Sunteți pe pagina 1din 226

inp.org.

ro
BULETINUL
COMISIUNII
MONUMENTELOR ISTORICE
PUBLICAIUNE TlMESTRIAL
IN
EDITUR ADMINISTRAIEI CASEI BISERICII
ANUL IV
1911
BUCURETI
TIPOGRAFIA "GUTENBERG" JOSEPH OOBL S-sori.
2. - STRJDJ 001MNEI. - 2.
191 1.
inp.org.ro
BULETINUL
COMIS! UN Il
MONUIENTELOR ISTORICE
1 9 1 1 .
inp.org.ro
COMITETUL DE REDACIE
D-nii: ION KALINDERU, GR. CERKEZ, D. ONCIUL, E. A PANGRATI, V. P RV AN
Membri Comisiunii M onumentelor Is torice
i
Dr. D. BOROIANU
Administratorul Casei Bisericii
Secretar
A L E X. L P } DA T U
Extras din deciziunea ministerial prvitoare la redactarea Buletinului.
1. Cu mepere dela Ianuarie 1908 se va publica
sub direci11nea Comisiunii Monumentelor Istorice i
n eclitma Admi nistraiei Casei Bisericii-o revist pe
:

iodidi numit:! flulet inttl Comisitm ii ll onttmenteloP


/:lo1ice.
2. Acest Buletin va apare trimestrial i va Cii prinde:
a) O parte tiiuific, n care se vor publica tot
felul de monografi i, studii, l ucrri, comunicri i ma
terialuri de natur i storic, arhi tectonic i artistic, pri
vitoare direct i numai la monumentele noastre istorice ;
u) O parte oficial, n care se vor publica rapoartele
anuale ale Comisiunii, referatele arhitecilor nsrcinai
cu conducerea i executarea lucrrilor de conservare,
i restaurare, precum i eventualele circulri, informa
iuni i deciziuni ale Ministerului i ale Comisiuni i .
3. Buletinul apare sub direcia membrilor Comisiu,
nii, rari, mpreun cu admi nistratorul Casei Bisericii
alctuesc comitetul de redrr cie. El e pus sub i ngrijirea
secretarului Comisiunii , care e ndatorat s pregteasc
i s procure materialul neceoar, -1 aduc la cuno
tina comitetului de redacie i supravegheze tip
rirea lui.
4. Pentru ca publicaiunea s se prezinte ct mai
sistematic i ct mai folositoare, se stabilete urm
torul program cu privire la felul lucrrilor ce va trebui
s cuprind Bul et inul :
ai Monografii istorice, arhitectonice

i aliistice asupra
monumentelor noastre, monografii ce vor fi ilustrate
i dOCUI'lentate cu rrprocluceri necesare ele fotografii,
ele sem nuri, acuan 1: etc.
/,) Ret eveuri dela cele mai nsemnate i caracteristice
din puncl de vedere arhitectonic, monumente istorice.
c) Studii i lucrri unitare, asemenea ilustrate i docu
mentate, bunoar: asupra inscripiunilor elin epoca
lui tefan-cel-. Iare, Matei Basarab, Vasile Lupul, Con
stantin Brncoveanu etc., asupra artei decorative, n
scul ptur i pictur, ntrebuinat n bisericile i m
nstirile noastre n anumite epoci, asupra pOiiretelor
murate de ctitori: Domni, Doamne, Arhierei, Boeri,
Jupnese etc., asupra pictui i bisericeti , asupra cos
tumelor etc.
el) J\akrialuri: SCL!rte fragmente, comunicri, nsem
nri i note de i nteres deosebit privitoare la monu
mentele noastre istorice;
1) Note bibliografice i critice asupra publicaiunilor
i periodicelor de specialitate;
f) In sfrit, suplimente artistice, n culori, cari s
nfieze biserici, mnstiri, reproduceri de portrete
murale, de picturi, de oramentai uni etc.
In cadrul l ucrrilor nirate mai sus se cuprind i
acele privitoare la monumentele istorice din afar de
Regat, ntru ct aceste vor fi de origin romneasc
nlate de Voevozii notri sau n legtur direct cu
trecutul nostru.
Redacia : la Administratia Casei. isericil, Bucureti .
. Biroul Comisiunii Monumeratr6r Istorice -
-
ABONAf(NTUL N AR $1 SIRINTAT(:
PReUL A PATRU FASC!COL PLUS PORTL.
Buletinul se gsete de vnzare la librriile
ALCALAY
,
NAIONALA
,
SFETEA i SOCEC,
prtn cart se fac atonamente i se pot procura colecii complete din
anii precedeni (afar de anul 1, 1908).
inp.org.ro
BULETINUL
COMISIUNII
MONUMENTELOR ISTORICE
PUBLICAIUNE TRIMESTRIAL
IN
EDITURA AD1iNISTR 1.IEI CASEI BISERICII
ANUL IV
1 9 1 1
BUCURETI
TIPOGrtFIA "GUTENBERG" JOSEPI-I G0DL S-sori.
20. - STRADA DOAMNEI. - 2.
191 1.
inp.org.ro
TFBLF D E MFT E R ll
-0-
1NUL 1L PJCRULEJ
1 9 1 1
TEXT
1. R.RT!COLE
BJL (G.). -- O biseric a lui Radul-cel-Mare n Serbia, la Lopunia _ . . . . . .
CEGANEJNU (SP. P.). - Ceva despre proveniena i arta vecl)ilor noastre argintrii
Consideraiuni asupra basilicei cu baptisteriu de la 1damclisi .
DRGf!CERNU (VIRG.'.- Curile domneti brncover.eti: curi i conace frmate.
Lmuriri asupra Buzetilor . . . . _ _ .
Biserica din Rmetii-Vlcei . . . . . .
GHIKA-BUDE'l (N.)- Biserica Sf. 1rl)angl)eli sau Voivozi din Trgovite
Biserica Logoftului Tutul din Blineti
LAPEDJTU (1LEX.). - Inscripiile bisericii din Blineti . . . . . . .
LUGOIJNQ (0.). -Stampe vecl)i nfind mnstirea Curtea de Arge .
PARVJN (V.). - Cetatea Tropaeum: consideraiuni istorice. . . . . .
MOISIL (CONST.). Priviri asupra anticl)itilor preistorice din Romnia . .
Dou morminte antice n Dobrogea. . . . . . . . .
Coleciuni particulare de anticliti n Romnia. Colecia Maria Istrati-Capa
MURNU (G.) - Noi spturi la Tropaeum 'rajani n 1 91 0 : canalul cetii.
TRJ)1NESCU (1. D.). -- Scl)itul Stneti (Vlcea). . .
Mnstirea Surpatele (Vlcea)
Biserica din Popeti (Vlaca) .
2. COMUNICARI
Noui descoperiri arleologice n Dobrogea (relaiune oficial) . . . . .
CEGANEJtU (SP. P.). -- Cteva observaiuni asupra bisericii Coles.
O fotografie din 1856 a oraului Bucureti .
01SCJLUL (C. - Spturile de Ia Cucuteni i colecia Buureanu. .
DRJGH!CEJNU (VIRG.). - Epitaful primului episcop al 1rgeului Iosif
O piatr de hotar a vecl)ilor Bucureti
O tocmeal a lui Matei Basarab . . .
O biseric domneasc : Iezerul-Vlcea. -
1 94
29
1 92
49
1 1 9
1 30
1 02
20
212
24
i 1 63
8
1 25
1 33
79
1 3
95
1 1 5
1 46
47
48
106
1 07
107
1 48
149
inp.org.ro
VI BULETI NUL COI\ ISIUNI I i\ONUMENTELOR ISTORICE
Pagina
DUMITRESCU (AL. C.i. - Inscripia sorcofagiului de Ia Barboi 45
'radiiuni i mrturii documentare despre drumul roman dela Reca la Celei . 1 07
HARET (SP. C.). - O scrisoare cu privire la Bucuretii dela 1 855 . 1 50
LAPEDATU (ALEX.).- Inscripia vecl)ei clopotnie dela mnstirea Dealu 147
Inscripiile dela biserica din Popeti-Vlaca. 14
MANDREA (G.). - Relaiuni despre Biserica Colii 1 49
MOISIL (C). - Cetatea Biroe
45
lnscripiune greceasc din Istros
1 06
Descoperiri preistorice. 1 47
3. BIBLIOGRAFIE
MOISIL ((.). - Dr. 1. Weiss, Die Dobrudscla im Altertum 1 62
4. OFICIALE
Raport general cu pnvtre la lucrrile (omisiunii in 1 91 0. 34
N. Gf!KA-BUD2'Cl -Biserica d.::11neascJ din 'arg:vile. Memoriu de restaurare prezentat (omisiunii. 4
Noui membri ai (omisiunii 1 1 1
Scl)imbri n comitetul de redacie al Buletinului 1 1 1
Sculptor n serviciul (omisiunii 1 1 2
De la edinele (omisiunii - Comunicri ale d-lui 1. lU\LINDERU asupra programului de lucrri al
bursierilor pentru picturJ bisericeasc i al sculptorului (omisiunii . 1 1 3
DRAGHlCEANU 1VIRG). -1ormintele din Biserica Precista Bacu. -Raport adresat (omisiunii . 1 52
LAPEDATU (ALEX.).- Cteva cuvinte drept postfa la Albumul Odoarele dela Neamu i Secu. 1 60
I L U S T R A I U N I
Pagina
Vedere general a bisericii scl)itul Stneti 14
Biserica scl)itulni Stneti : vedere lateral 15
Planul bisericii scl) itului Stneti 16
. Biserica scl)itului Stneti : pri dvorul lateral 17
Biserica scl)itului Stneti: vedere lateral . 18
Biserica scl)itului Stneti : desemn dup zugrveala
interioar. 19
Detaliu di n tmpla dela Stneti 2
Uile mprteti dela biserica Stneti 21
Tmpla bisericii scl)itului Stneti 2
Vedere a bisericii din Strejeti-de-Jos 2
Mnstirea lui Neagoe-Vod dela Curtea-de-1rge n
interior (ISai) . 25
Mnstirea l ui Neagoe-Vod dela Curtea-de-1rge n
exterior (101) . 27
lureol de icoan (de provenient necunosci) dela
Muzeul de anticl)iti di n Bucureti . 3J
Legtur de evangl)elie lucrat de argintarul sas
George Mai (1707), azi l a Muzeul de anticl)iti di n
Bucureti . 31
Iconi a Maicei Domnului lucrat de argintarul sas
George Mai, la Muzeul de anticl)iti di n Bucu-
i .
Bi serica din Vdeni : dup restaurare 35
Biserica d Vdeni, spre altar: dup restaurare . 37
Biserica Domneasc din 'rgovite (Faada dela Sud,
n timpul restaurrii) . 40
Biserica Domneasc din Trgovite (Faada principal,
n timpul restaurrii) 41
Bi serica Domneasc din 'rgovite (Detaliu dela cor-
nie, n timpul restaurrii)
42
Pagina
Biserica Domneasc din 'irgovite (Vederi n detaliu,
n timpul restaurrii) 42
Bi serica Domneasc di n 'rgovite (Faada dela Nord,
n timpul restaurrii) 4
Bi serica Domneasc din 'rgovite. (Detaliu din zi-
drie, n timpul restaurrii) 43
Biserica Domneasc din 'rgovite (vedere n detaliu,
n timpul restaurrii) 44
Biserica Colii -Dup acuarela lui 'renk, 18 47
B<serica Colii -Starea de azi 47
Bucuretii n 1856 . 48
Pajura Curii di n Brncoveni (azi aflat la mnstire) 49
Intrarea Scl)itului-conac Codrenii de pe Mostitea 51
Scl)itul-conac Codrenii 51
Drumul Buzului, cel vecl)iu . 52
Pivnia i ruinele conacului din Valea Scl)ieilor 52
Paraclisul Curii din Brncoveni, cu rui nele mprej-
muirii . 5
Scl)ia planul ui de situaie a Curii din Brncoveni
5
Crucea italianului Pesena Levin 57
Latura aceleiai cruci . 5
Rlt latur a aceleiai cruci 58
Scl)ia pla!1ului paradisului Curii di n Brncoveni 6
Vedere qeneral asupra mnstirei Brncoveni (clopot-
nia. cl)iliile bisericii, bolnia)
61
Ruinele pridvorului caselor egumeneti i cl)iliilor de
lng clop:tni dela m-rea Brnoveni 61
Urmele caselor egumeneti al e l ui Matei Basarab dela
m-rea Brncoveni (Cu tur ridi cat de Rustriaci) 62
Picior de pi atr din mobil ierl Curii Brncoveni 6
inp.org.ro
TABLA DE N\ATERII
Pagina
Turnul-clopotni dela mnstire Brncoveni
Bolnia mnstirii Brnccvcr.
Ev angi)elie ferecat de Constantin Brrcovearu .
1utograful lui Brncoveanu pe aceiai evangi)elie
Ct)enarul uii bisericii mari din mnstirea Brncoveni
Chenar d fcestr, qoca Matei Basarab. (Dela ve-
' cl)ia lui mntire, drmat)

Cl)enar de fereastr dela biserica mare a mnstirii
Brncoveni
Coloan din colonada pridvorului bisericii celei mari.
Ci)enarul uii i pisania bolniii
Sci)ia planului bolniii m-rii Brncoveni
Sci)ia planului caselor egumeneti .
Ciubuc (tor) exterior din bolnia m-rei Brncoveni.
Vedere a canalului cetii Cropaeum.
Seciune prin canalul cetii Cropaeum .
Arme i unelte preistorice de piatr, aram i bronz
Ceramic preistoric dela Polovraci Gorj
Ceramic preistoric dela Cucuteni i din l\eiediri
Vedere interioar a fostei mnstiri Surpatele
Casele fotei streii a mnstirii Surpatele .
Mnstirea Surpatele : planul de situaie
Fosta mnstire Surpatele. Dup o acuarel de Szaii)-
m ari 1Ec6
Biserica mnstirii Surpatele
Biserica mnstirii Surpatele
Ua i pisania bh:ericii mntirii Surpatele -
Biserica m-rii Surpatele : cl)erar de ferestre
Biserica Sfinpi 1rl)angi)eli sau Voivozi din Crgovite
Inainte de restaurare) l
Biserica Sfini 1ri)angi)eli sau Voivozi din Crgovite
1 Dup restaurare
Biserica Sfnii 1rl)angl)eli sau Voivozi din Crgovite.
Seciune longitudinal .
Biserica Sfnii 1ri)angi)eli sau Voivozi din Trgovite
Planul
Biserica Sfnii 1rl)angi)eli sau Voivozi din Crgovite.
Planul acoperiului, baza turlei .
Biserica Sfinii Ari)angl)eli sau Voivozi din Crgovite.
Corn ia
Biserica Sfnii 1rl)angi)eli sau Voivozi din Crgovite
Planul acoperiului
Biserica din Popeti-Vlaca : vedere spre sud-vest
Biserica din Popeti-Vlaca : vedere spre nord-vest
Planul bisericii din Popeti-Vlaca .
Familia ctitorului (Crstea vei Vistier) bisericii din Pa-
peti-Vlaca .
Picturi veci)i (1689) in naia bisericii din Popeti-Vlaca.
Mnstirea Cluiul. Vedere general din spre sud-esi.
Pisania bisericii mnstirii Cluiul .
Mormntul lui Radu biv vei 1rma dela Cluiul.
Biserica din Cepturoaia
Mormntul jupnesei Stanca a lui Radu biv vellrma
Mormntul lui Radul Buzescul marele Clucer, dela
Cluiul
Mormntul lui Preda Buzescu marele Ban al Craiovei
(aflat la Cluiul) . , ,
Mii)ai Viteazul. (Portret mural, contimporan, dela m
nstirea Cluiul din 159, retuat la 1834).
liserica mnstirii Cluiul. ,
. . . ,
Principalele obiecte de aur din mormntul dela Suluc
(comuna Mcin, jud. TulGea).
Capul statuetei dela Suluc. .
Tava de aram, cnile de sticl i urnele de lut din
.
mormntul dela Constana .
ObJectele de aur din mormntul dela Constana .
Obiectele de bronz din acela mormnt. . .
Biserica din Rmetii-Vlcei. (Vedere asupra laturei
de sud) .
Biserica din Rmetii-Vlcei. (Uile mprteti dela
tmpla Mitropolitului tefan) . .
Vedere general a coleciunii Maria Istraii-Ca
.
pa:
grupa antici)iti!or preistorice i greco-romane .
Vedere general a coleciunii Maria Istrati-Capa:
grupa antici)itilor romneti . . . . .
Crmid antic .
1. Fragment de vas preistoric (Nazru, jud. Brila).
2. Fragment de vas in form de corabie (Brza,
65
65
65
65
67
68
71
72
73
73
74
78
8(
l
8
E9
3
5
S6
97
98
9
9
1(0
100
102
103
104
104
105
105
105
115
115
116
117
118
119
120
120
121
121
122
122
123
12
126
121
127
12
12
131
131
13
137
138
jud. Dolj). 3. fiac de lut (Romula). 4. Cap de
brbat (Romuln)
5. Statuia lupttorilor (Rom ula). 6. Statuia Kybelei (Ro
mula). 7. Cap de Meduz (Romula). 8. Fragment
de cariatid (Romula)
Fragment de vas in t2rra iyillata (Romula) .
Obiecte de bronz i marmor
Buzdugan medieval
Vecl)e crj episcopal
Icoan din Slite (Cransilvnia)
Cruce vecl)e a familiei Istrati .
Obiecte preistorice de piatr gsite la Ceptura
Inscripia vecl)ei clopotnie dela mnstirea Dealul
Pisania bisericii din Popeti
Biserica Precista din Bacu
Piatr n:ormzntal dela Precista din 14:.
P'ctr mormntal dela Precista din 1636
Sc!;i de secie prin gTGbnia descoperit la Precista
Sci)ia planului grobniei dela Precista
Inscripie comemorativ din Cropaeum
!arta drumurilor romane in Dobrogea de Sud
Inscripie comemorativ din Tropaeum
Seciune prin zidul cetii .
Turnul din stnga al orii de Vest .
Planul cetii Tropaeum .
Poarta de Est
Poarta principal de Vest.
Poarta de Vest .
Poarta de Sud .
Curnul de provizii
Lurnuri pe laturea de Vest
Turnul de col dela NV
Basilica C dela poarta de Vest
Seciune longitudinal prin ruine
Plan orizontal al basilicei de marmor
Seciune transveral pe naos
Apsis i cancelli la basilica de marmor
Capitel cu impost dela basi!ica de marmor
Capitele dela basilica de marmor .
Planul orizontal al basilicei de marmor, cu bapti
steriul i cldirile trzii inconjurtoro.
Vedere general a ruinelor basilicei d2 marmor i
baptisteriului .
Planul orizontal al baptisteriului
Ruinele baptisteriului .
Baptisteriul : seciune longitudinal .
Baptisteriul : seciune transversal
Basilica de marmor . .
Basilica (cella) cimitetialis
Planul basi!icei simple.
Basilica .byzantin" cu duplu transept .
Vedere general a ruinelor basilicei-cisterne
Planul basilicei C.
Seciune transversal,
Seciune longitudinal.
Basilica cu crypt
Coloane de marmor cu duplu transept.
Coloane dela basilica cu duplu transept
Capitel dela basilica-cistern
Obiecte de bronz gsite in spturile dela basilica-ci-
stern
Planul orizontal al basilicei forense
Basilica forensis : vedere din strada prncipaii
Basilica forensis: vedere luat dinspre V, cu privite
ctre basilica uetin cu duplu transept
Vedere in regiunea Crainei srbeti.
Biserica din Lopunia, la poalele muntelui Rtanl .
Biserica din Lopunia, n exterior
Biserica din Lopunia, in interior .
Planul bisericii din Lopunia .
Biserica din Lopunia: secie transve1r.:
Planul bisericii din Petrua,-dup Kanitz
Biserica din Lopunia
Discuri dela turla bisericii din Lcpunia
Biserica din Lopunia : detaliu din baza turlei .
Biserica din Lopunia : resturi de zugrveli.
lnscri:J ia bisericii din Lopunia
Biserica din Blineti
VII
Pagina
140
141
142
142
143
143
144
145
147
147
149
153
154
1:5
1C6
157
163
1(4
H6
1(6
10
167
1(8
1(8
1(9
169
171
172
172
175
176
176
176
177
177
178
178
178
179
179
180
18
181
182
18
182
183
18!!
184
184
18
18
186
186
18
189
189
19
194
194
195
195
196
19
197
197
198
198
199
199
20
inp.org.ro
VIII BULETI NUL CO I I SI UNI I l\ONUMENTELOR I STORICE
Pagina
Biserica din Blineti 1bida altarului i clopotnita 201
Bieei ica din Blineti. Faa da de miazzi i clopotnia Q]
Planul bisericii din Blineti 0
Biserica din Blineti. Seciune longitudinal 23
Biserica din Blineti. Clopotnita i fatada de miazzi :0
Biserica din Biineti. Vedere spre altar 23
Biserica din Blineti. Vedere spre intrare (detaliu) 2
Picturi din biserica dela Blineti L07
Picturi din biseric' a dela Blineli 28
Picturi din biserica dela Blineti: L0
Picltu i din biserica dela Blineti . 210
Picturi din biserica dela Blineti
Inscripia bisericii din Blineti
/1\onnntul marelui Logoft Ioan Tutul
Mormntul lui Petru, ful Lo;. Tutul
Mormntul lui Teodor, fiul Log. Tutul
Mormntul Vasilicii, fica Log. Tutul
Mormntul Magdei, fica Log. Tutul
Mormntul Mariei, maica lui Dragot Til::.::ici
Mormntul 1ngelinei, jupneasa lui Drgan Tutul
Mormntul lui Toader Dragotovici (Tulul) prisarul
Mormntul Mariei, fica lui Mil)ai Tutul
Pagina
211
212
212
213
213
214
214
215
215
216
216
inp.org.ro
C ETFT E F T R O P FE U M
-0-
CONSIDERfII ISTORICE

Thraci i nordi ci , pe cari Greci i i nu mi au
Oe4 i ar Romani i Dac4 nu s'au nti ns,
chiar n vremi l e trzi i , numai n stnga
Dunri i ; ci, di n cel e mai vechi ti mpuri
istprice, n sec. VI a. Chr., i pn l a
totala l or di sol vare n Romani sm ori
Sl avism, Daci i , s. Oei i , au ocupat am
bel e mal uri al e Dunri i de jos. i a
nume ei au l ocui t n drearta fl uvi ul ui
tot i nutul di ntre Dunre i Haemus,
nti nzndu-se la Apus pn la Vi d 1), i ar
n Rsrit pn la Mare i guri l e Du
nri i : deci , cu excepia unui mi c teri
tori u n Vest, n toat Moesia i nferioar.
Autori i anti ci ne atest acest fapt pn
i n secol ul al I I I- l ea d. Chr.
2
).
Romani i , cari nc de pe vremea l ui
Ovi di us stpneau n ceti l e greceti
de pe coasta apusan a Pontul ui
Euxi n 3), lsar i nutul daci c di n dreapta
Dunri i mult vreme n seama i ndi ge
ni l or i anume pn l a a. 46 n gri j a
statul ui cl i entelar thrac, i ar apoi -ca o
ripa Thracae-n seama guvernatorul ui
provincei Thraci a ; deabia dela sfri tul
') Precum se arat dar pri n existena centrului dac
Gi ridava, ntre Vid i Osem, n interiorul Moesiei
i nferioare (CIL. III 12399; cf. i comeniariul la ac.
inscripie).
l) Vezi tirile l iterare la v. Premerstei 1. cie An(nye
cle1 Povinz Mvesiet, n Juh1e.<he(te e. oeste11. a1
chiiol. Inst. 1, 1898, Beibl., col. 150 sq. -Dovezi epi
grafice hotrtoare vom aduce noi mai jos.
') Ovid. T1ist Il, 197 sqq., cu Premerstein, t. c.,
col. 193.
Buleti nul Comi si unii Monumentelor Istorice.
secol ul ui al I I - l ea nai nte, tot i nutul
di ntre Dunre i Haemus ncorporn
du-se l a Moesi a i nferi or 4), ara geti c
fu scoas mcar n parte de supt n
ruri rea cul tural greac, predominant
n Thracia, i apropiat de cul tura ro
man, nfl ori toare n lagrel e l egi onare
i n oraele de veterani del a Dunre.

nceptorul operei de roman i za re a
Daci l or di n Moesi a i nferi oar a fost,
ca i n Dacia propri u zi s, tot mp
ratul Trai an.

n rzboi ul al doi l ea daci c Trai an


porni nu numai cu oaste mai mult,
dar i cu un pl an strategi c mai adnc
gndi t. A atca pe Daci numai pe l a
Dunrea de mi j l oc i numai n stnga
fl uvi ul ui , ar fi nsemnat a-i mpi nge
spre Moesi a i nferi oar i Thraci a, toc
mai cum se ntmpl ase pe vremea l ui
Augustus, n expediia l ui Cn. Cornel i us
Lentul us r ). Pe de al t parte, nu numai
nai onal , ci i pol i ti c, Daci i aveau nc
de pe vremea l ui Brebi sta 1) o puter-
') Cf. pentru toate acestea Premerstei n, l. c., Jas
sim i B. filow, clie Leyionen r/P1' P1olin
_
z Mosia,
Klio, Peiheft VI, Leipzig 1906, p. 63 sqq.
5) Cf. Premerstei n, l. c., col. 166 sqq.
6j Acesta stpnise ntreg teritoriul getic dela Sudul
Dunrii mpreun cu oraele greceti dela Mare, dela
Olbi a n Nord, pn la Apollonia n Sud (cf. Dio
. Chrisostomus XXXVI , 4 i vrzi l a Dittenberger, Syl
loge insc1ip6onw Graecarum, n-rele 324 Lpeitlu
Olbia] ,325 [pentru lstros] i 342 [pentru Diony opolHl.
n special i nscr. n. 342, din Dionysopol i :, c.a. -8 a. ( lrr.
inp.org.ro
2
BULETI UL COMI SI U1 I I MON UMENTELOR ISTORICE
ni c tradiie sud-danubi an, care i l ega
nemi j l oci t cu Thraci i din sudul Hae
mul ui , i l a pri mul semnal al unui erou
popular, ntreaga l ume thrac dela
Marea Egee pn la i zvoarel e Ni stru
l ui s'ar fi ri di cat mpotri va Romani l or
nvl itori di nspre Apus, respi ngndu-i
cu vi tej i a el ementar a rase! l or di s
pretuitoare de moarte.
De aceea Trai an ncepe al doi l ea
rzboi u dacic pri n nl nui rea ntregul ui
i nut thrac, pn l a guri l e Dunri i , n
si stemul de limites ofensi ve7), aezate
este excepional de i mportant pentru istoria marelui
rege dac i a poporului su. Din ea aflm c Bure
bista i ntrase n nelegere cu Pompeius, mpotriva l ui
Caesar, trimindu-i ca sol n Macedonia pe Acorion
din Di onysopolis, un grec foarte priceput n ale di
plomai ei, dup cum nelegem di n chi ar faptul c i
oraul su natal l ntrebuineaz nti ca ambasador
pe lng Burebista, spre a-i atrage bunavoina rege
l ui dac. I nteresant e apoi n inso-ipie i citarea, pe
nume, a oraului dac unde a mers Acorion ntia
oar n Dacia, spre a ruga nc pe tatl l ui Bure
bista (!) [aa completeaz n chi p foarte probabil Di t
tenberger : [E,- ,;ogcuf11 tir] 'Agye/a[u]ov ngor 1ov no
lEQa [wu oot'-Ew: Bugcto1o ... ], s fie bi nevoitor fa
de patria sa : anume Acornion se duce la A1gedavon,
care de sigur e A1cidava, cunoscuta cetate dacic din
Banat, existent pn pe vremea l ui I ustinian, carr o
ntrete, i el, nc odat, ca un pnnct strategic i m
portant al stpnirei sale norLl-danubiane (cf. cartea
mea Cont1ib. epig1. la ist. cret. claco-loman, p.
1 87 cu n. 809 i p. 1 92). Aflm astfel c di n centrul
ndeprtat al rei lor, n Carpai i vestici, regii daci, n
mai tot sec0l ul 1 a. Chr. stpnesc pn l a Mare tot
inutul dintre Dunre i Balcan, artnd nc de atunci
c stpnirea de peste 14 veacuri apoi, a lui Mircea, sau
cea de dup 20 de veacuri, a noastr, n dreapta Dunrii,
i are o adnc j ustificare, pe deoparte n perfecta cun
t i n ui tate etnic de acum 2000 de ani, existent nen
trerupt cel puin ntre a. 700 a. Chr. i 600 p. Chr.
deci timp de 1 3 veacuri, iar pe de alt parte in ne
cesitatea antlwopogeog?ajlc a ncheierei " peninsulei
balcnice" l a Hrmus, iar nu la Dunre ori la
Carpai.
7) Un limes e pn l a Traian n totdeauna ofensiv.
Cci el n u e 0 grani, ci e un drum mi l i tar, care n
nainteaz-adesea transversal pe grani -n adncul i
nutul ui barbar, ori de curnd cucerit, i prin poziiile
ntrite ocupate n parcursul su domin ntreaga re
giune. Vezi n aceast privin mai multe amnunte
n excelentul studiu al lui E. Koremann, De neueste
Limesforschttng (1900 -1906) im Lichte dm ?'i
misch-kaise?lichen G1enzpolitik, n Klio, VI I ( 1 907),
p. 73- 121 .
acum nti , de dnsul , deacurmezi ul
Thraciei, i "Daci ei " di n dreapta fl u
vi ul ui .
Veni nd di n I tal i a, pri n Cori nt r
Atena, el debarc pe coasta thraci c l a
Aenos. De ai ci pri n Zi ri ni s, Pl oti nopol i s,
Ul pi a (numit apoi Hadri anopol i s,
fundat ns tot de Trai an), Marciano
pol i s 8), el aj unge n i nutul daci c di n
Moesi a i nferioar. Calea pe un
'
de trecu
mpratul se transform n drum mi
l i tar, cu stai uni i l agre. I ar unel e
stai uni fur prefcute chi ar de Traian
n orae, purtnd ori numel e su: Ul pi a
( Hadri anopol i s) i Trai anopol i s ( " pe
flancul stng" al frontul ui de atac\),
al ctui t de drumul -limes), ori pe al soiei
sal e : Pl oti nopol i s, -sau pe al surorei
sal e : Marci anopol i s. Alte fundai i n
Thracia (Trai ana, l a Nord de Pi zus),
ori n Moesia getic (Ni copol i s), cu dru
muri numeroase n toate di reci i l e, com
pl etar opera de supunere pacmrca a
Thraci l or di n dreapta Dunri i .
Pe strada mi l itar, care ducea de l a
Marci anopol i s pri n Abrittus l a Dunre,
dar nu di rect spre Nord, la Axi opol i s,
ci ti nd de-al ungul i ntreag Scythi a
mi nor, pri n mi j l ocul ei , pentru a se
uni cu limes-ul danubi an de-abi a l a No
vi odunum ori Aegyssus, Trai an ri di c
n anul 1 09, dup bi rui na asupra Da
ci l or, la rspnti a drumul ui su spre
Nord cu cel del a Cal l ati s l a Duros
torum, care mergea drept d
e
l a Rsrit
la Apus, un monument tri umfal , pe care- I
nchi n l ui Marte Rzbuntorul L).
8) Vezi .-\. v. Domaszew5ki, n Philologus, LXV, 326
sqq. i 338 sqq. i W. Weber, Unte?'Sttchtmgen zu1
Geschichte des Kaise1s Had1ianus, Leipzig - 1 907, p.
15 i 18 sqq.
9) Weber, o. c., p. 1 9, n. 69.
10)
Cl L. 1 1 1 1 2467. -C. Tocilescu-Benndorf-Niemann.
Monwnentul dela Adamclissi, Viena, 1 896, i Toci
Jescu, Fottilles et rechmches arclu3ologiqttes en Rau
manie, Bucarest 1 900, passim.
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 3
Stai unea dela rspntie fu atunci pre
fcut de dnsul ntr'o aezare ci vi l , i
noul centru de ci vi l i zaie roman n
i ni ma i nutul ui dac di n dreapta Du
nri i , fu numi t dup monumentul tri
umfal, Tropaeum Traiani.
Aa cred c s'a nscut cetatea Tro
paeum : n legtur strns cu ntregul
sistem de civi l i zare a ri i gete di ntre
Haemus i Dunre, i ar nu ca o anex
a monumentul ui di n apropiere, ri di cat
de abia dup rzboi u. Oraul e, fr
ndoi al , mai vechi u ca Trofeul: e un
centru dac, pe unde a fost ndreptat,
nai nte de rzboi u, ca pregti re n ve
derea atacul ui , drumul l ui Traian spre
No
'
rd i , ntocmai ca Ul pi a Trai ana (Sar
mi zegetusa) i Ul pi a- Hadri anopol i s (O
resta), f u supra-numi t Tropaeum Traiani.

n ori ce caz, nc di n a. 1 1 6 vedem


pe Traianenses Tropaeenses fcnd o de
di caie l ui Trai an11)-desigur o statue
n cal i tatea l or de comun ci vi l -
vicus1.') - al ctuit di n col oni ti (vete-
11)
CI L. I I I 1 2470.
12)
Avnd doi magist?i i un 01do decu1ionum
care putea da dec1eta (cf. inscr. CIL. I I I 14409 i
1 441 23, pentru vicus Trullensis de pe valea rului
Oescus, tot n Moesia), apoi -posibil -i qu.aestmes
(ba chiar i aediles), precum i diferii preoi ai cul
tului oficial. Cf. pentru importana vici-Jor n impe
riul roman, Schulten, de conventibus civium Roma
norum, Berlin 1 892, p. 65-96: de conventibus vica
nis; cf. i Mommsen, n A1ch.-epig1. Mitt. XVII p. 1 1 2.
Dimpotriv Tocilescu (Cteva mon. epigr. n Rev. p.
ist. a1ch. i fl. IX, 1903, p. 1 sqq.) dei citeaz, fr
s combat, ndoiala l ui Mommsen (l. c.) asupra cali
tii de municipium adevrat a T1opaeum-uJui (p.
42) -pentru sfritul secol ului al I I I-lea(!), de cnd se
arat a fi inscripia -totui afirm la p. 35: "Tmia
n, enses 1'opaeenses din inscripiunea noastr ne au
toriz a susine c deja mp1atul T1aian nteme
iase un municipiu numit dup monumentul triumfal
din apropiere : Tropaeum Traiani". - Dat fiind
scumptatea cu care se acorda de Romani dreptul
municipal , i pe de alt parte nsemntatea viei-lor, i
putina unei desvoltri comunale foarte frumoase
chiar numai n marginile constituiei vicane, mai res
trnse, cred c nici Traian n' a dat, i nici Tropaeenii
n'au avut nevoe chiar dela nceput, de titlul i dreptul
de municipium.
rani ) i i ndi geni , precum vom vedea n
amnunte numai dect
*
* *
Spturi l e fcute pn acum n ce
tatea Tropaeum nu au l i berat dect o
foarte mi c parte di n ora, aa nct
descoperi ri l e archeol ogice de pn acum
snt n mare msur numai ntmpl
toare. O descriere compl et, istoric,
anti quari c i archi tedoni c, a ceti i
e deocamdat i mposi bi l . -Totui chi ar
l ucruri l e pn acum cunoscute, snt aa
de nsemnate, nct o sistemati zare a
l or poate nu numai nfia un tabl ou
foarte i nteresant al ci vi l i zaiei romane
di n Scythi a mi nor, dar poate contri bui
l a cti garea de puncte noi de vedere
cu pri vi re l a i nterpretarea resturi l or
anti ce al e ceti i, i deci poate da o
di recie ct mai fol osi toare dezgrop
ri l or archeol ogi ce ntreprinse acolo.
Dela nceput trebue ns l muri t un
l ucru : di n oraul Tropaeum, aa cum
a fost nai nte de Constanti n cel Mare,
n'a mai rmas-n rui nele ce se vd
pn acum-pi atr pe pi atr. Toate r
msitele di n secol ul al II-lea si al I II-l ea
1 1 1
au fost gsite ca material de construcie
pri n zi duri l e ceti i i al e caselor, i pe
stradele oraul Hi , ca lespezi de pavaj
peste canale i pe la pori, etc.

ntemeiarea oraul ui a fost cam ur


mtoarea :
Nscut ca un vicus ci vi l pe l ng
stai unea mi l itar i castrul de paz al
drumul ui spre Nord, popul ai a pri mi ti v
roman a acestei asezri fu al ctui t
.
'
mai ales di n veterani i di feritel or cor-
puri l egi onare ori auxi l i are dela Du
nrea de jos, aezai i mpropri etrii
l ng Trofeul l ui Trai an. Astfel s'au gsit
n cetatea Tropaeum fragmente di ntr'o
di pl om mi l itar dat n a. 1 12-1 14
veterani l or di n trupele auxi l iare al e
inp.org.ro
4 BULETINUL COMISI UNI I MO UME TELOR ISTORICE
Moesiei i nferioare, cu prilejul l i berri i
l or di n armat i nceteni ri i l or i a
fami l i i l or l or ; aceast descoperire ne
arat c i n vi cus Tropaeum Trai ani
s'a
u
aezat uni i di n acei veterani col o
ni ti 13). De al t parte nt mpi nm po
meni t ntr'o i nscri pie funerar, gsit
tot n cetate, pe un veteran de ori gi ne
di n Si sci a, n Pannoni a, fost decuri on
al cohortei 1 Lusitanorum, mpreun cu
fami l i a sa 14). Cum aceast cohort 15)
nu e documentat pn acum pentru
Moesia i nferi oar dect di n a. 99-1 381
6
),
e probabi l c i veteranul nostru di n
Tropaeum Trai ani tot pe vremea l ui
Trai an ori Hadri an se va fi l i berat i
aezat ai ci .
ti m, n ori ce caz, c Hadri an a fost
pn pri n pri l e acestea nc di n pri
mul an al domni ei sale, cu pri l ejul n
toarceri i di n Asi a-unde fusese pro
cl amat mprat l a moartea 1 ui Trai an
l a Roma, unde se ducea s se prezinte
Senatul ui 1} Anume, prezena sa i a ar
matei era absol ut necesar i la guri l e
Dunri i - n Basarabi a i Cherson -
unde Roxol ani i , cari se afl au n situaia
de stat cl ientelar fa de Romani , rup
seser pacea, i l a Ti sa i Dunrea de
mijl oc, unde Sarmai i - l azygi nvl iser
15) CI L. I I I p 1 974, n. XXXVI I I i A1ch.-epig
Mitt., XVI I , p. 1 1 0, nr. 54.
14) CIL. I I I 1 421 49.
15) Spre deosebire de cea cu acela nume i numr,
care staiona contemporan n Pannonia (v. CIL. I I I
p. 2496), cohorta di n .oesia e supranumit n unele
diplome mi l i tare : XXX (a. 99) i XXXI I I ta. 1 05) tCIL.
llll. c.), Cy1enaica, pe cnd n altele, sau n inscripii:
D. CVI I I ta. 1 38) i n. 1 421 49, nu poart acest nume
supli mentar (CIL. I I I p. 2660).
1
") Vezi nota precedent. Firete nu e de fel impo
sibil ca veteranul nostru, originar din Pannonia, s fi
fcut armata n coh. I Lusit., care staiona acolo i e
constatat n Pannoni a i nferioar dela 1 14 pn la a.
1 67 tCIL. 1 II p. 2496). E totui mult mai probabil,
odat ce l gsim ca veteran n Tropaeum, s fi servit
n coh. respectiv din Moesia i nferioar.
17) V. vta Hacl?'"iani, 5, 1 0 i 6, 6 i cf. Weber,
Unte,.suchtmgen, p. 54 sqq. i 71 sqq.
n i mperi u 18). Hadrian vem 11 persoan
la guri l e Dunri i , spre a mpca pe re
gele Roxolani l or : cum rege Roxalano
rum, qui de inminutis sftiJendiis que
rebatur cognito negotio pacem conpo
suit 1u) ; noul mprat rati fi c adi c n
tru totul tratatul de subsi di i pentru paza
graniei, nchei at cu Roxolani i nc de
repausatul su pri nte, Trai an. ti m, di n
feri ci re, i drumul pe unde-a veni t Ha
dri an n Dobrogea : e tocmai drumul
cel nou fcut de Trai an pri n mijl ocul
Thraciei i Daci ei moesi ce, pe l a Mar
ci anopol is, Abrittus i Tropaeum, spre
Nord. O pi atr mi l i ar gsit la Nord
de Abrittus i purtnd data de 1 18 d.
Chr., ne arat c drumul a fost ad hoc
reparat, ori, mai probabi l , numai mpo
dobit, ca o l i ngui re pentru noul mp
rat, cu ali stl pi , noi , pomeni nd numel e
l ui 2") ; n cal e Hadrian se opri fr n
doi al i pe l a monumentul tri umfal ,
dar aezarea ci vi l de al turea desigur
nu i - a atras pri n ni mi c l uarea ami nte,
spre a o ri di ca mcar l a rangul de mu
ni ci pi um Ael i um, aa cum fcu acum
n cltoria sa cu o sum de aezri
nfl oritoare di n I l lyri cum, pri ntre cari
i Drobeta noastr.

n ti mpuri l e urmtoare, mul mit


adncei pei de sub Hadri an i An
toni nus Pi us, ntreaga Dobroge se po
pul eaz cu col oni ti romani : agri cul tori
i cresctori de vite 21), l ocui nd n
centre rurale, viei i pagi, cu o orga
ni zaie muni ci pal, ce-i dreptul , pri mi -
15) Vezi toate izvoarele la Weber, p. 71 sqq.
'9) Vita Haclrian i, 6, 8.
o) CI L. I I I 1 4464.
2
1) Precum n chip simbolic e reprezentat prin mo
numentul funerar al lui C. l ul ius Quadratus, loci
princeps, qtt i nqttennclis te!rito1ii CaJ!iclavensis. n
vicus Ulmettts, azi Ceatalorman, n mijlocul Dobro
gei: pe-o fa lateral (n dreapta, dela privitor) doi
boi ducnd un pl ug,

scen de arat, iar pe cealalt
tin stnga) un cioban cu hain claC' ic: cu cma, iari
i sari c, spri j i ni t n toiag (CIL. Il I 2491 ).
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 5
ti v, dar, n vederea apropi eri i ora
el or greceti dela Mare i a orael or
castre, romane, dela Dunre, de cari
ca territorium, cei mai muli din a
ceti vie i pagi atrn, fr ndoi al
satisfctoare. Astfel ne snt documen
tate cu date precise : pentru ani i 1 40 -
1 50 vicus Ulmetus (Ceatalorman) : e
ves Romani et Bessi consitentes vico
Ulmeto
22
)
;
pentru a. 1 42 o aezare
rural la Hassi dul uk (spre nord de Con
stanta) 23) ; p. a. 1 5 7 col oni zarea i nu
tul ui rural al oraul ui l strus : Lueus
Pompeius Vale(n)s na(tus Fabia An
quira (= Ancyra) consist(it r(egione)
Hist(ri muneraque feeit Histro in oppido
arc(')ontium et aedilieu(m) et sacer
dotium at Liberfumj. .. 24) ; de pe vre
mea l ui Antoni nus Pi us, vie romani :
organi zai, lng Aegisus (Tul cea) :
eves consistentes vico 1 (primo ?) VRB
( ... )..... v. s. l. m. decreto vicanorum 25),
-i... veterani et eves Romani vico
U[ .. j 26) ; i ar di n ti mpul l ui Septi mi us
Severus gasi m l ng I saccea urme
al e aceleiai viei i ntense daca-romane :
iussu et ex decreto v. c. Ovini Tertulli
cos. termini positi inter Siampudi fvil
lam fet vican. B!!RIDA V ![.] et Si
ribuendu[.j : n numele neclar al a.
cestor vicani de l ng Novi odunum se
poate totui bi ne di sti nge formaia
toponi mi c dava, ceeace deocamdat
ne poate fi de aj uns 2') ; di n a. 1 87
avem constatat un vicus l a Cai l dere,
tot pe drumul roman la N. pri n mij
l ocul Dobrogei, spre Sud de nsemnatele
22)
CIL. I I I 1 421 4 26 (c.a. 1 40) i 1 2492 (a. 1 50).
2
8)
CIL. I I l 12495.
") CJL. I I I 1 2489 : Kuciuk-Kioi Ia Nord-Est nu
departe, de Ceatalorman.
'
'
2s)
CI L. I I I 14441.
26)
CIL. III 1 4442 ; cf. i Tocilescu, Fotdlles, p.
203-4.
") CJL. I I I 1 4447. Tocil escu, Fouilles, p. 206, ci
tete : vicanos Ba . . . ridave[na]tes l P[i]buendu[m . . . .
mai probabil ns ar fi poate : B[upiclav[enses.
rui ne anti ce de la Sl ava ruseasc :
.... mag(ister) vie l. m. posuit
2
8)
;
di n a.
1 78 cunoatem o alt aezare rural
Ia Babadag : c(ives) R(omani v(ete
rani et Viconov(enses)
2
9).

n sfrit pen
tru ti mpul l ui Marcus Aurel i us o e-
vits Ausdec ....... , daca
-
roman, chi ar
l ng Adamcl i si : termin(i pos(iti t(er
ritorii c(iviatis) Ausdec(.) adver(sus)
Dac(os) 30). Apoi , fr dat precis,
dar apari nnd tot secol ul ui al I I-lea
sau al III -l ea, nt mpi nm nc urm
toarele aezri i organi zri de vi a
rural roman : l a Abrittus : fines
terrae vie 31) ; pe acela drum i nteri or,
mai l a Nord, acea evitas Ausdec ... ,
mai sus ci tat ; mai l a Nord pomeni
tul territorium Capidavense, organi zat
rural, cu magistrai quinquennales 32), a
vnd ca centru aezarea daci c dela
Dunre, Capidava (azi Kalakioi), unde
-n rui nele ceti i anti ce l ocale-s'au
gsit mai multe i nscri pi i lati ne, con
fi rmnd aceeai vi a agrest daca
roman : . . . obii ad villam suam 33), -o
bita ad vila sua 34), -Aurel i us Hermes
paganus 35), -cf. i vicus Ulmetus 36) ; mai
l a Nord, l ng Cius (azi Hassarlk), un
vicus cu un nume nesi gur : poate Ve
robritianus, cum a citit T oci lescu, care
cu dreptate observ n partea nti a
numel ui prefi xul celtic (cf. mai jos
pe Dunre l ocal i ti l e cu nume celti ce,
Arubi um i Novi odunum), vero, ver,
viro 37) : [Oenioj vie Vero[.}Rff
2sl CIL. III 12487.
29) CIL. I I I 14418.
so)
CJL. I I I 144372 Asupra acestei i mportante ins
cripii voiu reveni mai jos.
Sl
) CI L. I I I 12308.
s2)
CIL. I I I 12491 : loci p1inceps (vicus Ul metus),
quinquennalis tenitol"ii Capidavensis.
SS
) CI L. I I I 1 3737.
84) CIL. I I I 1 421 420.
S
5) CIL. I I I 1 24 78.
S
6) CIL. I I I 1 421 426 cu 1 2491 .
srr Fott tles et teche1ches coch. en Roumanie, p.
inp.org.ro
6 BULETINUL COJ\I SI UNI I NI01 J\ENTELOR ISTORICE
f= rti4 sau ritiani C. Iulius Vale(n)s ve
ter. leg. V Maced., mag(iter) vic4 v. s.
l. m. 38) ; apoi la I saccea, Tul cea i Ba
badag di ferii i vie (cu vilae), mai sus po
menii ; la Karaharman pe territoriul
anti cul ui I strus, regione Histri 39), o
ntreag serie de vi romani : fnes
terrae viei - Parsal...(?), -fines terrae vie
C. .. coss(?/0), -vicus Cereris, mpreun cu
altele nenumite : quod si qfui ex eis
vics non jecerint.. .. ,u) ; ali viei l a i
l ng actual ul sat Karamurat : Castus
Mucapori (dac !) a vico Clemfen]tin(o),
cu fami l i a : soia, tot cu nume dac
Sedida Reti...tis, i ar copi i i cu nume ro
mane : Longinus, [M?]artia, Valerius 42)
,
!'
"
.
H'( ) 43) . ' fA ' t -... . mag. vt1 a t ... , ms arr pe
terrioriul orasul ui Tori i arsi o sum
, ,
de vie romani : l a Hassi dul uk 4), -l a-
Url uki oi : vicus Amlaidina H), - chi ar
l ng Constana : Apollonius ... nzagiter
vie Sc ... ia 46) pro salute viei et sua 4),
fcives Roman[i.jtlae consi[stentes vico
turre Muca... (sfri tul secol . I I I ) 48) ;
l ng Cal latis dou l ocal i ti, Asbolo
dina i Sardes, cari pot fi deasemenea
vie extramurani de pe teritori ul cet-
t
. .
4) , 1 1 .

n toate aceste sate romane, rsri te,


n scurtul ti mp a trei generai : a.
1 00 -200, ntocmai ca i arba di n p
mnt, dup o pl oae abundent, popu-
1 09 sq. Pentru cetirea l ui Tocilescu ar milita i numele
localitii Ab1ittus, dela Sud de Tropaeum Tmiani.
8
8) CIL. III 1 2479 i Tocilescu, l . c.
8
9) Cf. CIL. III 1 289 di n a. 1 57.
40) CI L. III 1 2488 i Tociiescu, Fottilles, P- 1 1 0.
4' ) CIL. I I I 7526.
42) CIL. III 7565.
43) CI L. III 1 2494, gsit la Dorobanul (Danakii)
n cimitirul Turcilor, probabil ns adus di n apro
piatul Karamurat.
4) CIL. III 1 2495 di n a. 142.
45) CI L. III 13743.
46) Tocilescu, Fowilles, p. 108, citete Sc[apt]ia.
47) CIL. III 7536.
4) CIL. III 7533.
'9) CIL. III 1421488
l ai a e format deopotriv de i ndi geni i
daci i de col oni ti i " romani " . I nscri p
i i l e ne ngdue s urmri m n toat
provi nci a di ntre Dunre i Mare al c
tui rea popul aiei ei. -

ncepnd i ari
di nspre Sud, pe drumul l ui Traian
ctre Tropaeum, gasr m din vremea
l ui Marcus Aurel i us excepi onal de n
semnata i nscripie a ceti i Ausdec ... :
termini positi terriorii cvitatis Aus
dec(.) adversus Dacos secundum acto
rem civitatis Vexarus T(.). Opus hoc
excessent Daci. Termini territorii civi
tatis obligati sint M. Salvius Pf.jror
terminos posuit territorii. lussu Helvii
Pertinacis consularis nostri per Anter
nium Antoninum tribunum cohortis I
( .. ?) 50). Avem dar de a face cu o ce
tate enchori c i mportant, nu departe
de Adamcl isi, reprezentat, spre deo
sebi re de organizarea muni ci pal ro
man, pri ntr' un actor civitatis 51), cu
nume i ndigen, Vexarus, care n ne
l egere cu un al t cetean i cu tribu
nul cohortei gari zonate n apropi ere,
dup porunca guvernatorul ui provi n
ci ei , del i mi teaz territoriul ceti i res
pective fa de Daci i nconj urtori .
Acetia i mpi etaser desigur asupra pro
prieti i rurale a oraul ui Ausdec(.)
cu pri l ej ul turburri l or produse de
nval a Costoboci l or pri n a. 1 70- 1 75
n Moesia, Macedoni a i Achaia, i
n general cu ocazia nesiguranei pro
duse n Dacia i Moesia de rzboi ul
marcomani c 52). Hel vi us Perti nax, des
toi ni cul general al l ui Marcus Aure
I i us r nsui apoi mprat al Romei,
60) CIL. III 14437 2
51
) In tot CIL. III nu exist un alt exemplu de acto1
civitatis. Dar exist acto1es ai canabelo1, d. p. n
Mogontiacum (vezi Schulten, ele conventils civ.
Rom., p. 88).
52) Cf. mai departe i nterpretarea i nscripiei CIL I I I.
1 421 4 12 di n Tropaeum i Tocilescu, Fouilles, p. 1 97,
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 7
fcut consul n a. 1 75, pri mete dup n
bui rea rscoal ei l ui Avi di us C
a
ssi us n
Syria, porunca s vi e l a Dunrea de
jos, unde ocup pe rnd demni tatea
de guvernator al cel or dou Moesi i i
al Daci ei , n a. 177 - 1 79, cu nsrci
narea de a l e curi de barbari i nv
l itori si de a le orndui n admi ni strati a
' , ,
l or luntri c : cum zi ce l api dar vita
Pertinacis 2, 1 O, Cassiano mota conpo
sito e Syria ad Danavii tatelam pro
fectas est atqae inde Moesiae atriasqae,
mox Dacae regimen accepi. bene gestis
his provinci Syriammerai53). I nscri pi a
ceti i Aasdec. ne arat cum a nel es
Perti r

ax s aduc pacea i buna rn


du
l
al n Moesi a. El pune s se fixeze
de autoriti l e l ocal e, mpreun cu cele
i mperial e, drepturi l e de propri etate al e
fi ecruia, i cel ce l e-a clcat e invi tat
s prseasc i nutul strei n: opus hoc
excessent Dac zi ce i nscri pia. De alt
parte constatm apoi, n ce ne pri vete,
un puterni c el ement dac n nemi jloci ta
apropi ere a centrul ui roman, Tropaeum
Trai ani . Acest el ement dac apare ns
tocmai n ti mpul l ui Marcus Aurel i us
chi ar n Tropaeum, i anume n nfi
area cul tural roman, a l i mbei i obi
cei uri l or social e lati ne, dei ca tradii e
etni c-fami l i ar daci smul acestor 11 ro
mani li e tot aa de evident.
O i nscripie funerar din Tropaeum
pomenete pe un Daizas Comozoz: inter
jectas a Castabocs, -va s zi c de
pri n ani i 1 70 i urm.
5
4
) - crui a fi i i si
Iastus i Valens i ri di c monumentul
de ami nti re etern : tatl i buni cul au
fost daci : Daizas si Comozoas

fi i i snt
' 1
romani
55
)
.
Tot aa, ntr'o alt i nscri p-
5') Cf. asupra carierei l ui Helvius Pertinax, P1oso
pog1aphia imp. Rom., s. v., i Jung, Fasten de1 Pvo
vinz Dacien, p. 22 sq.
54) Vezi asupra acestei date cel e spuse mai sus n
l egtur cu te1rit01iwn civitatis Attsdec . ..
55) CI L III, 1 421 4
12
i e funerar, gsit n rui nel e ceti i , n
t mpi nm aceast fami l i e: Scoris, fi ul
l ui Macaporas, tatl , Aurel i a Ejepir
mama, - Aarelias jlias, vicsit annis
XXXXI i Sabina filia, vicsit anni
XXX: repausai , - Vale(n)s et Sabinia
nas fili superstantes 5a) : copi i i poart
deci toi nume romane. O a treia i n
scripie ne face cunoscut aceast fa
mi l i e : Crescens Rigoz Helpis liberta,
Corelias Vitalis : rposatul Crescens,
fi ul l ui Rigozus, e nc un dac veri
tabi l ; urmai i si (nu e sigur dac Cor
nel i us Vi tal i s poate fi pri vi t ca atare)
au fost ns cu toi i , fr ndoi al , ca
i n cazuri l e de mai sus 11 romani
li 5'
)
.
Dar s urmri m pe Daci i romani
zai i mai departe n l untrul Dobrogei
noastre. Dac cele dou
58
) centre dacice
del a Dunre, Sucidava, l a N. E. de Du
rostorum i Capidava ( Kal aki oi), au p
strat pn mai trzi u un el ement pre
cumpni tor dac, nu putem ti . Cci di n
Suci dava n'avem monumente 5"), i ar i n
scri pi i l e destul de multe di n Capi dava
pomenesc numai persoane cu nume ro
mane 60). fi rete, pri ntre acei romani ll
vor fi fost mul i ai cror pri ni erau
daci -cum am vzut mai sus -ori de
al t neam, destul c i nscri pi i l e ni - i dau
pe toi ca romani ll , adi c, mai exact
ca romani zai . Di mpotriv n vzcas
56) CIL. II I 1 4214 1
4
.
57) CIL. III 1 421 4 1 1 (lectura inscripiei nu e destul
de sigur, piatra fiind foarte deteriorat).
58) Mai bine cunoscute : cci altfel Procopius
de aedif. IV I l , ne mai citeaz nc trei -da ve : Zici
deva (n Mysia, deosebit de Scedeva = Sucidava, n
Scythia) Zisnttdeva i Murideva. Ct privete n general
numel e thrace de ceti dela Dunre, pomenite de Pro
copius, ele snt foarte multe i merit un studiu aparte,
att n ce pri vete identificarea, ct i asupra situaiei
lor istorice, politico-culturale.
59) Gsim ns numele localitii pomenit ntr'o i ns
cripie di n Durostorum : [ inter Ca] rsittm et Suci
c[avam] (CIL. III 1 2456 : secol. III -IV) .
6) CIL. III 1 2478, 1 2491 , 1 3737, 13738, 1 421 4 19
i 20, 14440.
inp.org.ro
8 BULETI NUL COMIS! UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
B[u]ridavejnsisj, de l ng Novi odunum,
putem cu siguran admite, chi ar pe vre
mea l ui Septi mi u Sever (c. 200 d. Chr.),
de cnd e i nscripia, exi stena unui ele
ment dac, cu un caracter etni c nc
bi ne pronunat. n adevr chiar excl u
znd numel e nesigur Siribuendu, nc
ne rmne aici ca nume de persoan,
cuvntul Siampudi, n genit. : trmini
positi inter Siampudi fvil lam [et
vican(os) B[ujridave[nsesj 61). Siampu
dus, proprietarul acelei villa, moi e,
nveci nat cu i nutul vi cul ui Buri
davensi s, e, fr ndoi al, un dac.
Anume, l a Vest de Oescus, pe ma
l ul Dunrii, cam n faa Celei ul ui nos
tru, care n vechi me s'a chemat 2V
CI DAVA 62), gsi m ntr'o i nscripie di n
sat ul Ostrov, pomenit un vicus 2I A
MAVS 63). Faptul c i n i nscr. di n
VCI DAVA i n cea di n VI CVS
I AMAVS e ntrebui nat un 2 pen
tru exprimarea sunetul ui si bi lant i nii al,
m ndeamn s cred, c ai ci avem de-a
face cu sunetul " ", neexistent n
greac i latin, dar exi stent n toate
l i mbi l e i ndogermani ce mai noi : i ndo
ari ce, sl e, germane, i trebui nd n
chi p necesar s existe i n cele thrace.
C acum cuvintele 2IAMAVS i SIAM
PVDVS snt strns nrudite pri n r
dci na l or comun 2IAM, cred c e
cl ar. Siampudus di n i nutul dac de l a
guri l e Dunrii e confi rmat ca dac pri n
2VCI DAVA, 2IAMAVS i BjjRI DAV,
i ar vicus Siamaus de pe mal ul drept
al Dunrii, l a Vest de Oescus, e con
fi rmat prin SI AMPVDVS i celelalte,
ca thracic, adic, pentru a preci za, ca
dacic. - Tot de neam dac pare a fi i
st)
CIL. II1 14447.
Inscripie publicat de Tocilescu numai n ad
clenda la Mon. epig1. i swlpt., p. 636 ; cf. i p. 646.
68
) CIL. III 1 4413.
lulius Dizzace din Troesmi s 64), femeea
Zudectulp di ntr'o i nscripie gsit lng
Cuzgun 65), Claudia Dusia di n i nutul
anti cul ui I strus 66), Aurelius Dalenus
ex vico Amlaidina i Aurelia Uthis
uxor eius 6i), Castus Mucapori a vico
Clementino i Sedida Reti .... ti ucssor
(eius) 68), Apollonius Dadae i Mama Da
dae di n Tori 69), Pia etDacicus, fratres,
i T. Claudius Mucasius, tot de acoJ oi0),
i , fr ndoi al, gladiatorul 2x((
fax11 <n, care si ngur spune c e dacn).
Fi rete, uni i di ntre l ocuitori i cu nume
thrace ai Dobrogei noastre snt Thraci
de alt neam dect cel getic. Astfel chi ar
n vicus Ulmetus vedem aezai ves
Romani et Bessi i2), i ar di n o di pl om
mi l i tar dat de mpratul Hadrian n
a. 138 bessului Clagissa, l i berat di n
coh. I Matiacorum, i gsit lng
Trnovo, deci n i nutul getic di n S.E.
de Nicopolis, vedem cum snt col oni
zati n Nordul Haemul ui si Thraci di n
, ,
Sud, i anume, precum e cazul l ui Cla
gi ssa, acetia pstrndu-i n noi l e l or
l ocui ne nc mul t vreme, mcar n
forme l ati ne tradiia l or etni c special.
I at, de pi l d, di n ci tata di pl om a l ui Ha
drian o col eci e de noi ceteni romani,
urmai ai " romanul ui " Clagissa : (se
d ceteni a) ex pedite Clagissae Cla
gissae f Bess(o), et Spor f, et Derzi-
) CIL. III 61 89.
ss
) CIL. III 7 48 l .
66
) l nscr. gsit l a Kasapkioi : CIL. III 1421 4 25
n1
) CIL. III 1 3743 : Urlukioi, lng Constana.
6) CIL. III 7565 : Karamurat.
69
) CIL. III 7559.
1
o
) CIL. III 7573 i 1 421 4 27
n) Tocilescu, Fouilles et reche1ches, p. 226 sq.
Cf. asupra amfiteatrul ui din Tori, Gomperz, n A1ch.
epig1. Mitt. VIII, p. 9, nr. 23, i Tocilescu, o. c., p.
224 sqq. Nu mai pui n va fi dac i numele vicului
de lng Constana, vicus twris Muca . . . , n numele
cruia i ntra un cuvnt analog numelor general tlrrace,
dar n special dace, Mucapor, Mucapuis, Mucatralis, ..
etc. (cf. CIL. III p. 2402 i 2634).
72) CIL. III 14214 26
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 9
zeno f, et Eptacento f(ilio) et Zinae
fil(iae) et Eptaperi fl(iae) eius '3). -
n general ns majoritatea i ndigeni l or
Moesiei i nferioare era format, precum
am artat mai sus, di n Oei, sau, dup
denumi rea expres di n i nscri pi i, Daci.
Ct pri vete acum pe coloni ti i ro
mani, veterani ori si mpl i civi l i , origi nea
acestora era tot aa de variat n
Moesia i nferi oar ca i n ori care alt
parte a I mperi ul ui . Alturea de Greci i
i Oriental i i romani zai 74), gsi m I ta
l i eni adevrai, aezai defi nitiv aici, i ar
nu adui numai ca ofieri, sol dai ori
funcionari "'), sau ntl ni m Romani de
pri n alte provi nci i apusene al e I mpe
ri ul ui ;6), cari toi, veni i n numr foarte
respectabil, contribue astfel la romani
zarea n cel mai scurt ti mp a i ndigeni l or.
n special n Tropaeum avem de ob
servat urmtoarea al ctuire a popul a
iei n ti mpul cel or dou veacuri de
exi sten roman, cari si ngure ne snt
mai de aproape documentate prin m
scri pi i : al I I -lea i al I I I -l ea.
Alturea de Daci, despre cari am
vorbit, snt de pus veterani i di feritelor
corpuri l egionare i auxi l iare din Moesia
i Dacia. Astfel ntl ni m : fami l i a unui
centurio leg. XII geminae (n Dacia),

u trei fi i , cari ridic repausatul ui l or


tat monumentul funerar ;') ; un veteran
'") D. CVI ! I di n 28 febr. 138, CIL. I I I p. 2328 s9.
74) E caracteristic n aceast privin inscripia di n
Torni privitoare la cultul thrac al l ui He1u Domnus
pus de colegiul respectiv, prin mate1 collegii, ma

trem Roman01um Sttbsc1i
p
torum" : .
,
Romani i " snt
de origine din Peri nthus, Tius, Nicomedia, Heracleia,
Abonuteichos, Mazaca i Tyana, adic mai toi di n
Asi a mi c : CIL. III, 7532.
75) Cte un itali an di n faventia (CIL. III 6203) i
di n Planina (n Picenum : ibid. , 6202) ntlnim n
Trosmi s ; un aquileiens apare ntr'o inscripie gsit
lng Constana (CIL. III 7574).
'6)
O roman di n Ratiaria n Tomi (CIL. III (61 56) ;
un roman di n O:scus n Trcsmis (6201 ) ; pentru alii
vezi mai jos, la Tropaeum.
") CIL. III 14214 8.
Bul eti nul Comi si unei Monumentelor Istorice.
ex decurione cohortis 1 Lusitnorum (n
Moesia i nferioar), cu fami l i a sa, -el
nsui fi i nd origi nar di n Siscia ;s) ; fa
mi l i a unui centurio leg. V Macedonicae
domo Amasia ;9
)
: acest centurion a
putut fi chi ar cu servici ul activ n Tro
paeum, ntru ct, precum vom vedea
mai j os, ai ci au stat un ti mp i vexi l
lai i al e l egi uni i respecti ve (pn l a M.
Aurel i us n Troesmis, apoi n Dacia), n
garnizoan ; un veteran di n l eg. XI
Claudia (n Durostorum) i fami l i a sa
8
0
)
,
o alt fami l i e de coloni ti veterani , ne
specificat mai de aproape
8
1
)
; un ve
teran di n fl ota i mperi al cu soia sa
8
2
)
;
Foarte numeroase snt apoi i nscrip
i i l e care pomenesc persoane pur i
si mpl u cu nume romane, unel e cu o
situai e oficial n ora, altel e numai
n calitatea de si mpl i rposa ntru
zei i l or. Mult mai rare snt, n sec.
al I I -lea i al I I I -l ea, i nscripi i l e cu
nume de persoane de origi n greac, -
precum de pi l d aceste nume di ntr'o
si ngur fami l i e : Sozusa, Hermogenes,
Chrestio, Olyco i Pylades
83
) ; toi ns
vorbesc l ati nete. - nsfrit nu e de
trecut cu vederea gari zoana mi l itar,
care constitue i pentru aezarea ci vi l
nvecinat, un puterni c element cul
tural n senz roman.
n privi na trupelor cari au stat n
Tropaeum, tim sigur despre o vexi l
l ai e mi xt, c a fost un ti mp ai ci . Anume,
avem o i nscri pi e, gsit la Kadi kii,
l ng Si l i stra, i care sun astfel : Nep
t(uno) Aug(ast) sac(rum). vexil(latio)
leg(ionis) 1/tal(icae) M(oesicae) et V Ma
c(edonicae) D(acicae) Tropa[e}i (agens)
78) CIL. ! I l 14214 9

'9) ClL. III 14214
1o.
8) CIL. lii 13736.
81) CIL. III 14214 7
8
2
) CIL. TII 124 72.
8s) CIL. III 1421 4
1
5.
2
inp.org.ro
1 0 BULETI NUL COMJ SI U I I MONUMENTELOR ISTORICE
sub curam Eptidi Modesti (centurionis)
leg. V Mac. et Valeri Clementis (centurio
nis) leg. 1/tal. v. s. l. m. 81). De al t parte
s'au gsit pe via prinpalis ntrebui n
ate ca pi etre de construci e l a o cl
di re, trei al tare, consacrate probabi l l a
di vi niti di ferite, dar pomeni nd ca de
di cani pe aceiai sol dai ai cel or dou
l egi uni , 1 ltalica i V Macedonica 85).
Cnd a stat aceast vexi l l ai e n Tro
paeum, cred c putem deduce di n i n
scripia l ui Dai zus, fi ul l ui Comozous,
care a fost uci s de Costoboci 86). Se tie
dela Pausanias, c nval a Costoboci l or
n peni nsul a bal cani c a avut l oc pri n
ani i 1 70, i ar di ntr'o i nscripie de l a
Roma, c ntre ani i 1 75 i 1 80 L. I ul i us
I l i anus are de l uptat per Achaiam et
Macedoniam ... adversus Castabocas 8}
Prin urmare, tocmai n vremea teri
bi l ul ui rzboi u marcomani c, cnd Mar
cus Aurel i us aduse pn i trupe di n
Africa mpotriva Germani l or, ba nrol
chi ar scl avi , Costoboci i i ntrar n i m
peri u. Legi unea cea mai apropi at cu
castrul stativ de Tropaeum, XI Cl audi a,
di n Durostorum, era toat dus n
Pannoni a. Leg. V Maced. fusese mutat
n Dacia nc di nai nte de a. 1 70.

n
sfrit l eg. 1 I tal i ca era de asemenea
dus n rzboi u cu toi auxi l iari i ei
88
)
.
Nu rmnea deci pentru aprarea Moe
si ei i nferi.oare, cu Tropaeum, dect tri
meterea unei vexi l l ai i mi xte -spre a
84) CIL. III 1 4433.
85) CIL. III 142 1 4 3 i Tocilescu, Fott'lles, p. 1 96.
Ct privete altarul nchinat de Q. Ltwili tts PisCinus,
c'entwio leg-onis 1 ltalicr, Sol i nvicto, in honorem
clomtts civinr (CIL. I l ! 1 2468), el ar putea fi expl icat
i fr prezena unui detaament din leg. 1 l tal i ca n
Tropaeum, E totui probabi l c altarul st n legtur
cu o gamizonare a unei vexillaii, pe care Piscinus a
comandat-o n oraul l ui Trai an.
86)
CIL. III 1 4214 12 : D. M. Daizi Como.oi vixit
an. L. inte1{ecttts a Castabocis lttsltts et Val(ens)
pat1i b. m. postte1unt.
87) Cf. Tocilescu, Fouilles, p. 1 97.
88)
Vezi filow, o. c., p. 76 sq.
sl bi ct mai puin l egi uni l e-compus
di n sol dai detaai di n dou l egi uni :
I l tal i ca Moesi ca i V Macedoni ca Da
ci ca. Pentru un alt ti mp o atare vexi l
l ai e n Tropaeum nu numai c e ne
expl i cabi l, dar e deadreptul i mposi bi l ,
fa de mrturi i l e numeroase ce avem
aici cu privi re la l egi unea cea mai a
propi at de Tropaeum, XI Cl audi a, care
apare ntr'o sum de i nscri pi i gsite n
cetate. -Anume, nc di n ti mpul l ui Anto
ni nus Pi us constatm prezena unui pu
terni c detaament di n l eg. XI CI. n l agrul
del a Adamcl i si : M. Stabi us Col onus
di n Luca ( I tal ia), tribunus miium le
gionis XI Claudiae, dedi c un altar lovi
optimo maximo, Herculi invico, Cerer4
Libero patn: pentru sntatea mpra
tul ui Antoni nus Pi us, a fi ul ui su M.
Aurel i us Caesar, i a copi i l or l or, fi i nd
guverator al Moesiei T. Vitrasi us
Pol i i o 89), - i ar un centuri on al aceleiai
l egi uni nchi n un altar Deo invido, pro
salute lmp. M. Antonini Veri 90), pro
babi l i mediat -up moartea l ui Pi us i
ntronarea l ui Marcus, cnd a1c1 11
provi nci e nc nu se tia, care e numel e
ofi ci al al noul ui mprat, deci n a. 1 6 1 .
Aceste dou i nscripii ne arat, c pn
l a nceputul domni ei l ui Marcus Aure
l i us, l eg. XI Cl audi a a ngri j i t i de
paza monumentul ui tri umfal del a Adam
cl i si . Comuni caia cu castrul stativ di n
Durostorum era de altfel foarte uoar
i grabni c pe drumul mi l itar, care
lega di rect Durostorum cu Tropaeum
Traiani .
Faptul c n ti mpul rzboi ul ui mar
comani c gsi m n Tropaeum o vexi l
l ai e mi xt a l eg. 1 I tai . i V Mac., cred
c trebue i nterpretat n senzul, c l a
izbucni rea rzboi ul ui I detaamentul
89} CIL. III 1 421 4
1
.
9') Tocilescu, Cteva mon. epig1. , n Rev. p. i.,t.
arch. i {il, I X ( 1903) i aparte, p, 33, n. 48.
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 1 1
l eg. XI, stai onar n Tropaeum, fu che
mat napoi i tri mes pe cmpul de
l upt. - Totui se pare, c dup rz
boi u, Tropaeum pri ml i ar o garni zoan
di n Durostorum. Cci al tfel nu-mi pot
expl i ca urmtoarea i nscri pi e, n care
apar si multan magistrai muni ci pal i ai
oraul ui i un signier al l eg. XI CI.,
afar numai dac nu admi tem, c acel
signier servi a n Durostorum, i ar nu
n Tropaeum, ceea ce n' ar f i cu totul
i mposi bi l : Aelio Antonio Firmo duum
vti-ali municpii Tropaei patri [etj Aeliae
Quirillae soron: Aelius Antonius Sa
binus duumvir municipii supra scripti
fei Ajel. Antonius Aetemalis sig(nier
[Lj e' gionis XI Claudiae bene merentibus
posuerunt ' 1 ).

n adevr i nscri pia aceasta


nu poate fi mai veche dect nceputul
secol ul ui al I I I - l ea, cnd pentru nti a
dat - cel pui n ntruct ne ajut i n
scripi i l e gsite pn acum - vedem
documentat Tropaeum ca municipium
(vezi mai jos). Tot n acest ti mp e, proba
bi l , de pus i i nscripia de pe epi styl i ul
unui sarcofag a unui fex excepjtore (?)
co(n)s(ularis) Leg. XI CL[aju{dtja 9
2
.)

n
ori ce caz, pn la sfri tul existenei
sal e nu mai gsi m un alt corp de oaste
n Tropaeum, afar de cel e mai sus
pomeni te.
*
* *

nflori rea general a vi ei i romane


di n Moesia i nferioar n secol ul al
I l - l ea, documentat mai sus n speci al
cu pri vi re l a vi aa rural , s' a mani fes
tat i n fundai a ci vi l a mpratul ui
Trai an, l a vi cani i Traianenses Tropae
enses. Nvala Costoboci l or n a. 1 70
n' a avut desigur urmri mai grave,
afar de pi ei rea ctorva l ocuitori, ca
Dai zus Comozoi, crui a apoi chi ar fi i l ui ,
91) C! L. III, 1 421 4 6.
92) CIL. III, 1 3736.
rmar r n vi a, i pun pi atra funerar.
Aezarea unei vexi l l ai i n castrul de
l ng vicus pe vremea rzboi ul ui mar
comani c i acti vi tatea bi nefctoare a
l ui Hel vi us Perti nax n ani i 1 77 i urm.
aduser l a aa desvoltare centrul daca
roman di n Tropaeum, nct, pe vre
mea l ui Septi mi us Severus i a l ui
Caracal l a, supt pri nteasca obl dui re
a guvernatorul ui Ovi ni us Tertul l us,
pe care l ' am ntl ni t i mai sus n i n
scripia pri vi toare l a vi cani i Bfufri
davefnsesj (?), i care n general ne
apare di n i nscripi i l e Moesi ei i nfe
ri oare ca un restaurator al provi nci ei ,
vi cani i Tropaeenses cptar dreptul
de municpium.
Pri mul document, care ne arat pe
Tropaeenses n noua si tuaie, e di n
vremea l ui Caracal l a (dup a. 2 1 1 ,
Septi mi us Severus ne mai fi i nd po
meni t) : I(ovi o(ptimo) [m(aximo)] e
[lun(oni} reg(inae) [p]ro s[alu]tem
[d(omini n(ostri] Mar[ci Aur(eli An]
to[nin]i Pii [F(elics) Aug(usti] e[t
mu[n(icipi PJ Ae[L FLoru[s et M.
Ulp. [.} irc[ .. u] s I v [iri q(ain)q(aenna
Les) pr[o sa}Lat[e co}mani [.jet ... 93).
Dar cu secol . I I I ncep nvl i ri l e bar
bare n Dacia i Moesia i nferi oar.
Supt Severus Al exander Ol bi a i Ty
ras cad n mi nel e Ooi l or.

n a. 238 !)
Ooi i i Carpi i i ntr n Dobrogea, d
rm l strus i prad o mare parte a
provi nci ei Ji). Ce-i dreptul i Romani i
i au msuri energice de aprare. Ast
fel vedem pe Severus Al exander res
taurnd n a. 234 drumuri l e mi l i tare
dela Marci anopol i s spre Nord -l a Du-
"") CIL. lll 1 2465, gsit l a Mul ceova, aproape de
Adamdisi.
) Cf. i nscripia di n Durostorum : [recepltts] ex
captivitate batb(ato1um) Pio et Proclo cos. (a. 238 !)
ex voto (CIL. III 12455).
95) Vezi izvoarele l a Rappaport, Die Einflle cler
Goten, p. 27 sq.
inp.org.ro
1 2 BULETINUL COMISI UNI I MONUMEr TELOR ISTORICE
rostorum I Tropaeum-pri n l egatul
su Qui ntus Deci us : pontes derutos et
vias conlapsas restituit 96) ; i ar guver
natorul Moesi ei i nferi oare, Tul l i us Me
nophi l us, n a. 238-241 , supt Gor
di an I I I , ntrete Marci anopol i s, ca
pi tal a provi nci ei, nchei e pace cu Goi i
i i ne In respect pe Carpi, reorgani
znd armata roman 9} Desigur n
l egtur cu aceast oper sal utar a
l ui Menophi l us e de pus
d
edicaia f
cut n a. 240, pentru sntatea l ui
Gordianus, de ceteni i recunosctori
ai muni ci pi ul ui Tropaeum, pri n ma
gistrai i l or : duumviri i aediles 98) .
Ani i 248 si urmtori i vd ns i arsi
, ,
pe Goi i Carpi 99) n Moesi a i nferioar.
Marcianopol i s scap de soarta I stropo
l ei numai mul mi t ntrituri l or ce-i f
cuse Menophi l us cu zece ani nai nte
100
)
.
Dar provi nci a i i nutul rural e pustiit.
Care e soarta muni ci pi ul ui Tropaeum
n toate aceste turburri nu ti m. I n
scri pi i gsi m n cetatea actual i di n
a doua j umtate a secol ul ui al I I I -l ea
101
)
,
dar fr vreo nsemntate mai deosebit.
96) CIL. III 1 25 1 9 : pe drumul Marcianopol i s-Abrit
tus -Tropaeum, gsit la Sud de Abrittus ; 1 3'58, gsit
la Asargic, la Nord de Marcianopolis pe drumul spre
Durostomm.
'
9; ) Cf. Rappaport, p. 29 sqq.
s) CIL. III 142 1 4 .
99) Cf. n special asupra acestora din unn. pe deo
parte inscripia pomenind luptele de supt Caracalla,
gsit n Gigen (Oesctts), CIL. III 1 44 1 6, i de alta
cea mai dinainte citat, din Durostorum (1 2456) , -i
cf. vita Aweliani 30,4.
100
) Rappaport, p. 35, i, pentru cele unn. , passim.
101)
Astfel CIL. III 14437 ad n. 12462 : un duumvi1
iu1e cicunco nchin un altar Deo sancto Apollini ;
12473 : dou pietre funerare ale unei fami l i i di n Tro
paeum, cu meniUnea demnitii de duumvi1alis (bis)
i clwu.mvi1 (itentm), ocupat de resp. prini de fa
mi l i e ; 7484+12461 : "l i tteris malis tertii saeculi exe
untis" : o1do spl[encli]clissima {!) mttn[ic(i]ii)] T1o
p(aei) pe1 . . . cl[uu]mve1os a[e]clile[s] , ... qtt(n)est01es . .
[po]s(umunt) ; l ipsa magistrailor supremi municipali,
din aceast inscripie a fcut chiar, pe Mommsen s
bnuiasc cum c Tropaeum n' ar fi fost un adevrat
municipium, cu 1es ptblica, - l ucru, care nu se ade
verete prin celelalte inscripi i , cci gsim i un du-
C oraul a fost ntrit cu zi duri de
pi atr n secol ul al I I I - l ea, potri vi t obi
cei ul ui di n ce n ce mai rspndi t di n
cauza nvl i ri l or barbare, cari acum i au
o form cu totul primejdi oas, e probabi l ,
dar tri ni ci a ntrituri l or ridi cate nu
mai cu puteri l e modeste al e muni ci
pi ul ui , n' a putut f i exceponal. Destul
c spre sfri tul secol ul ui al I I I - l ea,
orasul e total di
.
strus de Goti si l ocui -
, , '
torii se mprti e pri n ceti l e i l ag-
rele de pri mprej ur.

n adevr, exami nnd rui nel e actual e


al e ceti i , gsi m ntrebui nate ca ma
terial de zidrie, pi etre cu i nscri pi i ,
sarcofage, fragmente archi tectoni ce i
al te resturi al e unei ci vi l i zai i anteri
oare destul de nfl oritoare, chi ar l a
baza zi duri l or nconj urtoare i , pn
I a un ni vel foarte j os, n general , l a
toate cl di ri l e ceti i . De aj uns s po
menesc de pi l d sarcofagele ntrebui n
ate ca el emente componente al e unui
conduct de ap tocmai j os de tot, sub
zi duri l e enorme al e cl di rei supl i mentare
a ceti i, n colul despre S. E., n j osul
porei de Sud. Toate ti ri l e i stori ce, pe
cari l e-am cul es n expunerea de mai
sus di n i nscri pi i, se datoresc pi etrel or
di n secol ul al I I - l ea i al I I I - l ea, ps
trate pn azi ca materiale de construcie
n zi duri l e de aprare i n cl di ri l e
ceti i trzi i , care si ngur, di n secol ul
al I V-l ea nai nte, ne st azi n fa pe
i nsul a de rui ne de l ng satul Adamcl i si .
(Sfritul ntr'un numr viitor).
V. P

RVAN.
wnvir ime cicundo ; n orice caz, l i mba popular a
inscripiei arat o anume decaden foarte semnifica
tiv a cul turei romane n Tropaeum ; ct privete l ipsa
magistrailor superiori, Bormann a propus o explicare
mult mai plausibil ca a lui Mommsen : anume oficiul
j udectoresc al oraul ui va fi fost exercitat chiar de
comanda0tul garnizoanei di n Tropaeum, ca d. p. n
Ravenna ( A1ch.-epigr. llitt. XVII, p. 1 1 2) ; 1 4214 ' :
undectwio municipii ; 12466: un du-umvi1 (); 1 42 1 4
16
:
un cetean din Tropaeum, qui natus {uit Axiop(oli).
.
inp.org.ro
S C H I T U L S T A N E T I
(V A L C E f)
-0-
Acest schit, cu hramul Adormi rea
Maicii Domnul ui , st ascuns ntr'o vl
cea ce cotete spre priaul Mamul ui ,
care, nu departe de schi t, i erpuete
apele pe lng zi durile fostei mnstiri
brncoveneti Mamu.
Drumuri l e rel e ce duc del a oseaua
mare la schit precum i apa Mamul ui ,
ce se pune de-acurmezi ul , au fcut,
de sigur, ca acest preios monument
s rme mult vreme uitat de cerce
ttori n ascunztoarea l ui .
Cu ocazia l ucrri l or de conservare ce
s'au nceput la biserica Mamu, s' au fcut
cercetri i asupra acestui schit. Astfel
s' a putut al ctui l ucrarea de fa. Faptul
c ntre ziduril e acestui schit se odihnete
de veacuri oasel e l ui Stroe Buzescu, unul
di n cpitanii l ui Mihai Viteazul i urma
al Banul ui Mogo i al l ui Gi ura Logoftul ,
pri mul i al doi l er ctitor ai schitul ui ,
a.u contri bui t s i se recunoasc valoarea
sa istoric i , n acela ti mp, s atrag
l uarea ami nte i asupra cal i ti lor sale
arhitectonice. Dar, dup cum mai toate
monumentele vechi au avut de suferit
prefaceri n cursul ti mpul ui , de asemenea
i acest schit n' a putut scpa fr ele
din anul 1 536 cnd a fost zidit i pn
n zil el e noastre. Cu toate adogi ri l e
ce-i s' a adus, schitul i a pstrat ns n n
tregi me elementele sale origi nal e, cari
prin caracterul l or bine defnit, nlesnesc
mul t studi ul artei de a cl di din acea
epoc precum i di n aceea a prefaceri l or.
Pentr u o mai uoar nelegere a
acestei l ucrri , vom cerceta pe rnd :
pl anul , taada t interiorul schi tul ui .
I.
Dup cum se vede di n rel eveu (pag. 16) ,
pl anul prezint o parti cul aritate care
del a nceput presupune o preschi mbare
a formei sale origi nal e i anume : ado
girea pridvorului dela i ntrare i a celor
dou galerii laterale.
Pentru a se putea stabili pe deplin
acest adevr i mai cu seam ti mpul
cnd s' au executat aceste prefaceri , avem
dou mij loace la ndemn : mrturia ins
cripii lor i zugrvel i l or i examenul arhi
tectonic. Vom recurge deci pe rnd l a
fecare di n ele.
Deasupra gol ul ui de trecere dintre
pronaos i naos este zugrvit o mscnp
i une n l i mba sl avon, care, n tra
ducere, are urmtorul cupri ns :
Cu voia tatl ui i aj utorul ful ui i
Svrsitul sfntului duh si a celui ntru
' '

treime sl vit marel ui Dumnezeu. Adic
eu robul stpnul ui meu Iisus Christos
j upn Giura Logoft, cu soia lui j u
pnia Vi l ai a, vzurm acest cinstit l oca
al sfntei stpnei noastre nsctoare
de Dumnezeu. . . care. . . [este] . . . di n tre
cute [vremi] . . . [ri dicat] . . . [de] prinii
inp.org.ro
1 4 BULETI NUL COiv\1 l UNII M01 UM.ENTELOR I STORICE
notri jupn Mogo Ban i cu ful su
Mogo Arma ; pentru acei a i noi do
rirm. . . . . rposa ii ctitori de odinioar
i ncepurm di n temelie acest sfnt
hram al sfntei noastre de Dumnezeu
i pururea fecioare Mari a i cu aj utorul
l ui Dumnezeu l -am svrsit si am scris
' '
n zilele bl agocesti vul ui i de Christos
i ubitorul Ion Petru Voevod n anul
7045 (=1 537) l una Septembri e 1) .
/fai jos, ntr' un col , se vede un nume :
Eratudi Zografos , care nu poate f
biseri ci i , aa dup cum a fost ea I a
nceput, _ i nut n mini de ctre ctitorii
ei : j upn Giura Logoft, cu fi i Preda,
Harvat i Mogo, n stnga, i ar n dreapta,
j upnia Vi l ai a i Maria fica lor. Jumele
ctitorilor zugrvi i fi nd aceleai ca cei
pomenii n i nscripia mai sus citat, nu mai
rmne ni ci o ndoi al c n anul 1 537,
cnd s' a zidit biseri ca, ea avea aceea
form i caracter ca acelea artate
n desemnul bisericii zugrvi t n pro
naos, aa dup cum se poate vedea i
Vedere general a bisericii sclitului Stneti.
dect numele zugravul ui ce a sens In
scripia i care, probabi l , tot el a zu
grvit i biserica.
Din aceast i nscripie reese l muri t
c schitul a fost zidit n anul 1 537 de
ctre j upn Gi ura Logoft i soia l ui
j upnia Vil aia, n locul schi tul ui vechi u
ridicat mai dinainte de ctre printele
su Mogo Banul di mpreun cu ful su
Mogo Armaul .
Dac exami nm zugrvel i l e di n pro
naos, vedem pe peretele nordi c desemnul
din crochi nl l uat l a faa locul ui (pag. 1 9) .
Dac comparm aceast veche nf
iare a schitul ui cu cea actual i
dac inem seam i de i mperfeciunea
de desemn cu care se zugrvia mai n
totdeauna aceste mi niaturi al e biseri
ci l or, constatm o deosebire ce confrm
presupunerea fcut l a nceput, anume
c l a forma original a schitul ui s' au
adogat pridvorul dela intrare i cel e
dou galerii l aterale.
Intr'adevr, n forma veche a bise-
inp.org.ro
CHI TUL ST- NETI E i
ricii vedem desenat snul , i ar n stnga
l ui , spre intrare, se vd i ndicate dou
usi i ar i mediat sub streai n se vd dese-
, '
nate fridel e. Despre galeri e i despre
pridvor, nu se vede ni ci o urm de in
di caie.
Actual mente partea dinspre i ntrare
a snul ui est acoperit de galerie, care
ocup tot restul bisericii pn n dreptul
zi dul ui del a i ntrare, i ar pri dvorul , de
form dreptunghi ul ar, are teel e de
nord i sud n prel ungirea feelor eite
neal ui Dumi tru, feciorul dumi sal e Pr
vul ui Postel ni c i al jupnesei l ui Du
mitra . . . ; veni ca l ui pomenire . . . ; [n zi l el e]
Mi rcei Voevod; s' a . trudit dumneal ui
Stni l Postel ni cul cu aceast pisani e ;
eu . . . s fe pomean . . . [anul del a facerea
l umi i] 706, l una Apri l i e 1 3 2).
Aa dar aceast pi atr dateaz di n ani i
domni ei l ui Mi rcea Ciobanul 1 552-1 560,
adic dup zidirea schi tul ui , care, dup
cum ti m, a fost n anul 1 537.
Cum ns - dup cum vom vedea -
Biserica scl)itului Stneti : vedere lateral.
ale snurilor, formnd astfel o singur
fa n conti nuare cu snul i galeri a.
Ce motive a ndemnat pe vremel ni ci i
stpnitori ai schi tul ui s-i aduc aceste
prefaceri i n ce timp s'au fcut el e,
sunt chestiuni asupra crora nu gsim
nici o inscripie, care s ne poat l muri
n deajuns. Totui , n colul sud vesti c
al pridvorul ui, gsim o piatr mormn
tal , cu o inscripie foarte tears, di n
care afm c aci e mormntul dum-
pri dvorul a fost adogat cu mul t n
urm, nu putem expl i ca existena aces
tei pi etre n pridvor, dect n cazul hi
potetic c ea a fost mutat din bise
ric, fe cu ocazia facerei pridvorul ui,
fe cnd s'au asezat n biseric cele dou
'
morminte existente, afar de acela a l ui
Stroe Buzescu 3).
Condui de logica uti l i tei acestor
adaose, putem uor gsi motivel e, cari
au hotrt facerea l or i-anume :
inp.org.ro
1 6 BULETI NUL COMI SI UNI I MONUME TELOR ISTORI CE
Pridvorul s' a fcut ca mai la toate
biseri cile mi ci pentru a mri spaiul des
tinat credincioi lor, al cror numr a tot
crescut cu ti mpul ; ct pentru galerii , fi nd
prea nguste (0, 70 cm.) i nea vnd ni ci
un acces n biseric, nu se poate motiva
existena lor dect din punct de vedere
constructiv.
Intr'adevr, dac considerm acope
riul pridvorul ui n raport cu acela al
bisericii - fr galerii - constatm c
pridvorul fi nd cu mul t mai larg dect
bi serica, ar f trebuit s aib
un acoperi cu mul t mai
nnalt, cei a ce ar f dat natere
la i ntersecii grel e de executat
n acoperiul cu indri l . i n
ti mpul de fa meterii cari
indrilesc se feresc de ase
menea greuti , cutnd s
si mpl ifce ct mai mul t forma
general a acoperi ul ui spre
a avea pe ct posibil mai
puine muchi i i dol i i . Pu
tem cu drept cuvnt pre
supune c i aci meterul
s' a izbi t de aceleai pi edici
i , cutnd s si mpl i fce for
ma general, a dat i zi driei
aceea lrgi me ca l a prid
vor, i ar acestui a i -a dat l r-
gimea sn uri l or.
In ceeace privete epoca in care s' a
fcut aceste adogiri, cac l um n con
sideraie mprej urri l e i stori ce, putem
presupune trei epoci mai n strns
legtur cu trecutul acestui schit.
Astfel , se poate presupune c Stroe
Buzescu, ca urma al ctitori lor Mogo
Banul i Gi ura Logoftul, s f fcut
aceste mbuntiri schitul ui , pentru care
se vede c avea mul t nclinare, cci,
dup moarte, aci a fost ngropat.
Si ma, soia l ui , i acoper mormntul
cu o pi atr frumos mpo
dobit, pe care cu greu se
poate deslui, de rul ter
sturi l or de picioare, ur
mtoarea preioas i nscrip
ti une : < dn numel e tatlui
,
i al ful ui i al sf duh,
ami n. Aceast petr pre
grop[a] jupnului l u Stroe
Buzescul i, ce'i tostu Stol
< <i cu la Mihai-Vod, i au
fost l a tote rzbo[i]le de
preaun cu Domunu- su,
ca o sl ug creadencioas
Dominu-su, i la rz
boi ul din nti dobndi
ran l a mna stng de
Turci si la rzboi ul de
'
Retragerile al tarul ui l e-a Planul bisericii sclitului Stneti.
la Gi urgi u, cnd s l ovir cu
Hanul , s rni n ochi ul
stngi de sgeat ; i au
<< sl uji t Stroe l ui Mi hai-Vod[]

i mpl i fcat prin grinzi puse


pe col urile zidriei . Cu modul acesta
acoperiul bisericii s' a redus la o form
dreptunghi ular, rotunji ndu.se l a altar.
Prin faptul acestei l rgiri a acoperi-
. ul ui (ntre snuri i pridv

r), s'a in
trodus galeri i l e l ateral e, crora, pe l ng
rol ul l or constructi v, meterul a cutat
s le mai dea i un caracter decorativ
i oarecum uti l i tar, servi nd ca o prisp
de adpostire i ateptare pentru cei
ce venrau l a hiseric inainte de v reme.
pn peri n ara Ungureasc. Dea ci s
scular boeri i rii, i cu Buzetii r
c di car prea Radul u-Vod[] ; i ar Si
mi on Voevod cu . . . Turci , Ttari, Mol
doveni, Lei muli , fr[ J sam. . [ve
ni r den Tara Moldovei . . de scoase
'
pe Radu-Vod i peJ Buzeti i ?i n ara
<dor l a ara Ungureasca. . . Iar atunce
merse jupnul Stroe l a-npratul nem
esc ca s cear aj utori i, de eir l a
a ra-Rumneasc cu Radul-Vod[] ; i
inp.org.ro
SCHITUL STNETI 17
nu-I atept Simion-Vod ; de aer se-au
rdicat .. cu Lei i i Moldovenii [i] Hanul
Cu mare oaste de Ttari i eir de s
l ovir n gura Teleji nului , l a Teiuani,
n l una l ui Sptemvrie 1 4 zile i vleat
7 1 1 O ( =1 602) . . . i fcur nval Mari
diminea de 3 ori de toate prile ;
iar . . . [ vznd] j upnul
q Stroe atta nevoe pre
cretini, st tu mpotriva
Ttarilori, de s l ovi
cu Mirza nepotul Hanul ui ,
i-li junghi epre Ttari, i
dintr'acel rzboi s rni
la obraz ... [i preste 3 sp
tmni se tmpl ). . . mo
ryt[ea-i] n l una lui Oc
tovrie 2 zile, vleat 7 1 1 0
(=1 602) 4) .
Pe captul din spre r:
srit al pietrii este spat
o scen rzboinic, care
nfti seaz pe Stroe Bu-
' J
zescu clare pe cal, fug-
rind i l ovind pe Ttar,
iar deasupra acestei scene
se poate citi :
i nu fu pre voe ci
nilor de Ttari : Dumne
zeu-1 erte . Iar pe l turi :
Scrisu eu jupneasa Si ma
a Stolnicului Stroe : dea ca
voi muri s-m grupai
lng dumneal ui aici a 4).
ete s credem c adaosele nu s'au
putut face n aceast epoc, cnd se
pstra nc riguros tradiia n meteugul
de a cldi.
O a doua epoc istoric cnd s'ar f
putut ndeplini . prefacerile schitului, ar f
cea brncoveneasc ( 1 689-1 7 1 4) .
Dup cum vedem, n
aceast inscripi une-care
poate f considerat i ca
o frumoas pagin din is-
Biserica sci)itului Stneti : pridvorul lateral.
tori a trecutul ui nostru -nu se pome
nete ni mi c despre l ucrri l e ce ne
intereseaz. Aceasta pe de o parte,
i ar pe de alta faptul c arhitectura
pri dvorul ui i a . galerii lor e cu totul
strin de vechea arhitectur a schi
tul ui , sunt i ndicii care ne ndrept -
Buletinul Comisi uni i Monumentelor Istorice.
Aceast presupunere o facem spriji nit
pe faptul c n anul 1 696, C<stantin
Vod Brncoveanu a rezi di t biseri ca
Mamu, unde a ntemeiat i o mnstire
de mai ci .
Se poate admite c cu ocazi a acestor
l ucrri s se f ntreprins i lucrrile de
-a
inp.org.ro
1 8 BULETI NUL COMI SI UNI I MO UMENTELOR ISTORICE
la schit de ctre acei asi mesteri ai Ma-
, '
mul ui . Dac l um ns n consideraie
zi di tu-s-au aceast sf()nt i d(u)mne
zeesc bisearec, mprem. cu toate po-
Biserica scl)itului Stneti : vedere lateral.
caracterul arhitectoni c al acestor ado
giri, constatm c el e nu pot f clasate
n epoca brncoveneasc, ntruct n acea
epoc pereii bisericilor se tencuiau sau
si mpl u, cum se vd l a mnsti rea Govora,
sau se decorau cu panouri i arcaturi ,
cum se vd n general l a Mamu, Hurezi
etc. Aci pereii de sud i nord ai pri d
vorul ui sunt decorai cu cte patru f
ri de lungi , nguste i rotunjite l a partea
superioar; i ar arcuri le galeri i lor sunt de
corate numai pri n tei turi l e stl pi l or oc
tagonali ce se prel ungesc n sus ncon
j urnd arcuril e.
Acest mod de decoraie al pereilor
din afar l ntlni m la biserica din
satul Strejetii de-Jos - n apropiere de
schi tul Stneti - i anume n par
tea din jos a brul ui ce ncinge biserica
(il ustrai a pag. 23).
Aceast biseric este zi dit de un
urma al neamul ui Buzetilor, cci iat
ce afm din pisania de de-asupra uii :
Cu vrerea tatl ui i cu aj utori ul
fi i ul ui i cu svrirea duhului sfntu,
doabel e ei , din temelie, ntru cinstea i
l auda prea sfntei Troie, cu cheltuial a
dumneal ui jupn Constantin Buzescul
i a dumneaei jupnia Mari a i a co
coni l or dumnealor Nicolae i Il i e, n
zi l el e prea nal tului Inprat Carol al
asi l ea, al cri e ncepere au fosti l a
anul 7241 ( =1733) Mai 8 zi l e 6) .
i aceast biseric nu a fost scpat
de stricciuni i prefaceri, cci , pe pe
retel e del a i ntrare se vd urmel e unui
pridvor sprij i ni t pe: stlpi de zidri e;
totui , n partea de sub brul cel mare,
pstreaz acele fride l unguee, car, prin
asemnarea l or cu cele del a schi tul St
neti , ne conduc la i deia c tot n
ti mpul zi di rei acestei biserici s' au putut
f ace i adogiri l e del a schi t, acesta fi nd
nc n stpnirea Buzeti lor.
Aa dar, n pri ma jumtate a seco
l ul ui al XVII I- l ea, ctre anul 1 733, un
urma de a l ui Stroe Buzescu, ZI
di nd biseri ca din Strejetii-de-Jos, a
pus de s' a zidit pridvorul i galeri i l e
del a schi tul Stneti , ca un prinos de
inp.org.ro
SCHI TUL ST ETI 1 9
pietate ce a avut pentru strmoul su
ngropat aci , cu 1 3 1 ani mai ' nainte.
De altfel , n acest timp ncep. e a se
prsi vechi l e tradiiuni l a cl direa bi se
ricilor, cci mai peste tot l ocul ntl ni m
schimbri i adaose, cari , n mare part e,
au- transformat caracterul origi nal al bi
sericilor. In aceast epoc apar acele
pridvoare pe stl pi , de sti l cu totul di
ferit de acela al bisericilor la care se
alipiau, cum spre pi l d se poate da
pri dvorul bisericii din Bl teni (ll fov) 7).
Aceast biseric e zi dit n anul 1 626 s),
intr'un stil de bun traditie arhitecta-. .
'
ni c ; mai trziu i s' a adaos o galerie
de cele trei pri al e pronaosul ui , ntr' un
stil <iierit, schi mbndu- i cu mul t carac-
terul primitiv.
. Acest caz, aproape i dentic ca pl an .
cu cel del a schitul Stneti, ne ntrete
n s11stinerea prerii mai sus enuntate
'
'
,
c prefacerile del a schi t apartin si el e
l '
acestei epoci. lnc un i ndici u i mportant,
care confrm aceast presupunere, mai
este i bqlta n J unete cu care era n
velit pridvorul schitul ui , bolt care acum
este czut, rmnnd urme numai pe
dm Mal dreti, zi llit n acel a ti mp cu
biserica din Ml dreti l a anul 7299
(=1 790i 1 ) 9), adic nu cu mul t n urma
adaoselor del a schitul Stnesti .
'
In satul . Strejetii-de-Sus gsim o alt
bi seri c, tot o ctitorie de-a Buzetilor,
n care se af ngropat cel di n urm
urma di n acest neam : aa ne spune
o pi atr mormntal aezat n dreapta
intrri i , pe care e spat o inscripie
n versuri, care ncepe astfel :
Buztii ce din vechi me pentru ar
s' au j rtftu, s' au sfrit acum prin
mine, precum Domnul au voi tu, cci
odrasl a brbteasc din neamul meu
n' au rmasu, ci numai de femeiasc
doo fei i ubite I asi.
Apoi, ctre sfrit, se nchee astfel :
Iart dar, i ubite frate, cel ce vei
vrea s cetetr, blagoslovi nd ntru toate
pre romnaii Buzeti . smeritul Castan
din Buzescul , sfritul neamul ui su,
1 831 lan. 3
1

