din Palestina (sec. VI); 187

oeceMBRie - vN&Res Sfntul Ier. AUBERTUS (Olanda, f668); Sfntul Cuv. OLFA, rege de Essex apoi monah la Roma (Italia, f709); Sfntul Ier. TEFAN Mrturisitorul, arhiep. de Suroj (Crimeea, f787); Sfntul Ier. MACARIE, ep. de Sinai ( f i 2 5 2 ) ; Sfntul Cuv. TRIFON, pr. din Novgorod n Pecenga i Kola, i Sfntul Cuv. Mc. IONA, ucenicul su, apostolii Laponiei ( f i 583); Sfntul Sf. Nou Mc. ILARION (Troitsky), ep. de Very ( f i 929); Sfinii Sf. Noi Mc. ALEXANDRU, VASILE i VICTORIN preoi (Rusia, f l 937); Sfntul Sf. Nou Mc. IOSIF (Petrovikh), mitrop. de Petrograd (|1938); Sfntul ARSENIE;
Soborul Tuturor Sfinilor din Crimeea; Soborul Tuturor Sfinilor din Kolsk.

Ziua a 16-a / 29 undrea

Din Minei: Sfntul Proroc AGHEU (sau HAGGAI) din Babilon (cca. 470 .Hr. sau f 4 8 5 sau chiar 500 .Hr.); Sfntul Mc. MARIN din Roma, sfetnic mprtesc; n vremea lui Carin, svrit prin sabie (f283); Sfinii Mc. PROM i ILARIE i nsoitorii lor, svrii prin foc; Sfnta TEOFANA, mprteasa, soia lui Leon cel nelept, mprat
(t893);

Sfntul Ier. MEMNON, arhiep. Efesului (la Sinodul al IV-lea, sec. V);

188

beceMBRie - VNDR^I

Sfntul Ier. NICOLAE al ll-lea Hrisoverg, patr. Constantinopolului (+991 sau |995 la H.A.); Sfinirea Bisericii Sf. Mc. Hristofor, care se afl alturi de Biserica Sf. Polieuct; Din alte surse: Sfnta M- ALBINA din Formia (Italia, +250); Sfinii Mc.: VALENTIN ofier roman, CONCORDIE fiul su, NAVAL i AGRICOL, mucenici la Ravena (Italia, +305); Sfntul Ier. MODEST, arhiep. de Ierusalim (+634); Sfnta Cuv. SOFIA din Moscova (Solomonia nainte de clugrie) (+1542)1; Sfntul DOMNA din Tomsk (+1872); Sfntul Sf. Nou Mc. VLADIMIR Alexiev din Okhansk, preot (Rusia, +1918); Sfntul Sf. Nou Mc. ARCADIE, ep. de Bezhetsk (Rusia, +1937); Sfinii Noi Mc.: MACARIE ierom, ALEXANDRU protopop i preoii:
T E O D O S I E , ILIE, V L A D I M I R , P A V E L i P E T R U din Rusia (+1937);

Sfntul Ier. SIMEON, arhiep. Antiohiei;

Brbai, femei i copii asasinai la ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceauescu de armat, securitate i trupe speciale n perioada 16-25 decJundrea 1989.

soia Marelui Duce Vasile al lll-lea al Moscovei. 189

Sfntul Proroc DANUL, n Babilon (+460 .Hr. sau sec. VI .Hr.); Sfinii Drepi: ANANIA, AZARIA i MISAIL, cei trei tineri evrei din Babilon, bgai n cuptor i pstrai neatini de Dumnezeu pentru credina lor (sec. VI);
Sfinii Mc.: P A R T E R M U T I E , C O P R I E i A L E X A N D R U din Egipt (+361 -

363)1; Sfntul Cuv. TEFAN (Dunalc, nainte de clugrie) mrturisitor, ptimitor n Egipt, de loc din Spania (sec. X); Sfntul Mc. IAHU (sau IAHOS);

[vezi i 24 augVgustar]; Sfntul Nou Mc. NICHITA din Nyssa (cca. +1300);

Sfntul Cuv. STURM, egumen i ctitorul Mnstirii Fulda (Germania, +779); Sfinii: ATANASIE, NICOLAE i ANTONIE, ctitori la Vatoped (Sf. Munte

Sfntul Cuv. MISAIL idin Abalatsk, ieromonah (+1797); Sfinii Sf. Noi Mc. PAISIE stare i AVACUM diacon (Serbia, +1814);

Sfinii Sf. Noi Mc.: NICOLAE protopop, i ALEXANDRU (+1918), PETRU i IOAN preoii din Rusia (+1937);

vezi 9 iul./cuptqr Tn V.S.

190

beceMBRie - VHDR^

Brbai, femei i copii asasinai la ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceauescu de armat, securitate i trupe speciale n perioada 16-25 dec./undrea 1989.

Z i u a a 18-a / 31 u n d r e a

Din Minei: Sfntul Cuv. DANIIL Sihastrul, stare la Mnstirea Vorone, duhovnicul Sfntului Voievod tefan cel Mare (t1496) 1 ; Sfinii Mc.: SEBASTIAN, ofier roman n garda imperial, de loc din Milan (Italia), svrit n chinuri, sgetat (f288); NICOSTRAT, sculptor necat i ZOE soia sa, nbuit cu fum (t288); MARCELIN i MARCU frai buni (diaconi), mpuni cu sulia (t288); TRANCHILIN (sau TRACNILIN) tatl lor, preot (|288); CLAUDIE logoftul, svrit prin nec (f288); TIBURTIE, fiul eparhului AGRESTIE HROMATIE ce a crezut i el n Hristos, svrit prin sabie (f288); CASTOR, fratele lui Nicostrat (f287); CASTUL din Milan, ngropat de viu (f287); SIMFORIAN, necat (f288); Sfntul Mc. EUVIOT Mrturisitorul (sau EUDOTIE) din Britinia (Cizic), a ptimit chinuri cumplite n care a fost pzit nevtmat (f318); Sfntul Ier. FLOR, ep. Aminsului (Spania), grmtic imperial (sec. VII); Sfinii Mc. FOCA i ERMIL, svrii prin sabie;

vezi i 14 dec./undrea.

191

E>eC<5MfRie Sfinii Mc. ZAHEU diaconul i ALFIE citeul, din Cezareea; Sfnta Cuv. SOFIA, fctoare de minuni; Sfntul Cuv. MIHAIL Singhelul, mrturisitorul din Constantinopol; din Ierusalim (+846); Sfntul Ier. MODEST, arhiep. Ierusalimului; ocrotitorul animalelor domestice (+634)1; Sfinirea Bisericii Maicii Domnului din Halcopratia; Din alte surse: Sfntul Ier. GAIAN, ep. de Tours (Galia, sec. III); Sfntul Cuv. FLAVIT, pustnic la Sens (Frana, sec VI); Sfntul Ier. FLANAN, ep. n Irlanda (sec VII); Sfntul Cuv. DEIRE, monah la Mnstirea Fonetenelle (Frana, +700); Sfnta Cuv. SAMTHANIA, monahie n Irlanda (+739); Sfntul Cuv. WINIBALD (sau WINEBALD), egumen i misionar n Anglia i n Heidenheim (Germania, +761 )2; Sfntul Cuv. SEBASTIAN, eg. Mnstirii Poekonye, Vologda (Rusia, +1492 sau 1542), canonizarea sa la 1694; Sfntul Cuv. SIMEON din Vercoturia (+1642), canonizarea sa la 1694; Sfntul Nou Mc. VICTOR din Rusia (+1936);
Sfinii Sf. Noi Mc.: ILIE, IOAN, V L A D I M I R i N I C O L A E preoi din Rusia

(+1937); Sfinii Sf. Noi Mc.: TADEU, arhiep. de Tver (+1937) i NICOLAE, arhiep. de Ustiug (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. SERGHIE diaconul din Rusia (+1942);
vezi 16 decJundrea n Sinaxarele greceti. era fratele Sfntului Willibald ep. de Eichsttt (7 iul./cuptor) i al Sfintei Walburga cuvioas (25 febr./furar), i fiul Sfntul Richard regele Angliei (7 febrjfurar). 192
1

DecewBRie - VNDRes

Sfntul Mc. SISINIE, ep. de Chorassan n Calcedon;

f1846); Brbai, femei i copii asasinai la ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceauescu de armat, securitate i trupe speciale n perioada 16-25 dec./undrea 1989.

Pomenirea celor nti zidii, A D A M i EVA. Pomenirea dreptului ABEL, fiul lui Adam. Pomenirea dreptului SET, fiul lui Adam. Pomenirea dreptului ENOS, fiul lui Set. Pomenirea dreptului CAINAN, fiul lui Enos. Pomenirea dreptului M A L E L E I L , fiul lui Cainan. Pomenirea dreptului IARED, fiul lui Maleleil. Pomenirea dreptului E N O H , fiul lui lared. Pomenirea dreptului MATUSALEM, fiul lui Enoh. Pomenirea dreptului LAMEH, fiul lui Matusalem. Pomenirea dreptului NOE, fiul lui Lameh. Pomenirea dreptului SEM, fiul lui Noe. Pomenirea dreptului IAFET, fiul lui Noe. Pomenirea dreptului A R F A X A D , fiul lui Sem. Pomenirea dreptului CAINAN, fiul lui Arfaxad. Pomenirea dreptului E L A H , fiul lui Cainan. Pomenirea dreptului E B E R , fiul lui elah, de la care i iudeii s-au numit evrei.

193

dreptului PELEG, fiul lui Eber. Pomenirea lui RAGAV, fiul lui Peleg. Pomenirea dreptului SERUG, fiul lui Ragav. Pomenirea dreptului NAHOR, fiul lui Serug. Pomenirea dreptului TERAH, fiul lui Nahor. Pomenirea dreptului patriarh AVRAAM, fiul lui Terah. Pomenirea patriarhului ISAAC, fiul iui Pomenirea patriarhului LACOB, fiul lui Pomenirea patriarhului RUBEN, ntiul fiu al lui lacob. Pomenirea patriarhului SIMEON, al doilea fiu al lui lacob. Pomenirea patriarhului LEVI, al treilea fiu al lui lacov, din

Pomenirea patriarhului SUDA, fiul lui lacob, din a crui nscut Hristos. Pomenirea patriarhului ZABULON, fiul lui lacob, a crui pe rmul mrii. patriarhului ISAHAR, fiul lui lacob, a crui seminie lu-

patriarhului DAN, fiul lui lacob, din a crui seminie sunt judectorii. patriarhului GAD, fiul lui lacob, a crui seminie este furat sau fur. Pomenirea patriarhului AER, fiul lui lacob, a crui seminie e cu recolte bogate pe ogoare. patriarhului NEFTALI, fiul lui lacob, a crui seminie

Pomenirea patriarhului IOSIF, fiul lui lacob, a crui vit i vestit. patriarhului VENIAMIN, fiul lui lacob, a crui seminie din a ajuns blnd.

194

tMieXMBRie -

Pomenirea lui FARES i ZARA, gemenii, fiii patriarhului luda. Pomenirea lui ESROM, fiul lui Fares. Pomenirea lui ARAM, fiul lui Esrom. Pomenirea lui AMINADAV, fiul lui Aram. Pomenirea lui NAASON, fiul lui Aminadav. Pomenirea lui SALMON, fiul lui Naason. Pomenirea lui BOOZ, fiul lui Salmon. Pomenirea lui OBED, fiul lui Booz, care s-a nscut din Rut. Pomenirea lui IESEI, fiul lui Obed Pomenirea lui DAVID mpratul, fiul lui lesei. Pomenirea lui SOLOMON mpratul, fiul lui David. Pomenirea lui ROBOAM mpratul, fiul lui Solomon. Pomenirea iui ABIA mpratul, fiul iui Roboam. Pomenirea lui ASA mpratul, fiul lui Abia. Pomenirea lui 10SAFAT mpratul, fiul lui Asa. Pomenirea lui IORAM mpratul, fiul lui losafat. Pomenirea lui OZIA mpratul, fiul lui loram. Pomenirea lui IOATAN mpratul, fiul lui Ozia. Pomenirea lui AHAZ mpratul, fiul lui loatan. Pomenirea lui IEZECHIA mpratul, fiul lui Ahaz. Pomenirea lui MANAS1 mpratul, fiul lui lezechia. Pomenirea lui AMON mpratul, fiul lui Manasi. Pomenirea lui IOSIA mpratul, fiul lui Amon. Pomenirea lui IEHONIA mpratul, fiul lui losia. Pomenirea lui SALATIEL, fiul lui lehonia. Pomenirea lui ZOROBABEL, fiul lui Salatiel, care a ridicat templul din Ierusalim ce fusese ars. Pomenirea lui ABIUD, fiul lui Zorobabel. Pomenirea lui ELIACHIM, fiul lui Abiud. Pomenirea lui AZOR, fiul lui Eliachim.

195

beceMBRie - viibRea PomSnirea lui SADOC, fiul lui Azor. Pomenirea lui AHIM, fiul lui Sadoc. Pomenirea lui ELUD, fiul lui Ahim. Pomenirea lui ELEAZAR, fiul lui Eliud. Pomenirea lui MATAN, fiul lui Eleazar. Pomenirea lui IACOB, fiul lui Matan. Pomenirea lui IOSIF, logodnicul, fiul lui lacob. Pomenirea dreptului MELCHISEDEC. Pomenirea dreptului IOV. Pomenirea proorocilor MOISE, OR i AARON, preoii. Pomenirea lui ISUS, fiul lui Navi. Pomenirea Sfntului Prooroc SAMUEL. Pomenirea Proorocului NAT AN. Pomenirea Sfntului Prooroc DANUL. Pomenirea Sfinilor Trei Tineri. Pomenirea dreptei SARRA, femeia lui Avraam. Pomenirea dreptei REVECA, soia lui Isaac. Pomenirea dreptei LIA, ntia soie a lui lacob. Pomenirea dreptei RAHILA, a doua soie a lui lacob. Pomenirea dreptei ASINETA, soia lui losif cel prea frumos. Pomenirea dreptei MARIA, sora lui Moise. Pomenirea dreptei DEBORA, care a judecat pe Israel. Pomenirea dreptei RUT. Pomenirea dreptei SARAFTIA, la care a fost trimis llie. Pomenirea dreptei SUMANITIDA, care a gzduit pe Elisei. Pomenirea dreptei IUD1TA, care a ucis pe Olofern. Pomenirea dreptei ESTERA, care a izbvit pe Israel de moarte. Pomenirea dreptei ANA, mama proorocului Samuel. Pomenirea dreptei SUZANA.

196

Din Minei: Sfntul Mc. BONIFATIE, robul unei femei de neam mare, Aglaia, fiica proconsulului Romei Acacius, decapitat (cca. 290 n Tarsul Ciliciei sau t307); Sfnta Cuv. AGLAIA (sau AGLAIDA), stpna Sfntului Bonifatie, fiica

Sfinii Mc.: ILIE, PROV i ARES din Egipt, svrii prin foc (f308); Sfinii Mc.: TIMOTEI din Mauritania i POLIEUCT din Cezareea, svrii prin foc n Capadocia (f309); Sfinii Mc.: EUTIHIE i TESALONICA i cei mpreun cu dnii: 200 brbai i 70 femei, svrii prin sabie; Sfinii Mc.: 200 de brbai i 70 de femei mpreun eu Sfntul Eutihie; Sfntul Cuv. GRIGHENTIE (sau GRIGORIE), ep. de Safar (Etiopia, f552); Sfntul Mc. TRIFON, spnzurat de o salcie;

Sfntul Sf. Mc. CAPITO, ep. de Cherson (sec. IV); Sfntul Ier. ANASTASIE, pap al Romei, mrturisitror al dreptei credine n faa origenismului (+402);

Din, 197

vezi i I.S.A.

IMCeMBRie - VNDRea

Sfinii Sf. Mc. GHEORGHE Scriitorul i SAVA de la Khakhuli, fratele lui (Georgia, sec. XI); Sfntul Cuv. ILIE, fctor de minuni din Mourom (Pecerska, f1188); Sfntul Ier. CHIRIL al lll-iea, mitrop Kievului (t1281); Sfinii Noi Mc.: VICTOR ( f i 936), NICOLAE arhiep de Ustiug, preoii ILIE, IOAN i VLADIMIR (+1937) i Sfnta M- VERA fecioara (Rusia, +1942);
Sfinii Mc. ERMIL i FOCA;

Adormirea Ier. VARLAAM, Mitrop. Moldovei i al Sucevei (n. 1580 - +1657); Brbai, femei i copii asasinai la ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceauescu de armat, securitate i trupe speciale n perioada 16-25 dec./undrea 1989.

Ziua a 20-a / 2 qerar

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. IGNATIE Teoforul, purttorul de Dumnezeu, arhiep. de Antiohia, mncat de fiare n vremea lui Traian (+107); Sfntul Cuv. FILOGONIE, patr. Antiohiei, ce a fost nainte avocat, cstorit i avnd o fiic (+324); Sfntul Nou Mc. IOAN din Tasos, zis Croitorul", svrit prin sabie (Con> stantinopol,+1652); Din alte surse: fnainteprznuirea Naterii Domnului; Sfntul Ier. URSICINIE, ep. de Kahors (Frana, +585);

198

beceMBRie - viibRea Sfntul Ier. DOMINIC, ep. de Brescia (Italia, +612); Sfntul Cuv. URSANIE, ntemeietorul Mnstirii Sf. Ursanie din Elveia
(t620);

Sfntul Ier. DANIEL II, arhiep. Serbiei (f1338); Sfntul Cuv. IGNATIE, arhim. de la Peterile din Kiev (ii435); Sfntul Ier. ANTONIE (Smirnitsky), arhiep de Voronezh (1*1846); Sfntul Cuv. IOAN de Kronstadt (Petersburg, 1829 - f1908) (adormirea); Sfinii Mc. LIBERAT i BAIUL din Roma; Sfnta Cuv. TEOCTISTA, mama Sfntului Teodor Studitul, n vremea mprtesei Irina (sec. VIII - IX);

Brbai, femei i copii asasinai la ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceauescu de armat, securitate i trupe speciale n perioada 16-25 dec./undrea 1989.

Ziua a 21-a / 3 gerar Din Minei: Sfnta M- IULIANA din Nicomidia, svrit de sabie (f304); Sfinii 500 Mucenici din Nicomidia, mpreun cu Sfnta M- luliana, svrii de sabie (f304); Sfintele 130 Mucenie din Nicomidia, mpreun cu Sfnta M- luliana, svrii de sabie (f304); Sfntul Mc. TEMISTOCLE, n Mira Lichiei, cioban; trt prin bolovani (+251);

199

"n

5eCMBRie -

Din alte surse: Sfntul Ier. ONORAT, ep. de Toulouse (Frana, sec. III); Sfntul Cuv. BAUDACARIE, monah n Lombardia (Italia, +650); Sfntul Cuv. MACARIE Postitorul, stare la Khakhuli (Georgia, sec. XI); Sfntul Ier. PETRU, mitrop. de Moscova i Kiev (1260 - +1326); astzi, mutarea Sfintelor moate [vezi i 24 augJgustar, adormirea]; Sfnta M- IULIANA, prines din Viazemsk (+1406)1; Sfntul Cuv. PROCOPIE, nebun pentru Hristos din Viak (+1627 sau +1677 dup H.A.); Sfntul Ier. FILARET (Teodosie n schim), mitrop. de Kiev (+1857)2; Sfntul Nou Mc. MIHAIL, protopop din Rusia (+1918); Sfntul Nou Mc. NICHITA, ep. de Belev (+1938); Sfntul Cuv. Mc. EFREM cel Nou din Nea Makri (+1426), aflarea Sf. moate n 1950; Sfinii Mc. IOAN i FEST din Toscana (Italia); Sfinii Mc.: CAIUS, DASIE i ZOTIC din Nicomidia, svrii prin necare;

Brbai, femei i copii ucii la ordinul dictatorului Nicolae Ceauescu n Piaa Universitii, Bucureti i n alte localiti ale rii, n perioada 16-25 dec./undrea 1989.

1 2

soia prinului SIMEON de Viyazmk. vezi 20 decJundrea (n calendarul H.A.1997). 200

beceMBRie - viibRea
Z i u a a 22-a / 4 qerar

Din Minei: Sfntul Ier. PETRU MOVIL, mitrop. Kievului (+1646); Sfnta M- ANASTASIA din Sirmium (Romnia); Sfnta M. M- ANASTASIA, izbvitoarea de otrav din Roma, n vremea lui Diocleian, svrit prin foc (+304); Sfntul Mc. HRISOGON, dasclul Sfintei M. M-e Anastasia, svrit de sabie (+304); Sfnta M- TEODOTA, ce s-a alturat Sfintei Anastasia n Niceea Bitiniei, a fost ars n cuptor [vezi i 29 iul,/cuptor]; Sfntul Mc. EVOD fiul Sfintei M-e Teodota, i ali 2 frai ai si (probabil Zoii i Eutihie) (Niceea Britiniei, +304); Sfntul Mc. ZOIL, mpreun cu Sfnta Anastasia; Alergarea luminilor n jurul Bisericii Sfnta Sofia din Constantinopol; inaugurarea bisericii Sfnta Sofia din Constantinopol; Din alte surse: Sfinii 30 de Mucenici de pe via Lavicana, sub Diocleian (Roma, +303); Sfntul Mc. EFITHIAN i cei 120 de mucenici care au crezut prin el i prin Sfnta M. M- Anastasia (+304); Sfntul Mc. FLAVIAN, prefect al Romei, care a mrturisit credina ortodox sub iulian Apostatul (+362)1; Sfinii Noi Mc. DIMITRIE i TEODOR protopopi (Rusia, +1938); Sfinii Mc.: DIMITRIE, ONORAT i FLORIE din Lazio (Italia);

1 Sfntul Flavian este soul Sfintei Vafrosa (4 ian./gerar) i tatl Sfintelor M-e Viviana (2 dec./undrea) i Demetria (21 iun./cirear).

201

din Creta, ucii prin sabie n vremea lui Deciu (f250j:

ZOTIC

AGATOP (sau AGATOPUS)


VASIUD

3r. PAVEL, arhiep. de Neocezareea, unul din cei 318 Prini la Niceea (sec. IV); Cuv. NAUM de la Ohrida, fctorul de minuni de sud (t910), ucenicul Sfinilor Metodie i Chirii;

202

DCMfRI -

Sfntul EGBERT de Rathmelsigi (Olanda, +729); Sfntul Ier. FRITHBERT, ep. n Anglia (+766); Sfntul Ier. TEOCTIST, ep. de Novgorod (+1310); Sfinii Sf. Noi Mc. IOAN i NICOLAE preoii (+1918); Sfinii Noi Mc.: IOAN i MACARIE ieromonahi i VASILE preotul din Rusia (+1938); Sfntul Mc. HRISOGON prefectul Tesalonicului;

Brbai, femei i copii ucii de comuniti, dup cderea

dictatorului

Nicolae Ceauescu, pentru a-i pstra puterea, n perioada 22 - 25 dec./undrea 1989, Romnia.

Z i u a a 24-a / 6 qerar

Din Minei: Sfnta Cuv. M- EUGENIA i a celor mpreun cu ea, fiic de guvernator; svrit prin njunghiere n vremea lui Comod (Roma, +262); Sfnta M- VASILISA (sau VASILA) din Egipt, care a suferit mpreun cu Sfnta M- Eugenia (+262); Sfntul Mc. FILIP, tatl Sfintei M-e Eugenia, guvernator, svrit de sabie (+262); Sfinii Cuv. Mc.: PROTU (sau PROTASIE, PROTAS) i IACHINT (robi eunuci), mpreun cu Sfnta Eugenia; svrii de sabie (+262); Sfntul Cuv. NICOLAE soldatul, fost ofier (Bulgaria, +811); Sfntul Mc. AHAIC, svrit de sabie; Sfntul Cuv. ANTIOH din Ancira Galatiei, clugr n Palestina (+635);

203

beceMBRie - viibRea

Sfntul Cuv. V I T I M I O N din Schit (Egipt, sec. V); Sfntul Cuv.


AFRODISIE

din Palestina, ucenicul Sfntului Sava (sec. VI)

(la H.A.);

Sfntul Cuv.

GRAT1; Caligraful

Sfntul Nou Mc. A H M E D


Din alte surse:

(Constantinopol, 1i682);

Sfnta M- naxarul

CLAUDIA, H.A.);

mpreun cu Sfnta M- Eugenia (f262) (n Si-

Sfnta M- E U G E N I A , mama Sfintei Eugenia (|262) [vezi I.S.A.]; Sfnta A D A L S E N T I S , fiica Sfintei Cuv. Rictrude (Frana, sec. VII)2; Sfntul Ier. DELFINIE, ep. de Bordeaux (Frana, f404); Sfntul Ier. VENERANDIE, ep. de Clermont (Frana, f423); Sfnta TARSILA, fecioar, mtua Sfntului Grigorie Dialogul (t550); Sfntul Cuv. M O U A (f657); Sfinii Sf. Noi Mc.
INOCHENTIE

arhim. (f1928) i

SERGHIE

protopop

(f1942) din Rusia; Sfinii Mc. S O S S I E i


THEOCLIE;

Brbai, femei i copii ucii de comuniti, dup cderea

dictatorului

Nicolae Ceauescu, pentru a-i pstra puterea, n perioada 22-25 decJundrea 1989, Romnia.

Not la S.O.G.: Probabil acelai cu cel din 5 dec./undrea". prinii ei Sfntul Cuv. Adalbald 2 febr./furar, mama Sfnta Cuv. Rictrude 12 mai/florar, fratele Sfntul Cuv. Mavrontie 5 mai/florar, i surorile Sfnta Cuv. Eusebia 16 mar./mrior i Sfnta Cuv. Clotfendis 30 iun./cirearvezi V.S.C., pag 239. 204

E>eceMBRie - vne>R<33

Z i u a a 25 -a / 7 qerar

Din Minei: Naterea Mntuitorului nostru lisus Hristos; nchinarea magilor: Melchior, Gaspar i Baltazar; Pomenirea pstorilor care au vzut pe Domnul; Din alte surse: Sfntul Cuv. Mc. IONA i cei mpreun cu dnsul - 50 de clugri i 65 mireni - la Mnstirea Sf. Trifon de Pechenga, ucii de suedezi (+1590); Sfntul Sf. Nou Mc. MIHAIL, preot din Rusia (1*1930);

Brbai, femei i copii ucii de comuniti,

dup cderea

dictatorului 22-25

Nicolae Ceauescu, pentru a-i pstra puterea, n perioada decVundrea 1989, Romnia.

