Sunteți pe pagina 1din 8

Abordarea euristica este conditionata de anumite caracteristici ale problemei decizionale sub urmatorul aspect: c) eforturile si timpul de calcul.

Aplicarea modelului lanturilor Markov pentru modelarea ofertei intreprinderilor pe piata necesita respectarea urmatoarelor premise: e) in fiecare faza a analizei se pot adauga noi produse fara a fi necesara modificarea matricii de tranzitie. Asocierea unitatilor estimate dupa relatia U(x)=a + bx pentru consecintele decizionale se face desemnand: e) valori obtinute prin interpolare liniara situate in intervalul [0,1]; Atunci cand au loc succesiuni de procese decizionale economice in conditii de incertitudine: e) reluarea unei probleme abordate initial in conditii de incertitudine poate conduce la determinarea pe baze statistice a probabilitatilor de realizare a starilor naturii sau la estimarea unor probabilitati apriorice, subiective; Atunci cand gradul ridicat de precizie a datelor folosite se asociaza unui grad mediu de completitudine se recomanda utilizarea: d) multimilor vagi (fuzzy). Calculul unitatilor asociate valorilor aij in cazul criteriilor de maxim se calculeaza cu formula: c. uij=(aij-aj min)/(aj max-aj min) Criteriile de decizie aplicate pentru conditiile de incertitudine, in ipoteza de rationalitate a decidentilor, presupun ca: a) alegerea decidentului se face in scopul maximizarii castigului sau minimizarii pierderii associate deciziilor; Criteriul lui Hurwicz de decizie aplicat unui model pentru conditii de incertitudine: a) indica varianta decizionala corespunzatoare celei mai convenabile combinatii dintre rezultatul cel mai favorabil si rezultatul cel mai nefavorabil; Criteriul lui Hurwicz de decizie in conditii de incertitudine presupune: c)aprecierea optimismului decidentului printr-un numar 0 a 1; Decizii in conditii de incertitudine se iau atunci cand: a) nu exista informatii privind probabilitatile de realizare ale starilor naturii; Deciziile in conditiile de risc se deosebesc de cele in conditii de incertitudine prin faptul ca: a. la primele se cunosc probabilitatile asociate starilor oboective ale naturii Diferenta dintre modul cum actioneaza natura si modul de actiune al unui adversar rational consta in faptul ca: natura nu actioneaza ca un adversary intelligent; Diferenta dintre valoare obtinuta prin decizia optima pentru o anumita stare a naturii si valoarea rezultata din oricare alta alegere a variantei decizionale se numeste: c) regret Din grupa modelelor informational-decizionale nu fac parte: e) modelele de tip ADC. Din punct de vedere al preciziei, marimile ce caracterizeaza procesele economice se clasifica in: b) 1,2,5 (1.marimi vagi, 2.marimi deterministe, 5.marimi stochastice). Din urmatoarele clase de modele indicati combinatia corecta pentru clasificarea modelelor in functie de structura proceselor reflectate: e) 1,3,6,8 (1.modele informational-decizionale, 3.modele informatice, 6.modele cu profil tehnologic, 8.modele ale relatiilor umane). Disciplina definita pe scurt ca pregatirea stiintifica a deciziilor este: d) cercetarea operationala. Evidentiati afirmatia falsa referitoare la criteriul de optimizare intr-un model de aprovizionare stocare: b. Criteriul optim este dat de minimul duratei de ajustare a materialelor in stoc. Evidentiati in urmatoarea enumerare elementul care nu constituie parametrul temporal intr-un model economico-matematic de aprovizionarestocare: e. Costul de lansare a unei comenzi de aprovizionare Evolutia fenomenului studiat cu ajutorul extrapolarii fenomenologice se poate se poate exprima analitic sub forma unei functii matematice numite: a) functie de extrapolare. Expresia matematica care limiteaza domeniul posibil in care o solutie ar putea fi calculate este echivalenta: c) unei restrictii Expresia previziunii vanzarilor facuta la sfarsitul perioadei t pentru perioada urmatoare t+1, pentru un produs care nu are un profil sezonier di un trend pe termen lung, poate fi scrisa sub forma Rt = Rt-1 + (St St-1).

