Sunteți pe pagina 1din 100

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

EXEMPLUL B1

CALCULUL EFORTURILOR SECŢIONALE PRIN METODA COEFICIENŢILOR

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

În cazul tronsonului analizat metoda coeficienţilor poate fi aplicată pentru calculul eforturilor secţionale produse de încărcările verticale în planşeele dală deoarece: (i) placa este continuă pe cel

puţin trei deschideri pe fiecare direcţie, (ii) panourile de placă au raportul laturilor mai mic de 2, (iii) în lungul aceluiaşi şir de stâlpi, deschiderile dalei nu diferă cu mai mult de 30% din deschiderea

maximă, (iv) nu există stâlpi dezaxaţi faţă de sistemul de axe şi (v) încărcarea utilă nu depăşeşte de două ori valoarea încărcării permanente.

În metoda coeficienţilor momentele de calcul în secţiunile caracteristice ale fâşiilor de reazem şi de câmp se determină prin repartizarea momentului static total M 0 cu ajutorul unor coeficienţi

empirici, de la care s-a adoptat şi numele metodei. Astfel, momentul static total este împărţit în momente negative şi pozitive, iar acestea sunt apoi repartizate fâşiilor de câmp şi de reazem.

Pentru proiectare, pe fiecare direcţie, placa se împarte într-o succesiune de cadre (fig. B.1.1), care se extind până în mijlocul panourilor de placă de fiecare parte a axelor stâlpilor.

Cadre pe direcţia N-S

Fâşie de câmp Fâşie de reazem Fâşie de câmp
Fâşie de
câmp
Fâşie de reazem
Fâşie de câmp

şie de

reazem

Grindă de contur

Cadre pe direcţia E-V

Fig. B.1.1 – Modul de împărţire a plăcii în cadre individuale pe două direcţii

Pentru fiecare deschidere a fiecărui cadru se calculează momentului static total:

M

=

q l l

2

2

n

o 8

q – încărcarea de calcul uniform distribuită;

l

l

2

n

– lăţimea fâşiei pe direcţia transversală cadrului;

– deschiderea de calcul (lumina plăcii).

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

Deşi pe lăţimea fâşiei de placă momentele variază continuu, pentru dispunerea mai uşoară a armăturii, momentele de calcul sunt determinate ca momente medii pe lăţimile fâşiilor de reazem şi, respectiv, de câmp. Fâşia de reazem este centrată pe axa stâlpului şi se dezvoltă de o parte şi de alta a stâlpului cu un sfert din deschiderea mai mică a panoului de placă (fig. B.1.2).

Fâşie de câmp Stâlp Fâşie de reazem (a) Pe direcţie transversală a plăcii (b) Pe
Fâşie de câmp
Stâlp
Fâşie de reazem
(a) Pe direcţie transversală a plăcii
(b) Pe direcţie longitudinală a plăcii

şie de reazem

şie de câmp

şie de reazem

Fig. B.1.2 – Modul de definire a fâşiilor de reazem şi a celor de câmp

Apoi, momentul static total

M

o este împărţit în momente de calcul negative si pozitive.

M

momentului pozitiv (fig. B.1.3).

Întrucât gradul de încastrare în reazemul marginal depinde de condiţiile efective de la marginea plăcii, valoarea momentului negativ din primul reazem poate varia de la 0% la 65% şi în consecinţă momentul pozitiv din prima deschidere variază de la 65% la 35%, conform informaţiilor furnizate în tabelul B.1.1. Termenul de „margine simplu rezemată" se referă la cazul în care placa este rezemată la margine pe un perete de zidărie, iar termenul „margine încastrată”, la cazul în care placa este ancorată la margine într-un perete de beton armat a cărui rigiditate la încovoiere este cel puţin egală cu cea a plăcii.

