Sunteți pe pagina 1din 226

f

mim

ETOHOPIA CASEI SPITALELOR S -LUI SPIMDOH DJS IAI

ISPISOACE I ZAPISE
(Documente slavo-romfin} UNlURS^l GH. GHIBNS8CU fnjtsor, Jftmbru cortspondtnt al Jtcadtmlt Homont
PUBUCATE

IAI

V O L U M U L

V.

\ J

P A R T S A I.

Pubiica{iune fcut *ub auspiciile Casei Sf. Spridon din Iai

211419 B.C.U. IAI

TiMaaAm a <mom, n * mi 1 s1

fcuon

PREFfltA

WIVERSM AI

Volumul de fat are nevoe de o lmurire de dat cetitorului. Volumul V^parteaJ era gala tiprit tnc din 1916, i indicele lucrat tot. Focul ns care a consumat tipografia Dacia, unde se imprima, a mistuit i colile gata de dat la felfuit. In a-est timp a venit rzboiul i tipografia fiind luat pentru armat, orice activitate literar a ncetat, cci la asemeni lucruri gurid slobod trebuiete, i cum era grea cumpna uremei rzboiului, sttut-a nelemt lucrarca. ateptnd vremi de linite. Aceste vremi au sosit, dar grele i mpedectoare pentru arta tiparului, cci s'a scumpit de zece o i mai mult tipografia. Cu toate greutile i scumpetea tiparului epitropii actuali, d nii Gh Ului za, Hudolf $u(u i Dr. Hortolomei n'au ezitat nici un moment s-mi pun la dispoziie fondurile necesare pentru tipar. Ha ce e mai mult, epitropii s'au grbit s admit modificrile ce introdusesem fa cu contractul vechiu, adic sa pesc pragul seci. al XVHl, publicnd i actele dintre 1700- 1800, ca fii: d cele mai interesante din bogata colecie de documente, ce posed Fpitropia. Ceia cc ncepusem m Voi. I1' p. II, am desvrit in vot. I' p. /, adic am continuat de a face note sintetice de mersul proprictfii in aezri ca Durnetu, Stobozieni, ignetii, Metescariii, Marcoviceni., Docolina, Piscanii, Leucuenii, Crciunftii, O/netii. Costestii, Ciortii, moii dtn judelui Vaslui, F'du i Tulova. Toate aceste note is>orice snt iidovrite de spie de neam, lucrate dupii acte idulare tic mprirea p-

monturilor rteeti n scufe din pulverizarea mrci proprieti iniiale, de etimologii vechi i alte alturri ie fapte. HMumit c am pulul s dau dup o pauz de 5 ani, acest al 9 lea volum de Ispisoace i Zapise, cred c cel mai nimerit lucru este a-l dedica actualilor Epitropi, ca unii ce au inles insemntatea acestei publicaii dpcitmcqteJslQrigf. Iai i Oct. im. Qb. Ghib&neseo

r
'ROITII

1) Document din 7203, (1694). Octombrie 17?


Sumur. Zapis ile vnzare prin carc Stei'nia cu cei 14- ficiori ai ci vinde cu 12 lei prile sale de ocin dlu Marcoviceni lui Androhlc cuim i jupftne-sei sale Maria. (Moia Dumeli, selite Marcoviceni IV, 33), Hrtie coal.

f Adec eu tefniia i cu fic'orii mei. Ion i Dorot'tie i Angheluea i Anuca. scriem i mrturisim noi cu acestu | adevrat, zapis al nostru., de nime silii nfci asuprii | ce de a noastr bun voe, iim vndut, dreaapt ociu i moie. | din sat. diu Marcoviceni. de la Vaslui, dunisale. lui Andionic. umraul { i dumisale g'upneasi Mrii, i cu vad (ie moar i deu poian cu pduri. | i cu Ioc de piifac. cu pomei, cu vatra satului, i cu tot | locul nostru, ce f va alege, despre ali rz. fr de o vie ce avem | In pdurea unde dem. carea nui de vndut, iar alta Joc tot si fii | toate piile vndute dumisale. drefitu 12 lei bani i ac'astft moie s | hie In veci a dumisali. i g'upneasi dumisali. i acestu zapis sau J fcut denainte dumisali. Vasilie^ Costachivel vornic de (a)ra de g'os i dumisale | Va-' silie Iordaclii vel spatar i dumnialui. Antiobie vel pharnic. | i denainte Lupului de vieferie i Toader de visterie i pentru | credina neaam pus i jeceli ca s fie de credin, u las lt. 7203. Oct. 17. t tefan ia, f Ion," f Doroftie, f Anghelue, f Anuca, Vasilie Costache vel vornic isca), Antiohie .Jora vel cianic, az Lupul iscal, az Toader i^cal, az Vasilie (Fordache) vel spatar isca).
Ispisoace i Zapise Vo), V. p, I.
5

2). DecuMent din 7203, (1694). Noem. 28. Iai,


Smmar. Constantin Duca VodI inlrefe lui Androniv eiuraul w vjici Mie Mari* toate cumprturile fcute in Marcovicooii j 7 l i / < 1(0. tn I^cucnl (l!U<s toi). n Slohorieni (Q\t lei), in Hodorem i Mclescani (12*.i lei), i Jiaorcni lei); sau In totul 482'Zi: lei, p n 4.! pisc luate de la vSnrtton. (Moia Dmncti sclite Marcoviccni IV. 34]. coala marc tiu ceascfis

f Io Costantin Duca Voeyoda. b(o)jieiu m(i) l(o)stieiu g(o)sp(o)d(a) ru zemli Moldavcoe. adec AU v e n i t ' naintea domnif "meale. i naintea a lor notri moldoveneti boiari a uiari i a mici. credincioas sluga noastr. Andronic camaraul | i niau artat un uric ') de ntritura de la &pouasatul btrnul tefan Vod? i ispisoc de ntritura de la Costantin Cantemir Vod. | pre a lui direapte ocini moie den pat den Marcoviciani ti inutul Vasluiului pe BArlazl Iu fundu. den giumatate de sat treia parte | care iaste lui diriapta ocina i moie de la printele sau Gligorie feciorul preuwJjji Andronic i a preuteasai lui | Docilii, fec'nrul lui Dumitru Spi nnc'an de Sohule. cu v a t r a de sat i den cmpu. i den arin, i den fnaa. i cu vad de j * moara n apa BarJzrtluIui i cu loc de piieac n pdure i cu tot venitul. Aijderea niau artat cteva zapisa ncredin | ae cu multe mrturii,, boiari de curte i ali oameni buni de credina cu isclituri cu pecei de cumprturi i de | danii, un zapis *) de la Alexandru feciorul lui Murgoc* nepotul Todosii JJorosoae din Marcoviciani scriind cum de a lui buna voe. au | vndut a lui diriapta ocina ifi moie ^iau a v u i de la prinii lui, i cumprturi din Bat din Marcoviciani, din giumatate de sat | a triia parte, moie batran; i alt zapib4) iar de la Alexandru precum au vAndnt. uintracea giumatate de sat a treiia parte | cumprtur c l au cumprat tatf>au lonaco Murgoci i maicftsa Antemiia de la Vasilie 1'asca din batrflnul Murgocetilor i
li 7010 Mart II (I. 1. 40/. 1) 7101 Mai 18 (IV. I. 120) 3)4), 7194 Felii-, 18 (IV. 1 86).

leii snien | iia lor Drftglina. aeeatte p&ii toate liau vndut lui Andronic c&mraul: i giupneaeAi*alo Marii, de moie i de cumprtur | ct sft va .aleage, i denvatra satului i den cmpu i den arina i din fnai. i cu vad de moara n apa Bftrl&alului, i din pdure | cu locuri de prisci, i cu t o t yenitul dreptu: do^ozeci lei hani gata. i alt zapis ') de la Mateiu i de la femeaia Iui Floarea, fata ) lui Ionaco Murgoc* den Marcoviciani.' preou *le a lor l>ua voe au vndut a lor diriapta ocin i cumpuifttun den Marcoviciani ciau avut de la tatsu [ den vatra satului, i den arina cu f&nau, i deu apa cu vad de moar, i cu tot venitul tot bananul Murgocetilor dreptu cincisprziaci lei | bani trata.i altu zapisu 2 ) de la Nicoar i de la feciorii lui Costantin i Galion i Simion i Buna cum de a lor bun voe iau dat) danie toat partea lor de ocin din Marcoviciani ct sa v aleg, den gunntate de sat din partea Rucsndetilor. diu vatra | satului i din cmpu i din arin, cu fna diu pdure i cu'vad de moar n Brlzl. C U si fie driaptu ocin In veaci.i | alt zapis ') de la Auia fata- lui Gavril. nepoat de frate lui Nicoar Drumea, precum au vndut a ei driapt ocin din Marcovician. | ct sa va aleage partea ei. iar din partea Rucsndetilor dreptu: patru lei.i alt zapiV) de la Vasilca fata Angbigei nepoat ! de fat popei lui Misail de Sobuleu, de la Vasluiu. i nepoat de nor lui Simion de visterie. precum de a ei bun voe au dat i au druit | toat partea ei de ocin din Marcoviciani, cat s va alege partea mlneseAnghenii den vatra satului, i den cmpu. i den arina | cu fana, i den pdure cu locuri de prisci i ou vad de moar n Brlzl. i alt aapis"') de ia Popa Tofcm den Codeti. i de la Anghenia | preuteasa lui, fata Mogldei din Negreti, precum au vftudut a lor diriapta ocin alias despre ali frai
11 7192 AprU 9 (IV 1. 2) 7IS8 Febr. (IV. I. 38/ 3) 7191 C.lieiiar 20 (IV. I. 6). 4) 7HT Au?. 30 (IV. 1. .>/. i m Iunie 18 t. 177/

defto p m n t u r i i gHimtate | den Mai coviciani. j a r te Aughenii preuteasi, den vatia satului, i den cmpu i den arina, i den poeni peste Brlad, i den vad de moai. f In Brlzl, i den tot venitul dreptu doi lei i gUimatate. cu alte pai i ce iau vandut de pe aiurea. i alt zapis ') de la Toader si Chiriiac. i Pos | tolachie fecorii lui Nicuai Mogldih den TftbAlaeti, piecum au vftndnt a lor diiiaptft ooiuft din sat den Marcoviciani. cfit sa va aleage partea lor | din vatra patului i den cmpu, i den arina, i cu vad de moara n Brlzl, din poeni. cu fna i den locuri eu prisci, i cu J tot venitul, dreptu optueprzeace lei, caie aceaia moie liau foptu de pe mo&ea lor Urta clugiia. j i alt zapis *2)r de la David | feciorul. ujdoae den sat den Buheti, cum de a lui buna vce au dat danie lui Andronie cmraul toat pai tea lui ce s va aleage despre ali frai | la sat la Maicoviciani, moie de pre prinii si, din vatra satului i din cmpu, i din arin i din pdure, i den vad de moar, i | eu tot venitul, ca si fie diriapta ocin n veaci. pentru cci i Andronic iau fcut multu bine. - i al tu zapis 3) de la Gavril Mogaldea, i de la surorile lui Annia i Sanda i Protasiia. precum au vndut a lor diriapta ocin den Marcoviciani optu pmnturi aleas dieptu optu lei bani gata cu pai tea den vadul mori i den vatra satului, i den poeni . cu f|pa, i cu tot venitul. i alt zapis 4 ) de la | Tofan i Ioni i Andreiu fecoiii Minei nepoi popei lui Mieail de fat, de la Sohule, precum au vndut toat partea Inmei lor ) Istinei ce sau ales la hotrt den sat din Maicoviciani. din. vatra satului i den arina i den poeni peste Brlad, i den vad de moar | i cu tot venitul, dreptu 4 lei, bani gaJa.-Aijderea i altu zapis 5 ) de la Toader^Jeapeu. i de la fraii lui Simeon i Chiriiac | i Neghin i Stogul, i de la sororile lor Irina i Mariia feciorii
1). 71 (Uienar 30 (IV. 1. 151). 2) 7381 April 27 (IV. 2. 11). 3) 71iM Gtenar 14 (IV. L 10). 4) 7198 Mart 20 (IV. 1. 167). 5) 71W April 13 11V. 1 186J.

s.

Iui Iuraeo de Hodoreani i de la sniiniia lor precum au vftndut a lor | diriapta ocina i cumprtura ciau avut do la tatl lor hiraco Iu Leucuani, tot la inutul Vasluiului. In fundu, den vatra satului | i den arin, i den cmpu ou fna, cu tad de moar, n apa Brlftzlului, i den pdure cu livezi i eu pocni i cu locuri de scturi. din ispisoc c'au avut. d>3 la tefah Vod GheorgMe, diu tot locul fcu tet vinitul. ce R va aleage i moie i cumprtura dreptu | o sut lei bani gata'i'altu zapis ^ de la Ursul i de la Antcmiia femeaia lui. i de la sorusa fitteniia feciorii Focii, | nepo de frate lui Iuraeo de Hodoriani, precum au vndut diriapt dcina a lor toat pai tea cc s r a aleage din sat din Leucuiani. partea ttAnesu Pocii. din partea Iurcetilor, den vatra satului i den cmpu i den arin i den vad de moar. i den poeni i de la sorusa Vasilca. feciorii popii lui Galerie, de Dumeti | precum au vndut a lor diriapt moie den Leeuiani. ct s Ta aleage den vatra satului i den cftmpu i den ai ina i din vad de moar In bftr | lzal i den poeni cu livezi, dreptu patru lei tot btrnul Iurcetilor. i alt zapis 2 ) de la Mihil Corkez, feciorul Nastasiei fata lui Iuraeo | den vad de moar, i cu tot vnitul. dreptu (*eas(a) lei.i altu zapifl') de la Marco feciorul luj Iejan. pren care au vndut a lui diriapt ocin din Leeuiani. toat | partea ttAnesu eflt st va aleage cu vad de moar i cu tot locul den tot venitul, dreptu zeace lei bani gata. i altu zapis n) de la Antdmiia. femeaia.) lui Toader fecorul lui ltejau. fi cu fecuu-ii ei Sandul i ttnbiiia i Candaciiiia. ]recum au vftndut a lor diriapt ocin den Lecuani, partea brbatului \ ei lui Toa<ler eftt s va aleage, cu vad de moar In Bflrlzftl i din tot locul cu tot venitul, dreptu *eace lei bani gata.i altu zapis 4 ) de la | Toader i de Ia Chiri iac i Postolachi fec'orii lui Nesulaiu MogftWw
1) 7193 April S (IV. 1. 89. f> 7104 Fchr. 4 (IV. 1. 1(6). 3> 7193 Ajirll (IV. 1. t*) 4> 71 Glie. (IV. I. 151).

din Tibftlfteii precum au vdndut a Iov diriapt ocf din sat din Lecuani. ct s va | aleage partea, lor din vatra patului i din arin cu fna i din poeni i din vad de moar i cu locuri de pri.-ca fi cu tot venitul drept 8 lei | bani gata. i altu g&pfe') de la popa Tofan. din Codeti i. de l a A n fheniia preutiasa lui fata MogMii din Negreti precum au vndut a lor diriapt j ocin diu Lecuani. patru pmnturi i g'umtate, partea Anghenii prentias fata Mogidei. din vatra satului ,i din arin,, din poeni | peste Brlad, i din vad de moar i cu tot venitul dreptu 4 lei pol. bani gata. j i a l t zapis2) de la Protasiia i cu surorile ei Annia i S a n da featele lui | Simion Mogldea, precum au vndut; a lor diriapt ocin treisprzeaci pmnturi i giutate diu at din Lecuani. cate 1 leu pmntul. ] i ou tot venitul. i altu zapis 3) de la Chiriiac de la femeaia lui Nastasiia fata lui Audronic c l u grul, i cu fraii lor Bejan Gurrea | i Loghin f e c^rii Angbelinii, piecum au vndut toat parte lor e sau ales la hotrt, den sat den Lecuani. din vtra satului i den arin i den poelii | peste B r lad : i den vad de moar i den tot locul cu tot venitdl dreptu 20 lei. bani g a t a . - i altu zapis 4) do la Pa vl i de la femeaia lui | Alexandra nepoata lui Iuraco den Hodoriani. | fata lu Nabdaico, .criindu cum de a lor bun voe. au vndut a lor diriapt ocin, cinci pmnturi | den sat den Lecuani f i din Mlineti. ce sau ales partea lor dreptu 5 lei. den eflmpu i den pdure, i den ap i den fua |i din tot venitul.Ai jderea niau mai artat i alte zapise de pe Sloboziiani. u n zapis ') de la Alexandru feciorul lui Aiurgoci den Marcoviciani. i de la femeaia lui Alexandra. 1 precum au vndut a lor diriapt ocin toat partea lor cta s va aleage. den sat den vSloboziiani. de la inutul Vasluiului. p apa BArlft salului. cu vad de \ moar i den cumpu I) 71W Fv. * (W, 1. 1811, 2) 7/99 Ma27 ilV. 1. 193). 3) 719 V. V1). J) 7199 April 17 (IV. 1. 1). fi 7194 Mnrf 1 (IV. l.

i den pdure, i eu tot venitul, dumisaJe lui Andronic cmraul, i g'upniasi Pale Mariij, dreptu 15 lei bani gata.i altu zapisu de la Mateiu i de IA l'en eaia Iui Floarea fata lui Ionaco Murgoc'. dia Marcoviciani. precum au vndut toat paitelorden nat din Slohoziiani. | cta s va aleage, i iar au mai vndut partea lui Dumitraeo ginerele lui Boriel ct t va aleage. carea o au cumprat el iar din Slohoziiani. de la dansul, care pri sintu cumprate dentrun ispisoc de la rpousatul Vasilie Vod eu tot venitul dreptu treizci de lei. i altu iar pisu') de la avril | feciorul Mogldei i de la Ania i Sanda featele Mogldei i de la nepoii lor POFtolachie i Nazariia fee'orii surorii lor Anniii | de Negreti,' cum de a lor bun voe iau dat danie, a lor diriapt ocin toat partea lor cat s va aleage la Sloboaiiani. cu tot venitul. i altu zapisu ) de la Popa Tofan den Codeti i de la preutiasa lui Angheniia fata Mogldei den Negreti precum au vudut a lor diriapta ocin alias despre | ali frai cinci {mntui i i g'umtate den Slohoziiani den vatra satului i den cmpu. i den poeni peste Brlad, i deu vad de moar i cu tot venitul | drept o lei pol. hani gata. Aijderia niau artat i altu zapis de la Alexandru i de Ja surorile lui Floarea i Meroara ui Riu-sanda fec'orii Aftemii | Murgocioai nepo lui Oligore deu Hodoreani precum au vndut a lor diriapt moie i cumprtur toata partea lor cta sft va aleage diriapt din sat diu Hodoriani | i din* Melecani iari la Vaslui n fundu, partea mnesa Aftemii fata lui Ciligori din Hodoriani drept... bani gata. pmntul cate 6 pot(ronici). din tot venitul | locului. Aijderea niau mai artat un zapis de la Toader fec'orul. lui Lucoc den Vovreti precum au vndut a lui diriapta moie toat parte lui ct | s Y aleage den sat din Jigoriani iar de laVasliiuden vatra satului i den cmpu i den arin cu fanat l cu pdure, cu livezi i cu pomei cu tot venitul
1) 71OT Mari 20 (IV. L 1.12) 2) 7t'J8 Innc 18 (IV. 1. !"}.

dreptu | f> Ici bani gura. Aijdeia niau mai arAtat un zapis de Ia Isac i de Ia femeaia lui Xastasiia i de Ia fec'orul lor Lupul precum au vndut a IOJdiriapt j moie toat partea lor ce sa va aleage den sat den Jigoreani In partea despre apus de la fntna Oniefii In g>os. i alta parte dentiacel sat despre rsrit din prile J popei lui Vasilie ca sa mpreun cu hotarul Mirelilor. den tot locul cu tot venitul, cu cmpu. cu arin, cu fnef cu poeni i pdure i cu pome drept 30 lei. [ baui gata.Ai jnerea niau mai artat i altu zapis de la Grigoraco i de la fratesu Costautin den Cudreti precum au vftndut diriapta moie a lor. cfit s va aeage tot din Jigoreani despre rsrit din tot venitul locului dreptu 4 lei. Aijderea ni au a i artat i altu zapis de la Gligori feciorul Siminii ( nepotul popei lui Vasilie precum au vflndut toat* partea Iui F va aleage tot din Jigoriani. o parte de Iov de la filntna Onici n gos n partea despre j apus i alt parte despre rsrit i cu nite- cumpraturi tiau mai avut de la Odokia. fata popei lu asie cu tot venitul locului dreptu f> lei bftii. | Afijderea ni au artat i altu zapis de la Toatier i de la surusa Dokia fec'orii Marii Cazania precum au Tudut toat partea lor den Jigoriani, ruta s va aleagi | dreptu 10 lei cte 1 leu pinntul.Aijderea ni au artat i altu zapis de Ia Pntelei fratele Mihalcii i de la Yasili fec'or Mihalcii i de | la ali frai a lor precum au vndut partea lor diu Jigoriani ct s va aleage. 14 p&m&nturi drept 14' lai. | Aijderea ni au artat i altu zapis l de la Gligoraco fec'orul lui Mieru ginerile Hol inului precum au vudut toat partea lor ct s va aleage partea ttaueeau a lui Mirau din Jigoriani i o parte | de cumpartur de la Hlebani din btrnul Lupului cu tot veuitul dreptu 13 lei baui buni. i iari au mai cumprat de la Postolacbie fic'orul Cobulianului j nepot Ileauii toat partea Iui din Jigoriani den batrftuul popei W * i Vasilie dreptu 4 lei. Aijderea au mai cumprat de lu frul i de

sorusa Acsi J niia fec^rii lui|Ci ivrtt liordea nepoii Capracii. den Armeneti toati artea lor cat s va aleage din Jigoriani. despre i frai dreptu 8 lei. bani gata | i iaj au mai < 1 parat ie de Ja te)'aua fata Olteanului nepoat) % li Vlad htru-ie poat J3ali i cu fec'orii ei Vlasie $ (ihiorghi toata partea lor j den Jigoriani despre"^ ms eta s va aleage dreptu lo lei bani gata.Aijderea. ni au mai artat i altu zapis de la Andonie i de la femeaia lui tefana fata | lui Vlad nepoata OJtianului i a JJoghiului i a Stratului precum au vndut a lor diriapt moie toat partea lor e-ftta s va aleage 10 pmnturi I i'Mu avut de la prinii lor Vlad tot din .ligoiiani. despre apus dreptu 10 lei bani gata. i iari au mai cumprat sie de li Istratie feciorul* Nasrasii | nepot Albului toata partea lui ct s va aleage den Jigoriani, despre apus dreptu 8 lei bani gata.i iari au mai cumprat i de la Ioana | fatai Ourdias a lor diriapt moie patru pmnturi, ro din Jigoriani n pai tea despre apus drept 4 lei bani gata. i iari au mai cumprat | ie de la humitraco i de la femeaia lui Mardariia i de la Giigoitfco iji de la femeaia lui Irodiia featele lui flliisori deu Dumeti nepoatele Stflr I Ciului a lor diiiapt moie din Jigoriani co liaufosti lor cumprtur din partea despre apus optu pmnturi, de fci fntna Onici n g*os cu tot venitul dreptu | 8 Ici bani gata.Aijderea au mai cumprat ie de 1 >,'icolai Moriauul i de ia g'upniasa luf Safta, un Joc de prisac cu pomeate. carele iaste In hotarul ( Jigoreauilor den btrnul Lupului In pai tea despre rsrit, caiele au fost i lor curaprtur de la Mibias. dreptu asprazioci iei i un zlotu. Pentru aci ia doinuiia mea dacam viut acel uric i aciaie adevrate zapis i ncredinate, crezutara i de la | domniia mea nc iam dat i am ntrit | pre alunoastr Audronic cmraul i cu giupniasa Iui Mariia. eu aoali moii carele mai sus se pomenoacu. treia parte den sat den Marcoviciani | ce iaste a tui diriapta moie de Ia prini, i cu toate prfilo

10

au cumprat dentracela hotar den Marcoviciani,. i cu priie de danie cu vatra | .atuliii i cu vad de moar In apa Brlzlului i cu arin i cu rana a i cu vad de moai In BrJazel i din pdure i den livezi i cu pomeate | si curaturi, i poeni i cu.toate prile din Lecuiaui iari cu vatr de >*r i cn arin i cu fana i cu vad de moar u Burl*ftl fi | cu prile den Sloboziani cu vatra, de sar,. ?i cu arin i cu fana i cu vad de moar n Bi lfi i cu livezi i den pduri i cu prili den Hoioriani i cu prile din Melecani cu vatr de sat si cmpu i trin i cu vad de moar n BrlzL i cu toate prile de Jigoriani 1 cu vatr de sat ii cu cmpu i cu aTin i cu fnia i din pduri cu. livezi i cu pomeate. i cu poeni despte rftf-rit. i despre apus-, f ca nai fie de la domniia mea, slugii noastre lui Andronic cm()raul i gmpneasi Mariii diriapte ocini i moii, si cumprturi i danii, i cuconilor | i nepoilor, i strnepoilor r-ui, cu tot locul i cu tot venitul, i mic de ntritura necltit i neruit nici dnoar n veaci. iar j alt uime f nu s ameastece. u las vlt 7205 Xoev. 28 dni, Tndos Dubu vel log. iseal. ' Pecetea domneasc f lo Costantin Duca Voev !.. ljiiu. mlstiiu. gspodru zemli Moldavscoi. 7201. (cu chirilice). Cap de bou. coroana. -tea. soaie. luna. Adaos: ~ ~ Atfasta parte den sat din Hodoriani carele au. fost cumprtur ttnimeu lui Androuic de la Alexandru Murgoc i de la surorilea. si Florea | MArioara i Rucsanda, lic>orii Aftimiei Muigocioac, nepot lui (ligori le Hodoten care la hotrt c&ndu sau msurat sau aflat 25 pm. t pai | a eae parte din g'umtate dea sat de Hodoieni am far ut whimbu cu cumnat meu cn Costantin Cucoranal vel pii i iam datu 10 pmnturi | pentru un U H * de prinac de pestea Brlad din capul piscului de la ezft'-. iar pentru 13 pm. 0 pai *am de parte din Mireti

din btrnii ces di pea } moul Zavnl parte dumisale ce i sa alege dea pea unchiul meu tefan cluc*. iar de nu ia ag'unge sin. mai ntoarc mie napoi, iar di iantreei | si mai dau eu napoi, i sau seri i povestea ac'ast i In ispisocul dumisale pitarului Coftantin. It. 7240. Dec. ti. 3) Document din 7204, (1695). Oct. 20 fr loc.
Sumar. Cartea lui C. Duca Toil scris la vornicii de poarta (li. Strezescul i GolSe s i cercetexe pricin necului morii lui Andruie diacul dc c t r i moara lui Iordache Cantacuzino stolnicul, de pe Biirlzel. (Moia Dumeti, selitea Slofoox.eiii, plic 1 1 - Xo. 11). Hrtie coal.

Io Costantin Duca Voevoda. bj. mlstiiu gspdru zemli Moldavscoi. scriem, domuiia raia la boiarii notri Ohiorghi Strezaseul. vornicul i la Oole vornicul de poarta, damuv trea. c aieia la domniia mia. fcu jalob. sluga noastr. Andronic diiacul. zicnd cum au fcut duinnialui Iordaki1) stolnicul. o moar n Brlzl. ntrun vad mai gos de Mioara lui Andionic i nau pus apa s mbie pededesupt pecum au mbiat de vac ce o au suit de Imbl pe diasupra. au nnecatai moara lui dec'i s mierge. acolo i s socotiti cu bun dieptate. cu oameni buni de va fi pus dumnialui stolnicul apa s mbie pe diasupra. fr caii i iau Innecat moara lui Andronic. s aib a coboih apa s mbie pe du suptu. ca s uible moara lui Andronic. f nu tia nchis, i cum vei afla mai cu direptul cu oameni buni s facei i o mrturie, s avem tre. u las lt 7204. Oct. 20. Pecetea mic tu ro. cap de bou. 1) lorducbi Cant*cu:tno stolnicul.

4) Document dta 7204, Noem. 10. moara ft pe Bl'lfaBl


Sumar. Cercctarea ce o /ac rnduiii Uc cilrS Vod in pricina -ji'n ii porniM dfc Andronic diacul-contrn lui lordacbi Oanluc'uzino stolnicii! pentru Inccul morilor do pa HrlAzcI. (Moia I lumeti. aciitea SJubozienl, plic 11, No. 12], Hriic coala,

f Mktve i luminate Doamne s hii mrita ta sntos. facem tire mrii tal(e). pentru glc'av ce are Andronic diacul, pentru mori li dumisale. den Hrlzel. ce i lea necat dmnealui stolnicul Iordakie. cu nite mori & dumisale emu fcut, mai din gos, dup poronca mrii tale. am mrsu acolo la mori i am strnsu muli oameni buni i megiei au fost i dumnealui stolnicul lordacbi de faa i au fostu i svinia sa printele Episcopul Misail Kpscopul de Roman i preutul mrii tal popa Ursul protopopul, i ali muli si am vzut c au mare *trmbtat(e) morile lui Andronic de morile dunii>ale stolnicului Iordacliie i vzind i dmnealui stolnicul au czut la pace. i sau tocmit dmnealor a-rasndoi. dmnealui stolnicul s mai pogoar apa den frunte den lptoace o palm i dumnealui Andronic o roat de afar ce iaste de zeace palme sa o fac de noao palme si mai rdice de Inector. sft Unirea i a tolnicului mori i a lui Andronic. c aea sau apucat dmnealui stolnicul, caci vor nbla bini. deaca s vor tocmi, aea si ntracesta chip sau aez a t e i au fcut .scrisori unii altora dennaintei noastr i a muli prini i oameni buni. iar de vor tot avea nevoe morile lui And onir di morile stolnicului s ciar dereptate s uui stea^morile. s aib;i i^ude. fcnd ac'ast tocmeal de "la noi; nc am fcut ae'asta mrturie, cuni va bi mila marii tal. sa iii mria ta sntos. U mlin u lrlzl. (la moar la Brlzel). lt. 7204 Xoemv. 10. Robii mrii tale ilhoorgbi Strezscul i (lole vorniifi de poart, f Alexandiu Murgoc'. (lavril Mjglde. DaridC'ujde. Kugtoiul mrii ale Crsul ot vrat (de pe poart). Minail Episcop Roman iscal (1. p. Kpiscopiei).

13 5) Document din 7204 (1695). Noem. 10. fr loc.


Sumar. Scrisoarea lui Gh. Strcziscul fi Gole vornici de poarl* despre nsezarea c s'a urmat intre lordacne CanUcnzino stolnicul i Anaronic diacul pentru necul morilor tio pe RrHiz!. (Moia Dumeti, sclipea Slobozcni, plic 11. No. 13;. Hrtie fil.

Gheorghie Strezscul vornic, i Golae vornici de poaita trimisuneau Mriia sa Vod. pentiu ogaltiav c*au avut dmnealui stolnicul Iordaki cu Andronic pentiu nite mori ce sau necat a lui Andronic. de morile stolnicului, dec dmnealor sau tocmit i .-au nvoit deunaintea noastr dmnealui stolnicul s pugoar apa den laj toace den frunte, de o palma. dmnealui Andronic iar s scaz roata de afara de o mlina (sic) sa rme roata d afar de noao palme i s hie paci ntie dmnealor ntracesta chi]sau tocmit i sau aezat, i au isclit, s s tie. au fcut sciisor unii altora am isclit i noi sa s tie. lt. 7204 Xoem. 10 ordachi K(antacnzino) biv vel stolnic, Gole vornic iscal, Stanciul Bulucba. (1. p.) az protopop Tisul ot vra. (de pe poart). martur. az Ghioighe Streza--cul' voinic iscal. 6) Document din 7201, (.695). Noera. 28, la?.
*

Sumar. Zapis de danie prin care soii Vusile Rertea din Buhcti dau danie lui Andronic emfiniului partea lor din Marcoviceni i Leuciieui In Vaslui. (Moia Dumeti, sclitea Lcucucui, plic II, No. 21). HArtie coal

f- Adec eu Va?ile de Buhaeti. si cu fauieia mia cu Bretia fai i Ciujdoe. scriem i mrturisim, cu acest adevrat zapis al nostru, de nime nevoii, nici asuprii. ce de a noatfi bun voe. am dat daanie a noastr dirept ocin i moie, ce am eu Bietia de pre prinii mei. partea mia ce sa alege, despre fra{ mei. la sat la Marcoviciani. i la Leucuiaui. n ftmdu. la Vaslui, din arin. din cnpu. diu pomt. din pdure, din poeni. i din vadu de moar din apa Brladului, i din tot locul, cu tot \initul. aciahfa^

u paarte de ochi o am druit, dumisaali. Iui Andronic cmraul ca si hie dumisaali drept ocn i ^laanie. i gvineasei. i cucor.ilor dumisaali. i a , toat smintiia dumisali n viaci. alt nim s nu s amestece. i ace^tu zapis sau fcut deoaintea preutului Ursu de pre poait. K denaintea preutului N'eculaiu. de la besearec. de la Danco. de aici din Iaii, i Apostol Rciul, cft vitauul de curtiani. de la VasJuiu. i Coptantin de la Edric ot Flcii, i denaintia a muli oameni buni i pentru mai maic, .credina niara pus iscliturile si peceile sa s stie. It 720*4. Noev. 2. az Protopop Osul ot vrat martur. az Oheorprhie vornic iscal. az Vasilie Habascul vel arnia isca), az Popa NecuJai ot Danco iscal. az Vasilie Buhescul. brat Buhescul mam tanplat. az Costautin iscal. az Postul Roiul cpit. iscal. az B i e t i a f meia lui Vasilie. f David ot Diilieti i eu Danul sulger mam prilegit. 7) Document din 7204, (1695). Dec. 16, rai.
Sumar. Zapis de danie nrin c;irc Alexandru I. Mnrgoci ?i cn surorile sale dau danie lui Andronic c l r a u l prile lor (lin Marcoviccni cumprate de la V Fsc. (Moia Dumeti. scliteu Marcoviccni, plic IV. No. 36) Ilrtie coaift.

Adic eu Alicsandru. fic'orul lui Ionaco Myjgoc1 i cu surorili j meii. cu Floare i cu Rucsanda. scriem i mrturisim cu acestu | adevrat zapis al nostru, de nime silii nic' asupri ce de a noastr buu voia am dat am druit o partia de ocin c'avem | cumprtur de tat nostru Murgoc* c'au cumprat de la Vasilii Fsca \ din sat din Marcoviciani de la inutul Vasluiului, de pe | lirlzl, ac'asta paitia de loc am dato i druito dumi | sale lui Audronic camrasul i gUipnlrt^ei dumisali | i cuconilor i nepoilor dumisali, ns di vom puteo \ scoate de la Lupneti i jentru credina J niam pus i degetele. u las let 7204. Dec. 1G. t Alicsandru, f Ploie. f Rucsanda.

15 8} Document din .7204, (1696). April 11, Glcdenl.


_ Sumir. Scrisoarea lui Uheiasie nionali cti-fl ficiorii sbi faulroni<' tefan de viserie prin care l iar ti de suprirea ce l-au fkH-jit*o le las dani'c trei pmnturi n Marcoviciani, stricnd daaia <e-o fcusc mai nainte ctrJ ordachi Cantacuzino stolnicul. . ("Moia numeti, selitea Mtrcorlccni, plic IV, No. Kty Hrtiecoal.

f Adecii eu monah Ghelasie. tatfil lui Andronic Iui tefan de viserie. i altor fic'ori ai miei: fac frre cu acv.iftft adevrat. scrisoare a mia. la mana ficiorilor miei. ce mai sus ecriu. cura eu scrbindum de fic'orii miei. pentiun luciu oarece i dintracia scrb a mia c'am t'ostu scrbtumA. foarte ru am greit cu pcat de moarte, mara fost dus la dumnealui ordachi Cantacuzino c'au fost stolnic mare. i ia ui fostu <at danie partea mia ct mi sau vinit trei pamutuii n rin la sat la Marcoviceaui. ces la iuutul Vasluiului iu fundu. i cu parte de vad do moar. ce sari veni pic aciali trei pmnturi _ nuiiai poria mia. afar de fraii miei i de altor rzi. la care hotrt cnd sau ales aciale 3 pmnturi. au fostu lonaoo cluciarul de C'zneti. i Biablia vornicul de poart, ajioi ficiorii miei, au czut .Ja mine cu rugminte ca si ertu. i s nu amestio singe strein ntre dnii, i duj; rugminte eu nc ,mam ntorsu i iam ertat. i ciam fostu dat danie .stolnicului Iordachie am strcat i nu o dau care lucru mam fobt dus n ctva rnduri, de miam cerut i zapisul de la dmnealui i nau vrut sa mii dea. deci. vziud eu ca siut batin de zili, i slab mani temut de moarte, am fcut aciasta scrisoare la mana ficurilor miei. cum s ie moiia de acolo de la Marcoviciani. ciam fostu dat danie, cu tot locul. i cu tot vinitul i alte moii, pe unde ar Iii depre mine sa nu s amiastece. iar daniia mia cium dat. stolnicului o am strcat. care de maui i grbit de am dat dumisale stolnicului n juipa. dar dmhealui nau cheltuit nimic ou mini. nici iam fcut nici o paguba, deci aea mrtuiisscu eu sufltttfl micu. ca s fie de credina, iar zapi.sul de la etol-

16 nicu. de Iar scoate dmnealui undeva sau din smintia dumisali cineva s nu s ie n sam, c am htrcat ac*a danie, i pentru credina am isclit. u Ulodeni lt 7204. Apr. 11 ac'astycrisoaie o am fcut denainte sventii sale Mitropolitului i a boerilor mari". f Mouah Ghelasie iscal, Vasile Gostachi vel vornic, Sava Mitropolit Moldaviei (pecetea mitropoliei L Sia pecjatu st. mitropolii Suc i avscoi=aceast pec'ate (iaste) a sfintei Mitropoliei a Sucevii. Sf. Gbeorghe clare). 9). Document din 7204. (1696). Avg. 19, lai.
Sumnr. Scrisoare de aezare ce Iordache Cantocuzino biv vel stolnic d Ia mna lai Andronic cmraul pentrjj mbara ce a fcut in Brlzel pe-Mwlnl despre partea lui Andronic, ei stpnind satul Slobozieui n dou. (Moia numeti, selitea Slbozicn', plic H. No. 8). Hrtie coal.

Adec eu Iordakii Cantacozino biv vel. stolnic fac tie cu coast adevrat scrisuare a mia la mana dumisale cumraului Andronic. pentru moara c'am fcut eu. pe locul Slobozianilor. ce snt la~ inutul Vasluiului pe apa Brlzlului. care acel sat Sloboziani iaste gkimtate de sat a dumisale i guimtate de sat al nostru, stlpit despre dinului care uc*a parte a noastr g'umtate de sat iaste despre rsrit, iar g'umtate de sat a lui Andronic ia.-te despre miaznoapte Ia cmpu. iar n vadul de moar. iaste rmurili despie pduie. iar a lui Andronic. iar rmiili despie cmpu iaste al nostru, precum ne scriu dreaeele. ce avem de la rposatul Vas(i)ie Vod. pe hotarul acelui sat. i tmplndus de am fcut eu moara. n rmurili dumisale. mam rugat de miau lsat s nHm strce moara nlrrac'asta dat pn cnd ar vini vriame si tiibuiasc dumisali atuncia sm mut moara ha imurili mieu i dumnlui * fac moara n rmurili dumisali i adast scrisoareSau fcut denaintea dumisale. lui Neculai Don ici vel logoft i dumnlui Vasilie Costaki vel vornic, i

17

Oavril Brescul biv vel stolnic, i pentru c r e d i t a am isclit, u las lt 7204 Avg. 19. ordachi K(atacuzino) stolnic, Vasilie OostacM vel vornic, az Neculai Donici vel logoft, az Pavai Ciocrlan vel cianic iscal, az Gavril Brescul biv vel stolnic i.<cal nesm tmplat.
dumnlui

10) Document din 7204, (1696). Aug. 21, Iai.


.Vumor. Carte de rmas prin care Antiohic Ccntemir Vod judec i d rmas pc Crslina An{helchioae pentru jimtate de sat de Slobozieni, ce o cumprase (te la rzeii TurcuJcti si ai lor lordacbe Cantacuzino visternieul nc din 1661 supt Stefuhi Lupu Vod, i hotrte s o stpneasc fiul su lordac he biv vel stolnic. (Moia Dumeti, selitea Slobozieni, phe 11. No. 8). Htrtie coal jnare turceasc.

j- Io Antioh Costantin Voevoda. bjieiu mlstiiu gspdru zemli Moldavscoi. adec au vinit innaintia domniei miali | i a totu svatul domniei miali. boiailor r&i a mari i a mici. credincios boiariul nostru duinnialui | Iordaclue Catacozino, ci au fostu stolnic mare. ficiorul rpoasatului. Iordachie ci au t'ostu vistiarnic | marii i sau parat de fa. cu Creina Anghelcluoae. pentru g'umtaate de satu de Slohoziiani. c& sintu la inutul j Vasluiului, pe Barlazei. zicftnd Carstina Anghelachioae. cum iaste i ia metalic ntracia g'umatale de sat de | Slohoziiani. facndus rud unui Dumitraco diiac. i artandu un ispisoc. de la Vasilie Vod. scriiudu cum acel | Dumitraco au avut par cu nite raziai de Borti. pentru o bucat de loc. de Slohoziiani. ce o au fostu li-agftnd rzeaii | de Borti. n partia lor a Bortilor. care Increbndus de Crstina Anghelachioae. ce s&minie iaste | lui Dumitraco diiacul. i nu sau aflat H & hie fostu nici o rud. nici au tiut nime. e hie ia de acia sminie. dzis-am | domniia mea. K afle Cantina. Anghelachioae. oameni ei tii cum au inut, prinii ei sau ia Intracel sat | i pre nime nau aflat, sa mrturisasc. cum s tie cau finut, iar boiarinul nostru ordachi stolnicul au arta |
laninoace ai ZaDlse Voi, V p. L
3

18 zapie de bun credin, cu iscliturile a to boiarii ri. de la domniia rposatului | [Stefui] Vod din vletul 7169 ai, cari s fac 35 ai. pe cuVn au cumprat, acia gumtate de sa tu. de | Sloboziiani. printele dumisale, Iordacliie vistiarnicul. de l a T o a der i de Ja fraii lui Dumbrav. de | la Ninl. i Gligora. i de la surorile lor. Avrmiia. i Ana. to fic'orii lui Ghiorghie Turcul. | nepoii lui Necoar Turcul din vat.ia satului i din cmpu. i din pduri cu locuri, de prisci, i cu locuri de fna, i dinttap cu vad de moar. i cu loc .de lieleteu. i cu tot vinitul. drept, optzci de galbeni | bani gata. au adus boiarinul nostru Iordachie stolnicul, i oameni btrni, ca de 60 ai i mai mari | diau mrturisit cum ei au apucat, iind acia gHimtaate de satu tot Turcul, pn ce sau vndut vistiarnicului. Iordachie Jiar pe alii nu tiu s hie inut, nici de Crstina. Anglielchioae, nu tiu s hie mai cercat acia moie, deci domniia ! mea Impreun cu t o t s v a t u l domnii miale, am socotit am giudecat cu giude dreptu. de vreame c Iordachie | vistearnicul au cumprat de atta vreame. au inut la attea domnii, iar Crstina Aughelchioae | nu s afl s hie inut nici o dat.- nici prinii ei. nici tia nime ^sft hie avnd moie In tracei sat. datuom | rmas pe Crstina Anghelchioaea, s las In pace pe dumnealui Iordachie stolnicul, s ie moie ciau 1 cumprat printele dumisale. acea gmmtate de sat de Slobozianii. cu tot locul i cu tot vinitul. cumui scrie J zapisul cel de cumpartur. cci sau dereptatu denaintea divanului domniei miale, i ca si hie dumisale. | i de la domnia mea driapt ocin i moie, i giupneasai dumisale. i cuconilor i nepoilor. | i uric l ntritur. nectit. i nerueit. nici dnoar. In veaci i aciast pr() s nu B mai praso. u las vlt 7204, Avg. 21. Vasilie Niagul uriear, Neculai Donici vel logoft. pecete tu cear aplicat pe hrtie romboidal.

j ! j J
:

f 11) Document din 7204. (1696) Aug. 28, Iai


Rumw. Cartea lui Antioh Costantin Cantemir Vod scris Ia Dum i t r a c o Cuza biv stolnic s cerceteze pricina dintre Iordachi Cantacu/ino stolnicul :;i intre Cristina Anghelichioae, pentru jumtate din satul Slobozieni de la Vaslui, cumprat de Iordachi Cantacuzino TM-

19

leraicui

(Moia Dumett, selitea Slobozieni, plic H No. 10). Hrtie Qlfi.

f Io Antioh Costantin Voevoda bj. mlstiiu gspdm zemli Modavscoi. scriem Domniia mia la boiariul nostru dumnialui Dumitraco Cuzia biv stolnic, s ntate. facem tre dumitale, pentru pr ci au avut de fa nnaiutia domnii miali. boiarinul nostru lordachi Catacuzino eiau fost stolnic mare. cu fmeaia lui Anghelake pentru g'umtate de sat de Sloboziiani. eiau cumprat rpoasatul Iordachi vistiarnicul de la nite rziai de acolo, i Anghelkioae. zicia cum s hi avnd i ia moie ntracia g'umtate de ' sat. deci dmnta mergi acolo, i s chemi oameni btrni megiai de pen preg'ur i si intrebi foarte pe amnuntul, s mrturisasc. cine vor ti ei. cau inut acia g'umtaate de sat de Sloboziani. vnztorii eiau vndut vist | iarnicului Iordaki. au prinii ti Anghelchioae. sau ia. pe cum vor mrturisi oameni buni cu sufletele lor. s faci o mrturie, de la dmuta i de la acei oameni buni. s o trimei aicia la domniia mia. aciasta scriem. u las vlt 7204, Avg. 28. (fr pecetea domneasc).
Adresa :

La boiariul nostru credincios, dmnialui traco Cuzea biv vel stolnic, s s dea.

Dumi-

12) Document din 7205, (1696). Sept. 4, fr loc.


&<Mar.. Dumitraco Cuzca biv stolnic cercctenzii pricina de pfir* ntre lordache Cantacuzino biv stolnic i Cristina Anghellchioa* ?!crte lui Vodfl c prinii Cristinei n'au stpnit nici odati In Slobozieni. (Moia Dumeti, selitea Slobozieni, plic U No. 14). Hrtie coalfl

Milostive i luminate Doamne s fii mriia dumitale sntos. Facem tre mrii tali vinindu ciastit.

20

carte mrii tal. la noi pentru o moie anume Slo~ boxiuni. pre jumtate de sat ce au avut par de fa& tnnainte marii tal dumuealui stolnicul Iordachie cu o femeia anume Crastina Aiighelachioia i ne porunceti mriia ta. ca s strngem omiu bun megie? de |.en pregiur ca s ntrebam pre ciu au apucat ei iindu at'ia moiia de pen piegMir pan a o cumpra reposatul Iordachie. visternicul printele dumisale stolnicului Iordachie, pre vnztori oarei au v n d u t dumilorsale anume ficiori lui Ghiorghie Turcul, au ' pe Anghelchioia a u , p r e prinii ei. dec1 viiindune cinstit poronca a mrii tal. .^tranam anume pre Simion ot Vovreiati i pre Sacul ot Cuci i Istrutieot Vvroeti i pie Alexandru ot Marcoviceni tot omifl btrin ca de 65 ai i de bim credin carii i ei mai gios au pus degetele care ei au mrturisit cu sufletel(e) lor cau apucat diu copilrie lor iijida care au vndut. dumisal. raposatului Iordachie visternicului iar pre Aughelkioia sau pre ] rinii Anghelkioia nu iau apucat iindu nici o dat i precum au mrturisit cu sufietel(e) lor aia facem i noi tre marii tal i pentru credina am isclit i eu. Robul mrii tale, Dumitraco Cu^e) biv stolnitv vleat 720o, Sep. 4. f Simion, f Sacul, f Istratie, f Alecsandru. 13) Document din, 7205 (1696), Oct. 16, Iai.
Sumar. Antioh Constantin Cantemir Vod ntrete lui Andronic cimras stpinirea n Sloboziani pc jumtate de sat pe temeiul n 4 zapise de danie i cumprtur. (Moia DumeU, elitea Sloboziani, plic 11. No. 16). Hflrtie coal mare turceasc.

