Sunteți pe pagina 1din 205

Criza

Ellen G. White

Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa tii despre aceast a carte


Prezentare general a Aceast a publica tie ePub este oferit a de c atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec tie mai larg a. Va rug am s a vizita ti Ellen G. White Estate website pentru o list a complet a a publica tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat a ca ind autorul american cu cele mai raspndite traduceri, lucr arile ei ind publicate n mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, ntr-o varietate larg a de subiecte spirituale s i practice. Cal auzit a de Duhul Sfnt, ea l-a n al tat pe Isus s i a ar atat c atre Biblie ca temelie a credin tei sale. Mai multe link-uri O scurt a bibliograe a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfr situl acordului licen tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc arcarea acestei c ar ti, va acorda limitat doar o licen ta a, neexclusiv as i netransferabil a pentru utiliza nu permite republicarea, distribu rea personal a. Aceast a licen ta tia, transferul, sublicen ta, vnzarea, preg atirea unor lucr ari derivate, sau folosirea n alte scopuri. Orice utilizare neautorizat a a acestei c ar ti se va sfr si prin anularea licen tei acordate prin prezenta. Mai multe informa tii Pentru informa tii suplimentare despre autor, editori, sau modul n care pute ti sprijini acest serviciu, v a rugam s a contacta ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc atori pentru interesul s i impresiile dumneavoastr as i v a dorim binecuvntarea lui Dumnezeu n timp ce ve ti citi.

ii

iii

Cuprins
Informa tii despre aceast a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Capitolul 1 Criza din fa ta noastr a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O criz a teribil a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ultima criz a mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Cea mai importanta lupt a a veacurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Criza veacurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Cea mai mare criz a de la nceputul lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 O criz a uluitoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 O furtun a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Cel mai mare conict pe care cineva l-a v azut vreodat a . . . . . 28 Un conict ngrozitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Marea ncercare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 O teroare mare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sunt locuitorii Cerului con stien ti de conictul care vine asupra noastr a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sunt locuitorii p amntului n aceea si m asur a con stien ti de evenimentele care sunt aproape s a se ntmple? . . . . . . . 29 Avem noi, Adventi stii de Ziua a Saptea o just a apreciere a crizei din fa ta noastr a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Este posibil pentru cre stini s a e nepreg ati ti pentru timpul de strmtorare care vine, n ciuda avertiz arilor date dinainte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 De ce au fost ucenicii att de total nepreg ati ti? . . . . . . . . . . . . 30 Ne-a dat Domnul n mod clar un contur n leg atur a cu ncheierea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 nseamn a aceasta c a noi putem s a n telegem ecare detaliu n anticiparea evenimentelor nainte de a avea loc? . . . . 31 Cit de important este pentru noi s a studiem profe tiile n leg atur a cu ultimele zile? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ce suntem noi n mod specic avertiza ti s a nu facem? . . . . . 32 Ce ar trebui s a facem noi n vederea apropierii crizei? . . . . . . 32 Numai cine va sta n picioare n ultimul mare conict? . . . . . 32 Capitolul 2 Unirea bisericilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 iv

Cuprins

Orice biseric a protestant a din America va intra n unirea bisericilor care va urma? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe ce baz a se vor uni n cele din urm a bisericile Protestante? Care sunt cele dou a doctrine eronate principale tinute n comun de c atre biserici? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se va uni n cele din urm a Protestantismul cu Catolicismul? . Va unirea aceasta o unire organiza tional a sau o unire de ac tiuni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roma, sau Protestantismul se va schimba, pentru ca s a fac a posibil a aceast a reunire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ct de puternic a va deveni n cele din urm a Papalitatea aici n America? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cine va conduce poporul cnd el se une ste pentru a se mpotrivi urma silor lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . Cine st a n realitate n spatele Papei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce ar trebui s a facem noi acum pentru a ntmpina cu succes opozi tia combinat a a Cre stin at a tii? . . . . . . . . . . . Capitolul 3 Legea duminical a na tional a ................. Ce spune Biblia despre omagiul pe care America Protestant a l va da puterii Romano Catolice? . . . . . . . . Cnd se va mplini aceast a profe tie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De unde va veni presiunea pentru legisla tia Duminicii? . . . . n teleg ace sti ap ar atori ai legii duminicale ce fac? . . . . . . . . . Cine este n realitate conduc atorul care a conceput s i lucreaz a la acest proiect al legisla tiei duminicale? . . . . . Asupra cui arunc a dispre t o lege duminical a? . . . . . . . . . . . . . Ne putem a stepta la legi duminicale n anumite state, ori Congresul Statelor Unite va lua ac tiune legislativ a? . . . Vor continua Statele Unite s a e o na tiune favorizat a dup a ce a pus deoparte prin vot legislativ Legea lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care va rezultatul acestei apostazii na tionale? . . . . . . . . . . . Cum va forma America Protestant a un chip al arei? . . . . . . Va urma, sau va preceda ncheierii timpului de prob a decretarea tinerii Duminicii (formarea unui chip al arei)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 34 34 35 35 35 36 37 37 37 38 38 38 38 39 39 40 40

41 41 42

43

vi

Criza

Lund n considerare anticipata legiferare a Duminicii, ce sint ndemna ti s a fac a ct mai repede posibil Adventi stii care locuiesc n ora se? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce avertizare va constitui legea duminical a pentru Adventi stii care nc a mai r amn n ora se? . . . . . . . . . . . . Cum va trebui s a petrecem Duminicile dup a ce legea duminical a va votat a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care trebuie s a e atitudinea noastr a ast azi? Cum trebuie s a lucr am s i s a ne rug am? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 4 Legea duminicala universal a. . . . . . . . . . . . . . . . . Ce spune Biblia despre renvierea universal a a inuen tei Romano Catolice nainte de timpul sfr sitului? . . . . . . . Ce na tiune favorizat a va conduce impunerea p azirii Duminicii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cte na tiuni vor urma exemplul Statelor Unite? . . . . . . . . . . . Ce religie mondial a este n mod deosebit afectat a de impunerea p azirii Duminicii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce se va ntmpla Adventi stilor de Ziua a Saptea care nu pot ncuviin ta legea duminical a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce efect va avea rede steptarea fals a asupra celor mal mul ti Cre stini cu numele? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care dou a semne diferite vor primite de cele dou a grupuri de oameni din lume, cnd p azirea Duminicii este impus a de lege? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce leg atur a are legea duminical a universal a cu ncheierea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To ti Adventi stii de Ziua a Saptea cred c a legea duminical a universal a va scoas a nainte de ncheierea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 5 Un timp scurt de strmtorare . . . . . . . . . . . . . . . . . Care a fost deseori soarta copiilor lui Dumnezeu n trecut? . S-a schimbat Satana, sau nc a este un persecutor? . . . . . . . . . Ce tulbur ari specice va aduce Satana n viitor asupra sn tilor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cnd ncep aceste strmtor ari n raport cu ncheierea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care este una din cauzele principale ale acestui timp de strmtorare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44 44 44 45 49 49 49 49 50 50 50

51 51

52 54 54 54 54 54 54

Cuprins

vii

Va poporul lui Dumnezeu persecutat pentru c alcarea Duminicii sau pentru p azirea Sabatului? . . . . . . . . . . . . . Ct de nver sunat a va deveni ura mpotriva Adventi stilor de ziua a s aptea? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce organiza tii vor face extrem de dicil pentru Adventi stii de Ziua a Saptea s a continue mai departe lucrarea lor n ora se? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe m asur a ce timpul nainteaz a, ce decret ocial va ie si n ce prive ste cump ararea s i vinderea? . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce lege suplimentar a va decretat a nainte de nchiderea timpului de har? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum vor trata ti unii tineri de c atre proprii lor p arin ti? . . . . Cum vor avea unii de a face cu tribunalele judiciare? . . . . . . Este posibil ca unii s a fac a sacriciul suprem? . . . . . . . . . . . . Vor nfrico sa ti de celulele nchisorilor sau chiar de moarte aceia care vor condamna ti pentru credin ta lor? . . . . . . Care vor cei mal activi s i ecace agen ti ai diavolului n reprezentarea gre sit as i acuzarea Adventi stilor? . . . . . . . Care dou a grupuri mari cre stine se vor uni pentru a persecuta pe ap ar atorii adev arului? . . . . . . . . . . . . . . . . . Va peste tot o persecu tie uniform a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum vor membrii nesn ti ti ai Bisericii afecta ti de furtuna de ridiculizare, batjocor a, ncercare s i dispre t? . . . . . . . . Cum va ac tiona adev arata oaie cnd persecu tia vine? . . . . Ce demonstrare puternic a a puterii lui Dumnezeu va v azut a n toat a lumea dup a ce va ncepe persecu tia? . . . Care ar trebui s a e atitudinea s i conduita noastr a n timpul n anticiparea timpului de strmtorare din fa de fa ta ta noastr a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 6 Marea cernere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblia cu privire la subiectul perseveren Ce nva ta tei sn tilorodat a salvat, pentru totdeauna salvat? Este posibil pentru un cre stin veritabil s a piard a iubirea sa pentru Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne d a Biblia vreo descriere a apostaziei unor anumite persoane care s-au bucurat odat a de aprobarea lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55 55

56 57 57 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61

62 63

63

63

viii

Criza

Este apostazierea s i cernerea membrilor mpreun a cu limitat c aderea lor de la credin ta a numai la secolele trecute? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n viitorul apropiat va m Ce experien ta ari mult num arul de apostazia ti din biserica Adventi stilor de Ziua a Saptea? Pe ling a persecu tie, ce alte cauze mai sunt pentru zguduirea poporului lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce expresie folose ste sora White pentru ca s a descrie ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aceast a experien ta A fost vreodat a ntregul num ar de Cre stini compus din Cre stini adev ara ti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n aceste zile de libertate, confort s i prosperitate de care ne bucur am acum, ce ne putem a stepta s a se dezvolte n biseric a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cnd marea cernere are loc, ce devin membrii neconsacra ti ai bisericii noastre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce procent din membrii no stri Adventi sti de Ziua a Saptea vor apostazia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . To ti Adventi stii de Ziua a Saptea care nu sunt consacra ti vor zgudui ti s i ndep arta ti din biseric a n aceast a perioad a de strmtorare nainte de ncheierea timpului de har? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trebuie ca n mod constant s a i se aminteasc a poporului nostru c a vine persecu tia s i c a o mare clas a va apostazia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cnd majoritatea membrilor no stri se retrag, va c adea Biserica Adventi stilor de Ziua a Saptea? ............. Cum va afecta aceast a prob a teribil a concep tia general as i atitudinea Adventi stilor loiali care r amn n Biseric a? . . Ce au la aceast a dat a pe frun tile lor ace sti Adventi sti de neclintit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n timp ce solia cre ste acum ntr-o mare strigare, care va rezultatul? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 7 naintea conduc atorilor s i a mp ara tilor . . . . . . . . Prin ce mijloace a adus uneori Dumnezeu Evanghelia n aten tia marilor oameni ai p amntului? . . . . . . . . . . . . . . . naintea cui va poporul lui Dumnezeu privilegiat s a poarte m arturia credin tei lor n viitorul apropiat? . . . . . . . . . . . .

63 64 65 65 66

66 66 67

67

68 68 68 69 69 71 71 71

Cuprins

ix

Vom proba ti n grup sau individual? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numai predicatorii, sau ecare membru al Bisericii trebuie s a se preg ateasc a pentru a da m arturie de credin ta lor n public? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suntem noi to ti preg ati ti de a i interoga ti pentru credin ta noastr a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce ar trebui s a facem noi acum pentru ca s a m gata cnd vom chema ti pentru a da m arturie pentru credin ta noastr a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce este chiar s i mai important dect abilitatea de a prezenta oamenilor un motiv pentru credin ta noastr a? . . . . . . . . . . Care este scopul acestor probe publice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 8 Minunile lui Satana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A fost Spiritismul o problem a n timpurile istoriei Biblice? . . Cum a personicat uneori Satana ceva sau pe cineva mai atractiv dect el nsu si? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este el s i acum capabil s a se transforme n ceva ce este de dorit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru care motiv va face Satana minuni n ultimele zile ale istoriei p amntului? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unde a nceput Spiritismul modem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ce privin ta si schimb a Spiritismul forma acum? . . . . . . . . Pentru ce face Satana acum preg atire special a? . . . . . . . . . . . . Dup a care eveniment putem s a ne a stept am la o manifestare deosebit a a lucr arilor sale miraculoase? . . . . . . . . . . . . . . Vor recomanda spiritele rele p azirea Sabatului, sau a Duminicii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prin ce mijloc specic va n sela Satana pe mul ti? . . . . . . . . . . Vindec a el cu adev arat bolnavii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odat a ce acestea au nceput, ne putem a stepta la o ncetare a acestor minuni false? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce minune de tipul minunilor lui Ilie va s avr sit a de unii urma si devota ti ai Satanei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de foc? . . . . . . . Este acesta un foc real, sau numai o aparen ta Cum vor privi vr ajma sii lui Hristos asupra acestei abilit a ti de a s avr si minuni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care putere va crede marea mas a a omenirii c a lucreaz a att de minunat n bisericile lor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

72 72

73 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 77 77 78 78 79 79 80

Criza

Va lucrarea poporului lui Dumnezeu n timpul marii strig ari de asemenea nso tit a de minuni? . . . . . . . . . . . . . 80 Cum trebuie s a consider am noi minunile? Vor ele o prob a a sa cum a fost n timpul lui Ilie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Cum putem noi deosebi adev arul de minciun a? . . . . . . . . . . . . 81 Care este cea mai reu sit as i fascinant a am agire a Satanei? . . . 82 Cit de real a pare a imita tia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 izolat Va aceasta o experien ta a, sau mul ti oameni vor confrunta ti de ngeri r ai personicnd pe cei dragi ai lor deceda ti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Pe cine altcineva vor personica spiritele n sel atoare? . . . . . . 83 Capitolul 9 Personicarea lui Hristos de c atre Satana . . . . . . 84 Care este capodopera decep tiei Satanei? . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 rii lui Satana de Ct de apropiat a va asem anarea nf a ti sa cea a lui Hristos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Ce va face s i ce va spune Satana s i cum va reac tiona poporul?85 Va el acceptat chiar s i de s e de guverne? . . . . . . . . . . . . . . 86 Ce va trebui s a facem noi cnd ni se va porunci s a ne nchin am lui? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Pn a la ce culme va n al ta n cele din urm a Biserica apostaziat a pe Satana? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 n ce prive ste timpul personic arii* lui Hristos de c atre Satana, cnd are loc rev arsarea mniei lui Dumnezeu prin cele s apte pl agi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ct timp va r amne Satana n aceast a form a de personicare a lui Hristos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Cum trebuie s a ne preg atim pentru n sel atoriile Satanei pentru ca s a putem rezista marii sale puteri f ac atoare de minuni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Sunt to ti Adventi stii de Ziua a Saptea de acord c a Satana va personica pe Hristos naintea nchiderii timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Capitolul 10 Duhul Sfnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Care a fost subiectul favorit al lui Hristos? . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Cit de important este darul Spiritului Sfnt n planul lui Dumnezeu pentru r ascump ararea noastr a? . . . . . . . . . . . . 91 Apreciem noi a sa cum ar trebui acest dar f ag aduit? . . . . . . . . 91

Cuprins

xi

Este necesar ca noi s a nl atur am toate p acatele nainte de a primi Duhul Sfnt, sau Duhul Sfnt ne ajut a s a nl atur am p acatele noastre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum are loc minunea na sterii din nou? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ct de des avem noi nevoie de a converti ti prin ajutorul Duhului lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum putem noi ca adev ara ti cre stini rezista multelor ispite care ne confrunt a zilnic? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cine locuie ste de fapt cu noi prin prezen ta Duhului Sfnt? . . cnd Duhul Sfnt face prezen ta lui Isus real a n noi, cum va afecta aceasta caracterele noastre? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 11 Ploaia Trzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De la intrarea p acatului n lume, a fost vreodat a o perioad a de timp cnd Dumnezeu n-a lucrat prin Duhul Sfnt? . . Ce fenomen al naturii folose ste Domnul ca s a ilustreze lucrarea Duhului Sfnt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care este lucrarea ploii timpurii (care n Palestina cade spre sfr situl lui Octombrie sau n Noiembrie)? . . . . . . . . . . . Care este lucrarea ploii trzii (care n Palestina cade n Martie sau la nceputul lui Aprilie)? . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum reprezint a Ploaia Timpurie lucrarea Duhului Sfnt n inima ec aruia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum reprezint a Ploaia Trzie lucrarea Duhului Sfnt cu persoane individuale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care sunt unele din ocaziile pe care le folose ste Domnul pentru a trimite Duhul S au poporului S au? . . . . . . . . . . . Pot persoane individuale s a aib a Ploaia Duhului Sfnt n via ta lor personal a, chiar dac a cei mai mul ti dintre cei apropia ti ai lor n-ar primi aceast a binecuvntare? . . . . . . Cum reprezint a Ploaia Timpurie lucrarea Duhului Sfnt pentru ntreaga Biseric a cre stin a ca tot? . . . . . . . . . . . . . . au f Ce preg atire n inim as i n via ta acut apostolii, f acnd posibil a primirea Ploii Timpurii n Biseric a? . . . . . . . . . . Cum a afectat Ploaia Timpurie spiritualitatea membrilor Bisericii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum a afectat Ploaia Timpurie puterea lor de a m arturisi adev arul altora? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 92 93 93 94 94 95 95 95 95 95 96 96 96

97 97 97 98 98

xii

Criza

Care a fost rezultatul rev ars arii Duhului Sfnt n ziua Cinci-zecimii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 A retras Domnul Duhul Sfnt dup a Rusalii? . . . . . . . . . . . . . . 99 Cum reprezint a Ploaia Trzie lucrarea Duhului Sfnt pentru ntreaga Biseric a Cre stin a ca tot? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Cum va afecta Ploaia Trzie spiritualitatea s i mbun at a tirea caracterului membrilor Bisericii? . . . . . . 100 Cum va afecta Ploaia Trzie Biserica n ce prive ste puterea ei n m arturisirea adev arului? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Va veni Ploaia Trzie dup a ce poporul lui Dumnezeu a fost sigilat, sau nainte ca sigilarea s a ne terminat a? . . . . . . . 101 Va veni Ploaia Trzie nainte, sau dup a nchiderea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 To ti membrii Bisericii noastre vor primi puterea Duhului Sfnt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Ce preg atire a inimii s i a vie tii trebuie s a facem noi, pentru ca s a m preg ati ti pentru rev arsarea special aa Duhului Sfnt al lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 S a cur a tim templul suetului de orice ntin aciune. . . . . . . . . 103 S a d am la o parte toate nen telegerile s i certurile. . . . . . . . . . 104 asupra ec S a ob tinem biruin ta arui cuvnt r au s i ec arei fapte rele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 S a studiem Cuvntul lui Dumnezeu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 S a devenim lucr atori activi n slujba lui Hristos. . . . . . . . . . . 105 cnd noi ne facem partea noastr a, ce va face Dumnezeu? . . . 106 Capitolul 12 Marea strigare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Care este ultima solie de avertizare a lui Dumnezeu care trebuie sa e data lumii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Este aceasta aceea si solie pe care noi am predicat-o din 1844, sau ea este o chemare special a? . . . . . . . . . . . . . . 107 Care este centrul celor trei solii ngere sti? . . . . . . . . . . . . . . . 108 De ce se spune c a aceast a solie va dat a cu o voce puternic a sau un strig at mare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 C atre cine este adresat a n mod special marea strigare? . . . . 109 Ce va introduce Satana n Bisericile populare nainte ca Apocalipsa 18:1 s a se mplineasc a? . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Cum putem noi s a facem deosebire ntre renviorarea fals a a lui Satana s i marea strigare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Cuprins

xiii

Stim noi timpul exact cnd Ploaia Trzie va c adea s i cnd ngerul din Apoc. 18 va cobor din cer? . . . . . . . . . . . . . 110 A fost c aderea Babilonului complet a (Apoc. 18:2) cnd sora White a scris Marea Lupt a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 cnd va complet a c aderea Babilonului, astfel ca Apoc. 18:2 s a e proclamat ca o profe tie mplinit a pe deplin? 110 Cum va afecta legiferarea Duminicii mpreun a cu persecu tia, propov aduirea celei de-a treia solii ngere sti?111 minunat Cum va afecta aceast a experien ta a poporul lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Se va compara aceasta n vreun fel cu strigarea din miezul nop tii de la 1844? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Ce a fost strigarea de la miezul nop tii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 n ce fel se va asem ana Marea Strigare cu Rusaliile? . . . . . . 113 Vor s avr site minuni a sa cum a fost la Rusalii s i imediat dup a aceea? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 de aceia care neag Care este atitudinea lui Dumnezeu fa ta a c a El va s avr si minuni din nou? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Este posibil ca darul limbilor s a e repetat? . . . . . . . . . . . . . . 114 Cum vor r aspunde copiii lui Dumnezeu, care se a a nc a n Babilon, la marea strigare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pentru ce S-a dus Hristos la mare s i la mun ti? . . . . . . . . . . . . 115 Va asculta vreunul din Adventi stii apostazia ti de aceast a solie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Ce carte din Spiritul Profetic va un instrument n a conduce pe mul ti s a ia pozi tie mpreun a cu poporul lui Dumnezeu care tine poruncile Sale? . . . . . . . . . . . . . 116 Cum vor reac tiona membrii neconverti ti ai Bisericii Adventi stilor de Ziua a Saptea la proclamarea soliilor din Apoc. 14:4-12 s i Apoc. 18:1-4? . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Care va reac tia preo timii care se bucur a de acceptarea maselor s i a mul timilor iubitoare de p acat? . . . . . . . . . . 117 Ct de departe va r aspndit a cuno stin ta mntuirii? . . . . . . 117 Trebuie s a se retrag a poporul lui Dumnezeu din Biserica Adventi stilor de Ziua a Saptea s i s a se al ature vreunui grup mai curat s i mai sfnt n timpul marii strig ari? . . . 118 Va veni Marea Strigare ca rezultat al unei pl anuiri omene sti?118 Capitolul 13 Vremuri s i anotimpuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

xiv

Criza

Stim noi timpul exact cnd Ploaia Trzie va rev arsat a? . . . 120 Ce a spus Isus cu privire la data rentoarcerii Sale? . . . . . . . . 120 Pentru ce a fost re tinut a de la noi cuno stin ta despre timpul rentoarcerii lui Hristos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Ce indica tii sunt c a Isus se putea rentoarce spre aceast a lume la scurt timp dup a ce ultima profe tie se terminase?120 Care a fost scopul soliei c atre Laodicea care a nceput s a e predicat a n 1856 printre Adventi stii care p azeau Sabatul? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 A realizat aceast a solie scopul pentru care a fost dat a? . . . . . 121 Pentru ce nu S -a rentors Isus imediat? . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Cu toate acestea, a crezut sora White c a venirea Domnului era aproape? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 De ce nu S-a rentors Isus n anii dinainte de 1883? . . . . . . . 122 n ciuda ntrzierii pn a la acel timp, care a fost nc a a steptarea profetei Domnului? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Care solie, proclamat a cu putere n cei trei ani care au urmat conferin tei generale de la 1888, a fost nceputul marii strig ari? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 A c azut Ploaia Trzie n 1892 asupra poporului lui Dumnezeu, sau atunci a fost doar amplicarea soliei care n cele din urm a va deveni marea strigare? . 123 Care a fost atitudinea sorei White n 1891 privitor la apropierea revenirii lui Hristos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 De ce a amnat Domnul Isus att de mult cea de-a doua venire a Sa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 A cui este vina c a noi ne a am nc a n aceast a lume p ac atoas as i Isus nu S-a rentors nc a? . . . . . . . . . . . . . . 124 Ce a steapt a Domnul Hristos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Cum se aseam an a a stept arile sorei White cu privire la revenirea Domnului Hristos, cu acelea ale profe tilor Bibliei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Care ar trebui s a ne atitudinea noastr a ast azi? . . . . . . . . . . . . 125 Capitolul 14 Sigiliul lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Ce eveniment special este descris ca avnd loc scurt timp nainte de nchiderea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . 126 Care este sigiliul viului Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Cuprins

xv

Care trebuie s a e starea spiritual a a tuturor acelora care primesc sigiliul lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Nimic nu-i poate clinti de la adev ar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ei au asem anarea Domnului Hristos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ei sunt biruitori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ei sunt cura ti s i f ar a pat a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Ei plng s i suspin a pentru p acatele lor proprii, pentru p acatele din Biseric as i din lume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Suntem noi acum n timpul sigil arii? Dac a da, cnd a nceput?128 Stim noi de unii oameni care au fost sigila ti deja? . . . . . . . . 129 ast Este posibil ca s a existe b arba ti s i femei n via ta azi care au primit deja sigiliul lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ce eveniment glorios va avea loc nainte ca sigilarea poporului lui Dumnezeu s a e terminat a? . . . . . . . . . . . 129 Ce se va ntmpla acelora care nu sunt ntemeia ti s i nr ad acina ti n adev ar. . . n a sa fel nct ei s a nu poat a clinti ti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Ce decret universal va emis nainte ca tot poporul lui Dumnezeu s a e sigilat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Care este num arul acelora care au fost sigila ti? . . . . . . . . . . . 131 Stim noi dac a acesta este un num ar literal sau un num ar gurativ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Ce va face Isus cnd ngerul care pune sigiliul va termina lucrarea sa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Ce vor face apoi cei patru ngeri? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Numai cine va protejat n timpul de strmtorare? . . . . . . . . 132 Va sigiliul lui Dumnezeu pus asupra noastr a? . . . . . . . . . . 132 Capitolul 15 Semnul arei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Cum ne-a avertizat Ioan vizionarul mpotriva primirii semnului arei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Cum va amenin ta Satana pe cei care refuz a semnul arei? . 134 Care este semnul arei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Ct de mul ti oameni a spus sora White c a aveau semnul arei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

xvi

Criza

Cnd va primit semnul arei? Va aceasta nainte, sau dup a ncheierea timpului de prob a? Va posibil pentru vreunul s a treac a de ncheierea timpului de prob a f ar a a primi, e sigiliul lui Dumnezeu, e semnul arei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 16 ncheierea timpului de prob a .............. ast Exist a unii oameni n via ta azi, care au ncheiat timpul lor individual de prob a, astfel ca Duhul Sfnt s a nu le mai poat a converti inima? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stim noi cnd perioada noastr a de prob a ar putea s a se ncheie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n care cel pu tin patru ocazii din trecut a fost o ncheiere general a a timpului de prob a pentru un mare num ar de oameni? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce decret divin va nchide timpul de prob a pentru ntreaga familie omeneasc a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce act al lui Hristos va indica terminarea pentru totdeauna a mijlocirii Sale n favoarea p ac ato silor? . . . . . . . . . . . . Stim noi cnd va sosi ceasul care va decide soarta omenirii? Mai exist a vreo alt a profe tit- care cuprinde o perioad a de timp care nc a trebuie s a se mplineasc a nainte ca timpul de prob a s a se ncheie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce prezicere clar a este f acut a n ce prive ste impunerea p azirii Duminicii nainte de ncheierea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care este leg atura dintre legea duminical a universal as i ncheierea timpului de prob a pentru na tiunile p amntului? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care trei lucr ari sunt terminate aproape simultan la ncheierea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum va via ta n aceast a lume n ziua cnd timpul de prob a se va ncheia? Va vreunul con stient c a ora decisiv a a sosit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum va continua s a e via ta pn a n momentul distrugerii celor nelegiui ti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se vor a stepta Adventi stii de Ziua a Saptea la ncheierea timpului de prob a atunci cnd ea va avea loc? . . . . . . . .

135 137

137 137

137 138 138 138

139

139

139 139

140 141 142

Cuprins

xvii

Unde vor tr ai cei drep ti s i ce vor face ei pn a cnd se va ncheia timpul de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Va avea loc vreun semn supranatural pe p amnt care s a indice c a Hristos a terminat lucrarea Sa de mijlocire n ceruri? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vor avea cei drep ti vreo alt a cale de a s ti c a timpul de prob a s-a nchis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Va s ti Satana c a timpul de prob a s-a ncheiat? . . . . . . . . . . . . Ce spune Biblia c a va avea loc dup a ncheierea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 17 Des avr sirea n Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ct de sn ti sau drep ti suntem noi la na stere? . . . . . . . . . . . . Ct de mul ti au cedat tendin telor lor naturale spre p acat? . . Ct de des avr si ti sau sn ti trebuie s a m noi dac a vrem s a m mntui ti n mp ar a tia lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . Pentru a completa diferen ta dintre cerin tele Sale perfecte s i via ta noastr a imperfect a ce a f acut Dumnezeu pentru noi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum poate p ac atosul s a benecieze de Darul cerului? . . . . . Dup a ce Domnul Hristos ne iart a p acatele s i ne acoper a cu haina ndrept a tirii Sale, cit de des avr si ti suntem noi naintea lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cu toate c a noi ntr-un anumit sens putem considera ti des avr si ti la convertire, care este partea urm atoare a planului lui Dumnezeu pentru noi? . . . . . . . . . . . . . . . . . n timpul experien tei noastre de cre stini, cum suntem considera ti de Domnul, des avr si ti, nedes avr si ti. . . sau ambele? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cnd Domnul Isus a spus, Fi ti des avr si ti ce a vrut El s a spun a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este acest obiectiv. . . des avr sirea n sfera noastr a de ac tiune. . . un ideal, sau o tint a care poate atins a cu adev arat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inten tioneaz a Domnul ca noi prin harul S au s a tr aim aici s i f acum o via ta ar a de p acat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nsemneaz a aceasta c a ecare nclina tie p ac atoas a din noi poate biruit a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

142

142 142 143 143 144 144 144 144

144 144

145

145

146 148

148 149 150

xviii

Criza

Este cre stinul care nu re tine nici o nclina tie p ac atoas a eliberat de lupta zilnic a cu aceste nclina tii rele? nceteaz a ele s a-1 mai tulbure? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Se a a oameni care au mai mult de biruit dect al tii datorit a rii lor mo stenite s i a factorilor nconjur atori? 151 ng aduie Domnul printre noi aceste diferen te individuale? A steapt a El de la copiii S ai s a aib a o experien ta cre stin a identic a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Pot aceia care au cele mai puternice ispite s a ob tin ao deplin biruin ta a asupra p acatului? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Au fost vreodat a oameni n trecut care prin puterea Spiritului Sfnt au nv a tat s a tr aiasc a n a sa fel nct p acatul s a nu aib a efect asupra lor? . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 care tr Se a a ast azi oameni n via ta aiesc n afara p acatului? 153 si dau seama acei cre stini care tr aiesc cel mai aproape de Hristos ct de sn ti sunt ei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 de aceia care comit Care este atitudinea lui Hristos fa ta p acat n timp ce cu sinceritate ncearc a a cre stini? . . . 154 Care trebuie s a e atitudinea cre stinului cnd cade n p acat? 155 Ne spune pana inspirat a despre al ti oameni tem atori de Dumnezeu care au fost birui ti de ispite? . . . . . . . . . . . . . 155 este ntre cre Ce diferen ta stinul care uneori este dus n p acat s i omul lumesc care comite acela si p acat? . . . . . . 156 ntre cre Exist a vreo diferen ta stinul care pretinde a avea dar care este sclavul unui obicei r credin ta au s i omul lumesc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Ce mare binecuvntare a cerului va rev arsat a curnd asupra oric asupra acelora care au ob tinut biruin ta arui p acat care l atac as i care nu sunt sub controlul diavolului? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Care este scopul Ploii Trzii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 La ce stare spiritual a va adus poporul lui Dumnezeu. . . cei 144.000 sub puterea Ploii Trzii care des avr se ste pe om aproape de nchiderea timpului de prob a? . . . . . 157 De ce este absolut necesar pentru cei 144.000 s a nu p ac atuiasc a nici chiar printr-un gnd dup a nchiderea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Cuprins

xix

Dup a ce timpul de prob a se va nchide, vor sim ti ei nc a ndemnurile p acatului s i vor mai ei ispiti ti? . . . . . . . . Cnd vor nceta toate ispitele? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 18 Decretul de moarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care este inten tia nal a a lui Satana privitor la poporul lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum va ncerca Satana s a realizeze planul s au? . . . . . . . . . . . Va de la nceput moartea ca pedeaps a pentru violarea legii duminicale universale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n leg atur a cu nchiderea timpului de prob a, cnd va deveni pedeapsa capital a o pedeaps a pentru c alcarea legii duminicale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vor renun ta unii Adventi sti la credin ta lor cnd vor amenin ta ti cu nchisoarea s i cu moartea? . . . . . . . . . . . . Vor avea loc unele martiraje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n aceast a or a de cea mai adnc a apostazie, vor exista Adventi sti n ecare tar a care se vor dovedi loiali fa ta de Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cnd timpul de prob a se ncheie s i pl agile ncep s a cad a, cine va nvinuit ca ind cauza acestor judec a ti? . . . . . Care va rezultatul acestei ra tion ari? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce timp teribil de strmtorare pentru drep ti va urma emiterii decretului universal de moarte? . . . . . . . . . . . . . Va exista n acest decret o dat a specic a la care Adventi stii de Ziua a Saptea vor omor ti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce decret din vechime a avut de asemenea o dat a xat a pentru distrugerea poporului lui Dumnezeu? . . . . . . . . . Care plag a va urma dup a decretul de moarte? . . . . . . . . . . . . n timp ce se a steapt a a ucis, unde se va aa poporul lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce vor ncerca cei nelegiui ti s a fac a drep tilor care for r amas n ora se s i comune? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe m asur a ce timpul xat pentru aducerea la ndeplinire a decretului de moarte se apropie, de ce se tem unii dintre sn ti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care trei grupuri separate de in te nconjurau sn tii n acea vreme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157 158 159 159 159 160

160 161 161

161 162 162 163 163 163 163 164 164

165 165

xx

Criza

Cum vor pl anui cei nelegiui ti s a distrug a poporul lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Cum va r aspl ati Dumnezeu pe copiii S ai credincio si? . . . . . 166 Ct de mul ti sn ti vor uci si sub decretul de moarte? . . . . . 167 Ce eveniment va ncorona toat a istoria omenirii pe acest p amnt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Capitolul 19 Timpul strmtor arii lui Iacov . . . . . . . . . . . . . . 168 Cum descrie Domnul perioada teribil a de durere mare pe care regele Babilonului avea s a o aduc a asupra lui Iuda?168 Ce va aduce Satana s i o stirile sale asupra Israelului modern la scurt timp dup a ce ngerul harului si ia zborul? . . . . 168 Asupra c arei chestiuni va strni Satana toat a lumea mpotriva Adventi stilor de Ziua a Saptea? . . . . . . . . . . . 168 Care va cauza imediat a a acestei perioade teribile de necaz?168 De ce este numit a aceast a criz a Timpul strmtor arii lui Iacob?169 Sunt to ti Adventi stii de acord c a noaptea strmtor arii lui Iacob va ncepe odat a cu decretul universal de moarte dup a ncheierea timpului de prob a? . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Avem n Spiritul Profe tiei un tablou complet al acestui calvar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Va timpul strmtor arii lui Iacob o prob a prea aspr a pentru unii dintre adev ara tii Cre stini? . . . . . . . . . . . . . . . 171 Unde va poporul lui Dumnezeu n aceast a vreme? . . . . . . 171 Este recomandabil pentru noi s a pl anui tii acum pentru nevoile noastre temporale pe care le vom avea n timpul strmtor arii? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Cine ne va sus tine pe noi n acea vreme? . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Ct de mult a hran a va asigurat a sn tilor? . . . . . . . . . . . . . . 172 Pe ct suport moral de la prietenii no stri putem noi conta n timpul acestui chin care ne probeaz a? . . . . . . . . . . . . 173 Va r aspunde Domnul imediat la rug aciunile poporului S au cnd el strig a la El pentru izb avire? . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Care vor lucrurile de care vor ncepe s a se team a unii sn ti?173 Cu toat a persecu tia s i foamea pe care sn tii o vor ndura, care va n realitate cauza principal a a chinului lor? . . 173 Care este p arerea lor despre ei n si si? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Vor putea sn tii s a- si reaminteasc a vreun p acat specic pe care ei l-au comis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Cuprins

xxi

Cu toate acestea, cnd celor drep ti li se reaminte ste despre p acatele lor din trecut, n ce adncuri de aproape disperare sunt ei condu si? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce apel vor face drep tii la Dumnezeu n ce prive ste multele lor p acate? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cte p acate nem arturisite sunt readuse n amintirea lor? . . . Care va intensitatea chinului sn tilor care nu exercit a mic dect o credin ta a acum? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum va asculta Domnul rug aciunile poporului S au, chiar nainte de a izb avi ti de du smanii lor? . . . . . . . . . . . . . Cum va aduce Domnul n cele din urm a izb avire poporului S au? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care este num arul acelora care vor trece victorio si prin timpul strmtor arii lui Iacob? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum se va deosebi experien ta lor de aceea a oric arui alt grup de cre stini de la nceputul istoriei? . . . . . . . . . . . . . Cte p acate vor comise de ei n timpul ntregii perioade a marelui timp de strmtorare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentru al cui beneciu va i demonstrat a aceast a exemplicare minunat a a st arii de neprih anire? . . . . . . . Capitolul 20 Marele timp de strmtorare . . . . . . . . . . . . . . . . Cine tine ast azi n fru for tele distrug atoare pentru a nu bntui asupra p amntului? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care este ultimul act n dram a, dup a ce timpul de prob a va nchis s i Satana va l asat s a aduc a la ndeplinire voin ta lui pe p amnt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cnd timpul de prob a se va ncheia, ct de complet va controlul lui Satana asupra celor nelegiui ti? . . . . . . . . . Cum vorbe ste Biblia despre acest timp? . . . . . . . . . . . . . . . . . Cnd focurile patimii s i ale nelegiuirii scap a de sub control, cum va ar ata lumea? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este un r azboi la scar a mare, interna tional a, o posibilitate real a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na tiune se ridic a mpotriva altei na tiuni. . . . . . . . . . . . . . . . . Vase maritime vor nmormntate n adnc. . . . . . . . . . . . . . O ncle stare general a se apropie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este r azboiul nuclear o posibilitate? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

174 175 175 175 176 176 177 177 177 177 179 179

179 180 180 180 180 181 181 181 182

xxii

Criza

Este posibil pentru noi s a ne facem o imagine clar a n min tile noastre despre ruina total as i lupta care vor avea loc dup a ce timpul de prob a se va ncheia? . . . . . . 182 Cine va nvinuit pentru toate lucrurile pustiitoare ale Satanei? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Pe lng a ravagiile pe care Dumnezeu l las a pe Satana s a le fac a, ce lucruri dureroase vor rev arsate asupra celor nelegiui ti? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Ct de nsp aimnt atoare vor primele patru pl agi? . . . . . . . 183 Care sunt primele dou a pl agi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Cum vor reac tiona cei nelegiui ti n timpul primirii pl agilor? 183 De ce se vor hot ar conduc atorii guvernului s a extermine pe to ti p azitorii poruncilor lui Dumnezeu? . . . . . . . . . . . 184 Care va r aspunsul lui Dumnezeu la decretul de moarte? . . 184 n timp ce drep tii fug pentru a- si sc apa via ta, care este plaga a patra pe care Dumnezeu o va trimite asupra p amntului? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Cum va aduce Domnul toate ambi tiile celor nelegiui ti la o oprire brusc a n timpul celei de-a cincea pl agi? . . . . . . . 185 n timpul pl agii a s asea, care sunt cele dou a grupe opuse n care ecare persoan a s-a strns? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Cnd au nceput eforturile lui Satana de a aduna pe to ti mp ara tii s i poporul ntregii lumi sub steagul s au,n timpul pl agii a s asea, ori aceasta este apogeul multor ani de efort depus de el? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Si-a preg atit Dumnezeul cerului de asemenea for tele Sale pentru b at alia nal a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Este b at alia de la Armaghedon. . . b at alia marii zile a Atotputernicului Dumnezeu n mod evident o b at alie dintre for tele binelui s i r aului? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Este b at alia de la Armaghedon o b at alie real a, literal a, sau o b at alie spiritual a, ori amndou a? . . . . . . . . . . . . . . . 187 n timpul celei de-a s aptea pl agi, cum ia Domnul ini tiativa n b at alie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 cnd urma sii lui Satana v ad c a totul este pierdut, cit de amar a va remu scarea lor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Cum va aduce Domnul Isus istoria spre punctul ei culminant?188 Capitolul 21 Acas a, n cele din urm a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Cuprins

xxiii

Este cerul un loc real, sau un spa tiu nedenit, plin cu spirite intangibile? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dore ste Satana ca noi s a petrecem timp gndindu-ne la cer? Dore ste Domnul Hristos ca noi s a ne lu am timp pentru a gndi la cer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce ne-a dat Domnul att de multe informa tii despre via ta viitoare? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este posibil pentru noi ca s a n telegem gloria acelui p amnt mai bun? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Care sunt unele din lucrurile care pot g asite acolo? . . . . . . Mun ti, cmpii s i ruri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P aduri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tot felul de copaci s i pomi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toate felurile de ori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toate felurile de fructe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomul vie tii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toate animalele erau blnde s i prietenoase. . . . . . . . . . . . . . . Zi continu a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cum va ar ata poporul lui Dumnezeu? Ct de nal ti vor ei? Ct de puternici? Care sunt capabilit a tile lor? . . . . . De aproximativ patru metri n al time. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cu vitalitate de dou azeci de ori mai mare. . . . . . . . . . . . . . . . Identitatea prezenta va perfect p astrat a. . . . . . . . . . . . . . . . . Vom avea memorii perfecte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Min ti capabile de continu a dezvoltare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedere microscopic as i telescopic a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abilitatea de a c al atori n spa tiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O cunun a a vie tii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de familie, c Va exista acolo via ta as atorii sau na steri? . . . . . Nu vor c as atorii sau na steri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S a nu facem specula tii cu privire la lucrurile pentru care nu avem informa tii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copila si lua ti la cer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copila si pe noul p amnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reuni ti cu prietenii no stri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se va locui n case. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n fa ? . . . . . . . . Cu cine vom avea noi bucuria s a st am fa ta ta ngerul nostru p azitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189 189 189 190 190 191 191 191 191 192 192 192 192 193 193 193 193 194 194 194 194 195 195 195 195 196 196 196 196 197 197 197

xxiv

Criza

Ceilal ti ngeri s i credincio sii din toate genera tiile. . . . . . . . . 197 Tat al s i Fiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Care singur a amintire a lucr arii pline de cruzime a p acatului va ntotdeauna naintea noastr a? . . . . . . . . . 198 n ce activit a ti s i studii ne vom angaja? . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Vom auzi s i vom crea cea mai perfecta muzic a. . . . . . . . . . . . 198 Vom studia istoria marii controverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Vom descoperi motivele tuturor ncurc aturilor s i dilemelor vie tii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 199 Vom auzi despre lucrarea ec arei fapte bune din aceasta via ta Vom lucra n gr adin as i la cmp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Vom studia toate comorile universului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Ne vom dezvolta ncontinuu, f ar a limit a. . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Care va bucuria suprem a a mntui tilor? . . . . . . . . . . . . . . . 201 Ce a s putea s a fac pentru a acolo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Cuprins

xxv

Pl agile c adeau asupra locuitorilor p amntului. Unii l acuzau pe Dumnezeu s i-L blestemau. Al tii alergau la poporul lui Dumnezeu s i-1 rugau s a-i nve te cum pot sc apa de judec a tile Lui. Dar sn tii nu aveau nimic pentru ei. Ultima lacrim a pentru p ac ato si fusese v arsat a, ultima rug aciune plin a de agonie fusese oferit a, ultima povar a pentru [4] ei purtat a, ultima avertizare dat a. EW 281

Capitolul 1 Criza din fa ta noastr a


Ce indica tii sunt n Scriptur a c a un timp teribil de strmtorare se a a chiar n fa ta noastr a? n vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului t au; c aci aceasta va o vreme de strmtorare, cum na n-a fost de cnd au luat in ta tiunile s i pn a la vremea aceasta. Dar n vremea aceea, poporul t au va mntuit, s i anume oricine va g asit scris n carte. Dan. 12:1. Pentru cei p ac ato si Apoc. 14:9-11; 16:1-21. Pentru cei neprih ani ti Apoc. 13-15-17. Cum descrie sora White perioada de necaz care vine asupra lumii? O criz a teribil a Lucrul pe care Biserica nu 1-a f acut ntr-un timp de pace s i prosperitate, va trebui s a-1 fac a ntr-o criz a teribil a sub cele mai [5] descurajatoare s i grele circumstan te. Ev. pag. 31; 5T463. Ultima criz a mare n acest timp n care f ar adelegea domin a peste tot, nou a ni s-a dat s a cunoa stem faptul c a ultima criz a mare este aproape. cnd def aimarea Legii lui Dumnezeu este aproape universal a, cnd poporul lui Dumnezeu este opresat s i chinuit de c atre semenii lor, Domnul Se va interpune. COL 178. Calamit a tile pe uscat s i pe mare, starea tulburat a a societ a tii, alarmele de r azboi, sunt prevestitoare de r au. Ele prezic apropierea . Agen de evenimente de cea mai mare importan ta tiile r aului si combin as i consolideaz a for tele. Ele se nt aresc pentru ultima criz a mare. Mari schimb ari vor avea loc n curnd n lumea noastr a, iar evenimentele nale se vor succeda rapid. 9T 11.

26

Criza din fa ta noastr a

27

Cea mai importanta lupt a a veacurilor O mare criz a a steapt a poporul lui Dumnezeu. O criz a a steapt a lumea. Cea mai important a lupt a a tuturor veacurilor este chiar n fa ta noastr a. 5T 711. Criza veacurilor Noi suntem pe pragul crizei veacurilor. Judec a tile lui Dumnezeu vor urma una dup a alta n succesiune rapid a. . . foc, inunda tii s i cutremure, cu r azboi s i v arsare de snge. Nu trebuie s a m surprin si de acest timp de evenimente, deopotriv a mari s i decisive, c aci ngerul harului nu mai poate r amne mult ca s a ad aposteasc a pe p ac ato si. PK 278. Cea mai mare criz a de la nceputul lumii Ne apropiem de o mare criz a care, mai mult dect oricare alta dinainte de cnd lumea a fost creat a, va cere deplina consacrare a [6] oric arui ce a luat asupra lui numele lui Hristos. GW323 O criz a uluitoare Prezentul este un timp de un interes covr sitor pentru toate in tele. Legiuitori s i oameni de stat, oameni care ocup a pozi tii nalte de ncredere s i autoritate, femei s i b arba ti de toate clasele, au aten tia ndreptat a asupra evenimentelor care au loc n jurul nostru. Ei urm aresc rela tiile care exist a ntre na tiuni. Ei observ a intensitatea cu care este luat n st apnire ecare element de pe p amnt, s i recunosc c a ceva mare s i decisiv este aproape s a aib a loc, c a lumea se a a pe pragul unei crize uluitoare. PK 537; Ev 703,704; Ed 179 O furtun a Se strne ste o furtun a care va zgudui s i va proba temelia spiritual a a ec aruia pn a la maximum. 5T 129. toare n furia ei. Suntem noi preg O furtun a vine, necru ta ati ti s a o ntmpinam? 8T 315.

28

Criza

Furtuna vine, o furtun a care va ncerca credin ta ec arui om, care o va proba de ce categorie este. Credincio sii trebuie s a e acum ferm nr ad acina ti n Hristos, altfel vor ab atu ti de la calea cea bun a de vreun anumit fel de erezie. Credin ta voastr a s a e sus tinut a prin Cuvntul lui Dumnezeu. Apuca ti cu fermitate m arturia vie a adev arului. Ave ti credin ta stabilit a n Hristos ca ntr-un Mntuitor personal. El a fost s i ntotdeauna va Stnc a noastr a a Veacurilor. Ev. 361,362. Dumnezeu mi-a descoperit ce va avea loc n ultimele zile, pentru ca poporul S au s a e preg atit s a reziste mpotriva furtunii de opozi tie s i mnie. 5T 452. Furtuna vine, iar noi trebuie s a ne preg atim pentru furia ei fa de Dumnezeu s fa de Domnul nostru prin poc ain ta ta i credin ta ta Isus Hristos. Dumnezeu Se va ridica s i va zgudui teribil p amntul. Noi vom vedea tulbur ari n toate p ar tile. Mii de vase marine vor aruncate n adncurile m arii. Unit a ti de marin a se vor scufunda s i [7] vie ti omene sti vor sacricate cu milioanele. Incendii vor izbucni pe nea steptate s i nici un efort omenesc nu va capabil s a le sting a. Palatele p amntului vor disp area n furia ac arilor. Dezastre pe calea ferat a vor din ce n ce mai frecvente; confuzie, ciocniri s i moarte f ar a avertizarea momentului vor avea loc pe marele linii de c al atorie. Sfr situl este aproape. Timpul de prob a se ncheie. O, s a c aut am pe Domnul ct a vreme poate g asit, s a-L chem am ct a vreme este aproape! MYP 89,90. Cel mai mare conict pe care cineva l-a v azut vreodat a Conictul care este chiar asupra noastr a va cel mai teribil pe care cineva 1-a v azut vreodat a. 6T 407. Un conict ngrozitor Satana si organizeaz a o stirile sale; suntem noi preg ati ti individual pentru conictul ngrozitor care este chiar n fa ta noastr a? Preg atim noi copiii no stri pentru marea criz a? AH 186.

