Sunteți pe pagina 1din 158

1

MINISTERUL DEZVOLTRII, LUCRRILOR PUBLICE I LOCUIN)ELOR
Centrul de Documentare pentru Constructii,
Arhitectura, Urbanism si Amenajarea teritoriului


BUCURESTI Sos.Pantelimon nr.266 Sector 2 Telefon: 255 50 22
Fax: 0314055840 E-mail: office@cdcas.ro Cod Postal: 021613

Albastru nu avem inIormatii recente
Rosu nu exist n biblioteca CDCAS
Boldat nlocuite


LISTA NORMATIVELOR ROMANE$TI
PUBLICATE N BULE1IAUL CSAC, CSCAS $I BULE1IAUL COAS1RUCJIILOR
1953-2007

Indicativ
normativ
Denumire normativ Publica(ia n care
a aprut
Observa(ii
(nlocuieyte, broyuri)
A 4-82 Prescriptii tehnice privind ncercrile n vederea omologrii aparatelor
consumatoare de gaze combustibile de uz neindustrial
- Colec(ia ISCIR

AC-1998 Ghid de proiectare si executie a retelelor si instalatiilor exterioare de alimentare cu
ap si canalizare. AC Mapa proiectantului
BC 14-99 (ordin) ICECON

AND 513-91 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executia, revizia si
ntretinerea drenurilor pentru drumuri publice
BC 5-91
AND 514-00 Metodologie privind eIectuarea receptiei lucrrilor de ntretinere si reparare BTR 3-01 nlocuieste AND 514-92
2
curent drumuri si poduri (BC 3-94)
AND 515-93 Instructiuni tehnice de proiectare, executie si ntretinere a terasamentelor si a cii
n zona pod-ramp acces
- INCERTRANS
AND 516-93 Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea straturilor bituminoase
de ranIorsare a sistemelor rutiere pe baza rezultatelor msurtorilor de
deIormabilitate cu deIlectograIul LACROIX-ROMAN
- INCERTRANS
AND 517-93 Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple
si rigide
- INCERTRANS
AND 518-93 Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea straturilor bituminoase
de ranIorsare a sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analitic)
- INCERTRANS
AND 519-93 Instructiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare statistic a
rezultatelor msurtorilor de laborator si de traseu pentru determinarea calittii
complexului rutier
- INCERTRANS

AND 520-93 Instructiuni tehnice departamentale privind determinarea stabilittii la nclzire n
strat subtire a bitumului rutier (metoda TFOT)
- INCERTRANS
AND 521-93 Instructiuni tehnice privind determinarea compozitiei chimice a bitumului rutier pe
patru Iractiuni
- INCERTRANS, ICPTT
AND 522-94 Instructiuni pentru stabilirea strii tehnice a unui pod BC 8-95
AND 523-04 Normativ privind executia straturilor bituminoase Ioarte subtiri la rece BTR 14-02 nlocuieste AND 523-98
INCERTRANS
AND 525-00

AND 525-05
Normativ privind protectia drumurilor publice pe timp de iarn, combaterea
lunecusului si a nzpezirii

BTR 10-11-01 nlocuieste AND 525-95

nlocuit cu AND 525-05
AND 532-97 Normativ privind reciclarea la rece a mbrcmintilor rutiere BTR 12-01
M.O.nr.127bis/98
AND
AND 537-03 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparaIinos pentru drumuri M.O.nr.659bis/04 nlocuieste AND 537-98
AND 539-02 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu Iibre de celuloz
destinate executrii mbrcmintilor asIaltice
BTR 18-02 nlocuieste AND 539-98
CESTRIN
AND 540-03 Normativ pentru evaluarea strii de degradare a mbrcmintii bituminoase pentru
drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide (Revizuire AND 540-98)
M.O.nr.397bis/05
AND 545-98 Normativ privind executia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastier
neconcasate pe drumuri cu traIic redus
M.O.nr.327bis/99 INCERTRANS
AND 546-02 Normativ privind executia la cald a mbrcmintilor bituminoase pentru calea de M.O.nr.783/03 nlocuieste AND 546-99
3
pod (ordin) INCERTRANS
AND 582-02 Normativ privind proiectarea si executia pietruirii drumurilor de pamnt. Conditii
tehnice de calitate
BTR 4-04 BOMACO S.A.
AND 584-02 Normativ pentru determinarea traIicului de calcul pentru proiectarea drumurilor
din punct de vedere al capacittii portante si al capacittii de circulatie
BTR 5-04
M.O. nr.779/03
BOMACO S.A.

ANF 581-02 Normativ privind conditiile tehnice si metodologia de testare a emulsiilor
bituminoase cationice suprastabilizate
M.O. nr.779/03 MTCT

C 1-61 +
C 27-62

C 1-63
Normativ pentru izolarea cu praI hidroIob a teraselor si acoperisurilor de beton
armat
Nr.7-61, 21-22-62 nlocuit cu C 1-63
C 1-63

C 1-64
Normativ conditionat pentru izolarea cu praI hidroIob a teraselor Brosur 1963 nlocuit cu C 1-64
C 1-64 Normativ pentru Iolosirea praIului hidroIob ca termoizolatie si hidroizolatie
suplimentar la acoperisuri cu pant mic si la terase
Nr. 6-7-65 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
C 1-85 Prescriptii tehnice pentru proiectare, executie, montarea, repararea, instalarea,
exploatarea si veriIicarea cazanelor de abur si cazanelor de ap Iierbinte
- Colec(ia ISCIR
C 1.0-82 Prescriptii tehnice privind ncercrile n vederea omologrii cazanelor de abur si a
cazanelor de ap Iierbinte
- Colec(ia ISCIR
C 2-61

C 66-70
Normativ pentru executarea vopsitoriilor cu emailuri si lacuri pe baz de rsini
alchidice
Nr. 4-61 nlocuit cu C 66-70

C 3-76 Instructiuni tehnice de utilizare a vopselelor emulsionate DASIROM, VEPAROM,
VEPATIM si a vopselelor strop decorative
BC 5-76; 6-77
(caiet VII);
1-78 (caiet VIII);
4-81 (caiet IX); 3-
89; 6-91 (caiet X)
nlocuieste C 3-61
(BC 9-73); C 66-70;
C 96-70; C 124-72; C
143-72 Caietele VII-IX
nlocuite cu NE 001-96
C 4-77 Instructiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor BC 12-77 nlocuieste C 4-61 (6-
4
61); C 4-70 (BC 11-70)
C 5-78 Normativ privind durata de executie a lucrrilor de constructii montaj pe obiect BC 1-79 nlocuieste 86.05-59; C
5-62 (17-18-62); C 5-69
(5-69,10-70,5-71,1,8-
72,1-74, 4, 7, 8-75)
ABROGAT
(Ordin 115-80)
C 6-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din Iaiant, majolic si plci
ceramice smltuite CESAROM
BC 11-86 nlocuieste C 6-61 (18,
20-21-61); C 72-65 (14-
65); C 72-68 (17-68); C
6-75 (BC 8-75);
C 7-73 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor Iundate pe
pmnturi sensibile la umezeal
BC 4-74 nlocuieste C 7-61 (1-
61); C 7-62 (1-63); C 7-
63 (2,12,18-19-64); C 7-
67 (20-21-67; 13-68); C
81-68 (20-21-67; 13-68)
ABROGAT
(Ordin 45-76)
C 8-75

C 140-79
Normativ pentru Iolosirea aditivilor la prepararea betoanelor si mortarelor BC 9-75 nlocuieste C 8-61 (14-
15-61, BC 7-72, 2-73); C
84-67; C 99-69; C 111-
70; C 134-71; C 141-72
nlocuit cu C 140-79
C 9-62

NP 057-02
Normativ pentru proiectarea si executarea cldirilor de locuit cu putine nivele din
beton usor cu granului turnat n coIraje de inventar
Nr. 21-22-62 nlocuit cu NP 057-02
C 10-63

ST 032-00
NTF 72-03
Normativ pentru determinarea densittii aparente a terasamentelor Nr. 2-63, 15-16-
17-64
nlocuit cu ST 032-00
NTF 72-03
C 11-74 Instructiuni tehnice privind alctuirea si Iolosirea n constructii a panourilor din
placaj pentru coIraje
BC 4-75 nlocuieste C 11-62 (21-
22-62); C 32-63 (2-63, 2-
68); C 39-63 (15-63)
5
C 11-86 Prescriptii tehnice privind ncercrile n vedera omologrii arztoarelor cu
Iunctionare independent de combustibil lichid si gaze combustibile
- Colec(ia ISCIR
C 12-62 Normativ conditionat pentru conIectionarea, receptia si Iolosirea plcilor portante
termoizolatoare din beton celular autoclavizat pentru acoperisuri la hale industriale
Nr. 3-62 ABROGAT
(Ordin nr.245/N/71)
C 13-61 Normativ pentru conIectionarea si Iolosirea betoanelor cu agregate vegetale Nr. 2-62 (Caracter documentar)
C 14-82 Normativ pentru Iolosirea blocurilor mici din beton cu agregate usoare la lucrrile
de zidrie
BC 9-82; 5-86 nlocuieste 04.06-56 (12-
56); P 04.11-58; C 14-61
(23-24-61,14,15-63); C
31-63 (13-63); C 50-63
(13-63, 1-64); C 14-67
(20-21-67); C 14-71 (BC
8-71); C 14-78 (BC 4-
79)
C 14/1-94 Instructiuni tehnice privind utilizarea blocurilor mici de zidrie din beton cu
agregate grele BZG 290 x 240 x 188
BC 11-94
C 15-61 Normativ pentru Iolosirea n constructii a crmizilor silico-calcare presate, pline Nr. 23-24-61 nlocuieste P 04.14-59
C 16-84 Normativ pentru realizarea pe timp Iriguros a lucrrilor de constructii si a
instalatiilor aIerente
BC 6-85; 7-86; nlocuieste 01.01-54; C
16-62 (7-62; 16-66); C
16-79 (BC 8-79)
RENEL
C 17-82
NP 60-89
Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidrie si
tencuial
BC 1-83; 4-85;
5-86; 6-88;
1-91
nlocuieste 04.03-54 (12-
54); 12.04-56 (10-56); C
17-62 (11-62, 15-16-65);
C 17-71 (BC 5-72); C
17-78 (BC 4, 12-79; 6-
80);
Se completeaz cu
NP 60-89 (BC 1-91)
C 18-83

NE 001-95
Normativ pentru executarea tencuielilor umede BC 4-84 nlocuieste C 18-62 (17-
18-62, BC 5-72); C 18-
75 (BC 1-76)
nlocuit cu NE 001-95
C 19-79 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea cimenturilor n constructii BC 8-79 nlocuieste P 03.30-58;
6

C 140-86
03-16-60 (9-60); C 19-62
(11-62); C 19-70 (BC
12-70); C 19-72 (BC 7-
72); C 19-77 (BC 2-78);
nlocuit cu C 140-86
C 20-62

C 140-71
Normativ pentru executarea betoanelor cu permeabilitate redus Nr. 13-62, 12-64 nlocuieste 03.13-56
(CSAC)
nlocuit cu C 140-71
C 21-85

NE 012-99
Normativ pentru executarea lucrrilor de beton precomprimat BC 4-86 nlocuieste C 21-62 (13-
62); C 21-70 (BC 8-70);
C 21-77 (BC 11-77; 3-
86);
nlocuit cu NE 012-99
C 22-92

NE 014-02
Normativ pentru executarea mbrcmintilor rutiere din beton de ciment n
sistemul coIraje Iixe
BC 5-6-94 nlocuieste C 22-63 (4-5-
63); C 22-84 (BC 5-85;
7-87; 5-91);
nlocuit cu NE 014-02
C 23-62

C 131-71
Normativ pentru prepararea si punerea n lucrare a betoanelor usoare cu agregate
minerale
Nr. 21-22-62 nlocuieste 03.08-56 (9-
56); 03.12-56 (CSAC)
nlocuit cu C 131-71
C 24-62

P 70-73
Normativ pentru identiIicarea pmnturilor cu contractii mari Nr. 16-62 nlocuit cu P 70-73
C 25-62 Normativ conditionat pentru proiectarea si executarea straturilor din pmnturi
stabilizate cu ciment la lucrri de drumuri
Nr. 17-18-62 ABROGAT
(Ordin 337/68)
C 26-85 Normativ pentru ncercarea betonului prin metode nedistructive BC 8-85; 2-87 nlocuieste C 26-62 (1-
63); C 30-67; C 129-71
(BC 5-71); C 26-72 (BC
10-72);
C 28-83 Normativ pentru sudarea armturilor de otel-beton BC 7-83; 5-84; 11-
87
BC 13-01 (ordin
pentru C 28-99)
nlocuieste P 03.28-58;
C 28-62 (21-22-62); C
28-71 (BC 10-71); C 28-
76 (BC 8-76; 8-82);
7
C 29-85 Normativ privind mbunttirea terenurilor de Iundare slabe prin procedee
mecanice
BC 5-78; 8-85;
4-92
02.02-60 (18-60, 15-16-
17-64); C 29-62 (1-63,
15-16-17-64); NP 16-77
nlocuieste par(ial
C 29-77 (BC 5-78);
C 30-67

C 26-85
Instructiuni tehnice pentru ncercarea betonului cu sclerometrul ,Schmidt tip N Nr. 1-68
BC 9-73
nlocuieste C 30-62 (21-
22-62)
nlocuit cu C 26-85
C 30-84 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea cazanelor mici de abur
- Colec(ia ISCIR
C 31-63

C 14-78
Normativ conditionat pentru Iolosirea blocurilor mici usoare de tip ,ALSICA la
lucrrile de zidrie
Nr. 13-63 nlocuit cu C 14-78
C 31-84 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea,
repararea si veriIicarea cazanelor de joas presiune si a cazanelor de ap cald
- Colec(ia ISCIR
C 32-63

C 11-74
Normativ pentru Iolosirea n constructii a panourilor de coIraj din cherestea scurt
si subscurt
Nr. 2-63, 2-68 nlocuit cu C 11-74
C 33-63

CD 42-85
Normativ conditionat privind Iolosirea direct a nisipurilor bituminoase din
regiunea Crisana la executarea mbrcmintilor asIaltice la cald
Nr. 3-63 nlocuit cu CD 42-85
C 34-65

C 51-74
Normativ conditionat pentru executarea pardoselilor cu dale Ilexibil din clorur de
polivinil (PVC)
Nr. 15-16-65, 6-70 nlocuit cu C 51-74
C 35-82

GP 037-98
Normativ pentru alctuirea si executarea pardoselilor BC 11-82; 3-84;
3-85; 1-88
nlocuieste P 14.03-59;
C 13-61 (2-62); E 1-61;
C 35-63 (12-63); C 34-
65 (15-16-65, BC 6-70);
C 35-68 (13/68); C 74-
69 (BC 4-70); C 100-70
(BC 2-71); C 101-70
(BC 2-71); C 102, 103,
104-70 (BC 4-71); C
8
158-73 (BC 11-73); C
51-74 (BC 5-74; 11-12-
76); C 177-75 (BC 8-
76); C 35-82 (BC 11-
82,3-84,3-85,1-88)
nlocuit cu GP 037-98
C 36-67

NP 24-97
Normativ ,Proiectarea de parcaje si garaje pentru autovehicule n cadrul cldirilor
de locuit a unittilor comerciale, a altor constructii, precum si a spatiilor special
amenajate
Nr. 2-68 nlocuit cu NP 24-97
C 36-86


ndrumtor privind utilizarea n constructii a plcilor din aschii de lemn si a
plcilor din Iibre de lemn
BC 10-86 nlocuieste C 36-63 (12-
63); C 40-63 (14-63); C
36-79 (BC 2-80)
C 37-83 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia si ncercarea n vederea omologrii
supapelor de sigurant destinate echiprii cazanelor si recipientelor sub presiune
- Colec(ia ISCIR
C 37-88

NP 069-02
Normativ pentru alctuirea si executarea nvelitorilor la constructii BC 8-88 nlocuieste P 11.01-53
(3-4-53); 11.02-55 (11-
12-55); P 10.08-56; P
11.04-58; C 37-63 (14-
63); C 97-70; C 37-71
(BC 8-71); C 152-72;
NP 17-77; C 37-79 (BC
1-80; 3-86);
nlocuit cu NP 069-02
C 38-63

CD 27-04
Normativ privind impregnarea traverselor de Iag, ulm, cer si stejar cu antiseptici
uleiosi
Nr.16-63 nlocuieste 69.01-53 (1-
54)
nlocuit cu CD 27-04
C 38-83 Prescriptii tehnice privind proiectarea si executia instalatiilor de automatizare care
echipeaz cazanele de abur
- Colec(ia ISCIR
C 39-83 Prescriptii tehnice privind proiectarea sie xecutia instalatiilor de automatizare
pentru arztoare cu Iunctionare independent, de combustibil lichid si de gaze
combustibile
- Colec(ia ISCIR
C 39-63

Normativ pentru proiectarea si Iolosirea n constructii a panourilor cu coIraj de
PFL
Nr. 15-63 nlocuit cu C 11-74
9
C 11-74
C 40-63

C 36-79
Normativ conditionat privind utilizarea plcilor din aschii de lemn n constructii Nr. 14-63 nlocuit cu C 36-79
C 41-86 Normativ pentru alctuirea, executarea si Iolosirea coIrajelor glisante BC 7-86 nlocuieste C 41-63 (15-
63, BC 9-73); C 41-76
(BC 11/12-76; 12-77;
8-79)
C 42-63

P 42-71
Normativ pentru executarea constructiilor din panouri mari Nr. 15-63 nlocuit cu P 42-71
C 45-63

C 160-75
Normativ pentru executarea de piloti, ecrane si puturi etanse din piloti de beton
secanti, Iorati cu noroi de bentonit
Nr. 17-63, 2-68 nlocuit cu C 160-75
C 46-86 Instructiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de cas la materialele
lemnoase Iolosite n constructii
BC 7-86 nlocuieste C 46-63 (23-
63)
C 47-86 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea si montarea geamurilor si a altor produse de
sticl n constructii
BC 5-86 nlocuieste C 47-64 (4-
64); C 47-72 (BC 6-72);
C 47-79 (BC 12-79); C
207-81
C 48-63

NE 033-05
Normativ pentru executarea macadamului ca mbrcminte, strat suport sau de
Iundatie, la drumuri si strzi
Nr. 18-63;
BC 9-73
nlocuit cu NE 033-05
C 49-64 Instructiuni tehnice privind msuri pentru nlturarea deIectiunilor ivite la unele
nvelitori izolate cu praI hidroIob
Nr. 6-7-65 nlocuieste C 49-63
ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
C 50-63 +
C 14-61

C 14-67
Normativ conditionat pentru utilizarea blocurilor mici din beton usor de granulit la
lucrrile de zidrie
Nr. 1-61, 1-64 nlocuit cu C 14-67
C 51-74

C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor cu covoare si plci din clorur
de polivinil
BC 5-74; 11-12-76 nlocuieste C 34-65 (15-
16-65, BC 6-70); C 51-
65 (15-16-65); E 4-61; C
10
71-65 (15-16-65); C 78-
70
nlocuit cu C 35-82
C 52-63

C 237-92
Normativ conditionat pentru utilizarea plastiIiantului RESSO la prepararea
betoanelor si a mortarelor
Nr. 2-64 nlocuit cu C 237-92
C 53-70

C 155-81
Instructiuni tehnice pentru utilizarea la betoane a agregatelor de zgur expandat BC 6-70 nlocuieste C 53-65 (5-
65)
nlocuit cu C 155-81
C 54-81 Instructiuni tehnice pentru ncercarea betonului cu ajutorul carotelor BC 2-82 nlocuieste C 54-67
(1-68)
C 55-74 Instructiuni tehnice privind montarea proIilului mn curent din PVC semirigid BC 4-75 nlocuieste E 2-61 (8-
61); C 55-70 (BC 8-70)
C 56-85


C 56-02
Normativ pentru veriIicarea calittii si receptia lucrrilor de constructii si instalatii
aIerente (rmne valabil numai partea de constructii)

Normativ pentru veriIicarea calittii si receptia lucrrilor de instalatii aIerente
constructiilor
BC 1-2-86;


BC 19-20-04

nlocuieste 35.01-56 (9-
56); C 56-66 (6-66); C
56-75 (BC 4-76; 4-77)
RENEL
C 57-64

NPCI-77
Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al
prevenirii incendiilor (NPCI-64)
Nr. 9,10,11;18,19-
64, 17-68
nlocuit cu NPCI-77
C 58-96 Siguranta la Ioc. Norme tehnice privind igniIugarea materialelor si produselor
combustibile din lemn si textile utilizate n constructii
BC 10-96 nlocuieste P 10.11-59;
C 58-64 (12-64); C 58-
70 (BC 12-70); C 58-86
(BC 10-86)
C 59-64 Instructiuni tehnice pentru montarea pe santier a usilor Iinisate la productor Nr. 5-64
C 61-74

ST 016-97
Instructiuni tehnice pentru determinarea tasrii constructiilor de locuinte, social
culturale si industriale prin metode topograIice
BC 4-75;

nlocuieste E 5-61; C 61-
64 (18-19-64);
nlocuit cu ST 016-97
C 62-64 Caiet de sarcini PraI hidroIob Conditii tehnice, metode de ncercare, conditii de
livrare
Nr. 6-7; 9-10-65 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
C 63-64 Recomandri privind tehnologia de Iabricatie a praIului hidroIob Nr. 6-7; 9-10-65 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
11
C 64-65 Instructiuni tehnice pentru injectarea pe timp Iriguror a canalelor pentru Iascicule
pretensionate la elemente de beton precomprimat
Nr. 18-65; 10-66 ABROGAT
(Ordin nr.24/N/71)
C 66-70

C 3-76
Normativ pentru executarea si receptionarea lucrrilor de zugrveli si vopsitorii BC 8-70 nlocuieste C 2-61(4-61);
C 3-61 (4-61); C 96-70
nlocuit cu C 3-76
C 67-66

P 118-99
Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor din sectorul agrozootehnic
din punct de vedere al prevenirii incendiilor
Nr. 22-23-66, 12-
67
nlocuit cu P 118-99
C 68-74

C 123-70
Instructiuni tehnice pentru realizarea straturilor de diIuzie a vaporilor, din
materiale bituminoase la acoperisuri si terase
BC 6-74 nlocuieste C 68-65
(8-65)
nlocuit cu C 123-70
C 69-70

P 104-78
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea la zidrii a blocurilor mici si plcilor din beton
celular autoclavizat
BC 1-71 nlocuieste C 69-65 (4-
65); C 69-68 (15-16-68)
nlocuit cu P 104-78
C 70-86 Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plci emailate sau
melaminate din Iibre de lemn
BC 11-86 nlocuieste C 70-70
(BC 8-70)
C 71-65

C 51-74
Normativ conditionat pentru executarea pardoselilor cu plci rigide din clorur de
polivinil (PVC) tip K
Nr. 15-16-65 nlocuit cu C 51-74
C 72-68

C 6-75
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea plcilor ceramice smltuite CESAROM, la
placajele interioare si exterioare
Nr. 17-68 nlocuieste C 72-65
(14-65)
nlocuit cu C 6-75
C 73-72

C 123-70

C 107-82
Instructiuni tehnice pentru utilizarea plcilor termoizolatoare de beton celular
autoclavizat n constructii
BC 8-72 nlocuieste P 10.09-58;
C 73-65 (21-65,1-66, 2-
68); C 73-69 (BC 3,11-
70);
nlocuit cu C 123-70;
C 107-82
C 74-69

C 35-82
Instructiuni tehnice dale Ilotante pentru pardoseli BC 4-70 nlocuieste 14.04-56 (10-
56); C 74-65 (15-16-65,
1-66)
nlocuit cu C 35-82
C 78-70 Instructiuni tehnice pentru montarea proIilelor pervaz model 1 si plint model 1 din BC 8-70 nlocuit cu C 51-74
12

C 51-74
PVC plastiIiat
C 79-80 Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea drumurilor industriale BC 11-80; 3,5-86 nlocuieste P 60.02-53
(3-4-53); 211-54 (11-54);
C 79-70 (BC 11-70; 11-
12-76)
C 81-68 +
C 7-67

C 7-73
Instructiuni pentru receptionarea lucrrilor de constructii montaj si de instalatii la
cldiri de locuit, social culturale si industriale Iun date pe pmnturi macroporice
sensibile la umezire
Nr. 20-21-67; 13-
68,
nlocuit cu C 7-73
C 83-75 ndrumtor privind executarea trasrii n detaliu n constructii BC 1-76 nlocuieste P 80.01-53
(3-4-53); C 83-68 (15-
16-68, BC 9-73)
C 84-67

C 8-75
Instructiuni tehnice privind Iolosirea aditivului plastiIiant dispersant pe baz de
lesii bisulIitice (L.S.C.) la prepararea betoanelor grele
Nr. 9-67
BC 2-73
nlocuit cu C 8-75
C 86-75 Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din proIile PVC rigid BC 7-75 nlocuieste C 86-68
(20-68)
(Caracter documentar)
C 87-67 Instructiuni tehnice pentru utilizarea armturilor netede din otel OL 38 M-2 Nr. 6-67 (not) ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
C 89-68

C 123-70
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea plcilor de polistiren celular ca izolare termic
la acoperisuri cu hidroizolatie din straturi bituminoase multiple
Nr. 14-68
BC 9-73
nlocuit cu C 123-70;

C 90-83
(N2-7)
Normativ privind conditiile de descrcare a apelor uzate n retelele de canalizare a
centrelor populate
BC 11-83 nlocuieste C 90-67 (20-
21-67); C 90-70 (N2-70)
(BC 2-71)
C 91-69 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea cimentului aluminos n betoane si mortare Nr. 4-69
C 93-69

C 149-75
Instructiuni tehnice privind modul de preparare a amestecurilor pe baz de ciment
si emulsie de poliacetat de vinil si de Iolosirea lor la repararaea unor deIecte ale
elementelor de beton
Nr. 4-69 nlocuit cu C 149-75
C 94-68

Instructiuni tehnice provizorii pentru Iolosirea npsliturii din Iire de sticl
bitumate la izolarea hidroIug a acoperisurilor
Nr. 17-68 nlocuit cu C 123-70
13
C 123-70
C 95-69

C 112-75
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea pnzei bitumate cu suport din pnz netesut
tip Arahne, la izolarea hidroIug a acoperisurilor
Nr. 4,5-69 nlocuit cu C 112-75
C 96-70

C 66-70;
C 3-76
Instructiuni tehnice pentru Iinisarea pe santier a placajelor interioare executate cu
plci dure din Iibre de lemn cu desene n relieI (plci decorative)
BC 8-70 nlocuit cu C 66-70;
C 3-76
C 97-70

C 37-79
Instructiuni tehnice pentru nvelitori din plci de azbociment cu ondule mari BC 5-70; 6-71;
11-12-76
nlocuit cu C 37-79

C 98-68 Instructiuni tehnice de Iolosire a plcutelor din sticl colorat la placajele interioare
si exterioare
Nr. 15-16-68 (Caracter documentar)
C 99-69

C 8-75
Instructiuni tehnice privind Iolosirea aditivului plastiIiant mixt DISAN la
prepararea betoanelor grele
Nr. 6-7-69;
BC 2-73
nlocuit cu C 8-75
C 100-70

C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatr natural BC 2-71 nlocuieste 14.03-55 (4-
56)
nlocuit cu C 35-82
C 101-70

C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din piatr artiIicial BC 2-71 nlocuieste 14.03-55 (4-
56)
nlocuit cu C 35-82
C 102-70

C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din pavele de lemn BC 4-71 nlocuieste 14.03-55 (4-
56)
nlocuit cu C 35-82
C 103-70

C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din materiale bituminoase BC 4-71 nlocuieste 14.03-55 (4-
56)
nlocuit cu C 35-82
C 104-70

C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor de pmnt stabilizat si a
pardoselilor de beton de argil
BC 4-71 nlocuieste 14.03-55 (4-
56)
nlocuit cu C 35-82
C 105-68 Not reIeritoare la republicarea ,Normativului pentru executarea si receptionarea
constructiilor metalice la constructii civile si industriale
BC 2-73 nlocuieste 07.01-55 (10-
55)
14
ABROGAT
(Ordin 45-1976)
C 106-70

C 140-79
Instructiuni tehnice pentru tratarea termic a betoanelor Iolosite la conIectionarea
elementelor preIabricate
BC 3-71 nlocuit cu C 140-79

C 107/0-02

C 107-05
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cldirilor BC 8-03

M.O.nr.1124bis/05
BC 2-3-07

nlocuieste P 10.07-56;
10.03-56; C 89-68 (14-
68); C 107-70 (BC 2-71;
5-73); C 73-72; C 151-
72; C 112-75; NP 34-80;
C 107-82 (BC 1-83; 3,5-
86);
nlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/1-97

C 107-05
Normativ privind calculul coeIicientului global de izolare termic la cldiri de
locuit
BC 13,14-98

M.O.nr.1124bis/05
nlocuieste C 107/1-94
(BC 12-95)
nlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/2-97

C 107-05
Normativ pentru calculul coeIicientului global de izolare termic la cldiri cu alt
destinatie dect cele de locuit
BC 13,14-98

M.O.nr.1124bis/05
nlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/3-97

C 107-05
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cldirilor BC 13-98

M.O.nr.1124bis/05
nlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/4-97

C 107-05
Ghid pentru calculul perIormantelor termotehnice ale cldirilor de locuit BC 13,14-98

M.O.nr.1124bis/05
nlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/5-97

C 107-05
Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii n contact cu
solul
BC 13-98; 1-99

M.O.nr.1124bis/05
nlocuit cu C 107-05
IPCT
C 107/6-02 Normativ general privind calculul transIerului de mas (umiditate) prin elementele
de constructie
BC 14-02
C 107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termic a elementelor de nchidere ale BC 8-03 nlocuieste NP 200-89
15
cldirilor (BC 1-90)
C 108-70

C 112-75
Normativ pentru proiectarea, executarea si receptionarea barierelor contra
vaporilor
BC 2-71 nlocuieste 10.02-60 (23-
24-60)
nlocuit cu C 112-75
C 110-69 Normativ cuprinznd conditii tehnice de executare si receptia lucrrilor geodezice,
topograIice si Iotogrammetrice pentru ntocmirea planurilor topograIice ale
localittilor
BC 3-70 nlocuieste P 3-61
(22-61)
C 111-70 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea radiograIierii la determinarea deIectelor din
elementele de beton armat
BC 9-70
C 111-70

C 8-75
Instructiuni tehnice pentru prepararea si aplicarea mortarelor cu adaos de
APASTOP P
BC 6-70; 2-73 nlocuit cu C 8-75
C 112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrrile de constructii
BC 9-86; 4,9-87;
4-88; 3-89; 3-92
nlocuieste P 11.02-53
(3-4-53); 10.01-55 (9-
55); C 89-68; C 94-68
(17-68); C 73-69; C 95-
69 (4,5-69); C 108-70; C
123-70 (12-70); C 112-
70 (BC 1-71); C 68-74
(8-65); C 112-75 (BC 5-
76; 4-78; 5-79; 8-80);
NP 31-79; C 112-80 (BC
3-81; 8-84; 4-85; 3-86);
C 114-69 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea marmorocului la lucrri de Iinisaje exterioare
si interioare
BC 3-70 (Caracter documentar)
C 115-70

C 140-79
Instructiuni tehnice privind aplicarea peliculei pe baz de emulsie de paraIin EP
pentru protectia supraIetelor de beton proaspt
BC 12-70; 7-72 nlocuit cu C 140-79

C 116-82 Instructiuni tehnice pentru alctuirea si executarea peretilor din plci ondulate din
azbociment
BC 11-82 nlocuieste C 116-70
(BC 11-70; 6-71); C
145-72 (BC 5-72); C
145-76 (BC 5-72); C
116-76 (BC 5-76; 11/12-
16
76);
C 117-70 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea radiograIierii la determinarea deIectelor din
elementele de beton armat
BC 9-70
C 118-69 ndrumri privind Iolosirea si ntretinerea constructiilor proprietate de stat BC 1-70
C 119-70

C 125-75
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea plcilor Ionoabsorbante Iinisate BC 11-70 nlocuit cu C 125-75
C 121-69

C 142-72
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea saltelelor, cochiliilor si snurului din vat
mineral la izolarea termic a conductelor si aparatelor
BC 5-70 nlocuit cu C 142-72
C 122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrrilor de constructii din
beton aparent cu parament natural
BC 2-91 nlocuieste C 122-70
(BC 12-70); C 122-81
(BC 9-81)
C 123-70

C 112-75
Instructiuni tehnice pentru utilizarea la hidroizolatiile acoperisurilor a testurilor
din Iire de sticl bituminate
BC 12-70 nlocuieste C 89-68; C
94-68 (17-68) C 73-69
(BC 3,11-70); C 73-72;
C 68-74;
nlocuit cu C 112-75
C 124-72

C 3-76
Instructiuni tehnice privind executarea vopsitoriilor cu Vinarom si vopsea
decorativ n relieI, aplicate direct pe stratul suport sau prin intermediul unui strat
de netezire
BC 12-72 nlocuieste C 124-70
(BC 2-71)
nlocuit cu C 3-76
C 125-87

C 125-05


Normativ privind proiectarea si executarea msurilor de izolare Ionic si a
tratamentelor acustice n cldiri (Revizuire C 125-87)
BC 3-87; 7-88

BC 15-05
M.O. 460 bis/05
nlocuieste C 119-70; C
125-70 (BC 2-71); C
146-72; C 125-75 (BC
2-76; 6-77); C 125-81
(BC 11-81; 3-86);
nlocuit cu C 125-05
C 126-75

P 2-85
Normativ pentru alctuirea si executarea zidriilor din crmizi si blocuri ceramice BC 1-76 nlocuieste 04.05-56 (6-
56); C 126-71 (BC 6-71)
nlocuit cu P 2-85
C 127-70

I 22-84
Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziva exterioar a tuburilor de beton
precomprimat Iat de agresivittile naturale
BC 3-71 nlocuit cu I 22-84
17
C 128-71

C 14
0-79
Instructiuni tehnice privind stabilirea compozitiei betoanelor BC 10-71 nlocuieste P 03.16; P
03-17-53 (9-53)
nlocuit cu C 140-79
C 129-71

C 26-85
Instructiuni tehnice pentru determinarea rezistentei betonului prin metoda
nedistructiv combinat
BC 5-71 nlocuit cu C 26-85

C 130-78 Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor BC 8-79 nlocuieste C 130-71
(BC 5-71)
C 131-71

C 155-81
Instructiuni tehnice pentru prepararea si Iolosirea betoanelor cu scorie bazaltic BC 9-71 nlocuieste C 23-62 (21-
22-62);
nlocuit cu C 155-81
C 132-71

C 140-79
Instructiuni tehnice pentru compactarea prin vibrare a betoanelor BC 8-71; 6-72 nlocuieste 03.07-56 (10-
11-63; 1-65)
nlocuit cu C 140-79
C 133-82 Instructiuni tehnice privind mbinarea elementelor de constructii metalice cu
suruburi de nalt rezistent pretensionate
BC 10-82 nlocuieste C 133-71
(BC 5-72)
C 134-71

C 8-75
Instructiuni tehnice privind Iolosirea aditivului ntrzietor RETARGOL la
prepararea mortarelor si betoanelor
BC 11-71; 2-73 nlocuit cu C 8-75
C 135-71 Normativ pentru Iolosirea procedeului electrotermic la pretensionarea armturilor
din bare groase n elemente de beton precomprimat
BC 11-71 (Caracter documentar)
C 136-71

C 140-79
Instructiuni tehnice privind aprecierea periodic a calittii betonului BC 1-72 nlocuit cu C 140-79

C 137-71 Indicatii privind ntretinerea si Iolosirea utilajelor care lucreaza n albiile rurilor
spre a se preveni poluarea apelor cu rezidurii petroliIere provenite de la acestea
BC 2-72
C 138-71 Normativ pentru reparatii de ntretinere si reparatii curente la strzi BC 3-72
C 139-87

GP 035-98
Instructiuni tehnice pentru protectia anticoroziv a elementelor de constructii
metalice
BC 6-87 nlocuieste C 132-71; C
139-71 (BC 3-72); C
139-73 (BC 6-73); C
179-76; (BC 8-76); C
139-79 (BC 4-80; 7-84);
18
nlocuit cu GP 035-98
C 140-86

NE 012-99
Normativ pentru executarea lucrrilor de beton si beton armat BC 5,12-86;
11-87; 10-88

nlocuieste 03.07-56 (10-
11-63; 1-65); C 20-62; C
106-70; C 115-70; C
136-71; C 128-71; C
140-71; C 147-72; CD
73-73; C 19-79; C 140-
79;
nlocuit cu NE 012-99
C 141-72

C 8-75
Instructiuni tehnice privind Iolosirea aditivului ntrzietor plastiIiant REPLAST la
prepararea betoanelor
BC 6-72; 2-73 nlocuit cu C 8-75
C 142-85


Normativ pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de
instalatii
BC 9-85 nlocuieste C 121-69; C
142-72 (BC 6-72); C
142-79 (BC 2-80); I 34-
76; NP 12-76
C 143-72

C 3-76
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea emailului Polilac, la vopsitorii n constructii BC 6-72 nlocuit cu C 3-76
C 144-72

P 104-78
Instructiuni tehnice pentru Iinisarea elementelor din beton celular autoclavizat de
tip ,Hebel
BC 10-72 nlocuit cu P 104-78

C 145-72

C 116-76
Instructiuni tehnice pentru pereti din plci de azbociment cu ondule mari, izolati
termic cu vat mineral
BC 5-72 nlocuit cu C 116-76
C 146-72

C 125-75
Instructiuni tehnice de Iolosire a structurilor Ionoabsorbante pentru tavane si pereti
alctuite pe baz de plci din vat mineral tip G
BC 6-72 nlocuit cu C 125-75
C 147-72

C 140-79
Instructiuni tehnice privind betonul marI BC 7-72 nlocuit cu C 140-79

C 148
CD 148/85
NU EXIST C 148, ESTE CD 148
19
C 149-87 Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a deIectelor pentru elementele
de beton si beton armat
BC 5-87 nlocuieste C 93-69 (4-
69); C 149-72 (BC 3-
73); C 149-75 (BC 1-
76); C 149-81 (BC 2-
82); C 183-77 (BC 6-
77); C 184-77 (BC 10-
77)
C 150-99 Normativ privind calitatea mbinrilor sudate din otel ale constructiilor civile,
industriale si agricole
BC 7-00 nlocuieste C 150-72
(BC 1-73); C 150-84
(BC 7-84)
C 151-72

C 107-82
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea nvelitorilor din tabl cutat zincat,
termoizolate cu polistiren celular
BC 12-72; 4-78 nlocuit cu C 107-82
C 152-72

C 37-79
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea la nvelitori a plcilor autoportante din vat
mineral
BC 1-73;
11-12-76
nlocuit cu C 37-79

C 153-72

C 160-75
Normativ privind executarea si receptionarea lucrrilor de Iundatii pe piloti
preIabricati
BC 2-73 nlocuieste 09.01-55 (2-
56)
nlocuit cu C 160-75
C 155-89 Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor usoare BC 2-91 nlocuieste C 23-62; C
53-70; C 131-71; C 155-
72 (BC 3-73); C 155-75;
C 155-81 (BC 4-82; 5-
84; 7-86)
C 156-89 ndrumtor pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89. ,Elemente preIabricate
din beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee, instrumente si dispozitive
de veriIicare a caracteristicilor geometrice
BC 1-91 nlocuieste C 156-72
(BC 4-73)
C 158-73

C 35-82
Instructiuni tehnice pentru alctuirea si executarea pardoselilor industriale
rezistente la uzur si soc, care nu produc praI
BC 11-73 nlocuit cu C 35-82
C 159-89 Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de Iundare prin metoda penetrrii
cu con, penetrare static, penetrare dinamic si vibropenetrare
BC 4-90 nlocuieste C 159-73
(BC 1-74); C 176-84
C 160-75 Normativ privind alctuirea si executarea pilotilor pentru Iundatii BC 6-75 nlocuieste 09.01-55 (2-
20

GE 029-97
56); C 45-63; C 153-72;
C 161-72; C 160-73;
(BC 4-74); C 166-73
nlocuit cu GE 029-97
C 161-72

C 160-75
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si receptionarea lucrrilor de
Iundatii pe piloti scurti executati pe loc prin vibrare
BC 1-74 nlocuit cu C 160-75
C 162-73 Normativ privind alctuirea, executarea si Iolosirea coIrajelor metalice plane
pentru peretii din beton monolit la cldiri
BC 7-74 (Caracter documentar)
C 163-87 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea proIilelor ncastrate din PVC plastiIiat la
etansarea rosturilor elementelor de constructii
BC 5-87 nlocuieste C 163-73
(BC 2-74)
C 164-79

Normativ de proiectare a depozitelor paletizate BC 8-76 nlocuieste C 164-73;
MATMCGF
C 165-73 Instructiuni tehnice privind sudarea aluminotermic a armturilor din otel beton BC 7-74 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
C 166-73

C 160-75
Normativ privind proiectarea si executarea pilotilor Franki BC 8-74; 4-75 nlocuit cu C 160-75
C 167-77

PC 001-97
Norme privind cuprinsul si modul de ntocmire, completare si pstrare a crtii
tehnice a constructiei
Ghid pentru ntocmirea crtii tehnice a constructiei
Nr. 17-60, 5-66,
BC 12-77; 5-6-83;
10-97

COCC
(exist la CDCAS)
C 168-80 Instructiuni tehnice pentru consolidarea pmnturilor sensibile la umezire si a
nisipurilor prin silicatizare si electrosilicatizare
BC 12-80 nlocuieste C 168-74
(BC 8-74)
C 169-88 Normativ privind executarea lucrrilor de terasamente pentru realizarea Iundatiilor
constructiilor civile si industriale
BC 5-88 nlocuieste 02.01-55 (1-
56, 15-16-17; 18-19-64);
C 169-74 (BC 8-74); C
169-83 (BC 1-84)
C 170-87 Instructiuni tehnice pentru protectia elementelor din beton armat si beton
precomprimat supraterane n medii agresive naturale si industriale
BC 6-87; 7-88 nlocuieste C 170-74
(BC 2-75); C 170-79
(BC 11-79); C 170-83
(BC 12-83; 4-85)
C 171-74

Instructiuni tehnice pentru ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea si
punerea n oper a elementelor din beton celular autoclavizat
BC 4-75 nlocuit cu P 104-78

21
P 104-78
C 172-88 Instructiuni tehnice pentru prinderea si montajul tablelor metalice proIilate la
executarea nvelitorilor si peretilor
BC 10-87 nlocuieste C 172-74
(BC 4-75); C 172-85
(BC 8-85)
C 173-86 Normativ pentru amenajarea la acelasi nivel a intersectiilor drumurilor publice din
aIara localittilor
BC 9-86 nlocuieste C 173-74
(BC 6-75); C 173-79
(BC 7-79)
C 174-79 Instructiuni tehnice de aplicare a proIilului aprtor de muchie de treapt din PVC BC 9-79 nlocuieste C 174-74
(BC 6-75)
C 175-75 Normativ pentru ntretinerea si repararea drumurilor, a podurilor de sosea si a
constructiilor aIerente lor
TRN 11-73
C 176-84

C 159-89
Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de Iundare prin penetrare dinamic
cu con
BC 8-84 nlocuieste C 176-75
(BC 1-76);
nlocuit cu C 159-89
C 177-75

C 35-82
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din mochet de mase plastice BC 8-76 nlocuit cu C 35-82
C 178-76 Instructiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroIorare BC 11-12-76
C 179-76