Io An,tioh Costantin Voevodu. bjiiu mlstiiu gspdru. semli Moldavscoi. Adec au vinit Innaintea domnii meale. i Innaintea tuturor a lor notri moldoveneti. boiaii. a mari. i a mici. credincioas sluga noaatr. Andronic cmraul i neau artat un sapif de danie '). de la Oavril Mog&ldea. i de laIX 7196 Maft * flv. 1. IM).

nurorile lui Sanda. Angheniia. Ania. Protasiia pre o parte de ocina, pre o parte \ de ocina (sic) din. gat. din Sloboziiani. de la inutul Vasluiului, ce iaste pe Brlzal. din giumtate de saat a treia parte, aijderea. neau mai artat, un zapis de cumprtur'). fie la Alecsandru Murgoc. i de la femeaia lui. Alee-, gandra. iari pre o parte, de ocin, dintracesta sat. din Sloboziiani. din giumtate de sat a triia parte, i dintracia. a triia parte, giumtate. aijderea. niau mai artat un zapis de cumprtur 2j. de la Mateiu. i de la femeaia lui Floarea, iar dintracestai sat. din Sloboziiani. din giumtate de sat. a u triia parte, i dintracia a triia parte. giumtate aijderea. niau mai artat un zapis. de cumprtur. pre o parti de ocin, iar dintracestu sat. den Sloboziiaui. diu giumtate de sat. a treia part. de la tefan Borl. care iau fostu i lui cumprtur, din ispisoc. de Ia rpousatul. Vasile Vod de Intvitur care s face parte peste tot giumtate de sat ntreg, pentru aciae i doniuia mea. vznd ciale zapisa ncrediuate tn carele sntu. isclii muli J>oiari de curte, i oameni de credin. n care zapis crie cum iaste danie de bun voe. i cumprtur. cu deplin plat, i de la domniia 1 1 ea. nc dam i ntrim slugii noai-tre. Ini Andronic. cmraul. ca si hie i de la domniia mea. d.iapta. ocin i mo^io cei iante danie i cumprtur, i uric i Int. rftur. n veaci. necltita. i in da s ne umiaetii altul s nu se amestece). u las vleat 7205 Oct. 16. a:? Xeculai Don ici vel logoft iscal. Savin uricar. 0>s. Pecetea n cear pe hrtie desprins cu inscripia: Io Antioh Oostuntiuu Voevoda. bojiiu anlstiiu gspdru /etnii Moldavscoi.
NotifA Istoric despre Slobozieni.

St-litea SIoLozienilor pe Firlzel (lup actele ce poV 7194 Mart 1 (IV. I. 108). 2). 7192 April 9 (IV. 1- )

sed Epitropia Sf. Spiridon se rftdio n secol. aJ XVI-a, de i stpnirea asupra lor se sue la Ion Tutul logoftul. Id 1691 urmaii Tutuletilor i mpart moiile venite lor dup Odochia, soacra lui Petre Huhulea, printele a celor 3 < opii ai si Ionaco Huhulea, Mgdlina i Varvara. Dintre multe sate, (18 Ia numr), i vii (5 flci), se vine n partea lui Ionaco Huhulea o jumtate din Slobozieni (I.1.194). Nn putem sti daci Slobozienii acetia veniau de pe tat or?., i e pe mam. Iat ncrugtura vechilor proprietari.
l * u Tfiutul logoftul Toader Tutul logoftul Odochia j Dumitru Hubulea vornic j 1546

lata cstorit cu Petre Huhulea stoluic

r
Jonalseo Huhnlea j

Mgdlina, Varvara estorit cu Irimia Bseanul uricar Bisnetii-Jor$til-Cu7.ctii.

Vasilie Haholea Candachia clugr

Bnuim ins c Slobozienii de pe Brlzel snt aezare Huhuleasc, ntru ct Tutulestii i aveau aezarea n satul Tuteti de la Iai. Partea lui Ionaco Huhulea trecu apoi la Nicoar Turcul, ori ginere, ori simplu cumprtor. De la Nicoar trecti la fiul su Gheorghe Turcul; i tocmai n 1601 sub doinaia lui Stefni Vod Lupul cei 6 ficiori ai lui Gh. Turcul : Toader, Dumbrav, Niul, Gligora, Avraam i Ana i vnd cu 80 galbeni partea lorjumtate de aut. din Slobozieni lui Iordache Cantacuzino marele visternic. fT.II. I. Pe cnd jumtatea despre rsrit continua do a fi proprietate boereasc, trecnd de la Tutuleti la Huhulet.), apoi Cantacuzineti; jumtatea a doua despre apus i meax-noapte rmsese n proprietate rzeasc, amestec&wiuse cu alte rzeii din jur. Pe aceasta a doua jumtate gsim mai muli stpni: Mogldetii, Murgocetii, Mateeitii Borostii, i revine, la un singur trup sub mna lui Audienta cmraul, i el rze din vecbi pe acestc locuri, fcroa i strnepot al .Mirului' (IV. 2, 9a).

lata care ar f mersul proprietii n cele 2 jumtU

aie

Slebozieniltfr. Slobozieni V2 rsrit-sud


Dim. Huhuiea vornic Petre Huhuiea stolnic Jonaco Huhuiea NicoarS Huhuiea Gheorghe Huhuiea Turcul

\'2 apus-nord

Iordache Cantaciuino vist.

i
Iordache Cantacuzino stolnic Andronic cm&ra loao Cantacuzino Pacanul Ioan Andronic crara Sf. Spiridon (danie) Safta t Ule C,Jindul

Vecintatea celor doi stpni neegali n putere i trecere a dat natere nu la puine pri la divan, mai ales pentru iazuri cu mori, cari pe atunci alctuiau unul din principalele venituri ale unei moii. Procesele judecate asupra morilor celor doi vecini, ne aduc multe lmuriri asupra morritului de ap, facerea iazurilor, rnduirea lptoacelor, nlimea apei, scoborrea aezrii morilor, i ca buni veoini urm o mpcciune. Selitea Slobozenior se contopete apoi n trupul Dumetilor, mai ales dup ce I. Cantacuzino Pacanul face danie Sf. Spiridon jumtatea cea de jos. l'entru nelesul mai departe al stpnirii n Slobozie i dm n continuare documentele urmtoare:

24
A 176* Sepi. # (Puraeti Slobozieni II, 17). Grigore Alex. Ghica Vod rnduele pc Ion Meleghi, vornicc de poart s mearg i s h1 e*gi lui Ion sin Andronic prile sale (lin Slobozieni. jumutatoa de sat, despre cealalt jumtate dat danie de loni Cantacuzino I'acabuI mnstirei Sfntului Spiridon.

f Io Grigorie Alecsandru Ghica Vvod. bjiiomlstiiu gspdru zemli Moldavscoi. scriem domnie me la boieriul nostru Ion Meleghi vornic de poart I facem tire cA domnii mele au jftluit Iou sn Andronic zicnd e i are o parte de moie anume pre sat Slobozieni la inutul Vasluiului pe cari i au stpnito diu moii i prinii lui. i fiind c zis c hotrte cu alt g'umtate de sat tot de Slobozieui ce este dat danie mnstirei lui sveti Spiridon, de loni Cantacuzino Pacan i avnd npresurare o moie de ctrh alta au cerut numitul j&luitor s i s alia parte lui de moie Slobozienii. de ctr ace giumfttate. a sntului Spiridon. dup scrisori ce are i dupfc tapnire veche, de care iat c poruncim vznd arte domnii mele. sa te scoli s mergi la numita moie fiind i vechil din parte lui sveti Spiridon. i s strngi pe toi rzii i megieii, locului de ac-oJo. i dup scrisori i alte dovezi cior arta i o parte i alta sa 16 iai sama i s msori moie c* funie i sa o dai n dooal alegnd partea lui Andronic toat de o parte cu vad de moar cu loc de arin. cu ce sfii va veni pe partea lui. i sa pui i pietre hotar disprind moia lui Andronic de ctr a lui sveti Spiridon i s dai i mrturie hotrnici !n smne isclit de tine i de toi rzeii ce se vor tampla acolo, i acost hotr&turii sft s fac. prin tire isprav. de inut, iar neodihniudus vre o parte acolo 8 vie la divan, ac'asta scriem. Iet 1764. Sept. 8. proeit vel logoft. pecete mic, tu ro, cap de bou.
Noti: | -

Este i o copie din 1839 Noeni. scris de Hriaant ieromonah.

25
B. 1(75 Iunie 2 (Dume.i, Slobozieni n, 18). Scrisoarc de cercetarca cc au fcut rnduiii ispravnici dc Vaslui in pricina de nclcare i pfiunare in Slobozieni alte soliste a Saftei f.8ndu)esci, despre oamenii lui Anastas Bacall<a.a, arendaul moiei Duniesti a mnstire) Sf. Spiridon.

Cinstii ai notri mai mari dmnta medelnieer Oheorghi i dmnta arma Nicolae is(pravnici) cu mult plecciune ne nchinm dmnlorvoastre. mai ntrecutele zile viindune un cinstit rva al dmhilor.voastre npreun i cu o luminat carte gspd ntru care ni eft poroncete s mergem la moiile dmisale g'upnesei Saftei Gndules. ficii dmsale rpousatului Andronic cmra i s ceicetm pricinile de streiune ce are dmnei pe moiile dmsale de ctr Asastas Bcalbaa. i dup poronc ce am vzut am mersu la numitele moii anume Slobozienii i Mareovicenii i Lecuenii. Glodeni i Jigoreni ce snt tot de o alt din sus de Dumeti pe apa Bftrlzelului, ce s hotrscu cu moiia Dumetii a lui Sfeti Spiridon i mergnd noi acolo am strnsu npregiurai->ce snt tritori n premejma(sic) locurilor acestora i cercetnd nti pentru pricina plugurilor ce iau scos vechilul lui Anastas Racalbaa de pe nioifiia numitei g'upnesi de nu liau lsat sa aie elin, am ntrebat pe acei eiau mrsu ou plugurile anuine pe Miron Lazar mazil. den Soliule i Lupul Laz;\r mazil ottam. Gavril Biik ottam. tefan sn Popii ottam. Ioui Lazr mazil ottam i ei au mrturisit cum c mrgand cu plugurile acolo i unul <lintracetiia au nceput a ara i au i ahit un popas iar un\ Dumitru Grec vechilul lui Anastas Bacalbaa, au vinit acolo i iau scos den brazd zicud eum ca ar fi cumprat vinitul moiilor de la dmneei Safta G-nduleas pentru pciune vitelor lui Anastas Bacalbaa i aa cu acest chip am scos plugurile <ie pe moie dinsaie Saftii Ondulesi. de cari i mrturie adevrat cu iscliturile lor au dat la mana jdnins le Saftii Uandules. aijderea au /nai mrturisit Andreiu Japchiu monah din satul Rn/roaia i Vasile Brnza, biv copil iu cas i Ioni| *ef Vusile

26

Brniiu tij ot Rngoaia i Ioni Onul oftam, i Airon StaniK, ottam. i Gheorghie Smere ottam. i Ion flrniul ottam i Carpu fic'oru Sarcului ot Nagaa i Ifihail Lungul ot Tansa, cum c herghelii i boi i alte vite i bivoli relipeit de trei patru ani sa pauniazft pe moiile dmnsale Saftii Gandulesi f&r de nici o oprial pen fna i locuri sterpe ce snt cum i aceti oameni de mai sus numii ce iau scos de pe moie cu plugurile lor. 'Aijdere mrturisescu cum c In toat vreme au vzut vitele lui Anastas Jftoalbasa pascndus pe aceste moii cum i noi acmu mergnd den poronc la aceste numite moii am vzut i noi cu ochii notri vitele pscandusa pi aceste numite moii. Aijderele au mai mrturisit toi aceti oameni de mai sus numii pentru c cnd au ezit Safta Gndulias Brladul e fac moara, au o~ prit apa ca s i sa umple iazul, iar vechilii lui A1 1 as tas Bcalbaa au mersu .i au tet iazul ca si* marga apa la moara lui Sftii Spiridon ce o ine Ana6tasft Bacalba i mai pe urma pornindusa danilor sau fcut uoi i sau strftcat iazul foarte tare tlentrace pricin, dar cea fi cheltuit dumneei. de au tocmit iazul ei nu tiu. pentru ac'asta. pentru toate am dat de la noi ac'asta mrturie la mana duinisale Saftii Gndules, i ntrebnd noi pe un Trandafel ce esto vatav a lui Anastas Bacalba stttor aice la vite ce are sa rspund n potriva el au zis ca au avut ndejde precum c a cumpra venitul moiilor de la dumneei, i cu acel chip au clcat cum i pentru fftna am cercetat i am socotit ea cincizci de stoguri de fn au strcat acmu Intracest an cu bucatele lui Anastas Bacalbaa i pentru toate ae*te ort Bcriu mai sus ntiinm pe dmnea voastr sa fi dmvoastr scdtoi. ' 1775 luni 2li. Al dnmitale mai mici i plecai. Andronachi Carpu, Toader Lazr, Chiriiac Teliman.

C. 1776 Iunie 30 (Dunieti, Slobozieni 11, 19). Mrturia ispravnicil o r de Vaslui ctr Vod Ghica c cercetAndu-se la fata locului pricina dintre Safta Gnduleas si Anastas Bacalba pentru nclcarea veniturilor moiilor sale de la Slobozieni pe Brlzcl, a perdut venitul pe trei ani de zile.

Facem tire cu aciast mrturie a noastr, c aduendune luminata carte mrii sale lui Vod dmneei Safta Gndulias Intru cari ni s poruncete c dup g'udecat ce au avut cu Anastas Bacalbaa la divan luainte dumilorsale veliilor boeri. jluind Safta Gndulias cum c de 4 ani ar fi cumprat numitul Bacalbaa vinitul moii Dumetii de la mnstire sfntului Spiridon. care moie e*te aice n inutu Vasluiului, pe apa Brlzlului, i s hotrti cu doi moii a Saftei Gndules, i dup ce sau lut ace moii aducnd mulime de bucate nar ii ncput s s pauneze numai pe moiia Dumetii ce calc i moiile jaluitoari i pe anul ntiu iar fi dat 25 lei Nastas Bacalbaa. Safti Gndules. pentru c iau clcat moiile, iar pe ti ii ani nu iau dat nimic, i au rmas pgubaa de venitul moiilor sale. i vzind dmnaei c s pgubete de venitul moiilor dispre Nastas Bacalbaa au pus oameni cu plugurile ca s ari pe moiile sale, iar un Dumitru Grecu vichilul lui Anastas Bcalbaa au mersu i au scos plugurile de pe brazd zicnd c ar fi cumprat i de la Safta Gndulias venitul moiilor i Anastas Bcalbaa rspunznd nainte dmuilorsale veliilor boeri cum c vitele lui s puniaz numai pe moie lui i plugurile liau FCOS de pe moie Dumeti. iar nu de pe moiile Saftii Gndules, i la ace giudecat ce au avut, netiindus adevrul, nu li eau urmat giudecata. ^i ne poronceti mrie sa -Vod ca s cercetm cu amruntul, pentiu toate aceste artate mai sus. i dup cum om afla ntru adevr s dm miturie ca s afle dreptate sa. dup luminata poronc mrii sale lui Vod am rnduit mazil, care^nt mai de isprav i n parte locului aceluia, sciiindule din parte noastr i au strnsa pe toi upregiuiaii i btrnii ce snt acolo dz-

toii mprejurul- moiilor i cercetnd att pentru plugurile ce liau scos viciului Iui Bacalbaa. cari *au aflat cde pe moie 8afti Ganduliasi liau scos iar nu di pe moiia Dumetii dup cum au artat Anastas Bacalbaa. i tntracei trei u<ui sau pgubit Safta Gudulias. de tot vinitul' moiilor sale, dispre bucatele lui Bacalbaa, i osbit de venitul acelei aoii au taet i eztura morii Saftii Gaiidulena ce; au avuto tcut pe moie sa, i au dat drumul apoi ?i au mersu la moara lui sfeti Spiridon ce o ine nastasa Bacalbaa caii i din piicina aceia i nau pricinuit ctftva paguba dup cum pre largu arata mrturia rnduiilor mazili, ce a fost din parte noastr, i sau aflat ca toate jalobie Saftii Gndulesft snt adivarate, i iam fcut acesta mrturie, ac'asta ntiinam. 1775 luni 30 Glieorghi med. is., Nenciul arma.
D. 1775 Noem. 12. (Dumeti, II, 20). Cartea lui Gritfore. Alex. Ghica Vod ctr ispravnicii de Vaslui cu de i/.noav s cerccteze uriciaa de nclcare ce Anastas Bacalbaa face cu vitele i oamenii si In moiile sale de pe Brlizel Ijt Vaslui.

Io Grigore Alexandru Ghica Vvoda bojiiu milostiiu gspdar zemli Moldaviei. Cinstii credincioi boerii domniei mele. I)mta Ghiorghie biv vel medelnicer, i Nenciul biv vel arma ispravnici de inutul. Vasluiului sntate. S face tire dmv. c prin jaloba ciau dat domnii mele Safta fata lui Andronic cmra au artat c la acel inut are esi hotar* de moii pe cari Ii iaste casa i toat azare sft. cari moie s hotrte cu moia Dumetii a mnstirii sfntului Spiiidon, i Anastas Bcalbafl cumparandu venit moii Dumetilor de la epitropie cu anul i ducndui bucatele lui acolo pe moie ar fi calcat cu bucatele lui i moiile ei. i iar fi fcut mult stricciune i pugub. i cum c astft primvar oamenii lui Anastasa iau scos i plugurile de pe moia sa di nau lasato s are, i cum anul trecut iau tet i iazul morii de sau slobo-

zit apa. din care piicin arat jluitnare ca nu puina paguba i srcie i sau fcut, ututa le ctr bucatele lui. cut i din pricina slobozirii apei i pent r u a c e s t a au cerut s aiba dreptate. Deci mftcar ca ac'asta pricina sau nuy cercetat de ctra l)mv. cu mazili ce iai rftnduir, la stare moiilor, dupn osbita cuite domnii mele, scris, dar fiindc Anasta* Bacalbaa la giudecat au tgduit zicnd c nu tie nimic, i c la ace ee v c.etrue. ce sau fcut de ctra rnduiii mazili, el (-;< \-chilii lui fata nau i t pent r u aceia dar va s.ci ieri domniia me. viinu vichil lui Anastasi Baoalba acolo. Dvs. de iznoav ornduii mazili oameni de isprava, pe cine vei socoti, ca n p i e u i ' cu Safta Gnduleaxa si cu yechil lui Anastas sa mai mergei (la starea numiii moii) i n f r i c a lui Dumnezu foarte cu amruntul safa(cei cuvenita c e i c e t a r e dac Anat-tasa a cal)cat bucatele lui pe moia (Sat'tii Gndulesii i tot odata aflai) ct vreme au punat bucatele sale pe moia iSaftii Gndulesa., i de iau scos plugurile) de pe brazd(a) i nau lasat. ca (sa i are...) iau t&et oamenii lui (eziitura morii Saftii Gndulea). In ce chip. iaste pricina ca na li sa hotarasca cu gi.dccjta divanului. aciasta scriem. 2 77;* J\Toem. 12.
Adresa :

Credincios boeiii dmnii mele dmta Gheoghebiv vel med. i Nenciule biv vel arma ispravnici de in u t Vasluiului datis zdraviia. (s se dea cu sautate). Safta Gndulia?. procic vel log.sau tiecut la condic. pecetea In ceara roie. Obs. Originalul rupt; este i o copie din 1830, Noem. 18 scris de Hrisantie ieromonah, cind originalul era n mai bun& stare, i dup, care am ntregit originalul.
E. 1776 Nocmbric 3 (Dumeti 11. 21). Cartea lui Grigore Alei. Ghica Vcd efitrfi ispravnicii de Vaslui si cercetez* prjchu Intra fcafta G9adulea.sa i C. Grccu cu un Coti nici pentru tncilearea ce fee i unei priseci i liveai tto pomi de Ja Slobozieni.

Io Grigorie Alexandru Ghica Vod. bojiiu milo-

stiiu gospodarii zemli Moldavsooi. credincio boerii domnii meii. dmta Sandul Micescul biv vel pah. i Mihalachi Cerchez biv vel jitnicer ispravnici de inut Vasluiului, s face tre dmv. c dup jaloba cau lat domnii mele Safta Gftndulias, au artat cum ca pe moie sa Sloboziani de la acel inut, are un Ioc de prisac cu scrisori drepte al ei. pe care loc de prisac ntracest an ar fi pus stupi, un Costantin Grecul, zicnd c ar fi luat voi de la egumen de la mnstire Rohitoasa. i cu acest chip pe jluitoari nor fi ngduinduo a stpni, i cu ce s numete mnstire stpnitoare locului nu tie, cci locul de prisac din stpnire sa, nic o data nar fi lipsit, i diosabitu arat jluitoave c mai are pricin de g*udecata i cu un Cotiniciu ce sa trage niam dup un Murgoc1, pentru o poian i pentru nite livezi cu pomi. cari snt den hotarul Sloboziei, i Marcoviceni, pe c$ri le trage cu zapisa de cumprtur de pe acel Murgoc nianuil lui Cotinici, i acesta cu niamul su In trie lor sau volnicit de au cules poamele din livezi, i n trie lor stpnesc, precum vei inlege dmv. mai pre largu din jaloba sa. Deci t-criem dmv. s chemai fa atta pe egumen de Rchitoas cu scrisori ce va ave cum i pe acel Cotenici cu dovezi ce va ave. i att pentru o pricin ^um i pentru alta, dup dovezi ce vor fi la fiete care parte, sa cercetai cu amrunt, i dup dreptate ce ea va cde sai giudeoai. i hotarnd pricinile la parte ce sa cade, sa dai cri de giudecat c d\ nu sar odihni, vreo parte cu zi de soroc n vii la divan.
1776 Noem. 3. Pecete domneasc tn tu ro cu iuiialele Io. I <lr. Al. 1 Oc. I Vv. 1 1767. cap de bou. procit vel logoft.

14) Document din 7210 (1702), Febr. 1, Iai.


Sumar. Ti. 10 F e b r . Iai. Constantin Duca V.xl d c a r t e 4 "voinicic vornicelului vtnianului din Dumeti s c a u t e vecinii f u |jiU din satul rposatului stolnic I o r d a c h e Cantacuzino. i s i n a d u c
,X

"(Moa DumoU. selitca Duvneti X, 6). Hrtie, fil.

f Io Costantin Duca Voevod. bojiiu. mlatiiu ^fpdru zerali Moldavscoi. datam carte domnii meali vor(ni)celului i vtmanului de sat de Dumeti. ce snitu (sic) la i"utul Vasluiului ca s fiia volnic ou carte domnii miale a cuta i a cerca drepi vecini, a, rpusatului stolnicului, Iordchi din sat din Dumeti. deavi ori unde iar afla sa aib ai aduce cu toate bucatele, lor ce vor ave. la sat de unde au osto ori de iar afla n sat domnescu, ori In sat boeresc. ori n sat clugrescu. ori n t i g u . ori n slobozia, i unde iar afla prea toi si ia sfti duca la urm. de unde au fostu. i nime s 1111 cuteze a ine sau a opri peste carte domnii mele. Toe piem. (aceasta scriem). u las. It. 7210. Fev. 1. Pecete mic n tu ro.
Noti Istoric a s u p r a Dnnic.tilor.

i In curs de 62 de ani. de la 1640 de cnd moia Dumeti era n mnule Cantacuzinetilor, se sporise numftrul locuitorilor n sat, prin facere de rouli vecini, din cari unii din ei se ntmplase sa fuga. Vecinii st fceau (lupa legea veche prin angajamente orise, luate cu chizei. Ei se fceau din cine se ntmpla, ori din rzei scptai cu moia lor diu cauza, drilor grele ctre stat, ori din cauza greului t r a i u ; din nimii, cari fcuse paguba stpnului, f i cari In neputina de a plti bani se ddeau pe ei vecini pe toata v i a a ; n fine din ori ce alt categorie de oameni pentru ori ce alte mprejurri din via. Cartea domneasc tiu epuno ci vecini au fugii ; d a r diu acea^t. G*xje cetim o I u . Dumeti era ua voinicel ai -HP mtmmJW r p r e a w t iutor** eele ^ teeriul 91 Hk.t^vi
. . ,

32 tul; oel dd al -doilea mai mult interesul boeriuui faa de obte. Amndoi aceti slujbai capt carte c pot 'urmri pe vecinii fugii n ori ce sat domnesc, boeresc bri clugresc, cci cei trei factori sociali, cari au piilejit nfiinai ea de sate au f o s t : domnii, boerii i mnstirile. Mai cptase voe a-i cauta prin trguri s nu fie oploii pe acolo sau, prin slobozii Dup cartea domneasca sloboziile constituiau o noua categorie de sate, care fa cu fiscul ori cu boeriul aveau multe nlesniri pentru a se ntemeia aezarea satnlui. Se mi vorbete n alte cri gospod i chiar fri Letopisee de bude, adic instalri industriale (olarii). Numele satului Dumeti ne duce la primul stpn Duma, nume ce vine destul de des n diplomatica secol, al XV-a. Epitropia Sf. Spiridon nu posed cele mai vechi acte asupra Dumetilor, ci numai acele ce se refer la cumprturile marelui visternic ordachi Cantacuzino. Prin primul act din 2 Mait 7148 Vod Vasile Lupul ntrete visternicului ordachi cumpraturile fcute n Dumeti cu 56 ughi de la M. Furtun comis a unei esimi din sat; iar cu 350 lei a doua treime din acelai sat de la Gheorgfce tefan biv postelnic, fiul rposatului Dumitraco tefan vel logoft. (Ispisoace II, J. 186). Dupa 5 luni de zile visternicul Iordache capt o noua caitedn ntrire de laacela Vod n 9 Aug. 7148 (Ispisoace II. 1. 209), pentru o'alta esime din Dumeti, cumprat cu 150 lei btui de la fraii Bejan i Macarie, ficiorii Cristei, nepQi Dumei. Cu aceste 3 cum. -aturi marele visternic era stpn pe tot satul Dumetii cu moia din jur. Pricini n jurul acestor vnzri isoar pe dat, coi In 22 Ghenar=probabil anul 7149preutul Tanasft ocin&t din Dumeti, d zapis ia mna visternicului e, de i i fe'a vndut i ocina lui din sat odat ou' prile lui Gb. tefan postelnicul, dar de oare oe noal tlpln l'a lsat n & se odihneasc i s slujaa la biserica el recunoate vnzarea de buna. Cita* textual: Ca eu mam rugat dumieate vieteroicului B*.

33 m lase sa odihnescu n satul dumisale i s liiu eu la biserica dumisale c mis i oamenii acolea In * satu vecini dumisale, i pentru mene sau rugat boiari i muli oameni de folos pn mau iatat dumnealui s m odihnescu n satul dumisale". (Ispioace II. 1. 189). Din zapisul preutului Tanas reiese raporturile ntre stpn i locuitorii satului. In Dumeti erau vecini, fcui de fotii proprietari; era biseric boereasc i c popa pentru ngduial la slujba bisericii i-a vndut ocina lui, ce eia deja ncorpoiat n ocinile lui Dumitraco tefan logoftul. Dar mai reiese ceva din acest zapis, c fa de proprietarul de moii i preuii notri de mir erau n aceleai depedene economice ca i steuii. . Am putea deci face urmtoarea nfiare a proprietii In Dumeti n jumtatea ntia a secol, al XVH-a: Dumetii
%

I! i :

'/3 " A

1/3

Dumitraco tefan vel log.

Mihai Fur- Dmna tun comis, vinde cu fiC Gheorghe tefan postelnic galbeni lui Crisea ! ordachi i vist (2 Mart 1640) ordachi Cantacuzino vist. 1640 Bejao, Macovei cumpr cu 350 lei vtnd cu 150 lei (2 Martie 1640) lui ordachi viat 9 Aog. 1840),

. Din cei 4 stpni n Dumeti n 1640, mumai fraii Bejan i Macovei erau ocinai de batin, Boerii Gh. tefan i'M. Furtun erau ntrai prin cumpraturi. In oondica de moiile lui Dumitraoo tefan logoftul. (Burete ms. XXVK, 369380) nu se cuprinde moia Dumetii. ceia ce arat o oondica o ntocmit dup 1640, cnd deja se ftcuse vnzarea tr ordachi visternioul Cantacuiino.
Iiptooae* i ZapiM VL V p. IL I

34 Cei doi frai Bejan i Maoovei se dau de nepoi Dumei, care a trebuit s triasc intre 15601600 # In satul Dumetii. Duma Insamn fiul lui Duma, cum Toma e fiul lui Toma, Lupe e fiul Lupei, Popa e fiul lui Pop; Foca fiul lui Foc, Capa fiul lui Cap; etc. Deci Duma din 1550 e fiul unui Dumrn dintre 1500-1550. Care Duma? din lista tuturor Duma, cari vin n diplomatica secol al XV-a, singurul Duma, care a fost stpn locului, pe ujide e astzi satul Dumeti, e Duma Brudur, mare proprietar. In secol. XV-a, i care capt ntritur de la tefan Vod In 6977 Febr. 9 (J469) asupra urmtoarelor sate i seliti de la Vaslui: Bruduretii, unde i este casa gdej est im dom. aclaetii pe Brlzel, unde a fost Kan Scl, Tuncujenii pe jumtate, Andriettii pe Brlad, Beretii pe Sohule, Ccioarele seliste pe apa Fuaelor/ o selite pe Racov, unde a fost bunul sau Oana Juratul, dou mori, una pe Brlad, i alta pe acov, o poian pe ocov i o mnstire. (Ion Bogdan, Doc. lui tefan cel Mare 1. 133). In 1469 deci aezarea lui Duma Brudur ee chema Bruduretii unde i avea casa". Numele de Brudureti a mers pan 1617. cnd l gsim aparinnd lui Nestor Ureche (Surete II. 171). Nu tim cum au Intrat Bruduretii n mna lui Kestor Ureche; ne lipsesc actele. Duma Brudur vine des pomenit n diplomatica secol. XV-a. Clucer prin 1488, el se rdic la rangul de prclab de Hotin ntre 1496 i 1498, pentru a rmnea boer fr boerie, citat al 4-a dupa marii lx>eri: Duma Vlaiculovici pa cftlab, nepot de sora4ui Vod tefan,.Boldur vornic, Stefu i Duma Brudur. Din alturarea micilor, ce vorbesc de acest Duma Brudur am putea njgeba urmtoarea norng tur a generaiilor scurse i.tre 13501500:

35
Drigoi i Toma 1350 ; ao aeziri pe * Vaslui j Oan Juratul 1400 ; are aezare pe RaeovS Drudur 1450 fatS c. Simeon Tansa j are aezare pe Sohulet | Dobra, Petru Oan. Duma Rrudur 1500 Toader] Duma. Stan : [Bruduresti] clucinic, pire. de Hotin ra / i cs. Nastea fata lui X. V. Z. | Petre Brescul i sor ca Jurie, Fedora i Oliuca

ADR, ; Armanca Maruca Danciul, Jurj, Mari nea, Oltea 1530 tefan Dunia 1550

Dumitraco lotf.

Cristea 1600

V. vinde

-Gbeorghe tefan post apoi Tod

Bejan

Macolei 1640

U.' Furtuni couia

Rrudur, Boldur, Bandur, suixe vechi patronimice, cari arat pe fii lui Brud, Bold i Band. Dih Bold-Boldea avem Boldur i Boldescul; din BrudBrudea avem Brudur i Brudeanu, cum din Band* Bandea avem Bi\udur i Baudescu. Daca aici avem pe ur la tulpine slave; 11 avem i la tulpine latine a In grangur (galgulus), alturea de Ungur bungiir strugur, brustur i prapur etc. Cuvinte cu accentul pe ur, ea bulgr, mahmur, cueiur slut de origini orientala. Am avea dar lu Brudur, tulpina brud, oare se leag ori ou slavul brodu B v a d ; = broditi-traneirt, vadu transire, deci Brudur, trec&torul, fugarul, or 4Ju brediti, bredi, caprioieux, niais, sot(Cihao).

36

Satul Dumeti a mers pe 3 btrni, ceia ce a rat ca Duma Bruur, a avut 4 feciori, btrnii satului; din care doi batrui trecuse prin vnzare la Dumitraco tefan logoftul, iar al treilea btrn rmsese rzeesc In stpnirea lui Duma fiul Dumei. Proprietatea In Dumeti a fost turburata de pornirea ptima a lui Gh. tefan contra Jui Vasile Vod Lupul i a rudelor sale. Iordachi Cantacuzino visternioul suferi multe de la Gh. tefan; i se confiscar veniturileunora din moii, iar altele i se luar cu hapca. Aceiai soart avur i Dumetii de la Vaslui. Vod tefan tiind ci fost i el cndva stpn acestei moii, pe care el o vnduse lui Iordachi visternicul cu 350 lei, n grab sa de a lovi pe de o parte ntr'un adversar, i pe de alta de a favoriza un partizan, dispunea da moia Dumetii lui Radul pitarul cel mare, pe caie l fcuse acum Capukihafc la arigrad i lepda" 400 lei vechi piejul moiei, ca eemn de rscumprare. Gh. tefan se mpca n urm eu Iordachi visternicul; i red unele din moii, ca Popricanii, n In 1657 Dec. 11; unde zioelmuiit Vod; i destul i lam inut domniia mea pie >ama uoat-tr cu asupreal, cci s tamplase vremile cu soarba, iar iam fcut asupreal" (Ispisoace III. 1. 92). La Dumeti, de oare ce lepdffee" 400 lei, preul moiei, nu-i restitui moia, ci las pe Gh. Ghica, succesorul su gft-i repare nedreptatea In 29 April 1658, i zice * .luatau acel eat Dumeti cu sila de la Iordachi paharnicul... de care lucru nu i sau czut s fac In.traesta chipu fr de cale cu strmbtate, care notm Iau vndut dumnealui de bun voia iar apoi .Iau luat cu sila", (fepisoace IU. 1. 94). Cartea domneasc din 7192 Iunie 10 (IV. 1 . 77) dat de Dumitraco Cantacuzino Vod nu privete Dumetii de la Vaslui, cl ali Dumeti Ia Crligtura, ce erau yi acetia tot proprietatea lui Iordachi Cantacurino, dar Bau rsrit pe nedrept tn pachetul DumetUor de la VaBlui.

37 P e n t r u n ersul mai departe al proprietii In . Dumeti dm In continuare actele ce urmeaz :


A. 7269 fr lun si ei. (Dumeti X, 8). Scrisoare de aezare prin are comisul ('.ostantin se oblig ca pentru respectarea contractului de 3 ani, pn la 1763, din partea Epitropiei, el s dea Epitropiei Sf. Spiridon 50 matce pe anul I 50 oi cu mei pe anal 11, i un plug cu I l>oi anul al treilea, urmnd a rmnea p sama mnstirei biserica, oara, livada, iazul i erma, fcut de el pe moie.

f Adeverez cu scrisoare me la mna dumilorsale epitropilor de la mnstire Sfanului Spiridon c s tie c luud de la dumueei sptroae PcBia o moie anume Dumetii de la inutul Vasluiului, care moie fiind n parte dumisale agi lui loni fiiul dumisale sptroaei i viind dmlui de la arigrad, au dat i au aflerosit npreun cu alte ma i i i aciasta moie Dumetii la svnta mnstire a sfntului Ierarhu Spiridon pentru o tiebuincioasi cheltuial a spitalii K vrnd dmnealor epitropii ca ii ia moie de la stpnire me, supt stpnire mnstirii i eu fiind c fcusm biseric, moar, livad, i^zu i crcim, toate cu cheltuiala me, care fiind uc ueispiavit de plin. am venit Ia dmnelor i mam aezat smi mai las moie n stpnire mea, nc trei ani i eu s isprvescu toate cele ce Incepusm g fac. biserica s o isprvscu. cu toate cele trebuinc'oas. moar, aijdeoar, crma s o gtesc, cum s cade. i livada h o lugrdescu. i ntraceti trii ani s mai dau la sfnta mnstire. In anul dinti, care sau nceput de la zi nti a lui Mart vaiet 72G9 cinzci de matce n "primavar la nplinitul aiiitlui It. 7270 i la anul al doilea velet 7271 s mai dau iar u primvar cinzci oi ou miei, iar la anul al triilea la velct 7272. sa duu uu plug de boi. i plugul s fie cu 8 boi cu herle lui. i s fie a manstireai i biserica, moara, livada, iazul i crma toate gata precum le scriu mai sus. i eu s in moie cu tot venitul ei par la al, treilea an. iar d la al treilea an. Iu colo cum o r ' v r e dmnealor epitropi s fac cu moie volnic snt i pentru ca eft

f ie azrantul acesta miau dat i mie asemeno crisoare i am isclit. let 7269. Constantinos comis (grecete).
Obs. Dania Ini Ioan Canta ag, ficiorul sptreaoi Cantacuzino Pcinia s'a fcut !n 22 Ghenar 7268 (Dumeti X. 7), fi di mnstirei sf. Spiridon pe lng Dumeti, j u m Hte de sat de Beni Ia inutul lailor, satul iruii Ia inutul Cernuii i satul Blgetii la inutul Bcului, a cror venituri s fie aferosit ,1a cutarea bolnavilor de la spital".
B. 1785 Mai 3 (Dumeti X, 9). Carte de blstim a Mitropolitului (fctrU pentru aflarea hotarlor moiei Dumetii dai danie mnstirei SC. Spiridon latrm c&t mnstirea nu are hrii asupra acestei mii.

Oarriil cu mila lui Dumnezeu Arhiepiscop f i Mitropolit Moldaviei. Faoem tire cu aciast carte a noastr de blstftm, precum neau artat friesa Irienupoleos Kir 8ofronie pentru o moie a lui Sti Spiridon anumo Dumetii la inutul Vasluiului, cum c sar fi Inpreur&nd de ctre ali rzei i vrnd anume ca s o hotrasc, i neputnd Intralt chip ca s dovedeasc dreptatea i adevrul, fiind c mnstirea nu are scrisori au cerut de la noi aciast carte de blstA asupra rzeilor i impregiurailor de acolo i asupra altora, oricarii vor ti hotarle moii Dumetii a mnstirei pe unde a mbiat din vechi, de nu vor Mrturisi adevrul n frica lui Dumnezu, ci prtinind vre unii pri cu lcomie i nedreptate vor tgdui i ori carii vor ave hotarnice sau alto scrisori i nu le vor scoate ca s a dovedeasc dreptatea, unii ca aceia lacomi, i ntocma furi de lucruri celor sfinte, s fie blstmai de domnul Dumnezeu i de preacurata a sa maic, de sl viii 12 apostoli i de 318 sfini prini de la Nicheia, s moteneasc bubele lui (Ihiezi i cutremurul lui Kain, fierul, pietrele s putredeasc i s s rspasc iar Iruputile acelora s stea ntregi, i dup moarte nedeilegate, ostenelile i sudorile lor s fie spre pierzare. n toat viiaa lor procopsal sa nu vad. i

39 r t a r e s nu afle. i de ctr Rmerenia noastr unii a aceia s fie blstamai, iar mrturisind adevrul In frica lui Dumnezu s fie ertai i blagoslovii In veci amin. 1765 Mai 2 Gavril Mitropolit
*

Obs. Artarea crii de blstm corespunde adevrului, e i c i cele mai vechi tiri despre Dumetidin vechi Bruduretiile-am scos din a l t e ispisoace, C. 1765 Mai 5 (Dumeti X. 10). Cartea lui Grigore Afet. Ghica vo4 scris la isnravnicii de Vaslui, Ion Racanu biv vel stolnic fi loni| Cur.c biv vel stolnic, cum i la un vornic de poart si aleagft aioia Duuieiii a Casei Sfntului Spiridon despre alte moii.

Io Grigore Alexandru Ghica Voevod bojiumilotiiu gospodaru zemli Moldavscoi. scriem domnie me la credincioi boerii notri dmlui Ion Rcanubiv vel stolnic, ispravnic de inutul Vasluiului, i la dmnealui loni Cuza biv vel stolnic, i la boierul ostru (loc gol) vornicul de poarta va facem tire umv. c domnii mele miau spus cii^tit printele i rugtoriul nostru svinie sa Erinupoleos Mitropolitul . . . . epitropul mnstirei svntului Spiridon licnd c are sfnta mnstire o moie anume Dumetii la inutul Vasluiului cari s hotrte cu alt* moie Glodenii a lui Andronic i avud tmpresurare tina de ctr alta i fiind trebuin a se hotra iat e v scriem dumv. sa mei gei'mpreun ou numitul vornic de poart la acele moii fiind acolo aproape i s strngei pe to rzii i megieii locului de acolo, aducnd i pe Audronic de fa i dup mrturie hotaruic i alte scrisori dovezi c*or arta i o parte i alta n frica lui Dumnzu s luai sama atta din scrisori ct i din mrturisre a megiai de acolo, i dup smnele vechi precum vei afla cu dreptul s alegei i s hotri numita moie a mnstirei osbii de ctr Glodenii lui Andronic i pe unde a fi trebuina s punei i petr* hotar i du pft alegere i hotrtuift ce vei faoes dai i mrturie hotruica Iu smue isclit de dura-

40 voastr i de toi rzii ce s vor tmpla acolo, au neodihnindus vreo parte acolo s vie la divan, actesta scriem. let 1765 Mai 5 Ins dup carte de blstm oe sau fcut de aice sa sa fac cercetare". pecetea cu cap de bou. ggag.v.v. 1774. procit vel logoft.
Obs. Cei doi boeri erau cumnai ntre dnii, cci Ion Rlcanul era frate cu Todosiica, jupneasa lui Ioni Cuz bir vel stolnic; ei erau ficiorii lui Teodr-Rcanul jitnicriul (vezi Surete "X, documente Rcneti).
D. Fr TeJear fdin 1765) Iunie 1. (Dumeti X, 13) lonite Cuze ispravnicul de Vaslui rnduete pe Pan. Buzdugan p o s t , erban Gndul i V. Buhle s mearg s msoare moia Dumetii a ma. Sf. Spiridon dup cartea domneasc din 5 Maiu i cartea de blstm din 2 Maiu acelai an.

Dmta post. Panaite Buzdugan, i dmta erban Gndul i dmta Vasile Buhle sutate v poftescu de la Dumnezu. fiind c dmlor boerii epitropi a mnstirei sfntului Spiridon. au artat mrii sale lui Vod cum c moia Dumetii cc este la inut Vasluiului pe apa Brlzelului este dreapt a mnstirii, pe care o stpnete dup scrisori ce are. dar de la o vremi In coci unii din megiei di pin pregiur 8 ntindu cu hotarli moiilor lor mpresur moiia mnstirii, pentru -cari mai ie ^ a Vod ma rnduit pe mine i pe sulgerul Vasile ca s hotrm moiia aciasta Dumetii i s ndreptm toate marginile ei, i alte silite ce snt alture ou dnsa tot a mnstirii ca s nu mai fiia mpresuiate de ctr hotarle altei moii.ce se megieescu. deci dar fiind c eu am multe trebi ale inutului nayi putut s mergu la numita moii, ce din parte me va rnduescu pe dmv. i lnpreun cu dmlui sulgerul Vasile Carpu vei merge la numita moie, i fiind fu i vechilul mnstirii vi ntiina i pe to ala megiei i rze de prin. pregiur i dup ce vi ceti scrisorile mnstirii i a megieilor vei ceti i carte de blstm i aa

41 vei ncepi a kotar dup cum s poronceti In carte r i i sale lui Vod i neprtinindu nici la o parte dup cum va da cunotin In fiica lui Dumneata vi hotr i vi da i mrturii hotarniee la care parte sar cde i ace mrturie isclinduo sulgerul Tasile i dv toi aducndo la mine o voi cerceta i 4e va fi fcut cu dreptati o voi iscli i eu. uAi: ta fii dmv. sntoi. Iuuie 1. al dmv. de bine voitor. loni Carp pah.
S. ITWTGhenar 27 (Dumeti X, 11). Scrisoare de aezare latre misul Constantin, nrend i i ntre epitropii Sf Spiridon ca el s stea 9* moia Dumeti pn la sfritul vieei sale, dnd venit epitropiei Vinul din 13 pogoane vie de la Priponeti; ceara din mierea din stu.jii de pe moia.bisericei s-i poarte el de grij; iar din venitul moiei i a morii sa dea cte 50 lei pe an in 2 ctiuri.

Fac tiri cu aceast scrisoare a me la cinstita ua dmv. boerilor epitropi a sfintei mnstiri sfut ffpiridon pentru moia Dumetii de la inut Vasluiului, care moie fiind de tot mpresurat i fr de nici un venit eu am desbatuto cu a me cheltuial am fcut biserica, cas^cu pivui, crma la drum cu pivni, moar i heleteu pentru pete, i cu cele ce meau dat mna, am i nzstrat besearicaaum dar din toat rvna inimei mele trgndum ca nft petrec i rmia vieii meale la acust moie, ocotitumam i mani a?zat cu dum. epitropii lr;traest chip. adec Intai am luat Iu sam i purtare me de grij 13 pogoane vie oe snt Ja Priponeti Intro ograd, s Ie lucrez ou cheltuiala mnstirei i s strng viuul care vin sal |un n crma care este In driim. s s vtlnza, i de bani ce or ei din vnzarea vinului s aibu am da suna la epitropi, al doile stupii ce snt a mnstirii pe aciast moie iar? In mna me sa fie si iar cu cheltuiala mnutirei s le poit de grij, i s dau sama la epitropi de miere lor ce va ei, al triile hisrica .^a fie In ama me, i simbrie jyeoilor c'ar, niidelemn, tamae i alte trebuincioas a bisricii, cu cheltuiala me s* fio, i trei zaci vedie vin sa aiba pe tot anul srai dea'de la mn;^tiie. al patrule, venitul moii i a

morii si iau eu i sm odihnescu pentru cari de a me bun voe pe tot anul mam primit f dau cta60 lei adic pe giumtate de bani la sfti Gheorgha i pe giumtate la stii Dimitri, ca s fie vnit ntnstirei i cu adast tocmal'i azare ce am f c u t cu dmlor epitropii s aibu a stpni mai sus numita moie Dumetii cu toate ale ei dup obiceiu pnA cnd oi vre, sau i pD la svrirea vieii mele i dup vreme epitropii cari or fi la sfntul Spiridoi s nu aib a ceri mai mult venit/ mcar de sar i gsi alii s de mai mult venit s nu aib volnici a m scoate i a pune pe alii, ce ieu s z s m odihnescu pr la sfritul vieii mele, ca* unul c toate cte snt pe moie acasta eu leam fcut pentru folosul sufletului mieu, i am fcut i venit la moie aeiasta, de nnde nu s va lua nimic. Asimine carte am luat i eu de la dmlor boerii Rpitropi. i pentru credina am isclit. 1765 Ghenar 27. Constantinos comis (grecete).
F. 1785 Mai 17 lai (Dumeti X, 12). Cartea lui Alex. Ion Mavrcerdat Vod citr ispravnicul de Vaslui N. Canta biv vel paharnic ifk Jtr V. Caru biv vel suiger, ca s mearg s msoare moia l u metii a Casei sfntului Spiridon.

