Sunteți pe pagina 1din 21

PSIHOLOGIA VARSTELOR

1) Psihologia copilului este una cu psihologia genetică care la rândul ei


este o ştiinţă a dezvoltării, centrată asupra aspectului evolutiv al
comportamentelor şi asupra genezei lor.
a) adevarat
b) fals *

2) Elementul central al teoriei dezvoltarii gandirii descrise de Lev


Semionovici Vigotsky este posibilitatea copilului de a se ridica la un nivel
superior cu ajutorul cuiva aflat la acel nivel sau la un nivel mai inalt,
respectiv, posibilitatea de a trece cu ajutorul imitatiei de a trece de la ceea ce
copilul stie sa faca la ceea ce inca nu stie.
a) adevarat *
b) fals

3) Ideea piagetiana conform careia dezvoltarea se incheie in


adolescenta odata cu atingerea stadiului operatiilor formale a fost pusa in
discutie de cercetari recente care descriu un nou stadiu al dezvoltarii gandirii
pentru perioada tineretii si perioada adulta.
a) adevarat *
b) fals

4) Conform teoriei piagetiene adultul se adapteaza realitatii prin


rezolvarea de probleme cu ajutorul operatiilor logice formale. Cercetari
recente arata ca nu toti adultii ating stadiul operatiilor formale.
a) adevarat *
b) fals

5) Creşterea se referă la modificări fizice care sunt în primul rând


calitative implicând transformări.
a) adevarat
b) fals *

6) Între principiile cele mai importante care ghidează în


psihanaliză întreaga funcţionare a psihicului uman sunt principiul realităţii şi
principiul plăcerii
a) adevarat *
b) fals

7). John B. Watson consideră mediul ca fiind forţa supremă în dezvoltarea


copilului şi crede că orice copil poate fi modelat de adult în orice direcţie
dacă sunt controlate atent asociaţiile stimul - răspuns.
a) adevarat *
b) fals
8).Teoreticienii învăţării sociale acceptă principiile condiţionării şi întăriri
identificate de behaviorişti.
a) adevarat *
b) fals

9. Din perspectiva teoriilor invatarii sociale, modificările comportamentale


se referă la un set de proceduri practice aplicabile pentru a elimina
comportamentele nedorite ale copiilor şi pentru a spori adoptarea de către
aceştia a unor răspunsuri acceptabile social.
a) adevarat *
b) fals

10. Jean Piaget face legătura între dezvoltarea gândirii şi felul în care
activitatea de joc evoluează până in perioada adolescenţei. Din teoria sa se
desprinde idea pe de o parte că nivelul de dezvoltare al copiilor se reflectă în
activitatea de joc iar pe de altă parte că activitatea de joc asigură în mare
măsură dezvoltarea cognitivă.
a) Adevarat *
b) Fals

11. Printre ideile fundamentale ale lui Freud este noţiunea de comportament
uman şi în consecinţă direcţia pe care o ia dezvoltarea personalităţii derivă
din două tendinţe foarte puternice: pornirea de a supravieţui şi pornirea de a
procrea
a) Adevarat *
b) Fals

12. Personalitatea din punctul de vedere psihanalitic este organizată după un


model dinamic şi stratificat ierarhic, format din instanţe cu specializări
funcţionale
a) adevarat *
b) fals

13. Eticheta pe care Freud o pune personalităţii copilului nou-născut este cea
de EGO
a) adevarat
b)fals *

14. Este important de subliniat că in teoria psihanalitica cele două nivele ale
personalităţii reprezentate de ID şi Ego sunt în opoziţie.
a)adevarat
b)fals *

15. La sfârşitul primului an de viaţă copilul deja cunoaşte valoarea socială a


limbajului, respectiv faptul că prin intermediul limbajului poate obţine
satisfacerea unor trebuinţe.
a) adevarat *
b)fals
16. Declinul gândirii egocentrice prin decentrare are loc către vârsta de 2 -3
ani când raţionamentul copilului se modifică şi se observă o diminuare a
răspunsurilor egocentrice cu o acomodare mai puternică la realitatea
exterioară obiectivă.
a) adevarat
b) fals *

17. Limbajul intern este o expresie a gandirii egocentrice a copilului


conform cercetarilor realizate de T.Slama- Cazacu.
a) adevarat
b)fals *

18. Al treilea nivel al personalităţii in perspectiva psihanalitica -denumit


Superego – se află în armonie cu primele două
a) adevarat
b) fals *

19. Stadiul operator marchează preponderenţa aspectului operativ al gândirii


asupra aspectului figurativ, decentrarea gândirii copilului permiţând
coordonarea reversibilă a acţiunii interiorizate şi constituirea sistemelor
operatorii de transformări cu invariant.
a)adevarat *
b)fals