Pentru deschiderile interioare, 65% din

o este distribuit momentului negativ şi 35%

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

0.65-0.75M 0 M 0 0.65M 0 0-0.65M 0 M 0 0.35M 0 0.35-0.63M 0 Deschidere
0.65-0.75M 0
M 0
0.65M 0
0-0.65M 0
M 0
0.35M 0
0.35-0.63M 0
Deschidere marginală
Deschidere interioară

Fig. B.1.3 – Modul de distribuţie a momentul static total

M

o în momente pozitive şi negative

Tabelul B.1.1 - Distribuţia momentului static total

M

o pentru deschiderea marginală

   

Plăci cu

Plăci fără grinzi între reazemele interioare

Marginea

Marginea

grinzi între

exterioară

exterioară

   
     

liberă

toate

Fără grinzi de contur

Cu grinzi de contur

complet

reazemele

încastrată

Momentul negativ de calcul interior

0.75

0.70

0.70

0.70

0.65

Momentul de

         

calcul pozitiv

0.63

0.57

0.52

0.50

0.35

Momentul negativ de calcul exterior

0

0.16

0.26

0.30

0.65

După determinarea momentelor pozitive din câmpuri şi a celor negative din reazeme, acestea sunt apoi repartizate fâşiilor de reazem şi celor de câmp. Astfel 75% din momentul negativ este repartizat fâşiei de reazem şi 25% este distribuit egal între cele două şii de câmp adiacente. În mod similar, 60% din momentul pozitiv este repartizat fâşiei de reazem, iar restul de 40% este împărţit fâşiilor adiacente de câmp.

Pe direcţiile principale ale planşeului dală peste parter al tronsonului analizat au rezultat următoarele dimensiuni ale cadrelor individuale şi ale făşiilor de reazem şi, respectiv, de câmp:

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

CLI – semi-fâşie de câmp 1.875 m 1.875 m CLI – fâşie de reazem 7.50
CLI
– semi-fâşie de câmp
1.875
m
1.875
m
CLI
– fâşie de reazem
7.50 m
1.875
m
CLI
– semi-fâşie de câmp
1.875
m
CLM – semi-fâşie de câmp
1.875
m
3.975 m
CLM – fâşie de reazem
2.10 m
3.975 m 7.50 m CTM – fâşie de reazem 2.10 m CTM – semi-fâşie de
3.975 m
7.50 m
CTM – fâşie de reazem
2.10 m
CTM – semi-fâşie de câmp
1.875 m
CTI – semi-fâşie de câmp
1.875
m
1.875
m
CTI – fâşie de reazem
1.875
m
CTI – semi-fâşie de câmp
1.875
m

Fig. B.1.4 – Definirea cadrelor longitudinale şi transversale şi al fâşiilor de câmp şi de reazem

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

B.1.1.

Cadrul transversal marginal

Momentul static total

q

l

l

= 17.8 kN / mp

2

n

= 3 975

.

m

= 7 05

.

m

M

0

=

17 8

.

3 975

.

7 05 2

.

8

=

440 kNm

Diagrama de moment total (l 2 =3.975 m)

286

330

286

330

Diagrama de moment total (l 2 =3.975 m) 286 330 286 330 277 154 277 Distribu

277

154

277

Distribuţia momentului în fâşia de reazem (l 2 =2.1 m)

247.5 214.5

214.5

247.5

fâ ş ia de reazem (l 2 =2.1 m) 247.5 214.5 214.5 247.5 166.2 92.4 166.2

166.2

92.4

166.2

Distribuţia momentului în fâşia de câmp (l 2 =1.875 m)

82.5 71.5

71.5

82.5

92.4 166.2 Distribu ţ ia momentului în fâ ş ia de câmp (l 2 =1.875 m)

110.8

61.6

110.8

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

B.1.2.

Cadrul transversal interior

Momentul static total

q

l

l

= 17.8kN / mp

2

n

= 7.5m

= 6.9m

M o

=

17 8

.

.

7 5

6 9 2

.

8

=

795 kNm

Diagrama de moment total (l 2 =7.5 m)

596 517

517

596

Diagrama de moment total (l 2 =7.5 m) 596 517 517 596 501 278 501 Distribu

501

278

501

Distribuţia momentului în fâşia de reazem(l 2 =3.75 m)

447 388

388

447

în fâ ş ia de reazem(l 2 =3.75 m) 447 388 388 447 300.6 167 300.6

300.6

167

300.6

Distribuţia momentului în fâşia de câmp(l 2 =2x1.875 m)

149 129

129

149

300.6 167 300.6 Distribu ţ ia momentului în fâ ş ia de câmp(l 2 =2x1.875 m)

200.4

111

200.4

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

B.1.3.

