Sunteți pe pagina 1din 431

Solii c atre tineret

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Prefa ta
n vremurile de demult, cnd Ierusalimul urma s a e reconstruit, profetul a auzit ntr-o viziune un mesager ceresc spunndu-i altuia: Gr abe ste-te s i vorbe ste acestor tineri. A sa c a, s i n aceste ultime zile, tinerilor b arba ti s i femei ai mi sc arii advente le-a fost dat s a joace un rol important n drama sfr sitului istoriei acestui p amnt. Domnul a hot art ca tineretul s a constituie mna Sa dreapt a. Testimonies for the Church 7:64. Cu o a sa armat a de lucr atori ca tinerii no stri, bine antrena ti, rii s nzestra ti cu putere, curnd mesajul crucic arii, al n al ta i al apropiatei reveniri a Mntuitorului va putea purtat n ntreaga lume, ct mai grabnic!Education, 271. Astfel de mesaje, au fost transmise tineretului acestei mi sc ari prin Spiritul Profetic nc a de la nceputurile lucr arii noastre. Instrumentul ales de Dumnezeu pentru manifestarea acestui dar, Ellen G. White, a fost o tn ar a de numai 17 ani, atunci cnd s i-a nceput lucrarea. Ea a cunoscut luptele copil ariei s i tinere tii cu puterile ntunericului n Hristos. Multe solii de instruire, s i de asemenea via ta de biruin ta mesaje de simpatie, mustrare s i ncurajare, scrise de peni ta ei, au fost adresate direct tinerilor. Aceste solii au ndreptat ntotdeauna mintea tinerilor c atre Hristos s i Cuvntul S au, ca unic a surs a de putere n formarea unor caractere cre stine nobile, s i au ajutat la cultivarea spiritului de consacrare care i-a caracterizat pe att de mul ti dintre tinerii no stri. Soliile care sugerau ca tinerii s a e organiza ti n grupuri s i societ a ti, n scopul de a lucra pentru Hristos, au fost transmise n 1892 s i 1893. n urma acestor sugestii s-a dezvoltat Societatea tinerilor toare s voluntari s i misionari, care s-a dovedit a o putere n al ta i, n acela si timp, un sprijin sus tinut n via ta tinerilor din mi scarea [8] adventist a din ntreaga lume. n r astimpul ndelungat n care Ellen White a scris pentru tineri, soliile sale au fost publicate n c ar ti; multe articole au ap arut n ndrum atorul tinerilor, iar n alte locuri nu au fost p astrate ntr-o iv

form a organizat a. Aceste sfaturi sunt o mo stenire pre tioas as i ar trebui s a e n minile tuturor tinerilor no stri de ast azi. De aceea, Departamentul Misionarilor Voluntari al Conferin tei Generale a rev azut toate scrierile lui Ellen White de la nceputul lucr arii sale, s i a selec tionat soliile care se refereau la solu tionarea problemelor tinerilor no stri. De si nu a fost ntotdeauna posibil s a se p astreze tot articolul, a fost exercitat a o grij a deosebit a pentru a face acele selec tii care s a redea cu claritate s i exactitate ideea autoarei cu privire la subiectul tratat. De aceea, pentru a se realiza o mbinare echilibrat a a sfaturilor, noi am inclus mult material prezentat deja sub forma unor c ar ti, dar care nu a fost distribuit tinerilor de pretutindeni. Munca de adunare s i aranjare a articolelor cuprinse n acest volum a fost nalizat a de comun acord ntre Trustul de Publica tii Ellen White s i secretarii Departamentului Misionarilor Voluntari al Conferin tei Generale. Prin eforturile sus tinute ale Asocia tiei pentru Publicia tii de Sud, aceast a solie este transmis a mai departe ntr-o form a atractiv a. Sper am ca interesul tinerilor no stri pentru aceast a carte s a-i conduc a la un studiu atent al tuturor soliilor care au fost transmise bisericii r am as i tei prin Spiritul Profetic. Rug aciunea noastr a cea mai erbinte s i st aruitoare este ca aceste solii s a reprezinte o putere real a pentru tinerii mi sc arii advente din ntreaga lume, n ncercarea de perfec tionare s i cizelare a caracterului cre stin, s i s a dea un nou s i impetuos impuls de ascultare, pentru ncheierea s i des avr sirea m are tei noastre misiuni. Mesajul advent pentru ntreaga lume din aceast a genera tie M.E. Kerk Secretarul Departamentului Misionarilor Voluntari al Conferin tei Generale

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Prefa ta Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi Capitolul 1 Cl adind un caracter pentru eternitate . . . . . . . . 22 Un prieten credincios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Sec tiunea 1 Tinta pus a de Dumnezeu naintea tinerilor . . . . . 25 Capitolul 2 O chemare c atre tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Chema ti pentru un destin m are t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Fi ti purt atorii luminii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pre tui ti ideile clare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Chemarea pentru nscriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Tr as aturi esen tiale de caracter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Capitolul 3 C autnd s a-I m pl acu ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Capitolul 4 Standardele succesului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Adev arata integritate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Consacrare deplin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Declar a- ti libertatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Predare deplin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Alegndu- ti destinul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ntreb ari cercet atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Capitolul 5 Zilele noastre de s ans a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Felul de lucr atori necesari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Sursa noastr a de ecien ta ndrept a tirea l auntric a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Capitolul 6 n al timi care pot atinse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Religia structura de baz a a vie tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Responsabilit a ti nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Inuen ta religiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Administrarea talentelor noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Un ideal nalt de atins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Canale ale harului lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Capitolul 7 Standarde ale ecien tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Calicndu-ne pentru lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 , nu evlavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Inteligen ta vi

Cuprins

vii

Instrumentul ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 8 Urc a pe n al timi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltare zilnic a .................................. ntlnind obstacole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 9 Parteneriat cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajungnd din ce n ce mai sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 2 Conictul cu p acatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 10 Satana, un du sman puternic . . . . . . . . . . . . . . Satana deghizat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B at alia pentru ecare suet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 11 Caracterul conictului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chema ti s a ne opunem puterilor r aului . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajutorul Spiritului Sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pre tul victoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 12 Efortul special al lui Satana . . . . . . . . . . . . . . ncrederea n sine este fatal a ......................... ncredere distrug atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controlul min tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perdeaua ridicat a................................... Capitolul 13 Ispita nu este o scuz a pentru p acat . . . . . . . . . Capitolul 14 T aria de caracter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prin puterea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 15 Templul suetului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idealul lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altare profanate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Degradarea prin ng aduirea senzualit a tii . . . . . . . . . . . . . . . Ajutor n ispit a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 16 Nu sunte ti ai vo stri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezultatele deplinei consacr ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toate puterile noastre i apar tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pre tul unui suet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decizia la care suntem chema ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 17 Adev arata convertire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . schimbat Nu sentimente, ci o via ta a ................... Practicarea religiei adev arate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via ta sn tit a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lan turile lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 18 Sfat c atre o ic a r asf a tat a ................

45 46 46 46 48 48 51 52 52 53 55 55 56 56 58 59 59 60 61 62 63 63 65 65 66 66 66 68 68 69 69 70 71 71 72 72 73 74

viii

Solii c atre tineret

Controlul imagina tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Supune- ti pasiunile s i sentimentele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Capitolul 19 nt arirea caracterului prin ncercare . . . . . . . . 77 Puritate indiferent de circumstan te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Mai degrab a moarte dect dezonorare . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Capitolul 20 Rezistnd ispitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Inutilitatea de a ocoli ispitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Datoria mai presus de nclina tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Capitolul 21 Natura n sel atoare a p acatului . . . . . . . . . . . . 82 Cercetarea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Capitolul 22 Un avertisment mpotriva scepticismului . . . 84 Pericolul asocierii cu sceptici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ncrederea n sine s i orbirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Nevoia de curaj moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Furtuna se apropie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Dependen ta zilnic a de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Capitolul 23 Un punct slab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Controlul gndurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Sec tiunea 3 C stignd victorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Capitolul 24 nainte s i n sus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Dumnezeu nu este ira tional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Dezvolt a ncrederea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Pre tul victoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Capitolul 25 Perfectarea caracterului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Pune ti-v a tinte nalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Cultiv a ecare nsu sire pl acut a a caracterului . . . . . . . . . . . 97 Cererile Sale pot aduse la ndeplinire . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Dependen ta noastr a permanent a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Capitolul 26 Lupta credin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Credin ta tr ait a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Un conict de o via ta Capitolul 27 Victoria cuvenit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 s Credin ta i datorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Capitolul 28 Cum s a i puternic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Contempla ti-I slava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Bucurie prin c ain ta Capitolul 29 Via ta victorioas a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Inuen ta dominatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Cuprins

ix

Capitolul 30 Credin ta vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu depinde ti de sentimente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contemplarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contemplarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schimbarea modului de a gndi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sn tirea o lucrare zilnic a ........................ S a facem din religie o preocupare major a ............. progresiv Sn tirea, o experien ta a .................... Valoarea ncerc arilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Locul secret al puterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 31 Unirea cu Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 4 Umblnd n lumin a ....................... Capitolul 32 Crescnd n har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cre sterea, necesar a pentru statornicie . . . . . . . . . . . . . . . . . Examinarea inimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vegheaz as i roag a-te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posibilit a ti nelimitate pentru bine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Predarea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 33 Asem anarea cu lumea . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calea cea larg a ................................... Preg atirea pentru venirea lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care este avantajul? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 34 Experien ta cre stin a autentic a ............ Harul salvator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primii pa si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deschiznd calea pentru binecuvntarea lui Dumnezeu . . Capitolul 35 Autodisciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puterea autocontrolului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Controlul asupra spiritului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nici o scuz a pentru p ac atuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 36 O experien ta Puterea crucii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loialitate fa ta ................ Nevoia unei cunoa steri prin experien ta Fr a tia cre stin a .................................... Religia nu este un sentiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 37 Credincios n cele mai mici lucruri . . . . . . . Un caracter bine echilibrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108 108 109 109 110 110 111 112 112 113 114 115 116 116 117 117 118 119 120 120 122 123 124 124 125 125 127 127 128 129 130 130 131 132 132 133 135 135

Solii c atre tineret

Credincio sie n via ta de zi cu zi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 38 Responsabilitate pentru lumin a .......... Capitolul 39 Seriozitatea telului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cooperarea cu Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Serviciu din toat a inima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoarea concentr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cea mai nalt a motiva tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bucuria trainic a................................... Capitolul 40 Exercitarea voin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Nesiguran ta i ndoial a............................. Putere prin supunerea voin tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voin ta lui Dumnezeu unit a cu voin ta omului . . . . . . . . . . . Un efort special este esen tial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 41 ndrumare divin a ...................... Capitolul 42 Lucrarea t acut a a Spiritului Sfnt . . . . . . . . . Dovada ajutorului divin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 43 Hristos cel l auntric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R aspunsul S au la credin ta noastr a.................... Modela ti de dragostea Lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M arg aritarul de mare pre t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 44 Negarea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 45 Caracterul pe care Dumnezeu l aprob a. . . . Este nevoie de efort perseverent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta prietenilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... Hristos, singura noastr a speran ta Capitolul 46 Prezen ta continu a a lui Hristos . . . . . . . . . . . de lucrare . . . . . . . . . . Sec tiunea 5 Preg atirea pentru o via ta Capitolul 47 Educa tia cre stin a ...................... tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hristos, marele nv a ta Capitolul 48 Adev arata educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esen tialul n educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cea mai nalt a educa tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 49 Nevoia unei educa tii cre stine . . . . . . . . . . . . Preg atindu-ne pentru servicii mai nalte . . . . . . . . . . . . . . . O educa tie atotcuprinz atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s Cuno stin ta i autodisciplin a......................... mplinind a stept arile p arin tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 50 Educa tie pentru ve snicie . . . . . . . . . . . . . . . .

136 137 138 138 139 139 140 140 142 142 142 143 145 146 147 148 149 149 149 151 152 153 153 154 154 156 157 158 158 160 161 161 162 162 162 163 163 165

Cuprins

xi

Capitolul 51 O preg atire practic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 O educa tie echilibrat a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Avantajul muncii folositoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 cum s nva ta a g ate sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 n cmpul misionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Capitolul 52 Devotamentul studentului . . . . . . . . . . . . . . . 169 Caracter s i comportament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Valoarea disciplinei n s coli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Capitolul 53 Ocaziile studentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ajutndu-i pe al tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 M are tia lucrurilor esen tiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Capitolul 54 Preg ati ti-v a pentru slujire . . . . . . . . . . . . . . . 173 Consacr a- ti abilitatea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Preg atirea pentru ceea ce va veni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Echilibra ti de principii corecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Capitolul 55 Dorin ta de dezvoltare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Capitolul 56 Adev arata n telepciune . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Biblia s i s tiin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 tura lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 nv a ta Capitolul 57 Pune ti-v ao tint a nalt a . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Men tine ti-v a personalitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 O slujire din toat a inima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 F acnd ct mai mult n via ta Sec tiunea 6 Slujirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Capitolul 58 Tinerii, chema ti s a e lucr atori . . . . . . . . . . . 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Lucra ti prin credin ta Chema ti pentru a voluntari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Capitolul 59 Responsabilitate pentru c stigarea de suete186 Capitolul 60 M arturisind pentru Hristos . . . . . . . . . . . . . . 187 Conversa tiile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 C stignd pe cei dragi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 St aruin ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Capitolul 61 Lucrarea personal a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Capitolul 62 Tinerii, c stig atori de suete . . . . . . . . . . . . . 191 Grija pentru al tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 O lucrare de f acut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 De unde s a ncepem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Cea mai de succes cale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

xii

Solii c atre tineret

Capitolul 63 Diferitele aspecte ale slujirii . . . . . . . . . . . . . ................................ C stignd ecien ta Capitolul 64 O lucrare neegoist a .................... Capitolul 65 R asplata h arniciei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Binecuvntarea lucr arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajutnd n cas a ................................... Tes atura destinului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 66 Demnitatea muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munca zic a, contra jocurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemplul lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lec tia h arniciei voioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 67 Sem annd lng a ape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darul de a cnta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea misionar a medical a........................ Capitolul 68 Mai multe direc tii de slujire . . . . . . . . . . . . . Fiecare are locul s au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea Scolii de Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea Bibliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea de colportaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nv a tnd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afacerile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea medical a................................. Pastora tia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea n misiuni str aine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slujirea tineretului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 69 O lucrare binevenit a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s a ne raport am la gre seli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cea mai nalt a lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 70 Credincio sia n lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . Necredincio sia este nregistrat a...................... Adev aratele motive n slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... Sec tiunea 7 S an atate s i ecien ta Capitolul 71 Stiin ta de a tr ai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S an atate s i autocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via ta o responsabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 72 P astrarea s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 73 Sn tenia s an at a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rela tia dintre s an atate s i cl adirea caracterului . . . . . . . . . .

195 195 196 197 197 198 198 200 200 201 201 203 203 203 205 205 205 206 206 207 207 208 209 209 210 211 211 212 213 213 214 217 218 218 219 220 221 221

Cuprins

xiii

Necump atarea degradeaz a .......................... A- ti propriul st apn o datorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 74 O educa tie echilibrat a .................. Capitolul 75 Educa tia ob tinut a pe seama s an at a tii . . . . . . Capitolul 76 nsemnul noble tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectul obiceiurilor zice asupra min tii . . . . . . . . . . . . . . . F auritori ai propriului destin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cump atarea r aspl atit a din bel sug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religia s i s an atatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 8 Via ta devo tional a......................... Capitolul 77 Rug aciunea, fort area ta noastr a ........... Cum s a te rogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rug aciunea aduce putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 78 Puterea rug aciunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n leg atur a cu innitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiecare rug aciune sincer a prime ste r aspuns . . . . . . . . . . . . Capitolul 79 Atitudinea noastr a n rug aciune . . . . . . . . . . s Capitolul 80 Credin ta i rug aciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 81 Valoarea studiului biblic . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrarea de mijlocire a lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea intelectual a............................ Cea mai nalt a cultur a.............................. tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblia, cel mai mare nv a ta Capitolul 82 Cerceteaz a Scripturile pentru tine . . . . . . . . Capitolul 83 Eforturi perseverente n studiul Bibliei . . . . Deschi si la minte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Respectul n studiul Bibliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 84 R asplata unui studiu biblic st aruitor . . . . . . Biblia un ghid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 85 Biblia ca educator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vocea Celui Ve snic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adev arata lozoe a vie tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 86 Respectul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comportamentul n casa lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . de lucrurile religioase . . . . Comportamentul u suratic fa ta bine ancorat Capitolul 87 O speran ta a................ Sec tiunea 9 Lectura s i muzica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222 222 224 225 226 226 227 228 228 229 230 230 231 232 232 233 234 235 236 236 237 237 239 240 241 241 242 242 244 244 245 245 245 247 247 248 250 251

xiv

Solii c atre tineret

Capitolul 88 Alegerea lecturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta lecturilor d aun atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Du smanii spiritualit a tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cartea c ar tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 89 Exemplul efesenilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C ar tile de magie de ast azi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minte inapt a pentru gnduri solemne . . . . . . . . . . . . . . . . . C ar ti care conduc ntr-o direc tie gre sit a ............... Rupnd vraja magiei lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 90 Hran a potrivit a pentru minte . . . . . . . . . . . . . Rezultatul lecturilor de c tiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starea de ebrietate mintal a.......................... Remediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primii pa si n p acat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 91 Biblia, cea mai interesant a carte . . . . . . . . . . Caracterizarea p acatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 92 Veghea ti cu grij a c ar arile suetului . . . . . . . Neghina s i grul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 93 Formarea unui caracter cre stin . . . . . . . . . . . Se recomand a o lectur a selectiv a..................... Capitolul 94 Rezultatul c tiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 95 Avantajele muzicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muzica, un dar pre tios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 96 Utilitatea muzicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Un talent cu inuen ta n armonie cu muzicienii cerului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumnezeu l audat prin cnt ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 97 O folosire gre sit a a muzicii . . . . . . . . . . . . . . Muzica, o putere spre bine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 10 Ispr avnicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 98 Lec tii de economie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economisind pentru misiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ag aduirea de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea talan tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nu exist a timp de pierdut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R asplata sacriciului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 99 Spiritul de sacriciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnele harului n inim a ...........................

252 252 252 254 255 255 256 256 257 258 258 259 260 260 262 263 264 265 266 266 269 270 270 272 272 273 273 274 275 277 278 278 279 279 280 280 282 282

Cuprins

xv

Capitolul 100 Zecimea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recunoa sterea lui Dumnezeu ca St apn . . . . . . . . . . . . . . . Apar tine lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 101 Cinste ste pe Domnul cu averile tale . . . . Comori n ceruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F ar a scuz a ....................................... Zecimea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 102 Responsabilitatea individual a........... Valoarea banilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 103 Darurile de s arb atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . P acatul ng aduin tei de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daruri pentru Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 104 Economia n mbr ac aminte . . . . . . . . . . . . . T ag aduirea de sine i este pl acut a lui Dumnezeu . . . . . . . Dragostea de etalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simplitatea puritan a............................... Capitolul 105 Satisfacerea eului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O form a de idolatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrurile importante pe primul loc . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datoria de a t ag adui eul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Repetarea n a face fotograi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 106 Economie s i generozitate . . . . . . . . . . . . . . U si deschise pentru a de folos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strnge ti rimiturile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum s a economisim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 11 Via ta de familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 107 Un c amin cre stin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 108 Credincio sie n ndatoririle casnice . . . . . . Capitolul 109 Religia n c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorbirea lipsit a de amabilitate n c amin . . . . . . . . . . . . . . . C aminul o lec tie practic a ........................ Capitolul 110 C aminul o s coal a de preg atire . . . . . . . . ndatoririle zilnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R asplata mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posibilitatea instruirii n c amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 111 Respect s i dragoste pentru p arin ti . . . . . . . Un destin n ascultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 112 O binecuvntare n c amin . . . . . . . . . . . . . .

283 284 284 285 285 286 286 288 289 290 290 291 292 293 293 294 295 295 296 297 297 298 298 299 300 301 302 303 304 304 305 306 306 306 307 308 308 310

xvi

Solii c atre tineret

de p Ascultarea fa ta arin ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 113 Cl adirea caracterului n c amin . . . . . . . . . . F acndu-i ferici ti pe p arin ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Putere pentru conict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irascibili la restric tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilitate individual a........................ mbr aca ti cu neprih anirea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 114 Tinerii trebuie s a poarte responsabilit a ti . . F acnd un c amin fericit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 115 Ceasul de nchinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 116 Ospitalitatea cre stin a.................. Sec tiunea 12 mbr ac aminte s i nfrumuse tare . . . . . . . . . . . . Capitolul 117 Piese n cl adirea caracterului . . . . . . . . . . . Adev arata mpodobire s i nfrumuse tare . . . . . . . . . . . . . . . Aspectul exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M arturisirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religia judecat a dup a mbr ac aminte . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 118 mbr ac amintea s i caracterul . . . . . . . . . . . . Rela tia cu moda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 119 mbr ac amintea adecvat a ............... Economie n mbr ac aminte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calitate s i bun-gust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S an atate s i cur a tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gra tia s i frumuse tea natural a ....................... Capitolul 120 Inuen ta mbr ac amintei . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 121 Simplitatea n mbr ac aminte . . . . . . . . . . . . O curs a ntins a poporului lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de reform a ................................ mpodobirea interioar a ............................ Capitolul 122 Idolatria mbr ac amintei . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 123 Adev arata podoab a ................... Urmnd lumea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 13 Recreere s i distrac tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 124 Valoarea recrea tiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recreerea cre stin a ................................ Dragostea de frumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maestrul-artist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nepotrivi ti pentru a rezista ispitei . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 312 312 313 314 314 314 315 315 317 318 319 320 320 321 322 322 323 323 325 325 325 326 326 327 328 328 329 330 331 332 332 335 336 336 337 338 338

Cuprins

xvii

Capitolul 125 Dragostea de pl aceri lume sti . . . . . . . . . . . 339 Calea n telepciunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Credincio sie n lucruri m arunte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dorin te nemplinite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Ocazii de a m arturisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Capitolul 126 Cuvinte de sfat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Capitolul 127 Distrac tii periculoase pentru tineri . . . . . . . 345 Un veac nefast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Un timp de ncercare pentru tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Desp ar tire de lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 F ag aduin te pentru tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Capitolul 128 S apnd principii corecte n inimile tinerilor350 Relaxare s i amuzament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Pune ti la dispozi tia tinerilor distrac tii nevinovate . . . . . . . 351 Recreerea prin lucrare misionar a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Capitolul 129 Inuen te nesnte la lucru . . . . . . . . . . . . . . 353 Capitolul 130 Bucuria n religie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Exemplul lui Isus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Capitolul 131 Recreerea cre stin a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Principii contrastante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Capitolul 132 Reuniuni sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Descoperirea lipsei de spiritualitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Inuen te subtile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Antidotul pentru frivolitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Reuniuni sociale permise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Capitolul 133 Cum s a ne petrecem vacan tele . . . . . . . . . . 362 Sursele pl acerii cre stine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 Capitolul 134 Societ a tile literare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Capitolul 135 Dansul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Pe c ararea desfrului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Pericolul distrac tiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 C al auzi ti de principii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Sec tiunea 14 Rela tii sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Capitolul 136 Rela tii sociale pentru a salva . . . . . . . . . . . 372 Asocierile inuen teaz a destinul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Capitolul 137 Sociabilitatea s i curtoazia cre stin a . . . . . . . 374 Capitolul 138 Principii ndrum atoare . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Fiul risipitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

xviii

Solii c atre tineret

Invita tia plin a de har a lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . nconjura ti de mila lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 139 Inuen ta tov ar as iei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M asura puterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demni de ncredere s i credincio si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 140 Inuen ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilitatea noastr a .......................... Capitolul 141 Alegerea tovar as ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 142 Regula de aur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 143 Adev aratul ranament . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de adev arata curtoazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alegerea tovar as ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 144 Respingerea prieteniilor lume sti . . . . . . . . Cuvintele noastre, un izvor de ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta noastr a.................................. Capitolul 145 Discu tii despre lucrurile cere sti . . . . . . . . . Motivele standardelor sc azute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de o minte ndreptat a spre cer . . . . . . . . . . . . . . . . Un proces puternic de sn tire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 146 Sem anarea semin telor s albatice . . . . . . . . . Ispita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amuzamentele de sarte nu aduc adev arata fericire . . . . . . Capitolul 147 Vizitatorii necredincio si . . . . . . . . . . . . . . . Sec tiunea 15 Perioada de curtenie s i c as atoria . . . . . . . . . . . Capitolul 148 Dragostea adev arat a .................. C autnd sfat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alegerea partenerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 149 Forme gre site de curtenie . . . . . . . . . . . . . . Inuen ta experien tei religioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C as atoriile n prip a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 150 Logodne cu necredincio si . . . . . . . . . . . . . . Probe pentru dragoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rezultatele neascult arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O logodn a desf acut a .............................. Judecata matur a un lucru esen tial . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 151 Nevoia de sfat s i c al auzire . . . . . . . . . . . . . Un ghid des avr sit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comportamentul onorabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

377 378 379 380 382 383 383 385 386 387 387 388 389 389 390 391 391 392 393 394 394 395 397 399 400 400 401 402 402 403 404 404 405 406 406 407 407 408

Cuprins

xix

Nevoia de o judecat a s an atoas a ..................... Trebuie s a cere ti sfatul p arin tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de mam Comportamentul fa ta a, un test . . . . . . . . . . . . . . . ............... Impulsurile nu sunt puncte de referin ta Dragostea divin a .................................. Capitolul 152 C as atoria prematur a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pericolul angajamentelor premature . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 153 C as atorii n telepte s i nen telepte . . . . . . . . Jugul nepotrivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C as atoria potrivit a ................................ C as atoriile n grab a ............................... Inuen ta lui Satana asupra c as atoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 154 A se c as atori s i a da n c as atorie . . . . . . . . . Pasiunea nesfnt a................................. C alcarea legilor s an at a tii s i ale modestiei . . . . . . . . . . . . . . Dispre tuirea sfaturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caracteristicile iubirii adev arate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C autarea c al auzirii divine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 155 Responsabilitatea c as atoriei . . . . . . . . . . . . Capitolul 156 Judecata clar as i autocontrolul n c asnicie Privind nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pasiunea dominatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de autocontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 157 Exemplul lui Isaac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

410 410 411 412 412 414 414 415 415 416 416 416 418 418 419 419 420 420 422 423 423 423 424 425

xx

Solii c atre tineret

Introducere

Capitolul 1 Cl adind un caracter pentru eternitate


Am un interes profund n ceea ce-i prive ste pe tineri s i cea mai a mea este s mare dorin ta a-i v ad str aduindu-se s a- si perfec tioneze caracterele cre stine, c autnd ca prin studiu plin de rvn as i rug aciune st aruitoare s a dobndeasc a acea preg atire esen tial a pentru a sluji cu demnitate cauza lui Dumnezeu. Sper s i mi doresc din tot suetul s a-i v ad ajutndu-se unul pe cel alalt s a ating a un nivel mai nalt al experien tei cre stine. Hristos a venit s a ne nve te pe noi, familia uman a, care este calea spre mntuire s i a f acut ca aceast a cale s a e att de neted as i clar a, nct s i un copila s s a poat a merge pe ea. Hristos i implor a pe discipolii S ai s a mearg a nainte pentru a-L cunoa ste pe Dumnezeu; s i urmnd zilnic sub pov a tuirea Sa, vor nv a ta c a ie sirea Lui este preg atit a la fel ca s i diminea ta. A ti privit soarele n al tndu-se s i zorile rev arsndu-se peste p amnt s i cer. Pu tin cte pu tin, lic arirea cre ste pn a cnd soarele apare; apoi lumina cre ste constant, tot mai puternic as i mai clar a pn a cnd este atins a deplina m are tie a miezului zilei. Aceasta este o ilustrare frumoas a a ceea ce Dumnezeu dore ste s a fac a pentru copiii S ai, n procesul de perfec tionare a experien tei lor cre stine. Umblnd zi de zi n lumina pe care El ne-o transmite, n ascultare supus as i de de toate poruncile Sale, experien [16] bun avoie fa ta ta noastr a va cre ste s i se va extinde pn a cnd vom ajunge la statura deplin a de b arba ti s i femei n Isus Hristos. Tinerii au nevoie s a p astreze mereu naintea lor calea pe care a urmat-o Hristos. La ecare pas, aceasta a fost o cale a biruin tei. Hristos nu a venit pe p amnt ca un mp arat care s a conduc a toate na tiunile. El a venit ca un om umil ca s a e ispitit s i s a biruie ispita, pentru a merge nainte, a sa cum trebuie s a facem s i noi pentru aL cunoa ste pe Dumnezeu. Studiind via ta Lui, vom nv a ta ct de mult face Dumnezeu pentru copiii S ai, prin Fiul S au. Vom nv a ta c a, orict de mari ar ncerc arile noastre, ele nu pot dep as i ce a ndurat Hristos, pentru ca noi s a putem cunoa ste calea, adev arul s i 22

Cl adind un caracter pentru eternitate

23

n conformitate cu exemplul S via ta. Printr-o via ta au, ne vom ar ata de sacriciul pe care El l-a f aprecierea fa ta acut n favoarea noastr a. Tinerii au fost r ascump ara ti cu un pre t innit: sngele Fiului lui Dumnezeu. Gndi ti-v a la sacriciul Tat alui de a-I permite Fiului S au s a fac a acest sacriciu. Gndi ti-v a la ce a renun tat Hristos cnd a p ar asit cur tile cere sti s i tronul mp ar atesc pentru a- si da via ta, o jertf a zilnic a pentru oameni. El a ndurat repro suri s i batjocuri. A suportat toate insultele s i b ataia de joc pe care oameni plini de r autate le-au putut ngr am adi asupra Lui. Si dup a ce Si-a ndeplinit misiunea de pe p amnt, a suferit moartea pe cruce. Gndi ti-v a la suferin tele pe care le-a ndurat pe cruce cuiele p atrunzndu-I n mini s i picioare, batjocura s i ocara din partea celor pe care El [17] venise s a-i salveze, gndi ti-v a la fa ta ascuns a a Tat alui S au. Dar, trecnd prin toate acestea, Hristos a f acut posibil, ca to ti cei care comparabil doresc s a poat a avea o via ta a cu a lui Dumnezeu. Un prieten credincios Atunci cnd S-a n al tat la Tat al, Hristos nu Si-a l asat urma sii f ar a ajutor. Spiritul Sfnt, ca reprezentant al S au, s i in tele cere sti, ca ngeri p azitori, sunt trimi si pentru a da ajutor celor care, n ciuda marilor greut a ti, duc lupta cea bun a a credin tei. Aduce ti-v a aminte ntotdeauna c a Isus este ajutorul vostru. Nimeni nu n telege la fel de bine ca El particularit a tile caracterelor voastre. El vegheaz a asupra voastr as i, dac a sunte ti dispu si s a ti c al auzi ti de El, va mpr as tia n benec jurul vostru o inuen ta a, ce v a va da posibilitatea s a face ti voia Lui n toate. , noi ne preg n aceast a via ta atim pentru via ta viitoare. n curnd, va o mare reexaminare, n care ecare suet care caut a s a- si des avr seasc a un caracter cre stin trebuie s a suporte testul ntreb arilor cercet atoare ale lui Dumnezeu: A ti fost voi un exemplu demn de urmat pentru al tii? A ti vegheat asupra suetelor ca unii care trebuie s a dea socoteal a de aceasta? O stirea cereasc a este interesat a cu privire la tineri s i extrem de dornic a s a trece ti cu bine ncercarea, ca s a pute ti s a auzi ti aceste cuvinte de aprobare: Bine, rob bun s i [18] credincios... Intr a n bucuria St apnului t au. Fie ca tinerii s a- si aduc a aminte c a aici s i acum ei trebuie s as i formeze caractere pentru ve snicie s i c a Dumnezeu a steapt a ca

24

Solii c atre tineret

s ei s a fac a totul foarte bine. Fie ca cei cu mai mult a experien ta a vegheze asupra celor mai tineri, iar atunci cnd v ad c a sunt ispiti ti, s a-i ia deoparte s i s a se roage cu s i pentru ei. Domnul va vedea recunoa sterea din partea noastr a a sacriciului de nepre tuit al lui Hristos pentru noi n interesul pe care-l vom ar ata n salvarea celor pe care El a venit s a-i salveze. Dac a tinerii l vor c auta pe Dumnezeu, El va face ca str adaniile lor s a e eciente.Ellen G. White, The [19] Youths Instructor, November 21, 1911.

Sec tiunea 1 Tinta pus a de Dumnezeu naintea tinerilor

[20] Pentru ca lucrarea s a poat a nainta n toate direc tiile, Dumnezeu cheam a tinere tea plin a de vigoare, zel s i curaj. El i-a ales pe tineri s a ajute la naintarea cauzei Sale. Pentru ca s a fac a planuri cu mintea limpede s i s a execute cu o mn a curajoas a, este nevoie de ntreaga lor energie. Tinerii s i tinerele sunt invita ti s a- si predea puterea tinere tii lor lui Dumnezeu, ca, prin exersarea puterilor lor, prin gnduri pline de agerime, iste time s i ac tiuni viguroase, ei s a poat a aduce slav a lui Dumnezeu s i salvarea pentru aproapele lor”. Gospel Workers, 67.

[21]

Capitolul 2 O chemare c atre tineri

Dumnezeu dore ste ca tinerii s a devin a b arba ti s i femei plini de seriozitate, pentru a preg ati ti s a ac tioneze n nobila Sa lucrare s i pentru a capabili s a poarte responsabilit a ti. Domnul cheam a oameni tineri, cu inimi nentinate, puternici, curajo si s i hot ar ti s a lupte b arb ate ste n b at alia ce le st a nainte, prin care ei l pot prosl avi pe Dumnezeu s i pot o binecuvntare pentru omenire. Dac a ar studia Biblia, dac as i-ar calma dorin tele impetuoase s i ar asculta vocea Creatorului s i a Mntuitorului lor, tinerii nu numai c a ar n pace cu Dumnezeu, dar ar descoperi c a sunt nnobila ti s i cultiva ti. Ar n interesul t au ve snic, tn arul meu prieten, s a dai aten tie sfaturilor din inestimabil Cuvntul lui Dumnezeu, pentru c a ele au o importan ta a pentru tine. Te sf atuiesc s a i n telept s i s a iei n considerare care ar rezultatul unei vie ti tr aite la ntmplare, necontrolat a de Spiritul lui Dumnezeu. Nu v a n sela ti: Dumnezeu nu Se las a s a e batjocorit. Ce seam an a omul, aceea va s i secera. Cine seam an a n rea lui p amnteasc a va secera din rea p amnteasc a putrezirea. De dragul suetului t au, de dragul lui Hristos, care S-a dat pe Sine pentru a te salva pe tine de la dezastru, opre ste-te asupra punctului de plecare, , s n care hot ar as ti ce vei face n via ta i cnt are ste bine responsabilit a tile, oportunit a tile s i posibilit a tile tale. Dumnezeu ti-a dat o s ans a de a mplini un destin m are t. Inuen ta ta poate spune despre adev arul lui Dumnezeu. Po ti conlucr ator cu Dumnezeu n marea lucrare de [22] r ascump arare a oamenilor... Chema ti pentru un destin m are t O, dac a tinerii ar putea aprecia destinul m are t la care sunt chema ti! Chibzui ti bine asupra c ar arilor pa silor vo stri. ncepe ti-v a lucrarea cu scopuri nalte s i snte s i ti hot ar ti ca, prin puterea harului lui Dumnezeu, s a nu v a abate ti de la c ararea cea dreapt a. Dac a ncepe ti s a merge ti ntr-o direc tie gre sit a, ecare pas va pres arat cu 26

O chemare c atre tineri

27

pericole s i dezastre s i, dac a ve ti continua, v a ve ti abate de la c ararea cea dreapt a a adev arului, siguran tei s i succesului. Ave ti nevoie ca mintea s a v a e nt arit as i energiile voastre morale s a e nviorate de puterea divin a. Cauza lui Dumnezeu reclam a cele mai nalte performan te ale unei in te s i este nevoie urgent a, n multe cmpuri de activitate, de tineri cu calic ari literare. Este nevoie de oameni n care te po ti ncrede c a vor trudi pe ogoarele ntinse, care acum sunt gata pentru seceri s. Tinerii cu calit a ti obi snuite, care s-au consacrat ntru totul Domnului, care nu sunt corup ti de viciu s i necur a tii, vor ncununa ti pentru de succes s i vor avea posibilitatea de a face o lucrare m area ta Domnul. Fie ca tinerii s a dea aten tie avertismentelor s i s a e cu mintea treaz a. Ct de mul ti tineri s i-au risipit puterea dat a de Dumnezeu n nimicuri s i petreceri f ar a rost! Ct de multe povestiri dureroase s-au ridicat naintea mea despre tineri care au devenit nimic altceva dect epave umane din punct de vedere mintal, moral s i zic, din cauza toler arii viciului! Constitu tia lor zic a e ruinat a, utilitatea vie tii lor, risipit a, datorit a indulgen tei n pl aceri p ac atoase. V a sf atuiesc pe voi, tinerii de as-t azi, lipsi ti de griji s i nep as atori, converti ti-v as i deveni ti mpreun a-lucr atori, cu Dumnezeu. Face ti [23] ca ndeletnicirea vie tii voastre s a e binecuvntarea s i salvarea altora. Dac a ve ti c auta ajutor la Dumnezeu, puterea Lui lucrnd n voi va dobor toate tendin tele opozante s i ve ti deveni sn ti ti prin adev ar. P acatul este prezent printre tinerii de ast azi ntr-o propor tie alarmant a, dar scopul pentru care s a face ti tot ce pute ti s a e acela de a salva suete din puterea lui Satana. Fi ti purt atorii luminii Purta ti lumina oriunde v-a ti aa; ar ata ti c a voi ave ti puterea soliei, c a nu sunte ti o persoan a indecis a, ce poate u sor inuen tat a de agen tii celui r au. Nu ceda ti cu drag a inim a sugestiilor celor ce l dezonoreaz a pe Dumnezeu, ci mai degrab a c auta ti s a ndrepta ti, s a corecta ti s i s a salva ti suete din mna celui r au. Apela ti la rug aciune, convinge ti n numele blnde tii s i al umilin tei de caracter pe cei care se opun lor n si si. Un suet salvat din p acat s i adus sub stindardul lui Hristos v a va aduce bucurie n ceruri

28

Solii c atre tineret

s i va pune o stea n coroana voastr a de s arb atoare. Un suet salvat, prin inuen ta sa pozitiv a, va aduce alte suete la cuno stin ta mntuirii s i astfel lucrarea se va multiplica s i numai dezv aluirile din ziua judec a tii vor ar ata extinderea manifest arii acestei lucr ari. Nu ezita ti s a lucra ti pentru Domnul, deoarece crede ti c a nu ve ti putea face mare lucru. Face ti acel pu tin cu credincio sie, pentru c a Dumnezeu va lucra al aturi de eforturile voastre. El va scrie numele t au n Cartea vie tii ca pe unul care este valoros s i care merit a s a intre pe Dumnezeu n bucuria Domnului. S a-L implor am cu st aruin ta ca lucr atorii s a se ridice spre a ac tiona n cmpurile albe, gata de [24] seceri s; c aci mare este seceri sul s i pu tini sunt secer atorii... Pre tui ti ideile clare Tinerii ar trebui s a aib a idei clare, planuri n telepte, pentru a fructica cele mai multe dintre s ansele ce li se ofer a, dnd dovad a de aceea si inspira tie s i acela si curaj care i-au animat pe apostoli. Ioan spune: V-am scris, tinerilor, indc a sunte ti tari, s i Cuvntul lui Dumnezeu r amne n voi, s i a ti biruit pe cel r au. Un standard nalt este pus naintea tinerilor s i Dumnezeu i invit a s a vin as i s a lucreze efectiv n serviciul S au. Tinerii cu inima dornic a dup a adev ar, care doresc s a e elevi la s coala lui Hristos, pot face o lucrare extraordinar a pentru El, numai dac a dau aten tie comenzii C apitanului a sa cum r asun a peste veacuri, pn a n timpurile noastre: Nu te asem ana cu lumea, i puternic. cu DomVoi ar trebui s a ti oameni care vor umbla n umilin ta nul, care vor sta naintea Lui cu rea nou a pe care El le-o va da, liberi de necur a tie, liberi de orice contaminare, de senzualitatea care corupe aceast a vrst a. Voi trebuie s a ti oameni care dispre tuiesc falsitatea s i sl abiciunea, care vor avea curajul s a sus tin a adev arul, s a e curajo si, s a tin a ridicat stindardul p atat de snge al Prin tului Emanuel. Talentele voastre se vor dezvolta, dac a le folosi ti pentru Domnul, s i vor considerate pre tioase de c atre El, care le-a cump arat cu un pre t nem asurat. Nu sta ti neglijnd s a face ti ceva, pur s i simplu pentru c a nu pute ti face ceva spectaculos, ci face ti orice g asesc minile voastre s a fac a, tot mai aproape de perfec tiune s i cu toat a puterea...

O chemare c atre tineri

29

Chemarea pentru nscriere Hristos cheam a voluntari pentru a se nscrie sub amura Sa s i ca s a poarte stindardul crucii naintea lumii. Biserica tnje ste dup a [25] ajutorul tinerilor care vor r aspndi o m arturie curajoas a, care vor trezi cu zelul lor fervent energiile amor tite ale poporului lui Dumnezeu crescnd astfel puterea bisericii n lume. Sunt c auta ti tineri care s a reziste tenta tiilor lume sti s i care s a- si ridice vocea pentru a avertiza mpotriva primilor pa si n direc tia imoralit a tii s i a viciului. Dar, mai nti, tinerii care l vor servi pe Dumnezeu s i se vor consacra lucr arii Sale trebuie s a- si cure te templul suetului de necur a tie s i s a-L ncoroneze pe Hristos n inima lor; astfel vor putea s a depun a efort n munca lor de cre stini s i s a manifeste zel n a-i convinge pe oameni s a se mpace cu Hristos. Nu vor r aspunde tinerii no stri invita tiei lui Hristos: Iat a-m a, trimite-m a? Tinerilor, ie si ti nainte s i identica ti-v a ca mpreun a-lucr atori cu Hristos, ridica ti lucrarea de unde a l asat-o El s i continua ti-o pn a la ncheierea ei.The Review and Herald, 16 iunie, 1891. Tr as aturi esen tiale de caracter Dumnezeu nu le porunce ste tinerilor s a aib a mai pu tine aspira tii. Elementele de caracter care-l fac pe un om plin de succes s i onorat printre oameni dorin ta de nest apnit dup a un bine ct mai mare, neobosit voin ta nenfricat a, eforturi extenuante, perseveren ta a nu [26] trebuie strivite sau anihilate.Patriarchs and Prophets, 602.

Capitolul 3 C autnd s a-I m pl acu ti


Dumnezeu are o lucrare special a de f acut pentru ecare individ n parte. Fie ca sl abiciunea acestei lumi, scoas a la lumin a n s alile de judecat as i publicat a n ziare, s a ne aduc a mai aproape de Dumnezeu s i, tr aind credin ta bazat a pe promisiunile Sale, harul S au se puternic va manifesta n noi. Noi putem avea o inuen ta a n lumea aceasta. Dac a puterea conving atoare a lui Dumnezeu e cu noi, vom n stare s a conducem la convertire suete care sunt n p acat. Simplitatea noastr a va realiza multe n aceast a lucrare. Nu ar trebui s a ncerc am s a atingem pozi tii nalte sau s a c stig am premiile oamenilor. Tinta noastr a nu ar trebui s a e s a devenim cei mai mari. Ar trebui s a avem ochi numai pentru gloria lui Dumnezeu. Ar trebui s a lucr am cu toat a inteligen ta pe care ne-a dat-o El, plasndu-ne n calea luminii, astfel nct harul S au s a vin a asupra noastr a, s a ne modeleze s i s a ne cizeleze, pentru a ne asem ana cu Divinitatea. Cerul a steapt a s a- si reverse cele mai bogate binecuvnt ari asupra celor ce s-au consacrat n slujba lui Dumnezeu n aceste ultime zile ale istoriei p amntului. Vom testa ti s i ncerca ti; vom chema ti s a petrecem nop ti de veghe; s a petrecem aceste timpuri n rug aciuni st aruitoare c atre Dumnezeu, pentru ca El s a ne dea n telegere s i o minte ager a, ca s a discernem care sunt privilegiile noastre.The [27] Review and Herald, 1 aprilie, 1909.

30

Capitolul 4 Standardele succesului


Frica de Domnul este nceputul n telepciunii. Mul ti dintre tinerii no stri nu simt nevoia s a- si nt areasc a puterea prin exerci tii riguroase, s a fac a totul ct mai bine n orice timp s i n orice circumstan te. Ei nu au frica de Domnul naintea ochilor s i gndurile lor nu sunt curate s i cultivate. Tot cerul este con stient de ecare gnd s i ac tiune. Ac tiunile voastre pot trece neobservate de colaboratorii vo stri, dar ele sunt deschise inspec tiei ngerilor. ngerii sunt ns arcina ti s a dea ajutor celor ce se str aduiesc s a nving a orice obicei r au s i s a stea departe de n sel aciunile lui Satana. Adev arata integritate Puterea micilor ac tiuni rele, a micilor inconsecven te, care modeleaz a caracterul, nu sunt evaluate a sa cum ar trebui. Cele mai m are te s i nalte principii ne sunt descoperite n Cuvntul lui Dumnezeu. Ele ne sunt date pentru a nt ari ecare efort pe care-l facem n direc tia bun a, pentru a controla s i p astra echilibrul min tii noastre, pentru a ne conduce s a aspir am la atingerea unui standard nalt. n istoria lui Iosif, a lui Daniel s i a tovar as ilor s ai, vedem cum lan tul de aur al adev arului poate lega tinerii de tronul lui Dumnezeu. Ei nu puteau ispiti ti s a se abat a de la cursul lor integru. Ei au pre tuit favoarea lui Dumnezeu mai presus de favorurile prin tilor s i prin teselor s i Dumnezeu i-a iubit s i a ntins scutul S au peste ei. Datorit a integrit a tii lor pline de credincio sie, datorit a hot arrii lor [28] de a-L onora pe Dumnezeu mai presus de orice putere p amnteasc a, Dumnezeu i-a onorat naintea oamenilor ntr-un mod deosebit. Ei au fost onora ti de Domnul Dumnezeu, a c arui putere este peste ntreaga crea tie a minilor Sale, sus n ceruri sau jos pe p amnt. Acestor tineri nu le era ru sine s a- si manifeste adev aratele lor opinii. Chiar la curtea regelui, prin cuvintele, obiceiurile s i practicile lor, ei s i-au m arturisit credin ta n Domnul Dumnezeul din ceruri. Ei au refuzat 31

32

Solii c atre tineret

s a se plece n fa ta vreunui ordin p amntesc care i-ar distras de la nchinarea s i onorarea lui Dumnezeu. Ei au avut putere din ceruri s a m arturiseasc a leg atura lor cu Dumnezeu. Ar trebui s a ti preg ati ti s a urma ti exemplul acestor tineri nobili. Nu ti niciodat a ru sina ti de convingerile voastre; exprima ti-le att naintea oamenilor, ct s i a ngerilor. Nu v a l asa ti domina ti de o fals a , care v modestie sau fals a pruden ta a sugereaz a un curs al ac tiunii contrar acestor sfaturi. Prin cuvinte alese s i consecven ta ac tiunilor, prin calit a tile voastre, printr-o evlavie adev arat a, m arturisi ti-v a credin ta, ind hot ar ti asupra faptului c a Hristos trebuie s a ocupe tronul din templul suetului vostru s i punndu-v a talentele f ar a rezerve la picioarele Lui, pentru a angaja ti in serviciul S au. Consacrare deplin a Pentru binele vostru prezent s i ve snic, este cel mai bine s a face ti un leg amnt cu ceea ce este drept s i adev arat, pentru ca oamenii s a v a cunoasc a pozi tia. Mul ti nu sunt total angaja ti n cauza lui Dumnezeu s i pozi tia lor oscilant a este ea ns as i o surs a de sl abiciune s i o piatr a de poticnire pentru al tii. F ar a principii stabilite s i f ar a consacrare, [29] cum sunt mul ti dintre ace stia, valurile ispitei i atrag departe de ceea ce cunosc ca ind bine s i ei nu fac ncerc ari ferme de a nfrnge ecare r au s i, prin ndrept a tirea lui Hristos, de a- si perfec tiona un caracter cinstit, corect s i chiar des avr sit. Lumea are dreptul s as tie exact la ce se poate a stepta de la ecare uman . Acela care este ntruchiparea unui in ta a dotat a cu inteligen ta vie asupra semenilor s adept al principiilor oneste va o for ta ai s i i va inuen ta s i pe al tii prin cre stinismul s au. Mul ti nu realizeaz as i nu apreciaz a ct de mare este inuen ta ec aruia n ceea ce prive ste cel ar trebui s binele sau r aul. Fiecare nv a ta a n teleag a c a principiile modelatoare pe care le adopt a devin un mod de a tr ai, o inuen ta asupra caracterului. Cel care-L accept a pe Hristos ca Mntuitor personal, l va iubi pe Isus s i pe to ti aceia pentru care El a murit, c aci Hristos va n el ca un izvor de ap a care t sne ste n ve snicie. El se va consacra f ar a rezerv a p azirii poruncilor lui Hristos.

Standardele succesului

33

Declar a- ti libertatea Adopt a o lege n via ta ta astfel ca nici o ispit a sau alt interes s a nu te ntoarc a de la onorarea lui Dumnezeu, pentru c a El att de mult a iubit lumea, c a a dat pe singurul S au Fiu, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a. Pentru c a sunte ti agen ti morali liberi, r ascump ara ti printr-un pre t innit, Dumnezeu v a cheam a s a v a arma ti libertatea s i s a angaja ti puterea dat a de Dumnezeu vou a ca oameni liberi ai mp ar a tiei lui Dumnezeu. Nu mai sta ti sub sclavia p acatului, ci, supu si deli ai mp aratului mp ara tilor, dovedi ti-v a [30] de Dumnezeu. loialitatea fa ta Prin Isus Hristos vi s-a ar atat c a sunte ti demni de ncrederea divin a cu care Dumnezeu v-a onorat, binecuvntndu-v a cu via ta s i har. Trebuie s a refuza ti s a ti subjuga ti de r au. Ca solda ti ai lui Hristos, trebuie ca deliberat s i inteligent s a accept am termenii , s salv arii Sale n orice circumstan ta a pre tuim principiile corecte s i s a ac tion am conform lor. n telepciunea divin a va ca o lumin a care v a va c al auzi pa sii. Fi ti corec ti cu voi n siv as i cu Dumnezeu. Tot ce poate zdruncinat va zdruncinat, dar nr ad acina ti s i baza ti pe adev ar, ve ti rezista mpreun a cu lucrurile care nu pot zdruncinate. Legea lui Dumnezeu este durabil as i nealterabil a, pentru c a ea este expresia caracterului lui Iehova. Hot ar ti-v a s a nu aduce ti nici cea mai mic a dezonoare cu vorba sau inuen ta asupra autorit a tii Sale. Predare deplin a S a mp art as e sti religia lui Hristos nseamn a s a te predai n totalitate lui Dumnezeu s i s a te consacri ndrum arii Spiritului Sfnt. Prin darul Duhului Sfnt, puterea moral a ti va dat as i nu numai c a- ti vei folosi talentele n slujba lui Dumnezeu, dar ecien ta lor va mult crescut a. Predarea tuturor puterilor noastre n mna lui Dumnezeu simplic a problema vie tii. U sureaz as i scurteaz a miile de probleme cauzate de pasiunile inimii umane. Religia este ca o inim a de aur, care une ste att suetele tinerilor, ct s i ale b atrnilor cu Hristos. Prin aceasta, cei credincio si s i ascult atori sunt condu si n siguran ta [31] de la ntuneric s i c ar ari ntortocheate, n cetatea lui Dumnezeu. Sunt tineri care au numai abilit a ti obi snuite s i totu si, prin educa tie s i disciplin a, cu profesori care sunt anima ti de principii nalte

34

Solii c atre tineret

s i curate, devin puternici n urma procesului de antrenare, calica ti pentru pozi tia de ncredere la care Domnul i cheam a. Dar sunt tineri care vor e sua, pentru c a nu au fost determina ti s a- si nving a nclina tiile naturale; ei nu vor asculta vocea lui Dumnezeu din Cuvntul S au. Ei nu s i-au baricadat suetele mpotriva ispitelor s i sunt hot ar ti s a- si fac a datoria la voia ntmpl arii. Ei sunt ca aceia care, ntr-o c al atorie riscant a, refuz a orice ghid sau instruc tiune care i-ar putea feri de accidente s i dezastre s i merg nainte, ntr-o curs a sigur aa distrugerii. Alegndu- ti destinul O, dac a ecare ar realiza c a este arbitrul propriului s au destin! s Fericirea voastr a n aceast a via ta i n viitor, n via ta ve snic a, este n minile voastre. Dac a alege ti, ve ti putea avea parteneri care, prin inuen ta lor, vor deprecia gndurile, cuvintele s i morala voastr a. Pute ti da curs inten tiei de a da fru liber apetitului s i pasiunii, de a dispre tui autoritatea, de a folosi un limbaj batjocoritor s i chiar de a v a degrada pn a la cel mai de jos nivel. Inuen ta voastr a poate de a sa natur a nct s a contamineze s i pe al tii s i s-ar putea s a ti cauza ruinei acelora care ar putut adu si la Hristos. Pute ti s a v a l asa ti ndep arta ti de Hristos, de bine, de sn tenie s i de cer. La judecat a, ace stia vor ar ata spre voi s i vor zice: Dac a n-ar fost inuen ta sa, [32] nu m-a s poticnit s i nu mi-a s b atut joc de religie. El avea lumina, s tia calea c atre cer. Eu eram ignorant, eram cu ochii lega ti pe calea larg a a distrugerii. O, ce r aspuns am putea da la o asemenea acuza tie? Este att de important, nct ecare ar trebui s a analizeze ncotro conduce astfel de suete. Noi suntem n aten tia lumii ntregi s i ct de inteligent ar trebui s a cnt arim importan ta inuen tei noastre. Nu trebuie s a elimin am ve snicia din calculele noastre, ci, mai de grab a, s a ne ntreb am continuu: este umblarea noastr a pl acut a lui Dumnezeu? Care va inuen ta ac tiunii mele asupra min tii acelora care aveau mai pu tin a lumin as i claritate despre ceea ce este bine?

Standardele succesului

35

ntreb ari cercet atoare O, dac a tinerii ar cerceta Scripturile s i ar ac tiona a sa cum cred c a ar face Hristos ntr-o situa tie similar a! Posibilit a tile noastre de a dobndi cuno stin te despre cer au plasat asupra noastr a mari responsabilit a ti s i, cu o solicitudine imens a, ar trebui s a ne ntreb am: merg eu oare n lumin a? Acord eu aten tie luminii str alucitoare care mi s-a oferit, conducndu-m a pe calea cea dreapt a, sau, mergnd pe c ai necinstite, voi ntors de pe cale?... Ar trebui s a m nzestra ti cu un serios s i profund sim t al valorii, sn teniei s i autorit a tii adev arului! Lumina cereasc a str aluce ste deasupra c ar arilor voastre, dragi tineri, s i eu m a rog s a valorica ti ct mai multe dintre posibilit a tile care vi se ofer a. Primi ti s i pre tui ti ecare raz a cereasc a trimis as i c ararea voastr a va deveni din ce n ce mai str alucitoare, pn a n ziua cea mare.The Youths Instructor, [33] February 2, 1893.

Capitolul 5 Zilele noastre de s ans a?


m lec Acum este momentul s a nv a ta tia din experien ta celor ce au lucrat pentru Dumnezeu n genera tiile trecute. Ct de pu tin s tim despre conictele, ncerc arile s i lucr arile acestor oameni, a sa cum sau preg atit pentru a ntlni armatele lui Satana. Punndu- si ntreaga armur a a lui Dumnezeu, au fost n stare s a reziste s iretlicurilor celui r au. Acei oameni care n trecut s-au predat lui Dumnezeu, pentru n al tarea cauzei Sale, erau tari ca o telul n ceea ce prive ste principiile. Ei erau oameni care nu- si pierdeau puterea s i nu se descurajau; oameni care, asemeni lui Daniel, erau plini de respect s i zel pentru Dumnezeu, plini de scopuri s i aspira tii nobile. Ei erau la fel de slabi s i neajutora ti ca oricare dintre cei care sunt angaja ti acum n lucrare, dar s i-au pus ntreaga ncredere n Dumnezeu. Ei aveau s bog a tie, dar aceasta era constituit a din inteligen ta i dintr-un suet cultivat. Fiecare dintre noi poate avea aceast a bog a tie, dac a l va face pe Dumnezeu nceputul, sfr situl s i cel mai bun n toate. Astfel, , calit de si lipsi ti de n telepciune, cuno stin ta a ti s i putere, le putem m lec primi pe toate, dac a nv a ta tiile predate de Hristos, pe care avem privilegiul de a le nv a ta. Felul de lucr atori necesari Acum avem oportunit a ti s i avantaje care nu erau u sor de ob tinut n genera tiile trecute. Noi avem o lumin a sporit a, s i aceasta ne-a parvenit prin munca acelor slujitori credincio si care au f acut din [34] Dumnezeu punctul lor de sprijin, primind putere de la El, pentru a l asa lumina s a str aluceasc a n raze curate peste lume. Ast azi, noi trebuie s a dezvolt am aceast a lumin a a sa cum n trecut, b arba ti s i femei nobili au sporit lumina pe care le-o d aduse Dumnezeu. Ei s-au str aduit ndelung s a nve te lec tiile predate n s coala lui Hristos s i str adania lor nu a fost n zadar. Eforturile lor perseverente au fost putere din cte exist r aspl atite. Ei s-au unit cu cea mai m area ta a 36

Zilele noastre de s ans a?

37

puternic s i, c autnd cu o dorin ta a, o cunoa stere mai adnc a, nalt a s i extins a a realit a tilor ve snice, au putut astfel prezenta cu succes comorile adev arului unei lumi n nevoie. De lucr atori cu un asemenea caracter este nevoie acum. Acei care sunt oameni dup a voia lui Dumnezeu s i care sunt astfel nregistra ti n c ar tile din ceruri sunt cei care, la fel ca Daniel, s i-au cultivat ecare talent n a sa fel nct s a reprezinte cel mai bine mp ar a tia lui Dumnezeu ntr-o lume care se complace n r autate. Progresul n cunoa stere este esen tial pentru c a odat a angaja ti n lucrarea lui Dumnezeu, cunoa sterea este puterea n slujba binelui. Lumea are nevoie de oameni cu judecat a, oameni cu principii, oameni care cresc constant n n telegere s i discern amnt. Presa are nevoie de oameni pe care s a-i foloseasc a n modul cel mai avantajos pentru a da adev arului aripi cu care s a str abat a ca fulgerul orice na tiune, limb as i popor. Sursa noastr a de ecien ta Trebuie s a folosim tineri care vor cultiva o h arnicie dublat a de cinste, care nu se tem s a- si pun a puterile la ncercare. Astfel de tineri vor g asi un post oriunde pentru c a ei nu se clatin a pe cale s i pentru c a poart a n minte s i suet nf a ti sarea divin a. Ochiul lor este ndreptat spre tint as i ei nainteaz as i urc a strignd: Victorie! Dar nu este [35] nici o chemare pentru cei indolen ti, tem atori s i necredincio si care, s , de a- prin lipsa lor de credin ta i voin ta si nega eul de dragul lui Hristos, tin lucrarea pe loc... Dumnezeu i cheam a pe cei care vor mpreun a-lucr atori cu El. Conectat a cu Hristos, natura uman a devine pur as i adev arat a. Hristos s d a ecien ta i omul devine o putere n slujba binelui. Sinceritatea s i integritatea sunt atributele lui Dumnezeu s i cel care le posed a are o putere ce este invincibil a.The Review and Herald, 10 martie, 1903. ***** ndrept a tirea l auntric a ndrept a tirea interioar a este demonstrat a de exprimarea ei n exterior. Cel care este ndrept a tit n interior nu are o inim a de piatr a

38

Solii c atre tineret

s i insensibil a, ci, zi de zi, cre ste dup a modelul lui Hristos, devenind din ce n ce mai puternic. Cel care a fost sn tit prin adev ar va avea st apnire de sine s i va c alca pe urmele pa silor lui Hristos, pn a ce harul se va contopi n glorie. ndrept a tirea prin care suntem ierta ti ne este atribuit a; ndrept a tirea prin care suntem sn ti ti ne este mp art as it a. Prima reprezint a recomandarea noastr a pentru cer, iar cea de-a doua ne face s a m potrivi ti pentru cer.The Review and [36] Herald, 4 iunie, 1895.

Capitolul 6 n al timi care pot atinse


Dragi tineri, care este tinta spre care v a ndrepta ti s i care este scopul vie tii voastre? Sunte ti voi ambi tio si s a dobndi ti educa tie, ca astfel s a ave ti un nume s i o pozi tie n aceast a lume? Ave ti gnduri pe care nu ndr azni ti s a le exprima ti, ca de exemplu s a ajunge ti ntr-o zi pe culmile cele mai nalte ale inteligen tei, s a face ti parte din consilii deliberative s i legislative, ajutnd la adoptarea legilor pentru na tiune? Nu este nimic gre sit n aceste aspira tii. Fiecare dintre voi poate avea scopul s au. Nu trebuie s a ti mul tumi ti cu realiz ari umile. Pune ti-v a scopuri nalte s i nu precupe ti ti nici un efort pentru a le atinge. Religia structura de baz a a vie tii Frica de Domnul st a la temelia unei noble ti suete sti adev arate s i complete. Integritatea, integritatea constant a, neab atut a, este principiul pe care trebuie s a-l purta ti cu voi s i s a-l aplica ti n toate rela tiile . Aplica de via ta ti religia n s coala vie tii, n casa voastr a, n toate c aut arile voastre. Acum, este important s a v a ntreba ti cum s a v a alege ti s i s a v a perfec tiona ti studiile n a sa fel, nct s a men tine ti soliditatea s i fermitatea unui caracter cre stin nep atat, punnd toate cererile s i interesele vremelnice n slujba naltei cereri a Evangheliei lui Hristos. Vrei acum s a cl ade sti a sa cum vei n stare s i s a- ti modelezi ca , nct s racterul, raportndu-te astfel la societate s i la via ta a r aspunzi mai nti scopului pentru care Dumnezeu te-a creat? Ca urma si ai lui Hristos, nu sunte ti opri ti s a v a angaja ti n ocupa tii vremelnice, [37] dar ar trebui s a aplica ti religia voastr a cu privire la acestea. Oricare ar activit a tile n care v-a ti angaja, niciodat a s a nu ntre tine ti ideea c a nu ve ti putea avea succes, dac a nu ve ti sacrica din principii.

39

40

Solii c atre tineret

Responsabilit a ti nalte Echilibra ti de principii religioase, v a ve ti putea urca pe orice n al time dori ti. Ve ti ncnta ti s a vede ti cum v a ve ti ridica s i ve ti atinge standardele nalte pe care Dumnezeu vi le-a preg atit. Isus iube ste tinerii pre tio si s i nu este ncntat s a-i vad a crescnd cu talente necultivate s i nedezvoltate. Ei pot deveni oameni puternici, cu principii ferme, potrivi ti s a poarte responsabilit a ti nalte, dar pentru aceasta ar trebui s a se str aduiasc a din r asputeri, punnd la lucru ecare resort al in tei lor. Dar niciodat a s a nu comite ti o crim a att de grav a, pervertind puterile date de Dumnezeu, f acnd r au s i distrugndu-i pe al tii. Sunt oameni talenta ti, care- si folosesc abilit a tile pentru a mpr as tia ruin a moral as i corup tie; dar tot ce vor sem ana va produce un seceri s pe care nu vor mndri s a-l strng a. Este un lucru de temut s a folose sti darurile primite de la Dumnezeu pentru a mpr as tia nenorocire s i , n loc de binecuvntare n societate. Este de asemenea de suferin ta temut s a dai deoparte talentul care ti-a fost ncredin tat, s a-l mp ature sti ntr-un s ervet s i s a-l ascunzi de lume, pentru c a acest lucru va lua de la tine cununa vie tii. Dumnezeu ne solicit a serviciile. Sunt responsabilit a ti de purtat pentru ecare s i noi putem ndeplini misiu a vie nea m area ta tii numai cnd aceste responsabilit a ti sunt complet [38] acceptate s i ndeplinite cu con stiinciozitate s i credincio sie. Inuen ta religiei n teleptul spunea: Adu- ti aminte de Creator n zilele tinere tii. Nu presupune nici m acar o clip a c a religia te va face trist s i mohort s i ti va bloca drumul c atre succes. Religia lui Hristos nu distruge s i nici m acar nu sl abe ste nici o abilitate. Ea nu te va face n nici un fel incapabil de a tr ai bucuria unei reale fericiri, ea nu- ti va sau s sc adea interesul pentru via ta a te fac a indiferent la solicit arile prietenilor s i ale societ a tii. Religia nu nv aluie via ta ntr-o pnz a de sac, nu se exprim a prin suspine s i gemete. Nu, nu! Cei care fac din Dumnezeu nceputul, sfr situl s i ceea ce este mai bun n tot ceea ce fac, sunt cei mai ferici ti oameni din lume. Zmbetele s i str alucirea nu sunt alungate de pe chipul lor. Religia nu-l face pe cel ce o adopt a aspru s i necioplit, nengrijit s i nepoliticos; din contr a, l cultiv as i l

n al timi care pot atinse

41

nnobileaz a, i raneaz a gusturile, i sn te ste judecata s i l preg ate ste pentru a se potrivi cu societatea ngerilor cere sti s i pentru casa pe care Isus a preg atit-o. S a nu pierdem niciodat a din vedere faptul c a Isus este un izvor nesecat de bucurie. El nu Se delecteaz a cu mizeria s i suferin ta in telor umane, ci i place s a le vad a fericite. Cre stinii au la ndemn a multe surse de fericire s i ei ar putea spune cu acurate te s i f ar a gre seal a ce pl aceri sunt juste tea s i dreptatea. Ei se pot bucura de recreeri care nu le vor irosi judecata s i nu le vor degrada suetul, astfel nct nu vor dezam agi ti, pentru c a aceste recreeri nu vor l asa negativ n urm a o inuen ta a, care s a distrug a respectul de sine sau care s a bareze calea c atre utilitate. Dac a l pot lua pe Isus cu ei s i [39] ... pot men tine un spirit de rug aciune, sunt n perfect a siguran ta Administrarea talentelor noastre Tineri prieteni, frica de Domnul st a la temelia tuturor progreselor; este nceputul n telepciunii. Tat al nostru ceresc are preten tii de la voi, pentru c a, f ar a s a-I cere ti s i f ar a s a merita ti, El v a ofer a darurile Sale s i, mai mult dect att, El v-a oferit tot cerul ntr-un singur dar, s i anume vi L-a dat pe Fiul S au iubit. n schimb pentru minunatul S au dar, El cere de la voi o ascultare plin a de bucurie. Facult a tile voastre intelectuale s i morale sunt daruri de la Dumnezeu, talente ncredin tate vou a pentru o dezvoltare n teleapt as i nu ave ti libertatea s a le l asa ti s a doarm as i s a le priva ti de o cultivare potrivit a sau s a le mutila ti s i s a le pipernici ti din cauza inactivit a tii. Trebuie ca tu nsu ti s a hot ar as ti dac a vei ndeplini sau nu cu credincio sie responsabilit a tile importante care- ti revin, dac a ti vei ndrepta sau nu eforturile n direc tia cea bun a. Noi tr aim nconjura ti de pericolele ultimelor zile. Tot cerul este interesat de caracterele pe care vi le forma ti. Fiecare calitate cu care a ti fost nzestra ti v-a fost oferit a pentru c a voi trebuie s a ti p arta si ai naturii divine, sc apnd de stric aciunea care este n lume prin poft a. Oamenii nu sunt l asa ti singuri s a cucereasc a puterile r aului, prin eforturile lor slabe. Ajutorul este la ndemn as i va dat ec arui suet care l dore ste cu adev arat. ngerii lui Dumnezeu, pe care Iacov i-a v azut n viziune urcnd s i cobornd, vor ajuta orice suet care vrea s a ajung a e s i n naltul cerului. Ei p azesc poporul

42

Solii c atre tineret

lui Dumnezeu s i iau seama la ecare pas care e f acut. Cei care urc a pe calea nsorit a vor r aspl ati ti s i vor intra n bucuria Domnului [40] lor.Fundamentals of Christian Education, 82-86. Un ideal nalt de atins Idealul lui Dumnezeu pentru copiii S ai este mai nalt dect cel mai nalt gnd pe care l pot avea oamenii. Evlavia, asem anarea cu celului este deschis Dumnezeu este idealul de atins. naintea nv a ta a c ararea unui progres continuu. El are un obiectiv de ndeplinit, o tint a de atins, care include tot ce este bun, curat s i nobil. El va avansa ct se poate de repede n orice ramur a a adev aratei cunoa steri. Dar eforturile sale vor ndreptate spre obiective mai nalte dect atingerea unor interese egoiste s i trec atoare, la fel cum cerul este mai presus dect p amntul.Education, 18, 19. ***** Canale ale harului lui Dumnezeu Este privilegiul ec arui suet de a un canal viu prin care Dumnezeu poate comunica lumii bog a tiile harului S au, bog a tiile de nep atruns ale lui Hristos. Hristos nu dore ste nimic mai mult dect s a aib a agen ti care s a reprezinte lumii spiritul s i caracterul S au. Si nu este n lume o nevoie mai mare dect manifestarea prin oameni a iubirii Mntuitorului. Cerul ntreg a steapt a canale prin care s a poat a picurat uleiul sfnt, pentru a o bucurie s i o binecuvntare pentru [41] inimile oamenilor.Christs Object Lessons, 419.

Capitolul 7 Standarde ale ecien tei


Asupra tinerilor stau responsabilit a ti serioase. Dumnezeu are mari a stept ari de la tinerii care tr aiesc n aceast a genera tie a cre sterii luminii s i cunoa sterii. El a steapt a ca ei s a mpart a aceast a lumin as i cunoa stere. El dore ste s a-i foloseasc a pentru a risipi erorile s i supersti tiile care au ntunecat mintea unora. Ei trebuie s a se autoeduce, s a . Dumnezeu adune ecare iot as i f arm a de cunoa stere s i experien ta i consider a responsabili pentru oportunit a tile s i privilegiile pe care li le-a oferit. Lucrarea ce le st a nainte a steapt a eforturile lor st aruitoare, pentru a putea purtat a nainte de la un jalon la altul, a sa cum o cer timpurile. Dac a si vor consacra inima s i mintea n slujba lui Dumnezeu, s tinerii vor atinge un nivel nalt de ecien ta i utilitate. Acesta este standardul pe care Dumnezeu a steapt a ca tinerii s a-l ating a. A face mai pu tin dect att nseamn a s a refuzi cele mai multe dintre oportunit a tile pe care ti le-a dat Dumnezeu. Aceasta va considerat a de Dumnezeu s ca o tr adare fa ta i un e sec n lucrarea pentru binele omenirii. Calicndu-ne pentru lucrare Cei ce se str aduiesc s a devin a lucr atori pentru Domnul, care caut a cu zel s a dobndeasc a pentru a mp art as i, vor primi n mod constant lumin a de la Dumnezeu, pentru c a ei vor putea canale de comunicare. Dac a, la fel ca Daniel, vor aduce toate obiceiurile, poftele s i pasiunile lor n conformitate cu cererile lui Dumnezeu, tinerii se vor calica pentru o lucrare mai nalt a. Ei ar trebui s a scoat a [42] din mintea lor tot ceea ce este ieftin s i frivol. Va trebui s a renun te la tendin tele c atre amuzament s i pl acere, pentru c a nu au loc n via ta s i experien ta acelora care tr aiesc prin credin ta n Fiul lui Dumnezeu, mncnd din trupul S au s i bnd din sngele S au. Ei ar trebui s a realizeze c a, de si pot dobndi toate avantajele turile, pot totu s i nv a ta si e sua n a ob tine educa tia care i-ar face 43

44

Solii c atre tineret

potrivi ti pentru lucrarea n anumite p ar ti ale viei Domnului. Ei nu se pot angaja n slujba lui Dumnezeu f ar a bagajul de cuno stin te . Dac necesare s i f ar a respect, dublat de inteligen ta a ofer a pl acerii s i amuzamentului mintea pre tioas a, care ar trebui nt arit a prin scopuri nalte s i nobile, ei vor degrada puterile pe care Dumnezeu li le-a dat s i sunt vinova ti naintea Lui, pentru c a nu s i-au dezvoltat talentele printr-o folosire n teleapt a. Micimea spiritualit a tii lor este o ofens a adus a lui Dumnezeu. Ei altereaz as i corup s i min tile acelora cu care vin n contact. Prin cuvintele s i ac tiunile lor, ei ncurajeaz a o lips a de aten tie vecin a cu nep asarea cu privire la lucrurile snte. Nu numai c a- si pun n pericol propriile suete, dar exemplul lor este n detrimentul tuturor acelora cu care vin n contact. Ei sunt complet incapabili s a-L reprezinte pe Hristos. Servitori ai p acatului, nes abui ti s i indiferen ti, ei se ndep arteaz a de la El. Cei care se mul tumesc cu realiz ari umile nu vor ajunge mpreun alucr atori cu Dumnezeu. Acelora care si las a mintea nesupravegheat a, Satana le face sugestii care le vor umple mintea, astfel c a sunt antrena ti n armata sa pentru a momi s i alte suete. Ei pot p area c a [43] practic a religia, c a au o form a de asem anare cu Dumnezeu, dar sunt de fapt iubitori de pl aceri mai mult dect iubitori de Dumnezeu. , nu evlavie Inteligen ta , care este recuSunt tineri care au un anumit fel de inteligen ta noscut as i admirat a de tovar as ii lor, dar abilit a tile lor nu sunt sn tite. nu este nt Aceast a inteligen ta arit a de har s i ncerc ari s i Dumnezeu nu o poate folosi n beneciul umanit a tii s i pentru gloricarea Numelui S au. Sub masca bun at a tii, puterile lor sunt folosite pentru a ridica standarde false s i faptul c a nu sunt converti ti le folose ste drept scuz a pentru cursul gre sit al ac tiunilor lor. Satana i conduce s a- si . Tot amuze tovar as ii prin nimicuri s i prin a sa-zisa lor inteligen ta ceea ce ntreprind este f ar a valoare, pentru c a ei sunt sub controlul ispititorului, care i direc tioneaz as i le modeleaz a caracterele, astfel nct ei s a fac a lucrarea sa. Ei au posibilit a ti, dar sunt neantrena ti, au capacit a ti, dar nu sunt dezvoltate. Le-au fost date daruri, dar ei le-au folosit gre sit s i les au degradat prin indiferen ta i i-au tras s i pe al tii n jos la acela si

Standarde ale ecien tei

45

nivel la care se g asesc ei. Hristos a pl atit r ascump ararea pentru , prin suetele lor prin negare de sine, sacriciu de sine, umilin ta ru sinea s i repro surile pe care le-a ndurat. Ceea ce a f acut, a f acut pentru a-i putea salva din robia p acatului, din sclavia unui st apn care i folose ste s i le distruge suetele. Dar ei au f acut ca dragostea Mntuitorului s a nu aib a efect s i El Se uit a cu mhnire la lucrarea lor. Astfel de tineri se vor ntlni cu pierderea ve snic a. Cum le va p area distrac tia s i veselia lor n acea zi, n care ecare om va primi [44] de la Judec atorul ntregului p amnt r asplata dup a faptele s avr site n timpul vie tii? Ei au pus la funda tie lemn, paie s i miri ste s i ntreaga va pieri. Ce pierdere! lor vi ta O, cu ct mai bun a este situa tia acelora care s i-au ndeplinit partea n slujba lui Dumnezeu, c autnd aprobare de la Isus, notndus i zilnic gre selile, erorile, p arerile de r au s i victoriile pe care le-au c stigat mpotriva ispitei. Ce bucurie s i pace vor avea ei n Hristos! Asemenea tineri nu- si vor aminti ntmpl arile vie tii lor cu ru sine s i dezgust.The Youths Instructor, June 22, 1899. ***** Instrumentul ales M arturisirea credincio siei Lui, este mijlocul ales de cer pentru a-L descoperi pe Hristos lumii. Noi trebuie s a m arturisim harul S au a sa cum s-a f acut el cunoscut prin sn tii oameni din vechime; dar mult mai ecient a va m arturia propriei noastre experien te. Noi suntem martorii lui Dumnezeu, dac a l as am s a se manifeste n noi n sine lucrarea puterii divine. Fiecare individ are via ta lui distinct a proprie, deosebit s i o experien ta a de a celorlal ti. Dumnezeu dore ste ca rug aciunea noastr a s a urce la El avnd specicul propriei noastre [45] personalit a ti.The Ministry of Healing, 100.

Capitolul 8 Urc a pe n al timi


n dezvoltarea unui caracter cre stin, este esen tial s a perseverezi n facerea binelui. Voi ncerca s a le demonstrez tinerilor no stri importan ta perseveren tei s i energiei n lucrarea de cl adire a caracterului. Din anii cei mai fragezi, este necesar s a imprim am n caracter principiile integrit a tii riguroase, astfel nct tinerii s a poat a atinge cele mai nalte standarde ale dezvolt arii lor. Ei ar trebui s a e totdeauna con stien ti c a au fost cump ara ti cu un pre ts i ar trebui s a dea slav a lui Dumnezeu prin trupurile s i min tile lor, care sunt ale Lui... Dezvoltare zilnic a Lucrarea tinerilor trebuie s a se dezvolte zi de zi! Petru spunea: De aceea, da ti-v as i voi toate silin tele ca s a uni ti cu credin ta voastr a fapta; cu fapta, cuno stin ta; cu cuno stin ta, nfrnarea; cu nfrnarea, r abdarea; cu r abdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fra ti; cu dragostea de fra ti, iubirea de oameni. C aci, dac a ave ti din bel sug aceste lucruri n voi, ele nu v a vor l asa s a ti nici lene si, nici neroditori n a Domnului nostru Isus Hristos. ce prive ste deplina cuno stin ta To ti ace sti pa si succesivi nu trebuie p astra ti naintea ochilor min tii s i num ara ti cnd ncepe ti; ci, xndu-v a ochiul asupra lui Isus, privind numai spre gloria lui Dumnezeu, ve ti avansa. Nu pute ti atinge plin atatea staturii lui Hristos ntr-o zi. V-a ti afunda n dispe[46] rare, dac a a ti vedea toate dicult a tile cu care trebuie s a v a ntlni ti s i s a le dep as i ti. Voi ave ti de luptat cu Satana s i el va lucra prin orice n sel aciune posibil a s a v a distrag a mintea de la Hristos. ntlnind obstacole Dar noi trebuie s a ntlnim toate piedicile plasate n calea noastr as i s a le dep as im una cte una, ecare la timpul ei. Dac a vom dep as i prima dicultate, vom mai puternici cnd o vom ntlni pe urm atoarea s i la ecare nou efort vom deveni mai capabili, mai ap ti s a avans am. Uitndu-ne la Isus, putem nving atori. nchiznd 46

Urc a pe n al timi

47

ochii n fa ta dicult a tilor s i evitnd s a d am o b at alie serioas a pentru bine, vom deveni slabi s i nencrez atori. ra pe cea mai nalt Urcnd pas cu pas, te po ti c a ta a culme s i vrful muntelui poate atins la sfr sit. Nu v a l asa ti cople si ti de cantitatea mare de munc a pe care trebuie s a o face ti n timpul vie tii, pentru c a nu vi se cere s a o face ti toat a o dat a. L asa ti ca ecare putere a in tei voastre s a- si fac a lucrul de ecare zi, mbun at a ti ti ecare s ans a pre tioas a, aprecia ti ajutorul pe care Dumnezeu vi-l d as i avansa ti pe scara progresului treapt a cu treapt a. Aminti ti-v a c a trebuie s a tr ai ti ecare moment la vremea sa, c a Dumnezeu v-a dat o zi, iar nregistr arile cere sti vor ar ata cum i-a ti valoricat oportunit a tile s i privilegiile. Fie ca s a mbun at a ti ti ecare zi pe care Dumnezeu v-a dat-o, pentru ca la sfr sit s a-L pute ti auzi pe St apn spunnd: Bine , rob bun s i credincios.The Youths Instructor, January 5, 1895. [47]

Capitolul 9 Parteneriat cu Dumnezeu


Ave ti n interiorul vostru resurse de a atinge posibilit a ti innite. Un om, a sa cum n telege Dumnezeu acest termen, este ul lui Dumnezeu. Preaiubi tilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Si ce vom , nu s-a ar atat nc a. Dar s tim c a atunci cnd Se va ar ata El, vom ca El; pentru c a l vom vedea a sa cum este. Oricine are n adejdea aceasta n El, se cur a te ste, dup a cum El este curat. Este privilegiul vostru s a v a ntoarce ti de la ceea ce este inferior s i lipsit de valoare s i s a v a ridica ti spre standarde nalte pentru a respecta ti de oameni s i iubi ti de Dumnezeu. Munca religioas a pe care Domnul o d a tinerilor s i oamenilor de toate vrstele arat a respectul S au pentru ei, copiii S ai. El le d a lucrarea st apnirii de sine. Domnul i cheam a s a e parteneri cu El n marea lucrare de r ascump arare s i n al tare. A sa cum un tat a l ia pe ul s au ca asociat n afacerea sa, tot a sa Domnul i ia pe copiii S ai ca asocia ti n aceast a lucrare. Noi suntem f acu ti mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. Isus spune: Cum M-ai trimis Tu pe Mine n lume, a sa i-am trimis s i Eu pe ei n lume. Nu preferi s a i mai degrab a copilul lui Dumnezeu dect slujitorul lui Satana s i al p acatului, avnd numele nregistrat ca du sman al lui Hristos? Tinerii s i tinerele au nevoie de mai mult din harul lui Hristos, astfel nct s a aduc a principiile cre stinismului n via ta lor zilnic a. [48] Preg atirea pentru venirea lui Hristos este o preg atire f acut a prin El, prin exersarea celor mai bune calit a ti ale noastre. Este privilegiul ec arui tn ar s a dea caracterului s au o form a frumoas a. Dar este o nevoie categoric a de a r amne aproape de Isus. El este puterea, ecien ta s i t aria noastr a. Nu ne putem baza pe noi nici m acar o singur a clip a... Ajungnd din ce n ce mai sus Orict de mari sau mici sunt talentele voastre, aminti ti-v a c a ceea ce ave ti este al vostru numai prin ncredere. De aceea, Dumnezeu 48

Parteneriat cu Dumnezeu

49

v a ncearc a, dndu-v a posibilitatea s a v a dovedi ti apartenen ta la adev ar. Lui i datora ti toate calit a tile voastre. Lui i apar tin puterile trupului vostru, mintea, suetul s i pentru El trebuie folosite. Timpul, inuen ta, calit a tile, abilit a tile voastre pentru toate trebuie s a-I da ti socoteal a Lui, care vi le-a dat. Cel ce caut a, prin eforturi st aruitoare, s a duc a mai departe m are tul plan al Domnului de n al tare a naturii umane, acela folose ste cel mai bine darurile primite. Persevera ti n lucrarea pe care a ti nceput-o, pn a cnd ve ti c stiga victorie dup a victorie. Educa ti-v a pe voi n siv a n vederea unui scop. Ave ti n vedere cele mai nalte standarde, pe care le pute ti realiza din ce n ce mai bine, reectnd astfel slava lui [49] Dumnezeu.The Youths Instructor, January 25, 1910.

50

Solii c atre tineret

Sec tiunea 2 Conictul cu p acatul

[50] Exemplul lui Hristos ne arat a c a singura noastr a speran ta de victorie st a n rezisten ta continu a la atacurile lui Satana. Cel care a triumfat asupra du smanului suetelor, luptnd cu ispitele, n telege puterea lui Satana asupra neamului omenesc s i l-a biruit spre folosul nostru. Ca nving ator, El ne-a oferit avantajul victoriei Sale, pentru ca, n eforturile noastre de a rezista ispitelor lui Satana s a putem uni sl abiciunea noastr a cu puterea Sa, lipsa noastr a de valoare cu meritele Sale. S i sus tinu ti de puterea Sa de a ndura ispita, putem s i noi rezista n Numele S au Atotputernic s i putem birui a sa cum a biruit El.The Signs of the Times, 4 martie, 1880.

[51]

Capitolul 10 Satana, un du sman puternic


Cei nvin si sunt captura legitim a a lui Satana. Misiunea lui Isus Hristos a fost s a-i salveze de puterea lui. Omul are o nclina tie natural a de a urma sugestiile lui Satana s i nu poate rezista cu succes prin propriile sale puteri unui du sman a sa de puternic; va reu si numai dac a Hristos, puternicul cuceritor, va locui n el, ghidndu-i toate dorin tele s i dndu-i putere. Numai Dumnezeu poate limita puterea lui Satana. El str abate tot p amntul ncolo s i ncoace. Nus i neglijeaz a nici un minut misiunea, de fric a s a nu piard a ocazia de a distruge suete. Este important ca poporul lui Dumnezeu s a n teleag a aceasta, pentru a putea sc apa din cursa lui. Satana deghizat

Satana si preg ate ste n sel aciunile n a sa fel, nct, n ultima campanie mpotriva poporului lui Dumnezeu, oamenii s a nu- si dea seama c a este el. 2 Corinteni 11, 14: Si nu este de mirare, c aci chiar Satana se preface ntr-un nger de lumin a. n timp ce unele suete n selate vor sus tine c a el nu exist a, Satana i ia n st apnire s i lucreaz a prin ei pentru o s i mai mare extindere. Satana s tie mai bine dect oamenii lui Dumnezeu ce putere pot avea ei asupra lui, cnd t aria lor este n Hristos. ei l implor Cnd cu umilin ta a pe puternicul Biruitor s a le dea ajutor, chiar s i cei mai slabi credincio si n adev ar, ncrezndu-se puternic n Hristos, pot respinge cu succes pe Satana s i domina tia lui. [52] El este prea s iret ca s a vin a deschis, ndr azne t, cu ispitele sale, pentru c a atunci energiile amor tite ale cre stinilor s-ar putea trezi s i bizui pe puternicul s i m are tul Mntuitor. Dar Satana vine imperceptibil s i deghizat s i, uznd de aceast a deghizare, lucreaz a prin copiii neascult atori asupra celor ce practic a asem anarea cu Dumnezeu. Satana si va extinde puterea de h ar tuire, ispitire s i n selare a poporului lui Dumnezeu.

52

Satana, un du sman puternic

53

El, care a ndr aznit s a i se nf a ti seze lui Isus, s a-L ispiteasc as i s a-L batjocoreasc a pe Domnul nostru s i care a avut puterea de a-L lua n bra tele sale s i de a-L duce pe acoperi sul templului s i apoi, sus pe un munte extrem de nalt, si va exercita puterea ntr-o manier a impresionant a asupra genera tiei prezente, care este inferioar a n Domnului lor s inteligen ta i aproape ignorant a n ceea ce prive ste subtilit a tile s i puterea lui Satana. ntr-o manier a spectaculoas a, el va afecta trupurile acelora care sunt din re nclina ti s a i se supun a. Satana se bucur a n sinea lui c a este privit ca o n ascocire. i convine cnd este perceput ca un animal sau reprezentat de unele ilustra tii copil are sti. El este considerat att de nensemnat, nct oamenii sunt n ntregime nepreg ati ti s a fac a planurilor sale conturate cu n fa ta telepciune, pe care aproape ntotdeauna reu se ste s a le duc a la ndeplinire. Dac a puterea s i subtilitatea lui ar n telese, ei ar preg ati ti pentru a-i rezista cu succes... B at alia pentru ecare suet Am v azut ngerii r aului luptndu-se pentru suete s i ngerii Domnului rezistndu-le. Conictul era dur. Demonii le asaltau, corupnd atmosfera cu inuen ta lor otr avitoare s i m acinndu-le sensibilitatea. ngerii sn ti urm areau cu nfrico sare aceste suete s i [53] a steptau ca ele s a ndep arteze o stile lui Satana. Dar nu este lucrarea ngerilor buni s a controleze mintea mpotriva voin tei ec arui individ. Dac a oamenii au cedat n favoarea du smanului s i nu fac nici un efort s a-i reziste, atunci ngerii Domnului nu pot face altceva dect s a supravegheze mul timea celor ce-i apar tin lui Satana, ca ei s a nu provoace distrugere, pn a cnd o alt a lumin a va dat a celor n pericol, s a-i mi ste s i s a-i provoace s a se uite la cer pentru ajutor. Isus nu va delega ngeri sn ti care s a-i scape pe cei ce nu fac nici un efort s a se ajute singuri. Dac a vede c a e n pericol s a piard a un suet, Satana se va str adui din r asputeri s a-l p astreze. Si cnd individul este speriat de pericol s i cu triste te s i ardoare se uit a la Isus dup a putere, Satana se teme c a-l va pierde din captivitate s i cheam a for te noi din rndul ngerilor s ai, pentru a s adi buruieni n bietul suet s i a forma un zid de ntuneric n jurul lui, pentru ca lumina cerului s a nu poat a ajunge la el. Dar, dac a cel aat n pericol persevereaz as i, n neajutorare s i sl abiciune,

54

Solii c atre tineret

se une ste cu meritele lui Hristos, dobndite prin sngele S au, Isus ascult a rug aciunea st aruitoare a credin tei s i trimite ca nt arire s i mai mul ti ngeri, care vor excela n putere. Satana nu poate suporta ca cineva s a apeleze la rivalul s au puternic, pentru c a se teme s i tremur a naintea puterii s i maiest a tii o rug lui Hristos. Cnd v ad c a se nal ta aciune erbinte, Satana s i to ti ngerii s ai tremur a. Si cnd ngerii atotputernici, mbr aca ti cu plato sa cerului, vin n ajutorul suetelor slabe s i urm arite, Satana s i ai lui dau napoi, s tiind bine c a au pierdut b at alia.The Review and [54] Herald, 13 martie, 1862.

Capitolul 11 Caracterul conictului


Voin ta omului este agresiv as i se str aduie ste constant s a subordoneze toate lucrurile scopului s au. Dac a s-a nscris de partea lui Dumnezeu s i a binelui, roadele Duhului Sfnt vor ap area n via ta lui s i Dumnezeu a stabilit glorie, onoare s i pace ec arui om care a lucrat bine. Cnd i se permite, Satana modeleaz a voin ta s i o folose ste pentru a- si atinge scopurile. El inltreaz a teoriile necredin tei s i ridic a inima omului la r azboi mpotriva Cuvntului lui Dumnezeu. Cu eforturi perseverente, el caut a s a le inspire oamenilor propriile sale energii de Dumnezeu s de ur as i antagonism fa ta i de a-i aduce in opozi tie cu cererile cerului precum s i cu ac tiunile Spiritului Sfnt. El nroleaz a sub stindardul s au to ti agen tii r aului s i-i aduce pe cmpul de lupt a sub comanda sa pentru a opune r aul binelui. Chema ti s a ne opunem puterilor r aului Satana lucreaz a s a-L detroneze pe Dumnezeu din inim as i s a modeleze natura uman a dup a propria sa imagine deformat a. El promoveaz a toate tendin tele negative, trezind pasiuni s i ambi tii nesnte. El declar a: toat a aceast a putere, aceste onoruri, bog a tii s i pl aceri p ac atoase vi le voi da; dar condi tiile lui sunt: renun tarea la integritate docil s i o con stiin ta a. Astfel, el degradeaz a calit a tile umane s i le [55] aduce n captivitatea p acatului. Dumnezeu i cheam a pe oameni s a se opun a puterilor r aului. El spune: Deci, p acatul s a nu mai domneasc a n trupul vostru muritor, s i s a nu mai asculta ti de poftele lui. S a nu mai da ti n st apnirea p acatului m adularele voastre, ca ni ste unelte ale nelegiuirii; ci da tiv a pe voi n siv a lui Dumnezeu, ca vii, din mor ti cum era ti; s i da ti lui Dumnezeu m adularele voastre, ca pe ni ste unelte ale neprih anirii. este o stare de r Via ta de credin ta azboi. C aci noi n-avem de luptat mpotriva c arnii s i sngelui, ci mpotriva c apeteniilor, mpotriva domniilor, mpotriva st apnitorilor ntunericului acestui veac, mpo55

56

Solii c atre tineret

triva duhurilor r aut a tii care sunt n locurile cere sti. n acest conict ndrept a tire contra nendrept a tire -, putem avea succes numai prin ajutor divin. Natura noastr a m arginit a trebuie adus a n subor de voin donare fa ta ta Celui innit; umanul trebuie unit cu divinul. Aceasta va aduce Spiritul Sfnt n ajutorul nostru s i ecare biruin ta va tinde spre redobndirea propriet a tii cump arate de Dumnezeu, la restaurarea imaginii Sale n suetul omenesc. Ajutorul Spiritului Sfnt Domnul Isus ac tioneaz a prin intermediul Spiritului Sfnt, pentru c a acesta este reprezentantul S au. Prin Spiritul Sfnt, El insu a spiritual suetului via ta a, ndreptnd energiile spre bine, cur a tind suetul de poluare moral as i f acndu-l potrivit pentru mp ar a tia Sa. Isus are multe binecuvnt ari de dat s i daruri bogate de mp ar tit printre oameni. El este minunatul St apnitor, innit n n telepciune s i putere; s i dac a vom ajunge s a recunoa stem puterea Spiritului Sfnt s i vom admite s a m modela ti de El, vom r amne denitiv s i n ntregime n El. Ce gnd este acesta! C aci n El locuie ste trupe ste toat a plin atatea Dumnezeirii. Voi ave ti totul deplin n El, care este [56] Capul oric arei domnii s i st apniri. Inima uman a nu va cunoa ste n nici un caz fericirea pn a cnd nu se va supune model arii de c atre Duhul Sfnt. Duhul Sfnt aduce suetul rennoit n conformitate cu modelul dat de Isus Hristos. Prin inuen ta Duhului Sfnt, du ss m ania mpotriva lui Dumnezeu e transformat a n credin ta i iubire, . Suetul percepe frumuse iar mndria, n umilin ta tea adev arului s i Hristos este onorat prin des avr sire s i perfec tiune de caracter. O dat a ce aceste schimb ari sunt efectuate, ngerii izbucnesc n cntece pline de bucurie s i exaltare s i Dumnezeu s i Hristos Se bucur a uitndu-Se la suetele modelate dup a asem anarea divin a... Pre tul victoriei Lupta dintre bine s i r au nu este mai pu tin feroce dect a fost n zilele Mntuitorului. C ararea spre cer nu e mai neted a acum dect era atunci. Toate p acatele noastre trebuie date deoparte. Orice pl acere ng aduit a, care mpiedic a progresul nostru spiritual, trebuie eliminat a. Ochiul s i mna dreapt a trebuie sacricate, dac a ne n-

Caracterul conictului

57

m la propria noastr deamn a s a p ac atuim. Suntem dispu si s a renun ta a n telepciune s i s a primim mp ar a tia cerului asemeni unui prunc? Suntem dispu si s a ne desp ar tim de ndrept a tirea prin noi n sine? Suntem gata s a sacric am aprobarea oamenilor? Premiul, c stigul vie tii ve snice, este de o valoare inestimabil a. Suntem dispu si s a spunem bun-venit ajutorului dat de Duhul Sfnt s i s a cooper am cu el depunnd mai departe eforturi s i f acnd sacricii propor tional cu valoarea obiectului ce reprezint a c stigul pe care-l putem ob tine [57] via ta ve snic a?The Review and Herald, 10 februarie, 1903.