20. În ultimele decenii se remarca aproape în toate tarile un fenomen al


amplificării vitezei de creştere şi diferenţiere somatica a copiilor, paralel cu
o dezvoltare psihica precoce. Indicii creşterii somatice, ca şi ai maturizării
sexuale, cunosc un devans semnificativ în raport cu perioade situate cu
câteva decenii în urma.
a) adevarat *
b)fals
21. Aparenţa fizică este un criteriu al maturizării
a) adevarat *
b) fals

22. Comportamentul deviant si delincvent sunt comportamente pentru care


minorul poate raspunde penal.
a) adevarat
b) fals *

23.Dezvoltarea şi maturaţia reprezintă noţiuni cantitative legate de procesul


de crestere a masei corporale.
a) adevarat
b) fals *

24. Cresterea reprezinta schimbari calitative referitoare la diferenţieri de


structură, de compoziţie şi funcţie celulară, particulare fiecărui ţesut.
a) adevarat
b) fals *

25. E. Erikson crede în puterea EGO-ului cu optimism, această putere de


integrare a Ego-ului ( flexibilitate) asigură punţile de trecere de la etapă la
etapă care altfel ar fi izolate
a) adevarat *
b) fals

26.Un moment esenţial al construirii identităţii este acela în care copilul


vorbeşte despre sine folosind pronumele personal “el “ sau « ea »
a) adevarat *
b) fals

27. E.Erikson descrie 6 etape de dezvoltare epigenetică dintre care ultimele 3


ţin de vârsta adultă fiind printre primii autori care extinde dezvoltarea
dincolo de varsta adolescentei.
a) adevarat
b) fals *

28. În antepreşcolaritate se face trecerea de la emoţii la sentimente ca stări


afective stabile şi generalizate.
a) adevarat
b) fals *

29. Declinul complexului Oedip penrtu băieţi şi a complexului Electra


penrtu fete semnalează sfarsitul stadiului de latenţă
a) adevarat
b) fals *

30.In teoria lui E. Erikson, perioada de la naştere la 18 luni corespunde


crizei relative la construirea încrederii versus sentimentul de vina
a) adevarat
b) fals *

31. Egocentrismul definit de Piaget în epistemologia genetică se manifestă


ca o conduită intermediară între conduitele individuale şi cele socializate.
a) adevarat *
b) fals

32. Caracteristicile învăţării depind de particularităţile de vârstă ale


preşcolarilor. Învăţarea, pentru a fi eficientă şi pentru a respecta
particularităţile de vârstă ( 3 – 5/6 ani), trebuie organizată sub formă de joc
didactic.
a) adevarat *
b) fals

33.Trecerea individului de la anii de început ai bătrâneţii spre marea


bătrâneţe este de obicei graduală şi are mai mult în comun cu starea
emoţională decât cu vârsta propriu-zisă.
a) adevarat *
b) fals
34. In teoria lui E. Erikson, perioada de la 18luni la 3 ani corespunde crizei
relative la initiativa versus îndoială sau teamă
a) adevarat
b) fals *

35. Narcoticele şi dependenţa mamei de droguri afectează în mod cert


dezvoltarea copilului , cele mai nocive fiind considerate cocaina şi marijuana
a) adevarat
b) fals *

36.In teoria lui E. Erikson perioada de la 12 la 18 ani corespunde


conflictului între construirea identităţii şi confuzia la nivelul autonomiei
a) adevarat
b) fals *

37. In teoria lui E. Erikson perioada tinereţii corespunde alegerii între


intimitate şi izolare
a) adevarat *
b) fals

38. Aproape toţi agenţii ce se dizolvă în circuitul sangvin al mamei pot fi


filtrati cu success datorita protecţiei placentei care încetineşte transferul de
substanţe.
a) adevarat
b) fals *

39. Medicatia mamei pe perioada sarcinii, inclusiv aspirina sau vitaminele


etc. pot fi asociate cu diformităţi fizice ale embrionului, cu naştere prematură
sau avort spontan.
a) adevarat *
b) fals

40. Copii expuşi tratamentului cu metadona in perioada intrauterina pentru


dezintoxicarea mamelor toxicomane, sunt fiziologic dependenţi şi chiar de la
naştere prezintă simptome de izolare, tremur, voma, febră şi plâns isteric ca
şi mamele lor, simptome care dispar în primele câteva luni de viaţă.
a) adevarat *
b) fals

