Sunteți pe pagina 1din 4

Fisa postului pentru Functionar administrativ

Fisa postului pentru Functionar administrativ I. Identificarea postului 1. Numele i prenumele titularului: ............ 2. Denumirea postului: Functionar administrativ 3. Poziia in COR / Cod: 4. Departamentul / locaia: Administrativ [Repartizarea se va face conform marimii, specificului i organigramei firmei.] 5. Nivelul postului: Execuie 6. Relaii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate): Se subordoneaza administratorului. [Pentru punctele 4, 5 i 6 se va ine cont de marimea, specificul i organigrama firmei.] II. Descrierea postului 1. Scopul general al postului Munca unui Functionar administrativ este aceea de a informa si indruma clientii. [In funcie de marimea, specificul i organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de pari.] 2. Competene personale: - sa aiba insuiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitai psihice necesare (spirit de observaie, rabdare, viteza de reacie, capacitate de orientare in spaiu, capacitate de comunicare etc.); - sa nu aiba antecedente penale. 3. Descrierea sarcinilor / atribuiilor / activitailor postului Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza, corespunzatoare unei pari de 100% din salariul de baza. - este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atribuiilor i prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fia

- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune; Atribuii sa aiba grija de agenda de lucru din sectiunea incredintata functionarului - sa elaboreze aspecte specializate cu privire la deciziile administrative sau alte documente, inclusiv sa revada si sa analizeze modul cum sunt ele indeplinite; sa supervizeze alte sectoare ale administratiei publice, inclusiv sa pregateasca si sa elaboreze materiale de sprijin corespunzatoare; sa calculeze si sa estimeze beneficiile, taxele si impozitele sau alte sume in baza formulelor de aplicare si a deciziilor de diminuare, crestere sau retragere a beneficiilor; sa se ocupe de recuperarea platilor restante, inclusiv cu colectarea lor, sa ia masuri administrative cu privire la beneficiari; sa adune plati si alte surse de venituri si sa se asigure ca amenzile financiare au fost achitate; sa verifice ca documentele justificative sunt corect intocmite; sa tina evidente si statistici si alte seturi de date ; sa emita documente oficiale; sa le schimbe, sa intocmeasca liste si extrase din documentele oficiale; sa sorteze si sa arhiveze documente sa faca munci tehnice si economice si sa indeplineasca alte sarcini in sectorul administrativ, cum sunt investigatii, analize, masuratori, cercetari etc., folosind tehnologia de laborator si cea computerizata; sa verifice datele procesate pe computer; sa stabileasca bugete si sa se asigure ca ele au fost respectate, sa le verifice; sa dea informatiile necesare cetatenilor; realizarea de raportari saptamanale catre Administrator; sa utilizeze formule de salut in relatiile cu clientii buna ziua, buna dimineata, buna seara, la revedere etc; sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relaiile de serviciu; sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului; sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; sa respecte cu strictee regulile de protecie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfaoara serviciul; sa acorde ajutor, atat cat este raional posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situaie de pericol In acest scop angajatul are urmatoarele obligaii: sa-i insueasca i sa respecte normele i instruciunile de protecie a muncii i masurile de aplicare a acestora; sa aduca la cunotina de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de ali angajai; sa coopereze cu persoanele cu atribuii specifice in domeniul securitaii i sanataii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerine impuse de autoritate

competenta pentru prevenirea accidentelor i bolilor profesionale; sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlali colegi. sa informeze de indata administratorul despre orice deficiena constatata sau eveniment petrecut; sa execute alte activitai in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. [In funcie de marimea, specificul i organigrama firmei, sarcinile/ atribuiile/ activitaile, responsabilitaile postului pot diferi. Atenie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligaiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislaiei in vigoare, precum i in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.] 4. Obligatii si Restricii: nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate i daca vine pe cale ierarhica i se incadreaza in prevederile legale; sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitaile ce se desfaoara in cadrul spaiului de lucru; este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului; trebuie sa lase echipamentul curat, iar celelalte mijloace pe care le-a folosit, in buna stare. 5.Condiiile de lucru ale postului a. Desfaurarea activitaii Acesta ii desfaoara activitatea la birou. b. Condiii de formare profesionala Participa la traininguri. [Condiiile de la punctele a si b se decid la nivelul fiecarei firme, in funcie de condiiile specifice i de posibilitai, precum i de nevoile pentru postul respectiv in firma.] c. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate) Doar in situaii de urgena [De obicei, fiecare firma stabilete i menioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitailor i a sarcinilor pe perioada delegarii.] III. Specificaiile postului 1. Nivelul de studii

Pregatire profesionala in domeniu. [Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.] 2. Aptitudini personale - incredere in sine; - rapiditate in reacii i judecata; - concentrare; - abilitatea de a crea; - punctualitate; - capacitatea de a invata; - capacitatea de a crea. [In funcie de specificul i marimea firmei, precum i de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita i alte competene.] 3. Program de lucru Pentru un program normal de lucru, 2 ore/ zi. Program: L-V: ............................, cu pauza de masa, S-D: ..................................................

Data Numele i semnatura titularului postului, Numele i semnatura superiorului ierarhic, APROBAT Director General