C 139-79
Instructiun i tehnice privind protectia prin vopsire a elementelor de constructii din
table si benzi
BC 8-76 nlocuit cu C 139-79
C 180-88 Instructiuni tehnice pentru controlul compactrii pmnturilor prin metode
radiometrice
BC 2-88 nlocuieste C 180-76
(BC 10-76)
C 181-88 ndrumtor pentru metodologia de ncercare a prototipurilor si seriei zero la
elemente preIabricate, din punct de vedere al comportrii la solicitri statice
BC 11-87 nlocuieste C 181-76
(BC 11/12-76)
C 182-87 Normativ departamental privind executarea mecanizat a terasamentelor de
drumuri
BC 6-87 nlocuieste 65.01-54 (12-
54); 65.02-55 (5-55); C
182-77 (BC 11-77)
C 183-77

C 149-81
Instructiuni tehnice privind injectarea Iisurilor din elemente de beton armat cu
rsini epoxidice
BC 6-77 nlocuieste C 149-75;
nlocuit cu C 149-81
C 184-77

Instructiuni tehnice provizorii privind remedierea elementelor din beton armat
Iisurate, prin placare cu testuri din Iibr de sticl nglobat n rasini epoxidice
BC 10-77 nlocuit cu C 149-81
22
C 149-81
C 185-78 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si
montarea n constructii a Ieresterelor si usilor de bacon din PVC
BC 9-78 (Cu caracter documentar)
C 186-78 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si
montarea n constructii a jaluzelelor din PVC
BC 9-78 (Cu caracter documentar)
C 187-78 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea n constructii a produselor din bazalt topit si
recristalizat
BC 12-78
C 188-79 Normativ privind durata de executie a obiectivelor de investitii BC 7-79 ABROGAT
Ordin 115-80
C 189-88 Instructiuni tehnice pentru utilizarea cenuselor de centrale termoelectrice la
prepararea betoanelor
BC 5-86 (ordin);
4-88
nlocuieste C 189-79
(BC 9-79; 6-80); NP 26-
78
SUSPENDAT
C 191-85 Instructiuni tehnice pentru izolarea termic a acoperisurilor cldirilor de locuit si
social culturale cu cenuse si zgur de termocentral
BC 12-85; 5-86 nlocuieste C 191-79
(BC 9-79; 3-86)
ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
C 192-79 Instructiuni tehnice pentru executarea lucrrilor de constructii din lut si pmnturi
stabilizate
BC 9-79; 11-82 SUSPENDAT
C 192/1-94 Instructiuni tehnice provizorii pentru Iabricarea si utilizarea terablocurilor din
pmnt stabilizat
BC 11-94
C 193-79 Instructiuni tehnice pentru executarea zidriilor de piatr brut BC 9-79 nlocuieste P 04.06-53
(3-4-53); 04.04-54 (11-
54); 15.01-57
C 194-79 Instructiuni tehnice pentru utilizarea amestecului de tras-var la betoane BC 9-79
C 195-79 Instructiuni tehnice pentru utilizarea sterilului ars ca agregat la prepararea
betoanelor
BC 9-79 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
C 196-86 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea pmnturilor stabilizate la lucrrile de Iundatii BC 8-86 nlocuieste C 196-79
(BC 12-79)
C 197-89 Instructiuni tehnice pentru utilizarea chiturilor tiocolice la etansarea rosturilor n
constructii
BC 9-88 nlocuieste C 197-79
(BC 11-79)
C 198-89 Instructiuni tehnice privind tehnologia de Iabricatie a elementelor pe baz de ipsos
pentru pereti desprtitori neportanti
BC 4-89 nlocuieste C 198-79(BC
11-79); C 190-88 (2-88)
23
SUSPENDAT
C 199-79 Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si
montarea n constructii a tmplriei din lemn
BC 1-80; 2-87
C 200-81 Instructiuni tehnice pentru controlul calittii betonului la constructii ngropate, prin
metoda carotajului sonic
BC 6-82
C 201-80 Instructiuni tehnice pentru Iolosirea betonului armat cu Iibre de otel BC 8-80 nlocuieste ndrumtor
pentru fibre de o(el...
C 202-80

GP 073-02
Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exetrioare din plci de argil ars BC 4-81 nlocuit cu GP 073-02
C 203-91 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executia lucrrilor de mbunttire a
izolrii termice si de remediere a situatiilor de condens la peretii cldirilor
existente. Caietul de prevederi generale
BC 6-91

nlocuieste C 203-80
(BC 12-80; 1-83; 2-87);
C 203/2-82; C 203/3-85;
C 203/4/5/6/7-86
C 203/2-82

C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cldiri prin placri
cu elemente preIabricate din bca sau ipsos (Completare la C 203-80)
BC 1-83; 2-87 nlocuit cu C 203-91
C 203/3-85

C 203-91
Instructiuni tehnice de mbunttire a protectiei termice, la cldiri aIectate de
Ienomenul de condens, prin placarea cu plci termoizolatoare tip IZOBLASIN
(Completare la C 203-80)
BC 4-86; 2-87 nlocuit cu C 203-91
C 203/4-86

C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cldiri prin placare
cu diIerite materiale. Polistiren celular protejat printr-o tencuial armat
(Completare la C 203-80)
BC 2-87 nlocuit cu C 203-91
C 203/5-86

C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cldiri prin placare
cu diIerite materiale. Plci din puzderie de in si cnep tip PAP, a peretilor interiori
spre casa scrii (Completare la C 203-80)
BC 2-87 nlocuit cu C 203-91
C 203/6-86

C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cldiri prin placare
cu diIerite materiale. Saltele din deseuri textile sintetice tip vat de tapiterie, a
planseelor de la etajul 1 situat deasupra holurilor de intrare n cldire
(Completare la C 203-80)
BC 2-87 nlocuit cu C 203-91
C 203/7-86

C 203-91
Instructiuni tehnice pentru remedierea situatiilor de condens din cldiri prin placare
cu diIerite materiale. Plci din vat mineral protejate cu gips-carton, sau plci din
ipsos cu goluri (Completare la C 203-80)
BC 2-87 nlocuit cu C 203-91
24
C 204-80 Normativul cadrul privind veriIicarea calittii lucrrilor de montaj a utilajelor si
instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii
BC 5-81; 3-86
C 205-81 Instructiuni tehnice privind ncercarea n situ prin ncrcri statice conIorm STAS
1336-80 a constructiilor civile si industriale
BC 1-82
C 206-85

NE 012-99
Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului de precomprimare prin nIsurare
cu masina PROCEQ
BC 9-85 nlocuieste C 206-81
(BC 9-81);
nlocuit cu NE 012-99
C 207-81

C 47-86
Instructiuni tehnice de Iolosire la pereti a proIilelor U din sticl BC 11-81 nlocuit cu C 47-86
C 209-82 Norme tehnice pentru hidroizolarea constructiilor cu suspensie si emulsie catonic
bituminoas
BC 7-82 SUSPENDAT
C 210-82

GP 036-98
Norme tehnice privind protectia anticoroziv a bazinelor de beton armat pentru
neutralizarea si epurarea apelor industriale
BC 7-82; 4-85 nlocuieste NP 32-79
(BC 10-79)
nlocuit cu GP 036-98
C 211-82 Instructiunile tehnice pentru utilizarea superplastiIiantului FLUBET la prepararea
betoanelor de ciment
BC 9-82 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
C 212-87 Instructiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a
betonului
BC 9-87 nlocuieste C 212-83
(BC 10-83; 8-85)
C 213-83 Instructiuni pentru completarea Iormularului de evident a studiilor geotehnice
conIorm prevederilor STAS 1242/1-81
BC 7-83
C 214-83 ndrumtor pentru utilizarea dispozitivului FINT 2 BC 11-83
C 215-88 Instructiuni tehnice pentru elemente de Iundatii din beton cu adaos de cenus de
centrale termoelectrice, situate n terenuri cu agresivitti naturale si industriale
BC 6-88 nlocuieste C 215-83
(BC 3-84; 10-85; 5-86)
C 216-83 Norme tehnice pentru utilizarea Ioliilor din PVC la hidroizolarea constructiilor
subterane si bazinelor
BC 5-84 nlocuieste NP 36-82
C 217-83 Norme tehnice privind alctuirea si executarea hidroizolatiei cu Iolii din PVC
plastiIiat la acoperisuri
BC 5-84 nlocuieste NP 37-82
C 218-84 Instructiuni tehnice pentru executarea Iorajelor prin metoda vibroIorrii BC 8-84
C 219-85 Normativ pentru alctuirea si executarea pardoselilor anticorozive BC 7-85; 3-87;
4-89
nlocuieste 205-53 (10-
53); 219-55 (10-55);
235-56 (10-56)
C 220-85 Instructiuni tehnice privind veriIicrile abaterilor de la Iorma geometric si a BC 9-85
25
calittii custurilor sudate ale rezervoarelor din otel cilindrice verticale pentru
depozitarea titeiului si produselor petroliere lichide
C 221-85 Instructiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice n Iabricile de
preIabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls
BC 11-85
C 222-85 Instructiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin soc la controlul
calittii elementelor preIabricate
BC 11-85
C 223-86 Instructiuni tehnice privind executarea placajelor din plci de Iaiant, majolic si
plci ceramice smltuite, aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri
BC 5-86
C 224-86 Norme tehnice pentru izolarea termic a acoperisurilor cldirilor de locuit si social
culturale cu diIerite materiale granulare n vrac
BC 7-86 nlocuieste NP 40-84
ABROGAT
(Ordin 192/D/1990)
C 225-87 Norme tehnice privind protectia anticoroziv a cablurilor si toroanelor din otel
pentru constructii cu armturi exterioare si constructii suspendate
BC 6-87
C 226-87 Norme tehnice pentru proiectarea si executarea panourilor monostrat din betoane
usoare cu adaosuri de cenusi si spumanti, pentru hale parter
BC 7-87; 9-88 nlocuieste NP 45-86
(BC 7-86)
C 226/1-94 Instructiuni tehnice provizorii privind cerinte, criterii de perIormant si metode de
veriIicare pentru panouri autoportante din betoane usoare pentru peretii exteriori
BC 10-94
C 227-88

NP 075-02
Norme tehnice privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la lucrrile de
constructii
BC 3-88 nlocuieste NP 43-85
(BC 3-86)
nlocuit cu NP 075-02
C 228-88 Instructiuni tehnice privind sudarea otelurilor cu caracteristici mecanice diIerite,
Iolosite la constructiile metalice hibride
BC 5-88
C 230-89 ndrumtor de proiectare si executie a gropilor stantate pentru Iundatii BC 12-88
C 231-89 Instructiuni tehnice privind Iolosirea metodei seminedistructive prin smulgere de
pe supraIat la determinarea rezistentei betonului n lucrare
BC 1-91
C 232-89 ndrumtor privind utilizarea ncercrii triaxiale pentru determinarea parametrilor
geotehnici ai terenurilor de Iundare si constructiilor din pmnt
BC 1-91
C 233-90 Instructiuni tehnice pentru izolarea termic cu produse textile netesute a
conductelor si aparatelor din instalatii termice
BC 5-91 nlocuieste NP 52-88
C 234-91

NP 064-02
Instructiuni tehnice privind alctuirea si executarea hidroizolatiei monostrat cu
Iolie stratiIicat din PVC la acoperisurile cldirilor industriale si agrozootehnice,
necirculabile
BC 3-92 nlocuit cu NP 064-02
C 235-91 ndrumtor tehnic pentru executia panourilor mari preIabricate neportante cu BC 3-92
26
blocuri ceramice cu goluri
C 236-91 Instructiuni tehnice privind Iolosirea metodei seminedistructive prin smulgere din
proIunzime la determinarea rezistentei betonului din lucrare
BC 3-92
C 237-92 Instructiuni tehnice privind utilizarea aditivului complex ADCOM la prepararea
betoanelor de ciment
BC 1-93 nlocuieste C 52-63 (2-
64)
C 238-92 Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clas BC 60 - BC 80 BC 1-93
C 239-92

GP 014-97
ndrumtor tehnic provizoriu pentru calculul terenului de Iundare, al presiunii
pmntului pe lucrri de sustinere si al stabilittii taluzurilor si versantilor, la
actiuni seismice
BC 3-93; 6-95 nlocuit cu GP 014-97


C 239-94
(CPH 1-93)
Normativ pentru adaptarea constructiilor de locuit, a constructiilor si localurilor
publice la cerintele persoanelor handicapate (Cod de proiectare)
BC 1-2-3-95
C 241-92 Metodologia de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de Iundare la
solicitri seismice
BC 9-93
C 242-93 Normativ pentru elaborarea studiilor de circulatie din localitti si teritoriul de
inIluenta
BC 2-94
C 243-93 Instructiuni tehnice pentru eIectuarea de sondaje, recensminte, msurtori si
anchete de circulatie n localitti si teritorii de inIluent
BC 11-93
C 244-93 Ghidul pentru inspectare si diagnosticare privind durabilitatea constructiilor din
beton armat si beton precomprimat
BC 9-93
C 245-93

GP 113-04
ndrumtor tehnic pentru proiectarea si executia minipilotilor Iorati BC 10-93 nlocuit cu GP 113-04
C 246-93

NP 040-02
Instructiuni tehnice pentru utilizarea Ioilor de bitum aditivat la hidroizolatiile
acoperisurilor
BC 4-93 nlocuit cu NP 040-02
C 247-93 ndrumtor cadru privind exploatarea si ntretinerea cldirilor de locuit din mediul
urban aIlate n proprietatea autorittii publice
BC 10-93
C 248-93 Instructiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip BC 2-94
C 251-94 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si receptionarea lucrrilor de
mbunttire a terenurilor slabe de Iundare prin metoda mpnrii cu materiale
locale de aport pe cale dinamic
BC 7-94
C 252-94 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si receptionarea lucrrilor de
Iundatii pe piloti scurti executati pe loc prin vibropresare
BC 7-94
27
C 253/0-94 Instructiuni tehnice de proiectare si executie privind organizarea camerelor curate
utilizate n domeniul snttii (spitale, laboratoare si industria Iarmaceutic)
BC 7-95 nlocuieste 122-54 (7-
54); 123-54 (7-54)
C 253/1-94 Instructiuni tehnice de proiectare si executie a elementelor de constructii si de
instalatii pentru camere curate utilizate n domeniul snttii (spitale, laboratoare si
industria Iarmaceutic)
BC 7-95 nlocuieste 122-54 (7-
54); 123-54 (7-54)
C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de
constructii si instalatii aIerente acestora
BC 9-94 (ordin) IPCT

C 1 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, repararea, instalarea,
exploatarea si veriIicarea cazanelor de abur si a cazanelor de ap Iierbinte (se
aplic numai la instalatiile si obiectivele nucleare)
(se aplic numai mpreun cu NC 1-81 )
M.O. nr.934bis/03 ISCIR
C 4 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea recipientelor metalice stabile sub presiune (se aplic numai la
instalatiile si obiectivele nucleare)
(se aplic numai mpreun cu NC 1-81 )
M.O. nr.922bis/03 ISCIR
C 15 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea conductelor de abur si ap Iierbinte sub presiune (se aplic numai la
instalatiile si obiectivele nucleare)
(se aplic numai mpreun cu NC 2-83 yi NC 4-87 )
M.O. nr.915bis/03 ISCIR
C 37 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, ncercarea n vederea omologrii si
exploatarea supapelor si recipientelor sub presiune (se aplic numai la instalatiile si
obiectivele nucleare)
(se aplic numai mpreun cu NC 4-87 )
M.O. nr.912bis/03 ISCIR

CD 1-64

NP 043-00
Normativ conditionat pentru executia si controlul calittii mbinrilor sudate,
executate n uzin, ale tablierelor metalice pentru poduri de sosea si cale Ierat
Nr. 4-64 nlocuieste CD 1-62
nlocuit cu NP 043-00
CD 2-64

I 22-99
Normativ pentru proiectarea instalatiilor exterioare de alimentare cu ap si
canalizare la unittile agricole
Nr. 16-66 nlocuit cu I 22-99
28
CD 4-84 Normativ departamental pentru executarea cosurilor de Ium din clavouri de beton
armat
BC 2-85 nlocuieste CD 4-65
CD 8-86 Normativ departamental privind montarea echipamentelor de telecomunicatii n
centrale teleIonice si telegraIice automate de uz general
BC 8-86 nlocuieste CD 8-63
CD 16-00 Normativ privind conditiile de proiectare si tehnologia de executie a lucrrilor de
mbrcminti asIaltice usoare
BTR 2-01 nlocuieste CD 16-65;
(11-66); CD 16-78 (BC
6-78)
CD 22-74 Normativ departamental pentru executarea si receptionarea Iundatiilor pe chesoane
deschise si cu aer comprimat la poduri
BC 3-75
CD 23-67

P 133-05
Normativ departamental pentru executarea cosurilor de Ium din beton armat cu
sectiuni variabile n coIraj glisant
Nr. 6-67 nlocuit cu P 133-05
MIC
CD 27-04

Normativ privind utilizarea traverselor din beton precomprimat la linii de cale
Ierat
M.O.nr.456 bis/04 nlocuieste C 38-63 (16-
63); CD 27-78 (BC 8-
78); CD 27-88 (BC 10-
87)
CD 29-79 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si executarea Iundatiilor
pentru lucrri de drumuri din pmnturi stabilizate cu ciment
BC 11-79 nlocuieste CD 29-67
CD 31-02

Normativ pentru determinarea prin deIlectograIie si deIlectometrie a capacittii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide
BTR 2-04 nlocuieste CD 31-77
(BC 7-77); CD 31-89
CD 31-94 (BC 8-95)
CD 38-68 Instructiuni tehnice si caiete de sarcini departamentale privind proiectarea,
executia, exploatarea si ntretinerea unittilor din industria alimentar construite pe
terenuri neacoperite sensibile la nmuiere
- IPSCAIA
CD 40-87 Normativ departamental pentru proiectarea, executarea din punct de vedere al
prevenirii incendiilor, a instalatiilor ce produc si utilizeaz acetilen
- MICh
CD 41-85 Normativ departamental pentru proiectarea, executia si exploatarea retelelor
exterioare de canalizare pentru ape chimice impure
- IITPIC
CD 42-85 Normativ departamental pentru Iolosirea direct a nisipurilor bituminoase cu si Ir
adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere
BC 9-85 nlocuieste C 33-63 (3-
63); CD 21-66; CD 42-
69
CD 43-69 Instructiuni tehnice si caiete de sarcini departamentale privind proiectarea,
executia, exploatarea si ntretinerea unittilor din industria alimentar construite pe
- IPSCAIA
29
terenuri neacoperite sensibile la nmuiere
CD 45-87 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea instalatiilor de extractie cu
masina montat la sol
- IP Deva
CD 49-69

P 7-00
Instructiuni tehnice si caiete de sarcini departamentale privind proiectarea,
executia, exploatarea si ntretinerea unittilor din industria alimentar construite pe
terenuri neacoperite sensibile la nmuiere
- nlocuit cu P 7-00
IPSCAIA
CD 51-70 Normativ departamental pentru injectarea pungilor de balast din terasamente de
cale Ierat, cu mortare aerate
- MT
CD 52-69 Instructiuni tehnice departamentale privind hidroizolarea podurilor si tunelurilor de
cale Ierat cu materiale noi
- ABROGAT
(Ordin MCF 24/69)
CD 55-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru pregtirea suportului de metal la
lucrrile de protectie contra coroziunii
BC 11-70 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 56-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru pregtirea suportului de beton la
lucrrile de protectie contra coroziunii
BC 11-70 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 57-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea protectiei betonului contra
coroziunii prin placri si nzidiri
BC 11-70
CD 58-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea protectiei betonului contra
coroziunii prin pelicule rezistente
BC 11-70 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 59-70 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea protectiei betonului contra
coroziunii prin mase de spaclu n cmp continuu (pardoseli rexidur)
BC 11-70 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 63-00

Normativ pentru proiectarea si Iolosirea aparatelor de reazem din neopren pentru
podurile de cale Ierat si sosea
BTR 12-01 nlocuieste CD 63-75;
CD 63-84 (BC 7-84)
CD 71-72

PD 184-77
Normativul departamental pentru proiectarea si executarea constructiilor si
instalatiilor cu speciIic Ieroviar din punct de vedere al prevenirii incendiilor
BC 6-74 nlocuit cu PD 184-77
CD 72-85 Instructiuni tehnice departamentale privind executia Iundatiilor pe coloane
introduse prin vibrare
BC 12-85 nlocuieste CD 72-73
CD 73-73

C 140-79
Instructiuni tehnice departamentale privind betonul pompat BC 2-74 nlocuit cu C 140-79
CD 75-73 Normativ departamental privind Iolosirea, ntretinerea si repararea cldirilor din
ramura drumuri
- MTCT
CD 76-73 Normativ departamental pentru ntretinerea si repararea podurilor metalice de - ISCT
30
sosea
CD 81-74 Instructiuni tehnice departamentale privind exploatarea instalatiilor de ventilatie n
industria usoar
- MIU, IPIU
CD 82-74 Normativ departamental privind Iolosirea blocurilor si crmizilor ceramice cu
guri orizontale
- INCERC
CD 85-76 Normativ departamental pentru prevenirea si stingerea incendiilor la proiectarea si
executarea unittilor comerciale
- IPROCOM
CD 86-75 Instructiuni tehnice departamentale de exploatare a constructiilor si instalatiilor de
alimentare cu ap si canalizare
Partea I: captare; statii de tratare; retele de distributie; retele de canalizare
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 86-77 Instructiuni tehnice departamentale de exploatare a constructiilor si instalatiilor de
alimentare cu ap si canalizare
Partea II: aductiuni; instalatii de nmagazinare; statii de pompare pentru ap
potabil; statii de epurare-treapt mecanic; statii de epurare-tratarea nmolului;
statii de pompare ape uzate si nmol
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 86-83 Instructiuni tehnice departamentale pentru exploatarea si ntretinerea constructiilor
si instalatiilor de alimentare cu ap si canalizare. Statia de epurare-treapta biologic
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 87-75 Normativ departamental pentru dotarea strzilor cu echipamente de orientare si
dirijare a circulatiei
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 88-81 Instructiuni tehnice departamentale pentru tratarea pardoselilor din Iabricile de
produse alimentare
- IPSCAIA
CD 90-81 Instructiuni tehnice departamentale pentru ntretinerea si repararea liniilor de
tramvaie cale normal (1435 mm) si ngust (1000 mm)
- PRODOMUS (ISLGC)
CD 91-84 ndrumtor privind utilizarea betoanelor reIractare si termorezistente si a maselor
reIractare la cptusirea cuptoarelor industriale si a agregatelor termice
BC 8-84 nlocuieste CD 91-76
(BC 10-76)
CD 92-85 ndrumtor privind modul de asigurare a preciziei caracteristicilor geometrice ale
elementelor din beton armat executate n poligoane si preturnate pe santier
BC 10-85 nlocuieste CD 92-76
(BC 10-76)
CD 94-76 Normativ departamental privind caracteristicile tehnice si valorice ale lucrrilor de
mbrcminti asIaltice usoare ce se execut pe drumurile publice mpietruite
- MTCT, DD
CD 95-76 Instructiuni tehnice departamentale pentru examinarea ultrasonic a mbinrilor
sudate de colt, executate prin topire
BC 10-76 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 96-76 Normativ departamental de Iolosire a Isiilor ceramice de 90x30x7,5 cm cu goluri
orizontale pentru pereti desprtitori
BC 2-77
31
CD 97-76 Instructiuni tehnice privind utilizarea varului hidratat n mortare de zidrie si
tencuieli
BC 2-77
CD 98-86 Instructiuni tehnice departamentale pentru prevenirea si remedierea deIectiunilor la
mbrcmintile rutiere moderne
BC 8-86 nlocuieste CD 98-76
CD 99-01 Normativ privind repararea si ntretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton,
beton armat, beton precomprimat si zidrie de piatr
BTR 3-01 nlocuieste CD 99-77
(BC 7-77)
CD 101-87 Instructiuni tehnice pentru utilizarea panourilor sanwis Ir rame de contur.
Azbopan
Buletin 2-87 MEFMC, ICPMC
CD 102-77 Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoroziv a masinilor,
utilajelor, instalatiilor si constructiilor metalice exploatate n medii cu diIerite
grade de agresivitate
BC 1-78
CD 103-77 Instructiuni tehnice departamentale pentru ntretinerea protectiilor anticorozive la
utilajele Iolosite n reteaua MCI
BC 1-78
CD 104-77 Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoroziv prin vopsirea
produselor conIectionate din table groase, tevi si proIile metalice
BC 1-78 ABROGAT
(Ordin 11/N/84)
CD 105-77 Normativ departamental de exploatare si ntretinere a lucrrilor de mbunttiri
Iunciare
- ISPIF
CD 106-78 Norme departamentale de ntretinere si reparatii curente pentru constructii din
unittile MAIA
- IPSCAIA
CD 107-81 Normativ departamental privind urmrirea n timo a comportrii constructiilor din
unitti MAIA
- IPSCAIA
CD 108-78 Norme departamentale de ntretinerea si reparatii curente - MIU, IPIU
CD 109-89 Norme departamentale pentru urmrirea comportrii n timp a constructiilor din
dotarea unittilor industriei usoare
- MIU, IPIU
CD 114-78 Normativ tehnic departamental pentru lucrri de ntretinere si reparatii curente la
cldiri si constructii speciale
- MCInd.
CD 114-88 Normativ departamental privind urmrirea comportrii n timp a constructiilor din
speciIicul industriei chimice
- IITPIC
CD 115-85 Norme departamentale de ntretinere si reparatii pentru constructii speciIice MICh - MICh
CD 116-78

CD 137/1-89
Instructiuni tehnice departamentale provizorii pentru prepararea si utilizarea
betoanelor de nalt rezistent B 600, B 800, n unittile de preIabricate
BC 6-79 nlocuit cu CD 137/1-89
CD 117-78 Normativ tehnic departamental pentru lucrri de ntretinere si reparatii curente la BC 4-79
32
cldiri si constructii speciale
CD 118-03

Instructiuni tehnice pentru executarea rosturilor din asIalt turnat armat n vederea
asigurrii continuizrii cii la podurile de sosea din beton armat si beton
precomprimat
M.O.nr.659bis/04 nlocuieste CD 118-78
(BC 5-79)

CD 119-78 Norme departamentale de urmrire a comportrii n timp a constructiilor de
hidroamelioratii
BC 2-80 ISPIF
CD 120-78 Norme departamentale de ntretinere si reparatii pentru constructii, mbunttiri
Iunciare si amenajri piscicole
- ISPIF
CD 121-87 Norme departamentale pentru urmrirea comportrii n timp a constructiilor Buletin 1-87 MILMC
CD 122-87 Norme departamentale pentru lucrri de ntretinere si reparatii curente la cldiri si
constructii speciale
Buletin 2-87 MILMC
CD 123-85 Normativ departamental privind durata pentru un ciclu de utilizare a dispozitivelor
SECOM
BC 10-85 nlocuieste CD 123-79 si
CD 126-79
CD 124-84 Instructiuni pentru prevenirea si combaterea nzpezirii drumurilor publice - MTCT-DGD
CD 125-87 Normativ departamental privind realizarea mecanizat a terasamentelor de cale
Ierat
BC 9-87 nlocuieste CD 125-79
(BC 2-80)
CD 126-85 Normativ departamental pentru ntretinerea si repararea Iondurilor Iixe din codul
de clasiIicare 901 dispozitive SECOM
BC 10-85 nlocuieste CD 126-79

CD 127-85 Instructiuni tehnice departamentale de proiectare si executie a straturilor rutiere din
agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici
BC 12-85; 5-86 nlocuieste CD 127-79;
CD 128-79 (B C 4-80);
(BC 4-80); CD 127-83
(BC 10-83)
CD 128-79

CD 127-85
Instructiuni tehnice departamentale pentru stabilizarea materialelor locale cu
cenus de termocentral uscat la lucrrile rutiere
BC 4-80 nlocuit cu CD 127-85
CD 129-02

Normativ pentru executia terasamentelor rutiere cu cenus de termocentral BTR 5-04 nlocuieste CD 129-79
(BC 4-80, 5-86)
BOMACO S.A.
CD 130-80 Normativ departamental experimental privind executarea lucrrilor de
impermeabilizare a canalelor de irigatii cu Iolie de polietilen
- ISPIF
CD 130-87 Instructiuni tehnice si tehnologice pentru Iolosirea cenusii de centrale
termoelectrice ca adaos la prelucrarea betoanelor simple si armate utilizate la
realizarea elementelor preIabricate
Buletin 3-87 ICPMC
33
CD 131-80 Instructiuni tehnice de veriIicare a calittii montajului utilajelor si instalatiilor
tehnologice speciIice agriculturii si industriei alimentare
- IPSCAIA
CD 132-80 Normativul departamental pentru prelucrarea si interpretarea rezultatelor
ncercrilor eIectuate pe betoane pentru elemente preIabricate uzinate
BC 5-81; 3-83
CD 134-87

CD 137/1-89
Instructiuni tehnice si tehnologice pentru utilizarea cenusii de centrale
termoelectrice, ca adaos la prepararea betoanelor simple si armate utilizate la
realizarea elementelor preIabricate Anexa 1
BC 4-87 nlocuieste CD 134-81
(BC 10-81); CD 135-81
(BC 10-81); CD 134-82
(BC 5-86);
nlocuit cu CD 137/1-89
CD 135-81

CD 134-82
Instructiuni tehnice si tehnologice provizorii pentru utilizarea cenusii de
termocentral ca adaos la prepararea betonului Iolosit la Iabricarea tuburilor de
canalizare din beton simplu. Anexa 2
BC 10-81 nlocuit cu CD 134-82
CD 137/1-89 Instructiuni tehnice si tehnologice pentru prepararea betoanelor utilizate la
realizarea elementelor preIabricate
BC 2-89 nlocuieste CD 116-78;
CD 137-81; CD 134-82;
CD 134-87;
CD 138-81 Instructiuni tehnice departamentale privind criteriile de determinare a strii de
viabilitate a podurilor de sosea din beton, beton armat si beton precomprimat
BC 5-82
CD 138-91 Normativ departamental pentru reparatii de ntretinere si reparatii curente ale
strzilor
- Urban Proiect
CD 139-82 Instructiuni tehnice departamentale pentru protectia anticoroziv a elementelor din
beton ale suprastructurii podurilor expuse Iactorilor climatici, noxelor si actiunii
Iondantilor chimici utilizati pe timp de iarn
BC 7-82
CD 140-82

STAS
10969/3-83
Instructiuni tehnice departamentale privind metoda de determinare cantitativ a
aditivittii bitumului la agregatele minerale
BC 7-82

nlocuit cu STAS
10969/3-83

CD 141-82 Instructiuni tehnice departamentale privind Iolosirea nvelisurilor permeabile n
amenajrile de drenaj nchis cu tuburi
BC 2-83 ISPIF
CD 145-84 Instructiuni departamentale pentru determinarea agresivittii naturale a solului si
apei asupra cablurilor de telecomunicatii
BC 3-85
CD 146-84

NE 015-02
Instructiuni tehnice pentru executia lucrrilor de reparare a drumurilor cu beton
rutier IluidiIiat cu aditivi FLUBET
BC 5-85 nlocuit cu NE 015-2002
34
CD 147-02

Normativ pentru executia betoanelor rutiere cu adaos de cenus de termocentral BTR 5-04 nlocuieste CD 147-85
(BC 9-85; 5-86)
CD 148-85 ndrumtor pentru tehnologia de executie a straturilor de Iundatie din balast prin
compactarea acestora la umiditti cuprinse n domeniul optim de umiditti de
compactare
BC 9-85
CD 149-85 Norme de clasiIicare si ncadrare n categorii a unittilor de cazare si unittile de
alimentatie public (pentru aplicarea HGR 233/92)
- IPROCOM
CD 150-85 Norme tehnice departamentale privind ntretinerea si exploatarea lucrrilor de
combatere a eroziunii solului si torentilor
- ISPIF
CD 151-02

Normativ privind realizarea mbrcmintilor rutiere din beton de ciment cu
granulozitate discontinua
BTR 17-02 nlocuieste CD 151-85
(BC 12-85)
CD 152-85 Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea ramIorsrilor cu strat din
agregate naturale stabilizate cu lianti puzzolanici ale sistemelor rutiere nerigide
BC 12-85; 5-86
CD 153-85 Instructiuni tehnice departamentale pentru msurarea denivelrilor n proIilul
longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului VIAGRAF
BC 12-85
CD 154-86 Normativ privind durata de stocare a materiilor prime si auxiliare, inclusiv
depozitarea n aer liber din industria materialelor de constructii
- MILMC
CD 155-01

Normativ privind determinarea strii tehnice a drumurilor moderne BTR 2-01 nlocuieste CD 155-86
(BC 8-86)
CD 156-86 Norme departamentale pentru urmrirea comportrii n timp a constructiilor
speciIice industriei miniere
- MMPG
CD 158-86 Normativ pentru amplasarea si construirea depozitelor de explozivi la supraIat - ICITPMN Baia Mare
CD 160-86 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea si executia izolatiei
anticorozive exterioare cu solutii PAHIZOL a conductelor din otel ngropate care
transport apa n amenajrile de mbunttiri Iunciare
BC 2-87
CD 161-87 Norme departamentale pentru urmrirea comportrii n timp a cldirilor si con
structiilor speciale din dotarea MCInd
- IPC
CD 162-87 Norme de ntretinere, reparatii curente si protectii anticorosive la cldiri si
constructii speciale din domeniul de activitate CSEN
- CSEN, IRNE
CD 163-87 Instructiuni tehnice departamentale pentru mbrcminti bituminoase cilindrate,
executate la cald cu bitum aditivat
BC 5-87
CD 164-87

Instructiuni tehnice departamentale pentru executia tratamentelor bituminoase cu
bitum aditivat
BC 5-87 nlocuit cu NE 010-99
35
NE 010-99
CD 165-87 Norme departamentale MICM pentru urmrirea comportrii n timp la cldiri si
constructii speciale pentru ntreprinderi din industria constructiilor de masini
- CITPMC
CD 166-87 Norme departamentale MICM de ntretinere si reparatii curente la cldiri si
constructii speciale pentru ntreprinderi din industria constructiilor de masini
- CIIPCM
CD 167-87 Norme departamentale MICM pentru urmrirea comportrii n tim p la cldiri si
constructii speciale pentru ntreprinderi din industria de utilaj greu
- CITPMC
CD 168-87 Norme departamentale pentru ntretinere si reparatii curente la cldiri si constructii
speciale pentru ntreprinderi din industria de utilaj greu
- CITPCM
CD 169-87 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea mbrcmintilor din beton de
ciment cu polimeri pentru calea pe poduri si pasaje
BC 5-87
CD 170-03

Normativ privind realizarea mbrcmintilor rutiere din beton de ciment cu cribluri
de natur calcaroas.
BTR 2-04 nlocuieste CD 170-88
(BC 5-88)
CD 177-78 Normativ tehnic departamental pentru lucrri de ntretinere si reparatii curente la
cldiri si constructii speciale
BC 4-79
CD 204-79 Normativ departamental privind ocuparea terenurilor pentru amplasarea lucrrilor
de linii, constructii si instalatii, necesare n ramura transporturilor Ieroviare
BC 10-79

CE 1-95

NP 068-02
Normativ pentru proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurant n exploatare
BC 11-95 nlocuit cu NP 068-02

CR 0-05 Cod de proiectare. Bazele proiectrii structurilor n constructii M.O.nr.148 bis /06
BC 2-06; 12-13-06
Intra in vigoare la
01.01.2007 conf. ordin
1713/19.09.06
CR 1-01 Prescriptii tehnice pentru veriIicarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub
presiune si instalatiilor de ridicat (se aplic numai la obiectivele si instalatiile
nucleare)
(se aplic mpreun cu NC 1-81, NC 2-83 yi NR 1-83)
- ISCIR
CR 1-1-3-05 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zpezii asupra constructiilor M.O.nr.148 bis /06
BC 2-06; 12-13-06
Intra in vigoare la
01.01.2007 conf. ordin
36
1714/19.09.06
CR 1-2.1-05 Cod pentru proiectarea podurilor de cale Ierat. Actiuni M.O.nr.179 bis /06
BC 18-06

CR 1.2.2-05 Cod pentru proiectarea podurilor de cale Ierat. Convoaie tip BC 23-06
M.O.nr.179 bis /06

CR 2-86

CR 2-99
Prescriptii tehnice privind autorizarea de a executa lucrri de proiectare,
constructie, montare, reparare si veriIicare la instalatiile mecanice sub presiune,
instalatiile de ridicat, dispozitivele de sigurant ale acestora, precum si aparate
consumatoare de combustibil de uz neindustrial si arztoare cu Iunctionare
independent
- ISCIR
CR 2-1-1.1-
05
Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat M.O.nr.172 bis/06
BC 4-06

CR 3-99 Prescriptii tehnice pentru veriIicarea reparatiilor instalatiilor mecanice sub presiune
si instalatiilor de ridicat si pentru aplicarea plcii de timbru la instalatii mecanice
sub presiune (se aplic numai la obiectivele si instalatiile nucleare)
(se aplic mpreun cu NC 1-81, NC 3-86, NR 1-83 yi NC 4-87)
- ISCIR
CR 5-82

CR 5-00
Prescriptii tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor
mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat
- ISCIR
CR 6-06 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie BC 11-06 Intra in vigoare la
01.01.2007
(Pana atunci este
valabil P 2-1985)
CR 9-84 Prescriptii tehnice pentru autorizarea sudorilor care execut lucrri n construirea,
montarea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si a instalatiilor de ridicat
- ISCIR
CR 13-99 Prescriptii tehnice pentru protectia muncii n activitatea organelor tehnice ISCIR M.O. nr.337/99
(ordin)
ISCIR

DC 002-04 Documentare privind stabilirea sarcinii termice de calcul de rcire per nclzire
pentru instalatiile de ventilare si climatizare
Brosur UTCB
DC 003-04 Studiu documentar privind tehnologiile de reabilitare a conductelor de alimentare
cu ap
Brosur ICECON
37
DC 37-69 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si executarea usilor
antiscntei cu 1 si 2 canaturi
- IPROCHIM

DD 502-01 Normativ pentru executia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate
discontinu
BTR 4-01 nlocuieste DD 502-87
DD 503-87 Instructiuni tehnice departamentale pentru aplicarea unor tehnologii rutiere n
conditiile economisirii materialelor energo-intensive
- MTCT
DD 504-87 Instructiuni privind revizia drumurilor publice - MTCT
DD 505-01 Normativ privind activitatea districtului de drumuri BTR 4-01 nlocuieste DD 505-88
DD 506-01 Normativ privind organizarea si eIectuarea anchetelor de circulatie, origine-
destinatie. Pregtirea datelor de anchet n vederea prelucrrii
BTR 4-01 nlocuieste DD 506-88
DD 507-88 Instructiuni tehnice departamentale privind organizarea si Iunctionarea statiilor
amplasate n punctele de Irontier pentru cntrirea din mers si veriIicarea
gabaritelor la autovehicule de marI din traIicul international
- CNADNR
MTCT
DD 509-03 Instructiuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asIaltice
din mixturi recuperate
M.O.nr.659 bis/04 nlocuieste DD 509-89
DD 510-89 Instructiuni pentru eIectuarea nregistrrii circulatiei rutiere pe drumuri publice - INCERTRANS
MTCT
DD 511-90 Instructiuni tehnice departamentale pentru executia lucrrilor de reparare a
mbrcmintilor bituminoase cu mixtur asIaltic tip PLOMBAREC
- MTCT
DD 512-90 Instructiuni tehnice departamentale pentru realizarea de straturi bituminoase
executate cu mixtur asIaltic preparat la rece cu emulsie bituminoas cationic
cu rupere lent
- MTCT

DM 101-67/II Normativ departamental privind cptusirea silozurilor de minereuri neIeroase - ICITPMN Baia Mare

E 1-61 Normativ experimental pentru executarea pardoselilor rigide din mas de spaclu pe
baz de ,Vinacet E
Nr. 8-61
E 2-61

Normativ experimental pentru montarea minii curente din clorura de polivinil la
balustrade metalice
Nr. 8-61 nlocuit cu C 55-70
38
C 55-70
E 3-61

C 35-68
Normativ experimental pentru pardoseli din parchet Ir dusumea oarb Nr. 8-61 nlocuit cu C 35-68
E 4-61

C 51-65
Normativ experimental pentru executarea pardoselilor cu covor din clorur de
polivinil (PVC) cu suport textil
Nr. 10-61 nlocuit cu C 51-65
E 5-61

C 61-64
Normativ experimental pentru urmrirea tasrilor lucrrilor constructiilor civile si
industriale
- nlocuit cu C 61-64

E-Ip-7-69 ndreptar de proiectare pentru calculul si dimensionarea cosurilor de Ium din beton
armat pentru CET si CTE
- nlocuit cu P 133-05 (BC
19-05)
ISPE
E-Ip-10-73 ndreptar pentru proiectare pentru calculul cosurilor de Ium metalice - RENEL, ISPE
E-Ip-13-77 ndreptar de proiectare pentru LES de 110 kV - ISPE
E-Ip-14-83 ndrumar de proiectare privind activitatea de reparatii la CT, CTE si CET - ISPE
E-Ip-30-83 Instructiuni PSI pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor din partea
conventional a CNE
- ISPE
E-Ip-40-1-91 ndreptar pentru calculul hidraulic si termic al conductelor de abur - RENEL
E-Ip-42-92 Instructiuni tehnice pentru calculul rezistentei la proiectarea structurii exterioare a
turnurilor de rcire
- ISPE

F-1998 Ghid de proiectare instalatii IrigoriIice BC 14-99 (ordin) nlocuieste 223-55 (2-
56); ID 3-64
IPCT
F-CE/3-80 Metoda de montare a sarpantelor si chesoanelor acoperisurilor la cldirea
principal a termocentralelor
- RENEL, ISPE
F-CE/6 Tehnologia de Iorare a pilotilor Franki - RENEL, ISPE
F-CE/7 Tehnologia de batere a pilotilor - RENEL, ISPE
F-CE/8 Tehnologia de executie a cosurilor de Ium cu nltimea de 220 m cu ajutorul - RENEL, ISPE
39
coIrajelor glisante
F-CE/11-79 Fise tehnice de executie a rezervoarelor din beton armat de 5600 m
3
pentru
combustibil lichid
- RENEL, ISPE
F-CE/12-79 Executia Iundatiilor pentru turbogeneratoare de 50-200 MW - RENEL, ISPE
F-CE/14-79 Tehnica de executie a turnurilor de rcire de 42000 m
3
/h - RENEL, ISPE
F-CE/16-79 Tehnica de executie si montare a elementelor preIabricate din beton armat la
structura de rezistent a termocentralelor
- RENEL

G 040-99 Ghidul primarului si al consilierilor locali: solutii constructive pentru realizarea
locuintelor n mediul rural cu respectarea cerintelor din Legea nr.10/1995
BC 14-99
G-1997 Ghid de proiectare instalatii de gaze BC 14-99 (ordin) nlocuieste G-1972
IPCT