41.Pronumele personale şi posesive sunt cele care facilitează dialogul, ele


sunt achiziţionate între 2 şi 4 ani mai întâi în forma lor de singular şi abia
apoi în forma de plural, către vârsta de 5 ani.
a) adevarat *
b) fals
42. Mai întâi sunt achiziţionate prepoziţiile şi adverbele ce exprimă
posesiunea, apoi către vârsta de 3-4 ani cele de loc, iar cele de timp par să fie
ultimele achiziţii, între 4 şi 5 ani
a) adevarat *
b) fals

43. Stadiile dezvoltarii morale ale lui Piaget încep cu vârsta de 3 ani
a) adevarat
b) fals *

Intrebari cu raspunsuri multiple

1.Teoria behaviorista sustine ca orice studiu trebuie să se concentreze pe:


a) structurile inconştientului
b) evenimente observabile *
c) stimuli şi răspunsuri comportamentale

2. Teoria behaviorista a fost descrisa si completata printre altii de:


a) John B. Watson *
b) Clark Hull *
c) Burrhus Frederic Skinner *
d) J.Piaget

3. Procedurile practice, din perspectiva teoriilor invatarii sociale, aplicabile


pentru a elimina comportamentele nedorite ale copiilor şi pentru a spori
adoptarea de către aceştia a unor răspunsuri acceptabile social sunt:
a) întărirea *
b) modelarea *
c) manipularea indiciilor situaţionale *
d) identificarea

4. J.Piaget descrie funcţionarea inteligenţei prin urmatorii termeni preluati


din biologie:
a) asimilare *
b) acomodare *
c) adaptare *
d) crestere
e) dezvoltare
f) maturare

5.Piaget prezintă dezvoltarea din perspectiva stadialităţii genetice. Stadiul în


această perspectiva presupune :
a) ordinea diferitelor achiziţii este neschimbată; *
b) există o structură proprie a stadiului şi nu doar o juxtapunere de
proprietăţi ; *
c) această structură reconverteşte achiziţiile anterioare care nu dispar ci se
manifestă în altă formă (în situaţii regresive pot reapărea ) ; *
d) fiecare stadiu conţine un moment de pregătire şi unul de stabilitate ; *
e) fiecare stadiu conţine germenii trecerii la următorul ; *
f) atât stadialitatea genetică cât şi cea dinamică sunt subdivizate în
substadii (abordarea pe vârste). *
6. Stadiile dezvoltării conform teoriei lui J. Piaget sunt :
a) Stadiul senzorio-motor : de la naştere la 2 ani ; *
b) Stadiul preoperator : de la 2 la 7/8 ani ; *
c) Stadiul operaţiilor concrete : de la 7/8 ani la 11/12 ani ; *
d) Stadiul operaţiilor formale : de la 11/12 ani la 15/16 ani. *
e) Stadiul operatiilor post- formale dupa 16 ani

7. Care sunt principalele teorii psihanalitice ce au oferit un cadru explicativ


pentru teoria dezvoltarii umane?
A. teoria dezvoltarii psihosociale - Erick Erikson *
B. teoria dezvoltarii psihosexuale – Sigmund Freud *
C. teoria cognitiv costructivista – J.Piajet

8. Care sunt princiipiile care ghideaza in psihanaliza intreaga dezvoltare a


psihicului uman?
A. principiul identificarii
B. principiul placerii *
C. principiul realitatii *

9. Care sunt principalele instante descrise de psihanaliza clasica?


A. inconstientul *
B. constientul *
C. preconstientul *
D. subconstientul *

10. Care sunt etapele dezvoltarii psihosexuale?


A. falica *
B. orala *
C. anala *
D. latenta *
E. genitala *
F. fixatia
G. regresia

11. Care sunt etapele descrise de teoria dezvoltarii psihosociale?


A. incredere versus pierderea increderii *
B. autonomie versus indoiala *
C. initiativa versus sentimentul de vina *
D. a produce versus sentimental de inferioritate *
E. construirea identitatii versus confuzia rolourilor *
F. intimitate versus izolare *
G. reproducere versus autoconstructie *
H. integritate versus disperare *

12. Care sunt factorii care impieteaza asupra dezvoltarii intrauterine?


A. genetici *
B. teratogeni *

13. Care este termenul prin care se exprima faptul ca dezvoltarea motricitatii
este legata de celelalte progrese in dezvoltarea intelectuala si socioafectiva?

