Sunteți pe pagina 1din 30

UAIC Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi UAIC Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi PROIECT Constructia Pensiunii

Turistice *** Sucevita si a Utilitatilor de Agrement in Localitatea Sucevita , Judetul Suceava Student : Briscaru Cristian Ionut Nr. Matricol 31040701PM101941 Master Complementar Iasi ID Administrarea Afacerilor Anul 1

-2011 CUPRINS I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI I A SURSEI DE FINANARE................................... 2. 1.1 Titlul proiectului..................................................................... ........................................... ...2. 1.2 Localizarea..................................................................... .......................................... .............2. 1.3 Descrierea contextului proiectului .................................................................... ..................2. 1.4 Justificarea ideii de proiect ........................................................................ ..........................4. 1.5 Stabilirea scopului i obiectivelor proiectului .................................................................... ..7. II. ELABORAREA PLANULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI..............................................9. 2.1 Stabilirea jaloanelor i descrierea detaliat a activitilor/subactivitilor proiectului .....9. 2.2 Durata activitilor/subactivitilor i planificarea calendaristic a ... 13 proiectului 2.3 Echipa de management i echipa de implementare a proiectului......................................17 2.4 Tipuri de resurse necesare i bugetul proiectului...............................................................19 2.5 Matricea cadru logic a proiectului..................................................................... .................19 III. STABILIREA RISCURILOR I INDICATORILOR DE EVALUARE A PROIECTULi...........................20 3.1 Stabilirea potenialelor riscuri ale proiectului..................................................................... .20

3.2 Indicatorii de evaluare a proiectului .................................................................... ................21 IV. BIBLIOGRAFIE.................................................................... ................... ..............................22 List de control Gril de evaluare I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI SI A SURSEI DE FINANTARE I.1 Titlul Proiectului Constructia Pensiunii Turistice *** SUCEVITA localitatea Sucevita , judetul Suceava .

si a utilitatilor de agrement in

I.2 Localizare Spatiul destinat constructiei pensiunii si utilitatilor de agrement se afla in i ntravilanul localitatii Sucevita , judetul Suceava , zona turistica Bucovina (nordul Moldove i). Acesta se afla in aproprierea Manastirii Sucevita si este deservit de drumul nat ional 17A , fiind delimitat astfel : - Sud arealul forestier Sucevita nr. 7C -Nord DN 17A -Est proprietate privat Constantin E. -Vest drumul foriester Neagu

I.3 Descrierea contextului proiectului Ideea proiectului este fundamentata pe baza potentialului turistic crescut al lo calitatii Sucevita , potential ce poate fi exploatat profitabil prin amenajarea unei struc turi de cazare de tip pensiune turistica de 3 stele dotata cu 15 camere cu o capacitate de 30 de l ocuri proiectata astfel : subsol cu sala fitness si cu crama , partier cu receptie si restaurant , etajul 1 format din 10 de camera duble cu o capacitate de 20 locuri , mansarda cu 5 camere duble cu o capacitate de 10 locuri , pe acoperis vor fi instalate panouri solare fotovoltai ce , instalarea unei centrale geotermale , piscina cu o capacitate de 20 persoane si amenajarea unui traseu montan pentru drumetii . Beneficiarul acestui proiect este Societatea Comerciala SUCEVITA ACCOMMODATION Societate cu Raspundere Limitata , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J32/4/2011 , cu sediul in localitatea Sucevita , judetul Suceava , avand administrator pe Briscaru Cristian Ionut. Societatea desfasoara activitati in domeniul serviciilor turistice dupa cum urme aza: obiectul principal de activitate este incadrat conform CAEN la sectiunea I Hotel uri si restaurante , clasa 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scur ta durata , activitatile secundare fiind de alimentatie , agrement si recreere . Misiunea societatii este aceea de a facilita potentilalilor turisti vizitarea ma nastirilor din Bucovina , oferindule in acelasi timp un mediu de cazare recreativ . Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este un instrument de fi nantare creat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii Agricole Comune in ran dul statelor member UE , in Romania acesta fiind reprezentat de Programul National d e Dezvoltare Rurala . Acesta este destinat imbunatatirii eficientei structurilor d e productie , procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii poten tialului local in zonele rurale , el fiind divizat in patru axe de dezvoltare : -AXA 1 Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier -AXA 2 Imbunatatirea mediului si a peisajului natural -AXA 3 Imbunatatirea calitatii vietii in spatial rural si incurajarea diversificarii economiei rurale -AXA 4 LEADER