GE 001-96 Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri BC 4-97
GE 002-96 Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplaseaz pe senile de cauciuc BC 4-97
GE 003-96 Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AERPLYTE) n procesul de sablare n
cadrul lucrrilor de reabilitare a constructiilor
BC 8-97
GE 004-96 Ghid privind utilizarea macaralelor turn la constructii nalte si Ioarte nalte BC 12-99 (ordin)
GE 005-96 Ghid pentru Iolosirea utilajelor mici n constructii BC 12-99 (ordin)
GE 006-96 Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibratii pentru determinarea gradului
de sigurant a instalatiilor aIerente constructiilor
BC 12-99 (ordin)
GE 008-96 Ghid pentru executarea Iundatiilor de supraIat cu solutii tehnologice perIormante
criterii, exigente de calitate
BC 10-96 (ordin)
GE 009-97 Ghid pentru executia decuprilor si perIorrilor n elemente de constructii din
beton si beton armat
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 010-97 Ghid de utilizare privind executia lucrrilor de demolare a elementelor din beton,
beton armat si roci prin eIectul de pan
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 011-97 Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizat a lucrrilor de
instalatii la constructii de locuinte, social-culturale si industriale
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 012-97 Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizat a reparatiilor si
consolidrilor la constructii
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
40
GE 013-97 Ghid tehnic de utilizare a autopompelor de beton tip GUB BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 014-97 Ghid tehnic de utilizare a dispozitivelor de transport si manipulare a elementelor
preIabricate pentru constructii (tuburi, dale, borduri, panouri, grinzi etc.)
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 015-97 Ghid de alegere optim a schelelor Iixe si mobile pentru executarea lucrrilor de
Iinisaj n vederea asigurrii cerintelor de calitate a executiei n constructii
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 016-97 Ghid de utilizare a dispozitivelor si aparatelor pentru msurarea deIormatiilor
speciIice
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 017-97 Ghid de utilizare a dispozitivelor si aparatelor pentru msurarea deIormatiilor mari
(deplasri, rosturi, Iisuri)
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 018-97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru msurarea Iortelor BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 019-97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru msurarea strii de coroziune BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 020-97 Ghid de utilizare a aparatelor de determinare a eIorturilor n cablu la structuri
suspendate
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 021-97 Ghid de utilizare a aparatelor pentru msurarea presiunilor BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
GE 022-97 Ghid privind executia lucrrilor de demolare a elementelor de constructii din beton
si beton armat
BC 12-99 (ordin) ICECON
GE 025-97 Ghid pentru reIacerea etanseittii rosturilor la cldirile civile cu Iatade realizate din
panouri mari preIabricate din beton armat
BC 13-97
GE 026-97 Ghid pentru executia compactrii n plan orizontal si nclinat a terasamentelor BC 5-98
GE 027-97 Ghid pentru proiectarea si executia lucrrilor de aprare si consolidare a taluzurilor
la canale si diguri
BC 12-01 nlocuieste PD 23-65
(16-66); PD 24-65 (3-66)
ISPIF
GE 028-97 Ghid pentru executarea lucrrilor de drenaj orizontal si vertical BC 11-98
GE 029-97 Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru Iundatii BC 12-98 nlocuieste C 153-72;
C 161-72; C 166-73; C
160-75;
GE 030-97 Ghid privind executia protectiilor prin hidroIobizare a materialelor de constructie
aparent (lemn, beton, crmid, piatr natural si artiIicial)
BC 8-01
GE 031-97 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe
articole de deviz pentru lucrri de constructii montaj, inclusiv instalatiile aIerente
constructiilor, ct si pentru lucrri de reparatii
BC 11-97
GE 032-97 Ghid privind executarea lucrrilor de ntretinere si reparatii la cldiri si constructii
speciale
BC 11-99
41
GE 035-99 Ghid si program de calcul cadru al responsabilului cu urmrirea n exploatare a
constructiilor
BC 7-99 (ordin) COCC
GE 036-00 Ghidul primarilor si al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.10 din 1995 la
lucrrile de pietruire a drumurilor
BC 9-00 (ordin) INCERTRANS
GE 037-00 Ghid de utilizare a Iorajului orizontal dirijat pentru drenarea si consolidarea
alunecrilor de teren, instalarea Iiltrelor pentru depoluarea zonelor contaminate si
pozarea conductelor si cablurilor subterane de orice natur
BC 13-01(ordin) GEOTEC
GE 039-01 Ghid privind determinarea experimental in SITU si n laborator a modului static si
dinamic de elasticitate a betonului
BC 1-02
GE 040-01 Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de
armare a elementelor existente din beton armat
BC 1-02
GE 044-01 Ghid pentru sistematizarea, stocarea si reutilizarea inIormatiilor privind parametrii
geotehnici
BC 24-03
GE 045-02 Ghid privind executia lucrrilor de stopare a iegrasiei peretilor constructiilor, cu
membrane izolatoare rigide
BC 13-03
GE 046-02 Ghid de executie pentru statii de epurare pentru localitti mici (Q _ 5 l/s) BC 9-03 IPCT
GE 047-02 Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor n constructii BC 6-03
GE 048-02 Ghid privind ntretinerea si exploatarea n sigurant a constructiilor si instalatiilor
de la prizele de ap
BC 7-03 AQUAPPROIECT
GE 049-02 Ghid de executie, exploatare si post utilizare a constructiilor de captare din apa
subteran, pentru asigurarea parametrilor Iunctionali
BC 19-03 PROED
GE 050-02 Ghid de elaborare a continutului cadru al evalurii impactului asupra mediului a
activittilor privind amenajrile portuare si cile navigabile
BC 16-17-03 IPTANA
GE 052-04 Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor metalice pentru nmagazinarea
apei potabile
MO nr.345 bis/05;
BC 6-06

GE 053-04 Ghid de executie privind protectia mpotriva coroziunii a constructiilor din otel BC 8-9-05
M.O.nr.428 bis/05

GE 054-06 Ghid privind urmrirea comportrii n exploatare a protectiilor anticorozive la
constructii din otel. Msuri de interventie
BC 22-06
M.O. 893 bis/06


GEx 001/1-98 Ghid pentru expertizarea cldirilor de locuit nalte cu P 8 etaje executate din
panouri mari nainte de 1997, dup proiect tip IPCT 141 tronson de baz tip
- IPCT - Se difuzeaz la
cerere de elaborator
42
LP11/21, compus din dou sectiuni simetrice avnd dimensiunile n plan 14,20 x
41,68 m
GEx 001/2-98 Ghid pentru expertizarea cldirilor de locuit nalte cu P 8 etaje executate din
panouri mari nainte de 1997, dup proiect tip IPCT 141 tronson de baz tip
LP11/23, compus din dou sectiuni simetrice avnd dimensiunile n plan 14,20 x
23,80 m, cu 36 apartamente
- IPCT - Se difuzeaz la
cerere de elaborator
GEx 002-98 Ghid pentru elaborarea expertizelor tehnice conIorm Normativ P 100-92 si
stabilirea solutiilor de interventie pentru cldiri unicat importante, realizate nainte
de anul 1940 cu sistem structural din pereti structurali din zidrie nearmat
(simpl):
- metodologie general; cldiri pentru nvtmnt; cldiri administrative; cldiri de
locuit
BC 12-99 (ordin) IPCT - Se difuzeaz la
cerere de elaborator
GEx 003-00 Ghid de actiuni de reducere a riscului seismic pentru constructiile existente BC 13-00 (ordin) UTCB Buc.
GEx 004-00 Ghid pentru evaluarea costurilor lucrrilor de consolidare pe baz de deviz cadru
pentru solutii reprezentative de consolidare
BC 2-01
GEx 005-02 Ghid pentru evaluarea costurilor lucrrilor de reparatii pe baza de deviz cadru
pentru solutii reprezentative la mbrcmintile de ciment aeroportuare
BC 12-02 (ordin) INCERTRANS
GEx 006-02 Ghid pentru ntretinerea, repararea si etansarea constructiilor subterane pentru
metroul Bucuresti
BC 6-03 METROUL S.A.

GM 009-00 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de
detaliu
Brosur
iunie 2000

GM 010-00 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic
Zonal
Brosur
august 2000

GM 012-00 Ghid si metodologie privind Iolosirea normelor de timp la principalele tipuri de
lucrri de constructii montaj si inIluenta acestora la ntocmirea oIertelor n
activitatea de licitare-oIertare, pentru satisIacerea cerintelor de calitate cuprinse n
Legea nr.10/1995 partea I: lucrri de constructii (revizuire VARTEH-75)
BC 2-02 (ordin) COCC
GM 013-01 Ghid si metodologie privind Iolosirea normelor de timp la principalele tipuri de
lucrri de instalatii si inIluenta acestora la ntocmirea oIertelor n activitatea de
licitare-oIertare, pentru satisIacerea cerintelor de calitate cuprinse n Legea
nr.10/1995 partea a II-a
BC 1-02 (ordin) COCC
43
GM 014-01 Ghid si metodologie privind Iolosirea normelor de timp la principalele tipuri de
lucrri de constructii montaj si inIluenta acestora la ntocmirea oIertelor n
activitatea de licitare-oIertare, pentru satisIacerea cerintelor Legii nr.10/1995
partea a III-a: lucrri de izolatii si reparatii la izolatii pentru constructii (revizuire
VARTEH-75)
BC 1-02 (ordin) COCC
GM 015-01 Ghid si metodologie privind Iolosirea normelor de timp la principalele tipuri de
lucrri de constructii montaj si inIluenta acestora la ntocmirea oIertelor n
activitatea de licitare-oIertare, pentru satisIacerea cerintelor Legii nr.10/1995
partea a II-a: lucrri de reparatii la constructii (revizuire VARTEH-75)
BC 1-02 (ordin) COCC
GM 017-03 Ghid privind urmrirea comportrii n exploatare a constructiilor situate n medii
agresive
BC 6-04 nlocuieste PC 1/3-96
(BC 8-96)
GM 018-03 Ghid privind investigarea si diagnosticarea strii structurilor din beton armat, beton
precomprimat si otel situate n medii agresive
BC 6-04 nlocuieste PC 1/2-94
(BC 6-95)

GP 001-96 Protectia la zgomot. Ghid de proiectare a zonelor urbane din punct de vedere
acustic
BC 9-96 nlocuieste P 116-87
(BC 3-87)
GP 003-96 Ghid pentru proiectarea antiseismic a halelor parter cu structur metalic BC 8-97
GP 004-97 Ghid de proiectare si executie a membranelor pentru constructii demontabile BC 4-98
GP 005-97 Ghid pentru proiectarea si executia lucrrilor de compartimentare cu panouri
usoare
BC 3-97 (ordin) IPC S.A.
GP 014-97 Ghid de proiectare. Calculul terenului de Iundare la actiuni seismice n cazul
Iundrii directe
BC 12-98 nlocuieste C 239-92
GP 015-97 Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de mbunttire a protectiei termice
si acustice la cldiri existente uniIamiliare sau cu numr redus de apartamente
BC 13-01 (ordin)
GP 016-97 Ghid pentru proiectarea mbinrilor prin contact ale stlpilor din otel Iacnd parte
din structurile cldirilor etajate
BC 15-97
GP 017-96 Ghid pentru calculul consumului de cldur al cldirilor dotate cu sisteme pasive
de nclzire solar
BC 10-98 nlocuieste PC 1/3-96
IPCT
GP 018-97 Ghid de proiectare si urmrire a comportrii n exploatare a acoperisurilor din
Ierme de cabluri
BC 14-99 nlocuieste P 110-81
(BC 5-82); PC 1/2-94
GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aIerente instalatiilor de nclzire si ventilatie
din cldiri
BC 10-01 (ordin) nlocuieste GP 019-97
(BC 7-99)
44
IPCT + ICECON;
GP 021-97 Ghid privind msurile necesare de aprare mpotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecri de teren n vederea satisIacerii cerintelor Legii nr.10/1995
pentru cldiri de locuit individuale si de tip bloc
BC 12-99 (ordin) Departamentul pentru
Administra(ie Public
Local
GP 022-97 Ghid privind msurile necesare de aprare mpotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecri de teren n vederea satisIacerii cerintelor Legii nr.10/1995
pentru cldiri din domeniul nvtmntului
BC 12-99 (ordin) Ministerului
nv(mntului
GP 023-97 Ghid privind msurile necesare de aprare mpotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecri de teren n vederea satisIacerii cerintelor Legii nr.10/1995
pentru cldiri din domeniul culturii, expozitii de art, biblioteci
BC 12-99 (ordin) Ministerului Culturii
GP 024-97 Ghid privind alegerea echipamentelor speciIice interventiilor pentru diminuarea
eIectelor produse de seisme n vederea asigurrii cerintei de sigurant n exploatare
prevzute de Legea nr.10/1995 privind calitatea n constructii
BC 12-99 (ordin) Departamentul pentru
Administra(ie Public
Local
GP 025-97 Ghid pentru stabilirea solutiilor cadru de interventie la cldirile avariate de seisme
realizate pe baza proiectelor reIolosibile tip ISART C 222/6-01 si ISCAS 4405
BC 12-99 (ordin) CONSPROIECT - SA
Ploieyti
GP 027-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aIerente instalatiilor sanitare si de gaze din
interiorul cldirilor
BC 10-01 (ordin) nlocuieste GP 027-97
(BC 7-99)
IPCT + ICECON;
GP 028-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aIerente instalatiilor electrice din cldiri BC 10-01 (ordin) nlocuieste GP 028-97
(BC 7-99)
IPCT + ICECON;
GP 029-98 Ghid de proiectare, executie, exploatare si interventii pentru protectiile
anticorozive ale constructiilor exploatate n medii agresive speciIice industriei de
celuloz si hrtie
BC 13-01 (ordin) nlocuieste C 45-63;
C 160-75
INCERC (dischet)
GP 030-98 Ghid de proiectare, executie, exploatare si interventii pentru protectiile
anticorozive ale constructiilor exploatate n medii agresive speciIice industriei de
Iibre si Iire sintetice
BC 13-99
GP 031-98 Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmrire, interventie) privind protectia
anticoroziv a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive speciIice industriei
alimentare: a) industria crnii
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
GP 032-98 Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmrire, interventie) privind protectia
anticoroziv a constructiilor supuse actiunii mediilor agresive speciIice industriei
alimentare: b) industria vinului si berii
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
45
GP 033-98 Ghid de proiectare si executie pentru realizarea interventiilor cu betoane polimerice
armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune
BC 13-99
GP 034-98 Ghid pentru expertizarea, repararea si consolidarea grinzilor de rulare metalice BC 13-01 (ordin) nlocuieste P 107-79
INCERC (dischet)
GP 035-98 Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmrire, interventii) privind protectia
mpotriva coroziunii a constructiilor din otel:
- Principii de proiectare pentru asigurarea rezistentei la coroziune a constructiilor
din otel;
- Sisteme de protectie anticoroziv a constructiilor din otel cu acoperiri organice si
metalice. Conceptii de alctuire, tehnologii de aplicare
- Urmrirea comportrii n exploatare a acoperirilor de protectie aplicate pe
constructii din otel, procedee de interventie
BC 5-99 nlocuieste C 179-76;
NP 25-77; C 139-87;
GP 036-98 Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosiv a bazinelor
din beton armat destinate neutralizrii si epurrii apelor industriale
BC 5-99 nlocuieste NP 32-79; C
210-82 (BC 7-82);
GP 037-98 Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calittii pardoselilor la
constructii civile
BC 11-99 nlocuieste P 10.03-59;
C 13-61; C 34-65; C 35-
68; C 74-69; C 100, 101,
102, 103, 104-70; C 158-
73; C 51-74; C 177-75;
C 35-82;
GP 039-99 Ghid pentru calculul necesarului anual de cldur al cldirilor de locuit BC 9-00; 1-01
GP 041-98 Ghid pentru alegerea, proiectarea, ntretinerea si exploatarea sistemelor si
echipamentelor de sigurant din dotarea instalatiilor de nclzire cu ap avnd
temperatura maxim de 115
o
C
BC 10-00
GP 042-99 Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armtura rigid (BAR) BC 3-4-00
GP 043-99 Ghid pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu ap si
canalizare, utiliznd conducte din PVC, polietilen si polipropilen
BC 1-00 (ordin) IPCT
GP 046-99 Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aIerente cii de rulare a
tramvaielor. SatisIacerea exigentelor de calitate
BC 7-00
GP 047-00 Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticoroziv a
elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane, situate n medii
agresive
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
GP 048-00 Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticorosiv a BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
46
constructiilor supuse actiunii mediilor agresive speciIice industriei textile
GP 049-00 Ghid de proiectare, executie si exploatare privind protectia anticoroziv a
elementelor de constructii din beton si beton armat, supuse coroziunii uleiurilor
vegetale
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
GP 050-00 Ghid de utilizare a spectrelor seismice de rspuns inelastic n proiectarea
structurilor
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
GP 051-00 Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici BC 13-00 (ordin);
6-01
IPCT
GP 052-00 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pn la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. BC 3-01 nlocuieste I 7/1-95
(BC 10-94)
RENEL
GP 053-00 Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elastic a peretilor de
compartimentare, de structura de rezistent
BC 12-01
GP 055-00 Ghid pentru veriIicarea la Ioc a elementelor structurale ale constructiilor din otel BC 10-01
GP 056-00 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de nclzire/rcire Iolosind ventiloconvectoare BC 13-01 (ordin);
1-02
INCERC (dischet)
GP 057-00 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de ventilare si climatizare Iolosind anemostate
sau Iante
BC 13-01 (ordin);
1-02
ICECON
INCERC (dischet)
GP 058-00 Ghid privind optimizarea nivelului de protectie termic la cldirile de locuit BC 13-01 (ordin);
2-02
IPCT
INCERC (dischet)
GP 060-00 Ghid pentru proiectarea instalatiilor de nclzire perimetral la cldiri Brosur IPCT (ARTECNO)
GP 061-00 Ghid pentru proiectarea lucrrilor de interventii la cldirile de locuit existente, cu
regim redus de nltime, n conditiile realizrii unor noi cldiri nvecinate
BC 1-01 (ordin) IPCT
GP 062-00 Ghid de proiectare si executie pentru constructiile de tratare a apei pentru localitti
mici si obiective izolate, n vederea asigurrii snttii populatiei si protectiei
mediului
BC 1-02 (ordin) PROED
GP 063-01 Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de
evacuare a Iumului si a gazelor Iierbinti din constructii n caz de incendiu
BC 6-02 IPCT
GP 065-01 Ghid privind proiectarea si executia lucrrilor de remediere a hidroizolatiilor
bituminoase la acoperisuri de beton
BC 12-02
GP 066-02 Ghid pentru transIormarea punctelor termice alimentate de la industrie n centrale
termice pentru ansambluri urbane
BC 22-03 IPCT
GP 067-02 Ghid privind determinarea supraIetei echivalente termic a corpurilor de nclzire BC 20-03
47
GP 068-02 Ghid pentru proiectarea platIormelor portuare BC 15-02
GP 069-02 Ghid de proiectare pentru instalatii de stingere a incendiilor cu ceat de ap BC 4-03 SORPINC
GP 070-02 Ghid de proiectare, executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru
rezervoare din otel ngropate
BC 6-03
GP 071-02 Ghid de proiectare pentru constructii si instalatii de dezinIectare a apei BC 9-03 IPCT
GP 072-02 Ghid de proiectare, executie si exploatare a protectiilor anticorozive pentru
constructii hidrotehnice
BC 6-03
GP 073-02 Ghid de proiectare si executie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cldiri BC 24-04;
BC 15-06
nlocuieste C 202-80
(BC 4-81)
GP 074-02 Ghid pentru instalatii de separare a hidrocarburilor cu deversare n retelele de
canalizare
BC 14-02 IPCT
GP 075-02 Ghid privind stabilirea criteriilor de perIormant si a compozitiilor pentru
betoanele armate dispers cu Iibre metalice
M.O.nr.576 bis/03 PROCEMA S.A.
GP 076-02 Ghid de proiectare privind siguranta n exploatare a lucrrilor de consolidare
costier
BC 7-03 IPTANA
GP 078-03 Ghid privind proiectarea halelor usoare cu structur metalic BC 16-04
M.O. nr.666/03
UT Timiyoara
GP 079-03 Ghid privind proiectarea si executia consolidrii structurilor din cadre din beton
armat cu pereti turnati in situ
BC 15-04
M.O. nr.670/03

GP 080-03 Ghid privind proiectarea si executia consolidrii prin precomprimare a structurilor
din beton armat si a structurilor din zidrie
BC 1-04
GP 081-03 Ghid privind proiectarea si executia rezervoarelor mici din elemente preIabricate n
zone rurale
BC 13-04
M.O. nr.670/03

GP 082-03 Ghid privind proiectarea mbinrilor ductive la structuri metalice n zone seismice BC 16-04
M.O. nr.666/03

GP 084-03 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de Iund pe cursurile de ap BC 2-04
M.O. nr.786/03
IPTANA
GP 085-03 Ghid pentru proiectarea cilor navigabile BC 17-18-04
M.O. nr.786/03
IPTANA
GP 086-03 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vnt pentru
determinarea actiunii asupra constructiilor portuare maritime si Iluviale
BC 15-04
M.O. nr.786/03
UTC Buc.
GP 087-03 Ghid de proiectare a constructiilor pentru tratarea apei n vederea potabilizrii BC 3-04
M.O. nr.771/03
PROED
48
GP 088-03 Ghid privind adoptarea msurilor speciIice pentru accesul persoanelor cu handicap
la monumentele istorice
BC 8-9-05
M.O. nr.867/03
Institutul Na(ional al
Monumentelor Istorice
GP 089-03 Ghid privind proiectarea scrilor si rampelor la cldiri BC 21-04
M.O. nr.917/03
UAU ,Ion Mincu
GP 090-03 Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru executia lucrrilor de constructii
si instalatii. Caietul IV: Instalatii interioare
BC 18-05
M.O. nr.61/04
COCC
GP 093-06 Ghid privind proiectarea structurilor de pmnt armat cu materiale geosintetice si
metalice
BC 21-06
M.O. 896bis/06
nlocuieste GP 093-04
GP 100-04 Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a peretilor din zidrie prin
cmsuiri armate cu grile polimerice
M.O. nr.780 bis/04
GP 101-04 Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismic pasiv (reazeme, disipatori)
a cldirilor
M.O.nr.874 bis/04 INCERC, Filiala Iayi
GP 103-04 Ghid de proiectare si executie privind realizarea si mentinerea prin nnisipare
artiIicial a plajelor
M.O. nr.334 bis/05
BC 5-06

GP 106-04 Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrrilor de alimentare cu ap si
canalizare n mediul rural
BC 22-23-24-05
M.O. nr.338 bis/05
UTCB
GP 107-04 Ghid privind proiectarea depozitelor de deseuri cu materiale geosintetice M.O.nr.448bis/05
BC 3-06

GP 108-04 Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri M.O. nr.347 bis/05
BC 7-8-06

GP 109-04 Ghid privind reabilitarea si modernizarea termic a anvelopei si a instalatiilor de
nclzire si ap cald de consum, la blocurile de locuinte cu structur mixt,
realizate dup proiecte tip
BC 17-05
GP 110-04 Ghid privind reabilitarea termic a blocurilor de locuint cu regim de naltime pn
la P 9 E, realizate dup proiecte tip, prin transIormarea acoperisurilor tip teres n
acoperisuri nclinate, cu amenajarea de poduri nenclzite sau mansarde
BC 17-05
M.O.nr.1177bis/05

GP 111-04 Ghid de proiectare privind protectia mpotriva coroziunii a constructiilor din otel BC 8-9-05
M.O.nr.441bis/05

GP 112-04 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea nvelitorilor din membrane
polimerice realizate ,in situ
M.O.nr.435bis/05
BC 6-06

GP 113-04 Ghid privind proiectarea si executia minipilotilor Iorati (revizuire si completare
C 245-93)
BC 15-05 nlocuieste C 245-93
IPTANA
GP 114-06 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor cu membrane BC 23-06
49
bituminoase aditivate cu APP si SBS M.O. 928/06

GPE 102-04 Ghid de proiectare si executie, n zone seismice, a structurilor de zidrie alctuite
din elemente de argil ars, (blocuri ceramice) cu goluri verticale, cu nltimea
elementului mai mare de 150 mm
Brosur IPCT

GT 0001-96 Ghid privind criterii de alegere a ncercrilor si metodelor de determinare a
caracteristicilor Iizice si mecanice ale pmnturilor
BC 7-96
GT 004-97 Ghid privind msurile necesare de aprare mpotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecri de teren n vederea satisIacerii cerintei de sigurant n
exploatare pentru constructii cu destinatia de sli de spectacole, sport si agrement
BC 12-99 (ordin) Ministerului
Tineretului yi Sportului
GT 005-97 Ghid privind msurile necesare de aprare mpotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecri de teren n vederea satisIacerii cerintei de sigurant n
exploatare pentru cldiri din domeniul cultelor
BC 12-99 (ordin) Secretariatul de Stat
pentru Culte
GT 006-97 Ghid privind identiIicarea si monitorizarea alunecrilor de teren si stabilirea
solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea
eIectelor acestora, n vederea satisIacerii cerintelor de sigurant n exploatarea
constructiilor, reIacere si protectie a mediului
BC 10-98

ISPIF Buc.
GT 007-97 Ghid privind msurile necesare de aprare mpotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecri de teren n vederea satisIacerii cerintei de sigurant n
exploatare pentru cldiri ale administratiei publice si ale institutelor de cercetare-
proiectare
BC 12-99 (ordin) Departamentul pentru
Administra(ie Public
Locale yi MCT
GT 008-97 Ghid privind msurile necesare de aprare mpotriva dezastrelor provocate de
seisme si alunecri de teren n vederea satisIacerii cerintei de sigurant n
exploatare pentru cldiri din domeniul ocrotirii snttii
BC 12-99 (ordin) Ministerul Snt(ii
GT 009-97 Ghid pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu ap, Ir sptur deschis, n
vederea satisIacerii cerintelor de igien si sigurant n exploatare
BC 10-01 (ordin)
GT 011-97 Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de santier BC 12-97 (ordin) IPC S.A.
GT 012-97 Ghid tehnologic privind utilizarea obiectelor si echipamentelor de organizare de
santier
BC 12-97 (ordin) IPC S.A.
GT 014-97 Ghid pentru proiectarea si utilizarea coIrajelor n constructii BC 12-97 (ordin)
50
GT 014-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si comportrii n
exploatare a aerotermelor de perete si tavan
BC 10-00
GT 015-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si comportri n
exploatare a vaselor de expansiune nchise
BC 9-00
GT 016-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si comportrii n
exploatare a aparatelor de conditionare de Iereastr
BC 11-00
GT 017-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si a comportrii n
exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos
BC 10-00
GT 018-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de Iunctionare si comportrii n
exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidroIor
BC 11-00
GT 019-98 Ghid de redactare a hrtilor de risc la alunecarea versantilor pentru asigurarea
stabilittii constructiilor
BC 6-00
GT 020-98

GT 058-03
Ghidul criteriilor de perIormant pentru instalatii din cldiri (nclzire si ventilatii,
sanitare, electrice)
(Nu a Iost nlocuit)
BC 7-99 (ordin)

RENEL
ABROGAT conf. ordin
173/15.02.2005 (BC
9/06)
GT 021-98 Ghid privind metode si tehnici de reducere a zgomotelor si vibratiilor produse de
echipamentele instalatiilor de ventilare si climatizare n constructii
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
GT 022-99 Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze
naturale din retelele de transport si distributie
BC 3-4-00
GT 023-99 Ghid privind veriIicarea perIormantelor schimbtoarelor de cldur apa/ap din
centrale si puncte termice
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
GT 024-99 Ghid privind procedura de veriIicare a mbinrilor sudate la materiale
termoplastice (distructive si nedistructive). Cerinte de calitate
BC 13-01; 5-03 ICECON
GT 025-00 Ghid privind macrozonarea teritoriului Romniei din punct de vedere al riscului la
alunecri de teren
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
GT 026-00 Ghid pentru elaborarea reglementrilor tehnice si a procedurilor privind calitatea
materialelor si produselor pentru instalatii aIerente constructiilor armonizate
legislativ cu Uniunea European
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischet)
GT 028-01 Ghid pentru urmrirea comportrii n exploatare a schimbtoarelor de cldur din
centralele si punctele termice
BC 3-02
GT 029-01 Ghid pentru deIalcarea consumurilor de cldur pentru nclzire si preparare a apei
calde de consum la cldiri de locuit colective
BC 3-02
51
GT 030-01 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la Ioc la sli aglomerate BC 6-02 IPCT
GT 032-01 Ghid privind proceduri de eIectuare a msurrilor necesare expertizrii
termoenergetice a constructiilor si instalatiilor aIerente
BC 3-02
GT 033-01 Ghid de termeni uzuali pentru instalatii: german, Irancez, englez n scopul
armonizrii reglementrilor romnesti cu cele din Uniunea European
- ICECON
GT 035-02 Ghid privind modul de ntocmire si veriIicare a documentatiilor geotehnice pentru
constructii
BC 13-02
GT 036-02 Ghid pentru eIectuarea expertizei termice si energetice a cldirilor de locuit
existente si a instalatiilor de nclzire a apei calde de consum aIerente acestora
BC 3-03
GT 037-02

Mc 001/1-06
Ghid pentru elaborarea si acordarea certiIicatului energetic al cldirilor existente BC 2-03 nlocuit cu Mc 001/1-06
GT 038-02 Ghid pentru determinarea perIormantelor energetice ale instalatiilor de nclzire si
de ap cald de consum din cldirile social culturale existente, n vederea
reabilitrii si modernizrii acestora
BC 13-03 IPCT
GT 039-02 Ghid de evaluare a gradului de conIort higrotermic din unittile Iunctionale ale
cldirilor existente
BC 8-03
GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termic al elementelor de constructie la
cldiri existente n vederea reabilitrii termice
BC 5-03
GT 041-02 Ghid privind reabilitarea Iinisajelor peretilor si pardoselilor cldirilor civile BC 6-03
GT 043-02 Ghid privind mbunttirea calittilor termoizolatoare ale Ierestrelor la cldirile
civile existente
BC 5-03 UAU ,Ion Mincu
GT 044-02 Metodologie privind determinarea permeabilittii la ap a Iinisajelor si protectiilor
anticorozive aplicate pe supraIetele elementelor de constructie
BC 6-03
GT 045-02 Ghid pentru expertizarea tehnic a cldirilor de locuit amplasate n zona seismic
A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea
cerintelor de rezistent si stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr.944 si
1400, SP3E panouri mari preIabricate, elaborate de IPCT
BC 10-04 IPCT
GT 046-02 Ghid cuprinznd solutii cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea
cerintelor de rezistent si stabilitate la cldiri de locuit SP4E executate pe baz
de proiecte tip (cu pereti structurali din beton armat turnat monolit) amplasate n
zona seismic A
BC 11-12-04 PRODOMUS (ISLGC)
GT 047-02 Ghid pentru expertizarea tehnic a cldirilor de locuit amplasate n zona seismic BC 17-18-04
52
A si stabilirea solutiilor cadru de interventie (consolidare) pentru asigurarea
cerintelor de rezistent si stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T 320,
SP4E si seriile T 836, T 835, SP8E
GT 049-02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la Ioc pentru cldiri din
domeniul snttii
BC 1-04 IPCT
GT 050-02 Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la Ioc pentru cmine de
btrni si persoane cu handicap
BC 1-04 IPCT
GT 051-02 Ghid de interpretare a cerintelor esentiale ale constructiei n vederea stabilirii
adecvrii la o utilizare prevzut a produselor pentru constructii
BC 23-03
GT 052-02 Ghid privind investigarea strii tehnice a rezervoarelor, decantoarelor si
metantancurilor n exploatare
BC 1-04
GT 053-04 Ghid privind adaptarea scrii de intensitti seismice europene EMS-98 n conditiile
seismice ale Romniei si la necesittile ingineresti
M.O.nr.882 bis /04 INCERC
GT 054-04 Ghid privind constituirea, ntretinerea si utilizarea bncii de date pe suport
magnetic (CD ROM) cuprinznd nregistrri ale miscrilor seismice ale terenului la
cutrenurele din 1977, 1986 si 1990 obtinute n reteaua seismic national
M.O.nr.882 bis /04 INCERC
GT 055-04 Ghid privind constituirea, ntretinerea si utilizarea bncii de date cuprinznd
nregistrri ale cutremurelor puternice obtinute pe cldiri instrumentate seismic n
reteaua seismic national
M.O.nr.882 bis /04 INCERC
GT 058-03 Ghid privind criteriile de perIormant ale cerintelor de calitate conIorm Legii
nr.10/1995 privind calitatea n constructii, pentru instalatii de ventilare-climatizare
BC 22-04
M.O. nr.867/03

nlocuieste GT 020-98
(BC 5-98)
IPCT
ABROGAT conf. ordin
173/15.02.2005 (BC
9/06)
IPCT
GT 059-03 Ghid privind criteriile de perIormant ale cerintelor de calitate conIorm Legii
nr.10/1995 privind calitatea n constructii, pentru instalatiile electrice din cldiri
BC 22-04
M.O. nr.867/03

RENEL
GT 060-03 Ghid privind criteriile de perIormant ale cerintelor de calitate conIorm Legii
nr.10/1995 privind calitatea n constructii, pentru instalatii de nclzire centrale
BC 23-04
M.O. nr.867/03
IPCT
GT 061-03 Ghid privind identiIicarea si clasiIicarea deIectelor la tunelurile pentru ci de
comunicatie
BC 23-04
M.O. nr.917/03
UTC Buc.
53
GT 063-04 Ghidul criteriilor de perIormant a cerintelor de calitate conIorm Legii nr.10/1995
privind calitatea n constructii pentru instalatii sanitare din cldiri
MO nr.375 bis/05
BC 9-06
nlocuieste GT 020-98
(BC 5-98)

GV 0001/0-
95
Metodologie pentru evaluarea cldirilor si constructiilor speciale din grupele 1 si 2
de mijloace Iixe
BC 13-95

H-Ip 14-79 ndreptar pentru proiectarea ecluzelor - ISPH
H-Ip/18/1-92 ndreptar pentru calculul elementelor de constructie hidroenergetice din beton,
beton slab armat, beton armat. Metoda de calcul la rupere
- RENEL, ISPH
H-Ip 20-92 Instructiuni privind conditiile tehnice generale de executie si urmrire a lucrrilor
de terasament la constructii hidrotehnice
- ISPH
H-Ip 21-92 Prescriptii de proiectarea galeriilor hidrotehnice - ISPH

I-1995 Ghid de proiectare pentru instalatii de nclzire. I Mapa proiectantului BC 7-96 (ordin) IPCT

I 1-78 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi PVC neplastiIiat
BC 11-79; 1-93 nlocuieste I 1-61 (3-
61,6-62); I 1-64 (22-64);
I 1-72 (BC 5-72)
I 2-61

I 7-62
Normativ pentru utilizarea tuburilor din PVC rigid ca nlocuitori ai tuburilor IP n
instalatiile electrice interioare cu tensiuni pn la 500 V inclusiv
Nr. 6-61 nlocuit cu I 7-62
I 3-61 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, montarea si utilizarea convectoarelor (cu
elemente de nclzire Iabricate din DCMC) n instalatiile de nclzire ale cldirilor
de locuinte, social culturale si administrative
Nr. 16-61 ABROGAT
(Ordin 383-64)
I 4-61 Instructiuni tehnice pentru montarea czilor de baie din azbociment Nr.18-61 ABROGAT
(Ordin 108-68)
I 5-98 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare BC 6-99 nlocuieste 231-55;
32.01-56; I 5-62 (12-62,
BC 11-71); I 5-74 (BC 7-
54
74; 2-79); NP 5-76; I 5-
79 (BC 1-80; 4-85);
ICECON
I 5/1-94 Instructiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea cu aer cald pentru jeturi de aer
orizontale
BC 9-94
I 5/2-98 Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare BC 6-99
I 6-98 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale
BC 14-97 (ordin)

nlocuieste 33.01-60 (22-
60); I 6-62 (15-62, 19-
67,17-68); I 6-69 (3-69,
BC 7-73); I 6-76
(BC 10-76); I 6-86
(BC 6, 11-86; 11-92)
I 6/1-98 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale BC 14-97 (ordin) IPCT + SORPINC Buc.
I 6/PE-00 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de distributie a gazelor
naturale utiliznd conducte, Iitinguri si armturi din polietilen de medie densitate
si polietilen de nalt densitate
BC 10-00 (ordin);
1-01

I 6/1/PE-00 Normativ pentru exploatarea sistemelor de distributie a gazelor naturale prin
conducte din polietilen
BC 10-00 (ordin);
1-01

I 7-02

I 7/2-01
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pn la
1000 V c.a. si 1500 V c.c.
Normativ pentru exploatarea instalatiilor electrice cu tensiuni pn la 1000 V c.a. si
1500 V c.c.
BC 1-03; sau
10-06
BC 2-02
nlocuieste 30.01-54;
30.02-55; 30.03-56;
30.04-59 (1-2-60);
30.05-60 (7-60); I 2-61; I
7-62 (19-20-62,23-63); I
7-68 (18-19-68, BC 3-
73); I 7-74 (BC 2-75; 2-
79); I 7-78 (BC 3-79; 2-
84; 4, 9, 12-85, 3-86); I
7-91 (BC 5/6-92); I 7-98
(BC 3/4-99)
ICECON
I 7/1-94

GP 052-00
Instructiuni tehnice privind calculul de dimensionare a coloanelor electrice din
cldirile de locuit
BC 10-94 nlocuit cu GP 052-00
55
I 8-75 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii
n cldirile civile si industriale
BC 1-76
I 8-78 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de ap din tuburi de
azbociment
BC 8-79; 4-85 nlocuieste I 8-63 (12-
63); I 8-67 (9-67)

I 9-94

NP 086-05
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare BC 1-96; 2-97;
14-99 (nlocuit
doar Cap.14)
nlocuieste P 31.01-53
(3-4-53); 31.02-55 (3-
56); 31.03-55 (6-56, 10-
11-63); I 9-64 (13-14-64;
19-67); I 9-72 (BC 2-
79); NP 6-76 (BC 2-77);
par(ial NP 7-76 (BC 2-
77); I 9-82 (BC 1-83;
4,9-85; 7-86; 1-93);
nlocuit cu NP 086-05
I 9/1-96

NP 086-05
Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare BC 12-97 (nlocuit
doar Cap.8)
nlocuit cu NP 086-05
I 10-64 Normativ conditionat privind eIectuarea ncercrilor de presiune la conductele
magistrale si principale pentru transportul gazelor naturale combustibile
Nr. 4-64 ABROGAT
(Ordin 59/N/70)
I 11-64 Normativ conditionat privind eIectuarea ncercrilor de presiune la conductele
magistrale si principale pentru transportul titeiului si produsele petroliIere lichide
Nr. 4-64 ABROGAT
(Ordin 59/N/70)
I 12-78 Normativ pentru eIectuarea ncercrilor de presiune la conductele tehnologice din
otel
BC 6-79 nlocuieste I 12-64
(4-64)
I 13-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de nclzire central BC 14-15-03

nlocuieste 32.151-53 (1-
54); 32.01-56; I 13-64
(20-21-64, 19-67); I 13-
72 (BC 9-72); I 13-74
(BC 8-74; 1-75; 2-79); I
13-79 (BC 3-80; 2-84; 4-
85; 3-86); NP 4-76; NP
3-79; I 13-94 (BC 12-
94);
56
I 13/1-02 Normativ pentru exploatarea instalatiilor de nclzire central BC 14-15-03 nlocuieste I 13/1-96
IPCT
I 14-76 Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor metalice ngropate BC 2-76 nlocuieste I 14-65
(14-65, BC 11-73)
I 15-66 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de contact si de alimentare n
curent continuu pentru tramvaie si troleibuze
Nr. 7-66
I 16-66

NP 002-96
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de sonorizare n slile
publice
Nr. 5-66 nlocuit cu NP 002-96
(BC 11-96)
I 18-82 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii
din cldirile civile si industriale
BC 12-82; 4-85; 3-
86
nlocuieste I 43-55 (11-
12-55); 36.101-57; I 18-
68 (14-68); I 18-75 (BC
1-76); I 18-77 (BC 3-78;
2-79)
I 18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aIerente cldirilor civile si de productie
BC 12-02 RENEL
I 18/2-02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor
si a sistemelor de alarmare contra eIractiei din cldiri
BC 6-04 nlocuieste I 18-96
RENEL
I 20-00 Normativ privind protectia constructiilor mpotriva trsnetului BC 2-01 nlocuieste 30.06-60 (20-
60,16-66); ID 6-64 (11-
66; 20-21-67); I 20-69
(BC 2-70); I 20-79 (BC
3-80; 7-82); I 20-89 (BC
11-88); I 20-94 (BC 13-
95)
RENEL
I 22-99 Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor
de alimentare cu ap si canalizare ale localittilor
BC 13-99; 3-02 nlocuieste CD 2-64
(16-66); I 22-70 (BC 6-
70); C 127-70 (BC 3-
71); NP 19-77; I 22-84
(BC 9-84; 4-85);
I 23-72 Instructiuni privind Iolosirea rational a cablurilor n instalatii electrice BC 3-73; 1-75 nlocuieste I 23-70
(BC 8-70)
57
Inclus n PE 107-78
ABROGAT
(Ordin 110-78)
I 24-73

ID 24-75
Instructiuni de Iolosire a convectoarelor cu masc produse de IAIC Alexandria
n instalatiile de nclzire
BC 11-73;

nlocuieste I 24-71
(BC 8-71)
nlocuit cu ID 24-75
I 25-72 Instructiuni tehnice pentru eIectuarea ncercrilor hidraulice si pneumatice la
recipiente
BC 1-73
I 26-73 Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de nclzire a halelor industriale
cu jeturi de aer limitate spatial
BC 10-73
I 27-82
CR 20-85
PD 178-82
Instructiuni tehnice privind stabilirea si veriIicarea clasei de calitate a mbinrilor
la conducte tehnologice
BC 10-82; 5-88
Colectie ISCIR
(CR 20) 4,12-83
nlocuieste I 27-73
(BC 4-74)
I 29-77 Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de nclzire perimetral la
cldiri industriale
BC 2-78 nlocuieste I 29-74
(BC 10-74)
I 30-75 Instructiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec si stabilirea msurilor pentru
prevenirea eIectelor negative ale acesteia la instalatiile hidraulice sub presiune
BC 8-75 nlocuieste ID 14-64
I 31-99 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere licheIiate (GPL)
BC 2-00 nlocuieste I 31-76
(BC 11/12-76)
IPCT
I 32-76 Instructiuni tehnice privind pozarea cablurilor electrice n unitti energetice si
industriale
BC 11-12-76
I 33-99 Normativul pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere
licheIiate (GPL)
BC 2-00 nlocuieste I 33-76
(BC 1-77)
IPCT
I 34-76

C 142-79
Instructiuni tehnice provizorii privind nvelisurile de protectie la termoizolarea
conductelor
BC 1-77 nlocuit cu C 142-79
I 35-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de
nclzire cu radiatoare din tabl de otel ROTERM
BC 9-82 nlocuieste I 35-79
(BC 7-80)
I 36-01 Ghid pentru proiectarea automatizrii instalatiilor din centrale si puncte termice BC 6-02 nlocuieste I 36-81 (BC
12-81); I 36-93(BC 9-94)
I 37-81 Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulic prin diaIragme a instalatiilor si BC 1-82 nlocuit cu MP 028-03
58

MP 028-03
retelelor termice cu ap cald si Iierbinte
I 38-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a cldurii cu Iluid
intermediar n hale industriale
BC 12-81
I 39-55

P 33-64
Normativ pentru proiectarea teatrelor n aer liber - nlocuit cu P 33-64
I 39-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului n hale
industriale n scopul reducerii consumului de combustibil
BC 12-82
I 40-82 Instructiuni tehnice pentru utilizarea convectoradiatoarelor tip panou n instalatiile
de nclzire central
BC 2-83 nlocuieste ID 29-76
I 41-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea instalatiilor de preparare central a apei
calde de consum. Parametri si metoda de dimensionare a aparatului de preparare a
apei calde menajere n punctele termice
BC 2-83 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
I 42-85 Instructiuni tehnice pentru executarea si exploatarea instalatiilor de utilizare a
energiei solare pentru prepararea apei calde de consum
BC 8-85
I 43-55