10).
Dup cum se vede, aceast biseric
aparine secol ul ui al XIX-l ea, deci cu mul t
mai n urm dect epoca n care s' au
fcut prefacerile del a schi tul St neti ,
Biserica scl)itului Stneti : desemn dup zugrveala interioar.
la coluri i console. Acel a fel de
boli ntl ni m i Ia Blte ni i Ia Cul a
nct nu mai poate f _vorba n ni ci un caz
despre vreo i nfm:n din aceast parte.
inp.org.ro
20 BULETI NUL COtv\I Si Ur I I MONUME TELOR ISTORICE
II .
Prin modi fcrile aduse pl anul ui , fa
tada a suferit si ea schimbri nsemnate.
) )
Detaliu din tmpla de la Stneti.
Astfel, prin nlarea acoperiul ui , acesta,
deveni nd prea mare fa de nli mea
perei lor, a trebuit s se mai adaoge
la nli mea zi durilor nconjurtoare. Din
aceast cauz, baza ptrat a turlei a
rmas sub acoperiul nlat, iar turl a,
rmnnd acuma prea mic, a trebuit
i ea s fe mai ridicat prin adaosul
de zidrie dintre fridel e de sus i streai n.
Aceste consideraiuni de ordi n con
structiv i oarecum estetic sunt confr
mate i de desenul bisericii din pronaos
- despre care am vorbit l a cercetarea
pl anul ui - i de modul de construire
al zi driei i de matei al

le ntrebuinate
la aceste adaose, cari se pot vedea
destul de l murit n podul biseri ci i .
Aci , n pod, putem vedea frumoasa
structur a zidurilor vechi, cldite din
crmizi aparente cu straturi groase de
var al b, netezite inadins, spre a rmne
vizibi l e. Tot cu i ndicatiuni de crmizi
)
aparente se vede desemnat biserica pe
peretele di n pronaos, pe toat ntinderea
ei , adic i corpul bisericii i turla. cu: oca:
zia adaoselor s' a tencuit -. de sigur -
att corpul bisericii ct i turla, di m
preun cu pridvorul i galerii l e.
Crmizile ntrebuintate l a vechea zi-
,
drie sunt cu mul t mai mari dect l a
cea nou. Astfel am msurat l a ntm
pl are crmizi a cror dimensiuni variau
ntre 40 -42 cm. l ungi me, 20-26 cm.
l ime, 6-8 cm. grosi me, i ar resturi l e de
var groase de 5 cm.
. Fa de aceste di mensi uni , s'ar putea
spune c tiparele acestor crmizi au
fost fcute dup model ul crmizi l or ro
mane, gsite pe alocurea.
Pridvorul cel adogat precum i ga
leri i l e sunt pardosite cu crmizi ames
tecate, de diferite di mensiuni , i ar bise
rica numai cu crmizi de di mensi uni
mari , l a fel cu cele gsite l a zidria ve
che a schitul ui .
Adaosele n nli me del a curpul bi
sericii ct si l a turl s
'
au decorat cu ar .
)
cade n form de l unete(pag. 1 8), aa dup
cum a fost boltit privdorul . Cu ti mpul
prefcndu- se acoperi ul , parte din aceste
arcade s'au drmat, i ar l a reparaie nu
s
'
au mai reconstruit, ci s' au proflat pri n
tr
'
un pl an ncl i nat i puip curbat. Cele
dou galerii sunt bol tite cu boli cilin
drice, producnd un pl cut efect de
masivitate, dimpreun cu stl pi i l cu
pereii bisericii,
Cu toate prefaceril e ce i s'au adus,
schi tul se nfieaz pe dinafar cu o
pl cut proporie, avnd un aer deose
bit de vechi me, origi nalitate i si mplici
tate, care se mpac aa de bine cu
l initea vii ce- 1 pstreaz ascuns de
atta vreme, ca pe un l ucru scump.
inp.org.ro
SCHI TUL ST TETI 21
III.
Pridvorul, aa cum se prezint astzi ,
cu bolti le tavanului drmate si nlocuite
'
'
cu un tavan de scnduri ipcuite, pro-
duce un efect neplcut, cu singura ex
cepie a peretelui din spre rsrit, unde
gsi m ua de intrare n biseric, i ar de
j ur mprejurul ei , pe tot cuprinsul pere
telui, se vd pri di n vechea zugrveal
pstrat inc bine. La partea superioar
a pridvorul ui , n coluri i l a mij l ocul
pereilor, la o nli me de 2: 50 m. se
vd consolele de piatr, -pe care se re
zemau arcuri l e n form de lunet ce
sprijiniau bolta tavanul ui _ Pri din aceste
arcuri au rmas nc ntretiate de actua
l ul tavan de scnduri . Pridvorul ca si
' '
galerii le, este pardosit cu crmizi de
di ferite di mensi uni , aezate neregul at. I n
colul sud-vestic s e vede piatra mormn
tal a l ui Dnmitru, feciorul Postelnicului
Prvu, despre care s
'
a vorbit l a descrierea
pl anul ui ; i ar n colul nord-estic se vede,
nconjurat ntr'o ram de pi atr, o
-
gaur
n care se vars apa ce a servit l a botezuri.
Pronaosul ca si restul bisericii este
, "
pardosit cu crmizi de di mensiuni mari
i separate cu de cele mi ci . Este boltit
cu o bolt ci l i ndric i l umi nat cu o
fereastr ngust n peretel e sudic, cea
di n peretele nordic find astupat l a
partea exterioar, probabil di n cauza
cri vul ui .
Pe perete sunt zugrvii ctitorii , astfel
aezai : pe peretele nordic, n partea
stng, jupn Gi ura Logoft cu fi si
Harvat. Preda si Mogos innd n mini
' , ,
schi tul , i ar n dreapta, jupnia Vilaia i
fi ca l or Maria. Pe peretele sudic, n
dreptul mormntul ui l ui Stroe, sunt zu
grvii Stroe Buzescu i Si ma soia l ui
.
Pe peretel e vesti c sunt zugrvii str
moii l ui Giura Logoft : Mogo Banul
i ful su Sptarul Mogo, cu urmtoarea
inscriptie n slavoneste : << Eu robul tu
' J
,
Hristoase stpne, pomenete-m pe
mi ne Mogo ce am fost Ban i cu ful
meu Mogo ce a fost Sptar
1 1).
Tot aci , n col ul sud-estic, se af
piatra mormntal a l ui Stroe Buzescu,
n dreptul portretelor l or de pe perete
i a crei inscripie o cunoatem del a
cercetarea pl anul ui , unde s'a vorbit si
1
despre celelalte dou pietre mormntal e :
una a Monahiei Va . . . di n . . . si alta a
1
< Dumneal ui Preda Postel ni c . . . .
Restul bisericii e rezervat pi cturii
bisericeti , care se pstreaz nc bine
cu caracterul ei di n epoca zi di ri i schi
tul ui . Tmpl a, nc n bun stare, se
prezi nt ca o l ucrare de art de bun
gust (pag. 22) , avnd numai dou rnduri
de icoane i deasupra crucea. Ui l e m-
Uile mprteti de la bis. Stneti.
prteti (pag. 21 ) sunt o podoab al <as
a acestei tmple, a crei mi astr cor-
inp.org.ro
22 BULETI UL COMISIU II MO UMENTELOR ISTORICE
poziiune i mai cu seam ndemnarea
cu care i sunt cioplite ornamentel e, se
i culoritului tmplei i zugrvel i l or, dom-
_
nete, din nli mea tur! ei, icoana Pan
Tmpla bisericii scl)itului din Stneti.
pot vedea n detal i u! dela pag. 20.
Peste ansambl ul armonios al formel or
tocratorul ui ; i ar pri n cel e patru ferestruici
ale turle:, aprate cu reele de nuel e
inp.org.ro
SCHITUL ST ETI
23
aezate tn picioare, ptrunde in schit o
l umi n stins, care se risipete sfoas
/
prin toate ungherele, lsndu-se peste
morminte ca un duh al pcei eterne.
ION D. TRA)ANESCU.
Arhi tect
Vedere a bisericii di n Strejetii-de-Jos.
1) Vig. D1ghiceanu, Raport nedit ctre Comi
siunea Monumentelor Istorice.
') N. loJgct, I nscri pii din Bisericile Romniei,
Bucureti 1 905, v. !, p
.
1 71 .
3) N. lo1ga, ibi dem, p. 1 71 : Pe o piatr de
monnnt : a rposat roaba lui Dumnezeu monahi a
Va . . . din . . . Pe alt piatr : [a rposat robul] lui Dum
nezeu dumnealui Preda Postel nicul . -Monahia m
mormntat aci, poate fi vreuna din maicile dela
mnstirea Mamu, zidit de Brncoveanu n 1 696,
la o mic deprtare de schit, azi n satul Lungeti.
Preda Postel nicul poate fi chiar fratele vestitului
Stroe Buzescu.
") N. Ioi'[Ct, ibidem, p. 1 69 - 1 70. - Inscripia aceasta
s'a mai tiprit i de ali i .
5
) fotografie comunicat de d-1 1. Drghiceanu.
6) Tirg. D1ghiceantt, Raportul citat.
7
) Buleti nul Comisiunii Monumentelor Istorice,
anul l, ( 1 908), No. 3, pag. l 07 - 1 1 9 : releveu! d-lui
arhitect T. T. Socolesctt.
8) Virg. D1ghiceanu, Raportul citat.
9) N. Imga, op. citat, ! , p. 1 73. - Un studiu
asupra culrlor din Mldreti (Vlcea), am publicat n
revista "Viaa Romneasc" pe 1 9 1 1 , Aprilie.
10)
Al. tefulescu, Oorjul istoric i pitoresc, Bu
cureti 1 904, p. 291 i N. Imga, ibidem, p. 1 69.
inp.org.ro
STFMP E V E C H I
I NFAI AND
MANASTI REF CURI I DE FRGE
-0-
Al turatele stampe nfieaz dou vederi vechi
al e mnstirii Curii de Arge - precum ni se
arat n legendele lor, - una : Biserica i mns
tirea cu hramul Sfintei Mari i , iar cealalt : I n
trarea n mnsti re.
El e sunt reproduceri din col ecia Cavalerul ui
Sir Robert Ainsle, de unde au fost extrase de
Luigi Mayer, gravate de Wi l l iam Watts i pu
bl i cate l a 1 80 1 de S. Gosnel l ntr' un al bum 1),
cu 58 stampe n aqua-tinta 2), 28X38 cm. Ar
tistul Watts, rezervndu-i ns dreptul de pro
prietate, dedic aceast colecie de vederi l ui
Robert Ai nsl e 3), care a pus-o l a cale pe ti mpul
ambasadei sal e l a Constanti nopole.
Al bumul , cu reproduceri din aceast colecie,
a aprut i n alte edii i . J. Ch. Brunet ( Manuel
du libraire et de l'amateur de livres) i ]. G.
Th. G raes e ( Tdsor de livres rares et pn!cieux)
cunosc mai mul te di n acestea 4'
Stampele pe cari le reproducem au fiecare,
n fa, pe 2 coloane, n engl ezete i franuzete,
legendel e lor, cari dau desluiri n unel e pri
vi ne i ntere ante, n altele cam ciudate, cum sunt
de obiceiu i nformai i l e necontrolate culese de
cltorii stri ni pri n eri l e noastre ") .
Iat aci, n traducere fidel, cuprinsul acestor
legende :
u Mnstiua S- ta Ma1'ia n Valaha. - Cam
la o zi deprtare de oraul Pi teti, dealungul
Argeul ui , se vede mreaa i venerabila mns
ti re S-ta Maria, numit de Romni S-ta Maria
u Curtea de Arge u , dup situatia sa pe acest ru.
" Este format di n dou curi spaioase ; una
di n el e e reprezentat n gravur i cupri nde
o bi seric frumoas, zidit sol i d di n piatr, m
podobit cu cupole, cari se termi n cu o cruce
ntreit, probabil si mbol ul Triniti i . In aceast
bi seric se afl mai multe mormi nte de ale ve
chi l or Domnitori ai Valahiei : se presupune c
ei i aveau reedi na ntr' un mare castel ntrit,
aezat pe o nli me di mprej ur, la o leghe de
mnstire, i di n care se mai afl rmie:n
sem nate.
u Aceast mnstire e foarte respectat de lo
cuitorii eri i , ca i de Turci, cari au respectat- o
chi ar n vremuri de rsboi u. Este locuit de
cl ugri greci (calayeros), cari sunt bi ne i nsta
lai i foarte pri mi tori fa de stri ni .
u Chi shul l 6), care a vi zitat mai multe aez
mi nte rel i gioase }n aceste i nuturi, zice : " El e
ll sunt n deobte frumoase i bi ne zi dite, bogat
" mpodobite, zugrvi te di n belug, i n cea
11 mai mare parte nzestrate cu clopote, del n
11 multe locuri se ntrebuineaz scnduri de l emn,
" ceeace este regul l a Grecii di n Turcia, unde
" cl opotele nu sunt permise. Tinda e n deobte
11 msglit cu reprezentri superstiioase di n
11 munci l e iadul ui i adeseori zi duri l e di n i nte-
11 rior sunt profanate de nfirile trupeti al e
u l ui Dumnezeu-Tatl 11
" Figurile di n gravur sunt n mare parte c
l ugri i sl uji tori di n mnsti re ; cele mai mici
sunt nchi ntori, crora un clugr (cum se n
tmpl foarte des) l e ine predici rel igioase,
sub o bolt sprij i nit pe patru stl pi, n faa
biserici i .
" Femeia care eade j os poate prici nui mi
rare acelora cari nu cunosc dect practica m
nsti rilor latine ; bi serica greac (n aceast pri
vin cel pui n), mai cu socoteal dect a noa
str, permite clugrilor a se nsurau .
La sfrit urmeaz nota :
" La M0traye 7), vorbind despre asprimea ri
dicul practicat de clugrii Trapiti, zice : " Dac
inp.org.ro
STAMPE VECHI l1 fI ND MNST!EA CURI I DE ARGE
25
o
0
.
.
o

;:
/
CI
E
.:
rr
CI
2
t
CI
"
r
2
5
u
r
Ci
"
>r
"
o
>
CI
o
O
r
CI
z
2
r
CI

c
>r
t
r

Bultli nul Comisi uni i Monumentelor Istorice
4
inp.org.ro
26 BULETI UL COMISI UNn MONUMENTELOR I STORICE
uO femee punea numai pi ci orul ntr' o curte ve
u ci n cu mnsti rea, trebui s'o spele, aruncind
u nuntru 7 glei cu ap, ca s se curee" .
u lntrarea dela mnsti?-ea S-ta Maria in
Valahia. - I n stam pa precedent se d o repre
zentare a cuiiii i nterioare a acestei cldi ri i mense,
cu descrierea situaiei sale. Desemnul s'a fcut
de aproape, adic di n curtea exterioar : la dreapta,
n desemnul nti u, se vede turul di n mi j loc,
iar deasupra coperi ul ui se pot observ turla
i turnul eel e bi seri ci i , ceeace poate da o idee
despre pozii i l e l or respective.
., Relaiunea urmtoare, dup Chi shul l , asupra
unei mnstiri de lng Bucureti, se poate l u
ca o descriere general a locauri l or rel i gi oase
di n aceast provi nci e : ., Edi fi ci ul este un patru
Il !aler oblong, zi di t regulat i mprit n chi l i i
u pentru clugri, cu locui n pentru stare, o
"sal de mncare comun, o buctrie i alte
" ncperi obteti . La mij l oc e te paracl isul , bi
" serica, ce i mit perfect forma \echi ior biserici
" greceti ; ac ic n ea di stingem pronaosu 1 sau
" capela exterioar, naosul i altarul ; toate aceste
" pri sunt regulate, spri j i nite bi ne pe coloane
.
,
i provzute deasupra cu boli nalte. Ora
" mentele picturilor, aurriei, brodriei sunt foarte
.
,
bogate ; i zugrvel i le sunt a de numeroase,
" nct acoper toate pri l e bi serici i nuntrul
" i n afara faadei "
" Scndura de l emn, pomenit n descri erea
precedent, ntrebui nat pentru a aduna obtea
mnsti ri i , e o scndur l ung atrnat i ae
zat la poarta cldi ri i , pe care se produce un
fel de sunet grosolan, l ovi nd-o cu dou ciocane.
" I n grupa de figuri de subt bol ta de vi e
o femee care trage s moar ; a fost ac us l a
mnstire pe o nsl ie de prieteni i ei di n satul
veci n, ca s fie mprtit. Aceasta s'a petrecut,
pe cnd artistul era de fa
1
1
Ediia del a 1 8 1 0 di n Vederile l11 periului
Otoman 8) este precedat de o i ntroducere n
englezete, care, l a pag. 1 - 1 O, sub titl ul : Turcia
European, prezi nt date istorice despre eri l e
romneti i amnunte economice i etnografice
foarte i nteresante. lat u1 1 el e di n aceste di n urm
preioase nsemnri :
-.
,
n Mol dova i ara e l ung i aspr.
" Val ahi a i Basarabi a au lacuri de o consi
derabi l nti ndere, cum sunt cel e di mprej urul
lsmai l ul ui .
u Coastel e meri dionale al e deal uri l or di n Moi-
dova i Val ahi a sunt n mare parte favorabi l e
cul turi i vi i lor, al cror rod, dei nu tocmai n
gri ji t, al ctuete un articol de export n Rusia.
E un vin uor, i pentru a-i spori tria, se pune
n butoaie afar, cnd ncepe gerul. Astfel n
cteva nopi , vi nul se mbrac ntr' o cma com
pact de ghia, pri n care se sfredelete cu un
fier nclzit pn la rou i l i chi dul curge afar
l i mpede i pl i n de trie.
.
,
Gru! este excelent i de obi cei u secerat n
I uni e.
.
,
Porumbul este mul t cul ti vat.
" Pduri l e sunt mbelugate n l emnri e ; se
afl i plantaii de duzi pentru creterea gnda
ci l or de mtase.
" Di ntre pomi i roditori, mrul este cel mai
rspndi t i se gsete o varietate, creia fi rete
i convi ne cl i ma. Astfel reuesc fr ni ci o cul
tur merel e domneti (a frui t called domniasca),
cari sunt poate cele mai al ese di n Europa i n
J
ri vi na mri mi i , ca i a aramei i gustul ui . . . . . . .
Prul, prunul , ci reul, sorbul, nucu! aj ung l a
mare perfeci une cu o mic ngrij i re, ns cl i ma
nu e pri i nci os msl i nul ui i smochi nul ui .
" I n poporul acestui i nut sunt foarte vdite
urmele subjugri i fa de o putere stri n i de
un guvern despotic. Daci i erau un neam vi teaz
i rsboi ni c ; dar acetia, unna<i i lor, au fost
supui la cele mai rele tratamente, fr s opue
vreo rezisten, pri mi nd lovituri del a toi stri ni i,
cu aceea rbdare i stngcie, ca recrui i cari
ndur lovituri de grbaciu del a caporal ul lor.
Toate secturi l e caut s ai b del a el servi ci i
pl i ne de nsufleire i de rvn. l nfiarea l ui
n mbricmi ntea de var este ntocmai ca a
vechi l or Daci de pe col umna l ui Traian. Cu
faa sl batic, e mbrcat ntr'o cma de i n
i nci ns cu un bru peste mi j loc ; poart n
dragi lungi, o bard l a ci ngtoare, o blan de
oaie aruncat pe umrul stng i ncheiat n
tr' un nasture l a pi ept, n pici oare opi nci de
pi el e nel ucrat. rani i se numesc rumuni sau
romani (rumuns or romans), acum un termen
de njosi re, pri n care se deosebesc de boieri
sau nobi l i . Vorbi rea l or e o corupie a l i mbi i
latine, i se cam aseamn cu cea i tal i eneasc,
dar este foarte degradat di n pri ci na amestecu
ri l or stri ne. Boi eri i di n fami l i i l e cele mai vechi
preti nd c sunt urmai i Slavi l or i un neam
deosebit de popor, care-i trage originea - di n
mperecherea Romani l or cu Daci i di ntru n
ceput " .
O. Lugoianu
inp.org.ro
TAMPE VECHI l NF

t D M

N
.
STI REA
CURI I DE ARGE 27
1 ) Cu ti tlul : Views -in Twkey in Etwope aiul Asia
compPisi ng Romelia, BLlgaroic, Wcflct ohi41 S
!
I'4
and Palestina. Selected from the collection of Sir Ro
b
Ainslie. Drawn by Lu Mayer, and engraved
by Wi l liam Watts. Published March lst, 1 801 , by
t
h
e pro
p
rietar William Watts, Lnndon. Printed by S
.
Gosnell, Holborn. In-fol. mare obl.
') Procedeul acesta- ni se spune- a fost ntrebu-
o
c
-
inp.org.ro
28 BULETINUL COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
inat pentru a accelera publicarea, pentru a i mita mai
bine desemnurile originale i a le putea nfrumusea
prin adaosul colorilor.
') In Encyclopede unive1selle du XXe stecle gsim
urmtoarea lmurire despre dnsul : Robert Ainslie,
1 776 -1839, arheolog englez, general, i consacr
timpul, dup retragerea di n armat, numismaticei, mai
ales medaliilor anglo-normande, din cari i fcuse o
preioas colecie.
4) Mayer L., Views in 'ypt from drawi ngs i n the
possession of Sir Robert Ainslie, taken during his em
bassy to Constantinople, with an history of the country,
n englezete i franuzete. London, printed by Bens
ley for Bowyer, 1 801 , in-foi. mare, cu 48 stampe ;
sunt exemplare cu text franuzesc datate di n 1 802 i
altele cu text englez datate din 1 801 . -Watts (Will.),
Collection of coloUled views in the 1\uhish P1ovinces,
with descriptions in french and English. London 1 801,
in-foi., obi . - Ai nslie (Sir Robert) and Luigi Mayer's
Views in Egypt, Pulestine, Caramania, Turkey in
Etwope and Asia. London 1 803 - 1 0, n 4 pri, 2 voi.
in-foi. ( 1 67 stampe ntr'un exemplar complet, ceeace
se ntlnete rar; mai uor se . gsesc exemplare cu
titlul : Views in Palestine and Caramania, London
1 803-4, 2 pri, n 1 voi . , cu 48 st. ; Views in Pa
lestine, London 1 804, cu 24 st. ; Views in Egy}t,
London 1 801 , cu 48 st.). - L. Mayer, Views in the
Ottoman Empire, chiefl. y in Caramania, a pa1t of
Asia Minm hithe1to unexplo1ed, with descriptions
i n English and french. Lqndon, R. Bowyer, 1 803, in
foi. , cu 24 st. color. Prima parte a l 1crrii are titlul :
Views in Palestine, from the origi nal drawings . . . . with
an historical and descriptive account of the country and
its remarkable places, in English and french. London,
R. Bowyer 1804, in-foi., cu 24 st. rlor. - Views in
TUlkey in Europe and Turkey in Asia, compri
sing Roumel ia, Bulgmia, Wallachia, Syria and
some of the Meditenanean lslands, from the original
drawings taken for Sir. R. Ainslie by L. Mayer, London,
L. Browyer, 181 0, 2 pri, n 1 voi. , cu 71 , st. color.
Prima ediie a fost publicat n 4 pri de gravorul
W. Watts, Londra 1 81 0, cu 54 st.
5) Toate explicaiile au fost extrase di n diferii au
tori i completate cu observaiile artistului la faa lo
cului. Editorul recunoate c i-a fost greu s culeag
i nformaii autentice i satisfctoare.
6) Edmond Chishul, 1 670- 1 733, epigrafist englez,
a fost 4 ani capelan la Smyrna, a cltorit n tot Ori
entul, n 1 747 a publicat : Voyage en Turquie (fir
mi n Didot freres, Nouvelle bibliographie gencrale.
Encyclopedie universelle du XX siecle).
7) Aubry de L Motraye, 1674 -1 743, cltor fran


cez, observator superfi cial, a cltorit prin Tartaria i
Turcia, n 1 727 a publicat n 2 voi . : Voyages en Eu-
1ope, Asie et Afriqtte. L Haye (firmin Didot freres,
op. cit.)
s) Titlul complet este : Views in the Ottoman Do
minions in Etuope, in Asia and some of the Me
diterranectn Island, from the original drawings
taken for Sir Robert Ai nslie by Luigi Mayer, with
descri ptions historical and i l l ustrative. London 1 81 0.
Editor R. Bowyer, cu 71 stampe colorate.
inp.org.ro
CEVA DESPRE PROVENI ENA I ARTA
VECHI LOR NOASTRE FRGI NTARI I
o
Cunoatem di n diferite documente rostul eco
nomic al Silor la noi. I nai ntea secol ului XVI
i gsim mai mult pentru negoul de materii
prime sau ca intermediari ai mrfurilor fabricate
de alii 1) ._ Mai trziu ns i gsim pe ei c fa
bricani de postavuri, meteri argintari, turn
tofi
'
de clopote, fabricani de arme etc. 2).
Una din meseriile cele mai rentabile i mai
distinse, argintria, n'a fost neglijat de ei, mai
cu seam din cauza debueului ce gsiau la noi
i pe care cutau s-I acapareze n ntregime.
Se pare ns c aceast meserie era motivat mai
mult de cerere. dect datorit unei moteni ri
saxone, cci nu vedem ni mi c caracteristic i
tradiional n argintria lor. Nici abilitatea pro
fesiunei nu o aveau la nceput 3). I n vremea l ui
Neagoe-Voevod nu se pricepeau s lucreze dup
comand 4) ; n orice caz lucrul lor era departe de
argintria gotico-bizantin cu care era obici nuit
Neagoe i di n care ni s'a mai pstrat ceva gra
ie mnstirilor Bistria i Tismana 5). Lucrul lor
varia dup curentele stri ne pe cari cutau s le
satisfac ct puteau mai bine. i acele curente
nici ne veniau prin ei, cci n aceea vreme g
sim acela_ fel de l ucru la noi, n Peninsula Bal
canic i teabia mai trzi u n Ungaria. Comu
nitatea noastr-de-stil cu Peninsula Balcanic nu se
poate explica prin colonia de Sai ferari i
argintari dela Ki prova (Bulgaria), Ianevo i
Novo-Brdo (Serbia), cci aceste asemnri existau
nainte de sec. XV mai probabil al XVI, data
emigrrei lor6).
Astfel este de aj uns s comparm ' ornamen
taia de pe scaunul lui Xrel di n mnsti rea
Riia 7) sau vechea poart a aceleeai mnstiri 8)
cu ua dela Cotmeana 9) i ornamentaia dela
mnstirile noastre Cozia 10), Bistria 11) i Curtea
de-Arge12), ca s ajungem la concluzia logic
c arta noastr venia dela Sud.
Exist o nare asemnare ns ntre arta decora
tiv bizantin di n sec. XI I - XV i arta Iombard.
Dar arta lombard, dup cum se tie, este nscut
din arta decorativ bizantin i tradiia de con
strucie roman, aa c ea este n realitate con
tinuatoarea artei bizantine. Chiar artei lombarde
datorm continuarea i nflorirea artei bizantine
balcanice, n special a celei din Serbia de prin
sec. XIV i XV, cnd vitalitatea artei bizantine
sczuse. Arta lombard i pltia la rndul
ei mprumutul prin intermedi ul Ragusanilor ex
ploatatori exclusivi ai Peninsulei Balcanice. Nu
mai graie unei j udeci superficiale s' a crezut i
se mai crede nc c ornamentaia geometric
di n secolul X - XI V di n Peninsula Balcanic s'ar
datorl artei arabe, pe cnd n realitate ea este o
derivare a artei romane, de oarece aceste elemente
decorative existau n vremea decadenei acestei
arte mai cu seam la mosaicuri, de unde a mote
nit-o arta bizantin. De altfel nici technica i nici
principiul mecanic al compoziiei nu este acela
ca la decOaiunea <rab.
Raguzani i ptrunseser de mult n Penin
sula Balcanic de oare ce nc de pe vremea
Asanilor aveau foarte nsemnate privilegii 14).
Caracteristic este c n aceea vreme cu privile
gi ile 'acordate lor, Asan I I fcea mari sacri
ficii pentru nenumratele biserici i mnstiri
dela Trnova, Muntele Atos i muntele Vito
un fel de al doi lea " Sfnt Munte" 1
6
).
Di n anul 1 343 16) se pstreaz o icoan d
ruit de Ioan Alexandru Asan bisericii Sfintei
Nsctoare de Dumnezeu din Mesemvria, care
are o aureol de o isbitoare asemnare cu o
aureol de provenien necunoscut afltoare n
Muzeul nostru de antichiti (pag. 30) 17).
De altfel la concluzia c influena artistic ita
lian venia pe la Sud, la noi, dup ce mpru
muta sau lsa cte ceva n drum, a ajuns i
inp.org.ro
30 BULETIN L COMISIU Il MON ME TELOR I STORI CE
bizantinistul rus Kondakof, care, n monografia
sa asupra i maginei l ui Crist spune c

icoanele
ruseti cu aceast imagi ne sunt datorite i nfluenei
venite din Italia, nu pe drumul comercial ma
ri ti m, ci pr in ri l e dunrene
18
)
.
i dac cercetm oramentaia vechi lor noastre
ciii bi ericeti, vedem c oramentaia di n sec.
XV i XVI o gsim ceva mai trziu n p1ii l e ru
seti, i mediat vecine nou 19). Deci cazul cu
i maginea l ui Crist se repet i n al te di reci i .
Dar toate exemplele po:nenite pn acuma se
refer l a o epoc mai ndeprtat, aa c 'ar
iar religiunea ortodox era tolerat n Stat, decora
i unea i nterioar i obiectele mrunte ee cul t,
cari ci rculau pe cale comercial, au conti nuat s
treasc. Ba chiar sufletul creti ni lor j icnit prin
i nterzicerea monumentalitii a gsit o compen

sare In bogia excesiv a i nteriorurilor


20
)
.
Biserici pe j umtate bgate n pmnt, sr
ccioase i fr ni ci o nsemntate artistic 11
afar, desfoar n interior o bogie de sculp
tur la catapetezme, scaune arhiereti, iconostase,
amvoane, cum nu gsi m la noi. La ei ca i l a
noi ns sti l ul e te acela. Aa, este mul t ase-
Aureol de icoan (de provenien necunoscut) dela Muzeul de anticl)iti din Bucureti.
putea obiecta c pentru vremuri l e mai noi,
cnd Saii di n Ardeal s'au ntrit, iar stpni ri l e
balcanice au fost nl ocuite cu domi naiunea unui
popor asiatic, sti l ul i di recia i nfl uenelor s'au
schi mbat.
Cu tot caracterul asiatic al domi natori l or ns, de
pe urma interzicerii creti ni l or de a nla crucea
mai sus ca semi l una, numai arh itectura monu
mental a perdut.
Din c a u z c stpnitori i erau de alt re
ligie i aduceau cu ei aa de puin tradiie
arti stic, nct ei au fost stpnii de arta cretin,
mnate de stil i mai cu seam
d
e form ntre
ua mprteasc a tmplei dela biserica fi i i .
petii -de Pdure 2 ) i ua unei biserici di n Arb
nai 22). l n afar de acest exemplu tipic avem
mobilierul i nterior al bi ericilor : Riia 23) (pr
ile mai noi), Sf. Maria din fi l i popol i 24), Sf.
Maria di n Stanimaca 2"), Sfeti Nedelea di n fi
l i popol i 26) , toate n stil renaissance, crora l e
gsi m echivalentul l a noi n mobi l i erul din e
poca l ui Brncoveanu i i mediat urmtoare l ui .
Dar dac Saii nu au avut mprej urril e favo
rabile de domi nai une n mare, de grandiositate,
inp.org.ro
CEVA DESPRE PROVE I ENA I ARTA VECHI LOR OASTRE AROl NT

RI I 3 1
n aspi rai uni i afaceri, al e altor aezri comer
ciale, ca s poat i ei da o form personal
de cul tur, cum a dat spre exempl u Veneia, n
schi mb, ca oameni melodiei i mi nuioi, au a
juns cu vremea s stpneasc aa de bi ne me
teugul altora, nct isbutesc s acapareze piaa
meseri i l or noastre i n special a argintri ei .
Zi c meteugul altora, cci vedem o strn l e
gtur ntre ornamentaia pi ctat i scul ptat del a
bi serica Stavropoleos, scul pturi l e n piatr dela
bi serica Sf. Ioan cel Nou 27) i ornamentaia
ciselet

pe evanghel i i le, icoanele i cruci le di n
aceast epoc 28), toate n sti 1 " renaissance 11 , care,
seam cu a sasul ui George Mai, nct l a n
ceput, cnd nu tiam numel e argintarul ui italian,
l e atri bui am meterul ui sas mai sus pomeni t.
Apoi nc o prob care denot n acela ti mp i
priceperea l ui Brncoveanu este c pn la el
numel e argintarilor sai erau pomeni te cu dojan
pentru l ucrul ru executat 31 ) , pe cnd numel e
argintarul ui , care i mita perfect l ucrul de Italia,
George Mai, este pomenit cu laud.
i nu era numai el care l ucra pentru Voe
vodul romn. Pe argintria rmas del a Brn
coveanu observm i i n iialele altor meteri 3),
ns l ucrul l or este vdit i nferior, iar unul di n
Legtur de evangl)elie lucrat de argintarul sas George Mai (1 707), azi l a Muzeul de anticl)iti
din Bucureti.
cum se tie, nu apa1iine Sai l or i pe care sti l l
gsim la mobi l ierul i obiectele mrunte al e bi
sericilor bulgare i srbeti 29) din sec. XVI I
i XVI I I .
I ar o prob convi ngtoare c i deal ul arginta
ri l or sai era i mi taia ct mai servil a orfe
vreriei care ne veni a di n Ital i a sau di n pri l e
ce cad n sfera ei de i nfl uen, este faptul c
ornamentaia unei aureol e (pag. 30) i a unei
mi ni de aur i argint aurit, l ucrate de ital i anul
Gerolamo Campagnani 30), seamn aa de mul t
cu argintria meteri l or del a Braov i mai cu
ei l dedea aa de ru de " smi nteal 11 pe Brn
coveanu, n ct era nevoe s se apuce George
Mai si l e l ucreze de iznoav 33).
El l ucra foarte bi ne i pe placul 34) l ui Brn
coveanu ; numai cu " zbava11 l cam necja pe
grbitul Voevod, cu toate c i spunea bietul
maestru c " l ucrul bun tot cu zbav se face11 35).
Deci ateniunea acea ta neobinuit nu se datora
dect faptul ui c l ucra ireproabil, pe placul l ui
Brncoveanu, care era i gustul epocei, dup cum
se vede din cel elalte manifestri artistice, pictur
decorativ, sculptur etc.
inp.org.ro
32 BULETI NUL COMI SI UNI ! MO UNlE TELOR ISTORICE
Apoi George Mai a fost si ngurul n stare s
ciseleze corect, cu micri naturale i anatomie
exact, diferite scene rel i gioase (pag. 32).
Dac aruncm o privire retrospectiv asupra
argintriei noastre 36), observm c di n epoca
l ui eagoe Voevod, deabia n ti mpul l ui Brn
coveanu, prin l ucrul l ui George Mai, argintria
revendic serioase cal i ti aliistice, pe cnd in
vremea scurs ntre aceste epoce nu avem dect
grosolane i mitai uni al e decadenei argintriei
bizantine, care a trit mul t vreme prin meteri i
greci di n Peni nsul a Bafcanic. Meterul George
Mai trebue s ai b multe obiecte n ar, cci
numai ntr'o scrisoare a l ui Brncoveanu se vor
bete de o evanghelie, o cdelni, o tipsie de
anafur i mai multe candel e 37), iar n al te scrisoTi,
mul te l a numr, se vorbete de mai multe "ar-
ginturi 11 38) . i mai l ucra i la al ii aici n ar.
O iconi a Maicei Domnul ui cu pruncul n
brae admirabi l ciselai, ncadrat cu o friz de
ornamentaie vegetal, caracteristic epocei, d
ruit de un " Matei Popescu i fi ul su Con
stanti n " Mnstirei Di ntr' un lemn, poart i niia
l el e l ui George Mai (pag. 32).
Cea mai bun l ucrare a l ui ns este evan
ghel i a l egat n anul 1 707, dup comanda l ui
Brncoveanu, pentru mnstirea Sf. Gheorghe
Nou i pe care se observ foalie bi ne i niialele O.
M. (pag. 3 1 ) . O cercetare amnunit a argintriei
noastre ar da poate l a iveal i alte obiecte r
mase dela el 39), cari, mpreun cu ti ri l e ce avem
asupra l ui di n di ferite documente, ar putea permite
o mic monografie a unui a di n cei mai mari
argintari orientali ai acelei vremi.
SP. CEGANEANU
Iconi a Maicei Domtiui lucrat de atgintarul sas Geotge Mai, la Muzeul de anticbiti din Bucureti.
:
1) 1 . Bogdan, Documente privitoare la relaiile

rii Romneti cu Braovul, voi. 1.


Acela, Documente moldeveneti di n sec. XV i
XVI n Archivul Braovul ui . (Cf. mai cu seam o.
X i XI .
2) N. Iorga, Braovul i Romnii : scrisori i lmu
riri. A se vedea mai cu seam lmuririle din cap.
VII, I X, XI , XI I .
8
) De altfel nici n alte meserii nu puteau concura
cu obiectele similare venite de aiurea. Pentr.u postav,
a e vedea : . Iorga, Braovul i Romnii, p. 55.
4) Hasdeu, Columna l ui Traian, 1 874, p. 1 29.
Din acest document reese c n afar de meteri igani,
l a curtea lui Neagoe Vod e aflau maetri cari pu
teau l ucra mult mai bine.
5) Afltoare astzi n colecia Muzeul ui de antichi
ti. Asupra lor vezi : Sp. Cegneanu, Obiecte bise
riceti, studiate i descrise, No. I I , IV, V, VI , VI I , VI I I,
6) In Bosnia sunt venii nc di n sec. XIV.
Pentru Serbia documentele i pomenesc din vremea
inp.org.ro
CEVA DESPRE PROVENI ENA I ARTA VECHI LOR NOASTRE AROINTRI I 33
l ui tefan Uro pn n sec. XV, iar n Bulgaria n
satul Kiprova, unde se crede c au veni t dela noi .
Ei dispar n restul populai unei nc del a jumtatea se
colului XVII, lsnd amintirea lor de ferari i argintari
n numirea a dou sate vecine. Meseria s'a continuat
ns, cci mnstirea Tismana are un chivot fcut l a
1 671 de .
,
meterii zlatari Iacov i Marco ot Chiprovac",
care par mai curnd italieni. A. tefulescu , Monast.
Tismana, p. 1 08. Aceea meserie o aveau cei din Ser
bia (Iirecek, Istoria ta na Blgarite, p. 507- 508).
Stil ul architectural i decorativ di n acea epoc ns
nu ne arat ni mi c german, ceea ce ne probeaz c
acei Sai erau si mpl i meseriai.
7) Buletinul Societii arheologice bulgare, an. I,
p. 95. Hrel a murit n anul 1345. (l i recek, Istoriata
na Blgarite, p. 389.
8
) Acela Buletin, plana No. 4.
9) Sp. Cegneanu, Obiecte bisericeti etc. No. XXXI .
10)
P. Antonescu, Manastirea Cozia.
11)
Buletinul Comisiunei Monumentelor Istorice,
an. I I I, p. 45.
12
) Tocilescu, Biserica episcopal a Mnstirei Curtea
de Arge.
1
8
)
E
tude sur l 'Architecture Lombarde et sur les ori
gines de I 'Architecture Romano-Byzantine par T. de
Dartein.
u
)
Pacea care a domnit n pri le bulgreti n vre
mea l ui Assan I I repede a ridicat negoul Ragusa
nilor, cari, puin, cte puin au luat n mini l e lor
ntreg negoul interior al Peninsulei Balcanice. Asan
le-a dat mari privilegii, n baza crora ei puteau fr
mpiedecare s circul e, s vnd i s cumpere ca
"cei mai adevtai i iubit01i oaspefi ai domniei
mele". i nc mult vreme Ragusani 'au amintit de
"adevtata amiciie a mult ptoslvitttlui" ar Ioan
Asan : Iirecek, I storiata na Blgarite, p. 336.
1
5) I i recek, Istoriata na Blgarite, p. 336-337.
16)
Sofia : Muzlul de antichiti, sala pinacotecei.
17) Sala No. 3 a seciunei eclesiastice, a Muzeului
nostru de antichiti, vitrina mic.
Bul eti nul Comi si uni i Monumentel or Istorice.
1
8) Cartea aceasta nu am avut-o nc. I nformaia
mi-a dat-o d-1 Rostowzev, profesor l a Uni versitatea di n
Petersburg, cu ocazia vizitrii Muzeului nostru de an
tichiti.
19) Stassof, L'ornement slave el oriental.
2
0) P. Koicef, Sculptura n lemn n Bulgaria, p.
81 , n Buletinul Societii arh. bulgare, an. I.
21)
Din publicaiile Soc . .
,
Arta Romneasc : No. 1 :
Biserica di n filipetii-de-Pdure, p. 3 1 .
22)
Buletinul Societii arheologice bulgare, anul I ,
pag. 98.
28
) Acela, planele VI, VII i p. 89.
2
') Acela, pagina 90, plana XI , XI I , pagina 81
plana X.
2
5) Acela, plana XIV.
2
6
) Acela, p. 94.
2
7) Drmat cu ocazia construirei Casei de Depu
neri. Sculptura n piatr se afl la Muzeul nostru de
antichi ti.
2
8) Vezi colecia Muzeului de antichiti, secia
eclesiastic.
29) I ntre altele, Muzeul din Belgrad posed o pafta
de argint al crei centru are omamentaie identic cu
evanghelia druit de Brncoveanu mnstirii Hurezi
n anul 1 698.
80)
Muzeul de antichiti, vitrin mi c special.
8
1
) Documentul dela Neagoe pomenit mai sus, n
nota 4.
82
) Pe obiectele di n Muzeul nostru de antichiti
sunt nc alte patru feluri de iniiale.
'
8
) T. Iorga, Braovul i Romnii, p. 35.
8
4) N. Iorga, Braovul i Romnii, p. 1 01 .
8
5) Acela, p. 1 02 - 1 03.
8
6
) Colecia Muzeului de antichiti, de i nu tocmai
numeroas, totui reprezint suficient toate epocile.
8
7) Iorga, Braovul i Romnii, p. 1 02 -1 03.
3
8
) Publicate in N. Iorga, Braovul i Romnii,
p. p. 69, 87, 98, 1 01 , 1 02, 1 03, 1 04.
8
9) Chiar la unele argintrii afltoare in Muzeul de
antichiti recunoatem factura l ui .
inp.org.ro
R A P O R T G E N E R A L
CU PRI VI RE Lf LUCRARILE
COMI SI UNI I MONUMENTELOR I STORI CE
I N
1 91 0
-0-
Potrivit art. 1 6 di n regulamentul legei pentru
conservarea i restaurarea monumentelor istorice,
avem onoare a v nainta urmtorul raport ge
neral cu privire la l ucrri l e Comi si uni i noastre
n 1 9 1 0.

n deosebire de anul precedent, Admi ni straia


Casei Bisericii a putut obine n anul trecut cre
dite mai nsemnate pentru l ucrrile de restaurare
i conservare ce urma a se face sub ngrijirea
Comisiu ni i Monumentelor Istorice. Astfel s'au
putut continua l ucrri l e de restaurare de l a bise
rica Stavropoleos din Capital, de l a m-rea Hu
rezi, de Ia Biserica Al b di n Baia i de la m-rea
Cldruani . Numai pentru bi serica Ool i a di n
Iai nu s' a putut obi ne nou credit. De aseme
nea s'au nceput l ucrri noi de restaurare l a bise
rica Bucur din Capital i - di n fonduri propri i
la bi serica Sf. Gheorghe di n Botoani , la bi se
rica de l a Vdeni (Oorj) i la bi serica Sf. Voi
vozi di n Trgovite.
Lucrri l e de conservare i reparaie efectuate
n anul trecut au fost mai multe de ct ori cnd.
i anume : s'au ntreprins atari l ucrri - mai mari
sau mai mi ci - l a mnsti ri l e Oovora, Bi stria
(Moldova), Slatina, Neamu, Secu, Di ntr'un l emn
i Topol ni a. Apoi la biserici l e : Barnovski i
Sf. Sava di n Iai , Srcineti i Mamu di n Vl
cea, Cain din Ba-cu, Vcreti, Curtea-Veche,
Mi hai-Vod i Antim di n Bucureti, CJasna di n
Oorj, Biserica Domneasc i Stelea di n Trgo-
vite i, n sfrit, la biserici l e catedrale episco
pale di n Roman i Hui.
Pe l ng acestea : s'au pus l a cale spturi
arheologice l a Cetatea Neamul ui i consol i darea
Rui nei Sn-Nicoar di n Curtea-de-Arge ; s' au
continuat l ucrri l e pentru revi zuirea I nventarul ui
general al monumentelor i pentru ntocmirea
unei Cluze a acestor monumente, cercetndu-se
ntreaga Oltenie ; s'au mbogit considerabi l
arhivul i colecii l e istorica-artistice al e Comi
si uni i , ntocmi ndu-se, pentru pstrarea, orndu
i rea i expunerea lor, un ntreg desprmnt n
Serviciul de pe lng Admi nistraia Casei Bise
ricii al Comi si uni i Monumentelor Istorice, -ser
viciu care, pri n regulamentul de apl icare al noi i
legi de organizare a Mi nisterul ui (Casa Bisericii)
din 1 9 1 O, cuprinde acum trei desprmi nte :
Secretariatul (biroul Comi si uni i i publ icai i l e),
Muzeul (arhi vul i coleci i l e istorica-artistice) i
Bi roul tehni c al monumentelor (pentru execu
tarea l ucrrilor).

n ceeace privete l ucrril e vi itoare, Comisiunea


s'a ocupat cu urmtoarele cestiuni : consol i darea
Bi sericii Domneti di n Curtea-de-Arge, reluarea
lucrri l or de la biserica catedral a fostei Mitra
pol i i di n Trgovite, care a fost cedat Mi nis
terul ui de ctre servi ciul special de restaurri
de sub di recia d-l ui A. Lecomte, amenajarea
fostei m-ri Comana n l ocui ne pentru autorit

i l e comunale, restaurarea biserici i Logoftului


inp.org.ro
RAPORT GENERAL AL COMI SI UNI I PE 1 91 0
35
Tutul de l a Bl i neti, conservarea palatul ui l ui
Duca-Vod de l a Cetuia (lai) i, n sfrit,
dup cum se va vedea mai jos, alte l ucrri mai
mrunte de conservare i reparare.
*
* *
lat acum, Domnul e lli nistru, dup rapoartele
primite de l a d-ni i arhiteci dirigini ai l ucrril or,
n amnunt, cele ce s'au executat la fi ecare mo
nument n parte.
La biserica Stavropoleos. - S' au terminat cl
di ri l e noi di n preaj ma biserici i : clopotnia, lo
cui na i ntendentul ui i ncperile muzeul ui , n
tocmindu-se n i nterior o mic curte mrginit
de trei pri de un frumos i artistic portic pe
coloane i arcade. Cu restaurarea picturii di n
interiorul bisericii i cu micile l ucrri ce mai
rmn de fcut l a noil e cl diri, anul acesta, cre
dem, restaurarea biserici i Stavropoleos, nceput
n 1 904, va fi un fapt mpl i nit.
La m-rea H urezi . - S'au terminat de restaurat
chi l i i l e de pe laturea de nord mpreun cu foi
orul din acea parte, s' a acoperit din nou st
reia i foioarele ei, s'a drmat foiorul zis
al l ui Hrisante de l ng Paraclis, fcndu-se o
scar nou la dreapta trapezei, unde s' a cons
tatat c a fost mai nainte, s'a restaurat faada
trapezei, ntocmi ndu-i-se o ue i dou ferestre
n stil ul celorlalte, n sfrit, s'a reparat provi
zori u acoperiul biseri ci i . Relai uni amnunite
despre fel ul cum s' au executat aceste l ucrri se
dau n raportul special ce se va publ ica.
La Bi serica Alb di n Baia. - S' a studiat cestiu
nea picturii icoanelor del a tmpl, ncredi nn
du-se aceast i mportant l ucrare d-l ui pictor Ve
rona, care s'a obl igat s o termi ne n curs de
un an. Astfel, dup aezarea mobi l ierul ui i dup
zi di rea mprej mui ri i, a clopotniei i a unei case
pentru pazni cul bisericii, l ucrri cari se vor exe
cuta n campania vii toare, restaurarea Bisericii
Al be a lui tefan-cel-Mare di n Baia va fi i ea
termi nat.
La m-rea Cldroani . - S'a terminat biserica
n afar i n luntru, restaurndu-se complet
bogata i frumoasa sa pictur. De prezent se l u
creaz la executarea mobi l ierul ui . S'a renovat pe
deantregul cl di ri l e arhondriei, di n dreapta i
di n stnga clopotniei, complet isprvit n anul
trecut. De asemenea s' a pus n l ucrare renovarea
cldirei cu chi l i i di n stnga cadrilaterul ui m
nsti rii, refcndu-se di n zid, pe coloane cu ar
cade, galerii le, dndu-se o nou dispoziie chi l i i lor
i acoperindu-se totul, sol i d i frumos, cu olane.
Cu terminarea acestor lucrri i cu renovarea
si mi lar a cldirei cu chi l i i di n dreapta precum
i a trapezei di ndrtul bisericii, renovarea Cl
droani l or va l ua sfrit.
La biserica Gol ia di n l ai, cum am spus la
nceput, di n l i ps de fonduri , nu s'a l ucrat anul
acesta ni mic. I n schi mb ns Comisiunea a avut
posi bi l itatea s recomande i s aprobe patru
l ucrri noi de restaurare : la biserica Bucur di n
Bucureti, cu ajutorul Casei Bisericii i a Pri
mriei Capital ei ; l a biserica Sf. Gheorghe di n
Botoani , cu fondul epitropiei respective ; l a bi
serica din Vdeni-Gorj, cu mi j loacele pi oasei i
venerabi l ei proprietare a locul ui d-na Maria O.
Pl eni ceanu ; l a biserica Sf. Voivozi di n Tr
govite, de asemenea cu fondul epitropiei res
pective. Ctei patru acste l ucrri s'au executat
sub di recia d- l ui Arhitect-ef al Comisi uni i N.
Ghi ka-Budeti. i iat, dup raportul d-sale, ce
anume s'a l ucrat l a fiecare n parte :
La biserica Bucur. - Lucrarea a fost di rijat de
d. Gr. Cerchez, membru al Comisi uni i. S'au sub
zi dit temel i i l e, s'a reparat i esut zidria crpat
i stricat, s'a restaurat pridvorul de arpant,
care era ascuns ntr'o paiant adugat n urm,
s'a refcut acoperiul bisericii, s'a restaurat turla,
care se lsase cu totul, s' a refcut bolta i nterioar
a bisericii, n sfrit s'a reparat tencuel i l e di n
afar i di n luntru, s'a nchis apoi antierul, ur
mnd ca l ucrarea s se termi ne n campania
anul ui curent.
La bi serica Sf. Gheorghe din Botoani. - S' a
nceput cu restaurarea faadelor exterioare, dup
ce s'au dat jos tencuel i l e i dup ce s'a d
rmat clopotnita al turat la i ntrarea bisericii, o
construcie trzie dela nceputul sec. XI X. S' a
cutat nivelul pri mitiv al soclul ui i s'a gsit n
gropat l a o adnci me de 1 - 1 ,20 m. S' a pro
cedat apoi l a restaurarea socl ul ui , de jos n sus,
nl ocui nd pietrele stricate sau l ips i curind
zidria dezagregat. La colurile zi duri l or s'au
aezat pietre cioplite de di mensi uni mai mari,
i ar l a partea superioar a soclul ui s'a aezat o
bord ur de piatr cioplit. Del a soclu n sus
s' a urmat cu restaurarea faadel or dup i ndi ca
i uni le gsite, adic: parte n crmi d presat
aparent - la altar i l a sn uri - parte n zidrie
de piatr brut, iar la coluri l e zi duril or i con
traforil or n piatr ciopl it de di mensi uni mai
mari. Astfel s' au restaurat faadel e pn l a o
nl ime de 3 - 4 metri deasupra socl ul ui .
La drmarea clopotniei i l a curirea zid-

inp.org.ro
36 BULETI NUL COMI SI U TI I MO UME1 TELOR I STORICE
ri i lor, s'a g it pietrele care formau chenarele
ferestrel or vechi dela snuri i altar. Pe model ul
acestora, s'au ciopl it chenare noi , cari se vor
aeza l a locul lor, cnd se va ajunge cu restau
rarea faadelor l a acel ni vel . In general, di n cauza
greutii de aprovizionare a material elor trebui
toare, n neputin deci de a se l ucra l a zi
drie, s' a pregtit mai toat pi etrria cioplit
pentru fere tre, contrafori etc. i s'a procurat
material el e necesare pentru l ucrri l e vi itoare.
Astfel restaurarea va merge nentrerupt, aa c
l a sfritul campani ei anul ui curent e toat spe
rana c ea s fie termi nat.
La bi serica di n ,Vdeni (Gorj). - S' a restaurat
n
-
ntregi me biserica, afar de ua del a i ntrare,
Biserica din Vdeni : dup restaurare
1
).
care nu s'a putut executa n acest an. Detal i i
asupra acestei l ucrri s'au dat n articol ul pu-
bl i cat n Bul eti nul nostru de d. Arh. N. Ghi ka.
La biserica Sf. Voivozi di n Trgovite. -S' a
restaurat bi serica n exterior, afar de pictura
di n faa pridvorul ui , care s'a pstrat aa cum a
fost, s'a refcut l emnria la ntreaga nvel itoare,
acoperi ndu-se cu olane. Totul s'a aezat peste
zidria nou. Corniele s'au fcut di n nou, att
la turl i la baz ct i de j ur mprej urul bi
serici i . Cruci l e i bazele l or s'au refcut i el e.
Tencuel i l e exterioare s'au corectat i restaurat
dup i ndicaiuni l e gsite sub tencuel i l e cel e vechi .
Ferestrel e s' au fcut di n nou - di n l emn de ste
jar l a bi seric, di n cercevele de fer de turl.
Chenarele l or de piatr s'au curit cu totul . In
i nterior s'au reparat i esut zidri i l e, unde erau
crpate, tencuindu-se di n nou
acele pri i s'a reparat radi
cal pardoseala bisericii. I n sfr
it s'a construit n curte o
mi c clopotni.
*
* *
Trecnd acum l a l ucruril e
de conservare i reparare e
fectuate n 1 9 1 O, iat ce i n
formai uni putem cul ege di n
aceleai rapoazie ale d-l or ar
hi teci nsrcinai cu executa
rea lor.
La m-rea Govora. - Di ferite
reparai uni l a chi l i i i biseri c,
restaurndu-se faadel e acesteia,
curi ndu-se stl pi i i chenarele
ferestrelor, scondu-se l a iveal
decorai uni l e al fresca de pe
bru, cornie, din j urul feres
trelor etc. S'a ni velat curtea,
dnd u-se scurgere apelor. S' a
continuat i terminat zi dul de
susinere al terasei del a nor
dul biseri ci i .
La m-rea Bi stria (Mol dova).
- I n cop de conservare s'a
refcut acoperi ul bisericii, fr
a se modifica forma, dei a
ceasta nu e acea a vechi u-
l ui acoperi, fi i nd fost fcut
pe Ia 1 877.
La m-ri l e Slatina, eamu i Secu. - S' au fcut
l ucrri mai mul t de economi e i ntern, cari, nea-
1
) Vederi nainte de restaurare, s'au dat in fasci colul preceden al Buletinului la articolul domnului Arhitect
Ghika-Budeti : Biserica din Vdeni.
inp.org.ro
RAPORT GENERAL AL COMISI UNI I PE 191 0
37
tingnd prile caracteristice al e acestor vechi
monumente, s'au executat n regie de ctre st
rei i l e respective.
La m-rea Di ntr' un lemn. - Di ferite reparai uni
l a bi seric, stareie i chi l i i , s' a restaurat apoi
soclul dela bolni i , n sfrit, s'a nivelat curtea,
dnd u-se scurgere apelor.
La biserica schitul ui Topol nia. - S'a reparat
locurile stri cate ale zidriei la ntreg corpul
bisericii i s'a refcut complet nvelitoarea, le
gndu-se turla cu dou ci ngtori de fier.
La bi seri ci l e Barnovski i Sf. Sava din Iai :
la cea di nti s'a renvel i t biserica i turlele, cu
sghiaburi i burlane noi , s'a reparat cruci l e ; l a
cea di n urm s' a refcut de asemenea nveli
toarea, cu sghiaburi i burlane noi , i s' a exe
cutat l ucrri mai mici n i nterior.
La biserica di n Srci neti. - S' a nvelit bise
rica di n nou, s'a drmat zi dria di ntre coloa
nele pridvorul ui , iar la chi l i i s'a drmat n
treag acea parte a cldi rei construit n paiant,
refcndu-se n zidrie. S'a executat apoi lem
nria pridvorul ui , n parter i etaj, i s'a nvel i t
di n nou cu igl solzit.
La biserica fostei mnstiri Mamu. - S' a fcut
di n zid turla pantocratorului , care era de l emn,
s' au construit nvelitori noi la clopotni i l a
turl, tencui ndu-se feele lor exterioare. I n cam
pani a viitoare rmne s se execute nvelitoare
Ia corpul bisericii i s se repare tencuel i l e.
La Vcreti (biseric, paraclis i clopotni),
la Curtea Veche, la Mi hai-Vod i la Antim di n
Bucureti s'a fcut, n i nteresul conservrii, l u
crri de reparaie a acoperielor i l ucrri m
runte de zidrie. Mai nsemnate di n ele a fost
l ucrarea dela Vcreti, pentru care Comi si unea
a pri mit ajutor i dela Di reciunea General a
I nchisorilor.
La biserica fostul ui schit Crasna di n Oorj, s'a
refcut acopermntul.
La Biserica Domneasc din Trgovite. - S' a
fcut o nou mprej mui re, desprind biserica
i rui nele palatul ui domnesc de curtea spital ul ui
i de restul l ocul ui ce apari ne Prefecturii. Che
narul uei de piatr ce rmsese a se pune la
biseric s' a aezat i acum se l ucreaz la sculptarea
l ui . Asemenea e n execuie ua de stejar ce
urmeaz a se pune la i ntrarea biserici i .
La bi serica Stelea tot di n Trgovite. - i aci
s' a fcut o nou mprej mui re, completndu-se
unde l i psia i reparndu-se partea cea veche.
L bi serica catedral a Episcopiei Romanului .-
S' a reparat nveliul turlei i al corpul ui bi se
ri ci i , rmnnd ca l ucrrile mi ci de zi drie s
se execute n campania anul ui curent.
In sfrit, o ultim l ucrare a fost la biserica cate
dral a Episcopiei H uil or, unde s'a restaurat bise
rica dup planurile d-l ui Arh. Trajanescu. Cci
Comi si unea, declasnd aceast biseric di n I nven
tarul general al monumentelor, de oarece a fost
cu totul refcut n cursul vremilor, ne mai pre
zentnd absolut ni mic caracteristic di n vechia
construcie, a lsat ca l ucrarea cerut de restau
rare, propriu zis de renovare, s se fac n afar
de servici ul ei .
*
* *
Acestea sunt lucrrile de conservare i repa
rai e de monumente istorice executate n 1 9 1 O.
Biserica din V deni , spre altar.
- Dup restaurare -
Pe lng ele, am artat cum c Comisiunea a
mai avut i alte preocupri. Astfel :
1 ) A pus la cale nceperea de spturi arheologice
la Cetatea Neamul ui i a luat msuri pentru con
solidarea Rui nei Sn-Nicoar dela Curtea-de
Arge. Ambele aceste l ucrri au fost solicitate i
ncredi nate d-lui Arh. N. Oabrielescu.
D-sa n raportul ce a naintat ne arat c la
Cetatea Neamului l ucrri l e pregtitoare i for
malitile necesare ce trebuiau a se ndeplini au
inp.org.ro
38 BULETI UL COMI SI UNI I MO UMENTELOR I STORICE
luat o parte di n ti mpul campaniei 1 9 1 O : S' a
curit mprejurul ceti i pe o zon de 30 11.
lime de arborii ce o nconj urau, s' a fcut
drumul pentru sui re la cetate cu carul i s'a
nceput spturi le n interior. - Lucrarea se afl
astfel bi ne organizat i cu nceperea campame1
vi i toare se va putea continua cu spor i fr
ntrerupere.
Cum ns, dup lege, spturile arheologice
trebuesc fcute sub controlul Di reci uni i J\uzeul ui
Naional, aceast Di recie, n urma ntiinrii ce i
s'a fcut, a avizat c va avea un delegat perma
nent la faa locul ui pentru a asista la spturi.
Lucrarea pentru consolidarea Rui nei Sn- i
coar din Curtea-de-Arge a fost amnat' pentru
campania anul ui curent.
2) S' a continuat l ucrarea pentru revizui rea
i nventarul ui general al monumentelor i pentru
intocmirea unei cluze a lor. Aceast l ucrare,
pe care o face d-1 Vi rg. Drghiceanu, custodele
coleciuni l or noastre, s' a extins asupra Olteni ei
ntregi, ale crei monumente au fost studiate i
cercetate la faa locului, deci nu numai pe baza
izvoarelor i publi caiuni lor.
S' a adunat astfel un foarte bogat i preios
material, care, prezentat n ci nci vol umi noase
rapoarte, va servi ca baz la alctui rea l ucr
rilor meni onate, pstrndu-se n arhivul Comi
si uni i , unde, cu timpul, fiecare monument i
va avea dosarul su, cuprinznd ntregul mate
rial documentar istoric, artistic i arhitectonic
privitor la el.
Lucrarea se va continua pana se va studia i
cerceta n acest mod toate monumentele ri i .
Atunci se va putea publi ca o nou ediie com
plet revizuit a l nventarul ui precum i Cluza
monumentelor. Pn atunci ns, Comisiunea, n
ceeace privete clasri le i declasrile monumen
telor, nu s'a ocupat dect de cazurile particulare
ce i s'au prezentat. Ca i ani i trecui, ea a clasat
n 1 9 1 O urmtoarele vechi monumente : palatul
dela Potlogi i biseri ci le di n Strmba, Goleti
(lng Cmpulung) i Topol ni a. A declasat apoi
bi serica di n Cotmeana (Arge), Brboi di n lai i
clopotnia bisericii Sf. Gheorghe di n Hrlu, care
s'a i drmat.
Colecii l e de
_
fotografii, desemn uri, planuri,
acuarele, copii de picturi, mul uri de sculpturi,
etc. ale Comisi uni i au sporit ntru att, nct, cum
am zi s, pentru buna lor pstrare i ornduire s' a
vzut necesitatea angajrii unui funcionar special
ca custode al colecii lor i amenajarea unui despr-
mnt n servici ul Comi si uni i , pentru alctui rea
unei expoziii permanente a acestor coleciuni .
Onor. Adm. a Casei Bisericii ne-a pus la dis
poziie n acest scop un salon n parter i ase
camere n etagi ul de sus al noul ui su palat.
Tot aci s'au adunat, s'au aezat i expus vederii
publ i cul ui bogata colecie de icoane i obi ecte
bi sericeti, cari, scoase fi i nd di n uz, au fost
strnse i depuse la Comi si une. Aceast colecie
de icoane - dup mrturi i l e tuturor cunoscto
ri lor strini i romni - e una di n cele mai
bogate i preioase n felul su.
Ea a fost, cum am zis, ornduit i expus. Dup
inventarul ei, d. Vi rg. Drghiceanu l ucreaz acum
la un catalog, care se va tipri n curnd. Acest
catalog va arta ntregil e colecii istorica-ar
tistice ale Comisi uni i , cari cupri nd, n sume
generale : fotografii, -desen uri, - planuri, - aqua
rele, - picturi, -copi i de picturi bisericeti , - mu
l uri dup scupturi, - icoane, - obiecte bisericeti
i - varia.
Nu ui tm a meniona acl bogatele contribui i
ce au adus colecii l or noastre cei doi bursieri ai
Casei Biserici i pentru studi ul picturii bizanti ne
n Ital i a - dd. D. Norocea i Al. Mi hilescu,
cari au trimes numeroase i frumoase studi i
i copi i de mozaicuri de la Ravenna i Ve
nezia precum i o reconstituire n mozaic ve
ritabil a unui mare tablou reprezentnd pe Mel
chi sedec. Lucrarea aceasta a bursierilor notri se
va continua n anul curent n Si ci l ia i i apoi
la Sfntul Munte.
*
* *
Veni m acum, Domnul e Mi nistru, la chestiunea
l ucrrilor viitoare ce au preocupat Comi si unea
n 1 9 1 O. Mai nti a fost cesti unea consolidrii
Bisericii Domneti din Curtea-de-Arge, cel mai
vechi u monument al ri i . Colegul nostru, d.
arh. Gr. Cerkez a avut bunvoina s studieze d-sa
aceast chestiune i, dup temeinice cercetri i
lucrri, ne-a prezentat, mpreun cu d. N. Ghi ka,
arhi tectul Comisi uni i , un raport n care opina
numai pentru l ucrri de consolidare n valoare
de 60, 000 lei, pentru care a i naintat un deviz.
Comisiunea, avnd n vedere seriozitatea l ucrrii
i necesitatea unei grabnice i nterveniri pentru
asigurarea monumentul ui , a recomandat execu
tarea l ucrrilor n campania anul ui trecut. Mi
nisterul l e-a amnat ns di n cauz de l i ps de
fonduri . Acum ns c mij loacele bneti s'au
gsit, avem onoare a v recomanda di n nou l u
crarea, care nu mai poate suferi amnare, orice
inp.org.ro
RAPORT GENERAL AL COMlSI UNI I PE 191 0 39
amnare putnd fi urmat de o i reparabi l pier
dere prin surparea strvechi ul ui monument al
trecutul ui nostru.
A doua cesti une de care s' a ocupat Comi
si unea a fost a bisericii catedrale (fost Mi tro
polie) din Trgovite, biseric rezi dit sub di
reci unea d-l ui arh. A. Lecomte de oiiy.
Lucrarea aceasta a fost cedat Mi ni sterul ui ,
i ar antierul ei a fost luat n pri mi re de dd. N.
Ghi ka, arhitectul Comisi uni i , i A. Lpedatu, se
cretarul Comi si uni i . fi i nd vorba de continuarea
lucrrii, pentru care, cu drept cuvnt, se fac strui
toare cereri din partea oreni lor Trgoviteni , Ca
misi unea a rmas s vad mai nti ce anume fon
duri se destin pe seama acestei l ucrri, pentru
ca n urm s dispun a se face ce e mai urgent
i mai trebuitor.
A treia cesti une a fost amenajarea fostei m-ri
Comana din Vlaca n locuine pentru autorit
ile comunale. Propunerea, venit de la Prefec
tura j udeul ui , care se obligase a pune la dispo
ziia Comi si uni i mij loacele bneti trebuitoare,
a fost gsit foarte potrivit pentru restaurarea
i conservarea acestei vechi mnstiri . Ea a fost
trimis n studi u Servi ci ul ui tehni c al monu
mentelor, care a ntocmit proectul planurilor de
restaurare i amenajare, proect ce a fost apro-
BttctH'eti, Ianua1ie 1911.
fREiED!NTE, I ON KfI NDERU
bat de Comi siune. Pentru executarea l ui s' a i n
terveni t l a Prefectur, de al crei rspuns atrn
nceperea l ucrrilor plnui te.
A patra cesti une a fost restaurarea biserici i
Logoftului Tutul di n Bli neti (Dorohoi ), care,
fi i nd cercetat n vederea unor l ucrri de repa
raie, s'a constatat c are nevoie de o complet
restaurare. In acest scop nu s' au mai fcut l ucrri
de reparaie, ci s'a dat ce ti unea n studi u Ser
vici ul ui tehni c al monumentelor, de la care Ca
mi si unea ateapt un proect de restaurare. Tot
aa stau l ucrurile cu cesti unea restaurrii slei
gotice di n Palatul l ui Duca-Vod de l a Cet
ui a de lng lai.

n sfrit Comisiunea s' a ocupat cu toate


cesti uni l e de restaurri i conservri soli citate
pe la diferite monumente, cesti uni cari au fost
tri mi se spre studiare Servi ci ul ui nostru tehni c.
Pe baza referatelor i devizelor prezentate n
urm, el e au fost recomandate i aprobate, rm
nnd a fi executate n l i mitele fondul ui dispo
ni bi l , dup chi bzui na d-l ui arhitect al Comisi uni i .
Cu aceste, nchei ndu-se raportul despre l ucr
ri l e de care a avut a se ocupa n 1 9 1 O Comi
si unea Monumentelor Istorice, v rugm, Dom
nul e Mi nistru, s bi ne-voii a primi ncredi narea
naltei noastre stime.
Secretar, fLEX. LAPEDfTU.
inp.org.ro
BI SERI CF DOMNEFSCA DI N TARGOVI TE
-0-
MEMORIU DE RESTFURFRE
Prima l ucrare proectat a se face la Bi serica
Domneasc di n Trgovite n anul 1 907 a fost
ns c aceast l ucrare nu se putea face fr a
atrage cu si ne i reparaia zidri i l or i a cornielor
Biserica Domneasc din 'rgovite.
(Faa dela Sud, in timpul restaurrii)
acoperirea di n nou a bisericii cu tabl de aram.
Cnd s'a studiat cestiunea mai de aproape, s'a vzut
pe cari se razi m acoperiul . Aceasta pentruc
atunci cnd se fcuse vechiul acoperi de tabl alb,
inp.org.ro
BI SERICA DOMNEASC DI N TRGOVI TE 41
el se aezase pe zi duri l e bisericii aa rui nate
cum erau i cu corniele lor i ncomplete, f
cndu-se numai o umpl utur ordinar de zi
dri e, pentru a stabi l i un plan destul de regulat
spre a putea aeza arpanta cea nou.
In unele pri, precum la turle i la bazele
turlelor mici, corniele l i psiau cu totul. Modul
/
mitiv a bisericii este de o foate frumoas ca
l i tate i perfect ca execuie. Aceasta ar putea fi
dovada c faadele biserici i erau la nceput n
crmi d aparent rostuit. De altfel lucrul se con
firm prin faptul c s'au gsit n partea i nterioar
a pridvorului , pe tencuiala arcadelor, o zugrveal
reprezentnd crmizi cu rosturi albe ntre ele.
Biserica Domneasc din "rgovite.
(Faada principal, in timpul restaurrii).
cum erau compuse aceste cornie s'a gsit n
mai multe locuri. Mai bine conservate s' au gsit
la baza turlei mari. Dar i acele rmie gsite
erau di ntr'o zidrie di ferit de cea primitiv i
de o calitate foarte inferioar, att ca material
ct i ca lucru, ceeace probeaz c ele fuseser re
construite la o epoc ulterioar, cci zidria pri-
Buleti nul Comisi uni i Monumentelor Istorice.
Cea dinti l ucrare ce a trebuit s se fac,
dup ce s'a dat jos nvelitorile vechi, a fost de
a se restabili i repara zidri i l e dela cornie cu
di feritele ei nivele, spre a se putea aeza nve
l itorile cele noi de aram.
La turle corniele s'au fcut cu totul din nou
cci l i psiau. La bazele turlelor mici er. o um-
6
inp.org.ro
42 BULETI UL COMIS! Il MONUMENTELOR ISTORICE
pl utur i n form, tencuit n mod neregulat, fr
mc1 un profil. La pridvor cornia l i psia de ase-
ordi nar, umpl ut cu buci i sfrmtuYi ae
zate fr regul. Cornia corpului biseri ci i s' a
Biserica Domneasc di n 'rgovite.
(Detaliu dela corie, in timpul restaurrii).
menea, dar s'au gsit urmele ei n prile laterale,
acolo unde pridvorul s leag cu corpul bisericii
.
.
.
putut restabi li uor, fiindc urmele ei s'au gsit
n mai multe pri. La altar, n partea central,
Biserica Domneasc din 'rgovite.
(Vederi in detaliu, n timpul restaurrii).
Cornia era i aci mbrcat cu o tencuial
i nform, sub care se gsia zidrie de crmi d
a trebuit s se ri di ce zidria cu 1 .40 m. , spre a
putea aeza acoperiul n mod normal, lsnd
inp.org.ro
BI SERICA DONtNEASC OI T TROOVITE 43
li ber bolta altarul ui . La frontoanele semi -ci rcu
lare-laterale s'a gsit de asemenea l i ni a corniei,
cueli i nforme, s'au completat i restabil it;;n n
tregi me, corectnd cercurile arcadelor, cari erau
Biserica Domneasc din 'rgovite.
(Fata dela Nord, n timpul restaurrii).
care s'a completat, astfel c s'au putut aeza c
priorii i asterela n mod normal.
ferestrele turle-
neregulate i trasndu-le di n nou cu ablon.
Chiar zi duri l e au trebuit n unele locuri cio
plite i ndreptate,
n altele ncrcate
cu tencuial i cu
zidrie, spre a ob
ine suprafee ver
ticale i regulate.
lor, care erau astu
pate n parte, pre
cum i arcadele cu
zi mi cari le nca
dreaz, au trebuit
a se degaja, fcn
du-se ferestre noi
n fer. La altar s'au
mai destupat alte
ferestre mtct n
rndul superior de
arcade_ La fron
toanele ci rculare
laterale s'au destu
Biserica Domneasc din 'rgovite.
(Detaliu din zidrie, in timpul restaurrii).
La pridvor a tre
bui t a se pune le
gturi de fer cnd
s'a reconstituit bol
ta ci l i ndric pe na
terele ei, cari erau
nc n fi i n. Zi
dria dela partea
superi oar a prid-
pat de asemenea cele trei ferestre cari erau n
parte, i anume cele marginale, zi dite.
Brul cel mare, arcadele, ci ubucriile, cari erau
n mare parte stricate sau ascunse sub ten-
vorului era de o cal itate inferioar, di ferit
de aceia a stlpilor i foarte deteriorat, cu
crpturi destul de nsemnate. A trebuit a
se ese acele crpturi i a se nfii na rn-
inp.org.ro
44 BULETINUL COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORI CE
du! de arcaturi di sprute precum i brul.
I nvel itorile s'au refcut n ntregime, de aram,
pe arpant nou, cu jghi aburi i burlane tot de
aram. Socl ul bisericii, care e zi di t n ntregi me
cu crmi d, s' a tencuit di n nou, dup ce s' a lsat
zidria s se usuce bi ne. Trotuarul s' a fcut di n
nou di n lespezi mari de piatr, asigurndu-se
astfel scurgerea apelor di n ploi .
ferestrele s' au refcut toate : cele del a turle n
fi er cu ventilaii, cel e di n corpul biserici i n lemn
de tejar ; glafuri le i nterioare fiind stricate, s' au
ci mentat din nou.
Preul l ucrrilor de zidrie, tencueli, pie
trri i , dulgherii, tmplrii etc. a fost de lei
trei zeci i nou mii , iar acel al l ucrrilor n
aram de l ei trei zeci mi i .
N. GHIKA-BUDETI
ATECT
Biserica Domneasc di n Crgovite.
- Vedere in detaliu, n timpul restaurrii -
inp.org.ro
C O M U N I C A R I
-0-
Inscriptia sarcofagiului dela
Barboi
I n hrti i l e rposatului Or. Tocilescu (acum
la Academia Romn) se afl o scrisoare, fr
dat, primit dela Dr. 1. Weiss di n Viena, ca
rspuns la ntrebarea ce Tocilescu i fcuse asupra
descifrrii i nscripiei de pe sarcofagiul dela Bar
boi (publicat n Bul eti nul Comisiuni i Mfnu
mentelor Istorice, a. I I I, fasc. 2).
Di n aceast scrisoare reproducem rndurile
urmtoare : Quant a Ia belle i nscription de Ga
lai (recte Barboi), que vous, monsieur l e pro
fesseur, m' avez envoye, je ! ' ai presente aussitt
a monsieur le prof. Bormann qui est deja retour.
I l faut l i re : Enl 'Af.cp((ov ou 1l 'O') MoMo-ou
aoLcigxov. Mais il n' est pas possible de donner
une certaine expli cation du commencement de
l a ligne (K-1').
Cet K-11 designe peut etre l ' abbreviation du
nom du mort ou quelque signe d' un lapidaire.
Il faut supposer que le sarcophage n' appar
tient pas au ! ieu ou l' on a trouve .
Rposatul Tocilescu, ntr'o convorbire c e am
avut-o asupra acestei inscripii, mi exprima b
nuiala c semnul dela nceput ar fi cretinesc.
Al. T. Dumifrescu.
I I
Cetatea "Biroe"
O cltorie cu vaporul pe Dunrea veche, dela
Brila n sus pn la Hrova, prezint un i n
teres deosebit pentru oricine vrea s cunoasc
o parte nsemnat di n l i nia de ntrituri ro
mane dela Dunrea de j os, care constituia odi-
ni oar l i mesul scitic. Aceast parte a l i mesul ui,
pn de curnd puin accesibil, di n cauz c
Dunrea veche nu este util izat de navigai unea
internaional, se poate vizita astzi uor i cu
puin cheltuial, mulumit unei ntreprinderi par
ticulare, care organizeaz curse regulate cu vapo
rul pe tot ti mpul ct navigai unea este deschis.
Dup aproape o or de plutire dela Brila n
susul apei, vaporul sosete n faa micul ui pro
montoriu al Mci nul ui , pe care se ridica n vre
murile vechi castel ul roman Arrubi um. Dei nu
mai cteva urme nensemnate se mai vd astzi
di n acest castel, totu poziia locul ui ne las s
bnui m, fr mul t greutate, i mportana strate
gic ce a trebuit s aib acest punct pentru
aprarea golfului, pe care l forma odinioar
Dunrea n aceast parte.
Cu mul t mai i mpuntor se prezint ns ca
pul dela lgl ia, n faa cruia ajungem dup ce
trecem pe lng satul de pescari Carcal i u. Pro
montoriu! acesta intr adnc n albia fluviului,
este cu mult mai nalt dect cel de mai nainte
i domi n ntreag regiunea di ntre muni i M
ci nul ui i cmpia i mens a lalomiei. Di n cele
dou castre romane, cari se ridicau odat pe
acest platou i din ruinele vestitul ui muni cipiu
Troesmis, aprat de ele, se mai recunosc astzi
valurile formidabile i anurile late, acoperite i
unel e i altele cu nenumrate cioburi i frag
mente de zidrie, precum i resturi de ale ape
ductelor, cari aduceau di n munii di n apropiere
apa necesar soldailor di n castre i locuitorilor
di n oras. Privel itea ce se desfoar de aci este
di n cel mai ncnttoare. I n fa Dunrea, di n
care se desprinde nesfrita balt, cu nenum
ratele ei grle i cu mi nunata stnc Blazova, ce
pare un castel feeric uitat acolo di n timpuri i me
morabile ; n spate munii nali i prpstioi
ce se nir n amfiteatru di n Jijila i pn n
inp.org.ro
46 BULETIN L COMISI U II lvl01 UMENTELOR ISTORI CE
Turcoaia. !i poate ori cine nchi pui ct rezis
ten putea opune o localitate ntrit, aezat n
o astfel de poziie.
Dup ce lsm n urm satul Turcoaia, cen
trul de exploatare al vestitelor cariere de piatr
di n dealul Regele Carol i rtci m o bucat
bun de ti mp printre nenumratele brae mi ci
ce se ntretae ntre el e pe aproape ntreaga dis
tan di ntre Turcoaia i Pi ci neaga, ajungem n
faa acestui di n urm sat, adpostit sub coasta
nalt i pietroas a movi lei Cazaci l or. Cu toat
e
c i pe acest cap s'au gsit oarecari urme de
ntrituri - probabil turceti - el pare a nu fi
fost ntrit n vremea Romani lor.
In schi mb promontorul la care ajungem, dup
ce mai urcm vre-un ceas n susul apei i dup
ce trecem prin dreptul satul ui Ostrov, pstreaz
urmele ne n doel ni ce al e unei ceti antice.
I nc1 de d eparte capul acesta, nalt de peste
30 m. deasupra apei i avnd forma unui trun
chi u de con , apare ca punctul domi nant al re
gi uni i . El iese maiestos nai ntea btrnul ui flu
viu i -1 si lete s-i schi mbe ntru-ctva cursul
spre apus, punndu-i n cale stnci col uroase,
pe cari val uri l e de mi i de ani se ncearc s le
road, dar fr rezultat.
Dup ct ti u dealul acesta nu are un nume
special, dar grupul de stnci ce i es la poalele
l ui din Dunre i lng care locuitorii di n Os
trov obi nuesc s pri nd pete, se chiam Piatra
sau Piatra frecei .
Urcnd cu mare greutate coasta di n spre Du
nre, foarte preipi, a deal ul ui , ntmpinm la
fiecare pas frnturi de zidrie i buci de mo
loz, ce s'au despri ns di n zi duri l e ceti i ce se
afla pe cul mea l ui . Astzi nu au rmas di n acea
cetate dect temel i i l e, care au forma unui oc
togon neregulat, cu perimetru de aproximativ
1 50 metri. Spre Dunre cetatea pare a fi avut
un turn ptrat, iar n spate era desprit de
uscat printr' un an larg, care se recunoate i
astzi foarte bi ne.
Att n i nteriorul zi duri l or ct i la poalele
deal ul ui i n an s' a gsit i se mai gsesc
multe monete romane i bizanti ne, di ntre cari
am vzut de ale mprailor Antoni ni , de ale
unor mprai di n veacul al I I I-lea (Gordian,
Aurel ian, Prob), i de ale l ui Di ocleian, Licini u
i fi i l or l ui Constantin cel Mare.
Aezat la o nlime att de mare i ncunj urat
de trei pri de apa Dunri i , iar n spate de anul
ami ntit, cetatea aceasta avea de sigur meni rea s
apere i ntrarea vii Aigr-Ahmet, care pleac di n
mun i i Babadagul ui , traverseaz sub diferite nu
mi ri partea sud-vestic a j udeul ui Tulcea i se
vars n Dunre ceva mai j os de acest punct.
Dela Iglia cetatea noastr este la o deprtare
aproximativ de 32 km. , iar dela rui nel e romane
de lng Hrova (Carsum) de vreo 37 km.
Trebue deci s o i dentificm cu vechea Bi roe
sau Bereo, pe care cele dou itinerarii antice :
Tabul a Peutingeriana (s. I I I ) i Iti nerant! An
toni n (s. IV) o fixeaz cam la aceast deprtare
dela punctele ami ntite.
Este adevrat c msurtoarea celor dou iti
nerarii nu se potrivete ntocmai, cci pentru di s
tana dela Troesmis la Bi roe Tabula pune XXI
m. p. = 3 1 km. , iar lti nerarul numai XVI I I m. p.
= 263/4 km. ; de alt parte di stana dela Car
sum la Bi roe este artat n Tabula de XXV
m. p. = 37 km. , iar n I ti nerar de XXVI I I m. p.
= 4 1 1 /2 km. Dar di ferena ntre ele este n
amndou cazuri l e aceea, adi c I I I m. p. = 4 1/2
km. , ceeace ne Ias s presupunem c punctul de
unde a nceput msurtoarea, pentru fiecare iti
nerar n parte, a fost di ferit.
Afar de aceste dou itinerarii, cetatea Bi r0e mai
este ami ntit i de otitia Di gni tatum Or. di n vea
cul al V-lea. Oeografii anteriori veacul ui al l l l-lea
cum e d. e. Ptolemeu i izvoarele geografice
posterioare veacul ui al V-lea nu o cunosc. Ar
urma deci c ea de o parte a fost zidit cu
mult n urma nfi i nrei l i mesul ui scitic, iar de
alt parte dup veacul al V-lea i -a pierdut
i mportana strategic i a fost lsat n p
rsire.
Ami nti rea i-s'a pstrat ns n numele cana
l ul ui Baroiu, care desprinzndu-se, l a Hrova,
di n albia Dunrii, se unete din nou cu fl uvi ul
tocmai n faa ceti i noastre.
Di n istoricul ei n u cunoatem dect un fapt
preci s : pe la 320 fi i nd drmat de Ooi, mp
ratul Constantin cel Mare a restaurat-o u ob de
fensi onem rei publ i cae" (C. 1. L. I I I, 61 59) . Iar
ct pri vete garnizoana ei, pn n veacul al
V-lea a fost luat dup toate probabil iti l e di n
legi uni l e ce au staionat l a Durostorum (sau
Troesmis ?), iar n acest di n urm veac era for
mat dintr' un detaament de cavalerie : cuneus
equitum stablesianorum.
Const. Moi si l .
inp.org.ro
COM NlCRl 47
J
l l
Cteva observapuni asupra bisericii
Coltea
Biserica Colea, n forma ei actual, dateaz
dela Sptarul Mi hai Cantacuzino, pri mul romn
poate care a studiat arhitectura 1).
Eieri ca Coli i
- Dup aquarela l ui Trenk, 1865 -
In afar de Colea, dela el mai avem bi serica
Fundeni i -Doamnei 2), Sinaia, Rmnicul i Titi
reciul 3).
Dei ctitorul lor cltorise n strintate i n
vase arch itectura, rutina era aa de puternic
n nemea aceea, n ct nu a putut aduce nici o
modificare esenial formelor architecturale ale
epocei, ci doar mici el emente decorative, ce de
altfel sunt n spiritul decorativ al timpul ui , care
este acel al Renaterii.
La Colea ns ob ervm c pridvorul este
sprij i nit pe coloane cu capitele cubice, cu orna
mentaii ca1'e variaz dela un capitel la altul,
capitele obi ci nuite n evul mefi u i pe cari
chiar la noi l e regsi m la Cotmeana i Cozia 4)
ale l ui Mi rcea Vod. Ele nu numai c nu se
ntrebui nau n vremea Sptarului Mi hai Can
tacuzi no la celelalte bi serici, unde gsim n tot
deauna capitele corintiane (Vcreti, Stavro
poleos, Hurezi etc.), dar ni ci mcar la celel al te
biserici ale lui Cantacuzino.
Nici chiar la Colea nsi, unde avem n in
terior coloane corintiene, cnd tiut fiind c va
ri etatea motivelor era foarte redus la noi n
secolul XVI I I, urma s avem coloane la fel cu
cele de afar, n orice caz n acela sti l .
Coloanele acestea au fost aduse dela o con
strucie veche, rui nat sau drmat chiar.
Numai n timpul unei abandonri complete
trntite jos n cine tie ce curte, au putut fi
scrise nenumratele i nscripii cu nume proprii
i date cari, dei acoperite n parte de diferitele
straturi de vopsea, n unele di n ele pare c se
disting date anterioare edificrii bisericii. Aa
sus cum sunt aezate astzi coloanele nu sunt
prea accesibile celor ce au mania iscl iturilor i
Biserica Colii
- Starea de azi -
nici sen ti mentul l or de pi etate nu le permitea
aceast profanare, de oarece vedem c la alte bi
serici nu gsim aceste inscripii pe coloane. Dac
inp.org.ro
48 BULETI NUL COMI S! I I MONUMENTELOR ISTORI CE
s'ar cura cu ngrijire poate c s'ar da de l
muriri interesante.
O modificare de amnunt a ndurat biserica
Colea prin adogarea balustradelor i floroni lor
sculptai di ntre coloane. i modificarea pare s
fie de dat foarte recent, de oarece ni ci n de
semnul lui Trenk (Trenk a fcut desenurile sale
pe la 1 865) i nici n fotografia reprodus de
Oi on n Istoria Bucureti lor (pag. 1 65) nu se
afl aceast ornamentaie. Muzeul de antichi ti
posed cteva fragmente identice care sunt aduse,
se spune, del a bi serica Cai mata.
Vor fi avnd aceea proveni en i cele dela
biserica Colea ?
Sp. P.-C.
t) Pridvorul se crede c dateaz dela Brncoveanu,
ns nu se poate admite de ct dac s'au ntrebui nat
coloanele unei cldiri mai vechi . Vezi desemnurile n :
P. Antonescu, Manastirea Cozia.
2) V. N. I orga, Genealogia Cantacuzi nilor, p. 342.
") V. . Mandrea, Biserica Fundenii-Doamnei.
4) Pentru ultimele trei, v. Genealogia Cantacuzini lor,
p. 342, 344.
5) V. Literatur i Art Romn : Bis. Stavropoleos
an. 1 904.
I V
O fotografie di n 1 856 a oraului
Bucureti
Judecnd dup nfiarea de astzi a orau
lui Bucureti, cu greu ne putem nchi pui ce as
pect a avut n di feritele epoci ale istoriei noas
tre. Diferitele vederi reproduse de O. I onnescu
Oion n a sa Istorie a Bucureti l or (pag. 77, 8 1 ,
87, 90, 9 1 , 1 65, 597) sunt sau si mpl e fantezi i
sau desemnuri dup natur : mi ci i i nsufici ente.
Fotografia aci reprodus ne d aspectul ora
ul ui n anul 1 856. In ultimul pl an, n mijl oc,
se zresc cele dou turnuri al e bis. Sf. Spiridon,
nconj urate de schelele care serviau la recon
strucia lor. La dreapta se zrete Mitropolia.