Cadrul longitudinal marginal

Momentul static total

q

l

l

= 17.8kN / mp

2

n

= 3.975m

= 7.05m

M o

=

17 8

.

3 975

.

7 05 2

.

8

= 440 kNm

Diagrama de moment total (l 2 =3.975 m)

286
286

277

154

154

154

154

154

154

277

330

286

286

286

286

286

286

330

Distribuţia momentului în fâşia de reazem (l 2 =2.1 m)

214.5
214.5

166.2 92.4

92.4

92.4

92.4

92.4

92.4

166.2

247.5

214.5

214.5

214.5

214.5

214.5

214.5

247.5

Distribuţia momentului în fâşia de câmp (l 2 =1.875 m)

71.5
71.5

110.8

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

61.6

110.8

82.5

71.5

71.5

71.5

71.5

71.5

71.5

82.5

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

q

l

l

B.1.4.

Cadrul longitudinal interior

= 17.8kN / mp

2

n

= 7.5m

= 6.9m

M o

=

17 8

.

7 5

.

6 9 2

.

8

=

795 kNm

Diagrama de moment total (l 2 =7.5 m)

517
517

501

278

278

278

278

278

278

501

596

517

517

517

517

517

517

596

Distribuţia momentului în fâşia de reazem (l 2 =3.75 m)

388
388

300.6

167

167

167

167

167

167

300.6

447 388

388

388

388

388

388

447

Distribuţia momentului în fâşia de câmp (l 2 =2x1.875 m)

149 129 129 129 129 129 129 149 129
149
129
129
129
129
129
129
149
129

200.4

111

111

111

111

111

111

200.4

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

Armarea longitudinala a dalei

Beton:

Oţel:

f cd =

f yd =

h sl = d s =

C25/30

BSt500 S(B)

16.7

435

230

170

MPa

MPa

mm

mm

Cadru marginal transversal (l 2 =3.975m)

Fâşia de reazem

l 2 =

2.1 m

5bare/m

M

ed

M

ed/1m

A

s

nec

φ

nec

φ

ef

     

2

   

kNm

kNm

mm

mm

mm

166

79.0

1069

16.5

16

248

118.1

1598

20.2

20

215

102.4

1385

18.8

20

93

44.3

599

12.4

14

215

102.4

1385

18.8

20

248

118.1

1598

20.2

20

166

79.0

1069

16.5

16

Fâşia de câmp

l 2 =

1.875 m

5bare/m

M

ed

M

ed/1m

A

s

nec

φ

nec

φ

ef

     

2

   

kNm

kNm

mm

mm

mm

111

59.2

801

14.3

14

83

44.3

599

12.3

12

72

38.4

520

11.5

12

62

33.1

447

10.7

12

72

38.4

520

11.5

12

83

44.3

599

12.3

12

111

59.2

801

14.3

14

Cadru interior transversal (l 2 =7.5m)

Fâşia de reazem

l 2 =

3.75 m

5bare/m

M

ed

M

ed/1m

A

s

nec

φ

nec

φ

ef

     

2

   

kNm

kNm

mm

mm

mm

301

80.3

1086

16.6

16

447

119.2

1613

20.3

20

388

103.5

1400

18.9

20

167

44.5

603

12.4

14

388

103.5

1400

18.9

20

447

119.2

1613

20.3

20

301

80.3

1086

16.6

16

Fâşia de câmp

l 2 =

3.75 m

5bare/m

M

ed

M

ed/1m

A

s

nec

φ

nec

φ

ef

     

2

   

kNm

kNm

mm

mm

mm

201

53.6

725

13.6

14

149

39.7

538

11.7

12

129

34.4

465

10.9

12

111

29.6

400

10.1

12

129

34.4

465

10.9

12

149

39.7

538

11.7

12

201

53.6

725

13.6

14

B.1 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda coeficienţilor

Cadru marginal longitudinal (l 2 =3.975m)

Fâşia de reazem

l 2 =

2.1 m

5bare/m

M

ed

M

ed/1m

A

s

nec

φ

nec

φ

ef

     