Z i u a a 26-a / 8 qerar

Din Minei:
Soborul Preasfintei Nsctoare de D u m n e z e u ;

Sfntul Cuv. NICODIM de la Tismana (1320 - 1*1406); Sfntul Cuv. NATAN ieroschim i eg. de la Sihstria Putnei (Romnia, 1-1784)1; Pomenirea despre fuga n Egipt; Sfntul Mc. EFTIMIE Mrturisitorul, ep. Sardelor; (+831) [vezi i 5 mai/florar]:

are Sfinte moate la Sihstria Putnei mpreun cu Sfinii Cuv. Sila i Paisie.

205

DeceM&Rie - VN&Rea

Sfntul Cuv. CONSTANTIN, cel dintre iudei, fctor de minuni din Palestina (sec. IX); Sfntul Cuv. EVAREST din Galatia, de la Mnstirea Studion din Constantinopol (n. 820 - +897); Sfntul Sf. Nou Mc. CONSTANTIE Rusul (Constantinopol, +1743); Din alte surse: Sfntul Ier. DIONISIE, pap al Romei (+268); Sfntul Ier. A R H E L A U , ep. de Kaskhara (Haram) (Mesopotamia, cca.

+280);
Sfntul Ier. ZINON, ep. de Maiuma (Palestina, sec. IV); Sfntul Ier. JARLATH, primul ep. de Tuam (Irlanda, cca. +540); Sfinii Sf. Noi Mc. ALEXANDRU i DIMITRIE, preoii din Rusia (+1918); Sfinii Sf. Noi Mc. NICOALE, NICOLAE (altul) preoii i MIHAIL diaconul (Rusia, +1930); Sfntul Sf. Nou Mc. ANDREI, ep.de Ufa (Rusia, +1937)1; Sfntul Sf. Nou Mc. ISAAC II (Bobrikov cel tnr), arhim. Optinei (Rusia, +1937)2; Sfntul Sf. Nou Mc. LEONID, ep. de Nariisk (Rusia, +1937); Sfintele Noi M-e ANTISA i MACARIA fecioarele i VALENTINA (Rusia, +1937); Sfntul Sf. Nou Mc. GRIGORIE preotul i Sfintele Cuv. Noi M-e AUGUSTA i MARIA monahiile i AGRIPINA fecioara (Rusia, +1938);

1 2

vezi i 4 sept./rpciune. Vezi 12 novJbrumar Soborul Noilor Martiri de la Optina \ 11 oct./brumrel Soborul Sfinilor de la Optina.

206

beceMBRie - VNDRea

Adormirea Arhim. GHERASIM Iscu (n. 21.01.1918 - f1951 n nchisoarea Tg. Ocna); Adormirea Cuvioilor PAISIE duhovnic, AVRAMIE schim., ierom. ARSENIE i TEOFAN monahii (Romnia). SILVESTRU

Ziua a 27-a / 9 gerar

Din Minei: Sfntul Ap. TEFAN, ntiul mucenic i arhidiacon, unul din cei 7 diaconi, ucis cu pietre (+33 sau 34); Sfntul Cuv. TEODOR Mrturisitorul (fratele Sfntului Teofan poetul, fctorul de canoane), mrturisitor al Sfintelor Icoane (n. 775 -+840); Sfntul Cuv. TEODOR, arhiep. Constantinopolului (+687); Sfntul Cuv. LUCA Triglinu din Muntania (Olimpul Bitiniei); Din alte surse: Sfntul Ier. MAXIM, ep. Alexandriei (+282); Sfinii Mc. MAVRICHIE (sau MAURICIU) din Siria i FOTINUS (sau FOTIN) fiul su, i cei 70 de Mucenici mpreun cu dnsul, svrit prin sabie (+286 - +305); Sfinii Mc.: CANDID, EXUPERIUS i cei mpreun cu dnsul i INOCHENTIE, din cei 70 Sfinii Mc. mpreun cu Sfntul Mc. Mavrichie (+286 - +305); Sfanta FABIOLA, vduv, ntemeietoare de ospicii la Roma (+399); Sfntul Sf. Nou Mc. TIKON arhiep. de Voronej i cei mpreun cu el, 160 de preoi martirizai (Rusia, +1919).

207

tyxewBRie - w w r e a
Z i u a a 28-a / 1 0 gerar

Din Minei: Sfntul Cuv. IOSIF de la Vratic (Romnia, f i 8 2 8 ) [vezi 16 aug./gustar, ziua pomeniriif; Sfinii 20000 Mucenici ce au ars n Nicomidia n biseric, n vremea lui Maximian Galeriu (+304); Sfinii Mucenici din senatul roman, care nefiind n biseric i rmnnd neari, au suferit felurite chinuri; Sfntul Mc. IND (sau INDIS) eunucul, nsoitorul Sfntului DoTnna, din Nicomidia, dregtor mprtesc, necat (+302 sau 287); Sfinii Mc. din Nicomidia (+302 sau 287 sau 303 la alii)2 : GLICHERIE preotul, svrit prin foc; TEOFIL diaconul; DOROTEI, dregtor mprtesc, svrit prin sabie; GORGONIE i PETRU, dregtori mprteti, necai; MARDONIE, dregtor mprtesc, svrit prin foc; MIGDONIE, dregtor mprtesc, ngropat de viu;
ZINON;

Sfnta M- DOMNA din Nicomidia, ce a fost preoteas n templu idolesc, svrit prin sabie (+302); Sfntul Ap. NICANOR, din cei 70 (+34); Sfntul Mc. SECUND, n nord-vestul Italiei, n localitile Asti i Ventimiglia, svrit de sabie (+119); Sfntul Cuv. VAVILAdin Tars, fost mscrici;

ucenicul Sfntului Paisie Velicikovski i ndrumtorul ieromonahului Irinarh Rosetti. - sau |287 la Sfinii Mc.: GLICHERIE, DOROTEI, GORGONIE, PETRU, MARDONIE, MIGDONIE; - sau t303 la Sfntul Mc. ZINON.

208

Petras (Athos, f1287);

Sfnta M- IOLANDA din Roma, sub Marc-Aureliu (f169); Sfnta M- AGATIA i TEOFILA din Nicomidia, mpreun cu Sfnta M- Domna (f302 ) (vezi mai sus); Sfinii Mc. EFTIMIE i NEOCOSTRATUS, mpreun cu Sfntul Mc. Glicherie preotul (+302) (vezi mai sus); Sfntul Cuv. ANTONIE de la Mnstirea Lerins (f520); Sfntul Cuv. IGNATIE din Lomsk (Vologda, 1i591); Sfntul Cuv. NIFON din Hios (Cipru, +1809); Sfntul Cuv. CORNELIE din Pskov (fi903); Sfinii Sf. Noi Mc. NICODIM, ep de Belgorod i ARCADIE diaconul (Belgorod, f1918); Sfntul Nou Mc. ALEXANDRU preotul (Rusia, +1920); Sfntul Sf. Nou Mc. ARETA, preotul din Rusia (+1938).

Din

Minei:

Sfinii 14000 prunci ucii de Irod n Palestina; svrii de sabie (sec. I); Sfntul Cuv. MARCEL, stareul Achimiilor (a neadormiilor), n Apamia (Siria, f484); Sfntul Cuv. TADEU Mrturisitorul din Studion (+820); Sfntul Cuv. VENIAMIN din Nitria (Egipt, +352 sau 392); Sfntul Cuv. ATINODOR, ucenicul Sfntului Pahomie cel Mare (sec. IV); 209

beceMBRie - viibRea Sfntul Ier. GHEORGHE, ep. Nicomidiei, fctor de canoane i tropare (sec. IX); Sfinirea Bisericii Sf. 40 de Mucenici"; Pomenirea tuturor cretinilor si frailor notri care au murit de foame, de sete, de frig, de sabie, i din orice alt moarte violent; P/n alte surse: Sfntul Ier. TROFIM, ep. de Arles (Galia, sec. III); Sfntul Cuv. EVROULT (sau EBRULF) stare la Onche n Normandia (t596); Sfntul Cuv. ALBERT de la Gabron (Frana, sec VII);
Sfinii Cuv.: M A R C U Groparul (+1102), IOAN cel Viteaz (sec. XII) i TEOFIL Plngtorul de la Pecerska (sec. XI - XII);

Sfntul Cuv. TEOFIL din Luga i Omutci (Rusia, +1412); Sfntul Cuv. VASILISC Isihastul din Turinsk (Siberia, +1824); Sfntul Sf. Nou Mc. ARCADIE (Ostalsky), ep. Rus (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. TEODOSIE preot (Rusia, +1938) i Sfintele Noi M-e fecioare (+1942):
NATALIA, ANA EVDOCHIA NATALIA NATALIA AGRIPINA MATROANA ANA MATROANA NATALIA VARVARA EUFROSINA

Sfinii Mc. CALIST, FELIX i BONIFATIE din Roma;

Sfntul Mc. CRESCENTIE, ep. de Vienne (Frana).

210

C>QCMBRie - VN&RSH
Ziua a 30 -a / 1 2 qerar

Din Minei: Sfnta M- ANISIA din Tesalonic, fiica unor oameni bogai credincioi; svrit de sabie (+298); Sfnta Cuv. TEODORA din Cezareea Capadociei, fiic de sfetnic mprtesc (+755); Sfntul Mc. FILETER, fiu de prefect, fctor de minuni, svrit n chinuri (+288 sau 311); Sfinii 6 Mucenici ostai care au crezut prin Sfntul Fileter (+288 sau 311); Sfntul Cuv. LEON arhimadritul; Din alte surse: Sfntul Ap. TIMON diaconul, din cei 70 (sec. I); Sfntul Ier. LIBERIE, ep. de Ravena (Italia, +200); Sfinii Ier. SABIN, ep. de Spoleto, EXUBERANTIE i MARCEL diaconii: i VENUSTIAN, mpreun cu soia i fii si, toi mucenici sub Diocleian (Italia, +303); Sfinii Mucenici:
MAGISTRIAN PAULIN UMBRIUS VERUS ISIDOR FLORENTIE ARIAN ANTIM UBRICIUS CALISTRAT SAMPSON STUDIE THESPESIE SEVER EUCULUS

ce au suferit sub Iulian (+361 - 363); Sfntul Ier. EGWIN, ep. de Worcester (+717); Sfnta Cuv. TEODORA din Constantinopol (+940);

211

beceMBRie - viibRea Sfntul Ier. TRIFON, ep. de Rostov (+1468); Sfntul Ier. MACARIE, mitrop. de Moscova (+1563)1; Sfntul DANIEL de Pereyaslavul (+1540); deschiderea Sf. Moate la 1652; Sfntul Cuv. Mc. GHEDEON de la Caracalu (Athos, +1818); Sfntul Sf. Nou Mc. SERGHIE (sau SERGIU) Florinskz din Rakvere (Estonia, +1918)2; Sfnta Nou M- MARIA din Rusia (+1946); Sfntul Ier. EVGHENIE Mrturisitorul, ep. de Milano.

Ziua a 31-a / 1 3 qerar

Din Minei:
ODOVANIA PRAZNICULUI NATERII DOMNULUI;

Sfntul Mc. HERMES (sau ERMIE) din Bononia (Vidin), care de sabie s-a svrit3; Sfntul Cuv. VASILE de la Moldovia (sec. XV); Sfntul Cuv. INOCHENTIE de la Probota (sec. XVI); Sfntul Cuv. EPIFANIE de la Vorone (sec. XVII); Sfntul Cuv. EVSTATIE de la Probota (sec. XVII); Sfntul CHIRI AC de la Bisericani (Romnia, +1660)4;

a organizat viaa religioas i cultural n Rusia; a ncoronat primul ar rus; pictor de icoane. 2 vezi 17 dec./undrea n calendarul 2009 H.A. 3 notat de H.A. ca Sfntul Mc. romn. 4 vezi 1 oct/brumrel cu Sfntul losif de la Bisericani. Aici e trecut n S.S.P., Tome Second, p. 283 i Calendarul H.A. din 1997. 212

beceMBRie - viibRea Sfntul CHIRIAC de la Tazlu1; Sfnta Cuv. MELANIA Romana (+439); Sfntul Cuv. i Mc. ZOTIC, hrnitorul de orfani din Constantinopol, magistrat; ucis cu pietre (cca. +340); Sfntul Cuv. GHELASIE din Palestina (sec. V); Sfintele 10 Mucenie fecioare din Nicomidia; li s-au scos ochii; Sfnta M- OL1MPIODORA; svrit prin foc; Sfntul Cuv. GAIU; Sfnta M- NEMIA (sau NEMI), care de sabie s-a svrit; Sfntul Mc. VUSIRIDE (sau VUSIRIS), mpuns cu suveici; Sfntul Mc. GAUDENTIE, care de sabie s-a svrit; Din alte surse: Sfintele M-e:
DONATA PAULINA RUSTICA SATURNINA NOMINANTA SEROTINA ILAR! A

i cei mpreun cu dnsele (Roma, sec. I); Sfnta M- COLOMBA, fecioar din Sens (Frana, +273); Sfinii Mc. SABINIAN, primul ep. de Sens i POTENIAN (Frana, sec. III); Sfntul Ier. ANISIE (sau ANISIUS), ep. de Tesalonic (cca. +406); Sfntul BARBAIAN, preot i mrturisitor la Ravena, duhovnic al mprtesei Plachidia Augusta (sec. V); Sfnta Cuv. SABIANA, egumen la Samtskhe (Georgia, sec. XI);

vezi 9 sept/rpciune cu Sfntul Onufrie de la Vorona. Aici este trecut n S.S.P., Tome Second, p. 283 i Calendarul H.A. din 1997. 213

DeceMBRie - VHDR^I

Sfntul Ier. TEOFILACT, arhiep. de Ohrida (cca. +1126); Sfntul Sf. Nou Mc. MIHAIL preotul din Rusia (+1937); Sfntul Sf. Nou Mc. TADEU din Uspensky (Rusia, +1937); Sfntul Nou Mc. PETRU din Rusia (+1938); Sfntul Ier. DOSITEI Mrturisitorul, mitrop. de Zagreb (+1941); Sfntul Cuv. PINIAN soul Sfintei Cuv. Melania Romana (vezi mai sus)1;
Sfntul G H E O R G H E T a u m a t u r g u l ,

Sfinii Mucenici din Catania:


TEFAN, PONIAN ATALIE SABIAN CORNELIU SIXT FLOR CVINTIAN MINERVIAN SIMPLICIAN.

vezi V.S.C., p. 140.

214

mNVaRie - <RMR

,
1 lanvaRie -

:
seRgR

Ziua 1 / 1 4 qerar

Din Minei: Tierea mprejur cea dup trup a Domnului nostru lisus Hristos; Sfntul Ier. VASILE cel MARE, arhiep. Cezareii Capadociei mare fctor de minuni (n. 329 - +379); Sfntul VASILE, tatl Sf. Vasile cel Mare1; Sfntul Mc. TEODOT, svrit de sabie; Sfntul GRIGORIE NAZIANZUL (+374), tatl Sf. Grigorie Teologul (n. 330 - +374); Din alte surse: Sfinii Mucenici din Siracuza Siciliei, care au ptimit n timpul lui Nero (+67); Sfntul Sf. Mc. CONCORDIE, preot la Spoleto (Italia, +175); Sfntul Ier. EL VAN, ep. Londrei (+198); Sfinii 30 de Mucenici soldai la Roma sub Diocleian (+303); Sfntul Mc. SEVER din Ravena (Italia, +304); Sfnta Cuv. EMILIA, mama Sfinilor Ierarhi Vasile cel Mare, Sf. Grigorie de Nyssa i a surorii lor Macrina (+375) [vezi i 8 mai/florar]; Sfntul Cuv Mc. TELEMAC, monah la Roma (+391 sau +404); Sfntul Cuv. EUGENDUS, stare de Condat n Munii Jura (+510); Sfntul FANCHEA de Killeany (+520);

dup D.A.

215

m N V f j R i e - seRfiR

Sfntul Ier. VASILE, ep. de Ax-en-Provence (Frana, f521); Sfntul Ier. FULGHENTIE, ep. de Rusp (Tunisia n Africa, |532); Sfntul Ier. IUSTIN, ep de Chieti (Italia, f543); Sfntul Cuv. CLARUS, stare la Mnstirea Sf. Marcel (Galia, cca..

+660);
Sfntul Mc. PETRU din Peloponez, ptimitorn Temisis (Asia, +1776); Sfinii Noi Mc. PLATON, ep. de Revel (Estonia), i cei mpreun cu el preoii: MIHAI i NICOLAE (+1919); Sfntul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU, arhiep. de Samara i cei mpreun cu dnsul:
Preoii. IACOB TROFIM IOAN VIACESLAV ALEXANDRU VASILE ALEXANDRU IOAN

din Rusia (11938); Sfinii Mc. CAIUS, IACTUS i HERACLIE n Bologna (Italia);
Sfinii Mc. PRIMIAN, SATURNIE, VICTOR, HONORIE, SATURNIE, LEIE

i HERMES, mucenici la Pavia n Italia; Sfntul Cuv. TEODOSIE din Triglia (stare n Bitinia), svrit de sabie;
Sfinii Mc. VICTOR, FELIX, NARCIS, ARGHIRIE i cei mpreun cu dn-

ii n Africa.

Ziua a 2-a / 1 5 qerar

Din Minei: Sfinii Mc. MARCELIN (osta), ARGHEU i NARCIS (osta), din Tomis (sec. IV);

216

-NvaRie - < 3 m m

Sfntul Ier. SILVESTRU, pap al Romei (+335)1; Sfntul Cuv. SERFIM de SAROV, fctor de minuni, fiu de negustor (1759 - +1833); [vezi i 19 iui/cuptor]; Sfntul Sf. Mc. TAGHEN (TEAGHEN sau TEOGHEN), ep. Pariei (Helespont), svrit prin necare (1*320); Sfinii Cuv. TEOPEMPT i TEODOTA, maica Sfinilor doctori Cosma i Damian de la 1 nov./brumar (sec. III);
Sfntul Cuv. M A R C U cel Surd;

Sfntul Mc. VASILE din Ancira (+362)2; Sfntul Mc. SERGHIE care de sabie s-a svrit la +301 i Sfntul Mc. TEOPIST, ucis cu pietre; Sfntul Ier. COSMA I, arhiep. Constantinopolului, fctorul de minuni, ngropat n Sf. Mnstire Hora (+1081); Sfntul Noul Mc. ZORZ Ghiurghiul (sau ZORZEL) din Melitina, sugrumat n+1770 3 ; Din alte surse:
nainte prznuirea Artrii lui D u m n e z e u ;

Sfntul Cuv. AMMON din Tavenisiot (sec. V); Sfntul Cuv. SCHOTTIN, pustnic din Kilkenny (Irlanda, sec VI); Sfntul Cuv. SILVESTRU de la Pecerska (sec. XII); Sfnta Cuv. IULIANA din Lazarevo sora Sf. Artemie de Verkola (1*1604); Sfntul Cuv. SERAFIM, vecinul stareului Nazarie (America, f1833) 4 ; Sfntul Cuv. VLADULFIE, monah la Bobbio (1*630);

conduce Biserica Romei dup Sf. Melhiade (n. 250 -1*314). vezi i la 1 ian./gerar dup Ceaslovul de la 1854. 3 fiind acelai cu Gheorghe Ivirul (cuvios) [vezi S.O.G.j. Apare i sub numele de Gheorghe Georgianul (V.S.C.). 4 din Nevoitorii de la Valaam".
2

217

IflNVflRie - 'QeRHR

Sfntul Cuv. OYEN, monah n Mnstirea Condat (Frana, sec. VI); Sfntul Cuv. EVGHENDIE, eg. la Mnstirea Condat din Munii Jura (t510); Sfntul Cuv. MACARIE, vicar al prefectului Romei, care a devenit mai apoi pustnic (+450); Sfntul Ier. MARTINIAN, ep. de Milano (+435)1; Sfinii 1000 de Mucenici din Lichfield (Anglia, sec. IV); Sfinii Mucenici care s-au sfrit aruncai ntr-un pu la Piacenza n timpul lui Diocleian; Sfinii Mc. ALVERIE i SEBASTIAN din Legiunea Teban n Fossano (Italia, +288); Sfntul Ier, ANTERIE, pap al Romei, de neam grec (+236); Sfntul Cuv. NIL din Gheromerion; Adormirea lerom. ILIE Cioru, Sf. Mnstire Cernica, (n. 1.01.1909 f1997).

Z i u a a 3-a / 1 6 gerar

Din Minei: Sfntul Mc. FILIUS (TITUS sau FILUS), ep. Tomisului, necat (sec. IV)2; Sfntul Prooroc MALEAHI (+430 .Hr. n S.O.G. sau 450 .Hr.); Sfntul Mc. GORDIE, ofier din Cezareea Capadociei, svrit prin sabie n vremea lui Liciniu (+314); Sfntul Cuv. PETRU Stegarul din Atroa (Olimpul Bitiniei);

a participat la Sinodul de la Efes n 431 i a mrturisit credina ortodox contra nestorianismului. 2 la H.A. 218

m
ISNVSRie - <RMR

Sfinii Trei Mucenici: o mam i cei doi fii, svrii prin foc; Din alte surse: Sfntul Mc. DANIEL din Padova (italia, +68); Sfntul Mc. FLORENTIN ep. de Vienne (Frana, +275); Sfntul Ier. LUCIAN, ep. de Lentini, mrturisitor n Sicilia (+330); Sfnta Cuv. GENIVIEVA (sau GENOVEVA), ocrotitoarea oraului Paris (+481 )1; Sfntul Cuv. MELETIE, stare la Mnstirea Sf. Sava (+537); Sfntul Cuv. TEODORIC, pustnic la Sintern (Anglia, sec. V - VI); Sfntul Cuv. FINDLUGAN din Islay (sec. VII); Sfntul Cuv. ABELARD, stare din Belgia (+827); Sfnta Cuv. TOMAIDA din Lesbos (sec. X); Sfntul Cuv. Mc. EFREM din Nea-Makri (+1426) (Attica, Grecia), descoperirea Sf. sale moate la 1950 [vezi i 5 mar./mrior]; Sfntul EFTIMIE (Taqaishnili), omul lui Dumnezeu din'Georgia (+1953); Sfntul Cuv. ACACHIE Taumaturgul.

Ziuaa4-a/17gerar

Din Minei:
S o b o r u l Sfinilor Mriilor Apostoli, cei 7 0 la numr;

1. Sfntul Ap. IACOB cel Mic, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului, moarte de mucenic, aruncat de pe tmpla templului i lovit n cap [vezi i 23 oct./brumrel];

sau |502 dup Sf. loan Maximovici, Galia (Frana).

219

mhWflRie - <S<5R8R 2. Sfntul Ap. i Ev. MARCU, ep. de Alexandria, moarte de mucenic, trt pe strzi (sec. I) [vezi i 25 aprJprier]; 3. Sfntul Ap. i Ev. LUCA, moarte de mucenic n Teba Beoiei [vezi i 18 oct./brumrel]; 4. Sfntul Ap. CLEOPA, fratele Sf. losif logodnicul i tatl Sf. Ap. lacob cel Mic [vezi i 30 octJbrumrel]; 5. Sfntul Ap. SIMEON, ruda Domnului, al 2-lea ep. al Ierusalimului, rstignit [vezi i 27 apr./prier]; 6. Sfntul Ap. VARNAVA (losie), ep. de Mediolan (Milano), ucis n Cipru (patria sa) de ctre elini i evrei cu pietre [vezi i 11 iun./cirear]\ 7. Sfntul Ap. IOSIF (VARSAVA) (lorie sau lust), ep. de Eleuteropolis, moarte de mucenic [vezi i 30 8. oct/brumrel];

Sfntul Ap. TADEU (luda, Varsava), ucenic al Sf. loan Boteztorul; mort n Berit, cetatea Feniciei [vezi i 26 mai/florar];

9.

Sfntul Ap. ANANIA, ep. de Damasc, a botezat pe Sf. Ap. Pavel; torturat apoi ucis cu pietre [vezi i 1 oct./brumrel];

10. Sfntul Ap., ntiul Mc. i Arhidiacon TEFAN, ucis cu pietre [vezi 27 dec./undrea]; 11. Sfntul Ap. FILIP, unul din cei 7 diaconi, ep. de Tralia (Asia), a botezat pe Simon vrjitorul din Samaria i pe famenul Candachiei [vezi i 11 oct/brumrel];

12. Sfntul Ap. PROHOR, unul din cei 7 diaconi, ep. de Nicomidia [vezi i 28 iul./cuptor]; 13. Sfntul Ap. NICANOR, unul din cei 7 diaconi [vezi i 28 iui/cuptor 28 dec./undrea]; 14. Sfntul Ap. TIMON, unul din cei 7 diaconi, ep. de Bostra (Arabia) [vezi i 28 iul]; i

220

m W- eRMR 15. Sfntul Ap. PARMENA, unul din cei 7 diaconi [vezi i 28 iul/cuptor]; 16. Sfntul Ap. TIT, ep. de Gordinia (Creta), ucenicul Sf. Ap. Pavel [vezi i 25 aug.]; j | ( j | j 17. Sfntul Ap. FILIMON, ep. de Gaza [vezi 22 nov./brumar febr./furar]; 18. Sfntul Ap. ONISIM [vezi 22 nov./brumar i 15 febr./furar]; 19. Sfntul Ap. EPAFRAS, ep. de Colose, Laodiceea i lerapole; 20. Sfntul Ap. ARHIP, ep. de Colose, dup Sf. Ap. Apafras [vezi 22 nov./brumar i 19 febrjfurar]; 21. Sfntul Ap. SILA, ep. de Corint [vezi i 30 iulJcuptor]; 22. Sfntul Ap. SILVAN, ep. de Tesalonic [vezi i 30 iul./cuptor]; 23. Sfntul Ap. CRESCENT, ep. de Galatia1 [vezi i 30 iul./cuptor]; 24. Sfntul Ap. CRISP, ep. de Eghina2; 25. Sfntul Ap. EPENET, ep. de Cartagina [vezi i 30 iul./cuptor]; j 26. Sfntul Ap. ANDRONIC, ep. de Panonia3 [vezi i 30 iul./cuptor]; 27. Sfntul Ap. STAHIE, ep. de Arghiropolis (Bizan) [vezi i 31 oct./brumrel]; 28. Sfntul Ap. AMPLIE (Ampliat), ep. de Odisiopole (Odesa) [vezi i 31 octJbrumrel]; 29. Sfntul Ap. URBAN, ep. de Macedonia [vezi i 31 octJbrumrel]; 30. Sfntul Ap. NARCIS, ep. de Atena [vezi i 31 octJbrumrel]; 31. Sfntul Ap. APELIE, ep. de leraclia [vezi i 31 octJbrumrel]; 32. Sfntul Ap. ARISTOBUL, ep. n Britania [vezi 31 octJbrumrel i 15 mar./mrior]; i 19

dup unele surse, ep. de Corint, iar dup altele ep. de Calcedon. 2 dup unele surse, ep. de Corint. 3 dup unele surse, ep. n Spania. 221

IHNVflRie - eRflR

33. Sfntul Ap. IRODION, ep. de Patras [vezi 10 nov./brumar i 8 apr./prier]; 34. Sfntul Ap. AGAV [vezi i 8 aprJprier]; 35. Sfntul Ap. RUF, ep. de Teba (Grecia) [vezi i 8 apr./prier]; 36. Sfntul Ap. ASINCRIT, ep. de leraclia 1 [vezi i 8 apr./prier]; 37. Sfntul Ap. FLEGON, ep. de Maraton [vezi i 8 aprJprier]; 38. Sfntul Ap. HERMES (Ermen), ep. de Filipi; 39. Sfntul Ap. PATROVA, ep. de Neapole i Puteoli (Italia) [vezi i 5 nov./brumar]-, 40. Sfntul Ap. HERMAS (Ermie), ep. de Dalmaia [vezi i 8 mar./mrior], 41. Sfntul Ap. LIN, primul ep. de Roma [vezi i 5 novJbrumar]; 42. Sfntul Ap. GAIE, ep. de Efes, al 2-lea dup Sf. Timotei [vezi i 5 novJbrumar]; 43. Sfntul Ap. FILOLOG, ep. de Sinope [vezi i 5 nov./brumar]; 44. Sfntul Ap. LUCIE, ep. de Laodiceea (Siria) [vezi i 5 nov./brumar]; 45. Sfntul Ap. IASON, ep. de Tars [vezi i 29 apr./prier]; 46. Sfntul Ap. SOSIPATRU, ep. de Iconiu (Italia) [vezi 10 nov./brumar i 28 aprJprier]; 47. Sfntul Ap. OLIMPIAN [vezi i 10 nov./brumar]; 48. Sfntul Ap. TERTIE, ep. de Iconia (dup Sosipatru) [vezi i 30 oct./brumrel]-, 49. Sfntul Ap. ERAST, ep. de Paneada [vezi i 10 nov./brumar]; 50. Sfntul Ap. CVART, ep. de Berit (Beirut) [vezi i 10 nov./brumar]; 51. Sfntul Ap. EVOD, ep. de Antiohia [vezi i 7 septJrpciune];

dup unele surse, ep. n Urbania (Ircania - Asia).