- psihomotricitate *

14. Care sunt legile dezvoltarii descrise de Gesell?


a) legea dezvoltarii cefalo-codale *
b) legea dezvoltarii proximo-distale *
c) evolutia tonusului si a posturii *
d) variatia curbei de dezvoltare

15. Care sunt etapele dezvoltarii atasamentului conform teoriei lui J.


Bowlby?
A. preatasamentul *
B. atasamentul de actiune *
C. atasamantul delimitat *
D. formarea de relatii reciproce *

16. Imitatia amanata este:


A. o prefigurare a reprezentarii fara ca aceasta sa fie prezenta in gandire; *
B. proces care incepe in abseta modelului si prefigureaza reprezentarea propriu-
zisa *

17. Conceptul folosit in teoria lui J. Piaget pentru a descrie o stare prin care
prorpiile placeri si dorinte ale copilului sunt suverane si lipsa intelegerii
faprului ca ceilalti traiesc sentimente diferite si gandesc diferit, dificultatea
de a corela punctul sau de vedere cu al altora este cel de:
1 egocentrism *
2 imagine mintala
3 evocare verbala

18. Egocentrismul gandirii copilului poate fi in perioada de pana la 6/7 ani:


A. logic *
B. ontologic *
C. patologic

19. Egocentrismul copilului se manifesta prin:


A. artificialismul gandirii *
B. sincretismul gandirii *
C. realism *
D. animism *
20. Reversibilitatea este achizitionata:
A. prin inversiune *
B. prin reciprocitate *

21. Operatiile logico-matematice care devin posibile in urma achizitiei


reversibilitatii sunt :
A. clasificarea *
B. serierea *
C. conceptualizarea numarului *

22. Pentru insusirea limbii romane metoda de invatare a scris-cititului


trebuie sa fie:
A. analitica *
B. sintetica *
C. fonetica *

23. Dezvoltarea gandirii copilului de la 6 la 12 ani este caracterizata printre


altele de:
A. decentrare socio-afectiva *
B. decentrare intelectuala *

24. Tipurile de conduita caracteristice perioadei adolescentei descrise de


J.Rousselet sunt:
A. conduita suportului
B. conduita revoltei *
C. conduita inchiderii in sine *
D. conduita exaltarii *
E. conduita afirmarii *

25. Etapele socializarii in perioada adolescentei dupa G.Lefrancois sunt:


A. etapa dependentei *
B. etapa conflictului *
C. etapa relativei independente *
D. etapa maturizarii afectiv –emotionale

26. Imaginea de sine este structurata de:


A. imaginea eului fizic *
B. intarirea pozitiva a comportamentului
C. imaginea eului psihic si psihosocial *

27. Perioada adulta dominata de tinerete dupa R. W. White este caracterizata


de urmatoarele directii de dezvoltare:
A. stabilirea identitatii eului *
B. independenta relatiilor personale *
C. cresterea intereselor/preocuparilor *
D. umanizarea valorilor *
28. Operatiile postformale includ urmatoarele tipuri de rationamente:
A. gandirea pozitiva
B. gandirea relativista *
C. gandirea dualista *
D. gandirea sistematica *

29. Teoria asupra dezvoltarii in perioada adulta a lui Daniel Levinson arata
ca:
A. exista o criza in dezvoltarea adultului in intervalul de la 28 la 30 de ani *
B. exista un conflict intre asimilarea scopurilor varstei adulte si ramasitele
scopurilor adolescentei *
C. suportul in rezolvarea crizei de la 30 de ani este nevoia de independenta *
D. planul de viata si atingerea obiectivelor asigura motivatia implinirii
“visului” individual ca proiectie despre viitor. *

30. Criteriile de maturitate ale personalitatii dupa Allport sunt:


A. extensiunea simtului eului *
B. raportarea calda a eului la ceilalti *
C. securitatea emotionala *
D. perceptia realista *
E. obiectivarea eului *
F. filosofia unificatoare a vietii *

31. Mecanismele de aparare sanatoase caracteristice adultului, propuse de


G.E. Vaillant sunt:
A. altruismul *
B. sublimarea *
C. umorul *
D. reprimarea *
E. rationalizarea

32. Lloyd Saxton descrie mai multe componente ale functionalitatii rolurilor
in relatia de cuplu care sunt determinante pentru stabilitatea cuplului:
A. congruenta perceptiei rolurilor *
B. disponibilitatea afectiva
C. reciprocitatea performantei de rol *
D. echivalenta performantei de rol. *

33. Stadiile confruntarii cu idea mortii identificate de E. Kubler- Ross sunt:


A. negarea *
B. izolarea *
C. furia *
D. targuiala *
E. depresia *
F. amplificarea
G. acceptarea *

34. Între principiile cele mai importante care ghidează în psihanaliză


întreaga funcţionare a psihicului uman sunt:
a) principiul realităţii *
b) principiul plăcerii *

35.Organizarea dinamică a personalităţii în psihanaliză presupune


mecanisme de funcţionare şi relaţii între instanţele ce o compun relaţii ce se
referă la dinamica pulsiunilor, dinamica exteriorizării pulsiunilor în
conştient. Aceste mecanisme sunt:
a) catarsisul *
b) sublimarea, *
c) simbolizarea, *
d) refularea *
e) cenzura *
f) generalizarea
g) compensarea

