Sunteți pe pagina 1din 1

Numele………………….

Martie 2009
Clasa a V-a
1 p din oficiu

Test la Geografie

I. Alegeţi varianta corectă( 0,5 p/ intrebare, 3 p):


1. Biosfera este învelişul de: 1
a. aer b. apă c. viaţă;
2. Zona rece se desfăşoară în apropierea: 2
a. Ecuatorului b. Tropicelor c. Polilor Nord si Sud
3. Maimuţa este întâlnită în: 3
a. pădurile ecuatoriale b. pădurile de conifere c. pădurile foioase
4. Omul actionează pozitiv asupra biosferei prin: 4
a. despădurire b. împădurire c. poluare
5. Zona caldă se desfăşoară de-a lungul: 5
a. Tropicului de Nord b. Ecuatorului c. Tropicului de Sud
6. Fauna se referă la: 6
a. plante b. animale c. domeniul subacvatic

II. Stabiliţi legătura corectă(2p):


a. Pinguin a. Stepă 1
b. Leul b. Pădurile de conifere 2
c. Cerbul c. Savană 3
d. Hârciogul d. zona polară 4

III. Analizaţi dacă următoarele propoziţii sunt adevărate sau false(2p):


1. Atmosfera şi biosfera sunt geosfere ale planetei noastre. A F;
2. Temperatura şi clima influenţeaza plantele şi animalele din biosferă. A F;
3. Europa este situată în zona ecuatorială. A F;
4. Deşertul Sahara este plin de viaţă datorită condiţiilor climatice satisfăcătoare. A F;

IV. Enumeraţi 5 specii de animale din diferite zone ale biosferei. Puteti alege orice specie cu
exceptia celor enumerate la subiectul II(2p).
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și