I 18-82
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii
la abonat
Nr. 11-12-55 nlocuit cu I 18-82
I 43-89 Instructiuni tehnice privind autorizarea ntreprinderilor care execut, veriIic si
predau la beneIiciari instalatii electrice, de automatizare, nclzire si ventilatie, n
zone cu pericol de explozie
BC 12-88
I 44-93 ndrumtor privind solutii si msuri n exploatarea instalatiilor sanitare n vederea
reducerii pierderilor si risipei de ap
BC 8-94
I 46-93 Instructiuni privind proiectarea, executia si exploatarea retelelor si instalatiilor de
televiziune prin cablu
BC 12-93
I 50-56

P 31-65
Normativ pentru proiectarea cldirilor de birouri - nlocuit cu P 31-65

ID 1-72 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea instalatiilor interioare
electrice, ap-canal, termice si ventilatie n ntreprinderile alimentare
- IPSCAIA
59
ID 3-64

F 1998
Norme departamentale pentru proiectarea instalatiilor IrigoriIice din industria
alimentar
- IPSCAIA
nlocuit cu F 1998

ID 5-78 Normativ departamental privind proiectarea si executarea instalatiilor TTR n
statiile de cale Ierat CED
BC 2-79
ID 6-64

I 20-00
Normativ pentru proiectarea, executarea, receptionarea, veriIicarea si ntretinerea
instalatiilor de protectie cu paratrsnete la depozite de explozivi n sectorul minier
Nr. 11-66, 20-21-
67
nlocuit cu I 20-00
ID 7 Normativ pentru proiectarea, executarea, veriIicarea si receptionarea instalatiilor
electrice n zone cu pericol de explozie
- RENEL
ID 9-70 Instructiuni cadru pentru supravegherea comportrii n timp a barajelor de pmnt
si anrocamente
- CNA
ID 10-79 Normativ departamental pentru ntretinerea, exploatarea si Iaza lucrrilor de
combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de
corectare a torentilor
BC 2-80 nlocuieste ID 10-71

ID 17-86 Normativ departamental pentru proiectarea, executarea, veriIicarea si receptionarea
instalatiilor electrice n zone cu pericol de explozie
BC 9-87 nlocuieste ID 17-73

ID 18-73 Instructiuni tehnice departamentale pentru veriIicarea calittii izolatiei pe baz de
bitum a conductelor metalice ngropate
- ICPPG Cmpina
ID 20-73 Normativ departamental privind categorii de instalatii, utilaje si depozite ce se
amplaseaz n aer liber la in vestitiile din industria chimic si productoare de titei
- IPROSIN
ID 21-73 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea statiilor de ventilatoare
pentru aerajul minier
- IPROMIN
ID 22-74 Instructiuni tehnice departamentale privind ncrcrile tehnologice pentru
proiectarea sustinerilor utilajelor si instalatiilor din industria de prelucrare a
titeiului
- IPIPSA Ploieyti
ID 24-75 Instructiuni tehnice departamentale pentru Iolosirea n instalatiile de nclzire a
convectoarelor cu masc produse de IAA-Alexandria
BC 7-76 nlocuieste I 24-73
ID 28-04 Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor n proIilul
transversal al cii Ierate
M.O.nr.456 bis/04 nlocuieste ID 28-76
ID 33-77 Normativ departamental pentru protectia omului si a instalatiilor mpotriva
inIluentelor cilor Ierate electriIicate monoIazat de 25KV si 50Hz
BC 2-78
ID 37-78 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de contact si de alimentare n - PRODOMUS (ISLGC)
60
curent continuu pentru tramvaie si troleibuze
ID 39-80 Normativ departamental pentru proiectarea instalatiilor de ventilare local la
proiectarea de acoperisuri metalice prin procedeu electrochimic (t _ 100
o
C)
- ICSPM
ID 40-81 Instructiuni tehnice departamentale pentru exploatarea substatiilor electrice de
redresare pentru transport urban cu tramvaie si troleibuze
- PRODOMUS (ISLGC)
ID 41-81 Instructiuni tehnice departamentale pentru ntretinerea si repararea retelelor
electrice de contact si a cablurilor de alimentare si ntoarcere n curent continuu
pentru tramvaie si troleibuze
- PRODOMUS (ISLGC)
ID 42-88 Instructiuni tehnice departamentale privind dimensionarea instalatiilor de nclzire
a spatiilor de productie n industria extractiv a minereurilor
- ICITPLCIM Deva
ID 45-88 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executarea, ntretinerea si
exploatarea iazurilor de decantare din industria minier
- ICITPLCIM Deva
ID 47-83 Normativ departamental privind proiectarea si instalarea cablurilor de
telecomunicatii n retelele publice locale, institutii si unitti industriale
BC 4-84; 5-86
ID 48-83 Normativ departamental pentru proiectarea si constructia canalizatiei pentru
telecomunicatii
BC 4-84; 7-86
ID 49-84 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor Iixe de stins
incendii cu bioxid de carbon
BC 4-85
ID 50-84 Normativ departamental pentru proiectarea lucrrilor de montaj interior al
instalatiilor CED
BC 10-84
ID 51-86 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea liniei de contact de 25 KV - IPCF
ID 52-86 Norme departamentale pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si
transIormare cu tensiuni peste 1 kV n industria minier
- ICPSMSN Cluj Napoca
ID 53-88 Normativ departamental pentru proiectarea contractelor de hidrotransport a
sterilului
- ICITPMN Baia Mare
ID 54-88 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul hidraulic al canalelor sub iazuri
si decantoare
- ICITPMN Baia Mare

IF 163-75 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executarea, exploatarea si
ntretinerea constructiilor agrozootehnice Iundate pe PSU
- IPSCAIA

61
IM 003-96 Metodologie pentru determinarea indicelui caliIornian de capacitate portant BC 1-97
IM 004-96 Metodologie privind elaborarea cerintelor pentru mijloacele tehnice si
echipamentele utilizate la executarea lucrrilor de constructii
BC 1-97 ICECON
IM 006-96 Norme speciIice de protectie a muncii pentru lucrri de zidrie, montaj preIabricate
si Iinisaje n constructii
BC 10-96 (ordin)
IM 007-96 Norme speciIice de protectie a muncii pentru lucrri de coIraje, schele, cintre si
esaIodaje
BC 10-96 (ordin) ICSPM
IM 008-97 Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umed la Iatade si pardoseli
minerale la cldiri civile si industriale
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
IM 009-97 Metodologie de aplicare a tehnologiei de mbinare a armturilor in situ prin
mansonare
BC 12-99 (ordin) IPC S.A., ICPAIUC
IM 010-97 Metodologie de aplicare a tehnologiilor de mbunttire a terenurilor slabe de
Iundare pentru drenuri preIabricate (drenuri Iitil si geodrenuri)
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
IM 012-98 Metodologie de proiectare si executie a constructiilor si instalatiilor aIerente
colectrii, transportului si valoriIicrii deseurilor urbane si ntretinerii spatiilor
publice, n vederea mbunttirii Iactorilor de mediu
BC 13-00 (ordin) PROED
IM 013-00 Procedura pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor Iizice
si juridice pentru proiectare, consultant, evaluare si instruire n domeniul calittii
n constructii
BC 13-01

Li-Ip 42-91 ndreptar de proiectare pentru Iundatiile LEA de nalt tensiune - RENEL, ISPE

Mc 001/1-06 Metodologie de calcul al perIormantei energetice a cldirilor.
Partea 1 Anvelopa cldirii
BC 4-7/1-07 nlocuieste GT 037-02;
NP 047-00; NP 049-00
Mc 001/2-06 Metodologie de calcul al perIormantei energetice a cldirilor.
Partea 2 PerIormanta energetic a instalatiilor din cldiri
BC 4-7/2-07
BC 4-7/3-07
nlocuieste GT 037-02;
NP 047-00; NP 049-00
Mc 001/3-06 Metodologie de calcul al perIormantei energetice a cldirilor.
Partea 3 Auditul si certiIicatul de perIormant al cldirilor
BC 4-7/4-07 nlocuieste GT 037-02;
NP 047-00; NP 049-00

ME 001-97 Manualul dirigintelui de specialitate n constructii, inclusiv sistemul inIormatic si BC 10-97 (ordin) COCC
62
baza de date a activittii acestuia
ME 002-97 Manual de speciIicatii privind instalarea, explotarea si mentenanta schimbtoarelor
de cldur din instalatii
BC 11-00
ME 003-99

ME 003-07
Manual privind investigarea de urgent post-seism si stabilirea solutiilor cadru de
interventie imediat pentru punerea n sigurant provizorie a constructiilor avariate
BC 2-99 nlocuit cu ME 003-07
ME 004-00 Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare n zonele de distrugeri aprute ca
urmare a unor seisme
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischet)
ME 005-00 Manual pentru ntocmirea instructiunilor de exploatare privind instalatiile aIerente
constructiilor
BC 13-01 (ordin)
Brosur
IPCT

MIM-50-76 Msuri PSI la proiectarea, executarea si exploatarea gospodriilor de cabluri
electrice din ntreprinderile industriale metalurgice
- IPROLAM

MP 003-98 Manual pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri Iormate la rece BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
MP 004-98 Manual privind proiectarea antiseismic bazat pe metode de calcul dinamic
neliniar n conIormitate cu anexa G a Normativului P 100-92
BC 12-99 (ordin)
MP 005-98 Manual pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor aIerente statiilor de clorare
pentru tratarea apei cu clor gazos n vederea satisIacerii exigentelor de sigurant n
explotare si sntatea oamenilor
BC 13-00 (ordin) PROED
MP 006-99 Metodologie pentru studierea aspectelor sociale, Iinanciare si juridice ale actiunilor
de reducere a riscului seismic la cldirile de locuit existente
BC 13-00 (ordin) CURS S.A.
MP 007-99 Metodologie de investigare a zidriilor vechi BC 8-00
MP 008-00 Manual privind exempliIicri, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului de sigurant la Ioc P 118-99
BC 8-01
MP 009-00 Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a actiunilor privind
reducerea riscului seismic la constructiile exietente cu destinatia de locuint
BC 13-00 (ordin) IPCT
MP 011-00 Norme metodologice de agreere a persoanelor juridice si Iizice pentru proiectare,
consultant, evaluare si instruire n domeniul sistemului calittii
BC 13-01
MP 012-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a msurilor de reabilitare
termic a cldirilor social culturale si a instalatiilor aIerente acestora
BC 7-02 IPCT
63
MP 013-01 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a msurilor de reabilitare
termic a cldirilor si instalatiilor aIerente. Program cadru al programului national
anual de reabilitare si modernizare termic a cldirilor si instalatiilor aIerente
BC 5-02 IPCT
MP 017-02 Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cldiri BC 14-02
M.O. nr.837/02

MP 018-02 Metodologie de trecere n sistem computerizat a retelei rutiere, conIorm actelor
normative n vigoare
BC 12-02 (ordin) AND + APDP
MP 019-02 Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei si a instalatiilor de
nclzire si ap cald de consum la blocurile de locuinte cu structura din panouri
mari
BC 7-04 IPCT
MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea perIormantelor termotehnice ale materialelor si
produselor pentru constructii
BC 5-03

PROCEMA
MP 023-02 Metodologie privind determinarea inIiltratiilor la baraje si diguri de pmnt, canale
de navigatie si canalizri prin msurtori de termometrie n Ioraje
BC 7-03 GEOTEC
MP 024-02 Metodologie privind auditul energetic al cldirilor de locuit existente si al
instalatiilor de nclzire si preparare a apei calde de consum aIerente
BC 10-11-02
M.O. nr.732/02
ABROGAT (BC 4-7/1-
07) Ordin 157/01.02.07
MP 025-04 Metodologie pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie necesare la
structurile constructiilor monumente istorice n cadrul lucrrilor de restaurare ale
acestora
BC 21-05 Institutul de
Arhitectur ,Ion
Mincu
ABROGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
MP 026-04 Metodologie de elaborare a hartilor de hazard seismic, local pentru localitati
urbane
M.O.nr.1221bis/04 INCDFP Buc.
MP 027-03 Metodologie privind evaluarea caracteristicilor Iizico-mecanice reziduale ale
betonului armat
BC 17-18-04
M.O. nr.670/03

MP 028-03 Metodologie privind echilibrarea hidraulic a retelelor termice cu ap cald si ap
Iierbinte
BC 24-04; 18-06 nlocuieste I 37-81
(BC 1-82)
MP 029-03 Metodologie privind executarea hidroizolatiei cu materiale compozite la zidrii de
piatr cu emplecton pentru cldiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica ,SIntul
Nicolae Fctorul de Minuni Mnstire a Poputi
BC 23-04
M.O. nr. 915/03

PROCEMA
MP 030-03 Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidrie, tencuial) si tratamentul
supraIetelor pictate la constructiile vechi cu valoare de patrimoniu, n conditii de
umiditate excesiv si existenta biodegradrii. Studiu de caz: Biserica ,SIntul
BC 9-04
M.O. nr.922/03

PROCEMA
64
Nicolae Fctorul de Minuni Mnstirea Poputi
MP 031-03 Metodologie privind programul de urmrire n timp a comportrii constructiilor din
punct de vedere al cerintelor Iunctionale
BC 2-04
M.O. nr. 920/03
UAU ,Ion Mincu
MP 036-04 Metodologie privind calculul sistemelor de protectie seismic pasiv. Cldiri
autoadaptabile la solicitri seismice
M.O.nr.1002bis/04 INCERC, Filiala Iayi
ABORGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
MP 037-04 Metodologie privind determinrile termograIice n constructii M.O. nr.405/04 IPCT
MP 038-04 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale MO nr.365 bis/05;
BC 5-06


MS-OM
190-92
Necesar de ap pentru asigurarea igienei personalului medical - MS-OM

NC 001-99 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea nr.10
din 1995
BC 1-01
NC 1-81 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea,
repararea si veriIicarea instalatiilor stabile sub presiune cu Iunctii de securitate
nucleare
ModiIicare la prescriptia tehnic NC 1-81
M.O. nr.754bis/04


M.O. nr.723/05
ISCIR
NC 2-83 Prescriptii tehnice privind proiectarea, executia, montarea, repararea, veriIicarea si
exploatarea conductelor sub presiune si a elementelor de conducte din obiectivele
si instalatiile nucleare
ModiIicare la prescriptia tehnic NC 2-83
M.O. nr.754bis/04


M.O. nr.723/05
ISCIR
NC 3-86 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea pompelor din obiectivele si instalatiile nucleare
ModiIicare la prescriptia tehnic NC 3-86
M.O. nr.754bis/04

M.O. nr.723/05
ISCIR
NC 4-87 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea armturilor din obiectivele si instalatiile nucleare
ModiIicare la prescriptia tehnic NC 4-87
M.O. nr.754bis/04

M.O. nr.723/05
ISCIR

65
ND-88 Norme departamentale de prevenire si stingere a incendiilor n industria chimic si
petrochimic
- MICh

NE 001-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase si subtiri BC 8-96 nlocuieste par(ial C 3-
76 - Caiete VII-IX; C
18-83;
NE 002-97 Norme privind msurile de asigurare a igienei si snttii oamenilor, a reIacerii si
protectiei mediului la lucrrile de executie a constructiilor: exploatarea utilajelor de
constructii
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
NE 003-97

NE 003-04
Normativ privind asigurarea cerintelor de calitate a constructiilor printr-o
mentenant eIicient a masinilor si utilajelor de constructii
BC 12-99 (ordin) IPC S.A (ICECON)
nlocuit cu NE 003-04
Brosur ICECON
ABROGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
NE 004-97 Norme privind utilizarea resurselor n activitatea de mecanizare si transport
tehnologic n vederea asigurrii cerintelor de calitate a constructiilor
BC 12-99 (ordin) IPC S.A. (ICECON)
NE 005-97 Normativ pentru postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. Interventii la nvelitori si acoperisuri (terase si
sarpante)
BC 11-97
NE 006-97 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. Interv
entii la compartimentrile spatiilor interioare
BC 14-97
NE 007-97 Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor
componente ale constructiilor. Interventii la nchideri exterioare
BC 13-97
NE 008-97 Normativ privind mbunttirea terenurilor de Iundare slabe, prin procedee
mecanice. Caietul VIII Compactarea cu maiul Ioarte greu (ntre 5 si 20 t)
BC 15-98
NE 010-99 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat BC 13-01 (ordin)
BTR 6-01
nlocuieste CD 164-87
(BC 5-87)
INCERC (dischet)
NE 011-99 Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baz de bitum
modiIicat cu polimeri
BC 13-01 (ordin)
BTR 1-01
nlocuieste CD 164-87
INCERC (dischet)
NE 012-99 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat si beton BC 8-9, 10-99 nlocuieste C 84-67; C
66
precomprimat. Partea I Partea II 74-69; C 99-69; C 100,
C 101, C 102, C 103, C
104, C 106, C 111, C
115-70; C 128, C 132, C
134, C 136-71; C 141-
72; CD 73-73; C 8-75;
NP 18-77; C 19, C 140-
79; C 21, C 206-85; C
140-86;
NE 013-02 Cod de practic pentru executia elementelor preIabricate din beton, beton armat si
beton precomprimat
BC 8-02
NE 014-02 Normativ pentru executarea mbrcmintilor rutiere din beton de ciment n
sistemele coIraje Iixe si glisante
BC 8-04 nlocuieste C 22-92
INCERTRANS
NE 015-02 Normativ pentru executarea lucrrilor de reparatii a drumurilor cu beton rutier
IluidiIiant
BC 8-04 nlocuieste CD 146-84
(BC 5-85)
INCERTRANS
NE 017-03 Normativ privind realizarea si urmrirea n timp a protectiei structurilor subterane
ale metroului, mpotriva curentilor de dispersie produsi de circulatia trenurilor de
metrou
BC 15-04 METROUL S.A.
NE 019-03 Calculul si alctuirea structurilor de rezistent din lemn amplasate n zone seismice
(completare la normativul P 100-92)
BC 8-04
M.O. nr.671/03
Completare P 100-1992
cap. IX
NE 021-03 Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate ale drumurilor legate de
cerintele utilizatorilor
BTR 4-04 INCERTRANS
NE 022-03 Normativ privind determinarea adezivittii bitumurilor rutiere Iata de agregate BTR 4-04 INCERTRANS
NE 023-03 Normativ privind executarea straturilor de baz din beton slab la autostrzi BTR 3-04 INCERTRANS
NE 024-03 Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de stationare si de
urgent la autostrzi
BTR 3-04 INCERTRANS
NE 025-04 Normativ privind interventii de urgent la mbrcminti bituminoase pe timp
Iriguros
BTR 11-04
M.O. nr.100/05
nlocuieste AND 533-97
NE 031-04 Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru ci de comunicatie cu Iolii din
mase plastice
BC 21-05
M.O.nr.406bis/05

NE 032-04 Normativ pentru ntretinerea si reparatia liniilor de cale Ierat pentru circulatia
trenurilor cu viteze pn la 20 km/h
BC 2-05
M.O. nr.352 bis/05
Autoritatea Feroviar
Romn
67
NE 033-04 Normativ pentru ntretinerea si repararea strzilor (Revizuire C 270-91) BC 4-05
M.O.nr.439 bis/05
M.O.nr.1156bis/05
BC 6-06
nlocuieste 60.02-56 (1-
57); C 48-63 (18-63; BC
9-73)
SEARCH
CORPORATION
NE 035-06 Normativ pentru exploatarea si reabilitarea conductelor pentru transportul apei BC 19-06
M.O. 903 bis/06


NP 001-96 Cod de proiectare si executie pentru constructii Iundate pe pmnturi cu umIlturi
si contractii mari
BC 7-96 nlocuieste P 70-79
(BC 4-79)
NP 002-96 Cerinte esentiale. Normativ pentru proiectarea slilor de auditii BC 11-96 nlocuieste I 16-66 (5-
66)
NP 002-97 Manual pentru proiectarea si executia constructiilor demontabile avnd durata de
exploatare limitat pe un amplasament dat
BC 3-97 (ordin) IPC S.A.
NP 003-96 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si
tehnologice cu tevi din polipropilen
BC 4-97
NP 004-03 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezaIectarea si post
utilizarea statiilor de distributie a carburantilor la autovehicule
BC 21-04; 7-05
M.O. nr.95/04

nlocuieste NP 004-96
(BC 10-96); NP 004/1-
99; NP 004-00
(BC 14/15-00)
IPCT
NP 004/1-99

NP 004-03
Normativ de proiectare, executie si exploatare a statiilor transportabile de
distributie a carburantilor la autovehicule
BC 14-15-00
M.O. nr.34 bis/06
nlocuit cu NP 004-03

NP 005-03 Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn BC 14-04
M.O. nr.671/03;
BC 14-06
nlocuieste NP 005-96
(BC 12-96)
NP 006-96 Normativ de proiectare a slilor aglomerate cu vizitatori. Cerinte utilizatori BC 2-97
NP 06-01 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artiIicial din
cldiri
- RENEL
NP 007-97 Cod de proiectare pentru structuri n cadre din beton armat BC 10-97
NP 008-97 Normativ privind igiena compozitiei aerului n spatii cu diverse destinatii, n BC 10-97
68
Iunctie de activittile desIsurate, n regim de iarn-var
NP 009-97 Normativ pentru proiectarea, executarea si ntretinerea constructiilor pentru case de
copii
BC 6-7-98
NP 010-97 Normativ privind proiectarea, executarea si ntretinerea constructiilor pentru scoli
si licee
BC 6-7-98
NP 011-97 Normativ privind proiectarea, executarea si ntretinerea constructiilor pentru
grdinite de copii
BC 6-7-98
NP 012-97 Normativ pentru calculul elementelor din otel cu pereti subtiri Iormate la rece BC 15-98
NP 014-96 Normativ pentru proiectarea si executarea msurilor de izolare Ionic si a
tratamentelor acustice n cldiri (inclusiv instalatii)
BC 13-01 (ordin)
BC 15-05
INCLUS N C 125-05

NP 015-97 Normativ privind proiectarea si veriIicarea constructiilor spitalicesti si a
instalatiilor
BC 1-2-3-98 nlocuieste 122-54 (7-
54); 123-54 (7-54); 145-
56 (8-56)
NP 016-97

NP 057-02
Normativ privind proiectarea cldirilor de locuinte. Cerinte conIorm Legea
nr.10/1995
BC 8-98 nlocuit cu NP 057-02
NP 018-97 Normativ pentru proiectarea, executia, exploatarea si postutilizarea punctelor de
desIacere a buteliilor cu GPL la consumatori
BC 4,14-97 Soc. Rom. de Protec(ie
Contra Incendiilor
NP 019-97 Ghid pentru calculul la stri limit a elementelor structurale din lemn BC 9-97 Colec(ia de reglement.
n construc(ii
NP 021-97 Normativ pentru proiectarea de dispensare si policlinici pe baza exigentelor de
perIormant
BC 13-01 (ordin),
16-01
nlocuieste 126-54 (1-
55); 133-55 (3-55); 137,
138-55 (10-55); 146-56
(1-57)
INCERC (dischet)
NP 022-97 Normativ privind proiectarea de crese si crese speciale pe baza exigentelor de
perIormant
BC 13-01 (ordin),
17-01
nlocuieste 104-53; 114-
54 (5-54)
INCERC (dischet)
NP 023-97 Normativ privind proiectarea de cmine de btrni si handicapati pe baza
exigentelor de perIormant
BC 13-01 (ordin),
18-01
INCERC (dischet)
NP 025-97 Ghid pentru alegerea accelerogramelor de calcul n aplicarea metodei B (analize
dinamice neliniare) din Normativul P 100-92
BC 12-99 (ordin) IPCT
NP 026-98 Codul de proiectare pentru structuri metalice parter Ir pod rulant BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
69
NP 028-98 Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei BC 6-00
NP 029-02 Normativ de proiectare, executie si exploatare pentru retelele termice cu conducte
preizolate
BC 24-03 nlocuieste NP 029-98
(BC 5-00)
NP 031-99 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de nclzire prin
radiatie de pardoseal
BC 12-00 ICECON
NP 032-99 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orsenesti Partea I: Treapta mecanic
BC 4-5-04
NP 033-99 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armtura rigid (BAR) BC 3-4-00
NP 034-99 Normativ de proiectare pentru structuri rutiere rigide aeroportuare BC 9-00 (ordin) INCERTRANS
NP 035-99 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si a elementelor
componente ale constructiilor. Interventii la structuri
BC 9-00
NP 036-99 Normativ de reabilitare a lucrrilor hidroedilitare din localittile urbane BC 5-00 IPCT
NP 037-99 Normativ de proiectare, executue si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere licheIiate (GPL) pentru autovehicule
BC 1-00 IPCT
NP 037/1-99 Normativ de proiectare, executare si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere licheIiate (GPL) pentru autovehicule, prin statii independente
BC 1-00
NP 038-99 Normativ pentru proiectarea ranIorsrii cu beton de ciment a structurilor rutiere
rigide aeroportuare
BC 9-00 (ordin) INCERTRANS
NP 039-99 Normativ privind criteriile de perIormant pentru protectia anticoroziv a
constructiilor supuse actiunii mediilor industriale
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
NP 040-02 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cldiri BC 24-04;
BC 15-06
nlocuieste C 246-93
(BC 4-93)
NP 041-00 Normativ de calcul pentru constructii metalice cu diaIragme din tabl cutat BC 19-20-01
NP 042-00 Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. VeriIicarea prin calcul a
elementelor de constructii metalice si a mbinrilor acestora
BC 19-20-01
NP 043-00 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice nglobate n
beton
BC 7-01 nlocuieste CD 1-64 (4-
64)
NP 044-00 Normativ pentru evaluarea capacittii portante a structurilor rutiere rigide
aeroportuare
BC 1-01 (ordin) INCERTRANS
NP 045-00 Normativ privind ncercarea n teren a pilotilor de prob si a pilotilor din Iundatii BC 7-01
NP 046-00 Normativ pentru veriIicarea la Ioc a elementelor structurale ale constructiilor din
otel
BC 10-01
NP 047-00 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cldirilor existente si al BC 5-01; nlocuit cu Mc 001/1-06
70

Mc 001/1-06
instalatiilor de nclzire si de preparare a apei calde de consum aIerente acestora BC 16-17-06
NP 048-00 Normativ pentru expertizarea termic si energetic a cldirilor existente si a
instalatiilor de nclzire si preparare a apei calde de consum aIerente acestora
BC 4-01;
BC 16-17-06

NP 049-00

Mc 001/1-06
Normativ pentru elaborarea si acordarea certiIicatului energetic al cldirilor
existente
BC 5-01;
BC 16-17-06
nlocuit cu Mc 001/1-06
NP 050-00 Normativ pentru repararea mbrcmintilor din beton de ciment aeroportuare BC 1-01 (ordin) INCERTRANS
NP 051-01 Normativ pentru adaptarea cldirilor civile si a spatiului urban aIerent la exigentele
persoanelor cu handicap
M.O. nr.287/01 nlocuieste CPH 1-93
IPCT
NP 052-01

NP 086-05
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu
substante speciale
BC 7-02 nlocuit cu NP 086-05
SSI IMPORT
EXPORT SRL
NP 055-01 Normativ pentru proiectarea antiseismic a constructiilor de locuinte social
culturale agrozootehnice si industriale, indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor
de calcul k
s
si T
c
la nivelul unittilor administrativ teritoriale
BC 9-02
NP 057-02 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuinte BC 9-03 nlocuieste 301-55 (3-
56); 302-56 (7-56); C 9-
62 (21-22-62); NP 016-
96 (BC 8-98)
IPCT
NP 058-02 Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu
energie termic retele si puncte termice
BC 21-03 IPCT
NP 059-02 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie
termic retele si puncte termice
BC 12-03 IPCT

NP 060-02 Normativ privind stabilirea perIormantelor termo-hidro-energetice ale anvelopei
cldirilor de locuit existente n vederea reabilitrii lor termice
BC 18-03 IPCT
NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artiIicial din cldiri BC 10-03 SIEAR
NP 062-02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal BC 10-03 SIEAR
NP 063-02 Normativ privind criteriile de perIormant speciIice rampelor si scrilor pentru
circulatia pietonal n constructii
BC 6-04
M.O. nr.945/02
IPCT
NP 064-02 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cldirile de locuit BC 7-03
M.O. nr.994/02
IPCT; UAUIM
71
NP 064-02 Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de constructii
hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice
BC 24-04;
BC 15-06
nlocuieste NP 44-86; C
234-91 (BC 3-92);
NP 065-02 Normativ privind proiectarea slilor de sport (unitatea Iunctional de baza) din
punct de vedere al cerintelor Legii nr.10/1995
BC 2-03
NP 066-02 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea
Iunctional de baz din punct de vedere al cerintelor Legii nr.10/1995)
BC 9-04
M.O. nr.944/04
IPCT
NP 067-02 Normativ pentru proiectarea lucrrilor de aprare a drumurilor, cilor Ierate si
podurilor, mpotriva actiunii apelor curgtoare si lacurilor
BC 15-02 nlocuieste PD 161-85
(BC 4-86)
NP 068-02 Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerintei de
sigurant n exploatare
BC 13-03 nlocuieste CE 1-95
(BC 11-95)
IPCT
NP 069-02 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea nvelitorilor acoperisurilor n
pant la cldiri
M.O.nr.776 bis/03
BC 24-04
BC 14-06
nlocuieste C 37-63; C
97-70; C 37-71; C 152-
72; NP 17-77; C 37-79;
C 37-88, Caiet 1
INCERC
NP 071-02 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor speciIice de metrou
privind prevenirea si stingerea incendiilor
BC 14-02 nlocuieste PD 196-89
NP 072-02

NP 086-05
Normativ pentru exploatarea sistemelor si instalatiilor de stingere a incendiilor cu
substante speciale
BC 4-03 nlocuit cu NP 086-05
SORPINC

NP 073-02 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor speciIice activittilor din domeniul
lucrrilor publice, transporturilor si locuintei. Prevederi generale
BC 4-03
M.O. nr.1709/02
INCERTRANS
NP 074-02 Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetrii geotehnice a
terenului de Iundare
BC 13-02 nlocuieste STAS
1242/1-89
NP 075-02 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrrile de constructii BC 13-02 nlocuieste NP 43-85; C
227-88 (BC 3-88);
NP 076-02 Normativ de proiectare, executie si evaluarea sigurantei la actiuni seismice la
lucrri hidrotehnice din Irontul barat
BC 19-03 UTC Buc.
NP 077-02 Normativ de proiectare antiseismic a constructiilor de acostare gravitational BC 16-17-03 IPTANA
NP 078-02 Normativ de proiectare privind protectia cheiurilor la acostarea navelor BC 16-17-03 IPTANA
NP 079-02 Normativ privind cerintele de calitate pentru unitti Iunctionale de cazare (camere,
garsoniere si apartamente) n cldiri hoteliere
BC 12-03
72
NP 081-02 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide BC 6-04 nlocuieste PD 177-76
(BC 8-77)
INCERTRANS
NP 082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectrii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea
vntului
BC 7-05
M.O. nr.349 bis/05
IPCT
ABROGAT (BC 4-06)
??
Ordin 523/12.04.05
NP 084-03 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu ap si canalizare, utiliznd conducte din mase plastice
M.O. nr.867/03 ICECON
NP 085-04 Normativ privind evaluarea strii de degradare a mbrcmintilor din beton de
ciment ale supraIetelor aeroportuare
BC 1-01
M.O.nr.416 bis/04
INCERTRANS
NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a
incendiilor
BC 8-9-05
M.O.nr.479 bis/05
nlocuieste par(ial:
I 9-94-Cap.14 (BC 1-96;
2-97; 14-99); I 9/1-96-
Cap.8; (BC 12-97);
nlocuieste NP 052-01
(BC 7-02); NP 072-02
(BC 4-03);
NP 087-03 Normativ pentru urmrirea comportrii constructiilor hidrotehnice BC 13-04
M.O. nr.771/03
ISPH Buc.
NP 088-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orsenesti Partea a II-a: Treapta biologic
BC 4-5-04
M.O. nr.773/03
UTC Buc.
NP 089-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orsenesti Partea a III-a: Statii de epurare de capacitate mic (5 Q _ 50 l/s) si
Ioarte mic (Q _ 5 l/s)
BC 4-5-04
M.O. nr.773/03

UTC Buc.
NP 090-03 Normativ pentru instrumentarea seismic a barajelor BC 13-04
M.O. nr.771/03
UTC Buc.
NP 091-03 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de dezinIectare a apei n
vederea asigurrii snttii oamenilor si protectiei mediului
BC 2-04
M.O. nr.771/03
PROED
NP 093-03 Normativ de proiectarea elementelor compuse din betoane de vrste diIerite si a
conectorilor pentru lucrri de cmsuial si suprabetonri
BC 2-04
NP 095-04 Normativ privind proiectarea zonei platIormei cii din punct de vedere al protectiei
mpotriva nghetului
M.O.nr.456 bis/04
73
NP 099-04 Normativ pentru proiectarea, executarea, veriIicarea si exploatarea instalatiilor
electrice n zone cu pericol de explozie
BC 16-05; 23-06
M.O.nr.418bis/05

NP 1-78 Norme tehnice provizorii privind completarea si modiIicarea unor prevederi din
prescriptiile de calcul pentru cldiri de locuit, social-culturale, constructii
industriale si agrozootehnice din beton armat, beton precomprimat si metalice, n
vederea reducerii consumurilor de otel si ciment, precum si a reducerii costului
investitiilor
BC 12-78; 4-85 nlocuieste NP 1-76
(BC 2-77)
nlocuit cu STAS
NP 2-76 Prescriptii tehnice pentru gabarite, spatii de sigurant si platIorme la halele
industriale prevzute cu poduri rulante
BC 2-77
NP 3-79

I 13-79
Norme privind reducerea volumului de lucrri constructii-montaj si a consumurilor
de materiale, la instalatii de nclzire
BC 11-79 nlocuieste NP 3-76
(BC 2-77)
nlocuit cu I 13-79
NP 4-76

I 13-79
Norme provizorii privind reducerea volumului de lucrri de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la centralele termice industriale
BC 2-77 nlocuit cu I 13-79
NP 5-76

I 5-79
Norme provizorii privind reducerea volumului de lucrri de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la instalatiile de ventilare si conditionare a aerului
BC 2-77 nlocuit cu I 5-79

NP 6-76

I 9-82
Norme provizorii privind reducerea volumului lucrrilor de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la instalatiile interioare de alimentare cu ap si
canalizare din clriri
BC 2-77 nlocuit cu I 9-82
NP 7-76 Norme provizorii privind reducerea volumului de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la alimentri cu ap
BC 2-77 + I 9-82 (BC 1-83)
NP 8-76 Norme provizorii privind reducerea volumului lucrrilor de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale, la canalizri
BC 2-77
NP 9-76 Norme provizorii privind reducerea volumului lucrrilor de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la instalatiile electrice de transport, distributie si
utilizare
BC 2-77 ABROGAT
(Ordin 105-80)
NP 10-76

PE 124-78
Norme provizorii privind reducerea volumului lucrrilor de constructii-montaj si a
consumurilor de materiale la alimentarea cu energie electric a consumatorilor
industriali si similari
BC 2-77 nlocuit cu PE 124-78

NP 11-76 Norme tehnice provizorii privind pozarea cablurilor electrice n unitti energetice
si industriale
BC 2-77 Inclus n PE 107-78;
ABROGAT
74
(Ordin 110-78)
NP 12-76

C 142-79
Norme tehnice provizorii privind nvelitorile de protectie, la termoizolarea
conductelor
BC 2-77 nlocuit cu C 142-79
NP 13-76

PD 211-80
Norme tehnice provizorii privind proiectarea lucrrilor de irigatii BC 2-77 nlocuit cu PD 211-80
ABROGAT
(Ordin 43-80)
NP 14-76 Normativ privind reducerea consumului de materiale la realizarea lucrrilor de
electriIicare a cilor Ierate
BC 2-77
NP 15-87 Norme tehnice privind msurile pentru reducerea consumurilor de materiale,
manoper, a consumului de energie si combustibil n proiectarea, executia si
exploatarea constructiilor de locuinte
BC 9-87 nlocuieste NP 15-77
(BC 3-77); NP 15-79
(BC 11-79); NP 15-85
(BC 10-85)
ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
NP 16-77

C 29-77
Norme provizorii privind aplicarea solutiilor de consolidare a terenurilor slabe la
Iundarea direct a constructiilor
BC 3-77 nlocuit cu C 29-77
NP 17-77

C 37-79
Norme provizorii privind reducerea consumurilor de materiale la realizarea
nvelitorilor pentru constructii
BC 3-77 nlocuit cu C 37-79

NP 18-77

C 19-77
Norme provizorii pentru Iolosirea cimenturilor n constructii BC 3-77 nlocuit cu C 19-77
NP 19-77

I 22-84
Norme provizorii privind reducerea volumului de constructii-montaj si a
consumului de materiale prin Iolosirea tuburilor de gresie ceramic pentru
canalizri
BC 3-77 Inlocuit cu I 22-84

NP 20-77 Norme provizorii de proiectare a depozitelor din cadrul Ministerului aprovizionrii
tehnico-materiale si controlului gospodririi Iondurilor Iixe
BC 3-77
NP 21-77 Norme provizorii privind interzicerea executrii unor categorii de lucrri BC 3-77
NP 22-77

P 118-83
Norme provizorii privind stabilirea gradului de rezistent la Ioc, categoriei si clasei
de pericol de incendiu a constructiilor, instalatiilor si depozitelor
BC 12-77; 12-78 nlocuit cu P 118-83
75
NP 23-77

P 118-83
Norme provizorii privind protectia contra incendiilor la proiectarea si realizarea
elementelor de constructie
BC 12-77; 12-78;
3-80
nlocuit cu P 118-83
NP 24-77

P 118-83
Norme provizorii privind proiectarea si realizarea cilor de evacuare a personalului BC 12-77; 12-78;
11-79
nlocuit cu P 118-83
NP 24-97 Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme n localitti urbane BC 14-99 (ordin) nlocuieste P 35-67 (9-
67); P 36-67 (9-68); C
36-67 (2-68); P 132-93
(BC 12-93)
IPCT
NP 25-97 Normativ pentru proiectarea constructiilor publice subterane BC 14-99 (ordin) IPCT
NP 25-77

C 139-79
Norme tehnice provizorii pentru protectia anticoroziv cu email perclorvinilic a
constructiilor din otel, situate n medii cu clasele de agresivitate 3 si 4
BC 3-78 nlocuit cu C 139-79
NP 26-78

C 189-79
Norme tehnice provizorii privind utilizarea cenuselor de termocentral la
prepararea betoanelor
BC 9-78 nlocuit cu C 189-79

NP 27-78 Norme provizorii privind utilizarea tuburilor din poliester armat cu Iibre de sticl
(PAS) n vederea reducerii consumurilor de metal
BC 8-78
NP 28-78 Norme tehnice provizorii privind stabilirea distantelor ntre rosturile de dilatare la
proiectarea constructiilor
BC 11-78
NP 29-78 Norme tehnice provizorii pentru aplicarea placajelor din amestecuri de PVC
rezistent la soc pe peretii interiori
BC 4-79
NP 30-79

P 117-83
Norme pentru proiectarea spatiilor social-sanitare pentru constructii industriale BC 9-79 nlocuit cu P 117-83
NP 31-79

C 112-80
Norme tehnice pentru utilizarea emulsiei bituminoase cationice la hidroizolarea
constructiilor
BC 10-79

nlocuit cu C 112-80
NP 32-79

C 210-82
Norme tehnice provizorii privind protectia anticoroziv a bazinelor de beton armat
pentru neutralizarea si epurarea biologic a apelor industriale
BC 10-79 nlocuit cu C 210-82
76
NP 34-80

C 107-82
Norme tehnice provizorii de Iolosire la lucrrile de constructii a materialelor
termoizolatoare din resurse locale si cu continut redus de energie nglobat
BC 3-81 nlocuit cu C 107-82
NP 35-81 Norme tehnice provizorii pentru protectia pardoselilor din beton la actiunea
uleiurilor vegetale si emulsiilor de uleiuri vegetale
BC 6-81; 12-82;
2-84
(Caracter documentar)
NP 36-82

C 216-83
Norme tehnice provizorii pentru utilizarea Ioliilor din PVC la hidroizolarea
constructiilor subterane si bazinelor
BC 6-82 nlocuit cu C 216-83
NP 37-82

C 217-83
Norme tehnice provizorii privind alctuirea si executarea hidroizolatiilor cu Iolii
din PVC plastiIiat la acoperisuri
BC 6-82 nlocuit cu C 217-83
NP 38-88 Norme tehnice provizorii pentru proiectarea si executarea constructiilor din pmnt
armat
BC 4-88 nlocuieste NP 38-82
(BC - ; 2-84; 7-85)
SUSPENDAT
NP 39-88 Norme tehnice provizorii de Iolosire a materialelor hidroizolatoare la rece pentru
lucrri de ntretinere si reparatii curente a hidroizolatiilor acoperisurilor
BC 1-88 nlocuieste NP 39-83
(BC 4-84; 9-85; 8-86)
SUSPENDAT
NP 40-84

C 224-86
Norme tehnice provizorii pentru izolarea termic a acoperisurilor cldirilor de
locuit si social culturale cu diIerite materiale granulare n vrac
BC 8-84 nlocuit cu C 224-86
NP 41-84

P 127-86
Norme tehnice provizorii de proiectare si executie a protectiei anticorozive si
izolatiei termice la cosurile din beton armat monolit de la centralele termice cu
Iunctionare pe crbune si pcur
BC 7-85 nlocuit cu P 127-86
NP 42-84 Norme tehnice provizorii pentru reIacerea hidroizolatiilor degradate, cu spum
poliuretan aplicat prin stropire, la nvelitori
BC 6-85 (Caracter documentar)

NP 43-85

C 227-88
Norme tehnice provizorii privind utilizarea geotextilelor si geomembranelor la
lucrri de constructii
BC 3-86 nlocuit cu C 227-88
NP 44-86

C 234-91
Norme tehnice provizorii privind alctuirea si executarea hidroizolatiei monostrat
cu Iolie stratiIicat din PVC plastiIiat la acoperisurile cldirilor industriale si
agrozootehnice, necirculabile
BC 4-86; 1-88 nlocuit cu C 234-91
NP 45-86

Norme tehnice provizorii pentru proiectarea si executia panourilor monostrat din
betoane usoare cu adaosuri de cenusi si spumant pentru hale parter
BC 7-86 nlocuit cu C 226-87
77
C 226-87
NP 46-86 Norme tehnice provizorii privind utilizarea n constructii a zgurilor deIerizate de la
CIS Hunedoara
BC 7-86; 9-88;
3-89
SUSPENDAT
NP 47-88 Instructiuni tehnice provizorii privind utilizarea praIului de silice si silico-mangan
ca adaos activ n masa betonului
BC 6-88 nlocuieste NP 47-86
(BC 10-86)
(Valabil pn la
31.12.94)
NP 48-86 Norme tehnice provizorii pentru protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu
plci Ilexibile din hrtie stratiIicat tip HSA 1-C
BC 1-87; 3-88 (Caracter documentar)
NP 49-89 Instructiuni tehnice provizorii privind alctuirea si executarea pardoselilor
antistatice si antiscnteie
BC 2-89 nlocuieste NP 49-86
(BC 11-86)
NP 50-87 Norme tehnice provizorii pentru proiectarea si executarea prinderilor cu ancore a
subansamblurilor si instalatiilor pe elemente de beton si beton armat
BC 4-87; 5-88;
2-90
SUSPENDAT
NP 51-87 Norme tehnice provizorii pentru Iolosirea plcilor cu gujoane BC 4-87; 5-88; 2-
90
SUSPENDAT
NP 52-88