36. Instanţele personalităţii în psihanaliză sunt:


a) inconştientul *
b) subconştientul *
c) preconştientul *
d) conştientul *

37. Dezvoltarea concepută de Freud presupune urmatoarele etape:


a) etapa orală *
b) etapa anală *
c) etapa falică *
d) etapa libidinala
e) etapa de latenţă *
f) etapa genitală *

38. Asezati in ordine cronologica de la nastere pana la batranete succesiunea


stadiilor vieţii propuse de Erikson:
a) construirea încrederii versus pierderea încrederii *
b) a produce /aconstrui lucruri versus sentimentul de inferioritate *
c) construirea identităţii versus confuzia la nivelul asumării rolurilor *
d) integritate versus disperare
e) autonomie versus îndoială *
f) iniţiativă versus sentimentul de vină *
g) intimitate versus izolare *
h) reproducere versus autoconstrucţie *

39. Factorii ce afectează dezvoltarea prenatală:


a) genetici *
b) teratogeni *

40. Nevoile fizice ale copilului în primii ani de viaţă sunt:


a) hrănirea adecvată pentru a asigura nevoile nutriţionale *
b) protejarea împotriva factorilor teratogeni ( supraîncălzire sau frig în
viaţa precoce, sau a altor agenţi fizici sau chimici ) *
c) prevenirea bolilor prin asigurarea condiţiilor de locuit, prin
supravegherea stării de sănătate, prin imunizări. *

41. Nevoile emoţionale şi sociale ale copilului sunt:


a) Să crească într-o familie unită, sub supravegherea strictă a adulţilor care au ca
grijă principală binele acestuia. *
b) Să se impună limite rezonabile ale comportamentului copilului, care să-l ajute
să-şi stimuleze dezvoltarea autocontrolului. *
c) Să i se asigure o stare de sănătate bună, iar în cazul copiilor bolnavi, mai ales
faţă de cei cu boli cronice sau cei cu nevoi speciale, părinţii să aibă o atitudine
echilibrată, pentru a asigura nevoile emoţionale deosebite ale acestora. *
d) Să se cultive sentimentul de respect pentru propria viaţă şi viaţa
celorlalţi *

42. Nevoile pentru dezvoltarea intelectuală corespunzătoare a copilului sunt:


a) Crearea de facilităţi educaţionale, adaptate nevoilor copilului *
b) Stimularea dezvoltării intelectuale se începe în perioada de sugar şi se face, de
regulă, de către părinţi, în special de către mamă *

43. Perioada de la 1 la 3 ani din perspectiva piagetiana este caracterizată de :


a) stadiul senzorio-motor *
b) debutul stadiului preoperaţional *
c) incheierea stadiului operational

44. La sfârşitul primului an de viaţă dezvoltarea inteligenţei conform teoriei lui


Piaget parcurge substadiile 5 şi 6 ale dezvolttării senzorio-motorii iar acestea
cuprind:
a) Conduita sforii *
b) Conduita suportului *
c) Reacţiile circulare terţiare *
d) Conduita bastonului *
e) Conduita exaltarii

45. Conform teoriei lui Piaget, noţiunea de obiect


a) este înnăscută
b) se formează *
c) acest teoretician nu are o pozitie in acest sens

46. H. Wallon arată că perioada 1 - 3 ani este definitorie pentru dezvoltarea


personalităţii . Cele două stadii descrise de Wallon sunt :
a)centripeta *
b)egocentrica
c)centriufuga *
d)simbolica

47.In teoria piagetiana a dezvoltarii egocentrismul ontologic se manifestă


prin urmatoarele caracteristici ale gandirii:
a) animismul *
b) artificialism *
c) realismul *
d) gandirea magica

48.Care este perioada cand au loc urmatoarele transformari: se face trecerea de


la emoţii la sentimente ca stări afective stabile şi generalizate ;se conturează mai
clar unele sentimente morale (ruşinea, mulţumirea, prietenia şi dragostea) iar
conduita negativistă intră într-un proces de involuţie si devine evidentă adâncirea
şi nuanţarea trăirilor afective.
a) prescolaritate *
b)anteprescolaritate
c)scolaritate mare

49. Cercetătorii subliniază faptul că dezvoltarea gandirii adultului se situează pe


un nou nivel care a primit diferite denumiri:
a) postformal *
b) multiliniar *
c) pragmatic *
d) metacognitiv *
e) stadiul dialectic *
f) empatic
g) de intelepciune