n al doilea plan, n apropierea Mitropoliei, zrim


cele cinci cupole ale bisericii Sltari .
Pe celelalte biserici greu le-am putea identi
fica, aa de mari schi mbri au ndurat dela 1 856
ncoace. Frumoaselor cupole, joase, bizantine,
pline de pi toresc le-a luat locul cupolel e de
lemn, care se vede c nu j i cnesc si mul nostru
artistic de vreme ce le tolerm nc.
Sp. P. -C.
Bucuretii n 1 856
inp.org.ro
Pajura Curii din Brncoveni
- azi aat l a mnstire -
CURI LE DOMNETI BRANCOVENETI
-0-
IV. CURI I CONFCE F
A
R
A
MFTE
1. Conacele : Obileft Schie4 Piteti etc. -2. Curile: Caraca4 Bucureti.
3. Curtea i Mnstirea Brncovenii.
- Situaie, Istorie, Descriere, Meteri i Sti l . -
-o-
Pe l ng curi l e cu strl uci tul confort
ce l e-am vzut, pe l ng Potl ogi i ce sa
ti sface ntr' un mod mre i exigenele
unei curi de pl cere ca i pe acelea al e
unui conac, Brncoveanu avea i o sum
de al te cl di ri mai modeste, aezate pe
numeroasele sal e moi i , fi e de a l ungul
ci l or mari de comuni cai e al e ri i , fi e
n pozii uni de al cror pi toresc nu rmi
surpri ns, cunoscnd si mul pentru frumos
al marel ui voevod. El e servesc att pentru
expl oatarea propri eti l or i gzdui rea
voevodul ui n l ungi l e sal e cltori i pri n
ar, ct i pentru desftarea l ui , veni cul
i ubitor de frumusei noi , pe care i l e
oferea di n bel ug pmntul peste care
ocrmui a.
I ntre un dus i ntors di n tabr pentru
trebi l e mpri i , n mij l ocul necazuri l or
fami l i are i grij i l or ce i l e procur tre
bi l e rei, aci el gseste desftarea si l i
ni ti rea sufl eteasc, fi

toamna l a de

l uri
CU pri l ej ul cul esul ui , fie pri mvara n Spre
bal t " unde ochi ul nu se mai satur de
pri vel i tea apel or.
Aceste cl di ri sunt conacele, l ocui nte
mi ci , prevzute cel mul t cu pi vnit

i
- cas de l ocui t deasupra, i l i psi t

t
o
t
Bul eti nul Corisi uni i Monuientelor Istorice.
1 .
deauna de paracl i sul ce am vzut c
exist la curi l e mari pe cari l e-am stu
di at pn acum, n capi tol el e precedente.
La dou poti i spre sud-est de Bu
cureti, n l uci ul cmpi ei nemrgi ni te,
prevestitoare a Brganul ui , se afund

valea Mostitei, urmnd unul di n cel e


mai caprici oase traseuri , cnd n dreapta,
cnd n stnga drumul ui , cnd cobornd
spre val e, cnd traversnd n sens opus
cmpi a, aci strns sl ab ntre rmuri
scunde, aci revrsat n hel etee nti nse
peste cari pl ng sl ci i pl etoase, aci afun
dndu-se, cu ct nai ntezi spre balt, n
vi cu rpe nal te sub cari se aci uiaz
de aspri mea cri vul ui satel e Preasna,
Gurbneti , Codreni i , Obi l eti -Vechi etc.
Frumuseea spectacol ul ui ntrece pri n
sl bti ci a sa frumuseea l ocuri l or pe
care se afl aezat Mogooai a i ne face
s nel egem de ce di n toate conacele
mi ci , Obiletii (l a 60 km. de Bucureti i
30 km. de Dunre) erau cei mai preferai
de Brncoveanu, al e crui moi i , n a
ceast parte de l oc, se nti ndeau de sus
di n Srul eti pn n rpa Dunri i 1).
Aci l a Obi l eti era i un conac de
7
inp.org.ro
so RULETI UL COMI S! UNI I l\ ONUME ITELOR I STORICE
drum 2) spre vaduri l e Dunrei , foarte pre
ferat de Brncoveanu, care evita drumul
ce trecea pri n rai aua turceasc a Oi ur
gi ul ui .
i pn astzi rui nel e negrite al e
schi tul ui pusti u Codreni nu depa1ie de
Obi l eti , evoac ami nti ri l e ti mpul ui de
acum dou sute de ani , cnd umbrel e
sem zonau pe cl tori i ntrziai spre
popasul de noapte al schitul ui pri mi tor :
POHTIMO PE TOI CRETI I l , PE CLTORI
S NTRE N CAST CAS ZUTU zcgrv (PE ITRU
NDURAREA) LUI DUMNEZEU, S S(E) NCHI NE
I S MN CE BUCATE, I VOI PRI NI LOR
POHTI MO S PRI MI I CU CE A DRUI T D M
NEZEU . . . 71 85 (=1 677), (i l ustrai i l e p. 5 1 ).
Conacul domnesc, ns, se nnl a pe
deal ul , mare de cteva hectare, ce se ri
di c ca o i nsul n mi j l ocul bl i i Obi l eti i .
Care era di spozi i a ncperi l or l ui , nu am
putut-o cerceta din cauza l i psei de mij
l oace de trecere a bl i i ; neexi stena pa
radi sul ui ne face ns s stabi l i m c se
reducea l a un chi oc, o cas uoar, zi
dit deasupra pi vniei ce se pstreaz nc.
Urmel e capetel or poduri l or ce uniau
rmuri l e cu i nsul a, urmel e de canal e i
crmi zi nfl orate arat ns gustul cu
care conacul era aezat.
Ad l afl m pe Brncoveanu 1 1 n pre
umbl are vreo zece zi l e" n pri mvara
anul ui 1 696 ; i 11 mpreun cu toat casa
mri ei sale i cu boeri mea " n Mai 1 697,
cnd Brncoveanu, nvoi oat de frumu
seea pl i mbrei de pri mvar, zi cea c :
esti mpu numai pri mbl ri l or grij vom
avea, din Obi l eti n Bucureti, deci n
1 1 Mogooaia, deci n Potl ogi , deci n Tr
govite vom petrece vara, i de toamn
ll l a vi i vom merge, unde ni se va prea" 1).
I n pri mvara anul ui urmtor, ocupat
cu zi di rea palatul ui di n Potl ogi, nu vi
zit Obi l eti i , dar n 1 699 ti m, dup
nsi nsemnri l e Domnul ui ), c pl ec
Luni 8 Mai di n Bucureti i c aj unse
Mari 9, cnd, pe l ng socoteala oi l or,
mri a sa i scotea 11 o msea despre
stnga" .
i n 1 70 1 , dup ce scap de obo
seala ceremoti al ul ui pri mi rei regeti ce
o fcu l ordul ui Paget, mi j l oci torul pcei
dela Carl owi tz ntre cel e dou mpri i ,
Austria i Turcia, -tot a el 1 1 se trezvel l "
cu toat boeri mea 5).
I n 1 702 e ocupat Brncoveanu cu
ri di carea pal atul ui din Mogooai a ; nu
venl ni ci n 1 703, cnd l a 5 Mai f u ri
di cat di n Bucureti spre a fi dus l a pi er
zani e l a Adri anopol e ; dar strl uci t fu
petrecerea l a Obi l eti ntre 7 - 1 1 I ul i e,
dup ntoarcerea sa tri umftoare di n
Turci a, cnd petrecu cu toat curtea ce-l
ntmpi n din deal ul Ol teniei, cu Mi
tropol i tul , boeri mea, fi i si i cu toat
sl uj itori mea 0).
Dup 1 706, di n cauza btrneei i a
amrci uni l or, vi ne tot mai rar i pentru
ul ti ma dat n 1 71 2, dup ce fcu nunta
fi i cei sal e Zmaragda ').
I mportana strategi c a acestui conac
unde tbr
1
i Matei -Vod In l uptele,
dela nceputul domni ei sal e, unde ezu
Hei ssl er pe vremea l ui Brncoveanu,
unde se l upt general ul rus Mi l orado
vi ci cu Turci i n 26 Mai 1 807 si unde
i n 1 854, n ti mpul rzboi ul ui
C
ri mei i ,
se dete l upte nfri coate 8), fu fatal
conacul ui , care nu putu s scape, cum
scpar alte cl di ri zi dite L l ocuri mai
ferite, cum fur acel ea ce l e exami narm.
Conacele l ui Brncoveanu se ni rau
i pe o alt cal e i mportant ce uni a ara
Romneasc cu Mol dova, pe calea Bu
zulu a crei di recie, sub poal el e dea
l uri l or vi i l or, o nseamn i astzi ne
numratele i colosal el e cruci de pi atr,
decte 2 i 3 metri nl i me, ce strej uesc
drumul din Pl oeti pn n Buzu, -pe
cari tradi i a l e atri bue Doamnei Neaga,
dar care nu sunt ri di cate dect de oa
meni pi oi , ncepnd di n vremea l ui Matei
_asarab i pn n ti mpuri l e modere al e
I mpratul ui i col ae Pavl ovi ci , (i l . p. 52) .
Un mi c conac se afla pe deal ul vi i l or
Scen l a 9 km. spre nord de Pl oeti ,
unde nu a mai rmas dect ami nti rea
asupra unor zi duri aflate la n-estul co
munei , i pe care-I vi zi t Brncoveanu
n toamna anul ui 1 706, cnd, porni nd
pentru a vedea Mnsti rea Rmni c, vi -
inp.org.ro
CURI LE DOMNETI BRNCOVENETI 51
zi t toate conacel e sal e i pe al e boeri l or
cantacuzi neti, afltoare n cale
1-l.
Mai mare fu conacul ce Brncoveanul
l proectase, cu pui n vreme nai nte de
aceast cltori e, l a VaLea SchieiLOJ pe
faa deal ul ui Vrful Ol teni l or, ce se des
foar deasupra cmpi ei Mi zi l ul ui . Acl
m nate, Brncoveanu poposi ac1 l mpre
un cu un ag, cu care era tri mi s spre
Ti ghi na, pentru repararea ceti i , pn
cnd, prin darur i l e i rugmi ntele ce l e
fcLI , i se revoc porunca de a mai merge
acol o ' ) ( I l ustraia pagi na 52).
Pe l ng al te conace mai mrunte :
Mtsara (Dmbovi a), Tt
ranii ( Prahova), unde Brnco
veanu se ospt cu Serasch i erul
turcesc dup btaia del a Zr
neti, Drincea (Mehedi ni),
Muetetii (Gorj), Srata (Bu
zeu) 11,, nu putem s trecem
cu vederea conacul di n deal ul
Piteti l or, aezat l a rspntia
cel or dou drumuri mari ce se
desfac de ari : Pi testi - Rmni c
Si bi i si Pi t2sti -Siati
'
na-Brnco
veni -
C
rai ov

- Cerei )
Intrarea Scl)itului-conac Codrenii de pe J\ostitea.
I n Conacul di n nti nsel e vi i
di n Deal ul PitetiLor, cu al e
cror produse se face i negot
cu Braovul , l vedem pe
Brncoveanu poposi nd regul at
n toate drumuri l e ce l e face
n spre ceal alt l ature a ri i ,
di nspre Srbi a i Banat, ca i
n spre l aturea muntoas a fru-
moasei Ol teni e.
eznd vreo 5 -6 zi l e, n 1 706,
" vznd i pi vnia ce fcuse
" acol o la vi i ... l s i zvod si m
" s ur ca s fac cas"

Pi vni a ( 1 5, 57m. X 4, 50m.)
bol ti t j umtate ci l i ndru (ber
ceau), susi nut de arcuri (du
bl ouri ) ce se ri di c l a 6 m. , se
pstreaz i rmne un model
de fru m usetea si cur ten i a cu
care l ucra

m
'
esteri i
'
Brnco
veanul ui . Casele,
'
fCute dup
i zvodul l ui Brncoveanu, se
ri di ca
.
u deasupra, cu un foi or
de p1 atr di n care au rmas
ct
.
eva coloane, formnd un tot,
-J udecnd dup frumusetea
l ucrrei -foarte el egant.
'
i n anul 1 707, cnd casel e erau ter-
Sci)itul -conac Codrenii.
Acl l vedem l a cul es n toamnel e
ani l or 1 693 i 1 694 ; apoi n 1 695, vara,
inp.org.ro
52 BULETi r UL COMI SI U II I MONUME TELOR ISTORICE
cnd se ntorcea dela tabar di n Cere,
pentru paza bogazuri l or 11 trectori l or " ,
unde i veni i vestea pl cut ce o n
seamn nsui , c fi i ca Maria, csto
rit cu Constanti n Vod Duca
,
au fcut
o copi lae" ,.
| n 1 696 Brncoveanu ncepe chi ar zi
di rea unor mari case domneti , unde l o-
Drumul Buzului, cel veci)i u.
cu1 1n toamna anul ui de bu
curi e 1 697, care aduce tirea
i zbndei creti ni l or l a lenta
i unde aducnd copi l a rmas
dela Mari a
1
6), se mngi a de
nenoroci rea ce-l i zbi se n cursul
veri i trecute pri n moartea fi i cei
sal e de ci um n oraul Con
stanti nopol e.
Brncoveanu l e ri di c di n temel i e i pe
care le vzurm pn acum, nu vom lsa
necercetate i curi l e din Caracal i Bu
cureti, pe care el l e motenete del a p
ri ni i si, -mai nai nte de a trece l a cea
mai btrn di ntre ele-l a l eagnul fami
l i ei : Curtea di n satul Brncoveni i .
Curtea di n Caracal ri di cat, n preaj
ma bi seri cei Potruani i , de Mi hai -Vitea
zul i reparat de Brncoveanu, i va
avea l ocul n partea doua ce va urma
acestui studi u: Curti l e Domnesti de scaun.
Di n curtea di n
'
Bucuret( afl at odi
ni oar pe pi aa hal ei Bi bescu-Vod, n
poal el e Mi tropol i ei , nu a mai rmas de
ct ami nti rea uci derei n dreptul pori i
curi i , n rscoala Sei meni l or di n 1 655,
a tatl ui l ui Brncoveanu, Papa, fugrit
di n casa sa-, cum i a gzdui rei amba
sadorul ui englez Paget, mij l oci torul p
cei di n Carl owi tz, n 24 Apri l i e 1 70 1
1 s.
Care era di spoziia pl anul ui acestei
grandi oase curi , n care l ocul i Bi
bescu-Vod ca domn, dela care rmase i
numel e pi eei pe care se afl, numai
ti m ni mi c ; ti m ns c poarta se afl a
n dreptul crucei ce ami ntete uciderea
de care pomeni rm, n dreptul crei a i
l ui Brncoveanu, n anul nenoroci rei , 1 71 4,
i se fcu un semn ru. Pe cnd scobora
del a mormntarea fi i cei sale Doamna
Dup ncheerea pci i dela
Carlowitz, drumuri l e spre Cer
ne conteni nd, popasuri l e l ui
Brncoveanu sunt tot mai rare
n conacul vi i l or Piteti pn
n anul 1 71 O, cnd cronicarul
nseamn c 1 1 cu toi ai casei,
Mria Sa acol o la cul es au
fost u l
:
Pivnia i ruinele conacului din Valea Sci)ieilor.
2.
Afar de curi l e I conacele pe care
Stanca, din Deal ul Mitropol i ei , i se n
tura acas 11 scobornd . . . clare CU toat
suita sa ... la poart ... lng crucea zi s
inp.org.ro
CURILE DOM ETI BRNCOVENETI 53
" o gi n i sbu r pe bra, ceeace fu so
" cotit de ru agur " , ne spune secretarul
su, ital i anul De! Chi aro, mai al es c
Doamna Stanca murl n spazmuri l e vi
zi unei sugrumri i l ui Brncoveanu ,
3.
La 1 5 km. l a sud de gara Pi atra, pe
vechi ul drum Bucuresti -Crai ova si nu
departe de Calea lui
"
Traian 0,, 1 1
d
om
nul de rou" , - pe unul di n cel e mai
repezi boturi de deal cu care se sfr
ete spre rsrit podi ul satul ui Brn
coveni , - se ri di ca odi ni oar l a 30 m.
nli me asupra vi i nconj urtoare, n
care se prelungete ca o peni nsul ,
Curtea Brncoveni l or. ( I l . pp. 55-56).
. u totul necunoscut cercettori l or
monumentelor noastre, cari o cutau
pri n preaj ma mnsti ri i , am fi trecut-o
ni ne cu vederea, dac nu ne-am fi
adus ami nte de meni unea din veacul
al XVI I -l ea a l ui Baksic, c Matei Ba
sarab ar fi adus Ol tul sub aceast
curte pri ntr' un canal, - l ucru ce ne fu
confi rmat i de tradi i a satul ui , care ps
treaz chi ar ami nti rea despre opunerea
unui moneag la real i zarea ndrzneu
l ui pl an al Domnul ui : " Mri a Ta, nu
bga arpel e sub cas" .
Grandi oasa privel i te, pe care urmel e
curi i o ofer vi zi tatorul ui , trezete l a
vi a o epoc i o soci etate cu al te i dei
si alte si mti mi nte dect aceea a l ui Brn

oveanu, e epoca mai veche a l ui Matei


Basarab, dela care Brncoveanu mote
nete curtea, care se deosebete funda
mental de toate cldi ri l e ce l e-am stu
di at pn acum.
I nc di n vechi me dou versi uni exi s
tau asupra vechi mei i origi nei fami l i ei
Brncoveni l or, stpnitori i satul ui , pe
care se ri di c curtea de care ne ocupm.
Una mai veche, din veacul al XVI I -l ea,
dup care aceast moi e fusese stpnit
de 1 1 boi eri i cei btrni dela Brncoveni
ll de moi e, de strmoi e nc di n desc
ll l i ctoarea ri i

2
1
,. Al ta ceva mai nou,
furit n veacul al XVI I I -l ea, de pe
dantui genealogist al Cantacuzi ni l or, Ba-
nul Mi hai , care scobora pe Brncoveni
di ntr' un Brancovi ci , fi ul unui gi nere al
cneazul ui srbesc Lazr (socrul l ui Nea
goe Vod), - care, dup ce cneazul
Lazr al Serbi ei fusese omort de Turci
_
:
,

se stabi l i se n Munteni a, l a mtua sa
Despi na, soia l ui Neagoe Basarab.
Baza aeneal ogistul ui ns este o si m-

.
pl hi potez sprij i nit, credem, pe den-
varea numel ui Brncoveanu di n Bran
covi ct .
De fapt, boeri i Brncoveni nu sunt
ni ci asa de vechi si ni ci nu-si moste
nesc

urel e del a
B
rancovi ci i
'
di n

ari
ar desci nde.
Este cazul a afirma c posesi unea,
moia Brncoveni i , a trecut numel e
asupra noul ui posesor (nceptorul nea
mul ui Brncoveni l or), la o epoc nu
prea ndeprtat, i c nsi moi a-dac
e vorba de a face supozii i eti mol o
gi ce -i trage numel e de l a pri mul po
sesor, moul Brancu, de l a care a rmas
ca ami nti re pe aceast moi e numel e unei
vi
,
Valea Brancul ui

23
)
-
care Brancu
nu are, ns, ni ci o l egtur cu pose
sori i de mai trzi u ai moi ei , numii
dup ea : boeri i Brncoveni .
I n adevr, pn n 1 5 1 8 Mai 3, n
treaga moi e Brncoveni i di ntre 01 -
turi " 24,, adi c di ntre Olt i afl uentul
su Ol teul , se afl a n posesi unea dom
neasc a l ui Neagoe Vod Basarab.
La data artat, Neagoe Vod d de
zestre 5) unei j upnese Neaca, fata l ui
Harvat Logoftul , pe l ng alte daruri,
j umtate din satul Brncoveni i , iar cea
l al t j umtate o vi nde pentru 3000 de
aspri i brbatul ui Neacei , j upanul ui Do
brovoi e.
Darul e moti vat de " sl uj bele ce au
slujit domni ei 1 1 j upan Dobrovoi e i
poate i de l egturi l e de rudeni e
2
6
, ce se
aflau ntre Harvat Logoftul i Neagoe
Vod, care, dup mama sa, desci ndea di n
boerul Neagoe di n Craiova, fratele l ui
Harvat.
I ntr' aceast rudeni e ce exista ntre n
ceptoarea boeri l or Brncoveni , Neaca,
a crei moi e pri nteasc era Hrv
teti i
_
, i ntre Neagoe Vod Basarab,
care era gi neri l e l ui Lazr Brancovici
inp.org.ro
54 BULETir UL CGvUSI UNI I MOr UMENTELOR ISTORICE
al Srbi ei , trebue cutat i origi nea ver
si uni l or, ce l e-am exami nat, asupra ve
chi mei boeri l or Brncoveni nc de la
descl ecarea rei, i asupra desci nderei
lor di n Brancovi ci i Srbi ei .
Dar eaca, nceptoarea neamul ui
boeri l or di n Brncoveni , rmase vduv,
chi ar n acel asi an 1 5 1 8.
Dup moar
t
ea soul ui su, Neagoe
Vod i d stpni re asupra ntregi l or
Brncoveni , n l oc de j umtate ct avu
sese pn acum,
,
cu moi i l e i cu vi i l e"
i cu ni te case-cel e di nti case brn
coveneti -ce l e fcuse rposatul so Do
brovoi e, cari s' ar fi cuvenit de drept fra
i l or acestuia, cari pri mesc, ns, n schi mb
o despgubi re ,.
eaca se mrit a doua oar cu
Peia Portarul , cu care, nc di n 1 529, se
vede , c are o fat, Calea. Aceast
fat, dup moartea mamei sal e i a so
ul ui su Deatco Armaul 0), dobndi ,
n 1 570, de l a Al exandru Vod, confir
marea asupra moi ei Brncoveni i , ca si n
gur stpni toare, 1 1 pentru c este b
trn i dreapt moi e" 3 1 ;. Calea nu
trete mul t dup anul 1 573 ', di n care
an pn n 1 597 nu avem ni ci o ti re
asupra modul ui cum se stpnete Brn
covenl l .
La fi nel e acestui i nterval de ti mp, de
dou-zeci i patru de ani apar cteva
acte referitoare l a rsplti ri de servi ci i
i ncheeri de socotel i , cari ne arat c
stpni rea Brncoveni l or fusese turbu
rat.
Astfel n 1 598 Februari e 1 2, j upneasa
vduv, Stanca Vori ceasa-ce i nuse pe
strnepotul de frate al j upnesei Cal ei :
pe Danci ul " fostul mare Vori c" , -rspl
tete, mpreun cu copi i ei (ntre cari
era i Matei, vi i torul Voevod), pe sl uga
l or Al exi e 1 1 pentru credi nci oasa sa sl ujb
" ce a sl uj i t pri ntel ui l or j upan Danci ul
" Dvorni c, cu credi nci oas sl ujb n ri
" stri ne, cu vrsare de snge i cu dreapt
" sl uj b " . Rsplti rea se face cu o moi e
i e ntrit i de Mi hai -Viteazul n 1 598,
Mai 23 ,
In adevr, tim c sub domni a l ui
Mi hnea Vod, sub care ara se sparse
di n pri ci na greuti l or bi ruri l or, Danci ul
Vorni cul , despre care vorbe te ctul de
mai sus, fugise l a Tl maci , peste muni ,
mpreun cu fratel e su Radu Stol ni
cul , Greuti l e pri begiei l srcir i
el nu mai avu ti mpul s-i refac ave
rea perdut, cu toate c se ntoarse n
ar dup mazi l i rea l ui Mi hnea, -di n
cauz c-I surpri nse moartea, n 1 595,
l a Belgrad, unde se afla ca sol al l ui
Mi hai Viteazul pentru ncheerea tratatu
l ui de al i an cu Sigi smund Bathory.
Cheltuel i l e nmormntrei l e suportase
Doamna Stanca a l ui Mi hai Viteazul ,
Dup moa1iea l ui , vduva Stanca Vor
ni ceasa regul n 1 597 o afacere bneasc
ce se afl a ntre casa rposatul ui Danci ul
Vori cul i ntre David Postel ni cul , ne
pot de frate al rposatul ui Vorni c. Se
hotr ca Davi d, n schi mbul ntoarcerei
a 70. 000 aspri i Stanci Brncoveanca,
" s ai b s i e j umtate di n sate i di n
" mori i di n vi i i di n tot veni tul ci
" a fi de bati n Brncoveni i
u : 6
,
.
De atunci Brncoveni i fur stpni 1
pe di n dou de descendeni i 37, acestor
dou ramuri ai fami l i ei brncoveneti ,
pn cnd, pri n succesiva l or moarte, pose
si uni l e ce apari nuse casei Danci ul ui Vor
ni cu] se adunar n mi ni l e fi ul ui aces
tui a Matei Pahari cul de Brncoveni ,,
vi i torul Voevod ; iar acel e stpni te de
ramura l ui Davi d Postel ni cul , se adu
nar n mi nel e lui Preda Postel ni cul 39,.
I n domni a l ui Leon Vod se re noi r
vremi l e petrecute de rposatul Danci ul
Vori cul . Sub greutatea bi ruri l or " se
sparg j udeele de peste Olt u , i ar boeri i
cari i neau bi rri ea j udeel or fur obl i
gai s pl teasc n l ocul l or, " suferi nd
mare nevoi e del a domni eu
4
0
, .
I n capul spi ritel or revoltate vedem tot
pe boeri i Brncoveni , n cari pare c
se ncarase spi ri tul de i ndependen a
rudeni i l or l or, Craioveti i , di n veacul al
XVI -l ea.
La 1 7 i 1 8 Oct. 1 630, o seam de
boeri n cap cu Matei Aga di n Brn
coveni , care i el era bi rar peste j udeul
Romanai , " se scoal " , pri nde pe bi rari i
Domnul ui , i l eag, l e ia catasti vel e i
bani i , i apoi apuc poteca pri begi ei n
ara ungureasc dup ce dau cuvntul
inp.org.ro
CURILE DOMNETI BRNCOVENETI 55
de ordi ne : fugii toi i dup noi , nu mai
dai ni mi cu
4
1
)
.
I ntori n ar, cu puterea armel or i
aj utoarele l ui Rac6czy, sunt btui de
Leon Vod l a mnsti rea Sf. Ecateri na,
di n Bucureti , n 2 1 August 1 63 1 , cnd
cade pri ns Preda Brncoveanul , nepotul
l ui Matei , i nu rmn tri umftori dect
In 27 Oct. 1 632, dup btaia del a
Dudeti, unde fuse nfrnt Al exandru
Vod I l ia, sprij i ni tul Porei i Greci l or
di n fanar, dup mazi l i a l ui Leon, -i i ei
Basarab, ti m c el fusese cu totul s
rcit de sfetni cul l ui Leon Vod, Vi s
ti erul Necul a : " I ar Necul a Vi sti erul el
"a srcit casa domni ei mel e si a cum
" prat multe sate peste Ol t, i

cel e sate
u au fost cumprate toate cu bani i dom
l i ni ei mel e si cu l ucruri di n casa dom
li ni ei mel e, precum ti e toi boeri i mari i
" mi ci i toat ara, i mul t nevoi e i
1 1 prdare am avut domni ea mea del a
11 ecul a Vi stierul , pentru zavi sti i i fapte
" rel e, carel e dela alt om nu am avut ; ci
Paraclisul Curei din Brncoveni, cu ruinele imprejmuirei Curei.
bi ruitor Matei di n Brncoveni , al esul
rei, care, pri n nrudi rea cu Craioveti i ,
pstra tradii uni l e Basarabi l or, pe cari,
acum, l e afirm pompos n ti tul atura sa :
" Matei Basarab Voevod, nepotul mare-
l ui Basarab Voevod u
41
)
.
-
Care fu soarta gospodrie( brncove
neti n ti mpul pri begi ei , o ti m bi ne.
ti m c Oeorma Cpi tanul " au j hui t i

u prdat eara de peste Ol t foarte ru


1 1 ,
I medi at dup btaia del a Sfnta Ecate
ri na, i d1p nsi spusel e l ui Matei
am scpat domni a mea n ara ungu-
11 reasc, i am eit din ar afar de ru
l i tatea l ui Necula Visti erul , i am lsat
" domni a mea case i satele i moi i l e
" i toate l ucruri l e de s prpdi r u
)

De aceia, dup omorrea l ui Necul a
Vistierul n l upta dela Dudeti, Matei
Basarab druete un sat confi scat de al
acestuia, de peste Ol t, unui tovar de
arme ce-l susi nuse n urcarea sa pe
scaunul basarbesc, -l ui Radu J uzbaa,
pentruc 11 Necul a Visti erul a veni t cu
inp.org.ro
BULETI 1 UL COMI l UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
CUTA
O V
IunNenhonae
- eJ
:


unna
1oo
CC8iu 1 : 1000
- Scl)ia planului de situaie a curei din Brncoveni.
inp.org.ro
C RILE DOMNETI BR 1COVE ETI 57"
" Radu! Voevod l l i a, feci orul
" xandru Vod l l ia, di n ara
" Mol dovei cu oaste, cu Mol do
" veni i Ttari , mpotriva dom
" ni ei mel e si a tri i . . . ntr' acea
" vreme sl u
'
ga
d
omni ei mel e
" Radu Juzbaa s'au scul at de
" bun voi e l a rzboi si cu
" dreapta sl uj b pe lng
'
dom
" ni a mea, ntru ni mi c a so
" cotit sngele s-I verse pen
" tru domni ea mea" 44).
Pentru asigurarea
domni ei sale, Matei
Basarab, care avea
si mpati i l e ntregi i Ol
teni i ce-l susi nuse n
revendi cri l e sal e pen
tru domni e, hotr s-i
asi gure acol o i o bun baz
de sprij i n pentru operai uni l e
mi l i tare, de cari avea nevoi e el,
ostaul , care pn l a adnci
btrnee rmne cu mna pe
spad.
O gsi aceast baz n cui
bul fami l i ei sal e, n Brncoveni ,
pe rui nel e vechi l or case sau
poate alt undeva, unde, dup
i dei l e ti mpul ui su, nl n
1 634 un puteri c caste care
nc 1 00 de ani mai trzi u, sub
ocupaia austri ac, trecea m
preun cu hanul Bni ei Crai o
vei, de cea mai bun cldi re
di n ntreaga Ol teni e dunrean,
pentru a putea servi de re
zi sten i cuarti rui re unei trupe
mi l itare.
In l i ps de ori ce alt docu
ment referitor l a ri di carea acestei
curi , foarte preioas apare pi
sani a paradi sul ui curei, care
ne d toate l muri ri l e :
CU VREAREA TATLUI 1 CU N
DEMNAREA FI ULUI , CU VRI
T L DUHULUI SF(N)TU, 'UL
DUM EZEU ADEVRAT . ACAST
SFNT I DUMNEZI SC BESE
RI C,CEI ASTESFI NIT I F[CUT]
l ui Ale- I LACAUL LUI S(V)ETI I I COLAE MI RALI I -
CHI SCHI , ZI DITU-0 DE TEMELI E
[ B N] CRED! 'CI OS L I DE H( RIS
TO)S I UBITUL, PREA LUMI NATUL
CRETI ' L DOMNU, 10 MATEI U
VOEVODA DEN BRt COVENI , NE
POTUL RPOSATULUI BSRAB
VOEVOD CEL BUN, NPREU ' CU
LUMI NAT I BUN CRED! CI OS
SOUL DOMNI EI SALE DOAM '
ELIN, DEN FI ERTI . POMAN
V CUI TOARE DUM EA
LOR I PRINILOR. I
S-AU NCEPUT DE ZI D( ! ) ,
V LEATUL DELA ADAM
71 42 ( = 1 634), xrqa ( = LU
t A) AVGUST 3, I S-AU
SVRITO LEAT 7143,
( = 1 635). Vrqa (LUNA)
DECH., 6 I AL DOI LE
C(TI)TOR ) UPANO PREDA cc (=CU)
J UPA IA P NA i +(\u uy (I CO
PI I ) LOR. ISPRAVNI C J UPA U STA
CUL VORNI C L OT SL TRUCO.
Cunoastem chi ar l numel e
pi etrarul u
'
i care l ucr ferestrele
i

cul pt foarte grosolan pi


san1 a :
S (SE) TI E BADEA METERI UL
DE FERESTRI .
La eapte ani del a zi di re,
n toamna anul ui 1 640, un
epi scop catol i c, Baksi c, vi zi t
Brncoveni i , lsndu-ne chi ar
o preioas descriere a curi i ,
ncepnd cu paracl i sul :
" De ceal al t
.
parte a Ol tul ui ,
" l a vre-o zece mi l e d'asupra
" deal ul ui , sunt casel e si cui bul
" pri ntesc, unde s' a n

cut Voe
" vodul Matei ; i ar mprej urul
" casel or sau palatul ui e un sat
" mare numi t Brncoveni i , unde
" acest Domn a zi di t la curte
" sau palat, o frumoas bi seri c.
" I ntre altele a adus o mare
" parte di n rul meni onat (OI -
11 tul) i 1 -a trecut pe sub ca
" sel e sal e. Si face acest canal
Crucea italianu1ui Pesena
11 mai mul t
'
de dou zeci mi l e
Levin.
N NOi\ElE LOl f( RJSTO)S, NS SUPT " PA(ZA)
" n l ungi me pn ce se revrs,
11 n Ol t, i acest canal n

u servete numai
Bul eti nul Comi si uni i _Monumentelorlstorice. 8
inp.org.ro
58 BULETI UL COMI SI UN! l MO UMENTELOR I STORICE
" pentrtJ acest sat, dar
" trece pri n mul te
" alte l ocuri , cari 'mai
" nai nte nu aveau
" ap, dar care acum
" au ndeaj uns 45) " .
Acest canal de care
vorbeste Baksi c fcea
parte
'
di n si stemul
de aprare al caste
l ul ui , de care va fi
vorba la descriere ce
va urma.
Matei Basarab vi ne
de mul te ori ca Domn
la Brncoveni , pen
tru vntoare sau i
petrecere, cu toat
boeri mea, cu care,
constituii n marele
divan, j udec de mul
te ori i procesel e
l ocal e 4 6).
Dup moartea l ui
Matei Basarab, n
1 654, posesi uni l e se
parate pn aci al e
cel or dou ramuri
brncoveneti se con
centreaz iar n mi
nel e unui si ngur pa-
Latura aceleiai cruci.
sesor, n a]e strnepo
tuJ ui acestuia, Preda
Brncoveanul , care
se gsete acum ntr' o si tuai e de bogie,
pe care nu ti e cum s o mai descri e
Paul de Al ep, care vi zi t pe Preda, n
vara anul ui 1 656, la Brncoveni .
Ca un mare feudal , n bune l egturi
cu Crai ul unguresc, el trete ca un Domn
pe latifundi i l e sale nti nse, mpri ndu-i
vi aa n devoi uni din cele mai umi l e
n mnstirea apropi at, unde cnt n
stran, aprinde i sti nge l umnri l e, face
ori ce servi ci u de rcovni c, scul ndu-se
chi ar l a vremea rugci uni l or del a mi ezul
nopi i -i n petreceri i oaspee date
n curi l e sale, unde, i nnd neconte
ni te toasturi, si mte o pl cere deosebit
n a amei pe oaspei, fr ca dni i s
bage de seam 47).
Dup omorrea l ui Preda, n 1 658,
din cauza planuri l or nebune al e l ui Mi hnea
Vod, curtea di n Brncoveni , rmas acum
sub grij a norei lui Preda, Stanca Can
tacuzi no, suferi groazni c, ca i mns
ti rea, de pe urma rscoalei nebuneti a
Sei meni l or, aai i de Mi hnea i de
sentimentel e de rzbunare ce ei nutriau
1 u i Preda, care i n vi nsese n ntia lor
rscoal, dela trgui Bengi, n 1 655.
Fu nevoe pentru cruarea Wnstirei
de i nterveni rea nsi a l ui Mi hnea Vod
" ca s fi e n pace ... de ctre toi roi i
" i de ctre toi sl uj i tori i ... tot omul
" ni mi c val s nu aib pentru rndul j c
" manul ui i prada ce au fost i s'au
" fcut mai nai nte, c acelea l e-am pus
" domni a mea toate jos " 43).
Totui sigurana depl i n asupra mo
tenirei nu se putea dodndi dect n
1 674, cnd dup ce fratele mai mare
Barbu muri , Constantin Brncoveanul
vtori Postel ni c, fi ul Stanchi i , rmas si n
gur motenitor, pri
mi confi rmare dela
Duca Vod pentru
toate satel e i mo
i i l e i piii l e mo
ului su Danci ul ui
Vori cul , " fi i ndc n
" zi l el e Mi hni i Vod
" omornd pe Preda
" Vorni cul i pe muli
" boi ari fr de ni ci
" o vi n, au tri mi s
" atunci i urgie mare
" asupra casel or a
" tutul or, de l e-au
" l uat satele i mo
n i i l e, i au l uat a
l i tun ci si acel e sate
" al e Predi i Vorni cul ,
n de l e-au rscump-
11 rat i l e-au ri si pi t
" precum i -a fost
" voi a" 49).
Cu urcarea pe
scaunul domni ei , a
l ui Constanti n Brn
coveanu, ncepe o
nou i strl ucit e- Latura aceleiai cruci.
inp.org.ro
CURl LE DOM ETI BR COVENETI 59
poc pentru curtea di n Brncoveni , n u
ns i fr neaj unsuri n pri mi i ani ai
domni ei .
Chi ar n apropi erea i erei pri mul ui an
de domni e, pe cnd Brncoveanu se afl a
la Brncoveni , I mperial i i , cari l uaser
Belgradul , Vi di nul i Ni ul , cer Dom
nul ui cartiere de i erat, ncercnd a-1 de
termi na, pri ntr'aceast demonstrati e, de
a l ua o ati tudi ne mai pui n ovitoare
fa de pol i ti ca I mperi al i l or.
I n ti mp ce Brncoveanu se retrage
del a Brncoveni la Potl ogi, trupele i mpe
ri al e, sub Pri nci pel e de Baden, trec ho
tarul pe l a Cerei, nai nteaz n Craiova,
i de aci n Brncoveni , unde-- " dup ce
" mul t stricci une i pagub Domnul ui
" nespus au fcut " 50) - lsnd un regi
m
e
nt, restul col oanel or se ndreapt spre
Piteti, unde trebui a s vi e i Hei ssl er
general ul , pe la Cmpul ung.
Tot n Brncoveni poposl i Aga
Blceanu, care aduse i pe fi ul rposa
tul ui domn erban Cantacuzi no, pentru
a-1 ri di ca Domn n contra l ui Brnco
veanu.
De aci nai nte regulat, n toate dru
muri l e spre Olteni a, Brncoveanu se
opri l a Brncoveni , aflai n margi nea
marel ui drum Bucureti - Craiova, ce tre
cea Ol tul pri n vechi ul vad al Sl ati nei .
I l afl m n 1 692, n Sept., fi i nd n
drum spre mnsti rea Hurezul ui , care
se termi nase de zi di t n vara acel ui an 5 1 ).
I n I uni e 1 693, Brncoveanu, dup ce
se ntoarce del a Vi di n, unde nsoi se
trupel e Vi zi rul ui , cari se duceau pentru
despresurarea Belgradul ui , l a ntoarcere,
rmne cteva zi l e l a Brncoveni, de
unde pl ec apoi l a trnosi rea mns
ti rei H urezu 1 .
In acelai an, n August, tot l a Brn
coveni poposl el , l a ntoarcerea n Bucu
reti del a Vi di n, unde l chemase trebi l e
mpri ei turceti 52).
I n anul de l i ni te, 1 694, pe care Brn
coveanu l rezerv preumbl ri l or, dup
ce i naugur palatul domnesc di n Tr
govite i vi zi t Hurezul , veni i l a " casa
" mri ei sal e, la Brncoveni, de au ezut
" cteva vreme (ntre 1 6 -26 Septembrie)
" pri mbl ndu-se" .
Tot aci, n Brncoveni , ntrei ne pos
turi de tafete de cl rai, cari l pun
n necontenit l egtur cu cmpul de
l upt 53).
1 n 1 695, odat cu urcarea energi cul ui
Sultan Mustafa al I I , n l ocul i ndol en
tul ui Ahmet, se fac pl anuri de l upt
energic pentru rzboi ul austro-turc, ce
l ncezea de atta vreme n j ur ul Belgra
dul ui . Brncoveanu pri mi i el ordi ne de
pl ecare grabni c l a Cernei , pentru paza
vadul ui Dunrei , pe unde avea s treac
ei cel e cu zaharele i gl oane al e Turci l or,
spre Belgrad, unde se dusese nsui Sul
tanul . Tot el trebui a s refac cetatea
Cladova, di n faa Severi nul ui , di strus
de Veterani i pri nci pel e de Baden. De
aceia Mi ercuri dup Pati, l a 8 Apri l i e,
pl ec pe zpad, neavnd ni ci cu ce hrni
vi tel e convoi uri l or, tbr nti l a Potlogi
i sosi la 22 Apri l i e la Brncoveni unde
ezu pn l a 3 Mai, " pn s se strng
boeri i , cari erau rnd uii de tabr " .
I n faa mari l or greuti pri n care tre
cuse, cu satisfacie nota pe caret Voe
vodul , aci la Brncoveni , bucuri a ce o
si mi, cnd pri mi tirea despre cderea
" Vi zi rul ui cu toat spurcata poart a l ui ...
" mai pe urm ... sugrumat ca un ci ne" 54).
Dar nu apucase s se rentoarc, n
scaun, l a Trgovi te, cnd n Sept. 1 8,
afl de i ntrarea Sultanul ui n ar, pe l a
Di mi r-capLI (pori l e de fi er), spre a trece
pe margi nea Dunri i spre i copol e.
La auzul ti rei , marel e Ban Carea
Bri l oi u, ce se afla la Cerei , fuge n
spi mntat, spre marea ocar a Dom
nul ui , care trebui a s fi e reprezentat pri n
ci neva la veni rea Sul tanul ui . Brnco
veanul n
A
sui pri mi fi rman ca s mearg
nai ntea 1 mpratul ui . Cu i ni ma strns
el porea di n Trgovite la 23 Sept.
i fcnd numai " trei conace" pn la
Brncoveni , sosi l a 28 Sept. la Maglavit,
unde ntmpi n pe Sul tanul care pise
pe pmntul ri i , ne ntmpi nat de ni
meni nc dela 27 Sept. Dup pl ecarea
Sultanul ui peste Dunre, pri n dreptul
Turnul ui , l i ni tit c putuse scpa, Brn
coveanul se ntorcea l a Brncoveni , pen
tru a l ua mai trzi u drumul Trgovitei "").
i n 1 697, anul ducerei Sultanul ui l a
inp.org.ro
60 BULETI N L COMI SI U I l M01 ME TELOR I STORI CE
Belgrad, Brncoveanu, pri mi nd ordin de
a pl eca l a Cernei pentru goni rea tru
pel or neregulate trecute di n Haeg n
ar pentru a nel i ni ti ari pel e trupel or
turceti , - merse l a Brncoveni , unde
orndul pe I todor Cpitan de roi i cu
urmri rea lor 56).
I n 1 699, dup moartea mamei sal e
Stanca Cantacuzi no, care fu ngropat n
mnstirea Brncoveni i , Brncoveanu ho
tr s ri di ce, n ami nti rea sa, o nou m
nsti re ; atunci l a Curtea din Brncoveni
poposi r reprezentani i Domnul ui l a pu
nerea pi etrei fundamental e, dup cum
spune nsui Domnul : " Mai 3 1 , Mi ercuri ,
" am tri mi s copi i Constanti n
" i tefan, mpreun cu pri n
" tele Vl di ca (chi r Theodosi e)
" i cu Radu! Stol ni cul , la Brn
n coveni , ca s fie a(col o la
" n)ceputul temel i ei bi searicei " .
Ei stau acol o aproape o l un
de zi l e, de unde se rentorc
n Bucureti la 1 5 l ul i e 57).
Domnul nsui , care pn
l a moartea sa nu va venl ni ci
odat, neavnd pri l ej ul de a
mai cltori pe acest drum,
pentru care curtea servi a de
conac, -nu venl dect n 1 702,
dup termi narea compl ect a
mnsti rei , cnd, avnd " l i ni te
n i nefi i nd alte trebi , au socotit
n S mearg l a Brncoveani ,
curte, nfrumusend faadel e cu l ogi i
cu col onade de pi atr i cu ornamen
tai i n sti l brncovenesc, cari transfor
mar palatul curei din Brncoveni , dup
cum spun cltori i , ntr' un palat asemenea
Potlogi l or i Mogooaei .
u mai avem, afar de cteva fr
mturi , ni ci un i ndi ci u despre aceste
reparai uni , afar de mormntul , desigur
al unui meter, mort n ti mpul l ucrul ui
de ci um, i care f u nmormntat n pa
racl i sul CLI Iiei , cum se obi nui a pentru
sl ugi l e casei domnul ui . E mormntul fa
mi l i ei ital i anul ui Pesena Levi n, un v
ntor al norocul ui , pornit n l ume dup
o soart mai bun, dar care
la noi gsi moa1iea ci umei ; i
ca un mane, theke4 phares al
acelor vremi, rsun pn azi
cuvi ntele amrte ale l ui Pe
sena, ami ntitoare a rel el or de
cari suferia tara : " Ci uma, foa
metea i oast

a " . ( l l . pp. 57-58).


J( ESUSJ (AZARENUS) R(EX) J (U
DAEORUM). I S. HS. NI CA.
" s vaz mnsti rea cea di 1 Scl)ia planului paracli -
NE NCHI EM I , DOM l E ! S( SE)
H( RI STO)S(E), I DEM LAUD KE( =
C) C SFEANTA CRUCEA A-I RES
C MPERAT LUME, CU PREA SFEAN
TEA PATI MEA I VERSAREA SI N
GI LUI , CI Al MI LOSTI VI T PRE TOI
CAREA SE NCHEA t 1 NUMELE
TEO. I N ARA ACASTA CU
DOMNUL LUI , A I NEREA VEI DEA
ACESTE TREI : li 'l ( = BOLEJ NIA)
CI ME(l ), FOAMETE, OSTE. -AMI 1 .
" temel i e ce au ri di cat, i aa
sului Curei din Brncoveni .
l a Aug. 21 , au purces mria
n Sa, npreun CU boeri mea i alt curte a
" mri i sal e, spre Brncoveni " , unde stete
cteva zi l e, dup cum ne i nformeaz
croni carul -- 8).
Dar Brncoveanu, care pn n 1 706
regul ase curi l e tutul or fi i l or si , ri di
cnd l a aceast dat curtea di n Doi ceti
pentru cel mai mi c, -nu putea s nu
ngrij easc i de curtea cel ui de al trei l ea
fi u, Rducanu, crui a, n mpreala di n
1 708, i ]sase curtea di n Brncoveni ,
" casele de pi atr al e l ui Matei Voevod,
" i ar curtea cu toate dechi sel e i cu foi
" orul cel de pi atr" 59).
1 n 1 706 i 1 707 repar, deci, aceast
Pe alt fa :
Hl C J ACET PI E DEF NCTUS GENEROSUS DO-
MI N S GI ORGI US PESE IA LEVI N, Q I Q AE-
RENDO MELI OREM VI T(A)M I NVE lJT MORTEM.
SUB EADEM CR

cE SEPULTA EST MATER I P-


SI US At NA ET FR(ATER) I PSI S DEMETRI S.
Q 1 PREDI CTUS GI ORGI US OBI (I)T ANNO DO-
MI NI 1 707, DI E 29,
Si s.
Pe alt fa :
EGO j OHAN(N)ES PESENA LEVI N, CURA VI ,
ERI GI !STAM SA CTI SSI MAM CRUCEM, PRO
REMI S(S) I ONE PEC(CA)TORUM TAM VI VOR M,
QUAM PRO ETER tAM MEMORI AM.
(Traducerea n notele vezi No. 60).
inp.org.ro
CURILE DOMNETI BRNCOVENETI
61
Vedere general asupra mnstirei Brncoveni (clopotnia, ci)iliile bisericii, bolnia).
Ce era acest Levi n, la curtea l ui
Brncoveanu ? C era un occidental o
arat nu numai c ntrebui neaz pentru
mormnt crucea, n loc de pi etre de mor
mnt obi nui te la noi (cari nu. ntrebu
i nam cruci l e dect pentru ami nti rea su
fl etul ui , faptel or i afi area l egi l or), dar
i di feritel e parti cul ariti ale modul ui
cum crucea e tiat. I n l ocul entet- ul ui
romnesc i H4i ( = I sus Nazari neanu, arul
J udei l or), acl avem occi dental ul :
JNRl ; ductul l i teri l or este absolut
occi dental chi ar pe faa scris ro
mnete, i ar l i teri l e i c, spe
ci fi c romneti, sunt redate ntr'o
mani er cu totul strei n pal eogra
fi ei noastre. Ca parti culariti de
l i mb- n versi unea romneasc
-se vede c se evit sonuri l e
romneti i i care sunt redate
cu e i t 1 ucru ce se observ de
altfel , ntr'o mai mi c msur, i
n pi sani a palatul ui Mogooaia.
ct ci opl i torul de pi atr ital i an, care tai e
mi nunatel e scul pturi al e pal atel or l ui
Brncoveanu, ce se deosebesc pri n fi ne
ea l or i caracterul occi dental de al e
camaradul ui su, srbul Vucai n, dup
cum vom avea pri l ej ul s vedem chi ar
n scul pturi l e mnsti rei Br ncoveni i .
De al tfel nu e l ucru de mi rare, dup
dovezi l e ce l e-am adus pn acum, des
pre fl uxul de ital i eni de la noi di n ar
Oi n faptul c crucea e ti at
i scris, chi ar n versi unea rom
neasc, ntr' un mod cu totul strei n
tradii uni l or noastre de ci opl i re
a cruci l or, n u poate rezulta de
ct c acel a care a ri di cat crucea,
acela a i redactat i nscri pi a i
a ci opl i t-o, dup fel ul obi nui t
poporul ui di n care fcea parte.
Pesena Levi n nu poate fi de
Ruinele pridvorului caselor egumeneti i ci)iliilor de lng
clopotni dela m-rea Brncoveni (epoca Matei-Vod).
inp.org.ro
62
3
1
i
Q
o
@,
:
(
o
<
"
:
BULETI L COMISI UNI I MON ME TTELOR ISTORI CE
inp.org.ro
CURI LE DOJ\NCTJ 1R COVENETI 63
nc di n mi j l ocul veacul ui al XVI I - l ea,
c o fami l i e ntreag de i tal i eni tri au
l a Brncoveni . Am vzut c col oni i n
tregi de genovezi i venei ani tri au l a
Trgovite, pe vremea l ui Matei Basa
rab ; ti m azi c i ragusani " al cuni
ragusei " se afl au acol o, pe l ng ne
numrate fami l i i de i tal i eni , cari se aflau
risi pite prin ar, despre cari ne ncre
di nteaz acela ce avea nevoi e s l e stie
n un

rul , Epi scopul Baksic


0 1
)
.
'
Dar frumuseea castel ul ui brncove
nesc avea s sufere, dup detronarea l ui
Brncoveanu n 1 71 4, di n partea Tur
ci l or, cari cutau avui i l e l ui , i a ra
ni l or suscitai de Cantacuzi ni s strige
vendeta contra Voevodul ui , pentru mo
ti vul c a jupui t ara
62
)
.
I'n rzboaele urmtoare suferi si mai
mul t. In curnd Sul tanul Ahmet al
'
I I -l ea,
atacnd posesi uni l e Venei ani l or i n
speci al Corfu, Carol al VI - l ea, i decl ar
rzboi ; campani a ncepe n 1 7 1 6.
Ca i pe vremea l ui Brncoveanu, oti
neregul ate, catane, scobor n Ol teni a
pentru a i zb ari pel e oti rei turceti , ce
se ducea spre Belgrad, -nu fr asenti
mentul boeri l or tri mi i de Ni col ae Ma
vrocordat-Vod pentru ntm pi narea l or.
Unul di n ei, Banul erban Bujoreanul ,
este pri ns numai de zece catane di n
Brncoveni, de unde organi zase apra
rea contra l or 6').
I n curnd un aventuri er, Cpi tanul
Detti ne von Pi voda, organi z toate aceste
fore i , dup ce czu Ti emi oara la 1 5
Oct. 1 7 1 6, fu ca i stpn n Olteni a,
mai al es dup pri nderea l ui Ni colae Ma
vrocordat l a 1 4 Nov. 64). I n jafuri l e de
atunci , Brncoveni i nu rmaser neati ni ,
fi i nd ari , ca i " mnsti ri l e . . . . i casel e
" boereti i al e sraci l or" 6") ; i ar zona
nveci nat Rcari, nreni , Craiova fu
ntrit cu an 6
!
).
Dup 1 7 1 8, dup pacea de la Pas
sarowitz, pri n care Austria ocupa Olte
ni a, care fu condus de acum nnai nte
de o " admi ni stratie austriac a Val achi ei
austriace" , di rigi

t de Banul Gheorghe
Cantacuzi no i Von Schramm, coman
dantul mi l itar ce rezida n Hanul B-
ni ei Crai ovei , Brncoveni i fur ocupai
statori c de Pi voda nc di n 1 721 67).
In ce stare se afl a castel ul dup ter
mi narea rzboi ul ui , ne o arat un ra
port mi l i tar austriac : " Brncoveni i , e casa
" pri nteasc a l ui Constanti n Br;. nco
" veanu, -unde chi ar este un mare palat,
" ns n ul ti mul rzboi a fost rui nat de
" Ttari " . Totu i chi ar n aceast stare
trecea nc de cea mai bun l ocui nt
dup hanul di n Crai ova : " se gse

c
" pui ne l ocui ne bune afar de hanul
,,
di n Crai ova, i de palatul l ui Constan
" ti n (Vod) (de) l a Brncoveni , unde
" era casa sa pri nteasc" (;3).
Rzboi ul di n 1 737-39, neavndu-i
teatrul n Ol teni a, nu aduce stricci uni
Curi i , care acum se afl n stpni rea
unui nepot al l ui Brncoveanu, Constan
ti n Brncoveanu.
Dar n rzboi ul ruso-turc di n 1 769-
1 774, seraschi erul Muhsun- Ogl u veni cu
dou corpuri de armat, de cte 50, 000
de oameni , campnd la Bucureti i Ca
l afat, pentru a preveni atacul Rui l or
cari l uaser Bucuresti i si Sl ati na si se
pregti au s pui e

na
'
i pe Cra
i
ova.
Lagrul di n Cal afat i avu avangarda
l a Crai ova, cu dou detaamente, unul
l a Brncoveni , i altul n muni 6 ' ), iar
dup ce Pri nci pel e Repni n, eful trupe
l or ruseti, fu btut l a Gi urgi u l a 24
Aug. , Muhsun- Ogl u i mut tabra,
tare de 50. 000 de oameni , di n Crai ova
n Brncoveni 70).
Ni ci n ti mpul rzboi ul ui ce i zbucni
l a 1 8 Aug. 1 787, pri n nchi derea amba
sadorul ui rus l a nchi soarea apte Tur
nur i di n Constanti nopol , Brncoveni i
nu scpaser neati ni , mai al es cnd ti m
furi a cu care se npusti se Turci i asu
pra tot ce era brncovenesc 7 1 ). Frai i
Ni col ae i Manol ache Brncoveanu, po
sesori i moi ei Brncoveni , fur exi l ai
la Rodos, satele li " se ri si pi r n ri
stri ne" , i ar casa lor avea nevoi e de
sprij i n domnesc " pentru a se reface . . .
" di n vpaia rzmi riei
11
12
).
I n aceast stare fu vzut castel u 1, l a
fi nel e veacul ui al XVI I I - l ea, de Sul zer,
care ne ls o succi nt dar preioas no
tit : " Brncoveni i, casa strmoseasc a
' '
inp.org.ro
64 BULETI NUL COM!S!UJ Il MONUMENTELOR ISTORICE
acestei fami l i i , este zi d
.
it dup
l
j] anul pa
l atel or Potl ogi i i Mogooaia, lng
" rul O ltior, i are afar de acest cas
" tel, acum n ntregi me drpnat, nc
" un sat i dou bi seri ci " 73) (n real i
tate era numai o bi seric, paracl i sul
curi i , cealalt fi i nd mnsti rea).
i ca o cul me, pe lng attea ru
ti ale oameni l or,

groasni cul cutremur


di n ani i 1 802 i mai al es 1 837, care ni ceri
nu fu resi mi t mai ru ca n Brncoveni ,
drm nu numai mnsti rea, dar tot ce
mai rmsese n pi ci oare din curte. Pentru
paracl i sul curi i , drmat pn n feres
tre i rmas bi seriC a satul ui , dup
prsirea curi i , se pl ngeau steni i l ui
Bi bescu-Vod : " pentru c este fcut de
" prea nl aii i rposaii Domni i fami -
l i ei mri i voastre . . . .
" (i) di n anul 1 837 .. .
" s'a sfrmat de groaz-
11 ni cu] si nfricosatul
11 cutremr, (iar) no'i ] o
" cuitorii i preotul sa
" tul ui am rmas ca
" ni te dobi toace fr
" pzitori i fr co
l i be" 74).
l ui Matei Basarab, sub domni a caru1 a
se nnalt curtea ce am exami nat-o.
Cci epo
'
ca lui Matei Basarab e carac
teri zat mai mul t pri n ul ti mel e mani
festri al e unei soci etti feudal e-mi l i
tare, pe cnd cealalt, a l ui Constantin
Brncoveanu, e caracterizat, mai al es, pri n
manifestri l e unei soci eti pani ce,:care
ncearc s i ntroduc rafi nri i l e vi etei
de soci etate i de curte, caracteristice
veacul ui al XVI I I - l ea.
Matei Basarab rmne mi l itar pn
l a sfritul vi ei i sal e, afl ndu'i si ngura
desftare n procesi uni mi l i tare i vn
tari. Asa ni -l nftiseaz toti cl tori i
ci au ' fost la crtea sa : ' Baksi c, n
Sept. 1 640, veni nd spre Bucureti , l gsi
pe Domn n drum " spre vntoare n
" crue cu toi boeri i ,
" sl uj itori i i sol dai,
" peste 600 cu steaguri,
" trompete, i alte l u
" cruri mi l itreti, n ct
" fcea i mpresi a unei
" armate bi ne exerci
" tate" . Paul de Al ep l
descri e l a fel , dup ce
l vzu n ul ti mi i ani
ai btrnetei sale : " n
" aj unul Cci unul ui tri -
mi se s se adune tru-
Dar n curnd di n
mreaa curte de odi
ni oar nu avea s mai
rmi e de ct urmel e,
fi i ndc conformndu-se
unui obi cei l ocal n Ro
manai (dup are di n

pel e sal e, cari aveau
-
' 0
" cartiere n oras, btnd
Picior de piatr din mobilierul curei Brncoveni.
11 toba n j U ru] jJO] ii ei ...
i mportantele stai uni romane de acol o
di struse cu barbarie i azi , -nu a mai r
mas ni mi c 75), l ocui tori i scobi r i teme
l i i l e pentru a-i furiza crmi d pentru
casel e l or, nel snr de ct vatra, stratul
de var pe care se atere cel di nti u
rnd de crmi d pe care l-am descope
rit n sumarel e spturi ce am ntrepri ns.
*
* *
Curtea di n Brncoveni nu se asea
mn cu ni ci una di n curti l e brnco
neti ce l e-am exami nat p acl. Ex
pl i cai unea acestui fapt trebue cutat n
di ferentele fundamental e ce exi st ntre
medi ul ' social I epoca l ui Constantin
Brncoveanul I medi ul social i epoca
" ei s'au i grupat n
" j urul palatul ui cu steaguri l e l or. Dom
" nul venf l a dni i cu trsura, i ar ei cn
" tau di nai ntea l ui , di n i nstrumentele cel e
" mari, i n urm di n tobe, flaute i fl u
" ere . . . sui ta mi l i tar era de peste 1 0. 000
" de oameni . . . . ei se ntorc cu un vnat
" i mens fi i nd urmati l a di stant de care
" pl i ne cu porci, epuri " 76). . . .
'
La Brncoveanu, ns vi aa de curte
e mai fi n i mai i ntens. Chi ar n l upta
de la Zrneti , Voevodul rmne nnai nte
de a fi sol dat, un om de soci etate ; i
e de admi rat curtoasia si atenti uni l e cu
care el trateaz pe genral ul
'
prizoni er
Hei ssl er. I ntr' un ti mp cnd Ludovic al
XI V-l ea ameni na Spani a cu rzboi u,
fi i ndc ambasadorul spani ol l a Londra
inp.org.ro
CURI LE DOMNETI BRNCOVENETI
65
avusese cutezanta de a trece nnai ntea
ambasadorul ui t
'
rancez, nu ne va mi ra
" mani e i orai e s'au fcut, dnd

partea
" dreapt Mri ei Sale . . . s'au sui t n cas " .
Turnul-clopotni dela Mnstirea Brncovenii.
- EJOCa Matei Vod. -
A doua zi pri mi re ofi ci al
a l ui Paget l a curte. Careta
de gal, nsoit de alte trei ,
pentru sui t, i cu mult pe
destri me, aduce pe Paget la
curte, nsoit fi i nd de gi neri l e
l ui Brncoveanu, Radu Bei za
dea, fi ul l ui l l i a Vod. Acl e
ntmpi nat, jos la scar, de fi i
Domnul ui , i ar sus, n foi or,
de nsui Vod care i dete
"parea dreapt" . Trec pri n
di van unde era ornduit curtea
mi l itar cu steaguri l e ; pri n
sptrie unde se afl a boeri mea
ri i ; apoi n sptria cu stel el e
unde l ui Paget i se ofer
scaunul domnesc, n care mo
ment se sl obod patru tunuri ;
urmeaz masa, cu suita l ui
Paget n dreapta sa, a l ui Brn
coveanu n stnga, etc. 77).
curteni a cu care Brncoveanu
pri mete pe l ordul Paget, cu
care pri l ej se vede toat gi n
gia vi ei i de curte a l ui
Constanti n Brncoveanul . Pa
get trece Dunrea la Tu1iucaia,
unde i i ese n nai nte cu ca retele
domneti, doi boeri , di n par
tea Domnul ui , cari l conduc
pn n margi nea Capi tal ei , l a
Mnsti rea Vcresti . Acl l
ntmpi n fi i Domn
'
ul ui , Con
stanti n i sa van tu 1 tefan, cu
patru boeri , cu toat garda c
l rea i cu careta Voevodul ui ,
pn l a casele pri nteti al e
l ui Brncoveanu, unde fu gz
duit.
Dup ce fii l ui Brncoveanu
se retraser, patru i ni di n suita
l ui Paget, ntre cari nsui fra
tele l ui , fac o vi zit Domnul ui .
I n mod parti cul ar, n aceiai
sear, Brncoveanu vi zit pe
Paget ; acesta l primi n capul
scri i " si dup ce mult tr.-
, '
Blltinul <omi si lni i Morur!ntlor Istorice.
Bolnia Mnstirij Brncovenii.
- Epoca Constantin Brncoveanu. -
9
inp.org.ro
66 iULETI' T UL COMI SI UNI I MON ME. TTELOR I STORI CE
Evident c soci eti aa de deosebite,
ca cel e ce le vzurm, aveau s l ocui asc
i n curi cu caractere deosebi te.
Evangi)elie ferecat de Constantin Brncoveanu.
Brncoveanu se va desfta cu soci e
tatea l ui vi stoare n casel e sale de pl
cere, ri di cate pe mal uri de hel etee, -
fr s ai b ni mi c di n arhi tectura gre
oai e i ncurcat mi l itar ; Matei Basa
rab va l ocul n castel ul ntrit, pe care
l vom descrie n cel e urmtoare.
I nnl nd curtea di n Brncoveni , Matei
Basarab, condus de i dei l e ti mpul ui su 1 )
o ri di c n fel ul unui castel, organiznd
pentru aprare un bot de deal , l ung de
1 80 m. Si l i t de neregul ariti l e terenu
l ui ct si di n moti ve de nmul ti re a un
ghi uri l o

, pentru o mai uoarflancare
a l aturi l or, Matei dete zi duri l or ncon
j urtoare al e curi i o form pol i gonal
foarte ntortochi at, ce contrasteaz cu
formel e regul ate i l i ni a dreapt ce
domneste n curti l e l ui Brncoveanu.
Spre v

rful botu
i
ui de deal organi z
un basti on. Un al doi l ea si stem de a
prare, l a 30 m. nai ntea acestor zi duri,
l constitui a un rnd de pali sade, for
mat di n butuci de l emn pui unul l ng
al tul , avnd capetel e l or ascuite l egate
unel e de altele pri ntre o l eas de nuel e,
cum se vede nc n mprej mui ri l e curi
l or di n Romanai . 1 n . dosul acestei

pa
l i sade ci rcul a un chemin-de-ronde.
Al trei l ea si stem de aprare, n fi ne,
l consti tui a un canal , n l i mbaj ul l o
cal, numi t hrla, pri n care fu adus
Ol tul di n apropi ere de Sl ati na, dela
Bungea, -care nconj urnd botul de deal
i revrsndu-se ntr' un mare hel eteu
(apucat i de btrni i satul ui ) i vrsa
apel e n apoara Ol ti orul , care le re
vrsa i ari n Ol t, n dreptul comunei
Tomeni i , di n jos de Brncoveni .
Palatul , ( 50 m X 20 m) pe o pi vni i
rez-de-chaussee grandi oase, nu se ri di c
ca n curi l e l ui Brncoveanu n mij l o
cul i nci ntei , ci dup vechea mod l a o
margi ne, unde, ca i la M-rea Cozia,
n l atura despre Ol t, i deschi dea mi
ci l e ferestre patrate, zi dul pal atul ui i i nd
l oc de zi d mprej mui tor n spre aceast
latur, i ar i ntrarea, cu o frumoas l o
gi , fi i nd spre i nteri orul curi i . Graj
duri l e ca i cameri l e sl uj itori l or se n-
lutograful lui Brncoveanu pe aceiai evangi)eiie.
ti ndeau pe cel el al te l aturi . Paracl i sul
( 1 1 , 70 m X 4, 85 m) , avnd un pl an
dreptunghi ul ar, cu frumoase ocni e pe
inp.org.ro
CURI LE ]DOM TETI BRt COVE E TI
Cienarul ui i bisericii mari din Mnstirea Brncoveni.
- Epoca Constantin Brncoveanu. -
67
inp.org.ro
68 8 LETI N L COJ\I I SI UNJ I MONU.v\ FNTELOR I STORI CE
di n afar, cu calot n naos azi drmat,
cu berceau n pronaos, se ri di c ca la
toate curi l e n afara i nci ntei palatul ui .
Brncoveanu, n reparaia sa, nu fcu
dect s moderi zeze curtea. D' asupra
basti onul ui adaose un foi or de pri vel i te
(meni onat i n actul su de mpreal)
compus di n vre-o dou camere ; fcu
scri de pi atr i mobi l i er al e cror res
turi ce le am gsi t, l a rani i satul ui , de
not sti l ul brncovenesc.
El va fi pus
i coloane de
pi atr, 1 uera te
de Pesena, l a
l ogi i n l ocul
cel or de zi d
ntrebui nate
de Matei Basa
rab 7t), dnd
astfel vechi l or
case o nfiare,
care l ui Sul zer
i se prLI i den
ti c ca a Po
tl ogi l
:
i Mo
gooai t .
un perete ntreg, i di ntr'o bang (di van)
fi xat n l ungul cel orl al i perei .
Aceast bang, i nnd l oc de scaune,
cari erau necunoscute chi ar n palatel e
noastre, aveau n l ocui nel e domneti
pi ci oare de pi atr, ca i paturi l e, i erau
de-a dreptul fi xate n zid numai n am
brasurele ferestrel or i ntre bazele co
l oanel or foi oarel or
81' ).
El e erau acoperite la curte cu stofe
roi i , ce se ri di cau pui n n sus pe pe
rete, n form de
spate
81 ).
Vor fi fost
i sofal e, dar
mesel e (pe pi
ci oare ncruci
ate n form de
X, n casa de
care am vorbit)
nu se puneau
n mij l ocul ca
sei , ci la un col ;
numai n sufra
gerie, n " casa
mare
11
masa se
punea n mi j l oc,
cu bngi c u
spate n j urul ei .
Putem chi ar
cu pri l ej ul aces
tei curi fr
mate, s recon
stitui m i mobi
l i erul dup bu
cata de pi atr
ce s'a gsit n
rui nel e foi soru
l ui di nspr

he
l eteu, care ne
d puti na n
elegerei altor
frnturi i den-
Clenar de fereastr, epoca Matei Basarab.
Tapi seri i pe
perei nu erau,
afar de o bu
cat de brocard
sau damasc pe
cari se f i x a u
i coanel e
82
) ; i ar
sobel e erau ase
menea cu ace
l ea ce

se gsesc
nc n vechi l e
- Dela vecl)ia l u i mnstire, drmat. -
ti ce, gsite la Potl ogi , ce nu puteau s
fie nel ese, i care ne l muresc asupra
mobi l i erul ui romnesc, asupra crui a s'au
fcut foarte hazardate hi poteze pn
acum. ( I l ustraia pagi na 64).
Mobi l i erul n casel e romneti, att
di n descri eri l e cltori l or ct i dup
cel e ce am vzut nsi ne ntr'o cas a
unui vtaf de pl ai di
'
n 1 750, pe care
am gsi t-o n j udeul Dmbovia -
se reducea la un pat l ung ce i nea ct
eul e di n Ml d
reti , Groera, -cu un cmi n scund, pentru
combusti une i ei rea fumul ui , de unde
cl dura ducea " l a dou ol ane ce se obi
" nu i au a fi rotunde sau ptrate cu fl ori
" n stuc
11
8
3).
*
*
*
Pe l ng curte, Matei Basarab rezi di
i strmoasca mnstire di n apropi ere,
si tuat la poal el e deal uri l or di nspre l a
turea de apus a satul ui , pi ti t pe atunci
inp.org.ro
CURTILE DOIl ETI BRNCOVENETI 69
ntr'o pdure, i care avea sa-1 veni
ceasc nu numai numel e, dar chi ar s
serve i scopuri l or sal e mi l itare.
Ci ne o zi di se di ntru nceput, nu se
ti e ; Matei Basarab pomenete n hri
soave pe " moi i i pri ni i Domni ei
mel e" , i ar Brncoveanu pe " boi eri i cei
btrni di n Brncoveani ,, 84).
Totui nu e greu de urmrit cele pa
tru faze pri n care trece mnsti rea del a
fondarea ei pn azi .
I ntemeiat dup aezarea boeri l or
Brncoveni , pe moi ea cu acelai nume,
va fi fost nfi i nat nu mul t ti mp nai n
tea veacul ui al XVI I -l ea, de cnd ncep
s apar pri mel e documente referitoare
la mnsti rea ce-i avea de hram pre ns
ctoarea de Dumnezeu.
,
Documentele di n 1 624, Apri l i e 6, pri n
care sora mai mare a l ui Matei Basa
rab, Calea, las pentru sufl etul soul ui
su, Stanci ul Pahari cul , trei sl ae de
igani , acestei mnsti ri, cum i cel di n
1 624 pri n care Al exandru Vod i n
trete stpni rea asupra moi ei Po
tlogi i 85) - sunt cel e mai vechi ti ri ce
l e avem asupra mnstirei, al crei pri m
egumen Dorothei , va fi egumeni t pn n
anul 1 641 , cnd i succede Gavri i l
6
).
I n epoca de pri begi e a boeri l or brn
coveni , fugrii de persecui i l e l ui Leon
Vod, aceast vechi e mnstire fu de
vastat ca si curtea di n Brncoveni . Ea
se afla, l a

nceputul domni ei l ui Matei


Basarab, n aa stare nct, n 1 636, cnd
se aduser oasele tatl ui l ui Matei, Dan
ci ul Vori cul , nu putur fi nmormn
tate aci , ci tocmai l a Arota.
I n 1 640, ns, Matei Basarab zi dl n
l ocul acelei vechi mnstiri o alta, m
preun cu Preda Bncoveanu 87), n
ti mpul vi zitei l ui Baksi c, care ne descri e
i hal ul n care se afl a atunci strvechea
mnstire :
" Mai n jos de sat se vede o p
" dure mare, unde era o mnsti re ve
" chi e i rui nat, pe care acum Voevo
" dul a pus s o rezi deasc si s o n
" treasc ca pe un castel, cu
'
zi duri de
" j ur mprej ur, cu t ur mare deasupra
" porei "
8s
)
.
I n ti mpul l ungei egumeni i a l ui Ga-
vri i l ( 1 64 1 -1 666 1 uni e 89) , afl m c m
nsti rea fu vi zi tat, dup cum am vzut,
de Patri arhul Anti ohi ei , Macarie, i dup
pl ecarea acestui a fu ati ns de " jcmanul
" i prada ce au fost i s'a fcut m
" nsti rei " , dup omorrea l ui Preda Brn
coveanul de ctre Mi hnea Vod.
Jcmanul nu se potol i se ni ci n anul
1 660, cnd sate ntregi de al e mns
ti rei se aflau " n bj eni i , de s'au scul at
" de au mncat nutreel e, i i -au ars co
" arel e i i -au tiat brani tel e" 90), -i nsti
gate de neorndui el el e sei meni l or, roi l or
si dorobanti l or rscul ati .
'
Subt ur

aul l ui
G
avri i l , Ni chi for,
( 1 667 -1 675 9 1 ), care, dup moartea l ui
Gavri i l , era adus de soborul m-rei, de l a
veci na fondati une a Buzesti l or : Cl ui ul ,
-ndurerata
'
vduv a
P
apei Brnco
veanu, Stanca Cantacuzi no, aducea n
1 688, aci n cui bul strmoesc, oasele
soul ui su Papa, omort de Sei meni n
1 655, i nmormntat nti n Mi tropo
l i ea Bucureti l or. I n acelai timp aducea,
tot ad, i oasel e neferi ci tul ui su socru,
tatl Papei, omort de Sei meni i l ui Mi h
nea, i care fusese nmormntat n Mi
tropol i ea Trgovitei, de unde pi atra l ui
de mormnt, sfrmat cu pri l ej ul re
centei restaurri a mitropol i ei , aj unsese
n curtea unei crci umi , unde descope
ri nd-o, am cetit pe o l atur :
PREDI DVORNICUL ; i ar pe alta : DUMNE
ZEU S-L [POMENEAS]C.
Pe spl endi da marmur pe care o puse
Brncoveanu, mai trzi u, n 1 699, peste
aceste mormi nte, n l ocul pi etrel or puse
de mama sa Stanca, se citesc sl ovele pe
care ea pusese s l e sape pe mor
mi ntele i ubi te, l ng cari i expri m do
ri na s fi e nsi nmormntat :
AICEA ZAC OASELE RPOSATILOR 1 TR
D( U) HUL SFNTU : FERI CIT J UPANU PREDA
VEL VORN! C BRNCOVEANUL I ALE FI ULUI
S PAPEI POST(ELNI C L), CRORA LI S' A
NTMPLAT PERI RE, NTI PAPEI POST(ELNI
CULUI), N ZILELE LUI CONSTA TDI N ERBAN
VOEVOD, PE VREAME CE S-AU RDI CAT DORO
BANTI I, CLRAII HOTEATE ASUPRA DOM
NUL 1 SU I A NEAMULUI BOERESC. ATUN
CEA AU UCIS PE PAPA POST(ELNICUL), FI I ND
inp.org.ro
70 BULETI NUL COMI SI UNI I MO UMENTELOR ISTORICE
LEAT 71 63 ( = 1 655) ; I AR PRE TAT-S.U, PREDA
VOR I CUL, L-A UCI S MI HNEA VOD CEL R ,
IN CASELE DOMNETI, It TRGOVTE, E
FI I NDU VI NOVAT NI MI C. I S-AU PUS ACAST
PI ATR DE DUMNEAEI J UPNEASA STANCA
CA TAC ZI TJ, CARE AU FOSTU J P EAS
PAPEI POSTELNI CUL. M 4 A (LUNA) I UNI E 8,
A H t1 ( = ZI LE), LEAT 71 75 = 1 668).
|a 1 674 | au., o a|t ueuoroc| re i zbi
pe Stauca pr| u uoartea i u| u| su uai
uare, Barbu, cru| a dup cuu spuue
ueuorocita - utup|udui se uoarte . . .
. uctocuai uar|grad, adus-au oase| e
. | ui de aco|o | au ugropatu Nus
.ti rea uoastr, |a Brucoveu| 9
2
).
l ubtrui tu| u| N| c||or uc de pe
cud tr|a, | se desiguase de urua
Auau| a, erououa|u| uust| re|, care o
couducea de apt u u| t| u| | au| a| | u|
N| c|i or93).
lguueu, apo| , de|a Na| 1 675 puu
1 697 "), Auau| a duse uusti rea spre
str| uci rea pecaree| uu o va apuca. l|
i as|gur pe |ug o buu stare |
uu privi | eg| u de|a erbau-Voevod, pr| u
care | se da v| ur| c| u| douuesc d| u
dea| u| Brucoveu| | or, d| u 1 O vedre uua,
. cu poc| ouul i cu prpru| pu ac
uust| rea ueavud ca privi | eg| u dect
scuti rea de v| uri c| u a vi i | or uusti -
reti datdeCoustauti uerbauCnu| ").
laru| era uot|vatdeaptu| cuus-
ti rea era ru| c| uu veui t de|a douu| e,
s| asezat |a uu druu uare.
Aestui eguueu, Brucoveauu| , | a ur-
carea sa pe scauu, | scr|a cuuoscuta
scr| soarec .toatara,rugudu-ue,ue-au
. r| di catlouu, caredouu| eaueaaceasta
. uu a | pot|t... c ti i | s| u|a ta ...
. c ca uu douu erau |a casa uea. .
. peutru aceasta au | uat douu| a uea
. j ugu| acesta asupra douui ei ue| e ).
Sub |aa| | ( 1 697 - 1 699) 9') uoare, |a
1 1 |ebr. 1 699, uaua lu| Brucoveauu,
Stauca, uscut Cautacuzi uo, . Subt
- | a patru ciasur| di u uoapte . lup
u|t| ua| dor| ut de a i uuoruutat
- | ug bo| aru| duuueaei... |upau |apa
Brucoveauu" 9R), dup ce cu uare a| a|
u scoas aar d| u Bucureti, pe subt
dea| uri | evi | | or, u dus cu o caret pu
l aNusti reaBrucoveui | or, uude Bru
coveauu, ateruu peste auudou uor-
u| ute| e, dou pi etre de uaruur,ucu
uuuudu | e cu vu|turu| cautacuzi uesc s|
cu uu c|euar superb de ruuze .