Io Alesandru Ioan Mavrocordat Voevod bojiiu milostiiu gospodar zemli Moldavscoi. Credinc'o boerii domnii mele Dum. Neculai Canta biv vel pah . ispravnic de inut. Valuiului i Vasile Carp biv vel suiger sntate vi s face tire c domnii meii nea artat dmlor boerii epitropi a mnstirii sfntului 8piridon. cum c moie Dumetii cu niletile ei tot dintrun hotar cari este pe apa Brlzelului la acel inut al Vasluiului, ar fi driapt a sfintei mnstiri cu scrisori pe cari o i stpneti, numai fiind efcsar fi mpresurnd de ctr unile din moiile da prinpregiur cu cari s megieeti, au cerut dinlor boerii Epitropi ca s s hotrasc i s i H tmlrefiteze marginile ei sa nu fie mpresurat, pentru acasta dar iata v scriem domnie me viiud vechilul

43

mnstirii cu scrisorile ce or fi s trimetei s chema de faa i pe acei carile sor fi megieindu moiile cu moie mnstirii iari cu toate scrisorile i ori ce dovezi vor fi avnd, crora scrisori att a uniia pri ct i a altie s le facei cu amruntul cercetare, ca s aflai i s dovedii pe unde sinfc drepi marginile moii mnstirii din glur Inpregiur. Apoi cnd dmta pah. nn vei pute merge la stare locului avnd a cuta alte porunci ale inutului, s rndueti pe etrar tefan Gluc ca Inpreun cu sulgerul Vasile Carp s marg la numita moie unde fiind megieii de fa s pue s msoare moie Dumetii tu lung i n curmezi i dup msurare ce vor face s pue i pietii hotar pe la locurile ce s vor cade. i dup obicei u s de mrturie hotarnic isclit att de sulgerul Vasile i atr. Gluc. cum i de megiei i mpregiurai i alii cari s vor tfimpla la hotrt fa, u cari s s arte f?uma stnjinilor tu lung i tu cuimezi i pietrile hotar pe la ce locui i sau pus. i numi le moiilor de priu pregiur cu cari s fi megitind moie ac'asta, care mrturie hotanc s o iscleti i dmta i s s de la mna vichilului mnstirii, c viind cu dnsa aice,, i cercetndus de dmlui vel logoft, de sa cunoate o sau fout hotartur dreapt, i fr de pricin,, s s ntreasc stpnire svintei mnstiri, i cu hrisov de la domnie me. iar cnd dispre vre o parte a nate pricina i nu s vor odihni cu hotrtur ce s va face, atunci cu petre hotar s nu s stlpasc, ce s s fac harta de stare locului, cu artare stanjinilor i pietre hotar ce s vor afla i locul de pricina iar cu soma stnjnilor cari hart isclindus i dnd i mrturie pre larg la parte ce s va cde cu zi de soroc s vie la divan cu scrisori i ori ce dovezi vor ave. i de aice cum va fi drept sa da hotrre, acesta scriem. lt. 1785 Mai 17. procit vel logoft, sau trecut la condica Andrei condicar Pecete domneasca In tu ro : Io. | AlMa. | V. | V. cap de bou.

j G. 1788 iunie 22 (Dumeti X, 141 Hotarnica Dumetilor rdicai ' -dt Vasile Carp suiger i ali mazili. Se cuprind n aceast hotarnic 7 alte srliti: ignetii, Bortii, Clicctii, Melecnnii, Siobozeni, Mar^oriccnii i Dumetii. Curmeziul tuturor selijtelor 'a gsit lat d HM stn eni

Suret de pe hotarnica moii Dumetii ot inut Vasluiului 1785. Facem tire cu acia-t mrturie hotarnic c artnd dmlor boerii epitropi a mnstirii sfntului fipiridon pre nalatului mrii sale domnului* nostru Alexandru Ioan Mavrocordat Vvod. cum c& moie Dumetii cu silitele ei, sint tot ntrun hotar la inut Vasluiului, pe apa Brlzelului. ar fi drepi a vintei mnstiri pe care le i stpnete dup scrisori ce ari, dar sar fi presurnd hotarle lor. de ctr unile de mgiile de prin p r e j u r , cu care se megieesc. i u cerut de la boerii Epitropi ca s s hotrasc, i s s lndiepteze. marginile acestor moii nu*fie Impiesurate. Cu luminata carte mrii sale sau rnduit hotrnici j e dmlui Nicolae Canta biv vel paharnic ispravnic de inut Vasluiului i pe ^ inine i ne sorocete mria sa ca dup ce va vini vechilul mnstirii cu scrisorile ce vor fi s trimetem chemm de fa, i pe acei cari li sor finegieind moiile, cu moiile mnstirii, iari cu toate scrisorile i dovezile ce vor fi avnd, i s facem cercetri cu amruntul tuturor tciisoiilor ca s aflm i s dovedim pe tinde sint drepte marginile moiilor mnstirii din gkir impregiur. deci dmlui pali. Necolai Canta fiind ispravnic inutului, avnd multe trebi i poronci, domneti, au 1 nduit din parte dumisal e trei mazili oameni de isprav, anume pe Panaite Buzdugan post. i pe ei ban Gndul i pe Vasile Bulilea, cari i aceti ti ei mazili mpieun au mrsu la moiile mnstirii, anume igneti, i Dumetii. i Boitii. i Clicetii. i pol >at de Siobozeni. cari aceste patru pol moii sint toate alture una lng alta, pe ay a Brlzaluui. i s ucep toate din cod i u despre amiazazi din vrvuvile dialurilor codrului, i merg la emp pis-te a p a B r l a d u l u i ctr

miaza noapte, i strngnd megieii de prin piejur

45 i rzii tuturor moiilor ce s megieesc cu aceste moii, i fcnd Incungiurare moiilor pietre hotar nu sau gsit piste tot locul pe npregiur, ce numai pe la uni locuri sau gsit pietre hotar i ca sa putem adeveri pe unde au fost hotarle vechi, i pe unde sau stpnit aceste moii, i mai denainte, i pr acum. am fo-t slii a cuta marturi ce vor fi tiiud i am adus pe Dumitru post. i pe Costautin fratesu nepoii lui Costantin Grecul comisul, care acel Costantin Grecul comisul unchiul lor au stpnit moiia Dumetii 20 de ani, i ei au fost mpreun cu dnsul nelipsii, i tiu bine pe unde sau stpnit moiile aqestea, i dup moarte unchiul lor i ei au avut cumprate viniturile acestor moii In doi ani, i tiu pe unde au stpnit, am mai gsit i un clugr btrn om ca de 60 ani. anume Gheorghe Nstura care - niau artat c au fost slug la Costandin comis. n vreme cnd stpne el> aceste moii, i, tie bine pe unde sau stpnit i sau dejmuit, c n multe rnduri i el au strnsu dijma, i pricinuind unii din razi zicnd c acest Dumitru i Costandin comisul, la vreme cnd trae unchiul lor, era copil mic fara de vrst, i nor fi tiind bine, cum i pentru clugrul Gheorghie Nstura au pricinuit zicnd c acesta fiind omul mnstirii, i priscar nu pot ai da ciedina. deci noi liam zis s caute ei s aduc mrtuii pe cine vor, ti, i ei niau artat c este un om btrn ce edi la Tansa. anume Gavril Biic, i utracela se ncred, cal tiu c el au ezut la Dumeti mult vrene i au avut n sama lui dati aceste moii, de rposata Pcnia. i el au stpnit i au dejmuit aceste moii mult* reroe mai nainte de Costandin comisul i tie mai bine de ct toi toate marginile moiilor, l au triimis ei i Iau adus i Inpieuncu dnsul i ceiJan|i marturi am mersu. i cari cu toii InpreunA, i ou rzeii, fietecrie moie, i dup ce am cetit oarte de blestem Intrauzul tuturor nti am mers. 4a margine moiilor de g*oe, la moiia ignetii, care aceasta moie ignetii pe din g*osul ei se hotrte

46 -cu moie Racetii ce este a Portretitor, i a Merfti ^i a altor rzei i niamuri a lor, fiind faa i doi din rzeii de Rceti, anume Pavl Grumeza samdagiul, giuerile lui Ilie Porlariul, i tefan Miera, si niau artat att acetiia cum i mrturii c moie Racetii i moiia ignetii se ncep din codru, din vrful dialului, unde este schitul Rafail, din margine poenii ce este cu livezi, i s scoboar la vale tot prin codru, ctr rsrit i ctr apa Brladului, -i din zare dialului, din marginea poenii, din drumul ce s sui la schitul Rafaila, se despart ignetii de Rceti, i de prin codru mergnd la vale asupra cmpului ctr apa Brladului pr unde ese drumul din codru la o poeni, selitit, unde este loc vechiu de prisac ce s numete la Balig, i sint i pomeirvechi. aicea rzii de Rceti au rspuns c acel loc de prisac ar fi a lor, ns nu tot locul, ce o parte* din locul priscii, artnd i o piatr lepdat zicnd c ar fi hotar vechiu, dar mrturii niau artat c acel loc de prisac este de moie ignetii drept a Pacanului. i au apucat prisac cu stupi multa vreme acolo, a lpoosailor boeri Pldeti, fraii rapoosatii Pcniii, i niminea nu iau dejmuit vreo dat nici iau silit sa rdice stupii, cum i mai pe urma Costandin Grecul comisul, In vreme cnd stpne el moiile aceste au inut %tupi pe acel loc de prisac, i nimene nu Iau suprat, mai alea ca tn vi emile acele ti ae cei mai b trni i&z&i cari pute sa tie mai bine de ct acetie, i noi nu liam inut In sama liici liam dat credina B fii locul lor, i am socotit hotaiulntie igneti i intre Rceti, ga fie pe unde este un pr mari alture cu drumul Rafailei pe din g'os, i de acole trecnd peste un grumaz de paduiici eee Intro pofenia mica ce sa numete poiana lui Baliga, de pe numele unui Baliga, oe au fost prisac&r multa vreme aeolo. i mergi pe margine poeniii pe din gto para tn lunca Brladului iar grumazii poeniii oe B lungesc tn g*os sunt de moie Racetii, i trecnd (inte lunca Brladului In margine dealului suu pus piiatra

kotar lng, un ulm, i sau fcut i bour In ulm. i din piiatra aceia drept peste es n potriva gurii j*vorului, sau # pus alta piiatra hotar n mijlocul etului i de la ace piiatra drept la gura rpii, ce s urnete rpa prului, n malul Barladului sau pus iiatr hotar, i trecnd apa Brladului sau fcut our ntrun stejar n potriva pietrii, i de acole ajuc i merge tot pe valea izvorului pr la rdiul Coticului. ce este de moie Armenetii a Zotetilor 1 a Gusculetilor i a Paetilor, fiind i rzeii fa, i mai trecnd puin nainte acolo s popresc amudoao moiile i ignetii i Racetii i Iu margine rdiului diasupra prului, sau pus piiatra lauga un .stejar mari, i sau fcut i bour n stejar i de auole la dial i can n sus piu r&diu pn esi In margine rediului. unde sau fcut bour ntrun stejar i tot In B U S pe sub margine pr la alt stejar, i iar sau tocut bour n stejar i sau pus i piatr hotar, i de acole tot n sus pe supt margine pr la alt stejar ce iar au fcut bour. i tot n sus pe supt margine printre nite copaci pi la un stejar mari, e este de la vale de locul de unde au fost casa lui Oheorghie Paiul, unde niau artat popa Vasile fi>orul Paiului rzfl de moie Armeneti, zicnd c iau artat tatl su c pe acolo se desparte moie lor de moie Dumetii i sau fcut bour In stejar aole i sau pus i piatr hotar i de acole tot n sus i can spre apus se scoboar la vali piste o limba de rdiu i piste nite sprturi, pr la un fiuKstrai? ntrun dmbuor, unde sau pus piiatra kotar i nau fcut i bour Iu giugstia i de acolo 'a vale ii can Iu sus i spre apus pintre nite tufe de rdiu i pintre doi ulmi nali i drmai se soofcoarft in prul ce s chiam Petiiasa, i sau pus piiatra tu malul prului din ceia parte diepre apus i de acolo In sus pe coasta prului se eue can drept la dial para unde Inpreun cu hotarul Glodenilor uude este cmin nearat In capul cminului nu pus 2 pietre hotar, cari una popi este de nu mai merg Dumetii inaiute Iu eua. rmu moie Arme-

48

neetilor, iar alta apuc cminul mergnd sfpre apu* ai s pleac can la vale. care desparte Dumetii de Glodeni, moie Saftii Gudulesii, i . a lui erban Gndul i a altor rzei, i tot cminul la vale ctr apus, trecnd piste drumul Bacului, sau pua iar piiatr hotar pe cmin, i de acolo tot cnii la vale pr In prul Glodenilor, i acolo iar sau pus piiatra hotar, diasupra p r u l u i In muche dialului, de iasta parte, despre rsrit, i trecnd prul Glodenilor tot pe cmin i la dial c t r apus, pr n deal, unde sut nite locuri de arii aproape de drumul Glodenilor pe cmin, sau gsit piitra veche hotar, cari piiatr desparte cu o pai te Glodenii de Dumeti, iar cu o parte desparte Glodeni de Jigoreni, i de acolia trecnd peste drum se scoboar la vale tot pe cmin pr In prul Jigorenilor, unde sau pus piatr hotar n malul p r u l u i despre rsrit, i din piatra aceia prul Jigorenilor n gitfs pr unde s npieun prul Jigorenilor cu pr ut Gurenilor, i trecnd prul Gurenior apuc matca prului n sus despre apus pr la un plop d r mat, ce este n matca prului Gurenii, unde sunt i nite arii n malul prului, de cee p a ' t e despre rsrit, de moia Miretii a lui Chiriiac Bcul i .-a pus i piiatr hotar n malul prului Gurenii lng plop despre apus, i din piiatra aceia peste Hrtop la dial ctr apus i can n sus, puin mai sus de un ulm ce este supt muche dialului, i drept In muche dialului sau gsit piiatra veche hetar i din piiatra aceia can spre amiazzi n curmezi pe podiul dialului, pe unde se desparte giumtate de sat de Slobozieni ce au fost a lui Andronic care rmne, pe din sus, i despre miaznoapte mergnd cminul pr n capul pmntului, lng un drumuor ce vine din g'os de la iazul Iordchioaei i trece Ia Sohole sau gsit iari piatr veche hotar, i din piiatra aciia apuc drumul tn g*os tot alturea ou ace gKimtate de eat de Slobozieni ce au fost a Iu* Andronic pr la un loc unde sau gsit emne de . hotar, iar piiatra nu eau gsit, oare samn este lng

49 drum, i fiind fa i Safta Gnduleasa. fata lui Andronic a oftiue a fost mai nainte ace giumtate de 8at din Sloboziani, i sau pus piiatra hotar n locul acel ce sau cunoscut c au fost hotar mai nainte, cu primii e Saftei Gndulesi. i din piiatra ace/a trecnd diurnul apuc un cmin pintre pmnturi ci a amh.zazi pin captul din g*os acei giumt'i de sat de Slobozieni, pr n capul altor pmnturi, unde sau g ^ t piiatr vechi hotar, cari piiatr desparte Slobozienii de Marcoviceni, cari iari au fost a Saftei Gai.dulesei, i de acolo Safta Gndulias au cerut ca s mei gem drept In gk>spr n selitea Slobozieuiloi, artnd n selite o piiatr hotar vechiu. iui Gurii Biic pe care Iau adus ca martur din partea ha i Dumitru i Costandin nepoii lui Costandin Giecul, comisul, au artat precum c nici o dat i u s. u scoboi t ia cu stpnirea pr la acea piiatra din selite, i de toi sau socotit c acea piiati es-te un hotar vechiu a selitei Slobozienilor, i dup artarea martorilor am mers tot nainte i la vali ctr u miazzi, alturea cu moiia Marcoviceni. cai i iara au fo^t a Saftei Gndulesii, pr n prul ce vine de la Hodoieni unde au fost o arie lng pru i sau pus piiatr hotar, aproape de arie n ma'ul prului despre rsiit, i trecnd prul niam suit drept la dial. piste hartoape, para diasupra In dial, unde este o curmtur smn de un diUm vechiu, sau gsit piiatr vechie hotar, i dintraceia diept la vali asupra apei Brladului pr n drumul cel mari al Bacului, i de lture drumului despie Barlzel, sau gsit piiatr veche hotar, i de aoole se scoboai drept n matca Bilzelului. iar apa Barlzelului nu trece, fiind c moieJSlobozienii una din moiile mnstiiii, care este pe din sus se numete Slobozienii i ntrac'ast moie rposatul ordachi Canta vist. au avut numai giumtate de sat, iar giumtate de sat au fost a lui Andronic, precum am vsu i o scriRoari de aezare, data de rposatul ordachi Canta stolnic la mna lui Andronio, In oare arat oa gtum(a)tete de sat de Sloboiieni este
lspisoace i Znpisa Voi, V p. L 4

i g dmrtile i giumtate de sat este a lui Andronic, i din scrisoare aceea niam adeverit, c malul Brlzelului pe de ceia parte este a lui Andronic, iar malul dincoace despre rsaiit i giumtate de sat de Slobozieni este a dmsale stolnic Iordachi Canta, iar parte de moie a lui Andronic este dispre miaznoapte la cmp i pentru aceea nau stpnit de cee parte nici odat nici mnstire svntnlui Spiridon nici Cantacuzinetii i apucud apa Bilazelului In g'os pr unde au fost moara lui Iordachi Canta stoln. upotriva unii rchii pletoas, mai sus de crma ce este 1 drum, acole trece piste apa Brlzlului di cee parte, Safta Gnduleas iari au pricinuit zicnd ca s nu tieciin Brlzelul n ceia parte drept acel loc, ce sa mergem mai n g l os tot pe di iasta parte pr n capul lunciLmult^mai g'os de unde este moara_c&i-au fctbto Constandin Grecul comisul de treizci ani. i au stpnito cu buna paci ct au trit, i s stpnete i pr acum. i nc npotriva mori de ceia parte au i zut civa ani i au avut i prisac, i nirne nu Iau suprat. Kici Iau dejmuit, care stupi sint i astzi pe locul acela lsai de Costau din comisul mnstirii i nici o dat Safta Gndulias nau stpnit, nici au suprat s ia dejm, deci dup artarea marturilor. trecnd Brladul pe la ace rchit pe unde au fost moara lui Iordachi Canta stolnic, am mers piste es drept asupra codrului pr la o piiatr hotar, cari sau aflat n sus aproape de nite spiniori i fiind ian plecat din trecirea vremii, sau ndreptat i de acolo tot nainte asupra codrului, pr n capul Unirii luncii unde sau fcut bour ntrun stejar i sau pus i piatr hotar lng stejar, i de acolo tot agttpra codrului pr la o fntn ce este supt un A m b a o r . m capul rdiului, i de acole tot nainte asupra codrului pin nite tufe de pduri, par n pfcriao! oe se numete prul Tagi. i apuc partal la dial pe din sus de bis&riea alture cu livada bisericii, i g sue drept n dial unde se nunfete la pornitur, l de aeole n g*os tot pin oodru, pin

50

51 -Vi* -miiile dialurilor, trecnd piste drumul ce vine -de Ja Grciani pra la schitul Rafaila In margine poenii cei cu livada din dreptul schitului, de unde am nceput i aa sau nehiet hotarul acestor patru pol moii, i am fcut i hart de stare moiilor. Dar fiind c nici un smn nam putut sa gsesc nici mrturii nau putut s ne adevereasc pe unde sau dispj-it aceste seliti una de alta, fiind tot a unui stpn i de mult vreme fiind unite toate supt o stap&aire nam putut lu hart s artm desprire siletelor ce numai cu talxmin am nchipuit, iar a, s msura moie acia-ta pe luagu i pe curmezi, -dupA cum ui s pofunceti nu sau masurat nefiind moie driapt nici ntro parti: dup ac'asta niau aratat vechilul mnstirei un zapis din velet 1783 <3henar, de la Safta Gndulias fata lui Andronic cmraul n care arat e c au vndut svintei mnstiri scrisorile ce liau avut de zstre de la tatl su anume sat ntreg Marcovicenii i parte din Leucuani i giumtate sat de Slobozieui n care hotar s cuprind 120;) stnjni i aceste liau vndut mnstirii ntru 1500 lei. fiind alture cu moiile mnstirii, deci am mersu de am vzut i hotarle mo-i Marcoviceni i a Leucunilor i o giumtate de sat de Slobozieni i mergnd nti niau artat giu ratate de sat de Slobozieni ces ncepe din moie mftnstirii din piiatra ce este n muche dialului diasupra ulmului puin mai sus i dintraceia merge In us pe muche dialului pr la alt piiatr n hotarul Hodoienilor, i din piiatra aceia apuo podiul pe cmin can spre amizzi pr la o piiatr mare, i aceast piiatr desparte Slobozienii de Marcoviceni i Maroovicenii de Hodoreni, i din piiatra aoeia drept In g*oe mergu tot Slobozienii alturea ou M*rcovioeni parte rzeilor ce li s'au dat din Marcoviceni, cand sau hotrt de Vidracu vornic de poarta, para la 2 pietre, oari una caut spre am I fiai i deosabati parte oe sau fost scos riilor de Marcoviceni, iar ahaoe B poprete de aceia desparte ;SloboKieni de Marcoviceni, iar diatraeefe 2 jtotre,

52 drept ctr amiaz&zi peste cmpu, i Ia vale asupra Ragoaei pftr la o aeztura piste o scursur ce curau la vale, i de acole tot la vale spre amiazzi este alt piiatr hotar, i de acole la vale asupra prului ce vine de la Hodoreui, In mal di iasta partedespre rsrit este piiat*a hotar, i de acole trecnd* prul drept la dial i In muche dialului din sus puin de un perior, sint 2 pietre hotar, care una poprete parte rzeilor ce li sau ales din Marcoviceni, i caut drept In sus pe muche dialului, pr la o curmtur a dialului, unde se mpreun cu h o tarul Hodorenilor. iar ceialalt caut drept n gios desprind Marcoviceni de Leu<toeni, i mergi pr la alti 2 pietri ce sint tot pe muche dialului, cari esti col una caut tot n g*os pe muche dialului,pi la piiatra ce veche hotar mnstirii, cari esti la curmtur smn de un drum vechiu, iar c e i a lant caut drept spre amiazzi. i la vali i trecnd prul Rngoaii, apuc iar la dial pr la o piiatr mari nalt, i din piiatra aceia tot la dial pr la alte doao pietri. ce sint mai g'os, de capul rdiului Rngoaii, unde se desparte Leucuenii da Malineti, moie Gndulesii ce o are nevndut. cari cu aceste pietre se desparte prile rzeilor ce lisau dat din hotarul Leucuenilor, cnd au hotrfc Vidraco vornicul de poart; i dintracele doao p i e tre drept n g'os asupra apii Brladului, iar mai este o piiatr hotar n costii, i din piiatra aceia tot la vali pe cmin pr la alt piiatr, diu sus de drumul cel mari i de acolo drept n matca Brladului, tiBd pin grajdiul Gndulesii, cel are n loc de csoai morii, iar apa Brladului nu treci drept acest loc, fiind c de ceia parte iar au seos parte rzeilor din ea 185 pai i pasul de ase palme din matca Brladului pr n vrvul dialului i cu codru cu tot. deci apucm Brladul In g*os pe di iastaparte pr n dreptul unei viug ce este n matca Brladului di eeia parte i trecnd acolo Brladul este piiatrft hotar pusa intre matca Brladului i Intre otpustul morii Gndulesi care caut piee ea

curmezi drept asupra pdurii pe Ia alta piiatra ee este piste otpust puin mai' sus de un stejar, i din piatra aceia tot curmezi piste es, pr supt pdure, unde este alt piiatra, i intrnd tn pduri se sue la dial pin codru pe piciorul dialului pr In vrful dialului Pietrosul, unde se mpreun cu hotarul moii Grcinilor, care este moie rzasc, de inutul Tutovii. i de acolo pin codru In gios. pin vrvurile dialurilor pr unde s mpreun cu hotarul Dumetilor, la locul ce s numete Taga la pornitur, de unde se ncepe prul din scursuri i din izvoar i curgi la vale ctr rsrit, i ctr apa Brladului i ae slnt Incheiete toate aceste apte selite la un loc lipite una de alta, dup cum slnt artate i In hart, i fcnd cercetare moiilor ce au vndut Safta Gnduleas, mnstirii prin msur cu stnjni drept de opt palme msuruduse pe trei locuri, adic pe la amndoao cpiele i mijlocul fietecrei moii sau aflat 1194 stnjeni, iar din satul Marcoviceni este lips a cincia parte, adic 42 pol pmnturi fiind tot satul 220 pmnturi, care aceste 42 pol pmnturi liau dat ia la hotrtul cnd au hotrt Vidracu vornic de poart rzeilor de Marcoviceni, diu captul moii din parte de sus pe curmeziul moiei, i din moie Melecanii, iari este lips 145 pai i pasul de ese palmi din esul de piste Brlad, din capul hotarului, iar Iu curmeziul moii i rmne s rspuuz mnstirii peatru lipsa aceasta i pentru ase stnjeni din moiile sale ce mai are, dup legtura zipisului ei, i precum am cunoscut a fi cu cale i cu dreptate, n frica lui Dumnezu neprtiuind nici la o parte am fcut acesta mrturie hotai nicft, n caie niam i isclit i sau dat la mna vechilului n nstirii, svntului Spiridou, Ins rzii de la Rceti, anume Pavl Grumeza, i tefan Miera au artat c nu s mulumsc cu ac'asta hotrtur, i li sau pus soroc la zce zile a lui Iulie s s afle la Ei, ca s rspunzi ce vor ave, iar rzii de Armeneti uainte noastr au aratat ca slut mulmii cu hotrre acesta, iar cnd sau fcut

UT

mAriurie, nau venit ca s scrie numele cu toii, ceuunui unul dinie dnii auume Maoovei Gnsc, i aceia niau artat ca slut mulmii cu toii. 17fe5 luni 22. Vasile Carp vel suiger hotarnic, Panaite Buzdugan hotarnic, erban Gndul hotarnic, Manolachi Goso rze de Armeneti, Vasile Buhle hotarnic,Dumitrie post. martur, C. Ioan martur, Gavril Biic martur, Gh. Gavril rupta rz din Jigoreni, Artenie iVdbaicu mazil rze de Jigoreni. ' Asmine scos de pe hotarnica c*a adevrat a mnstirii."
Obs. Originalul e aa de frmat, c hrtia se pulverizaz ai nu se va mai putea utiliza. Notie istorice:

A. Proprietatea n igneti. Actele ignetilor sint cuprinse In plicul VI al Dumetilor. Selitea igneti a intrat de mult n corpul moiei Dumetilor. Prin actele epitropiei nu se vede nceputul proprietii tn aceast selite, aa c nu putem ti cine a foet acel igan, de la care i-a luat numele satul. Proprietatea a curs In mod normal, cci gsim c satul mbla pe trei btrni, Sora, Gdea* i Popscul i c arinile erau mprite pe pmnturi la nceputul seci. al XVII. Factorul care a determinat desfiinarea salului ignetii este intrarea lui Iordachi Cantacuzino ca cumprtor n igneti, pn ce a istovit tot satul. Iat irul cumprturilor visternicului Iordache: 1) 7154 April 26. Dou treimi diu jumtatea unei treimi de la cei 5 ficiori ai Copaciunului (II, 2, 114). 2) 7154 April 26. O jumtate din jumtatea unei treimi de la verii primari Iosip Andrei i Ileana Toroa (II, 2, 115). 3) 7155 Oct. 18. Nou pamuturi de la Gavril i Maatasia cu ficiorii lor Gorie i Mihalcea cu 16 tei (U, 2, 12$). 4) 7156 Febr. 12. Trei pmnturi i l 1 /, deliri de fn de la nepoii popei Cuea cu 9 zloi (n, 2, 138).

55 5) 7156 Iunie 22. 11 pmnturi i 2 delnie de fna de la nepoii lui Bocoleiu cu 26 zloi (II, 2,150). 0) 7150 Avg. 10. 23 pmnturi de la nepotul Tomei de Lipova, cte 2 zloi pmntul (II, 2, 168). 7) 7157 April 26. 27 pmnturi de la Gavril Scorea (14) i de la Condrea (13) cte 2 zloi p- * mntui (II, 2, 204). 8) 7157 Iulie 22. Opt pmnturi de la Coste Suiu curteanul (II, 2, 214). 9) 7158 Glien. 11. 42 pmnturi (a treia parte) de la Gdeti cu 50 taleri (II, 2, 223). 10) 7158 Ghen-ar 14. O prisac de la Simeon Nastea cu 10 lei (II, 2, 224). 11) 7159 luni 13. 12 pmnturi dfe la Antimiia cu 15 lei (II, 2, 237). 12) 7160 Glienar 8. 4 pmnturi i 7 delnie de fna de la Condre cu 10 lei (III, 1, 10). 13) 7167 Iunie 15. 48 pmnturi de la nepoii lui Marco Popscul cu 60 lei (1(1, 1, 109). 14) 7168 Dec. 29. 26 pmnturi i 14 delnie de fna de la Radul pitar cu 50 lei (III, 1, 126). 15) 7169 Mart 19. Partea lui Vasile Rreantea cu ai lui drept 35 galbeni (III, 1, 169). * Deci cu 15 zapise visternicul ordachi Cantacuzino a istovit" tot satul." El expropiase prin cumprturi nu mai puin de 54 rzei. Dup aceste zapise am putea noi socoti care era numrul stpnilor n igneti la sfritul seci. XVI-a. igan, primul stpn. a avut 3 urrtai, cari devin btrnii satului ,de cum se mparte satul n trei btrni" (III, 1, 149). igan a trit dup 1500, cci ficioiii si: Sora, Gdea i Popscul, ni se dau cei mai vechi i cu mai multe ucrngturi n satul ignetii. Toate acetea le vom ceti mai bine n urmtorul tablou al distribuirii proprietii.

I _ _ A . . ;14: Scor{eaGavril I 2 7 P * m n h m TIS: Condrea cSg U r t e " ' 4 pim. Condrca cfla. Urta ~ o prisac NasteaSimeon ca. Sofiic" l S p f i r a f i n t u r i - G o r c e a - V a s i l e - A n temia & pmnturi SeninOrta-Coste C u r t e j j S TontaDumitru

popa LucaGligori MarcoHalmaciul Toaderpm. -f deln((3 MgurVasile Linul pm. + 7 delnite, Lupul-Pascal, VasUe,

Buzescul

tt .uorceaRezmerlFavi Hrean tea, JonacoVaalle, Apostol. Dumitru, Arvasie T pata i I delnia Resmeri 12 p5m. Andrei vataman de Dumeti

a N si 2a h

-Costantin f

~9 pfmTTTvrii cu Nastasia TRciorii l o i ~ a pm. +1'/, de.ln fn, C'uitii-Me^ 27 pm. SoraCopeeanulMarica, Tudura, tefan Uotaru, Anna 20 pm. Antonlosip

lintie i Andonie

TomaElena

ll.ptn.-f 2~delnie,Bucutei, Nastasia cfis. Pepelea 23 pfiin., Touia de Lipo va Andrei 4 pm. Petriman-Albul

67

B. ProprietateIn Cliceti. Actele Clicetilor snt cuprinse n plic VIII al Dumetilor. Nici in Cliceti nu prindem nceputul aezrii proprietii, cci actele -ce le posede Epitropia vorbesc numai de proprietatea din seci. al- XVII-a. Clicetii ne duc cu mintea la Clic?')C/mc*Cliudnic rang de boerie dat aceluia care inea cheile jitnielor domneti. Rzeii din Cliceti se nrudeau de aproape cu cei din igneti, aa c i-a fost lesne marelui cumprtor, visternicului ordachi s treac de la o selite la alta, s expropieze pe toi rzeii i s surpe aezarea satului. Cea mai veche cumprtur a visternicului ordachi Cantacuzino e din 1643 Sept. 27, cu 3 ani mai veche ca cea nti cumprtur din igneti. Iat tabloul de numrul i preul pmnturilor din Cliceti :
6 pm. GocimVasile Antemie 7'/ t lei 30 pm. Leul i urmaii lui 40 lei 6 pm. Grozav i Angliinia 8 lei ~ 26 pm. /JeulTelea parcalabGheorghe 30 lei cy, pm. GflnscIrina cs. Mrmurean 6'/, galbeni

~ "

15 pm. Dumitraco i Smaranda 12 galbeni 26 pm. H.lnscSimoon 30 lei


"10 piirth Iuraeo Hoiloreanu cu Marica 30 lei 10 pm. 7 delnie fn. CoadLazor, Tudosa 34 galbeni ~ 15~~p1m7 GorceRezilieri 30 galbeni 12 pm. 8 delnife fn, Criste BuhescnlPascal. Vasile 40 galbeni _10 pm. 6 delnie 2 1 ivezi Ranga Rezmeri, Mgur 36 galbeni (Tpg"m. 7 delnie lliuHi ArmancaVasile, Albul t 4 pin. 2 delnieMnrcuStratulat j 56 galbeni l.r> pm. 3 delnie VscanLarionGorceaRezmeri 38 galbeni 6 pm. 4 delnie Dumitru Sofia 20 galbeui ff pm. 4 delnit) Larion-NccliitagfiaVasile, Costache 20 galb. 15 pm.1 Larion - (orce - Resmeri pm.l Larion - (iorcea - Rezmeri

4~pm. AgaliiaTanaw

1) SI ovar ralrs. do Evghenie Jelehovschii Liov 1886 : Klici, m. ungr. Kliuc, m. Schliussel, chee; Kliuciar, Kliucmic, Kliuc>," otc.

68

Ihiiad arAtarile tnturar sapiselor (le vnzare r e iese c cel mai veokiu stpn n Cliceti e Vascan parcaiabui cu neamurile lui. Punnd pe acest Vast-an urma direct al vechiului Cliuci ar ei aceasta JncrAng&tur de stpui, scoi diu vetrele lor de visteraieul ordachi.
Cliuci Vascan parcalab Larion Vascan

Gorcca r cas ni?


:

Nechita

Leul

I k
*

gg 5 a. 2Sg<

5P?

>

OT3

s^i ^

1 O

far
5-5& -

a o -V. w r-n

In Izvodul de pmnturi diu Cliceti, izvod ntocmit nainte de 1659, ni se spune ca Clice^tii aveau 120 pmnturi n arina, 1*27 delnie de fn i 218 pmnturi In diferite cumprturi; deci un total de 466 pmnturi afar de alte 29 pmnturi lmase
E &ilor (III, 2, 26).

59

C. Proprie'atea n Borti. nceputul proprietii i Borti se leag de cel al Marcovicenilor i a fc-chiat mersul acestei proprieti pn la Jurie Borra, care lund n cstorie pe fata lui Terpea, a izbutit s sehirabe numele aezrii socrului-su Terpea, Terpelii n acel de Borti, nume caie a rmas i azi (vezi Ispisoace IV, 2, 89). De Ia rzii din Borti am izbutit a cpta mi multe zaptee vechi, dar n'am putu^ prinde dia ele filiaiunea cu vechiul Mihail Borra, uricarul Iui Raie Vod. Din izvodul ntocmit ctr 1646maidrept 1660 pentru toate cumprturile lui Iordachi visternicul (Ispisoace III, 2, 24) n Borti, reiese urmtoarea mpral a rzeilor din Borti cum o artm la pagina 60. Iar In alt izvod de pmnturi ni se arat c. visternicul Iordachi Cantacuzino cumprase 260 pmnturi n Bqrti (Ispisoace III, 2, 28). Iatif dup zapise ce cumprase visternicul Iordachi: a) Ctr 1642 Oct. 10, cumpr de la popa Dumitru i ai lui 8 pmnturi cu 12 taleri (dou pri din a treia parte diu a cincia parte, stlpul Liciului) (III, 1, 46). b) Iu 1646 Mart 15, cumpr de la Dumitraco Uricar i ai lui iestul de trei pri din a cincia parte, stlpul Liciului (II, 2, 105). In izvodul de pmnturi se socotesc toate aceste 5 pri din o treime din a 5-a parte din Borti drept 28 pmnturi. c) In 1646 April 24, cumpr 132 pmnturi de la diferii rzei (II, 2, 109). d) In 1646 Mai 18, cumpr cu 30 lei partea lui Tanas din Curscti de pe partea Gerului (II, 2, 117). e) In 1648 April 14 cumpr 15 pmnturi de Ia FI o rea Robul (II, 2, 141). f) Iu 1648 Iunie 23, oumpr 20 pmnturi de la tefan Vac ginerele Liciului i de la Mrioa Geroae (II, 2, 160). g) In 1648 Aup:. 10, cumpr 18 pmnturi i 2 delnie de fn cte 2 zloi delnia dela Condreti (II, 2,168).

60
Boritii, dup Bora cel btrn ginerele lui Terpea / & Lieiul / Pantea clugr Ciobo uco Cprioar

i/s Plafon clugr

t/i
Mua

'/V V

iH saiH V r

3 S-,21

C M 2. d

iW i.1 <

h) In 1648 Noem. 3, cumpra 12 pmnturi de la Vicoleti cte 2 zloi pmntul (II, 2, 148). i) Iu 1660 Mart 15, cumpr 37 pmnturi de la Negur i ai lui cu 45 lei btui (III, 1, 132). j) Iu 1660 Mai 4, cumpi 13 pmnturi cu 16 lei de la Stratul (III, 1, 135).

61 In 1660 Avg. 12, Iordachi visternicul i ia urie mare de stpnire de la tefan Vod Lupul pe toate aceste cumprturi (III, 1, 142). Legnd numele vnztorilor de btrnii care v d, am putea njgeba urmtoarea ncrngtur de i eamuri, a rzeilor din Borti Intre 1540 i 1660,. ca d Iordachi visternicul le surp rzeiia prin cumpi turi In prile lor de batin din Borti. Rzeii i trag rzeiile de pe prile nevndute. Nici ntr'un zapis de vnzaie dintre cele 15 nu se | omenete c Iordachi Cantacuzino vist. cumpr ca strin; cum cumprturile lui cad Intre 1646 Apiil i 1661 Mart, arat c el era Intrat rze n alte trupuri alturate cu ignetii, i cum cei mai muli din rzei nu mai stteau n satul lor, ci prin alte sate mai ndeprtate, a fost uor Iui Iordachi visternicului s cumpere i s surpe chiar i satul. ignetii au stat In stpnirea Cantacuzinetilor aproape 100 de ani; Alte acte lipsesc, Intru ct succesiunea motenirii s'a urmat din tat n fiu, pn Ia dania ctr sf. Spiridon In 1760. Un singur act curios, se pstreaz n pachetul ignetilor;, este o scrisoare ce unul Iancul d la mna postelnicului Iordache Cantacuzino, rficiorul Iui Iordachi spatar, i nepot lui Iordache \ i?ternicul, prin care fe roag s fie scutit de slujba oastii, cci entu sracu i uam nici cal nici nimic" i ca plat Ii va da 60 stnjeni de pmnt. Scrisoarea nu privete selitea ignetilor, ntru ct bunul lui Iordchit, Iordache, adic Iordachi Cantacuzino vist. istovise satul ou cumprturile lui tnca din 1661 (IV, 1, 96). In izvodul de pmnturi din cele 3 selite ale Dumetilor : Clicetii, ignetii i Bortii, izvod ntocmit Inaiute de 1661, cci ni se spune c au rmas nevndute 28 pftmutuii rf Cliceti, ni se nir toate pmnturile i delniele de fn oumprate In igneti. Constatam o deosebire lutre apisele de cumprtur i acest izvod (III, 2, 28). Ni se spune

02 a-i' ; w,3i i ta _>a1 I oau


Mrica CHS. tefan ' Vac

MardiU-c

Vac croitor lai

"Oitireft Giurc Andronic Paululie-- .. Zaharia clugr " Duiuitran Somfira chjgj-ia Ani (a ' Negur Ion

Mua i

Vasilca "i Coslin 1 Simeon "

.?

" Condrca

i-Ilea (Lio)

Najtasia . Maria . Dochia ... Gligore.

OO s i aS
i
Ol Kt >3 t-. u el

Mrica Dumitra cs. loan ..Constantin Vicol

Aftenia -Nastasia

c s u .a EH I.

Candachia cs. Toader .. Andronic Duul cs. Catrina " : . . Dumitra co uricar Sa va Kobul Florea Robul

&

" Ionaco " Pa vl

c Mute

Nlcoar

63

de prile cumprate de Ia Radul Pitariul din btrnul lui Mai cu Pops.cul, cum i de alte 4a pmnturi diu butiuul Marcului. Cum Radul pitarul cum^ p r a s e cele 26 pmnturi i 14 deluie de fn n 1657, i le revinde visternieului Iordachin 1659 Dec. 29, urmeaz o izvodul a font scris nainte de 1659, nu dup 1660" precum am precizat la III. 2, 26. Iu schimb ns izvodul ne lmurete mai bine ntinderea moiei n .pmnturi". Aa dou treimi din jumtatea unei treimi din tt fac 27 pmnturi: pe cnd o treime e numai 13 pm. i jumtate. In alt loc iari ne spune c partea lui Iosif sin Anton jumtatea unei jumti diu jumtatea treimei din sar e 20 pmnturi. D. Proprieta'ea n Melecani. In trupul Dumetilor a Intrat i hliza de pmnt zis Melecani, despre care vorbesc actele din plicul V, n numr de opt. Din zapisele de vnzri ce privesc trupul Melecanilor nu cunoatem nceputul aezrilor din aceast selite veche. Numele Melecani ne duce la stpnul Meleco, despre care se vorbete tn zapisul Vasilci care In 1616 April 2 i vinde partea sa din Melecani lui Murgoci. Ea singura zioe c e fata Mriei i nepoata lui Crciun Meleco (Ispisoace IL 1, 2). A trebuit dar ca aeeefc Crciun Meleco s fi trit pe Ia 1550 cel puin ca nepoata sa de ftic s fie mritat, s aib ficior mare i s-i vuz n 1616 ocina ei pe bani i vite. Crciun Meleco trete n jumtatea Intia a seci. al XVI-a Intre 1500 i J550. In diplomatica "Iui tefan cel Mare, aa cum ni-o publica d. Ion Bogdan, n'avem nici o pomenire de vre-un Meleco, sau Meleoani. IH arhiva statului din Iai, pachetul XXXHI, No. 1, pe pstreaoft un pergament n original, din 8946 Aug, 21 (1438); n oare ni se vorbete de prtul Melecului, i de Toader Meleco, care i avea ease pe aceasta ap. Dm In ntregime acest act, de oare ce ne vorbete de naintaii lui Crftetna MelcfM, d* o

64 veci apA Melecani, i de aezarea unui Toader Meleco, aceasta Ia pragul 6ecl. al XV-a In ara de jos a Moldovei. ,Din mila lui Dumnezeu Noi Ilie Voevod i f r a tele domniei mele tefan Voevod, domni arii Moldaviei; facem ntiinare prin aceast carte a noastr tuturor cui pre dnsa vor cta ori vor auzio cetindu-li-se; adic aceasta adevrata sluga a noastr Tivadaru slujit-a noao cu direapt i credincioasa slujb; pentru aceia noi vznd a lui direapt i cucredin slujba spre noi, miluitu ne-am noi spre el cu osebita noastr mila i i-am fost dat lui n al nostru pmnt al Moldaviei doao sate la Berheci, anutne unde Ii iaste casa; altul pe apa Melecului unde iat-te Ta dor u Meleco; acealea ca sa-i fie lui uric cu toate veniturile lui i copiilor lui i nepoilor lui i strnepoilor lui i la lot neamul lui neruit nici odanoai In veci. Iar hotarul celor sate (sa fie) pe vechiul hotar, pe unde din veac a mbiat. Iar la aceasta este credina domniilor noastre mai sus scrise Ilie Voevod i tefan Voevod i credina a lor notri boiari, credina dumisale Vlcea i copiilor sai, credina dumisale J u r j Fratovschi i copiilor s a i ; ciedina dumisale Cristea i copiilor si r crediua dumisale Isaia i copiilor sai, credina dumisale Hudici dvornic i copiilor si, credina dumisali J u r j Piatr, ciedina dumisale Duma Negrul r credina dumisale Cozma androvicl, crdina dumisale Negrila. ciedina dumisale Oanei Ureacle dvornic, credina dumisale Simeon Turcul, credina d u misale Simeon logoft, credina dumisale Steful Jumatate i a fratelui sau pan Mndru), credina dumisale Bogdan stolnic, credina dumisale Lazor i fratelui sau pan Stanciul, credina dumisale Costici postelnicul. credina dumisale Toma visternic, credina dumiaale Stanoiul i fratelui su pan teful credina dumieale Ivan Blcean ceanic, credina dumiaale Albul, credina dumisale Dieni spatar, i credina taturor boerilor notri a mari i mici. Iar

t Sr 60 -jdup a noastr viaa cine va fi doina n ara noastr a Moldovei din copii notri, sau din a noastr seminenie po ori care altul l va alege D-zeu (acela sa nu strice a noastr danie i miluire) ei mai vi tos s o ntreasc i mputereasc, cci c nine i-am dat (pentru a lui cu credin i adevrat) slujba. Iar spre mai mare (trie i putere a tot) ce fe'a scris mai sus, poruncit-am la noastr credin cioas slug lui Mihail Oel gramaticului s scrio i s lege a noastr pecete de acest carte a noastr. In Vaslui l) la anul 6946 Avgust 21. Ce s ne spun cuvntul Meleco ? i In tulpin i n sufix este un cuvnt slavon. Sufixul aco, iuco. eco, e patronimic i arat n filiaiune pe fiul cuiva, trecnd prin aliuttorul diminutiv Toderaco, Dumitraco, OJiuco-Oliucani; Meleco-Melecani-Melean, Iu rutean Melania, Malnca, Melacu=Melan>a. In cuvntul Meleco, rostit i Malico, vedem tulpina malii, mic\ de unde Malico-Meleco iwamn Micu, Micul. In vremea cnd moda sJav boteza pe Negrul-Cerna, pe Rou-Crasna, pe Piatra-Camen, pe Albul-Balcean, pe Cmpul-lung- Dolgopole, pe Popa n Zveaal etc., s'a putut ca un moldova neao Micul fu i se zic jje ruteiiete Ma/icodeviat n Meleco, cum tn Ardeal i s'a zis' Klein, apoi de latiuiti Parvu, iar de Greci Micropol. Ta dor Meleco i avea case pe apa Meleco; deci n 1438 aezarea lui Meleco nu luase nuined Melecani, el fiind oel Inti nsditor de-Ocini pe valea cu acela nume. Dup nelesul fortnalnic al textului ar urma ca noi sa admitem c cele dou sate veniau pe valea Berheciului: ,dou^sate la Berheeiu anume iude este casa lui. altul pe apa Meleco, , unde este Tador Meleco". Ku cred c aici gramaticul Mihai Oel a lsat a se nelege numrul unul: dou Fatc, unul pe Berbeci anume unde fi estecas* I) Pecctcn ntfrnatft llpseste. S pistroaifl i o traducere cu original In AprU 7 de paharnicul PTS1 Oebrtt ot MUropaliq 5 Ispisoace Zapiw Voi V p. I

86

(lui Tivadar), altul' pe apa Meleco, unde oete Molei-o. i azi avem la Tecuoiu satul Melecani, n plasa Beiheoi: cotun diu com. Vultureni. (Dict. geografic), cu o biserica veche fcuta de un Abaza. Intemeindu-i aezai ea pe valea unui afluente al Berheciului primul Tador Meleco ctra 1400, s'a prea putut c dup 2-3 generaii un alt Meleco, nepot sau strnepot de a celui dinti, acel Crciun Meleoo s-i fi tcut nceput de aeiare pe valea Brladului, spre Dumeti, Intrnd n urudire cu urmaii lui Duma Brudur i s croiasc o selite 'de sat pe clina nordic a dealurilor mari i paduroase, ce despart n acele nfundturi de vi trei judee : Vaslui, Tutova i Tecuci. Satul Melecani cu slitea lui de la Vaslui a mbiat pe trei btrni, a cror nume le cetim n zapisele vechi: Hamza, Handa i Ranga. In 1616 April 2 Vasilca fata Mrici,\)epoata lui Crciun Meleco vinde Dimei i femeii sale Aftinia din Marcoviceni partea sa diu Melecani, din a treia parte btrnul Hamzei pentru o vaca cu viel, 2 gonitori 3 stupi i 10 lei. In 1659 April 9. Mihalcea Rnja vinde lui IoI wico Pandichie pai tea sa din a treia parte diu Melecani, btrnul Rnja, peutru*un bou i 5 costande. (Ispisoace III, 1, 104). In 1679 Oct. 1. Acela Ionaco Pandichie cumpra cu 3 boi de la C. Leul i Itina prile lor din Melecaui, diu a treia parte btrnul Handci. (IspiHoace IV, I, 38). Dm In continuare nc 5 zapise ce vorbcsc de Melecani i Ilpti, cum i de transmiterea proprietii Q selitea de sat, care avea nc aezri de eaee n plin seci. al XVIII-a, dar mai apoi s'au fiprcuit.

A. 7223 IuKe 24 (Dometi. Melecaai V. 41). Zapii de v i r a r e ortn car Runada, fata lui Murgo*, vinde lui tefan CMrtac jartea a din Meltcani.

t Adec eu Ruxanda fata lui Murgoc' mpreuna S J U ficorul mieu Sandul seriem i mrturisim cu aoest adevrat zapis al nostru, la mna dumisale lui tefan Chiriac ziat Cpina blnariul, precum s s tie c de nirae silii nici npresurai. ce de a uoastr bun voe, am vndut a noastr driapt o^n i moie, din a ti ie parte de sat din Melecani din pai te Hamzii, i din vatra satului, i din arin i din fna, i cu loc de prisac cu pomete. ce iaslB 'n poiana mnstirii, din dial de merii lui Palcu ;aiea ac'ast oc'n mi sau venit iu parte mia. Ruxandii.-de la tatl mieu de la Murgoc', osebit de fraii i de surorile miale, iar ttnemieu iau fost cumprtur cu zapis de Ja Vasilca fata Mariici nepoata lui Crciun Meleco i de la ficiorul ei Vasilie. deci aoiaste toate cte scriem mai sus, liam vndut noi dumisali lui tefau dreptu (loc gol) lei btui i niau dat dmlui banii deplin la mnule noastre, i iam dat i zapisul cel vechiu. pre ac'asta uioiie ciam avut <le cumprtur, ca si fie moie n viaci. i #uj.neasi dumisale. Saftii, i ^fiilor dumisali i acjast* tocmalsau fcut denainte dumisale lui Anastasie vornicul de trgu, i a Aiului dumisale Lupul, .ii deuaiute fratelui Vasilie de Criati, i aluiChiriiac Jepiu. din Hodoreani. a friuesu lui Smion ottam i denainte nepotului mieu. Pascal i a lui fon. Munteanul de C:eti i denaite lui Ostahie ottam i a fiului su Vasile. i altor oameni buni, megiiai cari au pus peuiaele mai gios. inpreun cu noi vnztorii cari niarn numit mai sus. i eu Axintie uricariul am sjris cu nvtura Sandului oa s s itie. lt 7223 Iuli 24. iar de sar scula cineva, asupra dumsale cineva <;u vro glo'ava, s avm noi. a da sam. i s tragem toat paguba ce iar lipi dumisale. f Sandul s(i)uu Murgoci, f Ruxanda fata lui Chinine Dimei, f Jepiu, f Simion, f Pascal,Lupul

68

sin Anaftasie vornic maftur, Anasta^ios vornic p a ton (faa), sin Boi Vasilie ot Creti iscal.
B 72 Ioni (Dumerii, Mciecani V 6) Safta jupoeaa lui tefan Mt CipSin diruete lui lachim mazil din Vaslui locul au din MtrcoTiccni, cumprat de soul su tefan d la Paiul.

f Adec eu Safta g'upniasa rpoosatului tefan zet Cpin. neguitoriu fcutara acest a d e v r a t u i ncredinat zapisul nostru la mna dumsale lui lachim mazil de la Vasluiu. precum sa e tie c eu de nime pilit nici asuprit ce de a me bun voe am atu danie i am druit dumisale lui lachim. i soului dmsale Saftei. un locu di prisac cu pome i eu poian i cu ct parte va fi n hotarul Maicovicenilor, de pe Barlzel n inutul Vasluiului, care aoestu locu de prisac, cu pomei, i cu poian, i eu toat parte din cmpu gi din pdure, i din apa i din tot locul cu tot vinitul au fostu cumprtura*, soului meu de la un... Paiul, cu zapis. care zapis sau rsrit de la noi, i nu i lam datu. deci or unde sar gsi i sar ivi acel zapis s aib al lua dmlui lachim. c nu este alt pricin, ce este furat care locu. de prisac cu pome i cu tot locul ce ecriem mai sus. i soul meu tefan n viiaa lui cnd t r i a ' II druis dmsale lui lachim de pomanft, i ntmplndus moarte n grab soului meu nau apucat ai face zapis de danie, i aciasta tiind i noi. an dat ^i am druit dmsale acest locu de prisac cn pome cu poian, i cu toat parte, ce va ave acel Paiul vnztor n hotarul Marcovicenilor. deci ai fie dumsale i giupnesi dumsale i cuconilor i nepoilor i strnepoilor In veci. driapt moi ^ i cumprtur nestrmutat, i la acest zapis de danie cnd sau fcut sau Intmplat oameni de curte ^i neguitori. carii vznd de bun voe danie sau isclit mai gios. noi nc pentru mai ntemeiat credina miam pUB degetul ca s fie de bun credina. u las lt 7255 luni 29 Eu Bafta so lui tefan zet Cpin am dat danie am pus pecete (1. p. un leu).