222

mNVaRie -

52. Sfntul Ap. ONISIFOR, ep. de Cirene i Colofon (Bitinia) [vezi i 7 sept/rpciune]; 53. Sfntul Ap. CLEMENT, ep. de Sardica i Roma [vezi i 10 sept./rpciune]4, 54. Sfntul Ap. SOSTENE, ep. de Colofon (Bitinia) [vezi i 8 dec./undrea]', 55. Sfntul Ap. APOLO, ep. de Smirna1 [vezi i 8 decJundrea]; 56. Sfntul Ap. TIHIC, ep. de Colofon (Bitinia) [vezi i 8 decJundrea]; 57. Sfntul Ap. EPAFRODIT, ep. de Filipi i Adriaca [vezi i 8 decJundrea]; 58. Sfntul Ap. CARP, ep. de Bereea (Veria) Traciei [vezi i 26 mai/florar]; 59. Sfntul Ap. CODRAT, ep. de Atena i Magnesia [vezi i 21 sept/rpciune]; 60. Sfntul Ap. MARCU (loan) ep. de Biblos (Fenicia) [vezi i 27 sept./rpciune]; 61. Sfntul Ap. ZINA (sau ZENAS) ep. de Diospole2; 62. Sfntul Ap. ARISTARH, ep. de Apameea Siriei [vezi 27 sept./rpciune i 14 apr./prier]; 63. Sfntul Ap. PUD (Pudeniu) [vezi i 8 aprJprier]; 64. Sfntul Ap. TROFIM [vezi i 14 apr./prier]; 65. Sfntul Ap. MARCU, ep. de Apolonia [vezi i 3 octJbrumrel]; 66. Sfntul Ap. ARTEMA, ep. de Sistra [vezi i 3 octJbrumrel]; 67. Sfntul Ap. ACHILA (Acvila), ep. de leraclia [vezi 13 febrJfurar i 14 iui/cuptor];

1 2

dup unele surse, ep. de Cezareea. dup unele surse, ep. n Saodiceea. 223

mNVURie - seR^R 68. Sfntul Ap. FORTUNAT [vezi i 15 iunJcirear]; 69. Sfntul Ap. AHAIC [vezi i 15 iunJcirear]; 70. Sfntul Ap. NIMFAS1 [vezi i 28 febrMurar];

71. Sfntul Ap. EUVUL2 [vezi i 28 febrjfurarj; 72. Sfntul Ap. DIONISIE (Areopagitul), ep. de Atena 3 [vezi i 3 octJbrumrel]-, 73. Sfntul Ap. SIMEON (Niger), ep. de Antiohia; i-a hirotonit pe Sf. Ap. Pavel i Varnava pentru apostolat4; Sfntul Cuv. TEOCTIST, eg. din Cucunia Siciliei (f800); Sfinii Cuv. Mc.: ZOSIMA monahul5 i ATANASIE Comentarisiul (sec. VI); Sfnta Cuv. APOLINARIA, fiica dregtorului Romei; Dorotei n clugrie (t470); Sfntul Cuv. EFTIMIE cel Nou, nevoitor lng Biserica Sf. Mochie n Constantinopol; Sfntul Cuv. Mc. EFTIMIE, eg. Mnstirii Vatoped, necat mpreun cu ali 12 Cuvioi Mucenici (f1204); Sfinii Cuv. Mucenici 12 monahi din Vatoped, svrii prin sugrumare; Sfinii Mc. HRISANT i EUFIMIA, au ptimit mpreun; Sfntul Noul Mc. ONUFRIE din Hilandar (Athos), a mrturisit n Hios
(1-1818);

Sfinii 6 Mucenici care cu pace s-au svrit6;

n unele sinaxare, Sf. Ap i Ev. LUCA i MARCU sunt inclui ntre cei 70 de Apostoli. n locul lor sunt menionai: Sf. Apostoli NIMFAS i EUVUL. 2 n unele sinaxare, Sf. Ap i Ev. LUCA i MARCU sunt inclui ntre cei 70 de Apostoli. n locul lor sunt menionai: Sf. Apostoli NIMFAS i EUVUL. 3 Dup alte izvoare se adaug i ali 2 Apostoli ridicnd numrul la 72. Dup alte izvoare se adaug i ali 2 Apostoli ridicnd numrul la 72. 5 dup V.S. pomenirea lui se face n 4 iunJcirear. 6 vezi Minei pe ianuarie, Rentregirea, Alba-lulia, 2005.

224

IflNVHRie - <3&R8R Din alte surse: Sfntul GAMALIEL fariseul, dasclul Sf. Ap. Pavel (sec. I)1; Sfinii Mc. HERMES, AGHIE i CAIUS din Bologna, sub Maximian (f304); Sfnta M - DAFROSIA, soia Sfntului Mc. Flavian (Roma, t360) 2 ; Sfinii Sf. Mc. PRISCHIE preotul, PRISCILIAN diaconul i BENEDICTA la Roma sub Iulian Apostatul (f362); Sfntul GRIGORIE de Langres (Galia, cca. f539);
Sfinii Cuv. E V A G R I E i ILIE diaconul, m p r e u n cu 13 prini sirieni

(Georgia, sec. VI); Sfntul Cuv. TIMOTEI, din Kakuta (sec. IX); Sfntul Cuv. EVSTATIE I, patr. Serbiei (f1285); Sfntul Cuv. ACVILA, diacon de la Pecerska (sec. XIV); Sfntul Ier. SIMEON, mitrop. de Smolensk (Rusia f1699); Sfinii Sf. Noi Mc. FILIP, TEFAN i ALEXANDRU protopopi (f1933),

NICOLAE preotul (fi939) i PAVEL preotul (f1941), din Rusia; Sfntul Cuv. IOAN SCHOLARIS, ucenic al Sfntului Sava i stare al Mnstirii de la Turnul Eudoxiei.

Ziua a 5-a / 1 8 gerar

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. TEOPEMPT, ep. Nicomidiei, svrit de sabie (f290 sau f303) i Sfntul Mc. TEONAS din Egipt, vrjitor; ngropat de viu;

1 2

s-a convertit naintea acestuia i s-a ngrijit de ngroparea Sf. Arhidiacon tefan. vezi 22 decJundrea Sfntul Flavian i fiicele, Sfintele M-e Viviana (2 decJundrea) i Demetrie (21 iunJcirear).

225

mrwaRie - seR^R

Sfnta Cuv. SINGLITICHIA fiic de guvernator din Alexandria, pustnic n Egipt (f350); Sfntul Cuv. GRIGORIE din Akritas (Creta, Calcedon, cca. +820); Sfntul Cuv. FOSTIRIE, pustnic (sec. VI); Sfntul Mc. SAIS, svrit prin necare; Sfntul Mc. TEOID (sau TEOCIDOS), clcat n picioarele cailor; Sfnta Cuv. DOMNINA; Sfnta Cuv. TATIANA; Sfntul Noul Cuv. Mc. ROMANO din Carpensia, care de sabie s-a svrit (Bizan, f1694); Din alte surse: Sfntul Profet MICAH (sec. IX .Hr.); Sfntul Sf. Mc. TELESFOR, pap al Romei (+137); Sfintele M-e EVPRAXIA i TEOGONIA fiica sa din Sicilia (+280); Sfntul Mc. FLAMIDIAN Spania (+286); Sfntul Mc. DOMNON din Bergamo (Italia, +307); Sfnta Cuv. TALIDA (+367); Sfnta Cuv. TAORA (+391); Sfntul Ier. RUSTICIAN, ep. de Brescia (Italia, sec. IV);
Sfntul Cuv. MINA Sinaitul (sec. VI);

Sfinii Sf. Noi Mc. IOSIF preotul i cei 37 mpreun cu dnsul (+1921) i SERGHIE preotul (+1934), din Rusia; Sfnta Nou M- EUGENIA (+1933) i MATEI (+1938) din Rusia; Sfntul SIMEON de la Peterile Pskov (Rusia, +1960).

226

IflNVHRie - GR<1 R

Ziua a 6-a / 1 9 q e r a r

Din Minei:
Sfntul Botez al D o m n u l u i D u m n e z e u i Mntuitorului nostru lisus Hristos, Artarea Domnului;

Sfntul Sf Noul Mc. sabie (f1695);


Din alte surse:

ROMANO Lachedemonul

ucis de turci; svrit prin

Sfntul Cuv.

PETRU,

eg. la Canterbury (Anglia, f607); (+1218);

Sfntul Mc. A S S A D

AL-HAYEK

Sfntul Cuv. NICOLAE de la Valaam, ucenic de chilie al Sf. Nazarie


(f1824) 1 ;

Sfntul Ier. T E O F A N Sfntul Nou Mc.


DOMNICA,

ZVORTUL,

ep. de Tambov i Vladimir (+1871);


LYDIA,

ANDREI

Zimin preotul, cu: soia sa

soacra

cele 2 fiice i slujnica MARIA, din Ussurysk (Rusia, +I919)2; (f1950);


Frunz, S f . Mnstire Sihastria (n.

Sfntul

L A V R E N T I E de Cernigov

Adormirea

Ieroschim.

ONUFRIE

17.02.1911 -

f2001).

1 2

ajuttor n durerile de dini. la H.A. Lydia i Domninca apar ca fiice. 227

mtwaRie -

Ziua a 7-a / 20 qerar Din Minei:


Soborul Sfntului slvitului Proroc naintemergtorului i Boteztorului I O A N i a d u c e r e a prea cinstitei i sfintei sale mini in cetatea m p r t e a s c a Constantinopolului;

Sfntul Noul Mc. ATANASIE din Ataiia Pamfiliei, care a mrturisit la Smirna (+1700); Din alte surse: Sfntul Ier. CRISPIN I, ep. de Pavia i mrturisitor (Italia, +248); Sfntul Ier. SENATOR, ep. de Verona (Italia, sec. III - IV); Sfntul NICETA de Remesiana, Apostol daco-roman (+420) [vezi i 24 iun./cirear]; Sfntul Ier. CRISPIN al lll-lea, ep. de Pavia (Italia, +466); Sfntul Ier. VALENTIN al ll-lea, ep. de Terni (Italia, f533); Sfntul BRANNOCK (sau BRYNACH) din Braunton (Anglia, sec. VI)1; Sfntul Ier. CEDD, ep. de Lastingham, ep. de Est Saxons (1"664)2 [vezi 26 oct./brumrel]; Sfntul Cuv. PAHOMIE de la Keno Lacul (sec. XVI); Sfntul Sf. Nou Mc. VASILE preotul (+I939) i Sfinii Noi Mc. PAFNUTIE (ti938) i IOAN ( f i 940) din Rusia; Sfntul Cuv. TEFAN, preot.

1 2

vezi 26 iun./cirear, mutarea Sf. moate. era fratele Sfntului Ier. Chad, ep. de lichfield (2 mar./mrior). 228

jarwame -

m\m

Ziua a 8-a / 21 gerar

Din Minei: Sfntul Cuv. GHEORGHE HOZEVITUL din Pustia Ruva (sec. VII); Sfnta Cuv. DOMNICA din Cartagina, bogat; n vremea mpratului Teodosie cel Mare (f474); Sfinii Mc. IULIAN (i s-au frnt oasele; svrit prin sabie), VASILISA (svrit prin foc) i 20 ostai + 7 tineri din Antinoponis (f303); Sfntul Mc. CHELSIE, fiul guvernatorului Marchian, jupuit de viu; svrit prin sabie (t303) 1 ; Sfnta M- MARIONILA, mama Sfntului Chelsie i soia lui Marchian, svrit prin sabie (f303); Sfntul Sf. Mc. ANTONIE Preotul care a botezat pe toi Mucenicii care au ptimit cu Sfntul Mc. Iulian (1303); Sfntul Mc. ANASTASIE, nviat din mori de Sf. Mc. Iulian, a fost ucis mpreun cu el (f303); Sfntul Sf. Mc. CARTERIE, preot din Cezareea Capadociei (f304); Sfntul Cuv. CHIR, patr. Constantinopolului (f695); Sfntul Cuv. ATTIC, patr. Constantinopolului (f425); Sfntul Prooroc SAMEU Elamiteanul (sau SAMAIA, EMAIAS) (sec. X .d Hr.) [vezi i 9 ian./gerarf\ Sfntul Cuv. AGATON de la Schit (Egipt)3; Sfntul Mc. TEOFIL diaconul (ucis cu pietre) i ELAOIE mireanul (din Libia) a ptimit mpreun cu Sf. Teofil (sec. IV);

1 2 3

Sfntul Chelsie i mama sa s-au intors la credin prin Sfntul Mc. Iulian (vezi mai sus). EMAIA, II Paralipomena 12,15. vezi 2 mar./mrior n Pr. Oh.

229

m m / a R i e - QR3R

Din alte surse:


Sfinii Mc. C L A U D I U , C A R B O N AN, T I B U D I A N , i P L A N I E de la Terni

(Italia, f268); Sfntul Ier. MAXIM I, ep. de Pavia (Italia, f270); Sfntul Cuv. ELIAS pustnicul din Egipt (sec. IV); Sfntul Cuv. SEVERIN, ep. de Noric (Austria, f482); Sfntul Cuv. TEODOR din Mnstirea Chora (Constantinopol, 504 +595);

Sfntul Cuv. IOAN, pustnic din Sicilia (f639) 1 ;


Sfnta G U D U L A d e Bruxells, fecioar ( f 6 5 9 ) ;

Sfntul Ier. EMILIAN Mrturisitorul, ep. de Cizic, surghiunit de iconoclati (sec. VII); Sfntul Cuv. NATHALAN din Scoia (sec. VII); Sfntul Ier. ERHARD, ep. de Regensburg (Bavaria, cca. f700); Sfntul Mc. AVO (sau ABO) din Tbilisi (Georgia, f790); Sfnta Cuvioas PEGA, sora Sfntului Cuv. Guthlac, pustnic n Anglia (sec. VII - VIII) [vezi 11 aug./gustar]; Sfntul Ier. GRIGORIE, ep. Ohridei (Serbia, +1012); Sfntul Cuv. Mc. GRIGORIE din Kiev (Pecerska, f1094); Sfntul Cuv. GRIGORIE pustnicul din Pecerska, fctor de minuni (altul din sec. XIV); Sfntul Cuv. MACARIE (sau MAKRIS) din Pantocrator, Vatoped (n. 1380 -+1431); Sfntul Mc. ISIDOR de Yuriev i cei 72 de nsoitori mpreun cu el; au suferit n Estonia tiai de latini n f1472;

Sf. loan i-a vzut pe Sfintii Dionisie, Mavrichie i Martin certndu-se cu diavolul pentru sufletul regelui Dagobert. 230

IflNVflRie - <SR8R

Sfntul PAISIE din Uglich (+1504); Sfinii Sf. Noi Mc. VICTOR (+1937), DIMITRIE i VLADIMIR (+1938) preoii i MIHAIL preot mrturisitor (+1941), din Rusia; Sfntul GHENADIE de la Lacul Vaye, ucenic al Sf. Alexandru de Svir (Rusia).

Ziua a 9-a / 2 2 qerar

Din Minei: Sfntul Mc. POLIEUCT din Meietina (Armenia Mic), ofier, svrit prin sabie (+255)1; Sfntul Mc. NEARH prietenul Sfntului Polieuct din Armenia Mic, osta, svrit prin sabie (+255); Sfntul Cuv. EVSTRATIE, bogat din Tars, monah n Muntele Olimpului, fctor de minuni, eg. al Sf. Mnstiri Agora (+846); Din alte surse: Sfntul Cuv. PETRU al li-tea, ep. Sevastiei Armeniei (+387), fratele Sfinilor Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Nissa i al Sf. Cuvioasei Macrina; Sfntul Ier. MARCELIN, ep. de Ancona (Italia, +550); Sfntul ADRIAN de Canterbury (Anglia, +710); Sfntul Cuv. FILLAN, eg, din Scoia (+750); Sfnta M- PARTENIA din Edesa (Macedonia, +1373)2;

1 2

la alii +259. n unele sinaxare greceti la 8 ianJgerar.

231

mMVSRie - <R3R

Sfntul Nou Mc. FILIP, mitropolitul Moskovei i a toat Rusia, fost egumen al Soloveului (1507 - +1569) [vezi 23 dec./undrea, 3 iulJcuptor i 5 octJbrumrel']; Sfntul Cuv. IONA (PETRU n schim), ctitor al Mnstirii Sf. Treime din Kiev (+1902); Sfntul Mc. LAVRENTIE; Sfnta M- ANTONINA.

Ziua a 10-a / 23 qerar

Din Minei: Sfntul Cuv. AN TI PA de la Calapodeti, monah la Schitul Lacu i Mnstirea Valaam, Rusia, (n. 1816 - +1882); Sfntul Cuv, GRIGORIE, ep. Nyssei, printe bisericesc, fratele Sf. Vasile cel Mare (+396); Sfntul Cuv. DOMETIAN, ep. Meletinei, bogat (+601); Sfntul Cuv. MARCHIAN preotul, iconomul Bisericii Sf. Sofia din Constantinopol (+ 474 sau +471); Sfntul Cuv. AMONIE (sau AMMONIE), din Nitria (Egipt, sec. IV); Din alte surse: Sfintele TECLA i IUSTINA fecioare i misionare la Lentini (Sicilia, sec. III); Sfnta Cuv. TEOSEVIA din Arsinol, diaconi, fosta soie a Sf. Grigorie de Nyssa (+383 sau +385); Sfinii Cuv. MAXIM i DOMETIE din Pustia Egiptului (sec. IV); Sfntul Cuv. DERMOT din Anglia (sec. VI);

232

IflNVHRie--

Sfntul Ier. IOAN cel Bun ep. de Milano, mrturisitor al ortodoxiei n faa ereziilor ariene i monoteliste (1*659); Sfnta Cuv. SETRIDA, eg. n Anglia (t660); Sfntul Cuv. ALDO, pustnic lng Pavia (Italia, sec. VIII); Sfntul Cuv. PAVEL Komelski, ntemeietorul Sf. Mnstiri Obnora (1317 -|1429); Sfntul Cuv. MACARIE din Pisma, ucenicul Sf. Pavel Komelski (sec. XIV); Sfntul Mc. EFREM cel Btrn i 6 ucenici de la Mnstirea Obnora
(-M538);

Sfntul Ier. TEOFAN ZVORTUL, ep. de Tambov (1*1894) [vezi i 6 ian./gerar f ; Sfinii Sf. Noi Mc. ZENOVIE ( i 920) i PETRU ( i 930) preoi din Rusia; Sfntul Sf. Noul Mc. ANATOLIE (Grisyuk), mitrop. de Odesa (|1938); Sfnta Nou M- ARSENIA, stare din Rusia ( t i 939).

Z i u a a 11-a / 2 4 qerar

Din Minei: Sfntul Cuv. TEODOSIE cel Mare, chinoriarhul din Mogarion (Capadochia), nceptorul vieii de obte i dasclul pustiei (n. 424 - 1*529) [vezi i 16 mai/florar]; Sfntul Cuv. TEODOSIE, din Antiohia (cca. 1*412); Sfntul Ier. TEODOSIE, eg. al Sf. Mnstiri Filoteu (Athos) i ep. Trapezuntei (sec. XIV);

numit de Sf. loan Maximovici Noul Printe al Bisericii".

233

m N V ^ R i e - <3R1R

Sfinii Cuv. TEFAN, TEODOR din Plachidiane i AGAPIE arhimandrit din Apamea (Siria); Sfntul Mc. MAIR (sau MAIROS, MAIRUS), ucis n bti; Sfntul Cuv. VITALIE din Mnstirea Ava erida din Gaza (cca. f615) 1 ; Soborul celor 10.000 de Sfini ngeri, ce se svrete nuntrul Sf. Biserici a Sf. Anastasia, cea din golful lui Domnin; Din alte surse: Prznuirea Icoanei Maicii Domnului de la Cernigov, Eletskaya", fctoare de minuni (1060); Sfntul Sf. Mc. HYGINUS (sau IGHINIE). pap al Romei (f142); Sfntul Ier. LEUCIE, ep. de Brindisi i mrturisitor (Italia, f173); Sfntul Sf. Mc. ALEXANDRU, ep. de Fermo (Italia, sec. III); Sfnta ONORATA, sora Sfntului Ier. Epifanie din Pavia (Italia, f500); Sfinii Cuv. TASON, TATON i PALDON, toi starei ai Mnstirii Sf. Viceiu din Abruzzo (Italia, f720 -1740); Sfntul Cuv. ROMIL, pustnicul din Veddin (f1375); Sfntul Cuv. MIHAIL al Klopskului, nebun pentru Hristos, fctor de minuni (Novgorod, f1453) [vezi i 23 iun./cirear]; Sfinii Sf. Noi Mc.: TEODOR, VLADIMIR i NICOLAE preoii din Rusia (+1919); Sfntul VLADIMIR preotul, mrturisitorul din Rusia (f1932); Sfntul IOSIF din Capadocia.

vezi i 22 aprJprier "in V.S. 234

laNuaRie - xeRAR

Z i u a a 12-a / 2 5 qerar

Din Minei: Sfnta M- TATIANA diaconia, al crei cap se afl n Catedrala mitropolitan din Craiova, fiic de senator din Roma, svrit prin sabie mpreun cu tatl ei (f235) 1 ; Sfntul Mc. PETRU Avesalonitui din Ania (Palestina), pstor rstignit (t309 sau f811) [vezi 11 oct./brumrel]; Sfntul Mc. MERTIE, din Mauritania, ofier, ucis n bti (|303 sau f305); Sfinii 8 Mucenici de la Niceea, au crezut pentru chinurile ndurate de Sf. Muceni Tatiana (f226 sau 235); Sfnta M- EVTASIA, svrit prin sabie (f235 sau 305); Sfntul Cuv. ILSE, fctorul de minuni din Tebaida (sec. IV); Sfntul Mc. TEODOR al Evhaitelor; Sfntul Mc. ALEXANDRU, ucenic al Sf. Apostoli; Sfnta Cuv. TEODOSIA (sau TEODORA) cea din Alexandria (la H.A.) (sec. V); Din alte surse: Prznuirea Sf. Icoane fctoare de minuni a Maicii Domnului Cea care alpteaz" (Sf. Munte Athos); Sfinii Mc. ZOTIC i GHETULIE din Tivoli (Italia, f126) [vezi i 10 iun./cirear]; Sfntul Ier. PROBIE, ep. de Verona (Italia, f236); Sfnta EUPRAXIA din Tabenna (Egipt), f393); Sfnta M- FILOTEIA din Alexandria, n timpul lui Diocleian (sec. IV); Sfntul Ier. IOAN, ep de Ravena (Italia, f489);

1226 n S.O.G.

235

Sfnta Cuv. CEZARIA, stare din Arles, sora Sfntului Ier, Cezarie din Arles Frana (+529);

Jarrow (Anglia, +390); Sfntul Cuv. S A W A I, arhep. srbilor (+1237) [vezi i 14 ianJgerar, 27 aprJprier i 6 mai/florar]; Sfinii Cuv. MARTINIAN de la Iezerul Alb (1397 - +1483) i GALACTION ucenicul su (+1506)1, din Rusia; Sfinii Sf. Noi Mc. VASILE i TEFAN din Estonia (+1919);

Sfntul Cuv. PAHOMIE de la Lacul Keno.

Sfinii Mc. ERMIL diaconul, din Singidunum (Belgrad) i STRATONIC, temnicerul Sfntului Ermil, necai n Dunre (+314); Sfntul Cuv. IACOB din Nisibe, ep. la Sinodul I de la Niceea; Rugciunile lui au prpdit pe ereticul Arie, aceluia vrsndu-i-se maele la umbltoare (|350); Sfinii Mc. ATANASIE (btut cu toiage), PAHOMIE (necat) i PAPI RIN (necat) din Grecia; Sfntul Cuv. MAXIM CAVSOCALIVITUL (Athos, +1320)2; Pomenirea trnosirii Sfintei Mnstiri "Sf. Ilie Proorocul" din Valea Adnc (Olimpul Bitiniei);

1270-11365 n S.O.G.