2

   

kNm

kNm

mm

mm

mm

166

79.0

1069

16.5

16

248

118.1

1598

20.2

20

215

102.4

1385

18.8

20

93

44.3

599

12.4

14

215

102.4

1385

18.8

20

93

44.3

599

12.4

14

215

102.4

1385

18.8

20

93

44.3

599

12.4

14

215

102.4

1385

18.8

20

93

44.3

599

12.4

14

215

102.4

1385

18.8

20

93

44.3

599

12.4

14

215

102.4

1385

18.8

20

93

44.3

599

12.4

14

215

102.4

1385

18.8

20

248

118.1

1598

20.2

20

166

79.0

1069

16.5

16

Cadru interior longitudinal (l 2 =7.5m)

Fâşia de reazem

l 2 =

3.75 m

5bare/m

M

ed

M

ed/1m

A

s

nec

φ

nec

φ

ef

     

2

   

kNm

kNm

mm

mm

mm

301

80.3

1086

16.6

16

447

119.2

1613

20.3

20

388

103.5

1400

18.9

20

167

44.5

603

12.4

14

388

103.5

1400

18.9

20

167

44.5

603

12.4

14

388

103.5

1400

18.9

20

167

44.5

603

12.4

14

388

103.5

1400

18.9

20

167

44.5

603

12.4

14

388

103.5

1400

18.9

20

167

44.5

603

12.4

14

388

103.5

1400

18.9

20

167

44.5

603

12.4

14

388

103.5

1400

18.9

20

447

119.2

1613

20.3

20

301

80.3

1086

16.6

16

Fâşia de câmp

l 2 =

1.875 m

5bare/m

M

ed

M

ed/1m

A

s

nec

φ

nec

φ

ef

     

2

   

kNm

kNm

mm

mm

mm

111

59.2

801

14.3

14

83

44.3

599

12.3

12

72

38.4

520

11.5

12

62

33.1

447

10.7

12

72

38.4

520

11.5

12

62

33.1

447

10.7

12

72

38.4

520

11.5

12

62

33.1

447

10.7

12

72

38.4

520

11.5

12

62

33.1

447

10.7

12

72

38.4

520

11.5

12

62

33.1

447

10.7

12

72

38.4

520

11.5

12

62

33.1

447

10.7

12

72

38.4

520

11.5

12

83

44.3

599

12.3

12

111

59.2

801

14.3

14

Fâşia de câmp

l 2 =

3.75 m

5bare/m

M

ed

M

ed/1m

A

s

nec

φ

nec

φ

ef

     

2

   

kNm

kNm

mm

mm

mm

201

53.6

725

13.6

14

149

39.7

538

11.7

12

129

34.4

465

10.9

12

111

29.6

400

10.1

12

129

34.4

465

10.9

12

111

29.6

400

10.1

12

129

34.4

465

10.9

12

111

29.6

400

10.1

12

129

34.4

465

10.9

12

111

29.6

400

10.1

12

129

34.4

465

10.9

12

111

29.6

400

10.1

12

129

34.4

465

10.9

12

111

29.6

400

10.1

12

129

34.4

465

10.9

12

149

39.7

538

11.7

12

201

53.6

725

13.6

14

B.2 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda cadrului înlocuitor

EXEMPLUL B2

CALCULUL EFORTURILOR SECŢIONALE PRIN METODA CADRULUI ÎNLOCUITOR

B.2 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda cadrului înlocuitor

Metoda cadrului înlocuitor poate fi aplicată oricăror structuri cu planşee dală, cu una sau mai multe deschideri egale sau inegale, atât pentru calculul la încărcări verticale, cât şi la solicitări orizontale. În consecinţă, metoda cadrelor înlocuitoare reprezintă un instrument de calcul mult mai versatil faţă de metoda coeficienţilor.

Întrucât încărcarea utilă normată nu reprezintă mai mult de trei sferturi din încărcarea permanentă normată, nu este necesar să fie considerate mai multe ipoteze de dispunere a încărcării utile. În consecinţă, s-a considerat doar ipoteza în care încărcarea utilă acţionează uniform distribuit pe toate ochiurile planşeului dală de peste parter al tronsonului analizat.