69

i eu Simion Checo uricarul am scris cu zisa Caftii i snt mai tur. Oavril Pilat vornic glotnii, Ciolpan vom. glot. nii (1. p.) Ion vornic gloduic (sic) (1. p.).
C. 7257 Mart 1 (Dumeti, Melecani, V, 6) Judecata ce face lordachi Canta vel logoft dnd rmas pe Paiul tn pfira sa contra Saftei Tchimoava pentru ua loc druit ei de Safta lui tefan Cptui.

Alexandru Parvul ot vist. vechil Paiului face pr asupra Saftei, femeia lui Echim de la Vaslui, f io c stpnete un loc de prisac i cu parte ce *a alege di moie n hotarul Marcovicenilor parte Paiului, i nare nici o scrisoare de cumprtur de /a Paiul, nici a mai stpnit acole. Safta femete lui Echim zic1 c aciast loc de prisac i cu parte de moie Marcoviceni i iaste danie de la Salt femeea lui tefan Cpin ai&nduue i zapis de danie (de la Safta femeea lui tefan Cpin), n care scrie c i cumprtur de .'a Paiul, i zapisul -de cumpitur sau rsrit, i au adus nainte noastr pe singur Safta Cpiuoae. cari au dat danie i au mrturisit c li cumprtur de la Paiul, din domnia mii sale Mihai Vod i tot ia au stpnit, cari sau socotit de atuuci i pr wemu 32 ai. Hotrm . De vreme c di cnd sau cumprat acest Ioc de prisac cu pome cu poiana i cu parte de moie di la Paiul snt 31 ai i tot ia au stpuit. dup rnduiala pravilei s stapniasc i de acmu moia <u pace i dania ce au dat s fie dat sa o stpiea?c ca a sa driapt ipoie. ordachi Canta vel logoft

D. 7257 Mau 20 (Dumeti. Meleoani V, 7). Zapis de vaiare prin are Ilie Gndul, ginerele lut Aidronic cnftray vinde cu 4 lei Jelnicerultii V. Coma poiana cu prisci din Melecani. rfccuplrttS < fa Safta Ichimoae, nefiind riza cu ei.

f Adec eu Ilie Gndul zet lui Andronic cma fcutam zapisul meu la mana dumisale g'upnn-

70

lai Vasilachi Coana medelnicer precum e de nimeni silit nici asprit ce de a me buna voi.. iam vndut, dumisale o poian cu loc de prisac, i cu pomei. *care poian se numete a mnstirii ou merii lui Palcu de pe Brzel din inutul Vasluiului din hotarul Melecanilor care adast poian i mie mi este cumprtur de la Safta femee lui Ichim mazil care o au cumprat de la Safta Cpinoi. i Cpinoi ii este cumprat de la Ruxanda fata lui Murgod din Marcoviceni. deci acesta moie v(n)sndo Safta Cpinoae Saftii Ichimoaei. i Ichimoae nefiind de moie de acolo nau ncput s stpneasc, i cu g'udecata dumisale vel logoftului am luato ea fiind eu moian i am ntorsu banii Ichiifloaei, care dedes lui tefau Capain i % u rmas In stpnire me. deci mie netrebuiudumi o am vnduto dumisale g i upnului Vasilachi Cozma medelniciar drept patru zci i unul lei ca s fie de la mine driapt moie dumisale i cuconilor dumisali n veci necltit i am dat i zapisle toate n mna dumisali. i am luat plata deplin Intru mnule meii. i la aceasta tocmai a noastr sau ntmplat muli oameni buni care mai gtas sau isclit ca s fie de credine, i eu pentru mai mare credina am isclit i ci bani am luat precum scrie mai sus aa bani am luat. nimica nu sau pus mai mult. vlt 7257 Mai 20 Ilie Gndul, Gavril ot vist. martur.
E. 7361 Mal (Dumeti, Melecani V, 8. ultimul). Cartea de judec a u a lui C. Mlhai Cehan Racovtl Vod prin care d rmas pe Lupul iroiul In pflra ce a avut cu V. Corma med. pentru a tr*iw part* din Melecani.

f Jo Costandin Mihail Cehan llacovi Voevod, bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. fcem irc cu ac'ast cai te a domnii meale, cft dudunc jalob Lupul Sroiul ginerele lui Nicolaiu Paiul, cf* de civa ani trage gle'av cu Ilie Gndul zet lui Andronic Cmraul i cu Vasilache Cozma med. pen tru un ioc de prisac i cu parte de moie ce s v

71 aleage n hotarul Marcovicenilor otVasluiu. cum c& iau vndut Ilie Gndul acel loc de prisac i cu parte de moie lui Vasilache cu pricin c este acel loc de alt hotar a Melecanilor ce s hotrsc alturea cu Marcovicenii. domniie mea iam ornduit Ia cinstit i credic'os boiarul nostru dumnealui ordachi Cantacuzino vel logoft ca s le ia sama de toate pricinele i dovezile c'or fi avnd i s ne areate noao. Deci fiind ei cu toii de fat i stnd dmlui vel logoft de liau luat sam tuturor pricinilor i a dovezilor cine clau artit, ntracesta chip niau artat dumnealui curgerea pricinii lor. Acest Lupul Sroiul au cerut acest locu de prisac i cu parte de moie cu un zapis din velet 7162 fcut de la uu Toader clra de Tonguzeuii fratesu Alexa i Solomon la mna socrusu Paiului c iau dat toat partea lui de moie din sat diu Marcoviceni ce s va aleage parte unii Mrie din partea Ruxndetilor pentru 35 oi ce iau fost furat Paiului un frate a lor. iar pentru loc de prisac nu pome nete n zapis s fie pe partea aciasta. Deci Va^ilachi Cozma nc au artat aceste dovezi. Uu zapis diu let 7184') cu 22 de ani mai pe uim de ct zapisul Paiului de la Vasile i fic'orul su Vasile de Melecani fata Marici nepoata lui Crciuu Meleco, scriind cau vndut a lor dnapt ociu i moie diu a triia parte de sat de Melecani din partea Hamzii ce s va alege partea moului lor Iui Gavril Meleco i cu un loc de prisac n poiana mnstirii din dial de merii lui Paucu Dimii de Marcoviceni. Ruxanda fata Dimii de Marooviceni i cu fictoru ei Sandul la veleat 7223 au vndut aceast parte de moie i cu loc de prisaca lui tefan Chiriiac zet Iui Cpin huariulSafta Cpinoae fmeea Iui Ekim mazil de la Vaslui, mcir c ia fcus zapis de danie dar sau dovedit cu singur Cpiuoai cau vndut.dup moartea lui Echim aflnd TTe Gndul o este locul vndut iar nui dat danie i fiind ol 1) A C C " > ( z;?s l'r.m publicat sob arul 7121 (Isphoacc t. ?

ra

rze moan de acolea i Kkim fiind strein de iiu ncjtea f cumjeie iau ntorsu Ilie Gndul Eehimoai banii eu g'udecat i rfimind locul In stpDiria lui e urm la veleat 7257 Iau vndut i el lui Vasilake. locul priscii cu parte lui de moie do hotarul Melecanilor precum arat zapisle vechi de mai sus scris, i de atuiicea de pe cnd era locul acesta la mna Eehimoai, au nceput i acest LUpul set Paiul a cei ca g'udecat j>eiitru locul acosta tntie g'udecat au avut nainte dumisale vel logoft: Alexandru Prvul ot visterie vechil Paiului cu Safta fmeaia lui Echim, artnd Alexandru Prvul ca aeest loc de prisac i cu parte de moie este dreapta moie Paiului, de hotarul Marcovicenilor i stand dumnelui vel logoft de liauluat sama, dup dovada stpniiei ce sau aflat cau stpnit tefan zt Cpifii acel Joc. 32 de aui pn atuncea i Lupul Sroiul zet Paiul nici odat nu sau 'amestecat la acest loc i;*ci Iau stpnit aa au g'udecat dmlui vel logoft s stapneasca Echimoae locul cu pace dup cum ae arat i carte dumsale vel logoft de g s udeeat din vleat 7257. Iar apoi dupft (^au ntorsu Ilie Gndul Echimoaei banii pe loc. au eit i din mna lui cu vnzare n stpnire lui Va-ilchi Cozma. de iznoav au tras Lupul Sioiul zet Paiul pe Safta Cpinoai vnztoaiea Eehimoai la giudecat i la bceiii giudecatori i neeind atunci la acea gUideeat cartea dumisal vel logoft de giudeoata dinti, i nefiind nice alt dovad mpotriva acelui zapis a Sroiului cu cate trgea el locul acesta, fiind c zapinle cele vechi ce era de rhpunsu j e acest loc era toate la mna lui Vasilache, i el nu sau ntmplat atuncea fat la ac'ast gudecat, pe zapisul Sroiului au dat boiarii g'udectori locul n stpniiea 8roiului cu cartea noastr pecetluita si stpniafca. Pe urm Vasilache Cozma tiind c este locul a lui cumpiat de la Gndul pe hotarul Meieeamlor. i puindu stupii sai n locul acel vechiu de prisac, iar Lupul Broiul cu acea carte ce luas el nti au scos stupii lui Vasilachi de acolo i de

73 -

iauoav stand Vasilaehi cu Sroiul la giudecata iar la boiarii g'udectori, i lund giudectorii sama )>e tapisa-ciau artat Vasilache mpotriv acelui zapis a Paiului, sau dovedit din zapis c alt loc este a iui Vasilache. i alt loc este a Paiului, i dup artarea zpislor ce arat deosebire un loc de altul, i dup dovada stpnirei de 37 de ani ce sau aflat pan atuncea cau stpnit Cpin i Cpinoai i *ali la ce mnu au mai mbiat acel loc cu osbita carte de g*udecat de la boeiii g'udectori sau dat locul la stpnirea* lui Vasilache, dar acea carte a uostrft pecetluit pe gWidecata boerilor denti tot au rmas la mna Sroiului zet Paiul, deci acmu dup toate acestea eeiind Sroiul iar g'udecata cu Ilie Gndul vnztorul lui Vasilache pentru locul acesta, iat i mai aiavea dovad sau aflat la flii Gndul mpotriva acelui zapis a SrQiului. un ispisoc de IaCotantin Vod lin leat 7000 (sic) ntritur lui tefan de v i j e l i e fratele lui Andronic cmra pe partea aceii Mrie din partea Ruxndetilor din sat din Marcoviceni, din care trgea i Sroiul parte pe acel zapis a lui. alt ispisoc au mai aratat de la Costantiu Duca Vod din veleat 7198 /itritur lui Andronic mra pe toate prile altor frai, ficiori i nepoi Mi ii ce sau tras diu partea Ruxndetilor, cau vndut, i alii au dat danie toate prile lor de moie eiau avut ei n Marcoviceni lui Andronic cftmra <j sau ncheiat toat partea Ruxndetilor cu vnzare i cu danie n stpnirea lui Andronic i a f'rinesu lui tefan pe aceste 2 ispisoace. i acel ;apis a Sroiului au rmas de tot rsuflat i dovedit c este ru. cci partea Mrii diu cari trgea cartea sau aflat vndut cu toate alte pri diu partea Kuxndetilor la Andronic cmraul i la frasesftu tefan duj a cum dovedescu ispisoacefe de mai -us scris, care la acesta vznd i Sroiul cau rmas dovedit alt cuvnt de lspundere nau mai avut. Ooci toate acestea dovezi aratnduuilc dumnelui vel logoft naintea noastr, i stand i domniia mea .loam luat sama dinpreuna'cu tot sfatul nostru, i de

74

vieame ea cearirea Sroiului zet Paiul pe acel zapi ce (ragea el moie din Marcovicei p a r t e a acei Mrie, d u j a toate gUideele ca avut mai nainte acum Bau dovedit aiavea lucrul cu ispisoace domneti ca nare el nic1 o triab In Marcoviceni, i far de cale au fost acoli6itor de moii omeneti. Iam da* rmas din toata g'udecata divanului i acea c a r t e cu pecetea noastr ce sau fost dat c u g r e a i a de boeri. gUidectori la mna lui cum i acel zapis c*au rmas dovedit c. este ru sau luat din mua lui i sau rupt, ca s nu mai aib a ori moie pe acel zapis i carte nici odnoar, iar Vasilache Cozma lndreptndus cu toate apislc lui c ! au avut c acei loc de prisac cu din a triia parte de sat de Melecaui, este a lui dreapta moie i cumprtura dt? hotarul Melecanilor. iam ntrit i cu aceast carte a domniei mele ca s stpuiasc locul priscii i cn toat pai tea de moie din Melecani din tot locul cu tot venitul i de aceasta par s nu s mai p' rasc peste carte domuii mele. lt. 7261 Mai . (1. p. tu ro cap de bou Iordachi Canta vel log. procit
F). 721? Noeni. 23 Bsrfiti (Documente If. 42) Bejan Hudici vor< mcul gloatei l Axinte Uricarul hotresc prile vornicului lordacb 1 Rusflt In BorU. trei btrni (570 stnjeni sau 1270 metri) i impar moia In 10 btrni, cte 5 btr&ni in fiecare jumtate'de sat. Toti b" trftnii cuprind 142 pmnturi a 20 pai pmntul (2810 pai) sau 273CT stnjMl 14750 metri).

Milostive i luminate Doamne s fii mriia ta sntos, iat dup luminat porunca mrii tale am mrsu la sat . la Borti de la inutu Vasluiului de pe apa Vilni, ca s aleagem nite pi i de moiia dumisali lui Iordachi Rust oornicul. ce iau i'ostu cumpr&tur de la dmlui Lupul Costachi vel stolnic iar duminali Lunului vornic, iau fostu de cumprtur, de la Ionaco cpitanul, iar lui Ionaco cpitanul.'iau fostu cumprturi de la nite rzi do la Borti. deci noi am stinsu oameni buni i rzi ue a col?, din ci sau tmplat acoli. auume, Uavril

75

Lipei clugrul i Lapaco sinu ego. (fiul lui), i Mihalachi ficiorul lui Smion Beliu, i Zota nepotul Pietrii din Bort.i de g'os, i Gligora ficiorul lui Blan, i Ghiorghi Barbul, ot Borti, i Sandul flcorul Soronariului i Ursul fic'orul lui Lipia clugrul, i tefau sinu Ipatie ot Mogosti i Neculai Lupul ot Toderiati, i Mihail ziat (ginere) Balan ot Bortii. i ali oameni buni. deci prea toi rzei iam ntrebat. i aia au dat sam. pe oum toat selitea Bortii nbl n 2 pri, i parte din sus. s mparte n 5 btrni. ns cu al iasli btrn ciau fostu sterpu i parte lui s mparte peste acei 5 btrni. anume Rosca. Aijdiari i parte de gos, iar mbl n 5 pri, i am msurat cu fune. toat silitea. i am aflat n parte de sus, din siliti Bortilor. pli n hotarul Petretilor 65 de pmnturi, pmntul cte 20 de pai a om de mijloc, care s vino pe btrn cte 13 pmnturi, iar n parte de gios. sau aflat 77 de pmuturi. deci prea zapisli vnztorilor ce niau artat dumialui vornicul, am dat ^trnHoari tuturor rzilor. ca sa iie dla sam() pe ct parte au dat s li stalpim de o parte, deci ei cu toii au dat sam(j, ca nu tiu pre ct parte au avutnici tiu din cia blrun sintu. deci noi vzindu aia pe cum Hpun amestecturi multe, i ueavudu dintrft dnii nici uuii dieasia. zisuliam. ca s rdioccusufletiali WF. i pe ct vor lua. asupra sufletelor sa li, pe att s le stlpim i uoi. deci ei nici aea nau primit, deci noi vzindu aia. am ales din partia de sus doi btrni. 26 do pmnturi, pe cum scriu zapisli i dieasli dumisali vornicului, i leam i stlpit de o parte, i am pus i trei fctalpi desprea partea rzasca. un stalpu. ara pus n malul apei Vilnii. din sus dc uude au fostu o moiic a lui Cumpn intro cotitura, de acoli dieptu la dial sprea apun peste dialul arinei, iar sau pus n dial la obrailc pmnturilor. un<*lpu de piatr din dial de drum. de acoli tot drept pe>te dial pn In vali ce s ehiam Rabola, i iar sau pus un stalpu de piatr n malul apei din sus de uu rmnic, ce au fo-t iezit

de Cumpn. Aeesta iaste hotar din sus aciastor rontuii, iar din gos iar iaste hotar silite Borti. lor. care sau pomenit mai sus acestor doi batrftnj, Aijderea am mai ales 12 pmnturi, i din partea Bortilor din glop. i iar am pus 2 stlpi despre parte rzascft. un stlpu din valea. n capul iazeturi rmnicului, ce sau pomenit mai sus. despre apus. de aeolo de la iaz. drept la dial. spre apus. i sau pus stlpul cial de piatr, supt margine pdurii din dial. drum ce mergia pe supt pduria. de acoli priu pduria. pn n zaria* dealului. acosta iaste homarul diu gos. iar diu sus. ali stlpi de piatr veohi. i nite peri. pe undi mrgu semniali J o r ciali vechi, a rzilor dn sus. aa au socotit, cu toii, a s in cine pomeii, i locuri de prisftdi. Aijderi i dumnielui vornicul s in locurile, de prisci. caiili i sntu de cumpraturi. -un loc de prisac. cu pomei cari au fostu ai Badioae.i o livad, care au fostu a inii. cci hotar'i mrgu uvite. Aijderi n parte de PUS de ct cuprind acei doi btrni, ou loc de arini i de fna. i cu vaduri de mori ntrapa Vilnii. i din siliti, i din tot locul cu tot vinitul. iar ciali 12 pmnturi n parte din g*os. iar ?au vinit cu tot rmnicul eiau fostu a lui Cumpn, din valea pn n zaria dialului n pduri. de:i pe cum am ales cu toii am pus degetiali. i^tp isclit ca s s tie. ^ u Borti lt 7217 Noemvre 28. f Gavril Lipea. Lupaco sinu Lipia. f Miliaiachi sinu Simion Beliu. f Zota. f Gligora Balau. \ Ghiorghi Barbul. f Sandul sinu Soronar. f Ursul sinu Lipia. f tefan Ioatie. r Neculai Lupan mam tmplat. f Mihail ziat Bhin. f Gheorghi Cazacul ot irboteti mam tmplat la hotrt, f Postolachi Fiate mam tmplat. robii mi ii tali hotarmeii Bejan Hudici vornic glotni. Axintio Uricar. Pof^tolacbie Coescul iscal. "

15) Document din 7206, Apr. 28, iai.


Sumar. Zapis de vnzare, prin care Pun talei i D. NSdbaico vuad lui Andronic biv cmras 9 pumnturi din Marcoviceni cu 0 lei. (Moia Dumeti, selitea Marcoviceni plic IV, 37). Hfirlie coal.

Adic eu Piiteleiu, i cu fiameaia mia tefana i eu | Dumitraco s(i)nu tefan Xdbaico i cufeameaia mia Dokia | featele Iui tefan Ciokodeu zet Cotonici din Marcoviciani. | den inutul Vasluiului, den fundu scriem i mrturisim cu acesta adev | rat zapis al nostru la mna dumisali lui Andronie biv camra i g'up | neasei dumisali Maria cum noi de a noastr bun voe.| de nimene nevoii i nea* uprii,cc d*bun voe a noastr, am vndut | diept ocina i moie, den sat den Marcoviciani. den btrnul lui Cotonici. noao pmnturi dreptu 9 lei | din vatra satului i den cmpu, den arenft i den Hn i | dentra ap cu vad de moar i loc de presac, den pdure i cu | pomei i den locul cu tot venitul. .< fie dumnesali "tlreapt | ocin i moie. (n) veci. i la ac'ast tocmal a noastr | sau tmJ . plat oameni buni. anume Costin de viserie J i Ursul <f C*f\tf\r\ rii ci fi lrt-n vu L-mi HAn^ntt oi alf Aamnna C ni am | (pus) deagetele i iscliturile s fie de eredin. u las v/t 7206 Apr. 28. f Pantelei. + tefana, f Dumitraco, f Dockia, t Costin ot viserie, f Ursul zet Coton ic', Gligora sinu (luso.
In dos nota
3 Ici b i t . d a i la Ionaco Ndbaico Ap. 27. ' t ughi l l i c . d a l lui P a n t lei p e n t r u copii lui Benevrig.

16) Document din 7206, luli 9, lai.


Sumar. Zapis de'vnzare prin care Radul Cotonic vinde lui Andronic de vUterlc cu 2 zlo|l| partea lui Pintelei din Marcoviceni, zlagit ia el pentru 2 zlo|icu drept de rscumprare. (Moia numeti, seliten Mnrcoviceni IV, 38). Hrtio coal quarto.

Adic eu Radul fickmiF Hilotei nepoful Iui Cotonic. fac tie cu ei;>-fa scii.>oaie a mia jemrit un

78

sApis. a lui Panteleiu. carole au fost pus la m e u zlog. o parte de moie diu Marcoviciani. drept 9 zlo. deo' eu am dat acel zapis. la dumnelui Aadro" nic de visterie i mi au dat acei 2 zloi i eu iani dat zapisul aoela lui Panteleiu. dec1 dacft a da Pa,,, teleiu banii s ia zapisul. iar de nu a da sa aib a inea moia aca parte de loc. drept acei 2 zloi j pentru ciedina miam pus degetul. u las let 720G Iuli 9; f Radul Ki)nu Hilote. >7) Document din 7206 Iuli 9, Iai.
Sumar Cartea lui Antioh Const. Cantemir Vodlhflat la mna lui Radu fi Gligoraco de a-i apra prile lor din Marcoviccui, Ia Vaslui, despre ali rzi vndui cum i o prisac despre mnstirea Kchitoasa. (Moia Dumeti, selitea Marcoviueni IV, 39). Hrtie fil.

f Io Antioh Constantin Vcevod bjiiu mlstiiu gsjdruzemli Moldav*coi. | datam cartia domnii miali, cestor oamieui autiine : Radului i lui | Gligoraco ca 6 hie volnic cu carte domnii miali, a popri i a | ap&ra. a lor driapta ocina i moie, ce iaste la Marcoviciani. | In inutul Vasluiului, despre alti rftziai ai lor. carii sintu vndui | de acolo, i nau triab pre, a lor parte de. ocina ce pentreg | ntr unii ca aceia de le culeg pomiatele. i li calcfl ftnea | le. far de nic o trial), iar lor de le va p; iia cu stinbul. vor vini | de fa cu aceti oameni la divanul domnii miali. de vor Intieba. i vor | aduci i diriasa zapis ceni ce vor avia. aijderile i pentru un loc de I piisuc care iaste a moilor l<>r osbit. jeluir cum sau sjulat | egumanul de Rchitoasa. de au pus nite stupi pre acel loc. aia | 1 sila lui. i far de voia acestor oameni cu moii, cari mai sus scriem. | deci pan In toamna si la** stupii, iar din toamna ca s hh1 volnici ai scoate | stupii de pre moiia lor afara, iar egumanul ui dei va paria eu strmbul | i va avea ceva mai pultu u rspunde, va veni de fa la divauul domnii miali.

79

i | va, aduc i driias zapis ce va avia i nimea nu stia inpotriva crii \ domnii miali. u Iaa lt 7206 luli 9 (1. p tu ro) vel logoft 18) Doc. din 7207 Oct. 28. (ai
Sumar. Zapis de viraaro prin cfcre ficiorii Dochi(4 vftnd lai Andronic cSmraul cu 40 let 24 p&mftnturi in Marcoviceni. (Moia Dumeti, seUjtea MarCoviceoi IV, 40). HrUe coal.

t Adec uoi Postolaohi i Neculai i Ridul i Ohiriiac. i cumnatu nostru Gligoraco. i cu surorile noastre tefana i Sanda i Maricua.ficioriiDokiti din sat din Marcoviciani. nepoi lui Costinici. -;oriem i mrturisim cu acesta adevrat zapis al nostru, cum de nimene silii nici asuprii ce de a noastr bun voe. am vudut a noastr driapt ocin i moie, diu sat din Marcoviceani. toat partia noastra. <ji de moie i de cumprtur. ce iasto la inutul Vasluiului, doao zci i pafou de pmnturi. 9 pmnturi moie driapt ci am avut i 9 pmnturi cumprtur de la lstina i de la fratesu Iorga i sora lor Iftinca. fic'oi ii lu Gligoraco Higiului. nepoi lui Misail din Sohule. Aciast ocin am vndut noi dumisali lui Andronic cmaraul dreptu patru zci de lei cu elite cu loc de a rin i de fna. i cu aptur. i cu pduri i cu locuri de prisci, cu pomeate i dintrap cu vad de moar. i cu tot venitul, ce va fi partea noastr, ca ni hie dumisale de la noi ^driapt ocin i* moie In viaci. i giupneasi dunusale i cuconilor i nepoilor, i cudu aui vndut dumisali sau tmplat boiari dc curte i oameni buni. carii mai g'os to sau isclit, i noi niam pus deagctele s hie de mari credin, s aib dumnealui a face i dres domnescu preste adevrat eapisul nostru, i ou Vasilie Niagul uricar am scris zapisul ca s a tie.
u las vlt. 7207 Oct. 28 dui

| Postulachi, f Neculai, f Radul, f Kiriiac, f Uli-ora, Crstea biv vel arma, 8andul Crupenski, pi-

80

tar itcal. az Costin Adam vtori logoft 4f-cA)x tefan Silion vel clucer kcal, az Popa Vasilie iscal, Crste cpitan iscal, az Protopop Ursul ot vratmaitur 1698' az ...slan vel cianic iscal.
a) In dos nota bani tfam da J , 6 lei nti Oct. 27 1 lei; dai Oct. 29, 4 lei dai co sau inut n sim pentru carto c*am dat tn bir, -f 10 lei dai bani gata Oct. 30. b) Iat dup actele aiuse mai sus qare e ncrngtnr? urmailor din Cotonici:
Coloniei

Ursul rfal Hiloteia fat+Stetan Cicodeu tefan Ndbaico

Grigora

Radul

tefana lochial-Diitnitraco cs.Pntclei Ndbaico

v lata, Postolachi, Neculai, Radul, Chiriae, Maricua, tefana, S a n d i cas. Gligoraeo.

19) Document din 7209 April 5. Iai.


_ Sumar. Zapis de danie prin caro Postolachi Ciujde druete CHmsraului Andronic un vad de moar i loc de prisac din Leueueni i Marco>iceni. (Moia Dumeti, selitca Marcoviceni plic IV, N. 11). Hrtie coate

Adec eu Postolak ciujde scriu i mrturism cu ceetu zapis al meu 1 la mna dumisali cmraului Andronic pe cum iam datu | dreptu ocin i moie dumisali din sat din Lecueui*| i din Marcoviceni d^nie di nime nevoit nici asoprit. ce 1 de mo ' bon voe am druit dumisali i g'upnesia dumisali i 1 coconilor dumilorsale co vad de mor i IOCOT de prisci 1 in din cp i din fnnai i din tot locul cu tot vi 1 nitul, i adast danie a me sau datu denainte a muli oameni buni i btrni anume Vas(i)lie Bivhescul ) i Crclun lanaki i eu Apostol Ilc'u
1) Aloi trebue s i scdem 6509, de oarece protopopul Ursul de p " poart pune Uts de 1009, care aduoai cu 5509 Oct. M ne dau TKfl

81 am scris zapisul | i pentru credina am isclit ca s fie de mare credin | u (Ia)s lt. 7209 Ap. 5 f Postolachi, f Enake Merce, f tefan Gome, f Crciun Chili(ai), f David, az Vaslie, Dumitraco Macri logoft mrtur, Costaudin Roea crueer martur.
Notie Istorice:

Proprietatea n Marcoviceni. Iu nota cu care am nsoit doc. dm ?202 luni 26 (Ispisoace i Zapise IV, 2, 82), am merfe^u studiul proprietii n trupul. Marcovicenilor cu seliflele ei * pn In 1694, cnd am vzut c fraii Androuic i tefan de viserie cumpr foarte multe trupuri de la rzei, In numr de 118 pmntui i. Fraii Andronic i tefan continu de a mai cumpra, cum arat zapisele aduse mai sus; In special Andronic i mrete moia In Marcoviceni cu 9 pmntari din btrnul Cotonici, pentru 2 zloi, cu par tea lui Radul, cu 24 pmuturi de la nepoii lui Cotonici, i cu danie de la Postolachi Ciujdea. Dar rdicarea In stare i situaie politici a Iul Andronic tatl atrase asupra lui Dumitru Andronic cmraul fiu], ura i rzbunarea - i i se deschise un proces ce fcu vlv In vremea lui. Cine era acest Dumitraco Andronic cmraul ? Pentru a-1 umili n faa rii i a lui Voda dumanii si ii tgduir prinii i-1 fcur c e fiu i nepot de vecin, deci rumn, erb, i c fr cale a luat titlul de boerie, aoel de cftmra de izvoade. Dup legile timpului nu era ngduit unui ficior de vecin s capete drepturi n stat; el trebuia nti s ias din vecintate i apoi devenit om liber s ia calea slujitoriei, acea de a fi curtean, slujitor i apoi ? rdice treptele boeriei. i iat cum veni pra. In Marcoviceni se zice c ar fi trit oare cnd unul Sava i cu femeia Iui Maria. Acetia ezind la peire n faa parcalabilor de Vaslui au fost scoi de
Ispisoace i Zapise VoL V p. 1. 6

82 catr Stamatie postelnicul, boer cunoscut din documente i cronici.1) Ca plat pentru aceast fapt c i-a fost scpat dintr'o peire de la parcalabi, soii Sava i Mariia s'au dat vecini de bun voia lor postelnicului Stamati cu toat ocina lor din Marcoviceni. Stamati postelnicul s'a dus apoi In ara Romneasc. Stamati a avut de ficior pe Ilie paharnicul; acesta pe Ioni cpitanul, care se nsur i lu de soie pe Catrina,fata Merianului. Ficiorul Catrinei, un erban postelnicul, dus de pra unui telpiz, sau nepriiaten, deschide proces la divan lu^Andonic cmraul, afirmnd c bunii si ar fi fost acel Sava i Maria, dai vecini strbunului su Stamatie postelnicul. Procesul se judec n cursul anului 1735 i cu acel prilej , se dezbtu o chestie foarte importanta pentru starea moravurilor juridice din acele vremi i adic: care era poziia unui slujba de stat acuzat c ar fl ficior de vecin ? In dovedirea filiaiunei sale se aduc mrturii, oameni btrni, de 6090 ^ani, cari au apucat vremuri vechi i puteau s cunoasc pe bunii celor din 1735. In special' Andronic cmraul dovedete cu marturi i cu acte c tatl su Andronic a fost visternic al doilea sub Antiohie Cantemir Vod i sub Costandin Duca Vod, dup ce fusese logoft de visterie i camara de izvoade sub Duca Vod btrnul ; iar ca tnr a fost diac de visterie; iar moul su Gligore lavul a fost curtfcan. Mrturii adui au fost 8 la numr, din cari Ion Buhlea de 70
1) Let. I, 325 c sol trimes de Gh. tefan Vod la arigrad s-1 aduc steag de domnie; acela Slamate post. trece de partea Ghiel Vod (idem L 338). In documente apare post. In 7171 sub Evstratie Dablja Vod cu porecla de Heotie Sacazl. (Surete i lzvoadc IV, 141, 1*7, 317); st i In 7173 sub Dabija (id. IV,' 253, 256, Urlcar VII. 46 ; Miron Costin de V. A. Ureche I, 97J. Continu a fi postelnic sub Duca Vod n 7174 (Surete IV, 257, 880, 261 ; lorga Doe. V, 80 ; Miron CosUu 1, >19) Tot post e l In 7175 l 7176 sub Ilia Alex, Vodfi (Miron Costin L 98,106, Surete ras. XX, 690; Surete IV, 263, 267, 873; lorga doc. IV. 97). Revenind Duca Vd a 2-a oar el rmne tot post. In 7177 i 7178 (arete IV, 68, 61; 203). In 7179 moare, cfind se vorbete de feraeoa Iul Tudosca si de fiul lor Alexandru (IV, 28b, 2W).

83 de ani, Iorgu clra de 80 ani, Lazor curteanul d 0 ani i Mihila Nacul de 90 ani. Pra ajunse i la domnie. Vod era C. Nec. Mavjrocordat Vod. In deobte domnii, cnd aveau de judecat un proces de vecintate, ineau partea vecinilor, cci judecau legea ca necretineasc s fie erb cretin la cretin, i prin atitudinea lor constanta au nlesnit desfiinarea vecintii, lucru care s'a fcut In 1749. Duca Vod In special era pe fa dumanul vecintii i cronicarii povestesc pe larg cum judeca acest domn procesele de vecintate (Let. II*, 41). inuta aceasta o avu i C. Vod Mavrocordat. Aa le gsete ne la locul su un proces de asemenea natur, pornit de uu boer asupra unui slujitor. Ispititorul care a urnit pra contra lui Andronic ctr g'upneasa Catrina lui loni Stamate cpitanul e pentru Vod un telpiz sau nepriiaten*; acuzatorul erban postelnicul om fr de socoteal prin nesocoteala lui el au ispitit au mai adaos acest zvon asupra lui Andronic pn i la domnie me." Procesul e socotit de Vod un lucru prea fr de cale." Iar asupra prii de vecintate zice %nam vrut domnie mea ca. s nfundm acest lucru, cu cea dovad s s ocrasc un mazil, care este numit n ceata boerimei". Apoi fiind nevoe de a se face o comisie rogatorie la Bucureti, unde tria Catrina, mama Iui erban, Vod explic necesitatea acestei comisii pentt-u a se infundai aceast pricin". In hotrre Vod pstreaz acela ton dac am vzut c acea jupneas cum i feciorul ei fr de cale i fr de socoteala au fost zvonit acele cuvinte cu mare npaste asupra lui Andronic" ; cartea domneasc de judecat o d cu scop ca s tie de npastea lui ce au tras i cum sau Indireptat." Iar ca urmare cei ce Iau npstuit nc au luat plat". Procesul acesta a lui Andronic din 1785 poate sluji ca expunere de motive la legea aceluiai Vod Costandin Neoulae Mavrocordat din 1749! " Andronic i rzeii lui tiu i afirm c ei se rdic cu neamul lor pana la Mirul, stpnul cel din-

84 -

tai, care i-a fcut' aeaare pe locul zis apoi Miretii, In Tuto va i Vaslui. lata spia iumailor din Mirul (Dumeti VII, 14).
Mirul

Mauciu. Cazan

ficior andru Stana

popa Andronic

Gligore Zavul. Antemia, Sofronia Cerna cs. Chelsia cs. Ndbaico-

Vasile Andronic tefan popa Toader Colivar de viserie de viserie sterp

Costandin :

Chi :

Grecul, Maria, Alexandru Dumitru Andronic Lupul Maria Costandin cmra ' '; *, Ion Drochie j * diacon z H Miron Mii u Safta cs. Ion Andronic f > ~ X B o" * s : Ilie Gndul cfis. tefana 3.5'5-g | " p

8 E
r

' 2 *4>gXt>< eBgsBoi*,;'

j-- ------

fat c-is. Cost. Diaconid .

5'
|

l U l p I f r 3

. .
C

rh n H

Neculai, Cliirii, Sandul, lonit, Gavril, Irina, Zamfira.

2 g ]? s g 3 3 & - .t - .i BP i l" l l**l 2 P

"i i c/s > > C r

Cine era Mirul, de la care i-a luat uumue satul Mii eti ? In ispisocul publicat de noi (Surete i lzvoade IX. 16), se vorbete de -un Mirul, care tsi avea sat pe Tulooa ; iar mai jos (pg. 237) ni se dau urmai Ju ..spia ai vechilor stpni din Mii eti. -

85 lata acea ncrngtur:


Mirul gde bil Mirul" Pavl Ion Neaoa " Tainaciu Ion diacul Vascan

Trotuan

Stanca

Grozav, Nastasiia Vasilie Agafa mai muli copii

Din aceti urmai ai Mirului din Mireti. gsitn a uimai i din Cliuci pe Vascan stpn i a Clipeti, alt silite din trupul Dumetilor, tot tn legtur de snge i ile pmnt cu Duma Brucfur- Tot tn satul Mireni pe Tutova gsim stpn In 6992 Mai 14 pe Duma Tataranul cu fii si Ion, Drago, Draghia i Anghelina (I. Bogdan. Doc. lui tefan cel Mare I. 284). Un alt sat Mir reni mai gsim In 1495 pe apa Soholuiului la Galai, care se vinde de Toader Nastea cu 100 zloi lui Jurj Crmeate i frailor si Dragoe, Dragulina i Stana ; ba uricul ne spune c acolo a stat Ivan Mieriul, mai i sus de Deocheai. gde bl Mierul ve Deochiai* (I. Bogdan op. cit.II.86). Un alt Stan Mieriul are jumtate din Pundeni la Birlad In 1495 Ianur 13 (idem II. 86). Mir e cuvut slav, i poart n slavonete mai multe nelesuri. a). Miru. s. m. pace, la paix, Pi iedeu ; n acest neles vine des ntrebuinat cuvutul miru Iu uricile date de fraii Ilie i tefan ficiorii lui Alexandru Vod cel Buu cnd au fost ei In pace" coli bili u miru". b). Miru. 8. m. lume, le roonde, Welt. In acest ineles cuv. miru vine iari des utrebuinit Iu ispisoacele vechi, ca i n crile bisericeti, cnd se

86

aducea veleatul de Ia Adam,'adic de la crearea, lumei v& szdaniia Miru iii ot Adamea". Un neles derivat din acesta e acela de comun, obte rural, devlmie; adic mirul rusesc. Nor nu cunoatem nelesul economic i social al mirului rusesc.; avem Ins pe mirean rus mireaninu, adic om din lume, fa de clugrii, cari stau in mnstire; de aceia i preuii s'au mprit n dou: ieromontchi, i preui de mir, adic preui clugri i preui de lume. Punctul de plecare In aceast denumire a fost viaa din mnstiri fa cu cea mireneaec; i este cel mai puternic rest din influena, slavon. c) miro. mir. s. f. mir, le saint carSme. De cuvntul e grec de origin, dar biserica noastr l'a cunoscut sub forma slavon; de aici cuvntul mironosiepurttoare de mir ; mirodeniedttor de mir ; iar taina ungherii cu sfntul Mir, urmnd imediat dup botez, poporul a luat fruntea, de unde se ncepe ungerea cu mir, drept mir, n expresia te-oiu lovi la mir". Pe lng nelesurile comune ale cuvntului mirT mai ntlnim o deas ntrebuinare a lui mir n compuse ca post pus i antepus. Ca postpus l gsim n nume ca Dobromir, Drago mir, Trantomir, ano/n/r, Vladim/r, tani mir etc. In asemenea compuseluate pe deantregul din slavon cuvntul mir nsamn pace; Dobrom /r= bun pace, Drago/n/r = iubitor de pace; Vladimir (Volodimir) = iitor de pace, Trantomir = osnda pcii, etc. Ca antepus Afiroslav, Mroslava, Proslveti adic slava lumei. In aceast categorie intr i apelativul patronimic Mirodot. Numele de Mirul de la Sohului, ne duce cuminea la apelativul ranul, dat pe moda slavon a timpului ca Mirul, tocmai n regiunea Tutovei i Vasluiului, unde a fost un vechiu centru de nriurire slavon, unde pn i Popa i Popenil erau dai ca Zoetal i Zueteleti!

87 Se vede c cel dinti Mirul n'a avut parte .de ficiori de parte brbteasca, coi att dup spia rzeilor de Mireni, ct i dup actele de proprietate ale satului Mireni, de la Tutova, gsim ca urmai stpni n sat pe Talmaciul, apoi pe Manciu, Cazan i pe popa Andronic strmoul lui Dumitru Andronic cmraul, boeriul cruia*i se nsceneaz un proces de vecintate, unic In felul lui, i despre care vorbesc actele aduse mai jos pn la pragul seci. al XIX-a.'
A). 7243 Mai 29 iai (Dumeti, Marcoviceni IV, 42). Zapis de nfirturie din partea a 8 boernai i mazili ntrit i de 3 boeri de divan c Andronic cmSra nu e vecin la rban Meriscul post. cci e nepot lui Grigore Zavul, iar nu Sava, ce a fost vecin lui Stamate Postelnicul.

Adec eu Ion Buhle cpitan mazil ot ibneti ot Vasluiu om ca de 70 de ani i eu Iorgu Clra ot Sobole om ca de 80 ani i eu Lazor Curteanul de cmar iar din inutul Vasluiului tij otSohole. om ca de 60 ani. i eu Mihtf din Mirceti sin Nacului om ca de 90 i mai bine de ani. i eu Gavril Oance din sat din Petreti din inutul Romanului, i eu Gheorghi Gorgan Brilean ot Hndreti ot i(f ? nutul Romanului, i eu Gheorghi Scorescul din sat diu Scoreti din inutul Crligturei. care am fostu slug lui Stmate post. fcutam aciast mrturie a 2 \ ~ noastr precum am mrturisit nainte dumilorsale ' boiarilor celor mari. pentru dumnelui Andronic cmra ficiorul Iui Andronic vist. nepotul Iui Gligore Zavul care iara dumnealui pricinuit de arbau post. ficiorul Mcriasci sora lui Stmate post. artnd un zapis pre numele unui Sava i cu fmeia lui Marie^ scriind Intracel zapis precum acel Sava sar fi dat vecin lui Stmate post. i cu parte de moiia dau. avut fmeia lui In Marcoviceani din inutul Vasluiului. Deci pe noi toi.aceti mai sus scrii aducndune dumnealui cmraul Andronec nainte dumilor sale boiarilor celor mari, dumnealor boiarii niau ntrebat cum tim. din cine s tragi dumnialui Anjdronic cmara. cea noi dup oum am tiut Intra-

88 ceasta chip am mrturisit cu sufletile noastre, i cu frica lui Dumnezu. cum c moul dumisale lui Andronec Iau chemat Gligore Zavul T ) i pe moasa * Kelsiia i dintracetia iaste dumnealui, iar nu din Pava i din Mrie, dup cum II npstuia rban post. cu acel Sfapis de la a6el Sava. nici l tim pe acel Sava cine ar hi fostu. noi aea tim i mrturisim cu sufletele noastre precum scrie mai sus. i de a hi pe g'urmnt om i g'ura. i pentru credina niam pus i degetele, din Iai It. 7243 Mai 29. i pentru cart j a ne au tiut Gligore Zavul moul dumisale Iui Andronic cuira. f Eu Ion Buhle cpit., f Eu Iorga calara, f Eu Mihil ot Mireati, f Eu Gavril Oancea f i Eu Gheorghi Gorgan, f i eu Gheorghi Scorscul. i en Tnas uricar am scris cu zisa acestor oameni mai sus nsmnai. Sturza vel vornici; au mrturisit aceti oameni nainte noastr Iordachi Cantacuzino vel vornic.
hi dos;

Eu Crste biv vel pit.'vornicul despre mriia sa Doamna mrturisescu cu sufletul raieu cam apucat la Duca Vod cel btrn pe tatl lui Andronic cmraul, cmra de isvoade i pe Ilie Stamate vtav . de aprozi, i pe urm i paharnic, i am trit cu toii depreun pan cau murit Andronic de btrn. i Stamati sau dus In ara Rom()niasc. i casa mea fiind aproape de dnii nici odat nam auzit ca s zic cineva c este moul lui Andronic lui Stamate vecin, aa tiu i mrturisescu cu sufletul mieu i pentru credina am i isclit. G. Critea biv vel pitar

Doc. din 7143 Mart. v o r b i t e de un Z*vul vecin lui StamaU (. lorg, 77).

89
B). 7243 Iulie 15 Iai fDumeU, Marcoviceni IV, 43). Cartea de judecat, prin care f oatandin Vod Mavrocordat d rmas pe erban post. In p3ra ce a purces contra lai Andronic cmnsul ca ar fi urma de vecin, dovedind c e urma din Popa Andronic si din curteanul Gli^ore Zavul.

Io Costandin Nieolae Voevoda. bjiiu mlstiiu gspdi u zemli Moldavacoi. facem tre cu adast carte a domnii mele. tuturor cui *sa cade a ti c viiud aice o g'upaneas din ara romniasc. anume Calr.na fata Merianului, g'upniasa lui Ionia cpitanul. ficWul lui Ilie 'paharnicul, nepotul lui Stamate post. ca s caute moiile, altele | ciar hi avut aice In ar di pe Stmate post. i ntre alte scrisori c*au avut au aflat i un zapis pe numele unui Saua i cu- fmeia lui Maria | scriind cum sau dat ei vecini lui Stmate post. i cu moia cu to c'ar hi avut ei di pe fmeai n sat n Marcovic'ani. la inutul Vasluiului. | pentru cci iar hi scos dintro peirea de la Prclabi. pre care zapis cercnd ia ca s afle pe acei oameni oare carele | un telpiz sau neprieten boia1-ului nostru lui Andronic biv cmra, sau aflat diau artat ctr ac*a g'upneas, cum c acel Saua ar hi fostu mou lui Andronic, pentru cci acel satu Marcovicianii, iara la stpniie lui Audronec, cari cuvinti ulegnd | Andronec nc fiind acea g>upn ea s aice la la. au mersu Audronec la dnsa de iau zis ce snt cuvintele aceste c'au zvonit di otr unii alii, artndui el prinii si, cum c tatsu Andronic au fost vist. al doile la Antiohiie Vod, i la Constantin Duca Vod i | logoft de viserie i cmra de izvoade, la Duca Vod btrnul, fiind din copilria lui diiac de vist. i mou su a fost curtian | i Iau chemat Qligore Zavul fic'or popei lui Andronic, care i ac'a g'upneas dac au vzut niamul lui Andronic | din oine s trage, iau prut ,iu de ac'ale cuvinte, ce sau zvonit de la dusa asupra lui Andronic, iar dup cea sau dus ac'a g'up&nias de aice n ara romniasc, ramind aice un fic'or b ei, anume rban post. cai ele fiind om frft de oootial prin nesoootiala 4ui | el au ispitit (au mai

90

adaos a cest 1 1 zvon, asupra lui Andronic, pn i ^ domniia me, au dat jalob, cernd g^decat, care | i domniia mia dac am nliasniau pr ut un lucru prea fr de cale, i mai vrtos nam vrut domniia mia, ca s nfundm accstu | lucru, cu cea dovad s s ocrasc un mazil, care iaste numit n ca/a boiarimii, atta el cum i tatl seu, i mai vrtos | c i Andronec sau plnsu de mare strmbtate i ooar ce iau fcut. acest nesocotit om mai sus scris rban* Domniia mia iam | ornduit Ia cinsti i credincioi boiarii notri, domnialor Constantin Costachi vel logoft, i Sandul Sturzea vel vornic, i Iordachi | Cantacuzino vel vornic, diau chemat fa i pe rban post. r liau luat sama cum, i In ce fel, i cu ce dov&d, s acolisiate, au | scornit aceste cuvinte, asupra acestui om. din vriame ce Andronic au artat dres de bun ndreptare, cum c pe mou su, Iau | chemat Gligore Zavul, i pe moai Kelsiia i strmousu au fostu preot, numindul popa Andronec, i mousu | Gligore Zavul au tiut i carte, artnd i iscliturile fcute de mna lui, iar ntracel zapis cau artat rban post. | de la Sava. snt deagete puse, i fr de acesta nc au mai adus Andronec i marturi pe Ion Buhle cpitan mazil ot | ibneti, om ca de 70 ani i Iorga Calara de la Sohule om ca de 80 ani i Lazr Curtean de camar om ca de 60 ani i | Mihil din Mireati ficiorul Nacului om ca de 90 ani i Gavril Oan den sat den (Petreti). | i Ghiorghi Scorscu din sat (din Scoi ti ot Crlegtur care au fostu slug lui Stamate post. scriindu i mrturisindu cu sufletele lor dud i mrturia precum | ei tiu c pe moul lui Andro(ni)c Iau chemat Gligore Zavul i Pe moaa sa Kelsiia i de la acetia iaste Andronic, iar nu . din Sava | i Mariia dup cum l npstuiau rban post. cu aoel zapis de la acel Sava, nici tiu ei pe acel Sava cine ar hi fost. | Aijdere i Crste biv vel pit. vorneoul despre doamna au mrturisit cu sufletul lui, eau apucat la Duca Vod btrnul pe tatl Ini Andronec cmra dejizvoade, i pe Ilie Stamate

91

vtav de aprozi, i pe urm pharnec, i au trit cu toii | depreun pan clau murit Audronec de btrn. Stamate sau dus in ara romneasc, i casa Crstii fiind aproape de dnii | nic'odat nau auzit ca s zic cineva c iaste vecin moul lui Andronec lui Stmate pit. care i iban post. dac au vzut bun n | dreptare lui Andronic nau avut ce smai rspund, i pentru ca sa mai lungiasc pricina, sau zis ca ari la mumsa n ara romneasc J i ispisoace de pr de fa, cu Andronec visternecul. tatl lui Andronic cmraul. cedomniia mia npreun cu sfatul nostru | socotind ca s s nfunde i aclast pricin, am scris o carte la fratele nostru domniia sa Grigore Vod, diau Jchemat fa | pe ac*a g'pnias i iau zis de aie aceli scrisori s ni le trimit aice, i am luat rspunsu de la domniia sa Grigorie Vod. cum | au cheamat pie ac'a g'upnias fa i iau zis de aceste dau artat fic'orul su ctr noi, i ea rspuns cum adevrat nc fiind | ia aic*a aflnd acel zapis n scrisorile sale, iau zis oare cine, i iau artat, precum acel Sava i Mriia ar hi fostu moi | lui Andronec, iar dac au adeverit, cum c snt voroave deerte, sau lsat de atunce, i nu are nemic cu acest om, drept aceia | i domniia mia npueun cu tot sfatul nostru dac am vzut c ace gupnias cum i fic'orul ei fr de cale i far | d e socotial, au fost zvonit aceli cuvinte cu mare npaste asupra lui Andronec, i el ca un om dreptu sau ndreptat | ou bun ndreptare cum artm mai sus, datuiam aciast carte, a domnii mele, la mna lui, ca s tia de napaste lui | ceau tras, i cum sau ndreptat, nainte a tot divanul domnii mele i cei ce Iau npstuit nc au luat plat j i de aciast pr s nu mai prasc piste acestu ispioc al domnii mele, ac'asta scriem. u. las lt. 7243 Iul 15 dm. Io Costantin Voevoda Pecetea cu exerga: Io. K. v. v. cap de bou, pasereCostandin treti logoft procitelnomu. Tanasie.