Prin activitatile principale si secundare ale proiectului acesta se incadreaza i n Axa 3 , fiind pliat perfect pe Masura 313 Incurajarea Activitatilor Turistice punctand princip alele obiective ale acestei masuri de a dezvolta activitile turistice n zonele rurale care s contrib uie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea atractivitii spaiului rural . Masura 313 dispune de o contributie publica de 544.222.774 Euro cu o cota de fin antare de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru activitatile generatoare de p rofit si 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru activitatile negeneratoare de profit . Activitatile si cheltuielile eligibile sunt : A) cele de investitii in infrastructura de primire turistica prin construcia, modernizarea, extinderea i dotarea structurilor de primire turistice avnd pn la 15 camere (pentru investiii n structuri de primire turistice altele dect cele de agroturism, nivelul de confort i calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie s ating standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele) , unitatile de primire turistica eleigibile fiind vile turistice , bungalouri , sa te turistice , pensiuni si agropensiuni turistice B) Investitii in activitati recreationale prin investiii private n infrastructura turistic de agrement independent sau dependent de structura de primire turistic precum spaii de campare, amenajri de tranduri i piscine, achiziionare de mijloace de transport tradiionale pentru plimbri, trasee pentru echitaie, inclusiv prima achiziie de cai n scop turistic , amenajarea de trasee montane tematice , etc. Tipuri de activitati eligibile incluse in proiect Valoarea totala a cheltuielilor eligibile Ajutorul public nerambursabil Investiti in constructia si dotarea structurilor de primire turistice 329.000 Euro 164.500 Euro Investitii in infrastructura turistica de agrement ( piscina , traseu montan ) 36.500 Euro 36.500 Euro 1.4 Justificarea ideii de proiect La un nivel macro oportunitatea acestui proiect este data de cresterea continua a numarului de turisti , acest lucru fiind amplificat de aderarea Romaniei la Uniu nea Europeana ce a dus la aparitia unei noi piete de desfacere a produselor turistice romanest i . Combinand cresterea numarului de turisti cu potentialul turistic extrem de ridicat al regi unii Bucovina si cu promovarea foarte intensa a acestei regiuni atat pe plan intern cat si int ernational rezulta

o oportunitate ce poate fi exploatata odata cu punerea in practica a acestui pro iect . La nivel local aceasta oportunitate este intensificata datorita punctajului de 9 a locali tatii Sucevita conform Listei cu comunele cu potential turistic ridicat , numarului scazut de s tructuri turistice de cazare cu grad ridicat de comfort care sa ofere servicii turistice diverse de alimentatie , agrement si recreere (majoritatea oferind doar servicii de cazare ) , dar si datorita pozitionari geografice centrale in zona turistica Bucovina fapt e ofera un avantaj substantial fata de celelalte localitati din regiune . Evolutia capacitatii de cazare si inoptarile in Judetul Suceava 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Capacitateadecazareinfunctiune(mii) Inoptari(mii) 2.005 2006 2007 2008 Activitatea proiectului este gandita sa indeplineasca toate obiectivele specific e a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est de a exploata potenialul turistic al regiunii prin punerea n valoare a obiectivelor existente, ridicarea la nivel competitiv a calitii serviciilor prestate, dezvoltarea unor obiective turistice noi cu destinaii specifice cerinelo r clientului modern, care s creasca veniturile economice rezultate din activitatea turistic, nu mrul de clieni consumatori, mbuntindu-se astfel imaginea regiunii i crendu-se o identitate benefic atragerii de investitori , dezvoltarea infrastructurii turistice cu carac ter recreativ si punerea in valoare a acesteia , de ea urmand sa beneficieze atat turistii cat si comunitatile locale , dar si obiectivele Masurii 313 astfel : Obiectivele Masurii 313 Obiective realizate de proiect Crearea i meninerea locurilor de munc prin activiti de turism, n special pentru tineri i femei Se creeaza 8 locuri de munca . Crearea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice Diversificarea infrastructurii turistice prin amenajarea unei piscine , a unui traseu montan de drumetii si a unei sali de fitness Creterea numrului de turiti i a duratei vizitelor Se creste durata vizitelor la nive l local cu pana la 15 % Creterea i mbuntirea structurilor de primire

turistice la scar mica Se creaza o structura de primire turistica cu grad ridicat de comfort cu o capacitate de 30 persoane Crearea facilitilor recreaionale n vederea asigurrii accesului la zonele naturale de interes turistic Se creaza facilitati recreationale prin amenajarea unei piscine si a unui traseu montan de drumetii .

Proiectul este o noutate pentru localitatea Sucevita prin faptul ca diversifica serviciile turistice prezente pe plan local prin amenajarea unei crame cu specific traditio nal , a unei piscine , a unei sali de fitness si a unui traseu montan de drumetii ce va duce la cresterea atractivitatii zonei , dar si prin faptul ca foloseste tehnologii ecologice inov atoare prin folosirea panourilor solare fotovoltaice pentru producerea energiei electrice si prin folosirea unei centrale geotermale pentru asigurarea atat a incalzirii cat si a racirii un itatii , lucru ce duce la o scadere cu aproximativ 50% a cheltuielilor de intretinere . Implementarea proiectului va ajuta la ameliorarea disfunctionalitatii economiei locale si la pastrarea si promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte tra ditionale de marca cum ar fi : - Mobilier traditional Obiecte din ceramica/lut Butoaie din lemn (doaga) Tesaturi traditionale Beneficiarii directi ai acestui proiect vor fi posibilii clienti ai pensiunii , ei fiind reprezentati de turistii care doresc sa viziteze zona Bucovinei , in special Man astirea Sucevita , acestia sunt caracterizati ca avand o inclinatie spre cultura/religie , obiceiuri / obiecte si mestesuguri traditionale , istorie , peisaje montane , recreerea in m edii montane , acestia practicand urmatoarelor tipuri de turism : - Turism religios / ecumenic -Turism cultural -Turism de odihna / recreere -Agroturism -Turism montan Principalele nevoi ale beneficiarilor directi sunt : . Transportul acesta va fi satisfacut prin punerea la dispozitie de catre receptia

pensiunii a datelor privind transportul in comun , date de contact firme de inch irieri autovehicule , firme taximetrie , etc. . Cazarea -va fi satisfacuta prin unitatea de cazare cu o capacitate de 30 locuri .

. Alimentatia

va fi satisfacuta prin restaurantul si crama pensiunii .