Capitolul 12 Efortul special al lui Satana


Mi s-a ar atat c a trebuie s a ne p azim din ecare parte s i s a re insinu zist am cu perseveren ta arilor s i n sel aciunilor lui Satana. El s-a transformat ntr-un nger de lumin a n selnd mii de oameni s i prinzndu-i n captivitate. Avantajele pe care le are de pe urma cunoa sterii min tii oamenilor sunt nsp aimnt atoare. Astfel, asemenea s arpelui, el se strecoar a imperceptibil pentru a perverti lucrarea lui Dumnezeu. El face ca minunile s i lucr arile lui Dumnezeu s a par a obi snuite, omene sti. Dac a Satana ar conduce un atac deschis, direct, mpotriva cre stis n at a tii, cre stinii ar veni n umilin ta i agonie la picioarele R ascump ar atorului. Puternicul s i m are tul Mntuitor l-ar speria pe ndr azne tul du sman s i l-ar da napoi. Dar Satana, transformat ntr-un nger de lumin a, lucreaz a asupra min tii, dnd impresia c a se a a chiar pe c ararea cea sigur as i dreapt a. Prin s tiin te ca frenologia, psihologia s i hipnotismul, Satana a ac tionat mai direct asupra acestei genera tii, lucrnd cu acea putere care va caracteriza lucrarea sa la sfr situl perioadei de prob a... Pe m asur a ce ne apropiem de sfr situl timpului, mintea uman a este mult mai u sor afectat a de n sel aciunile lui Satana. El i conduce pe muritorii n sela ti s a explice lucr arile s i minunile f acute de Hristos umane. Satana a avut pe baza unor principii generale, dar n esen ta dintotdeauna ambi tia de a contraface lucrarea lui Hristos s i de a- si stabili propria putere s i propriile preten tii. De obicei, el nu face aceast a lucrare deschis, direct s i cu ndr azneal a. El este dibaci s i s tie c a cea mai ecient a cale pentru a- si ndeplini lucrarea este s a se [58] arate oamenilor c azu ti n p acat n forma unui nger de lumin a. Satana a venit la Hristos n de sert sub nf a ti sarea unui b arbat tn ar frumos, sem annd mai mult cu un monarh dect cu un nger c azut. El a venit avnd cuvntul Scripturii n gur a. A spus: Este , i vine n ntmpinare cu scris. Mntuitorul nostru, n suferin ta Scriptura spunnd: Este scris. Satana este n avantaj pentru c a 58

Efortul special al lui Satana

59

Domnul Hristos era sl abit s i suferea. El luase asupra Sa natura noastr a uman a. ncrederea n sine este fatal a Dac a Satana poate ntuneca s i n sela astfel mintea uman as i-i poate conduce pe muritori s a cread a c a au o putere nn ascut a, prin care pot ndeplini lucruri bune s i m are te, ei nceteaz a s a se mai bizuie pe Dumnezeu ca El s a fac a posibile aceste lucruri, deoarece cred c a exist a n ei puterea de a le realiza singuri. Ei nu recunosc o putere superioar a. Ei nu-I dau lui Dumnezeu slava pe care El o cere de la ei s i care se datoreaz a m are tiei s i slavei Maiest a tii Sale. Scopul lui Satana e astfel ndeplinit. El se bucur a atunci cnd omul c azut n pe sine, a p acat se nal ta sa cum s-a n al tat el nsu si n ceruri s i a fost pe sine, ruina lui este la fel de izgonit. El s tie c a, dac a omul se nal ta sigur a cum a fost a lui. ncredere distrug atoare El a e suat n ispitirea lui Hristos n pustie. Planul salv arii a fost dus la ndeplinire. Pre tul cel scump a fost pl atit pentru r ascump ararea omului. Si acum, Satana se str aduie ste s a distrug a fundamentul speran tei cre stine s i s a ntoarc a mintea oamenilor pe un f aga s unde ei nu pot ajuta ti sau salva ti prin marele sacriciu oferit. El l conduce [59] pe omul c azut, prin ntreaga sa n sel aciune s i necinste, s a cread a c a se poate descurca foarte bine s i f ar a isp as ire, c a nu are nevoie s a depind a de crucicarea s i n al tarea Mntuitorului, c a propriile sale merite l vor ndrept a ti la favorurile lui Dumnezeu s i apoi distruge ncrederea omului n Biblie, s tiind bine c a, dac a reu se ste s a fac a acest lucru s i c a dac a instrumentul care l aten- tioneaz a pe om este . distrus, el, Satana, este n siguran ta El strecoar a n mintea omului am agirea c a nu exist a un r au individual, iar cei care cred acest lucru nu fac nici un efort s a reziste s i s a lupte mpotriva a ceea ce nu mai exist as i bie tii muritori orbi adopt a n nal maxima orice este, este bine. Ei nu recunosc nici o regul a care s a le verice umblarea. Satana i conduce pe mul ti s a cread a c a rug a-ciunea c atre Dumnezeu este inutil a ind doar o form a. El s tie bine ct de necesare sunt medita tiile s i rug aciunea

60

Solii c atre tineret

pentru ca urma sii lui Hristos s a reziste vicleniilor s i s iretlicurilor lui. n sel aciunile lui Satana vor distrage mintea de la aceste exerci tii importante, astfel c a suetul nu se mai poate sprijini pe ajutorul Atotputernicului s i nu mai poate ob tine putere de la El pentru a rezista atacurilor sale... Satana si va atinge scopul dac a vom neglija exerci tiul rug aciunii, pentru c a atunci minciunile sale nfrumuse tate vor primite mai . Satana rapid s i cu mai mult a u surin ta si atinge scopul prin a sezarea naintea omului a ispitelor n sel atoare, cu care nu a reu sit s a-L tenteze pe Hristos. Uneori el vine sub forma unei persoane tinere s i pl acute sau sub forma unei aparen te frumoase. El face vindec ari s i este [60] venerat de muritorii n sela ti ca un binef ac ator al omenirii... Controlul min tii Mi s-a ar atat c a Satana nu poate controla mintea dect dac a ea cedeaz as i se supune controlului lui. Cei care se ndep arteaz a de adev ar sunt acum ntr-un pericol serios. Ei s-au separat de Dumnezeu s i de ngerii Lui supraveghetori, iar Satana, mereu gata, veghind pentru a distruge suete, ncepe s a- si prezinte n a sa fel s iretlicurile, nct oamenii se a a ntr-un pericol extrem. Si dac a ei v ad s i ncearc a s a reziste puterilor ntunericului, s a se elibereze din la tul lui Satana, nu va un lucru u sor. Ei s-au aventurat pe terenul lui s i el si reclam a dreptul asupra lor. Nu va ezita s a- si angajeze toate energiile s i s a- si cheme ntreaga armat a s a smulg a chiar s i numai un singur om din mna lui Hristos. Cei care l-au tentat pe diavol s a-i ispiteasc a vor trebui s a fac a eforturi disperate pentru a se elibera de sub puterea lui. Cnd vor ncepe s a lucreze pentru ei n si si, ngerii lui Dumnezeu, pe care i-au ntristat, vor veni n ajutorul lor. Dar Satana s i ngerii s ai nu sunt dispu si s a- si piard a prada. Ei vor lupta cu ngerii sn ti s i conictul este serios. Si dac a cei care au p ac atuit continu a s a implore s i n adnc umilin ta a si m arturisesc gre selile, ngerii care exceleaz a n putere vor triumfa s i-i vor smulge de sub puterea ngerilor r ai.

Efortul special al lui Satana

61

Perdeaua ridicat a Cnd cortina a fost ridicat as i mi s-a ar atat corup tia acestei genera tii, inima mea s-a mboln avit, iar spiritul meu aproape c aa c azut n le sin. Am v azut pe locuitorii p amntului umplnd m asura cupei nedrept a tilor lor. Mnia lui Dumnezeu este aprins as i nu va [61] atenuat a pn a cnd p ac ato sii nu vor distru si de pe fa ta p amntului. Satana este du smanul personal al lui Hristos. El este ini tiatorul s i liderul oric arei manifest ari de r azvr atire n cer s i pe p amnt. Furia lui cre ste s i noi nu realiz am ce putere are. Dac a ochii no stri ar deschi si s a-i vedem pe ngerii c azu ti la lucru, cu cei ce se simt lini sti ti s i se , n-ar mai trebui s consider a n siguran ta a ne sim tim la fel de siguri. ngerii ntunericului sunt pe urmele noastre n ecare moment. Noi ne a stept am ca oamenii r ai s a se comporte a sa cum sugereaz a Satana; dar, n timp ce min tile noastre sunt nep azite mpotriva agen tilor invizibili ai lui Satana, ei vor c stiga teren s i vor face minuni, n fa ta privirilor noastre. Suntem noi gata s a le rezist am prin Cuvntul lui Dumnezeu, singura arm a pe care o putem folosi cu succes? Unii vor tenta ti s a primeasc a aceste minuni ca venind din partea lui Dumnezeu. Bolnavi vor vindeca ti naintea noastr a. Miracole vor produse n v azul nostru. Suntem preg ati ti pentru momentul ncerc arii, cnd minunile false ale lui Satana vor etalate mult mai amplu. Oare nu vor multe suete n selate, nrobite s i luate? Forme ale erorii s i ndep art arii de la principiile clare s i de la poruncile lui Dumnezeu s i acordarea de aten tie n ascocirilor fac ca mintea s a e preg atit a pentru minunile false ale lui Satana. To ti trebuie s a ne narm am acum pentru lupta n care trebuie s a ne angaj am n curnd. Credin ta n Cuvntul lui Dumnezeu, studiul combinat cu rug aciunea s i aplicarea n practic a a celor nv a tate vor scutul nostru mpotriva puterii lui Satana s i ne vor face biruitori prin sngele lui [62] Hristos.The Review and Herald, 18 februarie 1862.

Capitolul 13 Ispita nu este o scuz a pentru p acat


Nu exist a nici un impuls al naturii noastre, nici o facultate a min tii noastre s i nici o nclina tie a inimii care s a nu aib a n ecare moment nevoie s a se ae sub controlul Spiritului lui Dumnezeu. Nu exist a nici o binecuvntare pe care Dumnezeu o revars a asupra omului, nici o ncercare prin care trece acesta s i care este permis a de El, pe care Satana s a nu poat as i s a nu vrea s a o valorice pentru a ispiti, h ar tui s i distruge suetul, dac a i d am cel mai mic prilej. De este lumina spiritual aceea, orict de m area ta a, orict se bucur a de binecuvntare s i favoare divin a, el va trebui s a umble n umilin ta naintea lui Dumnezeu, men tinndu-se n credin ta c a Dumnezeu va coordona ecare gnd s i va controla orice impuls. To ti cei care practic a asem anarea cu Dumnezeu simt c a au sacra obliga tie, de a- si p azi suetul, de a- si exersa autocontrolul sub cele mai mari provoc ari. Povara plasat a asupra lui Moise a fost foarte mare, pu tini oameni vor att de aspru ncerca ti cum a fost el, totu si aceast a justicare nu i-a fost permis a pentru a- si scuza p acatul. Dumnezeu a luat m asuri suciente pentru copiii S ai, iar dac a se vor bizui pe puterea Lui, ei nu vor r amne niciodat a la voia ntmpl arii. Nici cea mai puternic a ispit a nu poate scuza p acatul. Orict de puternic a ar presiunea exercitat a asupra unui suet, trebuie s-o suporte, p acatul este propria noastr a alegere. P amntul sau iadul nu au puterea s a for teze pe cineva s a fac a r aul. Satana ne atac a n punctele noastre slabe, dar nu trebuie s a ne l as am birui ti. Orict de dur sau nea steptat ar asaltul, Dumnezeu ne procur a ajutorul s i prin [63] puterea Lui vom putea birui.Patriarchs and Prophets, 421.

62

Capitolul 14 T aria de caracter


Cei care sunt victorio si n nal vor avea parte de perioade de confuzie s i prob a n via ta lor religioas a, dar ei nu trebuie s a- si piard a ncrederea, pentru c a aceasta este o parte a disciplinei lor n s coala lui Hristos s i este esen tial a n procesul de puricare s i nl aturare a zgurii. Slujitorul lui Dumnezeu trebuie s a suporte cu st apnire de sine atacurile du smanului, repro surile grave s i trebuie s a nving a obstacolele pe care Satana le va plasa n calea lui. Satana va c auta s a-i descurajeze pe urma sii lui Hristos, astfel ca ei s a nu se mai roage s i s a nu mai studieze Scripturile, s i- si va arunca umbra urii de-a lungul c ar arii pe care merg ei, pentru a-L ascunde pe Isus privirilor lor, pentru a da deoparte viziunea dragostei Sale s i glorioasa mo stenire cereasc a. Este pl acerea lui s a-i fac a pe copiii lui Dumnezeu s a dea napoi, s a tremure s i s a sufere ntr-o continu a ndoial a. El caut a s a v a fac a drumul ct mai plin de triste te, dar, dac a ve ti continua s a v a uita ti n sus, s i nu n jos, spre dicult a ti, nu v a ve ti abate de pe cale s i l ve ti vedea n curnd pe Isus, ntinzndu-Si mna s a v a ajute. Va trebui doar s a-I da ti mna cu deplin a ncredere s i s a-L l asa ti s a v a conduc a. Atunci cnd ve ti avea ncredere, ve ti . deveni plini de speran ta Prin puterea lui Dumnezeu Isus este Lumina lumii s i tu ar trebui s a- ti modelezi via ta dup aa Lui. Vei g asi putere n Hristos pentru a- ti forma un caracter puternic, echilibrat s i frumos. Satana nu poate avea nici un efect asupra [64] luminii str alucitoare emanat a de un asemenea caracter. Dumnezeu are o lucrare pentru ecare dintre noi. El nu prevede c a ar trebui s a m sus tinu ti de inuen ta laudei s i mngierilor oferite de oameni. El n telege ca ecare suet s a reziste prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat cel mai bun dar, chiar pe singurul Fiu n ascut din El, pentru a ne n al ta, nnobila s i revars a peste noi perfec tiunea propriului S au caracter, f acndu-ne potrivi ti pentru un c amin n m63

64

Solii c atre tineret

p ar a tia Sa. Isus a venit n lumea noastr as i a tr ait a sa cum a steapt a s a tr aiasc as i urma sii S ai. Dac a suntem indulgen ti cu noi n sine s i prea lene si pentru a depune n continuare eforturi st aruitoare pentru a colabora cu minunata lucrare a lui Dumnezeu, ne vom ntlni cu e secul n via ta aceasta, dar s i n viitor, n via ta ve snic a. Dumnezeu preconizeaz a c a nu ar trebui s a lucr am ntr-o manier a puternic . Dac dezr ad acinat a, ci cu o credin ta as i cu speran ta a vom cerceta Scripturile, vom lumina ti s a vedem bun avoin ta Tat alui de a-L d arui lumii pe Isus, pentru ca to ti cei ce cred n El s a nu piar a, ve ci s a aib a via ta snic a, s i de aceea noi ar trebui s a ne bucur am cu o bucurie de nedescris s i plin a de slav a. Dumnezeu vrea ca tot ce poate c stigat prin educa tie s a e folosit pentru avansarea adev arului. Adev arata, vitala asem anare cu Dumnezeu trebuie reectat a prin s via ta i caracter, astfel nct crucea lui Hristos s a e n al tat a naintea lumii s i valoarea suetului s a e descoperit a n lumina crucii. Mintea noastr a trebuie s a e deschis a pentru a n telege Scripturile, astfel ca noi s a c stig am putere spiritual a hr anindu-ne cu aceast a pine [65] cereasc a.The Review and Herald, 8 aprilie, 1890.

Capitolul 15 Templul suetului


de cererile lui Dumnezeu va avea o O supunere credincioas a fa ta surprinz inuen ta atoare n ranarea, dezvoltarea s i nt arirea tuturor facult a tilor omului. Aceia care din tinere te s-au dedicat serviciului lui Dumnezeu s-au dovedit a oameni cu o judecat a s an atoas as i cu un discern amnt p atrunz ator. Si de ce n-ar a sa? Comuniunea cu tor pe care l-a cunoscut lumea vreodat cel mai mare nv a ta a, nt are ste , raneaz n telegerea, lumineaz a mintea s i puric a inima nal ta a s i nnobileaz a pe om n ntregul s au. Descoperirea cuvintelor Tale d a lumin a, d a pricepere celor f ar a r autate. Idealul lui Dumnezeu Printre tinerii care practic a asem anarea cu Dumnezeu, exist a unii a c aror comportare pare s a contrazic a aceast a pozi tie. Ei nu fac nici sau spiritualitate. Puterile lor mai degrab un progres n cuno stin ta a se mic soreaz a dect progreseaz a. Dar cuvintele psalmistului sunt adev arate despre cre stinul veritabil. Nu litera Cuvntului lui Dumnezeu este cea care d a lumin as i n telegere, ci cuvntul descifrat s i ns amn tat n inim a de Duhul Sfnt. Cnd este cu adev arat convertit, omul devine un u al lui Dumnezeu, p arta s la natura divin a. Nu numai inima i este rennoit a, ci s i intelectul este nt arit s i revigorat. Au fost multe exemple de persoane care nainte de convertire erau considerate ca avnd abilit a ti comune s i chiar inferioare, dar care dup a aceea parc a s-au transformat n ntregime. Ei au manifestat o [66] mare putere de n telegere a adev a-rurilor din Cuvntul lui Dumnezeu s i de a prezenta aceste adev aruri s i altor persoane. Oameni de un nalt nivel intelectual au considerat un privilegiu s a ntre tin a rela tii cu astfel de oameni. Soarele ndrept a tirii, mpr as tiind razele Sale str alucitoare n mintea lor, a nviorat ecare putere a lor aducndu-o la o func tionare mai viguroas a. pentru tineri, dac Dumnezeu va face o lucrare m area ta a ace stia, cu ajutorul Duhului Sfnt, vor primi cuvntul S au n inim as i I se vor 65

66

Solii c atre tineret

. El se str supune n via ta aduie ste constant s a-i atrag a la Sine, sursa n telepciunii, fntna bun at a tii, a purit a tii s i a adev arului. Mintea toare devine ea ns care este ocupat a cu teme n al ta as i nnobilat a. Altare profanate Cei care m arturisesc c a-L slujesc pe Dumnezeu s i totu si nu fac nici un progres n cunoa stere s i respect sunt cre stini numai cu numele. Templul suetului este umplut cu altare profanate. Lecturile frivole, conversa tiile u suratice s i pl acerile lume sti le ocup a mintea att de mult, nct nu mai este loc pentru Cuvntul lui Dumnezeu. Asem anarea cu lumea, frivolitatea s i mndria iau locul pe care Hristos ar trebui s a-l ocupe n suet... Degradarea prin ng aduirea senzualit a tii Cei care fac din ng aduirea apetitului s i a pasiunii prioritatea lor, nu sunt niciodat a oameni buni sau cu adev arat de valoare. Orict de sus i-ar plasa standardele lumii, dup a evaluarea lui Dumnezeu, ei se a a la un nivel inferior, ni ste oameni josnici s i corup ti. Cerul a [67] ordonat ca semnul deprav arii lor s a e scris pe chipul lor. Gndurile lor sunt p amnte sti, lume sti. Cuvintele lor arat a nivelul sc azut al min tii lor. Si-au umplut inima cu josnicie, vocea con stiin tei este necat a, iar judecata le este pervertit a. O, ntreaga natur a a omului de senzualitate! Cnd voin este denaturat a de ng aduin ta fa ta ta este predat a lui Satana, pn a la ce adncime a viciului s i nebuniei va dec adea omul! Degeaba apeleaz a adev arul la intelect, dac a inima se opune principiilor pure, adev arate.The Signs of the Times, 1 decembrie, 1881. ***** Ajutor n ispit a s Prin credin ta i rug aciune, to ti putem cunoa ste cerin tele Evangheliei. Nimeni nu poate obligat s a p ac atuiasc a. Trebuie ob tinut mntul omului. Suetul trebuie s mai nti consim ta a aib a ca scop actul p acatului, nainte ca pasiunea s a preia controlul asupra ra tiunii s i nedreptatea s a triumfe asupra con stiin tei. Ispita, orict de puternic a

Templul suetului

67

ar , nu este niciodat a o scuz a pentru p acat. Ochii Domnului sunt peste cei drep ti s i urechile Sale sunt deschise la rug aciunile lor! Strig a c atre Domnul, suet ispitit! Recunoa ste c a e sti neajutorat, c a nu ai merite naintea lui Isus s i cere mplinirea promisiunii Lui. Dumnezeu va auzi! El s tie ct de puternice sunt nclina tiile re sti ale inimii umane s i te va ajuta de ecare dat a cnd vei ispitit. Ai c azut n p acat? Caut a f ar a ntrziere iertare s i har la Dumnezeu... Mila este nc a la ndemna p ac atosului. Dumnezeu ne cheam a cu toat a r at acirea noastr a: ntoarce ti-v a, copii p ac ato si, s i Eu v a voi cur a ta s i v a voi vindeca de toate p acatele voastre.Testimonies [68] for the Church 5:177.

Capitolul 16 Nu sunte ti ai vo stri


Auzim uneori ntreb arile: Nu voi face niciodat a ceea ce doresc? Nu voi avea niciodat a drumul meu? Va trebui s a m a ab tin ntotdea cu nclina una? Nu voi putea ac tiona niciodat a n concordan ta tiile mele? Cu ct mai pu tin ti vei urma nclina tiile naturale, cu att mai bine va pentru tine s i pentru ceilal ti. nclina tiile naturale au fost pervertite, puterile naturale, folosite gre sit. Satana i-a adus pe oameni n conict cu Dumnezeu. El lucreaz a continuu pentru a distruge imaginea lui Dumnezeu n om. De aceea, trebuie s a punem restric tie cuvintelor s i ac tiunilor noastre. Rezultatele deplinei consacr ari Cnd harul lui Dumnezeu ia n st apnire inima, se vede cu claritate c a tendin tele mo stenite s i cultivate n direc tia r aului trebuie , sub un nou crucicate. n suet trebuie s a nceap a o nou a via ta control. Tot ceea ce se face trebuie f acut pentru slava lui Dumnezeu. Aceast a lucrare include att exteriorul, ct s i interiorul omului. n , trupul, suetul s treaga in ta i spiritul, trebuie adus a n subordonare de Dumnezeu, pentru a folosit fa ta a de El ca un instrument al ndrept a tirii. Omul resc nu este subordonat Legii lui Dumnezeu s i nici nu , via ar putea s a e. Dar, prin credin ta ta celui ce a fost rennoit va tr ait a zi de zi n Hristos. Zi de zi, el arat a c a realizeaz a c a i apar tine lui Dumnezeu, c a este proprietatea Sa. Trupul s i suetul i apar tin lui Dumnezeu. El L-a dat pe Fiul S au pentru r ascump ararea lumii s i, prin aceasta, avem garantat un nou , o ncercare n care trebuie s [69] contract de via ta a dezvolt am caractere de El. Dumnezeu ne-a r cu o loialitate oarb a fa ta ascump arat din sclavia p acatului s i a f acut posibil ca noi s a putem tr ai regenera ti, transforma ti, punndu-ne la dispozi tia Sa pentru a face lucrarea Sa.

68

Nu sunte ti ai vo stri

69

Toate puterile noastre i apar tin Pecetea lui Dumnezeu e pus a deasupra noastr a. El dore ste s a ne amintim c a puterile noastre zice, mintale s i morale i apar tin. Timpul s i inuen ta, judecata, afec tiunea s i con stiin ta, toate sunt ale lui Dumnezeu; s i ne sunt date pentru a folosite n armonie cu cu voin ta Sa. Nu ne sunt oferite pentru a folosite n concordan ta tendin tele lumii; pentru c a lumea este sub conducerea celui ce l ntruchipeaz a pe du smanul lui Dumnezeu. Corpul n care s al as luie ste suetul, i apar tine lui Dumnezeu. Fiecare putere s i ecare mu schi sunt ale Lui. n nici un caz nu trebuie s a neglij am sau s a abuz am nici m acar de un singur organ pentru a-l sl abi. Noi trebuie s a colabor am cu Dumnezeu, pentru a ne p astra corpul n cea mai bun a condi tie n ceea ce prive ste s an atatea, pentru a putea templul unde Spiritul Sfnt s a locuiasc as i s a modeleze ecare putere zic as i spiritual a n acord cu voin ta lui Dumnezeu. Mintea trebuie umplut a cu principii pure. Adev arul trebuie gravat pe tablele suetului nostru. Memoria trebuie umplut a cu adev arurile pre tioase ale Cuvntului lui Dumnezeu. Apoi, ca ni ste pietre . pre tioase frumoase, aceste adev aruri se vor reecta n via ta Pre tul unui suet Valoarea pe care Dumnezeu o pune pe lucrul minilor Sale de copiii S dragostea fa ta ai este relevat a n darul pe care L-a f acut pentru r ascump ararea oamenilor. Adam a c azut sub st apnirea lui Satana. El a adus p acatul n lume, iar prin acesta, moartea. Dumnezeu [70] L-a dat pe singurul S au Fiu z amislit pentru a-l salva pe om. El a f acut totul pentru a ar ata c a este drept s i poate ndrept a ti pe to ti cei ce-L accept a pe Hristos. Omul s-a vndut pe sine lui Satana, dar Isus a r ascump arat rasa uman a... Tu nu ti apar tii. Isus te-a r ascump arat prin sngele S au. Nu ti ngropa talentele. Folose ste-le pentru El. n orice fel de afacere ai angajat, ia-L pe Isus cu tine. Dac a sim ti c a- ti pierzi dragostea pentru la afacere s Mntuitorul t au, renun ta i spune: Aici sunt, Mntuitorule, ce trebuie s a fac? El te va primi ng aduitor s i te va iubi f ar a margini. El te va ierta, pentru c a este bogat n iertare s i ndelung r abd ator, nedorind ca vreunul s a piar a...

70

Solii c atre tineret

Noi cu tot ceea ce avem i apar tinem lui Dumnezeu. N-ar trebui s a privim ca un sacriciu faptul de a-I d arui dragostea inimilor sincer noastre. Inima ns as i ar trebui oferit a Lui cu o dorin ta a, ca un dar de bun avoie.The Youths Instructor, November 8, 1900. Decizia la care suntem chema ti , dac Nu vom n siguran ta a vom z abovi s a cnt arim avantajele de a cule si de Satana, de a ceda sugestiilor sale. P acatul nseamn a dezonoare s i dezastru pentru ecare suet care este ng aduitor cu el; p acatul este orb s i n sel ator prin natura sa s i ne va ispiti prin prezent ari m agulitoare. Dac a ne aventur am pe t armul lui Satana, nu avem nici o asigurare de protec tie mpotriva puterii sale. Att , ar trebui s ct ne st a n putin ta a nchidem orice cale prin care ispita ar putea g asi acces la noi.Thoughts from the Mount of Blessing, [71] 171.

Capitolul 17 Adev arata convertire


V a voi stropi cu ap a curat a, s i ve ti cur a ti ti; v a voi cur a ti de toate spurc aciunile voastre s i de to ti idolii vo stri. V a voi da o inim a nou a, s i voi pune n voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatr a, s i v a voi da o inim a de carne. Mul ti dintre cei care le vorbesc altora de nevoia de a avea o inim a nou a, nu s tiu ei n si si ce nseamn a aceste cuvinte. n special tinerii se poticnesc de aceast a expresie: o inim a nou a, ne stiind ce nseamn a. Ei a steapt a ca o schimbare special a s a aib a loc n sentimentele lor. Aceasta este ceea ce numesc ei convertire. F acnd aceast a eroare, mul ti s-au mpotmolit s i au ajuns la ruin a, nen telegnd expresia: Trebuie s a ne na stem din nou. schimbat Nu sentimente, ci o via ta a Satana i conduce pe oameni s a cread a c a, deoarece ei au sim tit extazul, sunt converti ti. Dar experien ta lor nu se schimb a. Faptele lor sunt acelea si ca s i mai nainte. Via ta lor nu produce roade mai bune. Ei se roag a adesea s i ndelung s i se refer a constant la sentimentele pe care le-au avut la un moment dat sau la altul. Dar ei nu tr aiesc o nou via ta as i sunt n sela ti. Experien ta lor nu este mai profund a dect sentimentele lor. Ei cl adesc pe nisip s i, cnd vin vnturi potrivnice, casa lor este d armat a. Multe suete nenorocite bjbie n ntuneric, c autnd sentimen- [72] tele pe care al tii au spus c a le-au experimentat. Ei trec peste faptul c a cel care crede n Hristos trebuie s a lucreze pentru propria-i salvare cu team as i cutremur. P ac atosul condamnat are ceva de f acut. El trebuie s a se c aiasc as i s a nceap a s a arate credin ta adev arat a. Cnd vorbe ste de o inim a nou a, Isus n telege prin aceasta mintea, via ta, ntregul fel de a . Pentru a- ti schimba inima, trebuie s a la si deoparte dragostea pentru lume s i s a-L iube sti pe Hristos. A avea o inim a nou a nseamn a a avea o minte nou a, scopuri s i motiva tii noi.

71

72

Solii c atre tineret

transformat Care este semnul unei inimi noi? O via ta a. Este o tr aire neegoist as i f ar a mndrie zi cu zi s i or a de or a. Practicarea religiei adev arate Unii fac o mare gre seal a presupunnd c a o profesie nalt a va compensa lipsa slujirii adev arate. Dar o religie nepracticat a nu este o religie veritabil a. Convertirea adev arat a ne face cinsti ti pn a la cel mai mic am anunt n tranzac tiile noastre cu cei din jur. Ne face credincio si n munca noastr a de zi cu zi. Fiecare urma s sincer al lui Hristos va ar ata c a religia Bibliei l calic a s a- si foloseasc a talentele n slujba St apnului. , n srguin ta ti f ar a preget. Aceste cuvinte vor mplinite n via ta oric arui cre stin adev arat. Chiar dac a munca voastr a pare a o corvoad a, o pute ti nnobila prin modul n care o executa ti. Face ti-o ca s i cum Dumnezeu S-ar aa n fa ta voastr a. Face ti-o cu voio sie s i cu demnitatea unor i ai cerului. Principiile nobile sunt cele care, aduse n lucrare, o fac n ntregime acceptabil a n fa ta lui Dumnezeu. [73] Lucrarea adev arat a leag a micimea slujitorilor lui Dumnezeu de pe p amnt cu n al timea slujitorilor din locurile cere sti... Ca i s i ice ai lui Dumnezeu, cre stinii ar trebui s a se str aduiasc a s a ating a idealul nalt pus naintea lor de Evanghelie. Ei nu ar trebui s a e mul tumi ti pn a nu devin des avr si ti, pentru c a Hristos spune: Voi ti dar des avr si ti, dup a cum s i Tat al vostru cel ceresc este des avr sit. Via ta sn tit a S a facem din Cuvntul sfnt al lui Dumnezeu studiul nostru, aducnd principiile sale snte n via ta noastr a. S a umbl am naintea , corectnd zilnic gre lui Dumnezeu cu blnde te s i umilin ta selile pe care le facem. S a nu m mndri s i egoi sti s i s a nu ne separ am suetul de Dumnezeu. S a nu cultiva ti un sentiment de suprema tie, creznduv a mai buni ca al tii. Astfel dar, cine crede c a st a n picioare, s a ia seama s a nu cad a. Pacea s i odihna vor cu voi, dac a v a aduce ti de voin voin ta n subordonare fa ta ta lui Hristos. Atunci dragostea lui de Mntuitor Hristos va conduce inima, aducnd n captivitate fa ta izvoarele secrete al ac tiunii. Temperamentul repezit s i u suratic va

Adev arata convertire

73

domolit s i atenuat prin rev arsarea uleiului harului lui Hristos. Sentimentul c a p acatele ti sunt iertate ti va aduce pacea ce dep as e ste orice pricepere. Discordia va disp area. Cel ce g asea cusur celor din jurul s au va vedea c a gre seli mult mai mari exist a n propriul s au caracter. Ace stia sunt cei ce ascult a adev arul s i sunt convin si c a au tr ait n opozi tie cu Hristos. Ei sunt condamna ti s i se c aiesc de p acatele lor. [74] n Bizuindu-se pe meritele lui Hristos, exercitnd adev arata credin ta El, ei primesc iertare pentru aceste p acate. Cnd nceteaz a s a mai s . Ei v fac a r au s i nva ta a fac a bine, ei cresc n har s i cuno stin ta ad c a trebuie s a se sacrice ca s a se ndep arteze de lume s i, cnt arind pre tul, consider a totul ca o pierdere care poate recuperat a prin Hristos. Ei s-au nrolat n armata lui Hristos. Cmpul de b at alie este naintea lor s i ei intr a n el plini de curaj s i cu veselie, luptnd contra nclina tiilor lor naturale s i a dorin telor egoiste, aducndu- si voin ta de Hristos. Ei l caut n subordonare fa ta a zilnic pe Domnul pentru favoarea de a I se supune ind astfel nt ari ti s i ajuta ti. Aceasta este s adev adev arata convertire. n umilin ta i dependen ta arat a, cel ce a primit o inim a nou a se bizuie pe ajutorul lui Hristos. El descoper a n via ta sa roadele ndrept a tirii. Odat a el s-a iubit pe sine. Pl acerile lume sti au fost pl acerea lui! Acum idolul s au a fost detronat s i Dumnezeu a devenit tinta suprem a. P acatele pe care odat a le-a iubit, acum le ur as te. Cu hot arre s i fermitate, el si urmeaz a drumul pe c ararea sn teniei.The Youths Instructor, September 26, 1901. ***** Lan turile lui Satana Durerile datoriei s i pl acerile p acatului sunt lan turile cu care Satana i leag a pe oameni n cursele sale. Cei care mai degrab a ar muri dect s a ndeplineasc a vreo fapt a rea sunt singurii care vor [75] g asi ti credincio si.Testimonies for the Church 5:53.

Capitolul 18 Sfat c atre o ic a r asf a tat a


tor al anului trecut, care este deschis priAi un raport nfrico sa virii Maiest a tii cerului s i miilor de ngeri puri, nec azu ti n p acat. Gndurile s i faptele tale, sentimentele tale disperate s i nesnte pot ascunse de muritori, dar aminte ste- ti c a cele mai m arunte fapte ale vie tii tale sunt ca o carte deschis a naintea lui Dumnezeu. Tu ai n cer un raport p atat. Toate p acatele pe care le-ai comis sunt nregistrate acolo. Mustrarea lui Dumnezeu este asupra ta s i tu, cu toate acestea, pari lipsit a de sentimente. Tu nu- ti dai seama de condi tia ta pierdut a s i ruinat a. La un moment dat, ai avut remu sc ari, dar mndria s i spiritul t au independent s-au ridicat asupra acestora s i au strivit vocea con stiin tei. Nu e sti fericit as i totu si crezi c a, dac a ai putea avea propriul t au drum, f ar a restric tii, ai putea fericit a. S arman a copil a! Tu te ai pe o pozi tie similar a cu a Evei, n Eden. Ea s i-a imaginat c a vor cre ste posibilit a tile cunoa sterii, dac a ar putea s a m annce fructul din pomul pe care Dumnezeu le interzisese pn as i s a-l ating a, pentru c a altfel vor muri. Ea a mncat s i a pierdut ntreaga m are tie a Edenului. Controlul imagina tiei Ar trebui s a- ti controlezi gndurile. Aceasta nu va o treab a u soar a. Nu vei putea realiza acest lucru f ar a un efort sever s i sus tinut. Totu si Dumnezeu cere aceasta de la tine: este o datorie ce revine [76] ec arei in te umane. E sti responsabil naintea lui Dumnezeu de gndurile tale. Dac a permi ti ca imagina tia ta s a lucreze inutil, dac a insi sti asupra unor subiecte necurate, ncetul cu ncetul vei deveni tot att de vinovat a naintea lui Dumnezeu ca s i cum le-ai comis n realitate. Tot ceea ce mpiedic a fapta este lipsa ocaziei. Visurile s i zidirea de castele zi s i noapte sunt obiceiuri rele s i deosebit de periculoase. Odat a mp amntenite, este aproape imposibil s a te debarasezi de asemenea obiceiuri s i s a- ti dirijezi gndurile spre 74

Sfat c atre o ic a r asf a tat a

75

subiecte curate, snte s i elevate. Vei deveni un str ajer credincios peste ochii, urechile s i peste toate sim turile tale, dac a- ti vei controla mintea s i nu vei ng adui gnduri de sarte s i pervertite s a- ti mnjeasc a suetul. Puterea harului este singura care poate ndeplini aceast a lucrare att de dorit a. Tu e sti slab a n aceast a direc tie. Supune- ti pasiunile s i sentimentele Ai devenit nc ap a tnat a, capricioas as i obraznic a. Harul lui Dumnezeu nu mai arlinici un loc n inima ta. Numai prin puterea lui Dumnezeu po ti deveni un vas al harului S au, un instrument al ndrept a tirii. Dumnezeu nu cere s a- ti controlezi numai gndurile, ci s i pasiunile s i sentimentele. Salvarea ta depinde de cine se a a la conducerea acestor lucruri. Pasiunea s i sentimentele sunt agen ti puternici. Dac a sunt gre sit aplicate, dac a sunt angajate n opera tiuni cu motiva tie gre sit a, dac a sunt gre sit plasate, sunt sucient de puternice pentru a- ti ruina inima, l asndu-te ca o epav a mizerabil a, f ar a Dumnezeu s i . f ar a speran ta Imagina tia trebuie controlat a n mod pozitiv s i permanent, pentru ca pasiunile s i sentimentele s a e supuse ra tiunii, con stiin tei s i [77] caracterului. E sti n pericol pentru c a e sti pe punctul de a sacrica interesele tale ve snice pe altarul pasiunii. Pasiunea ob tine un control deplin asupra ntregii tale in te. Dar ce calitate are aceast a pasiune josnic a, avnd o natur a distructiv a? Cednd n fa ta ei, vei umple de am ar aciune via ta p arin tilor t ai, vei aduce triste te s i ru sine asupra surorilor tale, ti vei sacrica propriul caracter s i vei pierde dreptul la cer s i la via ta ve snic a. E sti tu gata s a faci acest lucru? De aceea, te rog s a te opre sti acolo unde e sti. Nu mai avansa nici m acar un pas, l asndu-te dus a de nc ap a tnare pe aceast a cale lipsit a de sens, pentru c a, dac a vei continua, naintea ta se a a suferin te, nenorociri s i moarte. Dac a nu ti vei exercita autocontrolul cu privire la pasiunile s i sentimen te vei compromite n ochii celor din jur s tele tale, cu siguran ta i vei atrage asupra caracterului t au dezonoare, ce va persista atta timp ct vei tr ai. E sti neascult atoare de p arin ti, obraznic a, nerecunosc atoare s i nesfnt a. Aceste tr as aturi detestabile sunt roadele unui pom stricat, viciat. E sti necuviincioas a. Iube sti b aie tii s i- ti place s a faci din ei

76

Solii c atre tineret

subiect de conversa tie. Din prisosul inimii vorbe ste gura. Obiceiurile au devenit sucient de puternice spre a te controla s i ai nv a tat s a n seli n scopul de a merge mai departe n ndeplinirea scopurilor [78] s i dorin telor tale.Testimonies for the Church 2:560-562.

Capitolul 19 nt arirea caracterului prin ncercare


Hristos Si-a petrecut primii treizeci de ani din via ta ntr-un or as el obscur, numit Nazaret. Locuitorii acestui ora s erau proverbiali pentru p ac ato senia lor, de aici ntrebarea lui Natanael: Poate ie si ceva bun din Nazaret? Evanghelia spune foarte pu tin despre perioada timpurie a vie tii lui Hristos. Cu excep tia unei scurte relat ari despre momentul n care Hristos i nso te ste pe p arin tii S ai la Ierusalim, mai avem o singur a arma tie scurt a cu privire la acea perioad a: Si Isus cre stea n n te-lepciune, n statur as i era tot mai pl acut naintea lui Dumnezeu s i naintea oamenilor. Hristos ne este un exemplu n toate lucrurile. n providen ta n Sa, Dumnezeu a decis ca s a-Si petreac a primii ani din via ta expus ispitelor datorit Nazaret, unde era n permanen ta a caracterului oamenilor ind necesar s a vegheze, pentru a r amne curat n mijlocul attor p acate s i f ar adelegi. Nu Hristos a ales acest loc, ci Tat al S au ceresc a hot art locul n care caracterul S au putea ncercat ntro mul time de moduri. n primii ani ai vie tii, Hristos a fost supus unor ncerc ari severe, unor greut a ti s i conicte, pentru a putea s a-Si dezvolte acel caracter des avr sit, care-L face un exemplu perfect pentru copii, tineri s i adul ti. Copiii s i tinerii care merg pe calea p acatului se a a adeseori n anturaje care nu sunt favorabile pentru via ta unui cre stin s i ei cedeaz a cu promptitudine ispitelor, invocnd ca scuz a faptul c a anturajele [79] sunt neprielnice, defavorabile. Hristos a ales retragerea s i, printr-o de munc via ta a, p astrndu-Si minile ocupate, nu a invitat ispita, ci era corup s-a tinut departe de societatea celor a c aror inuen ta atoare. Hristos Si-a plasat pa sii pe c ararea cea mai aspr a, plin a de obstacole, pe care copiii s i tinerii ar putea chema ti s a o str abat a la un moment de bel dat. El nu Si-a nsu sit o via ta sug s i nep asare. P arin tii S ai erau s araci s i depindeau de truda lor zilnic a pentru a se ntre tine, de aceea via ta lui Hristos a fost plin a de lipsuri, negare de sine s i priva tiuni. El a mp art as it cu p arin tii S ai via ta lor de munc a, plin a de zel, de h arnicie. 77

78

Solii c atre tineret

Puritate indiferent de circumstan te Nimeni nu va chemat s a- si perfec tioneze caracterul cre stin n condi tii mai defavorabile ca Mntuitorul nostru. Faptul c a Hristos a tr ait treizeci de ani n Nazaret, locul din care mul ti credeau c a este o minune s a ias a ceva bun, este o mustrare pentru tinerii care consider a c a formarea caracterelor lor religioase trebuie s a depind a de mprejur ari. Dac a anturajele tinerilor sunt nepl acute s i categoric nes an atoase, mul ti fac din acest lucru o scuz a pentru a nu- si perfec tiona un caracter cre stin. Exemplul lui Hristos respinge ideea c a urma sii S ai sunt dependen ti de loc, s ans a sau prosperitate pentru f de a tr ai o via ta ar a prihan a. Hristos i-ar putea nv a ta c a o via ta credincio sie onorabil as i totu si umil a poate exista n orice loc, n orice situa tie, acolo unde providen ta divin a i-a chemat. [80] Via ta lui Hristos a fost de natur a s a arate c a siguran ta, cur a tenia lipsit s i fermitatea principiilor nu depind de o via ta a de greut a ti, s ar acie s i adversitate. ncerc arile s i priva tiunile de care se plng att de mul ti tineri au fost ndurate de Hristos f ar a murmur. O astfel de disciplin a reprezint a chiar experien ta de care tinerii au nevoie. Ea va conferi statornicie s i fermitate caracterelor lor s i-i va face asemeni lui Hristos, puternici n spirit pentru a rezista ispitei. Ei nu vor putea birui ti de n sel aciunile lui Satana dac a se rup de inuen ta acelora care i-ar putea conduce pe c ar ari gre site s i care i-ar putea corupe din punct de vedere moral. Prin rug aciuni zilnice c atre Dumnezeu, ei vor c ap ata de la El har s i n telepciune pentru a suporta conictele s i realit a tile dure ale vie tii s i pentru a ie si biruitori din acestea. Senin atatea s i loialitatea min tii pot men tinute doar prin aten tie s i rug aciune. Via ta lui Hristos a fost un exemplu de energie perseverent a, nepermi tnd ca aceasta s a e sl abit a de repro suri, ridiculiz ari, priva tiuni sau greut a ti. n acest mod ar trebui s a stea lucrurile s i cu tinerii. Dac a ncerc arile ce vin asupra lor cresc, ei trebuie s as tie c a Dumnezeu testeaz a, probeaz a loialitatea lor. Si prin aceast a pozi tie n men tinerea integrit a tii de caracter, chiar atunci cnd sunt descuraja ti, t aria, fermitatea s i puterea de a suporta vor cre ste s i ei se vor nt ari n duh.Youths Instructor, March 1, 1872. *****

nt arirea caracterului prin ncercare

79

Mai degrab a moarte dect dezonorare Alege ti mai degrab a s ar acia, repro surile, separarea de prieteni dect s sau oricare alt a suferin ta a v a mnji ti suetele cu p acat. Mai bine moartea dect dezonorarea sau c alcarea Legii lui Dumnezeu! Acesta ar trebui s a e motoul ec arui cre stin.Testimonies for the [81] Church 5:147.

Capitolul 20 Rezistnd ispitei


Cei care sunt p arta si ai naturii divine nu vor ceda ispitei. Du smanul lucreaz a cu toat a puterea s a-i biruie pe cei care se str aduiesc de cre s a tr aiasc a o via ta stin. Astfel, el sper a s a-i descurajeze. Dar cei ce au picioarele bine ancorate pe Stnca veacurilor nu vor c adea prad a n sel aciunilor sale. Ei si vor aminti c a Dumnezeu este Tat al lor s i Hristos este Ajutorul lor. Mntuitorul a venit n lumea noastr a pentru a aduce pentru ecare suet ncercat s i ispitit puterea de a birui a sa cum a f acut-o El. Cunosc puterea ispitei, s tiu pericolele care sunt pe cale, dar s tiu de asemenea c a aceast a putere este sucient a n orice timp n care este nevoie s i c a este procurat a pentru cei care rezist a ispitei. Inutilitatea de a ocoli ispitele Si Dumnezeu, care este credincios, nu va ng adui s a ti ispiti ti peste puterile voastre; ci, mpreun a cu ispita, a preg atit s i mijlocul s a ie si ti din ea, ca s-o pute ti r abda. Avem s i noi partea noastr a de f acut. Nu trebuie s a ne consider am neputincio si n fa ta ispitei. Dumnezeu spune: Ie si ti din mijlocul lor, s i desp ar ti ti-v a de ei, zice Domnul; nu v a atinge ti de ce este necurat, s i v a voi primi. Eu v a voi Tat a, s i voi mi ve ti i s i ice, zice Domnul Cel Atotputernic. Dac a, prin asociere cu cei iubitori de pl aceri, prin conformare cu practicile [82] lume sti, prin unirea intereselor noastre cu interesele necredincio silor, punem picioarele pe calea ispitei s i p acatului, cum ne putem a stepta ca Dumnezeu s a ne p azeasc a de c adere? R amne ti departe de inuen tele corup atoare ale lumii. Nu merge ti n locurile unde for tele inamicului sunt puternic ancorate. Nu merge ti acolo unde ve ti ispiti ti s i condu si pe drumuri gre site. Dar dac a ave ti un mesaj pentru necredincio si s i dac a sta ti att de aproape de Dumnezeu, nct le pute ti da un sfat la momentul potrivit, atunci pute ti face o lucrare care s a-i ajute s i s a-L onoreze pe

80

Rezistnd ispitei

81

Dumnezeu. Nu te rog s a-i iei din lume, ci s a-i p aze sti de cel r au, spunea Hristos.The Review and Herald, 14 aprilie, 1904. ***** Datoria mai presus de nclina tii Cnd tinerii ncearc a s a scape de sub controlul lui Satana, el si , va dubla ispitele. Protnd de ignoran ta s i lipsa lor de experien ta el face ca distinc tia dintre bine s i r au s a devin a ct mai confuz a. El se transform a ntr-un nger de lumin as i le promite tot felul de pl aceri, ademenindu-i pe o c arare interzis a. Dac a au fost obi snui ti s a- si urmeze nclina tiile mai degrab a dect datoria, tinerilor li se va p area dicil s a reziste ispitei. Ei nu v ad pericolul de a- si permite chiar s i numai o dat a o pl acere interzis a. Sugestiile lui Satana vor trezi ecare element al deprav arii adormit n inima lor.The Signs [83] of the Times, 19 ianuarie, 1882.

Capitolul 21 Natura n sel atoare a p acatului


rnicia p Nimic nu este mai perd ca f a ta acatului. Domnul acestui p amnt este cel care n seal a, orbe ste s i conduce la distrugere. Satana nu vine cu mu timea lui de ispite doar o dat a. El deghizeaz a aceste ispite, f acndu-le s a semene cu binele. El amestec a cu amuzamentul s i prostia unele mici mbun at a tiri s i suetele n selate fac din aceasta o scuz a, considernd c a un mare bine trebuie s a derive din acestea. Aceasta este numai n sel aciune! Este arta diabolic a a lui Satana. Suetele ademenite fac un pas, iar apoi sunt preg atite pentru urm atorii pa si. Este mult mai pl acut s a urmezi nclina tiile propriei inimi dect s a stai n ap arare s i s a rezi sti de la prima insinuare a du smanului s iret s i astfel s a nchizi calea inltr arii sale n inim a. O, cum se uit a Satana s a- si vad a prada c aznd att de repede s i s a vad a suetele p as ind pe calea pe care el le-a preg atit-o! El nu vrea ca ei s a se roage s i s a- si ndeplineasc a ndatoririle religioase, ci dore ste ca, uitnd de acestea, s a-i poat a face mai utili n slujba sa. El si adapteaz a cursele sale n sel atoare s i sosticate la experien tele s i profesiile lor s i n acest fel si avanseaz a minunat cauza. Cercetarea de sine Se impune necesitatea unei cercet ari de sine s i a unei investiga tii profunde n lumina Cuvntului lui Dumnezeu: sunt nev at amat sau sunt putred n inima mea? Sunt rennoit prin Hristos sau resc n [84] inima mea, avnd schimbat doar exteriorul? Tine-te n fru n fa ta tribunalului lui Dumnezeu s i vezi n lumina lui Dumnezeu dac a exist a n tine vreun p acat secret, vreo nedreptate, vreun idol pe care nu l-ai sacricat. Roag a-te, da, roag a-te a sa cum nu te-ai rugat niciodat a nainte, ca s a nu po ti am agit de n sel aciunile lui Satana; ca s a nu po ti nvins de un spirit nep as ator, ncrezut s i neglijent, ndeplinind ndatoririle religioase doar pentru a- ti lini sti con stiin ta... Unul dintre p acatele care constituie unul din semnele ultimelor zile este c a cei care se numesc cre stini sunt iubitori mai mult de 82

Natura n sel atoare a p acatului

83

pl aceri dect de Dumnezeu. Fi ti cinsti ti cu propriul vostru suet. C auta ti cu aten tie. Ct de pu tini, dup a o examinare con stiincioas a, pot privi spre cer s i spune: Eu nu sunt unul dintre cei astfel descri si. Eu nu sunt un iubitor de pl aceri mai mult dect de Dumnezeu. Ct de lume; via de pu tini pot spune: Eu sunt mort fa ta ta pe care o tr aiesc acum este prin credin ta n Fiul lui Dumnezeu. Via ta mea este unit a cu Hristos n Dumnezeu, s i atunci cnd El, care este via ta mea, va ap area, atunci voi putea s i eu s a stau lng a El n glorie. Dragostea s i harul lui Dumnezeu! O, har pre tios, mult mai valoros dect cel mai pur s i n aur! El ridic as i nnobileaz a suetul mai mult dect toate celelalte principii. El orienteaz a inima s i sentimentele spre cer. n timp ce oamenii din jurul nostru ar putea angaja ti n vanit a ti lume sti, n c autare de pl aceri s i nimicuri, conversa tia este n cer, unde l c aut am pe Mntuitorul; suetul l caut a pe Dumnezeu pentru iertare s i pace, pentru ndrept a tire s i adev arata sn tire. Conversa tia cu Dumnezeu s i contemplarea lucrurilor de dincolo transform a suetul ntr-o asem anare cu Hristos. The Review and [85] Herald, 11 mai, 1886.

Capitolul 22 Un avertisment mpotriva scepticismului


Simt cea mai intens a durere pentru tinerii no stri. V a avertizez ca una care cunoa ste pericolul: nu v a l asa ti prin si n capcan a de Satana pe care poate le-a prin pu tinele cuno stin te despre s tiin ta ti dobndit. Este mai bine s a ai o inim a curat as i umil a dect toat a cuno stin ta pe care ai putea s a o c stigi f ar a frica de Domnul. Tinerii de ast azi sunt mai degrab a nclina ti s a ntlneasc a sceptici s i necredincio si oriunde merg, s i ct de necesar ar s a se preg ateasc a astfel ca s a poat a n stare s a dea un sens speran tei lor, cu supunere s i team a. Thomas Paine a murit, dar lucr arile sale tr aiesc, reu sind s a n sele lumea, s a e un blestem pentru lume, s i aceia care se ndoiesc de adev arul Cuvntului lui Dumnezeu vor pune n minile tinerilor aceste produc tii p agne, pentru a umple inimile lor cu atmosfera otr avit a a ndoielilor. Spiritul lui Satana lucreaz a prin oameni slabi, pentru a duce mai departe planul s au de a ruina suete. Pericolul asocierii cu sceptici Tr aim ntr-o epoc a a imoralit a tii s i to ti, inclusiv tinerii sunt ndr azne ti n a p ac atui. Dac a nu sunt strict p azi ti, dac a nu sunt nt ari ti cu principii ferme, dac a nu este manifestat a o mare grij a n alegerea prietenilor s i a literaturii care le hr ane ste mintea, tinerii no stri vor expu si unei societ a ti a c arei moral a este la fel de corupt a cum [86] era morala locuitorilor Sodomei. nf a ti sarea oamenilor acestei lumi poate foarte atractiv a, dar, dac a arunc a mereu sugestii mpotriva Bibliei, ei sunt asocia ti periculo si, pentru c a vor ncerca cu ecare prilej s a mineze funda tia credin tei voastre, s a corup a acurate tea vechii religii a Evangheliei. Tinerii vin adeseori n contact cu cei care au tendin ta de a cu privire la acest fapt, sceptici s i p arin tii lor sunt n necuno stin ta pn a cnd teribila lucrare a r aului este nf aptuit a, iar tinerii sunt , astfel nct s ruina ti. Ei ar trebui s a e instrui ti cu srguin ta a nu poat a 84

Un avertisment mpotriva scepticismului

85

n sela ti cu privire la adev aratul caracter al acestor persoane s i s a nu aib a rela tii de prietenie cu aceast a categorie sau s a asculte cuvintele lor pline de sarcasm sau sosme. Dac a nu vor avea curajul moral de a se desp ar ti de aceste persoane cnd le descoper a necredin ta, tinerii no stri vor prin si n capcan as i vor gndi s i vorbi la fel ca cei cu despre religie s care s-au asociat, vorbind cu u surin ta i credin ta n Biblie. ncrederea n sine s i orbirea Dac a ochii tinerilor n sela ti ar putea deschi si, ei ar vedea privirea lacom a a lui Satana, care jubileaz a la succesul s au n ruinarea de suete. n ecare mod imaginabil, el ncearc a s a- si adapteze ispitele la dispozi tiile variabile s i la circumstan tele acelora pe care dore ste s a-i prind a n mreje. El va ncerca ecare n sel aciune s i, dac a cei ispiti ti nu-L vor c auta pe Domnul, ei vor orbi ti de n sel aciunile sale s s i vor deveni ncrez atori n ei, vor c ap ata un aer de sucien ta i se cu privire la condi vor aa n deplin a ignoran ta tia lor s i la pericolul care-i pa ste. n curnd ei vor ajunge s a dispre tuiasc a credin ta dat a [87] sn tilor pe vremuri. Vorbesc tinerilor ca una care cunosc, ca una c areia Domnul i-a ar atat pericolele frecvente de pe c ararea lor. ncrederea n sine v a va conduce direct n cursele du smanului. Tinerii nu cer sfatul lui Dumnezeu s i nici nu fac din El refugiul s i puterea lor. Ei intr a n s societate cu ntreaga siguran ta i ncredere c a sunt pe deplin capabili s a aleag a ce este corect s i s a n teleag a tainele divine, pentru c a de tin puterile ra tiunii s i astfel vor putea descoperi adev arul pentru ei n si si. Ne temem mai mult pentru cei ncrez atori n ei n si si dect ademeni pentru al tii, pentru c a ei vor cu siguran ta ti n plasa ce a fost aruncat a de marele du sman al oamenilor s i al lui Dumnezeu. Un asociat care a fost ales ca prieten apropiat, s i care a fost atins de ndoial a, va inltra n mintea acestei categorii de tineri smburele necredin tei lui. Prin at ari dezgust atoare cu privire la talentele lor, la superioritatea lor intelectual a, incitndu-i n ambi tia lor pentru pozi tii nalte, aten tia lor va c stigat as i o orbire moral a va c adea peste ei. Cei care sunt entuziasma ti de propriile lor p areri vor dispre tui sngele sacriciului isp as itor s i vor dispre tui, de asemenea, Spiritul harului.

86

Solii c atre tineret

Copiii p arin tilor p azitori ai Sabatului, care au avut o lumin a , care au fost obiectele solicitudinii pline de tandre m area ta te, pot cei care vor p ar asi o mo stenire a umilin tei, cei care vor sem ana vnt s i vor culege furtun a. La judecat a, numele celor care au p ac atuit mpotriva acestei lumini vor scrise mpreun a cu acelea care sunt condamnate la separarea de prezen ta lui Dumnezeu s i de gloria [88] puterii Sale. Ei vor pierdu ti s i vor num ara ti cu dispre tuitorii harului lui Hristos. Mai degrab a mi-a s vedea copiii ntin si n mormnt dect s a-i v ad lund-o pe c ararea care conduce la moarte. Faptul teribil de a cre ste copii pentru a lupta mpotriva Dumnezeului cerului, pentru a lui sub nghi ti bel sugul apostaziei din ultimele zile, pentru a m ar sa stindardul ntunecat al lui Satana ar ntr-adev ar un gnd groaznic pentru mine. Nevoia de curaj moral Tinerii no stri vor ntlni ispite la ecare pas s i trebuie s a e astfel educa ti, nct s a depind a de puterea lui Dumnezeu s i s a benecieze de cea mai bun a educa tie moral a care poate dat a muritorilor. Dispre tuitori ai Domnului nostru sunt peste tot, care de obicei arunc a dispre t asupra cre stinilor. Ei numesc aceasta joac a de copii, inventat a pentru a se impune credulit a tii ignoran tilor. Aceia care nu au putere moral a nu pot sta n ap ararea adev arului; ei nu au curajul s a spun a: Dac a aceast a conversa tie nu nceteaz a, eu nu pot r amne n prezen ta voastr a. Isus, R ascump ar atorul acestei lumi, este Mntuitorul meu, n El este ancorat a speran ta mea pentru ve via ta snic a. Aceasta este calea potrivit a prin care i po ti reduce la t acere. Dac a intri n discu tii contradictorii cu ei, vor avea argumente cu care s a te combat as i nimic din ceea ce vei spune nu-i va atinge. Dar, dac a tr aie sti pentru Hristos, dac a e sti ferm n credin ta n Dumnezeul cerurilor, vei putea face pentru ei ceea ce n-ar reu si nici un argument s i-i vei convinge de falsitatea doctrinelor lor, prin puterea dumnezeiasc a. Nu exist a spectacol mai trist dect cel oferit de cei ce au fost [89] r ascump ara ti prin sngele lui Hristos, c arora li s-au ncredin tat talente prin care s a-L poat a glorica pe Dumnezeu s i care transform a n glume mesajele trimise lor prin har n Evanghelie, care neag a

Un avertisment mpotriva scepticismului

87

divinitatea lui Hristos s i care se ncred n judecata lor limitat as i n argumente care n-au nici o baz a real a. Cnd vor confruntate cu n fa cu moartea, toate aceste o nenorocire, cnd vor aduse fa ta ta minciuni pe care le-au pre tuit se vor topi asemenea unei buc a ti de l ghea ta asate la soare. Ct de groaznic este s a stai la c ap atiul unui sicriu n care se a a o persoan a care a respins apelurile milei divine! Ct de ngrozitor pierdut este s a spui: Aici se a a o via ta a! Aici se a a o persoan a care ar putut s a ating a cele mai nalte standarde s i s a c stige via ta ve snic a, dar s i-a predat via ta lui Satana, s-a l asat prins n capcana lozoilor de sarte ale oamenilor s i a fost ca o juc arie n mna celui r au! Speran ta cre stin a este ca o ancor a pentru suet, sigur as i ferm a, stabil a, iar intrarea n ceea ce pare ascuns de un v al este cea prin care Hristos a intrat primul. Noi avem o munc a individual a de f acut . pentru a ne preg ati pentru evenimentele m are te care ne stau n fa ta Furtuna se apropie Tinerii ar trebui s a-L caute pe Dumnezeu cu mai mult zel. Furtuna se apropie s i noi trebuie s a m preg ati ti pentru furia ei, manifes fa de Dumnezeu s fa de Domnul nostru Isus tnd c ain ta ta i credin ta ta Hristos. Dumnezeu va ap area s i va cl atina cu putere p amntul. Vom vedea necazuri n toate direc tiile. Mii de vase vor scufundate n adncurile m arii. Navele se vor duce la fund, iar vie tile omene sti vor sacricate cu milioanele. Focuri vor izbucni pe nea steptate s i nici o sfor tare omeneasc a nu le va putea domoli. Palatele p amntului vor [90] nghi tite de furia ac arilor. Dezastrele feroviare vor deveni din ce n ce mai frecvente; confuzie, coliziune s i moarte se vor ntmpla f ar a nici o avertizare pe marile linii de transport. Sfr situl este aproape, perioada de ncercare se ncheie. O, haide ti s a-L c aut am pe Domnul ct timp mai poate g asit, striga ti-L ct a vreme este aproape! Profetul spune: C auta ti-L pe Domnul, to ti cei smeri ti din tar a, cari mplini ti poruncile Lui! C auta ti dreptatea, c auta ti smerenia! Poate c a ve ti cru ta ti n ziua mniei Domnului.The Signs of the Times, 21 aprilie, 1890.

88

Solii c atre tineret

Dependen ta zilnic a de Dumnezeu Cnd te treze sti diminea ta, ti sim ti neajutorarea s i nevoia ta s de puterea lui Dumnezeu? Faci cunoscute, n umilin ta i supunere dorin tele tale Tat alui t au ceresc? Dac a da, ngerii vor consemna rug aciunile tale, s i dac a aceste rug aciuni nu au plecat de pe buze mincinoase, cnd vei n pericol s i nu vei con stient c a faci r aul s i care i-ar conduce pe al cnd vei exercita o inuen ta tii la r au, ngerul t au p azitor va de partea ta, ndrumndu-te spre un f aga s mai bun, alegnd cuvintele pentru tine s i inuen tndu- ti ac tiunile. Dac a nu sim ti nici un pericol s i dac a nu nal ti nici o rug aciune pentru ajutor s i puterea de a rezista ispitelor, po ti sigur c a vei merge pe al aturi, neglijarea ndatoririlor tale va de asemenea consemnat a n c ar tile din ceruri s i vei g asit lips a n ziua ncerc arii. [91] Testimonies for the Church 3:363, 364.

Capitolul 23 Un punct slab


Putem s a ne at am singuri c a suntem liberi de multe lucruri de care al tii se fac vinova ti; dar, dac a avem unele puncte tari de caracter s i doar unul singur slab, se creeaz a astfel o leg atur a ntre p acat s i suet. Inima este mp ar tit a n slujirea sa s i spune: Ceva pentru mine, ceva pentru Tine. Copilul lui Dumnezeu trebuie s a caute p acatul pe care l-a ascuns s i pe care l-a ng aduit s i s a permit a lui Dumnezeu s a-l taie s i s a-l arunce din inim a. El trebuie s a biruie acel singur p acat; pentru c a naintea lui Dumnezeu, acest p acat nu este un lucru nensemnat. Unul spune: Nu sunt ctu si de pu tin invidios, dar m a las provocat s i spun lucruri rele, de si ntotdeauna mi pare r au dup a ce dau fru liber temperamentului. Altul spune: Am s i eu cutare sau cutare defect, dar dispre tuiesc tic alo sia manifestat a de o anume persoan a dintre cuno stin tele mele. Dumnezeu nu ne-a dat o list a de p acate mp ar tite pe grade, astfel nct s a le putem considera pe unele ca avnd consecin te mai mici s i s a spunem c a ele nu fac dect pu tin r au, n timp ce altele au un impact mai mare s i deci vor produce mai mult r au. Un lan t nu este mai puternic dect cea mai slab a verig a a sa. Putem s a spunem despre lan t c a este bun ca ntreg, dar, dac a o ve rig a este slab a, nu mai po ti conta pe acel lan t. Lucrarea de biruin ta trebuie s a constituie studiul ec arui suet care va intra n mp ar a tia lui Dumnezeu. Acele cuvinte ner abd atoare, care ti tremur a pe buze trebuie s a r amn a nerostite. Gndul c a nu- ti este corect evaluat caracterul trebuie nde-p artat de la tine, pentru c a ti sl abe ste inu- [92] en ta s i va da rezultate sigure, f acndu-te n ochii altora un etalon n privin ta evalu arii. Tu trebuie s a birui ideea c a e sti un martir s i s a te aga ti de promisiunea lui Hristos, care spune: Harul Meu ti este de ajuns.The Review and Herald, 1 august, 1893. ***** 89

90

Solii c atre tineret

Controlul gndurilor Ar trebui s a v a tine ti departe de t armul ncnt ator al lui Satana s i s a nu ng adui ti min tii voastre s a e distras a de la supunerea fa ta de Dumnezeu. Prin Hristos, pute ti s i trebuie s a ti ferici ti s i ar trebui s a dobndi ti obiceiul controlului de sine. Chiar s i gndurile de voin voastre trebuie aduse n subordonare fa ta ta lui Dumnezeu s i sentimentele voastre sub controlul ra tiunii s i al religiei. Imagina tia nu v-a fost dat a pentru ca s a-i permite ti s a alerge n dezordine s i pentru a avea propriile ei c ai, f ar a s a face ti nici un efort de a o disciplina. Dac a gndurile sunt gre site, sentimentele vor gre site, iar gndurile s i sentimentele, mpreun a constituie caracterul moral. Cnd hot ar ti, n calitate de cre stini, c a nu vi se cere s a v a controla ti gndurile s i sentimentele, sunte ti adu si sub inuen ta ngerilor r ai s i invita ti att prezen ta, ct s i controlul lor. Dac a ceda ti n fa ta impresiilor voastre s i permite ti gndurilor voastre s a urmeze cursul suspiciunii, ndoielii s i nemul tumirii, ve ti printre cei mai neferici ti dintre muritori s i via ta voastr a se va dovedi un e sec.Testimonies [93] for the Church 5:310.

Sec tiunea 3 C stignd victorii

[94] Nu exist a nimic mai neajutorat n aparen ta s i totu si invincibil n realitate dect suetul care- si simte nimicnicia s i se bizuie n totalitate pe meritele Mntuitorului. Dumnezeu mai degrab a va trimite to ti ngerii din cer n ajutorul unui astfel de suet dect s a permit a ca acesta s a e biruit. Testimonies for the Church 7:17.

[95]

Capitolul 24 nainte s i n sus

A s vrea s a pot s a descriu frumuse tile vie tii de cre stin. ncepnd cu diminea ta vie tii, controlat de legile naturii s i ale lui Dumnezeu, cre stinul merge nainte s i n sus, zilnic ind atras tot mai aproape de casa lui cereasc a, unde l a steapt a o coroan a a vie tii s i un nume nou, pe care nici un alt om salvat nu l-a primit. Cine are urechi, s a asculte ce zice Bisericilor Duhul: Celui ce va birui, i voi da s a m annce din mana ascuns a, s i-i voi da o piatr a alb a; s i pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l s tie nimeni dect acela care-l prime ste. El cre ste constant n fericire, sn tenie s i utilitate. Progresul ec arui an l dep as e ste pe cel al anului anterior. Dumnezeu le-a dat tinerilor o scar a a succesului pe care s a urce, o scar a ce ajunge de la p amnt la cer. Deasupra acestei sc ari este Dumnezeu s i pe ecare treapt a, razele str alucitoare ale gloriei Sale. El prive ste spre cei care urc a, ind gata, ca atunci cnd strnsoarea sl abe ste s i pa sii s ov aie, s a trimit a ajutor. Da, spun acest lucru n cuvinte pline de ncurajare, s i anume c a nici unul care persevereaz a n a nainta pe aceast a scar a nu va e sua n cucerirea intr arii n ora sul ceresc. Satana le prezint a tinerilor multe ispite. El se joac a cu via ta s i cu suetele lor s i nu las a nici un r au nencercat pentru a reu si s a-i ruineze. Dar Dumnezeu nu-i las a s a lupte f ar a ajutor mpotriva ispitei. Ei au un Ajutor atotputernic. Mult mai puternic dect inamicul lor este Isus, care, venind n aceast a lume s i mbr acnd natura uman a, l-a ntlnit s i nvins pe Satana, a rezistat oric arei ispite, acelea si pe care le au de nfruntat s i tinerii de azi. El este Fratele lor mai mare. El simte pentru ei un adnc s i blnd interes. El p astreaz a constant asupra lor un ochi [96] veghetor s i Se bucur a cnd ei ncearc a s a-L mul tumeasc a. Atunci cnd ei se roag a, El amestec a rug aciunile lor cu mirosul t amiei ndrept a tirii Sale s i le ofer a lui Dumnezeu ca pe o jertf a pl acut mirositoare. Prin puterea Lui tinerii pot ndura greut a ti ca ni ste bravi solda ti ai crucii. narma ti cu puterea Sa, sunt capabili s a ating a cele 92

nainte s i n sus

93

mai nalte idealuri puse naintea lor. Sacriciul f acut pe calvar este garantul victoriei lor. Dumnezeu nu este ira tional Biserica lui Dumnezeu este format a din vase mai mici s i mai mari. Dumnezeu nu cere nimic nerezonabil. El nu Se a steapt a ca vasele mici s a e umplute cu aceea si m asur a ca cele mari. El Se uit a la rezultate n func tie de ce are un om, nu de ceea ce nu are. Face ti totul ct mai bine s i Domnul va accepta s i va r aspl ati eforturile voastre. F a- ti datoria ncepnd cu ceea ce este la ndemna ta s i realizeaz a acest lucru cu delitate, astfel ntreaga lucrare va acceptat a de c atre St apn. n dorin ta ta de a face ceva m are t, nu uita c a lucrurile mici de asemenea te a steapt a. Fere ste-te s a neglijezi rug aciunea s i studiul Cuvntului lui Dumnezeu. Acestea sunt arme mpotriva celor ce se str aduiesc s a- ti pun a piedici n avansarea spre cer. Prima neglijare a rug aciunii s i a studi la ului Bibliei face ca a doua s a vin a mai u sor. O prim a rezisten ta insisten ta Spiritului Sfnt atrage o alta. Astfel, inima este mpietrit a s i con stiin ta ve stejit a. la ispit Pe de alt a parte, ecare rezisten ta a o face pe urm atoarea mai u soar a. Fiecare negare de sine o face mai u soar a pe urm atoarea. Fiecare victorie c stigat a preg ate ste terenul pentru o victorie la ispit proasp at a. Fiecare rezisten ta a, ecare negare de sine, ecare [97] s triumf asupra p acatului este o s amn ta adit a pentru via ta ve snic a. Fiecare ac tiune neegoist a d a o putere nou a spiritualit a tii noastre. Nimeni nu poate ncerca s a e aidoma lui Hristos f ar a s a creasc as i s a devin a mai nobil s i mai sincer. Dezvolt a ncrederea Dumnezeu va recunoa ste ecare efort pe care l faci pentru a atinge idealul S au pentru tine. Cnd ai un e sec s i e sti c azut n p acat, s a nu crezi c a nu te mai po ti ruga, c a nu meri ti s a vii n fa ta lui Dumnezeu. Copila silor, v a scriu aceste lucruri, ca s a nu p ac atui ti. Dar dac a cineva a p ac atuit, avem la Tat al un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprih anit. Cu bra tele ntinse s i preg atite, El a steapt a s a-l ntmpine pe cel c azut, pe ul risipitor. Mergi la El s i spune-I

94

Solii c atre tineret

despre gre selile s i e securile tale. Roag a-L s a te mb arb ateze pentru o nou a ncercare. El nu te va dezam agi niciodat a, niciodat a nu va prota de ncrederea ta. ncercarea va veni peste tine. De aceea Dumnezeu cizeleaz a asprimea s i duritatea caracterului t au. Nu murmura. Vei face ncercarea s i mai grea prin confuzie. Onoreaz a-L pe Domnul, supunndu-te cu voio sie. ndur a cu r abdare povara. Chiar atunci cnd ti este f acut un r au, p astreaz a dragostea de Dumnezeu n inim a. Fere ste- ti limba de r au, s i buzele de cuvinte n sel atoare! Dep arteaz a-te de r au, s i f a binele; caut a pacea s i alearg a dup a ea! Ochii Domnului sunt peste cei f ar a prihan a, s i urechile Lui iau aminte la strig atele lor. Feri ti-v a de pa si dispera ti; a steapt a, c aci chiar s i cea mai n[98] tunecat a zi va trece. n lini ste s i odihn a va mntuirea voastr a, n senin atate s i ncredere va t aria voastr a. Hristos cunoa ste puterea ispitelor s i puterea noastr a de a rezista. Mna Sa este mereu ntins a . cu o mil a plin a de tandre te c atre ecare copil al S au aat n suferin ta Unui suet ispitit s i descurajat El i spune: Copile, pentru cine am suferit s i am murit eu? Nu po ti avea ncredere n Mine? Ca zilele tale, a sa va puterea ta... Alege- ti calea n fa ta Domnului; ncrede-te n El s i El te va ajuta s a o treci. El va cu tine ca umbra unei stnci mari ntr-un tinut ... El spune: Veni istovit de ar si ta ti la Mine s i v a voi da odihn a... odihn a pe care lumea nu poate nici s a ti-o dea, nici s a ti-o ia... Cuvintele nu pot descrie pacea s i bucuria pe care le are cel care-L urmeaz a pe Dumnezeu s i ascult a Cuvntul S au. ncerc arile nu-l tulbur a, dispre tul nu-l ofenseaz a. Eul este crucicat. Zi de zi, ndatoririle sale pot deveni mai solicitante, ispitele mai puternice, ncerc arile mai severe, dar el nu ezit a, pentru c a prime ste o putere egal a cu cea de care are nevoie.The Youths Instructor, June 26, 1902. ***** Pre tul victoriei Hristos a sacricat totul pentru om, n scopul de a face posibil ca acesta s a c stige cerul. Acum este timpul ca oamenii c azu ti s a arate c a se vor sacrica n Numele lui Hristos s i astfel vor putea c stiga

nainte s i n sus

95

gloria ve snic a. Cei care au o idee ct de mic a despre importan ta salv arii s i despre pre tul ei nu vor murmura niciodat a c a sem anatul lor trebuie s a e n lacrimi s i c a lep adarea de sine s i ncercarea fac parte din via ta de cre stin.The Signs of the Times, 4 martie, 1880. [99]

Capitolul 25 Perfectarea caracterului


Hristos nu ne-a dat nici o asigurare c a a atinge perfec tiunea caracterului este o treab a u soar a. Un caracter nobil pe de-a-ntregul nu se mo stene ste s i nici nu-l vom ob tine accidental. Un caracter nobil este c stigat prin efort individual, prin meritele s i harul lui Hristos. Dumnezeu ne d a talente, puteri ale min tii; noi form am caracterul. El este format n urma unor ncerc ari grele s i a unor b at alii dure cu eul. Conict dup a conict trebuie c stigat mpotriva tendin telor ereditare. Trebuie s a ne cenzur am ndeaproape s i s a nu permitem ca nici m acar un defect s a r amn a necorectat. Nimeni s a nu spun a: Nu-mi pot remedia defectele de caracter. Dac a ajungi la aceast a concluzie, nu vei reu si s a ob tii via ta ve snic a. . Dac Imposibilitatea st a n propria ta lips a de voin ta a nu vrei, atunci nu vei birui. Adev arata dicultate izvor as te dintr-o inim a nesn tit a care nu se supune controlului lui Dumnezeu. s i dintr-o voin ta Pune ti-v a tinte nalte Mul ti dintre cei pe care Dumnezeu i-a nzestrat cu calit a ti deosebite pentru a face o lucrare extraordinar a realizeaz a foarte pu tin, f pentru c a ncearc a foarte pu tin. Mii de oameni trec prin via ta ar a s a aib a un scop clar pentru care s a tr aiasc a, f ar a nici un standard de atins. Astfel vor ob tine o r asplat a propor tional a cu munca lor. Aminti ti-v a c a niciodat a nu ve ti atinge un standard mai nalt de[100] ct cel pe care vi l-a ti stabilit singuri. A sa c a stabili ti-v a un standard nalt s i, pas cu pas, chiar s i atunci cnd l faci printr-un efort dureros, prin sacriciu s i lep adare de sine, ve ti parcurge ntreaga lungime a sc arii progresului. Nu l asa nimic s a te stinghereasc a. Soarta nu- si tese plasele n jurul nici unui om att de ferm, nct acesta s a e nevoit s a r amn a neajutorat s i n incertitudine. Circumstan tele care se opun pot crea o hot arre de a le birui. Desin tarea unei bariere v a va da curajul s i capacitatea de a merge nainte. Insista ti cu hot arre

96

Perfectarea caracterului

97

n direc tia corect as i circumstan tele vor deveni prietenii vo stri, s i nu piedici pe calea voastr a. Cultiv a ecare nsu sire pl acut a a caracterului Fii ambi tios, pentru gloria St apnului, n a cultiva ecare tr as atur a bun a a caracterului t au. n ecare faz a a cl adirii caracterului t au, trebuie s a-I faci pe plac lui Dumnezeu. Iat a ce ai de f acut; c aci s i Enoh I-a fost pe plac, de si a tr ait ntr-o epoc a degenerat a. Si sunt mul ti Enohi s i n zilele noastre. Sta ti ca Daniel, acest credincios om de stat, un om pe care nici o ispit a nu l-a putut corupe. Nu-L dezam agi ti pe Hristos care v-a pentru a s iubit att, nct Si-a dat propria via ta terge p acatele voastre. El spune: Desp ar ti ti de Mine, nu pute ti face nimic. Aminti ti-v a ai c acest lucru. Dac a ai f acut gre seli, cu siguran ta stigat o victorie, dac a vezi aceste gre seli s i le prive sti ca pe ni ste lumini de avertizare. Astfel vei transforma nfrngerea n victorie, dezam agind du smanul s i onorndu-L pe R ascump ar ator. cu modelul divin e singura Un caracter format n concordan ta bog a tie pe care o putem lua cu noi din lumea aceasta n cea ve snic a. Cei care se a a sub ndrumarea lui Hristos n aceast a lume vor lua [101] ecare realizare divin a cu ei n casele din ceruri. Si n ceruri vom continua s a ne mbun at a tim caracterul. Ct de important a este atunci ! dezvoltarea caracterului n aceast a via ta Cererile Sale pot aduse la ndeplinire Inteligen tele cere sti vor lucra al aturi de factorul uman care caut a, ferm cu o credin ta a, acea perfec tiune a caracterului care se va vedea n perfec tiunea n ac tiune. Fiec arui om angajat n aceast a lucrare, Hristos i spune: Eu sunt mna ta dreapt a pentru a te ajuta. Cnd coopereaz a cu voin ta lui Dumnezeu, voin ta omului devine omnipotent a. Orice lucru ce trebuie f acut la porunca Sa poate ndeplinit prin puterea Sa. Toate cererile Sale pot ndeplinite. Christs Object Lessons, 331-333. *****

98

Solii c atre tineret

Dependen ta noastr a permanent a dependen Aceia care nu- si dau seama s a sunt n permanen ta ti de Dumnezeu vor birui ti de ispit a. Am putea presupune acum c a picioarele noastre sunt sigure s i c a niciodat a nu vom putea clinti ti. Putem spune cu ncredere: Stiu n cine am crezut, nimic nu-mi poate cl atina credin ta n Dumnezeu s i Cuvntul S au. Dar Satana pl anuie ste s a prote de tr as aturile noastre de caracter att ereditar, ct de propriile noastre necesit s i cultivat s i vrea s a devenim orbi fa ta a ti s i defecte. Numai con stientiznd sl abiciunea noastr as i uitndu-ne .The Desire of Ages, 382. [102] constant la Isus putem p as i n siguran ta

Capitolul 26 Lupta credin tei


Mul ti tineri nu au un principiu ferm de a-I servi lui Dumnezeu. . Ei nu cresc Ei se afund a n ecare nor s i nu au nici o rezisten ta n har. Ei dau impresia c a p azesc poruncile lui Dumnezeu, dar nu sunt subordona ti Legii lui Dumnezeu s i ntr-adev ar nici n-ar putea . Inimile lor re sti trebuie schimbate. Ei trebuie s a vad a frumuse te n sn tire; atunci vor tnji dup a ea cum tnje ste o inim a nsetat a dup a un izvor de ap a; atunci vor iubi pe Dumnezeu s i Legea Sa. Si abia atunci jugul lui Hristos va bun, iar povara Sa, u soar a. Dragi tineri, dac a pa sii vo stri sunt condu si de Dumnezeu, nu trebuie s a v a a stepta ti s a ave ti parte mereu de pace s i prosperitate. C ararea care conduce la ziua cea mare nu este cea mai u soar a pentru a c al atori s i, din cnd n cnd, va p area ntunecoas as i spinoas a. Dar ave ti asigurarea c a bra tele neobosite s i puternice ale lui Dumnezeu v a vor nconjura, protejndu-v a de r au. El vrea de la voi s a practica ti credin ta n mod serios s i s a nv a ta ti s a v a ncrede ti n El atunci cnd , la fel ca ntr-o zi nsorit este cea ta a. Credin ta tr ait a plin Urma sul lui Hristos trebuie s a aib a n inim a o credin ta a de supunere; pentru c a f ar a aceasta este imposibil s a i pl acut lui Dumnezeu. Credin ta este mna care te men tine n leg atur a cu ajutorul ve snic; este mijlocul prin care o inim a rennoit a este f acut a s a bat a la unison cu inima lui Hristos. n str adania de a ajunge n casa lui, vulturul este adesea dobort de furtunile din deleele nguste din mun ti. Norii negri ca ni ste [103] valuri furioase r ascolesc totul ntre el s i n al timile nsorite, unde s i-a cl adit s i s i-a consolidat cuibul. Pentru o vreme, el pare tulburat, aruncat ncoace s i ncolo, b atnd din aripile sale puternice ca s i cum ar vrea s a nl ature norii grei. Treze ste chiar s i porumbeii din mun ti cu strig atul s au s albatic, n sfor tarea zadarnic a de a ie si din aceast a nchisoare. n cele din urm a, se n apuste ste cu t arie nainte, 99

100

Solii c atre tineret

n ntuneric, s i cnd, o secund a mai trziu, r azbe ste n str alucirea calm a de deasupra norilor, din pieptul lui izbucne ste un strig at de triumf. ntunericul, vuietul s i furtuna au r amas undeva dedesubt s i lumina cerului se revars a plin a de sclipire deasupra sa. Astfel, vulturul ajunge n cele din urm a la c aminul mult dorit, n vrful piscului seme t, s i este pe deplin mul tumit. A fost nevoie de un efort pentru a realiza acest lucru, dar este r aspl atit prin faptul c a a reu sit s a ob tin a ceea ce dorea. Aceasta este singura cale pe care o putem alege ca urma si ai , care va lui Hristos. Noi trebuie s a exers am tr airea prin credin ta str apunge norii, ca pe un zid gros care ne separ a de str alucirea cerului. Noi avem de atins n al timi ale credin tei, unde nu este dect pace s i bucurie n Spiritul Sfnt. Un conict de o via ta Ai v azut vreodat a vreun s oim care urm area un porumbel? Ins mult mai sus dect tinctul l-a nv a tat pe porumbel c a, dac a se nal ta sus s urm aritorul s au, acesta nu-l va putea prinde. Astfel, el se nal ta i tot mai sus, n acoperi sul albastru al cerului, urm arit n continuare de s oim, care ncearc a s a ob tin a un avantaj. Dar efortul este zadarnic. atta vreme ct nu permite ca nimic s Porumbelul este n siguran ta a-l [104] opreasc a din zbor sau s a e atras spre p amnt; dar o singur a ezitare, o singur a coborre a s tachetei s i inamicul cel vigilent se n apuste ste asupra victimei. Am urm arit la nesfr sit aceast a scen a, cu r asuarea t aiat a, toat a simpatia noastr a nclinnd spre micul porumbel. Ct de tri sti ne-am sim tit s a-l vedem c aznd prad a crudului s oim! un r cu Satana s Noi avem n fa ta azboi un conict pe via ta i ispitele sale seduc atoare. Du smanul va folosi orice argument, orice decep tie pentru a atrage un suet; pentru a cuceri coroana vie tii, trebuie s a depunem eforturi st aruitoare, perseverente. Nu trebuie s a l as am armele sau s a p ar asim cmpul de lupt a pn a cnd nu am c stigat victoria s i putem triumfa n Numele R ascump ar atorului. Atta vreme ct continu am s a ne p astr am ochii xa ti pe Cel ce este nce . Sentimentele putul s i sfr situl credin tei noastre, vom n siguran ta noastre ar trebui s a vizeze lucrurile de sus, nu pe cele p amnte sti. , ne putem ridica sus s Prin credin ta i tot mai sus n c stigarea harului lui Hristos. Prin contemplarea zilnic a a farmecului S au nentrecut,

Lupta credin tei

101

trebuie s a ne asem an am din ce n ce mai mult cu chipul S au plin de slav a. n timp ce tr aim astfel n comuniune cu cerul, plasele lui Satana vor ntinse n zadar.The Youths Instructor, May 12, [105] 1898.

Capitolul 27 Victoria cuvenit a


Noi avem doar o mic a idee despre puterea care ne-ar putea apar tine, dac a am conecta ti la sursa ve snic a a puterii depline. Continu am mereu s i mereu s a p ac atuim s i credem c a a sa trebuie m de inrmit s a e ntotdeauna. Ne ag a ta a tile noastre de parc a ar ceva cu care s a ne mndrim. Hristos ne spune c a trebuie s a ne s ap am fa ta n cremene, dac a vrem s a biruim. El a purtat p acatele noastre pe lume s i, prin puterea pe care El ne-a dat-o, putem rezista lumii, c arnii s i r aului. S a nu vorbim de sl abiciunile s i neputin tele noastre, ci despre Hristos s i puterea Sa. Cnd vorbim despre t aria lui Satana, du smanul si consolideaz a puterea asupra noastr a. Cnd vorbim despre puterea celui Atotputernic, du smanul este aruncat n spate. Cu ct ne apropiem de Dumnezeu, cu att Se apropie s i El de noi... Mul ti dintre noi nu reu sesc s a- si dezvolte talentele. Facem cteva eforturi pl apnde de a sta de partea binelui s i apoi ne ntoarcem la de p vechea noastr a via ta acat. Dac a vom intra vreodat a n mp ar a tia lui Dumnezeu, va trebui s a intr am cu ni ste caractere perfecte, f ar a pat a, f ar a nici o zbrcitur as i f ar a orice alt a imperfec tiune. Satana lucreaz a cu un elan sporit pe m asur a ce ne apropiem de sfr situl timpului. El si ntinde cursele, nedepistate de noi, ca s a poat a intra n st apnirea min tii noastre. El ncearc a, prin toate mijloacele, s a eclipseze gloria lui Dumnezeu din suetele noastre. R amne ca noi s a decidem dac a el va controla inima s i mintea noastr a sau dac a vom [106] avea un loc pe Noul P amnt, mpreun a cu Avraam. Prin puterea lui Dumnezeu, combinat a cu efortul uman, putem ob tine o victorie glorioas a. N-ar trebui s a apreciem aceasta? Toate bog a tiile cerului ne-au fost date de Isus. Dumnezeu nu dore ste ca puterile r aului s a spun a c a ar putut face pentru noi mai mult dect a f acut. Lumile pe care El le-a creat, ngerii din ceruri vor putea depune m arturie c a n-ar putut face nimic mai mult. Dumnezeu are resurse de putere despre care noi nc a nu s tim nimic s i ne va aproviziona cu ele atunci cnd vom avea nevoie. Dar efortul nostru trebuie s a se 102

Victoria cuvenit a

103

contopeasc a cu cel divin. Intelectul nostru, sim turile noastre, toat a puterea in tei noastre trebuie chemate pentru a exersate... Dac a ne vom ridica la vremea potrivit as i ne vom nchina ca ni ste oameni care- si a steapt a st apnul, dac a ne vom lupta s a biruim ecare defect din caracterul nostru, Dumnezeu ne va da lumin a, putere s i ajutor ceresc.The Youths Instructor, January 4, 1900. ***** s Credin ta i datorie Credin ta nu este un sentiment. Ea este esen ta lucrurilor pentru care speri, dovada lucrurilor care nu se v ad. Exist a o form a a religiei care nu este nimic mai mult dect egoism. Ea g ase ste pl acere n distrac tiile lumii. Se mul tume ste cu contemplarea religiei lui Hristos, f ar aas ti ns a nimic despre puterea lui salvatoare. Cei ce practic a , acest tip de religie privesc p acatul ntr-o manier a plin a de bun avoin ta pentru c a ei nu-L cunosc pe Isus. n aceste condi tii, ei trateaz a datoria lor cu u sur atate. Dar o ndeplinire credincioas a a datoriei merge mn a n mn a cu o estimare corect a a caracterului lui Dumnezeu. [107] The Review and Herald, februarie, 1907.

Capitolul 28 Cum s a i puternic


Hristos ne-a asigurat tot ceea ce avem nevoie pentru a puternici. Ne-a dat Spiritul Sfnt, a c arui ns arcinare este s a ne aminteasc a toate promisiunile pe care Hristos le-a f acut, c a putem avea pace s i putem avea sentimentul iert arii. Dac a ne vom p astra ochii a tinti ti spre Mntuitorul nostru s i ne vom ncrede n puterea Sa, vom , pentru c inunda ti de siguran ta a ndrept a tirea lui Hristos va deveni ndrept a tirea noastr a... Noi l dezonor am vorbind despre inecien ta s i neputin ta noastr a. n loc s a ne uit am la noi n sine, s a privim mai bine s i constant spre Isus, s a devenim zi de zi din ce n ce mai asem an atori Lui, din ce n ce mai disponibili s a vorbim despre El, mai bine preg ati ti s a-I slujim, s a-I primim bun avoin ta, ajutorul s i binecuvnt arile pe care ni le ofer a. Dac a vom tr ai astfel n comuniune cu El, ne vom nt ari prin puterea Lui s i vom deveni un ajutor s i o binecuvntare pentru cei din jurul nostru. Numai dac a vom putea face ceea ce ne cere Domnul, inimile noastre vor deveni ca ni ste harpe sacre, ecare coard a vibrnd de rug aciunile noastre puternice s i de recuno stin ta c atre Mntuitorul trimis de Dumnezeu pentru a birui p acatul din lume... Contempla ti-I slava o fac, Cnd ispitele v a asalteaz a, a sa dup a cum cu siguran ta cnd sunte ti nconjura ti de confuzie, cnd, distra si s i descuraja ti, sunte ti aproape gata s a ceda ti disper arii, uita ti-v a spre locul unde [108] cu ochii credin tei a ti v azut ultima dat a lumina, s i ntunericul care s-a adunat tot mai compact va mpr as tiat de lumina str alucitoare a gloriei Sale. Cnd p acatul se lupt a s a ob tin a suprema tia n suetul vostru s i mpov areaz a con stiin ta, cnd norii necredin tei apar n minte, ndrepta- ti-v a c atre Salvator. Harul S au este sucient pentru a supune p acatul. El ne va ierta, umplndu-ne de bucurie n Dumnezeu...

104

Cum s a i puternic

105

Haide ti s a nu mai discut am de inecien ta s i de neputin ta noastr a. S a uit am lucrurile care sunt n spate, haide ti s a naint am pe calea spre cer. S a nu neglij am nici o ocazie care, valoricat a, ne va face mai utili n serviciul lui Dumnezeu. Apoi, ca ni ste loane de aur, sn tenia va inunda via ta noastr as i ngerii, v aznd consacrarea noastr a, vor repeta promisiunea: Voi face pe oameni mai rari dect aurul curat s i mai scumpi dect aurul din Or. Tot cerul se bucur a cnd in te omene sti slabe s i vinovate si predau via ta lui Isus, pentru a tr ai via ta Lui.The Review and Herald, 1 octombrie, 1908. ***** Bucurie prin c ain ta Condi tiile salv arii omului sunt dispuse de Dumnezeu. Umilirea de sine s i purtarea crucii sunt mijloacele prin care p ac atosul poc ait poate s a g aseasc a pace s i mngiere. Gndul c a Isus a fost supus umilin tei s i sacriciului pe care omul nu va niciodat a chemat s a le ndure ar trebui s a n abu se orice murmurare sau voce potrivnic a. Cea mai dulce bucurie a unui om vine din c ain ta sa sincer a naintea lui Dumnezeu, dup a nc alcarea Legii Sale, s i din credin ta n Isus Hristos ca R ascump ar ator s i Mijlocitor al p ac atosului.The Signs [109] of the Times, 4 martie, 1880.

Capitolul 29 Via ta victorioas a


Pacea merge mn a n mn a cu dependen ta de puterea divin a. De cu lumina ndat a ce suetul hot ar as te s a se comporte n concordan ta dat a, Spiritul Sfnt i d a mai mult a lumin as i putere. Harul Spiritului Sfnt este ad augat s a coopereze cu hot arrea suetului, dar nu este . Succesul n un substitut pentru exerci tiile individuale de credin ta via ta de cre stin depinde de apropierea de lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Nu abunden ta de lumin as i putere face ca suetul s a e liber n Hristos, ci izbucnirea puterilor s i voin tei, energiilor suetului care strig a sincer: Cre, Doamne! Ajut a necredin tei mele! M a bucur de perspectivele luminoase ale viitorului s i la fel o pute ti face s i voi. Fi ti veseli s i l auda ti-L pe Domnul pentru dragostea Lui plin a de bun atate. Pune ti n minile Lui ceea ce nu n telege ti. El v a iube ste s i-I pare r au pentru ecare sl abiciune a voastr a. El ne-a binecuvntat cu toate binecuvnt arile spirituale din locurile cere sti, n Hristos. Inima Celui ve snic nu ar mplinit as i mul tumit a dac a le-ar da celor ce-L iubesc pe Fiul S au mai pu tine binecuvnt ari dect chiar Fiului S au. Satana ncearc a s a ne ndep arteze mintea de ajutorul celui Atotputernic, conducndu-ne s a medit am la degradarea suetului nostru. Dar, de si Isus vede vina din trecut, El aduce iertare s i noi n-ar trebui s a-L dezonor am, ndoindu-ne de dragostea Lui. Sentimentul de vinov a tie trebuie ntins la picioarele crucii sau va otr avi izvoarele rile sale asupra ta, ntoarce-te vie tii. Cnd Satana arunc a amenin ta [110] de la ele s i mb arb ateaz a- ti suetul cu f ag aduin tele s i promisiunile lui Dumnezeu. Norul poate ntunecos, dar, cnd se umple cu lumina cerului, se transform a n str alucirea aurului, pentru c a gloria lui Dumnezeu st a deasupra lui. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie s a e sclavii sentimentelor s i , inima lui Hristos emo tiilor. Cnd ei oscileaz a ntre fric as i speran ta este r anit a, pentru c a El le-a dat cea mai clar a dovad a a iubirii Sale... El vrea ca ei s a ndeplineasc a lucrarea la care i-a chemat; atunci inimile lor vor deveni harpe sn tite n minile Sale, ecare coard a 106

Via ta victorioas a

107

va transmite mai departe lauda s i recuno stin ta Celui trimis de Tat al s a ia p acatele lumii asupra Sa. Dragostea lui Hristos pentru copiii S ai este pe ct de puternic a, pe att de cald a. Si este mai tare ca moartea, pentru c a El a murit pl atind pre tul salv arii noastre s i pentru a ne face asemenea Lui, credincio si s i ve snici. Dragostea Lui este att de puternic a, nct controleaz a toate puterile s i mobilizeaz a amplele resurse cere sti, ca s a fac a ce este bine pentru copiii S ai. El este mai presus de orice umbr a de ndoial a sau schimbare acela si ieri, azi s i pentru ve snicie. De si p acatul a existat de secole, ncercnd s a contracareze dragostea Lui s i s a mpiedice cursul ei lin pe p amnt, iubirea Sa curge nc a n s uvoaie bogate c atre aceia pentru care a murit Hristos.Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 518, 519. ***** Inuen ta dominatoare Aminti ti-v a c a n via ta voastr a religia nu este nc a o inuen ta care s printre attea altele; ar trebui s a e o inuen ta a le domine pe toate celelalte.Counsels to Parents, Teachers and Students, 489. [111]

Capitolul 30 Credin ta vie


Mul ti dintre cei care caut a cu sinceritate sn tirea inimii s i pu la ei ritatea vie tii par confuzi s i descuraja ti. Se uit a n permanen ta s n si si, se lamenteaz a c a nu au credin ta i astfel simt c a nu pot cere binecuvnt arile lui Dumnezeu. Aceste persoane gre sesc f acnd din un simplu sentiment. Ei se uit credin ta a deasupra simplit a tii credin tei adev arate s i astfel aduc ntuneric n suetele lor. Ar trebui s a- si ntoarc a inima de la ei n si si, s a o ndrepte spre mila s i bun atatea lui Dumnezeu, s a- si reaminteasc a promisiunile Lui s i apoi pur s i simplu s a cread a c a El le va ndeplini. Nu trebuie s a ne ncredem n credin ta noastr a, ci n f ag aduin tele lui Dumnezeu. Cnd ne poc aim, pentru c a n trecut am nc alcat Lega Sa, s i hot arm s a manifest am supunere n viitor, trebuie s a credem c a Dumnezeu, de dragul Fiului S au, ne accept as i ne iart a p acatele. ntunericul s i descurajarea vor veni uneori peste suetul nostru s i vor amenin ta s a ne cople seasc a, dar noi nu trebuie s a ne pierdem ncrederea. Trebuie s a ne x am privirea pe Isus, cu sau f ar a emo tie. Ar trebui s a c aut am s a ne ndeplinim cu credincio sie orice datorie , pe care o avem, iar n rest s a ne ncredem, plini de calm s i speran ta n promisiunile lui Dumnezeu. Nu depinde ti de sentimente Uneori, un sentiment profund al lipsei noastre de valoare va transmite un val de teroare peste suet, dar aceasta nu este o dovad a de noi sau noi fa de El. N-ar c a Dumnezeu S-ar schimbat fa ta ta [112] trebui f acut nici un efort pentru a aduce mintea la o anumit a intensitate emo tional a. S-ar putea s a nu sim tim ast azi pacea s i bucuria pe s care le-am sim tit ieri, dar ar trebui prin credin ta a ne prindem de bra tul lui Hristos s i s a ne ncredem deplin n El, e c a e ntuneric sau lumin a. Satana ar putea s a- ti s opteasc a: E sti un p ac atos prea mare pentru ca Hristos s a te salveze. De si con stientizezi c a e sti ntr-adev ar 108

Credin ta vie

109

p ac atos s i f ar a valoare, vei putea r aspunde ispitei cu strig atul: n virtutea isp as irii, l chem pe Hristos ca Mntuitor al meu. Nu m a ncred n propriile merite, ci n sngele pre tios al lui Isus, care m-a cur a tat. n acest moment, mi ag a t suetul neajutorat de Hristos. . O ncreVia ta de cre stin trebuie s a e statornic a, tr ait a prin credin ta dere ferm as i sprijinul ferm al lui Hristos vor aduce pace s i siguran ta suetului. Contemplarea lui Hristos Nu v a descuraja ti pentru c a v a sim ti ti inima grea. Fiecare obstacol s i ecare du sman interior nu fac dect s a creasc a nevoia ta de Hristos. El a venit s a- ti ia inima de piatr as i s a- ti dea una de carne. Prive ste la El pentru puterea special a de a- ti birui gre selile caracteristice. Cnd e sti asaltat de ispite, rezist a cu fermitate ispitelor r aului, spunnd suetului t au: Cum a s putea s a-L dezonorez pe Salvatorul meu? M-am predat lui Hristos, nu pot s a fac lucrurile lui Satana. Plngi n fa ta scumpului Mntuitor, pentru ca El s a te ajute s a sacrici ecare idol s i s a ndep artezi de la tine orice p acat cultivat. Las a ochii credin tei s a-L vad a pe Isus stnd naintea tronului Tat alui, ar atnd palmele Sale r anite s i plednd pentru tine. Crede c a puterea [113] vine la tine prin pre tiosul t au Mntuitor. Contemplarea lui Hristos coroanele a Privi ti prin credin ta sezate pe capul celor ce vor birui; asculta ti cntecele pline de entuziasm ale celor r ascump ara ti: Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat s i care ne-a salvat n fa ta lui Dumnezeu. Str adui ti-v a s a privi ti aceste scene ca s i cum ar reale. Stefan, primul martir cre stin, n conictul s au teribil cu puterile, c apeteniile s i cu duhurile r aut a tii care sunt n locurile cere sti, exclama: Iat a, v ad cerurile deschise s i pe Fiul omului stnd n picioare la dreapta lui Dumnezeu. Mntuitorul lumii i-a fost desco rii perit privind din cer cu adnc interes; lumina glorioas a a nf a ti sa lui Hristos a str alucit asupra lui Stefan cu atta putere, nct chiar s i du smanii s ai au observat c a fa ta lui Stefan str alucea ca fa ta unui nger.