Criza din fa ta noastr a

29

Marea ncercare n Dac a credincio sii adev arului nu sunt sus tinu ti prin credin ta aceste zile de pace relativ a, ce-i va sus tine pe ei cnd va veni marea ncercare s i decretul care va sta mpotriva tuturor acelora care nu se vor nchina chipului arei s i nu vor primi semnul ei pe frun tile s i minile lor? Aceast a perioad a solemn a nu este departe. n loc s a devin a slabi s i s ov aielnici, copiii lui Dumnezeu ar trebui s a strng a putere s i curaj pentru timpul de strmtorare. 4T 251 O teroare mare P acatul a atins aproape limitele lui. Confuzie umple p amntul s i o mare teroare vine asupra in telor omene sti. Sfr situl este foarte aproape. 8T 28 Sunt locuitorii Cerului con stien ti de conictul care vine asupra noastr a? ntregul univers urm are ste cu un interes greu de descris pentru a vedea ncheierea nal a n marea controvers a dintre Hristos s i Satana. 5T 526 Sunt locuitorii p amntului n aceea si m asur a con stien ti de evenimentele care sunt aproape s a se ntmple? Noi care cunoa stem adev arul ar trebui s a ne preg atim pentru ceea ce va izbucni curnd asupra lumii ca o surpriz a covr sitoare. 8T 28;7BC 911 Cre stinii trebuie s a se preg ateasc a pentru ceea ce va izbucni curnd asupra lumii ca o surpriz a covr sitoare, s i trebuie s a fac a aceast a preg atire printr-o serioas a studiere a Cuvntului lui Dumnezeu, str aduindu-se a- si conforma via ta lor dup a preceptele lui. . . Dumnezeu cheam a la o renviorare s i la o reform a. PK 626 Avem noi, Adventi stii de Ziua a Saptea o just a apreciere a crizei din fa ta noastr a? Timpul de strmtorare a sa cum niciodat a n-a mai fost, va ncepe pe care curnd asupra noastr as i noi vom avea nevoie de o experien ta

[8]

30

Criza

acum nu o posed am, s i care mul ti sunt prea indolen ti s a o ob tin a. Se ntmpl a adesea ca strmtorarea s a e mai mare n anticipare dect n realitate, dar aceasta nu este adev arat despre criza din fa ta noastr a. Cea mai vie prezentare, nu poate descrie m arimea chinului (torturii, calvarului). GC 622 Noi suntem chiar n pragul timpului de strmtorare s i lucrurile uluitoare pe care abia ni le putem nchipui sunt chiar n fa ta noastr a. 9T 43 Este posibil pentru cre stini s a e nepreg ati ti pentru timpul de strmtorare care vine, n ciuda avertiz arilor date dinainte? Marcu 8:31; 9:31; 10:32-34; Matei 26:56; Luca 24:6-8 De ce au fost ucenicii att de total nepreg ati ti? Ei nu puteau tolera gndul c a Acela n care toate speran tele lor [9] erau centralizate, trebuia s a sufere o moarte ru sinoas a. Cuvintele pe care ei trebuiau s as i le aminteasc a, erau disp arute din mintea lor; s i cnd timpul de ncercare a venit, i-a g asit nepreg ati ti. Moartea lui Isus a distrus n ntregime speran tele lor ca s i cum El nu i-ar avertizat dinainte. GC 594 Petru nu avea dorin ta s a vad a crucea n lucrarea lui Hristos. DA 415 Ne-a dat Domnul n mod clar un contur n leg atur a cu ncheierea timpului de prob a? Evenimentele n leg atur a cu ncheierea timpului de prob as i lucrarea de preg atire pentru timpul de strmtorare, sunt clar prezentate. Cu toate acestea mul timi nu au mai mult a n telegere a acestor adev aruri importante dect dac a nu le-ar fost descoperite niciodat a. GC 594 El (omul) are o hart a care arat a ecare jalon n c al atoria sa spre ceruri s i nu trebuie s a ghiceasc a cu privire Ia nimic. GC 598 Noi vom vedea n istorie mplinirea profe tiei, pentru ca s a studiem lucr arile Providen tei n marile mi sc ari de reform as i s a n telegem progresul evenimentelor n conducerea na tiunilor spre conictul nal n marea controvers a. MH 442; 8T 307

Criza din fa ta noastr a

31

nseamn a aceasta c a noi putem s a n telegem ecare detaliu n anticiparea evenimentelor nainte de a avea loc? Semnul arei este exact ceea ce a fost proclamat s a e. Nu totul n ce prive ste aceast a problem a este n teles, nici nu va n teles pn a sulul nu se va desf as ura. 6T17; 8T 159 Multe din aceste lucruri mi-au fost ar atate, dar pot s a v a prezint doar cteva idei. Merge ti la Dumnezeu pentru voi n siv a, ruga ti-v a pentru iluminare divin a, pentru ca s a pute ti s ti, pentru ca voi s as ti ti care este adev arul, ca atunci cnd minunata putere lucr atoare de minuni va manifestat as i vr as ma sul va veni ca un nger de lumin a, s a pute ti deosebi ntre lucrarea adev arat a a lui Dumnezeu s i lucrarea [10] fals a a puterilor ntunericului. RH 12-24, 1889, pag. 3 Cit de important este pentru noi s a studiem profe tiile n leg atur a cu ultimele zile? Pe m asur a ce ne apropiem de sfr situl istoriei acestei lumi, profe tiile n leg atur a cu ultimele zile, cer n mod special studiul nostru. COL 133 Ei trebuie s as tie lucrurile care se vor ntmpla nainte de ncheierea istoriei acestei lumi. Aceste lucruri privesc situa tia noastr a ve snic a, iar profesori s i studen ti ar trebui s a dea mai mult a aten tie studierii lor. 6T 129 Am v azut atunci al treilea nger. ngerul care m a nso tea mi-a spus, nsp aimnt atoare este lucrarea lui. ngrozitoare este misiunea lui. El este ngerul care trebuie s a selecteze griul de neghin as i s a sigileze, sau s a lege griul pentru grnarele cerului. Aceste lucruri ar trebui s a ocupe toat a mintea, s a absoarb a toat a aten tia noastr a. EW 118 n timpul nop tii mi s-a spus, ns arcineaz a profesorii din s colile noastre s a preg ateasc a elevii pentru ceea ce vine asupra lumii. FE 526,527 Dar exist a o zi pe care Dumnezeu a hot art-o pentru ncheierea istoriei acestei lumi. Aceast a evanghelie a mp ar a tiei va predicat a n toat a lumea spre m arturie tuturor na tiunilor; s i atunci va veni sfr situl. Profe tia se mpline ste cu repeziciune. Mult, mult

32

Criza

mai mult trebuie s a e proclamate aceste subiecte extraordinare s i importante. FE335 Str ajerii s a nal te vocea s i s a dea solia care este adev arul prezent pentru acest timp. S a ar at am poporului unde ne a am n istoria profetic a. 5T 716 Mari pedepse vor primite dac a nu prezent am acest subiect oamenilor. Faptul solemn este c a l re tinem nu numai dinaintea oamenilor ci s i dinaintea Bisericii noastre s i anume c a ziua Domnului [11] va veni deodat a, pe nerea steptate. toare a profe Avertizarea nfrico sa tiei este adresat a ec arui suet. cu privire la pericolul de a Nici unul s a nu se simt a n siguran ta surprins. Nu l asa ca interpretarea profe tiei, de c atre oricine, s a te jefuiasc a de convingerea cuno stin tei evenimentelor care arat a c a . FE 336 acest eveniment este aproape, este chiar la u sa Ce suntem noi n mod specic avertiza ti s a nu facem? Exist a un timp de strmtorare care vine asupra poporului lui Dumnezeu, dar noi nu trebuie s a tinem aceasta constant naintea poporului s i s a-1 constrngem ca el s a aib a un timp de strmtorare dinainte. Va o cernere n poporul lui Dumnezeu, dar acesta nu este adev arul prezent care s a e purtat Bisericii. 1SM 180; 2SM 13 Timpuri furtunoase se a a naintea noastr a, dar s a nu exprim am sau descurajare. CHS 136 nici un cuvnt de necredin ta Ce ar trebui s a facem noi n vederea apropierii crizei? Dac a Dumnezeu a vorbit vreodat a prin mine, va veni timpul cnd ve ti du si naintea consiliilor s i ecare pozi tie a adev arului pe care o de tine ti va sever criticat a. Timpul pe care att de mul ti 1 las a s a se risipeasc a, ar trebui devotat ns arcin arii pe care Dumnezeu ne-a dat-o, s i anume de a ne preg ati pentru criza ce se apropie. 5T 717 Numai cine va sta n picioare n ultimul mare conict? Nici unul, cu excep tia acelora care s i-au forticat mintea cu adev arurile Bibliei, nu va sta n picioare n ultimul mare conict. GC 593

Criza din fa ta noastr a

33

Studiaz a Biblia a sa cum niciodat a n-ai studiat-o nainte. Dac a nu te ridici la o stare mai nalt a, mai sfnt a n via ta ta religioas a, nu vei gata pentru apari tia Domnului nostru. 5T 717 Ne apropiem de timpuri furtunoase. Noi vom cerceta ti asupra [12] ec arei pozi tii a credin tei noastre, s i dac a nu suntem profund cunosc atori ai Bibliei, ntemeia ti, nt ari ti, stabili ti, n telepciunea marilor oameni ai lumii ne va duce n r at acire. 5T 546 Numai aceia care au fost cercet atori serio si s i srguincio si ai Scripturilor s i care au primit iubirea de adev ar, vor ad aposti ti de [13] puternica am agire care va lua lumea captiv a. GC 625

Capitolul 2 Unirea bisericilor


Orice biseric a protestant a din America va intra n unirea bisericilor care va urma? Cnd bisericile cele mai proeminente din Statele Unite, uninduse la asemenea puncte de doctrin a care sunt tinute de ele n comun, vor inuen ta statul s a impun a decretul lor s i s a sus tin a institu tiile lor, atunci America Protestant a va format o imagine a ierarhiei Romane iar aplicarea pedepselor civile asupra celor care nu se conform a, va [14] rezulta n mod inevitabil. GC 445 Pe ce baz a se vor uni n cele din urm a bisericile Protestante? din bisericile Protestante este conLarga diversitate de credin ta siderat a de mul ti ca o dovad a hot artoare c a nici un efort de a asigura o uniformitate for tat a nu poate f acut. Dar a existat s i exist a n cre stere de ani de zile n bisericile Protestante, un sentiment puternic n favoarea unei uniri bazat a pe punctele comune de doctrin a. Pentru a asigura o asemenea unire, discutarea subiectelor asupra c arora nu to ti au c azut de acord orict de important a ar putea aceasta din [15] punct de vedere al pozi tiei Bibliei, va trebui s a e pus a deoparte. GC 444 Care sunt cele dou a doctrine eronate principale tinute n comun de c atre biserici? Prin cele dou a mari erori, imortalitatea suetului s i sn tirea Duminicii, Satana va aduce poporul sub decep tiile sale. n timp ce prima pune temelia Spiritismului, cea de-a doua face o leg atur a de n telegere cu Roma. GC 588

34

Unirea bisericilor

35

Se va uni n cele din urm a Protestantismul cu Catolicismul? c Cuvntul lui Dumnezeu nva ta a aceste scene (vr ajm as ia Romei mpotriva adev aratului Sabat) se vor repeta atunci cnd Catolicii s i Protestan tii se vor uni pentru n al tarea Duminicii. GC 578 Cum poate biserica Catolic a s a se dezvinov a teasc a de acuza tia idolatriei, noi nu putem n telege. . . Si aceasta e religia la care Protestan tii ncep s a priveasc a cu att de mult a favoare s i care, n cele din urm a, va adoptat a de c atre Protestantism. RH 6-1-1886 pag. 338 Atta vreme ct solia de ndurare trebuie s a e proclamat a lumii, va exista un apel pentru eforturi n favoarea altor institu tii s i lucr ari diferite de evanghelizare similare cu acela privitor la s colile noastre. Atta timp ct opozi tia continu a, va exista oportunitatea pentru lucrarea de colportaj. cnd denomina tiunile religioase se vor uni cu papalitatea pentru a opresa poporul lui Dumnezeu, locurile unde este libertate religioas a vor deschise prin lucrarea de colportaj. Dac a ntr-un loc persecu tia devine sever a, lucr atorii s a fac a a sa cum a ndrumat Hristos, cnd v a vor persecuta ntr-o cetate, merge ti n alta. 6T 478 Va unirea aceasta o unire organiza tional a sau o unire de ac tiuni? Lumea care ader a la Protestantismul apostazia va forma o confedera tie cu omul f ar adelegii iar biserica s i lumea vor ntr-o armonie corupt a. 7BC 975 Romanismul din lumea veche s i Protestantismul apostaziat din [16] de aceia care onoreaz lumea nou a, vor urma un curs asem an ator fa ta a toate preceptele divine GC 616 Roma, sau Protestantismul se va schimba, pentru ca s a fac a posibil a aceast a reunire? Aceast a uniune nu va totu si efectuat a printr-o schimbare n Catolicism; c aci Roma nu se schimb a niciodat a. Ea pretinde infailibilitate. Protestantismul este cel care se va schimba. Adoptarea de c atre el a ideilor liberale, l va duce pe el (Protestantismul) s a strng a mna Catolicismului. Biblia, Biblia este temelia credin tei noastre,

36

Criza

a fost strig atul Protestan tilor din timpul lui Luther, n timp ce Catolicii au strigat, P arin tii, Datina, Tradi tia. Acum mul ti Protestan ti g asesc dicil s a dovedeasc a doctrina lor din Biblie, s i totu si ei nu au curajul moral s a accepte adev arul care cuprinde o cruce; a sadar, ei vin n grab a pe terenul Catolicilor. . . Da, Protestan tii secolului al XIX-lea se apropie rapid de Catolici n indelitatea lor privind Scripturile. RH6-1-1886 pag. 338 Protestan tii Statelor Unite vor primii n a ntinde minile deasupra abisului pentru ca s a apuce mna Spiritismului. Ei se vor ntinde deasupra abisului pentru a strnge mna puterii Romane; s i sub inuen ta acestei ntreite uniri, aceast a tar a va urma pe urmele pa silor Romei n c alcarea drepturilor con stiin tei. GC 588 Cnd Protestantismul va ntinde mna de-a curmezi sul pr apastiei ca s a apuce mna puterii Romane, cnd el se va ntinde peste abis ca s a strng a mna Spiritismului, cnd sub inuen ta acestei ntreite uniuni tara noastr a va renega orice principiu din Constitu tia sa ca un guvern Protestant s i Republican s i va adopta clauza pentru propagarea falsurilor s i n sel aciunilor papalit a tii, atunci putem s ti c a a sosit timpul pentru lucr arile miraculoase ale Satanei s i c a sfr situl este aproape. 5T 451 Protestantismul va da mna fr a tiei cu puterea Roman a. Atunci [17] va exista o lege mpotriva Sabatului crea tiunii lui Dumnezeu, s i atunci Dumnezeu va face lucrarea Sa neobi snuit a pe p amnt. 7BC 910 Cnd na tiunea noastr a va retracta n a sa fel principiile guvernului ei nct s a decreteze o lege duminical a, prin acest act protestantismul va da mna cu papalitatea. 5T 712 Ct de puternic a va deveni n cele din urm a Papalitatea aici n America? Protestan tii. . . deschid u sa Papalit a tii pentru ca s a- si recapete n America Protestant a suprema tia pe care ea a pierdut-o n Lumea Veche. GC 573

Unirea bisericilor

37

Cine va conduce poporul cnd el se une ste pentru a se mpotrivi urma silor lui Dumnezeu? Pe m asur a ce ne apropiem de ultima criz a, este de importan ta vital a ca armonie s i unire s a existe printre copiii Domnului. Lumea este plin a de izbucniri, r azboaie, s i diversitate. Si totu si sub un singur conduc ator puterea papal a, poporul se va uni s a se opun a lui Dumnezeu n persoana martorilor Lui. Aceast a unitate este cimentat a prin mare apostazie. 7T 182 Cine st a n realitate n spatele Papei? Exist a unul ar atat n profe tie ca omul f ar adelegii. El este reprezentantul lui Satana. . . Aici este omul de ncredere al lui Satana, gata s a duc a mai departe lucrarea pe care Satana a nceput-o n ceruri, aceea de a ncerca s a schimbe Legea lui Dumnezeu. Iar lumea Cre stin a a aprobat eforturile sale prin adoptarea acestui copil n ascut de papalitate. . . institu tia Duminicii. 7BC 910; RH 3-91886, pag. 146 Ce ar trebui s a facem noi acum pentru a ntmpina cu succes opozi tia combinat a a Cre stin at a tii? rii vor n curnd mpoLumea este mpotriva noastr a, legile ta triva noastr a. Dac a a fost vreodat a un timp cnd poporul lui Dumne[18] zeu s a strng a rndurile, atunci timpul acela este acum. 5T 236

Capitolul 3 Legea duminical a na tional a


Ce spune Biblia despre omagiul pe care America Protestant a l va da puterii Romano Catolice? Apoc. 13:11-17 Cnd se va mplini aceast a profe tie? Profe tia din Apoc. 13 declar a c a puterea reprezentat a prin ara cu coarne ca de miel va face p amntul s i pe cei ce locuiesc pe el s a se nchine papalit a tii. . . n acest capitol simbolizat a prin ara care seam an a cu un leopard. . . Aceast a profe tie va mplinit a cnd Statele Unite va impune respectarea Duminicii, pe care Roma o pretinde ca pe o recunoa stere special a a suprema tiei ei. GC 578,579 Decretarea p azirii Duminicii n bisericile Protestante este o impunere a nchin arii papalit a tii. GC 448 De unde va veni presiunea pentru legisla tia Duminicii? Demnitarii bisericii Statului se vor uni ca s a mituiasc a, s a conving a sau s a sileasc a toate clasele pentru a onora Duminica. Lipsa de [19] autoritate divin a va nlocuit a prin acte opresive. Corup tia politic a distruge iubirea de dreptate s i respectul pentru adev ar s i chiar n America liber a conduc atori s i legiuitori, pentru ca s a- si asigure favoarea public a, vor ceda cerin tei majorit a tii pentru o lege impunnd p azirea Duminicii. GC 592; 4SP 410 Pentru a- si asigura popularitate s i putere, legiuitorii vor ceda cererii pentru o lege duminical a. 5T 451 Legiuitorii vor ceda cererii pentru legi duminicale. PK 606 Protestan tii Statelor Unite vor cei dinti n ntinderea minilor lor asupra pr apastiei ca s a dea mna Spiritismului; Ei se vor ntinde peste pr apastie ca s a strng a mna puterii Romane, s i sub inuen ta acestei ntreite uniuni, aceast a tar a va p as i pe urmele Romei n c alcarea drepturilor con stiin tei. GC 588 38

Legea duminical a na tional a

39

Dac a poporul poate condus s a sprijineasc a o lege duminical a, atunci preo timea inten tioneaz a s a exercite inuen ta ei unit a, pentru a ob tine un amendament religios la constitu tie s i s a sileasc a na tiunea s a tin a Duminica. RH 12-24-1889 n teleg ace sti ap ar atori ai legii duminicale ce fac? Sunt mul ti, chiar printre aceia angaja ti n aceast a mi scare de impunerea p azirii Duminicii, care sunt orbi ti asupra rezultatelor care vor urma acestei ac tiuni. Ei nu v ad c a lovesc direct mpotriva libert a tii religioase. Exist a mul ti care niciodat a nu au n teles obliga tiile Sabatului Biblic s i falsa temelie pe care st a institu tia Duminicii. 5T 711 Ei lucreaz a n orbire. Ei nu v ad c a dac a un guvern protestant sacric a principiile care i-a f acut pe ei o na tiune liber a, independent a s i prin legisla tie aduc n Constitu tie principiile care vor propaga falsurile s i n sel aciunile papalit a tii, ei se arunc a n ororile anilor [20] ntunecimii ale Romei. RH extra 12-11-1888 satanic Exist a o for ta a care mpinge mi scarea Duminicii, dar ea este ascuns a. Chiar oamenii care sunt angaja ti n aceast a lucrare, ei de rezultatele care vor urma ac n si si sunt orbi ti fa ta tiunii lor. RH 1-1-1889; 7BC 975 Cine este n realitate conduc atorul care a conceput s i lucreaz a la acest proiect al legisla tiei duminicale? Nici o mi scare n-a fost f acut a pentru n al tarea acestui sabat fals, n for tarea p azirii Duminicii prin legisla tie, f ar a ca Satana s a nu e n spatele ei, iar el a fost un lucr ator care a condus lucrurile. 7BC 97 Cnd forurile legislative preg atesc legi care s a nal te prima zi a s apt amnii s i s-o pun a n locul zilei a s aptea, planul lui Satana va adus la ndeplinire perfect a. 7BC 976 Acest sabat fals va impus printr-o lege aspr a. Satana s i ngerii prin s ai sunt foarte treji s i activi, lucrnd cu energie s i perseveren ta instrumente omene sti ca s a- si ating a scopul lui de a s terge din mintea oamenilor cuno stin ta de Dumnezeu. 7BC 985; RH 12-13-1892

40

Criza

Asupra cui arunc a dispre t o lege duminical a? Un efort mult mai hot art va f acut ca s a se nal te sabatul fals s i s a se arunce dispre t asupra lui Dumnezeu nsu si prin nlocuirea zilei pe care El a binecuvntat-o s i a sn tit-o. Acest sabat fals va impus printr-o lege aspr a. 7BC 985 Ne putem a stepta la legi duminicale n anumite state, ori Congresul Statelor Unite va lua ac tiune legislativ a? P amntul nostru este expus unui iminent pericol. Timpul se rii noastre vor retracta n a apropie cnd legiuitorii ta sa fel principiile Protestantismului nct s a dea aprobare apostaziei Romane. Poporul pentru care Dumnezeu a lucrat a sa de minunat, nt arindu-1 ca s a azvrle jugul v at am ator al papalit a tii, va da vigoare printr-un act [21] na tional credin tei corupte a Romei s i astfel va ridica tirania care a steapt a numai o atingere pentru ca s a nceap a din nou cruzimea s i dictatura. 4SP 410; ST 7-17-1907 P7 Noi vedem c a se fac eforturi pentru limitarea libert a tilor religioase. Problema despre Duminic a ia acum mari propor tii. Un amendament la constitu tia noastr a este solicitat s i cnd acesta va . RH-12-18-1888; 5T 711 ob tinut, opresiunea va urma cu siguran ta n curnd se va deschide naintea noastr a o perioad a de un interes covr sitor pentru toate in tele. Controversele trecutului vor renvia, noi controverse se vor ridica. Scenele care se vor petrece n lumea noastr a nici nu pot nchipuite nc a. Satana este la lucru prin agen ti omene sti. Aceia care fac un efort ca s a schimbe Constitu tia s i s a ob tin a o lege impunnd p azirea Duminicii si dau foarte pu tin seama care va rezultatul. O criza este chiar asupra noastr a. 5T 753 Cnd na tiunea noastr a va renega n a sa fel principiile guvernului ei nct s a decreteze o lege duminical a, Protestantismul va uni prin acest act minile cu papalitatea. 5T 712 O mare criz a a steapt a poporul lui Dumnezeu. Foarte curnd na tiunea noastr a va ncerca s a impun a asupra tuturor respectarea primei zile a s apt amnii ca o zi sfnt a. F acnd aceasta, ei vor lipsi ti de orice considerent moral n a sili pe oameni mpotriva propriei lor

Legea duminical a na tional a

41

con stiin te, de a respecta ziua pe care na tiunea o va declara ca ind Sabatul. RH extra 12-11-1888 pag. 4 Cnd Legea lui Dumnezeu va anulat a iar apostazia va deveni un p acat na tional, Domnul va lucra n favoarea poporului S au. RH extra 12-24-1889 pag. 3. Prin decretul impunnd tradi tia papalit a tii n violarea Legii lui Dumnezeu, na tiunea noastr a se va separa pe ea ns as i n ntregime [22] de neprih anire. 5T 451 Vor continua Statele Unite s a e o na tiune favorizat a dup a ce a pus deoparte prin vot legislativ Legea lui Dumnezeu? Poporul Statelor Unite a fost un popor favorizat, dar cnd el va limita libertatea religioas a, cnd va sacrica Protestantismul s i va da sprijin Papalit a tii, m asura vinei lor va plin as i n c ar tile cere sti va nregistrat, apostazie na tional a. RH 5-2-1893 pag. 274 . . . Astfel aceast a apostazie poate un semn pentru noi c a limita ndur arii lui Dumnezeu este atins a, c a m asura nelegiuirii na tiunii noastre este plin a. . . 5T 451 Care va rezultatul acestei apostazii na tionale? Va veni un timp cnd n tara noastr a Legea lui Dumnezeu va ntr-un anumit fel anulat a. Conduc atorii na tiunii noastre, prin decrete legislative, vor pune n vigoare legea duminical as i astfel poporul lui Dumnezeu va adus ntr-un mare pericol. cnd na tiunea noastr a va decreta n consiliile sale legislative legi care s a for teze con stiin tele oamenilor n ce prive ste privilegiile lor religioase, impunnd p azirea Duminicii s i folosind autoritate opresiv a mpotriva acelora care tin Sabatul zilei a s aptea, Legea lui Dumnezeu va n mod inten tionat s i pl anuit anulat a n tara noastr a; iar apostazie na tional a va urmat a de ruin a na tional a. RH 12-18-1888; 7BC977 rii vor acn timpul apostaziei na tionale, cnd conduc atorii ta tiona dup a tactica sau viclenia lui Satana, se vor a seza pe ei n si si de partea omului f ar adelegii. . . atunci m asura vinov a tiei este plin a; apostazie na tional a este semnalul ruinei na tionale. GBC 1891 pag. 259

42

Criza

Rezultatele acestei apostazii vor ruin a na tional a. RH 5-21893 pag. 274 rii pentru a face legi Protestan tii vor prelucra pe conduc atorii ta care s a restaureze n al tarea pierdut a de c atre omul f ar adelegii care st a n Templul lui Dumnezeu, pretinzndu-se pe el nsu si c a este [23] Dumnezeu. Principiile bisericii Romano-Catolice vor luate sub grija s i protec tia statului. Apostazia na tional a va rapid urmat a de ruin a na tional a. . . guvernele Protestante vor ajunge ntr-o situa tie neobi snuit a. Ele se vor adapta cerin telor lumii. De asemenea, n desp ar tirea lor de Dumnezeu, ei vor lucra pentru a comite n sel atorie s i apostazie n ce prive ste Legea lui Dumnezeu s i a na tiunii. RH 6-15-1897 pag. 370 Cnd bisericile Protestante se vor uni cu puterea civil a ca s a sus tin a o religie fals a, o pozi tie pentru care p arin tii lor au ndurat cea mai s albatic a persecu tie, atunci sabatul papal va impus prin combinata autoritate a bisericii s i a statului. Atunci va o apostazie na tional a care se va sfr si categoric n ruin a na tional a. EV 235 (1889) Cnd bisericile Protestante vor c auta suportul puterii civile, urmnd astfel exemplul bisericii apostaziate, opozi tie pentru care p arin tii lor au ndurat cea mai aspr a persecu tie, atunci va avea loc o n ruin apostazie na tional a care se va sfr si cu siguran ta a na tional a. 4SP 410 (1884) Cnd bisericile Protestante se vor uni cu puterea civil a ca s a sus tin a o religie fals a. . . cnd statul va folosi puterea lui pentru ca s a pun a n vigoare decrete prin care s a sprijineasc a tradi tia bisericii. . . atunci America Protestant a va format un chip al papalit a tii s i va avea loc o apostazie na tional a care se va sfr si n ruin a na tional a. ST 3-22-1902; 7BC 976 Cum va forma America Protestant a un chip al arei? Cnd bisericile cele mai mari ale Statelor Unite unindu-se asupra acelor puncte de doctrina care sunt tinute de ele n comun vor inuen ta statul s a impun a decretele lor s i s a sus tin a tradi tiile lor, atunci America Protestant a va format un chip al ierarhiei Romane, iar aplicarea pedepselor civile asupra celor care nu se vor conforma, va rezulta n mod inevitabil GC 445; (vezi de asemenea 4SP 278)

Legea duminical a na tional a

43

Chiar prin actul impunerii de c atre puterea statului a practicilor [24] religioase, bisericile vor forma ele n sile un chip pentru ar a, deci, decretul tinerii Duminicii n Statele Unite va un decret al nchin arii arei s i chipului ei. GC 449 Va urma, sau va preceda ncheierii timpului de prob a decretarea tinerii Duminicii (formarea unui chip al arei)? Domnul mi-a ar atat clar c a chipul arei va f acut nainte ca timpul de prob a s a se ncheie; pentru c a aceasta trebuie s a constituie marea ncercare pentru poporul lui Dumnezeu. . . Aceasta este ncercarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie s a o aib a nainte ca ei s a e sigila ti. 7BC 976 Prin decretul impunnd tradi tia papalit a tii n violarea Legii lui Dumnezeu, na tiunea noastr a se va separa ea ns as i n totalitate de neprih anire. cnd Protestantismul va ntinde mna peste pr apastie ca s a apuce mna puterii Romane, cnd el se va ntinde peste pr apastie ca s a dea mna cu Spiritismul, cnd sub inuen ta acestei ntreite uniuni tara noastr a va renega orice principiu al Constitu tiei ei ca guvern Protestant s i Republican s i va face preg atire pentru propagarea falsurilor s i n sel aciunilor papale, atunci putem s as tim c a a sosit timpul pentru lucr arile miraculoase ale Satanei s i c a sfr situl este aproape. A sa dup a cum apropierea armatelor Romane a fost un semn pentru ucenici, pentru apropiata distrugere a Ierusalimului, tot astfel aceast a apostazie poate un semn pentru noi c a limita r abd arii lui Dumnezeu este atins a, c a m asura nelegiuirii noastre este umplut as i c a ngerul harului este aproape s a- si ia zborul s i niciodat a s a nu se ntoarc a. 5T 451 Viziunile lui Ana xeaz a formarea chipului arei dup a ncheierea timpului de prob a. Aceasta nu este corect. Tu pretinzi c a crezi m arturiile; las a ca ele s a te ndrume n aceast a problem a. Domnul [25] mi-a ar atat n mod clar c a chipul arei va format nainte ca timpul de prob a s a se ncheie, c aci ea va marea ncercare pentru poporul lui Dumnezeu prin care soarta lor ve snic a va hot arta. 2SM81

44

Criza

Lund n considerare anticipata legiferare a Duminicii, ce sint ndemna ti s a fac a ct mai repede posibil Adventi stii care locuiesc n ora se? El dore ste ca noi s a tr aim acolo unde putem avea loc corespunz ator pentru lucru. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie s a se ngr am adeasc a n ora se. El vrea ca ei s a- si scoat a familiile lor din ora se pentru ca ei s a se preg ateasc a mai bine pentru via ta ve snic a. n scurt timp ei vor trebui s a p ar aseasc a ora sele. . . Ie si ti din ora se ct mai repede posibil. . . 2SM 356 n curnd vine criza p azirii Duminicii. . . Dac a prin providen ta lui Dumnezeu putem s a ne asigur am locuri departe de ora se, Domnul ne va c al auzi s a facem aceasta, naintea noastr a se a a timpuri agitate (tulbur atoare). . . V ad necesitatea de a ne gr abi s a facem toate aceste lucruri n vederea crizei. 2SM 359 Ce avertizare va constitui legea duminical a pentru Adventi stii care nc a mai r amn n ora se? A sa dup a cum mpresurarea Ierusalimului de c atre armatele Romane a fost semnalul de fug a pentru cre stinii Iudei, tot astfel asumarea puterii de c atre na tiunea noastr a n decretul impunnd sabatul papal va o avertizare pentru noi. Atunci va timpul ca s a p ar asim ora sele mari, preg atitor p ar asirii ora selor mici pentru locuin te retrase n locuri singuratice n mun ti. 5T 464,465 Cum va trebui s a petrecem Duminicile dup a ce legea duminical a va votat a? Adventi stii de Ziua a Saptea trebuie s a- si arate n telepciunea lor, ab tinndu-se de la lucrul lor obi snuit n acea zi, devotnd timpul [26] pentru lucrare misionar a. Sdarea legilor duminicale va nt ari persecu tia fanaticilor religio si care vor c auta s a le impun a. . . Nu le da ti ocazie s a v a cheme c alc atori ai legii. . . O persoan a nu prime ste semnul arei pentru c a dovede ste c a n telege necesitatea n telepciunii men tinerii p acii prin ab tinerea de la lucrul care aduce infrac tiune. . . Oricnd este posibil, face ti ca serviciile divine s a e tinute Duminica. . . Profesorii din s colile noastre s a dedice Duminica efor-

Legea duminical a na tional a

45

tului misionar. 9T 232,233 Nu face ti demonstra tie Duminica prin sdarea legii. 9T 235 Odat a, cei cu r aspunderea s colii noastre de la Avondale m-au ntrebat, Ce trebuie s a facem? Organele legii au primit ns arcinarea s a aresteze pe cei ce lucreaz a Duminica. Le-am r aspuns, Va foarte u sor s a evit am acea dicultate. Dedica ti Duminica Domnului ca o zi pentru a face lucrare misionar a. Ve ti g asi oamenii acas as i ve ti avea o splendid a posibilitate de a prezenta adev arul. Acest fel de a folosi Duminica este totdeauna acceptabil Domnului. 9T 238 n timp ce locuiam la Cooranbong, unde este situat as coala Avondale. . . ntrebarea privitoare la lucrul Duminica a fost luat a din nou n considera tie. P area ca s i cum funiile aveau s a se strng a curnd att de tare n jurul nostru nct nu vom mai putea lucra Duminica. Scoala noastr a era situat a n inima p adurilor, departe de orice localitate sau sta tie de cale ferat a. Nici unul nu locuia ndeajuns de aproape ca s a e deranjat n vreun fel de ceea ce ar f acut. Cu toate acestea, eram supraveghea ti. Organelor civile li s-au cerut s a observe ce facem pe teritoriul s colii; s i au venit, dar p area c a nu observaser a pe cei care erau la lucru. ncrederea s i respectul lor pentru poporul nostru erau n a sa fel c stigate prin lucrarea pe care o f acusem pentru bolnavii din acele mprejurimi, nct ei nu doreau s a se amestece n lucrul nostru nev at am ator pe care-1 f aceam [27] Duminica. Alt adat a, cnd fra tii no stri erau amenin ta ti cu persecu tie s i se ntrebau cu privire la ceea ce trebuiau s a fac a, am dat acela si sfat pe care l d adusem n r aspunsul la ntrebarea privitoare la folosirea Duminicii pentru jocuri sportive. Am spus, Folosi ti Duminica n lucrare misionar a pentru Dumnezeu. Profesori, merge ti cu elevii vo stri. . . Profesorii din s colile noastre s a dedice Duminica efortului misionar. ST 549 Care trebuie s a e atitudinea noastr a ast azi? Cum trebuie s a lucr am s i s a ne rug am? Noi nu mplinim voia lui Dumnezeu dac a st am n tihn a nef acnd . Rug nimic pentru a p astra libertatea de con stiin ta aciuni erbin ti, st aruitoare trebuie n al tate spre ceruri pentru ca aceast a calamitate

46

Criza

s a e amnat a pn a cnd mplinim lucrarea care a fost neglijat a att de mult. Printre noi trebuie s a existe cele mai st aruitoare rug aciuni s i apoi s a lucr am n armonie cu rug aciunile noastre. Ar putea p area c a Satana este triumf ator s i c a adev arul este cople sit de minciun a s i eroare. . . dar Dumnezeu ar dori ca s a ne reamintim de felul cum s-a purtat El cu poporul S au n trecut pentru ca s a-i salveze din mna du smanilor lor. Pentru manifestarea puterii Sale, El a ales ntotdeauna limitele, cnd nu se putea vedea nici o posibilitate de eliberare din capcanele Satanei. Nevoia presant a a omului constituie oportunitate pentru Dumnezeu. 5T 714 Cuvntul lui Dumnezeu Noi trebuie s a studiem cu srguin ta pentru ca Dumnezeu s s i s a ne rug am cu credin ta a tin a n fru puterile ntunericului; c aci pn a acum solia a ajuns numai la un num ar relativ mic de persoane, iar lumea trebuie s a e luminat a de slava lui. Adev arul prezent poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus. . . n-au fost proclamate pn a acum a sa cum trebuie. . . noi [28] trebuie s a lu am o pozi tie hot art a c a nu vom respecta prima zi a s apt amnii ca Sabat. . . RH extra 12-24-1889 pag. 2 Am a steptat at tia ani ca o lege duminical a s a e decretat a n tara noastr a, iar acum cnd mi scarea este chiar asupra noastr a, ne ntreb am, ce s a fac a poporul nostru n aceast a situa tie?. . . Trebuie n mod special s a c aut am pe Dumnezeu pentru ca har s i putere s a e date poporului S au acum. Dumnezeu tr aie ste; a sosit pe deplin timpul cnd El va ng adui ca libert a tile noastre s a e restrnse. Profetul a v azut patru ngeri stnd la cele patru col turi ale p amntului tinnd cele patru vnturi pentru ca s a nu sue pe p amnt, nici pe mare, nici pe vreun copac. Un alt nger dinspre r as arit le-a strigat spunnd, Nu v at ama ti p amntul, nici marea, nici copacii pn a nu vom sigila slujitorii Dumnezeului nostru pe frun tile lor. Aceasta ne indic a lucrarea pe care trebuie s a o facem acum s i anume de a ne ruga st aruitor lui Dumnezeu pentru ca ngerii s a tin a cele patru vnturi pn a cnd misionarii vor trimi si spre toate p ar tile p amntului pentru a proclama avertizarea mpotriva neascult atorilor de Legea lui Iehova RH extra 12-11-1888 pag. 4,5 O mare responsabilitate revine b arba tilor s i femeilor rug aciunii de pe tot ntinsul p amntului, de a cere ca Dumnezeu s a mping a napoi acest nor v at am ator s i s a ne dea nc a pu tini ani de har pentru a lucra pentru St apnul nostru. RH extra 12-11-1888 pag. 4

Legea duminical a na tional a

47

Noi ne d am seama c a acei care acum tin poruncile lui Dumnezeu trebuie s a porneasc a la ac tiune pentru ca s a poat a ob tine ajutorul special pe care numai Dumnezeu poate s a-1 dea. Ei trebuie s a lu pentru ca s creze cu mai mult a silin ta a ntrzie ct mai mult posibil toare. RH 12-18-1888 calamit a tile amenin ta Dac a ei nu fac nimic pentru a l amuri min tile oamenilor s i prin de adev ignoran ta fa ta ar legiuitorii no stri vor renega principiile Pro- [29] testantismului s i vor acorda satisfac tie s i sprijin Romei n sel atoare s i sabatului fals, Dumnezeu va considera r aspunz ator pe poporul S au s care a avut mare lumin a, pentru lipsa de st aruin ta i credincio sie. Dar dac a subiectul legisla tiei religioase este judicios s i inteligent prezentat naintea oamenilor, s i ei n teleg c a prin decretarea Duminicii apostaziei, Roma va restabilit a prin lege s i c a tirania anilor trecu ti va repetat a, atunci orice va veni, noi ne-am f acut datoria noastr a. RH extra 12-24-1889 pag. 3 Poporul lui Dumnezeu p azitor al poruncilor Sale s a nu e t acut n acest timp, ca s i cum noi am acceptat mul tumitori situa tia. naintea noastr a exist a perspectiva de a ntr-un conict continuu prin riscul nchisorii, a pierderii propriet a tii s i chiar a vie tii ns as i, pentru ca s a ap ar am Legea lui Dumnezeu care va desin tat a prin legile oamenilor. RH 1-1-1889 pag. 1; 7BC 975 va da un sunet clar n privin Eu sper c a trmbi ta ta acestei mi sc ari a legii duminicale. Cred c a va cel mai bine dac a n revistele noastre subiectul perpetuit a tii Legii lui Dumnezeu ar tratat ca un subiect special. . . Ar trebui acum s a facem tot ce putem pentru a mpiedeca aceast a lege duminical a. CW 97-98-1906 Sunt mul ti care sunt lini sti ti, care sunt ca s i cum ar adormi ti. Ei spun, Dac a profe tia a prezis dinainte impunerea p azirii Duminicii, , s legea va decretat a cu siguran ta i ajungnd la aceast a concluzie, ei r amn nep as atori s i calmi n a steptarea evenimentului, mnginduse singuri cu gndul c a Dumnezeu va proteja pe poporul S au n ziua de necaz. Dar Dumnezeu nu ne va salva pe noi dac a nu depunem nici un efort pentru a face lucrarea ce ne-a fost ncredin tat a. RH extra 12-24-1889 pag. 2 Aceia care au fost avertiza ti dinainte despre evenimente, nu trebuie s a stea calmi n a steptarea furtunii care vine, mngindu-se [30] c a Dumnezeu va ad aposti pe credincio sii S ai n ziua strmtor arii. Noi trebuie s a m ca oameni a steptnd pe Domnul lor, nu n a step-

48

Criza

ne tare trndav a, ci n lucrare srguincioas a, cu credin ta sov aielnic a. Acum nu este timpul s a l as am min tile noastre s a e absorbite cu lu . . . Mi cruri de mic a importan ta scarea Duminicii si croie ste drumul ei n ntuneric. Conduc atorii ascund adev arata surs as i mul ti dintre cei ce se unesc la aceast a mi scare nu v ad ncotro tinde curentul. cre Declara tiile lor sunt blnde (dulci) s i n aparen ta stine sti; dar cnd vor vorbi, se va descoperi spiritul balaurului. Este de datoria pentru a ndep noastr a s a facem tot ce ne st a n putin ta arta pericolul tor. Trebuie s amenin ta a ne str aduim s a dezarm am prejudiciul pentru a ne pune ntr-o lumin a corespunz atoare naintea oamenilor. Trebuie s a le prezent am adev arata obiec tiune la aceast a chestiune s i n felul acesta s a exprim am cele mai ecace proteste mpotriva m asurilor de . Trebuie s limitare a libert a tii de con stiin ta a cercet am Scripturile s i s a m n stare s a prezent am motivul pentru credin ta noastr a. RH extra 12-11-1888 pag. 4 C ar tile Patriarhi s i Profe ti, Daniel s i Apocalipsa s i Marea Lupt a sunt necesare acum ca niciodat a nainte. Ele trebuie s a aib a o circu vor la tie larg a, pentru c a adev arurile pe care ele le scot n eviden ta deschide mul ti ochi orbi. . . mul ti din poporul nostru au fost orbi n ce prive ste importan ta acestor c ar ti care au fost cele mai necesare. Dac a ar fost tact s i ndemnare n vnzarea acestor c ar ti, mi scarea legii duminicale n-ar unde este ast azi. CM 123; RH 2-16-1905 Noi nu ne putem str adui s a m pe placul oamenilor care vor folosi inuen ta lor ca s a reprime libertatea religioas as i s a ia m asuri opresive prin care s a sileasc a pe semenii lor s a tin a Duminica ca pe Sabat. Prima zi a s apt amnii nu e o zi care trebuie s a e venerat a. [31] Ea este un sabat fals. Membrii familiei Domnului nu pot participa cu oamenii care aceast nal ta a zi s i violeaz a Legea lui Dumnezeu prin c alcarea Sabatului S au. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie s a voteze pentru punerea unor asemenea oameni n ociu; c aci atunci cnd ei fac aceasta, ei sunt p arta si cu ei la p acatele pe care ei le comit n timp ce sunt n [32] acel post. FE 475; GW 391.397

Capitolul 4 Legea duminicala universal a


Ce spune Biblia despre renvierea universal a a inuen tei Romano Catolice nainte de timpul sfr sitului? Apoc. 13:3-8 Ce na tiune favorizat a va conduce impunerea p azirii Duminicii? Si totu si chiar aceast a clas a(aceia care au deschis u sa indelit a tii, spiritismului, s i a sd arii Legii snte a lui Dumnezeu)(not a luat a din paragraful precedent) ridic a preten tia c a stric aciunea, dec aderea sau corup tia ce se r aspnde ste cu repeziciune, este n mare parte atribuit a png aririi a sa numitului Sabat Cre stin, iar decretarea p azirii Duminicii va mbun at a ti starea moral a a societ a tii. Aceast a preten tie este n special provocat a aici n America unde doctrina adev aratului Sabat a fost n cea mai mare m asur a predicat a. GC 587 Na tiunile str aine vor urma exemplul Statelor Unite. Cu toate c a USA vor lua conducerea n implementarea decretului p azirii [33] Duminicii, totu si aceea si criz a va veni asupra poporului nostru n toate p ar tile lumii. GT 395 Cte na tiuni vor urma exemplul Statelor Unite? Ea a f acut toate na tiunile s a bea din vinul mniei desfrn arii ei. Apoc. 14:6-8 Cum se va face aceasta? For tnd oamenii s a accepte un sabat fals. 8T 94 P azirea Sabatului va chestiunea n marele conict nal n care toat a lumea va ac tiona o parte. 6T 352

49

50

Criza

Ce religie mondial a este n mod deosebit afectat a de impunerea p azirii Duminicii? Cnd Sabatul va devenit punctul special al controversei peste toat a Cre stin atatea s i autorit a tile religioase s i civile se vor unit ca s a impun a p azirea Duminicii, refuzul persistent al unei mici minorit a ti de a ceda cerin tei majorit a tii i va face pe ei subiecte ale blestemelor universale. GC 615 Toat a Cre stin atatea va mp ar tit a n dou a clase mari, aceia care tin poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus s i aceia care se nchin a arei s i chipului ei, s i primesc semnul ei. GC 415; 9T 16; 2SM 55 Ce se va ntmpla Adventi stilor de Ziua a Saptea care nu pot ncuviin ta legea duminical a? Decretul ce for teaz a respectarea acestei zile se va r aspndi n toat a lumea. Necaz s i persecu tie va veni asupra tuturor care, n ascultare de Cuvntul lui Dumnezeu vor refuza s a se nchine sabatului fals. 7BC 976 Tot p amntul va agitat prin ura mpotriva Adventi stilor de Ziua a Saptea pentru c a ei nu vor da omagiu papalit a tii prin onorarea Duminicii, institu tia acestei puteri anticre stine. Este scopul lui Satana ca ei s a e s ter si de pe p amnt, pentru ca suprema tia lui asupra lumii s a nu e disputat a. TM 37; RH 8-22-1893 Puterile p amntului unindu-se la r azboi mpotriva poruncilor [34] lui Dumnezeu, vor decreta ca to ti, mici s i mari, boga ti s i s araci, liberi s i robi, (Apoc. 13:16) s a se conformeze obiceiurilor bisericii prin p azirea sabatului fals. To ti cei care refuz a s a e de acord, vor pedepsi ti cu pedepse civile, s i n nal va declarat c a ei merit a moartea. GC 604 Ce efect va avea rede steptarea fals a asupra celor mal mul ti Cre stini cu numele? Ei declaraser a c a aveau adev arul; c a printre ei se s avr seau minuni; c a o mare putere, semne s i minuni erau f acute printre ei, s i c a acela era mileniul temporal pe care ei l a steptaser a att de mult

Legea duminicala universal a

51

timp. ntreaga lume a fost convertit as i a fost n armonie cu legea duminical a. Scrisoarea 6 1884 Care dou a semne diferite vor primite de cele dou a grupuri de oameni din lume, cnd p azirea Duminicii este impus a de lege? n timp ce p azirea sabatului fals n de acord cu legea statului, contrar a poruncii a patra va o dovad a de supunere unei puteri care este n opozi tie cu Dumnezeu, tinerea adev aratului Sabat, n ascultare de Legea lui Dumnezeu, este o dovad a de loialitate c atre Creator. n timp ce o clas a, prin acceptarea semnului de supunere puterilor lume sti prime ste semnul arei, cealalt a, alegnd simbolul supunerii autorit a tii divine, prime ste sigiliul lui Dumnezeu. GC 605 nsp aimnt atoare este chestiunea cu care lumea va confruntat a. Puterile p amntului, unindu-se la r azboi mpotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca to ti, mici s i mari, boga ti s i s araci, liberi s i robi, (Apoc. 13-16) s a se conforme obiceiurilor bisericii prin p azirea sabatului fals. To ti cei care refuz a s a e de acord, vor pedepsi ti cu pedepse civile s i n nal va declarat c a ei merit a moartea. Pe de alt a parte, Legea lui Dumnezeu, poruncind sn tirea cu mnie zilei de odihn a a Creatorului, cere ascultare s i amenin ta pe cei care calc a preceptele Sale. Cu chestiunea n acest fel clar a [35] adus a n fa ta lumii, oricine va c alca Legea lui Dumnezeu, pentru ca s a asculte de un decret omenesc, prime ste semnul arei. . . GC 604 Ce leg atur a are legea duminical a universal a cu ncheierea timpului de prob a? Dumnezeu acord a na tiunilor un anumit timp de prob a. 4BC 1143 Cu o precizie de negre sit, Cel Innit nc a tine un cont cu toate , na tiunile. n timp ce ndurarea Sa este oferit a cu chem ari la poc ain ta acest cont r amne deschis; dar cnd cifrele ating o anumit a sum a pe care Dumnezeu a xat-o, lucrarea mniei Lui ncepe. Contul se va nchide. R abdarea divin a va nceta. Nu va mai exista pledarea harului n favoarea lor. 5T 208

52

Criza

Dumnezeu tine un cont cu toate na tiunile. Cifrele iau propor tii mpotriva lor n c ar tile din ceruri iar cnd o lege va votat a prin care c alcarea primei zile a s apt amnii va pedepsit a, atunci paharul lor va plin. 7BC 910 Cnd cifrele acumulate n c ar tile din ceruri vor marca suma complet a a p ac atuirii, mnia lui Dumnezeu va veni, neamestecat a cu mil a, s i atunci se va vedea ce lucru teribil este s a epuizezi r abdarea divin a. Aceast a criz a va atins a cnd na tiunile se vor uni s a anuleze Legea lui Dumnezeu. 5T 524 Acest p amnt aproape a atins punctul cnd Dumnezeu va permite distrug atorului s a aduc a la ndeplinire voin ta sa pe el. nlocuirea Legii lui Dumnezeu cu legile oamenilor, n al tarea Duminicii doar prin autoritate omeneasc a n locul Sabatului Biblic, este ultimul act n dram a. cnd aceast a nlocuire devine universal a, Dumnezeu si va face cunoscut prezen ta s i puterea Sa. Ei se va ridica n maiestatea Sa ca s a zguduie teribil p amntul. El va ie si din locul S au, pentru ca s a pedepseasc a pe conduc atorii lumii pentru f ar adelegea lor s i p amntul va scoate la iveal a sngele lui s i nu va mai acoperi mor tii [36] lui. 7T 141 nlocuirea adev arului cu falsitate, este ultimul act n drama lumii. cnd aceasta devine universal a, Dumnezeu nsu si Se va descoperi. cnd legile oamenilor sunt n al tate deasupra Legilor lui Dumnezeu, cnd puterile acestui p amnt ncearc a s a for teze oamenii s a tin a prima zi a s apt amnii, s as ti ti c a a sosit timpul ca Dumnezeu s a lucreze. El Se va ridica n maiestatea Sa s i va scutura n mod teribil p amntul. El va ie si din loca sul S au pentru ca s a pedepseasc a pe locuitorii lui pentru nelegiuirea lor. 7BC 980 To ti Adventi stii de Ziua a Saptea cred c a legea duminical a universal a va scoas a nainte de ncheierea timpului de prob a? Nu, nu to ti. Unii dintre cei ce studiaz a Biblia s i Spiritul Profetic a steapt a ca legiferarea Duminicii s a nu devin a universal a dect dup a un oarecare timp dup a ncheierea timpului de prob a. Citatul prezentat sub ntrebarea precedent a se interpreteaz a de unii astfel. O alt a declara tie care sus tine acest punct de vedere este, cnd Isus p ar ase ste Sfnta Sntelor, Spiritul S au care restrnge, sau tine n

Legea duminicala universal a

53

fru este retras de la conduc atori s i de la oameni. Ei sunt l asa ti sub controlul ngerilor r ai. Atunci asemenea legi vor f acute sub ndrumarea s i direc tia Satanei, care dac a timpul n-ar foarte scurt, [37] nu va putea sc nici o in ta apa. 1T 204

Capitolul 5 Un timp scurt de strmtorare


Care a fost deseori soarta copiilor lui Dumnezeu n trecut? 2Tim. 3:12; Ioan 15:20; 16:2; Dan. 7:25; Apoc. 13:7 S-a schimbat Satana, sau nc a este un persecutor? Apoc. 12:13,17 Ce tulbur ari specice va aduce Satana n viitor asupra sn tilor? Apoc. 13:15-17 cnd ncep aceste strmtor ari n raport cu ncheierea timpului de prob a? Am v azut c a Dumnezeu are copii de-ai S ai care nu n teleg importan ta Sabatului s i nu-1 tin. Ei nu au respins lumina despre el. Iar la nceputul timpului de strmtorare, am fost umplu ti de Spiritul Sfnt, ne-am dus s i am proclamat Sabatul mai pe deplin. EV 33 nceputul timpului de strmtorare men tionat aici nu se refer a la timpul cnd pl agile vor ncepe s a e rev arsate, ci la o scurt a perioad a [38] nainte de a rev arsate, n timp ce Hristos este n Sanctuar. EW 85 Care este una din cauzele principale ale acestui timp de strmtorare? Sabatul lui Dumnezeu va c alcat n picioare s i un alt sabat va n al tat. ntr-o lege duminical a exist a posibilitatea de mare suferin ta pentru aceia care p azesc ziua a s aptea. Realizarea planurilor lui Satana va aduce persecu tie poporului lui Dumnezeu. Dar slujitorii credincio si ai lui Dumnezeu nu trebuie s a se team a de rezultatul conictului. 2SM 375 54

Un timp scurt de strmtorare

55

Dac a papalitatea sau principiile sale vor ajunge din nou la putere prin lege, focurile persecu tiei vor reaprinse mpotriva acelora care nu vor sacrica con stiin ta s i adev arul prin cedarea la ereziile populare. Aceast a f ar adelege este pe punctul de a se realiza. 5T 712 [39] Va poporul lui Dumnezeu persecutat pentru c alcarea Duminicii sau pentru p azirea Sabatului? Lumea Protestant a vede ast azi n mica ceat a care tine Sabatul, un Mardoheu la poart a. Caracterul s i credin ta lor care exprim a venera tie pentru Legea lui Dumnezeu, sunt o continu a mustrare pentru aceia care au p ar asit teama de Domnul s i calc a n picioare Sabatul S au. Intrusul nepoftit trebuie prin anumite mijloace s a e nl aturat. 5T 450 Poporul lui Dumnezeu va sim ti mna persecu tiei pentru c a ei sn tesc ziua a s aptea. 7BC 975 Face ti ca s a aib a loc o renviere a credin tei s i puterii primei Biserici, s i spiritul persecu tiei va renviat, iar focul persecu tiei reaprins. GC 48 Ct de nver sunat a va deveni ura mpotriva Adventi stilor de ziua a s aptea? Aceia care onoreaz a Sabatul Biblic vor acuza ti c a sunt dus mani ai legii s i ordinii, c a distrug barierele morale ale societ a tii, c a produc anarhie s i corup tie s i c a aduc judec a tile lui Dumnezeu asupra p amntului. Atitudinile lor con stiincioase vor considerate de autorit nc ap a tnare, nd ar atnicie s i dispre t fa ta a ti. Ei vor acu de guvern. Predicatori care neag za ti de lips a de afec tiune fa ta a [40] obliga tia Legii divine, vor prezenta de la amvon datoria ascult arii de autorit a tile civile ca s i cum ar fost poruncit a de c atre Dumnezeu. n s alile legislative s i tribunalele de justi tie, p azitorii poruncii vor fals prezenta ti s i condamna ti. Cuvintele lor vor fals zugr avite; cea mai rea interpretare va pus a asupra motivelor lor. GC 592; PK 183,184 nainte ca lupta s a se sfr seasc as i biruin ta s a e c stigat a, noi ca popor vom experimenta ncerc ari asem an atoare cu cele ale Apostolului Pavel. Vom ntmpina aceea si nvrto sare a inimii, aceea si

56

Criza

s albatic a determinare de distrugere, aceea si ur a de nenduplecat. . . Focul persecu tiei se va aprinde din nou mpotriva acelora care sunt loiali lui Dumnezeu; motivele lor vor gre sit interpretate, numele lor lep adate ca necurate. . . Dumnezeu va avea poporul S au preg atit pentru criza care vine n curnd. Preg ati ti sau nepreg ati ti, va trebui s a o ntmpin am. SKP 251,252 Va veni un timp cnd datorit a ap ar arii adev arului Bibliei vom trata ti ca tr ad atori. 6T 394 Bog a tie, geniu, educa tie, se vor uni pentru a-i acoperi cu batjocor a. Conduc atori ai poporului, persecutori, predicatori s i membri ai bisericii, vor conspira mpotriva lor. Cu glasul s i cu condeiul, prin ri s l aud aro senie, amenin ta i ridiculiz ari, ei vor c auta s a zdruncine credin ta lor. 5T 450 Ce organiza tii vor face extrem de dicil pentru Adventi stii de Ziua a Saptea s a continue mai departe lucrarea lor n ora se? Sindicatele vor unele din agen tiile care vor aduce un timp de strmtorare asupra acestui p amnt, a sa cum n-a fost de cnd lumea a fost ntemeiat a. 2SM 142 Datorit a acestor sindicate s i confedera tii, curnd va foarte dicil pentru institu tiile noastre s a continue lucrarea lor n ora se. [41] Avertizarea mea este, Nu sta ti n ora se! Nu cl adi ti sanatorii n ora se! 2SM 142 C tiva oameni se vor uni s a pun a mna pe toate mijloacele pentru ca s a e men tinute n anumite sectoare de afaceri. Se vor forma sindicate s i aceia care refuz a s a se asocieze cu acestea vor oameni marca ti. 2SM 142 Vine timpul cu repeziciune cnd puterea autoritar a a sindicatelor de munc a va foarte asupritoare. n repetate rnduri Domnul a dat instruc tiuni ca poporul nostru s a- si duc a familiile lor departe de ora se, la tar a, unde ei pot s a- si cultive proviziile lor proprii de mncare, c aci n viitor problema de a cump ara s i a vinde va o problem a serioas a. 2SM 141

Un timp scurt de strmtorare

57

Pe m asur a ce timpul nainteaz a, ce decret ocial va ie si n ce prive ste cump ararea s i vinderea? n ultimul conict mare n controversa cu Satana, aceia care sunt loiali lui Dumnezeu vor vedea orice suport t aiat. Pentru c a ei refuz a s a calce Legea Sa prin ascultarea de autorit a tile p amnte sti, li se va interzice s a cumpere sau s a vnd a. DA 121, 122 Satana spune, de teama lipsei de mncare s i mbr ac aminte ei se vor uni cu lumea n c alcarea Legii lui Dumnezeu. P amntul va n ntregime sub st apnirea mea. PK 183,184; 5T 152 Bog a tia adunat a va n curnd f ar a valoare. cnd decretul va ie si ca nimeni s a nu cumpere sau s a vnd a dac a nu are semnul arei, acea bog a tie nu va folosi la nimic. Dumnezeu ne cheam a acum s a facem totul n puterea noastr a pentru a da lumii avertizarea. RH 3-21-1878 pag. 91 Va veni timpul cnd nu vom putea vinde cu nici un pre t. n curnd va ie si decretul interzicnd oamenilor s a cumpere sau s a vnd a oric arui om, cu excep tia acelora care au semnul arei. Noi aproape am ajuns la realizarea acestui lucru n California cu pu tin timp n urm a; dar aceasta a fost numai amenin tarea su arii celor patru vnturi. Pn a acum ele sunt tinute n fru de cei patru ngeri. [42] Noi nu suntem gata nc a. Exist a nc a o lucrare de a f acut as i atunci li se va porunci ngerilor s a le dea drumul, pentru ca cele patru vnturi s a sue pe p amnt. Acela va un timp not arilor pentru copiii lui Dumnezeu, un timp de strmtorare cum niciodat a n-a mai na fost de cnd au luat in ta tiunile. Acum este posibilitatea noastr a s a lucr am 5T 152 Ce lege suplimentar a va decretat a nainte de nchiderea timpului de har? Evenimente uluitoare vor ncepe curnd naintea lumii. Sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. Timpul de strmtorare este aproape s a vin a asupra poporului lui Dumnezeu. Atunci se va ntmpla ca decretul s a intre n vigoare, interzicnd acelora care tin Sabatul Domnului s a cumpere sau s a vnd a, amenin tndu-i cu pedeapsa s i chiar cu moartea, dac a nu p azesc prima zi a s apt amnii ca Sabat.