>2 Pentru istoria vecintii acest act e foarte impoitant, ntiu ct acelai don^i dup 14 ani va desfiir/a vecintatea, i va da via liber la masa cea mare a poporului romnesc.
C). **190 i782) Iulie 5, lai (Dumeti, IV, 44). Cariea boerilor caimacami ctr yechilii de ispraviiicia Vasluiul. s aleag i s hotrasc prfilc Saftei Gnduleas din Marcoviceni i alte seli.te.

C^tiPtii Dumv. Iordachi Roset biv vel pali. rMnache Balasachi biv vel comis vechili ispravnicii Vasluiului fericit snfftate poftim dmv. de la Dumnezu. aice la divan au jluitSafta Gndulias precum la acel inut axe nite pi i de moie n slite Slobozenilor. i n Marcoviceni i n Lecueni. caii fiindu nealeas i nehotrt sar fi mpresurndu despre cielali lz. i au cerut ca s i s aliag drepte*piile sale de cti piile rzilor de pen pregur. Scriem Dumv. i ti u s facei cu amruii tul ceicetare i de vei dovedi c acele pi i snt drepte a sale fr de pricin apoi diji mazilii inutului sa rnduii dumv. oameni de ispiav i cu tiin, cari mergndu la stare locului unde fiind de fa toi rzii cu scrisorile s fac cu amruntul cercetare, i cte pri vor dovedi din scrisorile sale i a rzeilor c are ntracele slite s le aliag i s Ie deosabasc despre ceilali rzi, stlpiudule i cu petre hotar. din g^ur npreg'ur. i s le msoare cu stnjn gospod dndu i mrturie hotarnic cu semne ntru care pre largu s areate suma stnjinilor i pietrile hotar a ce locuri sau pus i despre fiietecare parte cn ce moii i a cui s rzeti. i c hotrre sau fcut cu priiraire tuturor rzilor n caie mrturie nti s s iscleasc toi rzii i mpregurai. apoi s s nciedineze i cu a dumv. isclitura, ca dup ace mrturie s stpneasc moie, iar nscnd pricin ntre rz atunce pietre hotar s nu s puia. ce dup cercetarea pricinei s dai Dmv. mrturie la parte ce s va cdea i cu de noroc s vie la divan ca s ste la g^deoat. i fii Dmv. sntoi. 1782 Iuli 5.

a Dmv. tefan Stuvza vel vornic, N. Roset vel vornic, Lascrache Roset vel vornic. veleat vecliiu 7290" Nota : este i o copie scoas tn 1830 Koem. 28 Iai, de Hrisantie erOmonah.
D). 1782 Noembre 30 (Marcoviceni IV, 45). Hor ta niw Marcovicenilor pentru pfir(ile Saftei Gndolesei din Lencueni, Marcoviceni, Melecani i Slobozieni, alese i hotrte de Vidraco Canlr vornic de poar i de al(i mazili hotrnici.

Facem tiie cu ac'ast mrturie hotarnic c din luminat poronca pie Inlatu domnului noftru Mrie sa Alicsandru Constandin Vod poroncindunis prin luminat cai te mrii sale s mergem la inutul Vasluiului In fundu pe apa Brlzelului la trii moii a dumsale Safta -Gndules anume Lecueni i Marcovicenii i cu prile diu Melecani i giUmtate de satu de Slobozieni ce le are i dumneei de la tatasu Dumitiu Andronic cmra ce au fost fic'or visternicuTui Andionic. care aceste moii de mai sus artate le are dumneei toati de pe moul su Andronic visternic, i ni s poroncete s le alegem i s le hotrm de ctr ali rzi dup scrisori i dovezi ce le are stlplndule i cu petri hotar. Deci dup poronc am mersu la numit inut la stare moiilor i amu strnsu rz anume Constandin Paiul diecu za divan rz de Leucuni i Vasile Soroiul mazil rz Vasile Brnziu rz i loni Vidr post. zet lui Vasile Brnziu raz i dieconu Ion Drochie lza de moie Marcoviceni i Miron Ioiga rz i Dumitraco Zota rz i Timofti zt Bodescai lza i Merui iar lt Bodesci rz, i Visai ion monah sin Bodescfti rz i fiiud aceti zi toi fa cum i dumueei Safta Gndules. am ntrebat j.e dumneei. Safta Gndules cu ce tragi la stpnire sa aceste moii, Dumneei nti neu artat un ispisocu de la Costindin Duca Vvod din let 7203 ') Xoemb." 21 In cari ispisocu a1) Ispisoace i Zupise V, 1, .

94

rat zapis de cumprtur i de danii pe moie Leucunii i pe moie Marcovicenii cum i pe giumtate de sat de Slobozie Inpreun cu prile de Melecani cari zapis sau vzut i de noi. Al doile neu mai artat un ispisocu de Ia Costandin Vvod din let 71981) Mai 1 In care ispisocu arat iar zapis de cumprturi i de dnii pe giumtate de btrn din moie Leucunii adec 41 pmnturi i pe 23 pol pmnturi din moie Marcoviceni. Al triile neu mai artat dumneei Safta Gndulesi un izvod de mprala pmnturilor pe btrni isclit de Gheorglie Blebe vornicu de poarta din let 7198 2 ) Mart 20. In care izvod arat c au i msurat moie Leucuenii i Marcovicenii cmpul fcn4 pmnturi sau aflat Leucuenii 243 pmnturi iar latul i lungul pmnturilor nu arat de ci pai au fost i Marcovicenii iari arat 220 pmnturi ns latul i lungul pmnturilor iari nu arat de ci pai au fostu, i neu mai aratat dumneei Safta Gndules o hotarnic pe moia Marcoviceni din let. 7198 3) Mart 20. In care hotarnic arat c au hotrt moie Marcovicenii din juru n piejuru. de cari sau vzutu i de noi petre hotar vechi ncredinat fiind hotarnica cu isclitura lui Glieorghi vornic cum i de un cluceriu i cu alte isclituri altoru oameni i cercetndu cu amruntului sciisorile de mai sus artate cu veletu lor cum i toate zapisle i dresele Saftei Gndules neu artatu i Costandin Paiul diacu za divan i cu Vasile Brnziu un zapis din let 7269 Iuli 1 de la un Alixandru Prvul.'c au vndut elu i cu ficorii i fetele lui 43 pmnturi din moie Leucunii i 17 pmnturi din moie Marcoviceni din cuipu i din tot locul cu tot vinitul. iar 20 pmnturi din Leucuni le are Costandin Paiul i cu Vasile Sroiul batin care peste tot facu 80 pol pmnturi a numiilor rzi batin i cumprtur i neu mai artatu Costandin Paiul i Vasile
1) Ispisoace i zapise IV, 1, 173. 2) Ispisoace fi zapise IV, 2. 92; IV, 1, 165. ) Ispiaosce 1 zapise IV, 1, 168.

95

Brnziu o mrturie de judecat de la dmlui med. Neculaia Racooi diu letu 7257 Oct. 22 ntrit i cu isclitura dmsale rposatului ordachi Cantacuzino vel logoft In care mrturie arat c au dat stpnire lui Alicsandru Prvul pe pmnturile din Leucueni i de Marcoviceni dup cum snt artate mai sus. i nu mai aitat Costandin Paiul i cu Vasile Brnziu o carte de judecat din Iet 7257 luni 24. In care cai te arat c au dat stpnire lui Alicsandru Prvului pe aceste 60 pmnturi ce leuvndutu Alicsandru Prvul lui tefan Paiului cpitan i lui Vasile Brnziu ce arat In zapisle de cumprtur din btrnul Lupnetilor i a Ciujdetilor, i dup cercetare ce am fcut i acestora scrisori a rzilor anume a lui Costandin Paiul i a lui Vasile Brnziu i a lui Vasile Sroiul am fcut i noifune de 20 pai i pasul de 6 palme cu palma de om de mijlocu i nti am msurat moie Leucuenii cmpul i sau aflat 243 pmnturi de la hotarul Hodorenilor i pr In apa Brlzelului cu selite vechi Ins latul pmntului de 20 pai i lungul 272 pai. i dintrac'ast som de pmnturi Inti sau dat 20 pol pmnturi batin lui Costandin Paiul i lui Vasile Sroiul si 43 pmnturi sau dat iari lui Costandin Paiul i lui Vasile Brnziu cumprtura de la Alixandru Prvul diu moie Leucuenii dup scrisori ceu avut numiii rzi i dup Invoele cau fcut cu dumneei Safta Gndulesi. i aceste pmnturi li sau dat numiilor rzi In capul moii Leucuenii dispre Hodoreni, unde le snt casili i azrile lor i li sau dat i diu pdure ce este tot lng casili lor ct' sau vinitfl pe hotaru Leueuenilor. i sau msurat &u fune de 20 pai puinduse pe lungu pr la margine Hodorenilor i sau aflat 31 fune i sau msurat i curmeziul pdurei i sau aflat 14 fune pr Intro piatr hotaru ce este In ograda lui Vasile Brnziu ce disparte din vechi moie Leucueni pin capu de moie Hodoreni pe lungu i aceste 14 fune de pfidure lem dat In patru pri, Ins 10 pol funi am dat dmsale Safti Gndulesei pe

96

ISO pmnturi ce sau vinit n cmpu. din moie Leucuenii i 3 pol fuuii am dat rzilor pe 63 pol pmnturi ce li sau vinitu iar u cmp i fcandu numiii rzi nvoel cu dumneei Safta Gndulesi nainte noastr ae sau azat i leu dat dmueei Safta Gndulesi i aceste 10 pol funi de pdure part-e dmsale ce este lng casile numiilor rzei leu dat numiilor rzei i numiii rzei "nc sau lipsit s naib treb n locuri de crm nici n vadu de moar nici n locuri de prisci peste Brlzelu. nici n poeni cum i pentru un locu de prisac ce se s numeti a Prvului. cari loc de prn sac era cumpratu de tefan Paiul fratele lui Costandin Paiul"i de Vasile Brnziu, caii locu este ntre hotarul Leueuenilor i ntre hotarul Marcovicenilpr piste Brlzel suptu codru de toate aceste ce snt artate mai sus sau lipsitu numiii rzi s naib treab cu stpnire cnm i Dmneei Safta Gndulesii nc sau lipsitu de parte sa de }dure ce este lng casile rzilor dup cum arat mai sus s naib treab cu stpniie ntracte pdure dup nvoel ce au fcut numiii rz cu dmneei Safta Gndulesi nainte noastr, iar numiii rzi pe parte lor de moie cum i n pdure aratat mai sus s aib voe a face crm, locuri de prisci, livezi cum i n pru Le.ucuuilor ct vine partea lor li sau dat voe s fac iazu i or ce ar vie i dup nvoel ce au fcut nainte noastr amu deosebitu pmnturile numiilor rz de pmnturile dmsale Saftii Gndulesi cu 6 pietre hotar cum i pdure de mai sus artat, nti am pus o petr hotaru lng altu hotaru vechiu tn capul pdurii, ce disparte pdure Leueuenilor pe lungu de pdure Mlinetilor. tot pe lungu i de la aceste hotar cu 3 pol fune mai n cmpu spre amezizi iar am pus 2 petre hotar pe delu chiotore pmnturilor rzseti ins o petr hotaru al chiotorii caut n hotarle de mai sus pomenite i disparti pmnturile numiilor rz prin capu de moie Mlinetii pe lungu iar al doile petr hotaru al chiotorii caut spre

rsrit i la vale ce disparte pmnturile numiilor rz de pmnturile dmsale Saftii Gndulesi. pe curmezi moii Leucuenii. i am mai pus i alt piatr hotaru den delu de1 pru Leucueni lu cost despre apus ce disparte pmnturile numiilor rzi de pmnturile dmsale Saftii Gudulesi tot pe curmeziu moii Leucuenilor. i de la acestu hotaru piste numitul pru n zare delului, dispre rsritu am pus iari 2 pttre hotar chiotore pmnturilor rzti Ins o petr hotaru al chiotori caut napoi spre apus i pe rndu petrilor hotar de mai sus artate ce disparte pmnturile numiilor rzi de pmnturile dmsale Saftei Gndulesi tot pe curmeziu moii Leucuenilor i al doile petr hotaru al chiotori caut n sus pe zare dealului ce disparte pmnturile numiilor rzi prin capu de moie Marcovicenii pe lungu i cu aceste msuri i petre hotar a& sau ncheetu pmnturile numiilor rz din moie Leucuenilor cum i pdure de lng casile lor i dup nvoela ceu facutu numiii rzi cu dmneei Safta GndulesMi sau datu i din .su piste Brlzelu locu de finau i sau stlpit dispre moie Mlinetii cu 4 petre hotar ns cu o petr hotaru ce am pus n margine codrului ntre 2 copaci ntre un plopu i ntre un ulmu.i amu fcut i boore ntramndoi copacii unde neau mrturisitu Glieorghi Lupanii omu btrnu vrsta lui ca de 90 ani. dup carte de blstmu zicndu c au fostu booru ntrun copaciu din vechime, cari copaciu sau vzut i de noi dar fiind copaciul aisu de focu i czutu g'osla pmntu smn de booru uam vzut i neu mai artat Qligori Lupanu i alte smne utrali copaci fcui cruci tot n prejma acelui copaciu de gtos i ae au mrturisit Ghiorghie Lupanu c aeelu booru despre moie Leucuenii pe lungu de moie Mlinetii tot pe lungu cum i numiii rz neu artat 2 hotar vechi piste Brlzelu n cmpu zicnd c dispartu moie Leucunii pe lungu de moie Mlinetii tot pe Inngu care acesta numit petr hotaru cernu puso ntre numiii copaci cu boore disparte
Ispisoaco i Zapise Voi. V. p. 1.
7

moie Leucuenii pe lungu de moie Mliuetii tot pe lungu i caut piste Brlzel dreptu n petrele hotac vechi ce ne leu aitat numii zzi, i al doile petr hotaru am pus la mijlocul eului ce desparte moie Leucunii pe lungu de moie Mliuetii tot pre lungu. i dintru acestu liotaru am mrsu cu msura n g^os pe curmeziul sului pr unde sau nplinit 9 fune 5 pai i f u n e de 20 pai i am pus petr hotaru ce disparte parte de su a numiilor re de parte de su a dumisale Saftei Gndulesi pe lungu i de la acestu liotaru nemu ntovsu iar la margine moii Leucuni dispre moie Mliuetii i am pus al triile peatr hotaru n malul g r l i i ' o pustului despre amiazizi ce disparte moie Leucuenii pe lungu de moie Mliuetii totu pe lungu i diutracestu hotaru am mrsu cu msura pe malul nu- x mitei grle n g^os pe curmezi sului pra unde sau nplinit 9 funi i 5 pai i am pus ptr hotaru ce disparte parte de su a numiilor rz de parte de su a dumisale Saftii Gndulesi tot pe lungu moii i de la acestu hotaru nemu ntorsu iar la margine moii Leucueni dispre moie Mliuetii i am pus al patrule petr hotaru ntre grla opustului i ntre apa Brlzlului ce disparte moie Leucuni pe lungu de moie Mliuetii tot pe lungu i dintracestu hotaru am mersu cu msura n gios pe curmezi pintre grla opustului si pintre apa Brlzelului pr unde sau nplinit 9 fune 5 pai i am pus petr hotaru ce disparte parte de su a numiiiloru rzi pe lungu de parte de su a dumsale Saftei Gndulesi iar pe lungu. i rzii meiguc-u parte de s pr n giumtate de apa Brlzelului iar peste apa Brlzelului nu trecu, adec vin mal despre hliza lor de s cu giumtate de ap din apa Brlzelului sau dat numiilor rz iar un malu dispre moie dmisale Saftei Gndulesi cu giumtate de ap din apa Brlzelului sau dat dmsale Saftei Gndulesi, iar n grla opustului li sau datu numiilor rzi vadu de moar pe hJiza lor cum i locuri de prisci i locuri de crm i orice or vie

s fac pe hliza lor. s aib v<fcjcari aciast hlizi & numiilor razi purcede din Lfi Brlzlului i merge lungul ei cu su de fnaii i cu codru spre amezizi pr n hotarul Grcinif i dup nvoela ceu avut aceti rzi anume cJJindiH Paiul diecu za divan i Vasile Sroiul i Vasjf/Bruziu i Ionii Vidra post. zt lui Vasile Bruziu cu dmneei Safta Gndulesi nainte noastr priimindus i o parte i alta s stpneasc rzii prile lor ce li sau a es din moie Leucuenii att pmnturile ce li san dat n capul moii Leucuni despre casile lor cu pdure ce sut artate mai sus, cum i hliza din de fnau- cu codru cum arat mai sus n msuri i u smui cu petre hotar i cu buore ce snt artate. i amu ales i a dmsale Saftii Gndulesi 180 pmnturi n cmpu din moie Leucuenii din apa Brlzelului pra n G petri hotar a rzilor ce snt artate mai sus i sau ales i parte de s fnau peste" Brlzlu a dmsale Saftii Gndulesi 24 fuuii i 5 pai msura nti diu petra hotar a rzilor pr In petra hotaru a Marcovicenilor. al doile msur iar din petra hotaru a rzilor pr iar la hotaiul Marcovicenilor sau aflat iarl 24 funi i 5 pai tot cu fune de 20 pai. al triile msura tij din petra hotar a rzilor ce este ntre grla opugtului i utre apa Brlzlului i pr iari'la hotarul Marcovicenilor sau aflat iari 24 fune i 5 pai tot cu fune de 20 pai caii piti totu ace?te 3 msuri facu 72 funi i 15 pai sul de fnau cum i codru pr la hotarul Grc-inilor i lunca i locuri de piisci piste Brlzelu i poeni i va du de moar n apa Brlzelului cum i locuri de crm din moie Leucueuii ce sau ales la aceast hotrre decatr rzi i sau dat la stpnire dmsale Saftii Gndulesi dup scrisori ce le are i dup nvoeli ce au fcut cu rzii de mai sus artai i dup alegiro ce am fcut i hotrt In msuri i Iu sAmni cu petre hotar moii Leucunii a dmsale Saftei Gndulesi. de ctr prile rzilor dup cum arat mai sus am -dat aetast mrturie hotarnic la mna d^flalfli HBUOTEC4 I MiuivrRSITATH

100

upnesei Saftei Gndulesi ntru care am isclit jclindu i numiii rzi de mai sus artai. y let 1782 Noern. 30. Vidracd Canir vornic de poart, Vasile Buhle hotarnic, Costandiu Paiul diiac rz. loni Vidr . post. rz, Vasile Brnziu rz, Vasile Sroiul mazil rz. ,nainte mea viind amndo prile sau j)riimit ,i o parte i alta cu hotrtura aceasta, dup cum sau aratat mai sus. i spre ncredinare am ntrit i cu a me isclitur. 1783 Ghenar 4. Costandiu vel logoft
Obs. Pe original st nsemnat palma cu care s'au msurat pmnturile. Ea are 0.235. Deci 1 p a s = 6 palme=1.310. Funia iind de 20 pai avea dar 26.200 m. Un pmnt avnd n Leucueni 20 pai latul i 272 pai lungul, avea n metri aceste" dimensiuni: latul 26.200 m,. lungul 356.320; deci o suprafa de 9335.5840 mp., adic aproape un hectar..

Am msurat i moia Marcovicenii cmpul tot cu fune de 20 pai i pasul de 6 palme cu palma tot de omu de mijlocu i am fcut pmnturi dup cum arat n izvodu de mpral ce este isclit de Gheorghe Blebe vornicu de poart din let 7198 Mart 20 i am msurat cu fune de sus artat i am fcut pmntul de latu 20 pai i lungul pmnturilor 286 pai i sau uplinit 220 pmnturi cmpul i din trac5ast som de pmnturi am scos 17 pmnturi cumprtura lui Vasile Branziu i a lui Costandin Paiul diacu za divanu dup zapis de cumprtura de la Alisandru Prvul din letu 7269 Iuli 1 n cari zapis arat c au vndut Alixandru Prvul cu fic'orii i fetele lui aceste 17 pmnturi din moie Marcovicenii acelui Vasile Branziu i lui tefan- Paiul fratele lui Costandin Paiul i sau mai nvoit numiii rz cu dumneei Safta Gndules i leu mai dat dmneei Safta Gndules f> pmnturi tot din cmpu din moie Marcovicenii dar lu piste Brlzel s naib numiii rzi treab cu stpnire nice n vadu de mori nici n poeni nice n locuri de prisci nice n locuri de crm nici n codru i sau lipsit

101

numiii rzi de toate locurile ce sn*u artate mai eus i sau datu dup cererea lor 22 pol pmnturi n capul moii Marcovicenilor din sus i dispre mezinoapte dispre moie Hodorenilor dup nvoial i primire lor i sau mai dat lo pmnturi tot din Marcoviceni anume lui Ion Drochie diaconu cu neamul su ce sntu batin i lui Miron Iorga i lui Dumitracu Zota i lui tefan aprodu sin lui Dumitracu Zota i lui Timofte zt BodesCi i lui Merui iar zet Bodesci i lui Visarion monah sin Bodesci cu neamurile sale mcar c^ aceti rzi scrisori nu neau artatut dar nici dumneei Safta Gndules la aciasta nau tgduit ce adevrul neu artat cum c aceti rzi snt de batin JI moie Marcovicenii i dup nvoeala ce au fcut cu dmneei Safta Gndulesi i aceti numii rzi nainte noastra leu mai datu dmneei Safta Gndules 5 pmnturi tot diu cmpu din moie Marcovicenii pentru sul de peste Brlazl i pentru poeni i pentru lunc i pentru locuri de prisci i peetru parte de vadu de moara cum i pentru codru lipsindus i aceti numii rzi de mai sus artai de bun voe lor diu toate locurile aceste de mai sus artate s naib stpnire nici de cum dup nvoel ce au fcutu nainte nostr cu dmneei Safta Gudules sau priimit cu acele 5 pmnturi cari sau fcut parte acestor rzi 20 pmnturi i iar Ii sau dat n capul moii Marcovicenilor din sus i dispre n eazinoapte dispre moie Hodoreni i In capul pmnturilor Iui Costau din Paiul i a lui Vasile Brnziu dispie rsrit, de cari sau i stlpit cu 8 petre hotar pmnturile rzti pe curmezi moie Marcovicenii, de ctr pmnturile dmsale Saftei Gudulesi dup nvoel i aezare ceu fcut nainte noastr i numiilor rzi pe prile lor de pmnturi i li sau dat voe s fac- ce or vre cum i n pru ce vine de la Ho- doreni pin moie Marcovicenii sau dat voe lui Costandin Paiul i lui Vasile Brnziu s fac cele fi voe pe parte pmnturilor ce li sau vinitu i sau ales i pmuturile dmsale Saftei Gndulesi Ia cmpu

102 177 pol pmnturi, dintru acestu hotaru a moii Marcovicenii dup scrfsori ce le ari de batin i de cumprtur i de duii i zapis de schimbaturi i au rmas la stpnire dmsale Saftei Gndulesi slite ntreg i vadu de mor n apa Brlzelului i su de fnau piste Brlzl cu luncile i cu locuri de prisci i poenile cum i codru i ac'ast moie Marcovicenii este stlpit cu petre hotar din vechi i cu boore n lunc piste Brlzlu dispre ameazzi i am pus i noi o petr liotar n su peste Brlzlu n dreptul unui locu de prisac ce s numete a Prvului cari petr hotaru desparte moie Marcovicenii, pe lungu de moie Leucuenii tot pe lungu i al doile petr hotaru am pus n gura prului Leucuni piste Barlzelu dincoace dispre mezinoapte i despre cmpu cari petr hotaru disparte moie Marcovicenii pe lungu de moie Leucuenii tot pe lungu i caut i pe zare dealului spre mezinoapte, i n sus dup alegere i hotrre cem facutu acetii moii Mareovicenii n msuri i n semni cu petre hotar dup cum arat mai sus am datu ac'ast mrturie hotarnic la mn dmsale g'upuesi Saftei Gndulesi ntru cari am isclit isclind i numiii rzi de mai sus artai. let 1782 Noem. 30 Vidraco Canir vornic de poart, Vasile Buhle hotarnic, Costandin Paiul diac rz, Vasile Brnziu rz, Ion Vidr post. rze, Eu Ion Drochie diiacon rze d^ moie Marcoviceni, Eu Miron xorga rze de Marcoviceni. nainte me viind amndo prile sau priimit i o parte i alta. cu hotrtura ce sau artat mai sus i spre ncredinare am ntrit i cu a me isclitur". 1783 Ghenar 4 Costandiu vel logoft i neu mai artat dumneei Safta Gndules un ispisoc din let 7205 Oct. 16 de la Antioliie Costandin Vod. pe o giumtate de satu de Slobozieni n caie ispisocu snt artate zapise de danii i de cumprturi anume cine au datu dnii i di la cine au

103

cumprat i arat i In ispisocu lui Costandin Duca Vvod din let 7203 Noem. 21 pri de Melecani i dup acest ispisocu alte scrisori nu neu raai artatu pe prile de Melecani dar arat n hotarnica Marcovicenilor din let 7198 Mart 20 isclit de Gheorglie Vornicu cum i de un cluceiiu i cu alte isclituri altoru omini, cum c aceste pri de Melecani mergu pintre moie Marcovicenii i pintre ca giumtate de satu de Slobozieni i aceste pri de Melecani i cu ca g'umtate de satu de Slobozieni nu sau msurat cu fune de 20 pai ca s le facem pmnturi c dup scrisorile c'amu vzut cuprinde dmneei Safta Gndules aceste pri de Melecani i cia giumtate de satu de Slobozieni cu stpnii e i am fcut i noi fune de lti stnjni i sinjiuu de 8 palme domneti1) i nti am mersu la un hotar vechiu ce este n zare delului dispre r?rit i dispre moie Guienii i dintracestu hotaru vechiu am mersu cu msura pe curmeziu acestei g'umti de satu de Slobozieni, i pe prile de Melecani pr la hotarul Marcovicenilor i sau aflat 22 funi i 10 stri jini. iar stnjini facu 3G2; i amu msurat i ttsul piste Brlzelu diu hotarul Marcovicenilor n gios totu pe curmeziu pr la un hotaru vechiu ce ne Iau artaiu Gavrilu Biicu omu btrnu vrsta Iui ca de 72 ani cari hotaru este n capul unii luncui din gos de moara mnstirii sfntului Spiridon din lai mrturisindu Gavril u Biicu c au fost dijma pe moie Dumeti 7 ani pusu de Pcanu i dintracelu numit hotaru ce sau gsit n capul Iuncuii n sus nau mai trecut s dijmuiaec nici Andronicu cmra raai n g'os din hotaru nu sau tinsu cu stpnire i iar au mrturisit Gavril Biicu c pi di asta parte de Brlzelu dispre cmpu coasta dispie amezizi unde este crma acum i costa cu hrtopile dispie meazinoapte stpne Pacanu pr Intrun hotaru vechiu ce este lng coada iazului
1) In palma nsemnat pe hotarnic gsim c are 0.3N m.; jleei funia cu care s"au msurat Slobozieni fiind de 16 stnjeni avea lungime de 33.y20 m.

104 diu cmpu cari iazu este fcut n pru ce vine de la Hodoieui iar de acole dintracelu liotaru de lug coada iazului spre mezi noapte cmpul nu stpne Pacanul era de stpnire lui Andronic cmra. iar despre apus merge Pcanu cu stpnire pe amndoo feele da coste de mai sus artate pn la hotarele vechi ce dispartu Marcovicenii din vechi di ca giumtate de satu de Slobozieni pe lungu, ae meu mrturisit Gavril Biicu i neau artat i dmneei Safta Gndules o scrisoare din let 7204 Avgust 19 isclit de rposatul ordachi Cantacozoii stolnic cum i de ali 4 boeri mari n cari scrisoare arat c cmpul dispre mezinoapte# giumtate de satu de Slobozeni au fo&tu la stpnire lui Andronic cmra cum i ermurile Brlzelului despre pdure iari la stpnire lui Andronic cmra iar giumtate de. satu de Slobozieni dispe rsrit arat c au fostu la stpnire rposatului ordachi Cantacuzono stolnic cum i ermurile Brlzelului despre cmpu iar la stpnire rposatului ordachi Cantacuzono stolnic deci noi namu putut socoti ace ce nvoial au fost ntre dmlor pentru c am vzut c este moie cotit pe multe locuri i stlpit cu petre hotar din vechiu i namu putut s ndreptm nefiind scrisorile mnstirii sfntului Spiridon fa i vzndu .c es i sul mai multu la msur cu 27 fune de ct msura la cmpu nam putut s hotrm desvritu ca s nu facem vre o greal, ce au rmas pn ror vide scrisorile mnstirii sfntului Spiridon fiind c sul au eit 49 fune i 10 stnjni iar stnjni fac 794. i neu mai a'rtatu Gavril u Bililicu (sic) i un pru ce vine din codru pe din sus de biserica I)umetilor, i au zis c pr ntracelu pru este stpnire lui Andronic cmra din vechi i prile de Melecani i cu c*a giumtate de satu de Slobozieni este tot una i dup cercetare c'am fcut am datu aciast mrturie la mna dmsale giupnesi Safti Gndulesi ntru cari am isclit. let 1782 Noem. 20 Vidracu Canir vornic de poart, Vasile Buhle liotarnic

108 Amu msuratu moie Marcovicenii cum moie Leucuenii de curmeziu cte pe trei locuri cu stnjnu de 8 palme domneti cum i lungul a numiilor moii dup cum ni s porunceti prin luminata cai te mrii sale de hotrtu caii msuii snt artate n gos din condeiu n condeiu: 570 stnjeni capul moii Marcovicenii dispre mezinoapte de curmezi msura* ntiu ; 384 al doile msur tot pe curmezi; 265 al tieile msui sul cu lunca peste Brlzelu, tot pe cuimezi iar piste tot facu aceste trii msuri pe cuimeziu moie Marcovicenii 1219 stnjini adic o mie do sute nospizci stnjeni iar lungul acestei moii Marcovicenii sau aflat 136 stnjeEi adic o mie trii sute optuzeci i s stnjeni cmpul cu s piste Brlzel i cu lunca far de codru. Stnjui 599 adic cinci sute nozci i noi capul moiei Leucueni din sus ce sau msurat pe cuimezi la nte msur; 742 adec pte sute patru zci i doi al doile msur tot pe curmezi; 358 adec trii sute cin zaci i optu i doa palme al triile msui sul piste Brlzl tot pe cuimezi, iar piste tot fcu aceste trii mguri pe curmezi moie Leucueni 1699 stnjini adic o mie s sute noazci i noa i doo palme iar lungul acestei moii Leucni sau aflat 1151 stnjui adicaomie o suta cin zci i unul fr de codru. i aceste "moii auume Marcovicenii i Leucnii cu prile din Melecani i cu c'a g'umatate de satu de Slobozieni snt alture una lng alta iar lungul numitelor moii mergi,de la ameazizi la mezinoapte i n sus adec Marcovicenii i Leuceiiii mergu lungul de la hotar Grcinenilor i pr n piile numiilor rzei ce sau artat mai sus dispie Slobozieni i cu piile de Melecani mergu lungu de Ia hotaru Grcinilor i ac'ast g'uintate de satu de Slobozieni dfl coaste pe lungu disjire rsrit cu alt giumtate de satu de Slobozieni ce este stpnire mnstirii sfntului Spiridon i cu moie Gurenii rzasc, iar despie apus i d coste moie Leucuenii pe lungu cu moie Mliuetii tot pe

106 lungu ce este iar a dmsale Saftei Gndulesi i dup cercetri i masuri In smne cu petri hotra, ce am fcut acestora numite moii cum arata mai sus am dat aceste mrturii hotarnice la mna dmsale giupuesei Safte Gndulesi ntru cari am isclit isclind si rzii. let 1782 Noem. 20. Vidraco Canir vornic de poart . Vasile Bulile hotarnic i aceste hotarnice lem scris eu Antohie Hociung cpitan
E) 1783 Ghenar (Dumeti IV, 46). Safta Gnduleasa vinde 1200 stnjeni din trupul moiei sale Marcoviceni ctr mnstirea sfntului Spiridon pentru a plti datoriile iiului su loni.

Gavril Mitropolit Moldaviei Adic eu Safta Gnduliasi. fata cmraului Andronic, adeverezu pentracest ncredinat (zapis) al meu. ce am dat la cinstita mna preaosvinii sale. printelui Sofrouii. Irinupolios, ci esti proistos la svnta mnstiri*al svntului Spiridon de aice din ora Iaii, i la mana dumilorsale boerilor Epitropi a n nstirii svntului Spiridon preacum s s tii c avudu eu un ficior anume loni, cari ficor dup ce au sosit la vrst, sau abtut la lucruri rie. i necuviosa, i au ncput la mari i grele datorii, cu faptile lui. i au fugit cu o mojic fra tire i fr voia me, i prinzndul datornicii, Iau nchis pentru datorii, i fcndumis mii mil, lam scos di la nchisoari, i scoindul de la nchisoari, iar au fugit i au rmas datoriile ce au fcut el n grumajii mii, ncicndus i dobnzile banilor, de sau fcut cu capete cu tot piste trii pungi de bani, i apucndum datornicii pe mini, ca s pltesc banii, i eu neavundu niei o putin de nici o parte am scos cas vnz moiile ce am avut zstri de la tatl meu, s pltesc datoriile cau fcut fiJorul meu. i fiind c moiile aceste ce liam scos vuztoari, s rzesc cu moiile mnstirii svntului Spiridon. cari-moii snt la injitul Vasluiului, pe apa Brlzlului, la ocolul Fundului, am czut cu rugminte, la preos-

107

vinie sa printele Irinupoleos i la dumialor boerii epitropi a mnstirii svftntului Spiridon, ca s cumperi mnstire aceste moii ce leam scos vnztoare, i vziudu preosvinie sa i dumialor boerii epitropi nevoia i s i c i e me, au prihnit ca s cumperi de c t r a m n s t i r e aceste moii ale meii ci liam scos v n z t o a r e , fiind a l t u i e cu moiile mnstirei. i am s t t u t la tocmal cu pieosvenie sa printele Irinupoleos, i cu dumnialor boerii epitropi. i fcndu aezri am v n d u t Ia svnta mnstireuna mii i do sute stnjeni di moii, diu drepi moiile meii ce le am de la t-atl meu dati mii de zstri. adio giumtati de satu de Slobozieni. ci este lng moiia mnstirii ns a l t u i e cu ceialantgiumtate de sat de Slobozieni, ce o a r e mnstire Ia stpnire sa mai dinainte, i moiia Marcovicenii satu ntreg iar lng Slobozieni. i din moie Leucuenii o parti, ci este de margine, cii giumtti de satu de Slobozieni. cai i este lng moie mnstirii dup cuin s.iu zis mai sus. k t i u caii s cuprinde uua mii i do sute stftnjeni. la aceste numite moii ce s arat mai sus sau v n d u t de ctra mine la svnta mnstire i pe aceti 1200 stnjini, am fcut aezare i tocmala de bun voia me cu preaosvenia sa printele Irinupoleos i cu dumnelor boerii epitropi ca s mi de u n a mie cinci sute lei. i aceti 1200 stDjeni de moie ce am v n d u t s ncepu din margine moiilor mnstirii n. sus, i am fcut stftujenul de opt palme gospod, i pe aceti 1200 stnjeni ce scrie mai sus, de la numitele moii, priimindu i preaosveniia sa printele Iiinupoleos, dimpreun cu dumuelor boerii epitropi ca s s cumpeie de cti mnstiri, cu tocmala acasta ce am fcut, ca smi de una mie i cinci sute lei pe aceti 1200 stnjeni de moie miau dat i banii acetia, to deplin n mnule meii, i eu nc am dat, am vndut cu bun voia me, aceste numite moii, dup soma stnjinilor de sus artat, cu oampu cu s piste apa Brlzhilui cu codru i cu locuii di prisci, i cu vad de mori i cu locuri de carcbne, dup cum sin tu a r t a t e ' l a scrisori, cari son-

108

pori toate cte au avut pe aceste numite moii vechi si noi, dinpreitn i cu o hotrnici acestor moii, ce am avut fcut, din iast vara, toate aceste scrisori. leam dat Ja mana preaosvenii sale printelui Irinupoleos i a dumilorsae boerilor Epitropi. a mnstirii svntului Spiridon, ca.de acmu nainte i n veci s aib a stpni mnstire aceti 1200 stnjini, den numitile moii ce s arata mai sus. cari lian vndut eu, de bun voia ire. la svnta mnstirea svutului Spiridon. Pentru aceia dar de acmu naiute. s stpuiasc svnta mnstire cu pace nesuprat de ctr mine nici dispre ficiorul meu, nic* dispri ali niamuri i rudenii a meii. Iar cndu mnstiri ar faci vreodat cercetri, si msurtoari la aceste numite moii ce liam vndut eu mnstirii, i s va afla cu dovad i ncredinare, cum c nu sintu deplinu soma stnjinilor de sus aratat adic 1200 stujeni dup cum adiverezu, prin zapisul meu acesta c am vndut, atunce eu far de nici un cuvntu de rspunsu. s aibu a da i a n plini stnjinii ce vor'lipsi, diu soma de sus artat din drepi moiile meii. ce mai am acole. cura i pentru ficiorul meu de s va scula vreaodat, cu vro giudecat asupra acestor pri de moie, ce am vndut eu la svnta mnstire, dreptati' s nu aib nici la o giudecat. cei dup cura am artat prin zapisul acesta faptili sale, ae sint ntru adevr ci din'pricina sa, am czut, la nevoi i sracii. de am- vndut aceste pri de moii, i am pltit datoriile ce au fcut el cu faptile cele rle a sale, i mai vrtos c aceti moii sntu drepte a meii zstre de la prinii mei. ce svnta mnstiie s st;;niasc cu paci aceste pri de moii ce leam vndut eu. nesuprat desprea nime. din niamurile i rudeniile meii. ntru ne- # uiic. i n spre ntrire i nciedinare vnzrii acestor pri de moii am datu acestu zapis al meu. ntru care mi am pus numele i pccete me. i sau isclitu i boeri mari i mici ca s fie sprea mai vecinic lntiire vnzri, acestei pai i de moii. let 1783 Glie ii ar

109 Eu Safra Gndulias am vndut (1. p. creang de a r b o r e i o paseie pe cieaug), Iorga med. martur ca au vndut c u # b u o voe ei, Blaa logofeteasa,. Gbeorghe Beldiman ban martur c au vudut cu bun voe ei..N. Canta vel vornic martur, Lascarachi Roset vel vornii mai tur, Xec. Roset vel vornic mai tur. nainte me nsu vnztoare au artat c cu a ^sa bun voe au fcut vnzarea aceasta". Constandin vel log. martur.
F). 1798 Iunie 23 (Dumeri IV, 47). Cartea lui A. I. Calimah Vod scris Ia ispravnicii de Vaslui n pricina de judecat intre I. Tutul suiger epitrop carfei orfanilor lui lonlt Gndul i femeia mortului asupra averilor rmase.

Io Alexandru Ion Calimah Vvoda, cu mila lui Dumnezeu Domn iii Moldaviei. Credincioi boerii domuii meii dumvoastrispravnici de inutul Vasluiului sntate, prin jaloba ce au dat domnii meii sulgerul loan Tutul au artat c cu carte divanului e>te rnduit epitrop asupra copiilor mortului Ioni Gndul, i femeia mortului, ar fi mergnd i sar fi artnd ia stpna atta aEupra moii, di vilide iarb pi la unii. i alii, cum i asupra altor lucruri, nevrnd s tie de carte divanului. de epitropie cum niei dup crile ee sau scris ct: dumv. ca s nu o ugduii a s amesteca l nimica, asmine r.evrnd s tie nici de vechil oel are jluitorul rnduit acolo, drept aceia poruncim dumv. si dai poionc ca nici ntiun chip s nu ndrzneasc a s mai amesteca la nimic nengduinduo nici dmv. i s dai tire n tot inutul acela ca nimene s nu cumpere ceva de la dnsa. cci cu hotrie vor rmne pgubai de banii ce vor da. leM 798 luni 23. Adresa pe cmea: Credincioi boerii domnii mele dmv. is. do nutul Vasluiului cu sntate s s de. sulgerul loan Tutul procit. vel logoftsau trecut Matei Condicar

110 ~ Proprietatea n Leucueni Li p a c h e t e l e I i i n s e vorbete de selitea L e u c u e n i l o r , n c o r p o r a t cu M&. linetii la Marcoviceni i t o a t e a c e s t e u n i t e apoi nmoia cea mare a D u m e t i l o r . Ca A e z a r e de sat azi nu mai exist Leucuenii i s e l i t e a a d i s p r u t de mult, din cauza v n z r i l o r de istou, ce s ' a u fcut u acest trup de moie i a n c o r p o r r i i Leucuenilor n alte t r u p u r i de moii p i i u c u m p r t u r i l e lui Aiidronic de viserie c t r 1700. Cu numele de Leucueni n o i gsitn sat n judeul Roman, n c o m u n a G h e r e t i , s a t locuit de Ungureni. Mai snt Leucueti n S u c e a v a . m p r i t n dou, dup numele s t p n i l o r : L e u c u e t i i Dimitriului i Leucuetii lui Soi'ta, f c n d p a r t e din Ciumuletii Ganei.Io M u n t e n i a a v e m Leuci s a t n Vlcea i Leuceli sat n A i g e .

Leuci, Leuceii, Leucue

i Leucueti, toate ne

duc la l d c i n a Lene, dim. Leucu, a p e l a t i v din leuclettca c a r u l u i . L e u c a la c a r e s t e b u c a t a d e lemu cam ncovoiata, c a r e leag c a p t u l osiei de carmbul c a r u l u i s n u ias r o a t a . C a r u l a r e 4 leuce, dou n d r e a p t a d o u n s t n g a . De c a i m b u r i se sprijin coul i loitrele c a r u l u i , c a r e v i n m p l e t i t e sau de scnduri. Cihac n e - d pe leuc ca m p r u m u t s l a v lieuci, leveea; serb. lijeucia, rnlrs. louci, i c l ' a r fi primit i U n g u r i i n locs, de i l g s e t e i la Germani c a leuschen, loicksen, l u i c k s e n , l e u s s ' n , l e u s t a , diu leiste adic W a g e n l e i s t e = r a n c h e de v o i t u r e . Origina g e r m a n ne-o afiim i d. A. Filipide. n t r u ct n c i u r i e Saii n e - a u mai dat pa loitr, loltrar, din l e i t e r = s c a r u , cum e f o r m a loitrei. Saii au dat n u m i r e a i Slavilor i U n g u i i l o r i Romnilor, ei fiind mai meseriai i mai negu^toroi. P o r e c l a de Leuc si d e r i v a t u l d i m i n u t i v Leucu e aa de vechi c le g c im n cele mai vechi acte de aezri de sate. Vechimea a p e l a t i v u l u i do leuc & f c u t s i se nasc i un nou neles semantic trsnit cu leuca, luat diu viaa rustic a ranului nostru, care n e a v n d la n d a m n a alt b mai solid,

111 n t r u ct biciul se putea rupe fiind subirecu care sa stmpere pe prea nbdiosul lui tovar la cruie, de ct ca lua Icuca de la carea fiind portat i v i lovea n cap, ori unde apuca, i l ameia n btae, sprgudu-i chiar capul. Din trsnit cu leuca adic lovit cu leuca a eit nelesul figurat trsnit, adic ameit, buimac la cap, nuc, zpcit ameeala fiind efectul trsnirei cu leuca, lundu-se dar cauza drept efect (metonimie). In actele Leueuenilor. ce se gsesc n arhiva sf. Spiridon nu prindem nceputul aezrilor diu acest t r u p de moie, care n'a fost maie, nici desclecat de mult. ntregim artrile asupra aoestui trup de moiemare de 189 pmnturicu spusele altor acte ce vorbesc de Leucueni. In 6910 Sept. 16 (1407) Alexandru cel bun d bisericii sf. Paraschiva din Roman, unde era ngropat mama sa doamna Anastasia, dou s a t e : -Leucuovi Bratianova s mlnom, to na Crnii'a drugoe estu za Moldavoiu. gde bl BratuI*=Leucusuii Brtianului cu mori la fntu i altul este la Moldova, unde a fost Braul (Ep. Melhisedec. Cron. Rom. I, 101). Uricul lui Alexandru cel Bun nu ne precizaz unde veniau aceti Leucuovi* ci Ie zice c erau ai Brtianului adic a fiiului lui Bra. Iar tefan eel Mare reutrind aceast danie n 1458 April 12 zice : sela naimea Leucuani ve torgu... s mlinomu a = satul auume Leucuani n sus de trg cu mori (I. Bogdan doc. lui tefan cel mare. I. 10; Episc. Melhisedec, Cron. Rom. 1,118). Acela tefan cel Mare ntrete a doua oar aceiai danie ctr biserica sfintei Paraschiwi n 1488 i zice n uricul su : dvea sela naime Levcuanii pove Romanova trga i s deseatinoiu ot capustu ot togo sela. i Dragomirejtii nijo Romanovea trga za Moldavea=dou sate anume Levcuenii mai sus de trgul Romanului i cu deseatine din cnreohiu din acelai sat, Dragomiretii mai gos de Roman pe Moldova" (I. Bogdan scrie: se nelege c Leu(gieni i Leucuoui (Leucuovii)

112 nu snt nume deosebite de Leucueni, ci unul e forma Romneasca mai veche a Leucuenilor. cari ge tigeau de la Leucu; iar altul forma .slav a aceluia cuvnt cu sufixul posesiv evu, ovii i cu sufixul patrimonic- i: plur. nom. Leucuevii, Leucuovei cf. plur Radovii=Rdui din Radu, Radul. Din Leucueni s'a fcut apoi Lecueni" (idem I, 344). Din aceste uiice reiese c nainte de 1400 a tiit unul Leuc, a crui copil n alintare s'a chemat Leucu \ i c din urmaii lui Leucu, ficiorul lui Leuc, a fost unul Bral Leucu, gde bl Braul", iar fiul lui Brat Bratianova" a stpnit Leucuenii din sus <e Roman. Moia aceasta din danie se vede c era dom-r neasc, cci Alexandru cel Bun o d ca din al su, din loc gospod, adic fr stpn anumit. Deci primul Leucu, fiul lui Leuc, i-a fcut aezare pe loc domne&c, a stpnit aezarea lui de case, a tras folos din rodul pmntului, pltind domniei de-a zecea, venit pe care apoi Vod l druete Episcopiei de Roman ca i nuda proprietate. Un urma de al acestui Leucu de la Roman a putut prea lesne s-i mute aezarea prin nsuitoare pe valea Brlzelului, i s ntre n rndul rzilor din Marcoviceni i luud cu femeia o Jzeie de aproape 200 flci s dea numele su la acest trup de moie, s se mnie acest nume vre-o 300 de ani i s se contopeasc mai apoi n trupul cel maie al Dumetilor. Cutnd n spia cuigtorilor din Bontea, i din nepotul su Marco Bontea, acel care a dat natere trupului Marcovicenilor, ntrupat i ei n Dumeti (Isjisoace i Zapise IV, 2, 90), am putea da pe plinul Leucu de barbat uneia din cele 2 fete Sima i Urta a lui Avr Marcu, care triau ctr 1550. In dou-trei generaii scurse de la Leucu din 1550 putut da urinei lui de pmnt numele de Leucueui, mai ales c nrudirile rzeeti cu cei din Marcoviceni slnt evidente dup^acte.

t 113 Despre primele generaii de Leucui nu tim nimic, cci un foc mistuitor a ars toate dresele vechi. i zic rzeii tritori sub Moise Moghil Vod c n zilele lui tefan Vod Toma n domnia dinti dreasele ce au avut pre a treia parte de sat de Leucuani, acelea au ars n casa lor, cnd iau impresurat talharii noaptea i au aprins casa lor pre dnii i multe odoare i avere a lor au ars n cas, numai ce au scpat cu trupurile din cas" (Ispisoace i Zapise II, 1, 30). Iat dar c nici o dat nu se,va ti bine legtura de rzeie ntre primul Leucu i urmaii lui Marco din Marcoviceni". Am puteu Ins bnui o asemenea spi.
AvSr Marcovici Leuca Sima? cs. Leucu (clr 1550) fat3 fat cs. Cojoc cs. Rango Straiulat j -'* i Popa Iuraco ; Apostol Horje (ctr 1590) fat cs. Iuraco Trt ; (ctr 1630) Ruxaoda

Despre generaia de rzi tritori n Leucueni ctr IfiOO tim puine lucruri. Din cauza multelor tulburri, cari au venit asupra Moldovei sub Movileti, s'a ntmplat c rzeul Patracan's fug din Leucueni i s-i rme cisla neplatit; aceasta sub Radu Vod.'Dup obiceiul timpului i spre sigurana fiscului c se vor ncasa toate sumele prevzute n sniile visteriei, obtea satului trebuia s ridice partea cislaului fugar, care da bir cu fugiii. Cnd au venit zlotaii de strns cisla n'au gsit n catastihul 'satului Leucueni pe Ptrcan, c fugise, ci numai pe copii lui. Apucnd pe rzei de plata cislei celui fugit s'a ridicat unul Vlaco visternicel din sat i a pltit pentru Patraoan cisla i toat datoria lui,'i potrivit legilor rii a pus stpnire pe toat partea lui Patraoan din Leucueni. Tocmai n 1G19 se face
Ispisoace i Znpise Voii V p. 1. 8

114

regularea legal a acestei transmiteri de proprietate, cnd Vod Gapar Graian scrie carte domneasc la visternioelul Trifan din Marcoviceni c deoarece Vlaco visternicelul din Leucueni a pltit radi nego do cislo i muoghi comai"=pentiu el la cisl i multe bucate - (Ispisoace i Zapise I, 2, 127) s tu s-i faci lui lege cu oameni buni, cum t stpneasc Vlaco acea ocin pentru cisl* a ti stvorite emu zacon s liudi dobri da dijit Vlaco toa otninu radi cislq". Interesant este s tim la ct se ridica plata cislei unui birnic*n 1619, i cam cte bucate s'au pltit pentru un fugar. In acela pachet avem uu zapis nedatat, prin care ficiorii lui Patracan fugarul vin i afirm c tatl lor a avut de pltit cii-l un potronic, iar bucatele date pentru el au fost de 19 galbeni, 2 boi i o iap. La prima vedere ni se par imposibil de alturat aceste 2 cifre. Pentru un potronic dare de t-i^la s se plteasc attea bucate treafne-ar veni gi eu de admis. Lund alte preeluiri ale timpului vedem c un bou bun de nego valora pe atunci 6 uglii, deci 2 boi veneau 12 galbeni (Ispisoace i zapise II, I, iar o ia,) era preeluitbiciuluit25 ughi (idem II, 1,28); deci n total s'au pltit peutru cisla fugarului de Patracan un potronic cisla, i treaf, n bucate 19 galbeni n naht i 37 galbeni n vite ; sau pe te tot 56 galbeni. Cum potronicul venia a 12-a pa. ' dintr'un leu, cci potronicul avea 10 bani vechi ; iar leul vechiu cuprindea 120 bani,urmeaz i ve derat c cisla nu era att de apstoare , e t u u i stean, era chiar omenoas, dar c t tut I prig n executarea drilor i nemilo^ i c ml cu cei ce nu-i ndeplineau sarcinile sale. Da c d.m oc ti c ungalbnpe atunci valora numai u eu i jumtatesntem n 1619 ar urma c t eal'u1 e tru un cisla fugar era nespus de oneros, caci ui'i 56.galbeni amend reprezentau cel puin 84 lei, ;-au 10008 potronici, curat vorba ceiu pentru un potro n dare, plteai 1000 de potronici amenda !

f 15

Ce fac feciorii lui Patracan, fa cn aa de oneroasa amend ? Imediat se silesc a da zapis la mna lui Ionacocred ficiorul lui Vlacoi declar c n'am mai vrui s dm s-i ntoarcem aceale bucate"; i aa Ionaco rmne bun proprietar pe partea lui Patracan n Leuoueni (Ispisoace i Zapise II, I, 50). Actele nu ne mai spun apoi nimie de urmarea proprietii pe partea lui Ionaco ; ea a curs n mod regulat de la tat la ficiori. Pentru alt a treia parte din Leucueni, partea lui Cojoc, ne vorbete uricul de la Moise Moghil Vod diu 1634 Februarie (Ispisoace II, I, 29,30). Moia Leucuenii avea pe la 1634 urmtoarele aezri: Vati de sat, cmp cu arine, deluife de fna, prisci in poian, vad de moar n apa satului i Ioc de j d u i e ; liad nc nu era n Leucueni, cci de-abia se curea pdurea n urina Mlinetilor" fentju a fiice livad Trifan i cu femeia lui Sora (idem II. I, 31). Trifan eia visternicel n Marcoviceni, el reguleaz titlul legal al proprietii lui Vlaco n Leucueni; el i planteaz Uyad-n curtura de-chis de el n pdurea meree a codrilor de la Dumeti. Acest Trifan vistprnicelul perceptorul satuluiinea n cstorie pe Sora, caredup moartea luis'a mritat de al doilea cu Postolachi tot visternicel. Fiind rze mai cuprins el cumpr n l(i34 de la ficiorii Cojocesei, Stratulat, Iuraco i Popa pentru 138 taleri de argint a treia parte din Leucueni. hotarul lui Cojoc, iar pentru 20 taleri Jivada lui Toader Gadea i femei sale Ana, fata Jigoreanului diu Mlineti, de curnd curita din pdure. i pe partea lui Postolachie proprietatea a curs n mod normal de Ia tat la fiu, cci n'avem acte.
Tocmai n 16C0 Noemb. 3 ni se mai vorbete de
Leucueni,'cnd e proces cu trecerea proprietii. Rango, unul din vechii stplii al unui btin din Leucueni, se mprumutase cu 50 zloi i un poloboc de miere de Camenia de la Murgoci i de la

116 femeia lui Aftenia. Prinii mor, iar fiul lor Apostol Rango e tras' la divan de ctr Dima, barbatul de al doilea al Aftiniei. Mrturii afirma c n adevr prinii s'au mprumutat i aa moia trece la Dima * ,s aib a o inea pana le vor da acei bani i acel poloboc de miare* (Ispisoace i Zapise III, I, 168). Iar ca s nu se mai prasc de aceast pr s'a pus fere 12 taleri. In 1667 Ghenar 27 Ruxanda fata lui Ionaco Tri, nepoata lui Horje d danie lui Brah cpitan toat partea sa din Leucueni i Mlineti a patra parte de sat cu vatr de sat, din pdure, din cmp, cu vad de moar, i din fna" (Ispisoace i Zapise III, 2, 42). Dup 50 de ani satul Leucuenii nu mai sporise cu natura veniturilor sale. Attea tiri avem de Leucueni pn cnd ntr jca cumprtori fraii tefan i Andronic de viserie n 1682. Dechembrie 6. . Iat prin cte zapise aceti 2 frai cumpr tot satul Leucuenii : 1) 1682 Dec. 6 tefan de viserie cumpr cu 60 lei jumtate din a treia parte diu Leucueni de la trei Adori ai Iui Murgoci din Marcoviceni (IV* I, 63). 2) 1685 April 8, Andronic cumpr de la Antemia cu 7 lei prile barbatului su Toader Bejan. (IV, I, 89). 4) 1636 Genar 12, Andronic cumpr cu,45 lei prile Morilor lui Iuraeo de Hodoreni (IV, I, 103). 4) 1686 Febr. 4 Andronic cumpr cu 7 lei partea lui Marco Bejan (IV, I, 105). Cu aceste 4 zapise el cumpr pe pre de 119 lei prile a 4 rzei i grupe de rzei i expropiase mai mult de 15 rzei de pe urinele loiv Iu graba de a-i face socotelele mai lmurit, Andronic se pune i-i face toate nsemnrile necesara asupra mprirei rzeiilor din Leucueni cum i preul dat pe toate. Aceste nsemnri ale lui Andronic au valoarea actualitii, ntru ct' el nsamn-

117 Lecueni pe Brlzel


1/3=63 pm. | Lupan i Mogldea 189 pmnturi i/s^83 pmnturi | eiau
31'/.

i/s=63 pmnturi Iuraco de Hodoreani


21 21

Murgoci

81V,
10A

10'/.