236

m N w m i e - <seR3R

Din alte surse: Sfntul Mc. POTIIU din Dacia Inferioar, mucenici n regiunea Puglia din Italia (sec. II)1; Sfinii Mc. SECUND, ENON, i CHIRION din Roma (f262);
Sfntul Ier. I L A R I E d e Poitiers (n. 315 - f 3 6 7 sau f 3 6 8 ) 2 ;

Sfntul Ier. KENTIGERN, ep. n Anglia (f612) [vezi i 14 ian./gerar n A.L.O.S. i H.A.]\
Sfntul Cuv. I R I N A R H Pustnicul din Rostov (n. 1547 - f 1 6 1 6 ) ;

Sfntul Cuv. ELEAZAR, ntemeietorul schitului Troiko-Anzerk de la Solov (1i 657);


Sfinii Mc. C H I R I A C , CIMIN, Z O T I C , H E R I S I E , G L I C H E R I E , F E L I X i

IANUARIE din Napoli; Sfntul Mc. PETRU din lerapoli, svrit prin foc.

Z i u a a 14-a / 27 g e r a r

Din Minei:
O d o v a n i a Praznicului Artrii D o m n u l u i nostru lisus Hristos;

Sfinii Cuvioi Prini: 40 de mucenici ucii n Sinai, 33 de mucenici ucii n Raith (f288 i f273 i |410): TEODUL, preotul Rugului Sfnt", stareul Mnstirii din Sinai, despicat cu sabia, PAVEL, stareul Mnstirii Raith, torturat (i s-a despicat capul n dou), ORION, svrit prin sabie,

Sfntul Potitiu era un copil de 13 ani de neam din Cetatea Sardic din Dacia Inferioar. A primit mucenicia sub Marc Aureliu sau Antonin. 2 supranumit "Atanasie" al Occidentului, vezi 14 ian./gerar m Pr. Oh. 237

- IMNVSRie - <S<5Rf1R

MOISI, 73 ani n monahism, fctor de minuni (njunghiat), ISAIA moarte din rni, SAVA, rnit s-a rugat Domnului s fie luat la ceruri mpreun cu
cei ucii, ADAM,

IEREMIA, svrit prin sgetare,


S E R G H I E , tiat n buci,

DOMN, moarte n urma rnilor, PROCLU, njunghiat n Vetramv, IPATIE, njunghiat n Ghet, ISAAC, njunghiat n Mnstirea Salail, MACARIE i MARCU, ucii n cea mai din afar pustie VENIAMIN, dup Elimon, EUSEBIU, njunghiat n Toi,
ILIE, n A z a ,

IACOB, care s-a artat n vis (22 mar./mrior) unui credincios n anul 1998 i l-a anunat c va veni la el printr-o parte din Sf. moate ale lui, etc; Sfntul Cuv. TEODUL din Sinai, fiul lui NIL cel nelept (sec. V); Sfntul Cuv. TEFAN din Chenalokkos, ntemeietorul Mnstirii Hinolacul (Bitinia, f716); Sfntul Ier. SAVA I, arhep. Serbiei, ctitor al Sf, Mnstiri Hilandar (Athos, f1237) 1 ; Sfnta M- AGNIA, svrit n temni n chinuri; Din alte surse: Sfntul Mc. PONIAN din Spoieto (Italia, f161);

vezi i 27 aprJprier i 6 mai/florar i 2 ian./gerar.

238

ifiNvrrae - eRAR

Sfntul Sf. Mc. FELIX, preot de neam sirian, Martirizat la Nola (Italia,
1-256);

Sfnta Cuv. NINA, cea ntocmai cu Apostolii, lumintoarea Georgiei, fiic de cneaz (f335) 1 ; Sfntul Cuv. IOSIF Analytinus din Raith (sec. IV la Sf. loan Maximovici); Sfntul Ier. KENTIGERN (Mungo), primul ep. din Glasgow (Scoia,
1"612)2;

Sfntul Cuv. ALBIN, eg. la Canterbury (Anglia, 1732); Sfntul Cuv. SIMEON prinul Serbiei, ctitor cu Sf. Sava al Sf. Mnstiri Hilandar (f1199); Sfntul Ier. MELETIE, ep. de Riazan, misionar n Yakutia fli900);

Sfntul Noul Mc. AMBROZIE GUDKO, ep. mpucat (Rusia, f1918); Sfntul Sf. Mc. PLATON, ep. de Tallinn (Estonia, f1918); Sfntul IOAN mrturisitorul din Rusia (f1961);

Pomenirea eroilor romni ION MOA i VASILE MARIN care s-au svrit n lupta de la Majatahonda Spania (f1937); Adormirea lerom. COSMA, misionar n Zair (n. 1942 - f1989).

Z i u a a 1 5 - a / 2 8 gerar

Din Minei: Sfntul Cuv. PAVEL TEBEUL, sihastru, ntemeietorul vieei sihstreti
288-t341);

(n.

Sfntul Cuv. IOAN COLIBAUL din Constantinopol, fiu de general (1450);

1 2

vezi Minei pe ianuarie, Rentregirea, Alba-lulia, 2005. pe 13 ianJgerar n V.S.O.A. i I.S.A. 239

I3Hi/3Rie - <S<5R3R

Sfntul Mc. PANSOFIE, fiul lui Nil proconsulul din Alexandria, moarte n chinuri (1*249 sau 1*250 sau +251); Sfinii Cuv. 6 prini care n pace s-au svrit; Din alte surse: Sfntul Sf Mc. MAXIM, ep. de Nola (Italia, cca. 1*250); Sfntul Mc. EFISIE apostolul Sardeniei (Italia, 1*286); Sfintele SALOMEA din Utjarma i PERODZHAVRA din Sivnia (Georgia, sec. IV), cele care au scris viaa Sfintei Mina, lumintoare Georgiei; Sfnta Cuv. ITA, pustnica, mama Sf. Brendon, ntemeietoarea Mnstirii Kileedy (Irlanda), adormit n aceast mnstire (1*570); Sfntul Cuv. PETRU Maur (sau MAVRU), discipol al Sf. Benedict de Nursia, n Muntele Cain (f584); Sfntul Ier. PROBIE, ep. de Rieti (Italia, sec. VI); Sfntul Ier. BONET, ep. de Clermont (Frana, 1*710); Sfntul Cuv. CELVULF, monah n Anglia (1*764); Sfntul Cuv. GABRIEL din Lesnov (Bulgaria, 1*980), ucenicul, Sf. loan de Rila; Sfntul Cuv. PROHOR ntemeietorul Mnstirii Vranki (Bulgaria, sec. XI)1; Sfntul Cuv. VARLAAM de Keret (Beniengold), lng Marea Alb (sec. XVI); Sfntul Ier. NECTARIE, ep. de Tobolsk (+1667); Sfntul Ier. GHERASIM AL II LEA (Palade), patr. Alexandriei (+1714); Sfntul Sf. Noul Mc. VENIAMIN (Voskresensky), ep. de Romanov ( t i 930); Sfntul Sf. Nou Mc. MIHAIL preotul din Rusia (ti 942);

sec. X n S.O.G.; sec. XI dup alii. 240

m N v s R i e - <seR3R

Sfntul CHIRIL din Velsk [vezi i 9 iunJcirear]; Sfntul DALMATIE, fiul su arhim. Isaac a ajuns stare al Mnstirii dup moartea sa1; Sfnta ELENA;

Adormirea Mitrop. TEOCTIST al ll-lea al Moldovei i Sucevei la Sf. Mnstire Neam, Teodor n schimnicie (f1528).

Z i u a a 1 6 - a / 2 9 qerar

Din Minei:
n c h i n a r e a cinstitului lan al Sfntului A p . P E T R U ;

Sfinii Mc. i frai buni: PEVSIP, ELASIP, MES1P, nepoi de senator, i NEONILLA bunica lor (Galia, 161 - f 180); Sfntul Mc. DANACT (sau DAMAX sau DONACT), citeul din lliria, svrit prin sabie (sec. II); Sfntul Sf. Nou Mc. DAMASCHIN din Gabrovo (Bulgaria), preot la Hilandar (Athos); sugrumat (+1771); Din alte surse: Sfnta PRISCILA de la Roma, care a slujit mucenicilor (sec. I); Sfinii Sf. Mc. MARIN preotul i TEFAN diaconul din Brescia (Italia, +117 - f138); Sfinii Mc. NEON i TURBO (sau TURVON) mpreun ptimitori cu Sfntul Pevsip (cca. +161 -180) [vezi i 17 ian./gerar]; Sfnta M- IOVILA (sau IUNILA), tiat mpreun cu Sfnta M- Neonilla (sec. II);

vezi T.N. 241

mrwHRie - CRSR

Sfntul Mc. SIMFORIAN, fiul Sfntului FAUST din Galia (senator), svrit prin sabie (sec. II); Sfntul Cuv. BENIGN preotul, ucenicul Sfntului Policarp (sec. III); Sfntul HONORATUS, arhiep. de Arles (Galia), fondatorul Sf. Mnstiri Lerins (+429 sau +350); Sfntul IACOB din Tarentaise (+429); Sfnta Cuv. LIBERATA, fecioara din Pavia, sora Sfntului Ier. Epifanie (Italia, sec. VI); Sfntul Ier. ONORAT, ep. de Fondi (Italia, sec. VI); Sfntul Ier. FULGENTIE, ep. de Eciya (Spania, +633)1; Sfntul Mc. SIGHEBERT, rege al Angliei de Est (+635); Sfntul Cuv. FURSEY, misionar irlandez, ntemeietorul Mnstirii Lagny (Frana), lumintorul Angliei de Est (+650); Sfntul Ier. TIIAN, ep. i mrturisitor la Oderzo (Italia, +650); Sfntul Ier. VALERIU, ep. de Sorrente (Italia, sec. VII); Sfntul Cuv. Mc. ROMIL (sau ROMIRO) de la Vidin (Mnstirea Ravania, Serbia), mpreun cu nsoitorii si:
N E S T O R , M A R T I N I E , DANUL, SISOE, G R I G O R I E i Z O S I M A

clugri n Sf. Munte i la Sf. Mnstire Ravania (Serbia, +1375); Sfntul MAXIM din Vologda, nebun pentru Hristos (+1650); Sfntul Nou Mc. NICOLAE din Mitilene (+1771); Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN preotul din Rusia (+1919); Sfinii Mc. AN AN i MARIUS de la Roma; Sfntul Mc. ONORIE i ali 13 mpreun cu dnsul din Roma; Sfinii 9 Mucenici soldai din Roma pe via Comeliana; -

1 fratele Sfinilor Ierarhi Leandru de Sevilla (27 febr./furar) i Isidor (4 apr./prier) i al Sfintei Florentina (20 iunJcirear).

242

m t m i R i e - <seR^R

Adormirea Schim. GHERASIM Crj, Sf. Mnstire Neam (n. 1877 f1957).

Z i u a a 17-a / 3 0 qerar

Din Minei: Sfntul Cuv. ANTONIE cel Mare, ntemeietorul monahismului cretin (n. 250 - f356); Sfntul Cuv. ANTONIE cel Nou, fctor de minuni, de la schitul Vereia (Macedonia); Sfntul mprat TEODOSIE cel Mare (n. 346 - +395)1; Sfntul Cuv. AHILA, din Schit, mare duhovnic (Egipt, sec. V); Din alte surse: Sfntul Mc. TURVON, moarte n chinuri (Galia, +161 - 1 8 0 sau 169) [vezi i 16 ian./gerar]; Sfinii Sf. Mc. DIODOR preotul i MARIAN diaconul din Roma (+257); Sfntul Ier. SABIN, ep. de Piacenza fctor de minuni (Italia, sec. IV); Sfinii Cuv. ANTONIE, MERULIE i IOAN, monahi la Mnstirea Sf. Andrei din Roma (sec. VI); Sfntul Ier. SULPICIU, ep. de Bourges (Frana, |647); Sfnta Cuv. MILDGHITA, eg. la Minster (Anglia, f676); Sfntul Cuv. ANTONIE Romanul din Novgorod, fctor de minuni ( + 1 1 4 7 ) [vezi i 3 augJgustar];

soia lui Sfntului Plachila vezi 14 septJrpciune. 243

l a w a R i e - <3&R3R

Sfntul Cuv. ANTONIE din Dimsk, ntemeietorul Sf. Mnstiri Dmsk, Novgorod (+1224 la H.A. sau +1244 n S.O.G.) [vezi i 24 iunJcirear]; Sfntul Cuv. ANTONIE de la Krasni Kholm (+1481); Sfntul Cuv. ANTONIE, ntemeietorul Sf. Mnstiri Maica Domnului din Cernozersk (sec. XVI); Sfntul Cuv. MACARIE Kalogeras din Patmos, ntemeietorul colii teologice din Patmos (+1737); Sfntul Noul Mc. GHEORGHE din loanina (Epir, +1838); Sfinii Sf. Noi Mc. VICTOR (+1931) i PAVEL (+1938) preoii din Rusia; Sfntul Cuv. ANTONIE de Vologda, succesor n streie al Sfntului losif de Volokolamsk [vezi i 23 iunJcirear],

Z i u a a 18-a / 31 qerar

Din Minei: Sfntul Cuv. MAXIM BRANCOVICI, mitrop. rii Romneti (srb de origine, +1516 sau +1546); Sfinii Ier.: ATANASIE cel Mare, patr. Alexandriei, a participat la Sinodul I Ecumenic, unde a formulat sintagma consubstanialitii Tatlui cu Fiul; fervent lupttor mpotriva arianismului (295 - +373), i CHIRIL arhiep. Alexandriei, a combtut novaionismul i nestorianismul (370 - +444) [vezi i 9 iunJcirearf \ Sfnta M- XENIA, svrit prin foc; Sfntul Cuv. MARC IAN din Cipru sau din Cyrhus (Siria, cca. +388);

1 Sf. ATANASIE - Sinodul I Ecumenic, lupttor mpotriva arianismului i Sf. CHIRIL Sinodul III Ecumenic (Efes), lupttor mpotriva nestorianismului.

244

IfINVHRie - GCRAR

Din alte surse:


Sfinii Mc. A S T E R I E FORTUNAT, ZENON, ZOSIMA, MENELAPIU,

DEDAL i VALENS din Ostia (Italia, f269); Sfinii Mc. ARCHELE1A, TECLA i SUZANA din Salermo (Italia, f293); Sfnta M- PRISCA, micua copil din Roma (sec. I sau III); Sfinii Mc. TEODULA, din Anazarve (Cilicia) mpreun cu Sf. Mucenici (t304) 1 : BOEIU (sau BOITOS), svrit prin sabie, ELADIE svrit prin sabie, EVAGRIE ars n cuptor, MACARIE ars n cuptor; Sfntul Cuv. SILVAN (Palestina, sec. IV); Sfntul Ier. VENARDIE, ep. de Clermont (Frana, f423); Sfintele Cuv. FAUSTIA i LIBERATA sora sa, ntemeietoarele unei mnstiri la Como n Lom bard ia (Italia, f580 - f581); Sfntul LEOBARD de Marmontier, lng Tours (Galia, sec. VI); Sfntul NINNID (Irlanda, sec. VI); Sfntul Cuv. LEOBARD, ucenic al Sfntului Colomban ntemeietorul primei mnstiri n Alsacia (Italia, f618); Sfntul Mc. ULFRID, cretintorul Suediei (11028); Sfntul Cuv. EFREM cel Tnr (sau Filozoful) din Georgia ( f i 101); Sfntul Ier. IOACHIM, patr. de Trnovo (f1248); Sfinii Cuv. CHIRIL i MARIA soia sa, schimnici, prinii Sf. Cuv. Serghie de Radonej (t1337); Sfntul Cuv. ATANASIE (Valaam, Rusia), ctitor al Mnstirii Syandemsk, ucenicul Sfntului Alexandru de Svir (f1550);

vezi i 5 febr./furarn V.S.

245

isisvaRie - <eR?m

Sfntul Cuv. ATANASIE, clugr din Novolok (sec. XVI - XVII); Sfntul Cuv. ALEXIS (Shushania), ieromonah n Teklati (Georgia, +1923);
Sfinii Sf. Noi Mc. MIHAIL (+1919), VLADIMIR, NICOLAE i S E R G H I E preoi

(+1938), din Rusia.

Z i u a a 19-a / 1 furar

Din Minei: Sfinii Cuv. MACARIE cel Mare EGIPTEANUL, scriitor filocalic, vnztor de poame iniial (n. 300 - +390); Sfntul Cuv. MACARIE ALEXANDRINUL, preot din Chilii (Egipt, +394 sau +395); Sfnta M- EUFRASIA din Nicomidia, svrit prin sabie (+303); Sfntul Ier. GRIGORIE TEOLOGUL, printe bisericesc, poet (+389), aducerea Sf. moate n Biserica Sfinilor Apostoli (950)1; Sfntul Cuv. MELETIE Valisiatul mrturisitorul din Muntele Gale (1203 +1286) 2 ;

Sfntul Ier. MARCU EUGENICUL din Efes, mitrop. i mrturisitor (1392 +1444)3; Sfntul Ier. ARSENIE, arhiep. Cherchirei (Corfu, +959 sau +953); Pomenirea minunii din Niceea, cnd Sf. Vasile a deschis prin rugciune uile bisericii i a dat-o n seama ortodocilor4;

vezi i 25 ianJgerar i 30 ianJgerar. vezi 9 febrjfurar n V.S. 3 s-a mpotrivit singur tlhrescuiui sinod de la Ferrara-Florena (Italia), care propunea unirea cu catolicii dup ereziile lor. 4 vezi Minei pe ianuarie, Rentregirea, Alba-lulia, 2005.
2

246

m N w i R i e - <seR3R

Din alte surse:


Sfinii Mc. M A R I U S , soia sa M A R T A i fiii lor A U D I F A X i A V A C U M de

pe via Cornelia (Roma,+270) 1 ; Sfntul Ier. BASSANO, ep. de Lodi (Italia, sec. IV); Sfntul Cuv. ANTONIE eremit n Martomq'ophi (Georgia, sec. VI) [vezi i 7 mai/florar]; Sfntul BRANWALADER (sau BREWARD) de Cornwall i Insulele Channel (sec. VI); Sfntul Ier. CATELIE, ep. din Campania (Italia, +617); Sfntul Ier. REMI, ep. de Rouen (Frana, +772); Sfntul Mc. ANTONIE (Rawah, sec. VIII); Sfntul Cuv. MACARIE Postitorul de la Pecerska, (sec. XII); Sfntul Cuv. MACARIE, diacon din Kiev (Pecerska, sec. XIII - XIV); Sfntul Cuv. TEODOR, nebun pentru Hristos (Novgorod, +1392); Sfntul Cuv. MACARIE Romanul din Novgorod '(+1550) [vezi i 15 aug./gustar]; Sfntul SAVA din Zvenigorod (+1406), deschiderea Sf. moate n 1652; Sfinii Sf. Noi Mc. PETRU (+1918) i NICOLAE, (+1930) preoii din Rusia; Sfntul Ier. AMONIE, ep. de Tortona n Piemonte (Italia); Sfntul Mc. CLAUDIU; Sfntul Mc. PAVEL; Adormirea Mitrop. ATANASIE Crimca al Moldovei i Sucevei (f1631)2.

vezi i 6 iul./cuptor n V.S.C. pag 259; vezi MARIN n V.S.C. i S.O.G. n scaun n 1607 - 1617 i 1619 - 1626. n 1631 a fost nmormntat la Sf. Mnstire Dragomirna, ntemeiat de el. 247

mNUflRie - <R8R
Z i u a a 20-a 1 2 furar

Din Minei: Sfntul Cuv. EFTIMIE cel MARE din Meletina (Armenia, f 4 7 3 sau f477) 1 ;
Sfinii Mc. V A S , E U S E B I U , E U T I H I U i V A S I L I D (+303);

Sfinii Mc. IN, PIN i RIM (sau INA, PINA i RIMA) din Sciia Mic, ucenicii Sf. Ap. Andrei; moarte prin nghe (sec. II); Sfntul PETRU VAMEUL din Africa, fericit la Constantinopol (sec. VI); Sfinii Mc. TIRA (sau TIRS) i AGNI (sau AGNIE); Sfntul mp. LEON cel MARE, binecredincios din Tracia (f474); Sfnta M- ANA din Roma; Sfntul Noul Mc. ZAHARIA din Catras, svrit prin zdrobirea picioarelor n Peloponez ( t i 782); Din alte surse: Sfntul Mc. ENEN (sau NINA) (sec. I)2; Sfntul CLEMENT, preot la Lyon, ucenic al Sfntului Irineu (sec. II - III); Sfntul Sf. Mc. FABIAN, pap al Romei (f250); Sfntul Mc. SEBASTIAN din Legiunea Teban, n Piemonte (Italia, t286); Sfanta LUCINA, care s-a ngrijit de mormntul Sfntului Sebastian la Roma (t290); Sfinii Mc. VAS, EUSEBIU, EUTIHIE i VASILID din Roma (t303); Sfntul Cuv. VASSA din Palestina (sec. V); Sfntul Cuv. FECHIE, eg. n Irlanda (f665); Sfntul Cuv. EFTIMIE, patr. de la Trnovo, Bulgaria (1325 -11393);

1 2

dup H.A. 378-t473. din D.M.B.A.

248

mm/aFtie - G<RSR

Sfntul Cuv. EFTIMIE tcutul de la Pecerska (sec. XIV); Sfntul Cuv. NEOFIT de la Vatoped (sec. XIV); Sfntul Cuv. EFTIMIE de la Siamzemsk, ntemeietorul Sf. Mnstiri (+1465 sau +1470 n S.O.G.) [vezi i 11 aprJprier]; Sfntul Cuv. LAVRENTIE din Kiev (Pecerska, sec. XV)1 [vezi i 28 aug.]; Sfntul Cuv. EFTIMIE de Arkhangelsk (Rusia, +1523); Sfntul Cuv. TEODOR (Kuzmici), mai nti ar al Rusiei sub numele de Alexandru I (+1864); Sfntul Sf. Nou Mc. PAVEL preotul din Rusia (+1940); Sfntul Cuv. EFTIMIE (Kereselidze) Mrturisitorul, Georgia (+1944); Adormirea Monah. DAMIAN ru, Sf. Mnstire Secu (n. 18.12.1929 f1964).

Z i u a a 21-a / 3 furar

Din Minei: Sfntul Cuv. MAXIM MRTURISITORUL, printe bisericesc, a participat la Sinodul VI Ecumenic (580 - +662); Sfntul Mc. NEOFIT din Niceea Bitiniei, svrit prin prin sabie (+290; la alii +303 sau +305); Sfntul Ier. ZOSIMA, ep. Siracuzei din Sicilia (+662 sau +660);
Sfinii Mc. E V G H E N I E ( E u g e n ) , V A L E R I A N , C A N D I D i A C H I L A din

Trapezunt; svrii prin sabie (+292);

sec. II n S.O.G.

249

iSHVSRie - <eR8R

Sfnta M- AGNIA, bogat din neam strlucit (Roma, +304)1; Sfinii 4 Mucenici din Tir, svrii prin sabie; Sfntul Cuv. NEOFIT, ngrijitorul Mnstirii Vatoped; Din alte surse: Cinstirea Sf. Icoane a Maicii Domnului Hodighitria" la Xenophontos, fctoare de minuni; Cinstirea Sf. Icoane a Maicii Domnului Paramytia" la Vatoped; Sfnta M- EMERENTIANA din Roma (+306); Sfntul Ier. EPIFANIE, ep. de Pavia (Italia, +496); Sfntul Mc. ANASTASIE, ucenicul Sf. Maxim Mrturisitorul (f662);
Sfntul Cuv. M A X I M G R E C U L din Tver (1470 - +1556);
;j

Sfntul Cuv. TIMON de la Nadeyen i Kostroma (+1840); Sfntul Sf. Nou Mc. ILIE, preot din Rusia (+1938); Sfnta FLORENTINA (sau FLORENIA), mama Sf. Mc. Neofit; Sfntul Ier. FRUCTUOSUS din Toledo (Spania); Sfnta Cuv. IRINA; Sfntul Cuv. LAWDOG din ara Galilor; Sfntul Mc. PATROCLU.

Z i u a a 22-a / 4 furar

Din Minei: Sfntul Ap. TIMOTEI, ep. Efesului, ucenic al Sf. Ap. Pavel, ucis cu pietre (109 sau +97)2;

1 2

n.250 - f306 la V.S.O.A. Apostol din cei 70, vezi i 4 ian./gerar.

250

m N v a R i e - <seR3R

Sfntul Ier. GAUDENTIE, ep. de Navara (f418); Sfntul Cuv. Mc. ANASTASIE PERSUL, fiu de vrjitor, se convertete i devine clugr, ucis prin trangulare (Barsaloc, Asiria, f628) 1 ;
Sfinii Sf. Mc. P E T R U i L E O N episcopii, S I O N I U , G A V R I I L , I O A N i P A R O D preoii, M A N U I L , G H E O R G H E i ali 3 7 7 d e M u c e n i c i n

Adrianopol (|836); Din alte surse: Sfnta BLASILA, vduv i penitent la Roma (|383); Sfntul Cuv. GHENADIE, ep. n Doveltos (f814); Sfntul BRIHTWALD de Wilton (f1045); Sfntul Cuv. Mc. ANASTASIE, diaconul din Kiev (sec. XII) [vezi i 27 febr.,/furar]; Sfntul Cuv. IOSIF SAMAKOS din Creta (+1511) [vezi i 29 augJgustar]; Sfntul Cuv. MACARIE din Zhalin, fctor de minuni (Rusia, 1539 f i 622);

Sfntul Cuv. IOASAF (Bolotov), lumintorul Alaski i Americii (f1799); Sfinii Sf. Noi Mc. NICOALE i IOAN protopopii mpreun cu preoii:
IOAN, IOAN, EFTIMIE, IACOV, IOAN i P E T R U (Rusia, +1938);

Sfnta Cuv. BLESILA, stare ucenic a Sfntului leronim de Stridon2; Sfntul Mc. CASTUL din Italia; Sfanta IRINA, vduv de la Roma; Sfntul Sf. Mc. VICHENTIE diaconul;

vezi i 24 ian./gerar, mutarea Sf. Moate. fiica Sf. Cuvioasei PAULA din Roma (26 ian./gerar) i sora Sfintei Eustochia (28 sept/rpciune) [vezi S.S.P.].

251

Adormirea Ep. DOSOFTEI Herescu, al Rduilor, ucenicul Cuv. Sila, eg. Schitului Sihstria Putnei (n. 1710 - f1789)1.