. Recreerea -se va face cu ajutorul salii de fitness , piscinei si a drumetiilor p e traseul montan

. Informarea -se va face de catre receptia pensiunii prin distribuirea pliantelor turistice privind localitatea Succevita si zona Bucovinei . Pentru o buna prezentare beneficiarii directi vor fi cuantificati in inoptari/an , rezultand o valoare de 10.950 inoptari pe an , aceasta valoare fiind si capacitatea maxima de cazare a pensiuni pe zi inmultita cu numarul de zile dintr-un an : 365 zile * 30 persoane ce pot fi cazate pe zi = 10.950 inoptari/an . Grupul tinta va fi format din benefciarii directi care au o preferinta pentru un itatile de cazare de tip pensiune traditionala cu un grad de comfort ridicat , pentru cuant ificarea acestia vor fi exprimati tot in inoptari pe an : 10.950*40/100 = 4380 inoptari/an Beneficiarul indirect este S.C. SUCEVITA ACCOMMODATION SRL , societate cu activitati in domeniul serviciilor turistice de cazare , alimentatie , agrement si recreere . ANEXA 1 : Date privind Beneficiarii directi , indirecti si Grupul tinta 1.5 Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului Scopul proiectului consta in constructia unei pensiuni turistice dotata cu unita te de alimentatie si de agrement astfel : A. Cladirea principala va cuprinde crama , sala fitness , restaurantul si spatiile de cazare , acestea vor avea un grad de comfort si calitate de 3 stele conform reglementar ilor Agentiei Nationale a Turismului si va fi dispusa astfel : . Subsol (190 m2) : -Sala fitness cu o suprafata de 80 m2 dotata cu aparate de gimnastica -Crama cu o suprafata de 100 m2 amenajata in stil rustic cu pereti din caramida rosie , tavanul in forma de bolta , decorate cu obiecte traditionale ( butoaie lemn , mobilier traditional , obiecte traditionale de ceramica , tesaturi traditionale ) -Zona de acces cu o suprafata de 10 m2 . Parter (200 m2): - Birou receptie 15 m2 -Restaurant de 3 stele cu bucatarie (60 m2) dotata complet , sala de mese ( 80 m2) decorata in stil rustic . -Toaleta (25 m2) -Zona de acces (20 m2)

. Etajul 1 (200 m2) : va fi format din zona de acces ( 20 m2 ) si din 10 camere duble , cu bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineasca conditiile de clasificare pentru 3 stele . . Mansarda (120 m2) : formata din zona de acces (20 m2) , 5 camere duble , cu bai si toalete proprii , decorate in stil rustic , amenajate sa indeplineasca conditiile de clasificare pentru 3 stele B. Piscina va fi situata la sud de cladirea principala la o distanta de 100 m , sup rafata de 80 m2 , cu o adancime de la 50 cm pana la 3 m , va fi prevazuta cu sistem automa t de filtrare a apei , va avea 30 de sezlonguri si umbrele . C. Traseul montan va fi situat pe versantul montan aflat la sud de pensiune , va av ea o lungime de 6 km desfasurandu-se in arealul forestier Sucevita nr.7 si contine amenajari special din piatra pentru popasuri , marcaje speciale , la limita supe rioara va fi amenajata o platform panoramica din piatra . D. Dotari tehnice pensiunea va fi dotata cu o centrala geotermala pentru racire/ incalzire si cu panouri solare fotovoltaice ce vor scade costurile de intretinere cu pana la 50 % . Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a activitilor turistice care s contribuie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precu m i la creterea atractivitii spaiului rural in localitatea Sucevita . Obiectivele operationale : . Creterea i mbuntirea structurilor de primire turistice la scar mica in localitatea Sucevita prin constructia unei pensiuni cu un grad de comfort de 3 stele si cu o capacitate de 30 de locuri ; II. Elaborarea planului de Implementare a Proiectului 2.1Stabilirea jaloanelor si descrierea detaliata a activitatilor/subactivitatilo r proiectului Pentru o buna desfasurare si control a implementarii proiectului vor fi stabilit e jaloanele astfel :

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Echipa management Contractat constructor Amenajat piscina Construit corp principal Dotat si decorat spatiu cazare /restaurant / crama / sala fitness /piscina Amenajat traseu montan Personal pensiune angajat Promovat pensiunie

Pentru punerea in practica si realizarea jaloanelor se vor desfasura urmatoarel e activitati : Jalonul 1 : Echipa management -Activitatea 1100 : Selectia managerului de proiect se va face cu ajutorul unei societati specializate pe resurse umane unde se vor stabili calitatile , experie nta si raspunderile managerului de proiect . -Subactivitatea 1110 Sustinerea interviului va consta in intervievarea candidatilor si alegerea celui mai potrivit pentru ocuparea functiei -Subactivitatea 1120 Angajarea managerului se vor negocia beneficiile , salariul , responsabilitatile , bonusurile si se va semna contractul. -Activitatea 1200 Selectia proiectantului presupune discutii cu diversi proiectn ati cu experienta in domeniul turistic in vederea alegerii celui mai potrivit. -Subactivitatea 1210 Contractarea proiectantului se vor expune responsabilitatile legale , remuneratia si se va semna contractul . -Subactivitatea 1220 Finalizare proiect se vor clarifica toate detalile privind arhitectura si solutiile tehnice privind proiectul. Jalonul 2 : Contractat Constructor -Activitatea 2100 Creare caiet de sarcini consta in creearea unui caiet de sarci ni care prevede toate detaliile tehnice privind constructia -Subactivitatea 2110 Verificarea conformitatii se va verifica daca proiectul prin arhitectura sa intruneste toate normele de siguranta ,