50. Învăţarea transformativă prin reflecţie critică implică:


a) a fi mai reflexiv şi mai critic *
b) a fi mai deschis la perspectiva celorlalţi *
c) a fi mai puţin defensiv *
d) a fi mai deschis la ideile noi *

51. Invăţarea are noi funcţii în perioada adultă, aşa cum afirma
Bogdan Suchodolscki si anume:
a)necesitate socială *
b)mijloc de învingere a alienării *
c)mijloc de comunicare
d)mijloc de restructurare

52. La sfârşitul primului an de viaţă gândirea copilului este dominată în totalitate


de
a)acţiunea concretă cu obiectele *
b)operatii logico matematice
c)animism
d)realism

53. Dezvoltarea mişcărilor poate fi apreciată pe cateva mari direcţii :


a) supleţe, *
b) echilibru *
c) calitatea mişcărilor *
d) viteza de reactie

54. Adaptarea copilului la real şi traducerea realului prin percepţii şi


reprezentări a fost urmărită în evoluţia desenului copiilor de la 2 la 8/10 ani,
clasic pentru acest tip de studiu fiind G.H. Luquet (1927). Care sunt stadiile
pe care el le descrie:
a) stadiul mâzgălelii
b) stadiul realismului fortuit, *
c) stadiului realismului nereuşit *
d) stadiul realismului intelectual *
e) stadiul realismului vizual *
f) stadiul realismului izbutit

55. Funcţia semiotică dă naştere la două tipuri de instrumente:


a)simbolurile *
b)semnele *
c)grafemele
d) fonemele

56. De la 7/8 la 10 /11 ani gândirea copilului trece în :


a) stadiul operaţiilor concrete *
b) stadiul preoperator
c) stadiul operatiilor formale

57. Pentru formarea abilităţilor de scris- citit sunt parcurse în şcoală etapele:
a)pregatitoare
b)abecedară *
c)postabecedară *
d)preabecedară *

58.Identitatea de sine în perioada adolescenţei se poate contura în trei maniere:


pozitivă, negativă şi incertă respectiv - criza de identitate, criteriul fiind
autopercepţia, felul în care se percep tinerii în raport cu:
a)societatea *
b)mediul familial *
c)grupul de prieteni *
d)sine

59. Imaginea de sine comportă urmatoarele dimensiuni :


a) percepţia şi aprecierea subiectului asupra sa la un anumit moment *
b) felul în care subiectul ar dori să fie sau să pară că este *
c) felul în care subiectul consideră că este apreciat de ceilalţi *

60. Educaţia sexuală se adresează componentelor psihologice (cognitivă,


emoţională şi comportamentală) sociale, biologice şi spirituale. Acest tip de
educaţie se focalizează pe obiective fundamentale care sunt:
a)formarea de convingeri, valori şi atitudini despre sine şi ceilalţi, *
b)dezvoltarea deprinderilor de relaţionare interpersonală, *
c)dezvoltarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi *
d)informarea *

61. Analiza mediului şcolar arată că principalele dificultăţi întâmpinate de elevi în


primul an de şcoală pot fi clasificate astfel:
a) dificultăţi afective *
b) dificultăţi cognitive *
c) dificultăţi de organizarea motivelor pentru atingerea unei acţiuni *
d) dificultăţi de relaţionare cu adulţii şi grupul de copii de aceeaşi vârstă şi de
vârste mai mari *

62.Comparând învăţarea la adulţi cu învăţarea la adolescenţi U. Şchiopu şi


E.Verza (1997) arată că faţă de perioada anterioară învăţarea câştigă în perioada
adultă:
a) coeziune, capacitate de îmbinare a formelor de analiză concret/abstract *
b) extragerea ideilor esenţiale, sesizarea mai rapidă a semnificativului *
c) critica pragmatică a noului *
d) atitudine clară de refuz a neclarităţilor, nevoia de precizie *
e) evaluarea independentă a surselor de informare *
f) cerinţă de aplicare şi practică *
g) necesitatea de a completa informaţia cu deprinderile, tehnicile,
procedeele necesare domeniului *

63.Dezvoltarea personalităţii copilului după H. Wallon în perioada 3 - 6 ani


corespunde stadiului personalismului. În cursul acestei perioade se pot distinge
mai multe subtadii :
a) perioada de opoziţie *
b) perioada de tranzitie
c) perioada de graţie *
d) perioada de imitaţie *
e) perioada de identificare

64.Boli infecţioase ale mamei pe perioada sarcinii cu efecte asupra copilului


a) variola *
b) oreion *
c) rubeola *
d) sifilis *
e) tuberculoză *
f) toxoplasmoză *
g) malaria *
h) SIDA *