Ziua a 23-a / 5 furar

Din Minei: Sfntul Mc. CLEMENT, ep. Ancirei (1*296 sau f312) 2 ; Sfntul Mc. AGATANGHEL din Ancira (Roma) mpreun ptimitor cu Sfntul Mc. Clement; svrit prin sabie (+312); Sfntul Cuv. EUSEBIU din Siria, zvort n Sf. Mnstire Coryphe lng Antiohia (sec. IV - V) i SALAM AN (sihastrul) din Mesopotamia (1*400); Sfntul Cuv. MAVSIMA Sirui din Siria (sec. IV - V); Sfinii 2 Mucenici aruncai ntr-o groap n oraul Parium (Helespont); Sfntul Cuv. P AU LIN milostivul, ep. Nolei, prietenul Sfntului Niceta de Remesiana din Dacia, mare dregtor (1*431 )3; Pomenirea Sf. Sinod al Vl-lea ecumenic (cunoscut ca Sinodul I Trulan), Constantinopol (680-681), pe vremea lui Constantin al IV-lea Pogonatul, tatl lui Justinian Rinojmitul. Sinodul a afurisit pe cei ce spuneau c Hristos dup ntrupare a avut doar o singur voin (novaienii); Din alte surse: Sfnta Cuv. TERASIA, soia Sfntul Ier. Paulin de Nola (vezi mai sus)4] Sfnta M- MESALINA, fecioar din Foligno (Italia, 1*249);

a strmutat Sf. moate ale Sfntului M. Mc.loan cel Nou de la Suceava, din Polonia (Jolkova). A fost i Episcop al Cernuilor i Bucovinei; mormntul la Horecea Cernui. 2 la 12 ani intr n mnstire, la 20 de ani ajunge episcop, ptimete 28 de ani de la 11 tirani. 3 vezi i 22 iunJcirear, ziua adormirii. 4 azi e prznuit mpreun cu soul ei; vez' V.S.C. p. 164.

252

1 < 3

Rl -

Sfinii Sf. Mc. HARITON i HRISTOFOR diaconii, mpreun cu Sfntul Sf. Mc. Clement (+296 sau +312); Sfnta M- EMERETINA (Roma, +305); Sfntul Ier. AMASIE, ep. de Tiano (Italia, +356); Sfntul Ier. ASCOLIE, ep. de Tesalonic (+384); Sfnta GRIGORIA, fecioar din Roma (sec. VI); Sfntul Ier. ILDEFONS (Alfonso), ep. de Toledo, Spania (600 - +667); Sfntul Cuv. DIONISIE de Platina, a trit n Munii Olimp i Athos (+1541); Sfntul GHENADIE din Kostroma (+1565), ucenic al Sf. Cornelie din Komel [vezi i 19 aug./gustar]; Sfntul Ier. TEOCTIST ep. Novgorodului (+1310), mutarea Sf. moate n 1786;
Sfintele Noi M - e E V D O C H I A 1 , E C A T E R I N A i MIRIA, i S E R A F I M din

Rusia (+1938);
S o b o r u l T u t u r o r Sfinilor d e la Kostroma (Rusia).

Din Minei: Sfnta Cuv. XENIA din Roma (numele adevrat EVSEVIA sau EUSEBIA) i cele dou roabe ale sale (sec. V); Sfinii Mc. PAVEL, PAVSIRIE i TEODOTION, monahi, frai buni din Egipt; svrii prin sabie (la alii necai) (+303 - +305); Sfinii Mc. VAVILA (din Sicilia) mpreun cu TIMOTEI i AGAPIE ucenicii si, svrii prin sabie (sec. III); Sfntul Cuv. MACEDONIE, preot din Fenicia (Siria, +430);

sor de

253

Sfntul Cuv. ANASTASIE PERSUL (f632), aducerea Sf. sale moate n Cezareea Palestinei1; Sfinii Mc. ERMOGHEN i MAMANT (uneori apare ca Mina); Sfntul Ier. FILON, ep. Calpasiei (Cipru, sec. V); Sfntul Cuv. FILIPIC, preot; Sfntul Mc. VARSIM (sau VARSIMEU) i cei 2 frai, care prin sabie s-au svrit; Sfntul Cuv. ZOSIMA din Palestina, ep. n Babilon (la alii din Sidon, Fenicia, sec. VI); Sfntul Cuv. DIONISIE din Olimp, Platina i Muntele Athos (din Slatina, Tesalia, f1541) 2 ; Artarea Sfntului slvitului Mare Proroc IOAN, naintemergtorul i Boteztorul Domnului, aproape de Tavru 3 ; Din alte surse: Sfntul FELICIAN, ep. de Faligno (Italia, f254); Sfntul Ier. ZAMASIE, ep. de Bologna (Italia, f268); Sfntul Ier. GUASACH, ep. de Granard (Irlanda) ucenicul Sf. Patrick, lumintorul Irlandei, fiul fostului stpn al Sf. Patrick (f450 sau f460); Sfinii Sf. Mc. SOFIAN episcopul i BENIGN diaconul din Benevento (Italia, f476 - f493); Sfntul LUPICINUS de Lipridiaco din Galia (f500); Sfntul Cuv. CADOC, ntemeietorul Mnstirii Uncarvan (ara Galilor, sec VI)4;

1 2 3 4

vezi i 22 ian./gerar, ziua adormirii; vezi i 23 ian./gerar n sinaxarul grec; vezi Minei pe ianuarie, Rentregirea, Alba-lulia, 2005; vezi i 25 sept/rpciune n I.S.A. i H.A.

254

Sfntul Cuv. NEOFIT Pustnicul, Zvort (Cipru, +1134 sau +1183 sau 1-1214 la H.A.); Sfntul Ier. GHERASIM, ep. de Perm (Rusia, +1442) [vezi i 29 ian./gerar]; Sfntul Mc. IOAN de Kazan, tiat de ttari (+1529); Sfnta XENIA din Sankt Petersburg, nebun pentru Hristos (sec. XVIII) [vezi i 11 septJrpciune]; Sfntul Noul Mc. NICOLAE din Rusia (+1918);
Sfinii Mc. EMETR1E, MAXIM i FELIX din Roma;

Sfntul Cuv. FILOTEU, ntemeietorul Mnstirii Filoteu din Sf. Munte.

de Dumnezeu (329 - +390), fiul Sf. Ier. GRIGORIE de Nazianz i a Sfintei NONA. Printe bisericesc, poet, prietenul Sf. Ier. Vasilie cel

Sfntul Ier. BRETANION (Roma), ep. Tomisului (+381); Sfntul Cuv. PUBLIE (sau POPLIE sau POMPLIE), dregtor din Zeugma de pe rul Eufrat (Siria, cca. +380); Sfntul Cuv. MARIS (sau MARIUS) din Siria (cca. +430); Sfnta M- MEDULA mpreun cu nsoitoarele ei, svrite prin foc; Sfntul Cuv. APOLLOS, pustnic n Egipt (sec. IV); Sfntul Ier. CASTIN, ep. Bizanului (+237); Sfntul Cuv. DIMITRIE Schevofilaxul din Constantinopol; pstrtorul Sf. Vase (sec. VIII);

255

m N w m i e - SCRBR

Sfntul Noul Mc. AVXENTIE, svrit prin sabie n Constantinopol (+1720); Din alte surse: Cinstirea Sf. Icoane a Maicii Domnului Bucuria neateptat1;
Sfnta M- FELICIA (+164) i cei 7 fii ai si: MARIAL, IANUARIE, FELIX, PHILIP, SILVAN, A L E X A N D R U , VITALIE;

Sfinii MAUR i PLACHIDIE, ucenicul Sfntului Benedict de Nursia (Italia, sec.VI); Sfntul Sf. Mc. PREJECT, ep. de Clermont (+676); Sfntul Sf. Mc. PRIX, ep. de Clermont (Frana, +776); Sfntul Ier. MOISE, arhiep. Novgorodului (+1362); Sfntul GRIGORIE din Golutvin (sec. XV); Sfntul Cuv. AN ATOLI E (sau Zertsalov) btrnul de la Optina (+1894); Sfntul Ier. GABRIEL, ep. de Imereti (Georgia, +1896); Sfnta M- ELISABETA, mare duces, soia marelui duce Serghei Alexandrovici (asasinat la 18 febr./furar +1905), fiica ducelui de Darmstadt2 [vezi i 24 ianJgerar]; Sfnta Cuv. Nou M- MARGARETA (Gunaronulo) din Menzelino
(+1918);

Assuage my Sorrow" i Unexpected Joy" n limba englez. a trecut de la protestantism la Ortodoxie n ciuda opoziiei familiei i s-a cstorit cu nobilul rus. Dup moartea soului a ntemeiat la Moscova Sf. Mnstire Marta i Maria", unde a vieuit ca monahie. A fost aruncat de vie mpreun cu ali membrii ai familiei Romanov n puul unei mine prsite la 18 iul./cuptor 1918, unde a supravieuit cteva zile; trupul Sfintei a fost pzit nevtmat i Sf. moate se afl n Biserica Sf. Maria Magdalena din Ierusalim; fondatoarea Sf. Mnstiri Marta i Maria" din Moscova, dedicat operelor de binefacere.
2

256

mNvaRie -

Sfinii Cuv. Noi Mucenici Rui ucii n 1918 ia Mnstirea Oranki (lng Niyni Novgorod). n afar de cei 11.000 de clugri statisticile arat c ntre anii 1917 i 1921 au fost martirizai n Rusia 78 ierarhi, 2700 preoi, 2000 cnlugri i 3400 monahii; Sfntul Sf. Nou Mc. VLADIMIR, mitrop. de Kiev (+1918); Sfntul Sf. Nou Mc. VENIAMIN, mitrop. de Petrograd (+1922); Sfntul Cuv. NECTARIE de la Optina (+1928); Sfntul Sf. Nou Mc. PETRU (Zverev), arhiep. de Voronej (+1929); Sfntul Sf. Nou. Mc. VASILE (Zelentsov), ep. de Priluki (+1930); Sfnta Cuv. Nou M- ATANASIA (Lepeshkin) din schitul lui Zosima (+1931); Sfntul Sf. Mc. ALEXANDRU Hotovitsky, preot (1827 - +1937); Sfntul Nou Mc. BORIS din Rusia (+1938); Sfntul Mc. ARTEMIE pruncul i cei mpreun cu dnsul ANTIMASIE,
SABIN, LEODOCHIE i TEOGHEN din Campania (Italia);

Snta CASTULA din Capua; Sfinii Mc. FABIAN i SABINIAN n Sicilia; Sfntul SODON din Ravena; Sfntul Ier. VASILE al ll-lea, ep. de Rostov (Rusia);
Soborul Tuturor Sfinilor Noi Martiri Rui din sec. XX.

Ziua a 26-a / 8 furar

Din Minei:
Sfinii Cuv. XENOFONT, soia MARIA i fiii ARCADIE i IOAN din Con-

stantinopol (sec. VI); Sfntul Cuv. SIMEON cel Btrn din Muntele Sinai (Siria, +390);
257

IfINVfIRie - GeRSR Sfntul Cuv. GAVRIIL, eg. la Ierusalim, ucenicul Sf. Eftimie cel Mare (+490); Sfinii Sf. Mc. ANANIA preotul, PETRU temnicerul i 7 ostai (Fenicia); au ptimit chinuri, svrii prin nec (+295); Sfinii 2 Mucenici din Frigia, svrii prin sabie; Sfntul Cuv. AMONA (sau AMON), ucenicul Sf. Antonie cel Mare, Egipt (sec. IV); Pomenirea cutremurului cel mare din Constantinopol n vremea lui Teodosie cel Mic1; Din alte surse: Sfnta Cuv. PAULA din Roma, fondatoarea monahismului din Palestina (347 - +404) 2 ; Sfntul Ier. CONON, ep. i fondator al Sf. Mnstiri din Insula Omului (+648); Sfnta Cuv. TEORIGHITA, monahie n Anglia (+681); Sfntul Sf. Mc. AUSILIE, ep. de Frejus (+483); Sfntul Cuv. IOSIF, fctorul de cntri, arhiep. Tesalonicului (+832) [vezi i 14 iulie] i Sfntul Cuv. TEODOR STUDITUL, fratele su (+826), mutarea moatelor lor la 845; Sfntul Cuv. CLEMENT, Mnstirea Stirion, nevoitor n Teba Greciei pe Muntele Sagmation, (+1111 )3; Sfntul DAVID al lll-lea Furarul", mpratul Georgiei socotit nnoitorul Credinei ortodoxe n Georgia (1089 - +1130);

vezi Minei pe ianuarie, Rentregirea, Alba-lulia, 2005. La 15 ani a fost cstorit cu un ilustru i bogat aristocrat Toxatins; a avut 5 copii: Sfnta Cuvioas Blesila (22 ianJgerar) i Sfnta Eustochia (28 sept/rpciune) ucenice ale Sf. Ieronim de Stridon (Fericitul leronim), i nc dou fiice i un fiu: Paulina, Rufina i Toxotius; vezi i 30 sept./rpciune n I.S.A. vezi i 27 ianJgerar, n unele Sinaxare greceti.
2

258

iflNvarae - <Srmr
Sfntul Cuv. XENOPHONT, eg. la Robeika, Novgorod (+1262); Sfntul Cuv. ARCADIE de Viajma (+1592); Sfnta Nou M- Maica MARIA de Gatcina (Rusia, +1930); Sfntul Sf. Nou Mc. CHIRIL, mitrop. al Kazanului (Rusia, f1937); Sfntul Sf. Nou Mc. ARCADIE, episcop (Rusia, +1938); Sfntul Nou Mc. IOAN (Rusia, +1938);

Adormirea Schimonahiei TAVEFTA Ursache (Sf. Mnstire Agapia, f1858); Adormirea Mitrop. IOSIF (Naniescu) f1902). al Moldovei i Sucevei (n. 1868 -

Ziua a 27-a / 9 furar

Din Minei: Sfntul Ier. IOAN GUR de AUR (Hrisostom), patr. Constantinopolului (344 +407), aducerea Sf. sale moate n 437 [vezi i 13 novJbrumar i 30 ianJgerar]; Sfnta MARCIANA mprteasa cea socotit ntre apostoli, soia mpratului Iustin I (+527); Sfntul Cuv. CLAUDIN (sau CLAUDIAN sau CLOVDIN); Sfntul Cuv. PETRU Egipteanul, de la Chilii, Egipt; ucenicul Avei Lot (sec. IV); Sfntul Noul Mc. DIMITRIE din Constantinopol (+1784); Din alte surse: Sfntul Mc. IULIAN din Sora (Italia, sec. II); Sfntul Ier. IULIAN, ep. de Mans (+250); Sfntul Mc. LAVERIE din Caiabria (+269);
259

latwaRie - <seR3R

Sfntul Ier. VITALI AN, pap al Romei (+672); Sfntul Cuv. CONIE, monah din Calabria (sec. X); Sfntul Noul Mc. PETRU Zverev (+1929); Sfntul DIMITRIE (Klepinine), preotul din Paris (+1944); Sfntul LEONTIE (Stasevich) din Ivanowo (+1972); Sfntul Sf. Nou Mc. LEONTIE din Tarnopol i Jablechna (Polonia, +1972); Sfntul Ier. DIMITRIAN, ep. de Tamaso n Cipru; Sfntul Ier. ILIE al ll-lea, patr. Ierusalimului; Sfntul TIT, soldatul de la Pecerska [vezi i 28 aug.];

Adormirea Mitrop. TEODOSIE, al rii Romneti (n. 1620 - f1708).

Ziua a 28-a 110 furar

Din Minei: Sfntul Cuv. EFREM IRUL din Nisibe, printe bisericesc, supranumit Harfa Duhului Sfnt" (Edessa, 306 - +373); Sfntul Cuv. PALADIE din Siria nevoitor cu Sf. Simeon cel Btrn (+425); Sfntul Cuv. IACOV Sihastrul din Porphyrianos (Palestina, sec. VI) [n V.S. la 4 mar./mrior]; Sfintele Mucenie maic i fiic, svrite prin sabie; Sfnta M- HARIS (sau HARETA), svrit prin tierea picioarelor; Din alte surse: Sfntul Mc. MARCU Pstorul din Pisidia, svrit prin sabie (+303 - +305); Sfntul Mc. FLAVIAN de la Roma (+304); Sfntul Mc. IOAN din Alexandria, doctor fr de argini, mpreun cu Sfntul Mc. Chir, svrii prin sabie (+311) [vezi i 31 ian./gerar]; 260

m m / a r n e - eR^R

Sfntul Ier. VALERIE de Saratoga (Spania, +315); Sfinii Ier. VALERIU I i VALERIU al ll-lea, ep. de Saragosa (Spania, f315 respectiv, +414); Sfntul Cuv. IOAN din Reomeea (Galia, +525)1; Sfntul Ier. ISAAC irul ep.de Ninive, scriitor filocalic, (sec. VI - VII)2; Sfntul Cuv. EFREM din Novotoryk, fratele Sf. Cuv. Moise din Kiev i slujitor al lui Boris i Gleb ( t i 053) [vezi 28 aug./gustar]; Sfntul Ier. EFREM Eunucul, ep. Pereyaslavluluii, monah n Kiev (Pecerska, +1098); Sfntul Cuv. TEODOSIE din Vologda (Rusia, +1568); Sfinii TEODOR mrturisitorul i OLGA fecioara din Rusia (+1933); Sfntul Sf. Nou Mc. IGNATIE, ep. de Skopinsk (+1938); Sfinii Sf. Noi Mc. VARTOLOMEU ierom. i VLADIMIR preotul (Rusia, +1938); Sfinii Sf. Noi Mc. PAVEL (+1940) i LEONTIE (+1972) din Rusia; Sfntul Mc. HARALAMBIE; Sfntul Mc. PLUTODOR.

Z i u a a 29-a / 1 1 furar

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. IGNATIE TEOFORUL, ep. Antiohiei (+107), aducerea Sf. Moate n sec. V;
Sfinii 7 Mucenici: FILOTEI, IPEREHIE, AVIV, IULIAN, R O M A N O , IACOV i

PARIGORIE din Samosata (Siria); li s-au btut cuie n cap (+237);

' +544 dup H.A. altul dect cel din 12 apr./prier.

261

rarwflRie

- <R3R

Sfinii Mc. SILVAN, ep. de Emesa, LUCA, diaconul, MOCHIE, citeul (uneori Micius); aruncai la fiare slbatice (+312); Sfinii Mc. SARVIL i VEVEA, sora lui, ce au ptimit n Edesa; svrii prin sabie ( f 110)1; Sfntul Sf. Mc. VARSEMEU Mrturisitorul, ep. Edesei, care i-a botezat pe Sf. Mucenici Sarvil i Vevea (nceputul sec. II); Sfntul Cuv. AFRAAT Persul, nevoitor lng Antiohia; mrturisitor al Ortodoxiei mpotriva ereziei ariane (+370); Sfntul Cuv. ACHEPSIMA [vezi 3 novJbrumar]; Sfntul Nou Mc. D I M I T R I E H I O T U L a ptimit n Hios la +1802; Din alte surse: Sfntul Ier. VALERIU, ep. de Lucca. (Toscana, Italia, sec. I); Sfntul Sf. Mc. CONSTANIU, ep. de Perugia (Italia, 1*178);
Sfinii Mc.: S E V E R I A fecioara, M A X I M i S E C U N D A , M A R C i

CALENDIN i muli alii mpreun cu ei, din Toscana (Italia, sec. IV); Sfntul SULPICIUS Sever ucenicul i biograful Sfntului Martin de Tours (1*406 sau 1*420 la I.S.A.); Sfntul Cuv. GILDAS neleptul (Gilda cel nelept"), arhim. de Wise, stare la Rhuys (Britania, +570)2; Sfntul Ier. POTAMIAN, ep. de Agricento (Sicilia, sec. VI); Sfntul Sf. Mc. ACHILIN, preot, a ptimit la Milano de mna arienilor (1*650); Sfntul Mc. ASOT din Tao Klardjeti, Georgia, rege mrturisitor (+829); Sfntul Ier. LAVRENTIE, ep. de Turov nchisul din Pecerska" (+1194); Sfntul Ier. IGNATIE, ep. de Smolensk (Rusia, +1210);

1 2

vezi notele de la 4. sept/rpciune i 15 oct/brumrel. scriitor bisericesc din ara Galilor.

262 i

m N v a R i e - CRER Sfntul Cuv. A N D R E I R U B L E O V , iconar (+1430) [vezi i 4 iul./cuptor];

Sfinii Cuvioi Episcopi de Perm (Rusia): Sfntul Ier. TEFAN [vezi 26 aprJprier]; Sfntul Ier. GHERASIM, al 2-lea ep. de Perm (+1442 sau +1437 la I.S.A.)1; Sfntul Sf. Mc. PITIRIM, al 3-lea ep. de Perm (+1455)2; Sfntul Ier. IONA al 4-lea ep. de Perm (+1471)3; Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN de Valga (Estonia, +1919):
Sfinii Sf. Noi Mc.: IOAN, LEONTIE, C O N S T A N T I N i cei 5 m p r e u n cu

dnii (Rusia, +1920); Sfinii Mc. PAPIA i MAUR la Roma sub Diocleian; Sfntul Cuv. TEODOSIE din Totma; Sfntul Ier. VACUL, Ep. de Sorrente (Campania).

Z i u a a 3 0 - a / 1 2 furar

Din Minei: Sfinii Trei Ierarhi: VASILE cel MARE, GRIGORIE de Dumnezeu
C u v n t t o r u l i I O A N G U R d e A U R ;

Sfntul Sf. Mc. IPOLIT, pap al Romei i cei mpreun cu dnsul: Sfinii Mucenici din Ostia (+269):
C H I R I A C (sauCHIRIC)(episcopul), M A X I M (preot), A R H E L A U (diacon), CIPRU MINA COMOD

TEODOR (tribun al Romei)


CENSURIN,

AURA (sau HRISI)


EUSEBIU

1 2 3

vezi i 24 ianJgerar, srbtoare local. vezi i 19 aug./gustar, srbtoare local. 6 iunJcirear, srbtoare local.

263

mHvaRie - <s<5RflR MONAGRIU, FELIX, RUSTIC

ERCULIN (sau HERCULE)


AMANOIN

MAXIM,
MAVRU, VENERIE, STIRACHIN,

OLIMPIU ERMIS (sau HERMES) SAVIN (sau SAVAIN);

Sfntul Mc. TEOFIL cel Nou din Constantinopol, s-a svrit de sabie n t787; Sfntul Noul. Mc. TEODOR Militineul, Lesbos, svrit prin sugrumare (t1784); Din alte surse: Cinstirea Sf. Icoane, fctoare de minuni a Maicii Domnului Tinos"; Sfnta M- MARTINA, fecioar din Roma (f226); Sfnta SABINA de la Lodi, vduv (+311); Sfntul Cuv. ZINON (sau ZENON), pustnicul din Antiohia, ucenic al Sf. Vasile cel Mare (+114); Sfntul Ier. FELIX al IV-lea, pap al Romei, mrturisitor (t530); Sfnta Cuv. ADELGONDA, soia regelui Clovis al ll-lea, ctitor n Maubeuge (Olanda, t680); Sfnta Cuv. BATHILDA, regina Franei soia regelui Clovis al ll-lea (f680); Sfntul Ier. ARMENTARIE, ep. de Pavia (Italia, f711); Sfntul Cuv. PETRU, ce a fost arul Bulgariei i apoi s-a fcut monah (t967); Sfntul Cuv. ZINON postitorul din Kiev (Pecerska, sec. XIV); Sfntul Noul Mc. DIMITRIE din Sliven (+1841); Sfnta Cuv. PELAGRIA cea nebun pentru Hristos de la Sf. Mnstire Diveievo (Rusia, 1i884);

264

iHHVHRie - eRciR

Sfntul Nou Mc. TEFAN (Rusia, f1945); Sfinii Noi Mc. PAVEL, DIMITRIE i EUGEN din Rusia (nceputul sec. XX); Sfntul Mc, CHIRIAC de la Lavra Sf. Sava; Sfntul Mc. IPOLIT (altul), mucenic la Piacenza (Italia); Sfntul Cuv. ZENON Pustnicul de la Lavra Peterilor din Kiev.

Z i u a a 31-a / 1 3 furar

Din Minei: Sfinii Mc. CHIR (din Alexandria) i IOAN (din Edesa), fctori de minuni i doctori fr de argini; Sfnta M- ATANASIA cu cele 3 fiice: TEODOTA, TEOCTISTA i EUDOXIA svrite prin sabie (f292) 1 ;
Sfinii Mc.: V I C T O R I N CLAUDIU i PAPIA VICTOR DIODOR NICHIFOR SARAPIN

la Corint sub Deciu, svrii prin sabie (f251); Sfnta M- TRIFINA (din Cizic, fiic de senator), folositoare maicilor care nu pot s-i alpteze pruncii (sec. I); Sfntul Noul Mc. ILIE Ardunul din Muntele Athos, svrit prin foc n Kalamata (Peloponez, |1686); Din alte surse: Sfinii FERMO i RUSTIC din Verona (Italia, f303); Sfntul Ier. GEMINIAN, primul ep. ai Modenei, mrturisitor (Italia, f348); Sfnta Cuv. M- MARCELA din Roma, ucenic a fericitului leronim, vduv ucis de gei n casa sa (n. 325 - f 4 1 1 );

311 dup Sf. loan Maximovici.

265

vezi O.A.L.S.

266

Fe&RvaRie - F$VRMR

F^BRVSRie - F&W.m

Z i u a 1 / 1 4 furar

Din Minei:
n a i n t e p r z n u i r e a ntmpinrii Domnului;

Sfntul Mc. TRIFON, din Lampsac lng Apamea (Frigia), fiu de plugar; svrit prin sabie (Siria +250); Sfntul Mc. CARION, i s-a tiat limba; Sfntul Cuv. PETRU din Galatia, pustnic lng Antiohia (Siria, +403)1;
Sfntul Cuv. T I M O T E I Mrturisitorul;

Sfntul Cuv. VENDIMIAN pustnic din Misia, ucenicul Sfntului Auxeniu din Muntele Oscia (Bitinia, +512); Sfntul Cuv. VASILE Mrturisitorul, arhiep. Tesalonicului (+895 dup H.A. sau +871 alii); Sfntul Mc. TION mpreun cu cei doi prunci ai lui; svrit prin sabie; Sfintele M-e: PERPETUA, de neam bun i FELICITAS, svrite prin sabie cu cei 7 fii ai ei; i cei mpreun cu dnsele: SATIR, REVCAT (sau RIVCAT), aruncat la fiare slbatice, SATORNIL, aruncat la fiare slbatice i SECUND, ucis n temni; din Cartagina (+203)2;

1 2

305 - f404 n S.O.G. sau alii |429. data exact a martiriului lor este 7 mar./mrior (f203) dup Martiorologul leronimian, Bibiotheca hagiografic Greac i Latin (Actele martirice).