C 233-90
Norme tehnice provizorii pentru izolarea conductelor si aparatelor din instalatii
tehnice cu produse textile netesute
BC 10-87 nlocuit cu C 233-90
NP 53-88 Norme tehnice provizorii privind nndirea barelor din otel-beton PC prin
procedeele metalotermic si manson presat radial
BC 11-87 SUSPENDAT
NP 54-88 Norme tehnice provizorii pentru protectia exterioar contra coroziunii a
conductelor metalice subterane prin care se transport lichide
BC 1-88 SUSPENDAT
NP 55-88 Normativ cadru provizoriu privind demolarea partial sau total a constructiilor BC 7-88 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
NP 56-88 Instructiuni tehnice provizorii de utilizare n constructii a plcilor termoizolatoare
din materiale textile reIolosibile
BC 7-88 SUSPENDAT
NP 57-88 Instructiuni tehnice provizorii pentru executarea Iinisajelor pe baz de derivati
celulozici
BC 8-88 SUSPENDAT
NP 58-88 Instructiuni tehnice provizorii pentru utilizarea n constructii a zgurii de cubilou BC 10-88 SUSPENDAT
NP 59-89
P 118-99
Instructiuni tehnice provizorii privind realizarea protectiei la Ioc cu azbestospray si
asbestspray cu perlit a structurilor metalice de rezistent
BC 1-91 NP 59-89 (valabil pn
la 31-12-1991)
NP 60-89 Instructiuni tehnice provizorii privind compozitia si prepararea mortarelor de
zidrie si tencuial cu plastiIianti
BC 1-91 SUSPENDAT
78
NP 61-91 Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea si executia lucrrilor de izolatii
termice cu plci termoizolante de natur celulozic sau Iibrolemnoas n constructii
BC 4-92
NP 102-04 Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor cortin pentru satisIacerea
cerintelor de calitate prevzute de Legea nr.10/1995
BC 7-05
M.O. nr.369 bis/05
UTC Buc.
Vezi ST 035-00 (BC 13-
01-ordin)
ABROGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
NP 103-04 Normativ de proiectare pentru lucrri de reparatii si consolidare ale podurilor
rutiere n exploatare
BC 6-05
M.O.nr.434 bis/05
INCERTRANS
NP 104-04
(n vigoare cel
mai trziu
01.01.2007)
Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal. Suprastructuri pentru
poduri de sosea, cale Ierat si pietonale, precomprimate exterior
BC10-11-12-13/05
M.O.nr.554 bis/05
UTC Buc.
NP 105-05 Normativ pentru proiectarea si executia cptuselilor preIabricate la tuneluri
executate cu scuturi
BC 20-05
M.O.nr.446 bis/05

NP 106-04 Normativ privind proiectarea porturilor Iluviale BC 4-05
M.O.nr.332bis/05
IPTANA
NP 107-04 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orsenesti Partea a IV-a: Treapta de epurare avansat a apelor uzate
BC 2-05
M.O.nr.337bis/05
IPCT
NP 108-04 Cod de cerinte privind proiectarea, executia, urmrirea comportrii, repararea si
consolidarea cosurilor industriale din beton armat
BC 19-05
M.O.nr.437 bis/05

NP 109-04 Normativ privind proiectarea liniilor si statiilor de cale Ierat pentru viteze pn la
200 km/h
BC 4-05
M.O.nr.370 bis/05
nlocuieste 111-53 (2-54)
Autoritatea Feroviar
Romn
NP 111-04 Normativ pentru dimensionarea straturilor de baz din beton de ciment ale
structurilor rutiere
BC 4-05
M.O.nr.431bis/05
SEARCH
CORPORATION
NP 112-04

P 10-86
Normativ pentru proiectarea structurilor de Iundare direct (partea de executie este
cea cuprins n P 10-86)
BC 14-05
M.O.nr.451bis/05
nlocuieste partial P 10-
86 (BC 1, 3-87; 3-92)
IPCT
NP 113-04 Normativ privind proiectarea, executia, monitorizarea si receptia peretilor ngropati BC 19-05
M.O.nr.458 bis/05

NP 114-04 Normativ privind proiectarea si executia ancorajelor BC 16-05
M.O.nr.453 bis/05
nlocuieste P 109-80
(BC 3-81)
79
NP 115-04 Normativ privind proiectarea inIrastructurilor din beton si beton armat pentru
poduri
BC 16-05
M.O.nr.374 bis/05

NP 116-04 Normativ privind alctuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strzi BC 3-05
M.O.nr.438 bis/05
UTC Buc.
NP 118-06 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orsenesti Partea a V-a: Prelucrarea nmolurilor
BC 20-06
M.O. 888 bis/06

NP 119-06 Normativ privind proiectarea si executia nvelitorilor subtiri de beton armat si
precomprimat, monolite si preIabricate
BC 23-06
M.O. 937/06

NP 120-06 Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adnci n zone
urbane
BC 22-06
M.O.nr.911/06

NP 121-06 Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor
cldirilor
BC 23-06
M.O. 910/06

NP 200-89

C 107/7-02
Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate termic a
elementelor de nchidere a cldirilor
BC 1-90 nlocuit cu C 107/7-02

NPCI-77 Normativ departamental pentru proiectarea si executarea constructiilor si
instalatiilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor
BC 4-70; 4-72;
3-74; 12-77;
Brosur 1983; 12-
97
nlocuieste C 57-64 (9,
10, 11-64; 8,19-64; 17-
68)
IITTPIC Bucureyti

NPO 13-96 Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calittii pardoselilor la constructii
n care se desIsoar activitti de productie
BC 3-97

NR 1-83 Prescriptii tehnice privind proiectarea, executarea, repararea, exploatarea si
veriIicarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivelor lor auxiliare
destinate s Iunctioneze n cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic NR 1-83
M.O. nr.754bis/04


M.O. nr.723/05
ISCIR

80
NTF 72-02 InIrastructur Ieroviar. Taluze si versanti de cale Ierat. Prescriptii tehnice pentru
ranIorsare cu micropiloti
Buletin AFER 3
nr.4-04
nlocuieste C 10-63 (2-
63; 15-16-17-64)
AFER
NTF 72-03 InIrastructur Ieroviar. Terasamente de cale Ierat. Prescriptii tehnice pentru
ntretinerea si repararea terasamentelor
Buletin AFER 3
nr.4-04
AFER
NTF 72-04 InIrastructur Ieroviar. Terasamente de cale Ierat. Prescriptii tehnice
metodologice pentru controlul calittii executiei la linii noi, modernizate sau
reactionate
Buletin AFER 3
nr.4-04
AFER
NTF 75-01 InIrastructur Ieroviar. Instalatii Iixe. Tractiune electric. Fire de contact renurate
din cupru si din aliaje de cupru
Buletin AFER 3
nr.4-04
AFER
NTF 75-02 InIrastructur Ieroviar. Instalatii Iixe. Partea I. Prevederi de protectie pentru
securitate electric si mpmntare
Buletin AFER 3
nr.4-04
AFER

NTLH 021-02 Metodologie privind stabilirea categoriilor de important a barajelor M.O. nr.427/02 ICIM
NTLH 022-02 Metodologie de evaluare a strii de sigurant n exploatare a barajelor si lacurilor
de acumulare
M.O. nr.427/02 ICIM
NTLH 023-02 Metodologie privind evaluarea strii de sigurant n exploatare a barajelor si
digurilor care realizeaz depozite de deseuri industriale
M.O. nr.427/02 ICIM

NTPA 001-02 Normativ privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluanti a apelor uzate
industriale si orsenesti la evacuarea n receptorii naturali
M.O. nr.187/02 ICIM
NTPA 002-02 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate n retelele de canalizare ale
localittilor
M.O. nr.187/02 nlocuieste NPTA 002-
97
ICIM
NTPA 011-02 Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orsenesti M.O. nr.187/02 ICIM

NTR
10400-81
Normativ tehnic pentru proiectarea si executia retelelor de nsotitori de abur din
industria chimic si raIinrii de petrol, inclusiv statii de alimentare abur si colectare
condens
- MICh
81

OMC 164-75 Norme de dotare cu masini, utilaje, aparaturi, accesorii, echipament de protectie si
substante chimice pentru prevenirea si stingerea incendiilor n unittile MCI
- IPROCOM
ONCJ 115-85 Normative departamentale privind organizarea si executarea pazei bunurilor si
dotarea cu mijloace tehnice de alarmare a unittilor comerciale din subordinea
MCII
- IPROCOM

P 032-99 Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orsenesti. Partea I Treapta mecanic
- nlocuieste P 28-84
(BC 7-84)
UTCB
P 095-04 Normativ privind proiectarea zonei platIormei cii din punct de vedere al protectiei
mpotriva nghetului
M.O. nr.456 bis/04

P 01.01 Instructiuni pentru executarea lucrrilor de constructii la lumin artiIicial Nr. 3-4-53 nlocuit cu 86.02-54
ABROGAT
(Ordin 45-76)
P 03.01 Normativ provizoriu pentru ntrebuintarea amestecului de trass-var la betoane Nr. 3-4-53
P 03.02

03.01-53
Normativ provizoriu pentru Iolosirea clorurii de calciu n betoane Nr. 3-4-53 nlocuit cu 03.01-53

P 03.03 Normativ de recomandare pentru transportul cimentului n containere, precum si
transportul, respectiv depozitarea cimentului n vrac
Nr. 3-4-53
P 03.04 Normativ provizoriu pentru Iabricarea agregatelor din deseuri ceramice si
utilizarea lor la conIectionarea betoanelor usoare
Nr. 3-4-53
P 03.05 Normativ provizoriu pentru utilizarea sterilului ars din Valea Jiului ca agregat la
betoane
Nr. 3-4-53
P 03.06 Normativ provizoriu pentru utilizarea zgurii de cazan de la termocentrale ca
agregat de betoane
Nr. 3-4-53
P 03.07 Normativ provizoriu pentru utilizarea rational a cimentului n betoane Nr. 3-4-53
P 03.08 Normativ provizoriu pentru conIectionarea corpurilor de umplutur din beton, Nr. 3-4-53
82
Iolosite la plansee preIabricate TCB 25
P 03.09 Normativ de recomandare pentru executarea cu coIraje mobile a acoperisurilor
shed din beton armat monolit la hale industriale
Nr. 3-4-53 ABROGAT
Ordin 410/64
P 03.10 Normativ provizoriu privind conditii tehnice pentru executarea lucrrilor de beton
si beton armat
Nr. 3-4-53
P 03.11

03.02-53
Normativ provizoriu privind executarea lucrrilor de beton vibrat Nr. 3-4-53 nlocuit cu 03.02-53

P 03.12

03.03-53
Normativ provizoriu pentru ntrebuintarea coIrajelor demontabile la executarea
lucrrilor de beton armat
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 03.03-53
P 03.13

Normativ provizoriu privind executarea lucrrilor de beton armat n coIraje
alunectoare
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 03.04-53
ABROGAT
(Ordin 410-64)
P 03.14 Normativ provizoriu pentru conIectionarea si punerea n lucru a betonului
macroporos din agregate grele
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 03.05-54
ABROGAT
(Ordin 245/N/71)
P 03.15 Normativ provizoriu pentru utilizarea zgurii de locomotiv ca agregat n betoane Nr. 9-53
P 03.16

C 128-71
Normativ provizoriu pentru calculul compozitiei betonului n vederea ncercrilor
preliminare
Nr. 9-53 nlocuit cu C 128-71

P 03.17

C 128-71
Normativ provizoriu pentru conIectionarea betoanelor de marc superioar Nr. 9-53 nlocuit cu C 128-71

P 03.18 Normativ provizoriu pentru conIectionarea betoanelor impermeabile Nr. 6-54
P 03.24

C 53-65
Instructiuni provizorii privind conIectionarea si Iolosirea betoanelor cu agregate
din zgur expandat, precum si a elementelor preIabricate, simple sau armate, din
astIel de betoane
- nlocuit cu C 53-65

P 03.26

03.17-60
Normativ provizoriu pentru utilizarea rational a cimenturilor n betoane - nlocuit cu 03.17-60

P 03.27 Normativ provizoriu privind utilizarea plastiIiantului TP n betoane - ABROGAT
Ordin 108/1968
83
P 03.28

C 28-62
Normativ provizoriu privind sudarea armturilor la betoane armate la constructii
civile si industriale
- nlocuit cu C 28-62

P 03.29

03.16-60
Normativ provizoriu privind Iolosirea cimenturilor cu rezistente initiale mari - nlocuit cu 03.16-60

P 03.30 Normativ provizoriu pentru Iolosirea cimentului cu cenus de termocentral - Cuprins n C 19-62
P 04.01 Instructiuni pentru Iolosirea planseelor din crmizi speciale (ceramice) n
constructii civile
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 04.01-53
ABROGAT
(Ordin 108-68)
P 04.02 Normativ provizoriu pentru conIectionarea si montarea blocurilor mari de zidrie
(Ir Iat vzut) din betoane usoare sau de greutate mijlocie
Nr. 3-4-53
P 04.03

04.06-56
Normativ provizoriu pentru conIectionarea blocurilor mici de beton si Iolosirea lor
la executarea zidriilor
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 04.06-56

P 04.04

04.03-54
Instructiuni pentru alegerea si prepararea rational a mortarelor Nr. 3-4-53 nlocuit cu 04.03-54

P 04.05

04.04-54
Normativ provizoriu pentru executarea zidriilor din piatr brut n constructii
civile si industriale
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 04.04-54

P 04.06

C 193-79
ndrumtor pentru Iolosirea pietrei brute n lucrrile de constructii Nr. 3-4-53 nlocuit cu C 193-79
P 04.07 Instructiuni pentru executarea prin nghet a zidriilor de crmid n timpul iernii Nr. 3-4-53
P 04.08 Instructiuni pentru aplicarea sistemelor stahanoviste la executarea lucrrilor de
zidrie
Nr. 3-4-53
P 04.10 Normativ provizoriu privind conIectionarea si utilizarea blocurilor de ciment-var si
rumegus
- ABROGAT
Ordin 383/64
P 04.11

C 14-61
Normativ provizoriu privind Iolosirea blocurilor mici cu goluri (tip Crestianin) din
dialomit
- nlocuit cu C 14-61
P 04.13 Normativ provizoriu privind proiectarea si executarea constructiilor de locuinte si Nr. 5-60 ABROGAT
84
social-culturale cu blocuri mari de beton Ordin 108/68
P 04.14

C 15-61
Normativ provizoriu pentru Iolosirea crmizilor silico-calcare pline - nlocuit cu C 15-61

P 05.01

05.03-56
Normativ provizoriu pentru conIectionarea si ntrebuintarea plcilor de ipsos, stuI
(trestie) si rumegus
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 05.03-56

P 05.02 Normativ provizoriu pentru Iolosirea rabitului conIectionat din srm nezincat
protejat cu bitum si var contra corodrii
Nr. 3-4-53
P 05.03

05.02-53
Normativ provizoriu pentru Iolosirea plcilor de stuIit conIectionate cu srm mat
neprotejat
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 05.02-53

P 05.04

05.02-53
Normativ provizoriu pentru Iolosirea plcilor de stuIit n constructii Nr. 3-4-53 nlocuit cu 05.02-53

P 05.05

05.03-56
Normativ provizoriu pentru con Iectionarea si montarea plcilor de ipsos cu zgur
tip C pentru peretii desprtitori
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 05.03-56

P 06.01 Instructiuni provizorii pentru ntrebuin tarea n constructii a lemnriei de Ioioase Nr. 3-4-53
P 06.02 Normativ provizoriu pentru Iolosirea lemnului de Iag n constructii - ABROGAT
Ordin 410/64
P 08.01

08.01-53
Normativ provizoriu privind Iolosirea lutului n constructii civile Nr. 3-4-53 nlocuit cu 08.01-53

P 10.01

10.01-55
Normativ provizoriu pentru izolarea termic si hidroIug a acoperisurilor
industriale
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 10.01-55

P 10.02

P 10.11-59
Normativ de recomandare privind igniIugarea lemnului cu vopsea preparat din
silicat de sodiu si hum
Nr. 3-4-53 nlocuit cu P 10.11-59

P 10.03

10.02-56
Normativ provizoriu pentru executarea barierelor contra vaporilor Nr. 3-4-53 nlocuit cu 10.02-56

85
P 10.04 Normativ provizoriu pentru izolarea hidroIug a Iundatiilor si subsolurilor contra
apelor subterane
Nr. 3-4-53
P 10.05 Normativ provizoriu pentru utilizarea cartonului asIaltat acoperit cu bitum si
presrat cu nisip numai pe o singur parte
Nr. 3-4-53
P 10.07

C 107-70
Normativ provizoriu pentru Iolosirea vatei minerale si a pslei minerale la lucrri
de constructii si instalatii tehnico-sanitare
- nlocuit cu C 107-70

P 10.08

C 37-63
Instructiuni provizorii privind Iolosirea Ioilor ondulate de azbociment la executarea
nvelitorilor pentru constructii industriale
- nlocuit cu C 37-63

P 10.09

C 73-69
Normativ provizoriu privind conIectionarea si Iolosirea plcilor termoizolatoare
din beton celular autoclavizat
- nlocuit cu C 73-69

P 10.10

C 1-61
Normativ provizoriu pentru Iolosirea praIului hidroIob la termohidroizolarea
terasamentelor si acoperisurilor de beton armat
- nlocuit cu C 1-61

P 10.11

C 58-64
Normativ provizoriu privind igniIugarea elementelor de constructii din lemn.
Prescriptii de proiectare si executie
- nlocuit cu C 58-64
P 11.01

11.01-53
Normativ provizoriu pentru executarea nvelitorilor din tigle proIilate Nr. 3-4-53 nlocuit cu 11.01-53

P 11.02

10.01-55
Normativ provizoriu pentru alctuirea teraselor pe plansee de beton Nr. 3-4-53 nlocuit cu 10.01-55

P 11-03 Normativ provizoriu privind proiectarea, executarea si ncercarea boltilor de
crmid cu dubl curbur
- ABROGAT
Ordin 410/64
P 11.04

C 37-63
Normativ provizoriu privind Iolosirea n constructii a tiglelor din mortar de ciment - nlocuit cu C 37-63

P 12.01

12-01-54
Normativ provizoriu pentru executarea tencuielilor interioare Nr. 3-4-53 nlocuit cu 12-01-54

86
P 12.02 Normativ provizoriu pentru prepararea si Iolosirea ntrzietorului de priz n praI
pentru ipsos
Nr. 10-53
P 12.03 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si Iabricarea tencuielilor uscate din ipsos de
carton
Nr. 9-53
P 14.01 Normativ provizoriu pentru executarea de pardoseli Ir ciment (nisip sau mozaic)
cu suspensie de bitum Iilerizat
Nr. 3-4-53
P 14.02

14.03-55
Normativ pentru pardoseli cu lianti bituminosi prin metoda la rece - nlocuit cu 14.03-55

P 14.03 Normativ provizoriu pentru lipirea parchetelor cu adezivi pe baz de rsini
alchidice
- nlocuit cu
E 3-61; C 35-63
ABROGAT
Ordin 383/1964
P 17.01 Normativ provizoriu pentru executarea spoielilor cu lapte de var Nr. 3-4-53
P 30.01 Normativ provizoriu privind alegerea lmpilor pentru luminatul electric n locuinte
muncitoresti, cldiri social-culturale si administrative
- ABROGAT
Ordin 383/64
P 31.01

31.03-55
Instructiuni pentru protejarea conductelor si pieselor de plumb ngropate n zidrie
si planseu contra coroziunii produse de mortarele de var sau ciment
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 31.03-55

P 31.02 Normativ provizoriu pentru etansarea tuburilor de canalizare din Iont cu mastic
bituminos
Nr. 12-53; 10-11-
63

P 31.03 Normativ provizoriu privind introducerea n proiecte a instalatiilor sanitare
preIabricate si stabilirea sistemelor de preIabricare
- ABROGAT
Ordin 108/68
P 60.01 ndrumri pentru ntretinerea drumurilor, precum si nIiintarea si ntretinerea
plantatiilor si a perdelelor contra nzpezirii
Nr. 3-4-53
P 60.02

C 79-70
Normativ provizoriu privind executarea drumurilor n interiorul grupurilor de
cldiri industriale sau n interiorul parcelrilor de locuinte, respectiv pavarea
curtilor acestor cldiri
Nr. 3-4-53 nlocuit cu C 79-70

P 70.01 Normativ provizoriu pentru transportul crmizilor cu containere Nr. 3-4-53
P 70.02 Normativ pentru Iolosirea si ntretinerea tractoarelor pe senile Nr. 3-4-53
P 70.03

U 1-61
Normativ privind Iolosirea si ntretinerea macaralei tip Pioner - nlocuit cu U 1-61

87
P 70.13

U 5-61
Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea automacaralei K-32 - nlocuit cu U 5-61

P 72.01

72.03-55
Normativ provizoriu privind ntrebuintarea vibratoarelor Iolosite la ndesarea
betoanelor
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 72.03-55

P 72.02 Normativ provizoriu pentru ntrebuintarea si ntretinerea pervibratoarelor cu
transmisie Ilexibil I-21.A
Nr. 3-4-53
P 72.03 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea pervibratoarelor P.V.70/50 Nr. 3-4-53
P 72.04 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea vibratorului electric de
supraIat 1-7
Nr. 3-4-53
P 72.05 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea transIormatorului de tensiune
tip TS de 0,75 kw
Nr. 3-4-53
P 72.06 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea mesei vibratoare de 5 x 0,75 m,
cu element vibrator I.M.B.
Nr. 3-4-53
P 72.07 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea stantei electrice de tiat otel-
beton tip S.E.40
Nr. 10-53
P 72.08 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea mesei vibrante M.V. 1,5 Nr. 1-54
P 72.09

72.13-56
Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea bancului vibrant pentru blocuri
mici R.L. 1-2
Nr. 10-53 nlocuit cu 72.13-56

P 72.10 Normativ provizoriu pentru montarea, Iolosirea si ntretinerea presei pentru blocuri
tip H.V. 670 ulrich
Nr. 1-54
P 72.11 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea pompelor de motor tip S 232 si
tip Progresul-Brila
Nr. 10-53
P 72.12 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea ciurului vibrator C.V. - 6 Nr. 2-54
P 72.13

72.11-56
Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea malaxorului de mortar 200 litri
tip R.V.
Nr. 2-54 nlocuit cu 72.11-56

P 75.01 Normativ provizoriu pentru conIectionarea si Iolosirea schelei de inventar tip nr.1
din lemn de brad
Nr. 3-4-53
P 75.03 Normativ provizoriu pentru Iolosirea schelelor usoare din scri Nr. 3-4-53
P 76.01 Instructiuni pentru Iolosirea utilajelor de constructie si a autovehiculelor pe timp - nlocuit cu U 6-61
88

U 6-61
Iriguros
P 79.01 Normativ provizoriu pentru Iolosirea si ntretinerea motoarelor Diesel ntrebuintate
la utilaje de constructii si de transport
Nr. 5-54
P 79.03

79.03-60
Normativ provizoriu privind consumul de carburanti si lubriIianti al principalelor
utilaje de constructii
- nlocuit cu 79.03-60

P 80.01

C 83-68
Normativ provizoriu pentru trasarea pe teren a cvartalelor constructiilor civile si
industriale
Nr. 3-4-53 nlocuit cu C 83-68

P 81.01 Norme pentru stabilirea modului de eIectuare a msurtorilor la lucrrilor de
constructii civile si industriale n vederea evalurii costului lor
Nr. 3-4-53
P 83.01 Instructiuni pentru depozitarea materialelor de constructii Nr. 3-4-53
P 83.02 Instructiuni pentru transportul cu autovehicule a materialelor inIlamabile si
explozibile
- ABROGAT
Ordin nr.245/N/71
P 85.01

85.01-53
Instructiuni pentru aplicarea metodelor ing. F. Covaliov Nr. 3-4-53 nlocuit cu 85.01-53

P 86.01

86.03-55
Instructiuni provizorii pentru ntocmirea proiectelor de organizare a lucrrilor de
constructii
Nr. 3-4-53 nlocuit cu 86.03-55


P 1-61 Normativ pentru proiectarea internatelor scolare, cminelor studentesti si
cminelor de neIamilisti
Nr. 5-61 nlocuieste 121-54 (6-
54); 303-56 (2-57)
P 2-85 Normativ privind alctuirea, calculul si executarea structurilor din zidrie BC 11-85; 7-86 nlocuieste 04.161-56 (9-
56); P 2-62 (5-62); C
126-75 (BC 1-76); P 2-
75 (BC 3-76; 12-78);
La 01.01.2007 intra in
vigoare CR 6-2006 iar
P 2-85 va fi ABROGAT
P 3-61 Normativ cuprinznd conditii tehnice de executie si receptie a lucrrilor geodezice, Nr. 22-61 nlocuieste 283-56
89

C 110-69
topograIice si aeroIotogrametrice pentru ntocmirea planurilor topograIice ale
centrelor populate
nlocuit cu C 110-69
P 4-62 Instructiuni tehnice cuprinznd directive de proiectare pentru sistematizarea
teritoriului, precum si a resurselor si retelelor tehnico edilitare
Nr. 1-62
P 5-62

P 56-71
Instructiuni tehnice cuprinznd directive de proiectare pentru constructii
industriale, ingineresti si agrozootehnice
Nr. 1,14,17-18-62 nlocuit cu P 56-71
P 6-62 Normativ de proiectare pentru bazele metodei de calcul la strile limit. Partea I Nr. 23-24-62, 2-68 nlocuieste 03.15-60 (5-
60, 4-61)
ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
P 7-62 Normativ de proiectare pentru ncrcri n constructiile civile si industriale. Partea
II
Nr. 23-24-62, 17-
63, 2-68
nlocuieste 03.15-60 (5-
60, 4-61)
ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
P 7-00 Normativ privind Iundarea constructiilor pe pmnturi sensibile la umezire
(proiectare, executare, exploatare)
BC 7-01 nlocuieste PD 8-63 (16-
66); CD 49-69; P 7-77
(BC 5-78; 12-79; 4-85;
3-86); P 7-88 (BC 6-88);
P 7-92 (BC 2-93; 2/3-96)
P 8-62 Normativ pentru calculul si alctuirea constructiv a elementelor de constructii
civile si industriale din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea III
Nr. 23-24-62, 17-
63
nlocuieste 03.15-60 (5-
60, 4-61)
ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
P 10-86NP 112-04

Normativ privind proiectarea si executarea lucrrilor de Iundatii directe la
constructii


Normativ pentru proiectarea structurilor de Iundare direct
BC 1,3-87; 3-92BC 14-05
M.O. 451bis/05

nlocuieste 09.01-55 (2-
56); 09.162-56 (10-56);
P 9-62 (6-62,18-19-64,
3-67); P 10-62 (11-62);
P 10-75 (BC 10-75; 6-
76); P 10-77 (BC 3, 6,
12-78; 11-79; 12-79; 4-
85; 3-86);
nlocuit partial cu NP
90
112-04 (proiectarea)
P 11-62 Normativ pentru proiectarea constructiilor metalice, civile si industriale. Partea IV Nr. 6-63 ABROGAT
(Ordin 245/N/71)
P 12-65 Instructiuni tehnice privind stabilirea celor mai indicate Iinisaje pentru ncperile
din industria alimentar
Nr. 18-65 nlocuieste P 12-63 (3-
63)
ABROGAT
(Ordin 71/N/71)
P 13-70

P 100-78
Normativ pentru proiectarea constructiilor civile si industriale din regiuni seismice BC 5-71 nlocuieste P 13-63 (16,
23-63)
nlocuit cu P 100-78
P 14-86 Normativ pentru adaptarea la teren a proiectelor tip de podete de cale Ierat BC 11-86 nlocuieste 63.157-54 (1-
55); P 14-63 (4-5-63); P
14-74
P 15-78 Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de sosea din beton
armat
BC 5-79 nlocuieste 63.152-53 (1-
54); P 15-63 (4-5-63); P
15-76
P 16-63

P 25-85
Normativ pentru asigurarea prin proiectare a conditiilor de radiodiIuzare, televizare
si Iilmare a maniIestrilor din slile publice
Nr. 7-63 nlocuieste 147-56 (3-57)
nlocuit cu P 25-85
P 17-85 Normativ privind proiectarea statiilor de ncrcare a bateriilor de acumulatoare
pentru electrovehicule
BC 9-85

nlocuieste 221-55 (1-
56); P 17-63 (7-63); P
17-70 (BC 4-71; 1-75); P
17-76 (BC 11/12-76)
P 18-63 Instructiuni tehnice cuprinznd directive pentru sistematizarea zonelor industriale Nr. 16-63, 8-65
P 19-03 Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de podete
pentru drumuri
BTR 3-04 nlocuieste 63.159-55 (6-
56); P 19-63 (7-63); P
19-74 (BC 3-75); P 19-
81 (BC 9-81); P 19-86
(BC 11-86)
P 20-63

PD 47-69
Normativ pentru proiectarea depozitelor speciIice ale ntreprinderilor din industria
usoar
Nr. 14-63 nlocuit cu PD 47-69
P 21-63 Normativ pentru proiectarea depozitelor speciIice ale ntreprinderilor din industria Nr. 13-63 ABROGAT
91
alimentar (Ordin 85-68)
P 22-63 Normativ pentru proiectarea, executarea si ntretinerea spatiilor plantate pe
drumurile publice
Nr. 16-63 nlocuit cu Norm
tehnic....1998
P 23-63 Normativ privind proiectarea drumurilor Iorestiere pentru circulatia
autovehicolelor
Nr. 17-63 nlocuieste 60.160-56
(11-56)
ABROGAT
(Ordin 19/N/71)
P 24-63 Instructiuni tehnice privind principii, indici si directive n sistematizarea zonelor de
locuit
Nr. 18-63
P 25-85 Normativ pentru reteaua cultural BC 8-85 nlocuieste 115-54 (7-
54); P 16-63 (7-63); P
25-63 (23-63); P 33-64
(20-21-64); P 100-71(BC
2-72); P 25-75 (BC 2-76)
Publicat cu indicativul
P 100-75
P 26-64 Instructiune tehnic cuprinznd directive pentru comasarea n constructii monobloc
a cldirilor din cadrul ntreprinderilor industriale
Nr. 3-64
P 27-64 Normativ pentru proiectarea statiilor de cale Ierat normal - Linii Nr. 3-64 ABROGAT
(Ordin 245/N/71)
P 28-84

P 032-99

NP 118-06
Normativ pentru proiectarea tehnologic a statiilor de epurare a apelor uzate
orsenesti, treptele de epurare mecanic si biologic si linia de prelucrare si
valoriIicarea nmolurilor
BC 7-84 nlocuieste P 28-64 (4,7-
8/64)
nlocuit cu P 032-99;
NP 118-06
P 28/2-88

NP 118-06
Normativ pentru proiectarea tehnologic a statiilor de epurare a apelor uzate
orsenesti treapta de epurare tertiar
BC 11-87 nlocuit cu NP 118-06
P 29-64 Normativ pentru proiectarea depozitelor de arhiv Nr. 4-64
P 31-65

P 49-68
Normativ pentru proiectarea cldirilor de birouri Nr. 18-65 nlocuieste 212-54 (11-
54); 150-56 (3-57)
nlocuit cu P 49-68
P 32-65 Normativ pentru proiectarea Iabricilor de gheat Nr. 15-16-65 nlocuieste 236-57
92
ABROGAT
(Ordin 97/N/71)
P 33-64

P 25-85
Normativ pentru proiectarea teatrelor n aer liber Nr. 20-21-64 nlocuieste 139-55 (11-
12-55)
nlocuit cu P 25-85
P 34-65

P 56-69
Instructiuni tehnice pentru reducerea consumului de otel beton prin proiectare Nr. 1-65 nlocuit cu P 56-69

P 35-65

P 35-67
Normativ conditionat pentru spatii de parcare si garaje pentru autovehicule. Partea
1
Nr. 21-65 nlocuit cu P 35-67

P 35-67

NP 24-97
Normativ Spatii de parcare si garare pentru autovehicule Nr. 9-67 nlocuit cu NP 24-97
P 36-65

P 36-67
Normativ conditionat pentru spatii de parcare si garaje pentru autovehicule. Partea
2
Nr. 21-65 nlocuit cu P 36-67

P 36-67

NP 24-97
Normativ pentru proiectarea de parcaje si garaje pentru autovehicule n cadrul
cldirilor de locuit a unittilor comerciale a altor constructii, precum si a spatiilor
special amenajate
Nr. 9-68 nlocuit cu NP 24-97
P 37-65

PD 53-69
Normativ pentru proiectarea abatoarelor Nr. 18-65 nlocuieste 220-55 (11-
12-55)
nlocuit cu PD 53-69
P 41-73 Instructiuni tehnice de proiectare a spatiilor verzi pentru localittile urbane BC 9-73 nlocuieste 281-54; 240-
56; 284-56; P 41-66 (21-
66)
PRODOMUS (ISLGC)
- 1977
P 42-71 Normativ pentru executarea constructiilor din panouri mari BC 5-71 nlocuieste C 42-63 (15-
63)
P 43-67 Directive de proiectare cuprinznd principii de sistematizare a statiunilor climatice
si balneoclimaterice
Nr. 15-67
P 44-67 Directive pentru proiectarea planului general al ntreprinderilor industriale Nr. 12-67
93
P 45-67 Directive de proiectare privind amplasarea ntreprinderilor industriale si
sistematizarea zonelor industriale
Nr. 12-67
P 47-67

P 56-69
Directive pentru proiectarea constructiilor industriale Nr. 19-67 nlocuit cu P 56-69

P 49-68 Directive privind proiectarea cldirilor de birouri.... Nr. 3,6-67 nlocuieste 212-54(11-
54), 150-56 (3-57); P 31-
65 (18-65)
P 50-69 Instructiuni tehnice metodologice si de continut pentru elaborarea studiilor de
sistematizare a judetelor si regiunilor Iunctionale
Nr. 13-14-69
P 51-69 Instructiuni tehnice metodologice si de continut pentru elaborarea schitelor de
sistematizare pentru municipii si orase
Nr. 13-14-69
P 52-69 Instructiuni tehnice metodologice si de continut pentru elaborarea schitelor de
sistematizare pentru comune si sate
Nr. 13-14-69
P 54-80 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor din proIile de otel cu pereti
subtiri Iormati la rece
BC 8-80; 3-86 nlocuieste P 54-69
(BC 4-70; 7-76)
P 56-75 Directive privind cresterea eIicientei n proiectarea si executarea lucrrilor de
constructii-montaj
BC 10-75

nlocuieste Nr. 17-63;
20-21-64; P 56-69 (BC
1-70); P 56-71 (8-71); P
56-62; P 64-71; P 56-72
(BC 11-72); P 56-73 (BC
11-73; 4-74)
ABROGAT
Ordin 45-76 (BC 9-76)
P 57-70 Instructiuni pentru supravegherea comportrii barajelor de beton n timpul
constructiei si exploatarii lor
BC 12-70 ABROGAT
(Ordin 57-78)
P 58-70 Normativul de calcul al elementelor de beton armat prin metoda la rupere BC 10-70 nlocuit cu STAS 8000
P 59-86

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si Iolosirea armrii cu plase sudate a
elementelor de beton
BC 10-86

nlocuieste P 59-70; P
59-72 (BC 8-72; 2-74); P
59-76 (BC 7-76; 10-79);
P 59-80 (BC 4-81; 3-86)
P 60-71 Indicatii tehnice pentru proiectarea statiilor electrice de transIormare din incintele
industriale, n vederea cresterii gradului de industrializare si eliminrii exagerrilor
BC 8-71
94
n dimensionarea acestora
P 61-71 Normativ pentru proiectarea terenurilor sportive, stadioanelor si complexelor
sportive
BC 9-71 nlocuieste 105-53; 106-
53 (6-54); 107-53 (1-54)
P 63-71 Instructiuni tehnice privind proiectarea pantelor n dolii la acoperisurile halelor
industriale executate cu elemente preIabricate tipizate
- IPC
P 64-71

P 56-75
Norme generale privind extinderea amplasrii n aer liber a utilajelor si instalatiilor
tehnologice, reducerea supraIetelor, volumelor si gabaritelor constructiilor, precum
si cresterea gradului de ocupare cu utilaje a supraIetelor construite, n vederea
reducerii ponderii constructiilor n volumul total al investitiilor
BC 3-72 nlocuit cu P 56-75
P 66-01 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrrilor de alimentare cu ap si
canalizare a localittilor din mediul rural
BC 11-01 nlocuieste P 66-72 (BC
12-72); P 66-79 (BC 4-
80; 9-81); P 66-00 (BC
9-00)
P 68-74 Instructiuni tehnice pentru determinarea gradului de protectie termic a cldirilor BC 9-74 nlocuieste P 68-73
(BC 5-73)
P 69-73 ndrumtor pentru modularea dimensional a constructiilor industriale din beton
monolit n vederea Iolosirii rationale a coIrajelor uniIicate de inventar
BC 8-73
P 70-79

NP 001-96
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor Iundate pe
pmnturi cu umIlturi si contractii mari (PUCM)
BC 4-79 nlocuieste C 24-62 (16-
62); P 70-73 (BC 11-73);
nlocuit cu NP 001-96
P 71-86 Normativ de proiectare privind iluminatul natural n cldiri industriale BC 11-86 nlocuieste P 71-73 (BC
2-74); P 71-79 (BC 9-79;
3-86)
P 72-73 Instructiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton, beton armat si beton
precomprimat cu agregate din granulit
BC 2-74 nlocuit cu STAS 8000
P 73-78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea recipientilor din beton armat si
beton precomprimat pentru lichide
BC 12-78; 4-85; 3-
86
nlocuieste P 73-73
(BC 5-74; 1-76)
P 74-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice din proIile cu goluri
n inim
BC 12-81 nlocuieste P 74-73
(BC 6-74)
P 75-88 Normativ privind amplasarea n aer liber a unor utilaje si instalatii tehnologice BC 9-88 nlocuieste P 75-73;
P 75-76 (BC 6-76)
ABROGAT
(Ordin 192/D/1990)
95
P 77-74 Normativ privind echiparea obiectelor de constructii din cadrul investitiilor cu
caracter industrial cu poduri rulante, grinzi rulante si macarale portal
BC 5-75 ABROGAT
(Ordin 45-76)
P 78-74 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea elementelor din beton
precomprimat cu armtura prentins din srme de tip SIGMA 140/160
BC 10-74; 11-78 (Caracter documentar)
P 79-74 Normativ privind gradul minim de ocupare cu utilaje, instalatii si supraIete
tehnologice si nltimile libere ale halelor si cldirilor de productie
BC 4-75; 2,3,5-76; ABROGAT
(Ordin 45-76)
P 80-74 Instructiuni tehnice privind calculul si proiectarea elementelor armate cu biotel BC 1-75; 11-78 (Caracter documentar)
P 81-74 Instructiuni tehnice privind calculul si proiectarea elementelor si structurilor de
rezistent din aliaje de aluminiu
BC 1-75
P 82-86 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si ntretinerea drumurilor de
santier
BC 5-86 nlocuieste 60.01-55; P
82-74 (BC 1-75); P 82-
84 (BC 3, 9-84; 3-86)
P 83-81 Instructiuni tehnice pentru calculul si alctuirea constructiv a structurilor compuse
din otel beton
BC 10-81 nlocuieste P 83-74
(BC 6-75; 11/12-76)
P 84-88 Instructiuni tehnice pentru proiectarea Iiltrelor de nisip cu nivel liber BC 11-87 nlocuieste P 84-74 (BC
2-75); P 84-80 (BC 6-80)
P 85-96 Cod pentru proiectarea constructiilor cu pereti structurali de beton armat BC 10-96

nlocuieste P 85-78 (BC
10-79); P 85-82 (BC 6-
82; 8-85; 3-86; 7-87)
P 87-86 Normativ pentru proiectarea cminelor culturale BC 2-87 nlocuieste 112-01-60
(17-60); P 87-75 (BC 2-
76)
P 89-82 Normativ privind modul de recalculare la nivelul preturilor de deviz reasezate
mbunttite (1977) a documentatiilor pentru lucrrile de constructii montaj, de
reparatii curente si de ntretinere la constructii si instalatii inclusiv ascensoare
BC 10-81 nlocuieste P 89-77 (BC
2-77)
P 90-77

P 91-83
Normativ privind modul de ntocmire a devizelor pe categorii de lucrri si pe
obiecte pentru lucrrile de reparatii curente si de ntretinere la constructii si la
instalatiile aIerente acestora
BC 9-77 nlocuieste P 90-76
(BC 3-76)
nlocuit cu P 91-83
P 91-83 Normativ privind modul de ntocmire a devizelor pe categorii de lucrri si pe
obiecte, pentru lucrrile de constructii montaj, precum si pentru reparatii curente si
de ntretinere la constructii si la instalatiile aIerente acestora
BC 2-83; 2,11-12-
84; 1-85; 1-89; 3-
90; 5-91
nlocuieste P 91-76 (BC
6-76); P 90-77 (BC 9-
77); P 91-77 (BC 9-77;
1,5-78; 1-79)
P 91/1-02 Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrri si obiecte de BC 10-03
96
constructii pentru investitii realizate din Ionduri publice
P 92-82 Normativ privind dotarea cu ascensoare a cldirilor de locuit, social culturale si
administrative
BC 2-83

nlocuieste P 92-76
(BC 11/12-76; 6-78)
P 92-93 Instructiuni pentru aplicarea HGR nr.531-4.09.92 privind realizarea unor msuri de
aprare civile
- nlocuieste pe cel din
1972
MApN
P 93-76 ndrumtorul pentru calculul structurilor de hale industriale alctuite cu stlpi
zvelti din beton armat
BC 1-77
P 94-77 Instructiuni tehnice pentru calculul si alctuirea elementelor de constructii din
poliesteri armati cu Iibre de sticl
BC 4-77
P 95-77 Normativ tehnic de reparatii capitale la cldiri si constructii speciale BC 11-77; 8, 9-94 ABROG diIerite
articole (BC 8, 9 -94)
P 96-96 Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor meteorice
din cldiri civile, social-culturale si industriale
BC 13-97 (ordin) nlocuieste P 96-77 (BC
1-78; 2-84); P 96-86 (BC
2-87)
IPCT
P 98-78 ndrumtorul de proiectare a stlpilor pentru hale industriale si agrozootehnice
parter Ir pod rulant
BC 6-78
P 99-78 ndrumtorul de proiectare a stlpilor din beton armat pentru hale industriale parter
cu pod rulant
BC 12-78
P 100-75

P 25-75
Normativ pentru reteaua cultural BC 2-76 nlocuieste 113-54 (5-
54); 120-54 (6-54); 131-
55 (3-55); P 100-71 (BC
2-72)
TransIormat n P 25-75
P 100-92


P 100/1-04
NE 019-03Normativ pentru proiectarea antiseismic a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice si industriale

Cod de proiectare seismic Partea I: Prevederi de proiectare pentru cldiri
BC 1-2-92; 11-96


BC 5-05
MO 462bis/05
Intr n vigoare la
31.05.06

nlocuieste P 13-70; P
100-78 (BC 12-79; 5-78)
P 100-81 (BC 11, 12-81;
4-85; 7-87); P 13-78;
nlocuieste Normele
departamentale din
1978-1979
nlocuit cu P 100/1-04
97


P 100/1-06


BC 12-13-06
ABROGAT (BC 4-06)
Ordin 523/12.04.05
La 01.01.2007 intra in
vigoare P 100/1-06 (BC
12-13-06)
P 101-78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea cldirilor de locuit cu structura de rezistent
din panouri mari
BC 5-79; 3-86
P 102-78

P 102-99
Norme tehnice privind proiectarea si executarea adposturilor de aprare civil n
subsolurile cldirilor noi
- (nlocuieste Instructiuni
Tehn.1973)
nlocuit cu P 102-99
IPCT
P 103-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat partial,
Iolosind armturi pretensionate si nepretensionate complementare
BC 2-83 nlocuieste P 103-78
(BC 4-79)
P 104-83