58

Criza

n acest timp Mihail se va ridica, Marele Preot care reprezint a copiii poporului t au s i va un timp de strmto-rare a sa cum niciodat a n-a fost de cnd sunt neamurile s i pn a la vremea aceasta. RH 1119-1908 pag. 5 Cum vor trata ti unii tineri de c atre proprii lor p arin ti? Ascultarea credincioas a de Cuvntul lui Dumnezeu va tratat a ca rebeliune. Orbi ti de Satana, p arin tii vor exercita asprime s i severitate asupra copilului credincios. St apnul sau st apna va chinui pe servitorul care tine porunca. Afec tiunea va nstr ainat a, copiii vor dezmo steni ti s i alunga ti de acas a. GC 608 Cum vor avea unii de a face cu tribunalele judiciare? Si totu si aceia care vor dovedi loialitatea lor prin ascultarea de Legea lui Iehova, trebuie s a e preg ati ti ca s a e aresta ti, s a e adu si naintea consiliilor care nu cunosc standardul Legii nalte s i snte a [43] lui Dumnezeu. RH 12-26-1899 pag. 83; 7BC 977 Mila duioas a a acestei puteri va expus a n celulele nchisorilor s i n temni te. Preg atirile nainteaz a deja s i mi sc arile care vor avea ca rezultat nf aptuirea unui chip arei sunt n cre stere. RH 4-23-1889 pag. 257 n timp ce ap ar atorii adev arului refuz a s a onoreze sabatul Duminicii, unii dintre ei vor arunca ti n nchisoare, unii vor exila ti, unii vor trata ti ca sclavi. Pentru ra tiunea omeneasc a toate acestea par imposibile, dar cnd Spiritul lui Dumnezeu care tine n fru va retras de la oameni s i ei vor sub controlul lui Satana care ur as te preceptele divine, vor avea loc desf as ur ari neobi snuite de evenimente. Inima poate s albatic a atunci cnd teama s i iubirea de Dumnezeu sunt nl aturate. GC 608 Este posibil ca unii s a fac a sacriciul suprem? naintea noastr a exist a o perspectiv a de a continua lupta cu riscul nchisorii, a pierderii propriet a tii s i chiar a vie tii pentru ca s a ap ar am Legea lui Dumnezeu. 5T 712 A sa dup a cum el a inuen tat na tiunile p agne s a distrug a Israelul, tot astfel n viitorul apropiat va agita puterile nelegiuite ale

Un timp scurt de strmtorare

59

p amntului ca s a distrug a poporul lui Dumnezeu. Oamenilor li se va cere s a dea ascultare edictelor omene sti prin c alcarea Legii divine. Aceia care sunt loiali lui Dumnezeu vor amenin ta ti, denun ta ti, sco si de sub protec tia legii. Ei vor tr ada ti de c atre p arin ti, fra ti, cunoscu ti s i prieteni s i ca rezultat condamna ti chiar s i la moarte. PK 587,588 Vor nfrico sa ti de celulele nchisorilor sau chiar de moarte aceia care vor condamna ti pentru credin ta lor? Dac a suntem chema ti s a suferim de dragul lui Hristos, vom n stare s a mergem la nchisoare, ncrezndu-ne n El a sa cum un copila s se ncrede n p arin tii lui. Acum este timpul s a cultiv am credin ta n Dumnezeu. OHC 357 Nu ni se cere s a avem curajul s i vitejia martirilor vremu- rilor [44] vechi, pn a cnd nu vom adu si n situa tia n care ei se aau. . . Dac a va o revenire a persecu tiei, va har d aruit pentru n al tarea oric arei energii a suetului pentru ca s a se dovedeasc a un adev arat eroism. OHC 125 Ucenicii nu au fost umplu ti cu curajul s i vitejia de martiri pn a cnd asemenea har nu a fost necesar. DA 354 Cnd de dragul adev arului, credinciosul st a la bara tribunalelor nedrepte, Hristos spune: Eu sunt Cel care tr aie ste, am fost mort, s i iat a c a sunt viu n veci s i am cheile iadului s i ale mor tii. Apoc. 1:8 Via ta care e sacricat a pentru Mine este p astrat a pentru slava ve snic a. DA 669 Care vor cei mal activi s i ecace agen ti ai diavolului n reprezentarea gre sit as i acuzarea Adventi stilor? Oameni de talent s i n telepciune ncnt atoare, care cndva sau bucurat n adev ar, si vor angaja puterile lor ca s a n sele s i s a duc a suete n r at acire. Ei devin cei mai nver suna ti du smani ai fra tilor lor de mai nainte. cnd p azitorii Sabatului sunt adu si naintea tribunalelor pentru a da socoteal a de credin ta lor, ace sti apostazia ti sunt cei mai activi agen ti ai lui Satana pentru a-i acuza prin rapoarte false s i insinu ari s i s a strneasc a pe conduc atori mpotriva lor. GC 608

60

Criza

Care dou a grupuri mari cre stine se vor uni pentru a persecuta pe ap ar atorii adev arului? Lumea Protestant a va forma o confedera tie cu omul f ar ade c legii. . . Scripturile nva ta a papalitatea va rec ap ata suprema tia ei pierdut a iar aceasta se va face prin ntinderea de c atre Protestantism a minii drepte de prietenie. cnd papalitatea va adus a la putere prin legisla tie s i prin concesiile oamenilor care la data aceea se vor aa n birourile guvernamentale, focurile persecu tiei vor reaprinse mpotriva acelora care nu vor sacrica con stiin ta s i adev arul pentru [45] ereziile papalit a tii. Odat a ce vor face ca min tile lumii cre stine s a e ntoarse de la Dumnezeu, odat a ce vor face ca Legea Sa s a e dezonorat as i ziua sfnt a a lui Dumnezeu c alcat a n picioare, ei vor gata s a fac a orice pas unde Satana ar putea s a-i conduc a. RH 1-1-1887 Biserica apeleaz a la bra tul puternic al puterii civile s i n lucrarea aceasta Papi stii s i Protestan tii se vor uni. GC 607 To ti cei care nu se vor pleca n fa ta decretului consiliilor na tionale s i nu vor asculta de legile na tionale pentru n al tarea sabatului instituit de omul f ar adelegii n desconsiderarea zilei snte a lui Dumnezeu, vor sim ti, nu numai puterea opresiv a a Papalit a tii, ci s i a lumii Protestante, chipul arei. 2SM 380 Preo timea popular a ca s i cea a fariseilor din vechime, umplu ti cu mnie cnd autoritatea lor va pus a la ndoial a, vor denun ta solia ca ind de la Satana s i vor agita mul timile iubitoare de p acat, s a batjocoreasc as i s a persecute pe aceia care o vor proclama. GC 607 Protestan tii lucreaz a deghiza ti pentru ca s a aduc a Duminica pe primul plan a sa cum au f acut Romano-Catolicii. Pe tot ntinsul p amntului papalitatea si ngr am ade ste structurile ei seme te s i masive n ascunzi suri secrete n care persecu tiile ei de mai nainte vor repetate. 5T 449,450; GC 581 Va peste tot o persecu tie uniform a? Atta timp ct solia harului va dat a lumii, va exista o chemare pentru eforturi n favoarea altor institu tii s i ac tiuni curajoase asem an atoare cu acelea pentru ajutorarea necesar a n s colile noastre. Si atta timp ct perioada de prob a continu a, va exista posibilitatea

Un timp scurt de strmtorare

61

pentru colportori s a lucreze. cnd denomina tiunile religioase se vor uni cu Papalitatea pentru a asupri poporul lui Dumnezeu, locurile unde acum este libertate religioas a vor deschise prin lucrarea evanghelistic a. Dac a ntr-un loc persecu tia devine sever a, lucr atorii s a [46] fac a cum i-a ndrumat Hristos, cnd ei v a persecut a n aceast a cetate, fugi ti n alta. Dac a persecu tia vine acolo, merge ti n alt a parte. Dumnezeu va conduce poporul S au, f acndu-1 o binecuvntare n multe locuri. Dac a n-ar fost persecu tia, ei n-ar fost mpr as tia ti att de mult peste hotare pentru ca s a proclame adev arul 6T 478 Cum vor membrii nesn ti ti ai Bisericii afecta ti de furtuna de ridiculizare, batjocor a, ncercare s i dispre t? Pe m asur a ce se apropie furtuna, o mare clas a care a m arturisit credin ta n solia ngerului al treilea, dar nu fusese sn tit a prin ascultarea de adev ar, abandoneaz a pozi tia ei s i se une ste cu ceata mpotrivitorilor. Prin unirea cu lumea s i participnd la spiritul ei, ace stia au ajuns s a vad a chestiunile n aproape aceea si lumin a; s i cnd proba vine, ei sunt preg ati ti ca s a aleag a partea u soar a, popular a. GC 608 Cum va ac tiona adev arata oaie cnd persecu tia vine? Cnd furtuna persecu tiei se dezl an tuie cu adev arat asupra noastr a, adev arata oaie cunoa ste s i ascult a de vocea adev aratului P astor. Eforturi de sacriciu de sine vor f acute pentru salvarea celor pierdu ti s i mul ti care se r at aciser a de la staul vor veni napoi pentru ca s a urmeze pe marele P astor. Poporul lui Dumnezeu se va aduna laolalt as i va prezenta du smanului un front unit. n vederea pericolului comun, lupta pentru suprema tie va nceta; Nu vor mai exista dispute n ce prive ste cine s a e considerat mai mare. 6T 401 Ce demonstrare puternic a a puterii lui Dumnezeu va v azut a n toat a lumea dup a ce va ncepe persecu tia? Iubirea lui Hristos, iubirea de fra tii no stri, vor da m arturie lumii c a noi am umblat cu Isus s i am nv a tat de la El. Atunci solia ngerului [47] al treilea va cre ste ntr-o mare strigare s i tot p amntul va luminat de slava Domnului. 6T 401

62

Criza

Care ar trebui s a e atitudinea s i conduita noastr a n timpul de n anticiparea timpului de strmtorare din fa fa ta ta noastr a? n repetate rnduri mi s-a dat solia c a noi nu trebuie s a spunem nici un cuvnt, s a nu public am nici o fraz a, n special n atacuri personale, cu excep tia c a este absolut esen tial pentru dovedirea adev arului, care s a strneasc a du smanii no stri mpotriva noastr as i s a m areasc a pasiunile lor dincolo de limit a. Lucrarea noastr a se va ncheia curnd s i curnd timpul de strmtorare a sa cum niciodat a n-a fost, despre care nu avem dect o mic a idee, va veni asupra noastr a. 9T 241 Fiecare s a poarte n minte c a noi nu trebuie n nici un caz s a invit am persecu tia. Nu trebuie s a folosim cuvinte aspre, t aioase. Evita ti-le n ecare articol scris, scoate ti-le din ecare discurs prezentat. L asa ti Cuvntul lui Dumnezeu s a fac a lucrarea de t aiere, de mustrare; l asa ti ca oamenii limita ti s a se ascund as i s a r amn a n Hristos. . . Va un timp de strmtorare a sa cum niciodat a n-a fost de cnd sunt neamurile. 9T 244 Este foarte aproape timpul cnd persecu tia va veni peste aceia care proclam a adev arul. Perspectiva nu este ncnt atoare; cu toate m la eforturile noastre de a salva pe aceia care acestea, s a nu renun ta sunt gata s a piar a, pentru r ascump ararea c arora Prin tul Cerului Si-a dat via ta Sa pre tioas a. cnd un mijloc nu reu se ste, ncerca ti altul. . Atta timp Eforturile noastre nu trebuie s a e moarte s i f ar a via ta [48] ct via ta ne este cru tat a, s a lucr am pentru Dumnezeu. 9T 227

Capitolul 6 Marea cernere


Biblia cu privire la subiectul perseveren Ce nva ta tei sn tilorodat a salvat, pentru totdeauna salvat? Este posibil pentru un cre stin veritabil s a piard a iubirea sa pentru Dumnezeu? Matei 24:13; 13:18-23; 1Cor. 9:27; 10:12; Evrei 6:4-6; Ezec. 18:24; 2Petru 2:20,21 Ne d a Biblia vreo descriere a apostaziei unor anumite persoane care s-au bucurat odat a de aprobarea lui Dumnezeu? Ezech. 28:15; 2Petru 2:4; lSam. 10:9; 28:15 Este apostazierea s i cernerea membrilor mpreun a cu c aderea limitat lor de la credin ta a numai la secolele trecute? Marea zguduire a nceput s i va continua, iar to ti acei care nu sunt dispu si s a ia pozi tie ferm a pentru adev ar s i care nu vor sacrica pentru Dumnezeu s i cauza Sa, vor cernu ti s i vor c adea. ngerul spuse, Gndi ti c a va vreunul constrns s a fac a sacriciu? Nu, nu. Va trebui s a e o jertf a de bun avoie. EW 50,511850 Am v azut c a ne a am acum n timpul zguduirii. Satana lucreaz a [49] cu toat a puterea lui ca s a smulg a suetele din mna lui Hristos. . . 1T 4291864 Dumnezeu si cerne acum poporul S au, probnd scopurile s i motivele lor. Mul ti nu vor dect pleav a, nu gru, f ar a nici o valoare n ei. 4T 511876 Ne a am n timpul zguduirii, timpul cnd tot ce poate zguduit va zguduit. Dumnezeu nu va scuza pe cei ce cunosc adev arul, dac a ei nu mplinesc n cuvnt s i fapt a poruncile Sale. 6T 3321900 Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frun tile lor. . . acesta nu este vreun sigiliu sau un semn care poate v azut, ci o ntemeiere n adev ar, intelectual s i spiritual n a sa fel nct ei s a nu 63

64

Criza

poat a clinti ti de la adev ar, s i va preg atit pentru zguduire, aceasta va veni. ntr-adev ar, ea a nceput deja; judec a tile lui Dumnezeu sunt acum asupra p amntului, ca s a ne dea avertizarea, pentru ca s a putem s ti ce vine asupra noastr a. 4BC 11611902 Chiar n zilele noastre au fost s i vor continua s a e familii ntregi care s-au bucurat odat a n adev ar, dar care si vor pierde credin ta datorit a calomniilor s i falsurilor aduse asupra lor de c atre aceia pe care ei i-au iubit s i cu care ei au avut ntruniri pl acute. Ei au deschis inimile lor la sem anatul neghinei. Firele de neghin a au ncol tit printre rele de gru; au prins putere; cultura de gru a devenit din ce n ce mai mic a, s i adev arul pre tios s i-a pierdut puterea pentru ei. TM 411 n viitorul apropiat va m Ce experien ta ari mult num arul de apostazia ti din biserica Adventi stilor de Ziua a Saptea? Nu este departe timpul cnd ecare suet va pus la prob a. Semnul arei va impus asupra noastr a. Aceia care pas cu pas au cedat cerin telor lume sti s i s-au conformat obiceiurilor lume sti, nu vor g asi o chestiune grea, mai degrab a s a cedeze puterilor existente, rilor cu nchisoarea dect s a se supun a batjocurii, insultei, amenin ta [50] s i moartea. Disputa este ntre poruncile lui Dumnezeu s i poruncile oamenilor. n acest timp n Biseric a, aurul este separat de zgur a. 5T 81 n timp ce furtuna se apropie, un mare num ar de membri care au m arturisit credin ta n solia ngerului al treilea, dar care n-au fost sn ti ti prin ascultare de adev ar, abandoneaz a pozi tiile lor s i se unesc cu mpotrivitorii. GC 608 Lucrarea pe care Biserica a neglijat s a o fac a ntr-un timp de pace s i prosperitate va trebui s a o fac a ntr-o criz a teribil a, sub cele toare circumstan mai descurajatoare s i amenin ta te. Iar n timpul acela, a frnat continuu clasa supercial a, conservativ a, a c arei inuen ta . 5T 463 progresul lucr arii, va renun ta la credin ta n timp ce ncerc arile se vor nmul ti n jurul nostru, ambele separare s i unire vor v azute n rndurile noastre. Unii care acum sunt gata s a ridice armele de lupt a, n timpul de pericol real vor demonstra c a n-au cl adit pe stnca solid a; ei vor ceda cnd proba va veni. Aceia care au avut mare lumin as i privilegii pre tioase, dar

Marea cernere

65

nu le-au valoricat, sub un pretext sau altul, vor ie si din rndurile noastre. 6T 400 n lipsa persecu tiei, au fost recruta ti n rndurile noastre oameni care par a sta bine spiritual s i al c aror cre stinism pare veritabil, dar care, cnd persecu tia va veni, vor pleca din rndurile noastre. EV 360 Pe ling a persecu tie, ce alte cauze mai sunt pentru zguduirea poporului lui Dumnezeu? Am ntrebat despre nsemn atatea zguduirii pe care am v azut-o, s i mi s-a ar atat c a va cauzat a de m arturia dreapt a scoas a la iveal a prin sfatul Martorului Credincios c atre laodiceeni. Aceasta va avea efectul ei asupra inimii acelui ce o prime ste s i-1 va conduce s a nal te standardul s i s a scoat a la iveal a adev arul curat. Unii nu vor suporta aceast a m arturie adev arat a. Ei se vor ridica mpotriva ei, iar aceasta este ceea ce va cauza o zguduire n poporul lui Dumnezeu. EW 270 [51] Spiritul lui Dumnezeu a iluminat ecare pagin a a Sntelor Scripturi, dar exist a aceia asupra c arora acestea fac doar pu tin a impresie, pentru c a ele sunt n telese n mod imperfect. cnd zguduirea vine, prin introducerea teoriilor false, ace sti cititori superciali, neancora ti, sunt ca s i nisipul mi sc ator. Ei alunec a spre orice teorie fals a, mintele pentru a men tine nentrerupt cursul orient arii create de sim ta lor de am ar aciune. TM 112 Neprimind iubirea pentru adev ar, ei vor du si n am agirile vr ajma sului; Ace stia vor da aten tie duhurilor seduc atoare s i doctrinelor . 6T 401 diavolului s i se vor ndep arta de la credin ta Ce expresie folose ste sora White pentru ca s a descrie aceast a ? experien ta n marea cernere care va avea loc n curnd, noi vom putea s a m asur am mai bine t aria Israelului. Semnele descoper a c a timpul este aproape cnd Domnul va demonstra c a vntur atoarea Sa este n mna Sa s i c a El va cur a ta pe deplin aria Sa. 5T 80

66

Criza

A fost vreodat a ntregul num ar de Cre stini compus din Cre stini adev ara ti? Din ceea ce mi s-a ar atat, nu sunt mai mult de jum atate de tineri care practic a religia s i adev arul s i care au fost cu adev arat converti ti. 1T 158; MYP 131, 1857 Numele sunt nregistrate n registrele bisericii de pe p amnt, dar nu n cartea vie tii. Am v azut c a nu este unul din dou azeci de tineri care cunosc ce este religia experimental a. 1T504 n ultima viziune care mi-a fost dat a, mi s-a ar atat surprinz atorul fapt c a numai o mic a parte din cei ce m arturisesc adev arul vor sn ti ti prin el s i mntui ti. 1T 608, 1867 [52] Am declarat naintea lor, c a din ceea ce mi s-a ar atat, numai un mic num ar dintre cei ce acum pretind a crede adev arul vor n cele din urm a mntui ti. . . 2T 445, 1870 V a spun c a nu pu tini predicatori care stau naintea poporului pentru a explica Scripturile sunt mnji ti. Inimile lor sunt corupte, minile lor sunt necurate. 5T 78. 1882 Este o declara tie solemn a pe care o fac Bisericii, c a nici unul din dou azeci de membri ale c aror nume sunt scrise n registrele bisericii nu este preg atit s a ncheie capitolul lui p amntesc, s i va n lumea viitoare, tot att de adev arat f ar a Dumnezeu s i f ar a speran ta ca s i un p ac atos de rnd. CHS 41, 1893 n aceste zile de libertate, confort s i prosperitate de care ne bucur am acum, ce ne putem a stepta s a se dezvolte n biseric a? Prosperitatea m are ste num arul de credincio si. Necazurile i ndep arteaz a din biseric a. 4T 89 n biseric a vor ap area partide. Dou a partide se vor dezvolta n biseric a. Griul s i neghina cresc mpreun a pentru seceri s. 2SM 114 Cnd marea cernere are loc, ce devin membrii neconsacra ti ai bisericii noastre? Atunci cnd va veni ziua cnd Legea lui Dumnezeu va anulat a s i biserica va cernut a prin ncerc ari mari care vor proba pe to ti cei care tr aiesc pe fa ta p amntului, un mare num ar din aceia care par a cre stini veritabili, vor da aten tie la spirite seduc atoare, vor deveni

Marea cernere

67

tr ad atori s i vor tr ada convingeri snte. Ei se vor dovedi a cei mai nver suna ti persecutori ai no stri. PK 188; 5T 81 Zguduirea Domnului nl atur a mul timi, ca ni ste frunze uscate. 5T89 n ultima lucrare solemn a, pu tini oameni mari vor angaja ti. 5T 80 Ce procent din membrii no stri Adventi sti de Ziua a Saptea vor apostazia? n curnd poporul lui Dumnezeu va probat prin ncerc arile focului, s i marea propor tie a acelora care acum par a veritabili s i adev ara ti, se va dovedi a metal inferior. 5T 136 A r amne n ap ararea adev arului s i neprih anirii cnd majoritatea ne p ar asesc, a lupta b at aliile Domnului cnd campioni sunt pu tini. . . aceasta va proba noastr a. n acest timp noi trebuie s a adun am c aldur a din r aceala altora, curaj din frica lor, s i loialitate din tr adarea lor. 5T 136 Cnd Legea lui Dumnezeu este anulat a, biserica va cernut a prin ncerc ari ale focului, s i o mai mare propor tie dect anticip am acum, va da aten tie la spirite seduc atoare s i doctrine ale demonilor. 2SM 368; EV 361 To ti Adventi stii de Ziua a Saptea care nu sunt consacra ti vor zgudui ti s i ndep arta ti din biseric a n aceast a perioad a de strmtorare nainte de ncheierea timpului de har? Acei credincio si numai cu numele care vor ajunge pn a la timpul de strmtorare nepreg ati ti, n disperarea lor vor m arturisi p acatele lor naintea tuturor n cuvinte de durere s i de chin arz ator, n timp ce nelegiui tii vor exalta asupra tulbur arii lor. Cazul tuturor . cnd Hristos Se va ridica s acestora este f ar a speran ta i va p ar asi Sfnta Sntelor, atunci ncepe timpul de strmtorare s i cazul ec arui suet este decis. 3SG 134

[53]

68

Criza

Trebuie ca n mod constant s a i se aminteasc a poporului nostru c a vine persecu tia s i c a o mare clas a va apostazia? Exist a un timp de strmtorare care vine asupra poporului lui Dumnezeu, dar noi nu trebuie s a tinem aceasta n mod constant naintea poporului s i s a le cauz am lor a avea un timp de strmtorare nainte de vreme. Va o zguduire n rndurile poporului lui Dumnezeu, dar acesta nu este adev arul prezent care s a e purtat [54] bisericilor. . . 1SM 180; 2SM 13 Cnd majoritatea membrilor no stri se retrag, va c adea Biserica Adventi stilor de Ziua a Saptea? Biserica va p area ca aproape s a cad a, dar nu va c adea. Ea r amne, n timp ce p ac ato sii din Sion vor cernu ti s i nl atura ti. . . pleava va separat a de grul pre tios. Aceasta este o lucrare teribil a, dar cu toate acestea ea trebuie s a aib a loc. 2SM380 Biserica este depozitara bog a tiilor harului lui Hristos, s i prin ea se va face manifestat a n cele din urm a expunerea deplin a a iubirii lui Dumnezeu pentru lumea care trebuie s a e luminat a cu slava ei. TM 50 Bastioanele Satanei nu vor triumfa niciodat a. Solia celui de-al . A treilea nger va nso tit a de biruin ta sa dup a cum C apitanul o stirii Domnului a d armat zidurile Ierihon-ului, tot astfel p azitorii poruncilor lui Dumnezeu vor triumfa s i toate elementele mpotrivitoare vor nfrnte. TM 410 Cum va afecta aceast a prob a teribil a concep tia general as i atitudinea Adventi stilor loiali care r amn n Biseric a? Cnd opozi tia s i bigotismul se vor ridica, cnd intoleran ta va ncepe din nou s a domine, cnd focul persecu tiei se va reaprinde, cei cu inima mp ar tit as i cei ipocri ti se vor cl atina s i renun ta la ; dar adev credin ta aratul cre stin va sta ferm, neclintit ca o stnc a, credin ta sa mai puternic a, speran ta sa mai luminoas a dect n zilele prosperit a tii. GC 602 n mijlocul adncirii ntunecimii ultimei mari crize a p amntului, lumina lui Dumnezeu va str aluci mai puternic, s i cntecul de

Marea cernere

69

s speran ta i ncredere va auzit n acorduri mai clare s i mai distinse. ED 166 Cnd furtuna de persecu tie se dezl an tuie cu adev arat asupra noastr a, oaia adev arat a va auzi vocea adev aratului P astor. Eforturi pline de lep adare de sine vor f acute pentru a salva pe cei pierdu ti, s i mul ti care s-au r at acit de la staulul lui Dumnezeu se vor ntoarce [55] ca s a urmeze pe Marele P astor. Poporul lui Dumnezeu va strnge rndurile s i va prezenta du smanului un front unit. n vederea primejdiei comune, lupta pentru suprema tie va nceta; nu vor mai exista dispute cu privire la cine s a e socotit cel mai mare. . . Atunci solia celui de-al treilea nger va cre ste ntr-o mare strigare, s i tot p amntul va luminat de slava Domnului. 6T 401 Ce au la aceast a dat a pe frun tile lor ace sti Adventi sti de neclintit? Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frun tile lor. . . acesta nu este un sigiliu sau un semn care poate v azut, ci o nr ad acinare (stabilire permanent a n adev ar), intelectual s i spiritual, astfel c a ei nu pot clinti ti. . . este preg atit pentru sigilare, iar aceasta va veni. Cu adev arat ea a s i nceput deja; judec a tile lui Dumnezeu sunt acum asupra p amntului, ca s a ne dea avertizarea, pentru ca noi s a s tim ce vine asupra noastr a. 4BC 1161 n timp ce solia cre ste acum ntr-o mare strigare, care va rezultatul? rna) Stindard dup a stindard a fost abandonat (l asat s a cad a n ta n timp ce companie dup a companie din oastea Domnului s-a unit cu du smanul s i grup a dup a grup a din rndurile du smanului s-a unit cu poporul care tine poruncile lui Dumnezeu. 8T 41 Num arul din aceast a companie s-a mic sorat. Unii au fost zgudui ti s i au r amas pe cale. Cei nep as atori s i indiferen ti, care nu s-au unit cu aceia care au pre tuit biruin ta s i mntuirea ndeajuns ca s a pledeze n mod perseverent s i s a agonizeze pentru ele, nu le-au ob tinut s i au fost l asa ti n urm a n ntuneric, iar locurile lor au fost imediat umplute de al tii mbr a ti snd adev arul s i venind ntre rnduri. EW 271; 1T 182

70

Criza

Domnul are slujitori credincio si, care n timpul zguduirii s i al [56] probei vor ie si la iveal a. Exist a suete pre tioase acum ascunse, care nu s i-au plecat genunchiul n fa ta lui Baal. Ei nu au avut lumina care a str alucit ntr-o vlv ataie intens a asupra noastr a. Sub un exterior aspru s i de nedorit, ar putea exista o str alucire a tinui caracter cre stin veritabil care poate scos la iveal a. n timpul zilei privim spre cer dar nu vedem stele. Ele sunt acolo, xate pe rmament, dar ochiul nu le poate distinge. n timpul nop tii putem vedea adev arata lor str alucire. 5T 80,81 n ciuda agen tiilor asociate mpotriva adev arului, un mare nu[57] m ar de oameni ia pozi tie de partea Domnului.:. GC 612

Capitolul 7 naintea conduc atorilor s i a mp ara tilor


Prin ce mijloace a adus uneori Dumnezeu Evanghelia n aten tia marilor oameni ai p amntului? Matei 10:17-20; Marcu 13:9-11; Fap. 5:21.27; 25:22; Fii. 1:12,13 naintea cui va poporul lui Dumnezeu privilegiat s a poarte m arturia credin tei lor n viitorul apropiat? To ti cei care dovedesc loialitate prin ascultarea de Legea lui Iehova, trebuie s a e preg ati ti de a aresta ti pentru a du si naintea consiliilor de judecat a care nu au ca standard al lor Legea nalt as i sfnt a a lui Dumnezeu. 7BC 977 Mul ti vor trebui s a stea n s alile legislative; unii vor trebui s a stea n fa ta mp ara tilor s i naintea nv a ta tilor p amntului ca s a dea [58] m arturie pentru credin ta lor. OHC 355 Nu este departe timpul cnd poporul lui Dumnezeu va chemat s a dea m arturie naintea conduc atorilor p amntului. Nici unul n dou azeci nu- si dau seama ce pa si mari facem noi acum spre marea criz a din istoria noastr a. . . OHC 355 Ei vor avea prilejul de a duce lumina naintea acelora care sunt numi ti oameni mari ai p amntului s i dac a ai studiat Biblia, dac a s e sti gata cu umilin ta i team a s a dai un r aspuns ec arui om care te ntreab a despre speran ta care este n tine, du smanii t ai nu vor n stare s a biruiasc a sau s a dep as easc a n telepciunea ta. OHC 355 Mul ti vor chema ti s a vorbeasc a naintea consiliilor s i tribunalelor, foarte posibil de unul singur. Experien ta care i-ar ajutat , au neglijat s n acest timp de urgen ta a o ob tin a, s i suetele lor sunt mpov arate cu remu sc ari pentru ocaziile risipite s i privilegiile [59] neglijate. 5T 463

71

72

Criza

Vom proba ti n grup sau individual? Membrii Bisericii vor pu si la ncercare s i proba ti n mod individual. Ei vor a seza ti n circumstan te unde vor nevoi ti s a poarte m arturie despre adev ar. 5T 463 Acum nu ni se pare posibil c a ecare trebuie s a stea singur; dar dac a Dumnezeu a vorbit vreodat a prin mine, v a spun c a va veni timpul cnd vom adu si naintea consiliilor s i naintea miilor de persoane de dragul Numelui S au, s i ecare va trebui s a dea socoteal a de credin ta lui. Atunci va urma cea mai sever a critic a asupra ec arei pozi tii care a fost luat a pentru adev ar. Avem deci nevoie s a studiem Cuvntul lui Dumnezeu pentru ca s a putem s ti pentru ce credem n doctrinele pe care le ap ar am. RH 12-18-188 pag. 786; 5T 717; EV 69 Numai predicatorii, sau ecare membru al Bisericii trebuie s a se preg ateasc a pentru a da m arturie de credin ta lor n public? Mul ti vor trebui s a stea n s alile legislative; unii vor trebui s a [60] stea naintea mp ara tilor s i naintea oamenilor nv a ta ti ai p amntului pentru a da m arturie de credin ta lor. Nici unul s a nu- si imagineze c a el nu are nevoie s a studieze, pentru c a el nu trebuie s a predice de la amvonul sfnt. Tu nu s tii ce ar putea Domnul s a cear a de la tine. OHC 355 suntem noi to ti preg ati ti de a i interoga ti pentru credin ta noastr a? a adev Mi s-a ar atat c a mul ti care pretind a avea o cuno stin ta arului prezent, nu s tiu ce cred. Ei nu n teleg dovezile credin tei lor. Ei nu au o corect a apreciere a lucr arii pentru timpul prezent. cnd timpul de strmtorare va veni, exist a oameni care acum predic a altora, dar care vor descoperi n timpul examin arii pozi tiei pe care o men tin, c a sunt multe lucruri pentru care ei nu pot prezenta motive satisf ac atoare. Pn a cnd au fost astfel proba ti, ei n-au cunoscut marea lor . sunt mul ignoran ta ti n Biseric a care consider a c a ei n teleg ceea ce cred, dar pn a cnd se ive ste controversa, ei nu- si dau seama de . cnd vor separa propria lor nepricepere s i insucien ta ti de cei de s aceea si credin ta i mpin si s a stea singuri s i s a explice credin ta lor,

naintea conduc atorilor s i a mp ara tilor

73

ei vor surprin si a vedea ct de confuze sunt ideile lor cu privire la ceea ce ei acceptaser a ca adev ar. 5T 705 Aceia care au numai o n telegere supercial a a adev arului, nu vor capabili s a expun a n mod clar Scripturile, s i s a dea motive clare, hot arte despre credin ta lor. Ei vor deveni confuzi s i nu vor lucr atori care n-au de ce s a se ru sineze. OHC 355 Ce ar trebui s a facem noi acum pentru ca s a m gata cnd vom chema ti pentru a da m arturie pentru credin ta noastr a? Am v azut c a sn tii trebuie s a ob tin a o complet a n telegere a adev arului prezent, pe care ei vor obliga ti s a-1 sus tin a din Sntele Scripturi. EW 87 Slujitorii lui Hristos nu trebuie s a preg ateasc a cuvnt ari pentru [61] ca s a le prezinte cnd vor adu si la judecat a pentru credin ta lor. Preg atirea lor trebuie s a e f acut a zi de zi, prin nmagazinarea n inimile lor a pre tioaselor adev aruri ale Cuvntului lui Dumnezeu, turile lui Hristos s prin hr anirea cu nv a ta i prin rug aciune nt arindu- si credin ta lor; atunci cnd adu si la judecat a, Spiritul Sfnt le va aduce aminte de adev arurile care vor mi sca inimile acelora ce vor veni s a le aud a. Dumnezeu va face s a str aluceasc a n mintea lor, chiar la timpul cnd este necesar, cuno stin ta ob tinut a prin cercetarea st aruitoare a Scripturilor. OHC 356; CSW 41 Este nevoie ca poporul nostru s a n teleag a adev arurile duma nezeie sti; este necesar ca el s a posede o sistematic a cuno stin ta principiilor adev arului descoperit care i va face pe ei s a e preg ati ti pentru ceea ce vine asupra p amntului s i care-i va proteja de a purta ti ncoace s i ncolo de orice fel de vnt de doctrin a. 5T 273 Poporul nostru a fost considerat ca prea nensemnat de a luat n seam a, dar va avea loc o schimbare. Lumea cre stin a face acum mi sc ari care va aduce f ar a ndoial a pe p azitorii poruncilor lui Dumnezeu n aten tia tuturor. . . Fiecare pozi tie a credin tei noastre va cercetat a; iar dac a noi nu suntem n totalitate cercet atori ntemeia ti, nt ari ti s i stabili ai Bibliei, n telepciunea marilor oameni ai lumii ne va abate de la calea cea dreapt a. 5T 546 Nici unul, n afar a de aceia care s i-au forticat mintea cu adev arurile Bibliei nu va r amne n picioare n ultimul mare conict. GC593

74

Criza

Ce este chiar s i mai important dect abilitatea de a prezenta oamenilor un motiv pentru credin ta noastr a? Abilitatea de a prezenta un motiv pentru credin ta noastr a este o realizare bun a, dar dac a adev arul nu merge s i mai departe dect aceasta, suetul nu va niciodat a mntuit. Inima trebuie s a e [62] cur a tit a de toat a necur a tia ei moral a. OHC 142 Acum trebuie s a te preg ate sti pentru timpul strmtor arii. Acum trebuie s as tii dac a picioarele tale sunt xate pe stnca etern a. Tu individual trebuie s a ai o experien ta as i s a nu depinzi de al tii pentru lumina ta. cnd vei pus la prob a, cum po ti s ti c a nu vei singur, f ar a nici un prieten omenesc lng a tine? Vei putea s a- ti dai seama atunci c a Hristos este sprijinul t au? OHC 356 Care este scopul acestor probe publice? Dumnezeu inten tioneaz a ca adev arul s a e adus n prima linie s i s a devin a un subiect de examinare s i discu tie, chiar dac a aceasta se face prin batjocor a pus a asupra lui. Min tile oamenilor trebuie s a e agitate. Fiecare controvers a, ecare repro s, ecare calomnie sau def aimare, va mijlocul lui Dumnezeu de a provoca ntreb ari s i de a [63] trezi min ti care altfel ar dormita. 5T 453; RH extra 12-11-1888 p, 4

Capitolul 8 Minunile lui Satana


A fost Spiritismul o problem a n timpurile istoriei Biblice? Ex. 22:18; Lev. 20:6,27; Deut. 18:9-12; Marcu 5:1-18; 9:14-29; Fap. 16:16-18 Cum a personicat uneori Satana ceva sau pe cineva mai atractiv dect el nsu si? Gen. 3:1-5; 1Sam. 28:6-14 Este el s i acum capabil s a se transforme n ceva ce este de dorit? 2Cor. 11:13-15 Pentru care motiv va face Satana minuni n ultimele zile ale istoriei p amntului? Apoc. 16:13,14; 13:13,14; 2Tes. 2:9,10; Matei 24:4, 24 Unde a nceput Spiritismul modem? Am v azut c a cioc aniturile misterioase din New York (Hydesville, N.Y.) n 1848 s i n alte locuri au fost puterea Satanei s i c a aceste lucruri vor din ce n ce mai obi snuite, mbr acate n vesmnt religios, n a sa fel nct s a legene pe cei n sela ti ntr-o mai mare s siguran ta i s a atrag a min tile poporului lui Dumnezeu, dac a va turile [64] posibil, spre acele lucruri, f acndu-1 s a se ndoiasc a de nv a ta s i puterea Spiritului Sfnt. EW 43 Cioc aniturile misterioase cu care Spiritismul modern a nceput, nu au fost rezultatul n sel aciunii sau vicleniei omene sti, ci au fost lucrarea direct a a ngerilor r ai. . . GC553

75

76

Criza

n ce privin ta si schimb a Spiritismul forma acum? Spiritismul si schimb a forma acum, ascunzndu- si unele din caracteristicile sale condamnabile, asumndu- si o masc a cre stin a. . . n timp ce nainte a negat pe Hristos s i Biblia, acum m arturise ste c a [65] le accept a pe amndou a. GC 557,558 Pentru ce face Satana acum preg atire special a? Satana s-a preg atit mult timp pentru efortul s au nal de a n sela lumea. Pu tin cte pu tin el a preg atit calea pentru cea mai mare n sel atorie a lui n dezvoltarea spiritismului. GC 561 Duhul lui Dumnezeu Se retrage treptat de la lume. Satana si mobilizeaz a de asemenea for tele r aului, naintnd spre mp ara tii p amntului s i spre toat a lumea, pentru a-i aduna sub drapelul lui, ca s a-i instruiasc a n vederea acelei zile mari a Atotputernicului Dumnezeu. 7BC 983 Dup a care eveniment putem s a ne a stept am la o manifestare deosebit a a lucr arilor sale miraculoase? Prin decretul impunnd tradi tia papalit a tii n violarea Legii lui Dumnezeu, na tiunea noastr a se va separa complet de neprih anire. cnd Protestantismul va ntinde mna sa deasupra abisului ca s a dea mna cu puterea Roman a, cnd el se va apleca peste pr apastie ca s a dea mna cu Spiritismul, cnd sub inuen ta acestei ntreite unic ari tara noastr a va nega orice principiu a constitu tiei sale ca guvern Protestant s i Republican s i va face preg atire pentru propagarea falsurilor [66] s i n sel aciunilor papale, atunci putem s ti c a a sosit timpul pentru lucr arile miraculoase ale Satanei s i c a sfr situl este aproape. 5T 451 Vor recomanda spiritele rele p azirea Sabatului, sau a Duminicii? Puterea f ac atoare de minuni a lui Satana manifestat a prin Spiritism, va exercita inuen ta ei mpotriva acelora care aleg s a asculte mai degrab a de Dumnezeu dect de oameni. Comunic ari din partea

Minunile lui Satana

77

spiritelor vor declara c a Dumnezeu i-a trimis ca s a conving a pe res rii trebuie ping atorii Duminicii de eroarea lor, armnd c a legile ta s a e p azite a sa cum sunt p azite Legile lui Dumnezeu. GC 590,591 Prin ce mijloc specic va n sela Satana pe mul ti? Priveli sti nsp aimnt atoare cu caracter supranatural vor descoperite n curnd pe cer, ca semn al puterii lucr atoare de minuni a demonilor. GC 624 Se vor ridica persoane pretinznd c a sunt Hristos, c a au autoritatea Lui s i c a merit a nchinarea care apar tine R ascump ar atorului lumii. Ei vor face minuni extraordinare de vindecare s i vor pretinde a avea descoperiri din cer contrazicnd m arturia Scripturilor. GC 624 Bolnavii vor vindeca ti n fa ta noastr a. Minuni vor f acute sub ochii no stri. suntem noi preg ati ti pentru ncercarea care ne a steapt a cnd minunile n sel atoare ale lui Satana vor expuse pe deplin? 1T 302 Satana poate, prin anumite n sel atorii, s a s avr seasc a minuni, care par a veritabile. Acest lucru el a sperat a-1 face o chestiune de prob a pentru Israeli ti n perioada eliber arii lor din Egipt. 2SM 52 Vindec a el cu adev arat bolnavii? Scene uimitoare cu care Satana este ndeaproape conectat, vor avea loc n curnd. Cuvntul lui Dumnezeu declar a c a Satana va s avr si minuni. El va face pe oameni bolnavi s i apoi instantaneu va ndep arta puterea lui satanic a de la ei. Ei vor atunci considera ti ca vindeca ti. Aceste lucr ari de aparent a vindecare vor aduce o prob a [67] asupra Adventi stilor de Ziua a Saptea. 2SM 53 Oameni sub inuen ta spiritelor rele vor s avr si minuni. Ei vor mboln avi pe oameni prin aruncarea vr ajilor asupra lor, iar apoi vor ndep arta vr ajile, f acnd pe al tii s a spun a c a aceia care erau bolnavi, au fost n mod miraculos vindeca ti. Acest lucru 1-a f acut Satana n repetate rnduri. 2SM 53 El va lua n st apnire corpuri omene sti s i va face pe b arba ti s i pe femei bolnavi. Apoi, n mod instantaneu va nceta s a exercite

78

Criza

puterea sa diavoleasc a asupra lor s i va proclamat c a o minune a fost s avr sit a. MM 110 Odat a ce acestea au nceput, ne putem a stepta la o ncetare a acestor minuni false? Suntem avertiza ti c a n ultimele zile el va lucra cu semne s i minuni n sel atoare. Iar el va continua cu aceste minuni pn a la ncheierea timpului de prob a, pentru ca s a prezinte eviden ta c a el este un nger de lumin as i nu al ntunericului. 2SM 51; 7BC 911; 5BC 1099 Ce minune de tipul minunilor lui Ilie va s avr sit a de unii urma si devota ti ai Satanei? Cuvntul lui Dumnezeu declar a c a vr ajma sul va lucra prin s agen tii s ai care s-au ndep artat de credin ta i vor s avr si minuni asem an atoare, chiar cobornd foc din cer n fa ta oamenilor. 2SM 54 Nu trebuie s a avem ncredere n preten tiile oamenilor. Ei ar putea, a sa cum a declarat Hristos, pretinde c a fac minuni, vindecnd bolnavii. Este aceasta ceva de mirare, cnd chiar n spatele lor st a marele n sel ator, f ac atorul de minuni, care va cobor chiar foc din cer n fa ta oamenilor? 2SM 49 Am v azut c a n curnd va considerat blasfemie de a vorbi mpotriva doctrinei r apirii secrete s i c a ea se va r aspndi din ce n ce mai mult, c a puterea Satanei va cre ste s i c a unii dintre urma sii s ai [68] devota ti vor avea putere s a s avr seasc a minuni s i chiar s a coboare foc din cer n fa ta oamenilor. EW 59, 86,87 Slujitorii lui Dumnezeu, cu fe tele lor luminate s i str alucind de sfnt a consacrare, vor alerga din loc n loc ca s a proclame solia din ceruri. Avertizarea va dat a prin mii de voci pe ntreg p amntul. Minuni vor s avr site, bolnavii vor vindeca ti s i semne s i minuni vor nso ti pe credincio si. Satana de asemenea lucreaz a cu minuni, chiar cobornd foc din cer n fa ta oamenilor, dar acestea sunt n sel atoare (Apoc. 13:13). Astfel locuitorii p amntului vor adu si s a ia o pozi tie. GC 612

Minunile lui Satana

79

Minunile n sel atoare ale diavolului vor captiva lumea, el va face ca foc s a coboare din cer n fa ta oamenilor. El va face minuni; s i aceast a putere uimitoare f ac atoare de minuni va avea o raz a de ac tiune n toat a lumea. 2SM 51 El pretinde a Hristos, s i vine pretinznd a marele misionar medical. El face s a se coboare foc din cer n fa ta oamenilor, ca s a dovedeasc a c a el este Dumnezeu. MM 87,88 de foc? Este acesta un foc real, sau numai o aparen ta El face minuni mari, nct s a cad a foc din cer pe p amnt n fa ta oamenilor s i n seal a pe cei care locuiesc pe p amnt prin mijlocul acestor minuni pe care el are putere s a le fac a (Apoc. 13:13,14). Aici sunt prezise nu doar n sel atorii. Oamenii sunt n sela ti prin miracole pe care agen tii lui Satana au putere s a le fac a, nu pe care ei pretind c a le fac. GC 553 Cum vor privi vr ajma sii lui Hristos asupra acestei abilit a ti de a s avr si minuni? Papi stii care se mndresc cu minunile, considerndu-le ca un semn de net ag aduit al adev aratei biserici, vor grabnic n sela ti prin aceast a putere f ac atoare de minuni. GC 588 Cnd vr ajma sii lui Hristos, prin instiga tia Satanei le cer lor [69] (urma silor lui Hristos) s a le arate cteva semne, ei trebuie s a le r aspund a tot att de umilit cum a r aspuns Fiul lui Dumnezeu Satanei, Este scris, s a nu ispite sti pe Domnul Dumnezeul t au. Dac a ei nu vor convin si prin m arturia inspirat a, o manifestare a puterii lui Dumnezeu nu le va aduce nici un beneciu. 4SG 150 Necredincio sii le vor cere s a fac a cteva minuni, dac a ei cred c a puterea special a a lui Dumnezeu este n biseric as i c a ei sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Necredincio sii care sunt lovi ti de inrmit a ti, le vor cere s a fac a o minune pentru vindecarea lor, dac a ntr-adev ar Dumnezeu este cu ei. Urma sii lui Hristos trebuie s a urmeze exemplul Domnului lor. Isus cu puterea Sa divin a n-a f acut nici o lucrare plin a de putere pentru distrac tia Satanei. Nici slujitorii lui Hristos nu pot face. Ei trebuie s a ndrepte necredincio sii c atre

80

Criza

m arturia scris as i inspirat a pentru a ob tine dovada c a ei sunt un popor loial lui Dumnezeu s i mo stenitori ai mntuirii. 4SG 151 Care putere va crede marea mas a a omenirii c a lucreaz a att de minunat n bisericile lor? nainte ca judec a tile nale ale lui Dumnezeu s a e aduse asupra p amntului, va n mijlocul poporului lui Dumnezeu o asemenea renviere a evlaviei din primele zile a cre stinismului care n-a fost v azut a din zilele apostolilor. . . vr ajma sul suetelor dore ste s a mpiedice aceast a lucrare, s i nainte ca timpul unei asemenea lucr ari s a vin a, el va lucra din greu s a o previn a prin introducerea unei imita tii. n acele biserici pe care el poate s a le aduc a sub puterea sa n sel atoare, el va face s a apar a c a binecuvntarea special a a lui Dumnezeu este rev arsat a; vor avea loc manifest ari care vor considerate trezirea unui mare interes n cele religioase. Mul timi vor exalta c a Dumnezeu lucreaz a n mod minunat pentru ei, n timp ce lucrarea este aceea a unui alt spirit. Sub o masc a a religiei, Satana [70] va c auta s a extind a inuen ta sa asupra lumii cre stine. GC 464. nainte ca marea strigare a ngerului al treilea s a e dat a, el (Satana) va provoca o excitare n aceste corpuri religioase, pentru ca aceia care au respins adev arul s a cread a c a Dumnezeu este cu ei. El sper a ca s a n sele pe acei sinceri s i s a-i fac a a gndi c a Dumnezeu nc a lucreaz a pentru biserica lor. Dar lumina va str aluci s i to ti cei care sunt sinceri vor p ar asi bisericile acestea c azute s i vor lua pozi tie cu r am as i ta. EW 261 Minuni vor f acute prin agen tiile spiritismului. . . multe minuni de net ag aduit vor s avr site. Si din moment ce spiriti stii vor pretinde c a ei cred n Biblie s i vor manifesta respect pentru institu tia bisericii, lucrarea lor va acceptat a ca o manifestare a puterii divine. GC 588 Va lucrarea poporului lui Dumnezeu n timpul marii strig ari de asemenea nso tit a de minuni? n viziuni de noapte, manifest ari ale unei mari mi sc ari reformatoare printre copiii lui Dumnezeu au trecut pe dinaintea mea. Mul ti l audau pe Dumnezeu. Bolnavii erau vindeca ti, s i alte minuni erau