Pentru realizarea calculelor statice structura reală, tridimensională, cu planşee dală s-a descompus într-o reţea de cadre bidimensionale ortogonale. Fiecare cadru înlocuitor este format din şirul respectiv de stâlpi împreună grinzile reprezentate de plăcile de la fiecare nivel. Grinzile cadrelor echivalente (Fig. B.2.1) au înălţimea secţiunii transversale egală cu grosimea dalei şi lăţimea egală cu:

b

eff ,y

l

= 1

2

c

1

+

x

l

y

1

+

6

+

l

x

2

l

y

2

b

eff ,x

b

eff ,y

2

= c

2

+

l

= x

6

c

1

+

l

1

 

6

l

x

2

l

1

 

y

1

y

1

b

eff ,x

b

eff,y

= c

2

+

6

2

 
 
 
   

h

s

pentru cadrele interioare:

pentru cadrele marginale:

l

x

1

+

l

x

2

l

y

1

2

+

l

y

2

2

eff,xpentru cadrele marginale: l x 1 + l x 2 l y 1 2 + l

Fig. B.2.1 – Dimensiunile secţiunii transversale a grinzilor înlocuitoare

B.2 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda cadrului înlocuitor

Rezultă astfel următoarele lăţimi ale grinzilor înlocuitoare:

b

b

eff

eff

.

= 1 70

m

pentru cadrele marginale, atât transversale, cât şi longitudinale

= 3 70

.

m

pentru cadrele interioare, atât transversale, cât şi longitudinale

La schematizarea cadrelor pentru calculul automat s-a ţinut cont de alcătuirea geometrică reală a structurii. Astfel, deschiderile de calcul sunt egale cu distanţele între axele stâlpilor pe direcţia considerată, iar înălţimile de nivel sunt egale cu distanţele între planurile mediane ale plăcilor.

După determinarea momentelor pozitive şi negative în secţiunile critice ale elementelor cadrului, acestea se repartizează şiilor de reazem şi celor de câmp într-o manieră similară celei descrise în metoda coeficienţilor. Astfel, panourile planşeului dală se împart în fâşii de reazem şi fâşii centrale (Fig. B.2.2), iar momentele încovoietoare se distribuie conform tabelului B.2.1.

ℓ x (>ℓ y ) ℓ y /4 ℓ y /4 ℓ x -ℓ y
ℓ x (>ℓ y )
ℓ y /4 ℓ y /4
ℓ x -ℓ y /2
ℓ y /4
ℓ y /4
ℓ y /2
ℓ y
-
ℓ y /2
-

şie de reazem

şie centrală

NOTĂ - Când sunt utilizate subplăci de lăţime > (y /3), lăţimea fâşiilor de reazem poate fi luată

egală cu lăţimea subplăcii, iar lăţimea fâşiilor centrale trebuie ajustată în consecinţă.

Fig. B.2.2 – Definirea fâşiilor de reazem şi al celor centrale

Tabelul B.2.1. Repartiţia simplificată a momentelor încovoietoare

 

Momente negative

Momente pozitive

şie de reazem

60

% … 80 %

50

% … 70 %

şie centrală

40

% … 20 %

50

% … 30 %

NOTĂ:

Totalul momentelor negative şi pozitive la care trebuie să reziste fâşiile de reazem plus fâşiile centrale trebuie să fie egal cu 100%

Pe direcţiile principale ale tronsonului analizat au rezultat următoarele dimensiuni ale ale făşiilor de reazem şi, respectiv, de câmp:

B.2 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda cadrului înlocuitor

CLI – semi-fâşie de câmp 1.875 m 1.875 m CLI – fâşie de reazem 7.50
CLI
– semi-fâşie de câmp
1.875
m
1.875
m
CLI
– fâşie de reazem
7.50 m
1.875
m
CLI
– semi-fâşie de câmp
1.875
m
CLM – semi-fâşie de câmp
1.875
m
3.975 m
CLM – fâşie de reazem
2.10 m
3.975 m 7.50 m CTM – fâşie de reazem 2.10 m CTM – semi-fâşie de
3.975 m
7.50 m
CTM – fâşie de reazem
2.10 m
CTM – semi-fâşie de câmp
1.875 m
CTI – semi-fâşie de câmp
1.875
m
1.875
m
CTI – fâşie de reazem
1.875
m
CTI – semi-fâşie de câmp
1.875
m

Fig. B.2.3 – Definirea cadrelor longitudinale şi transversale şi al fâşiilor de câmp şi de reazem