SUBTO ACAST MARMUR ZACE R A


J( )PNEASI STA CA CANTACUZEA I I , FATA
LU(I ) J UPA CO STANDI N - , DE T VECHI U I
NPRTE(S)C ROD CANTACUZI O BI V- VEL
POSTELNI C, I A DOAM lJ IL! TCI , FEATI B
TRNULUI IO ERBAN BASARAB VOEVOD, J U
PNEASA LUI J UPAt PAPEI BR COVEANlJ
LUI POST(ELNI C), FECORUL LUI J UPA PREDI
BR COVEA T LUI BYV-VEL VORNI C, I MUM
BL(A)GO[CESTI ] VUL I I O CO STANDI N B. BA
SARAB VOD(). CA REA, CU MARI BLNDEAE,
CU MULTE MI LOSTENI I I CU TESPUSE AL TE
BUN.TI , TRIND I UMPLND VRSTA
I DE A TI [ ] , DE CARI 44 VDUV, SRAC
DE SOUL EI, A TRECUT CRET!t EATE, S-AU
S V RIT, LA A UL DELA ZI DI REA LUMI I 7207,
I DE LA SPSE I A El , 1 699 FEBR(UARI E) 1 0,
NTR' AL Ut SPRZECELEA AN AL DOMNI EI
FI LUI SU, MAI S S P MENIT, 10 CONSTAN
DI N B. B. VOEVOD, CARELE, CU MARE CIN(STE)
I CU TOATE CRETI ETILE POMENI RI I
MI (LE), AI CI LA M STIREA BR TCOVE 1,
U DE I NSI LA MOARTE AU LSATO,
ADUC D-0 LNG SOUL EI PAPA POS
(TELNI C L) I SOCR-SU PREDA VORNI CU,
O A STRUCAT""J.
SubNi sa| | ( 1 700-| u| . 1 709) 1
0
o), u
ust| rea ati uge cea ua| uare str| uci re,
cc| Brucoveauu apri us de . pr| uteasca
dragosteceaveapeutruuauasa , uuor-
uutat aco| o, | u d| spozi| uu| peutru
rezi d| rea uusti re|. |a 9 | u| i e 1 699, u
prezeua | i | or douuu| u|, Coustauti u i
teau i a Ni tropo| |tu| u| T|eodosi e, se
ccereuoui apuuereip| etre|uudaueu
ta| e a bi ser| ce| ce|ei uari, | sub cou-
ducerea | spravu| cu| u| |adu Co| escuVe|
Coui s
1
01 )
, z| dr| acouti uuputoauua.
Cu pri | ej u| teru| ur| i e| , | a 1 5 Aug.,
ace|a| au, Brucoveauu i |rzi uu
ruuos pergaueut, pr| u careo ri di ca di u
ueusuutatea de pu ac, cudo
lavr, u ue| esu| uari | or|avre atou|te .
. . Nai uai ute vreaue | i ud cut bi
. searic ua| ui c destruos| i douui ei
. ue| e, boi ar| i ce| btru| du Bruco
inp.org.ro
CURI LE DOMNETI BRNCOVE1 ETI 71
. veaui , | ara dup ce au dru|t louuu|
. luuuezeuprerposatu| Nate| Bsrab
. Voevod, cu douui ar| | acet|ea, cud
. au ost cursu| au| | orde|azi d| rea| uui i
. 7 l 4O, ( l 0J2), recte, cuu au vzut,
" = l 04O) douui ea | u| iupreuu cu r
.posatu| uou|
. douu| i uea|e,
. |reda B| v ve|
. Vorui c Bru
. coveauu| , au
. ostupusuue
.vo| utsic|| el -
.tui a|

de au
. ostu zugr
.v| tu s(u)ta
. b| ser|c aceia,
. iuruuuseu
. u o pre deu
. | uutrucupo-
. doabe | cu
. cea|ecesecu-
.v| ue, | ar pre
. d| u aar cu
. c|i | i | , cu c|o
.potu| i cu
. a| te| e precuu
. se vd. i de
. atuucea pu
. acuu au st-
.tut acast b|
.searic , i ar
. dup ceueau
. druit lou-
.uu| luuue-
. .
. zeu I pre uo|
. ce| uai deuai ute, a| adoru| re| prea
. s| ute| i de luuuzeu usctoarei
. purure+ ec|oare- N+ri i , uai adogud
. | a| t |raupeutru aj utor| ul i paza
. s| utei u1ustiris| soboru| si uti | or
. ar|aug|e| i
1
1
102).
'

Caprive|egi i ,
dete Bruco
v e a u u va ua
douueasc di u
S| at i u a, pu
acuuperceput
de prc| abi |
douuet| , i
dreptu|deaj u-
dec I 2 sate u-
vec| uate.
lar| ucru| de-
p| i u uu se ter-
ui uasecu zi di -
reab| serice| ce-
| ei uari,cci,d| u
vec|ea uus
t| re,Brucovea-
uu uu|supi
ci oaredect co-
| osa| u| turu
c| opotui , cuu
| case| e egu-
ueuetiri di cate
de Natei Basa-
rab , e|fcu di u
uouc|i | i i | edes-
. cu douu| a t
.r| | , u| udu-
.ue | a scauuu|
. uo| | or dou
. ue| uoastre,
. cud au ost
. | aa| l l - | ea au
. a | , d o uu i e |
. u oa st r e, u-
. deuuatii | udu
Ci)enar de fereastr dela biserica mare a Mn. Brncoveni.
pre ui azzi,
cuu i bo| ui a,
u a crei z| di re
B r u co ve a u u
cut srecou-
st|tui asc t| pu|
vec|ei bi ser|-
cute druate,
a | u | Na t e i
Vod. luc r u|
tutu| or acestor
c| d| r| se ter-
ui udeab| a u
-Epoca Const. Brncoveanu.-
. delouu| luuuezeuidepreasuta
. | u| uai c, au str|cat acast u| c bi
. sear| c, d| u teue| i e i[otu utracesta
. | ocu deu teue| i e| ar|, de i zuoav, a|t
. uust|re uare, ca o l avr, aui uu| at,
. precuu s i veade, |rauu| | i udu, i ar
I 7O2 cud, p| saui a bo| ui ei , ue spuue .
SF TA I DUMNEZEI ASCA BESERECUCE
ACASTA CAREA BOLNI S-AU FCUT, ASE
MI NEA I TOCMAI CA CEAI A DENTI M
NASTI RE ERA, NTRAL CRI I A LOC ACUM
inp.org.ro
72 BULETI NUL COMISIU I l MONUMENTELOR ISTORICE
S VEADE CIAST MARE I fRUMOAS, I
I ARI DE PREA LUMNATUL I t LAT L
10 CO STAND! 1 BASARABA VOEVOD , DEN
TEMELIE RIDICAT, fCUT, I NCHINAT
MARI LOR ARHISTRATI GI MI HAI L I GAVRIL,
I AL ALTOR TUTUROR NGERETI CEATE,
LA ANUL DE LA H( RISTO)S DOM 1 L 1 700,
MEC4A ( =LUNA) MAI 20 AHH (=ZILE).
le| p| ctura uu use teru| uat de
ct iu l 7O4 ' "), Brucoveauu iusu|
cut s v| e | a teru| uarea iutrege| z| -
dr| | , i u toauua auu| u|
l 7O2, August 2 l , cu toat
boer| uea | cu.!ea Nr| e| -
sa| e destudu-se de ru-
uuseea | ucrre|
t o4
)
.
| u eguueu| ea | u| eo|t
( l 7OO | u| | el 72l :)I Of
)
, iu

cep vreuur. de restr|tepeu


tru uust|re , iu zadar e|
dobud| de|a Steau Cauta-
cuz| uo
1
0
6),
i utr| reavec|| | or
pr| v| | eg| | , cc| pu| u dup
ace|a uust| rea are s su-
ere dupe urue| e | uvaz| e|
cataue| or.|uzgouotdearue
s| sub bruta| | tateaso| dat| | or
p| tauu| c| lett| uevou || -
voda, c| ug|| | ur da| a
ar peut|u a ace | oc so|-
da| | or iucuart| ru|| ac| C| u-
gr| . de ab|a au t| upc| s
uoteze iu b| se|| cca de d| u
aar, i ubo| u| , aceste ru-
dur| .
uuua| gardianus a| aceste| lp| scop| | ,
e| ger | aacer| |e uust| re| pu i u
Nov., l 728, cud | u t|t| u| de ep| scop,
iu care ca| |tate ace acte de ep| scop
cut|rea ur| | sa| e ua| uare| u| uos-
trudereptorBaroudeT| sc|
1
1
111
)caresuc-
cedase Co| oue| u| u| vou Sc|rauu, gu
veruatoru| u| | | tar a| |teu| e| |eutru
evacuare | uterv| ues|vduva | u| Bruco
veauu, loauua Nar|a, c|| ar ctre l u
pratu| Caro| a| V| | ea p| uguduse
dc cvart| ru| att de iude| uugat a| | u|
||vod, iu uust| rea d| u
Brucoveu|1
1
| cerud trau-
serarea | u| iu a|t parte.
le ab| a iu 0 lec|., l727,
Cous| | | u| de rzbo| , aprob
evacuarea, dud ord| ue
peutru aceasta Ceuera| u| u|
Sc|rauu
i

.
)
| uvreueaeguueu| | | or| u|
teau ( l 728 l 7J0)
'
.
) ,
| auov( l 7J0 l 74O:) ,C|e-
uad| e( l 74O l 758:), | uo-
c|eut| e ( l 75O l 777)
1 1 4
)
,
uust| rea scapt d| u ce
iu ced| u pr| c| uarzboae| or
ce o| zbeste tot ua| rud| u
partea Tt|rc| | or, vraj ua| a
totceerabrucoveuesc 1 utre
l 777l 785ea u| c| uu ua|
areuueguueu, c|uuep| trop,
pe - pr| ute|e |opa T|o-
1 1 5
)

'
. .
t t
.
ua , I era scapaa a...
ueaj uugud u| c| uu aj utor
de u| |
1 16
)
.
S SE TI E DE CND E-AU
Coloan din colonada pridvo-
Sub eguueu| | | e | u| N| co
rului bisericii cel ei mari. deu( l 785 l 7OO:), Auas-
SCOS PIVOT AFAR DI N CHI LI I
PE TOI CLUGRI I , 1 721 107).
- Epoca Brncoveanu. -
tas| e ( l 7OO ov., l 8 l 2) '

)
Atuuc| va | iucetat | eguueu| ea | u|
Neo|t, i u | ocu| cru| a, se a| ege uu
agreata| Neu| | or, | uoc|eut| e ( l 72l :
l728, Na|)
1
0
)
.
Sub e| sei ugdu| ecou-
| ocu| rea c| ugr| | or cu trupe| e | se ac
c||ariucercr| de evacuare10J
)
care r-
uu r succes deocaudat Ca oa.le
b| uevzut de eu|, | uoc|eut| e u spr|
j | u| t deacet|a peutru caud| datura ep| s
copatu| u| de|uu| c, ruas vacaut dup
uoartea | u| lauasc|| u lp| scopu| , iu
l 725, lec|., 5
1 1 0
)
.
ua| tdeocaudat
averea e| se prpdetesub
j au| rzboae|or, rau| | spargs| | | t| | e
1 1 B
)
,
sate| e se r| s| pesc, uo| | | e se cotropesc
| iucepo ser| ede| uteru| uab| | e procese
re|at|ve | a propr| et|. Aj uus | a uar|
btruee, Auastas| e uu ua| e iu stare
s descurce |aosu| , de ace|a Cr| gor| e
Brucoveauu i| iu| ocui cu T|eodos| e
( l 8 l 2 ov. l l 847:)
1 1 9
)
.
lguueuatu| | u| T|eodos| e uu e de
ct o iucercare de r| d| carea uust| re|
d| u tr| sta ja|e iu care se a|a.
| u zadar
e| se p| uge louuu| u| de . t| c| o| aiu
inp.org.ro
CURILE DOMNETI BR COVE ETI
73
. care se a| uusti rea, uai uu|t de

. ct toate uusti |i | e, cu pri ui rea c


. |tori | or, i i ud udruuu| Craiovei
1 20) ;
/
C}enarul ui i i pisania bolniii.
. i de . s r c i a u ca|e (ea) cade
. di u cauza rzui r. i i z| ogi udui uo
. i i | e
121 )
.
Ca u| ti u ueuoroci re, cutreuuru| di u
l 8J7, | au. l l , o d ru uai toat,
. zdrobi udu se cu totu| de iuri cosatu|
cutreuur i uerui ud iu pi ci

oare
dect bo| uia, c| opotui a i case| e egu-
ueueti a|e | ui Natei-Vod T|eodosi e
o |ezidl di u uou i u Aug., l 842
122)
.
| utre l 847 : | l 852
. .
)
.
sub | oa-
ui c|i e, cud se pi erde i si uu| peutru
rostu| vec|i | or uusti ri, di u poruuca
Ni tropo| i tu| ui Neoit, se trece sc|i tu|
de c|ugrie Nauu sub supraveg|erea
lguueuu| ui de| a Brucoveui , cuu se
uai cuse si cu a|te sc|ituri de uai ci
lu ce stre se a|a uustirea u
l 847, ue o arat uu i uveutar a| ei ,
di u care extrageu re|ativ | a case| e
eguueueti i de oaspei c avea .
. bo| i | e de zi d crpate, precuu aseue
.uea i prete|e, uruud ueaprat s
. se drue pu u bo|ta pi vuiei
. i i ud pri uej di oas u starea ce se
. a| .
124)
Sub C|esari e l 85J l 857) 1 25
)
i
Bul eti nul (omi si uni i Monumentel or Istorice.
|i ueu l 857 l 87J) 26
)
ea uuuai avea
ca persoua| dect 42 de i ui , di u care
tre|sprezece rai , restu| servitori t :7
)
.
| u ti upu| acestui u| ti u eguueu, i a
acestei decderi, se ri di c euergi cu| i u
adoptiv a| rposatu| ui Crigori e Bru-
coveauu| , Crigori e Bi bescu de Brau
covau, acesta u urua uuei vi zite ce
o ace, u l 857, pe | a toate uusti
ri | e, oudate deaui | i a sa,struge toate
|ri soave| e i toate acte|e | or, pe care
|e depuue iutr' o adui ui straie ceutra|,
ce o iutocuete, a|at sub di recia sa
ciorul .
l| puue regu| u adui ui straia uo-
i i | or cud | i ci |ai i peutru areuda|ea
| or, upa|te veui turi | e, ordou acerea
a 25O. OOO crui zi peutru ri d| carea di u
uou a c|i l i i | or despre ui az zi de|a
Brucoveui
| ar u aa decderei i dea| u| ui ce| ui
vec|i a| uusti ri | or, - i uud seaua de
g|asu| ti upu| ui , e| ace proecte di e-
rite, ie de trausoruarea | or succesi v
u i uteruate de bei i de ete, i e i u
bi b| i oteci uusti reti , i e i u i ustitute
Sc}ia planului bolniii M-rii Brncoveni.
de cu| tur peut|u procurare de burse
tiueriuei
L 28).
lei Ni ui stru| de cu| te de atuuci ,
10
inp.org.ro
74 BULETI UL COMI SI U I l MONUMENTELOR ISTORICE
.
|etre |oeuaru, uu poate dect s-| e-
| i cite peutru patriotica i dee, ucercarea
sa uu reu-
ete, i zbi u

du-se de re- V
zi steua, pe
deoparte,ae-
,
u
'

L.- - - - - - - -

: gu

e u i |
,
r,
canuuvo|au
i ; .: {
ui c| uu cou-
:
tro| , pe de
a| tparte, de
i dea| u| s t a-
tu| ui uoderu,
care uu pu-
teato| era reuvi erea drep-
tu| ui ctitoresc, pe ut r u
ui te i ustituii pub| i ce, ce
s'ar i cuveuit a se a| a
sub tute|a sa
Se desc|i se uu pro
ces1
2
9), pe care Bi bescu-
Braucovau | pi erde,cci
o
u I 802, se vorbeste de
Sclia planului c-
t 1 t

t
BO) _
.

d
.
selor egumenet
J
.
os u C 1 or 1 | ar rep- - Epoca Matei Ba-
tu| statu| ui asupra drep-
sarab -
tu| ui ctitoresc preva| u
l 80J, cud se vuduruoi i | e uustirei,
rscuuprate apoi de aubi i osu| ostu|
ctitor.
131
)
Cu curatorul |opa |adu apc, e-
rou| de| a l 848, (uuoruutat sub o
piatr |a uordu| bi seri ci i), se terui u
u l 87J i ru| eguueui | or i vi aa u-
usti reasc ce i uuse peste trei sute de
aui , totu| zcud astzi u cea uai
uare rui u, cu toate protestri | e ste
ui | or, preotu| ui i doctoru| ui ospi ci u| ui
u care u trausoruat uusti rea.
*
* *
l u p| auu| su origi ua| , Nusti rea
Brucoveui i avea orua uuui patru| ater
(0J, 5Ou. `4O,50u.),i utrarea i i udu |a-
tura uordic ubturuu| -c| opotui ( i | us
traia p. 05). lu uij | ocu| acestui patru-
|ater, oruat de cldi ri | e c|i | i i | or, se ri-
di ca bi serica cea uare a uustirei ,
iar uaardei uci ut, bo| ui a. lu trau-
sloruri l e de pe | a uceputu| veacu| ui
a| Xl X-| ea,seadaosetoatec| di ri | e(gra|
duri , apartaueute) ce se vd u co|u|
de uordest (i 1 ustraia p. 0 l ).
liu vec|ea uustire a |ui Natei
Basarab uu a ruas, astzi u pi ci oare,
de ct o parte di u upre| uui re, co| o-
sa| u| turuc| opotui,carei uit pe ace|
de |a Brebu, cuu i case| e eguueueti
druateu l 847 (i | ustrai i |e pp. 0I , 02).
Aceste case ri di cate | a co|tu| uord
vestic a|curi i, ca iace|eaa| eustirei
Covora, dau preioase i udi ci i asupra
e| u| ui cuu se preziuta o cas u epoca
| ui Natei Basarab, de | acare au ruas
oarte pui ue c| di ri .
|idi cate pe o pi vui uare, bo|titcu
o bo|t | uutate ci | i udru (berceau), cuu
se obi uui a a se ace bo|i | e pi vuie| or
pu | a Brucoveauu, care ce| di uti
i utroduce ca| ota, e|e aveau urutoru|
p| au,dup cuuse vedeatt diu urue| e
| satepe zi duri (i | ustr. p. 02) ct i di u
o descriere di u l 847 132) : - |a stuga
- despre uiaz uoapte, pe |ug c| opot
-ui , seucepe case uari eguueueti i
- peutru uusai ri, c|dite pe o pivui
- uare, u care urcud pe o scar cu
- treizecitreptede stejar(S,pep| au, i | ustr.
- a| tur.)uergi utr' uuoi or(f), cu st| pi
- de | euu, (desigur u urua cutreuu-
-ru| ui ) cu tavau de scuduri, de | euu
- de brad , de aici i utrud utr'o s| i
- | uug (A), (bo|tit berceau) se a| uu
- uuur de patru odi (C) cu trei c

-uri (K) i cu o pri ub| toare (T), cu


- bo|i | e de zi d (ca|ote pe troupe) cr-
- pateprecuu aseueui i perei i aces
-tor odi, uruud ueaprat s se d-
-rue .
|ri ub| toarea T, us, uu era de ct
o trausoruare a vec|i u| ui turu de
paz,ri di cat deAustriaci,u ti upu| ocu-
paiei, dup cuu rezu|t di u apareia
j u| zi dri ei, exact aseueuea cu turuuri | e
di u l| isabet|ort, di u utrituri | e i u-
su| ei Ada|a| e|.
|e|ugaceste cauere,uai eraudou,
a| i pite c| opotuiei (As), cari duceau | a
o ascuuztoare (As) octogoua| (4, 87u),
ce se a|a deasupra gaugu| ui de i utrare
a| c| opotuiei i de desuptu| couparti
ueutu| ui clopote| oru care se i utra
inp.org.ro
CURILE DOMNETI BRNCOVENETI 75
pri ntr'o mt ca u secret, mascat de
un dul pi or fixat n dreptuL ei.
Di n vechea biseric a l ui Matei Ba
sarab, drmat de Brncoveanu, nu a
mai rmas dect ferestrele (i l . p. 08)al e
cror spturi l i neare comparate cu scul p
turi l e l ui Brncoveanu, ne dau nele
gerea evol uiei artei decorative, dela Matei
Vod Ia Brncoveanu.
Di n toate cl di ri l e ri di cate de Brn
coveanu, (ntre cari i a chi l i i l or ri di cate
I a miaz-zi L 33) nu a mai rmas dect
bol ni a, restul fi i nd di strus de cutre
murul di n l 8J7.
Scul pturi l e, ns, al e vechei bi seri ci
mpodobesc i azi bi serica cea nou,
ridi cat de Theodosi e. Ele, ca i pi etri l e
mormntal e scul ptate cu aceleai mo
tive _ca i ferestrele, (i l ustraia p. 7 l ),
1) Ourbnetii fur cumprai n 1 690, cf. Doc.
a e z m i n t e 1 o r b r n c o v e n e t i, pach. 31
(cor. de d. Al . Lpedatu).
Un pu de acolo " Puul Doamnei" are un colac cu
inscripie pe care nu o am putut-o citi din pricina cre
terei apelor.
2) Asupra drumurilor : A. M. Perrot, W e g w e i s e r
d u r c h d i e e u r o p. T i r k e i, Leipzig 1 855 ; H.
Wittinghausen, D a s f i r s t e n t h u m R o m a n i a,
g e o g r a p h i s c h m i 1 i t r i s c h d a r g e s t h e I l t,
1 869.
") St. D. Orecianu, V i a a 1 u i C o n s t a n t i n
V o d B r n c o v e a n u 1, de Radu-Log. Orecianu,
Bucureti 1 906, 73, 78 ; I s t o r i a i e r e i r o m
n e t i, n Magazinu Istoric pentru Dacia V, 1 55 -6.
') A. Odobescu, C 1 i n d a r c e s c h i a m
f o 1 e t u 1 N o v e 1, n Revista Romn, an 1 861 , 672.
") Orecianu, i b i d., 1 1 1 .
6
) Orecianu, i b i d., 1 29. Revista Romn, 674.
1) Mai vine n 1 706 i 1 709 ; Orecianu i b i d., 1 61 ,
1 90, 225.
8
) N. I orga, I s t o r i i l e D o m n i l o r r i i-Ro m
n e t i, d e C o n s t a n t i n C p i t a n u 1, Bucureti
1 902, 1 14 ; C. Erbiceanu, C r o n i c a r i i G re c i :
Naum Rmniceanu, C r o n i c u 1 , 274. Amintirea lup
telor se pstreaz i n Sruleti pe cmpul .
,
la bti " ,
i n numele generalului L i e d e r, l a Obileti, din
timpul rzboiului Crimeei.
") Orecianu, i b i d., 274.
10
) Orecianu, i b i d., 1 56, o pune greit la Sceni .
Aceste vii .
,
cu pivnii de piatr i cu casele deasupra
i cu moia" (Brncoveneasca) fur druite fiului cel
mare Constantin, i b i d. , 272.
Cunoatem i numele prclabului satului, dup una
din multele cruci ridicate n lungul drumului : .,- Cu
constituesc adevrate obi ecte de art,
i ne dau cheia desl egrei probl emi i
mesteri l or cl di ri l or l ui Brncoveanu.
Di


exami narea l or, se vede exi stena a
doi ci sel ori deosebi i . -Unul mai vechi
care ci zel eaz cu motive aproape i denti ce
ca l a Hurezi 134), col oanele i chenarul
ui i ( I l ustr. p. 07) i care nu poate fi
de ct Vucai n Caragea ; altul, mai nou,
care apare dup l 0OO, care scul pteaz
mai fi n, i ntr' o mani er mai occiden
tal, fi nel e chenare de ferestre, pi etrele
mormntale i pi sani a Domniei Zma
randa di n m- rea Horezul ; acesta este
Pesena, i di ferenele di ntre l ucrri l e
celor doi meteri, n scul pturi l e pal ate
l or Brncoveanul ui , l e vom vedea mai
de aproape n capi tol ul recapi tul ati v cu
care vom nchei a acest studi u ..
VIRG. DRAGHICEANU.
vrearea tatlui i fiului i d(u)hlui svnti rdicatu-se-a
acast svnt crce (sic) cu truda i cu osteneala i
toat cheltiala dmnelui Crstea Prclabul ot Scheai,
v dni Io Costandinu Bsrab Voevod. Pomeni gi :
Manea, Stanca etc. 7204 ( 1696) ".
") Orecianu, i b i d., 1 69.
12
) Id, i b i d. , 44, 1 76. Din con acul dela Drincea dete
un hrisov de ntrire pentru moiea Lupa. D o c u
m e n t e 1 e d e mo i e ale d-lui Procuror Antonescu
Dmbovia. Pentru Mueteti : D i c i o n a r u 1 O e o
g r a f i c. Pentru Sra ta : Orecianu, i b i d. , 275.
'") V. Batthyany, R e i s e n a c h C o n s t a n t i
n o p e !, Pesth 1 81 0, 261 .
") N. Iorga, R o m n i i i B r a o v u 1 , Bucu
reti 1 905, 39.
Un mare numr de docume.n,e, referitor la nenum
ratele cumprturi de vii, n dealul Oorgan al Pi
tetilor, se afl n D o c., a e ze m i n t e 1 o r b r n
c ove ne t i p. 94. (Cor. d-lui Al . Lpedatu).
15) Orecianu, i b i d., 57 ; Revista Romn i b i d.,
660, 669.
16}
Revista Romn, i b i d. , 669 ; C o n d i c a d e
v e n i t u r i i c h e 1 t u e 1 i a v i s t i e r i e i , dela
leatul 1 694 - 1 704, n Revista Istoric a arhivelor Ro
mniei, 335 -420 ; Orecianu, i b i d. , 83, 88.
17) Orecianu, i b i d. , 1 64, 1 79, 1 95.
18
} Textul crucei amintitoare amorului, l a Iorga, I n
s c r i p i i d i n b i s e r i c i 1 e R o m n i e i, I, 245.
Asupra lui Paget, Orecianu, i b i d., 1 1 2.
19) De! Chiaro, I s t o r i a d e I l e m o d e r n e r i
v o 1 u z z i o n i d e I l a V a 1 a c h i a, V e n e t i a 1 71 8, 1 79.
20
) Ca 1 e a 1 u i T r a j a n, Celei-Turnu-rou, este utili
zat de oseaua judeean n bun parte pn aproape de
satul Grecii, l a 3 Km., spre sud de Brncoveni. In dreptul
acestei comune, dup ce transverseaz brazda lui Novac,
inp.org.ro
76 BULETINUL COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
(un an de 3-4 pai), apuc, prsind oseaua, prin
semnturi, spre n.-v, unde se disinge n forma unui
drum npietrit, l at de 1 4 pai. (Asupra numel ui , pstrat
n graiul popular, v. i f. Kanitz, S e r b i e n, h i s t o.
r i s c h-e t h n o g r a p h i s c h e R e i s e s t u d i e n, Leip
zig 1 868, 351 , i raportul austriac din 1 730, Hurm. ,
IX, p. 1 . 635).
Tradiia numete pe Trajan i Domnul de rou,
furind o legend care are mul t asemnare cu va
riantele ce circul n Srbia (asupra lor : Kanitz, i b i d. ,
73 i i d. , D i e r 6 m i s c h e n f u n d e i n S e r b i e n,
Wi en 1 861 ), cari n ulH!JJa !Haliz credem c se rata
eaz la un ciclu de tradi i i mai vechi, referitoare la Ale
xandru cel mare, care i gsete exprimare i n art (v.
Brockhaus, D i e K u n s t i n d e n A t h o s-K l o s t e r n,
Leipzig, 1 891 , 41 , i C. Bayet, L' A r t b y z a n t i n,
Paris, 1 89).
Se spune anume c Trajan, care locuia peste Dunre,
i avea o i ubi t, la noi n muni , dela care se napoia
nainte de sosirea di mi neei ; dar ntr'o di mi nea n
trzi i nd i apucndu-1 cntatul cocoul ui , s'a topit n
picturi de rou.
2
1) Hrisovul l ui Duca Vod, 1 674, la Grecianu, o p.
c i t a t, 257 -8.
22
) N. I orga, G e n e a l o g i a Ca n t a c u z i n i l o r, de
m a r e l e B a n M i h a i C a n t a c u z i n o, Bucureti,
1 902, 70, 80. Vezi i E. Picol, G e n e a l o g i e d e l a
f a m i l i e B r a n c o v i c, Col umna l ui Trajan, 1 883.
s) Actele fondului Brncoveni i .
24) N. Iorga, S t u d i i i d o c u m e n t e, V, 1 71 .
2
6
) I d. , i b i d. , actul de danie, V, 1 69.
2
6
) Asupra tot ceiace privete genealogia, vezi Ge
neral P. V. Nstur.cl, R a d u ! e r b a n Ba s a r a b i
Ma t e i B a s a r a b, Al bi na 1907, 4B-49.
27
) Asupra Hrvtetilor, vezi Arhivele Statul ui ,
Ma m u i B r n co v e n i i , pachetul XXV, documentul
9 ; i b i d., p. XIV, d. 2 i p. XIV, d. 4.
28
) Iorga, l o c. c i t a t, V, 1 69.
2) Id. , i b i d., V, 1 70.
30) Tria nc n 1 541 , febr., 1 , cf. A. S. Ma m u i
B r n c o v e n i i , doc. istorice, p. XXVI I I , d. 1 .
31) Doc. c i t a t, l a I orga, i b i d. , V, 1 7 1 .
82)
Are o pricin cu un puar di n Piscu, n 1 573,
Oct., 1 3, c. A.S, i b i d. , p. XXVI I I , d. 2.
88
) A. S, i b i d. , p. XXV, d. 9; p. XIV, d. 2. Con
firmarea lui Mihai Vod e dat Jupanului Calot
Banul.
s) Iorga, i b i d. , V, 639.
85) Jd. , i b i d. , 639.
S6)
I d." , i b i d., 1 74.
s
1
) Stanca Vorniciasa moare prin preaj ma anului
1 598 (A. S, i b i d. , p. XIV, d. 2, nu o mai pomenete).
Ea are de copii afar de Barbu, mort cam prin 1 598,
pe Calea ce are de so pe Calot Banul (i ca. 1 60,
AS, i b i d. , p. XXX, d. 1) i apoi pe Stanciul (" 1624,
i b i d., p. XXI I , d. 1). Ea nsi nu trete mul t dup
1 628, cnd i ngrijete de suflet (A.S, i b i d. , p.
XX, d. 2).
S8
) A. S, i b i d. , p. XXI I , d. 2 1 .
8
) Despre aceast ramur, vezi Iorga, 1 o c. c i t a t,
V, 1 79, 1 80.
40) I st or i a i e r e i Ro m n e t i , o p. c i l a t, IV, 31 1 .
Hj Cf. i b i d. , i nti i narea unui birar asupra acestor
evenimente la N. Iorga, S t u d i i i d o c u m e n t e,
IV, 1 9.
4
2
) nprej urrile vemre1 l ui pe tron, descrise de 1.
Srbu, Ma t e i u Vo d B s r a b s a u s w r t i g e
B e z i e h u n g e n, Leipzig, 1 899, 1 -26; i Iorga, St u d i i
i D o c u m e n t e, I X, 4 -1 7.
4
8
) I st or i a i e r e i, i b i d., 313, i hrisovul l ui
Matei Vod, pentru moneni i di n Vldila di n 1 6341
A. S, i b i d. , p. XI I, d. 2.
44) favoritul Radu J uzbaa de fustai, fu i ispr<v
ni cul bisericii zidit de Doamna Elena n T.-v, cf.
Virg. Drghiceanu, C l u z a m o n. i s t. d i n J u d.
D m b o v i a, 1 8. Vezi i A.S, i b i d. , p. XI I , d. 1 ,
di n 1 633.
45) Memoriul n Mo n u me n t a s pe c t a n t i a h i st o
r i a m s l a v or u m me ri d i on a l i u m, Zagrabiae 1 887,
XVI I I , 98. - Oltul azi curge numai la 4 Km. , deprtare
de Brncoveni , d:tr locuitorii au apucat vreme cnd
curgea cu mul t mai departe, dup cum spune i Baksic.
46) A. S, i b i d. , p. XIV, d. 6, din 1645.
47) Emi l ia Cioranu, Cl t or i i l e Pa t r i a r h u l u i
Macari e, Bucureti 1900, 197-200.
48) A.S, i b i d., p. XXV d. 3, di n 1 658, Ma r t i e 26.
49) Grecianu, i b i d., 257-8.
50) Grecianu, i b i d. , 1 9.
51 ) Revista Romn, i b i d. , 663.
52) Grecianu, i b i d., 57; Revista Romn, i b i d. , 663.
58) Revista Romn, i b i d. , 665 ; i Grecianu, i b i d. ,
59 ; Iorga, S t u d i i i d o cu m e n t e; VI, 486, i Re
vista Romn, i b i d. , 666.
54) Grecianu, i b i d. , 63 ; .1 s t o r i a i e r e i, i b i d. ,
1 37 ; Revista Romn, i b i d. , 664 - 8. E de admirat i
ad concordanfa tirilor di n lucrrile citate.
55) Grecianu, i b i d. , 69, 71 ; I s t o r i a i e r e i,
i b i d. , 1 43 ; Revista Romn, 669.
56) Crecianu, i b i d., 78-9.
6
7) Grecianu, i b i d. , 92-3 ; Revista Romn, i b i d. ,
672 -3.
5) Grecianu, i b i d. , 1 1 6.

5
9
) Grecianu, i b
.
i d., 274.

6
0) "Ai cea zace, rposatul de pioas ami ntire, creti nul
J upan Glieorghe Pesena Levin, care, umblnd dup
un trai mai bun, gsl n schi mb moartea. Sub

aceiai
cruce este nmormntat mama l ui , Anna, i . fratele
l ui Di mitrie, ns pomenitul Gheorghe, rpos n anul
dela Hristos 1 707, n ziua de 29 Octombrie.
" Eu Jon Pesena Levin,
.
am ngrijit i am ridicat
aceast prea sfnt cruce att pentru mntuirea pc
toilor a celor vi i , ct i spre venica ami nti re".
61
) Cf. Huimuzaki, Doc., VI I I , 403 ; Mo n u m e n t a
s p e c t a n t i a, i b i d. , deosebit de "forestieri que ave
van o attuale impiege" n curtea
'
l ui Brncoveanu cf.
Oei Chiaro, o p. c i t a t, 29.
62
) Oei Chiaro, i b i d. , 1 92.
68)
Radu Popescu, Cr on i ca i e r i i r o m n e t i , n
Magazi nu lstoricu, IV, 54.
6) Asupra lui Dettine, Radu Popescu, i b i d., 54 ;
memoriul l ui lohan Stanislav Grotowsko, n Un
ga r i s ch es M aga z i n, Presbourg, 1 783, I I I, 1 80, 301 ;
De! Chiaro, op. c i t a t, 223 ; Hurmuzaki,

o o c. IX,
p. 1 , 634.
65) Radu Popescu, i b i d. , 1 1 0.
6) 1-l urmuzaki, Doc. , IX, 1 , 630.
inp.org.ro
CURILE DOMNETI BRNCOVENETI 77
67) Revista Romn, i b i d.
6
8
) Hurmuzaki, O o c. , IX, 1 , 634 - 5 -8. - Asupra ha
nul ui di n Craiova, vezi Virg. Orghiceanu, Zi d u r i 1 e
B n i e i Cra i o ve i, n Buletinul Comisiunei mon.
istorice, an. I I I , 1 92 -4.
69) Vassif-Efendi , Pr e c i s h i s t or i q u e d e la gu er r e
des Tu rcs contre l es Rus s es, 1 769 - 1 774, Paris
1 827, 81 -3 ; raportul lui Valcroissant ctre D' Aiguillon,
n H urm., O o c., S. 1 , 1 848.
7
0
) Hurmuzaki, i b i d., 850.
7
1)
V. Ana s t a s e ou memo i rc s d' u n grec, Paris
! 820; Naum Rmniceanu, Cro n i c u l , la C. Erbiceanu,
Cr o n i c a r i i G r e c i , Bucureti 1 888, 260.
72) Iorga, S t u d i i i D o c. , V, 199 ; AS, i b t d. ,
p. XXV, 23.
'") Su !zer, O e s c h i c h t e de s t r a ns a 1 p i n i s c he n
Oa c i e n s, Wien 1 781 , 1 , 352.
74) N. l orga, S t u d i i i D o c. , XI V, 1 96. I nscripia
i nterioar pomenete evenimentul : " 1 837 l an. I l , cnd
s'a drmat de cutremur ce au fost noapte, i a rmas
parte din zid i bolt, dup aceia a rmas prsit
pn la 1 849, i s'a reparat de enoriai, cu struina
preoului Vlad i Stan, apoi la 1 871 Aprilie 21 , se
aprinse din fulger. .. s'a reparat la 1 881 ".
'5) La Reca se sap pmntul de 2 metri i , pentru
scoaterea i vnzarea "crmidei de Anti na", i ape
ductelor (ntrebui nate ca burlane de sobe); se vinde
bucata cu 0,50 bani ; iar cameurile cu 1 5 -20 lei
bucata.
76) Mo n u m e n t a s p e c t a n t i a, XV Il!, 87 ; Paul
de Alep, i b i d., 80- 1.
") Grecianu, i b i d. , 1 1 1 -4.
78) i Srbii au castele, nu occidentale ci bizantine,
ca i noi , cf. Kanitz, 1 o c. c i t a t, 245, 25 7, 273 ; i
i d. , S e r b i e n s b i z a n t i n s c h e O e n k. ,Wien 1 862, 22.
79
)
Vezi Virg. Drghiceanu, P r i d v o a r e 1 e b i s e-
r i c e 1 o r m u n t e n e, n Convorbiri Literare, XLI I ,
391 -4.
8) Casele domneti di n Probota au bngi fixate n
ambrasurele ferestre, cf. N. Ghica Buceti i O. Bal.
Ma n a s t i r e a P r o b o t a, Buc., 1909 ; paturile Pala
tului lui Duca Vod dela Cetuia, au astfel de pi
cioare de piatr, Cf. A. Russo, Pa 1 a t u 1 1 u i O u c a-
Vo d , n Columna l ui Trajan, an 1 874, o. 1 .
81)
Oei Chiaro, i b i d. , 32.
8
2)
l d. , i b i d.
8
8
) i d. , i b i d.
s) A.S, i b i d., p. XI I, d. 13 ; p. XXI I I , d. 4.
8
5) A. S, i b i d. , p . . XXI!, d. 1 ; p. 1 , d. 1.
86
) A. S, i b i d. , p. 1 , d. 4.
87) Mo n u m e n t a s p e c t a n t i a, i b i d, 98. Pe piatra
de mormnt a Danciul ui-Vornic, di n Arota, am cetit
c fu adus n al VI -lea an de domnie a Ju Matei-Vod.
88) Vezi No. 86.
89) A.S, i b i d., p. 1, d. 18 (din Mai 1 641) ; i p. XXI,
d. 3 (di n Martie acelai an).
90) O o c. c i t a t ; i A.S, i b i d. , p. XXV, d. 3 i p.
XI, d. 23.
91) Cf. A. S, i b i d., p. Xl, d. 23, Iunie 1666, cnd
era nc la Cl ui ; n 17 Mai, 1675, vine Anania, cf.
A.S, p. XXI I, d. 46.
92)
Lectura i transcrierea pietrelor de la Mnstirea
Brncovenii, am fcut-o fr a colaiona cu textele
publi cate. n privina l ui Barbu, vezi A. S, i b i d., p.
XIV, d. 12.
93
)
A.S, i b i e., p. V, d. 7 ; p. XI, d. 28.
04
)
l d. , i b i d., p. XXI I , d. 46, ultimul act dela el e
di n Oech. 1696, cf. C o n d i c a B r n c o v e n e a s c ,
I I I , 827.
95) A. S, i b i d., p. XXl l l , d. 3 ; p. XXX, d. 6.
96) 1 b i d., p. XXV, d. 24.
97) 1 b i d. , p. XX li, d. 69 (din 1697 Iunie 28). I n
1701 e Misail , cf. i b i d. , p. XXI I , d. 7 1 .
98
)
Revista Romn, i b i d. , 670. Grecianu, o p. c i t a t,
92 -3.
99
)
Vezi No. 92.
100)
A. S, i b i d. , p. XXl l , d. 7l i p. XXI I, d. 77 ;
n I ul i e 24 e pomenit ca mort.
101 )
Grecianu, 1 o c. c i t a t, 92 -3 ; Revista Romn,
i b i d., 672 -3 r pisaniea :
" l ntracestu loc, unde acum cest sf()nt lca iaste,
fost-au de moii lu Matei Bsrab Voevod i ai
Predi V(e)l Vornic, fcut o mic bisearic, cu hramul
dndu-i a prea curatei Maicii Domnul ui i spsi
toriului Hs., adormire ; acaia apoi Matei Vod, dom
nind, o au zugrvit l a leatul dela zidirea l umi i 71 40,
( = 1 632) i au fost pn ce den nou rnduiala lui
Dumnezeu, au statut Domnu rii , l umi natul Ioan
Costandi n Basarab Voevod, fi i ul Papei Postelnicul,
fecorul Predi i Vornicul. Carele vznd-o aa mic, i
maica sa Stanca Cantacuzino pristvindu-se pre ani
44 ai vduvii sale, i aducnd-o lng soul ei, Papa
Postelnicul, aicea de au astrucat, s-au ndemnat, i
bisearica cea mi c, btrn, o au rdicat i aceasta ce
acum s veade den temelie o au zi di t fcnd-o i n
frumusend-o diplin mnstire, n slava i mrirea
prea sfnt i veacnicului Dumnezeu, spre pomana a
tot btrn neamului i spre buna pomenire a bune
lor sale fapte, ncepnd, o au l ucrat ntr'al 13 an al
domniei lui, curnd anul dela spsenia lumei 1 699,
ispravnic lucrului punnd pre Radu! Golescu Vei
Comis".
1
o2
) A.S, i b i d. , p. XXlll, d. 1 4, di n 1699.
10
8)
Inscripia zugrvit, la Iorga, I n s c r i p i i Il, 72.
104) Grecianu, 1 o c. c i t a t, 11 6 ; Revista Romn,
11, 72.
1
05)
A.S, i b i d., p. XXII, d. 77. In Iulie 24, 1 709,
murise Misail i i urm Neofit, cf. i b i d., p. XXI I I , d. 5.
1 06) I b i d., p. XXl l l, d. 5.
to
7
J
i la I orga, 1 n s c r i p i i I l , 72.
108) A.S, i b i d., p. XXI I , d. 86. In Mai era nc
egumen.
1o
9
)
C. Gi urescu i N. Oobrescu, Oo c. i re ge s t re
p ri v i t oa r e l a Co n st a n t i n-Vod B r n covea n u,
Buc. 1 907, 358.
1 1
)
N. Oobrescu, l st o r i a B i s e r i c e i r o m n e n
O 1 t e n i a, Bucureti 1906, 60.
111)
Oobrescu, 1 o c. c i t a t, 212, (pentru gard ianus);
vezi A. S, i b i d., p. XXV, d. 75. In privina evacurei,
vezi Oobrescu, 1 o c. c i t a t, 20 ; Giurescu, Oobrescu,
1 o c. c i t a t, 361.
112)
Oobrescu, l oc. c i t a t 205.
118)
A. S, i b i d., p. XXII, d. 87.
1 14
)
1 b i d. , p. XXI I , d. 86, 89, 90, 95, 96, cnd se
vede un epitrop Thoma.
11
5)
1 b i d., p. XXII, d. 96.
inp.org.ro
78 BULETI UL COMISIUNI I MONUMENTELOR ISTORICE
I I G)
1 b i e. , p. XXV, e. 6.
1
1
7)
1 b i d., p. XXIV, d. 9 ; p. XXV ! Il, d. 8 ; p.
XXV, d. 7.
118)
1 b i d. , p. XXVI I I , d. 8.
119)
1 b i d. , p. XXV, d. 71
.
120)
1 b i d., p. XXV, d. 70.
n1 )
1 b i d. , p. XXVIII, dosar 81.
1 2
2) Dela el se pstreaz un clopot :
{EOa6ow< QaE"oovw< fy0'1
f
EVo< .Quv;wBavrv,
1 833. Kaffel in Wien_mich goss.
Pe un alt clopot scrie :
(I0 30h0 UP| lt\0Xh il0:lh,)Pl )Xh+ l:
t\l0l.iIh\!. h t\\hi\0|!ilIlJ, I`iPilI|l hhhb : | 0P|!
|!0h'|ilb (?j, \0TJ 1 8.
128)
Di n actele, dosarele i registrele ce le-am des
coperit la mnstire, azi depuse n C o 1 e c i u n i 1 e
( o m i s i u n i i Mo n u m. I s t o r i c e, v. o. XXV.
' "') l b i d. , XXI .
125)
1 b i d. , No. XXV, XXIV.
12s)
1 b i d. , No. XXIV, XI |I.
t ot)
1 b i d. , No. XXLJ I .
128)
1 b i d. , 1 o. XXXIV.
12
9)
C. Bolliac, M n s t i r i l e z i s e b r n co v e-
n e t i, 207.
uo)
C. C. M. 1 . , i b i d., No. I X.
181) 1 b i d. , No. XI J J .
182
) 1 b i d. , XXI .
188)
Pisania l ui Theodosie, di n interiorul bisericei
celei mari, ne spune c ele fusese ridicate de Brn
coveanu.
18)
Asupra acestor sculpturi ale Hurezul ui vezi :
B u 1 e t i n u 1 Co r. M o n. J s t., an. I I, 26, 27, 30.
P. S. Dei Javr, mnstirea avu numai dou schite :
unul n Robneti-Vlaca, de pe vremea lui Matei-Basa
rab, nchinat de Rafail Cl ugrul , cu fratele su Leul n
1 635, (cf. A.S , i b i d., p. XI d. 4), i altul n Sltioare,
Hurezul , nchinat de Irimia monahul, pe mirenie I l ie
Armau, (cf. A.S, i b i d., p. IV. d. 2 ; C o n d i c a
b r n c o v e n e a s c , I I I, 829 ; I o r ga, S t u d i i i
D o c., XIV, 3 ; A.S, i b i d., p. IV, d. 4 ; i d. 6).
- Autograful lui Brncoveanu de pe evanghelia
i l . p. 66 spune : "Acast evanghelie nfrumusend-o cu
argint mult pe den afar, dup cum se veade, o am
nchinatl- sfintii mnstiri dela Brncoveani , unde este
hramul adormirea nsctoarei de Dumnezeu, stpni i
noastre, Mariei, la leat 7239, 1 691 , !o Constandin B.
Voevod" .
- Alte nsemnri pe aceeai evanghel ie : "Aceast
evanghelie este de 1 37 ani, cum arat anul n fa,
i la acest an mai jos am fost i eu cntre la bi
seric, aci n curte, n zilele cocoanei Zoia Brnco
veanu, c boerul au fost murit nc dela leat 1 822
Apr. 24, l a Braov, 1 829 Apr. 17 - Dumnealui de bun
neam Manolache Brncoveanu au rposat l a leat 1 822
Aprilie 24, la Braov".
- n anul acesta, 191 1 , Aprilie 1 8, la orele 5 d. p.
" un uragan nemai pomenit. .. a luat acoperiul . . ....
bolniei . . . rmind zidurile goale ... " scrie parohul bi
sericei. De nu se ve lua msuri se va pierde picturile
brncoveneti ce se pstreaz acolo.
- Nu putem a nu mulumi d-lui 1. D. Trajanescu,
pentru facerea schielor i desenelor, cum i preotului
N. Avrarescu i nvtorului, di n Brncoveni , pentru
ajutorul ce ni-au dat.
Ciubuc {tor) exterior, din bolnia M-rei Brncoveni.
inp.org.ro
NOI SAPATURI I N CETFTEF TROPFEUM TRFI fNI
1 91 0
-0-
I l .
CFNFLUL CETAI !
Pri n mij l ocul stradei de cpetenie, Via
Pri'ci palis, trece marele canal , care o
strbate del a un capt la al tul , pe o l un
gi me de vreo 300 m. , ncepnd del a
poarta de apus pn l a cea principal,
de rsri t, sub al crei prag prelungin
du-se ocolete turnul ei despre mi az
noapte i se revars n -anul ceti i .
Ca i strada, canal ul este curit astzi
deplin i poate f studi at cu nlesnire.
Adnci mea i alctuirea l ui se pot vedea
bine mai pe toat ntinderea prii s
pate in ul ti ma campanie, deoarece, afar
de puine l ocuri, unde dispare sub l es
pezi , rmia lespezi l or ce-l acoperiau
odinioar, el st . descoperit i clar l a
l umi na zilei.
Acest canal , prin di mensi unile i so-
l i di tatea l ui , este i va rmnea una din
cele dinti curiozitti ale cettii. Studiul
) '
amnunit al l ui mi - a dat urmtorul re-
zultat :
Ct privete di mensiunile, canalul are
n l umin o adnci me de 10,40 i o
li me de 00, 85 dela un prete l a altul .
In regi unea de jos ns el este mprit
n dou printr' o prisp scund, care ocup
toat marginea despre mi azzi a canal ul .
Aceast prisp are o lrgi me de om,35
i o nli me de om, 3o.
Spre a cpta o idee mai l murit
despre canal, s procedm sistematic n
descri erea lui, ncepnd de sus n jos.
In pri l e unde este mai bine pstrat, el
are, la amndou margi ni le de sus, un
ir de pi etre prelungi rsrite cu vreo
om' 1 o, formnd un fel de strain anume
prevzut pentru o mai bun sprijinire
a lespezilor mari ce-l nvel i au dealungul
stradei. Aceste pietre au uneori o grosi me
de peste om, 20. Dup aceea urmeaz n
jos zidria dreapt a preilor canalului.
Aceti prei au cel puin om,60 grosi me
i sunt zidii din pi atr vroas local,
neregulat cioplit.
Mortarul ce fxeaz ntre sine aceste
pietre este la fel cu cel dela Porticus
Forensis, una din cele mai mari i mai
i mpuntoare ruine al e cetii : este al
ctuit din var gras i cenu, n care e
presrat mulL crbune i puin cr
mi d frmat : e un mortar foarte bun
cnd se ntrebuineaz intr'o zidrie n
chis , dar disol vabil la aciunea tempe
peraturi i . Cenua nlocuete aci nisi pul ,
care nu se afa l a ndemn i n apro
piere de cetate i deci se procura cu
greu i cu chel tuial mul t, cum nsumi
am experimentat-o l a construirea Mu
zeului din Adamclissi .
Pentru a precumpni greutatea ce
apas dinspre cel e dou l aturi ale stradei
i- a feri de prbuire canalul, acesta fu
prevzut cu legaturi) adic cu un ir de
bl ocuri l ungi, care sunt fxate dealatul
preilor canal ul ui i joac rolul contra
forturilor. Aceste legturi sunt puse l a
o adnci me medie de om ,60 i l a inter-
inp.org.ro
80 BULETi t L COMI SI U I l MOt UNlE 'TELOR ISTORI CE
valuri de 3m ,00. Cea mai mare parte
dintr'nsele se af in situ i dovedesc
c i-au ndepl init menirea cu cinste
(dac unele l i psesc pe al ocuri, este c
au fost ridicate mai trzi u, iar nu czute
dela sine).
Dar ceeace atrage i mai mul t l uarea
noastr aminte este cu deosebire par
doseala i temel i a canal ul ui .
Inainte de toate, l a suprafa) ne n
tmpin un strat de crmizi patrunghiu
l are de o l ungi me de om, 40 i l i me
de om. 34, i ar grosi me de om. 04. Aceste
crmizi sunt de cul oare roie nchis,
foarte solide i par'c di nadins arse, cum
nct abi a se sparge cu trncopul : dai
ntr'nsa ca ntr'o piatr i abi a sare n
tndri.
'
Dup o ptur de beton n grosi me
de om_ o5 vine un al doi l ea rnd de c
rmi zi ,

la fel aezate, de aceleai di men
siuni si de aceeas factur ca si cel e a
mi ntit. Apoi betnaj ul contin mai l a
val e turnat ntr'o adnci me de om. 1 8 ;
cel di n urm strat a l ui , de vreo om. 06,
se deosebete de ptura superioar prin
aceea c nlocuete cu nisip cenua i
crbunel e.
In totul , aa dar, pardoseal a i teme
l i a canal ul ui are o grosi me de om 32.
Vedere a canalului ceflii Tropaeum.
de obiceiu sunt asemenea fabricate ro
mane. Ele se recunosc dup o particu
l aritate : unel e poart pe suprafaa l or
cte dou, al tel e cte trei dungi diago
nal e trase cu degetul , iar altel e de dou
ori cte trei trsturi de fel ul acesta n
rscruce.
Aceast pardoseal de crmi d, ae
zat deal atul , n fundul canal ul ui , este
fxat ntr' un strat de beton de o ntoc
mi re parti cul ar : el e combinat din piatr,
di n buci de pi etricele i . crmid, din
var gas; din cenu i crbune presrat.
Compozii a asta e n adevr vredni c de
mi rare ; ea este att de tare i trainic,
Sub ea apare pmntul gal ben curat,
care formeaz sol ul primitiv al pl atoul ui
ceti i . Acest pmnt, ca s poat servi
ca baz la pardosirea canal ul ui , probabil
a fost udat i btut, cum arat desi mea
i vrtoia l ui .
Judecnd dup toate aceste el emente
al ctuitoare ale fundai unii descrise, n
el egem grija deosebit ce s' a pus la
durarea canal ul ui din partea ziditori l or l ui .
Aceast fundai une are l a suprafa
o li me de om , 50, restul fi nd ocupat
de prispa pomenit, al e crei di mensiuni
l e am dat i a crei pozii une am ar
tat-o mai sus. Aceast prisp e contem-
inp.org.ro
NOI SPTURI CETATEA TROPAEUM TRAIA TI 81
poran cu restul zidriei ce o nconjoar :
o nvedereaz att al ctuirea sa iden
tic cu preii canalului ct i legtura
nemij l ocit cu dnii .
- Peste pl atforma ei s' a gsit un con
duct de ap fcut di n tuburi de tera
cot . Aceste tuburi sunt cal cate ntr' un
strat de mortar de var i nisip i apoi
acoperite cu o ptur de crmizi ae
zate oblic peste conduct i rzimate de
pretele canal ul ui i de muchea prispei ;
adic n form de scurgere (versant),
anume spre a uura curgerea apei ce
cdea de sus, dela marginele canal ul ui .
Poziiunea aceasta nu e tocmai fericit,
cci astfel aezate, crmizile puteau
l uneca uor n canal , cum ne ncredin
eaz starea actual , cnd multe din ele
se gsesc dislocate i chiar rsturnate.
Crmizile sunt produsele acel uiai fabri
cant1 dela care provin i cele dela par
doseala canal ul ui , cu care coincid n
tocmai .
Ct privete acum tuburi l e conduc
tului, ele au o l ungi me de om, 5o ; dia
metru l or l a partea superioar e de om , 11,
i ar l a partea i nferioar l a cep sau jalul
tubul ui , e de om,09 1). Forma lor nu e
deplin cilindric ; ele se l rgesc l a mar
gini ca o plni e i se subiaz ntru ctva
treptat la mijl oc.
De remarcat e l a aceste tuburi nu
numai tri a prei l or, ci i mij locul de
legtur ntrebuinat l a mbucare : el
este o past al b, aproape petrifcat,
compus din var nesti ns i untdelemn.
Chitul acesta se pstreaz perfect de bine
lipit de margi ni l e tuburilor 2).
Destinaia canal ul ui este evident : el
servia fr ndoi al l a scurgerea apel or ;
ca c!oac nu poate f consi derat , fi ndc
nu se scurgeau murdri i l e printr'nsul .
Aceasta e sigur, cci nu gsim pe toat
ntinderea lui nici o gur de canal l tu
ralnic venind di n i nteriorul ceti i . Apa
de pl oae se strecura. n canal prin anu
mite deschizturi, care trebue s f fost
construite deal ungul acestei artere, dar
1) Adic tocmai mai mul t dect 2 digiti, msur
roman de vreo 3 cm. i jumtate, cum recomand
Vitruv n ATchitectwa VI I I, cap. 7, par. 8 (tubuli crasso
corio ne mi nus duorum digitorum fiant).
Bul eti nul Co
f
ni si uni i Monumentelor Istorice.
despre fel ul crora nu avem cunotin,
nefind pstrat nici o urm di n el e.
Aezarea conductul ui de ap n canal
e un obiceiu strvechiu, care se practic
si n zi l el e noastre. Dar de unde vine si
, 1
ce anume parte aprovizioneaz cu ap
acest conduct, nu se tie pn <CUm.
E o chestie care se va l muri dup vii
toarele spturi.
Ct despre epoca de construire a ca
nal ul ui , se nelege c nu se poate stabi l i
cu precizi une ca i n genere epoca res
tul ui de ruine desgropate in cetate. Am
cercetat cu l uare aminte zi dria lui, i
ntre materi al ul constructi v am gsit bu
ci de crmizi i pi etre care poart
nc nendoioase urme de tencuial f
cute di n var cu nisip, prin urmare di
ferit de tencui al a proprie a zidul ui del a
canal , care, am vzut, e di n var i ce
nu. Din aceasta putem deduce, cu toat
sigurana, c aceste buci de crmizi
i de pietre sunt luate dela alte cladiri,
cari , nainte de a f zidit canalul, fuseser
drmate la un moment dat, de bun
seam n urma unei catastrofe suferite
de cetate.
Faptul observat de noi . c mortarul
zi dul ui del a canal e identic cu cel del a
Porticus Forensis, ne face s credem c
amndou aceste construciuni dateaz
di n aceea vreme. Dup rposatul Gr.
T9ci lescu, Pqrticus Forensis ar f datnd
di n ti mpul lui Trai an. Se poate ca pri ma
l ui construciune sau nceputurile l ui s
dateze di n ti mpul l ui Trai an, dar rm
iele l ui de cpetenie nu pot f di n
aceast epoc, adec din pri ma perioad
a ceti i , dac inem seama de structura
zidurilor i de materi al ul ntrebuinat,
provenit n parte del a al te cldiri ante
rioare.
C aceste construci i-Porticus Foren
sis i canal ul - apari n perioadei ulteri
oare, dovad e probabil i mortarul de var
i cenu , cci o cantitate ndestultoare
de cenu pentru a servi la (acerea mor
tarului nu putea sta l a ndemna cons-
2) Chitul acesta e cunoscut i ntrebuinat i asti,
ns cu adaosul bumbacul ui , care servete de legtur
chiagul ui de var i ulei u. Dup Vitruv, tim c el era
o combinaie de var nestins i ulei u.
1 1
inp.org.ro
82 BULETI TUL COMI SI UNI I MONUMENTELOR I STORICE
tructorilor dect doar dup o aseme
nea catastrof; aceasta ns nu-i un
argument ndestultor, ntru ct ce
nua putea proveni i de la l emnri a
pdurilor, cu care, judecnd dup anu
mi te rmii, trebue s admitem c
era mbrcat n vechime aceast parte
a Dobrogei, att de srcit astzi n
vegetaie.
Aceste consideraiuni ne obl ig s
credem c att canalul ct i Porticus
Forensis, construci uni de frunte al e
cetii, dateaz di n ti mpul reconstrucii
acestei a, foarte probabi l din anul 31 6,
n care, cum ne asigur o cunoscut
inscripie, cetatea Tropeeni l or a fost re
construit di n temelie de Constantin-cel
Mare i de tovarul su Licini u, dup
ce ei au zdrobi t pe barbari, adec pe
Goi, care mult vreme inainte prdaser
i pustiiser proviinciile dela dreapta
Dunrii.
G. MURNU
Seciune prin canalul cetii 'ropaeum.
inp.org.ro
PRI VI RE ASUPRA ANTI CHI TI LOR PREI STORI CE
DI N ROMNi f
-o-
I l l . PRODUSELE INDUSTRIEI PREISTORICE.
Studi ul obi ectel or prei storice, produse
de mna omeneasc, ce se gsesc n sta
i'tmi l e noastre, prezi nt o mare i mpor
tan, cci de o parte aceste obi ecte sunt
uni cel e i zvoare di recte ce posedm pentru
cunoaterea vi ei i omul ui preistori c di n
ara noastr, a gradul ui de cul tur l a
care a aj uns, a relai uni l or l ui cu al te
popoare i a i nfl uenel or ce a suferit, de
alt parte el e aduc cel mai mare servi ci u
pentru datarea stai uni l or.
Se nel ege c pentru un studi u te
mei ni c al omul ui preistori c din ara
noastr, pui nel e obi ecte ce ne stau as
tzi l a di spozi ie sunt cu totul nendes
tul toare ; cu aj utorul lor putem cel mult
s ne facem o i dee general despre va
ri etatea de forme i perfeci unea tehni c
a produsel or acestei i ndustrii i s fixm
aproxi mativ vrstel e prei stori ce ce s'au
succedat n tara noastr.
Produsel e
'
i ndustriei de care vorbi m
se grupeaz n dou mari categori i : de
o parte arme, unel te i obi ecte de po
doab l ucrate di n peatr, os, aram, bronz
i fier, de al t parte produse cerami ce,
cari la rndul l or sunt i el e unelte, o
bi ecte de podoab i de cul t i vase.
Cerami c s'a gsit n cantitate mai
mare sau mai mi c n toate stati uni l e
noastre preistorice, n cari s'au
'
fcut
oarecari spturi . Cel e mai mul te sta
i uni au dat la iveal, de alt parte, o
bi ecte de peatr i de os, de vreme ce
produse de al e i ndustriei metal urgice
nu s'au gsit dect ntr' un numr mat
restrns de stati uni .
Trebue s oberv ns c ni ci una di n
stai unel e descoperite pn acum n' a dat
la i veal numai obi ecte fabri cate di n ace
l a materi al , ci n toate s' au gsit ames
tecate obi ecte di n materi al uri diferite.
Astfel n unel e l ocuri n mij l ocul unui
numr mai mare de obi ecte de peatr
s'a dat peste cteva obi ecte de aram,
bronz i fier ; n altele mpreun cu o
cantitate mai mare de obi ecte de bronz
erau amestecate cteva de aram si fi er.
In sfrit n unele stai uni s' a putut con
stata cu uuri n cum peste cul tura preis
toric s'a stabi l it cul tura roman.
Trecnd acum l a descri erea di feritelor
categori i de produse ale i ndustriei prei s
torice di n ara noastr, voi i ne seam
numai de acelea a cror proveni en este
absol ut sigur i n speci al de cel e ce
l e-am putut studi a personal n col eci u
ni l e publ i ce i parti cul are pe cari l e-am
vi zi tat.
Pentru ca aceast descri ere s fi e ct
se poate mai compl et, trebue s trec
aci n revist obi ectel e preistorice ce se
afl n bogata i extrem de i nteresanta
col ecti une de anti chi tti a d- l ui Dr. C. I s
trati __Col eci unea Maia I strati Capa
pe care n' am avut ocazia s o vi zitez
dect acum n urm. Pe lng un n
semnat numr de l ocal iti noi, cari au
furni zat antichiti prei storice, aceast mi
nunat col eci une mi -a dat pri l ej s cu-
inp.org.ro
84 BULETI NUL COMIS! Ni l MO T UME TELOR ISTORICE
nosc i cteva obi ecte de acest fel , cum
n' am vzut n ni ci o al t col eci une pu
bl i c sau parti cul ar di n ar. Meni onez
pe scurt stai uni l e noi i obi ectele gsite
n ele 1).
I n j udeul Mehedi ni : Hi nova, un to
por negurit de i st cristal i n, cu dou
tiuri i o urn cu 4 mnui ltree ;
Persicea, un fragment de topor gurit,
de di abas-porfi rit ; Sl aoma, un topor de
bronz cu
_
toart pen
_
tr

l egarea cozi i i
cu nervun pe margm1 .
I n j udeul Oorj : Oorgovu-J i u, un frag
ment de ci ocan neguri t de di abas ; Ur
dari i -de-sus, un fragment de topor de
acela materi al ; Borscu, dou ci ocane
gurite de di abas i ortofi r ; Logreti
Bi ri ci , trei ti pare (matrice) pentru to
poare de bronz ; Socu, (cor. Brbteti )
patru topoare de bronz, di ntre cari trei
cu toarte pentru l egat coada, altul cu

gurele pentru a se fixa coada cu cui e,


un fragment de topor de bronz cu m
nerul mpodobit cu nervuri ci rcul are i
o bucat de aram nativ.
In j udeul Dolj : Hordani , o dalt de
argi l si l i ci oas i foarte fi n l ustruit ;
Ooeti, un topor de di abas, l ung de 1 4
j um. cm. , foarte gros i curmat aproape
de muche, pentru a se putea prinde ntr
'
o
coad despi cat ; Cooveni i -de-j os; un
topor l ung de aram cu dou ti uri
aezate n sens i nvers ; Certu, o br
ar de aram ; Desa, o fi bul de srm
de aram n patru muchi i i 7 orna
mente rotunde de bronz ; Segarcea, dou
urne de l ut, una cu patru, ceal alt cu
ci nci mnui ; . Cci ul ata, un ci ocan de
amfibol it, gurit i perfect l ustruit ;
Negoeti -de-Amaradia, Murgai - de-A
maradi a i Mleti -Zi tari cte un
ci ocan de di abas, gurite i foarte fru
mos l ustruite ; ugureti, (cor. Brza)
un ci ob cu o i n t e r e s a n t

compo
zi i e de o r n a m e n t e spate. Valea
Boul ui , ci ocan de di abas gurit, cu dou
ti suri .
i n j udeul Romanai : Dbul eni , un fru
mos ci ocan de gresie. I n j udeul Ol t : Co
teana, o dalt si mpl de aram i Casa
Veche, dou c i o c a n e gurite de
di abas.
I n j udeul Vlaca : Pi etrele, ci oburi de
ol ri e pri mi ti v.
In j udeul Muscel : Davi deti (pe val ea
Hul uba), fragment de ci ocan guri t de
di orit.

I n j udeul Prahova : Comarni c, un to
por colosal de granit, guri t ; otri l e (pe
vrful Cucui atul ), un ci ocan de gresi e
,
fragmente de ol ri e i o secer de aram ;
Urlai (pe val ea Cricovul ui ), dou dl i
l ungree, admi rabi l l ucrate, una de ar
gi l si l i ci oas, cealalt de gresi e argi loas.
Cmpi na, pe . propri etatea d-l ui Dr. I s
trati, un ci ocan de gresi e, ci oburi de
ol rie pri mi ti v i ghi ul el e mari de
peatr.
I n j udeul Buzu : Nehoi (cor. Plti
neni), trei topoare ci ocane de bronz de
form foarte el egant, dou fr orna
mente, i ar unul mpodobit cu frumoase
spi ral e punctate ; Prscov, secure de bronz
de aceea form ca i cel e de mai sus,
dar cu muchea mpodobit cu nervuri
ori zontal e i paral el e.
I n j udeul I al omi a : Strachi na, o s
geat ltrea de aram, i ar n j udeul
Bri l a : Nazru, un fragment de vas cu
o admi rabi l compozi i e de ornamente
l i neare i punctate.
I n sfri t n j udeul Suceava : Pl eeti
(la l ocul numi t " Scturi " ), dou topoare
de si l ex parte ci opl i te, n parte l us
truite, negurite ; i ar n j udeul I ai : Cot
nari, dou topoare de bronz, cu toarte
i dou sgei de bronz n trei muchi i .
Compl etnd i nformai uni l e asupra \ o
cal i ti l or n cari s'au gsit obi ecte pre
istori ce, s reveni m l a descri erea produ
sel or i ndustrei preistorice.
1 . Arme, unel te i obiecte de podoab
de peatr, os, aram, bronz i fi er.
Armele i uneltele de peatr gsite
n Romni a reprezint toate categori i l e
de obi ecte de acest fel ntrebui ntate de
omul preistori c european, ncep,nd cu
achi i l e de si l ex ce se uti l i zau ca cuite
sau rztoare i termi nnd cu topoarel e
si ci ocanel e de formel e cel e mai ele
gante. Se nel ege c di n cauza i nsufi
ci enei cercetri l or de pn acum nu-
inp.org.ro
PRIVIRE ASUPRA ANTICHITILOR PREISTORICE DI N ROMNI A 85
8 9
1 . 'opor de aram cu tiuri inverse din Cooveni de jos (Dolj). -2. 3. 3a i 3b. 'opoare-ciocane
de bronz din Nel)oi (Buzu) . -4. Secure de bronz din Prscov (Buzu). -5. Ciocan de diabas din Ml
eti-Zltari (Dolj). -6. Brar_de aram .din Rogova: (Mel)edini). -7. Secer de aram din otrile (Pra

)ova) . -8. 'i par de topoare de bronz din Logreti-Birnici (Gorj). - 9. 'opor de granit din Comarnic
(Pral)ova) . - 10 i 1 1 . 'opoare de bronz din Socu (Gorj). - 1 2. Dlti de gresie din Urla i (Pral)ova) . -
'oate din coleciunea Maria lstrati-Capa. -'/s din mrimea natural.
inp.org.ro
86 BULETINUL COMI SI UNI I MO TUMENTELOR ISTORI CE
mrul l or nu este prea mare, cu toate
acestea ns, formele l or sunt destul de
vari ate.
Pri nci pal a caracteristic a acestor pro
duse ale i ndustriei preistorice este, c
toate sunt l ustruite i n special topoa
rel e, ci ocanel e i dli l e, i nstrumentel e
pri nci pal e i n acela ti mp i armel e
de cpeteni e al e omul ui preistoric. Cele
cteva exemplare cari sunt numai n
parte l ustruite, i ar n parte ci opl ite, trebue
consi derate ca obi ecte netermi nate.
Material ul di n care sunt l ucrate aceste
unelte i arme este n deobte si l exul ,
dar alturea de el ntl ni m i alte roce
eruptive, ca di abasul , porfiritul, di oritul ,
ofitul, grani tul , amfi bol i tul , ortofi rul i
serpenti na ; roce sedi mentare, ca gresi a
precum i petre calcaroase. De oarece
ns pn acum nu s'a determi nat ma
terial ul tuturor obi ectel or preistorice de
peatr di n col eci uni l e noastre, este na
tural s ne ateptm, ca pe l ng vari e
ti l e de roce ami ntite mai sus, s se
constate si altel e. I n ori ce caz rocel e
de care m vorbit se gsesc toate n
ar, aa c putem afi rma cu siguran,
c obi ectele l ucrate di n ele sunt de fa
bri cai une i ndigen i nu i mportate. De
altfel numeroasele achi i de si l ex i de
alte roce, gsite n mai multe stai uni ,
ndreptesc i mai mult aceast afirmare.
Topoarele de peatr se grupeaz n
4 categori i : Unel e sunt negurite i se
ntrebui nau fr aj utorul unei cozi 2) ; al
tel e sunt tot negurite, dar au aproape
de muche o curmtur, care se fixa ntr'o
coad despi cat l a un capt :) ; altel e au
pentru fixarea cozii o gaur fcut ceva
mai sus de mij l ocul toporul ui . Aceste
di n urm sunt sau drepte sau ovale 4)
cu un si ngur sau cu dou ti uri 5). I n
sfrit unel e topoare de peatr i miteaz
topoarel e de metal i sunt l ucrate cu
mai mult art. Peste tot topoarele gu
ri te sunt cu mul t mai frumos l ustruite
dect cele negurite i multe di n el e
trdeaz o ndemnare ui mi toare.
Lungi mea obi nuit a topoarel or noas
tre de peatr este de 8 -1 6 cm., iar
grosi mea de 21/2 -4 cm. S'au gsit ns
i exempl are cu mul t mai mari. Astfel
este frumosul topor neguri t, de ser
penti n verde, gsi t la Topol nia Qud.
Mehedi ni ) i reprodus de Bol i ac n
Trompeta Carpai l or di n 1 872 (No. 1 01 0,
fig. 2) ; de asemenea col osala scure de
granit, l ung de 2 1 cm., lat de 9
cm. i groas de 71/
2
cm., de prove
ni en din Comarmc ( Prahova) i afl
toare n col eci unea Maria I strati Capa
(p. 85, fig. 9).
Ciocanel e de peatr sunt de dou
fel uri : Unel e n form de pi l ugi mai
mari sau mai mi ci , ascuii l a un capt
i cu o muchi e dreapt sau rotund l a
cellalt capt ; altel e de form asemn
toare cu a topoarel or de peatr, cu vrful
frumos ascuit, cu muchea rotund sau
bombat, adeseori desprit de corpul
ci ocanul ui pri ntr'o uoar adncitur
circul ar, i prevzute cu o gaur pentru
fixarea cozi i 6) (p. 85, fig. 5). Numrul
l or este relati v mi c.
Dli l e sunt i el e de dou categori i .
Cele mai multe au form l trea, cu
ti ul bi ne ascuit i variaz ca l ungi me
ntre 5 -1 6 cm. Cteva ns sunt l ungi
i foarte nguste, n patru muchi sau ro
tunj ite i foarte fi n l ucrate (p. 85, fig. 1 2). 7).
Vrfuri l e de sgei sunt toate de si l ex
i variaz ntre 3 -6 cm. l ungi me ; cele
mai multe au l a baz cte doi di ni
drepi sau arcui i . La multe di n cele de
la Cucuteni se observ bi ne urmel e ce
l e-au l sat cozi l e de lemn n cari au
fost nfi pte. Peste tot margi ni l e i vr
furi l e acestor sgei sunt foarte fin as
cuite.
I n toate stati uni l e n cari obi ectele
de peatr erau ai numeroase, s'au gsit
pri ntre ele ni te achi i l ungree, ascuite
sau prevzute cu di niori pe laturi l e l ungi
si cari se ntrebui ntau ca cutite. Alturea de
l e s'au aflat adeeori si alte aschi i mai
mi ci, czute cu ocazi a ' fabricrii obi ec
tel or, precum i nucl ee de si l ex. Pe multe
di n aceste achi i s' a pstrat vechea
coaj a nucl eul ui din care au fost des
pri nse. Unel e din ele mult mai late i cu
ti de jur mprej ur se ntrebui nau l a
rzuit, n special l a tbcirea pi ei l or, de
aceea se si numesc rztoare.
I n ctea stai uni s'au gsit ni te petre
inp.org.ro
PRIVIRE ASUPRA ANTICHITILOR PREISTORICE DI N ROMNI A 87
l ungi, de obicei de gresie, cu adnci
turi , cari par a fi produse pri n fre
carea conti nu a unor obi ecte de peatr.
Unel e au la un capt o mi c gaur,
pri n care se puteau l ega cu o sfoar
pentru a fi atrnate. Acestea sunt aa
numitel e l ustrui toare. Alte petre mai mi ci
de form mai mul t sau mai putin sfe
ric
'
au de asemenea urme de
'
frecare
i par a fi stat mul t ti mp n foc. Acestea
au fost consi derate mul t vreme ca petre
pentru pratie, dar n real i tate se ntre
bui nau la zdrobi rea i mcinarea gr
unelor. Pentru acest scop grunele erau
puse pe l espezi mai mari, de cari s'au
gsi t de asemenea n mai multe stai uni .
*
* *
Adeseori alturea de obi ectele de peatr
s'au gsit unelte i arme de os, fabri
cate mai al es di n coarne de ani mal e. I n
cantitate mai mare s'au gsit astfel de
obi ecte l a Scul i eni -Vdastra i l a Cu
cuteni . Di n aceast di n urm stai une
am vzut n col eci uni l e di n I ai un
numr de ciocane fcute di n coarne de
cerb, l ustruite i cu cte o gaur aproape
de baz pentru fixarea cozi i . Vrfuri l e
acestor ciocane sunt de cele mai multe
ori ti rbi te di n cauza ntrebui nri i, i ar
muchi l e, l tree i crestate pe margi ni ,
au i el e astfel de urme 1). Tot acolo se
gsesc i cele mai multe suie de os
dela Cucuteni, unel e mai mari, altele
mai mi ci , toate ns frumos l ustruite i
foarte ascuite. Pri ntre el e sunt i cteva
ace mul t mai mi ci si mai fi ne. Butureanu
mi spunea c a gsit chi ar un
'
ac cu
urechi ; de al tfel i Bol i ac vorbete de
undrele gurite aflate la Scul i eni -Vda
stra 9).
L Cucuteni s'au gsit i rztoare
fabri cate di n coarne de cerb, unel e mai
mari i l ustruite numai pe o l ature, al
tele mai mi ci i l ustruite pe amndou
laturi l e ; toate foarte fi n ascutite.
In sfri t n cteva stai uni
'
s'au gsit
i podoabe de os, mai ales mrgel e i
amul ete
10).
*
* *
Di ntre produsele i ndustriei metal ul ui
ami ntesc n pri mul rnd pe cele de a
ram, cci .el e par a f i cele mai vechi,
att din cauza formel or pri mi tive ce
au, ct i din cauza materi al ul ui di n
care sunt fabricate. Dei obi ectele pre
i storice de aram, pe cari le cunosc,
provi n di n 1 1 stai uni di ferite, totu nu
mrul l or este foarte restrns ; ele nu
sunt origi nare di n stai uni curat de a
ram, ci au fost gsite amestecate pri ntre
obi ecte de peatr sau de bronz. Trei
topoare si mpl e i al te trei cu cte dou
ti uri aezate n sens i nvers (p. 85 fig. 1 ),
dou dli grosol ane, o secer rupt, c
teva vrfuri de sgei , o fi bul de srm
n patru muchi i dou brri, for
meaz ntreg stocul de obi ecte de aram
gsite pn acum n stai uni l e noastre
preistorice.
O chesti une i mportant privitoare l a
obi ectele di n acest metal este, dac el e
sunt fabri cate n ar sau i mportate di n
alt parte, de pi l d di n Ardeal, unde
s'au gsit stai uni curat de aram. Dar
aceast chesti une nu se va putea rezolvi
dect dup ce se vor face descoperiri
mai numeroase i cercetri aprofundate
asupra obi ectel or de acest fel .
I ndustria bronzul ui este cu mul t mai
bi ne reprezentat dect a armi i i putem
afi rma cu mult probabi l itate c un nu
mr nsemnat di n stai uni l e noastre pre
i storice sunt di n vrsta bronzul ui . Di ntre
obi ectel e fabri cate di n acest metal, cele
mai numeroase i mai i nteresante sunt
topoarel e cu mnere gurite pentru fixarea
cozi i i cu toarte mi ci pentru l egarea
ei, topoare cunoscute sub numi rea de
celt. Unel e di ntre topoarele de acest
fel gsite n stai uni l e noastre sunt l i p
si te de ornamente, altele au nervuri drepte
sau unghi ulare pe fee sau pe margi ni
(p. 85, fig. 1 O i 1 1 ), altele n sfrit au ner
vuri ci rcul are duse ori zontal n j urul
mnerul ui .
Cu totul deosebite ca form sunt to
poarel e de bronz dela Si nai a, Prscov i
Nehoi . Pe cnd cel e descrise mai sus
aveau nevoe, pentru a fi ntrebui nate,
de cozi recurbate la un capt, aceste di n
urm sunt potrivite pentru cozi drepte,
inp.org.ro
88 BULETINUL COMI S! UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
aa c forma lor se apropi e de a to
poarel or de fi er. Muchi l e lor sunt l ung
rete si uneori ornate cu nervuri ci rcul are
(fig. 4) ; forma l amel el or este foarte el e
gant. Un topor dela Nehoi are l amel a
mpodobit pe amndou laturel e cu fru
moase spi ral e de puncte (fig. 3, a. b.).
Pe lng topoare i ndustri a bronzul ui
mai este reprezentat pri n pumnal e, su.
l ie, seceri, (p. 85, fig. 7) sgei cu mnerul
guri t sau ascui t 1 1) brri si mpl e sau m
podobi te cu ornamente ci sel ate, (p. 85, fig.
6) fi bul e de diferite forme i mri mi , etC.
De si gur obi ectele de bronz erau l u
crate n ar, cci n di ferite l ocal iti
s'au gsi t ti pare sau matri ce pentru astfel
de obiecte, precum i bulgri de aram
nativ al turea de obi ecte de bronz.
Ct pri vete armel e i unel tel e de fier
nu ndrznesc a le pune n vremuri l e
preistorice, dei n unel e l ocuri , s'au gsit
al turea de el e si l exuri . E foarte pro
babil c origi nea acestor obi ecte de fi er
este sau roman sau chi ar medi eval,
ti mpuri cari pentru ara noastr nu fac
parte di n domeni ul prei storiei.
2. Produse cerami ce : unelte i obiecte :
de podoab.
Desi de obi cei uneltel e si obi ectel e
de podoab al e omul ui preistori c erau
fabri cate di n peatr, os sau metal , totu
anumite obi ecte de acestea se fceau si
di n l ut. Cele mai numeroase unelte de
l ut, gsite n stai uni l e noastre sunt greu
ti l e sferice ce se atrnau la i nstrumen
tel e de pescui t sau l a rzboi ul de esut.
El e sunt l ucrate di n l ut neal es si ru
ars, au di ametru) ntre 6 -1 2 c. i
sunt traversate de cte o gaur l arg
fcut cu degetul sau cu un b. Pe mar
gi ni l e acestor guri se observ totdeauna
fgae nguste, produse de conti nua fre
care a sfori i cu care au fost atrnate.
Al tfel de greuti, de forma a dou
conuri unite prin baze, s' au gsi t l a
Scul i eni -Vdastra si Cal omfi resti. Au l un
gi mea de vre-o 8 cm., peri m
'
etrul bazei
de 1 3 - 1 4 ciT. si vrfuri l e frumos as
cute. Tot de form bi coni c sunt ca
petel e de fuse -fusai ol el e-ce s'au gsit
ntr'o multi me de stati uni . Mri mea o
bi nuit a cestora variz ntre 2 ! /2 -6 1 /2
cm. , peri metrul bazei del a 1 O -25 cm. ;
i ar pri n vrfuri sunt traversate de o gaur,
n care se fixa btui fusul ui . De obi cei
n' au ornamente, de i l a Cucuteni i
Bel ceti s' au gsit unel e cari aveau mar
gi nea bazei mpodobi t cu crestturi ,
aranjate sau una l ng al ta de jur m
prej urul bazei sau n grupuri de cte
trei crestturi . Un cap de fus cu totul
deosebi t am vzut n col ecti unea I nsti
tutul ui geol ogi c din l ai pri ntre alte
obi ecte del a Cucuteni . Avea forma
unui corp patrunghi ul ar, cu l aturi l e de
cte 51/2 cm. i nli mea de 2 cm. i
cu cte o proemi nen semi cercual l a
fi ecare unghi u. Al tul , pe care l -am v
zut n col eci unea Buureanu, de i avea
forma bi conic, nu era gurit, ci avea
un vrf mai l ung i mai ascuit, de si
gur pentru a se putea i ntroduce ntr' un
b crpat. I n sfri t multe capete de fus
au numai forma unui con si mpl u. Tot
i nstrumente de estori e par a fi fost i
ni te pl ci tri unghi ul are de l ut, l ucrate cu
mul t fi ne i gurite aproape de vrf ;
el e sunt consi derate ca suveici.
O categori e de obi ecte de l ut ce s' au
gsi t n foarte multe stai uni sunt pi ra
mi del e cu baz patrunghi ul ar. I nl i mea
l or variaz del a 1 2-1 7 cm., i ar fabri
carea e de regul nengrij it. I n apro
pi erea vrful ui au cte o gaur, i ar cel e
patru fee sunt uneori ornate cu anu
mite semne. Una gsit l a Cetatea Dm
bovitei si afltoare n col ecti une Butcu
l esc ar pe fee cte o crce ; al ta di n
aceea col eci une, gsit l a Cal omfi reti,
cte o frunz de brad. Prerea admi s
astzi este c aceste pi rami de serviau
pentru a sprij i ni vasel e cnd se aezau
n foc spre a fi arse ; guri l e l or erau
fcute pentru a putea fi mutate di ntr' un
l oc n al tul cu aj utorul unui b.
Foarte i nteresante sunt l i nguri l e de
l ut, cari s'au gsit mai al es l a Scul i eni
Vdastra, Bl aci - Pdurei, Cucuteni i
Preuteti. De i de regul sunt ru arse,
totu partea l or concav e totdeauna
foarte bi ne l ucrat. Cozi l e ns sunt foarte
scurte ; unel e sunt gurite n l ungi me,
inp.org.ro
PRIVIRE ASUPRA ANTI CHI TILOR PREISTORICE DI N ROMNI A
Ceramic dela Pofovraci (Gorj) : mnui de vase, brie cu ornamente n relief i spate. -Coleciunea
Muzeului din Trgu-Jiu.
Bul eti nul (omisi uni i Monumentel or Istorice, 12
89
inp.org.ro
90 BULETI NUL COMI SI UNI I M01 UME TTELOR ISTORICE
ceeace ne face s bnui m c se i ntra
duceau n ele alte cozi de l emn sau de os.
Podoabele de lut se compun din mr
gel e, de form sferic sau biconic, de
regul l i psite de ornamente i din di s
curi rotunde sau pl ci triunghi ul are, cari
se atrnau la gt singure sau amestecate
pri ntre mrgele. S'au gsit n special l a
Scul ieni -Vdastra, Cucuteni , Preuteti, i
Dol hasca.
In cteva stai uni s'au gsit l ucrate
di n l ut figuri de ani mal e i de oameni .
Cel e de ani mal e reprezi nt de regul
boi, oi , porci, cerbi i ci ni (uni i din
aceti di n urm ar putea fi i l upi sau
vul pi ). Buureanu mi -a artat chi ar figura
unui mamut, gsit la Bel ceti i foarte
reuit ; tot la el am vzut figura unei
oi cu un vas n spi nare.
Figuri omeneti s'au gsit i n sta
iuni l e di n nordul rii i n cele del a
sud. Unele reprezint numai bustul , al
tel e corpul ntreg. Cel e dinti sunt de
dou fel uri : unel e foarte mi ci si cari
redau prin cte o proemi nen ascuit
forma capul ui i umerii ; altel e mai mari
cu capul i umerii mai bi ne di sti nci i
cu nasul caracteristic n form de cioc
de bufni.
Figuri l e cari reprezint corpul ntreg
caut s redea mai bi ne pri l e cor
pul ui . I n special pri l e genitale sunt
totdeauna foarte pronunate, aa c se
poate distinge cu uurin sexul . Tutu
ror l e l i psesc ns minel e. Cel e mai
bi ne l ucrate sunt acoperite de zgrieturi
cari formeaz, mai al es pe pi ept i pe
spate, diferite figuri geometrice. Uneori
acestea sunt col orate 1 :) .
O figur omeneasc cu totul deose
bit de acestea s'a gsit ntr'un vas dela
Cucuteni. Lucrat di ntr'un material deo
sebit -pare a fi o rdci n de pl ant
ea este cu mul t mai mare dect celelalte
i are i mini, pe care le i ne ncruci ate
pe burt. Se afl n col eci unea Maria
I strati Capa (p. 94.).
3. Vasele.
Cel e mai i nteresante produse al e ce
rami cei preistorice sunt vasele ; el e do
vedesc mai bi ne dect orice att per-
feci unea tehnic I a care a aj uns aceast
i ndustrie, ct i gradul de dezvoltare
a gustul ui artistic Ia omul preistoric.
I nai nte de a ncerca a descrie vasele
gsite n stai uni l e noastre, trebue s fac
dou observati uni :
1 . De i c'antitatea ceramicei gsit
pn acum Ia noi este foarte mare, totu
numai foarte pui ne vase s'au pstrat n
tregi , cele mai multe s'au gsit sparte
i cioburi l e l or mprtiate pe toat n
ti nderea stai uni l or. Aa c pentru a stu
dia tehni ca, forma i ornamentaia va
selor noastre preistorice, suntem de cel e
mai multe ori redui numai l a aceste
cioburi mai mari sau mai mici, mai bi ne
sau mai ru conservate ;
2. I n toate staiuni l e, n cari s'au fcut
oarecari spturi, unel e vase i cioburi
de vase tradeaz o tehni c cu totul i n
ferioar, sunt l ucrate di n material dur i
fr ntrebui narea roi i de ol ri e ; de
vreme ce altele dovedesc o tehni c na
i ntat, sunt l ucrate cu o fine remarca
bi l i di ntr' un material al es.
Vasele de categoria ntia sunt fabri
cate di n l ut neal es, amestecat n mare
cantitate cu ni si p cuaros, ru frmntat
si ru ars. Pasta este format adeseori
di ntr'un strat mai gros de lut negru,
peste care s'a aezat de o parte i de
ceialalt cte un strat de lut gal ben.
Din cauza c nu sunt bine arse, culoarea
l or este de regul cenui e. Cte odat
ns l utul negru prevaleaz i atunci
culoarea vaselor este neagr. Peste tot
aceste vase par a fi ticl uite numai cu
mna, fr ajutorul roii ; formele l or sunt
greoae i l i psite de proporie.
Vasele de categoria a doua sunt fa
bricate di ntr'un l ut bine al es, frmntat
cu ngrij ire i l i psit de materii cuaroase.
Ele sunt l ucrate Ia roat, bi ne arse i
au forme mai deosebite i mai el egante.
Unel e au o si ngur cul oare : roie, ce
nui e sau neagr, altel e sunt zugrvite
cu dou sau mai rar, cu trei cul ori.
Este foarte probabi l c aceast deo
sebi re de tehnic i de ornamentaie i
are expl i carea n destinaia pentru care
au fost fabricate diferitele vase, cci
natural cu alt ngrij i re trebui au l ucrate
inp.org.ro
PRIVI RE ASUPRA ANTICHITILOR PREISTORICE DI N ROM TI A 91
i mpodobite vasele desti nate cul tul ui
sau cele de l ux, dect cele destinate ne
voi l or zi l ni ce al e gospodri ei . Cu toate
acestea este bi ne s constatm c vase
zugrvite nu s'au gsi t pn acum dect
n cteva stai uni di n nordul ri i i c
marea maj oritate a stai uni lor n'au dat
la iveal dect vase monocrome, fabri
cate unel e di ntr' un material mai fi n, al
tele di n material mai grosol an.
I nai nte de a descri e ornamentica va
sel or noastre preistorice s ne opri m
puin asupra unor pri al e l or, cari ser
vesc n acela ti mp i ca podoabe i ca
mnere : tori l e. Acestea se prezint n
stati uni l e noastre sub dou forme : m
nui i tori propri u zi se. Mnui l e sunt
ni te proemi nente mai mi ci sau mai mari,
aezate n numr de 2, 3, 4 sau 5 n j urul
pntecel ui vasul ui . Unel e sunt de form
coni c, cu vrful n afar, altel e sunt semi
oval e i aezate ori zontal, altele ca ni te
urechi l ungui ee puse vertical sau obl i c,
n sfrsit al tel e au forma unor nasturi
rotunzi , i eii n afar. Uneori mnui l e
sunt gurite, pentru ca vasul s se poat
atrna cu aj utorul unei sfori ; alteori sunt
mpodobite cu di ferite ornamente l i
neare spate. I n sfrit l a unel e vase
de desubtul fi ecrei mnui se afl
cte un grup de dou proemi nente re
tunde 13).
T orti l e la rndul l or sunt de di ferite
mrim
'
i : unel e att de mi ci nct abia
ncape un deget, altel e mai mari pentru
mai multe degete sau pentru mna n
treag, n sfri t al tel e foarte mari i
ntoarse n mod artistic, aa c consti
tue adevrate podoabe pentru vase.
Si unel e di n el e sunt ornate cu gru
puri de l i ni i drepte sau figuri geo
metrice.
Este i nteresant c n unel e stai uni
'
ca l a Cucuteni de pi l d, s'au gsit toate
formel e de mnui i tori, de vreme ce
n altele, ca l a Srata-Monteoru i Pol o
vraci numai o anumit categori e
1 4
)
.
Ct pri vete acum ornamentaia va
sel or, ea const n cea mai mare parte
di n ornamente l i neare si numai foarte
arareori di n reprezentri de plante sau
ani male.
Ornamentele l i neare sunt sau i mpri
mate n pasta nc moal e-nai nte de
a fi ars_a vasul ui , sau spate cu un
i nstrument ascuit, sau, n sfrit, zugrvi te.
Ornamentele i mpri mate sunt fcute
cu degetul , cu unghi a sau cu vre-un
i nstrument cu vrful ascutit ori rotund.
Uneori sunt aranjate pe
'
brul n re
l i ef, care desparte pntecele de gtui
vasul ui, alteori pe una di n aceste dou
pri. Ornamentele i mpri mate cele mai
obi nui te constau n bri e (zone) punc
tate trase n j urul vasul ui sau n aco
peri rea ntregi i suprafei a vasul ui cu
puncte I !). La unel e ci oburi dela Cu
cuteni am vzut i ornamente fcute pri n
i mpri marea unei sfori sau unei mpl eti
turi de sfoar. I n sfrit uneori supra
faa ntreag sau numai jumtatea i nfe
ri oar a vasul ui sunt brzdate cu l i ni i
l ungi, trase cu un deget sau cu mai
multe degete de odat n mod re
gul at
16
)
.
Ornamentele spate constau di n l i ni i
sau grupuri de l i ni i drepte, arcuite sau
spi ral e, dispuse n fel urite figuri pe g
tui , pntecele sau ntreag suprafaa va
sul ui . Un ornament foarte frecvent este
un bru de l i ni i n zi g-zag sau spi ral e,
tras n j urul gtul ui sau pe pntecele
vasul ui
1
7).
Buza vasul ui este si ea adeseori m
podobi t cu crestturi mi ci verti cal e i
paral el e, sau cu crestturi arcui te ori n
form de mi ci spi ral e, aezate tot vertical
i paral el una dup alta. Un ornament
mai rar sunt l i ni i l e semi cercual e concen
trice de o parte i de alta a mnui l or
vasul ui
1
8
)
.
Se nel ege c aceste ornamente se
combi n n nenumrate fel uri i dau na
tere adeseori l a compozii uni de un gust
artistic ui mi tor
11).
Un al t soi de ornamente l i neare sunt
cel e zugrvite. El e au mare asemnare
cu cele spate i constau sau n dungi
ori zontal e duse n j urul vasul ui , sau n
zig-zaguri combi nate n di ferite chi puri ,
sau n spi ral e i cercuri, aranjate i unel e
i al tel e n cel e mai variate moduri . Se
nel ege c ad mai al es se ntl nesc
compozii i l e cele mai ndrznee
20
)
.
inp.org.ro
92 BULETINUL COiUSI UI I l MONUME TELOR I STORICE
La vasel e zugrvite gsi m i repre
zentri de pl ante i ani mal e. Pe un vas
dela Cucuteni , di n coleci unea I nstitu
tul ui geol ogic di n I ai , am vzut zugr
vi te ni te frunze aruncate n desordi ne
ntre dou bri e ori zontal e. Pe altul tot
de acol o se afla pi ctat de o parte un
copac i un cerb, de alt parte un cerb
mai mare. La ambel e vase fondul era
rocat, i ar figuri l e negre. Probabi l s. se
fi gsit i al te vase cu reprezentri de
pl ante i ani mal e, cu ocazia ul ti mel or
spturi ntrepri nse l a Cucuteni , dar n' am
vzut ni ci unul din el e.
I n sfri t pe vasel e dela Stroeti se
afl reprezentate n rel i ef capete de
ani mal e.
Di ntre toate rmiele noastre prei s
tori ce vasel e zugrvite au atras mai al es
ateni unea arheol ogi l or. Este de aj uns
s ami ntesc numai studi i l e l ui Teutsch
2
1)
9i H. Schmi dt
22
), pentru a dovedi va
l oarea artistic i i mportana arheol ogic
a acestor obi ecte. Comparnd vasel e
noastre zugrvite cu cele di n Ardeal,
Bucovi na i Macedoni a de o parte i
cu cele di n Greci a si Asia mi c de alt
parte, d-1 Schmi dt a
'
reui t s formul eze
o teori e nou asupra origi nei artei gre
ceti, stabi l i nd c arta reprezentat de
cerami ca noastr zugrvit i care este
i denti c n toate tri l e l ocui te odi ni oar
de vechi i Traci, es'te mai veche dect cea
greceasc i c pi ctura greac i -ar avea
ori gi na n aceast art trac.
Teoria aceast sprij i nit pe o seri e de
noi descoperi ri n Macedonia, pasi o
neaz actual mente cercuri l e arheologice
din Europa i este meni t s dea na
tere la cercetri i studi i , cari de si gur
vor contri bui mult la cunoaterea cul
turi i strmoi l or notri Traci.
Am fcut aceast expunere sumar a
antichiti l or preistorice descoperite pn
acum n Romni a, mai mult pentru a
atrage ateni unea asupra acestor i ntere
sante monumente di n trecutul cel mai
ndeprtat al ri i noastre. Cci concl u
zi uni preci se cu pri vi re l a cultura pe
care el e o reprezi nt, eram si gur c nu
se pot formul a deocamdat, di n cauza
i nsufici enei spturi l or i cercetri l or n
l ocal i tti l e cari au dat l a i veal astfel de
obi ecte.'
Aceste l ocal i ti sunt de patru cate
gori i : si mpl e aezri omeneti ; ceti de
pmnt ; monumente dol menice i pe
teri. Urme sigure de l ocui ne lacustre
nu s'au gsit pn acum.
Obi ectele preistorice afltoare n co
l eci uni l e publ i ce i parti cul are provi n
mai ales di n pri mel e dou categori i de
l ocal itti. Si cu toate acestea att urmel e
de mouente dol meni ce, ct i pete
ri l e ar meri ta cercetri mai serioase, cci
de o parte ar da la i veal produse de
al e i ndustriei i artei preistorice carac
teri sti ce acestor fel de aezri, de alt
parte peteri l e, n special, ar putea s
furni seze dovezi despre exi stena vrstei
paleoli ti


despre care pn acum nu
avem mc1 o urm.
De altfel cea mai mare parte di ntre
obi ectele prei storice dn ara noastr au
un caracter pronunat neol i ti c : armel e
i unel tel e de peatr aproape n total i
tate, i ar ceramica ntr' o foarte mare can
ti tate sunt neol i ti ce. Fcndu-se studi i
mai amnunite s'ar putea constata ntre
aceste produse al e cul turi i neol i ti ce oare
cari deosebi ri , cari ar putea servi de cri
teri u pentru clasifi carea unora n epoca
mai veche, a altora n epoca mai nou a
neol i ti cul ui ; ct ti mp ns nu se vor
ntrepri nde cercetri si stematice n nsi
stai uni l e neol iti ce, o astfel de clasi fi care
nu va prezi nta destul garani e.
Tot asa se constat deosebi ri de form
si factu si ntre obi ectele de bronz si
u mult
l
)robabi l i tate am putea cl asa
unel e n pri mel e ti mpuri al e ntrebui n
ri i acestui metal, altele n vremuri cu
mul t mai noi .
Ct privete obi ectel e de fi er, unel e
di n el e ar putea fi ante romane, cu
toate acestea e greu de crezut c
s'ar fi i ntrebui ntat acest metal n tara
noastr, la altcva dect la fabri carea
armel or, nai nte de contactul di rect cu
Romani i .
De altfel att ti mpul ntrebui nri i
bronzul ui ct i pri ma epoc de ntre
bui nare a fi erul ui nu pot fi consi derate
inp.org.ro
PRIVIRE ASUPRA ANTI CHI TILOR PREISTORICE DI N R0,\\NI A
1 1
] .u. rur\\\,
1911
93
1 . 9. 110 i 12. Vase i cioburi cu ornamente zugrvite, dela Cucuteni. - 5. 6 i 7. Cioburi de
vase cu ornamente spate, dela Cucuteni. - 2. 3. 4 i 4:. Vase cu ornamente spate din judeul Me
]edini (Malul Dunrii). - 8 i 1 1 . Mnui de vase dela Cucuteni. Toate din coleciunea
Maria Istrati-Capa.
inp.org.ro
94 BULETINUL COMI SI UNJI MONUMENTELOR ISTORICE
pentru ara noastr ca ti mpuri preisto
rice, ci numai ca protoi storice, i ar po
porul care a fabricat i ntrebui nat obiec
tele de acest fel nu poate fi altul dect
poporul Trac. In general se admite ca
dat aproxi mativ a ntroduceri i bron
zul ui n Europa anul 2000 nai nte de
Cristos, i ar l a aceast dat tri buri l e trace
erau de sigur stabi l i te la Dunre. De
al tfel armele de bronz i de fi er gsite
n Ardeal i n Romni a, ca i cele di n
sudul Dunri i corespund perfect cu des
crieri l e ce ne-au l sat vechi i scri itori
greci i romani despre armtura sol da- _
i l or traci, att de vestii pentru vitej i a
l or. I ar pui nel e i nformai uni scrise ce
avem despre vechea cul tur a Traci l or
concoard i ele cu starea cul tural pe
care o tradeaz urmele din mai multe
stai uni de ale noastre preistorice i cari
prin urmare pot fi considerate ca pro
toi storice.
Dac numai acesta ar fi fol osul ti i n
ific al studi ul ui anti chi ti l or preistorice
di n ara noastr, -de a ne l muri asupra
cul turi i strmosi l or nostri Traci -si to
tusi ar trebui s se de mai mul t
'
aten
i ne acestor monumente, mai al es c i
acest teren de activitate tii nific ame
ni n s ni - l cucereasc stri ni i .
CONST. MOISIL.
Idol lucrat dintr' o rdcin de plant, gsit
la Cucuteni
- Col. Maria Istrati-Capa. -
1 ) O descriere complet a acestei coleciuni se va
publica n alt fascicul al acestei reviste.
2) V. publicaia prezent I I I , ( 1 91 0) p. 1 75 fig. 1 i 2.
s) Idem, p. 1 75 fig. 1 3.
) ldem, p. 1 75 fig. 4, 1 O i 5.
5) ldem, p. 1 75 fig. 6 i 7.
6) Trompeta Carpailor, anul 1872 No. 1 01 0 figu-
ri l e 30 -3 1 .
7) Publ icaia prezent l . c. fig. 23.
s) ldem, l. c. fig. 21 i 22.
9) Trompeta Carpailor, anul 1 872 o. 1 01 0.
1
0
) Cele dela Srata-Monteoru sunt reproduse n
Zeitschrift fir Ethnologie 1 909 p. 1 002.
") Publ icaia prezent l. c. fig. 1 1 i 1 2.
12
) figuri omeneti gsite l a Sculieni-Vdastra sunt
reproduse n Trompeta Carpailor, anul 1 876 No. 1 255
fig. 47, 48, 5 1 ; l a Cucuteni, n Arhiva di n Iai, anul
1 889 p. 262, fig. 1 5, 16 i pag. 271 fig. 1, 2. figuri
de animale tot aci p. 362 fig. 1 7, 1 8.
1S
) Mnui ltree, v. publicaia prezent l . c. p.
1 76 fig. 8.
1
4) Mnui n form de nasturi, dela Srata-Mon-
teoru sunt reproduse n Zeitschrift fiir Ethnologie
1 909 p. 1 003 ; dela Polovraci i Cucuteni n Publi
caia prezent p. 89 i 93.
1
5) Ornamente punctate dela Sculieni-Vdastra sunt
reproduse n Trompeta Carpailor l . c. fig. 51 , 1 1 ,
1 3 i 21 .
16
) Trompeta Carpailor, l . c. fig. 1 5.
17) Bru de spirale, v. publ icaia prezent l. c. fig. 2.
!S
) Trompeta Carpai lor, l. c. fig. 1 .
1
9
)
Trompeta Carpailor l. c. fig. 5.
20)
Vase zugrvi te dela Cucuteni sunt reproduse n
Arhiva di n lai, l . c. p. 261 fig. 8 i 9.
2
1
) Mittheilungen d. anthropol . Gesel schaft Wien,
1900, Bd. XXX.
22)
Troja, Mykene u. Ungar n Zeitschrift f.
Ethnologie 1 904, p. 608 urm. 0-l igara-Samurca a
rezumat n .
,
Viata Romneasc" No. 10 di n Oct. 1 91 0
preri l e celor mai autorizai .special iti cu privire la
teoria d-lui Schmidt.
O scurt dare de seam asupra ultimelor spturi
fcute la Cucuteni a publicat d. Schmidt n Bukarester
Tageblat (No. 280-281 ) di n 1 91 0.
inp.org.ro
MANASTI REF SURPFTELE DI N VALCEF
-0-
D E S C R I E R E
Aceast mnstire domneasc se
afl si tuat n satul Surpatel e di n co
muna Mnsti reni , pe coasta unui
deal ce se las di n si rul de munti si
. . .
muncel e, cari despart val ea Otsul ui
i al biseri ci i . -Numai dup ce urei
oseaua din sat, sui nd i cobornd
rpi l e ru podite ce se desfac di n po
vrni ul muntel ui , i aj ungi n faa
cl opotniei se vede parte di n zi dul
Vedere interioar a fostei mnstiri Surpatele.
de val ea Govorei . - Privit din oseaua
Otsul ui , - mnstirea st mai mul t
ascuns n frunzi ul copaci l or ce o
nconj oar, pe deasupra crora se z
rete acoperi ul ugui at al cl opotni ei
nconj urtor del a stnga i corpul de
case del a dreapta ; i ar i ntrnd nuntru
vedem nlndu-se svelt, n mi j l ocul
curi i , bi serica fostei mnsti ri .
I n dreapta se vede corpul de cl di ri
inp.org.ro
96 BULETI NUL COMISI UN! I MOI UME TELOR ISTORICE
cari au servit de streie, iar de j ur
mprej ur se vd urmel e unui zi d n
conjurtor, care, de sigur, a fost
zi dul de calcan al chi l i i l or ce mprej
mui au curtea bi seri ci i . Di ntr'o arun
ctur de ochi se poate ghi ci vremu
ri l e grele de prdci une i prsire
cari au trecut peste acest loca i au
adus aceast nsemnat mnsti re di n
starea ei nfl oritoare de odi ni oar n
starea de rui n n care se afl astzi . . .
I a mai toate ctitori i l e brncoveneti .
Casele strei ei s'ar fi rui nat i pr
pdi t i el e, ca i chi l i i l e, dac nu s'ar
fi reparat i amenaj at n l ocal de
coal. Dar acuma scoal a are l ocal
propri u n sat, iar casel e di n mns
ti re au fost prsite i, an cu an, s'au tot
stricat : mai nti u acoperi ul, apoi
gal eri a de zi d, apoi bol i l e de l a bu
ctri e au czut, nct ast- zi , fr
senoase msuri de ndreptare, i acest
Casele fostei streii a mns
-
tirii Surpatele,
Cci, ntr
'
adevr,
-
doar bi erica a
rmas n bun stare, fcndu- i - se cnd
i cnd reparai uni de ctre parohi eni i
di n sat, i ar acum n urm nvel i ndu-se
di n nou cu i ndri l . pri n ngri j i rea
Comi si uni i Monumentel or I storice.
Ci opotni a s'a preschi mbat cu mul t de
c um era i anume-pe vremea arhi
mandritul ui Hri sante ( 1 833 - 1 849),
cnd s'au fcut reparai uni i prefaceri
preios col ce a mai rmas n pi Ci oare
di n vechea spl endoare a Surpatel or
poate s fi e pi erdut pentru totdeauna.
Pisani a ci opl it n pi atr de . dea
supra uei de l a i ntrare ne spune c
" Aceast sfnt i dumnezeiasc bi se
" ri c a mnsti ri i de cl ugri ci oare . ce
" se chi am Surpatele, n care se prz
" nui ate n Dumnezeu, fctoarea de
" vi a prea sfnta Troi , zi dit au fostui
n
p
.
o
r
g
.
r
o
D
C
[
C
C
f
O
3
:
c
:
3
O
C
C
3
n
D
;

-
.
z
f c H h
; : CioOPO'I'HI'r :
- - : -
+ MHAS'l'IREASURriTtLlLCeA *
PIJHUHt SITUATit , r
: 1
>Cnh |\.H
-- ' ' 1
Hinlti' Dt
'1 ._. < .
..
+.
Mnstirea Surpatele : planul de situaie.
[
D f f I M
. . .... .. .. ... -------------- ---- ---------1
i
....... ....... .... . ....... .. . ...
.1 ............................ .............. .......