65. Alţi factori ce pot influenţa dezvoltarea intrauterină a copilului sunt


factori ce ţin de starea şi condiţia mamei , anume:
a) nutriţia *
b) stresul emoţional *
c) vârsta *
d) paritatea *
e) statut marital

66. Adolescentul se confruntă cu o serie de nevoi sau nevoile descrise în


perioadele anterioare cunosc o prefacere semnificativă, aceste nevoi sunt:
a) nevoia de a şti, *
b) de a fi afectuos, *
c) de apartenenţă la grup, *
d) de independenţă, *
e) nevoia modelelor *

67. Jocul simbolic este o caracteristica a copilului de la :


a) 2 la 3 ani *
b) 5 la 6 ani *
c) 10 la 12 ani

68. Gândirea egocentrică este o gândire :


a) prelogică *
b) intuitivă *
c) preconceptuală *
d) euristica
e) bazata pe combinatorica

69. Declinul gândirii egocentrice prin decentrare are loc când raţionamentul
copilului se modifică şi se observă o diminuare a răspunsurilor egocentrice
cu o acomodare mai puternică la realitatea exterioară obiectivă, către vârsta
de:
a) 5 – 6 ani *
b) 8 – 10 ani
c) 10 - 12 ani

70. Cititi cu atentie caracteristicile din tabel si alegeti varsta la care se incep
sa se manifeste :
Merge; urcă
scările
Construieste un
turn din două
4-5 cuvinte,
limbaj sub
Controlul
parţial al
ajutându-se de
mâini
cuburi; încearcă să
întoarcă paginile
unei cărţi;
introduce corect
cuburile mici în
cele mari
formă de
jargon.
sfincterelor;
arată când
doreşte un
obiect

a) Un an
b) 9 luni
c) De la 5 luni
d) 15 luni *

71. Cititi cu atentie caracteristicile din tabel si alegeti varsta la care se incep
sa se manifeste :
Sare pe ambele
picioare,
încearcă să se
ţină intr-un
picior, ţine
corect creionul,
merge pe
bicicletă, urcă
şi coboară o
scară alternând
picioarele
Realizază un turn
şi pod din cuburi
Desenează şi
explică ce a
desenat, copiază
cercul.
Descrie ce
fac animalele
sau oamenii
din imagini,
răspunde la
întrebări.
Utilizează
prepoziţii,
apare “de
ce“-ul.
Se joacă în
grup
cooperând
Stie sa-şi
spună sexul ,
se îmbracă şi
mănâncă
singur.

a)un an
b)11 luni
c)36 de luni *
d)un an si jumatate

72. În evoluţia limbajului la copil pot fi evidenţiate mai multe stadii. După M.
Zlate ( 1993, pag 69) identificăm următoarele stadii:
a) Stadiul cuvântului-frază *
b) Stadiul prefrazei *
c) Stadiul “frazei gramaticale“ *
d) Stadiul structurii sintactice *
e) Stadiul “diferenţierii formelor gramaticale“ *
f) Stadiul propozitiei

73. În jurul vârstei de 2 ani in conduita verbală distingem 2 etape


interogative cu influenţe asupra structurării gândirii, dupa Rose Vincent, ele
sunt caracterizate de intrebarile :
a) ce e asta ? *
b)cum e asta ?
c)la ce foloseste asta ?
d)de ce ? *

74.Egocentrismul logic se referă la caracteristicile raţionamentului copilului


care sunt:
a) Sincretismul *
b) Transducţia *
c) Transparenta
d) Compelementaritatea

75. Egocentrismul logic se referă la caracteristicile raţionamentului


copilului :
a) sincretismul *
b) transducţia *
c) inductia

76. “realismul“ gândirii copilului se referă la


a) materializarea elementelor de factură spirituală datorată nediferenţierii între
fizic şi psihic *
b) achizitia reversibilitatii
c) incapacitatea de idealizare

77. « artificialismul » gandirii copilului constă în faptul că :


a) posibilul şi imposibilul se suprapun *
b)personajele fantastice pot interveni în viaţa reala *
c)copilul nu are sentimente autentice ci construite prin imitatie
78. Cititi cu atentie paragraful si identificati carei perspective teoretice
asupra moralitatii si autocontrolului ii este proprie :
(...)comportamentul conform cu normele sociale creşte pentru că adulţii îl
respectă cu întărire pozitivă sub formă de aprobare, afecţiune şi alte recompense
în timp ce un comportament care încalcă standardele este pedepsit prin
reprobare, pierdere de privilegii şi alte consecinţe care fac ca acest
comportament să se manifeste mai puţin în viitor. Adeptii acestei perspective
consideră întărirea pozitivă ca fiind de departe cel mai eficient mijloc de
promovare a unui comportament dezirabil social comparativ cu
pedeapsa.