comfort si calitate pentru clasificarea la unitati de cazare cu un grad de comfort de 3 stele . -Subactivitatea 2120 Listarea caietului de sarcini dupa clarificarea si modificarea eventualelor discrepante se creaza caietul de sarcini . -Activitatea 2200 Licitarea caietului de sarcini se va expune caietul de sarcini si se va licita pentru desemnarea celui mai potrivit constructor. -Subactivitatea 2210 Expunerea licitatiei se va face prin trimiterea unor invitatii de participare la licitatia proiectului a constructorilor . -Subactivitatea 2220 Licitarea se va sustine licitatia si se vor studia ofertele -Subactivitatea 2230 Desemnarea constructorului se va alege cea mai buna oferta prezentata si se va incheia contractul cu constructorul. Jalonul 3 Amenajat piscina -Activitatea 3100 Constructia corpului piscinei se va construi piscina cu o suprafata de 80 m2 si cu o adancime de la 50 cm pana la 3 m. -Subactivitatea 3110 Amenajarea spatiului piscinei se va amenaja spatial alocat constructiei piscinei prin excavare la o adancime de 50 cm in partea Nordica , crescand constant pana la o adancime de 3 m . -Subactivitatea 3120 Amenajarea Peretilor piscinei se vor cimenta peretii piscinei si vor fi acoperiti cu material special impermeabil . -Activitatea 3200 Instalarea tehnicii piscinei vor fi instalate dotarile tehnice necesare functionarii piscinei . -Subactivitatea 3210 Instalarea statiei de apa va fi instalata statia de pompare si evacuare a apei cu o capacitate de 1000 l/h . -Subactivitatea 3220 Instalare statie filtrare va fi instalata statia de filtrare si curatare a apei cu o capacitate de 1000 l/h . Jalonul 4 Construit corp principal -Activitatea 4100 Amenajarea spatiului cladirii se delimiteaza si se amenajeaza saptiul destinat constructiei .

-Subactivitatea 4110 Delimitarea spatiului se va delimita spatial zona destinata constructie aflata la o distanta de 30 m de DN 17A . -Subactivitatea 4120 Excavare spatiul va fi excavat spatial destinat constructiei pana la o adancime de 8 m . -Activitatea 4200 Constructie corp cladire va fi construit corpul cladirii folosindu-se material prefabricat de tip BCA 7000 , imbinarile vor fi facute cu ciment CR/3500 , se va instala izolatie termica din polistiren expandat cu o grsoime de 10 cm , finisajele vor fi facute cu glet MC/330 . -Subactivitatea 4210 Constructie subsol se construieste subsolul care va fi format din : o camera cu o suprafata de 80 m2 destinata salii de fitness , scari si zona de acces 20 m2 , crama 100 m2 finisata cu caramida arsa de culoare rosie cu tavanul de forma unei bolte . -Subactivitatea 4220 Constructie parter se construieste parterul cu o zona centrala de acces de 20 m2 , toaleta 25 m2 , birou receptie 15 m2 , bucatarie 60 m2 , sala de mese 80 m2 . -Subactivitatea 4230 Constructie etaj se va construi etajul 1 cu o suprafata de 200 m2 , acesta va fi format din zona de acces 20 m2 si din 10 camere cu o suprafata de 18o m2 , acestea vor include toalete proprii -Subactivitatea 4240 Constructie mansarda se construieste mansard cu o suprafata de 120 m2 , formata din 5 camere cu o suprafata de 100 m2 si o zona de acces de 20 m2. -Activitatea 4300 Instalare utilitati vor fi realizate instalatiile electrice ,d e apa/evacuare si inclazire si se va racorda cladirea la energie electrica prin contractarea Eon-Distributie , apa curenta si reteaua de canalizare prin contractarea Aqua Sucevita . -Subactivitatea 4310 Realizarea instalatiilor va fi realizata instalatia electrica , de apa si de evacuare , se va instala centrala geotermala GEO-MAX 1000 si subansamblurile ei , se vor instala panourile fotovoltaice ECO-SUN 3000 cu o putere de 3500 kwatt/h . -Subactivitatea 4320 Racordare utilitati se va racorda cladirea la energie electrica , apa curenta si reteaua de canalizare . Jalonul 5 Dotat si decorat spatiu cazare / restaurant / crama / sala fitness / piscine -Activitatea 5100 Dotarea pensiunii se vor dota restauranul , spatial de cazare , crama , sala de fitness si piscina cu toate utilajele , aparatura ,