* I V w \
!
.
.

A

-
-
-
----
-
--::::-
-
-
-
-
--
-
-.=-:: -
.
_
.

_
.
_
.
_
.
.
.

_

.
_
1
1

-
' l
i

i
.
L _ _ _ _ _ _ _ _
. 1 H \ 1
o
L

.
_
. . . . . . . ..... .. ... .......... -------- - - ------ . ----- .,.-- .

. . ..
\
)
~
m
"
c
3
3
r
:
\
"
"
$
)>
)<
O
:
;
rr
)
c
;
'
)
-
r

r
o
<
)>
r
n
r
)
<
l
inp.org.ro

C
m
O
98 BULETI NUL COMIS! Il MO 1UME TELOR ISTORICE
" oarecndu de Buzeti , ns mi c i
" prost l ucrat, i ar apoi , dup mult
" vreame, stri cndu-s, surpndu-se, bl a
" gocestiva i buna creti n Doamna
" Maria a l umi natul ui si nnltatul ui
' ,

'
I oan Constandi n Bsrabu Voevodu,
" mi cndu-se de buntatea sa, au vrut
n a o preface. i aa di n temel i e au
" rdi cat-o cu toat cheltuiala mane1
" sal e, cum astzi se veade fcut, fru
" moas i i scusi t, mpodobi nd- o cu de
" toate i mi l ui nd- o pre ctu unei sfi nte
" bi seari ci i mnstioare ca aceasta se
" cade i s cuvi ne, pentru buna po
" meni re i speni i a sufl eteloru n veaci,
na pri ni l or i a mriei sale. i J S-
inp.org.ro
MNSTI REA URPATELE DI N VLCEA 99
" pravmc fi i nd chi r I oan Arhi mandri
" tul de Hurezi , i svri ndu-se l a anul
Biserica mnstirii Surpatele.
" de la Adam 721 4 ( =1 706), l una Au
" gust, zi l e 1
11
Aa dar acest monument s' a ri di cat
la nceputul veacul ui XVI I I -l ea, cnd n
arta cldi ri l or se pstra nc bunel e
noastre tradi i uni .

ntr'adevr, dup cum se vede di n


releveu] pl anul ui , bi serica are forme i
propori uni corecte i cte- va el emente
decorati ve di spuse nttJ un mod parti
cul ar, cei a ce i d un caracter origi nal .
Pri dvorul (i fustr. mai sus) dela i ntrare
este sprij i ni t pe opt stl pi de zi dri e,
di ntre cari doi sunt angajai n pere
tele rsritean. Arcuri l e ce se sprij i n
pe aceti stl pi sunt n form de aco
lad nal t, iar stl pi i sunt octogonal i
pe baz ptrat, avnd la trecerea dela
ptrat l a octogon aceiai consol n
form de foae de acant sti l i zat, cum
se afl l a pridvorul schi tul ui Sf. Apos
tol i de lng mnstirea Hurezi. ( Bu
l eti nul , a. al I I I -l ea, pag. 1 52). Att
pri dvorul ct i bi serica sunt pardo
si te cu pi atr, i ar pri l e de sus sunt
bol tite cu boli sferice cu pendantivi
i arcuri dubl ouri alturate, spre a re
duce spai i l e dreptunghi ul are l a forme
ptrate. Zugrveala perei l or se i ne
nc bi ne, del murdrit de stropi turi l e
de var rmase cu ocazia reparai uni
l or ce s'au fcut n urm l a crptu
ri l e zi duri l or.
n pronaos sunt zugrvii ctitori i i
fami l i i l e l or. Astfel , pe peretele din spre
apus, n partea dreapt, cum i ntri , sunt
zugrvii : " Bunul i l umi natul , neleptul
Biserica mnstirii Surpatele.
i de Dumnezeu ncoronatul Io Con
tandi n V.V. " . La dreapta l ui , Constan-
inp.org.ro
1 00 BULETI NUL COMISI U]! J MONUMENTELOR ISTORICE
din Voevod si doui beti -Radu si
, , ,
Matei V.V. La stnga : Doamna Ma-
Ua i pisania biseric" i m3n3stirii Surpatele.
ria, fata postel ni cul ui Neagu, feci oru l ui
Antoni e V.V., Doamna Stanca, Doamna
I l i nca cu patru fete : Safta, I l i nca, Puna,
Smaranda, i Antoni e Voevod. Pe restul
perei l or sunt zugrvel i bi sericeti . Tm
pla este cea veche ; de asemenea i po
l i candru, ncoronat cu acvi l a cu dou
capete, pe care este gravat : " Maria
Doamna l a anul 1 707 del a Hri stos " .
Candelele de argi nt sunt tot vechi i
cu nsemnarea " Mari a "
I n al tar, pe o anafori , ci ti m " Acest
sfnt di sc de anafora 1 -au nchi nat er
ban Cantacuzi no V.V. i soia sa An
dreiana sfi ntei mnstiri Surpatele, ca
s fie veni c pomeni re n veac, l eat
7 1 28 ( = 1 71 0).
Pe di n afar bi serica este deco
rat si mpl u, fi i nd nci ns

de j urm
prejur de un bru format di n trei brie
din care cel del a mij l oc mai mare i
nfrumuseat cu foi i frunze ce se m
pl etesc di n j os n sus i del a dreapta
la stnga. I n j urul ramel or de pi atr
al e ferestrel or se vede o oramentaie
n tuc, compus di n ramuri i frunze
ncadrate ntre dou ci ubuce nguste i
rotunzite.
Aceast oramentaie i d o not
de origi nal itate. Dac bi seri ca a rmas
aproape aa cum a zi di t-o Doamna
Mari a, apoi cl opotni a s' a prefcut cu
mult. Aceasta se deduce dup pro
pori a ei prea nalt i dup arhi tec
tura decadent a perei l or. Zi dria pare
a fi tot cea veche, ns l ucrul nu se poate
lmurl pe depl i n dect atunci cnd se
va putea rade tencui al a i descoperi
astfel zi dria. Acl gsi m dou cl opote,
de mri mi di ferite, pe cari st scris :
Biserica m-rii Surpatele : cienarul de ferestre.
" Fcute de Maria Doamna a l umi na
tul ui Domn Constandi n V.V. i date la
inp.org.ro
NINSTI REA S RPATELE DI N VLCEA 1 0 1
mnsti rea Surpatel e, l eat 7240 (-1 732) " .
Di n i rul de chi l i i ce nconj oar curtea
bi seri ci i nu a mai rmas n pi ci oare de
ct captul di n spre cl opotni al st
reiei (i l ustr. p. 96), compus di n patru
camere, o buctrie rui nat i o parte
di n gal erie. Arhitectura acestui colt, cu
stl pi i i arcadel e n acolad, la fel cu
cele del a bi seri c, boli l e buctriei i
poarta de i ntrare n pi vni, precum i
formel e ferestrel or l a zi duri l e rmase
nc n pi ci oare, sunt i ndi ci i care ne
ndreptete s credem c dateaz di n
acela ti mp cu bi serica.
Di n i l ustrai i l e date l a pp. 95 i 98
se poate vedea o parte di n ansambl ul
pl cut al acestei mnstiri pe ti mpuri l e
de prosperitate i ngnwe cnd ea era
n bun stare.
Acuma ar fi zadari c l ucru s se
rezideasc chi l i i l e i galeri i l e pi erdute ;
ns cu pui n cheltuial, s'ar putea
pune la adpostul rui nei pri l e rmase
n pi ci oare, crora l i s'ar putea da i
o uti l i tate (colar sau de art casni c),
iar curtea s se nchi d cu zi d.
Cu modul acesta mnsti rea Sur
patele va renvi a oare-cum di n pustie
tatea n care di nuete de la o vreme
ncoace, conti nund s atrag i mai
mul t pe vi zi tatori i i cercettorii ce
caut s desvl ue comori l e de adev
ruri i frumusee, ascunse de veacuri
ntre zi duri l e ei .
ION O. TRA]ANESCU.
inp.org.ro
BI SERI CA SFI NI I fRHRNGHELI SFU VOI VOZI
DIN
T A R G O V I T E
-0-
Ci ne a zi di t aceast bi seri c nu se
ti e. Pi etrele de mormnt di n l untru
i ndi c ns epoca l ui Matei -Vod B-
cnd Vi stierul Iancu Bdul escu o repar.
La 1 849 se repar i ari. De notat
urmtoarele pi etre mormntale ce se
Biserica Sfiinii 1rl)angl)eli sau Voivozi din Trgovite.
- Inainte de restaurare -
sarab. Cu toate acestea, tiri di recte des
pre ea nu avem dect trzi u de tot : la
1 823, n ti mpul lui Origorie-Vod Ohi ca,
gsesc n preaj ma ei : a j upnesei Vi l ae
de la 1 650, a mumei l ui I gnati e Sr
darul de l a 1 672, a lui Negoi Lo-
inp.org.ro
BISERICA Sfi NJr ARHANGHELI SAU VOIVOZI DI N TAROOVITE 1 03
goftul de la 1 729, a Bdi ci Cupeul
de l a 1 769 i a l ui Stan Polcovni cul
ot Trgovi te de l a 1 71 4. (Dup C
Luza ltonumentelor istorice din Dm
bovta, de Vi rg. Drghi ceanu).
Aceast bi seric se compune din un
pridvor pe stl pi de zi dri e de tipul obi
nuit, din un pronaos ntrit l a colturi
i pl cut. Ea presi nt 1 O laturi, pe di n
afar, i e l umi nat pri n 1 O ferestre, l ungi
i nguste, cari erau aproape cu totul
zi dite, l snd s ptrund l umi na n i n
teri or numai pri n patru deschi deri mi ci .
Dou snuri pol i gonal e n exterior
mresc suprafaa naosul ui , care e des
prit de altar pri n o tmpl de zi d. O
Biserica Sfinii Jrl)angl)eli sau Voivozi din Trgovite.
- Dup restaurare -
cu masive puterni ce de zi dri e i aco
perit n form de cal ot sferi c, peste
care pare a fi fost alt dat o cl opot
ni de zi d (acum n urm peste pro
naos se afla o cl opotni de l emn, fcut
di n scnduri , aproape rui nat i neavnd
ni ci un mteres). Peste naos se afl o
turl de zi d, care are o proporie nalt
u mi c, care se afl n partea dreapt
a altarul ui , pare a fi fost deschi s la o
alt epoc.
O particul aritate ce presi nt aceast bi
seric este prezena a doi contrafori, pe cari
i vedem n partea naosul ui i cari sunt
desti nai a ntri zi dria i a asigura sta
bi l itatea bol i l or n punctel e unde se con-
inp.org.ro
1 0- BULETI UL COI I UNI J MONUME TELOR JSTORJCE
centreaz mpi ngeri l e. Aceti contrafotii
au o form parti cul ar pri n faptul c se
al i pesc obl i c de zi dur i l e bi seri ci i i c
ene mol doveneti (Stelea i Sf. mprai
di n Trgovi te). S'ar putea face un pa-.
ral el ntre aceti contrafori i cei de l a
Biserica Sfinii Rrl)angl)eli sau Voivozi din Crgovite.
- Seciune longitudinal -
se nal pn l a cor i a bi seri ci i , ami n
ti nd forma contrafori l or de l a bi seri ci l e
di n Ool eti i di n Blteni , n oposi i e
bi seri ca di n Rzboeni a l ui tefan-cel
Mare. Acest studi u comparati v ne ar
dovedi aceea di feren de pri nci pi u ntre
Biserica Sfinii Rrl)angl)eli sau Voivozi din Crgovite.
- Pl anul -
cu contrafori i de ongma gotic, cari s
ntl nesc n Mol dova si la cteva bi -
,
seriei di n Munteni a, zi di te sub i nfl u-
contrafortul bi seri ci l or muntene i acel al
bi seri ci l or di n Mol dova, -LL nul de ori gi n
bi zanti n, cel l al t de origi n gotic.
inp.org.ro
BI SERICA SFI I I ARHA OHEL! SAU \ OIVOZI DIJ TROOVI TE 1 05
Lucrri l e executate la bi serica Sf. Ar
hanghel i n vara anul ui trecut, sunt urm
toarele.

n exteri or s' a restaurat n ntre


gi me acoperi ul , att al bi seri ci i ct i al
turlei, fcndu-se arpanta nou n strai n
i astereal, peste care s'au aezat o I ane ;
s'au fcut cruci noi , cu base noi ; s'a aezat
Biserica Sfinii ful)angl)eli sau Voivozi din 'rgovite.
- Planul acoperiului, baza turlei -
l egturi de fer de j urmprej ur la turl
i l a bi seri c ; s'a zi di t di n nou toate
corni el e att la bi seric ct i la turl
i l a basa ei , de oare ce coriel e vechi
erau n cea mai mare parte desagregate
1
\
1
--- - - . o !- r-
- - - - - -
-
ll.-63 - - - -
dup ce s'au corectat, conform cu m
di cai uni l e gsite sub cele vechi ; fe
restrele s'au refcut di n l emn de stejar
l a bi seric i din fer l a turl, iar chenarele
_ _
_
T
__
_
j

J
-
Biserica Sfinii 1rl)angl)eli sau Voivozi din 'rgovite
- Cornia -
de pi atr s'au curi t cu totul ; pi ctura
din faa pri dvorul ui s'a pstrat neati ns.
n i nteri or s'a reparat i esut zi dri a
perei l or transversal i , cari erau crpai, i
s'au tencui t di n nou acele pri .

n sfrit,
. " J-10 -
.
.
,
1
f
Biserica Sfinii 1rl)angl)eli sau Voivozi din 'rgovite.
- Planul acoperiului -
sau czute ; s'a esut cu crmi d nou
toate crpturi l e di n zi duri i s' a ntrit
cu l egturi de fer pri l e sl abe, ten
cuel i l e exterioare s'au refcut di n nou,
Buleti nul Comi si uni i Monumentelor Istorice
s'a reparat cu totul pardoseala i nteri oar
a bi seri ci i cu mortar de ci ment, com
pl etndu-se l i psuri l e. S'a mai fcut n
urm o mi c cl opotni de l emn.
N. Ghi ka-Budeti.
14
inp.org.ro
C O M U N I C A R I
-o-
V
Inscriptiune greceasc din Istros
Dau aci textul unei interesante i nscripi uni
greceti, - decalcul s' a pierdut cu ocazia facsi mi
lrii i-1 voi da n fascicol ul vi i tor - ce se afl
gravat pe o plac de marmor, gsit mpreun
cu un torso de statue ntre ruinele oraului ls
tros, de un ran din satul Caranasuf (j ud. Tul
cea). Ea este n posesi unea d-l ui D. O. Ionescu
din Tulcea.
ArAEH TYXH
IIOCEI6QNI EAII{QNIQ TITOC AIAIOC MIN.
IIONTAPXHC THC IIENTAIIOAEQC AlO . .
IEPEYC TOY EEOY MA BIOY TON TE6Ai1QN .
TOIC CYNMYCTAI C A TEEA IEPAC . . . . .
PIPPIOC AEQN IIONTAPXHC IEPACA . . .
. YP 6IOrElC TPI<QNOG IEPA.
. . . . . P MAPKIANOC APTEMUQP . . : .'
. . . . . . . . . A<IA
.
OC MONYC K . . . . . .
. . . . . . . . . IANOC KPAT .
. . . . . . . . . . . . IYC061 . . . . . . . . . .
Dei i nscripiunea este n mare parte i ncom
pl et, cci o bun bucat din placa de mar
mor este rupt, totu se vede lmurit c a fost
pus de pontarhul Titus Ael i us Mi n . .... (?) cu
ocazia ridicrii unui exvot l ui Poseidon Heli
conul .
Rezervndu-mi s vorbesc cu alt ocazie mai
pe larg despre ea, de ast dat atrag ateni u
nea asupra cultul ui acestui zeu i n acest ora al
Pentapolei Pontice, i asupra celor doi pontarhi
pn acum necunoscui : Titus Aelius Mi n. . . i
pontarhul Leon.
Const. Moi sil.
VI
Spturile dela Cucuteni
i
Colectia Butureanu
I ntrebarea O-lui Praf. N. I orga (Neamul Rom
nesc l i terar, No. 8 di n 6 Martie 1 9 1 1 m oblig s
adaug la comuni carea fcut asupra spturilor
dela Cucuteni (fascicolul trecut al Buleti nul ui)
cteva cuvinte i asupra pstrrei l ucrurilor gsi te.
Toate obi ectele desgropate n cele dou cam
pani i ( 1 909 1 O) aparin Uni versitii di n lai.
Numai cnd un l ucru a fost gsit n dou exem
plare - dubl ete - s'a donat exemplarul mai ru
pstrat Muzeul ui preistoric di n Berli n. Cum ns
tocmai obi ectele de mai mare nsemntate tii n
ific nu-s dect ntr' un exemplar, Di recia ge
neral ' Muzeelor di n Berl i n a cerut i Mi
nistrul de I nstrucie i Universitatea di n lai au
ncuvii nat - ca s i se mprumute unele obiecte
pe ti mp de patru l uni pentru a fi studiate, -
la noi l i psi nd nc un personal tecnic museal.
Obiectele mprumutate au fost i nventariate, m
surate i schiate ori fotografiate.
i fi i ndc spturile d- l ui Dr. Hub. Schmidt par
a fi retrezit i nteresul pentru antichiti le naio
nale, cred ni meri t s ami ntesc i despre o co
lecie privat, a d nei Buureanu di n Iai (rmas
dela def. Praf. Or. Buureanu). Lsnd la o parte
condi i i le n cari au fost fcute spturile, co
lecia Buureanu prin variaia ei - i geografic
i de cuprins - e foarte i nteresant, cci cuprinde
l ucruri di n vre-o 1 2 stai uni preistorice (di n Mol
dova) i nu numai di n perioada neolitic (de
piatr lustruit), ci i din epoca de cupru, bronz
i fier : topoare, brdie, vrfuri de lance, sgei,
pumnale, sbi i , seceri, cuite ; apoi obi ecte de
podoab : agrafe, broe, mrgele, etc. I nvai i
consi der n special obiectele de cupru i bronz,
prin faptul c samn cu cele din Transilvania
Ungaria i din faptul c la noi nu exist mi ne
de cupru i cositor , ca fabri cate, i mportate
de peste Carpai. Cu toate aceste, chestia nu
trebue privit ca rezolvit, cci n arheologie
numai spturile decid, i att pentru cultura
di n epoca metal ul ui ct i pentru cea di n piatr
este nc foarte mul t de l ucru : cercetrile d-l ui Dr.
Schmi dt fcute di ntr' un anumit punct de vedere
,
vor lsa mul te chesti uni deschise.
Dar afar de antichiti preistorice colecia d-nei
Buureanu coprinde i obiecte din epoca roman
i di n ti mpurile romneti vechi. Un studi u deci
asupra acestei colecii ar fi o schiare a culturilor
perindate pe pmntul romnesc, ncepnd del a
inp.org.ro
COMUNI CARI
1 07
3000 a. Chr. i pn la ntemei erea Statelor
romne.
Aceast colecie ns, di n multe mprej urri,
este ameni nat s se risi peasc. E drept c p
mntul romnesc copri nde attea antichiti - i
preistorice, romane i, sigur, i greceti - n ct
s putem forma muzee n toate oraele pnnci
pale, dar spturi l e cer munc, mari cheltueli i
ti mp ; de aceia, pn atunci, dac colecia mai
este nc complet, cum o tiu eu, ar trebui s
devie propri etate a Statul ui .
Const. Dasclu.
VI I
Epitaful primului Episcop al Arge
ului Iosif
Pe unul di n superbi i stl pi ce separ naosul
de pronaosul bisericei Antim, di n Capital, se
ghi cesc mai mul t dect se citesc versurile ur
mtoare :
De i sunt 1le1tsujrit,
Stlp de piatr ntirit,
Omule i dela 1ine
Poi afa dc-i vrea un bine.
Eu am trei [1ai potrivii,
Tt'!odat aici njpi,
Deoparte i de alta,
Doi n stnga wtu'u dnapta.
Caut la uoi i vezi
Ca s te ncredi11ezi,
C . i pictrrle unite,
Pentru folos potriz:ite,
Ct de mult greutate
Lesne poate s o pomte.
Chiar Autim Mitropolitul
lvircauul mult vtstitul
Aicea ne-au at'zat,
i cu zidul lte-au legat
S inem acest lca,
Al sfinilor toi sla,
De dnsul nti zidit,
lm pe ur111 prmoit
De clir Iosif 1tliul
Episcopul A1-eul.
Carele se odihnete
Drept mine aici trupete,
Dndu-{ obtescul srit
T1upu ce au vieuit
O via ltudat,
Vrednic de mare plat,
i de cinste omeneasc,
Si de slava cea cCeasc.
' '
{Vfnica) lui pomenire
Dela Domnul 1spltire.
Tot I osif fcea i versuri l e de Ia fntna zis
a Meterul ui Manole di n Curtea-de-Arge (v.
I orga, I nscripii, 1, 1 54 - 5).
El moare n Oct., 1 820, dup ce pstorise pe
scaunul episcopal de Arge de l a nfi i narea acestei
Episcopii, di n 1 8 Oct. 1 793 pn la moarte n
1 820 (v. Urechi, Istoria Rom., V, 38 ; XI I , 3 7),
Vi rg. Drghiceanu.
VI I I
O piatr de hotar a vechilor
Bucureti
I nsemnm aci pentru cel ce va face cnd va
istoricul Bucuretilor, textul i nscripiei de pe
crucea aflat pn de curnd n Strada Cazrmei,
unde se termi na odat moia Mi tropol i i bucu
retene.
CU VREAREA TATLUI I AL FI ULUI I AL
SFNTULUI DUH, RDICATU-SE-A ACAST
CI lSTIT CRUCE, NTRU CI NSTEA SFINI LOR
MARI LOR JviPRAI I COSTANDI N 1 ELENA, N
ZI LELE PREA NLATULUI DOMNULUI NOS
TRU 10 COSTANDJ N NI COLAE V(OE)V(OD), CU
CHELTU

LA PREA SFINTULUI MI TROPOLIT A


TOAT UNGRO-VLAHI A CHI RI U CHI R EOFIT :
PENTRU C DREPT ACEST LOC AU FOST MAI
NAl TE PUU CALICILOR, DUP() CUM SCRI E
HRJSOVUL MITR(OPOLI !) ; I DUP() VREMI
ASTUPNDU-S I NPRESURNDU-S [MO
I EA SFINTEI MI TROPOLI I ] , ACUM CU BLESTEM,
CU BUNE MRTURI I , AFLNDUSE, S-AU RI DI
CAT A
C
AST CI NSTIT CRUCE, DUP HOT
RREA BOERI LOR CELOR CE. AU fOST RN
DUII DE DONINI E, N LOCUL ACELl 1 PU
CUM ARAT CARTEA DOMNEASC, CA S NU
MAI t J E DE ACUM NNAI NTE I NPRESURAREA
CETI I MOI I A SFI TE! J\ITROPOLI I . MECI. =
(LUNA) SEPT(EMBRI E) 1 i\( HII l (ZILE) 7250 ( =1 742)_
fusese ridicat n urma clcrei moiei Mi
tropoliei de ctre Mnsti rea Mi hai-Vod. Gi on
a ncercat, fr s rueasc, citi rea textul ui (v.
I st. Bucureti lor p. 373).
Virg. Drghiceanu.
I X
Traditii i mrturii documentare
despre drumul roman dela Reca la
Celei.
(FIagment din studiul asupi'a Romulei)
Cetatea dela Reca, col oni a Romula de odi
ni oar, capitala Daciei Mal uensi s (Oltenia de
inp.org.ro
1 08
1ULETI NUL COlv\ I SI UNi l MON ME1 TELOR ISTORI CE
astzi), era punctul pri nci pal, unde se ncruciau
toate ci l e romane din dreapta Ol tul ui . In aceast
pri vi n, disti ngem pn acum ncruci area la
Reca a cel pu i n patru ci, ce veneau de se m
preunau aci : una, dela podul l ui Traian, del a Se
veri n trecnd pe lng Craiova; a doua, dela podul
l ui Constanti n cel Mare, del a Cel ei pri n Vi i na ;
a treia, dela gura Ol tul ui , dela Isl az, pri n Sl
veni i frcae l a Reca, unde cte trele aceste
ci urmau a patra cale dela Reca la munte
pri n Brncoveni, Cozia, spre a se mpreuna cu
reaua de ci a Transi lvani ei , la Boia. Negreit
c n afar de aceste patru ci mi l i tare, ater
nute cu piatr, trebue s fi mai existat nc o
cale ce l eag Reca de ara di n stnga Oltul ui
pri n vestitul vad al Cumani l or di n vecintate.
Dar Ol tul i-a schi mbat de mul te ori matca,
aa nct cu greu vom afla acest drum.
I n aceast noti ne vom ocupa numai de ra
mura a dou, ce pleac del a Celei, del a podul l ui
Constanti n cel Mare, i aj unge drept la Reca.
Ea are o i mportan deosebit pentru istoria
noastr, fi i ndc, precum vom dovedi , dateaz
dup retragerea legi uni l or romane di n Dacia, i
pri n urmare este un semn vdit al recuceri ri i
n parte a Daci ei de ctre Gal eri us ( " Dacia res
ti tuta", la Eumeni us). Apoi, ea este di ntre toate
cea mai ameni nat cu di strugerea.
Pentru aceasta vom i nea seam de hrile
\"echi , de monumentel e epi grafice, de tradi i i i
de mrturi i l e documentare ce l e aflm n hri soavele
domneti i n cri l e de hotrni ci e fcute n
pri l e l ocul ui .
I. Hri vechi romane.-l n aa numita " Tabula
Peuti ngc:iana", i svor i storic temei ni c, alctuit
dup Traian i nai nte de epoca l ui Galerius i
Constanti n cel Mare, se vede bi ne drumul del a
podul lui Trai an la Reca (Rom ula), dar nu vedem
n ici ramura dela Celei la Reca i ni ci pe cea
dela Gura Ol tul ui la Reca. De asemenea numele
daco- roman al Cel ei ul ui , Suci dava, nu se afl
trecut n aceast hart. Aa dar dru mul ce ne
preocup nu exista n epoca l ui Traian i a An
toni nilor.
II. Monumente epigrafice. -Pn mai ani i tre
cui nu se tia cu precizi une numel e cetuei dela
Celei, de unde ncepe calea ce ne preocup.
La 1 906 ns, rposatul Tocilescu a cetit la
Academi a Romn o i nscripie n care se vor
bete despre teritori ul Suc[i dava], pri n care
se nl tur astfel opi ni a cum c Malua, de fapt
tot Romula, ar fi fost la Celei.
In aceast localitate la Celei, s'au gsit crmi zi
cu stampi l a LEG. V. M. OES, adi c Legio V. Ma
cedonica Oesci, n loc de Legio V. Moesiae,
cum se descifra nai nte fr temei u. Prin urmare,
cetui a dela capul drumul ui ce ne preocup era
pzit de soldai detaai di n cartierul pri nci pal
al legi unei a V Macedonica, din Oescus, adi c
tocmai di n marea cetate de peste Dunre di n
valea lscrul ui, aezat n faa Cel ei ul ui nostru, pe
teritori ul locui t i astzi n mare parte numai de
Romni , numi t Ghi ghi i . (Bi serica romneasc di n
Ghighi i ca i casele i curile fruntai l or romni ,
pe eaTe le-am vi zi tat ani i trecui, sunt zi dite di n
pi atr scoas di n cetate).
Mrturia unei crmi zi este de mare valoare,
cnd ne gndi m la faptul c legi unea V Ma
cedoni c a fost strmutat la Ghighi i dup p
rsirea Daciei , i constatm totu c detaamcnte
de aci aprau un teritoriu di n stnga Dunri i .
Astfel n ct mrturi i l e epi grafice confirm
datele oficiale di n Notitia Dignitafu11Z , isvor
temei nic, ulterior epocei lui Galerius i Constanti n
cel Mare, n care se constat, la fel c ntr'adevir
detaamente mi l itare de sub comanda ducel ui
Daci ei Ri pensi s pzeau la nordul Dunri i , n
ara noastr.
De aceea socoti m c drumul acesta, care unete
Reca cu Cel ei ul , de fapt Oescus, lagrul l e
gi unei a V Macedonica, cu Romula, capitala
Daci ei Mal uensis, dateaz di n epoca l ui Di o
cli i an i Galerius i c el a fost l ucrat pentru
cooperarea trupelor di n Romula cu otirea ro
man di n Oescus. Altfel n ici n 'am nelege de
ce s' a mai croit aceast cale scurt i : dreapt
di ntre Romul a i Oescus, cnd vedem c exist
o cale veci n destul de bun, ns mai l ung pe
marginea Ol tul ui ce lega Romul a cu Moesia (n
urm, ca parte di n Dacia Ripensis), pe la Islaz.
I mportana mi l itar a drumul ui o i l ustreaz bi ne
Constanti n cel Mare, care dup Galeri us, - cruia
i putem atribui recuceri rea Ol teni ei i facerea
drumul ui dela Celeiu-Reca - zi di podul di ntre
Ghighi i i Cel ei .
Adevrul i stori c despre facerea drumul ui del a
Cel eiu la Reca de ctre Gal eri us l pstreaz
n chi p poetizat mituri l e i tradi i i l e noastre
despre Domnul de Rou alias Ler

mprat, care
cltorete noaptea dela Cel ei u spre munte, l a
i ubi ta l ui, pn ce moartea-! aj unge l a Potopi n,
l a marginea rui nelor Romul ei , unde scriitorul
lati n Sextus Aurel i us Vi ctor atest c a fost n
mormntat nsu mpratul Galerius.
inp.org.ro
COMU !CARI 109
lat tradii i l e i mrturi i l e documentare, ce
le-am putut strnge.
l l i . Tradiii. - Vom pstra ordi nea cronologic.
1 653 - 1 658. Paul din Alep. The travels of
Macarius, Patriarch of Antioch : written by hi s
attendant Archdeacon Paul of Aleppo, i n arabic.
Translated by f. C. Belfour. I I. , London 1 834.
Pri privitoare la istoria noastr tradus n
romnete di n engl ezete de d-ra E. Cioran.
lsvor nepreui t ; ne transmite tradiia local
despre vechi mea drumul ui roman di n vremea
pgni lor. In chestia noastr aflm dar :
Cltorii vi n di n Brncoveni , trec prin cetatea
dela Reca, pe care ns n' o i ndic, i se opresc
la Hotrani , la civa pai mai jos de Reca.
Aci scriitorul noteaz c cea mai mare parte
di n drum au fcut-o pe o ale ate?'nut cu
pietri rotund ; iar despre vechi mea ci i afl
tm{iia local, cum c ea ezi >ta de mult, din
vremea de cnd se ncli1au oameni la cli
puri cioplite (i dol i ), pri n urmare di n epoca ro
man : " The greatest part of our way lay over
a pavement of round stones, whi ch is sai d to
have existed si nce the time of the worshi p of
i dol s " (Belfour I I , 368) .
" Cea mai mare parte di n drumul nostru se
fcu pe o cale pardosit cu pi etre rotunde, care
se zice c exist nc di n ti mpul cultul ui ido
l i lor. (Trad. Cioran, p. 200).
La aceast tradii e local pstrat n vecma
tatea rui nelor del a Reca, graie monumentelor
din cetate i mormi ntelor romane dela Hotrani ,
credem potrivit s reami nti m al te tradii i i su
perstiii, mai puin precise n legtur cu rui
nel e del a Reca i cu drumul roman 1 ) .
1 7 1 1 - 1 7 1 7. Di mitrie Cantemi r arat, dup
spusele unui voluntar di n ara Romneasc, cum
c rani i di n Ol tenia pri n tradi ie numeau n ite
temel i i ca de cetate di n valea Oltul ui " Curi l e
l ui Ler mprat " . Acestea sunt, dup prerea mea,
rui nel e dela Reca.
1 769 - 1 774. I n hotarica moiei Potopi n se
vorbete despre " Mormi ntele Strigoi l or" di n a
propierea podul ui dela Potopi n.
1 845 pn astzi . La podul dela Potopin un
mi t etiologie aeaz potopi rea (moartea) Dom
nul ui de Rou, al ias Ler

mprat, dup prerea


mea nsu mpratul Galerius nscut i nmor
mntat la Romula, ce se nti ndea peste satel e
Hotrani, Reca i Potopin 2).
IV. Mrturii documentare. - 1 598 ( =7 1 07)
Septemvrie 6. Trgovite. Mi hai l Voevod, fi ul l ui
Ptracu Voevod, i ntrete stpni rea peste
pri le de moie cumprate n Romanai, dela
frcae i Devesel n j os, pn Ia apa Dunri i,
l a vadul Corbi i (spOA KOpL!i EB=Corabia ve
che de astzi , mahala ntre portul Corabi a i
satul Cel ei ). Doc. 1 43/45 di n colecia Academi ei
Romne. Hrisov origi nal, slavon, pe pergament.
lsvor preios pentru arheologie i toponi mie : ca
semne de hotar movi le sau mguri di n epoca
preistoric i di n cea daco-roman cu numi ri l e
l or n sec. XVI -l ea.
Cea di nti meni une despre drumul roman n
ocol ni ca satul ui Vi i na, unde se arat ca hotar
n Drumu de piatr" (nosor RLMEH).
n Satul Vi i na ntreg i cu tot hotarul di n M
gura Dudul ui pn n Mgura Borduhul ui i
pn n pi atr la Orupoara i pn n Mgura
Radul ui ; i di n Mgura Radul ui pn n Rs
cruci i pn n Mgura Badi ul ui ; i di n M
gura Badi ul ui pn la Groap i pn n Drumu
de piatr ; i di n LJrumu de pia17' pn la
Mgu?'a Daduhti (= . . . 11 AC n8T KLMEt)l ; 11
OT no8T KLMEH ncK AO rr8pL ALA8\0B).
1 656 ( = 7 1 64) I uni e 1 4. Hotarele di ntre mo
ia Murgeni i moia clugrilor dela Hotrani .
Copie n Condica Episcopiei Rmni cul ui , mss.
2082 di n Colecia Academiei, f. 466.
Drumul roman se i ndic pri n " Drumul Ocn i i " :
n di n piatra Hotrani lor boereti pe drumul Oc
ni i n SUS. "
1 686 (=7 1 95) Octomvrie 2 1 . Hotarni ca sa
tul ui Comanca. Copie n Condica Episcopiei
Rmn icul ui , mss. 2082 di n colecia Academi ei ,
f. 1 82.
I n hotarnic se vorbete despre drumul ro
man numit " Drumul srii " precum i de " Calea
Sl oveni l or " , " Drumul bui l or" i hotarul Ca
racal ui ( RLpAKL1 KapAKL81).
" Di n piatr drept pn n hotarul Caracal ui
pe hotar n sus, pre vale, pe di n jos de Dru
mul srii" 3)
1 7 1 2 ( =7220) I unie 1 5. Carte de hotrni
cie fcut de Matei u flcoi anul , bi v vei Cpi
tan, i de Constandi n Comisul Comneanul ,
pri n care mpart moi i l e Hotrani i i Murgeni i
ntre frai i Mi hai u i Constandi n frcanu.
Doc 1 66/90 di n Colecia Academi ei Romne.
Origi nal romnesc pe hrtie. Copie n Condi ca
Episcopiei Rmn icul ui , mssul 2083 di n Colecia
Academi ei , fila 466 - 7.
inp.org.ro
I l O BULETI NUL COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORI CE
I n hotarnic se vorbete despre " Drumul de
piatr", despre " anul Ceti i " del a Reca (Ce
tatea Colon iei Rom ula) precum i despre " M
gura Mare" di ntre Reca i Caracal , i de
" Balta Judeul ui " .
Hotarni ci i " au trac peste Tezl ui , despre Ca
racal , di n piatra del a Mgura Mare pn n ho
tarul Dobrosloveni lor" i au msurat " i la si
l ite pe lJrumul de piatr ; i s' au fcut semne
pn n anul Cetii" .
V. Relaiuni speciale datorile istoricilor. -
1 69 1 - 1 726. Aloysius ferd. Cor. Marsi l i , Da
nubi us Pannoni co- Mysicus. Hagae, 1 726.
Cel di nti u nvat strin care descrie la faa
l ocul ui drumuri l e romane di n Oltenia i cet
i l e di n aceast parte a rii i de lng Cmpu
l ung. Descriere nsoit de hart i planuri .
Marsi l i sau Marsigli a cltorit pe Dunre
pn la Rusciuc n 1 69 1 . De l a aceast dat
ncepe a cul tge relai uni despre ara noastr de
l a nvatul boer romn Stol ni cul Cantacuzi no,
i veni nd la faa loc:l ui .
Marsi l i atri bue facerea drumul ui mpratul ui
Constant i n cel Mare, n legtur cu podul de l a
Cel ei .
" Deni que necessari um duco notare, a situ, ubi
erat caput Pontis ad ri pam recentis Vallachiae,
prope Gi el i [ =Cel ei ] viam esse, quae probabi l i
ter strata fu i t a Constantino, ut conferretur i n An
ti nam cum magna via, quae a Transilvania con
ti nuatur secus fl umen AJ utam usque ad Danu
bi um ; pars autem i psius Anti nae ad eumdem
i nterrupta est nonnul l is sol itis col l i bus manufac
tis. (1 1 , 39) .
1 865. Cesar Boll iac. Explorare mpreun cu
arheologii francezi Boissiere i Baudry, tri mii
de Tapoleon I I I .
u Cel ei ul este sti:btut de o osea roman de
l a Dunre, di n punctul unde Constanti n nti n
sese podul su, ca s opereze supra Daciei
pierdut cu desvrire de la Aurel i an, i care
merge pn la Reca, fosta Tabr Nou a l ui
Caracalla, i de aci pre Ol t l a Tabra Veche a
l ui Traian, i apoi la Turnu Rou " . (Trompeta
Carpai l 0r, 20 I ul ie 1 869).
VI. O eroare adnc nrdcinat de nlturat.
" Drumul l ui Traian" ?

n mrturi i l e documentare n'am gsit nici


una pri n care s se dovedeasc, cum c ntr'a
devr poporul nostru a pstrat numel e marel ui
Traian l egat de existena acestui drum. Cu toate
acestea exist opi ni a curent cum c acest drum
s'ar fi numit cndva " drumul l ui Traian " n loc
de u drumul de piatr", u drumul sri i " ori u dru
mul Domnul ui de Rou" .
I nceputul acestei opi ni uni pornete ns de l a
i nterpretarea nesigur a textelor vechi de ctre
crturarii notri de mai de mult, cari socoteau
c podul l ui Traian ar fi fost la Cel ei , iar n u
l a Severi n, i c, deci, calea d e l a Celei l a Reca
nu putea s fie de ct a l ui Traian. Determi na
rea aceast dateaz di n epoca n care cercetri l e
arheologice la noi nu erau nici n fae, i
totul se reducea numai la tradiia unui pod l a
Celeiu i la mrturi i l e despre podul l ui Traian,
de ai urea, pe cari un Cantacuzi no erudi t l e afla
n scriitorii vechi . Cci nsu marele nvat
Stol nicul Cantacuzi no este istoricul care a fixat
n l iteratura chesti uni i numel e de " calea l ui Tra
ian " , nai nte de Schendo i Sulzer, mpru mu
tndu-1 del a numele strin " Troian " i legiti
mndu-1 prin credi na ce avea c podul de l a
Celei a fost fcut de Traian.
Astzi ns, cnd ni meni nu se mai ndoete
unde a fost podul l ui Traian, adi c la Severi n, i
cnd putem preciza chiar ani i n care Constan
tin cel Mare a fcut s se construiasc podul
de la Cel ei u, stnd i el n Oescus ctva ti mp,
numai putem, negreit, s atri bui m l ui Traian
ni ci podul i ni ci drumul de la Celeiu la Reca,
care, precum am vzut, ni ci nu exista de alt- fel
pe vremea l ui .
Pri n urmare, trebue desrdcinat aceast gre
eal ocol i nd- o di n toat scrierile i hrile noas
tre, ncepnd de la. harta Cantacuzi no Comnen
di n 1 7 1 8 i pn acum, ori unde se menioneaz
aa numitul drum al l ui Traian.
Pn vom dovedi nendoios c acest drum
di ntre Reca i Celeiu se poate numi " drumul
l ui Ler J mprat " i vom spune " Drumul de piatr"
ori mai bi ne " Drumul Domnul ui ;.de Rou" .
Al . T. Dumitrescu.
1 ), 2) Detal i i i isvoare bi bli ografice n nota mea
" Relation sur les ruines de la colonie Rom ul a de Dacie"
din " Revtte de Roumani e" No. 2.
3) 1 769. Numele acesta a ptruns i n l i teratur :
un scriitor oltean compar distnwerea curtilor i ar
di ni lor boereti di n Bucureti de
"
vol i nti rii di n ]769
cu "drumul srii " vrnd a spune c l umea umbla
prin curile boereti ca pe drumul mare par-c'ar fi
fost drum de sare (ms. 1 3 1 9 di n Biblioteca Academiei
Romne :
uC curi boereti i grdi ni
"S le vezi i s suspi ni :
" P toate iaste drum mare,
" Intocmai ca drumu de sare) " .
inp.org.ro
O F I C I L E
-0-
Noi membrii ai Comisiunii Monumen
telor Istorice.

n t i mpul din urm Comi si unea Monumen


telor lst0rice a pri mi t doi noi membri i n snul
su :
1 ) pe d. Vasi le Prvan, profesor de epigrafie
i istorie vechi e la Uni versitate i Di rector al
Museul ui naional de anti chiti di n Capital.

n
aceast di n urm cal i tate, d-sa, potrivit rt. 1
di n Legea pentru conservarea i restaurarea mo
numentelor publ ice ( 1 892), face pmie de drept
di n Comisi une.
2) pe d. Er. A. Pangrati, profesor la Uni
versitate i Di rcctor al coalei Naionale de Arhi
tectur, care a fost numi t n l ocul d-l ui Arh.
N. Gabrielescu, cu urmtorul decret regal.
CAROL 1
PRIN GRAIA LUI DUMNEZEU I VOINA NAIONAL
H rG F AL HO:H I
La to{'i de fa i viitori, sntate
Asupra raportul ui Mi ni strul ui Nostru

secretar
de Stat la Departaentul Cultelor i I nstruci uni i
sub No. 1 540 di n 1 9 1 1 .
Am decretat i d ecret m :
A1 t. J. - O. Ermi l Pangrati, pr
o
fesor univer
sitar i di rector al coalei naionale de Arhi tec
tur, se numete membru n Comi si unea Mo
numentelor I storice de pe lng Admi nistraia
Casei Biseri ci i , n locul vacant.
Art. II - Mi nistrul Nostru Secretar de Stat l a
Depa1iamentul Cultelor i I nstruci uni i este n
srci nat cu aducerea l a ndepl i ni re a di spozi i u
ni lor prezent ul ui decret.
Dat n Bucureti, l a 3 februarie 1 9 1 1 .
(ss) CAROL
Ministrul Cultelor
i Instruci uni i Publ i ce
(s) C. C. ARION
No. 456
("Monitorul Oficial " No. 248 del a 9 fev. 1 91 1 ).
I l
Schimbri n comitetul de redactie
al Buletinului.

n locul d-lor . Gbriel escu I G. Murnu


au i ntrat n comitetul de redacie al Buleti nul ui
noi i d-ni membri i Er. A. Pangrati i V. Prvan,
i ar n locul d-l ui P. Grboviceanu, fost Admi
ni strator al Casei Biseri ci i , n aceiai calitate, d.
dr. O. Boroianu, decanul facultii de Teologie.
O-sa, a fost ntmpi nat de ctre d-1 Pree
di nte al Comi si uni i Monumentel or Istorice cu
urmtoarele cuvi nte de bun veni re :
V zi c bi ne ai venit, domnul e profesor dr.
Boroianu !
ti m c suntei unul di ntre i ubitorii nlrii
reli gi uni i i cul tul ui nostru naional . i , felici
tndu-v, suntem convi ni c il calitate de re
prezentant al domnul ui Mi ni :tru, vei da tot con-
- cursul Comi si uni i noastre.
Avntul ce au luat l ucrri l e ce restaurare a
monumentelor istorice i de conservare a celor
lalte ami nti ri scumpe ale trecutul ui nostru este
di n cele mai mbucurtoare. El se datorete, cum
ti m cu toi i , fericitei desvoltri a Admi nistra
i unei Casei Bisericei i e dar cu drept s
transmitem totodat expresi unea recunoti nei
noastre domnul ui 'fost Mi nistru Haret, care a
dat un puterni c sprij i n Comi si uni i Monumen
telor Istorice. Mul umi m asemenea domnul ui pro
fesor P. Grboviceanu, care a fost cu trup i
suflet alturea de noi i cruia i pstrm pentru
aceasta o preioas ami ntire.
Felicitndu-v nc odat, domnul e Boroianu,
nu ne ndoi m c vei urma tradi i unea noas
tr i c, mn n mn, vom putea merge n
nai nte pe calea progresul ui de pn acum, spre
bi nel e rii.
De mare ajutor ne va fi i d. profesor C.
Blcescu, de a crui numi re ne fel icitm, fi i nd
nsrcinat de O. Mi nistru s fac, pentru com
pletarea muzeul ui Casei Bisericei, mulaje de pe
inp.org.ro
1 1 2 BULETI NUL COMISIUNJ I MO ' UMENTELOR ISTORICE
sculpturile i decorai uni ! e cele mai i mportante
di n punct de vedere artistic i naional ale
monumentelor noastre istorice i naionale, cum
i s supravegheze i s conduc, l ucrri l e de
reparai uni, ce se vor face l a aceste decorai uni
i ornamente, conform hotrrii i i ndicaiuni
l or ce i se vor da de ctre Comi si unea noastr.
Ne vom bucura asemenea dac cu ti mpul vom
putea nti nde aceste l ucrri i peste hotare, cci
mui te di n monumentel e noastre se gsesc rs
pndite n celelalte pri locuite de frai i notri i,
mai cu seam n Bucovina.
Ion Kali nderu.
I I I
Sculptor n serviciul Comisiunii.
Dup cum se poate vedea di n ul ti mel e cu
vi nte reproduse mai sus, Mi ni sterul a numi t pe
d. C. Blcescu, profesor la coala de Bele Arte,
scul ptor pe l ng Comi si unea Monumentelor
Istorice, pentru extragerea de mul uri n gips de
pe ornamentai uni le i decorai uni l e artistice n
piatr i lemn de la monumentele noastre na
ionale pe seama Museul ui Admi nistrai ei Casei
Bisericii.
Publ icm aci att Decizi unea mi nisterul ui ct
i Decretul Regal pri n cari i s'a dat d- l ui B
lcescu aceast nsrcinare n servici ul Comi
si uni i noastre :
D E C I Z I U N E
Noi Mi nistru Secretar de Stat la Departamen
tul Cul tel or i I nstruci uni i,
Avnd n vedere c pe lng Casa Bisericii
s'a nfi i nat un muzeu n care se colecioneaz
toate obiectele de art naional bisericeasc i
avnd n vedere c acest muzeu trebue s se
nzestreze complect i cu decorai uni l e i i nscrip
i uni l e de pe monumentel e istorice nai onale (re
l i efuri, sculpturi i di ferite ornamentai uni ) co
pi ate n gips, -
Decidem :
Art. 1 - Pentru aceast l ucrare se del eag d.
C. Blcescu, scul ptor i profesor la coala de
Bete-arte, s extrag n gips mul uri dup sculp
turile i decoraiuni l e cele mai i mportante di n
punct de vedere artistic i naional, decorai uni
fie n l emn, piatr sau orice al t material, care
se gsesc att pe frontispici i l e i reliefurile m-
nsti ri l or declarate ca monumente istorice, ct i
pe mormi ntele foti l or voevozi romni i de pe
orice monumente istorice i naionale.
A1t 1 !. - O. C. Blcescu _ ya avea i dele
gaia s supravegheze i s conduc l ucrrile de
reparaie ce vor urma s se fac l a decorai i l e
i ornamentai i l e mai sus menionate, conform
hotrrii i i ndicai i l or ce i se vor da de ctre
Comisi unea Monumentelor Istorice.
A1i. Jll. - Pentru aceste nsrcinri, d-sa va fi
remunerat, cu ncepere del a 20 Ianuarie a. c.
pn la 3 1 Martie 1 9 1 1 , cu di urna de lei 500
care i se va ordonana di n fondul cheltuel i l or
extraordinare, prevzut n b1:getul Casei Bi
sericii.
Art. 1 V i ultim. - O. Admi nistrator al Ca
sei Bisericii va aduce la ndepl i ni re di spozi i i l e
di n prezenta deci zi une.
Dat la 1 7 :anuarie 1 9 1 1
Ministru
(ss) C. C. A R!ON
o. 1 926.
( .. Monitorul Oficial" No. 234 dela 21 lan. 1 91 1 ) .
CAROL 1
PRIN GRAIA LUI DUMNEZEU I VOINA NAIONAL
REGE AL ROMANI EI
La to i ee fat i viit01i, sntate
Asupra raportul ui Mi nistrul ui Nostru Secretar
de Stat la Departamentul Cul telor i I nstruci uni i
cu No. 1 926.
Am decretat i decretm :
.rt. 1 - O. sculptor C. Blcescu, profesor l a
coala de Bele-Arte, se numete pe zi ua de 1
Apri l i e 1 9 1 1 n postul de scul ptor pe lng Ca
mi si unea Monumentelor Istori ce, pentrU' ridica
rea de mulage de pe scul pturile i decori uni l e
cele mai i mportante di n punct de vedere artis
tic-naional.
A1t. Il. - Mi nistrul ostru Secretar de Stat la
Departa:11entul Cultelor i I nstruci unii este n
srci nat cu aducerea l a ndepl i ni re a dispoziiu
ni l or prezentul ui decret.
Dat n Bucureti l a 5 Apri l ie 1 9 1 1
Ministrul
Cultelor i Instruciuni i
(ss) C. C. ARION
(ss) CAROL
o. 1 30
inp.org.ro
OFI CI ALE 1 13
I V
De la edintele Comisi uhii Monu
mentelor Istorice.
In edina dela 28 Mai a. c. , pe lng alte ches
ti uni referitoare la l ucrrile de restaurri ce trebuesc
efectuate n cursul acestei campani i , Comi si unea a
aprobat i normele dup cari se va ndruma activi
tatea bursierilor trimii n stri ntate pentru studiul
pi cturei bizantine, cum i a d-l ui sculptor C. Bl
cescu, pentru mulajele ce se vor face pentru Colec
i uni l e Comisiunti Mon. Istorice n urma celor decise
de onor. guver. Aceste norme au fost prezintate de
d. Preedi nte 1. l(al i nderu, n comunicrile urmtoare :
Domnilor Coleg
Di ntr'o cart potal, ce-am primit, vd c
bursi eri i Cassei Bisericei vor prsi Ravenna.
Nu se spune ns n ce zi, i, mai cu seam,
unde se duc, aa n ct cred c ar fi bi ne s
l i S

dea un program, dup care s urmeze


studi ul artei bizanti ne bi sericeti, pentru care au
fost tri mii . Tot n i nteresul scopuT ui ar fi i
povui rea lor s triasc n armoni e unul cu
altul i s se ajute reciproc, mai cu osebire c
sunt stri ni prin acel e pri.
Dup modesta mea prere, cel d' nti u drum
ar fi Roma-O rottaferrata.
I n Roma ar putea sta 1 O - 1 2 zi l e pentru a
vizita mnsti ri l e i bisericile cari pstreaz
nc tradi i uni religi oase bizanti ne, iar n Grot
ta(errata cam opt zi l e.
Aceast local itate se afl Ia deprtare cam de
1 1/2 or ( cu tramvai ul ) de Roma, i , dac n u
va gsi adpost chiar acolo, pot locui n fras
catti, care e cam la 2 ki l ometri . Acum e puin
de vzut n Grottaferrata ca pictur, deoarece,
dup cum aflu, di n muzul de odi nioar nu
mai sunt dect pui ne l ucruri . Cea mai mare
parte din obiecte i icoane au fost l uate i m
prite pe la alte biserici i mnstiri ; dar totui
vor putea cercetit i studi a mnstirea ordi nul ui
S. Basilio, nceput n 1 004 de ctre Sf. Ni l o, (Ni
cola Malena), nn clugr origi nar din Calabria
i renumi t pentru cul tura sa greco-bizantin. I n
semntatea artistic a acestui lca, const n
fresuri l e celebrul ui Domeni chi no. Afar de
acestea, merit ateni une, bi bl ioteca n care sunt
cri bi sericeti cu mi niaturi fcute n stil bizantin
de ctre nsui fondatorul mnstirei,_ cum i
muzeul : cu gravuri de Bartol omea Pi nel l i , n
find costume din epoca l ui , ( 1 83 1 ) ; tabl ouri
al fresco, din 1 547, de francesco di n Siena,
din coala Zuccari ; copi i l e pe carton ale pic-
turilor di n veacul al XI I -l ea, care sunt acum
ascunse de tavanul mnstirei ; tablouri re

prezentnd episoadele pri nci pal e di n viaa l ui


Fabi o Massimo, executate di n ordi nul episco
pul ui fabio Colonna ; o bogat colecie de ali
i l utri di n istoria greac i roman, etc. Mai
sunt rmie gsite la faa locul ui din vechi a
mnstfre, de oarece cldi rea, aa cum e azi, a
fost restaurat n 1 754, pe cnd faada a fost
fcut mai trzi u, n 1 843.
Dup Roma i Grottaferrata s mearg l a
Palenno n Sicilia, cci asupra Italiei de sud
i nfluena bizanti n a fost mai puteri c. Numai
n Calabria sunt zeci i zeci de mnstiri n
temeiate de ordi nul S. Basilio, iar n multe
pri din aceast regi une se ntrebuina l i mba
greac. fr. Lenormant, n scrierea sa " La grande
Grece " , zice c i Normanzi i au recurs l a
civil izaia greco-bizanti n n ]ri ma perioad a
stpni rei lor n I tal i a de sud, adoptnd, ntre
altele, l i mba greac ca l i mba oficial, pentru c
era vorbit de o parte di n locuitori.
In Si ci l i a - unde domi nai unea musul man,
urmnd celei a l mprai l or Bizanul ui , a i nut
mai bi ne de dou veacuri, pn la veni rea Nor
manzi l or - arta bi zantin se desvolta n armoni e
eu cea arab.
I n Palermo mozaicuri l e di n capela Palati nu
l ui , sfinit pe l a anul 1 1 43, dateaz de pe ti m
pul l ui Roger al I l -lea i a urmailor l ui . Ab
si d e ocupat cu sfini, ca i la Cefalu, iar
restul bisericei e mpodobit cu scene di n Ve
chi ui i Noul Testament. Biserici l e : Sf. Maria a
Amiral ul ui i domul di n Monreal, cupri nd de
asemenea opere de o execuie remarcabil, att
n ce privete compoziia ct i desemnul , ?i ngur,
i coloritul strl ucitor. Nu se poate zi ce c toate
mozai curi l e sunt fcute de Bizanti ni , cci la Ca
pela Palati nul ui se vede c au conl ucrat i uni i
di n elevi i i tal i eni ai l or; l a domul di n Monreal
colaborarea acestora e i mai evident. Cu toate
acestea ni mi c nu poate da o idee mai bun
despre mozaicurile bizantine, dect aceste loca
l iti, unde coala bizantin era n floare i ale
crei produci uni erau mai rari n orient.
Din Palermo bursi eri i vor putea face i cte
va escursi uni n mprej uri mi l e mai nsemnate
di n punct de vedere al artei bizanti ne ; n orice
caz ns ederea lor nu se poate prelungi prea
mult, nea vnd s studieze arta bizantin n fond ,
ct s completeze studi i l e fcute la Venezia, Ra
ven na, G rottaferrata i Roma.
*
inp.org.ro
1 1 4 BULETi t UL COMISI UNI I MONUMENTELOR ISTORI CE
I n sfrit vi ne Muntele Athos, care a fost
dela nceput i princi palmente luat n vedere,
fi i nd un nepreuit tezaur de l umi n i de
cultur mai n toate ramuri l e produci unilor
mi ni i i minilor omeneti. In aceast u gr
di n a Maicii Domnul ui " se pstreaz cu
sfi neni e i cu osebit ngri j i re, mai cu seam
arta : pictura i scul ptura, Deosebit, mai toate
monumentel e de acolo poart ami nti ri rom
neti, fi i nd aj utate, ntemeiate sau renteme
iate de Voevozii i boierii notrii de pe vremuri .
La Muntele Athos este l ocul ales, unde i ni ma
tresalt i spiritul se nal l a pri vi rea frumu
seti l or eite di n penel ul artiti l or drept-credi n
cioi, cari au pus n icoanele ce au zugrvit
tot extazul lor religios.
Cl i matul e dul ce i n mnstiri se gsesc
locui ne bune, n schi mbul unor mici daruri .
Drumul duce cu vaporul del a Palermo la Con
stanti nopole, i ar de aci l a portul Dafnis. Di n
Dafni s cltorii se duc n oraul Careias, unde
resid autoritile turceti, sub un Caimacan,
cum i nalta autoritate bi sericeasc care admi
nistreaz i conduce mi ca republ i c ronahal.
Dela Careias cltorii se ndreapt apoi ctre
mnstirile, cari sunt rspndi te pe ntreaga pe
n i nsul , la deprtri de cte o or, o or i j u
mtate, sau dou.
Tri mi terea bursierilor l a Muntel e Athos e deci
trebui ncioas, dei nu e vre-o coal de pictur
n nelesul mari lor col i din apus. Sunt numai
pictori de ocazi une. La unele schituri i m
nsti ri , cum este la schi tul romnesc, Prodromul
,
i la mnstirea ruseasc, Rusicu, se afl ns
sl i de pi ctur, de zugrvire bisericeasc i
icoane. Cea mai bun sal este l a mnstirea
ruseasc, iar la mnsti ri l e greceti, Vatopedul
i Protatonul , se pot studi a operi l e vestitul ui
Emanuel Pansel i n, un adevrat Rafael al Sf.
Munte. I n sfrit se pot urmri picturile uceni
ci l or si n mns
t
i rea Lavra i altele.
in s mai ami ntesc c pentru nl esni rea cl
toriei s'ar putea da ti nerilor recomandai uni
ctre superiorul schi tul ui romnesc i prin acesta
ctre celelalte autoriti, sau pe alt cale ctre
Caimacam, etc.
I mi expri m asemenea prerea, ca bursi eri i s
fie obl igai a face regulat rapoarte despre stu
di i l e i activitatea lor.
*
* *
Mulajele dup operele de art, afltoare la di
ferite rnnstiri i locauri sfinte di n ar, se pot
face di n trei puncte de vedere : cel cronologic,
estetic i topografic. Cel e dou puncte di nti
sunt greu de real i zat, cci pn azi nu s'au fcut
studi i serioase i temei ni ce asupra artei noastre
nai onal e di n trecut, pentru stabi l i rea ei defi ni
ti v sub raportul istoric-artisti c ; asemenea l ucrare
cere i mi j l oace multe i ti mp ndel ungat ; iar
ntrepri nderea pl nuit de onor. Mi nister e prea
urgent pentru a putea atepta rezultatul unor
prealabile cercetri amnuni te pri n toat ara.
Cel pui n, cred, ni meni di n noi n' am avut pn
astzi prilej ul de a vizita n lung i n lat Re

gatul, pentru a stabi l i punctul nostru de vedere


hotrt n aceast privi n. De aceia cred c am
face ceva mai practic dac la facerea mulaj elor se
i ne seam de al treilea punct de vedere, cel
top0grafic. In cazul acesta, Capitala, cu mprej u
ri mi le, ar servi ca punct de pl ecare; porni nd de
aci l ucrri l e i-ar putea ntinde cercul l or ct
mai mul t spre periferie, nti n Muntenia, apoi
in Moldova, aa c ncetu 1 cu ncetul s aj ung
pn la hotarele rii, unde se vor fi aflnd mo
n umente de nsemntate istoric-artistic. fi rete,
c n cazul acesta, lucrarea n u trebue s se fac
fr ni ci o disti ncie, ntruct privete vechi mea,
starea i cal i tatea operilor reproduse ; cel e mai
vechi i mai ales cele mai expuse di ntre ele, ar
fi bine s fie ct mai repede asigurate prin re
producerea lor n gips. Aa fi i nd, sunt de prere
ca prima campani e s aib n vedere urmtoa
rele monumente n succesi unea l or istoric :
Mitropolia di n Bucureti, Mi hai Vod, Cotroceni i ,
Colea, Biserica di ntr' o zi, Biserica Anti m, Sf.
Apostol i , Stavropoleos, Vcreti, etc., s'ar putea
proceda n urm la reproducerea monumentelor
di n Trgovite, etc.
inp.org.ro
BI SERI CA DI N POPETI -VLFCF
-0-
Pe drumul ce pl eac di n Bucureti
spre Rl exandri a, l a vreo 25 km. de
prtare, se an satul Popeti , aezat
ntre satele Mi l)ui l eti i Novaci , n
j udeul Vl aca.
Ul ia pri nci pa
l a satul ui se ri
di c n spre r
srit, spre dea
l ul ce mrgi nete
apa .rgeul ui , i
se o p r e t e p e
spatel e unui pl a
tou, - l a poarta
biseri ci i despre
care ne vom ocu
pa n cel e urm
toare.
se vede c n ti mpuri mai noui a su
ferit prefaceri cari i -au scl)i mbat n
fi area . .stfel deasupra vecbei cor
ni e s' a nlat zi dri a de j ur mpre
j ur cu 1 .50 m. ri
di cndu-i strea
i na, iar turla de
zi d, d r mat ,
s' a nl ocui t c u
alta de l emn, l
snd cu toate a
cestea s se va
d n frontonul
acoperi ul ui di n
f a , v e c b e a
structur a bazei
fostul ui turn de
zi dri e.
Di n nli mea
ei , biseri ca pre
domi n ntreaga
l o c a l i t ate, cci
de acl se vede
i cmpi a ce se
nti nde spre a
pel e Neaj l ovul ui
i Cl ni tei , pre
Biserica di n Popeti-Vlaca : vedere spre sud-vest.
Biseri ca nu e
mare ca di men
si uni , cci are o
l i me de 7.30 m.
i o l ungi me de
1 6.50 m. , deci o
bi seri c de mi j
l oc ca mri me,
dar prezi nt mul t
cum i val ea .rgeul ui , ce se l as
n deprtare spre Dunre. Dup nf
iarea ei exteri oar cl di rea are ca
racterul biseri ci l or di n epoca brn
coveneasc, att pri n ansambl ul ei ,
ct i pri n detal i i l e diferitel or pri
ce o compun.
Dar, exami nnd-o mai de aproape,
Buletinul Comisi uni 1 MonU1 11 e ntelor Istorice.
interes pri n structura el ementel or ei
organi ce . .stfel socl ul este l ucrat cu
crmizi anume rotunzite, ferestrel e
au rame de pi atr cu arc n acol ad
i cu gri l e de fer, i ar cornia este
format din rnduri de crmizi ae
zate pe col i pe l at, ca la mai
toate ctitori i l e brncoveneti , precum
1 5
inp.org.ro
1 1 6 BULETI NUL COMI SI UNI I MONL1MEr TELOR I STORICE
i brul ce nci nge bi seri ca de j ur m bi zanti n l a noi . Pe jos e pardosi t cu
prej ur. Pe tencu
i al a vecle a pe
rei l or exteri ori
gsi m sgri ituri ,
cari ne pstreaz
numel e cel or ce
sunt n g r o p a i
l ng zi dul bi se
ri ci i sau al me
teri l or ce au l u
crat aci . .st-fel ,
pe z i d u l d i n
dreapta abi a ci
ti m: Drept acest
l oc s-au ngro
pat Despa. I n
alt l oc : Eu Ns
tase popa>>. Pe
peretel e de l ng
scara cl opotni i i
descifrm : To
ma Nedel cu i
Ma t e i , l e a t
1 689, i ar mai
spre altar : Ns
tase. In sfrit,
la altar : S e r
d a r u P e t r a
c 1 e Prej beanu,
1 844.
Dup cum se
vede di n rel e
veu! p l a n u 1 u i
( pag. 1 1 6) , bi se
rica nu are s
nuri , i ar pronao
sul e desprit
de n a o s p r i n
stl pi de zi dri e
n form de cru
ce, deci , ca for
m de pl an, a-
Biserica din Popeti-VIaca : vedere spre nord-vest.
pari ne bi seri ci .
Planul bisericii din Popeti-Vlaca.
l or fcute n bunel e tradi i uni de art l umi natul ui Domn
crmizi aezate
pe l at, tocite i
lsate n multe
pri. Pi ctura e
cea vecl)i e i se
meni ne bi ne, de
i zi duri l e pre
zi nt crpturi n
multe pri .
I n pronaosul bi
seri ci i se vede o
pi atr mormn
tal , a ctitori
l or : j upn Cr
stea vel Visti er i
so_i a l ui j up
neasa I l i nca ; i ar
pi sani a, despri n
s del a l ocul ei
de deasupra uei
del a i ntrare, se
pstreaz n bi -
seri c. Ea este
spat n pi atr
cu l i tere cli ri l i ce
n l i mba rom
neasc i n gra
i ul ei vecl) i u ne
spune c : .
ceast sfnt i
d u mn e z e i a s c
b i s e r i c zi di
tu-se-au di n te
mel i a ei pana
s - au i sprvit de
tot, de robul l ui
Du mn e z e u j u
pan Crstea vel
Visti er, ntru ci n
stea i 1 a u d a
sfi ntei i nedes
pritei t r o i e,
n z i l e l e prea
I o Costandi n B-
inp.org.ro
BI SERICA OI POPETI-VLACA
"
u
(
"
>
\
::
(
"
o
o
p
1 1 7
inp.org.ro
1 1 8 BULETI UL COMISI NJ I J10 UME TELOR ISTORICE
srab Voevod, msa Septemvri e 30
dni , l eat 7 1 98 ( =1 689).
Att pri n vecli mea ei , ct i pri n
preioasel e mrturi i al e vremuri l or
apuse ce pstreaz n snul su, a
ceast bi seri c ne ndeamn s' o ae-
zm printre monumentel e noastre de
val oare, cu artarea c fr l ucr
ri l e de restaurare ce s' au efectuat n
campani a anul ui curent, ar fi putut
fi i ea - ca alte mul te-pl ecate spre
panta defi nitivei pi erzri.
ION D. TRAJANESGI.
Picturi vecl)i ( 1 869) in naia bisericii din Popeti-V,aca.
inp.org.ro
Mnstirea Cluiul.
Vedere general din spre sud-est asupra fondaiunii Buzetilor.
/
L A M U R I R i F S U P RF B U Z E T I L O R
( DUPA PI SFNI I LE FONDFI UNI LOR LOR)
-0-
Se cunoate, din documentele publ i cate i
mai al es din studi ul l ui Odobescu asupra
celei mai i mportante fondai uni a Buzeti l or :
m-rea Cl ui ul , c Buzetii se trag di ntr' un
Duduc de prin veacul al XV-lea, nume ps
trat pe cal e de tradiie n documentele poste
rioare, ca i acel a al fiicei sal e Neaga i al ur
maul ui acesteia Manea Gbi sdave.
Ca personagii istorice, al cror nume s'a
pstrat nu numai pe cale de tradiie, cu
noatem dintre nceptorii Buzeti l or pe cei
trei frai : Vladul Ban, Dumitru Prclab i
Balica Sptar ; pe fi ul l ui Vlad : Radu! biv
vel 1rma ; i pe urmaii acestui a, vestiii
frai Buzeti, cu toii menionai n pisania
mnstirei Cl ui ul , al crei text l dm di n
nou, pentru diferenele ce l e prezint fa de
lectura l ui Odobescu :
H3&<11 1 1 i \\ 1v1 v 11 Cbuccr d>:ui E I I \\ ci i ,,,
CbKpbUHI (i )lll\ CTiI,, .\Xt\ ii<\I HH. Gl, s liC'tl.
lltlli KII"'' i\\NI 'C iy. X<i.. a<SI I tH I l:JI,\1\Si\ lit\ H
CbC lP<IT 1\\ C H : a<SI MI I AS\\ HTilS llllbI>Mii 1 1
liMH"'' ClltiT . . J l li i I X\\1\\ CI CTbl l i Xll'''" Kb
,HI J,ICtlp,lli E.W,1 11 l l T\\11\\ libI CT Rh 3tl
I I SCTH I i\\ l l <r l{ll"i,\\, ,NI .l;t1 ,\CTI I I '\ 11 c\3b lltlli
1, . Xo\. , %Sut p,,.\s,, Rlil 'Il'"

H cbc '''H &p,I
Ti l''' : i.{Sntl l ll pk,1.,1 GI I ,IT. , l i GT!l N nocT. ,
,\ I I E I I CI I a<SI I tl l l h fliltl,lSIh "tl l 1 ., H dI. a<SII,\H fJ,\,\Sil
lii i K Kl1l. lll\\ . 1 \HI X (sic) Kl l ,l."kXil\ ci c"rWI
i\HCTi 1\i\K'' fCT I HI I CI I j1tiKII HC, Tki\\ P<I,\ i\\ l i Cbrl'
TpS,!.HX\Vi\\ 1 1 1 1 \..RI I rx"''" ci 1. cTbl XP""' u
SI \11<\ CI I Xl\'\\ Kb i\\i\&S c1ro '' PXi pilllX' wfitl Hfil r\
l l l n;\\ltHI iU H pHil l "l l i C"'1 H 1\\bl oTKPh.\HX\\ H
CbTKPHXW\\ Cl - 1 < C;l;hl XP''" Kb ,\l l b lilfi4 C
THRtl r H X

ii&II K,\1'<' lw llh1 pd .w>.,,, CHI


Rfi\ 1 1 1\,\ 1 ' 1 1 l l ll"L'.\'Iillt\ 1
.
l w !'[,,l l tl l l ,!. pS .<HKC,\,1.
] j ,l i Cl") i\\CII f i ii . 1.. ,\Hb, H CIP"hI I II I C i\\CLI,\ IN .
. 1. ,1 1 1 1 1 K.h,\"kT .;:. SI S.
( Cu voia tatlui i cu ajutorul fiului i cu svr
itul sfntului dulJ, ami n. Iat, eu, ntru Dumnezeu
robul stpnului meu Isus Hristos, jupan Vladul
Ban, cu fraii lui : jupan Dumitru Prclab i Balica
Spatar, ncepurm acest sfnt l)ram, n zilele lui
Basarab Vod, i dup aceia rmase n pustijre
mult vreme, pn ce eu robul lui Isus Hristos,
jupan Radu] vei 1rma, i cu fraii mei jupan Preda
Sptar i Stroe Postelruc, nepoi j upanului Vladul
Ban i fiii jupanului Radu] biv vei 1rma, noi v
zurm acest sfnt loc cum este neisprvit, de aceia
noi ne trudjrm i ntrirm acest sfnt l)ram i-1
nfrumusearm n lauda sfntului arl)iereu, tatl
nostru, Nicolae al Mirelor, i noi ntrirm i svr
irm acest sfnt l)ram n zilel e bl agocestivului i
de fristos iubitorul Io Wl)nea Vod, fiul marelui
i prea bunului !o JJexandru Voevod. S'a nceput
n luna lui Jprilie 20 ziie i s' a svrit n luna
Iunie 8 zile, anul 1 588).
inp.org.ro
1 20
BULETI NUL COMISI UNI I MO UMENTELOR ISTORICE
Dintre aceti trei frai, primii fondatori ai
Cl ui ul ui : Vladul , Dumitru i Balica, cunoa-
AHH li\tl r04C'HKOM H XCli\IO!HKM\ Jw llHXH-
E. oi KO,l. KllIHT
*
34H. ll Hc 1\\CL<I OKi.
Pisania bisericii mnstirii Cluiul.
tem numai mormntul l ui Dumitru, nmor
(Aceast piatr o fcu jupan Radu! biv vei 1rma
mntat n cea mai ve
cle biseric a famil iei :
Cepturoaia, azi ctun
din comuna Stirbeii, l a
7 km. spre nord de
mnstirea Cl ui :
t [ l l p-C'tiKHCA] PtllN"
nii" iKN' I I tH I " AorIHI
'l'P
O\" 1 1 <\ 11 K ti 1\ t\ l Il, K"l
t pTK<' Hli.iN; WA<I lill.I CT
K . i 11 lllo\" HC I Eoe
''. j I I OI' HiNI H iKO\" II tl l h
O\"\\ l i ''pN" l Ctllii\ !1 K"h
i\\ Ltl 1\\,lp. .
(1 rposat robul l ui
Dumnezeu, jupan Dumitru
Prclabul, [ducndu-se]
in mpria cereasc, cnd
a fost in zilele l ui Moisie
Vod ; pieri jupan Dumitru
de sabie in luna l ui Mar
tie 5 (anul 1 529-1 530;).
Fiul l ui Vlad Banul ,
Radul bi v vel Arma,
i are mormntul n
dreapta pronaosul ui de
la Clui, i pe piatra
l ui am cetit urmtoa
rele rnduri, n deose
bire de lectura l ui O do-
bescu, din care rezult
o i mposibilitate :
[In acela ti mp cnd o fcu
i pe a soiei sale la pi
cioarele crei este nmor
mntat] i i-o puse lui pe
groap fiul su jupan Stroe
Postelnic [La Odobescu
se vede din contr c Radu
a pus piatra pe Stroe],
in zilele blagocestivului
i de fristos i ubitorul I o
Milnea Vod, anul 1590
[soia i murise tot in 1 590
Febr.]. Scris in luna l ui
Octombrie [fr a se i n
di ca anul cnd a f o s t
scris piatra de ctre Stroe
- care trebue s fie cel
urmtor, 1 591] .
Acest Radul bi v vei
Arma, mort n 1 590,
avu dou soii : pe
Maria (ca s m con
formez cel or deja sta
bi lite, dei sunt con
vins c Maria inea
pe Dumitru Prcalabul ,
lng care e nmor
mntat) i pe Stanca.
Prima soie, Maria, se
trgea din Gi ura Lo
goftul i soia sa Vi
laea, care Gi ura des
ci ndea din Mogo Sp
tarul, fiul lui Mogo
Banul
Mormntul l ui Radu! biv vei 1rma
Gi" K,1,\\- 1 C"llT-
din mnstirea Cluiul.
Asupra acestor p-
KOpl i iKli MH p,,,l,, liHK Kfl fl'"''' uJ, 11 I I OCT,m,,l,
rini ai Mariei , j upneasa l ui Radul biv vei
H \\, "'' rpoK, CHI I wo iSI I,IH GTpN 1 1 .cT. 11, Arma, ne d l muriri pisania mnstirii St-
inp.org.ro
LMURI RI ASUPRA BUZETILOR 1 21
neti-Vlcea, alt ctitorie, -prin aliana Mo- blicat in fasc. 13 al acestui Buletin, pe anul curent).
/
Biserica din Cepturoaia.
goeti l or cu Buzeti i , - a Buzeti l or de mai
trziu :
lceBst prim soie, iaria, e nmormn
T (H3K\i\ 1 Hi ,\\ wj\.1) H C"h-
1 1 \CI I-f UJ EH i E,\\ ci ,\ H C"hK"hjl l l l !
l i <11 dii.-o AX', ll iE K'h TpoH
I E CiiKii <\\<1 1 '0 lit, <13'h jl<lli'b
[ KJ\''-.lH"'J '"N" I c. XL ms
n.u l'p,l {"i'O;jHT H C'hC iKH-
[ TEIHI HI J.,I ] [wo J iKSi l bHHL I,<l KH
IIM, KH,l -f[XMI'h] ci E 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[ lJ l ECTHOH \VIi HTEI\b np-fcT-f l
KIIiE I ML I HH liih iKE I I I [ "
'] '
'"
E 4 JE WT 1 1 p-kiKI I HX'" L Kpk,\1-kl l 'h
C'h3h,l,.lil'h H,\ I I I HI ] po ,lHTE1IiE
mSI I,\Wh 111 orom liMrh 11 ci i h
E< ili o.-o1 1 1 [ GI I ,\1']<1! (sau
f l p(<\1,\ I I J ] ). T-f<\\iKE H 1\\ H iKE
ill\HTE J J I J I J KJ J J i E 1 1 \lJ ET<' I, : l
(sic) l l p-fiKHHX'h Tl i TOjl <'<\\ h 1 1
1 1 \ll fX<II< WT TEI\\flli C'hl l
C;rH Xllil<l\ l l p-fCT-fH ( KIIAIJ.E]
H.UJ HI lili ,E 11 l l jl l i CI I b,.1-fj
1\lj i H. 11 1 1 0\\Nt J &f.l C'hl{jl'h
I J I HX<\\0 1 1 H<I I I HC<IXIIO K'h ,lH H
liilll l'<lJ ECTH [ K<l l'] H XPCTOIIIiH
KIIrO 1 1 1 1 l w1 1 S f J ETpS KN&<,l,S,
K'h 11-fTo ::311H, <1\CL ,\ ( CF I I ] .
6p,1Tt,l,i 3N"pMj;<S.
(Traducerea s-a dat. in urma co
muni crei mele, la art. d-lui 'raja
nescu despre m-rea Stneti, pu-
Mormntul j upnesei Stanca
a lui Radu biv vei 1rma.
tat n biserica dela Ceptu
roaia, ntru ct Cl ui ul nu
era gata n 1 584 :
J l p-kcT,\ &I i CE P<llil &mi mS-
1 1 1\ HHU.II ll,lpi H<I, K'h ,lH H J 1v
!111HIH,,PS KwH&O,l, K,l-fTc
:: SI K. 1\\CL I,<I <llj. 8i .
(Rposat-a roaba l ui Dumnezeu
jupnia Mariea, in zilele lui l o
1lexandru Voevod, anul 1 58,
luna l ui Martie 1 9) .
l doua soie a l ui Radu!
biv vei lrma se numia
Stanca (la Odobescu e so
cotit de soia l ui Radu!
Cl ucerul , care, ns, se nu
mia Ana) . Ea e nmormntat
lng soul su, n dreapta
pronaosul ui dela Cl ui :
t Gi iO J,,\1\\HI CbTI{''IHI iKS
I I i\ 1 1 p,l,lS11 lil i K IE<I fl p,\\<1 1 1 1 ,l<l
&S,l,ET'h H<l,l l'llOiib iSI I .H I I I IJ.E
wo GTM-1 1''' KEli H<I EH n,\
\HTh. f l pHCT<I KHCE Kb ,I HI
[ liM] r'HCTHK<I l i XPHCT\11 10-
Iii i i{.U "I) lw ll HXWk K<KO,l<l
,
Kil'kT. ;.3< 1 1 1 H lli<l <j;EK. i3.
,l I H.
(Aceast piatr o fcu jupan
inp.org.ro
1 22 BULETiNUL COM! Sl UNl l MONUII ENTELOR ISTORI CE
Radu! bi v vei Arma ca s fi e pe groapa jupniei
sale Stanca. Vecinica ei pomenire. S' a pristvit in
zile!e blagcestivului i de Hristos iubitorul I o Mibnea
Voevod, anul 1 590, luna lui Februarie 27 zile).
Din acest Radu bi v vei Arma, se trag
cei trei frai Buzeti : Radu! , Preda i Stroe.
Dela aceti 1 rei frai a rmas inscripia
unui clopot dela mnstirea Cl ui (la Odo
bescu publ icat necompl ect) :
H I K H iKSII,\!1 GTpN KM GTMtl . , H ll f;i, Ef f l p"KS,
H GptHI , fnpi, l i p,,A,,, H&,IH, tl Eci Ko, 1 1
:l i l u,,, ii, 11 i K. H GT111u, r1d,,,H. n11"1s, Gcp,,,
i EHK, H p,,.:,,_ A.nl', 1 1 1 1 i Il p'KS ilr. 1\\l ii.
1\\i\IO. K3. ,lI HI . tn, ,d,T. *3pE. Gtw, Eot i KI.
(Aceast cinstit cruce s'a ridicat in cinstea i
pobvala sfintei DumineC: a tutulor Sfinilor, in zilele
lui Io Mibai Voevod i a Doamnei lui Stanca i a
Mormntul l ui Radu! Buzescul marele Clucer, di n mnstirea Cluiul.
Gbti ''''o1 1 oT" cI\TKo1nl iKSI I MI " p,,..:,, EEMI KH
tl ll\\Ml l
,
H c" GItiTi 1\1 Ci i ll pE,I [ cn,IT H GT!lN
llocT] . . . lw ilh1 p1 " ENKO,.tl K
1
diT
_
345.
(Acest clopot 1 -a fcut jupan Radu! marele Anna
i cu frai i si Preda Sptar i Stroe Postelnic in
zilele lui Mibnea Voevod, leat 1 588).
'ot dela ei rmase i o cruce n Gurb-
fiului l ui Petracu Voevod, i a fcut-o jupan Radu
ve! Clucer i j upan Preda ve! Postelnic i jupan
Stroe ve! Stolnic i copii lui : Prvul i Sorin,
Oprea i Rada, !van i Voico i Via, Marico i Stane
Grean, Prvu, Sora i Voico i Radu1, Dan i Prvu
Logoft. Luna Mai 27 zile, anul 1 597).
Di n mormintele frai l or Buzeti cunoatem
pe cel a l ui Radu!, care fusese cstorit cu
Mormntul l ui Preda Buzescu marele Ban al Craiovei.
1fat n mnstirea Cluiul.
neti-Dmbovia, pe marel e drum al Cmpu
l ungul ui i al cetii Dmbovii i :
t K"3RHiKH c"H 4 c'rH u >pcT K" ''\'''"'' 1 1
K" H (sic) I I OXK""" c-r,, tH,lM K"CE c'hi , ';"
,lIHi Iw il1 HXtiiM .NKI'.. H riK' Er GTil l "'' tl
ci i l l Ef f l ETilti i i i i>O KNK,lll . H S4t i i 1 Etl iK:l l ,\ 1 1
P ,,.:" REI\ .K,,sl. , H iKS1 1 .n 1 " n 1rk.l.' KE/1 rr,cTE/1-
Ana, nmormntat afar, n drmata tind
dela mnstirea Cl ui ul a crei inscripie e
un adevrat monument al l imbi i noastre :
ACAST PIATR\ PRE GROAPA RADULUI BUZESCUL
C-AU FOSTO JARE CLI UCEAR-CTI TORUL Sf!J TE! M
NST! Rl , l GREA BOAL U BOLIT NTRU ANNO I 9
SPTAM;\NI I S-AU PREST.A.VIT N L NA LUI GHENAR,
18 ZI LE ; N ZI LELE BUN LUI 1 0 [ RADUL) VOEVOD,
inp.org.ro
L MURI R! ASUPRA BUZETILOR 1 23
VLEAT
.
;7
SJll t i (= 1 610) CRUG c.lll lt .s, f(Jlr 1\ll'k K'l,
Ct t dO:Td :-.
t CUVNTO DE ACAST VIA() DEART; RUGATE-
L !
VERI LUI D(U)MNEZE I N ZI I I N NOAPTE, CETAI VERI
FI CU CEI OI N RAI, IAR CI NE NU FAC LUCRU D( ) M
NEZEESC NCHI PUETE-SE FOCULUI DE VEAC ; CI NE-
SATUR MAELE LUI C GET CUM U (SIC) VA GODI
TRUPU LUI I S FAC VOIA
NECURATULUI , I CI NEI
N - VA DA DI N N AVEARE
LUI SRACI LOR I BESEARI:
CI LOR N [VEACI ?] ACELA
ESTE SLUGA DRACUL 1. S
NU ZI C NI ME C E SNTO
DOM ( SAU VL() O( I )C SAU
BOERI U, Ci CI NE CU PRE
AL LUI LUCR PRI MI -VA J U
DECAT, C ACOLO VOM
STA I NAI TEA J DEUL 1
GOLI , CUM AM NSCUT ; DE
REPT ACEA FRAILOR NU
LCOMI REI HAI NELORU I
AUR LUI ; CE V FACEI
CALE LARG I CURAT SPRE
CERI U, CU NI(I) LOSTENI E,
CUM ZIC NSU DUMNEZEU:
UNDE ESTE AVUIA VOA
STR ACOLO ESTE I I NI MA
VOASTRA.
El moare deci Ia o
l un de zi l e d u p
fratele su Preda, de
aceea boal epide
mic ca i acesta, iar
nu cu doi ani naintea
l ui Preda, cum rezult
din l ectura l ui Odo
bescu, n care caz ar
fi trebui t s fi fost n
gropat n biseric, iar
nu n tind.
Mormntul l ui Stroe Buzescu se afl la
Stneti mpreun cu al soiei sale Sima.
Domnul General Nsturel a publ icat in
scripia n Analele Academiei.
'ot l a Cl ui zac oasele fiul ui lui Radu Cl u
cerul , Radu! Banul , nmormntat nti n
biserica din Strj e
!
de-Jos, a crei pisanie,
refcut, s'a dat de D.
Trajanescu, n urma
comumcaru mele, n
arti col ul mai sus citat,
mpreun cu fotografia
bisericii :
AICEA S ODI HNESCU
OS(E) LE ROB LUI LU DUM
NEZEU J UPAN R(ADUL MA
RELE) BAN BUZESCUL I
DEAC U RPOSAT S-AU
NGROPAT LA SATUL DUM
NEALUI LA STREJETI, N
ZI LELE LUI MATH( E) I U BA
SARABU VOIVOD, N LUNA
LUI I U(NIE) [2] ZELE; CUR
SUL ANI (SIC) FOST - AU
.;7:p1t5
(= 16) E J UPNEASA
LUI AU TRI MI S (ACOLO] PE
PRI NTELE IGNATO (EPIS
CUP OT RMNIC] DE AU CU
VENIT DE AU ADUS OSELE
AICEA LA MNSTI REA MO
U-SEU VLEAT *:ip:1 (=162).
In biseric, n pro
naos, la stnga, e n
gropat Preda sub o
splendid marmur, or
namentat n maniera
bizantin, mort mai n
nainte (dei inscripia
i ncomplect nu ne d
anul intreg) :
Mil)ai Viteazul.
Se pare, ns, c
data morii l ui e greit
pus, piatra fiind ae
zat l a 4 ani dup
moartea l ui Radu ; cci
o alt piatr tot afar,
n tind, a unui Radu,
mort tot i n timpul l ui
Matei Basarab, d alt
dat ; n care caz a
ceast piatr nu poate
fi dect acea pus pe
Radu n biserica din
Strjeti, de unde a
fost a d u s apoi l a
mnstirea Cl ui :
Portret mural, contimporan, dela mnstirea Cluiul
din 159. retuat la 18.
t S SE TI E C ACEST PIATR PREA GROPA PRE
OEI BUZESCU C-AU FOSTO BANO MARE N KRAIOVA I
TI TORO SVENTEI M STI RI , I GREA BOAL U BOLITO
4 I JUMTATE (SIC) I S-AU PREASTVITO N LUNA
LU DI CHE(M) BRI E N 7 ZI LE, N ZI LE(LE) BUNULO 1
DOMNU CRETI NO RADUL VOEVODA. C RSUL ANI LOR
FOSTO
,
.
;
.:p. ( 1591, recte, ns, 7119 1610).
Buletinul Comisi uni i Monumentelor Istorice.
J l jl-CTMWCf jltli'h liiKiH iKSntl l h P<l,lSI\1 Kb
,i hl lii\1' 4CTi HRtlr\ hvtl l ll\ tiTi ENRO, fitiCtl
pMi.\1 Kh tdiT .;
.
;.3!l l l f1 t\HCI J<I t\\1\i . fi . t\\ 'I I I HK npi
K\r l l l . - f J p-cT,\ KI 1 C'k pLI,\ liKi" <IRH,. 1 iKS
(n,l) l l i l tl ll<1 11 i 1.,, I l iKSI I <I HI -ti i .J<I H.ni H<I H iKS
m 1 H 1 '' J J wk..<1.
inp.org.ro
124 BULETINUL COMI SI UNI I MO TLME TTELOR ISTORICE
(S-a pristvit rob:l l u Dumnezeu jupan Radu! [s
fie fiul precedentului ?J in zilele blagocestivului Io
Matei Voevod Basarab, in anul 1 67 luna .ai 1 3,
Mucenic Procopie. S-a pristvit robul lui Dumne
zeu David i jupnia Elina i jupnia Preda).
Tot afar zac i oasele unui descendent
din Preda Banul , Constantin :
AJCEA (SUPT ACAST) P
TR ODI HNESCU-SE UOSE
LE RPOSATULUI ROBULUI
LUI DUMNEZEU ( J UPAN )
CONSTANTIN (BUZESCU) I
S-AU PRISTVIT N LUNA . . .
VLEAT -:.3PM (=1727).
Ultimul Buzescu,
Constanti n, e ingropat
la Strj etii de Sus n
1 831 Ianuarie 1 7 (tip
rit epitaful de D. Ior
ga in Inscripiile sale).
In dreptul l ui Mi)Jai Viteazul , pictat lng
ue in naos, se spune numai att :
llv MHpHI\ KmA8 cHi KMHKM' H np-kA
&IMM' lw I l f'p,IU JKQ JNKA Ki\f'. *3pK (-1 594)
IIHC '" HH,\ 381'.
(Mil)ai Voevod fiul marelui i prea bunului Jo
Ptracu Voevod, l eat 1 594.
Scris-am eu Mina zugrav).
Ca antitez a lui Mi
)Jai st in faa sa bunul
su frate Petru-Vod.
O mn a dumnezei
rei l arat cu cuvintele:
G,\1\\b &) f '""cTimi f
(=nsi buntatea l ui
Dumnezeu).
Mai j os : iw If''pS
lfK,.
,
CHi KMHKM' H
npk&i\ lw Ilf'PIU IK
lNK,.- Hf npMHKM'f
H,\ 3fi\\I\H KphK Hfl l
HHfH1 HS CS,.H'f I l O up,IK
,.8 H &S,.f'f 1\\1\CP,.H
K1IK fC'' &HI\'k fh ih
1\\1\CKh H,\A HIIC ,,, i ii-k,
fC' H1l,. K,\Ch.
In fine e interesant
de a da i inscripiu
nil e de pe portretele
murale ale Domnilor,
ntruct pe lng cu
vntttl, de pe mormn
tul l ui Radu, ele ne dau
caracterizarea timpul ui ,
indicnd n special ura
clugrilor pentru tim
puri l e lui Mi)Jai Vitea
zul , n cC_i se svr
col ete societatea feo
dal a sfritul ui vea
Biserica Mnstirii Cluiul.
(Eu Petru Voevod fiul
marelui i prea blagoces
tivului Io Petracu Voe
vod. Nu vrsai in adl sn
gele nevinovat, dar jude
cai dup dreptate i fii
cul ui al XVI-lea, creia ii d lovitura de graie
Mitropolitul Stefan, tiprind " Indreptarea
Legii " . Intruct am splat retuurile din 1 834,
fcute picturi l or cel or vec)Ji din 1 594, am
dat de vecl)ea inscripie care mi-a dat o
alt lectur dect l ui Odobescu.
miloi, cum a fost Domnul
Dumnezeu milostiv fa de noi, i, acum este fa
de voi).
Acestea rees clar din studiul pietrelor
fondai uni l or Buzetilor, fr s mai fie ne
voie de conj ecturile migl oase ale unei dia
lectice de prisos.
VIRG. DRJGIICEANU.
inp.org.ro
D O U A M O R M I N T E A N T I C E
DI N
D O B R O G E F
-0-
Nu este ceva neobinuit s se descopere
in pmntul Dobrogei morminte antice, cci
destule necropol e i morminte izolate s'au
mai pstrat n apropierea numeroasel or ae
zri vecl)i de acolo. Se poate ns consi
dera ca o ntmpl are norocoas, cnd n
unele morminte se gsesc obiecte preioase
prin raritatea l or, prin arta cu care sunt l u
crate sau mcar pri n materi al ul di n care
sunt fabricate i mai al es cnd aceste o
biecte pot fi scpate de nstrinare sau
ni micire i ajung s fie pstrate n vreuna
din col eci unil e noastre publ ice sau par
ticulare.
.ul umit unei astfel de intmplri, .uzeul
de anticl)iti di n Bucureti i .uzeul gim
nazi ul ui din Constana s' au mbogit vara
aceasta cu un numr de obiecte de aur
de o real valoare arl)eologic, provenite
din dou morminte dobrogene.
*
*
*
In primel e zi l e al e l unei Iunie un l ucrtor
turc dela cultura de tutun din punctul Sul uc
(comuna .ci n, j udeul Tulcea) a gsit n
pmnt Ia o mic adncime un vas de metal
- el a crezut c era de tuciu, dar probabil
era de aram patinat - n care se aflau
mai multe obiecte de aur.
Unele din el e i l e-a nsuit, altele au fost
l uate de ali l ucrtori de acolo.
Faptul aju
!
lgnd l a cunotina autoritil or
l ocale, acestea au avizat parcl)etul de Tulcea
i energicul j udector de instrucie, d. Traian
AIexandrescu, care este i un mare i ubitor
de anticl)iti, a reuit s pun mna pe cea
mai mare parte din obiecte, i n vreme ce d.
Petre .iiescu, sub inspector la Regia .o
nopol uril or Statul ui , acl)iziiona restul. i
unul i cel l alt l e-au ncredinat pe urm
.uzeul ui de anticl)iti di n Bucureti, care
a aj uns astfel n posesiunea ntregul ui te-
zaur.
Cu ocazia unei excursiuni ce