267

F?,RRW-IRie - FltUR^-IR

Sfntul Noul Mc. ANASTASIE Naupliotul, a ptimit n chinuri, fiind cioprit (Nauplia, f1755) 1 ; Din alte surse: Sfntul Mc. FILIP fiul Sfntului Mc. Felicitas (Cartagina, f203); Sfntul Ier. SEVER, ep. Ravenei, mrturisitor cu soia sa VINCENIA i fica lor INOCHENTIA (Italia, f348); Sfntul Ier. IOLAT, ep. de Armagh (Irlanda, f480); Sfnta Cuv. BRIGITA (Brigid) ntemeietoarea Mnstirii Kildare (Irlanda) (t523) 2 ; Sfntul Cuv. SEIRIOL, egumenul de Penmon (Irlanda, sec. VI); Sfntul Mc. ILIE cel Nou din Damasc (f779); Sfntul Mc. NIL, n Damasc, decapitat de arabi (f779); Sfinii Cuv. DAVID (+784), SIMEON (f843) i GHEORGHE (f844) mrturisitorii din Mitilene (sec. IX)3; Sfntul URS preot la Aosta (Italia, sec IX)4; Sfntul Ier. TRIFON, ep. de Rostov (fi 468); Sfntul Mc. RIZCALA, fiul lui Naba din Tripoli (Italia, f l 4 7 7 ) ; Sfntul Cuv. TRIFON din Pecenga i Kola (Rusia) ( f i 583) [prznuit i la 15 dec./undrea];
Sfinii Noi Mc.: ADRIAN, POLIEUCT, PLATON i G H E O R G H E din Megara

( f i 754), aflarea Sf. moate; Sfntul Sf. Noul Mc. PETRU (Skipetrov) din Petrograd ( f l 918);

vezi 1655 la H.A iA.L.O.S. n.450 -1525 dup V.S.O.A. 3 a nu se confunda cu Sfntul Gheorghe din Mitilene din 7 apr./prier. 4 mrturisitor mpotriva iconoclasmului din Alpi provocat de erezia lui Claudiu de la Torino.
2

268

FeBRvaRie - v&MRm Sfntul Sf. Nou Mc. NICOLAE preot (Rusia, f1938).

Ziua a 2-a / 1 5 furar Din Minei:


n t m p i n a r e a D o m n u l u i nostru lisus Hristos, cnd L-a primit dreptul

Simeon n braele sale; Sfntul Mc. AGATODOR din Tiana (Capadocia), i s-au btut cuie n cap; Sfntul Noul Mc. IORDAN din Trapezunt, svrit de sabie n Constantinopol la f1650; Sfntul Noul Mc. GAVRIIL, svrit de sabie n Constantinopol la +16761; Din alte surse: Sfntul Mc. APRONIN, temnicer la Roma (f304); Sfntul Ier. RODIP, al 2-lea, ep de Lentini (Sicilia, f314); Sfntul Ier. EUSTASIE mrturisitorul, ep. de Aosta (Italia, f451); Sfntul ADALBALD soul Sfintei Cuv. Rictrude (12 mai/florar) (Frana, Belgia, sec VII)2; Sfntul Ier. PROTASIE al ll-lea, mrturisitor, ep. de Aosta (Italia, f727); Sfinii Sf. Noi Mc. VLADIMIR ierom. i IOAN preotul din Rusia (f1938); Sfntul ANTHIM de Hios fli960);

Sfntul Mc. FORTUNT i cei mpreun cu dnsul de la Roma; Sfinii Mc. LAVRENTIE i IPOLIT din Fossombrone (Italia).

sau f1672 dup H.A. bunica lui era Sfnta Gertrude (6 dec./undrea) Adalbald a avut 4 copii care au ajuns toi sfini - vezi notiele de la Sfnta Rictrude (12 mai/florar) i Snta Adalsentis (24 decJundrea) i V.S.C., p. 239.

269

Fe&Rl/aRie - F&VRMR
-

Ziua a 3-a / 1 6 furar

Din Minei: Sfntul i Dreptul SIMEON, primitorul de Dumnezeu (sec. I); Sfnta Prooroci ANA, fata lui Fanuil (sec. I); Sfinii Mc. ADRIAN i EVUL din Cezareea Capadociei, aruncai la tigri rmn neatini; svrii prin sabie la f310 sau f308 - 309; Sfntul Mc. VLASIE Bouarul din Cezareea Capadociei, svrit prin sabie (sec. III); Sfntul Prooroc AZARIA, feciorul lui Addo (sec. X .Hr.); Sfinii Mc. PAVEL i SIMON, svrii prin sabie (sec. IV); Sfntul Mc. PAVEL (altul) Sirianul, a suferit sub Diocleian (sec. IV); Sfntul Cuv. CLAUDIU; Din alte surse: Sfinii Mc.: PAPIAS, CLAUDIAN i DIODOR din Perga Pamfiliei, pstori, svrii prin sabie (f250); Sfnta M- SECONDINA, fecioar din Agnani (Italia, f257); Sfntul Ier. ANATOLIE, mrturisitorul, ep. n Cilicia, mort n exil la Salins n Jura (f406); Sfntul Ier. LAVRENTIE, ep. de Spoleto (Italia, f576);
Sfntul Ier. LAVRENTIE de Canterbury, ep. (Anglia 1619);

Sfntul Cuv. ADELIN, ntemeietorul Mnstirii Celles din Belgia (f690);


Sfnta Cuv. W E R B U R G A de Chester, stare (cca. f 7 0 0 ) ;

Sfntul Ier. ANSGAR (sau OSCAR), ep. de Hamburg, lumintorul Danemarcei i Suediei (f865);

270

F<3BFW3Rie - V&MRm Sfntul GABRIEL (Svyatoslav) de Yuriev i fiul su DIMITRIE (f1253); Sfntul ROMAN, prin de Uglici (Rusia, f1285) [vezi i 24 feb../furar]] Sfntul Ier. IACOB, arhiep. de Serbia (+1292); Sfntul Ier. SIMEON, primul ep. de Tver i Polotsk (Rusia, f1289 sau f1298); Sfntul Cuv. SAVA din loanina, de origine nobil (Serbia, sec. XV); Sfntul Ier. IGNATIE de Mariupol, mitrop. de Gothia i Kafa (f1786); Sfinii Noi Mc.: STAMATE i IOAN fraii i NICOLAE nsoitorul lor (Hios,
f1822);

Sfntul Ier. NICOLAE, lumintorul Japoniei din Smolensk (f1912) [vezi i 1 aug./gustar]-, Sfinii Sf. Noi Mc. IOAN i TIMOTEI preoii i VLADIMIR din Rusia (f1938);

Adormirea ierom. PAVEL de la Sf. Mnstire Simonov, ucenicul Sfntului Paisie Veiicikovski (f1825); Adorm. Pr. NEOFIT Elade, ieroschim. de la Mnstirea Neam i fost eg. la Sf. Mnstire Secu (f1886).

Ziua a 4-a / 1 7 furar

Din Minei: Sfntul Cuv. ISIDOR Pelusiotul, egiptean, rudenie cu Teofil i Chirii, arhiep. Alexandriei (cca. 360 - f449 sau f440); Sfntul Cuv. NICOLAE Mrturisitorul, studitul, Creta (796 - f 8 6 8 ) ; Sfntul Sf. Mc. AVRAM IE, ep. Arvilului din Persia (|347 sau |343-344);

271

- fierar
Sfntul Cuv. IOAN din Irinopole, unul din Sf. Prini de la Sinodul din Niceea (cca. f325); Sfntul Mc. TEOCTIST, svrit prin sabie; Sfntul Cuv. IASIM (sau IASMIN), fctorul de minuni; Sfntul Nou Mc. IOSIF de la Halep (Siria), fctor de minuni (f1686); Din alte surse: Sfinii Mc. JADORUS i ISIDOR care au ptimit sub Decius (+251 sau +249); Sfinii Mc. FI LE AS, ep. de Thmuis (Tebaida) i FILOROM (cca. +303); Sfntul Sf. Mc. ALDATE (sau ELDAT) din Gloucester (Anglia, sec. VI); Sfntul Cuv. EVAGRIE, prin i apoi nevoitor mpreun cu Sfntul Chio (Shio) n peterile din Georgia (sec. VI) [vezi i 28 febrJfurar]-, Sfntul Cuv. GHEORGHE, prin de Vladimir (+1238); Sfinii Cuv. AVRAAM i COPRIE din Pecenga (Vologda, sec. XV); Sfntul Nou Mc. ANTONIE din Karies (+1516); Sfntul Cuv. CHIRIL, egumen, fctorul de minuni de la Lacul Nou (Novgorod, +1532) [vezi i 7 novJbrumar]; Sfntul Sf. Noul Mc. METODIE (Krasnoperov), ep. de Petropavlonsk (+1921);
Sfinii Sf. Noi Mc.: IOAN, TEODOR, IOAN, A L E X A N D R U , ALEXIS,

EUSTATIE i SERGHIE preoii i IOAN din Rusia (+1938);


Sfinii Mc. ACHILINIE, GHEMIN, GHELASIE, M A G N U S i D O N A T din

Fossombrone (Italia); Sfntul Mc. EUTIHIE de la Roma; Sfntul Cuv. NICETAS din Pitia;

272

Un sihastru, cuvios din Antinoa (Egipt).

mitrop. a! Moldovei (+1570 la H.A.); M- AGATIA, fecioara din Palermo (Sicilia), foarte bogat (+251); M- TEODULA din Anazarb (Cilicia) ce s-a svrit ntr-un cuptor ncins (+304)1; Sfntul Cuv. TEODOSIE din Scopelon (Antiohia, cca. +421); Cuv. POLIEUCT patr. Constantinopolului (+970); Noul Mc. ANTONIE Atenianul ce s-a svrit de sabie n la+1674 2 ;

Domnului

Sf. Icoane a Maicii Domnului Sfntul Mc. EFREM din Cilicia, svrit prin sabie (+304); Sfntul Mc. BOITOS din Anazarb (Cilicia), clul Sfintelor M-e Teodula; svrit prin sabie (+304);

(vezi mai sus), n Cilicia (+304);

n S.O.G.,: Lost" n I

273

- P&RHR

Sfntul Ier. AVIT (sau AVIV), ep. de Vienna, printe bisericesc, a scris poezii, omilii, epistole (Galia, cca. 451 - f525); Sfntul Ier. TRUMVIN, ep. n Anglia (f704); Sfntul Cuv. SAVA, nevoitor n Sicilia (f995); Sfntul Ier. TEODOSIE, arhiep. de Cemigov (t1696) [vezi septJrpciune]; Sfnta Nou M- Matuska AGATHA (sau AGAFIA) (f1938); Sfntul Sf. Nou Mc. EUGEN ieroschim. (f1939); Sfntul Binecredincios PARAMON din Bielorusia (f1941); Sfntul Nou Mc. MIHAIL din Rusia (1*1942); Sfnta Cuv. AGNIA din Novgorod, stare (f1954); Sfinii Mc. LEGONIU i DOMIIAN din Abruzzo (Italia); i 9

Adormirea Mitrop. GRIGORIE Roea al Moldovei i Sucevei (f1570 la Sf. Mnstire Vorone); Adormirea mrturisitorului ION IANOLIDE (n. 1919 - f1986) a stat 23 de ani n temniele de la Aiud, Piteti Tg Ocna, Gherla, fiind prietenul cel mai apropiat al lui Valeriu Gafencu.

Ziua a 6-a / 1 9 furar

Din Minei: Sfntul Ier. VUCOL, ep. Smirnei (cca. f100); Sfntul Mc. IULIAN din Emesa, n vremea lui Numerian, medic; i s-a btut un piron n cap (Fenicia, 1*312);

274

PeBRVaRie - F0VRHR

Sfnta M- F AU STA din Cyzic, bogat, mpreun cu EVILASIU, senator, i MAXIM, judector pgn, chinuitorii ei; svrii prin foc la +305 t311; Sfinii Cuv. VARSANUFIE cel Mare, ucenicul Cuviosului Serida (Gaza) i IOAN, nvcelul su, supranumit Proorocul", scriitori filocalici (sec. VI) 1 ; Sfntul Cuv. IOAN din Licos (Egipt, +488); Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. AUGUL, ep. n Anglia (+209); Sfintele M-e: CRISTINA i CALISTA surorile i TEOFILA din Cezareea Capadociei, care au ptimit mpreun cu Sf. Muceni DOROTEEA; svrite prin sabie (+288 - cca. 300); Sfntul Mc. TEOFIL, dregtor din Cezareea Capadociei (+300), mpreun cu Sf. Muceni Doroteea; svrit prin sabie; Sfinii Ierarhi: RESTITUT, ep. de Londra, i ADELFIE ep. de Lincoln (Anglia, sec. IV); Sfinii Sf. Mc.: THE AN, GHITLIN, TEFAN i VODIN arhiepiscopi de Londra (Anglia, +450); Sfntul Cuv. IACOB, pustnic din Siria (+460) Sfntul Ier. MAEL (sau MEL), ep. de Ardagh (Irlanda), ucenicul Sfntului Patrick (+488)2 i nepotul lui; Sfntul Ier. GASTON ep. Arras (+540); Sfntul Ier. VAAST (sau VEDAST), ep. de Arras (Galia, +540) (la alii +450);

1 2

vezi 29 feb./furar n V.S. unul din cei 4 nepoi ai Sfntul Patrick (Irlanda). 275

FeBRi/MRie - FflVRflR Sfintele M-e fecioare surori MARIA i MARTA, rstignite n Egipt (sec. VI)1; Sfntul Ier. AMAND, ep. de Maestricht (Olanda, f675); Sfntul Ier. FOTIE cel Mare, mrturisitorul, cel ntocmai cu apostolii, patr. de Constantinopol ce a luptat mpotriva ereziei catolice (820 - f891) (la alii f897 sau f898) 2 ; Sfntul Cuv. ARSENIE din Iqalto (Georgia, f1127); Sfnta Cuv. DOROTEIA, schimonahia din Kain ( f i 6 2 9 ) [vezi i 24 septJrpciune]; Sfntul Noul Mc. ROMAN din Carpenisia, svrit prin sabie la f l 694; [vezi i 16 febJfurar]; Sfntul Sf. Nou Mc. DIMITRIE preotul i Sfntul Nou Mc. ANATOLIE din Rusia (|1921); Sfntul Nou Mc. VASILE (Nadezhnid), preot din Moscova (t1937) 3 ; Sfntul Sf. Mc. EBORIU, ep. de York (Anglia); Sfinii Mc.: FAUST, VASILE i SILVAN din Constantinopol (din Darion).

Z i u a a 7-a / 2 0 furar

Din Minei: Sfntul Cuv. PARTENIE, ep. Lampsacului, pescar (1*318); Sfntul Cuv. LUCA din Elada, Muntele Steirion, Focida, Eghina (890 f953; la alii f946);

vezi 8 febr./furar n Minei i Calendarul grecesc. mrturisitor al ortodoxiei mpotriva lui filioque, considerat mpreun Sfntul GRIGORIE PALAMA i cu Sfntul MARCU al Efesului cei 3 Noi Mari Ierarhi ai Bisericii. 3 vezi H.A. pe 2009.

276

Sfntul Ier. APRION, ep. Ciprului; Sfntul Cuv. PETRU din Menovata; Sfinii 4 Mucenici tribuni (demnitari) mpreun cu 1003 slujitori ucii n Nicomidia (+303); Sfinii 6 Mucenici din Frigia (unul dintre ei fiind Sfntul Mc. ADAC), svrii prin foc; Sfntul Mc. TEOPEMPT i a celor mpreun cu el;

Sfntul Ier. MAXIM, ep. de Nola (Italia, sec. II); Sfntul Mc. CHRISOL, apostolul Flandrei (+303); Sfntul Ier. ANGUL (sau AVGUL), ep. de Britania (care a suferit sub Diocleian, cca. +305); Sfntul Ier. MOISE, ep. nomazilor din deertul Egiptului (+389); Sfnta IULIANA, vduv din Bologna (Italia, +430); '

Sfnta Cuv. MASTRIDIA, pustnica de la Ierusalim (+580); Sfntul Ier. PAVEL al lll-lea, ep. de Brescia (Italia, sec. VI); Sfntul Noul Mc. GHEORGHE Alikianos din Creta (+1866); Sfntul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU preot (Rusia, +1938); Sfntul Sf. Noul Mc. VARLAAM (Ryashentsev) arhiep. de Perm (+1942); Sfntul RICHARD prin de Wessex (+720)1.

1 . t~ de la

277

FeBRvaRie - FfivRHR

Z i u a a 8-a / 21 furar

Din Minei: Sfntul M. Mc. TEODOR STRATILAT din Heraclea (Evhaita, Pont, +320 sau +312); Sfntul Prooroc ZAHARIA, din seminia lui Levi, (+620 .Hr. sau +520 .Hr. sau +460 .Hr.); Sfinii Mc. NICHIFOR i TEFAN, sfiai cu crlige de fier; Sfintele M-e MARTA1 i MARIA (surori), i LICARION, copil ce tria laolalt cu ele, mucenic din Tanis (Egipt), rstignii;
Sfinii Mc. F I L A D E L F i P O L I C A R P ;

Sfntul Cuv. PERGHET, Sfntul Ier. MACARIE, ep. Pafosului (Cipru); Din alte surse: Sfntul Ier. IUVENTIE, ep. de Pavia (Italia, sec II); Sfntul Mc. CONIT din Alexandria (+249); Sfinii Mc.: PAVEL, LUCIAN i CHIRIAC din Roma (+250); Sfntul Ier. AGATANGHEL ep.de Damasc (cca. +325); Sfnta Cuv. KEW din Cornwal (Anglia, sec. V); Sfntul Ier. ONORAT, ep. de Milano (+570); Sfnta Cuv. ELFLEDA, starea Mnstirii din Whitby, sora regelui Ecqfrith (+714) i fiica lui Oswy, regele Northumbriei2;

vezi 6 febr./furarm V.S. i la H.A. a nu se confunda cu Sfnta Cuv. ELFLEDA stare la Ramsey (29 oct/brumrel). Mama ei Sfnta Cuv. Eanfled regin i apoi egumen la Whitby (24 novJbrumar), bunicii ei, Sfntul Mc. Edwin, regele Angliei (12 octJbrumrel) i Sfnta Cuv. Edhelburga (8 septJrpciune) [vezi V.S.C., p. 84-89].

278

FeBRVIRie - F^VRflR

Sfntul Ier. PAVEL, ep. de Verdun (f749); Sfntul Cuv. CUTHMAN, pustnic n Steining (Anglia, f800); Sfntul Ier. SAVA al ll-lea, arhiep. al Serbiei ( f l 2 7 1 sau f i 268); [vezi i 30 aug./gustar]; Sfntul LIUBOV din Riazan, nebun pentru Hristos (f1921);
Sfinii Sf. Noi Mc.: S I M E O N , A N D R E I , S E R G H I E , P E T R U ( f i 9 3 8 ) i

ALEXANDRU ( f l 9 4 2 ) preoii, din Rusia; Sfinii Sf. Noi Mc. ANDREI protopopul, SIMEON i SERGHIE preoii din Rusia ( f l 942); Sfntul Mc. COMUN din Toscana (Italia); Sfinii Cuv. IOAN i VASILE, de la Peterile din Kiev, Pecerska.

Z i u a a 9-a / 2 2 furar

Din Minei: Sfntul Mc. NICHIFOR din Antiohia, plugar svrit prin sabie (cca. f257 sau f260) 1 ; Sfntul Cuv. ROMAN Cilicianul, fctorul de minuni din Rosos (Cilicia, cca. f400) 2 ; Sfinii Sf. Mc.: MARCEL ep. Siciliei, mpreun cu Sfinii Mc. Nichifor i PANGRATIU, ep. Tavromeniei (Sicilia), ucenici ai Sfntului Ap. Petru, svrii prin sabie (sec. I); [prznuit i pe 9 iul./cuptor]; Sfntul FILAGRIE, ep. Ciprului, discipol al Sfntului Petru Ap (sec. I); Sfntul Sf. Mc. PETRU Damaschin, scriitor filocalic, ep. de Damasc, care de sabie s-a svrit sub Constantin Copronim (f743);
1 2

cel care a fost prieten cu Saprichie. la Muntele Silpius, lng Antiohia.

279

FeBRVSRie - F^VRSR

Din alte surse: Sfntul Ier. FILARET, ep. Ciprului (sec. I); Sfntul Mc. APOLONIE din Alexandria (f249); Sfinii EMILIAN i BRACCHIO de Tours (Galia, sec. VI); Sfntul Ier. TEILO, ep. de Llandoff n Wales (Anglia, sec. VI); Sfntul Ier. RUFIN, ep. de Canossa (Italia, f500); Sfntul Ier. ELIDIUS, ep n Anglia (f560); Sfntul Ier. SABIN, ep de Canossa, fctor de minuni, ocrotitor al oraului Bari (Italia, f566); Sfntul Sf. Mc. SABIN, primul ep. de Avellino (Italia, f809); Sfntul Cuv. MELETIE Mrturisitorul (sec. XIII); Sfntul Cuv. PANGRATIE Sihastrul, ierom. de la Peterile din Kiev, (Pecerska, sec. XIV) (dup H.A. sec. XIII) [vezi i 28 aug./gustar];
Sfinii Cuv. NICHIFOR ( f 1 5 5 6 sau 1550) i G H E N A D I E ( f 1 5 1 6 ) , de la

Lacul Vaje (Rusia); Sfntul INOCHENTIE din Irkutsk (f1731), descoperirea Sf. moate la 1805; Sfinii Sf. Noi Mc. VLADIMIR (11930) i IOAN (f1938) preoii, din Rusia; Sfntul Noul Mc. ILIE din Frana, mort la Auschwitz ("i 942); Sfntul Sf. Nou Mc. DIMITRIE preotul i GEORGE din Frana (f1944); Sfntul Mc. ALEXANDRU i ali 38 mpreun cu dnsul de la Roma.

280

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. HARALAMBIE preot, tiat cu sabia n Magnezia (Efes) (n. 89 - f202); Sfinii Mc. PORFIRIU i VAPTOS, clii Sf. Haralambie, care de sabie s-au svrit (f202);

prin sabie (f202); Sfintele M-e ENATA din Gaza (svrit prin foc; n alte locuri apare cu numele Tea sau Teea) i VALENTINA, din Cezareea (svrit prin foc), fecioare, i PAVEL mucenicul din Gaza (la H.A. este Paula Mc.) (t235 - f238) [vezi i 18 iul./cuptor]1; Sfntul Ier. ANASTASIE al ll-lea, arhiep. Constantinopolului (+706 sau 1705 la alii)2; Sfntul Cuv. ZENON, fost ofier din Cezareea Capadociei, (|416);

Sfntul Mc. SOSTERA, fecioar din familia care l va da Bisericii pe Sfntul Ambrozie, ep. de Milano (Italia, f304);

Sfnta Cuv. SCOLASTICA, sora Sfntului Benedict de Nursia, (|543 sau 547);

281

Sfntul Cuv! IOACHIM, ep. Novgorodului (+1030) [vezi i 4 oct./brumrel]; Sfntul Cuv. VLADIMIR, prin de Novgorod (t1052); Sfnta Cuv. ANA, prines, mama Sfntului Vladimir Yaroslavici, soia lui Yaroslav I cel nelept (f1056 sau +I050 la H.A.)1; Soborul Sfinilor Episcopi ai Novgorodului:
IOACHIM (f1030) L U C A evreul (+1058) G H E R M A N (+1096) A R C A D I E (+1165) G R I G O R I E (+1193) M A R T I R I E (+1199) A N T O N I E (+1232) V A S I L E (+1352) M O I S E (+1362) S I M E O N (+1421) G H E N A D I E (+1504) P I M E N (+1571) A N T O N I E (+1648);

Sfntul Cuv. PROHOR de la Pecerska (+1107);

Sfntul IOAN Chimchimeli din Bachkovo i Gremi (sec. XIII); Sfntul Cuv. LONGHIN din Koriajemsk (Vologda, +1540); Sfntul Sf. Nou Mc. ANATOLIE, mitrop. Odesei (+1938); Sfntul Ier. SILVAN, ep. de Terracina (Italia);
Sfinii Mc. Z O T I C , IRINA, IAC HI NT i A M A N I U din R o m a ;

Sfinii 10 Mucenici Soldai martirizai pe via Lavicana, la Roma.

vezi i 4 oct./brumrel cnd e prznuit mpreun cu fiul ei, Sfntul Vladimir Yaroslavici. Sfnta Ana a fost fiica primului rege cretin al Suediei Olaf i al reginei Estrida; din botez se numea Irina la sfritul vieii clugrindu-se a luat numele Ana.

282

FeBRvaRie - FURAR

Z i u a a 11 -a / 2 4 furar

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. VLASIE, episcopul Sevastiei n Capadocia, svrit prin sabie (f316); Sfinii 2 prunci i 7 femei care au ptimit cu Sfntul Vlasie i de sabie s-au svrit (f 316); Sfntul Proroc ZAHARIA, tatl Sfntului loan Boteztorul, aflarea Sf. moate [vezi i 5 septJrpciune]; Sfnta Cuv. TEODORA mprteasa, sprijinitoarea Ortodoxiei, soia mpratului Teofil, sfrmtorul de icoane (f867); Sfntul Noul Mc. GHEORGHE robul din Kratovo (Serbia), argintar; svrit prin foc n cetatea Sofia (Bulgaria, f1515) [vezi i 26 mai/florar]; Din alte surse: Sfntul Ier. CALOCER, mrturisitor, ep. de Ravena (Italia, i"170); Sfntul Sf. Mc. LUCIUS din Andrianopolis (Tracia, f348); Sfntul Ier. LAZR, ep. de Milano (f449); Sfnta Cuv. GOBNAIT, stare la Ballyrourney (Irlanda, sec. V); Sfntul Cuv. CAEDMON de Whitby, monah i imnograf (Anglia, t680);
Sfntul Cuv. B E N E D I C T d e A n i a n e ( f 8 2 1 ) 1 ;

Sfntul Sf. Mc. VLASIE Acarnanitul din Sklavena, eg. al Mnstirii cu hramul Intrarea Maicii Domnului n Biseric" din Akamia (sec. X - XI)2;

vezi i 12 febJfurar n S.O.G. n 1923 Sfanul nsui a descoperit unei monahii n vis locul unde se aflau Sf. sale moate. El i s-a artat i Cuv. Pr. Paisie Aghioritul la 3 feb 1980 n Sf. Munte. 283

FeBRVflRie - FSURSR

Sfntul Cuv. VSEVOLOD, prin din Pskov, dup botez Gavriil (Rusia, +1137 sau 1138); Sfntul Cuv. DIMITRIE, din Priluki (Vologda), ucenic al Sfntului Serghie de Radonej (+1392).

