Sunteți pe pagina 1din 1

Ecuatiile reactiilor chimice care au loc sunt: CH3OH + 1/2O2CH2O + H2O CH3OH CH2O + H2 H2 + 1/2O2 H2O Daca In amestecul

final sunt 80 moli N2 inseamna ca s-au consumat 20 moli O2 si s-au introdus 100 moli aer. Dar numarul de moli de metanol este egal cu numarul de moli de aer deci initial au fost 100 moli metanol. Din cei 100 moli 30 moli raman netransformati Rezulta ca se transforma 70 moli Din cei 70 moli 70/5 = 14 moli se oxideaza si 100-14=56 moli se dehidrogeneaza Se calculeaza cat oxigen se foloseste la oxidarea celor 14 moli de metanol si cata apa se formeaza 1 mol0,5 moli1 mol CH3OH + 1/2O2CH2O + H2O 14 molix..y x=7 moli O2 y=14 moli H2O Rezulta ca 20-7=13 moli O2 vor oxida H2 la apa Se calculeaza cat H2 rezulta la dehidrogenarea metanolului 1 mol1 mol CH3OH CH2O + H2 56 moli H2x x=56 moli H2 Se calculeaza numarul de moli oxidati la apa si cata apa se formeaza 1mol0,5moli..1 mol H2 + 1/2O2 H2O x..13 moli..y x=26 moli H2 oxidati y=26 moli H2O Numarul de moli de H2 ramasi 56-26=30 moli H2 Numarul de moli de apa formati 14+26=40 moli Amestecul final va fi format din: 70 moli formaldehida 80 moli N2 30 moli methanol 40 moli H2O 30 moli H2 250 moli amestec 250 moli amestec.70 moli formaldehida30 moli metanol 100 moli amestec..xy x=70100/250=28% formaldehida y=30100/250=12% metanol