Extrapolarea fenomenologica reprezinta o tehnica de prognoza. Functiile utilizate in cadrul extrapolarii fenomenologice au urmatoarele proprietati: e) 2( permit aprecierea nivelurilor de 2 sau mai multe marimi economice in perspectiva), 4( descriu evolutia in timp a unei marimi economice), 8( sunt functii de exploatare liniara cu mai multe variabile dependente). Identificati afirmatia falsa referitoare la multimile vagi:d. stabilirea gradelor de apartenenta nu afecteaza caracterul obiectiv al multimilor si variabilelor folosite. Identificati in urmatoarea enumerare modelele care nu sunt folosite in teoria clasica a ordonantarii: modele arborescente de tipul exploziilor sumarizate. In abordarea euristica a problemelor si in construirea unor modele procedurale se face apel la: b) aplicarea regulii castigului maxim cu eforturi minime (de tip greedy) In aplicarea metodei ajustarii exponentiale simple, alegerea unei variante apropiate de 0 pt constanta de nivelare va conduce: d) la ajustarea puternica a oscilatiilor di seria de date reale. In aplicarea tehnicilor de optimizare, alegerea celei mai bune variante posibile prespune determinarea celui mai bun nivel al functiei de performanta in conditiile utilizarii unei anumite multimi de resurse. In categoria modelelor ce surprind aspecte tehnologice si de productie nu se includ modele ale relatiilor umane. In categoria modelelor descriptive se regasesc: c) 1(modele de tip grafice Gantt), 2(modele de ordonantare si lotizare), 4(modele ale controlului statistic al calitatii produselor), 7(modele de flux in retele de transport), 8(modele de stocare) In categoria modelelor folosite in rezolvarea problemelor de afectare se includ modelele de tip branch and bound. In cazul algoritmului general al rezolvatorului de probleme cand se testeaza conditiile de admisibilitate a solutiei initiale se poate constata ca acestea nu sunt indeplinite. In aceasta situatie, indicati care este pasul urmator: b) se calculeaza abaterile si se cauta o strategie de reducere a abaterilor. In cazul ajustarii exponentiale primare ponderea datelor reale scade pe masura ce acestea sunt mai vechi. In cazul in care evolutia unui fenomen economic se caracterizeaza prin trend, modelul de previziune implica luarea in considerare: b) a 2 factori de nivelare , ( din care unul corespunde trendului). In cazul in care exista date suficiente istorice, valoarea factorului de nivelare , poate fi determinata prin apelarea la tehnica simularii. In cazul in care un evolutia unui fenomen se caracterizeaza prin sezonalitate si trend, modelul de previziune implica luarea in considerare a trei factori de nivelare, ,,. In cazul jocurilor contra naturii, deciziile se impart in: e) decizii in conditii de certitudine, incertitudine si de risc; In cazul optimizarii multiatribut, multime solutiilor posibile (variantele de decizie) este: d. finita, iar fiecare varianta este caracterizata de mai multe atribute (numeric sau nu ) In cazul problemei de programare liniara multidimensionala : a. se inlocuiesc functiile de optim prin functii de utilitate care vor fi apoi insumate pentru a obtine o functie sinteza cu semnificatie ecomomica concreta In cazul problemelor de dimensiuni mari, de natura stochastica sau vaga, se recomanda: b) algoritmi euristici. In cazul rezolvarii programarii liniare multicriteriale cu metoda programarii scop: e. Functiilor obiectiv ale problemei initiale li se acorda intotdeauna prioritati egale. Selectati afirmatia falsa. In cazul sistemelor de conducere a activitatilor economice: d) calculatorul serveste la pregatirea mai buna a deciziei umane. In construirea unui model economico-matematic , se are in vedere, in principal, capacitatea acestuia de a: c) explica fidel toate interconditionarile si relatiile cauza-efect ale proceselor observate.