Minunile lui Satana

81

s avr site. Un spirit de mijlocire era v azut, chiar a sa cum a fost manifestat nainte de marea zi de la Rusalii. Sute s i mii de credincio si au fost v azu ti vizitnd familii s i deschiznd naintea lor Cuvntul lui Dumnezeu. Inimi erau convinse de puterea Duhului Sfnt s i un spirit de conversa tie sincer a, lipsit a de ipocrizie era manifestat a. U sile le erau larg deschise n toate p ar tile pentru proclamarea adev arului. Lumea p area s a e luminat a cu inuen ta cereasc a. Mari binecuvnt ari erau primite de adev aratul s i umilul popor al lui Dumnezeu. 9T 126 Cum trebuie s a consider am noi minunile? Vor ele o prob a a sa cum a fost n timpul lui Ilie? Felul n care Hristos a lucrat, a fost s a predice Cuvntul s i s a u sureze suferin ta prin lucr ari miraculoase de vindecare. Dar mie mi s-a spus c a noi nu putem lucra acum n acest fel, c aci Satana va [71] exercita puterea sa f acnd minuni. Slujitorii lui Dumnezeu nu pot lucra ast azi prin minuni, pentru c a lucr ari false s i n sel atoare de vindecare, pretinznd a divine, vor s avr site de Satana n aceste ultime zile s i vor crezute. Multe lucruri ciudate vor p area minuni uluitoare, care ar trebui considerate ca am agiri fabricate de tat al minciunilor. 2SM 53 Satana nconjurat de ngeri r ai, s i pretinznd a Dumnezeu, va face minuni de tot felul, ca s a n sele, dac a e posibil, chiar pe cei f ale si. Poporul lui Dumnezeu nu se va sim ti a n siguran ta acnd minuni, c aci Satana va imita minunile care vor s avr site. 9T 16 Cum putem noi deosebi adev arul de minciun a? Dac a aceia prin care sunt s avr site minuni, sunt dispu si, pe seama acestor manifest ari, s a scuze neglijarea Legii lui Dumnezeu, s i s a continue n neascultare, de si au putere s a fac a orice s i n orice m asur a, nsemneaz a c a nu posed a marea putere a lui Dumnezeu. Dimpotriv a, aceasta este puterea lucr atoare de minuni a marelui n sel ator. 5BC 1009 Ultima mare am agire se va prezenta curnd naintea noastr a. Anticristul va s avr si lucr arile sale miraculoase naintea noastr a. Att de bine se va asem ana imita tia cu adev arul, nct va imposi-

82

Criza

bil s a le deosebe sti, dect c al auzit de Cuvntul Sntelor Scripturi. Fiecare declara tie s i ecare minune trebuie vericat a prin m arturia Scripturilor. GC593 Biblia nu va putea nlocuit a niciodat a cu manifest ari miraculoase. 2SM 48 Care este cea mai reu sit as i fascinant a am agire a Satanei? Satana g ase ste acces la mii de inimi prezentndu-se el nsu si sub masca prietenilor r aposa ti. . . Prin spiritism, mul ti dintre cei bolnavi, nenoroci ti, deprava ti s i curio si, comunic a cu spiritele diavole sti. To ti care se aventureaz a s a fac a aceasta sunt pe un teren periculos. RH [72] 9-71911 Aceasta este am agirea care are cel mai mare succes s i care este cea mai fascinant a. . . una care a fost calculat a s a capteze sentimentele ndurerate ale acelora care au pus pe cei dragi ai lor n mormnt. ngerii r ai vin n forma celor dragi, s i relateaz a ntmpl ari conectate . n felul cu vie tile lor pe care ei le-au s avr sit pe cnd erau n via ta acesta ei fac persoane s a cread a c a prietenii lor mor ti sunt ngeri, plutind n aer deasupra lor s i comunicnd cu ei. Ace sti ngeri r ai care pretind a prietenii lor deceda ti, sunt privi ti cu o anumit a m asur a de venera tie, ind considera ti de ei demni de nchinare s i pentru mul ti cuvntul lor are mai mare greutate dect Cuvntul lui Dumnezeu. 5T 826, 1889 Cit de real a pare a imita tia? El are putere s a aduc a naintea oamenilor aparen ta prietenilor lor deceda ti. Imita tia este perfect a; nf a ti sarea familiar a, cuvintele, tonul, sunt reproduse cu o asem anare uimitoare. GC 552 Cei dragi ai lor vor apare n ve sminte de lumin a, tot a sa de familiar la vedere, ca atunci cnd ei erau pe p amnt. RH 4-1-1875 pag. 162

Minunile lui Satana

83

izolat Va aceasta o experien ta a, sau mul ti oameni vor confrunta ti de ngeri r ai personicnd pe cei dragi ai lor deceda ti? Mul ti vor confrunta ti de spiritele diavole sti, personicnd rude iubite sau prieteni, declarnd cele mai periculoase erezii. Ace sti vizitatori vor apela la cele mai duioase sentimente s i vor s avr si minuni pentru a sprijini preten tiile lor. GC 560 Nu este dicil pentru ngerii r ai s a personice, att pe sn ti ct s i pe p ac ato sii care au murit s i s a fac a aceste personic ari vizibile ochilor omene sti. Aceste manifest ari, vor din ce n ce mai frecvente iar nmul tirea lor de un caracter mult mai surprinz ator, pe m asur a ce [73] ne apropiem de ncheierea timpului. EV 604 Am v azut c a sn tii trebuie s a ob tin a o total a n telegere a adev arului prezent, pe care ei vor trebui s a-1 sus tin a din Sntele Scripturi. Ei trebuie s a n teleag a starea omului n moarte, c aci spiritele demonilor vor apare chiar s i lor, pretinznd a prieteni dragi s i rude, care le vor declara c a Sabatul s-a schimbat, de asemenea s i alte doctrine care nu sunt n armonie cu Scripturile. Ei vor face tot ce st a n puterea lor de a apela la emo tiile lor s i vor s avr si minuni naintea lor, pentru ca s a conrme cele declarate de ei. EW 87 Pe cine altcineva vor personica spiritele n sel atoare? Apostolii personica ti de aceste spirite n sel atoare vor f acu ti s a contrazic a ceea ce ei au scris prin dictarea de c atre Spiritul Sfnt pe cnd erau pe p amnt. Ei vor nega originea divin a a Bibliei. GC 557 Vr ajma sul se preg ate ste s a n sele toat a lumea prin puterea sa f ac atoare de minuni. El si va lua nf a ti sarea ngerilor luminii, pentru [74] ca s a personice pe Isus Hristos. 2SM21, 96

Capitolul 9 Personicarea lui Hristos de c atre Satana


Care este capodopera decep tiei Satanei? Conictul va deveni din ce n ce mai intens. Satana va intra n cmpul s au de lupt as i va personica pe Hristos. El va reprezenta gre sit, va aplica gre sit s i va perverti orice va putea s a perverteasc a, pentru ca s a n sele, dac a va posibil chiar s i pe cei ale si. TM 411 O putere din umbr a lucreaz a pentru a aduce ultimele scene n drama omenirii. . . Satana va veni personicnd pe Hristos s i va lucra cu toat a n sel aciunea nelegiuirii n aceia care se adun a la un loc n adun ari secrete, misterioase. 8T28; 5BC 1106; 7BC 911 Dac a oamenii sunt indu si att de u sor n eroare acum, cum vor rezista ei cnd Satana va personica pe Hristos s i va face minuni? de reprezent Cine va r amne neclintit fa ta arile sale false, atunci cnd va pretinde a Hristos, cnd de fapt este doar Satana, asumndu- si nf a ti sarea persoanei lui Hristos s i n mod aparent f acnd lucr arile [75] lui Hristos? Ce va re tine poporul lui Dumnezeu de a nu manifesta supunere hristo silor fal si? Nu te duce dup a ei Luca 17:23; 2SM 394; 2SM 58 rii lui Satana de cea Ct de apropiat a va asem anarea nf a ti sa a lui Hristos? Prin expunerea puterii supranaturale n facerea s arpelui mediul lui, Satana a cauzat c aderea lui Adam s i a Evei n Eden. nainte de ncheierea timpului, el va face minuni nc as i mai mari. Att de mult ct puterea sa se poate extinde, el va face minuni reale. . . Dar exist a o limit a peste care Satana nu poate trece s i aici el cheam a n sel aciunea n ajutorul s au s i imit a lucrarea pe care el n-are putere s a o fac a. n ultimele zile el va ap area n asemenea fel nct s a fac a oamenii s a cread a c a el este Hristos venit a doua oar a n lume. El nsu si se va transforma ntr-un nger de lumin a. Dar n timp ce va purta aparen ta lui Hristos n orice detaliu, numai n ce prive ste 84

Personicarea lui Hristos de c atre Satana

85

nf a ti sarea, el nu va n sela dect pe aceia care ca s i Faraon caut a s a reziste adev arului. 5T 698 Satana va lucra cu toat a n sel atoria nelegiuirii pentru a personica pe Isus Hristos; dac a va posibil s a n sele chiar pe cei ale si. Dat ind faptul c a imita tia va purta att de apropiat o reproducere a originalului, nu este esen tial a sta de veghe pentru ca nimeni s a nu te n sele? 2SM 87 Lui Satana nu-i este permis s a imite felul celei de-a doua veniri a lui Hristos. GC 625 Ce va face s i ce va spune Satana s i cum va reac tiona poporul? Ca un act de ncoronare n marea dram a de n sel atorie, Satana nsu si se va personica n Hristos. Pentru un timp ndelungat biserica a m arturisit c a prive ste spre cea de-a doua venire a Mntuitorului ca la o mplinire a speran telor ei. Acum marele am agitor va face s a apar a c a Hristos a venit. n diferite p ar ti ale p amntului, Satana va maiestoas apare printre oameni ca o in ta a de o str alucire ame titoare, [76] nf a ti snd descrip tia Fiului lui Dumnezeu dat a de Ioan n Apocalipsa (Apoc. 1:13-15). Slava care l nconjoar a nu poate dep as it a de nimic din ceea ce ochii muritori au v azut vreodat a. Strig atul de triumf va r asuna n atmosfer a: Hristos a venit! Hristos a venit!. Poporul se prosterne n adora tie n fa ta lui, n timp ce el ridic a o binecuvntare asupra lor, a minile s i pronun ta sa cum Hristos a binecuvntat ucenicii cnd El a fost pe p amnt. Vocea lui este blnd a, suav as i plin a de melodie. n tonuri de iubire s i pline de mil a el prezint a cteva din acelea si adev aruri pline de har ceresc pe care Mntuitorul le-a spus; el vindec a bolile oamenilor s i apoi n caracterul s au pretins al lui Hristos, el pretinde c a a schimbat Sabatul n Duminic as i porunce ste tuturor s a sn teasc a ziua pe care el a binecuvntat-o. El declar a c a aceia care persist a n p azirea zilei as aptea ca o zi sfnt a, aduc blasfemie s i profaneaz a numele s au prin refuzul de a asculta de ngerii s ai pe care i-a trimis cu lumin as i adev ar. Aceasta este o n sel atorie puternic a, n sel atoria aproape cea mai de frunte. Ca s i Samaritenii care au fost n sela ti de Simon Magul, mul timile de la cel mai mic pn a la cel mai mare, accept a aceste vr ajitorii spunnd, Aceasta este marea putere a lui Dumnezeu. GC 624, 625

86

Criza

Pe m asur a ce a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos se apropie, agen tii satanice se pun n mi scare n secret. Satana nu va omeneasc ap area numai ca o in ta a, ci va personica pe Isus Hristos; s i lumea care a respins adev arul, l va primi pe el ca pe Domnul domnilor s i Regele regilor. 5BC 1105, 1106 Va el acceptat chiar s i de s e de guverne? Mascat ntr-un nger de lumin a, el va umbla pe p amnt ca un f ac ator de minuni. n cuvinte minunate, el va prezenta sentimente nobile. El va spune vorbe iubitoare, s i va s avr si fapte bune. Hristos va personicat, dar ntr-un singur punct va o deosebire. Satana [77] va ntoarce oamenii de la Legea lui Dumnezeu. n ciuda acestui fapt, el va imita att de bine neprih anirea, nct va n sela, dac a va cu chiar pe cei ale putin ta si. Capete ncoronate, pre sedin ti, conduc atori n pozi tii nalte, se vor pleca teoriilor lui false. FE 471.472 Ce va trebui s a facem noi cnd ni se va porunci s a ne nchin am lui? Satana a venit ca un nger de lumin a n pustia ispitei pentru ca s a-L n sele pe Hristos; s i el nu vine la om ntr-o form a hidoas a, cum este uneori zugr avit, ci ca un nger de lumin a. El va veni personicnd pe Hristos, f acnd minuni pline de putere; iar oamenii se vor arunca la p amnt s i se vor nchina lui ca lui Isus Hristos. Nou a ni se va porunci s a ne nchin am acestei in te pe care lumea o va glorica a sa cum gloric a pe Hristos. Ce va trebui s a facem noi atunci? Spune ti-le c a Hristos ne-a avertizat mpotriva acestui du sman care este cel mai nver sunat du sman al omului s i totu si care pretinde a Dumnezeu; s i c a atunci cnd Hristos si va face apari tia Sa, ea va cu putere s i cu mare slav a, nso tit de zece mii de ori zeci de mii s i mii s i mii de ngeri; de asemenea spune ti-le c a atunci cnd El va veni, noi vom cunoa ste vocea Lui. 6BC 1105,1106; RH 12-18-1888 pag. 787

Personicarea lui Hristos de c atre Satana

87

Pn a la ce culme va n al ta n cele din urm a Biserica apostaziat a pe Satana? n aceast a epoc a, Antihristul se va prezenta ca adev aratul Hristos s i atunci Legea lui Dumnezeu va anulat a n totalitate n na tiunile lumii noastre. Rebeliunea mpotriva sntei Legi a lui Dumnezeu va pe deplin coapt a. Dar adev aratul conduc ator al rebeliunii este Satana mbr acat ca un nger de lumin a. Oamenii vor n sela ti s i-1 vor n al ta pn a la pozi tia de Dumnezeu s i-1 vor venera. Dar Atotputernicul va interveni s i sentin ta va dat a bisericilor apostaziate care se unesc n n al tarea lui Satana. A sadar, pl agile p amntului vor veni ntr-o zi, moarte, bocet s i foamete, el va n ntregime mistuit prin [78] foc; c aci puternic este Domnul Dumnezeu care l judec a. TM 62 n ce prive ste timpul personic arii* lui Hristos de c atre Satana, cnd are loc rev arsarea mniei lui Dumnezeu prin cele s apte pl agi? Pu tin cte pu tin el a preg atit calea pentru cea mai mare n sel aciune a sa n dezvoltarea spiritismului. El nu a atins nc a pe deplin de timp. realizarea proiectului s au, dar va atins n ultima r am as i ta Profetul spune, Am v azut trei spirite necurate ca ni ste broa ste. . . ele sunt spirite rele f acnd minuni, care nainteaz a spre mp ara tii p amntului s i n toat a lumea, pentru ca s a-i adune pentru b at alia marei zile a Atotputernicului Dumnezeu (Apoc. 16:13,14). Cu excep tia acelora care sunt sus tinu ti de puterea lui Dumnezeu, prin credin ta n Cuvntul S au, lumea ntreag a va c adea prad a acestei am agiri. Oamenii sunt am agi ti cu repeziciune, ind fermeca ti s i tinu ti ntr-o fals siguran ta a, pentru a trezi ti doar prin rev arsarea mniei lui Dumnezeu. GC 561,562 Dup a ce l pun pe Isus pe planul doi, ei atrag aten tia lumii asupra lor n si si s i asupra miracolelor s i minunilor lor n sel atoare, pe care ei le declar a c a ntrec pe departe lucr arile lui Hristos. Astfel mnt de siguran , lumea este prins a n curs as i leg anat a ntr-un sim ta ta pentru a nu descoperi marea lor am agire pn a cnd cele s apte pl agi vor rev arsate. EW 266 turile acestui Dar poporul lui Dumnezeu nu va n selat. nv a ta Hristos fals nu sunt n conformitate cu Scripturile. Binecuvnt a-

88

Criza

rile sale sunt pronun tate asupra nchin atorilor arei s i chipului ei, chiar clasa aceea despre care Biblia declar a c a mnia lui Dumnezeu neamestecat a va rev arsat a asupra lor. GC 625 Ct timp va r amne Satana n aceast a form a de personicare a lui Hristos? Nu avem nici o lumin a n privin ta aceasta. n mod aparent, Satana nu va vizibil n timpul pl agii a s aptea, altfel poporul se va ntoarce nfuriat mpotriva lui, dar to ti oamenii se vor uni n a ngr am adi cele mai aspre condamn ari asupra predicatorilor. GC 655 Cum trebuie s a ne preg atim pentru n sel atoriile Satanei pentru ca s a putem rezista marii sale puteri f ac atoare de minuni? Merge ti la Dumnezeu pentru voi n siv a, ruga ti-v a pentru iluminare divin a, pentru ca s a pute ti s ti, pentru ca s as ti ti ce este adev arul, pentru ca atunci cnd marea putere f ac atoare de minuni a lui Satana va expus as i cnd vr ajma sul va veni ca un nger de lumin a, s a pute ti deosebi ntre lucrarea adev arat a a lui Dumnezeu s i lucrarea de imita tie a puterii ntunericului. RH 12-24-1889 Mul ti din cei care au mbr a ti sat a treia solie ngereasc a, nu au n cele dou avut o experien ta a solii ngere sti proclamate mai nainte. Satana a n teles aceasta s i ochiul s au diavolesc a fost asupra lor pentru ca s a-i d arme; dar al treilea nger i ndreapt a spre Sfnta n primele dou Sntelor s i aceia care aveau o experien ta a solii ngere sti le ar atau drumul spre Sanctuarul ceresc. Mul ti vedeau un lan t perfect de adev ar n soliile ngere sti s i cu bucurie l-au primit s i L-au n Sanctuarul ceresc. Aceste solii mi-au urmat pe Isus prin credin ta fost reprezentate ca o ancor a pentru poporul lui Dumnezeu. Aceia care le n teleg s i le primesc vor p azi ti de a ndep arta ti de multele am agiri ale lui Satana. EW 256 Sunt to ti Adventi stii de Ziua a Saptea de acord c a Satana va personica pe Hristos naintea nchiderii timpului de prob a? Nu, nu to ti. Mul ti cercet atori capabili ai Bibliei s i Spiritului Profetic plaseaz a personicarea lui Hristos de c atre Satana n perioada

[79]

Personicarea lui Hristos de c atre Satana

89

pl agii a s asea. Cele dou a paragrafe principale care sprijin a aceast a [80] p arere sunt: ncetul cu ncetul el a preg atit calea pentru marea sa am agire prin dezvoltarea Spiritismului. El nu a atins nc a mplinirea deplin a a obiectivelor sale; dar aceasta va atins a n ultima parte de timp. Profetul spune, Am v azut trei duhuri necurate ca ni ste broa ste. . . se ele sunt spiritele diavolilor, s avr sind minuni, a c aror inuen ta extinde pn a la mp ara tii p amntului s i la toat a lumea, cu scopul de a-i aduna pentru b at alia marii zile a Atotputernicului Dumnezeu (Apoc. 16:13,14). Toat a lumea va n selat a de aceast a am agire, cu excep tia acelora care sunt sprijini ti de puterea lui Dumnezeu, prin credin ta n Cuvntul S au. GC 561,562 Priveli sti nsp aimnt atoare de un caracter supranatural vor descoperite n curnd pe cer, ca un semn al puterii f ac atoare de minuni a demonilor. Duhurile diavolilor se vor duce la mp ara tii p amntului s i la toat a lumea pentru a-i am agi s i a-i ndemna s a se uneasc a cu Satana n ultima sa lupt a mpotriva guvernului din Ceruri. Prin ace sti agen ti, conduc atori s i oameni de rnd, vor n aceea si m asur a am agi ti. Se vor ridica persoane pretinznd a Hristos nsu si s i pretinznd titlul s i nchinarea care apar tine R ascump ar atorului lumii. Ei vor s avr si minuni uluitoare de vindecare s i vor pretinde c a au descoperiri din ceruri care contrazic Sntele Scripturi. Ca o ncoronare a actului n marea dram a a am agirii, Satana nsu si se va personica n Hristos. GC 624 Folosirea de c atre sora White a expresiei, ultima parte de timp s i faptul c a ea se refer a la plaga a s asea n descrierea dramaticei apari tii a lui Satana personicat n Hristos, sunt considerate de unii ca ind argumente care se armonizeaz a n favoarea plas arii acestei am agiri n timpul celei de-a s asea pl agi. Aceast a linie de ra tionament nu este totu si pe deplin concludent a. Fraza ultima parte de timp nu se refer a numai la viitor. Sora White spune c a noi suntem n [81] acest timp acum. Satana ca un general puternic a intrat pe cmpul de b at alie s i n acest timp din urm a el lucreaz a prin toate metodele imaginabile ca s a nchid a u sa luminii pe care Dumnezeu dore ste s a o reverse asupra poporului S au. RH extra12-24-1889 pag. 3 Noi tr aim n ultima parte a timpului. EV 2171903 Mai mult dect att, folosirea de c atre ea a expresiei, plaga as asea, nu este limitat a la o anumit a perioad a din viitor. Este

90

Criza

adev arat c a demonii merg n toat a lumea n timpul celei de-a s asea pl agi, dar aceasta este exact ceea ce Satana face ast azi. Spiritul lui Dumnezeu Se retrage treptat de la lume. Satana si mobilizeaz as i si preg ate ste for tele sale diavole sti, mergnd la mp ara tii p amntului s i la toat a lumea, pentru a-i aduna sub steagul s au, cu scopul de a-i preg ati pentru b at alia marii zile a Atotputernicului Dumnezeu. 7BC 9831889 n lumina acestor ultime dou a citate, putem trage concluzia c a este perfect logic s a aplic am Ultima parte de timp s i Satana merge la mp ara tii p amntului. . . la un anumit punct nainte de ncheierea timpului de prob a. A sadar, am agirea sa cea mai mare personicarea lui Hristos, ar putea de asemeni s a e plasat a nainte [82] de ncheierea timpului de prob a.

Capitolul 10 Duhul Sfnt


Care a fost subiectul favorit al lui Hristos? tor a avut o innit Hristos, Marele nv a ta a varietate de subiecte din care s a aleag a, dar unul asupra c aruia El a st aruit cel mai mult a fost nzestrarea cu Duhul Sfnt. 1SM 156 Cit de important este darul Spiritului Sfnt n planul lui Dumnezeu pentru r ascump ararea noastr a? n darul Spiritului Sfnt, Isus a dat omului cel mai mare dar pe care cerul 1-a putut d arui. OHC 150 nainte de a Se oferi pe Sine nsu si ca victim a de jertf a, Hristos a c autat cel mai important s i complet dar, pe care s a-1 ofere urma silor S ai, un dar care avea s a aduc a la ndemna lor nesfr sitele resurse ale harului. Eu voi ruga pe Tat al a spus El, si El v a va da un alt Mngietor. DA 668,669 Spiritul Sfnt a fost cel mai mare dar din toate darurile pe care El l putea cere de la Tat al S au pentru exaltarea poporului S au. Spiritul Sfnt avea s a e dat ca un agent regenerator, iar f ar a acesta, [83] sacriciul lui Hristos ar fost nefolositor. DA 671 ca s-o primeasc Numai acelora care a steapt a n umilin ta a de la Dumnezeu, numai acelora care vegheaz as i iau seama la ndrumarea s i harul S au, li se vor da Spiritul Sfnt. Puterea lui Dumnezeu a steapt a ca s a e cerut as i primit a de c atre ei. Aceast a binecuvntare , aduce toate celelalte binecuvnt f ag aduit a, cerut a prin credin ta ari mpreun a cu ea. DA 672 Apreciem noi a sa cum ar trebui acest dar f ag aduit? Chiar nainte de a p ar asi ucenicii S ai s i a Se ndrepta spre cur tile cere sti, Isus i-a ncurajat cu f ag aduin ta Duhului Sfnt. Aceast a ne apar f ag aduin ta tine nou a, tot att de mult ct le-a apar tinut s i 91

92

Criza

lor s i totu si, ct de rar este ea prezentat a naintea poporului, s i pri a acestei t mirea ei proclamat a n Biseric a. Ca o consecin ta aceri s asupra celei mai importante teme, despre care f ag aduin ta tim noi cel mai pu tin prin mplinirea ei practic a dect despre aceast a bogat a a darului Duhului Sfnt, prin care va dat f ag aduin ta a ecacitate ntregii noastre str adanii spirituale? F ag aduin ta Duhului Sfnt este doar ocazional adus a n discursurile noastre, este amintit a doar din ntmplare s i aceasta este cam tot. Profe tiile s-au studiat n mod ndelungat, doctrine s-au explicat; dar aceea ce este esen tial pentru , pentru Biseric a pentru ca ea s a creasc a n t arie spiritual as i ecien ta ca predicarea s a poat a aduce convingere s i suetele s a e convertite pentru Dumnezeu, a fost n mare m asur a l asat a deoparte n lucrarea pastoral a. TM 174; 8T 21 Este necesar ca noi s a nl atur am toate p acatele nainte de a primi Duhul Sfnt, sau Duhul Sfnt ne ajut a s a nl atur am p acatele noastre? Ioan 16:7-9 [84] F ar a lucrarea divin a, omul nu poate face nici un lucru bun. s Dumnezeu cheam a pe orice om la poc ain ta i totu si omul nu poate nici chiar s a se poc aiasc a, dac a Duhul Sfnt nu lucreaz a asupra inimii lui. 8T 64 Duhul Sfnt este acela care convinge de p acat s i cu consim mntul in ta tei omene sti, nl atur a p acatul din inim a. OHC 152 Domnul Isus lucreaz a prin Duhul Sfnt, c aci El este reprezen spiritual tantul S au. Prin El, Isus toarn a via ta a n suet, de steptnd energiile sale pentru fapte bune, cur a tindu-1 de ntin aciune moral a s i f acndu-1 corespunz ator pentru mp ar a tia Sa. OHC 152 Cum are loc minunea na sterii din nou? Ioan 3:5; 1Cor. 6:11 pe Exist a o moarte a eului personal s i a p acatului s i o via ta deplin nou a. Aceast a schimbare pote adus a la ndeplinire numai prin lucrarea ecace a Duhului Sfnt. DA 172 Lucrarea Duhului Sfnt asupra inimii omene sti. . . nu poate mai mult explicat a, dect pot explicate mi sc arile vntului. Un om ar

Duhul Sfnt

93

putea s a nu e n stare s a redea timpul sau locul exact, sau s a descrie circumstan tele n procesul s au de convertire; dar aceasta nu poate o dovad a c a el este neconvertit. Printr-un mijloc tot att de nev azut ca s i vntul, Hristos lucreaz a constant asupra inimii. Pu tin cte pu tin, poate, incon stient pentru primitor, sunt f acute impresii care tind s a conduc a suetul la Hristos. Acestea pot primite prin medita tie asupra Lui, prin citirea Scripturilor, or prin auzirea cuvntului de la predicator. Deodat a, n timp ce Duhul Sfnt vine cu un apel mai direct, suetul se pred a cu bucurie lui Hristos. De c atre mul ti aceasta este numit a o convertire instantanee; dar ea este rezultatul unei ndelungate mijlociri din parte Duhului lui Dumnezeu. . . un proces prelungit, r abd ator. DA 172 Cnd Duhul lui Dumnezeu ia n st apnire inima, el transform a suetul se pred via ta. . . Binecuvntarea vine, cnd prin credin ta a lui Dumnezeu. Atunci acea putere pe care nici un ochi omenesc n-o [85] nou poate vedea, creaz a o in ta a, dup a chipul lui Dumnezeu. DA 173 Prin Duhul Sfnt, Hristos locuie ste n noi; s i Duhul lui Dumne , este nceputul vie zeu primit n inim a prin credin ta tii ve snice. DA 388 Ct de des avem noi nevoie de a converti ti prin ajutorul Duhului lui Dumnezeu? Pentru a urma pe Isus, se cere o deplin a convertire la nceput s i o repetare a acestei convertiri n ecare zi. SD 207 Cum putem noi ca adev ara ti cre stini rezista multelor ispite care ne confrunt a zilnic? Rom. 8:1,4,9, 13,14 P acatului i se poate rezista s i poate biruit numai prin ajutorul puternic a Celei de-a treia Persoan a a Dumnezeirii. . . DA 671 El a venit ca s a distrug a lucr arile diavolului s i a f acut posibil ca Duhul Sfnt s a e mp art as it ec arui suet poc ait, pentru a-1 ajuta s a nu p ac atuiasc a. DA 311 Hristos a dat Duhul S au ca o putere divin a pentru ca s a biruim toate tendin tele p ac atoase mo stenite s i

94

Criza

cultivate s i s a imprime propriul S au caracter asupra Bisericii Sale. DA 671 Cine locuie ste de fapt cu noi prin prezen ta Duhului Sfnt? Prin Duhul Sfnt, Hristos avea s a r amn a n mod continuu n inimile copiilor S ai. Unirea lor cu El era mai strns a dect atunci cnd El era personal cu ei. SC 75 Duhul Sfnt este Mngietorul, El este ca s i prezen ta personal a a lui Hristos pentru suet. RH 11-29-1892 n ziua de Rusalii, Mngietorul f ag aduit a cobort s i puterea din n al timi a fost dat a, iar suetele credincio silor vibrau de prezen ta con stient a a Domnului lor n al tat. GC 351 cnd Duhul Sfnt face prezen ta lui Isus real a n noi, cum va afecta aceasta caracterele noastre?

[86]

2Cor. 3:18; Gal. 5:22, 23; lPetru 1:22; 2Tes. 2:13 mp art as irea Duhului Sfnt este mp art as irea vie tii lui Hristos. Ea umple sau mbib a primitorul cu atributele lui Hristos. DA 805 Inima omeneasc a nu va cunoa ste niciodat a fericirea pn a cnd nu este predat a pentru a modelat a de Duhul lui Dumnezeu. Duhul ajut a la rennoirea suetului pentru a se asem ana cu modelul care este Isus Hristos. Prin inuen ta Sa, vr ajm as ia mpotriva lui s Dumnezeu este schimbat a n credin ta i iubire s i mndria n umi . Suetul vede frumuse lin ta tea adev arului iar Hristos este onorat n excelen ta s i des avr sirea de caracter. OHC 152 Duhul Sfnt avea s a glorice pe Hristos prin descoperirea bog a tiilor harului Sau asupra lumii. Chipul lui Dumnezeu trebuie s a e reprodus n umanitate. Onoarea lui Dumnezeu, onoarea lui Hristos, este reectat a n des avr sirea caracterului poporului S au. OHC 154 , Duhul Sfnt lucreaz Prin credin ta a n inim a ca s a creeze sn tire n ea; dar aceasta nu se poate face, dac a agentul uman nu coopereaz a cu Hristos. Noi putem corespunz atori pentru cer numai prin lucrarea Duhului Sfnt asupra inimii. . . Lucrarea Duhului Sfnt este sim mintele, care sn aceea care nal ta ta te ste inima s i nnobileaz a [87] in ta ntreag a. RH 11-1-1892

Capitolul 11 Ploaia Trzie


De la intrarea p acatului n lume, a fost vreodat a o perioad a de timp cnd Dumnezeu n-a lucrat prin Duhul Sfnt? Gen. 6:3; Is. 63:10,11 De la nceput, Dumnezeu a lucrat prin Duhul Sfnt. . . AA 53 Lucrarea Duhului Sfnt a fost de a mp art as i din genera tie n genera tie iubire inimilor omene sti, c aci iubirea este principiul de al fr via ta a tiet a tii. 8T 139 n timpul perioadei patriarhale, inuen ta Duhului Sfnt a fost manifestat a ntr-o m asur a semnicativ a, dar niciodat a n toat a plin atatea ei. AA 37 Ce fenomen al naturii folose ste Domnul ca s a ilustreze lucrarea Duhului Sfnt? Zah. 10:1; Osea 6:3; Ioel 2:28 El va face s a cad a peste tine ploaie, ploaie timpurie s i trzie. . . Domnul se folose ste de aceste lucr ari ale naturii ca s a reprezinte lucrarea Duhului Sfnt. TM 506 Care este lucrarea ploii timpurii (care n Palestina cade spre sfr situl lui Octombrie sau n Noiembrie)? n Orient, ploaia timpurie cade n timpul sem anatului. Ea este necesar a pentru ca s amn ta s a germineze. Sub inuen ta averselor de ploaie binef ac atoare, l astarul pl apnd iese la iveal a. TM 506 Care este lucrarea ploii trzii (care n Palestina cade n Martie sau la nceputul lui Aprilie)? Ploaia trzie c aznd aproape de ncheierea sezonului, ajut a la coacerea lanului s i-1 preg ate ste pentru recoltat. TM 506

[88]

95

96

Criza

Cum reprezint a Ploaia Timpurie lucrarea Duhului Sfnt n inima ec aruia? A sa dup a cum rou a s i ploaia sunt date prima dat a s a fac a s amn ta s a germineze iar apoi s a ajute cultura s a creasc a, tot la fel Duhul Sfnt este dat cu scopul de a duce mai departe de la o treapt a la alta procesul cre sterii spirituale. TM 506 n nici un stagiu din experien ta noastr a nu ne putem dispensa de ajutorul a ceea ce ne face pe noi n stare s a facem primul nceput. Binecuvnt arile primite sub Ploaia Timpurie sunt necesare pn a la [89] sfr sit. TM 507 Cum reprezint a Ploaia Trzie lucrarea Duhului Sfnt cu persoane individuale? Coacerea lanului reprezint a des avr sirea lucr arii harului lui Dumnezeu n suet. Prin puterea Duhului Sfnt, imaginea moral aa lui Dumnezeu face s a e des avr sit a n caracter. Noi trebuie s a m transforma ti pe deplin n asem anarea noastr a cu Hristos. TM 506 Duhul Sfnt caut a s a r amn a n ecare suet. Dac a El este primit ca un oaspete onorat, aceia care-L primesc vor des avr si ti pe deplin n Hristos. Lucrarea bun a nceput a, va terminat a; gndurile snte, afec tiunile cere sti s i ac tiunile asem an atoare cu ale lui Hristos vor lua locul gndurilor necurate, sentimentelor perverse s i faptelor [90] de rebeliune. CH 561 Cnd cerem de la Dumnezeu Duhul Sfnt, El va produce n s de Dumnezeu n noi blnde te, umilin ta i o con stient a dependen ta vederea des avr sirii depline pe care o va aduce Ploaia Trzie. TM 509 Care sunt unele din ocaziile pe care le folose ste Domnul pentru a trimite Duhul S au poporului S au? Adun arile Bisericii, cum ar adun arile anuale de rede steptare, adun arile din biserica noastr a local as i toate ocaziile unde se face o lucrare personal a pentru suet -acestea sunt ocazii rnduite de Dumnezeu pentru a da Ploaie Timpurie s i Trzie. TM 508

Ploaia Trzie

97

Pot persoane individuale s a aib a Ploaia Duhului Sfnt n via ta lor personal a, chiar dac a cei mai mul ti dintre cei apropia ti ai lor n-ar primi aceast a binecuvntare? Gen. 5:24 Caracterul evlavios al acestui profet (Enoh), reprezint a starea de sn tire care trebuie ob tinut a de aceia care vor r ascump ara ti de pe p amnt n timpul celei de-a doua veniri a lui Hristos. PP 88,89 Exist a cre stini ca Enoh n zilele noastre. COL 332 Cum reprezint a Ploaia Timpurie lucrarea Duhului Sfnt pentru ntreaga Biseric a cre stin a ca tot? Rev arsarea Duhului Sfnt n zilele apostolilor a fost nceputul Ploii Timpurii s i rezultatul a fost glorios. Pn a la sfr situl timpului prezen ta Duhului Sfnt va r amne cu Biserica adev arat a. AA 54,55 P acatul care a fost acumulat timp de secole ar putea restrns s i i se va putea rezista numai prin puterea Duhului Sfnt, a treia , ci n Persoan a a Dumnezeirii, care va veni nu cu mai pu tin a for ta plin atatea puterii divine. TM 392 au f Ce preg atire n inim as i n via ta acut apostolii, f acnd posibil a primirea Ploii Timpurii n Biseric a? Ei n-au a steptat n neactivitate. Raportul Biblic spune c a ei erau ncontinuu n templu, l audnd s i binecuvntnd pe Dumnezeu. Luca 24:53 s Ei s i-au umilit inimile n adev arat a poc ain ta i s i-au m arturisit necredin ta lor. AA 37 pentru a preg Ucenicii s-au rugat cu st aruin ta ati ti s a ntmpine oamenii n ocupa tiile lor zilnice s i s a poat a s a le vorbeasc a cuvinte prin care s a-i conduc a la Hristos. AA 37 Punnd la o parte diferen tele, toate dorin tele de suprema tie sau ntietate, ei au ajuns apropia ti unul de altul n unitatea Cre stin a. AA 37 Numai dup a ce ucenicii au ajuns la perfect a unitate, cnd ei nu se mai luptau dup a locul cel mai de frunte, Duhul Sfnt a fost rev arsat. 8T 20 Ei sim teau din greu povara pentru salvarea suetelor. AA 37

[91]

98

Criza

Cum a afectat Ploaia Timpurie spiritualitatea membrilor Bisericii? s Sub inuen ta Duhului Sfnt, cuvinte de c ain ta i m arturisire se amestecau cu cnt ari de laud a pentru p acatele iertate. AA 38 Aceia care la Rusalii au fost nzestra ti cu putere de sus, nu au fost din acel moment nainte scuti ti de ispite s i ncerc ari. . . Era necesar ca ei s a se str aduiasc a cu toat a puterea dat a de Dumnezeu ca s a ating a m asura staturii de b arba ti s i femei n Hristos Isus. AA 49 Ei se rugau zilnic pentru noi provizii de har, pentru ca s a se ridice sus, s i mai sus spre des avr sire. AA49 Sub lucrarea Duhului Sfnt, chiar s i cel mai slab dintre ei, prin exercitarea credin tei n Dumnezeu, a nv a tat s a foloseasc a puterile ncredin tate lui s i s a devin a sn tit, cur a tit de imperfec tiuni morale s-au supus inuen s i nnobilat. cnd n umilin ta tei modelatoare a [92] Duhului Sfnt, ei au primit plin atatea dumnezeirii s i au fost modela ti dup a asem anare divin a. AA 49,50 Cum a afectat Ploaia Timpurie puterea lor de a m arturisi adev arul altora? Ce a urmat? Sabia Duhului, proasp at ascu tit a prin puterea do . Mii de oabndit a n focul cerului, si croia drum prin necredin ta meni au fost converti ti ntr-o zi. AA 38 Duhul Sfnt. . . i-a f acut n stare s a vorbeasc a curg ator n limbi cu care ei nu erau pn a atunci obi snui ti. AA 39 Inimile lor au fost att de mult nc arcate de iubire s i sacriciu de sine, nct le-a dat for ta spiritual a s a mearg a pn a la marginile p amntului m arturisind despre puterea lui Hristos. AA46 Apari tia focului reprezint a zelul aprins cu care apostolii aveau s a lucreze s i puterea care avea s a nso teasc a lucrarea lor. AA 39 Care a fost rezultatul rev ars arii Duhului Sfnt n ziua Cinci-zecimii? Ve stile minunate ale unui Mntuitor nviat erau purtate spre cele mai ndep artate p ar ti ale lumii locuite. AA 48

Ploaia Trzie

99

Biserica a v azut converti ti venind spre ea n num ar mare din , erau reconverti toate direc tiile. Cei care c azuser a de la credin ta ti. AA 48 Ambi tia credincio silor era s a manifeste n via ta lor asem anarea caracterului lui Hristos s i s a lucreze pentru extinderea mp ar a tiei Sale. AA 48 A retras Domnul Duhul Sfnt dup a Rusalii? Domnul n-a nchis rezervorul cerului dup a rev arsarea Duhului Sfnt asupra ucenicilor. . . Dac a noi nu avem puterea Sa, aceasta este datorit a letargiei noastre spirituale, indiferen tei s i nep as arii noastre. S a ie sim din aceast a formalitate s i din aceast a moarte spiritual a. 6BC 1055 Cum reprezint a Ploaia Trzie lucrarea Duhului Sfnt pentru ntreaga Biseric a Cre stin a ca tot? n timpul sfr sitului, cnd lucrarea lui Dumnezeu pe p amnt se va nchide, eforturi serioase puse la lucru de c atre credincio si consacra ti sub c al auzirea Duhului Sfnt vor nso tite de semne speciale ale harului divin. AA 54 Marea lucrare a Evangheliei nu se va ncheia cu o mai mic a manifestare a puterii lui Dumnezeu, dect a marcat nceputul ei. Profe tiile care s-au mplinit n rev arsarea Ploii Timpurii la nceputul propov aduirii Evangheliei se vor mplini din nou n rev arsarea Ploii Trzii la ncheierea ei. Acestea sunt timpurile de nviorare spre care apostolul Petru privea cnd a spus, Poc ai ti-v a deci s i c ai ti-v a, pentru ca p acatele voastre s a e nl aturate cnd timpurile de nviorare vor veni de la prezen ta Domnului; s i el va trimite pe Isus. . . lucrarea va asem an atoare cu cea a zilei de la Rusalii. GC 611 Rev arsarea Duhului Sfnt n zilele apostolilor a fost Ploaia Timpurie, s i glorios a fost rezultatul. Dar Ploaia Trzie va mai abundent a. 8T 21 Ceea ce Dumnezeu a f acut pentru poporul S au din timpul acela, este tot att de important s i nc as i mai important ca El s a fac a pentru poporul Lui ast azi. Tot ce apostolii au f acut, trebuie s a fac a ecare membru al Bisericii ast azi. Si noi trebuie cu att mai mult s a lucr am

[93]

100

Criza

cu mai mare zel, s a m nso ti ti ntr-o mai mare m asur a de Duhul Sfnt, cu ct cre sterea nelegiuirii cere o mai hot art a chemare la . 7T 33 poc ain ta Cum va afecta Ploaia Trzie spiritualitatea s i mbun at a tirea caracterului membrilor Bisericii? Ploaia Trzie, maturizarea sau coacerea recoltei p amntului, reprezint a harul spiritual care preg ate ste Biserica pentru venirea Fiului Omului. Dar dac a Ploaia Timpurie n-a c azut, nu va exista ; rul verde nu va r via ta as ari. Dac a Ploile Timpurii nu s i-au f acut lucrarea lor, Ploaia Trzie nu poate aduce s amn ta la perfec tiune. TM 506 [94] Aproape de terminarea seceri s ului p amntului, este f ag aduit a o rev arsare special a de har, pentru a preg ati Biserica pentru venirea Fiului Omului. Aceast a rev arsare a Duhului Sfnt este asem anat a cu c aderea Ploii Trzii. . . AA 55 Ploaia Trzie este aceea care-i renvioreaz as i-i nt are ste pentru a trece prin timpul de strmtorare. 1T 353; 7BC 984 Ei vor primi Ploaia Trzie, renviorarea de la Fa ta Domnului, s i vor preg ati ti pentru ceasul strmtor arii din fa ta lor. GC 613 n acel timp, Ploaia Trzie, sau renviorarea de la Fa ta Domnului, va veni ca s a dea t arie vocii puternice a ngerului al treilea, s i s a preg ateasc a sn tii ca s a poat a sta n picioare n perioada cnd ultimele s apte pl agi vor rev arsate. EW 86 nainte ca judec a tile nale ale lui Dumnezeu s a cad a, n rndurile poporului lui Dumnezeu va o asemenea renviere a evlaviei de la nceput, a sa cum n-a mai fost v azut a din zilele apostolice. Spiritul s i puterea lui Dumnezeu vor rev arsate asupra copiilor S ai. GC 464 Cum va afecta Ploaia Trzie Biserica n ce prive ste puterea ei n m arturisirea adev arului? Sub efectul Ploii Trzii, inven tiile oamenilor s i ma sin ariile lor, la anumite intervale vor nl aturate, grani tele autorit a tii omene sti vor ca trestii frnte iar Duhul Sfnt va vorbi prin agen tii omene sti, plini de nsue tire, s i cu putere conving atoare. Nici unul nu va urm ari

Ploaia Trzie

101

dac a n vorbirea lor frazele sunt bine aranjate, dac a gramatica este f ar a gre seal a. Apa vie tii va curge prin canalele lui Dumnezeu. 2SM 58,59 Ei vor proclama adev arul prin puterea Spiritului Sfnt. Mul timi de oameni vor accepta credin ta s i se vor al atura armatelor Domnului. EV 700 n timpul marii strig ari, Biserica, ajutat a de interven tii providen tiale ale Domnului ei n al tat, va r aspndi cuno s- tin ta mntuirii [95] att de abundent, nct lumina va transmis a oric arui ora s mare s i mic. P amntul va umplut de cuno stin ta mntuirii. GC 612 Slujitorii lui Dumnezeu cu fe tele lor str alucind de sfnt a consacrare, vor alerga din loc n loc ca s a proclame solia din ceruri. Prin mii de voci, avertizarea va dat a pe tot p amntul. Minuni vor s avr site, bolnavii vor vindeca ti, semne s i minuni vor nso ti pe credincio si. GC 612 Va veni Ploaia Trzie dup a ce poporul lui Dumnezeu a fost sigilat, sau nainte ca sigilarea s a ne terminat a? nainte ca lucrarea s a e ncheiat as i sigilarea poporului lui Dumnezeu terminat a, noi vom primi rev arsarea Duhului lui Dumnezeu. 1SM 111 Va veni Ploaia Trzie nainte, sau dup a nchiderea timpului de prob a? nceputul timpului de strmtorare men tionat aici nu se refer a la timpul cnd pl agile vor ncepe s a e rev arsate, ci la o scurt a perioad a chiar nainte ca ele s a e rev arsate, n timp ce Hristos este nc a n Sanctuar. n acea vreme, n timp ce lucrarea mntuirii se ncheie, pe p amnt va veni strmtorare s i na tiunile vor nfuriate, totu si tinute n fru pentru ca s a nu mpiedice lucrarea ngerului al treilea. n timpul acela, Ploaia Trzie sau nviorarea de la Fa ta Domnului, va veni ca s a dea putere strig atului ngerului al treilea s i s a preg ateasc a sn tii ca s a reziste n perioada cnd ultimele s apte pl agi vor rev arsate. EW 85,85

102

Criza

To ti membrii Bisericii noastre vor primi puterea Duhului Sfnt? Sper am s a vedem ntreaga biseric a renviorat a? Timpul acela niciodat a nu va veni. Exist a persoane n Biseric a care nu sunt convertite s i care nu se vor uni n rug aciune st aruitoare s i plin a de putere de sus. Trebuie s a ne apuc am de lucru n mod individual, trebuie s a [96] ne rug am mai mult s i s a vorbim mai pu tin. 1SM 122 Aceia care nu fac efort hot art, ci doar a steapt a Duhul Sfnt s a-i mping a la ac tiune, vor pieri n ntunecime. Nu trebuie s a st am nemi sca ti nef acnd nimic n lucrarea lui Dumnezeu. CHS 228 Numai aceia care tr aiesc potrivit cu lumina pe care o au, vor primi lumin a mai mare. Dac a nu progres am zilnic n exemplicarea virtu tilor cre stine active, nu vom recunoa ste manifest arile Duhului Sfnt n Ploaia Trzie. Ea ar putea s a cad a asupra inimilor din jurul nostru, dar noi nu o vom discerne s i nici nu o vom primi. TM 507 Am v azut c a mul ti neglijau preg atirea att de necesar as i a steptau timpul de renviorare s i Ploaia Trzie pentru a-i face n stare a sta n picioare n ziua Domnului s i a putea tr ai n prezen ta Lui. Ah, ct de mul ti am v azut n timpul de strmtorare f ar a nici un ad apost! Ei neglijaser a preg atirea necesar a, a sadar, nu au putut primi renviorarea pe care to ti trebuie s a o aib a pentru a-i face corespunz atori de n fa a r amne n via ta ta unui Dumnezeu sfnt. EW 71 Ce preg atire a inimii s i a vie tii trebuie s a facem noi, pentru ca s a m preg ati ti pentru rev arsarea special a a Duhului Sfnt al lui Dumnezeu? m rug S a n al ta aciuni st aruitoare. Noi trebuie s a ne rug am tot att de st aruitor pentru coborrea Duhului Sfnt, cum s-au rugat ucenicii n ziua de Rusalii. Dac a ei au avut nevoie de ea n acel timp, noi avem mult mai mult a nevoie de ea ast azi. . . F ar a ajutorul Duhului Sfnt, eforturile noastre n a prezenta adev arul divin vor n zadar. RH 8-25-1896 O renviere a adev aratei evlavii printre noi este cea mai mare s i cea mai urgent a din toate nevoile noastre. Dobndirea acesteia, trebuie s a e lucrarea noastr a principal a. Trebuie s a se fac a eforturi serioase pentru a ob tine binecuvntarea Domnului, nu pentru c a

Ploaia Trzie

103

Dumnezeu nu este doritor s a lase binecuvntarea Sa asupra noastr a, ci pentru c a noi nu suntem preg ati ti s a o primim. Tat al nostru Ceresc este mult mai doritor s a dea Duhul S au cel Sfnt acelora care-L [97] roag a, dect sunt p arin tii pamnte sti doritori s a dea daruri bune copiilor lor. Dar este lucrarea noastr a prin m arturisire a p acatelor, , poc s umilin ta ain ta i rug aciuni st aruitoare s a mplinim condi tiile pe care Dumnezeu le-a l asat pentru realizarea f ag aduin tei cu privire la binecuvntarea Sa. Ne putem a stepta la nviorarea de la Fa ta Sa numai ca r aspuns la rug aciune. 1SM 121 Noi am putea poseda o oarecare m asur a a Duhului lui Dumne trebuie s zeu, dar prin rug aciune s i credin ta a c aut am continuu o mai mare m asur a de Spirit. Niciodat a nu trebuie s a nceteze eforturile noastre. Dac a nu progres am n via ta spiritual a, dac a nu ajungem la o stare corespunz atoare de a primi Ploaia Timpurie s i Ploaia Trzie, vom pierde suetele noastre, iar vina va a noastr a. TM 508 M asura Duhului Sfnt pe care noi o primim, va propor tional a cu m asura dorin tei noastre s i a credin tei exercitate pentru ea s i de folosirea luminii s i a cuno stin tei ce ni se va da. Nou a ni se va ncredin ta Duhul Sfnt n raport cu capacitatea noastr a de a-L primi s i abilitatea noastr a de a mp art as i din puterea Lui s i altora. RH 5-5-1896 pag. 273 S a cur a tim templul suetului de orice ntin aciune. Domnul s a ajute poporul S au s a cure te templul suetului de orice ntin aciune, s i s a men tin a o asemenea strns a leg atur a cu El, pentru ca ei s a e p arta si ai Ploii Trzii atunci cnd ea va rev arsat a. 6BC 1055; RH 7-20-1886 Nici unul dintre noi nu va primi vreodat a sigiliul lui Dumnezeu, atta timp ct caracterele noastre au o pat a sau o mnjitur a pe ele. Nou a ni s-a l asat lucrarea de a remedia defectele din caracterul nostru, s a cur a tim templul suetului nostru de orice necur a tie. Apoi Ploaia Trzie va c adea asupra noastr a a sa cum Ploaia Timpurie a [98] c azut asupra ucenicilor n ziua de Rusalii. 5T 214 Ploaia Trzie va veni s i binecuvnt arile Domnului vor umple orice suet care este cur a tit de orice ntin aciune. Este lucrarea noastr a ast azi de a preda suetele noastre lui Hristos, ca s a m preg ati ti