Gdioae Urlea

g'S ^ BB 4E 15 I llSf! > i|? a'g

Ss
o 3
c

cari erau actualii stpni, dar nu spune nimic de vechii btr&ni ai satului. Din tabloul schematic dat mai sus se vede distribuirea propri&tTi din Leucueni In anul 1686 April 23 (Ispisoace IV, I, 113). Din 189 pmnturi, rzeii stpneau 77 pmnturi ; Iuraco de Hodoreni stpnea 55 pmnturi, iar fraii tefan i Andronic stpneau 75 pmn-

118 turi. De fapt n catastiful acesta s*au introdus nsemnri ulterioare datei sale de 1*886, cci n acel an cei 2 frai nu stpneau atta, ci mai puin. Dup o lun acelai Andronic face un alt izvod de ci bani a fost dat pe prile cumprate de la rzei. Dup zapise el a fost dat 119 l e i ; dup iivod ns nsamn c a dat efectiv 46 lei i 8 potronici (IV, I, 119). De sigur c acest izvod e parial, cci nsemna mai mult ce a dat lui Toader Jepiu i frailor si. Diu felul ns cum cetim aceast ntocmire de izvoade, reese c Andronic ca diac de viserie era om foarte ordonat i mitigulos n daraverurile sale, de oare ce nsamn n amnunt toate. Zapisele de cumprturi urmeaz i dup data nsemnat n catastife. 5) 1685 Mai 28." Andronic cumpr eu 6 lei prile ficiorilor-lui Popa Galerie, 2 pmnturi i o firt (IV, 1, 126). 6) 1690 Ghenar 30. Andronic cumpr cte un zlot pmntul, prile lui Nec. Moglde, eztor n Tblfieti (IV, 1, 151). 7) 1690 Mart 6. Andronic capt 4 \ pmnturi de la Gavril a lui Simion Mogldea, date danie nepoilor si de frate Mogldeti (IV, 1, 154). In acelai an Mart 10, avem o alt nsemnare a lui Andronic despre distribuirea pmnturilor n Lecueni. Cum nsemnarea r 'era numai pentru el o vedem c e mai exact. Andronic scoate c Leucuenii aveau 244 pmnturi, mprite n diferite locuri. Iat cum veniau pmnturile : 70 pe coasta derpre rsrit spre Marcoviceni, 102 pmnturi pe tabla de pe pru grla de sus; 22 pmnturi rndul despre pdure spre Mlineti, 24 pmnturi rndul din mijloc, 26 pmnturi spre selite. In graba notei, Andronic adun greit i scrie flnd%(144) n loc de smd (244) (Ispisoace IV, 1, 151). Din aceast distribuire a pmnturilor reiese felul cum s'a curit pdurea, cum s'a nceput arina, i cum prin nmulirea rzeilor s'a sporit i

119

ntinderea pmntului de cultura, tind ori locul de fnaelinapentru artur, cn-i curind pdurea i deschizind poene i curaturi pentru plugrie. Am putea chiar gc'i c arinile fiind n 5 table deosebite s'au scurs 5 generaii de plugari pan la 1690, ceia ce ne rdic taman la 1550, nceputul aezrii lui Leucu pe locul, unde s'a fcut selitea Leucuenilor. nc o dovad dar ct de mitigulos i exact era Andronic n socotelele lui de pmnt 1 8) 1690 Mart 29. Andronic cumpr de la ficiorii Anghelinei prile lor diu Leucueni cu 2 zloi i 5 lei' (IV, 1, 159).
Lecueni 243 pmnturi V81 pm. Iuraeo |11381 p. Murgoci i Bejan 40% 40", 27 Murgoci Bejan Srboae 13'/ 13%

[ p. Mogldelii 27 pm. Sim. MogSlde

& 2 gl-^ flU

cr.

IU
1) -V.

I I e.p's-

Oi O

f *e H i i g 11

120 Grbit de a-i cunoate ntinderea moiei Leucueni el cere de la Vod boer hotarnic i i te rndueite pe Gh. Blebea vornicul de poart, care alege pmnturile. Cum socoteala e schimbat, dm mai jos un alt tablou al distribuirei pmnturilor diu Leucueni, aa cum a scris-o vornicul Blebea In 20 Mait 1690 (IV, 1, 163). Iar hotarnica ce o rdic Vidraco Canir In 1780 Noem. 20 pentru Marcoviceni i Leucueni ne d aceste ntinderi: curmeziul moiei era Iu medie de 566 stnjeni, a 8 palme domneti, palma avnd 0.265 m.; iar n metri latul moiei era de 1199.920 m. Iar lungul moiei Leucuenii venea de 1151 stirjeni, sau 2080.120 m. Suprafaa dar a Leueuenilor era de 249 Ha. 3920, sau dup cum o constat Blebe vornicul de poart din 1690 c cuprindea 243 pmnturi, pmntul fiind aproape egal n ntindere cu un hectar.
A) 734 Iunie 25 li (Dumeti I, 1). Zapis de vnzare prin care ficiorii Mriei Voineasci vnd lui Alexandru Prvul ot visterie prile lor din Leucueni i Marcoviceni cu 25 lei.

f ( Adec noi, anume Neculai i Gheu i Manolache, i Catrina sora noastr. ficorii Marii Voineasci. sora Lupneatilor. fcutam acesta adevrat zapis al nostru, la mna dumisali vrului nostru, lui Alexandru Prvul ot visterie precum noi de bun voia-noastr, de nime silii nice asuprii, ee de a noastr bun voe. iam vndut dumisale a noastr driapt ocin i moie, ce avem la Marcoviceani i la Leucuani toat partea noastr ce sar aleage. den ompu i den pdure, i den fne, i den poiani i din tot locul cu tot venitul, ce sintu la inutul Vasluiului. aijderea am raai vndut dumisale i toat partea unchiu nostru lui Neculaiu ce sar aleage iar dintraciali *liti de acolo, aceastea Iraro vndut dumisali vrului nostru lui Alexandru Pxvului dreptu 25 lei. pentru cci unchiu nostru Necuai nc niau vndut noao nite pri de ocin dumisale sptarului Pladi. de la Smeiani. i de pe aiurite c'iau fostu a

121 maica noastr Marii. Pentru aceaia i noi iam poprit partea lui. pentru aciale pri de ocin ce niau vndut i am vndut i noi dumisale nsft i cu un Joc de prisac de aoolo den partea de gos. In cate . Joc ine stupi Gligora ficlorul Mrdroaei. iar de sar scula cineva ori din ficiorii unchiu nostiu lui Neculai Lupan sau din ginerii lui, i ar pune vro pricin cum cau cumprat ru i acia parte a lui Neculai ar hi vndut i aiurile. sau i pentru locul cel de prisac ce ine stupi Gligora ficiorul Mrdroaei, s fie volnic Alexandru a popri partea noast r deu Todereati, i din Iurciani i *s avem noi pentru aceaia a da sam. i facuduni dumnealui plat deplin lutru maule noastre iam fcut i noi acestu zapis dumisale lui Alexandru ca si fie dumisali -driapt ocin i moie i giupneasi dumisali i cuconilor In veaci i acest zapis lam fcut denaintea a boiari i a muli{ oameni buni cari sau tmplat de au isclit mai g os. i pe zapisul nostru ca s aib dumnealui a face i dres domnescu de ntritur i pentru credina niam pus i deagetele. ca si fie dumisale de bun credin s s tie. u las lt 7235 luni 25. Gheu vornicul iscal. Manoli siu Voiuescul, Ilie log. ot viserie martur, Neculai Voinescul, Catrina fata Voinescului. s s tie precum c fiindu parte socrumeu lui Neculai Lupanu vndut ru, de fidjrii Voinescului dmsale lui Alixandru Prvul au czutu Neculai Voinescul cu rugminte la mene i miau dat parte fruesu lui Mauolachi din Todireti. i de pe aiurile i eu am lsat s rme parte socrumeu lui Ne<?ulai Lupan s rme tot la stpnire dmsale lui Alexandru Prvul, precum scrie acest zapis i pentru cre.dina am isolit lt 7255 Oct. 30 Andrian Huanul

122
B) 7237 Iuli 1 Iai <Dutnti 1,2). Zapis de vnzare prtn care IUn. ca fcta Sa/<ei vinde cu 10 lei 6 pmnturi In Leucucm i n alte selite nepotului su Alexandru Prvul.

f Adec eu Ilinca fata Saftii sora Lupnetilor, * i cu feciorii mei auurae Toader, Andrei i Ion fcutam zapisul meu la mna nepotului meu. lui Alexandru Prvul. s s tie c avnd noi de pe muma noastr de pe Safta zeace pmnturi de moie la Marcoviceani. i la Leucuiani pe Brlzel. la inutul Vasluiului care moie cinci pmnturi sau vinit in partea mea. i cinci pmnturi In parte sorori me Catrinii. dece eu aceste cinci pmnturi ce sau vinit n parte mea liam vndut nepotului meu lui Alexandru drept zeaoi lei i miau fcut plat deplin In mnule mele. deci s fie dumisali driapt ocin i moie, i giupnesai i coconilor dumisali n veci. i nime din'niamul nostru s naib a s amesteca, cci pe toi iam ntrebat s o cumpere i nime nau cumprato fr ct numai dumnelui Alexandru niau fcut plat deplin ntru mnule neastre. i la acost tocmai al noastr sau tmplat muli boiari cari mai g'os sau isclit i pentru credina am i isclit. u las lt 7237 Iuli 1. Toader Volcinschi iscal, Blenca Volcinsehi, Andrii Volcinschi iscal, Ion Volcinschi iscal, Ion Naoul log. ot vist, Constantin Nstas iscal, Lupu Poroschi post.^ martur, Apostol Crste spatar. Iu dos: ,2 lei pol lui Toader, 1 leu 3 potr. lui Ion, 1 leu 3 potr. tij la dnii.
C) 7255 Fevruarie 23 Iai (Dumeti 1, 3). Carte de judeca avei logoftului Iordachi Canta, prin care d imas pe Ilie Gndul n pra ce a avut cu Alexandru Prvul ot visterie pentru 60 pmnturi la Leucueni i Marcoviceni.

Alecsaudru Prvul ot vist. face pr asupra lui Ilie. G-idul ginerele lui Andronic cmra. zice c are 43 pmnturi u satul Leucueui ot Vaslui i I 7 pmnturi n eat tn Marcoviceani, cari fac piste tot 60 pmnturi fr de alte pri ce snt date danie lui Andronic cmra de niamul lui Alexandru i

123

fiind Andronic dator lui Ahmet aga cu civa bani : au dat ficiorii lui Andronic In giudeoata mrii f a l e Gligorie Ghica la let 7249 s ie Ahmet aga moiile lui Audrouic pr a plini datoria, i nu au dat numai prile sale ce au dat moie toat In care snt ceale 60 pmuturi a Parvului i liau inut Ahmet aga 3 ai i de atunce ncoace liau luat n stpnire Ilie Gndul de 5 ai care fac 8 ai. i lui Alexandru /le pe pai te sa nimi nu iau dat. Ilie Gudul nu tgduete c nau fost toat moie zlog la Ahmet ag trei ai, i de cnd au luat el moie snt 5 ai, numai zice c el nau tiut pe Alexandru s fi avut parte acolo. Hotrm De vreme c Alexandru cu scrisorile sale sau dovedit c a i e 00 pmnturi ntracele eate Leucunii i Marcovicenii. s stpneasca moie sa cu pace. i pentru dijma ce sa dovedi ca sau luat de pe parte sa. de atunce de cnd sau dat moie la mna lui Ahmet ag i pr acum si de Ilie Gndul de vreme ca nau dat numai prile lui Andronic ci au dat peste tot moie cu parte lui Alexandru, (ordachi) Kanta vel logoft sau trecut la condic Costandin logoft
D) 7257 Iunie 24 lai (Dumeti 1. 4). Depuneri scrise U vel logoft ordachi Cauta in pra dintre Alexandru Prvul ot yisteri i Ilie Gndul pentru venitul pe 8 ani a trupurilor lui Prvul din Leucueni i Marcoviceni ; se fixeaz t-rmen de judecat dup sf. Petru.

60 pmnturi sau dovedit c are Alexandru Prvul In Marcoviceni i Iu Leucueni cu judecata de btrnii Lupnetilor i a Ciujdetilor, i rmn a moanilor 404 pmnturi a Gndulesei i a altor moani pi ecum arat() carte de g'udecat la mna Parvului. Aceasta moie toat i cu cele C0 pmnturi a Parvului au dato Mrie sa Gligore Vod cu carte lui Ahmet Turcul din Iai pentru 433 lei cau rmas copii lui Andronic datori Jet 7249, s o ie zlog i

124 ca ei din venitul moii are s scaz din datorie, i su inuta turcul 3 ani i au luato Ilie Gndul ginej-ele lui Andronic a cui a fost datorie la lt 7252 i fntu 5 ani acmu de cnd au luato n sama lui. Din venitul moii ce sau luat pre an Turcul $ine In sam din datorie dinainte noastr au rspunsu Turcul c ine n sam pe trii ani c>au inuto pe ct sam va da Gndul cau luat de a zecea, sau primit Turcul s de zicnd c uu tie c j au luat. De 5 ani ce ine Gndul pe moie, s de sam Gndul ct zciuial au luat, i diu toat zeciuiala ct au luat Turcul, i ct au luat Gndul ntracei 5 ani care peste tot 8 ani. s de lui Alexandru Prvul, a epte parte ce i se vine pe acele 60 pmnturi de vreme c Turcul ine n sam In datoria lui Andronic socrul Gndului intracea datorie au Intrat i .venitul lui Alexandru Prvul. Dovad ct sau luat de a zecea din an n an s marga la dmlui is. inutului ca s dovediasc cu martur nainte dumisale. si pre ct sa dovedi pe a epte parte a lui Alexandru s dea mrturie isclit de dmlui i toi mrturii aceia s pue degetele i numele. i zua au pus utro sptmn dup Sn Petru. lt 7257 Iuui 24 Canta vel logoft
E) 7257 Avgust 1 lai (Dumeti 1, 5). Cartea vel logoftului lordaclii Canta dat la mna lui Alex. Prvul ot visterie de a-i lui de-a cea din cele 60 pmnturi din Leucueni i Marcoviceni

Dup gudecata cau avut naintea noastr, Ilie -Gndul cu Alixandru Prvul peutru partea lui de -moie din Marcoviceni i den Leucueni, ce i sau ales. ee zeci de pmnturi a Prvului care s fie a eptea parte din tot satul s aib a lua de a zecea den tot locnl dup cum Ii scrie i cartea sa de giudecat. lt 7257 Avg. I. Iordaki Canta vel logoft

125
F) 7269 luh 1 (Dumeti 1. 6). Zapis de vnzare prin care Aleii Prvul cu ai sai vinde 60 de pminturi din Leucueni l Marcoviceni lui Vasile Branrci copil in casi cu 60 li. '

Adic eu Alixandru Prvul mpreun cu g'upniasa mea Ania. i cu fii mei Costandin i ordachi i cu fiicile meii Mai ie, Sanda, Balai datam acest adevrat zapisul nostru la mna dmsale Vasali Brnzii copil n cas precum s s tie c de nime silii nici asupri ce de a noastr bun voe am vndut parte noastr di moie din sat din Marcovicenr i din Leucueni de la inut Vasluiului pe apa Brlzelului, adic dintramudo 60 de pmnturi Ins iar un loc. de prisac i iam vnduto drept as zci lei bani gata, fiind c ni este i uiamul nostru au ncput a cumj ra moie, dec dumsale s fiedriapt ocin i moie In veci dmsale i cucoDilor fr nepoilor dmsale i iam dat i 2 zapis vechi i o hotarnic isclit de dmlui logoft ordachi Canta i o carte de giudecat iaste isclit de dmsa. i la acia^t tocmal eau tmplat i ali oameni buni cari mai gos sau isclit, i noi nc pentru crediua ara i isclit, lt 7269 Iuli I. i noi vziud a lor tomal am isclit Ion vel sulger Alexandru Prvul ot viserie, Aniaso drasale, Costandin Prvul, ordachi brat ego, Sanda, Mriia Blaa, Iordachi.Parvul, Costin martur, Vasile Cpitan mam' tmplat, Ku Chiriiac Foce martur. Andrei Costianul am scris ou zisa lor i mam tmplat, Gheorghe Zgivac^maituri. (50 pa(rale). 5 lei pol adic cinci lei i ghimtate am luat eu Iardachi Prvul de la dmlui bade Vanilie pentru moie. 15 lei au dat Ioni Iuraeo o vac cu viel drept 12 lei i trei lei hani flind noi nti tovari la cumprat aceste moii.
(10) zeace lei au dat tij Ioni Iuraeo la cumprtura acestii moii ce rspunde Intraeesta zapis Ins

126 . Ioni Iuraco ficior lui Nastasie Iuraco din Negreti i sau fcut 25 lei dai de Ion i. Vasile Brnzeai Aceti douzci i cinci de lei ce sau dovedit da de Ioni Iuraco. lipsind el din moie cu j u d e cata dmlorsale veliilor boeri, iam dat eu acetia lui Ioui Iaraeo si am rmas stpnitor pe 30 de jmuturi i dmlui Vasile Brnziu pe 30 de pmuturi dup cum arat zapis lui Ioni Iuraco i carte de g^decat a dmlorsale veliilor boeri. ci sau dat la mna mea. cu hotrre ca ac l aste 21 pol pmnturi din Lecuani i opt pmnturi i g'umtate diu Marcoviceani s stpneasc Vasile Branziu i asmine i eu dintramndoao hotarle osbit de 20 pmnturi de batin ce mai ara n Lecueni. i am isclit ns i la locul cel de prisac sntem parta n doi. tefan Prvul biv polcovnic
G) 7255 Oct 23 Iai {Dumeti IU, 24). Cartea lui Ion. Nec. Mavrocordat Vod ctr T. Cuza post i V. Carp vornic de poart s aleag hotarele lui Ilie Gndul despre rzeii si din Leucueni, neamul Iuraco.

Io loan Nicolai Vvod. bjiiu mlstiiu gspdru zemli Moldavscoi. scriem domnie mea la boerii notri. Toader Cuza post.' i Vasile Carpu vornicul de poart, facem tire c ne jlui Ilie Gndul zt Andronic cmraul pe rzii si de Leucuni, niamul Jurscetilor i alii, zicnd o moie lor ar fi vidut la Andronic vist, i ei tot nvlind de zic c mai au moie i nevndut, i stpnesc i dijuiuescu, aijdeiea tot aceti oameni i alte neamuri a lor, ar Ii avut moie i ntralt selite n Mlineti ce ^ ho trsc cu Leucueanii, caiea moie este alias i j-t'pit, i ei fiind eii to, n vnzaiea dup cum zi (e) c arata hotarnica pe cei vndui, i ei tot zic c mai au moie nevndut, i ntr n sta r anirea lui Andronic de dijmueecu, precum i aici fiind ei de fa tot aea au dat sam ca mai au moie nevndut, i

127 osbit pentru o pricin ciau fost ntre rzeii de Leucueni cu niamul ce sau rspunsu din Lungul Aram pentru Vasile Rngqai ce s ine. de hotarul Leucuenilor, vei nelege pricina i hotrrea g'udecii. dintro carte gd. ace de ndreptarea rzilor de Licuni. cum am rmas niamul Lungului .s naib triab cu acea bucat de loc. la carea loc mergud Keco uricar hotarnic au fost luat acea bucat de loc de la Vasile Rngoaea au fost dat la niamul Lungului hotrndo i cu pietre, ce pentru toate aceste pricini s mergei acolo, i strngnd pe toi rzii i megieii s luai sama cu amnuntul, dup scrisorile lor, i dup hota micile vechi alegnd i lmurind pe toi cei vndui, cum i ceinevndui i ciue ct moie i sa aleage i i sa cde cu dreptul si dai i si hotri unii dinspre alii, atta din Leucueni ct i din Mlineti. aijderea i vale Rngoai ce sau fost strmutat cu acea hotrtur iar acum so ndreptai, i pietrile ce sor afla pus ru de acei hotrnici s le rdicai i s punei alte pietre pe unde sa cdea cu dreptul i s dai mrturie n eeamne. ca s li s fac i ntritur de la domnie ine. ac'asta .scriem. i banii ce sor afla vndui s plinii i dejma din acest an de la duii" lt 7255 Oct. 23 vel logoft Pecetee n tu ro cu exerga: f Ioan Xicolai Voevod. cu mila lui Dumnezu domn ri Moldovei; cap de bou, stea, sabie, buzdugan jos: un leu cheltuiala acestei cri fr alte cheltueli ce am mai cheltuit eu".
II) 7261 Maiu, Iai (Dumeti IU, 25;. Cartea de judecat a lui C. Mihai Cohau ncovi Vod. lnd ctig lui Ilie Gudu) s-i stpneasc tot satul Leucueni i pr ti din Mlineti la Vaslui

f Io Costaudiu Mihai Cehan Racovi Vvod. bojiiu jmilo8tiiu gospodaru zemli Moldavscoi. facem tire cu aceast carte a domnii meale, c dndune jaloba

128 . Andrei Jepiu i verii si Filip clraul i Ursachfc ce sau raspunsu strnepoi lui Iuraco de Hodoreni,. asupra lui Ilie Gndul giuerele lui Andronic cmraul cum c le ine nite pri de Mlineti ot inutul Vasluiului cu strmbtate, care moii sint lipite alturea una lng alta, domniia me iam ornduit la cinstit i credincios boiariul nostru dumnealui Iordachi Cantacuzino vel logoft ca si cerceteaz s Ji ia sama de toate pricinile i dovzile c*or fi avnd i s ne arate noao, deci stnd dumnelui vel logoft de liau luat sama, i cercndule toate pricinile i dovzile den scrisori c*au artat, i din zisle lor precum au dat sam la pricinele lor, ntracesta chip niau artat dumnealui curgirea pricinii lor. acefi mai sus numii niamul lui Iuraco au cerut de la Lie Gndul prile de moie a doi frai. ns o parte a unii Mrie c*au zis ca este sor cu moul lor cu Iuraco,-i o parte a unui ficior a lui Iuracoanume Cerkez din 8 fic'ori ce zicea cau avut moul lor Iuraco. care zicea c prile acestor doi frai nu sint cuprinsa de Andronic cmraul n cumprturile lui, i pe lng zisele lor au artat ei i o mrtuiie de la aceast Mrie ce o numea c li este moa din let 7162, scriind cau fcuto ea la moarte ei i c mrturisia nsu ia c are moie mpreun cu fraii si cu Iuraco i cu Poce dentramndoao aceste sate cate a triia parte de sat osbit dentralto sliti de pe a i u r e a ; us acea mrturie numai ct era o usmnare artnd pricina ntracest chip, dar s aib alt temeiu de ncredinare cu niscaiva isclituri de marturi nu sau aflat isclita de nimi. Deci Ilie Gudul nc au artat dovzi, zapis ncredinate cu isclituri a boeri mari, pe toate cumprturile i danii' i schimbaturi-c'au avut Andronic ntraceste sate i ispisoace domneti de nti itur pe zapis, ns un ispisoc de la Costandin Duca Vod din leat 7203 ce ntreate lui Andronic cmra pe prile a epte frai ficiorii lui Iuraco cu alt sm iu ie a lor c*au vndut ei den satul Leouenii. i alt ispisoc tot de la Costandin Duca Vod (sio) den

129 .

let 7198 ntritur lui Andronic cam. pe alte cumprturi dintrali btrni din sat din Lecueni i pe partea acelui Ceorkez de mai sus scris al optulea frate a lui Iuraeo care zicea niamul lui Iuraeo c nu este vndut, i pe lng aceste ispisoace au artat Ilie Gndul i mrturie hotarnic de la un Gheorghe Blebe vornic de poart i Ionaco clucter din leat 7198 scriind cau ales satul Lecuenii cu toi rzii. i pe trii btrni cu btrnul Iurcetilor ce sau aflat c nbl satul Lecuenii sau Inchiet tot satul de isprav n cumprturile lui Andronic, i nc arat aceti numii hotrnici c i batiua Iurct tilor osbit de cumprturi cau avut sau ales numai 5 pmnturi i s Inparte pe aceti 4 frai: Iuraeo, Foce, Ndbaico cu sorusa Mica, iar pentru acea Mrie de mai sus scris ce o fcea niamul lui Iuraeo ca le este moa sor cu Iuraeo ii cer partea ei, nu sau aflat niciuri pomenit n scrisori nici c este sor nici alt sminie lui Iuraeo i toate cumprturile lui Andronic sint cu civa ani mai ncoace de ct mrturie acei Mrie, sor cu ceia lali frai i sau cunoscut c este un lucru rsuflat. Aijderea i pentru satul Mlinetii, iari au artat Ilie Gndul zapis de vnzare scriind c unii din ficiorii i nepoii lui Iuraeo au vndut piile lor dentracest sat lui Andronic cm. alii au dat danie, alii au fcut schimbtur cu Andronic, dndule Andronic pentru prile lor diu Mlineti dintralte pi i de moii cau avut ei pe aiurea dup cum arat zapisle. i pe zapis au artat mrturie hotarnic i de alegerea acestui sat de la un Costandin Bant vornic de poart din let 7200 scriind c cu toi zii de Mlineti au ales piile lui Andronic cmra pe zapis i liau hotrt cu senine i despre partea rzeilor i despre alte pri, i arat acest numit hotarnic c afar den stalpitura lui Andronic sau ales i parte rzilor un rnd de pmnturi i je hotaruica ac'asta au artat Ilie Gndul i ispisoaoe domneti de ntritur, un ispisoc de la Costantin Cantimir Vod tot din veleatul hotrnicii
Ispisoace i Zapise Vot V. p. I. 9

130

alt ispisoc de Ia Costantin Duca Vod din i e a t 7203; au mai artat i doao zapis c*au mai cumprat socru su Andronic pe urma acetii hotrturi, unul din leat 7205 de la Vasile i Mriia i Toader i tefan fictorii Stogului nepoi lui Iuraco scriind cau vndut dintracel rnd de pmnturi c*au rmas a rzeilor 15 pmnturi lui Andronic cmara, alt zapis din let 7207 de la Chiriiac i Mihil i Gligoraco i sora lor Safta i Simon i Miru toi ficiorii Iui Toader Jepiu, nepoi lui Iuraco scriind cau vndut i acetia lui Andronic dintracel rnd de pmnturi 10 pmnturi. Deci toate acestea dovezi artndunile dumnealui vel logoft naintea noastr i stnd domniia mea diara luat sama mpreun cu tot sfatul nostru, i fiind c pentru satul Leucunii au artat Ilie Gndul dovad cu mrturie hotarnic i ispisoace domneti cum i pentru partea lui Cerkez al optulea ficior a lui Iuraco dovedete ispisocul lui Costantin Duca Vod c este vndut i s nchei tot satul de isprav In cumprturile lui Andronic i asupra acei mrturii a Mrii nc neartnd niamul lui Iuraco alt dovad mai noao, dii oare s s poat cunoate cau fost sor sau alt niam cu Iuraco. sau c iau rmas partea ei nevndut i nice hotrnicii de mai sus numii la batina ce sau ales a Iurscetilor pe dnsa nu o numsc sor ntre ceialali frai sau cunoscut de tot c acea mrturie este rea i nu este nice de o socotin, i dup dovada scrisorilor c>au artat Ilie Gndul de s ncheie tot satul Leucuenii n stpnirea socru su, lui Andronic cmra, iam ntrit i cu ac'asta carte a noastr ca s stpniasc satul Leucuenii cu bun pace cu tot hotarul i cu tot venitul i niamul lui Iuraco alt rspundere s nu mai aib a cere parte dintracel sat. iar pentru satul Malinetii. de vreame ce intracel sat va fi mai rmas moie rzasc nevndut afar din cau mai cumprat Andronic n urma hotrtului ii vor primi ali lzei c sint niam cu dnii, sau au parte i ei s i-tpaniasc i ei partea lor ce li sa veni. Inpreun cu ciialali

9i

131

rzi, iar de nor fi primii despre rzei i vor afla prile lor vndute de isprav s lipsasc din moie i hotarul acesta i de acast pr s nu s ,mai prasc peste cartea domnii meale. , lt 7261 'Mai Pecetea In tu ro, tears Canta vel logoft procit
I) 1764 Avgust 17 lai (Dumeti 111,26). Cartea Iui Gr. Alexandru Ghiea dat la mna lui Ilie Gndul fi Ion Andronic s-i ia de a zecea din roadele de pe moiile lor Glodeni, Jigoreni, Leucueni, MarcoTiceni, Mlineti, Slobozieni i Goleti.

f Io Qrigorie Alexandru Ghica Vvoda bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. datam carte domnii meale lui Ilie* Gndul zt Andronic cmra i lui Ion fic'orul lui Andronic cmra s fii volnici cu carte domnii mele. a stpni i a dejmui moie Glodenii, Jigorenii, Leucuenii, Marcovicenii, Mlin etii, Slobozieni i Goletii, ce zisr c le au la inut Vasluiului, dup dres scrisori ce or fi avnd, lund de a zce din toate smnturile din arini cu pini, din fna, din prisci cu stupi, Ins din cinBci unul, iar fiind mai puini vor lua cte o para de stup, din grdini cu legumi, diu livezi cu pomi, i din tot locul cu tot venitul, numitelor de mai sus moii dup obiceiu, iar carii ar avea mai mult a rspunde s ia dovezi scrisori ce va fi avnd i s vie s ste de fa la divan ntralt chip s nu fie. aciasta poroncim. lt 1764 Avg. 17. procit vel logoft Pecetea domneasc In tu ro, cap de bou
J) 1766 Dec. 13 lai (DilhieU 111. 27). Cartea lui Gr. A. Ghica VodS ctr Ales. Haciul vornic de poart s desprteasc cu pietre hotarul dintre Leucueni i Mlineti n es, unde este cmin de desxlicitoare.

f Io Grigorie Alexandru Ghica Vvod bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. credinc'os boeriul domnii meii dum. . . . ispravnic de inutul Vasluiului i boeriul nostru Alicsandru Hac'ul vor. de

132

poart v facem tiri e domnii meii, au dat jalob. Iliia Gndul ginerile lui Andronic cmraul. i loan Andronic, zicnd c moiia lor Lecuenii. i Mlinetii ot Vasluiu. fiind hotrt cu petri hotar, li sau strcat hotarle ci au fost Intre Lecuni i ntre Mlineti unde este cmin den desclectoare n es. pentru cari iat c v scriem, s strngei pe toi rzii i mpregiuraii de pe upregkiru, i s meargei denpreun cu toii acplo. i s cercetai scrisorile, i ae pe artare scrisorilor, i mrturii a oameni btrni, unde sa socoti cu dreptate fr de nici 0 Inpresurari s punei petri hotar, ntre Lecueni i ntre Mlineti pe es unde este cmin de desclectoare ndreptnd hotarle vechi, duj cum au fost desprind moii de ctr moii, dudule i miturie hotarnic In smni isclite de to. osbit au mai jluit asupra unui Vasali Binziu, i Artenie iroiul,. 1 altor rzi ai lor zicnd c de pe prile jluitorilor de moii liau luat ctva dejm, cu nedreptate, i nc cu vitile lor iar fi fcut mult stricciune, i clcri moii lor, pentru caii iat c v scriem s cercetai i ct dijm sa dovedi cu dreptate c liau luat, s le mplinii cum i stiicciune ce sar dovedi c liau fcut cu vitile lor, n moii, iai s le nplinii i dup cum v^i socoti c este mai cu cale, si j u d e c a i i si odihnii hotind pricina, pre cite de giudecat ca s nu ne mui jluiasc. iar neodihnindus vreo j arte cu hotiiei giudecat ce le vei face acolo, cu zi de soroc i cu mrturie artnd pricina pre laigul sai trimitei la divan, aciasta scriem. lt. 1765 Dec. 13. pecetea domneasc In tu ro 1763 procit vel logoft
K) 1765 DCC: Iai (Dumeti III, 28). Annforaoa veliilor boeri In-, trit cu buiurdiul mriei sale Grig. Alex. Ghica Vod ca Ilie GnduJ i Ion Andronic s-i stpneasc toate prile lor din Leucucni J1 Miliuetl, iar rzeii urmai din Ionaco de Hodorcni numai 4 pmnturi Vasile Brnzei i 20 pm. Nec. Paiul.

Io Grigoiie Alexandru Ghica Voevod bojiiu roilostiiu gospodar zemli Moldavscoi. Duj giudecata

133

dumilorsale veliilor boeri, poroncim domniia mea la toate ceale ce s cuprindu n anaforaoa aciasta, aa pa sa urmeze, iar parte care nu s va odihni, ua, divanului domnii meale iaste desehis() i sau nstrit anaforaoa acasta i cu a domnii mele pec e t e " 1766. Pecete domneasc n tu ro cu iniialele Io. Q. <J. | V.V. Cap de bou 1764. Prea nlate Doamne Din luminata poronc mrii tale, de iznoav am luat sama ntre Vasile Brnziu at Anton Jpchiu, .^i Gheorghie Smera zt lui Glijoraco Neghin i ali rzi i neam a lor, cu Ilie Gndul zt lui Andronic cmra, i cu Ion Andronic cumnatul Gndului, mazili ot Vasluiu i dup ce cu amruntul cercetare ce am fcut ntre dnii, pricina lor ntracest chip sau dovedit. Vasle Brnziu i cu Gheorghie Smera i cu ali rzi a lor, au jluit mrii tale n 2 rnduri asupra lui Iile Gndul i a cumnatusu lui Ion Andronic. zicnd c cu strmbtate le stpnescu nite pri de moie anume din sat diu Leucuni i din Mlineti. ce snt la inutul Vasluiului, lipite altura una lng alta. i aceti oamini Vasle Brnziu. i Gheorghie Smera i cu alt niam a lor, ce s rspund strnepoi lui Iuraeo din Hodoreni. au cerut de la Ilie Gndul i de la Ion Andronic piile de moii a doi frai, ns parte unii Mrie (Hau dat sama cau fost sor cu strmoul lor Iuraeo i alta parte a unui fic'or a lui Iuraeo anume Corkez din 8 ficiori ce zic cau avut acel Iuraoo, artnd c prile acestor 2 frai nu sunt cuprinse de Andronic cmra n cumprturile lui, i la zisle lor au artat i o mrturie de la ace Mrie ce o numsou c este mtue din vlet 7162 (1654) soriidd c au fcutu e la moarte ei, mrturisind c ari moie Inpreun cu fraii si Iuraoo i Poca, dentru amn do oi aceste sate cte a trie parte de sat, os.bit dintralte selite de pe aiure i actast mrturie

numai ct este o nsemnare artnd pricina ntracesfa chip dar s aib altu temeiu de ncredinare cu nescariva isclituri de mai turi nare. dar Ilie Gndul i cumnatul su Ion Andronic au a r t a t multe dovezi zapis ncredinate cu isclituri a boeri mari pe toate cumprturile i danii i schimbaturi c'au avut Andronic ntraceste sate, i ispisoace gspd, de ntritur pe zapis adec un ispisoc de la Costandin Duca Voevod. din vlet 7203, ce ntrete lui Andronic cm. pe prile a 7 frai, ficorii lui Iuraco cu alte sminanii a lor. c*au a v u t ei din satul Lecuenii i alt ispisoc tot de la Costandin Duca . Vvod din veleat 7198 tij de n t r i t u r lui Andronic cm. pe alte cumprturi, din trii btrni din sat din Lecueni i pe partea acelui Corkez de mai sus scris al opta ficior a lui Iuraco, cari zic niamul lui Iuraco c nu este vndut, i pe lng ispisoacele aceste, au mai artat Ilie G n d u l ' i cumnatul su loan Andronic i o mrturie hotarnic de la un Gheorghe Blebe vornic de poarta i Ionaco c l u c e r din vlet 7198 scriind cau ales satul Lecuenii cu toi rzii pe trei btrni cu btrftnul Iurscetilor, ce sau aflat c nbl satul Lecuenii, sau ncheet n cumprturile lui Andronic, ns osbit din 43 pmnturi ce snt cumprtur lui Vasile Brnzeiu, zt lui Anton Jpchiu n ' L e c u e n i de Ia un Ciujde i de la nite Lupneti. i a f a r diu 20 de pmnturi a lui Neculaiu Paiul i a lui igan, care s cuprin 63 de pmnturi i cu aceste Ilie Gndul i cu Andronic nau nici o treab, i mai scrie la mrturie hotarnic c i bti na Iurscetilor osbit de cumprturi eiau avut, li sau ales numai o pmnturi i s mparte pe aceti patru frai Iuraco, Foca i Kdbaico cu sorusa Mica, iar pentru ace Mrie de mai sus scris ce o fac niamul lui Iuraco c le este moa sor cu Iuraco i cer parte ei, nu sau aflat niciuri pomenite, In scrisori c este sor lui Iuraco sau alt niam. i osbit c toate cumpraturile lui Andronic snt eu cva ani mai ncoace de cat mrturiia aceii Marii, i nioe hotrnicii nau artato la

135

batina ce sau aflat a lui Iuraeo, c este sor sau alt niam cu Iuraeo. i sau dovedit c cerere i jaloba numiilor strnepoi a lui Iuraeo este rsuflat, oSbit i pentru satul Mlinetii iar au artat Gudul i Ion Andronic, zapis de cumprtur scriind c unii din ficiorii i nepoii lui Iuraeo au vndut prile lor lui Andronic cm. alii danie, alii au fcut sebimbtur cu Andronic dndule Andronic pentru ' prile lui din Mlineti dintralte pri de moie cau avut el pe aiuie. dup cum anume arat zapisle, i pintre zapis au mai artat i o mrturie hotarnic de alegere i pe acest sat de la Costandin Bant vornic de poart din veleat 7200 scriind c cu to rzii din Mlineti au ales prile lui Andronic cmra pe zapis i liau hotrt cu smne i scrie la hotarnic c sau ales i parte rzilor, un rnd de pmnturi osbit de prile lui Andronic, i pe hotratura aceasta au aratat Andronic i ispisoace gsh de ntritur i deosbit au mai artat 2 zapis c*au cumprat Andronic cmra pe urma acestii hotrturi din veleat 7205 de la ficiorii Stogului nepoi lui Iuraeo i scrie c dintracel rnd de pmnturi ce arat mai sus c sau ales a rzilor, au vudut 15 pol pmnturi lui Audronic. Alt zapis din vlet 7207 de la ficiorii lui Toader Japcliiu tij nepoi lui Iuraeo scrie c i ei au mai vndut lui Andronic 10 pmnturi tot dintracel rnd de pmnturi, i dup atate zapise i ispisoace g'ospod, i mrturii hotarnice cau artat Andronic sau dovedit de toate prile c numiii jluitori niamul lui Iuraeo dup cercetare c*au mai fcut acum au rmas K stpueasc n Lecuui numai acele 43 p^muturi cumprtura lui Brnziu i 20 pmnturi a lui Neculai Paiul, iar peste aceasta mai mult ct de puiu uau triab s s ntind cu stpnire la Lecu-* ui; cum i pentru satul Mlinetii de vreme cntracela sat va fi mai rmas moie rzasc nevndut afar deu clau cumprat Andronic pe urma hotrtului ca fi parte lor dei vor primi ali rzi s stpneasc i ei afludus c snt tot dintrun niam.

196 .

iar de nar fl priimii de ali rzi i sar afla pr. file iar vndute atunoi s fie de tot lipsii i di n hotarul Mlinetilor, dup cum arat i la o carte gospod de la rposatul Costandia Vod Racovi din veleat 7261. ce este la mua lui Ion Andronic. Ce noi dup cercetare ce am fcut Intre dnii, pe dovezi c'au artat Gndul i Ion Andronic zapise i ispisoace gospod i mrturii hotarnice. cu cale i cu dreptate ae am socotit c este am giudecat cum Ilie Gndul i Ion Andronic s stpniasc toate prile lor ce au atta n Lecueni cum i la Mlineti cu bun pace, i ateeti de mai sus scrii ct de puin niciodat mai mult de prile lor din numitele moii s nu 6 acolisaso de vreme c sau dovedit c nicio dreptati la zisle lor liam aflat o ei neavtul nici un chip de dovad ncredinai, noi Prenalate Doamne ae am socotit iar hotrre ce desvrita rmne la ce pre nalt i bine cunosctoare nelepciune mrii tale. lt 1765 Decemvrie Plecate slugile marii tale, tefan Roset vel logoft, Ion Paladi vel vornic, Enaelii Costandachi vel vornic. Obs. Este i o copie scris la 1839 Noem 29 Iai de Hrisantie eroraonah.
L; 1776 Iunie 10 lai (Dumeti 111, 29). Cartea lui Gr. Alex Ghica Vodi scris Ia Sandul Mielescul ban, Neuciul arma i St. Mirce vornic de poart s aleag prile de moie din Leucueni i alto seliti a Saftei Gndulesei. * *

Io Gligore Alexandru Ghica Vvod. bojiu. milstiiu g*pdru zemli Moldavscoi. cinstit credincioi boiari domnii mele. dmnta Sandul Miclescul biv vel ban i "dta ispravnic de inut Vasluiului. Nenciul biv vel arma i boiariul nostru tefan Mirce vornic de poarta, s face tire dmv. c domnii meii au dat jalob, Safta fata lui Andronic cmra artndu c la inut Vasluiului are aceste moii anume Leucuenii. J Slobozenii, i Marcovicenii. i Jigorenii. i GIodenii i Mireti i parte diu Maliueti, pe carile are

137 omori vechi prineti, i fiind inpresurt de ct r unii din rzi npregurai, au cerut dreptate de la domniia me. c dup scrisori ce ari s aliag i s hotrasc numitele moii, i pentru aceia dar iat v scriia, domniia me s mergei la strile numitelor moii, i strngndu de fa pe toi rzii cum i pe ali npreg'urai n frica lui Dumnezau, foarte cu amruntul s facei dmv. cercetri, i dup scrisori dovezi adivrate ce va avea jluitoare. si alegei i si hotri, numitele moii stlpindule i cu pietre hotar i dup hotrtuia ce face si dai dmv. i mrturii hotarnic. In smnile moiilor, Intru care s s iscliase to rzii ce vor fi i ali mpregnirai, cari hotarnic aducndu aice i cercetau duse de dmlui vel logoft, s i s de i de la domniia me ispisocu de utritur, ca dup hotarnic s stpneasc moiile, iar de nu se vor odihni, vre unii i vor ave mai mult a rspunde, s li dai zi de soroc, i cu mrturiia Dmnv. Inpreun i cu scrisori c*or ave s vii la divan, aciasta scriiem. li 1776 Iunie 10 Pecetea domneasc tn tu ro. corona, cap de bou cu iniialele: G.G. | A.L. | G.K. | V.V. 1774. procit vel logoft.
M). 1763 Mai 12. {Dumeti 111, 90). Mrturie hotarnic cut de Alexandru Recanu pah. pentru alegerea prilor Saftei Gndulesei din Leucueni, ISsind rzeilor 63 pm ntnri, adic cam 63 flci.