am fcut
vara aceasta prin Dobrogea, am avut ocazie
s afl u despre aceast descoperire i s vd
obiectele ce se aflau nc n pstrarea d-l ui
j udector de instrucie, precum i s citesc
depoziiile persoanelor cari au fost interogate
de d-sa n aceast afacere.
Din depoziia l ucrtorul ui care a desco
perit tezaurul i a unor martori oculari re
zult c vasul, n care s'au gsit obiectele
de aur, avea trei picioare i era de mri me
" ct doi pumni " . In l untru era pl i n cu
pmnt, i ar aproape de l ocul unde a fost
ngropat se afla "o piatr nfipt n p
mnt " .
I n vasul acesta s' au gsit urmtoarele
obiecte lucrate toate din aur masi v : dou
monete, capul i o mn dela o statuet,
un lan lung de 40 cm. rupt n dou bu
ci, un lnior cu o bul la un capt -
probabil o brar - o agraf, dou buci
inp.org.ro
1 26 BULETr TUL COMI SI U I l MO UME TELOR I STORICE
dintr'o podoab dela o l)ain, mai multe frag
mente de obiecte de gteal i doui drugi
mici de aur tiai n cte 8 fee neregulate
(pag. 1 26).
Statueta, dup cum se poate j udeca dup
capul ei, care s'a pstrat intact (pag. 1 27) , re
prezinta un personagiu brbtesc, tipul ca
racteristic roman, cu prul tiat dup obi
ceiul roman i cu barba scurt dup moda
din veacul III d. Cr. Tot djn observarea ca
pul ui - cci mna n'am vzut -o - putem
deduce c ntreag statuet a fost l ucrat{
cu mult ngrijire ; in orice caz meterul a
la un capt, iar cellalt are forma unui T.
Partea exterioar a arcului este admirabil
mpodobit cu incrustai uni de email negru ;
acul ns ii lipsete.
Cele dou buci de lamele de aur, ce
par a face parte dintr'o podoab de l)ain,
sunt i ele frumos ornate cu figuri lineare
spate, formate din serii de cte trei puncte
ncl)ise n l i ni i semicercuale i distribuite
deal ungul marginel or.
Intr'un cuvnt toate aceste obiecte sunt
l ucrri artistice de orfaurrie, cari pot ri
valiza cu 1 ucrri l e simi l are ce ni s'au pstrat
Principalele obiecte de aur din mormntul dela Suluc (cor. Mcin, jud. Tulcea).
reuit s dea feei o expresiune foarte vie
i s modeleze n cl)ip artistic diferite pri
ale capul ui.
Lanul , care s'a gsit mpreun cu ea,
este format din rlici mrgele sferice de aur,
turtite puin in dou pri i legate ntre ele
cu mici inele de srm subire de aur. i el
este l ucrat cu mul t gust i cu mare nde
mnare i are l a un capt un crlig cu care
se putea prinde, iar l a cellalt capt un inel
l ungre, cu un picior mobil, servind ca n
cl)ietoare.
Agrafa, n mrime de 8 cm., este rupt
din primele veacuri al e imperi ul ui roman.
Din cele spuse mai sus nu este greu de
recunoscut c vasul n care s' au gsit
obiectele descrise, era o adevrat urn fu
nerar. Dovezi despre aceasta sunt n pri mul
rnd monetele aflate ntr'nsul i piatra n
fipt n pmnt aproape de el . De alt parte
obiectele de aur sunt toate stricate i unele
buci poart cl)iar semne c au venit n
contact cu focul . Aa c el e nu pot fi alt
ceva dect gteli i daruri - mtmer -
ale unui mort ars pe rug. Probabil c sta
tueta reprezinta pe insui mortul i n timpul
inp.org.ro
DO MORMI NTE A TTJCE DI N DOBROGEA 127
i ncinerrii va fi fost atrnat cu lanul de
gtui l ui .
Greu de explicat este numai prezena celor
doui drugi mici de aur, cari nu pot fi con
siderai decat ca material brut de orfurrie.
Se pare c l a nceput au format mpreun
un singur drug l ung de 6-7 cm. , la un
capt mai gros, l a cel-
pune alt semn, dect piatra care s'a gsit
nfipt in apropierea ei.
*
*
*
Pela nceputul l ui Septemvrie afl ndu-m
n Constana pentru cercetri arl)eologice,
mi se comuni c de ctre prietenul meu d.
N. Negulescu, di rectorul
lalt mai subire. Di n ca
ptul gros s'a tiat o
bucat n l ungi me de 2
cm. - drugul actual mai
mi c - aa c truncli ul
pri mitiv a rmas numai
de 4 cm. Intenia ns era
ca din acest drug s se
mai tae o bucat de un
cm. i semnul unde avea
s se fac tetura exista.
Gsirea acestui material
brut printre frumoasel e
obiecte de podoab, ne
las s bnuim sau c
mortul a fost un meter
aurar i drugii s'au pus
n mormnt ca semn al
Capul statuetei del a Suluc.
gimnazi ul ui de acol o, c
cu ocazia alinierii strzi i
Bogdan-Vod, ntreprins
cu cteva zile nainte,
s'au gsit mai m uite o
biecte de aur, cari se
pstreaz deocamdat la
primrie. Informndu-m
asupra acestei descope
ri ri la d. I. Bentoi u, pro
fesor i aj utor de pri
mar, i l a d. Bogdan Po
pescu, funcionar la ser
vi ci ul tecnic comunal i
descoperitorul obi ectelor,
nu numai am putut ob
ine lmuriri precise asu
pra mprej urri l or n care
ocupai uni i pe care a avut-o n vi a, sau
c i -a fost adus ca dar de nmormntare,
de cineva care se
ndel etnicea cu a
ceast meserie.
s'au gsit,
toate.
dar le-am i putut vedea pe
Data mormntu
l ui este fixat de
cel e dou manete
gsite in ur. Ele
sunt, dup declara
iunea d-nul ui Di
rector al Muzeul ui
- eu nu am avut
ocazia s le vd
-, dela mpratul
G a I l i e n u s i soia
sa, deci dintre ani i
254-268.
Tava de aram, cnile de sticl i urnele de l ut
din mormntul dela Constana.
Cu ocazia l ucr
ril or de al i niere a
strzi i amintite s'a
nivelat o movi l , n
care s'a gsit o ca
mer mortuar for
mat din 5 plci de
piatr calcar, din
tre cari dou l ungi
de cte 2 m. , alte
dou n l ungi me de
0.80 m. i o alt
plac mai mare pus
de asupra. In lun
trul acestei camere
s' au gsit urmtoa
Lipsa unei camere mortuare de piatr,
pentru urna funerar a unui personagiu att
de bogat, nu se poate expl ica altfel dect
sau c a fost distrus mai dedemult, atunci
cnd s' a nivelat movi l a ce probabi l o aco
peria, sau c urna a fost transportat di n
al t mormnt i n vremuri nesi gure i ngro
pat in grab n acest loc, fr s i-se poat
rele l ucruri : o tav mare de aram, cu dia
metrul de 36 cm., n care se aflau dou
cni de sti cl , cu pereii drepi i fundul
puin rotunjit, cu tori late i mpobobite cu
scobituri l ongitudinal e paralele i cu buze
foarte mici. Alturea dou ul cel e de l ut
negru, dintre cari una foarte mi c ; n el e se
afla pmnt amestecat cu cenu (pag. 1 27).
inp.org.ro
1 28
BULETI NUL COMISI Ni l MONUMENTELOR ISTORICE
Mai n interior erau mprtiate cteva
obiecte de aur (pag. 1 28).
Cel mai interesant dintre aceste obiecte
este o lamel de aur n form de trapez,
lung de 1 2 cm., lat de 1 .5 cm. i groas
Obiectele de aur din mormntul dela Constana.
de 2 mm. , ornat cu scobituri de form p
trat i oval, n cari sunt prinse pietre de
diferite cul ori. Pe marginea de j os a ei se
afl din distan n distan mici gurele,
in cari au fost probabil atrnai opt cl opoei
de aur, ce s'au gsit i ei n mormnt. Corpul
lamelei este i el strbtut de mai multe
gurele, fcute - se pare - pentru a se
putea coase aceast podoab pe vre-o tain
sau pe vre o gteal de cap. Cci alt me
ni re nu a putut avea acest ornament de aur.
Celelalte obiecte de aur sunt tot podoabe
i innd seam de dimensi uni l e lor mici au
aparinut de sigur unui copi l . Astfel sunt
dou inele simpl e cu cte o singur piatr,
o agraf mic de 1 cm. n l ungi me i un
lnior lung de 22 cm.
Toate poart semne vdite c au stat un
timp n foc ; din aceast cauz i pietrele
lor sunt n cea mai mare parte calcinate.
Rezult prin urmare c mormntul acesta
coninea rmiele pmnteti ale unui copil
i dintre obiectel e, cari se puneau de obiceiu
in mormintele antice, nu l ipsete dect banul
tradiional , care ns s'a putut pierde cu
ocazia desgroprii.
1lturea de obiectele de aur ns s'au
gsit n acest mormnt i o mic fiol de
sticl i mai multe obiecte de bronz. Aceste
din urm sunt : patru mnere - dou mai
mari i dou mai mici - patru bel ci uge i
dou broate mici (pag. 1 28).
Fiola de sticl coninea de sigur esene
mi rositoare i este un obiect ce se obinuia
a se pune n mormi nte ; obiectele de bronz
ns trebue s provin sau dela sicriu! in
care a fost pus cadavru! pe rug, sau dela
cutia de lemn n care au fost nctise ce
nua, obi ectele i vasele funerare i cu care
mpreun au fost depuse n mormntul de
piatr.
Epoca acestui mormnt nu se poate fixa
cu preciziune ; probabil este din primele vea
curi ale erei cretine.
*
*
*
Se inelege c aceste obiecte nu au de
ct o importan secundar fa de nume
roasel e bogii arteologice i artistice, g
site pn acuma l a Constana, intre ruinel e
vecti ul ui Tomis.
Cci acest din urm ora n'a fost numai
Obiectele de bronz di n acela mormnt.
cel mai nsemnat punct comercial i cul tural
din Sciia mic, dar i una dintre cele mai
de seam l ocal iti al e antictitii. Cu toate
acestea o ne mai pomenit indiferen s'a
observat pn acum fa de feluritele i ne-
inp.org.ro
DOU MORMINTE A TI CE DI N DOBROGEA 1 29
preuitele monumente antice ce se gsesc
acol o. Nu numai n'au fost supravegl)iate
mai de aproape spturi l e continue ce s'au
fcut pentru motive de edi litate publ ic i
nu s'a depus interesul necesar pentru ca
obiectel e gsite s rmn n ar, dar ni ci
nu s'a cutat mcar s se fixeze topografia
vecl)i ul ui ora.
De alt parte cei n drept n'au luat nici
o msur pentru nfiinarea unui muzeu l o
cal , care s fie o icoan fidel a desvoltrii
cul turale a vecl)i ul ui ora.
Actual ul muzeu al gimnazi ul ui se dato-
rete iniiativei patriotice a unui comitet par
ticul ar, n frunte cu savantul nostru numis
mat d. M. C. Sutzu. Dar i dintre obi ectele
adunate de acest comitet numai o parte au
fost lsate l a Constana, restul au fost aduse
l a Bucureti. i cu toate acestea ct ar fi
fost de frumos i de folositor ca cel mai
mare port al nostru s poat arta vizita
tori l or, pe lng instalai uni l e sale moderne,
tot fel ul de monumente antice, dovezi al e
vecl )ii sal e i mportante comerciale i al e n
naintatei ci vil izaii ce s' a desfurat odinioar
ntre zi durile sale.
CONST. MOISIL.
inp.org.ro
O C T I T O R I E M I T R O P O L I T A N A
-o-
BI SERI CA DI N RAMETI I -VALCEI
Pe drumul ce duce spre 'Crgul Hurezul ui ,
dup ce treci apa cu acelai nume, pe care
se afl mnstirea, privi ri l e rmn aintite
asupra ziduri l or albe ale unei mari biserici,
ce strj uiete de pe nnlimea deal ul ui Bl

neti l or toat i mprej urimea satul ui motenesc


Rmetii , aflai l a poal el e Piscul ui iganu
l ui , unde se nfund i val ea pe care e ri
sipit satul .
ale Rmetil or : Nanei i , Furcetii, Grozet i i
'arogii, Gugota, al e cror documente le vom
publ ica n alt parte, tradiia pstreaz amin
tirea c di n funia l ui Nane, ai cror des
cendeni tresc pn azi, se trage i Mitro
pol itul , ctitorul bisericii.
Se adeverete astfel , asupra originii sale,
spusele lui Daniil Panonianul , alctuitorul
Este ctitoria a
cel uiai Mitropo
l it Stefan, care ri
dicase pitoreasca
biseric v e c i n
di n Grmeti , de
scris ntr'un alt
numr, - i care
era legat de bu
cata de pmnt
unde dou ctitorii
ii veniciau nu
mel e, prin leg
turi cu mult mai
strnse dect a
cel ea ce le-am
bnui t la descri
erea Grmeti l or.
Cci acel a ce fu
Biserica din Rmetii-Valcei.
" Indreptrii Legi i "
care, n prefaa
dedicatorie ctre
Mitropolitul Ste
fan, dup ce a
rat c nu str
moii cinstesc pe
om, zice : "i ia
ri cnd rsare
o odrasl de bu
n rud i create
ntr'un sat prostu
i de nemi ca, de
ntru nite oa
meni oare cum . . .
cum se a r a t
cl)i ar i s aude
l a blagorodia ta . .
Clir Stefane ... . . !
mirndu - se de
Vedere asupra laturii de nord.
personalitatea cultural de frunte, care l upt pe
timpul l ui Matei Basarab pentru ridicarea " nea

mul ui nostru romnesc" , cum nsui spune,
acela care, sprijinind tiprirea " l ndreptrii
Legii " , ddea o form legal i de drept unei
societi ocrmuite pn atunci de obiceiul
pmntul ui , grbi nd astfel ridicarea societii
moderne peste rui nel e cel ei feudale, acela era
fiu de monean din comuna Rmeti-Vlcea.
i din cei cinci moi, di n cele cinci funii, cum
se zice acol o, din cari se trag spiele de azi
tine toi, vzndu-te dintr' un l ocu ca acela
i satu de jos al Ungro
-
Vlal) iei, care au
crescutu o odrasl i stlpare ca aciasta,
mpodobit <:u atta buntate i darure" .
Numel e fondatorul ui bisericii nu-l mai po
menete pisania, distrus cu pri l ejul unei
recente restaurri , fcut fr un prealabil
studiu arl)eol ogi c i ngduit cu o uuri n
de pe urma creia nu va mai rmne ni mi c
di n tot trecutul nostru,-dar, pe o evangl)el i e
inp.org.ro
BI SERI CA DT T RMETI I -V LCEI 1 31
a l ui erban Cantacuzino, nsui Voevodul
scria n j osul unei pagini :
iH t 1 X<1 Htn, KNt ii<,., i mitndu-i i modul de pur
tare al brbei negre pe figura sa uscat, cu
Acasta sf"ntc
evanghelie le-a
dat M da Sa
1ban de po
man la sat la
Rmeti s fie
a bise1icii pii?in
tclLt i Vl d i c i
t ef a n.
Si un pomel
ni c
'
din 1 865 mai
tia s aminteasc
despre el n rn
duri l e urmtoare:
te{an A1h ie-
trsturi nervoa
se i de vizionar,
cu greu de de
osebit de acea
a a de v r at u l u i
Mil)ai-Vod.
Stim astfel pre-
'
cis i data zidirii
biserici i , cu 1 6 ani
nainte de ridica
rea Grmeti l or,
adic anul dom
ni ei l ui Mil)ne:
1 658-1 659.
1 eu ct itor, cwc Ca arl)itectur
au :idit aceast bi serica Rmetii
s{nt bise1ic
prezint ti pul bi-
Biserica din Rmetii-Vlcei.
la a n td 7006 Vedere asupra laturei de sud. seri cei o]tene, ca-
( sic), ictr astzi la amt l 1865 s se po- racterizat prin combinarea sistemul ui de 9ol-
nuneasc acest a1hie- tire bizantin : cupol a,
?'eu Stefan.
(Centntlba u) cu turnul
Dar documentul de de cl opote, occidental
cpetenie l constitue
(Th. wmbau.) 1 c e s t
portretul fondatorul ui , sistem, foarte rspndit
pe crucifixul ce se ri-
n Srbia, Banat i
di c deasupra tmplei, foarte rar n Muntenia,
l ucrat n sti l ul Matei i are proveniena gra-
Basarab, ce se deose-
ie influenei catolice
bete prin ornamenta-
din Srbia, unde bi -
i i l e n meplat de pla- seriei catolice ca cea
sticitatea sti l ul ui brn- de la Vratarnica (lan-
covenesc, formnd a- tinska crkva) , asemenea
cela tip cu tmplele acelei al e noastre Sf.
contimporane din .r- Nicoar, adoga ele-
nota, Crasna i Stelea. mente noi , occi dentale,
La poalele crucifixu-
cel or ' vecl)i motenite :
l ui , n dreptul unui me- turnul . Zi dit n forma
dalion ce reprezint pe
cruci i (1 9m X 5,50m X 9
m
)
Maica Domnul ui , stau ea are snuri pentago-
n poz de rugci une, nal e i al tarul eptago-
in picioare, cu mi ni l e nal ; naosul desprit
ntinse, btrnul Mi - de pronaos printr' un
tropolit Stefan : .J. lf<,,H
perete strbtut de o
il\ wpNt<t lw, nbrcat ue cu dou ferestre
n ornat bisericesc, cu laterale; boltirile fcute
mitra pe cap ; iar n
Biserica din Rmetii-Vlcei.
pri n calote sprijinite
stnga sa Domnul su,
Uile mprteti dela tmpla Mitropolitului Stefan.
pe pendentivi , pe semi-
Mil)nea lJI, care ca adorator al marel ui Mil)ai , calotele absi dei i snuri l or, i pe arcuri l e
al e crui pl anuri l e parodiaz, s' a isclit lo dubl ouri , dintre care cel dintre naos i pro-
Buleti nul (omi si uni i Monurentel or Istorice.
1 7
inp.org.ro
1 32 BULETIN L COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
naos e cel mai mare. Ca exterior un singur
rnd de ocnie, cu arcurile de deasupra du
blate, mpodobesc, deasupra ci ubucul ui din
mij l oc, suprafeele simpl e, care nainte de
zisa restaurare erau de piatr curat.
Cci alt caracteristic a acestei biserici
este apareiaj ul su i n pi atr poroas, dup
tradiia bizantin, piatra t u{-calcm, numit
n limbaj ul l ocal sig, care arat ce stator
ni c era tradiia l ucrul ui cl)i ar n alegerea
material ul ui .
Lsat n prsire un l ung ir de ani , ea
rmase pustie pn n 1 859, cnd boeri-
naii l ocal i

Stnic Blnescu, Ni Pre


descu ot crg lorezul ui

, pe lng facerea
tmplii de zi d, peste cari placar pe cea
de lemn a lui tefan, pe lng zugrveli,
tiar ntreaga pdure ce crescuse pe boltele
bisericii prsite, pentru ca, din l emnel e re
coltate acolo, s fac acoperiul de astzi.
Si din recenta nnoire fr nici o socoteal
a
'
bisericii, doar masa z;durilor, tmpla, fru
moasele icoane druite de Stefan i portre
tul su, ce-l arat ncremenit pentru vecie,
n poz de rugciune, mai amintesc cuiva de
ctitoria de odinioar a slvitul ui mitropolit.
VIRG. DRJGIJCEJNU.
inp.org.ro
COLECI UNI PfRTI CULFRE DE FNTI CHI TA

I
IN
R O M A N I A
-0-
Dac pn acum tiina arleol ogic n'a
fost cultivat la noi dect de un numr prea
restrns de specialiti , n scl)imb mul i dintre
oamenii notri culi , fr a avea o pregtire
arl)eologic special, dar ptruni ntr' un grad
nalt de cul tul trecutul ui i convi ni de marea
valoare ce au rmiele acestui trecut, att
pentru tiin, ct i pentru cul tura naional,
s' au ndeletnicit cu adunarea lor, reuind s
formeze uneori col eciuni de o real i mpor
tan.
i dac col eci uni l e noastre publice de an
ticl)iti sunt nc srace, neornduite defi
nitiv i lipsite, n parte, de cataloage, -avem
de alt parte cteva col eciuni parti culare
relativ foarte bogate, aranjate cu mul t gust
i pricepere i al cror coninut merit s
fie cunoscut att special itil or ct i publ i
cul ui amator.
Importana acestor col eci uni st mai ales
n faptul c ele au salvat i salveaz pe
fiecare zi un mare numr de anticl)iti in
di gene, cari altfel sunt ameninate a fi dis
truse ori nstreinate.
Pmntul Romniei pstreaz nc multe
urme de ale civilizaiilor ce s'au succedat n
decursul veacuri l or n aceast ar i cari
urme pn acum n' au fost dect ntr'o foarte
mi c msur cercetate i studiate.
Staiuni l or preistorice, dintre cari multe
trebue s cuprind rmie de cultur trac,
nu l i s'a dat aproape ni ci o ateni une ; din
tre vecl)ile orae greceti dela .area Neagr
nici unul n'a fost nc deplin cercetat ; ca
strele, castelele i aezrile romane, ale cror
ruine sunt att de numeroase deal ungul l ime
sul ui dunrean i oltean i n interiorul ri i ,
precum i cetil e bizantine, n' au fost dect
superficial rscol ite ; iar ruinile ceti l or noa
stre medievale, vecl)ile cmpuri de l upte,
biserici l e i palatele domneti i boereti abia
acum n urm au nceput s fie cercetate mai
cu temei.
Din toate aceste l ocaliti ns se scot mereu
l a iveal nenumrate o
_
biecte antice, parte n
urma spturi l or ce le fac particul arii, cu
tol erana sau fr tirea autoritilor, parte
i nci dental, cu ocazia l ucrrilor de agricultur,
construirii de osel e, linii ferate, cldiri . a. ;
parte n urma diferitelor accidente de teren,
ca surpri de maluri, depl asri de pmnt
din cauza pl oi l or . a. In multe pri exist
anumii oameni , cari au ca meserie rscolirea
rui nel or vecl)i n scop de a cuta comori i
cari au fcut i fac mari stricciuni aez
ril or antice.
Dac ar ine cineva socoteala tuturor des
coperirilor fcute n astfel de mprej urri,
descoperiri cari rmn n cea mai mare pmie
necunoscute celor n drept i nu contribue
cu ni mi c l a mbogirea col eci uni l or publice,
ar rmne surprins de marea cantitate de an
ticl)iti ce se scot incontinuu din pmntul
rii noastre, iar dac ar cuta s-i dea
seam de soarta ulterioar a acestor obiecte
vecl)i , ar constata, cu nu mai puin mirare,
c cele mai multe dispar scurt timp dup ce
au fost descoperite. 1cele dintre el e cari nu
prezint o valoare mai mare pri n materi al ul
di n care sunt l ucrate, sau cari din cauza m-
inp.org.ro
1 34 BULETI1 UL COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
rimii i greutii sunt greu de transportat
pentru a f vndute, sunt n deobte distruse
sau aruncate ; aceasta este soarta monumen
telor funerare, a ornamentel or arlitectonice,
a pietrel or cu inscripii, a vaselor de lut i
a altor produse ceramice, etc. 'oate celelalte,
cum sunt obiectele de podoab, statuetele de
marmor i bronz, reliefurile, bibelourile, mo
netel e, ntr'un cuvnt tot ce are valoare prin
material ul din care este fabricat ori prin arta
cu care este l ucrat, se trimit de obicei peste
grani. Cci comerul cu anti cl)iti ce se
practic cu streintatea este cu mul t mai n
tins dect se pare. Nenumrai samsari, de
regul ovrei , bulgari i arnui, precum i
trimii speciali de ai muzeelor i coleciona
torilor strini, cutreer n fecare an ara i
adun tot ce gsesc mai de pre. In unele
orae exist cl)iar ageni stabil i, cari furni
seaz muzeelor i colecionatorilor strini anu
mite specii de anticl)iti, pe cari l e pltesc
cu preuri foarte mari.
In aceast situaie, care se datorete mai
ales defectuozitii l egii pentru conservarea
monumentelor istorice i slabei dotri a
coleciunil or publ ice, col ecionatorii notri fac
adevrate acte de patriotism i aduc reale
servicii tiinei arl)eol ogice, cutnd s scape
de peire i nstreinare mcar o parte din an

ticl)itile ce se descoper. Meritul l or este cu


att mai mare, cu ct aceast ndeletnicire
i cost i oboseal mai mare i bani mai
muli dect pe strini. Cci de tgama rigo
rilor legii i sub impresia actelor arbitrarii,
comise de attea ori de funcionarii adminis
trativi asupra l ocuitori l or cari au descoperit
anticl)iti, aceti din urm se pun mai bine
n contact cu speculanii stri ni, cari se afl
n aceiai fraud fa de lege ca i ei i
cari prin faptul c duc obiectele antice afar
din ar, i pun la adpostul oricror nepl
ceri. 1a c e un adevrat noroc, cnd un
co1ecionator de ai notri poate pune mna
pe vre-un obiect de valoare arlologic din
tre cele gsite n mprejurrile artate .i toi
cei ce se intereseaz de anticl)itile no
a
stre,
vor trebui s fie recunosctori acelora, cari
n mprejurri att de vitrege i cu sacrificii
adeseori peste puterile lor, au salvat mcar
o parte din bogiile arl)eol ogice al e rii.
Lundu-mi sarcina de a descrie cele mai
nsemnate col eciuni particulare de anticl)iti
dela noi, scopul meu este pedeoparte s fac
cunoscute obiectele mai de seam afltoare
n el e i descoperite n pmntul romnesc,
pedealtparte s aduc un mic prinos de re
cunotin persoanelor distinse, cari au avut
bunvoina s-mi ngdue vizitarea col eci u
nil or l or n vederea studiil or mel e arl)eologice.
inp.org.ro
COLECI UNEf MfRi f I STRfTl -CfPf
Una di n cel e mai bogate i mai interesante
col eci uni particul are de anticbiti este de
sigur acea adunat, cu mult osteneal i mari
sacrifcii bneti , de nvatul profesor univer
si1ar din Bucureti , d-1 Dr. C. Istrati. Bazel e
ei au fost puse de prini i, n special de mama
d-sal e, Maria Istrati-Capa, o mare iubitoare
a vecl)ilor noastre monumente de art, al
crei nume l i poart col eciunea. Dup ce
s'a mbogait prin numeroase cumprturi i
unele doraiuni i dup ce a fost admirat
l a mai multe expoziii interne, coleciunea
aceasta a fost inaugurat la 2 1 .ugust 1 897
n Cmpina, de unde pe urm a fost trans
portat la Bucureti. .ci ocup o vast bal
din curtea Institutul ui de Cbimie de pe cbeiul
Dmboviei i cteva odi din l ocuina d-l ui
Dr. Istrati.
Caracteristica ei este deoparte varietatea
anticbitil or ce cuprinde, cci ele reprezi nt
toate epocile de cultur ce s' au succedat n
ara noastr, din cele mai vecbi timpuri i
pn astzi ; de alt parte aranjarea i cla
sificarea riguros tiinific a tuturor acestor
obiecte, artndu-se pentru fiecare n parte,
pe lng l ocul i data descoperirii, tot fel ul
de alte indicai uni necesare, pentru a face
din ele adevrate izvoare istorice . .stfel vizi
tatorul nu are numai ocazia de a trece n
revist ntreaga istorie cultural a rii, repre
zentat prin diferite categorii de monumente,
dar i mulumirea ce o d totdeauna si gu
rana ori gi nei i ntocmi rea sistematic a
obiectelor dintr'o col eci une.
1 . Grupa antichitilor preistorice.
Trei dul apuri mari de sticl cuprind un
numr nsemnat de arme, unelte, obiecte de
podoab i de cult i produse ceramice din
timpuri l e preistorice. In adevr e ui mitor, cum
un om, care n'a fcut spturi, a putut aduna
att de multe i att de variate obiecte de
acest fel. Cci el e nu sunt colecionate numai
dintr'o singur staiune sau dintr'o si ngur
regiune a rii, ci aproape din ntreag ara.
Treisprezece j udee (Suceava, Iai , Buzu,
Prabova, Muscel , Gorj , Dolj , .ebedini, Ro
manai, Vlaca, Ol t, Ialomia i Brila) i 45
de l ocaliti sunt reprezentate prin diferite
obi ecte preistorice de piatr, os, aram, bronz
i fer, precum i printr'o mare cantitate de
ceramic.
Nu am intenia s descriu aci toate aceste
obiecte, menionez ns c col eciunea D-l ui
Dr. Istrati cuprinde unel e exemplare de an
ticbiti preistorice, cum nu se gsesc n nici
o alt col eciune public sau particular din
ar.
Dintre obiectele de piatr atrage n deo
sebi ateniunea un col osal topor de granit,
l ung de 21 cm., lat de 9 cm. i gros de 7t /
cm. , care a fost gsit la Comarnic (j ud. Pra
bova) ; apoi frumoasele ciocane de amfibolit
i diabas, gurite i perfect l ustruite, originare
din Cciul ata, Negoeti-.maradia i Ml
eti-Zitari (toate din jud. Dolj) ; precum i
o admirabil dlti de gresie argiloas, l u
crat cu o art desvrit, descoperit n
Via Meilor, pe Valea Cricovul ui (j ud. Pral)ova).
Bronzul la rndul su este reprezentat pe
lng topoare (celts), brri , fibul e, . a. mai
ales prin nite admirabile topoare gsite la
Neboi i Pscov (j ud. Buzu) , cari dup ct
ti u, sunt cel e mai perfecte obiecte de acest
metal , aflate pn acum n ara noastr. De
o form foarte elegant, l ucrate cu mult n
grij i re i mpodobite unul cu nervuri circu
lare n jurul mucl)iei, al tul cu spiral! punctate
inp.org.ro
O
n
o
r
.
s:
-
n
"
-
(
r
n
o
1
;
3
O
::
!
1 36 BULETI UL COJ\ I SI UNI I MO T MENTELOR I STORI CE
pe amndou laturile, aceste arme ar cons
titui o podoab pentru orice coleciune.
Pentru studiul vrstei bronzul ui la noi, pre
zint un interes deosebit tiparele de topoare
gsite la Logreti-Birnici (j ud. Gorj) i cari
sunt o dovad si gur c obiectele din acest
metal se fabricau n ar. De asemenea prin
numeroasele obi ecte preistorice de aram ce
inp.org.ro
COLECJ UN! PARTIC LARE DE A lTICHITl 1 37
conine, col eci unea aceasta va contri bui mult
l a l murirea epocei armii, despre a crei exis
ten n ara noastr nu avem dect puine date.
Cele mai caracteristice dintre obiectele pre-
istorice amintite aci, au fost reproduse n
studiul meu " Privire asupra antici)itilor pre-
inp.org.ro
1 38 BULETI NUL COMI SI U I l MONUMENTELOR I STORICE
istorice din Romnia" , publicat n acest
Bul etin, anul 1 91 1 , p. 85 urm.
Ct privete ceramica preistoric, pe lng
U! numr de vase de diferite forme i m
rimi, merit a fi semnalate numeroase cio
buri cu cel e mai variate modele de ornamen
taie preistoric. I n special sunt interesante,
ca ornamente spate, frumoasa ul cic gsit
la Strumnici (j ud. Dolj ) , care a fost reprodus
n revista ".rta i Literatura Romn" , anul
1 907, No. 1 O, fg. 8 ; interesantul vas nge
mnat, gsit pe malul Dunrii n j udeul Me
l)edini i reprodus n aceea revist : fig. 7 l
ci obul descoperit la Brza (j ud. Dolj), care
pare a imita partea dinainte a unei corbii
(pag. 1 40) i n sfrit ciobul druit de d.
Munteanu-Murgoci i gsit l a Nazru (Brila)
de asemenea cu o foarte frumoas compo
ziie, de acest fel de ornamente (pag. 1 40) .
Dintre staiunile preistorice cea mai bine
reprezentat este cea dela Cucuteni , care
ocup un dulap ntreg. .lturea de nume
roase arme i unelte de piatr i de os, se
a din aceast staiune mol doveneasc i o
cantitate relativ mare de vrfuri de sgei
de fer, precum i o fibul de fier. Dar mai
ales diferitele categorii de produse ceramice,
ca greuti de l ut, capete de fuse, piramide,
figuri de animale i oameni, vase ntregi
sau n cioburi, . a. atrag ateni unea vizi
tatorul ui . Interesant este i coleciunea de
mnui i tori de oale, precum i cea de
ci oburi zugrvite cu ornamente in l inii cer
cuite i spiral e, caracteristice Cucuteni l or.
Dintre vasele zugrvite numai dou sunt in
tregi : unul ornat cu trei brie paralele ; cel
lalt cu figuri de l i nii curbe. La amndou or
namentele sunt de cul oare neagr pe fond
rou. Sunt ns i multe cioburi monocrome,
cu ornamente spate, ct se poate de inte
resante : grupuri de puncte rotunde, brie
de crestturi drepte sau spiral e. . a.
i exemplarele mai caracteristice ale eera
mieei dela Cucuteni, afltoare i n aceast co
leci une, au fost reproduse n studiul meu
mai sus citat.
O mic statuet egiptean, de cul oare al
bastr cu ornamente negre, i-s'a dat d-lui
Dr. I strati ca provenind tot dela Cucuteni. Nu
exist ns siguran absol ut, c ea s'ar fi
gsit acol o, dei n' ar fi mirare, intru ct n
mi l eniul al doilea nainte de Cristos, cnd se
fixeaz data acestei stai uni, comerul feni
cian, cruia i-s'ar putea atribui aducerea
acestor fel de produse ale industriei egiptene,
aj unsese n prile noastre.
In scl)imb un idol mai mare, de form ome
neasc, l ucrat dintr'o rdcin de pl ant i
cu totul deosebit ca nfiare de i dol i i de l ut,
este cu siguran de provenien din aceast
staiune (reprodus in studiul meu amintit,
pag. 94).
2. Grupa anti chitilor greco-romane.
In alte patru dul apuri , precum i pe nite
postamente din faa lor sunt expuse urmele
de cultur greco-roman. El e provin parte
din l ocalitile dobrogene : Constana ('omis),
Cernavoda (.xiopolis), .dam-Clissi (Tro
p<um) , Tulcea (.egissus) , Jijila (aproape de
vecl)ea Dinogetia) i Ni cul iel (aproape de
Noviodunum) ; parte din cteva l ocuri de din
coace de Dunre, ca Reca (Romula), Rcari,
Maglavitu, Severin (Drubetae) i Iai.
Dintre toate aceste local iti castrul roman
dela Reca este reprezintat prin cel e mai multe
i mai variate obi ecte, aa c avem o icoan
aproape complect a vieii i culturii l ui .
I n pri mul rnd trebue s amintesc aci de
o serie de crmizi scoase unel e din zi dul
castrul ui , altele di n pardoseala unor monu
mente publ ice. Dei pe nici una nu se gsete
tampila vre-unei l egi uni sau colorte, totui
sunt interesante pentru alte semne ce au i m
primate pe el e . .stfel dou au dungi sau
i mpresiuni fcute cu degetele, alta poart ur
mtorul semn foarte interesant :
Alte dou tampil ele : T O P i S N.
De alt parte avem din acest castru mai
multe ornamente arl)itectonice de marmor
sau de piatr, l ucrate cu mult fine. Intre
acestea se distinge un fragment de cariatid
de marmor, care amintete arta clasic (p. 1 41 )
i un capitel de col oan de piatr scul ptat
cu mult mestrie.
Dintre operele de art sculptural amintesc
inp.org.ro
COLECI UNI PARTICULARE DE ANTICHITI
1 39
un frumos cap de Meduz spat n marmor,
dar din nenoroci re rupt n parte (p. 1 41 ) : un cap
de brbat tot de marmor, l ucrat cu mare ingri

ji re (p. 1 41 ) ; o statue de marmor a zeiei Kybela


-capul lipsete - reprezentat, ca de obicei,
eznd pe tronul cu speteaz nalt i pzit
de doi lei (p. 1 41 ) . Dar cea mai frumoas l ucrare
de scul ptur este torsul unei superbe statui de
marmor, care reprezinta doui l upttori. Frag
mentul pstrat cuprinde numai partea supe
rioar a truncbi ul ui i ceva din picioarele
unuia dintre l upttori , pe piciorul l ui drept
a rmas ns mna celuilalt l upttor. Atitu
dinea pl in de vi goare brbteasc a l upt
torului i arta perfect cu care este mode
lat statui a, ne fac impresia c ne gsim n
faa unui adevrat cap de oper al statua
riei antice (pag. 1 41 ) .
Alturea de sculpturile n marmor trebue
puse o serie de statuete de bronz l ucrate cu
o art tot att de desvrit. Intre ele se
distinge : un frumos Mercur, cu petasos pe
cap i cu baina aruncat pe umrul stng ;
dou fguri femenine, dintre cari una pare a
fi Venus-toate trei statuetele au fost repro
duse n Arta i Literatura Romn

din 1 907,
No. 1 0, fig. 3, 4 i 5-un fercul e, foarte
bine l ucrat, dar cu braele i picioarele rupte,
i n sfrit o fgur n stil oriental repre
zentnd Procrearea. O im
P
ortan deosebit
pentru Romula au dou fragmente dintr'o
statue mare de bronz- probabil statuia unui
mprat - unul reprezintnd piciorul dela
glesn n j os, altul o parte din mna acel ui
personagiu. Dup ct tiu fragmente din a
ceast statue s'au mai gsit n ruinele ca:
trul ui, dar nu l e-am putut da de urm ; acestea
dou au fost reproduse n pomenita revist,
anul 1 908, Nr. 1 -2-3, fg. 1 i 3.
Tot ntre l ucrril e de sculptur i au l ocul
i dou reliefuri mitologice unul n marmor
reprezentnd pe Mitl)ra omornd taurul , altul
in bronz nfind obinuita scen din cul
tul Cabiri l or. Relieful mitriac a fost reprodus
n revista amintit ( 1 908 No. 1 -2-3 (fig. 7)
i are inscripia :
Sol i INVICTO
. . . . A PHOEBVS EIVS
POSVIT
Alturea de el s'a gsit i un cap de l eu
spat n piatr, provenind desigur del a sta-
Buleti nul Comi si uni i Monumentelor Istorice.
tuia l eul ui ce se afl a, ca de obicei, n mitreu.
Afar de aceste opere de arbitectur i
sculptur, cari mpreun cu cel e ce se ps
treaz n Muzeul de anticbiti din Bucureti,
sunt dovezi strl ucite de inalta cultur ar
tistic a unei anumite clase de l ocuitori din
Rom ul a, l murindu-ne totodat i asupra cre
dinelor religioase ce dominau acol o, colec
iunea noastr mai posed, de provenien
din acest castru, o nsemnat cantitate de
obiecte de podoab i uzuale, ca bibel ouri
de bronz i de l ut (aqui l e, mistrei . a.) ,
obiecte de tualet i de baie din os i bronz,
un numr mare de cbei i incuietori, vase
i candele de l ut, rnie de piatr cu ac
cesoriil e lor de fier . a.
Dintre acestea merit o ateniune deose
bit un foarte frumos vas n terra si gil lata
pstrat din nenorocire numai partea de j os,
al crui ornament const di n reproducerea
succesiv a patru tipare : un cap de Me
duz, untnr l upttor, un grifon i un orna
ment n form de spiral (p. 1 42); deasemenea
patru msci de tera cot reprezentnd fguri fe
meieti, un pbalus de teracot, numeroase
candele de l ut, dintre cari una are pe fund
inscripia CASS (Cassius ?) i toarta unui vas
(?) de bronz, reprezentnd un cap de femeie
coafat dup moda egiptean.
Un fragment de piatr de mormnt cu
inscripie latin, ce dup caractere pare a fi
din s. II d. Cr. e att de stricat, nct abia
se poate nelege c este monument de a
cest fel.
Celelalte localiti amintite mai sus sunt
reprezintate printr' un numr cu mult mai mic
de anticbiti. Astfel de provenien din Con
stanta (vecbi ul Tomis) se afl n col eciunea
noastr, pe lng dou monumente funerare
cu sculpturi n relief, foarte stricate, o serie
de ornamente arbitectonice de toat frumu
seea. In special merit s fie amintit un ca
pitel de marmor de form patrungl)iular i
avnd scul ptate pe trei laturi exterioare
motive felurite i de o fine remarcabil.
Un bust fr cap, l ucrat n marmor, are
mare asemnare, ca tecbnic, cu statuia ma
gistratul ui gsit tot acolo i afltoare acum
n Muzeul de anticbiti din Bucureti.
Printre obiectele mai mici sunt demne de
remarcat dou fiole de sticl irizat, l ungi
i foarte subiri , ce serviau pentru pstrarea
18
inp.org.ro
1 40 BULETINUL COfvl i SI UNI I MONUMENTELOR I STORI CE
esenelor parfumate ; o serie de obiecte uzu
ale de os i bronz i un numr de candele
de lut artistic mpodobite.
Cteva ornamente arbitectonice mai mi ci ,
spate n piatr de Dobrogea, sunt originare
din rui nel e vecbei 1xiopol i s, de lng Cera
voda ; dela .dam Clissi se afl un mi c cap de
copil scul ptat n marmor alb i foarte expre
siv ; o Venus de bronz auri u, frumos modelat
provine dintr'un castel roman de lng Ji j ila
din castel ul roman dela Rcari (j ud. Dolj),
precum i cteva candele de l ut gsite n
lai. Mai multe amfore mari, cu cte dou
tori i cu fundu ascuit, au fost gsite n
mprej uri mi l e Constanei, iar un colosal cbiup
de l ut, ornat cu adncituri circul are scobite
i trase paral el una sub alta, provine din j u
deul Tulcea ( v. il ustr. pag. 1 36 i 1 37).
Tot printre anticbitile greco-romane tre
bue aezate i trei figuri ne de bronz cu n-
1 . Fragment de vas preistoric (Nazru, jud. Brila). 2. Fragment de vas n form de corabie (Brza, jud. Dolj).
3. Masc de l ut (Romula). 4. Cap de brbat (Romula).
(j ud. Tu le ea) ; un stlp ptrat de piatr,
care are sculptat pe o lature un comic
Priap ducnd un co de struguri , a fost
gsit lng mnstirea Cilic (j ud. 'ul cea).
Stl pul mil i ar aflat l a Garvn (j ud. 'uJcea)
i pe care l-am descris n aceast publ icaie,
anul 1 91 0 p. 1 41 , se afl i el aci ; de ase
menea buci de lemn i conglomerate din
ruinele podul ui l ui
'
Craian dela Severin, nu
meroase obiecte mai mi ci de bronz i fier
fiare oriental. Dou din ele au fost gsite
la Peri ori (Dolj) i reprezint zei purtnd in
cap boneta frigian ; a treia este originar
din Constana i nfieaz un zeu sau un
rege egiptean.
Pentru a incbeia acest capitol voi aduga
c in col eciunea aceasta se afl i un mare
numr de manete vecbi , precum i o serie
de gi uvaericale i geme antice de toat fru
musea. Dintre aceste din urm amintesc un
inp.org.ro
COLECI UNI PARTI CULARE DE ANT!Cii! TI 1 41
frumos cercei de aur cu pietre preioase, g"sit
la Adam-Clissi, i o admirabil gem de safi r,
gsit l a Caranasuf (j ud. 'Cul cea) i care re
prezint cele dou capete de zei , aezate in
mod invers, ce se gsesc pe monetele au-
barbare gsite n ara noastr. Foarte multe
exemplare din ele sunt bine conservate i
deosebit de interesante ; un catalog special ,
pe care sper s-1 pot publica n curnd, l e
va cuprinde pe toate.
5. Statuia lupttorilor (Romul a). 6. Fragment de cariatid (Romula).
7. Statuia Kybelei (Romula). 8. Cap de .eduz (Romula).
tonome de argint ale oraul ui Istros. A trece
ns peste cadrul acestei scrieri , dac a in
ira mcar cele mai nsemnate dintre nume
roasele monete antice ce se afl n coleciunea
noastr. Numrul lor este de cteva mii i
sunt parte greceti, ntre cari multe din ora
ele pontice ; parte romane, republicane i
imperiale ; parte bizantine ; parte monete
3. Grupa antichitilor romneti.
Prin comunicarea fcut Academiei Ro
mne n anul 1 904, asupra Bisericii i Po
dul ui dela Borzeti (Analele Academiei 1 904,
p. 261 urm.) i prin insemnata l ucrare, ce va
apare in curnd, asupra Cui el or noastre, d
-
1
Dr. Istrati a dovedit c nu este numai un
neobosit colecionar, dar i un adnc cunos-
inp.org.ro
1 42
BULETI UL COMI SI U 11 1 MONUMENTELOR ISTORICE
ctor al veclilor noastre monumente de art.
Cu ocazia diferitel or expoziii i mai ales a
urm a culturei noastre naionale.
E natural deci ca in coleciunea d-sale
Fragment de vas in terra si gi llata (Romula).
cel ei din 1 906, d-sa a cutat din toate pu
teri l e s detepte interesul publ i cul ui pentru
anticl)itile romneti s ocupe locul de frunte.
Si ntr'adevr gsim aci, sistematic aranjate
'
Obiecte de bronz i marmor.
(Dela stnga spre dreapta, in rndul 1-iu : idol oriental i ornament de bronz (Rom ula) ; cap de ,copil in marmur (1dam-Ciissi) .
Rndul al fi-lea : statuete (a doua e Hercule) i bibelouri de bronz (Romula).
ele i s ndemne pe toi oamenii culi s
adune cu sfinenie, s scape de peire, orice
in mai multe dul apuri i pe diferite posta
mente, tot fel ul de produse i rmie al e
inp.org.ro
COLECI UNI PARTICULARE DE ANTICHITI 1 43
veclii noastre culturi, ca arme medievale i
moderne, unelte vecli , obiecte uzuale i de
podoab, obiecte de art bisericeasc i pro
fan, monete, pecei, precum i un nsemnat
numr de documente, stampe i cri vecl)i.
De alt parte d-1 Dr. Istrati are cultul oa
menil or mari ai neamul ui i a adunat tot ce
a putut gsi din obiectele ce le-au aparinut,
din l ucrrile lor literare i artisti ce, precum
i din cele ce s'au scris despre ei.
Dintre acetia cel mai bi ne reprezentat este
Gl) . .saki, dela care pe lng numeroase
obiecte uzuale, i pe lng toate publicaiu
nile tiprite i multe manuscrise, se afl n
coleciunea d-sale un mare numr de picturi
Buzdugan medieval.
necunoscute pn acum i cari dovedesc c
btrnul ndrumtor al cul turei naionale din
Moldova a fost meter mnuitor al pene
l ul ui . Foarte interesante l ucruri dela Cuza Vod,
.l exandri, C. Negri, Dr. Davil a, fasdeu i
de ale famil iei Istrati, constitue o parte di n
cele mai i mportante a col eciunii.
Cu greu s poate face o alegere ntre nu
meroasele i extrem de interesantele rmie
ale veclii noastre culturi . Discuril e de l ut
smluite, cul ese din ruinele bisericil or l ui
tefan cel Mare di n Iai, Hrlu, Dorol)oi i
Botoani i cari au fost reproduse n sus
citatele .nale al e .cademiei, stampele XXV
i XXVII , merit o prim meniune. Vecl)ile
arme gsite n diferite localiti din ar, cum
sunt bltage, buzdugane, sbi i cu unul i
dou tiuri, pinteni, l)arnaamente de clrie
sunt i ele demne de toat ateniunea . .l
turea de ele trebue s punem o serie de arme
de lux din vremurile mai noi : iatagane i
paloe btute cu pietre scumpe, sbii mpo
dobite cu incrustaiuni, pistoale scumpe i
altele.
Printre obiectele uzuale mi-au atras aten
iunea afar de cteva fiere de pl ug foarte
vecl)i, nite discuri de aram cositorit, cu
inscripii vecl)i romneti i cu ornamente
spate. Unul gsit ntr'un sat din j udeul Dolj ,
are inscripiunea : MLTEt t HlKI I I O 1 761 .
Vecl)e crj episcopal .
.ltul din Craiova :
:; fiEHI C' I ' EtLI UI 1 742
Dintre obiectele de podoab merit s fie
in special amintite brele femeeti cusute cu
fi r i mpodobite cu minunate agrafe de metal
i de sidef, dintre care unel e sunt foarte fin
l ucrate i n filigran, i ar altele reproduc marca
familiei Cantacuzin ; eleganii cercei i cteva
admirabile brri, din cari unel e par a fi
foarte vecl)i. Un numr de inele vecl)i boe
reti cu pietre sau numai cu monograme,
pentru a servi ca pecei, prezint interes is
toric ; ele fac cas bun cu numeroasele pecei
de ale orael or, societi l or sau instituiunilor
mai vecl)i i mai noi, cu tiparele unor medal ii
inp.org.ro
1 44 BULETI1 UL COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
btute mai ales i n onoarea l ui Cuza-Vod i
cu tiparele pri mel or manete romneti din
veacul al XIX-lea.
Di n cteva biserici sunt o serie de odoare
de argint, cruci de l emn i c)i vote, din care
unul , reprodus in "Arta i Literatura Romn" ,
di n 1 907 No. 1 1 - 1 2, are forma bi sericii l ui
tefan cel Mare del a Putna.
Coleciunea de
icoane i iconie,
unel e zugrvite,
altele spate in
l emn, metal sau
os, are o mare
nsemntate, att
prin valoarea ar
tistic a multor
exempl are, ct i
prin faptul c a
deseori au in
scripiuni cari a
rat data i cte
odat numele ar
tistului.
Astfel o icoan
zugrvit pe lemn
d e provenien
din Slite ('ran
silvani a) i re
p r e z i n t n d pe
Maica Domnul ui
cu pruncul in bra
e, i coan care
se afla deasupra
scaunul ui episco
pal din vec)ea bi
seric a satul ui,
are urmtoarea
inscripie cu vop
sea roie :
E8 RlCHJ\HE ;8-
vit, reprezentnd pe Sf. Ni colae, poart in
semnat i n mijlocul unui medal i on anul : 1 827.
O frumoas nvelitoare de potir, din ca
tifea neagr i mpodobit cu decoraiuni
l ucrate i n paie de gru, att de bine exe
cutate, nct par a fi brodate cu fir de aur,
a fost gsit intre ruinele bisericii di n Prundu.
Ct privete numismatica noastr medieval ,
este reprezentat
printr' un numr
de manete de ar
gi nt de al e l ui
Petru Muat, te
fan cel Mare i
Mircea cel B
trn, precum i
printr'o mare can
. titate de manete
polone, turceti
i ruseti, gsite
n diferite locali
ti din ar. Sunt
i dou manete
mici de argint de
ale l ui Ludovic
cel Mare, regele
Ungariei.
rpdR8 d <lK8' f
IUHHdf118 dH8 1 629
(nu : 1 829 ?).
Icoan din Slite (Transilvania).
Nu pot inci) eia
aceast dare de
seam fr a spu
ne cteva cuvinte
despre numeroa
sele documente
ce cuprinde co
l eciunea d-l ui Dr.
Istrati. Numrul
d o c u me n t e l o r
manuscrise trece
peste o mie de
buci, sunt din
veacuri l e XV
-
lea
pn in al XIX-lea
i aproape toate
scrise in limba
Alta originar din Pietroia (j ud. Dmbovia),
sculptat in l emn de nuc i reprezintnd pe
Cristos i pe Maica Domnul ui ,avnd Ia dreapta
i l a stnga l or apostoli i ar)ang)eli, are
numele acestor personagi i sfinte scrise in
l imba romneasc. Data ei se fixeaz cam
pe la anul 1 740.
In sfrit o a treia icoan, aceasta zugr-
romneasc. Cele mai vec)i , scrise in slavo
nete, pe pergament i prevzute cu mari
pecei de cear galben, sunt dela Stefan cel
Mare i Petru Rare. Mul te sunt i docu
mentele tiprite din veacul al XIX-lea ; el e
constau din proteste, proclamai uni , ape
l uri, . a. n l egtur cu mari l e micri libe
rale din acest veac. Un interes deosebit pre-
inp.org.ro
COLEqi lJ PARTIC LARE DE ANTICHITI 1 45
zint de alt parte originala coleciune de
paapoarte, emise de guvernele Moldovei i
Munteniei del a 1 830 incoace.
De mare pre, att ca opere de art ct
- ca documente istorice sunt nenumratele
stampe, acuarele i tabl ouri, cari reprezint
monumente vecl)i, azi disprute sau greit
restaurate, vederi din ar, costume istorice,
. a. De asemenea seria de l)ri vecl)i pri
vitoare l a rile l ocuite
de Romni ; unele di n
aceste sunt exemplare
unice
Pentru a da o idee
deplin despre att de
bogata coleciune a
d-l ui Dr. Istrati trebue
s menionez i obiec
tele de art naional
popul ar ce se gsesc
intr'nsa. Vase de l ut
i de lemn impodobite
cu motive naional e,
custuri rneti de o
mare frumuse i unel e
de o remarcabil ve
cl)ime, unelte i mo
bile rneti l ucrate
cu mult gust, se afl
in numr destul de
mare. Dintre toate ins
mi-s'a prut mai deo
sebit prin raritatea ei,
prin marea indem
nare cu care este lu-
erat i prin deosebitul gust artistic ce tr
deaz, o prea frumoas sanie de lemn,
impodobit pe din afar cu ornamente sculp
tate i care a fost proprietatea unui monean
din Buciumeni (j ud. Suceava).
*
*
*
Darea de seam ce am fcut aci despre
bogata i importanta col eciune de anticl)i-
ti a d-l ui Dr. Istrati
- Col eciunea Maria
Istrati -Capa - cred
c va convinge pe ori
cine ct de multe i
de preioase obiecte de
acest fel scap col ec
iuni l or publice i ce
insemnat serviciu aduc
colecionatorii n o t r i
particulari tiinei i
neamul ui. Si meritul l or
e cu att mai mare, cu
ct munca nu l e este
rspltit dect prin
mulumirea sufleteasc
ce au de a f indeplinit
o mare oper naio
nal, i prin recuno
tina tuturor acelora,
cari se vor informa din
nepreuitele isvoare a
dunate cu attea j erfe
i cu atta dragoste
de ar.
CONST. MOISIL.
Cruce vecle a familiei Istrati.
inp.org.ro
C O M U N I C A R I
-0-
X
Noi descoperiri archeologice
n Dobrogea
- Relaiu

e oficial -
Di reciunea Muzeului Naional de Anticli
ti ntrerupnd pentru ctva timp, din mo
ti ve metodice i

materiale - expuse prin


raport special ctre Minister - spturile
dela Adamclissi , a i nceput anul acesta des
groparea cetii romane de l ng satul Pan
teli monul de sus, plasa i j udeul Constana.
Iat principalele rezultate ale primei cam
panii de spturi : _
S'au dezgropat in exterior i, parial , i i n
interior, fronturile de NE, NV i SV ale zi
dul ui nconjurtor, sconduse astfel l a iveal:
dou turnuri de col circulare (de N i de
V) i trei turnuri laterale dreptungl)iul are
(unul mare pe latura NV : 1 3X20 m. , altul
mai mic pe latura NE : 7X1 0 m. , i un al
treilea tot mic pe l aturea de S : 8 X1 0 m. ,
precum i dou pori, una pe laturea de NV :
6.40 < 3.70 m. i alta pe cea de SV: 7.40 <3.90
m., aprate de cte dou turnuri semicir
culare cu diam. de 10 m. Grosimea zidu
l ui este peste tot de 2. 60 m. El
.
este fcut
din betonul obicinuit al Romanil or : sprturi
de piatr unite printr'un ciment tot aa de
rezistent ca i stnca. Pe din afar, i , par
ial, i pe dinuntru, zidul e cptuit cu un
placaj de piatr, in mare parte alctuit de
monumentele epigrafice i sculpturale l uate
de pe Ia monumentele din imprej urimi, ridi
eate acolo n epocele anterioare ultimei res
taurri a ceii , i ntrebuinate i n vremea
trzie a recjdirei ca simplu material de con
strucie. S'au gsit astfel i n zid o sum de
inscripii i reliefe, unele cu faa I a aer, al
tele cu faa I a zid, dintre cari s' au liberat
spre a fi citite i publicate numai 10 in
scripii (7 funerare i 3 votive
}
, dou reliefe
ce au fcut parte din monumente funerare
mari i un frumos monument funerar cu re
prezentarea ospului funebru, destul de bine
conservat. Toate aceste documente i mpar
tante au fost copiate i fotografiate fT a
f micate dela l ocul l or din zid : aceasta e
i cauza pentru care, din pietate pentru zidul
antic, ca atare, alte monumente insemnate
aezate cu faa Ia zid, mai j os, supt alte
pietre, sau fixate solid i n mortar au rmas
i vor rmne necunoscute, afar numai dac
alii dup noi nu vor crede c pentru a ve
dea inscripiile trebue distrus zidul . -Pe al o
curea, i n betonul zidul ui , rmas fr placaj ,
de intemperii i vandalisme anterioare ale
l ocalnicilor, se cunosc nc urme de inscripii
i reliefe, acum disprute.
Cetatea, aezat drept i n mij l ocul Dobrogei
(Scytl)ia minor a Anticlitii), pe o l imb de
platou, este nconjurat la SE i NE de o
val e abrupt de c. 30 m. adncime, iar l a
NV i SV de un puternic val al e crui res
turi i astzi ar forma o ntritur mi l itar
vrednic de l uat i n seam.
O descriere compl et a descoperirilor f
cute la Pantelimon se va putea gsi i n co
muni carea pe care directorul Muzeul ui Na
ional , d. profesor Prvan o va prezenta i n
curnd Academiei Romne.
inp.org.ro
COMUNI CRI 147
XI.
Descoperiri preistorice.
Pe teritorul comunei Ceptura (judeul Pra
l)ova) , unde se gsesc urmele unei stai uni
preisto
r
ice, a descoperit d. St. Niescu, n
vtor, mai multe fragmente de ciocane de
piatr, l ustruite i gurite, precum i un fru
mos ciob de vas, de cul oare cenuie.
Obiectele de pi atr sunt foarte bine l u
crate i gurile l or sunt perfect modelate. La
unul se observ mprej urul guri i un frumos
inel de piatr.
Obiecte preistorice de piatr gsite la Ceptura.
Ciobul face parte din buza unui vas mare,
l ucrat l a roat, dintr' o past bine frmfmtat
i groas de 1 l /4 cm. Limea buzei este de
9 cm. , rsfrngerea ei n afar de 2 cm. , iar
n l untru de 41/2 cm. Imediat sub buz se
afl ca ornament un bru de l i ni i orizontale
paralele, iar sub acesta un alt bru de l inii
undulate.
Un ciob identic s'a gsit pe teritorul co
munei Mnstirea (j ud. Il fov) , pe mal ul ulti
mei terase a Dunrii. Deosebirea de cel gsit
la Ceptura const in faptul c are ca orna
ment un singur bru, cel de l i ni i undulate.
Obiectele acestea se afl n pstrarea d-l ui
Em. Protopopescu
-
Pake din Bucureti.
CONST. MOISIL.
Bul eti nul Comi si uni i Monume nlelor Istorice.
XII.
Inscriptia vechei clopotnite dela m
nstirea Dealul.
Printre lrtiile rposatul ui prof. Gr. 'oci
l escu, acum la Academia Romn, s'a gsit,
intr'o map cu fotografii i notie istorice
privitoare l a Comana, reproducerea fotografic
a unei piese de scul ptur ce merit o deose
bit l uare aminte, att prin factura ct i prin
veclimea ei : o piatr mare, pe care s'a
scul ptat, in partea superioar, in relief foarte
pronunat, un coif suprapus pe un scut me
dieval. Coiful , mpodobit cu o legtur n
nodat ndrt, poart n vrf o cruce. Pe el
st o acvil, cu aripele ntinse, cu capul n
tors spre stnga, innd n cioc crucea : e
veclia stem a rii Romneti , pstrat mai
bine i mai complet pe cele dinti manete,
de l a Vladislav I ( 1 364-1 374). De remarcat
c in l obul din stnga al scutul ui se vede
sculptat, tot aa de pronunat, o semi l un.
In partza inferioar a pietrii e spat ur
mtoarea inscripie, din care cptm lmu
riri asupra acestei interesante piese :
Inscripia veclei clopotnie dela m-rea Dealul.
ilL\CTiH lain lw p,\rWi\! KNR,l<\. CH!
I w EMA :o mo,J!I, I 'H! R"hC!I1 3!<\\MI l 'rllO-
1 9
inp.org.ro
1 48 BULETI NUL COMI SI UNI I MO UMENTELOR ISTORICE
KII<IXi I C"C H1 I I .<HI (sic) C'hH l l l ll,V. I 'b CTI'C 1\I I V 1 1 ,\
UJ W\ HHI.;\ 1\.lf '- ,.\TK\pl <l, &NT ,ss. J\I IJ,b
''
'
"'- "s . .""
= Cu mila lui Dumnezeu ! o Radu! Voivod, fiul
lui Vlad Voivod, Domn a toat ara Ungrovlaiiei
incepu acest turn (Clopotni) al sfntului printelui
nostru N:colae fctorul de minuni in anul 7007
(= 1 499) luna August 26 zile.
Piatra e deci de la Radu! cel Mare. Mai
nti , gsind reproducerea ei fotografic, cum
am spus, ntre l)rtii privitoare la Comana,
am crezut c provine de l a aceast mns
tire. Cercetnd n urm, mi s'a spus la Mu
zeul Naional de .nticl)iti, unde ea se ps
treaz, ncrustat n zidul de l a stnga uei
de intrare nl untrul muzeul ui , c e de l a
mnstirea Deal ul. Mai fresc - ntru ct
aceast mnstire a fost, se tie, recldit
de Radu! cel Mare.
Sculptura provine deci de l a aceiai me
teri , cari au l ucrat mi nunata dantelrie n
piatr ce ncinge bi serica Sf. Nicolae din
Deal, zis odi nioar i din Vii. Factura ei
apusean e nc o dovad c meterii pie
trari cari au l ucrat la Deal au fost din .pus.
Dup cum mi comunic d. Virg. Drgl)i
ceanu, dintr'o informaie ce vine de la cu
noscutul anticarist Pappazogl u, aceast inte
resant piatr, pe care o dm n reproducere
mai sus, s'ar fi gsit lng mormintele dom
neti din biserica Deal ul . Ea provine de la
Rl)ia cl opotni drmat a fostei mn
sti ri de acol o,-cl opotni ridicat de Radu!
cel Mare n l ocul celei anterioare a lui Vla
dislav Vod Il (t 1 456) .
lLEX. LAPEDJTU.
X ITI.
O tocmeal a l ui Matei Basarab.
Tocmel ile, l egturil e sau privilegiile dom
neti, cum s'ar zi ce azi , scrise pe piatr, sunt
foarte rare . .far de acelea al e oraul ui
Cmpul ung, date de Duca-Vod j udeul ui
sas de acol o, .ndrea, pe care le-am publicat
n alt parte (Iorga, Inscripii II) nu mai cunosc
altele, dect pe acelea date de Matei Basarab
'rgoviteni l or pentru uurarea vinri ci ul ui ,
cum i urmtorul dat tot de el Piteteni l or,
cari aveau vi i n fai mosul Deal ul Pitetilor.
Scris, ca i celelalte, pe o cruce mare,-el
se a n poalele deal ul ui PitetiJor, n l ocul
numit T:rgul Jeal ul u i, l ocal itate n care de
sute de ani clugrii m-ri i Cmpul ung aveau
excl usivul privilegiu, pn n ti mpuri cu totul
noi, de a ine un trg n fiecare Duminec,
trg azi strmutat n comuna Crcinov :
ADECt I EU ROBULU LUI DUMNEZEU ION MATEI
BS(A)RABU VOIVOD I DOMNU RI I RUMANETI, VA
ZND DUMNEME (SIC) PLANSOARE ACESTOR SRACI
CARI AU VII N DEALUL PITETILOR, C-I ASUPRISCU
VI N( : ) ::RI I DE NU LE IAU DE N ZEAC VEAD(RE) 1
C M AU FOST OBI CJI UL DE Al I DOMNI BTRNI, CE
( ) l ASUPRESCU DEI -l CE( h) MAI MULT ; DE(CI) DUi\INE
ME (SIC) M-AM M( I ) LOSTI VI T PE AM PUS LEGTURA N
CEAST() SFI NT() [ CRUCE) cr/E VA Hl Vl NICEAR ORI
(N DOM) Nlj: MEA, ORI N URMA DC(Mll)El MEL(E). LA
Al I DOMNI , I VA CLCA ACEAST TOCMEAL 1 NU VA
l A DE ZEAC VEA(DRE) 1 I DE VAS BANI 3 I
DE PLOC(:l) BANl 12 I DE [PRPAR ?) [ LA UNUL) CARI E
VA VI NDE VAS. S DEA BAN(' ) 12, -DE VA STRICA ACEAST
LEOT RA, 1 1 1 1 1 S HI E AFURI SI T I BLESTEMAT DE
&1\,!Kil
( = STPN L) XG ( =HRI STOS) I DE318 UIT6LH
(I S. FI E) CU I UDA l CU ARI E N VEACI.
.nul trebue s fie ca i l a acel din Tr
govite : 1 635.
VIRG. DRAGHICEJNU
XIV.
Inscriptiile dela biserica din Popeti
Vlaca.
Ca compl etare la articol ul d-lui ari} L D.
Trajanescu, tiprit in fruntea acestui fascicol
din Bul etin, publ icm aci mai j os inscripiile
- o pisanie i dou epitafe - ce se gsesc
la bi serica din Popeti-VIaca, fondaie a l ui
Crstea vei Vistier Popescu! din timpul l ui
Constantin Vod Brncovanu.
Pisania, pe care o dm n reproducere pe
pagina urmtoare, sun astfel :
.ACAST SFNT I DUMNEZEIASC BE SEARIC ZI
TU-SE-AU DEN TEMELJ iA El 11 PN SE-AU ISPRVIT DE
TOTU, DE ROBUL LUI DUMN[E)ZEU J UPAN CRSTEA
VEL VI STilAR NbTRU CI NSTEA I LAUDA SFNT!l I
NE DESPRI TI I TROI I , N ZI LEL[E) PREA LUMINA TU
l 1 DOMNU !O COSTAl'Dlt BSRAB VOEVOD MSb
SEPT. 3 DNI , LEAT 7198 ( = 16) " .
Cum vedem, biserica, sfrit n anul dintj
al domni ei l ui Brncoveanu, a trebuit s
fie nceput sub naintaul acestuia, erban
Vod Cantacuzino . .a se face c ctitorul a
pus s se zugrveasc n tinda bi sericii, pe
peretele dela apus, deoparte i de alta a . uei
de intrare : la dreapta - portretul l ui erban
inp.org.ro
COMUNI CRI 1 49
Cantacuzino, " vnuc pocoi nago" erban Voi
vod, i al Do3mnei sal e Maria, iar la dreapta
Pisania bisericii din Popeti.
- portretul l ui Constantin Vod Brncoveanu
i al Doamnei sale asemenea Maria.
Tot n tind, spre peretele de l a sud, se
vede, foarte bine conservat, inscripia de pe
mormntul ctitori l or : Crstea vei Vistier i
soia sa Il ina :
t SUPTU ACAST Pl lATR OD, I HNESCU OASELE ALE
ROB L[Ul ] LUI DUMNEZU CRSTEA BI VU VELU Vl
ST! l AR POPESCUL I ALE J UPNlASll DUMt 'EALU!
l l. lt 'A. CARE DUP ORND l A LA CA DUMNEZEiASC
DATU -AU DATORilA CEA DE SVRTU iN ZI LELE
PREA L MI NA TU LUI D[J]MN !O COSTANDI' BRNCC
VEAN L BASARABU VOIVOD , NTNPLNDU-S LA
CURSUL ANILOR 7211 ( = 1703) LU1 A GHEN ARI E 12 ZI L[E].
SMNNDU-SE CA S FIE NTRU POMENI RE. NTN
[PLN]DU-S AU MURIT I J UPNEASA . . . (?) DUNt EA
LUI LA ANULU, LA CURSUL ANI LOR 7212 ( 170l!) GHE
NAR 1 .
Cariera acestui Crstea vei Vistier al l ui
Brncoveanu nu are atta nsemntate ct
s merite a f reconstituit aci.
El e zugrvit cu numeroasa-i familie pe
peretele de la miaz noapte n tinda bise
ricii. Portretul s'a reprodus mai inainte, la
pag. 1 1 7. Aci insemnfm numai numel e ce
se citesc deasupra figuril or din tabl ou-n
cepnd de la stnga spre dreapta-cum de
altfel se pot urmri i in reproducerea fo
tografic amintit. Iat-le: Ilina, Parva, Neaca,
Gbidu, Drgbicean, Ion, Crstea Log(oft),
Crstea vei Vistiear, Nica, Il inca, Il inca Vis
tereasa, Maria i iari Maria.
In sfrit, in naia bisericii , naintea
inconostasul ui , se mai gsete urm
toarea piatr mormntal :
Din cale-i te of?'ete,
O mndre trector,
La semmt ce-ti vesteste
C eti tm mtrdor.
'
i eu fuiu n lume
Ca tine tritor,
Dar azi num' al mie1t uuuze
Rmase nsemntor.
Serdaru Petracle Prejbeamt.
La anul r844 Oc. 23.
Acest Prej beanu, dup mrturia pa
robului l ocal , a fcut pe vremuri turla
de l emn a bisericii, in locul celei vecbi,
czut, de sigur, cu pril ejul vre-unui
cutremur mai mare. Aceast turl , care
se vede in i l ustraia dat Ia pag. 1 1 5-6,
cu ocazia recentel or l ucrri de restau-
rare exterioar a bisericii di n Popeti,
a fost nl ocuit cu alta nou de zid.
1LEX. L
A
PEDJNU.
XV
O Biseric Domneasc.
Scbituleul Iezerul-Vlcea, din sus de S
rcineti , spre care urc nite chei de toat
frumuseea,
'
are urmtoarea pisanie :
ACAST SF.(N)T BI SI ARI C, UNDE SE PR.ZNUIAT(f)
VVEDENllA, FCUTO-AU DI N . TRU-T.l RPOSATUL MI R
CEA VOIVOD CU DO(A)MNA SA CHEANA 7076( =15)(5!C)
I PRI N VREMI DI N (N)ECAUTARE S'AU SURPA TU, I AR MAI
PRE RM S'AU PREFCUT DE ! UBITORI UL DE DUM
NEZEU CHI RI LARION EPISCOP , A) UTOR.ND I ANTON l E
SCHI MONAH, I AR ACUM N ZI LELE PARI NTELUI DAMAS
CHI N, EPISCOPUL R.MNI CULUI , S'AU ZUGRVIT I S'AU
NFRUMUSEAT PE DIN LAUNTRU, AA I PE DIN AFARA,
DE ZMERI T EROMONAH CHI R NI COLAE OT TEI U.
MESA MARTI E, DNI 9, LEAT 7?3 ( =1715).
Pe un tesal onic scrie :
Acest sfnf carte s-au dat la schitul dup Izvorul frumos
danie de la prea sfinia sa printele Mitropolitul rii Un
grovlahii chir Grigorie 7230() = 1722.
VIRG. DRJGHICEANU.
XVI
Relatiuni despre Biserica Coltii.
Biserica Colei este fcut de Sptaru! Mibail
Cantacuzino. El a studiat arbitectura la Viena.
Pe acele timpuri se construia n Austria i
inp.org.ro
1 50 BULETI NUL COM! Sl UNl l MO UMENTELOR ISTORICE
Germania n stil ul renaterei germane, care stil
nu e altceva dect copia dup renaterea ita
lian, ns neleas i redat in spirit propriu,
cu ajutorul l ucrtorilor ital i eni , cari au adus cu
dnii reminiscenele ornamenticei italiene.
Portal urile de l a Colea, Fundenii-Doamnei,
Sinaia i Rmnic erau, credem, desenate
cl)iar de Sptarul Cantacuzi no, i sunt toate
in spiritul renaterei germane.
Deasupra arl)ivoltelor col onadei de la
Colea se a dou console, vizibi l e n natur
i pe ambele i l ustraiuni date n fasc. 1 3
pag. 47 a acestui Bul etin. Pe cnd eram
eful servici ul ui de arl)it. al Eforiei Spital el or
Civil e, la anul 1 895, am avut ocasiunea de a
face o mic reparaie bisericii Colea. Cu
aceast ocasiune am gsit deasupra acestor
console dou buci de l emn de stejar
(vizibile n acuarela l ui 'renk dela 1 865),
care erau cptele unor brne ce inea un
velum, care acoperea intrarea principal la
serbrile i prasnicele mari. - 'ot cnd s'a
fcut aceast reparaiune am curit de ol oiu
ua de stejar plin cu ornamente frumoase
i am conservat pictura din pronaos, care e
foarte frumoas i ne i ndic cum erau exe
cutai odinioar toi pereii din biseric 1 ) .
Reparnd socl ul bisericei i fcnd sp
turi mprej ur pentru aezarea unui trotuar,
am gsit n pmnt pietre mari ornamentale
unde ntregi, altele sparte - cari proveniau
de l a imprejmui rea acestei !iserici n genul im
pi:ej nu: irei biserici i episcopale de la Curtea
de Arge. - Cte-va din aceste pietre au
fost l uate mai nainte, cnd s' a fcut prima
reparaie, i s'au adaptat ca balustrad intre
col oanele pridvorul ui, dup cum se vd azi.
Acc:sta este provenina acestor floroane, iar
nu c ele ar fi fost aduse de l a biserica
Caimata, dup cum se presupune n comuni
carea de pe pag. 48 a fasc. 13 din Bul etin.
Am asistat la drmarea bisericii Caimata,
drmare efectuat sub Primariatul l ui Pacl)e
Protopopescu. Pe atunci eram arl)itect ef al
Primriei Capitalei. Floroanele de l a Colea nu
au existat la biserica Caimata. Puinel e pie
tre oramentale ce s'au gsit le acea dr
mare au fost acl)iziionate de Baronul Bel u,
care i-a impodobit cu el e casa in
_
Url ai.
'ot cu ocasiunea unor reparaiUni la b1 -
1) Aceste picturi au fost redate n ilustrajiuni n
Buletinul Monumentelor Istorice, a. 1 , No. 3.
serica Colea am putut constata c sub ten
cuiala i vopseaua exterioar exist frescuri
pe toate faadele. De altfel toate bisericele
fcute de Sptarul Cautacuzino erau n ex
terior pol i l)rome cu frescuri peste tot.
fui. GEORGE MNDREA.
XVII.
O scrisoare cu privire la Bucuretii
de la 1 856.
l'cclea Ciluyt"reasc, 1 fuile 1011
Stimate Domnul e Lpedatu.
I n numrul de Ianuarie-Martie 1 91 1 al Bu
l etinul ui (omisiunii Monumentel or Istorice
s'a publicat o fotografie a Bucureti l or din
1 856. Din acest document, foarte preios n
fel ul su, nu s' au identificat dect trei monu
mente : Mitropolia i bisericile Sf. Spiridon
i Zltari.
D-mi voie, ca unuia care cunosc Capi
tala del a 1 862, s compl etez aceast iden
tificare i pentru altele din cldirile ce figu
reaz n acea fotografie. Lucrul nu este greu,
de oare ce Mitropolia i Zltarii, pentru cari
nu poate fi ndoial, ne serv ca puncte de
reper sigure, dup cari ne putem orienta.
Fotografia este l uat de pe acoperiul
Teatrul ui Naional, din care o parte cu cinci
couri rotunde de fier se i vede n fotografie.
Imediat dinaintea l ui se vede spatele i
acoperiul casei Otetelianu, alturi cu care,
mai departe, este casa din curtea otel ul ui
Frascati, care nu tiu dac mai exist azi,
dar care, dup ce a fost l ocuit mult vreme
de d-na Otetelianu, a adpostit pe urm
civa ani i birtul otel ul ui Frascati. Poate
tot aa este i astzi.
I n faa acestei case se vede alta, cu parter
i un etagiu, care are o fa n umbr i alta
n l umin . .ceasta era o cas vecl)e i urt,
care ocupa l ocul actual ului otel Frascati. Ea
a ars ntr'o zi de 25 Ianuarie anul 1 870, sau
1 87 1 , sau 1 872, pe o zi de ger groazni c,
care transforma n ururi de gl)ia apa
aruncat de pompe. In momentul acela, eta
giul de sus era l ocuit de cunoscutul Grigore
Eliade, cruia i se mai zicea i altfel.
I n faa acestei case fotografia arat un
col din casa Gl)ica, ocupat acum, dup
reconstruirea din anii trecui, de Clubul Tine-
inp.org.ro
CO!I UNICRI 1 5 1
nm11 ; i ar n rnd c u dnsa, fosta sal Sl
tineanu, prefcut dup 1 871 i supranlat
cu un nou etagiu de ctre reposatul Gr. Capa,
care a instalat n ea otel ul i magazinul su.
I n rnd cu aceasta i desprit de ea
prin strada Nou se vede o mic cas, cu
o fereastr en pan cmtpec. 1ceasta este ac
tual a cas a farmaciei Bruss. Iar dup aceasta
vine un loc gol pn la casa tefan Gre
cianu, din care se vd cinci ferestre,
dintre cari una ciiar pe l ng turul cel mare
ptrat.
Observ c ntre aceste dou din urm case,
nu se vede figurnd casa Popovici, n care
este instalat acum Cl ubul Liberal, care ns
n 1 862 exista deja : dovad c aceast cas
a fost construit ntre 1 856 i 1 862. Ct
pentru cea de alturi, din colul Bulevardul ui ,
aceea s tie c este destul de nou.
Biserica cea mare, care se vede n centrul
fotografiei, este Srindarul, probabil aa cum
eise di n mna l ui Matei Basarab. 1stzi
este disprut ; dar mai nainte de a fi d
rmat, biserica suferise o transformare care
o fcuse foarte urt i care a i fost cauza
drmrii ei mai pe urm. 1nume, n partea
despre intrare, i s'a fcut un adaos deasupra
cruia s' au ridicat dou turnuri nalte n
l ocul celor dou turnul ee ce se vd n foto
grafie. 1daosul acesta, neavnd nici o leg
tur cu cldirea veci)e, s'a desprit de dnsa
i a nceput s se ncline spre vale. De aceia
biserica, dup ce a stat nci)is ctva timp,
n cele din urm a fost dat j os.
In dreapta bisericii, n marginea fotogra
fiei, se observ o cas mic, din care se vd
dou ferestre 1ceasta este veci)ia streie a
Srindarul ui, de pe vremea cnd era mns
tire. 1 fost l ocuit de rposatul Mitropolit
Iosif Naniescu, n tinereea l ui , cnd era
egumen aci. Mai pe urm casa aceasta a
servit de l ocuin preotul ui paroi) al bise
ricii i a disprut deodat cu dnsa. Ocupa
aproximativ l ocul pri mei case din strada S-
rindar, de pe partea stng, cum mergi spre
strada Brezoianu.
In stnga bisericii se vede un turn greoiu
de form patrat. 1cesta era cl opotnia bise
ricii. Era situat drept n faa casei Popovici
i foarte mult eit n strad, care n punctul
acesta era ngust de tot i nici nu avea
trotuar n partea aceea. Turnul se ridici
deasupra unei boli rotunde care servia de
intrare a mnsti rii , dar aa de joas c
era de mirare cum puteau intra prin ea ve
ci)ile r_ dvane boereti, cari erau aa de va
l umi noase. Turnul era acoperit pn sus, pe
toate feele, cu tabl e de tinici)ea alb, care
se i disting n fotografie, n dreapta i n
stnga l ui . In l ungul stradei avea un soi de
cldiri mici cari serviser de l ocuin cl u
gril or. Toate acestea erau ntr'un i)al de
murdrie neauzit, stropite pn l a streain
cu noroiu veci)i u de zeci de ani ; pentru c
podul Mogooaii, care pn l a 1 868 nu tia
nc ce este piatra cubic, nici nivelarea
regulat, avea ci)iar n faa bisericii o ls

tur, care n fiecare iarn devenia o bal t


de noroi lici)id ce nu disprea dect n
1prilie sau Mai.
Turnul care se vede n fotografi e sub Mi
tropol ie, este turnul bisericii Zltari , dr
mat acum de curnd. In stnga Zltarilor, pe
deasupra turnul eel or Srindarul ui , se vede
biserica Sf. Dumitru, din strada Carol . La
stnga casei Grecianu este biserica Doamnei.
i l a stnga acesteia se vede un turn mic,
care trebue s fie al bisericii Sf. Constantin,
o biseric veci)e, care n 1 862 sta deja n
ci)is de mult vreme i care ocupa l ocul
prii despre strada Smrdan a palatului so
cietii Dacia-Romnia din strada Lipscani,
n faa Bncii Naionale.
1lte detalii nu am mai putut distinge n
fotografie.
Primete, te rog, stimate Domnul e L
pedatu, asigurarea consideraiunii mele deo
sebite.
SP. C. HlET
inp.org.ro
O F I C I A L E
M O R M I N T E L E D I N B I S E R I C A P R E C I S T A B A C f U
RFPORT FDRESFT COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORI CE
-o-
Do1nnule Preedinte,
Comisiunea Monumentel or Istorice, n e
dina dela 5 Martie a. c. , lund n cercetare
adresa Academiei Romne din 29 Ianuarie
(v. Anexe, No. 1} , relativ l a studierea pie
trel or mormntale, aate sub scndurile bise
ricii Precista-Bacu, de cari face meni une
preotul TI. Zotta n " Istoricul Bisericii Pre
cista" , a binevoit a a viza ca subscrisul s
fie delegat pentru studierea acelor pietre.
Dei delegaiunea ne-a fost dat la 23
Martie 1 91 1 (v. Anexe, No. II) , totu nu am
putut-o aduce la ndeplinire, ntru ct tiam,
nc dela 1 5 Ianuarie, cnd am cercetat bi
serica, i n urma sezizrii Academiei de ctre
D. N. Iorga asupra acel or pietre, c Parol)ia
se opunea la ridicarea pardoselii pn I a
restaurarea biserici i ; i ar n urma adresei
formal e a Epitropiei Bisericii (No. 1 1 531 ,
24 Martie), Comisiunea ncuvii nase amna
rea cercetril or pn la facerea reparai unil or,
pentru cari se al ocase suma de 5000 lei. Di n
lipsa, ns, de fonduri, reparaiunile neputn
du-se executa, s'a decis, pri n ordinul D-l ui
Administrator al Casei Bisericii (v. Anexe,
No m) , ca s ne ndeplinim delegaiunea,
ceeace am i fcut n zil el e de 1 8, 1 9, 21 Oc
tombrie. - Rezultatel e sunt consemnate n
j urnal ul l ucrrilor i n anexele cu actele ofi
ciale aci alturate.
18 Octombrie. - Inainte de a procede la
desvlirea pardoselii, am cutat s ne dm
seama asupra monumentul ui nsui Biserica
Precista, rmi din vecl)ea mnstire Pre
cista, din strada Precista, dinspre margi nea de
sud-est a oraul ui Bacu, este o cldire mare de
piatr, zidit n stil mol dovenesc, avnd adaose
n urma restaurrii egumenul ui Ni l , di n 1 854,
un pridvor ncl)is, un turn-clopotni (pentru
cl opote n l ocul vecl)ii cl opotnie din curte,
drmate) i un tambur peste strvecl)ea baz
stelat.
Tot masivul ziduril or dateaz din 1 491 ,
cnd se ridic cl direa de cel mai mare fiu al
l ui Stefan-cel
-
Mare, Alexandru, dup cum ne
ncredineaz urmtoarea pisani e :
H3K\11HI EIIb wi''; Cl l \cnt:ul mi e,\lb cH,\ 1 1
C"hKil'bI L I HI EI\\ C''r\ .X' GIH'\4CTHKH H X\1\1\
GHKi i wMI fiIIE.UI),pb E. NKi',tl. ci i b Gn;,\H,\
E.NK\,l, H, rr t,lll<l 3Eli\.UI {l i'll,l,<IKCNI ; C'b3'b3,l,\
C bl Xlllll K'b 1 1 11- SCI I E HI" upkHI CTt:H &fH H
rl!l CI I " ,'Ki:H III<I PH; H C'bKp'bl l l HCi\ K1\T\ su ,1ce .
l\I I J,<I re t t . ti.
(Cu mi l a tatlui i cu ndurarea fiului i svritul
sfntului du]J, blagocestivul i de Hristos iubitorul
Ioan Alexandru Voevod, fiul lui Stefan Voevod,
Domnul rii Moldovei , a zidit acest ])ram n nu
mele Adormjrii prea ci nstitei nsctoarii de Dum
nezeu i veruc fecioarii Mariei, i s-a svrit n
anul 7999 ( = 1 491) lan. 1 .
inp.org.ro
MORMINTELE DELA PRECISTA-BACU 1 53
Procednd apoi la desfacerea pardosel i i
di n pronaos, n partea sudic sub fereastr

,
dup cum se meniona n broura mai sus
citat, - dup informai uni le ce au fost culese
de atitor dela fostul parol) Gl) . .tanasi u, - att
rezultatul sondagi i l or ct i al spturi l or
fiind negativ, am dj spus aducerea maestrul ui
Ni cul i , care fcuse pardoseala actual in anul
1 890. Dup artrile acestuia, spturil e tre
buiau fcute mai spre mij l ocul bisericii i
mai ctre naos, cari afirmri
trebui s l e l um de exacte,
intru ct acesta tia s-i
aduc bine ami nte : cum cu
ocazia facerii pardosel i i , de
ctre parol) ul rposat .ta
nasi u, se dedese, la 0,80 m.
adncime, n acea parte de
l oc, de acel e pi etre i de o
r hrub boltit 11 ; de aflarea
unei pardosel i de crmid
zmluit n j urul acel or pie
tre ; de estamparea inscrip
iunilor de pe pi etre, mutate
n mi j l ocul biseri ci i i publ i
cate n Biserica Ortodox;
de oprirea cam plin de mi
stere a l ucrril or de- par
doseal pe timp de o sp
tmn l a aflarea l or ; de
reluarea l ucrul ui mai apoi ,
cnd totul fusese astupat,
fr a se mai vedea nici grob
nia ni ci pietrele.
Rezultatele spturilor, f
cute dup aceste i ndi cai uni ,
ned_nd ni ci un rezultat, am
incl)eiat l ucrrile pe aceast
zi , cu desndejdea c se va
mai gsi grobnia, sau pie-
trel e, fiind incredinat c grobnia fusese
distrus, iar pi etrele nstreinate.
i9 Oct ombTie. - Hotri de a nu mai
pune ni ci o baz pe artrile mal)alagi i l or,
cari struiau i ei n sensul celor spuse de Ni
cui i , am l)otrt a rel ua spturile sub fe
reastr; intrerupte n aj un, escavnd mai ales
pmntul de sub strane ; i l a vre-o 0,4011 ,
sub primul strat de pmnt, dederm de mar
gi ni l e unei pietre, care fiind scoas afar, in
tind i curit, dete l a iveal o splen-
did piatr funerar (1 .5011 X0, 5011

) , deco
rat i n stil gotic prin mij l oci rea unui ora
ment, format dintr'un cerc i n care se inscrie
patru lobLri, al e cror extremiti se intretai e.
Bogia ornamentaiei ne fcu s prevedem,
cea ce ne confirm urmtoarea inscripie,
sculptat fin pe marginea pisani i :
hv !MMI ,.!)S KNK<,.['], CUI. G'I'Ei.u 1
"NK<,.U, l'ip{ Sfl\\
1
\i lil r\I RC"'' H, SKjl.nl C"!. H
Biserica Precista din Bacu.
r'jl Ni!. J J J J J J J J li np-kcT,\IIHC-I "' R-41 1 \H NiHT-,\H
&
1
1-T
*
3A, 1\\ i,, cf(n) .sL
Oo 1lexandru Voevod. fiul l ui Stefan Voevod,
domnul rii Moldovii . nfrumuse acest mormnt
. . . . care s-a prestvit spre vecinicile locauri in
anul 70 [= 1 594]. Luna Septembrie 1 6).
Di n nefericire, piatra fi i nd rupt tocmai
unde se indica numel e mortul ui , se pune in
trebarea : pe mormntul cui era ea aezat ?
Se pot face patru l)ipoteze : 1 ) C ar fi a i n
sui fondatorul ui bi sericii, Alexandru, care
i-ar fi pregtit din via mormntul , cum
inp.org.ro
154 BULETI TUL COMISI UNI I MONUMENTELOR I STORI CE
s' au mai aflat i al te cazuri : !)ipoteza cade
cnd ti m, dup letopiseul de l a Bistria, c
el muri i n 1 496 Iul i e 26 i c fu nmor
mntat i n acea mnstire ; 2) c ar fi al so
iei l ui 1lexandru : !ipoteza cade cnd din
examinarea resturil or literil or, rmase i n rn
cul mutilat, vedem c nu rezult nici o n
dreptire pentru singurul cuvnt admisibil :
,._ cuNK,\<1, doamna ; 3) c ar fi al acelei fete .
a l ui 1l exandru, Cneajna, al
crei mormnt nc nu e
cunoscut : i aceast !)ipo
tez cade, cnd ti m, dup
letopisetul bistriean, c ea
muri l a 8 1ug. , 1 479; 4) c
ar fi al unuia din fii l ui
1l exandru, - cea ce pare
verosimil i pentru faptul
c din rndul mutilat se dis
tinge bi ne, l a i nceput, urma
unui C, iniiala cuvntul ui
Guw, fiul ui . Mo r m n t u l
unuia din fii , al l ui Bogdan,
mort n 1 480 Ianuar, se
afl n mnstirea Rdui,
mormntul unui Vlad, -
dac ar fi s reconstituim
textul dup rmia unui i\
de la fnele inscripiei rn
dul ui mutilat, i dup faptul
c i unul din copii lui te
fan se numia Vlad, - poate
s fie cl)iar acesta din bi
serica Precista. Descoperiri
ulterioare documentare vor
avea s l muriasc aceast
cestiune.
tal, caracteristic epocii l ui Vasile Lupu i
Matei Basarab, reprezintnd un vas cu o
floare, al e crei ramuri i flori sunt dispuse
simetric, i n dreapta i i n stnga, i afrontate.
Inscripia sun :
C'h(li) [ P ]o&h. c'hT&OpH 11 tlqlcH n,\H M H
X<IH <loTE Htl
,
l J o( c)TE( ti) HH(K), KWki' Hwk CKNI'C
K0( C)THi hl. flp-kCTtiKHCi Kh )HH ltii'04 H[C'1'] 1i
[ Kjtll' lw :(tl) c(i )tlif :N[ KO,!j.
J1A( )T\
*
3!11\\,.. ,\\ j ,\ . ..