104

Criza

pentru timpul de renviorare de la Fa ta Domnului. . . preg ati ti pentru botezul Spiritului Sfnt. . . EV 702; 1SM 191 Mi s-a ar atat c a dac a poporul lui Dumnezeu nu face eforturi, ci a steapt a ca renviorarea s a vin a asupra lor s i s a ndep arteze p acatele, s a ndrepte gre selile; dac a ei se bazeaz a pe aceasta ca s a-i cure te de ntin aciunile c arnii s i duhului s i s a-i fac a corespunz atori pentru a se angaja n marea strigare a ngerului al treilea, ei vor g asi ti prea u sori. Renviorarea sau puterea lui Dumnezeu, vine numai asupra acelora care s-au preg atit pentru ea, f acnd lucrarea pe care Dumnezeu le-a poruncit-o s i anume, cur a tindu-se de toate ntin aciunile c arnii s i duhului, des avr sind sn tirea n frica de Dumnezeu. 1T 619 Domnul s a ajute poporul S au s a cur a teasc a templul suetului de orice ntin aciune, s i s a men tin a o asemenea strns a leg atur a cu El pentru ca ei s a e p arta si ai Ploii Trzii cnd ea va rev arsat a. 6BC 1055 Nu este nimic de care Satana se teme att de mult, ca de faptul c a poporul lui Dumnezeu va cura ti calea prin ndep artarea oric arei piedici, n a sa fel nct Domnul s a poat a rev arsa Duhul S au asupra mpotrivitoare, Bisericii Sale toropite. Fiecare ispit a, ecare inuen ta e c a e vizibil a sau secret a, poate cu succes biruit a, nu prin t arie sau putere, ci prin Duhul Meu zice Domnul o stirilor. Zah. 4:6 1SM 124 , care rezist Aceia care cresc n orice privin ta a oric arei ncerc ari s i biruiesc, coste aceasta orict ar costa, au aplicat n experien ta vie tii lor sfatul Martorului credincios, vor primi Ploaia Trzie s i astfel vor [99] preg ati ti pentru n al ta- rea la cer. 1T 187 S a d am la o parte toate nen telegerile s i certurile. Cre stinii s a nl ature toate nen telegerile s i s a se predea lui Dum binecunezeu pentru mntuirea celor pierdu ti. S a cear a n credin ta vntarea f ag aduit as i ea va veni. Rev arsarea Duhului Sfnt n zilele apostolilor a fost Ploaia Timpurie s i glorios a fost rezultatul. Dar Ploaia Trzie va s i mai abundent a. 8T 21; EV 698 cnd noi aducem inimile noastre n uniune cu Hristos s i vie tile noastre n armonie cu lucrarea Sa, Spiritul Sfnt care a cobort n ziua de Rusalii, va cobor asupra noastr a. 8T 246

Ploaia Trzie

105

asupra ec S a ob tinem biruin ta arui cuvnt r au s i ec arei fapte rele. Am v azut c a nici unul nu se poate mp art as i de renviorare, dac a asupra oric nu a ob tinut biruin ta arei nclina tii rele, asupra mndriei, egoismului, iubirii de lume s i asupra oric arui cuvnt r au sau ac tiuni rele. Noi trebuie deci s a venim din ce n ce mai aproape de Domnul s i s a urm arim cu seriozitate acea preg atire necesar a, care s a ne fac a n stare s a st am n picioare n lupt a, n ziua Domnului. EW 71 S a studiem Cuvntul lui Dumnezeu. Cnd noi ca popor al lui Dumnezeu vom n telege care este semnica tia pentru noi a acestei c ar ti (Apocalipsa), se va vedea printre noi o mare renviorare. TM 113 S a devenim lucr atori activi n slujba lui Hristos. Marea rev arsare a Duhului lui Dumnezeu, care lumineaz a tot p amntul cu slava Lui, nu va veni pn a cnd noi nu avem un popor personal luminat, care s tie din experien ta a ce nsemneaz a a lucr ator [100] mpreun a cu Dumnezeu. cnd noi avem o consacrare deplin a, cu toat a inima n serviciul lui Hristos, Dumnezeu va recunoa ste aceasta printr-o rev arsare f ar a m asur a a Spiritului S au; dar aceasta nu se va ntmpla, atta timp ct cea mai mare parte din Biseric a nu sunt lucr atori mpreun a cu Dumnezeu. CHS 253; RH 7-21-1896; EV 699 Cnd Bisericile devin Biserici vii, lucr atoare, Spiritul Sfnt va dat ca r aspuns la cererea lor sincer a. Atunci ferestrele cerului vor deschise pentru c aderile bogate ale Ploii Trzii. RH 2-25-1890 pag. 113 Cnd repro sul indolen tei s i leneviei vor nl aturate din Biseric a, . Puterea divin Spiritul Domnului va manifestat din abunden ta a va descoperit a. Biserica va vedea lucrarea providen tial a a Domnului o stirilor. Lumina adev arului va str aluci n raze clare, raze puternice s i, ca s i n zilele apostolilor, multe suete se vor ntoarce de la s ignoran ta i lucruri false la adev ar. P amntul va luminat cu slava Domnului. 9T 46

106

Criza

cnd noi ne facem partea noastr a, ce va face Dumnezeu? Cnd drumul este preg atit pentru Spiritul lui Dumnezeu, binecuvntarea va veni. Satana nu poate mpiedeca o ploaie de binecuvntare de a c adea asupra poporului lui Dumnezeu, a sa dup a cum nu poate s a nchid a ferestrele cerului pentru ca ploaia s a nu cad a asupra p amntului. 1SM 124 R aspunsul poate veni cu o vitez a nea steptat as i cu o putere covr sitoare; sau ar putea ntrzia zile s i s apt amni s i credin ta noastr a s a e ncercat a. Dar Dumnezeu s tie cnd s i cum s a r aspund a rug aciunii noastre. Partea pe care noi o avem de f acut este s a ne conect am cu canalul divin. Dumnezeu va face partea Sa de lucru. Credincios este Cel ce a f ag aduit. Problema mare s i important a pentru noi este s a m cu o inim as i un gnd, dnd la o parte toat a , [101] invidia s i r autatea s i, ca ni ste peti tionari umili ti, cernd cu st aruin ta s a veghem s i s a a stept am. Isus, R ascump ar atorul s i Conduc atorul nostru este gata s a fac a pentru noi ceea ce a f acut pentru cei care se [102] rugau s i vegheau n ziua de Rusalii. FF vol. 2 pag. 683

Capitolul 12 Marea strigare


Care este ultima solie de avertizare a lui Dumnezeu care trebuie sa e data lumii? Apoc. 18:1-5 Aceast a scriere sfnt a arat a c atre viitor spre un timp cnd proclamarea c aderii Babilonului, a sa cum este anun tat a de ngerul al doilea din Apoc. 14:8 va repetat a cu ad augarea suplimentar a a corup tiei, care a intrat n diferite organiza tii care constituie Babilon-ul, de cnd aceast a solie a fost dat a pentru prima dat a, n vara anului 1844 GC 603; EW 277 A sa dup a cum a fost prezis n capitolul 18 din Apocalipsa, solia ngerului al treilea va proclamat a cu mare putere de c atre aceia care dau ultima avertizare mpotriva arei s i a chipului ei. . . 8T 118 Textul din Apoc. 18 arat a c atre timpul cnd, ca rezultat al respingerii ntreitei avertiz ari din Apoc. 14:6-12, Biserica va atins pe deplin starea prezis a de ngerul al doilea s i c a poporul lui Dumnezeu, care se a a nc a n Babilon, va chemat s a se desprind a de leg aturile lui. Aceast a solie este ultima solie care va dat a lumii. . . GC 390 [103] Aceste proclam ari, unindu-se cu solia ngerului al treilea, constituie ultima avertizare dat a locuitorilor p amntului. GC 604 Este aceasta aceea si solie pe care noi am predicat-o din 1844, sau ea este o chemare special a? Cnd Isus a nceput lucrarea Sa public a, El a cur a tit Templul de ntin aciunile sale profanatoare. Printre ultimele fapte ale lucr arii Sale, a fost cea de-a doua cur a tire a Templului. Tot astfel, n ultima lucrare de avertizare a lumii, dou a apeluri distincte sunt f acute Bisericilor. Cea de-a doua solie ngereasc a este prezentat a n Apoc. 14:8. Si n marea strigare a soliei ngerului al treilea, o voce din cer este auzit a spunnd,Apoc. 18:4-5; 2SM 118; 7BC 785; EW 277 107

108

Criza

Care este centrul celor trei solii ngere sti? Apoc. 14:6 Mai mul ti mi-au scris, ntrebndu-m a dac a solia ndrept a tirii este solia ngerului al treilea s prin credin ta i am r aspuns, Cu adev arat ea este solia ngerului al treilea.1 6T 19 Domnul n marea Sa ndurare a trimis cea mai pre tioas a solie poporului S au prin predicatorii Waggoner s i Jones. Aceast a solie trebuia s a aduc a tot mai proeminent n fa ta lumii Mntuitorul n al tat s i sacriciul pentru p acatele ntregii lumi. Ea prezenta ndrept a tirea prin credin ta n Cel ce S-a pus cheza s pentru noi; ea invita poporul s a primeasc a ndrept a tirea lui Hristos, care se manifest a n ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu. Mul ti pierduser a din vedere pe Isus. Ei aveau nevoie s a aib a ochii ndrepta ti spre Persoana Sa divin a, spre meritele Sale s i iubirea Sa neschimbat a pentru familia omeneasc a. Toat a puterea este dat a n minile Sale, pentru ca El s a mpart a daruri bogate oamenilor, mp art as ind nepre tuitul dar al propriei Sale drept a ti agentului omenesc lipsit de ajutor. Aceasta este solia pe [104] care Dumnezeu a poruncit s a e dat a lumii. Ea este a treia solie ngereasc a, care trebuie s a e proclamat a cu o voce puternic as i nso tit a de rev arsarea Duhului Sfnt ntr-o mare m asur a. TM 91,92 Solia ndrept a tirii lui Hristos trebuie s a r asune de la un cap at al p amntului pn a la cel alalt pentru ca s a preg ateasc a calea Domnului. Aceasta este slava lui Dumnezeu, care ncheie lucrarea ngerului al treilea. 6T 19 Ultima solie de har care trebuie s a e dat a lumii, este o descoperire a caracterului s i a iubirii Sale. Copiii lui Dumnezeu trebuie s a manifeste slava Sa. n via ta s i n caracterul lor, ei trebuie s a descopere ce a f acut harul lui Dumnezeu pentru ei. COL 415,416 De ce se spune c a aceast a solie va dat a cu o voce puternic a sau un strig at mare? Apoc. 18:2 Ploaia Trzie sau renviorarea de la Fa ta Domnului, va veni ca s a dea putere strig atului puternic al ngerului al treilea s i s a preg ateasc a sn tii ca s a stea n picioare, n perioada cnd cele s apte pl agi vor rev arsate. EW 86

Marea strigare

109

Am v azut pe aceia mbr aca ti n armur a, proclamnd adev arul cu mare putere. El avea efect. . . Am ntrebat, ce f acuse aceast a mare schimbare. Un nger mi-a r aspuns, Ploaia Trzie, renviorarea de la Fa ta Domnului, marea strigare a ngerului al treilea. EW 271 C atre cine este adresat a n mod special marea strigare? n capitolul 18 din Apocalipsa, poporul lui Dumnezeu este chemat s a ias a afar a din Babilon. Dar n care corpuri religioase va g asit a cea mai mare parte de urma si ai lui Hristos? F ar a ndoial a, n diferite Biserici care practic a credin ta Protestant a. GC 383 Este adev arat c a exist a cre stini adev ara ti n Biserica Romano Catolic a. Unii din acea Biseric a slujesc lui Dumnezeu dup a cea mai mare lumin a pe care o au. . . Mul ti din ace stia vor lua pozi tie [105] mpreun a cu poporul lui Dumnezeu. GC 565 n ciuda ntunecimii spirituale s i nstr ain arii de Dumnezeu care exist a n Bisericile care constituie Babilon-ul, marea majoritate a adev ara tilor urma si ai lui Hristos va g asit a n Bisericile lor. GC 390; 449, 605 Ce va introduce Satana n Bisericile populare nainte ca Apocalipsa 18:1 s a se mplineasc a? Vr ajma sul suetelor dore ste s a mpiedice aceast a lucrare; s i nainte ca timpul pentru o asemenea mi scare s a vin a, el va lucra ca s a o previn a prin introducerea unei contrafaceri sau imita tii. n acele Biserici pe care el le poate aduce sub puterea sa n sel atoare, el va face s a par a c a binecuvntarea special a a lui Dumnezeu este rev arsat a; n mijlocul lor se va manifesta ceea ce se va crede a un mare interes religios. Mul timi de oameni se vor bucura c a Dumnezeu lucreaz a miraculos pentru ei, n timp ce lucrarea este a unui alt spirit. Sub o masc a a religiei, Satana va c auta s a extind a inuen ta sa asupra lumii cre stine. GC 464 n timp ce Satana lucreaz a prin minunile sale n sel atoare, timpul prezis n Apocalipsa va mplinit s i ngerul puternic, care va lumina p amntul cu slava lui, va proclama c aderea Babilonului s i va chema poporul lui Dumnezeu s a-1 p ar aseasc a. 7BC 985

110

Criza

Cum putem noi s a facem deosebire ntre renviorarea fals aa lui Satana s i marea strigare? Exist a o excitare sentimental a, o amestecare a adev arului cu falsitate, care este bine adaptat a ca s a induc a n eroare. Si totu si, nici unul nu trebuie s a e n selat. n lumina Cuvntului lui Dumnezeu, nu este dicil s a determin am natura acestei mi sc ari. Oriunde oamenii neglijeaz a m arturia Bibliei, p ar asind adev arurile curate, simple, cercet atoare de suet, care cer lep adare de sine s i renun tare la lume, acolo putem siguri c a binecuvnt arile lui Dumnezeu nu sunt l asate [106] asupra lor. De asemenea, prin regula pe care Hristos nsu si a l asat-o, Dup a roadele lor i ve ti cunoa ste Matei 7:16, va evident c a aceste mi sc ari nu sunt lucrarea Spiritului lui Dumnezeu. GC 464,465 Stim noi timpul exact cnd Ploaia Trzie va c adea s i cnd ngerul din Apoc. 18 va cobor din cer? Nu mi s-a dat un timp specic cnd va avea loc rev arsarea Duhului Sfnt. . . cnd ngerul puternic va cobor din ceruri s i se va uni cu ngerul al treilea n ncheierea lucr arii pentru aceast a lume, se a mesajul meu este singura siguran ta a n a gata pentru renviorarea cereasc a. . . 7BC984 A fost c aderea Babilonului complet a (Apoc. 18:2) cnd sora White a scris Marea Lupt a? nc a nu poate spus c a Babilon-ul este c azut. . . pentru c a el a f acut toate na tiunile s a bea din vinul mniei desfrn arii ei. El nu a f acut nc a toate na tiunile s a bea din vinul desfrn arii ei. GC 389 cnd va complet a c aderea Babilonului, astfel ca Apoc. 18:2 s a e proclamat ca o profe tie mplinit a pe deplin? El a f acut toate na tiunile s a bea din vinul mniei desfrn arii lui. Apoc. 14:6-8. Cum este f acut a aceasta? Prin for tarea oamenilor s a accepte sabatul fals. 8T 94 Pn a cnd aceast a stare nu va atins as i unirea Bisericii cu lumea nu va pe deplin realizat a n toat a cre stin atatea, c aderea Babilonului nu va deplin a. Schimbarea sau

Marea strigare

111

tranzi tia este progresiv as i deplina mplinire a Apoc. 14:8 este nc a n viitor. GC 390 Cum va afecta legiferarea Duminicii mpreun a cu persecu tia, propov aduirea celei de-a treia solii ngere sti? Cnd furtuna de persecu tie se dezl an tuie pe deplin asupra noastr a. . . , atunci solia ngerului al treilea va cre ste ntr-o mare strigare [107] s i tot p amntul va luminat de slava Domnului. 6T 401 La nceputul timpului de strmtorare, noi am fost umplu ti cu Duhul Sfnt n timp ce naintam proclamnd Sabatul mult mai deplin. EW 33; EW 85 P azirea acestui sabat fals va impus a printr-o lege tiranic a. Satana s i ngerii s ai sunt treji s i extrem de activi. . . Dar n timp ce Satana lucreaz a cu puterile sale n sel atoare, timpul prezis n Apocalipsa va mplinit s i ngerul puternic, care va lumina p amntul cu slava lui, va anun ta c aderea Babilonului s i va chema poporul lui Dumnezeu s a ias a din el s i s a-1 p ar aseasc a. RH 12-13-1892 pag. 1892; 7BC 985 minunat Cum va afecta aceast a experien ta a poporul lui Dumnezeu? Pe m asur a ce membrii bisericii se apropie de perioada ultimului lor conict,timpul strmtor arii lui Iacob, ei se vor maturiza n Hristos s i se vor mp art as i n mare m asur a din Spiritul S au. Pe m asur a ce a treia solie va cre ste ntr-o mare strigare cnd putere s i slav a mare vor nso ti ncheierea lucr arii, poporul credincios al lui Dumnezeu se va mp art as i de aceast a slav a. Ploaia Trzie este aceea care-i renvioreaz as i-i nt are ste ca s a treac a prin timpul de strmtorare. Fe tele lor vor str aluci de slava acelei lumini care nso te ste pe cel de-al treilea nger. 7BC 984; 1T 353 n timp ce solia ngerului va cre ste ntr-o mare strigare, putere s i slav a mare vor nso ti proclamarea ei. Fe tele copiilor lui Dumnezeu vor str aluci de lumina cerului. 7T 17

112

Criza

Pe m asur a ce se apropie sfr situl, m arturiile slujitorilor lui Dumnezeu vor deveni mult mai hot arte s i mult mai puternice. RH 12-13-1892 pag. 769 Se va compara aceasta n vreun fel cu strigarea din miezul nop tii de la 1844? [108] ngerul care se al atur a n proclamarea soliei ngerului al treilea va lumina tot p amntul cu slava lui. Aici este prezis a o lucrare mondial as i de o putere neobi snuit a. Mi scarea advent a de la 18401844 a fost o manifestare glorioas a a puterii lui Dumnezeu; solia primului nger a fost dus a la orice centru misionar din lume s i n ri a avut loc cel mai mare interes religios care a fost v unele ta azut n orice tar a din timpul Reforma tiunii secolului al XVI-lea; Dar acestea vor dep as ite de mi scarea puternic a sub ultima avertizare a ngerului al treilea. GC 611 Am v azut c a aceast a solie va face lucrarea de ncheiere cu o putere s i t arie dep as ind cu mult strigarea de la miezul nop tii. EW278 Puterea care a trezit poporul att de mult n mi scarea de la 1844 va descoperit a din nou. Solia ngerului al treilea se va propaga nu cu o voce slab a, ci cu o voce puternic a. 5T 252; EV 693 Ce a fost strigarea de la miezul nop tii? pe p Ca o rev arsare de ape, mi scarea a trecut cu for ta amnt. . . A fost pu tin a, doar pu tin a bucurie a extazului, mai degrab a adnc a cercetare a inimii, m arturisire a p acatelor s i p ar asirea lumii. Preg atirea pentru a ntmpina pe Domnul a fost povara suetelor n agonie. Se f aceau rug aciuni perseverente s i exista consacrare f ar a rezerv a lui Dumnezeu. . . Dintre toate mi sc arile religioase din zilele apostolilor, nici una n-a fost mai mult lipsit a de imperfec tiune omeneasc as i de vicleniile Satanei cum a fost cea din toamna anului 1844. . . Ei studiau Cuvntul lui Dumnezeu cu o intensitate de interes necunoscut a pn a atunci. . . n acel timp a existat credin ta care a adus r aspuns la rug aciuni. . . Asigurarea accept arii din partea Mntuitorului era mult mai necesar a dect hrana lor zilnic a. . . GC 400-403

Marea strigare

113

n ce fel se va asem ana Marea Strigare cu Rusaliile? Lucrarea va asem an atoare cu cea din ziua de Rusalii. A sa cum a fost dat a Ploaia Timpurie, n rev arsarea Duhului Sfnt la nceputul Evangheliei, pentru a face semin tele pre tioase s a ncol teasc a, tot a sa Ploaia Trzie va dat a la ncheierea ei, pentru coacerea sau maturizarea recoltei. GC 611 nainte ca ultimele judec a ti ale lui Dumnezeu s a cad a asupra p amntului, n mijlocul poporului lui Dumnezeu va o asemenea renviorare a evlaviei dinti, a sa cum n-a mai fost v azut a din zilele apostolice. GC 464 Rev arsarea Duhului Sfnt n zilele apostolilor a fost Ploaia Timpurie s i rezultatul a fost glorios. Dar Ploaia Trzie va mult mai abundent a. EV 701 Va veni timpul cnd vor converti ti tot att de mul ti ntr-o zi ca n ziua de Rusalii, dup a ce ucenicii primiser a Duhul Sfnt. EV 692 Vor s avr site minuni a sa cum a fost la Rusalii s i imediat dup a aceea?

[109]

Lucrarea va asem an atoare cu cea din ziua de Rusalii. . . Marea lucrare a Evangheliei nu se va ncheia cu mai pu tin a manifestare a puterii lui Dumnezeu dect a marcat nceputul ei. Profe tiile care s-au mplinit n rev arsarea Ploii Timpurii la nceputul propov aduirii Evangheliei, vor din nou mplinite n Ploaia Trzie la ncheierea ei. Acestea sunt vremurile de nviorare spre care apostolul Petru a privit n viitor cnd a zis, Poc ai ti-v as i ntoarce ti-v a la Dumnezeu, pentru ca s a vi se s tearg a p acatele, ca s a vin a de la Domnul vremurile de nviorare s i s a trimeat a pe Cel care a fost rnduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos. Fapt. 3:19,20 Slujitorii lui Dumnezeu cu fe tele lor str alucind de sfnt a consacrare, vor alerga din loc n loc ca s a proclame solia din cer. Avertizarea va dat a prin mii de voci pe tot p amntul. Minuni vor s avr site, bolnavii vor vindeca ti s i semne s i minuni vor nso ti pe credincio si. Satana lucreaz a de asemenea cu minuni n sel atoare, [110] chiar cobornd foc din cer n v azul tuturor. Apoc. 13,13. Astfel

114

Criza

locuitorii p amntului vor adu si n situa tia de a lua o pozi tie. GC 611, 612 Minuni mari erau s avr site, bolnavii erau vindeca ti s i semne s i minuni nso teau pe credincio si. EW 278 de aceia care neag Care este atitudinea lui Dumnezeu fa ta a c a El va s avr si minuni din nou? n acest pasaj, vedem c a Biserica Sanctuarul Domnului a fost prima care s a simt a lovitura mniei lui Dumnezeu. Oamenii de mai nainte, aceia c arora Dumnezeu le-a dat mare lumin as i care au stat n calitate de gardieni ai intereselor spirituale ale poporului, au tr adat ncrederea lor. Pozi tia luat a de ei era c a nu trebuie s a ne a stept am la minuni s i manifest ari mari ale puterii lui Dumnezeu ca n zilele timpurii. 5T 211 Este posibil ca darul limbilor s a e repetat? sincer Cu dorin ta as i aprig a, privesc nainte spre timpul cnd evenimentele zilei de la Rusalii se vor repeta cu nc as i mai mare putere dect cu acea ocazie. Ioan spune, Am v azut un alt nger coborndu-se din cer, avnd mare putere; s i p amntul s-a luminat de slava lui. Atunci ca s i n timpul Rusaliilor, poporul va auzi adev arul vorbit lor, ecare n limba lui proprie. 6BC 1055; RH 7-20-1886 Cum vor r aspunde copiii lui Dumnezeu, care se a a nc a n Babilon, la marea strigare? Mul timi vor primi credin ta s i se vor uni cu armatele Domnului. EV 700 Suete, care erau r aspndite n toate corpurile religioase, au r aspuns chem arii s i cele pre tioase au fost zorite s a ias a din Bisericile osndite a sa cum Lot a fost zorit s a ias a afar a din Sodoma nainte de distrugerea ei. EW 279 Cnd criza vine, mul ti vor preg ati ti s a ia hot arri drepte chiar n fa ta dicult a tilor extrem de grele care vor aduse prin minunile [111] n sel atoare ale lui Satana. Cu toate c a ace stia vor m arturisi adev arul s i vor deveni lucr atori cu Hristos n ceasul al unsprezecelea, ei vor primi plata egal a cu aceia care au lucrat toat a ziua. Aceasta va o

Marea strigare

115

armat a de credincio si neclinti ti, care va sta hot art a ca o stnc a pn a la ultima prob a. RH 12-24-1889 pag. 3 Pentru ce S-a dus Hristos la mare s i la mun ti? El trebuia s a dea Cuvntul vie tii oamenilor. Ei nu l-au n teles chiar n momentul acela. O bun a parte nici acum nu-1 n teleg, pentru a lua pozi tie de partea lui, dar aceste lucruri inuen teaz a vie tile lor s i cnd solia se va transmite cu o voce tare, ei vor gata pentru el. Ei nu vor ezita mult; vor ie si s i vor lua pozi tie de partea lui Dumnezeu. EV 300,301 Solia va dus a nu att prin argumente, ct prin adnc a convingere a Spiritului lui Dumnezeu. Argumentele fuseser a prezentate. S amn ta fusese sem anat as i acum ea va ncol ti s i va aduce rod. Publica tiile distribuite de lucr atorii misionari au exercitat inuen ta lor, totu si mul ti, ale c aror min ti fuseser a impresionate, au fost mpiedica ti de la o deplin a n telegere a adev arului sau de la mplinirea lui. Acum razele de lumin a p atrund peste tot, adev arul este v azut n claritatea lui s i copiii sinceri ai lui Dumnezeu se desprind de leg aturile care i tineau. Leg aturi familiale, leg aturi biserice sti, sunt f ar a putere s a le reziste acum. Adev arul este mai pre tios dect orice altceva. n ciuda agen tiilor combinate mpotriva adev arului, un mare num ar ia pozi tie de partea Domnului. GC 612 Am auzit pe aceia mbr aca ti cu arm atur a, predicnd Cuvntul cu mare putere. El avea efect. Mul ti fuseser a lega ti, unele so tii de so tii lor s i unii copii de p arin tii lor. Cei sinceri, care fuseser a mpiedica ti de a auzi adev arul acum l primeau cu bucurie. Ei amnziser a s i nsetaser a dup a adev ar; acum le era mai drag s i mai pre tios dect via ta. Am ntrebat ce f acuse aceast a schimbare. Un nger mi-a r aspuns, Ploaia Trzie, renviorarea de la Fa ta Domnului, marea [112] strigare a ngerului al treilea. EW 271 Va asculta vreunul din Adventi stii apostazia ti de aceast a solie? Mul ti dintre cei care s-au nstr ainat de staul, vor veni napoi ca s a urmeze pe Marele P astor. 6T 401

116

Criza

Ce carte din Spiritul Profetic va un instrument n a conduce pe mul ti s a ia pozi tie mpreun a cu poporul lui Dumnezeu care tine poruncile Sale? Apreciez cartea Marea Lupt a mai mult dect argintul sau aurul s i doresc foarte mult ca ea s a ajung a n mna poporului. . . rezultatele circul arii acestei c ar ti nu trebuie s a e judecate dup a ce se vede acum. Prin citirea ei, unele suete vor trezite s i vor avea curajul s a se uneasc a imediat cu aceia care tin poruncile lui Dumnezeu. Dar un num ar mult mai mare de oameni care o citesc, nu vor lua pozi tie pn a nu v ad mplinindu-se acele evenimente prezise n ea. mplinirea unora dintre preziceri le va inspira ncrederea c a altele se vor mplini, iar cnd p amntul va luminat de slava Domnului la ncheierea lucr arii, multe suete vor lua pozi tie pentru p azirea poruncilor lui Dumnezeu ca rezultat al acestei c ar ti. CM 128,129 Cum vor reac tiona membrii neconverti ti ai Bisericii Adventi stilor de Ziua a Saptea la proclamarea soliilor din Apoc. 14:4-12 s i Apoc. 18:1-4? Ce-a de a treia solie ngereasc a nu va n teleas a, lumina care va lumina p amntul cu slava ei va numit a o lumin a fals a de c atre aceia care refuz a s a umble n slava ei progresiv a. RH 5-27-1890 pag. 321 Dac a aceia care pot ajuta lucrarea n_________nu sunt trezi ti pentru a n telege care este datoria lor, ei nu vor recunoa ste lucrarea lui Dumnezeu cnd se va auzi marea strigare a ngerului al treilea. TM 300 [113] n Biserici va o minunat a manifestare a puterii lui Dumnezeu, asupra acelora care nu s-au umilit pe ei n dar nu va avea inuen ta si si naintea Domnului si n-au deschis u sa inimii lor prin m arturisire s i . n manifestarea puterii care lumineaz poc ain ta a p amntul cu slava lui (al ngerului din Apoc. cap. 14 s i 18), ei vor vedea doar ceva care n orbirea lor vor crede c a e periculos, ceva care va strni temerile lor iar ei si vor mpietri inimile ca s a-i reziste. Pentru c a Domnul nu lucreaz a dup a a stept arile s i ideile lor, ei se vor opune lucr arii. De ce, spun ei n-ar trebui noi s a cunoa stem Spiritul lui Dumnezeu, cnd noi am fost n lucrare at tia ani? RH 11-7-1918

Marea strigare

117

Pe m asur a ce se apropie furtuna, o mare clas a care a m arturisit credin ta lor n solia ngerului al treilea, dar nu a fost sn tit a prin ascultare de adev ar, abandoneaz a pozi tia ei s i se une ste cu mpotrivitorii adev arului. GC 608 Care va reac tia preo timii care se bucur a de acceptarea maselor s i a mul timilor iubitoare de p acat? Dar, din moment ce mul ti refuz a s a e satisf acu ti cu doar o autoritate omeneasc as i pretind un clar A sa zice Domnul, preo timea dominant a, care se bucur a de acceptarea maselor ca s i Fariseii de pe timpuri, umplu ti de mnie cnd autoritatea lor va pus a la ndoial a, vor denun ta solia ca ind a lui Satana s i vor provoca mul timile iubitoare de p acat sa batjocoreasc as i s a persecute pe cei care-o proclam a. Pe m asur a ce controversa se extinde spre cmpuri noi s i min tile oamenilor sunt chemate spre Legea c alcat a n picioare a lui Dumnezeu, Satana este agitat. Puterea care nso te ste solia va nfuria pe aceia care i se mpotrivesc. Preo timea va depune eforturi aproape supra omene sti ca s a nchid a calea luminii, ca nu cumva s a str aluceasc a asupra turmelor lor. Prin orice mijloace la ndemna lor, ei se vor lupta s a re tin as i s a n abu se discutarea acestor probleme vitale. [114] Biserica apeleaz a la bra tul puternic al puterii civile s i n lucrarea aceasta, papi stii s i protestan tii se vor uni. Pe m asur a ce mi scarea pentru impunerea sn tirii Duminicii devine din ce n ce mai ndr azs nea ta i hot art a, va emis a legea mpotriva p azitorilor poruncilor lui Dumnezeu. Ei vor amenin ta ti cu amenzi s i nchisoare, unora li se vor oferi pozi tii nalte, iar altora r aspl atiri s i avantaje ca stimulente pentru a renun ta la credin ta lor. GC 607 Ultima mare avertizare a r asunat peste tot s i a agitat s i nfuriat pe locuitorii p amntului care n-au acceptat-o. EW 279 Ct de departe va r aspndit a cuno stin ta mntuirii? n timpul marii strig ari, Biserica, ajutat a prin interven tii providen tiale ale Domnului ei n al tat, va r aspndi cuno stin ta mntuirii att de abundent, nct lumina va transmis a oric arui ora ss i localitate. P amntul va umplut de cuno stin ta mntuirii. Att de abundent

118

Criza

va ncununa cu succes Spiritul regenerator al lui Dumnezeu instrumentele omene sti foarte active, nct lumina adev arului prezent va v azut a sclipind peste tot. EV 694 O criz a se a a chiar asupra noastr a. Noi trebuie s a proclam am acum, prin puterea Spiritului Sfnt, marile adev aruri pentru ultimele zile. Nu va trece mult pn a cnd ecare va auzit avertizarea s i va luat hot arrea pentru el nsu si. Atunci va veni sfr situl. EV 703 Trebuie s a se retrag a poporul lui Dumnezeu din Biserica Adventi stilor de Ziua a Saptea s i s a se al ature vreunui grup mai curat s i mai sfnt n timpul marii strig ari? Cum e posibil, ca aceste pamete acuznd pe Adventi stii de Ziua a Saptea ca ind Babilon s a e r aspndite peste tot, chiar n acel timp cnd Biserica primea rev arsarea Duhului lui Dumnezeu? Cum e posibil, ca oamenii s a e att de n sela ti nct s a- si imagineze c a [115] marea strigare consist a n a chema poporul lui Dumnezeu afar a din comuniunea Bisericii care se bucur a de binecuvntarea renvior arii? TM 23 Tu vei lua pasaje din M arturii care vorbesc despre ncheierea timpului de prob a, despre zguduire n poporul lui Dumnezeu s i vei vorbi despre o ie sire din acest popor s i o ata sare a lui de un alt popor mai sfnt, care se va ridica n viitor. Acum toate acestea ncnt a pe vr ajma s. Dac a mul ti vor accepta aceste vederi pe care le sus tii s i promovezi, despre care vorbe sti s i dup a care ac tionezi, noi vom vedea una dintre cele mai mari tulbur ari fanatice care a fost vreodat a v azut a printre Adventi stii de Ziua a Saptea. Aceasta este ceea ce Satana dore ste. 1SM 179 Noi nu putem intra acum n nici o organiza tie nou a, c aci aceasta ar nsemna apostazie de la adev ar. 2SM 390 Va veni Marea Strigare ca rezultat al unei pl anuiri omene sti? A s dori s a v a spun c a Domnul va lucra n aceast a ultim a lucrare ntr-un fel foarte neobi snuit s i contrar oric arei planic ari omene sti. Printre noi vor exista aceia care totdeauna vor s a controleze lucrarea lui Dumnezeu, s a dicteze chiar s i ce mi sc ari s a e f acute cnd lucrarea merge nainte sub ndrumarea ngerului, care se une ste cu ngerul

Marea strigare

119

al treilea n proclamarea soliei ce trebuie dat a lumii. Dumnezeu va folosi c ai s i mijloace prin care se va vedea c a El ia h a turile n minile Lui proprii. Lucr atorii vor surprin si s i uimi ti de mijloacele simple pe care El le va folosi ca s a mplineasc as i s a des avr seasc a lucrarea Sa de neprih anire. TM 300 Lucr atorii vor calica ti mai degrab a prin ungerea Duhului mnt. Oameni ai S au, dect prin preg atirea n institu tiile de nv a ta credin tei s i rug aciunii, vor ndemna ti s a nainteze cu zel sfnt, declarnd cuvintele pe care Dumnezeu le va da lor. GC 606; EW 700 Mul ti, chiar printre needuca ti, proclam a acum cuvintele Dom- [116] nului. Copii sunt mna ti de Spiritul Sfnt s a mearg as i s a proclame solia din ceruri. Spiritul este rev arsat asupra tuturor care se vor supune ndemnurilor Sale s i lep adndu-se de toate ma sin ariile omului, de restric tiile lor care-i tin lega ti s i de metodele lor de precau tiune, vor declara adev arul prin t aria puterii Spiritului. EV 700 Lumina va dat a numai suetelor care o caut a cu sinceritate s i care accept a cu bucurie ecare raz a de iluminare divin a din Cuvntul S au cel sfnt. Prin aceste suete, Dumnezeu va descoperi acea lumin as i putere care va lumina tot p amntul cu slava Lui. 5T 729 Cnd puterea divin a va combinat a cu efortul omenesc, lucrarea se va r aspndi ca focul n miri ste. Dumnezeu va angaja agen tii, ale c aror origin a oamenii n-o vor putea discerne; ngeri vor face o lucrare pe care oamenii ar avut binecuvntarea s a o aduc a la ndeplinire, dac a n-ar neglijat s a r aspund a apelurilor lui Dumnezeu. [117] RH 12-15-1885 pag. 769

Capitolul 13 Vremuri s i anotimpuri


Stim noi timpul exact cnd Ploaia Trzie va rev arsat a? Nu ni s-a permis s as tim timpul hot art, nici pentru rev arsarea Duhului Sfnt, nici pentru venirea lui Hristos. EV 221; 6BC 1050; RH 3-27-1892 Nu am un timp specic despre care s a v a spun cnd va avea loc rev arsarea Duhului Sfnt. . . cnd ngerul puternic se va cobor din cer s i se va uni cu ngerul al treilea n ncheierea lucr arii pentru este n a aceast a lume; solia mea este: singura noastr a siguran ta gata pentru renviorarea cereasc a, avnd l ampile noastre preg atite s i arznd. 1SM 192; 7BC 984 Ce a spus Isus cu privire la data rentoarcerii Sale? Matei 24:36; Ioan 21:22,23; Fap. 1-6,7 Pentru ce a fost re tinut a de la noi cuno stin ta despre timpul rentoarcerii lui Hristos? ?. . . pentru De ce nu ne-a dat Dumnezeu aceast a cuno stin ta c a dac a El ne-ar dat-o, noi n-am f acut din ea o bun a folosire. [118] Din aceast a cunoa stere ar rezultat n poporul nostru un aspect de lucruri care ar ncetinit n mare m asur a lucrarea lui Dumnezeu n preg atirea poporului ca s a stea n picioare n marea zi care va veni asupra noastr a. Noi nu trebuie s a m absorbi ti de specula tii n leg atur a cu vremurile s i perioadele pe care Dumnezeu nu ni le-a descoperit. EV 221; RH 3-22-1892 Ce indica tii sunt c a Isus se putea rentoarce spre aceast a lume la scurt timp dup a ce ultima profe tie se terminase? Am v azut c a aceia, care n timpul din urm a vor mbr a ti sa adev arul, vor trebui s as tie ce nsemneaz a a suferi de dragul lui Hristos, 120

Vremuri s i anotimpuri

121

c aci ei vor avea s a treac a prin ncerc ari care vor ca t aieturi adnci, , pentru a primi pentru ca ei s a e cur a ti ti s i adapta ti prin suferin ta sigiliul viului Dumnezeu, pentru a n stare s a treac a prin timpul strmtor arii, pentru a putea vedea pe Rege n frumuse tea Sa s i s a locuiasc a n prezen ta lui Dumnezeu s i a ngerilor imacula ti s i [119] sn ti. . . Dar acum, timpul este aproape sfr sit s i, ceea ce noi am nv a tat n ani de zile, ei vor trebui s a nve te n cteva luni. EW67, 1850 , ngerul Mi s-a ar atat adunarea care era prezent a la Conferin ta a spus, Unii vor hran a pentru viermi, unii vor primi cele s apte pe p pl agi de la urm a, iar unii vor r amne n via ta amnt ca s a e schimba ti la venirea lui Isus. 1T 131,132, 1856 Care a fost scopul soliei c atre Laodicea care a nceput s a e predicat a n 1856 printre Adventi stii care p azeau Sabatul? Am v azut c a solia aceasta nu va mplini lucrarea sa n cteva luni. Ea a fost desemnat a pentru trezirea poporului lui Dumnezeu, pentru a le descoperi r amnerile lor n urm as i a-i conduce spre o deplin poc ain ta a, pentru ca ei s a e favoriza ti cu prezen ta lui Isus s i s a e corespunz atori pentru marea strigare a ngerului al treilea. 1T [120] 186, 1859 A realizat aceast a solie scopul pentru care a fost dat a? Poporul lui Dumnezeu nu este preg atit pentru marea strigare a ngerului al treilea. 1T 486, 1867 Pentru ce nu S -a rentors Isus imediat? Iona 3:4-10; Ier. 18:7-10 Lunga noapte de triste te este obositoare, dar diminea ta este amnat a din mil a, pentru c a, dac a St apnul ar veni, att de mul ti ar g asi ti nepreg ati ti. EV 694; 2T 194, 1868

122

Criza

Cu toate acestea, a crezut sora White c a venirea Domnului era aproape? Pentru c a timpul este scurt, noi trebuie s a lucr am cu srguin ta s i energie dubl a. Copiii no stri ar putea ca niciodat a s a nu intre la colegiu. 3T 159, 1872 De ce nu S-a rentors Isus n anii dinainte de 1883? Dac a Adventi stii dup a marea dezam agire din 1844 ar tinut cu t arie credin ta lor s i ar urmat mai departe n unitate atunci cnd providen tele lui Dumnezeu ncepuser a s a se manifeste, primind solia ngerului al treilea s i n puterea Duhului Sfnt proclamnd-o lumii, ei ar v azut mntuirea lui Dumnezeu, Domnul ar lucrat cu putere prin eforturile lor, lucrarea ar fost terminat as i Hristos ar venit nainte de aceasta, pentru ca s a primeasc a pe poporul S au pentru a le da r aspl atirea lor. . . N-a fost voin ta lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos s a e n acest fel ntrziat a. . . timp de patruzeci de ani necredin ta, murmurarea s i rebeliunea sau r azvr atirea au tinut poporul Israel din vechime afar a de pe p amntul Canaan-ului. Acelea si p acate au ntrziat intrarea Israelului modern n Canaan-ul ceresc, n niciunul din cele dou a cazuri f ag aduin tele lui Dumnezeu n-au fost gre site. Necredin ta, iubirea de lume, ne consacrarea s i luptele (conictele, partidele, disensiunile) din poporul lui Dumnezeu sunt [121] acelea care ne-au tinut n aceast a lume a p acatului s i durerii att de mul ti ani. EV 695,696 Dac a to ti cei care au lucrat mpreun a n lucrarea de la 1844 ar primit solia ngerului al treilea s i ar proclamat-o n puterea Duhului Sfnt, Domnul ar lucrat cu putere prin eforturile lor. Un potop de lumin a ar str alucit asupra lumii. Cu ani n urm a locuitorii p amntului ar fost avertiza ti, lucrarea ar fost terminat a, iar Hristos ar venit pentru r ascump ararea poporului S au. 4SP 291, 1884 n ciuda ntrzierii pn a la acel timp, care a fost nc a a steptarea profetei Domnului? n-a chemat nc Vocea D at atorului de via ta a sn tii adormi ti din nchisorile lor ntunecate, dar noi nu ne-am pierdut credin ta, pentru

Vremuri s i anotimpuri

123

c a ora prezis a n-a sosit nc a. . . Ora va sosi; nu este departe s i unii , vor n via , vom vedea dintre noi, care acum suntem n credin ta ta prezicerea mplinit as i vom auzi vocea Arhanghelului, s i trmbi ta lui Dumnezeu de la munte la cmpie s i de la mare pn a la cele mai ndep artate col turi ale p amntului. Toat a crea tiunea va auzi acea voce s i aceia care au tr ait s i au murit n Isus, vor r aspunde chem arii Prin tului Vie tii. RH 7-31-1888 pag. 182 n aceast a epoc a a lumii, cnd scenele istoriei p amntului se vor ncheia curnd s i noi suntem aproape s a intr am n timpul de strmtorare, un timp a sa cum niciodat a n-a mai fost, cu ct sunt mai pu tine c as atorii contractate, cu att mai bine pentru to ti, b arba ti s i femei. 5T 366, 1885 Care solie, proclamat a cu putere n cei trei ani care au urmat conferin tei generale de la 1888, a fost nceputul marii strig ari? Timpul de prob a este chiar asupra noastr a, c aci marea strigare a celui de-al treilea nger a nceput deja prin descoperirea ndrept a tirii lui Hristos, R ascump ar atorul, care iart a p acatele. Acesta este nceputul luminii ngerului, a c arui slav a va umple tot p amntul. 1SM [122] 363; 7BC 984; RH 11-22-1892 pag. 722 A c azut Ploaia Trzie n 1892 asupra poporului lui Dumnezeu, sau atunci a fost doar amplicarea soliei care n cele din urm a va deveni marea strigare? Nou a nu ni s-a permis s as tim timpul hot art, nici pentru rev arsarea Duhului Sfnt, nici pentru venirea lui Hristos. . . Solia ngerului al treilea cre ste ntr-o mare strigare. . . Ast azi tu trebuie s a ai vasul cur a tit pentru ca s a i gata pentru rou a cereasc a, gata pentru rev ars arile Ploii Trzii; c aci Ploaia Trzie va veni s i binecuvntarea lui Dumnezeu va umple orice suet care este cur a tit de orice ntin aciune. Lucrarea noastr a ast azi este de a ne preda suetele lui Hristos, ca s a m preg ati ti pentru timpul renvior arii de la Fa ta Domnului. . . preg ati ti pentru botezul Spiritului Sfnt. RH 3-22-1892 pag. 178 (predica de la Lansing, MI, 5 Sept 1891)

124

Criza

Care a fost atitudinea sorei White n 1891 privitor la apropierea revenirii lui Hristos? Ai putea spune c a El va veni ntr-un an, doi sau cinci, dar nu po ti plasa att de departe n viitor venirea Sa, declarnd c a s-ar putea s a nu e n zece sau dou azeci de ani. RH 3-22-1892 pag. 178, (predica de la Lansing MI, 5 Sept. 1891); EV 221 De ce a amnat Domnul Isus att de mult cea de-a doua venire a Sa? Dac a biserica lui Hristos ar f acut lucrarea ncredin tat a, a sa cum Domnul i-a poruncit, toat a lumea ar fost pn a acum avertizat a s i Domnul ar venit pe p amntul nostru cu putere s i slav a mare. D 633, 634 1898 Dac a planurile lui Dumnezeu ar fost duse la ndeplinire de c atre poporul S au n ducerea soliei de har lumii, Hristos ar venit pn a acum pe p amnt iar sn tii ar primit invita tia [123] lor de a intra n cetatea lui Dumnezeu. 6T 450, 1900 tura pe care o putem lua din acest raport este pentru nv a ta folosul nostru. Domnul a preg atit drumul naintea poporului S au. Ei erau foarte aproape de p amntul f ag aduit. Numai pu tin s i ei ar intrat n Canaan. Ei n si si au ntrziat intrarea. Dac a ei s i-ar pus ncrederea n Dumnezeu, ei ar intrat drept n Canaan. Dumnezeu ar mers naintea lor. . . Fra ti s i surori, din lumina dat a mie, s tiu c a dac a poporul lui Dumnezeu ar p astrat o vie leg atur a cu El, dac a ei ar ascultat de Cuvntul Lui, ei ar putut ast azi n Canaan-ul ceresc. GCB 3-30-1903; EV 694 A cui este vina c a noi ne a am nc a n aceast a lume p ac atoas a s i Isus nu S-a rentors nc a? Noi am putea r amne n aceast a lume nc a mul ti ani datorit a nesupunerii, a sa cum au f acut copiii lui Israel; Dar de dragul lui Hristos, poporul S au n-ar trebui s a adauge p acat la p acat, acuznd pe Dumnezeu pentru consecin tele cursului lor gre sit de ac tiune. EV 696, 1901

Vremuri s i anotimpuri

125

Ce a steapt a Domnul Hristos? Cnd caracterul Domnului Hristos va reprodus perfect n poporul S au, atunci El va veni s i-1 va lua la El ca ind al Lui. Este privilegiul ec arui cre stin nu numai s a a stepte, ci s i s a gr abeasc a venirea Domnului nostru Isus Hristos. COL 69 Cum se aseam an a a stept arile sorei White cu privire la revenirea Domnului Hristos, cu acelea ale profe tilor Bibliei? Apoc. 22:6,7,12, 20; 1Cor. 7:29; Rom. 13:11,12 n soliile date oamenilor, ngerii Lui Dumnezeu nf a ti seaz a timpul ca ind foarte scurt. n acest fel mi-a fost ntotdeauna prezentat. Este adev arat c a timpul a continuat mai lung dect ne-am a steptat n primele zile ale acestei solii. Mntuitorul nostru n-a ap arut att de repede cum noi am sperat. Dar a dat vreodat a gre s Cuvntul [124] Domnului? Niciodat a! Este necesar s a ne amintim c a f ag aduin tele s i ame rile lui Dumnezeu sunt deopotriv nin ta a condi tionate. 7BC 729 Care ar trebui s a ne atitudinea noastr a ast azi? n loc s a ne epuiz am puterile min tii noastre n specula tii cu privire la vremuri s i sezoane, pe care Domnul le-a a sezat n puterea Sa proprie s i le-a re tinut de la oameni, noi trebuie s a ne pred am pe noi n sine controlului Duhului Sfnt, s a mplinim datoriile prezente s i s a d am pinea vie tii nealterat a de opinii omene sti suetelor care [125] mor din lips a de adev ar. EV 702; 6BC 1052; RH 3-22-1892

Capitolul 14 Sigiliul lui Dumnezeu


Ce eveniment special este descris ca avnd loc scurt timp nainte de nchiderea timpului de prob a? Apoc. 7:1-4; Ezech. 9:1-6 Ioan vede elementele naturii. . . cutremure, furtuni, conicte politice. . . nf a ti sate ca tinute n fru de ngeri. Aceste vnturi sunt tinute sub control pn a cnd Dumnezeu va da porunca s a li se dea . ngerii lui Dumdrumul. Pentru Biserica lui Hristos exist a siguran ta nezeu ascult a de porunca Lui, tinnd n fru vnturile p amntului, pentru ca s a nu sue pe p amnt, nici pe mare, nici pe vreun copac, pn a cnd vor sigila ti slujitorii lui Dumnezeu pe frun tile lor. . . Aceast a sigilare a slujitorilor lui Dumnezeu este aceea si care i s-a ar atat lui Ezechiel n viziune. TM 444,445 Care este sigiliul viului Dumnezeu? Exod. 20:8-11; 31:12-17 Prea trziu v ad ei c a Sabatul poruncii a patra este sigiliul viului Dumnezeu. GC 640 de [126] Adev arata p azire a Sabatului este semnul loialit a tii fa ta Dumnezeu. 7BC 981 Aceia care vor s a aib a sigiliul lui Dumnezeu pe frun tile lor, trebuie s a tin a Sabatul poruncii a patra. 7BC 970 Asupra poporului lui Dumnezeu va pus un semn, iar acel semn este tinerea sfntului S au Sabat. 7BC 981 Nou a ca Israel, ne-a fost dat Sabatul ca un leg amnt ve snic. Pentru aceia care venereaz a ziua Sa sfnt a, Sabatul este un semn, c a Dumnezeu i recunoa ste ca ind copii ai poporului S au. Acesta este un angajament c a El va mplini pentru ei leg amntul S au. Fiecare suet, care accept a semnul guvern arii lui Dumnezeu, se a seaz a sub leg amntul ve snic, divin. El se leag a pe el nsu si de lan tul de aur al . Singura ascult arii. Fiecare verig a a acestui lan t este o f ag aduin ta din toate cele zece porunci, cea de-a patra con tine sigiliul Marelui 126

Sigiliul lui Dumnezeu

127

D at ator al Legii, Creatorul cerurilor s i al p amntului. 6T 350; PP [127] 307 Care trebuie s a e starea spiritual a a tuturor acelora care primesc sigiliul lui Dumnezeu? Ei vor avea caractere des avr site. C aut am noi plin atatea Lui, totdeauna concentrndu-ne toat a energia spiritual a, alergnd spre tinta a sezat a naintea noastr a. . . des avr sirea caracterului S au? cnd poporul lui Dumnezeu va atinge acest standard, ei vor sigila ti pe frun tile lor. Umplu ti cu Duhul Sfnt, ei vor pe deplin n Hristos iar ngerul raportor va declara, S-a sfr sit 6BC 1118 Nimic nu-i poate clinti de la adev ar. Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frun tile lor. . . acesta nu este un sigiliu sau un semn care poate v azut, ci o ntemeiere n adev ar, ambele intelectual s i spiritual, n a sa fel nct ei nu pot clinti ti. . . imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat s i preg atit pentru zguduire, ea va veni. ntr-adev ar, ea a nceput deja; judec a tile lui Dumnezeu sunt acum asupra p amntului, pentru ca [128] s a ne dea avertizarea, pentru ca noi s as tim ce vine asupra noastr a. 4BC 1161 Ei au asem anarea Domnului Hristos. Sigiliul viului Dumnezeu va pus numai asupra acelora care au o asem anare cu Hristos n caracter. 7BC 970 Ei sunt biruitori. Aceia care biruiesc lumea, rea pamnteasc as i diavolul, vor privilegia tii care vor primi sigiliul viului Dumnezeu. TM 445 Ei sunt cura ti s i f ar a pat a. Acum este timpul s a ne preg atim. Sigiliul lui Dumnezeu nu va pus niciodat a asupra frun tii unui b arbat sau a unei femei care nu are inima curat a. Niciodat a nu va pus pe fruntea unui b arbat

128

Criza

sau femei ambi tio si sau iubitori de lume. Nu va pus niciodat a pe fruntea oamenilor sau femeilor cu limba mincinoas a sau inim a n sel atoare. To ti cei care primesc sigiliul, trebuie s a e f ar a pat a naintea lui Dumnezeu. . . candida ti pentru ceruri. 5T 216 Ei plng s i suspin a pentru p acatele lor proprii, pentru p acatele din Biseric as i din lume. n timpul cnd pericolul s i ap asarea din Biseric a va cea mai grea, mica grup a care st a n lumin a va suspina s i va plnge pentru f ar adelegile care sunt f acute pe p amnt. Dar cel mai mult rug aciunile lor se vor n al ta mai ales n favoarea Bisericii, pentru c a membrii ei s avr sesc fapte dup a felul lumii. Ei se plng s i suspin a pentru c a n Biseric a se a a mndrie, avari tie, egoism s i n sel aciune aproape de orice fel. . . Clasa care nu se simte ndurerat a pentru dec aderea lor spiritual as i nici nu plng pentru p acatele altora, va l asat a f ar a sigiliul lui Dumnezeu. . . Sigiliul lui Dumnezeu va pus numai pe frun tile acelora care suspin as i gem pentru f ar adelegile f acute pe [129] p amnt. 5T 209-212 Numai aceia care prin atitudinea lor naintea lui Dumnezeu ocup a pozi tiile acelora care se poc aiesc s i m arturisesc p acatele lor n marea zi antitipic a a expierii, vor recunoscu ti de c atre El s i vor primi semnul prin care se va ar ata c a merit a protec tia lui Dumnezeu. TM 445 Suntem noi acum n timpul sigil arii? Dac a da, cnd a nceput? Am v azut c a proba cu privire la Sabat n-a putut veni pn a cnd mijlocirea lui Isus n Sfnta n-a fost terminat a, iar El s a treac a dincolo de perdeaua de desp ar tire n a doua nc apere; a sadar, credincio sii care au trecut la odihn a nainte ca u sa spre Sfnta Sntelor s a e deschisa, cnd s-a sfr sit strigarea din miezul nop tii n luna a s aptea din anul 1844 s i care n-au tinut adev aratul Sabat, se odihnesc acum cu speran ta primei nvieri, c aci ei n-au avut lumina s i proba cu privire la Sabat pe care noi o avem acum de cnd u sa aceea a fost deschis a. Am v azut c a Satana ispitea pe unii din poporul lui Dumnezeu la acest punct. Pentru c a a sa de mul ti cre stini buni au adormit n triumful credin tei lor s i n-au tinut adev aratul Sabat, ei se