mobilierul si accesoriile necesare clasificarii la un grad de comfort si calitat e de 3 stele conform prevedrilor ANT . -Subactivitatea 5110 Dotare spatiu cazare se vor dota toate camerele destinate cazarii cu pat dublu model King , birou , televizor , scaun , toaleta , dus , ghiuveta , mocheta , mini-frigider , saltea , cearsafuri , etc. , acesta va mai fi dotat cu un calculator cu software specializat . -Subactivitatea 5120 Dotare spatiu alimentatie restaurantul va fi dotat cu 20 de mese rotunde de 4 persoane , 80 de scaune , fete de masa , utilaje bucatarie , vesela , etc. ; crama va fi dotata cu 10 mese rotude traditionale de 6 persoane , 60 scaune traditionale , 10 butoaie de lemn 100 l , 3 butoaie lemn 20 l , bar , vesela , etc . -Subactivitatea 5130 Dotare spatii recreere sala de fitness va fi dotata cu aparata de gimnastica , piscine va fi dotata cu 30 de sezlonguri prevazute cu umbrella . -Activitatea 5200 Decorarea pensiunii va fi facuta de o societate specializata i n decorarea saptiilor de cazare de tip traditional , respectandu-se cerintele si dorintele clientului . Jalonul 6 Amenajat traseu montan -Activitatea 6100 Constructia traseului montan se va alege si delimita traseul optim pentru amenajare si se va dispune constructia acestuia pe o lungime de 6 km , incepand de pe drumul forestier Neagu la km 1 si continuand pana pe platoul montan. -Subactivitatea 6110 Delimitarea traseului delimitarea traseului va fi facuta impreuna cu Ocolul Silvic si Consiliul Local Sucevita si va respecta toate normle de protectie ale mediului si ale arealelor forestiere in vigoare . -Subactivitatea 6120 Crearea traseului montan se va construi traseul prin nivelarea circuitului stabilt pana la forma de poteca , acesta va avea o latime de 1 m . -Activitatea 6200 Amenajarea traseului montan se vor construi la interval de 2 km popasuri , se vor face marcaje , si se va amenaja pe platoul montan o platforma panoramica . -Subactivitatea 6210 Creare marcaje se vor realiza marcaje in conformitate cu reglementarile Asociatii de Salvamont Suceava , acestea vor fi amplasate din 500 in 500 de m . -Subactivitatea 6220 Constructie popasuri vor fi amenajate un numar de 3 popasuri aceste urmand a fi construite numai din piatra si

lemn pentru o buna integrare in peisaj , iar la capatul superior va fi amenajata o platforma panoramica construita din lemn si piatra dotata cu 5 binocluri stationare de tip luneta , Jalonul 7 Personal pensiune angajat -Activitatea 7100 Angajarea personalului personalul va fi format din 2 receptoineri , 2 chelnerite , 2 bucatari , 1 camerista , managementul pensiunii va fi asigurat de titularul proiectului Briscaru Ionut . -Subactivitatea 7110 Recrutarea personalului va consta in sustinrea mai multor interviuri si alegerea persoanelor mai calificate pentru functiile respective , personalul selectat in urma interviurilor vor trebuie sa faca dovada detinerii unei certificare pe domeniul ales pentru a putea fi coopati in faza urmatoare. -Subactivitatea 7120 Testarea personalului va consta in sustinerea unor teste practice pentru dovedirea caliatilor , vor fi angajati cei care vor avea cel mai mare punctaj. -Activitatea 7200 Inceperea activitatii odata cu angajarea personalului unitatea isi va incepe activitatea . Jalonul 8 Promovat pensiune -Activitatea 8100 Inscriere in circuitul turistic consta in introducerea pensiunii in circuitul touristic prin inscrierea la birourile de promovare turis tica si prin trimiterea de oferte catre agentiile de turism . -Subactivitatea 8110 Promovarea prin agentii turism se va insrcrie pensiunea in bazele de date ale marilor agentii de turism din tara si se vor realiza oferte promotionale pentru a le fi distribuite acestora. -Subactivitatea 8120 Promovare prin birouri promovare turistica se vor realiza pliante si flayer-e promotionale pentru a fi depuse la ofiicile si birourile de promovare turistica din regiunea de dezvolatre Nord-Est cu scopul de a fi distribuite turistilor. -Activitatea 8200 Promovare proprie consta in promovarea pensiunii prin intermediul internetului. -Subactivitatea 8210 Promovare prin site propriu se va crea un website al pensiunii ce va contine imagini si date cu preturile si serviciile oferite dar si un software pentru servicii de rezervare online a spatiilor de cazare care sa fie interconectat la software principal al pensiunii.

-Subactivitatea 8220 Promovare prin alte siteuri consta in inscrierea pensiunii pe website-urile specializate pe promovare turistica, rezervari online sau de prezentare a ofertelor de cazare . 2.2 Durata activitatilor/subactivitatilor si planificarea calendaristica a proi ectului . Durata de implementare a proiectului este de 12 luni Prin aprobarea finantarii cerute prin proiect se vor putea demara activitatile proiectului incepand cu data de 01.02.2012 , acestea fiind structurat astfel : -Activitatea 1100 Selectia managerului de proiect va incepe pe data de 01.02.201 2 si va avea o durata de desfasurare de 20 de zile . -Subactivitatea 1110 Sustinerea interviului va incepe pe data de 01.02.2012 si va avea o durata de 18 zile . -Subactivitatea 1120 Angajarea managerului va incepe pe data de 19.02.2012 si va avea o durata de 2 zile , aceasta se afla in legatura cu subactivitatea 1110 . -Activitatea 1200 Selectia proiectantului va incepe pe data de 21.02.2012 si va avea o durata de 70 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea 1100 deoarec e managerul de proiect este responsabil de desemnarea proiectantului. -Subactivitatea 1210 Contractarea proiectantului va incepe pe data de 19.02.2012 si va avea o durata de 10 zile . -Subactivitatea 1220 Finalizare proiect va incepe pe data de 02.03.2012 si va avea o durata de 60 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea anterioara deoarece proiectantul este responsabil cu finalizarea proiectului. -Activitatea 2100 Creare caiet de sarcini va incepe pe data de 01.05.2012 si va avea o durata de 15 de zile , aceasta se afla in legatura cu activitatea anterioara d eoarece proiectantul este responsabil cu realizarea caietului de sarcini. -Subactivitatea 2110 Verificarea conformitatii va ioncepe pe data de 01.05.2012 si va avea o durata de 5 zile , este dependenta de subactivitatea Finalizare proiect . -Subactivitatea 2120 Listarea caietului de sarcini va incepe pe data de 06.05.2012 si va avea o durata de 10 zile , este dependent e subactivitatea Verificarea conformitatii .