Z i u a a 12-a / 25 furar

Din Minei: Sfntul Cuv. MELETIE, arhiep. Antiohiei celei Mari (+381); Sfnta Cuv. MARIA care i-a schimbat numele n Marin, trind n Mnstirea de clugri mpreun cu tatl ei, Sfntul EUGEN (sau EVGHEN) din Bitinia (sec. VI); Sfntul Cuv. ANTONIE II, arhiep. Constantinopolului (f901) 1 ; Sfinii Mc. SATORNIC i PLUTIN, svrii prin sabie; Sfntul Noul Mc. HRISTEA (Hristos) grdinarul din Albania, s-a svrit de sabie n Constantinopol la +1748; Sfntul HRISTO grdinarul (Albania, +1752); Din alte surse: Cinstirea Sf. Icoane a Maicii Domnului lviria" de la Moscova; Sfinii Mc. VALERIAN, VALENTIN i SAPRUT din Brescia (Italia, +117 +138); Sfntul Sf. Mc. URBAN, ep. al Romei (+223 - 230); Sfnta M- EULALIA, ocrotitoarea Barcelonei (+304); Sfntul Mc. MODEST din Sardenia (Italia, +304);

1 895 la H.A.; ca patriarh a contribuit la restabilirea unitii Bisericii dup erezia iconoclast.

284

FBRWlRie - FflVmHR

Sfnta Cuv. GERTRUDA de Nijvel, stare (Olanda, t659); Sfntul ETHILWALD din Lindisfarne (1740); Sfntul Cuv. BENEDICT din Anian (Galia, f 8 2 1 )1; Sfntul Cuv. PROHOR din Georgia, care a construit Mnstirea Sf. Cruci lng Ierusalim (f1066); Sfntul Sf. Mc. IOAN, ep. din Muntele Sinai (f1091); Sfntul Noul Mc. LUCA (Mukhaidze) din Ierusalim (t1277); Sfntul NICOLAE Dvali din Ierusalim i toi martirii i prinii din mnstirile georgiene din Ierusalim (f 1314) [vezi i 19 octJbrumrel]; Sfntul Ier. ALEXIE, mitrop. de Kiev i Moscova, fctor de minuni (t1378) 2 ; Sfntul Cuv. VAS IAN din Uglici, ucenicul Sfntului Paisie de Uglici, stare al Sf. Mnstiri Pdurea Ryabovsky" (f 1509); Sfntul Ier. MELETIE, ep. de Harkov (Rusia, f1840); Sfntul Sf. Noul Mc. ALEXIE Buy, ep. al Voronejului (f1930); Sfntul Sf. Noul Mc. MITROFAN (f1931);

Adormirea Pr. IOSIF TRIFA, iniiatorul i conductorul Oastei Domnului (n. 3.03.1888 -f1938).

Z i u a a 13-a / 2 6 f u r a r

Din Minei: Sfntul Cuv. MARTIN IAN din Cezareea Palestinei (f422);

1 2

vezi i 11 febrjfurar. la H.A. tuns clugr de eg. tefan, fratele Sf. Serghie de Radonej.

285

Fe&RvaRie - FURAR

Sfinii Ap. i Mc. ACHILA i PRISCILA soia sa, din cei 70 Apostoli; Ep. de Eraclia, svrii prin sabie [prznuit i la 4 ianJgerar i 14 iui/cuptor]; Sfntul Ier. EVLOGHIE, arhiep. Alexandriei (cca. f607 - f608); Sfinii 2 Mucenici: un tat i un fiu, rstignii pe cruce; Sfntul Cuv. SIMEON TEFAN (Nemania) regele Serbiei, ctitorul Mnstirii Hilandar (Athos), izvortor de mir (1114 - -fi 200); Din alte surse: Sfntul Mc. BENINIE din Todi (Italia, f303);
Sfntul Ier. T I M O T E l , Patr. Alexandriei ( t 3 8 5 ) ;

Sfintele M-e: FUSCA fecioara, i MAURA ddaca sa, la Ravena (Italia, sec. IV); Sfnta IULIANA, matroan evlavioas din Torino (Italia, sec IV)1; Sfntul Cuv. CASTOR din Karden, misionar n Germania (cca. f400); Sfnta Cuv. FOTINIA fecioara, mntuit prin Sfntul Martinian (sec. V); Sfnta Cuv. ZOE din Bethleem, mntuit prin Sfntul Martinian (sec. V); Sfntul Ier. TEFAN, mrturisitor, ep. de Lyon (Frana, f512); Sfntul Cuv. TEFAN, eg. la Rieti (Italia, t590); Sfntul Ier. MODOMNOC, ep. de Ossory (Irlanda, sec. VI) 2 ; Sfnta Cuv. ERMENGHILDA, egumen la Ely (Anglia, f700); Sfntul Ier. GRIGORIE al ll-lea, pap al Romei, care a mrturisit ortodoxia n faa ereziei iconoclaste (f731); Sfinii Cuv. HAYMON i VEREMOND, ntemeietori ai unei mnstiri la Meda lng Milano (f790);

1 2

s-a ngrijit de moatele Sfinii Mc. Octav, Soluter si Adventur din legiunea teban. vezi Domnoc m I.S.A.

286

FeBRVflRie - F8VR3R

Sfntul Cuv. IOSIF, eg. la Volokolamsk (Volotsk, f1515); Sfntul Ier. GRIGORIE, arhiep. de Mogilev (t1795); Sfntul Noul Mc. PAVLODAR n Rusia (t1920); Sfntul Sf. Noul Mc. SILVESTRU, arhiep. de Omsk (Siberia f1920); Sfinii Sf. Noi Mc. VASILE i GABRIEL preoii din Rusia ( f i 919); Sfinii Sf. Noi Mc. din Rusia (f1938):
Preoii: Z O S I M A IOAN PARTENIE IOAN; P A V E L i fecioarele ANA, V E R A i IRINA. NICOLAE LEONTIE IOAN VASILE VLADIMIR MIHAIL

Ziua a 14-a / 27 furar

Din Minei: Sfntul Cuv. AUXENIU, cel din muntele Oxeia, osta n Bitinia n timpul mpratului Teodosie cel Mic (f470); Sfntul Cuv. MARO, ierom. din Cir (Siria, |423 sau f370 la H.A. sau f433 la alii); Sfntul Ier. FILIMON, ep. Gzei; Sfntul Ier. AVRAAM, ep.de Carres n Mesopotamia, n timpul mpratului Teodosie cel Mare (cca. f422 sau 423 n S.O.G.);
Sfntul Cuv. Nou Mc. GHEORGHE croitorul Metilineanul care a suferit mu-

cenicia n Constantinopol la 1693;

287

Fe&RvaRie - FURAR

Din alte surse: Sfntul Ier. ELECADIE, ep. de Ravena (Italia, +112); Sfntul Sf. Mc. VALENTIN, preot din Roma (+269); Sfinii Mc.: PROCLU, EFEBIE i APOLONIE din Terni (Italia, +273)1; Sfntul Sf. Mc. VALENTIN, ep. de Terni (Italia, +273); Sfntul Sf. Mc. PETRU, patr. Alexandriei (+380); Sfntul Ier. NOSTRIANOS, ep. de Napoli, mrturistor (Italia, +450); Sfntul Cuv. ANTONIN, eg. la Sorrente i mrturisitor (Italia, +830); Sfntul Cuv. CHIRIL (Constantin) Filozoful, lumintorul slavilor cel ntocmai cu apostolii (+869)2; Sfntul Cuv. ISAACHIE Zvortul de la Pecerska, fost dregtor (+1090); Sfntul Nou Mc. NICOLAE din Corint (Constantinopol, +1554); Sfntul Cuv. Nou Mc. DAMIAN de la Filoteu i Kissavos ce a suferit n Larissa la 1568; Sfinii Mc. MIHAIL i a sfetnicului su THEODOR de Cernigov (11245), mutarea Sf. moate la 1578; Sfntul Cuv. ILARION Gerogianul din Muntele Athos (+1864); Sfntul Ier. RAFAIL, ep. de Brooklin (+1915); Sfntul Sf. Noul Mc. ONISIM (Pylaev) ep. de Tuia (+1937);
Sfinii Mc.: A N T I M , M A R C HI AN, TIAN, C E L E R I N , M A G N U S i IULIAN la

Roma pe via Flaminiana; Sfinii Mc.: VITALIE, VITALIAN i cei 44 de soldai mpreun cu dnii la Spoleto, Italia;

1 2

vezi n I.S.A. i 16 febr./furar. prznuit pe 11 mai/florar mpreun cu Sfntul Metodie. 288

Sfntul Sf. Mc. FILIMON, ep. Gazel1.

Din Minei: Sfntul Ap. ON1SIM, ucenicul Sf. Ap. Pavel, svrit de sabie (din cei 70, cca. 1 i 0 9 sau +95 la alii); [vezi i 4 ian./gerar i 22 nov./brumar]; Sfnta M- AGAPIA la Terni (Italia, +273); Sfntul Mc. CRATON Atenianul, profesor de retoric, botezat de Sf. Valentin de la Terni i mucenic la Roma mpreun cu toat famila sa (f273); Sfntul Mc. MAIOR din Gaza n vremea lui Maximian, osta; svrit prin - lovituri (+304);

Sfinii Cuv. PAFNUTIE i fiica sa EUFROSINA, clugri din Alexandria (sec. V) [vezi i 25 sept./rpciune]; Sfinii Mc. FAUSTIN i IOVIT din Brescia (Italia, +121); Sfntul Ier. TEOGNIE, ep. de Telia lng Gaza (Palestina, +523); Sfntul SEVER, preot i fctor de minuni din Abruzzo (Italia, +530);

Sfntul FAUST, tovarul i biograful Sf. Maur (Roma, +620); Sfntul OSWY (sau OSWIU), regele Northumbriei (Anglia, +670); Sfntul Ier. DECOROSIE, mrturisitorul, ep. de Capua (Italia, +695);

H.A. i A.L.O.S I

289

FCBRUaRie - FURAR

Sfntul Cuv. GUALFREDO (sau WILFRID), eg. la Piombino (Toscana,


t765);

Sfntul Ier. SIGFRID, ep. de Vxj6, lumintor al Suediei din Glastonbury (f1045) 1 ; Sfntul Cuv. PAFNUTIE Zvortul din Pecerska (sec. XIII); Sfntul Cuv. DALMAT egumenul i fondatorul Sf. Mnstiri Dormition (Siberia, +1697) [vezi i 15 ian./gerar]; Sfntul Noul Mc. IOAN din Tesalonic (+1776); Sfinii Sf. Noi Mc.: IOAN i MIHAIL preoii (+1930), PAVEL ierom., NICOLAE, ALEXIE i ALEXIE preoii i SIMEON diaconul (+1938), Rusia; Sfnta M- SOFIA, sor de mnstire din Rusia (+1938);
Sfntul Cuv. A N T I M din Hios ( 1 8 6 9 - +1960);

Adormirea Cuv. PAISIE arhimandritul, al 2-lea eg. al Sf. Mnstiri Putna (n. 1476 - f1502).
ofe^jgsec-

Z i u a a 16-a / 1 mrior

Din Minei: Toi aceti Sfini Mucenici au ptimit n Cezareea Palestinei: PAMFIL Preotul din Berit; svrit prin sabie; VALENT diaconul din Ierusalim; svrit prin sabie; PAVEL din lamnia Palestinei; svrit prin sabie; SELEUC (sau SELEUCUS), nalt dregtor; svrit prin sabie; PORFIRIU tnr de 18 ani, slujitorul Sf. Mc. Pamfil; svrit prin foc; IULIAN svrit prin foc, botezat n propriul lui snge;

vezi V.S.O.A. - Sfinii Insulelor britanice, p. 55.

290

291

Sfntul Sf. Noul Mc. PETRU Lagov (+1931); Sfntul Sf. Noul Mc. ILIE Chetvexukhin (+1934); Sfntul Sf. Nou Mc. PAVEL, preot (Rusia, +1938);

Adormirea Pr. IOAN Sabu (n. 20.10.1914- +2009J.

Ziua a 17-a / 2 mrior

Din Minei: Sfntul M. Mc. TEODOR TIRON din Evhaita (Pont), osta, pe vremea lui Maxim, svrit prin foc (cca. +306); Sfnta MARI AM NA Mrturisitoarea, sora Sf. Ap. Filip (sec. I); Sfntul Ier. AUXIVIU, ep. Solonului din Cipru, ucenicul Sf. Ap. Pavel (+102 sau+112); Sfntul Cuv. TEOSTIRICT; Sfntul Cuv. SALAMAN din Persia; Sfntul MINA Calicheladul, cel cu bun glas, aflarea Sf. moate la 861 sau 869 [vezi i la 10 decJundrea]; Sfinii MARCIAN i PULCHERIA, mpraii Greciei (+457 i +453); Sfntul Noul Mc. TEODOR Vizantiul ce s-a svrit prin sugrumare n Meletina (+1795); Din alte surse: Pomenirea Sf. Icoane a Preacuratei fctoare de minuni Tikhvin", de la Sf. Mnstire Sf. Ilie din Sf. Munte;
Sfinii Mc.: SATURNIN, CASTUL, MAGNUS, LUCIU, ROGAT, IOAN i cei

mpreun cu dnii la Terni (Italia, +273);

292

FBRUf1Rie - F I & R 3 R

Sfinii Mc.: DONAT, SECONDIAN i ROMUL din Concordia (Italia, f303); Sfntul Sf. Mc. HABET-DEUS, ep. de Luni, mucenic de mna vandalilor arieni (Italia, cca. 1500); Sfntul Cuv. GHEVROC din Anglia (sec. VI); Sfntul Cuv. FINTAN, ntemeietorul Mnstirii Clonenagh din Irlanda (t603); Sfntul Ier. FINAN, ep. de Lindisfarne (Anglia) (f681 sau 661 dup H.A.); Sfntul Ier. SILVIU, episcop i ncretintorul regiunii Teheranului (1720); Sfntul Ier. SILVAN, ep. de Cremona (Italia, +763); Sfntul Cuv. TEODOSIE cel Tcut (sau THEODOR dup H.A.) din Kiev (sec. XIII); Sfntul Ier. TEODOSIE, patr. de Trnovo (Bulgaria) i ROMAN, ucenicul su (f1362) 1 ; Sfntul Noul Mc. MIHAIL din Andrianopol (-fi490 sau 1544) [vezi i 10 marJmrior]; Sfntul Ier. ERMOGHEN, patr. al Moscovei i al toat Rusia (1530 - f1611 sau f1612 dup H.A.) [vezi i 12 mai/florar]; Sfntul Noul Mc. AGATANGHEL din Bitola (f1727); Sfntul Sf. Nou Mc. TEODOR, ieromonah n Adj ara (Georgia, 1822)z; Sfntul Cuv. VARNAVA, stareul schitului Ghethsimani de la Lavra Sf. Serghie ( t i 9 0 4 sau 1906); Sfntul NICOLAE Planas, preot n Atena (1932)3; Sfntul Sf. Nou Mc. MIHAIL preotul din Rusia ( i i 938);

1 2 3

vezi i 27 nov./brumar Sfntul Ier. Teodosie. 17 octJbrumrel 2002 canonizarea. vezi i 18 febr./furar i 2 marJmrior n S.S.P., ziua adormirii.

293

FeBRVflRie - F^VRSR

Sfntul Mc. FAUSTIN i cei mpreun cu dnsul, mucenici la Roma.

Z i u a a 18-a / 3 mrior

Din Minei: Sfntul LEON I cel Mare, pap al Romei (+461 )1; Sfinii Mc. LEON i PARIGORIU care s-au nevoit n Tartarele Liciei (Patma), n vremea lui Valerian; aruncai n prpastie (sec. III); Sfntul Ier. AGAPIT, ep. Cetii Sinan (Sinade, Frigia), mrturisitor i fctor de minuni (+324); Sfntul Mc. PIULIU, care prin sabie s-a svrit; Din alte surse: Sfinii Mucenici de la Lentini (Sicilia, +255);
Sfinii Mc.: M A X I M , C L A U D I U , P R E P E D I G N U S , A L E X A N D R U i C U T I A

la Ostia (Italia, +297); Sfnta M- CONSTANA din Vercelli, sora Sfntului Ier. Eusebiu, ep. de Vercelli (Italia, sec. IV);
Sfintele: C O N S T A N A , A U G U S T A , A T T I C A i A R T E M O N A fecioare la

Roma (sec IV);


Sfinii Mc.: V I C T O R I N , D O R O T E I , T E O D U L i A G R I P A , au suferit sub

Liciniu (sec. IV); Sfntul Ier. FLAVIAN Mrturisitorul, patr. al Constantinopolului (+449) [vezi i 16 feb./furar]; Sfntul Ier. COLMAN ep. de Lindisfarne (Anglia, +678 la alii +676); Sfntul Cuv. VLASIE (sau BLAISE), clugr n Sf. Munte (sec. IX);

1 a combtut erezia cu o singur lucrare i o singur voin a lui Dumnezeu (Sinodul IV Ecumenic Calcedon).

294

FBRUf-mie - FfiVRFIR Sfntul Cuv. COSMA egumen n Yakhromsk (+1492);


Sfntul Ier. NICOLAE, patr. Georgiei (+1591);

Sfntul Sf. Nou Mc. ALEXANDRU (Medvedsky) (+1932); Comemorarea Sf. Noi Mucenici Rui care au fost ucii n Noaptea cea Sfnt" n St. Petersburg la 1932; Sfntul Sf. Nou Mc. VENIAMIN (+1938); Sfnta Nou M- IRINA din Lesbos (+1463), descoperirea Sf. moate n 1961;

Adormirea lui VALERIU GAFENCU, supranumit Sfntul nchisorilor" (Tg. Ocna, f1952).

Ziua a 19-a / 4 mrior

Din Minei: Sfinii Apostoli (sec. I),: FILIMON (unul din cei 70), ep. de Gaza, cel cruia i se adreseaz Sf. Ap. Pavel n Ep. ctre Filimon" [vezi i 4 ianJgerar i 22 novJbrumar]; APHIA Muceni, soia Sf. Ap. Filimon, ucenica Sf. Ap. Pavel; a mrturisit n Colose, n Frigia mpreun cu Sfinii Ap. Filimon i Onisim; ARHIP (unul din cei 70), ep. de Colose, fiul Sf. Ap. Filimon, mucenic n vremea lui Nero; [vezi i 22 novJbrumar]; Sfinii Mc.: MAXIM, TEODOT, ISIHIE, aruncai la fiare slbatice, i ASCLEPIODOTA, svrit prin sabie, din Adrianopol (+305 - 311);

295

FCBRVaRie - FflyRSR

Sfntul Cuv. RAVULA din Samosata, ntemeietorul mai multor mnstiri din Constantinopol (f527 sau f530 dup alii); Sfinii Cuv. EUGENIU (sau EVGHENIE) din Mauritania, moarte n chip minunat i MACARIE, mrturisitori n Antiohia, au ptimit chinuri cumplite n timpul lui Iulian Apostatul (f363); Sfntul Cuv. CONON din Pentucla, Cilicia (Palestina, f555); Sfnta Cuv. M- FILOTEIA cea din Atena (1528 - 1 i 589); Din alte surse: Sfntul Mc. GABIN din Porto Torres (Spania, f130); Sfntul Mc. GABIN preot, fratele papei Caiu (Roma, f296); Sfntul Cuv. MESROP Tlmaciul din Armenia (f439); Sfntul Mc. ODRAN, slujitor al Sfntului Patrick (Irlanda, f452); Sfntul Ier. BARBAT, ep. de Tenevento, fctor de minuni, care a ncretinat un mare numr de lombarzi (Italia, f682); Sfntul Ier. MANSUET, ep. de Milano (f690); Sfntul Cuv. DOSITEI, ucenicul Sf. Cuv. Dorotei din Gaza (Palestina, sec. VII); Sfntul Cuv. TEODOR de Sanaxar (f1791) 1 ; Sfntul Sf. Nou. Mc. NICETA din Epir ( i 809); Sfntul Sf. Nou Mc. NICHITA din Epir, ieromonah la Sf. Munte Athos
(1-1809);

Sfntul AN IAN; Sfnta M- FILOTEIA din Atena; Sfntul Mc. MASAM;

vezi 21 aprJprier descoperirea Sf. moate n 1999.

296

FeBFWaRie - F8VR8R

Sfntul Cuv. SOFRONIE.


""SS.S^gtgg""0

Ziua a 20-a 15 mrior Din Minei: Sfntul Ier. LEON, ep, Cataniei, fctor de minuni (cca. +780 sau la alii
t888);

Sfntul Sf. Mc. SADOC, episcopul mpreun cu 128 de Mucenici din Persia (+342 sau la alii +344) [vezi i 19 oct./brumrel]; Sfntul Cuv. VISARION cel Mare de neam egiptean, ucenicul Sf. Macarie cel Mare, (+466)1 ; Sfntul Cuv. AGATON Taumaturgul, pap al Romei (+681, la alii f682); Sfntul Ier. CHINDIU (Chindeu), ep. Pisidei; Sfntul Cuv. PLOTIU (Plotin); Sfntul Mc. DIDIM din Cipru; Din alte surse: Sfntul Sf. Mc. ELEFTERIE, ep. n Bizan (sec.ll); Sfntul ELEFTERIE, ep. de Tournai (Belgia) (456 - +531); Sfntul Cuv. VISARION cel Mare, nevoitor i tmduitor din Pustia Egiptului (sec. V); Sfntul Ier. EVCHER (sau EUCHER), ep. de Orleans (Frana, +743); Sfntul Cuv. AGATON fctorul de minuni, pustnic de la Peterile din Kiev (Pecerska) (sec. XIII - XIV); Sfinii Cuv. VASIAN i CORNELIE ucenicul su, de Pskov (+1570) (n S.O.G. sunt Mucenici);
1

vezi i 17 iun./cirearn unele sinaxare i 6 iun. n V.S.

297

FeBRVflRie - F$VR8R

Sfntul Sf. Mc. MACARIE i cei 34 de clugri i frai, masacrai de lutherani n Sf. Mnstire Valaam la 1578:
TIHON schim.

TIT ierom., monahii:


SAVA NIFON SIMON SILVESTRU SERGHIE PIMEN IOAN CONON ATANASIE IONA CIPRIAN GHELASIE SERAPION DAVID CORNELIU VARLAAM

i fraii:
VARLAAM LUCA DIONISIE VASILE TEOFIL ATANASIE LEONTIE FILIP PAHOMIE IOAN ANTONIE TOMA IGNATIE VASILE T E O D O R i IOAN;

Sfntul Sf. Nou Mc. NICOLAE, preotul din Rusia ( f i 938);


Sfinii Mc. VICTOR, CORONA i cei 20 mpreun cu dnii la Roma.

Z i u a a 21-a / 6 mrior

Din Minei: Sfntul Cuv. TIMOTEI din Simboli (Olimpul Bitiniei n Asia Mic, f795); Sfntul Ier. EUSTAIU, patriarhul Antiohiei celei mari; a fost la Sinodul Ecumenic (f337);
Sfntul Ier. GHEORGHE, ep. Amastridei (f802 - +811 sau f805) 1 ;

altul dect cel din 25 octJbrumrel. 298

Fe&m/fmie - pfivRHR

Sfntul Ier. IOAN al lll-lea Scolasticul, patriarhul Constantinopolului (|577); Sfntul Ier. ZAHARIA, patr. Ierusalimului (f633); Sfntul Mc. MAURICIU (sau MAVRICHIE) mpreun cu 70 de Mucenici (286 - +305) n vremea lui Maximian [pe 22 feb./furar. n V.S. dar i la 1 iul./cuptor]; Din alte surse: Cinstirea Icoanei Maicii Domnului KOZELSHCHANSKAYA", fctoare de minuni [n 21 feb./furar]; Sfntul Ier. ANTIM, ep. de Terni de Spoleto (Italia, f176); Sfntul Ier. FELIX, ep. de Metz (Frana, sec. II); Sfinii Mc.: CLAUDIU, SABIA, i MAXIM n Sicilia (+303); Sfinii 79 de Mucenici, rstignii n Sicilia sub Diocleian (+303); Sfinii Mc.: TEODOR, FILIP i FOTIN (sau FOTINO) fiul Sf. Mauriciu (t305) 1 ; Sfntul Sf. Mc. DANUL preot din Persia mpreun cu Sfnta M- VERDA fecioara svrii prin sabie (+334); Sfnta IRINA, fecioar la Roma, sora Papei Damasie (+379); Sfntul Sf. Mc. SEVERIAN, ep. de Scythopolis (+452); Sfntul Ier. MAXIMIAN, ep. de Ravena (Italia, +556); Sfntul Ier. PATERIE, ep. de Brescia (Italia, +606); Sfinii Sf. Noi Mc. ALEXANDRU, DANIEL i GRIGORIE, preoii din Rusia (+1930); Sfinii Sf. Noi Mc. CONSTANTIN preotul i PAVEL diaconul, din Rusia (+1938).

pomenii n V.S.Ia 22 feb./faurar \ la H.A.

299

FBRVc-lRI - F8VR3R

Ziua a 22-a / 7 mrior

Din Minei: Sfinii Mucenici din Evghenia, pomenirea aflrii Sf. moate (f607 - 610), au fost martirizai n 384 sau 395-423; Sfntul Cuv. ATANASIE mrturisitorul din Constantinopol (|826 sau t821); Sfnta M- ANTUSA mpreun cu cei 12 slujitori ai ei; fiic a mpratului Nero; svrii prin sabie (sec. I); Sfntul Mc. SINETOS, svrit prin sabie; Sfinii Cuv. TAL AS IE i LIMNEU (sau LIMNIE) din Siria, eremii, fctori de minuni (sec. V); Sfntul Sf. Mc. TELESFOR, ep. Romei n 127; (f138 sau f136); Sfntul Ier. VLASIE, pap al Romei1; Sfntul Cuv. VARADAT (sau BARADAT) din Antiohia (+460); Din alte surse: Sfntul Ier. ABILIUS, patr. al Alexandriei (f98); Sfntul Ier. PAPIA, ep. de lerapole (Frigia, sec. II); Sfntul Mc. MAURICIU (Mavrichie) mpreun cu 70 de Mucenici n vremea lui Maximian (286 - f305) 2 ; Sfntul Ier. TIT, ep. n Bostia (Arabia, f378); Sfntul Cuv. IRINEU, eremit din Siria (sec. V);

1 2

apare ca pap al Romei doar n sinaxarul romnesc. vezi 21 febr./furar n Minei.