B.2 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda cadrului înlocuitor

CADRUL TRANSVERSAL MARGINAL [ q = 17.8 kN / mp ;

Diagrama de moment total (l 2 =3.975 m)

l

2

=

3.975m

]

235.7 235.7
235.7
235.7

Distribuţia momentului în fâşia de reazem (l2=2.1 m)

217.5 208.2 208.2 217.5 235.7 98.43
217.5
208.2
208.2
217.5
235.7
98.43

108.2

108.2

235.7

Distribuţia momentului în fâşia de câmp (l 2 =1.875 m)

72.5 69.4 69.4 72.5 0 0 65.62
72.5
69.4
69.4
72.5
0
0
65.62

72.12

72.12

CADRUL TRANSVERSAL INTERIOR [ q = 17.8 kN / mp ;

Diagrama de moment total (l 2 =7.50 m)

l

2

=

7.50m

]

377.7 377.7
377.7
377.7

Distribuţia momentului în fâşia de reazem (l 2 =2 x 1.875 m)

403.5 403.5 363.8 363.8 377.7 185.7
403.5
403.5
363.8
363.8
377.7
185.7

212.4

212.4

377.7

Distribuţia momentului în fâşia de câmp (l 2 =2 x 1.875 m)

134.4 121.2 121.2 134.4 0 0 123.7
134.4
121.2
121.2
134.4
0
0
123.7

141.6

141.6

B.2 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda cadrului înlocuitor

CADRUL LONGITUDINAL MARGINAL [ q = 17.8 kN / mp ;

l

2

=

3.975m

]

Diagrama de moment total (l 2 =3.975 m)

276 235 235
276
235
235

179

163

164

164

164

164

163

179

287 276

273

274 274

274

273

287

Distribuţia momentului în fâşia de reazem (l 2 =2.1 m)

207 235 235
207
235
235

108

98

98

98

98

98

98

108

215 207

205

206 206

206

205

215

Distribuţia momentului în fâşia de câmp (l 2 =1.875 m)

69 0 0
69
0
0

71

65

65

65

65

65

65

71

72 69

68

68 68

68

68

68

CADRUL LONGITUDINAL INTERIOR [ q = 17.8 kN / mp ;

l

2

=

7.50m

]

Diagrama de moment total (l 2 =7.50 m)

487 378 378
487
378
378

354

311

313

313

3313

313

311

354

538 487

480

482 482

482

480

538

Distribuţia momentului în fâşia de reazem (l 2 =2 x 1.875 m)

404 365 360 362 362 362 360 404 365 378 378
404 365
360
362 362
362
360
404
365
378
378

212

187

188

188

188

188

187

212

Distribuţia momentului în fâşia de câmp (l 2 =2 x 1.875 m)

122 0 0
122
0
0

142

124

125

125

125

125

124

142

134 122

120

120 120

120

120

134

B.2 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda cadrului înlocuitor

Armarea longitudinala a dalei

Beton:

Oţel:

f cd =

f yd =

h sl = d s =

C25/30

BSt500 S(B)

16.7

435

230

170

MPa

MPa

mm

mm

Cadrele marginale transversale

Fâşiile de reazem

l 2 =

2.1 m

5bare/m

M ed

M ed/1m

A s nec

φ nec

φ ef

kNm

kNm

mm 2

mm

mm

112.2 1519

A s n e c φ nec φ ef kNm kNm mm 2 mm mm 112.2

235.7

19.7

16+22

108.2

13.3

12+16

51.5 697

103.6 1401

46.9 634

103.6 1401

51.5 697

112.2 1519

217.5 18.9 16+22 208.2 99.1 1341 18.5 16+22

217.5

18.9

16+22

208.2

99.1

1341

18.5

16+22

98.43

12.7

12+16

16+22 208.2 99.1 1341 18.5 16+22 98.43 12.7 12+16 208.2 99.1 1341 18.5 16+22 217.5 18.9

208.2

99.1

1341

18.5

16+22

217.5

18.9

16+22

108.2

13.3

12+16

208.2 99.1 1341 18.5 16+22 217.5 18.9 16+22 108.2 13.3 12+16 235.7 19.7 16+22 Fâşiie de