In desfasurarea simularii apare o variabila distincta numita ceasul simularii. Selectati afirmatia falsa referitoare la aceasta variabila: a. Masoara scurgerea timpului real in care se simuleaza sistemul cu scopul de a mentine ordinea corecta in timp a evenimentelor In incercarea de a elimina nedeterminarea cauzata de informatia incompleta disponibila pentru studierea comportamentului unui sistem se apeleaza la diferite metode. Eliminati din urmatoarea list ape cea care nu este conforma obiectivului de a obtine o precizie sporita pentru informatiile disponibile: introducerea unei variabile duale. In jocurile concurentiale: b) fiecare partener adopta astfel de decizii incat sa-si depaseasca adversarul; In managementul stiintific, modelarea economico-matematica nu poate fi folosita: e) pentru inlocuirea decidentului uman. In metoda arborilor de decizie, nodul de tip eveniment este asociat: e) diferitelor posibilitati de evolutie a mediului economic, situatii ce nu pot fi controlate in mod obiectiv de catre decident; In modelul ajustarii exponentiale primare, coeficientul de nivelare confera datelor reale o importanta care scade exponential odata cu vechimea, astfel incat, la un moment dat, valorile reale trecute ale indicatorului nu mai au o influenta semnificativa asupra previziunii. In modelul ajustarii exponentiale, alegerea unei valori apropiate de 0 pentru va conduce la ajustarea puternica a oscilatiilor din seria de date reale. In modelul de nivelare exponentiala primara, daca factorul de nivelare tinde catre 1: a) intr-o anumita masura, previziunea tinde sa fie egala cu valoarea indicatorului considerat pt momntul anterior. In multimea avantajelor simularii, nu se poate evidentia urmatorul aspect: b. Simularea este sigura, pentru ca se poate intreveni in model ori de cate ori este necesar fara a se produce perturbari asupra desfasurarii fenomenelor din mediul real. In teoria stiintifica a deciziilor, utilitatea reprezinta: a) o valoare subiectiva asociata unui anumit rezultat economic si asigura comparabilitatea variantelor decizionale evaluate cu ajutorul mai multor criterii; In teorie deciziei, forma concava a functiei de utilitate corespunde: d) unei atitudini prudente fata de risc; Incercarea de a lua in considerare factorii ( controlabili sau nu ) ce actioneaza asupra organizatiei conduce la utilizarea unor metode diferite de previziune. Intre acestea. Cele bazate pe serii de timp se utilizeaza: c) in cazul in care evolutia curenta a unui indicator depinde de nivelul anterior ( in ipostaza pastrarii unui comportament inertial al fenomenului yt=f (yt-1, yt-2). Intre categoriile de metode de previziune pe care la au la dispozitie decidentii nu se regasesc: e) metodele de optimizare Intre criteriile de decizie in conditii de incertitudine nu se numara: a) criteriul maximizarii sperantei regretelor; Intre elemente ale unui proces de stocare nu se numara: c. Numarul de statii de servire Intr-o problema de programare liniara aplicata pentru determinarea structurii optime de productie, valorile variabilelor duale: c) 1,2,6; 1) sunte egale cu preturile umbra semnificand eficienta consumului de resurse; 2) reprez evaluari marginale ale cons de resurse; 6) sunt cunoscute ca multiplicatori Lagrange. Intr-un joc cu doi jucatori A si B, prudenti si rationali: a) valoarea castigate de un jucator este mai mica sau egala cu valoarea pierduta de adversar; Intr-un joc cu doi jucatori prudenti si rationali, Solutia optima se poate obtine prin: e) 2,6,7; 2) eliminarea strategiilor dominate; 6) principiul maximin si minimax; 7) programarea liniara. Intr-un joc fara punct de echilibru: d) valoarea castigata de un jucator este diferita de valoarea pierduta de adversar; Izomorfismul intre diferite fenomene economice permite ca, in anumite conditii, analiza unui process asupra studiului sa se efectueze prin intermediul altuia asemanator ca forma si structura, dar mai usor de studiat.