-Activitatea 2200 Licitarea caietului de sarcini va incepe pe data de 16.05.2012 si va avea o durata de 20 de zile , este dependent de activitatea Creare caiet de sarc ini . -Subactivitatea 2210 Expunerea Licitatiei va incepe pe data de 16.05.2012 si va avea o durata de 9 zile. -Subactivitatea 2220 Licitarea va incepe pe data de 25.05.2012 si va avea o durata 1 zi , depinde de subactivitatea Expunerea licitatiei. -Subactivitatea 2230 Desemnarea constructorului va incepe pe data de 26.05.2012 si va avea o durata de 10 zile , depinde de suactivitatea Expunerea licitatiei . -Activitatea 3100 Constructia corpului piscinei va incepe pe data de 05.06.2012 si va avea o durata de 60 de zile , aceasta este dependent de subactivitatea Desmnarea constructorului deoarece nu se pot incepe lucrarile de constructie fara semnarea contractului cu constructorul . -Subactivitatea 3110 Amenajarea spatiului piscinei va incepe pe data de 05.06.2012 si va avea o durata de 20 de zile . -Subactivitatea 3120 Amenajarea peretilor piscinei va incepe pe data de 25.06.2012 si va avea o durata de 40 de zile , depinde de subactivitatea amenajarea spatiului piscinei . Anexa 5 Diagrama GANTT -Activitatea 3200 Instalarea tehnicii piscinei va incepe pe data de 04.08.2012 s i va avea o durata de 10 zile , aceasta este dependenta de finalizarea subactivitatii Amenajarea peretilor piscinei -Subactivitatea 3210 Instalarea statiei de apa va incepe pe data de 04.08.2012 si va avea o durata de 5 zile. -Subactivitatea 3220 Instalarea statiei de filtrare va incepe pe data de 09.08.2012 si va avea o durata de 5 zile . -Activitatea 4100 Amenajarea spatiului cladirii va incepe pe data de 05.06.2012 si va avea o durata de 20 de zile , aceasta depinde de subactivitatea Desemnarea constructorului deoarece nu pot incepe lucrarile fara sa fie desemnat un constru ctor. -Subactivitatea 4110 Delimitarea spatiului va incepe pe data de 05.06.2012 si va avea o durata de 3 zi -Subactivitatea 4120 Excavarea spatului va incepe pe data de 08.06.2012 si va avea o durata de 19 zile , aceasta depinde de subactivitatea Delimitarea spatiului.

-Activitatea 4200 Constructie corp cladire va incepe pe data de 25.06.2012 si va avea o durata de 120 de zile , aceasta depinde de finalizarea activitatii amenaj area spatiului . -Subactivitatea 4210 Constructie subsol va incepe pe data de 25.06.2012 si va avea o durata de 30 de zile . -Subactivitatea 4220 Constructie parter va incepe pe data de 27.07.2012 si va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii constructie subsol . -Subactivitatea 4230 Constructie etaj va incepe pe data de 26.08.2012 si va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii constructie parter . -Subactivitatea 4240 Constructie mansard va incepe pe data de 25.09.2012 si va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea subactivitatii constructie etaj . -Activitatea 4300 Instalarea utilitatilor va incepe pe data de 25.09.2012 si va avea o durata de 30 de zile . -Subactivitatea 4310 Realizarea instalatiilor va incepe pe data de 25.09.2012 si va avea o durata de 25 de zile . Anexa 5 Diagrama GANTT -Subactivitatea 4320 Racordare utilitati va incepe pe data de 25.09.2012 si va avea o durata de 30 de zile . -Activitatea 5100 Dotarea pensiunii va incepe pe data de 25.10.2012 si va avea o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladi re. -Subactivitatea 5110 Dotare spatiu cazare incepe pe data de 25.10.2012 si va avea o durata de 10 zile . -Subactivitatea 5120 Dotare spatiu alimentatie va incepe pe data de 04.11.2012 si va dura 10 zile , depinde de finalizarea subactivitatii dotare spatii cazare. -Subactivitatea 5130 Dotare spatii recreere va incepe pe data de 14.11.2012 si va dura 10 zile , depinde de finalizarea subactivitatii dotare saptiu alimentatie . -Activitatea 5200 Decorarea pensiunii va incepe pe data de 25.10.2012 si va dura 30 de zile , depinde de finalizarea activitatii constructie corp cladire .