110

Solii c atre tineret

Dac a vom permite min tii noastre s a z aboveasc a mai mult asupra lui Hristos s i a lumii cere sti, vom g asi stimuli puternici, precum s i suport pentru b at aliile pe care le purt am n Numele Domnului. Mndria s i iubirea pentru aceast a lume si vor pierde puterea, dac a ri mai bune, care n curnd va casa noi contempl am gloria acelei ta noastr a. Pe lng a dragostea lui Hristos, toate atrac tiile lume sti vor p area nensemnate. Schimbarea modului de a gndi Nu permite ti nim anui s a- si imagineze c a poate primi asigurarea dragostei lui Dumnezeu f ar a un efort st aruitor. Cnd min tii i-a fost permis timp ndelungat s a se ocupe de lucruri lume sti, este un proces anevoios s a schimbi modul de a gndi. Ceea ce ochiul vede s i [114] urechea aude atrage de asemenea aten tia s i interesul. Dar, dac a vom intra n cetatea lui Dumnezeu s i-L vom privi petisus n gloria Sa, trebuie s a m obi snui ti s a-L privim cu ochii credin tei de aici. Cuvintele s i caracterul lui Hristos ar trebui s a e subiectul gndurilor s i al conversa tiilor noastre; s i n ecare zi ar trebui n mod special s a punem deoparte un anumit timp pentru medita tie s i rug aciune cu privire la aceste teme snte. Sn tirea o lucrare zilnic a Sn tirea este o lucrare zilnic a. S a nu v a l asa ti n sela ti, creznd c a Dumnezeu v a va ierta s i binecuvnta n timp ce voi c alca ti vreuna din poruncile Sale. nc ap a tnarea s i persistarea ntr-un p acat cunoscut reduce vocea mustr atoare a Spiritului Sfnt, separnd suetul de Dumnezeu. Chiar dac a ave ti un intens sentiment religios, Isus nu poate r amne ntr-o inim a care discrediteaz a Legea divin a. Dumnezeu i va onora doar pe cei care-L onoreaz a. Cel n fa ta c aruia alegem s a ne supunem va deveni st apnul nostru, iar noi, robii s ai. Dac a ng aduim n via ta noastr a mnia, pofta, l acomia, ura, egoismul sau oricare alt p acat, vom deveni sclavii acestuia. Nici un om nu poate servi la doi st apni. Dac a sluje sti p acatului, nu-I po ti sluji lui Hristos. Cre stinii vor sim ti imboldul p acatului, deoarece carnea lupt a mpotriva Spiritului; dar Spiritul Se lupt a din r asputeri mpotriva c arnii, men tinnd o permanent a stare

Credin ta vie

111

conictual a. Atunci este necesar ajutorul lui Hristos. Sl abiciunea uman a se une ste cu puterea divin as i credin ta exclam a: Mul tumiri e aduse lui Dumnezeu, care ne-a dat biruin ta prin Domnul nostru Isus Hristos. Pentru a ne forma s i dezvolta un caracter pe care Dumnezeu s a-l accepte, trebuie s a ne form am obiceiuri bune n via ta noastr a [115] religioas a. Rug aciunea zilnic a este la fel de necesar a pentru a cre ste n har s i n via ta spiritual a cum este hrana obi snuit a pentru constitu tia m adesea gndurile noastr a zic a. Ar trebui s a ne obi snuim s a n al ta noastre c atre Dumnezeu n rug aciune. Dac a mintea r at ace ste, trebuie s a o strunim. Prin efort perseverent, o dat a format obiceiul, va u sor. Nu putem s a ne separ am nici m acar o clip a de Hristos s i s a . Avem nevoie de prezen continu am s a m n siguran ta ta Lui, avem nevoie ca El s a ne urm areasc a la ecare pas, dar aceasta numai dac a vom respecta condi tiile pe care El nsu si le-a stabilit. S a facem din religie o preocupare major a Religia trebuie considerat a marea afacere a vie tii. Orice altceva ar trebui subordonat ei. Toate puterile suetului, trupului s i spiritului nostru trebuie angajate n r azboiul cre stin. Trebuie s a c aut am la Hristos har s i putere s i vom c stiga victoria la fel cum Isus a murit pentru noi... Trebuie s a revenim mai aproape de crucea lui Hristos. Poc ain ta la piciorul crucii lui Hristos este prima lec tie despre pace pe care m. Cine poate n trebuie s a o nv a ta telege dragostea lui Isus? Este innit mai tandr as i mai dezinteresat a dect dragostea unei mame. Dac a am cunoa ste valoarea suetului uman, ar trebui s a privim cu vie c m care va o credin ta atre cruce s i astfel s a ncepem s a nv a ta s tiin ta s i cntecul celor r ascump ara ti de-a lungul ve sniciei. Valoarea timpului s i a talentelor noastre poate estimat a numai prin m are tia pre tului pl atit pentru r ascump ararea noastr a. Ct a nerecuno stin ta de Dumnezeu atunci cnd l lipsim de afec manifest am fa ta tiunea s i slujirea noastr a! Este prea mult s a ne pred am Lui, care a sacricat [116] totul pentru noi? Putem alege prietenia cu aceast a lume n defavoarea onorurilor ve snice anun tate de Hristos: Ve ti sta cu Mine pe tronul Meu, a sa cum s i Eu am biruit s i am s ezut pe tronul Tat alui Meu?

112

Solii c atre tineret

progresiv Sn tirea, o experien ta a Sn tirea este o lucrare progresiv a. Treptele ce se succed sunt prezentate naintea noastr a n cuvintele lui Petru: De aceea, da ti-v a s i voi toate silin tele ca s a uni ti cu credin ta voastr a fapta; cu fapta, cuno stin ta; cu cuno stin ta, nfrnarea; cu nfrnarea, r abdarea; cu r abdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fra ti; cu dragostea de fra ti, iubirea de oameni. C aci, dac a ave ti din bel sug aceste lucruri n voi, ele nu v a vor l asa s a ti nici lene si, nici neroditori n ce prive ste a Domnului nostru Isus Hristos. De aceea, fra deplina cuno stin ta tilor, c auta ti cu att mai mult s a v a nt ari ti chemarea s i alegerea voastr a; c aci, dac a face ti lucrul acesta, nu ve ti aluneca niciodat a. n adev ar, n chipul acesta vi se va da din bel sug intrare n mp ar a tia ve snic aa Domnului s i Mntuitorului nostru Isus Hristos. Aici ne este trasat un curs pe care, dac a-l vom urma, nu vom c adea niciodat a. Cei care lucreaz a astfel, dup a acest plan, pentru a ob tine darurile cre stinului, au asigurarea c a Dumnezeu multiplic a lucrarea prin care le va d arui darurile Spiritului Sfnt. : Petru se adreseaz a celor ce au ob tinut aceast a pre tioas a credin ta Harul s i pacea s a v a e nmul tite prin cunoa stea lui Dumnezeu s i a Domnului nostru Isus Hristos. Prin har divin, to ti cei ce vor urca pe treptele str alucitoare de la p amnt la cer, n nal cu cntece s i [117] bucurie ve snic a, vor intra n ora sul lui Dumnezeu.The Review and Herald, 15 noiembrie, 1887. ***** Valoarea ncerc arilor ncerc arile vie tii sunt pentru lucr atorii lui Dumnezeu, pentru a ndep arta impurit a tile s i duritatea din caracterele noastre. Cioplirea, ndreptarea, cizelarea, s lefuirea s i nisarea reprezint a un proces dureros. Este greu s a i presat de ma sina de m acinat gru. Dar stnca este preg atit a mai dinainte s a umple locul din Templul ceresc. Numai pietrele Sale pre tioase sunt nisate pentru a asem an atoare cu cele ale unui palat.Thoughts from the Mount of Blessing, 23, 24. *****

Credin ta vie

113

Locul secret al puterii Oamenii se ntorc din cnd n cnd spre locul secret al celui Preanalt, la umbra celui Atotputernic. Ei z abovesc pentru un timp s i rezultatul se manifest a n fapte nobile; apoi credin ta lor se pr abu se ste, comuniunea este ntrerupt as i lucrarea vie tii este ntrerupt a. Dar de ncredere constant via ta lui Isus a fost o via ta a, sus tinut a de o comunicare permanent a, s i serviciile Sale pentru p amnt s i cer au fost f ar a c aderi sau s ov airi.Education, 80, 81. Ca om, El a implorat tronul lui Dumnezeu, pn a cnd omenirea a fost nzestrat a cu un curent divin, care a unit-o cu Divinitatea. [118] de la Dumnezeu, El a mp oamenilor. Primind via ta ar tit via ta

Capitolul 31 Unirea cu Hristos


O unire cu Hristos prin tr airea credin tei este durabil a; orice alt a leg atur a trebuie s a piar a. Hristos mai nti ne-a ales pe noi, pl atind un pre t innit pentru r ascump ararea noastr a, s i un credincios adev arat l alege pe Hristos ca primul, ultimul s i cel mai bun n orice. Dar aceast a leg atur a ne cost a ceva. Este o leg atur a a dependen tei mndr totale, n care trebuie s a intre o in ta a. To ti cei ce formeaz a aceast a leg atur a trebuie s a- si simt a nevoia de sngele isp as itor al lui Hristos. Trebuie s a experimenteze o schimbare a inimii. Trebuie s a- si subordoneze voin ta lor voin tei lui Dumnezeu. Va o ncle stare cu obstacole din exterior s i din interior. Va o lucrare dureroas a de deta sare de ce a fost, dar s i una de ata sare. P acatul n toate formele sale mndria, egoismul, vanitatea, caracterul lumesc trebuie biruit dac a vrem s a intr am n comuniune cu Hristos. Motivul pentru care mul ti consider a c a via ta cre stin a este deplorabil de grea, pentru care sunt att de nestatornici, de schimb atori, este c a ei ncearc a s a se ata seze de Hristos, f ar a s a se desprind a n prealabil de ace sti idoli pe care-i nutresc. Dup a ce unirea cu Hristos s-a format, poate p astrat a numai prin rug aciuni st aruitoare s i eforturi neobosite. Trebuie s a rezist am, s a neg am s i s a cucerim eul. Prin harul lui Hristos, prin curaj, credin ta , putem c s i vigilen ta stiga victoria.Testimonies for the Church [119] 5:231.

114

Sec tiunea 4 Umblnd n lumin a

[120] Mntuitorul se apleac a spre cei pe care i-a pl atit cu sngele S au s i-i ntreab a cu o mil as i ging as ie de nedescris: Vrei s a te faci s an atos? El v a cere s a v a ridica ti s an ato si s i n pace. Nu a stepta ti s a sim ti ti c a sunte ti vindeca ti. Crede ti-L pe cuvnt. Pune tiv a voin ta de partea lui Hristos s i ve ti primi putere s a-i sluji ti s i s a face ti totul a sa cum spune El. Oricare ar p acatul care v a nrobe ste sau pasiunea care a pus st apnire pe voi, care datorit a ng aduin tei prea lungi v-a supus trupul s i suetul, Hristos poate s i tnje ste s a v a elibereze de toate acestea. El va da via ta suetului care este mort n p acat. El i va elibera pe cei care sunt tinu ti prizonieri de sl abiciune s i nenorocire, rupnd lan turile p acatului. The Ministry of Healing, 84, 85.

[121]

Capitolul 32 Crescnd n har


Ci cre ste ti n harul s i n cuno stin ta Domnului s i Mntuitorului nostru, Isus Hristos. Este privilegiul tinerilor de a cre ste n Isus, n . Putem s har spiritual s i n cuno stin ta ti din ce n ce mai mult despre aceasta printr-o c autare asidu a n Scripturi s i apoi prin urmarea c ailor adev arului s i ndrept a tirii astfel relevate. Cei care cresc n har vor s r amne statornici n credin ta i vor avansa. Cre sterea, necesar a pentru statornicie

arz Ar trebui ca n inima ec arui tn ar s a existe o dorin ta atoare care s a-l mping a s a e un discipol al lui Isus Hristos s i s a ating a cel mai nalt standard cre stin, ind mpreun a-lucr ator cu Hristos. Dac a si pune ca tint a s a e n num arul celor care si prezint a gre selile n fa ta tronului lui Hristos, va continua s a avanseze. Singurul mod de a r amne neclintit este s a progresezi zilnic n preg atirea pentru via ta ve snic a. Credin ta va cre ste, se va dezvolta, dac a vei birui ndoielile s i obstacolele. Adev arata sn tire este progresiv a. Dac a vei cre ste n harul s i cunoa sterea lui Isus Hristos, vei folosi ecare ocazie, de a te mbog a ti spiritual s i de a c stiga informa tii cu privire la via ta s i caracterul lui Isus Hristos. Credin ta n Isus va cre ste pe m asur a ce ajungi s a-L cuno sti pe Mntuitorul, studiind via ta Sa nep atat as i iubirea Sa innit a. Nu-L po ti dezonora mai mult pe Dumnezeu dect s a pretinzi c a de El s [122] e sti discipolul S au, n timp ce p astrezi distan ta fa ta i nu te la si sus tinut s i hr anit de Spiritul Sfnt. Cnd cre sti n har, ti place s a participi la ntruniri religioase s i vei a sa cu bucurie m arturia dragostei lui Hristos n fa ta bisericii. Dumnezeu, prin harul S au, poate face un tn ar s a e prev az ator s i poate da copiilor cuno stin ta . Ei pot cre s i experien ta ste n har zilnic. N-ar trebui s a- ti m asori credin ta prin sentimente.

116

Crescnd n har

117

Examinarea inimii Examineaz a- ti ndeaproape inima s i decide care ti sunt senti de Dumnezeu. ntreab mentele fa ta a-te: Am consacrat ast azi momente pre tioase pentru a-mi face mie pl acere? Sau i-am f acut pe al tii ferici ti? I-am ajutat pe cei cu care vin n contact s a se apropie mai mult de Dumnezeu s i s a aprecieze lucrurile ve snice? Mi-am adus religia acas a, n c amin, s-a v azut acest lucru n cuvintele s i n comportamentul meu? Prin ascultarea mea plin a de respect, mi-am onorat p arin tii, conform poruncii a cincea? Mi-am f acut cu bucurie micile ndatoriri de ecare zi, ndeplinindu-le cu con stiinciozitate, f acnd totul pentru a ajuta la poverile altora? Mi-am ferit buzele de r au s i limba de a vorbi n sel atorii? L-am onorat pe Hristos, Mntui pentru ca eu s torul meu, care Si-a dat pre tioasa Sa via ta a pot avea totu si via ta ve snic a? Vegheaz as i roag a-te Nu neglija, drag a tinere, ca la nceputul zilei s a te rogi cu st aru lui Isus, ca El s in ta a- ti dea putere s i har s a rezi sti ispitelor inamicului, [123] s n orice form a ar putea veni. Iar dac a te rogi cu st aruin ta i cu c ain ta n suet, Dumnezeu va auzi rug aciunea ta. Isus a spus: Cere ti s i vi se va da; c auta ti s i ve ti g asi; bate ti s i vi se va deschide. C aci oricine cere, cap at a; cine caut a, g ase ste; s i celui ce bate, i se deschide. Cine este omul acela dintre voi care, dac a-i cere ul s au o pine, s a-i dea o piatr a? Sau, dac a-i cere un pe ste, s a-i dea un s arpe? Deci, dac a voi, care sunte ti r ai, s ti ti s a da ti daruri bune copiilor vo stri, cu ct mai mult Tat al vostru, care este n ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer! Copiii s i tinerii pot veni la Hristos cu poverile s i nel amuririle lor s i s tiu c a El va r aspunde solicit arilor lor s i le va da exact ceea ce au nevoie. Fii st aruitor, i hot art. Prive ste la promisiunea lui Dumnezeu s i apoi crede f ar a nici o ndoial a. Nu te a stepta s a experimentezi emo tii speciale, nainte de a crede c a Dumnezeu r aspunde. Nu ncerca s a stabile sti modul n care Dumnezeu trebuie s a lucreze pentru tine nainte s a crezi c a ai s i primit lucrurile pe care I le-ai cerut; ci ncrede-te n cuvntul Lui s i las a ntreaga problem a n minile lui Dumnezeu, pe deplin ncredin tat c a rug aciunea ta va onorat as i c a

118

Solii c atre tineret

r aspunsul va veni exact la momentul s i n modul n care Tat al ceresc crede c a e mai bine pentru tine; s i apoi las a deoparte cererile tale. s Umbl a n umilin ta i continu a s a avansezi. C aci Domnul Dumnezeu este un soare s i un scut, Domnul d a [124] ndurare s i slav as i nu lipse ste de nici un bine pe cei ce duc o via ta f ar a prihan a. (Psalmii 84, 11). Teme ti-v a de Domnul, voi, sn tii Lui, c aci de nimic nu duc lips a cei ce se tem de El! Puii de leu duc lips as i li-i foame, dar cei ce caut a pe Domnul nu duc lips a de nici un bine. (Psalmii 34, 9.10). Fere ste- ti limba de r au s i buzele de cuvinte n sel atoare! Dep arteaz a-te de r au s i f a binele; caut a pacea s i alearg a dup a ea! Ochii Domnului sunt peste cei f ar a prihan as i urechile Lui iau aminte la strig atele lor. Domnul si ntoarce Fa ta mpotriva celor r ai, ca s a le s tearg a pomenirea de pe p amnt. Cnd strig a cei f ar a prihan a, Domnul aude, s i-i scap a din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima nfrnt as i mntuie ste pe cei cu duhul zdrobit. (Psalmii 34, 13-18). Iat a ce f ag aduin te bogate sunt aici, cu condi tia ca tu s a ncetezi o s a mai faci r aul s i s a nve ti s a faci binele. Apoi xeaz a- ti n via ta tint a nalt a, a sa cum au f acut Iosif, Daniel s i Moise; ia n considerare pre tul form arii unui caracter s i apoi cl ade ste pentru via ta aceasta s i pentru eternitate... Noi suntem slabi s i lipsi ti de n telepciune dar Dumnezeu a spus: Dac a vreunuia dintre voi i lipse ste n telepciunea, s-o cear a de la Dumnezeu, care d a tuturor cu mn a larg as i f ar a mustrare, s i ea doar s i va dat a. (Iacov 1,5) nva ta a i con stiincios, niciodat a nu te desprinde de Domnul, persevereaz a n slujba Sa s i vei un nving ator prin sngele Mielului. Posibilit a ti nelimitate pentru bine Prin lucrarea aceasta pe care o faci pentru tine, ai o inuen ta [125] asupra multora cu care vii n contact. Ct de utile sunt sfaturile date la timp! Ct a putere, curaj s i hot arre va da cuvntul de speran ta la momentul potrivit unuia care este nclinat s a alunece n obiceiuri demoralizatoare! Scopul ferm pe care-l ai n vedere n p azirea pentru a echilibra suetele n principiilor corecte va avea o inuen ta direc tia corect a.

Crescnd n har

119

Nu exist a limite n binele pe care-l po ti face. Dac a faci din Cuvntul lui Dumnezeu regula vie tii tale s i- ti conduci ac tiunile dup a principiile sale, f acndu- ti toate planurile s i str aduin tele n concor cu mplinirea datoriilor tale s dan ta i pentru a o binecuvntare s i nu un blestem pentru al tii, vei ncununa cu succes eforturile tale. Ve ti onora ti, devenind conlucr atori cu Isus, s i nu ve ti putea avea nici o onoare mai mare dect binecuvntarea sfnt a rostit a de buzele Mntuitorului: Bine, rob bun s i credincios, intr a n bucuria St apnului t au.The Youths Instructor, September 1, 1886. ***** Predarea de sine R ascump ar atorul nu va accepta o slujire mp ar tit a. Zilnic lucr atorul pentru Dumnezeu trebuie s a nve te n telesul pred arii de sine. El trebuie s a studieze Cuvntul lui Dumnezeu, nv a tnd s a-i p atrund a n telesul s i s a se supun a preceptelor sale. Astfel el poate atinge standardul des avr sirii cre stine. Zi de zi Dumnezeu lucreaz a cu el, perfectndu-i caracterul care va trebui s a stea ferm n timpul ncerc arii nale. Si zi dup a zi credinciosul reprezint a un minunat exemplu deopotriv a naintea oamenilor s i a ngerilor, ar atnd ce poate face [126] Evanghelia pentru in tele umane c azute.Gospel Workers, 113.

Capitolul 33 Asem anarea cu lumea


Cei ce merg pe calea ngust a vorbesc despre bucuria s i fericirea pe care le vor avea la sfr situl c al atoriei. Chipurile lor sunt adesea triste s i totu si deseori str alucesc de o bucurie sfnt a, sacr a. Ei nu se mbrac a la fel ca cei de pe calea cea larg a, nu vorbesc ca ei s i nu se comport a ca ei. Lor le-a fost dat un model. Un Om al durerii s i obi snuit cu suferin ta le-a deschis o cale, pe care a parcurs-o El nsu si. Urma sii Lui v ad urmele pa silor S ai s i sunt mb arb ata ti s i s alina ti. El a trecut pe acolo n siguran ta i ei pot face la fel, dac a vor urma pa sii S ai. Calea cea larg a Pe calea cea larg a to ti sunt preocupa ti de persoana lor, de mbr ac aminte s i de pl acerile ce apar n drumul lor. Ei se las a nestingheri ti n voia amuzamentului s i a veseliei, f ar a a se gndi la distrugerea sigur a, de la cap atul c ar arii. Cu ecare zi ce trece, ei se apropie de nimicirea lor; cu toate acestea, ei se gr abesc din ce n ce mai repede. O, ct de nsp aimnt ator mi s-a p arut acest lucru! Am v azut c a mul ti dintre cei ce c al atoreau pe aceast a cale larg a de lume. Sfr aveau aceste cuvinte scrise asupra lor: Mort fa ta situl tuturor lucrurilor este aproape. De aceea, ti s i voi gata. Ei p areau la fel de ngmfa ti ca cei din jurul lor, cu excep tia unei umbre de triste te pe care am observat-o pe chipurile lor. Discu tiile lor erau la fel ca ale celor veseli s i nes abui ti din jur, ns a, din cnd n cnd, ei [127] ar atau cu mare satisfac tie spre cele scrise pe ve smintele lor, spunnd s i altora s a aib as i ei acelea si lucruri scrise pe ale lor. Se aau pe calea cea larg a, de si sus tineau c a se num ar a printre cei ce merg pe calea ngust a. Cei din jurul lor spuneau: Nu este nici o deosebire ntre noi. Suntem la fel n modul n care ne mbr ac am, vorbim s i ac tion am... Mi-a fost ar atat cum unii dintre p azitorii Sabatului se aseam an a cu lumea. O, am v azut c a aceasta este o dezonoare la adresa m ar120

Asem anarea cu lumea

121

turisirii lor s i a cauzei lui Dumnezeu. Ei si dezmint menirea. Ei cred c a sunt diferi ti de lume, dar sunt att de apropia ti de lume n mbr ac aminte, n conversa tie s i fapte, nct nu se mai poate face distinc tie. I-am v azut mpodobindu- si bietele trupuri muritoare, care pot atinse n orice moment de degetul lui Dumnezeu s i ntinse n patul suferin tei. O, s i cnd se apropie de ultima clip a, un chin de moarte i tortureaz as i atunci marea ntrebare este: Sunt preg atit s a mor? Preg atit s a apar n fa ta lui Dumnezeu s i a judec a tii Sale s i s a trec cu bine de aceasta? ntreba ti-i atunci ce simt cu privire la mpodobirea trupurilor lor s i dac a au cea mai mic a idee despre ce nseamn a s a e preg ati ti s a apar a n fa ta lui Dumnezeu. V-ar spune c a, dac a ar putea s a dea timpul napoi s i s a- si retr aiasc a trecutul, s i-ar corecta via ta, s-ar feri de nebunia acestei lumi, de mndria s i vanitatea ei, s i-ar acoperi trupul cu ve sminte modeste s i ar un exemplu pentru to ti cei din jurul lor. Ar tr ai pentru gloria lui Dumnezeu. de lep De ce este att de greu s a duc a o via ta adare de sine, de de lume. modestie? Pentru c a pretin sii cre stini nu sunt mor ti fa ta [128] Este u sor de tr ait dup a ce am murit. Dar mul ti tnjesc dup a prazul s i ceapa din Egipt. Ei sunt nclina ti s a se mbrace s i s a se comporte ct mai aproape de modul n care lumea o face s i totu si s a mearg as i n cer. Ca s i cum ar putea s a urce pe o alt a parte. Ei nu intr a pe poarta cea dreapt as i pe calea ngust a... Ace stia nu vor avea nici o scuz a. Mul ti se mbrac a la fel ca lumea, . Dar aici fac o gre pentru a avea inuen ta seal a trist as i fatal a. Dac a adev ar avea o inuen ta arat as i salvatoare, atunci s a tr aiasc a potrivit , s cu m arturisirea lor de credin ta a- si arate credin ta prin faptele lor neprih anite s i s a arate c a este o mare deosebire ntre cre stin s i lume.. Am v azut c a mbr ac amintea, cuvintele s i faptele trebui s a vorbeasc a sfnt despre Dumnezeu. Atunci o inuen ta a s-ar rev arsa peste ei s i to ti ar cunoa ste c a au fost cu Isus. Necredincio sii vor vedea c a sfnt adev arul pe care l m arturisim are o inuen ta as i credin ta n venirea lui Hristos schimb a caracterul oamenilor. Dac a cineva dore ste ca inuen ta sa s a vorbeasc a n favoarea adev arului, atunci s a tr aiasc a acest adev ar s i n felul acesta s a imite umilul Model.

122

Solii c atre tineret

Preg atirea pentru venirea lui Isus Am v azut c a Dumnezeu ur as te mndria s i c a to ti cei mndri s i cei care s avr sesc nelegiuirea vor ca miri stea, iar ziua care vine i va arde. Am v azut c a solia ngerului al treilea trebuie s a lucreze precum drojdia asupra multor inimi care sus tin c a o cred, pentur a ndep arta din ei mndria, egoismul, l acomia s i iubirea de lume. Isus vine. Va g asi El un popor care se aseam an a cu lumea? l va [129] recunoa ste El ca popor al S au, pe care l-a puricat prin jertfa Lui? O, nu. Doar cei cura ti s i sn ti vor recunoscu ti ca ind ai Lui. s , Cei ce au fost cur a ta ti s i albi ti prin suferin ta i s-au p astrat la distan ta nep ata ti de lume, ace stia vor ai Lui. Cnd am v azut lucrul ngrozitor c a poporul lui Dumnezeu era asemenea lumii, f ar a nici o deosebire, cu excep tia numelui, ntre cei ce pretindeau a ucenici ai blndului s i smeritului Isus s i cei necredincio si, suetul meu a sim tit un chin profund. Am v azut c a Isus a fost r anit s i expus unei ru sini deschise. ngerul a spus c a a v azut cu mhnire c a pretinsul popor al lui Dumnezeu iube ste lumea, se face p arta s la spiritul ei s i urmeaz a moda ei: Desp ar ti tiv a, desp ar ti ti-v a! pentru ca partea voastr a s a nu e afar a din cetate, mpreun a cu f a tarnicii s i cu necredincio sii. Menirea ta ti va cauza un mare chin, dar pedeapsa ta va mai mare pentru c a ai cunoscut voia Lui, dar nu ai f acut-o. Cei care pretind a crede n solia celui de-al treilea nger aduc adesea ofens a cauzei lui Dumnezeu prin u sur atate, glume s i neseriozitate. Am v azut c a acest r au era prezent pretutindeni n rndurile naintea Domnului; Israelul noastre. Ar trebui s a existe umilin ta lui Dumnezeu ar trebui s a- si sf sie inima, nu hainele. Simplitatea copil areasc a este rar ntlnit a; se tine cont mai mult de aprobarea omului dect de a face pe plac lui Dumnezeu. ngerul a spus: Pune ti-v a inima n rnduial a, ca s a nu v a cheme la judecat as i rul fragil al vie tii s a e t aiat s i s a ajunge ti n mormnt nepreg ati ti pentru judecat a. Or, dac a nu v a preg ati ti patul n mormnt, [130] cu excep tia cazului c a v a ve ti mp aca n curnd cu Dumnezeu s i v a ve ti smulge din lume, inimile voastre se vor mpietri s i v a ve ti sprijini pe un reazem fals, o a sa-zis a preg atire, s i v a ve ti descoperi gre seala prea trziu ca s a v a asigura ti o n adejde bine ancorat a. Testimonies for the Church 1:127-134.

Asem anarea cu lumea

123

Care este avantajul? Hristos i ndeamn a pe to ti s a mediteze, s a fac a o socoteal a corect a. Pune ti ntr-un taler pe Isus, care nseamn a o comoar a ve snic a, , adev via ta ar, cer s i bucurie n Hristos, suetele r ascump arate, s i pune ti n cel alalt taler al balan tei ecare atrac tie pe care lumea o poate oferi. Pe un taler pune ti pierderea suetului vostru s i a suetelor pentru care ai putut instrument de salvare, iar pe cel alalt, pentru care se m tine s i pentru ei o via ta asoar a cu via ta lui Dumnezeu. Cnt ari ti pentru prezent s i pentru eternitate. n timp ce sunte ti astfel implica ti, Hristos vorbe ste: Si ce folose ste unui om s a c stige toat a lumea, dac a si pierde suetul? Dumnezeu dore ste s a le alegem pe cele cere sti n locul celor p amnte sti. El deschide naintea noastr a posibilit a ti pentru o investi tie n ceruri. El ne ncurajeaz a s a tindem spre cele mai nalte tinte, asigurndu-ne comoara cea mai de pre t. El declar a: Voi face pe oameni mai rari dect aurul curat s i mai scumpi dect aurul din Or. Cnd bog a tiile roase de molii sau mncate de rugin a vor pieri, urma sii Domnului Hristos se pot bucura de comoara lor din ceruri, [131] bunuri ce sunt nepieritoare.Christs Object Lessons, 374.

Capitolul 34 Experien ta cre stin a autentic a


Am v azut c a, dac a nu are loc o schimbare total a n inima lor, o adev arat a transformare, tinerii si pot pierde speran ta cerului. Din ceea ce mi-a fost ar atat, nu sunt mai mult de jum atate tinerii care practic a religia s i sus tin adev arul, care au fost realmente converti ti. Dac a ar fost converti ti, ei ar trebui s a aduc a road a pentru slava lui , f Dumnezeu. Mul ti se bizuie pe o presupus a speran ta ar a a avea o temelie sigur a. Izvorul nu este cur a tat, de aceea s uvoaiele provenite din el nu sunt curate. Cur a ta ti izvorul s i astfel apa va curat a. Dac a inima este curat a, cuvintele, mbr ac amintea, faptele voastre vor corecte. Adev arata evlavie lipse ste. Nu-mi voi dezonora St apnul ntr-o asemenea m asur a, nct s a arm c a un om nep as ator, supercial care nu se roag a, este cre stin. Nu; un cre stin repurteaz a victorii asupra tr as aturilor re sti s i pasiunilor. Exist a un remediu pentru suetul bolnav de p acat. Remediul este n Isus. Pre tios Mntuitor! Harul S au este sucient chiar s i pentru cel slab; iar cel puternic are de asemenea nevoie de harul S au, sau va pieri. Harul salvator Am v azut cum poate ob tinut acest har. Du-te n c am aru ta ta s i acolo, singur, roag a-L pe Domnul: Zide ste n mine o inim a curat a, Dumnezeule, pune n mine un duh nou s i statornic. Fii st aruitor, i sincer. Rug aciunea erbinte valoreaz a mult. Ca s i Iacov, lupt a-te n rug aciune. Agonizeaz a. n Ghetsimani, picuri de snge curgeau pe fa ta lui Isus. Si tu trebuie s a faci un efort. Nu- ti p ar asi c am aru ta pn a cnd nu [132] te sim ti puternic n Dumnezeu. Apoi vegheaz as i, exact att timp ct te vei ruga s i vei veghea, att timp ti vei putea controla tr as aturile re sti, s i harul lui Dumnezeu va putea prezent n tine. Dumnezeu mi interzice s a ncetez a v a mai avertiza. Prieteni tineri, c auta ti-L pe Dumnezeu cu toat a inima. Veni ti cu zel s i, cnd ve ti 124

Experien ta cre stin a autentic a

125

sim ti sincer c a f ar a ajutorul lui Dumnezeu ve ti pieri, cnd ve ti tnji dup a El, a sa cum dore ste cerbul izvoarele de ap a, atunci Domnul v a va nt ari degrab a. Atunci pacea voastr a va dep as i orice n telegere. Dac a a stepta ti mntuirea, trebuie s a v a ruga ti. Lua ti-v a timp pentru aceasta. Nu ti gr abi ti s i nep as atori n rug aciune. mplora ti-L pe Dumnezeu s a lucreze n voi o transformare complet a, astfel ca roadele Duhului Sfnt s a s al as luiasc a n voi s i s a pute ti str aluci ca ni ste lumini n lume. Nu ti o piedic a sau un blestem pentru cauza lui Dumnezeu. Pute ti un ajutor, o binecuvntare. V a spune Satana c a nu v a pute ti bucura pe deplin s i liber de mntuire? Nu-l crede ti. Primii pa si Este privilegiul ec arui cre stin de a se bucura de lucrarea duioas a a Duhului lui Dumnezeu. O dulce s i cereasc a pace v a va cuprinde mintea s i ve ti avea pl acere s a medita ti la cele cere sti s i la Dumnezeu. V a ve ti desf ata cu f ag aduin tele Cuvntului S au. Dar s as ti ti mai nti c a a ti nceput s a merge ti pe c ararea cre stin a. S as ti ti c a primii pa si ve sunt f acu ti pe calea spre via ta snic a. Nu v a am agi ti. M a tem, da, pentru c as ti ti c a mul ti dintre voi nu s tiu ce este religia. A ti sim tit o exaltare, o emo tie, dar niciodat a n-a ti v azut p acatul n enormitatea sa. Niciodat a nu v-a ti sim tit starea nenorocit as i nici nu v-a ti ntors de la c aile voastre nelegiuite cu amarnic a p arere de r au. Niciodat a n-a ti [133] de lume. nc murit fa ta a iubi ti pl acerile ei; v a place s a v a angaja ti n conversa tii pe subiecte lume sti. Dar, cnd vine vorba despre adev arul lui Dumnezeu, nu ave ti nimic de spus. De ce t ace ti? De ce sunte ti att de vorb are ti despre lucrurile lume sti, dar att de t acu ti cnd este vorba de subiectul care ar trebui s a v a preocupe cel mai mut, un subiect n care trebuie s a ti implica ti cu tot suetul? Adev arul lui Dumnezeu nu locuie ste n voi. Testimonies for the Church 1:158, 159. Deschiznd calea pentru binecuvntarea lui Dumnezeu Nu este nimic de care Satana s a se team a mai mult dect de faptul c a poporul lui Dumnezeu va cur a ti calea de orice piedic a, astfel nct Dumnezeu va rev arsa Spiritul S au Sfnt asupra unei biserici slabe, a unei adun ari nepoc aite. Dac a Satana ar avut cale liber a, n-ar mai

126

Solii c atre tineret

fost nici o trezire mic a sau mare pn a la sfr situl timpului. Dar cu privire la n noi nu suntem l asa ti n necuno stin ta sel aciunile lui. Este posibil s a rezist am puterii lui. Cnd calea este preg atit a pentru Spiritul lui Dumnezeu, binecuvntarea va veni. Satana nu poate mpiedica ploaia de binecuvnt ari s a cad a asupra poporului lui Dumnezeu a sa cum nu poate nchide ferestrele cerului, astfel nct ploaia s a nu mai vin a asupra p amntului. Oamenii r ai s i demonii nu pot ascunde lucrarea lui Dumnezeu sau nl atura prezen ta lui Dumnezeu de la adun arile poporului S au, dac a urma sii S ai vor , pentru a- dori, s a vin a la El cu inimi supuse s i pline de c ain ta si s m arturisi s i p ar asi p acatele, s i prin credin ta a cear a mplinirea [134] f ag aduin telor Sale.The Review and Herald, 22 martie, 1887.

Capitolul 35 Autodisciplina
Cel ncet la mnie pre tuie ste mai mult dect un viteaz s i cine este st apn pe sine pre tuie ste mai mult dect cine cucere ste cet a ti. El a nvins, a cucerit eul cel mai puternic du sman pe care-l putea ntlni. Cea mai nalt a dovad a de noble te la un cre stin este autocontrolul. Acela care poate sta nemi scat n mijlocul furtunii de abuzuri este un erou al lui Dumnezeu. A- ti guverna spiritul nseamn a a- ti p astra eul sub control, a rezista r aului, a- ti regla ecare ac tiune s i ecare cuvnt dup a m are tul standard al ndrept a tirii lui Dumnezeu. Cel care a nv a tat s a- si struneasc a spiritul se va ridica deasupra lucrurilor nensemnat I a e securilor, necazurilor c arora le suntem zilnic expu si, mpiedicndu-le s a c stige s i prin aceasta s a aduc a ntuneric asupra suetului. Este scopul lui Dumnezeu ca puterea mp ar ateasc a a gndirii sn tite, controlate de harul divin, s a conduc a n vie tile oamenilor. Cel ce- si controleaz a spiritul este n posesia acestei puteri. Puterea autocontrolului n copil arie s i tinere te, caracterul este cel mai u sor de modelat. Puterea autocontrolului ar trebui sobndit a atunci. Din via ta de familie s i din inuen ta c aminului provin rezultatele care sunt la fel de durabile ca s i ve snicia. Mai mult dect orice nclina tie natural a, obiceiurile stabilite n primii ani vor decide dac a un om va nving ator sau nvins n lupta vie tii. n folosirea limbajului, nu este probabil nici o ndoial a c a b atrnii s i tinerii sunt mai nclina ti s a treac a peste lucrurile m arunte din via ta [135] lor, cum ar o vorbire necugetat a, plin a de iritare. Ei cred c a este o scuz a sucient a s a spun a: Nu eram n gard a s i nu am vrut s a spun exact ce am spus. Dar Cuvntul lui Dumnezeu nu tolereaz a . Scriptura spune: Dac aceasta cu u surin ta a vezi un om care vorbe ste nechibzuit, po ti s a n ad ajduie sti mai mult de la un nebun dect de la 127

128

Solii c atre tineret

el. Omul care nu este st apn pe sine este ca o cetate surpat as i f ar a ziduri. Cea mai mare parte a nepl acerilor vie tii, sup ar arile s i irit arile, se datoreaz a unui temperament necontrolat. ntr-un moment, prin cuvinte repezite, pline de pasiune, nep as atoare, poate f acut un r au, de o via ntreag pe care o c ain ta ta a nu-l poate repara. O, cte inimi zdrobite, prieteni ndep arta ti, vie ti naufragiate prin cuvinte repezite s i aspre ale acelor care ar putut aduce ajutor s i vindecare! Excesul de munc a produce uneori o pierdere a autocontrolului. Dar Dumnezeu nu oblig a niciodat a la mi sc ari gr abite s i complicate. Mul ti si adun a poveri pe care ndur atorul Tat a ceresc nu le-a pus n sarcina lor. ndatoriri pe care niciodat a nu le-a preconizat pentru ei i urm aresc cu s alb aticie. Dumnezeu dore ste s a ne d am seama c a nu-I gloric am Numele cnd lu am asupra noastr a attea poveri, devenind oameni cu inima s i creierul sl abit, uza ti, agita ti s i glcevitori. Noi trebuie s a purt am doar responsabilit a tile pe care le-a dat Dumnezeu, ncrezndu-ne n El s i astfel p astrndu-ne inimile curate, amabile s i sim titoare. Controlul asupra spiritului n t acere se a a o putere minunat a. Cnd ti se spun cuvinte [136] nepl acute, nu te r azbuna. Cuvintele spuse n replic a unuia care este nervos ac tioneaz a de obicei ca un bici, strne ste s i mai mult furia. Dar mnia care ntlne ste t acere se stinge curnd. Cre stinii s a- si nfrneze limba s i cu fermitate s a se str aduiasc a s a nu vorbeasc a aspru s i repezit. Cu limba nfrnat a, po ti victorios n orice ncercare a r abd arii prin care e sti chemat s a treci. Prin for te proprii, omul nu- si poate conduce spiritul. Dar, prin Hristos, poate c stiga autocontrolul. Prin puterea Lui, poate s a- si de voin aduc a gndurile s i cuvintele n subordonare fa ta ta lui Dumnezeu. Religia lui Hristos aduce sentimentele sub controlul ra tiunii s i disciplineaz a limba. Sub inuen ta sa, temperamentul repezit este supus, iar inima este umplut a cu r abdare s i amabilitate. Tine ti-v a ferm de Cel care are toat a puterea n cer s i pe p amnt. Chiar dac a, de cele mai multe ori, atitudinea ta nu este r abd atoare s i calm a, nu renun ta la lupt a. ncearc a din nou, de data aceasta

Autodisciplina

129

mai ferm, s a i r abd ator, indiferent de provocare. Si niciodat a nu- ti lua ochii de la exemplul t au divin.The Review and Herald, 31 octombrie, 1907. Nici o scuz a pentru p ac atuire Lucrarea ispititorului nu trebuie considerat a ca scuz a pentru o fapt a gre sit a. Satana jubileaz a cnd i aude pe urma sii declara ti ai lui Hristos aducnd scuze pentru diformitatea caracterului lor. Tocmai aceste scuze conduc la p acat. Nu exist a nici o scuz a pentru a p ac atui. asem Un caracter sfnt, o via ta an atoare lui Hristos sunt accesibile ec arui copil al lui Dumnezeu care se c aie ste s i crede.The Desire [137] of Ages, 311.

vie Capitolul 36 O experien ta


Domnul vie tii s i al gloriei Si-a mbr acat divinitatea cu umanitatea pentru a-i demonstra omului c a Dumnezeu, prin Hristos, vrea s a ne conecteze cu El. F ar a o comuniune cu Dumnezeu, nimeni nu poate fericit. Omul c azut trebuie s a nve te c a Tat al nostru ceresc nu poate mul tumit pn a cnd dragostea Lui nu mbr a ti seaz a pe p ac atosul poc ait s i transformat prin meritele Mielului nep atat al lui Dumnezeu. Lucrarea tuturor inteligen telor cere sti conduce la acest sfr sit. Sub comanda Generalului lor, ele lucreaz a pentru recuperarea celor care, prin p acat, s-au separat de Tat al ceresc. Un plan a fost gndit, prin care minun a tia harului s i dragostei lui Hristos s a e ar atate, descoperite lumii. Prin pre tul innit pl atit de Fiul lui Dumnezeu pentru r ascump ararea omului, este relevat a dragostea lui Dumnezeu. Acest glorios plan de salvare este amplu s i ofer a salvare ntregii lumi. P ac ato si, oameni c azu ti, pot des avr si ti n Isus prin iertarea p acatului s i ndrept a tirea lui Hristos. Puterea crucii Isus Hristos, legat de umanitate, arat a c a el poate cuprinde omenirea cu bra tul S au uman, n timp ce cu bra tul divin a prins tronul Celui Innit. El a plantat crucea Sa la mijloc, ntre p amnt s i cer, s i [138] a spus: Si dup a ce voi n al tat de pe p amnt, voi atrage la Mine pe to ti oamenii. Crucea trebuia s a e centrul atrac tiei. Trebuia s a le vorbeasc a oamenilor s i s a-i treac a peste pr apastia pe care a f acut-o p acatul, pentru a uni oamenii limita ti cu Dumnezeu, care e innit. Numai puterea crucii l poate desp ar ti pe om de puternica uniune de for te a p acatului. Hristos S-a dat pe Sine nsu si pentru salvarea p ac atosului. Cei ale c aror p acate sunt iertate, care-L iubesc pe Isus, vor uni ti cu El. Ei vor purta jugul lui Hristos. Acest jug nu e pentru a-i stnjeni, pentru a face via ta lor religioas a una de trud a nesatisf ac atoare. Nu, jugul lui Hristos ar trebui s a duc a la n telegerea faptului c a via ta de cre stin trebuie s a devin a una de 130

O experien ta vie

131

bucurie s i pl acere. Cre stinii trebuie s a e bucuro si n contemplarea a ceea ce Domnul a f acut, dnd pe unicul S au Fiu n ascut s a moar a pentru lume, pentru ca oricine crede n El s a nu piar a, ci s a aib a ve via ta snic a. de Hristos Loialitate fa ta Cei ce stau sub steagul nsngerat al Prin tului Emanuel ar trebui s a e solda ti credincio si n armata lui Hristos. Niciodat a n-ar trebui s a e neloiali. Mul ti dintre tineri se vor oferi s a stea cu Isus, Prin tul vie tii. Dar dac a vor continua s a stea cu El, trebuie constant s a se uite la Isus, C apitanul lor, pentru a primi ordine. Ei nu pot solda ti ai lui Hristos s i totu si s a lucreze pentru confedera tia lui Satana, ind un ajutor de partea sa, pentru c a astfel vor deveni du smanii lui Hristos. Vor tr ada datorii sacre. Ei vor constitui o verig a ntre Satana s i adev ara tii solda ti s i astfel, prin ace sti agen ti vii, du smanul va lucra [139] constant s a fure inimile solda tilor lui Hristos. V a ntreb, dragi tineri care sus tine ti c a sunte ti solda ti ai lui Hristos, ce lupte a ti dus? Care au fost angajamentele voastre? Cnd Cuvntul lui Dumnezeu v-a descoperit ce lucrare ave ti de ndeplinit, a ti refuzat s a o face ti, pentru c a nu se potrivea cu nclina tiile voastre? Atrac tia lumii v-a ispitit, distr agndu-v a din serviciul lui Hristos. Satana este angajat n inventarea diferitelor ispite s i, prin p acate ce ar putea p area m arunte, v a ndep arteaz a de Hristos. Apoi atrac tii mai mari v a sunt prezentate pentru a v a seduce s i a v a sustrage complet de la Dumnezeu. Po ti avea numele n registrul bisericii s i po ti pretinde c a e sti copilul lui Dumnezeu s i totu si exemplul t au, s a reprezinte gre sit caracterul lui Hristos s i s a-i atragi s i pe al tii departe de El. Nu este nici o fericire, pace sau bucurie pentru un credincios practicant, al c arui suet nu este n ntregime nrolat n lucrarea pe care Domnul , i-a dat-o. El va aduce constant lumea n biseric a, nu prin c ain ta m arturisire s i predare n mna lui Dumnezeu, ci prin predarea din ce n ce mai mult lumii, prin angajarea de partea lui Satana, mai degrab a dect de partea lui Hristos, n aceast a lupt a.

132

Solii c atre tineret

Nevoia unei cunoa steri prin experien ta care i leag Apelez la tineri s a taie s i cel mai sub tire ricel de a ta a de lume prin practic as i spirit. Ie si ti din mijlocul lor s i desp ar ti ti-v a de ei, zice Domnul; nu v a atinge ti de ce este necurat, s i v a voi primi. Eu v a voi Tat as i voi mi ve ti i s i ice, spune Domnul Cel [140] Atotputernic. Vor auzi tinerii aceast a voce care-i invit a? Ct de pu tin realizeaz a tinerii no stri necesitatea de a oferi asocia tilor lor tineri un exemplu cre stin prin via ta s i caracterul lor! Mul ti dintre tinerii no stri n teleg teoria adev arului, dar ct de pu tini n teleg prin experimentarea cuno stin telor punerea n practic a a lui, n ecare fapt a a lor. Unde sunt misionarii tineri, care fac orice fel de munc a n marele lan ce trebuie zilnic n s secerat? Unde sunt cei care nva ta coala lui Hristos? S a nu-i l as am s a simt a c a sunt gata de absolvire. S a-i l as am s a a stepte n cur tile Domnului, unde pot ndruma ti cum s a lucreze n colaborare cu inteligen tele cere sti. Dragi tineri, doresc s a v a vorbesc hot art, pentru c a vreau s a ti salva ti. Nu mai pierde ti timp. Nu pute ti s a-i , sluji ti lui Dumnezeu s i lui Mamona. Pute ti cre stini n aparen ta dar, cnd vin ispitele, cnd sunte ti aspru ncerca ti, nu c ade ti de cele mai multe ori? Fr a tia cre stin a Conictul n care trebuie s a iei parte activ a este g asit n via ta de zi cu zi. n vremuri de ncercare, nu la si dorin tele tale de partea cuvntului scris s i, prin rug aciuni st aruitoare, l cau ti pe Isus pentru sfat? Mul ti arm a c a nu e nici un r au s a te duci la un concert s i s a absentezi de la ntlniri unde servii Domnului transmit mesajul dac cerului. E sti n siguran ta a te ai acolo unde Hristos a spus c a va s i El. [141] Cei ce respect as i apreciaz a Cuvntul lui Dumnezeu nu vor ntoarce spatele ntrunirilor de rug aciune sau ntlnirilor unde solul Domnului a fost trimis s a le spun a lucruri cu privire la interesul lor ve snic. Isus a spus: Acolo unde sunt doi sau trei aduna ti n Numele Meu, acolo sunt s i Eu n mijlocul lor. ti po ti permite s a de aceste alegi pl acerea s i s a ratezi binecuvntarea? ng aduin ta fa ta

O experien ta vie

133

gr lucruri are o inuen ta aitoare nu numai asupra vie tii s i caracterului t au, dar s i asupra vie tilor s i caracterelor asocia tilor t ai. Dac a to ti cei ce pretind c a sunt urma sii lui Hristos ar a sa n fapt as i adev ar, atunci ei ar avea mintea lui Hristos s i ar ndeplini lucr arile lui Dumnezeu. Ar rezista ispitei de a indulgen ti cu ei n si si s i ar ar ata c a ei nu gust a pl acerile frivole ale lumii mai mult dect privilegiul ntlnirii cu Hristos n cadrul ntlnirilor sociale. asupra altora s Atunci vor avea o inuen ta i i-ar conduce s a le urmeze exemplul. Faptele vorbesc mai tare dect cuvintele, s i cei care sunt iubitori de pl aceri nu apreciaz a valoarea binecuvnt arii de a face parte din num arul poporul lui Dumnezeu. Ei nu apreciaz a privilegiul de a- si inuen ta asocia tii mergnd cu ei, spernd c a inimile lor vor atinse de Spiritul Sfnt al lui Dumnezeu. Cine merge mpreun a cu ei la aceste adun ari lume sti? Isus nu Se a a acolo pentru a binecuvnta asemenea adun ari. Dar Satana va aduce n minte lucruri care nu vor mai permite intrarea lucrurilor de interes ve snic. Este s ansa lui de a crea confuzie cu privire la bine, amestecndu-l cu r aul. Prin acordarea aten tiei ntrunirilor lume sti se creeaz a un gust pentru distrac tii excitante s i puterea moral a este sl abit a. Cei ce iubesc [142] de asem pl acerea pot p astra o aparen ta anare cu Dumnezeu, dar nu au nici o leg atur a vital a cu El. Credin ta lor este moart a, zelul lor s-a stins. Ei nu simt povara necesit a tii de a spune un cuvnt la timp suetelor care nu-L cunosc pe Hristos s i de a-i gr abi s a- si predea inimile lui Dumnezeu.The Youths Instructor, April 23, 1912; The Youths Instructor, March 30, 1893. ***** Religia nu este un sentiment Religia pur as i nepng arit a nu este un sentiment, ci ndeplinirea lucr arilor de mil as i iubire. Aceast a religie este necesar a s an at a tii s i fericirii. Ea intr a n templul suetului poluat s i, cu un bici, arunc a afar a p acatul care s-a strecurat. Prelund tronul, sn te ste totul prin prezen ta ei, luminnd inima cu razele str alucitoare ale Soarelui ndrept a tirii. Ea deschide ferestrele suetului spre cer, l asndu-l n lumina soarelui iubirii lui Dumnezeu. O dat a cu ea intr a senin atatea

134

Solii c atre tineret

s i lini stea sueteasc a, puterea zic a, psihic as i mintal a se mbog a activ te ste, pentru c a atmosfera cerului, ca o inuen ta a, vie, umple suetul. Hristos este n inim as i cu El, speran ta gloriei.The Review [143] and Herald, 15 octombrie, 1901.

Capitolul 37 Credincios n cele mai mici lucruri


Cine este credincios n cele mai mici lucruri, este credincios s i n cele mari. O aten tie con stiincioas a cu privire la ceea ce lumea nume ste un succes. Mici acte de caritate, lucruri m arunte face din via ta de lep adare de sine, a spune cuvinte simple de ncurajare, a veghea mpotriva micilor p acate acesta este cre stinismul. O recunoa stere plin a de mul tumire a binecuvnt arilor zilnice, o mbun at a tire n teleapt a a oportunit a tilor zilnice, o dezvoltare srguincioas a a talentelor ncredin tate la aceasta ne cheam a St apnul. Cel care s i-a ndeplinit cu credincio sie micile obliga tii va preg atit s a r aspund a unor responsabilit a ti mai mari. Omul care este amabil s i curtenitor n via ta de zi cu zi, care este generos s i r abd ator n familia sa, al c arui scop permanent este s a- si fac a un c amin fericit va primul care se va nega pe sine s i va face sacriciile pe care St apnul le cere. Un caracter bine echilibrat Putem dornici s a d am proprietatea noastr a pentru cauza lui Dumnezeu, dar aceasta nu va conta dect dac a-I d am, de asemenea, s o inim a plin a de recuno stin ta i dragoste. Cei care vor adev ara ti misionari n cmpuri str aine trebuie s a e mai nti adev ara ti misionari n c amin. Cei care doresc s a lucreze n via St apnului trebuie s a se preg ateasc a pentru aceasta printr-o cultivare atent a a micilor [144] loturi de vie pe care El li le-a ncredin tat. Un om este a sa cum gnde ste n inima sa. Multe gnduri fac istoria nescris a a unei singure zile; s i aceste gnduri au mult de a face cu formarea caracterului. Gndurile noastre trebuie p azite cu stricte te, pentru c a un singur gnd necurat face o impresie adnc a asupra suetului. Un gnd r au las a o impresie rea asupra min tii. Omului i-ar face bine s a nutreasc a gnduri curate s i snte. Prin ele, pulsul spiritual este accelerat s i puterea de a face bine este 135

136

Solii c atre tineret

mbog a tit a. Si a sa cum un strop de ploaie preg ate ste calea pentru altul n udarea p amntului, la fel un gnd bun preg ate ste calea pentru altul. Cea mai lung a c al atorie este realizat a pas cu pas. Printr-o succesiune de pa si ajungem la cap atul drumului. Cel mai lung lan t este compus din verigi separate. Dac a una din aceste verigi este necorespunz atoare, ntregul lan t este f ar a valoare. La fel este s i caracterul. Un caracter bine echilibrat este format din fapte independente, aduse la ndeplinire cu bine. Un singur defect cultivat, n loc s a e nvins, l face pe om imperfect s i nchide n fa ta lui por tile cet a tii snte. Cel care intr a n cer trebuie s a aib a un caracter f ar a pat a, zbrcitur a sau orice altceva de acest fel. E securile s i murd ariile nu vor intra acolo. n toat a o stirea celor r ascump ara ti, nu va v azut nici un defect. Credincio sie n via ta de zi cu zi Lucrarea lui Dumnezeu este perfect a ca ntreg, pentru c a este perfect a n ecare parte, orict de mic a. El modeleaz a ecare r de iarb a cu aceea si grij a cu care creat lumea. Dac a dorim s a m [145] des avr si ti, a sa cum Tat al nostru din cer este des avr sit, trebuie s a m credincio si n ndeplinirea lucrurilor mici; astfel ca ceea ce facem m acar s a facem bine. Oricare ar munca voastr a, face ti-o cu credincio sie. Spune ti adev arul cu privire la lucrurile mici. n ecare zi, face ti fapte de iubire s i rosti ti cuvinte de mb arb atare. Pres ara ti zmbete de-a lungul c ar arii vie tii. Dac a lucra ti astfel, Dumnezeu va plasa aprobarea Lui asupra voastr as i Hristos v a va spune ntr-o zi: Bine, rob bun s i credincios. n ziua judec a tii, cei care au fost credincio si n via ta de ecare zi, care au dat zor n lucrul lor, f ar a s a se gndeasc a la laud as i prot, vor auzi aceste cuvinte: Atunci mp aratul va zice celor de la dreapta Lui: Veni ti binecuvnta tii Tat alui Meu de mo steni ti mp ar a tia, care v-a fost preg atit a de la ntemeierea lumii. Hristos nu-i laud a pentru elocven ta oratoric a, pentru puterea intelectual a pe care au etalat-o sau pentru dona tiile pe care le-au f acut. I-a l audat pentru mplinirea lucrurilor mici, care sunt de obicei uitate. C aci am fost amnt s i Mi-a ti dat de mn-cat, spune El. Ori de cte ori a ti f acut aceste lucruri unuia din ace sti foarte nensemna ti fra ti ai Mei, Mie mi le-a ti [146] f acut.The Youths Instructor, January 17, 1901.

Capitolul 38 Responsabilitate pentru lumin a


Tineri s i tinere, sunte ti r aspunz atori n fa ta lui Dumnezeu pentru lumina pe care v-a dat-o. Aceast a lumin as i aceste avertismente, dac a nu sunt luate n seam a, se vor ridica mpotriva voastr a n ziua ; a judec a tii. Vi s-a spus clar despre primejdiile care v a amenin ta ti fost avertiza ti s i p azi ti din ecare parte s i nconjura ti cu avertismente. n casa Domnului a ti ascultat cele mai solemne s i cercet atoare adev aruri, prezentate de servii Domnului prin rev arsarea Spiritului. Ct a greutate au aceste apeluri solemne asupra inimilor voastre? Ce inu au asupra caracterelor voastre? Ve en ta ti considera ti responsabili pentru ecare dintre aceste apeluri s i avertismente. Ele se vor ridica la judecat a s a-i condamne pe cei ce au avut n continuare o via ta vanitoas a, nestatornic as i plin a de mndrie. Dragi prieteni tineri, ce a ti sem anat, aceea ve ti secera! Acum este timpul sem anatului pentru voi. Care va seceri sul vostru? Ce sem ana ti? Fiecare cuvnt pe care-l rosti ti, ecare act pe care-l ndeplini ti care va aduce roade bune sau rele s este o s amn ta i la seceri s va rezulta e triste te, e bucurie. A sa cum va sem anat a s amn ta, a sa s va recolta. Dumnezeu v-a dat o lumin a m area ta i multe privilegii. Dup a ce aceast a lumin a v-a fost dat a, dup a ce pericolele v-au fost prezentate n totalitate, responsabilitatea v a revine. Maniera n care trata ti lumina pe care Dumnezeu v-a dat-o va nclina balan ta spre fericire sau nenorocire. Voi n siv a v a construi ti destinul.Testimonies [147] for the Church 3:363.

137

Capitolul 39 Seriozitatea telului


Cei patru tineri evrei, cnd primeau educa tie la curtea regelui, n Babilon, nu au considerat c a binecuvntarea lui Dumnezeu nlocuia efortul sus tinut ce se cerea de la ei. Ei erau silitori la studiu, pentru c a realizau c a, prin harul lui Dumnezeu, soarta lor depindea de propria s lor voin ta i ac tiune. Ei trebuiau s a- si demonstreze ntreaga abilitate la lucru s i, printr-o strns as i sever a sfor tare a puterilor lor, trebuiau s a foloseasc a cea mai mare parte a ocaziilor lor pentru studiu s i munc a. Cooperarea cu Dumnezeu n timp ce ace sti tineri lucrau pentru propria lor salvare, Dumnezeu lucra n ei, ca s a fac a totul cu pl acere s i pentru El. Aici sunt relevate condi tiile succesului. Pentru a putea avea harul lui Dumnezeu, trebuie s a ne ndeplinim partea. Domnul nu Si-a propus s a fac a n locul nostru nici voin ta, nici nf aptuirea. Harul S au este dat s a lucreze n noi voin ta s i nf aptuirea, dar niciodat a ca un nlocuitor pentru efortul nostru. Suetele noastre trebuie trezite pentru a coopera. Spiritul Sfnt lucreaz a n noi pentru a putea s a ne lucr am propria salvare. Aceasta este lec tia practic a pe care Spiritul Sfnt Se str aduie ste s a ne nve te. C aci Dumnezeu este Acela care lucreaz a n voi, s i v a d a, dup a pl acerea Lui, s i voin ta s i nf aptuirea. Dumnezeu va coopera cu to ti cei ce se str aduiesc cu st aruin ta s a e credincio si n slujba Sa, a sa cum a colaborat cu Daniel s i cu cei trei tovar as i ai s ai. Calit a tile mintale nobile s i un nivel nalt de [148] moralitate a caracterului nu sunt rezultatul unui accident. Dumnezeu creeaz a oportunit a ti, succesul depinde de modul n care sunt valori trebuie s cate. Ocaziile oferite de Providen ta a e observate imediat s i apoi folosite de grab a. Sunt mul ti care pot deveni oameni puternici, dac a, asemenea lui Daniel, vor depinde de harul lui Dumnezeu . pentru a nving atori s i a- si face lucrarea cu putere s i ecien ta

138

Seriozitatea telului

139

Serviciu din toat a inima M a adresez tie, tinere: Fii credincios. Pune inim a n lucrarea ta. Nu-i imita pe cei ce au un ritm ncet s i care ofer a servicii mp ar tite. Faptele, repetate ades, formeaz a obiceiurile, iar acestea, caracterul. Cu r abdare ndepline ste micile obliga tii cotidiene. Atta timp ct subestimezi importan ta micilor datorii, formarea caracterului t au va nesatisf ac atoare. n fa ta celui Atotputernic, ecare datorie este important a. Domnul spune: Cine este credincios n cele mai mici lucruri, este credincios s i n cele mari; s i cine este nedrept n cele mai mici lucruri, este nedrept s i n cele mari. n via ta unui adev arat cre stin, nu exist a lucruri neesen tiale. Mul ti dintre cei ce sunt cre stini lucreaz a cu Hristos la telul crucii. s Mul ti a steapt a ca o lucrare m area ta a le e adus a. Zilnic pierd ocazii de Dumnezeu; zilnic e de a- si demonstra credincio sia fa ta sueaz a n a pune tot suetul pentru ndeplinirea micilor obliga tii ale vie tii, care n lor li se par neinteresante. n timp ce a steapt a o lucrare m area ta care s a poat a s a- si exercite presupusele lor talente ie site din comun s i astfel s a- si satisfac a ambi tiile lor nes aturate, via ta lor se scurge. Dragii mei prieteni tineri, face ti lucrarea care v a este la ndemn a. ndrepta ti-v a aten tia spre lucrurile umile, care necesit a efortul pe [149] care-l pute ti face. Pune ti inim as i suet pentru a face aceast a lucrare. Struni ti-v a gndurile s a ac tioneze inteligent cu privire la lucrurile pe care le pute ti face acas a. Astfel ve ti deveni potrivi ti pentru o mai mare utilitate. Aminti ti-v a ce se spunea despre regele Ezechia: A lucrat cu toat a inima, s i a izbutit n tot ce a f acut... Valoarea concentr arii Capacitatea de a- ti xa gndurile pe lucrarea din minile tale este o binecuvntare. Tinerii tem atori de Dumnezeu ar trebui s a se str aduiasc a s a- si ndeplineasc a datoriile cu considera tie, p astrnd gndurile pe f aga sul corect s i f acnd ce este mai bine. Ei ar trebui s a realizeze care sunt obliga tiile prezente s i s a le ndeplineasc a, f ar aa permite min tii s a hoin areasc a. Acest fel de disciplin a mintal a va de . Cei care nva s ajutor s i benec a n via ta ta a gndeasc a n leg atur a cu tot ce ntreprind, orict de mic a ar p area lucrarea, vor de folos n lume.

140

Solii c atre tineret

Dragi tineri, ti st aruitori, ti perseveren ti. De aceea, ncinge tiv a coapsele min tii voastre. Comporta ti-v a ca Daniel, evreul, care s i-a propus s a-I e credincios lui Dumnezeu. Nu v a dezam agi ti p arin tii s i prietenii. Si mai este Cineva care nu trebuie uitat. Nu-L dezam agi ti pe Cel care v-a iubit att de mult, nct Si-a dat via ta ca s a fac a posibil a o cooperare ntre voi s i Dumnezeu. Cea mai nalt a motiva tie Dorin ta de a-L onora pe Dumnezeu ar trebui s a e cea mai puternic a motiva tie. Ar trebui s a ne determine s a mbun at a tim privilegiile [150] s i oportunit a tile care ne sunt oferite, a sa c a ar trebui s a n telegem cum s a folosim cu n telepciune bunurile lui Dumnezeu. Ar trebui s a ne conduc a s a ne p astr am creierul, oasele, mu schii s i nervii n cea mai bun a condi tie de s an atate, pentru ca puterea psihic as i claritatea mintal a s a ne fac a slujitori credincio si. Interesul egoist, dac ai se d a voie s a se dezvolte, pipernice ste mintea s i mpietre ste inima. Dac a-i ng aduim s a ne controleze, ne distruge puterea moral a. Apoi urmeaz a dezam agirea... Adev aratul succes este dat b arba tilor s i femeilor de c atre acela si Dumnezeu care i-a dat succes lui Daniel. Cel care a citit n inima lui Daniel, a privit cu pl acere asupra purit a tii motiva tiei slujitorului S au, asupra hot arrii de a-L onora pe Dumnezeu. Cei care ndeplinesc n via ta lor scopul lui Dumnezeu trebuie s a depun a un efort dureros s i st aruitor str aduindu-se s a ndeplineasc a orice le va da El s a fac a. The Youths Instructor, August 20, 1903. ***** Bucuria trainic a Pe tot parcursul drumului pr ap astios, care duce spre via ta ve snic a, sunt izvoare de bucurie pentru a-l nviora pe cel istovit. Aceia care umbl a n c aile n telepciunii, chiar n vremuri de strmtorare, se bucur a peste m asur a, pentru c a Cel pe care l iube ste suetul lor merge, nev azut, al aturi de ei. Pe m asur a ce nainteaz a, ei v ad s i mai l amurit atingerea minii Sale; la ecare pas, raze s i mai str alucitoare de slav a de la Cel nev azut le lumineaz a calea; iar cnt arile lor de

Seriozitatea telului

141

spre a se al laud a, din ce n ce mai puternice, se nal ta atura melodiilor ngerilor dinaintea tronului.Thoughts from the Mount of Blessing, [151] 140.

Capitolul 40 Exercitarea voin tei


Adev arata religie are de-a face cu voin ta. Voin ta este puterea care guverneaz a natura omului, aducnd toate celelalte facult a ti sub comanda sa. Voin ta nu este gustul sau nclina tia, ci este puterea de decizie care lucreaz a n ii oamenilor, spre ascultarea sau neasculta de Dumnezeu. rea fa ta s Nesiguran ta i ndoial a Tu e sti un tn ar inteligent, vrei s a faci ca via ta ta s a e potrivit a pentru cer. Adesea e sti descurajat s i ai o slab a putere moral a, sclav al ndoielii, ind controlat de obiceiuri s i tendin te ale vechii tale vie ti de p acat. Tu crezi c a natura ta emo tional a nu- ti este loial a n vederea celor mai bune decizii s i a celor mai solemne promisiuni. Nimic nu te face s pare real. Propria ta nesiguran ta a te ndoie sti de sinceritatea celor care vor s a- ti fac a bine. Cu ct te lup ti mai mult cu ndoiala, cu att mai pu tin real ti pare totul, pn a cnd ti se pare c a nici un loc nu este sigur pentru tine. Promisiunile tale sunt asemenea unor funii de nisip s i vezi n aceea si lumin a ireal a cuvintele s i lucr arile celor n care ar trebui s a ai ncredere. Putere prin supunerea voin tei Vei ntr-un pericol permanent pn a vei n telege adev arata for ta a voin tei. Po ti crede s i promite toate lucrurile, dar promisiunile s i [152] credin ta ta nu au valoare pn a cnd nu adaugi voin ta de partea credin tei s i a ac tiunii. Dac a lup ti lupta credin tei cu toat a puterea voin tei, vei cuceri. Sentimentele, impresiile, emo tiile tale nu sunt demne de ncredere, pentru c a nu sunt sigure, n special datorit a ideilor tale pervertite; con stien ta promisiunilor nc alcate s i a leg amintelor nerespectate ti sl abe ste ncrederea n tine nsu ti s i ncrederea altora n tine. Dar nu trebuie s a disperi. Trebuie s a i hot art s a crezi, de si nimic nu ti se pare adev arat s i real. Nu mai este nevoie s a- ti spun 142

Exercitarea voin tei

143

c a tu singur te-ai adus n aceast a situa tie neconvenabil a. Trebuie s a- ti rec stigi ncrederea n Dumnezeu s i n fra tii t ai. Depinde de tine s a- ti supui voin ta voin tei lui Isus Hristos s i, de ndat a ce faci aceasta, Dumnezeu va prelua controlul s i va lucra n tine s i voin ta s i nf aptuirea dup a buna Sa pl acere. ntreaga ta natur a va adus a sub controlul Spiritului lui Hristos s i pn as i gndurile tale vor aduse de El. n subordonare fa ta Nu- ti po ti controla impulsurile a sa cum ai dori, dar ti po ti controla voin ta s i po ti face o schimbare total a n via ta ta. Prin predarea voin tei tale lui Hristos, via ta ta va ascuns a cu Hristos n Dumnezeu s i aliat a cu puterea ce este deasupra tuturor puterilor. Vei avea t arie de la Dumnezeu, care te va lega cu repeziciune de puterea Sa s i astfel o lumin a nou a, chiar lumina credin tei vii, va str aluci asupra ta. Dar voin ta ta trebuie s a colaboreze cu voin ta lui Dumnezeu, nu cu voin ta prietenilor prin care Satana lucreaz a mereu s a te n sele s i s a [153] te distrug a. Nu vrei ca, f ar a ntrziere, s a te a sezi ntr-o dreapt a leg atur a cu Dumnezeu? Nu vrei s a spui: mi voi preda voin ta lui Isus s i o voi face chiar acum s i din acest moment s a i n ntregime de partea lui Dumnezeu? Nu mai da aten tie obiceiurilor, puterii apetitului s i pasiunii. Nu-i da lui Satana nici o s ans a s a spun a: E sti un ipocrit nenorocit. nchide u sa astfel nct Satana s a nu te poat a acuza s i descuraja. Spune: Cred, da, cred c a Dumnezeu este ajutorul meu s i vei descoperi c a e sti biruitor n Domnul. Prin p astrarea ferm aa voin tei de partea lui Dumnezeu, ecare emo tie va supus a voin tei lui Isus. Atunci vei descoperi c a ai picioarele pe o stnc a solid a. Aceasta va cere adesea ecare f arm a a puterii voin tei pe care o ai, dar Dumnezeu este Acela care lucreaz a pentru tine s i vei ie si din acest proces de modelare un vas de onoare. Voin ta lui Dumnezeu unit a cu voin ta omului . P Vorbe ste despre credin ta astreaz a-te de partea lui Dumnezeu. Nu- ti pune piciorul de partea inamicului s i Dumnezeu va ajutorul t au. El va face pentru tine ceea ce tie ti este imposibil s a faci. Rezultatul va acela c a tu vei deveni asemenea unui cedru din Liban. Via ta ta va nnobilat a, iar faptele tale vor s avr site n

144

Solii c atre tineret

Dumnezeu. Va atunci n tine o putere, un zel s i o simplitate care te vor face un instrument lustruit n minile lui Dumnezeu. Ai nevoie s a bei zilnic din fntna adev arului ca s a n telegi secretul pl acerii s i bucuriei n Domnul. Dar trebuie s a- ti aminte sti c a , care reprezint [154] voin ta e izvorul tuturor ac tiunilor tale. Aceast a voin ta a un factor att de important n formarea caracterului omului, a fost dat a n mna lui Satana la c adere; s i de atunci el lucreaz a n om s i voin ta s i nf aptuirea propriilor sale pl aceri, dar spre ruina s i mizeria total a a omului. Dar sacriciul innit al lui Dumnezeu, de a-L da pe iubitul S au Fiu Isus pentru a deveni o jertf a pentru p acat, l ndrept a te ste s a spun a, f ar a s a ncalce vreun principiu al guvern arii Sale: Pred a-te Mie, d a-Mi Mie voin ta ta, ia-o de sub controlul lui Satana s i Eu o voi lua n st apnire; apoi voi putea lucra n tine s i voin ta s i nf aptuirea dup a buna Mea pl acere. Cnd El d a gndul lui Hristos, voin ta ta devine ca a Lui, iar caracterul t au este transformat pentru a ca al lui Hristos. Este scopul t au s a faci voia lui Dumnezeu? Vrei s a ascul ti ce zice Scriptura? Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a M a urmeze. Nu exist a altceva mai de pre t dect s a-L urmezi pe Domnul Hristos, atunci cnd refuzi s a- ti satisfaci nclina tiile s i te hot ar as ti s a ascul ti de Dumnezeu. Nu sentimentele s i emo tiile fac din tine un copil al lui Dumnezeu, ci doar ascultarea de voin ta lui Dumnezeu. plin O via ta a de utilitate se proleaz a naintea ta, dac a voin ta ta devine voin ta lui Dumnezeu. Atunci vei putea sta n puterea dat a de Dumnezeu ca un exemplu de fapte bune. Te vei conforma regulilor de men tinere a disciplinei, n loc s a aju ti la pr abu sirea lor. Vei ajuta la men tinerea ordinii, n loc de a o dispre tui s i de a incita la dezordine , conform propriului t n via ta au fel de a ac tiona. ti spun n temere de Dumnezeu: Stiu ce ai putea , dac a voin ta [155] ta este plasat a de partea Domnului. C aci noi suntem mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu. Po ti s a ti faci lucrarea pentru acum s i pentru ve snicie n a sa fel nct s a reziste testului judec a tii. Vrei s a ncerci? Nu vrei s a faci acum o schimbare radical a? E sti obiectul dragostei s i mijlocirii lui Hristos. Te vei preda acum lui Dumnezeu s i-i vei ajuta pe cei care sunt a seza ti ca santinele n ap ararea lucr arii Sale, n loc s a le produci durere s i descurajare?Testimonies for the Church 5:513-516.

Exercitarea voin tei

145

***** Un efort special este esen tial Dumnezeu ne-a stabilit mijloace s i, dac a le vom folosi cu h arnicie s i cu rug aciune, nici un vas nu va naufragia, ci va nfrunta orice vijelie s i furtun as i n nal va ancora n cerul plin de fericire. Dar, dac a vom neglija s i dispre tui aceste mijloace s i privilegii, Dumnezeu nu va face un miracol pentru a salva pe nici unul dintre noi s i vom pierdu ti a sa cum au fost Iuda s i Satana. S a nu crede ti c a Dumnezeu va face un miracol s a salveze acele suete slabe care pre tuiesc r aul s i care practic a p acatul sau c a un element supranatural va adus n vie tile lor, ridicndu-i spre sfere mai nalte, unde, prin compara tie, vor face munci mai u soare, f ar a nici un efort special, f ar a nici o lupt a sau f ar a crucicarea eului; pentru c a aceia care pierd vremea pe terenul lui Satana vor pieri la fel ca r auf ac atorii. Vor distru si dintr-o dat as i f ar a nici un remediu. [156] Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 453.

Capitolul 41 ndrumare divin a


Sunt trei modalit a ti prin care Domnul ne descoper a voin ta Sa s i ne c al auze ste... Dumnezeu ne descoper a voin ta Sa n Cuvntul S au, Sfnta Scriptur a. Vocea Sa este de asemenea descoperit a n lucr arile Sale providen tiale s i va recunoscut a, dac a noi nu ne separ am suetele de El prin umblarea pe propriile noastre c ai, f acnd totul dup a propria s noastr a voin ta i urmnd imediat ndemnurile unei inimi nesn tite, pn a cnd sim turile ne vor att de tocite, nct lucrurile ve snice nu mai pot distinse s i vocea lui Satana este astfel deghizat a, nct e acceptat a ca vocea lui Dumnezeu. O alt a modalitate prin care vocea lui Dumnezeu se face auzit a este reprezentat a de apelurile Spiritului S au cel Sfnt, impresionnd inima s i marcnd caracterul. Dac a ai dubii cu privire la orice subiect, trebuie mai nti s a de credin consul ti Scripturile. Dac a ntr-adev ar ai nceput o via ta ta s i te-ai predat lui Dumnezeu pentru a n ntregime al Lui, El te-a luat pentru a te modela s i nisa conform scopului S au, ca s a po ti st s a i un vas de cinste. Ar trebui s a ai o dorin ta aruitoare de a maleabil n minile Sale s i s a-L urmezi oriunde te-ar conduce. Atunci te-ai ncrede n El s a-Si realizeze planurile Sale s i n acela si timp ai coopera cu El la propria ta salvare cu temere s i cutremur. [157] Testimonies for the Church 5:512.

146

Capitolul 42 Lucrarea t acut a a Spiritului Sfnt


Via ta de cre stin nu este o modicare sau o mbun at a tire a celei vechi, ci o transformare a naturii. Aceasta nseamn a o moarte a de p cu totul nou sinelui fa ta acat s i o via ta a. Aceast a schimbare poate n-f aptuit a doar de lucrarea activ a a Duhului Sfnt. Nicodim era nc a perplex s i Isus a folosit vntul pentru a-i explica n telesul: Vntul su a ncotro vrea, s i-i auzi vuietul; dar nu s tii de unde vine, nici ncotro merge. Tot a sa este cu oricine este n ascut din Duhul. Vntul se aude prin ramurile copacilor, fo snind printre frunze s i ori, s i totu si este invizibil s i nici un om nu s tie de unde vine sau ncotro pleac a. La fel este cu lucrarea Duhului Sfnt asupra inimii. Nu poate explicat a mai mult dect mi sc arile vntului. O persoan a poate s a nu e n stare s a spun a exact locul s i momentul sau s a traseze toate circumstan tele n procesul convertirii; dar aceasta nu dovede ste c a el nu este convertit. Printr-un mijloc tot att de nev azut, ca s i vntul, Hristos lucreaz a continuu asupra inimii. Pu tin cte pu tin, poate insesizabil pentru primitor, se produc impresii prin care suetul este sensibilizat s a se ndrepte spre Hristos. Acestea pot veni prin medita tie asupra Lui, prin studiul Scripturilor sau prin auzirea Cuvntului de la predicator. Pe nea steptate, cnd Duhul vine cu un apel mai direct, suetul se pred a bucuros lui Hristos. Mul ti numesc [158] aceasta o convertire brusc a, dar ea este rezultatul unei ndelungate str adanii a Duhului Sfnt, o lucrare f acut a cu mult a r abdare. Chiar dac a vntul n sine este invizibil, el produce efecte care sunt v azute s i sim tite. La fel s i lucrarea Duhului Sfnt asupra suetului se va descoperi n ecare fapt a a aceluia care a sim tit puterea Lui salvatoare. Cnd Duhul lui Dumnezeu ia inima n st apnire, El transform a via ta. Gndurile p ac atoase sunt date la o parte, faptele rele sunt p ar asite; dragostea, umilin ta s i pacea iau locul mniei, invidiei s i rivalit a tii. Bucuria ia locul triste tii, iar nf a ti sarea reect a lumina cerului. Nimeni nu vede mna care ridic a povara sau care 147

148

Solii c atre tineret

tine lumina ce provine din cur tile cere sti. Binecuvntarea vine atunci suetul se pred cnd prin credin ta a lui Dumnezeu... Este imposibil pentru mintea limitat a s a n teleag a lucrarea de r ascump arare. Taina ei dep as e ste cunoa sterea uman a, s i totu si cel realizeaz ce trece din moarte la via ta a c a aceasta este o realitate divin a. nceputul lucr arii de salvare l putem cunoa ste de aici, prin personal experien ta a. Rezultatele sale se v ad n decursul ve sniciei. The Desire of Ages, 172, 173. ***** Dovada ajutorului divin Dac a ave ti un sentiment al nevoii n suet, dac a sunte ti amnzi s i nseta ti dup a neprih anire, aceasta este o dovad a c a Hristos a lucrat n inima voastr a, n scopul de a face, cu ajutorul Duhului Sfnt, acele lucruri care sunt imposibile pentru voi.Thoughts from the Mount [159] of Blessing, 19.

Capitolul 43 Hristos cel l auntric


Dac a suntem nr ad acina ti s i ancora ti n dragoste ar trebui s a pute ti pricepe mpreun a cu to ti sn tii, care este l argimea, lungimea, adncimea s i n al timea s i s a cunoa ste ti dragostea lui Hristos, care . O, ce posibilit ntrece orice cuno stin ta a ti minunate s i ncurajare! n inima omeneasc a, cur a tat a de toate impurit a tile morale, locuie ste pre tiosul Mntuitor, nnobilnd s i sn tind ntreaga natur as i f acnd din om un templu al Duhului Sfnt... R aspunsul S au la credin ta noastr a vie, iar El locuie Noi locuim n Hristos printr-o credin ta ste n inimile noastre prin credin ta ec aruia. Noi suntem nso ti ti de prezen ta , gndurile noasdivin as i, cnd ne d am seama de aceast a prezen ta de Isus Hristos. Exerci tre sunt supuse aduse n supunere fa ta tiile cu intensitatea cu care suntem noastre spirituale sunt n concordan ta con stien ti de aceast a colaborare. Enoh a umblat cu Dumnezeu n , acest mod; iar Hristos locuie ste n inimile noastre prin credin ta cnd ne vom da seama c a El este de partea noastr as i cnd vom con stien ti de rolul pe care l-a avut n planul de mntuire. Ar trebui s a m cei mai ferici ti, cultivnd sim tul con stien tei m are tului dar pe care l-a f acut Dumnezeu lumii noastre s i nou a personal. Aceste gnduri au o putere de control asupra ntregului nostru caracter. Vreau s a v a imprim n minte c a ave ti un nso titor divin ntotdeauna, numai dac a dori ti: Cum se mpac a Templul lui Dumnezeu cu idolii? C aci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, [160] cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui s i voi umbla n mijlocul lor; Eu voi Dumnezeul lor, s i ei vor poporul Meu. Modela ti de dragostea Lui Pe m asur a ce mintea se ocup a mai mult cu persoana lui Hristos, caracterul este modelat dup a asem anarea divin a. Gndurile sunt 149

150

Solii c atre tineret

umplute cu sim tul bun at a tii s i dragostei Sale. Noi contempl am caracterul S au s i astfel El e prezent n toate gndurile noastre. Dragostea Lui ne nconjoar a. Dac a ne x am un moment ochii asupra soarelui la amiaz a, cnd ne vom ntoarce privirea, imaginea soarelui ne va ap area n orice vom privi. La fel se ntmpl a atunci cnd privim la Isus. Asupra oric arui lucru pe care l privim se reect a imaginea lui Isus, care este Soarele ndrept a tirii. Nu putem vedea sau vorbi despre nimic altceva. Imaginea Sa este imprimat a pe retina ochiului suetului s i afecteaz a ecare parte a vie tii noastre zilnice, u surnd s i supunnd ntreaga noastr a natur a. Privind, ne conform am asem an arii divine, chiar unei asem an ari cu Hristos. Vom reecta razele luminoase s i str alucitoare ale ndrept a tirii Sale asupra tuturor celor cu care intr am n contact. Noi am devenit schimba ti n caracter; c aci inima, suetul s i mintea sunt luminate de str alucirea Aceluia care ne-a iubit s i s-a dat pe Sine pentru noi. Astfel se observ a realizarea unei inuen te personale vii, . care locuie ste n inimile noastre prin credin ta tur Cnd cuvintele Sale de nv a ta a sunt primite s i au luat condu statornic cerea asupra noastr a, Isus este pentru noi o prezen ta a, ce controleaz a gndurile, ideile s i faptele noastre. Suntem impregna ti tura celui mai mare Maestru pe care lumea L-a cunoscut cu nv a ta [161] vreodat a. Un sim t al responsabilit a tii s i al inuen tei umane d a consisten ta s p arerilor noastre despre via ta i cu privire la ndatoririle zilnice. Isus Hristos este totul pentru noi cel dinti, cel din urm as i cel mai bun n tot ceea ce facem. Isus Hristos Spiritul S au, caracterul S au d a culoare tuturor lucrurilor; este urzeala, bra, ntreaga . Nu tes atur a a in tei noastre. Cuvintele lui Hristos sunt duh s i via ta putem deci s a ne orient am gndurile asupra noastr a; pentru c a nu mai tr aim noi, ci Hristos tr aie ste n noi s i El este speran ta slavei. Eul este mort, dar Hristos este un Mntuitor viu. Dac a vom continua s a privim la Isus, vom reecta imaginea Sa tuturor celor din jurul nostru. Nu ne putem opri s a tinem seama de dezam agirile noastre sau s a vorbim despre ele, pentru c a un tablou mult mai pl acut ne atrage privirea iubirea pre tioas a a lui Isus Hristos. El locuie ste n noi prin cuvntul adev arului.Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 387-390.

Hristos cel l auntric

151

***** M arg aritarul de mare pre t Trebuie s a ne pred am pe noi n sine lui Hristos s i s a tr aim o de ascultare de bun de toate poruncile Sale. Tot via ta avoie fa ta ceea ce suntem, toate talentele s i abilit a tile pe care le avem sunt ale Domnului, pentru a consacrate slujirii Sale. Cnd ne pred am astfel n ntregime Lui, Hristos, ni Se d aruie ste mpreun a cu toate comorile cerului. Noi ob tinem astfel m arg aritarul de mare pre t.Christs [162] Object Lessons, 116.

Capitolul 44 Negarea de sine


Isus S-a golit de Sine s i n tot ceea ce El a f acut, eul nu a fost prezent. El Si-a subordonat toate ac tiunile voin tei Tat alui S au. Cnd misiunea Sa pe p amnt era aproape de a ndeplinit a, El a putut spune: Eu te-am prosl avit pe p amnt, am sfr sit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Si El ne ndeamn a: nv a ta ti de la Mine, c aci Eu sunt blnd s i smerit cu inima. Dac a voie ste cineva s a vin a dup a Mine, s a se lepede de sine; eul s a e detronat s i s a nu mai de tin a suprema tia suetului. Cel ce prive ste la Hristos n negarea Sa de Sine, n smerenia inimii Sale, va constrns s a spun a la fel ca Daniel, cnd a privit pe Cel care este la fel ca ii oamenilor: Puterile m-au l asat, culoarea mi s-a schimbat, fa ta mi s-a slu tit... Firea omeneasc a se lupt a pentru de la Hristos ntietate, este totdeauna gata de ceart a; dar cel ce nva ta este golit de sine, de mndrie, de dorin ta de suprema tie s i este lini stit n suet. Eul este l asat la dispozi tia Spiritului Sfnt. Atunci nu mai suntem ner abd atori s a ocup am pozi tii nalte. Nu mai avem nici o ambi tie de a r azbate prin mul time s i de a da din coate pentru a ne remarca, ci sim tim c a pozi tia cea mai nalt a este la picioarele Mntuitorului nostru. Privim la Isus, a steptnd ca mna Lui s a ne conduc as i ascultnd vocea Lui s a ne c al auzeasc a. Apostolul Pavel, , spunea: Am fost r care a avut aceast a experien ta astignit mpreun a cu Hristos, s i tr aiesc; dar nu mai tr aiesc eu, ci Hristos tr aie ste n mine. Si via ta, pe care o tr aiesc acum n trup, o tr aiesc n credin ta n Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit s i s-a dat pe Sine nsu si pentru [163] mine.Thoughts from the Mount of Blessing, 30, 31.

152

Capitolul 45 Caracterul pe care Dumnezeu l aprob a


Tinerii au nevoie s a e ndemna ti cu grij as i cu rug aciune pentru a- si putea cl adi caracterele pe o funda tie trainic a. Motivul pentru care turilor att de mul ti comit gre seli grave este c a, nu dau aten tie nv a ta . Sfatul p din experien ta arin tilor s i profesorilor nu are nici un efect asupra lor s i ei cedeaz a ispitelor du smanului. Dumnezeu iube ste tinerii. El vede n ei mari posibilit a ti de a face bine, dac a vor realiza nevoia lor de Hristos s i vor cl adi pe o baz a solid a. El cunoa ste, de asemenea, ncerc arile lor. El s tie c a vor avea de luptat mpotriva puterilor ntunericului, care se str aduiesc s a c stige controlul asupra min tii oamenilor, dar El a deschis drumul prin care tineri s i tinere pot deveni p arta si la natura divin a. Este nevoie de efort perseverent Caracterul nu se formeaz a din ntmplare. Nu este determinat de o izbucnire de temperament sau de un singur pas gre sit. Este s repetarea unei fapte ce tinde s a devin a obi snuin ta i care modeleaz a caracterul spre bine sau spre r au. Caractere corecte pot formate doar prin efort perseverent s i neobosit, prin mbun at a tirea ec arui talent s i a ec arei abilit a ti ncredin tate spre gloria lui Dumnezeu. n loc s a fac a aceasta, mul ti si permit s a pluteasc a oriunde i-ar purta impulsurile sau circumstan tele. Asta nu pentru c a ar avea nevoie de bunuri materiale, ci pentru c a nu realizeaz a c a Dumnezeu dore ste ca [164] n tinere tea lor s a fac a ce este mai bine. Dac a ar sta a sa cum a stat Daniel, tinerii de ast azi ar trebui s a ntind a ecare mu schi s i ecare nerv spiritual. Dumnezeu nu dore ste ca ei s a r amn a ncep atori, ci s a ating a cele mai nalte culmi ale des avr sirii. El dore ste ca ei s a ating a cele mai nalte trepte ale sc arii, ca astfel s a poat a p as i de pe acestea n mp ar a tia lui Dumnezeu.

153

154

Solii c atre tineret

Inuen ta prietenilor Tinerii care- si p ar asesc c aminele nu mai sunt sub supravegherea p arin tilor lor s i le r amne o larg a arie de ac tiune pentru a- si alege prietenii. Ei nu ar trebui s a uite c a ochiul Tat alui lor ceresc este deasupra lor, c a le vede ecare nevoie s i ecare ispit a. ntotdeauna vor putea g asi ti n s coli tineri care, prin modul lor de a ac tiona, dau la iveal a faptul c a mintea lor este modelat a ntr-o form a inferioar a. Printr-o preg atire nen teleapt a n copil arie ei s i-au dezvoltat caractere unilaterale s i de si au crescut, aceste defecte au r amas, deteriorndule experien ta. Prin cuvinte s i exemplu, aceste suete conduc departe pe cei ce au o putere moral a slab a. Timpul este aur, dragii mei tineri. N-ar trebui s a v a primejdui ti suetele prin sem anarea de ov az s albatic. Nu v a pute ti permite s a ti nep as atori cu privire la prietenii pe care vi-i alege ti. Opri ti-v a asupra a ceea ce e nobil n caracterele altora s i aceste tr as aturi vor deveni pentru voi surs a de putere moral a n a rezista r aului s i a alege binele. Fixa ti-v a standarde nalte. P arin tii s i profesorii vo stri care se tem de Dumnezeu v a pot urma cu rug aciunile lor zi [165] s i noapte, v a pot ruga erbinte s i v a pot avertiza, dar toate acestea vor n van, dac a voi v a alege ti prieteni nep as atori. Dac a nu vede ti nici un pericol real s i v a gndi ti c a pute ti face att binele, ct s i r aul, dup a cum alege ti, nu ve ti mai discerne c a aluatul r aut a tii ncearc a cu viclenie s a v a ispiteasc as i s a v a corup a mintea. Hristos, singura noastr a speran ta Hristos a fost chinuit, insultat, agresat; din toate p ar tile a fost asaltat de ispite s i totu si El nu a p ac atuit, ci a prezentat lui Dumnezeu o supunere total a, care era pe deplin satisf ac atoare. Prin aceasta, El a nl aturat pentru totdeauna orice ncercare de scuz a a nesupunerii. El a venit pentru a-i ar ata omului cum s a asculte, cum s a p azeasc a toate poruncile. El S-a prins de puterea divin as i aceasta este singura a p speran ta ac atosului. El Si-a dat via ta pentru ca omul s a poat a deveni p arta s la natura divin a, sc apnd de stric aciunea care este n lume prin poft a... Dumnezeu le-a dat tinerilor talente, pentru ca ei s a le mbog a teasc a pentru gloria Sa; dar mul ti folosesc aceste daruri n scopuri

Caracterul pe care Dumnezeu l aprob a

155

nesnte. Mul ti au abilit a ti care, cultivate, vor produce o recolt a bogat a de nsu siri morale, mintale s i psihice. Dar ei nu se opresc s a se gndeasc a la aceasta. Ei nu calculeaz a costul felului lor de a ac tiona. Ei ncurajeaz a nep asarea s i nes abuin ta care nu ascult a de nici un sfat sau repro s. Aceasta este o gre seal a teribil a. Tinerii ar trebui s a aib a mintea treaz as i s a- si dea seama c a ochiul lui Dumnezeu este deasupra lor, c a ngerii urm aresc dezvoltarea caracterului lor s i cnt aresc valoarea moral a.The Youths Instructor, July 27, 1899. [166]

Capitolul 46 Prezen ta continu a a lui Hristos


Religia lui Hristos nseamn a mai mult dect iertarea p acatelor; nseamn a ndep artarea lor s i umplerea spa tiului gol cu darurile Duhului Sfnt. nseamn a o iluminare divin a, o bucurie n Dumnezeu. nseamn a o inim a golit a de sine, de egoism, s i binecuvntat a cu prezen ta continu a a lui Hristos. Cnd Hristos domne ste n suet, atunci acolo se a a cur a tie, puritate, eliberare de p acat. Gloria, plin atatea . Acceps i des avr sirea planului Evangheliei sunt mplinite n via ta tarea Mntuitorului aduce str alucirea unei p aci depline, a unei iubiri des avr site s i a unei asigur ari perfecte. Frumuse tea s i parfumul ca , atest racterului lui Hristos, descoperite n via ta a faptul c a ntr-adev ar Dumnezeu L-a trimis pe Fiul S au n lume, s a-i e Mntuitor... Urma silor S ai credincio si, Hristos le-a fost un tovar as zilnic s i un prieten apropiat. Ei au tr ait ntr-o strns as i permanent a comuniune cu Dumnezeu. Peste ei a r as arit slava Domnului. n ei a fost reectat a lumina cuno stin tei slavei lui Dumnezeu, de pe fa ta lui Hristos. Acum ei se bucur a de razele neumbrite ale str alucirii s i slavei Regelui n maiestatea Sa. Ei sunt preg ati ti pentru comuniunea cu cerul, pentru [167] c a ei poart a cerul n inimile lor.Christs Object Lessons, 419-421.

156

de Sec tiunea 5 Preg atirea pentru o via ta lucrare

[168] Adev arata educa tie nseamn a mai mult dect participarea la anumite studii. Este mult cuprinz atoare. Ea include dezvoltarea armonioas a a tuturor capacit a tilor zice s i intelectuale. Ea nva ta dragostea s i teama de Dumnezeu s i este o preg atire pentru ndeplinirea cu credincio sie a ndatoririlor vie tii. Counsels to Parents, Teachers and Students, 64. Adev arata educa tie const a n preg atirea puterilor zice, mintale s i morale pentru ndeplinirea oric arei ndatoriri; este preg atirea trupului, min tii s i suetului pentru slujirea divin a. Aceasta este educa tia care va d ainui n ve snicie. Christs Object Lessons, 330.

[169]

Capitolul 47 Educa tia cre stin a


Mintea uman a este capabil a de cea mai nalt a cultivare. O via ta de ignoran . Mul dedicat a lui Dumnezeu n-ar trebui s a e o via ta ta ti vorbesc mpotriva educa tiei, pentru c a Isus a ales ni ste pescari needuca ti s a predice Evanghelia Sa. Ei sus tin c a El i-a preferat pe cei lipsi ti de educa tie. Dar mul ti oameni nv a ta ti s i onorabili au crezut turile Sale. Dac nv a ta a s-ar supus nenfrica ti convingerilor cons tiin tei lor, ace stia L-ar urmat pe Hristos. Abilit a tile lor ar fost acceptate s i angajate n slujba lui Hristos, dac a le-ar oferit slujirii tori Sale. Dar ei nu au avut puterea moral a, n fa ta preo tilor amenin ta s i a conduc atorilor invidio si s a-L m arturiseasc a pe Hristos s i s a- si ri ste reputa tia, al aturndu-se umilului Galilean. El, care cunoa ste inimile tuturor, a n teles aceasta. Dac a cei educa ti s i nobili nu vor face lucrarea pe care sunt calica ti s a o fac a, Hristos va alege oameni care vor supu si s i credincio si n mplinirea voin tei Sale. El a ales oameni umili s i i-a legat de Sine pentru a-i putea educa s a continue pe p amnt aceast a lucrare, cnd El Se va n al tat la cer. tor Hristos, marele nv a ta

Hristos a fost Lumina lumii. El a fost fntna tuturor cuno stin telor. El a fost capabil s a calice pescari needuca ti s a primeasc a nalta [170] misiune pe care le-o d adea. Lec tiile adev arului date acestor oameni mode sti erau de o semnica tie important a. Ei trebuiau s a schimbe lumea. Nu p area un lucru simplu pentru Isus s a tin a aceste persoane umile strns legate de El, dar s-a dovedit a o lucrare productiv a, cu rezultate uria se. Cuvintele s i lucrarea lor trebuiau s a revolu tioneze lumea. Isus nu a dispre tuit educa tia. Dac a este sn tit a prin dragostea s i teama de Dumnezeu, cea mai nalt a dezvoltare intelectual a prime ste totala Sa aprobare. Oamenii simpli, ale si de Hristos, au fost cu El trei

158

Educa tia cre stin a

159

ani, ind supu si inuen tei modelatoare a Maiest a tii cerului. Hristos tor pe care l-a cunoscut lumea vreodat a fost cel mai mare nv a ta a. Dumnezeu i va accepta pe tineri cu talentele s i cu bog a tia lor de sentimente, dac a se vor consacra Lui. Ei pot atinge cel mai nalt nivel al dezvolt arii intelectuale s i, dac a se a a n echilibru cu principiile religioase, pot duce nainte lucrarea pentru care Hristos a venit din cer ca s-o ndeplineasc as i astfel, f acnd aceasta, vor conlucr atori cu St apnul. Studen tii de la colegiul nostru au privilegii deosebite, nu numai prin ob tinerea cuno stin telor n domeniul s tiin telor, dar, de asemenea, nv a tnd cum s a cultive s i s a practice virtu tile care le vor cl adi caractere e-chilibrate. Ei sunt agen ti morali s i responsabili ai lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a ncredin tat omului talentele bog a tiei, ale pozi tiei sociale s i ale intelectului ca s a e folosite cu n telepciune. Aceste talente variate sunt distribuite propor tional cu puterile s i capacit a tile cunoscute ale slujitorilor S ai, pentru ecare dintre lucr arile [171] Sale.The Review and Herald, 21 iunie, 1877.