Din luminata poronca pre tnalat domnului nostru Mrie sa Alixandru Costandin Vvod. fiind noi rnduii ca s hotrm moia Mlinetii de la inut Vasluiului, a dmsale Safti Gndulesi, despre ali rzei anume Ionie i Vasile fraii Lupneti. strnepoi lui Grigora Neghin i Vasile Sroiu i alii ai lor ce sau rspunsu c snt strnepoi ficlorilor lui Iuraeo de Hodoreni. i dup luminata porunc mergnd noi la starea locului i strngnd pe toi rzii i npregiuraii fiind fa i Safta Gndulease am fcut fune de 20 pai i pasul de 6 palme i am msurat moia din cap dupftobiceiu. care o Bam din moiia

138 au gsit hotrt i stlpit de un Costandin Bant vornic de poarta din let 7200. luni 17 i ntrita cu ispisoace domneti date lui Andronic Cmra mo Saftei Gndulesi. i cunoscudus ca snt pri drepte cumprturi i schimbaturi dup doal ispisoace gospod. ce sau vzut de noi la Safta Gndulesi. Intrindui aceste pri ce snt stlpite, Ia care pri nici rzeii nau tgduit c nu snt drepte a Saftei Gndulesi. i diutraceste pri ce snt hotrti i stlpite rezeii nau i ei parte, ce numai dentrun rnd de pmnturi ce este pe din sus alture tot dintractest moie cari arat In hotarnica lui Costandin Bant vornic de poart ce este din let 7200 luni 17 e este dat acel rnd de pmnturi rzeilor celor nevndui, fr numai la care pri ave pricini i glcevi rzeii cu Safta Gndeleas, din cari pri sau aflat stpuitoare Gnduleas cu 26 pmnturi In doal zapisicari un zapis este la mna ei iar unul este la Ioni Vidr, zicnd c Iau luat de la potrosocrusu. Toader Japchiu, fiind e Safta Gnduleas au scos carte de blstm de la preosvinie sa piintele Mitropolit pentru acest zapis, fiind c i s strmutas din scrisorile sale, cu cari rzii ari s ia parte Gndulease din parte rzeilor, afltidus cumprturi ce au avut pricin Gnduleas, nici rzeii nau tgduit, ce au mrturisit snguri ei c are s mai ia din pmuturile ce snt afar din stlpitura veche, i masurndus sau aflat pmnturile cele afar de stlpitur veche ce snt cu pricin 59 la cmp i 30 n s piste Brlad, Ins latul pmntului de 20 pai i lungul de 260 pai. i diutraceste ari s trag Safta Gnduleasi cele 26 pmnturi adic ct i sa veni diu cmpu parte si trag i diu s, i rmn ca s stpniasc toi r~ zii mpreun 63 pmnturi n cmpu i n s piste Brlad dup oum arat i hotarnica lui Bant i ispisoacele domneti ce snt la Safta Gnduleas, fcute pe adast hotarnica, i fiindc au fost stpnitori toi upreun di mult vremi att prinii ct i e i ; noi aa am gsit cu caii iar ou toii s st-

139

pneasc ntraceli pmnturi, fiind ca neamurile lor nu au ales prile Intre dnii, ce au fost tot de mijloc stpnitori i fiind c Ioni i Vasilca Lupftnetii cu alegire ce am fcut nu sau priimit cernd ca s se fac acum de iznoav mpral a toata moiia i s intre i n parte Gnduleasi. ce este hotrt i stlpit, care noi nu am putut lucru ca acesta a faci, i cerire lor i fr de rnduial s ascultm ca s stricm hotrri i stpnire de sumi de ani, i mai ales hrisoavili domneti vechi dup cum s afl i s vd la mna Gnduleasi. cci cnd ar rmne cerire lor s s asculte trebui divan de a pururi s s supere cu nite oamini nenelegtori, ca acetiia, i s s fac amestectur nesuferita, i pentru aceia cu pietri hotar nu sau stlpit, cea dup ce cu amruntul cercetare ce am fcut am dat aciast mrturie Saftii Gnduleasi. 1783 Mai 2. Alexandru Recan pah. ' ...pisai
N) 1794 luni 8 (Dumeti 111, 31). Cartea de judecat a divanului n pricina dintre Pesti i Sroeti pentru prile lor de pmnt diu Leucueni, dnd Sroetilor S pmnturi, iar Petilor 15 pmnturi.

Din poronca prea nalt domnului nostru Mriia sa Mihai Costandin Suciul Vvoda. de fa naintea noastr la divan sau giudecat Ion Paiul mazil i gineresu Vasile Tautul i Ioui| Hocungu, nepot de sor lui Ion Paiul, cu Vasile Sroiul i fratesu Ion Sroiul i Melitie Spiridon i Alexandru Iuraeo de la inut Vasluiului, prioiua ntre dnii fiind utracestu chip. Vasile Sroiul cu ai si prin jaloba oe au dat ctr Mriia sa Vod i sau rnduit la noir au artat c u moiia Leucuenii de la inut Vasluiului, ar avea i ei batin zeoe pol pmnturi d pe un strmo a lor anume Ion iganu fieor lui Bejan, i ca acum aceti numii Peti sar fi acolisud c F trag i ei dintracel mo al Sroetilor i cer ca sa ntre i ei partai la cele pmnturi n giumtate artnd spre dovad un rvl din 7257 luni 20 isclit de un Ilie Gndul ce era rzfl Intraaa moie cu alte pri cu cuprindere c mergnd atunci*.

140 3 acel Gndu Lupul a Srii de au cercat pentru moi Liouuiiyi cutnd Gndul scrisorile lui sau aflat doao zaci pmnturi ca are Lupul mpreun cu Ptraco Paiul, care moie o trag ei din igan i jj pe Neculaiu Paiul. Cu aceast scrisoare au cerut um numitul Sroiu cu ai si ca s poat lua zace pmnturi din moie Licuenii i Paetii s ia celelalte zce pmnturi. Am ntrebat i pe Ion Paiul cu ai si s de cele de Inpotriv rspunsuri, ei au artat c toate aelea cate Sroiul le arat snt neadevrate, nti pentru rvaul de la Gudul, numai suma pmnturilor iaste adevrat, iar nprala ntre dnii ct s'ouviue ca s ia Petii i ct si rme Sroetilor, nu iaste adevrat, i c Sroetii dintracel care sa trag ei, adec drintrun Marcu, sau aflat vnduta partea lui de moie de nsui acel Marcu, i acum dupa ce au vzut c moul lor iaste vndut s acolisscu ca sa trag din Ion igan ce au fostu strpu. asupra criia artri au dat Petii i spia niamului din cine sa tragu, i cat parte de moie au s o mpart de pe btrnii lor, care spi cercetndus de ctra noi sau adiverit dinlro nprala veche din'7198 Mart 20 isclit de un Gheorghe Burghelea vornic de poart, ce au fcut lmpral atuncea ntre strmoul Petilor, i sau vzut c un Iftodie Bejan. au avut patru zci pmnturi i giumtate n moia Licuenii i au fcut patru ficiori anume Nicolai, din cari sa trag Petii, Marcu din care s trag Sroetii, iganu ce au fost strpu, i Toader. apoi Marco strmoul Sroetilor i Toader fratele lui Marco au vmdut prile lor la "" Andronic cmra de la care au trecut zstie 1 Gndu, i de la Gndu au trecut cu v n z a r e a 4 Janianati rea sfanului Spiridon cum dovedete zapieul lui Marco din leat 7194 Febr. 4. ce sau vzut duj aciasta sau mai ntrebat pe Saroeti ce au sa ro8' rspund Inpotriv artrilor numiilor Peti. ei au ntorsu zisa c spia niamului lor cum au curs nu e tiu, dar 6&nt primii dup spia aceasta ce 4t Pftetii, numai de va priimi Ion Paiul fiind

141 btrn asupra sufletului F & U ca Sroetii sa trag dintracel Marco, ce sa afla vndut vor rmne rbdtoii den parte moului lor i s li s dee lor numai partea In giun fttate din igan, acel ce au fostu strpu; asupra cria pofrt Ion Paiul au ncredinat giudecata rdicnd asupra sufletului su c spia iaste adevrat i c Sroetii se trag dintracel Marcu iar din partea acelui strpu. adic a lui igan ce au fostu frate cu Necolaiu Paiuf moul Petilor i cu Marcu, moul Sroetilor, au s trag Sroetii clironomie cinci pmnturi doi pai i giumtate, i Petii iari atta, din moia ac*asta Licueni. Deci dar dup toat cercetai ea ce sau fcut de ctr noi asupra aceslii pricini, dovedindus c Sroetii nau s stpniasc mi mult.de-ct acele cinci pmnturi i doi pol pai cliionomie dintracel igan, cum i Petii au s stpneas cincispizece pmnturi i apte palme, ns zece pmnturi cinci pai batiu de pe moul lor Necolaiu Paiul, fic'orul lui li'tode Bejan. i ciuci pmnturi .i doi pol pai de clironomie din pai tea lui igan. De la giudecata noasti am hotrt c asmenea s e uimeze de ctr amndoa prile, dudus de la divan i aceasta carte de judecat la mna numiilor Peti i asmeue sau dat i Sroetilor. 1794 luni 8. Costandin Suul vei voinic, C. Grec'anul vel vornic, Ion Jora vel vornic, Th. Bal vel vornic, C. Paladi vel spatar, (Ghica) vel vornic. Sau trecut la condica. Matei condicar Obs. Este i o copie din 1839 Noem. 28, isclit de Hrisantie ieromonah 21) Document din 7208 Mal 20. lai.
Sumar. Zapis de vnzare prin care Stahie Stratulat vinde cu 13 galbeui lui tefan Cerchez vel comis i jupnesei sale Asi (ei prile sale din Crcineti dc pc llan (Moia Uoieti, setite Ci ciuneti plic 11, 14). Hrtie cmali

Adec eu Stahie fick>rul lui Stratulat. nepotul lui Pisar, cpitanul, scriu eu. i maiturisscu. ou

142 acestu adevrat zapis al mie, pe cum eu de uime silit nici asuprit, ce de a me bun voe am vndut a me driapt ocin i moie, ce am eu di la tatmeu Strtulat frateli. Iu Pisar cpitanul, din saat din Crciuneti. ce sntu pe apa Elanului n inutul Pai. ci ului. partia me ct s va alegi din sliti i din farin. i din fna. i din vadul morii, i din tot cui cu tot vinitul. acia parte de moie, am vnduto dumisali tefan marili comis, i g'upnesii dumiasale Acsiei. i miau dat dumnialui iriisprzeci galbeni n mnule meii bani gata. deci i eu vzindu. cra faci dumnelui plat deplin, iam fcut acestu zapis la mna dumisali, ca si fie dumisali driapt ocin i moie. n veci. i g'upnesii dumisali, i cndu am fcut dumisali acestu zapis di vazari lam fcut denainte a muli boeri, mari i mici. carii sntu iscftli mai gios. i eu miam pus degetul, n loc de pecete. ca s fie de credin u las lt 7208 Mai 20. f Stahie ficlor J,ui Stratulat nepot lui Pisar. Vasile Costachi vel vornic, Ion Paladi vel sulger, Mihai Rcovi vel spatar, az Ilie Enachi vel stolnic, Vasile Pleca 3 logof. iscal, Costachi Gonil. Proprietatea n Fauri. Supt numele de Fauri se gsesc mai multe localiti n ar. fie sub forma pluralului Fauri de la Faur, fie sub forma Faur ei diminutiv de la Fauri sau chiar Fureti, form apelativ patronimic, artnd ntiu pe fiii lui Faur, i apoi pmntul-moieori satul ntemeiat prin aezrile urmailor lui Faur. Numai n Flciu avem dou vechi aezri cu numele de Fauri: aceasta pe valea Bancoviciului u jos de Vtcani i a 2-a pe apa Srii, mai spre rsrit, unde apoi s'a ntemeiat satul chiopenii, l>0 moia Furetii. Cuvntul Faur e latinesc, reminiscen a vechilor industrii miniere, care erau numeroase n prile Daciei Traiane. Din Faber ne-a eit faur, prin vocalizarea lui b n u, apoi n u\ nsemna utiu meter, ferar, lctu i cum afirm d. Pucariu n for-

-143ma de azi se aude mai mult n Ardeal, ara de batin a neamului romnesc. La noi vine pomenit n poveti ca termen vechiu, ca i ft, de unde fat; i se pune de obiceiu n gura unui meater lctu igan, care ne-a pstrat forme arhaice u graiullor, pilda c ei au nvat romnete de la generaiile seci. al XV. Nu greim cnd afirmm c toate aceste aezri de sate supt numele de Fauri oii Furei ori Fureti, nu snt luate dup proprietarii lor, ci dup aezrile de fauri venii ori adui de boerii stpni ai moiei, i faurii ori ardeleni ori igani, au stabilit bordeele lor, corturile lor, tiile lor, p o vgun, unde apoi a fost satul Fauri, Furei i Fureti. Aa n Faurii de la Vaslui gsim stpni pe cei mai mari boeri ai seci. XVXVI. Ii acest sat era stpn Giurgea Crasne visternidtal lui tefan cel Mare. Nepotul su Simeon CVasne diac l vinde lui Voico logoftul, ginerele 6u Vasile Bogza (Viearion) logoftul l vinde n 1619 lui Apostol Cehan, bunicul lui Mihalachi Racovi Vod. Nimic dar n'au a face aici stpni cu numele satului. Stenii dup meseria lor au dat nume satului, iar nu stpnii dup numele primului stpn. In Tutova Furetii pe Tutova aveau deja numele dat n 1602, cnd se pomenete c a fost acolo eztor Stanco gde bl Stanco" (I. Bogdan, Doc. lui tefan Vod II, 204). Ir stpnii din 1502, cari vnd o ptrime din Fureti frailor Nechita, Ioan i Mihul, departe de a fi simpli fauri, erau Mircea floreanul bun, Drguul fiu, Gradul nepot (Uricar XVIII, 438). La Bacu un Drago, probabil urma din Drago viteazul de pe Nechid, are ntre alte sate de batin i satul Faurii lng Zneti i Bhneni (Ion Bogdan I, 125). Pe iret era alt Fureti n sus de Domneti i Volovat, i era proprietatea lui Ilie Catargiul log. (Surete IX, 192), fapt care ne explic de ce s'a ps-

196

trat i In uraturi pomenire de meteri de ai Catargiului. Iar Fureii din grla Putnei aveau ca stpn pe Iorga postelnicul i pe surorile sale Zamfira i Alexandra (Surete IV, 265). Deci Iu toate prile unde gsim Fauri, stpnii erau mari boeri, cari pentru nevoile gospodriei lor rurale, de a face pluguri, spe, hrlee i altele, i aduceau meteri, le ddeau locuri de case, i toate' nlesnirile traiului pentru a-i practica meteugul lor, i aa s'au izvodit sate cu numele de Fauri, ca i attea alte sate Buda, Budeti, Budeni, dup meterii olari, caii le-au ntemeiat. In Furetii de pe Sarata, devenit ehiopeni gsim stpni nc din seci. al XV pe Toma i Micul: Furetii unde au fost Toma i Micul pe Srat" (Suiete II, 82). Cei doi frai au cptat uric pe Fureti nc supt Iliia i tefpu (1440), dar ace>tuiic 'a pierdut cand cu pribegirea lui Alexandiu Vod n ntia lui domnie. In 1563 Iunie triau aceti nepoi din Toma i Micul:
A Toma X 1470 io 6 c 1520 o Micul (1400) Y b

Rzeii de Fureti s'au mutat apoi de pe valea Sraii pe valea Timirlenilor, zisa i Saca, i dup numele unui strmo a lor Ilie chiopul s'a nchegat frumosul sat de azi chiopenii, satul de batin al moilor i strmoilor mei din Hagi Irimia Aihip Haritou, zis Qhiban.

145

In Faurii de pe Elan avem din vechiu mprirea pe trei btrftni, a c&ror nume ni-1 d lapieul din 7153 Mart 16 (Ispisoce II, 1, 77), c ar fi fost Gurii, Tiliman i Petril. Dac nepotul lor Cristian face danie n 1645 Mriei din Bancovici, urmeaz c strmoii si fusese tritori pe la 1500, adic primul stpn, tatl celor 3 frai i cumnai, dai ca btrnii satului. Ei triau n Vorniceni, i selitea din Fauri era lasat meterilor aezai acolo, neputnd ntemeia sat n Fauri, ci numai o moie, tocmai cum au fost lucrurile i la Furetii de pe Sarata. Intre 1500 i 1640 s'au perindat aceti stpui n Fauri.

1. A (1500)

2. Gavril Tiliman Petril (1640) ot Vornicenl 8. Maria, Rspop Mihai. Dmian Cioroiul (1580) 4. Cristian (1630)

Cu dania ce face n 1645 Cristian ctr Maria Darie din Bancovici se tae legtura de continuitate ntre vechii Stpni ai Faurilor i stpnii din seci. XVIII. Pentru rzeii cari ntre 17861788 i vnd toat moia lor diti Fauri lui Matei Costachi sulger, se uit pe vechii proprietari din. seci, XVI-a i se ncepe spia cu Maria fata iui Darie, care continu a-i mpri moia Faurii pe trei btrni: Darie, Rspopul Mihai i Dmiau Cioroiul. Ca urmai ai acestor trei stpui rzeii in minte afar de Drieti pe Gavril Smntn, pe Crudul i pe Brc cu Vlas. Unind artrile zapiselor de vnzare ctr sulgerul Matei Costachi ar urma c n Fauri proprietatea a curs ntre 16451786 precum n jos s arat:
Ispisoace l Zapise VoL V p. 1. 10

-^-146

3 !~ ' S oS . c/J2 s; = s.

3 .a C / J 3 a 0 rf

S M

3 tn B-O. 1: o.5 a o*-' .2 g - o t-,3 o v *

111

I I ja: Uj

.'Gheorgbe : Gi igorc : pr.Antohi iDHnil ;p^n;Toader ! I ;Andronic'Zanrfir 0 Vlsineti a c a 3 >

: ! Q-: O; 3 ^ 2 rl

Popscul Alexnndra Maria Lupa i Costantin : j Nastasi* ! T?ma i'Luj^i o o <o

i _ ; 3 :. s t, o J> | -

-I

I 3 o "n-2 35

: . c c : Icrei fon itS-"^: Darie : " " "i i s q Costantin ! jj'C j Ifrim Trie i ^ Q i monah ;
! _ !

111

; w ! 'a ! 00

; Ncculai

147
a; 7240 Sept. 11 lai (Roieli, Fauri I, Z). Gr. Ghica Vod scrie carte la C. Jora vel cpitan de Klelu s cerceteze pricina de pmnt intre Darie cu Juverdian i L Tlghir pentru Fauri i alte seliti de .pe Elan.

Io Gligorie Ghica Voevoda bojiiu milostiu gspdru zemli Moldavscoi. sci iem domnie mia la boei iul nostru dumnial ui Costantin Jora vel cpitan, i facem tiri ca aici la dorauie mea au jluit-Darie Iinpreun cu ali rzei a lui pe fic'orul lui Juverdian i pe ali rzei a lui zicndu Darie cum c ari moie fa Fauri pi apa Elanului la inutul Flciului. dinpuun <ju acei rzei, iar ei se scoal il gonesc din moie, zicndu precum nari moie, cu dnii, i mai jaluete pe Ioni fL'orul lui Tologhiu zisoum ca a i ult moie ce s cam (sic) (rupt) tot acolo la cel inut, i fiind moina dinpreuu cu dnsul, iar el zice c nui moina acolo, din cai ele iat c scriem, viii.d cai te domnii mele s caui dumneta s chiami pre aceti oameni ce scriu mai sus. i s le ei sama foarte cu bun dreptati. i fiind precum jlue Daiiia s ei Hama pe drese zapise c*or hi avnd i adiverindu cum c esti i el moina Ia acele silite, pieuncu acei rzei or hi luat ei di a zece vei alege, acolo, s faci i o mrturie l mna cui sar vini c di sar .mai tragi la divan s avem tire. u las lt 7240 Sept. 11. vel log. iscal Cerkiaz pecete domneasc n tu ro
B) 7245 Mart 17, fr loc (Tioieti I, ?,). Zapis de danie prin care Chiriac Smntn druete lui Vasile Costachi 2 posU part.a sa din Fauri de pe strmoii si Stuil Custur i Gavril Smntn.

Adec eu Chiriiao Smntn() tnireun cu ftmeie Hie Mriitt i cu ficiorii notri scriem i mi turism cu acest adivrat zapis al nostru de nime silii niui asuprii ci de a noastr bun v<>e am datu a riia parte a noastr de moiia din Fauri dumice giupnului Vasili Costachi vtori post. ca si fh'a dumisale de la noi daniia i g'upnesii dumisale i cuoonilor dumilorsale fu veu1 de vecM ea o st^niasc

148 care ac'ast() moie din Pauii cari mai sus na pomeneti, ne este de batin de la strmoii notii Stnil Custur i de -la stimoul nostru Gavril Smntn i de la moul nostru Ionaco Smntana pentru cci rmind la multa slbiciune i neputin neputnd cas sipnescu am dato dumisali cu toat voia noastr. <ar de sar scula cineva din niamul nostru sau din lze s ste cu pricin asupra act tii moii disjie pai ti noastr s strice ac'astf) daniia s fie lejdai de Domnul Dumnezu i de maica precistais aib pai te cu Iuda i cu procletul Ariia.. n vec* ne ;sfrii. i aciast() scrisoari sau fcutu denainte a muli oameni de cinste preui i miieni cari mai g'os sau i isclit i pentru mai mare credina niam pus i noi degetele. vlet 7245 Mart 17 f Chiriiac Smntan, f Mrie femeia lui Chiriiac, Neculai Jora med. Simion Vasile martur (giecete), Ion Gheuca spatar martur, Eu tefan dascal pisai.
C) 7259 Iulie 22 Iai (RoieU 1, 4), Cartea lui Grigore Ghica Vod dat lui Ion Crudul cu ai lui s-i ie prile din Kauri, din Hrtor, din Pleeni i din Crbune de pe strmoii lor, i si ia de a zecea din pne.

f Io Grigorie Ghica Voevod. bojiiu milostiiu gspodan. zemli Moldavscoi. datam carte domnii meale slugii noastiea lui Ion Crudul aima. ficiorul lui Ignat Crudul, nepot lui Simion Crudul, i ali frai ai lui. i smlniilor lui Alexandru i Mi ie fratele Ioanii c-iau fost sor lui Ignat Crudul, s fie volnici cu cai tea domnii meale. a lua dia zecea de j e a lor drept ocin i moie ce zic c au de pe moul lor Simion Crudul la sat la Fauri, ce fnt la inutul Flciului. pe Ialan i la Hrtopi de la Codru, i la Pleeni iar la Codru, i de la Crbune dau fost parte lui moului lor a lui Verde i la vale piului i la vale Vei deoae ce zio c le este lor aceste ocini de la moul lor, Simion Crudul i de la strmoul lor Popa Plcinta de pre drese ce vor hi- avnd s fie

149

-volnici cu carte domnii mele a ine i a stpni a-cele ocini i s fie volnici a lua. de a zecea din pane i din fn. i din grdini, i din prisci, cu stupi, i din tot venitul jie obiceaiu c'ar hi pe par- * tea lor. iar cine ar ave a rspunde ceva. s vie de fa. la divan, cu dres ca vor hi avnd, i nimi s nu cutez a s puni mpotriv peste cartea domnii -mele. aciasta scriem. u las lt 7259 Iuli 27. f Dumitru Mustea n dos: procitoh. Vasile . . . .
D) ;786 Iulie 14 (Roieti 1, &). Zapis de vnzare prin care neamul Driesc vinde pentru 6 gonitori pre|elui(i cu 50 lei a treia parte din Fauri lui Matei Costaclii biv vel suiger.

Adiverim pentraciast scrisoare a noastr Ia cinstit mna dmsale Mateiu Costachi biv vel. suiger. precum s s tie c fiind i noi rzi in moiia Fauri pe valea "Bancoviciului mai sus de Picani In inutul Flciului ci o avem din let 7155 ') Mart 16. de la Crstiian sin Mrii nepot lui Gavril sin lui Teliman i a Petrului, din satul Vornicenii. pentru sufletul lui i a prinilor lui au dat danie Mrii fetii lui Darie din Banoovici ci au fcut ficiori pe Vaslachi Darie i pe alii s mpart moie aciasta Faurii cu Rspopul Mihail i cu Dmiian Cioroiul ns a trie parte din moie aciasta este driapt a noastr dup cum mai sus" adiveriaz. i flind dmlui suiger rze cu noi avnd i g'ur mpreg^r moie tot a dmsale cu sfatul de optie a tot niamului nostru. i acelorlali rzi am vnduto dmsale n 60 lei i avnd noi tiebuin de bucate niam nvoit i am luat 6 boi gonitori lutrales. deci di acum nainte fii nepoii i strnepoii dmsale. s stpneasc ace a trie parte din moe. Faurii cu tot venitul n buna pace. iar ind vro pricin ca s ne scoat din moe noi s avem a rspunde i am dat i zapisale cele vechi ce avem pe parte aciasta. fcudu dmlui sulgerul i utarituri domneti, l ori oine s va
1) Reete 7153 (Itplsoaea U, 1, 77).

150

scula $au din niamurile noastre sau din rzi ca sil supere la ori ce giudecat vor merge s ias ru jaai. cc1 cu tire lor am vnduto. i spre mai a~ devrat credina am dat zapisul acesta isclit de noi i de alte obraza. ce sau ntmplat ca s fie spre mai mare sguranie. 1786 Iulie 14 f Eu Manole Efrem sn lui Vaslache Darie,. f eu Ierei Neculaiu sn Efrem monah, f eu Ierei Ion sin Vrlan Darie brad (sic) Vasalachi Darie, f eu Neculai sn Saftei sor lui Vasalachi Darie, f eu Costantin sn Ruxandei sor lui Vaslachi Darie. i eu am scris cu zisa lor, Lascaraclii post.
E) 1787 Mai 16 (Roieti 1,6). Zapis de vflnzare prin care lonit$> Crudul cir ai lui vinde a treia parte din Fauri lui Matei Costachi biv vel sulger cu pre de 50 lei

Adiverescu pentraciast scrisoare a noastr la cinstit mn dmsale Matei Costachi biv vel sulger precum s s tie c fiirtd i noi rzi la moia Faurii pe vale Bancoviciului mai sus de Picani In inutul Flciului. cari moe avem batin di pi moii i strmoii notri i fiind c i dmlui sulgerul este rze In moie aciasta cum i degiur mpregiur snt tot a dmsale moi cu priimire a tot niamului nostru i a celor lani zi am vnduta i ie parte din moiia Faurii In 50 lei pe cari iam luat deplin In mnile noastre, dndui i toate scrisorile cele vechi, i dmlui pe aciast a trie pai te din moie Faurii s aib a faci i ntrituii domneti, deci de acum nainte fii, nepoii i stiftnepoii dmsale s stpneasc ace a trie pai te cu tot vinitul In bun pace. iar ind vre o pricin ca s ni scoat din moie noi s avem a spundi. i ori cine s va scula sau din niamurile noastre, sau din rzi ca si supere, ori la ce giudecat vor merge s ias lUinai. cci u tire lor am" vnduto. i spre mai adevrat credin. am dat zapisul acesta isclit de noi. i de alte obraza. ce sau ntmplat ca s fie spre mai marecredina. 1787 Mai 15

151

f Eu Ioni Crudul i Popscul sin Qpre, f Opre sin Popa Miron, f eu Lupa fata Ioanei, Ioana, fata Crudului care a fostu soacia Opiiien popi lui Miron. t Eu Lupul, f eu Toma, eu Netape, f eu Costantin, acetia snt toi ficioiii lui Ionia Crudului. i eu am scris cu zisa lor, Lascaraclii post.
F) 1788 Ghenar 20 (Roieti 1, 7). Zapis de vnza/e prin care neamul Parc vinde lui Malei Costachi biv vel suiger a treia parte din Fauri cu 00 Ici.

Adiverim printraciast scrisoare a noastr Ia cinstita mna dmsale Matei Costachi biv vel suiger precum s s tie c fiind i noi rzi In moie Faurii pe vale Bancoviciului mai sus de Picani In inutul Flciulni ce o avem batin de pe moii i strmoii notri, i fiind i dmlui suiger rz cu noi. avnd i giur mpregiur moie tot a dmsale. cu sfatul de optie a tot niamului nofctru, i a celorlani rzi am vndut a trie parte din moie Faurii ce o avem i cu Vlsnetii i fiind c ei au vndut o dreapta parte a noasti diu Popeni ot iu. Flciului pe apa Elanului am vndut i noi parte lor dumsale eulgerului Matei Costache ntro sut lei. cari bani iam luat deplin, dec de aomu nainte, fii, nepoii i stinepoii dmsale s stpniasca ace a trie parte din moia Faurii cu tot vinitul In bun pace. iar end vreo pricin ca f ui scoat din moie, noi s avem a rspunde i zapisle cele vechi cuprind i alte moii, cari nu liam dat. dar dmlui i oricine s va scula sau din niamurile noastiesau din rziii ca si supere, ori la ce giudecat va mergi s ias ruinai cci cu tire lor am vndut, i spre ma adevrat credin am dat zapisul acesta isclit de noi i de alte obraz ci sau ntmplat ca s fii spre mai mare credina. 1788 Ghenar 20 f Dnil sin Grigore Brc, f Zamfir sin Andronic f Toader brat Dnil Brc, f Ghiorghie sn Popatefan Brc, f Antohi iereiu ginere preutului tefan Brc. i eu am scris cu zisa lor, Lascaraclii post.
Obs. Lascarache era cepeleag, cci acrie adesa * drept , ta cuvinte ca ruine; a9 fact In Ioc de ai face.

152
Noti istorici:

Proprietatea n Crciuneti. Intre actele Roietilor de la Palciu In plicul 2 se g&seso actele cari vorbesc de Crciunetii pe Ialan, moie Incorporata astzi n trupul Roietilor. Din actele cte posed Epitropia nu putem prinde nceputurile proprietii n Crciuneti de pe Elan, cci cel mai vechiu act slavon, trecut In opis No. 3, dar nedatat, ne vorbete de satul Crciuneti ca existnd, avnd iazuri ntemeiate, vaduri de moar i cu multe alte venituri. Noi l'am datat diu 1630 (Ispisoace II, 1, 60) i se zice acolo c Toma sulger i sora lui Tudosia Draban cumpr cu 60 zloi un iaz din satul Crciuneti pe Elan, pe Im.be malurile cu vaduri de moar. Cei cari vnd iazul de pe Elan nu triau n Crciuneti, ci Iu Banca, i nu erau mai puin de 8 rzei, rude ntre ei, Patraco, Andronic, Formachi i Simeon Tenea cu fraii lor. Toi i aveau stpnirea dup prinii l o r : Costea paharnic, Simion Scurtu, Ion Coste i Nestor. Cine s fi fost urzitorul aezrilor din Crciunetii de pe Elan ? Fr acte nu putem spune nimic hotrt; dar cum din seci al XVXVIII gsim o mulime de Crciuni, boeri mari i mici, din cei mai pe aproape de Elan trebue s punem pe unul c i-a fcut aezare pe Elan, a fcut iazuri i a dat via fiei de pmnt prin iazul cel mare ce era pe partea locului. Ct de aezare de sat nu s'a putut prinde, fie c locul nu era prielnic, fiind ntre dealuri, fie c prin trecerea stpnirii din mna n mn nu s'a pntut inea aezare de sat. Crciun e o ve:he vorb romneasc i e poate singura cu cari noi am influenat pe vecinii notri din cele mai vechi timpuri. De i Cihac voete s vaz In Crciun un cuvnt slavon : Kraciun Koraciun; el n'are ns legturi de radical slavon, i nici un dicionar slavon nu-1 red aa cum voete Cihac s arate. i Slavii i Ungurii l'au luat de la Rom&ui, oari l formase prin adaptare de neles cretin, la o veche practica de cult roman. Supt raportul organizrii cultului, noi ca urmi ai Roma-

153 nilor. motenisem o tradiie mai puternic, i numai noi puteam s'o dm nvlitorilor Slavi i Unguri. Crciunut st n legtur cu ajunul; i att Gh. Cbiu ct i Hajdeu au dovedit n mod deplin c precum din jcjunium a.eit 'ajun, aa din Crastinium a eit Crciun. Find fond latin n jurul numelui i nelesului de Crciun el ne apare ca nume apelativ n cele mai vechi texte de prin seci al XV-a. Aa ctr 1400 tiia Crciun Belcescul (I. Bogdan, Doc lui tefan cel Mare I, 503) care are de nepoi pe Iura aprodul i pe Vasca. De acest Crciun Belcescul se leag satul Belceti de azi pe Bahlui. Un alt Crciun e parcalab de Roman supt Petru Rare n ntia domni pe la-1532 | 33 (Surete I, 130, IX. 23); rmne apoi n divan fr boerie n 1540 (Surete I, 237). Un alt Crciun e vornic mare al rii de sus supt Bogdan Vod fiul lui Alex.. Lpuneanu n 1669 | 70 ') (Surete II, 330, 351 ; IX, 40). Un alt Crciun este pomenit ca stpn pe Brzota la Brlad, cci Tatul vnznd lui Badea din Dumbrav un Ioc n pustiu, zice: unde a fost mnstire i pe pru la hotarul lui Crciun, i la gura celui pru" (Ion Bogdan Doc: I, 113). Stpnii Crciunetilor de pe Ialan stteau In Banca i numai aezare de iaz cu pescarii lor o aveau pe Ialan. Ctr 1660 pe pomenesc 4 stpni In Ciciuneti: Chisar, Cazaoul, Gligu i St. Gotc. Fiind piicin de hotar ntre ei tefnit Vod Lupul le rnduete cercettor pe Racovi Cehan maieje logoft i le hotrte s ie hotar mpreun, precum au inut i prinii lor lutr'amudoao dealurile" (Ispisoace III, 1. 141).
1) Crciun (iRun o pomenit la 1497 dat mn. Neamului (L dan doc. I, 312); (Vdciun e flul lui Danciu Delea, are de frai pe Jur] t Armane In 1502 (idem II, 25/). Crciun tatl Iui Miron din /6?8 (Surete II, 270). Crciun Dul lui Drago? cel btrn, ar* de flu pe Busuioc in iX) (idem U, J85). Criciun din bficani i se turi un cal de Mirluj Coescul In J$4J (idem IU, 7). Crciun din Coeti, trup din Pl|cnl Ia Brlad in /648 (idem UI, J94). Criciun chiha* in Bilitew la Vaslui (idem IV, J2C). Crdtiuma cetate veche In Vrancea, care ne aduce poate aouote de cei mai vechiu boeriu mare Odei**, venit din pr|iia Ardelene.

164 In anul 1678 ntr cumprtor Costantin comisul cel mare de supt Antonie Rust Vod; aa n 9 August 7186 el i cu jupneasa lui Ilinca cumpr cu 14 lei prile ficiorilor lui irc, Mieru, Andrei i 6avin (Ispisoace IV, 1, 22). In 30 Decembrie acela an (7187) capt danie partea lui Gheoighi Iacob (Isj isoace IV, 1, 25). In 25 Iunie 1679 capt danie de la I<tratie prile mamei sa le Nastasia i a fratelui ei Arsenie (Idem IV, l, 35). Iar la 1681 August 14 cumnr cu 17 lei prile lui Stratulat, fratele Prvul ui (idem IV, 1, 53). Pe cnd comisul cumpr i capt danie de 3a diferii rzei, se ntmpl c cumpra i hliza lui Onciul cu 14 lei. Onciul se mprumuta de la rzeul lui Pavl s-i scoat moie. Pavl li d cei 14 lei. i dup treceie de vremezapisul n'are dat (Ispisoace III, 1, 239)-abia i poate da 13 lei, iar cu un leu rmne dator; cu toate acestea Pavl ngdue lui Onciul s-i ia moia de la el, i s fie volnic a i-o vinde cui v a v i e a 1 ) . Zapisul i avu urmare, cacin 7194 (1686) Iulie fata Onciului, Ghinia i cu brbatul ei Tanas i vnd ocina lor din Crciuneti cmraului Antohie Jora cu 4 lei (Ispisoace IV, 1,128). Cmraul Antohie Jor cptase danie la 8 lanuar*) alt hliza n Crciuneti de la Vasile ficiorul Dochiei ,pentru s ne sprijinim de multe greuti ce le avem pre Jnga dumnealui" (Ispisoace III, 1, 23H). Tot n acela an 1686 capt danie el i cu maic sa Tudosiica J^roae prile Mriei, fata Mrici, nepoata Sofiici, fata stolnicesi (Ispisoace IV, 1,95). Dup 6 ani g-im cumprtor n Crciuneti pe comisul tefan Ceikez i jnpneasa lui Acsia nscut Pal a di. Aa n 1692 el cumpr cu 14 lei par1) Pavl care isclete eapizul e an ru stilist; ncurc fraza l abia poi U din zapisul Iul care e raportul ntre pri. Totui din alltarare acestor aptse putem daU zapisul c c din 7681, de oarece ti c e : .apoi sau uculat donmelui comisul Costantin de au cumprat piri H pfirti de moii de pe la ali rizec' ai mei". t ) Doe. e datat ru 7091, In loc da 719, cci acei caro a scris *tft ca alt condei a srit pe r, care nsemna sut, Intre mii fi saci

155 tea lui Iftodie i a ficiorilor i Prohie i Tudosca (Ispisoace IV, 2, 6); iar n 1693 Februarie cumpr cu; 24 lei partea Onciului, fiul Nastasiei (idem IV, 2, 9). Cel ce va ntiuni In mftnule sale toate trupurile de moie va fi Antohie Jora marele logoft. In adevr n 1705 Mart 1, tefan Cerchez tiece prin danie ctr marele logoft Antohie Jora toate cumprturile i daniile' sale din Crciuneti. Pe lng aceast maie danie a lui Cei chez, Antohie Jora acum hatman mai capt danie n 1707 Iulie 6 de Ia cpitanul tefan Bannl i ai lui prile sale din Crciuneti de pe Elan. Antohie Jora stpnete Crciunetii pn la moarte; prin testament moia Crciunetii de pe Elan cade n prtea fiului su Costantin Jora sulgerul,. care n 1755 Iulje i scoate carte de stpnit de la Matei Ghica Vod. Dar punerea sa n stpnire pe Crciuneti a provocat o serie de proce?e ntre rzeii din loc i noul stpn, rzeii contestnd lui C. Jora dreptul de stpnire pe ntieag moie Crciunetii. Boerii de divan prin dou judeci, din 3 Noembrie 1755 i 1 Iunie 1756 dau rmai pe Pisreti i aa Jora rmne stpn definitiv. Dup 40 ani. Ion Jora fiul lui Costantin Jora trece moia Crciuneti cti vrul su Matei Costachi pah. piimiind n Fchimb un saln de igani i 400 lei. Despie toate aceste treceri de proprietate vorbesc actele date mai'jos:
A) 7213 Mart i lai (Roieti 11,16). Zapis de danie prin care tefan Cerchez i soia sa Acsia fata lui Enachi Pnladi post dau danie lui Antohie Jora vel logoft prile sale din Crciunetii de pe Elan afar de moar.

Adec eu tefan Cerkezul. ce am fost comis mari i cu femeia mia Acsia. fata lui Enachi Paladi ce au fost postelnic mare. scriem i mrturisim cu acest adevrat zapis al nostru, precum noi de nime silii, nice asupri, ce de a noastr buna voe am dat danie toate prile noastre de moie ce avem, de cumprtur. i de danie la sat la Crciuneti, pe apa Elanului, la inutul Faldului, ac'ale pri cte s

S6 vor alege, pe zapis ce avem din vatra satului .i din ar in i diu cmpu, cu fanat, i din pdure, i cu vad de moar. n apa Elanului, i din tot locul, cu tot vinitul liam dat danie, aceste pri mai sus pomenite dumisale Antiohie Jora, vel logoft, i g*upanesii dumisali, i cuconilor dumisali, ca s li fie dumilorsale, moie n viaci, s aib dumnialor, a n e pomeni, dup moartea noastr, ns pentru moara, care am fcut noi, cu cheltuiala noastr, n apa Elanului. care iaste numai cas(a) morii pe locul Crciunetilor, iar iazul iaste pe locul Edului, care aoel loc a Edului iar ne iaste no cumprtur cu bani. deci cu acia moar, s naib dumnialui logoftul, triaba, nice s fie volnic am strica cas(a) morii pentru cci iaste pe locul Crciunetilor, i vrndu dumnialui logoft s fac moar n Elan s socoteasc fac Ja un loc. cu cale, s nu s() cumva nneace moar noastr, i acest zapis de danie sau fcut denainte dumilorsall boiari mari i mici carii pentru mai mare credina, noi niam pus peceili, i dumnealor mai g'os sau isclit s s tie. u las veleat 7213 Mart 1 tefan biv vel comis (1. p. doi lei), Acsia comisoaia (1. p. doi lei), Lupul Bogdan vornic, Lupul Costachi vel hatman, Lupul biv vist. Gligori Jora biv vel jitniciar martur, Ursachi stolnic, az Ion Buhu biv logoft iscal.
B) 7l5 Iulie 6 Corl teti(RoieU II, 16). Zapis de danie prin care tefan Banul cpitan i soia sa Paraschiva dau danie lui Antiohie Jora hatman prile lor din Crciuneti de pe mama lor Gaftona.,

f Adeo eu tefan Banul cpitanul, cu soul mieu Prohira. i cu fiiul meu. Istrate. scriem i mrturisim. cu acestu adevrat zapis al notri:, de nime sili. nici asupri. ce de a noastr driapt bun voe. am datu i am druitu a mia driapt ocin i moie, ct s va aliage din Crciuneti. care moie m iaste mie de pe maicmia Gaftona. aciast moie am dato i am druito dumisale. lui Antiohi Jora hatmanul pentru multu bine ce miau fcut dumnealui de c-

157

teva oii. deci ca pai fie dumisali driapt ocina i moie, dumii-ale i g'upnesii duiftisale i cuconilor i nepoilor i strnepoilor. i oii cui aii aliagi Dumnzu dintru hminiia dumt-ale, s le fie dreapta ocina i moie necltita i nereuita In viaci. dar cine sar scula din fminiia mea. s strici aciasta danie unii ca aceia s fie neertai i blstmai de domnul Dumnezu c'au fcutu, ceriul i pmntul. i Domnul nostru Is. Hr. i de precurata maica evini sli ficioaia Maria, i de 318 otei i e fie trecliate i procliai i lcaul lor s fie cu spurcatul Iuda. i pentru credina niam pus peceili F fie de bun credina, i aciasta tocmal sau fcut denaintea preutului Gbeoigbi. i altor oameni buni carii maigioa Fau isclit. tefan Banul cpitan (1. pecetei tefan), f >'eculai Liva cpitan martur, az Ilie Bejan, Sandulachi. i eu preutul Gbeorghi sin popa Sava ot meagfi mam tmplat la zapis cnd sau fcut. lit'ur greac indiscifrabil.
C) 7263 Iulie 23 lai (Roieti II. 1 7 % Cartea lui Matei Ghica Vod dat la mna lui C. Jora suiger.s-i stpneasc prile saleidin Crciuneti i s-i ia dijma dup obiceiu.

Io Mateiu Ghica Vvod. bjiiu milostiiu gospodru zemli Moldavvcoi. datam carte domnii meali credinc'os boeriului domnii mele dum. Costantiu Jora vel suiger, c pe cn e va trimete dumnealui cu carte domnii meii la moie dumisale Crciuneti ce zis c snt la inut Flciului pe Elan, t fii volnicul a lua dijma din ariu cu pni i din fanat i din tot locul cu tot venitul pe obiceiu. i uime s nu ete Inpotriva cri domnii meii iar avnd cine(va)mai mult a" rspunde fi e scrisori ce va ave i s vii s sto de fa la divan i cum va alegi divanul aa . va fi. lt 7263 Iulie 24 Pecetea gospod In tu ro: Io Mt. G. V. 1753. Procit vel logoft

158
D) 7264 Nocm. 11 Iai (RoictMl, 20). Cartea lui 'Matei Ghica VnrfJ scris* Ia Oh. Beldiman satrar, ispravnic de >lciu s pun fD *ti>nire pe C. Jora stilgcrul asupra moiei sale Crciunetii, potrivU crtii de judecat a marilor boeri de divau.

f Io Mateiu Ghica Voe vod, bojiiu inilostiiu gspdru zemli Moldavscoi. credincios boeriul nostru Gheorghi Beldiman biv vel atrar ispravnic de inutul Flciului, facem tiri c domnii meii ni au dat jaloba boeriul domnii mei dmlui Costantin Jora vel sulgeru pe un Istrati Chisariu i pe.uu Vasile Chi sariu i pe un Nasta's cumnat lor i alte niamuri ai lor din satu din Tmeni de la acel inutul Faldului zicnd c avea dl ui sulger Jora o moie la inut Flciului anume Crciunetii i aceti oamini di mai siis numii Chisreti nu numai ctu lucra moiia iai, i nu da dijm, ci nc i tot venitul acelui hotar di doi^ani iau mncat ei fcndus cum c snt stpnitori moii, pentru care avndngiudecat de fa aice nainte dumilorsale veliilor boeri. sau dovedit cum c nau avut nici o moii acii Chisreti de mai sus numii, pentru c sau aflat vndui moii lor i ru i fra de cale au mncat vinitul moii, pentru cari iat ci scriem viindu carte domnii meii. s aduci de fa pe acei Chisreti i s le iai sama cu bun dreptate, i pe ct dijm s va afla c au luat ntraceti doi ani, si apuci i numai de ctu sli mplinii toat dijma i s o dai dmsale sulgeriului Costantin Jora de vreme c saudovedit c este moia dmsale hotiud pricina prin cai te de giudecat. aciasta scriem. lt 7264 Noem. 11. Pecetea domneasc are cap de bou i pasere procit. vel logoft
El 7264 Noem. Iai (Roieti) II, 21/ Carte de judecat a 4 mari boeri. cari Judec pricina Intre sulgerul C. Jora i Istrati Pisar pentru Crciuneti Se d ctig de cauz lui Jora.

Facem tire cu ac'ast carte de giudecat c dpd jaloba la Pre nlat domnul nostru Mriia sa Matei Ghica Vvod aceti oameni anume 4strati tn Vasali

169

Pi^a iul i Vasile vr lui, i Nastas cumnat lor, asupra dmsale Costantin Jora vel sulgeriu, fiul rposatului Antohi Jora ceau fostu vel logoft, c au pricina de giudecat pentru o pai ti di moie a lorv oe au In satul Crciunetii la inutul Falciului, di pe moul lor Pisar, pe care au zis ca au i scrisori. Miiia sa Vod iau rnduit cu giudecat la noi ca t li lum sama. Deci stand de fa i o pajtiialta, i lundule sam() ntr cesta chip sau dovedit pricina, dup cum sau ai att n gos anume: aceti oameni de sus scrii ce au zis c s tiug din Pisarul, au jluitu, c au o parte de moii di | e moul lor Pisariul n sat n Crtfuneti la Flcii. j e cari o stpnescu. i acmu i au aitat i un ispisoc vechiu di la rposatul Vasle Vod din let (loc gol) pe acia parte de moii, dai acmu n iast vai ar fi trimis dmlui sulgeriul Costautin Jora omul dmsale la moii, i au luat dijma toata, i de pe paite di moie aloru, zicndu c au cumprato. de cari nu tiu ei f- o fi vndut moii sau prinii lor. acia moii i acnui au rmas lipsii din moie, i la aceasta au cei ut d e,.tate. Deci sau ntiehat i pe dmlui sulgeiiul ..-tiintin Jora fiind de fa cu ce dovad, t anifeftu di stpnete moiia acestor oameui. i dmlui altu cuvntu de rspunsu nau zis fi numai ciuu zis ci cu scrisorile ce ari de cumpiturile pii u u dmsale a lui Neculai Jora. dup moarte p i re i uinsale ii acmu mai pe urm Tiau luat din ui ..c^le scrisori dup ce au murit i fratele dmsale, c.i i , c.iori aducndule fa aice i dup alti ^ci 1 i < teva ce niau aitat di alte "ar i de cum tu ii tot ivtracel sat Ciciunetii au aitnt i din i.. v Pisarului nti zapis di cumpiturile lui teia Cerchez ceau fostu comis mari. ca ile au cum iafc de Ia rzei din anii 7208, isclit de civa boeri mari, i de nsui mriia sa Mibai Vod j e ci d e<u vel scatar. n cari scriia un Stahie ficiorul lui Sfi tulat nepot lui Pisar cpitan di a lui bun voia. au vndut moiia parte ttnitau lui Stratului brat Pisari cpitan, diu sat din Crciuneti pe apa Elanului, ct

160

t ra alegi, la inutul Paionului aciast parte de moie au vnduto Iui tefan Cerchez comis drept 13 galbeni. Aijdere au mai artat i alt zapis di la un tefan Banul, izba de rboani, iari dintracest velet de sus scris '). i iari isclit de civa boeri In carile scrie c au vndut moiia lui c'au avut di pi maicsa .Gaftoana, In sat Iu Crciuneti pe apa Elanului, cu vad de moar, toat parte lui Pisar cpitan, au vndut lui tefan Cerchez comis, i scrii tot ntru acestu zapis s aib tefan Banul izba, i zapisul c*au avut de cumprtur de la Vamale i Sandu i' Mriia ficiorii lui Pisariu. de pe cari trag aceti oameni pr ntrac'ast selite. cari toate aceste pi i de moii a lui Pisar cpitan, mai pe urm Ia velet 7213 liau dat danie tefan Cerchez clau fost vel pitar cu zapisul su ce sau vzut de noi, lui lposatului Antohi Jora c*au fost vel logoft, printele dumsale sulgerului Costantin. cari toate aceste zapis citindus naintea noastr, i stndu di liam luat sama cu amrunt, i de vremi c aceti oameni di sus scrii au rspuhsu ca s trag diu Vasle fic'orul lui Pisar cpitanu i au cerut s stpniasc parte lui Pisar tiind cura c zapisul tatlui lor, nu este la mna dmsale Jorii, ci ori c nu Iau dat atunce ori c Iau prpdit dar de vreme c mrturiste Iu zapisul lui tefan Banul izba. carii scrii s aib a da la mna dmsale comisului tefan erchez. zapisul de cumprtur de Ja ficiorii lui Pisar. iat c s cunoate c au vndut prile lor c*au avut n Crciuneti di pe Pisar cpitan i fr de cale sa acolisscu. oamenii acetiia. i iau dat rmas din toat giudecat. mai mult s nu s amestece. iar dmlui sulger Jora s aib a stpni parte toat dintracel sat a lui Pisar cpitan, i toat dejma cau luat ei arinii acetiia de pe aca moie, s aib a o da napoi. Aceasta ntiinm. lt 7264 Noem. Radul Racov vel logoft, Manolachi Costachi vel vornic, Mihalachi Sturza vel vornic, Ioan Sturza vel vornic.
1) Recte din 7215 Iulie 6.