Sigiliul lui Dumnezeu

129

ndoiau de faptul c a Sabatul este o prob a pentru noi acum. . . Satana folose ste orice mijloace n acest timp al sigil arii ca s a mpiedice min tile poporului lui Dumnezeu de a accepta adev arul prezent f acndu-i s a se ndoiasc a. EW 42,43 Timpul sigil arii este foarte scurt s i n curnd se va termina. Acum este timpul, n timp ce cei patru ngeri tin cele patru vnturi, s a d am cu certitudine dovad a de chemarea s i alegerea noastr a. EW 58 Stim noi de unii oameni care au fost sigila ti deja? Am v azut c a ea (sora Hastings) a fost sigilat as i va nvia la auzirea glasului lui Dumnezeu s i va sta pe p amnt mpreun a cu cei 144.000. Am v azut c a noi nu trebuie s a o jelim; ea se va odihni n [130] timpul de strmtorare. 2SM 263 oameni care au dep Pe p amnt se a a n via ta as it vrsta de 80 s i 90. Rezultatele naturale ale vrstei lor naintate sunt v azute n sl abiciunea lor. Dar ei cred n Dumnezeu s i El i iube ste. Sigiliul lui Dumnezeu este asupra lor s i ei vor printre aceia despre care Domnul a zis: Ferice de mor tii care mor n Domnul. 7BC 982 ast Este posibil ca s a existe b arba ti s i femei n via ta azi care au primit deja sigiliul lui Dumnezeu? Un alt lucru pu tin cunoscut de al tii spune, Binecuvnta ti pe Domnul fra ti s i surori, aceasta este nc a o adunare pentru aceia care au sigiliul viului Dumnezeu. Nu exist a nimic n aceasta care noi nu credem s i sus tinem nc a. Materialele noastre publicate vor ar ata credin ta noastr a cu privire la faptul c a neprih ani tii care sunt n via ta vor primi sigiliul lui Dumnezeu nainte de ncheierea timpului de prob a; de asemenea c a ace stia se vor bucura de onoruri speciale n mp ar a tia lui Dumnezeu. 1SM 66 Ce eveniment glorios va avea loc nainte ca sigilarea poporului lui Dumnezeu s a e terminat a? nainte ca lucrarea s a e ncheiat as i sigilarea poporului lui Dumnezeu s a e terminat a, noi vom primi rev arsarea Duhului lui Dumnezeu. 1SM 111

130

Criza

Niciunul dintre noi nu va primi vreodat a sigiliul lui Dumnezeu atta timp ct caracterele noastre au vreo pat a pe ele. Nou a ni s-a l asat corectarea defectelor din caracterele noastre, cur a tirea templului suetului de orice necur a tie. Apoi Ploaia Trzie va c adea asupra noastr a a sa cum a c azut Ploaia Timpurie asupra ucenicilor n ziua de Rusalii. 5T 214 Ce se va ntmpla acelora care nu sunt ntemeia ti s i nr ad acina ti n adev ar. . . n a sa fel nct ei s a nu poat a clinti ti? Imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat pe frun tile lor. . . acesta nu este un semn care poate v azut, ci o ntemeiere n adev ar, intelectual s i spiritual, a sa nct ei nu pot clinti ti. . . imediat ce poporul lui Dumnezeu este sigilat s i preg atit pentru zguduire, ea va veni. ntr-adev ar, ea a nceput deja; Judec a tile lui Dumnezeu sunt acum asupra p amntului ca s a ne dea avertizarea, pentru ca noi s a putem s ti ce se va ntmpla n viitor. 4BC 1161 Ce decret universal va emis nainte ca tot poporul lui Dumnezeu s a e sigilat? Puterile p amntului, unindu-se la r azboi mpotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca to ti, mici s i mari, boga ti s i s araci, liberi s i sclavi (Apoc. 13:16) s a se conforme tradi tiilor bisericii prin p azirea sabatului fals. . . pe de alt a parte, Legea lui Dumnezeu de cerin poruncind ascultare fa ta tele zilei de odihn a a Creatorului s i amenin tnd cu mnie mpotriva tuturor acelora care calc a preceptele ei. Cu aceast a chestiune att de clar adus a naintea oamenilor, oricine va c alca n picioare Legea lui Dumnezeu ca s a asculte de un decret omenesc, prime ste semnul arei. GC 604 de pun timp ce o clas a, prin acceptarea semnului supunerii fa ta terile pamnte sti, prime ste semnul arei, cealalt a, alegnd simbolul de autoritatea divin supunerii fa ta a, prime ste sigiliul lui Dumnezeu. GC 605 Cnd te conformezi decretului care- ti porunce ste s a te opre sti de la munc a Duminica. . . tu consim ti s a prime sti semnul arei, s i refuzi sigiliul lui Dumnezeu. Dac a noi primim acest semn pe frun tile

[131]

Sigiliul lui Dumnezeu

131

sau minile noastre, judec a tile pronun tate asupra neascult atorilor, vor c adea asupra noastr a. Dar sigiliul viului Dumnezeu este pus asupra acelora care cu con stiinciozitate tin Sabatul Domnului. RH 7-13-1897; 7BC 980 Domnul mi-a ar atat clar c a chipul arei va format nainte ca timpul de prob a s a se ncheie; c aci aceasta va trebui s a e marea [132] ncercare pentru poporul lui Dumnezeu prin care va decis destinul lor ve snic. . . Apoc. 13:11-17 Aceasta este ncercarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie s a o aib a nainte ca ei s a e sigila ti. To ti cei care dovedesc loialitatea lor de Dumnezeu prin p fa ta azirea Legii Sale s i refuznd s a accepte un sabat fals, se vor alinia sub stindardul Domnului Dumnezeu care este Iehova s i vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Aceia care sacric a adev arul de origine cereasc as i accept a sabatul Duminicii, vor primi semnul arei. 7BC 976 Care este num arul acelora care au fost sigila ti? Apoc. 7:14. Stim noi dac a acesta este un num ar literal sau un num ar gurativ? Nu este voin ta Lui ca ei s a intre ntr-o controvers a a acestei ntreb ari care nu-i va ajuta spiritual; spre exemplu, cine va compune ceata celor 144.000? Cei care sunt ale si de Dumnezeu vor s ti aceasta f ar a ndoial a ntr-un scurt timp. 1SM 174 Ce va face Isus cnd ngerul care pune sigiliul va termina lucrarea sa? c Un nger rentorcndu-se de pe p amnt anun ta a lucrarea sa este f acut a; Ultima prob a fusese adus a lumii s i to ti aceia care s de preceptele divine au primit sigiliul viului au dovedit loiali fa ta Dumnezeu. Atunci Isus nceteaz a mijlocirea Sa n Sanctuarul de sus. GC 613 Am v azut ngeri ducndu-se s i ntorcndu-se n grab a din cer. Un nger cu o c alimar a la bru s-a ntors de pe p amnt s i a raportat lui Isus c a lucrarea sa este f acut as i c a sn tii au fost num ara ti s i sigila ti.

132

Criza

Apoi am v azut pe Isus care slujea naintea chivotului con tinnd cele zece porunci, aruncnd jos c adelni ta. El a ridicat minile Sale s i a spus cu o voce tare, S-a sfr sit. Si toat a o stirea ngereasc a a pus [133] jos coroanele lor cnd Isus a f acut declara tia solemn a, Cel ce este nedrept, s a e nedrept s i mai departe; s i cel ce este necurat s a e necurat s i mai departe; s i cel ce este drept s a e drept s i mai departe; s i cel ce este sfnt s a e sfnt s i mai departe. EW 279, 280 Ce vor face apoi cei patru ngeri? Chiar nainte de a intra (n timpul de strmtorare), noi to ti am primit sigiliul viului Dumnezeu. Apoi am v azut cei patru ngeri ncetnd de a mai tine n fru cele patru vnturi. Si am v azut foamete, molim as i sabie, na tiune s-a sculat mpotriva altei na tiuni s i tot p amntul era n confuzie. 7BC 968 Numai cine va protejat n timpul de strmtorare? Aceia care primesc sigiliul lui Dumnezeu s i sunt proteja ti n timpul de strmtorare trebuie s a reecte pe deplin chipul lui Isus. EW 71 Va sigiliul lui Dumnezeu pus asupra noastr a? Peste pu tin a vreme oricine este un copil al lui Dumnezeu va avea sigiliul S au asupra lui. O, de ar pus s i pe frun tile noastre! Cine ar putea suporta gndul de a pentru totdeauna trecut cu vederea cnd ngerul merge s a sigileze slujitorii lui Dumnezeu pe frun tile lor? RH 5-28-1889 Propriul nostru curs de ac tiune va determina dac a noi vom primi sigiliul viului Dumnezeu, sau vom dobor ti de c atre armele distrug atoare! C tiva stropi ai mniei lui Dumnezeu au c azut deja asupra p amntului; dar cnd cele s apte pl agi vor v arsate, f ar aa amestecate n paharul mniei Sale, atunci va pentru totdeauna prea trziu ca s a ne poc aim s i s a g asim ad apost. Nici un snge r ascump ar ator nu va sp ala atunci mnjiturile p acatelor. Si n timpul acela Mihail Se va ridica!. . . Fiecare caz este hot art; nu mai exist a timp de prob a, nu mai exist a mil a pentru

Sigiliul lui Dumnezeu

133

nepoc ai ti. Sigiliul viului Dumnezeu este pus asupra poporului S au. [134] 5T 212, 213

Capitolul 15 Semnul arei


Cum ne-a avertizat Ioan vizionarul mpotriva primirii semnului arei? Apoc. 14:9,10; 16:2 Cum va amenin ta Satana pe cei care refuz a semnul arei? Apoc. 13:11, 15-17 Care este semnul arei? Ioan a fost chemat s a vad a poporul deosebit care se aa printre aceia care se nchin a arei sau chipului ei prin p azirea primei zile a s apt amnii. P azirea acestei zile este semnul arei. TM 133 Semnul sau sigiliul lui Dumnezeu este descoperit n p azirea Sabatului zilei a s aptea, memorialul crea tiunii Domnului. . . Semnul arei este opusul acestuia p azirea primei zile a s apt amnii. 8T 117 Semnul arei este sabatul papal. . . EV 234 Cnd ncercarea vine, va ar atat n mod clar care este semnul arei. Este p azirea Duminicii. 7BC 980 P azirea Duminicii nu este semnul arei nc as i nu va pn a cnd nu va emis decretul care s a [135] fac a pe oameni s a se nchine acestui sabat idolatru. Va veni timpul cnd aceast a zi va constitui o prob a, dar acel timp n-a venit nc a. 7BC977, 1899 Ct de mul ti oameni a spus sora White c a aveau semnul arei? Nici unul n-a primit nc a semnul arei. EV 234, 1899

134

Semnul arei

135

Cnd va primit semnul arei? Va aceasta nainte, sau dup a ncheierea timpului de prob a? Va posibil pentru vreunul s a treac a de ncheierea timpului de prob a f ar a a primi, e sigiliul lui Dumnezeu, e semnul arei? Timpul de ncercare n-a sosit nc a. Exist a adev ara ti cre stini n ecare Biseric as i chiar n Biserica Romano-Catolic a. Nici unul nu este condamnat pn a n-a avut lumina s i n-a n teles obligativitatea poruncii a patra. Dar cnd se va emite decretul impunnd respectarea sabatului fals s i marea strigare a ngerului al treilea va avertiza oamenii mpotriva nchin arii arei s i chipului ei, linia dintre fals s i adev ar va n mod clar trasat a. Atunci cei ce vor continua n c alcarea Legii, vor primi semnul arei. EV 234,235 Dac a lumina adev arului ti-a fost prezentat a, descoperindu- ti c a nu exist a fundament n Cuvntul lui Dumnezeu pentru p azirea Duminicii s i tu te tii ag a tat de sabatul fals, refuznd s a sn te sti Sabatul pe care Dumnezeu l nume ste Ziua Mea cea sfnt a, tu prime sti semnul arei. cnd are loc aceasta? cnd tu ascul ti de decretul care- ti porunce ste s a te opre sti de la lucru Duminica s i s a te nchini lui Dumnezeu, n timp ce s tii c a nu exist a nici un cuvnt n Biblie ar atnd Duminica a altceva dect o zi obi snuit a de lucru, tu consim ti a primi semnul arei s i refuzi sigiliul lui Dumnezeu. Dac a noi primim acest semn pe frun tile s i pe minile noastre, ju dec a tile pronun tate asupra celor neascult atori vor c adea cu siguran ta asupra noastr a. Dar sigiliul lui Dumnezeu este pus asupra acelora [136] care n mod con stiincios tin Sabatul Domnului. RH 7-13-1897; 7BC 980; EV 235 Cnd p azirea Duminicii va impus a de lege s i lumea va luminat a n ce prive ste obligativitatea adev aratului Sabat, atunci oricine va c alca porunca lui Dumnezeu, ca s a asculte de un precept care nu are o autoritate mai nalt a dect cea a Romei, va onora deci papalitatea mai pre sus de Dumnezeu. n felul acesta lumea d a omagiu Romei s i puterii care impune institu tia poruncit a de Roma. El se nchin a arei s i chipului ei. n timp ce oamenii resping atunci institu tia pe care Dumnezeu a declarat-o a semnul autorit a tii Sale s i n schimb onoreaz a ceea ce Roma a ales ca un simbol al suprema tiei sale, ei vor accepta prin aceasta semnul supunerii fa ta de Roma. . . chipul arei. Iar cei care continu a n c alcarea poruncilor

136

Criza

lui Dumnezeu nu vor primi semnul arei pn a cnd chestiunea nu va adus a n felul acesta clar naintea poporului s i oamenii sunt adu si n situa tia de a alege ntre poruncile lui Dumnezeu s i poruncile oamenilor. GC 449 Puterile p amntului unindu-se la r azboi mpotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca To ti, mici s i mari, boga ti s i s araci, liberi s i sclavi, (Apoc. 13:16) s a se conformeze tradi tiilor bisericii prin p azirea sabatului fals. . . Pe de alt a parte, Legea lui Dumnezeu poruncind p azirea zilei de odihn a a Creatorului, cere ascultare s i cu mnie mpotriva acelora care calc amenin ta a preceptele Sale. Cu aceast a chestiune n mod clar adus a naintea oamenilor, oricine calc a n picioare Legea Iui Dumnezeu pentru ca s a asculte de un decret omenesc, prime ste semnul arei. . . GC 604 de puterile n timp ce o clas a, acceptnd semnul supunerii fa ta p amnte sti, prime ste semnul arei, cealalt a, alegnd simbolul supu de autoritatea divin nerii fa ta a, prime ste sigiliul lui Dumnezeu. GC [137] 605

Capitolul 16 ncheierea timpului de prob a


ast Exist a unii oameni n via ta azi, care au ncheiat timpul lor individual de prob a, astfel ca Duhul Sfnt s a nu le mai poat a converti inima? n ecare zi pentru unii timpul de prob a se ncheie. n ecare ceas unii trec dincolo de limita harului. PP 140 n ecare zi, am fost asocia ti cu b arba ti s i femei care se ndreptau spre judecat a. Fiecare zi pentru unele suete poate o linie de desp ar tire; cineva ar putut lua hot arrea care i va determina soarta viitoare. Care a fost inuen ta noastr a asupra acestor semeni? Ce eforturi am depus noi pentru ca s a-i aducem la Hristos? 5T 466 Stim noi cnd perioada noastr a de prob a ar putea s a se ncheie? Noi nu s tim ct de curnd timpul nostru de prob a ar putea s a se ncheie. Indiferent ct de lung a ar via ta pe p amnt, nu avem dect un scurt timp de tr ait aici s i nu s tim ct de curnd s ageata mor tii va lovi inima noastr a. Nu s tim ct de curnd am putea chema ti s a [138] p ar asim lumea s i toate interesele ei. MH 454 n care cel pu tin patru ocazii din trecut a fost o ncheiere general a a timpului de prob a pentru un mare num ar de oameni? n zilele lui Noe a fost o nchidere a u sii. n acel timp a existat o retragere a Duhului lui Dumnezeu de la neamul omenesc care a pierit n apele potopului. Gen. 6:3; 1SM 63 n zilele lui Avraam a fost o nchidere a u sii. Harul a ncetat s a mai pledeze pentru locuitorii Sodomei. . . 1SM 63 n zilele lui Hristos a fost o nchidere a u sii. Fiul lui Dumnezeu a declarat Iudeilor necredincio si ai acelei genera tii, Vi se las a casa pustie. Mat. 23:38; 1SM 63 n 1844 a fost o nchidere a u sii. To ti 137

138

Criza

cei care au v azut lumina primei s i celei de-a doua solii ngere sti s i au respins lumina aceea, au fost l asa ti n ntuneric. Iar aceia care le-au acceptat s i au primit Duhul Sfnt care nso tea proclamarea soliei din cer s i care dup a aceia au renun tat la credin ta lor s i au numit experien ta lor o n selare, au respins prin aceasta Duhul lui [139] Dumnezeu, iar El n-a mai pledat pentru ei. 1SM 63 Ce decret divin va nchide timpul de prob a pentru ntreaga familie omeneasc a? Apoc. 22:11,12 Ce act al lui Hristos va indica terminarea pentru totdeauna a mijlocirii Sale n favoarea p ac ato silor? Dan. 12:1; Apoc. 15:8 Stim noi cnd va sosi ceasul care va decide soarta omenirii? Dumnezeu nu ne-a descoperit timpul cnd aceast a solie se va ncheia, sau cnd timpul de prob a va lua sfr sit. Acele lucruri care sunt descoperite, noi trebuie s a le accept am pentru noi n sine s i pentru copiii no stri, dar, s a nu c aut am a cunoa ste ceea ce este tinut [140] n secret n consiliile Atotputernicului. . . 1SM 191; 7BC 989 Mi-au sosit scrisori ntrebndu-m a dac a am vreo lumin a special a n ce prive ste data cnd se va ncheia timpul de prob a; s i r aspund c a am numai acest mesaj de sus, c a acum este timpul s a lucr am ct este nc a ziu a, c aci noaptea vine cnd nici un om nu mai poate lucra. 1SM 191; 7BC 989 Nu exist a porunc a pentru nimeni ca s a cerceteze Scripturile pentru ca s a stabileasc a dac a e posibil, cnd se va nchide timpul de prob a. Dumnezeu nu are o asemenea solie pentru nici o in ta omeneasc a. El nu va ns arcina nici un glas muritor pentru a declara ceea ce El a ascuns n consiliile Sale secrete. 1SM 192; 7BC 990

ncheierea timpului de prob a

139

Mai exist a vreo alt a profe tit- care cuprinde o perioad a de timp care nc a trebuie s a se mplineasc a nainte ca timpul de prob a s a se ncheie? Poporul nu va avea o alt a solie despre timpul hot art. . . cel mai lung calcul atinge toamna anului 1844 7BC 971 Ce prezicere clar a este f acut a n ce prive ste impunerea p azirii Duminicii nainte de ncheierea timpului de prob a? Domnul mi-a ar atat clar c a chipul arei va format nainte ca timpul de prob a s a se ncheie; c aci ea va cea mai mare prob a pentru poporul lui Dumnezeu prin care se va decide destinul lor ve snic. . . Aceasta e proba pe care poporul lui Dumnezeu trebuie s a o aib a nainte de a sigilat. 7BC976 Marea ncercare nal a va veni la sfr situl timpului de prob aa omenirii, cnd va prea trziu ca nevoile suetului s a e ndeplinite. COL 412 Care este leg atura dintre legea duminical a universal as i ncheierea timpului de prob a pentru na tiunile p amntului? Dumnezeu acord a na tiunilor un anumit timp de prob a. 4BC [141] 1143 Cnd cifrele acumulate n c ar tile din ceruri vor marca suma complet a a p ac atuirii, mnia lui Dumnezeu va veni, neamestecat a cu mil as i atunci se va vedea ce lucru teribil este s a epuizezi r abdarea divin a. Aceast a criz a va atins a cnd na tiunile p amntului se vor uni s a anuleze Legea lui Dumnezeu. 5T 524 Care trei lucr ari sunt terminate aproape simultan la ncheierea timpului de prob a? Poporul lui Dumnezeu a mplinit lucrarea pe care trebuia s-o c fac a. . . Un nger ntorcndu-se de pe p amnt anun ta a lucrarea sa este sfr sit a. . . Atunci Isus nceteaz a mijlocirea Sa n Sanctuarul de sus. El ridic a minile Sale s i cu o voce tare spune, S-a sfr sit! GC 613

140

Criza

Lucr arile documentare din materialele noastre publicate vor vor primi ar ata credin ta noastr a precum c a drep tii care sunt n via ta sigiliul lui Dumnezeu nainte de ncheierea timpului de prob a; de asemenea c a ace stia se vor bucura de onoruri speciale n mp ar a tia lui Dumnezeu. 1SM 66 Cnd lucrarea judec a tii de cercetare va sfr sit a, cnd cazurile acelora din toate veacurile care au m arturisit a urma si ai lui Hristos au fost examinate s i hot arte, atunci, s i nu pn a atunci, timpul de prob a se va ncheia s i u sa harului va nchis a. GC 428 Cum va via ta n aceast a lume n ziua cnd timpul de prob a se va ncheia? Va vreunul con stient c a ora decisiv a a sosit? nainte de potop, dup a ce Noe a intrat n corabie, Dumnezeu 1-a ncuiat pe el n auntru s i a ncuiat pe cei necredincio si afar a; dar timp de s apte zile, poporul ne stiind nimic de faptul c a osnda lor fusese xat a, au continuat via ta lor nep as atoare s i iubitoare de pl aceri s i s iau b atut joc de avertiz arile unei judec a ti iminente. Tot astfel spune Mntuitorul, va venirea Fiului Omului. Mat. 24:39. n t acere, pe neobservate, ca ho tul din miezul nop tii, va veni ora decisiv a care [142] marcheaz a stabilirea destinului ec arui om s i retragerea nal aa ofertei harului de la oamenii vinova ti. GC 491 n timp ce oamenii de afaceri sunt absorbi ti n c autarea de c stig, n timp ce iubitorul de pl aceri caut a dedarea la pl aceri s i pofte, n timp ce ica modei si aranjeaz a podoabele ei. . . n acea or a s-ar putea ca Judec atorul ntregului p amnt s a pronun te sentin ta, s Ai fost cnt arit n balan ta i g asit prea u sor. GC 491 Criza se a sterne pe nesim tite asupra noastr a. Soarele str aluce ste pe ceruri urmndu- si drumul lui obi snuit s i cerurile nc a declar a gloria lui Dumnezeu. Oamenii nc a m annc as i beau, s adesc s i construiesc, se c as atoresc s i dau n c as atorie. Negustorii nc a cump ar as i vnd. Oamenii se mbrncesc unii pe al tii luptndu-se dup a cel mai nalt loc. Iubitorii de distrac tii nc a se ngr am adesc n teatre, curse de cai s i s ali de jocuri de noroc. Cea mai nalt a excitare domin a, cu toate acestea ora prob arii se ncheie rapid s i cazul ec aruia este aproape a decis pentru ve snicie. Satana vede c a timpul lui este scurt. El s i-a pus toate agen tiile sale la lucru pentru ca oamenii s a e ntuneca ti, n sela ti, am agi ti, ocupa ti s i vr aji ti pn a cnd ziua de

ncheierea timpului de prob a

141

prob a se va ncheia iar u sa harului ncuiat a pentru totdeauna. CHS 51; FE 335 Cum va continua s a e via ta pn a n momentul distrugerii celor nelegiui ti? A sa dup a cum poporul zilelor lui Noe n-a s tiut nimic pn a a venit potopul s i i-a luat pe to ti; tot astfel,n cuvintele Mntuitorului, va de asemenea venirea Fiului Omului Mat. 24,39. cnd poporul care pretinde a al lui Dumnezeu se une ste cu lumea, tr aind a sa cum tr aie ste ea, unindu-se cu ea n pl aceri interzise; cnd luxul din lume devine luxul Bisericii; cnd clopo teii c as atoriei sun as i to ti se uit a nainte spre mul ti ani de prosperitate lumeasc a. . . atunci deodat a, a sa cum str aluce ste fulgerul pe ceruri, va veni sfr situl aspira tiilor [143] lor luminoase s i al speran telor lor iluzorii. GC 338,339 Cnd ra tiunea lozoei va face s a dispar a frica de judecata lui Dumnezeu; cnd nv a ta tii religio si ndreapt a aten tia mul timii spre mul ti ani de pace s i prosperitate, iar lumea e absorbit a n cercurile lor de afaceri s i pl aceri, s adind s i cl adind, s arb atorind s i petrecnd, respingnd avertiz arile lui Dumnezeu s i batjocorind pe mesagerii S ai. . . atunci, distrugerea vine asupra lor, iar ei nu vor sc apa. PP 104 Vin a cnd ar veni, ziua lui Dumnezeu vine pe nea steptate peste cei nelegiui ti. cnd via ta si urmeaz a cursul n drumul ei neschimbat; cnd oamenii absorbi ti n distrac tii, n afaceri, n comer t, n c stiguri de bani; cnd conduc atorii religio si pream aresc progresul s i ilumina fals rea lumii s i poporul este leg anat ntr-o siguran ta a. . . atunci, a sa cum ho tul din miez de noapte pr adeaz a locuin ta nep azit a, tot astfel distrugerea va veni deodat a asupra celor nep as atori s i neevlavio si iar ei nu vor sc apa. GC 38 Formele religiei vor continuate de c atre poporul de la care Spiritul lui Dumnezeu a fost n cele din urm a retras; iar zelul satanic cu care prin tul r aului i va inspira pentru realizarea scopurilor sale r aut acioase, va purta asem anarea zelului lui Dumnezeu. GC 615

142

Criza

Se vor a stepta Adventi stii de Ziua a Saptea la ncheierea timpului de prob a atunci cnd ea va avea loc? Ziua Domnului va veni deodat a, pe nea steptate, -realitatea aceasta solemn a trebuie s a e prezentat a nu numai poporului din lume, ci s i poporului din Bisericile noastre. FE 336 Cnd timpul de prob a se va ncheia, aceasta va veni deodat a, pe nea steptate. . . ntr-un timp cnd noi ne a stept am cel mai pu tin s a se ntmple. Dar noi putem avea ast azi n ceruri un raport curat s i s tim [144] c a Dumnezeu ne accept a. 7BC 989 Unde vor tr ai cei drep ti s i ce vor face ei pn a cnd se va ncheia timpul de prob a? Griul s i neghina cresc mpreun a pn a la seceri s. n mplinirea datoriilor vie tii, drep tii vor pn a la urm a adu si n contact cu necredincio sii. Copiii luminii sunt r aspndi ti printre copiii ntunericului, astfel nct contrastul s a e v azut de to ti. 5T 100 Va avea loc vreun semn supranatural pe p amnt care s a indice c a Hristos a terminat lucrarea Sa de mijlocire n ceruri? Pastorul G. A. Irwin a scris n revista Review and Herald din 21 Iunie 1898 pag. 1, Un ntuneric va acoperi pe locuitorii p amntului cnd Isus va ie si din Sanctuarul ceresc, a sa cum a nv aluit p amntul n timpul r astignirii. Totu si, trebuie s a e n teles clar c a nu exist a sprijin n Spiritul Profe tiei pentru aceast a declara tie. Sora White spune, Cnd El p ar ase ste Sanctuarul, ntunericul va acoperi pe locuitorii p amntului. GC 614 Acest ntuneric este f ar a ndoial a spiritual, ntunericul ereziei s i am agirii. EW 104 Vor avea cei drep ti vreo alt a cale de a s ti c a timpul de prob a s-a nchis? Cnd hot arrea irevocabil a din Sanctuarul ceresc a fost pronun tat as i destinul lumii a fost stabilit pentru totdeauna, locuitorii p amntului nu vor s ti nimic despre acestea. GC 615

ncheierea timpului de prob a

143

Cei drep ti s i cei r ai nc a vor locui pe p amnt n starea lor reasc a oamenii vor planta, vor cl adi, vor mnca s i vor bea, to ti incon stien ti c a decizia nal a, irevocabil a a fost pronun tat a n Sanctuarul de deasupra. GC 491 Va s ti Satana c a timpul de prob a s-a ncheiat? n timpul strmtor arii, Satana agit a pe cei nelegiui ti ca s a nconjoare poporul lui Dumnezeu pentru a-1 nimici. Dar el nu s tie c a Iertat a fost scris n dreptul numelui lor n c ar tile din ceruri. RH [145] 11-19-1908 pag. 5 El vede c a ngerii sn ti i ocrotesc s i se teme c a p acatele lor au fost iertate, dar el nu s tie c a soarta lor a fost hot art a n Sanctuarul de deasupra. GC 618 Ce spune Biblia c a va avea loc dup a ncheierea timpului de prob a? Apoc. 15:8; 16:1; 19:11-15 Am v azut c a cei patru ngeri vor tine n fru cele patru vnturi pn a cnd lucrarea lui Isus n Sanctuar va terminat as i atunci vor c adea cele s apte pl agi de la urm a. EW 36 Cnd lucrarea judec a tii de cercetare se va termina, soarta tuturor sau pentru moarte. Timpul de prob va decis a pentru via ta a se va ncheia la scurt timp nainte de ar atarea Domnului pe norii cerului. [146] GC 490

Capitolul 17 Des avr sirea n Hristos


Ct de sn ti sau drep ti suntem noi la na stere? Iov 14:4; Ps. 51:5; Rom. 3:10,19 f Adam a fost creat o in ta ar a p acat s i reecta imaginea lui Dumnezeu. El putea s a cad a n p acat s i a c azut prin c alcarea Legii. Datorit a p acatului s au, posteritatea lui s-a n ascut cu tendin te mo stenite de neascultare. 5BC 1128 Ct de mul ti au cedat tendin telor lor naturale spre p acat? Rom. 3:23 Ct de des avr si ti sau sn ti trebuie s a m noi dac a vrem s a m mntui ti n mp ar a tia lui Dumnezeu? Evrei 12:14 Cel care va intra n cer trebuie s a aib a un caracter care este f ar a pat a sau zbrcitur a sau orice altceva de felul acesta. Nimic care png are ste nu va intra acolo. Nici un defect nu va v azut n toat a oastea r ascump arat a. MYP 144 Pentru a completa diferen ta dintre cerin tele Sale perfecte s i via ta noastr a imperfect a ce a f acut Dumnezeu pentru noi? Hristos a fost tratat a sa cum noi am meritat, pentru ca noi s a m trata ti a sa cum El merita. El a fost condamnat pentru p acatele noastre, la care El n-a fost p arta s, pentru ca noi s a putem ndrept a ti ti prin dreptatea Lui, la care noi n-am fost p arta si. El a suferit moartea care era a noastr a, pentru ca noi s a putem primi via ta care era a Lui. Prin r anile Lui suntem t am adui ti. DA 25 Cum poate p ac atosul s a benecieze de Darul cerului? Rom. 3:24-28 144

[147]

Des avr sirea n Hristos

145

Singura cale prin care el poate ob tine ndrept a tire este prin . Prin credin el poate prezenta lui Dumnezeu meritele lui credin ta ta Hristos s i Domnul a seaz a ascultarea Fiului S au n contul p ac atosului. 1SM 367 Dup a ce Domnul Hristos ne iart a p acatele s i ne acoper a cu haina ndrept a tirii Sale, cit de des avr si ti suntem noi naintea lui Dumnezeu? Rom. 4:5-7 Prin ndrept a tirea lui Hristos noi vom sta naintea lui Dumnezeu ierta ti, ca s i cum n-am p ac atuit niciodat a. 5BC 1142 Prin sacriciul lui Hristos, noi putem sta naintea lui Dumnezeu cura ti s i f ar a pat a, p acatele noastre expiate, iertate. . . P ac atosul r ascump arat, mbr acat n ve smntul ndrept a tirii lui Hristos, poate sta n prezen ta unui Dumnezeu care ur as te p acatul, f acut des avr sit prin meritele Mntuitorului. ST 3-15-1905 Isus spune de asemenea, A sa dup a cum voi M a m arturisi ti pe Mine naintea oamenilor, tot astfel v a voi m arturisi s i Eu naintea lui Dumnezeu s i a ngerilor sn ti. Voi sunte ti martorii Mei pe p amnt, canale prin care harul Meu poate curge pentru vindecarea lumii. Astfel Eu voi reprezentantul vostru n ceruri. Tat al nu prive ste caracterul vostru imperfect, ci v a vede mbr aca ti n des avr sirea [148] Mea. DA 357 Cu toate c a noi ntr-un anumit sens putem considera ti des avr si ti la convertire, care este partea urm atoare a planului lui Dumnezeu pentru noi? 1Tes. 4:3 A restaura n om imaginea F ac atorului, a-1 aduce napoi la des avr sirea n care a fost creat, a promova dezvoltarea corpului, min tii s i suetului pentru ca planul S au divin s a e realizat n crea tiunea Sa. . . acestea aveau s a e lucrarea r ascump ar arii. Acesta este obiectivul educa tiei, marele obiectiv al vie tii. ED 15,16 Idealul lui Dumnezeu pentru copiii S ai este mai nalt dect cel mai nalt gnd omenesc pe care mintea omeneasc a poate s a-1 ating a. Fi ti des avr si ti, dup a cum s i Tat al vostru care este n ceruri este

146

Criza

. Planul mntuirii des avr sit. Aceast a porunc a este o f ag aduin ta cuprinde recuperarea noastr a complet a din puterea Satanei. Hristos separ a totdeauna suetul poc ait de p acat. DA 311 Cnd suetele sunt convertite, mntuirea lor nu este realizat a nc a. Atunci ei au o curs a de alergat. Lupta aprig a este naintea lor pentru ca s a lupte lupta cea bun a a credin tei. . . B at alia este s de o via ta i aceasta trebuie s a e purtat a cu energie hot art a, propor tional a cu valoarea obiectivului care-1 urm arim, care este via ta ve snic a. . . OHC 163 Lucrarea de sn tire trebuie s a se continue, nu prin impulsuri ci prin naint ari energetice constante, progresnd c atre des avr sire. RH 3-5-1895 ndrept a tirea prin care suntem considera ti drep ti ne este atribuit a; ndrept a tirea prin care suntem sn ti ti ne este mp art as it a. Prima este titlul sau certicatul nostru pentru cer, a doua este ceea ce ne [149] face pe noi corespunz atori pentru cer. MYP 835 n timpul experien tei noastre de cre stini, cum suntem considera ti de Domnul, des avr si ti, nedes avr si ti. . . sau ambele? A. Des avr si ti. Un cre stin n ascut din nou este des avr sit a sa cum un copil nou n ascut este des avr sit. Isus ne-a iertat p acatele. Noi suntem ndrept a ti ti prin dreptatea lui Hristos atribuit a nou a. Din acest punct de vedere, tlharul de pe cruce era des avr sit. Domnul consider a des avr sit pe credinciosul care este n cre stere, dac a El este satisf acut cu dezvoltarea lui. Noi am putea cre stini numai pentru o scurt a perioad a, am putea n telege lucrurile spirituale numai par tial iar credin ta noastr a ar putea slab a, dar Dumnezeu nc a ne consider a des avr si ti dac a ne maturiz am constant prin ndrept a tirea mp art as it a a lui Hristos. La ecare treapt a de dezvoltare, via ta noastr a poate des avr sit a; pe lng a aceasta, dac a planul lui Dumnezeu pentru noi este realizat, va avea loc o naintare continu a. COL 65 n ciuda gre selilor lor, Biblia nume ste pe Noe, Ezechia s i Asa des avr si ti. Gen. 6:9; Is. 38:3; lmp. 15:14. Apostolul Pavel vorbe ste despre aceia din zilele sale care erau des avr si ti. Fil. 3:15, dar n

Des avr sirea n Hristos

147

aceea si declara tie spune c a cea mai nalt a des avr sire nu a fost atins a. Fil. 3:12 Cre stinul este de asemenea considerat des avr sit cnd, prin ndrept a tirea mp art as it a a lui Hristos, atinge treapta unde nu mai p ac atuie ste, nici chiar printr-un gnd. Un asemenea cre stin, prin puterea divin a dat a lui, a atins cea mai nalt a treapt a de des avr sire . La ncheierea timpului de prob care se poate ob tine n aceast a via ta a, , prin harul lui Dumnezeu va atins acest ecare dintre sn tii n via ta nivel de spiritualitate. B. Nedes avr si ti. Se poate crede despre tlharul de pe cruce ca s i despre to ti [150] cei noi converti ti c a au fost nedes avr si ti n aceea c a nu au avut posibilitatea de a- si dezvolta caracterele. Exist a un timp de o via ta ntreag a pentru a mbun at a ti caracterul. este cu siguran nedes Un cre stin cu mul ti ani de experien ta ta avr sit n timp ce el continu a s a p ac atuiasc a, chiar ocazional. David a fost un om dup a inima lui Dumnezeu, dar el avea destule p acate. Noi nu suntem des avr si ti nc a, dar este privilegiul nostru s a ne desprindem de leg aturile eului s i ale p acatului, s i s a naint am spre des avr sire. AA 565 Cre stinul care nceteaz a s a p ac atuiasc a chiar printr-un gnd, este nedes avr sit n sensul c a nc a are mult mai mult de nv a tat despre Dumnezeu. Chiar cei mai des avr si ti cre stini pot cre ste continuu n cuno stin ta s i iubirea lui Dumnezeu. 1T 340 Prin cre sterea zilnic a n via ta divin a, el nu va ajunge pn a la statura deplin a a unui om des avr sit n Hristos pn a cnd timpul de prob a nu se ncheie. 4T 367 Cre stinul care nu p ac atuie ste, nici chiar printr-un gnd, este nc a supus ispitelor naturii sale p amnte sti. El nc a are de luptat b at alia s i trebuie s a fac a aceasta pn a n momentul revenirii lui Hristos. El este nedes avr sit s i va astfel pn a cnd Hristos i d a un trup nou cu toate tendin tele naturale spre p acat nl aturate. Noi nu putem spune, sunt f ar a p acat pn a cnd acest trup p ac atos nu este schimbat s i modelat n asem anarea trupului S au glorios. ST 3-23-1888 Cre stinul care nceteaz a s a p ac atuiasc a, chiar s i printr-un gnd, omeneasc este nc a o in ta a, capabil a de a face gre seli neinten tionate. El ar putea folosi un limbaj de calitate inferioar as i ar putea avea chiar o personalitate, tr as aturi de caracter, sau obiceiuri de higien a

148

Criza

personal a nepl acute. Caracterul poate des avr sit. Caracterul s au ar [151] putea des avr sit, dar n calitatea sa de copil al lui Adam, el este nedes avr sit. Tot ce este omenesc este nedes avr sit. 1SM 20. Ca noi s a d am afar a pe cei gre si ti, n-am face cum Hristos nea f acut nou a. Noi suntem expu si gre selii. Avem nevoie de mila, considera tia s i iertarea altora. Noi nu putem g asi des avr sire nic aieri s i nu trebuie s a ne a stept am la ea. Trebuie cu r abdare s a suport am m (ce este bine). perversitatea oamenilor s i s a ncerc am s a-i nv a ta Scrisoarea B-16-1885 Cnd Domnul Isus a spus, Fi ti des avr si ti ce a vrut El s a spun a? Hristos prezint a naintea noastr a cea mai nalt a perfec tiune a caracterului cre stin pe care n tot timpul vie tii noastre trebuie s a urm arim a o atinge. Fi ti des avr si ti, spune El a sa dup a cum Tat al vostru care este n ceruri este des avr sit. n ce prive ste aceast a des avr sire, apostolul Pavel scrie, Nu ca s i cum am ajuns-o deja, nici c a sunt deja des avr sit, dar o urm aresc. . . MS 148 -1902 nsu si apostolul se lupta ca s a ating a acela si standard de sn tire pe care el 1-a a sezat naintea fra tilor s ai. SL 86 Cu puterile noastre limitate, noi trebuie s a m sn ti n sfera noastr a, a sa dup a cum Dumnezeu este sfnt n sfera Sa. SD 155; RH 11-1-1192 Lucrarea noastr a este de a ne str adui s a ob tinem des avr sirea pe care Hristos a ob tinut-o n via ta Sa de pe p amnt, n ecare aspect al caracterului. SD 154; MM 253 El este modelul nostru. . . Noi nu putem egala modelul, dar nu vom ob tine aprobarea lui Dumnezeu dac a nu-1 copiem s i dup a abilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, s a-1 reproducem. 2T 549 Este acest obiectiv. . . des avr sirea n sfera noastr a de ac tiune. . . un ideal, sau o tint a care poate atins a cu adev arat? Numai aceia care prin credin ta n Hristos ascult a de toate poruncile lui Dumnezeu vor atinge starea f ar a de p acat n care Adam a tr ait nainte de p ac atuirea sa. Ei m arturisesc despre iubirea lui Hristos prin ascultarea de toate preceptele Sale. 6BC 1118

[152]

Des avr sirea n Hristos

149

Acest exemplu ne este dat pentru ca noi s a putem cunoa ste posibilit a tile s i n al timile pe care noi le putem atinge n s i prin Hristos. Standardul pe care El l prezint a este des avr sirea n El s i prin meritele Sale o putem ob tine. Noi r amnem sub nivelul cerut pentru c a suntem mul tumi ti a privi mai degrab a la lucrurile pamnte sti dect la cele cere sti. KH 117 Isus n-a demonstrat calit a ti s i n-a exercitat puteri pe care oamenii nu le pot avea prin credin ta n El. To ti urma sii Lui ar putea poseda de Dumnezeu umanitatea Sa perfect a, dac a ei ar n supunere fa ta a sa cum a fost El. DA 664 El a f acut posibil pentru ei s a- si des avr seasc a caractere cre stine prin numele S au s i s a biruiasc a n dreptul lor a sa cum El a biruit n favoarea lor. 3T 365 Dumnezeu ne cheam a s a atingem standardul des avr sirii s i ne a seaz a naintea noastr a exemplul caracterului lui Hristos. n umani de constant a r tatea Sa, des avr sit a printr-o via ta a rezisten ta aului, Mntuitorul a ar atat c a prin cooperarea cu Divinitatea, in tele ome des ne sti pot ob tine n aceast a via ta avr sirea caracterului. Aceasta este asigurarea lui Dumnezeu pentru noi, c a noi putem ob tine de asemenea biruin ta deplin a. A A 531 Inten tioneaz a Domnul ca noi prin harul S au s a tr aim aici s i f acum o via ta ar a de p acat? Noi putem birui. Da; pe deplin, n totalitate. Isus a murit pentru ca s a ne procure o cale de sc apare pentru ca noi s a putem birui rea, ecare p ecare tendin ta acat, ecare ispit as i s a st am n cele din [153] urm a mpreun a cu El. 1T 144 Hristos a murit ca s a fac a posibil pentru tine s a ncetezi a mai p ac atui. RH 8-28-1894 Dac a tu dore sti s a stai sub drapelul p atat de snge al Prin tului Emanuel, cu credincio sie f acnd slujba Lui, niciodat a nu va trebui s a cedezi ispitei, c aci lng a tine st a Unul care poate s a te p azeasc a de c adere. OHC 19 Nu exist a scuze pentru p acat. Un temperament sn tit, o via ta asem an atoare cu cea a lui Hristos este accesibil a ec arui copil credincios, poc ait al lui Dumnezeu. DA 311

150

Criza

Via ta Sa dovede ste c a este posibil pentru noi s a ascult am de Legea lui Dumnezeu. DA 24 Satana. . . caut a n mod constant s a n sele pe urma sii lui Hristos cu subtila sa argumenta tie fatal a, c a este imposibil pentru ei ca s a biruiasc a. . . A sadar, nici unul s a nu considere defectele sale ca ind s incurabile. Dumnezeu ne va da credin ta i har ca s a le biruim. GC 489 Hristos a venit pentru a ne face p arta si naturii Sale divine, iar via ta Sa arat a n mod clar c a umanitatea unit a cu divinitatea nu comite p acat. MH 180 f Tr aind o via ta ar a p acat, el a dovedit c a orice u sau ic a a lui Adam poate rezista ispitelor aceluia care a adus primul p acatul n lume. 1SM 226 Cea mai puternic a ispit a nu este scuz a pentru p acat. Orict de mare ar presiunea pe care suetul este chemat s a o suporte, p ac atuirea este actul nostru propriu. Puterile p amntului s i ale iadului nu pot for ta pe nimeni s a p ac a-tuiasc a. Voin ta trebuie s a consimt a, inima s a cedeze, altfel pasiunea sau dorin ta de a p ac atui nu pot birui ra tiunea, nici nelegiuirea nu poate triumfa asupra neprih anirii. ST 4-15-1913 Nici printr-un gnd El n-a cedat ispitei. Tot astfel poate s i cu noi. DA 123 nsemneaz a aceasta c a ecare nclina tie p ac atoas a din noi poate biruit a? Dac a noi consim tim, El Se va identica n a sa fel cu gndurile s i tintele noastre, inima s i mintea noastr a vor n a sa fel mbinate n conformitate cu voin ta Lui, nct, cnd vom asculta de El, nu vom face altceva dect aducerea la ndeplinire a ndemnurilor noastre proprii. DA 668 Hristos a venit n aceast a lume s i a tr ait n conformitate cu Legea lui Dumnezeu, pentru ca omul s a aib a perfect a st apnire asupra nclina tiilor re sti care corup suetul. . . Omul poate biruitor al eului s au personal, biruitor al nclina tiilor sale proprii. MH 130,131 m de la Hristos. Trebuie s Noi trebuie s a nv a ta a cunoa stem ceea ce El este pentru aceia pe care i-a r ascump arat. Noi trebuie s a n telegem c a prin credin ta n El, este privilegiul nostru s a m p arta si

[154]

Des avr sirea n Hristos

151

ai naturii divine s i astfel s a putem sc apa de corup tia care este n lume prin poftele trupe sti. Atunci vom cur a ti ti de toate p acatele, toate defectele de caracter. Noi nu trebuie s a re tinem nici o tendin ta de p acat. 7BC 943 F ar a procesul transformator care vine numai prin puterea divin a, nclina tiile re sti spre p acat sunt l asate n inim a n toat a t aria lor, pentru a forja lan turi noi, ca s a impun a o sclavie care niciodat a nu poate zdrobit a prin putere omeneasc a. EV 192 nclina tiile care st apnesc inima reasc a, trebuie s a e biruite prin harul lui Hristos, nainte ca omul c azut s a e corespunz ator de a intra n ceruri. AA 273 Este cre stinul care nu re tine nici o nclina tie p ac atoas a eliberat de lupta zilnic a cu aceste nclina tii rele? nceteaz a ele s a-1 mai tulbure? Sn tirea lui Pavel a fost un conict constant cu eul. El a spus, Eu mor zilnic 1Cor. 15:31. Voin ta s i dorin tele sale erau n ecare zi n conict cu datoria s i cu voin ta lui Dumnezeu. n loc s a urmeze nclina tiile lui proprii, el a mplinit voin ta lui Dumnezeu, orict de nepl acut as i r astignitoare ar fost aceasta pentru rea sa. LS 237 [155] Se a a oameni care au mai mult de biruit dect al tii datorit a rii lor mo stenite s i a factorilor nconjur atori? n timp ce unii sunt ncontinuu h ar tui ti, lovi ti s i tulbura ti datorit a tr as aturilor lor nepl acute de caracter, andu-se n r azboi cu vr ajma sii l auntrici ai rii lor, al tii n-au nici jum atate din aceast a lupt a mpotriva lor. 2T 74,75 ng aduie Domnul printre noi aceste diferen te individuale? cre A steapt a El de la copiii S ai s a aib a o experien ta stin a identic a? ndruma ti poporul s a priveasc a la Isus ca la singura lor speran ta s i ajutor; l asa ti Domnului loc s a lucreze asupra min tii, s a vorbeasc a suetului s i s a impresioneze mintea pentru a o face s a n teleag a. Nu este esen tial pentru tine s as tii s i s a dai altora n detaliu toate explica tiile a ceea ce constituie o inim a nou a, sau pozi tia pe care

152

Criza

ei pot s i trebuie s a o ating a pentru ca s a nu p ac atuiasc a niciodat a. Nu ti s-a dat o asemenea lucrare de f acut. Nu to ti sunt zidi ti la fel. Convertirile nu sunt toate la fel. . . 1SM 177 Pot aceia care au cele mai puternice ispite s a ob tin a o biruin ta deplin a asupra p acatului? Nimeni s a nu spun a, eu nu pot corecta defectele mele de carac nu vei putea ter. Dac a tu ajungi la aceast a concluzie, cu siguran ta ob tine via ta ve snic a. Imposibilitatea st a n voin ta ta proprie. COL 331 Prin planul mntuirii, Dumnezeu ne-a dat mijloace pentru ca s a biruim ecare tr as atur a p ac atoas as i s a rezist am oric arei ispite, orict de puternic a ar . 1SM 82 Au fost vreodat a oameni n trecut care prin puterea Spiritului Sfnt au nv a tat s a tr aiasc a n a sa fel nct p acatul s a nu aib a efect asupra lor? Caracterul evlavios al acestui profet (Enoh), reprezint a starea de sn tenie care trebuie ob tinut a de aceia care vor r ascump ara ti [156] de pe p amnt la vremea celei de-a doua veniri a lui Hristos. PP 88, 89; RH 7-31-1888 Nici chiar printr-un gnd n-a putut Mntuitorul s a e adus n starea de a ceda puterilor ispitei. . . Aceasta este starea n care trebuie s a e g asi ti aceia care vor trebui s a stea n picioare n timpul de strmtorare. GC 623 Cazul lui Daniel a fost prezentat naintea mea. Cu toate c a el a fost un om cu acelea si pasiuni ca s i noi, pana inspirat a l prezint a avnd un caracter f ar a pat a. Via ta sa ne este dat a ca un exemplu dac luminos a ceea ce poate deveni un om chiar n aceast a via ta a el va face pe Dumnezeu t aria sa s i va folosi cu n telepciune posibilit a tile s i privilegiile care sunt la ndemn a lui. 4T 569 Stai ca Daniel, acel om de stat credincios, un om pe care nici o ispit a nu 1-a putut corupe. COL 332; GC 470; OHC 249

Des avr sirea n Hristos

153

care tr Se a a ast azi oameni n via ta aiesc n afara p acatului? n orice treapt a a cl adirii caracterului t au, trebuie s a i pe plac lui Dumnezeu. Po ti s a faci aceasta; C aci Enoh i-a fost pe plac, cu toate c a tr aia ntr-un veac degenerat. Si exist as i al tii ca Enoh n zilele noastre. COL 332 si dau seama acei cre stini care tr aiesc cel mai aproape de Hristos ct de sn ti sunt ei? Cu ct te apropii mai mult de Isus, cu att mai gre sit vei apare n ochii t ai proprii, c aci vederea ta va mai clar a iar imperfec tiunile tale vor v azute n contrast mare s i distinct cu natura Sa perfect a. Aceasta este dovada c a am agirile Satanei s i-au pierdut puterea; c aci inuen ta vie a Spiritului lui Dumnezeu se treze ste n tine. SC 64, 65 Cu ct contempl am mai mult caracterul lui Hristos s i experiment am mai mult puterea Sa mntuitoare, cu att mai bine ne vom da seama de sl abiciunea s i imperfec tiunea noastr a proprie s i cu att mai serios vom privi spre El ca t arie a noastr as i R ascump ar ator al nostru. SL 83 Cu ct venim mai aproape de Isus s i cu ct discernem mai clar [157] cur a tia caracterului S au, cu att mai clar vom vedea p ac ato senia m pe mare a p acatului s i cu att mai pu tin vom dori s a ne n al ta noi n sine. n noi va exista o continu a n al tare a suetului spre Dumnezeu, o continu a, sincer as i sf sietoare de inim a m arturisire a p acatelor s i umilire a inimii naintea Lui. Poc ain ta noastr a va deveni mai profund a la ecare pas de naintare n experien ta noastr a cre stin a. AA 561 Aceia care trec prin experien ta sn tirii pe care o g asim n Biblie, . Ca s vor manifesta un spirit de umilin ta i Moise, ei au avut o vedere a maiest a tii extraordinare a sn teniei s i simt nevrednicia lor proprie n contrast cu cur a tia s i des avr sirea sl avit a a Celui Innit. GC 470 Aceia care caut a cu adev arat des avr sirea caracterului cre stin, nu vor permite niciodat a n mintea lor gndul c a ei sunt f ar a p acat. SL 7 Cu ct distan ta ntre ei s i Mntuitorul lor este mai mare, cu att mai drep ti ei apar n ochii lor proprii. SL 8