a) teoriile invatarii sociale


b) behavioriste *
c) psihanalitice
d) cognitiviste

79. Comportarea morală este văzută de behavioristi ca însuşită prin


mecanisme de :
a) învăţare *
b) întărire *
c) modelare *
d) reprimare
80. Moralitatea heteronomă descrisa de J. Piaget se caracterizeaza prin :
a)Regulile sunt exterioare, implică completă acceptare a prescripţiilor
adultului. *
b)Regulile sunt inflexibile *
c)Regulile sunt văzute ca fiind consecinţa înţelegerilor reciproce, consimţite.
d)Dreptatea este arbitrată de comun acord

81. Moralitatea autonomă descrisa de J. Piaget se caracterizeaza prin


a)Judecata morală coincide cu decizia adultului
b)Bazată pe cooperare, recunoaştere mutuală a egalităţii între indivizii autonomi
*
c)Caracterizată de atitudini moral raţionale *

82. Climatul familial (cf. Iolanda Mitrofan, Nicolae Mitrofan, 1991) poate fi analizat
după mai mulţi indicatori cei mi importanţi fiind următorii:
a)Modul de raportare interpersonal al părinţilor ( nivelul de apropiere şi
înţelegere, acordul sau dezacordul în legătură cu diferite probleme); *
b)Ansamblul de atitudini ale membrilor familiei în raport cu diferite norme şi
valori sociale; *
c)Gradul de coeziune al membrilor grupului familial; *
d)Modul în care este perceput şi considerat copilul; *
e))Starea materiala si statutul familial;
f)Modul de manifestare a autorităţii părinteşti (unitar sau diferenţiat); *

Intrebari cu raspuns prin completare


1. Influenţele factorilor de mediu depind in perioada prenatala de vârsta
embrionului sau a fătului în momentul expunerii. Acest lucru este mai bine
înţeles prin considerarea perioadei prenatale ca un şir de secvenţe definite ca
……perioade critice…………………
2. Alcoolul generează un grup de anormalităţi incluse în ceea ce s-a numit
(dupa Jones ,1973)…sindrom alcoolic fetal- FAS……………………….

3. Perioada tinereţii corespunde dupa E.Erikson alegerii între …intimitate si


izolare…………..

4. Perioada de viaţă adultă corespunde dupa E.Erikson alegerii între …


reproducere si autoconstructie………………….

5. Perioada bătrâneţii dupa E.Erikson este caracterizată de criza generată de


pendularea între…integritate si disperare……………………..

6. Perioada de la 3 ani la 6 ani corespunde dupa E.Erikson crizei relative la doi


determinanţi opoziţi şi anume:…initiativa versus sentimentul de vina…………
…………………

7. Conceptul de baza definit in cadrul teoriei dezvoltarii gandirii descrise de Lev


Semionovici Vigotsky este cel de:
…zona de dezvoltare proximala……………………………

8. Factorii care influenţează ritmul de creştere şi valorile definitive ale


parametrilor de creştere, conform programelor genetice sunt factori…ereditari…

9.Conceptul introdus de Meyerson pentru a desemna invarianţa obiectului ca


atare, categorializarea schemei sale de existenţă, este cel al obiectului…
permanent…
….

10. Indicele recunoaşterii permanenţei obiectului este …cautare activa…………


……..

11. Experimentele de “conservarea cantităţii “ demonstrează că până la vârsta


de 7/8 ani copii nu dezvoltă noţiunea de ....reversibilitate....................................

12. Metoda pe care o folosim în familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul trebuie


să ţină seama pe de o parte de faptul că scrierea concordă aproape exact cu
pronunţarea deci metoda trebuie să fie…fonetica…………….

13. Metoda pe care o folosim în familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul trebuie


să se pornească de la desprinderea unei propoziţii din vorbire, să se realizeze
delimitarea cuvintelor în silabe şi apoi fiecare silabă în sunete după care să se
parcurgă drumul invers, de la sunete la silabă, cuvânt şi propoziţie ceea ce
denotă că metoda trebuie să fie …analitico-sintetica………………………….

14. Creierul are o simetrie anatomică dar o asimetrie funcţională. Repartiţia


funcţiilor se face în emisfera stângă sau dreapta şi aceasta reprezintă procesul de
..lateralizare................................

15. Proiecţia despre viitor a adultului , în concepţia lui Daniel Levinson, este
concepţia despre lume şi viaţă, reorganizată în baza valorilor noului stadiu de
vârstă asociată cu scopurile de viitor, respectiv planul de viaţă care asigură
energia şi motivaţia împlinirii lui si poarta denumirea metaforica de…visul………..

S-ar putea să vă placă și