o Marimile stochastice/ aleatoare se caracterizeaza prin faptul ca: c) au o multime de valori carora li se asociaza o anumita probabilitate. matematic: b)aceasta se poate realiza in vivo pe esantioane de mari dimensiuni furnizand informatii complete la costuri rezonabile. Metoda arborilor de decizie nu presupune respectarea cerintei: d) desfasurarea proceselor de decizie in trepte ceea ce face ca rezultatele intermediare sa fie conditionate de rezultatele estimate ale deciziilor precedente; Metoda arborilor de decizie presupune: a) evaluarea nodurilor finale inaintea celor initiale; Metodele de rezolvare a problemelor ADC/RESURSE sunt in principal: b. Metode euristice Modelarea procedurala este caracterizata prin faptul ca acorda un rol important: a) algoritmului. Modelarea si simularea proceselor economice nu ofera managerului: e) modele matematice pure pentru rezolvarea problemelor manageriale din intreprinderi. Modelele care au ca obiectiv reproducerea unor proprietati ale sistemului modelat se numesc descriptive. Modelele de simulare au carcater: d. Procedural Modelele informatice fac parte din categoria: b) modelele descriptive. Nivelul maxim al vanzarilor pentru un produs este dat de: b) drivata de ordin 1 a functiei Gamma. multime fuzzy poate fi definita asociind fiecarui element x un numar cuprins intre 0 si 1, respectand gradul sau de apartenenta A(x) la o anumita proprietate A. Gradul de apartenenta poate fi definit:b. 1,2,5; 1. cu ajutorul unor formule matematice; 2. printr-un tabel de valori; 5. printr-un algoritm recursiv care se bazeaza pe rezultate obtinute prin asocierea unor valori. Obiectivele manageriale ale analizei cu ajutorul lanturilor Markov nu se refera la: b) dterminarea comportamentului unui sistem la momentul initial al analizei. Obtinerea unor informatii despre sistem, inainte de realizarea sa in mod concret, este posibila cu ajutorul: c) tehnicii stimularii. Obtinerea unor rezultate satisfacatoare cu ajutorul extrapolarii fenomenologice se realizeaza atunci cand: 1. intre marimea economica extrapolate si marimile economice considerate ca variabile independente exista o interdependenta reala; 2. se utilizeaza acele functii matematice care descriu cel mai bine evolutia procesului economic analizat. 3. se utilizeaza functii de corelatie cu mai multe variabile independente. Pentru a aprecia acuratetea metodei de ajustare exponentiala se poate folosi: c) suma erorilor absolute sau patratice, eventual raportata la numarul de observatii reale. Pentru a fi utile practicianului, modelele trebuie sa se caracterizeze prin toate atributele mentionate anterior. Pentru a pune in evidenta zona de interferenta intre modelele tehnologice, cele informationaldecizioanle, cele are relatiilor umane si cele informationale se foloseste un model de legatura. Pentru a rezolva probleme decizionale in activitatea manageriala a unei firme in conditiile unei economii concurentiale managerul recurge in principal la: b) modele economico-matematice si tehnica simularii. Pentru alocarea resurselor cu ajutorul unui model ACD de tip euristic, programarea activitatilor la un moment t se face: d. 2.studiind multimea activitatilor amanate anterior si multimea activitatilor programate sa inceapa la momentul t; 6. Programand activitatile din multimea activitatilor candidate la momentul t dupa unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii: oridine crescatoarea a rezervei de timp, ordine crescatoare a termenuli de maxim de incepere , etc.; 7.programand activitatile din multimea candidatilor la momentul t (Ct ) care asigura o incarcare maxima a capacitatilor disponibile Pentru modelarea procesului de satisfacere a cererii beneficiarilor si de incadrare in cantitatile disponibile aflate producatori se pot folosi un model de programare liniara cu functia obiectiv reprezentand: c) cantitatile transportate de la fiecare furnizor la fiecare beneficiar ponderate cu un indicator de valoare (costul transportului)