Capitolul 48 Adev arata educa tie


Adev arata educa tie predarea acelor idei care vor ntip ari n minte s i inim a cunoa sterea lui Dumnezeu Creatorul s i a lui Isus Hristos R ascump ar atorul. O asemenea educa tie va rennoi mintea s i va transforma caracterul. Va nt ari s i fortica mintea mpotriva s oaptelor n se-l atoare ale du smanului suetelor s i ne va face s a n telegem vocea lui Dumnezeu. l va face pe cel nv a tat capabil s a devin a conlucr ator cu Hristos. Dac a dobndesc aceste cuno stin te, tinerii no stri vor n stare s a c stige s i restul, care este esen tial; dar dac a nu o dobndesc, atunci toate cuno stin tele pe care le pot dobndi de la lume nu-i vor plasa n rndurile Domnului. Ei pot aduna toat a cuno stin ta pe care o dau c ar tile s i totu si s a e ignoran ti cu privire la primele principii ale ndrept a tirii, care le-ar putea da un caracter aprobat de Dumnezeu. Cei care caut a s a c stige cuno stin te n s colile acestei lumi ar trebui s a- si aduc a aminte c a o alt as coal a i revendic a de asemenea ca studen ti, s coala lui Hristos. Din aceast as coal a, studen tii nu absolv a torului divin niciodat a. Cei care dau ascultare instruc tiunilor nv a ta c stig a mereu tot mai mult a n telepciune s i noble te sueteasc as i astfel sunt preg ati ti s a intre ntr-o s coal a mai nalt a, unde dezvoltarea va continua pentru ve snicie. Innita n telepciune pune naintea noastr a marile lec tii ale vie tii lec tiile datoriei s i fericirii. Acestea sunt adeseori greu de nv a tat, [172] dar f ar a ele nu putem face un progres real. Ne-ar putea costa efort, lacrimi s i chiar agonie, dar nu trebuie s a ne cl atin am, nici s a obosim, plictiseala. n aceast a lume, n mijlocul ncerc arilor s i ispitelor, noi trebuie s a ne cl adim un caracter potrivit pentru societatea ngerilor cura ti s i sn ti. Cei ce devin att de absorbi ti de studii mai pu tin importante, nct nceteaz a s a mai nve te la s coala lui Hristos, sufer a o pierdere innit a. Fiecare abilitate, ecare tr as atur a cu care Creatorul i-a nzestrat pe copiii oamenilor trebuie folosite pentru gloria Sa; s i n aceast a folosire se dobnde ste cel mai pur, nobil s i plin de fericire exerci tiu. 160

Adev arata educa tie

161

s Principiile cerului ar trebui s a devin a supreme n via ta i ecare pas nainte n dobndirea cuno stin telor sau n cultivarea intelectului ar trebui s a e un pas spre mbinarea umanului cu divinul. Fundamentals of Christian Education, 543, 544. ***** Esen tialul n educa tie Cea mai important a educa tie pe care tinerii no stri trebuie s ao dobndeasc a ast azi, care-i va face potrivi ti pentru standardele mai nalte ale s colii lui Hristos, care este mai presus de oricare alta, este acea educa tie care-i va nv a ta cum s a descopere lumii voin ta lui Dumnezeu.The Review and Herald, 24 octombrie, 1907. ***** Cea mai nalt a educa tie Cei care si dau silin ta s a nve te calea s i voin ta lui Dumnezeu primesc cea mai nalt a educa tie pe care muritorii o pot primi. Ei nu si cl adesc experien ta pe sosmele lumii, ci pe principii care sunt [173] ve snice.Counsels to Parents, Teachers and Students, 36.

Capitolul 49 Nevoia unei educa tii cre stine


Dumnezeu cere instruirea facult a tilor mintale. El inten tioneaz a mai mare s ca slujitorii S ai s a aib a o inteligen ta i un discern amnt mai clar dect cei din lume s i este nemul tumit de cei care sunt prea nep as atori s i indolen ti pentru a deveni lucr atori ecien ti s i bine informa ti. Dumnezeu cere s a-L iubim cu toat a inima, cu tot suetul, cu toat a puterea s i cu toat a inima. Aceasta ne oblig a s a ne dezvolt am intelectul la capacitatea maxim a, pentru ca astfel s a-L cunoa stem s i s a-L iubim pe Creatorul nostru cu toat a puterea min tii noastre. Dac a este subordonat controlului Duhului Sfnt, intelectul nostru n slujba lui Dumnezeu. Oamenii va cultivat s i folosit cu ecien ta needuca ti, care se consacr a lui Dumnezeu s i care n azuiesc s a-i ajute pe al tii s a e binecuvnta ti, sunt folosi ti de Domnul n serviciul S au. Dar cei care, avnd acela si spirit de consacrare, au avut totu si s i avantajul unei educa tii temeinice pot face o lucrare mult mai extins a pentru Hristos. Ei au o pozi tie avantajoas a. Preg atindu-ne pentru servicii mai nalte Dumnezeu dore ste s a ob tinem cea mai nalt a educa tie posibil a, cu scopul de a mp art as i s i altora cuno stin tele noastre. Nici unul nu poate s ti unde sau cum poate chemat s a lucreze sau s a vorbeasc a pentru Dumnezeu. Numai Tat al nostru ceresc vede ce pot face oa posibilit [174] menii. Avem n fa ta a ti pe care credin ta noastr a pl apnd a nu le poate discerne. Mintea ar trebui astfel antrenat a, nct, dac a este necesar, s a putem prezenta adev arurile Cuvntului S au n fa ta celor mai nalte autorit a ti p amnte sti n a sa fel, nct Numele S au s a e gloricat. N-ar trebui s a pierdem nici o ocazie de a ne calica intelectual pentru a lucra n slujba lui Dumnezeu. O educa tie atotcuprinz atoare L asa ti tinerii care au nevoie de o educa tie s a munceasc a cu hot arre pentru a o ob tine. Nu a stepta ti ocaziile, ci crea ti-vi-le singuri. S a 162

Nevoia unei educa tii cre stine

163

folosim cele mai mici prilejuri care ni se ofer a. Practica ti economia. Nu v a pierde ti timpul pentru satisfacerea apetitului sau n c autare de pl aceri. Fi ti hot ar ti s a deveni ti utili s i ecien ti, a sa cum v a cheam a Dumnezeu s a ti. Fi ti scrupulo si s i credincio si n orice ntreprinde ti. Ob tine ti ecare avantaj prin care v a pute ti nt ari intelectul. L asa ti ca studiul c ar tilor s a se combine cu o munc a manual a, folositoare s i , prin veghere s printr-o con stiincioas a silin ta i rug aciune, s a ob tinem n telepciunea care vine de sus. Aceasta v a va da o educa tie com plet a. Astfel ve ti putea cre ste n caracter s i ve ti c stiga o inuen ta asupra altora, f acndu-v a n stare s a-i conduce ti s i pe al tii pe c ararea integrit a tii s i a sn tirii. Ct de multe pot ndeplinite n lucrarea de educa tie, dac a suntem treji n fa ta oportunit a tilor s i privilegiilor noastre. Adev arata educa tie nseamn a mai mult dect pot oferi s colile. n timp ce studiul s tiin telor nu trebuie neglijat, exist a o preg atire mai nalt a, care poate realizat a printr-o leg atur a vie cu Dumnezeu. Fiecare student s a- si [175] tor. ia Biblia s i s a intre n comuniune cu marele nv a ta Si astfel mintea s a e antrenat as i disciplinat a, pentru a se putea descurca cu problemele mari care ne confrunt a n cercetarea adev arului divin. s Cuno stin ta i autodisciplin a Cei care amnzesc dup a cuno stin ta cu care s a-i binecuvnteze pe semenii lor vor ei n si si binecuvnta ti de Dumnezeu. Prin studiul Cuvntului S au, puterile lor mintale sunt trezite pentru o activitate st aruitoare. Va avea loc o extindere, o dezvoltare a facul . Autodisciplina t a tilor lor, iar mintea va dobndi putere s i ecien ta trebuie practicat a de oricine ar putea un lucr ator al lui Dumnezeu. Aceasta ar realiza mai mult dect elocven ta sau cele mai str alucitoare talente.Christs Object Lessons, 334, 335. ***** mplinind a stept arile p arin tilor Este ntotdeauna cel mai bine s i sigur s a face ti ceea ce este corect, pentru c a a sa este drept. Nu vre ti s a v a gndi ti mai serios?

164

Solii c atre tineret

Gndirea corect a st a la baza ac tiunilor corecte. Hot ar ti-v a s a r aspunde ti a stept arilor pe care p arin tii vo stri le au de la voi, pentru a vedea c a banii cheltui ti pentru voi nu au fost gre sit utiliza ti sau investi ti. Face ti-v a un scop clar din a colabora cu p arin tii s i profesorii s vo stri s i din a atinge un standard nalt n cuno stin ta i caracter. Fi ti hot ar ti s a nu-i dezam agi ti pe cei ce v-au iubit sucient pentru a avea ncredere n voi. Este important s a face ti binele s i Hristos v a va ajuta s a reu si ti, dac a sunte ti n c autarea acestui lucru, pentru c a este [176] bun.Fundamentals of Christian Education, 248.

Capitolul 50 Educa tie pentru ve snicie


Ioan scrie: V-am scris, tinerilor, indc a sunte ti tari s i Cuvntul lui Dumnezeu r amne n voi s i a ti biruit pe cel r au. Si Pavel l ndeamn a pe Timotei s a le cear a tinerilor s a e cump ata ti. Educa tiv a suetul astfel nct s a e ca al lui Daniel, un slujitor loial s i statornic al Domnului o stirilor. Cump ani ti bine cu privire la c ararea pe care p as i ti, pentru c a sunte ti pe p amnt sn tit s i ngerii Domnului sunt mprejurul vostru. Este bine s a sim ti ti c a ar trebui s a urca ti pe cea mai nalt a treapt a a sc arii educa tiei. Istoria s i lozoa sunt studii importante, dar sacriciul vostru de timp s i bani nu va valora nimic, dac a nu v a folosi ti cuno stin tele pentru a-L onora pe Dumnezeu s i pentru binele oamenilor. Dac a dobndirea cunoa sterii s tiin tei nu reprezint a un mijloc pentru realizarea celor mai nalte scopuri, ea este f ar a valoare. Educa tia care nu ofer a o cunoa stere la fel de durabil a ca s i eternitatea nu are nici un sens. Dac a nu p astra ti cerul s i viitorul naintea voastr a, realiz arile voastre nu au o valoare de lung a durat a. torul vostru, nu doar o zi pe s Dar dac a Isus este nv a ta apt amn a, ci zi de zi, or a de or a, ve ti avea aprobarea Sa n ac tiunea dobndirii de cuno stin te literare.Fundamentals of Christian Education, 191, [177] 192.

165

Capitolul 51 O preg atire practic a


Munca manual a n scopuri utile este o parte a planului Evanghe tor, ascuns n stlpul de nor, d liei. Marele nv a ta adea instruc tiuni lui Israel c a ecare tn ar ar trebui nv a tat un lucru folositor pe care s a-l fac a. De aceea, exista un obicei la evrei ca att cei din clasele bogate, ct s i cei s araci s a-i nve te pe ii s i icele lor lucruri folositoare, astfel nct, dac a ar venit timpuri potrivnice, s a nu e dependen ti de al tii, ci s a e in stare s a- si procure singuri cele necesare. Ei puteau instrui ti n domeniul literar, dar trebuiau de asemenea s a e preg ati ti s i ntr-o meserie. Aceasta era considerat a ca o parte indispensabil aa educa tiei lor. O educa tie echilibrat a Acum, ca s i n timpul vechiului Israel, tinerii ar trebui instrui ti cu privire la obliga tiile vie tii practice. Fiecare ar trebui s a ob tin a cuno stin te ntr-una din ramurile muncii manuale prin care, dac a va nevoie, s a poat a s a- si c stige existen ta. Aceasta este esen tial nu numai ca o asigurare mpotriva vicisitudinilor vie tii, ci s i pentru dezvoltarea zic a, intelectual as i moral a. Chiar dac a este mai mult ca sigur c a nu va trebui niciodat a s a recurg a la munca manual a pentru a se ntre tine, totu si omul trebuie s a nve te s a lucreze. F ar a exerci tiu zic, nimeni nu ar putea avea o constitu tie s an atoas as i o s an atate viguroas a, iar disciplina unei munci regulate nu este mai pu tin important a pentru ob tinerea unei min ti puternice, active s i a [178] unui caracter nobil. Studen tii care au ob tinut cuno stin te din c ar ti f ar a o cunoa stere a muncii practice nu pot pretinde c a beneciaz a de o educa tie echilibrat a. Energiile care ar trebuit dedicate afacerilor, n diferitele sale ramuri, au fost neglijate. Educa tia nu const a numai n folosirea creierului. Implicarea zic a este o parte esen tial a a preg atirii pentru ecare tn ar. O parte important a a educa tiei lipse ste, dac a studentul nu a fost nv a tat cum s a se angajeze ntr-o munc a zic a util a. 166

O preg atire practic a

167

Exerci tiul s an atos al ntregii in te va asigura o educa tie larg a s i cuprinz atoare. Fiecare elev ar trebui s a dedice o parte din zi activit a tii zice. Astfel se va forma obiceiul de a munci s i se va ncuraja un spirit de ncredere n sine s i astfel tinerii vor proteja ti de multe practici rele s i degradante, care sunt att de adesea rezultatul trnd aviei. Toate acestea pentru a ne p astra n leg atur a cu principalul obiectiv al educa tiei; deoarece ncurajnd activitatea, perseveren ta s i cur a tia venim n armonie cu Creatorul. Avantajul muncii folositoare Cel mai mare beneciu din exerci tiul zic nu se ob tine cnd acesta este luat doar ca un joc sau ca un simplu antrenament. Exist a un beneciu datorat ie sirii la aer curat s i de asemenea antren arii mu schii; dar dac a aceea si energie este pus a n slujba ndeplinirii unor activit a ti folositoare, cu ct mai mare va beneciul dobndit! Rezultatul va un sentiment de satisfac tie, pentru c a o astfel de mnt al utilit activitate atrage dup a sine un sim ta a tii s i aprobarea con stiin tei pentru o datorie bine ndeplinit a. Studen tii ar trebui s a plece din s colile noastre educa ti ntr-un [179] , astfel nct, atunci cnd spirit de ecien ta si vor folosi propriile resurse, s a aib a cuno stin te pe care s a le poat a folosi s i de care . Studiul srguincios este este nevoie pentru a avea succes n via ta esen tial, dar la fel de important a este s i munca f acut a cu h arnicie. Joaca nu este esen tial a. Dedicarea puterilor zice distrac tiei nu este cea mai favorabil a pentru a avea o minte bine echilibrat a. Dac a timpul dedicat exerci tiului zic, care tinde s a devin a tot mai lung, ar folosit n lucrarea n ogorul lui Hristos, atunci binecuvntarea lui Dumnezeu ar dat a celui care munce ste. Disciplina pentru via ta practic a, dobndit a prin mbinarea muncii zice cu efortul intelectual, este u surat a la gndul c a preg ate ste mintea s i trupul pentru a face mai bine lucrarea pe care Dumnezeu le-a h ar azit-o oamenilor. Cu ct mai clar vor n telege tinerii cum s a- si aduc a la ndeplinire ndatoririle, cu att mai mare va bucuria lor zi de zi de a de folos altora. Mintea nv a tat a s a g aseasc a pl acere n munca folositoare se dezvolt a; prin practic as i disciplin a, ea este preg atit a s a e util a, pentru c a a dobndit cuno stin ta care este

168

Solii c atre tineret

esen tial a n a-l face pe posesorul ei o binecuvntare pentru cei din jur. Nu pot g asi o mprejurare din via ta lui Hristos n care El s a-Si tor pentru dedicat timpul jocului s i distrac tiei. El a fost marele nv a ta via ta aceasta, dar s i pentru cea ve snic a, s i totu si nu am descoperit nici o ocazie n care El s a-Si nv a tat ucenicii s a se angajeze n jocuri pentru a face exerci tiu zic... cum s nva ta a g ate sti Att tinerii, ct s i tinerele ar trebui nv a ta ti cum s a g ateasc a [180] economic s i cum s a se dispenseze de tot ceea ce este din carne. S a nu-i ncuraj am deloc n prepararea unui meniu care con tine ct de pu tin a carne, pentru c a aceasta tine mai mult de ignoran ta Egiptului dect de cur a tia reformei s an at a tii. n special tinerele ar trebui s a nve te s a g ateasc a. Ce alt a parte a educa tiei unei fete este mai important a ca aceasta? Oricare ar , poate pune n aplicare aceast mprejur arile n care s-ar aa n via ta a tur nv a ta a practic a... n cmpul misionar Educa tia, n toate aspectele vie tii practice, i va face pe tinerii ri no stri de folos atunci cnd p ar asesc s coala pentru a merge n ta str aine. Atunci ei nu vor depinde de oamenii la care merg pentru g atit, cusut sau construirea unor locuin te. Inuen ta lor va mult mai mare dac a ei arat a c a-i pot nv a ta pe cei ne stiutori cum s a munceasc a, folosind cele mai bune metode, pentru ob tinerea celor mai bune rezultate. Va nevoie de o mic a sum a de bani pentru a sus tine astfel de misionari, pentru c a ei pun la lucru tot ce au mai bun s i ntr-o m asur a complet a, folosindu- si puterile zice, combinnd aceast a lucrare cu studiile lor. Acest lucru va pre tui mult acolo unde mijloacele nanciare sunt greu de ob tinut. Ei vor ar ata c a misionarii pot deveni educatori nv a tndu-i pe al tii cum s a munceasc a. Oriunde vor merge, ceea ce au c stigat n acest domeniu le va da fermitate s i [181] stabilitate.Counsels to Parents, Teachers and Students, 307-314.

Capitolul 52 Devotamentul studentului


Acei studen ti care m arturisesc c a-L iubesc pe Dumnezeu s i ascult a de adev ar trebuie s a de tin a acel grad de autocontrol s i t arie a principiilor religioase, care-i va ajuta s a r amn a neclinti ti n fa ta ispitelor s i s a ia pozi tie pentru Isus la s coal a, la pensiune sau oriunde s-ar aa. Religia nu este o simpl a manta de purtat n casa Domnului; . principiile religioase ar trebui s a caracterizeze ntreaga via ta Caracter s i comportament Cei care se adap a din fntna vie tii nu vor manifesta, asemenea n lumii, o dorin ta ac arat a pentru schimbare s i pl acere. n comportamentul s i caracterul lor va v azut a odihna, pacea s i fericirea, pe care le-au g asit n Isus, punndu- si nel amuririle s i poverile lor zilnice la picioarele Sale. Ei vor arat a c a, pe calea ascult arii s i a datoriei, se a a mul tumire s i chiar bucurie. Unii ca ace stia vor exercita o asupra colegilor care-i urmeaz inuen ta a, care se va extinde asupra ntregii s coli... Un tn ar silitor, con stiincios s i credincios ntr-o s coal a este o comoar a inestimabil a. ngerii din ceruri se uit a cu dragoste la el s i n c ar tile cerului este nregistrat a orice fapt a de neprih anire, orice ispit a c areia i-a rezistat, ecare r au biruit. El pune o temelie bun a pentru viitor s i astfel va putea ob tine via ta ve snic a. De tinerii cre stini depind ntr-o mare m asur a p astrarea s i perpetuarea institu tiilor pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru avansarea [182] lucr arii Lui. Niciodat a nu a existat o perioad a n care rezultate att de importante s a depind a de o genera tie de oameni. Atunci, ct de im lucrare, portant ar ca tinerii s a e calica ti pentru aceast a m area ta astfel nct Dumnezeu s a-i poat a folosi ca instrumente ale Sale! Creatorul lor cere aceasta de la ei, care sunt deasupra celorlal ti...

169

170

Solii c atre tineret

Valoarea disciplinei n s coli Caracterul nemblnzit, indolent al multor tineri din aceast a vreme, provoac a mult a durere n inimi. Dac a tinerii ar putea vedea aceasta cnd se plng de legile s i regulile institu tiilor noastre, care sunt aplicate numai pentru a le mbun at a ti pozi tia s i imaginea n societate, pentru a le nnobila mintea s i a le cre ste fericirea, nu s-ar mai revolta s i nici nu s-ar angaja n a crea suspiciune s i a prejudicia aceste institu tii. Tinerii no stri ar trebui s a r aspund a cu energie s i delitate cererilor ce le sunt adresate, s i aceasta va garan tia succesului lor. Tinerii care nu au avut niciodat a succes n ndeplinirea datoriilor cotidiene ale vie tii vor la fel de nepreg ati ti s i pentru a se angaja n r aspunderi religioas nalte. O experien ta a este c stigat a numai prin lupt a, prin dezam agire, printr-o sever a autodisciplin as i prin rug aciuni st aruitoare. Pa sii c atre cer trebuie parcur si unul cte unul s i ecare pas nainte ti va da putere pentru a-l face pe urm atorul.Counsels to [183] Parents, Teachers and Students, 98-100.

Capitolul 53 Ocaziile studentului


Tineri studen ti, coopera ti cu profesorii vo stri! F acnd aceasta, s le da ti speran ta i curaj. i ajuta ti pe ei s i n acela si timp v a ajuta ti pe voi n siv a s a avansa ti. Aminti ti-v a c a ntr-o mare m asur a depinde de voi dac a profesorii vor avea o pozi tie avantajoas a, dac a munca lor va un succes recunoscut. n sensul cel mai nalt, trebuie s a cei, v ti nv a ta azndu-L pe Dumnezeu n spatele profesorului s i pe profesor coopernd cu El. Ocaziile voastre de a lucra trec cu repeziciune. Nu ave ti timp de pierdut n satisfacerea sinelui. Numai dac a v a ve ti da toat a silin ta s a ave ti succes ve ti c stiga adev arata fericire. Ocaziile ce vi se ofer a n perioada n care sunte ti la s coal a sunt pre tioase. Face ti-v a via ta de student ct mai apropiat a de perfec tiune. Ve ti p as i pe aceast a c arare doar o dat a. Si depinde de voi dac a lucrarea voastr a va un succes sau un e sec. Dac a ve ti avea succes n c stigarea cuno stin telor biblice, ve ti g asi comori pe care s a le mp ar ti ti altora. Ajutndu-i pe al tii Dac a ave ti un coleg care a r amas n urm a, explica ti-i lec tia pe care nu a n teles-o. Aceasta v a va ajuta pe voi n siv a s a n telege ti. Folosi ti cuvinte simple, exprima ti-v a ideile ntr-un limbaj clar s i u sor de n teles. Ajutndu- ti colegul, ti aju ti profesorul. Si adeseori cei ce p areau ignoran ti vor n telege mult mai u sor de la un coleg dect de la profesor. Aceasta este colaborarea pe care Hristos o cere de la voi. [184] tor st Marele nv a ta a al aturi de voi, ajutndu-v a s a ti de folos celor care au r amas n urm a. n timpul s colii, po ti avea s ansa de a le spune celor ne stiutori s i s araci minunatele adev aruri din Cuvntul lui Dumnezeu. Valoric a ecare ocazie de acest fel. Domnul va binecuvnta ecare clip a petrecut a n acest mod.Testimonies for the Church 7:275, 276. ***** 171

172

Solii c atre tineret

M are tia lucrurilor esen tiale Niciodat a s a nu ti mul tumi ti cu un standard sc azut. n timp ce urma ti s coala, asigura ti-v a c a ave ti n vedere un scop nobil, sfnt. nv a ta ti din dorin ta de a v a calica pentru slujirea ntr-un domeniu al viei Domnului. Face ti tot ce pute ti pentru a atinge aceast a tint a. Pute ti face pentru voi mai mult dect oricine altcineva. Si dac a ve ti face tot ce pute ti pentru voi n siv a, ce povar a ve ti lua de pe umerii directorului s i ai profesorilor! nainte de a aspira s a studia ti cele mai nalte ramuri ale cuno stin tei literare, asigura ti-v a c a a ti n teles pe deplin regulile simple ale gramaticii s i c a a ti nv a tat s a scrie ti, s a citi ti s i s a pronun ta ti corect... Nu pierde ti timpul nv a tnd lucruri care v a vor de pu tin folos . n loc s mai trziu, n via ta a ncerca ti s a nv a ta ti limbile clasice, nva ta ti mai nti s a vorbi ti corect limba noastr a. nva ta ti s a socoti ti. Dobndi ti acele cuno stin te care v a vor ajuta s a ti folositori oriunde [185] v-a ti aa.Counsels to Parents, Teachers and Students, 218, 219.

Capitolul 54 Preg ati ti-v a pentru slujire


Avnd n vedere lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu, este uimitor c a nu sunt ini tiative ale tinerilor care s a ntrebe: Doamne, ce ai vrea s a fac? Este o gre seal a periculoas a s a ne imagin am c a, n cazul n care un tn ar se hot ar as te s a se dedice pastora tiei, nu este necesar nici un efort special pentru ca el s a e potrivit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Oricare ar chemarea voastr a, este esen tial s a v a dezvolta ti calit a tile prin studiu srguincios. Tinerii s i tinerele ar trebui ndemna ti s a aprecieze ocaziile binecuvntate trimise de cer pentru a deveni disciplina ti s i inteligen ti. Ei ar trebui s a beneciieze de avantajul s colilor care au fost nin tate avnd ca scop suprem dobndirea celor mai bune cuno stin te. Este considerat p acat s a i indolent s i neglijent cu privire la educa tie. Timpul este scurt s i, pentru c a Domnul este aproape s a vin a pentru a trage cortina peste scena istoriei acestui p amnt, este att de necesar s a mbun at a ti ti s i s a valorica ti s ocaziile s i privilegiile prezente. Consacr a- ti abilitatea lui Dumnezeu Tinerii s i tinerele ar trebui s a mearg a la s colile noastre, acolo unde pot dobndi cuno stin te s i unde pot nv a ta s a e disciplina ti. Ar trebui s a- si consacre abilit a tile lui Dumnezeu, s a devin a cercet atori srguincio si ai Bibliei, pentru a nu du si n eroare de cei nelegiui ti; pentru c a, numai printr-o studiere st aruitoare a Bibliei, vor dobndi cuno stin ta adev arului. Prin practicarea adev arului deja cunoscut, o [186] lumin a mai mare va str aluci asupra noastr a din Sntele Scripturi... Cei care sunt cu adev arat consacra ti lui Dumnezeu nu vor intra n lucrare anima ti de acelea si motive pentru care oamenii se angajeaz a ntr-o afacere lumeasc a doar de dragul de a- si c stiga existen ta, ci, dimpotriv a, nepermi tnd nici unei considera tii lume sti s a-i controleze, vor intra n lucrare sn tenia cauzei lui Dumnezeu.

173

174

Solii c atre tineret

Preg atirea pentru ceea ce va veni Lumea trebuie avertizat as i nici un suet nu ar trebui s a se mul tumeasc a cu o cunoa stere supercial a a adev arului. Nu s ti ti la ce responsabilitate ve ti chema ti. Nu s ti ti unde a ti putea chema ti s a depune ti m arturie despre adev ar. Mul ti vor trebui s a depun a m arturie n tribunale, al tii vor trebui s a stea n fa ta regilor sau n fa ta nv a ta tilor acestui p amnt s i s a r aspund a pentru credin ta lor. Cei care au doar o n telegere supercial a a adev arului nu vor capabili s a expun a cu claritate Scripturile s i s a poat a oferi motive clare pentru credin ta lor. Vor deveni confuzi s i nu vor lucr atori care nu au de ce s a le e ru sine. Nimeni s a nu- si imagineze c a nu are nevoie de studiu, pentru c a nu trebuie s a predice de la amvon. Nu s ti ti ce ar putea cere Dumnezeu de la voi. Este trist faptul c a naintarea cauzei lui Dumnezeu este frnat a de lipsa de lucr atori educa ti, care s a corespund a pentru pozi tii de ncredere. Domnul va accepta mii care s a lucreze n marele S au seceri s, dar mul ti au e suat n a se preg ati pentru lucrare. Dar to ti cei [187] care s-au consacrat cauzei lui Hristos, care s-au oferit voluntari ca solda ti n o stirea lui Hristos, ar trebui s a se angajeze n lucrarea la care sunt cel mai bine preg ati ti. Religia a nsemnat prea pu tin pentru urma sii declara ti ai lui Hristos. Dar nu este dorin ta lui Dumnezeu ca cineva s a r amn a ignorant, cnd n telepciunea s i cuno stin ta au fost date din bel sug.Fundamentals of Christian Education, 216, 217. ***** Echilibra ti de principii corecte Nu este adev arat c a ntotdeauna tinerii sclipitori au succese m are te. Ct de adesea oameni talenta ti s i educa ti, plasa ti n pozi tii de ncredere, nu s-au dovedit necorespunz atori s i au e suat. Str alucirea lor avea aparen ta aurului, dar, cnd a fost ncercat, s-a dovedit a doar tinichea s i zgur a. Prin lips a de credincio sie, ei au contribuit la propria c adere. Ei nu au fost harnici s i perseveren ti s i nu s-au ndreptat spre esen ta lucrurilor. Nu au fost dispu si s a nceap a de la baza sc arii s i, cu r abdare s i trud a, s a urce treapt a dup a treapt a, pn a vor ajunge n vrf. Ei au umblat dup a bunul lor plac. Nu au depins de n telepciunea pe care numai Dumnezeu o poate da. E secul lor

Preg ati ti-v a pentru slujire

175

nu s-a datorat faptului c a nu au avut nici o s ans a, ci pentru c a nu au fost echilibra ti. Ei nu au sim tit c a avantajele educa tiei erau valoroase pentru ei, astfel c a nu au avansat a sa cum ar putut n cunoa sterea religiei s i a s tiin tei. Mintea s i caracterul lor nu au fost echilibrate de naltele principii ale binelui.Fundamentals of Christian Education, [188] 193.

Capitolul 55 Dorin ta de dezvoltare


Dac a ecare s i-ar da seama de inuen ta personal a pe care o are s i c a va va socoteal a n fa ta lui Dumnezeu pentru acest lucru, n nici un caz nu ar lene s, ci s i-ar cultiva abilit a tile s i s i-ar antrena ecare putere ca s a-L poat a servi pe Acela, care l-a r ascump arat cu sngele S au. Tinerii n special ar trebui s a simt a nevoia de a- si cultiva mintea s i de a folosi ecare ocazie pentru a- si dezvolta intelectul, devenind ap ti pentru a-I sluji Lui, care s i-a dat via ta Sa pre tioas a pentru ei. Fie ca nimeni s a nu fac a gre seala de a se considera sucient de educat, nct s a nu mai aib a nevoie s a studieze c ar tile sau natura. Fiecare s a foloseasc a orice ocazie pe care i-o ofer a providen ta lui Dumnezeu cu privire la revela pentru a dobndi ct mai mult cu putin ta tie sau . s tiin ta m s Ar trebui s a nv a ta a estim am corect puterile cu care Dumnezeu ne-a nzestrat. Dac a un tn ar trebuie s a nceap a de la baza sc arii, s a nu se descurajeze, ci s a e hot art s a urce treapt a dup a treapt a, pn a cnd va auzi vocea lui Hristos spunnd: Copile, urc a mai sus. Bine, rob bun s i credincios; ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri: intr a n bucuria St apnului [189] t au.Fundamentals of Christian Education, 213.

176

Capitolul 56 Adev arata n telepciune


Tinerii s i tinerele pot ob tine cea mai nalt a educa tie p amnteasc a s i totu si s a nu cunoasc a primele principii care i-ar face locuitori ai tura omeneasc mp ar a tiei lui Dumnezeu. nv a ta a nu poate calica pe nimeni pentru regatul ceresc. Cei care intr a n mp ar a tia lui Hristos nu se calic a prin forme s i ceremonii sau prin studiu ndelungat. Si via ta ve snic a este aceasta: s a Te cunoasc a pe Tine, singurul Dumnezeu adev arat, s i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.... Biblia s i s tiin ta Vechiul s i Noul Testament din Scriptur a trebuie s a e studiate zilnic. Cuno stin ta s i n telepciunea lui Dumnezeu vin la cel care este cel permanent al c un nv a ta ailor s i lucr arilor Sale. Biblia este lumina s s i educatorul nostru. Cnd tinerii nva ta a cread a c a Dumnezeu trimite roua, ploaia s i str alucirea soarelui din ceruri, avnd ca rezultat norirea vegeta tiei; cnd realizeaz a c a toate binecuvnt arile vin de la El s i c a recuno stin ta s i lauda i Se datoreaz a Lui, ei vor condu si s a-L recunoasc a pe Dumnezeu n toate c aile lor s i- si vor ndeplini cu delitate obliga tiile zilnice; Dumnezeu va prezent n toate gndurile lor... , arat Mul ti tineri, vorbind despre s tiin ta a o n telepciune pe care o consider a mai presus de ceea ce este scris; ei ncearc a s a- si explice, prin n telegerea lor limitat a, c aile s i lucrarea lui Dumnezeu; dar s aceasta este un e sec lamentabil. Adev arata s tiin ta i Inspira tia sunt [190] este independent n perfect a armonie. Falsa s tiin ta a de Dumnezeu. preten Ea reprezint a o ignoran ta tioas a. Unul dintre cele mai rele lucruri care au intervenit n problema cunoa sterii, a investig arii s tiin tei, este c a cei care s-au angajat n aceste cercet ari prea adesea pierd din vedere caracterul divin, al religiei curate s i nentinate. n telep tii lumii au ncercat s a explice prin principii s tiin tice inuen ta Spiritului lui Dumnezeu asupra inimii. Cea mai mic a avansare n aceast a direc tie va conduce mintea 177

178

Solii c atre tineret

n labirinturile scepticismului. Religia Bibliei este pur s i simplu taina evlaviei s i nici o minte omeneasc a nu-l n telege n ntregime ind pe deplin de nen teles pentru o inim a neren ascut a. tura lui Dumnezeu nv a ta Tinerii nu vor deveni slabi la minte sau inecien ti, dac a se vor consacra n serviciul lui Dumnezeu. Pentru mul ti, educa tia nseamn a cunoa sterea c ar tilor, dar teama de Domnul este nceputul n telepciunii. Cel mai tn ar copil care-L iube ste s i se teme de Dumnezeu este mai mare n ochii Lui dect cel mai talentat s i nv a tat om care neglijeaz a problema mntuirii personale. Tinerii care si consacr a inimile s i vie tile lor lui Dumnezeu intr a n leg atur a cu Izvorul ntregii n telepciuni s i perfec tiuni. torul ceresc, a Dac a tinerii vor nv a ta de la nv a ta sa cum a f acut Daniel, vor s ti pentru ei n si si c a teama de Domnul este nceputul n te-lepciunii. Avnd aceast a funda tie stabil a, ei pot ntoarce, ca [191] Daniel, ecare s ans as i situa tie n favoarea lor s i se pot ridica la orice n al time n dezvoltarea intelectual a. Consacrndu-se lui Dumnezeu, avnd protec tia harului S au s i inuen ta nvior atoare a Spiritului S au Sfnt, ei vor manifesta puteri intelectuale mai profunde dect n telepciunea lumii. A nv a ta s tiin ta prin interpret arile pe care le-au f acut oamenii nseamn a a ob tine o educa tie fals a. A nv a ta despre Dumnezeu, despre Isus Hristos, pe care El L-a trimis, nseamn a s a nve ti s tiin ta Bibliei. Cei cu inima curat a v ad pe Dumnezeu n ecare interven tie, n ecare faz a a adev aratei educa tii. Ei recunosc prima apropiere a luminii care radiaz a de la tronul lui Dumnezeu. Descoperirile cere sti sunt f acute celor ce au prins primele str aluciri ale cunoa sterii spirituale. Elevii s colilor noastre ar trebui s a pun a cunoa sterea lui Dumnezeu mai presus de orice. Numai prin cercetarea Scripturilor poate ob tinut a aceast a cunoa stere. Fiindc a propov aduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierz arii: dar pentru noi, cei care suntem pe calea mntuirii, este puterea lui Dumnezeu. C aci este scris: Voi pr ap adi n te-lepciunea celor n telep ti s i voi nimici priceperea celor pricepu ti... C aci nebunia lui Dumnezeu este mai n teleapt a dect oamenii... Si voi prin El sunte ti n Hristos Isus. El a

Adev arata n telepciune

179

fost f acut de Dumnezeu pentru noi n te-lepciune, neprih anire, sn tire s i r ascump arare, pentru ca dup a cum este scris: Cine se laud a, s a se [192] laude n Domnul.The Youths Instructor, November 24, 1903.

Capitolul 57 Pune ti-v ao tint a nalt a


Dumnezeu dore ste s a valoric am ecare ocazie, pentru a dobndi o preg atire pentru lucrarea Sa. El a steapt a s a depunem toate eforturile pentru mplinirea acesteia s i s a ne p astr am inimile treze de caracterul sacru s toare. fa ta i r aspunderile sale nfrico sa Mul ti care sunt calica ti pentru a face o lucrare excelent a n deplinesc pu tin, pentru c a se a steapt a la pu tin. Mii trec prin via ta de parc a nu ar avea un obiectiv important pentru care s a tr aiasc a, nici un standard nalt de atins. Un motiv este c a ei se subestimeaz a. Hristos a pl atit un pre t innit pentru noi s i dore ste s a ne evalu am raportndu-ne la acest pre t. Nu ti mul tumi ti cu atingerea unui standard sc azut. Noi nu suntem ce am putea s a m sau ce vrea Dumnezeu s a m. El ne-a d aruit puterea de a ra tiona nu pentru a r amne inactiv a sau pentru a stricat a prin urm arirea unor scopuri lume sti s i josnice, ci pentru a o putea dezvolta n cea mai nalt a m asur a, a o rana, sn ti, nnobila s i pentru a o folosi n promovarea intereselor mp ar a tiei Sale. Men tine ti-v a personalitatea Nimeni nu ar trebui s a se mul tumeasc a s a e o simpl a ma sin a, condus a de mintea altui om. Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a gndi s i de a ac tiona s i prin desf as urarea cu aten tie a activit a tii noastre, cernd de la El n telepciune, vom deveni ap ti de a purta poveri. R amne ti cu personalitatea cu care v-a nzestrat Dumnezeu. Nu sta ti n umbra altei persoane. A stepta ti ca Dumnezeu s a lucreze [193] n, cu s i prin voi. Niciodat a s a nu crede ti c a a ti nv a tat destul s i c a acum v a pute ti relaxa n urma eforturilor depuse. Mintea cultivat a este m asura omului. Educa tia voastr a ar trebui s a continue n tot timpul vie tii; n ecare zi ar trebui s a nv a ta ti s i s a pune ti n practic a cuno stin tele dobndite.

180

Pune ti-v ao tint a nalt a

181

Aminti ti-v a c a, n orice post a ti sluji, da ti la iveal a o motiva tie s i v a dezvolta ti caracterul. Oricare ar lucrarea voastr a, mplini ti-o s cu sr-guin ta i exactitate; birui ti nclina tia de a c auta o sarcin a mai u soar a. O slujire din toat a inima Acela si spirit s i acelea si principii pe care o persoan a le aplic a n . Cei care doresc o norm munca zilnic a le va aplica n ntreaga via ta a x as i un salariu x s i care doresc s a demonstreze c a se potrivesc perfect pentru ceva, f ar a s a se mai nec ajeasc a s a se adapteze sau s a fac a vreo preg atire nu sunt cei pe care Dumnezeu i cheam a s a lucreze pentru cauza Sa. Cei care calculeaz a cum s a d aruiasc a ct mai pu tin posibil din puterea zic a, intelectual as i moral a nu sunt lucr atorii asupra c arora Domnul s a poat a rev arsa un bel sug de binecuvnt ari. Exemplul lor este molipsitor. Propriul interes este principiul dup a care se c al auzesc. Cei care trebuie supraveghea ti s i care lucreaz a numai dac a ecare datorie le este specicat a nu sunt cei despre care se va zice: bun s i credincios. Avem nevoie de lucr atori care dau dovad a de spirit energic, integritate, h arnicie, ind dispu si s a fac a orice trebuie s a e f acut. Mul ti devin inecien ti fugind de responsabilit a ti de teama e secului. Astfel, ei nu reu sesc s a dobndeasc a acea educa tie care rezult a s din experien ta i pe care nici cititul, nici studiul s i nici toate avanta[194] jele c stigate ntr-un alt mod nu le-o pot oferi. Omul poate crea circumstan te, dar circumstan telor nu trebuie s a li se ng aduie s a-l modeleze pe om. Noi vom folosi mprejur arile ca instrumente cu care s a lucr am. Trebuie s a le st apnim s i nu s a permitem ca ele s a ne st apneasc a. Oameni puternici sunt cei care au fost nfrunta ti, mpiedica ti s i care au ntmpinat mpotrivire. Prin punerea tuturor energiilor n ac tiune, obstacolele pe care le-au ntlnit s-au transformat n binecuvnt ari. Ei au c stigat ncredere n ei. Conictul s i ncurc aturile cer exerci tiul ncrederii n Dumnezeu s i acea statornicie care dezvolt a puterea.The Ministry of Healing, 498-500. *****

182

Solii c atre tineret

F acnd ct mai mult n via ta n timp ce o bun a educa tie este de mare folos, dac a este nso tit a s i de consacrarea celui ce o are, totu si cei care nu au privilegiul de a dobndi nalte cuno stin te literare nu trebuie s a cread a c a ei nu pot nainta n via ta intelectual as i spiritual a. Dac a vor utiliza cea mai mare parte a cuno stin telor pe care le au, dac a vor ncerca s a adune cte ceva n ecare zi s i dac a vor birui orice r autate din caracter, prin cultivarea tr as aturilor de caracter ale lui Hristos, Dumnezeu va deschide canalele n telepciunii pentru ei s i se va putea spune despre ei a sa cum s-a spus n vechime despre tinerii evrei, c a Dumnezeu le-a dat n telepciune s i pricepere.Fundamentals of Christian Education, [195] 192, 193.

Sec tiunea 6 Slujirea

[196] Cu o a sa armat a de lucr atori cum sunt tinerii no stri, bine preg ati ti, ct de curnd va putea s a e transmis a ntregii lumi solia despre un Mntuitor crucicat, nviat s i care vine n curnd! Ct de curnd ar putea veni sfr situl sfr situl suferin tei, triste tii s i p acatului! Ct de curnd ar putea primi copiii no stri, n locul posesiunilor p amnte sti umbrite de durere s i p acat, mo stenirea lor, unde cei neprih ani ti vor st apni tara, s i vor locui n ea pe vecie; unde nici un locuitor nu zice: Sunt bolnav s i nu se va mai auzi n el de acum nici glasul plnsetelor. Counsels to Parents, Teachers and Students, 555.

[197]

Capitolul 58 Tinerii, chema ti s a e lucr atori


Sunt mul ti tineri cre stini care ar putea face o lucrare bun a, dac a ar tor. Chiar dac nv a ta lec tii n s coala lui Hristos, de la Marele nv a ta a pastorii, evangheli stii s i profesorii ar neglija c autarea celor pierdu ti, s a nu-i l as am pe copii s i pe tineri s a neglijeze a mplinitori ai Cuvntului... L asa ti-i pe tineri s i pe copii s a mearg a s a lucreze n Numele lui Isus. L asa ti-i s a se uneasc as i mpreun a s a aplice un plan sau o ordine n ac tiune. Nu pute ti forma un grup de lucr atori s i s a stabili ti un timp n care s a v a ruga ti mpreun as i s a-I cere ti Domnului s a v a dea harul S au s i s a duc a nainte ac tiunea voastr a? Ar trebui s a v a sf atui ti cu n oameni care se tem s i-L iubesc pe Dumnezeu, care au experien ta lucrare, ca sub inuen ta Spiritului Sfnt s a v a pute ti face planuri s i s s a dezvolta ti metode prin care s a pute ti lucra cu srguin ta i pentru rezultate sigure. Domnul i va ajuta pe cei care si vor folosi talentele pe care El li le-a ncredin tat, pentru gloria Numelui S au. Vor deveni tinerii s i tinerele noastre care cred n adev ar misionari vii, activi?... Lucra ti prin credin ta

Cnd lucrezi pentru al tii, puterea divin a a Duhului va lucra la suetele lor; pentru c a ei au fost r ascump ara ti prin sngele unicului Fiu al lui Dumnezeu. Putem avea succes n c stigarea suetelor pentru care a murit Hristos numai dac a vom depinde de harul s i [198] puterea lui Dumnezeu de a face lucrarea de convingere s i convertire a inimii lor. n timp ce le prezenta ti adev arul lui Dumnezeu, necredin ta s i incertitudinea se vor str adui s a v a ocupe mintea; dar l asa ti ca ncercatul Cuvnt al lui Dumnezeu s a v a risipeasc a ndoiala din inimile voastre. . Satana Crede ti pe Dumnezeu pe cuvnt s i lucra ti prin credin ta va veni cu sugestii care te vor face s a te ndoie sti de cuvntul Tat alui nostru ceresc; dar gndi ti-v a: Tot ceea ce nu vine din ncredin tare este p acat. mpinge ti credin ta voastr a prin ntunericul umbrelor 184

Tinerii, chema ti s a e lucr atori

185

lui Satana s i ancora ti-o de tronul milei s i apoi nu ntre tine ti nici o ndoial a. Aceasta este singura cale prin care pute ti c stiga experien ta s i s a pute ti g asi motivul cel mai puternic pentru pacea s i ncrederea voastr a. Pe m asur a ce experien ta voastr a se dezvolt a, ve ti sim ti o ardoare crescnd a n suet s i o mai erbinte dragoste pentru slujirea lui Dumnezeu, pentru c a ve ti avea un scop asem an ator cu al lui Isus Hristos. Aceast a comuniune de scopuri si are originea n Spiritul Sfnt. Ve ti purta jugul cu Hristos s i ve ti mpreun a lucr atori cu Dumnezeu.The Youths Instructor, August 9, 1894. ***** Chema ti pentru a voluntari Domnul cheam a voluntari care s a ia pozi tie ferm a de partea Sa s i care se angajeaz a s a se uneasc a cu Isus din Nazaret, spre a face lucrarea ce trebuie ndeplinit a acum, chiar acum.Fundamentals of [199] Christian Education, 488.

Capitolul 59 Responsabilitate pentru c stigarea de suete


Asupra tinerilor apas a serioase responsabilit a ti. Dumnezeu a steapt a mult de la ace sti tineri care tr aiesc ntr-o genera tie ce beneciaz a de o lumin as i o cunoa stere crescnd a. El dore ste s a-i foloseasc a n mpr as tierea norilor s i a supersti tiilor ce au ntunecat mintea multora. Ei trebuie s a se autodisciplineze ob tinnd ecare iot as i ecare slov a n ce prive ste cuno stin ta s i experien ta. Dumnezeu i consider a responsabili pentru ecare dintre oportunit a tile ce li s-au oferit. Lucrarea din fa ta lor a steapt a eforturi st aruitoare pentru a putea nainta de la un punct la altul, a sa cum o cer vremurile. Dac a si vor consacra mintea s i inima n slujba Domnului, tinerii s vor putea atinge un standard nalt de ecien ta i utilitate. Acesta este standardul pe care Dumnezeu a steapt a ca tinerii s a-l ating a. A face mai pu tin dect att nseamn a a refuza cea mai mare parte a ocaziilor date de Dumnezeu. Aceasta va privit a ca o tr adare mpotriva lui Dumnezeu, un e sec n lucrarea pentru binele umanit a tii. Ce faci tu, drag a tinere, pentru a face cunoscut altora ct de important este s a ia drept ghid Cuvntul lui Dumnezeu s i s a p astreze poruncile lui Iehova? Declari tu, prin vorbe s i fapte, c a numai prin de Cuvntul lui Dumnezeu oamenii pot salva supunere fa ta ti? Dac a vei face tot ce vei putea, vei o binecuvntare pentru al tii. Dac a ti vei folosi, muncind, capacit a tile la maximum, ti se vor deschide nainte c ai s i ocazii pentru a face mai mult.The Youths Instructor, [200] January 1, 1907.

186

Capitolul 60 M arturisind pentru Hristos


To ti cei care sunt de partea lui Dumnezeu trebuie s a-L m arturiseasc a pe Hristos. Voi sunte ti martorii Mei, zice Domnul. Credin ta unui cre stin veritabil se manifest a prin puritate s i sn tenie de caracter. Credin ta lucreaz a prin dragoste s i puric a suetul s i cu credin ta merge ascultarea corespunz atoare, o ndeplinire credincioas a a cuvintelor lui Hristos. Cre stinismul este ntotdeauna foarte practic, adaptndu-se la toate circumstan tele vie tii actuale. Voi sunte ti mar de cine? Fa de lume; pentru c torii Mei. Fa ta ta a voi trebuie s a ave ti sfnt mereu o inuen ta a. Trebuie ca Hristos s a locuiasc a n suetele voastre, iar voi trebuie s a vorbi ti despre El s i s a face ti s a se manifeste farmecul s i frumuse tea caracterului S au. Conversa tiile noastre Religia care este ast azi la mod a a format astfel caracterul, nct tinerii care-L m arturisesc pe Hristos abia dac a men tioneaz a numele S au n fa ta celor cu care sunt asocia ti. Ei discut a attea subiecte s i totu si pre tiosul plan al salv arii nu este o tem a de conversa tie pentru ei. Credem c a, n postura de cre stini practican ti, ar trebui s a schimb am aceast a ordine de lucruri s i s a vesti ti puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din ntuneric la lumina Sa minunat a. Dac a , nu po Hristos locuie ste n inim a prin credin ta ti t acea. Dac a L-ai g asit pe Isus, vei un adev arat misionar. Trebuie s a i entuziast cu privire la aceast a tem as i las a-i pe cei ce nu-L apreciaz a pe Isus s a s tie c a L-ai g asit pre tios pentru suetul t au, c a El a pus o cntare [201] nou a n gura ta s i chiar laude pentru Dumnezeu. Tinerii mei prieteni, v a ve ti ncepe via ta de cre stini asemenea celor ale c aror inimi sunt nc alzite de dragostea lui Isus? Niciodat a nu ve ti s ti ct de mult bine pute ti face rostind cuvinte tandre, sensibile s i serioase cu privire la salvarea suetelor lor, acelora care nu se pretind copii ai lui Dumnezeu. Pe de alt a parte, nu ve ti s ti niciodat a, pn a la judecat a, ct de multe ocazii de a martorii lui Hristos a ti 187

188

Solii c atre tineret

l asat nevaloricate. S-ar putea s a nu s ti ti niciodat a n aceast a lume ce pagub a a ti f acut unui suet prin micile voastre ac tiuni frivole, prin discu tiile voastre ieftine, prin seriozitatea voastr a, ceea ce n ntregime a fost nepotrivit cu credin ta voastr a sfnt a. C stignd pe cei dragi Este adev arat, s-ar putea s a sim ti ti un fel de anxietate pentru suetele celor pe care-i iubi ti. A ti putea ncerca s a deschide ti pentru ei comorile adev arului s i s a v arsa ti lacrimi amare pentru salvarea lor; dar cnd vorbele voastre se pare c a fac doar o slab a impresie s i cnd, aparent, rug aciunile voastre r amn f ar a r aspuns, aproape c a L-a ti nvinov a ti pe Dumnezeu, pentru c a efortul vostru nu aduce nici un rezultat. Sim ti ti c a cei dragi manifest a o mpietrire special a a inimii s i nu r aspund eforturilor voastre. Dar v-a ti gndit serios la faptul c a s-ar putea ca vina s a e la voi? V-a ti gndit c a d arma ti cu o mn a ceea ce v a str adui ti s a cl adi ti cu cealalt a? n unele timpuri, a ti permis Spiritului Sfnt s a v a controleze, iar [202] n alte perioade v-a ti negat credin ta prin faptele voastre s i a ti distrus lucrarea pentru cei iubi ti; astfel, eforturile voastre f acute spre binele lor n-au avut nici un efect datorit a faptelor voastre. Temperamentul vostru, limbajul nerostit, manierele voastre, starea de nemul tumire a min tii voastre, lipsa miresmei cre stine, a spiritualit a tii, expresia rii voastre, toate au m nf a ti sa arturisit mpotriva voastr a... Niciodat a nu subestima ti importan ta lucrurilor m arunte. Lucrurile mici formeaz a disciplina vie tii. n func tie de ele este antrenat suetul pentru a cre ste n asem anarea cu Hristos sau s a poarte asem anarea cu r aul. Dumnezeu ne ajut a s a ne cultiv am obiceiul de a gndi, a privi s i a ac tiona astfel ca acestea s a m arturiseasc a tuturor despre noi c a am fost cu Isus s i am nv a tat de la El!The Youths Instructor, March 9, 1893. ***** St aruin ta petrecut O via ta a n lucru activ pentru Dumnezeu este una binecuvntat a. Cei ce- si irosesc timpul cu eacuri, regrete inutile s i

M arturisind pentru Hristos

189

, dac murmure f ar a rost ar putea avea o alt a experien ta a ar aprecia lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu s i ar l asa-o s a str aluceasc a asupra altora; mul ti si fac via ta mizerabil a prin propriul egoism s i dragostea lor pentru u sur atate. Printr-o activitate st aruitoare, vie tile lor ar putea deveni ca ni ste raze str alucitoare de soare, care s a-i ghideze pe cei ce sunt pe c ararea ntunecat a care duce la moarte, spre c ararea ce duce n cer. Dac a vor proceda astfel, inimile lor vor umplute cu pace s i bucuri n Isus Hristos.The Review and Herald, [203] 25 octombrie, 1881.

Capitolul 61 Lucrarea personal a


Lucrarea lui Hristos a fost ntr-o mare m asur a compus a din ntlniri personale. El a avut o grij a deosebit a pentru auditoriul format dintr-un singur suet; pentru c a acesta avea s a duc as i altor mii n telegerea pe care el a primit-o. Cei mai de succes truditori sunt cei care cu voio sie vor lucra s a-L omeneasc slujeasc a pe Dumnezeu n lucruri m arunte. Fiecare in ta a trebuie s a lucreze cu propriul r de material pe care s a-l introduc a n ma sin aria care produce tes atura s i astfel s a completeze modelul... Educa ti tinerii s a-i ajute pe tineri; s i, n ncercarea de a face aceast a lucrare, ecare va c stiga experien ta ce-l va calica s a devin a un lucr ator consacrat ntr-o sfer a mai larg a. Mii de inimi pot atinse pe cea mai simpl a cale. Cei mai cul ti oameni, cei care sunt privi ti ca ind deasupra s i onora ti ca ind cei mai mari s i talenta ti b arba ti s i femei, adesea sunt nviora ti de cele mai simple s i umile cuvinte rostite de cei ce-L iubesc pe Dumnezeu, s i care pot vorbi despre aceast a iubire la fel de natural cum cei lume sti pot vorbi despre lucrurile pe care mintea lor le contempl as i din care se hr anesc. Cuvintele, chiar dac a sunt redus preg atite s i studiate, au o inuen ta a; dar lucrarea adev arat a, sincer a, a unui u sau a unei ice a lui Dumnezeu, n cuvinte sau n slujirea n lucruri m arunte, f acut a ntr-o simplitate natural a, vor deschide u sa care a fost att de mult ncuiat a c atre multe suete. [204] The Review and Herald, 9 mai, 1899.

190

Capitolul 62 Tinerii, c stig atori de suete


Satana este un du sman vigilent, iar scopul t au este de a-i conduce pe tineri pe o cale cu totul contrar a celei pe care o aprob a Dumnezeu. El s tie foarte bine c a nu exist a nici o alt a grupare care poate face att de mult bine ca tinerii care s-au consacrat lui Dumnezeu. Dac a fac puternic ceea ce este bine, tinerii pot avea o inuen ta a. Pastorii sau laicii nainta ti n vrst a nu pot avea nici jum atate din inuen ta pe care o au tinerii devota ti lui Dumnezeu asupra celorlal ti tineri. Ei ar trebui s a simt a c a au asupra lor responsabilitatea de a- si salva semenii, chiar dac a aceasta se face cu sacriciul pl acerilor s i dorin telor lor. Timpul s i chiar mijloacele trebuie consacrate lui Dumnezeu, dac a este nevoie. To ti cei ce se pretind evlavio si ar trebui s a simt a pericolul care-i pe cei care nu sunt n Hristos. Curnd, timpul lor de prob amenin ta a n salvarea se va ncheia. Cei care ar putut exercita o inuen ta suetelor, dac a ar ascultat de sfatul lui Dumnezeu, dar nu s i-au f acut aceast a datorie din cauza egoismului, indolen tei sau pentru c a s-au ru sinat de crucea lui Hristos, nu numai c a- si vor pierde suetul, dar vor avea asupra ve smintelor lor sngele s armanilor p ac ato si. Va trebui s a dea socoteal a pentru binele pe care ar putut s a-l fac a dac a s-ar consacrat lui Dumnezeu, ns a nu au f acut acest lucru datorit a necredincio siei lor. Aceia care au gustat cu adev arat bucuriile iubirii mntuitoare nu vor avea, nu vor putea avea odihn a pn a cnd celor din preajma lor [205] planul mntuirii. Tinerii ar terbui s nu li se va aduce la cuno stin ta a se ntrebe: Doamne, ce vrei s a fac? Cum a s putea onora s i prosl avi Numele T au pe p amnt? Pretutindeni n jurul nostru pier suete. Astfel stnd lucrurile, ce fac tinerii pentru a c stiga suete pentru Hristos?

191

192

Solii c atre tineret

Grija pentru al tii Cei care urmeaz as coala ar putea martori pentru Mntuitorul; dar cine roste ste Numele lui Hristos? Si cine va v azut plednd cu grij a st aruitoare, pe lng a colegii s ai, ca s a renun te la c aile p acatului s i s a aleag a c ararea sn tirii? Acesta este cursul pe care tinerii credincio si ar trebui s a-l urmeze, dar pe care nu-l urmeaz a; se simt mult mai bine s a se uneasc a cu cel p ac atos n sporturi s i pl aceri. Tinerii au o sfer a larg a de utilitate, pe care ns a n-o v ad. O, e ca ei s a- si pun a la lucru puterile min tii, c autnd c ai de a se apropia de p ac ato sii care pier, f acndu-le cunoscut a c ararea sn tirii s i, prin rug aciuni s i cereri st aruitoare, s a c stige m acar un suet pentru Hristos! Ce lucrare nobil a! Un suet care s a-L laude pe Dumnezeu pentru ve snicie! Un suet care s a se bucure de fericire s i via ta ve snic a! O nestemat a n coroana lor, ce va str aluci ca o stea pentru ve snicie! ns a este posibil ca mai mult de un suet s a e ntors din r at acire la adev ar, de la p acat la sn tire. Domnul spune prin profet: Cei ce vor nv a ta pe mul ti s a umble n neprih anire vor str aluci ca stelele n veac s i n veci de veci. Cei ce se angajeaz a cu Hristos s i ngerii n lucrarea de salvare a suetelor care pier sunt r aspl ati ti din bel sug n [206] mp ar a tia cerului. Am v azut c a multe suete ar putea salvate dac a tinerii ar acolo unde ar trebui s a e, devota ti lui Dumnezeu s i adev arului; dar n general ei ocup a o astfel de pozi tie nct necesit a ca o permanent a preocupare s a se r asfrng a asupra lor, altfel ei n si si vor deveni ai lumii. Ei sunt o surs a continu a de nelini ste s i dureri de inim a. Lacrimi curg n contul lor s i rug aciuni agonizante se nalt a din inima p arin tilor pentru ei. Si totu si ei merg nainte nep as atori la durerea pe care o produce purtarea lor. Ei planteaz a ghimpi n pieptul acelora care ar muri pentru a-i salva s i a deveni ceea ce Dumnezeu dore ste ca ei s a devin a, prin meritele sngelui lui Hristos... O lucrare de f acut Tineri s i tinere, am v azut c a Dumnezeu are pentru voi o lucrare de f acut; lua ti-v a crucea s i urma ti-L pe Hristos, altfel nu sunte ti nep vrednici de El. n timp ce voi r amne ti ntr-o indiferen ta as atoare,

Tinerii, c stig atori de suete

193

cum pute ti spune care este voin ta lui Dumnezeu cu privire la voi? Si cum v a a stepta ti s a ti salva ti, dac a nu sunte ti servitori credincio si, ve mplinind voin ta Domnului? Cei care au via ta snic a si vor terminat lucrarea. Regele slavei i va ridica la dreapta Sa n timp ce le va spune: Bine, robi buni s i credincio si. Cum pute ti spune cte suete a ti putut salva de la dezastru, dac a, n loc de a v a f acut pl acerile, a ti c autat s a vede ti ce a ti putut face n via St apnului? Pentru cte suete au fost spre mntuire aceste ntlniri pentru discu tii s i muzic a? Dac a nu pute ti indica nici un suet astfel salvat, ntoarce ti-v as i schimba ti-v a cursul ac tiunii voastre. ncepe ti [207] s a v a ruga ti pentru suete, apropia ti-v a de Hristos, de coasta Sa nsngerat a. Fie ca un spirit blnd s i umil s a v a mpodobeasc a via ta, iar cererile voastre umile, st aruitoare, s a urce spre El, pentru a primi n telepciunea de a avea succes n salvarea nu doar a propriului suet, ci s i al altora. Ruga ti-v a mai mult dect cnta ti. Nu crede ti c a ave ti o nevoie mai mare de a v a ruga dect de a cnta? Tineri s i tinere, Dumnezeu v a cheam a s a lucra ti, s a lucra ti pentru El. Schimba ti-v a n ntregime atitudinea. Voi pute ti face o lucrare pe care nici cei care lucreaz a tur prin cuvnt s i nv a ta a nu o pot face. Pute ti ajunge la o categorie de oameni la care pastorul nu are acces. Testimonies for the Church 1:511-513. ***** De unde s a ncepem L asa ti-i pe cei ce vor s a lucreze pentru Dumnezeu s a nceap a cu cei din casa lor, din propriul lor c amin, cu cei din cartierul lor, cu prietenii lor. Aici ei vor g asi un cmp misionar favorabil. Acest gen de lucrare misionar a este un test ce va descoperi capacitatea sau incapacitatea lor de a lucra ntr-un cmp mai larg.Testimonies for the Church 6:428. *****

194

Solii c atre tineret

Cea mai de succes cale n lucrarea noastr a, efortul individual va realiza mai mult dect estim am. Pentru c a aceasta lipse ste, se pierd suete. Un suet are o innit a valoare; Calvarul vorbe ste despre valoarea sa. Un suet c stigat pentru Hristos va un instrument n c stigarea altora s i va ob tine o m asur a crescnd a de binecuvntare s i salvare.Gospel [208] Workers, 184.

Capitolul 63 Diferitele aspecte ale slujirii


Dumnezeu cheam a pastori, lucr atori biblici s i colportori. Fie ca tinerii s i tinerele noastre s a lucreze ca evangheli sti, colportori, , care le lucr atori biblici n colaborare cu lucr atori cu experien ta pot ar ata cum s a aib a succes. Colportorii s a mearg a cu publica tiile noastre din cas a n cas a. Cnd apar ocaziile, ei s a le vorbeasc a despre adev arul pentru acest timp acelora pe care i-ar putea ntlni, s a se roage s i s a cnte cu ei. Cnd, n lucrarea noastr a pentru Dumnezeu, metodele corecte sunt aplicate energic, o recolt a de suete va adunat a. n lucrarea lui Dumnezeu este loc pentru to ti cei ce sunt plini de spiritul sacriciului de sine. Dumnezeu cheam a b arba ti s i femei care sunt dispu si s a se uite pe sine pentru binele altora, s a consacre lucr arii Sale tot ce au s i sunt. Este nevoie de oameni care, atunci cnd vor ntmpina dicult a ti, s a mearg a cu t arie nainte, spunnd: Nu vom c adea s i nici nu ne vom descuraja. Este nevoie de oameni care s a nt areasc as i s a consolideze lucrarea pe care al tii ncearc a s a o fac a.The Review and Herald, 28 aprilie, 1904. C stignd ecien ta n aceast a lucrare, ca n oricare alta, ndemnarea este c stigat a exersnd. Prin implicarea n datoriile zilnice ale vie tii s i n lucrarea pentru cei n nevoie s i suferinzi, ecien ta este asigurat a.Education, [209] 268.

195

Capitolul 64 O lucrare neegoist a


, se angajeaz Aceia care, pe ct le st a n putin ta a n lucrarea de a face bine altora, f acndu-le o demonstrare practic a a interesului lor pentru ei, nu-i elibereaz a numai de nenorocirile acestei vie ti, ajutndu-i s a poarte poverile lor, ci contribuie n acela si timp, n mare m asur a, la propria s an atate a suetului s i a trupului lor. Facerea de bine este o lucrare care folose ste amndorura, att f ac atorului de bine, ct s i primitorului. Dac a, n interesul t au pentru al tii ui ti de eu, asupra inrmit c stigi o biruin ta a tilor tale. Mul tumirea pe care o vei sim ti f acnd binele te va ajuta n mare m asur a s a- ti rec stigi tonusul s an atos al imagina tiei. Pl acerea de a face bine nsue te ste mintea s i vibreaz a prin corpul ntreg. n timp ce fe tele oamenilor binevoitori sunt luminate de voio sie s i nf a ti sarea lor exprim a calitatea moral a superioar aa min tilor, cea a oamenilor egoi sti, avari, este deprimat a, descurajat a s i ntunecat a. Defectele lor morale se v ad pe fe tele lor. Egoismul s i iubirea de sine imprim a propriul lor chip asupra exteriorului omului. Acea persoan a care este stimulat a de adev arata binefacere dezinteresat a este un p arta s al naturii divine, care a sc apat de stric a-ciunea care este n lume prin poft a, n timp ce cei egoi sti s i avari au ndr agit egoismul lor pn a ce acesta a ve stejit capacitatea lor de a intra n leg atur a cu al tii, iar fe tele lor reect a chipul vr ajma sului c azut, mai degrab a dect cur a tenia s i sn tirea.Testimonies for the Church [210] 2:534.

196

Capitolul 65 R asplata h arniciei


Tinerii s a- si aduc a aminte c a cel del as ator pierde experien ta inestimabil a, c stigat a printr-o ndeplinire credincioas a a ndatoririlor zilnice ale vie tii. Cel care este lene s, nep as ator s i ignorant de bun avoie, prin aceasta si presar a c ararea cu ceea ce va constitui ntotdeauna un obstacol. El refuz a cre sterea care vine din munc a serioas as i grea. Nednd o mn a de ajutor n sprijinul umanit a tii, el l fur a pe Dumnezeu. Via ta sa este foarte diferit a de cea pe care i-o trasase Dumnezeu; deoarece dispre tuie sti o lucrare util a, ncurajezi gusturile de proast a calitate s i sunt paralizate cele mai folositoare energii ale in tei. Nu pu tine, ci mii de in te umane tr aiesc numai pentru a consuma beneciile pe care Dumnezeu, n mila Sa, li le-a oferit. Ei uit a pentru bog s a-I ofere Domnului recuno stin ta a tiile pe care li lea ncredin tat, dndu-le roadele p amntului. Ei uit a c a Dumnezeu dore ste ca prin ntrebuin tarea n teleapt a a talan tilor ncredin ta ti lor, s a nu e doar consumatori, ci s i produc atori. Dac a au n teles lucrarea pe care Domnul dore ste ca ei s a o fac a n calitate de bra t ajut ator, ei nu vor considera ca un privilegiu s a evite aceast a responsabilitate ci s as i-o asume. Binecuvntarea lucr arii Adev arata fericire este g asit a numai n a bun s i a face binele. Cea mai pur as i deplin a bucurie o simt cei care s i-au ndeplinit cu credincio sie datoriile stabilite. Nici o munc a cinstit a nu este degradant a. Nedemn a este lenevia, cea care conduce in tele umane [211] s a considere drept nimicuri ndatoririle simple ale vie tii de zi cu zi. mental Refuzul de a ndeplini aceste datorii cauzeaz a o decien ta as i moral a, care ntr-o zi va adnc resim tit a. La un moment dat, n via ta lene sului, diformitatea sa se va vedea bine conturat a. nregistrarea vie tii sale va men tiona: un consumator, dar nu s i un produc ator.

197

198

Solii c atre tineret

Lec tii spirituale s i folositoare ar trebui nv a tate din toate domeniile vie tii. Cei care ar a p amntul pot pe m asur a ce- si fac lucrul studia n telesul cuvintelor: Noi suntem ogorul lui Dumnezeu. n inima omului trebuie sem anate semin tele adev arului, pentru ca via ta s a poat a da roadele frumoase ale Spiritului Sfnt. Impresionarea min tii de c atre Dumnezeu este f acut a pentru a o modela ntr-o perfect a simetrie. Capacit a tile necizelate, att cele zice, ct s i cele mentale, trebuie antrenate pentru serviciul St apnului... Hristos le-a ncredin tat tuturor lucrarea de p astorire. El este Regele slavei s i totu si declar a: Fiul lui Dumnezeu nu a venit ca s a I se slujeasc a, ci ca s a slujeasc a. El este Maiestatea cerului s i totu si a consim tit de bun avoie s a vin a pe acest p amnt s i s a fac a lucrarea pe care I-a ncredin tat-o Tat al S au. El a nnobilat lucrarea. , El a lucrat cu propriile Pentru a ne da nou a un exemplu de srguin ta mini ca tmplar. De la o vrst a foarte fraged a, El Si-a f acut partea n sus tinerea familiei. El a realizat c a este o parte a familiei s i a purtat de bun avoie partea Sa de poveri. Ajutnd n cas a Copiii s i tinerii ar trebui s a g aseasc a pl acere n a u sura poverile tat alui s i mamei, demonstrnd un interes neegoist n c amin. Dac a, [212] cu voio sie vor duce poverile ce le revin, vor dobndi un antrenament care-i va face potrivi ti pentru pozi tii de ncredere s i responsabilitate. n ecare an, ei trebuie s a avanseze cu fermitate, gradat, dar sigur, a b nlocuind lipsa de experien ta aie tilor s i feti telor cu experien ta b arba tilor s i femeilor. Prin ndeplinirea credincioas a a simplelor ndatoriri de acas a, b aie tii s i fetele a seaz a temelia pentru des avr sirea mintal a, moral as i spiritual a. Tes atura destinului Dragi prieteni tineri, aminti ti-v a c a n ecare zi, n ecare or a s i clip a tese ti la urzeala propriului vostru destin. De ecare dat a cnd este folosit a, suveica traseaz a n tes atur a un r care e nfrumuse teaz a, e stric a modelul pnzei. Dac a sunte ti neglijen ti s i pe care Dumnezeu l dorise indolen ti, distruge ti modelul de via ta pentru voi str alucitor s i frumos. Dac a alege ti s a v a urma ti nclina tiile,

R asplata h arniciei

199

obiceiurile voastre necre stine v a vor ncinge cu lan turi de o tel. Si ndep artndu-v a de Hristos, exemplul vostru va urmat de mul ti, care, din cauza mersului vostru gre sit, niciodat a nu se vor bucura de gloria cerului. Dar, dac a face ti eforturi curajoase de a birui egoismul, impunndu-v a s a nu pierde ti nici o ocazie de a-i ajuta pe cei din jurul vostru, lumina exemplului vostru i va ghida s i pe al tii c atre [213] cruce.The Youths Instructor, December 5, 1901.

Capitolul 66 Demnitatea muncii


Scopul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin trud a, s a atenueze r aul adus n lume de neascultarea omului. Prin trud a, ispitele lui Satana pot f acute ineciente s i cursul r aului oprit. Si, de si nso tit a de nelini ste, ngrijorare s i durere, munca este totu si o surs a de fericire s i dezvoltare s i o paz a mpotriva ispitei. Disciplina ei pune un obstacol n calea ng aduin tei de sine s i promoveaz a h arnicia, puritatea s i fermitatea. Astfel, ea devine o parte a m are tului plan al lui Dumnezeu de recuperare a noastr a din p acat. Munca zic a, contra jocurilor Sentimentul general este acela c a munca zic a este degradant a; totu si mul ti o practic a la fel de mult cnd aleg s a joace cricket, baseball sau intr a n competi tii pe ringul de box, f ar a s a considere aceasta ca ind ceva degradant. Satana este ncntat cnd i vede pe oameni folosindu- si puterile mintale s i zice n ceva ce nu sluje ste educa tiei, ce nu este folositor, care nu-i ajut a s a e o binecuvntare pentru cei care au nevoie de ajutorul lor. n timp ce tinerii devin exper ti n jocuri care nu au nici o valoare real a pentru ei sau pentru al tii, Satana joac a jocul vie tii pentru suetele lor, deposedndu-i de talentele pe care Dumnezeu li le-a ncredin tat s i nlocuindu-le cu atributele lui rele. Efortul lui este s a-i conduc a pe oameni la a-L ignora pe Dumnezeu. El caut a s a absoarb as i s a acapareze mintea lor att de complet, nct Dumnezeu s a nu-Si g aseasc a nici un loc n [214] gndurile lor. de Creatorul lor El nu dore ste ca oamenii s a aib a cuno stin ta s i este foarte mul tumit dac a reu se ste s a-i antreneze n jocuri s i reprezent ari teatrale, pentru c a acestea vor produce o a sa confuzie n sim turile tinerilor, nct Dumnezeu s i cerul s a e uita ti. Una dintre cele mai sigure protec tii mpotriva r aului o reprezint a ocupa tiile folositoare, n timp ce lenea este una dintre cele mai mari curse; pentru c a viciul, crima s i mizeria i urmeaz a. Cei care au 200

Demnitatea muncii

201

ntotdeauna ceva de f acut, care merg voio si s a- si ndeplineasc a ndatoririle zilnice, sunt membrii folositori ai societ a tii. n ndeplinirea cu credincio sie a diferitelor datorii care le revin, ei fac din via ta lor o binecuvntare pentru ei n si si s i pentru al tii. Munca srguincioas a i p aze ste de multe din capcanele celui care g ase ste ceva r au de f acut pentru minile lene se. Un lac st atut va deveni n curnd resping ator, dar o ap a curg atoare mpr as tie s an atate s i bucurie peste cmpie. Unul este simbolul leneviei, cel alalt al h arniciei... Exemplul lui Hristos C ararea trudei h ar azite locuitorilor p amntului poate grea s i obositoare, dar este onorat a de urmele pa silor Mntuitorului, iar cel . Prin nv turi s ce umbl a pe acest drum sacru este n siguran ta a ta i exemplu personal, Hristos a nnobilat munca folositoare. Din primii plin ani ai tinere tii Sale, a tr ait o via ta a de trud a. O mare parte a vie tii sale p amnte sti a fost petrecut a n atelierul de tmpl arie din Nazaret, unde a muncit cu r abdare. n hainele unui muncitor obi snuit, Domnul vie tii mergea pe str azile micu tului ora s n care locuia, ducndu-se s i ntorcndu-se de la truda Sa umil a; s i ngeri p azitori L-au nso tit [215] rani s a sa cum p as ea, um ar la um ar cu ta i muncitori, nerecunoscut s i neonorat... este un tonic s Munca f acut a cu chibzuin ta an atos pentru rasa uman a. l face puternic pe cel slab, bogat pe cel s arac, fericit pe cel ntristat. Satana st a la pnd a gata s a-i distrug a pe cei a c aror inactivitate i d a ocazia s a-i abordeze sub o deghizare atractiv a. El nu are niciodat a un succes mai mare ca atunci cnd vine la om n orele sale de trnd avie. Lec tia h arniciei voioase Printre relele rezultate din bog a tie, una dintre cele mai mari este ideea aat a la mod a c a munca este degradant a. Profetul Ezechiel declar a: Iat a care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era ngmfat a, tr aia n bel sug s i ntr-o lini ste nep as atoare, ea s i icele ei, s i nu sprijinea mna celui nenorocit s i celui lipsit. Ezechiel 16, 49. Ne sunt prezentate aici rezultatele triste ale leneviei, care sl abesc mintea, mi-

202

Solii c atre tineret

c soreaz a valoarea suetului s i pervertesc n telegerea, transformnd ntr-o capcan a ceea ce ne-a fost dat ca binecuvntare. B arbatul sau femeia care muncesc sunt cei care v ad ceva m are ts i bun n via ta s s i cei care sunt dispu si s a- si poarte responsabilit a tile cu credin ta i . speran ta Lec tia esen tial a a h arniciei, plin a de mul tumire n datoriile esen tiale ale vie tii, trebuie s a e nv a tat a de mul ti urma si ai lui Hristos. Se cere mai mult har, o disciplinare mai sever a a caracterului, pentru a lucra pentru Dumnezeu n postura de mecanic, negustor, avocat sau fermier, adoptnd preceptele cre stine n cele mai elementare [216] ndatoriri ale vie tii, dect atunci cnd lucrezi ca misionar acreditat ntr-un cmp deschis. Este nevoie de t arie spiritual a pentru a aduce religia n atelierul sau biroul de afaceri, sn tind am anuntele vie tii de ecare zi s i ncheind ecare tranzac tie n acord cu standardul Cuvntului lui Dumnezeu. Dar aceasta este ceea ce Domnul cere de la noi. Apostolul Pavel privea trnd avia ca pe un p acat. El a nv a tat me ste sugul confec tion arii de corturi pn a n cele mai mici am anunte s i, n timpul lucr arii misionare, adesea a lucrat pentru a se sus tine pe sine s i pe al tii. Pavel nu privea timpul petrecut astfel ca ind irosit. n timp ce lucra, apostolul avea acces la o clas a de oameni la care n-ar putut ajunge altfel. El le-a ar atat tovar as ilor s ai c a ndemnarea n lucrul manual este un dar de la Dumnezeu. El i-a nv a tat c as i n truda de zi cu zi Dumnezeu trebuie s a e onorat. Minile sale trudite nu au diminuat deloc for ta apelurilor sale ca misionar cre stin. Dumnezeu prevede ca to ti s a e lucr atori. Un animal de povar a truditor este mai potrivit scopului pentru care a fost creat dect un om lene s. Dumnezeu este un lucr ator neobosit. ngerii sunt lucr atori, ei sunt reprezentan ti ai lui Dumnezeu pentru copiii oamenilor. Cei care privesc nainte imaginndu- si un cer al inactivit a tii vor dezam agi ti, pentru c a n organizarea de acolo nu este nici un loc pentru r aspl atirea lenii. Dar celor obosi ti s i mpov ara ti le este promis a odihna. Slujitorul credincios va cel ce va bine primit de la lucrul s au n bucuria lui Dumnezeu. El si va l asa armura cu bucurie s i va uita zgomotul b at aliei, n odihna glorioas a, preg atit a pentru cei ce vor birui prin crucea lui Hristos.Counsels to Parents, Teachers [217] and Students, 274-280.

Capitolul 67 Sem annd lng a ape


Domnul i cheam a pe cei ce formeaz a poporul S au s a lucreze n diferite domenii ale lucr arii misionare, s a semene lng a toate apele. Noi facem doar o mic a parte din lucrarea pe care El dore ste s a o aducem la ndeplinire printre vecinii s i prietenii no stri. Prin de cei s amabilitatea fa ta araci, bolnavi s i lipsi ti, putem ob tine o asupra lor, astfel ca adev inuen ta arul divin s a aib a acces la inimile lor. Nici o astfel de ocazie pentru servire nu trebuie s a e l asat a s a treac a nevaloricat a. Este cea mai nalt a lucrare misionar a pe care o putem face. Prezentarea adev arului cu dragoste s i simpatie, din cas a turile lui Hristos pentru discipolii n cas a, este n armonie cu nv a ta S ai, atunci cnd i-a trimis n prima lor c al atorie misionar a. Darul de a cnta Este nevoie de cei ce au darul de a cnta! Cntarea este unul dintre cele mai eciente c ai de a impresiona inimile cu privire la adev arul spiritual. Adesea prin cuvintele snte ale unui cntec, izvoarele r abd arii s i credin tei au fost scoase la iveal a. Membrii bisericii, b atrni s i tineri, ar trebui educa ti s a mearg as i s a vesteasc a lumii acest , ngerii lui Dumnezeu vor ultim mesaj. Dac a merg n umilin ta al aturi de ei, nv a tn-du-i cum s a- si nal te vocea n rug aciune sau n cntec s i cum s a vesteasc a mesajul Evangheliei pentru aceste vremuri. Tineri s i tinere, asuma ti-v a lucrarea la care Domnul v a cheam a. Hristos v a va nv a ta s a v a folosi ti talentele pentru un scop bun. Dac a primi ti inuen ta nvior atoare a Duhului Sfnt s i c auta ti s a-i nv a ta ti [218] s i pe al tii, min tile voastre vor mprosp atate s i ve ti n stare s a prezenta ti cuvinte noi s i pl acute pentru urechile voastre... Lucrarea misionar a medical a Lucrarea misionar a medical a prezint a multe ocazii de slujire. Necump atarea n mncare s i necunoa sterea legilor naturii provoac a 203

204

Solii c atre tineret

o mare parte din suferin ta care exist as i-L priveaz a pe Dumnezeu de slava ce I se cuvine. Din cauza e secului de a nega eul, mul ti dintre oamenii lui Dumnezeu nu sunt n stare s a ating a standardul nalt al spiritualit a tii pe care El l-a pus naintea lor. nv a ta ti-i pe oameni c a este mai bine s as tii cum s a previi dect s as tii cum s a tratezi o tori n boal a. Noi ar trebui s a m nv a ta telep ti, avertizndu-i pe to ti mpotriva ng aduin tei de sine. V aznd nenorocirea, diformitatea s i boala care au p atruns n lume ca rezultat al ignoran tei, cum ne putem sustrage de a ne face partea, de a-i lumina pe cei ne stiutori s i de a le u sura suferin ta? Deoarece c aile suetului au fost nchise de teama prejudec a tilor, cu privire la principiile s mul ti sunt n necuno stin ta an atoase ale vie tii. O slujire bun a poate nsemna s a-i nve ti pe oameni cum s a- si prepare o mncare s an atoas a. Aceast a parte a lucr arii este la fel de important a ca oricare alta. Ar trebui nin tate mai multe cursuri de g atit, iar mul ti ar trebui s a lucreze din cas a n cas a, dnd instruc tiuni n arta g atirii unei mnc ari s an atoase s i hr anitoare. Mul ti, mul ti vor salva ti de degenerare zic a, moral as i mental a prin inuen ta [219] reformei s an at a tii.The Review and Herald, 6 iunie, 1912.

Capitolul 68 Mai multe direc tii de slujire


de slujire Biserica este organizat a pentru slujire; s i ntr-o via ta pentru Hristos, leg atura cu biserica este un prim pas. Loialitatea de Hristos cere ndeplinirea cu credincio fa ta sie a ndatoririlor din biseric a. Aceasta este o parte important a a preg atirii individuale al St s i, ntr-o biseric a impregnat a cu stilul de via ta apnului, ea va conduce direct la eforturi pentru lumea din afar a. Sunt multe direc tii n care tinerii pot descoperi ocazii pentru o slujire folositoare. Education, 268, 269. ***** Fiecare are locul s au Fiecare si are locul s au n planul cel ve snic al cerului. Fiecare trebuie s a lucreze n colaborare cu Hristos pentru salvarea de suete. Dup a cum este sigur c a avem preg atit un loc n locuin tele cere sti, tot att de sigur este s i faptul c a aici pe p amnt avem hot art un loc anumit n care noi ar trebui s a lucr am pentru Dumnezeu.Christs Object Lessons, 326, 327. ***** Lucrarea Scolii de Sabat Domnul cheam a tinerii s i tinerele s a se narmeze pentru ntreaga ntr-o lucrare st via ta aruitoare la Scoala de Sabat... Domnul va avea tori n Scoala nv a ta de Sabat care vor face un serviciu din toat a inima, care- si vor dezvolta talentul exersnd s i mbun at a tind ceea ce [220] deja s-a ob tinut.Testimonies on Sabbath-School Work, 53.

205

206

Solii c atre tineret

Lucrarea Bibliei Ideea de a preda lec tii biblice este o idee n ascut a n cer s i deschide calea de a primi sute de tineri s i tinere n ogorul unei lucr ari importante, care altfel nu ar putut ndeplinit a. Biblia este desc atu sat a. Poate purtat a la u sa oric arui om s i adev a-rurile ei pot prezentate con stiin tei ec arui om. Sunt mul ti cei care la fel ca nobilii bereeni vor studia Scripturile zilnic pentru ei n si si, cnd adev arul le este prezentat, pentru a vedea dac a ceea ce li se spune este a sa. Hristos a spus: Cerceta ti Scripturile pentru ve c a socoti ti c a n ele ave ti via ta snic a, dar tocmai ele m arturisesc despre Mine. Isus, R ascump ar atorul lumii, i ndeamn a pe oameni nu doar s a citeasc a, ci s a cerceteze Scripturile. Aceasta este o s lucrare m area ta i important as i ne este ncredin tat a nou a. Dac ao ndeplinim, vom binecuvnta ti din bel sug, pentru c a ascultarea de porunca lui Hristos nu va r amne ner aspl atit a. El va ncorona cu dovezi speciale ale favorii Sale acest act de loialitate, dac a urm am lumina relevat a n Cuvntul S au.Testimonies on Sabbath-School Work, 29.30. ***** Lucrarea de colportaj Domnul i cheam a pe tinerii no stri s a lucreze ca evangheli sti s i colportori, s a mearg a din cas a n cas a, pentru a face lucrarea n acele locuri n care nu s-a auzit adev arul. El le vorbe ste tinerilor no stri, spunndu-le: Voi nu sunte ti ai vo stri, pentru c a a ti fost r ascump ara ti cu un pre t; de aceea prosl avi ti pe Dumnezeu n trupul s i duhul vostru, [221] care sunt ale lui Dumnezeu. Cei ce vor nainta lucrnd sub comanda lui Dumnezeu vor binecuvnta ti n m asur a bogat a.Testimonies for the Church 8:229. ***** Una dintre cele mai bune c ai prin care tinerii pot s a ob tin a siguran ta c a sunt potrivi ti pentru lucrarea de pastora tie este intrarea n colportaj. L asa ti-i s a mearg a n sate s i ora se n scopul de a face cunoscute c ar tile ce con tin adev arul pentru aceste timpuri. n

Mai multe direc tii de slujire

207

aceast a lucrare, ei vor g asi ocazia s a spun a cuvintele vie tii s i semin tele adev arului pe care le seam an a astfel vor nmuguri, dnd roade. ntlnindu-se cu oamenii s i prezentndu-le publica tiile noastre, ei pe care nu ar c vor c stiga o experien ta stigat-o predicnd... To ti cei care doresc o ocazie de a face lucrare misionar a adev arat as i se predau f ar a rezerve lui Dumnezeu vor g asi n lucrarea de colportaj ocazia de a vorbi despre multe lucruri cu privire la via ta ve snic a.Gospel Workers, 96. ***** nv a tnd Este nevoie de talentele cele mai bune ce se pot asigura pentru educarea s i modelarea min tii celor tineri s i pentru ndeplinirea cu succes a multor lucr ari ce se cer a ndeplinite de profesor n s colile bisericii... n special pentru copii, este nevoie de profesori calmi s i amabili, care s a manifeste dragoste s i r abdare, chiar pentru aceia care au cea mai mare nevoie de aceasta... Scolile bisericii noastre au nevoie de profesori care au nalte calit a ti morale, care sunt de ncredere, , care au tact s fundamenta ti n credin ta i r abdare s i care umbl a cu [222] rea. Dumnezeu s i se ab tin chiar s i de la o aparen ta ***** Afacerile Domnul dore ste s a aib a n slujba Sa oameni inteligen ti, oameni calica ti pentru diferite ramuri ale lucr arii. Este nevoie de oameni de afaceri care vor aplica principiile adev arului n toate tranzac tiile lor; iar talentele lor trebuie des avr site prin studiu minu tios s i preg atire serioas a. Dac a sunt oameni care au nevoie s a- si mbun at a teasc as i s a- si pun a n valoare aptitudinile n orice domeniu al lucr arii, ei sunt cei care vor folosi aceste aptitudini pentru a pune bazele mp ar a tiei m c lui Dumnezeu n lumea noastr a. Despre Daniel nv a ta a n orice tranzac tie de afaceri, atunci cnd a fost supus unei cercet ari atente, scrupuloase, a fost g asit f ar a nici o gre seal a. El a fost exemplul a ceea ce ar trebui s a e ecare om de afaceri. Istoria lui arat a ce

208

Solii c atre tineret

poate realiza un om care- si consacr a toat a puterea min tii, a oaselor, a mu schilor s i a inimii, a ntregii lui vie ti pentru slujirea lui Dumnezeu.Christs Object Lessons, 350, 351. ***** Lucrarea medical a Nu exist a nici un cmp misionar mai important dect cel ocupat de un medic credincios s i tem ator de Dumnezeu. Nu exist a nici un alt ogor n care un om s a poat a realiza mai mult bine sau n care s a c stige mai multe nestemate care vor str aluci n coroana bucuriei lui. El poate duce harul lui Hristos ca pe o mireasm a nvior atoare n toate [223] camerele bolnavilor n care intr a; el poate aduce adev aratul balsam vindec ator pentru suetul bolnav de p acat. El poate ndrepta privirea celui bolnav sau muribund spre Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra Sa p acatele lumii. El nu trebuie s a plece urechea la insinu ari care spun c a este periculos s a vorbe sti de interesele lor ve snice celor a este n pericol, ca nu cumva aceasta s c aror via ta a le fac a mai r au, pentru c a, n nou a cazuri din zece, cuno stin ta faptului c a exist a un Mntuitor care iart a p acatul i va face s a se simt a mai bine att mintal, ct s i zic. Isus poate limita puterea lui Satana. El este Medicul n care suetul bolnav de p acat trebuie s a se ncread a, pentru ca att bolile trupului, ct s i cele ale suetului s a-i e t am aduite. 57 448, 449 ***** Aproape n ecare biseric a se a a un num ar mare de membri care nu ascult a predicarea Cuvntului lui Dumnezeu sau care nu particip a la nici un serviciu religios. Dac a nu ajunge la ei astfel, Evanghelia trebuie s a e dus a n casele lor. Deseori, mplinirea nevoilor lor zice este singura cale prin care ei pot aborda ti. Inrmierele misionare c arora le pas a de suferin ta lor s i u sureaz a durerea s armanilor vor avea multe ocazii de a se ruga mpreun a cu ei, de a le citi din Cuvntul lui Dumnezeu s i de a le vorbi despre Mntuitorul. Ele se pot ruga cu s i pentru cei neajutora ti care nu au puterea de a- si controla poftele pe n vie care pasiunea le-a degradat. Pot aduce o raz a de speran ta tile celor nfrn ti s i descuraja ti. Dragostea lor neegoist a, manifestat a n

Mai multe direc tii de slujire

209

dezinteresate, va face mai u acte de bun avoin ta soar a suferin ta celor ce cred n iubirea lui Hristos.The Ministry of Healing, 144, 145. [224] Pastora tia Nu trebuie desconsiderat a lucrarea de slujitor al Evangheliei! Nimic din ce ntreprindem n-ar trebui s a conduc a la o atitudine care s a transmit a ideea c a lucrarea de pastora tie este o chestiune neimportant a. Nu este a sa. Cei care-i diminueaz a importan ta l desconsider a pe Hristos. Cea mai nalt a dintre toate lucr arile este pastora tia, n toate formele ei de manifestare, s i ar trebui subliniat naintea tinerilor faptul c a nu este lucrare mai binecuvntat a de Dumnezeu dect cea de predicare a Evangheliei. Nu-i mpiedica ti pe tinerii no stri s a intre n lucrare. Exist a pericolul ca, datorit a unor prezent ari entuziaste, unii s a e ntor si de la c ararea pe care Dumnezeu le-a cerut s a mearg a. Unii au fost ncuraja ti s a urmeze cursuri medicale, cnd de fapt ei ar trebui s a se preg ateasc a s a intre n lucrarea de predicare. Domnul cere ca mult mai mul ti slujitori s a lucreze n via Sa. S-au rostit cuvintele: nt ari ti avanposturile; pune ti santinele credincioase n ecare parte a lumii. Tinerilor, Dumnezeu v a cheam a, El cheam a o stiri ntregi, tineri m arinimo si, inteligen ti s i care au o profund a iubire pentru Hristos s i pentru adev ar. Testimonies for the Church 6:411. ***** Lucrarea n misiuni str aine Este nevoie de tineri. Dumnezeu i cheam a n cmpurile misionare. Fiind liberi de griji s i r aspunderi n compara tie cu al tii, ei sunt ntr-o situa tie mult mai avantajoas a pentru a se angaja n lucrare dect sunt aceia care trebuie s i s a se ngrijeasc a de instruirea lor, s i s a sus tin a o familie mare. Mai mult, tinerii se pot adapta mult mai [225] repede unui climat nou, unei societ a ti noi s i pot suporta mai bine , ei pot ajunge la greut a tile s i neajunsurile. Cu tact s i perseveren ta oameni acolo unde se g asesc ei.Testimonies for the Church 5:393. *****

210

Solii c atre tineret

Tinerii ar trebui s a capete o preg atire, devenind cunosc atori ai altor limbi, pentru ca Dumnezeu s a-i poat a folosi ca unelte, prin mijlocirea c arora s a comunice adev arul S au mntuitor s i celor din alte na tiuni. Ace sti tineri pot nv a ta alte limbi chiar s i atunci cnd sunt angaja ti n lucrarea pentru cei p ac ato si. Dac a si folosesc timpul cu economie, si pot cultiva mintea s i se pot preg ati pentru a nc a s i mai utili. Dac a tinerele care nu au purtat dect r aspunderi m arunte s-ar consacra lui Dumnezeu, ele s-ar putea calica pentru o mai mare utilitate, studiind s i deprinznd alte limbi. S-ar putea d arui lucr arii de traducere. Testimonies for the Church 3:204. ***** Slujirea tineretului Copiii pot lucr atori misionari accepta ti n c amin s i n biseric a. Dumnezeu dore ste ca ei s a e nv a ta ti c a n aceast a lume trebuie s a fac a o lucrare folositoare. Acas a, ei pot antrena ti s a fac a lucrare misionar a, care i va preg ati pentru sfere mai largi de utilitate. P arin ti, ajuta ti-v a copiii s a ndeplineasc a scopul pe care Dumnezeu l are [226] pentru ei.The Review and Herald, 8 decembrie, 1910.

Capitolul 69 O lucrare binevenit a


n harul s i dragostea Sa innit a, Dumnezeu ne-a dat lumin a din Cuvntul S au s i Hristos ne spune: F ar a plat a a ti primit, f ar a plat a s a da ti. L asa ti lumina pe care Dumnezeu v-a dat-o s a str aluceasc a pentru cei aa ti n ntuneric. F acnd aceasta, ngerii cere sti vor al aturi de voi, ajutndu-v a s a c stiga ti suete pentru Hristos... Dragi prieteni tineri, aminti ti-v a c a nu e necesar s a ti pastori angaja ti pentru a-I servi lui Dumnezeu. Sunt mai multe feluri de a lucra pentru Hristos. Poate c a niciodat a nu au fost puse mini omene sti peste voi pentru a v a hirotonisi, dar Dumnezeu v a poate face utili pentru lucrarea Sa. El poate lucra prin voi la salvarea suetelor. Dac a a ti nv a tat n s coala lui Hristos s a ti blnzi s i umili cu inima, El v a va da cuvinte ca s a vorbi ti despre El... Cum s a ne raport am la gre seli F a tot ce- ti st a n putere pentru a ajunge la des avr sire, dar nu gndi c a, pentru c a gre se sti, e sti exclus din serviciul lui Dumnezeu. rn El s tie din ce suntem f acu ti, si aduce aminte c a suntem ta a. Dac a vei folosi cu credincio sie talentele pe care Dumnezeu ti le-a dat, vei c stiga cuno stin ta ce te va face s a nu i mul tumit de tine. Vei vedea atunci nevoia de a te ndep arta de obiceiuri v at am atoare, deoarece, printr-un exemplu gre sit, i afectezi pe al tii. Lucreaz a cu h arnicie, mp art as ind s i altora adev arul care e att de pre tios pentru tine. Atunci cnd vor locuri de acoperit, vei auzi cuvintele: Suie-te aici. Po ti s ov ai n a r aspunde, dar naintnd n [227] vei aduce n lucrarea lui Dumnezeu un zel proasp credin ta at s i onest. Secretul de a c stiga suete poate nv a tat numai de la Marele tor. A nv a ta sa cum roua s i stropii de ploaie cad cu blnde te pe petalele care se ve stejesc, a sa trebuie s a cad a cuvintele noastre cu blnde te s i dragoste n suetele pe care c aut am s a le c stig am. Nu trebuie s a a stept am ca ocaziile s a vin a la noi, ci noi trebuie inimile noastre n rug s a le c aut am, n al tnd n permanen ta aciune, 211

212

Solii c atre tineret

ca Dumnezeu s a poat a s a ne ajute s a rostim cuvinte potrivite la timpul potrivit. Cnd se ive ste o ocazie, nu l asa ti ca vreo scuz a s a v a determine s-o neglija ti, pentru c a valoricarea ei poate nsemna salvarea unui suet de la moarte.The Youths Instructor, February 6, 1902. ***** Cea mai nalt a lucrare Lucrarea care ar trebui s a ne atrag a mai presus dect orice s i s a angajeze toate energiile suetului nostru este lucrarea de salvare a suetelor pentru care a murit Hristos. Face ti din aceasta cea mai important a lucrare a vie tii voastre. Face ti din ea lucrarea special a a vie tii voastre. Colabora ti cu Hristos n aceast a nobil as i m area ta lucrare s i deveni ti misionari acas as i n str ain atate. Fi ti gata s a lucra ti acas a sau n locuri ndep artate, cu clim a diferit a, pentru salvarea de suete. Lucra ti pentru Dumnezeu s i demonstra ti-v a credin ta n Mntuitorul, str aduindu-v a pentru al tii. O, dac a ar realmente converti ti, consacra ti lui Dumnezeu, tinerii s i b atrnii s i-ar asuma datoria care le revine s i ar lucra cnd li se prezint a ocazia, devenind mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu!The Youths Instructor, May 4, [228] 1893.

Capitolul 70 Credincio sia n lucrare


Cei care sunt necredincio si n cele mai m arunte lucruri vremel mai nice vor necredincio si s i n responsabilit a ti de o importan ta mare. Ei l vor jefui pe Dumnezeu s i vor e sua n ndeplinirea cerin telor Legii divine. Nu vor n telege c a talentele lor i apar tin lui Dumnezeu s i c a ar trebui s a e devota ti slujirii Lui. Aceia care nu fac altceva pentru cei care i-au angajat, dect strictul necesar s i nimic mai mult dect li s-a spus, de si s tiu c a prosperitatea n lucru depinde de ceva mai mult din partea lor, nu vor considera ti lucr atori credincio si. Sunt multe lucruri nespecicate care a steapt a s a e f acute, care sunt n directa responsabilitate a celui angajat. Astfel au loc pierderi s i sc ap ari care ar putut prevenite, dac a s-ar manifestat o aten tie s i o h arnicie scrupuloase s i dac a s-ar depus o munc a neegoist a, dac a principiile dragostei rev arsate asupra noastr a de Isus ar promovate n via ta celor care poart a Numele S au. ns a sunt mul ti angaja ti n lucrarea lui Dumnezeu care sunt cunoscu ti ca slujitori-spectatori. Necredincio sia este nregistrat a Cea mai dezgust atoare form a de egoism este cea care-l conduce pe lucr ator s a neglijeze valoricarea timpului, grija de a prospera, pentru c a nu este direct sub supravegherea direct a a st apnului. Dar asemenea lucr atori si imagineaz a c a neglijen tele lor nu sunt observate s i c a necredincio sia lor nu e nregistrat a? Dac a ochii lor ar deschi si, ei l-ar vedea pe Veghetor privindu-i s i notnd n c ar tile [229] din ceruri ntreaga lor nep asare. Celor care sunt necredincio si n lucrarea lui Dumnezeu le lipsesc principiile; motiva tiile lor nu provin dintr-un caracter care s a-i conduc a s a aleag a binele n orice mprejur ari. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie s a simt a tot timpul c a sunt sub supravegherea St apnului lor. El, care a v azut s arb atorile pline de sacrilegiu ale lui Bel sa tar, este prezent n toate institu tiile noastre, n departamentul de contabili213

214

Solii c atre tineret

mna tate al unui negustor, ntr-un atelier particular s i cu siguran ta Sa nsngerat a noteaz a neglijen ta voastr a, a sa cum a scris sentin ta ngrozitoare a regelui babilonian. Condamnarea lui Bel sa tar a fost scris a cu cuvinte de foc: Ai fost cnt arit s i g asit prea u sor; s i dac a nu v a ndeplini ti obliga tiile date de Dumnezeu, condamnarea voastr a va aceea si. Adev aratele motive n slujire Sunt mul ti care m arturisesc c a sunt cre stini, dar nu sunt uni ti cu Hristos. Via ta lor de zi cu zi, spiritul lor m arturisesc c a Hristos nu este n ei n adejdea slavei. Pe ei nu te po ti baza, nu sunt de ncredere. Ei sunt ner abd atori s a- si reduc a slujirea la un minim de efort, dar cu recompense maxime. Numele de slujitor se aplic a ec arui om, pentru c a suntem cu to tii slujitori s i ar bine s a vedem ce model alegem pentru aceasta. Este modelul necredincio siei sau al loialit a tii? Este o dispozi tie general a printre slujitori de a face ct de mult posibil? Sau e mai degrab a moda care predomin a, de a te strecura s i a sc apa de lucru ct de repede se poate s i de a ob tine salarii cu [230] un efort minim? Scopul lor nu este acela de a ct mai muncitori, , ci de a- ct mai serio si cu putin ta si primi remunera tia. Cei care de Hristos ar trebui s practic a slujirea fa ta a nu uite ndemnul apostolului Pavel: Robilor, asculta ti n toate lucrurile pe st apnii vo stri p amnte sti; nu numai cnd sunte ti sub ochii lor, ca cei ce caut a s a plac a oamenilor, ci cu cur a tie de inim a, ca unii care v a teme ti de Domnul. Orice face ti, s a face ti din toat a inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care s ti ti c a ve ti primi de la Domnul r asplata mo stenirii. Voi sluji ti Domnului Hristos. Cei care intr a n lucrare ca spectatori vor descoperi c a lucrarea lor nu poate suporta inspec tia oamenilor sau a ngerilor. Lucrul esen tial pentru o lucrare de succes este cuno stin ta de Dumnezeu, le va da principiile solide ale binelui, pentru c a aceast a cuno stin ta va conferi un spirit nobil, neegoist, la fel ca al Mntuitorului c aruia i servim. Credincio sia, economia, purtarea de grij a, perfec tiunea ar trebui s a caracterizeze ntreaga noastr a lucrare, oriunde ne-am aa, n buc at arie sau n atelier, ntr-un birou al unei publica tii, n domeniul sanitar, n colegiu sau oriunde suntem angaja ti n ogorul

Credincio sia n lucrare

215

Domnului. Cel care este credincios n lucrurile mici este credincios s i n cele mari; cine este nedrept n lucrurile mici va s i n cele [231] mari.The Review and Herald, 22 septembrie, 1891.