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si acoperisurilor din
elemente de beton celular autoclavizat
BC 2-84; 3-86;
10-95
nlocuieste C 69-70; C
144-72; C 171-74; P
104-78 (BC 6-79);
P 106-85 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea baretelor pentru Iundarea
constructiilor
BC 7-85 nlocuieste P 106-79
(BC 8-79; 4-85)
P 107-79

GP 034-98
Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru ci de rulare metalice BC 4-80; 4-85 nlocuit cu GP 034-98
P 108-80 Instructiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor de otel cu sectiune plin, inim
supl, omogene sau hibride
BC 10-80; 4-85; 3-
86

P 109-80

NP 114-04
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea tirantilor pretensionati ancorati
n teren
BC 3-81 nlocuit cu NP 114-04
P 110-81

GP 018-97
Instructiuni tehnice pentru realizarea structurilor usoare cu Ierme din cabluri BC 5-82 nlocuit cu GP 018-97
P 111-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea cosurilor de Ium metalice pentru centrale
termice si termoIicare ce deservesc platIormele industriale
BC 9-81 (ordin)
P 112-81

Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor n solutie de structur spatial
reticular
BC 2-82; 4-85 nlocuit cu ST 013-97
98
ST 013-97
P 113-81 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si receptionarea peretilor
desprtitori din panouri preIabricate pe baz de produse lemnoase
BC 3-82
P 113/1-94 Instructiuni tehnice pentru realizarea si utilizarea la peretii desprtitori a panourilor
de perete demontabil
BC 11-94
P 114-81 Normativ pentru proiectarea si executarea cilor Ierate industriale BC 4-82; 9-84 nlocuieste:
ndrumtor....(BC 4-71)
P 115-82 Instructiuni tehnice pentru proiectarea constructiilor metalice pretensionate BC 2-83
P 116-87

GP 0001-96
Instructiuni tehnice de proiectare a ansamblurilor urbane din punct de vedere
acustic
BC 3-87 nlocuieste P 116-83
(BC 5/6-83);
nlocuit cu GP 0001-96
P 117-83 Norme tehnice privind proiectarea spatiilor social sanitare pentru constructiile
industriale
BC 5-6-83; 3-86 nlocuieste NP 30-79
P 118-99
MP 008-00
Normativ de sigurant la Ioc a constructiilor BC 7-99
BC 8-01
nlocuieste 209-53 (9-
53); 217-55 (8-55); C
67-66 (22-23-66; 12-67);
BC 12-77; P 118-83
NP 59-89 (BC 5/6-83; 3-
86; 10-87; 1-91; 4-94;
10-96); NP 22-77; NP
23-77;
NP 24-77
P 119-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea cilor de rulare pe
grinzi din beton armat si din beton precomprimat
BC 1-84; 3-86
P 120-85 Norme cadru privind utilizarea rational a terenurilor la amplasarea obiectivelor de
investitii
BC 4-86 nlocuieste P 120-83
(BC 2-84; 7-85)
ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
P 121-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea msurilor de protectie acustic si
antivibratil la cldiri industriale
BC 11-88; 2-89 nlocuieste P 121-83
(BC 6-84)
P 122-89 Instructiuni tehnice pentru proiectarea msurilor de izolare Ionic la cldiri civile,
social-culturale si tehnic administrative
BC 3-4-91 nlocuieste P 122-83
(BC 6-84)
P 123-89 Instructiuni tehnice privind proiectarea si executia slilor de auditie public din BC 3-4-91 nlocuieste P 123-83
99
punct de vedere acustic (BC 6-84)
P 125-84 ndrumtor tehnic pentru studiul propriettilor pmnturilor necoezive licheIiabile BC 4-85
P 126-86 ndrumtor pentru proiectarea mbinrilor elementelor preIabricate din beton, n
acord cu cerintele de industrializare a executiei pe santier
BC 8-86 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
P 127-94 Norme tehnice de proiectare si executie a protectiei anticorozive si izolatiei termice
la cosurile din beton monolit
BC 10-94 nlocuieste P 127-86
(BC 10-86); NP 41-84
P 128-86 Normativ pentru proiectarea caminelor pentru vrstnici BC 1-87
P 129-92 Norme tehnice pentru proiectarea si executarea amenajrilor pentru aprarea civil
la metrou
- MApN
P 130-99 Normativ privind urmrirea comportrii n timp a constructiilor (comportare n
situ)
BC 1-00 nlocuieste P 130-88 (BC
4, 5-88); P 130-97 (BC
4-98)
P 132-93

NP 24-97
Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme n localitti urbane BC 12-93 nlocuit cu NP 24-97
IPCT
P 133-96

P 133-04
Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat monolit BC 9-98 nlocuieste P 133-93
(BC 1-94);
nlocuit cu P 133-04
P 133-04 Normativ privind proiectarea cosurilor industriale din beton armat BC 19-05
M.O.nr.427 bis/ 05
nlocuieste CD 23-67 (6-
67); E-Ip-7-69;
P 133/0-94 Normativ de clasiIicare si caracteristici geometrice a cosurilor industriale glisate BC 10-95
P 133/1-94 Normativ tehnic republican privind repararea si consolidarea cosurilor industriale
din beton armat
BC 10-95
P 134-95 Ghid pentru proiectarea lucrrilor ce nglobeaz materiale geosintetice BC 9-95
P 134-03 Normativ privind proiectarea planseelor compuse din tabl cutat-beton BC 14-04; 9-06 nlocuieste P 134-93
(BC 1-94)
P 135-99

Ghid cuprinznd coeIicientii de uzur Iizic normal la mijloacele Iixe din grupa 1
- Constructii
BC 2-00 nlocuieste P 135-95 P
135/1-96 (BC 9-95; 7-
96)
P 136-80 Normativ republican privind Iolosirea rational a energiei electrice la iluminatul
artiIicial si n utilizri casnice
BC 1-81
P 136-95 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnic a teritoriului
Romniei
BC 10-95
100
P 16746-
01-64
Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea conductelor metalice
supraterane cu diametrul peste 600 mm pentru gaz cu presiunea sub 200 mm CA
- IPROLAM

P-CE-12-79 Executia Iundatiilor pentru turbogeneratoare de 50 200 MW - TBC

PAT 1-04 Procedur de agrement tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi n
constructii
M.O.nr.1167bis/04 MTCT
PAT 2-04 Procedur de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice n
constructii
M.O.nr.1167bis/04 MTCT
PAT 3-04 Procedur privind avizarea agrementelor tehnice n constructii M.O.nr.1167bis/04 MTCT

PC 001-97 Ghid pentru ntocmirea crtii tehnice a constructiei BC 10-97

nlocuieste C 167-77
(BC 12-77; 5/6-83)
COCC exist la CDCAS
PC 002-97 Ghid pentru programarea lucrrilor de executie a constructiilor program de calcul
cadru
BC 2-97 (ordin) COCC
PC 005-97 Ghid pentru calculul automat (static si dinamic) al structurilor modelate prin cadre
sau retele plane n domeniul elastic
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 006-97 Ghid pentru realizarea automat a analizelor structurale spatiale (statice si
dinamice) n domeniul elastic
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 007-97 Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aIerente activittii de
proiectare n constructii realizat pe baza unui sistem inIormatic de gestiune a
bazelor de date
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 008-97 Ghid pentru proiectarea automat, interactiv si reprezentarea graIic a structurilor
din bare, de mare complexitate, solicitate la ncrcri statice si dinamice
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 010-97 Metodologie si program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD ntr-
un sistem uniIicat autohton de proiectare si desen automat bazat pe tehnici de
programare orientate pe obiecte
BC 4-97 (ordin) IPCT
PC 014-99 Ghid de exploatare a bncilor de date elaborate n vederea inventarierii cldirilor
(din capital si din tar) avariate seismic si expertizate ncepnd cu anul 1992,
BC 13-00 (ordin) IPCT (dischet)
101
precum si a datelor tehnice continute n rapoartele de expertiz tehnic aIerente
acestor cldiri
PC 015-99 Program cadru pentru generarea automat a rapoartelor pe baza inIormatiilor
selectate din banca de date corespunztoare activittii de expertizare a cldirilor
BC 13-00 (ordin) IPCT (dischet)
PC 017-99 Metodologie si program cadru pentru veriIicarea automat a cerintei de calitate
,siguranta la Ioc la cldirile nalte
BC 9-00 (ordin) IPCT
PC 018-99 Program de calcul cadru privind evidenta standardelor care devin obligatorii prin
speciIicarea lor n normativele aplicabile n domeniul constructiilor, inclusiv baza
de date ncrcat la zi
- COCC (dischet)
PC 020-00 Ghid si program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la
lucrrile publice, n scopul asigurrii cerintelor Legii nr.10 din 1995, privind
calitatea n constructii
BC 13-00 (ordin) COCC
PC 021-01 Programe de calcul pentru dimensionarea retelelor de sprinklere. Retele plane
ramiIicate
BC 12-02 IPCT
PC 1-85 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si
veriIicarea conductelor metalice pentru unele gaze licheIiate din industria chimic
si petrochimic
- MICh, MIP, MCInd
PC 1/1-93 ndrumtor pentru diagnosticarea strii de degradare si metode de remediere si
protectie anticoroziv a elementelor din beton armat degradate prin coroziune n
medii agresive pe baz de clor
BC 8-94
PC 1/2-94

GM 018-03
ndrumtor pentru investigarea si diagnosticarea strii structurilor din beton armat,
beton precomprimat si otel, situate n medii agresive
BC 6-95 nlocuit cu GM 018-03
PC 1/3-96

GM 017-03
Ghid privind urmrirea comportrii n exploatare a constructiilor situate n medii
agresive
BC 8-96 nlocuit cu GM 017-03

PCC 001-99 Procedura de control a calittii executiei lucrrilor de instalatii BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
PCC 002-99 Proceduri pentru atestarea conIormittii produselor destinate constructiilor la
Iurnizor: produse pentru stingerea incendiilor
BC 8-01 ICECON
PCC 003-99 Proceduri pentru atestarea conIormittii produselor destinate constructiilor la
Iurnizor: ancoraje si blocaje pentru precomprimarea betonului
BC 14-15-00;

ICECON
102
PCC 008-00 Procedur de atestare a statiilor de producere a agregatelor BC 13-00

ICECON
PCC 009-00 Procedur pentru veriIicarea calittii si receptiei lucrrilor de nvelitori ceramice la
constructiile vechi
BC 13-01 (ordin) INCERC (dischet)
PCC 010-00 Procedur de atestare a statiilor de betoane BC 13-00 ICECON
PCC 011-00 Procedur de atestare a seIilor statiilor de betoane BC 13-00 ICECON
PCC 012-00 Procedur de atestare a seIilor statiilor de producere a agregatelor BC 13-00 ICECON
PCC 013-00 Procedur privind evaluarea perIormantelor tehnologice n vederea atestarii tehnice
a masinilor de Iasonat otel beton
- ICECON
PCC 014-00 Procedur privind evaluarea perIormantelor tehnologice n vederea atestrii tehnice
a vibratoarelor pentru betoane
- nlocuieste 03.02-53 (9-
53)
ICECON
PCC 015-00 Procedur privind evaluarea perIormantelor tehnologice n vederea atestrii tehnice
a autobetonierelor
- ICECON
PCC 016-00 Procedur privind tehnologia pentru reabilitarea termic a cldirilor Iolosind plci
din materiale termoizolante
BC 6-01 ICECON
PCC 017-00 Procedur privind tehnologia pentru reabilitarea termic a cldirilor Iolosind
spume poliuretanice
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischet)
PCC 021-00 Procedur de inspectie tehnic a masinilor si echipamentelor tehnologice de
constructii aIlate n exploatare sau importate la mna a doua
- ICECON

PD 2-62 Normativ pentru proiectarea autogrilor Buletin 4-63 nlocuieste 136-55 (Nr.5-
55)
MTTC
PD 3-80 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea digurilor de aprare
mpotriva inundatiilor
- ICPGA
PD 8-63

P 7-00
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor
hidroameliorative pe pmnturi macroporice sensibile la nmuiere
Nr. 16-66 nlocuit cu P 7-00
PD 12-88 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea, executia, ntretinerea si
exploatarea puturilor de observatie hidrologic pentru mbunttiri Iunciare
- nlocuieste PD 12-71;
PD 12-78 (BC 2-80)
ISPIF
103
PD 14-77 Norme departamentale pentru proiectarea laboratoarelor pentru controlul calittii
produselor din industria alimentar
- IPSCAIA
PD 17-72 Conditii tehnice pentru receptionarea lucrrilor de mbunttiri Iunciare si de
gospodrire a apelor
- ISPIF
PD 18-81 Normativ pentru stabilirea datelor de baz si proiectarea ventilatiilor naturale ale
halelor cu procese tehnologice calde, n siderurgie
- IPROLAM
PD 22-77 Norme departamentale pentru proiectarea Iabricilor de conserve de legume, Iructe - nlocuieste PD 22-65 (3-
66); PD 22-67 (8-68)
IPSCAIA
PD 23-65

GE 027-97
Instructiuni tehnice departamentale cuprinznd directive pentru proiectarea
barajelor de pmnt
Nr. 16-66 nlocuit cu GE 027-97
PD 24-65

GE 027-97
Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea barajelor de pmnt Nr. 3-66 nlocuit cu GE 027-97
PD 25-77 Norme departamentale pentru proiectarea Iabricilor de produse lactate - nlocuieste PD 25-66;
PD 25-69
IPSCAIA
PD 25-78 Instructiuni tehnice privind parametrii compactrii terasamentelor la canalele n
rambleu din sistemele de mbunttiri Iunciare si metodologia controlului
compactrii
BC 2-80 nlocuieste PD 25-73
PD 34-71 Normativ departamental pentru proiectarea chesoanelor cu aer comprimat si
deschise din beton armat
- IPCF
PD 35-77 Normativ departamental pentru proiectarea Iabricilor de pine - nlocuieste PD 35-67
(18-67)
IPSCAIA
PD 38-69 Normativ departamental pentru proiectarea Iabricilor de preparate de carne - nlocuieste PD 38-67
IPSCAIA
PD 43-85 Normativ departamental de proiectarea Iabricilor statiilor de mbuteliere,
distributie si a depozitelor de produse obtinute prin separarea aerului
- IITPIC
PD 46-01

Normativ pentru calculul plcilor armate pe dou directii la podurile din beton
armat
BTR 9-01 nlocuieste PD 46-68;
PD 46-79 (BC 7-79)
PD 48-77 Norme departamentale pentru proiectarea centrelor de viniIicare - IPSCAIA
104
PD 53-77 Normativ departamental pentru proiectarea abatoarelor si unittilor de
industrializare a crnii
- nlocuieste PD 53-69
IPSCAIA
PD 54-70 Normativ departamental pentru industria cimentului - MIMC
PD 55-70 Normativ departamental pentru industria azbocimentului - MIMC
PD 56-70 Normativ departamental pentru industria ceramicii brute - MIMC
PD 57-70 Normativ departamental pentru industria ceramicii Iine - MIMC
PD 58-70 Normativ departamental pentru industria geamurilor - MIMC
PD 59-70 Normativ departamental pentru industria materialelor izolatoare - MIMC
PD 60-70 Normativ departamental pentru industria preIabricatelor de beton armat si
precomprimat
- MIMC
PD 61-70 Normativ departamental pentru industria betonului celular autoclavizat - MIMC
PD 62-70 Normativ departamental pentru industria produselor de balastier - MIMC
PD 63-70 Normativ departamental pentru industria de reparatii de utilaje - MIMC
PD 64-70 Normativ departamental pentru industria de utilaje pentru industria materialelor de
constructii
- MIMC
PD 65-86 Normativ departamental pentru proiectarea cldirilor de post si telecomunicatii BC 9-86 nlocuieste PD 65-75;
PD 65-78 (BC 10-79)
PD 67-80 Normativ departamental privind proiectarea drumurilor Iorestiere pentru circulatia
autovehiculelor
- MEFMC
PD 81-70 Normativ departamental privind modul de calcul al instalatiilor miniere pentru
evacuarea apelor de min
- ICPMSN Cluj Napoca
PD 95-77 Normativ privind proiectarea hidraulic a podurilor si podetelor BC 6-77 nlocuieste PD 95-71;
PD 96-71
PD 103-72 Normativ departamental privind proiectarea depozitelor de azotat de amoniu - MICh
PD 106-77 Normativ departamental pentru reducerea lucrrilor de Iinisaje la strictul necesar
pentru constructii din sectorul industriei chimice
- IPROCHIM
PD 109-77 Normativ departamental privind lucrrile de Iinisaje interioare si exterioare la
constructiile agrozootehnice
- IPSCAIA
PD 110-78 Norme departamentale pentru ntretinerea si reparatiile curente ale cldirilor pentru
comert si alimentatie public
- IPROCOM
PD 111-78 Norme departamentale pentru urmrirea comportrii n timp a cldirilor pentru
comert si alimentatie public
- IPROCOM
PD 113-85 Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea instalatiilor de BC 7-86 nlocuieste PD 113-71
105
electroalimentare pentru instalatiile de telecomunicatii
PD 124-84 Instructiuni tehnice pentru dimensionarea ranIorsrilor cu beton de ciment a
sistemelor rutiere nerigide si rigide
BC 5-85
PD 130-77 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea depozitelor speciIice ale
ntreprinderilor din industria alimentar
- IPSCAIA
PD 143-81 Normativ departamental privind ariile locurilor de munc ale activittilor de
productie din cadrul cooperatiei mestesugresti
- ICPCOM
PD 144-81 Normativ departamental privind tipurile normate de depozitare, anii de depozitare,
mijloace de manipulare si transport intern
- ICPCOM
PD 145-81 Normativ departamental pentru categorii de depozite, utilaje si instalatii
tehnologice din cadrul cooperatiei mestesugresti ce pot Ii amplasate n aer liber
- ICPCOM
PD 148-81 Normativ departamental pentru comasarea unor activitti si sectii din cadrul
cooperatiei mestesugresti
- ICPCOM
PD 150-85 ndrumtor departamental pentru proiectarea unittilor comerciale de desIacere, a
unittilor de alimentatie public si a pietelor agroalimentare
- IPROCOM
PD 153-74 Normativ departamental pentru proiectarea strzilor cu elemente geometrice.
Instructiuni metodologice pentru aplicarea interventiei
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 155-81 Normativ departamental pentru proiectarea unittilor de prestri servicii n cadrul
cooperatiei mestesugresti
- ICPCOM
PD 156-85 ndrumtor departamental pentru proiectarea depozitelor comerciale de mrIuri - IPROCOM
PD 160-74 Instructiuni tehnice departamentale privind proiectarea sistemului de drenaj nchis
cu tuburi
- ISPIF
PD 161-85

NP 067-02
Normativ departamental privind proiectarea lucrrilor de aprare a drumurilor,
cilor Ierate si podurilor
BC 4-86 nlocuieste PD 161-74
(BC 6-75);
nlocuit cu NP 067-02
PD 162-02 Normativ departamental privind proiectarea autostrzilor extraurbane BTR 1-04 nlocuieste PD 162-74;
PD 162-83 (BC 11-83)
IPTANA
PD 163-75 ndrumtor departamental privind proiectarea gospodriilor de reactivi din cadrul
statiilor de tratare a apei potabile (PD 163-75)
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 164-82 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea si constructia liniilor de
tramvaie
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 165-00 Normativ privind alctuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu BTR 22-23-02 nlocuieste PD 165-83;
106
suprastructuri monolit si preIabricate M.O.nr.783/03
(ordin)
(BC 11-83)
IPTANA
PD 166-75 Normativ departamental de proiectare privind utilizarea rational a terenurilor
destinate construirii unittilor de industrie alimentar
- IPSCAIA
PD 167-75 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul capacittii depozitelor de
desIacere a produselor petroliere
- Centrala de desfacere a
produselor petroliere
Bucureyti
PD 168-77 Normativ departamental pentru proiectarea, executarea, exploatarea si ntretinerea
constructiilor agrozootehnice Iundate pe terenuri sensibile la umezire
- IPSCAIA
PD 169-75 Normativ departamental privind gradul de nclzire n constructii speciIice
gospodriei comunale (PD 169-75)
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 170-76 Instructiuni tehnice departamentale privind calculul retelelor de canalizare cu
ajutorul calculatoarelor electronice
- PRODOMUS (ISLGC)
PROED
PD 171-78 Normativ departamental privind proiectarea lucrrilor hidrotehnice pentru
navigatie Iluvial
BC 7-78 nlocuieste PD 171-76
IPTANA
PD 172-76 ndrumtor pentru proiectarea depozitelor mecanizate de materiale n bucti
speciIice activittii trusturilor, grupurilor de santiere si santierelor de constructii
montaj
BC 6-76
PD 173-76 Normativ departamental de proiectare privind utilizarea rational a terenurilor
destinate construirii unittilor din agricultur si zootehnie
- MAIA
PD 174-76 Normativ departamental privind nivelul de iluminare artiIicial n constructii si n
incintele unittilor de gospodrie comunal
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 177-76

NP 081-02
Instructiuni tehnice departamentale pentru dimensionarea sistemelor rutiere rigide
si nerigide
BC 8-77 nlocuit cu NP 081-02
PD 177-01 Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere simple si semirigide (metoda
analitic)
BTR 1-01 nlocuieste PD 177-76
SEARCH
CORPORATION
PD 178-82 Instructiuni tehnice departamentale pentru conductele tehnologice sub presiune din
instalatiile chimice si raIinrii proiectare, montare, exploatare, reparare si
veriIicare
BC 4, 12-83
PD 179-81 Norme departamentale privind Iinisajele la constructiile comerciale - IPROCOM
PD 180-77 Norme departamentale pentru proiectarea atelierelor din cadrul bazelor de BC 11-77
107
productie auxiliar
PD 184-87 Normativ departamental privind proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor din transporturi si telecomunicatii pentru asigurarea protectiei contra
incendiilor
BC 6-87 nlocuieste CD 71-72
(BC 6-74); PD 184-77
(BC 6-78);
PD 185-78 Norme departamentale privind distantele santiar-veterinare la constructii
agrozootehnice si pentru industria alimentar
- IPSCAIA
PD 186-78 Norme departamentale privind stabilirea distantelor de deservire a utilajelor din
industria usoar
- IPIU
PD 189-00

Normativ pentru determinarea capacittii de circulatie a drumurilor publice BTR 2-01 nlocuieste PD 189-78
(BC 5-79)
PD 190-84 Normativ departamental privind Iinisarea constructiilor din industria de
medicamente si cosmetice
- IITPIC, CIMCCL
PD 191-78 Normativ departamental pentru proiectarea drumurilor agricole - IPSCAIA
PD 192-78 Normativ departamental privind gradul de ocupare a terenurilor utilizate la
amplasarea depozitelor comerciale
- -
PD 193-78 Norme departamentale privind Iundarea constructiilor pe terenuri cu diIerite
rezistente adoptate la speciIicul constructiilor din agricultur si industria
alimentar care s evite Iundatii grele pe piloti
- IPSCAIA
PD 196-78 Normativ departamental pentru proiectarea si exceutarea lucrrilor de constructii si
instalatii la metrou
- IMB
PD 197-78 Normativ departamental pentru proiectarea antiseismic a constructiilor din
domeniul transporturilor si telecomunicatiilor
- IPTANA, IPCF, IPCT
PD 198-78 Normativ departamental de ocuparea terenurilor pentru amplasarea constructiilor si
instalatiilor de telecomunicatii
BC 6-79; 4-85 nlocuieste 210-76
PD 204-79 Normativ departamental de ocupare a terenurilor pentru amplasarea lucrrilor de
linii, constructii si instalatii necesare n ramura transporturilor Ieroviare
BC 10-79
PD 206-79 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul si alctuirea platIormelor
tehnologice si de acces la utilaje din industria liantilor si azbocimentului
- MEFMC, ICPMC
PD 207-82
completri
din 1989
Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea, executia, montarea si
veriIicarea sistemelor de Iixare a utilajelor si echipamentelor din industria chimic
pe elemente de sustinere.
Normativ tehnic pentru tipizarea, proiectarea si executia statiilor de utilitti din
industria chimic si raIinrii de petrol
BC 12-83nlocuieste PD 207-79


MICh
108
PD 208-79 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul si alctuirea platIormelor
tehnologice si de acces la utilaje din industria materialelor de constructii
- ICPMC
PD 209-79 Instructiuni tehnice departamentale pentru protejarea si montarea sistemelor de
Iixare a utilajelor si echipamentelor din industria lemnului pe Iundatii si elemente
de sustinere
Buletin 2-80 MEFMC
PD 210-80
PE 130
Instructiuni de proiectare si realizare a camerelor de precolectare a reziduurilor
menajere la cldiri de locuit
- PROED
(completeaz PE 130)
PRODOMUS (ISLGC)
PD 211-80 Instructiuni tehnice privind proiectarea lucrrilor de irigatii - ISPIF
PD 213-80 Normativ sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si sistematizarea
obiectivelor zootehnice si de industrie alimentar
- ISPIF
PD 215-81 Normativ departamental pentru dimensionarea si amplasarea unittilor prestatoare
de servicii din localittile urbane si rurale
- PRODOMUS (ISLGC)
PD 216-01

Instructiuni tehnice privind proiectarea si executia de tratamente bituminoase duble
inverse pe mbrcminti cu lianti hidraulici
BTR 3-01 nlocuieste PD 216-82
(BC 7-82)
PD 217-85 Instructiuni tehnice departamentale pentru proiectarea cantinelor n ntreprinderile
minier
- ICITPLCIM Deva
PD 218-83 Normativ departamental pentru Iinisajele interioare ale peretilor spatiilor tehnice si
Iunctionale ale obiectivelor Metroului
- IMB
PD 219-83 Norme tehnice privind protectia anticoroziv n proiectarea si exploatarea
instalatiilor si constructiilor n industria de celuloz si hrtie
- ICPICH
PD 220-83 Norm departamental privind Iinisajele, speciIice si Iunctionale pe pereti si tavane
la cldiri industriale din industria constructoare de masini unelte, electrotehnic si
electronic
- IPMUE
PD 221-83 Norme departamentale privind situatiile n care se impune executarea de tencuieli
sau alte Iinisaje pe elemente din beton sau zidrie pentru constructiile industriale
din cadrul MIM
- IPROMET, IPROLAM
PD 222-89 Normativ departamental pentru proiectarea si realizarea camerelor de comand si
spatiilor anex din industria chimic
- IPROCHIM
PD 225-84 Normativ departamental privind amplasarea n aer liber a unor utilaje din industria
materialelor de constructii
Buletin 3-84 ICPMC
PD 226-84 Normativ departamental privind durata de stocare a materiilor prime si auxiliare
din industria liantilor si azbocimentului
Buletin 3-84 ICPILA
109
PD 227-84 Normativ departamental privind amplasarea n aer liber a unor utilaje din industria
liantilor si azbocimentului
Buletin 3-89 ICPILA
PD 228-84 Normativ departamental privind gradul minim de ocupare cu utilaje si instalatii a
supraIetelor tehnologice din hale si nltimile libere maxime ale halelor si cldirilor
de productie din industria lemnului
- MILMC
PD 229-84 Normativ departamental pentru categorii de utilaje si instalatii tehnologice ce pot Ii
amplasate n aer liber din industria lemnului
- MILMC
PD 236-84 Normativ departamental privind gradul minim de ocupare cu utilaje, instalatii si
supraIete tehnologice, si nltimile libere maxime ale halelor si cldirilor de
productie
- IPROMET, IPROLAM
PD 237-84 Instructiuni tehnice departamentale pentru calculul si alctuirea platIormelor
tehnologice si de acces la utilaje
- IPROMET, IPROLAM
PD 240-85 Normativ departamental pentru proiectarea unittilor de extractie si prelucrare a
agregatelor miniere pentru constructii
Buletin 3-85 MILMC
PD 241-86 Norme departamentale pentru Iolosirea rational a terenurilor la amplasarea
obiectivelor de investitii din:
-industria lemnului
-industria liantilor si azbocimentului
-industria sticlei si ceramicii Iine
-industria materialelor de constructie
- ICPIL, ICPILA,
ICPMC
PD 241-88 Instructiuni tehnice departamentale privind calculul inIiltratiilor si drenajelor la
iazuri de decantare
- ICITPMN Baia Mare
PD 243-88 Instructiuni tehnice departamentale privind Iolosirea Iotogrametriei la lucrrile de
mbunttiri Iunciare
- ISPIF
PD 250-90 ndrumtor departamental privind cptusirea silozurilor de minereuri neIeroase - ICITPMN Baia Marea
PD 251-90 Normativ departamental asupra modului de calcul al instalatiilor miniere pentru
evacuarea apelor de min
- ICPMSN Cluj Napoca
PD 252-90 Normativ departamental de proiectare, realizare si con servarea haldelor - ICITPMN Craiova

PE 009-81 Norme de prevenire, stingere si dotare mpotriva incendiilor n unittile din ramura
energiei electrice si termice
BC 2-84 RENEL
PE 022/1-86 Prescriptii generale de proiectare a centralelor termoelectrice si a retelelor de BPE 2-90 RENEL
110
termoIicare. ModiIicare 1
PE 022/2-89 Prescriptii generale de proiectare a amenajrilor hidroenergetice BPE 4-89 RENEL
PE 022/3-87 Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice. ModiIicare 1 BPE 3-87; 2-90 RENEL
PE 026-92 Normativ pentru proiectarea sistemului energetic national BPE 3-93 RENEL
PE 101-85 Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transIormare cu
tensiuni peste 1 kV
BC 2-84; 3-87 nlocuieste PE 101-77
(BC 2-84; 3-86)
RENEL
PE 101 A-85 Instructiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalatiilor
electrice cu tensiunea peste 1 kV n raport cu alte constructii
- RENEL
PE 103-70

PE 103-92
Instructiuni pentru dimensionarea si veriIicarea instalatiilor termoenergetice la
solicitri mecanice si termice n conditiile curentilor de scurtcircuit
BC 3,10-87 nlocuieste PE 103-70
RENEL
PE 104-93 Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electric peste 1000 V BPE 3-93 RENEL
PE 105-90 Metodologia pentru dimensionarea stlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene - RENEL
PE 106-89

PE 106-95
Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice de joas tensiune BPE 27-89 nlocuieste PE 106-83
(BC 3-87)
RENEL
PE 107-81

PE 107-95
Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice BC 3-79; 9-81;
5-6-83; 2-84;
9-85; 3-86
nlocuieste I 23-72; PE
107-72; NP 11-76; PE
107-78
RENEL
PE 111-92 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transIormare - RENEL
PE 111/9-86 Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transIormatoare. Elemente
de constructii din statii exterioare
BPE 1-87 RENEL
PE 112-93 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de curent continuu n centrale si statii - RENEL
PE 116-84

PE 116-94
Normativ de ncercri si msurtori la echipamente si instalatii electrice Republicat
n 1989 cu modiIicri. ModiIicat n 1990
BPE 2-89; 1-90 RENEL
PE 118-99 Normativ de sigurant la Ioc a constructiilor - RENEL
PE 119-90 Normativ de protectia muncii pentru activitti n instalatii electrice BPE 4-89 RENEL
PE 120-94 Instructiuni privind compensarea puterii reactive n retelele electrice de distributie
si la consumatorii industriali si similari
- RENEL
PE 123-78 Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor - RENEL
111
electrice care trec prin pduri si prin terenuri agricole
PE 124-85

PE 124-95
Normativ privind alimentarea cu energie electric a consumatorilor industriali si
similari
BC 1-2-86; 3-87 nlocuieste PE 124-72;
NP 10-76; PE 124-78
(BC 7-79; 2-84; 3-86)
RENEL
PE 132-83

PE 132-95
Normativ de proiectare a retelelor electrice de distributie public BC 9-85; 3-87 RENEL
PE 134-84

PE 134-96
Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit n retelele
electrice
- RENEL
PE 135-85 Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor n
instalatiile electrice de distributie de 1-110 kV
BC 5-85; 3-86 nlocuieste PE 135-81
(BC 1-81)
PE 136-88 Normativ republican privind Iolosirea rational a energiei electrice la iluminatul
artiIicial si n utilizri casnice
BC 1-88 nlocuieste PE 136-76;
PE 136-80 (BC 1-81; 4-
85)
PE 136 Instructiuni privind modul de autorizare a introducerii n proiecte, a montrii si a
utilizrii receptoarelor electrotermice
- RENEL
PE 142-80 Normativ privind combaterea eIectului de Ilicker n retelele de distributie - RENEL
PE 143-93 Normativ privind limitarea regimului deIormant - RENEL
PE 145-85 Normativ privind stabilirea puterilor nominale economice pentru transIormatoarele
din posturi
BC 5-85 nlocuieste PE 145-79
(BC 3-80)
PE 151-86 Instructiuni tehnice departamentale provizorii pentru proiectarea instalatiilor
electrice de 750 V
- RENEL
PE 152-90 Metodologie de proiectare a Iundatiilor LEA peste 1000 V BPE 2-90 RENEL, ISPE
PE 155-90 Normativ privind proiectarea si executarea bransamentelor electrice pentru cldiri
civile
BPE 2-92 RENEL
PE 204-90 Instructiuni privind exploatarea si ntretinerea punctelor termice - RENEL
PE 206-81 Instructiuni de proiectare si executie a gospodriilor de ulei din centralele electrice - RENEL
PE 207-80 Normativ de proiectare si executare a retelelor de termoIicare. ModiIicarea 1 1985 - RENEL
PE 212-87 Normativ privind alimentarea cu energie termic (abur si ap Iierbinte) a
consumatorilor industriali, agricoli si urbani
BPE 3-87 RENEL
PE 221-88 Regulament privind receptia si punerea n Iunctiune a retelelor de termoIicare BPE 3-88 RENEL
112
PE 223-75 Instructiuni cadru privind proiectarea si exploatarea depozitelor de zgur de cenus
de depunere hidraulic
- RENEL
PE 224-82 Normativ privind proiectarea instalatiilor termomecanice ale termocentralelor BC 2-84 RENEL
PE 229-84 ndreptar pentru stabilirea dimensiunilor cosurilor de Ium ale termocentralelor n
vederea asigurrii dispersiei poluantilor
- RENEL
PE 302-74 Regulament de exploatare tehnic a constructiilor hidrotehnice si echipamentelor
hidromecanice ale centralelor electrice
- RENEL
PE 303-78 Terminologie n domeniul amenajrilor hidroenergetice - RENEL
PE 304-89 Norme speciIice de protectie mpotriva incendiilor la proiectarea amenajrilor
hidroenergetice
- RENEL
PE 306-90 Normativ cadru pentru proiectarea microhidrocentralelor si a centralelor
hidroelectrice de mic putere
BPE 3-91 RENEL
PE 432-93 Normativ pentru urmrirea comportrii n timp a constructiilor CNE BPE 4-93 RENEL
PE 701-67 Normativ privind predarea la montaj a constructiilor energetice - RENEL, ISPE
PE 702-81 Instructiuni tehnice pentru executarea lucrrilor geodezice, topograIice si
cartograIice necesare proiectrii, executrii si exploatrii amenajrilor energetice
- RENEL
PE 703/2-71 Norme de protectia muncii la lucrri de constructii speciale termoenergetice - RENEL
PE 704-77 Norme de protectia muncii la lucrrile de constructii hidroenergetice la supraIat si
pe ap
- RENEL
PE 706-83 Normativ departamental pentru Iinisaje n obiectivele energetice - RENEL
PE 709-76 Regulament de exploatare a constructiilor si amenajrilor de pe teritoriul
obiectivelor energetice
- RENEL
PE 712-87 Normativ departamental pentru tratarea rocii de Iundatie prin injectii si Ioraje de
drenaj
BPE 1-87 RENEL, ISPH
PE 713-90 Instructiuni tehnice departamentale pentru executarea si controlul betoanelor
Iolosite la amenajri hidroenergetice
BPE 1-90 nlocuieste PE 713-78;
PE 713-83 (BC 3-84; 5-
86; 11-87)
RENEL, ISPH
PE 714-82 Instructiuni tehnice departamentale pentru rcirea betoanelor hidrotehnice masive BC 7-82 RENEL
PE 721-80 Normativ departamental pentru stabilirea ncrcrilor de calcul de rezistent la
constructiile energetice. Termocentrale si statii de transIormare
- RENEL, ISPE
PE 726-82
(Gip 10-92)
Normativ privind categoriile si volumul lucrrilor de studii geologice necesare
pentru Iundamentarea solutiilor de proiectare a constructiilor hidroenergetice
- RENEL, GEOTEC
113
PE 727-82 Prescriptii tehnice departamentale pentru proiectarea, construirea, exploatarea si
veriIicarea instalatiilor de ridicat pe plan nclinat, necesare executrii lucrrilor de
constructii-montaj ale amenajrilor hidroenergetice
- RENEL, ISPH
PE 729-89 Normativ departamental pentru clasiIicarea, gruparea si evaluarea actiunilor pentru
constructii hidrotehnice
BPE 3-89 RENEL, ISPH
PE 731-85 Normativ de ntretinere si reparatii curente pentru constructii energetice (cldiri si
constructii speciale)
- RENEL, ISPE
PE 732-89 Norme tehnice pentru ntocmirea instructiunilor si proiectelor de urmrire a
comportrii constructiilor din cadrul obiectivelor termoenergetice
BPE 3-89 RENEL, ISPE
PE 734-89 Norme tehnice pentru ntocmirea instructiunilor si proiectelor de urmrire a
comportrii constructiilor hidroenergetice
BPE 2-89 RENEL, ISPH
PE 737-92 Prescriptie energetic de proiectare a constructiilor CTE, CET si CT la actiuni
seismice
- RENEL, ISPE
PE 738-92 Instructiuni tehnice privind executarea studiilor pentru evaluarea hazardului
seismic, n amplasamentul constructiilor importante (baraje, centrale nucleare-
electrice etc)
- RENEL, GEOTEC
PE 739-84 Ghid de proiectare privind ncrcrile normate de exploatare si montaj la
obiectivele amenajrilor hidroenergetice
- RENEL, ISPH
PE 740-80 Normativ departamental cadru pentru executia lucrrilor hidrotehnice. ModiIicarea
1 (1987)
BPE 4-87 RENEL, ISPH
PE 741-89 Norme tehnice pentru ntocmirea instructiunilor si proiectelor de urmrire a
comportrii constructiilor de retele electrice
BPE 2-89 RENEL
PE 902-86 Normativ privind ntocmirea si analiza bilanturilor energetice - RENEL
PE 927-86 Normativ pentru ntocmirea calculelor tehnico-economice comparative n scopul
alegerii solutiilor si purttorilor de energie
BPE 3-86 RENEL
PE 934-70
(E 46-70)
Instructiuni pentru exploatarea rational si ntretinerea instalatiilor de nclzire
central a cldirilor cu gaze naturale si combustibil lichid
- RENEL
PE 938-88 Instructiuni metodologice privind obtinerea si emiterea acordurilor de energie
termic din sursele apartinnd unittilor MEE
BPE 1-89 RENEL

PT A 1-02 Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT A 1-02
M.O.nr.674/02
M.O. nr.717/04
ISCIR
114
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT A 1-02 M.O. nr.722/05
PT A 2-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea
si veriIicarea tehnic periodic a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu
putere termic mai mica de 50 Kw
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT A 2-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT A 2-03
M.O. nr.459bis/03


M.O. nr.554/04
M.O. nr.717/04
ISCIR
PT A 3-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea
si veriIicarea tehnic periodic a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT A 3-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT A 3-03
M.O. nr.456 bis/03

M.O. nr.554/04
M.O. nr.706/04
ISCIR

PT C 1-03 Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, veriIicarea tehnic si
repararea cazanelor de abur si de ap Iierbinte, supranclzitoarelor si a
economizoarelor independente
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 1-03
M.O. nr.914bis/03


M.O. nr.706/04
ISCIR
(Exist la normative
corectate n calculator)

PT C 2-03 Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelor de aburi, de ap cald si de ap
Iierbinte
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 2-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT C 2-03
M.O. nr.075 bis/04

M.O. nr.554/04
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT C 3-03 Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelii cu capacitate pn la 26 l
pentru GPL
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 3-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT C 3-03
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnic PT C 3-03
M.O. nr.161 bis/03

M.O. nr.245/03
M.O. nr.730/04
M.O. nr.593/05
ISCIR
PT C 4/1-03 Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si veriIicarea
recipientelor metalice stabile sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 4/1-03
M.O. nr. 929bis/03

M.O. nr.717/04
ISCIR
PT C 4/2-03 Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice
stabile sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 4/2-03
M.O. nr.070 bis/04

M.O. nr.730/04
ISCIR
PT C 5-03 Cerinte tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate,
licheIiate sau dizolvate sub presiune
M.O. nr.905bis/03

ISCIR
115
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 5-03 M.O. nr.708/04
PT C 6-03 Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si veriIicarea
conductelor metalice pentru Iluide
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 6-03
M.O. nr.902bis/03

M.O. nr.705/04
ISCIR
PT C 7-03 Cerinte privind utilizarea, repararea, veriIicarea, scoaterea din uz si casarea
dispozitivelor de sigurant
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 7-03
M.O. nr.933bis/03

M.O. nr.705/04
ISCIR
PT C 8-03 Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, explotarea, repararea,
distributia si veriIicarea instalatiilor de gaze petroliere licheIiate
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 8-03
M.O. nr.910bis/03

M.O. nr.705/04
ISCIR
PT C 9-03 Cerinte privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea,
veriIicarea tehnic si repararea cazanelor de ap cald si a cazanelor de abur de
joas presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 9-03
M.O. nr.917bis/03


M.O. nr.705/04
ISCIR
PT C 10/1-03 Cerinte privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si veriIicarea
conductelor de abur si de ap Iierbinte sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 10/1-03
M.O. nr.921bis/03

M.O. nr.708/04
ISCIR
PT C 10/2-03 Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea conductelor de abur si
de ap Iierbinte sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 10/2-03
M.O. nr.095 bis/04

M.O. nr.730/04
ISCIR
PT C 11-03 Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aIerente centralelor termice
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 2-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT C 2-03
M.O. nr.075 bis/04
M.O. nr.554/04
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT C 12-03 Cerinte tehnice pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere si recipiente-
butoaie metalice pentru gaze comprimate, licheIiate sau dizolvate sub presiune
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT C 12-03
M.O. nr.097 bis/04

M.O. nr.730/04
ISCIR

PT CR 1-03 TariIe pentru operatiunile de autorizare, avizare, veriIicare tehnic si altele la
instalatii mecanice sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de
combustibil eIectuate de ctre organele tehnice de speicialitate ale ISCIR
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 1-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT CR 1-03
M.O. nr.153bis/03


M.O. nr.642/03
M.O. nr.115/05
ISCIR
116
PT CR 4-03 Examinarea cu ultrasunete a mbinrilor sudate ale instalatiilor mecanice sub
presiune si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 4-03
M.O. nr.086 bis/04

M.O. nr.730/04
ISCIR
PT CR 5-03 Autorizarea laboratoarelor care eIectueaz examinri nedistructive la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 5-03
M.O. nr.086 bis/04

M.O. nr.717/04
ISCIR
PT CR 6-03 Examinarea cu lichide penetrante a mbinrilor sudate ale instalatiilor mecanice
sub presiune si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 6-03
M.O. nr.086 bis/04

M.O. nr.717/04
ISCIR
PT CR 7/1-03 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare Iolosite pentru
executarea lucrrilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de
ridicat. Partea 1: Otel
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 7/1-03
M.O. nr.105 bis/04


M.O. nr.716/04
ISCIR
PT CR 7/2-03 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare Iolosite pentru
executarea lucrrilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de
ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje de aluminiu
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 7/2-03
M.O. nr.105 bis/04


M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 7/3-03 Cerinte tehnice privind omologarea procedurilor de sudare Iolosite pentru
executarea lucrrilor la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de
ridicat. Partea 3: Polietilen de nalt densitate
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 7/3-03
M.O. nr.105 bis/04