Pentru previzionarea vanzarilor dintr-o anumita perioada cu ajutorul metodei ajustarii exponentiale primare sunt necesare urmatoarele date: a) 2 ( vanzarile realizate sub forma unei serii de timp), 3( valoarea coeficientului de nivelare), 8( previziunea care s-a facut pt vz din prima perioada a seriei de date). Pentru testarea acuratetei modelului se poate recurge la: a) verificarea consistentei si coerentei in sens logic a modelului construit. Pentru un joc fara punct-sa, determinarea strategiei optime mixte: a) se poate face prin metode algebrice, geometrice, iterative; Precizati care din urmatoarele modele nu corespund clasificarii modelelor in functie de domeniul de provenienta si conceptie: a) 2,4,5 (2.modele de stocare, 4.modele privind evolutia ponderii pe piata a unor produse concurentiale, 5.modele privind livrarea de marfuri). Principiul de baza al algoritmului euristic se bazeaza pe ideea ca: d) este avantajos ca, respectand anumite restrictii, sa se obtina cat mai mult pe linia functiei scop. Printre caracteristicile ce confera utilitate modelelor nu se numara: c) universalitatea. Printre dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice se numara faptul ca: nu poate sa tina seama de aparitia in viitor a unor noi factori de influenta. Printre modelele teoriei deiciziei se include: modelul general al procesului decisional, modelul deciziilor de grup, teoria utilitatilor, modele in conditii de risc si incertitudine, modele multicriteriu. Procedeele de previziune bazate pe modelul Brown ( cu un singur factor de nivelare) pot fi aplicate in practica daca exista informatii din perioadele trecute asupra evolutiei indicatorului considerat. Referitor la o problema de programare liniara, introducerea impreciziei (relaxarea datelor inexacte) prin care coeficientii variabilelor sau termenii liberi ai restrictiilor sunt multimi vagi, conduce la: e. programarea fuzzy Rezultatele furnizate de metodda lanturilor Markov aplicata la determinarea evolutiei ponderii pe piata a unor produse concurentiale nu pot fi folosite pt: e) a stabili momentul intrarii pe piata a unui nou produs concurential. Rezultatele obtinute prin simulare sunt: a. Aproximari ale unor valori reale. Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate referitoare la avantajul folosirii unor modele economico-matematice in practica manageriala: toate afirmatiile sunt adevarate. Selectati afirmatia adevarata de maxima generalitate: Reoptimizarea in problemele de programare liniara: e) toate afirmatiile anterioare sunt adevarate Selectati afirmatia adevarata despre metodele aproximative: b) sunt metode care permit obtinerea unei solutii S diferita de solutia adevarata S*, printr-un vector dominat de un alt vector a dinainte stabilit: |S-S*|=||| a |. Selectati afirmatia adevarata referitoare la aplicarea metodei branch and bound pt rezolvarea unei probleme de programare liniara in numere intregi: a) nodul initial al arborelui binar corespunde solutiei optime a problemei pt care s-au ignorat restrictiile de integritate asupra variailelor. Selectati afirmatia adevarata referitoare la Criteriul lui Wald de luare a deciziei in conditii de incertitudine: c) consta in aplicarea principiului maximin; Selectati afirmatia falsa : Recunoasterea faptului ca in studiul fenomenelor socio-economice, cresterea preciziei datelor afecteaza in sens invers proportional completitudinea acestora conduce la: folosirea tehnicilor de optimizare. Selectati afirmatia falsa in cazul optimizarii multi obiectiv: a. multimea solutiilor posibile este finita Selectati afirmatia falsa in cazul programarii dinamice, politica optima: e. depinde de inclinatia catre risc a decidentului Selectati afirmatia falsa in problemele decizionale multicriteriale: d. in cadrul optimizarii multi atribut numarul de variante este infinit.

Selectati afirmatia falsa despre componentele unui lant Markov: c) distributia initiala este scrisa sub forma unui vector coloana. Selectati afirmatia falsa despre grafurile folosite in analiza drumului critic: e. Acestea permit evidentierea grupelor de materiale formate in functie de ponderea cantitativa si valorica in totalul materialelor aflate la dispozitia unei firme. Selectati afirmatia falsa despre un lant Markov:b) suma elementelor de pe coloane din matricea probabilitatilor de trecere este 1. Selectati afirmatia falsa din urmatoarea enumerare referitoare la un model de determinare a structurii optime de productie pentru o perioada data: in cazul folosirii unui model de programare liniara cu mai multe functii obiectiv, restrictiile reprezinta partea normative a modelului, iar functia obiectiv partea descriptiva a acestuia. Selectati afirmatia falsa in legatura cu modelarea relatiilor umane: e) cu ajutorul unor metode corespunzatoare de investigare, dificultatile legate de conditiile observarii si modalitatile de