216

Solii c atre tineret

Sec tiunea 7 S an atate s i ecien ta

[232] De vreme ce mintea s i suetul se exprim a prin intermediul trupului, att vigoarea mintal a, ct s i cea spiritual a sunt dependente n mare m asur a de t aria s i activitatea zic a; tot ceea ce face bine s an at a tii zice promoveaz as i dezvoltarea unei min ti puternice s i a unui caracter echilibrat. F ar a s an atate, nimeni nu poate n telege clar s i nici nu- si poate ndeplini n totalitate obliga tiile fa ta de sine, fa ta de semenii s ai s i fa ta de Creatorul s au. De aceea, s an atatea ar trebui supravegheat a la fel de atent ca s i caracterul. La baza oric arui efort educa tional, ar trebui s a se ae cunoa sterea ziologiei s i a igienei. Education, 195.

[233]

Capitolul 71 Stiin ta de a tr ai
Ce poate f acut pentru a sta n calea bolii s i a crimei, care conduc rasa noastr a la ruin as i la moarte? Cauza cea mai mare a r aului trebuie g asit a n ng aduin ta cu privire la poft as i pasiune, a sa c a prima s i cea mai mare lucrare de reform a trebuie s a e nv a tarea s i practicarea lec tiilor de cump atare s i autocontrol. Pentru a produce o schimbare permanent a n mai bine n societate, educa tia maselor trebuie nceput a de timpuriu. Obiceiurile formate n copil arie s i tinere te, gusturile dobndite, autocontrolul c stigat, principiile inoculate din leag an vor determina cu siguran ta viitorul unui om. Crima s i corup tia cauzate de necump atare s i o sl abire a moralei pot prevenite printr-o instruire potrivit a a tinerilor. S an atate s i autocontrol

Unul dintre cele mai bune ajutoare pe care le au tinerii n cl adirea unui caracter nobil s i pur, n nt arirea lor de a- si controla apetitul s i de a- si nfrna excesele este o s an atate zic a solid a. Si pe de alt a parte, aceste obiceiuri ferme ale autocontrolului sunt esen tiale n men tinerea s an at a tii. ca b Este de cea mai mare importan ta arba tii s i femeile s a e instrui ti n s tiin ta privitoare la via ta omeneasc as i n cele mai bune mijloace ale p astr arii s i dobndirii s an at a tii. Este timpul, n special pentru tineri, s a acumuleze un stoc de cuno stin te, pe care s a le [234] practice zilnic. Este timpul ca tinerii s a capete obiceiuri bune, s a le corecteze pe cele rele deja dobndite, s a c stige s i s a men tin a puterea autocontrolului, s a- si fac a un plan s i s a se obi snuiasc a cu practica, , raportndu-se la voin cu ordonarea tuturor faptelor n via ta ta lui Dumnezeu s i la binele semenilor lor... Isus nu ignor a necesit a tile organismului. El a respectat condi tia zic a a omului s i a venit pentru a-i vindeca de boal as i pentru a restabili facult a tile care se pierduser a prin aceasta...

218

S tiin ta de a tr ai

219

Via ta o responsabilitate Tinerilor ar trebui s a li se arate c a nu au libertatea de a face ce vor cu via ta lor. Acum li se acord a ncredere, dar ncet, ncet va veni ziua n care vor da socoteal a. Dumnezeu nu-i va considera darurile Sale pre nevinova ti pentru c a au tratat cu u surin ta tioase; R ascump ar atorul lumii a pl atit un pre t innit pentru ei, iar vie tile s i talentele lor i apar tin; s i n nal ei vor judeca ti cu privire la credincio sia sau necredincio sia n administrarea capitalului pe care Dumnezeu l-a ncredin tat grijii lor. Ei ar trebui nv a ta ti c a cu ct este mai mare nzestrarea lor cu mijloace s i posibilit a ti, cu att mai mare greutate apas a responsabilitatea lucr arii lui Dumnezeu pe umerii lor s i cu att li se va cere mai mult. Dac a sunt f acu ti s a simt a care sunt de Creator s responsabilit a tile lor fa ta i ncrederea important a ce li s-a acordat n propriile lor vie ti, tinerii vor ezita s a se arunce n vltoarea tori n pl acerilor s i a crimei, care nghite att de mul ti tineri promi ta [235] aceste timpuri.The Review and Herald, 12 decembrie, 1881.

Capitolul 72 P astrarea s an at a tii


S an atatea este o binecuvntare c areia pu tini i apreciaz a valoarea s i totu si de ea depinde mult ecien ta puterilor noastre mintale s i zice. Impulsurile s i pasiunile noastre si au locul n corp s i el trebuie p astrat n cea mai bun a condi tie zic as i sub cea mai spiritual a , pentru ca talentele noastre s inuen ta a poat a utilizate pentru cel mai nalt scop. Orice mic soreaz a puterea spiritual a sl abe ste mintea s i o face mai pu tin capabil a de a distinge ntre bine s i r au. Folosirea gre sit a a puterilor noastre zice scurteaz a timpul n care vie tile noastre pot folosite pentru gloria lui Dumnezeu s i ne face nepotrivi ti pentru a ndeplini lucrarea pe care Dumnezeu ne-a ncredin tat-o. Permi tndu-ne s a ne form am obiceiuri rele, stnd treji pn a noaptea trziu, ng aduindu-ne apetitul n dauna s an at a tii, noi a sez am temelia pentru sl abiciune... Cei care- si scurteaz a astfel via ta s i se descalic a pentru slu de jire, prin nerespectarea legilor naturii, sunt vinova ti de jaf fa ta Dumnezeu. Si, de asemenea, si jefuiesc s i semenii. Ocazia de a-i binecuvnta pe al tii, lucrare pentru care Dumnezeu i-a trimis n lume, a fost scurtat a, prin propriul lor curs al ac tiunii. Si n-au f acut nici m acar ce ar putut s a fac a ntr-o perioad a mai scurt a de timp. Dumnezeu ne va considera vinova ti cnd, prin obiceiurile noastre v at am atoare, priv am astfel lumea de bine.The Review and Herald, [236] 20 iunie, 1912.

220

Capitolul 73 Sn tenia s an at a tii


Satana vine la om cu ispitele sale ca un nger de lumin a, a sa cum a venit s i la Hristos. El a lucrat pentru a-i sl abi omului condi tia zic a s i psihic a, pentru a-l putea birui cu tenta tiile sale s i apoi s a triumfe peste ruina lui. Si a avut succes n a-l tenta pe om s a e ng aduitor cu apetitul s au, f ar aa tine cont de rezultat. El s tie bine c a omului i de Dumnezeu s este imposibil s a- si ndeplineasc a obliga tiile fa ta i de urma fa ta sii s ai, atta vreme ct el altereaz a facult a tile cu care l-a nzestrat Dumnezeu. Creierul este sediul central al corpului. Dac a facult a tile sale perceptive devin amor tite prin necump atare de orice fel, lucrurile eterne nu mai sunt distinse. Rela tia dintre s an atate s i cl adirea caracterului Dumnezeu nu-i permite omului s a ncalce legile in tei sale. Dar oamenii, prin cedarea n fa ta ispitelor lui Satana n ce prive ste necum-p atarea, aduc cele mai nalte calit a ti n subordonarea poftelor s i pasiunilor animalice. Cnd acestea c stig a teren, omul, care a fost creat pu tin mai prejos dect ngerii, cu facult a ti potrivite pentru cea mai nalt a cultivare, cedeaz a, prednd controlul lui Satana. El c stig a u sor accesul la cei care sunt robi ti apetitului. Prin necump atare, unii sacric a o jum atate, iar al tii dou a treimi din puterile lor zice, mintale s i morale s i devin ni ste juc arii pentru du sman. Cei ce vor avea mintea clar a pentru a discerne n sel aciunile lui [237] Satana trebuie s a- si controleze poftele zice prin ra tiune s i con sti . Activitatea moral in ta a viguroas a a unor puteri mai nalte ale min tii este esen tial a pentru perfectarea unui caracter cre stin. Iar t aria sau sl abiciunea min tii are foarte mult de a face cu utilitarea noastr a n aceast a lume s i cu salvarea noastr a nal a. Ignoran ta care domin a cu privire la Legea lui Dumnezeu n natura noastr a zic a este toare deplorabil a. Incapacitatea zic a ncepe s a capete o nfrico sa extindere. P acatul este f acut atractiv prin nv aluirea n lumina pe care Satana o arunc a peste el s i el este mul tumit atunci cnd poate 221

222

Solii c atre tineret

tine lumea cre stin a, cu obiceiurile ei zilnice, sub tirania tradi tiei, asemenea p agnilor, permi tnd poftelor s a o guverneze. Necump atarea degradeaz a au puterile morale Dac a b arba ti s i femei dota ti cu inteligen ta amor tite din cauza unei necump at ari de orice fel, ei sunt, n multe dintre obiceiurile lor, cu pu tin mai eleva ti dect p agnii. Satana i ndep arteaz a constant pe oameni de la lumina salvatoare c atre obiceiuri s i mod a, f ar a ca ei s a tin a seama de s an atatea lor zic a, mintal as i moral a. Marele du sman s tie c a, dac a pofta s i pasiunea predomin a, s an atatea corpului s i t aria intelectului sunt sacricate pe altarul mul tumirii de sine s i omul este adus cu repeziciune la ruin a. Dac a un intelect luminat tine friele, controlnd pornirile de puterile instinctuale, animalice, tinndu-le n subordonare fa ta morale, Satana s tie foarte bine c a puterea sa de a-l birui cu ispite [238] este foarte mic a... O mare parte dintre cre stini nu au nici un drept s a poarte acest nume! Prin obiceiurile s i extravagan tele lor, prin modul general n care oamenii si trateaz a propriile corpuri, ei ncalc a legile zice s i pe care l-au ales, ei culeg standardele Bibliei. Prin modul de via ta zic suferin ta as i sl abiciune mintal as i moral a.The Review and Herald, 8 septembrie, 1874. ***** A- ti propriul st apn o datorie Corpul trebuie adus n subordonare. Puterile mai nalte ale in tei sunt cele ce trebuie s a conduc a. Pasiunile trebuie controlate de , care la rndul ei trebuie s voin ta a e sub controlul lui Dumnezeu. Puterea mp ar ateasc a a ra tiunii, sn tit a de harul divin, trebuie s a poarte controlul n vie tile noastre. Cererile lui Dumnezeu trebuie aduse n fa ta con stiin tei. B arba ti s i femei trebuie con stientiza ti de datoria st apnirii de sine, a nevoii de puritate, de eliberare de orice poft a dec azut as i de orice obicei murdar. Ei trebuie s a e p atrun si de faptul c a toate puterile min tii s i corpului sunt d aruite de Dumnezeu s i trebuie conservate n cea mai

Sn tenia s an at a tii

223

bun a condi tie posibil a pentru slujirea Sa.The Ministry of Healing, [239] 130.

Capitolul 74 O educa tie echilibrat a


Timpul petrecut pentru exerci tiu zic nu este pierdut. Studentul st care n permanen ta a aplecat asupra c ar tilor sale s i nu face dect pu tin exerci tiu n aer liber, si face un deserviciu. Un program de exerci tii propor tionat pentru diferite membre s i abilit a ti ale corpului este esen tial pentru ca sarcinile ec aruia s a e ndeplinite la poten tial solicitat, iar restul maxim. Atunci cnd creierul este n permanen ta este l asat n inactivitate, are loc o pierdere a t ariei zice s i mintale. Puterile zice sunt private de un tonus s an atos, mintea si pierde prospe timea s i vigoarea, iar rezultatul este o excitare bolnavicioas a. Pentru ca b arba tii s i femeile s a aib a min ti echilibrate, toate puterile in tei ar trebui solicitate pentru a folosite s i a se dezvolta. n aceast a lume, sunt mul ti care nu au dect o perspectiv a trunchiat a, deoarece s i-au cultivat doar un anume aspect al abilit a tilor, n timp ce altele se pipernicesc din cauza inactivit a tii. Educa tia multor tineri este un e sec. Ei se suprasolicit a studiind, n timp ce neglijeaz a ceea ce tine de via ta practic a. Pentru ca echilibrul min tii s a poat a men tinut, ar trebui ca un progam de munc a zic a bine pus la punct s a e continuat cu munca intelectual a, pentru a putea benecia de o dezvoltare armonioas a a tuturor facult a tilor.Counsels to Parents, [240] Teachers and Students, 295, 296.

224

Capitolul 75 Educa tia ob tinut a pe seama s an at a tii


studiilor s Unii studen ti si dedic a ntreaga lor in ta i si concentreaz a mintea asupra scopului de a ob tine o educa tie. Ei si pun la lucru creierul, dar permit puterilor zice s a r amn a inactive. Astfel, creierul este suprasolicitat s i mu schii sl abesc pentru c a nu sunt pu si la lucru. Cnd ace sti studen ti absolv a, este clar c a au ob tinut educa tia pe cheltuiala vie tii lor. Ei au studiat zi s i noapte, an dup a an, solicitndu- si permanent mintea, n timp ce neglijeaz a s a- si exerseze sucient mu schii... Tinerele se dedic a frecvent studiului, neglijnd alte ramuri ale educa tiei, chiar mai importante pentru via ta practic a dect studiul c ar tilor. Si adesea, dup a ce au ob tinut educa tia, sunt totu si nepreg atite . Ele s pentru via ta i-au neglijat s an atatea r amnnd prea mult n spatele u silor nchise, privndu-se de aerul pur al cerului s i de lumina soarelui, d aruite de Dumnezeu. Aceste tinere ar putut ie si din s coal a s an atoase, combinnd studiul cu munca de ntre tinere a casei s i exerci tiile n aer liber. S an atatea este o comoar a nepre tuit a. Este cea mai mare avere pe care o pot avea muritorii. Bog a tia, onoarea sau nv a tatura sunt cump arate la un pre t prea mare, dac a aceasta va nsemna pierderea s an at a tii. Nici una dintre aceste realiz ari nu poate garanta fericirea, dac a lipse ste s an atatea. Counsels to Parents, Teachers and [241] Students, 285, 286.

225

Capitolul 76 nsemnul noble tei


n timpul celor trei ani de preg atire, Daniel s i tovar as ii lui s i-au , loialitatea fa de Dumnep astrat obiceiurile privitoare la abstinen ta ta de puterea Lui. Cnd a venit momentul zeu s i o constant a dependen ta ca abilit a tile s i realiz arile lor s a e testate de c atre rege, au fost examina ti mpreun a cu al ti candida ti pentru slujirea regatului. Dar ntre to ti tinerii aceia nu s-a g asit nici unul ca Daniel, Hanania, Mi sael s i Azaria. n telegerea, priceperea lor ascu tit a, limbajul lor precis s i ales, cuno stin tele lor bogate m arturiseau despre o t arie s i o vigoare a puterii lor mintale f ar a egal. Astfel au stat ei naintea regelui; s i n toate lucrurile care cereau n telepciune s i pricepere s i despre care i ntreba mp aratul, i g asea de zece ori mai destoinici dect to ti vr ajitorii s i cititorii n stele, care erau n toat a mp ar a tia sa. Dumnezeu onoreaz a ntotdeauna pe cei drep ti. Cei mai promi ta rile supuse n cursul cuceririlor au fost aduna tori tineri din toate ta ti n Babilon s i totu si, printre to ti ace stia, tinerii evrei nu aveau rivali. Statura dreapt a, pasul ferm s i elastic, nf a ti sarea senin a, sim turile netulburate, respira tia nentinat a de aburii alcoolului; toate acestea erau nsemnul noble tei cu care natura i onoreaz a pe cei ce se supun legilor sale. Efectul obiceiurilor zice asupra min tii Am face bine s a chibzuim asupra lec tiei care ne-a fost prezentat a. [242] O respectare strict a a cererilor Bibliei va o binecuvntare att pentru corp, ct s i pentru suet. Roadele Duhului nu sunt numai dragostea, bucuria s i pacea, ci s i cump atarea. Mai suntem ndemna ti s a nu ne png arim trupurile, pentru c a ele sunt templele Duhului Sfnt. Captivii evrei erau oameni cu acelea si pasiuni ca s i noi. Dar, chiar s i sub inuen tele seduc atoare ale luxoasei cur ti a Babilonului, ei au r amas fermi. Tinerii de ast azi sunt nconjura ti de tenta tiile ng aduin tei cu privire la sine. n special n marile noastre ora se, 226

nsemnul noble tei

227

ecare form a de manifestare a pl acerilor senzuale este f acut a s a par a pl acut as i u soar a. Cei care, asemenea lui Daniel refuz a s a se mnjeasc a vor strnge r asplata unor obiceiuri cump atate. Cu vitalitatea lor zic as i puterea crescut a de a rezista, ei au un depozit , atunci cnd este nevoie. n banc a la care pot apela n caz de urgen ta Obiceiurile zice bune promoveaz a o superioritate mintal a. Puterea intelectual a, robuste tea zic as i lungimea vie tii depind de aceste legi de neschimbat. Dumnezeu nu va interveni pentru a-i mpiedica pe oameni s a ncalce cerin tele naturii. Cel care se lupt a pentru des avr sire trebuie s a e cump atat n toate lucrurile. Claritatea min tii lui Daniel s i fermitatea n ndeplinirea scopului s au, puterea lui de a dobndi cuno stin te s i de a rezista ispitelor s-au datorat ntr-o mare m asur a simplit a tii dietei sale, legate de via ta sa de rug aciune. F auritori ai propriului destin Este mult adev ar n zicala: Fiecare om este f auritorul propriului s au noroc. n timp ce p arin tii sunt responsabili de amprenta caracterului, precum s i de educa tia s i preg atirea ilor s i icelor lor, este ns a adev arat c a pozi tia s i abilitatea noastr a n lume depind ntr-o [243] mai mare m asur a de propriul nostru curs al ac tiunii. Daniel s i tovar as ii lui au beneciat de o educa tie s i o preg atire corecte n primii ani ai vie tii, dar numai aceste avantaje nu i-ar putut face s a ajung a acolo unde au ajuns. A venit s i timpul cnd a trebuit ca ei s a hot arasc a singuri n dreptul lor cnd viitorul lor era la ndemna lor. Atunci ei au decis s a r amn a n adev ar, de partea lec tiilor pe care le primiser a n copil arie. Teama de Dumnezeu, care este nceputul n telepciunii, a fost temelia m are tiei lor. Istoria lui Daniel s i a tinerilor s ai tovar as i a fost nregistrat a pe paginile Cuvntului inspirat pentru binele tinerilor de peste vea de principiile cump curi. Prin nregistrarea loialit a tii lor fa ta at arii, Dumnezeu le vorbe ste ast azi tinerilor, b aie ti s i fete, implorndu-i s a adune razele pre tioase ale luminii pe care El a dat-o cre stinilor de cu privire la cump atare s i s a se plaseze ntr-o rela tie corect a fa ta legile s an at a tii.

228

Solii c atre tineret

Cump atarea r aspl atit a din bel sug Acum este nevoie de oameni care, ca Daniel, s a ndr azneasc a s i s a ac tioneze. n lumea de azi lipsesc o inim a curat as i o mn a puternic as i f ar a team a. Dumnezeu a prev azut ca omul s a se poat a dezvolta constant, atingnd zilnic o treapt a mai nalt a pe scara des avr sirii. El ne va ajuta, dac a noi c aut am s a-i ajut am pe al tii. Speran ta noastr a de fericire, att n aceast a lume ct s i n cea viitoare, depinde de valoricarea la maximum a primeia. La ecare pas ar trebui s a m preveni ti, preg ati ti mpotriva primei ced ari n fa ta necump at arii. Dragi tineri, Dumnezeu v a cheam a s a face ti o lucrare pe care, [244] prin harul S au, o pute ti aduce la ndeplinire. Aduce ti trupurile voastre ca o jertf a vie, sfnt a, pl acut a lui Dumnezeu: aceasta va din partea voastr a o slujb a duhovniceasc a. R amne ti mai departe n deplin atatea umanit a tii voastre date de Dumnezeu. Ar ata ti o cur a tie a gusturilor, poftei s i obiceiurilor care s a suporte o compara tie cu Daniel. Dumnezeu v a va r aspl ati cu nervi lini sti ti, o minte clar a, o judecat a f ar a egal s i sim turi ascu tite. Acei tineri de azi, ale c aror principii sunt ferme s i de neclintit, vor binecuvnta ti cu s an atatea trupului, a min tii s i a suetului.The Youths Instructor, July 9, 1903. Religia s i s an atatea Frica de Domnul este nceputul n telepciunii. Cnd oamenii cu obiceiuri rele s i practici p ac atoase se supun puterii divine a adev arului, p atrunderea Cuvntului lui Dumnezeu d a lumin as i pricepere celui ne stiutor. Aceasta este o aplicare a adev arului pentru inim a; s i puterea moral a, care p area c a este paralizat a, se treze ste. Primitorul mai puternic este st apnit de o inteligen ta as i mai clar a dect nainte. El a pironit suetul lui de Stnca cea ve snic a. S an atatea se mbun at a te ste exact n m asura ncrederii lui n Hristos. n felul acesta, religia s i legile s an at a tii merg mn a n mn a.Testimonies for the [245] Church 4:553, 554.

Sec tiunea 8 Via ta devo tional a

[246] Spiritul cel Sfnt s i sf atuitor al lui Dumnezeu se g ase ste n Cuvntul S au. O lumin a, o nou as i pre tioas a lumin a str aluce ste de pe paginile Sale. Acolo este descoperit adev arul, iar cuvintele s i propozi tiile sunt potrivite s i luminoase pentru ecare ocazie n care Dumnezeu vorbe ste suetului. Duhului lui Dumnezeu i face pl acere s a le vorbeasc a tinerilor s i s a le descopere comorile s i frumuse tile Cuvntului lui Dumnezeu. F ag aduin tele rostite de Marele nv a ta tor vor captiva sim ta mintele s i vor nzestra suetul cu o putere spiritual a de natur a divin a. S i n mintea mbog a tit a astfel se va dezvolta o familiarizare cu lucrurile duhovnice sti, care va ca o barier a n calea ispitei. Christs Object Lessons, 132.

[247]

Capitolul 77 Rug aciunea, fort area ta noastr a


pentru tiPrintre pericolele acestor ultime zile, unica siguran ta neri sunt vegherea crescnd as i rug aciunea. Tn arul care- si g ase ste bucuria n citirea Cuvntului lui Dumnezeu s i n ora de rug aciune va constant nviorat de stropii din fntna vie tii. El va atinge un nalt nivel al des a-vr sirii morale s i o dezvoltare a gndirii, pe care al tii nu le pot concepe. Comuniunea cu Dumnezeu ncurajeaz a gnduri bune, aspira tii nobile, percep tii clare ale adev arului s i scopuri nalte conform c arora s a ac tionezi. Cei care au o astfel de rela tie cu Dumnezeu sunt recunoscu ti de El ca i s i ice. Ei ajung n mod constant mai sus s i mereu mai sus, ob tinnd o viziune clar a asupra lui Dumnezeu s i a ve sniciei, pn a cnd Domnul i face canale ale luminii s i n telepciunii pentru lume. Cum s a te rogi

Rug aciunea nu e n teleas a a sa cum ar trebui. Rug aciunile noastre nu sunt f acute pentru a-L informa pe Dumnezeu cu privire la ceea ce El nu s tie. Domnul este la curent cu secretele ec arui suet. Rug aciunile noastre nu trebuie s a e lungi s i zgomotoase. Dumnezeu cite ste s i gndurile ascunse. Noi putem s a ne rug am n secret iar El, care ne vede, s i acolo, n c am aru ta noastr a tainic a, ne va auzi s i ne va r aspunde deschis. Rug aciunile care sunt adresate lui Dumnezeu pentru a-I spune de toate nenorocirile noastre, cnd nu ne sim tim deloc nenoroci ti, sunt rug aciuni ipocrite. Domnul prive ste spre rug aciunea plin a de a unui suet zdrobit. C [248] c ain ta aci a sa vorbe ste Cel Prea nalt, a c arui este ve locuin ta snic as i al c arui nume este sfnt. Eu locuiesc n locuri nalte s i n sn tenie; dar sunt cu omul zdrobit s i smerit, ca s a nviorez duhurile smerite s i s a mb arb atez inimile zdrobite. Scopul rug aciunii nu este de a produce vreo schimbare n Dumnezeu, ci de a ne aduce n armonie cu El. Ea nu nlocuie ste responsabilitatea s i datoria noastr a. Rug aciunea, orict de des s i de st aruitor ar 230

Rug aciunea, fort area ta noastr a

231

f acut a, nu va niciodat a acceptat a de Dumnezeu n locul zecimii. de Dumnezeu... Rug aciunea nu ne va pl ati datoriile fa ta Rug aciunea aduce putere T aria dobndit a prin rug aciune c atre Dumnezeu ne va preg ati pentru ndatoririle zilnice. Ispitele, c arora zilnic le suntem expu si, fac din rug aciune o necesitate. Pentru a putea tinu ti de puterea lui , gndurile ar trebui s Dumnezeu prin credin ta a e permanent n al tate ntr-o rug a-ciune t acut a. Cnd suntem mpresura ti s i asalta ti de inuen te ce intentioneaz a s a ne conduc a departe de Dumnezeu, cererile noastre pentru ajutor s i putere trebuie s a e neobosite. Dac a nu este a sa, nu vom reu si niciodat a s a avem succes n a ne ngenunchea mndria s i a birui puterea ispitei de a indulgen ti cu noi, tinndu-ne astfel departe de Mntuitorul. Lumina adev arului, sn tind via ta, va descoperi celui ce o prime ste pasiunile p ac atoase ale suetului care n azuiesc s a-l st ap-neasc a, ceea ce face necesar pentru el s a- si ntind a la maximum ecare nerv s i s a- si exercite toate puterile pentru a-i rezista lui Satana; aceast a cucerire putnd s-o ob tin a prin meritele [249] lui Hristos.The Youths Instructor, August 18, 1898.

Capitolul 78 Puterea rug aciunii


Pe munte cu Dumnezeu, Moise a v azut modelul acelei cl adiri minunate care urma s a e locul statornic al slavei Sale. Pe munte cu Dumnezeu locul secret de comunicare este locul n care noi putem contempla idealul S au glorios pentru umanitate. Astfel, vom n stare s a ne model am zidirea caracterului pentru a putea ndeplinit a promisiunea. Voi locui n ei s i voi umbla cu ei; voi Dumnezeul lor s i, ei vor poporul Meu. n timp ce suntem angaja ti n lucrarea noastr a zilnic a, ar trebui m suetul c s a ne n al ta atre cer n rug aciune. Aceste cereri t acute se ca fumul de t nal ta amie naintea tronului harului s i du smanul este dejucat s i redus la t acere. Cre stinii a c aror inim a st a astfel naintea lui Dumnezeu nu pot birui ti. Nici o lozoe a r aului nu le poate distruge pacea. Toate f ag aduin tele din Cuvntul lui Dumnezeu, toat a puterea harului divin, toate resursele lui Iehova sunt promise pentru asigurarea mntuirii lor. Astfel s-a ntmplat cnd Enoh a umblat cu Dumnezeu. Dumnezeu a fost cu el, un ajutor prezent n ecare moment n care a fost nevoie... n leg atur a cu innitul Rug aciunea este respira tia suetului. Este secretul puterii spirituale. Nici un alt instrument al harului nu o poate substitui s i s an atatea suetului s a e totu si p astrat a. Rug aciunea aduce inima ntr-o comuniune strns as i imediat a cu Izvorul vie tii s i nt are ste vigoarea s i tonusul experien tei religioase. A neglija exerci tiul rug aciunii sau [250] a ne ruga sporadic, din cnd n cnd, atunci cnd ne convine, nseamn a a pierde leg atura cu Dumnezeu. Facult a tile spirituale si pierd vitalitatea, experien ta religioas a va lipsit a de s an atate s i vigoare... , c Este un lucru minunat c a ne putem ruga cu ecien ta a noi, muritorii nevrednici s i supu si gre selii, avem puterea de a ne prezenta inimile lui Dumnezeu. Ce putere mai mare ca aceasta s i-ar putea dori 232

Puterea rug aciunii

233

omul, dect s a e unit cu Dumnezeul innit? Omul slab s i p ac atos u. Putem pronun are privilegiul de a vorbi cu Creatorul a ta cuvinte care vor atinge tronul St apnului universului. Putem vorbi cu Isus mergnd pe cale, iar El ne spune: Eu sunt la dreapta ta. Fiecare rug aciune sincer a prime ste r aspuns Putem conversa cu Dumnezeu n inimile noastre; putem merge n tov ar as ie cu Hristos. Cnd suntem prin si n munca noastr a zilnic a, putem s a rostim n s oapt a dorin tele inimii noastre, care nu pot auzite de nici o ureche omeneasc a, iar acest cuvnt nu va muri n t acere s i nici nu va se va pierde. Nimic nu va putea n abu si dorin ta suetului. Ea se va ridica peste larma din strad a, peste zgomotul ma sinilor. Dumnezeu este Cel c aruia i vorbim s i rug aciunea noastr a este auzit a. , n Cere ti atunci; cere ti s i ve ti primi. Cere ti umilin ta telepciune, . Pentru ecare rug curaj s i o cre stere n credin ta aciune sincer a, va exista un r aspuns. S-ar putea s a nu vin a exact cnd a ti dori sau la momentul pe care-l a stepta ti, dar va veni n forma s i la momentul care v a va satisface cel mai bine nevoile. Rug aciunile pe care le n al ta ti n singur atate, n oboseal as i n ncerc ari, vor primi r aspuns de la Dumnezeu nu ntotdeauna corespunz ator a stept arilor voastre, [251] dar ntotdeauna spre binele vostru.Gospel Workers, 254-258.

Capitolul 79 Atitudinea noastr a n rug aciune


Att n nchinarea public a, ct s i n cea particular a, e privilegiul nostru s a ne plec am pe genunchi naintea Domnului, cnd i prezent am cererile noastre. Isus, exemplul nostru, a ngenuncheat s i S-a rugat. Pavel declar a: mi plec genunchii naintea Tat alui Domnului nostru Isus Hristos. M arturisind naintea lui Dumnezeu p acatele lui Israel, Ezra a ngenuncheat. Daniel de trei ori pe zi ngenunchea, se ruga s i l auda pe Dumnezeul lui. mnAdev arata venerare a lui Dumnezeu este inspirat a de sim ta tul innitei Sale m are tii s i al prezen tei Sale. Fiecare inim a ar trebui s a e profund impresionat a cu acest sentiment despre Cel Nev azut. Ora s i locul de rug aciune sunt snte, pentru c a Dumnezeu este acolo; s i, dac a respectul se manifest a n atitudine s i comportament, sentimentul care-l inspir a va aprofundat. Numele Lui este sfnt s i nfrico sat, declar a psalmistul. ngerii si acoper a fa ta cnd rostesc acest nume. Cu ct mai mult respect ar trebui s a e pe buzele noastre, care suntem c azu ti s i p ac ato si! Ce bine ar dac a b atrnii s i tinerii ar medita asupra acelor cuvinte din Scriptur a care arat a cum ar trebui p azite s i respectate locurile marcate de prezen ta special a a lui Dumnezeu! Scoate- ti mintea din picioare, i-a poruncit El lui Moise, n fa nc al ta ta tu sului arznd, c aci locul pe care calci este sfnt. Iacov, dup a ce a avut viziunea cu ngerii, a exclamat: Cu adev arat Domnul este n locul [252] acesta s i eu n-am s tiut...Gospel Workers, 178, 179.

234

s Capitolul 80 Credin ta i rug aciune


a caracterului poate Prin credin ta n Hristos, orice decien ta reparat a, ecare ntinare cur a tit a, orice gre seal a corectat a, orice lucru n care excel am dezvoltat. Voi ave ti totul deplin n El. Rug aciunea s i credin ta sunt strns legate s i trebuie s a e studiate divin pe mpreun a. n rug aciunea credin tei exist aos tiin ta a; o s tiin ta care trebuie s-o n teleag a orice om care vrea s a fac a din via ta sa un succes. Hristos spune: De aceea v a spun c a orice lucru ve ti cere, cnd v a ruga ti, s a cre ti c a l-a ti s i primit s i-l ve ti avea. El face clar faptul c a cererile noastre trebuie s a e n conformitate cu voin ta lui Dumnezeu; noi trebuie s a cerem lucrurile pe care El ni le-a promis s i, orice am primi, trebuie s a folosim pentru a ndeplini voin ta Sa. Dac a aceste condi tii sunt ndeplinite, promisiunea va ndeplinit a. Putem cere iertarea p acatelor, Duhul Sfnt, un temperament cre stin, n telepciune s i puterea de a face lucrarea Sa, orice dar pe care El ni l-a promis; apoi trebuie s a credem c a le vom primi s i s a-I mul tumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit. Nu trebuie s a c aut am nici o dovad a exterioar a a binecuvnt as rii. Darul este inclus n f ag aduin ta i noi putem merge la lucrarea noastr a, asigura ti c a ceea ce Dumnezeu a promis e n stare s as i ndeplineasc as i c a de darul pe care deja l avem, vom con stien ti [253] cnd vom avea cea mai mare nevoie de el.Education, 257, 258.

235

Capitolul 81 Valoarea studiului biblic


Studiul Bibliei este superior oric arui alt studiu pentru nt arirea intelectului. Cte direc tii de gndire pot g asi tinerii n Cuvntul lui Dumnezeu pentru a explorate! Mintea poate merge adnc s i tot mai adnc n cercetarea sa, adunnd putere cu ecare efort de a n telege adev arul; s i dincolo de ceea ce a fost deja n teles, r amne nc a o innitate de explorat. Cei care m arturisesc c a l iubesc pe Dumnezeu s i respect a lucrurile snte s i totu si permit min tii s a se opreasc a asupra lucrurilor superciale s i fanteziste se plaseaz a pe terenul lui Satana s i fac lucrarea lui. Dac a ar studia lucr arile minunate ale lui Dumnezeu n natur as i maiestatea s i puterea Sa, a sa cum sunt revelate n Cuvntul S au, tinerii ar c ap ata, n urma ec arui astfel de exerci tiu, o agerime s i o elevare a facult a tilor min tii lor. Ar primi vigoare, care nu va sem ana deloc cu arogan ta. Prin contemplarea minunilor puterii divine, mintea va nv a ta cea mai grea, dar s i cea mai folositoare dintre lec tii, s i anume c a n telepciunea omeneasc a, dac a nu e unit a cu Innitul s i sn tit a prin Hristos, este nebunie. Lucrarea de mijlocire a lui Hristos Lucrarea scumpului Fiu al lui Dumnezeu de a uni cele create cu Cel ve snic, nitul cu Innitul, pin propria Sa persoan a divin a, este un ntreag subiect care ar putea s a ne ocupe gndurile pentru o via ta a. Aceast a lucrare a lui Hristos trebuia s a nt areasc a statornicia s i [254] loialitatea in telor din lumile nec azute n p acat s i s a salveze ce era pierdut n aceast a lume. El a deschis o cale pentru cei r azvr ati ti s a de Dumnezeu, n timp ce prin acela se ntoarc a la supunerea fa ta si act a instaurat o protec tie pentru cei ce erau deja cura ti, astfel ca s a nu ajung a atin si de p acat. n timp ce noi ne bucur am c a exist a lumi care n-au c azut niciodat a n p acat, acestea dau laud a, onoare s i glorie lui Isus Hristos pentru planul mntuirii prin care ii c azu ti ai lui Adam, precum s i 236

Valoarea studiului biblic

237

pentru c a le-au fost nt arite pozi tia s i caracterul lor curat. Bra tul care a ridicat familia uman a din ruina pe care Satana a adus-o peste ea, prin ispitele sale, este bra tul care i-a ap arat pe locuitorii celorlalte lumi de p acat. Fiecare lume solicit a grija s i sus tinerea Tat alui s i Fiului; s i aceast a grij a este continuu exercitat a pentru omenirea c azut a. Hristos mijloce ste in favoarea omului s i p astreaz a, de asemenea, ordinea n lumile nev azute, prin lucrarea Sa de mijlocire. Nu sunt pentru a ne acapara aceste teme de o sucient a m are tie s i importan ta gndurile s i pentru a reclama n continuare recuno stin ta s i adorarea de Dumnezeu? noastr a fa ta Dezvoltarea intelectual a Deschide ti Biblia pentru tinerii no stri, ndrepta ti-le aten tia spre comorile ei ascunse, nv a ta ti-i s a caute bijuteriile adev arului s i vor c stiga o putere a min tii pe care n-o poate da studiul nici unei losoi pe care ar adopta-o. Marile teme pe care le trateaz a Biblia, simplitatea demn a a exprim arii sale inspirate, temele elevate ce sunt prezentate min tii, lumina direct as i clar a de la tronul lui Dumnezeu, str alucind asupra n telegerii, vor dezvolta puterile min tii la un nivel [255] de n telegere care cu greu poate n teles s i niciodat a pe deplin explicat. Biblia prezint a un cmp nem arginit pentru imagina tie, n al tnd s i nnobilnd mult mai mult caracterul dect crea tiile superciale ale de p unei min ti nesn tite, la fel cum este cerul fa ta amnt. Istoria inspirat a a umanit a tii este pus a n minile ec aruia dintre noi! To ti pot cu primii no ncepe acum propria cercetare. Pot face cuno stin ta stri sfnt p arin ti, a sa cum erau ei n Eden, ntr-o inocen ta a, bucurndu-se de comuniunea cu Dumnezeu s i cu ngerii nec azu ti n p acat. Ei pot depista modul intr arii p acatului n lume s i rezultatele acestui fapt asupra rasei umane s i s a urmeze pas cu pas pe urmele istoriei snte, a sa cum nregistreaz a ea neascultarea s i nepoc ain ta omului, precum s i r asplata dreapt a pentru p acat. Cea mai nalt a cultur a Cititorul poate s a converseze cu patriarhii s i profe tii; poate s a se plimbe prin cele mai inspiratoare scene; l poate vedea pe Hristos,

238

Solii c atre tineret

care este mp arat n ceruri, egal cu Dumnezeu, cobornd n mijlocul oamenilor s i aducnd la ndeplinire planul de mntuire, rupnd lan turile cu care Satana l legase pe om de el s i dndu-i posibilitatea omului s a se asemene din nou cu Dumnezeu. Faptul c a Hristos a luat asupra Lui umanitatea s i a men tinut acest statut timp de 30 de ani, f acnd apoi din suetul S au o jertf a pentru p acat, pentru ca omul s a nu e l asat s a piar a, este un subiect pentru cele mai profunde gnduri s i pentru cel mai concentrat studiu... [256] L asa ti mintea s a prind a uimitoarele adev aruri ale revela tiei s i s a nu e niciodat a tentat a s a- si ndrepte aten tia asupra unor teme frivole, u soare; s a ntoarc a spatele cu dezgust literaturii de duzin a s i distrac tiilor de sarte care i demoralizeaz a pe tinerii din zilele noastre. Cei care au realizat o leg atur a cu poe tii s i lozoi Bibliei s i ale c aror suete au fost mi scate de faptele glorioase ale eroilor credin tei se vor ntoarce de pe cmpiile bogate ale gndirii mult mai cura ti la inim as i mult mai eleva ti s i mai deschi si la minte dect dac a ar fost ocupa ti cu studiul celor mai renumi ti autori ai lumii sau contemplnd s i sl avind ispr avile viteje sti ale Faraonilor, Irozilor s i Cezarilor acestei lumi. Puterile tinerilor sunt n mare parte amor tite, pentru c a ei nu fac din teama de Dumnezeu nceputul n telepciunii. Domnul i-a s dat lui Daniel cuno stin ta i n telepciune, pentru c a el nu a putut inuen tat de nici o putere care ar intrat in contradictie cu principiile sale religioase. Motivul pentru care avem att de pu tini oameni cu judecat a, fermi s i de valoare real a este c a ei se gndesc s a g aseasc a m are tia n timp ce se despart de cer. Fiii oamenilor nu se tem de Dumnezeu s i nici nu-L iubesc s i onoreaz a. Religia nu este tr ait a a sa cum ar trebui. Domnul nu poate face dect pu tin pentru om, pentru c a el este att de u sor de atat, ind gata att de repede s a- si atribuie meritele. Dumnezeu ar vrut s a ne dezvolt am capacit a tile si s a ne folosim de orice privilegiu pentru a dezv alui, cultiva s i nt ari n telegerea noastr a. Omul a fost mai nalt s creat pentru un nivel de via ta i mai nobil dect cel pe care l adopt a el. Timpul existen tei noastre muritoare este preg atitor [257] pentru via ta ce se m asoar a cu via ta lui Dumnezeu.

Valoarea studiului biblic

239

tor Biblia, cel mai mare nv a ta Ce varietate de subiecte sunt prezentate n Sntele Scripturi, pentru ca mintea s a mediteze asupra lor! Unde pot g asite teme mai nalte pentru contempla tie? Unde, n alt a parte, sunt teme att de interesante? n ce sens sunt toate cercet arile s tiin tei umane comparabile n m are tie s i mister cu s tiin ta Bibliei? Unde este ceva care va scoate la iveal a t aria min tii n cele mai profunde s i mai st aruitoare gnduri? Dac a o vom l asa s a ne vorbeasc a, Biblia ne va nv a ta ceea ce nimic altceva nu ne va putea nv a ta! Dar vai! medit am asupra a orice altceva, mai pu tin asupra Cuvntului lui Dumnezeu. Literatur a f ar a valoare, istorii imaginare sunt devorate cu l acomie, n timp ce Biblia, cu toate comorile adev arului sfnt, st a neglijat a pe mesele noastre. Cuvntul sfnt, dac a ar f acut regula vie tii, ar n al ta, eleva s i sn ti. El este vocea lui Dumnezeu c atre oameni. i vom da ascultare? Descoperirea cuvintelor Tale d a lumin a, d a pricepere celor f ar a r autate. ngerii stau al aturi de cercet atorul Scripturilor, pentru a deschide s i a lumina mintea. Porunca lui Hristos vine ast azi la noi egal cu o for ta a cu cea care se adresa primilor ucenici, acum 1800 de ani: Cercetati Scripturile, pentru c a socoti ti c a n ele ave ti via ta ve snic a, dar tocmai ele m arturisesc despre Mine.The Review and [258] Herald, 11 ianuarie, 1881.

Capitolul 82 Cerceteaz a Scripturile pentru tine


Tinerii ar trebui s a cerceteze Scripturile pentru ei n si si. Nu ar trebui s a se cread a c a este sucient ca cei n vrst a s a descopere adev arul s i c a tinerii l pot accepta de la ei ca pe o autoritate. Iudeii au pierit ca na tiune pentru c a au fost ndep arta ti de la adev arurile Bibliei de conduc atorii, preo tii s i b atrnii lor. Dac a ar dat aten tie lec tiilor lui Isus s i ar cercetat Scripturile pentru ei n si si, n-ar fost pierdu ti... Este imposibil pentru orice minte s a n teleag a toate bog a tiile s i m are tia chiar s i a unei singure f ag aduin te a lui Dumnezeu. Una surprinde slava dintr-un punct de vedere, alta, frumuse tea harului dintr-un alt punct de vedere, s i suetul este umplut cu lumina cereasc a. Dac a am vedea toat a slava, spiritul ar r amne f ar a putere. Dar noi putem ad auga mult mai multe revela tii m are te din f ag aduin tele de cele de care ne bucur abundente ale lui Dumnezeu fa ta am acum. M a ntristez cnd m a gndesc cum pierdem din vedere plin atatea binecuvnt arilor f ag aduite pentru noi. Ne mul tumim cu ilumin ari spirituale de moment, cnd am putea umbla zi de zi n lumina prezen tei Sale.Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 109, [259] 111.

240

Capitolul 83 Eforturi perseverente n studiul Bibliei


Cercetati Scripturile pentru c a socoti ti c a n ele ave ti via ta ve s ceva ce a fost pierdut. nic a. A cerceta nseamn a a c auta cu srguin ta Cerceta ti dup a comorile ascunse n Cuvntul lui Dumnezeu. Nu v a pute ti permite s a tr ai ti f ar a ele. Studia ti pasajele dicile, compara ti verset cu verset s i ve ti descoperi c a Scriptura este cheia care descuie Scriptura. Cei care prin rug aciune studiaz a Biblia, ies din ecare cercetare mai n telep ti dect erau nainte. Unele dintre dicult a tile lor au fost rezolvate pentru c a Spiritul Sfnt s i-a f acut lucrarea despre care se vorbea n capitolul 14 din Ioan: Dar Mngietorul, adic a Duhul Sfnt, pe care-L va trimite Tat al, n Numele Meu, v a va nv a ta toate lucrurile, s i v a va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. Nici un lucru de valoare nu este ob tinut f ar a un efort st aruitor, perseverent. n afaceri, numai cei care au voin ta de a face tot ce este necesar v ad rezultate ncununate de succes. F ar a o trud a st aruitoare, nu ne putem a stepta s a ob tinem cuno stin ta lucrurilor spirituale; cei care ob tin bijuteriile adev arului trebuie s a sape dup a ele, a sa cum un miner sap a pentru pietrele pre tioase ascunse n p amnt. s Cei care fac lucrarea cu indiferen ta i doar pe jum atate consacra ti nu vor avea niciodat a succes. Tinerii s i b atrnii ar trebui s a citeasc a Cuvntul lui Dumnezeu; s i nu numai s a citeasc a, ci ar trebui s a plin L studieze cu o st aruin ta a de h arnicie, rugndu-se, creznd s i cercetnd. Astfel vor g asi comoara ascuns a, pentru c a Dumnezeu va [260] nviora n telegerea lor. Deschi si la minte n studiul vostru, l asa ti deoparte opiniile voastre preconcepute, precum s i ideile mo stenite s i cultivate. Nu ve ti atinge niciodat a adev arul dac a cerceta ti Scripturile pentru a v a justica propriile idei. s , asculta L asa ti-le pe acestea la u sa i, cu o inim a plin a de poc ain ta ti ceea ce Dumnezeu are s a v a spun a.Unui umil c aut ator al adev arului, 241

242

Solii c atre tineret

stnd la picioarele lui Hristos s i nv a tnd de la El, Cuvantul i va da n telegere. Celor care se consider a prea n telep ti, dup a p arerea lor, pentru a studia Biblia, Isus le spune: Trebuie s a deveni ti blnzi s i umili cu inima, dac a dori ti s a deveni ti n telep ti pentru a salva ti. Nu citi ti Cuvntul n lumina ideilor vechi, preconcepute; ci, cu o inim a eliberat a de prejudec a ti, cerceta ti cu grij as i cu rug aciune. Dac a, pe m asur a ce citi ti, apare convingerea s i realiza ti c a opiniile pe care le pre tuia ti att nu sunt n armonie cu Scriptura, nu ncerca ti s a o face ti s a se potriveasc a cu aceste opinii. Nu permite ti ca ceea ce a ti crezut sau practicat n trecut s a v a controleze n telegerea. Deschide ti ochii min tii voastre pentru a contempla minunatele lucruri ce transpar din lege. Aa ti ce este scris s i apoi ancora ti-v a picioarele pe Stnca etern a. Cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu Salvarea noastr a depinde de conoa sterea voin tei lui Dumnezeu a sa cum este ea con tinut a si prezentat a n Cuvntul lui Dumnezeu. Nu nceta ti niciodat a s a v a ntreba ti s i s a cerceta ti dup a adev ar. [261] Trebuie s a v a cunoa ste ti datoria. Trebuie s as ti ti ce trebuie s a face ti pentru a salva ti; s i este voia lui Dumnezeu ca voi s as ti ti ce are El s a v a spun a. Dar trebuie s a v a exercita ti credin ta. Cercetnd Scripturile, trebuie s a crede ti c a Dumnezeu exist as i c a El r aspl ate ste . pe cei care L-au c autat cu srguin ta O, cerceta ti Biblia cu inima plin a de o foame dup a hran a spiritual a! S apa ti n Cuvnt a sa cum un miner sap a n p amnt pentru a g asi vna de aur. Nu renun ta ti la cercetarea voastr a pn a cnd nu a ti nv a tat despre rela tia voastr a cu Dumnezeu s i despre voin ta Lui cu privire la voi.The Youths Instructor, July 24, 1902. ***** Respectul n studiul Bibliei Noi ar trebui s a venim cu respect la studiul Bibliei, sim tind c a suntem n prezen ta lui Dumnezeu. Ar trebui s a l as am deoparte u sur atatea s i nep asarea. n timp ce unele por tiuni ale Cuvntului sunt u sor n telese, adev aratul sens al altor p ar ti nu este att de repede

Eforturi perseverente n studiul Bibliei

243

descoperit. Trebuie s a studiem r abd ator, s a medit am la Cuvnt, s i s a ne rug am st aruitor. Fiecare elev n s coala lui Hristos ar trebui s a cear a s a e luminat de Spiritul Sfnt atunci cand deschide Scriptura; . s i promisiunea este c a Duhul Sfant le va dat cu siguran ta Atitudinea cu care vii la cercetarea Scripturilor va determina caracterul ajutorului pe care l vei avea de partea ta. ngeri din tara de lumin a vor cu aceia care, n umilin ta inimii, caut a ndrumare divin a. Dar dac a Biblia este deschis a cu lips a de respect, cu un sentiment de autosatisfac tie, dac a inima este plin a de prejudec a ti, Satana este al aturi de tine s i ti va prezenta declara tiile Cuvntului lui Dumnezeu ntr-o lumin a pervertit a.Testimonies to Ministers [262] and Gospel Workers, 107-108.

Capitolul 84 R asplata unui studiu biblic st aruitor


C autarea dup a adev ar l va r aspl ati pe cel ce caut a la ecare pas s i ecare descoperire va deschide cmpuri s i mai bogate n semni cu ca tii pentru cercetare. Oamenii sunt transforma ti n concordan ta ceea ce contempl a. Dac a gndurile obi snuite s i afacerile capteaz a aten tia lor, omul va unul comun, obi snuit. Dac a este prea nep as ator, c autnd s a ob tin a doar o n telegere supercial a a adev arului lui Dumnezeu, el nu va primi binecuvnt arile bogate pe care Dumnezeu le-ar putea rev arsa asupra sa. Este o lege a min tii c a ea se va ngusta sau extinde n conformitate cu dimensiunile lucrurilor cu care este familiarizat a. c Cu siguran ta a puterile intelectuale se vor restrange s i- si vor pierde abilitatea de a p atrunde n telesurile profunde ale Cuvntului lui Dumnezeu, dac a nu sunt puse n mod constant s i plin de vigoare la ncercare, n c autarea adev arului.Mintea se va deschide, dac a este antrenat a n urm arirea leg aturilor dintre subiectele Bibliei, n compararea Scripturii cu ea ns as i s i a lucrurilor spirituale ntre ; cele mai bogate comori ale gndirii ele.Trece ti dincolo de suprafa ta a steapt a pe cel con stiincios s i plin de aptitudini.The Review and Herald, 17 iulie, 1888. ***** Biblia un ghid Fie ca ecare elev sa considere Biblia un ghid s i s a stea ferm n sus tinerea principiilor; el poate aspira atunci la orice realizare [263] nalt a.The Ministry of Healing, 465.

244

Capitolul 85 Biblia ca educator


tor, Sntele Scripturi sunt f Ca nv a ta ar a egal. Biblia reprezint a cea mai veche s i mai cuprinz atoare istorie pe care oamenii o de tin. Ea vine proasp at a din Fntna adev arului s i o mn a divin a i-a p astrat puritatea peste veacuri. Ea lumineaz a trecutul ndep artat, unde cercet arile umane ncearc a n zadar s a p atrund a. Numai n Cuvntul lui Dumnezeu descoperim puterea care a pus temeliile p amntului s i a ntins cerurile. Numai aici putem g asi o relatare autentic a despre originea popoarelor. Numai aici ne este oferit a o istorie a umanit a tii, neatins a de mndria sau prejudecata uman a. Vocea Celui Ve snic n Cuvntul lui Dumnezeu, mintea g ase ste subiecte pentru cea mai adnc a medita tie, pentru cele mai nalte aspira tii. Aici putem al aturi de patriarhi s i profe ti s i auzi glasul Celui Ve snic, vorbind oamenilor. Aici putem contempla cum S-a umilit Maiestatea cerului, devenind nlocuitorul s i sc aparea noastr a, cel care a nfruntat de unul singur puterile ntunericului s i a c stigat victoria n locul nostru. O contemplare plin a de respect a unor scene ca aceasta nu poate dect s a nduio seze, s a cur a teasc as i s a nnobileze inima s i, n acela si timp, s a inspire mintea cu o nou a putere s i vigoare. Cei care consider a c a este un act de curaj s a trateze cererile lui s Dumnezeu cu indiferen ta i dispre t si dovedesc astfel propria nebu . n timp ce se mndresc cu libertatea s nie s i ignoran ta i independen ta [264] lor, ei sunt n realitate robi ai p acatului s i ai lui Satana. Adev arata lozoe a vie tii O concep tie clar a despre ceea ce este Dumnezeu s i despre ceea natural ce ne cere El s a m ne va conduce la o umilin ta a. Cel care studiaz a cum trebuie Cuvntul sacru va nv a ta c a intelectul omului nu este atotputernic. Va nv a ta c a, f ar a ajutorul pe care nimeni n 245

246

Solii c atre tineret

afar a de Dumnezeu nu-l poate da, puterea s i n telepciunea uman a . nu sunt altceva dect sl abiciune s i ignoran ta Cel care urm are ste ndrumarea divin a a descoperit singura surs a adev arat a de salvare s i de fericire, s i a c stigat puterea de a mp ar ti fericire tuturor celor din jurul s au. Nici un om nu se poate bucura f cu adev arat de via ta ar a religie. Dragostea de Dumnezeu puric a , intensic s i nnobileaz a ecare gust s i dorin ta a orice afec tiune s i lumineaz a ecare pl acere care are valoare. i face capabili pe oameni s a aprecieze s i s a se bucure de tot ceea ce este adev arat, bun s i frumos. Dar ceea ce, mai presus de toate celelalte considerente, ar trebui s a ne conduc a s a pre tuim Biblia este c a prin ea le este revelat a oame m despre obiectul credin nilor voin ta lui Dumnezeu. Aici nv a ta tei noastre s i despre n telesurile prin care acest lucru poate c stigat. m cum s nv a ta a ne mbun at a tim cu n telepciune via ta prezent as i cum s a ne asigur am via ta viitoare. Nici o alt a carte nu poate satisface ntreb arile min tii sau dorin tele erbin ti ale inimii. Dobndind o cunoa stere a Cuvntului lui Dumnezeu s i dnd aten tie acestuia, oamenii se vor ridica din cele mai de jos adncimi ale degrad arii, pentru a deveni i ai lui Dumnezeu, al aturi de ngerii f ar a p acat. [265] Counsels to Parents, Teachers and Students,52-54.

Capitolul 86 Respectul
Este privilegiul vostru, dragii mei prieteni tineri, s a-L l auda ti s i s a-L glorica ti pe Dumnezeu pe p amnt. Pentru a face aceasta, trebuie s a v a ndep arta ti mintea de lucrurile superciale, frivole s i c lipsite de importan ta atre acele lucruri care au valoare ve snic a. Tr aim ntr-o epoc a n care to ti ar trebui s a acorde o aten tie deosebit a poruncilor Salvatorului: Veghea ti s i ruga ti-v a ca s a nu c ade ti n ispit a. Una dintre cele mai puternice ispite este lipsa de respect. Dumnezeu este m are ts i sfnt, s i pentru suetul umil, credincios, casa Lui de pe p amnt, locul unde poporul S au se ntlne ste pentru nchinare, reprezint a poarta spre ceruri! Cntecul de laud a, cuvintele spuse de pastorii lui Hristos sunt instrumentele stabilite de Dumnezeu pentru a-i preg ati pe oameni pentru biserica de sus, pentru acea nchinare, n care nu poate exista nimic necurat, nesfnt... m area ta Comportamentul n casa lui Dumnezeu Manifestarea respectului este una dintre nevoile stringente ale tineretului din aceste timpuri. Sunt alarmat a cnd v ad copii s i tineri cu p arin ti credincio si, care nu acord a aten tie ordinii s i bunei-cuviin te care ar trebui s a se manifeste n casa lui Dumnezeu. n timp ce slujitorii lui Dumnezeu prezint a oamenilor cuvintele vie tii, unii citesc, al tii s u sotesc sau rd. Ochii lor p ac atuiesc, distr agnd aten tia celor din jurul lor. Acest obicei, dac a r amne nesupravegheat, va [266] cre ste s i-i va inuen ta s i pe al tii. Copiii s i tinerii ar trebui s a simt a c a niciodat a nu trebuie s a te mndre sti cu faptul de a indiferent s i f ar a griji la ntrunirile unde este l audat Dumnezeu. Dumnezeu vede ecare gnd sau fapt a nerespectuoas a, s i acestea se nregistreaz a n c ar tile din ceruri. El spune: Stiu c aile tale. Nimic nu este ascuns ochiului S au atotcercet ator. Dac a ti-ai format obiceiul de a neatent s i indiferent n casa lui Dumnezeu, exerseaz a- ti puterile pe care le ai pentru a corecta acest

247

248

Solii c atre tineret

lucru s i arat a c a ai respect de sine. Practic a respectul, pn a cnd acesta devine o parte din tine. S a nu ai att de pu tin respect pentru casa s i nchinarea lui Dumnezeu, nct s a discu ti cu unul s i cu altul n timpul predicii. Dac a i-ar putea vedea pe ngerii lui Dumnezeu privindu-i, notnd ceea ce de fac, cei ce comit aceast a gre seal a s-ar umple de ru sine s i sil a fa ta ei n si si. Dumnezeu vrea ascult atori aten ti. Timpul n care oamenii dormeau a fost momentul cnd du smanul a sem anat neghina. Nimic din ceea ce este sfnt s i apar tine nchin arii lui Dumnezeu n-ar trebui s tratat cu indiferen ta i nep asare. Cnd Cuvntul vie tii este rostit, ar trebui s a v a aminti ti c a asculta ti vocea lui Dumnezeu prin slujitorul pe care El l-a desemnat. Nu pierde ti aceste cuvinte din cauza neaten tiei, c aci, dac a le da ti aten tie, ele v-ar putea p azi pa sii, ca s a nu o ia pe c ar ari gre site. de lucrurile religioase Comportamentul u suratic fa ta mi pare r au s a v ad c a mul ti dintre tinerii care pretind c a sunt cre stini nu au nici cea mai mic a idee despre ceea ce nseamn a schimbarea inimii. n ei nu se vede nici o transformare a caracterului. Ei [267] nu realizeaz a c a a cre stin este un lucru sfnt, solemn. Via ta lor este n totalitate nepotrivit a cu starea de spirit a unui cre stin. Dac a ar , ntr-adev ar copii ai lui Dumnezeu, ei nu ar plini de nesocotin ta pl aceri s i u sur atate; nici unul nu ar face remarci nes abuite s i nu ar conduce s i pe altii la o comportare similar a. O minte care inten tioneaz a s a dobndesc a r asplata, s a- si asigure cerul, va respinge cu fermitate s i cu hot arre orice ncercare de a distras de la lucrurile religioase. acest subiect; Un mare pericol rezid a din a trata cu indiferen ta nu este att de subtil nici o nes abuin ta a ca lenea s i lipsa de activitate la nivelul gndirii. n orice directie privim, vedem tineri cu caractere frivole. To ti tinerii din aceast a categorie ar trebui evita ti, pentru c a ei reprezint a un pericol. Dac a pretind c a sunt cre stini, cu att mai mult trebuie s a e de temut. Mintea lor a r amas la un nivel inferior s i va mult mai u sor ca ei s a v a trag a n jos, la nivelul lor, dect ca voi s a-i ridica ti la gnduri nalte s i care nnobileaz as i la o vie tuire s sfnt a.Tovar as ii vo stri s a e caracteriza ti de bun a-cuviin ta i decen ta n cuvinte s i comportament.

Respectul

249

Pentru a face tot ce pute ti mai bine n a da laud a lui Dumnezeu, prietenii vo stri trebuie s a e astfel nct s a p astra ti n mintea voastr a distinc tia dintre sacru s i profan. Dac a vre ti s a ave ti vederi largi, gnduri s i aspira tii nobile, alege ti-v a prieteni care vor nt ari principiile adev arate. Face ti ca ecare gnd s i scop al ec arei ac tiuni s a se lege de asigurarea s i mpletirea vie tii viitoare cu fericirea ve snic a.The [268] Youths Instructor, October 8, 1896.

bine ancorat Capitolul 87 O speran ta a


Cum po ti s ti dac a e sti acceptat de Dumnezeu? Studiaz a Cuvntul S au cu rug aciune. Nu l asa Biblia deoparte pentru nici o alt a carte. Ea te convinge de p acat. Ea descoper a clar calea mntuirii. Aduce n aten tie o r asplat a glorioas as i str alucitoare. ti descoper a c un Mntuitor des avr sit s i te nva ta a numai prin harul S au po ti salvat. Nu neglija rug aciunea n tain a, pentru c a ea este suetul religiei. Cu rug aciuni erbin ti, st aruitoare, pledeaz a pentru cur a tirea suetului. Roag a-te ct po ti de st aruitor s i de arz ator ca s i cum ar n joc via ta ta de pe acest p amant. Sta ti naintea lui Dumnezeu pn a cnd ia na stere n suetul vostru dorin ta arz atoare de a mntui ti s i pn a este ob tinut a asigurarea pl acut a a iertarii de p acat. Speran ta vie tii ve snice nu poate primit a pe o temelie mi sc atoare. Este un subiect care trebuie s a rezolvat ntre Dumnezeu s i imagipropriul t au suet o rezolvare pentru ve snicie. O speran ta nar a, s i doar att, se va dovedi a ruina ta. ntruct dup a Cuvantul lui Dumnezeu, vei sta n picioare sau vei c adea, atunci spre acest Cuvnt trebuie s a te ndrep ti pentru ca s a m arturiseasc a pentru tine. Atunci vei vedea ce se cere de la tine s a devii cre stin. Nu- ti scoate armura, nu p ar asi cmpul de lupt a pn a cnd nu ai ob tinut victoria s i triumful prin R ascump ar atorul t au.Testimonies for the Church, [269] 1:163, 164.

250

Sec tiunea 9 Lectura s i muzica

[270] Tinerilor s i tinerelor, citi ti acea literatur a care v a va da adev arata cuno stin ta , iar lucrul acesta va de ajutor pentru ntreaga familie. Ziceti hot art: Nu voi irosi clipele pre tioase citind ceea ce nu-mi va de folos s i care m a va mpiedica s a u de ajutor altora. mi voi consacra timpul s i gndirea spre a m a preg ati s a-I slujesc lui Dumnezeu. Imi voi nchide ochii n fa ta lucrurilor frivole s i p ac atoase. Urechile mele sunt ale Domnului s i nu voi asculta subtilele ra tionamente ale vr ajma sului. Glasul meu nu va cu nici un chip supus unei voin te care nu este sub inuen ta Duhului lui Dumnezeu. Trupul meu este templul Duhului Sfnt s i orice putere a corpului meu va consacrat a unor realiz ari merituoase.Testimonies for the Church 7:64.

[271]

Capitolul 88 Alegerea lecturii


Educa tia nu este altceva dect o preg atire a puterilor zice, intelectuale s i spirituale pentru cea mai bun a ndeplinire a responsabilit a tilor vie tii. T aria de a suporta, puterea s i activitatea creierului sunt diminuate sau crescute n func tie de modul n care sunt folosite. Mintea trebuie astfel disciplinat a, nct toate puterile ei s a e dezvoltate armonios. Mul ti tineri sunt avizi dup a c ar ti. Ei doresc s a citeasc a tot ce le este la ndemn a. Ei trebuie s a e aten ti att la ceea ce citesc, ct s i la ceea ce ascult a. Am fost avertizat a c a ei sunt n cel mai mare pericol de a corup ti de lecturi nepotrivite. Satana are o mie de feluri prin dac care tulbur a mintea tinerilor. Ei nu pot n siguran ta a las a garda jos chiar s i pentru un moment. Ei trebuie s a vegheze asupra min tii lor, pentru a nu putea ademeni ti de ispitele lui Satana. Inuen ta lecturilor d aun atoare

Satana s tie c a mintea este afectat a ntr-o mare m asur a de hrana pe care o prime ste. El caut a s a-i conduc a att pe cei tineri, ct s i pe cei mai n vrst a s a citeasc a istorioare, c ar ti de pove sti s i alt gen de literatur a. Consumatorii unui astfel de tip de literatur a sunt ireal nepotrivi ti pentru datoriile ce le stau nainte. Ei tr aiesc o via ta a de a cerceta Scripturile, astfel nct s s i nu au nici o dorin ta a se hr aneasc a cu man a cereasc a. Mintea, care necesit a s a e nt arit a, [272] sl abe ste s i- si pierde puterea de a studia adev arurile m are te care relateaz a despre misiunea s i lucrarea lui Hristos adev aruri care ar fortica mintea, ar trezi imagina tia, ar n ac ara o puternic as i de a birui a st aruitoare dorin ta sa cum a biruit Hristos. Du smanii spiritualit a tii Dac a s-ar putea ca o mare parte din c ar tile publicate s a e arse, atunci ar oprit a o plag a care face o lucrare de temut asupra min tii s i inimii. Pove sti de dragoste, istorii frivole s i palpitante s i chiar 252

Alegerea lecturii

253

acea categorie de c ar ti numite romane religioase c ar ti n care autorul ata- seaz a la istoria sa o lec tie de moral a reprezint a o curs a pentru cititori. Sentimentele religioase pot ntre tesute cu subiectul pe parcursul ntregii istorii a unei c ar ti, dar, n cele mai multe cazuri, Satana se mbrac a n hainele unui nger ind mai u sor pentru el s a n sele s i s a ademeneasc a. Nimeni nu este att de ferm n p astrarea principiilor corecte, nimeni nu este imun n fa ta tenta tiilor, nct s a citind aceste povestiri. e n siguran ta Cititorii de c tiune ng aduie un r au care distruge spiritualitatea, umbrind frumuse tea pasajelor snte. Ea creeaz a o excitare nes an atoas a, nerbnt a imagina tia, face ca mintea s a e nepotrivit a pentru a face lucruri utile, ndep arteaz a suetul de la rug aciune s i l descalic a pentru orice exerci tiu spiritual. Dumnezeu a nzestrat mul ti tineri cu capacit a ti superioare; dar prea adesea ei s i-au consumat puterile, mintea le este confuz as i sl abit a, astfel nct de ani de zile n-au mai crescut n har, cuno stin ta sau n telegere a credin tei noastre, din cauza unor alegeri nen telepte n ceea ce prive ste lectura. Cei care a steapt a ca Domnul s a vin a n curnd, a steaptnd acea schimbare minunat a, cnd trupul acesta [273] supus putrezirii va supus neputrezirii, ar trebui ca n aceast a perioad a de ncercare s a p astreze un standard nalt cu privire la modul lor de ac tiune. cu priDragii mei prieteni tineri, cerceta ti-v a propria experien ta vire la inuen tele pe care le exercit a istoriile palpitante! Pute ti, dup a o astfel de lectur a, s a deschide ti Biblia s i s a citi ti cu interes cuvintele vie tii? Nu g asi ti cartea lui Dumnezeu neinteresant a? Farmecul acelei pove sti de dragoste st aruie asupra min tii, distrugnd tonusul ei s an atos s i f acnd imposibil ca s a- ti xezi aten tia asupra lucrurilor importante, asupra adev arurilor solemne care privesc binele vie tii ve snice. Da ti la o parte cu hot arre toat a literatura de consum. Ea nu va nt ari spiritualitatea, dar va introduce n minte sentimente care v a vor perverti imagina tia, f acndu-v a s a v a gndi ti mai pu tin la Isus s i s a medita ti mai pu tin asupra lec tiilor Sale pre tioase. P astra ti-v a mintea liber a de orice v-ar putea conduce ntr-o direc tie gre sit a. Nu o ngreuna ti cu pove sti f ar a valoare, care nu ofer a nici o t arie puterilor mintale. Gndurile au acela si caracter ca hrana pe care o procur am pentru minte.

254

Solii c atre tineret

Cartea c ar tilor Natura experien tei religioase a unei persoane este relevat a de caracterul c ar tilor pe care aceasta alege s a le citeasc a n momentele de r agaz. Pentru a avea un tonus s an atos al min tii s i principii religioase solide, tinerii trebuie s a tr aiasc a n comuniune cu Dumnezeu, prin Cuvntul S au. Ar atndu-ne calea de salvare prin Hristos, Biblia la standarde mai nalte s este ghidul nostru pentru o via ta i mai bune. [274] Ea con tine cea mai interesant a istorie s i biograe care a fost scris a vreodat a. Cei a c aror imagina tie nu a fost pervertit a de lectura bazat a pe c tiune vor g asi Biblia ca ind cea mai interesant a dintre c ar ti. Biblia este cartea c ar tilor. Dac a iube sti Cuvntul lui Dumnezeu, cercetndu-l n ecare ocazie ce ti se ofer a, atunci vei putea intra n posesia celor mai valoroase comori ale ei s i, ind mpodobi ti cu fapte bune, ve ti putea siguri c a Isus v a va atrage c atre El. Dar nu este sucient s a cite sti Biblia ocazional, f ar a s a cau ti s a n telegi lec tia lui Hristos despre cum po ti s a-I ndepline sti cererile. Sunt comori n Cuvntul lui Dumnezeu care nu pot descoperite dect printr-o s apare adnc a n mina adev arului. Mintea reasc a, p ac atoas a respinge adev arurile; dar suetul convertit a suferit o minunat a schimbare. Cartea care mai nainte era neatractiv a, pentru c a revela adev aruri ce m arturiseau mpotriva p ac atosului, a devenit acum hrana suetului, bucuria s i consolarea vie tii. Soarele ndrept a tirii lumineaz a paginile snte s i Duhul Sfant vorbe ste suetului prin ele... Fie ca to ti cei care au cultivat dragostea pentru o lectur a u soar a s a- si ndrepte acum aten tia spre cuvntul sigur al profe tiei. Lua ti-v a Bibliile s i ncepe ti s a studia ti cu un interes proasp at sntele scrieri ale Vechiului s i Noului Testament. Cu ct mai des s i mai cu h arnicie studia ti Biblia, cu att mai frumoas a vi se va p area ea s i cu att mai pu tin lipsit a de savoare vi se va p area literatura u soar a. Lega ti aceast a carte pre tioas a de inimile voastre. Ea v a va un prieten s i o [275] c al auz a.The Youths Instructor, October 9, 1902.

Capitolul 89 Exemplul efesenilor


Cnd s-au convertit, efesenii s i-au schimbat obiceiurile s i practicile. Sub lucrarea de convingere a Spiritului lui Dumnezeu, ei au ac tionat cu promptitudine s i au dezv aluit toate misterele vr ajilor lor. Ei au venit, au m arturisit s i au ar atat faptele lor, iar suetele le-au fost umplute cu o indignare sfnt a pentru c a fuseser a att de devota ti magiei s i au pre tuit att de mult c ar tile cu regulile n sel atoriei lui Satana, punnd naintea lor metodele prin care trebuiau s a practice vr ajitoria. Ei au fost hot ar ti s a se ntoarc a din serviciul celui r au s i au adus acele volume costisitoare s i le-au ars n public. Astfel s i-au manifestat ei ntoarcerea sincer a c atre Dumnezeu... C ar tile pe care efesenii le-au ncredin tat ac arilor, cnd s-au convertit la Evanghelie, erau acele c ar ti cu care s-au delectat n trecut s i care le-au condus con stiin tele s i le-au ghidat mintea. Ei ar putut s a le vnd a, dar, procednd astfel, r aul ar fost perpetuat. Dup a aceea, ei s-au scrbit de misterele satanice, de actele de magie s i au privit cu aversiune cuno stin ta pe care o ob tinuser a din ele. I-a s ntreba pe tinerii care s-au consacrat adev arului: V-a ti ars c ar tile de magie? C ar tile de magie de ast azi Nu v a acuz am de r aul de care se legaser a efesenii, nici nu pretindem c a practica ti magia s i c a v-a ti dedat artei vr ajitoriei n acela si [276] mod n care au f acut-o ei. Nu spunem c a a ti urmat misterele vr ajitoriei sau c a a ti fost n comuniune cu spiritele rele. Dar nu sunte ti voi oare n comuniune cu autorul r aului, cu inventatorul tuturor acestor mistere s i acte diavole sti? Nu asculta ti voi sugestiile lui, care este dumnezeul acestei lumi, prin tul puterilor v azduhului? Nu v-a ti subordonat minciunilor lui, nu a ti cedat, devenind agen ti ai s ai, lucrnd n armonie cu ceea ce era via ta voastr a nainte de convertire? Nu v-a ti predat lui Satana ca agen ti ai s ai s i, ntr-un sens larg, n-a ti

255

256

Solii c atre tineret

tinut leg atura cu ngerii c azu ti s i nu a ti nv a tat de la ei arta n sel arii propriului vostru suet, precum s i a suetelor altora? Dar despre c ar tile magice? Ce a ti citit? Cum v-a ti folosit timpul? A ti c autat s a studia ti sntele scrieri n scopul de a putea auzi vocea lui Dumnezeu vorbindu-v a din Cuvntul Lui? Lumea este inundat a de c ar ti care seam an a semin tele scepticismului, indelit a tii, ateismului s i, ntr-o m asur a mai mic a sau mai mare, a ti nv a tat s i voi lec tiile din aceste c ar ti, care sunt ntr-adev ar c ar ti magice! Ele l scot pe Dumnezeu din minte s i despart suetul de adev aratul P astor. Minte inapt a pentru gnduri solemne C ar tile pe care le-a ti citit au fost create de agen tii lui Satana, pentru a fermeca mintea cu teorii formate n sinagoga lui, ca s a v a arate cum pute ti servi r aul cu o demnitate satanic a. Ct de numeroase , care sunt calculate s [277] sunt c ar tile cu tendin te spre necredin ta a tulbure mintea prin ndoieli am agitoare! Satana a suat asupra lor o otrav a s i o maladie spiritual a mortal a afecteaz a suetele care citesc astfel de c ar ti. Ce mas a mare de c ar ti exist a n lume, pentru a umple mintea cu fantezii s i nimicuri, crend dezgust pentru cuvintele adev arului s i ale neprih anirii. Mintea nu mai este astfel capabil a de gnduri solemne, r abdare s i o perseverent a cercetare a Scripturii, care este ndreptarul prin care suntem ndruma ti c atre paradisul lui Dumnezeu. Se scrie mult cu scopul de a c stiga comori p amnte sti, ca s i cum prin aceast a bog a tie a lumii am putea s a ne cump ar am un pa saport pentru cer. Ce c ar ti de istorie au fost scrise, pline cu realizari m are te nu arunc s i curajoase ale oamenilor a c aror via ta a nici o raz a de mai bun lumin a asupra c ar arii care conduce c atre o via ta a! C ar ti care conduc ntr-o direc tie gre sit a Ct de multe c ar ti se preocup a de r azboi s i de v ars ari de snge, care i n sal a pe tineri! n timp ce citesc, Satana st a al aturi de ei pentru a le transmite un spirit r azboinic, la fel cu acela despre care citesc, sngele li se nerbnt a n vene s i sunt instiga ti la ac tiuni pline de cruzime. Ct de numeroase sunt c ar tile imorale, care conduc

Exemplul efesenilor

257

la dorin te nesnte s i aprind focul pasiunilor n inim a, ndep artndu-i de tot ceea ce este curat s i sfnt! A ti avut s i voi c ar tile voastre de magie, n care ecare scen aa fost inspirat a de cel ce a fost odat a un nger n al tat deasupra celorlal ti [278] n cur tile cerurilor... Rupnd vraja magiei lui Satana A s ntreba: Ar trebui s a e arse c ar tile de magie? n sinagoga lui Satana, sunt locuri de atrac tie, n care destr ab alarea s i imoralitatea sunt hr anite, ntre tinute s i permise; dar martorul este acolo, s i un oaspete nev azut m arturise ste despre faptele s avr site n ntuneric. Satana este cel care patroneaz a toate tov ar as iile legate de cei trufa si, mndri, plini de veselie s i este principalul animator al distrac tiilor acestora. El particip a la aceste ntruniri purtnd o masc a.Vr ajitoria se desf as oar a pretudindeni n jurul nostru, la ece pas, s i lumea s i biserica se a a sub inuen ta celui care le va conduce s a fac a lucruri pe care niciodat a n-au visat c a le vor face. Dac a ei ar informa ti cu privire la faptele pe care le vor face, ar uimi ti asemenea lui Hazael, atunci cnd profetul i-a spus care va atitudinea sa viitoare... Fiecare b arbat, femeie s i copil care nu este sub controlul Spiritului lui Dumnezeu este sub inuen ta vr ajitoriei lui Satana s i cuvntul s i exemplul lui i vor conduce s i pe al tii departe de c ararea adev arului. Cnd harul transformator al lui Hristos este asupra inimii, o indignare sfnt a va lua n st apnire suetul, pentru c a p ac atosul a pe care Dumnezeu i-a preg neglijat att de mult salvarea m area ta atito! Atunci el se va preda lui Dumnezeu n ntregime, cu trup s i suet, s i se va ndep arta, va rupe tov ar as ia cu Satana prin harul dat lui de Dumnezeu. El, asemenea efesenilor, va da n vileag vr ajitoria s i va t aia s i ultimele leg aturi care-l unesc cu Satana. El va p ar asi steagul prin tului ntunericului s i va veni sub stindardul nsngerat al Prin tului Emanuel. Va arde c ar tile de magie.The Youths Instructor, [279] November 16, 1883.

Capitolul 90 Hran a potrivit a pentru minte


Ce ar trebui s a citeasc a ii s i icele noastre? Aceasta este o ntrebare serioas a, care reclam a un r aspuns serios. Sunt tulburat a s a v ad, n familii cre stine, periodice s i ziare con tinnd istorii care nu las a o impresie bun a asupra min tii. I-am urm arit pe cei al c aror gust pentru c tiune a fost astfel cultivat. Ei au avut privilegiul de a asculta adev arurile din Cuvntul lui Dumnezeu s i de a se familiariza cu argumentele credin tei noastre; dar ei au crescut pn a la maturitate f ar a o adev arat a evlavie. Ace sti tineri dragi au att de mare nevoie de a folosi n cl adirea caracterelor lor cele mai bune materiale dragostea s i teama de Dumnezeu s i cuno stin ta de Hristos. Dar mul ti nu au o n telegere n teleapt a a adev arului, a sa cum este el n Isus. Mintea se nfrupt a din pove sti senza tionale. Ei tr aiesc ntr-o lume ireal as i nu sunt preg ati ti pentru a ndeplini ndatoririle practice ale vie tii. Rezultatul lecturilor de c tiune I-am observat pe copiii c arora li s-a permis s a creasc a n acest fel. Acas a sau oriunde n alt a parte, ei sunt e nelini sti ti, e vis atori s i nu sunt capabili s a converseze dect despre cele mai comune subiecte. Cele mai nobile facult a ti, cele adaptate pentru scopuri mai nalte, au fost degradate de contemplarea unor subiecte triviale sau, chiar mai r au, pn a cnd posesorul lor a g asit pl acere n astfel de teme s i [280] abia dac a mai are puterea de a atinge un nivel mai nalt. Gndurile s i conversa tia de natur a religioas a au devenit lipsite de gust. Mncarea spiritual a pentru care s i-a adaptat el gusturile contamineaz a cu rezultatele ei s i conduce la gnduri necurate s i senzuale. Am sim tit o mil a sincer a pentru aceste suete, realiznd ct de mult despre Hristos, pierd prin neglijarea ocaziilor de a c stiga cuno stin ta n care sunt concentrate speran tele noastre pentru via ta ve snic a. Ct de mult timp pre tios este irosit, n care ei ar putea studia Modelul adev aratei bun at a ti! 258

Hran a potrivit a pentru minte

259

Am cunoscut personal pe c tiva care s i-au pierdut tonusul s an atos al min tii datorit a obiceiurilor gre site de lectur a. Ei trec prin via ta cu o imagina tie mboln avit a, amplicnd ecare motiv m arunt de nemul tumire. Lucruri pe care o minte stabil as i sensibil a nu le-ar observa devin pentru ei ncerc ari de nendurat, obstacole de netrecut. Pentru ei, via ta este ntr-o permanent a umbr a. Cei care s i-au ng aduit obiceiul de a citi pe ner asuate istorii palpitante s i-au schilodit puterea mintal as i s-au deformat pe ei n si si pentru studiu s i gnduri riguroase. Ei sunt acum b arba ti s i femei n declinul vie tii lor, care nu s i-au revenit niciodat a n urma rezultatelor acelor lecturi necump atate. Obiceiul, format n primii ani, a crescut o dat a cu naintarea n vrst as i a devenit din ce n ce mai puternic; s i eforturile lor de a-l birui, de si hot arte, au fost ncununate doar par tial de succes. Mul ti nu s i-au recuperat niciodat a vigoarea ini tial a a min tii. Toate ncerc arile de a deveni adev ara ti cre stini s-au sfr sit o dat a cu dorin ta. Ei nu pot cu adev arat asemenea lui Hristos s i s a continue s a- si hr aneasc a mintea cu acest gen de literatur a. [281] Nici efectele zice nu sunt mai pu tin dezastruoase. Sistemul nervos este supranc arcat f ar a sens cu aceast a pasiune pentru lectur a. n unele cazuri, tinerii s i chiar cei adul ti au fost afecta ti de paralizie, cauzat a de nimic altceva dect de cititul excesiv. Mintea a fost permanent tinut a sub presiunea acestei excit ari, pn a cnd aceast a delicat a ma sin arie, care este creierul, a devenit att de sl abit a, nct nu a mai putut func tiona s i rezultatul a fost paralizia. Starea de ebrietate mintal a Cnd este cultivat a pofta pentru istorii palpitante s i senza tionale, gustul moral se perverte ste s i mintea nu este satisf acut a dect dac a este hr anit a constant cu asemenea nimicuri, cu aceast a hran a nefolositoare. Am v azut tinere care pretindeau c a sunt urma se ale lui Hristos, dar care nu erau fericite dect dac a aveau n mn a unele romane noi sau pove sti din ziare. Mintea a stepta cu ner abdare un stimulent, ca un be tiv care- si dore ste cu ardoare b autura care-l intoxic a. Aceste tinere nu manifest a nici un spirit de devo tiune; nici o lumin a cereasc a nu a fost rev arsat a asupra tovar as ilor lor pentru a-i conduce profund la izvorul cuno stin tei. Ele nu au o experien ta a, religioas a.

260

Solii c atre tineret

Dac a n-ar avut mereu naintea lor acest gen de literatur a, ar de a se recupera, dar ele s putut avea o speran ta i-au dorit cu ardoare aceast a lectur as i au avut-o. M a simt ndurerat a s a v ad b arba ti s i femei care- si ruineaz a astfel , nereu capacitatea de a se face utili n aceast a via ta sind s a ob tin a care i-ar preg o experien ta ati pentru via ta ve snic a n societatea cereasc a. Nu putem g asi pentru ei un alt nume mai potrivit dect be tivi mintali. Obiceiul necump atat de a lectura c ar ti nepotrivite exercit a o in periculoas uen ta a asupra creierului, la fel de sigur ca necump atarea [282] n mncare sau b autur a. Remediul Cea mai bun a cale de a preveni cre sterea r aului este de a ne ngriji de sol. Pentru cultivarea min tii s i pentru sem anarea semin telor pre tioase ale adev arului Bibliei, este necesar a cea mai mare grij as i supraveghere. Domnul, n marea Sa mil a, ne-a descoperit n Scripturi regulile unei vie tuiri snte... El a inspirat b arba ti sn ti s a scrie, pentru folosul nostru, instruc tiuni privind pericolele care se ivesc pe cale s i cum putem sc apa de ele. Cei care ascult a ndemnul S au de a cerceta Scripturile nu cu privire la aceste lucruri. n mijlocul perivor n necuno s-tin ta colelor acestor ultime zile, ecare membru al bisericii ar trebui s a n teleag a motivele speran tei s i credin tei lui motive care nu sunt dicil de n teles. Exist a suciente lucruri pentru a ne ocupa mintea, dac a vrem s a cre stem n har s i n cuno stin ta Domnului nostru Isus Hristos.Christian Temperance and Bible Hygiene, 123-126 (1890) ***** Primii pa si n p acat n inim a se desf as oar a un lung proces, ne stiut de cei din jur, nainte ca un cre stin s a comit a un p acat la vedere. Mintea nu cade dintr-o dat a de la cur a tie s i sn tire n depravare, corup tie s i crim a. Dureaz a un timp pn a cnd cei forma ti dup a chipul lui Dumnezeu ajung brutali s i chiar demonici. Privind, suntem schimba ti. Prin

Hran a potrivit a pentru minte

261

ng aduirea gndurilor necurate, omul poate s a- si educe astfel mintea, nct p acatul pe care odat a nu-l putea suferi devine acum pl acut. [283] Patriarchs and Prophets, 459.

Capitolul 91 Biblia, cea mai interesant a carte


Att tinerii, ct s i b atrnii neglijeaz a Biblia. Nu mai fac din ea . n special tinerii se fac obiectul cercet arii s i norma lor de via ta . Cea mai mare parte dintre ei vinova ti de aceast a neglijen ta si fac timp s a citeasc a alte c ar ti, dar cartea care ne ndrum a calea c atre via ta ve snic a nu este studiat a zilnic. Istorisiri superciale sunt citite cu aten tie, n timp ce Biblia este l asat a la o parte. Aceast a carte este mai nalt c al auza noastr a pentru o via ta a, mai sfnt a. Tinerii ar trebui s a o considere cea mai interesant a carte pe care au citit-o vreodat a s i astfel imagina tia s a nu e pervertit a prin citirea pove stilor de c tiune. Mintea tinerilor nu poate s a ating a cea mai nalt a dezvoltare dac a neglijeaz a sursa suprem a de n telepciune Cuvntul lui Dumnezeu. Faptul c a suntem n lumea lui Dumnezeu, n prezen ta Creatorului, c a suntem f acu ti asemenea Lui, c a El prive ste asupra noastr a, c a ne iube ste, c a are grij a de noi acestea sunt teme minunate de gndire, care conduc mintea s a se extind a n cmpuri neexplorate de medita tie. Acela care- si deschide mintea s i inima n contemplarea unor astfel de teme nu va satisf acut niciodat a cu subiecte u suratice, senza tionale. Importan ta c aut arii unei cuno stin te din Scripturi cu greu poate estimat a. Din pruncie cuno sti Sntele Scripturi, care pot s a- ti dea n telepciunea care duce la mntuire, prin credin ta n Hristos Isus. Toat a Scriptura este insuat a de Dumnezeu s i de folos ca s a nve te, s a mustre, s a ndrepte, s a dea n telepciune n neprih anire, pentru ca omul lui Dumnezeu s a e des avr sit s i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun a.(2 Timotei 3, 15-17). Acest text ne spune c a Biblia pretinde cea mai nalt a aten tie, dublat a de respect. Nu ar [284] trebui s a m satisf acu ti cu o cunoa stere supercial a, ci ar trebui s a c aut am ntregul n teles al cuvintelor adev arului s i s a p atrundem n profunzime scrierile snte.Counsels to Parents, Teachers and Students, 138, 139. 262

Biblia, cea mai interesant a carte

263

Caracterizarea p acatului C ar tile ce abordeaz a subiecte de senza tie, publicate s i puse n circula tie cu scopul de a face bani, ar mai bine s a nu e niciodat a citite de tineri. Exist a n aceste c ar ti o fascina tie satanic a. Tulbur atoarea prezentare de crime s i atrocit a ti are o putere magic a asupra , multora, incitndu-i s a vad a ce ar putea face pentru a ie si n eviden ta chiar prin fapte dintre cele mai rele. Monstruozit a tile, cruzimile, practicile destr ab alate descrise n unele scrieri strict istorice au ac tionat la fel ca drojdia asupra min tii multora, conducndu-i s a comit a acte similare. C ar tile care schi teaz a practicile satanice ale oamenilor fac publicitate r aului. Aceste aspecte oribile n-ar trebui s a e reeditate s i nici unul din cei ce cred n adev arul pentru acest timp n-ar trebui s a contribuie la perpetuarea amintirii lor. Cnd intelectul este hr anit s i stimulat de aceast a mncare nes an atoas a, gndurile devin necurate s i senzuale.Counsels to Parents, Teachers and Students, 133, 134. [285]

Capitolul 92 Veghea ti cu grij a c ar arile suetului


Paze ste- ti inima mai mult dect orice, este sfatul n teleptului; c aci din ea ies izvoarele vie tii. C aci omul este cum si face socotelile n suet. Inima trebuie rennoit a prin harul divin, altfel c autarea curat dup a o via ta a va n van. Cel care ncearc a s a- si cl adeasc a un caracter nobil s i virtuos, independent de harul lui Hristos, si cl ade ste casa pe nisipuri mi sc atoare. n furtunile aprige ale ispitei, va cu d siguran ta armat a. Rug aciunea lui David ar trebui s a e cererea ec arui suet: Zide ste n mine o inim a curat a, Dumnezeule, pune n mine un duh nou s i statornic. Devenind p arta si ai darului ceresc, noi trebuie s a mergem nainte pn a la des avr sire, ind p azi ti de . puterea lui Dumnezeu, prin credin ta Totu si avem de ndeplinit o lucrare pentru a rezista ispitei. Cei care nu vor c adea prad a n sel aciunilor lui Satana trebuie s a- si p azeasc a cu grij a c ar arile suetului; ei trebuie s a evite s a citeasc a, s a priveasc a sau s a asculte ceva ce le-ar putea sugera gnduri necurate. Mintea nu ar trebui s a e l asat a s a hoin areasc a la ntmplare asupra ec arui subiect pe care adversarul suetelor l-ar putea sugera. ncinge ti-v a coapsele min tii voastre, zice apostolul Petru, ti treji...nu v a l asa ti tr ti n poftele pe care le avea ti alt adat a, : ci dup cand era ti n ne stiin ta a cum Cel ce v-a chemat este sfnt, ti s i voi sn ti n toat a purtarea voastr a. Pavel spune: Tot ce este [286] adev arat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice fapt a bun a, aceea s a v a nsue teasc a. Aceasta va cere rug aciune nentrerupt st aruitoare s i o vigilen ta a. Noi trebuie s a m ajuta ti de inuen ta statornic a a Spiritului Sfnt, care va atrage mintea spre cele de sus s i o va obi snui s a- si opreasc a aten tia asupra lucrurilor curate s i snte. Trebuie s a studiem cu rvn a Cuvntul lui Dumnezeu. Cum si va tine tn arul curat a c ararea? ndreptndu-se dup a Cuvntul T au. Strng Cuvntul T au n inima mea, zice psalmistul, ca s a nu p ac atuiesc mpotriva Ta.Patriarchs and Prophets, 460. 264

Veghea ti cu grij a c ar arile suetului

265

***** Neghina s i grul Dragi tineri, nceta ti s a mai citi ti reviste ce con tin pove sti. Pune ti m casele de toate deoparte orice roman... Am face bine s a ne cur a ta revistele cu povestiri s i de toate publica tiile care con tin imagini ridiculizante reprezent ari n ascocite de agen tii lui Satana. Tinerii nu- si pot permite s a- si otraveasc a mintea cu asemenea lucruri. Ce este pleava pe lng a gru? Fiecare dintre cei care se pretind urma si ai lui Hristos s a citeasc a numai ceea ce are o valoare adev arat as i ve snic a. Trebuie s a ne preg atim pentru cele mai solemne ndatoriri. n ne st fa ta a o lume pentru a salvat a... n vederea marii lucr ari care trebuie f acut a, cum si poate permite cineva s a piard a timp pre tios s i mijloacele date de Dumnezeu, f acnd acele lucruri care nu sunt pentru binele s au sau pentru slava lui Dumnezeu?The Youths [287] Instructor, August 14, 1906.

Capitolul 93 Formarea unui caracter cre stin


[Acesta a fost ultimul mesaj adresat tinerilor de c atre sora White, nainte de a muri.]. vital Sunt c ar ti care au o importan ta as i care nu sunt luate n considerare de tineri. Acestea sunt neglijate pentru c a nu sunt att de interesante pentru tineri ca unele lecturi u soare. Ar trebui s a-i sf atuim pe tineri s a- si ndrepte aten tia pentru a citi materiale care se recomand a de la sine s i care ajut a la formarea unui caracter cre stin. Cele mai importante puncte ale credin tei noastre ar trebui ntip arite adnc n memoria tinerilor no stri. Ei au avut o care i-ar conduce lic arire a acestor adev aruri, dar nu acea cuno stin ta s a se dedice studiului cu mai mult a fervoare. Tinerii no stri ar trebui s a citeasc a ceea ce are un efect s an atos s i sn titor asupra min tii. Au nevoie de aceasta pentru a n telege ce este adev arata religie. Exist a mult a literatur a de calitate, dar care nu are un efect sntitor. Acum este ocazia s i momentul n care putem lucra pentru tineri. Spune ti-le c a travers am acum o criz a periculoas as i c a vrem s as tim cum s a distingem adev arata evlavie. Tinerii no stri au nevoie s a e ajuta ti, mb arb ata ti s i ncuraja ti, dar ntr-o manier a corect a; poate nu n forma n care ar dori ei, ci ntr-un fel care s a-i ajute s a aib ao minte sn tit a. Ei au nevoie de o religie bun a, sn titoare, mai mult dect de orice altceva. Nu m a a stept s a mai tr aiesc mult. Lucrarea mea este aproape n[288] deplinit a. Spune ti-le tinerilor c a vreau ca aceste cuvinte ale mele s a-i care s ncurajeze s a adopte acel mod de via ta a e cel mai atr ag ator pentru in tele cere sti s i inuen ta lor asupra altora s a e ct mai nnobilatoare. Se recomand a o lectur a selectiv a n timpul nop tii selectam s i puneam deoparte c ar ti care nu sunt de folos pentru tineri. Ar trebui s a alegem pentru ei c ar ti care s a-i sincer ncurajeze spre o via ta as i care s a-i conduc a la deschiderea 266

Formarea unui caracter cre stin

267

Cuvntului. Acest lucru mi-a fost prezentat n trecut s i am crezut . Nu ne c a l pot aduce naintea voastr a pentru mai multa siguran ta putem permite s a d am tinerilor lecturi lipsite de valoare. Dimpotriv a, este nevoie de c ar ti care sunt o binecuvntare pentru suet s i pentru s minte. Aceste lucruri sunt tratate cu prea mult a u surin ta i tocmai de aceea tinerii no stri ar trebui s a ia aminte s i s a cunoasc a ceea ce spun. Nu cred c a voi mai avea M arturii pentru poporul nostru. B arba tii no stri cu min ti clare s tiu ce este bine pentru n al tarea s i cl adirea lucr arii. Dar, cu dragostea lui Dumnezeu n inimile lor, este nevoie ca ei s a se adnceasc a tot mai mult n studiul lucrurilor lui Dumnezeu. Sunt foarte preocupat a ca tinerii no stri s a aib a c ar ti potrivite pentru citit. De asemenea, acest lucru este valabil s i pentru cei n vrst a. Ar trebui s a ne p astr am ochii a tinti ti asupra farmecului spiritual al adev arului. Ar trebui s a avem mintea s i creierul deschise c atre adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu. Satana apare atunci cnd oamenii nu sunt con stien ti de acest lucru. Noi n-ar trebui sa ne mul tumim cu faptul c a solia de avertizare a fost prezentat a o dat a. Trebuie s a o vestim tuturor mereu s i mereu. Am putea ncepe un curs de lectur a att de interesant nct s a atrag as i s a inuen teze multe min ti. Dac a voi disponibil a pentru [289] lucrarea care ne st a nainte, voi ajuta cu bucurie la preg atirea c ar tilor pentru tineri. Este o lucrare ce trebuie f acut a pentru tineri, prin care mintea lor va impresionat as i modelat a de adev arul sn titor al lui Dumnezeu. Este dorin ta mea sincer a ca tinerii s a descopere adev arata nsemn as tate a ndrept a tirii prin credin ta i a des avr sirii caracterului care-i va preg ati pentru via ta ve snic a. Nu m a a stept s a mai tr aiesc mult s i las acest mesaj pentru tineri pentru ca direc tia pe care o vor alege s a nu-i conduc a la e sec. i ndemn pe fra tii mei s a-i ncurajeze pe tineri ca s a nal te ce este valoros, precum s i harul lui Dumnezeu. Lucra ti s i ruga ti pentru un sim mnt al valorii adev v a n permanen ta ta aratei religii. Prezenta ti-le mereu caracterul binecuvntat s i atr ag ator al sn teniei s i harului lui Dumnezeu. Am sim tit o povar a n leg atur a cu aceast a problem a, pentru c as tiu c a este neglijat a. c Nu am nici o siguran ta a voi mai tr ai mult, dar simt c a Dumnezeu m a prime ste. El s tie ct de mult am suferit m arturisind despre standardele joase de vie tuire adoptate de a sa-numi tii cre stini. Am

268

Solii c atre tineret

sim tit c a este imperios necesar ca adev arul s a poat a v azut n via ta mea s i ca m arturia mea s a ajung a la oameni. Vreau s a face ti tot ce v a st a n putere pentru a pune scrierile mele n minile oamenilor ri str din ta aine. Spune ti-le tinerilor c a au avut multe privilegii spirituale. Dumnezeu dore ste ca ei s a fac a eforturi st aruitoare pentru a aduce adev arul naintea oamenilor. Am sim tit c a este datoria mea special a s a spun [290] aceste lucruri.Fundamentals of Christian Education, 547-549.