-Activitatea 6100 Constructia traseului va incepe la data de 07.06.2012 si va av ea o durata de 30 de zile , depinde de subactivitatea desemnarea constructorului . -Subactivitatea 6110 Delimitarea trseului va incepe la data de 07.06.2012 si va avea o durata de 1 zi . -Subactivitatea Crearea traseului va incepe la data de 08.06.2012 si va avea o durata de 29 de zile , depinde de finalizarea suactivitatii deilimitarea trseului . -Activitatea 6200 Amenajarea traseului va incepe la data de 07.07.2012 si va ave a o durata de 30 de zile , depinde de finalizarea activitatii constructia traseulu i . -Subactivitatea 6210 Creare marcaje va incepe la data de 07.07.2012 si va avea o durata de 15 zile. -Subactivitatea 6220 Constructie popasuri va incepe la data de 22.07.2012 si va avea o durata de 15 zile . -Activitatea 7100 Angajarea personalului va incepe pe data de 01.11.2012 si va dura 30 de zile . -Subactivitatea 7110 Recrutarea personalului va incepe pe data de 01.11.2012 si va dura 15 zile . Anexa 5 Diagrama GANTT -Subactivitatea 7120 Testarea personalului va incepe pe data de 16.11.2012 si va dura 15 zile , depinde de finalizarea subactivitatii recrutarea personalului . -Activitatea 7200 Inceperea activitatii va incepe pe data de 01.12.2012 -Activitatea 8100 Inscriere in circuitul turistic va incepe pe data de 01.12.201 2 si va dura 30 de zile . -Subactivitatea 8110 Promovare prin agentii turism va incepe pe data de 01.12.2012 si va dura 30 de zile . -Subactivitatea 8120 Promovare prin birouri de promovare turistica va incepe pe data de 01.12.2012 si va dura 30 de zile . -Activitatea 8200 Promovare proprie va incepe pe data de 01.12.2012 si va dura 1 0 zile .

-Subactivitatea Promovare prin site propriu va incepe pe data de 01.12.2012 si va dura 5 zile . -Subactivitatea Promovare prin alte siteuri va incepe pe data de 06.12.2012 si va dura 5 zile . 2.3 Echipa de management si echipa de implementare a proiectului Echipa responsabila cu implementarea si managementul proiectului va fi formata d in titularul proiectului , manager proiect , proiectant si constructor . Titularul de proiect este in acelasi timp si beneficiarul proiectului SC ACCOMMODATION SRL el avand urmataorele drepturi si obligatii : SUCEVITA

-Detine dreptul de reprezentare si de angajare in fapte comerciale -Detine dreptul de decize absoluta in privinta implementarii proiectului -Are obligatia sa puna la dispozitia organelor competente date , documente si justificari privind desfasurarea proiectului . -Asigura buna comunicare intre manager , proiectnat si constructor -Are obligatia sa asigure cofinantarea proiectului Managerul de proiect va fi selectat de catre beneficiarul proiectului acesta av and un rol de moderator intre partile implicate , se va urmari sa detina urmatoarele abilitati , cunostinte si experiente : Experienta Cunostinte Abilitati -3 ani in domeniul turismului -reglementarile privind clasificarea unitatilor de cazare -bun comunicator -1 an in managementul proiectelor -antreprenoriat si dezvoltarea afacerilor -rezistenta la un program de lucru prelungit -2 ani pe un post de conducere -contabile si financiare -sa fac fata cu bine situatiilor stresante -sa mai fi facut parte din -implementarea proiectelor -bun administrator

echipa de implementare a cu finantare europeanaunui alt proiect cu finantare europeana Managerul de proiect se va afla in subordinea beneficiarului , acesta avand ca principale atributii oferirea de consultanta beneficiarului proiectului , sa asigure transm iterea deciziilor beneficiarului catre proiectant si constructor , sa vegheze la legalitatea si bu na desfasurare a activitatilor proiectului , acesta va avea urmatoarele drepturi si obligatii : -Are obligatia sa asigure transmiterea deciziilor luate de catre beneficiar catr e proiectant si constructor -Raspunde de legalitate actiunilor desfasurate prin proiect -Are obligatia sa gaseasca solutii la orice probleme ce pot aparea pe parcursul desfasurarii proiectului -Are obligatia sa instinteze beneficiarul proiectului asupra oricaror probleme -Nu are dreptul de decizie -Are obligatia sa supravegheze la buna desfasurare a proiectului -Are obligatia sa ofere consultanta beneficiarului proiectului Anexa 2 Graficul Responsabilitatilor Proiectantul va fi selectat de catre beneficiar , acesta va fi o societate come rciala cu obiect de activitate in domeniul proiectarii , specializata pe proiectarea struc turilor de cazare de capacitate mica . La alegerea proiectantului se va urmari ca acesta sa aiba e xperienta in proiectarea structurilor de cazare de tip pensiune , sa mai fi participat la imp lementarea unui proiect cu finantare europeana si sa aiba o viziune asupra arhitecturii si disig nului pensiunii apropiata de cea a beneficiarului . Principalele atributii al proiectantului vor fi acelea de a reliza schita const ructiei , de a oferi cele mai bune solutii tehnice si de a oferi consultant beneficiarului , ac esta va avea urmatoarele drepturi si obligatii : -Are obligatia sa respecte deciziile beneficiarului -Are obligatia sa ofere constructorului schitele tehnice in termenii stabiliti