masurare a rezultatelor pot fi depasite prin folosirea unor modele de optim, rezolvate cu ajutorul calculatorului. Selectati afirmatia falsa in legatura cu reoptimizarea vectorului b (resurse) in problema de programare liniara: b) se testeaza semnul variabilelor j = Zj Cj; (oricare ar fi ) j; daca cel putin una este negative se continua cu algoritmul simplex dual; Selectati afirmatia falsa referitoare la analiza curbelor de viata a unui produs: e) curba vz dintr-un produs in functie de timp, arata caracterul progresiv al penetratiei produsului de consum, stabilitatea relativa din perioada de maturitate, concurenta pe care produsele noi o fac celor vechi. Selectati afirmatia falsa referitoare la elementele unui lant Markov: a) trecerile unui sistem de la o stare i la alta j, se fac cu probabilitati cunoscute care depind de starea sistemului. Selectati afirmatia falsa referitoare la experimentarea uni model economicoSelectati afirmatia falsa referitoare la extrapolarea terminologica: permite o prima apreciere a evolutiei viitoare a unui proces economic. Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente componente identificate in analiza seriilor dinamice/temporale: fluctuatiile sezoniere sunt oscilatiile trendului cu o periodicitate relative mare. Selectati afirmatia falsa referitoare la fluctuatiile sezoniere ca elemente componenete identificate in analiza seriilor dinamice/temporale: e) fluctuatiile sezoniere sunt oscilatiile trendului cu o periodicitate relativ mare (peste un an). Selectati afirmatia falsa referitoare la matricea de tranzitie (P) ca element component al unui lant Markov: d) matricea de tranzitie contine evolutia cotelor de piata ale produselor aflate in concurenta. Selectati afirmatia falsa referitoare la metoda momentelor: c. dupa calculul momentelor linie, acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare. Selectati afirmatia falsa referitoare la metoda progarmarii scop ( goal programming): e. Se cauta acea solutie care atinge toate nivelurile de aspiratie fara a permite inregistrarea de abateri. Selectati afirmatia falsa referitoare la modele economico-matematice: modelele ce pot fi concepute intr-o inteprindere au trasaturi fie descriptive, fie normative, neexistand posibilitatea combinarii lor. Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele de programare liniara: c) modelele de programare liniara sunt modelele dinamice si surprind evolutia in timp a proceselor economice considerate. Selectati afirmatia falsa referitoare la modelele de programare liniara in numere intregi utilizate pentru determinarea structurii optime de fabricatie in cazul produselor indivizibile: d) procesul iterativ de rezolvare a unei probleme printr-o metoda de tip branch and bound poate fi reprezentat printr-un arbore binary, in care fiecare nod are doua noduri ascendente si unul descendent direct. Selectati afirmatia falsa referitoare la modelul matematic al programarii liniare utilizate in reprezentarea unui proces economic dintr-o intreprindere: d) modelul este dinamic, tratand variatia in timp a res si a consumurilor tehnologice.

Selectati afirmatia falsa referitoare la necesitatea fuzzyficari meodelelor deterministe: a. Pe masura cresterii complexitatii fenomenelor economice in modelul vag scara de reprezentare a procesului creste acordanduse o importanta deosebita detaliilor o Selectati afirmatia falsa referitoare la posibilitatea construirii unor algoritmi euristici: c) nu se poate vorbi, in mod stiintific, despre algoritmi euristici pentru aplicatii economice. Selectati afirmatia falsa referitoare la procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare: b) simularea este o tehnica de cercetare eficienta pentru problemele economice complexe la nivel de firma si conduce, prin studiul modelelor economico-matematice analitice, la solutii exacte. Selectati afirmatia falsa referitoare la reguliile de construire a matricii exploziilor sumarizate: matricea M are n linii si k coloane si prin ridicari succesive la putere devine din ce in ce mai rara ( n-nr de produse si subcomponente, k numarul maxim de nivele de descompunere) Selectati afirmatia falsa referitoare la reoptimizarea unui probleme de programare liniara: d) permite surprinderea aspectelor dinamice ale fenomenelor economice. Selectati afirmatia falsa referitoare la simularea proceselor economice: e. Etapele simularii urmeaza in general ciclul modelarii, dar