Capitolul 94 Rezultatul c tiunii


Mul ti tineri spun: N-am timp s a-mi studiez lec tiunea. Dar ce fac ei? Unii se gr abesc n ecare moment s a c stige c tiva bani n plus, pe cnd, dac a acest timp ar dedicat lucr arii, dac a ar d aruit studiului Bibliei s i dac a ei ar practica aceste lec tii n via ta lor, c stigul ar cu mult mai mare dect cel ob tinut prin munca suplimentar a. Ar economisi s i mai mult dect este cheltuit pe podoabe de prisos s i s i-ar p astra vigoarea min tii pentru a n telege taina evlaviei. Frica Domnului este nceputul n telepciunii. Dar tocmai ace sti tineri care pretind a cre stini satisfac dorin tele inimii lor re sti, prin aceea c a si urmeaz a propriile nclina tii; s i timpul de ncercare dat de Dumnezeu, ng aduit pentru a se familiariza cu ade-v arurile pre tioase ale Bibliei, este dedicat citirii pove stilor imaginare. O dat a format, acest obicei este greu de biruit; dar poate biruit s i este necesar s a e biruit de cei ce sunt candida ti pentru lumea cereasc a. Mintea c areia i se permite s a e captivat a de lectura diverselor pove sti este ruinat a. Imagina tia devine bolnav a, sentimentalismul ia n st apnire mintea, s i apare o nelini ste s i un ciudat apetit pentru o hran a spiritual a nefolositoare, care dezechilibreaz a mintea n mod constant. Mii sunt ast azi n azile de nebuni a c aror minte a fost dezechilibrat a de lectura romanelor, care conduce la cl adirea castelelor de nisip s i la sentimentalism, la o dragoste bolnav a.The Signs of [291] the Times, 10 februarie, 1881.

269

Capitolul 95 Avantajele muzicii


Cntecul de laud a este atmosfera cerului; iar cnd cerul vine n contact cu p amntul, exist a muzic as i cntare mul tumiri s i cnt ari de laud a. Deasupra p amntului nou-creat, a sa cum fusese conceput, frumos s i nep atat, sub zmbetul lui Dumnezeu, stelele diminetii izbucneau n cnt ari de bucurie s i... to ti i lui Dumnezeu scoteau cu cerul, strigate de veselie. Tot a sa, inimile omene sti, n rezonan ta au r aspuns la bun atatea lui Dumnezeu cu cnt ari de laud a. Multe din evenimentele istoriei omene sti au fost legate de cntari... Muzica, un dar pre tios Istoria cntecelor din Biblie sugereaz a din bel sug cum trebuie folosite muzica s i cntecul si care sunt avantajele acestora. Muzica este adesea pervertit a pentru a sluji scopurilor r aului s i devine astfel unul dintre cei mai ademenitori agen ti ai ispitei. Folosit a ns a n mod corect, este un dar pre tios de la Dumnezeu, menit s a ridice gndurile c atre teme nalte s i nobile, s a inspire s i s a nal te suetul. Dup a cum copiii lui Israel, c al atorind prin pustie, si nveseleau pa sii cu acordurile cnt arilor snte, tot a sa i ndeamn a Dumnezeu pe copiii S ai de ast azi s a aduc a bucurie n peregrinarea lor prin . Nu exist aceast a via ta a dect pu tine mijloace mai eciente pentru xarea cuvintelor Sale n memorie, n afar a de repetarea lor prin cntare. Si o asemenea cntare are o putere minunat a. Puterea de a [292] supune rile aspre s i necultivate; puterea de a nviora gndirea s i de a trezi compasiunea, de a promova armonia n ac tiune s i de a izgoni triste tea s i presentimentele sumbre care nimicesc curajul s i sl abesc puterile. Este unul din mijloacele cele mai eciente de a impresiona inima cu adev arul spiritual. Ct de ades i se ntmpl a suetului sufocat s i gata s a se lase prad a dezn adejdii ca memoria s a g aseasc a un cuvnt al lui Dumnezeu de mult uitata povar a a vreunui cntec din 270

Avantajele muzicii

271

copilarie -, iar ispitele si pierd puterea, via ta cap at a un nou n teles s i un nou scop, s i curajul s i bucuria sunt mp art as ite s i altor suete! Nu ar trebui s a se piard a din vedere niciodat a valoarea cntecului ca mijloc de educa tie. S a se aud a cantece n familie, din cele ginga se s i curate, s i atunci vor mai pu tine cuvinte de critic as i mai mult a s voio sie, speran ta i bucurie. S a se aud a cntece la s coal a, s i elevii vor adu si mai aproape de Dumnezeu, de profesorii lor, mai aproape unul de altul. Ca parte a serviciului divin, cntarea este tot att de mult un act de nchinare precum este rug aciunea. Si ntr-adev ar, multe cnt ari sunt rug aciuni. Dac a este nv a tat s a- si dea seama de aceasta, copilul se va gndi mai mult la sensul cuvintelor pe care le cnt as i va mai maleabil sub puterea acestora. n timp ce R ascump ar atorul nostru ne duce c atre pragul ve sniciei, care str aluce ste de slava lui Dumnezeu, putem recunoa ste subiectele care vin de la corul ceresc ce nconjoar de laud as i recuno stin ta a tronul; iar cnd ecoul corului ngeresc este de steptat n c aminele noastre p amnte sti, inimile vor atrase mai mult de cnt are tii cere sti. P art a- sia cu cerul ncepe pe p amnt. Aici deprindem tonalitatea [293] laudei lui.Education, 161-168.

Capitolul 96 Utilitatea muzicii


Muzica a fost creat a pentru a servi unui scop sfnt, pentru a n al ta tor s gndurile spre ceea ce este curat, nobil s i n al ta i pentru a de stepta de Dumnezeu. Ce deosebire n suet devo tiunea s i recuno stin ta fa ta ntre obiceiul de demult s i scopul c aruia prea adesea i este devotat a ast azi muzica! Ct de mul ti folosesc acest dar pentru a se n al ta pe ei n si si, n loc s a-l foloseasc a pentru a da slav a lui Dumnezeu! O s astfel de dragoste pentru muzic a va conduce la nechibzuin ta i la unirea cu iubitorii de pl aceri lume sti, ceea ce Dumnezeu le-a interzis copiilor S ai s a fac a. Astfel, ceea ce este o mare binecuvntare, atunci cnd nu este folosit a n mod corect, devine unul dintre cei mai de succes agen ti prin care Satana am age ste s i ndep arteaz a mintea de la datorie s i de la contemplarea lucrurilor ve snice. de Dumnezeu n cur Muzica formeaz a o parte a nchin arii fa ta tile cere sti s i noi ar trebui s a ne str aduim n cntecele noastre de laud a s a ne apropiem ct mai mult posibil de armonia corurilor cere sti. O preg atire adecvat a a vocii este un aspect important al educa tiei s i nu ar trebui s a e neglijat a.Patriarchs and Prophets, 594. ***** Un talent cu inuen ta Sunt oameni care au un dar special de a cnta s i sunt vremuri cnd un mesaj special este adus doar printr-o cntare intonat a de o singur a persoan a sau de mai mul ti uni ti n cntec. Dar rareori este cazul s a cnte numai c tiva. Abilitatea de a cnta este un talent cu , pe care Dumnezeu dore inuen ta ste s a-l cultiv am cu to tii s i s a-l folosim pentru a da slav a Numelui S au.Testimonies for the Church [294] 7:115, 116. *****

272

Utilitatea muzicii

273

n armonie cu muzicienii cerului Cnd in tele omene sti cnt a cu spirit, cu pricepere, cnt are tii cere sti si iau strunele s i se al atur a n cntarea de mul tumire. Acela care a rev arsat asupra noastr a toate darurile care ne fac s a m mpreun alucr atori cu Dumnezeu a steapt a ca servii S ai s a- si cultive vocile, a sa nct s a poat a vorbi s i cnta ntr-un fel pe care to ti l pot n telege. Nu m corect este necesar s a cnt am tare, ci s a inton am clar, s a pronun ta s i s a ne exprim am pe n telesul tuturor. To ti s a- si ia timp pentru a- si cultiva vocea, a sa nct s a-I cnt am laud a lui Dumnezeu n tonuri clare, pl acute, nu cu asprime s i tipete, care sup ar a urechea. Capacitatea de a cnta este darul lui Dumnezeu; s a e dar folosit a spre slava Lui. La adun arile ce se tin, s a e alese cteva persoane care s a sus tin a serviciul de cntare. Si cntarea s a e nso tit a de instrumente muzi . Nu trebuie s cale folosite cu iscusin ta a ne opunem folosirii muzicii instrumentale n lucrarea noastr a. Aceasta parte a serviciului trebuie s a e condus a cu grij a, deoarece este o laud a adus a lui Dumnezeu prin cntare. Cntarea nu trebuie s a e ntotdeauna rostit a de c tiva. Ct de , ntrega adunare s des cu putin ta a participe.Testimonies for the Church 9:143, 144. ***** Dumnezeu l audat prin cnt ari Dumnezeu este slavit prin cnt ari de laud a dintr-o inim a curat a, de El.Testimonies for the plin a de dragoste s i devotament fa ta [295] Church 1:509.

Capitolul 97 O folosire gre sit a a muzicii


ngerii z abovesc mprejurul locuin tei de acolo. Tinerii sunt aduna ti n acel loc; se aude sunetul muzicii vocale s i instrumentale. Sunt cre stini aduna ti acolo, ns a ce se aude? Un cntec, un cntecel u suratic, potrivit pentru sala de dans. Privi ti cum ngerii cei sn ti ti adun a lumina tot mai mult n jurul lor, iar ntunericul i mpre . ngerii p soar a tot mai mult pe cei din acea locuin ta ar asesc scena. Triste tea se vede pe fe tele lor. Iat a, ei plng. Am v azut acest lucru repetndu-se de nenum arate ori n rndul p azitorilor Sabatului s i n special n ____. Muzica a ocupat orele care ar trebuit a e devotate rug aciunii. Muzica reprezint a idolul n fa ta c aruia se nchin a mul ti dintre cei ce pretind a cre stini p azitori ai Sabatului. Satana nu de muzic are nici o obiec tie fa ta a, dac a el poate face din aceasta un canal prin care s a aib a acces la mintea tinerilor. Tot ceea ce distrage mintea de la Dumnezeu s i ocup a timpul care ar trebui s a e devotat slujirii Sale se potrive ste foarte bine scopului s au. El lucreaz a prin spre a-i acele mijloace prin care exercit a cea mai puternic a inuen ta pl men tine pe mul ti ntr-o nes abuin ta acut a, n timp ce sunt paraliza ti de puterea lui. Cnd este folosit a spre bine, muzica este o binecuvntare; ns a adesea ea este transformat a ntr-unul din mijloacele cele mai atractive prin care Satana prinde n curs a suetele. Cnd se face abuz de ea, aceasta i conduce pe cei neconsacra ti spre mndrie, vanitate s i nebunie. Cnd i se ng aduie s a ia locul devo tiunii s i rug aciunii, este un blestem teribil. Tinerii se adun a s a cnte dar, [296] de si pretind c a sunt cre stini, ei dezonoreaz a adesea pe Dumnezeu s i credin ta lor prin cuvintele u suratice s i prin muzica pe care o aleg. turile Muzica sacr a nu le este pe plac. Am fost ndreptat a spre nv a ta clare din Cuvntul lui Dumnezeu care nu au fost luate n seam a. La judecat a, toate aceste cuvinte inspirate i vor condamna pe cei care nu le-au acordat aten tie.Testimonies for the Church 1:506.

274

O folosire gre sit a a muzicii

275

Muzica, o putere spre bine Muzica poate o mare putere spre bine, totu si noi nu facem din aceast a ramur a a nchin arii partea cea mai important a. Cntarea este executat a, adesea, din impuls sau pentru a corespunde cazurilor speciale, s i alteori, cei care cnt a sunt l asa ti s a se ncurce s i muzica si pierde efectul propriu-zis asupra min tii celor prezen ti. Muzica trebuie s a aib a frumuse te, patos s i putere. L asa ti ca glasurile s a se nal te n cnt ari de laud as i devo tiune. Folosi ti, dac a este posibil, s muzica instrumental as i armonia m area ta a se nal te la Dumnezeu, [297] ca o jertf a bine pl acut a.Testimonies for the Church 4:71.

276

Solii c atre tineret

Sec tiunea 10 Ispr avnicia

[298] Orict de mic ar talentul vostru, Dumnezeu are un loc pentru el. Acel singur talent, folosit cu n telepciune, va aduce la ndeplinire lucrarea pentru care a fost dat. Prin credincio sie n lucrurile mici, noi trebuie s a lucr am dup a un plan al adun arii, iar Dumnezeu va lucra pentru noi dup a un plan al nmul tirii. Aceste lucruri mici vor deveni inuen te pre tioase n lucrarea Sa. Christs Object Lessons, 360.

[299]

Capitolul 98 Lec tii de economie


Multe ar putea spuse tinerilor no stri privind privilegiul lor de a ajuta cauza lui Dumnezeu prin nv a tarea lec tiilor de economie s i lep a-dare de sine. Mul ti cred c a trebuie s a- si ng aduie diverse pl aceri s i f acnd aceasta se obi snuiesc s a exploateze la maximum veniturile . lor. Dumnezeu vrea ca noi s a proced am mai bine n aceast a privin ta P ac atuim mpotriva noastr a n sine cnd suntem multumi ti, dac a avem sucient a mncare, b autur as i mbr ac aminte. Dumnezeu are preg atit pentru noi ceva mai mult dect aceasta. Cnd suntem dispu si s a l as am deoparte dorin tele noastre egoiste s i s a pred am puterile inimii s i min tii lucr arii pentru cauza lui Dumnezeu, agen tii cerului vor colabora cu noi, f acndu-ne o binecuvntare pentru omenire. Economisind pentru misiuni

Chiar dac a s-ar putea s a e s arac, tn arul care este harnic s i face economii poate pune pu tin deoparte pentru cauza lui Dumnezeu. Cnd aveam doar 12 ani, nv a tasem deja ce nseamn a s a economise sti. mpreun a cu sora mea, am nv a tat o meserie s i, de si c stigam doar 25 de cen ti pe zi, din aceast a sum a eram n stare s a punem deoparte pu tin s i pentru lucrare. Am economisit pu tin cte pu tin, pn a cnd am strns suma de 30 de dolari. Atunci cnd solia apropiatei veniri a Domnului a ajuns la noi, nso tit a de o chemare privitoare la oameni s i mijloace, noi am sim tit c a este un privilegiu s a-i ntindem tat alui cei 30 de dolari, rugndu-l s a-i investeasc a n bro suri s i [300] reviste, pentru a trimite solia celor ce se aau n ntuneric. Este datoria tuturor celor implica ti n lucrarea lui Dumnezeu s a nve te s a se gospod areasc a n ceea ce prive ste timpul s i banii! Cei care- si tolereaz a lenea dau la iveal a faptul c a acord a o mic a impor adev tan ta arurilor mare te care ne-au fost ncredin tate. Ei trebuie s a e educa ti s a e harnici s i s a nve te s a lucreze cu ochii a tinti ti numai c atre slava lui Dumnezeu.

278

Lec tii de economie

279

T ag aduirea de sine Cei care nu au o judecat a bun a cu privire la folosirea timpului n s i a banilor ar trebui s a se sf atuiasc a cu aceia care au experien ta acest domeniu. Cu banii pe care i-am c stigat din meseria noastr a, sora mea s i cu mine ne-am f acut haine. i nmnam banii mamei noastre, spunn-du-i: Cump ar a tot ce trebuie, dar s a r amn a ceva s i pentru lucrarea misionar a. Si ea a f acut a sa, ncurajnd si stimulnd astfel n noi un spirit misionar. D aruirea, care este fructul t ag aduirii de sine, este un ajutor minunat pentru cel care d aruie ste. Aceasta ne ofer a o educa tie care ne face capabili s a n telegem pe deplin lucrarea lui Isus, care a umblat f acnd binele, u surnd suferin te s i procurnd cele necesare pentru nevoia si. Mntuitorul nu a tr ait pentru a Se mul tumi pe Sine. n via ta Sa nu era nici o urm a de egoism. Chiar s i ntr-o lume pe care El nsu si a creat-o, n-a pretins nici un loc ca ind al Sau. Vulpile au vizuini s i p as arile cerului au cuiburi a spus El; dar Fiul omului n-are unde s a- si plece capul. Folosirea talan tilor Dac a ne vom folosi ct mai bine talentele, Spiritul lui Dumnezeu [301] . va continua s a ne conduc a la o s i mai mare ecien ta Omului care s i-a pus la schimb cu credincio sie talan tii, Domnul i spune: Bine, rob bun s i credincios, ai fost credincios n pu tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr a n bucuria St apnului t au. Si cel care avea un singur talant trebuia s a-l foloseasc a ct mai bine. Aceasta se a stepta de la el. Dac a ar pus la schimb bunurile St apnului s au, Domnul i-ar nmul tit talantul. Dumnezeu a ncredin tat ec arui om o lucrare potrivit cu puterea lui. Dumnezeu cunoa ste m asura capacit a tii noastre s i s tie exact ce s a ne ncredin teze. Cu privire la cel care a fost g asit credincios, a fost dat a porunca: ncredin ta ti-i o responsabilitate mai mare. Dac a se dovede ste credincios cu aceast a nou a ncredin tare, porunca este dat a din nou: ncredin ta ti-i s i mai multe responsabilit a ti. Astfel, prin harul lui Hristos, el cre ste pn a la m asura plin at a tii unui om n Isus Hristos.

280

Solii c atre tineret

Ai un singur talant? Pune-l la schimb ator s i, printr-o investi tie n teleapt a, se va dubla. F a cu t arie tot ceea ce minile tale g asesc de f acut. Folose ste- ti talentul cu ntelepciune, astfel nct s a aduci la ndeplinire misiunea ncredin tat a. Merit a s a faci totul ca s a auzi aceste cuvinte spuse la nal: Bine, rob bun! Dar acest lucru li se va spune doar celor ce au lucrat ntr-adev ar bine. Nu exist a timp de pierdut Tineri s i tinere, nu ave ti timp de pierdut, c auta ti cu st aruin ta materiale solide pentru zidirea caracterelor voastre. V a implor am, de dragul lui Hristos, s a ti credincio si. C auta ti s a r ascump ara ti timpul. Consacra- ti-v a n ecare zi n serviciul lui Dumnezeu s i ve ti [302] descoperi c a nu ave ti nevoie de multe vacan te, pe care s a le petrece ti n lenevie, s i nici de bani pe care s a-i cheltui ti, ca o r asplat a pentru voi. Cerul prive ste la cei care caut a s a se dezvolte, s i s a e modela ti pentru a se asem ana cu Hristos, pentru ca astfel s a e mbog a ti ti spiritual. Cnd omul se pred a lui Hristos, Spiritul Sfnt va ndeplini pentru el. o lucrare m area ta Fiecare lucr ator adev arat, care s i-a sacricat eul pentru Dumnezeu, este gata s a d aruiasc as i s a se d aruiasc a altora. Hristos spune: Cel care si iube ste via ta o va pierde; dar cel ce o dispre tuie ste va c stiga via ta ve snic a. Prin eforturi st aruitoare s i atente de a ajuta acolo unde e nevoie, adev aratul cre stin si manifest a dragostea pentru Dumnezeu s i pentru aproapele lui. S-ar putea ca el s a- si piard a via ta n lucrare, dar, cnd Hristos va veni s a-Si adune s i s a-Si ia la Sine pietrele pre tioase, el o va g asi iar as i.The Youths Instructor, September 10, 1907. ***** R asplata sacriciului Mijloacele folosite pentru a-i binecuvnta pe al tii vor primi r aspl atire. Bog a tiile corect valoricate vor face mult bine. Suete vor al lui Hrisc stigate pentru Hristos. Cel care urmeaz a stilul de via ta tos s i mpline ste planul S au va vedea n cur tile lui Dumnezeu pe cei pentru care a lucrat s i s-a sacricat pe p amnt. Cei r ascump ara ti si

Lec tii de economie

281

de cei care au fost instrumentele salv vor aminti cu recuno stin ta arii lor. Ct de pre tios va p area cerul pentru cei care au fost credincio si n lucrarea de salvare a suetelor!Christs Object Lessons, 373. [303]

Capitolul 99 Spiritul de sacriciu


Spiritul de l acomie, de c autare a celor mai nalte pozi tii s i a celui mai ridicat salariu, este r aspndit n lume. Spiritul din vechime al t ag aduirii s i sacriciului de sine este prea rar ntlnit. Dar aceasta este singura atitudine pe care ar trebui s a o manifeste un adev arat urma s al lui Isus. St apnul nostru divin ne-a dat un exemplu despre cum trebuie s a lucr am. Si celor pe care-i cheam a Urma ti-M as i v a voi face pescari de oameni, nu le oferea nici o sum a ca r asplat a pentru serviciile lor. Ei trebuiau s a mpart a cu El t ag aduirea Sa de sine s i sacriciul S au. Cei care pretind c a sunt urma si ai Maestrului Lucr ator s i care se angajeaz a n serviciul S au ca mpreun a-lucr atori cu Dumnezeu trebuie s a aduc a n serviciul lor punctualitatea s i ndemnarea, tactul s i n telepciunea pe care Dumnezeul perfec tiunii le-a cerut la cl adirea cortului p amntesc. Si acum ca s i atunci s i asemeni zilelor lucr arii de Dumnezeu s lui Hristos pe acest p amnt, devo tiunea fa ta i un spirit de sacriciu sunt lucruri ce trebuie privite ca prime cerin te, indispensabile unei slujiri adecvate. Dumnezeu pl anuie ste ca nici o urm a de egoism s a nu e ntre tesut a cu lucrarea Sa.The Review and Herald, 4 ianuarie, 1906. ***** Semnele harului n inim a Umilin ta, t ag aduirea de sine, bun avoin ta s i plata con stiincioas a a zecimii, toate acestea arat a c a harul lui Dumnezeu lucreaz a n [304] inim a.Counsels on Health, 590.

282

Capitolul 100 Zecimea


Marea lucrare pe care Isus a anun tat c a a venit s a o fac a a fost ncredin tat a urma silor S ai de pe p amnt. Hristos, Capul nostru, conduce marea lucrare de mntuire s i ne ndeamn a s a-I urm am exemplul. El ne-a dat o solie care trebuie vestit a ntregii lumi. Acest adev ar trebuie s a e dat tuturor neamurilor, limbilor s i popoarelor. Puterea lui Satana avea s a e disputat as i acesta avea s a e biruit de c atre Hristos s i, de asemenea, de c atre urma sii S ai. Trebuia continuat un r azboi total mpotriva puterilor ntunericului. Iar pentru ca aceast a lucrare s a e ncununat a de succes, era nevoie de mijloace materiale. Dumnezeu nu Se ofer a s a trimit a mijloace direct din cer, ci pune n minile urma silor S ai talan tii mijloacelor, pentru a folosi ti tocmai n scopul de a sus tine acest r azboi. El a dat poporului S au un plan n vederea ob tinerii unor sume suciente pentru ca aceast a ini tiativ a s a se autonan teze. Planul lui Dumnezeu n sistemul zecimilor este minunat n simplitatea s s i echitatea lui. Toti oamenii l pot mbr a ti sa cu credin ta i curaj, c aci originea lui este divin a. n el, simplitatea s i utilitatea lui se ntrep atrund s i nu se cere o educa tie profund a pentru a-l n telege s i mntul c a-l aplica. To ti pot avea sim ta a st a n puterea lor s a joace un rol n naintarea pre tioasei lucr ari de mntuire. Fiecare b arbat, femeie s i tn ar poate deveni un casier pentru Domnul s i un agent care s a satisfac a cerin tele care vin de la trezorerie. Apostolul spune: Fiecare dintre voi s a pun a deoparte acas a ce va putea, dup a c stigul lui. [305] Mari obiective sunt atinse prin acest sistem. Dac a l-ar accepta cu to tii, pn a la unul, ecare ar un administrator vigilent s i credincios al lui Dumnezeu s i nu s-ar face sim tit a nici o lips a a mijloacelor prin care s a se duc a mai departe marea lucrare de vestire a ultimei solii de avertizare a lumii. Vistieria va plin a, dac a to ti vor mbr a ti sa acest sistem, iar cei care subscriu nu vor adu si la s ar acie. Prin ecare investi tie pe care o fac, ei vor ajunge mai strns lega ti de cauza adev arului prezent. Ei si vor 283

284

Solii c atre tineret

strnge pentru viitor drept comoar a o bun a temelie, pentru ca s a .Testimonies for the Church 3:388, 389. apuce adev arata via ta ***** Recunoa sterea lui Dumnezeu ca St apn Faptul de a consacra lui Dumnezeu a zecea parte din toate veniturile, e din livad a, e din roadele cmpului, din cirezi sau din turme, din munca intelectual a sau zic a, apoi consacrarea celei de-a doua zecimi pentru ajutorarea celor s araci s i n alte scopuri umanitare au avut scopul de a tine necurmat naintea poporului adev arul c a Dumnezeu este proprietarul a toate cte sunt s i c a ei au ocazia s a e intermediari ai binecuvnt arilor Sale. A fost un mod de educare n vederea suprim arii oric arei manifest ari de egoism ngust s i de cultivare larg as i nobil a a caracterului.Education, 44. ***** Apar tine lui Dumnezeu Zecimea... este a Domnului. Aici este folosit a aceea si form a de exprimare ca aceea privitoare la legea Sabatului. Ziua a s aptea este Sabatul Domnului Dumnezeu. Dumnezeu a rezervat pentru Sine o parte anume din timpul omului s i din mijloacele sale s i nici un om n-ar putea, f ar a s a se fac a vinovat, s as i le nsu seasc a pentru [306] folosul s au.Patriarchs and Prophets, 525, 526.

Capitolul 101 Cinste ste pe Domnul cu averile tale


Ct e sti dator st apnului meu? Putem s a primim orice binecuvntare din mna lui Dumnezeu s i totu si s a nu-I oferim nimic Lui nici m acar s a-I d am zecimea, partea pe care El a rezervat-o pentru Sine? A devenit un obicei faptul de a ntoarce totul de la adev arata cale a sacriciului de sine c atre c ararea satisfacerii propriilor pl aceri. s Dar vom continua s a primim favorurile Sale cu indiferen ta i s a nu r aspundem iubirii Sale? Dragi tineri, nu vre ti s a deveni ti misionari pentru Dumnezeu? Nu vre ti, mai mult ca niciodat a pn a acum, s a nv a ta ti pre tioasa lec tie de a aduce daruri lui Dumnezeu, prin punerea n vistierie a ceea ce pentru a v El v-a dat din abunden ta a bucura? Orice a ti primit, l asa ti ca o parte s a se ntoarc a la D at ator sub forma unei ofrande pline de . O parte ar trebui, de asemenea, pus recuno stin ta a n vistierie, pentru ca lucrarea misionar a s a e f acut a att acas a, ct s i pretutindeni n lume. Comori n ceruri Cauza lui Dumnezeu ar trebui s a e foarte aproape de inimile noastre. Lumina adev arului, care a fost o binecuvntare pentru o familie, va , dac a este transmis a de p arin ti s i copii, o binecuvntare s i pentru alte familii. Dar cnd generozitatea lui Dumnezeu, att de bogat s i abundent oferit a, este re tinut as i atribuit a cu egoism doar , n curnd, nou a, n locul binecu-vnt arii Sale, va cu siguran ta experimentat blestemul, pentru c a asa a spus Domnul. Porunca lui [307] Dumnezeu trebuie s a precead a orice alt a cerere s i trebuie adus a cel dinti la ndeplinire. Apoi trebuie s a avem grij a de cei s araci s i nevoia si. Acest lucru nu trebuie neglijat, orict ne-ar costa s i n ciuda oric arui sacriciu pe care l-am face. De aceea, trebuie s a e hran a n casa Mea. Este datoria noastr a s a m cump ata ti n toate lucrurile, n mncare, n b autur as i n 285

286

Solii c atre tineret

mbr ac aminte. Casele noastre s i mobilierul c aminelor noastre ar trebui cump anite cu grij a, purtnd n inim a dorin ta de a-I preda lui Dumnezeu ce este al Lui. Nu numai prin zecime, ci, pe ct e posibil, s i prin daruri. Foarte mul ti si vor putea astfel aduna comori n ceruri, prin aprovizionarea permanent a a vistieriei lui Dumnezeu cu partea pe care El o cere ca ind a Lui s i de asemenea prin daruri. Cei care se ntreab a cu sinceritate ce cere Dumnezeu de la ei, privitor la bunurile pe care le consider a ale lor, ar trebui s a cerceteze Vechiul Testament s i s a vad a ce a cerut, privitor la acest aspect, Hristos, conduc atorul invizibil al lui Israel, n lunga lor c al atorie prin pustie. Fiecare dintre noi ar trebui s a e dispus s a treac a prin greut a ti s i lipsuri mai degrab a dect s a jefuiasc a pe Dumnezeu de partea care trebuie s a intre n tezaurul S au. Cei care citesc Biblia vor avea o cunoa stere inteligent a a ceea ce spune Dumnezeu privitor la aceast a problem a. F ar a scuz a n acea zi cnd ecare va judecat dup a faptele f acute n trup, orice scuz a pe care egoismul ar putea-o aduce acum pentru re tinerea [308] zecimii s i darurilor, n loc s a le ofere Domnului, va disp area ca roua n fa ta soarelui. Dac a n-ar pentru totdeauna prea trziu, ct de bucuro si ar unii s a se ntoarc as i s a- si cl adeasc a din nou caracterele! Dar atunci va prea trziu pentru a schimba raportul despre aceia care, s apt amnal, lunar, an de an, L-au jefuit pe Dumnezeu. Soarta lor va pecetluit a, denitiv pecetluit a... Egoismul este un r au mortal. Dragostea de sine s i indiferen ta cu privire la termenii preci si ai n telegerii dintre om s i Dumnezeu, refuzul de a se comporta ca administratori credincio si, au adus asupra lor blestemul, exact a sa cum a spus El c a se va ntmpla. Aceste suete s-au separat de Dumnezeu; prin exemplul s i umblarea lor, ei i-au condus s i pe al tii s a ignore n ntregime poruncile lui Dumnezeu s i El n-a mai putut s a reverse binecuvnt ari asupra lor. Zecimea Dumnezeu a specicat: A zecea parte din tot ceea ce de tine ti mi apar tine; darurile s i ofrandele voastre vor aduse la vistierie, pentru

Cinste ste pe Domnul cu averile tale

287

a folosite la naintarea lucr arii Mele, pentru a trimite pe pastor s a deschid a Scripturile naintea celor ce sunt n ntuneric. Atunci si va asuma vreunul riscul de a re tine ce este al lui Dumnezeu, f acnd la fel ca robul necredincios, care a ascuns talantul lui Dumnezeu n p amnt? Vom ncerca s i noi, a sa cum a f acut-o el, s a ne justic am necredincio sia, plngndu-ne de Dumnezeu s i spunnd: Doamne, am s tiut c a e sti om aspru, care seceri de unde n-ai sem anat s i strngi de unde n-ai vanturat: mi-a fost teama, s i mam dus de ti-am ascuns talantul n p amnt; iat a- ti ce este al t au. Nu vom prezenta noi mai degrab a darurile noastre pline de recuno stin ta naintea lui Dumnezeu?The Youths Instructor, August 26, 1897. [309]

Capitolul 102 Responsabilitatea individual a


Tat al nostru ceresc nu ne cere nici mai mult, nici mai pu tin dect putem face cu abilit a tile cu care ne-a nzestrat. El nu las a asupra slujitorilor S ai poveri pe care ace stia nu sunt n stare s a le poarte. ran El s tie din ce suntem f acuti; s tie c a suntem ta a. Prin harul S au, noi putem duce la ndeplinire tot ceea ce El cere de la noi. Cui i s-a dat mult i se va cere mult. Fiecare dintre noi va tras la r aspundere pentru c a am f acut chiar s i cu o iot a mai pu tin dect aveam puterea s a facem. Domnul m asoar a cu exactitate ecare posibilitate pentru lucrare. Capacit a tile care nu au fost folosite vor puse n socoteal a la fel ca acelea care au fost valoricate. Dumnezeu ne consider a responsabili pentru tot ceea ce am putea deveni printr-o folosire corect a a talan tilor. Vom judeca ti n func tie de ceea ce aveam obliga tia s a facem, dar nu am f acut pentru c a nu ne-am folosit puterile spre slava lui Dumnezeu. Chiar dac a nu ne vom pierde suetele, vom realiza n ve snicie care este rezultatul nefolosirii talan tilor no stri. Pentru toat a cuno stin ta s i destoinicia pe care le-am putut c stiga, dar nu le-am c stigat va o pierdere ve snic a. Dar cnd ne pred am pe noi n sine n ntregime lui Dumnezeu s i urm am directivele Sale n lucrare, El Se va considera responsabil pentru ndeplinirea acesteia. El nu vrea s a ne ndoim cu privire la succesul stradaniilor noastre sincere. Nici m acar o dat a nu trebuie s a ne gndim la e sec. Noi colabor am cu Cel care nu cunoa ste e secul. N-ar trebui s a vorbim de sl abiciunea s i incapacitatea noastr a. Aceasta este o manifestare a lipsei de ncredere n Dumnezeu, o [310] t ag aduire a Cuvntului S au. Atunci cnd crtim din cauza poverilor noastre sau refuz am s a ne asum am responsabilit a tile pe care El ni le d a s a le purt am, noi spunem de fapt c a El este un St apn aspru, c a ne cere s a ndeplinim ceva pentru care nu ne-a dat puterea necesar a. Christs Object Lessons, 362, 363.

288

Responsabilitatea individual a

289

Valoarea banilor Banii nu ne-au fost da ti ca s a ne onor am s i s a ne sl avim pe noi n sine. Ca administratori credincio si, trebuie s a-i folosim pentru a-L onora s i glorica pe Dumnezeu. Unii cred c a doar o parte din ceea ce au i apar tine lui Dumnezeu. Dup a ce au pus deoparte o sum a pentru scopuri religioase s i caritabile, ei consider a c a ceea ce le-a r amas este al lor s i-l pot folosi a sa cum vor. Dar ei gre sesc adoptnd aceast a atitudine. Tot ce avem este al lui Dumnezeu s i-I vom da socoteal a de modul n care am folosit ce ne-a d aruit El. Cnd cheltuim ecare b anu t, se va vedea dac a-L iubim pe Dumnezeu mai presus de orice s i pe semenii no stri ca pe noi n sine. Banii au o mare valoare, pentru c a pot face mult bine. n minile copiilor lui Dumnezeu, ei reprezint a hran a pentru cei amnzi, ap a pentru cei nseta ti s i mbr ac aminte pentru cei goi. Reprezint a ap arare pentru cei asupri ti s i mijloace de ajutorare pentru cei bolnavi. Dar banii nu au mai mult a valoare dect nisipul, dac a nu sunt folosi ti pentru procurarea celor necesare vie tii, pentru binecuvntarea altora s i avansarea cauzei lui Dumnezeu.Christs Object Lessons, 351. [311]

Capitolul 103 Darurile de s arb atori


S arb atorile se apropie. n vederea acestui fapt, ar bine s a cump anim ct de mul ti bani sunt cheltui ti anual pe cadouri pentru cei ce nu au nevoie de ele. Obiceiurile s i tradi tia sunt att de puternice, nct ni se pare c a i neglij am pe prietenii no stri, dac a nu le facem cadouri cu asemenea ocazii. Dar haide ti s a ne amintim c a Binef ac atorul nostru ceresc are a stept ari de la noi mai presus dect ale oric aror prieteni p amnte sti. Nu ne vom d arui noi ofrandele lui Dumnezeu n timpul s arb atorilor care se apropie? Chiar s i copiii pot participa la aceast a lucrare. mbr ac aminte s i alte articole folositoare pot date s aracilor s i astfel poate f acut a lucrarea pentru St apn. P acatul ng aduin tei de sine S a ne amintim c a serb am Cr aciunul n amintirea na sterii Mntuitorului lumii. n general, aceast a zi este petrecut a s arb atorind cu fast s i pomp a. Sunt cheltuite mari sume de bani pentru satisfacerea pl acerilor nefolositoare ale sinelui. Pofta s i pl acerile senzuale sunt ng aduite pe cheltuiala puterii mintale, zice s i morale. Si totu si aceasta a devenit un obicei. Mndria, moda s i satisfacerea gusturilor au nghi tit sume imense de bani, de pe urma c arora, n realitate, n-a beneciat nimeni, ci s-a ncurajat o risip a a mijloacelor, care-I displace lui Dumnezeu. Aceste zile sunt petrecute mai degrab a n n al tarea sinelui dect a lui Dumnezeu. S an atatea a fost sacricat a, banii au fost astfel cheltuiti, nct ar [312] fost mai bine s a e arunca ti, mul ti s i-au pierdut via ta din cauza excesului de mncare sau a risipei demoralizatoare, s i prin acestea suete au fost pierdute. Copiii lui Dumnezeu l vor glorica dac a se vor bucura de o diet a curat a, simpl as i vor folosi mijloacele ncredin tate lor pentru a aduce daruri la vistierie, mici s i mari, care vor folosite pentru trimiterea luminii adev arului suetelor care se a a n ntunericul ignoran tei. Inimile v aduvelor s i orfanilor pot f acute s a tresalte de 290

Darurile de s arb atori

291

bucurie datorit a darurilor care i vor ajuta s a aib a confort s i s a- si satisfac a foamea. Daruri pentru Dumnezeu Fie ca to ti cei ce sus tin a crede adev arul prezent s a socoteasc a suma pe care o cheltuie anual s i n special cu prilejul s arb atorilor anuale, pentru satisfacerea unor dorin te egoiste s i nesnte, s a vad a ct de mult cheltuiesc pentru satisfacerea apetitului s i pentru a concura cu al tii n manifest ari nepotrivite pentru un cre stin. nsuma ti mijloacele cheltuite inutil, apoi estima ti ct de mult a ti putut economisi, consacrndu-le ca daruri pentru cauza lui Dumnezeu, f ar a s a v a face ti r au trupului sau suetului. Sume mici s i chiar daruri mai bogate pot aduse, n func tie de posibilitatea celui care d a, pentru a ajuta la achitarea datoriilor bisericilor care au fost consacrate lui Dumnezeu. Apoi sunt misionari care trebuie s a e trimi si n cmpuri noi s i al tii s a e sus tinu ti n cmpurile n care lucreaz a deja. Ace sti misionari trebuie s a practice o economie strict a, refuzndu- si chiar lucrurile simple, de care voi v a bucura ti n ecare zi s i pe care le considera ti esen tiale pentru . Ei se bucur via ta a de pu tin confort s i lux.The Review and Herald, [313] 21 noiembrie, 1878.

Capitolul 104 Economia n mbr ac aminte


Poporul lui Dumnezeu ar trebui s a fac a economii stricte n cheltuirea mijloacelor lor, ca s a poat a avea ceva pe care s a-l aduc a la El, spunnd: Din mna Ta primim ce-Ti aducem. Astfel, ei i ofer a lui Dumnezeu recuno stin ta pentru binecuvnt arile primite de la El. De asemenea, n acela si mod, ei si strng comori lng a tronul lui Dumnezeu. Mari sume de bani se cheltuiesc pe mbr ac aminte, bani care ar putut folosi ti pentru a hr ani pe cei nfometa ti s i a mbr aca pe cei ce sufer a de frig. Mul ti dintre cei pentru care Hristos Si-a dat via ta abia au sucient din cele mai ieftine s i obi snuite haine, n timp ce al tii cheltuiesc mii de dolari n eforturile de a satisface cerin tele f ar a de sfr sit ale modei. Domnul a cerut poporului S au s a ias a din lume s i s a e distinct. Nep asarea sau hainele costisitoare nu sunt pentru cei ce cred c a tr aim ultimele zile de prob a. Vreau dar, scrie apostolul Pavel, ca b arba tii s a se roage n orice loc, s i s a ridice spre cer mini curate, f ar a mnie s i f ar a ndoieli. Vreau, de asemenea, ca femeile s a se roage mbr acate n chip cuviincios, cu ru sine s i sal a; nu cu mpletituri de p ar, nici cu aur, nici cu m arg aritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun c a sunt evlavioase. Chiar s i printre cei care pretind c a sunt copiii lui Dumnezeu exist a unii care cheltuiesc mai mult pe mbr ac aminte dect este necesar. Ar trebui s a ne mbr ac am simplu s i cu gust, dar, surorile mele, [314] cnd cump ara ti s i v a face ti haine vou as i copiilor vo stri, gndi ti-v a la lucrarea din via Domnului care nc a a steapt a s a e f acut a. Este bine s a cumperi un material bun s i s a-l faci cu grij a. Aceasta este o economie. Dar accesoriile s i podoabele scumpe nu sunt necesare s i a le tolera nseamn a a cheltui pentru satisfacerea sinelui banii care ar trebui folosi ti pentru cauza lui Dumnezeu. Nu haina te face valoros n ochii lui Dumnezeu. Podoaba frumuse tii interioare, amabilitatea spiritului, un cuvnt cald, grija pentru al tii, acestea sunt lucrurile care au valoare naintea lui Dumnezeu. n292

Economia n mbr ac aminte

293

l atura ti ornamentele vestimentare inutile s i da ti mijloacele materiale astfel salvate spre a folosite la naintarea cauzei lui Dumnezeu. T ag aduirea de sine i este pl acut a lui Dumnezeu nv a ta ti lec tia lep ad arii de sine s i nv a ta ti-i s i pe copiii vo stri. De tot ceea ce poate salvat n urma lep ad arii de sine este nevoie acum, n lucrarea care trebuie f acut a. Suferin ta trebuie u surat a, cei goi mbr aca ti, cei amnzi hr ani ti; adev arul pentru aceste timpuri trebuie spus celor ce nu-l cunosc... Noi suntem martorii lui Hristos s i nu putem permite intereselor lume sti s a ne absoarb a timpul s i aten tia, astfel nct s a nu mai d am aten tie lucrurilor despre care Dumnezeu a zis c a trebuie s a aib a cel dinti loc. Interese mai nalte sunt n joc. C auta ti mai nti mp ar a tia lui Dumnezeu s i neprih anirea Lui. Hristos a dat totul lucr arii pe care o avea de f acut s i cuvntul s au pentru noi este: Dac a vine cineva dup a Mine, s a se lepede de sine, s a- si ia crucea s i s a m a urmeze. Voi ve ti astfel ucenicii Mei. De bun avoie s i cu bucurie, Hristos S-a dat pe Sine pentru a aduce la ndeplinire voin ta lui Dumnezeu. [315] El a fost ascult ator pn a la moarte, s i nc a moarte de cruce. Ni se va p area greu s a ne t ag aduim pe noi n sine? Vom renun ta s a mai m p arta si la suferin tele Sale? Moartea Sa ar trebui s a mi ste ecare br a a in tei, f acndu-ne s a m dispu si s a ne consacr am lucr arii Sale cu tot ceea ce suntem s i avem. Gndindu-ne la ce a f acut El pentru noi, inimile noastre ar trebui s a e umplute cu iubire. Atunci cnd cei care cunosc adev arul practic a lep adarea de sine, care este amintit a n Cuvntul lui Dumnezeu, solia va nainta cu putere. Domnul va auzi rug aciunile noastre pentru convertirea suetelor. Poporul lui Dumnezeu va l asa ca lumina Sa s a str aluceasc a nainte s i necredincio sii, v aznd lucr arile lor bune, vor l auda pe Tat al nostru ceresc.The Review and Herald, 1 decembrie, 1910. ***** Dragostea de etalare s Dragostea de etalare produce extravagan ta i distruge n mul ti nobil tineri aspira tia c atre o via ta a. n loc s a caute s a- si fac ao

294

Solii c atre tineret

educa tie, ei si g asesc de timpuriu o ocupa tie, pentru a c stiga banii care le vor permite s a- si satisfac a pasiunea pentru mbr ac aminte. Iar prin aceast a patim a, multe tinere sunt ademenite spre ruin a. Education, 247. Simplitatea puritan a Distinc tia s i simplitatea puritan a ar trebui s a caracterizeze locuin tele s i nf a ti sarea tuturor celor ce cred n adev arurile solemne ale acestor timpuri. Toate mijloacele cheltuite pe haine inutile sau pentru decorarea s i mpodobirea caselor noastre sunt o risip a a banilor lui Dumnezeu. Pentru satisfacerea mndriei lor, ei priveaz as i fur a [316] cauza lui Dumnezeu.Testimonies for the Church 5:189.

Capitolul 105 Satisfacerea eului


Atunci cnd vizitez casele fra tilor no stri s i s colile noastre, observ c a tot spa tiul disponibil pe mese, etajere s i pe poli tele de deasupra c aminului este plin de fotograi. Att n dreapta, ct s i n stnga, pot v azute chipuri omene sti. Dumnezeu dore ste ca aceast a stare de lucruri s a e schimbat a. Dac a Hristos ar mai pe p amnt, ar spune: Lua ti aceste lucruri din locul acesta. Mi s-a descoperit c a aceste fotograi sunt asemeni multor idoli, lundu-ne timpul s i gndurile care ar trebui devotate cu sn tenie lui Dumnezeu. Aceste fotograi cost a bani. Este de folos s i de dorit ca noi cunoscnd lucrarea care trebuie f acut a n aceste timpuri s a cheltuim banii lui Dumnezeu reproducnd n fotograi chipul nostru s i al prietenilor nostri? N-ar trebui ca ecare ban pe care l putem pune deoparte s a e folosit la promovarea cauzei lui Dumnezeu? Aceste fotograi consum a banii care ar trebui angaja ti cu sn tenie n slujba lui Dumnezeu s i ele distrag mintea de la adev arurile Cuvntului lui Dumnezeu. O form a de idolatrie Att f acutul, ct s i schimbatul de fotograi reprezint a o form a de idolatrie. Satana face tot ce-i st a n putere pentru a ascunde cerul de ochii no stri. S a nu-l ajut am f acnd fotograi idoli. Noi trebuie s a atingem un standard mai nalt dect cel sugerat de aceste chipuri omene sti. Domnul spune: S a nu ai al ti dumnezei afar a de Mine. Cei care pretind a crede n Hristos trebuie s a con stientizeze [317] necesitatea de a reecta chipul S au. Asem anarea cu El trebuie s a e tinut a treaz a n mintea noastr a. Cuvintele care sunt rostite ar trebui s a e pline de inspira tie cereasc a...

295

296

Solii c atre tineret

Lucrurile importante pe primul loc Cei care au fost trecu ti prin apa botezului s-au angajat s a caute acele lucruri care sunt sus, acolo unde Hristos st a la dreapta lui pentru salvarea Dumnezeu; ei s-au angajat s a lucreze cu st aruin ta p ac ato silor. Dumnezeu i ntreab a pe cei ce poart a Numele Lui: Cum folosi ti calit a tile care au fost r ascump arate prin moartea Fiului Meu? Face ti tot ce v a st a n putere pentru a v a ridica la o n al time mai mare a n telegerii spirituale? V a potrivi ti interesele s i faptele n armonie cu cerin tele nsemnate ale ve sniciei? Printre cei din poporul lui Dumnezeu, trebuie s a e o reform a. De aceea e c a mnca ti, e c a be ti, e c a face ti altceva, s a face ti totul spre slava lui Dumnezeu. Cei pe umerii c arora Dumnezeu a pus povara lucr arii Sale lupt a s a vesteasc a solia c a suetele ce pier pot avertizate s n ignoran ta i salvate. N-a ti putea ca, prin lep adare de sine, s a face ti ceva pentru a-i ajuta n lucrarea lor? Ridica ti-v as i ar ata ti prin zelul vostru st aruitor s i neegoist c a sunte ti converti ti. Este nevoie de ecare b anu t n lucrarea de salvare de suete. Banii investi ti de cre stini, care pretind c a-I slujesc lui Dumnezeu, n f acutul fotograilor ce reprezint a chipuri omene sti ar putea sus tine mul ti misoinari n ogorul Evangheliei. Atunci cnd se unesc, izvoras ele rave se vars as i formeaz a un ru mare. Noi nstr ain am darurile lui Dumnezeu atunci cnd folosim pentru pl aceri egoiste mijloacele [318] care ar trebui folosite pentru a vesti ultima solie de avertizare. Dac a tu cheltuie sti banii Domnului pentru a- ti satisface poftele, cum te mai po ti a stepta ca El s a reverse asupra ta binecuvnt arile Sale? Cum i prive ste St apnul pe cei care investesc plini de egoism banii S ai in fotograi? Chiar ace sti bani ar putut folosi ti pentru a cump ara literatur as i a o trimite celor care se a a n ntunericul ignoran tei. Adev arul pe care Dumnezeu ni l-a ncredintat ar trebui vestit lumii. Nou a ni s-a acordat privilegiul de a face aceast a lucrare. Noi trebuie s a s adim semin tele adev arului lng a orice izvoare. Dumnezeu cere de la noi s a practic am t ag aduirea de sine, precum s i sacriciul de sine. Evangelia cere o consacrare deplin a. Nevoile acestei cauze a lui Dumnezeu cer tot ceea ce putem oferi. Ing aduin ta noastr a n ceea ce prive ste fotograile, a fost o satisfacere egoist a a eului, fapt ce m ar-turise ste n t acere mpotriva noastr a. Prin aceasta am adus o

Satisfacerea eului

297

mul time de lemn, fn s i paie, punnd o temelie ce va mistuit a de focul zilei de pe urm a. Datoria de a t ag adui eul Dup a ce am mers din cas a n cas as i am v azut att de multe fotograi, am fost instruit a s a-i avertizez pe membrii ace stia mpotriva acestui r au. n privin ta aceasta putem face mult pentru Dumnezeu. Putem ndep arta dinaintea ochilor no stri ace sti idoli. Ele nu au nici o putere spre bine, dar se interpun ntre suet s i Dumnezeu. Ele nu pot face nimic pentru a ajuta la sem anarea semin telor adev arului. Hristos i cheam a pe cei ce pretind a-L urma s a- si pun a ntreaga armur a a lui Dumnezeu. Institu tiile noastre educa tionale trebuie s a simt a puterea reformatoare a Duhului lui Dumnezeu. Dar dac a sarea si pierde gustul, [319] prin ce si va c ap ata iar as i puterea de a s ara? Atunci nu mai este bun a la nimic, dect s a e lep adat a afar as i c alcat a n picioare de oameni. Cei care sunt angaja ti ca profesori s i cadre medicale n s colile noastre ar trebui s a ating a un nivel nalt de consacrare. Si studen tii din aceste institu tii, care se preg atesc s a mearg a n lucrare ca misionari, ar trebui s a nve te s a practice lep adarea de sine. Noi suntem ispravnicii lui Dumnezeu s i ce se cere de la ispravnici este ca ecare s a e g asit credincios n lucrul ncredin tat lui.The Review and Herald, 13 iunie, 1907. ***** Repetarea n a face fotograi Tinerii au inima plin a de iubire de sine. Acest lucru se d a pe n dorin fa ta ta lor de a zugr avi ti de artist; ei nu se mul tumesc s a e reprezenta ti o singur a dat a, ci stau iar s i iar pentru tabloul lor, spernd de ecare dat a c a ultimul va dep as i toate eforturile lor anterioare s i tabloul va ap area mai frumos dect originalul. Banii care ar trebuit s a e ai Domnului sunt irosi ti n acest fel, s i ce se [320] c stig a?Testimonies for the Church 1:500.

Capitolul 106 Economie s i generozitate


Mul ti dispre tuiesc economia confundnd-o cu zgrcenia s i ngustimea de caracter. ns a economia se armonizeaz a cu cea mai mare generozitate. ntr-adev ar, f ar a economie nu poate exista o d arnicie veritabil a. Avem datoria de a economisi pentru a putea d arui. real Nimeni nu poate da dovad a de o bun avoin ta a f ar a t ag aduire caracterizat de sine. Numai printr-o via ta a prin simplitate, t ag aduire s de sine s i economie strict a ne va cu putin ta a mplinim lucrarea ce ne-a fost ncredin tat a ca reprezentan ti ai lui Hristos. Mndria s i ambi tia lumeasc a trebuie alungate din inimile noastre. n toat a lucrarea noastr a, trebuie pus n practic a principiul altruismului descoperit n via ta lui Hristos. Pe pere tii c aminelor noastre, pe tablouri s i pe mobilier trebuie s a citim:Si adu n casa ta pe nenoroci tii f ar a ad apost. Trebuie s a vedem scris pe garderoba noastr a ca s i cu degetul lui Dumnezeu, mbrac a-i pe cei goi. n sufragerie, pe masa nc arcat a cu mncare mbel sugat a, ar trebui s a vedem nscris: mparte- ti pinea cu cel amnd! U si deschise pentru a de folos naintea noastr a se a a o mie de u si prin care putem de folos. Adesea noi ne plngem de resursele s arace de care dispunem, dar, dac a ar cu adev arat sinceri, cre stinii s i-ar putea nmul ti mijloacele de o mie de ori. Egoismul, ng aduin ta de sine sunt cele care stau n calea folosului pe care l-am putea aduce. Ct de multe cheltuieli se fac pentru lucruri care nu sunt altceva [321] dect idoli care ne acapareaz a gndurile, timpul s i t aria ce ar trebui folosite pentru un scop mai nalt! Ct de mul ti bani sunt irosi ti pe case s i mobilier scump, pe pl aceri egoiste, pe o hran a sosticat as i d aun atoare, pe ng aduin te v at am atoare! Ct de mult se arunc a n vnt pe daruri care nu sunt de folos nim anui! Cei care m arturisesc c a sunt cre stini cheltuiesc pe lucruri inutile, adesea v at am atoare,

298

Economie s i generozitate

299

mai mult, de multe ori mai mult dect cheltuiesc pentru salvarea de suete din mna ispititorului. Mul ti care m arturisesc ca sunt cre stini cheltuiesc att de mult pe mbr ac aminte, nct nu le mai r amne nimic pentru nevoile altora. Ei cred c a trebuie s a aib a podoabe costisitoare, indiferent de nevoile acelora care- si pot procura cu greutate chiar s i cea mai simpl a mbr ac aminte. Strnge ti rimiturile Surorile mele, dac a ve ti face n a sa fel nct modul vostru de a v a mbr aca s a e conform cu regulile date n Biblie, ve ti avea din bel sug cu ce s a le ajuta ti pe surorile voastre mai s arace. Nu ve ti avea numai mijloace, ci s i timp. Adesea acesta este cel mai necesar. Sunt mul ti pe care i-a ti putea ajuta cu sugestiile, tactul s i priceperea voastr a. Ar a-ta ti-le cum s a se mbrace simplu s i totu si cu gust. Multe femei nu calc a n casa lui Dumnezeu pentru c a hainele lor s ar ac acioase, croite prost sunt ntr-un contrast izbitor cu mbr ac amintea altora. mnt de umilin amar Multe suete sensibile nutresc un sim ta ta as i nedrept a tire din pricina acestui contrast. Si din aceast a cauz a, mul ti ajung s a se ndoiasc a de adev arul religiei s i s a- si mpietreasc a inimile de Evanghelie. fa ta Hristos ne ndeamn a: Aduna ti rimiturile care r amn, ca s a nu [322] se piard a nimic. n vreme ce mii de oameni pier n ecare zi de foame, din pricina v ars arii de snge, incendiilor s i molimelor, este potrivit ca oricine gnde ste la fel ca Isus s a aib a grij a s a nu se piard a nimic, s a nu se cheltuiasc a nimic n mod inutil, nimic din ceea ce ar putea de folos unei in te omene sti. Este r au s a ne irosim timpul, est r au s a ne irosim gndurile. Fiecare moment pe care-l consacr am l acomiei este pierdut. Dac a ecare clip a ar pre tuit as i folosit a corect, ar trebui s a avem timp pentru tot ceea ce este nevoie s a facem pentru noi sau pentru lume. Cnd cheltuie ste bani, cnd folose ste timpul, t aria, ocaziile, ecare cre stin s a priveasc a spre Dumnezeu dup a c al auzire. Dac a vreunuia dintre voi i lipse ste n telepciunea, s-o cear a de la Dumnezeu, care d a tuturor cu mn a larg as i f ar a mustrare, s i ea i va dat a.The Ministry of Healing, 206-208.

300

Solii c atre tineret

***** Cum s a economisim Nu este necesar sa specic am aici cum poate pus a practic a economisirea n ecare caz particular. Cei ale c aror inimi sunt pe deplin predate lui Dumnezeu s i care fac din Cuvntul S au o c al auz a pentru via ta lor vor s ti ce atitudine s a adopte n toate ndatoririle pe care via ta li le pune nainte. Ei vor nv a ta de la Isus care are o s inima milostiv as i plin a de umilin ta i cultivnd aceast a bun atate a lui Hristos ei vor nchide u sa ispitelor f ar a num ar ale lui Satana. [323] Fundamentals of Christian Education, 152.

Sec tiunea 11 Via ta de familie

[324] Refacerea s i n al tarea omenirii ncep n c amin. Lucrarea p arin tilor st a la temelia oric arei alte lucr ari. Societatea este format a din familii s i ceea ce fac capii de familii din ea, aceea este. Din inim a ies izvoarele vie tii; iar inima societ a tii, a bisericii s i a na tiunii este c aminul. Bun astarea societ a tii, succesul bisericii, prosperitatea na tiunii depind de inuen tele c aminului.The Ministry of Healing, 349.

[325]

Capitolul 107 Un c amin cre stin

Ca patriarhii din vechime, cei ce experimenteaz a dragostea de Dumnezeu ar trebui s a ridice un altar Domnului oriunde s i-ar ntinde cortul. Dac a a fost vreodat a un timp cnd ecare cas a ar trebuit s a e o cas a de rug aciune, atunci timpul acela este acum. Ta tii s i mamele ar trebui s a- si nal te inimile c atre Dumnezeu, ntr-o rug aminte umil a pentru ei s i pentru copiii lor. L asa ti ca tat al, ca preot al s familiei, s a pun a pe altar jertfa de diminea ta i de sear a, n timp ce so tia s i copiii se unesc n rug aciune s i laud a. ntr-un astfel de c amin Isus va z abovi cu pl acere. Din ecare c amin cre stin ar trebui s a str aluceasc a o lumin a sfnt a. Dragostea ar trebui ar atat a n fapte. Ea ar trebui s a curg a n rela tiile dintre to ti cei din cas a, ar atndu-se n gnduri amabile s i ntro polite te blnd a, neegoist a. Sunt familii unde acest principiu este promovat c aminuri n care se aduce nchinare lui Dumnezeu s i unde domne ste adev arata dragoste. Din aceste c aminuri, rug aciunile diminea se nal ta ta s i seara spre Dumnezeu, ca un parfum pl acut mirositor, iar mila s i binecuvnt arile coboar a asupra celor ce le cer, . ca roua de diminea ta Un c amin cre stin, bine organizat, este un argument puternic n rii vie favoarea n al ta tii de cre stin un argument pe care du smanul la lucru s nu-l poate contrazice. To ti pot vedea c a este o inuen ta i n familie care se manifest a asupra copiilor, s i c a Dumnezeul lui [326] Avraam este cu ei.Patriarchs and Prophets, 144.

302

Capitolul 108 Credincio sie n ndatoririle casnice


Cea mai nalt a datorie ce i revine tineretului este cea din propriile c amine de a binecuvnta pe tata s i mama, pe fra ti s i surori prin afec tiune s i interes sincer. Aici, ei pot ar ata t ag aduire de sine s i generozitate prin grija pe care o au s i ceea ce fac pentru al tii. Femeia nu va niciodat a njosit a prin aceast a lucrare. Este sarcina poate avea o sor cea mai n al tat a pe care o poate avea. Ce inuen ta a asupra fra tilor! Dac a este corect a, ea poate inuen ta dezvoltarea caracterului fra tilor s ai. Rug aciunile, blnde tea s i afec tiunea ei pot face mult ntr-o familie. Sora mea, aceste calit a ti nobile nu pot niciodat a transmise s i altor min ti dac a nu exist a mai nti n propria ta minte. Acea satisfac tie a min tii, acea afec tiune, blnde te s i acea re senin a care vor atinge ecare inima vor reecta asupra propriei tale persoane ceea ce inima ta ofer a celorlal ti. Dac a Hristos nu domne ste n inim a, va exista nemul tumire s i diformitate moral a. Egoismul va pretinde de la al tii ceea ce noi nu suntem dispu si s a d am altora... Nu numai lucr arile s i b at aliile mari ncearc a suetul s i reclam a curaj. Via ta de ecare zi aduce nc arc aturile, ncerc arile s i descuraj arile sale. Lucrarea umil a este aceea care aduce adesea dup a sine r abdare s i t arie. ncrederea n sine s i hot arrea ferm a vor necesare pentru nfruntarea s i biruirea tuturor dicult a tilor. Asigur a-te c a Domnul st a al aturi de tine n orice loc, pentru a te mngia s i consola. Un spirit blnd s i lini stit, iat a lucrul de care ai mare nevoie, iar f ar a acesta nu po ti avea fericirea. Dumnezeu s a te ajute, sora mea, s a cau ti blnde tea s i neprih anirea. Duhul lui Dumnezeu, de El ai nevoie. Dac a e sti dispus a s a accep ti e m arirea, e smerenia, Dumnezeu te va ajuta, te va nt ari s i te va binecuvanta. Dac a ns a neglijezi micile ndatoriri, nu ti se vor ncredin ta niciodat a altele mai [327] mari.Testimonies for the Church 3:80, 81.

303

Capitolul 109 Religia n c amin


Religia n c amin reprezint a o nevoie stringent as i cuvintele noastre n cas a ar trebui s a e conforme unui caracter corect, altfel m arturia noastr a n biseric a nu va valora nimic. Dac a nu manifesta ti blnde te, amabilitate s i polite te n c aminul vostru, religia voastr a va n zadar. Dac a ar fost mai mult a religie veritabil a n c amin, ar fost mai mult a putere s i n biseric a. Vorbirea lipsit a de amabilitate n c amin Ct de mult r au este adus n cercul familiei de pronun tarea cuvintelor pline de ner abdare; exprimarea lipsit a de tact s i r abdare a unuia conduce pe altul s a r aspund a n acela si spirit s i n aceea si manier a. , cuvinte de justicare n propriul avanApoi vin cuvintele de revan sa taj s i, prin aceste cuvinte, un jug greu al mniei este preg atit pentru gtul vostru; pentru c a toate aceste cuvinte de am ar aciune se vor ntoarce sub forma unui seceri s v at am ator pentru suetul vostru. Cei care ng aduie un asemenea limbaj vor experimenta ru sine, pierderea respectului de sine, pierderea ncrederii n sine s i vor pentru faptul c regreta s i vor avea mustr ari de con stiin ta a au permis s a- si piard a autocontrolul s i s a vorbeasc a astfel. Ct de bine ar dac a asemenea cuvinte n-ar rostite niciodat a! Ct de bine ar s a avem uleiul harului n inim a, s a m n stare s a dep as im orice provocare s i s a suport am totul cu blnde tea s i ng aduin ta caracteristic a cre stinilor! Dac a ve ti mplini condi tiile permisiunilor lui Dumnezeu, f ag a de voi. Dac [328] duin tele Sale se vor ndeplini fa ta a mintea voastr a este atintit a asupra lui Dumnezeu, nu ve ti trece de la o stare de extaz n valea descuraj arii, atunci cnd ncercarea s i ispita vor veni asupra voastr a. Nu ve ti vorbi ndoit s i mohor ti altora. Satana nu ne poate citi gndurile, dar ne poate vedea faptele s i auzi cuvintele s i, din ndelungata cunoa stere a familiei umane, poate s a- si f aureasc as i s a- si modeleze ispitele, pentru a prota de punctele noastre slabe de caracter. Si ct de adesea i permitem s a ae modul 304

Religia n c amin

305

cel mai simplu prin care poate ob tine victoria asupra noastr a! O, dac a ne-am putea controla cuvintele s i ac tiunile! Ct de puternici am deveni dac a vorbele noastre ar de a sa natur a, nct s a nu ne e ru sine s a ne amintim de ele n ziua judec a tii. Ct de diferite vor p area n Ziua lui Dumnezeu de ceea ce par acum, cnd le rostim. The Review and Herald, 27 februarie, 1913. C aminul o lec tie practic a Misiunea c aminului se extinde dincolo de propriii ei membri. C aminul cre stin trebuie s a e obiectul unei lec tii care s a ilustreze des avr sirea adev aratelor principii ale vie tii. O astfel de ilustrare va o putere a binelui n lume. Mult mai puternic a dect orice predic a rostit a este inuen ta unui c amin adev arat asupra vie tilor s i inimilor omene sti. Dac a tinerii merg s a caute asemenea c amine, lec tiile pe care le-au nv a tat vor mp art as ite. Principiile nobile ale n toare lucreaz vie tii sunt introduse n alte familii s i o inuen ta al ta a [329] n comunitate. The Ministry of Healing, 352.

Capitolul 110 C aminul o s coal a de preg atire


Tinerilor nu le va sl abi puterea min tii s i nici nu vor deveni inecien ti dac a se vor consacra pe ei in si si slujiri lui Dumnezeu. Teama de Dumnezeu este nceputul n telepciunii. Cel mai tn ar copil care-L iube ste s i se teme de Dumnezeu pre tuie ste mai mult n ochii Lui dect cel mai talentat s i mai nv atat om care neglijeaz a marea salvare. Tinerii care s i-au consacrat inimile s i vie tile lui Dumnezeu s-au pus n leg atur a cu Fntana deplinei des avar siri s i n telepciuni. ndatoririle zilnice Dac a ne-am nv a tat copiii s a priveasc a umilele ndatoriri zilnice ca o direc tie trasat a pentru ei de Dumnezeu ca o s coal a n care ei trebuie s a e antrena ti s a ofere o slujire plin a de credincio sie s i de calitate cu ct mai pl acut as i mai onorabil a li se va p area lucrarea lor. A ndeplini ecare sarcin a ca naintea lui Dumnezeu, d a farmec chiar s i celei mai umile lucr ari si-i leag a pe cei ce lucreaz a pe p amnt de in tele snte, care ndeplinesc voia lui Dumnezeu n ceruri. Acolo unde suntem pu si s a facem o lucrare ar trebui s a ne ndeplinim obliga tiile cu la fel de mult a credincio sie cum o fac ngerii n sferele lor nalte. Cei care simt c a ei sunt slujitorii lui Dumnezeu, vor oameni de ncredere n orice vor face. Locuitorii cerului vor cei mai buni locuitori de pe p amant. O percep tie corect a a dato de Dumnezeu conduce la o n riei noastre fa ta telegere mai clar aa de semenii no [330] datoriei pe care o avem fa ta stri. R asplata mamei n ziua judec a tii, cnd c ar tile vor deschise, cnd marele Judec ator va rosti bine, rob bun s i coroana slavei ve snice va pus a pe fruntea celui biruitor, mul ti vor ridica aceste coroane n fa ta ntregului univers adunat acolo s i, ar atnd spre mamele lor, vor spune: 306

C aminul o s coal a de preg atire

307

tuEa m-a facut tot ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu. nv a ta rile s i rug aciunile ei au fost o binecuvntarea pentru salvarea mea ve snic a... Tinerii ar trebui s a e antrena ti, preg ati ti s a stea ferm de partea binelui printre relele care predomin a, s a fac a tot ce le st a n puteri pentru a frna dezvoltarea s i amploarea r aului s i pentru a promova virtutea, cur a tia s i adev aratul curaj. Inuen tele asupra min tii s i caracterului exercitate n primii ani ai vietii sunt profunde s i statornice. Preg atirea lipsit a de discern amnt s i asocierile nepotrivite vor exercita adeseori o inuen tare spre r au a min tilor tinerilor, vizavi de toate eforturile ulterioare, care sunt neputincioase.The Signs of the Times, November 3, 1881. Posibilitatea instruirii n c amin Viitorul societ a tii este determinat de tinerii s i copii de ast azi, iar ceea ce vor deveni ace sti tineri s i copii depinde de c aminul lor p arintesc. Lipsa instruirii n c amin poate identicat a ca ind cauza mizeriei, bolii s i crimei care love ste umanitatea. Dac a via ta n c aminul p arintesc ar curat as i autentic a, dac a copii care pleac a din c amin ar preg ati ti s a poarte responsabilit a tile care le revin s i s a nfrunte pericolele, ce schimbare s-ar vedea n lume!The Ministry [331] of Healing, 351.

Capitolul 111 Respect s i dragoste pentru p arin ti


Cei care l urmeaz a cu adev arat pe Hristos trebuie s a-I permit a s a locuiasc a n inima lor s i s a-L ntroneze ca st apn absolut. Ei trebuie s a-I reprezinte spiritul s i caracterul n via ta de familie s i s a arate amabilitate s i polite te celor cu care vin n contact. Sunt mul ti copii care pretind c as tiu adev arul s i care nu le ofer a p arin tilor lor respectul s i afec tiunea ce li se cuvin, care nu manifest a dect pu tin a dragoste pentru tat as i mam as i e sueaz a n a-i onora prin ndeplinirea dorin telor lor sau n a c auta s a le u sureze teama. Mul ti dintre cei care pretind c a sunt cre stini nu cunosc n telesul cuvintelor vor s cinsteste pe tat al s i pe mama ta, s i n consecin ta ti la fel de pu tin ce nseamn a ca s a ti se lungeasc a zilele n tara pe care ti-o va da Domnul Dumnezeul t au. Tinerii no stri pretind a printre cei care p azesc poruncile lui Dumnezeu s i totu si mul ti dintre ei neglijeaz as i ncalc a porunca a cincea; binecuvntarea bogat a promis a celor ce vor p astra aceast a porunc as i- si vor cinsti tat al s i mama nu poate ndeplinit a. Dac a ei nu se leap ad as i nu se c aiesc de p acatul lor s i nu- si reconsider a practicile s i caracterul prin harul lui Hristos, niciodat a nu vor putea ajunge pe noul p amnt, unde ar putea tr ai ve snic. Cei care nu- si respect as i nu-si iubesc p arin tii, nu-L vor respecta s i onora nici pe Dumnezeu. Cei care cad la acest test, care e sueaz a n a- si onora [332] p arin tii tem atori de Dumnezeu, vor e sua n a-L asculta pe Dumnezeu s i de aceea nu pot a stepta s a intre n tara promis a. Un destin n ascultare Tinerii decid acum destinul lor ve snic s i a s apela la voi s a lua ti n considerare porunca pe care Dumnezeu a ad augat-o ca o promisiune pentru ca zilele voastre s a se lungeasc a n tara pe care v-o va da Domnul, Dumnezeul vostru. Copii, vre ti voi via ta ve snic a? Atunci cinsti ti-v as i respecta ti-v a p arin tii...

308

Respect s i dragoste pentru p arin ti

309

Dac a a ti p ac atuit, near atndu-le dragoste s i ascultare, ncepe ti acum s a r ascump ara ti trecutul. Nu v a pute ti permite s a urma ti un alt curs, pentru c a aceasta ar nsemna pierderea vie tii ve snice. Cel care de p cerceteaz a inimile s tie care este atitudinea voastr a fa ta arin ti, pentru c a El cnt are ste moralitatea caracterului vostru n cntarul de aur din Sanctuarul ceresc. O, m arturisi ti c a v-a ti neglijat p arin tii, de ei s m arturisi ti indiferen ta voastr a fa ta i nesupunerea voastr a cu privire la porunca sfnt a a lui Dumnezeu... Inimile p arin tilor vo stri au fost ntoarse spre voi ntr-o afec tiune plin a de c aldur a. Pute ti voi s a r aspunde ti dragostei lor cu o nerecu rece? Ei iubesc suetele voastre s no stin ta i vor s a ti salva ti, dar voi nu a ti dispre tuit adesea sfatul lor s i a ti ac tionat n felul s i dup a placul vostru, conform voin tei voastre? N-a ti urmat oare judecata voastr a independent a, s tiind c a acest curs nd ar atnic al ac tiunii nu va primi aprobarea lui Dumnezeu? Multe mame s i ta ti s-au dus n mormnt cu inimile frnte datorit a nerecuno stin tei s i a lipsei de respect ar atate [333] de copiii lor.The Youths Instructor, June 22, 1893.

Capitolul 112 O binecuvntare n c amin


Domnul le spune tinerilor: Fiule, d a-Mi inima ta. Mntuitorului lumii i place ca tinerii s i copiii s a- si predea inimile Lui. Astfel, va format a o armat a mare de copii care au fost g asi ti credincio si lui Dumnezeu, pentru c a ei umbl a n lumin a, a sa cum Hristos este n lumin a. Ei l vor iubi pe Domnul Isus s i vor ncnta ti s a-i fac a pe plac. Nu vor irita ti dac a sunt mustra ti, ci vor bucura inima tat alui s i mamei prin amabilitatea, r abdarea s i disponibilitatea lor de a face tot ce pot pentru a-i ajuta s a poarte poverile vie tii zilnice. Din copil arie s i tinere te, vor g asi ti urma si credincio si ai Domnului nostru. Copii s i tineri, din anii cei mai timpurii, pute ti o binecuvntare n c amin. Ce durere este s a vezi copii cu p arin ti tem atori de Dumnezeu nesupu si, neascult atori s i nc ap a tna ti, hot ar ti s a mearg a pe de problemele s drumul lor, nep as atori fa ta i suferin ta pe care le cauzeaz a p arin tilor lor. Satana se delecteaz a conducnd inimile copiilor; iar dac a ei i permit, le va inspira spiritul s au de ceart as i ur a. de p Ascultarea fa ta arin ti P arin tii pot s a fac a tot ce le st a n putere pentru a le oferi copiilor lor toate avantajele s i ndrum arile, urm arind ca ei s a- si predea inimile lui Dumnezeu; totu si, copiii pot refuza s a umble n lumin as i prin [334] calea lor rea s a arunce o imagine nefavorabil a asupra p arin tilor lor, care-i iubesc s i ale c aror inimi tnjesc dup a salvarea lor. Satana este cel care-i tenteaz a pe copii s a urmeze cursul p acatului s i al neascult arii; s i apoi, dac a i este permis, el va pune st apnire pe via ta copiilor, n timp ce ei sunt nc a pe calea p acatelor lor, pentru a-i ndep arta s i a le t aia orice leg atur a privitoare la speran ta de salvare s i pentru a str apunge asemenea unei s abii inimile ta tilor s i mamelor lor tem atori de Dumnezeu, care vor nconvoiate de durere s i care niciodat a nu vor mai putea n al tate, datorit a revoltei s i nepoc ain tei denitive a copiilor lor mpotriva lui Dumnezeu...

310

O binecuvntare n c amin

311

Copii s i tineri, de dragul lui Hristos, v a rog erbinte s a umbla ti n lumin a. Subordona ti-v a voin ta voin tei lui Dumnezeu. Cnd ni ste p ac ato si vor s a te am ageasc a, nu te l asa c stigat de ei. P azi ti calea Domnului, pentru c a, p ac atuind, nu ve ti avea pace. Urmnd calea r aului, v a discredita ti p arin tii s i dezonora ti religia lui Hristos. Aminti ti-v a c a vie tile voastre sunt nregistrate n c ar tile din ceruri pentru a deschise naintea ntregului uni Idem Gndi ti-v a la ru sinea s i remu scarea care vor partea voastr a, iar nefericitul vostru destin va pierderea vie tii ve snice. ntoarce ti-v a s a asculta ti mustr arile Mele! Iat a, voi turna Duhul Meu peste voi, v a voi face cunoscute cuvintele Mele... Atunci M a vor chema... dar cel ce M a ascult a va locui f ar a grij a, va tr ai lini stit s i f ar a s a se team a de vreun r au. Asculta ti cu aten tie ndemnurile lui Hristos: Umbla ti ca unii care ave ti lumina, ca s a nu v a cuprind a ntunericul.The Youths [335] Instructor, August 11, 1893.

Capitolul 113 Cl adirea caracterului n c amin


de p Satana i ispite ste pe copii s a e rezerva ti fa ta arin tii lor s i s a- si aleag a drept conden ti prieteni de aceea si vrst a cu ei; ns a , unii ca ace ind lipsi ti de experien ta stia nu-i pot ajuta, ci le vor da sfaturi rele... Copiii ar salva ti de multe rele, dac a ar mai apropia ti de p arin tii lor. P arin tii ar trebui s a ncurajeze n copiii lor dispozi tia de a deschi si s i sinceri cu ei, de a veni la ei cu toate greut a tile lor, cnd sunt nesiguri ce cale este bun a, prezentnd n fa ta p arin tilor problema respectiv a exact a sa cum o v ad ei s i cerndu-le sfatul. Cine poate chibzui s i ntrevedea pericolele mai bine dect p arin tii credincio si? Cine ar putea n telege mai bine dect ei temperamentele specice ale copiilor lor? Mama, care a urm arit ecare pas nainte al min tii nc a din pruncie s i care este cel mai bine familiarizat a cu nclina tiile lor naturale, este persoana cea mai preg atit a pentru a- si sf atui copiii. Cine poate spune mai bine dect mama, ajutat a de tat a, care tr as aturi trebuie dezvoltate s i care trebuie tinute n fru? F acndu-i ferici ti pe p arin ti Copiii cre stini vor prefera dragostea s i aprobarea p arin tilor lor tem atori de Dumnezeu mai presus de orice binecuvntare vremelnic a. Ei si vor iubi s i onora p arin tii. Una dintre preocup arile principale ale vie tii lor va aceea de a- si face p arin tii ferici ti. n acest veac [336] r azvr atit, copiii care nu au fost bine educa ti s i disciplina ti simt doar de p n pu tin a m asur a care le sunt obliga tiile fa ta arin ti. Adesea, cu ct p arin tii fac mai mult pentru ei, cu att copiii sunt mai nerecunosc atori s i mai lipsi ti de respect. Copiii care au fost alinta ti s i r asf a ta ti totdeauna a steapt a acest lucru; iar dac a a stept arile lor nu sunt mplinite, sunt dezam agi ti s i se descurajeaz a. Aceea si dispozi tie se va vedea pe tot parcursul vie tii lor; ei vor neajutora ti s i se vor bizui ntotdeauna pe sprijinul altora, a steptnd onoruri de la al tii. Iar dac a li se arat a mpotrivire, chiar 312

Cl adirea caracterului n c amin

313

dup a ce au ajuns la vrsta maturit a tii, ei socotesc c a sunt maltrata ti; agitat s i astfel duc o via ta a, cu greu purtndu- si sarcinile, murmurnd adesea s i ind nemul tumi ti c a nu toate lucrurile le sunt pe plac... de p Copiii trebuie s a simt a c a sunt datori fa ta arin tii lor, care au vegheat asupra lor n pruncie s i i-au ngrijit cnd au fost bolnavi. Ei trebuie s a- si dea seama c a p arin tii lor au avut multe griji datorit a lor. Mai ales p arin tii con stiincio si, evlavio si, au avut cea mai mare grij a ca ii s i icele lor s a apuce pe calea cea bun a. ct de grea le-a fost inima cnd s i-au v azut copiii gre sind! Dac a ace sti copii, care au produs acele dureri de inim a, ar putea vedea efectul c ailor urmate c de ei, cu siguran ta a s-ar mblnzi. Dac a ar putea vedea lacrimile mamei s i auzi rug aciunile ei c atre Dumnezeu n favoarea lor, dac a i-ar putea asculta suspinele s i oftatul, inimile lor ar sensibilizate s i [337] s i-ar m arturisi degrab a gre selile s i ar cere iertare... Putere pentru conict Noi tr aim ntr-un veac nenorocit pentru copii. Un curent puternic duce n jos, spre pierzare, s i este nevoie de ceva mai mult dect experien ta s i puterea unui copil pentru a se mpotivi acestui curent s i a nu dus n jos de el. Tinerii, n general, par a captivii lui Satana s i el s i ngerii lui i conduc spre pieire sigur a. Satana s i o stirile lui lupt a mpotriva conducerii lui Dumnezeu s i vor ncerca s a-i tulbure s i s a-i ia n st apnire cu ispitirile lor pe to ti aceia care au dorin ta s a- si predea inimile s i s a se supun a cerin telor lui Dumnzeu, astfel ca ace stia s a ajung a descuraja ti s i s a renun te la lupt a... vie, pot ob Prin rug aciune serioas as i credin ta tinute mari biruin te. Unii p arin ti nu si dau seama de responsabilit a tile pe care le au s i au neglijat educa tia religioas a a copiilor lor. Diminea ta, primele gnduri ale cre stinului trebuie ndreptate spre Dumnezeu. Lucrul vremelnic s i interesele proprii trebuie s a e pe plan secundar. Copiii ceasul rug trebuie nv a ta ti s a respecte s i s a trateze cu reveren ta aciunii. nainte de a pleca de acas a la lucru, ntreaga familie trebuie adunat a, iar tat al, sau mama n absen ta tat alui, trebuie s a cear a cu ca Dumnezeu s st aruin ta a e cu ei pe parcursul zilei...

314

Solii c atre tineret

Irascibili la restric tii Copiii p azitorilor Sabatului s-ar putea s a devin a ner abd atori pentru ca sunt tinu ti n fru s i s a- si considere p arin tii prea stric ti; s-ar putea chiar ca n inimile lor s a ia na setre resentimente, nemul tu[338] mire, gnduri rele mpotriva acelora care lucreaz a pentru binele lor prezent s i ve snic. ns a, dac a via ta le va mai ng aduit a c tiva ani, ei si vor binecuvnta p arin tii pentru grija aceea strict as i pentru de ei n anii lipsi vegherea credincioas a pe care le-au dovedit fa ta ti ... de experien ta Responsabilitate individual a s Copii, Dumnezeu a g asit de cuviin ta a v a ncredin teze grijii p arin tilor vo stri, pentru ca ei s a v a educe s i s a v a disciplineze, f acndus i astfel partea pentru formarea caracterului vostru pentru ceruri. Cu toate acestea, depinde de voi dac a v a ve ti forma un caracter cre stin deosebit, folosind la maximum avantajele pe care vi le-au pus la dispozi tie p arin tii vo stri credincio si, evlavio si, care se roag a pentru tuturor grijilor legate de copiii lor, chiar voi. Neputnd s a fac a fa ta ind foarte credincio si, p arin tii nu- si pot salva copiii. Si copiii au o lucrare de f acut. Fiecare copil constituie un caz special, de care trebuie s a se ocupe n mod individual. P arin ti credincio si, ave ti n fa ta voastr a o lucrare plin a de r aspundere, aceea de a le c al auzi pa sii copiilor vo stri, chiar n ce prive ste experien ta lor religioas a. Dac a l iubesc cu adev arat pe Dumnezeu, ei v a vor binecuvnta s i v a vor respecta pentru grija pe care a ti de ei s dovedit-o fa ta i pentru credincio sia voastr a n a le tine n fru dorin tele s i a le supune voin ta.Testimonies for the Church 1:391-403. mbr aca ti cu neprih anirea lui Hristos Cnd suntem apropia ti de neprih anirea lui Hristos, nu vom g asi pl acere n p acat, pentru c a Hristos va lucra cu noi. S-ar putea s a facem gre seli, dar vom ur p acatul, care a provocat suferin ta Fiului [339] lui Dumnezeu.The Review and Herald, 18 martie, 1890.

Capitolul 114 Tinerii trebuie s a poarte responsabilit a ti


[Mesaj adresat c atre doi tineri b arba ti]. Ace sti tineri au acas a ndatoriri pe care le trec cu vederea. Ei nu au nv a tat s a se ocupe de datorii s i s a- si asume r aspunderile din c amin, r aspunderi pe care nimeni altcineva nu trebuie s a le poarte. Ei au o mam a credincioas a, practic a, mam a care a purtat multe poveri pe care ii s ai nu ar trebuit s-o lase s a le poarte. Nu au mp ar tit poverile cu tat al, dup a cum era datoria lor, s i au neglijat s a-l cinsteasc a a sa cum ar trebuit s a o fac a. Ei si urmeaz a mai degrab a nclina tiile dect datoria. Au mers pe calea egoismului n vie tile lor, evitnd poverile s i valoroas truda, s i n-au reu sit s a ob tin a o experien ta a, de care nu . N-au s i permit s a se lipseasc a, dac a vor s a aib a succes n via ta sm tit importan ta faptului de a credincio si n lucrurile mici s i nu de p s-au sim tit obliga ti fa ta arin tii lor s a e one sti, con stiincio si s i credincio si n datoriile umile nensemnate ale vie tii, datorii care stau chiar naintea lor, pe c ararea pe care merg. F acnd un c amin fericit Dac a ace sti tineri doresc s a e o binecuvntare n vreun loc anume, atunci acesta ar trebui s a e chiar c aminul lor. Dac a ei se las a purta ti de nclina tiile lor, n loc s a se lase c al auzi ti de hot arrile prev azatoare ale unei ra tiuni treze, ale unei judec a ti s an atoase s i cons tiin te luminate, nu pot o binecuvntare nici pentru societate, nici [340] pentru familia tat alui lor, iar speran tele pe care s i le fac pentru lumea aceasta s i pentru cealalt a, mai bun a, pot periclitate.*M arturie pentru doi tineri Mul ti tineri si fac impresia c a prima parte a vie tii lor nu este menit a purt arii unor griji, ci irosirii n distrac tii frivole, glume, ranchiuni s i ng aduin te nes abuite. n timp ce sunt n mijlocul nebuniei s i r asf a tului sim turilor, unii nu se mai gndesc la nimic altceva dect 315

316

Solii c atre tineret

la mul tumirea de moment care decurge din acestea. Dorin ta pe care o au pentru amuzament s i iubirea lor pentru compania altora, pentru ec areal as i rsete cresc, dac a sunt ng aduite, s i tinerii si pierd orice pl acere pentru realit a tile responsabile ale vie tii, iar ndatoririle familiale li se par neinteresante. Nici un fel de schimbare nu le satisface mintea pe deplin s i devin agita ti, capricio si s i iritabili. Ace sti tineri ar trebui s a simt a c a este o datorie s a- si fac a familia fericit as i voioas a... O schimbare care s a survin a n urma unei munci zice, care a pus greu la ncercare puterile trupului, poate foarte util a pentru un timp, pentru ca apoi s a se poat a iar as i angaja n munc a, prestnd efortul cu mai mult succes. ns a odihna se poate dovedi inutil a, ba chiar este posibil s a nu e urmat a de cele mai bune rezultate, cnd este vorba de t aria zic a. Ei nu trebuie s a- si risipeasc a pre tioasele lor momente nici atunci cnd sunt epuiza ti de un singur fel de munc a. Atunci pot s a caute ceva care s a nu e att de obositor, dar care se va dovedi o binecuvntare pentru mama s i surorile lor. U surnd grijile acestora, lund asupra lor poverile cele mai grele pe care sunt nevoite s a le poarte, ei pot descoperi acel tip de amuzament care izvor as te din principiu s i care le ve oferi o fericire adev arat a, iar timpul lor nu va mai petrecut cu nimicuri sau ng aduin te egoiste.Testimonies for the [341] Church 3:221-223.

Capitolul 115 Ceasul de nchinare


Cre sterea s i nt arirea iubirii pentru studiul biblic depind mult de folosirea orei de nchinare. Ceasurile de nchinare de diminea ta s i de sear a ar trebui s a e cele mai pl acute s i mai folositoare din toat a ziua. S a e un lucru n teles acela c a aceste ore nu trebuie s a e tulburate de nici un fel de gnduri agitate s i lips a de bun atate; c a p arin tii s i copiii se strng pentru a se ntlni cu Isus s i pentru a cere n c amin prezen ta ngerilor sn ti. Momentele de nchinare s a , potrivite acelei ocazii s e scurte s i pline de via ta i variate din timp n timp. To ti s a se uneasc a n lectura Bibliei, s a nve te s i s a repete adesea Legea lui Dumnezeu. Interesul copiilor va sporit, dac a li se va permite, din cnd n cnd, s a aleag a ei pasajul care va lecturat. Men tiona ti orice lucru care va sluji la ilustrarea n telesului ei. Cnd perioada de nchinare nu este astfel prelungit a, cei mici s a ia parte la rug aciune s i s a participe la cntare, chiar dac a aceasta nu nseamn a dect o singur a strof a. Pentru ca un asemenea serviciu divin s a devin a ceea ce ar trebui s a e, ar trebui s a se acorde aten tie preg atirii. Iar p arin tii ar trebui s a- si fac a zilnic timp pentru a studia Biblia cu copiii lor. F ar a nici o ndoial a c a, pentru a face acest lucru, vor necesare efort, planicare s i ceva sacricii; str aduin ta ns a va r aspl atit a din [342] bel sug.Education, 186.

317

Capitolul 116 Ospitalitatea cre stin a


Am mult mai ferici ti s i mai folositori dac a via ta noastr a de familie s i rela tiile sociale ar guvernate de blnde tea s i simplitatea lui Hristos. n loc s a muncim din greu pentru a etala s i a strni admira tia sau invidia vizitatorilor, ar trebui s a ne str aduim s a-i facem pe to ti cei din jurul nostru ferici ti prin voio sia, simpatia s i dragostea noastr a. Oaspe tii s a vad a c a tindem s i ne str aduim s a ne conform am voin tei lui Hristos. S a vad a n noi, de si partea noastr a este umil a, un spirit de . Atmosfera specic mul tumire s i recuno stin ta a unui adev arat c amin cre stin este cea de pace s i lini ste. Un astfel de exemplu nu va f ar a efect... n eforturile noastre cu privire la confortul s i fericirea oaspe tilor de no stri, nu trebuie s a uit am de obliga tiile pe care le avem fa ta Dumnezeu. Ora de rug aciune nu trebuie neglijat a pentru nici un motiv. Nu vorbi ti s i nu v a amuza ti n timp ce sus tine ti c a sunte ti prea obosi ti pentru a v a mai bucura de timpul dedicat devo tiunii. A face acest lucru nseamn a a-I oferi lui Dumnezeu o jertf a schilodit a. La un ceas timpuriu al serii, cnd putem s a ne rug am f ar a grab as i m n armonie, ar trebui s a prezent am rug amin tile noastre s i s a n al ta la adresa lui vocile noastre n laude pline de fericire s i recuno stin ta Dumnezeu. To ti cei care-i viziteaz a pe cre stini s a vad a c a ora de rug aciune este cea mai pre tioas a, cea mai sfnt as i cea mai fericit a or a din zi. puricatoare s Aceste momente de devo tiune exercit a o inuen ta i toare asupra celor ce particip n al ta a la ele. Aduc pace s i o odihn a binemeritat a suetului.The Review and Herald, 29 noiembrie, [343] 1887.

318

Sec tiunea 12 mbr ac aminte s i nfrumuse tare

[344] Caracterul unei persoane se judec a dup a stilul n care se mbrac a. Un gust ranat, o minte cultivat a se va descoperi prin alegerea unei vestimenta tii simple s i adecvate. Cnd este unit a cu modestia, simplitatea decent a n mbr ac aminte va avea un mare efect, nv aluind o tn ar a n acea atmosfer a sfnt a, care va constitui un scut ce o va feri de o mie de primejdii. Education, 248.

[345]

Capitolul 117 Piese n cl adirea caracterului


Este important ca tinerii s i copiii s a e nv a ta ti s i preg ati ti s a- si supravegheze cuvintele s i faptele, deoarece modul lor de a ac tiona produce str alucirea soarelui sau umbr a nu numai n c aminul lor, ci s i asupra tuturor celor cu care vin n contact. Dar, nainte s a se poat a purta cu grij a, s a mediteze s i s a se ab tin a de la orice aparen ta a r aului, tinerii trebuie s a dobndeasc a acea n telepciune care vine de sus s i puterea pe care numai Isus poate s a le-o mpart a... Adev arata mpodobire s i nfrumuse tare

Mul ti se n sal a, gndind c a printr-o nf a ti sare pl acut as i o g ateal a str alucitoare vor c stiga stim as i considera tie n aceast a lume. Dar farmecele care constau doar n nf a ti sarea exterioar a sunt superciale s i schimb atoare; s i nu se poate conta pe ele. mpodobirea pe care Hristos dore ste s a o vad a la urma sii S ai nu va p ali niciodat a. El spune: Podoaba voastr a s a nu e podoaba de afar a, care st a n mpletitura p arului, n purtarea de scule de aur sau n mbr acarea hainelor, ci s a e omul ascuns al inimii, n cur a tia nepieritoare a unui duh blnd s i lini stit, care este de mare pre t naintea lui Dumnezeu. Dac a jum atate din timpul pe care tinerii l petrec pentru a c ap ata o nf a ti sare atractiv a ar dedicat pentru cultivarea suetului, pentru s-ar observa n comportamennfrumuse tarea interioar a, ce diferen ta [346] tul, cuvintele s i faptele lor! Cei care cu adev arat caut a s a-L urmeze pe Hristos si vor cerceta con stiin ta cu privire la ce haine s a poarte; ei vor aspira s a mplineasc a cererile poruncii date att de clar s i de complet de Dumnezeu. Banii cheltui ti acum pe extravagan te n mbr ac aminte vor folosi ti pentru avansarea cauzei lui Dumnezeu s i pentru a depozita n min tile lor cuno stin te folositoare, calicnduse astfel pentru pozi tii de ncredere. Ei vor c auta s a mplineasc a a stept arile lui Isus, care i-a r ascump arat cu un pre t innit. Dragi copii s i tineri, Isus a f acut tot ce I-a stat n putere pentru a v a oferi un c amin n locuin tele preg atite pentru cei ce-L iubesc s i-L 320

Piese n cl adirea caracterului

321

servesc aici, pe p amnt. El s i-a p ar asit c aminul ceresc s i a venit ntr-o lume mbibat a de p acat a venit la un popor care nu L-a pre tuit, turile care nu I-a apreciat cur a tia s i sn tenia, care I-a dispre tuit nv a ta s i, n nal, La condamnat la cea mai crud a moarte. Fiindc a att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c a a dat pe singurlul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El, s a nu piar a, ci s a aib a via ta ve snic a. Aspectul exterior Dumnezeu dore ste ceva n schimb pentru m are tul sacriciu f acut n beneciul vostru. Dore ste ca voi s a ti cre stini nu doar cu numele, ci s i n mbr ac aminte s i conversa tie. El ar vrea s a ti mul tumi ti s a v a mbr aca ti n haine modeste, nu s a v a mpodobi ti cu onduleuri, pene s i alte accesorii inutile. El vrea ca manierele voastre s a e atr ag atoare, astfel nct cerul s a le aprobe. Ve ti n sela a stept arile Sale, dragi tineri? Aspectul exterior este frecvent un indiciu privitor la minte s i ar [347] trebui s a avem grij a ce semnale transmitem lumii din afar a, pentru c a dup a ele va judecat a credin ta noastr a. Dorim s a-L urma ti pe Isus ca ni ste copii dragi ai S ai, supu si voin tei Sale n toate lucrurile. Am vrea acea frumuse s a face ti voia Mntuitorului, c autnd cu st aruin ta te interioar a. Astfel, zi de zi, cu ajutorul lui Isus, ve ti putea birui eul. Mndria s i dorin ta de a epata vor nl aturate din inimile s i vie tile voastre. Blnde tea s i dragostea de simplitate vor ncurajate. Astfel, tinerii pot deveni o armat a de solda ti credincio si ai lui Hristos. Tr aim n vremuri periculoase, cnd cei care pretind c a-L iubesc s i-L ascult a pe Dumnezeu l neag a n vie tile lor de zi cu zi. C aci oamenii vor iubitori de sine, iubitori de bani, l aud aro si, trufa si, hulitori, neascult atori de p arin ti, nemul tumitori, f ar a evlavie, f ar a dragoste reasc a, nendupleca ti, clevetitori, nenfrna ti, nemblnzi ti, neiubitori de bine, vnz atori, obraznici, ngmfa ti, iubitori mai mult de pl aceri dect de Dumnezeu; avnd doar o form a de evlavie, dar t ag aduindu-i puterea. Dumnezeu nu dore ste s a face ti parte din aceast a categorie, dragi tineri. Din Cuvntul S au pute ti nv a ta cum s a v a feri ti de aceste rele s i, n nal, cum s a ti biruitori... Ei l-au biruit, prin sngele Mielului s i prin cuvntul m arturisirii [348] lor, s i nu s i-au iubit via ta chiar pn a la moarte.

322

Solii c atre tineret

M arturisirea Nu este sucient din partea voastr a s a evita ti nf a ti sarea r aului, ci trebuie s a merge ti mai departe, trebuie s a nv a ta ti s a face ti binele. Trebuie s a-L ar ata ti pe Hristos lumii. Studiul vostru zilnic ar trebui s a e cum s a nv a ta ti s a lucra ti n ogorul lui Dumnezeu. Urma sii S ai trebuie s a e epistole vii cunoscute s i citite de to ti oamenii. Nu v a ve ti putea consolida niciodat a un caracter bun doar dorind acest lucru. El poate c stigat doar prin munc a. Dorin tele voastre n aceast a direc tie trebuie exprimate printr-o trud a st aruitoare, cinstit a, . Urcnd n ecare zi pe scara progreplin a de r abdare s i st aruin ta sului, te vei reg asi la sfr sit n vrf cuceritor, dar mai mult un cuceritor prin Cel care te-a iubit.The Youths Instructor, November 5, 1896. ***** Religia judecat a dup a mbr ac aminte Dragi tineri, dispozi tia pe care o ave ti de a v a mbr aca dup a mod as i de a purta dantel a, aur s i podoabe pentru a v a etala nu va recomanda altora religia voastr a sau adev arul pe care-l m arturisi ti. Oamenii cu percep tie n a vor privi ncerc arile voastre de a v a nfrumuse ta exteriorul ca o dovad a a unor min ti slabe s i inimi vanitoase. Recomandarea pentru surorile mele tinere este aceasta: rochii simple, nesosticate s i nepreten tioase. Nu exist a nici un mod mai bun de a face ca lumina voastr a s a-i lumineze pe al tii, dect al simplit a tii cu care v a mbr aca ti s i v a purta ti. Pute ti ar ata tuturor c a, prin compara tie cu lucrurile ve snice, estima ti corect valoarea [349] lucrurilor din lumea aceasta.Testimonies for the Church 3:376.