154

Criza

Niciunul care pretinde c a este sfnt, nu este cu adev arat sfnt. Aceia care sunt nregistra ti ca sn ti n cur tile din ceruri, nu sunt con stien ti de acest fapt s i sunt ultimii care s a se laude cu bun atatea lor proprie. ST 2-26-1885 de aceia care comit p Care este atitudinea lui Hristos fa ta acat n timp ce cu sinceritate ncearc a a cre stini? Deseori va necesar s a ngenunchem la picioarele lui Isus datorit a lipsurilor s i gre selilor noastre; dar nu trebuie s a m descuraja ti. Chiar dac a suntem birui ti de vr ajma s, nu suntem lep ada ti, nici p ar asi ti sau respin si de Dumnezeu. SC 64 Isus iube ste copiii S ai, chiar dac a ei gre sesc. cnd ei tr aiesc via ta cre stin a ct pot mai bine, strignd la Dumnezeu pentru aju via tor, cu siguran ta ta lor va acceptat a, de si imperfect a. Isus este des avr sit. Dreptatea lui Hristos le este atribuit a, iar El va spune, [158] Dezbr aca ti-1 de hainele murdare s i mbr aca ti-1 cu ve sminte curate! Isus compenseaz a decien tele noastre inevitabile. Ser. nr. 17, 1896 Cnd n inim a exist a dorin ta de a asculta de Dumnezeu, cnd sunt depuse eforturi n scopul acesta, Isus accept a aceast a atitudine s i acest efort ca cea mai bun a slujire s i compenseaz a decien tele cu propriul S au merit divin. 1SM 382; ML 250 Dac a vreunul care se a a zilnic n comuniune cu Dumnezeu cade de pe c arare, dac a el se ntoarce un moment s i nu prive ste neclintit la Isus, aceasta nu se ntmpl a pentru c a el p ac atuie ste cu inten tie; c aci atunci cnd el vede gre seala sa, se ntoarce din nou s i si xeaz a ochii asupra lui Isus iar faptul c a a gre sit, nu-1 face pe el mai pu tin scump inimii lui Dumnezeu. RH 5-12-1896 Dac a prin mul timea de ispite noi suntem surprin si sau am agi ti de p acat, El nu se ntoarce de la noi l asndu-ne s a pierim. Nu, nu, nu este acesta felul Mntuitorului nostru. . . Credin ta noastr a prive ste de El ca de Unul care mntuie sus spre El, se aga ta ste pe deplin s i parfumul jertfei Sale care este pe deplin satisf ac atoare este acceptat de Tat al ceresc. OHC 49 Cnd prin credin ta n Isus Hristos, omul tr aie ste dup a gradul cel mai nalt al abilit a tii lui s i caut a s a tin a calea Domnului prin ascultarea de cele zece porunci, des avr sirea lui Hristos i este atribuit a

Des avr sirea n Hristos

155

pentru a acoperi c alc arile Legii de c atre suetul poc ait s i ascult ator. FE 135 Care trebuie s a e atitudinea cre stinului cnd cade n p acat? Dac a s avr se sti gre seli s i cazi n p acat, s a nu te sim ti atunci c a nu po ti s a te mai rogi. . . ci caut a pe Domnul cu mai mult a seriozitate. OHC 49 Cnd noi suntem mbr aca ti cu neprih anirea lui Hristos, nu vom avea pl acere pentru p acat; c aci Hristos va lucra n noi. Noi am putea face gre seli, dar vom ur p acatul care a cauzat suferin tele Fiului lui [159] Dumnezeu. 1SM 360; MYP 338 F a totul n puterea ta s a ob tii des avr sirea; dar nu gndi c a dac a faci gre seli, e sti exclus din slujba lui Hristos. MYP 226 Cnd Satana ti spune c a Domnul nu va privi asupra ta cu iubire pentru c a tu ai p ac atuit, spune-i, Isus Si-a dat via ta pentru mine. El a suferit o moarte crud a pentru ca s a m a fac a n stare s a rezist ispitei. Eu s tiu c a El m a iube ste, n ciuda imperfec tiunii mele. Eu am ncredere n iubirea Sa. Dumnezeu a acceptat des avr sirea Sa n favoarea mea. El este neprih anirea mea s i m a ncred n meritele Sale. ST 8-13-1902 pag. 2 Ne spune pana inspirat a despre al ti oameni tem atori de Dumnezeu care au fost birui ti de ispite? Pana inspirat a credincioas a ns arcin arii ei, ne spune despre p acatele care i-au biruit pe Noe, Lot, Moise, Abraam, David, Solomon s i chiar spiritul tare al lui Ilie s-a pr abu sit sub povara ispitei n timpul ncerc arii sale. Neascultarea lui Iona s i idolatria poporului Israel sunt cu credincio sie nregistrate. T ag aduirea lui Hristos de c atre Petru, dezacordul dintre Pavel s i Barnaba, c aderile s i sl abiciunile profe tilor s i apostolilor, toate sunt a sternute clar pe paginile Sntelor Scripturi de c atre Duhul Sfnt care ridic a perdeaua de pe inima omeneasc a. Acolo, n fa ta noastr a stau vie tile credincio silor, cu toate defectele s i p acatele lor, cu scopul de a o lec tie pentru toate genera tiile care au urmat. Dac a ei ar fost f ar a sl abiciuni, ar fost mai mult dect in te omene sti iar noi, cu caracterele noastre, ne-am pierdut speran ta de a atinge vreodat a un asemenea punct de des avr sire. Dar noi, avnd

156

Criza

posibilitatea de a vedea unde s-au luptat s i au c azut, unde au prins din nou curaj s i prin harul lui Dumnezeu au cucerit, suntem ncura[160] ja ti s i condu si s a naint am dincolo de obstacolele care degenereaz a tr as aturile din natura noastr a pamnteasca pe calea vie tii. 4T 12 este ntre cre Ce diferen ta stinul care uneori este dus n p acat s i omul lumesc care comite acela si p acat? n timp ce urma sii lui Hristos au p ac atuit, ei nu s-au dat pe ei n si si controlului p acatului. 5T 474 A dus n p acat incon stient. . . neinten tionnd s a p ac atuie sti, ci f acnd aceasta din lips a de veghere s i rug aciune, f ar a s a discerni ispita lui Satana s i astfel s a cazi n capcana lui. . . este foarte diferit de unul care pl anuie ste s i deliberat, sau de bun a voie, intr a n ispit a s i pl anuie ste un curs al p acatului. OHC 177 Caracterul este descoperit nu prin fapte bune sau prin fapte rele ocazionale, ci prin tendin ta cuvintelor s i faptelor obi snuite. SC 57,58 ntre cre Exist a vreo diferen ta stinul care pretinde a avea dar care este sclavul unui obicei r credin ta au s i omul lumesc? p O singur a dorin ta ac atoas a nutrit a, va neutraliza n cele din urm a puterea evangheliei. 5T 53 Un singur p acat permis, va dovedi caracterului ce face viermele care roade scndurile vaporului dezastru total s i ruin a. 4T 90 Un singur defect, cultivat n loc de a biruit, face pe om imperfect s i nchide n fa ta lui poarta sntei Cet a ti. MYP 144 Ce mare binecuvntare a cerului va rev arsat a curnd asupra asupra oric acelora care au ob tinut biruin ta arui p acat care l atac as i care nu sunt sub controlul diavolului? Aceia care ar dori mai degrab a s a moar a dect s a comit a o fapt a rea, sunt singurii care vor g asi ti ca ind credincio si. 5T 53; SC 38

Des avr sirea n Hristos

157

Care este scopul Ploii Trzii? Ploaia Trzie, c aznd aproape de ncheierea sezonului, coace grul s i-1 preg ate ste pentru secere. Domnul folose ste aceste fenomene ale naturii ca s a reprezinte lucrarea Duhului Sfnt. . . Coacerea griului reprezint a des avr sirea lucr arii harului lui Dumnezeu n suet. Prin puterea Spiritului Sfnt, imaginea moral a a lui Dumnezeu este des avr sit a n caracter. Noi trebuie s a m pe deplin transforma ti, n asem anare cu Hristos. Ploaia Trzie f acnd s a coac a recolta, reprezint a harul spiritual care preg ate ste Biserica pentru venirea Fiului Omului. TM 506 Cnd noi c aut am pe Dumnezeu pentru primirea Duhului Sfnt, a min El va lucra n noi blnde te, umilin ta tii, o con stient a dependen ta de Dumnezeu pentru des avr sirea adus a de Ploaia Trzie. TM 509 La ce stare spiritual a va adus poporul lui Dumnezeu. . . cei 144.000 sub puterea Ploii Trzii care des avr se ste pe om aproape de nchiderea timpului de prob a? Pe m asur a ce ne apropiem de ncheierea istoriei acestui p amnt, noi, ori avans am rapid n cre sterea cre stin a, ori regres am rapid, ndreptndu-ne spre lume. RH 12-13-1892 Ceea ce noi am nv a tat n ani de zile, ei vor trebui s a nve te n cteva luni. EW 67 De ce este absolut necesar pentru cei 144.000 s a nu p ac atuiasc a nici chiar printr-un gnd dup a nchiderea timpului de prob a? Ei au trecut prin timpul strmtor arii a sa cum niciodat a n-a fost de cnd a existat vreo na tiune. . . ei au stat f ar a un mijlocitor prin perioada rev ars arii nale a judec a tilor lui Dumnezeu. GC 649 Dup a ce timpul de prob a se va nchide, vor sim ti ei nc a ndemnurile p acatului s i vor mai ei ispiti ti?

[161]

Atta timp ct Satana domne ste, noi vom avea de r astignit eul [162] s i de biruit p acate care ne asalteaz a din nou s i din nou; Atta timp ct via ta va dura, nu va exista punct de oprire, sau vreun punct pe

158

Criza

care s a-1 atingem cnd s a spunem, am ajuns la tint a. Sn tirea este rezultatul unei vie ti ntregi de ascultare. AA 560, 561 a Acelora care au ncercat att de greu s a ob tin a prin credin ta sa numita natur a sfnt a, eu le-a s spune, tu n-o po ti ob tine. Nici unul omeneasc dintre voi nu are re sfnt a acum. Nici o in ta a de pe p amnt n-are trup sfnt. . . noi am putea avea perfec tiune cre stin a a suetului. Prin sacriciul f acut n favoarea noastr a, p acatele pot pe deplin iertate. . . Mul tumim lui Dumnezeu c a noi n-avem de-a face cu imposibilit a ti. Noi putem cere sn tirea. 2SM 32 Noi am putea crea o lume ireal a n min tile noastre proprii s i imagina o Biseric a ideal a, unde ispitele Satanei nu ne mai ndeamn a la r au; dar perfec tiunea exist a numai n imagina tia noastr a. RH 8-8-1893 Cnd vor nceta toate ispitele? Cnd in tele omene sti primesc corpuri snte, ele nu vor r amne pe p amnt, ci vor luate la cer. n timp ce p acatul este iertat n , rezultatele lui nu sunt pe deplin ndep aceast a via ta artate acum. La venirea Sa Domnul Hristos va schimba corpurile noastre supuse p acatului, pentru ca s a e modelate dup a asem anarea corpului S au glorios. 2SM 33 Noi nu putem spune, eu sunt f ar a p acat, pn a cnd acest corp stricat nu este schimbat s i modelat dup a asem anarea corpului S au glorios. ST 3-23-1888 Am auzit strig ate de triumf de la ngeri s i de la sn ti, care r asunau ca zece mii de instrumente muzicale, pentru c a ei nu mai aveau s a e h ar tui ti s i ispiti ti de Satana s i pentru c a locuitorii altor lumi erau elibera ti de prezen ta s i ispitele sale. SR 416 Exist a tendin te spre r au mo stenite s i cultivate care trebuie s a [163] e biruite. Apetitul s i pasiunile trebuie aduse sub controlul Duhului Sfnt. Nu exist a sfr sit al acestei lupte n aceast a parte a eternit a tii. [164] CT 20

Capitolul 18 Decretul de moarte


Care este inten tia nal a a lui Satana privitor la poporul lui Dumnezeu? Lumea ntreag a va provocat a la du sm anie mpotriva Adventi stilor de Ziua a Saptea, pentru c a ei nu vor acorda omagiu papalit a tii, prin onorarea Duminicii, institu tia puterii anticre stine. Este scopul lui Satana de a-i s terge de pe fa ta p amntului pentru ca suprema tia lui asupra acestei planete s a nu e disputat a. RH 8-22-1893 Biserica r am as i tei va adus a ntr-o mare ncercare s i ntr-un mare necaz. Aceia care tin poruncile lui Dumnezeu s i credin ta lui Isus vor sim ti furia balaurului s i a o stirilor sale. Dac a el ar putea s a-i s tearg a de pe fa ta p amntului, triumful s au ar complet. A sa cum el a inuen tat na tiunile p agne s a distrug a pe Israel, tot astfel n viitorul apropiat el va agita puterile r aului de pe p amnt pentru a distruge poporul lui Dumnezeu. 9T 231 Cum va ncerca Satana s a realizeze planul s au? Marele am agitor zice, Preocuparea noastr a principal a este s a reducem la t acere aceast a sect a de p azitori ai Sabatului. Noi trebuie s a provoc am indignarea poporului mpotriva lor. Vom nrola oameni [165] mari s i oameni n telep ti de talie mondial a de partea noastr as i vom inuen ta pe aceia cu autoritate s a aduc a la ndeplinire scopurile noastre. Atunci sabatul pe care l-am nin tat va impus prin cele mai dicile s i aspre legi. Aceia care le vor desconsidera, vor sili ti s a ias a din ora se s i comune, f acu ti s a sufere de foame s i multe alte lipsuri. Odat a ce vom avea puterea, vom ar ata ce putem face cu aceia de Dumnezeu. Noi am dirijat care nu se abat de la supunerea fa ta Biserica Roman a s a impun a nchisoare, tortur as i moarte asupra acelora care refuz a s a se supun a decretelor lor; s i acum din moment ce vom aduce Bisericile Protestante s i lumea n armonie cu acest bra t drept al puterii noastre, vom avea n sfr sit o lege care s a extermine pe to ti aceia care nu se vor supune autorit a tii noastre s i atunci mul ti 159

160

Criza

care sunt acum n rndurile p azitorilor poruncilor lui Dumnezeu vor trece de partea noastr a. TM 472, 473 Va de la nceput moartea ca pedeaps a pentru violarea legii duminicale universale? Puterile p amntului unindu-se la r azboi mpotriva poruncilor lui Dumnezeu, vor decreta ca to ti, mici s i mari, boga ti s i s araci, liberi s i robi (Apoc. 13:16) s a se conforme tradi tiei Bisericii prin p azirea sabatului fals. To ti cei care refuz a, vor suferi pedepse civile s i n sfr sit se va decreta c a ei merit a moartea. GC 604 n leg atur a cu nchiderea timpului de prob a, cnd va deveni pedeapsa capital a o pedeaps a pentru c alcarea legii duminicale? Evenimente uimitoare se vor desf as ura naintea lumii. Sfr situl tuturor lucrurilor este aproape. Timpul de strmtorare este aproape s a vin a asupra poporului lui Dumnezeu. Atunci se va emite decretul interzicnd acelora care tin Sabatul Domnului s a cumpere sau s a vnd a, amenin tndu-i cu pedepse, sau chiar cu moartea, dac a ei nu [166] tin prima zi a s apt amnii ca Sabat. n acel timp Mihail Se va ridica, Marele Prin t care mijloce ste pentru copiii poporului t au: s i va un timp de strmtorare, a sa cum niciodat a n-a fost de cnd a existat vreo na tiune pn a n acea vreme. RH 11-19-1908 pag. 5 Si n acel timp Mihail, Marele Prin t care mijloce ste pentru copiii poporului t au Se va ridica: s i va un timp de strmtorare, a sa cum niciodat a n-a fost de cnd a existat vreo na tiune pn a n acel timp; s i atunci poporul t au va eliberat, oricine va g asit scris n carte. cnd acest timp de strmtorare vine, ecare caz este hot art; nu mai exist a timp de prob a, nu mai exist a mil a pentru nepoc ai ti. Sigiliul viului Dumnezeu este asupra poporului S au. Aceast a mic a , care nu este n stare de a se ap r am as i ta ara singur a n conictul de moarte cu puterile p amntului care sunt conduse de balaurul cel mare, l fac pe Dumnezeu ad apostul lor. Decretul a fost aprobat de cea mai mare autoritate pamnteasc a ca ei s a se nchine arei s i s a primeasc a semnul ei sub tortura persecu tiei s i a mor tii. Domnul

Decretul de moarte

161

s a ajute poporul S au acum, c aci ce vor putea face ei atunci ntr-un asemenea conict f ar a ajutorul S au! 5T 212, 213 Vor renun ta unii Adventi sti la credin ta lor cnd vor amenin ta ti cu nchisoarea s i cu moartea? Nu este departe timpul cnd ecare suet va ncercat. Semnul arei va impus asupra noastr a. Aceia care pas cu pas au cedat cerin telor lume sti s i s-au conformat obiceiurilor lume sti, nu vor considera o problem a grea mai degrab a s a se supun a puterilor existente, rilor, dect s a se supun a pe ei n si si derderilor, insultelor, amenin ta nchisorii s i mor tii. Disputa este ntre poruncile lui Dumnezeu s i poruncile oamenilor. Atunci n Biseric a, aurul va separat de zgur a. 5T 81 Vor avea loc unele martiraje? A sa dup a cum el a inuen tat na tiunile p agne s a distrug a pe Israel, tot astfel n viitorul apropiat va strni puterile nelegiuite ale [167] p amntului ca s a distrug a poporul lui Dumnezeu. Oamenilor li se vor cere s a dea ascultare edictelor omene sti n violarea Legii lui Dumnezeu. Aceia care sunt loiali lui Dumnezeu vor amenin ta ti, denun ta ti, sco si n afara legii. Ei vor tr ada ti de c atre p arin ti, de fra ti, cuno stin te s i prieteni, chiar pn a la moarte. PK 587,588 naintea noastr a exist a o perspectiv a a unei lupte continue, cu riscul nchisorii, pierderii propriet a tii s i chiar vie tii ns as i, pentru a ap ara Legea lui Dumnezeu. 5T 712 n aceast a or a de cea mai adnc a apostazie, vor exista de Adventi sti n ecare tar a care se vor dovedi loiali fa ta Dumnezeu? n Africa p agn a, pe p amnturile Catolice ale Europei s i n Sudul America, n China, n India, n insulele m arii s i n toate col turile ntunecate ale p amntului, Dumnezeu are n rezerv a un rmament de suete alese care vor str aluci n mijlocul ntunecimii, descoperind clar unei lumi apostaziate puterea transformatoare a ascult arii de Legea Sa. Chiar acum ei ies la iveal a n ecare na tiune, printre oameni de ecare limb as i n ecare popor; iar la ora de cea mai

162

Criza

adnc a apostazie, cnd efortul suprem al Satanei este de a-i face pe to ti, mici s i mari, boga ti s i s araci, liberi s i robi s a primeasc a sub de o zi de odihn pedeapsa cu moartea semnul supunerii fa ta a fals a, ace sti credincio si, f ar a vin as i nevinova ti, copii ai lui Dumnezeu f ar a repro s vor str aluci ca lumini n lume. PK 189 Cnd timpul de prob a se ncheie s i pl agile ncep s a cad a, cine va nvinuit ca ind cauza acestor judec a ti? Aceste pl agi i-au nfuriat pe cei nelegiui ti mpotriva celor drep ti; Ei credeau c a noi am adus judec a tile lui Dumnezeu asupra lor s i c a [168] dac a ar putea sc apa de noi, atunci pl agile vor nceta. EW 36 Care va rezultatul acestei ra tion ari? Un decret a fost emis ca s a omoare sn tii, care i-au f acut pe ei s a strige zi s i noapte pentru eliberare. EW 36, 37 Va decretat c a acei pu tini care stau n opozi tie unei institu tii a Bisericii s i legii statului, nu trebuie s a e tolera ti; c aci este mai bine ca ei s a sufere, dect toate na tiunile s a e azvrlite n confuzie s i anarhie. Acela si argument a fost adus cu 1800 de ani n urm a mpotriva lui Hristos de c atre conduc atorii poporului. Acest adev ar va p area conving ator; s i un decret va n cele din urm a emis mpotriva acelora care sn tesc Sabatul poruncii a patra, denun tndu-i ca meritnd cea mai aspr a pedeaps a, dnd poporului libertatea dup a un anumit timp s a-i omoare. GC 615 Am v azut conduc atorii p amntului consultndu-se mpreun as i Satana cu ngerii lui activi mprejurul lor. Am v azut o scriere, a c arei copii au fost mpr as tiate n diferite p ar ti ale lumii, dnd ordine c a, la Sabat s dac a sn tii nu cedeaz a la credin ta lor diferit a, nu renun ta i nu p azesc prima zi a s apt amnii, poporul era liber dup a un anumit timp s a-i omoare. EW 282,283 Cnd Isus p ar ase ste Sfnta Sntelor, Spiritul S au care tine n fru, este retras de la conduc atori s i popor. Ei vor l asa ti sub controlul ngerilor r ai. Atunci asemenea legi vor emise de consiliul lui Satana s i sub direc tia lui, care dac a timpul n-ar scurt, nici un muritor n-ar putea salvat. 1T204

Decretul de moarte

163

Mnia omului se va ridica n special mpotriva acelora care sn tesc Sabatul poruncii a patra s i n cele din urm a un decret universal va denun ta pe ace stia ca meritnd moartea. PK 512 Ce timp teribil de strmtorare pentru drep ti va urma emiterii decretului universal de moarte? Un decret a fost emis ca s a ucid a pe sn ti, care i-a f acut pe [169] ace stia s a strige zi s i noapte pentru eliberare. Acesta era timpul strmtor arii lui Iacob. EW 36,37 Va exista n acest decret o dat a specic a la care Adventi stii de Ziua a Saptea vor omor ti? Cu toate c a decretul a xat timpul cnd p azitorii poruncilor lui Dumnezeu vor omor ti, du smanii lor n unele cazuri vor vrea s ao ia naintea decretului s i nainte de timpul specicat, se vor str adui s a le ia vie tile. GC 631 Pe m asur a ce timpul stabilit n decret se apropie, poporul va conspira s a distrug a din r ad acini secta pe care ei o ur asc. GC635 Ce decret din vechime a avut de asemenea o dat a xat a pentru distrugerea poporului lui Dumnezeu? Decretul care va emis mpotriva poporului lui Dumnezeu va foarte asem an ator cu acela care a fost emis prin Aha svero s mpotriva Iudeilor n timpul lui Estera. 5T 450; PK 605 Care plag a va urma dup a decretul de moarte? Si rurile s i fntnile de ap a. . . au devenit snge. Teribile a sa cum sunt aceste pedepse, dreptatea lui Dumnezeu st a pe deplin dovedit a. ngerul lui Dumnezeu declar a, Tu e sti drept, O Doamne. . . pentru c a ai judecat astfel. C aci ei au v arsat sngele sn tilor s i profe tilor s i Tu le-ai dat snge s a bea; c aci ei merit a. Condamnnd la moarte poporul lui Dumnezeu, ei s i-au atras tot att de adev arat vina sngelui lor, ca s i cnd ar fost v arsat de minile lor. GC 628

164

Criza

n timp ce se a steapt a a ucis, unde se va aa poporul lui Dumnezeu? Cnd decretul emis de diferi ti conduc atori ai Cre stinismului mpotriva p azitorilor poruncilor lui Dumnezeu va retrage protec tia guvernului s i-i va abandona pe mna acelora care doresc distrugerea [170] lor, poporul lui Dumnezeu va fugi din ora se s i comune s i se va asocia n grupuri, locuind n cele mai p ar asite s i singuratice locuri. Mul ti vor g asi refugiu n nt ariturile mun tilor. . . Dar mul ti din toate na tiunile s i de toate clasele, nalte s i joase, bogate s i s arace, negri s i albi, vor arunca ti n cea mai nedreapt as i crud a sclavie. Preaiubi tii lui Dumnezeu trec prin zile istovitoare, lega ti n lan turi, nchi si n spatele gratiilor n l chisorilor, condamna ti s a e uci si,iar al tii n aparen ta asa ti s a moar a de foame n nchisori ntunecate s i dezgust atoare. GC 626 Poporul lui Dumnezeu. . . unii n celulele nchisorilor, al tii ascun si n locuri izolate n p aduri s i mun ti,.. nc a pledeaz a pentru protec tie divin a, n timp ce n ecare grup a de oameni narma ti ale o stilor ngerilor r ai, se fac preg atiri pentru omorrea lor. GC 635 Poporul lui Dumnezeu nu se a a n aceast a vreme n acela si loc. El se a a n grupuri diferite s i n toate p ar tile p amntului; credincio sii vor judeca ti separat, nu n grupuri. Fiecare individual, trebuie s a treac a prin ncercare. 4BC 1143 Ce vor ncerca cei nelegiui ti s a fac a drep tilor care for r amas n ora se s i comune? cnd sn tii au p ar asit ora sele s i comunele, ei au fost urm ari ti de c atre cei nelegiui ti, care c autau s a-i ucid a. Dar s abiile lor care au fost ridicate s a omoare poporul lui Dumnezeu, s-au rupt s i au c azut la p amnt f ar a putere ca un pai. ngerii lui Dumnezeu i-au ap arat pe sn ti. EW 284,285 De si un decret general a xat timpul cnd p azitorii poruncilor lui Dumnezeu pot omor ti, du smanii lor n unele cazuri vor c auta s a o ia naintea decretului s i nainte de timpul specicat, se vor str adui s a le ia vie tile. Dar nici unul nu poate trece de g arzile sta tionate n jurul ec arui suet credincios. Unii sunt ataca ti n fuga lor din ora se [171] s i comune, dar s abiile ridicate mpotriva lor se frng s i cad la p amnt

Decretul de moarte

165

f ar a putere ca un pai. Al tii sunt ap ara ti de ngeri n form a de oameni de r azboi. GC 631 n timpul strmtor arii noi to ti am fugit din ora se s i comune, dar am fost urm ari ti de cei r ai care au intrat prin casele sn tilor cu o sabie. Ei au ridicat sabia s a ne omoare, dar ea s-a rupt ca un pai s i a c azut f ar a putere la p amnt. EW34 Pe m asur a ce timpul xat pentru aducerea la ndeplinire a decretului de moarte se apropie, de ce se tem unii dintre sn ti? Unii ncepuser a s a se team a c a Dumnezeu i-a l asat n cele din urm a s a piar a de mna celor r ai. EW 283 Si totu si pentru ochii omene sti va apare c a poporul lui Dumnezeu trebuie curnd s a pecetluiasc a m arturia lor cu propriul lor snge, a sa cum au f acut martirii dinaintea lor. Ei n si si ncep s a se team a c a Domnul i-a l asat s a cad a lovi ti de mna du smanilor lor. Este un timp de agonie nsp aimnt atoare. Zi s i noapte ei strig a la Dumnezeu pentru izb avire. Cei r ai exalteaz as i strig atul lor batjocoritor se aude Unde este credin ta voastr a acum? De ce nu v a scap a Dumnezeu din minile noastre dac a sunte ti ntr-adev ar poporul Lui? Dar cei ce a steapt a si amintesc de Isus murind pe crucea de pe Calvar s i pe mai marii preo tilor s i conduc atorii strignd n batjocor a, El a mntuit pe al tii. El nu poate s a Se salveze pe El nsu si. Dac a EI este mp aratul lui Israel, s a Se dea jos de pe cruce s i noi vom crede n El. Ca s i Iacob, to ti se luptau cu Dumnezeu. Fa ta lor exprima lupta lor interioar a. . Si Paloarea exista pe ecare fa ta totu si ei nu ncetau pledarea lor . GC 634 plin a de st aruin ta Ochiul lui Dumnezeu privind de-a lungul anilor, a fost xat asupra crizei pe care poporul S au avea s a o ntmpine, cnd puterile p amntului se vor uni mpotriva lor. Ca s i captivii n exil, ei vor cu . GC 634 [172] teama de moarte prin lipsa de mncare sau prin violen ta Care trei grupuri separate de in te nconjurau sn tii n acea vreme? Dar dac a ochii lor ar putut s a e deschi si, s-ar v azut pe ei n si si nconjura ti de ngerii lui Dumnezeu. Urm atorii, erau masele nfuriate ale celor nelegiui ti, apoi ngerii r ai, zorindu-i pe cei nele-

166

Criza

giui ti s a ucid a pe sn ti. Dar nainte de a se apropia de poporul lui Dumnezeu, cei nelegiui ti trebuiau mai nti s a treac a de compania ngerilor puternici s i sn ti. Aceasta era imposibil. EW 283; 9T 17 Cum vor pl anui cei nelegiui ti s a distrug a poporul lui Dumnezeu? Cnd protec tia legilor omene sti va retras a de la aceia care ri o mi onoreaz a Legea lui Dumnezeu, va exista n diferite ta scare simultan a pentru distrugerea lor. cnd timpul stabilit n decret se va apropia, poporul va conspira s a smulg a din r ad acin a secta urt a de el. Va hot art ca ntr-o singur a noapte s a se dea o lovitur a decisiv a care va reduce pe deplin la t acere vocea celor neconformi sti s i vrednici de ocar a. GC 635 Cum va r aspl ati Dumnezeu pe copiii S ai credincio si? Cu sunete de triumf, insult atoare s i batjocoritoare, mul timi de oameni nelegiui ti sunt aproape s a se repead a asupra pr azii lor, cnd, iat a, o ntunecime dens a, mai adnc a dect ntunecimea nop tii, cade asupra p amntului. . . . La miezul nop tii Dumnezeu si va manifesta puterea Sa pentru eliberarea poporului S au. . . Cele mai mndre ora se ale p amntului se pr abu sesc. Palatele domne sti, asupra c arora marii oameni ai lumii s i-au risipit averea pentru ca s a se sl aveasc a pe ei n si si, se pr abu sesc n ruine n fa ta ochilor lor. Pere tii nchisorilor sunt sf arma ti n buc a ti s i poporul lui Dumnezeu care a fost tinut n sclavie pentru credin ta lui este eliberat. GC 635,637 [173] Am v azut c a Dumnezeu va p astra ntr-un fel minunat poporul S au n timpul strmtor arii. A sa dup a cum Isus a v arsat suetul S au n agonie n gr adin a, tot astfel poporul S au va striga cu seriozitate s i va agoniza zi s i noapte pentru eliberare. Decretul va impus cerndu-le ca ei s a desconsidere Sabatul poruncii a patra s i s a onoreze ziua ntia, ori si vor pierde via ta; dar ei nu vor ceda s i nu vor c alca sub picioarele lor Sabatul Domnului, ca s a onoreze o institu tie a papalit a tii. Oastea lui Satana s i oamenii nelegiui ti i vor nconjura s i vor exalta asupra lor, pentru c a va p area c a nu exist a nici o cale de sc apare pentru ei. Dar n mijlocul urgiei s i triumfului lor, sunt auzite bubuituri dup a bubuituri ale celor mai puternice tunete. Cerurile

Decretul de moarte

167

sunt ntunecate s i sunt luminate numai prin str afulgerarea luminii s i gloriei teribile de la tronul Celui Atotputernic n timp ce glasul lui Dumnezeu se aude din locuin ta Sa sfnt a. Temeliile p amntului se cutremur a; cl adiri se clatin as i cad cu o puternic a pr abu sire, marea erbe ca o oal as i tot p amntul este ntr-o teribil a mi scare. Captivitatea drep tilor este total schimbat as i cu s optiri dulci s i solemne ei spun unul altuia, suntem elibera ti. Aceasta este vocea lui Dumnezeu. 1T 353, 354 Cea mai ntunecat a or a a luptei Bisericii cu puterile r aului, este aceea care preced a imediat ziua eliber arii ei nale. PK 725 Ct de mul ti sn ti vor uci si sub decretul de moarte? Dumnezeu nu va l asa pe cei nelegiui ti s a distrug a pe aceia care a steptau n al tarea la cer s i care nu se supuneau decretului arei s i nu primeau semnul ei. Am v azut c a dac a celor nelegiui ti li s-ar permis s a ucid a pe sn ti, Satana s i toat a o stirea sa demoniceasc a s i to ti cei care ur asc pe Dumnezeu ar fost satisf acu ti. Si ah, ce triumf ar pentru maiestatea satanic a s a aib a putere n ultima lupt a de ncheiere asupra acelora care au a steptat att de mult s a priveasc a [174] pe Acela pe care ei L-au iubit! Aceia care s i-au b atut joc de ideea c a sn tii vor n al ta ti la cer, vor martorii grijii lui Dumnezeu pentru poporul S au s i vor vedea eliberarea lor glorioas a. EW 284 Dac a sngele martorilor credincio si ai lui Hristos va v arsat n sem acea vreme, nu va ca sngele martirilor, ca o s amn ta anat a care s a produc a o recolt a pentru Dumnezeu. . . Glorioas a va eliberarea acelora care cu r abdare au a steptat venirea Sa s i ale c aror nume sunt scrise n cartea vie tii. GC 634 Ce eveniment va ncorona toat a istoria omenirii pe acest p amnt? Curnd apare la r as arit un mic nor negru, aproape ct o jum atate de mn a de om. . . Regele regilor Se coboar a pe nor, nv aluit n foc [175] arz ator. GC 640, 641

Capitolul 19 Timpul strmtor arii lui Iacov


Cum descrie Domnul perioada teribil a de durere mare pe care regele Babilonului avea s a o aduc a asupra lui Iuda? Ier. 30:5-7 Ce va aduce Satana s i o stirile sale asupra Israelului modern la scurt timp dup a ce ngerul harului si ia zborul? A sa dup a cum apropierea armatelor Romane a fost pentru ucenici un semn despre distrugerea imediat a a Ierusalimului, tot astfel aceast a apostazie va un semn pentru noi c a limita ndur arii lui Dumnezeu este atins a, c a m asura nelegiuirii na tiunii noastre este plin as i c a ngerul harului este aproape s a- si ia zborul s i niciodat a s a nu se mai ntoarc a. Poporul lui Dumnezeu va atunci aruncat n acele scene de durere s i necaz pe care profe tii le-au descris ca timpul strmtor arii lui Iacob. 5T 451 Asupra c arei chestiuni va strni Satana toat a lumea mpotriva Adventi stilor de Ziua a Saptea? [176] Cnd Sabatul va deveni punctul special al controversei n tot Cre stinismul s i autorit a tile religioase s i civile se vor uni ca s a impun a p azirea Duminicii, refuzul persistent al unei mici minorit a ti de a ceda cerin telor populare va face din ei subiecte ale blestemului universal. GC 615 Care va cauza imediat a a acestei perioade teribile de necaz? Am v azut c a cei patru ngeri vor tine cele patru vnturi pn a cnd lucrarea lui Isus va terminat a n Sanctuar iar apoi vor c adea cele s apte pl agi. Aceste pl agi i-au nfuriat pe cei nelegiui ti mpotriva celor drep ti; ei gndeau c a noi am adus judecata lui Dumnezeu asupra lor s i c a dac a ei ne puteau ndep arta de pe p amnt atunci 168

Timpul strmtor arii lui Iacov

169

pl agile vor nceta. A fost emis un decret prin care s a ucid a pe sn ti, care i-au f acut s a strige zi s i noapte pentru izb avire. Acesta era timpul strmtor arii lui Iacob. EW 36, 37 Un decret va emis n cele din urm a mpotriva acelora care sn tesc Sabatul poruncii a patra, denun tndu-i ca meritnd cea mai aspr a pedeaps as i dnd poporului libertatea, ca dup a un anumit timp s a-i omoare. Romano-Catolicii din lumea veche s i Protestantismul apostaziat din cea nou a, vor urm ari acela si curs asupra acelora care [177] onoreaz a toate preceptele divine. Poporul lui Dumnezeu va atunci aruncat n acele scene de durere s i necaz descrise de profet ca timpul strmtor arii lui Iacob. GC615, 616 De ce este numit a aceast a criz a Timpul strmtor arii lui Iacob? Gen. 32:24,28 Iacob s i Esau reprezint a dou a clase, Iacob, pe cei drep ti s i Esau pe cei nelegiui ti. Necazul lui Iacob, cnd a auzit c a Esau venea mpotriva lui cu patru sute de oameni, reprezint a strmtorarea drep tilor cnd va emis decretul ca s a-i omoare, chiar nainte de venirea Domnului. cnd cei nelegiui ti se vor aduna mprejurul lor, ei vor umplu ti de durere, c aci ca s i Iacob, ei nu v ad sc apare pentru via ta [178] lor. ngerul s-a a sezat naintea lui Iacob, iar el 1-a apucat s i 1-a tinut luptndu-se cu el toat a noaptea. Tot la fel cei drep ti, n timpul lor de strmtorare s i chin se lupt a n rug aciune cu Dumnezeu a sa cum Iacob s-a luptat cu ngerul. Iacob n necazul lui s-a rugat toat a noaptea pentru eliberare din mna lui Esau. Drep tii n chinul lor mintal teribil vor striga la Dumnezeu zi s i noapte pentru izb avire din mna celor nelegiui ti care i-au nconjurat. SR 97; 3SG 131,132 Experien ta lui Iacob din timpul acelei nop ti de lupt as i chin, reprezint a strmtorarea prin care trebuie s a treac a poporul lui Dumnezeu imediat nainte de cea de-a doua venire a lui Hristos. Profetul Ieremia, n viziune sfnt a, privind de-a lungul anilor pn a la timpul acesta a spus,. . . Vai, c aci acea zi este mare, a sa c a nici una nu este ca ea: este timpul strmtor arii lui Iacob; dar el va izb avit din ea. Cnd Hristos va nceta lucrarea Sa ca Mijlocitor n favoarea omului, atunci va ncepe acest timp de strmtorare. Atunci cazul ec arui suet va decis s i nu va mai exista snge iert ator care s a

170

Criza

cur a te de p acat. cnd Isus p ar ase ste pozi tia Sa ca Mijlocitor naintea lui Dumnezeu, anun tul solemn este f acut, Cel care este nedrept s a e nedrept s i mai departe. . . Atunci Spiritul lui Dumnezeu care tine n fru este retras de pe p amnt. A sa cum Iacob a fost amenin tat cu moartea prin ura fratelui s au, tot astfel poporul lui Dumnezeu va n pericol din partea celor nelegiui ti care caut a s a-i distrug a. Si a sa cum patriarhul s-a luptat toat a noaptea pentru izb avire din mna lui Esau, tot a sa vor striga drep tii la Dumnezeu zi s i noapte pentru izb avire din mna du smanilor care-i nconjoar a. PP 201 Sunt to ti Adventi stii de acord c a noaptea strmtor arii lui Iacob va ncepe odat a cu decretul universal de moarte dup a ncheierea timpului de prob a? Nu, nu to ti. sunt unii care cred c a timpul strmtor arii lui Iacob va ncepe cnd va emis a legea duminical a na tional a, naintea ncheierii timpului de prob a. Concluzia lor e bazat a pe urm atoarea declara tie: Pentru a- si asigura popularitate s i protejarea intereselor lor, legiuitorii vor ceda cerin tei pentru legea duminical a. . . A sa dup a cum armatele Romane au fost pentru ucenici un semn al apropiatei distrugeri a Ierusalimului, tot astfel aceast a apostazie va un semn pentru noi c a limita r abd arii lui Dumnezeu este atins a, c a m asura nelegiuirii na tiunii noastre este plin as i c a ngerul harului este aproape s a- si ia zborul s i niciodat a s a nu se mai ntoarc a. Poporul lui Dumnezeu va atunci aruncat n acele scene de chin s i necaz pe care profe tii le-au descris ca timpul strmtor arii lui Iacob.1 5T 451 Declara tia din 5T 451 se armonizeaz a perfect cu paragrafele deja citate. Poporul lui Dumnezeu atunci (dup a ce ngerul harului si ia zborul) va aruncat n timpul strmtor arii lui Iacob. Avem n Spiritul Profe tiei un tablou complet al acestui calvar? Timpul strmtor arii a sa cum n-a mai fost niciodat a, va ncepe pe care n curnd asupra noastr a, iar nou a ne trebuie o experien ta acum n-o posed am s i pe care mul ti sunt prea nep as atori s a o ob tin a. Deseori se ntmpl a ca necazul s a par a mai mare n anticipare dect n realitate; dar aceasta nu este adev arat despre criza din fa ta noastr a.

[179]

Timpul strmtor arii lui Iacov

171

Cea mai vie prezentare nu poate reda m arimea acestui calvar. n acel timp de strmtorare, ecare suet trebuie s a stea pentru el nsu si naintea lui Dumnezeu. GC 622 Va timpul strmtor arii lui Iacob o prob a prea aspr a pentru unii dintre adev ara tii Cre stini? 1Cor. 10:13 a cere vindecarea neconNu constituie ntotdeauna o siguran ta di tionat a. . . El s tie dac a aceia pentru care cererile sunt prezentate [180] vor putea s a ndure ncercarea s i proba care va veni asupra lor dac a ei ar tr ait. El s tie sfr situl de la nceput. Mul ti vor trecu ti la odihn a nainte ca ncercarea cu ac ari a timpului de strmtorare s a vin a asupra lumii. CH 375 Domnul mi-a dat de multe ori instruc tiuni c a mul ti copila si vor trecu ti la odihn a nainte de timpul strmtor arii. Noi vom vedea copiii no stri din nou. i vom ntlni s i i vom recunoa ste n cur tile cere sti. 2SM 259 Unde va poporul lui Dumnezeu n aceast a vreme? (Not a la pag. 81 ntrebarea 14) Este recomandabil pentru noi s a pl anui tii acum pentru nevoile noastre temporale pe care le vom avea n timpul strmtor arii? Domnul mi-a ar atat n repetate rnduri c a este contrar Bibliei s a facem provizii pentru nevoile noastre temporale n vederea timpului de strmtorare cnd sabia, foametea s i molima vor n tar a pentru c a acestea vor luate de la ei de mini violente, iar str ainii vor aduna-o de pe cmpurile lor. EW 56 Case s i p amnturi nu vor de folos sn tilor n timpul strmtor arii, c aci ei vor trebui atunci s a fug a din fa ta gloatelor nfuriate. EW 56 Cine ne va sus tine pe noi n acea vreme? Atunci va timpul pentru noi s a ne ncredem pe deplin n Dumnezeu s i El ne va sus tine. EW 56 n timpul strmtor arii,

172

Criza

imediat nainte de venirea lui Hristos, via ta drep tilor va p astrat a prin slujirea ngerilor. ST 2-26-1880 pag. 85 Dumnezeu care a avut grij a de Ilie nu va trece cu vederea niciunul din copiii S ai care s-au jert pe ei n si si. El care num ar a perii din capul lor, va avea grij a de ei; s i n timp de foamete ei vor avea ndeajuns. n timp ce nelegiui tii mor de foame s i de cium a, [181] ngerii vor proteja pe cei drep ti s i le vor satisface nevoile lor. Aceluia care umbl a n neprih anire i apar tine f ag aduin ta, pinea i va dat a, apa i va asigurat a. GC 629 Ct de mult a hran a va asigurat a sn tilor? Timpul de strmtorare este naintea noastr as i atunci necesit a ti severe vor cere poporului lui Dumnezeu s a se lepede de sine s i s a m annce de abia ndeajuns ca s a- si sus tin a via ta; dar Dumnezeu ne va preg ati pe noi pentru timpul acela. n acea or a nfrico sat a, necesit a tile noastre vor constitui oportunitate pentru Dumnezeu ca s a mpart a puterea Sa nt aritoare s i s a sus tin a poporul S au. 1T 206; CD 202 Pinea s i apa sunt tot ceea ce este f ag aduit r am as i tei n timpul strmtor arii. 3SG 252; SR 129 Poporul lui Dumnezeu nu va ; dar n timp ce este persecutat s scutit de suferin ta i chinuit, n timp ce ndur a lipsuri s i sufer a din lips a de hran a, ei nu vor l asa ti s a piar a. GC 629 ngerii i-au aprovizionat cu hran as i ap a n timp ce nelegiui tii sufereau de foame s i de sete. EW 282 Am v azut c a pinea s i apa ne vor asigurate n timpul acela s i c a nu vom duce lips as i nu vom suferi de foame; c aci Dumnezeu poate s a ntind a o mas a n pustie pentru noi. Dac a va necesar, El va trimite corbii s a ne hr aneasc a, a sa cum El a hr anit pe Ilie, ori s a ploaie man a din cer, a sa cum a f acut pentru poporul Israel. EW 56 s Distrugere sigur a i amenin ta i, ca s i Iacob, ei nu vor l asa credin ta lor s a sl abeasc a, pentru c a rug aciunile lor nu sunt ascultate imediat. Cu toate c a vor suferi chinurile foamei, ei nu vor nceta pled arile lor. 3SG 135

Timpul strmtor arii lui Iacov

173

Pe ct suport moral de la prietenii no stri putem noi conta n timpul acestui chin care ne probeaz a? Credin ta membrilor individuali ai Bisericii va ncercat a ca s i [182] cum n-ar existat o alt a persoan a n lume. 7BC 983 Va r aspunde Domnul imediat la rug aciunile poporului S au cnd el strig a la El pentru izb avire? Chiar acea ntrziere, att de dureroas a pentru ei, este cel mai n a bun r aspuns la cererile lor. n timp ce ei manifest a perseveren ta a stepta cu ncredere ca Domnul s a lucreze, ei sunt condu si s a exercite credin ta, speran ta s i r abdarea care au fost prea pu tin practicate n timpul experien tei lor religioase. GC 631 Timpurile de chin s i durere dinaintea noastr a vor cere o credin ta care poate ndura oboseal a, istovire, amnare s i foame. . . o credin ta care nu se va oli de si aspru ncercat a. GC 621 Care vor lucrurile de care vor ncepe s a se team a unii sn ti? (Vezi pagina 82 ntrebarea 16) Cu toat a persecu tia s i foamea pe care sn tii o vor ndura, care va n realitate cauza principal a a chinului lor? Cu toate c a poporul lui Dumnezeu va mpresurat de du smani care urm aresc distrugerea lor, totu si chinul care le cauzeaz a suferin ta nu este persecu tia nsp aimnt atoare de dragul adev arului; ei se tem c a nu s-au c ait de toate p acatele s i c a prin vreo gre seal a n ei n si si, nu vor putea vedea realizarea f ag aduin tei Mntuitorului, Eu te voi p azi n ceasul ncerc arii care va veni asupra lumii Apoc. 3:10. Dac a ei ar putea avea asigurarea iert arii, nu s-ar da napoi de la tortur a s i moarte; dar dac a ei se vor dovedi nevrednici s i si vor pierde via ta datorit a defectelor lor de caracter, atunci numele sfnt al lui Dumnezeu va discreditat. GC 619 Care este p arerea lor despre ei n si si? mnt adnc al nevredDrep tii n chinul lor, vor avea un sim ta niciei lor s i cu multe lacrimi vor recunoa ste totala lor nevrednicie [183]

174

Criza

s i ca Iacob vor pleda pentru mplinirea f ag aduin telor lui Dumnezeu prin Hristos, f acute unui asemenea p ac atos dependent s i neajutorat care se c aie ste. 3SG 132; SR 97; 1Sp 121,122 Vor putea sn tii s a- si reaminteasc a vreun p acat specic pe care ei l-au comis? Ei nu pot s a- si reaminteasc a de nici un p acat specic, dar n nu pot vedea dect pu ntreaga lor via ta tine lucruri bune. P acatele lor au mers nainte la judecat as i iertat s-a scris n dreptul numelui lor. P acatele lor au fost duse pe p amntul uit arii iar ei nu s i le pot reaminti. 3SG 134, 135; 1SP 123,124 mnt al nevredniciei lor, nu Dar n timp ce ei au un adnc sim ta au gre seli ascunse pe care s a le poat a scoate la iveal a. P acatele lor au mers nainte la judecat as i au fost s terse; iar ei nu- si pot aminti de ele. GC 620 Cu toate acestea, cnd celor drep ti li se reaminte ste despre p acatele lor din trecut, n ce adncuri de aproape disperare sunt ei condu si? n chinul lui, Iacob s-a prins cu fermitate de nger s i nu a vrut s a-1 lase s a plece. n timp ce el a f acut plngeri cu lacrimi, ngerul i-a amintit despre gre selile lui din trecut s i s-a str aduit s a scape de Iacob ca s a-1 ncerce s i s a-1 probeze. Tot astfel drep tii, n ziua chinului lor, vor examina ti, ncerca ti s i proba ti pentru a manifesta t aria credin tei lor, perseveren ta s i ncrederea nezdruncinat a n puterea lui Dumnezeu pentru a-i izb avi. Iacob n-a putut dat la o parte; el s tia c a Dumnezeu este ndur ator s i el a apelat la ndurarea Lui. El a ar atat spre regretele sale din trecut s i la poc ain ta pentru faptele lui rele s i a naintat cu cererea lui de izb st aruin ta avire din mna lui Esau. Astfel acest peti tionar persistent a continuat toat a noaptea. cnd el s i-a revizuit gre selile lui din trecut, a fost mpins aproape la disperare. Dar el s tia [184] c a va trebui s a primeasc a ajutor de la Dumnezeu sau va pieri. El s-a apucat cu t arie de nger s i a prezentat cererea lui cu strig ate serioase, agonizante, pn a cnd a biruit. Tot astfel va s i cu cei drep ti. cnd ei

Timpul strmtor arii lui Iacov

175

revizuiesc evenimentele din trecutul vie tii lor, speran tele lor aproape se vor scufunda. 3SG 132,133; SR 97,98 n timp ce Satana acuz a poporul lui Dumnezeu din pricina p acatelor lor, Domnul i permite s a-i ncerce pn a la maximum. ncrederea lor n Dumnezeu, credin ta s i hot arrea lor, vor aspru ncercate. cnd ei revizuiesc trecutul, speran tele lor se scufund a; c aci ei pot vedea doar pu tine lucruri bune n via ta lor. GC 618,619 Ce apel vor face drep tii la Dumnezeu n ce prive ste multele lor p acate? s Dar pe m asur a ce ei n teleg c a aceasta este o situa tie de via ta i la Dumnezeu s de moarte, ei vor striga cu st aruin ta i vor apela la El n ce prive ste regretul lor din trecut s i a poc ain tei lor umile pentru multele lor p acate iar apoi vor prezenta f ag aduin ta Lui S a se apuce de t aria Mea s i s a fac a pace cu Mine. Astfel cererile lor pline de seriozitate vor prezentate lui Dumnezeu ziua s i noaptea. . . 3SG 133 Ei si chinuiesc suetele naintea lui Dumnezeu ar atnd spre poc ain ta lor din trecut pentru multele lor p acate. GC 619 Cte p acate nem arturisite sunt readuse n amintirea lor? Ei vor sim ti nevrednicia lor, dar nu vor avea p acate ascunse pe care s a le poat a scoate la iveal a. Dac a ei ar avut p acate nem arturisite s i nep ar asite care s a apar a naintea lor pe cnd erau tortura ti de team as i de chin suetesc, ei ar fost cople si ti; disperarea ar nimicit credin ta lor iar ei n-ar avut ncredere s a pledeze cu Dumne mnt adnc despre zeu pentru izb avire. Dar n timp ce ei au un sim ta nevrednicia lor, nu au fapte rele ascunse pe care s a le descopere. GC [185] 620 Care va intensitatea chinului sn tilor care nu exercit a dect mic o credin ta a acum? mic Aceia care nu exercit a dect o credin ta a acum, sunt n cel mai mare pericol de a c adea sub puterea am agirilor satanice s i a decretului care for teaz a con stiin ta. Si chiar dac a ei suport a proba, n timpul strmtor arii vor azvrli ti ntr-un chin s i o durere mai