300

FeBFwaRie - F 8 \ m a R

Sfinii 9 copii din Kola-Georgia (sec. VI):


1. G A A R A N I , 4. V A C H E , 7. D J U A N S H E R I , 2. A D A R N A S I , 5. BARDZINI, 8. R A M AZI, 3. B A K A R I , 6. D A C H I , 9. P A R S M A N I ;

Sfntul Cuv. ELVIN din Anglia (sec. V I ) ; Sfinii VAVILA i COMNITA, soia lui din Nicosa (sec. VII); Sfntul Cuv. IOAN Saxonul, restaurator al monahismului n Anglia dup

invazia danez (+895);


Sfinii Sf. Noi Mc.: IOSIF, VLADIMIR preoii, IOAN diaconul i IOAN (Rusia,

1-1918); Sfntul Sf. Nou Mc. MIHAIL (Lisitsyn), preotul n Ladinskaya din Rusia (1-1918);
Sfnta Nou M- TEOCTISTA Mihailovna, nebun pentru Hristos, din

Voronej (Rusia, +1936);


Sfinii Sf. Noi Mc.: MIHAIL, V I C T O R , IOAN, S E R G H I E i A N D R E I preoii, i P E T R U , L E O N I D A , S E R G H I E , A N T I P A din Rusia (+1938); Sfintele Noi M-e: P A R A S C H E V A , E L I S A B E T A , I R I N A i V A R V A R A (+1938), i A N D R E I (+1941), din Rusia;

Sfntul Nou Mc. FILARET din Rusia (+1942); Sfntul Mc. CRISTODUL, svrit prin sabie; Sfntul Cuv. LEONTIE din Athena (pustnic n Lichia)1;
Sfntul Cuv. PETRU Stilitul din Athos.

neinclus nc n Sinaxare. Viaa sa de Sfnt a fost descoperit ntr-un manuscris medieval (vezi S.O.G.).

301

F<3BRVaRie - FflVRc-l R

Z i u a a 23-a I 8 mrior

Din Minei: Sfntul Sf. Mc. POLICARP, ep. Smirnei, ucenicul Sf. loan Evanghelistul mpreun cu Sf. Ignatie Teoforul; svrit prin foc, n mijlocul focului fiind mpuns cu sulia (+167 la H.A) 1 ; Sfinii Cuv.: IOAN, MOISE din Azaz (Siria), ANTIOH i ANTONIN din Targal (Siria, sec. V)2; Sfnta Cuv. GORGONIA sora Sf. Grigorie Teologul (f372 sau +320 la alii); Sfntul Mc. CLEMENT, care de sabie s-a svrit; Sfnta M- TEA, care de sabie s-a svrit; Sfinii Cuv.: ZEVINA din Azaz, POLIHRONIU din Azaz, MOISE din Rhama i DAM IAN, (Siria, sec. V)3; Sfntul Cuv. Nou Mc. DAMIAN iubitorul de Dumnezeu, nevoitor la Mnstirea Filoteu (Athos), a mrturisit n Larisa; svrit prin sugrumare la 11568; Sfntul Cuv. DAMIAN de la Sf. Mnstire Esfigmenu (Athos, +1280); Din alte surse: Sfntul Mc. PANGRATIE din Smirna, tatl Sfntului Mc. Policarp, svrit prin sabie (sec. I); Sfntul Mc. SATURNIN din Creta, svrit prin sabie (+250); Sfntul POLICARP, preot la Roma (+300); Sfnta Cuv. ROMANA, fecioar i nevoitoare la Todi, fiica prefectului Romei, Calfurnio (Italia, +324);

+156 n D.O.A. i + 4 3 n S.O.G. 2 Sfntul Cuv. IOAN a fost ucenicul Sfntului Limneu (22 febr./furar). 3 vezi sec. IV n S.O.G. 302

FBRVfiRI - Ffam<-1R

Sfntul Cuv. ALEXANDRU, nceptorul Mnstirii Neadormiilor (+430)1; Sfntul VETURIAN din Genova, ucenic al Sfntului Martin de Tours (sec. V); Sfntul Ier. FELIX, ep. de Brescia (Italia, +652); Sfntul Cuv. BOSWELL (sau BOISIL) duhovnicul Mnstirii din Melrose (f661) i printele sufletesc al Sf. Cuthbert (Anglia); Sfnta Cuv. MILBURGA, egumen la Wenlock (Anglia, +715); Sfntul GHERMIN, prin n Anglia (+750);
Sfntul Cuv. I O A N Secertorul, din Caiabria (+1129);

Sfntul Cuv. COSMA de la Mnstirea Zographu (+1281); Sfntul Cuv. POLICARP din Briansk (Rusia, +1449); Sfntul Cuv. MOISE de la Iezerul Alb (+1480); Sfntul Sf. Nou Mc. LAZR, preot din Hidropolia (Peloponez), aruncat ntr-un cuptor ncins (+1618); Sfntul Cuv. NAZARIE al Valaamului (+1842) [vezi i 1'4 oct./brumrelf\ Sfinii Sf. Noi Mc.: NICOLAE, ALEXIE preoii i SERGHIE din Rusia (+1938); Sfntul Ier. ZENOBIE mitrop. de Tetri-Tskaro, (SERAPHIM n schim) (Rusia, +1985); Sfntul Cuv. ADRIAN de Uglici, ucenicul Sf. Paisie; Sfntul Mc. ANTONIE; Sfntul Mc. ANTONIE (altul).

1 2

vezi 3 iulJcuptor 1 n V.S. a fost eg. al Mnstirii Valaam i s-a retras n Mnstirea Sarov unde i-a nceput prima dat nevoina monahal i unde se afl mormntat. 303

FeBFWflRie - FSVR8R

Z i u a a 24-a / 9 mrior

Din Minei: Aflarea cinstitului cap al Sf. Proroc IOAN Boteztorul, prima i a doua aflare (452 i, respectiv 860); Din alte surse:
Sfinii Mc.: MONTAN, LUCIE, IULIAN, V I C T O R I N i F L A V I A N din

Cartagina, n vremea lui Valerian (f259); Sfntul Cuv. Mc. SERGHIE (sec. IV) fost magistrat, pustnic, svrit prin sabie; Sf. moate se afl n oraul Ubeda; Sfntul Cuv. ETHELBERT rege al Kentului, primul rege cretin al Angliei (n. 560-f616) 1 ; Sfntul Cuv. CUMMAIN Ailbe, stareul din lon (f669); Sfntul Cuv. ERASM din Pecerska (f1160); Sfnta Cuv. DEMETRIADA, nepoata Sfintei Probia (Italia, t425); Sfinii Mc. PAVEL i PRIMITIVA de la Roma; Sfntul Cuv. ROMAN prin de Uglici (+1285), aducerea moatelor ta 1468 [vezi i 3 febJfurar]. r-&^ge&g-e
Z i u a a 25-a / 1 0 mrior

Din Minei: Sfntul Ier. TARASIE, arhiep. Constantinopolului, ce a luptat contra eresului ce se ridicase mpotriva Sf. Icoane (n. 730 - f806) 2 ;

1 2

EDILBERT (sau ALBERT) vezi 25 febr.lfurar la H.A. fratele Sfntul Serghie Mrturisitorul 13 mai, i unchiul Sfntul Fotie cel Mare. 304

Sfntul Mc. ALEXANDRU Romanul din Drizipara (Tracia), svrit prin sabie (+305) [vezi 13 mai/florar n V.S.]; Sfntul Sf. Mc. RIGHIN, ep. Scopelor (+362)1 Sfntul Sf. Mc. IPATIE, egumenul Mnstirii lui Rufie (Frigia) n vremea lui Arcadie (+446); Sfntul Mc. ANTONIE, care prin foc s-a svrit; Sfntul Cuv. TEODOR cel nebun pentru Hristos (sau n 26 feb./furar); Sfntul Sf. Mc. MARCEL ep. Apamiei Ciprului, care prin sabie s-a svrit; Din alte surse: Sfntul Cuv. PAFNUTIE Chefalas (Egipt, sec. IV)2 [vezi 12 iun./cirear]; Sfnta CONSTANA, fiica mpratului Constantin cel Mare (+354); Sfntul Cuv. ETHELBERT (sau EDILBERT) rege al Kentului, primul rege cretin ai Angliei (n. 560 - +616)3; Sfnta Cuv. WALBURGA din Anglia, fiica regelui Sf. Richard (+779) i sora Sf. Willibald i a Sf. Winebald [vezi 7 feb./furarf; Sfntul Cuv. ERASM din Chefala (la H.A.)5; Sfntul Sf. Nou Mc. LEON (Korobezuk) preotul din Laskov (Polonia); Sfntul Mc. POLICARP (la H.A.).

vezi anul +355 la H.A.sau ALBERT (n V.S.O.A - 25 feb./furar). l-a descoperit n pustie pe Cuv. Onufrie cel Mare. 3 vezi 24 febrjfurar m S.O.G. 4 sora Sfinilor Willibald i Winebald, egumen n Heidenheim, trupul ei izvorte mir pn astzi'(vezi H.A. i V.S.O.A., p. 340). contemporan cu Sfntul Antonie cel Mare.
2

305

FeBRvaRie - FURAR

Ziua a 26-a 111 mrior

Din Minei: Sfntul Ier. PORFIRIU, ep. Gzei, de neam din Tesalonic (n. 347 - f420); Sfnta M- FOTINIA (sau LUMINIA) samarineanca, ce a vorbit cu Domnul la fntn i cei mpreun cu dnsa. Dup multe i nfricotoare munci a murit n nchisoare; Cele 5 surori: ANATOLIA (t66, svrit prin sabie), FOTA (f66, jupuit de vie i tiat cu sabia), FOTIDA (f66, legat de 2 copaci i rupt dup jupuiri), PARASCHEVI (f66, s-a svrit prin sabie), CHIRIACHI (f66, s-a svrit prin sabie); 2 fii: IOSIE i FOTINOS (mai nainte s-a numit Victor i era generalul Italiei); era fiul mai mare; jupuit de viu; SEBASTIAN ducele (jupuit), ANATOLIE osta (svrii prin sabie n Cartagina) i VICTOR, n vremea lui Nero (f66); Sfntul Mc. HRISTODUL mpreun cu Sf. Muceni Fotinia; Sfntul Noul Mc. IOAN Calfa care s-a svrit de sabie n Constantinopol la 1 i 575; Din alte surse: Cinstirea Sf. Icoane fctoare de minuni a Maicii Domnului Mezhetsk"; Sfntul Mc. TEOCLIT vrjitor, ce s-a numit nainte de Botez, Lambadie, care a ncercat prin otrvuri s ucid la porunc pe Sf. Fotinia, apoi s-a botezat; s-a svrit prin sabie (f66); Sfntul Ier. FAUSTINIAN, al 2-lea ep. al Boloniei (Italia, sec. IV); Sfntul Ier. ANDREI, ep. de Florena (Italia, f407);

306

Fe&RVflRie - F^R3R

Sfntul Ier. SERVUL, ep. de Verona (Italia, sec VI); Sfntul Mc. VICTOR (sec. VII) Sfntul Cuv. SEBASTIAN, monah al Poshekhnye (dup Sf. loan Maximovici) (+1542); Sfntul Nou Mc. ILIE din Trebizonda (+1749) [vezi i 27 feb Aaurar]; Sfinii Sf. Noi Mc.: PETRU (fi930), SERGHIE (+1933) i IOAN (+1938) preoii i Sfnta Nou M- ANA (+1937) din Rusia; Sfntul Sf. Nou Mc. IOAN, ep. de Rylsk (+1938); Sfntul Cuv. NICOLAE din Katopinon;

Adormirea Pr. MARCU Dumitrescu, monah la Mnstirea Sihstria, supranumit Fachirul" (+1999).

Z i u a a 27-a / 1 2 mrior

Din Minei:
Sfntul Cuv. P R O C O P I U Decapolitul, mrturisitorul (+750); Sfntul Mc. G H E L A S I E C o m e d i a n t u l din D a m a s c (+297) 1

Sfntul Cuv. TALALEU mrturisitorul, de neam din Cilicia (+460)2; Sfntul Cuv. TEFAN, cel ce a ntemeiat bolnia de btrni din Constantinopol (+614); Sfntul Mc. NISIU (sau NISIE), btut cu vine de bou; Sfinii Cuv. ASCLIPIU i IACOB din Nimuza (Siria, sec. V);
1 Sfini actori ce s-au convertit: Sfntul Porfirie 4 novJbrumar, Sfntul Ardalion 14 aprJprier, Genes din Roma 25 augJgustar i Glancos (fr dat); Sfntul Mc. Filimon (14 decJundrea), Ocrotitorul fctorilor'de spectacole. 2 a se deosebi de Sfinii cu acelai nume din 20 septJrpciune 119 novJbrumar I 20 mai/florar.

307

Fe&RvaRie - F^VRAR

Sfntul Cuv. TIMOTEI din Cezareea; Din alte surse: Sfinii Mc. IULIAN i CRONIN din Alexandria +250 - f252); Sfntul Ier. MACARIE, ep. de Ierusalim (+333); Sfntul Ier. LEANDRU, ep. de Sevila, apostol al Spaniei (f600) 1 Sfntul ALNOT, pustnic n Stowe (Anglia, t700); Sfntul Cuv. TIT preotul de la Peterile din Kiev (Pecerska, f1190) 2 ; Sfntul Cuv. TIT, soldatul clugr de la Peterile din Kiev (Pecerska)3; Sfntul Ier. PITIRIM, ep. de Tambov (+1648); Sfntul Nou Mc. ILIE din Trapezunda (+1749); Sfntul Ier. RAFAIL, ep de Brooklyn (+1915); Sfntul CRISOGON, mrturisitor la Genova; Sfnta M-t din Genova. > PONTIANA i ""ss.e^SM1""''
Z i u a a 28-a / 1 3 mrior

Din Minei: Sfntul Cuv. VASILE, mrturisitorul, a sihstrit mpreun cu Sf. Procopie Decapolitul (f747) 4 ; Sfntul Sf. Mc. PROTERIU, arhiep. Alexandriei (+457), tiat i ars; Sfntul Sf. Mc. NESTOR ep. de Maghid n Pamfilia, rstignit (+250);

' vezi 13 martie, ziua adormirii: fratele lui Sfntul ISIDOR (4 aprJprier) devine succesorul su; sora lui, Sfnta FLORENTINA (20 iun./cirear), egumen n Spania; fratele lui, Sfntul FULGENTIE, ep. de Ecija, Spania +633) (6 ianJgerar). 2 la H.A. sunt doi: soldatul i cel din Pecerska. 3 sec. XIV la H.A. 4 +750 n S.O.G.) +747 la H.A.) +767 n D.A.).

308

FeBRvaRie - Ffivivm Sfintele Cuv. CHIRA, MARANA, femei de neam ales i strlucit, i DOMNICA (sau DOMNINA) (+450), pustnice din Siria; Sfinii 6 Mucenici din Egipt, mpreun cu Sf. Proteriu, svrii prin sabie; Sfntul Mc. AVRICHIU, svrit prin sabie; Sfinii Apostoli NIMFAS i EVVUL (sau Euvul) din Laodiceea, din cei 70 (sec. I); Sfntul Ier. VARSOS (sau VARS), ep. Damascului; Sfnta Nou M- CHIRANA din Tesalonic svrit n chinuri la 1751 sau 1651; Din alte surse: Sfnta IOANA Mironosia din Palestina, soie de dregtor (sec. I); Sfinii Mc.: MACARIE, RUFSN, JUST i TEOFIL, olari din Roma (+250); Sfinii Cuv. ROMAN, pustnic n Munii Jura (+463 sau +410 n S.O.G.) i LUPICIN, ntemeietorii Mnstirii Condat (Galia, +410)1; Sfntul Ier. VINDEMIAL, ep de Verona (Italia, sec. V); Sfntul Cuv. SHIO (sau SIMEON), monah din Georgia (sec. VI) [vezi i 7 mai/florar]; Sfntul Cuv. OSVALD, monah n Anglia (+992); Sfntul Cuv. NICOLAE din Pskov, nebun pentru Hristos (Rusia, +1576); Sfntul Ier. ARSENIE (Matsievich) mrturisitorul, mitrop. Rostovului (nu are duhovnic) (Rusia,+1772); Sfinii 40.000 de Mucenici cretini din Antiohia.

Sfntul Lupicin este srbtorit i separat n 21 marJmrior.

309

FeBRVHRie - F & m f l R

Ziua a 29-a / 1 4 mrior Din Minei: Sfntul Cuv. DIONISIE Smeritul de la Sihstria Putnei; Sfntul Cuv. IOAN CASIAN ntemeietorul monahismului n apusul Europei, scriitor filocalic, preot; stare al Sf. Mnstiri Sf. Victor din Marsilia unde are sfintele moate: capul i mna dreapt, iar trupul tot acolo ngropat ntr-o capel subteran (435)1; Sfntul Cuv. GHERMAN din Dobrogea, prieten al Sf. loan Casian (f405); a fost hirotonit preot de ctre Sfntul Ier. loan Hrisostom (sec. V)2; Din alte surse: Sfntul Cuv. CASIAN din Kiev (Pecerska, sec. II) [vezi i 28 augJgustar]; Sfntul Cuv. IOAN, numit Varsanufie, scriitor filocalic din Mnstirea lui Serid (Gaza, sec. V)3; Sfntul Mc. THEOCTIRIST, stare la Pelecete lng Prusa (f826); Sfntul Ier. OSWALD, arhiep. de Worcester i York, ucenicul Sfntului Dunstan (f992) 4 ; Sfntul Cuv. CASIAN de la lacul Hermitage, ucenicul Sf. Alexandru de la Svir (sec. XVI); Sfntul Ier. MELETIE, ep. de Kharkov (fi840); Sfntul Ier. GHEORGHE, ep. de Develt, Bulgaria;

Adormirea monahului ATANASIE (Alexandru tefnescu) de la Mnstirea Petru Vod (n. 19191

f2008);

nevoitor n Capadocia, Egipt i Marsilia. nevoitor n Capadocia, Egipt i Marsilia. 3 vezi Filocalia XI. La alii din Nitria Egiptului. 4 vezi 28 febr./furar n V.S.O.A., p. 97, Sfntul Ier, DUNSTAN arhiep. de Canterbury 19 mai/florar.
2

310

pehrnRv k C R 3 R a

Se cuvine a ncepe acest Cuvnt, Rugndu-ne pentru belug de har i bogat mil de la Domnul, Dumnezeul i Mntuitorul nostru IISUS HRISTOS, mijlocirea Preasfintei, Preacuratei, Preabinecuvntatei

Nsctoarei de Dumnezeu i pururea Fecioarei Maria i a tuturor Sfinilor. Se cuvine iari a cere iertare tuturor celor ce vor fi ct de ct nedumerii sau tulburai de ndrzneala avut n editarea unei asemenea ncercri, avnd n vedere slabele i puinele noastre cunotine. Ne-am ncredinat cnd am purces la elaborarea acestui Sinaxar Dreptei noastre

Credine, atta ct o avem, ndejdii n ajutorul Domnului i al Sfinilor pe care i doream pomenii i cinstii dup cuviin i mai ales, pe dragostea ce le-o purtm, prea puin i prea srac. A mai strlucit n noi i recunotina nchinat lor pentru ajutorul, ocrotirea i alinarea ce o simim de cnd am aprut n lume i ne-am nvrednicit cu numirile lor n Taina Sfntului Botez Ortodox. Recunotin care ne-a cluzit mpreun cu dorina arznd de a svri aceast Lucrare ct mai corect i ct mai complet. Am tiut dintru nceput c nu vom putea mplini ceva care s mulumeasc pe toat lumea. N-am fi ndrznit dac nu aveam de partea noastr i un semn dumnezeiesc, care s dea via dorinei noastre: binecuvntarea i dragostea duhovniceasc a unui Ierarh prea ncercat n editarea de ziditoare cri duhovniceti: Prea Sfinitul Printe Galaction, Episcopul

Alexandriei i Teleormanului. Nu vom intra n amnunte, nici sentimentale, nici plicticoase, dar ne Rugm bunului Dumnezeu ca mngierea i cluzirea ce am simit-o i noi de la braul puterii i al legii dumnezeieti, ale acestui Ierarh, s o triasc, la fel mcar, ct mai muli i de la ct mai muli. Amin! Nu suntem vrednici i nici nu tim a mulumi tuturor celor care timp de 15 ani (ct a durat aceast cercetare) ne-au ncurajat i sprijinit, fie cu 311

cuvintele lor i acum la final cu bnuul (care la unii a nsemnat pentru noi toi, tot ceea ce au avut atunci). Fr clipire, cu o druire pe care am aflat-o mai mult prin cri dect n viaa de toate zilele, au fost gata de jertf toi cei pe care i vom pomeni pentru a fi pomenii. De aceea credem i mrturisim c aceast lucrare nchinat tuturor Sfinilor Ortodoci tiui i netiui nc, este rodul dragostei cerute de Domnul nostru IISUS HRISTOS, Mntuitorul lumii, a celor ce rvnesc mpriei Lui. Porunc nou dau vou: S v iubii unul pe altul, precum Eu v-am iubit pre voi, aa i voi s v iubii unul pe altul. ntru aceasta vor cunoate toi c suntei ucenicii Mei, dac vei avea dragoste unii fa de alii" (Ev. loan 13: 34-35). Este ceea ce cu predilecie, atenie i pricepere duhovniceasc neau sdit n suflete, n inimi, n cugete, cu toat puterea Duhovnicii notri sfinii: fCuv. Pr. Paul Mrcine, fCuv. Ghelasie Isihastul, Chip al Iubirii Dumnezeieti, loanichie. i le-a dat Domnul acest Dar mai nalt dect toate vrtuile cretine celor care au fcut ocol de iubire n jurul nostru. Aceasta ateptm i de la cei care se vor apleca i vor cerceta ceea ce, cu mila i harul Domnului, credem c am svrit. tiind c lucrarea este imperfect i incomplet, ne cerem iertare fiecruia dintre dumneavoastr, cu smerit nchinciune. Fie ca pietrele ce le vor azvrli unii nspre noi s zideasc falnic i nepieritoare Biseric Sfinilor toi Ortodoci. Amin! i c pe cei slabi i-a ales Domnul s-i umileasc pe cei care se cred puternici, se vede din faptul c dac se cuvin laude cuiva, acestea toate trebuie adresate Maicii Iustina, cea care a dus greul lucrrii n chip tiut i netiut i fratelui nostru mirean Marcel Constantin. Slav ie Doamne pentru mila Ta cea mare pe care o reveri tuturor celor nsetai de Adevrul Tu. Amin! fCuv. Lavrentie de la Frsinei, P.C. Varsanufie i lerom.

312

313

BIBLIOGRAFIE

1.

Mineiele pe cele 12 luni, Editura Institutului Biblic i de Misiune Ortodox al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 1967,1977 i 1984;

2.

S.O.G.

Sinaxar Ortodox General - Dicionar Arhiografic", autor: arhim. loanichie Blan, Editura Episcopiei Romanului, 1998;

3.

H.A.

Saint Herman Calendar

(1997, 2002, 2006, 2008,

2009), autor: St. Herman of Alaska, Platina, California, 96076; 4. Pr.Oh. Proloagele Ohridei I i II", autor: Sf. Nicolae Velimirovici, Editura Egumenia, 2005; 5. V.S.O.A. Vieile Sfinilor Ortodoci din Apus - Sfinii Insulelor Britanice", autor: Vlad Benea, Cluj-Mapoca, 2006; 6. V.S.C. Vieile Sfinilor Cstorii - Cstoria, cale spre Sfinenie", autor: David i Mary Ford, Editura locpia Bucureti, 2007; 7. S.S.P. Le Synaxaire, vies des Saints de l'Eglise Orthodoxe adaption frangais par Macarie, moine de Simons-Petras" J O PERIVOL1 TIS PANAGHIAS, THESSALONIQUE, 6 volume: Tome premier, 1987; Tome second, 1988; Tome troisieme, 1990; Tome quatreme, 1993; Tome cinquieme, 1996; Tome sixieme, 1996; 315

8.

G.S.~

Sfinii Georgieni Lives of the Georgian Sains", autor by archpriest Zakaria Machitadze, Editura St. Herman of Alaska, Brotherhood and Lado Mirianashvidi, 2006;

9.

A.L.O.S. -

An Alphabeticai Listing of Orthodox Sairits and Feast Days", published with the blessing of His Grace LONGIN - Serbian Orthodox Bishop of the USA and Canada, New Gracanica Metropolitanate, Editura St. Xenia Skete, Wildwood, California, 2002;

10.

S.F.O.S. -

Sfintele femei ale Orientului Sirian", autor: Sebastian P. Brock i Susan Ashbrook Harvey, Editura locpia, Bucureti, 2005;

11.

I.S.A.

Italia Sfinilor Apostoli - Sfinii Ortodoci din Italia i moatele lot", autor: Obtea Mnstirii Adormirea Maicii Domnului - Roma, cu binecuvntarea Prea Sfinitului Printe Episcop Siluan al Ep. Ort. Romne al Italiei, Roma, 2009;

12.

P.V.

Patericul Valaamuluf', traducere de Florentina Cristea, Editura Buna Vestire, Galai, 2003;

13.

P.O.

Patericul de la Optina", traducere Cristea Florentina, Editura Bunavestire, Bacu, 2002;

14. 15.

P.S. P.Sar.

Patericul Soloveulur, Editura Anestis, 2005; Patericul Sarovulur, traducere Svetlana Ceap, Editura Cartea Ortodox/Editura Egumenit; Tebaida Nordului - Sfinii clugri ai Nordului Rusiei4", alctuit i tradus n Ib. englez de Prinii Serafim Rose i Gherman Podmoensky, Editura Bunavestire, Galai, 2002;

16.

T.N.

17.

P.R.

Patericul Romnesc", autor: arhim. loanichie Blan, Editura Episcopiei Dunrii de Jos, Galai, 1998;

316

317

CUPRINS

Cuvnt nainte Abrevieri folosite Septembrie/Undrea Octombrie/Brumrel Noiembrie/Brumar Decembrie/Undrea lanuarie/Gerar Februarie/Furar Cuvnt pentru lucrarea de fa Bibliografie -

9
17

67 119 166 215 267 311 315