Capitolul 118 mbr ac amintea s i caracterul


Domnul Hristos i prezint a pe urma sii S ai ca ind sarea p amntului s i lumina lumii. F ar a inuen ta salvatoare a cre stinilor, lumea ar pieri ca urmare a propriei distrugeri s i a corup tiei ce o caracterizeaz a. Privi ti la categoria a sa-zi silor cre stini, care sunt descri si ca ind nep as atori cu privire la mbr ac amintea s i persoana lor; pierdu ti n tranzac tiile legate de afacerile lor, reprezenta ti de mbr ac amintea lor; necuviincio si s i chiar brutali n maniere, avnd un nivel supercial de conversa tie s i, n acela si timp, considernd aceste tr as aturi josnice ca indicii ale adev aratei umilin te s i ale vie tii de cre stin. Gndi ti-v a; dac a ar pe p amnt, Mntuitorul ar indica astfel de pretin si cre stini ca ind sarea p amntului s i lumina lumii? Nu, niciodat a! Cre stinii sunt eleva ti n conversa tiile lor s i, de si consider a ca ind p acat s a consimt a la lingu siri mincinoase, ei sunt politico si, amabili s i binevoitori. Cuvintele lor sunt pline de adev ar s i sinceritate. Ei sunt credincio si n afacerile cu fra tii lor s i cu lumea. n mbr ac aminte, ei evit a excesul s i etalarea; iar hainele lor vor simple, neb at atoare la ochi, modeste s i aranjate pl acut s i cu bun-gust. O grij a special a va acordat a mbr ac amintei de a sa manier a, nct s a arate c atre sn tenia Sabatului s i nchinarea lui Dumnezeu. Linia de demarca tie dintre o asemenea categorie s i lume va prea clar a pentru a se putea gre si. Inuen ta credincio silor ar de zece ori mai mare, dac a b arba tii s i femeile care accept a adev arul [350] s i care n trecut au fost nep as atori s i del as atori n obiceiurile lor vor att de cultiva ti s i sn ti ti prin adev ar, nct s a dea pe fa ta simplitate n obiceiurile lor, ordine s i bun-gust n mbr ac aminte. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii s i nu este n nici o , murd m asur a mul tumit de neglijen ta arie sau p acat. Rela tia cu moda Cre stinii nu trebui s a se martirizeze, f acnd din ei o priveli ste, mbr acndu-se att de diferit de lume, nct oamenii s a-i priveasc a 323

324

Solii c atre tineret

de credin x s i cu uimire. Iar dac a, urmare a conform arii lor fa ta ta s i datoria lor de a se mbr aca modest s i s an atos, descoper a c a nu sunt la mod a, nu trebuie s a- si schimbe hainele pentru a la fel cu lumea. Ei nobil ar trebui s a manifeste o independen ta as i curajul moral de a corec ti, chiar dac a lumea este altfel. Dac a lumea introduce un gen de cu mbr ac aminte modest a, convenabil as i s an atoas a, n concordan ta Biblia, rela tia noastr a cu Dumnezeu sau cu lumea nu se va schimba, dac a vom adopta acest fel de mbr ac aminte. Cre stinii ar trebui s a-L urmeze pe Hristos s i s a- si adapteze mbr ac amintea n concordan ta , ei ar cu Cuvntul S au. Ar trebui s a evite extremele. Cu umilin ta trebui s a urmeze cursul lor, clar trasat nainte, f ar aa tine seama de aplauze sau dezaprobare, alipindu-se de ceea ce este bine n baza [351] propriilor sale merite.The Review and Herald, 30 ianuarie, 1900.

Capitolul 119 mbr ac amintea adecvat a


modestia n mbr Biblia nva ta ac aminte Vreau, de asemenea, ca femeile s a se roage mbr acate n chip cuviincios. Aceasta interzice etalarea n mbr ac aminte a unor culori b at atoare la ochi, a unor accesorii extravagante. Orice planuri sau gnduri proiectate s a atrag a aten tia asupra celui ce poart a aceste lucruri sau s a creasc a admira tia este exclus din mbr ac amintea modest a, pl acut a, conform a Cuvntului lui Dumnezeu. Economie n mbr ac aminte mbr ac amintea noastr a trebuie s a e modest a, nu cu aur, nici cu m arg aritar, nici cu haine scumpe. Banii ne sunt ncredin ta ti de Dumnezeu. Nu sunt ai no stri, ca s a-i cheltuim pentru satisfacerea mndriei sau a ambi tiei. Ei reprezint a, n minile copiilor lui Dumnezeu, hran a pentru cei nfometa ti s i mbr ac aminte pentru cei goi; reprezint a ap arare pentru cei ap asa ti, mijloc de ns an ato sire pentru cei bolnavi sau de propov aduire a Evangheliei celor s araci. Folosind cu n telepciune banii care acum sunt cheltui ti pentru aspectul exterior, pute ti aduce fericire n multe inimi. Tine ti cont de modul n care a tr ait Hristos, de via ta Sa. Analiza ti-I caracterul s i ti tovar as ii Lui n ceea ce prive ste t ag aduirea de sine. n lumea a sa-zis cre stin a, destul de mul ti bani sunt cheltui ti pe bijuterii, pe haine extravagante s i inutile, care i-ar putea hr ani s i mbr aca pe to ti cei amnzi s i goi. Moda s i etalarea absorb mijs loacele care ar putea aduce alinare s i confort celor n suferin ta i s araci. Ele jefuiesc lumea de dragostea Mntuitorului, propov aduit a n Evanghelie... Calitate s i bun-gust Dar hainele noastre, chiar dac a sunt modeste s i simple, ar trebui s a e de calitate bun a, n culori care avantajeaz as i potrivite cu [352] serviciul. Ar trebui alese mai degrab a ca s a dureze dect pentru 325

326

Solii c atre tineret

a etalate. Femeia n teleapt a descris a n Proverbe nu se teme de z apad a pentru casa ei, c aci toat a casa ei este mbr acat a n c ar amiziu. S an atate s i cur a tie mbr ac amintea noastr a ar trebui s a e curat a. Lipsa de cur a tenie n mbr ac aminte este nes an atoas as i astfel se png aresc s i suetul, s i trupul. Voi sunte ti Templul lui Dumnezeu... Dac a nimice ste cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela l va nimici Dumnezeu. n tot ceea ce prive ste mbr ac amintea, trebuie s a avem n vedere s an atatea. n toate lucrurile, Dumnezeu dore ste ca s an atatea s a sporeasc a s an atatea trupului s i a suetului. Si trebuie s a m mpreun a-lucr atori cu El att pentru s an atatea trupului, ct s i a suetului. Amndou a sunt favorizate de o mbr ac aminte s an atoas a. Gra tia s i frumuse tea natural a Ar trebui s a avem gra tia, frumuse tea, caracterul adev aratei simplit a ti naturale. , dar nu mHristos ne-a avertizat mpotriva mndriei n via ta potriva gra tiei s i frumuse tii naturale. El ne-a ndreptat aten tia spre orile cmpului, asupra crinului desf acut n puritatea sa, s i ne-a spus: Totu si v a spun c a nici chiar Solomon, n toat a slava lui, nu s-a mbracat ca unul din ei. Astfel, prin lucrurile din natur a, Hristos ilustreaz a frumuse tea care are valoare n cer, gra tia plin a de modestie, simplitatea, puritatea, caracterul adecvat, care vor face podoabele noastre pl acute naintea Lui. Counsels to Parents, Teachers [353] and Students, 302, 303.

Capitolul 120 Inuen ta mbr ac amintei


Noi nu descuraj am bunul-gust n mbr ac aminte. Bunul-gust nu trebuie dispre tuit sau condamnat. Credin ta noastr a, dac a este purtat a nainte, ne va conduce s a m att de distin si n mbr ac aminte s i zelo si ca lucr atori buni s i serio si, nct vom putea considera ti ca avnd ceva special. Dar, cnd pierdem gustul pentru ordine s i o simplitate distins a, p ar asim n principiu adev arul; pentru c a adev arul nu se . Cnd credincio degradeaz a niciodat a, ci se cultiv as i se nal ta sii sunt neglijen ti cu mbr ac amintea lor s i sunt necuviincio si s i brutali n maniere, inuen ta lor d auneaz a adev arului. Noi am ajuns, spune apostolul inspirat, o priveli ste pentru lume, ngeri s i oameni. Tot cerul nregistreaz a inuen ta zilnic a pe care o exercit a asupra lumii a sa-zi sii cre stini... Simplitatea mbr ac amintei va face ca o femeie sensibil a s a apar a ca ind plin a de avantaje. Noi judec am caracterul unei persoane dup a stilul pe care-l adopt a n mbr ac aminte. O femeie modest a, asemenea lui Dumnezeu, se va mbr aca modest. Un gust ranat, o minte cultivat a vor relevate n alegerea unei mbr ac amin ti simple s i adecvate. Tinerele care se rup din sclavia modei vor podoabele societ a tii. Cea care este simpl as i nepreten tioas a n mbr ac aminte s i n maniere arat a c a n telege faptul c a o femeie adev arat a se caracterizeaz a prin bog a tia valorilor morale. Ct de fermec atoare s i interesant a este simplitatea n mbr ac aminte, care, n gra tie s i dr ag al as enie, poate comparat a cu orile cmpului.The Review and [354] Herald, 17 noiembrie, 1904.

327

Capitolul 121 Simplitatea n mbr ac aminte


Podoaba voastr a s a nu e podoaba de afar a, care st a n mpletitura p arului, n purtarea de scule de aur sau n mbr acarea hainelor, ci s a e omul ascuns al inimii, n cur a tia nepieritoare a unui duh blnd s i lini stit, care este de mere pre t naintea lui Dumnezeu. n telepciunea omeneasc a s-a gndit mereu s a evadeze sau s a lase turile simple, directe, ale Cuvntului lui Dumnezeu. deoparte nv a ta n ecare epoc a, majoritatea celor ce pretind a urma si ai lui Hristos au desconsiderat aceste precepte, care promovau lep adarea de sine s i umilin ta, care cereau simplitate s i modestie n conversa tie, comportament s i mbr ac aminte. Rezultatul a fost mereu acela si turile Evangheliei, care conduce la adoptarea ndep artarea de nv a ta modei, obiceiurilor s i principiilor lumii. Asem anarea cu Dumnezeu, vital care este de o importan ta a, a fost nlocuit a de un formalism rece. Prezen ta s i puterea lui Dumnezeu retrase de la cei care formau grupuri iubitoare de lume sunt descoperit a n categoria nchin ato turilor Cuvntului rilor umili, care sunt dispu si s a se supun a nv a ta Sfnt. Aceast a cale a fost urmat a n perioade succesive. Una dup a alta, diferite denomina tiuni s-au ridicat s i, renun tnd la simplitatea lor, s i-au pierdut ntr-o mare m asur a puterea de la nceput. O curs a ntins a poporului lui Dumnezeu Dup a cum vedem, dragostea de mod as i de etalare se reg ase ste s i printre cei ce pretind a crede adev arurile prezente s i ne ntreb am cu [355] triste te: Nu va nv a ta poporul lui Dumnezeu nimic din istoria celor dinainte? Sunt pu tini cei care- si n teleg propriile inimi. Iubitorii frivoli s i superciali ai modei pot pretinde a urma si ai lui Hristos, dar mbr ac amintea s i conversa tia lor arat a cu ce este ocupat a mintea s i n ce este angajat a afec tiunea lor. Vie tile lor tr adeaz a prietenia cu lumea s i-i reclam a ca ind ai ei. Cum poate cineva, care a gustat o dat a dragostea lui Hristos, s a e satisf acut de frivolit a tile modei? Inima mea este ndurerat a s a vad a 328

Simplitatea n mbr ac aminte

329

pe cei care pretind c a sunt urma sii blndului s i modestului Mntuitor att de n ac ara ti n a se conforma standardelor acestei lumi n ceea ce prive ste mbr ac amintea. Cu toate c a pretind a c auta asem anarea cu Dumnezeu, pot deosebi ti cu greu de cei necredincio si. Ei nu . Timpul s g asesc pl acere n via ta lor de credin ta i mijloacele lor sunt puse n slujba scopului de a se mbr aca pentru a etala. Mndria s i extravagan ta n mbr ac aminte sunt p acate c atre care sunt nclinate n special femeile. De aici nainte, porunca apostolilor li se adreseaz a direct lor: Vreau, de asemenea, ca femeile s a se roage mbr acate n chip cuviincios, cu ru sine s i sal a; nu cu mpletituri de p ar, nici cu aur, nici cu m arg aritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun c a sunt evlavioase. Nevoia de reform a Vedem cum c stig a cu fermitate teren n biseric a un r au pe care Cuvntul lui Dumnezeu l condamn a. Care este datoria celor ce de tin autoritatea cu privire la acest aspect? Va mai inuen ta bisericii ceea ce ar trebui s a e, n timp ce mul ti dintre membrii s ai se supun la ceea ce dicteaz a moda mai degrab a dect la ceea ce exprim a cu claritate voin ta lui Dumnezeu? Cum putem a stepta [356] prezen ta s i ajutorul Duhului Sfnt, n timp ce permitem acestor lucruri s a existe ntre noi? Putem s a r amnem t acu ti n timp ce turile lui Hristos sunt date la o parte de fal nv a ta sii S ai urma si? Aceste lucruri aduc durere s i nedumerire celor care au sc apat din vedere biserica lui Dumnezeu. Nu vor reecta surorile mele cre stine n rug aciune s i n sinceritate asupra acestui subiect? Nu vor c auta ele s a e ndrumate de Cuvntul lui Dumnezeu? Timpul petrecut n plus pentru preg atirea hainelor n conformitate cu moda acestei lumi ar trebui devotat unei cercet ari atente a inimii s i studiului Scripturilor. Orele care pot considerate mai mult dect pierdute n preg atirea unor g ateli, mpodobeli s i accesorii inutile ar putea f acute mai valoroase dect aurul, dac a ar petrecute n c autarea dobndirii principiilor corecte s i a realiz arilor solide. Inima m a doare cnd v ad tinere care pretind a urma se ale lui Hristos care sunt practic n cu privire la caracterul s necuno stin ta i voin ta Sa. Aceste tinere au fost satisf acute hr anindu-se cu pleav a. Beteala str alucitoare a lumii pare a mai valoroas a pentru ele dect bog a tiile ve snice. Puterile

330

Solii c atre tineret

mintale, care ar putea dezvoltate prin gndire s i studiu, sufer a de amor teal a, sentimentele sunt nedisciplinate, pentru c a mbr ac amintea este considerat a mai important a dect dragostea de spiritualitate sau vigoare mintal a. mpodobirea interioar a Vor c auta urma sii lui Hristos s a ob tin a acea frumuse te interioar a, blnde tea s i pacea spiritului, pe care Dumnezeu pune mult pre t, sau vor risipi aceste scurte ore de ncercare ce le stau la dispozi tie ntr-o [357] munc a inutil a, pentru etalare? Domnul ar putea s a aib a n lucrarea Sa s femei care s a caute n permanen ta a- si mbog a teasc a att mintea, ct s i inima, dobndind putere intelectual as i moral a, nct s a poat a duce folositoare s o via ta i fericit a ind o binecuvntare pentru lume s i o onoare pentru Creatorul lor. I-a s ntreba pe tinerii de azi, care pretind a crede n adev arul prezent, n ce fel se leap ad a ei de sine de dragul adev arului? Cnd realmente doresc un articol de mbr ac aminte sau un fel de obiect de podoab a, accesoriu sau un lucru potrivit, pun ei problema aceasta naintea Domnului n rug aciune, pentru a s ti dac a Spiritul Sfnt va aproba aceast a cheltuial a a mijloacelor materiale? n alegerea s i preg atirea hainelor lor, sunt ei aten ti s a nu dezonoreze practicarea credin tei? Pot ei s a cheme binecuvntarea Domnului asupra timpului astfel folosit? Este un lucru s a te al aturi bisericii s i cu totul alt lucru s a i unit cu Hristos. Profesarea religiei neconsacrate, iubind lumea, este una din cele mai serioase cauze ale sl abiciunii n biserica lui Hristos. n aceast a etap a a existen tei omenirii, exist a o pasiune f ar a precedent pentru pl acere. Peste tot prevaleaz a extravagan ta risipitoare s i necugetat a. Mul ti sunt plini de nfocare pentru amuzament s i distrac tie. Mintea ncepe s a e frivol as i supercial a, pentru c a nu mai este obi snuit a cu medita tia sau studiul disciplinat. Sentimentalismul este cultivat, ranat, n plin de ignoran ta al tat s i nnobilat. Dar prea adesea ecare realizare de valoare este neglijat a pentru etalarea modei s i pentru pl aceri superciale. Femeile permit suetului lor s a e nfometat s i pipernicit din cauza modei s i astfel ele devin mai degrab a un blestem pentru societate dect o binecuvntare.The [358] Review and Herald, 6 decembrie, 1881.

Capitolul 122 Idolatria mbr ac amintei


Idolatria mbr ac amintei este o boal a moral a. Ea nu trebuie adus a de cerinn via ta cea nou a. n cele mai multe cazuri, supunerea fa ta tele Evangheliei va cere o hot art a schimbare n mbr ac aminte. Nu trebuie s a existe nep asare n mbr ac aminte. Pentru Numele lui Hristos, ai c aror martori suntem, ar trebui s a facem tot ce se poate mai bine pentru nf a ti sarea noastr a. La serviciul de la tabernacol, Dumnezeu a ar atat ecare am anunt al ve smintelor acelora care slujeau naintea Lui. n felul acesta, suntem nv a ta ti c a El are o cu privire la mbr preferin ta ac amintea celor care-L servesc. ndrum arile date cu privire la ve smintele lui Aaron erau foarte precise, deoarece ve smntul lui era simbolic. Tot a sa, mbr ac amintea urmas ilor lui Hristos trebuie s a e simbolic a. nf a ti sarea noastr a, n toate privin tele, ar trebui s a e caracterizat a prin simplitate, modestie s i cur a tenie. Dar Cuvntul lui Dumnezeu nu aprob a schimb arile de mbr ac aminte numai de dragul modei, ca s a ar at am la fel ca lumea. Cre stinii nu trebuie s a se mpodobeasc a cu podoabe scumpe s i lucruri costisitoare. Cuvintele Scripturii cu privire la mbr ac amint, ar trebui s a e cercetate cu grij a. Avem nevoie s a n telegem ceea ce Domnul cerului apreciaz a chiar s i n mbr acarea corpului. To ti cei care caut a cu harul lui Hristos vor srguin ta tine seam a de cuvintele pre tioase, de turile inspirate de Dumnezeu. Chiar s nv a ta i stilul mbr ac amintei va exprima adev arul Evangheliei.Testimonies for the Church 6:96. [359]

331

Capitolul 123 Adev arata podoab a


Extravagan ta demoralizatoare predomin a oriunde s i multe suete ajung s a se ruineze datorit a dragostei lor pentru mbr ac aminte s i etalare. Via ta a nou a zecimi din cei ce sunt devota ti modei este o minciun a tr ait a. n sel aciunea s i frauda reprezint a practica lor zilnic a; pentru c a ei vor s a par a ceea ce nu sunt. Noble tea suetului, amabilitatea, generozitatea sunt vndute pentru a satisface pofta de lucruri rele. Mii si vnd mintea pentru a putea avea mijloace de a urma moda acestei lumi. O astfel de grij a nebuneasc a pentru schimb arile modei acestei lumi necesit a o armat a de reformatori, care s a ia pozi tie pentru o mpodobire simpl as i distinct a. Satana a inventat mereu curente n mod a, care nu pot urmate dect sacricnd bani, timp s i s an atate. Urmnd lumea Avnd naintea noastr a tabloul demoraliz arii lumii cu privire la mod a, cum ndr aznesc a sa-zi sii cre stini s a urmeze c ararea lumii? Vom aproba aceste mode demoralizatoare, nsu sindu-ni-le? Mul ti adopt a moda lumii, dar aceasta pentru c a Hristos nu este ntrupat n ei, s i cu El, speran ta s i gloria. Vie tuirea n lux, mbr ac amintea extravagant a sunt mpinse pn a la o asemenea extindere, nct constituie unul din semnele ultimelor zile. [360] Mndria s i vanitatea se manifest a pretutindeni, cei care sunt tenta ti s a priveasc a n oglind a pentru a se admira au o foarte slab a nclina tie de a privi c atre Legea lui Dumnezeu, care reprezint a marea oglind a. Aceast a idolatrie a mbr ac amintei distruge toat a umilin ta, blnde tea s i dragostea ntr-un caracter. Consum a orele pre tioase care ar trebui consacrate medita tiei, cercet arii de inim as i studiului Cuvntului lui Dumnezeu nso tit de rug aciune. n Cuvntul lui Dumnezeu, Inspira tia a nregistrat lec tii speciale pentru instruirea noastr a...

332

Adev arata podoab a

333

Devo tiunea pentru mbr ac aminte ia din mijloacele ncredin tate pentru lucr arile milei s i ale bun avoin tei, iar aceast a cheltuial a extra de Dumnezeu. Mijloacele materiale nu ne-au vagant a este furt fa ta fost ncredin tate pentru satisfacerea mndriei s i pentru dragostea de a etala. Noi trebuie s a m administratori n telep ti, s a-i mbr ac am pe cei goi, s a-i hr anim pe cei nfometa ti s i s a oferim mijloacele noastre materiale pentru avansarea cauzei lui Dumnezeu. Dac a vrem podoabe, gra tia blnde tii, modestia s i pruden ta sunt potrivite pentru orice persoan a de orice rang sau pozi tie social a. tur Nu vom sta ca ni ste santinele credincioase s i, prin nv a ta a s i exemplu, nu vom respinge spre mpr as tiere extravagan ta acestei epoci degenerate? Nu vom da un exemplu bun tinerilor no stri c a orice am mnca sau bea, orice am face, totul este spre gloria lui [361] Dumnezeu?The Review and Herald, 12 decembrie, 1912.

334

Solii c atre tineret

Sec tiunea 13 Recreere s i distrac tie

[362] Exist a o diferen ta ntre recreere s i distrac tie. Recreerea, cnd este ntr-adev ar a sa cum o arat a numele, are tendin ta de a nt ari s i zidi. Prin ntreruperea grijilor s i ocupa tiilor noastre obi snuite, ea permite refacerea min tii s i trupului s i ne face astfel n stare s a ne ntoarcem cu puteri noi la munca serioas a a vie tii. Distrac tia, pe de alt a parte, este c autat a de dragul pl acerii s i este adesea dus a la extrem; aceasta absoarbe energia necesar a muncii folositoare s i se dovede ste n acest fel o piedic a n calea adev aratului succes al vie tii.Education, 207.

[363]

Capitolul 124 Valoarea recrea tiei

Cre stinii ar trebui s a e cei mai plini de voio sie s i ferici ti oameni care tr aiesc. Ei ar trebui s a e con stien ti c a Dumnezeu este tat al s i prietenul lor ve snic. Dar mul ti a sa-zi si cre stini nu dau o m arturie corect a despre religia cre stin a. Ei par ntuneca ti, ca s i cnd ar sta sub un nor. Adesea, ei vorbesc de marile sacricii pe care le-au f acut pentru a deveni cre stini. Ei apeleaz a la cei ce nu L-au acceptat pe Hristos, ar atndule prin propriul exemplu s i prin conversa tia lor c a ar trebui s a renun te la orice ar putea face via ta pl acut as i plin a de bucurie. Ei arunc a un cre v al ntunecat peste binecuvntata speran ta stin a. Impresia pe care o las a ei este c a cererile lui Dumnezeu reprezint a o povar a chiar s i pentru un suet dispus s i c a tot ceea ce ofer a pl acere sau ncnt a gustul trebuie sacricat. Nu ezit am s a spunem c a astfel de pretin si cre stini nu tr aiesc tur s i nu transmit o nv a ta a autentic a. Dumnezeu este dragoste, cei ce s al as luiesc n El r amn n dragoste. To ti cei care ntr-adev ar sau familiarizat prin cunoa stere venit a prin experimentare cu compania plin a de dragoste s i tandre te a Tat alui nostru ceresc vor r aspndi lumin as i bucurie oriunde s-ar aa. Prezen ta s i inuen ta lor vor pentru tovar as ii lor ca mireasma unor ori parfumate, pentru c a ei sunt uni ti cu Dumnezeu s i cu cerul, iar frumuse tea crescut a a cerului este transmis a prin ei tuturor celor care sunt atra si de [364] inuen ta lor. Aceasta i face s a e lumina lumii s i sarea p amntului. s Ei sunt ntr-adev ar savoarea vie tii n via ta i a mor tii n moarte. Recreerea cre stin a Este privilegiul s i datoria cre stinilor s a caute s a- si mprosp ateze spiritele s i s a- si nvioreze trupurile printr-o recreere inocent a, n scopul de a folosi puterile lor zice s i mintale pentru slava lui Dumnezeu. Momentele noastre de recreere n-ar trebui s a e scene de veselie f ar a sens, lund forme absurde. Putem s a le organiz am de 336

Valoarea recrea tiei

337

a sa manier a, nct cei cu care ne nso tim s a benecieze, s a se nal te s i astfel s a ne calic am pe noi, dar s i pe ei pentru a ndeplini ct mai bine ndatoririle transmise nou a ca s i cre stini. Nu putem scuza ti naintea lui Dumnezeu dac a ne angaj am n distrac tii care au tendin ta de a ne transforma n persoane nepotrivite pentru ndeplinirea credincioas a a ndatoririlor obi snuite ale vie tii s i astfel mic sorndu-ne dorin ta de contemplare a lui Dumnezeu s i a lucrurilor cere sti. Religia lui Hristos este nvior atoare s i elevatoare n inuen ta sa. Este mai presus de orice, mai presus de glume s i b at ai de joc f ar a sens, de discu tii goale de con tinut s i frivole. n toate perioadele noastre de recreere trebuie s a adun am de la Sursa divin a de putere un curaj s i o t arie proaspete, astfel nct s a putem m mai cu succes vie s a n al ta tile noastre c atre cur a tie, adev arata bun atate s i sn tire. Dragostea de frumos Chiar s i Dumnezeul cel mare este un iubitor al frumosului. El ne-a dat dovada de net ag aduit a acestui fapt prin lucrarea minilor Sale. El a s adit pentru primii no stri p arin ti o gr adin a minunat a n Eden. Copaci falnici din ecare soi au fost f acu ti s a creasc a din [365] p amnt att pentru utilitate, ct s i pentru decor. Au fost pl am adite ori frumoase, de o dr ag al as enie rar a, de diferite culori s i nuan te, parfumnd aerul. P as ari cnt atoare, pline de voio sie, de un colorit variat, ciripeau cu putere cntece de veselie, spre lauda Creatorului lor. A fost planul lui Dumnezeu ca omul s a- si g aseasc a fericirea prin angajarea aspira tiilor sale n lucrurile pe care El li le-a oferit s i ca dorin tele sale s a poat a satisf acute de fructele pomilor din gr adin a. Dumnezeu, care a f acut Edenul c aminul primilor no stri p arin ti att de uimitor de pl acut, ne-a d aruit de asemenea copacii maiestuo si, orile frumoase s i tot ce este necesar s i pl acut pentru fericirea noastr a. Ne-a dat aceste semne ale dragostei Sale, pentru ca noi s a putem avea p areri corecte privind caracterul S au. El a implantat n inimile copiilor S ai dragostea de frumos. Dar aceast a dragoste a fost pervertit a de mul ti. Avantajele s i frumuse tile pe care Dumnezeu le-a rev arsat asupra noastr a au devenit idolii no stri, n timp ce gloriosul lor D at ator a fost dat uit arii. Ar trebui s a de noi n toate lucr recunoa stem dragostea lui Dumnezeu fa ta arile

338

Solii c atre tineret

crea tiei Sale s i inimile noastre ar trebui s a r aspund a acestor dovezi ale dragostei Sale, predndu-I lui Dumnezeu din toat a inima cele mai bune s i snte sentimente ale noastre. Maestrul-artist Dumnezeu ne-a nconjurat cu decoruri naturale pline de furmuse te, pentru a atrage s i interesa mintea noastr a. Planul S au este ca noi s a asociem gloria naturii cu caracterul S au. Dac a vom studia cu [366] credincio sie cartea naturii, vom g asi n ea o surs a abundent a pentru contemplarea dragostei s i puterii innite a lui Dumnezeu. Mul ti laud a ndemnarea artistului, care produce picturi frumoase pe pnze. Mii de oameni si devoteaz a toate puterile rii n slujba artei s i totu si ct de pu tin pot ilustra ace stia lucrurile din natur a. Arta nu va putea niciodat a atinge perfec tiunea v azut a n natur a. Mul ti pretin si cre stini cad n extaz n fa ta unui tablou ce con tine un apus de soare. Ei aduc nchinare ndemn arii artistului, dar trec pe lng cu indiferen ta a un apus de soare m are t, autentic, de si au privilegiul s a-l admire n ecare sear a nnorat a. De unde are artistul modelul? Din natur a. Dar Maestrul arti stilor a pictat pe cerul mi sc ator tablouri schimb atoare n func tie de pozi tia soarelui. El a nuan tat s i a nfrumuse tat cerurile cu auriu, argintiu s i purpuriu, astfel ca, atunci cnd por tile naltului vor deschise, s a putem avea naintea ochilor splendoarea str alucirii Sale s i imagina tia noastr a s a ia pu tin din aceast a m are tie. Mul ti se ntorc nep as atori de la acest tablou nisat n ceruri. Ei nu recunosc puterea s i dragostea innit a a lui Dumnezeu, f acut a cunoscut a prin frumuse tile v azute n ceruri, dar sunt aproape fermeca ti de vederea s i nchinarea la tablouri imperfecte, imita tii ale Artistului arti stilor.The Review and Herald, 25 iulie, 1871. Nepotrivi ti pentru a rezista ispitei S a nu v a nchipui ti c a v a pute ti alipi de pl aceri, bucurndu-v a n astfel de pl aceri de o clip as i c a, n acela si timp, pute ti rezista [367] ispitei.The Signs of the Times, 20 iunie, 1900.

Capitolul 125 Dragostea de pl aceri lume sti


Este un lucru alarmant c a dragostea de lume predomin a n min tile celor ce reprezint a tinerii. Mul ti se comport a ca s i cum pre tioasele minunat ore de ncercare, cnd harul mai ntrzie, ar o vacan ta as i c a ei au fost l asa ti n lume numai pentru propria lor distrac tie, pentru s a satisface o permanent a dorin ta i necesitate de exaltare. Ei si g asesc pl acerile n lume s i n lucrurile din lume s i sunt str aini de Tat al s i de harul Spiritului Sfnt. Mul ti sunt necugeta ti n conversa tiile lor. Ei prefer a s a uite c a din cuvintele lor vor achita ti sau condamna ti. Dumnezeu este dezonorat de discu tiile s i rsetele frivole, goale s i de sarte care caracterizeaz a via ta multora dintre tinerii no stri... Satana face eforturi speciale pentru a conduce pe astfel de tineri s a g aseasc a fericirea n distrac tii lume sti s i s a se justice, str aduinduse s a demonstreze c a aceste distrac tii sunt nevinovate, inocente s i chiar importante pentru s an atate. El prezint a c ararea sn teniei ca ind grea, dicil a, n timp ce c ar arile pl acerilor lume sti sunt pres arate cu ori. Satana mpodobe ste lumea s i pl acerile ei n culori false, am agitoare s i m agulitoare, prezentndu-le naintea tinerilor. Dar pl acerile acestui p amnt vor ajunge n curnd la un sfr sit s i atunci ceea ce ai sem anat acum va trebui s a seceri n acea zi. Sunt atrac tiile, abilit a tile s i talentele personale prea valoroase pentru a le dedica lui Dumnezeu, Creatorul nostru, El, care vegheaz a asupra noastr a n orice moment? Sunt calic arile noastre prea pre tioase pentru a le [368] preda lui Dumnezeu? Calea n telepciunii Tinerii sus tin adesea c a ei au nevoie de ceva care s a i anime s i care s a le schimbe mintea. Speran ta cre stin a este exact ceea ce au ei nevoie. Religia se va dovedi pentru credincios o mb arb atare, un ghid sigur c atre fntna adev aratei fericiri. Tinerii ar trebui s a studieze Cuvntul lui Dumnezeu, dedicndu-se medita tiei s i rug aciunii. Vor 339

340

Solii c atre tineret

descoperi c a momentele lor libere nu pot mai bine folosite dect f acnd aceasta. C aile ei -ale n telepciunii sunt ni ste c ai pl acute s i toate c ar arile ei sunt ni ste c ar ari pa snice. Pavel i ndemna pe tineri scriindu-i lui Tit la cump atare: Sf atuie ste de asemenea pe tineri s a e cump ata ti, s i d a-te pe tine tur nsu ti pild a de fapte bune, n toate privin tele. Iar n nv a ta a, d a dovad a de cur a tie, de vrednicie, de vorbire s an atoas as i f ar a cusur, s i s a nu poat a s a spun a nimic r au de noi. i sf atuiesc pe tineri, de dragul suetului lor, s a dea aten tie ndemnurilor apostolului. Toate aceste instruc tiuni, avertiz ari s i repro suri spre via sau de moarte spre pre tioase vor o mireasm a de via ta ta moarte. Tinerii sunt n mod natural nclina ti s a cread a c a nu se a steapt a de la ei mult a responsabilitate, purtare de grij a sau purtare de poveri. Dar asupra ec aruia planeaz a obliga tia de a atinge standardul Bibliei. Lumina care str aluce ste nainte, cu privilegii s i oportunit a ti, n lucrarea de predicare a Cuvntului, n pov a tuiri, avertiz ari s i repros uri, va perfec tiona caracterul sau va condamna nep asarea. Aceast a lumin a trebuie pre tuit a att de c atre tineri, ct s i de b atrni. Cine sunt cei care vor lua acum atitudine pentru Dumnezeu, hot ar ti s a pun a slujirea Lui pe primul loc n vie tile lor? Cine vor purt atorii [369] de poveri? Dar adu- ti aminte de F ac atorul t au n zilele tinere tii tale. Isus dore ste slujirea celor asupra c arora este rev arsat a roua tinere tii. El dore ste ca ei s a e mo stenitorii ve sniciei. Ei pot cre ste la o b arb a tie, maturitate nobil a, cu toate c a poluarea moral a abund a astfel, nct corupe att de mul ti tineri chiar de la o vrst a fraged a. Ei pot liberi n Hristos, copii ai luminii, s i nu ai ntunericului. Dumnezeu cheam a pe ecare tn ar s i tn ar a s a renun te la ecare obicei r au, s a e srguincio si n munc a, n ac ara ti n spirit, slujindu , f L pe Domnul. Nu este bine ca ei s a r amn a n necuno stin ta ar a s a fac a nici un efort pentru a birui obiceiurile rele s i pentru a- si mbun at a ti comportamentul. Sinceritatea rug aciunilor lor va dovedit a de vigoarea efortului pe care-l fac de a se supune lui Dumnezeu s i poruncilor Sale. La ecare pas, pot renun ta la obiceiuri s i asocieri periculoase, creznd c a Domnul, prin puterea Spiritului S au, le va da putere s a biruie.

Dragostea de pl aceri lume sti

341

Credincio sie n lucruri m arunte Eforturile individuale, constante s i unite vor recompensate de succes. Cei ce doresc s a fac a mult bine n lumea noastr a trebuie s a e dispu si s a fac a acest lucru n maniera lui Dumnezeu, ndeplinind cele mai m arunte treburi. Cel care dore ste s a ating a n al timile cele mai seme te ale izbnzii f acnd lucruri minunate, extraordinare, nu va reu si s a fac a nimic. Progresul sigur ntr-o lucrare bun a, prin repetarea frecvent aa unui gen de serviciu f acut cu credincio sie, este mai valoros naintea lui Dumnezeu dect aducerea la ndeplinire a unei lucr ari m are te, s s i tinerii vor c stiga un raport favorabil, dnd for ta i personalitate [370] eforturilor lor... Tinerii pot face mult bine n lucrarea de salvare a suetelor. Dumnezeu i consider a responsabili de modul n care si folosesc talentele ncredin tate lor. Cei ce pretind a i s i ice ai lui Dumnezeu s a tinteasc a spre un standard nalt. Ei s a- si foloseasc a ecare talent cu care i-a nzestrat Dumnezeu.The Youths Instructor, January 1, 1907. Dorin te nemplinite Aspira tia continu a pentru distrac tii provocatoare de pl aceri relev a dorin tele n ac arate ale suetului. Dar cei ce beau din aceast a fntn a a pl acerilor lume sti vor descoperi c a suetul lor nsetat nu este nc a satisf acut. Ei sunt n sela ti s i gre sesc, confundnd euforia cu fericirea, s i cnd entuziasmul nceteaz a, mul ti se scufund a n mhnire s i chiar disperare. O, ce nebunie, ce prostie s a abandoneze Fntna apelor vii pentru cisternele sparte ale pl acerilor lume sti!Fundamentals of Christian Education, 422. Ocazii de a m arturisi Dac a ntr-adev ar i apar tii lui Hristos, vei avea ocazia s a m arturise sti Numele Lui. Vei invitat s a- ti nso te sti prietenii n locuri de amuzament s i astfel vei avea ocazia s a-L m arturise sti pe Dumnezeul t au. Dac a e sti cu adev arat al lui Hristos, atunci nu vei ncerca s a formulezi scuze pentru faptul c a nu-i nso te sti, ci le vei declara cu modestie, dar s i cu fermitate, c a e sti un copil al lui Dumnezeu s i c a

342

Solii c atre tineret

principiile tale nu- ti permit s a mergi nici m acar o dat a ntr-un loc unde nu po ti s a-L invi ti s i pe Isus cu tine.The Youths Instructor, [371] May 4, 1893.

Capitolul 126 Cuvinte de sfat


Intr a n ornduiala lui Dumnezeu ca att resursele zice, ct s i cele intelectuale s a e puse la treab a; dar caracterul exerci tiului zic abordat trebuie s a e n perfect a armonie cu lec tiile date de Isus ucenicilor S ai. Aceste lec tii trebuie astfel exemplicate n via ta cre stinilor, nct, n ntreaga activitate a educatorilor s i elevilor s ai, agen tii cerului s a nu poat a spune despre ei c a sunt iubitori de pl aceri. Aceasta este starea actual a a multora: Iubitori mai mult de pl aceri dect de Dumnezeu (2 Timotei 3, 4). Astfel, Satana s i ngerii lui si ntind capcanele pentru suete. El lucreaz a la mintea profesorilor s i elevilor pentru a-i face s a se angajeze n activit a ti s i jocuri ce vor deveni puternic acaparatoare s i care sunt de natur a s a nt areasc a pasiunile josnice s i s a dea na stere la pofte s i dorin te rele, ce vor contracara ac tiunile Duhului lui Dumnezeu, s i El Se mhne ste.... Fi ti treji s i veghea ti! Pentru c a potrivnicul vostru, diavolul, d a trcoale ca un leu care r acne ste s i caut a pe cine s a nghit a [372] (1 Petru 5, 8). El este prezent acolo unde v a juca ti, urm arindu-v a distrac tiile s i acaparnd orice suet pe care l g ase ste f ar a ap arare, sem annd n inimi s amn ta sa, ob tinnd astfel controlul asupra min tii oamenilor. El este prezent la orice activitate din clas a. Acei cursan ti care ng aduie ca mintea s a le e puternic incitat a de jocuri nu se a a tura, sfatul s n cea mai bun a dispozi tie de a primi nv a ta i mustrarea care sunt cele mai importante pentru ei. Exerci tiul zic a fost eviden tiat de Dumnezeul n telepciunii. n ecare zi, ar trebui s a consacr am cteva ore educa tiei n domeniul muncii cu folos, ce i va ajuta pe elevi s a nve te ndeletnicirile practice ale vie tii, esen tiale pentru to ti tinerii no stri. Este nevoie ca oricine, din oricare s coal a sau institu tie a noastr a, s a e, precum Daniel, ntr-o att de strns a leg atur a cu Izvorul ntregii n telepciuni, nct s a devin a capabil s a ating a cel mai nalt . Dragostea s standard, n orice privin ta i temerea de Dumnezeu st a de teau naintea lui Daniel s i, con stient de responsabilitatea fa ta 343

344

Solii c atre tineret

Dumnezeu, el si exersa toate capacit a tile pentru a r aspunde, pe ct tor. Cei patru copii evrei posibil, grijii iubitoarea a Marelui nv a ta aveau s a nu ng aduie ca egoismul s i iubirea de distrac tii s a le acapareze clipele perioadei de aur a vie tii lor. Ei au lucrat cu o inim a s plin a de voin ta i o minte matur a. Acest standard nalt poate atins de orice tn ar cre stin.Counsels to Parents, Teachers and Students, [373] 281-284.

Capitolul 127 Distrac tii periculoase pentru tineri


Dorin ta de senza tii s i distrac tie este o ispit as i o capcan a pentru poporul lui Dumnezeu s i mai ales pentru tineri. Satana preg ate ste ntotdeauna ademeniri pentru a distrage min tile de la solemna lucrare de preg atire pentru viitorul apropiat. Prin agen tii lume sti, el men tine o stare de continu a excita tie, care s a-i poarte pe cei impruden ti spre pl acerile trec atoare.Sunt spectacole, lecturi s i o nesfr sit a varietate de distrac tii menite s a i duc a la iubirea lumescului. Prin aceast a unire cu lumea, credin ta este sl abit a. Satana este un lucr ator asiduu, un meseria ss i un du sman de moarte. Ori de cte ori este rostit un cuvnt neglijent, e de m agulire, e de determinare a tn arului s a priveasc a un p acat cu mai pu tin a , el prot reticen ta a de ocazie s i hr ane ste s amn ta r aului, pentru a putea prinde r ad acin as i pentru a aduce un rod nefast. El este un n sel ator n toat a puterea cuvntului, un iscusit seduc ator. El are , dar care sunt preg multe plase n tesute, inofensive n aparen ta atite cu m aiestrie ca s a-i prind a n mreje pe cei tineri s i impruden ti. Mintea obi snuit a tinde spre pl acere s i satisfacerea de sine. Politica lui Satana este umplerea min tii cu dorin ta dup a distrac tiile lume sti, ca s a nu mai poat a timp pentru ntrebarea: Cum stau cu suetul meu? Un veac nefast Tr aim ntr-un veac nefast pentru tineri. Inuen ta predominant a n societate este n favoarea ng aduin tei tinerilor de a urma nclina tia reasc a a min tii lor. Dac a unii copii sunt foarte r ai, p arin tii se lini s- [374] tesc, spunnd c a, atunci cnd vor mai mari s i vor judeca, ace stia vor p ar asi obiceiurile rele s i vor deveni b arba ti s i femei de n adejde. Ce eroare! Ani de zile, ei permit du smanului s a semene n gr adina inimii s i las a ca principii gre site s a creasc as i s a se nt areasc a, p arnd a nu sesiza pericolele ascunse s i sfr situl tragic al drumului ce li se

345

346

Solii c atre tineret

pare c a este calea fericirii. n multe cazuri, toat a str adania depus a ulterior pentru ace sti tineri nu va duce la nici un rezultat. n general, standardul sn teniei este cobort printre cei ce se declar a cre stini s i este greu pentru tineri s a reziste inuen telor lume sti, ncurajate de mul ti dintre membri ai bisericii. Majoritatea cre stinilor doar cu numele, n vreme ce pretind c a tr aiesc pentru Hristos, tr aiesc de fapt pentru lume.Ei nu discern superioritatea absolut a a lucrurilor cere sti s i, prin urmare, nu pot s a le iubeasc a cu adev arat. Mul ti se declar a cre stini, deoarece cre stinismul este considerat onorabil. Ei nu realizeaz a c a adev aratul cre stinism nseamn a puterea crucii s i astfel religia lor are o mic a putere n a-I re tine de la pl acerile lume sti. Unii pot merge n s alile de dans, dedndu-se la toate distrac tiile de acolo. Al tii nu pot merge chiar att de departe, dar pot participa totu si la reuniuni mondene, picnicuri, spectacole s i alte prilejuri de distrac tii lume sti. Este posibil ca pn as i cel mai p atrunz ator ochi s a ntre ei s nu reu seasc a s a descopere vreo diferen ta i necredincio si. [375] n actuala stare a societ a tii, nu este o sarcin a u soar a pentru p arin ti aceea de a- si tine n fru copiii s i de a-i educa potrivit regulii biblice a drept a tii. De multe ori, copiii nu suport a restric tiile s i doresc s a aib a propria lor cale s i s a mearg a dup a placul lor. ndeosebi ntre 10 s i 18 ani, ei sunt nclina ti s a cread a c a nu este nimic r au dac a merg la ntrunirile lume sti ale colegilor lor. Dar p arin tii cre stini, cu , pot vedea pericolul. Ei cunosc caracteristicile particulare experien ta ale copiilor lor s i inuen ta acestor lucruri asupra min tii lor s i, din dorin ta de a-i s ti mntui ti, i vor tine departe de aceste distrac tii degradante. Ce povar a se ia de pe inima p arin tilor grijulii s i credincio si atunci cnd copiii hot ar asc singuri s a renun te la pl acerile lumii s i s a devin a urma si ai lui Hristos! Dar nici atunci grija s i lucrarea lor nu trebuie s a se opreasc a, pentru c a ace sti tineri tocmai au nceput serios s a lupte mpotriva p acatului s i mpotriva relelor inimii re sti s i au nevoie n mod deosebit de sfatul s i asisten ta p arin tilor lor. Un timp de ncercare pentru tineri Tinerii p azitori ai Sabatului, care s-au l asat sedu si de inuen ta lumii, vor proba ti s i verica ti. Primejdiile zilelor din urm a planeaz a asupra noastr as i naintea tinerilor st a o ncercare pe care mul ti nu

Distrac tii periculoase pentru tineri

347

au anticipat-o. Ei vor pu si n situa tii grele s i atunci puritatea credin tei lor va dovedit a. Ei declar a c a-L a steapt a pe Fiul omului, dar unii dintre ei au fost un exemplu r au pentru necredincio si. Ei nau fost dispu si s a renun te la lume, ci s-au unit cu lumea, participnd [376] la picnicuri s i la alte ntlniri pentru pl aceri, am agindu-se c a se angajeaz a n distrac tii nevinovate. Dar tocmai aceste ng aduin te i despart de Dumnezeu s i-i fac i ai lumii. Unii nclin a constant spre mintele lor se mpac lume. Vederile s i sim ta a mult mai bine cu spiritul lumii dect cu cel al lui Hristos. Este perfect normal ca ei s a prefere compania acelora al c aror spirit va mai n asentimentul spiritului n poporul lui Dumnezeu. lor. Si ace sti tineri au prea mult a inuen ta Ei sunt p arta si cu poporul s i au un nume n acest popor, dar sunt o pricin a pentru necredincio si s i pentru cei slabi s i neconsacra ti din biseric a. n aceast a vreme de ncercare, ei e vor pe de-a-ntregul converti ti, e vor trece de partea lumii, pentru a- si primi r asplata mpreun a cu cei lume sti. C aut atorul de pl aceri nu este considerat de Dumnezeu ca un urma s al S au. Numai aceia care sunt t ag aduitori de sine s i care tr aiesc sobru, smerit s i sfnt sunt adev ara ti urma si ai lui Isus. Si ei nu pot s a se bucure de conversa tia u soar as i goal a a iubitorului acestei lumi. Desp ar tire de lume Adev ara tii urma si ai lui Hristos vor avea de f acut sacricii. Ei vor ocoli locurile lume sti, de distrac tie, pentru c a acolo nu-L g asesc care s pe Isus s i nici nu ntlnesc o inuen ta a-i fac a mai sn ti s i s a creasc a n har. Ascultarea de Cuvntul lui Dumnezeu i va face s a se [377] ndep arteze de toate aceste lucruri. A sa c a, dup a roadele lor i ve ti cunoa ste (Matei 7, 20), a spus Mntuitorul. To ti adev ara tii urma si ai lui Hristos aduc roada slavei Sale. Via ta lor conrm a faptul c a o bun a lucrare a fost f acut a n ei prin Duhul lui Dumnezeu, iar roada lor este sn tenia. Vie tile lor sunt curate s i nnobilate. Faptele bune sunt roada adev aratei lor sn tenii, n iar cei ce nu aduc o astfel de road a dovedesc c a nu au experien ta . Isus spunea: R lucrarea lui Dumnezeu. Ei nu sunt n Vi ta amne ti n Mine, s i Eu voi r amne n voi. Dup a cum ml adi ta nu poate aduce , tot a road a de la sine, dac a nu r amne n vi ta sa, nici voi nu pute ti

348

Solii c atre tineret

aduce road a, dac a nu r amne ti n Mine. Eu sunt Vi ta, voi sunte ti ml adi tele. Cine r amne n Mine, s i n cine r amn Eu, aduce mult a road a; c aci desp ar ti ti de Mine, nu pute ti face nimic (Ioan 15, 4-5). Aceia care vor s a e urma si ai adev aratului Dumnezeu trebuie torului Legii: S s a renun te la orice idol. Isus i-a spus nv a ta a iube sti pe Domnul, Dumnezeul t au, cu toat a inima ta, cu tot suetul t au s i cu tot cugetul t au. Aceasta este cea dinti s i cea mai mare porunc a (Matei 22, 37-38). Primele patru precepte ale Decalogului nu admit nici o dep artarte a sentimentelor noastre de Dumnezeu. Si nimic nu trebuie s a divizeze suprema noastr a bucurie n El. Nu putem nainta n experien ta cre stin a pn a ce nu ndep art am tot ce ne desparte de Dumnezeu. Marea C apetenie a bisericii, Cel care Si-a ales poporul din [378] aceast a lume, i cere acestui popor s a se despart a de lume. A-l iubi pe Dumnezeu s i a p azi poruncile Sale este foarte departe de iubirea pl acerilor s i prieteniilor lumii. Nu exist a o bun a n telegere ntre Hristos s i Baal. F ag aduin te pentru tineri Tinerii care-L urmeaz a pe Hristos au de purtat un r azboi; ei au de dus o cruce zilnic a, n ie sirea din lume s i n imitarea vie tii lui Hristos. Dar sunt multe f ag aduin te pre tioase pentru cei care-L caut a de timpuriu pe Mntuitorul. Eu iubesc pe cei ce M a iubesc s i cei ce M a caut a cu tot dinadinsul M a g asesc, le spune n telepciunea ilor oamenilor (Proverbe 8, 17). De aceea, ncinge ti-v a coapsele min tii voastre, ti treji s i pune tiv a toat a n adejdea n harul, care v a va adus la ar atarea lui Isus Hristos. Ca ni ste copii ascult atori, nu v a l asa ti tr ti n poftele pe . Ci, dup care le avea ti alt adat a, cnd era ti n ne stiin ta a cum Cel ce v-a chemat este sfnt, ti s i voi sn ti n toat a purtarea voastr a (1 Petru 1, 13-15). C aci harul lui Dumnezeu, care aduce mntuire pentru s to ti oamenii, a fost ar atat s i ne nva ta a o rupem cu p agn atatea s i cu poftele lume sti, s i s a tr aim n veacul de acum cu cump atare, dreptate s i evlavie, a steptnd fericita noastr a n adejde s i ar atarea slavei marelui nostru Dumnezeu s i Mntuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine nsu si pentru noi, ca s a ne r ascumpere din orice f ar adelege, s i s a-Si cur a teasc a un norod care s a e al Lui, plin de rvn a pentru fapte

Distrac tii periculoase pentru tineri

349

bune (Tit 2, 11-14).Counsels to Parents, Teachers and Students, [379] 325-330.

Capitolul 128 S apnd principii corecte n inimile tinerilor


Tinerii trebuie s a e st apni ti de principii ferme, pentru a putea folosi corect puterile date de Dumnezeu. Dar ei urmeaz a impulsul att de mult s i att de orbe ste, f ar a nici o referire la principiu, nct se a a ntr-o continu a primejdie. Deoarece nu pot avea totdeauna c al auzirea s i ocrotirea p arin tilor s i tutorilor, ei trebuie s a e educa ti pentru a avea ncredere n ei n si si s i st apnire de sine. Trebuie s a e nv a ta ti s a cugete s i s a ac tioneze din principiu con stiincios. Relaxare s i amuzament Cei care sunt angaja ti n studiu trebuie s a aib a perioade de relaxare. Mintea nu trebuie s a e angajat a continuu n cugetare concentrat a, pentru c a delicata structur a mintal a ajunge istovit a. Trupul, ca s i mintea, trebuie s a fac a exerci tiu. Dar este mare nevoie de cump atare n distrac tii, ca s i n oricare alt a ndeletnicire. Si caracterul acestor distrac tii trebuie s a e chibzuit cu mult a aten tie s i minu vor avea aceste tiozitate. Fiecare tn ar s a se ntrebe: Ce inuen ta distrac tii asupra s an at a tii zice, mintale s i morale? Va deveni mintea mea att de z ap acit a, nct s a-L uit pe Dumnezeu? S a ncetez oare s a am n fa ta mea slava Lui? Jocul de c ar ti trebuie interzis. Anturajele s i tendin tele dezvoltate de acesta sunt periculoase... n aceste distrac tii, nimic nu exist a de folos pentru suet sau trup. Nu exist a nimic din ceea ce nt are ste [380] intelectul, nimic care s a-l mbog a teasc a cu idei de valoare pentru folosirea viitoare. Conversa tia se desf as oar a pe teme josnice s i degradante... ndemnarea de a mnui c ar tile va duce curnd la dorin ta de s a pune aceast a cuno stin ta i acest tact n folosul vreunui beneciu personal. La joc este pus a o sum a mic a, apoi mai mare, pn a ce se dezvolt a o sete pentru joc, care duce la ruin a sigur a. Pe ct de mul ti a adus aceast a distrac tie periculoas a la practici p ac atoase, la s ar acie, 350

S apnd principii corecte n inimile tinerilor

351

la nchisoare, la crim as i la spnzur atoare! Si totu si, mul ti p arin ti nu v ad teribila pr apastie de ruin a care se deschide pentru tinerii no stri. Printre cele mai primejdioase locuri de ntlnire pentru pl acere este teatrul. n loc s a e o s coal a a moralit a tii s i a virtu tii, cum se pretinde adesea, el este tocmai r asadni ta imoralit a tii. Obiceiuri vicioase s i nclina tii p ac atoase sunt nt arite s i forticate prin aceste distrac tii. Cntece vulgare, gesturi desfrnate, expresii s i atitudini corup imagina tia s i degradeaz a morala. Fiecare tn ar care obi snuie ste s a ia parte la astfel de reprezenta tii va corupt din principiu. nu este mai puternic n tara noastr a nici o inuen ta a spre a otr avi imagina tia, a nimici impresiile religioase s i a sl abi gustul pentru pl aceri lini stite s i realit a tile moderate ale vie tii dect distrac tiile , teatrale. Iubirea pentru aceste scene cre ste cu ecare ng aduin ta dup a cum se nt are ste dorin ta dup a b autut a mb at atoare, o dat a cu folosirea ei. Singura cale sigur a este a evita teatrul, circul s i orice alt loc de distrac tie ndoielnic. Exist a mijloace de recreeare cu mult mai folositoare att pentru suet, ct s i pentru trup. O minte luminat as i selectiv a va g asi mijloace bogate de distrac tie s i amuzament din surse nu numai ne- [381] vinovate, ci s i instructive. Recrea tia n aer liber s i contemplarea lucr arilor lui Dumnezeu din natur a vor de cel mai mare folos. Testimonies for the Church 4:651-653. ***** Pune ti la dispozi tia tinerilor distrac tii nevinovate Tinerii nu pot la fel de potoli ti s i de gravi ca oamenii n vrst a, iar copiii, la fel de sobri ca ni ste gentlemeni. Condamnnd a sa cum se cuvine distrac tiile p ac atoase, p arin tii, educatorii s i pedagogii trebuie s a le procure tinerilor pl aceri inocente. Nu xa ti tinerilor reguli rigide s i restric tii care-i vor face s a se simt a oprima ti s i s a avanseze pe c aile nascult arii s i ale pierz arii. Cu mn a ferm a, blnd as i atent a, trasa ti liniile c al auzitoare, ndrumnd mintea s i aspira tiile tinerilor att de tandru, n telept s i iubitor, nct ei s as tie c a ave ti n vedere binele lor.Counsels to Parents, Teachers and Students, 335. *****

352

Solii c atre tineret

Recreerea prin lucrare misionar a Orele folosite deseori n distrac tii, care nu nvioreaz a nici trupul, nici suetul, ar trebui s a e folosite pentru vizitarea s aracilor, a bolnavilor s i a suferinzilor sau pentru a ajuta pe cineva care este n [382] lips a.Testimonies for the Church 6:276.

Capitolul 129 Inuen te nesnte la lucru


i rog insistent pe elevii din s colile noastre s a e serio si. Frivolitatea tinerilor nu este pe placul lui Dumnezeu. Jocurile s i distrac tiile lor deschid u sa unui val de ispite. Ei se bucur a de nzestrare cereasc a de la Dumnezeu, cu facult a ti intelectuale, s i nu trebuie s a ng aduie ca gndurilor lor s a e ieftine s i mici. Un caracter format n confor principii mitate cu preceptele Cuvntului lui Dumnezeu va da pe fa ta ferme, aspira tii nobile, curate. Duhul Sfnt coopereaz a cu puterile min tii omene sti, s i atunci dorin tele nalte s i snte sunt un rezultat sigur... Reuniunile pentru pl aceri m arunte pentru mncare s i b autur a, pentru muzic as i jocuri sunt inspirate de un duh josnic. Ele sunt o ofrand a adus a lui Satana... Cei care dau curs acestor frivolit a ti aduc asupra cauzei lui Dumnezeu o pat a care nu se s terge u sor. Ei si r anesc propriile suete s i vor purta cicatricea toat a via ta. Este posibil ca acela care face r au s a- si dea seama s i s a se poc aiasc a, iar Dumnezeu l va ierta, dar puterea lui de discern amnt, care ar trebuit p astrat a ascu tit a s i sensibil a, r amne n mare parte afectat a.Counsels to Parents, [383] Teachers and Students, 366-368.

353

Capitolul 130 Bucuria n religie


Locuin ta viitoare a celor neprih ani ti s i r asplata lor ve snic a sunt teme nalte s i nobile pe care le pot contempla cei tineri. Z abovi ti asupra minunatului plan al mntuirii, asupra marelui sacriciu f acut de Regele slavei, pentru a putea nnobila ti prin meritele sngelui S au s i prin ascultare, n cele din urm a, s a ti ridica ti la tronul lui Hristos. Acest subiect ar trebui s a angajeze cele mai nobile gnduri ale min tii. A adus ntr-o stare pe placul lui Dumnezeu ce privilegiu!... Prieteni tineri, am v azut c a, avnd o astfel de ocupa tie s i divertisment al min tii, pute ti ferici ti. ns a motivul pentru care voi nu ave ti astmp ar este c a nu c auta ti singura surs a de fericire. Voi ncerca ti tot timpul s a g asi ti n afara lui Hristos acea fericire care nu se poate g asi dect n El. n El nu pot exista speran te spulberate. Rug aciunea, o, ct de mult este neglijat acest pre tios privilegiu! Citirea Cuvntului lui Dumnezeu preg ate ste mintea pentru rug aciune. Unul dintre cele mai mari motive pentru care sunte ti att de pu tin dispu si s a v a apropia ti de Dumnezeu n rug aciune este faptul c a nu sunte ti preg ati ti pentru aceast a lucrare sfnt a, din cauz a c a citi ti pove sti fascinante care au strnit imagina tia s i au trezit patimi nesnte. Cuvntul lui Dumnezeu devine dezgust ator, iar ceasul rug aciunii este uitat. Rug aciunea constituie puterea cre stinului. Cnd e singur, el nu este singur; el simte prezen ta Aceluia care a spus: Iat a, Eu sunt cu voi n toate zilele (Matei 28, 20). Tinerii au nevoie exact de ceea ce nu au, s i anume de religie. [384] Nimic nu o poate nlocui. Religia doar cu numele nu nseamn a nimic. Numele sunt nscrise n c ar tile bisericii de pe p amnt, dar nu n cartea vie tii. Am v azut c a nu este nici m acar unul din dou azeci de ce este religia. Ei tineri care s as tie din experien ta si slujesc lor n si si s i, cu toate acestea, pretind c a sunt slujitori ai lui Hristos; iar dac a vraja care i-a cuprins nu este ndep artat a, si vor da seama n curnd c a vor avea soarta p ac atosului. n ce prive ste t ag aduirea de sine sau sacriciul pentru adev ar, ei au g asit o cale mai u soar a. n ce prive ste 354

Bucuria n religie

355

plnsul cu lacrimi s i strig ate puternice c atre Dumnezeu pentru harul S au ndur ator s i putere de la El, ca s a se mpotriveasc a ispitirilor lui Satana, ei au socotit c a este inutil s a e att de serio si s i zelo si; ei se pot descurca bine s i f ar a acestea. Domnul Hristos, Regele slavei, Se ducea adesea singur n mun ti s i n locuri singuratice, pentru a-Si v arsa suetul n rug aciune naintea Tat alui S au; ns a omul p ac atos, care nu are putere, gnde ste c a poate tr ai f ar a att de mult a rug aciune.Testimonies for the Church 1:503-505. ***** Exemplul lui Isus Isus mustra ng aduin ta de sine sub toate formele ei, dar era ct se poate de sociabil. El Se bucura de ospitalitatea tuturor claselor, vizitnd familii de boga ti s i de s araci, de nv a ta ti s i de nenv a ta ti s i c autnd s a nal te gndurile lor de la lucrurile obi snuite ale vie tii la cele spirituale s i ve snice. El n-a ng aduit risipa s i nici o umbr a de u sur atate lumeasc a n-a p atat conduita Lui; cu toate acestea, Se bucura de scenele de fericire nevinovat as i prin prezen ta Lui a aprobat [385] adun arile de societate. The Desire of Ages, 150, 151.

Capitolul 131 Recreerea cre stin a


n vreme ce c aut am s a ne mprosp at am spiritul s i s a ne nvior am trupul, Dumnezeu ne cere s a ne folosim toate capacit a tile n toate momentele, pentru cele mai bune scopuri. Putem s i trebuie s a ne organiz am astfel recrea tiile, nct s a m mai buni, pentru o mai bun a mplinire a datoriilor ce ne revin s i pentru ca inuen ta noastr a s a e benec a pentru cei cu care venim n contact. Ne putem ntoarce de la astfel de ocazii la casele noastre cu mintea s i trupul ref acute s i preg ati ti s a ne angaj am din nou n activitate cu mai mult curaj s i cu mai bun o speran ta a... Suntem aici pentru binele omenirii s i pentru a o binecuvntare pentru societate. Dar, dac a l as am ca mintea s a ne alunece acolo unde s i-o las a s a alerge mul ti dintre cei ce caut a doar de sert aciune , cum putem un bine pentru semenii no s i nes abuin ta stri, pentru genera tia noastr a? Cum putem m o binecuvntare pentru societatea din jurul nostru?... Principii contrastante ntre ntrunirile urma silor lui Hristos pentru recreere cre stin as i reuniunile lume sti pentru pl aceri s i distrac tii va exista un contrast evident. n locul rug aciunii s i al Numelui lui Hristos, mpreun a cu lucruri snte, de pe buzele celor din adun arile lume sti vor auzite rsete f ar a rost s i conversa tii m arunte. Ideea este s a avem n general un timp de calitate. ntrunirile noastre trebuie s a e astfel organizate, [386] iar noi s a ne purt am astfel, nct, atunci cnd ne ntoarcem acas a, s a de Dumnezeu s de oameni. putem avea con stiin ta curat a fa ta i fa ta S a avem con stiin ta c a nu am r anit n nici un fel pe nimeni s i nici nu d am avut o inuen ta aun atoare asupra cuiva. Mintea reasc a nclin a spre pl acere s i satisfacerea de sine. Politica lui Satana este aceea de a c auta s a umple mintea oamenilor cu dorin ta dup a distrac tii lume sti, pentru ca ei s a nu aib a timp s a se ntrebe: Cum stau cu suetul meu? Iubirea de pl aceri este molip356

Recreerea cre stin a

357

sitoare. Abandonat a acestui sentiment, mintea alearg a de colo-colo, ntr-o c autare de ceva distractiv. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu contracareaz a aceast a nclina tie s i ridic a bariere mpotriva lipsei de sn tenie.Counsels to Parents, Teachers and Students, 336, 337. ***** Tinerii trebuie s a nu uite c a au de dat socoteal a de toate privilegiile de care s-au bucurat, de folosirea timpului s i de folosirea capacit a tilor ce le-au fost date. Ei se pot ntreba: Dar noi nu ne distr am s i nu ne recreem? Trebuie numai s a muncim s i iar s a muncim, f ar a nici o varia tie? , Orice distrac tie n care v a pute ti angaja, cernd, n credin ta binecuvntarea lui Dumnezeu pentru ea, nu va periculoas a. Dar orice distrac tie care v a ia posibilitatea de a v a ruga n tain a, de a v a nchina sau de a merge la biseric a nu este sigur a, ci periculoas a. [387] Counsels to Parents, Teachers and Students, 337.

Capitolul 132 Reuniuni sociale


Reuniunile pentru ntre tinerea rela tiilor sociale sunt benece, protabile s i constructive atunci cnd n inimile celor ce particip a la astfel de ntruniri str aluce ste dragostea lui Dumnezeu; cnd se ntlnesc s a schimbe p areri s i s a- si mp art as easc a gndurile privitoare la Cuvntul lui Dumnezeu sau cnd se gndesc la metode de a promova lucrarea Sa s i de a face bine semenilor lor. Atunci cnd Spiritul Sfnt este considerat un oaspete binevenit la aceste ntlniri s i cnd nu este rostit nici un cuvnt care s a-L ndurereze s i s a-L ndep arteze, Dumnezeu este onorat, iar cei ce se ntlnesc sunt nviora ti, revigora ti s i nt ari ti. Exist a ns as i reuniuni sociale care au un caracter diferit, la care mndria a sat a n exterior, ilaritatea s i frivolitatea se ntlnesc mult prea adesea. n dorin ta lor de a se distra, cei care particip a la astfel de ntlniri sunt n pericol s a-L uite pe Dumnezeu s i atunci se ntmpl a lucruri care-i fac s a plng a pe ngerii p azitori. Scena pl acerii devine pentru moment paradisul lor. To ti cedeaz a n fa ta ilarit a tii deplasate s i veseliei necontrolate. Ochii sclipesc; obrajii se mbujoreaz a, dar con stiin ta adoarme. Descoperirea lipsei de spiritualitate Astfel de surse de entuziasm s i inspira tie nu au origini cere sti. Ele apar tin n ntregime acestui p amnt. ngerii privesc cu triste te la uitarea celor pentru care Hristos a f acut att de mult. Atunci cnd boala s i moartea i nconjoar a pe cei care au tr ait pur s i simplu pentru pl acerile egoiste ale sinelui, ei descoper a, prea trziu ns a, c a nu au ulei n candele s i c a sunt complet nepreg ati ti pentru sfr situl [388] existen tei lor. Con tinutul conversa tiilor purtate la multe reuniuni sociale d a la iveal a preocuparea inimii. Discu tia frivol a, u soar a, vorbele de duh nes abuite, rostite doar pentru a strni rsete, nu-L reprezint a corect nu vor dispu pe Hristos. Cei care le pronun ta si s a se confrunte cu 358

Reuniuni sociale

359

nregistrarea lor din ceruri. Impresia l asat a de o astfel de atitudine asupra ascult atorilor este gre sit as i reect a o imagine distorsionat a a lui Isus. Tinerii s a- si cnt areasc a bine cuvintele, pentru c a din ele vor g asi ti nevinova ti sau vor condamna ti. Nu uita ti c a Isus este al aturi de voi oriunde a ti merge, v aznd faptele s i ascultnd cuvintele voastre. V-a ti ru sina s a-L auzi ti vorbindu-v as i ascultnduv a conversa tiile?... Acel simplu cre stin care ia parte la distrac tii lume sti se a a pe un teren minat. El a p ar asit t armul alimentat de atmosfera vital aa cerului s i a plonjat ntr-un mediu n care atmosfera este ntunecat a . De cele mai multe ori, petrecerile s de praf s i cea ta i ntrunirile care au ca obiect distrac tia sunt o insult a la adresa religiei lui Hristos. Acela care p astreaz a ns a leg atura cu Dumnezeu nu poate participa din inim a la astfel de manifest ari. Cuvintele pe care le aude nu sunt potrivite pentru el, pentru c a nu reprezint a limbajul Canaanului. cnt Cei care le rostesc nu dovedesc c a nal ta ari de laud a la adresa lui Dumnezeu n inimile lor. Inuen te subtile religioas Cei care au un caracter s i o experien ta a superciale sunt gata imediat s a se al ature celor ce se adun a pentru pl aceri s i amuzament s i atitudinea s i inuen ta lor atrage s i pe al tii. Uneori tinerii s i tinerele care ncearc a s a e cre stini conform Bibliei sunt [389] presa ti s i convin si s a ia parte la petreceri. Neind dispu si s a e considera ti ciuda ti s i solitari, refuznd izolarea s i nclina ti s a urmeze exemplul altora, ei se las a inuen ta ti de cei care n-au sim tit poate niciodat a atingerea divin a n min tile s i inimile lor. Dac a s-ar raportat rugndu-se st aruitor la standardul divin pentru a nv a ta ce a spus Hristos cu privire la roadele pe care ar trebui s a le dea un pom cre stin, ei ar realizat c a aceste distrac tii sunt adev arate banchete, menite s a mpiedice suetul de a accepta invita tia la masa nun tii Mielului. Se ntmpl a uneori ca, prin frecventarea unor astfel de locuri, tinerii care au fost instrui ti s i c al auzi ti cu aten tie pe calea Domnului s a e atra si de farmecul inuen tei omene sti s i s a se ata seze de cei care au o educa tie s i o preg atire lume sti. Ei se vnd singuri unei robii cu persoane care nu sunt mpodobite cu un spirit asemenea pe via ta

360

Solii c atre tineret

lui Hristos. Cei care l iubesc s i l slujesc cu adev arat pe Dumnezeu se vor teme s a coboare la nivelul lumii, s a aleag a compania celor ce nu L-au ntronat pe Hristos n inimile lor. Ei vor lua o pozi tie curajoas as i ferm a pentru Hristos, chiar dac a aceasta ar nsemna o de lep via ta adare s i sacriciu de sine din partea lor. Antidotul pentru frivolitate de ncerc Hristos a tr ait o via ta ari s i sacricii pentru noi. Putem noi oare s a refuz am s a-I apar tinem? Isp as irea Sa, precum s i ndrept a tirea, des avr sirea pe care El a steapt a s a ne-o dea nu reprezint a suciente subiecte care s a ne ocupe mintea? Dac a tinerii ar scoate [390] din tezaurele Bibliei comorile pe care aceasta le con tine, dac a ar medita la iertarea, pacea s i ndrept a tirea ve snic a pe care le aduce cu pentru sine comoara lep ad arii de sine, n-ar mai sim ti nici o dorin ta un entuziasm sau pentru o distrac tie ndoielnic a. Hristos este plin de bucurie cnd gndurile tinerilor sunt pre toare ale mntuirii. El intr ocupate de aspectele m are te s i n al ta a n inimile tuturor ca un oaspete a steptat, umplndu-le cu pace s i bucurie. Iar dragostea lui Hristos n inim a este un izvor de ap a, care va t sni n via ta ve snic a (Ioan 4, 14). Cei care au aceast a dragoste vor ncnta ti s a vorbeasc a despre lucrurile pe care Dumnezeu le-a preg atit pentru cei ce-L iubesc. Dumnezeul cel ve snic a trasat o linie de demarca tie ntre cel sfnt s i cel p ac atos, ntre cel poc ait s i cel ce nu este convertit. Cele dou a categorii nu se amestec a ntre ele, asemenea culorilor curcubeului, ci sunt la fel de diferite ca miezul zilei de miezul nop tii. Oamenii lui n asocieri strnse cu cei care Dumnezeu nu pot intra n siguran ta cunosc adev arul, dar nu-l practic a. Vorbind despre anumite fapte ale ilor s ai, pe care el le-a privit cu groaz a, patriarhul Iacov a exclamat: Nu vreau s a intre suetul meu la sfaturile lor, nu vreau s a se uneasc a duhul meu cu adunarea lor (Genesa 49,6). El sim tea c a onoarea Lui ar compromis a dac a s-ar asocia cu cei p ac ato si n faptele lor. El a tras un semnal de alarm a, avertizndu-ne s a evit am leg aturile gre site s i cu att mai mult unirea cu r aul. Prin apostolul Pavel, Spiritul Sfnt d a acela si avertisment: S a nu se aud a nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci

Reuniuni sociale

361

mai degrab a cuvinte de mul tumire (Efeseni 5, 4).The Youths [391] Instructor, February 4, 1897. Reuniuni sociale permise Talentul de a inuen ta trebuie pre tuit cu sn tenie s i folosit n scopul de a aduce suete la Hristos. Tinerii s i tinerele n-ar trebui s a considere c a sporturile pe care le practic a, petrecerile s i distrac tiile muzicale, organizate conform obiceiurilor lumii, sunt acceptate n ochii lui Hristos. Mi-a fost dat a lumina n repetate rnduri c a toate ntru religioas nirile noastre ar trebui s a e caracterizate de o inuen ta a pregnant a. Dac a tinerii no stri se vor aduna pentru a citi s i n telege Scripturile, ntrebndu-se ecare: Ce ar trebui s a fac pentru a avea via ta ve snic a? s i s-ar a seza apoi laolalt a de partea adev arului, Domnul Isus ar rev arsa binecuvntarea Sa n inimile lor. O, dac a ecare membru al bisericii, ecare lucr ator dinn institu este o s tiile noastre ar putea realiza c a aceast a via ta coal a, n care ne preg atim pentru a examina ti de Dumnezeul cerurilor privitor la puritatea, cur a tia gndurilor s i altruismul ac tiunilor noastre! Fiecare vorb a, ecare fapt as i ecare gnd sunt nregistrate n c ar tile din ceruri... Prin ntietatea s i puterea adev arului trebuie s a m sn ti ti s i ridica ti la adev arata demnitate a standardului aat naintea lumii. Calea Domnului poate nv a tat a numai prin cea mai atent as i grijulie ascultare de Cuvntul S au. Studia ti Cuvntul!The Youths [392] Instructor, August 14, 1906.

Capitolul 133 Cum s a ne petrecem vacan tele


Recrea tia este necesar a pentru cei care sunt angaja ti n munc a zic as i este mai necesar a pentru cei care lucreaz a n principal cu mintea. Nu este necesar pentru mntuirea noastr as i nici pentru slava lui Dumnezeu ca mintea s a trudeasc a n mod continuu s i peste m asur a, chiar s i asupra subiectelor religioase. Exist a distrac tii, cum ar dansul, jocurile de c ar ti, s ahul, damele etc., pe care noi nu le putem aproba, pentru c a cerul le condamn a. Aceste distrac tii des spre bine, chid u sa pentru multe rele. Acestea nu au o inuen ta ci una incitant a, genernd n unele min ti pasiunea pentru acele jocuri care conduc spre jocuri de noroc s i risip a. Toate jocurile de acest fel trebuie condamnate de cre stini s i nlocuite cu ceva cu totul ned aun ator. Am v azut c a nu trebuie s a ne petrecem zilele libere n felul lumii, dar totu si acestea nu trebuie s a treac a neluate n seam a, c aci i-ar nemul tumi pe copiii no stri. n aceste zile, cnd exist a pericolul ca ei, copiii no stri, s a e expu si unor inuen te rele s i s a e ntina ti de pl acerile s i ncntarea lumii, p arin tii trebuie s a se gndeasc a la ceva care s a ia locul distrac tiilor periculoase. Face ti-i pe copiii vo stri s a n teleag a c a ave ti n vedere binele s i fericirea lor. Mai multe familii care locuiesc ntr-un ora s sau ntr-un sat s a se adune s i s a lase ocupa tiile care i-au mpov arat zic s i mintal; s a fac a [393] o excursie la tar a, pe malul unui lac sau ntr-un crng frumos, unde peisajul natural este pl acut. S a- si ia cu ei hran a simpl a, curat a, cele mai bune fructe s i cereale, s i s a ntind a masa la umbra unui copac sau sub baldachinul cerului. Drumul, mi scarea s i peisajul vor m ari pofta de mncare s i se pot bucura de un osp a t pe care chiar regii l-ar putea invidia. n asemenea ocazii, p arin tii s i copiii trebuie s a se simt a liberi de griji, munc as i tulburare. P arin tii trebuie s a devin a copii cu copiii lor, f acnd ca totul s a le e ct se poate de pl acut. ntreaga zi s a e consacrat a recreerii. Mi scarea n aer liber va binef ac atoare pentru s an atatea celor a c aror ocupa tie a fost sedentar as i ntr-un spa tiu 362

Cum s a ne petrecem vacan tele

363

nchis. To ti cei care pot trebuie s a simt a acest lucru ca o obliga tie. Nu se va pierde nimic, ci se va c stiga mult. Ei se pot ntoarce la s ocupa tiile lor nsue ti ti de o nou a via ta i cu un nou curaj, se vor angaja n lucrul lor cu zel, s i n acest fel sunt mai bine preg ati ti pentru a rezista bolii.Testimonies for the Church 1:514, 515. ***** Sursele pl acerii cre stine Dumnezeu a prev azut pentru oricine o pl acere de care poate s a se bucure s i cel bogat s i cel s arac deopotriv a pl acerea g asit a n cultivarea cur a tiei n gndire s i n fapte neegoiste, pl acerea care vine n urma rostirii de cuvinte de simpatie s i din s avr sirea de fapte de amabilitate. De la aceia care s avr sesc un atare serviciu, lumina lui Hristos str aluce ste pentru a face luminoase vie ti ntunecate de multe [394] necazuri.Testimonies for the Church 9:57.

Capitolul 134 Societ a tile literare


Adesea se pune ntrebarea dac a societ a tile literare sunt benece pentru tinerii no stri. Pentru a r aspunde corect la aceast a ntrebare, va trebui s a lu am n considerare nu numai scopul declarat al respectivelor societ a ti, ci s i inuen ta pe care, a sa cum a demonstrat-o experien ta, ele au exercitat-o realmente. Perfec tionarea min tii este o de noi n de societate s de Dumdatorie a noastr a fa ta sine, fa ta i fa ta nezeu. Dar niciodat a nu vom c auta cultivarea intelectului cu pre tul sl abirii morale s i spirituale. Si numai printr-o dezvoltare armonioas a a facult a tilor mintale s i a celor morale poate atins a perfec tiunea ambelor. Se nregistreaz a aceste rezultate prin felul n care societ a tile literare si desf as oar a activitatea, n general? nepoAproape n totalitate, societ a tile literare exercit a o inuen ta trivit a numelui pe care-l poart a. Dup a cum se desf as oar a n general, ntrunirile sunt d aun atoare societ a tii. Cu ct Hristos este mai pu tin prezent n aceste societ a ti, cu att lipse ste mai mult elementul n al ta tor, care ar trebui s a predomine. Cnd aceste ntruniri sunt conduse de oameni lume sti, n stilul care le convine, spiritul lui Hristos este exclus. Mintea este ndep artat a de medita tia serioas a, de Dumnezeu, de realitate, spre imaginar s i supercial. Societ a ti literare de-ar exprima acest nume adev aratul lor caracter! Ce este neghina pentru [395] gru? Scopurile s i obiectivele care au determinat nin tarea societ a tilor literare pot bune; dar, dac a n telepciunea lui Dumnezeu nu este la crma acestor organiza tii, ele devin ceva r au. De obicei, n aceste societ a ti sunt admi si oameni nereligio si s i cu inima neconsacrat as i sunt pu si adeseori n pozi tii de responsabilitate maxim a. Este posibil s a e adoptate reguli care sunt n m asur a s a tin a sub control orice nefast inuen ta a. Dar Satana, iscusit general, lucreaz a la modelarea societ a tii potrivit planurilor sale s i, cu timpul, prea adesea are succes. Marele vr ajma s g ase ste u sor acces la cei pe care-i avea sub control n trecut, s i prin ei si atinge scopul. Pentru a face ntrunirile interesante pentru cei din lume, sunt introduse diverse distrac tii s i 364

Societ a tile literare

365

astfel activit a tile a sa-zisei societ a ti literare degenereaz a, prea adesea, n manifest ari u suratice. Toate acestea sunt pe placul unei min ti senzuale, aate n conict c Dumnezeu.Ele nu dezvolt a intelectul s i nu nt aresc moralul. Asocierea celor tem atorilor de Dumnezeu cu cei necredicio si n aceste societ a ti, nu-i face sn ti pe cei p ac ato si. Atunci cnd poporul lui Dumnezeu se une ste de bun a-voie cu lumea s i cu cei neconsacra ti, dndu-le ntietate acestora, inuen ta nesfnt a sub care s-a plasat l va ndep arta de El. Pentru pu tin timp, s-ar putea s a nu apar a nimic pentru care s-ar putea ridica obiec tii. Dar min tile care n-au fost aduse sub controlul Duhului lui Dumnezeu nu vor u sor atrase spre adev ar s i neprih anire. Dac a mai nainte au avut vreo nclina tie pentru cele spirituale, ace stia vor trece n rndurile lui Hristos. Cele [396] dou a clase sunt sub controlul a doi st apni diferi ti s i sunt opuse n aspira tii, speran te, gusturi s i dorin te. Urma sii lui Hristos prefer a teme serioase, pline de sensibilitate nnobilatoare, pe cnd ceilal ti, care nu iubesc ce este sfnt, nu- si pot g asi pl acerea n aceste ntlniri, dac a supercialul s i irealul nu sunt dominante. ncetul cu ncetul, ceea ce este spiritual este eliminat de c atre ceea ce este nesfnt, iar efortul de a armoniza principii antagoniste prin natura lor se dovede ste un e sec clar. S-au f acut eforturi pentru perfectarea unui plan de nin tare a unei societ a ti literare care s a se dovedeasc a o binecuvntare pentru cu ea, o societate n care to to ti care aveau tangen ta ti membrii s a simt a r aspunderea moral a de a face ceea ce trebuie s i de a evita relele care de multe ori fac acest fel de asocia tii periculoase pentru integritatea principiilor snte. Persoane n telepte s i inteligente, care, avnd o vie leg atur a cu cerul, observ a tendin tele rele s i nu se las a n selate de Satana, se vor men tine pe calea integrit a tii, tinnd permanent sus stindardul lui Hristos; ele sunt genul de oameni care trebuie va impune respect s s a conduc a astfel de societ a ti. O atare inuen ta i va face din aceste ntlniri o binecuvntare, nu un blestem. Dac a b arba ti s i femei de vrst a medie s-ar uni cu tinerii pentru a organiza s i a conduce o astfel de societate literar a, aceasta poate deveni interesant as i folositoare. Dar cnd degenereaz a n ocazii de [397] distrac tii ieftine, aceste intruniri sl abesc mintea s i moralitatea. Lectura biblic a, studierea riguroas a a subiectelor Bibliei, eseuri scrise pe teme ce fac bine min tii s i ofer a cunoa stere, studierea profe-

366

Solii c atre tineret

tiilor sau a pre tioaselor lec tii ale lui Hristos, toate acestea vor avea o care nt inuen ta are ste resursele mintale s i spore ste spiritualitatea. O bun a cunoa stere a Scripturii ascute puterea de discern amnt s i nt are ste suetul mpotriva atacurilor lui Satana. Pu tini si dau seama c a a- ti cntrola gndurile s i imagina tia este o datorie.Este greu s a tii o minte indisciplinat a concentrat a asupra subiectelor folositoare. Dar, dac a gndurile nu sunt corect direc tionate, religia nu poate nori n suet. Mintea trebuie s a e preocupat a cu lucruri snte s i ve snice, altfel ea va nutri gnduri u soare, superciale. Att puterile intelectuale ct s i cele morale trebuie disciplinate s i, prin exerci tiu, ele se vor fortica s i perfec tiona... Mintea, la fel ca s i inima, trebuie consacrat a slujirii lui Dumnezeu. El cere de la noi totul.Urma sul lui Hristos nu- si va ng adui nici o satisfacere a pl acerii s i nu se va angaja n nici o activitate, orict de nevinovat a sau l audabil a ar p area s i despre care o con stiin ta iluminat a i spune c a-I va sl abi zelul sau i va cobor spiritualitatea. Orice cre stin va lucra pentru respingerea valului r aului s i pentru a feri tineretul nostru de inuen te ce-l pot nclina spre ruin a. Domnul s a ne ajute s a ne croim drum mpotriva curentului.Counsels to [398] Parents, Teachers and Students, 541-544.

Capitolul 135 Dansul


Cre stinul adev arat nu va intra n nici un loc de distrac tie s i nu se va angaja n nici o activitate asupra c areia nu se poate cere binecuvntarea lui Dumnezeu. El nu va de g asit la teatru, n sala de biliard sau de bowling. El nu se va uni cu cei ce danseaz as i nu- si va permite nici o alt a pl acere atr ag atoare, care L-ar alunga pe Hristos din minte. Celor care pledeaz a pentru astfel de distrac tii le vom r aspunde c a nu le putem ng adui n Numele lui Isus din Nazaret. Binecuvntarea lui Dumnezeu nu va putea cerut a, invocat a asupra timpului petrecut la teatru sau la dans. Nici un cre stin nu s i-ar dori s a se confrunte cu moartea ntr-un astfel de loc. Nimeni nu s i-ar dori s a e g asit acolo la revenirea lui Hristos. n fa cu Cnd va veni ceasul de pe urm as i ne vom aa fa ta ta nregistrarea vie tii noastre, vom regreta faptul c a am participat la att de pu tine petreceri de satisfacere a pl acerilor? C a am fost p arta si la prea pu tine momente de veselie nes abuit a? Nu vom regreta mai degrab a amarnic c a am irosit att de multe ore pre tioase n satisfacerea pl acerilor sinelui, c a am neglijat attea ocazii care, folosite corespunz ator, ne-ar asigurat comori ve snice? Pentru cei care pretind c a practic a religia, a devenit un obicei periculoas s a- si scuze orice ng aduin ta as i v at am atoare c areia inima i este devotat a. Familiarizndu-se cu p acatul, ei sunt orbi ti de enormitatea acestuia. Mul ti dintre cei ce pretind c a sunt copii ai lui n Dumnezeu ascund sub o aparen ta sel atoare p acatele pe care Cuvntul S au le condamn a, atribuind pl acerilor lor lume sti o hain a a [399] nevoilor bisericii. Pe c ararea desfrului n multe familii religioase, dansul s i jocul de c ar ti sunt modalit a ti de pe trecere a timpului n saloane de distrac tie. Se recomand a ca acestea s a e distrac tii lini stite, de cas a, de care tinerii s a se poat a 367

368

Solii c atre tineret

, sub ochiul p bucura n siguran ta arin tilor lor. Dar astfel este cultivat a dragostea pentru aceste pl aceri incitante s i nu va dura mult pn a cnd ceea ce a fost considerat nepericulos acas a va privit la fel s i n afara casei. Totu si, trebuie remarcat c a n urma acestor distrac tii nu se ob tine nimic bun. Ele nu dau vigoare, trupului s i nici nu relaxeaz a mintea. Nu nr ad acineaz a n suet nici un sentiment pur sau sfnt. Dimpotriv a, ele distrug deplin foamea dup a o gndire serioas as i dup a ntruniri religioase. Este adev arat c a este un contrast clar ntre clasa select a a petrecerilor de familie s i s alile degradante s i promiscue n care se danseaz a. Cu toate acestea, toate constituie pa si pe c ararea desfrului. Distrac tia de a dansa, a sa cum s-a dezvoltat ea n prezent, este o s coal a a deprav arii, urmnd un curs periculos pentru societate. Dac a to ti oamenii din marile ora se care au fost ruina ti de timpuriu de aceste mijloace de distrac tie ar putea adu si laolalt a, cte istorii ale unor vie ti distruse s i ratate ar ie si la iveal a. C ti dintre cei care acum sunt gata s a se scuze pentru aceste practici sunt umplu ti de uimire, de rezultatul la care au ajuns! Cum pot consim dar s i de suferin ta ti p arin tii cre stini s a- si a seze copiii n calea ispitei, participnd mpre[400] un a cu ei la astfel de manifest ari? Cum pot tinerii s i tinerele s a- si vnd a suetul n schimbul acestor pl aceri care orbesc mintea?The Review and Herald, 28 februarie, 1882. ***** Pericolul distrac tiilor Iubirea de pl aceri este una dintre cele mai primejdioase, pentru c a este una dintre cele mai subtile dintre multele ispite care i asalteaz a pe copiii s i tinerii din ora se. Zilele de s arb atoare sunt numeroase; jocurile s i cursele de cai atrag mii de oameni s i vrtejul fream atului s i al pl acerii i distrage de la ndeplinirea datoriilor serioase ale vie tii. Banii care ar trebuit folosi ti n scopuri mai bune de multe ori pu tinii bani ai celor s araci sunt irosi ti pentru distrac tii. Fundamentals of Christian Education, 422. *****

Dansul

369

C al auzi ti de principii Mul ti oameni se tem att de mult s a nu provoace critici neprietenoase sau brfe mali tioase, nct se ncumet a s a nu urmeze principiile n ac tiunile lor. Ei nu ndr aznesc s a se identice cu cei ce-L urmeaz a pe deplin pe Hristos. Ei doresc s a se conformeze obiceiurilor lume sti s i s a- si asigure aprobarea celor din lume. Hristos S-a dat pe Sine nsu si pentru noi ca s a ne r ascumpere din orice f ar adelege s i s a-Si cur a teasc a un norod care s a e al Lui, plin de rvn a pentru fapte bune.The Review and Herald, 29 noiembrie, [401] 1887.

370

Solii c atre tineret

Sec tiunea 14 Rela tii sociale

[402] Cre stinismul ajunge n leg atur a cu lumea prin rela tiile sociale. Fiecare b arbat sau femeie care a primit lumina divin a trebuie s a r aspndeasc a de asemenea lumin a pe c ararea celor care nu cunosc calea cea mai bun a. Inuen ta social a sn tit a de Duhul lui Hristos trebuie cultivat a pentru a aduce suete la Mntuitorul. The Ministry of Healing, 496

[403]

Capitolul 136 Rela tii sociale pentru a salva

Exemplul lui Hristos, legndu-se de interesele umanit a tii, ar trebui s a e urmat de to ti cei care predic a Cuvntul S au s i de to ti m cei ce au primit Evanghelia harului S au. Nu trebuie s a renun ta la comunicarea social a. Nu trebuie s a ne separ am de al tii. Pentru a putea ajunge la orice categorie de oameni, trebuie s a-i ntlnim acolo unde sunt. Foarte rar ne vor c auta ei din proprie ini tiativ a. Nu numai de la amvon sunt inimile oamenilor atinse de adev arul divin. Exist a un alt ogor de lucru; s i, orict de umil ar , este totu si plin de promisiuni. El se a a n casele celor de jos s i n vilele mai marilor acestei lumi, la ntlniri ospitaliere s i la reuniuni pentru distrac tii sociale inocente. Ca urma si ai lui Hristos, n-ar trebui s a ne contopim cu lumea numai dintr-o dragoste de pl acere, unindu-ne cu ei la nimicuri. Astfel de asocieri pot da rezultate numai n r au. N-ar trebui niciodat a s a sanc tion am p acatul prin cuvintele sau faptele noastre, prin t acerea sau prezen ta noastr a. Oriunde vom merge, trebuie s a-L purt am pe Isus cu noi s i s a descoperim s i altora pe Salvatorul nostru de mare pre t. Dar cei care ncearc a s a- si conserve religia, ascunzndu-se n interiorul unor pere ti de piatr a, pierd ocazii pre tioase de a face bine. Prin rela tiile sociale, cre stin atatea vine n contact cu lumea. Oricine a primit lumina divin a trebuie s a str aluceasc a pentru a lumina s i c ararea celor care nu cunosc Lumina vie tii. Noi to ti ar trebui s a devenim martori pentru Isus. Puterea social a [404] sn tit a de harul lui Hristos trebuie s a e mbog a tit a, c stignd suete pentru Mntuitorul. Fie ca lumea s a vad a c a nu suntem absorbi ti n mod egoist de interesele noastre personale, ci c a dorim ca s i al tii s a mp art as easc a binecuvnt arile s i privilegiile noastre. Fie ca ei s a vad a c a religia noastr a nu ne face nesim titori sau dezinteresa ti. Fie ca to ti cei care pretind c a L-au g asit pe Hristos s a lucreze a sa cum a f acut-o El, n beneciul oamenilor. Niciodat a n-ar trebui s a d am lumii impresia fals a c a noi, cre stinii, suntem ni ste oameni posomor ti, ntuneca ti s i neferici ti. Dac a ochii 372

Rela tii sociale pentru a salva

373

no stri sunt xa ti pe Isus, ar trebui s a vedem un Mntuitor plin de rii Lui. Oriunde compasiune s i ar trebui s a prindem lumina nf a ti sa domne ste Spiritul Lui, s al as luie ste s i pacea. Si va de asemenea s i bucurie, pentru c a n Hristos se g ase ste o ncredere calm as i sfnt a. Hristos este mul tumit de urma sii S ai atunci cnd ei arat a c a, de si sunt umani, re sti, sunt p arta si la natura divin a. Nu sunt statui, ci . Inimile lor renviorate de stropii de b arba ti s i femei plini de via ta rou a ai harului divin se deschid s i se ndreapt a c atre Fiul ndrept a tirii. Lumina care str aluce ste asupra lor se reect as i asupra altora, prin str adaniile celor ce sunt lumina ti de dragostea lui Hristos.The Desire of Ages, 152, 153. ***** Asocierile inuen teaz a destinul Cuvntul lui Dumnezeu pune o povar a asupra inuen tei asocierilor, chiar s i asupra b arba tilor s i femeilor. Cu ct mai mare este puterea sa n dezvoltarea min tii s i caracterului copiilor s i tinerilor! Compania la care tin, principiile pe care le adopt a, obiceiurile pe care s i le formeaz a vor decide n problema utilit a tii lor aici s i viitorul [405] destinului lor.Counsels to Parents, Teachers and Students, 220.

Capitolul 137 Sociabilitatea s i curtoazia cre stin a


Sociabilitatea cre stin a este mult prea pu tin cultivat a de poporul lui Duemnzeu. Aceast a ramur a a educa tiei nu ar trebui s a e neglijat a sau pierdut a din vedere n s colile noastre. Elevii ar trebui s a e nv a ta ti c a ei nu sunt atomi independen ti, ci c a ecare este un r care trebuie s a se uneasc a cu alte re, pentru tura a alc atui o tes atur a. n nici o alt a ramur a nu se poate da nv a ta aceasta mai cu efect dect n c aminul s colar. Aici, elevii sunt zilnic nconjura ti de ocazii care, dac a sunt folosite, vor ajuta foarte mult la dezvoltarea tr as aturilor de sociabilitate din caracterul lor. St a n puterea lor s a foloseasc a timpul s i ocaziile pentru a- si dezvolta un caracter care i va face ferici ti s i folositori. Aceia care se nchid n ei n si si, care sunt lipsi ti de bun avoin ta de a ng adui s a li se cear a a o binecuvntare pentru al tii, prin leg aturi de prietenie, pierd multe binecuvnt ari, deoarece, prin contactul unuia cu altul, mintea se cizeleaz as i se cap at a purt ari alese; prin leg aturi de societate s i, n felul acesta, ei pot s a c stige suete la Mntuitorul. Hristos nu ar trebui s a r amn a ascuns n inima lor ca o comoar a jinduit a, sfnt as i pl acut a, de care s a se bucure numai ei singuri, s i nici nu ar trebui ca [406] iubirea lui Hristos s a e manifestat a doar de aceia care plac gustului lor. Elevii ar trebui nv a ta ti asem anarea cu Hristos n a da pe fa ta de aceia care sunt ntr-o un interes amabil, o dispozi tie social a fa ta mai mare nevoie, chiar dac a ace stia nu sunt prietenii sau tovar as ii ale si de ei. Totdeauna s i n tot locul, Isus a manifestat un interes de familia omeneasc plin de iubire fa ta as i a rev arsat n jurul Lui lumina unei evlavii pline de voie bun a. Elevii ar trebui s a e nv a ta ti un interes cre s a dea pe fa ta stin, simpatie s i iubire pentru tinerii lor prieteni s i s a se str aduiasc a s a-i atrag a la Isus; Hristos ar trebui s a e n inima lor ca un izvor de ap a, care t sne ste n via ta ve snic a, nviorndu-i pe to ti aceia cu care vin n contact. Tocmai aceast a slujire binevoitoare s i plin a de iubire pentru al tii n vremuri de nevoie are valoare naintea lui Dumnezeu. n felul acesta, chiar pe cnd merg la s coal a, elevii pot , dac a sunt 374

Sociabilitatea s i curtoazia cre stin a

375

de m , misionari activi pentru sinceri fa ta arturisirea lor de credin ta Dumnezeu. Toate acestea vor lua timp, dar timpul astfel folosit este cum s bine folosit, deoarece astfel elevul nva ta a prezinte lumii cre stinismul. Hristos nu a refuzat s a Se apropie de al tii prin leg aturi de prietenie, cnd a fost invitat la mas a de farisei sau vame si. n asemenea ocazii, ecare cuvnt pe care EL l-a rostit era o mireasm a de via ta pentru ascult spre via ta atorii S ai, deoarece El f acea din ora prnzului turi pre o ocazie pentru a da multe nv a ta tioase, adaptate la nevoile lor. Hristos i-a nv a tat astfel pe ucenicii Lui cum s a se poarte cnd sunt n compania acelora care nu sunt religio si, ca s i a acelora care [407] sunt.Testimonies for the Church 6:172, 173.