176

Criza

adnc a, pentru c a ei niciodat a n-au f acut un obicei din a se ncrede n Dumnezeu. GC 622 Cum va asculta Domnul rug aciunile poporului S au, chiar nainte de a izb avi ti de du smanii lor? Cu toate c a du smanii lor au permisiunea s a-i arunce n nchisoare, totu si, zidurile nchisorii nu pot ntrerupe leg atura de comunicare dintre suetele lor s i Hristos. Acela care n telege ecare sl abiciune a lor, care este obi snuit cu ecare ncercare, se a a deasupra tuturor puterilor p amnte sti; s i ngeri din cer vor cobor la ei n celulele lor singuratice, aducnd lumin as i pace din ceruri. nchisoarea va ca un palat pentru ei; c aci cei boga ti n credin ta locuiesc acolo s i pere tii ntuneca ti vor lumina ti cu lumina cereasc a, ca atunci cnd Pavel s i Sila se rugau s i cntau cnt ari de laud a la miezul nop tii n nchisoarea din Filipi. GC 627; PK 512, 513 n timp ce aceia care se lupt a trimit peti tiile lor naintea lui Dumnezeu, perdeaua care-i separ a pe ei de cele nev azute pare aproape dat a la o parte. Cerurile str alucesc cu lumina zorilor zilei eterne s i ca o melodie a cnt arilor ngere sti, cuvintele cad asupra urechilor, Sta ti tari n credin ta voastr a. Ajutorul vine. . . Mntuitorul scump trimite ajutor chiar atunci cnd ave ti nevoie de el. GC 632,633 Dac a oamenii ar putea s a vad a cu vederea cereasc a, ei ar putea privi companii de ngeri sta tionate n jurul acelora care au p astrat [186] cuvntul r abd arii lui Hristos. Cu o grij a plin a de mil a, ngerii au fost martori la chinul lor s i au auzit rug aciunile lor. Ei a steapt a porunca de la Comandantul lor ca s a-i smulg a pe ei din pericol. GC 630 Cum va aduce Domnul n cele din urm a izb avire poporului S au? Cu strig ate de triumf, de batjocor as i blesteme, mul timi de nelegiui ti sunt aproape s a se repead a asupra pr azii lor, cnd, iat a, o ntunecime dens a, mai adnc a dect ntunecimea nop tii cade asupra p amntului. . . La miezul nop tii Dumnezeu si va manifesta puterea Sa pentru izb avirea poporului S au. . . n mijlocul cerurilor nfuriate, exist a un spa tiu senin de o glorie indescriptibil a, de unde vine vocea

Timpul strmtor arii lui Iacov

177

lui Dumnezeu ca sunetul multor ape, spunnd, S-a sfr sit. GC 635, 636 (Vezi de asemenea paragrafele de la pagina 83) Care este num arul acelora care vor trece victorio si prin timpul strmtor arii lui Iacob? Apoc. 7:4; 14:1 Cum se va deosebi experien ta lor de aceea a oric arui alt grup de cre stini de la nceputul istoriei? Si ei cntau o cntare nou a naintea tronului, o cntare pe care nimeni nu poate s a o nve te cu excep tia celor 144.000. Este cntarea lui Moise s i a Mielului. . . o cntare de eliberare. Nici unul n afar a de cei 144.000 nu poate s a nve te acea cntare, c aci este cntarea pe care nici o alt experien tei lor. . . o asemenea experien ta a ceat a n-a avut-o vreodat a. Ace stia sunt cei care l urmeaz a pe Miel oriunde El merge. Ace stia ind lua ti de pe p amnt dintre cei vii, sunt considera ti ca primele fructe ale lui Dumnezeu s i ale Mielului. Ace stia sunt cei care vin din mare strmtorare, a sa cum n-a mai fost niciodat a de cnd a existat vreun popor; ei au ndurat chinul teribil al strmtor arii lui Iacob; ei au stat f ar a un mijlocitor n timpul [187] rev ars arii nale a judec a tilor lui Dumnezeu. GC 649 Cte p acate vor comise de ei n timpul ntregii perioade a marelui timp de strmtorare? Nici printr-un gnd n-a putut s a e adus Mntuitorul nostru s a cedeze puterii ispitei. . . Aceasta este starea n care trebuie s a e g asi ti aceia care vor trece prin timpul strmtor arii. GC 623 Pentru al cui beneciu va i demonstrat a aceast a exemplicare minunat a a st arii de neprih anire? n cru tarea vie tii primului criminal, Dumnezeu a prezentat naintea universului o lec tie care cuprindea marea controvers a. . . Scopul S au a fost, nu numai s a nfrng a o rebeliune, ci s a demonstreze ntregului univers natura rebeliunii. . . Locuitorii cei

178

Criza

sn ti ai celorlalte lumi, priveau cu un adnc interes evenimentele care au loc pe p amnt. . . Dumnezeu poart a cu El n telegerea s i aprobarea ntregului univers, n timp ce pas cu pas marele S au plan nainteaz a c atre realizarea lui complet a. PP 78,79 Dar planul mntuirii a avut un scop mai larg s i mai adnc dect salvarea omului. N-a fost numai pentru acest scop c a Hristos a venit pe p amnt; n-a fost doar ca locuitorii acestei lumi mici s a poat a considera Legea Iui Dumnezeu a sa cum ea ar trebui s a e considerat a; ci a fost s a dovedeasc a caracterul lui Dumnezeu naintea universului. C atre acest rezultat al marelui S au sacriciu. . . inuen ta lui asupra in telor inteligente ale altor lumi, ca s i asupra omului. . . Mntuitorul a privit n viitor cnd chiar imediat nainte de r astignire a spus: Acum este judecata lumii acesteia; acum prin tul acestei lumi va aruncat afar a. Iar Eu, dac a voi n al tat de pe p amnt, voi atrage to ti oamenii la Mine Ioan 12:31,32. Actul lui Hristos de a muri pentru salvarea oamenilor nu va face numai cerul accesibil oamenilor, ci naintea ntregului univers, va justica pe Dumnezeu de rebeliunea lui Satana. [188] s i pe Fiul S au n atitudinea luat a de Ei fa ta PP 68,69 Lumile nec azute s i ngerii cere sti au privit cu un mare interes pe m asur a ce conictul se apropia de ncheierea lui. DA 693 Noi suntem ca oameni condamna ti la moarte n aren a, un spectacol pentru tot universul. . . ngeri ca s i oameni. 1Cor. 4,9 ntregul univers prive ste cu neexprimat interes ncheierea scenelor marii controverse dintre bine s i r au. PK 148 tur Mica noastr a lume este cartea de nv a ta a a universului. DA [189] 19

Capitolul 20 Marele timp de strmtorare


Cine tine ast azi n fru for tele distrug atoare pentru a nu bntui asupra p amntului? Apoc. 7:1-3 ngerii ncercuiesc acum p amntul refuzndu-i Satanei preten tiile lui la suprema tie, declarat a datorit a unei vaste mul timi de aderen ti ai s ai. Noi nu auzim vocile lor, cu privirea noastr a nu vedem lucrarea acestor ngeri, dar minile lor sunt unite ca verigile de lan t intens mprejurul lumii s i cu o vigilen ta a, ei tin armatele lui Satana , n imposibilitatea de a avansa, pn la distan ta a cnd se va termina sigilarea poporului lui Dumnezeu. 7BC 967 Ioan vede elementele naturii. . . cutremure, furtuni, lupte politice. . . reprezentate ca ind tinute n fru de patru ngeri. Aceste vnturi sunt sub control, pn a cnd Dumnezeu va da porunc a s a li se dea drumul. TM 444 Aceea si putere distructiv a exercitat a de ngerii sn ti cnd Dumnezeu d a comanda, va exercitat a de ngerii r ai cnd El permite. Exist a acum for te gata, a steptnd doar permi- siunea divin a ca s a [190] mpr as tie pustiire peste tot. GC 614 Care este ultimul act n dram a, dup a ce timpul de prob a va nchis s i Satana va l asat s a aduc a la ndeplinire voin ta lui pe p amnt? Acest p amnt a atins aproape starea cnd Dumnezeu i va permite distrug atorului s a lucreze dup a bunul lui plac pe el. nlocuirea Legii lui Dumnezeu cu legile oamenilor, n al tarea doar prin autoritate omeneasc a a Duminicii n locul Sabatului Biblic, este ultimul act n aceast a dram a a veacurilor. cnd aceast a nlocuire devine universal a, Dumnezeu nsu si Se va descoperi. El se va scula din locul S au ca s a pedepseasc a pe locuitorii p amntului pentru nelegiuirea lor s i p amntul va scoate la iveal a sngele lui s i nu va mai acoperi [191] pe cei uci si. 7T 141 179

180

Criza

Cnd timpul de prob a se va ncheia, ct de complet va controlul lui Satana asupra celor nelegiui ti? Dumnezeu va spune ngerilor, Nu v a lupta ti cu Satana n eforturile sale de a distruge. L asa ti-1 s a lucreze r autatea sa asupra copiilor neascult arii; c aci cupa nelegiuirii lor este plin a. RH 9-171901 Cnd El p ar ase ste Sanctuarul, ntunericul acopere pe locuitorii p amntului. n acel timp nsp aimnt ator, cei drep ti trebuie s a tr aiasc a n fa ta unui Dumnezeu sfnt f ar a un mijlocitor. Restrngerea care a fost asupra celor nelegiui ti este ndep artat a iar Satana are controlul deplin al celor care au r amas nepoc ai ti pn a la sfr sit. ndelunga r abdare a lui Dumnezeu s-a sfr sit. Lumea a respins mila Sa, a dispre tuit iubirea Sa s i a c alcat n picioare Legile Sale. Cei nelegiui ti au trecut de hotarul prob arii lor; Spiritul lui Dumnezeu, c aruia I S-a rezistat n mod persistent a fost n cele din urm a retras. Neacoperi ti de harul divin, ei nu au protec tie n fa ta celui r au. GC 614 Cum vorbe ste Biblia despre acest timp? [192] Dan. 12:1 Cnd focurile patimii s i ale nelegiuirii scap a de sub control, cum va ar ata lumea? Spiritul de anarhie va p atrunde n toate na tiunile iar izbucnirile, care din cnd n cnd provoac a groaza lumii, nu sunt dect indica tii ale ngr am adirii focurilor urii s i lipsei de legi, care odat a ce au sc apat de sub control, vor umple p amntul cu tulburare s i pustiire. Tabloul pe care inspira tia ni 1-a dat despre lumea antideluvian a, reprezint a foarte adev arat starea spre care societatea modern a se ndreapt a cu repeziciune. PP 102 Este un r azboi la scar a mare, interna tional a, o posibilitate real a? Preg atiri pentru r azboi au loc chiar acum. Totul n lume se a a ntr-o stare nesigur a. Na tiunile sunt nfuriate s i fac mari preg atiri de r azboi- Na tiune comploteaz a mpotriva

Marele timp de strmtorare

181

altei na tiuni s i mp ar a tie mpotriva altei mp ar a tii. Marea zi a Domnului se apropie cu repeziciune. Dar de si na tiunile si mobilizeaz a for tele pentru r azboi s i v arsare de snge, porunca pentru ngeri este nc a n efect ca ei s a tin a n fru cele patru vnturi, pn a cnd slujitorii lui Dumnezeu vor sigila ti pe frun tile lor. 7BC968 (1909) Na tiune se ridic a mpotriva altei na tiuni. Chiar nainte de a intra n el (timpul strmtor arii), noi to ti am primit sigiliul viului Dumnezeu. Apoi am v azut cei patru ngeri ncetnd s a mai tin a n fru cele patru vnturi. Si am v azut foamete, molim as i sabie, na tiune s-a ridicat mpotriva altei na tiuni s i toat a lumea era n confuzie. 7BC 969 Vase maritime vor nmormntate n adnc. ngeri puternici tin n fru for tele acestui p amnt, pn a cnd [193] slujitorii lui Dumnezeu vor sigila ti pe frun tile lor. Na tiunile p amntului sunt ner abd atoare pentru conict; dar sunt tinute sub control de c atre ngeri. cnd aceast a putere restrng atoare este ndep artat a, va veni un timp de strmto-rare s i chin. Mijloace omortoare de r azboi vor inventate. Vase maritime mpreun a cu nc arc atura lor vie vor nmormntate la mare adncime. To ti cei care nu au spiritul adev arului se vor uni sub conducerea agen tiei satanice. Dar ei vor tinu ti sub control, pn a cnd va veni vremea pentru marea b at alie de la Armaghedon. 7BC 967 O ncle stare general a se apropie. Doar numai un moment mai r amne nc a. De si na tiune se ridic a mpotriva altei na tiuni s i mp ar a tie mpotriva altei mp ar a tii, acum nu are loc o ncle stare general a. Pn a acum cele patru vnturi sunt tinute n fru, pn a cnd slujitorii lui Dumnezeu vor sigila ti pe frun tile lor. Apoi puterile p amntului vor conduce armatele lor pentru ultima mare b at alie. 6T 14; 7BC 968

182

Criza

Este r azboiul nuclear o posibilitate? Satana va azvrli atunci locuitorii p amntului ntr-o mare s i ultim a tulburare. cnd ngerii lui Dumnezeu nceteaz a a mai tine sub control vnturile violente ale patimii umane, toate elementele luptei vor slobozite. Lumea ntreag a va adus a la o ruin a mult mai teribil a dect aceea care a venit asupra Ierusalimului din vechime. GC 614 Cetatea Ierusalim s i Templul au fost rase de pe funda tiile lor s i p amntul pe care a stat cl adirea sfnt a a fost arat ca un ogor. n asedierea s i masacrul care au urmat, mai mult de un milion de oameni au murit. GC 35 Profe tia Mntuitorului privitor la trimiterea judec a tilor asupra Ierusalimului trebuie s a aib a o alt a mplinire, n care acea teribil a pustiire n-a fost dect o umbr a slab a. n osnda cet a tii alese, putem [194] vedea osnda lumii care a respins mila lui Dumnezeu s i a c alcat n picioare Legile Sale. GC36 Cu o ocazie, cnd m a aam n ora sul New York, am fost chemat a ntr-o noapte s a privesc cl adiri n al tndu-se etaj dup a etaj spre cer. Aceste cl adiri erau garantate a rezistente la foc s i ele erau zidite ca s a glorice pe proprietarii s i constructorii lor. . . Scena urm atoare care a trecut prin fa ta mea a fost o alarm a de foc. Oameni priveau cl adirile nalte s i presupuse rezistente la foc s i perfect spuneau, Ele sunt n siguran ta a. Dar aceste cl adiri au fost arse ca s i cum ar fost construite din smoal a. Ma sinile de pompieri n-au putut face nimic pentru a se mpotrivi distrugerii. Pompierii n-au putut s a opereze ma sinile lor pentru stingerea incendiilor. 9T 12,13 Este posibil pentru noi s a ne facem o imagine clar a n min tile noastre despre ruina total as i lupta care vor avea loc dup a ce timpul de prob a se va ncheia? ngerii tin acum n fru vnturile conictului pentru ca ele s a nu sue, pn a cnd lumea va avertizat a de osnda ei care se apropie; dar norii grei ai unei furtuni mari se adun as i este gata s a izbucneasc a asupra p amntului; iar cnd Dumnezeu va porunci ngerilor S ai s a

Marele timp de strmtorare

183

dea drumul vnturilor, va o asemenea scen a de conict pe care nici o pan a n-o poate descrie. ED 179,180 Cine va nvinuit pentru toate lucrurile pustiitoare ale Satanei? Cnd ngerul harului si strnge aripile s i pleac a, Satana va s avr si faptele tic aloase pe care de mult timp a dorit s a le fac a. Furtuni, uragane, r azboi s i v arsare de snge. . . n aceste lucruri se desfat a el s i astfel adun a el recolta lui. Si a sa de complet vor oamenii n sela ti de el, nct vor declara c a aceste calamit a ti sunt rezultatul png aririi primei zile a s apt amnii. De la amvoanele Bisericilor populare, va [195] auzit a declara tia c a lumea este pedepsit a pentru c a Duminica nu este onorat a a sa cum ar trebui s a e. Si nu va necesita mare putere de imagina tie pentru ca oamenii s a poat a crede aceasta. 9-19-1901 Pe lng a ravagiile pe care Dumnezeu l las a pe Satana s a le fac a, ce lucruri dureroase vor rev arsate asupra celor nelegiui ti? Apoc. 15:1,8; 16:1 Am v azut c a cei patru ngeri vor tine vnturile n fru pn a cnd lucrarea lui Isus va terminat a n Sanctuar iar apoi vor c adea cele s apte pl agi. EW 36 Ct de nsp aimnt atoare vor primele patru pl agi? Aceste pl agi nu vor universale, altfel locuitorii p amntului vor s ter si de pe fa ta p amntului. Si totu si ele vor cele mai teribile lovituri care au fost cunoscute vreodat a de muritori. GC 628,629 Care sunt primele dou a pl agi? Apoc. 16:2,3 Cum vor reac tiona cei nelegiui ti n timpul primirii pl agilor? Pl agile c adeau asupra locuitorilor p amntului. Unii l acuzau pe Dumnezeu s i-L blestemau. Al tii alergau la poporul lui Dumnezeu

184

Criza

s i-l rugau s a-i nve te cum pot sc apa de judec a tile Lui. Dar sn tii nu aveau nimic pentru ei. Ultima lacrim a pentru p ac ato si fusese v arsat a, ultima rug aciune plin a de agonie fusese oferit a, ultima povar a pentru ei purtat a, ultima avertizare dat a. EW 281 De ce se vor hot ar conduc atorii guvernului s a extermine pe to ti p azitorii poruncilor lui Dumnezeu? Aceste pl agi au nfuriat pe cei r ai mpotriva celor drep ti; ei gndeau c a noi am adus judec a tile lui Dumnezeu asupra lor s i dac a ei ne puteau cur a ta de pe p amnt, pl agile ar putut oprite. Un [196] decret a fost emis ca s a ucid a pe sn ti, care i-a f acut pe ace stia s a strige zi s i noapte pentru eliberare. Acesta era timpul strmtor arii lui Iacob. EW 36,37 Care va r aspunsul lui Dumnezeu la decretul de moarte? Apoc. 16:4-7 Si rurile s i fntnile de ap a. . . au devenit snge. Teribile a sa cum sunt aceste pedepse, dreptatea lui Dumnezeu st a pe deplin ap arat a. ngerul lui Dumnezeu declar a, Tu e sti drept, O Doamne,. . . pentru c a Tu ai judecat astfel. C aci ei au v arsat sngele sn tilor s i profe tilor s i Tu le-ai dat lor s a bea snge; c aci ei merit a. Condamnnd poporul lui Dumnezeu la moarte, ei s i-au atras asupra lor tot a sa de adev arat vina sngelui lor, ca s i cum ar fost v arsat de propriile lor mini. GC 628 n timp ce drep tii fug pentru a- si sc apa via ta, care este plaga a patra pe care Dumnezeu o va trimite asupra p amntului? Apoc. 16:8,9 n plaga care urmeaz a, soarelui i este dat a putere ca s a ard a oamenii cu foc. Si oamenii erau ar si cu o mare c aldur a. Astfel descriu profe tii starea p amntului n acest timp nsp aimnt ator. . . Recolta de pe p amnt este distrus a. To ti pomii de pe cmpie sunt usca ti: datorit a acestui fapt, bucuria este disp arut a de la ii oamenilor. S amn ta este stricat a sub bulg arii de p amnt s i grnarele sunt pustiite. Cum gem arele p amntului! Cirezile de vite sunt z ap acite, pentru c a n-au p as une. . . Rurile de ap a sunt uscate iar focul a devorat p as unile

Marele timp de strmtorare

185

pustiet a tii. . . Multe corpuri moarte se vor aa n orice loc. GC 628 Cum va aduce Domnul toate ambi tiile celor nelegiui ti la o oprire brusc a n timpul celei de-a cincea pl agi? Cu strig ate de triumf, batjocur as i blesteme, mul timi de nelegiui ti sunt aproape s a se arunce asupra pr azii lor, cnd, iat a, o [197] ntunecime dens a, mai adnc a dect ntunecimea nop tii cade asupra p amntului. Apoi un curcubeu, str alucind cu gloria de la tronul lui Dumnezeu, se proiecteaz a pe ntinderea cerului s i pare c a nconjoar a ecare ceat a care se roag a. Mul timile nfuriate sunt deodat a oprite. Strig atele lor de batjocur a se pierd. Subiectele furiei lor criminale toare presim sunt uitate. Cu nfrico sa tiri rele, ei privesc asupra simbolului leg amntului lui Dumnezeu s i tnjesc s a e proteja ti de str alucirea lui cople sitoare. GC 635,636 n timpul pl agii a s asea, care sunt cele dou a grupe opuse n care ecare persoan a s-a strns? Dou a mari puteri opuse sunt descoperite n ultima mare b at alie. ntr-o parte st a Creatorul cerului s i al p amntului. To ti cei din grupa Sa poart a pecetea Sa. Ei sunt ascult atori de poruncile Lui. n cealalt a grup a, st a prin tul ntunericului mpreun a cu aceia care au ales apostazie s i rebeliune. 7BC 982,983 ngerii r ai si unesc puterile lor cu nelegiui tii s i a sa dup a cum ei n cele mai bune au fost ntr-o lupt a continu a ob tinnd o experien ta feluri de n sel atorie s i b at alie, forticndu-se timp de secole, nu vor ceda n ultimul mare conict f ar a o lupt a disperat a. Toat a lumea va ntr-o parte sau n cealalt a a controversei. B at alia de la Armaghedon va avea loc, iar acea zi nu trebuie s a ne g aseasc a pe nici unul dintre noi dormind. . . Puterea Spiritului Sfnt trebuie s a e asupra noastr a, iar C apitanul o stirii Domnului va sta n fruntea ngerilor cerului ca s a conduc a b at alia. 7BC 982

186

Criza

Cnd au nceput eforturile lui Satana de a aduna pe to ti mp ara tii s i poporul ntregii lumi sub steagul s au,n timpul pl agii a s asea, ori aceasta este apogeul multor ani de efort depus de el? Vr ajm as ia lui Satana mpotriva binelui se va manifesta din ce [198] n ce mai mult pe m asur a ce el si pune for tele lui n activitate n ultima sa lucrare a rebeliunii; s i orice suet care nu este predat pe deplin lui Dumnezeu s i sus tinut de puterea divin a, va face o cu Satana mpotriva Cerului s alian ta i se va uni n b at alia mpotriva Creatorului universului. TM 465 Spiritul lui Dumnezeu Se retrage treptat de la lume. Satana si mobilizeaz a de asemenea for tele sale demoni-ce sti, ducndu-se la mp ara tii p amntului s i la toat a lumea, pentru a-i aduna sub steagul s au, ca s a-i instruiasc a pentru b at alia marii zile a Atotputernicului Dumnezeu. 7BC 983 Noi trebuie. . . s a n telegem progresul evenimentelor n m ar luirea na s a tiunilor pentru conictul nal al marii controverse. 8T 307 Curnd, to ti locuitorii p amntului vor luat pozi tia, e de partea guvernului Cerului, e mpotriva lui. 7T 141 Si-a preg atit Dumnezeul cerului de asemenea for tele Sale pentru b at alia nal a? Puterile r aului nu se vor preda n acest conict f ar a o lupt a aprig a. Dar Providen ta are o parte de ac tiune n b at alia de la Armaghedon. cnd p amntul va luminat cu slava ngerului din Apoc. 18, elementele religioase ale binelui s i r aului se vor trezi din dormitare iar armatele viului Dumnezeu vor domina cmpul de lupt a. 7BC 983 Este b at alia de la Armaghedon. . . b at alia marii zile a Atotputernicului Dumnezeu n mod evident o b at alie dintre for tele binelui s i r aului? Un conict teribil se a a naintea noastr a. Noi ne apropiem de b at alia marii zile a Atotputernicului Dumnezeu. Tot ce a fost tinut sub control, va slobozit, ngerul harului si strnge aripile sale,

Marele timp de strmtorare

187

preg atindu-se s a coboare de pe tron s i s a lase lumea sub controlul lui Satana. For tele dominante ale na tiunilor s i puterile p amntului sunt n revolt a mpotriva acelora care slujesc Lui s i curnd, foarte curnd, va purtat a ultima b at alie dintre bine s i r au. P amntul va cmpul de b at alie. . . scena ultimei lupte s i victorii nale. Aici, unde pentru [199] att de mult timp, Satana a condus oamenii mpotriva lui Dumnezeu, rebeliunea va pentru totdeauna zdrobit a. RH 5-13-1902 pag. 9; ML 308 Este b at alia de la Armaghedon o b at alie real a, literal a, sau o b at alie spiritual a, ori amndou a? B at aliile purtate ntre cele dou a armate sunt tot att de reale ca s i acelea purtate de armatele acestui p amnt s i de rezultatul acestui conict spiritual depind destine eterne. PK 176 n timpul celei de-a s aptea pl agi, cum ia Domnul ini tiativa n b at alie? Apoc. 16:17-21 Tot p amntul se unduie ste s i se um a ca valurile m arii. Suprafa ta lui se crap a. Temeliile lui par c a cedeaz a. Lan turi de mun ti se scufund a. Insule populate dispar. Porturile m arilor care deveniser a ca s i Sodoma n nelegiuire sunt nghi tite de ape nfuriate. . . Cele mai mndre ora se ale p amntului se pr abu sesc. Palatele domne sti, asupra c arora marii oameni ai lumii au risipit averea lor pentru a se glorica pe ei n si si, se pr abu sesc n ruine n fa ta ochilor lor. Pere tii nchisorii cad la p amnt, iar poporul lui Dumnezeu care era tinut n captivitate pentru credin ta lor, este pus n libertate. Mormintele se deschid s i mul ti dintre cei ce dorm n tarina ve p amntului. . . se trezesc, unii pentru via ta snic a iar al tii pentru ru sine s i batjocor a ve snic a. GC 637 cnd urma sii lui Satana v ad c a totul este pierdut, cit de amar a va remu scarea lor? Cei boga ti gem pentru distrugerea caselor lor m are te. . . Nici o limb a omeneasc a nu poate exprima dorin ta aprig a pe care cei neascult atori s i neloiali o vor sim ti dup a ceea ce au pierdut pentru

188

Criza

totdeauna. . . via ta ve snic a. . . To ti se unesc ca s a arunce asupra Preo tilor s i Predicatorilor lor cea mai amar a condamnare. . . S abiile [200] care erau preg atite s a ucid a poporul lui Dumnezeu, sunt ntrebuin tate acum ca s a distrug a pe inamicii lor. Pretutindeni se vede numai lupt a s i v arsare de snge. GC 654,655; EW 290 Este imposibil s a se poat a descrie groaza s i disperarea acelora care au c alcat n picioare cerin tele snte ale lui Dumnezeu. GC 639 Cum va aduce Domnul Isus istoria spre punctul ei culminant? Apoc. 19:11-20 n curnd va purtat a b at alia de la Armaghedon. Acela pe a C arui hain as i coaps a este scris Regele regilor s i Domnul domnilor, conduce armatele cerului, mbr acate n n sub tire, curat s i alb s i pe cai albi. 7BC 982 Curnd apare la r as arit un mic nor negru. . . Regele regilor coboar a pe nor, nv aluit n ac ari de foc. . . nelegiui tii se roag a ca s a e ngropa ti sub stncile mun tilor. . . nelegiui tii sunt s ter si de pe [201] fa ta p amntului. GC 640-642, 657

Capitolul 21 Acas a, n cele din urm a


Este cerul un loc real, sau un spa tiu nedenit, plin cu spirite intangibile? Ev. 11, 14,16; lPe. 1:4; Ioan 14:3 Ce surs a de bucurie pentru ucenici ca s a ae c a ei aveau acum un asemenea Prieten n ceruri care s a pledeze n favoarea lor! Prin n al tarea vizibil a a lui Hristos, toate p arerile s i contempla tiile lor despre cer sunt schimbate, nainte, n min tile lor ei s i-1 imaginau ca pe un spa tiu nelimitat, locuit de spirite lipsite de materie. Acum, cerul era conectat cu gndul despre Isus pe care ei L-au iubit s i adorat mai mult dect to ti al tii, cu care ei conversaser as i c al atoriser a s i pe care ei L-au atins chiar s i n corpul S au nviat. . . Cerul nu le mai p area acum ca un spa tiu nedenit, de nen teles, plin cu spirite intangibile. Ei priveau acum asupra lui ca la c aminul lor din viitor, unde erau preg atite palate pentru ei de c atre iubitul lor R ascump ar ator. 6BC 1054(Not a. n acest capitol nu este f acut a nici [202] o distinc tie ntre cer s i noul p amnt.) Teama ca nu cumva mo stenirea viitoare s a par a prea material a, a determinat pe mul ti s a spiritualizeze chiar acele adev aruri care neau ndrumat s a privim asupra lui (cerului) ca la un c amin al nostru. GC 674 Dore ste Satana ca noi s a petrecem timp gndindu-ne la cer? Ispitele Satanei prezint a lucrurile p amnte sti s i le face fascinante s i atractive, pentru ca realit a tile cere sti s a e eclipsate iar ata samentul de lume s a e f acut o prioritate. OHC 285 Dore ste Domnul Hristos ca noi s a ne lu am timp pentru a gndi la cer? Isus vine ca s a prezinte avantajele s i imaginile minunate ale cerului, pentru ca atrac tiile cerului s a devin a familiare gndirii noastre 189

190

Criza

s i pe pere tii coridoarelor memoriei s a e ag a tate tablourile cere sti s i [203] ale iubirii eterne. OHC 286 De ce ne-a dat Domnul att de multe informa tii despre via ta viitoare? tor d Marele nv a ta a omului o vedere a lumii viitoare. El o aduce, cu darurile sale atractive n raza viziunii sale. . . Dac a El poate nt ari mintea asupra vie tii viitoare s i a binecuvnt arilor sale, n compara tie cu preocup arile temporare ale acestei lumi, atunci contrastul izbitor este adnc imprimat asupra min tii, captivnd inima, . OHC 286,250,319 suetul s i ntreaga in ta Motive s i agen tii mai puternice niciodat a n-ar putea angajate la lucru: r aspl atirile nem arginite pentru mplinirea a ceea ce este bine, bucuria cerului, societatea ngerilor, comuniunea s i iubirea lui Dumnezeu s i a Fiului S au, cre sterea s i prelungirea tuturor puterilor noastre de-a lungul ve sniciei. . . nu sunt acestea stimulente s i ncuraj ari puternice care s a ne ndemne s a acord am Creatorului s i R ascump ar atorului nostru slujirea plin a de iubire a inimii? SC [204] 21-22 Este posibil pentru noi ca s a n telegem gloria acelui p amnt mai bun? Nu pot descrie lucrurile minunate pe care le-am v azut acolo. O, dac a a s putea vorbi limba Canaan-ului, atunci a s putea s a spun pu tin despre gloria acelei lumi mai bune. Am v azut acolo table de piatr a pe care erau gravate cu litere de aur numele celor 144.000. Dup a ce am privit la slava templului, am ie sit afar as i Isus ne-a l asat s i a plecat spre cetate. EW 19 Limba este prea s arac a pentru a ncerca o descriere a cerului. n timp ce scenele se prezint a n fa ta mea, sunt pierdut a n uimire. Purtat a prin splendoare, care dep as e ste orice s i prin glorie minunat a, pun pana jos s i exclam, O, ce iubire! Ce iubire minunat a! Cea mai iscusit a limb a nu poate descrie gloria cerului sau adncurile neegalate ale iubirii Mntuitorului. EW 289 Dac a noi am privi numai odat a ora sul ceresc, n-am mai dori niciodat a s a mai tr aim pe p amnt din nou. Exist a peisaje minunate

Acas a, n cele din urm a

191

pe p amnt, iar eu m a bucur de aceste priveli sti minunate din natur a. Le asociez cu Creatorul. Dar s tiu c a dac a iubesc pe Dumnezeu s i tin poruncile Lui, exist a o mult mai mare m asur a de glorie etern a rezervat a n ceruri pentru mine. A sa minunate cum sunt peisajele de pe p amnt, nu se pot compara cu slava lumii eterne. ST 4-8-1889 Limba omeneasc a este insucient a de a descrie r aspl atirile celor drep ti. Ele vor cunoscute numai de aceia care le vor privi. Nici o minte limitat a nu poate n telege gloria Paradisului lui Dumnezeu. GC 675 Care sunt unele din lucrurile care pot g asite acolo? Mun ti, cmpii s i ruri. Acolo exist a ruri care curg pentru totdeauna, limpezi ca s i cristalul s i pe lng a ele se a a copaci care se unduiesc s i care- si [205] arunc a umbrele lor asupra c ar arilor preg atite pentru r ascump ara tii Domnului. Acolo, marele s i ntinsele cmpii cresc progresiv n dealuri minunate, iar mun tii lui Dumnezeu si ridic a seme t n al timile , lor distinse. Pe acele cmpii lini stite, pe lng a acele ruri de via ta poporul lui Dumnezeu, att de mult timp pelegrin s i c al ator, va g asi un c amin. GC 675 P aduri. Apoi am intrat ntr-o p adure, nu ca p adurile ntunecate pe care le avem noi aici; nu, nu; ci luminoas as i peste tot str alucitoare; Crengile copacilor se leg anau ncoace s i ncolo iar noi to ti am strigat, Noi n locuri pustii s vom locui n siguran ta i vom dormi n p aduri! Am trecut prin p adure, c aci eram n drum spre muntele Sion-ului. EW 118 Tot felul de copaci s i pomi. Muntele Sion-ului era chiar naintea noastr as i pe el era un templu glorios, iar mprejurul lui erau al ti s apte mun ti pe care cre steau trandari s i crini. Am v azut copii urcnd, sau, dac a ei alegeau, folosind aripioarele lor ca s a zboare spre vrful mun tilor s i rupeau orile care nu se ve stejesc niciodat a. n jurul templului, erau tot

192

Criza

felul de copaci pentru a nfrumuse ta locul; Meri sorul, bradul, pinul, palmierul, mirtul, rodia s i smochinul care se apleca de greutatea smochinelor lui timpurii. . . Acestea f aceau locul str alucitor peste tot. EW 19 Toate felurile de ori. Toate felurile de ori s i n timp ce le-am cules, am strigat, ele nu se vor ve steji niciodat a! Apoi am v azut o cmpie cu iarb a nalt a, prea splendid a pentru a privit a, era de un verde viu s i avea o reec tie de argint s i aur, n timp ce se unduia cu mndrie n onoarea [206] Regelui Isus. EW 18 Toate felurile de fructe. Si am v azut o mas a de argint curat; era lung a de multe mile s i totu si ochii no stri puteau s a se extind a pn a la cap atul ei. Am v azut fructele pomului vie tii, mana, migdale, smochine, rodii, struguri s i multe alte feluri de fructe. L-am rugat pe Domnul Isus s a m a lase s a m annc din fructe. EW 19 Pomul vie tii. Aici noi am v azut pomul vie tii s i tronul lui Dumnezeu. Din tron ie sea un ru de ap a curat as i pe ecare parte a rului era pomul vie tii. Un trunchi al copacului era pe o parte a rului s i un trunchi pe cealalt a parte; ambele de aur curat s i transparent. Prima dat a am crezut c a am v azut doi pomi. Am privit din nou s i am v azut c a cele dou a trunchiuri erau unite la vrf ntr-un singur pom. Astfel c a pomul vie tii era pe ecare mal al rului vie tii. Crengile lui se aplecau spre locul unde ne aam, iar fructele lui erau str alucitoare, ar atau ca aur amestecat cu argint. EW 17 Toate animalele erau blnde s i prietenoase. Nu va exista nimic care s a produc a durere sau s a cauzeze distrugere pe tot muntele Meu cel sfnt zice Domnul. Acolo omul va restabilit n mp ar a tia sa pe care a pierdut-o, iar vie tuitoarele

Acas a, n cele din urm a

193

inferioare vor recunoa ste din nou st apnirea sa; cele oroase vor deveni prietenoase, iar cele timide ncrez atoare. ED 304 Zi continu a. care nu este stnjeLumina soarelui va nlocuit a cu o radian ta nitoare, sup ar atoare sau orbitoare s i totu si va dep as i incomensurabil [207] str alucirea din miezul zilelor noastre. Gloria lui Dumnezeu s i a Mielului va inunda sfnta cetate cu lumina care nu va sc adea. R ascump ara tii vor umbla n str alucirea f ar a soare a zilei continui. GC 676 Cum va ar ata poporul lui Dumnezeu? Ct de nal ti vor ei? Ct de puternici? Care sunt capabilit a tile lor? De aproximativ patru metri n al time. Re-adu si la pomul vie tii n Edenul de mult timp pierdut, r ascump ara tii vor cre ste (Mal. 4:2) la statura deplin a a rasei umane n slava ei de la nceput. GC 645 El (Adam), era mai nalt dect n al timea dubl a a oamenilor care tr aiesc acum pe p amnt s i era bine propor tionat. 3SG34 Cu vitalitate de dou azeci de ori mai mare. Dac a Adam la creerea sa, n-ar fost dotat cu de dou azeci de vital ori mai mult a for ta a dect cea pe care o au oamenii acum, n violarea neamul omenesc cu obiceiurile lui prezente de via ta legilor naturale, ar fost exterminat. FE 23 Niciunul nu va avea nevoie de odihn a. Nu va exista oboseal a n a face voia lui Dumnezeu s i n a oferi laude Numelui Lui. Noi vom sim ti ntotdeauna prospe timea dimine tii s i vom ntotdeauna departe de ncheierea ei. GC 676 Durere nu poate exista n atmosfera cerului. Nu vor mai exista lacrimi, nici s iruri funerare, nici semne de doliu. Nu va moarte, nici tnguire, nici plnset. . . c aci lucrurile dinti au trecut. Locui[208] torii nu vor zice, sunt bolnav GC676 Cerul este n ntregime s an atate. 3T 172

194

Criza

Acumularea de cuno stin te nu va obosi mintea, sau epuiza energiile. GC 677 Identitatea prezenta va perfect p astrat a. nvierea lui Isus a fost un tip de nviere nal a a tuturor acelora care se odihnesc n El. nf a ti sarea Mntuitorului nviat, manierele Sale, vorbirea Sa, toate erau familiare ucenicilor S ai. A sa dup a cum Isus a nviat din mor ti, tot astfel aceia care au adormit n El vor nvia. Noi vom cunoa ste prietenii no stri, tot a sa dup a cum ucenicii L-au cunoscut pe Isus. Ei ar putut deforma ti, cu boli serioase, sau muritoare, dar vor nvia n s desgura ti n aceast a via ta an atate s i simetrie perfect a; s i totu si identitatea lor va perfect p astrat a n corpul lor gloricat. DA 804 Vom avea memorii perfecte. Oamenii dinainte de potop nu aveau c ar ti, ei nu aveau nregistr ari scrise; dar cu marea lor vigoare zic as i mintal a, ei aveau memorii bune, capabile de a n telege s i re tine ceea ce le era comunicat s i de a transmite intact posterit a tii. PP 83 Min ti capabile de continu a dezvoltare. din ce n ce mai mult despre n Pe m asur a ce ei nva ta telepciunea, iubirea s i puterea lui Dumnezeu, min tile lor se vor dezvolta [209] continuu s i bucuria lor va cre ste continuu. 5T 702 Vedere microscopic as i telescopic a. Cu vedere nemic sorat a ei privesc asupra gloriei crea tiunii. . . sori s i stele s i sisteme planetare, toate n drumul lor rnduit, ncercuind tronul divinit a tii. GC 677 Acolo, cnd perdeaua care ntunec a vederea noastr a va ndep artat as i ochii no stri vor privi acea lume de frumuse te despre care acum ob tinem doar o slab a privire prin microscop; cnd vom privi la gloriile cerului, acum scrutate de departe prin telescop, cnd distrugerile p acatului vor ndep artate, tot p amntul va apare n

Acas a, n cele din urm a

195

Frumuse tea Domnului Dumnezeului nostru, atunci, ce cmp va deschis pentru studiul nostru! ED 303 Perdeaua care se interpune ntre lumea vizibil as i invizibil a va dat a la o parte s i lucruri minunate vor descoperite. ED 304 Abilitatea de a c al atori n spa tiu. Mul timea mntui tilor va umbla din lume n lume s i o mare parte din timpul lor va folosit n cercetarea misterelor r ascump ar arii. 7BC 990 Toate comorile universului vor deschise pentru studiu r ascump ara tilor lui Dumnezeu. Desc atu sa ti de imortalitate, ei se avnt a n zborul lor neobosit spre lumi ndep artate. . . GC 677 O cunun a a vie tii. R asplata, gloria cerului, rev arsate asupra biruitorilor, vor propor tionale cu gradul n care ei au reprezentat caracterul lui Hristos n fa ta lumii. Cel care seam an a cu economie, va culege de asemenea [210] cu economie 2Cor. 9:6 . . . Cununa vie tii va luminoas a sau mai pu tin luminoas a, va str aluci cu multe stele, sau va luminat a doar cu pu tine m arg aritare, dup a cursul nostru propriu de ac tiune. OHC 123 de familie, c Va exista acolo via ta as atorii sau na steri? Mat. 22:23-30 Nu vor c as atorii sau na steri. Exist a oameni ast azi care si exprim a credin ta c a vor c as atorii s i na steri pe noul p amnt, dar aceia care cred Scripturile nu pot accepta asemenea doctrin a. Doctrina c a pe noul p amnt vor n ascu ti copii, nu face parte din cuvntul sigur al profe tiei MM 99; 1SM 172

196

Criza

S a nu facem specula tii cu privire la lucrurile pentru care nu avem informa tii. Lucr atorii lui Dumnezeu nu trebuie s a foloseasc a timp speculnd n ce prive ste st arile de lucruri care vor predomina pe noul p amnt. Constituie o ndr azneal a a- ti permite presupuneri s i teorii n ce prive ste probleme pe care Domnul nu le-a descoperit. El a f acut orice preg atire pentru fericirea noastr a n via ta viitoare s i noi nu trebuie s a facem specula tii privitor la planurile Sale pentru noi. Nu trebuie s a m asur am st arile de lucruri ale vie tii viitoare dup a st arile de lucruri ale acestei vie ti. GW 314 Constituie o ndr azneal a a- ti permite s a faci presupuneri s i a crea teorii privitor la chestiuni pe care Dumnezeu nu le-a f acut cunoscut n Cuvntul S au. Noi nu trebuie s a intr am n specula tii cu [211] privire la starea noastr a din viitor. 1SM 173 Copila si lua ti la cer. Cnd copila sii ies din morminte n imortalitate din paturile lor rn de ta a, ei zboar a imediat spre bra tele mamei lor. Ei se ntlnesc din nou, ca niciodat a s a nu se mai despart a. Dar mul ti dintre cei micu ti nu au mama lor acolo. Noi ascultam n zadar pentru a auzi cntarea de triumf din partea mamei. ngerii primesc copila sii f ar a mam as i-i conduc la pomul vie tii. 2SM 260 Copila si pe noul p amnt rndu-se, sau dac Si am v azut pe copila si c a ta a ei alegeau, folosind aripioarele lor s i zburau spre vrful mun tilor s i culegnd orile care niciodat a nu se ve stejesc. EW 19 Reuni ti cu prietenii no stri. Prieteni de mult timp separa ti prin moarte sunt reuni ti, pentru spre ca niciodat a s a nu se mai despart as i cnt ari de bucurie se nal ta cetatea lui Dumnezeu. GC 645

Acas a, n cele din urm a

197

Se va locui n case. Apoi noi am nceput s a ne uit am la lucrurile str alucitoare din afara cet a tii. Acolo am v azut cele mai splendide case care aveau nf a ti sarea de argint, sprijinite pe patru stlpi mbr aca ti cu perle prea str alucitoare s a le po ti privi. Acestea aveau s a e locuite de sn ti. n ecare cas a era un raft de aur. Am v azut mul ti dintre sn ti intrnd n case, lund jos coroanele lor str alucitoare s i punndu-le pe raft. EW 18 Ei vor zidi case s i vor locui n ele. GC 675; Is. 65:21 n fa ? Cu cine vom avea noi bucuria s a st am fa ta ta ngerul nostru p azitor. Fiecare mntuit va n telege slujirea ngerilor n via ta lui proprie. ngerul care a fost p azitorul s au din primul moment al vie tii, ngerul care a vegheat pa sii lui s i i-a acoperit capul n ziua primejdiei; ngerul care a fost cu el n valea umbrei mor tii, care a marcat locul lui de odihn a, care a fost primul s a-1 salute n diminea ta nvierii. . . ce va , cnd vom ntre tine conversa tii cu el s i vom auzi istoria interven tiei lor n via ta individual as i a conlucr arii cere sti n ecare lucrare pentru umanitate. ED 305 Noi nu vom s ti niciodat a din ce pericole v azute s i nev azute am fost salva ti prin interven tia ngerilor, pn a cnd n lumina eternit a tii nu vom vedea providen tele lui Dumnezeu. DA 240 Ceilal ti ngeri s i credincio sii din toate genera tiile. Afec tiunile s i simpatiile pe care nsu si Dumnezeu le-a plantat n suet vor g asi acolo cea mai veritabil as i dulce aplicare. Comuniunea curat a cu in tele snte, via ta social a armonioas a cu ngerii binecuvnta ti s i cu credincio sii din toate genera tiile, care s i-au sp alat s i s i-au albit hainele n sngele Mielului, leg aturile snte care unesc toat a familia cereasc as i p amnteasc a. . . acestea ajut a la constituirea fericirii celor r ascump ara ti. GC 677; ED 306 [212]

198

Criza

Tat al s i Fiul Poporul lui Dumnezeu este privilegiat s a aib a comuniune cu n fa , f Tat al s i cu Fiul. . . Noi vom vedea fa ta ta ar a nici o perdea ntre noi. GC 676,677 ei sunt loiali lui Dumnezeu, ei vor vedea Dac a n aceast a via ta n cele din urm a fa ta Lui; s i numele Lui va pe frun tile lor. Apoc. 22:4. Si care este fericirea cerului, dect s a vezi pe Dumnezeu? Ce [213] bucurie mai mare ar putea veni asupra p ac atosului mntuit prin harul lui Hristos, dect s a priveasc a fa ta lui Dumnezeu s i s a-L cunoasc a pe El ca Tat a? 8T268 Care singur a amintire a lucr arii pline de cruzime a p acatului va ntotdeauna naintea noastr a? O singur a amintire r amne: R ascump ar atorul nostru va purta pentru totdeauna semnele crucic arii Sale. Pe fruntea Sa r anit a, pe coasta Sa, pe minile s i picioarele Sale, se a a singurele urme ale lucr arii pline de cruzime pe care le-a f acut p acatul. GC 674 Cu toate c a am ar aciunile, durerile s i ispitele p amnte sti sunt sfr site, iar cauza lor ndep artat a, poporul lui Dumnezeu va avea clar ntotdeauna o cuno stin ta as i inteligent a a pre tului pl atit pentru mntuirea lui. GC 651 n ce activit a ti s i studii ne vom angaja? Ne vom aduna n mod regulat s a ne nchin am naintea lui Dumnezeu. Si se va ntmpla ca de la o lun a nou a la alta s i de la un Sabat la altul, toat a f aptura va veni s a se nchine naintea Mea, spune Domnul. PK 733; Is. 66:22,23 Vom auzi s i vom crea cea mai perfecta muzic a. Apoi am v azut un foarte mare num ar de ngeri aducnd din cetate cununi splendide. . . o cunun a pentru ecare sfnt, cu numele s au scris pe ea. cnd Domnul a cerut cununile, ngerii I le-au prezentat s i cu mna Sa dreapt a, iubitul Isus le-a pus pe capul sn tilor. n acela si fel ngerii au adus harpe s i Isus le-a dat de asemenea sn tilor.

Acas a, n cele din urm a

199

Prima dat a ngerii conduc atori au dat tonul, apoi ecare voce s-a s n al tat n laude de recuno stin ta i fericire s i ecare mn a a trecut cu ndemnare peste strunele harpei sco tnd melodii de muzic a n [214] acorduri bogate s i perfecte. EW 288 Acolo va exista muzic as i cnt ari, asemenea muzic as i cnt ari care cu excep tia n viziunile lui Dumnezeu nici o ureche de muritor n-a auzit s i nici o minte omeneasc a n-a conceput. ED 307 Vom studia istoria marii controverse. Atunci se va deschide naintea lui cursul istoriei marelui conict care a avut nceputul nainte de nceperea timpului s i care se sfr se ste numai dup a ce timpul se va sfr si ED 304 Vom descoperi motivele tuturor ncurc aturilor s i dilemelor vie tii. Toate ncurc aturile s i dilemele vie tii vor claricate n ceea ce p area numai confuzie s i dezam agii scopuri z ad arnicite s i planuri , o distruse, se va vedea un plan mare dominant s i plin de biruin ta armonie divin a ED 305 Vom auzi despre lucrarea ec arei fapte bune din aceasta via ta Acolo to ti care au lucrat cu un spirit neegoist vor vedea fructele str adaniilor lor. Se va Vedea lucrarea ec arui principiu adev arat s i a ec arei fapte nobile Cte ceva din acestea vedem aici. Dar ct de pu tin din rezultatul celei mai nobile lucr ari din lume este cunoscut de cel ce o face! Ct de mul ti trudesc n mod neegoist s i neobosit pentru aceia despre care nu se va s ti n aceast a viat a dac a asupra lor! P aceasta a avut vreo inuen ta arin ti s i profesori trec la [215] odihn a pentru ultimul lor somn, lucrarea vie tii lor p arnd c a a fost f acut a n zadar; ei nu s tiu c a credincio sia lor a deschis izvoare de binecuvnt ari care nu pot niciodat a oprite; numai prin credin ta ei v ad copiii pe care i-au format devenind o binecuvntare s i o inspira tie pentru semenii lor s i c a inuen ta se repet a de o mie de ori. s Mul ti lucr atori trimit n lume solii de t arie, speran ta i curaj, cuvinte care duc binecuvntare inimilor n ecare tar a. Dar cel care trude ste n singur atate s i obscuritate, pu tin s tie despre rezultate. n acest fel

200

Criza

darurile sunt acordate, poverile sunt purtate s i lucrarea este f acut a. Oamenii seam an a s amn ta din care, deasupra mormintelor lor, al tii culeg recolta binecuvntat a. Ei s adesc pomi ca al tii s a m annce fructele. Ei sunt bucuro si aici s as tie c a au pus n mi scare energiile spre bine. Ac tiunile s i reac tiile tuturor acestora vor v azute n lumea viitoare. ED 305,306 Vom lucra n gr adin as i la cmp. Pe p amntul rennoit, mntui tii se vor angaja n ocupa tii s i pl aceri care le-au adus fericire lui Adam s i Evei la nceput. Via ta din Eden va tr ait a, via ta n gr adin as i la cmp. PK 730; ED 304 Am v azut pe mul ti dintre sn ti intrnd n cas a, lundu- si de pe cap coroanele lor str alucitoare s i punndu-le pe raft, apoi ie sind la cmpul de lng a cas a, ca s a lucreze la p amnt; dar nu a sa cum noi trebuie s a lucr am p amntul aici, nu, nu. O lumin a glorioas a str alucea n jurul capului lor, iar ei strigau s i d adeau ncontinuu laude lui Dumnezeu. EW 18 Vom studia toate comorile universului. [216] Toate comorile universului vor deschise studiului copiilor lui Dumnezeu. Cu o negr ait a desf atare, noi vom intra n bucuria s i n telepciunea in telor nec azute. Ne vom mp art as i de comorile adunate de-a lungul anilor petrecu ti n contemplarea lucr arilor minilor lui Dumnezeu. Si pe m asur a ce anii ve sniciei se rostogolesc, vor continua s a ne aduc a mai multe descoperiri glorioase. . . ED 307; GC 678 Ne vom dezvolta ncontinuu, f ar a limit a. Acolo orice putere se va dezvolta s i orice capabilitate va cre ste. Cele mai mari ac tiuni vor ntreprinse, cele mai nalte aspira tii vor atinse, cele mai mari ambi tii vor realizate. Si nc a vor r amne noi n al timi de cucerit, noi minuni de admirat, noi adev aruri de p atruns, obiective proaspete care s a solicite puterile corpului, ale min tii s i ale suetului. ED307; GC 677

Acas a, n cele din urm a

201

Care va bucuria suprem a a mntui tilor? tor. To Totul n cer este nobil s i n al ta ti urm aresc interesul s i fericirea altora. Niciunul nu- si dedic a timpul ngrijindu-se de sine nsu si sau ind preocupat de el. Bucuria suprem a a tuturor in telor snte este s a vad a bucuria s i fericirea celor din jurul lor. 2T 239 Ce a s putea s a fac pentru a acolo? Trebuie s a e hot arrea ec arui suet, nu att a c auta s a n teleag a totul despre st arile de lucruri care predomin a n lumea viitoare, . CT 249 ct de a cunoa ste ce cere Domnul de la el n aceast a via ta Pacea s i armonia cerului nu vor tulburate de prezen ta unuia care este aspru s i r au sau lipsit de amabilitate. Acela care n aceast a pe sine nsu lume se nal ta si n lucrarea ncredin tat a lui, nu va vedea niciodat a mp ar a tia lui Dumnezeu, dac a nu este schimbat n spirit, dac a nu devine blnd s i umilit, manifestnd simplitatea unui copila s. [217] 8T 140 Dac a vre ti s a ti sn ti n cer, trebuie s a ti mai nti sn ti pe p amnt. TM 145 Iat a, Eu vin curnd; s i r asplata Mea este cu Mine, ca s a dau ec aruia dup a fapta lui. Ferice de cei ce- si sp al a hainele ca s a aib a [218] drept la pomul vie tii s i s a intre pe por ti n cetate. Apoc. 22:12,13

S-ar putea să vă placă și