un model de simulare este mai simplu deoarece se realizeaza cu calculatorul. Selectati afirmatia falsa: In incercarea de a reduce nedeterminarea in studiul comportamentului unui sistem socio-economic si de a compensa scaderea gradului de completitudine a informatiilor disponibile se recurge la: a) folosirea metodelor deterministe (algoritmi de optimizare). Selectati afirmatia falsa: d) precizia si completitudinea ridicate ale datelor folosite intr-un model economic-matematic fac posibila aplicarea cu bune rezultate a tehnicilor de invatare de tip incercare si eroare. Selectati afirmatia falsa: modelele de tip grafic Gantt, de tip ADC si cele de ordonantare-lotizare sunt modele pentru determinarea structurii de productie pe o perioada data. Selectati afirmatia incorecta Metodele de extrapolare: b) recomanda operararea pe orizonturi de prognoza cat mai lungi pt ca rez. sa fie cat mai plauzibile. Selectati afrimatia adevarata de maxima generalitate despre cazul general al proceselor de productie stocare: e. Toate afrimatiile sunt adevarate (a. acestea vizeaza dimensioanrea stocului dintro resursa astfel incatcererea sectiilor de productie sa fie satisfacuta atunci cand se solicita resurse din depozit, intervalul de timp poate fi cunoscut sau nu, iar costul de stocare este minim; b. pentru conditia de satisfacere a cererii la orice moment se impune conditia StPt (t= 1,T), in care St este stocul, Pt este cererea la momentl t; c. Se poate atasa o functie de cost corespunzatoare costului de reaprovizionate la momentul t: pentru ; d. Se poate atasa o functie de cost corespunzatoare costului de stocare la momentul t: pentru Selectati afrimatia falsa referitoare la modelul de analiza a drumui critic/COST: b. modelul presupune aplicarea masurilor de urgentarenumai asupra duratelor activitatilor critice Selectati din urmatoarea enumerare, componenta care nu este specifica analizei seriei temporale a unui indicator economic (de ex volumul vanzarilor): viteza de crestere/ descrestere a marimii indicatorului. Selectati propozitia falsa referitoare la axiomatic von Neumann-Morgenstern: a) relatia de indiferenta este tranzitiva, iar relatia de preferinta este tranzitiva si simetrica; Selectatia afirmatia falsa referitoare la determinarea starii stationare in modelarea ofertei intreprinderilor pe piata cu ajutorul lanturilor Markov: e) starea de echilibru se determina in mod identic pentru procesele ci si fara stari absorbante: Simularea permite obtinerea: c. Mai multor variante de decizie , din care managerul o va alege pe cea mai buna, corespunzatoare conditiilor existente la un moment dat Spre deosebire de programarea matematica, simularea nu se bazeaza pe un model analitic, ci rezultatele obtinute prin aceasta tehnica sunt: b. aproximari ale unor valorii reale Structura de multimi a unui sistem, pentru un moment t, poate fi definita de urmatorul set de marimi: b) intrari, stari, iesiri.

Succesiunea logica de proceduri prin care se adapteaza la calculator diferite metode si tehnici cantitative de modelare se numeste: a) algoritm. Un set specific de valori ale variabilelor de decizie care determina realizarea unui nivel dorit pentru variabilele de iesire/ functia obiectiv/ de performanta a modelului se numeste: c) solutie. Una din premisele utilizarii lanturilor Markov pentru modelarea evolutiei ponderii pe piata a unor produse concurentiale este urmatoarea: b) nr finit si constant de marci. Unul din dezavantajele utilizarii extrapolarii fenomenologice este dat de faptul ca extrapolarea fenomenologica nu poate sa tina seama de schimbarile care pot modifica in viitor legatura dintre marimile economice. Unul dintre dezavantajele gasirii solutiei optime cu ajutorul metodei arborilor decizionali este acela ca: a) dimensiunile cresc exploziv odata cu numarul de procese decizionale; Unul dintre dezavantajele metodei arborilor de decizie este acela ca: d. metoda nu poate fi aplicata atunci cand estimarea probabilitatilor absolute si a probabilitatilor conditionate asociate starilor naturii este imposibil de realizat. Urmatoarea evolutie a functiei de utilitate U=f(c) corespunde: b) unei atitudini prietenoase fata de risc; Valoarea medie asteptata a unui indicator de tip maxim ia in considerare pentru calcul: c) toate consecintele alternativelor decizionale pentru indicatorul considerat si starile naturii impreuna cu probabilitatile associate starilor naturii;