Capitolul 138 Principii ndrum atoare


Inima i apar tine lui Isus. El a pl atit un pre t innit pentru suet; El vine n fa ta Tat alui ca Mijlocitor al nostru, nu pentru a pretinde ceva, ci ca un cuceritor care cere s a I se dea ceea ce este al S au. El poate s a mntuiasc a pe deplin, pentru c a El tr aie ste ve snic spre a mijloci pentru noi. O inim a tn ar a este o jertf a pre tioas a, cel mai de valoare dar ce poate adus n fa ta lui Dumnezeu. Tot ceea ce e sti s i toate capacit a tile pe care le ai ti sunt ncredin tate de Dumnezeu s i trebuie s a I le napoiezi ntr-o jertf a sfnt a. Nu-I po ti da lui Dumnezeu nimic din ceea ce nu ti-a fost d aruit mai nti de El. De aceea, cnd i este jertt a lui Dumnezeu o inim a, nseamn a s a i d aruie sti un dar care vine de la El s i i apar tine. Exist a multe lucruri care atenteaz a la timpul, sentimentele s i puterea tinerilor. Satana pretinde c a tinerii sunt proprietatea lui, s i exist a un mare num ar de tineri care pun n slujba sa toate capacit a tile s i talentele pe care le au. Lumea cere inimile noastre, dar inima apar tine Celui care a mntuit-o. Dac a o d am lumii, ea va umplut a cu durere, necaz s i dezam agire; va deveni murdar as i corupt a. Ar cel mai grav jaf s a d am lumii inimile noastre, pentru c a ele i apar tin lui Dumnezeu. Nu po ti s a ti ncredin tezi inima c aut arii de pl aceri. Du smanul credin tei a preg atit tot felul de pl aceri pentru tineri ; s [408] n toate mediile de existen ta i acestea nu se g asesc doar n ora sele aglomerate, ci n orice loc unde exist a in te omene sti. Satana dore ste cu ardoare s a nroleze tineri n armata sa. Diavolul s tie cu ce fel de material are de a face s i s i-a concentrat n telepciunea infernal a n g asirea de obiceiuri s i pl aceri pentru tineri, care i vor ndep arta de Isus Hristos. Fiul risipitor tur Lec tia ului risipitor este dat a ca nv a ta a pentru tineri. n via ta sa de pl aceri s i p acat, si risipe ste partea sa de avere pe o existen ta destr ab alat a. R amne f ar a prieteni, ntr-o tar a str ain a, mbr acat n 376

Principii ndrum atoare

377

zdren te, amnd, tnjind chiar la hrana refuzat a de porci. Ultima sa este s speran ta a se ntoarc a, poc ait s i umil, la casa tat alui s au, unde este bine primit, iertat s i iubit de tat al. Mul ti tineri fac la fel ca el, destr tr aind o via ta ab alat a, n mocirla pl acerilor, uitnd de fntna cu ap a vie, fntna adev aratei pl aceri, f acndu- si vase sparte, care nu pot tine apa. Invita tia plin a de har a lui Dumnezeu Chemarea lui Dumnezeu se adreseaz a ec arui tn ar: Fiule, d a-Mi inima ta s i s a g aseasc a pl acere ochii t ai n c aile Mele. Lui Dumnezeu i place s a i vad a pe tineri ferici ti, de aceea le cere s a i dea Lui inimile lor, pentru ca toate capacit a tile s a e p astrate ntr-o condi tie s an atoas as i viguroas a. Ei au n grij a darul vie tii dat de Dumnezeu. El este Cel care face inima s a bat a; El d a putere ec arei p ar ti a corpului. Bucuria curat a nu va s ti c a nici unul dintre [409] darurile lui Dumnezeu. Atunci cnd c aut am pl aceri care ne despart de Dumnezeu, p ac atuim s i mpotriva trupului nostru, s i mpotriva lui Dumnezeu. Tinerii trebuie s a nu uite c a n lume sunt ncerc ari care vor dovedi dac a au ni ste caractere demne de a locui mpreun a cu ngerii. , Cnd tovar as ii vo stri v a ndeamn a pe c ai de viciu s i nes abuin ta s i tot ce este n jurul vostru v a ispite ste s a l uita ti pe Dumnezeu, s a distruge ti capacit a tile pe care Dumnezeu le-a pus n voi s i s a distruge ti tot ce este nobil n voi, mpotrivi ti-v a lor. Aminti ti-v a c a i apar tine ti lui Dumnezeu, sunte ti cump ara ti cu pre tul suferin tei s i agoniei Fiului lui Dumnezeu... Domnul Isus v a cheam a n slujba Lui. El v a iube ste. Dac a v a ndoi ti de dragostea Sa, privi ti spre Calvar. Lumina care se revars a de la Cruce v a arat a dimensiunile acestei iubiri, care nu poate cuprins a n cuvintele nici unei limbi. Cine are poruncile Mele s i le p aze ste, acela M a iube ste.. Trebuie s a ne apropiem de poruncile lui Dumnezeu prin studiu am anun tit, iar apoi s a ar at am c a suntem ii s i icele Sale, care ascult am de El.

378

Solii c atre tineret

nconjura ti de mila lui Dumnezeu Mila lui Dumnezeu v a este ar atat a n ecare moment s i este bine s a v a gndi ti cum s i de unde vin binecuvnt arile de ecare zi. L asa ti binecuvnt arile pre tioase ale lui Dumnezeu s a trezeasc a recuno stin ta n inimile voastre. Nu pute ti num ara binecuvnt arile lui Dumnezeu, iubirea s i bun atatea care v a sunt ar atate, pentru c a sunt la fel de multe ca pic aturile de ploaie. Nori de mil a sunt deasupra [410] voastr as i gata s a se reverse peste voi. Dac a ve ti aprecia pre tiosul dar al mntuirii, ve ti sensibili n fa ta schimb arilor zilnice n ceea ce prive ste ocrotirea s i dragostea lui Isus s i ve ti condu si pe c ai de pace. Privi ti la lucrurile minunate pe care le-a f acut Dumnezeu n na fa de Creator. n tur as i l asa ti inima s a se umple de recuno stin ta ta cartea naturii exist a un studiu minunat pentru minte. Nu ti nerecunosc atori s i nep as atori. Deschide ti ochii n telegerii; vede ti armonia care domne ste n legile naturii s i da ti slav a Creatorului, Celui care domne ste peste cer s i p amnt. Vede ti-L cu ochii credin tei cum Se apleac a cu dragoste asupra voastr a, spunnd cu mil a: Fiule, d a-Mi inima ta. Preda ti-v a lui Dumnezeu s i, cu inima plin a de mul tumire, pute ti spune: Dar s tiu c a R ascump ar atorul Meu este viu. Credin ta voastr a n Isus v a va da putere s i v a va nt ari caracterul. depind Toat a fericirea, pacea, bucuria s i succesul n aceast a via ta va duce la asde credin ta sincer a n Dumnezeu. Aceast a credin ta cultarea de poruncile lui Dumnezeu. Cunoa sterea lui Dumnezeu s i ncrederea n El v a vor ajuta s a v a tine ti departe de orice lucru r au s i v a vor motiva pentru toate lucrurile bune. Crede ti n Isus, pentru c a El este Cel care ne iart a p acatele, Cel care dore ste s a m ferici ti n loca surile pe care ni le-a preg atit. El ve dore ste s a tr ai ti n prezen ta Lui; s a ave ti via ta snic as i s a primi ti o [411] cunun a de slav a.The Youths Instructor, January 5, 1887.

Capitolul 139 Inuen ta tov ar as iei


Este inevitabil ca tinerii s a aib a ni ste prieteni s i, n mod automat, ei vor resim ti inuen ta celor cu care se asociaz a. Exist a ni ste leg aturi tainice care apropie suetele astfel nct inima unuia s a r aspund a inimii celuilalt. Ei iau unul de la cel alalt idei, sentimente s i chiar spiritul. Aceast a asociere poate o binecuvntare sau un blestem. Tinerii se pot ajuta s i nt ari unul pe altul, mbun at a tindu- si comportamentul, disponibilit a tile, cuno stin tele; sau, permi tndu- si s a e demoralizaneglijen ti s i necredincio si, ei pot exercita o inuen ta toare. Problema alegerii tovar as ilor este o problem a pe care elevii trebuie nv a ta ti s a o priveasc a n mod serios. Printre tinerii ce frecventeaz as colile noastre, ntotdeauna vor exista dou a categorii: cei care caut a s a-I plac a lui Dumnezeu s i s a asculte de profesori s i cei plini de duh de neascultare. Dac a tinerii no stri merg al aturi de cei mul ti, care fac r aul, inuen ta acelora i va arunca de partea vr ajma sului suetelor. S-a spus pe bun a dreptate: Spune-mi cu cine te nso te sti, ca s a- ti spun cine e sti. Tinerii nu reu sesc s a si dea seama ct de u sor le pot afectate caracterul s i reputa tia, n func tie de alegerea companiei. Omul caut a compania acelora ale c aror gusturi, obiceiuri s i practici i sunt pl acute. Cel care prefer a societatea celor ignoran ti s i vicio si, n locul societ a tii celor buni s i n telep ti, dovede ste c a propriul s au [412] caracter este decitar. La nceput, gusturile s i obiceiurile lui pot total diferite de ale acelora a c aror companie o caut a; dar, pe m asur a mintele lui se ce se amestec a n aceast a categorie, gndurile s i sim ta schimb a. El sacric a principiile s i, discret, dar inevitabil, se coboar a la nivelul tovar as ilor lui. A sa cum ntotdeauna o ap a curg atoare preia caracteristicile solului pe care l str abate, principiile s i obiceiurile tn arului devin, n mod invariabil, impregnate de caracterele celor cu care acesta se nso te ste...

379

380

Solii c atre tineret

M asura puterii T aria caracterului const a n dou a elemente puterea voin tei s i puterea autocontrolului. Mul ti tineri consider a gre sit pasiunea puternic a, necontrolat a, drept t arie de caracter. Adev arul este c a acela care este condus de propriile pasiuni este un om slab. Adev arata m are tie s i noble te a omului se m asoar a n func tie de puterea lui de a- si controla sim turile, s i nu n puterea sim turilor lui de a-l subjuga. Cel mai tare om este cel care, sensibil la nedreptate, si reprim a totu si mnia s i si iart a vr ajma sii. Dumnezeu ne-a dat putere intelectual as i moral a, dar, n mare m asur a, ecare este arhitectul propriului s au caracter. Cu ecare zi, construc tia se apropie de termen. Cuvntul lui Dumnezeu ne avertizeaz a s a avem grij a cum construim, s a vedem dac a cl adirea noastr a are drept temelie stnca ve snic a. Vine timpul cnd se va dovedi cum este construc tia noastr a. Acum este vremea ca to ti s a si [413] cultive capacit a tile pe care li le-a dat Dumnezeu pentru a- si putea mai bun forma caractere folositoare aici, dar s i ntr-o via ta a, de apoi. Credin ta n Hristos, ca Mntuitor personal, va da t arie s i consis caracterului. Aceia care au o credin sincer ten ta ta a n Hristos vor calmi, s tiind c a ochiul lui Dumnezeu este asupra lor, c a judec atorul tuturor oamenilor le cnt are ste valoarea moral a, c a inteligen tele cerului vegheaz a, s a vad a ce fel de caracter dezvolt a. Tinerii fac uneori ni ste gre seli att de grave, deoarece nu nva ta din experien ta celor mai n vrst a dect ei. Elevii nu si pot permite s a ia n derdere sau s a ironizeze aten tion arile p arin tilor s i educatorilor. Ei trebuie s a pre tuiasc a orice lec tie, realiznd n acela si timp ct a tur nevoie au de o nv a ta a mai adnc a dect ar putea s a ofere orice , Hristos locuie om. Atunci cnd, prin credin ta ste n inim a, Duhul S au devine o putere de cur a tire s i nviorare a suetului. Adev arul n de ndreptare asupra vie inim a nu poate rata o inuen ta tii. Acei elevi care acum se a a departe de c aminul lor, departe de a p directa inuen ta arin tilor lor, nu trebuie s a uite c a ochiul Tat alui ceresc este asupra lor. El i iube ste pe tineri, le cunoa ste nevoile, le n telege ispitele. El vede n ei mari posibilit a ti s i este gata s a i ajute s a ating a cel mai nalt standard, dac a ei realizeaz a c a au nevoie s i-I caut a autorul.

Inuen ta tov ar as iei

381

la DumCopii, zi s i noapte, rug aciunile p arin tilor vo stri se nal ta nezeu pentru voi; zi de zi, grija lor iubitoare v a urm are ste. Asculta ti de rug amin tile s i avertiz arile lor s i hot ar ti-v a ca, prin orice mijloc, [414] s a v a ridica ti deasupra r aului care v a nconjoar a. Nu pute ti s a distinge ti ct de perd va lucra vr ajma sul pentru a v a corupe min tile s i obiceiurile s i pentru a v a insua principiile r aului. S-ar putea s a nu vede ti un real pericol n primul pas de frivolitate s i c autare a pl acerii s i s a crede ti c a, atunci cnd ve ti dori s a v a schimba ti cursul, o ve ti face la fel de u sor ca atunci cnd a ti nf aptuit r aul. Dar este o gre seal a. Prin alegerea unor tov ar as ii rele, mul ti au fost condu si pas cu pas de pe calea virtu tii, n adncurile neascult arii s i pierz arii, unde, cndva, crezuser a c a este imposibil ca ei s a cad a. Elevul care cedeaz a ispitei si sl abe ste inuen ta spre bine, iar cel care, printr-un gre sit curs al faptelor, devine agentul vr ajma sului suetelor trebuie s a-I dea lui Dumnezeu socoteal a pentru rolul jucat ca piatr a de poticnire n calea altora. De ce s a aib a copiii leg atur a cu marele apostat? De ce s a devin a agen tii lui, care-i ispitesc pe al tii? Mai bine zis, de ce s a nu nve te ei s a- si ajute s i s a- si ncurajeze colegii s i profesorii? Este privilegiul lor de a-i ajuta pe profesori n sarcinile lor, pe care Satana vrea s a le fac a grele s i descurajatoare. Ei pot crea o atmosfer a bun a, destins a. Fiecare elev se poate bucura de con stiin ta c a se a a de partea lui Hristos, dovedind respect pentru s ordine, srguin ta i ascultare s i refuznd s a-i acorde ctu si de pu tin din capacit a tile s i inuen ta sa marelui vr ajma s a tot ce este bun s i [415] tor. n al ta Elevul care are considera tie pentru adev ar s i o real a concep tie despre datorie poate face mult pentru a- si inuen ta colegii spre Hristos. Tinerii care sunt la acela si jug cu Mntuitorul nu vor nesupu si. Ei nu vor urm ari pl acerea lor egoist a. Pentru c a sunt una cu Hristos n duh, ei vor una cu El s i n fapte. Elevii mai mari din s colile noastre ar trebui s as tie totdeauna c a st a n puterea lor formarea obiceiurilor s i practicilor elevilor mai mici ca ei s i ar trebui s a valorice la maximum orice ocazie. Ace sti elevi mai mari s a e hot ar ti ca, prin inuen ta lor, s a nu- si tr adeze camarazii, dndu-i pe mna vr ajma sului. Isus va ajutorul tuturor celor care si pun ncrederea n El. Aceia care sunt n leg atur a cu Hristos au fericirea la comanda lor. Ei urmeaz a calea pe care i conduce Mntuitorul lor, r astignindu-se

382

Solii c atre tineret

pentru El, mpreun a cu poftele s i sl abiciunile lor. Ei s i-au cl adit speran tele pe Hristos, s i astfel furtunile p amntului nu au puterea s a-i scoat a din temelia lor cea sigur a. Demni de ncredere s i credincio si R amne ca voi, tineri s i tinere, s a hot ar ti dac a ve ti deveni demni de ncredere s i credincio si, preg ati ti s i hot ar ti s a lua ti o decizie dreapt a n orice mprejurare. Vre ti s a v a forma ti obiceiuri corecte? C auta ti atunci compania acelora cu un moral s an atos s i ale c aror [416] aspira tii vizeaz a ce este bine. Pre tiosul timp de prob a este oferit pentru a v a putea ndep arta orice defect din caracter, s i asta trebuie s a urm ari ti numai pentru a nu numai pentru a ob tine via ta ve snic a, . Un caracter bun ci s i pentru a putea de folos n aceast a via ta este un capital mai de pre t dect aurul s i argintul. El nu este atins de panic a sau de e securi s i, atunci cnd posesiunile p amnte sti vor spulberate, el va aduce benecii mari. Integritatea, fermitatea s i perseveren ta sunt calit a ti pe care to ti trebuie s a caute s a le cultive cu seriozitate; ele l mbrac a pe posesorul lor cu o putere irezistibil a o putere care-l face tare n a face binele, tare n a rezista r aului, tare n a suporta du sm ania. Dragostea de adev ar s i sim tul responsabilit a tii de a-L sl avi pe Dumnezeu sunt cele mai puternice stimulente pentru cultivarea intelectului. Cu aceast a motiva tie, copilul nu poate un u suratic. El va ntotdeauna serios, nv a tnd ca unul con stient c a ochiul lui Dumnezeu vegheaz as i c a cerul ntreg este angajat n educarea lui. El va deveni bine inten tionat, generos, bun, curtenitor, ecient, asemenea lui Hristos. Inima s i mintea lui vor n armonie cu voin ta lui [417] Dumnezeu.Counsels to Parents, Teachers and Students, 220-226.

Capitolul 140 Inuen ta


ne rmurit Via ta Domnului Hristos era o inuen ta ta a, care se ntin ce-L lega de Dumnedea mai departe s i tot mai departe, o inuen ta zeu s i de ntreaga familie omeneasc a. Prin Domnul Hristos, Dumne care face posibil ca el, omul, s zeu l-a nvestit pe om cu o inuen ta a tr aiasc a nu numai pentru sine. Noi suntem n mod individual lega ti de semenii no stri, suntem o parte din marele tot al lui Dumnezeu s i avem obliga tii mutuale. Nimeni nu poate independent de semenii s ai, pentru c a bunul mers al unuia i afecteaz as i pe ceilal ti. Este scopul lui Dumnezeu acela ca ecare dintre noi s a sim tim faptul , s c a suntem necesari pentru bunul mers al altora s i, n consecin ta a urm arim promovarea fericirii lor. Fiecare suet este nconjurat de o atmosfer a proprie poate , de o atmosfer a nc arcat a cu puterea credin tei d at atoare de via ta s curaj, speran ta i nmiresmat a cu parfumul iubirii. Sau poate o atmosfer a rece, ap as atoare, datorit a nemul tumirii s i egoismului, sau otr avit a de mnjitura aduc atoare de moarte a p acatului preferat. n mod con stient sau nu, ecare persoan a cu care venim n contact este inuen tat a de atmosfera pe care o eman am n jur. Responsabilitatea noastr a Aceasta este o responsabilitate de care nu ne putem elibera. Cuvintele noastre, mbr ac amintea noastr a, comportamentul nostru, rii noastre, toate au o inuen . De impresia chiar s i expresia nf a ti sa ta pe care o facem astfel depind rezultatele spre bine sau spre r au, pe care nimeni nu le poate aprecia. Fiecare impuls n acest fel este o sem s amn ta anat a, care si va aduce roadele. Ea este o verig a n [418] lan tul cel lung al evenimentelor omene sti, f ar a s as tim pn a unde se va ntinde. Dac a prin exemplul nostru i ajut am pe al tii s a- si dezvolte principiile bune, le d am puterea de a face binele. La rndul asupra altora, iar ace lor, ei exercit a aceea si inuen ta stia, la rndu-

383

384

Solii c atre tineret

le, asupra altora. n acest fel, f ar a s a ne d am seama, prin inuen ta noastr a, mii de oameni ajung s a e binecuvnta ti. S a arunc am o pietricic a ntr-un lac s i se va forma un mic val concentric s i apoi altul; s i, pe m asur a ce cresc, cercul se m are ste, rm. Tot a pn a cnd ajunge la ta sa stau lucrurile s i cu inuen ta noastr a. Dincolo de cunoa sterea sau controlul nostru, ea vorbe ste altora, ind o binecuvntare sau un blestem. Caracterul este putere. M arturia t acut a a unei vie ti credincioase, irezistibil neegoiste s i evlavioase are n sine o inuen ta a. Manifestnd n via ta noastr a caracterul Domnului Hristos, noi conlucr am cu El n lucrarea de salvare de suete. Noi putem coopera cu El numai dac a manifest am n via ta noastr a caracterul S au. Si cu ct este mai mare, mai ntins a inuen ta noastr a, cu att mai mare este binele pe care-l putem face. Cnd cei care m arturisesc a sluji pe Dumnezeu urmeaz a exemplul Domnului Hristos, tr aind n via ta lor zilnic a principiile Legii Sale, cnd ecare fapt a este o m arturie c a l iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice, iar pe aproapele lor ca pe ei n si si, atunci biserica va avea putere s a inuen teze [419] lumea.Christs Object Lessons, 339, 340.

Capitolul 141 Alegerea tovar as ilor


Trebuie s a alegem societatea cea mai favorabil a dezvolt arii noastre spirituale, s i n acest scop s a ne folosim de orice ajutor pe care l putem ob tine; pentru c a Satana va pune multe piedici n calea drumul spre cer. Este noastr a, pentru a face ct mai greu cu putin ta posibil s a trecem prin ncerc ari s i mul ti dintre noi s a nu aib a mediul pe care s i l-ar dorit, dar nu trebuie s a ne expunem de bun avoie la inuen te nefavorabile pentru formarea caracterului cre stin. Cnd datoria ne cheam a, trebuie s a veghem n rug aciune, pentru ca, ajuta ti de Hristos, s a r amnem nentina ti. Lot a ales s a se stabileasc a n Sodoma, pentru c a a privit mai mult la avantajele temporare dect la inuen ta moral a asupra lui s i familiei sale. Ce a c stigat chiar s i n ceea ce prive ste lucrurile p amnte sti? Averea lui a fost distrus a, o parte din copiii lui au murit n timpul distrugerii ora sului, so tia sa a fost transformat a ntr-un stlp de sare pe drum s i el nsu si a fost practic salvat, am putea spune, din foc. ns a rezultatele alegerii sale egoiste nu s-au oprit aici; ntinarea moral a s-a ntip arit n caracterul copiilor lui, a sa nct nu au mai putut distinge ntre bine s i r au, ntre p acat s i neprih anire.The [420] Signs of the Times, 29 mai, 1884.

385

Capitolul 142 Regula de aur


n prietenia ta cu al tii, a saz a-te n locul lor. P atrunde n sim mintele lor, n greut ta a tile lor, n dezam agirile lor, n bucuriile s i ntrist arile lor. dentic a-te cu ei, apoi poart a-te cu ei a sa cum ai dori s a se poarte ei cu tine, dac a ar s a schimba ti locurile cu ei. Aceasta este adev arata regul a de sinceritate. Este o alt a expresie a Legii. S a iube sti pe aproapele t au ca pe tine nsu ti (Matei 22, 39). Si acesta turii profe este s i miezul nv a ta tilor. Este principiul cerului s i va mplinit n to ti cei ce sunt preg ati ti pentru societatea Lui sfnt a. Regula de aur este principiul adev aratei curtenii, s i ilustrarea ei cea mai adev arat a se vede n via ta s i caracterul lui Isus. O, ce raze de blnde te s i frumuse te str aluceau n via ta zilnic a a Mntuitorului nostru, ct a noble te se rev arsa din ns as i prezen ta Sa! Acela si spirit va descoperit s i n copiii S ai. Aceia n care locuie ste Hristos vor nconjura ti de o atmosfer a divin a. Ve smintele lor albe vor mbibate cu un parfum din gr adinile Domnului. Fe tele lor vor str aluci de lumina Sa, luminnd calea pentru picioarele care s ov aie s i obosesc. Nici un om care are adev aratul ideal cu privire la un caracter des avr sit nu va da gre s n a dovedi simpatia s i iubirea lui Hristos. Inuen ta harului trebuie s a nmoaie inima, s a nnobileze s i s a cure te . sentimentele, dnd o delicate te de sus s i un sim t de bun a-cuviin ta [421] Thoughts from the Mount of Blessing, 192, 193.

386

Capitolul 143 Adev aratul ranament


Domnul Isus pretinde s a recunoa stem drepturile ec arui om. Trebuie luate n considera tie drepturile sociale ale oamenilor s i drepturile lor de cre stini. To ti trebuie s a e trata ti cu ranament s i delicate te, ca i s i ice ale lui Dumnezeu. Cre stinismul va produce oameni onorabili. Hristos a fost ama de persecutorii S bil chiar s i fa ta ai; s i urma sii S ai vor manifesta acela si spirit. Privi ti-l pe Pavel cnd a fost adus naintea crmuitorilor. Cuvntarea sa tinut a naintea lui Agripa este o ilustrare att a . Evanghelia nu adev aratei polite ti, ct s i a unei lec tii de elocven ta ncurajeaz a polite tea formal a, care este o practic a obi snuit a n lume, ci amabilitatea care izvor as te dintr-o bun atate nepref acut a a inimii. modern Cea mai atent a cultivare a manierelor de convenien ta a nu este de ajuns pentru a ascunde orice toan a, judecata aspr as i lim bajul deplasat. Adev aratul ranament nu va niciodat a dat pe fa ta atta timp ct eul este considerat valoare suprem a. Iubirea trebuie s a locuiasc a n inim a. Un cre stin care nu accept a compromisuri si g ase ste motiva tia faptelor n iubirea adnc a din inima sa, iubirea de Hristos, se pentru St apnul s au. Prin r ad acinile afec tiunii fa ta seva unui interes altruist fa de semenii s nal ta ta ai. Dragostea cons fer a posesorului ei har, decen ta i un comportament atr ag ator. Ea ntreaga lumineaz a nf a ti sarea s i coboar a vocea, raneaz as i nal ta [422] . in ta Nevoia de adev arata curtoazie Este foarte mare nevoie ca aceia care cunosc voia lui Dumnezeu s a nve te s a devin a lucr atori cu succes n cauza Lui. Ei trebuie s a e persoane cu maniere alese, n teleg atoare, nu avnd o n sel atoare str alucire exterioar a, dar cochetnd cu cele lume sti, ci acea amabilitate s i acea cur a tie care au savoarea cerului s i pe care le va avea ecare cre stin, dac a este p arta s al naturii divine. Lipsa adev aratei demnit a ti s i a cur a tiei cre stine n rndurile p azitorilor Sabatului este 387

388

Solii c atre tineret

mpotriva noastr a ca popor s i face ca adev arul pe care-l m arturisim s a e dezgust ator. Lucrarea de educare a min tii s i manierelor poate continuat a spre des avr sire. Dac a cei care m arturisesc adev arul nu folosesc acum privilegiile s i ocaziile lor spre a cre ste pn a la statura plin at a tii de b arba ti s i femei n Hristos Isus, ei nu vor o cinste pentru cauza adev arului s i nici pentru Hristos.Testimonies for the Church 4:358, 359. Alegerea tovar as ilor Tinerii care sunt n armonie cu Hristos si vor alege tovar as i care s a-i ajute s a fac a binele s i vor evita societatea acelora care nu-i ajut a n stabilirea unor principii s i scopuri nobile. Pretutindeni se g asesc tineri a c aror minte este ndreptat a c atre modele inferioare. Cnd vin n contact cu aceast a categorie, tinerii care sunt f ar a rezerv a de partea lui Hristos vor sta hot ar ti pentru ceea ce ra tiunea s i con stiin ta le spune c a este drept.Counsels to Parents, Teachers and Students, [423] 226.

Capitolul 144 Respingerea prieteniilor lume sti


Tinerii ar trebui s a se gndeasc a serios la scopul vie tii s i muncii lor s i s a pun a o temelie n a sa fel, nct obiceiurile lor s a e departe de ispit as i ntinare. Dac a vor avea o pozi tie n care au inuen ta asupra celorlal ti, trebuie s a e ni ste oameni de ncredere. Nuferii de pe lacuri si ng r ad acinile puternic n adncul noroios s i, prin tulpina poroas a, absorb propriet a tile care i ajut a s a creasc as i s a aduc a la lumin a oarea nep atat a de la suprafa ta lacului. Ei nu se ating de nimic ce ar putea s a le p ateze petalele imaculate. m o lec Trebuie s a nv a ta tie de la nuf ar s i, chiar dac a suntem nconjura ti de inuen te care ne ispitesc s i ncearc a s a ne p ateze morala s i s a ne distrug a suetul, trebuie s a ne opunem s i s a ne a sez am acolo unde prietenia rea s a nu ne p ateze inimile. Tinerii ar trebui s a caute prietenia acelora care se trudesc s a ajung a mai sus s i nainteaz a cu pa si fermi. Ei ar trebui s a evite apropierea de cei rea, care sunt inactivi s care absorb orice inuen ta i care nu au o arz dorin ta atoare de a ajunge la standarde nalte ale caracterului, oameni pe care nu te po ti baza, pentru c a nu au ni ste principii dup a care s a se ghideze. Tinerii trebuie s a se apropie de cei care se tem de Dumnezeu s i l iubesc; pentru c a aceste caractere nobile s i ferme sunt reprezentate de nuf ar, care si deschide potirul nep atat la suprafa ta lacului. Ei refuz a s a e murd ari ti de inuen te care s a le scad a moralitatea s i adun a doar ceea ce i ajut a s a si dezvolte un [424] caracter curat s i nobil. Ei caut a s a e asemenea modelului divin. Cuvintele noastre, un izvor de ajutor Cre stinii discut a mult prea pu tin ntre ei despre capitole pre tioase din experien ta lor. Lucrarea lui Dumnezeu nu este dezv aluit as i Dumnezeu este dezonorat prin abuzarea de talentul vorbirii. Invidia, de r supunerea fa ta au s i egoismul se adun a n inim as i cuvintele arat a r aul din interior. A gndi r au s i a vorbi de r au pe al tii este o practic a a multora dintre cei care cheam a Numele Domnului. Ace stia 389

390

Solii c atre tineret

vorbesc foarte rar despre bun atate, mil as i dragostea lui Dumnezeu, manifestat a n jertfa Fiului S au. Iat a ce a f acut El pentru noi! Oare nu ar trebui s a ne exprim am recuno stin ta s i dragostea? Nu ar trebui s a ne str aduim s a facem din cuvintele noastre un izvor de ajutor s i ncurajare unul pentru cel alalt, n experien ta noastr a cre stin a? Dac a l iubim cu adev arat pe Hristos, trebuie s a i d am slav a prin vorbele ascultnd cuvinte noastre. Necredincio sii vin adesea la poc ain ta fa de Dumnezeu.The Review sincere de laud as i recuno stin ta ta and Herald, 25 ianuarie, 1898. Inuen ta noastr a Exemplul personal s i cuvintele folosite de un cre stin trebuie s a trezeasc a n p ac atos dorin ta de a veni la Fntna vie tii.The Review [425] and Herald, 29 noiembrie, 1887.

Capitolul 145 Discu tii despre lucrurile cere sti


Cei foarte educa ti n ceea ce prive ste s tiin ta nu sunt ntotdeauna cele mai bune instrumente de care Se poate folosi Dumnezeu. Sunt mul ti care se v ad da ti la o parte, iar cei care au avut mai pu tine posibilit a ti s a studieze le iau locul, pentru c a ei cunosc lucrurile practice, care sunt esen tiale n via ta de zi cu zi; cei care se cred s nv a ta ti ajung la o autosucien ta i consider a c a nu mai au nimic de tor pe care L-a avut nv a tat, nici chiar de la Isus, cel mai bun nv a ta lumea vreodat a. Cei care s-au dezvoltat s i s i-au mbun at a tit capacit a tile prin cercetarea Scripturilor vor cunoa ste voia lui Dumnezeu s i vor deveni de folos; c aci Cuvntul lui Dumnezeu a p atruns n inima s i n caracterul lor. Cuvntul lui Dumnezeu trebuie s a devin a hrana cu ajutorul c areia cre stinul devine mai puternic, n spirit s i intelect, mai preg atit s a lupte de partea adev arului s i credin tei. Motivele standardelor sc azute De ce tinerii no stri s i chiar s i cei maturi sunt att de u sor ispiti ti s i atra si n p acat? Acest lucru se ntmpl a pentru c a nu studiaz a ndeajuns Cuvntul Domnului s i nu mediteaz a asupra lui a sa cum ar trebui. Dac a ar face acest lucru, ar avea parte de nt arire sueteasc a, [426] de un spirit puternic, ce ar rezista ncerc arilor lui Satana de a ns ferm demna la r au. n via ta i caracter nu exist a o voin ta a, hot art a, turile snte ale lui Dumnezeu nu reprezint pentru c a nv a ta a subiectul medita tiei s i studiului. Nu se depune efort a sa cum ar trebui, pentru ca s a si umple mintea cu gnduri curate s i snte s i pentru a le tine pe cele p la distan ta atate s i false. Tinerii nu si aleg partea cea bun a, stnd la picioarele lui Isus, a sa cum a f acut Maria, s a nve te lec tiile tor, care trebuie p divinului nv a ta astrate n inim as i puse n practica de zi cu zi. Medita tia asupra lucrurilor snte va n al ta mintea s i va dezvolta caracterele unor adev ara ti cre stini.

391

392

Solii c atre tineret

Dumnezeu nu va accepta pe cineva care si risipe ste for tele pe lucruri p amnte sti, trec atoare, e c a este vorba de gnd, cuvnt sau fapt a. Cerul este un loc sfnt, unde nimeni nu poate intra pn a ce nu este cizelat, cur a tat, umplut de Duh Sfnt. Este o lucrare pe care trebuie s a o facem pentru noi n sine s i vom n stare s a facem aceasta doar prin putere primit a de la Isus. Trebuie s a studiem Biblia nainte de orice alt a carte; trebuie s a o iubim s i s a ascult am de ea ca ind glasul lui Dumnezeu. Trebuie s a vedem s i s a n telegem restric tiile s i cererile ei s a faci s i s a nu faci s i s a n telegem adev aratul sens al Cuvntului lui Dumnezeu. Nevoia de o minte ndreptat a spre cer Cnd Cuvntul lui Dumnezeu devine cel mai important sf atuitor [427] al nostru s i cercet am Scriptura pentru a primi lumin a, ngerii din cer vin s a ne deschid a mintea s i s a ne fac a s a n telegem, a sa nct s a se poat a spun a cu adev arat: Descoperirea cuvintelor Tale d a lumin a, d a pricepere celor f ar a r autate. Nu e de mirare c a nu mai exist a min ti deschise glasului ceresc la tinerii care practic a ast azi cre sti Cuvntului nismul, pentru c a se acord a att de pu tin a importan ta lui Dumnezeu. Sfaturile divine nu sunt nsu site; mustr arile nu sunt ascultate; harul s i n telepciunea divin a nu sunt pre tuite, pentru ca p acatele trecute s a nu se mai repete s i ecare urm a de p acat s a e s tears a din caracter. Rug aciunea lui David a fost: F a-m a s a pricep calea poruncilor Tale, s i voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate. Dac a min tile tinerilor, ca s i cele ale celor maturi, ar ndreptate spre ce trebuie atunci cnd se ntlnesc, discu tiile ntre ei ar pe marginea lucrurilor cere sti. Cnd mintea este curat a, iar gndurile sunt nalte, prin adev arul lui Dumnezeu, cuvintele vor ca ni ste , cu mere de aur n co sule te de argint. Dar, cu n telegerea de fa ta practicile de azi s i cu standardele sc azute pe care le au chiar s i cei ce se numesc cre stini, conversa tiile sunt ieftine s i f ar a c stig. Totul se rezum a la cele p amnte sti, nu se discut a despre adev ar sau cer s i nu se ajunge nici m acar la standarde nalte n cele p amnte sti.

Discu tii despre lucrurile cere sti

393

Un proces puternic de sn tire Cnd Hristos s i cerul devin teme de contemplare, conversa tia va avea un sens. Vorbirea va avea har s i vorbitorul va dovedi c a a [428] torului divin. Psalmistul spune: Aleg fost educat n s coala nv a ta calea adev arului, pun legile Tale sub ochii mei. El a pre tuit Cu n n vntul Domnului. A g asit o porti ta telegerea lui, nu pentru a dezonorat, ci pentru a pus n aplicare n via ta zilnic a... Zi de zi s i or a de or a trebuie s a existe un proces puternic de lep adare de sine s i de sn tire; s i atunci cuvintele vor dovedi c a Isus . Sn locuie ste n inim a prin credin ta tirea nu nchide c aile suetului spre cunoa stere, ci dezvolt a mintea, o inspir a n c autarea adev arului, care este ca o comoar a ascuns a; s i cunoa sterea voin tei lui Dumnezeu nainteaz a lucrarea de sn tire. Exist a o mp ar a tie cereasc as i ct de mult ar trebui s a ne str aduim s a ajungem acolo! Fac apel la elevii din s colile s i colegiile noastre s a cread a n Isus, Mntuitorul nostru. S a crede ti c a El este gata s a v a ajute prin harul S au, cnd veni ti la El din toat a inima. Trebuie s a duce ti lupta cea bun a a credin tei. Trebuie s a c stiga ti cununa vie tii. Veghea ti, c aci Satana v a urm are ste s i, dac a nu v a dep arta ti de el, ve ti distru si. Ispitele sunt la tot pasul, dar trebuie s a sta ti n picioare s i s a nu v a abate ti. Lupta ti, c aci, ave ti de c stigat o cunun a. Lupta ti, c aci dac a nu s ve ti primi cununa, ve ti pierde totul n aceast a via ta i n cea viitoare. Lupta ti, dar lua ti-v a puterea de la Mntuitorul cel nviat.The Review and Herald, 21 august, 1888. Vezi de asemenea Fundamentals [429] of Christian Education, 129-137.

Capitolul 146 Sem anarea semin telor s albatice


Pu tin timp petrecut n sem anarea unor semin te s albatice, dragi tineri, va produce o recolt a care v a va am ar toat a via ta; un ceas de n necugetare s i o cedare n fa ta ispitei v a pot orienta ntreaga via ta direc tia cea rea. Pute ti avea numai o tinere te, face ti-o folositoare. O dat a ce a ti trecut pragul, nu v a mai pute ti ntoarce s a repara ti gre selile. Cel care refuz a leg atura cu Dumnezeu s i se a saz a n calea . Dumnezeu l ncearc ispitei va c adea cu siguran ta a pe ecare tn ar. Mul ti s i-au scuzat nep asarea s i lipsa de respect din cauza exemplului r au pe care li l-au dat m arturisitori ai credin tei mai experimenta ti. Dar aceasta nu trebuie s a mpiedice pe nici unul s a fac a binele. La ziua socotelilor de pe urm a, nu ve ti invoca astfel de scuze pe care le invoca ti acum. Ve ti condamna ti pe drept, pentru c a a ti cunoscut calea, dar n-a ti ales s a merge ti pe ea. Ispita Satana, acel arhivr ajma s, se preface ntr-un nger de lumin as i vine la tineri cu ispitele lui am agitoare, reu sind s a-i c stige, pas cu pas, s i s a-i ntoarc a de pe calea datoriei. El este descris ca ind un acuzator, un n sel ator, un mincinos, un chinuitor s i un uciga s. Cine p ac atuie ste este de la diavolul. Fiecare c alcare de lege atrage condamnarea suetului s i provoac a nepl acerea divin a. Gndurile inimii [430] sunt cunoscute de Dumnezeu. Cnd sunt nutrite gnduri necurate, nu este necesar ca ele s a e exprimate prin cuvinte sau fapte pentru a comite p acatul, aducnd astfel condamnarea asupra suetului. Cur a tia lui este p atat as i ispititorul a triumfat. Fiecare om este ispitit cnd este atras de pofta lui nsu si s i momit. El s-a ndep artat de calea virtu tii s i a binelui real, urmnd propriile nclina tii. Dac a tinerii sunt integri din punct de vedere moral, ispitele cele mai puternice pot prezentate n zadar. Ac tiunea lui Satana este s a te ispiteasc a, dar a te preda este propria ta ac tiune. Nu st a

394

Sem anarea semin telor s albatice

395

n puterea ntregii o stiri a lui Satana s a-l for teze pe cel ispitit s a p ac atuiasc a. Nu exist a scuz a pentru p acat. n timp ce unii tineri si irosesc puterile n de sert aciune s i ne , ncingndu-se bunie, al tii si instruiesc mintea, adunnd cuno stin ta cu armur a spre a se angaja n lupta vie tii, hot ar ti s-o fac a s a e un , orict de sus ar ncerca s succes. Dar ei nu pot avea succes n via ta a se ca tere, dac a nu- si concentreaz a afec tiunile asupra lui Dumnezeu. Dac a vor s a se ntoarc a la Domnul cu toat a inima, respingnd lingus irile celor care sl abesc n cea mai mic a m asur a tinta lor de a face binele, ei vor avea t arie s i ncredere n Dumnezeu. Amuzamentele de sarte nu aduc adev arata fericire Cei care iubesc societatea si satisfac frecvent aceast a caracteristic a, pn a ce devine o pasiune dominant a. A se mbr aca, a vizita locuri de distrac tie, a rde s i a discuta despre subiecte mai u soare dect de sert aciunea aceasta este tinta vie tii lor. Ei nu pot suporta s a citeasc a Biblia s i s a- si a tinteasc a privirea spre lucrurile cere sti. Sunt nenoroci ti dac a nu exist a ceva care s a-i excite. N-au n ei putere [431] ca s a e ferici ti, ci fericirea lor depinde de societatea altor tineri, tot att de necugeta ti s i nep as atori ca s i ei. Puterile, care ar trebui s a e folosite pentru scopuri nobile, le predau nebuniei s i risipei. Tn arul care g ase ste bucurie s i fericire n citirea Cuvntului lui Dumnezeu s i n orai te rug aciune este continuu remprosp atat prin energia care vine din fntna vie tii. El va atinge o n al time de des avr sire moral as i o l argime de cugetare pe care al tii n-o pot concepe. Comunicarea cu Dumnezeu ncurajeaz a cugete curate, aspira tii nobile, n telegeri clare ale adev arului s i tinte nalte de ac tiune. Cei care si leag a n felul acesta suetele de Dumnezeu sunt recunoscu ti de El ca i s i ice ale Sale. Ei ajung continuu din ce n ce mai sus, ob tinnd vederi mai clare despre Dumnezeu s i ve snicie, pn a cnd Domnul va face canale de lumin as i n telepciune pentru lume... Cei care r amn n Hristos vor ferici ti, veseli s i bucuro si n Dumnezeu. O blnde te calm a se va manifesta n glas, un respect pentru lucrurile spirituale s i ve snice vor exprimate n ac tiune s i muzic a, o muzic a vesel a care va r asuna de pe buze, pentru c a ea adie de la tronul lui Dumnezeu. Aceasta este taina evlaviei, care nu-i u sor de explicat, dar, cu toate acestea, este sim tit as i gustat a. O inim a

396

Solii c atre tineret

nc ap a tnat as i r azvr atit a poate nchide u sa pentru toate pl acutele inuen te ale harului lui Dumnezeu s i pentru toat a bucuria n Duhul Sfnt, dar c aile n telepciunii sunt c ai ale prieteniei s i toate c ar arile ei sunt pace. Cu ct suntem mai strns lega ti de Hristos, cu att mai mult vor ar ata cuvintele s i faptele noastre puterea alin atoare s i transformatoare a harului S au.Testimonies for the Church 4:622[432] 626.

Capitolul 147 Vizitatorii necredincio si


Nu este bine pentru cre stini s a aleag a societatea celor care nu au leg atur a cu Dumnezeu s i ale c aror c ai nu sunt pl acute Lui. C ti cre stini totu si nu se avnt a n locul unde nu trebuie s a mearg a! Mul ti invit a n casele lor rude din lume, necredincioase, batjocoritoare; s i, adesea, exemplul acestora las a amprente de durat a n min tile copiilor din c aminul respectiv. Inuen ta este la fel ca aceea din asocierea evreilor cu canaani tii... Mul ti cred c a trebuie s a fac a unele concesii pentru a pe placul rudelor s i prietenilor care nu sunt cre stini. Pentru c a niciodat a nu este u sor s a pui o limit a, o concesie preg ate ste calea pentru alta, pn a cnd cei care au fost cndva adev ara ti urma si ai lui Hristos si supun via ta s i caracterul obiceiurilor lumii acesteia. Leg atura cu Dumnezeu este ntrerupt a. Ei sunt cre stini numai cu numele. Cnd vine ceasul ncerc arii, speran tele lor nu au temelie. Ei s-au vndut pe ei s i copiii lor du smanului, L-au dezonorat pe Dumnezeu s i, la descoperirea judec a tilor Sale drepte, vor culege ce au sem anat. Hristos le va spune a sa cum le-a spus evreilor din vechime: Dar voi n-a ti ascultat de glasul Meu. Pentru ce a ti f acut lucrul acesta?The Signs of the [433] Times, 2 iunie, 1881.

397

398

Solii c atre tineret

Sec tiunea 15 Perioada de curtenie s i c as atoria

[434] Leg atura familial a este cea mai strns a, mai ginga sa s i mai sfnt a din cte exist a pe p amnt. A fost destinat a s a e o binecuvntare pentru omenire. S i este o binecuvntare ori de cte ori leg amntul c as atoriei este ncheiat cu n telepciune, n fric a de Dumnezeu s i lund n considera tie n acela si fel r aspunderile acestuia.The Ministry of Healing, 356, 357.

[435]

Capitolul 148 Dragostea adev arat a


Dragostea este un dar pre tios, pe care l primim de la Isus. Afec tiunea pur as i sfnt a nu este un sentiment s i un principiu. Cei care sunt inuen ta ti de dragostea adev arat a nu sunt ira tionali s i nici orbi. nv a ta ti de Spiritul Sfnt, ei l iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice s i pe vecinii lor ca pe ei n si si. Cei care se gndesc la c as atorie cnt aresc ecare sentiment s i urm aresc ecare dezvoltare a caracterului n cel sau cea cu care se gndesc s a- si uneasc a destinul vie tii lor. Fiecare pas spre o alian ta de c as atorie s a e caracterizat de modestie, simplitate s i sinceritate s i cu scop st aruitor de a-I face pe plac lui Dumnezeu s i de a-L onora. C as atoria afecteaz a via ta ce o urmeaz a att n aceast a lume, ct s i n cea care va veni. Un cre stin sincer nu va face planuri de nici un fel pe care Dumnezeu s a nu le aprobe. C autnd sfat

Dac a sunte ti binecuvnta ti cu p arin ti tem atori de Dumnezeu, cere ti-le sfatul. Deschide ti-v a c atre ei, mp art as indu-le speran tele s i planurile, nv a ta ti lucruri pe care le-au nv a tat s i ei de-a lungul vie tii s i ve ti scuti ti de mult a durere n inim a. Si, mai presus de toate, face ti-L pe Hristos st apnitorul vostru. Studia ti Cuvntul s au de rug aciune. Sub o astfel de c al auzire, o tn ar a va accepta ca partener de via ta numai un tn ar care are tr as aturi de caracter curate s i ferme, care este srguincios, plin de aspira tie s i cinstit, care l iube ste pe Dumnezeu s i se teme de El. Un tn ar s a caute pe cineva care s a-i stea al aturi, [436] o fat a care este potrivit a s a poarte partea ei de poveri, o persoan a l va nnobila s a c arei inuen ta i rana s i care-l va face fericit prin dragostea ei. O nevast a priceput a este un dar de la Domnul. Inima b arbatului se ncrede n ea... Ea i face bine s i nu r au, n toate zilele turi pl vie tii sale. Ea deschide gura cu n telepciune, s i nv a ta acute 400

Dragostea adev arat a

401

i sunt pe limb a. Ea vegheaz a asupra celor ce se petrec n casa ei, s i nu m annc a pinea lenevirii. Fiii ei se scoal as i o numesc fericit a; b arbatul ei se scol as i-i aduce laude zicnd: Multe fete au o purtare cinstit a, dar tu le ntreci pe toate. Cine g ase ste o astfel de nevast a g ase ste fericirea; este un har pe care-l cap at a de la Domnul.The Ministry of Healing, 358, 359. ***** Alegerea partenerilor Tinerii cre stini ar trebui s a manifeste o mare grij a n prieteniile pe care le formeaz as i n alegerea partenerilor. Fi ti aten ti ca nu cumva ceea ce considera ti acum a aur curat s a se dovedeasc a un metal de rnd. Tov ar as iile omene sti tind s a pun a obstacole n calea slujirii voastre pentru Dumnezeu s i multe suete sunt mnate de min ti nefericite e n afaceri, e n c as atorii cu cei care nu vor putea niciodat a cultiva sau nnobila. Poporul lui Dumnezeu n-ar trebui s a se aventureze pe p amnt interzis. Dumnezeu interzice c as atoria dintre credincio si s i necredincio si. Dar prea adesea, inima neconvertit a si urmeaz a propriile nclina tii, propriile dorin te, s i sunt ncheiate c as atorii lipsite de binecuvntarea lui Dumnezeu.Fundamentals [437] of Christian Education, 500.

Capitolul 149 Forme gre site de curtenie


[Dintr-o scrisoare personal a]. Lipsa de fermitate s i de negare de sine a caracterului vostru este un neajuns serios n ob tinerea unei experien te religioase veritabile, care s a nu e ca nisipurile mi sc atoare. Ar trebui cultivate fermitatea s i integritatea scopului. Aceste calit a ti sunt absolut necesare pentru cre o via ta stin a de succes. Dac a vei un suet integru, nu vei ndep artat de la bine. Nici un motiv nu va sucient pentru a te mi sca de la linia dreapt a a datoriei, vei credincios s i vei umbla n adev ar pentru Dumnezeu. Rug amin tile pline de afec tiune s i dragoste, dorin tele arz atoare ale prietenilor nu te vor mi sca pentru a te ndep arta de la adev ar s i datorie; nu vei sacrica datoria n beneciul nclina tiilor. cu Dac a nu, fratele meu, e sti tentat s a- ti une sti interesul de o via ta o tn ar a neexperimentat a, care are decien te mari n ceea ce prive ste ndatoririle comune, practice, de zi cu zi ale vie tii, faci o gre seal a; dar este nimic n compara aceast a decien ta tie cu ignoran ta ei n ceea de Dumnezeu. Ea nu a fost lipsit ce prive ste datoria fa ta a de lumin a s i a avut privilegii religioase, dar n-a sim tit mizeria p ac ato seniei f ar a Hristos. Inuen ta experien tei religioase Dac a, n orbirea ta, n mod repetat te dep artezi de ntrunirile de rug aciune, unde Dumnezeu Se ntlne ste cu poporul S au, pentru a te bucura de compania unuia care nu are dragoste pentru Dumnezeu s i [438] care nu vede nimic atr ag ator la via ta religioas a, cum te po ti a stepta ca Dumnezeu s a binecuvnteze o astfel de unire? Nu v a gr abi ti. C as atoriile n prip a ar trebui descurajate. Dac a e tn arul, e tn ara nu au respect de nici un fel pentru cererile lui Dumnezeu, dac a nu au dat aten tie cererilor care i-ar legat de religie, va exista pericolul de a nu privi cu aten tie cererile so tului sau ale so tiei. Este periculos obiceiul de a frecvent n compania 402

Forme gre site de curtenie

403

persoanei alese, cnd aceasta presupunnd sacricarea privilegiilor religioase s i a orelor de rug aciune; ve ti ndura o pierdere pe care nu v-o pute ti permite. Obiceiul de a sta noaptea trziu a devenit cotidian, dar nu este pe placul lui Dumnezeu, chiar dac a voi amndoi sunte ti cre stini. Aceste ore peste program prejudiciaz a s an atatea, iar mintea nu mai este preg atit a pentru ndatoririle unei zile ce va urma s i cu o de lucru r aparen ta au. Fratele meu, spun c a vei avea sucient respect de sine pentru a evita aceasta, cnd curtezi pe cineva. Dac a vei avea numai un singur ochi pentru gloria lui Dumnezeu, te vei deplasa cu o deliberat pruden ta a. Nu vei permite ca dragostea aceea boln avicioas a s a te orbeasc a astfel, nct s a nu mai po ti discerne cererile nalte pe care Dumnezeu le are pentru tine, care e sti cre stin.Testimonies for the Church 3:44, 45. ***** C as atoriile n prip a C as atoriile pripite nu ar trebui ncurajate. O rela tie att de important a cum este c as atoria, care ajunge att de departe cu rezultatele ei, nu ar trebui ncheiat a n grab a, f ar a o preg atire sucient as i mai nainte cu puterile zice s i mintale s a e complet dezvoltate.The [439] Ministry of Healing, 358.

Capitolul 150 Logodne cu necredincio si


Drag a sor a, am cugetat problema c as atoriei cu o persoan a care religioas nu are aceea si credin ta a ca tine s i m a tem c a nu ai cnt arit cu aten tie aceste probleme importante. nainte de a face un pas care ti va inuen ta toat a via ta, te ndemn s a consacri pentru acest subiect un timp de medita tie plin de grij as i mai ales un timp de rug aciune. Se va dovedi aceast a rela tie o surs a de fericire adev arat a? Va el un ajutor pentru tine n via ta de cre stin? Ar putea urma s i al tii, n , exemplul t siguran ta au? Probe pentru dragoste nainte de a- si da acceptul n privin ta c as atoriei, ecare femeie ar trebui s a se ntrebe dac a cel cu care este pe cale s a- si uneasc a destinul merit a. Care este trecutul lui? Este via ta lui curat a? Este dragostea lui pentru ea nobil a, de un caracter elevat, sau este numai o emo tie nebuneasc a? Are el tr as aturi de caracter care o vor face fericit a? Poate ea g asi pace s i bucurie adev arat a n afec tiunea lui? i va permite el s a- si p astreze individualitatea sau va trebui s a- si subordoneze con stiin ta s i judecata controlului so tului ei? Ca urma s al lui Hristos, ea nu- si apar tine, ci a fost cump arat a cu un pre t. Va putea ea s a onoreze cererile Mntuitorului mai presus de orice? Vor corpul s i suetul, gndurile s i telurile p astrate curate s i snte? vital Aceste ntreb ari au o importan ta a, pentru c a ndreapt a asupra [440] binelui ec arei femei care intr a ntr-o rela tie de c as atorie. n c amin este nevoie de religie. Numai aceasta poate preveni problemele grave care att de adesea am ar asc via ta de c as atorie. Numai acolo unde domne ste Hristos poate exista o dragoste profund a, adev arat as i neegoist a. Atunci un suet se va lega de cel alalt s i cele dou a vie ti vor unite n armonie. ngerii Domnului vor oaspe ti n c amin s i supravegherea lor sfnt a va sn ti s i onora camera c as atoriei. Senzualitatea degradant a va alungat a. Dac a gndurile vor dirijate spre Dumnezeu, spre El va urca s i devo tiunea inimii. 404

Logodne cu necredincio si

405

Rezultatele neascult arii Inima arde de dor dup a dragostea uman a, dar aceast a dragoste nu este sucient de puternic a sau sucient de pur a sau valoroas a pentru a substitui dragostea lui Isus. Numai n Mntuitorul ei va g asi so tia n telepciune, putere s i har n a- si purta grijile, responsabilit a tile s i sup ar arile vie tii... Ar trebui s a fac a din Isus puterea s i c al auzitorul ei. Femeile s a se predea pe ele nsele lui Hristos naintea oric arui prieten omenesc s i s a nu intre n nici o rela tie care va genera conict cu El. Cei care g asesc adev arata fericire trebuie s a aib a binecuvntarea cerului peste tot ceea ce au s i fac. Neascultarea de Dumnezeu umple de mizerie att de multe case s i inimi. Sora mea, dac a nu vrei s a ai un c amin n care umbrele s a e mereu n al tate, nu te uni cu cineva care este du smanul lui Dumnezeu. Ca una care se a steapt a s a ntlneasc a aceste cuvinte la judecat a, te implor s a- ti m asori pa sii pe care vrei s a-i faci. ntreab a-te: Nu-mi va conduce un so t necredincios gndurile departe de Isus? El este iubitor de pl aceri mai mult dect iubitor de Dumnezeu; nu m a va [441] conduce s a m a bucur de lucrurile de care se bucur a el? C ararea c atre via ta ve snic a este n trepte s i accidentat a. Nu te nc arca cu greut a ti suplimentare, care- ti vor ntrzia progresul. A s vrea s a te avertizez cu privire la pericolul n care te ai, nainte de a prea trziu. Ascul ti cuvinte pl acute s i ademenitoare, care te conduc s a crezi c a va bine, dar nu- ti dai seama de motivele care inspir a aceste discursuri iscusite. Nu po ti vedea adncurile p ac ato seniei ascunse n inim a. Nu po ti privi n spatele scenelor, n culise, s i s a distingi cursele pe care Satana le ntinde pentru suetul t au. El te va conduce s a urmezi un astfel de curs, astfel nct el s a poat a ob tine u sor accesul pentru a tinti cu s age tile ispitelor spre tine. Nu-i oferi nici cel mai mic avantaj. n timp ce Dumnezeu mi sc a min tile slujitorilor S ai, Satana lucreaz a prin copiii neascult atori. Nu exist a nici o asem anare ntre Dumnezeu s i Belial. Cei doi nu se pot armoniza. A te uni cu un necredincios nseamn a a te plasa singur pe terenul lui Satana. Vei ntrista Spiritul lui Dumnezeu s i vei pierde protec tia Sa. ti po ti permite ca n b at alia pentru via ta ve snic a s a lup ti mpotriva unor for te mult superioare?

406

Solii c atre tineret

O logodn a desf acut a Poate vei spune: Dar am promis. Ce pot face acum s ami retrag cuvntul? Eu ti spun c a dac a ai f acut o promisiune ce contravine Scripturilor, prin orice mijloc, retrage- ti cuvntul f ar a fa de Dumnezeu, c ntrziere s i n umilin ta ta aie ste-te de orbirea ce te-a condus s a faci n grab a o astfel de promisiune. Mult mai bine este s a dai napoi de la o astfel de promisiune, n team a de Dumnezeu, dect s a o p astrezi s i astfel s a-L dezonorezi pe Creatorul [442] t au. Aminte ste- ti, ai de c stigat cerul s i de evitat c ararea care duce la pierzare. Dumnezeu pune n aplicare ceea ce spune. Cnd lea interzis primilor no stri p arin ti s a m annce din fructul pomului cuno stin tei binelui s i r aului, neascultarea lor a deschis por tile n fa ta du smanului pentru ntreaga lume. Dac a umbl am contrar dorin tei lui Dumnezeu, s i El va umbla n contra noastr a. Singurul curs sigur pentru noi este s a d am ascultare tuturor poruncilor Sale, orict ne-ar costa. Toate aceste porunci sunt bazate pe dragoste s i n telepciune. T5 361-365 ***** Judecata matur a un lucru esen tial Binele societ a tii, la fel ca s i cel mai nalt interes al studen tilor, atta timp cere ca ei s a nu ncerce s a- si aleag a un partener de via ta ct propriul lor caracter nu este nc a dezvoltat, judecata lor este lipsit a de maturitate s i atta timp ct sunt lipsi ti de asemenea de grija s i ndrumarea p arinteasc a... Cei care ncearc a s a-i apere pe tineri de ispit as i s a-i preg a plin teasc a pentru o via ta a de utilitate s-au angajat ntr-o lucrare mnt bun a. Suntem bucuro si s a vedem n orice institu tie de nv a ta o recunoa stere a importan tei unei restric tii s i discipline adecvate pentru tineri. Fie ca eforturile tuturor instructorilor de acest fel s a e ncununate de succes.Fundamentals of Christian Education, 62, [443] 63.

Capitolul 151 Nevoia de sfat s i c al auzire


n aceste timpuri periculoase s i corupte, tn arul este expus n fa ta multor ncerc ari s i ispite. Mul ti navigheaz a spre un port periculos? Au nevoie de un pilot, dar mul ti arat a dispre t n a accepta cel mai de dorit ajutor, sim tind c a sunt capabili s a- si c al auzeasc a singuri barca, f ar a s a realizeze c a sunt gata s a se loveasc a de o stnc a ascuns a, care le-ar putea cauza naufragiul n ceea ce prive ste credin ta, dar s i fericirea. Ei sunt orbi ti de subiectul curteniei s i al c as atoriei s i principala lor povar a este s a se descurce pe cont propriu. n aceast a cea mai important a perioad a a vie tii lor, ei au nevoie de un sf atuitor s i un ghid infailibil. Pe acesta l vor g asi n Cuvntul lui Dumnezeu. Dac a nu vor elevi silitori ai acestui cuvnt, vor comite grave erori, care vor distruge fericirea lor s i a altora att pentru via ta prezent a, ct s i pentru cea viitoare. Mul ti au dispozi tie de a ner abd atori s i nc ap a tna ti. Ei nu au acordat aten tie sfatului pre tios cuprins n Cuvntul lui Dumnezeu; nu s-au luptat cu sinele s i n-au ob tinut victorii importante; s i voin ta lor nesupus a, mndr a, i-a ndep artat de la calea datoriei s i a ascult arii. Arunca ti o privire asupra trecutului vostru, dragi tineri, s i plini de reconsidera credin ta ti cursul vie tii voastre n lumina Cuvntului lui Dumnezeu. A ti pre tuit voi aplecarea con stient a asupra obliga tiilor de p fa ta arin tii vo stri, de care, conform Bibliei, trebuie s a ne bucur am? A ti tratat-o cu amabilitate s i cu dragoste pe mama, care a avut grij a de voi din copil arie? A ti luat n considerare dorin tele ei sau [444] a ti produs durere s i triste te inimii ei, satisf acndu-v a dorin tele s i planurile voastre? Adev arul pe care-l practica ti v-a sn tit inima s i a nmuiat s i subordonat voin ta voastr a? Dac a nu, ave ti de f acut o munc a sus tinut a pentru a ndrepta gre selile trecute. Un ghid des avr sit Biblia prezint a un standard perfect al caracterului. Aceast a carte sfnt a, inspirat a de Dumnezeu s i scris a de oameni sn ti, este un ghid 407

408

Solii c atre tineret

des avr sit n toate mprejur arile vie tii. Ea stabile ste datoriile pe care le au att cei tineri, ct s i cei vrstnici. Dac a facem din ea ghidul turile sale ne vor duce spre cer. Ea va n vie tii noastre, nv a ta al ta mintea, va dezvolta caracterul s i ne va da pace n inimi. Dar mul ti tineri au ales s a si e ei n si si sf atuitori s i ghid s i s a si ia destinul n turile propriile mini. Ace stia au nevoie s a studieze mai mult nv a ta de p Bibliei. n paginile ei vor g asi care sunt datoriile lor fa ta arin ti de fra . Porunca a cincea spune: Cinste s i fa ta tii lor n credin ta ste pe tat al t au s i pe mama ta, ca s a ti se lungeasc a zilele n tara pe care ti-o va da Domnul, Dumnezeul t au. Din nou citim: Copii, asculta ti n Domnul de p arin tii vo stri, c aci este drept. Unul dintre semnele faptului c a tr aim ultimele zile ale acestui de p p amnt este neascultarea copiilor fa ta arin ti, lipsa de sn tenie, . Cuvntul lui Dumnezeu abund de recuno stin ta a de sfaturi n ceea de p ce prive ste ascultarea s i respectul fa ta arin ti. Datoria sfnt aa copiilor este aceea de a iubi pe cei care i-au ndrumat n copil arie [445] s i tinere te pentru a ajunge adul ti s i care depind acum ntr-un grad important de ei, pentru a bucuro si s i pentru a avea pace. Tinerii au multe lec tii de nv a tat, s i cea mai important a lec tie este cunoa sterea de sine. Trebuie s as tie exact care le sunt obliga tiile de p s i datoriile fa ta arin ti s i trebuie s a nve te mereu n s coala lui Hristos s a aib a o inim a supus as i ascult atoare. Trebuie s a si iubeasc a s i s a si onoreze p arin tii, dar trebuie s a i respecte s i pe oamenii cu din biseric experien ta a. Comportamentul onorabil Un tn ar care se bucur a de tov ar as ia unei tinere s i i c stig a prietenia f ar as tirea p arin tilor acesteia nu se poart a ca un adev arat de p de ea. Prin ntlniri secrete, cre stin nici fa ta arin tii ei s i nici fa ta asupra min el poate s a aib a inuen ta tii ei; dar nu dovede ste c a are un suet nobil s i integru, a sa cum trebuie s a aib a un copil al lui Dumnezeu. Pentru a- si ndeplini scopurile, ei nu sunt deschi si conform standardului biblic s i se dovedesc nesinceri cu cei care i iubesc s i ncearc a s a i vegheze cu credincio sie. C as atoriile ncheiate sub astfel de inuen te nu sunt aprobate de Cuvntul lui Dumnezeu. Cel care va ndep arta o ic a de ndatoririle ei, care i va aduce confuzie n ideile poruncilor pozitive ale lui Dumnezeu de a asculta de p arin ti

Nevoia de sfat s i c al auzire

409

s i de a-i onora, nu este un om sincer n ndeplinirea obliga tiilor de [446] so t. Se pune ntrebarea: Cum si va tine tn arul curat a c ararea? s i este dat r aspunsul: ndreptndu-se dup a Cuvntul T au. Tn arul care si alege drept ghid Biblia nu va da gre s pe calea datoriei s i siguran tei. Acea carte binecuvntat a l va nv a ta s a si p astreze integritatea caracterului, s a e sincer, s a nu n sele. S a nu furi este o porunc a ce a fost scris a cu degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatr a; s i totu si ct de mul ti sunt cei care consider a furtul de sentimente o practic a scuzabil a! Este men tinut a o curtenie care dezam age ste, comunicarea n se , care, cret, pn a cnd sunt c stigate sentimentele fetei f ar a experien ta pe m asur a ce lucrurile evolueaz a, transfer a dragostea s i respectul pe de p care ar trebui s a le aib a fa ta arin ti asupra unei persoane care nu merit a dragostea ei. Biblia condamn a orice fel de necinste s i cere s a se fac a ceea ce trebuie n orice mprejur ari. Cel care face din Biblie c al auza tinere tii sale s i lumina c ar arii sale se va supune n turilor ei. El nu va nc toate nv a ta alca nici o iot a sau un cuvnt al Legii pentru mplinirea vreunui obiectiv al s au, chiar dac a va trebui s a fac a sacricii mari. Dac a crede n Biblie, el s tie c a binecuvntarea lui Dumnezeu nu se va rev arsa asupra sa dac a se ndep arteaz a de c ararea strict a a corectitudinii. Chiar dac a s-ar p area c a prosper ao rodul faptelor sale. vreme, va culege cu siguran ta Blestemul lui Dumnezeu r amne peste multe leg aturi nepotrivite s i deplasate care se formeaz a n vremea de ast azi n lume. Dac a Biblia ar l asat o lumin a vag as i neclar a privitoare la aceste ntre- [447] b ari, atunci cursul pe care mul ti dintre tinerii de ast azi l urmeaz a n de cel ata samentul lor unul fa ta alalt ar putea scuzat. Dar cererile Bibliei nu sunt dispozi tii formale, f acute pe jum atate; ele cer o cur a tie total a a gndului, a cuvntului s i a faptei. Suntem recunosc atori lui Dumnezeu deoarece Cuvntul S au este o lumin a pentru picioare s i nimeni nu trebuie s a gre seasc a pe c ararea datoriei. Tinerii ar trebui s a- si fac a o preocupare din a consulta paginile ei s i de a urma cu aten tie sfaturile Bibliei; pentru c a cele mei triste gre seli se fac ntotdeauna ca urmare a dep art arii de preceptele s i principiile sale.

410

Solii c atre tineret

Nevoia de o judecat a s an atoas a Dac a exist a vreun subiect care ar trebui luat n considerare cu o judecat a calm a, lipsit a de ner abdare, acela este subiectul c as atoriei. Dac a este vreun moment n care Biblia este indispensabil a ca sf atuitor, este cel naintea unui pas care une ste dou a persoane pentru ntreag o via ta a. Dar opinia care predomin a este c a n aceast a pri trebuie s vin ta a ne ghid am dup a sentimente; s i n prea multe cazuri, sentimentalismele ieftine preiau conducerea s i ndrum a pe cel n cauz a la ruin a sigur a. n aceast a situa tie, tinerii manifest a mai pu tin a dect n oricare alta; n aceast , ei refuz inteligen ta a privin ta a orice interven tie rezonabil a. Problema c as atoriei pare s a aib a puterea unei vr aji asupra lor. Ei nu se supun lui Dumnezeu. Sim turile lor sunt nrobite s i ei merg nainte n secret, parc a temndu-se ca nu cumva cineva s a se interfereze cu planurile lor. Modul ascuns al curt arii s i c as atoriei este cauza multor necazuri s i Dumnezeu este singurul care s tie pn a unde poate duce aceast a practic a. Pe aceast a stnc a au naufragiat suetele multora. Cre stini [448] adev ara ti, ale c aror vie ti sunt integre s i care par sensibili la orice alt subiect, fac gre seli nsp aimnt atoare n acest domeniu. Ei manifest a hot o voin ta art a, drz a, pe care ra tiunea nu o poate schimba. Devin att de fascina ti de sentimentele omene sti s i de impulsuri, nct nu mai doresc s a cerceteze Biblia s i s a intre ntr-o rela tie strns a cu Dumnezeu. Satana s tie exact cu cine are de a face s i si concentreaz a n telepciunea diavoleasc a pentru a duce suete la ruin a. El urm are ste ecare pas f acut s i d a multe sugestii s i, adesea, sunt mai degrab a urmate sfaturile sale dect sfatul Cuvntului lui Dumnezeu. Aceast a urzeal a periculoas a este tesut a cu ndemnare, pentru a-i prinde pe tineri. Ea poate adesea ascuns a n spatele unui nveli s de lumin a, dar cei care i cad victime descoper a multe necazuri. Ca rezultat, putem vedea peste tot epave umane. Trebuie s a cere ti sfatul p arin tilor Cnd vor deveni tinerii no stri n telep ti? Pn a cnd lucrurile vor mai p astra acest f aga s? Copiii trebuie s a asculte doar de propriile dorin te s i nclina tii, f ar a s a dea aten tie sfaturilor s i judec a tii p arin tilor?

Nevoia de sfat s i c al auzire

411

Unii par c a nici nu se gndesc la dorin tele s i preferin tele p arin tilor s i nu privesc la judecata lor matur a. Egoismul a nchis u sa inimilor de p la dragostea fa ta arin ti. Min tile tinerilor trebuie s a e trezite n leg atur a cu aceast a problem a. Porunca a cincea este singura porunc a ; dar este luat sau la care este ad augat a o f ag aduin ta a cu u surin ta [449] chiar ignorat a de c atre cei care pretind c a iubesc. de dragostea mamei, dezonoarea fa de grija Dispre tul fa ta ta tat alui sunt p acate scrise n dreptul multor tineri. Una dintre cele mai mari gre seli legate de acest subiect este c a nu trebuie s cei tineri s i f ar a experien ta a si lase sentimentele s a e tulburate, nu trebuie s a existe interferen te n experien ta dragostei. Dac a exist a vreun subiect care trebuie analizat din toate unghiurile, acesta este. Este esen tial ajutorul experien tei altora s i o cnt arire cu mult calm s i aten tie a lucrurilor. Acesta este un subiect tratat cu prea de majoritatea oamenilor. mult a u surin ta Prieteni tineri, face ti din Dumnezeu s i din p arin tii vo stri care se tem de Dumnezeu sf atuitorii vo stri. Ruga ti-v a n leg atur a cu aceast a problem a. Cnt ari ti ecare sentiment s i privi ti evolu tia caracterului la cel de care vre ti s a v a lega ti destinul. Pasul pe care l ve ti face este s unul dintre cei mai importan ti din via ta i nu trebuie f acut n grab a. Chiar dac a iubi ti, nu iubi ti orbe ste. Examina ti cu aten tie, pentru a vedea dac a ve ti avea o c asnicie fericit a sau nearmonioas a. Pune ti-v a ntrebarea: m a va ajuta aceast a c as atorie s a cresc pentru cer? Va ajuta la cre sterea dragostei mele de Dumnezeu? Dac fa ta a la aceste ntreb ari r aspunsul este pozitiv, atunci, n temere de Dumnezeu, merge ti mai departe. Dar, chiar dac a v-a ti logodit, f ar a cunoa sterea deplin a a caracterului celui cu care vre ti s a v a uni ti, nu v a gndi ti c a logodna v a oblig a s a v a uni ti prin c as atorie cu cineva pe care nu-l pute ti iubi s i respecta. Ave ti mare grij a nainte de a v a logodi; dar este mai bine, [450] mult mai bine, s a rupe ti logodna nainte de a v a c as atori, ca s a nu v a desp ar ti ti dup a aceea, a sa cum fac mul ti. de mam Comportamentul fa ta a, un test Adev arata dragoste este ca o plant a care are nevoie de ngrijire. Femeia care dore ste o c asnicie lini stit a, fericit a, care dore ste s a nu aib a n viitor necazuri, trebuie s a se ntrebe nainte de a- si

412

Solii c atre tineret

ncredin ta sentimentele: Are iubitul meu o mam a? Care este pecetea de ea? Este interesat caracterului ei? si recunoa ste el obliga tiile fa ta de dorin tele s i de fericirea ei? Dac a nu si respect a mama, oare va de cea care i manifesta el respect, dragoste, bun atate s i aten tie fa ta va so tie? Cnd noutatea c as atoriei nu va mai , m a va mai iubi? Va r abd ator atunci cnd voi gre si sau m a va critica s i va dictator, l asnd pe mine tot greul? Adev aratele sentimente vor trece peste multe gre seli; dragostea nici nu le va tine n seam a. Impulsurile nu sunt puncte de referin ta Tineretul se ncrede prea mult n impuls. Nu ar trebui s a se lase a sa de u sor captiva ti de exteriorul unei persoane. Curtenia, la aceast a vrst a, este plin a de decep tii s i ipocrizie, cu care du smanul suetelor are mult mai mult de a face dect Domnul. Este nevoie de un bun discern amnt, dar, de fapt, el nu este foarte implicat n aceast a problem a. Dac a ar mai apropia ti de p arin ti, dac a ar avea mai mult a ncre[451] dere n ei, f acndu-i p arta si la bucuriile s i necazurile lor, copiii vor feri ti de multe suferin te pe viitor. Cnd vor s a ae care este calea cea bun a, trebuie s a arate mai nti p arin tilor cum v ad ei lucrurile s i s a le cear a sfatul. Cine sunt cei att de calcula ti, nct s a le arate pericolele, dac a nu p arin tii lor? Cine le poate n telege temperamentul mai bine dect p arin tii? Copiii cre stini vor vedea n ecare binecuvntare p amnteasc a dragostea s i aprobarea p arin tilor lor tem atori de Dumnezeu. P arin tii simt mpreun a cu copiii s i se roag a pentru ei s i mpreun a cu ei, pentru ca Dumnezeu s a i c al auzeasc a. Dar, mai presus de orice, vor ar ata spre cel mai bun Prieten s i Sf atuitor, care prive ste cu mil a la lipsurile lor. El, care a fost ispitit n toate lucrurile ca s i noi, totu si f ar a p acat, s tie cum s a i ajute pe cei care sunt ispiti ti.The Review and Herald, 26 ianuarie, 1886. ***** Dragostea divin a , afec n unirea voastr a pe via ta tiunea trebuie s a lucreze fericirea voastr a reciproc a. Fiecare trebuie s a lucreze la fericirea celuilalt.

Nevoia de sfat s i c al auzire

413

Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Dar, de si trebuie s a v a contopi ti ntr-unul, nici unul dintre voi nu trebuie s a si piard a individualitatea n a celuilalt. Dumnezeu e proprietarul individualit a tii voastre... mintele Tr aind pentru Dumnezeu, suetul ndreapt a c atre El sim ta lui cele mai bune s i mai nalte. Este oare rev arsarea cea mai mare a iubirii voastre ndreptat a c atre acela care a murit pentru noi? Dac a de cel lucrurile stau astfel, iubirea noastr a, a unuia fa ta alalt, va [452] dup a planul ceresc.Testimonies for the Church 7:45, 46.

Capitolul 152 C as atoria prematur a


B aie ti s i fete intr a n rela tia c as atoriei cu o dragoste necoapt a, o judecat a imatur a, f ar a sentimente elevate, nobile, s i si asum a leg amntul c as atoriei condu si n ntregime de pasiunile specice vrstei lor... Pericolul angajamentelor premature Sentimentele formate n copil arie au dat adesea rezultate n uniuni distructive sau au dus la desp ar tiri dezagreabile. Uniunile mntul p timpurii dac a sunt formate f ar a consim ta arin tilor, s-au dovedit arareori fericite. Afec tiunile adolescentine ar trebui tinute n fru pn a cnd sose ste momentul, la vrsta potrivit as i la experien ta potrivit a, nct aceste sentimente s a e onorabile s i exprimarea lor . Cei care nu se vor nfrna vor n periliber a s a se fac a n siguran ta nefericit colul de a aluneca ntr-o existen ta a. Un adolescent care abia a p as it pragul spre maturitate are o judecat a slab a cu privire la o alt a . Dup persoan a de aceea si vrst a cu el, care s a-i e tovar as de via ta a unul de altul s ce judecata lor s-a maturizat, ei se v ad lega ti pe via ta i poate nu sunt capabili s a se fac a ferici ti unul pe cel alalt. Apoi, n loc s a fac a tot posibilul n ce prive ste partea ec aruia, repro surile vor lua locul, se va crea o ruptur a larg a, pn a cnd se instaleaz a indiferen ta de cel s i neglijen ta fa ta alalt. Pentru ei nu exist a nimic sfnt n acest cuvnt: c amin. Atmosfera care-i nconjoar a este nveninat a de cuvinte lipsite de dragoste s i repro suri amare.A Solemn Appeal, [453] 11, 12.

414

Capitolul 153 C as atorii n telepte s i nen telepte


C as atoriile imature sunt izvorul multor rele care exist a azi. ntr-o , nu exist c as atorie nceput a prea curnd n via ta a nici s an atate zic a, nici vigoare mintal a. Mul ti se gndesc prea pu tin la acest lucru. Mul ti tineri ac tioneaz a din impuls. Acest pas, care i afecteaz a n , bine sau n r au, un blestem sau o binecuvntare pentru ntreaga via ta este f acut prea adesea n grab a, sub impulsul sentimentului. Mul ti nu vor asculta gndirea s i sfaturile punctului de vedere cre stin... a Ast azi, lumea este plin a de necazuri s i p acat, drept consecin ta c as atoriilor nepotrivite. n multe cazuri, trec doar cteva luni s i so tul s i so tia si dau seama c a nu pot convie tui; s i rezultatul este discordia din familie, unde ar trebui s a existe doar dragostea s i armonia cerului. Prin certuri, este cultivat un spirit de am ar aciune. Disputele deschise aduc necazuri n familie s i i despart pe cei care ar trebui s a e uni ti de leg aturile dragostei. Mii de astfel de oameni s-au sacricat prin c as atorii nen telepte s i s-au afundat pe calea pierz arii. Jugul nepotrivit C as atoria cu necredincio si este un lucru periculos. Satana s tie bine c a, n momentul c as atoriei, mul ti b arba ti s i multe femei si [454] ncheie experien ta religioas a. Poate, pentru un timp, ei vor face cre eforturi ca s a tr aiasc a o via ta stin a, dar totul merge mpotriva unei inuen te puternice din direc tia opus a. Cndva, considerau un privilegiu s a vorbeasc a despre bucuria s i speran ta lor; dar curnd nu le-a mai pl acut s a abordeze acest subiect n conversa tii, s tiind c a cel de care s i-au legat destinul nu este interesat de aceste lucruri. Satana arunc a peste ace sti oameni o plas a de scepticism, iar credin ta n adev arul pre tios moare n inima lor. Satana face un efort sus tinut pentru a-i nl an tui pe tineri n p acat; pentru c a astfel este sigur c a vor ai s ai. Du smanul suetelor dore ste s a distrug a orice ncercare de a-i ndrepta pe tineri n direc tia corect a. El ur as te orice lucru care ar putea da o imagine corect a despre 415

416

Solii c atre tineret

Dumnezeu s i Hristos. Eforturile sale sunt ndreptate n mod special mpotriva celor care primesc lumin a cereasc a; pentru c a el s tie c a orice ncercare a lor de a intra n leg atur a cu Dumnezeu le va da putere s a reziste ispitelor Sale. El vine la tineri ca un nger de lumin a cu ispitele sale s i prea adesea reu se ste s a i atrag a, pas cu pas, de la calea datoriei. C as atoria potrivit a Tinerii care sunt atra si n societatea celuilalt trebuie s a fac a din c as atorie o binecuvntare sau un blestem. Ei trebuie s a se sprijine, s a [455] dea putere s i s a se binecuvnteze unul pe cel alalt, mbun at a tindu- si comportamentul s i cunoa sterea; sau, permi tndu- si s a devin a ne demoralizatoare.The credincio si, vor exercita doar o inuen ta Youths Instructor, August 10, 1899. ***** C as atoriile n grab a Satana este foarte ocupat s a-i gr abeasc a pe tinerii f ar a experien ta s a intre n leg atura c as atoriei. Dar, cu ct ne l aud am mai pu tin cu c as atoriile care au loc acum, cu att mai bine. Cnd natura sacr as i cerin tele c as atoriei sunt n telese, ea va aprobat a chiar acum de cer s i rezultatul va fericire pentru ambele p ar ti, iar Dumnezeu va prosl avit... Adev arata religie nnobileaz a mintea, puric a gustul, sn te ste judecata s i-l face pe posesor p arta s al cur a tiei s i inuen telor cere sti; ea aduce ngerii aproape s i-l desparte din ce n ce mai mult pe credincios de spiritul s i inuen ta lumii.Testimonies for the Church 2:252, 253. Inuen ta lui Satana asupra c as atoriei Satana este foarte angajat s i ocupat ca aceia care sunt cu totul nepotrivi ti unul cu altul s a- si uneasc a interesele. El jubileaz a n aceast a lucrare, pentru c a prin ea poate produce familiei umane de mai bine, dect mai mult a mizerie s i nenorocire, f ar a speran ta

C as atorii n telepte s i nen telepte

417

exercitarea iscusin tei lui n orice alt a direc tie.Testimonies for the [456] Church 2:248.

Capitolul 154 A se c as atori s i a da n c as atorie


Dumnezeu l-a pus pe om n lume s i este un privilegiu pentru acesta s a m annce, s a bea, s a vnd a, s a e luat n c as atorie s i s a doar dea n c as atorie; dar aceste lucruri pot f acute n siguran ta n temere de Dumnezeu. Ar trebui ca noi s a tr aim n aceast a lume raportndu-ne la lumea ve snic a. Cea mai mare gre seal a a c as atoriilor din vremea lui Noe a fost c a ii lui Dumnezeu au luat pe icele oamenilor. Cei care l recuno steau pe Dumnezeu s i se nchinau Lui s-au unit cu cei cu inimi rele; s i, f ar a discern amnt, s-au c as atorit cu cine au vrut. Exist as i n zilele noastre mul ti care nu au o experien ta religioas a profund as i care vor face exact acelea si lucruri ca n zilele lui Noe. Se vor c as atori f ar a s a analizeze atent pasul pe care l fac s i f ar a s a se roage. Mul ti fac leg amntul sacru al c as atoriei ca s i cum ar ncheia o afacere, o tranzac tie; o dragoste adev arat a nu este motivul pentru o c as atorie. Pasiunea nesfnt a Gndul c as atoriei pare s a aib a puterea unei vr aji asupra min tilor multor tineri. Doi tineri se cunosc; se ndr agostesc nebune ste s i toat a aten tia se concentreaz a asupra acestei pasiuni. Ra tiunea este orbit a s i judecata clar a este dat a deoparte. Ei nu se vor supune nici unui sfat sau control, ci vor insista s a e l asa ti s a si urmeze propriul drum f ar a s a se gndeasc a la consecin te. [457] Ca o epidemie sau ca o boal a contagioas a, pasiunea care i st apne ste trebuie s a si urmeze cursul s i pare s a nu existe nimic n stare s a o mpiedice. Poate exist a oameni n jurul lor care si plin dau seama c a din aceast a unire nu va rezulta dect o via ta a de nefericire. Dar orice interven tie este zadarnic a. Poate, printr-o astfel de unire, utilitatea celui pe care Dumnezeu l-a binecuvntat n slujba Sa este distrus a; ra tiunea s i sfaturile sunt neb agate n seam a. se dovede Orice lucru spus de b arba ti s i femei cu experien ta ste a inecient; nimic nu are putere s a schimbe decizia la care i-a condus 418

A se c as atori s i a da n c as atorie

419

dorin ta lor. Ei si pierd interesul pentru ntlnirile de rug aciune s i pentru orice are de a face cu religia. Sunt att de ndr agosti ti unul de cel alalt, nct toate datoriile sunt neglijate ca s i cum ar ni ste lucruri . Noapte de noapte, ace f ar a importan ta sti oameni stau s i discut a oare cu privire la lucruri solemne? O, nu. Mai degrab a despre . frivolit a ti s i lucruri f ar a importan ta C alcarea legilor s an at a tii s i ale modestiei ngerii lui Satana si ndreapt a aten tia asupra celor care si petrec o mare parte din noapte curtnd pe cineva. Dac a ar avea ochii deschi si, ar vedea un nger care nregistreaz a tot ce fac s i ce spun. Legile s an at a tii s i modestiei sunt nc alcate. Ar mult mai potrivit s a e l asate unele dintre orele petrecute nainte de c as atorie pentru perioada de dup a c as atorie. Dar, n general, c as atoria pune punct devotamentului manifestat n perioada de curtare. Aceste ore de la miezul nop tii, n aceast a epoc a de depravare, [458] duc cel mai adesea la ruin a ambele p ar ti implicate. Satana exalt a, iar Dumnezeu este dezonorat cnd oamenii se dezonoreaz a pe ei n si si. Bunul nume al onoarei este sacricat sub vraja pasiunii oarbe, iar c as atoria unor astfel de persoane nu poate sn tit a cu aprobarea lui Dumnezeu. Ei se c as atoresc pentru c a au fost condu si de pasiune s i, cnd noutatea s-a dus, vor ncepe s a si dea seama de ceea ce au f acut. n s ase luni dup a ce s-au f acut jur amintele, sentimentele de altul sufer lor unul fa ta a o schimbare. Fiecare a aat n via ta de c asnicie mai multe despre cel de al aturi. Fiecare descoper a defecte care, n timpul orbirii de dinainte, nu erau evidente. Promisiunile , aceste c de la altar nu i-au legat. n consecin ta as atorii f acute n grab a, chiar ntre copii ai lui Dumnezeu, duc la separ ari, divor turi s i confuzie n biseric a. Dispre tuirea sfaturilor Acest tip de c as atorie este preferat de Satana, care si duce la ndeplinire planurile n majoritatea cazurilor. Simt c a nu pot ajuta cu nimic atunci cnd vin la mine persoane pentru a primi consiliere n aceast a problem a. Poate c a le vorbesc din partea lui Dumnezeu, dar, de cele mai multe ori, vor pune la ndoial a ecare cuvnt s i cred c a

420

Solii c atre tineret

au n telepciunea s a si ndeplineasc a scopurile, iar n cele din urm a chiar a sa fac. Ei par s a nu aib a putere s a si nving a dorin tele s i nclina tiile s i [459] se c as atoresc la ntmplare. Ei nu mediteaz a la aceast a problem a s i nu se roag a, pentru a se l asa n mna lui Dumnezeu, pentru a condu si s i c al auzi ti de Spiritul S au. Teama de Dumnezeu nu pare s a e naintea ochilor lor. Ei cred c a n teleg problema pe deplin, f ar a n telepciune de la Dumnezeu s i f ar a sfat de la oameni. Cnd e prea trziu, ei descoper a c a au f acut o gre seal as i au , s pierdut s i fericirea n aceast a via ta i salvarea suetului. Ei nu admit c a oricine s tia mai mult n leg atur a cu aceast a problem a, mai pu tin ei n si si, s i dac a ar ascultat sfaturile, s-ar ferit de c tiva ani de . Dar sfatul este dat la o parte de cei nefericire, necazuri s i suferin ta care hot ar asc s a si urmeze propria cale. Pasiunea i face pe astfel de oameni s a dep as easc a orice barier a pus a de ra tiune. Caracteristicile iubirii adev arate Dragostea este o plant a de origine cereasc a. Nu este lipsit a de ra tiune, nu este oarb a. Este curat as i sfnt a. Pasiunea inimii re sti este altceva. n timp ce dragostea adev arat a l include pe Dumnezeu n toate planurile s i va n perfect a armonie cu Spiritul lui Dumnezeu, pasiunea va nchis a la sfaturi, gr abit a, lipsit a de ra tiune, va dispre tui orice constrngere s i va face din obiectul alegerii sale un idol. n orice fapt a a celui care are dragostea adev arat a se va vedea harul lui Dumnezeu. Modestia, simplitatea, sinceritatea, moralitatea s i credin ta vor caracteriza ecare pas spre c as atorie. Cei care sunt [460] condu si de aceste lucruri nu vor absorbi ti unul de cel alalt s i nu si de rug vor pierde interesul fa ta aciune s i biseric a. C autarea c al auzirii divine Dac a b arba tii s i femeile au obiceiul s a se roage de dou a ori pe zi nainte de a se gndi la c as atorie, ar trebui s a se roage de patru ori pe zi cnd se hot ar asc pentru acest pas. C as atoria este ceva ce , att aceasta, ct s v a va inuen ta s i v a va afecta ntreaga via ta i pe cea viitoare. Un cre stin sincer nu va avansa n aceast a direc tie f ar a

A se c as atori s i a da n c as atorie

421

aprobarea lui Dumnezeu. El nu va dori s a aleag a pentru el nsu si, ci va sim ti c a Dumnezeu alege pentru el. Noi nu trebuie s a ne facem pl acerile noastre, pentru c a Hristos nu a f acut a sa. Nu trebuie s a n telege ti c a trebuie s a v a c as atori ti cu o persoan a pe care nu o iubi ti. Ar p acat. Dar natura emo tional a nu trebuie l asat a s a distrug a. Dumnezeu cere ntreaga inim a, dragostea suprem a. Majoritatea c as atoriilor din zilele noastre s i modul n care sunt f acute reprezint a un semn al zilelor din urm a. B arba ti s i femei sunt att de insisten ti, att de reticen ti la sfaturi, nct Dumnezeu este scos din discu tie. Religia este l asat a deoparte, ca s i cum nu ar avea nici un rol n aceast a problem a solemn as i important a. n loc s a e sn ti ti prin c as atorie s i n al ta ti n caracter, cei care cred n adev ar stau n fa ta lui Dumnezeu ca ni ste p ac ato si care nu au primit lumin a n leg atur a cu aceste lucruri.The Review and Herald, 25 septembrie, [461] 1888.

Capitolul 155 Responsabilitatea c as atoriei


Mul ti s-au c as atorit f ar a s a aib a avere sau mo stenire. Nu aveau puterea zic a sau energia mintal a pentru a strnge bunuri materiale. Sunt ca s i cei care s-au c as atorit n grab as i nu s-au gndit la responsabilit a ti. Nu aveau sentimente nobile, alese, s i nu s-au gndit la datoria de so ts i tat as i la efortul de a asigura cele necesare fami de bun liei. Nu au ar atat interes fa ta astarea familiei, cum nu au fost interesa ti nici de afaceri... Institu tia c as atoriei a fost dat a de Cer ca o binecuvntare pentru om; dar, n general, s-a abuzat de ea s i a fost transformat a ntr-un lucru de temut. Mul ti s-au angajat n rela tia de c as atorie ca s i cum singurul lucru important era c a se iubesc unul pe cel alalt. Dar ar trebui s a si dea seama c a au o responsabilitate mult mai mare. Trebuie s a tin a cont de s an atatea zic as i mintal a a viitorilor copii. Dar pu tini au avut motive nalte s i au tinut cont de lucruri care nu pot l asate deoparte lucruri pe care societatea le cere s i care vor face ca balan ta inuen tei familiei lor s a se ncline ntr-o parte sau n [462] cealalt a.A Solemn Appeal, 63, 64.

422

Capitolul 156 Judecata clar as i autocontrolul n c asnicie


Cei care m arturisesc a cre stini nu ar trebui s a intre n leg aturi de c as atorie pn a ce nu s-a meditat cu aten tie s i rug aciune asupra problemei dintr-un alt punct de vedere, spre a vedea dac a Dumnezeu poate sl avit prin unire. n timp util, ei trebuie s a aib a n vedere rezultatul ec arui privilegiu al leg aturii de c as atorie, iar la baza ec arei ac tiuni s a stea principiul sn tit. Privind nainte nainte de a nmul ti familia lor, ei trebuie s a ia n considerare dac a Dumnezeu va sl avit sau va dezonorat prin aducerea de copii pe lume. Ei trebuie s a caute s a-L sl aveasc a pe Dumnezeu prin unirea lor din primul s i din ecare an din via ta lor de c as atorie. Trebuie s a tin a seama ce fel de aprovizionare pot face pentru copiii lor. Ei nu au dreptul s a aduc a pe lume copii care s a e o sarcin a pentru al tii. Au ei o ocupa tie pe care se pot baza pentru a ntre tine familia, a sa nct s a nu e nevoie s a devin a o povar a pentru al tii? Dac a nu au, comit o crim a prin aducerea de copii pe lume, spre a suferi din lips a de grij a potrivit a, de hran a sau mbr ac aminte. Pasiunea dominatoare n acest veac frivol s i stricat, lucrurile acestea nu sunt luate n seam a. Patima desfrnat a st apne ste s i nu vrea s a se supun a controlului, cu toate c a sl abiciunea, mizeria s i moartea sunt rezultatele [463] de ncercare grea, dudomina tiei ei. Femeile sunt for tate la o via ta din cauza patimilor nest rere s i suferin ta apnite ale b arba tilor care poart a numele de so ti mai corect, ar putea numi ti brute. Ma mizerabil mele duc o existen ta a, cu copii n bra te aproape tot timpul, abia reu sind zilnic s a le dea o bucat a de pine s i o hain a. Astfel de mizerie acumulat a umple lumea. 423

424

Solii c atre tineret

Exist a numai pu tin a dragoste real a, veritabil a, consacrat as i curat a. Acest atribut pre tios este foarte rar. Patima este socotit a iubire. Multe femei au fost jignite n sensibilit a tile lor, e s i afectuoase, pentru c a leg atura de c as atorie a ng aduit celui pe care ea l nume ste de ea. Ea g so t s a e brutal fa ta ase ste iubirea lui att de josnic a, nct o dezgust a. Nevoia de autocontrol Foarte multe familii tr aiesc n cea mai nefericit a stare, din cauz a c a so tul s i tat al ng aduie ca senzualul din natura lui s a predomine intelectualul s i moralul. Rezultatul este c a adesea se simte o mole seal a s i o deprimare, dar cauza este foarte rar b anuit a a urmarea gre sit aa de Dumnezeu de propriului lor curs al vie tii. Noi avem obliga tia fa ta a p astra duhul curat s i trupul s an atos.Testimonies for the Church [464] 2:380, 381.

Capitolul 157 Exemplul lui Isaac


Nimeni dintre cei ce se tem de Dumnezeu nu se poate uni cu cineva care nu se teme de El, f ar a s a e n primejdie. Merg oare doi oameni mpreun a f ar a s a e nvoi ti? Fericirea s i binele n c as atorie depind de unitatea celor doi; dar ntre cel credincios s i cel necredincios exist a o radical a deosebire n ceea ce prive ste gustul, nclina tiile s i scopurile. Ei slujesc la doi st apni, ntre care nu poate nici o n telegere. Orict de curate s i corecte ar principiile cuiva, inuen ta tovar as ului necredincios va avea tendin ta de a-L ndep arta pe credincios de Dumnezeu. Acela care a p as it n leg amntul c as atoriei pe cnd era neconvertit, prin poc ain ta sa, se a saz a sub obliga tii mai puternice pentru a credincios so tului s au, orict de mult s-ar deosebi cu privire la credin ta religioas a; cu toate acestea, cerin tele lui Dumnezeu trebuie s a e a sezate mai presus de orice leg aturi p amnte sti, chiar dac a urmarea ar ncerc arile s i persecu tiile. mpreun a n spirit de dragoste s i de blnde te, acest a credincio sie poate inuen ta c stigarea celui necredincios. Dar c as atoria unui cre stin cu un necre stin este interzis a de Sfnta Scriptur a. ndrumarea dat a de Dumnezeu este: Nu v a njuga ti la un jug nepotrivit cu cei necredincio si. Isaac a fost foarte mult onorat de Dumnezeu atunci cnd a fost f acut mo stenitor al f ag aduin telor prin care lumea avea s a e binecuvntat a; s i cu toate acestea, cnd el avea patruzeci de ani, s-a supus s judec a tii tat alui s au, cnd a rnduit pe slujitorul s au cu experien ta i tem ator de Dumnezeu ca s a-i aleag a o so tie. Si rezultatul acestei c a- [465] s atorii, a sa cum este el prezentat n Sntele Scripturi, este un tablou duios s i plin de frumuse tea fericirii casnice: Isaac a dus pe Rebeca n cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, s i el a iubit-o. Astfel a fost mngiat Isaac pentru pierderea mamei sale. de tinerii Ce contrast ntre purtarea lui Isaac s i aceea dat a pe fa ta din zilele noastre, chiar s i printre cei ce m arturisesc c a sunt cre stini! Prea adesea tinerii consider a c a d aruirea sentimentelor lor este o 425

426

Solii c atre tineret

problem a asupra c areia numai eul lor trebuie consultat, o problem a n care nici Dumnezeu s i nici p arin tii lor n-ar trebui s a se amestece. Cu mult nainte ca s a ajuns la maturitate, tinerii s i tinerele si nchipuie c a sunt capabili s a fac a singuri alegerea, f ar a ajutorul p arin tilor. C tiva ani de c as atorie sunt de obicei sucien ti pentru a le ar ata gre seala, dar adesea este prea trziu pentru a preveni urm arile ei dezastruoase. C aci aceea si lips a de n telepciune s i st apnire de sine, care i-a mpins s a fac a o alegere gr abit a, le-a permis s a fac a r aul s i mai mare, pn a cnd leg atura c as atoriei ajunge un jug chinuitor. s Mul ti s i-au distrus astfel fericirea n aceast a via ta i n adejdea pentru via ta viitoare. Dac a exist a un subiect care ar trebui s a e cercetat cu grij as i n care sfatul persoanelor mai n vrst as i cu mai mult a experien ta ar trebui c autat, atunci acesta este subiectul c as atoriei; dac a a fost vreodat a un timp cnd Biblia a fost necesar a ca ndrum ator, dac a a fost vreodat a un timp cnd c al auzirea divin a ar trebui c autat a n rug aciune, atunci acesta este nainte de a face pasul acela care leag a oameni pentru toat a via ta. P arin tii n-ar trebui niciodat a s a piard a din vedere r aspunderea pe care o au pentru fericirea viitoare a copiilor lor. Respectul lui Isaac [466] pentru judecata tat alui s au a fost rezultatul educa tiei care l nv a tase de ascultare. n timp ce Avraam le cerea copiilor s a iubeasc a o via ta s ai s a respecte autoritatea p arinteasc a, via ta sa zilnic a d adea marturie c a acea autoritate nu nsemna o st apnire egoist a sau arbitrar a, ci era ntemeiat a pe dragoste s i avea n vedere binele s i fericirea lor. Ta tii s i mamele ar trebui s a considere c a au datoria de a ndruma sentimentele tineretului, pentru ca ele s a e legate de persoane care le pot so ti corespunz atori. Ei trebuie s a- si dea seama c a au datoria tura s ca, prin nv a ta i exemplul lor, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, s a modeleze ntr-att caracterul copiilor lor, chiar din cea mai fraged a vrst a, nct ei s a e cura ti s i nobili s i s a e atra si de ceea ce este bun s i adev arat. Cei ce se aseam an a se adun a; cei ce se aseam an a se pre tuiesc ntre ei. Fie deci ca dragostea pentru adev ar s a e s adit a de timpuriu n suet s i tineretul s a caute societatea acelora care au aceste caracteristici... Adev arata iubire este un principiu nalt s i sfnt, cu totul deosebit n caracter de acea iubire care se na ste prin impuls, dar care moare de datorie n de ndat a ce este greu ncercat a. Prin credincio sia fa ta

Exemplul lui Isaac

427

casa p arinteasc a se preg atesc tinerii pentru propriile lor c amine. Aici bun trebuie s a practice renun tarea de sine s i s a se dea pe fa ta atatea, curtoazia s i simpatia cre stin a. n acest fel, iubirea va p astrat a cald a n inim as i acela care iese dintr-un astfel de c amin ca s a stea n fruntea propriei familii va s ti cum s a sporeasc a fericirea aceleia pe de via . C care o va alege ca tovar as a ta as atoria, n loc de a sfr situl iubirii, va numai nceputul ei.Patriarchs and Prophets, 174-176.