M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 8-03 Examinarea cu particule magnetice a mbinrilor sudate ale instalatiilor mecanice
sub presiune si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 8-03
M.O. nr.086 bis/04

M.O. nr.709/04
ISCIR
PT CR 9/1-03 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care execut lucrri la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 1: Otel
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 9/1-03
M.O. nr.108 bis/04

M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 9/2-03 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care execut lucrri la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje de
aluminiu
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 9/2-03
M.O. nr.108 bis/04


M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 9/3-03 Cerinte tehnice privind autorizarea sudorilor care execut lucrri la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat. Partea 2: Aluminiu si aliaje de
M.O. nr.108 bis/04

ISCIR
117
aluminiu
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 9/3-03

M.O. nr.712/04
PT CR 10-03 Examinarea cu ultrasunete a tablelor Iolosite la instalatiile mecanice sub presiune
si la instalatiile de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 10-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.712/04
ISCIR
PT CR 11-03 Autorizarea personalului care eIectueaz examinri nedistructive la instalatiile
mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 11-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.697/04
ISCIR
PT CR 12-03 Msurarea cu ultrasunete a grosimii elementelor instalatiilor mecanice sub presiune
si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 12-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.697/04
ISCIR
PT CR 13-03 Examinarea cu radiatii penetrante a mbinrilor sudate cap la cap ale
componentelor instalatiilor mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 13-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.697/04
ISCIR
PT CR 14-03 Autorizarea laboratoarelor care eIectueaz examinri distructive asupra
materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT CR 14-03
M.O. nr.124 bis/04

M.O. nr.697/04
ISCIR

PT R 1-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea n Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnic a macaralelor
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 1-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 1-03
M.O. nr.323 bis/03

M.O. nr.634/03
M.O. nr.713/04
ISCIR
PT R 2-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea n Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnic a mecanismelor de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 2-03
M.O. nr.317 bis/03

M.O. nr.713/04
ISCIR
PT R 3-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea n Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnic a stivuitoarelor
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 3-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 3-03
M.O. nr.331 bis/03

M.O. nr.640/03
M.O. nr.713/04
ISCIR
PT R 4-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea n Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnic a nacelelor si platIormelor autoridictoare
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 4-03
M.O. nr.342 bis/03

M.O. nr.713/04
ISCIR
118
PT R 5-03 Cerinte tehnice privind montarea, punerea n Iunctiune, utilizarea, repararea si
veriIicarea tehnic a elevatoarelor pentru vehicule
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 5-03
M.O. nr.338 bis/03

M.O. nr.713/04
ISCIR
PT R 6-02 Cerinte tehnice privind montarea, punerea n Iunctiune, exploatarea, repararea si
veriIicarea tehnic a ascensoarelor electrice si hidraulice de persoane si/sau de
materiale
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 6-02
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 6-02
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnic PT R 6-02
ModiIicarea nr.4 la prescriptia tehnic PT R 6-02
M.O. nr.910/02


M.O. nr.147/03
M.O. nr.634/03
M.O. nr.697/04
M.O. nr.530/06
ISCIR
PT R 7-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru
persoane telecabine
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 7-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 7-03
M.O. nr.274 bis/03

M.O. nr.634/03
M.O. nr.697/04
nlocuieste 66.165-56
(CSAC-58)
ISCIR
PT R 8-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru
persoane telegondole
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 8-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 8-03
M.O. nr.287 bis/03

M.O. nr.634/03
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT R 9-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane
si telescaun
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 9-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 9-03
M.O. nr.183 bis/03

M.O. nr.634/03
M.O. nr.709/04
ISCIR
PT R 10-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane
teleschiuri si telesnii
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 10-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 10-03
M.O. nr.177 bis/03

M.O. nr.640/03
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT R 11-03 Cerinte tehnice privind utilizarea instalatiilor de transport pe plan nclinat pentru
persoane
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 11-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 11-03
M.O. nr.182 bis/03

M.O. nr.639/03
M.O. nr.721/04
nlocuieste 66.165-56
(CSAC-58)
ISCIR

PT R 12-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, ntretinerea,
revizia, veriIicarea si exploatarea teleIericelor pentru materiale
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 12-03
M.O. nr.233 bis/03

M.O. nr.639/03
ISCIR

119
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 12-03
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnic PT R 12-03
M.O. nr.554/04
M.O. nr.721/04
PT R 13-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea tehnic a ascensoarelor cu schip
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 13-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 13-03
M.O. nr.263 bis/03

M.O. nr.554/04
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT R 14-02 Cerinte tehnice privind introducerea pe piat si veriIicarea n exploatare a
cablurilor, lanturilor, benzilor, Iuniilor, crligelor si elementelor de legare si
prindere a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 14-02
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 14-02
M.O. nr.020/03


M.O. nr.554/04
M.O. nr.721/04
ISCIR
PT R 15-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea tehnic a ascensoarelor pentru santiere de constructii
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 15-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 15-03
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnic PT R 15-03
M.O. nr.255 bis/03

M.O. nr.639/03
M.O. nr.554/04
M.O. nr.708/04
ISCIR
PT R 16-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, repararea, ntretinerea,
revizia, veriIicarea si exploatarea instalatiilor de transport pe plan nclinat pentru
materiale
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 16-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 16-03
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnic PT R 16-03
M.O. nr.245 bis/03


M.O. nr.640/03
M.O. nr.554/04
M.O. nr.695/04
ISCIR
PT R 17-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea tehnic a ascensoarelor de constructie special pentru materiale
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 17-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 17-03
M.O. nr.251 bis/03

M.O. nr.554/04
M.O. nr.695/04
ISCIR
PT R 18-03 Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea tehnic a trapelor de scen, trapelor de decoruri si instalatiilor de
cortine pentru incendiu n slile de spectacole
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 18-03
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 18-03
M.O. nr.267 bis/03


M.O. nr.554/04
M.O. nr.695/04
ISCIR
PT R 19-02

Cerinte tehnice de securitate privind echipamentele si instalatiile montate si
utilizate n cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joac
M.O. nr.162 bis/03

ISCIR
120MT 1-02
NT 1-02
ModiIicarea nr.1 la prescriptia tehnic PT R 19-02
ModiIicarea nr.2 la prescriptia tehnic PT R 19-02
ModiIicarea nr.3 la prescriptia tehnic PT R 19-02
Metodologie pentru eIectuarea analizei de risc n exploatare
Normativ reIeritor la autorizarea si gradul de caliIicare a personalului tehnic de
deservire si a coordonatorului de securitate pentru distractia extrem
M.O. nr.554/04
M.O. nr.720/04
M.O. nr.052/06
M.O. nr.455/03
M.O. nr.455/03

R 1 N-03 Prescriptii tehnice pentru proiectarea, construirea, montarea, exploatarea si
veriIicarea macaralelor, mecanismelor de ridicat si dispozitivele lor auxiliare (se
aplic numai la obiectivele si instalatiile nucleare)
(se aplic numai mpreun cu NR 1-83)
M.O. nr.916bis/03 ISCIR

RRS 1-94 Regulament privind metodologia de inventariere a constructiilor tip cldire din
Iondul construit existent, din punct de vedere al riscului seismic
BC 6-95
RCs-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrri de restaurri si consolidri la constructii
avariate civile, industriale si social-culturale
BC 13-02
Rplz-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrri de reparatii la izolatii n constructii si
instalatii
BC 13-02

S-1994 Ghid de proiectare pentru instalatii sanitare. Mapa proiectantului BC 7-96 (ordin) IPCT
S 4-71 Normativ departamental privind conditiile de proiectare si executie a lucrrilor de
executie si instalatii care aIecteaz traseul sau zona drumurilor publice si lucrrile
anexe aIerente
BT 8-71 AND

SC 001-97 Solutiile cadru pentru montarea contoarelor la instalatii sanitare si de nclzire din
cldiri existente
BC 2-97 (ordin) IPCT
SC 002-98 Solutii cadru de contorizare a consumurilor de ap, gaze naturale si energie termic
aIerente instalatiilor din blocurile de locuinte
BC 7-99 (ordin) IPCT
SC 003-97 Solutii cadru pentru instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la BC 14-99 (ordin) IPCT
121
depozite cu stive nalte
SC 004-00 Solutii cadru de proiectare a instalatiilor de climatizare la cldiri publice BC 12-01 (ordin)
Brosur
IPCT
SC 005-00 Solutii cadru pentru instalatii interioare de nclzire utiliznd noi sisteme de
producere a agentului termic (CT de apartament, scar etc.)
BC 13-01 (ordin)
Brosur
IPCT
SC 006-01 Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de nclzire din cldiri
de locuit
BC 5-02
SC 007-02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidroenergetic a anvelopei cldirilor de
locuit existente
BC 18-03 IPCT

ST 002-96 SpeciIicatie tehnic privind criteriile si nivelele de perIormant ale miniutilajelor
de constructii prevzute cu senile de cauciuc pentru asigurarea protectiei mediului
si a cilor de acces
BC 12-99 (ordin)
ST 003-96 SpeciIicatie tehnic privind criteriile si nivelele de perIormant ale materialelor de
sablare Iolosite pentru reabilitarea constructiilor si pentru asigurarea calittii
acestora
BC 14-97
ST 005-96 SpeciIicatie tehnic privind criteriile si nivelele de perIormant ale echipamentelor
de terasamente pentru asigurarea calittii constructiilor, a protectiei vietii si a
snttii, a sigurantei n exploatare si a protectiei mediului ambiant
BC 12-99 (ordin)
ST 006-96 SpeciIicatie tehnic privind criteriile si nivelele de perIormant ale echipamentelor
pentru lucrri de beton pentru asigurarea calittii constructiilor, a protectiei vietii si
a snttii, a asigurrii n exploatare si a protectiei mediului ambiant
BC 14-97 ICECON
ST 007-96 SpeciIicatie tehnic privind criteriile si nivelele de perIormant ale echipamentelor
pentru lucrri de Iinisaj, pentru asigurarea calittii constructiilor, a protectiei vietii
si a snttii, a sigurantei n exploatare si a protectiei mediului ambiant
BC 2-97 ICECON
ST 009-05

SpeciIicatie tehnic privind cerinte si criterii de perIormante pentru produse din
otel utilizate ca armturi n structuri din beton
BC 21-05
M.O.nr.426 bis /05
M.O.nr.1086bis/05
nlocuieste ST 009-96
(BC 11-97)

ST 010-97 SpeciIicatie tehnic privind criteriile de perIormant ale echipamentelor pentru
lucrri de Iundatii pentru asigurarea calittii constructiilor, a protectiei vietii si
snttii, a sigurantei n exploatare si a protectiei mediului
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
ST 011-97 SpeciIicatie tehnic privind certiIicarea de conIormitate a calittii ascensoarelor de BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
122
persoane
ST 012-97 SpeciIicatie tehnic privind certiIicarea de conIormitate a calittii echipamentelor
de ridicare
BC 12-99 (ordin) IPC S.A.
ST 013-97 SpeciIicatie tehnic privind cerinte pentru proiectarea si executarea constructiilor
n solutie de structur spatial reticulat planar
BC 15-97

nlocuieste P 112-81
(BC 2-82; 4-85)
ST 015-97 SpeciIicatie tehnic privind reIacerea prin obturare si etansare a contactului teren-
inIrastructur pentru constructii de locuinte, social-culturale si industriale
BC 9-98
ST 016-97 SpeciIicatie tehnic. Criterii si metode pentru determinarea prin msurtori a tasrii
constructiilor. Instructiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice
a deplasrii constructiilor datorate deIormatiilor terenului de Iundare
BC 11-98 nlocuieste C 61-64 (18-
19-64);C 61-74(BC4-75)
ST 017-97 SpeciIicatie privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea si ntretinerea
cilor de comunicatii orsenesti si comunale n scopul satisIacerii cerintelor de
calitate
BC 4-98
ST 018-97 SpeciIicatie tehnic privind certiIicarea de conIormitate a calittii materialelor si
echipamentelor pentru instalatii interioare termice si sanitare
BC 15-99
ST 020-98 SpeciIicatie tehnic privind certiIicarea de consIormitate a calittii tevilor din otel
preizolate
BC 5-00 ICECON
ST 021-97 SpeciIicatii tehnice privind proiectarea si executia constructiilor si instalatiilor
aIerente Iiltrelor de nisip cu nivel liber si asigurarea msurilor pentru siguranta n
exploatare
BC 13-01 (ordin) nlocuieste P 84-88
Buletin Informativ
PROED
ST 022-99 SpeciIicatie tehnic privind proiectarea, executia si exploatarea drumurilor
comunale si vicinale cu o singur band de circulatie din mediul rural
BC 7-00 PROED
ST 023-99 SpeciIicatie etehnic privind controlul calittii executiei sistemelor de distributie a
gazelor naturale utiliznd conducte din polietilen de medie densitate. Cerinte de
calitate. Procedur de veriIicare.
BC 13-00 ICECON
ST 024-00 SpeciIicatie tehnic privind tehnologiile de executie si procedeele de veriIicare a
sistemelor de distributie a gazelor naturale, cu conducte din polietilen
BC 14-15-00 ICECON
ST 025-00 SpeciIicatie tehnic privind cerintele de calitate si sigurant pentru sistemul
echipament-cldire (ascensoare, scri rulante, covoare rulante)
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischet)
ST 026-00 SpeciIicatie tehnic privind cerintele de perIormant si proceduri de veriIicare a
calittii sistemelor elastice antivibratie pentru echipamente nglobate n constructii
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischet)
ST 027-00 SpeciIicatie tehnic privind cerintele de calitate si siguranta n Iunctiune a
echipamentelor vitale din dotarea constructiilor supuse actiunilor dinamice
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischet)
123
aleatoare
ST 030-00 SpeciIicatie tehnic de aplicare a pardoselilor anticorozive cu perIormante
antistatice
BC 13-01 (ordin)
ST 031-00 SpeciIicatie tehnic privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si
punerea n oper a betonului
BC 13-01 (ordin) ICECON
INCERC (dischet)
ST 032-00 SpeciIicatie tehnic privind cerintele de calitate epentru executarea si Iinisarea
lucrrilor de terasamente pentru drumuri si ci Ierate
BC 13-01 (ordin) nlocuieste C 10-63 (2-
63; 15-16-17-64)
ICECON
ST 033-00 SpeciIicatie tehnic privind cerintele de calitate pentru prepararea, transportul si
punerea n oper a mixturilor asIaltice
BC 13-01 (ordin) ICECON
ST 034-00 SpeciIicatie tehnic privind cerintele de calitate pentru compactarea structurilor
rutiere
BC 13-01 (ordin) ICECON
ST 035-00 SpeciIicatie tehnic privind cerintele si criteriile de perIormant pentru veriIicarea
antiseismic a Iatadelor cortin
BC 13-01 (ordin) Vezi NP 102-04
(BC 7-05)
INCERC (dischet)
ST 040-00 SpeciIicatie tehnic pentru sisteme de stingere a incendiilor Iolosind generatoare de
aerosoli tip FIREPRO
BC 2, 6-01
ST 041-00 SpeciIicatii tehnice privind statiile de epurare monobloc, containerizate si
automatizate, utilizate pentru comunitti mici
BC 1-02 (ordin) PROED
ST 042-01 SpeciIicatie tehnic privind ancorarea armturilor cu rsini sintetice la lucrri de
consolidare a elementelor si structurilor din beton armat proiectare si executie
BC 12-02
ST 043-01 SpeciIicatie tehnic privind cerinte si criterii de perIormant pentru ancorarea n
beton cu sisteme mecanice si metode de ncercare
BC 12-02
ST 046-01 SpeciIicatie tehnic privind montarea si utilizarea repartitoarelor pentru
consumurile de cldur ale corpurilor de nclzire
BC 3-02
ST 049-06 SpeciIicatie tehnic privind protectiile elementelor de constructii din lemn
mpotriva agentilor agresivi cerinte si criterii de perIormant
BC 22-06
M.O.932/06

ST 050-06 SpeciIicatie tehnic privind utilizarea adezivilor polimerici n constructii BC 23-06
M.O. 942/06


U 1-61 Normativ privind Iolosirea si ntretinerea macaralelor tip ,Pionier Nr. 5-61 nlocuieste P 70.03-54
U 2-61 Normativ pentru Iolosirea si ntretinerea circuitului vibrator de 2 m
2
tip ,Kallos Nr. 6-61 ABROGAT
124
(Ordin 410/64)
U 3-61 Normativ pentru Iolosirea si ntretinerea grupului electrogen TN 60 - GT 18/8 Nr. 11-61 nlocuieste 79.02-58
ABROGAT
(Ordin 410/64)
U 3-89 Instructiuni tehnice pentru repararea utilajelor Iolosite n constructii din codurile:
42, 611.5 si 650-658, prin sistemul de nlocuire a subansamblelor
BC 2-89
U 4-61 Normativ pentru Iolosirea si ntretinerea malaxorului de mortar tip ,M 1 Steaua
Rosie de 150 litri capacitate
Nr. 11-61 nlocuieste 72.02-57
ABROGAT
(Ordin 410/64)
U 5-61 Normativ pentru Iolosirea si ntretinerea automacaralei K 32 Nr. 14-15-61 nlocuieste P 70.13-58
U 6-78 Normativ privind lucrul utilajelor de constructii pe timp Iriguros BC 5-79 nlocuieste P 76.01-55;
U 6-61 (20-21-61)
U 7-62 Normativ pentru exploatarea si ntretinerea vibratoarelor utilizate la compactarea
betoanelor
Nr. 2-62 nlocuieste 72.03-55 (6-
56)
ABROGAT
(Ordin 410/64)
U 8-82 Normativ privind consumurile medii de combustibil, lubriIianti si materiale de
ntretinere pentru utilaje de constructii
BC 1-83 nlocuieste P 79.03-55;
79.03-60 (21-60); U 8-66
(22-23-66); U 8-78 (BC
5-79)
U 9-82
U 9/2-85
Normativ pentru ntretinerea si repararea masinilor, utilajelor si instalatiilor pentru
constructii, cod 42 si cod 901
BC 1-83; 9-85 nlocuieste U 9-69 (BC
2-70); U 9-78 (BC 7-78)
U 10-80 Normativ privind dotarea cu masini, scule si dispozitive a muncitorilor n
constructii
BC 6-81
U 11-87 Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrrilor de constructii BC 7-87 nlocuieste U 11-83
(BC 11-83; 3-85; 5-86)
(Caracter documentar)

V-1996 Ghid de proiectare pentru instalatii de ventilare. V Mapa proiectantului BC 7-96 (ordin) IPCT

01.01-54 Normativ pentru executarea lucrrilor de constructii pe timp Iriguros CSAC-54 nlocuit cu C 16-62
125

C 16-62

02.01-55

C 169-74
Normativ privind executarea si receptionarea terasamentelor pentru Iundatiile
constructiilor civile si industriale
Nr. 1-56; 15-16-
17; 18-19-64
nlocuit cu C 169-74

02.02-60 +
C 29-62

C 29-77
Normativ privind compactarea superIicial a terenurilor de Iundatie cu ajutorul
maiurilor grele
Nr. 18-60; 15-16-
17-64
nlocuit cu C 29-77

03.01-53

C 8-61
Normativ privind Iolosirea clorurei de calciu la executarea betoanelor Nr. 5-6-53 nlocuit cu C 8-61

03-02-53

PCC 014-00
Normativ privind executarea betoanelor vibrate Nr. 9-53 nlocuit cu PCC 014-00
03.03-53

C 32-63
Normativ pentru ntrebuintarea coIrajelor din panouri demontabile la executarea
lucrrilor de beton armat
Nr. 10-53 nlocuit cu C 32-63

03.06-55 ndrumtor pentru prepararea si utilizarea betonului celular nspumat cu spumogen Nr. 9-55

ABROGAT
(Ordin 108/68)
03.07-56

C 132-71
C 140-71
Conditii tehnice pentru executarea si receptionarea lucrrilor de beton si beton
armat
CSAC-56;
Nr. 10-11-63; 1-65
nlocuit cu C 132-71
C 140-71
03.08-56

C 23-62
Normativ pentru Iabricarea agregatelor din deseuri ceramice si utilizarea lor la
prepararea betoanelor usoare
Nr. 9-56 nlocuit cu C 23-62

03.10-56 Conditii tehnice pentru utilizarea amestecului de trass-var la betoane CSAC-57 ABROGAT
(Ordin 108/68)
03.11-56 Conditii tehnice privind utilizarea sterilului ars din mine de crbune ca agregat n
betoane
CSAC-57 ABROGAT
(Ordin 108/68)
03.12-56

Conditii tehnice privind utilizarea zgurii de cazan de termocentral sau de
locomotiv ca agregat n betoane
CSAC nlocuit cu C 23-62

126
C 23-62
03.13-56

C 20-62
Conditii tehnice privind conIectionarea betoanelor impermeabile CSAC-56 nlocuit cu C 20-62

03.14-56 Conditii tehnice pentru conIectionarea corpurilor de umplutur tip U din beton
Iolosite la plansee preIabricate
CSAC-56
03.15-60

P 6,7,8-62
Normativ pentru utilizarea otelului cu proIil periodic la elemente de beton armat Nr. 5-60; 4-61 nlocuieste P 03.22, P
03.23-57;
nlocuit cu P 6,7,8-62
03.16-60

C 19-70
Normativ pentru Iolosirea cimentului Portland cu rezistente initiale mari Nr. 9-60 nlocuit cu C 19-70

03.17-60

C 19-62
Normativ pentru utilizarea cimenturilor n constructii Nr. 9-60 nlocuit cu C 19-62

04.02-54

04.06-56
Normativ privind executarea zidriilor de blocuri mici Nr. 6-54 nlocuit cu 04.06-56

04.03-54

C 17-62
Normativ privind prepararea si Iolodirea mortarelor de zidrie si de tencuial Nr. 12-54 nlocuit cu C 17-62

04.04-54

C 193-79
Normativ privind executarea zidriilor de piatr brut la constructiile civile si
industriale
Nr. 11-54

nlocuit cu C 193-79
04.05-56

C 126-71
Normativ privind executarea si receptionarea lucrrilor de zidrie la constructiile
civile si industriale
Nr. 6-56 nlocuit cu C 126-71

04.06-56

C 14-61

Conditii tehnice pentru conIectionarea si Iolosirea blocurilor mici de beton la
lucrrile de zidrie
Nr. 12-56 nlocuieste P 04.03 (3-4-
53);
nlocuit par(ial cu
C 14-61
ABROGAT
(Ordin 383/64)
127
04.07-60

C 126-71
Normativ privind proiectarea si executarea lucrrilor de zidrie din crmizi cu
gauri verticale
Nr. 20-60 nlocuit cu C 126-71

04.161-56

P 2-75
Normativ pentru proiectarea centurilor la constructii de zidrie Nr. 9-56

nlocuit cu P 2-75
05.01-53

05.03-56
Normativ privind executarea peretilor desprtitori din plci de ipsos Nr. 5-6-53 nlocuit cu 05.03-56

05.02-53 Normativ privind Iolosirea plcilor de stuI (stuIit) la lucrrile de constructii Nr. 2-54 nlocuieste P 05.03-53
(3-4-53)
05.03-56 Normativ privind conIectionarea si Iolosirea plcilor de ipsos (cu zgur sau cu
rumegus armate cu trestie), la executarea peretilor desprtitori
Nr. 8-56 nlocuieste 05.01-53 (5-
6-53)
05.04-57 Conditii tehnice pentru Iolosirea plcilor de stuI (stuIit) n constructii CSAC-58 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
07.01-55

C 105-68
Normativ privind executarea si receptionarea constructiilor metalice la constructii
civile si industriale
Nr. 10-55 nlocuit cu C 105-68

08.01-53 Normativ privind Iolosirea lutului la executarea cldirilor Nr. 9-53 nlocuieste P 08.01-53
(3-4-53)
08.02-55 ndrumtor privind executarea lucrrilor de constructii din pmnturi argiloase
stabilizate
Nr. 4-55
09.01-55

P 10-75
Normativ privind executarea si receptionarea lucrrilor de Iundatii la constructiile
civile si industriale
Nr. 2-56; 15-16-
17-64
nlocuit partial cu C 153-
73; C 160-73
nlocuit cu P 10-75
09.162-56

P 10-62
Normativ pentru proiectarea Iundatiilor directe ale zidurilor constructiilor civile si
industriale
Nr. 10-56 nlocuit cu P 10-62

10.01-55

C 112-70
Normativ privind proiectarea, executarea si receptionarea hidroizolatiilor la
constructii civile si industriale
Nr. 9-55 nlocuit cu C 112-70

10.02-60

Normativ pentru executarea barierelor contra vaporilor Nr. 23-24-60 nlocuieste 10.02-56 (12-
56)
128
C 108-70 nlocuit cu C 108-70
10.03-56

C 107-70
Conditii tehnice privind executarea si receptionarea termoizolatiilor la cldiri si la
instalatii tehnico-sanitare si IrigoriIice
CSAC-57 nlocuit cu C 107-70

11.01-53

11.02-55
Normativ privind executarea nvelitorilor de tigl din argil ars Nr. 5-6-53 nlocuit cu 11.02-55

11.02-55

C 37-63
Normativ privind executarea si receptionarea nvelitorilor la constructii civile si
industriale
Nr. 11-12-55 nlocuit cu C 37-63

12.01-54

12.03-55
Normativ privind executarea tencuielilor la constructiile civile si industriale Nr. 11-54 nlocuit cu 12.03-55

12.02-55 ndrumtor privind executarea tencuielilor interioare cu injectorul tip Abramov sau
injectorul cu ecran
Nr. 5-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
12.03-55

C 18-62
Normativ privind executarea si receptia tencuielilor la constructiile civile si
industriale
Nr. 5-56 nlocuit cu C 18-62
12.04-56

C 17-62
Normativ pentru prepararea si Iolosirea n mortarele de ipsos a ntrzietorului de
priz n praI
Nr. 10-56 nlocuit cu C 17-62

14.01-53

14.03-55
Normativ privind executarea pardoselilor de asIalt turnat Nr. 1-54 nlocuit cu 14.03-55
14.02-53

14.03-55
Normativ pentru executarea pardoselilor de parchet pe mixturi de bitum CSAC-53 nlocuit cu 14.03-55

14.03-55

C 100, 102,
103, 104-70
Normativ privind executarea si receptionarea pardoselilor la constructii civile si
industriale
Nr. 4-56 nlocuit cu C 100,102,
103,104-70
14.04-56

Conditii tehnice privind izolarea Ionic a planseelor Nr. 10-56 nlocuit cu C 74-65

129
C 74-65
15.01-57

C 193-79
Conditii tehnice pentru executarea si receptionarea lucrrilor de placaje din piatr
natural
CSAC-57 nlocuit cu C 193-79
16.01-55 Normativ privind alctuirea, executarea si receptionarea cosurilor si a sobelor de
nclzit si gtit
Nr. 11-12-55
29.01-54 Normativ privind executarea lucrrilor speciale de protejare a monumentelor
istorice de arhitectur
CSAC-54
29.02-54 Normativ pentru proiectarea lucrrilor de protejare si restaurare a monumentelor de
arhitectur
Nr. 1-55


29.160-55 Normativ pentru proiectarea instalatiilor exterioare de alimentare cu ap si de
canalizare la unittile agricole MAS
Nr. 8-55 ABROGAT
(Ordin 85/68)
30.01-54

I 7-62
Normativ privind instalatiile electrice (de utilizare) pn la 1000 V la constructii
civile si industriale
CSAC-54 nlocuit cu I 7-62

30.02-55

I 7-62
Normativ privind executarea si receptionarea instalatiilor electrice de utilizare pn
la 1 000 v la constructii civile si industriale
CSAC-55 nlocuit cu I 7-62

30.03-56

I 7-62
Conditii tehnice pentru proiectarea, montarea si exploatarea instalatiilor electrice
de Iort si lumin pe santier
CSAC-56 nlocuit cu I 7-62

30.04-59

I 7-62
Normativ privind utilizarea conductelor ,INTENC n instalatiile electrice
interioare
Nr. 1-2-60 nlocuit cu I 7-62

30.05-60

I 7-62
Normativ privind protectia prin legare la pmnt si protectia prin legarea la
conductorul de nul la utilaje electrice pe santierele de constructii cu tensiunea de
lucru pn la 1 000 V.
Nr. 7-60 nlocuit cu I 7-62

30.06-60

I 20-00
Normativ privind proiectarea, executarea si receptionarea instalatiilor de
paratrasnete la cldiri civile si industriale
Nr. 20-60; 16-66 nlocuit cu I 20-00
30.07-60 Normativ pentru Iolosirea tuburilor din PVC rigid mbinate cu accesorii metalice,
ca nlocuitoare a tuburilor I.P.E. la instalatiile electrice
Nr. 23-24-60; 15-
16-65
ABROGAT
(Ordin nr.245/N/71)
31.01-54 Normativ privind executarea conductelor de ap cu tuburi de azbociment Nr. 9-54
130
31.02-55

I 9-64
Normativ privind executarea si receptionarea instalatiilor sanitare interioare la
constructiile civile si industriale
Nr. 3-56 nlocuit cu I 9-64

31.03-55

I 9-64
Normativ pentru protejarea conductelor si pieselor de plumb ngropate n zidrie si
plansee contra coroziunii produse de mortarele de var sau ciment
Nr. 6-56; 10-11-63

nlocuit cu I 9-64

31.153-54 Normativ privind stabilirea consumului de ap cald la dusuri Nr. 9-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
32.01-56

I 5-62;
I 13-64
Conditii tehnice privind executarea si receptionarea lucrrilor de instalatii de
nclzire central, ventilatie si conditionare la constructii civile si industriale
CSAC-57 nlocuit par(ial cu
I 5-62; I 13-64
32.151-53

I 13-72
Normativ privind alegerea sistemelor de nclzire la cldiri de locuinte, social
culturale, comunale, comerciale si alte cldiri cu caracter neindustrial
Nr. 1-54 nlocuit cu I 13-72

33.01-60

I 6-62
Normativ pentru distribuirea si utilizarea gazelor naturale Nr. 22-60 nlocuit cu I 6-62

35.01-56

C 56-02
Normativ privind ntretinerea instalatiilor aIerente cldirilor Nr. 9-56 nlocuit cu C 56-02
36.101-57

I 18-68
Normativ pentru proiectarea instalatiilor de telecomunicatii si post din
ntreprinderile industriale
- nlocuit cu I 18-68
MCMC
36.155-54 Normativ privind proiectarea alimentrii cu ap si a canalizrii din incinta
unittilor industriale
Nr. 10-54 ABROGAT
(Ordin nr.24/N/71)
39.01-56 Normativ privind ntretinerea instalatiilor aIerente cldirilor Nr. 9-56 ABROGAT
(Ordin 108/68)
60.01-55

P 82-74
ndrumtor pentru proiectarea, executarea, receptionarea si ntretinerea drumurilor
provizorii pe santier
CSAC-56 nlocuit cu P 82-74

60.02-56

Instructiuni pentru ntretinerea pavajelor Nr. 1-57 nlocuit cu NE 033-05
131
NE 033-05
60.160-56

P 23-63
Normativ privind proiectarea drumurilor Iorestiere pentru circulatia vehiculelor cu
tractiune mecanic
Nr. 11-56 nlocuit cu P 23-63

62.154-54 Normativ privind msurile pentru prevenirea incendiilor de pduri si de cldiri, n
legtur cu constructiile de ci Ierate Iorestiere
Nr. 9-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
63.152-53

P 15-63
Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazim la podurile de beton armat de
sosea
Nr. 1-54 nlocuit cu P 15-63

63.157-54

P 14-63
Normativ privind proiectarea adaptrii la teren a podetelor tip de cale Ierat Nr. 1-55 nlocuit cu P 14-63

63.157-55

PD 46-68
Normativ pentru calculul plcilor armate pe dou directii la poduri de sosea din
beton armat
CSAC-55 nlocuit cu PD 46-68
63.159-55

P 19-63
Normativ pentru adaptarea la teren a podetelor tip de sosea Nr. 6-56 nlocuit cu P 19-63

63.164-56 Normativ pentru calculul hidraulic al podurilor Nr. 2-57 ABROGAT
(Ordin nr.98/N/71)
63.166-57 Normativ pentru calculul repartitiei transversale la podurile pe grinzi CSAC nr.29-57 ABROGAT
(Ordin 383/64)
65.01-54

C 182-77
ndrumtor privind executarea mecanizat a terasamentelor pentru drumuri si ci
Ierate
Nr. 12-54 nlocuit cu C 182-77

65.02-55

C 182-77
Normativ privind executarea compactrii terasamentelor la lucrrile de drumuri Nr. 5-55; 15-16-
17-64
nlocuit cu C 182-77
66.165-56

PTR 7-03
PTR 11-03
Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea Iunicularelor si planelor
nclinate
CSAC-58 nlocuit cu PTR 7-03
PTR 11-03
69.01-53 Normativ privind impregnarea traverselor de Iag si de ulm pentru ci Ierate, cu Nr. 1-54 nlocuit cu C 38-63
132

C 38-63
creozot de huil sau ulei de antracen dup metoda la saturatie prin vid si
compresiune

69.02-55 Normativ privind prepararea suspensiei de bitum Iilerizat pe santierele de drumuri Nr. 11-12-55
70.01-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea tractoarelor pe senile CSAC-56
70.03-56 Conditii pentru Iolosirea si ntretinerea transportorului cu band mobil, de 15 m
tip IMB-II
CSAC-56
70.05-57 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea macaralei tip B-15 CSAC-57
72.01-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea vibratorului electric cu transmisie
Ilexibil tip G-1
CSAC-56
72.02-57

U 4-61
Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea malaxorului de mortar tip ,Steaua
Rosie de 150 litri capacitate
CSAC-57 nlocuit cu U 4-61

72.03-55

U 7-62
Normativ privind ntretinerea vibratoarelor Iolosite la ndesarea betoanelor Nr. 6-56 nlocuit cu U 7-62
72.04-55 Normativ privind ntrebuintarea pervibratoarelor cu transmisie Ilexibil tip I-21-A CSAC-55
72.05-55 Normativ privind ntrebuintarea pervibratorului PV 70/50 CSAC-55
72.06-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea vibratorului electric de supraIat I-7 CSAC-56
72.07-56 Conditii tehnice pentru ntretinerea transIormatorului TS de 0,75 kw CSAC-56
72.08-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea ciurului vibrator tip CV-6 CSAC-56
72.09-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea mesei vibrante MV-1,5 CSAC-56
72.10-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea mesei vibratoare de 5 x 0,75 m, cu
element vibrator
CSAC-56
72.11-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea malaxorului de mortar ,VR de 200
litri capacitate
Nr. 12-56
72.12-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea stantei electrice de tiat otel-beton
model SE-40
CSAC-56
72.13-56 Instructiuni privind Iolosirea si ntretinerea bancului vibrant pentru blocuri mici tip
RL-2
Nr. 12-56 nlocuieste P 72.09-53
(10-53)
72.15-57 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea betonierei tip B 250 ,Steaua Rosie
de 250 litri capacitate
CSAC-57
72.16-57 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea pompelor de mortar tip S 232 si tip
,Progresul Brila
CSAC-57
133
73-57 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de ventilatie n Iabricile industriei
alimentare
- nlocuit cu ID 1-63
ABROGAT
(Ordin 383/64)
73.01-56 Conditii tehnice pentru Iolosirea si ntretinerea masinii de Irecat mozaic CSAC-56
78.03-59 Norme pentru planiIicarea si evidenta reparatiilor utilajelor de constructii si de
transport n constructii
CSAC-59 nlocuieste 78.02-56
79.02-58

U 3-61
Normativ privind Iolosirea si ntretinerea grupului electrogen TN 60 GT 18/8 - nlocuit cu U 3-61

79.03-60

U 8-66
Normativ pentru consumuri speciIice si medii de combustibili, lubriIianti si energie
electric la utilajele de constructii
Nr. 21-60 nlocuit cu U 8-66
80.01-55 ndrumtor pentru proiectarea, executarea, receptionarea si ntretinerea drumurilor
provizorii de santier
CSAC-56
83.01-54 ndrumtor pentru organizarea si mecanizarea depozitelor de materiale pe
santierele de constructii
Nr. 3-54
85.01-53 Instructiuni privind aplicarea metodei ing. F.L.Covaliov la lucrrile de constructii Nr. 4-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
86.01-53 Normativ privind ntocmirea proiectelor de organizare a lucrrilor de constructii CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
86.03-55 Instructiuni pentru elaborarea proiectelor de organizare a lucrrilor de constructii Nr. 6-55; 3-56 ABROGAT
(Ordin 45-76)
86.04-55 Normativ pentru proiectarea institutiilor medico-sanitare de pe santierele de
constructii
Nr. 11-12-55
86.05-59

C 5-62
Normativ privind durata de executare a lucrrilor de constructii montaj CSAC nlocuit cu C 5-62

101-53

238-56
Normativ pentru proiectarea cantinelor Nr. 1-54 nlocuit cu 238-56

102-53 Normativ pentru proiectarea unittilor medico-sanitare Nr. 1-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
103-53 Normativ pentru proiectarea oIiciilor PTTR rurale Nr. 1-54 ABROGAT
134
(Ordin 168/N/70)
104-53

NP 022 -97
Normativ pentru proiectarea creselor CSAC-53 Inlocuit cu NP 022 -97
105-53

P 61-71
Normativ pentru proiectarea terenurilor de atletism, exercitii Iizice si jocuri
sportive
CSAC-54 nlocuit cu P 61-71

106-53

P 61-71
Normativ pentru proiectarea complexelor sportive Nr. 6-54 nlocuit cu P 61-71

107-53

P 61-71
Normativ pentru proiectarea slilor de gimnastic si sport Nr. 1-54 nlocuit cu P 61-71

108-53 Normativ pentru proiectarea magazinelor n cldiri social culturale Nr. 2-54
109-53 Normativ pentru proiectarea laboratoarelor de chimie CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 371/68)
110-53 Normativ pentru proiectarea scolilor elementare si a scolilor cu 7 clase CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 108/68)
111-53

NP 109-04
Normativ pentru proiectarea cldirilor de cltori din statiile de cale Ierat Nr. 2-54 nlocuit cu NP 109-04
112-01-60

P 87-75
Normativ pentru proiectarea cminelor culturale Nr. 17-60 nlocuit cu P 87-75
112-53 Instructiuni privind stabilirea categoriilor si claselor de Iinisaj la proiectarea
cldirilor publice
Nr. 3-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
113-54 Normativ pentru proiectarea cluburilor Nr. 5-54 nlocuit par(ial
112-01-60 (17-60);
nlocuit Cap.1 yi 2 cu P
100-71 (BC 2-72)
114-54

NP 057-02
Normativ pentru proiectarea cminelor de zi Nr. 5-54 nlocuit cu NP 022-97
135
115-54

P 25-63
Normativ pentru proiectarea cinematograIelor Nr. 7-54 nlocuit cu P 25-63

116-54 Normativ pentru proiectarea tribunalelor raionale si regionale CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
117-54 Normativ pentru proiectarea bncilor si unittilor n subordine CSAC-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
118-54 Normativ pentru proiectarea spitalelor. Spital de contagiosi Nr. 5-54 ABROGAT
(Ordin 383/64)
119-54

124.01-59
Normativ pentru proiectarea bilor publice Nr. 5-54 nlocuit cu 124.01-59

120-54 Normativ pentru proiectarea bibliotecilor Nr. 6-54 nlocuit par(ial Cap.1 cu
P 100-71
121-54

P 1-61
Normativ pentru proiectarea internatelor si cldirilor scolare Nr. 6-54 nlocuit cu P 1-61
122-54

C 253/0-94;
C 253/1-94;
NP 015-97
Normativ pentru proiectarea spitalelor generale. Partea I Nr. 7-54 nlocuit cu C 253/0-94;
C 253/1-94; NP 015-97
123-54

C 253/0-94;
C 253/1-94;
NP 015-97
Normativ pentru proiectarea spitalelor generale. Partea II Nr. 7-54 nlocuit cu C 253/0-94;
C 253/1-94; NP 015-97
124.01-59 Normativ pentru proiectarea bilor publice Buletin 42-59 nlocuieste 119-54 (5-54)
MCML
124-54 Normativ pentru proiectarea scolilor medii de 10 ani Nr. 9-54 ABROGAT
(Ordin 108/68)
125-54 Normativ pentru proiectarea restaurantelor Nr. 9-54
126-54 Normativ pentru proiectarea unittilor T.B.C.: dispensare si sanatorii. Partea 1 2 Nr. 1-55 nlocuit cu NP 021-97
136

NP 021-97
127-54 Normativ pentru proiectarea de aerogri, gri maritime si Iluviale. Partea 1 2 Nr. 2-55 ABROGAT
(Ordin 488/68)
128-55 Normativ pentru proiectarea pietelor alimentare, halelor, bazarelor, trgurilor de
mrIuri, trgurilor de vite si oboarelor
Nr. 2-55
129-55 Normativ pentru proiectarea muzeelor de stiint si art Nr. 2-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
130-55 Normativ pentru proiectarea cldirilor sIaturilor populare Nr. 3-55
131-55

P 100-71
Normativ pentru proiectarea teatrelor nchise Nr. 3-55 nlocuit cu P 100-71

132-55 Normativ pentru proiectarea oIiciilor PTTR raionale si orsenesti Nr. 5-55 ABROGAT
(Ordin 168/N/70)
133-55

NP 021-97
Normativ pentru proiectarea spitalelor uniIicate TBC Nr. 3-55 nlocuit cu NP 021-97
134-55 Normativ pentru proiectarea preventoriilor TBC Nr. 3-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
135-55 Normativ pentru proiectarea unittilor medico-sanitare de Iizioterapie Nr. 4-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
136-55

PD 2-62
Normativ pentru proiectarea autogrilor Nr. 5-55 nlocuit cu PD 2-62
137-55

NP 021-97
Normativ pentru proiectarea policlinicilor si ambulatoriilor Nr. 10-55 nlocuit cu NP 021-97
138-55

NP 021-97
Normativ pentru proiectarea institutiilor de circumscriptie medico-sanitar rural Nr. 10-55 nlocuit cu NP 021-97
139-55

P 33-64
Normativ pentru proiectarea teatrelor n aer liber Nr. 11-12-55 nlocuit cu P 33-64

137
140-55 ndreptar pentru proiectarea statiunilor de recoltare si conservare a sngelui - ABROGAT
(Ordin 383/64)
141-55 Normativ pentru proiectarea sanatoriilor balneare din statiunile balneo-climaterice Nr. 4-56 ABROGAT
(Ordin 383/64)
142-55 Normativ pentru proiectarea spitalelor de psihoneurologie Nr. 3-57 ABROGAT
(Ordin 383/64)
143-55

I 18-68
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii
la abonat
Nr. 11-12-55 nlocuit cu I 18-68

144-56 Normativ pentru proiectarea spitalelor de urgent - ABROGAT
(Ordin 383/64)
145-56

C 253/0-94;
C 253/1-94;
NP 015-97
Normativ pentru proiectarea maternittilor Nr. 8-56 nlocuit cu C 253/0-94;
C 253/1-94; NP 015-97
146-56

NP 021-97
Normativ pentru proiectarea spitalelor uniIicate de copii Nr. 1-57 nlocuit cu NP 021-97
147-56

P 16-63
Normativ de proiectare privind asigurarea conditiilor optime de radiodiIuzare si
televizare a spectacolelor din sli publice
Nr. 3-57 nlocuit cu P 16-63

148-56 ndreptar pentru proiectarea institutelor superioare de nvtmnt de pe lng
spitale
- ABROGAT
(Ordin 383/64)
149-56 Normativ pentru proiectarea depozitelor de alimente si produse industriale Nr. 3-57 ABROGAT
(Ordin 383/64)
150-56

P 31-65
Normativ pentru proiectarea cldirilor de birouri Nr. 3-57 nlocuit cu P 31-65