K,\ . ,H.
(lcest mormnt il fcu i l
impodobi pan Mil)ai Fotena Po
stelnic, domniei sale Crstina.
S-a pristvit in zilele blagoce
stivului lo Vasile Voev
.
od.
A
nul
7 144= ( 1636).
Fi-va aceast prines,
vre-o descendent din te
fan cel Mare, pentru a fi
nmormntat n mnstirea
domneasc, la 141 ani dup
n e p o t u l acestui a, i l ng
el, cum au fost aflate pietrele
i n 1 890, cnd ele au fost
deplasate din l ocul l or ori
ginal ?
Sub acest mormnt, gsi
rm i nite pietre, tiate
cu ferestreul , dreptungl)i u
l are unele, i ar altele de alte
forme (din care am depus
Pi atr mormntal del a 1 495.
Dei eram ncredinai c
grobnia de a crei exis
ten ne lmurise maestrul
Ni cul i fusese desfiinat cu
o c az i a fa cerei pardoselii
din 1 890, totui continuarm
sistematic escavarea pmn
tul ui , strat dup strat, pe o
adncime de 0,80 m. , sub
pietrele descoperite dede
suptul stranelor. In toate
aceste spturi dederm, n
cepnd dela pardoseala de
cte-va i n coleci unil e (omisiunii) i cari
credem c forma o bordur n j urul pisa
niei, pe timpul cnd ea nu fusese mutat
di n loc. El e erau aruncate fr nici o regul
sub piatr, lng peretele sudic al bisericii.
Continund spturile, spre vest de aceast
piatr, tot sub strane, dederm de marginele
altei pietre ( 1 ,37 m. X 0,57 m.) , pe care sco
nd-o in tinda biserici i , dup ce fuse cu
rit, scoase la iveal o ornamentaie orien-
scnduri, de o pardoseal
de crmizi mari, aternute pe un strat de
var, peste cari se afl au, inainte de repa
raia din 1 890, o pardoseal de lespezi, ce
fusese nl ocuit cu cea de scnduri ; iar
la 0,80 adncime, se dete de o alt pardo
seal de crmizi. Procednd la desvl uirea
acestui strat de crmizi, el apru i n forma
unui dreptungliu (3.00 m. X 1 .00 m.), la nivelul
socl ul ui bisericii i apropiat de el .
Socotind c acest pat de crmizi este
inp.org.ro
MORMINTELE DELA PRECISTA-BACU 1 55
fundul grobniei , pe care o credeam distrus
in reparaia dela 1 890, am continuat sp
turile la mij l ocul acestui pat, dup care se dete
i ari de pmnt umblat. Expl oarnd prin
gaura practicat in patul de crmizi i pe
aceiai li me, o adncime nc de 0,85 m. ,
furm deplin l murii c ptrunsesem ci)iar n
grobni ; ntru ct se vedeau l murit pereii
laterali, bolta, iar straturile de pmnt, cu care
grobnia era pl in i n
dreapta i stnga gurii
de exploarare, prezen
tau n secie urmele vi
zibile ale unui cosciug
de tejar, cu blnile
foarte groase, compl ect
putrefiate, de dimensiu
nil e: grosimea bl nil or
del a 0,08m. pn l a 0,20
m. ; grosimea clapei,
sfrmate, de 0,08 m ;
l umina la fund 0,28 m ;
spre capac 0.30 m. ; a
dncimea 0,40 m. Intreg
pmntul scnteia de
fire de aur, rmase din
vemintele mo rt u l u i ,
cari ptrunseser ci)iar
prin textura blnilor
cosci ugul ui .
asupra noastr, cari ptrunsesem fr a ti
ntr'un mormnt.
21 Octombrie. Primind autorizaia cuvenit
pentru completa cercetare a grobniii (v.
Anexe No. VII), ncepurm desvelirea spre
picioare, n partea estic, degajnd cu cea
mai mare bgare de seam blnil e cosciu
gului de pmntul nconjurtor, de care grob-
nia era plin, gol ind n
acelai timp cosci ugul
de acela pmnt cu
care i el era pl i n, notnd
dimensiunile cosciugu
l ui i tot ceace se gsea
in timpul cercetrii
rnii, care fu cercetat
l opat cu l opat, pe un
oblon de scnduri.
Dup impresia gene
ral ce ne las micimea
desci)iderei cosci ugul ui
(0,30 m. , l a mijloc), de
duserm c trebue s
fie aci nmormntat un
copil ; dup bogia ves
mintelor din care gsi
rm cteva petece, ne
convinserm c el tre
bue s fie ciiar al fi u
l ui l ui Alexandru ; din
pmntul aruncat n-
Piatr mormntal dela 1 636.
In timpul spturilor
pe o l ungime de apro
ape un metru, spre a
cest capt al mormn
tului, constatarm c
cosci ugul mpreun cu
capacul (subiindu-se
pn l a 0,20 m. spre
acest cpti) se pstra
intact; textura l emnul ui ,
crei umiditatea i da
nc d e s t u l consis
ten, pentru a rezista
impingerii pmntul ui,
se observa foarte bine,
nimicindu-se ns pe
msur ce l ucrarea n
nainta ; bolta grobniii
se afla n ntregi me i
totui mormntul se
vedea a fi viol at : d
rmturi de crmid,
ciiar din bordura de
untru, concluserm c mormntul fusese
profanat, fr a ne da seama pe unde s' ar fi
putut face aceast profanaie, ntru ct bolile
se pstrau n ntregime ; cu aceast convingere
suspendarm l ucrrile i avizarm despre re
zultate Casa Bisericii , cernd autorizaie
pentru dezgroparea ntregul ui mormnt (v.
Anexe No. VI) , pentru profanarea cruia s' ar
fi putut arunca de ctre cineva vina ci)iar
Buleti nul Comi si uni i Monumentel or Istorice.
care vorbirm, se aflau
pn n interiorul cosciugul ui ; iar un dinte fu
gsit tocmai n aceast parte a mormntul ui , cu
nensemnate frmturi de oase mici, cu un or
nament de fer, cu talp de nclminte, cu c
teva buci dintr'o brodrie esut cu fir de aur,
i dintr'o alta ntreag de fir de aur formnd
rosace i j umti de rosace.
Continund desvelirea i spre captul despre
vest, unde trebuia s se afle capul mortul ui,
20
inp.org.ro
1 56 BULETI NUL COMI SI UNI I MONUJ\ENTELOR I STORI CE
cu aceiai precaui une, constatarm c j um
tate din capacul coci ugul ui , dinspre interiorul
bisericii lipsia, fii nd forat prin spargere, iar
bolta grobniei se drma pe msur ce se
fcea golirea ei, di n cauz c'i lipseau cr
mizile aderente de peretele dinspre interiorul
biserici i , i el complect distrus spre toat
aceast l ungime, mai bi ne de un metru.
Aceast descoperire ne dete nelegerea
Schi de secie _prin grobni.
ingeniosul ui mi jl oc de care uzase profana
tarii, pentru a nu se descoperi vi olarea, uor
de constatat, dac ea s'ar fi fcut prin bolta
grobniii.
Se recursese la un pu practicat alturi de
grobni, n dreptul capul ui , de unde prin
spargerea pretul ui lateral al grobniii se
scormonise ntreg mormntul pn l a pi cioare,
prin aj utorul unui cuit, ce l-am gsit in
cosciug, astzi depus n Coleci i l e (omisiunii.
Pe lng alte resturi din aceiai rezistent
broderie, pe lng acopermntul de catifea
btut cu fir al unui pantof, pe lng o bucat
de beteal de fir gsit n afar de cosci ug,
spre cap, i mici oseminte, gsirm, spre
mij l ocul cosci ugul ui , cu totul adernd de
l emnele sale, o bucat de tof groas de
mtase marron, cu flori, e
sute cu fir, ornamentat i n
sens transversal de benzi de
broderie de fr de aur, apl i
cate pe catifea marron, din
care de altfel tot mormntul
era plin, pe care o scoaserm
cu mult greutate, pentru
Coleciunil e (omi si unii .
Cosci ugul lat de 0.45 m. ,
spre acest cpti, se vedea
a f deplasat di n poziia cen
tral ce trebui a s o aib in
grobni, fiind i mpins i n spre
peretele opus acel uia in care
se fcuse spargerea ; nu mai
rmnea ndoial deci c
spargerea se fcuse nu mul t
dup nmormntare, pe cnd
cosci ugul se afla neputrezit,
cci numai aa se explic
depl asarea l ui , spargerea ca
pacul ui i pmntul ce l con
inea asvrlit innuntru pen
tru a nu se drma bolta
grobniei.
i acum cnd intreaga des
veli re era fcut, puteam s
ne dm bi ne seam cum n
tregul cosciug, J ung de 1 . 90
m. zcea in acest cavou boltit
(2,38m X0, 70,m. X 0,93m ) pe
ni te bare de crmi d, fun
dul grobniei nefiind zidit,
iar spturile fcute mainjos
nednd dect de pmnt vi u, i puteam s
incbeem l ucrrile dup ce am dispus refa
cerea pardoselii, pn n dreptul grobnieL
care va trebui restaurat, i prevzut cu o
clap de acces pentru a servi de l oc de in
bumare a oaselor strnse, cea ce se va face
cu pompa cuvenit.
*
*
*
inp.org.ro
MORN\11 TELE DE LA PRECI STA BACU 1 57
Concluzii. Dup cum ne-am exprimat dela
nceput, suntem ncredinai c aceast grob
ni este a fi ul ui lui Alexandru-Vod, fiul i
coregentul lui tefan cel Mare pentru ara
Moldovei muntoase, l upttorul dela Prul
Alb i dela cetatea Crciuna, care i avea
rezidena n aceast "Civitas Bacoviensis"
destul de i mportant i mult vreme pentru
a f rezidena i a unui episcop catolic.
Poziiunea grobniei n dreapta, l ocul de
onoare al biserici l or, frumoasa piatr de
mormnt gsit alturea, bogia vemintelor,
dedus dup firele de aur cu care pmntuJ
era plin, ne dau aceast convingere.
P R O N A O U L
putul veacul ui al XIX-lea se inmormntau
morii la 2 m. , adncime, l a care se afl
fundul acestei grobnie ; dac astzi grob
nia se afl l a aceast adncime, aceasta
provine din cauza creterii pmntul ui cu
peste 1 ,00 m., deasupra nivelul ui ce-l avea
biserica n timpul l ui tefan cel Mare, dup
cum se constat att di n examinarea socl ul ui
bisericii, aat la nivel ul bolei grobniii,
ct i din crmizile zmluite albastru i
galben, gsite la 1 890, l a 0, 80 m. adncime,
in dreptul pietrelor mormntale, i cari erau
resturi din vecl)ea pardoseal a bisericei. b)
Din rmiele costumul ui gsit, se vede c
B I S E R I C I
Sc]ia planului grobniei.
Totui scepticii ar putea face dou !ipo
teze asupra acestei grobnie :
1 ) C ar putea f i al acelei cneagl)ine
pe cre o pomenete piatra gsit alturi.
Aceasta, ns, nu se ppate susine, fiindc din
grosimea cosci ugul ui , msurat, l a mijl ocul l ui ,
se vede c un om matur nu putea ncpea
ntr'o descl)idere de 0,30 m. ; pe lng
aceasta din beteala de aur gsit n afar
de cosciug, se poate deduce c mortul nu
era cstorit.
2) C ar putea fi mormntul unei Casan
dre. fiica l ui Sandu i Sultana Sturza, care
fusese i nmormntat n tinda bisericei>>
cum glsuete inscripia dela o icoan.
Nici aceast !ipotez nu se poate susine,
pentru c : a) Este greu de admis c la nce-
stofa e din aceea ce se ntrebuina i n ve
cl)ime, o stof groas de mtase, btut
cu fir, iar nu din acele uoare, pe care
l e introduce nceputul veacului al XIX-lea
odat cu model e empire, aa de dese in
portretele murale ce l e-am examinat. c) Este
imposibil ca dela 1 802 pn azi s putre
zeasc oasele astfel nct s nu se gseasc
dect cteva rmie.
'otui sigurana deplin se va avea, dup
ce vom cerceta i piatra foarte modest a
acstei Roxandre, pe care am descoperit-o
ni se pare - ntr'un col al bisericii ; i dup
ce vom tace un studiu comparativ intre apa
reiaj ul zidriei acestei grobnie cu acela al
ziduril or din timpul lui Stefan cel Mare.
Primii, etc.
VG. DRJG.ICEJU
inp.org.ro
A N E X E
-0-
1.
ACADEMIA ROMANA.
Nr. 15.
Domn ule Minil i ' tt,
Colegul nostru d-1 N. Iorga a atras ateniunea
Academiei, in edina dela 14 Ianuarie curent, asupra
celor artate de Printele Sacl)elar Teodor Zota in
broura Sf. Sale : Istoricul lrise1icii Precista di n
Bactt, cum c sub scndurile acelei biserici n
partea sudic, sub fereastra dela u se afl dou
inscripii slavone, cari au fost publicate dup cetirea
Episcopului Melcl)isedec in revista Biser ..ica Vl'lodo.c
?'Olluin, cu nsemnate lipsuri i greeli.
Una din inscripii pomenete pe Maria, soia lui
Mil)aiu Postelnic. moart la Maiu 71 44 ( 1 636) ;
cealalt, a crei dat e nsemnat in cl)ip greit :
71 30, are acest cuprins in traducere romneasc :
IO Alexandru Voevod, fiul lui Stefan Voevod
Domn al Terii Moldovei, a impodobit acest mor-
mnt . . . . . . . . . . . . . . . i s'a mutat la veni-
cile lcauri in anul . . . . . . . . . . . . . . Este
vorba, evident, de ctitorul bisericei, Alexandru, fiul
lui Stefan-cel-Mare. Alexandru va fi pus piatra pe
mormntul soiei ori unei fiice ale sale.
Dat fiind numrul restrns de inscripii din acel
timp, ar fi de cel mai mare interes s se cunoasc
adevrata i intreaga cetire a acestor dou in
scripii i de aceea cu onoare v rugm, Domnule
Ministru, s binevoii a da ordin s se ridice scn
durile cari le acoper, i ar un specialist s le studieze
la faa locului.
Primii, Domnule Ministru, asigurarea prea dis
tinsei noastre consideraiuni.
Preedintele, 1. C. NEGRUZZI
Dof1nului Ministru al Cultelor i al Instruciunii.
Il.
ADMINISTRAIA CASEI BI SERICll.
Nr. 7317123 Mart. 91 1 .
Domnule,
Alturat avem onoare a v trimite in original
adresa Academiei Romne cu No. 1 56, nregistrat la
No. 3393,91 1 , cu rugmintea s facei cercetare la
faa locului pentru gsirea pietrelor despre care se
vorbete in aceast adres, inaintnd apoi (omi
siunii Monumentelor Istorice un referat despre re
zultatul cercetrii D-v.
Administrator, Dr. D. BOROilNU.
p. eful Serviciului, AL. L PEDATU,
Domnului Virgil Drgl)iceanu.
III.
ADMI NISTRAIA CASEI BISERICII.
No. 2674 12 Oct. 91 1.
P . ca cucc?'IL rc,
In urma adresii Academiei Romne i a avizului
(omisiunii Monumentelor Istorice, din edina dela
5 Martie cor., am l)otrit s delegm pe D. V. Dr
gl)iceanu din Serviciul Comisiunii Monumentelor
Istorice ca s studieze pietrele mormntale din bis.
Precista Bacu, de cari face meniune Preotul TI).
Zotta in Istoricul Bisericii Precista.
V rugm ca la sosirea Delegatului nostru, m
preun cu Parol)ul numitei biserici
.
s dai tot con .
cursul pentru scoaterea pardoselii i apoi reface
rea ei, in dreptul acelor pietre, lucrare ce se va face
pe spesele Cassei bisericii.
Administrator, Dr. D. BOROIANU.
Prea cucernicului Protoereu al Judeului Bacu.
IV.
PROCES-VERBAL No. 1.
Anul 1911, l una Octoml1 ie 18 z ile.
Subsemnatul Virgil N. Drgl)iceanu, delegatul Casei
Bisericii, potrivit ordinului No. 26748: 91 1 i delegaiei
No. 731 7 91 1 , pentru studierea pietrelor mormntale
de la biserica Precista din oraul Bacu, transpor
tndu-ne la faa locului, nsoit de Prea Cucernicii
Prini : Protoiereul lconom Toma Petrescu i de
Sub Protoiereul i Parol)ul respectivei biserici, 'heo
dor Zotta, am procedat la desfacerea pardoselii sub
care s afl menionatele pietre, pe o intindere de
circa LO m. p. in dreptul ferestrei, di n partea su
dic dela ue, dup cum se menioneaz in adresa
Academiei No. 1 56, 91 1 , i dup sondajele fcute, ne
putndu-se da de zisele pietre, am dispus aducerea
maiestrului care a fcut pardoseala bisericei in 1 890,
cnd s'a i astupat acele pietre.
Intru ct, din cauza timpului inaintat. fiind ora 1 0
seara nu se mai puteau continua cercetrile, ele au
fost reluate la ora 7 di mineaa, in ziua de 19 Oc
tombrie 1 91 1 ; spturile ntreprinse dup indica
iunile acestui maiestru Niculi. adncite cl)iar pn
la un metru. nednd rezultatele ce le cutam, am
dispus, escavarea pmntului , sub stranele dela fe
reastra indicat, dup care lucrri dnd de pietrele
sus artate. am dispus scoaterea lor in pridvorul
bisericii, unde vor trebui s rme incastrate, i
am procedat la fotografiarea i cetirea lor. despre
care se va refera pe larg ca i despre declaraia
inp.org.ro
MORMI NTELE DELA PRECISTA-BACU 1 59
maiestrului, care va face i restaurarea pardoselii
stricate - in raportul meu.
Am l)otrit in acela timp ca acela maiestru, s
refac pardoseala, in urma unui deviz i sub supra
vegl)erea printelui parol).
Delegatul Casei Bisericii, VI RG. DRAGIICEANU.
Protoiereul judejului, ICONOM COMA PETRESCU.
Parol)ul bisericii, SACIELAR ZOTA.
V
PROCES-VERBAL No. 2.
Astzi 19 Octombrie a. c. orele 7 seara ntreru
pnd lucrrile de desvluire ale gropniei domneti,
vizibil dup ce s'a spat pmntul la Om.50sub pie
trele mormntalc, la vre-o 0.60 m. alturi de locul unde
ele fusese gsite am descoperit zidurile bolniei in
forma unui cavou boltit, zidit de dimensiunile . . .
in care se afla in pmntul depus urmele unui co
ci ug putrepat cu blnile groase de O m. 08, a crui
lumin era de O. m 30 i o nlime de O m. 4
Cercetnd pn la fundul gropniei mormntul
printr'o gaur transversai. prin mijlocul ei . am des
coperi t urme din broderia l)ainelor cu buci de
stofe i o rmi de gard de sabie capacul co
ciugului lipsind, iar tot mormntul fiind plin cu p
mnt i puine resturi oase ; am cerut telegrafic
avizul Casei Bisericii pentru completa dezmor
mntare.
Delegatul Casei Bisericii, VIRG. DRAGIICEANU.
Parol)ul bisericii, SACI)ELAR ZOTA.
VI.
TELEGRAMA.
ADMINISTRAIEI CASEI BISERICII
Dtq: mi nuioase cercctiri descoperit, descifrat, fo
tografiat mormintele fiului lui Alexandru Vod 1 494
1
)
i so1iei l ui Mil)ai Fotie din Precista Bacu.
Descoperit grobnia domneasc deja profanat,
fCL:t plaruri de situaie, gsit resturi vesminte ale
copilau:ui domnesc.
Autorizai telegrafic i urgent desgroparea com
plet, pentru strngerea resturilor. Am prevzut in
pardoseal loc de acces bolni, unde se va inl)um,
cnd vei decide, osemintele cu pompa cuvenit.
VIRG. DRAGHICEANU.
VII.
TELEGRlMA.
No. 21524.
Vi se d autorisaia cerut.
p. Administrator, DOBRESCU.
D-lui Drgl)iceanu, Parolia Precista, Bacu
1 ) Prima l ectur ne dase acest nume i acest an.
VIII.
PROCES-VERBAL No. 3.
Astzi 21 Octombrie 1 91 1 . conform autorizaiei
Onor. Adm. Casei Bisericii No. 27524 91 1 (telegrafic),
procednd la desvluirea complect a mormntului,
de care am fcut meniune in procesul-verbal trecut,
am gsit intreaga gropni plin cu pmnt i dr
mturi, aruncate asupra unui cosciug, ai crui prei
foarte groi putrepai se mai pstrau nc, drmn
du-se singuri, pe msur ce inaint desvJuirea.
Capacul cosciugului se pstr nc spre laturea
sudic, fiind pe j umtate sfrmat spre laturea nor
dic ; spre aceast latur i zidul gropniei fusese
spart - spre cptiul cosciugului - pe unde se pro
fanase mormntul, lipsind pe o intindere de 1 m.
(un metru) att zidul lateral ct i poriunea cores
punztoare din bolta grobniei . care s'a i drmat,
dup ce s' a golit pmntul di n bolni. S'au gsit
cteva oseminte, ce s'au strns ntr'un borcan de
sticl pn l a inl)umare S'au mai gsit rmie din
vesminte. ce se vor depune in Muzeul Casei Bise
ricii dimpreun cu crmizile di n foasta pardoseal a
bisericii.
Ca i mpresie general, judecnd dup (poziia)
locul de onoare, din dreapta bisericii ; dup bogia
vesmintelor (tot pmntul sclipind de nenumratele
fire de aur rmase neputrezite) , cum i dup faptul
c nu s'au gsit oseminte mai multe din cauza. de
sigur, a marei vecl)i mi -deducem c mormntul este
al unui descendent din Alexandru Vod, al aceluia a
crui piatr de mormnt a fost gsit alturea,
despre care se va meniona pe larg in raportul cer
cetrilor.
Di n faptul c cosciugului, cnd a fo.t profa
nat, i s-a forat capacul prin spargere, cum i
di n faptul c in poziiunea gener
i
a cosciu
gului se vedea o deplasare di n poziia central.
ce trebuia s o aib in grobni, fiind impins in
dreptul unde zidul era spart in spre peretele opus,
pentru a face loc profanatorului, pe cnd spre picioare
cosciugul i avea poziia natural, rezult c profa
narea. fcut prin mij locirea unui pu 1 ateral de
grobni, din care s a ptruns apoi in grobni
sprgndu-se zidul, - s' a fcut in t
fi
npul cnd cos
ciugul era neputrezit, probabil cl)iar puin timp dup
nmormntare, recurgndu-se la acest mijloc de
spargere. spre a nu se vedea bolile gurite, in
cazul cnd spargerea s'a fi fcut deasupra grob
niei. lntr'adevr bolta de deasupra era ntreag,
lipsind din ea numai crmizile aderente de zidul
spart, cel lateral.
i din faptul c din cele dou pietre de morminte,
s' a gsit mutilat prin mutare din loc numai mor
mntui acestui descendent a lui 1Jexandru, rezul t
cl ar c grobnia aceasta este grobni domneasc.
Delegatul Casei Bisericii, VIRG. DRAGIICEANU
Parol), SACFELAR TI). ZOTA
inp.org.ro
CTEVA CUVINTE DREPT POSTFA LA ALBUMUL
O D O f R E L E D E L f N E f M U I S E C U
(ATELIERELE SOCEC & Co. , BUCURETI 191 1 )
Sub titlul citat mai sus d. I ng. St. Petrescu
a dat de curnd l a iveal , sub auspiciile Ca
misiunii Monumentel or Istorice i cu cl)el
tuiala Administraiei Casei Bisericii, un fru
mos i l uxos al bum cu 2 plane n fato
gravur i 1 08 autotipii pe aram (dup fo
tografi originale) , reprezentnd o bun parte
din preioasele obiecte bisericeti ce se ps
treaz la mnstirile Neamu i Secu.
Lucrarea, fcut n cele mai bune condiii
telnice, a fost deosebit apreciat ca product
artistic. Aceasta trebue s mulumeasc pe de
plin pe autorul ei, un nentrecut artist i des
vrit tel)nician fotograf amator. Privit din
punct de vedere al interesul ui istoric, ea ns n'a
mulumit aa precum ateptam. D-1 profesor
Iorga a fcut observaii i a emis preri fa
de cari - din respect personal i din consi
deraie pentru nnalta d-sal e autoritate tiin
ific - m simt obl igat a da aci unele l
muriri , pe cari, din cauza spaiul ui restrns
ce am avut l a dispoziie, nu le-am putut da
n prefaa al bumul ui nsui. O fac aceasta i
din plcut datorie ctre autor, cruia n'ai
voi s i se atribue nici una din obieciuni l e
nefavorabi l e ce s' ar aduce l ucrrii sal e.
Mai nti cteva informaii de resort admi
nistrativ. Fotograferea odoarelor bisericeti
dela Neamu i Secu s'a pus la cale de Ad
ministrai a Casei Bisericii acum doi ani. D.
I ng. St. Petrescu, amator bine apreciat pe
terenul artei fotografice i bi ne cunoscut nou
din l ucrrile sale anterioare, a fost nsrci
nat cu executarea acestei l ucrri. S'au fcut
atunci 300 de fotografi i , reprezentnd mai
bine de 350 obiecte bisericeti - deci tot ce
era de seam. Fotografiil e se gsesc azi n
col eciile Comi siuni i Monumentelor Istorice,
pe seama creia au fost comandate.
S' a emis apoi ideia i s'a pus Ia cale pu
blicarea unui al bum, care s cuprind, n
reproduceri , o al egere din aceste fotografii.
Un contract s'a ncl)eiat n acest scop ntre
Administraia Casei Bisericii i d. Ing. St.
Petrescu care a l uat asupri sarcina exe
cutrii ntregii l ucrri : 1 00 plane, de for
matul publicat, n autotipie i 2 n fotogra
vur. Nu mai multe. Din motive fnanciare
numrul lor nu s'ar fi putut crete mai mult
de ct s'a fcut (cu 8 plane) fr pagub
pentru autorul editor.
Insrcinat a redacta, n col aborare cu d.
I ng. St. Petrescu, l egendel e i l ustraii l or, cari,
pentru consideraii de ordin tel)nic i estetic,
nu puteau fi mai mari de 2-3 rnduri de
tipar garmond, - subscrisul avea s fac, de
acord cu autorul , al egerea fotografiil or de
publicat. Urmnd deci a se reproduce din
trei sute numai o sut, am admis, n con
cordan cu modul cum a fost conceput al
bumul , s dm specimene al ese din fiecare fel
de obiecte i din toate epocil e -ncepnd din
sec. XV pn n sec. XIX. Poate c ideia con
ductoare a fost greit. Aa a fost ns, i
potrivit ei am l ucrat. In aceast al egere fie
care, cum era natural , a fost condus de
preocuprile sale - subscrisul de interesul
istoric, d. Petrescu de cel artistic. Fi rete ne
am fcut concesiuni reciproce. Din parte-mi
am inut ns, trebue s mrturisesc, s
respectez amorul propriu al autorul ui , ne
inzistnd a se nlocui unele fotografii, de
inp.org.ro
BULETI UL COMI SI UNI I MO UMENTELOR I STORI CE 1 61
foarte frumoas execuie, dar de mai puin
interes i storic, printr'altele mai preioase sub
acest raport, dar, poate, de mai puin efect
artistic. la se face c n album s'au publ icat
cteva plane reprezentnd obiecte bi sericeti
de provenien ruseasc, deci fr interes
sufletesc pentru noi i fr legt)lri cu tra
diiile artei noastre, plane pe cari bucuros
le-a fi nl ocui t bunoar pin ve'ij1le cruci
de la Secu, despre cari amintete d. Prof.
Iorga. lm zis fr interes sufletesc i fr
legturi cu tradiiile artei noastre, cci, pre
cum se tie, vecl)ile noastre obiecte de art
bisericeasc, cel puin pentru sec. XVI i
XVII, erau l ucrate aproape n totalitate, afar
bi ne neles de broderii i sturi (odj dii) ,
peste l)otare ori - n caz cnd erau fcute
n ar - de meteri streini adui anume
pentru aceasta la noi. Lucrarea aparinea
deci acestora. In atelierele lor se formase i
se respecta ns o tradiie de l ucru spe
cific romneasc, pe care numai o putem
revendica ca aparinnd vecl)ei noastre arte
pmntene.
In privina gruprii planelor, ne-am gn
dit i noi s nu separm obiectele pe m
nstiri. Teama de a nu augmenta legendele cu
meniunea, uniform, a provenienei fiecrui
obiectcn parte, ne-a fcut s renunm la acest
plan. -Ne-am gndit apoi s ornduim planele
cronologi c. Imposibilitatea ns de a fixa
data, fie i numai cu o aproximaie mai res
trns, pentru multe din obiecte, ne-a fcut
s prsim i acest plan. Nu ne-a rmas
astfel dect s grupm obiectele pe catego
rii, dup felul i nrudirea l or, rmnnd
ca dispoziia n luntru fiecrei grupe s o
fac. autorul dup buna sa cl)ibzuin. De
altfel, dac am fi inutis facem numai de
ct o grupare cronologic, nendoios cea mai
folositoare, cl)i ar i n publ i caii ca albumul
nostru, ar fi trebuit s dm anumite lmu
riri de ordin istoric i artistic. i aceasta n'am
voit-o, pentru c, cum am zis n prefa, am
20 Octomvrie 1 91 1 .
publicat planele ca simple documente i ma
teriale de studi u, i pentru c, cum nsui
d. prof. Iorga scrie,

n starea de azi a cer


cetrilor n' a venit vremea ca asemenea l
muriri s intre n cataloage oficiale>> , -
necum n al bume, mi iau voie a aduga eu.
In sfrit, faptul c unele ilustraii ar fi tre
buit reproduse mai mrit, pentru nlesnirea
studi erii detaliilor, recunoatem, e j ust. Ce
stiunea aceasta, fiind ns de ordin tecl)nic i
esteti c, am socotit c e bine s' o lsm n
treag pe seama autorului. Insemnm aci
numai c dorina de a reproduce ct mai
multe obi ecte n planele ce aveam la dis
poziie, ne-a fcut s punem pe unele l ocuri
dou, trei, ba cl)iar mai multe obiecte pe
aceiai pagin.
Ce privete inscripiile i elementele sculp
turale ce i-ar fi putut gsi l oc n llbum,
bucuros le-a fi publicat, dac a fi avut
posibilitatea s tipresc l a nceput un istoric
mai amnunit al celor dou mnstiri, -
istoric ce ar fi reclamat atari documente.
lceasta de altfel se va face, la timpul su,
n Bul etinul (omisiunii.
i fiindc veni vorba de Comisie, credem
c e momentul s artm cum c ea nu are
nc un serviciu independent, ci se gsete n
cadrul ldministraiei Casei Bisericii. Orice
publicaie deci, fcut n legtur cu l ucrrile
i preocuprile Comisiei, se tiprete pe cl)el
tuiala Casei Biserici i , care este aadar edi
toare i proprietar. Precum Buletinul , astfel
acest album i toate publicaiile ce au aprut
i vor mai apare din serviciul (omisi uni i,
ntre cari , n curnd, catal ogul Coleciunilor
noastre, ce se gsete sub tipar.
lceste sunt lmurirHe ce m'am crezut
obligat - pentru consideraii l e expuse l a n
ceput - a l e da n cestiunea albumului
odoarel or de la Neamu i Secu, al bum l a
care am adus o modest contribuie de
colaborare, n calitate de secretar al (omi
siuni i Monumentelor Istorice.
1LEX. L

P
E
DlTU
inp.org.ro
B I B L I O G R F F I E
-0-
Dr. I. Weiss. Die Dui1mlscha im AlteTtwn, .a
raj vo 191 1, eclil. D. A. Ka.ion (!2 pag. 11 plane,
i ha1Ui ).
In excelenta publicaiune a d-lui Carol Patscl,
eful Institutului bosniac pentru cercetri balcanice,
intitulat " Zur Kunde der Balkanlalbinsel, Reisen und
Beobacl)tungen" , care dela 1 904 apare in form de
brouri separate, tratnd fiecare un subiect deosebit,
a aprut o interesant lucrare, asupra Dobrogei
antice, datorit cunoscutului profesor vienez Dr. 1.
Weiss.
Dei de o intindere mic, lucrarea aceasta ine
seam de toate informaiunile ce ni s' a:. pstrat
dela scriitorii vecli cu privire l a Sciia mi c -
Dobrogea actual pn la Varna - precum i de mo
numentele epigrafice i numi smati ce i de operile
mai nsemnate ale autorilor moderni asupra acestui
subiect.
I n prima parte a lucrrii autorul face o scurt
privire asupra geografiei fizice a Dobrogei, pentru
ca n a doua parte s ne poat vorbi mai pe larg
despre vecl)ii ei locuitori. Ca i astzi, Dobrogea a
prezintat in anticl)itate aceea amestectur de
popoare de rase i li mbi diferite. fiturea de triburile
primitive trace : Krobizii, Terizii i probabil i Bessi
i de veclile c olonii greceti, s'au aezat aci in
i n secolul I V Sciii, cari au ocupat poriunea de ar
dintre Tomis (Constana), Zyras (Batowska-Reka in
Bulgaria) i Dionysopolis (Balcic, tot acolo). Pe aa
numiii "Troglodii ", amintii de Strabo i Ptolemeu,
autorul i consider tot Scii satr Gei i crede c
numele acesta I-au primit dela Greci, din cauz c
locuiau, ca i Ttarii actuali din Dobrogea, n bordeie
subterane (p. 26).
Celii, cari au nvlit la Dunre in secolul al IJI-lea,
nu se tie dac s'au aezat i in Dobrogea. Cele
dou numiri cel ti ce de localiti : Noviodunum (!sac
cea) i Arrubium (Mcin) se datoresc probabil sol
dailor auxiliari din Galia, cari formau n primul
secol d. Cr. o parte i mportant di n armata moesiac
(p. 34).
Adevrata colonizare roman nu incepe aci dect
dela Traian. Sub Domiian poriunea de ar spre
nord de valea Carasu fusese cedat Dacilor. Pentru
ntrirea acestei vi, devenit grani a i m(eriului,
s'au ridicat valurile de pmnt dintre Axiopolis
(Cernavoda) i Tomis (Constana) (p. 34.)
O sut de ani dup. Traian, popoare noi trec in
Dobrogea : mai nti, sub mpraii Prob i Diocle
ian, Bastarnii i Carpii, sub Constantin cel Mare,
Sarmaii i mai trziu Vizigoii.
Nvlirea funilor atinge i Dobrogea, iar dup
moartea lui Atila se stabilesc aci Sciri, Alani i .uni,
i n calitate de federai ai imperului. Pe l a anul 514
se pomenete de un Vitalianus din 3aldapa (Dobro-
gea), fiul unui ef de federaii, care se revolt m
potriva mpratului Anastasiu 1 i e ajutat de 50
mi i de .uni. Dar probabil acetia nu erau .unii
propriu zii, ci Bulgari (p. 38).
In a treia i ultima parte a lucrrii sale d. Weiss
trece in revist toate aezrile antice din Dobro
gea. ider'tificndu-le parte pe baza scriitorilor an
teriori (Desjardi ns. Kiepert, Tocilescu. etc. ) . parte
dup propriile sale cercetri.
Cele mai greu de identificat sunt localitile. cari
nu figureaz n 'abula Peutingeriana sau n Iti
nerariul Antonin. ci in alte izvoare, cari numai le
ami ntesc, fr s le dea distanele. De alt parte
in foarte multe puncte din Dobrogea s'au gsit
ruini vecl)i, fr ca acestea s fie indicate in cele
dou izvoare cartografice pomenite mai sus.
Dintre identificrile proprii ale autorului amin
tesc : Flaviana pe care o aeaz la O !tina ; Cius la
Eski Sarai. Beroe la Ostrov, Dinogetia la Garvn,
falmyris aproape de Dunav. Vallis Domitiana la
Sarigl)iol, Ad Salices la Caramanclioi. Ct privete
identificarea celor dinti cinci localiti am ajuns
i eu la acela rezultat ca i d. Weiss, cu mult
mai inainte de a apare lucrarea d-sale. [Vezi
pentru aceasta. Buletinul Comis. Monum. Ist. 1 909,
p. 1 66, (lstros) ; 1 91 0, p. 33 (Dinogetia) ; 1 91 0, p. 93
(falmyrs) . .
Insistnd mai r ult asupra stpnirii romane,
autorul face un tablou de localitile romane din
Dobrogea i gsete nu mai puin de 32 aezri.
mprtiate in toate regiunile Dobrogei pn la
porile oraelor greceti. Aceasta este o dovad
i mportant de puterea romanitii. Cl)iar din oraele
greceti s'au scos foarte multe inscripii romane ;
pietrele de l)otar dintre teritoriile acestor orae
precum i stlpii miliari au tot inscripii romane.
Dar aceasta este ofi ci alitatea, cci inscripiile cu
caracter privat arat c numai militarii i provin
cialii devenii ceteni romani, ntrebuinau limba
latin. Iar cum militarii erau din garnizoanele de
pe limes, urmeaz c limesul nu numai apr, dar
i asimila (p. 60).
O mare i mportan au avut pentru romanizare
i orientalii stabilii aci, cci oamenii acetia de
diferite naionaliti erau nevoii s se neleag
ntre dnii i n latinete (p. 62).
Prin contieniositatea cu care este lucrat i
prin indicaiunile noi pe care le d. broura d-lui
Weiss poate fi considerat ca un preios i svor pen
tru toi aceia cari doresc s se informeze pe scurt
i sigur despre mprejurrile etnologice i cultu
rale din Dobrogea in anticitate. Ea ne face s
dorim ca i ceilalt lucrare anunat de d-sa : His
tol'sche Landeskunde de1' Dob1udscha, s apar
ct mai curnd.
CONST. MOISIL
RECTIFICAHE. - Legendele ilustraiunilor dela pag. 141 s se citeasc n ordinea urmtoare : 5. Statuia
lupttorilor (Romula); 6. Statuia Kybelei (Romula) ; 7. Cap de Meduz (Romula) ; 8. Fragment de ca
riatid (Romula).
inp.org.ro
C E T R T E R T R O P f E U M
-0-
CONSI DERfI I ISTORI CE
Un centru cul tural prea nsemnat nu
fusese Tropaeu m Trai ani ni ci odat. Dar
I I .
starea nfl oritoare
a ntregei provi nci i
se rsfrngea i
asupra mprej ur
ri l or de ai ci : mo
numente frumoase
ori mcar ngrij i t
l ucrate , mpodo
biau n secol ul al
I I -l ea i n pri ma
j umtate a seco
l ul ui al I I I - l ea pi e
ele, strzi l e ori i n
ci ntele sacre al e
castrul ui i al e o
raul ui ci vi l ve
ci n
i1
02
). N
v

T
i ri
C
e
barbare al e seco
l ul ui al 1 I 1 -l ea
aduser ns o
repede decdere
n cul tura acestui
centru roman. 0-
Fig. 1 .
raul srci, l ocui tori i se sl btci r,
to
2,
Vezi l a Muzeul Naional de Antichiti, galeria
sculpturilor antice, baza statuei ridicate de T?aict
nenses T1opaeenses n a. 1 1 5/6 mpratul ui lor. Apoi ,
chiar la cetate, la Adamcl isi , o mul ime de monumente
votive i funerare frumos sculptate i scrise, alctuind
pavajul strzi i , ori alte elemente constructive al e cetii
trzi i , grmdite n special spre poarta de Vest i de
Sud. Tot la poarta de V., n zid, la baza placaj ului din
Buleti nul Comi si uni i Monumentel or Istorice.
l i mba l ati n ncepLl a fi uitat. Un mo
nument caracteristic pentru aceste ti m
puri tri ste - sfr
i tul secol ul ui al
1 1 1 - l ea -e mai sus
citata 103) pi atr co
memorativ pus
de ordo spl[endij
dissima (! mun[i
c(ipiiJ Trop(aei
per . . . d[uujmve
ros (! a(ejdile[sj. ..
qu(a)estores ... . ),
adi c de senatul
oraul ui , pri n ma
gi strai i acestui a.
Lsnd l a o parte
formel e decadente
! <Hi ne, splendidis
sima ordo, -dup
grecete : , /,al
.. , .
.ar ,
,
ee/, . ~ i
duumveri, i con
si dernd n u ma i
nfiarea exter a monumentul ui (vezi
figura 1 ) , -aa de bar bar nct nu ne
i nterior, se vede nc in sittt un fragment architectonic
cu ngrijire profilat, l uat dela vre-un templu ori alt
cldire monumental prsit i drmat, i ntre
bui nat de oamenii l ui Constantin-cel-Mare i Licinius
ca material de construcie l a noua cetate.
t os)
Cf. mai sus n. 1 01 .
to,
Cl L. 1 I I 7484 cu 12461 .
2t)
inp.org.ro
1 64 BULETI NUL CQ1\ I SI UNI I MONUJ1 \ENTELOR ISTORICE
vi ne a crede ochi l or, c a fost pus de
nsei autoriti l e supreme ale unui mu
ni ci pi u roman, - i nc putem nel ege,
mai cl ar dect pri n ori ce alt demon
strare l ogi c, starea n adevr precar, n
care aj unsese fundai a mpratul ui Trai an.
Ca n toat Moesi a i nferioar, paral el
cu decadena Romani smul ui , n urma
nvl i ri l or, merge rspndi rea di n ce n
ce mai i ntensi v a el ementel or greceti
n centrul i NE provi nci ei . Pn de
parte n i nteri or ptrunde acum del a
Mare, spre Tropaeum, cu mprej uri mi l e
sal e, cultura i l i mba greac. Pe cele
trei drumuri (vezi harta) 1"5), cari l eag ce-
'
. ___.. ___ .
DRVMVRlLE ROMANE
I
DOBROGE DE SVD.
l \
1
tatea noastr cu Marea : del a Marci ano
pol i s - resp. Odessus, pri n Abrittus i
cetatea dela Azarlc (l a S de Adam el i si),
del a Cal l ati s (Mangal i a) i Tori (Con
stana), pri n cetatea anti c del a Cava
cl ar, - i dela T o mi pe drumul central
" scythi c" spre Axi opol i s (Cernavoda), vi n
reprezenta-'
)
culturi i greceti, s nl o
cui asc energi i l e romane, slbi te di n
l i psa contactul ui cu un sprij i n mai pu-
1 05)
Pentru o descriere geografic mai amnunit
a Dobrogei n vremea :oman, vezi harta ce am eat ca
anex la studi ul meu despre Ulmetwn, n Analele
Academiei Romne
,
ser. I l , voi . XXXIV (mem.
sec[. st).
1
\,
teri c, speci fi c roman, la Dunre, sau
total ri si pite de i nvazi i l e barbare.
La Url ui a, spre NV de Adamcl i si , s'a
gsit o i nscri pi e votiv greac, pomeni nd
un wy(ctQC.o:, probabi l magister viei
1
06
)
,
cu numel e i ndescifrabi l, poate thrac ; l a
Keri mcui usu, spre V de Adamc\i si , o
alt i nscri pi egreac, pomeni nd atri butul
zei l or pgni trzi i , CQTHP
..
l ng
Azarlc, spre SV de Adam el i si , pe drumul
spre Abrittus, cam pe unde se nti ndea pe
vremuri acel territorium civitatis Ausdec ... ,
mai sus expl i cat, o i nscri pi e funerar
greac
.


l a Beoul, spre SE de Adam
cl i si , o i nscri pi e dedi catori e pentru m-
( ' s........, "'"''
pratul Septi mi us Severus i ai si (di n
a. 201 ), n latinete i grecete '

, mai
departe, l a Sofular, tot spre SE de Adam
cl i si , pe drumul spre Tori , un monu
ment voti v cu o i nteresant i nscri oti e
. '
greac nchi nat IHouH.w [L] xol 1 W1 l tQl
xol -sq K6Qll 1
1
0). i mai departe, spre
E i NE, i nscri pi i l e greceti snt, fi rete,
nc i mai frequente, chi ar n teri tori i l e
106,
Cagnat, Inscriptiones G1'cecae acl 1es Roma-
nas put. I, nr. 596 comp. cu nr. 599.
107,
A1ch. -epig' Mitt. XVI I , 1 1 3, 60.
108) A1'ch -epig1'. Mitt. XVI I , 98, 3.
109,
CI L. I I I 540.
1 1 0, .'!ch.-epigl', Mi t t . VI I I , 8, 21.
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUJ1
1 65
rural e, ntruct ne apropi em de cel e trei
mari centre greceti di n Scythi a mi nor :
Cal l ati s, T o mi i H i stria m).

n cetatea Tropaeum nu se putea deci


s nu constatm el ementul grecesc, sta
tori ci t mcar n ti mpuri l e mai trzi i ,
de cari am vorbi t mai sus. i n adevr :
ul ti ma i nscri pie cunoscut pn acum
di n pri ma epoc a ceti i , datat destul
de precis, d' i nai nte de restaurarea ntre
pri ns de ctre Constantin i Li ci ni us, e
un al tar voti v Inchi nat pri n ani i 293 -304
l ui Jupier Olbiopolitanus de un grec
(romani zat) Nevi us Pal mas Theoti mi a
nus
1
1
2

,
fr ndoi al negustor din Ol
bia, afltor in afaceri prin inuturile
noastre; dovada cea mai bun despre
temei ni ci a acestei presupuneri o cptm
di n alte -i nscripi i dobrogene, cari ne
arat l egturi l e comerci al e al e acestei
provi nci i romane cu Ol bi a 113) : n Tori
ntl ni m pe un '0/ LO:o/ cC-11 c, numi t
IonLxoc N ElxCou
1
14

,
cu fami l i a, i pe
un Tuga:voc avljg, care dei di n Tyras
i cul tivnd n speci al pri eteni a patriei
sale cu Tori, a contri bui t totui si
multan I a strngerea l egturi l or comer
ci al e i mariti me ntre Tori i Ol bi a
115
.
, I nscripia negustorul ui ol bi an Theoti
mi anus e foarte nsemnat i di n alt
1 1 1,
Avem i nscripii greceti i n i nutul rural al Do
brogei sud- estice, di n urmtoarele localiti : Hasi
duluk (A1ch.-epig1. M.itt. VI 29), Alakapu (VI I I 22,
XI X 93), Omurcea (Dos. Muz. Na. 1 885, p. 681, Ha
sancea (A1ch. -epiy1. Mitt. XI 62, XVI I 97), Anadol
kioi (VI I I 8, XI 65, XIX 223) , Agigea (VI l l 24),
Laz Mahale (XVI 1 93 sqq.), Palazu (VI I I 9, XI 63,
XVI I 93), Bui uk Tatlgeac (XI 65), Tekirghi ol (VI I I
1 8) , Tuzla-Muratan (XI V 37) , Karaci kiulakkioi (XI V
35).
1 12,
CIL I I I 1 2464.
m) Ct privete Tyras i celelalte orae greceti di n
Nordul i Sudul Mrii Negre, documentate i el e prin
i nscripii (Cf
.
Arch. -Ppig1. Miu. , passim), acestea de
ocamdat nu i ntr n lnsi tema noastr, spre a in
sista mai mult asupra lor.
1 14,
A1ch.-epigr. Mitt. V1 1 1 , 1 8, 50.
115)
Arch.-epiyr. Mitt. XI 4 1 , 55 i XI I 127 sqq.
Pentru alte inscripii greceti di n Tropaeum, vezi mai
j os n text.
punct de vedere. Ea ne arat c, de bi ne
de ru, oraul Tropaeum exista nc i
pe vremea l ui Di ocl eian
11
6
.
Ni ci vorb,
nvl i ri l e Ooi l or devenite di n ce n ce
mai vi ol ente dela j umtatea sec. I I I na
i nte, cteodat supri maser ch i ar total
vi aa acestui centru, prdat, ars i cu
populaia deci mat de i nvadatori. Dar,
dup trecerea barbari l or oameni i se
strngeau iar pe la cmi nuri l e l or i ,
mai necj i i , mai strmtorai, ca nai nte,
duceau totui mai departe povara vi ei i
l or oropsite. - Restaurri l e ntrepri nse
de mpraii sec. I I I -VI l a Dunrea
de j os nu snt recolonizri cu element
roman, pe care ni ci n'ar fi avut de unde-I
mai aduce, c zidiri i restaurri de ce
ti i castele, intre fortiicaiile crora
locuiorii, continuu dinuiori in inutul
acesta, s se poat adposti mai sigur
11'.

n anul 31 6 - " dup ce neamuri l e


barbare fuseser pretuti ndeni bi ruite,
spre a ntrl paza grani ei , fu zi dit di n
temel i i i cetatea Tropeeni l or" de m
prai i Constantin i Li ci ni us, prefeci
ai pretori ul ui i mpl i nitori ai naltei po
runci fi i nd senatorul Petroni us Anni a-
us)
La ce s'a gndit Bormann, cnd a scris n A1ch.
epig1. Mitt. XVII, p. 108, "dass unter den beim leu
bau verwendeten Steinen eine I nschrift aus der Zeit
293 -304 sich befindet, ist kei n gen Ligender Beweis
dafiir, dass i n di eser Zeit die Sladt noch bestand" ,
n' am putut nici odat nelege. Doar Theotimianus
nu era s-i pue monumentul votiv n pustietate ! fi
rete oraul era srcit, i deczut din starea de str
lucire avut prin ani i 200, dar prsit nu putea fi , di n
bunul moti v c tocmai Diocleian restabilise n mare
parte sigurana Umes-ului , cldi nd noi ceti i repa
rnd marile drumuri i mperiale di n Dobrngea (cf. CI LI I I,
p. 997 : fortificai i l e dela Tcmsma1isca _ " Turtucai a, -
nr. 7603 i 7609 stlpi mi l iari la Hrova, - 761 0 la
Mcin, - 761 4 la Gargalk, - i v. i scrierea mea
Sctlsovi a, Bucureti, 1 906, p. 17 sqq.
1 1 7)
n adevr, chiar Histria, despre care ni se spune
doar apriat ntr'un izvor, c a fost distnts de Goi
l a a. 238 (v. Max. et Balb. 1 6, 3), se constat totui ca
centru de cultur -ce-i dreptul mul t deczut - i n
ani i urmtori (cf. Pick, Miinen van Dacien uncl
Msien, p. 1 47).
inp.org.ro
1 66 BCLETI NUL COMI SI UNI I MONUMENTELOR I STORI CE
nus i caval erul I ul i us l ul i anus
110).
Aa
. sun i nscri pi a comemorati v, care fu-
zi dur i l or, construcia anul ui i val ul ui
extern, etc. Toate aceste opere au ce-
Fig. 2.
sese fi xat l a i ntrarea de Rsrit, dea
supra arcadei pori i , mpreun cu un
tropaeam si mbol i c, nal t de c. 2. 65 m.
i mitnd marel e trofeu de deasupra mo
numentul ui l ui Trai an, nchi nat l ui Mars
Ultor, -i servi nd astfel ca " arme" al e
oraul ui .
De fapt, cetatea n'a putut fi ri di cat
ntr' un si ngur an. Numai nconjurul ei
de zi d msoar ca la 1 200 m. Dar nc
multele turnuri de poart, de col turi i
de curti ne ; i apoi di mensi uni l e formi
dabi l e al e nsui compl exul ui de forti
fi cai i : grosi mea de 2. 60 -3. 70 m. , a
1 18)
CIL. I I I 1 3734 : Rurmwe secmit at is l ibel"la
t ig{uc] [vjincl-icibus d(omi n is) n(oSII'iS) Fl(avio) ra
l(erio) Const antin c {el hciniano Dici nioj Piis lc-
iicibus aclctnis .ttg(t; siis), qtoi|ii vi | tt tc el ]I'O
videntict eclomitis ubiqttc brwbma1um gcu/un .u-
Jlttlis ac con{i1 mondum lim ilis l 1t lelam eliam TI'O
Jieensiwn civil as cwspirato n {'undamcnl is f'el icite1'
ojc:c const1ucta est. Fe1 1{onit< s) Ann-i anus t{i
<(la?issimus) c| Iul(iw) Iu| nnts t{i: cm{i ncnt i:-
.imus), )1'Uf {(ecli) +ittc/jc:o numi n e[ojnun :co
Jll' clicat-issimi. Cf. i comentariul l ui Mommsen,
care fixeaz data admis i dc noi. - V. I nscripia n
figura 2.
1
10)
3.70 m. la baz : vezi seciunea prin zidul cc-
tii, la turul de col dela 1 V, n figura 3.
rut cel pu i n trei patru ani de l ucru i
un numr de cteva mi i de brae : ci vi l i
i mi l itari l a un l oc.

n adevr zi dul ceti i este pl acat cu


pi etre bi n e ecuari sate att pe frontul
Fig. 3. Seciune prin zidul ceti i (archit. Fakler).
exteri or ct i pe cel i nteri or. Dac be
tonul , care formeaz nucl eul zi dul ui a
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 1 67
putut fi mai uor i mai repede pre
gtit i turnat
..

, apoi placaj ul a cerut


di mpotriv o munc titani c pentru aco-
neti - pri n val e - i de aspri mea vn
turilor de i arn- pri n deal uri l e ncon
j urtoare - fu aproape n ntregi me
Fig. 4. Turul di n stnga a l porii de Vest (fot. ing. St. Petrescu)
peri rea ntr' un ti mp relati v scurt a unei
suprafee aa de mari
,
..
S exami nm acum mai n amnunte
elementele componente ale fortifi cai i l or
ceti i ri di cate de Lici ni us
122)
n ani i
3 1 3 -3 1 6 pe rui nel e castrul ui i lng
vi cul (mai trzi u deveni t muni ci pi ul )
consti tui t l a Adamcl i si de Trai an.
Ri di ctura de teren - de nfiarea
unei i nsul e obl onge - care formeaz n
fundul vi i Url ui a, la V de satul Adam
cl i si , o cetate natural de c. 1 O ha n
ti ndere, bi ne aprat i de atacuri l e ome-
120)
El a fost turnat strat de trat, ca umpl utur a
spaiului format de rndurile de placaj ce se ridicau
treptat, In sus, rnd dup rnd : vezi n figura -
acest proces technic, deveni t foarte clar prin deza
gregatea treptat a placaj ul ui i a nucleului zi dul ui
la turunle porii de Vest.
121 )
La cei 1 200 m. n l i ni e dreapt, pe frontul ex
ter lrebue adogai ali c. 1 200 pe frontul i ntern +
placajul i ntern i extern a c. 30 de tururi, cu adn
cime medie de c. 12 m. i diametru mediu de
c. 10 m.
122)
Dobrogea inea de i mperiul l ui Licinius. Po
menirea lui Constantin n inscripia comemorativ e
numai o form protocolar cerut de principiul uni
ti i i deal e a i mpenului roman (v . . alsovia, p. 29 sq.).
Fig. 5. Planul cetii Tropaeum (archit. H. jacobi ,
S. Theiss i Sp. Cegneanu).
fu, ca de obi cei u la ceti l e trzi i ro-
inp.org.ro
1 68 B' LETIN L COMISI UNI I MON MENTELOR iSTORICE
mane ''). hotrt de configuraia sol ul ui ,
asa nct forma cetti i i esi cu totul ne-
'
'

regulat, ca un pol igon cu foarte multe
l aturi , de nscris, numai cu mare apro
xi mai e, ntr' un trapez (fig. 5).
Di n zi dul de nconj ur al cet i i s'a
l i berat pn acum numai c. 1 / 5 , pe l a
turea de V, ncepnd de la poarta de V
i sfri nd la col ul NV al ceti i , -i ar di n
cel el al te laturi numai poarta de E i de
S, i l acestea nc nu depl i n. Pe l aturea
nordi c nu s'a dat nc de ni ci o urm
de poart ; dar i zi dul e prea ru stri
cat, pentru a se putea stabi l i ceva sigur
numai pri p sondagi i , aa precum s' a
ncercat de rp. Toci l escu.
Dup configurai a terenul ui cetatea
nu avea propri u zi s, nevoe dect de dou
pori : cea de V care-i servi a pentru
drumuri l e spre V, N i S, i cea de E,
pentru drumuri l e spre E i NE. Ct pri
vete poarta de S, panta ctre exteri or
'
'
era i este nc aa de abrupt spre vale,
nct e pr obabi l c, de fapt, ni ci n'au
PORT PR1NCI PAJ:I$R[ WST
: - - - - - - - - - - - lo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ .
:. - - - 101 - - " _ _ _ -- - -- - - - - - - --- - - -- :
: 1
o '
o
'
fig. 7 (archit. fakler).
p utut urca pe ai ci drumei i cu vehi cul e
ci numai clrei i i pedetrii
...
- C
poarta de V era cea mai nsemnat a
ceti i , arat i construcia ei : pe cnd
pori l e de S i E snt strmte-c. 4 m.
i nchi se deaproape ntre turnuri (v. fig.
6, cu seci unea ori zontal a pori i de E),
poarta de V (v. fig. 7) are o l rgi me ntre
turnuri , de 1 OAO m. i o deschi dere, l a
canaturi, de 4AO m. - Dar mai mul t
-
- -
- -
-
-
- ----:: dect atta : pe cnd l a poarta de E i n
c
o '
'
' o
' o
'-
-
- - -
'fig. 6. Poarta de Est (archit. H . Brotz).
128)
Cf. A. v. Cohausen, Die Befestigungsweisen
de1 Vo1zit uncl des Mittelalte1s, \iesbaden 1 898,
pl . 1 5 i 1 6 : n special Dax ( n. 148 a), Auxerre (n.
1 47), Ziirich ( 1 52), etc., i pag. 1 22 sqq.
trarea n cetate se fcea di rect pe p
mnt, anul de aprare fi i nd ntrerupt
nai ntea pori i , spre a lsa un pod na
tural, l a poarta de S i l a cea de V
i ntrarea n cetate se fcea pe poduri
suspendate, pont-levis, dup cum arat
cl ar construcia praguri l or pori i , foarte
nalte, i prel ucrate ca rmnnd pe o
mare adnci me n aer l i ber, -i ar l a poarta
de V nsui canal ul strzi i pri nci pal e e
scos di n cetate pe supt pragul pori i , l a
o adnci me de c. 1 .20 m. (Cf. i fig. 6
i 7 cu 8 i 9).
Si stemul general de construcie, a zi
duri l or, pori l or i tururi l or, este ca
racteristi c pentru epoca l ui Constanti n
i l ntl ni m aproape i dentic, chi ar n
124)
De altfel nsi pragul porii se ridic spre in
terior n trepte, ceea ce exclude uti l izarea acestei i n
trri pentru vehicule.
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 1 69
di mensi uni l e- del nu i n formel e
di feritelor el emente al e forti fi cai ei , l a
cetatea ridi cat cam n aceea1 vreme,
numeroase i apropi ate, i ar grosi mea zi
duri l or i mpuntoare, ca n general l a
ceti l e romano-byzanti ne 1 27) : del a 2. 60
fig. 8. Poarta de Vest (fot. i ng. St. Petrescu).
de Constanti n, la Deutz, n faa Col o
ni ei, pe mal ul drept al Ri nul ui , ca un
m. pe curti ne i turnuri l e semi - rotunde
pn la 3 m. (l a turnul de provi zi i : v.
fig. 9. Poarta de Sud (fot. i ng. St. Petrescu) .
cap al podul ui , care l ega n acest ti mp
cel e dou mal uri
1
2
5
).
Ca i l a Deutz
1
2
1
) tururi l e snt foarte
1
2
5)
Cf. Cohausen, o. c., p. 1 1 9 sq.
"6) La fiecare 21 m. de curtin, un tur. Diametru!
exterior al turnurilor, 1 3.75 m., cel i nterior 5 m. Gro
simea zidurilor 3.70 m. la soclu i 3.50 m. sus. Di
mensi uni l e turnurilor de poart: 1 3.50 m. adncime, -
1 0.50 m. diametru. Lrgi mea porii 8.50 m. , adn-
mai j os) i 3 m., 3. 58 m. i chi ar 4. 1 5
cimea 8 m. Castel ul di n Deutz avea numai dou
pori. Pentru alte amnunt<, v. Cohausen, l. l., care
citeaz asupra castelului Deutz monografia l ui K.
Bone, Das 1"omische Kastell Dett tz, Kl n 1 880.
127)
Grosimea de 2.60 m. , obicinuit, dar nu exclu
siv, i la Adamclisi, este n general dat att tururilor
ct i curtinelor, de constructorii cetii Ulmetwn, pe
vremea lui I ustinian (v. scrierea mea asupra acestei
ceti).
inp.org.ro
1 70 BULETI NUL COMI SI UNI I MO UMENTELOR ISTORICE
m., l a i ntrarea n tur nuri - ori pe por i .
Forma turnuri l or este n genere cea
obl ong-semi rotund, att pe curti ne,
ct i l a pori, cu deosebi rea c turu
ri l e de pori au o form nc i mai
l ungui a. La turnuri l e de coluri avem
forma de potcoav, bi ne cunoscut del a
ceti l e trzi i romane i pri me byzanti ne,
precum la noi n Dobrogea avem pe
cel e del a Troesmi s i Ul metum 1
28
,
,
re
staurate, resp. di n nou cldite, de I usti
ni an. Pentru j umtatea nordi c a l aturei
de V a cetii Tropaeum mai avem i
forma dreptunghi ul ar, apl i cat pe lat
la zi dul ceti i , aa cum ntl ni m astfel
de turnuri , cu rol de castrum sau castel
fum cvitatis 1
2
9,(grec. cp QO'UQ<) 13",, i ari
att l a Troesmi s, ct i la Ul metum 13,,
dar cum turnul dela Tropaeum n ni ci
un caz n'a putut fi, deoarece e prea
strmt pentru acest scop (de retragere
a garni zoanei n cazul de suprem pri
mej di e) 13
2
,
.
S cercetm acum mai de aproape
partea depl i n l i berat di n zidul nconj u
rtor al ceti i , pe l aturea de V.
Pe un front de aprare de 1 72. 80 m.
(msurat dela mi j l ocul pragul ui pori i de
V di rect l a l aturea N), avem n total ease
turnuri (di ntre cari patru chi ar pe_laturea
I2S)
Vezi i l ustraii l e di n citatul meu studiu despre
cetatea mmetum: att pentru Troesmis (al crei plan
se mai gsete i l a Tocilescu, Rev. p. ist. arch. i (l.
1, 1, p. 1 04 sqq., dup Baudry n Revue cwcholo
giqtte VI I , 1 868, pl. I X i X de unde i la Durm,
Baukttnsl de1 Romm, ed. 2, p. 433), ct i pentru
Ul metum (acum nti spat de mine).
I29,
Cf. A. Leger, Les t1avaux Jmblics attx tem11s
des Romains, p. 539.
Iso)
Cf. Procopius, ele aecl i( I l , 1 sqq.
ISI )
Cf. nota 1 28.
IS2)
n adevr turnul analog dela Ul metum nu e
mai mare, dar cetatea aceasta fiind de patru ori mai
mic dect Tropaeum, i castillwn civit at s del a Tro
paeum ar trebui s fie cam tot de patru ori mai mare,
iar nu egal cu cel dela Ul metum, ca un simplu turn
de curtin, cu rol cel mul t de turn de provizii (vezi
mai jos), cum de fapt avem unul i la Ulmetum.
de V, unul de poart i unul de col).
Aceast extraordi nar ndesi re a turnu
ri l or, care creeaz curti ne (ci nci de toate)
de cte numai 1 5 -20 m. l ungi me, n
seamn, ca i l a Deutz (curti ne de 21 m.),
o ntrire in vederea deensive dus
pn la ul ti mel e conseci ne ; caracterul
byzanti n, de fortificare numai n vederea
rezistenei pasi ve, apare astfel la ceti l e
di n Dobrogea ct se poate de pregnant
chi ar di n pri mel e deceni i al e secol ul ui
al I V -l ea n pl anul cetii noastre, cl
di te de Li ci ni us, ntocmai ca i l a ce
tatea col egul ui su Constanti n, del a
Deutz pe Ri n.
Poarta nsi , flancat de dou tur
nuri obl onge-semi rotunde, de di mensi uni
egale, e aprat l a i ntrare pri n an,
peste care a funci onat un pont-levis ;
si stemul de nchi dere a pori i pare a
fi fost cel al canaturi lor, nu cel al cu
l i sei , -cci n uori i pori i nu s'au gsit
dect urmel e gropi l or amenaj ate n pl a
caj ul de pi atr, pentru capetele manel ei ,
care i nea -ori zontal -pe di nuntru bi ne
nchi se ari pel e pori i 133,
,
i ar nu ghi abul
caracteristic pentru pori l e cu cataracta,
aa cum avem l a Ul metum poarta de
SV 134,. De asemenea se pot di sti nge
att la poarta de V, ct i la cea de E,
deoparte urmel e arcuite l sate n pavi
mentul de pi atr al i ntrri i de canatu
ri l e date de perei la deschi derea pori i ,
i ar de alta, la mi j l oc, urmel e n prag
al e i vrul ui care fixa bi ne la nchi dere
jos i su, canaturi l e ncui ate.
Turnuri l e pori i de V (fig. 7) au pe o
adnci me de 1 2. 20 m. un di ametru de 1 1
m. fi i nd astfel de o form pronunat ob
l ong ; grosi mea zi duri l or l or e de 2. 80
tss)
Acela sistem e deopotriv ntrebuinat i l a
poarta de E, unde se vd n uori i porii aceleai a
dncituri n placajul zi dului .
I
5
4) Pentru alte pori romane cu cata1acta (fallgat
ter, coulisse), cf. citatul studiu despre Ul metum.
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM
1 71
m. ; i ntrarea di n cetate n turn, lat de 2 m.
Spai ul l i ber di n turn e destul de res
pectabi l : el are o adnci me de 9.40 m.
l a un di ametru de 5.60 m., - ceea ce
d o suprafa de c. 45 m. p. numai pe
un si ngur etaj al turnul ui (i ti m c
el e aveau cel puin dou etaj e, afar de
ncperea dela ni vel ul stradei), -deci l oc
de adpost pentru un numr destul de
mare de aprtori.
Curti na ce urmeaz del a turnul de
poart spre N, are o l ungi me de c. 21
m. i o grosi me a zi dul ui de 2. 60 m.
Pe fl ancul drept (di n p. d. v. al ap
rtori l or-pri vi nd spre exteri orul ceti i )
ea era aprat de un turn semi rotund de
form si mitor mai turtit ca cea a tur
nuri l or de poart : pe o adnci me de
1 2. 06 m., el are un di ametru de 1 1 , 70 m.
Pe frontul de aprare zi duri l e sal e au
grosi mea de 2, 60 m. , cum e n general
i grosi mea zi dul ui curti nel or noastre.
Di mpotriv spre i nteri orul ceti i grosi
mea zi dul ui acestui turn e de 3. 58 m., l
i mea pori i l ui spre cetate fi i nd numai
de 1 . 55 m.
A doua curti n spre N are un front
de c. 20. 50 m. i grosi mea obi ci nui t de
2. 60 m.

ntre aceast curti n i a trei a,


l ung de 1 9 m., se nti nde pe un front
de 24. 85 m. un mare turn dreptunghi u
lar (fig. 1 0), excepi onal fortificat att spre
'
'
- - - - - - - -- '; --
- -- - - - - - - - - - --
- . _( 6' -
l i :
;
} _--- - -' ... - -
1 '
- - - . - - -
- - - /-.(
fig. 1 0. "Turnul de provi zi i " (archit. Fakler).
exteri or, ct i spre cetate : grosi mea zi -
Buleti nul (omi si uni i Monumentel or Istorice.
duri l or sal e pe l aturi l e de aprare e de
3 m., i ar pe laturea di nspre cetate de
4.40 m. !

n adnci mea l aturei di nspre


cetate snt amenajate trei ni e dreptun
ghi ul are : una l a mi j l oc, de 2 m., i dou
l a dreapta i l a stnga de cte c. 2. 1 O
m. li me ; profunzi mea e l a toate trele
de 1 .40 m.; ni a din mij l oc se prel un
gete ns spre i nteri orul ceti i pri n
chi ar i ntrarea turnul ui , de 1 .43 m. l
i me, i ar cel el alte dou au servi t, poate,
ca ni te case de scri (de l emn) spre
etaj el e superi oare.
Spaj uJ l i ber di n i nteri orul acestui turn
e de c. 74 m. p. (socoti nd i cel e trei
ni e, dar fr gangul pori i ), - aa n
ct el a putut servi destul de bi ne ca
l oc de adpost cel pui n al unei de
curi i de sol dai, numai pe un si ngur
etaj .

n timp de pace ns e mai pro


babi l ca turnul acesta s fi servi t ca ma
gazi e de provi zi i , aa precum l gsi m
n ul ti ma epoc a ceti i (sfri tul sec.
VI), de cnd ne-au rmas ai ci mari l e
chi upuri de pstrat l i chi de i o mul i me
de resturi de cereal e arse (mei u, ovz,
etc.) m).
Mai spre Nord de a trei a curti n ur
meaz (v. fig. 1 1 , un turn obl ong -se
mi rotund adnc de 1 2. 55 m. i lat de
1 2. 1 8 m. : e cel mai mare di ntre toate
turnuri l e si mi l are pe aceast l ature a ce
ti i . Grosi mea zi dul ui su e de 2.60 m.
pe frontul de aprare i de 3 m. spre
cetate ; i ntrarea di n cetate e l arg de
1 . 68 m.
Curti na urmtoare (fig. 1 1 , are o ! un
gi me de 1 6. 50 m., i ar turnul urmtor
cel mai mi c pe aceast lature -e adnc
de 1 0.44 m. i lat de 9. 56 m. Grosi
mi l e zi dul ui snt acel eai ca l a turnul
185)
Aceeai ntrebuinare c a tur de provizii a avut
de pild i turnul patrulater de pe laturea SV a cetii
Ul metum.
21
inp.org.ro
1 72 BULETI ' UL COMI S! 1 I l MONUME TTELOR I STORI CE
precedent ; l i mea pori i sal e e ns nu
mai de 1 .48 m.
Ul ti ma curti n pe laturea de V a ce
ti i , nspre l aturea nordi c are un front
e de 3. 7 1 m. ; i ntrarea n tur e ns
tot strmt, de 1 .42 m.
Dup pi l da acestei l aturi a cet i i


'
1
r
1
j
;
- -- - - - -- - _ _ _ _ - - -- -- - - - - Sa. - - - - - - - - - -- -"lH---
Fig. 1 1 . Tururi pe laturea de Vest (archit. Fakler).
de numai 1 5. 50 m. Turul de col, ce
o flanche1z pe dreapta, are forma ca
racteristic ;de potcoav, al ctuit di n
tr' un ,semi cerc apl i cat l a un trapez (vezi
fig. 1 2) . Raza mi c (i nterioar) a turu-
Fig. 12. Turnul de col dela NV (archit. fakler).
l ui e de 4. 30 m., iar cea mare (la un
l oc cu grosi mea zi dul ui , ai ci mai mare :
de 2. 80 m.) de 7. 1 0 m. Li ni a de n
cheere a turnul ui cu cel e dou laturi,
pe colul trunchiat al ceti i , e extra
ordi nar de puterni c : grosi mea zi dul ui
(vezi figuri l e 5. 7, 8 i 1 O - 1 2) avem
a ne gndi i restul . Fr ndoi al, pri ntre
toate ceti l e antice di n Dobrogea si n
gur cetatea T o mi ntrece n strl uci re
i putere a ' fortifi cai i l or Tropaeum
..

ncol o toate celelalte, fi e chi ar mai mari


ca Tropaeum, precum e cetatea dela
Sl ava ruseasc, n jud. Tul cea, nu aj ung
n si gurana, puterea i acuratea exe
cui ei cetatea l ui Lici ni us de lng Adam
cl i si .
De observat ar mai fi , n l egtur cu
frontul exterior al laturei de V, mai sus
studi at, i prezena unor construci i su-
J SG)
n ?deyr zidurile cetii Tomi , descoperite
supt bulevardele noi ale oraul vi Constana, sn! nc
i mai puterice, a\
'
nd o grosime de c. 4 m. , iar pla
caj ul, de altfel n parte ca i la Tropaeum, e format
di n blocuri enorme pn la 1 m. grosime, pe 1 m.
nl i me i 1 - 2 m. l1me. Pentru fortificaii l e orau
lui Tomi cf. i i nscr. din CI L. I I I 1 4450, care pome
nete o pmla 71raesicl'iaria, fcut de Civitas Tomita
no? um pe vremea l ui Diocleian, supt privegherea l ui
C. Aurelius firminianus, ducele limes-ului Scythiei
(pomenit i de i nscr. n. 764, tot din Constana : o de
dicaie Mat1i Dewn llagnae pentru sntatea mp
railor colegi, facut de Firmi nianus, v(i1' p(erfect is
simus), n calitate tot de clux l i mi t s p1ovincicte
Scythiae).
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 173
pl i mentare, cari se nti nd ntre marel e
turn dreptunghi ul ar i turnul de col
spre NV: el e par a f i j ucat un rol mai
mul t de contraforturi al e zi dul ui pri n
ci pal, cl di t chi ar pe margi nea pantei,
dect ca o adevrat teras nai ntat,
cu scopuri pur mi l itare (vezi fig. 1 1 ).
Aceast i mpuntoare cetate nou, care
nchi dea n zi duri l e ei un spai u de c.
g ha. 13'), fu l a nceput cu mul t mai
ncptoare i strl ucit, dect s'ar fi po
trivit pentru posesori i ei de fapt. -

n ade
vr, popul ai a greco- roman i n spe
ci al daca-roman a oraul ui, stpni toare
de nti nse terenuri rural e n mprej uri
mi l e dacce al e muni ci pi ul ui roman, fu
sese srcit i deci mat de nvlitori.

n l ocul ei , ori , cel mult, parte la parte


cu ea, se aezaser ca noi col oni ti, Ba
starni , Carpi, Ooi i n special Sarmai ,
adui chi ar de Constanti n pe aceste l o
curi 138). Fi rete, el ementul grec, pe care
mai sus l'am vzut ocupnd si tuaia pre
domi nant cul tural , avut ai ci nai nte de
el ementul roman, d acum tonul n mani
festri l e publ i ce i ofi ci al e al e ceti i . O
i nscri pi e greac gsit ai ci ne confirm
aceast stare de l ucruri n chi pul cel
mai nendoi os : noua cvitas Tropeen
sium ri di c un monument oficial pe
grecete, ca n61L Toon:Ewkov !
"HQ1 1 w/Co- o11 {iQ -i ElJ Q<EO
LOU u8cnoc 1l r6/tc TQOJEWL(V
Exic
xa. otv 139).
Precum a observat i Weiss uo), i n-
187)
Suprafaa de 1 2 ha. , dat dt:obicei u ceti i dela
Adaruclisi, dup Tocilescu, Fottilles et 1echmches, p. 90.
(cf. Weiss, Die Dobrttdscha ir Altertum, Sarajevo
1 91 1 , p. 81 (dup archit. Brotz, di n serv. Muzeului Na
ional). care d tot 1 2 ha. ] , este mul t exagerat.
ua
) Vezi citatele la Weiss, o. c., p. 36 sqq.
189
) Tocilescu, n Comptes 1'endus ele r Acaclemie
des i nsc1. et belles lett1es, 1 905, p. 565, -Weiss, n
1iViene1 Emnos zur 50. Vers. deutscher Philologen
u. Schul m. in Graz 1 909, Wien 1909, p. 1 1 4 sqq., -i
Tocilescu n Rev. p. ist. cwch. i {il. X ( 1 909) p. 257.
1
40)
TViene1 E1anos, p. 1 16 sq.
scri pia aceasta - nchi nat pentru g
si rea apei trebuitoare ceti i - nu a
putut fi pus dect i medi at dup recon
stitui rea oraul ui Tropaeum de ctre Li
ci ni us ( nu Constanti n), n a. 3 1 6 ; de
al t parte ns, nfiarea ei cu totul
srccioas : o bi at ara de pi atr or
di nar, spat i scris pri mi ti v de tot w),
ne ncredi neaz depl i n despre modi ci
tatea mi j l oacelor propri i al e ceteni l or
Tropaeul ui , n pri mel e ti mpuri de dup
spl endi da restaurare i mperial.

n l egtur acum cu acest altar voti v


dedi cat zei ei /ano Regina, se prezi nt
dou chesti uni i mportante cu pri vi re I a
vi aa oreneasc a ceti i noastre dup
restaurare. Pri ma, de ordi n practic, e,
cum avem a nel ege acea " gsi re a
apei " pomeni t de i nscri pi e, i ar a doua,
de ordi n i deal, cum avem a nel ege
pgni smul i nscri pi ei , i n ce l egtur
st acest pgni sm cu mprej urri l e re
l igi oase contemporane al e provi nci ei .
" Gsi rea apei " , n i nscri pie, nu se
poate raporta, cum crede W ei ss 142), I a
regsi rea unor fntni cu ghi zduri (pu
uri) astupate de Ooi , ci I a descope
ri rea vre-unui i zvor puterni c, mai de
parte, spre SE ceti i , n stratele de jos
ale platoul ui pe care se afl azi satul
Adamcl i si , i care n Sud e tiat ctre
cetate de o rp, n adnci mea creia
pn azi, pe povrni ul sudi c, se p
streaz canal el e anti ce, de aducerea apei
la cetate tocmai di n fundul acestei rpe.
Ai ci , supt sat, s'a gsit n adevr mai
acum doi ani i o mare cas a apel or,
bolti t frumos cu pi atr i crmid,
de l ocui tori i anti ci ai i nutul ui . -De alt
parte noi constatm la poarta de Sud
a ceti i l i ci ni ane un conduct de ap,
al ctui t di n capace de sarcofage mai
141)
Vezi-o n sala de sculpturi a Muzeului Naional.
142
) L. c., p. 1 1 7, -i Dobndsclw, p. 83 i nota 6.
inp.org.ro
1 74 B LETI NUL CON\ I SI UNI I NI ONUMENTELOR I STORI CE
vechi , din pi etre i ol ane, i ar mai de
parte de cetate din crmi zi bi ne ci men
tate, i care conducea apa l a Tropaeum
tocmai din acel punct bogat n i zvoare,
la vre-o 2 km. spre SE ceti i , unde i
astzi se afl ci mel el e satul ui .
Apa adus l a cetate era depozitat,
probabi l , n acel basi n enorm pe care- I
constatm spre SE ceti i ca o anex
trapezoi dal la si stemul ei de ntrire ex
tern (vezi pl anul ceti i , fig. 5), al ctui nd
nsi o mi c fortrea, compl et al i pi t
pe una di n laturi , l a cetatea propri u zi s.

n adevr apa neexistnd n cetate de


ct l a o i mens adnci me, la caz de
asedi u, barbari i di strugnd conductel e
de ap al e Tropeeni l or, ceteni i ar fi
fost expui s moar de sete, ori s se
predea. Di mpotriv pri n amenajarea unui
mare basi n de ap, chi ar n si stemul de
fortificai i nconj urtoare, aceast pri
mej di e era, pentru un ti mp destul de
ndel ungat, excl us. -Conductul de ap
constatat l ng cldi rea supl i mentar de
care e vorba, merge de fapt chi ar n
i nteri orul ei , caracteri znd-o astfel ca
bas i n.
Ondi ndu-ne acum c nsi construi
rea cetti i a necesi tat enorme cantitti
' '
de ap, e foarte probabi l , c basi nul
sudesti c a fost cl di t chi ar del a nce
putul l ucrri l or. Acea EUQ'Y GLs "OU u8cnos,
pentru care noALs TQonwr(wv mul
mete recunosctoare I unonei Regi na,
e prin urmare mai degrab un eveni
ment contemporan cu nsi nceputu
ri l e operei de recl di re a ceti i , dect
o ntmpl are posterioar i naugurri i di n
3 1 6, i n l egtur numai cu vi aa popu
lati ei ci vi l e a noul ui oras.
' '
Ct privete acum cul tul I unonei Re-
gi na, cum i zice i nscnpi a, c' HQ11 .-
t..,, chi ar dac n'ar fi fost stpn
di rect al Dobrogei mpratul Li ci ni us,
prigonitorul creti ni l or i adoratorul pro-
pagandi st al l ui Sol Invicus
14
3
,, nc
tot n' am putea admite pentru nceputul
secol ul ui al I V-l ea ofi ci al i tatea cul tul ui
creti n n cetatea Tropeeni l or. De-abi a
del a Constanti us nai nte, creti ni smul
fi i nd rspndi t chi ar cu deasi l a de re
prezentanii puteri i publ i ce, n frunte cu
nsui mpratul , poate fi vorba de o
comuni tate creti n mai puterni c i n
Tropaeum '). Pri n urmare e aproape
de prisos a mai di scuta 145) caracterul
pgn al dedi caiei ofi ci al e fcute de
cetatea Tropeeni l or Herei, pentru g-
o
s1 rea apei.
Li ci ni us recl di nd di n temel i i cetatea
Tropaeum, se ngriji i de orndui rea
ei i nteri oar canal i zndu-i stradele pri n
ci pal e i ri di cndu-i , pri ntre al te cl di ri ,
pe care trebue s l e gsi m mai trzi u
n spturi , mcar ca temel i i al e al tora
mai noi, i o basilica forensis, o hal
cu col oane, pentru nevoi l e vi ei i publ i ce
a ceteni l or, n speci al de ordi n i uri di c
i comerci al. Col egul meu Murnu spnd
n 1 9 1 O l a cetate a recunoscut, cred exact,
n canal ul de supt strada pri nci pal a
ceti i i n cldi rea cu col onade -mai
sus pomeni t-di n apropi erea pori i de
E, numit de el porticus forensis, con
struci i di n aceeai epoc, " constanti
ni an " , ri di cate " foarte probabi l " chi ar
" di n anul 3 1 6 " , odat cu fortifi cai i l e
ceti i
1
4
6
,
.
Di n aceeai vreme cred c trebue s
fi e i ci sterna dreptunghi ul ar, prefcut
apoi n basi l i c creti n, la poarta de
V a ceti i (vezi pl anul di n fig. 1 3).
1
43) Cf. scrierea mea Salsovia, p. 27 sqq.
1
44) Cf. Ist. c1et. claco-1oman, p. 2 i 62 sqq. i
Salsovia, p. 35 sqq.
1
45) Cum face Weiss, Dobntclscha, p. 83.
146
) Noi spct wi i n cetatea Topaewn 11-ctiani,
1910, 1 I, Ca,wl ul cetcii, n Bttl. cam. mon. ist. IV,
1 91 1 , p. 79 - 82, unde snt de comparat fotografia i
seci unea canalul ui cetii.
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 1 75
Ct pri vete cel el alte cl di ri descope-
Fig. 13 (archit. Cegneanu).
rite pn acum n spi uri , el e snt,
fi rete, di ntr'o epoc mai trzie, precum
vom fixa ndat pe unel e mai de aproape
cetatea noastr fi i nd di strus de- abi a
pri n a. 600 de Avari, i ar pn atunci
ea ndurnd o sum de recl di ri i re
staurri, dup fi ecare di n prdci uni l e i
pusti i ri l e

temporare cari au aj uns-o.
Caracteristi c e c s' au descoperit pn
acum n cetate nu mai pui n de patru
basi l i ci creti ne, i ar l ng cetate, pe po
vrni ul l utos al deal ul ui di nspre N,
di ncol o de val ea care nconj ur cetatea,
o a ci ncea, cameterialis, pe lng un
i mportant ci mi ti r creti n, constituit acol o
probabi l nc di n pri mel e ti mpuri al e
rspndi ri i creti ni smul ui n Tropaeum.
O descriere mai amnunit a rui nel or
acestor cl di ri creti ne nu i ntr n cadrul
studi ul ui de fa, care i ne a fi xa nu

mai nexul i stori c ntre di feritele docu


mente rspndi te i pn acum i nsufi
ci ent i nterpretate, cu pri vi re la trecutul
ceti i Tropaeum. Dar o ncercare de a
fixa cronol ogi c di feritel e epoce cnd s'au
ri di cat bi seri ci l e creti ne di n Tropaeum
se i mpune tocmai pri n caracterul mai
sus enunat al cercetri i prezente '(
Probabi l cea mai veche, i n ori ce
caz cea mai nsemnat, a fost bi serica
cunoscut supt numel e de " basi l i ca de
marmor " , din faa turul ui de provi zi i
de pe laturea vestic a ceti i , n apro
pi ere de l aturea nordi c. I ngi nerul Dr.
Oustav v. Cube, care a spat aceast bi
seri c, di sti nge n pl anuri l e i seci uni l e
sal e, pstrate n archi va Muzeul ui Na
i onal , trei fundamente deosebite a trei
bi seri ci , cari s'au urmat pe acela l oc, n
ti mp relati v scurt una dup al ta , -Ni ci
una di n el e n' a avut crypta sau con
fessio subteran, pentru pstrarea rel i
qui i l or de martyri - patroni i fundai ei
141)
Trebue s observ cu acest prilej, c pentru
a asigura cititorilor un control ct mai sigur al pre
rilor aici exprimate, m'am neles cu d. architeGt Sp.
Cegneanu, s urmrim simultan i independent tmttl
de alt ul, chestiunea datrii monumentelor cretine di n
Tropaeum. Articolul d-sale, care urmeaz n Btdeti
nul com. mon tm. ist. pe 1911, p. 192, i mediat cel ui de
fa, d o privire critic asupra material ul ui architec
tonic-oramental, di n punctul de vedere al evoluiei
di feritPlor idei i motive artistice vechi creti ne, aici
n Rsrit, i ajunge, pe o cale deosebit de cea ur
mat de mi ne, la concluzii, pe cari, n partea lor fun
damental cu cea mai vie plcere le-am vzut c snt
aproape identice cu ncheerile mele, de natur mai
mul t istoric. Cititorii snt rugai s urmreasc n
toat nti nderea ei argu"mentarea d-lui Cegneanu, n
truct o rezumare a preri lor d-sale, foarte concis ex
primate, nu i poate avea locul aici : ca l a orice studiu
de istorie de art, i n chestiunea noastr lucrul ca
pital snt tocmai amnuntele concrete i precise, pe
baza crora faci !ncheerile generale, de ordin adesea
numai secundar i, n orice caz, mai mul t istoTic, de
ct curat artistic.
us)
Vezi fig. 1 4 - 16.
inp.org.ro
1 76
BULETINUL COMISI UNI I MONUl\ENTELOR ISTORICE
sacre, - aa precum era obi cei ul mai
n0 creti n I chi ar n Tropaeum gsi m
admi tem o confessi o unit cu altarul 15
2
),
atunci chi ar numai prin aceast mpre-
fig. 14. Seciune longitudinal prin ruine (Dr. ing. O. v. Cube).
dou atare ba i l i ci . Aceast constatare
trebue s ne fie o i ndi cai e c la cea
mai veche di ntre aceste basi l i ci altarul
j urare epoca ri di cri i ei , fi rete n pri ma
form-cu col oanel e del a un ci bori um
pri miti v, nc in situ (vezi seci unea di n

1
fig. 1 5. Plan orizontal al basilicei de marmor (Dr. ing. O. v. Cube).
fcea un si ngur corp cu confessio, re
l i qui i l e fi i nd pstrate - cci n ori ce
caz nu se poate admi te c l i psi au -
chi ar n corpul cubi c al al tarul ui , fi i nd
nchi se de front cu o transenna m,, de
si gur de marmor, ca i gri l aj ul del a
cancelli di n care ne-au rmas chi ar resturi
n cele cteva fragmente de plci de
marmor ornamentate n rel i ef sl ab, n
sti l ul ecol ul ui al VI - l ea m), gsite n ba
si l i ca noastr dela Adamcl i si , n apro
pi erea altarul ui 1
5
1
).
Dac ns l a " basi l i ca de marmor"
1
49) Cf. Kraus, Gesch. d. cll1istl. Ktst, I 1 896,
p. 370 sq. i Kaufmann. Hanclb. r. c/11istl. ATchiiol.
1905, p. 1 78 sqq.
150)
V. la filow, Cetatea ,i basilica dela Rissa1
Bania n Bulet. soc. cwch. bulg. li 191 1, p. 135,
atare plci de marmor dela cancelli tot di n sec. VI :
cf. l(aufmann, p. 1 2.
151)
Pstrate la casa Muzeului di n Adarnclisi.
fig. 1 4), -constatat n stratul cel mat de
SECTlVNE TRANSVERSALA PE NAOS
fig. 1 6. (Dr. mg. O. v. Cube).
152)
Prere nc i mai mul t ntrit prin explicarea
foarte verosimil dat att de 1. Cube n planurile
sale, ct i de Monseniorul Netzhammer, Aus Ru
miinien 1909, p. 100, chiar colonetelor trzii gsite
tot aici, ca aparinnd unui cibmium (adaog eu, dela
altarul ba ilicei sec. VI). Acoperirea altarul ui cu un
inp.org.ro
CETATEA TROPAEU;\ 1 77
jos
1
5), de O. von Cube, este mai veche te 1"!), una numi t de Toci l escu " basi l i ca
fig. 17. iApsis i cancelli la basilica de marmor (fot. ing. St. Petrescu).
dect a celorlalte dou basilic cu cryp- dubl " I de Murnu " basi l i ca-ci stern" ,
fig. 1 8. Capitel cu impost dela basilica de marmor (fot. ing. St. Petrescu).
ciborium - de admis, precum susin mai JOS, chiar
prntru prima biseric, de pe acest loc, di n epoca cea
mai veche - "ami ntea " n cel mai clar chip, prin
i mitarea monumentrlor funerare pgne, "semnificaia
altarul ui c o confessio (me mo1ia), adic mormnt
al martyrul ui care patrona sfntul lca (Kraus, o. c.
p. 372). Cf. n fig. 1. - 1 6 planurile i seci uni l e i ng.
v. Cube.
'") Cf. i comuni cri l e fcute de v. Cube Mon e
niorului 1 etzhammer, la ac. di n urm, o. c. , p. 100.
iar cealalt " basi l i ca byzanti n " , afltoare
spre Sud de strada pri nci pal a ceti i .
15) Precum stabilete f. X. Kraus, o . c. , p. 371 ,
cryptde 'au nscut di n desvoltarea confrsiuni l or de
sub altare, pri n nevoia de a face sfintele moate mai
uor accesibile credincioilor, pre adorarea i atin
gerea lor n vederea obinerii prin aceast atingere a
noi rel i qui i , mediate, pentru sfinirea propriilor l o
cuine. Cf. i Kaufmann, o. c., p. 1 79.
inp.org.ro
178 BULETI NUL COMIS! I l MONUMENTELOR ISTORICE
Clar e, In orice caz, afar de mr- Cube, nc I din resturi l e actual e, c
Fig. 1 9. Capitele dela basilica de marmor (Dr. ing. v. Cube i archit. Cegneanu) .
..
a
r" . f . o
o 'f=> '!:}
-". u:"
Fig. 20. Planul orizontal al basilicei de marmor, cu baptisteriul
i cldirile tmi inconjurtoare (archit. Cegneanu).
fig. 21 . Vedere general a ruinelor basilicei de marmOi i baptisteri ul ui (fot. i n
.
g. St. Petrescu).
turi a celor trei strate constatate de v. ul ti ma basi l i c ridi cat, precum vom
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 179
vedea spre sfri tul secol ul ui al VI -l ea,
s'a fol osi t de rmi el e basi l i cel or pre-
Fig. 22. Planul orizontal al baptisteri u! UJ (archit. Ceg
neamt ; cf. i pl. archit. Mi ronescu n arch. Muzeul ui ).
cedente : n adevr socl ul dela cancelli
cu profi l el e n j os, altel e cu profi l el e n
sus, altel e cu profi l el e nuntru, ori even
tual n afar (v. fig. 1 7). De asemenea e
probabi l , c acel e capitel e de marmor,
l ucrate n sti l ul sec. VI VI I , cu imposte
ca l a S. Vital e n Ravenna 155,, al e cror
fee trapezoi dal e snt orate cu cte o
cruce byzanti n l a mi j l oc, i ar pe de
lturi cu frunze ',, i cari n mare parte
au rmas netermi nate, pe anti er, snt
tot o adaptare l a noi l e modele artisti ce,
venite di n Rsrit, a unor resturi archi
tectoni ce anteri oare, prel ucrate desigur
n al te moti ve.

n sfrit tot ca un el ement archi tec


toni c mai vechi u, trebue s socotim i
atriul, pe care-I constatm n formele
sale obi ci nui t occidentale, cu peristil i
fntn central (cantharis). numai ex
cepi onal n Rsrit L",, iar la Adamcl i si
numai l a basi l i ca de marmor.
Di mpotriv nota cea mai caracteristic
pentru o di nui re trzie a basi l i cei noastre,
e " construci a central
1
1 anexat ei n
Fig. 23. Rui nele baptisteriul ui (fot. i ng. St. Petrescu).
e format di n bl ocuri de marmor fol o
si te mai nai nte n al t scop, poate ca
trepte, i aezate acum, pentru noul rol
ce l i se ddea, l a voi a ntmpl ri i : unel e
Bul eti nul Comi si uni i Monumentelor Istorice.
155) Dar fcnd corp cu capi telul aproape cu tot ul
turtit de i mposta suprapus.
1
56)
Vezi fig. 18 i 19 i, pentru compararea cu S.
Vitale, Kraus, o. c. fig. 262 (pag. 330).
157) Cf. Kaufmann, p. 1 55. La v. Cube canl lt ul ' tts
22
inp.org.ro
1 80
BULETI NUL COMI SI UNI I M01 UMENTELOR I STORICE
dreapta atri ul ui , i recunoscut(de l a n
ceput ca baptisterium. 0J. n fig. 20 pl anul
de situai e al basi l i cei I baptisteri ul ui ,
fig. 24 (archi t . Sp. Cegneanu) .
iar n fig. 21 nfiarea actual a rui nel or
acelorai cldiri ; n fig. 22 planul bap
ti steri ul ui i n fig. 23 rui nel e l ui , -
i ar n fig. 24 i 25, o reconstitui re n
seci une l ongitudi nal i transversal (de
d. archit. Cegneanu). Cum ns bi se
ri ci l e de botezare di n ti mpuri l e pci i
creti ne (dup 3 1 2) snt caracterizate pri n
sti l ul l or (central) i pri n si tuaia l or ca
ni te construci i de si ne stttoare n
aprop1 erea bi seri ci l or epi scopal e"
1
58
)
,
rezul t :
J c basi l i ca de marmor" a fost
de pe la a. 530 nai nte 15s, bi seric epi s-
n'a fost neles ca atare, i cu toate c era canalul
vizibil pn la mijlocul atri ul ui , el a lsat fntna ne
i ndicat n plan.
15
8)
Ibicl. p. 1 69.
1 59) Pn la l usti n nu exist n toat Scythia minor
dect un singur episcopat, cel din Tori (v. toat bi
bliografia chesti uni i n cartea mea lM. c1et. daco-
1"0m., p. 67 sq. i nota 321 sq.).
copal ; I usti ni an cu pri l ej ul restaurrii
ntregul ui i nut danubi an va fi creat
:.unci nti i unel e
16
0
) di n acel e epi sco
pate scythi ce pomeni te de notitia episco
oatuum, i pri ntre cari e i Tropaeum al
nostru ;
2 c, cu acel pri l ej , n chi p fi resc
l ng bi serica epi scopal s'a ri di cat i
un bapti steri um ;
3 c -- de sigur -- atunci nti a dat
aducndu- se -cu mare chel tui al -mar
mor di n Sud s'a mpodobi t att bap
ti steri ul 16
1
), ct i bi serica restaurat a-
SELME -
IE m5VE}
frDHS 'TA PECl HSE
fig. 25 (archit. Sp
.
CegneamJ).
16)
Toate, n ni ci-un caz, nlt : cf. cel e expuse de
mi ne n lucrarea cit. n nota prec.
161 )
fragmente oramentale de marmor s'au gsit
destul de multe i n baptisterium (v. n archiva Mu
zeului schiele architectului Mi ronescu) ; printre el e,
un fragment de colonet, cu diam. de 0. 1 5 m. la baz
i 0. 1 3 m. la trunchi u.
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 1 81
cum di n nou, pe temel i i l e unei basi l i ci mai
vechi , di n sec. V (bi seri ca a I l -a l a v. Cube)
i cu meni nerea formel or archi tectoni ce
i nterne i externe vechi : altar cu con
fessi o i ci bori um de o parte, atri um cu
cantharus de alta ;
4 c de oarece di n spturi se cons
tat c baptisteri ul a funci onat un ti mp
destul de ndel ungat, i ar pe de alt parte
capitel el e byzanti ne de marmor del a
basi l i ca epi scopal snt n forma actual
nei sprvite, nc o restaurare a acestei
bi serici a trebui t s ai b l oc -acum pen
tru ultima dat-dar ea a rmas neter
mi nat : aceast restaurare, probabi l a
treia mai nsemnat
1
6
2
)
, a avut fr n-
rJ:ucb iE Lr.".G:J.
N COLTUL J: NOC-Vts- ._ CETATii O!L.-
ADA'lCUSSI.
350 (pe vremea l ui Constanti us), a doua,
dup releveuri l e l ui v. Cube, curnd dup
pri ma, probabi l di n vremea l ui Arcadi us
i Honori us (dup trecerea furtunei go
ti ce di n vremea l ui Valens), a treia, chi ar
dup seci unea vertical a l ui v. Cube,
si mitor mai trzie, potri vit expuneri i mel e
de mai sus, di n vremea l ui I usti ni an, re
cldit ca bi seric epi scopal odat cu
baptisteri ul , -a patra, propri u zi s numai
o reparare i nfrumuseare a cel ei de
a trei a
16'
), nceput, dar nei sprvi t, pe
vremea mpratul ui Mauri ci us, cnd A
vari i di strug i pusti esc defi niti v ceta
tea noastr
16'
,. (Vezi n fig. 2 1 nfi
area actual a rui nel or basi l i cei i bap-
<EUN! LONGITUDi ALA
Fig. 26. (Dr. ing. O. v. Cube).
doi al l oc n ti mpul mpratul ui Mau
ri ci us, adi c pe I a 590 d. Chr.
Astfel deci " basi l i ca de marmor" al
crei pri m pl an de fundamente rmas
acela la toate restaurri l e mai trzi i ,
este aproape i denti c cu cel al bi sericei
Sant ' Agnese, di n Roma
16
3,, prezi nt cel
pui n patru faze al e soartei ei i storice
n nsi rui nel e actual e : pri ma -j ude
cnd dup pl anul ori zontal -de pe l a c.
162)
Prin urmare am avea patru basi l i ci suprapuse,
di ntre cari dou cu adevrat "de marmor".
1 63)
Basi l i c simpl cu trei nvi, apsis de di men
siuni mi ci, altar cu cibori um, cancelli nchiznd total
presbyteriul, ca i la basilica noastr de marmor,
fundat, prect se pare n epoca l ui Constant i n :
v. planul i descrierea la Hol tzinger, Altch1istliche t t .
Byzaut i nische Bcmkunst, ed. 3, 1 909, p. 49 sq. i
fig. 44 (voi. I I 3, 1 din Handb. cle1 A1chitekt uJ'.
ti steri ul ui , iar n fig. 26 o reconsti tui re
n seci une l ongitudi nal -a basi l i cei , f
cut de v. Cube).
Trecnd acum I a cel elalte basi l i ci di n
cetate
16
6
, - cea mai veche di ntre el e,
poate chi ar contemporan cu pri ma ba
si l i c de supt cea de marmor, deci di n
164)
Di n pictura apsidei ni s'a pstrat un fragment,
prezentnd oramente fantastic-geometrice, conturale
n negru i umplute cu ocru-ro i ocru-gal ben, pe
fond alb, uor gl bui u (copie de v. Cube) .
1 65 1
Theophylactus, ed. de Boor, I 8, 1 0.
166)
Cci basil i ca coemeterial de pe colina nordic
din faa ceti i , care -dup planul ei (fig 27) -e o simpl
cellc ci mi te1ialis ( cf. Kraus, o. c. , I p. 261 sq.), e pro
babil cea mai veche di ntre toate basilicele creti ne de
la Adamclisi, fi ind cldit poate chiar i medi at dup
moartea l ui Licinius, persecutorul creti ni lor i deci
nc supt Constantin cel Mare.
inp.org.ro
1 82 BULETIN L COMI SI U II MONUME TELOR ISTORICE
sec. IV (mai probabi l a I I -a j umatate)
pare a fi bi serica si mpl , fr crypta
i probabi l i fr atri um 16), ci numai
cu apst s (foarte puin proemi nent), cu
Celel alte dou basi l i ce, situate l a Su
dul strzi i pri nci pal e snt i el e posi
bi l e de datat, att n parte ct i com
parati v : ntre dnsel e, t cu cel el alte
Fig. 27. Basilica (cella) cimiterialis (archit. fakler).
naos tripartit i cu nartex de asemenea
n trei nvi, aezat la Nordul strzi i
pri nci pal e, n apropi erea pori i de E. Di n
al tarul -confessi o, di n ci bori um i di n
cancel l i nu ni s'a pstrat ai ci ni mi c, aa
c o ncercare de reconsti tui re n plan
verti cal a acestei basi l i ce rmne deocam
dat probl ematic. ( Pentru pl anul et on
zontal v. fig. 28).
G
:
i
i
r
- -- -
l
1 1 1 - -

- ---
Fig. 28 (archit. Br6tz).
167)
Construciile extere n legtur cu pronaos-ul
i naos-ul ei, vizibile pe plan !fig. 281 , par a fi mai
trzii i de natura profan, - afar doar de trep
tele - cu port i c - dinaintea pronaos-ului (cf. Tocilescu,
Fou'illes et 1'eche1clles, p. 91 ).
dou di n ora.
Ca plan ori zontal (fig. 29) bi serica n
form de cruce i cu crypta, del a poarta de
E, apari ne n chi p clar epocei byzanti ne
i a fost de l a nceput numit basi l i ca
byzanti n. Ea prezi nt un dupl u transept,
cam ca bi serica Sf. Di mi trie dela Thes
sal oni c
tas,
dar nu treptat obi nut pnn
..