235.7

19.7

16+22

Fâşiie de câmp

l 2 =

1.875 m

5bare/m

M ed/1m

A s nec

M ed

φ nec

φ ef

kNm

kNm

mm 2

mm

mm

72.12

38.5

520

11.5

12

72.5 38.7

72.5 38.7

523 11.5 12 65.62 35.0 473 11.0 12

523

11.5

12

65.62

35.0

473

11.0

12

72.5 38.7 523 11.5 12 65.62 35.0 473 11.0 12 523 11.5 12 72.12 38.5 520

523

11.5

12

72.12

38.5

520

11.5

12

Cadrele interioare transversale

Fâşiile de reazem

l 2 =

3.75 m

5bare/m

M ed

M ed/1m

A s nec

φ nec

φ ef

766 14.0

kNm

kNm

mm 2

mm

mm

A s n e c φ nec φ ef 766 14.0 kNm kNm mm 2 mm

377.7

100.7

1363

18.6

16+22

12+16

212.4 56.6

403.5 107.6

1456 19.3 16+22 363.8 97.0 1313 18.3 16+22

1456

19.3

16+22

363.8

97.0

1313

18.3

16+22

670 13.1

766 14.0

185.7

49.5

12+16

1313 18.3 16+22 670 13.1 766 14.0 185.7 49.5 12+16 363.8 97.0 1313 18.3 16+22 1456

363.8

97.0

1313

18.3

16+22

1456

19.3

16+22

403.5 107.6

212.4 56.6

377.7 100.7

12+16

1456 19.3 16+22 403.5 107.6 212.4 56.6 377.7 100.7 12+16 1363 18.6 16+22 Fâşiie de câmp

1363

18.6

16+22

Fâşiie de câmp

l 2 =

3.75 m

5bare/m

M ed

M ed/1m

A s nec

φ nec

φ ef

kNm

kNm

mm 2

mm

mm

141.6

37.8

511

11.4

12

134.4 35.8 485 11.1 12 123.7 33.0 446 10.7 12

134.4

35.8

485

11.1

12

123.7

33.0

446

10.7

12

11.4 12 134.4 35.8 485 11.1 12 123.7 33.0 446 10.7 12 134.4 35.8 485 11.1

134.4

35.8

485

11.1

12

141.6

37.8

511

11.4

12

B.2 – Calculul eforturilor secţionale prin metoda cadrului înlocuitor

Cadrele marginale longitudinale

Fâşiile de

reazem

l 2 =

1.875 m

5bare/m

M ed

M ed/1m

A s nec

φ nec

φ ef

mm 2

mm

mm

kNm kNm

ed M ed/1m A s n e c φ nec φ ef mm 2 mm mm

235

18.0

22

125.3 1696

57.6 779

52.3 707

109.3 1479

52.3 707

108

14.1

12+16

1696 57.6 779 52.3 707 109.3 1479 52.3 707 108 14.1 12+16 215 114.7 1551 19.9

215

114.7

1551

19.9

16+22

207

110.4

1494

19.5

16+22

98

13.4

12+16

1551 19.9 16+22 207 110.4 1494 19.5 16+22 98 13.4 12+16 205 19.4 16+22 98 13.4

205

19.4

16+22

98

13.4

12+16

109.9 1486

52.3 707

206 19.5 16+22 98 13.4 12+16

206

19.5

16+22

98

13.4

12+16

109.9 1486

52.3 707

109.9 1486

52.3 707

109.3 1479

52.3 707

206 19.5 16+22 98 13.4 12+16

206

19.5

16+22

98

13.4

12+16

109.3 1479 52.3 707 206 19.5 16+22 98 13.4 12+16 206 19.5 16+22 98 13.4 12+16

206

19.5

16+22

98

13.4

12+16

16+22 98 13.4 12+16 206 19.5 16+22 98 13.4 12+16 205 19.4 16+22 98 13.4 12+16

205

19.4

16+22

98

13.4

12+16

108

14.1

12+16

207 110.4 1494 19.5 16+22 215 114.7 1551 19.9 16+22

207

110.4

1494

19.5

16+22

215

114.7

1551

19.9

16+22

57.6 779

125.3 1696

215 114.7 1551 19.9 16+22 57.6 779 125.3 1696 235 20.8 22 Fâşiile de câmp l

235

20.8

22

Fâşiile de

câmp

l 2 =

1.875 m

5bare/m