167-57 Normativ pentru proiectarea chesoanelor cu aer comprimat la poduri din beton
armat
- ABROGAT
(Ordin 383/64)
201-53 Normativ pentru planul general al unei ntreprinderi industriale Nr. 1-53
202-53 Normativ pentru proiectarea depozitelor uzinale Nr. 1-53 ABROGAT
138
(Ordin 108/68)
203-53 Normativ pentru proiectarea cldirilor industriale de Iabricatie Nr. 3-4-53
204-53

240-56
Normativ pentru proiectarea plantrii si amenajrii terenului industrial Nr. 10-53 nlocuit cu 240-56
205-53

C 219-85
Normativ pentru proiectarea pardoselilor la cldiri industriale metalurgice Nr. 10-53 nlocuit cu C 219-85
206-53 Normativ pentru proiectarea mprejmuirilor ntreprinderilor industriale Nr. 10-53
207-53 Normativ pentru proiectarea posturilor de paz la ntreprinderile industriale Nr. 10-53
208-53 Normativ pentru proiectarea peretilor de acces ale ntreprinderilor industriale Nr. 7-8-53 ABROGAT
(Ordin 108/68)
209-53

P 118-83
Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al
prevenirii incendiilor
Nr. 9-53 nlocuit cu P 118-83
210-53 Norme sanitare pentru amplasarea si proiectarea ntreprinderilor industriale Nr. 7-8-53
211-54

C 79-70
Normativ pentru proiectarea drumurilor uzinale Nr. 11-54 nlocuit cu C 79-70

212-54

P 31-65
Normativ privind proiectarea cldirilor tehnico administrative ale ntreprinderilor
industriale
Nr. 11-54 nlocuit cu P 31-65

214-55 Instructiuni pentru exploatarea si ntretinerea instalatiilor de conditionare la Iilaturi Nr. 6-55 ABROGAT
(Ordin 383/64)
215-55 Normativ pentru proiectarea luminatului natural si artiIicial Nr. 7-55 ABROGAT
(Ordin nr.24/N/71)
216-55 Normativ pentru proiectarea remizelor de locomotive n industrie Nr. 8-55
217-55

P 118-83
Normativ pentru proiectarea cldirii corpului de paz contra incendiilor, de pe
lng ntreprinderile industriale
Nr. 8-55 nlocuit cu P 118-83
219-55

C 219-85
Normativ pentru proiectarea pardoselilor n industria usoar Nr. 10-55 nlocuit cu C 219-85
139
220-55

P 37-65
Normativ pentru proiectarea abatoarelor n industria alimentar Nr. 11-12-55 nlocuit cu P 37-65

221-55

P 17-63
Normativ pentru proiectarea constructiilor de garaje pentru electrocare Nr. 1-56 nlocuit cu P 17-63

222-55 Normativ pentru proiectarea constructiilor de garaje industriale pentru autovehicule Nr. 1-56 ABROGAT
(Ordin 383/64)
223-55

F 1998
Normativ pentru proiectarea IrigoriIerelor n industria alimentar Nr. 2-56 nlocuit cu F 1998
224-55 Normativ pentru proiectarea Iabricilor de pine Nr. 2-56 ABROGAT
(Ordin 85/68)
225-55

PD 43-69
Normativ pentru proiectarea Iabricilor si statiilor de distributie a oxigenului. Partea
1
Nr. 4-56 nlocuit cu PD 43-69
ABROGAT
(Ordin nr.167/69)
226-55 Normativ pentru proiectarea depozitelor speciale de materiale ale ntreprinderilor
din industria usoar
Nr. 8-56
227-55 Normativ pentru proiectarea atelierelor de ntretinere la ntreprinderile din sectorul
industriei usoare
- ABROGAT
(Ordin 383/64)
228-57 Normativ pentru proiectarea cilor Ierate uzinale - ABROGAT
(Ordin 410/64)
229-55 Normativ pentru proiectarea cldirilor si ncperilor pentru vopsitoriile din
industria metalurgic
Nr. 11-56 ABROGAT
(Ordin 108/68)
230-55 Normativ pentru proiectarea cldirilor pentru Iorje CSAC-56 ABROGAT
(Ordin 108/68)
231-55

I 5-98
Normativ pentru proiectarea cldirilor pentru centrale de aer comprimat CSAC-56 nlocuit cu I 5-98
232-55 Normativ pentru proiectarea cldirilor si ncperilor pentru atelierele de tratamente
termice din industria prelucrtoare metalurgic
Nr. 11-56 ABROGAT
(Ordin 108/68)
235-56

Normativ pentru pardoseli n cldirile industriei chimice Nr. 10-56 nlocuit cu C 219-85
140
C 219-85
236-57

P 32-65
Normativ pentru proiectarea Iabricilor de gheat Buletin 43-57 nlocuit cu P 32-65
MCMC

237-57

PD 48-69
Normativ pentru proiectarea centrelor de viniIicare Buletin 42-57 nlocuit cu PD 48-69
MCMC
238-56 Normativ pentru proiectarea cantinelor industriale Nr. 9-56 nlocuieste 101-53 (1-54)
ABROGAT
(Ordin 108/68)
240-56

P 41-73
Normativ pentru amenajarea spatiilor verzi uzinale CSAC-56 nlocuieste 204-53 (10-
53)
nlocuit cu P 41-73
241-56 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de ventilare la bi industriale - ABROGAT
(Ordin 383/64)
242-56 Normativ pentru calculul retelelor de venitare, dimensionarea conductelor de aer si
calculul pierderilor de presiune
- ABROGAT
(Ordin 383/64)
243-56 Normativ pentru alegerea Iiltrelor de praI - ABROGAT
(Ordin 383/64)
281-54

P 41-73
Normativ privind proiectarea spatiilor libere plantate n oras CSAC-54 nlocuieste 204-53 (10-
53)
nlocuit cu P 41-73
282-54 Normativ pentru conditiuni tehnice provizorii privind executarea si receptionarea
lucrrilor de ridicri topograIice
CSAC-54
283-56

P 3-61
Conditiile privind executarea si receptionarea lucrrilor de ridicri topograIice n
orase si centre populate
- nlocuit cu P 3-61

284-56

P 41-66
Normativ pentru proiectarea spatiilor plantate n orase CSAC-57 nlocuit cu P 41-66

301-55

NP 057-02
Normativ pentru proiectarea cldirilor de locuit cu lot individual Nr. 3-56 nlocuit cu NP 057-02
141
302-56

NP 057-02
Normativ pentru proiectarea cldirilor de locuit cu mai multe niveluri pentru
Iamilisti
Nr. 7-56 nlocuit cu NP 057-02
303-56

P 1-61
Normativ pentru proiectarea cminelor de adulti Nr. 2-57 nlocuit cu P 1-61

351-57 Normativ pentru construirea si amenajarea necesar sporturilor pe ap - ABROGAT
(Ordin 383/64)
352-57 Normativ pentru proiectarea scolilor proIesionale de ucenici, a scolilor tehnice de
maistrii si pedagogice
- ABROGAT
(Ordin 383/64)

NUMR
OMAGIAL
Zece ani de realizri n domeniul arhitecturii si constructiilor Nr. 8-54

Aviz de principiu n legtur cu normele de deviz la lucrrile de constructii Nr. 2-54
Betoanele usoare M.L. Anastasiu Nr. 7-8-53
Circulara nr.3 pentru aplicarea HCM nr.758 din 20 iulie 1951, cu privire la
constructiile de locuinte individuale din mediul rural si orsenesc, cu exceptia
orasului Bucuresti
Nr. 3-4-53
Directive Cldiri industriale propriu-zise Nr. 3-4-53
Hotrre privind pstrarea si Iolosirea monumentelor de cultur (HCM
nr.661/1955)
Nr. 5-55
Iluminatul natural al cldirilor D. Vernescu Nr. 5-6-53
Indicatii pentru Iolosirea n constructii a crmizilor ceramice cu guri verticale Nr. 10-60
Instructiune privind elaborarea Iiselor tehnologice pentru lucrrile de constructii
montaj
Nr. 3-55
Instructiune suplimentar reIeritoare la armarea Isiilor cu plase de otel legate -
Instructiuni nr.2 Instructiuni CSAC privind proiectarea constructiilor n anul
1956
Nr. 1-56
Instructiuni nr.3 Elaborarea proiectelor de organizare a lucrrilor de constructii
sublimit
Nr. 10-54
142
Instructiuni nr.4 Reglementarea proiectelor reIolosibile List proiecte
reIolosibile
Nr. 9-54
Instructiuni nr.5 Pentru aplicarea normativelor privind executarea lucrrilor de
constructii
Nr. 3-55
Instructiuni nr.5 Pentru aplicarea HCM nr.817/1954 privind reglementarea
aplicrii proiectrii si construirii de localuri pentru unittile comerciale si de
prestatiuni de serviciu
Nr. 4-55
Instructiuni nr.7 Instructiuni CSAC privind ntocmirea proiectelor de
sistematizare
Nr. 7-56
Instructiuni nr.8 Utilizarea n proiectarea si executarea constructiilor social
culturale a preIabricatelor tipizate de beton si beton armat
Nr. 12-54
Instructiuni nr.9 Instructiuni cu privire la modulare Nr. 9-56
Instructiuni nr.10 Pentru nregistrarea Irecventei circulatiei pe drumurile publice
(statistica circulatiei)
Nr. 7-55
Instructiuni nr.12 Cu privire la anularea unor dispozitiuni cuprinse n
Instructiunile CSAC nr.1 si CSAC nr.4
Nr. 8-55
Instructiuni nr.13 Fisa lucrrilor de constructie Regulament Nr. 11-12-53
Instructiuni nr.13 Instructiuni CSAC privind organizarea si eIectuarea controlului
tehnic si al receptiei calitative a preIabricatelor si a constructiilor cu preIabricate
Nr. 12-56
Instructiuni nr.16 Instructiuni CSAC privind executarea pardoselilor de parchet Nr. 2-57
Instructiuni nr.22 Elaborarea proiectelor de constructii pentru unittile
industriale, agrozootehnice si civile, necesare realizrii investitiilor sub limit
Nr. 3-56 ABROGAT PARTIAL
(Anexa 3-1-57)
Instructiuni nr.23 Instructiuni privind succesiunea si continutul Iazelor n
proiectarea spatiilor plantate
Nr. 1-56
Instructiuni pentru aplicarea Regulamentului privind angajarea, drepturile,
obligatiile si raspunderile gestionarilor de bunuri materiale
Nr. 23-24-60
Instructiuni pentru elaborarea si aprobarea standardelor Nr. 20-21-64
Instructiuni pentru proiectarea halelor industriale parter Nr. 15-60
Instructiuni pentru uniIicarea parametrilor geometrici si sarcinilor utile la cldirile
industriale, inclusiv la cldirile universale
Nr. 5-61
Instructiuni pentru uniIicarea parametrilor geometrici si sarcinilor utile la cldirile
din industria chimic
-
Instructiuni privind construirea de ctre cetteni, cu sprijinul statului de case Nr. 7-68
143
proprietate personal de odihn sau turism n localitti balneoclimaterice sau n
alte locuri turistice (HCM 1763/1967 si Decret 713/1967)
Instructiuni privind determinarea supraIetei locuibile a spatiilor auxiliare ale
apartamentelor, veriIicarea nscrierii n preturile plaIon si conditiile de Iinisaj si
dotare la constructiile de locuinte ce se execut din Ionduri de stat centralizate
Nr. 7-68
Instructiuni privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea n
constructii a usilor si Ierestrelor din lemn
Nr. 6-7-69
Instructiunile privind msurile ce urmeaz a se lua n vederea amplasrii unor
utilaje, instalatii si materiale n aer liber
Nr. 12-61
Instructiuni privind organizarea activittii si atributiile dirigintilor de santier,
precum si tinerea carnetelor tehnice de santier
Nr. 3-67
Instructiuni privind organizarea si Iunctionarea Controlului Tehnic al Calittii
(CTC) n ntreprinderile si atelierele de preIabricate de beton si beton armat
Nr. 16-63
Instructiuni tehnice pentru exploatarea si ntretinerea vagoanelor speciale pentru
transportul cimentului n vrac seria Zcv
Nr. 18-67
ndrumtor reIeritor la Iolosirea n constructii a proIilelor metalice Iormate la rece Nr. 19-67 ABROGAT
(Ordin 139/N/70)
Lmuriri pentru aplicarea instructiunilor nr.12/1953 Nr. 1-54
Normativ de continut pentru ,Detaliul de sistematizare a zonei industriale Nr. 3-67
Normativ pentru proiectarea portilor de acces n incinta ntreprinderilor industriale Nr. 7-8-53
Normativ privind Iolosirea temporar a locuintelor deIinitive cu grad de Iinisaj
redus pentru cazarea lucrtorilor constructori (muncitori si personal tehnico-
administrativ)
Nr. 17-18-62
Normativ privind proiectarea instalatiilor de alimentare cu ap si de canalizare la
unittile agricole M.A.S.
Nr. 8-55
Normativ privind supraIetele locuibile si cele auxiliare ale apartamentelor,
veriIicarea nscrierii n preturile plaIon, continutul devizului, precum si conditiile
minimale de dotare si Iinisaj ale cldirilor de locuit cu caracter orsenesc
Nr. 1-2, 9-60; 12-
62

Norme de tehnica securittii n alimentri cu ap si canalizri Nr. 22-65 nlocuit cu
Regulament...(5-6-7-8-
93; 1-94; 10-96)
Norme de tehnica securittii n constructii Nr. 8-9-10-62; 1,
3-64; 11-12-13,
nlocuit cu
Regulament...(5-6-7-8-
144
19-20-65; 22-65;
1-66
93; 1-94; 10-96)
Norme de tehnica securittii n constructii hidroenergetice Nr. 19-20-65 nlocuit cu
Regulament...(5-6-7-8-
93; 1-94; 10-96)
Norme de tehnica securittii n ndiguiri, desecri si irigatii Nr. 22-65 nlocuit cu
Regulament...(5-6-7-8-
93; 1-94; 10-96)
Perioade de veriIicare n exploatare a comportrii lucrrilor de constructii montaj Nr. 5-65
Regulament privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice
pentru investitii si sistematizare
Nr. 19-60
Regulament privind metodologia de elaborare a normativelor si instructiunilor
tehnice n constructii
Nr. 18-63; 13-14-
64
ABROGAT
(Ordin 318/70)
Regulament privind metodologia de elaborare, aprobare si diIuzare a normativelor
si instructiunilor tehnice n constructii
BC 2-71 nlocuieste regulamentul
din 1963-1964
nlocuit cu Regulamantul
din 1979 (11-79)
Regulament privind stabilirea rspunderii proiectantilor pentru documentatiile
tehnice elaborate
Nr. 16-63; 6-64
Regulamentul conditiilor tehnice si administrative ce trebuie s ndeplineasc
instalatiile interioare de alimentare cu ap si de canalizare pentru acordarea
bransamentelor de ap si a racordurilor
Nr. 19-61 ABROGAT
(Ordin nr.24/N/71)
Reguli generale de sistematizare si constructie Nr. 8-60; 6-67 ABROGAT ART 38
(18-63)

Instructiuni tehnice privind asigurarea circulatiei apelor 1974 MTCT
Reactori nucleari si centrale nuclearoelectrice
-criterii de amplasare
-criterii generale de proiectare
1975 CSEN, IRNE
Instructiuni tehnice pentru executarea pardoselilor din mochet de mase plastice Buletinul 3-76 MEFMC
Normativ privind msurile de tehnica securittii la proiectarea depozitelor,
manipularea si distribuirea hidrogenului sulIurat
1976 IPROCHIM
145
Normativ pentru proiectarea laboratoarelor de recuperare medical si Iizioterapie
n spitale
1976 Spital Proiect
ndrumtor tehnic departamental privind stabilirea de msuri si metode de
combatere a vegetatiei din lacuri si a microorganismelor din instalatiile de
alimentare cu ap
1976 PRODOMUS (ISLGC)
Instructiuni tehnice pentru proiectarea tehnologic a bazinelor de nmol activat cu
aerare mecanic prin insuIlare cu aer pentru epurarea apelor uzate orsenesti
1977 PROED
Instructiuni tehnice pentru proiectarea spatiilor verzi pentru localitti urbane 1977 PRODOMUS (ISLGC)
Normativ de ntretinere si reparatii curente la cldiri pentru nvtmnt, internate
scolare, cmine studentesti
1978 PRINCER
Norme departamentale pentru urmrirea n timp a constructiilor din ramura
ocrotirii snttii
1978, 1989 Spital Proiect
Instructiuni tehnice provizorii pentru prepararea betoanelor cu agregate usoare si
lianti din zgur activat
Buletin 3-79 nlocuit cu C 155-72
(BC 3-73)
MILMC
Instructiuni privind organizarea, Iunctionarea si sarcinile laboratorului Iormatiei de
mixturi bituminoase
BTR 5-80 MTCT
Norme tehnice privind obtinerea, prepararea, experimentarea, transportul,
depozitarea, manipularea si Iolosirea materialelor corozive
1979 MICh
Normativ sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si sistematizarea
obiectivelor zootehnice si de industrie alimentar
1979 IPSCAIA
ndrumtor de proiectare privind spltoriile pentru spitale 1979
Norme departamentale privind dimensionarea si amplasarea incintelor de
constructii sanitare n teritoriu
1979
Studiu directiv privind tipurile de tmplrie n unittile sanitare 1980

nlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
Instructiuni tehnice de ntretinere si exploatare a podului de la Giurgeni si Vadul
Oii
1981 MTCT
Normativ pentru executarea lucrrilor de ntretinere si reparare a drumurilor
Iorestiere precum si reglementarea circulatiei pe aceste drumuri
1981 MEFMC
Norme unice de protectie a muncii pentru activittile de gospodrire comunal. Vol
I: ,Alimentri cu ap si canalizri
1981 PRODOMUS (ISLGC)
Normativ privind modiIicarea, revizuirea, repararea si legarea la retele publice a
instalatiilor interioare de alimentare cu ap si norme privind relatiile unittilor de
1981 nlocuit cu P 66-01 (BC
11-01)
146
gospodrie comunal cu beneIiciarii acestor servicii PRODOMUS (ISLGC)
Criteriile tehnice privind stabilirea cantittilor de ape uzate si meteorice preluate de
canalizarea public
1981 nlocuit cu P 96-96 (BC
13-97)
CPMB, ICAB
Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la
actiunea Iocului
1982 nlocuit cu P 118-99 (BC
7-99)
ICPCOM
Normativ departamental, mbunttire pentru dimensionarea unittilor cooperatiei
mestesugresti
1982 ICPCOM
Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor si
instalatiilor din unittile cooperatiei mestesugresti
1982 nlocuit cu P 118-99 (BC
7-99)
ICPCOM
Studiu privind proiectarea bazelor de tratament 1982 nlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
Cerinte de asigurare a calittii pentru produsele si serviciile destinate obiectivelor
si instalatiilor nucleare
1983 CSEN
Normativ pentru Iundamentarea necesittii, oportunittii si capacittii constructiilor
scolare ce se propun spre aprobare
1984 Ministerul
nv(mntului
Studiu normativ pentru proiectarea spitalelor generale cu capacitate de 250-430
paturi
1984 nlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
ndrumtor pentru proiectarea, executia si exploatarea statiilor de clorare Iolosite
pentru dezinIectarea apei
1984 nlocuit cu P 28-84 (BC
7-84)
PRODOMUS (ISLGC)
Normativ departamental privind proiectarea spitalelor generale 1985 nlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
Instructiuni privind conditiile de nchidere a circulatiei sau de instituirea
restrictiilor n vederea executrii de lucrri n zona drumului public
1985 MTCT
Normativ departamental privind Iinisajele constructiilor speciIice domeniului
sanitar
1985 nlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
147
Norme departamentale de ntretinere si reparatii la constructii din ramura ocrotirii
snttii
1986 nlocuit cu C 253/0, C
253/1-94 (BC 7-95)
Spital Proiect
Instructiuni ce reglementeaz activitatea de proiectare, montare, receptionare,
reparare, inspectie, veriIicare si atestare a instalatiilor si echipamentelor electrice si
de automatizare din zone cu atmosIer potential exploziv si de pregtire, testare si
autorizare a personalului si unittilor ce eIectueaz lucrri de instalatii si/sau
echipamente executate n protectia antiexploziv
1987 IITPIC
ndreptar departamental pentru zonarea mediilor cu pericol de explozie si msuri
de prevenire a acestora
1987 MICh
Norme departamentale privind ntocmirea instructiunilor scrise de urmrire a
comportrii n timp a constructiilor din cadrul MILMC
1989 Centrala Cimentului
Norme departamentale privind conditiile tehnice de proiectare a obiectivelor de
productie si depozitare speciIice industriei lemnului
1989 MILMC
Instructiuni pentru proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru
Iunctionarea n conditii de sigurant a utilajelor si instalatiilor de prevenire si
stingere a incendiilor, a exploziilor si a accidentelor n unittile cooperatiei
mestesugresti n care se desIsoar activittile de vopsire cu nitrolac prin
pulverizare, turnare, imersie si pensulare precum si pictur pe supraIete vopsite cu
nitrolac
1989 nlocuit cu P 118-99 (BC
7-99)
CASCOM, ICPCOM
Norme de clasiIicare si ncadrare n categorii a unittilor de cazare si unittile de
alimentatie public (pentru aplicarea HGR 233/92)
1992 Ministerul Turismului
Normativ departamental pentru proiectarea constructiilor n industria liantilor 1993 CEPROCIM SA
Normativ departamental pentru proiectarea silozurilor din Iabricile de ciment 1993 CEPROCIM SA
Instructiuni tehnice pentru proiectarea barajelor din umpluturi de pmnt si de
piatr. Redactarea a II-a
1993 ICPGA
Norme speciIice de securitate a muncii pentru alimentri cu ap a localittilor si
pentru nevoi tehnologice (coplan, transport, distributie)
1995 PROED
Ghid pentru proiectarea inIrastructurilor urbane n vederea reducerii vulnerabilittii
la dezastre produse de seisme si alunecri de teren. Partea I. Retele de ap, canal,
gaze, termice, teleIonie, electrice.
1998 PROED

148
Catalogul de detalii pentru hidroizolatii bituminoase pe exterior constructii
subterane
BC 7-84
Catalog de plase sudate pentru armarea betonului BC 5-75
Codul deontologic al proIesiei de arhitect BC 14-15-01
Fis tehnologic de utilizare a cenusii de la CET Borzesti ca adaos la prepararea
betoanelor
BC 4-87
Folosirea rational a agregatelor naturale la prepararea betoanelor pentru
constructii civile, industriale, agrozootehnice si mbunttiri Iunciare
BC 7-82 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
Ghid pentru expertizarea cldirilor de locuit nalte cu P 8 etaje executate din
panouri mari nainte de 1997, dup proiect tip IPCT 141 (vol.I vol.II)
BC 2-02 (ordin) Colec(ia de Normative
- INCERC
Ghid privind ntocmirea proiectelor tehnologice pentru executarea constructiilor Brosur ICECON
Ghid privind tehnologia realizrii constructiilor din lemn BC 12-99 (ordin) DPCRT (MTTC)
Indicatii cu privire la proiectarea armrii transversale a stlpilor de beton armat BC 12-78; 2-79
Indicatii pentru calculul conductelor de aer ale instalatiilor de ventilare BC 7-76
Indicatii pentru executarea pardoselilor rezistente si impermeabile la inIiltrarea
uleiurilor minerale
BC 8-73
Indicatii pentru proiectarea, executarea si ntretinerea constructiilor din zona
litoralului Mrii Negre
BC 5-71; 3-73;
8-76
nlocuit cu C 140-79
Indicatii pentru proiectare si executie privind metodele de reducere a zgomotului n
constructii industriale
BC 10-74
Indicatii privind abaterile si tolerantele admisibile la executarea lucrrilor de beton
si beton armat
BC 7-72
Indicatii privind executarea betonului ciclopean BC 7-72
Indicatii privind executarea betoanelor cu permeabilitate redus BC 7-72
Indicatii privind turnarea betonului sub ap BC 7-72
Indicatii tehnice pentru executarea betoanelor aparente cu parament decorativ BC 2-72
Instructiuni departamentale privind conditiile de receptie a lucrrilor de amenajare
a apelor
- ISPIF
Instructiuni departamentale privind cuprinsul si modul de ntocmire, completare si
pstrare a crtii tehnice a constructiei pentru lacuri de acumulare, baraje,
regularizri deviatii, conducte
- ICPGA
Instructiuni pentru atestarea cadrelor tehnice si a muncitorilor care execut
,Iundatii si lucrri speciale (Iundatii pe coloane, de barete, piloti secanti si pereti
BC 10-83; 1-84
149
mulati)
Instructiuni pentru executia axului cadastral - ICPGA
Instructiuni pentru proiectarea statiilor de deIerizare si demanganizare a apei - PRODOMUS (ISLGC)
Instructiuni pentru veriIicarea calittii si receptionarea lucrrilor ascunse la
constructii si instalatii aIerente
BC 4-76; 4-77
Instructiuni privind atestarea institutelor si societtilor comerciale n care
Iunctioneaz grupe de specialitate pentru agremente tehnice n constructii
BC 4-96
Instructiuni privind autorizarea responsabililor cu urmrirea special a comportrii
n exploatare a constructiilor
BC 4-96 Vezi M.O. 397-03
Instructiuni privind conditiile tehnice si conditiile de receptionare si utilizare n
constructii a otelului beton marca 25 G 2 S care nlocuieste otelul beton marca PC
60
BC 3-87
Instructiuni privind crearea si implementarea unui sistem de calitate n
laboratoarele de ncercri n constructii
BC 2-3-96
Instructiuni privind exigentele pe care trebuie s le ndeplineasc laboratoarele de
ncercri n constructii n vederea autorizrii
BC 4-96
Instructiuni privind modelul si modul de completare a buletinelor de ncercri
emise de laboratoarele de ncercri n constructii
BC 4-96
Instructiuni privind organizarea Iormatiei normate de munc pentru lucrrile de
ntretinere si reparatii poduri
BT 2-82
Instructiuni privind organizarea, Iunctionarea si sarcinile laboratorului Iormatiei de
mixturi bituminoase
BC 5-80
Instructiuni si conditii tehnice pentru msurarea denivelrilor din proIilul
longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului ViagraI
BC 5-80
Instructiuni tehnice departamentale pentru determinarea sensibilittii la nghet a
pmnturilor
BC 3-89
Instructiuni tehnice departamentale pentru utilizarea nisipurilor marine din zona
Midia la prepararea betoanelor hidrotehnice
BC 5-80
Instructiuni tehnice pentru executarea marcajelor rutiere orizontale cu benzi din
mixturi termoplastice reIlectorizante MTR
BC 5-80
BTR 5-80
MTCT
Instructiuni tehnice pentru Iolosirea saltelelor, cochiliilor si snurului din vat
mineral la izolarea termica a conductelor si aparatelor
BC 5-70
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executia si ntretinerea terasamentelor si a BC 3-94
150
cii n zona pod-rampa de acces
Instructiuni tehnice privind proiectarea si executarea adposturilor de aprare
local antiaerian Nr. 500/1973
BC 6-73 nlocuit cu P 102-78
MApN
mbunttirea prescriptiilor tehnice republicane BC 4-85
ndrumtor de aplicare coIraje uniIicate de inventar - IPC
ndrumtor de proiectare a statiilor de epurare biologic - ICPGA
ndrumtor pentru atestarea auditorilor energetici pentru cldiri si instalatii aIerente M.O.nr.278/03 MTCT
ndrumtor pentru atestarea tehnico-proIesional a specialistilor cu activitate n
constructii
M.O.nr.397/03 MTCT
ndrumtor pentru Iolosirea betonului armat cu Iibr de otel BC 3-77 nlocuit cu C 201-80

ndrumtor pentru proiectarea cilor Ierate industriale. Linii BC 4-71 nlocuit cu P 114-81
ndrumtor privind aplicarea costului global n domeniul constructiilor BC 12-92
ndrumtor privind aplicarea prevederilor ,Regulamentului de veriIicare si
expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a executiei lucrrilor si constructiilor
BC 1-97
ndrumtor privind elaborarea documentatiilor necesare organizrii licitatiilor
pentru lucrri publice
BC 7-8-9-92
ndrumtor privind proiectarea protectiei parametrilor si grzii barajelor din
materiale locale
- ICPGA
ndrumtor privind proiectarea si executia consolidrii terenurilor de Iundare
compresibile la constructii hidrotehnice
- ICH
ndrumtor tehnic privind msuri pentru realizarea traversrii de diguri de ctre
conducte de transport, linii aeriene si cabluri electrice de telecomunicatii
- CNA, DELHICA
,Lista ghidurilor de agrement tehnic Iinalizate n anul 1996 si ,Lista procedurilor
si a ghidurilor de evaluare aIerente sistemului calittii n constructii Iinalizate
n anul 1996
BC 10-97
Lista monumentelor istorice actualizat si a listei monumentelor istorice disprute.
Vol.I, II, III
M.O. nr.646 bis/04
Lista monumentelor istorice 2004 modiIicri si completri si a Listei
monumentelor istorice monumente disprute modiIicri si completri
M.O. nr.996 bis/05
Lista standardelor cu aplicabilitate n constructii la: 1 iunie 1997 BC 5-6-97
Lista standardelor romne care adopt standardele europene armonizate reIeritoare
la echipamente individuale de protectie
M.O. 169/02.06
151
Msuri pentru executarea lucrrilor de constructii montaj pe timp Iriguros Ir a se
recurge la consum de combustibil si ndeosebi de hidrocarburi
BC 3-83 ABROGAT
(Ordin nr.192/D/1990)
Msuri reIeritoare la proiectarea si executarea lucrrilor de hidroizolatie BC 8-80
Metode de calcul a onorariilor si preturilor pentru proiectarea de investitii si
studiilor n domeniul urbanismului si amenajrii teritoriului
- IPB
Metode pentru msurtori privind coroziunea instalatiilor metalice ngropate BC 1-70; 11-73
Metodologia de stabilire a categoriei de important a constructiilor BC 4-96
Metodologia pentru elaborarea normelor noi de deviz si a preturilor unitare pe
articole de deviz
BC 10-77; 3-83; 3-
86; 1-90
ABROGAT
(Decizia 1-90)
Metodologie de calcul a productiei echivalente realizate de masinile si utilajele de
constructii si a gradului de constructii
BC 12-85
Metodologie de eIectuare a postcalculului consumului de resurse la lucrrile de
constructii
BC 11-92
Metodologie de elaborare si continutul cadru al documentatiilor de urbanism
pentru zone construite protejate (PUZ)
M.O. nr.125 bis/04 URBANPROIECT
Metodologie pentru certiIicarea si emiterea certiIicatului de conIormitate de tip
pentru echipamentele destinate parcurilor de distractie si spatiilor de joac
M.O. nr.349bis/03 ISCIR
Metodologie pentru certiIicarea si emiterea certiIicatului de conIormitate de tip
pentru echipamentele destinate distractiei extreme
M.O. nr.349bis/03 ISCIR
Metodologie privind elaborarea reglementrilor tehnice n constructii, amenajarea
teritoriului si urbanism si procedura de achizitie
BC 9-01
Metodologie privind executarea lucrrilor de introducere a cadastrului imobiliar n
localitti
BC 7-97
Metodologie privind executarea lucrrilor de introducere a cadastrului retelelor
edilitare n localitti
BC 7-97
Metodologie privind Iormele si organismele de lucru pentru elaborarea
reglementrilor tehnice pentru sistemul calittii n constructii
BC 4-96
Metodologie privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea,
aprobarea si valoriIicarea reglementrilor tehnice si a rezultatelor activittilor
speciIice de reglementare n constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat
BC 11-03
M.O. nr.782/04

MTCT
Metodologie privind personalizarea recipientelor-butelii cu capacitate pn la 26
de litri pentru GPL
M.O. nr.563/05 ISCIR
Nomenclatorul ncercrilor de laborator si instructiunile de aplicare ale acestuia BC 8-82
152
Normativ cadru privind dotarea laboratoarelor de constructii montaj BC 4-79
Normativ departamental privind ntretinerea si exploatarea barajelor - ICPGA
Normativ departamental privind ntretinerea si exploatarea lucrrilor de
regularizare de ruri
- ICPGA
Normativ de reparatii pentru utilaje de constructii (grupa 42) BC 2-70
Normativ Ieroviar ,InIrastructur Ieroviar. Instalatii Iixe. Tractiune electric.
Conductor de protectie principal. Partea I: Calculul mecanic
M.O. 989/06
Normativ pentru ntretinerea si exploatarea retelelor de distributie si a instalatiilor
de utilizare a gazelor naturale
BC 7-73; 6-86; 14-
97
nlocuieste normativul
din 1969
Normativ pentru proiectarea constructiilor hidrotehnice din punct de vedere al
rezistentei la cutremur
- ICH
Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor care produc sau
utilizeaz acetilen
M.O.nr.1004
bis/04

Normativ privind activitatea de ntretinere si reparatii curente pentru constructii de
gospodrire a apelor
- DELHICA
Normativ privind caracterul constructiilor de organizare de santier BC 10-70; 8-72
Normativ privind consolidarea cu Iibre a elementelor structurale de beton M.O.nr.132bis/05
Normativ privind perioadele de garantie a lucrrilor de constructii-montaj pe
categorii de obiecte
BC 10-70
Normativ privind proiectarea si executarea adposturilor de aprare civil destinate
pentru puncte de comand
- MApN
Normativ tehnic de reparatii capitale pentru cldiri si constructii speciale BC 2-70
Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor M.O. nr.86 bis/05
Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor construirea, exploatarea,
monitorizarea si nchiderea depozitelor de deseuri
M.O. nr.150 bis/03
Normativ tehnic privind incinerarea deseurilor M.O. nr.86 bis/05
Norme metodologice privind executarea lucrrilor de cadastru de specialitate n
domeniul extractiv minier
M.O. nr.064 bis/04
Norm metodologic privind autorizarea laboratoarelor de ncercri n constructii BC 1-89
Norm tehnic Ieroviar ,InIrastructur Ieroviar. Sudarea aparatelor de cale M.O.619/07.06
Norme de securitate radiologic privind gospodrirea deseurilor radioactive
provenite de la mineritul si prepararea minereurilor de uraniu si toriu
M.O. nr.867 bis/02
Norme de dezaIectare a obiectivelor si instalatiilor nucreare M.O. nr.867 bis/02
153
Norme de prevenire si stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice, de
prevenire si stingere a incendiilor si salvare a persoanelor, speciIice Societtii
Comerciale de Transport cu metroul Bucuresti METROREX - SA
M.O. 688/07.06
(ordin)
M.O. 688 bis/06

Norme metodologice de avizare si autorizare privind prevenirea si stingerea
incendiilor
Norme metodologice de avizare yi autorizare privind securitatea la incendiu yi
protec(ia civil
M.O. 462/05.06

M.O.814/10.06

Norme metodologice privind proiectarea, contractarea, executia si controlul
lucrrilor de recuperare si redare a terenurilor n productia agricol
BC 4-85
Norme pentru urmrirea comportrii n timp a constructiilor de gospodrire a
apelor
- CNA, DELHICA
Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si a
podurilor
M.O.nr.138 bis/98 AND
Norme privind cuprinsul si modul de ntocmire, completare si pstrare a Crtii
Tehnice a constructiilor
BC 12-77; 5-6-83 nlocuit cu PC 001-97
Norme privind eliminarea executrii tencuielilor si altor lucrri de Iinisaje a
elementelor de beton si zidrie
BC 2-83 ABROGAT
(Decizia nr.1-90)
Norme privind Iolosirea judicioas a produselor de carier si balastier, n mod
deosebit pentru lucrrile de umpluturi, nivelri, pregtirea terenului si pentru alte
lucrri de constructii n vederea diminurii volumului de transport pentru astIel de
materiale
BC 10-81
Norme privind integrarea activittii de cercetare si proiectare n constructii,
arhitectur si sistematizare, a cadrelor didactice si a studentilor din nvtmntul
superior de constructii
BC 8-78
Norme privind integrarea activittii de cercetare si proiectare n constructii,
arhitectur si sistematizare, a institutiilor de nvtmnt superior, n activitatea
unittilor de cercetare si proiectare
BC 4-77
Norme privind ncadrarea n categorii a drumurilor nationale M.O.nr.138 bis/98
Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu nconjurtor M.O.nr.138 bis/98 AND
Norme tehnice necesare proiectantilor pentru ntocmirea instructiunilor scrise
privind urmrirea comportrii n timp a constructiilor, n speciIicul industriei
constructiilor de masini (prelucrrii la rece) inclusiv supravegherea curent a strii
tehnice a acestora
- IPCM, IPCMG
154
Norme tehnice privind amplasarea lucrrilor edilitare, a stlpilor pentru instalatii si
a pomilor n localittile urbane si rurale
M.O. nr.138 bis/98 nlocuieste P 22-63 (16-
63)
AND
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor M.O. nr.138 bis/98 AND
Norme tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale
M.O. nr.173 bis/04
Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si
panourilor publicitare n zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri
rutiere
M.O. nr.15/98 AND
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strzilor n localitatile rurale M.O. nr.138 bis/98 AND
Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strzilor n localitatile urbane M.O. nr.138 bis/98 AND
Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice M.O. nr.138 bis/98 AND
Not pentru publicarea ,Indicatiilor cu privire la proiectarea armrii transversale a
stlpilor de beton armat (STAS)
BC 12-78
Onorarii minime de proiectare ale Ordinului Arhitectilor din Romnia BC 14-15-01
Ordin privind avizarea, din punct de vedere tehnic, a solutiilor de interventie prin
demolarea total a constructiilor
BC 15-99
Ordin privind Iolosirea rational a agregatelor naturale la prepararea betoanelor
pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice si mbunttiri Iunciare
BC 7-82
Ordin privind solutii tehnice normate pentru constructii industriale,
agrozootehnice, de locuinte, de drumuri si ci Ierate
BC 9-88
Ordin privind unele msuri pentru extinderea tierii, livrrii si utilizrii geamurilor
armate la mrimi Iixe
BC 6-79
Prescriptii tehnice de proiectare a slilor aglomerate Brosur IPCT
Prescriptii tehnice republicane BC 4-85; 3-86
Procedura de control n teritoriu asupra instalatiilor de gaze naturale BC 4-96
Procedura privind emiterea acordului Inspectiei de Stat n constructii, lucrri
publice, urbanism si amenajarea teritoriului pentru interventii n timp asupra
constructiilor
BC 4-96
Procedur privind autorizarea dirigintilor de santier M.O.nr.264/02
(abrogat)
nlocuit n 2005
(Broyur)
nlocuieste pe cea din
1967 (3-67)
155
M.O. nr.1058/05
Procedur privind controlul statului n Iazele de executie determinante pentru
rezistenta si stabilitatea constructiilor
BC 4-96
Proceduri, instructiuni de aplicare a prevederilor HGR conexe la Legea 10-1995 BC 2,3,4-96
Proceduri privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de
ncercri n constructii
BC 4-96
Proceduri privind auditul n laboratoarele de ncercri n constructii n vederea
autorizrii
BC 4-96
Proceduri privind autorizarea laboratoarelor de ncercri n constructii BC 4-96
Proceduri privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de
ncercri si din activitatea de control de calitate (CQ)
BC 4-96
Proceduri privind organizarea si Iunctionarea comisiilor de autorizare a
laboratoarelor de ncercri n constructii
BC 4-96
Proiectarea, executarea si receptionarea pilotilor Franki BC 3-70
Reglementri n domeniul construc(iilor (legisla(ie) Monitorul Oficial
- broyur 2006

Regulament de atestare tehnico-proIesional a specialistilor cu activitate n
constructii
BC 3-92
Regulament de eIectuarea receptiei obiectivelor de investitii BC 10-70
Regulament de organizare si Iunctionare a Inspectoratului de Stat n Constructii
prin decizia nr.125/23.06.2004
BC 11-12-04
Regulament privind dobndirea dreptului de semntur pentru documentatiile de
amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului reIeritor la organizarea
si Iunctionarea Registrului Urbanistilor din Romnia
M.O. 853/06
Regulament privind Iolosirea mijloacelor automatizate de calcul n activitatea de
cercetare si proiectare a constructiilor si instalatiilor
BC 4-79
Regulament privind metodologia de elaborare, aprobare si diIuzare a normativelor
si instructiunilor tehnice n constructii
BC 2-71; 11-73 ABROGAT
Regulament privind metodologia de planiIicare, elaborare, avizare, aprobare si
publicare a normativelor n constructii si instalatii aIerente constructiilor
BC 11-79 nlocuieste Regulamentul
..../1963; 1964; 1973
Regulament privind organizarea licitatiilor, prezentarea oIertelor si adjudecarea
lucrrilor publice. ndrumtor privind elaborarea documentatiilor necesare
organizrii licitatiilor pentru lucrri publice
BC 7-8-9-92
156
Regulament privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgent speciIice
riscului la cutremure si/sau alunecri de teren
M.O. nr.207 bis/06
Regulament privind protectia si igiena muncii n constructii BC 5-6-7-8-93;
1-94; 10-96
nlocuieste pe cele din
1962 (8-9-10-62); 1964
(1-3-63); 1965 (11-12-
13; 19-20; 22-65); 1966
(1-66)
ABROGAT: Art.3
(BC 1-94);
Cap. 24,26,27,28
(BC 10-96)
nlocuieyte ,Normele
republicane de
protec(ie a muncii
Regulament privind rspunderile n proiectare BC 9-70; 3-73
Regulament privind tipizarea lucrrilor de constructii si a tehnologiilor BC 9-74; 2-78;
8-82

Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romnia BC 14-15-01
Sistem inIormational pentru elaborarea oIertelor lucrrilor de constructii de ctre
societtile comerciale cu activitatea de constructii. Sistem inIormativ pentru
generarea articolelor de deviz si a consumurilor de resurse pe baza descrierii
standard
BC 10-92
Sistemul de proceduri privind eIectuarea de inspectii la organele administratiei
publice locale/judetene care emit autorizatii de construire/desIiintare, precum si la
Iactorii implicati n respectarea prevederilor acestora
BC 4-96
Sistemul evident n activitatea de control tehnic al calittii constructiilor BC 2-81 nlocuieste pe cel din
1963 (16-63)
Solutii cadru de detalii conIormate antiseismic pentru instalatii n constructii BC 7-96 (ordin) IPCT
SpeciIicatie tehnic privind conditii de calitate ale lemnului pentru constructii BC 12-99 (ordin) DGRA - (MTCT)
Tabloul National al Arhitectilor, publicat de Ordinul Arhitectilor din Romnia
conIorm prevederilor Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea proIesiei
de arhitect, republicat
M.O.nr.516 bis/05

157

LEGEND:
Albastru nu avem inIormatii recente
Rosu nu exist n biblioteca CDCAS
Boldat nlocuite
BRO$URA POATE FI ACHIZITIONAT DE LA SEDIUL CDCAS LA PRETUL DE 25,00 RON (250.000 lei)
PERSOAN DE CONTACT:.....................................................................


Elaborat de: Bibliotecar: MATEI EUGENIA
Documentarist: OLAR NICULINA
Redactat de: Redactor: CONATANTINESCU NICOLAE
Teh.Redactor: BRBULESCU CRISTIAN

MNSTERUL TRANSPORTURLOR, CONSTRUCTLOR S TURSMULU

CENTRUL DE DOCUMENTARE
PENTRU CONSTRUCTII,
ARHITECTURA, URBANISM
SI AMENA1AREA TERITORIULUI

BUCURESTI Sos.Pantelimon /nr. 266 Sector 2 Telefon: 255 5022 Fax: 255 5022
E-mail: officecdcas.ro, directorcdcas.ro www.cdcas.ro Cod Postal: 021613

158Gasire dupa nume: Ctrl F