!
! !
Fig. 29. Basi l i ca " byzantin" cu duplu transept
(archi t. Br6tz).
' 6) Cf. planul l a Holtzinger, o. c. , p. 1 09 i fig.
1 33. -Di n Rsrit (la agalassos, in Pisidia: v. Lancko
ronski, Stiidte Pamphyliens tt ncl Pisidiens, II \fien
1 892, p. 1 50 sq ., fig. 123 i 1 26, - i la Begetj6 Kosu
lng l atagan, tot in Asia mi c, - v. Strzygowski,
inp.org.ro
CETATEA TROPAEU.v\ 1 83
restaurri , ca la aceasta di n urm, ci
de l a nceput fi xat ca dupl u n nsui
pl anul fundamentel or.
Crypta basi l i cei , spat i zi dit bol
ti t di rect supt sfnta mas, s'a pstrat
aproape i ntact : pn i stucul cu care
erau acoperii prei i e nc neati ns. A
ceast mprejurare e, cred, un semn c
bi seri ca a fost n uz pn n ul ti mul
moment al cderi i ceti i i credi nci oi i
vor fi apucat a astupa foarte sol i d i n-
dent ct i n Ori ent 169). -Faptul ns, c
n pri ma j umtate a sec. V, Dobrogea e
conti nuu prdat de O o i i Huni , i de
abia n a doua j umtate a acestui veac, pe
vremea l ui Leon i Zenon (457 -49 1 ), mai
e ai ci oarecare l i nite i deci puti n de
vi a aezat, ne face s credem, c mai
de grab n acest timp avem a fi xa ri
di carea noi l or basi l i ci din Tropaeum.
Di feri i i " federai 1
1
barbari, col oni zai
pri n aceste pri nu nu mai ca grni ceri
Fig. 30. Vedere general a ruinelor basilicei-ci ster
'
ne (fot. i ng. St. Petrescu).
trarea, spre a feri de profanare sfntul
l ca al moatel or marti ri l or.
Dac acum bi seri ca aceasta a fost ri
di cat nc di n sec. V, sau de-abi a ntr'al
VI - l ea, e greu de hotrt numai dup
forma ei : cci transeptul e un el ement de
stul de vechi u, ntrebui nat -e drept : nu
aa de des -chi ar n sec. IV, att n Occi -
Kleinasiet. Ein Neulcuul de1' Knnstyesch ichte,
Leipzig 1 903, p. 5- sq. i fig. 42). avem exemple nc
mai inrudite cu al nostru di n Adamclisi, pentru ba
silicele cu t ransept ; de al tfel, Strzygowski, o. c. , p.
220 sqq. ndrznete chi ar s afirme c basilica n
form de cruce e n Occident o i mportai e cultural
din Rsrit i n special din Asia mi c, -adus, pro
babi l , ca i o sum de alte forme artisti c-religioase,
n special de ordi nul Basi l i ani lor.
" romani 1 1 , dar i ca creti ni , au avut -
ca neofii -dori na s ri di ce i alte bi
seri ci pe l ng cel e di nai nte exi stente.
Probabi l , ca o astfel de bi seri c, ri di
cat de " federai 1
1
germano-turani ci , a
vem a consi dera basi l i ca cu crypt, cl
di t pe bazele unei vechi ci sterne, l a
poarta de V a oraul ui Tropaeum. (V ezi n
fig. 30 nfiarea actual a rui nel or aces
tei bi seri ci , i ar n fig. 1 3 i 3 1 - 34
[dup pl anuri l e d-l ui Cegneanu] di ferite
secti uni si reconstitui ri ale acel ui as mo-
, ' '
nument). Att aezarea nesi metri c a
ton)
Cf. l(aufmann, o. c., p. 1 55, cu Kraus i Hol
tzi nger, o. c. , passi m, i Strzygowski, l. c.
inp.org.ro
1 84 BCLETI NUL COi\I ISiuNII MONUJ\ENTELOR I STORI CE
fig. 3 1 (archit. Cegneanu).
i dei a ci udat de a preface o ci ster
n bi seri c 10), a atri bui -o mai bu
curos unor l ocuitori de neam barbar ai
Tropeul ui , dect urmai l or di reci ai ve
chi l or Greco- Romani . - C archi teci i
erau i acum tot " romani u , l ucrul se n
el ege de l a si ne : altfel n'am mai putea
avea acea unitate de plan i techni c, pe
care o vedem l a toate basi l i cel e di n
fig
. 32 (archit. Cegneauu).
. : .
.
. ,: :. ..:: , `
,
---._ ._._ ___ ... __ _ _ ---- ___ __ _

._ ._.=. ._ ..
fig. 33 (archit. Cegneanu)
.
cryptei fa de axa l ongi 1 udi nal a bi
seri cei (v. fig. 1 3), ct I n general
170)
! deie -di n punctul nostru de vedere - aproape
fireasc la nite barbari, cari nu mai simiau nevoia
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 185
Tropaeum I care le l eag di rect i cu
Fig. 34 (archi t . Cegneanu).
arta veche creti n a centrel or mari di n
I mperi u.
Dac ns ri di carea acestei basi l i ce
Gi sterne e de datat cam prin a doua
j umtate a secol ul ui al V-lea (v. i mai
j os, p. 1 88), atunci , basi l i ca cu dupl u tran
sept, care pri n techni ca i formel e ei se
arat a fi mai nou, rmne s o socoti m
ntemei at n secol ul al VI - l ea. Ea va
fi fost poate ri di cat odat cu noua
nflori re a Tropeul ui -ca reedi n epi
scopal -supt I usti ni an, fi i nd cl di t di n
acela avnt cul tural rel igi os, care cu sa
crifi ci i n adevr respectabi l e, i nuse s
ornamenteze cu marmor att basi l i ca
episcopal ct i baptisteri ul ei .

n ade
vr i del a basi l i ca cu dupl u transept
ni s' au pstrat col oane de marmor (c
teva i de piatr) i anume ntr'un sti l
evident trzi u, nruri t di rect de arta
Rsritul ui (v. fig. 35 -37).
Se pune totui acum, fa de expu
neri l e i preri l e de mai sus o ntre- ,
de aprare mpotriva vre- unui asedi u prin atare mij
loace naintate i probabi l i l saser n prsire
canalele aductoare de ap, aa c cistera va fi fost
chiar neutil izat la data prefacerii ei n biseric.
bare : e, de fapt, documentat I pnn
1

1
i

1 JAij
- -
Fig. 35. Coloane de marmor dela basi l i ca cu dupl u
transept (archit. fakler : fig. 35-37).
alte resturi o atare vi a n forme " ro
mane" a popul ai ei amestecate " roma
no" - " federate" , mai mul t barbare dect
romane, dar tri nd n forme culturale
greco-romane aici 1 11 T ropaeum ? Sau
toate cel e de mai sus snt si mpl e i po
teze ?
Mai nti de toate resturi l e trzi i cre
ti ne, capitel e cu cruci byzanti ne dela ba
si l i ca de marmor i de la basi l i ca ci s
ter (pentru aceasta di n urm vezi fig.
38) (deci , cel mai de vreme, sec. V-VI),
l mpi de pmnt ars, tot cu cruce (iar
sec. V-VI ) i mai presus de toate i nscri p
ia creti n, datnd deasemenea nu mai de
vreme ca di n ani i 500, cu am'Qoc 8a
'v <ho'U xal (aG6asffic - crux moris et
inp.org.ro
1 86
BULETINUL COi\I SI I I MONUME TELOR ISTORICE
f
ig. 36. Coloane dela basi lica cu duplu transept.
fig. 37. Coloane dela basilica cu duplu transept.
resurrecionis
111),
gsit la Bapunar, spre
SE de Adamcl i si i proveni nd poate tot
din cetate 172), ne arat cl ar, c cu toate
nvl i ri l e barbare viaa ci vi l i zat n cen-
Fig. 38. Capitel de la basilica-cistern (arch. Cegneanu).
trel e anti ce dobrogene nu nceteaz a
di nui n formel e ei origi nal e, supunnd
ea sufl etete pe barbari i federai, i ar nu
lsndu-se barbarizat de acetia.
S cercetm acum mai de aproape
desvol tarea populaiei i a vi ei i 11 ro
mane" , ci vi l e i mi l itare, n Tropaeum,
dup recldi rea ceti i de ctre mpra
tul Li ci ni us.
Pri mi rea Ooi l or ca 1 1 federai " i 11 co
l oni ti " n provi nci i l e i i mitanee al e I m
peri ul ui , aduce o relativ l i niti re i ae
zare n viaa l ocui tori l or 11 romani " dela
grani : Ooi i pzesc acum de al i n
vl itori nordi ci , ca grni ceri, al turea cu
provi ncial i i bti nai, orael e i satele, n
comun l ocuite de Romani i de Ooi .
Ui fi l a predi c n Moesia i nferi oar, Thra
cia i Scythi a mi nor deopotriv la Ooi i
si i l a 1 1 Romani " -i i nvers, episcopi i
de Tori i nti nd i uri sdi cia n toat
Dobrogea, ei fi i nd metropol ii ai ntre
gul ui i nut. Bi seri ci creti ne, de nuan
arian ori athanasi an se ri di c pretuti n
deni , pri n drni ci a credi nci oi l or de toate
neamuri l e, nfrii acum ntru Christus 1;3):
171 J
CI L. III 1 t21 4, L8. (Vezi-o sus n fig. 2) .
I72)
Cf. Tocilescu, Fonilles et 1"eche1ches, p. 201 .
m) Vezi pentru toate acestea, scrierea mea citat,
C1et. rlaco-1oman, pass im.
inp.org.ro
CETATEA TROPAEUM 1 87
doar eresia ari an de-i desparte pe al o
curea w) ; n i nuturi l e central e al e Moe
si ei i nferi oare-ctre Durostorum-ni ci
mcar deoseb( ri de acestea rel igi oase nu
gsi m : ti snt ariani, ntocmai ca i
mprai i acestui ti mp, Constanti us i Va
l ens
1'"
)
.
Aceast relativ paci fi care a provi n
ci i l or dela Dunrea de j os se documen
teaz nc mai evi dent pri n operel e de
folos obtesc, mpl i ni te ai ci de mprai.
Valens, Oratian i Valenti ni an fundeaz
noi castele n Dobrogea
1
16
)
,
urmnd pri n
fapte, pi l del e l ui Constanti n i al e fi i l or
si 1'i
)
. I ul ian, Val ens, Val enti ni an, Ora
ti an, Theodosi u i Arcadi u 1' ) restaureaz
drumur i l e dobrogene, fundamental repa
rate cu un veac nai nte, de Di oclei an, cu
predecesori i i urmai i l ui i mediai, i ar
apoi , n cursul secol ul ui al I V-l ea, stri
cate de nvl i ri i nengrij i re
J iD
)
.
O ntmpl are feri ci t ne confi rm a
ceast rel uare a vi ei i active romane n
Dobrogea chi ar pe artera de ci rcul ai e
de care i nea i Tropaeum. Pe drumul
care veni nd di n Marci anopol i s, trecea
pri n Abrittus i Tropaeum spre Nord,
174) Vezi i nscripia greac di n Pautalia, pus la i n
trarea unei biserici 07'/hodoxe, cu i nterzicerea pri mi
rei arianilor eretici n sfntul lca, la ](al i nka, Antke
DenkmiileJ in Bulgcwien, n. 232, i comentariul ei
di n scrierea mea citat, p. 55.
175) CJet. claco-roman, p. 1 49 sqq.
1 70)
CI L I I I 749- : Valens, l a Hasarlk, lng Hr
ova (a. 369) ; Procopius, de aeclif- , IV I l , ed. Bonn,
p. 308 (Valentiniana i Gratiana, restaurate de I usti
nian ; a doua cunoscut nc din Not . dign. Or.
XXXIX [ XXXVI] ) .
177) CIL. I I I 1 3734 ( Adamclisi : Constanti n i Li
ci nius, an. 3 1 6 ; 12483 (Carcal i u, lng Iglia - T1oes
mis : fi i i l ui Constanti n, a. 339J ; Hi erocles, Synecd. ,
VI , i Procopius, de aeclif, IV I l , ed. Bonn, p. 307 :
Constantiana-Tomi , la Constana.
1
78
) Cl l. I I I 761 1 i 761 4 Oul i an, la Nicoliel i
Gargalk) ; 1 2: 1 8 (Valenti ni an, Valens i Gratian, la
Nord de Cal latis) ; 1 4464 (Valenti nian, Theodosiu i
Arcadi u, la Nord de Abrittus).
1 79) Asupra drumuri l or antice al e Dobrogei cf. ca
pitolul IV di n studiul meu asupra cetii Ul met ttm
(descop. primei campani i ) i v. pietrele mi liare n
CI L. I I I , passi m.
ul eti nul Comi si uni i Monumentelor Istorice.
r
ctre Ul metum i Novi odunum ori Aegys
sus, s'a gsit o pi atr mi l i ar, la Nord
de Abrittus, adi c ntre acest ora i
Adamcl i si , pus nti a dat n ci nstea
l ui Hadrian (a. 1 1 7 - 1 1 8), i ar apoi , la
restaurarea drumul ui acestuia, peste a
proape trei sute de ani , de mprai i Va_
l enti ni an, Theodosi us i Arcadi us, fol o
si t i pentru comemorarea acestora
1s''
)
.
Secol ul al I V- l ea aduce dar i pen
tru T ropaeum o oarecare renatere. De
unde l a restaurarea ceti i de ctre Li
ci ni us noua cvitas era, cum am vzut
mai sus, foarte srac n l ocui tori, supt
mprai i urmtori oraul se popul eaz
di n ce n ce mai mult, aa nct al tu
rea de Abrittus n Sud, Axi opol i s n
Nord, Durostorum n Vest i Tori n
Est
131
)
, Tropaeum a trebui t s al ctuiasc
pentru creti ni i pstorii de epi scopi i ro
mano-goti ci, orthodoxi, din Tori i a
ri ani di n Durostorum, un centru des
tul de infl ori tor l a Dunrea de j os.

n adevr, faptul c nc di n secol ul


al I V-l ea au exi stat ai ci dou basi l i ci
cretine, i ar n veacuri l e urmtoare mai
gsi m nc dou, i anume, una di ntre
ele fi i nd chi ar bi seric epi scopal, cu
baptisteri um, ne arat c ndrtul pu
terni cel or zi duri druite de Li ci ni us vechi i
fundai i trai ani ce, curnd dup restaurare
s'au adunat di n toate pri l e, pe drumu
ri l e foarte umblate ce legau oraul nos
tru cu centrel e mai nsemnate al e Moesiei
i Scythi ei , l ocuitori noi, de cul tur att
roman ct i greac, precum ne dove
dete i nscripia creti n bi l i ngu di n se
col ul al VI -l ea, mai sus pomenit.
Descoperi ri l e mrunte di n cetate ne
confi rm n chi pul cel mai convi ngtor
conti nuitatea ci vi l i zai ei antice n acest
1
80
J CIL III 1 4464.
1
81 1
Toate patru constatate pri n tiri l i terare i mo
numente, ca fi i nd conti nuu nfloritoare pn dup
Iu:.tinian.
2 \
inp.org.ro
188 BULETI JUL CO!I I SI U T I I MONU!I ENTELOR ISTORI CE
centru din secol ul al I l -l ea pn ntr' al
VI - l ea.
Astfel numai n spturi l e del a basi
l i ca ci stern ntrepri nse l a 1 908, supt
di recia rp. Toci l escu, s' a gsi t urm
toarea serie de obi ecte mi ci , destul de
uor de datat :
o frumoas u appl i que" de bronz, re
prezentnd un cap de satyr i datnd
cel mai trzi u di n sec. I I (v. fig. 39) ;
o fi bul de bronz n form de arba
I et, caracteristic pentru sec. al I I I - l ea
(v. fig. 39)
1 2)
;
Fig 39. Obi ecte de bronz gsite n spturile dela
basilicacTstern.
o monet i ndescifrabi l, dar apari
nnd dup ti p secol ul ui al I V-l ea ;
un frumos capitel cu foi de acanthus
i crucea byzanti n, del a o col onet,
poate a unui amvon, ori , mai pui n pro
babi l, a unui ci bori um : nl i mea l ui ,
c. 0. 1 5 m., baza de jos c. 0. 08 m., baza
de sus c. 0. 1 5 m. ; nl i mea crucei, c.
ts2J
Cf. cap. l l l , ! it. E, din Ulmetwn, 1.
0. 06 m.; sti l ul capi tel ul ui i ndi c secol ul
al V- l ea, mai de grab dect al VI - l ea
( cf. fig. 38) ;
nsfrit di n secol ul VI avem tot
ai ci mai mul te monete, di ntre cari
dou compl et desci frabi l e : pri ma del a
I usti ni an (di n a. 5 5 1 u al 25-l ea " al
mpriei sal e), i ar a doua del a 1 u
sti n al I I -l ea (a. 573, " al VI I I - l ea " al
domni ei ).
Exempl ul dat de mi ne cu descope
ri ri l e mrunte di ntr' un si ngur l oc -ba
si l i ca-ci stern-poate fi socotit ca ti pi c
pentru ntreaga cetate. Prefaceri au fost
destul e n nfiarea monumental i
etni c a ceti i , dar o compl et pr
si re i pusti i re n' a avut l oc dect de
abi a l a sfri tul secol ul ui al VI -l ea, cum
am vzut i mai sus i vom constata
i n cel e urmtoare.
D. Murnu fcnd spturi la Adam
cl i si n a. 1 91 O, n special pe strada
pri nci pal a ceti i i la poarta de R
srit, a observat urmtoarel e fapte mai
i mportante cu pri vi re l a vi aa roman
de ai ci , dup a. 3 1 6
183).
Strada pri nci pal di n Tropaeum mer
gnd dela E la V, a fost fcut nti ,
ca drum pavat cu l espezi de pi atr i
canal i zat pe l a mi j loc, n ndoi tul scop
de a servi l a scurgerea apelor de pl oae
i de a purta un conduct de ap de
but, -pe l a nceputul secol ul ui al I V- l ea,
odat cu restaurarea ceti i de ctre Li
ci ni us ; n ti mpuri l e urmtoare - cred
dup potol i rea furtunei huni ce, n a doua
j umtate a sec. V, -aceast strad a fost
restaurat i mpodobi t, dup obi cei ul
foarte rspndi t n Ori entul el eni sti c i
apoi romano-byzanti n, cu un poricus
188)
D. Muru a expus, n parte, rezultatele sp
turilor d-sale in broura 1\o i spttwi n cetatect Tto
JJaewn (19t0) Bucureti, 1 91 0, 26 pp. in 8, i n Bule
ti. ?wl comisi unii monwn. ist01. pe 1 91 0 i 1 91 1 .
inp.org.ro
CETATEA TROPAE M 189
vialis " care apra trotoarul del a cel e
dou margi ni al e stradei " . Col onada e
bar" al ceti i , snt construci i l e pri mi
ti ve, cari strmteaz spre V strada l
Fig. 40. Planul orizontal al basilicei forense (archi t. fakler).
pri n techni ca i sti l ul el ementel or ei
componente specific byzanti n
!SJ).

n-
ntretae - pri n fundamentel e l or - ca
nal ul , astupndu-1 cu totul .
fig. 41. Basilica forensi : vedere l uat di n strada principal (fat. ing. St. Petrescu).
sfrit di n ul ti mul ti mp, " romana-bar-
a) Muru, In. ci t . , p. 1 2: " coloanele necanelate i
monolitice, din care cteva numai s'au pstrat nbegi,
erau aezate pe baze simple cu un singur tarus i
pl inte patrate, iar capitelurile, dei ioniene, sunt pre
vzute cu un abacus nalt sau cu im1Jostwi, o par
ticularitate aceasta care caracteriz perioada bizan
tin . . . C construcia despre care-i vorba, e dintr'o
epoc trzie, apropiat de aceea a lui Iustinian, ne-o
dovedete mai departe varietatea sau incongruena di
feritelor piese architectonice al e ei ... "
Tot di n ti mpul l ui Constanti n, ob
serv i d. Muru, c trebue s fi e i m
puntoarea cl di re cu col onade, basilica
sau porticus jorensis del a Sudul strzi i
pri nci pal e (vezi n fig. 40 pl anul ori
zontal al acestei basi l i ce profane, i ar n
fi g. 41 i 42 aspecte al e rui nel or, n
starea actual : pri ma l uat di n fa, de
pe strada pri nci pal , i ar a doua di nspre
inp.org.ro
1 90
B LETIN L C0.\\ I SI UNI I Jv\0 lUMENTELOR ISTORICE
V, cu pnv1 re ctre basi l i ca creti n cu
dupl u transept) 18'). - i aceast cl di re
ns a fost n cursul vremi i prefcut
i n parte stri cat. Astfel di feritel e
contrJ torturi al e zi duri l or ei (vezi fig. 42)
au fost prel ungi te spre exteri or i
uti l i zate ca perei l ateral i a di ferite ta
bernae; s'au gsit n aceste prvl i i
dofia de di mensi uni foarte respectabi l e,
pn la 1 . 50 m. nli me i 1 .20 -1 .50
m. di ametru ; unel e di n el e, pe l aturea
exter, vestic, a basi l i cei forense se
urmel e unei btl i i , date n mi j l ocul
oraul ui - n basi l i ca di n pi a - ntre
ceteni i barbari i nvl i tori .
Tot astfel, peste drum, l a N, n faa
basi l i cei forense, nu mai avem nai ntea
noastr dect urme de zi duri di n sec.
VI : l a temel i a cl di ri l or ce se constat
ai ci , s'au gsi t monete dela I usti ni an,
i ar n mi j l ocul construci i l or, l a 2. 50 m.
adnci me, un sarcofag vechi u- roman.
Pe col i na ce face fa ctre SE i
Fig. 42. Basi l i ca forensis : vedere l uat di nspre V, cu privire ctre basilica creti n cu duplu transept
(fot. ing. St. Petrescu).
afl 1 1 c in situ : ceea ce arat o uti
l i zare a l or pn l a fi nel e sec. VI , cnd
nceteaz vi aa roman a ceti i . - Nu
mai pui n a fost deformat basi l i ca i
pe di nuntru pri n zi dur i i construci i
posterioare, de caracter byzanti no-barbar.
Cupri nsul nsui al basi l i cei forensi s
a fost teatrul unor cumpl i te eveni mente
pe vremea nvl i ri l or : pe cnd pri l e
archi tectoni ce al e ei l i psesc cu totul ,
ceeace arat c n sec. VI ea nu mai
avea col onada ce o mpodobi a l a n
ceput, s'au gsit n schi mb crani i sparte,
oase de vi te, fi er oxi dat, etc.: adi c toate
IRS I
L. C. , p. 20.
SV i nsul ei ntrite a ceti i Tropaeum
se nti ndeau pn departe, la 2-3 km,
supt satul actual , aezri l e ci vi l e ale co
l oni ti l or romani , cari -i ngrij iau n vremi
paci ni ce pmnturi l e l or, supt ocroti rea
gari zoanei , sau mcar numai a zi duri
l or ceti i fortifi cate, gata a-i pri mi l a
caz de pri mej di e.
S'au pstrat numeroase urme : zi duri ,
mi ci obi ecte uzual e, conducte de ap i
canal e, monete, etc., cari se descoper
mereu n terioriuL ceti i noastre. - Ca
i l a Troesmi s (l gl i a), Axi opol i s ( Hi
nok), Suci da va (n Romanai , =Cel ei u), i ,
n general, aproape l a toate ceti l e ro-
inp.org.ro
CETATEA TROPAE M 1 91
mane, can di nuesc i mai trzi u i snt
restaurate de I usti ni an, avem a constata
i la Tropaeum o nfl ori re i desvoltare
a populai ei oreneti di ncol o de zi du
ri l e fortificaiei propri u zi se, ntr'o m
sur cel pui n tot aa de mare ca pe
vremea bun a I mperi ul ui , n secol ul 1
i al 1 1 -l ea.

n adevr, precum ne po
vestete i Eugi ppi us n vita Severini,
despre viaa Romani l or di n Nori c n se
col ul al V-l ea, l umea se obi ci nui se i cu
pl aga nvl i ri lor barbare : ntocmai ca
peste un mi l eni u n Mol dova, cu nv
l i ri l e Ttari l or i Cazaci l or, aa i n Do
brogea sec. V i VI , cu cel e al e Ooi l or,
Huni l or, Sl avi l or i Avari l or.
Numai admi nd o atare nfl ori re trep
tat a popul ai ei dela, nu din, Tropaeum,
n sec. I V-Vl , putem nel ege existena
a patru mari bi seri ci creti ne i a o sum
de al te cl di ri publ i ce, numai n parte
descoperite (basi l i ca forensi s), ntr'o ce
tate cu o suprafa deabi a de 9 ha.
Precum se poate vedea cl ar i di n pl a
nul ceti i , de attea cl di ri publ i ce -
sacre i profane-nu mai ncpeau de
ct prea pui ne l ocui ne parti cul are ntre
zi duri , - i ar dac oraul ci vi l ar fi fost
tot n cetate, evident cei civa l ocui tori
de ai ci nu ar fi putut n ni ci - un caz crea
multele i frumoasele monumente cons
tatate n cetate. Puterea T ropeeni l or era
n satul apari ntor ceti i , iar nu n nsi
popul ai a oreneasc, compus de si gur
mai mult di n mi l itari, cl eri ci i funci onari .
Ulti mul rest anti c, databi l , del a Tro
paeum, a i fost de fapt gsit nu n ce
tate, ci l ng ci mel el e dela Adamcl i si ,
l a SE de satul romano byzanti n : e o ma
net de bronz del a Mauri ci us, di n a. 586
( al V-l ea al mpri ei sal e).
Dac acum acest rest antic concord
perfect n ce pri vete datarea ul ti melor
l i cri ri de vi a " roman" la Adamcl i si ,
cu tirea i storic, uni c, del a Theophy-
! adus, care ne povestete despre cea di n
urm i defi ni ti v pusti i re a Tropaeul ui
de ctre Avari, tocmai , tot supt mpra
tul Mauri ci us
186)
,
l ucrul nu poate fi de
si gur ntmpl tor. Ci avem a socoti cel e
dou ti ri i stori ce de natur di ferit, ca
ntri ndu-se reci proc n afi rmri l e l or
i deci -mai al es cnd i toate celel alte
resturi monumental e, n special la basi
l i ca de marmor, se potrivesc cu aceast
dat-avem a admi te ca sigur, nceta
rea vi eei romane la Tropaeum, ctre
sfri tul secol ul ui al VI - l ea.
Totui nu trebue ni ci mcar un mo
ment s socotim pe Avari drept pri ci
nui tori i pri nci pal i ai dezastrul ui . Avari i ,
ca i apoi Bulgari i , snt n umai condu
ctori i furtunoi , de ras turani c, ai Sl a
vi l or, treptat-treptat i mi grai n Sudul
Dunri i , acetia fi i nd adevrai i i si n
guri i succesori ai Romani l or pe p
mntul scythi c n secol el e V -XI I I .
Avari i i Bulgari i di strug ci vi l i zaia
greco-roman di n Dobrogea, nu spre a
se aeza ei ai ci , ci spre a i nstal a sta
tori c pe Slavi . Acetia ns erau prea
napoi ai n cul tur, pentru a se putea
aeza n orael e prsite de Romani i
a tri n formel e de vi a anti c, ore
neasc. Astfel ceti l e prsite de Ro
mani rmn pentru totdeauna pusti i .
Doar l a expl oatarea pi etrei i materia
lelor prel ucrate, afltoare n zi duri l e i
cldi ri l e l or, ca n ni te i mense i co
mode cari ere, de mai servesc vechi l e
centre al e cul turi i anti ce l a Dunrea de
jos. Populaia agrest, l ocui nd n sate
ntemei ate pe, sau -- mai adesea -lng
rui nel e anti ce, a fost aa de pui n n
rurit de mreele ami nt i ri al e l umi i
vechi , nct ni ci mcar numel e origi nare
al e acel or i mpuntoare. ceti nu ni l e-a
mai pstrat n curgerea vremi l or.
V. PRVAN.
1B6J
Theophyl. Hisl. , ed. de Boor, l . S, 1 0
.
inp.org.ro
CTEVA OBSERVAI UNI
1SUPR/
BASI LI CEI CU BAPTI STERI U DEL A ADAICLI SI
-0-
Cetatea roman dela Adamcl isi ramane mea
un cmp l i ber de cercetri i presupuneri. Cci
spturile vor mai da de sigur elemente noi , iar
conj ecturile pare c d'abia ncep : cci D-1 Prvan
este pri mul nvat care caut s pue n con
cordan material ul epigrafic i cel istoric cu
materialul archeologic, si ngura metod, cred, ca
pabi l s aduc ceva lmuriri.

n cercetri l e de pn acuma viaa roman


dela Adamclisi este pus ntre Traian (dup
Tocilescu) i secolul Vl l l (dup Ex. Sa Monse
niorul Netzhammer).
Pentru epoca l ui Traian materi al ul archeolo
gic este foarte slab. Cele cteva elemente deco
rative (frize, cornie, architrave, baze de coloane)
dela aa zisul porticus forensis, toate de stil doric
i de o factur ngrij it, snt i nsuficiente s n
drepteasc o afirmaie ori-ct de aproximativ.
Cornia are oare care analogie cu corniaprin
cial dela " Monument ", ns i aceasta n ce
epoc poate fi pus
1
). Cci elementel e deco
rative dela baza trofeul ui pe care s'a gsit i n
scripia snt de sigur de alt mn i n alt
vreme fcute.
Pe cnd capitelele pi l atrilor di n friz d'abia
reami ntesc ordi nul cori ntian, capitel ul pila
strul ui de col al basei trofeul ui di mpotriv
este un foarte corect capitel cori ntian. De altfel
ordi nul 9oric, un ordi n puin si mpatic Romani
lor, prin felul su simplu nu poate caracteriza
o epoc cum ar fi spre exempl u cu ordi nul
cori nti an.
Alte el emente mai vechi ar fi capitelele gsite
la o basi l ic cldit pe zi duri l e unui basi n. Dar
acelea, aparinnd unei cldi ri suprapuse alteia,

nu pot, de sigur, s ne dea vre-o i ndi caie asupra


pri mei cl di ri.
Apoi pri n factura lor spi noas, aceste capi
tele cori nti ene apari n ti pului zis Teodosian care
di n vremea l ui Theodosiu al I l-lea capt o
ntrebui nare general. i exemplarul del a Adam-
1) Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques,
fig. 17 i 32.
clissi (vezi n studi ul d-l ui V. Prvan, Cetatea
Tropaezm, fig. 38) pare s fie di ntre cele mai
trzi i , de oarece primele capitele Teodosiene ) n
forma l or general snt mai aproape de corin
ti anul clasic, pe cnd acesta este si mitor evoluat
ca form i mbogit ca detal i i cu o cruce pe
care n'o gsim la exemplele citate mai sus, dar
care este nel i psit del a capite!ul cz impost,
care urmeaz cel ui teodosian.
Deci apari ne epocei de transiie i ar putea
fi clasat spre sfritul secol ul ui al V- l ea.
Dac pentru nceputurile cetei pn acuma
nu avem material artistic suficient, avem i ndi
cai uni mai precise pentru sfritul ei , cel puin
ca cetate creti n.
Una di n basi l icile sale a fost surprins de o
nvlire barbar n momentul celei de a treia
reconstruiri a ei. I ntr'adevr, cu ocazia spturilor
ntreprinse acolo, s' a dat peste capitelele de
marmor sfrmate n momentul executrei (v.
n cit. studi u al d-l ui Prvan, fig. 1 9) : unel e
snt numai eboate, altele au dou pri complet
scul ptate, iar altele blocuri de marmor cu forma
geometric a capitel ul ui abia schiat. Faptul c
aceste fragmente au fost gsite pe loc, n
i nteriorul basilicei i la nivelul pa?'dosel
lor, denot c ea n' a mai fost reconstruit
dela aceast catastrof. i cum, prin presena
baptisteri ul ui i a bogiei de sculptur i
material, pare s fi fost n acea vreme bise
rica catedral a cetei, putem deduce c o dat
cu ea a ncetat i or-ce via creti n organi zat.
Cci n i nteriorul cetei nu gsi m o alt basi
l i c mai nou care s aib n acela ti mp i ndi
cai uni de episcopie (presena unui baptisteri n) .
Di n cercetarea amnunit a elementelor acestei
basi l i ce se poate stabi l i cu oare care aproxima
ie data acestor catastrofe. Forma bi sericei este
basilical i anume el enistic, adic cu un atri um,
un nartez) trei nvi i o singur absi d n mi j
l ocul nvei centrale. Basilica este nsoit de nn
2) A se vedea evoluia capitelelor n Ch. Di ehl ,
Manuel d'art byzanti n, p. 1 28 - 1 32.
inp.org.ro
OBSERVAI U1 I ASUPRA BASILICEI CU BAPTISTERIU DELA ADAMCLISI 1 93
baptisteriu aezat n stnga atri umul ui . Att la
atrium ct i la baplisteriu s'au gsit urme de
conducte de ap i canale de scurgere. Or ti m
c dup sec. VI ti pul cu trei absi de i nartex
dubl u, - unul ctre atri um i altul ctre bi seric
se general i zeaz 1), aa c forma aceasta si mpl
rmne s fi e atribuit unei epoci anterioare.
E drept c forma aceasta a planul ui nu poate
da ni ci o i ndi caie asupra vrstei J7'agmentelor
de capitel de oarece acum se recldea pe temel i i
vechi , i ar vremea anteri oar sec. VI iar nu este
precisat, cci avem aface cu un ti p de plan cu
care ncepe architectura cretin. Dar ntre n
ceputurile oficiale al e architecturei creti ne i sec.
VI , n cazul de fa mai avem un reper. La s
pturi l e acestei basi l i ci s'au gsit fragmente com
plete di n plci l e care nchi deau n dreptul ab
sidei locul destinat n vechi l e biserici cntrei
lor i lectorilor. Ele se compun di n mpletituri
de cercuri i figuri geometrice, caracteristice sec.
V i VI 2). Aceleai figuri e drept revi n n sec.
IX i X-l ea, ns atunci ele snt nsoite de fi
guri de pasri i ani male, care l i psesc fragmen
telor de mai sus. Deci epoca, dac nu pri mei
cel puin celei de a doua reconstrui ri a acestei
biserici nu s' ar deprta mul t de sec. VI . A treia
reconstrui re sau mai bi ne zis ncercare de re
construire ne ofer ca material capitel el e n sta
rea pomenit mai sus. Snt nite capitele i oni ce
nu tocmai clasic executate, ns avnd toate ele
mentele lor constitutive (volute, ove), fcnd corp
cu ni te i mposte de forma unui trunchi u de pi
rami d i ntors, decorate cu cte o cruce ncadrat
n foi de acant sau cu o dantel de ramuri i
frunze. Este forma de capitel i oramentaia bi
zanti n caracteristice sec. VI -lea. Evoluia acestor
forme este urmtoarea : capitel Teodosian
si mpl u (Emi r-Achor-Oi ami Sf. Ioan - di n Con
stantinopol). Capitel Teodosian cu i mpost se
parat (Sf. Di mitri e di n Sal oni c sec. V). Capi
tel Teodosian cu i mpost l i pit (cisterna Bi n
Bi r-Di rek - 528 "). Caracteristica capitelul ui-i m
post este c se deprteaz de ornamentaia plas
ti c, mprumutnd o ornamentaie oriental, dan
telat, pur decorativ. I mposta l i pit are aceea
form i ornamentaie ca cea separat. (St. Vital,
cisterna citat mai sus Sf. Paraschiva di n Sa
l oni c, capitel ul dela Adamclisi etc.), ns tendi na
l ui este s se profileze formnd un coronament
capitel ul ui . Astfel s' a obi nut forma capitelul ui
medi eval.
Aa dar . capi tel ul del a Adamclisi rmnP s
fie clasat n epoca de transi i e a pri mul ui ti p
(sec. V) i ul ti mul ti p care ncepe cu Sf. Sofia
di r Constanti nopol. Afar de aceste considera
i uni asupra evoluiei capitel ul ui byzantin, epoca
aci fixat de noi se mai verific i prin fra
panta analogie a decorai unei i mpostei cu acea
i l Ch. Diehl, Manuel d' Art byzanti n, p. 1 62 - 1 64.
2) Ch. Diehl, N\anuel d' Art byzantin, p. 429.
3) Acela, op. cit., p. 1 39.
a i mpostei capitel ul ui del a Sf. Paraschi va (ac
tuala Eski Oiamia) di n Salonic, care, dup Strzy
gowski i Kondacoff 1 ), aparin sec. al V sau cel
mai trzi u al VI - lea i cu acea a capitel ul ui de
l a Sf. Dumitru 2), care apari ne n mod posi ti v
sec. V-lea "). Aa dar ulti ma ncercare de re
construire a ba i l i cei nu depete sfritul sec.
al VI . Dup aceast dat alte forme de capitel
i au fi i n . . . . . .
Baptisteri ul nu ne poate aduce ni ci o lmu
rire asupra acestei catastrofe, di mpotriv, soarta
l ui fi i nd l egat de a bisericei, rmne s fi e ex
pl i cat tot pri n considerai i l e i argumentele de
mai sus. Cci baptisteri i l e snt cele mai greu
de datat dup sti l . Gsim n acea vreme forme
dreptunghi ul are, rotunde, octogonale. patrate, n
form de trefl etc. Princi pi ul lor, un basin
central nchis ntr' o cldire boltit cu o nav
pentru servi ci u i cu mai multe nii i nartexe
pentru desbrcat. 1 n cazu 1 nostru patru n ie i
dou nartexe. C a fost boltit cu o cupol ne-o pro
beaz zi duri l e foarte groase ale patratul ui unde se
cupri ndea basi nul , pe cnd cele ale nartexul ui
acoperit n fronton, ceva mai sub i ri , au fost
boltite ci l i ndri c sau poate chi ar cu arp;t a
parent. Deci di n forma planul ui nu putem de
duce ni mi c asupra vremei cnd a fost construit.
Oarecare presupuneri ns nu snt i nuti l e : n
starea n care se gsete astzi pare construit
di ntr' o dat i n' a ndurat n plan nici un fel
de modi ficare. Apoi, dac inem seam de sol i
di tatea cldi ri l or romane, nu putem admite a
doua construire a basilicei de ct tot grai e unor
mprejurri vi trege care ar fi ati ns de sigur i
baptisteri ul , aa c ar fi necesitat o reconstruire
care nu se putea s nu aduc modi ficri de con
strucie i ntrebui nare de material vechi .
Aa c mai probabil este ca baptisteriu 1 s
fie n legtur cu a doua edi ficare a bi sericei,
adi c n preaj ma sec. V-lea. Acestea sunt cele
mai trzi i mani festri artistice la Adamcl i si . Ora
i e unor mprejurri violente, legtura d i rect a
i nuturilor noastre cu arta byzantin a Metro
polei s'a i ntrerupt brusc, fr s putem bnui
l a ce rezultat ar fi aj uns, dac pri l e dun
rene coni neau vitalitatea necesar unei variante
artistice.
Mai trzi u, cnd l i nitea necesar mani fest
ri l or de art a reveni t iari n regi unea dun
rei , Metropola nu mai avea prestigiul de al t
dat, i ar contactul di rect nu mai era posi bi l . I n
Moldova oraele europene i asiatice al e Ivlrei
egre, n Muntenia Slavii dela Dunre, mai ales
Srbi i , au ndepl i nit servi ci ul de i ntermediari.
SP. CEGANEANU.
1rcl)itect.
1 ) Kondakoff, Voiaj n N\acedonia ( rusete) , p. I I I .
2) Acela, p. 1 08.
3) O. Tafral i , Sur la date de l ' eglise de Saint De
metre (estros di n Revue Archeologique).
inp.org.ro
1 . Vedere n regiunea Crainei srbeti.
O BI SERI CA A LUI RADUL-CEL-MFRE I N SERBI A
LF
L O P U N i f
-0-
I n pitoreasca regi une a Crai nei
srbeti , ntre vi l e Moravei i a Ci
mocul ui , pe drumul del a Paraci n l a
Zai ci ar i l a poal el e puterni cei masse
a muntel ui Rtani , se gsete ascuns
printre deal uri l e bogat mpdurite o
fi i nd zi dit l a 1 501 de ctre Radul
cei -Mare, domnul rii Romneti ,
i Goergbi na P rcl abul.
I n ce mprej urri a fost ri di cat
aceast bi seri c, nu se tie.
Faptul ns n si ne nu trebui e s ne
2. Biserica din Lopunia, la poalele muntelui Rtani.
mi c bi seri c, astzi n rui n ) .
E Lopuni a, care prezi nt pentru
noi , Romni i , un deosi bit i nteres,
1 ) La 4 km de satul Krivivir, spre rsrit, urmnd so
seaua, de acolo vre-un sfert de or, pe jos, spre sud.
mi re : relai i l e ntre cel e dou ri , ntre
voevozi i notri i fami l i i l e foti l or st
pnitori ai Serbi ei , sunt destul de cu
noscute. Cu un veac i mai bi ne nai nte,
Srbi i au fost - cu Sf. Ni codi m --
inp.org.ro
O BISERIC A LUI RADUL-CEL-MARE IN SERBIA 195
3. Biserica din Lopunia, in exterior.
cei cari au i ntrodus l a noi regul el e
vi eei m nsti reti i cari au ri di cat
pe pmntul romnesc cl di ri dup
modul l or de a construi . .cum, statul
srbesc s' a prbui t i vedem pe p
mntul l or ri di cndu-se o biseri c pri n
ngrij i ri l e unui evl avi os domn romn 1) .
Este de nsemnat c regi unea
Crai na - e l ocuit n bun parte de
Romni.
Dup o l egend citat de Kanitz,
aceast biseri c ar fi fost una di n
cel e nou ri di cate de ctre o cpe
teni e de l) oi , pentru i spi rea omo
rrei unui epi scop.
Cl di re a se gsete ntr' o stare de
rui n nai ntat. Bol i l e i o parte di n
zi duri sunt surpate. Numai dou ar
curi mari i absi da despre mi azzi
1) In cartea sa despre Serbia (Das Knigreicl)
Serbi en und das Serbenvolk), Kanitz vorbete de
aceast biseric i o descrie in cteva rnduri. Cine
era acest Radu, care a zidit-o, nu poate ns s
ti e, cci - zice el, dup ce a discutat cl)estia intr'o
mare pagin - in acest timp in ara Romneasc
{Wa l acl)ei) domnia Stefan-cel-Mare !
Bul eti nul (omi si uni i Monumentelor Istorice.
mai sunt n pi ci oare, precum i o
parte di n bolta semi ci l i ndri c a pri
mul ui comparti ment al naosul ui . Di n
turl a Pantocratorul ui a rmas cam a
trei a parte, ns fr bolt (fi g. 3).
Drmturi l e au format o movi l
care a ngropat baza cl di ri i i pe
care a crescut o vegetaie mbel u
gat ; pomi i , rugi i , mrci ni i , burue
ni l e formeaz ca un zi d n j urul
ei ; ca un castel fermecat di n poveti ,
pare c vrea s-i apere tai nel e n
contra oameni l or.
Nu cred s mai di nui asc mul t
ti mp aceast rui n interesant, cci
mortarul ce l eag pi etrel e i -a pier
dut col)ezi unea i de abi a ati ngnd
zi duri l e se despri nd buci ntregi ,
nct, fr scri sau fr sclel , este
aproape i mposi bi l a se urca pe el e.
In aceste condii uni di fi ci l e, nepu
tnd ntrepri nde spturi l e, necesare,
n' am putut face rel eveul cl di ri i cu
toat exactitatea dorit. Pl anul al turat
4. Biserica di n Lopunia, in interior.
24
inp.org.ro
196 BULETI UL COMI SI UNI I MONUMENTELOR ISTORICE
(fig. 5) arat ns cu aproxi mai e suf
ci ent di sposi i a bi seri ci i , dar seci a
transversal (fig. 6) trebue consi de
rat mai mult ca scbematic.
Avem un naos cu abside l ateral e,
separat pri ntr' un perete de pronaos.
Ci udat e modul cum sunt al i pite cel e
dou ncperi di n dreapta i stnga
absi dei pri nci pal e - di aconi cul i
proscomi di a.
O alt biseri c di n acei a regi une
- Petrua - prezi nt o di spozii e
aproape si mi l ar. Redau pl anul ei
dup Kanitz (fi g 7) .
El nu ne d ns ni ci o rel ai e
asupra datei sau asupra constructo
rului acestei cl ti ri. Ca i la Lopuni a,
zi dri a este de tuf cal car ci opl it cu
ngrij i re. La Lopuni a ns gsi m di n
cnd n cnd cte un rnd de cr
mi d. Unel e di n aceste crmizi sunt
de un format neobi nui t de mare, de
32129 7 i 45 33 7. Vor fi servit i
de pardoseal . Sunt de o excel ent
cal itate i prezi nt aparena unor
5. Planul bisericii din Lopunia.
1
T
1
r
1 :."
;L
1
6. Biserica din Lopunia : secie transversal.
crmi zi romane. N' am putut gsi ni ci
un semn de l egi une ; au ns mi ci
dungi transversal e, cum se vede n
fi gura al turat.
Faada este de pi atr aparent, ci o
pl it cu ngri j i re, mai cu seam l a
turl , unde nervuri l e arcadel or - de
seci une rotund - sunt executate cu
si guran i cu o oarecare el egan.
Alt crmi d nu apare dect la o
corni de mai multe rnduri de c
rmi zi , unel e pe lat, altel e aezate
pi ezi , ca dini i de ferestru, care n
conj or baza turl ei , - desemnnd
l argi arcaturi pe cel e patru l aturi.
Ornamentaie sculptat este rar.
In fi ecare ti mpan al bazei turl ei
gsi m cte o mi c rozet cu orna
mentaie geometric foarte si mpl
(fig. 8-1 1 ) . I n axa arcul ui sunt di scuri
i mai rudi mentare.
Pe o fa gsi m o pi atr ptrat
purtnd ni te semne sau sl ove, pe
cari nu l e-am putut descifra ni ci de
cal ca, fi i nd aezat ntr'un loc i nac
cesi bi l (fig. 1 2) .
I n absi da pri nci pal , deal ungul zi
dul ui , este o banc semi ci rcul ar. Ab
si del e l ateral e (i probabi l i cea pri n
ci pal ) , pol i gonal e n exteri or, au un
inp.org.ro
O BI SERIC A LUI RAD L-CEL-MARE IN SERBIA
197
socl u semi ci rcul ar pn la vre-o 0.40
m. sub fereastr.
7. Planul bisericii din Petrua, - dup Kanitz.
Uel e de 'i ntrare i de comuni care
ntre pronaos i naos au boi andrugi
de stej ar, cari susi n zi dri a supe
ri oar. Uni i mai sunt l a l ocul l or.
Ali i , putrezii , au di sprut, dar zi dul
deveni t monol it, se i ne nc de l a
si ne.
Resturi de zugrvel i mai mpodo
besc pereii i nteri ori ; sunt ns foarte
stri cate (fig. 1 3) .
Pe cel e dou arcuri mari rmase
n fi i n, medal i oane mi ci , pri nse n
ri nsouri , arat cl)i puri de sfini ; al i i
ni rai n partea i nferi oar a turl ei
se vd nc bi ne. Pe pendentive sunt
numai rmie nedesl uite. Pe zi dul
despre mi az-noapte i pe cel despre
apus al naosul ui sunt zugrvii cti
tori i . Un Domn cu o barb scurt, cu
coroana pe cap, i ne bi seri ca n m
ni l e l ui . Numel e l ui nu se mai ci tete.
In fi ne, deasupra uei ce duce n pro
naos se gsete i nscri pi a, tot zugr
vit (fi g. 1 4) , care sun astfel :
t II3R'HI Hi f'' " ''' 1 .1. 1 1 I I '' CI HI I I f i i i H'"' ci i ,, 1 1
CbR{l bWf i i HM\b cT,w,, .\X' cu[ cTII XI''''" CTII I'''
'PX.ifPIPXl] H 'l t,},TR'' PI ,, it i i-,'MI C'h:l l c \IT<l 1 1 a-a
Kb X" i ir,, "'"'''Kf ll i HI 11 Xpn'"'' ""' ' K 11 r,l l b. lw
p,\,},S1I b ENK',1,1. 11 l',l, l l b &bCfl l 3f,\\IHI "\' rp.
RMXHCKi' H 1 1 &fll- 1 1- 1 n[ bp ] t-bMiib iK$1 1 ,\ I I b fep
rHI I <l f l ll H I H't,\\f l l t "ifiJ\\NI ,IXt J ' EMCI I l. Rb Nl
1S8. H I I NI I I Cf npH HrS,\\HI S "fi\\OH<IXt env,},wpS.
T{lt,'<\\b H fl ',lKHI'I\ p.ll<l &iKI - f r<l KIH3<1 E.o
rNa H l'Cm'iK,l,f Ei' il<IPE 1 1 'l f, l i Xb &b 1\kf.
,s8". i'{ltrb ci\lnS. er. lltHH. H. l l l l ,lKTH\\> 1 1 . fj
f i i IXT<I. R. ee.\\fi\If. i. '"'' '' wxt ..Rp"i.l. KS. c\r i b.
Cu voia tatlui i cu ajutorul fiului i cu svr
itul sfntului dul), acest (sfnt l)ram al sfntului ar
l)ierarl)) i fctor de minuni Nicolae ziditu-1-au cel
ntru fristos Dumnezeu bine credincios i de fris
tos iubitor i Domn !o Radu! Voevod i Domn a
toat ara-Romneasc i marele prclab jupn
Gl)ergl)ina, n vremea egumenului ieromonal) Gl)e
lasie, in anul 709 ( = 1 500/1). i s'a zugrvit n vre
mea egumenului ieromonal) Teodor, cu osteneala i
cl)eltueala robului lui Dumnezeu cneazul Bogoia i a
doamnei sale Mara i a fiilor si, n anul 701 9 ( " 1 51 0)
crugul soarelui 1 9, al lunii 8, idiciunea 1 3, epalta
2, temelia 3, luna Octombrie 26 zile.
("raducia l. . Bl eanu).
Dup Kanitz, pe zi dul de mi az-zi ,
s' ar pomeni aj utorul dat de Petru
Muat, Domnul Mol dovei , cneazul ui
Lazar l a Kosovo. Nu se mai poate
ns recunoate aceast pi ctur.
Cal itatea acestor frescuri este me-
8. Biserica din Lopunia.
di ocr, mai cu seam n comparai e
cu acel e ce mpodobesc bi seri ci l e
inp.org.ro
198 BULETI UL COMJSI UNII MO UMEr TELOR ISTORICE
srbeti di n vremea cneazul ui La-
9-1 1 . Discuri de la turla bisericii din Lopunia.
zar i a fi ul ui su, despotul tefan,
( 1 380-1 450).
Putem oare gsi vre-o nrudi re i ntre
aceast biseri c i cel el alte srbeti
sau cu cel e romneti ?
Pl anul - abstraci e fcnd de cu
ri oasa di spoziie a proscomi di ei i a
di aconi cul ui - are o oare-care ase
mnare cu planul bi seri ci l or srbeti
di n epoca cneazul ui Lazar i a ur
mai l or si 1 ). Nu prezi nt ns ni ci
una di n caracteristi ci l e l or cel el alte.
Nu gsi m la ungbi uri l e absi del or a
cel e col onete care se termi n pri n
mi ci capitel e i cari suport arcbi
travel e acoperite mai totdeauna cu
cel e mai bogate scul pturi. Nu vedem
acel e rozae ornamentate att de ca
racteristi ce, cci cercuri l e ornate,
despre cari am vorbi t, au o nfi are
cu totul diferit i sunt aezate cu
totul ntr' al t fel .
Nervuri l e, cari i ncadreaz feele
turl ei , n' au ni ci o asemnare cu col o
netel e biseri ci l or srbeti. Pl anuri l e
zi duri l or nu sunt separate n panouri ,
pri n mari arcade oarbe. Nu regsi m
corni el e obi nuite de pi atr ci opl it.
I ntr' un cuvnt bi seri ca di n Lopu
ni a nu se poate cl asa printre bi se
ri ci l e ci clul ui Lazarizi l or.
Cl di ri l e cari au urmat aceast di n
1 ) G. Bal, O viit la cteva biserici din Serbia,
- in care se gsete bibliografia interesnd arl)i
tectura vecl)e religioas a Srbilor
urm epoc de nfl ori re n' au mai avut
un sti l parti cul ar, ci arat decadena
artei de a cl di. Lopuni a ns se deo
si bete i de el e i pare a se prezi nta
ca un tip i zol at.
Ni ci cu ctitori a l ui Radu! cel Mare
di n Romni a, frumoasa biseri c a m
nsti ri i Deal ul , nu prea se vede ase
mnare. Pl anul Lopuni ei e diferit,
deosebi ndu-se mai mult de cel al
Deal ul ui , de ct de cel srbesc. Nu
regsi m arcaturi l e de seci une semi
ci rcul ar -de ori gi n armean -care
mpodobesc, n dou caturi , faadel e
Deal ul ui , ni ci nu regsi m frumoasel e
scul pturi al e bazel or turl el or i al e
cbenarel or ferestrel or. La Deal c
rmi da nu i ntr n decoraie.
Cu toate acestea, dac nu se pot
vedea l egturi l murite ntre mn
sti rea Deal ul i Lopuni a i nu se
poate deriva una de al ta, tot exi st
1 2. Biserica Lopunia : detaliu din baza turlei.
oarecare puncte di n apropri ere. Este
modul de execui e, l ucrul pi etr ri ei ,
care este foarte ngri j i t i ntr' ade-
inp.org.ro
O BISERIC A LUI RADUL-CEL-MARE IN SERBIA 1 99
vr fcut de mna
.semenea l a Deal ,
strucie care di n
acest punct de ve
dere ntrece cu mult
tot ce se fcuse
n veacuri l e di n
urm n Serbi a i
n Romni a. .
ceast comunitate
de frumoas exe
cui e l a dou cl
di ri ri di cate de a
cela ctitor n dou
ri deosebite, n
tr'o epoc cnd a
ceasta constitue o
excepi e, ne n
dreptete, pn la
un oarecare punct,
de a vedea o n
rudi re ntre el e.
unui
avem
maestru .
o con-
I n rezumat s' ar putea face urm
toarea ipotez - o si mpl ipotez
c Radu! cel Mare,
care tocmai n a
cest an i sprav1 a
mnsti rea Deal ul ,
a tri mi s pentru a
cl di bi seri ca l ui
di n Serbi a pe u
nul di ntre meteri i
cari au l ucrat l a
ctitori a l ui rom
neasc, un bun pi e
trar, dar scul ptor
deosebi t n' a mai
pus ; n' a socotit
aceasta ca nece
sar, cci , cu toat
el egana propori i
l or ei i buna exe
cutare a l ucrul ui ,
biseri ca di n Lo
puni a nu este de
ct o cl di re mo
dest.
.r c a t u r i l e n
budi n, cari nca
dreaz feel e tur
l ei , pot s fi e puse
l ng arcaturi l e pe-
13. Biserica din Lopunia. Pereii interiori cu resturi
de zugrveli.
Interesul ei este
de a fi una di n pu-
1 4. Inscripia bisericii din Lopunia
rei l or de l a Deal , cu care aduc pui n.
Poate c descifrnd pi atra cu sl o
ve despre care am vorbit, s' ar gsi
vre-o i ndi cai e n aceast pri vi n.
i nel e biseri ci , dac facem abstrac
i e de Sfntul Munte poate si ngura,
care s fi fost cl dit di ncol o de Du
nre de ctre un Domnitor romn 1 ).
G. B.L.
1) In legtur cu aceast ctitorie romneasc peste Dunre amintesc c Ia mnstirea Cremicovski din
Bulgaria o fresc - azi in Muzeul din Sofia-represint doi dintre copiu lui Radu ngropai acolo (v. N. Iorga
Jnscripfii din Bisericile Romniei, voi. II (in Studii i Documente, voi. XV) p. 80.
inp.org.ro
Biserica din Blineti.
BI SERI CA LOGOFTULUI TUTUL
DI N
B A L I N E T I
-0-
Biseri ca di n Bl i neti (j udeul Do
roboi ) este una di n cel e mai i ntere
sante biseri ci din Mol dova i , pri n
parti cul ariti l e pe care l e prezi nt,
ocup un l oc cu totul a parte n
evol ui a artei monumental e di n ti mpul
l ui tefan cel Mare i a urmai l or si.
Pl anul bi seri ci i nu seamn ctui
de pui n cu ti puri l e din secol ul al
XV i XVI, tot astfel ni ci forma bol
i l or, ni ci di spozi i a cl opotniei. I n
ceea-ce pri vete ns materi al el e n
trebui nate precum i el ementel e i
formel e decorative al e faadel or, el e
sunt acel eai ca l a cel el al te biseri ci
di n acea epoc.
Pl anul biseri ci i presi nt parti cul a
ritatea, uni c n Mol dova, de a avea,
pol igonal e pe di n afar, att altarul
ct i pronaosul . Cl opotnia este al i
pit de biseri c n faada di nspre
mi azzi i cbi ar l a ua biseri ci i , for
mnd un fel de pri dvor boltit l a i n
trare. Boli l e att l a naos ct i
l a pronaos sunt ci l i ndri ce berceaux
i ntrite cu nervuri formnd arcuri
dubl ouri paral el e ntre el e. lcest
si stem de bolt deri v di n cel e me
di eval e i presi nt asemnare cu bol
i l e bi seri ci i domneti di n Rdui.
I nteri orul se compune di n pronaos
i naos, desprite pri n un zi d pl i n,
cu o ue de comuni caie n axul l ui.
ll tarul are n i nteri or forma semi
ci rcul ar obi nuit i este acoperit
cu o bolt n form de sfert de sfer.
ltt naosul ct i pronaosul au bol
i l e l or ci l i ndri ce, mprite n ctg
trei travee egal e pri n arcuri dubl ouri ,
cci se reazi m pe stl pi de pi atr
angaj ai n zid i decorai cu capi
tel e i socl uri scul ptate. I n partea di n
spre apus a bolei pronaosul ui se
afl menaj at o descbi dere, pe unde
se poate ptrunde n pod i l a ca
mera cl opotel or, pri n o scar de
l emn. llt acces l a cl opotni exi st
pri n o descbi dere ce se vede n zi dul
inp.org.ro
BI SERICA LOGOFTULUI TUTUL DI BLINETI
201
cl opotni ei spre apus, desi gur pri n o
scar mobi l . Acesta este i di spozi -
i unea cl opotni ei del a bi seri ca Po
pui di n Botoani , care nu este ac
cesi bi l dect pri n o scar mobi l ,
probabi l spre a feri cl opotel e de o
comuni cai e di rect cu exteri orul.
Faadel e sunt decorate dup nor
mel e biseri ci l or l ui tefan cel Mare.
Socl ul puterni c n pi atr de di men-
:
o
u
o
o
s
s:
o
C
C
u
;;i
n
p
.
o
r
g
.
r
o
u
u
O
o
f

0:
s
u
f
z
U
:
:
z
o
:
z
:
U
:
o
u
-
:
E
=
:

8
C
Biserica din Bl i neti. Faada de miazzi i clopotnia (vzut n fa\. Releveu! d-lui ari). TI. Ciocoiu.
inp.org.ro
BISERICA LOGOFTULUI TUTUL D1 BLINETI 203
si uni mari este foarte proemi nent i
cu faa teit. Muci) i i l e verti cal e al e
L.a-
n pi atr neregul at i parte n cr
mi d. Cea mai mare parte a faadel or
Planul bisericii din Blineti.-Releveul d-lui ari. TI. Ciocoiu.
Biserica din Blineti. Seciune longitudinal. -Releveul d-li ari. TI._ Ciocoiu.
zi duri l or sunt de asemenea de pi atr
ci opl it, restul zi dri ei pare a f parte
Buleti nul Comisi uni i Monumentelor Istorice.
este acoperi t cu tencuel i foarte de
teri orate, cari -par a fi fost pi ctate pe
25
inp.org.ro
o
r;
G
,.
C
D
e
::
o

204
:
)
G

?
!
o '
-o
o
s
.
D
3
o

D
-
BULETI UL COMIS! Ni l MONUMENTELOR ISTORICE
inp.org.ro
BI SERICA LOGOFTULUI TUTUL DI N BLI NETI
205
toat suprafaa l or, la o epoc oare
care ; partea superi oar a faadel or
este de crmi d, formnd dou etage
suprapuse de fi ri de semi ci rcul are :
rndul i nferi or de fi ri zi mai mari , cel
superi or mai mi c i de dou ori mai
numeroase.
Peste aceste fi ri de s nti nde de
j ur mprej urul bi seri ci i mai multe
rnduri de di scuri smluite, col orate
o capel goti c. Este de observat c
pe aceast pi ctur toat faada bi seri ci i
pare zugrvi t, ceea ce ar dovedi
c pi ctura e posteri oar ntemei eri i
bi seri ci i i nu conti mporan cu ea :
ntr' adevr este i nadmi si bi l ca bogata
arbitectur de pi atr de tal i e, de
fi ri zi de crmi d i de tera cote sml
uite, s fi fost del a nceput acope
rit cu zugrvel i .

Biserica din Blineti. Vedere spre altar.
n mai multe nuane i la fel cu cel e
del a Popui , Hrl u i Sf. Ni col ae
domnesc di n Doroboi . Totul e nco
ronat cu o corni de pi atr ci opl it.
Acoperi ul , astzi de i ndri l , este
deteri orat i sl bit.
E greu de spus ce era acest aco
peri la nceput. Pi ctura votiv care
arat pe ctitor cu biseri ca n mn, n
fieaz un acoperi ugui at i o si
l uet general asemnndu-se mult cu
Sunt multe bi seri ci vecbi di n Mol
dova care au fost acoperite n ntre
gi me pe din afar cu zugrveal al
fresca>>. Di ntr'nsel e, sunt unel e cari
pn astzi au pstrat aceast po
doab, mai mul t sau mai pui n con
servat. Ast-fel sunt biseri ci l e di n
Rca, Bai a ( a l ui Petru Rare),
Vorone, Homar, Sf. Gbeorgbe di n
Suceava ( pn l a restaurarea ei ) i
al tel e. Un studi u mai amnunit al
inp.org.ro
206 BULETI UL COMISIU1 I I MONUMENTELOR ISTORICE
cl)esti unei ar putea fi xa data cnd
s' au fcut aceste zugrvel i exteri oare.
In i nteri orul bi seri ci i pi ctura este
de asemenea di n mai multe epoci
Mi stra n Pel oponez. Aceste pi cturi
di n Mi stra sunt di n ti mpul Pal eol o
gi l or, una di n epocel e cel e mai str
l uci te al e ci vi l i sai unei bi zanti ne.
Biserica din Blineti. Vedere spre intrare (detaliu).
di ferite. Unel e sunt de o rar fru
musee i pri n puritatea sti l ul ui , pri n
el egana desenul ui i a tecl)ni cei ,
ami ntesc ntru ctva pi cturi l e re
l evate de D-nul Gabri el Mi l l et la
Partea cea mai caracteristic i cea
mai bogat este ns cl opotni a bi
seri ci i ; ea este mai nalt de ct
corpul bi seri ci i i mprit n dou
etaj e pri ntr' un bru de pi atr; este
inp.org.ro
BISERICA LOGOFATULUI TUTUL DI N BLI NETI
207
;:
.
u
p
inp.org.ro
.
208 BULETIN L COMI SI U1 l f i10 MENTELOR ISTORICE
ptrat< jn pl an i se reazi m pe de o
parte pe zi dul biseri ci i , i ar pe de
alt parte pe doi stl pi de pi atr,
puterni ci , de seci une octogonal ;
arcuri ogival e de pi atr ci opl it i
cu profi latura gotic transmi t pre-
inp.org.ro
BI SERICA LOGOFTULUI TUTUL DI N BUNETI 209
si uni l e superi oare pe cei doi stl pi
i pe zi dul biseri ci i ; aceste arcuri
consol e n j os seci unea patrat trece
l a seci unea octogonal a stl pi l or
Picturi din biserica de l a Blineti. Bolt i arcuri de bolt.
se reazi m pe consol e de pi atr, ci o
pl ite i scul ptate bogat ; del a aceste
pri n cte patru pi rami de rsturnate
la coluri l e stl pul ui i cari formeaz
inp.org.ro
0.
::
(
t
"
1
(
"
21 0 BULETI UL COMISI UNI I MONUME TELOR ISTORICE
un capitel. Aceea sol ui une o ntl
ni m l a cl opotni a di n Popui , unde
seci unea n pl an trece de asemenea
del a octagon l a patrat, att n j os
spre socl u ct i n sus spre camera
cl opotel or. Pri dvorul format de cl o-
potni l a i ntrarea biseri ci i este n
coronat cu o bolt cu nervuri de
pi atr ci opl it, decorate cu rozete tot
de pi atr i rezmate pe frumoase
consol e si tuate l a cel e patru ungbi uri
al e bol i i .
inp.org.ro
BISERICA LOOOFTULU 1 TUT L OI BU ETI 21 1
Socl ul pri dvorul ui este decorat pe
trei fee cu o bal ustrad de pi atr n
bl ocuri mari sculptate cu fl ori n sti l
goti c. I n i nteri or, pri qvorul are, pe
dou di n feel e l ui , o banc de pi atr.
Partea superi oar a cl opotniei ,
unde se afl cl opotel e, e descl)i s
pri n trei mari ferestre ogi val e de
pi atr, pe deasupra crora trece un
se afi rm nu numai n tecl) ni ca i n
formel e scul ptural e al e pi etrei , dar se
nti nde cl)i ar i pn l a unel e pri n
ci pi i de construci une.
Ua bi seri ci i este curat goti c, de
asemenea ferestrel e gemi nate al e pro
naosul ui cu ogi vel e lor nfl orite, fe
restrel e dreptungl) i ul are al e naosul ui
i altarul ui , cl) enarul pi sani ei , etc.
Picturi din biserica de l a Biineti.
bru l arg de di scuri de teracot, n ..
coronat cu o corni de pi atr.
In genere toate formel e i profi l el e
de pi atr sunt goti ce i di n toate bi
seri ci l e di n Mol dova, unde i nfl uena
goti c este atat de evi dent, poate
c l a Bl i neti se arat mai pu
terni c ca ori unde, pentru c aci ea
Bletinul Comi si uni i Monumentelor Istorice.
i cu toate acestea, ci ne ar putea
spune c nu ne afl m n faa unui
monument cu caracter mol dovenesc ?
El ementel e strei ne departe de a pro
duce o not di scordant, se armoni
zeaz cu concepi a general a monu
mentul ui , care le asi mi l eaz producand
unitatea ce caracteri zeaz un Sti l:.
ARH. N. GHIKABUDETI.
25
inp.org.ro
1 . Inscripia bisericii din Blineti.
I NSCRI PTI I L E BI SERI CI I DI N BALI N ESTI
. .
-0-
Inscripiile tutul eti al e bisericii din B
l i neti au fost publ icate mai nti, dup decal
curi l e pictorul ui bucovinean Epominonda Bu

cevski , de Episcopul .elcl)isedec n ale sale


stricat, cum se relata de unii, s' a pstrat,
de-al ungul veacuri l or, ntreag i nealterat
n slovele desemnate, poate cliar i spate,
de mna iscusit a pi sarul ui domnesc Dra-
2. Mormntul marelui Logoft Ioan Tutul.
Notie istorice i arcl)eologice ( Bucureti 1 885,
pp. 292 - 5) , iar acum de curnd, dup citirea
l or la faa locul ui , de d. N. Iorga, n memo
ri ul Contribuiuni la istoria Bisericii noastre,
tiprit n Analele Academiei Romne (ser. II,
tom. XXXIV, mem. sec. ist. , p. 480 i urm. ) .
Dac le mai dm deci i aci , n textul ori ginal
slav i n traducere romn, e numai spre
a inlesni lectura i nelegerea reproduceril or
fotografice ce publicm mai j os.
Mai nti avem frumoasa inscripie a bise
ricii (fi g. 1 ), care, departe de a se fi ters i
got al Tbltul ui , care, pentru aceasta, i-a
nsemnat numele pe marginea di n dreapta a
pietrei, ce mrturisete :
t H3&\.V1 1W E.\\b WL J . H C1, l l CWRWHI fi\\ b
cH,\ H c1,&pnWE I I fl\lb C7T AX" l l tH lwH Tnt
TI,Ib il rw<ETb H,\ 4. 1 1 Cn3
P
,< Cl.H XPMib
&'b 1 11 - " H:f &'b CTbl lV<I I MI I I Er <I PX'if
PIPX<I H 4,lT&\pU ,<I 111 1 1\lVilbl &'b IHI
Eiii'1' 4CTI&,\r\ 11 xcwiiiEii &<l r\ rcnp<1 l w
GTe<j,l l l <l EN&I',l,bl CI I <\ E\rr\MM GN&,lbl
11 c b&pnUI I i c. &1\TIV 133-.IIC<I Au.;mpi<l .
Pe margine : AP<I rTb T <STIM&I i 4.
inp.org.ro
I NSCRI PI I LE BISERI CII Dl 1 BLINETI
21 3
= CU VREREA TATLUI I CU AJ UTORUL FI U
LUI I CU SVRI REA SFJ TULUI DUH,
3. Mormntul l ui Petru, fiul Log. Tutul.
O M EAL 1 ION T T L LOGOFT A NCE
PUT I A ZI DI T ACEST HRA 1 TRU UJIELE
CELUI NTRE SFINI PRINTELUI OSTRU AR
Hl ERARHUL I FCTORUL DE MI NI NI
COLAE, ZI LELE Bl E CREDINCI OSUL 1 I
DE HRISTOS l UB!TORULUl DOMN IO TEFAN
VOEVOD, FI UL LUI BOGDAN VOEVOD. - I
S' A SVRIT N ANUL 7007 ( 1 499), L NA
DECEMVRI E 6. - Pe margi ne : DRAGOT AL
TUTULUI .
Vine apoi un fragment, aproape j umtate
(fig. 2), din piatra mormntal a ctitorul ui n
sui , marele Logoft Ioan Tutul . -Dup !ee -
4. Mormntul lui Teodor, fiul Log. Tutul.
tura mai vec]ie a lui Melc]isedec, d. N.
Iorga compl eteaz astfel aceast i nscripie :
1 Gt,J I !CT I'P\\I I :t J l ,\ ! 1 ,\ lwu T.ITiltl IUJI I 1 -
"'Ir] ''-' I'IVt> nt 1 ' ! 1 ,\ GTe<t>t t ,\ KN&\\1 ,.tt ume
1 1 upkcr,\ Kl l Cti lRNiT 13.1 o\\ CI ,\ . . . ]
= ACESTA E TE MORM TUL O MNEAL I
ION TUTUL, M.ARELE LOGOFT AL DOM
NULUI TEFA VOEVOD, CARE S' A PREST-
\ IT 1 A TUL 7009 ( 1 501 ), LUNA LUI . . . .
Anul morii e greit. Marele Logoft Tutul ,
inp.org.ro
214
BULETI UL COMI SI UNI I MONUME ITELOR ISTORICE
cum se constat di n documentele vremi i , a
tniit i dup 1 501 , - pn la 1 51 1 . (GIJ.
Gbibnescu, in Uricarul Codrescu XVIIJ,
5. Mormntul Vasilici, fii ca Log. Tutul.
pp. 447 - 8 i lui . Marinescu, Bogdan III cel
Orb, Bucureti 1 91 O, tabla dac. dela sfrit) .
Lectura l ui 1e!ci)isedec, din causa defectuo
sitii pietrei, a fost deci eronat. In loc de
7009, mai nti Hasdeu (Et!mol ogi cum mag
num Romaniae III, c. 3056) apoi d. I. Bogdan
(l a C. Gi urescu, Capitulaiile Mol dovei cu
Poarta Otoman, Bucureti 1 908, p. 50 nota
1 ) , au propus, prin emendarea cea mai fi-
reasc, 701 9, dup care an Tutul nu. mai
apare n documente i care se d i in Cronica
lui Urecbie-probabil dup sfritul pierdut
6. Mormntul Magdei, fiica Log. Tutul.
al 1nal el or bistriene, dac nu ciiar, prin
interpolare mai trzie, dup piatra funerar
insi-ca dat a morii sale (Cronicele Ro
mniei, ed. Koglniceanu, I, p. 1 84)
.
Dup ctitor urmeaz n necropola dela B
l i neti, patru copii ai si : doi feciori-Petru
i Teodor-i dou fel e-Vasilica i Magda.
Iat epitafele lor in ordinea decedrii.
Al l ui Petru (fig. 3).
inp.org.ro
1 SCRIPIILE BISERICII DIN BUNETI
2 1 5
l,ur b lwr T,r8r8,, IIC>ro<ETb 8Kp.r cH C"hH
PpO&b CU8 CKOEI8 f lETpH HifE H r r p-JcT,\ IW CI
-J i ii H W&HT'k1IH K1\TO 13& " 1\\C CHI K.
= DOM UL I ON TUTUL LOGOFT A N
FRUMUSEAT ACEST MORMNT FI ULUI SU
PETRU, CARE S' / PRESTVI T LA VE !CELE
LCAURI I A UL 7002 ( = 1 494), LU A LUI
SEPTEMVRI E 2.
11 l ui Teodor (fi g. 4).
IJ r b lw11 T.r8rs,, Mro<t [ Tb] " tKp.rcH cM r
I'\10&b cr S c&,,Et\IS Tnv,)opS H{\ ! r r rr p-kcT,\ Kii
Cn" K"h K-J41 1 NI \\lJHTkl\1 1 K1\T'' 13K CHI KR.
= DOM UL I ON TUTUL LOGOFT A I t -
fR MUSEAT ACEST liOR!iNT FI UL l SU
TEODOR, CARE S' A PRESTVIT LA VE ! CEL[
LCA 'Rl IN ANUL 7002 ( = 1 494), SEPTEJ1-
VRI E 22.
11 Vasi lici (fi g. 5).
t G'hl l r porb. ECTh r,.l&l\1 &if'i. c,,ci,uH;,,
,h4J H ThSTtill ''"''o<ET,\ Hif<E np-kcTM!.I-1 c..
R1I-JiT 13r 1\\ Cl CHI I I I R'k41 1 t\,\ Hl l l ti.I\-JTb
CTROp l l H SKpMI I !ro 1 111 1 Tr,STS,, Mro<rTr,.
ACEST NIORM T ESTE AL ROABEI LUI
DUli NEZEU VASI LICA, FI ICA LUI TUTUL LO
GOFT, CARE S' A PRESTVIT l ANUL 7003
(=1 495), LUNA LUI SEPTEMVRI E 1 8. VENICA
El POMENI RE. 1 -A FCUT I l-A 1!FRU!v \USE
AT l Ot TUTUL LOGOFT.
11 .agdei (fi g. 6)-
Gbu rpo&b. fCTb. p.l&-k li'H ill.w,\H ,1,4 JII
1 1,\u,r TbSTS'''' ,,oro<ET,\ Hif<E H npkcT,\ RH c.
l<'l\ K-J'WOH \VIHT'k1\H K1\TO 1:.H I (?) CHI " K,\.
= ACEST MORMNT ESTE AL ROABEI LUI
DUMNEZEU MAGDEI , FIICA DUMNEAL 1
TUTUL LOGOFT, CARE S'A PRESTVIT LA
VENICELE LCAURI 1 ANUL 7008 (= 1 500),
SEPTEMVRI E IN 29.
Dintre aceti patru copi i ai Logoftul ui T
utul-mori find pirintel e lor in via-po
mel ni cul fami l i ei , publicat, dup un grafit, de
d. Iorga (o. c. , p. 484), menioneaz numai pe
bei : Ptraco

i
<<
Toader

. Fetele poart
alte nume : <<1nesiia, <<. rica i Nasta
siia. Pe aceasta din urm o gsim zugrvit
i in portretul ctitoricesc din biseric, mpre
un cu tatl , cu mama (in pomel nic Magda
l ena) i cu fraii Ptraco i <<I on
, dup cum
se poate vedea di n urmtoarea descriere pe
care o d d-1 Iorga in scrierea citat (p. 482)
i pe care o retiprim aci, spre a se referi
la reproducerea dat l a pagi na 21 0.
Ioan Tutul Logoftul (

Ioni Tutu! U Lo
goft h) e nfiat avnd pe cap o plrie
umflat, fr margi ni , jos cu o margine stri
cat, i lsat pe ceaf. E aceea ca in ci)i
puril e de boieri ctitori n- mnstiril e buco
vinene dela i nceputul veacul ui al XVI-l ea.
1re mustaa roie, barba ras, peste l)aina
de brocard e un gul er de bl an. Lng dnsul
sunt fiii : " Ptraco" i "I on " - Soia lui, cu
o pl ri e asemntoare, poart o l)ai n verde,
cu mneci al be, peste una roie, i l a gt un
irag de mrgrtar. Fetia, Nastasia (sic),
are diadem i mrgritar la gt, cznd i n
lanuri l ungi .
Cf. i descriera l ui N. Filipescu - Dubu
in Dicionarul geografic al j udeul ui Doro
l)oi u (Bucureti 1 891 , p. 14) precum i acea
dat de Al. Odobescu i n raportul Rmite
antice din j udeul Dorol)oi u, publ icat mai
nti i n .onitorul Oficial din 1 3 Iul i e 1 871
apoi, revzut i compl etat, i n al e sale Scrieri
l iterare i istorice (li, pp. 2 1 7-8). - Dup
acest portret al Log. Tutul dela Bl i neti
a i ntocmit Gl). 1saki, i n ci)i p fantezist, cu
<
<veminte mai mul t l ucsoase dect autentice,
(Odobescu, 1. c.) , cromol i tografia sa foarte
rspndit pe vremuri i n foi volante i
reprodus i in grupul istoric din Cal en
darul pentru Romnii di n Principatele Da
n ubiene, di n 1 856.
Pe l ng aceti copi i ai Logoftul ui Tutul,
n biserica dela Bl i neti mai dorm somnul
de veci i al i membti ai fami l iei.
Astfel , mai nti, sub o t0t aa de frumos
spat i ornamentat piatra ca cel e reproduse
mai sus, o .ari e, maic a l ui Dragot Tu
tul ovici (fig. 7).
bH rpo&b. Sr:p.r cr r Ap,rroT Tb.STt/KH'I "
1\\TPH CKNH Krr krHUb.l IUp'H l if<E H r r pkc-r,r &H
CA Kb K'k'I I I EI\\ " 1-ViITk.H,\\ R1\T\\I /:!3 ,\\,\fi. Kr.
- ACEST J\0RMNT L-A I NFRUMUSETAT
DRAGOT TUTULOVICI MAI CEI SALE CNEA
GHI El J\ARI EI , CARE S'A PRESTVIT LA VE
! CELE LCAURI I N ANUL 7007 ( - 1 499),
MARTI E 23.
Acest Dragot Tutulovici era di ac domnesc.
Ca atare il gsim menionat, tocmai in aceast
vreme, i n dou documente din 1 497 (la 1.
Bogdan, Documentele l ui tefan cel Mare,
1) In inscripie greit : pkrndKH.
inp.org.ro
21 6 BULETI UL CO.vUS!UI I I MO, UME:TELOR ISTORICE
II, pp. 1 0! i 1 1 0) , ambel e date in Vasl ui ,
unde indeplinise aceia slujb de diac, intre
1 465 i 1 472 (1. Bogdan, op. cit., I, p. 88
7. Mormntul Mariei, maica lui Dragot
Tutulovici.
i II, p. 246) un al t Tutul, negreit tatl
celui dinti. - Filiaiunea aceasta, ne ates
tat documentar, se impune prin succe
siunea de timp, de l oc i de ocupaie a celor
doi dieci domneti i prin faptul c Dragot
II zicea Tutulovici , - deci al Tutului.
I n ce raport de rudenie s fi fost acest
Tutul cu marele Logoft al l ui tefancel
8. Mormntul lngelinei, jupneasa lui Drgan
Tutul ( 161 7).
Mare, nu ni se arat, dup ct cunosc, i n ni ci
o mrturie. Imprejurarea ins c soia l ui .a
ria - o cneagbin-a fost inmormntat la
Bli neti, nainte nc de a sfri zidirea bi
sericii de aci i alturea cu copiii ctitoru
lui, ne indic un grad de rudenie foarte
apropiat, -presupun cbiar frate.
inp.org.ro
I NSCRIPi i LE BISERICI I Dl T BU ETI 2 1 7
I n acest caz, aceast Mari e, maica a l ui
Dragot, ar fi cumnata Logoftului Tutul, i ar
acel Toader

Dragotovici, deci fiu al l ui


Dragot-al crui mormnt de asemenea se
gsete n biseric - i -ar fi un nepot de
nepot.
Inscripia de pe mormntul acestuia e frag
mentat i tears (Bg. 9). Dup l ectura d-l ui
Iorga, ea ar avea urmtorul cuprins :
potul -Toader al l ui Dragot (Dragotovici)
au ndeplinit funciunea de pisari domneti ,
i e firesc. Slovaci de origin, cum i arat
numele - Romni i din 1rdeal numesc i
azi Tui (ung. Toti) pe compatriotii l or di n
Nordul Ungariei - ei vor fi ti ut destul
de bine slavonete, ca s poat sl uji , cu toat
priceperea, ca l ogofei n cancelaria dom
neasc. Intre ei Dragot ni se arat dea-
9 . .'ormantul lui Toader Dragotovici (Tautul) prisarul.
1 0. Mormantul Mariei. fiica lui Miiai Tutul ( 163/5).
[fG'll fC'rb rp.&b Tc,1,.] Ep APIrOTOIW I I H
c,lpt " l iKf 1-1 np-kC'r<I ( I CR l .b &-k41 1 0H W&H
Tkt\H Ktl'r'' 1 S. . . J\\ CI t] .
=ACESTA ESTE MORM TUL LUI TOADER
DRAGOTOVICI PISARUL, CARE S' A PRESTVIT
LA VE !CELE LCAURI I N ANUL 7 . . . LU 1A
LUI . . . .
Cum vedem deci, tustrei : t atl-Tutur,
fiul Dragot al Tutul ui (Tutul ovici) i ne-
sebi t de iscusit, ca scriitor. Cum am spus,
el a desenat, poate cliar i spat, frumoasa
inscripie a bi sericii. Di n perfecta asemnare
a teturii i formei slovelor, constatm c tot
el a desemnat i -poate - spat inscripia
i ornamentaia pietrei puse pe mormntul
maic-sa. De altfel ambele inscripii sunt l u
crate aproape in acela timp.
In sfrit, reproducerile noastre dau mor-
inp.org.ro
2 1 8 BULETI NUL COMISI UNI I MONUMENTELOR iSTORICE
minteIe a

dou femei di n neamul Tutule
til or din sec. al XVII. lntiul (fg. 8) al Jn
gel i1t2i, j upneasa Logoftul ui Drgan Tutul ,
din 1 61 7, al doilea (fig
.
1 0) - sub o piatr
CU o foarte ci u-at i cpmplicat sptur
(Iorga o. c., p. 483)-al Mriei, fiica lui Mil)ail
Tutul Logoftul din 1 654/5.
'
Iat aceste dou morminte :
tG'i f'j-& Sl-pdCH AP'l.f'tiH ThSTS Mf'-
<[I]T " Kll'kf' HI I H CKNH if Hf'EMI HH " fiKf nptCTti Ki
c-k K'l K'k4HH W&HT-k1I H " K1IT- 13pK1 " \\ [d ]H " 1\.
=ACEST MORMNT L-A I NFRUMUSEATDR
OA TUTU LOGOFT CNEAOHI NEI SALE AN
OELINEI , CARE S' A PRESTVI T LA VENICELE
LCAURI I N ANUL 7 1 25 ( = 1 61 7) , MAIU 30.
fG1.11 Kd1\lf H rpW&Hi H C'l.TK-PH H WKpdCi i lldll
ii HXdHt\ T1.STS 1\f'(T. A ! LHpH CKNH iliLi p'i fiKf
H np-CTdKH ck K! K'k4H!H W&HTIIIH " K1\Tl\l "
13p1\\f' " 1\\CLtl . . .
=ACEAST PIATR DE MORMNT A F CUT-0
I IN FRUMUSEA T-0 DUMNEALUI MI HAI L
TUTUL LOOOFTtL fi iCEI SALE MARI EI ,
CARE S' A PRESTVIT LA VENICELE LCA
URI IN ANUL 71 43 ( = 1 634/5) lUNA LUI . . .
Legtura dintre aceti noi 'utul eti, ai
sec. XVII, i cei vecl)i, ai epocii l ui Stefan
cel-Mare, a dat-o d. Gl). Gl)ibnescu in Su
rete i zvoade V, pp. 1 75-6. Ei sunt urmaii
direci ai acestora i nu va fi fr interes
a arta aci c, ntocmai ca i dnii, au in
ceput cariera ca uricari domneti. Astfel, cel
d'nti menionat mai sus, Drgan 'utul , e
scriitor de documente al Moviletilor, apoi
Logoft i n urm Prclab de lotin (GIi
bnescu, lspisoace i Zapise V, pp. 53, 71 , 76,
1 33, 1 67, 228 i 11-, p. 54 ; 1cela, Surete i
Zvoade Il, p. 315 iV, p. 236)-'ot ca uricar pare
c ncepe i Mil)ail 'utul , Logoftul de mai
trziu (Iorga, Studii i Documente V, p. 21 9 i
Documentele Bistriei II, pp. 25, 50, 51 ) , tatl
Mariei nmormntat la Blineti i al l ui
Ptrcan 'utuj , marele Vornic de Cm
pul ung, care, pe la sfritul sec. al XVII , a
j ucat un oarecare rol pol itic (V. Iorga, Docu
mentel e famil iei Callimacl)i, tabl a).
Cu fiii acestui&-Ion, Vasile, Sandu i 'oader
(Studii i Docurnte V, pp. 229 i 232) - i
cu urmaii l or ipcepe decadenta i mpr
tierea neamul ui , care se coboar l a treapta
simplilor mazili. Din acetia s' au ridicat mai
trzi u, l a nceputul sec. XIX, cei din urm
'utul eti cu rol pol itic i cul tural mai re
marcabil n Molova. Genealogia lor ar me
rita s fie ntocit.
Pe seama tutqror acestor generaii de co
bortori din neamul marel ui Logoft al l ui
Stefan-cel-Mare rmase, n cursul veacurilor,
purtarea de grij a bisericii di n B1lineti .
care ni s' a pstrat pn astzi nealterat n
veclia ei construcie. 1a cel puin constat
cei ce au cercetat-o mai de aproape : Odo
bescu n Scrieri (II , pp
.
21 5 -20) , i d. N.
Iorga n Neamul Romnesc ( 1 91 1 : art. Eri ,
azi i mine).
Cum amndoi _ceti scriitori remarc, sin
gur acoper_ul ' fost refcut ; el nu mai co
respunde c
'
a cel dat in reprezentarea votiv
a bisericii din portretul ctitoricesc. Faptul l
cunoatem azi sigur, din nsemnarea preotul ui
Iosif luca, pstrat n copia unui Letopiet
fcut de dnsul , - i nsemnare dat la iveal
de d. C. Gi urescu in scrierea deja citat :
Capitulaiile Moldovei cu Poarta Otoman, p.
52 i nota 1 , i in care se spune c refa
c.erea acoperiul ui se datorete Episcopul ui
Calistru al Rduilor i Starostelui de Cer
nui Dimitrie Macri - "in zilele pra l umi
natul ui nostru Domn Io Mil)ai Racovi Vod,
vlto dela 1dam 7229 ( - 1 721 ) msa Mai 1 2" .
1LEX L

PED1HI.
RECTIFIC1RE. - La articolul .Lmuriri asupra Buzetilor" din fasc. 1 5 a acestui an, s a strecurat un
lapsus, in privina anului morii lui Preda, care, dup cum de altfel rezult di n docu-
mentarea textului inscripiei, trebue s fie 1 609 n loc de 1 610. V. D.