Sunteți pe pagina 1din 1

s t c a F t s a F now k d l r u i a sho u F o y s b Jo essential thing

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 Interview C hecklist Prescribed Attire Extra Resumes/B usiness Cards Extra Pencils/Bal lpens transcripts of reco rds/certificates of previous work Company backgr ound pack snack or lu nch
w Quest ions You Must Answer

6 Commo n Interv ie

1. Tell m e about y o 2. Why did you le urself. a 3. What v is your g e your previous jo reatest s 4. Why b? tren sh 5. Why ould we hire you gth /weakness? ? do 6. Where you want this job ? do you w ant to be in 5 years ?

WORDSEARCH: While you wait for


your interview find words included in the 10 Commandments (see Exodus 20) ... Adultery Against And Any Bear Before Commit Covet Day False Father God Graven Have Holy Honour Image Is Keep Kill Lord Make Mother Name Neighbour Not Remember Sabbath Shalt Steal Take That Thee Thing Thou Thy Unto Vain Witness

Top Job Websites that You Can Apply Online

Government Agencies Related to Work


Department of Labor and Employement (DOLE) Website: www.dole.gov.ph Hotline: 527-8000 Philippine Overseas Employment Agency (POEA) Website: www.poea.gov.ph Hotlines: 722-1144, 722-1155

4 Things to Expect in Your First Day of Work


1. Absorb what they will tell you about the company, policies, and your position 2. its ok to be bored at first ...youll be busy soon :-) 3. Observe, observe and observe. 4. Be gracious to co-workers but don't be a doormat

Helpful Websites for Job Hunting and Career


www.classycareergirl.com www.workawesome.com wwww.monster.com www.glassdoor.com

The Ultimate Question Kung mamamatay ka ngayon saan ka pupunta? Sa langit? sa Impyerno? Walang purgatoryo at reinkarnasyon (Hebrews 9:27). Saan? Mabuti ka bang tao? Nasunod mo ba ang 10 Utos ng Diyos (tingnan sa Exodus 20)? Nakapagsinungaling ka na ba? Sinasaad sa Bibliya na ang lahat ng sinungaling ay may parte sa dagat-dagatang apoy (Revelations 21:8). Nagalit ka na ba sa kapwa mo? Katumbas ng galit ay pagpatay (Matthew 5: 22). Tumingin ka na ba ng may pagnanasang sekswal sa kapwa? Kinukunsidera ng Diyos iyon na pangangalunya (Matthew 5:28). Sa araw ng paghuhukom na haharap ka sa Diyos may sala o walang sala ka ba? Tama ang sabi ng Bibliya na walang matuwid sa harap ng Diyos (Romans 3:10),walang mabuti (Romans 3: 12) at walang humahanap sa Diyos (Romans 3:11). Kaya ang kahatulan ng ating pagkakasala ay kamatayan (Romans 6:23) at sa impyerno . Nais ng Diyos na malaman mo na binayaran na Niya ang mga kasalanan mo ng ang Kanyang Anak na si Hesus ay siyang humalili na maparusahan sa iyong kasalanan (Romans 5:6) . Siya ang umako ng iyong pagsuway sa Diyos ng mamatay Siya sa krus. Inilibing Siya at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay muli. Malinaw na sinasabi ng Bibliya na ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob (Eph. 2: 8-9) na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Makukuha mo lamang ito kung magsisisi (repent) ka sa iyong kasalanan at mananalig (trust) sa ginawa ni Cristo sa iyo. Sa isang panalangin tumawag ka sa Kanya ngayon (Romans 10:13). Gawin mo ito ngayon. Hindi ka nakakatiyak ng bukas (2 Corintians 6:2). Mahal ka ng Diyos(John 3:16 at Romans 5:8). Nais Niyang ikaw ay maligtas (2 Peter 3:9). UB Main Library Bible Study Tuesday 6-7PM and Friday 5:30-6:30 PM text, call or look for Mrs. Rebecca M. Hernandez 09476100746. Bro. Nitoy M. Gonzales, UB Bible Study Leader 09163315535, Facebook : facebook.com/nitoy, Twitter @nitoygonzales Good Shepherd Baptist Mission Reaville Subd., Ayala Ave. San Pascual Batangas Ptr Joberth Hernandez 09194573634