Constructorul va fi selectat de catre beneficiar , acesta va fi o societate com erciala cu activitate in domeniul constructiilor , specializata pe constructia structurilor de cazare de tip pensiune , acesta va fi ales prin licitatie unde se va urmari oferta cea mai bun a privind calitatea si timpul de implamentare a proiectului , acesta va avea rolul de a de rula activitatile de constructie , avand obligatia sa respecte schitele tehnice ale constructiei o ferite de catre proiectant . 2.4 Tipuri de resurse necesare si bugetul proiectului Bugetul estimat al proiectului este de 365.500 de Euro , din care 200.000 de Eur o vor fi fonduri europene nerambursabile acordate prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala - Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, acestea sunt impartite astfel: Activitatea Valoare totala Valoare fonduri nerambursabile Cladirea principala 329.000 Euro 164.500 Euro Piscina 10.000 Euro 10.000 Euro Traseu montan 26.500 Euro 26.500 Euro Anexa 3 Proiectia bugetara , Anexa 4 Matricea Cadru-Logic 2.5 Matricea cadru logic a proiectului Fisa de sinteza a proiectului continand obiectivele pe termen scurt / lung , jal oanele , indicatorii de realizare , sursele de verificare , riscurile si ipotezele , acti vitatile si resursenle necesare vor fi incluse in matricea cadru logic care este anexata proiectului ( Anexa 4) . III. Stabilirea riscurilor si indicatorilor de evaluare a proiectului III.1 Stabilirea potentialelor riscuri ale proiectului

Pentru buna desfasurare a proiectului este necesar sa se stabileasca riscurile ce pot influenta implementarea proiectului , impactul pe care o sa il aiba asupra acest uia dar si actiunile prin care aceste riscuri pot fi eliminate . Nr . cr t. Riscul Impact asupra proiectului Aciuni de efectuat pentru contracararea riscului sau reducerea efectelor 1. Depasirea bugetului Intarzierea desfasurarii activitatilor Alocarea de sume suplimentare 2. Modificarea reglementarilor privind clasificarea unitatilor de cazare Se intrerupe proiectul Modificarea schitei pensiunii pentru a putea fi reincadrata la un comfort de 3 stele 3. Intreruperea programelor de promovare a regiunii Bucovina de catre guvern . Micsorarea grupului tinta Infiintarea unei asociatii pentru promovarea regiunii Bucovina . 4. Probleme tehnice privind constructia Se intrerupe proiectul Gasirea unei solutii de catre proiectant si implementarea acestei 5. Proasta administrare a activitatilor proiectului Se intarzie proiectul Schimbarea managerului de proiect . III.2 Indicatori de evaluare a proiectului Pentru a se putea verifica daca proiectul se desfasoara in concordanta cu planif icarea acestuia se vor stabili indicatorii de evaluare a proiectului . Jaloane Indicatori de realizare Surse de verificare Riscuri i ipoteze Echipa management S-a angajat managerul proiectului Bilant sintetic Contractat constructor

S-a semnat contractul cu constructorul si proiectantul Contractul cu proiectantul si constructorul Amenajat piscina S-a construit piscina Raport sintetic Intarziere din cauza conditiilor

meteo Construit corp principal S-a construit corpul principal Proces verbal de receptie Intarziere din cauza problemelor tehnice Dotat si decorat spatii S-au dotat spatiile de cazare , alimentati si recreere Raport sintetic Neincadrarea in bugetul initial Amenajat traseu montan S-a construit traseul montan Proces verbal de receptie Intarziere din cauza conditiilor meteo Personal pensiune angajat S-au angajat 8 persoane Bilant sintetic Imposibilitatea gasirii de personal Promovat pensiune Au fost distribuite pliante si sa realizat site-ului pensiunii Raport BIBLIOGRAFIE Mesnita G. si Oprea D. Managementul proiectelor Editura Universitatii Alexandru Ioan

Cuza , Iasi 2011 Badea M. Fonduri europene Editura Didactic Special , Bucuresti 2010 www.feadr.eu Siteul official al Fondului European pentru Agricultura si Dezvolta re Rurala www.finantari-eu.ue Site de consultanta privind fondurile europene

Suport de curs List de control nainte de a depune proiectul, va rugm s verificai dac formularul este complet (revezi i Nota de la nceputul formularului) i, n special dac: Dosarul proiectului este complet i corespunde cu cerinele din formularul propus i d in descrierea programului de finanare sau a strategiei organizaiei. Au fost completate toate rubricile. Durata activitilor i planificarea calendaristic a proiectului (seciunea 2.3) sunt inc luse n cadrul formularului. Bugetul este complet i prezentat n formatul solicitat. Matricea cadru logic aferent proiectului a fost completat n concordan cu formatul fur nizat.

Gril de evaluare Descrierea contextului asigur o imagine clar asupra ideii proiectului, a solicitan tului i a programului de finanare abordat 1 punct Justificarea proiectului corespunde cerinelor formulate prin definirea problemei i au fost surprinse toate componentele seciunii 1.4 1 punct Scopul i obiectivele proiectului sunt clar formulate. Sunt surprinse att obiective le pe termen lung (generale), ct i obiectivele pe termen scurt (specifice) 1 punct Grupurile int, beneficiarii direci i indireci au fost identificai corect (localizare, cuantificare, segmentare, pentru fiecare categorie) 1 punct Jaloanele sunt relevante pentru proiect, asigur identificarea clar a pailor de urma t pentru atingerea scopului/obiectivelor proiectului 1 punct Activitile/subactivitile sunt descrise, relevante pentru jaloane, coerent prezentate prin structura descompunerii pe lucrri. Au fost realizate planificarea calendaristic i Matricea cadru logic a proiectului 1.5 puncte Resursele au fost stabilite corespunztor pe fiecare activitate. Bugetul a fost ca lculat n funcie de resursele alocate pe activiti/subactiviti, s-a utilizat anexa indicat n suportul pentru lucrri practice 1 punct Pentru echipa de management i implementare a proiectului sunt stabilite clar responsabilitile, abilitile i cunotinele necesare 1 punct S-au stabilit riscurile i indicatorii de evaluare 0.5 puncte