161
n 7 6 lu le , 2 f " , 'lai (Rotert II, 18). Anaforaoa veliilor boeri ntrit cu buiurdiul Mnei sale lui Cost Miliai Cehan Racovlt Vod, prin care se judec pricina pentru Crciuneti Intre Costantin Jora suljer i Pisreu, dand rmai pe aceti din urma

Anafura pe Patul CrcUuieti ot Flcii* Io Costantin Mihail Cihan Racovi Vvod. bojiiu milostiiu gspdru zemli Moldavscoi. dup hotrre dumsale vel logoft i a dmsale vel pali. aflndu i domnie me c iaste cu dreptate am ntrit i cu a domnii mele pecete, pe ac'ast hotrre s ie. Pecetea domneasc avnd cap de bou i pasere, 10 | Co | Mh | Gh | vv | 1753. Prea nlate Doamne Din poronca mi ii tale sau giudecatfa nainte noastr, dumnlui Costantin Jora biv vel sulgeriu fiul rposatului Antohie Jora.ciau fostu vel logoft, cu acetie oameni, anume Istrati fuiorul lui Vasile Pisariu i cu vrul su Vasile. i cumnatul lor Nastasie Postolachi i cu alte neamuri ai lor. jluind acetia mai sus numii c au o parte de moie In satul Crciunetii pe apa Elanului In inutul Faldului, de pe moul lor Pisai iu cpitanul artud i un ispisoc de la Mrie sa rposatul tefan Vasile Vod din vlt 7174 (rccie 7168) In care ispisoc arata c sau prt Pisai iu cu ali rzei de Crciuneti i fiind rnduit om gospod acolo de au cercat, sau dovedit c eti Pipai iu moan n sat n Crciuneti, i cu acel ispisoc au etpftnit pn acmu, dar acmu de un an ncoace sau sculat dmlui sulgeriul cu nite zapis de cumpratul i liau luat toat moiia. la eari ntrcbudusa pe dmlui sulgeriul Costantin co ari s spunzea. dmlui au rflspunsu c ace moiia 11 esti cumpt tur jrintelui dmsale de Ia moii acestor Pi.-reti, artnd naintea noasti ntiu carte do giudecat din anul acesta Noemvri 1 (recte 3) do Ia dmlui Radul Racovi biv vel logoft, fiind vel logoft, i Manolachi vel vornic i Mihalachi Sturza vel vornic i de la Ioni Sturzea vel ban. sciiindu c sau giudecat nainte dumilorsale sulgeriul Costantin
UpUoace i Zapise Voi. V p. 1.
11

162

ca acefti mai sus numii Pisareti tot pentrn ac'ast parte de moie din Crciuneti, ? aratandu dinlui sulgeriui scrisorile dmsale. nti un zapis din veleat 720b' de cumprtur lui tefan Cerchez ceau fostu comis mari isclit de cva boeri mari i de nsu rposatul ntru pomenire printele Marii sale Mihai Vod, pre cnd era vel sptariu scriind cum de bun voia sa au vndut tefan ficiorul lui Stratulat, nepot lui Pisariu cpitan toat partea sa cat s va alege din Crciuneti lui tefan Cerchez comisul drept 13 galbeni. Aijderea au mai artat i alt zapis de la un tefan Banul izba de rbacani; iar dintracesta velet de sus scris i isclit de ctr boeri mari i iari i de rposatul printele mrii sale, in care scrie c au vudut moie sa c*au avut di pi maicsa Gaftona din sat din Crciuneti cu vad de moar toat pai tea lui Pisariu cpitan, lui tefau Cerchez comisul i scrie tot ntracestu zapis sa aib a lua tefan izba zapisul cau avut de cumpr(tur) de la Vasile i Sandu i Darie i Mrie, ficiorii lui Pisariu. di pi care trag aceti oameni parte ntrac'ast silete i cari toate aceste pri de moiea a lui Pisariu cpitanul, mai pe urm la velet 7213 liau dat danie tefau Cerchez comisul cu zapis rposatului Antohi Jora logoftul, printele dumisale sulgerului Costantin. i cu aceti scrisori dau artat sulgeriui iau dat ramai pe Pisreti, de mai sus numiii boeri cunoscndus c toata parte Pjsaretilor esti nchiiat In zapisle ce are dmlui sulgeriui. Acum neodihnindus Pisreatii i dnd de iznoav jalob mrii tale, i fiind rnduii la noi am sttut di liam luat sama cu amruntul cetindusa ispisocul c'au artat Pisretii, de la tefan Vodft i zapisle dmsale sulgeriului sau cunoscut c toat pai te lui Pisariu esti vndut, cci n ispisoc arat c sau cumprat Pisariu cu ali rzei de au Intrat i el moan auolo. i nau avut atta parte nfrace sileti, au mai rspunsu PiVictii, c Pisariu au mai avut fiai i nau vndut t i jiile lor, dar la acesta nici o dovada nau avut i mai vrtos c Iu zuj-i ;le sulgeiu-

163 lui arat c a vndut toat parte lui Piaariu, i nau niai avut cuvnd de rspunderia. ce singuri ei au cunoscut c toat partea moului lor esti vndut, i iam dat rmai diu toat giudecata. s naib a s mai amesteca In Ciciuneti, iar dmlui sulgeiiul Costantin s stpniasc moiia cu bun pacpln veci. iar ce desvrit hotrre rmne la mila mrii tale. rltf 7264 luni 1. Plecate slugile mrii tale, loan Bogdan vel logoft, Vasile Buhescu vel pah. _
G) 7268 April 25 (Roieti II, 21). Hotarnica moiei Srbilor de pe Elan, proprietate a lui Costantin Talpe raazii. Copie.

Copie di pe hotarnica Srbilor Facem tire cu ac'ast mrturie a me hotarnic c din luminata poronc pre nlatului domnul nostru loan Teodor Voevod. niau rnduit dmlui Manolachi Costachi vel logoft, ca s mergu cu luminata oarte mrii sale lui Vod la moie dmsale lui Costandin Talpe mazil. anume Sirbii pe Elan, care moie este n inutul Flciului, care moie pe din gos s hotrte cu moia Tricoletii a dmsale Jlie Costachi biv vel pah. i pe din sus s hotrte cu Tupiltiii i Crc unetii. care aceste doao moii Ie desparte apa Elanului, i dup poronc mergudu eu la numita moiie Sirbii am strnsu cva rzai i mpreg'urai i utiu am fcut fune de doao zci stujni i st'njnu de opt palme i am msurat tutiu captul moii despre apus de prul Elanului, diu hotarul moii Tricoletilor n sus pr Iu hotarul moii Tupilaii n dreptul rpii Galbeue unde este i piiatr i sau gsit fune 48 i giumtati i de acolo ntorcndune napoi iaii la margine Sirbilor din gos adic la hotar Tricoletilor unde este un stlpu de piiatr i iar msurnd pe despre apus de prul Hulubaului pn ntru stlpu de piiatr ce este ntre drumuri iari unde se desparte Sirbii do Crciuneti i sau gsit funi 38 i giumtati i de acolo iar Intorcudu la margine mo^ii diu g'os la

14 hotar Tricoetilor msuratam i capt moii despre rsrit pe muche dialului Copaceuii iar dintro piatra ce este despritoare Tricoetilor de Sirhi i mersam alture cu movilele gemene pana ntro piatra ce este despritoare Craciunetilor de Sirhi, ce este peste coda Hulubciorului din sus. i sau gsit fune 34 i gHimtate i s stnjeni. i aa ncheindus msura moii am puices margine moii pe din sus alture cu moiia Crciuneti i am pus o piatr hotar n costia Hulubului n dreptul petrii cei dintre drumuri i de acol(o) tot spre apus i despre rsrit de pru Elanului u muche dialului n coastele unii mo\file drept rpagalbna am pus o piatr, iar pe marginea moiei pe din gos nu sau mai puR piatr pentru c sau gsit hotar mai vechi.i dup cte scrisori i dovezi am cercetat am dat i eu aciasta mrturie hotarnic la mana dumisale Costandin Talpe, i Intmplnduse i ali boeri i rzei i mpregiurai sau isclit. let 7263 April 25.
H) IV96 Noem. 14 (Roieti II, 22). Zapis de schimb, prin care loan Jora, Cui lui Costantin J o r a sulger, d vrului su Matei Costachi paharnic moia Crciunetii, primind 400 lei i un sala d e igani.

Ion Jora, adiverez, prin aceasta scrisoare a mea la cinstita mna dmsale vrului Mateiu Costachi pali. precum sa.s tie c avndu eu o moie ntieag auume Crciunetii pe Ialan. cu vad de moar la inutul Flciului de a mea buu voe am fcut schimbu cu dmlui adic datam eu dumisale m o i i a de sus numit Ciciunetii i dmlui meau dat un sla de igaui anume ordachi Anghel buctar cu iganca lui Mariia i osbit meau mui dat dmlui i patru sute lei bani. dnd i eu toate scrisorile numitei moii, deci acum nainte s aib a st ani numita moie In veci cu pace atftt dmlui cat i cucoana dmsale, nepoii i strnepoii dmsale, iar eind vie o pricii* pentru numita moie, eu s aibu a rspunde iar dmlui lutru nimic i cat de puin sa nu s supere, oare moie iaste di a stnga Ialanului i dispre rsrit s hotrte cu Copaceana iar din sus cu B-

165

luetii, iar din gio cu Srbii, iar despre apu* cu Tupilaii i Popicenii i Aldetii. i pentru mai adevrat credina am dat aceast scrisoare a mea la mana dmsale vrului Matei Costachi In care mam iscftlit att eu ct i ali boeri ce bau tmt&mplat fa. 1796 Noem. 14. Ioau Jora Intmpliidune i noi Ia acest schimbu am ncredinat i ou a noastre isclituri. Mih. Cerkez ban, Mih. Negar, tefan Baot mai tur, alte 3 isclituri indiscifrabile. 22) Documeat din 7204 Apr. 25 Iai

J1
^1
V X ^ ^

^ J NV ~v

\ "St s \ir ^ '3 $ ^

s f Io Antioh Costantin Voevod. bojiiu milstiiu gspdru zemli Moldavtscoi. datam carte domnii miali credinc'os boerinului nostru dumisali lui Costachi s^v Gavril si darul i pe ciue va trimete dumnealui oa ^ ' s fie volnic cu carte domnii meii. a mergi i a opri toat parte de ocina a lui Barb lata de la Costeti^ caie este drept ocin a dumisale de Docolina. i ef^j au fugit, pentru ace ca s aib ai opri moie, iar altu nime imre triab sa ie moie vecinului dumi- \ ^ sale mcar i rude de ar ave Barb lata. nc nau triab. s ie ei moie, ce numai sugur stpnul va ine. pn cndu a veni Barb lat, deci atunce iar a ine moie el. i nime s nu cuteze a sta tnpotriva crii domnii mele. acasta scriem. u las vlet 7204 Apr. 25. iar ciue ar avea ceva a rspunde s vie aici faa". Pecetea domueasc Iu tu ro. Mihalachi Racovi vel apatar netmplanduae vel logoft.

8*mar. Cartea lui Antioh Const Ca ut emir Vod dati In mina lui Gavril Costachi srdar s (te in C oteti ocina lui Barbilat, vd n d-sale din Oocolioa i fugit. (Moia Picaui, selitea Gosteti, plic IV, No. 5). HrBe fil. ^

166 . 29) Document din 7206, Gheoar 9, fr loc.


AMMT. Zapis de vnzare prin care Ionaco Milui d danie lui Cavri! Costachi tardar partea sa din Costeti pe Bilahoi de pe moa^ " (fctaPHcani, selitea Costeti plic IV, No. fi). Hrtie coal.

f Adec eu Ionaco fic'orul Miluiii, scriu i mrturisescu cu cestu adevrat zapis al mieu la mna dumisali lui Costachi srdariul. de nimia silit, nici asuprit, ce de a mia bun voe. am dat. dumisali. Iui Costachi. daniie parte mia. ce s va alegia i di pi ttmieu i di pe moa Anisie din sat diu Costeti. de pe Bilahoi. ca si fiie dumisal driapt ocin i moie dumisali i cuconilor dumisali. iar cine ar avea a s ldica din sminie mia asupra dumisali peste zapisul meu. s fiie afurisit de trei sute i patruzci i patru (sic) de oet, i cndu sau fcut acestu zapis. sau fcut denainte Episcopului de Roman Sava i ali boeri anume Tnas vel cpitan i Andriie cpitan i Ambrohie i Hjdu i ali on ini buni i batrni. i Vasilaclii Coofan. i pentru credin niam pus i decitili (sic) ca s fie dumisale de credina. let 7206 Ghenar 9. f Ionaco Mihu, f Tanas vel cpitan, f Audria, Anbrohe, f Hjdu, -j* Vasilache Coofan, f Ionaco Chih(ae), Sava Episcop. 24) Doc. din 7206 (uni 10. Brlad
Sumar. Za pi de vnzare prin care Vasile Beleag d danie doi pai din selitea Costetilor serdarului Gavril Cestarhi. flloia Picani, selitea Costeti, f>lic IV, 7). Hrtie fil.

Adec eu Vas(i)li Beleag i cu fmeaia mia (loc gol) i cu ficiorul nostiu (loc gol) scriu i mrturisscu cu cestu adevrat zapis al meu de uime silit nici asuprit, ce de a me bun voe, mam s o c o t i t i am dat danie dumisali g>upnului Costachi srdarului doi pai din partia mea den slite din Costeti oa si fie dumisali de acum dreapt ocin i moie i dumisali i g'upneasi dumisale i ouco-

167 iiilor dumisale n viaci. i cndu iam dat dumisali sau tmplatu dumnelor boiari cei mari cari mai gios dumnealor sau isclit prea nume i miara pus i eu degetul sa B tie. u Brlad lt 7206 luni 10.

f Vasile Beleag Obs. Beli ag. era grad militar la Turci; in romnete a dat pe bcliag, de unde verbul a belegi. 25) Doc. din 7206 luol 15, fr loc
Sumar. Izvod de ci pai are danie serdarul Costachi Gavril tn Costeti de pe la diferii rzei i pentru ce s'au fcut danii. (MoiaPicani, selitea CosteU plic IV, No. 8). Hrtie lungrea.

Izvod ce sau aflat dirept danie lui Costachi sardarul cari au luat frica lui Dumnezu i au giurat cum au dat danie, dar nau dat nimic nici au dat n pizma sau se fie alte mesteruguri i giurndu-i sau ales t e s tie. lt 7206 luni 15. 58 pai 4 palme danie de la Cornea. 24 pai din parte Anghelinii sor Pietiii ce sau nvoit cu Simion i cu fraii lui sel ie Costachi serdar cci pe pai te Anghelinii au scos .zapis. Simion. oumpiatu tatasu. iar Simina nepot de sor Anghelinii, au dat sam cum au murit Auglielina pe mua ei. i iau datu ei i iau dat tot parte Anghelinii danie lui Costachii ce aa sau vinit g'udecata. s& ginre Simion cu fraii lui cum nus alte meterugui i. ce au cumpratu i se o ie. ce nau vrut se giuiia i sau nvoit din parte Anghelinii se ie Costachi uu pmntii i Simion cu fraii lui un pamntu i giumtate i ae sau aiazat Innaintea noastr. 12 pai de la Simine fata Pietrii. 13 pai de la Averia ce iau dat de liau ertat de vecintate. 4 pai de la Iosup i de la Vasilie cpitanul ce iau dat danie pentru avere el erte de veciufttate cci Iii ruda. 10 pai de la Anibrosie siuu Coistac de liau erta de vecintate.

168 j3 pai 4 pai 6 pai 12 pai 157 pai 11 pai pol. 2 palme delaGruiul sinu Todosie danie. danie de Ja Vasilca Coofana. danie de la Antohie sinu Foca. 5 palme danie de la tefan Dobri. In cmpu, In arin, iar n vatra satului

Vasile vel stolnic iscal Ce i sau ales din selitea Borghinetilor ce se hotrscu ca satul Costieti se s tie. 252 de pai i sau vinit n cest satu din tot loeul. Vasilie vel stolnic iscal. 26) Doc. din 7209 Noem. 26 fr loc.
Sumar. Zapis de vnzare prin care Neculai Lupul, nepot Iui Coitac vinde cu 8 Iei serdarului Gavril Costachi 10 pai n jaritea casei din Costeti i 7 pmnturi i 6 pai n Borhineti. (Moia Pi (cni selitea Costeti plic IV, No. 9) Hrtie coal

f Adec eu Xiculai sinu Lungul nepot lui Costachi. scriu i rai'turisscu cu cestu adevarat zapis ral meu la mna dumisale srdarului Costachi precum eu de nime silit nic asuprit cie de a me bun voie, am vndut dumisale a mea driapt ocin i moie din sat din Costeti. cie sintu n inutul Tutorii, pe apa Bilahoiului zeci pai cu jrti carii ns sliti cu cmpu cu pdure i cu tot vinitul acietii moii, aijdere am mai vndut dumisali eptie pmnturi i esie pa diu Borcineti, cu slite cu cmpu cu pduri ou tot viuitul acestii moii, drept optu Iei bani i dumnelui miau fcut plata deplin In mnule meii. deci oricine sar sculadin fraii sau din sminie mia s glcevasc pe dumnelui. s naib a glcevi pe dumnelui ce cu mine s aib a ntriaba. i cndu am fcut eu dumisali acestu zapis sau prilejit Kifan Borcin i Ambrosie Costuc i Crciun sinu Mihalc'a i fratesu Ion Mihalcea i ali oamini buni i btrni i pentru credina miam pus degetul. lt 7209 Noernv. 26 f Necilai sinu Lungul vuuc (nepot) Costuc, f i eu Ioaip implndum Ia acesta vnzare mam pus

169 ilegotul, f Ion Mihalcea. i eu popa Alecaa am scris zapisul. Proprietatea n Olneli. ntreaga moie Picanii cuprinde 5 pachete cu 12J acte, din cari Picanii au 66 acte (39 diu seci. al XIX-a), Docoliua 27 (6 din seci. XIX-a), Ciortii 8 acte, toate din seci. XIX-a, Coatetii 10 numere i Olnetii 9 numere toate vechi. In trupul moiei Picani-Docolina ntr i moia Olnetii despre care se vorbete n cele 9 acte afltoare lu plicul V, toate diu seci. al XVII. Numele i l'a tras de la cel dinti stpn Olan, despre care ne vorbesc documentele, izbutind a da numele su aezrii njghebate de el, i s ia locul unei alte aezri mai vechi Popoiugii. Suind In timp succesiunea aezrilor, vedem c Intre 140015)0 a fost satul Popoiugii mai In jos de Docolina (Ispisoace 1,1, 6). Din cauza mprejurrilor s'au ras aezrile din acel sat i unul din stpni Olan, prin mutare de vatr, tot pe aceiai moie, a nlocuit uumele vechiu prin derivatul apelativ Olneti, cu care a dinuit n tot seci. al XVI i al XVII. Att Olan ct i Popoiugii sunt dou rariti lexicografice. Olan are In romnete mai multe accepiuni : ca nume comun nsamn conducte de adus ap, tuile, tuyau, conduit' (Cihac). Nu numai la adus ap se ntrebuinar olanele, ci i la sobe cu stlpi se pnn olane, i forma lor este cilindrici gunoas pe din lnntrii. Olanele fiind fcute din pmnt ars, ca i oalele, cuvntul are aceiai tulpina ca i oal, lat. olla, ital. olla, spun. olla, prov. ola, port. olha, vfr. houle, nfr. oille. ouille (Cihac), dovedind prin permanena lui ci substratul latin constitue fondul nostru cultural i industrial : Viaa Roman fiind mai intens Iu prile Olteniei i ale Haegului nu ne mir de ce In acele pri gsim mai des ntrebuioat cuvntul olan ca apelativ de ape, de sate, de mUni i deci de oameni. Olan munte n Mehedini. Olan sat n Arge, spre Olt.
Olanul mare munte In Mehedini.

170

(Mnu pichet de grani In spre Teniiiana. Olnesti sat In Vlcea cu izvoare numeroase, Olneti, Oineasca etc. Nici o denumire azi de Olneti n'avem ii^oldoYa; deci formaiunea lui olan din olla, plus augmentativul an, s'a fcut pe teritoriul Olteniei; i de acolo au venit spre Moldova oameni numii Olan, cari au ntemeiat aezri de sate Olneti azi disprute. i n porecla olan, avem o nrudii e cu olar, unul artnd felul diferenial al fabricatului de oal =^o!an, altul artnd pe omul care face oale, de aici olrie, Olreanu, etc. i cu acest nume apelativ ca i cu multe altele ce vin n patrouomica veche reise adevrul istoric c dintru nceput era o mai apropiat circulaie de lume Romneasc ntre Moldova, Muntenia i Ardeal, fiind toi mai aproape de izvorul neamului Ardealul i Olteniai c dar din acelai trunchiu au roit oameni In tustiele diieciunile. Olan ne duce cu mintea la Berevoi-Berevoescul, iar niime vechiu comun celor 3 inuturi romneti. Nu fr interes, ba chiar ca curiozitate, putem aminti aici e olan e i un cuvnt turcesc, oare i;samn buet mic, pn la 7 ani. de aici a derivat uu alt neles peiorativ, c dac betul crescnd iamne sufletete ca un cOpil naiu, mofturos, aliniat, uu fel de Guluf ori Vldu, i s e zice n derldere olan. Pe ct tiu Olan poate fi nrudit cu hadim, epiezentand aceste 2 cuvinte moravuri turceti, cuuoscute de ai notri de la cele dinti atingeri cu T u r c i i . S'a prea putut ca n navala uicilor pe valea Brladului ctr 1475 uicii s fi prins pe unul din rzeii Popoiugilor i s-1 fi olnit, lsndu-1 n cchii celor din sat ca Olan, de unde i porecla i s'a dat de Olan. Dupa cum Turcii priu -eapeire fceau pe cineva hadm, cum a fost Iane Ifadmul postelnicul, oaie a fcut mnstirea din Dealul Mure, din Crligatura, asemenea i pe unul din Popoiugi l'a fcut Olan i a rmas ca O/an; de aci a devenit Olnescu, Olnestii i deci numele u plural al moiei lui Olan.

171

Cu toat apropierea fcut n timp i n spaiu noi inem la prerea In tia. Olan a fo-t un om venit din jos-, aezat ntie rzeii din Popoiugi i a dafr natoie selitei Oineti pentru cel mult 200 ani. Olan btrnul a trit ctr 1500, cci strnepoii si snt gospodari priu 1660 i-i vnd ocinile lui Buhu Nec. logoftul. Din zapisele de cumprtur ale lui Nec. Buhu noi putem ceti vechia succesiune la pmnt n Oineti. In 1657 Mart 14 Nec. Buhu treti logoft cumpr cu 73 lei 73 pmnturi n jumtatea de sus a Olnetilor de la aceti rzei: Iiimia, Simion, Atinge, Costantin, Vlas, Petrea, Aua, Avrmia i tefneas (24 pmmturi); Furdui, D. Haram, Mititelu, Goman (24 pmnturi); i telan i Arseue (25 pmnturi) 9 (Ispisoace IU, 1, 83). 2) Iu 1661 luni 30, Nec. Buhu medelnicer cumpr eu (46 lei) 46 pmnturi din Olneti de la Iftode, din btrnul lui Guviil (HI, 1, 180). 3) In 1661 August 14 Nec. Buhu med. cumpr 25 pmnturi cu iO lei de la Costin, adic g'umtate de btrn (III, l, 188). 4) In 1661 Aug. 20 cumpr cu 6 lei alt parte de la Costin, fost lui cumprtui de la Ifrime Borbinescul (III, 1, 180). 5) In 1662 capt danie 4 pmnturi de Ia Apost o l i i Dumbrav (III, 1, 199). 6) Iu 1662 Iu Ii 16 cumpr cu (1& tei) 15 pmnturi de la Ilie Bolea (III, 1, 219). 7) In 1663 Mai 18 cumpr cu (10 lei) 10 pmnturi de la N'istor i Hiliua (III, 1, 239). 8) Tot pe atunci Nec. Buhu med. cumpr toat partea lui Ulea (III, 1, 236). Aceste slut zapisele co vorbesc de Oineti. Nec.. Buhu medelnicerul unind In mnule sale pmnturile a 22 de rzei unete supt a sa stpnire tofr satul cu arina lui. Diu faptul c vnratorii v4ud moi lor n pmnturi, arat c regiunea aceasta era desclicart de mult, locul avea curfttur veche locul de arin bine ales i mprit; c c i lund dup

196
e o c o t e l e l e vechi c uu pmnt venea a p r o a p e uu hectar, ar urma ca toata ntinderea moiei era ct venea vatra de sat cu locul de arina i de fua. Primii vaztori precizaz c cele 73 pmntiu i erau numai din sat; iar ali vnztori spun lmurit i diu vatra satului i din arin i din fana" sau ,1a arina i la selite" sau ,1a arin i cu loc de fna den .selite" sau den vatra satului i den cmpu i den arini". Cud rzeii i vnd rzeia lor In pmnturi nsamn c eruu ajuni la o faz de desvoltre agricol, c moia li era mprit pe nume de lucratori, In pmnturi, adic poriuni ce le putea cultiva un om, o familie, i c de cel puin 34 generai uni agricultura i fnaul erau In cutare n acel sat. Vjund in sam succesiunea i mprala n pmnturi am putea ntocmi turntorul tablou demersul proprietii n Olneti: Popoiugii (iutre 1400-1600) Olnctii dup O,an btrnul (ntre 1500-1700) '/> partea din sus 24 pmnt. 24 pm. V parte de jos V Cernat /,25p V 25 pra. Danco g Costin * 8

25 pmnt. j'/3 Lupul '/s. Gavril

5 6

i! t> !
S? I r

Neculai Buhu medelniccrul ntrunete pe numele sau 172 pmnturi din Oineti, din care 73 pmnturi din btrnii Pavai, Jurie i Ionel din jumtatea de sus, iar 99 din btrnii Lupul, Gavril i Cernat din jumtatea de jos. Mai departe Olanetii i duc viaa In legtur cu alte trupuri de moie din Picani Intrate n mna aceluiai stpn N. Buhu med Proprietatea n Costeti. Tiupul Costetilor.face i el parte din moia Picanilor i plicul IV al Costetilor cuprinde 10 documente, iari vechi, cci cel diu urm e din 1712. Din actele Epitropiei nu putem prinde nceputul aezrilor n Costeti pe Bilahoi, la Tutova; dar ne ducem cu mintea la un Costea, care a trebuit s treasc acolq pe Bilahoi n seci. al XVI-a i s njghebe o aezare de sat pe Bilahoi. In adevr n actele transcrise dela d-na Grigorescu, proprietar n Costeti (Surete ms. XL 191) gsesc cel mai vechiu act un uric slavon din 1107 de la Bogdan Vod, pstrat n traduceiea lui Procopiedascal slavonesc din 7265. prin care Vod utrete lui Movila paharnic cumprtura ce a fcut cu 300 zloi ttrti n satul Petreti, pe Brlad, de la Costea feciorul lui Gh. Balos. i de la verii lui Ciochin, Mihai, Ion, Malea. i Marina. Deci Costea, care-ifcuse aexri pe Bilahoi, era uu Bal. Cum Insa Docolina era aproape i se organizase cu privilegii nc din seci al XVII-a. rzii diu Oineti i Costeti triau mai mult iu Docolina de ct pe la moia lor; i aa s'a fcut c i Costetii s rme numai moie fr aezaro mare de sat. Rzii din Costeti erau una cu cei din Olneti, ntruct gsim n amndou moiile stpn pe al de Atinge i pe VJas, Numai aa. ne explicm de ce Nec. Buhu ntr cumprtor i In Costeti, unde cumpr o vi> de Ia Ignat Atinge (Ispisoace III, I, 238). Dar In Posteti intr rze prin danie i Gavril Coptachi serdar In 1698 Uhenar 9. In 6 luni de zile el capt o serie de danii, i ca om socotit serdarul Or.vrii Costachi i face uu

174

bilan n 16 Iunie de toate daniile, piin ce zapiae au fost cptate i pentru ce anume motive. 68 pai 4 palme danie dela Corne. 24 pai de Ia Angheina sora Petrii. 12 pai de la Simina fata Petrii. 13 pai de la Averia c J'a scpat de vecintate 4 pai de la Vasile cpitan s-1 ierte de veoin tate fiindu-i rud. 10 pai de la Ambrosie sin Teodosia s-1 erte de vecintate. 18 pai 2 palme de la Gruiul Toader. 4 pai de la Va sil ca Coofan. 5 pai de la Antioh Poca. 12 pai 6 palme de la tefan Dobra. 157 pai Vecintatea i aie o frumoas pagin de explicare u actele satului Costeti ntru ct se vede ca erau vecini cu moii, care se puteau zlogi i chiar nstrina pentru a scpa ciueva de vecintate. Intrarea n vecintate se fcea cu zapis n regul, unde se arta motivul acestei schimbri legale u starea omului. Sarcinile ce apsau asupra vecinului l priveau personal pe el, i le putea rdica ori el singur, ori ajutndu-1 altcineva. Iu acest din uim caz eirea din vecintate se rspltea cu hlize de pmnt, ca aici. Dac zapisele de vnzri ori cumprri lipsesc, u schimb ni s'a pstrat un idular al pmnturilor din Costeti, care ne lmurete foarte mult asupra oruduirii proprietii pe btrni i hlize lzeti. In pragul seci. XVIII-a rziile din Costeti mergeau pe 7 btrni : Toader, Ciocoiul, Cazacul, Sterpul, Mooc i Dobrea. se uitase legtura cu btrnul Costea, ntemeetorul satului (IV, 1, 20r>,) 91 boerul hotarnic i ntregete lucrarea sa, aitnd n fiecaie hotar cte u ine de pmnt. Iat tabloul dn starea proprietii eti 1700:

177
A) 7SS0 lnnie 15 ri loc (Picani, Costeti, IV, 10). Izvod M ctto minturi are comisul Maoolachi Costachi tn Oitea Costetilor.

Izvod de zapis i de alte direse ce are^eemi? BUI Manolachi a Costetilor s& s tie. lt 7220 luni 15 1 zapis de la Antiohi Pooia pe parte lui ot Costeti de la let 7210 Sept. 5*, i la cest zapis s&ot ue&lii Vasale cpitan i Vasilachi Coofan i tefan Cornea i Vr&ncian i Mibalcea. 1 zapis de la tefan Cornea i de la ficiorii lui de danie de toat parte lor ot Costeti care este Corni de pe femeia lui Tudosii fata lui Ionaco i cu voe tuturor ficiorilor lui scrie ca au dato de ifc lt 7206 Sept. 8, In care snt isclii V&ailaohi i Coofan i . . . 1 zapis de danie de la Simina sor lui Barbalat pe parte ei ot Costeti la lt 7203 Sept. 15 i g*nt isclii Chirii ac Vasali aprod i Vasli cpitan i 3 scris de Afenduli acel zapis. 1 zapis de danie de la Vaslachi Coofan i de la Iona fameaia lui pe parte lor ce li sar alege din Costeti. la lt 7206 Sept 10. 1 capis de la Ambrohie Costeo. danie part lui ce i sa veni diu Costeti i la acest sa pis snt martori Coima Hftboeea i Crciun sfta Mihalce fi Vasalachi sn Cuofan. 1 zapis de danie patru pai loc de casa tn selite Costetilor de la Vasale cian fost cpitan i la acest zapis snt marturi Ilie biv vel stolnic i Dabija vel olucer. i tefan Cornea la lt 7206 luni 11. 1 zapis de danie pe toat partea ei de J* Irina f&meaia lui Ioni Avere ot Costeti la valet 720& luni 10. i la aoest sapis snt marturi. Vasile cpit. i Vasilache Coofan i Ionaco Dobre i tefan Dobre i Mibalcea i Costandin Bndriul i CrAciun. 1 sapis de danie de la Vas&le i de la Nioola frai nepoi Guului parte lor oe sa alege din Costeti la let 7206 Iunie 11. i marturi Ant Vasale Coofan i Cracinn i Ambros fi Vasie o*pit. i Vasale beleag i tefan Dobre.
MWMM 1 Zaptee VoL V p. L I

178 1* tofa u D o b r e a . $ Ia lor toat c e Ii s va aiggp-et Gstiqti 1 Jet 7203 Avg. 8 i mart uri snt tefan C-ornea i Vasilache Coofan.
1 aupis | 6 i m r f u r i 1 Mftf^de 4 n i e d e m e i a Tui Trofana parte

4eo parte Angheliaii

d a n i e d e ,1a S i m i n a s o r a P e t r i i ratuisa la vleat 7203 Sept. . . .

Jpi pe aceste apise efcte de la stolnicul Ilie uniivod de hotrt scriind prteum au giucat nainte (jjMWjflUe P cuw ou dat danie iar nau fout alte
W^etfiWun*.

<1 fapis de danie de la Tudora i Trofana Maxie fetele Uii pe par te. lor ot Costeti la leat 72Q6Iuli fi mrturii snt losip i tefan Dobtea i' Coofan. . . 1 aagis de daoie <fe ia Ionaco Milu pe arte lui e i pa a lege de pe tatsftu i di pe moam Adiate tu ot Costeti la lt 7206 Ghenar 9 i mrfuri snt Tana* vel cpitan i Andrie i Am* fer oii i Hjdfet i Vaailashi Coofan i Ba va Bpief ^ 4e ftonan. 1 zapis de vtaEare to ia Pfelin zet Mustia, f i de la. finee lui Nastaaie fata Zabariei Mustea, pe toat parte lor ce ]i sar alege din a trie parte (fcnfa un b6ti*& ot Costeti, la let Z214 Mai 7 i marturi snt popa Stefau de Epureni i Viasft tirbft i fejcitb ot Hotgejti i Aadronachi Drftghici i I>ofe au i Yoica meter. a i ^ z m , de wanpartUw d e la- toion en i maie&a Vasfcfca. femeia lui NeQUiai P o j t e w i . paariia loc ee li sar alege tot t + i tot viaitoal drept 27 lei i pn* lih n i i * a * iott nmmb s fie pmftDtul cte 80 de pi i puaoAie zeei. polfronioi) pAmntul i o* vad d 0 fe BiSaboi Mrebfcndur pe tot geamul lor i ei aa* isoit ftAeumperia. i*&it isclii popa tefaa 0 ftefen ogft)iucanUi i Tftbrta %tr*ii.*H-^ioDttf-HtoQal'i Miiili Bltvnmnuli Xipubi i* V Mreo ottam i eu t e f a a U t a re dascl am scris zapwul Ja lt 731 & g

1^9 t zapis de cumprtura de la Neculai Lung a ftci pai din Costeti cu jrite de casa, cu sli te i 7 pamnturi i ese pai din Borghineti dT&pt 60 Iei i la cest zalis sau tmplat Chiftrae i Ambrosie i Crciun Mihalcea, i fratesu Ion Mihalcea i losif i popa Alerte ot Ptrcani au scris zapitftt la let 7209 NoeV. 26. vznd aceste zapise am isclit."

Gheorgke Coste vel pitar iscal


Proprietatea n Ciorti Selitea Ciortlor n'are acfe vechi, cci nu s'a ncorporat In trupul Pitoanilor de ct mai trziu i toate actele 8 la numi* vorbesc de stpnirea n Ciorti tn erai." a ! X/f, cnd stpna e r a sptreasa Safta Bogdan, care are dese procese dfe incalcare cu stolnicul ban Codrernu p e n t r u nclcri de hotare In Ciorti. De Ciorti se amintete nc <Hn 1719 c apar i n e a u vornicului Manolachi Rosftt, luat sestre de pe ifemeia sa, f a t a logoftului Nec. Buhu c vornfWH MaBolachi aVea vad de moar la Ciorti, dar c aceast selite a Ciortilor s'a ncorporat de pe atunci n trupul Docolruei, de oare ce merge s odat cu Docolina la fliea sa Maria mritat <ni OoPiachl, t a t ! paharnicului ordachi Cosftscri. Proprietatea n Docoltna. Umil dftr cele mat v e c t t urice, ce posed n original casa ef. Spiridon e todl Al Docolinei, din 1433 Iulie (6941) de la Hie Vod, fiul lui Alexandru cel Bun. Stpn al locuui era pfe atunci clucerul Oanea Onea cliucinicii*. Acest Oarte clucerul a fost n slujba domnului su t drepf rsp l a t i s'a dat acest sat al DocoLinei $elo boiiilinQr voUricul rie spune i hotarle vechiului sat Al Docolinei: . V a l e a Brladului i pe ap i pe dealuri Ta hotarul Popolcului, care-i satul lui i acela, Jji pftate s-i aeze sat tn acel hotar* (Isptsoacc 1,1,6). J hotaru tomu sehj Bcrtadom dohui, i po ucfdu, i dealomu do hol ar iu Popciucovo slqje est t<}0 selo i iot, i t o mojct priselilc a tomu hotariu".

180 . Din actele timpului nu tim cine a fost clucerul Oanea dar se arata c el era stpn i al Popoincului, numit apoi Oineti, dup un nepot al sau: Olan, aezat ceva mai In sus de vechea aezare & lui Popoiuc, tatl ori bunul lui Oanea duceriul. Satul Docolinei i avea numirea dat n 1433_ 9$elo Docolinovo*. Ce ee nsemne oare numele Docolina ? E dat acest nume dup numele unui vechi stpn, ori dup aezarea sa topografic, ori dup alte semne externe ? * In ar nu e alt nume. de sat de ct al Docoliftei de pe Brlad, trg i prua (Prunzescu). Azi^ dup deschiderea liniei ferate Brlad-Crasna-Vaslui i Crasna-Hui s'a desfiinat aezarea de dughene i rate mare ce era la Docolina pan ctr 1900 i deci nu se mai vede nimic pe acest loc, aa c i s'a ters i numele din ar. In Docolina noi nu vedem de ct un radical slavon : (docoli, docolea, docolia), compus din do, i ocolir ocolo circum, circulus; deci docolo se poate descompune n do ocolo, autour de, ringsum. In ocolo, ocoli se vede rdcina lui co/o=rota, mai mult de ct a lui colinnii =genunchiu, knie, docolinniiKniewrmer, de unde romnescul colan, din vechiu genunoheriu i co/nic=drumul carului. Nu numai rdcina e Blav, ci i sufixul ina, care arat un apelativ patronimic : Neaghina, Jucin, Marenin, Anucin etc.; tot aa boiarin pl. boiare. Ori cum ar fi, Docolina i-a luat numele din faptul aezrii sale ca popas tn leahul cel mare, care lega Suceava, capitala rii, prin Iai, de vadul lu Iaac Oblucia, de Galai i de Chilia pe Duure. In desvoltarea drumurilor comerciale ale vechei Moldove, valea Brladului a fost din vechi luat ca punct de orientare a caravanelor. Comerul Brladului, despre care vorbesc cronicile Italiene din Evul de mijloc, a nlesnit suirea vaii spre Vasluiscaun de reedina al Voevozilor arii de jos i de acolo peste Bordea la Iai, unde era o veche curte dom* Eeasc la pragul seci. al XV. De la Iai drumul oo'

181

mercial apuca spre sud-est la uora, i de icf In Tartaria; tot pe aici era vechiul drum al mjilor, adic al pescarilor. Spre sud alt drum apuca peste dealul Bordei, prin Scnteia i Vaslui, la Brlad, Tecuci, Pueni i Galai. Acest din urm drum a devenit drum domnesc de cnd cu nceputurile de mutare ale Capitalei de la Suceava la Iai, supt Petru Rare n a doua lui domnie, silit fiind ctrft sfritul domniei, a sta mai mult ori In Brlad ori n Vaslui i Hui, iar fiul su Ilia fixaz Iaii de capital prin nfiinare de parcalabi ai Iailor. Intre Vaslui i Brlad fiind distana de 50 kilometri trebuia aezat un popas al cruilor cam la jumtate de drum. i loc mai bun u-a fost gsit de olt pe coasta dealului, fcnd un ocol dup curbf u r a Brladului care In acest loc i-a schimbat matca ; de oarece n jos valea se lrgete, apele Brladului se revars adesa furioase i nu puteau ngdui aezare de conacuri, ratoe i menziluri de pot. 0chiul cltorului din vechiu i-a/- fixat acest loc de popas, care fiind fr nume i s'a ais Docolina, din docolo, do coloIa roat, punndu-se, cred, la locul de popas vre-o roat n prjin ca s se tie c e acolo menzil. Cum sate pe valea Brladului diutre oraele Vaslui i Brlad nici azi nu prea avem fiind supus valea multor inundaii, cltorul din vechiu a'avea alt loc de sprijin de ct cel artat cu o roat In prjin, distana de 20 kilometre de la Vaslui n jos. Limba Romn n'a primit derivate de la colo=roal. ntru ct avea u deas ntrebuinare pe roat cu toate derivatele lui. i a pstrat pe colo n compusul Docolina ca denumire topografic, singurul i unica pe tot ntinsul rii, fixat fiind din vechiu ca staie de pot i popas de neguitori i fee domneti ori de mari boeri. apoi Turci, Ttari i mult lume strin. Din acte uu tim ul-marea proprietei n Docolina Ia urmaii lui Oanea Clucerul. Se vede Ins c proprietatea a devenit domneasc, ndat dup ce js'au desvoltat interesele statului Moldovei In aeza-

rea meniJuIui domneso. Nu tiu de cnd Docolina derWit domneasc. Vedem ns & Movletii erau stpni pe Doeolin l diti o afacere de bani s'a transmis proprietatea de la Vod la unul din boeri. Dup* moartea lui Simeon Moghil Vod, soia M tomna Harghita avnd de casa ei pe boerul MittalMfce Furtun, care II gsim trecnd cu boeria din divanul Moldovei n cel al Munteniei, legat fiind de politica Moviletilor, i fcu danie omului ei de cas, lui Furtun, satul Docolina. Venind iii scaun fiul ei, Hoise Vod, noul domn i ntri dania n 1631 Dec. 5, i n hrisovul su de danie dat sugerului Mihai Furtun ee care acel satu cum aii fostu datu i mai denainte vreame de rpoasata maica dumnie meale* (Ispisoace I, 2, 238): O data M. Furtun Intrat stpn n Docolina capt nn alt hrisov n 1633 Aug. 30 (Ispisoace II, 1,20) de Ia acelai Moise Moghil Vod 4n a doua lui domnie, de privilegii i scutire pentru satul Docolina. Se fixase definitiv aiui la Docolina menzil de pota domneasca i loc depopap pentru diferite slugi domneti ori boereti au sluga domnii meale. au slug ooereasc.* Cum obiceiul rir era ca ori ce slujba domnesc s ia pe degeaba de la ori cine hiCrul ce trebuia domniei, ara avnd a suporta to felul de angarale, stenii aezai la Docolina se vedeau nelai de diferii cltori, dndu-le de ale mncrii pe degeaba. Stpnul moiei strui la domn i eum el i dduse moia i ddu i hrisov de privilegii. Vod zice c numai cene va avea cartea domniei meale aceluia si dea bucate i ce va trebui hran, cum va scrie cartea domniei meale.* Aceste havalele se plteau din bugetul arii, i domnul despgubia pe stenii din Docolina. n alt chip nu avea s dea nimrui nimica nimrui bucate sau butur s nu dea." Tot n acea carte se dispune c turcii i ttarii i ali soli pTe aceia aib ai griji i ai strjui Domnul tia c n jurul Docolinei se pripise fel 4b fel de oameni ri, cari prdau pe drumeii ce

183

treceau <ie la Brlad la Vaslui i de aice la Iai. ine nu tie ce hop mare era la Strmtur, Ia de Brlad I D'apoi de ce nume bun nu se bucurau Vutenenii, aezai la 11 chil o metri de parte de Doc* Jina, unde avem i satul Tlhretii de la unveckiq. Tlhar. S mai pomenim de Bor dea, spaima drumeilor, ce treceau de la Scnteia la Iai i La acestea se refer Vod Moise Moghil n hrisovul su, cnd zioe i al s t r j u i t T Vorbind de slujbaii statului cari strngeau diferite dri i angarale, hrisovul Ie ornduete urmtoarele: birul l vor plti fiecare pe numele eu, nu u cisl; deci nu vor fi suprai de urmrile plii birului a cisl; dobitocul lor s nu s trag printru ali oameni sau printru alte fee, ce numai printru cpiele lor s dea ce Ie va fi birul" i 2) olcaru nu vor avea a-i sli s dea cai de olac pentru trebuinele rii; 3) podvdarii nu vor avea s Ie trag boli lor Ia pod^ vad ; 4) globnicii i deugubinarii uu vor avea "a- upia cu ncasarea gloabelor (amenzi) i a deugu : biuelor (pentru moarte de om) chiar de se vor petiece pe moia lor, avnd a da sama direct domniei de cele petrecute acolo, buuiudu-se c omortoiii nu puteau fi cei diu loc, ci cei diu j u r ; o) cmu* narii s nu-i uvluiasc de camu, cei c 4e ca mn nc iam ertat domnie me, cci in butura printru solii ce trec peac-olo", G) oltuzii de Brlad i Vaslui *s nui supere de fel ou podvoade pe Doooleani, ci de vor fi podvoade den sus s Ie trea? ce la Brlad, iar de vor hi den gios s treace.l Vaslui, iar Docoleauii s fie u pace." Din ispisocul de miluiie i scuteal noi cetim ce havalele erau pe ar, i cam u ce consista aver rea steanului: vilele. Fiind ara numai pdure i fnee, arina cu pane era foarte redus i puine sate i aveau luipiit moia n pmnturi de artur. Cu vitele se pltea sateauul de oii oe havalea, i chiar de plata birului n cisl. Dup 6 ani intervine un uou aranjament ntre proprietarul M. Furtun i un alt pretendent cu dreptul de a fl stpn n Docolina.

-184Moise Movila nc de pe cnd era Vod ee mprumutase cu 250 lei aslania de la papa Grigorios o psaltisS Ca plat i ddu un uric de stpnire asupra Dooolififci. Erau dar 2 stpni asupra aceluiai Mrt; unulcomisul Furtunl cptase danie nc HTlfc doamna Marghita, mama lui Moise Vod Moghil ; altul Popa Grigore psaltul l cptase ca ohfaie pentru plata a 250 lei. Ce era s fac acum M. Furtun, el care era de drept i de fapt stpnul cu privilegii asupra Docolinei ? In 1639 Dec. 28 se face o nvoial; Furtun pltete cei 250 lei datoria lui Boise Moghil Vod ctr Grigore Psaltul i rmne de drept singurul stpn n Docolina (Ispisoace II, 1, 185). Putea acum Mih. Furtun, boerul rmas fr boerie supt lunga domnie a lui Vasile Lupul, s-i caute de moia lui Docolina, i s-i creasc veniturile. El tria acolo cu jupneasa lui Cristina. La Docolina stnd putea s vaz multe fee mari stri- ne i din ar trecnd ori spre Iai, ori spre Obluda. Aa pe aceast vreme Ve inu sinodul de la Iai i venise n gzduire multe fee bisericeti, delegai ai bisericilor patriarhieeti spre a discuta mrturisirea ortodox a lui Patru Movil, Mitropolitul Chievului. M. Furtun i spori avutul sau din Docolina, nu numai din aliveriul mult puin, ce-1 avea de Ia musafiri, dar i prin mica industrie a morritului. desvoltat In vale, n vadul Brladului. Furtun s'a apucat s-i fc mori n vadul Brladului. Dar n'avu parte s-i nimereasc bine vadul, cci coada iazului de la moara din jos a lui lsac Misihneecul neca roile de la moara lui Furtun, aa c 7 luni de zile nu i-au putut umbla morile sale, i din pra ncins la divau de comisul Furtun contra lui lsac Misihnescul eir un nou aranjament, ntrit de boerii divaniti n 2-3 Sept. 1643 (Ispisoace II, 2, 47, 48). lsac ficiorul lui Avraam Misihnescul i nepot a lui Toderaco Jori, fostul parcalab de Tecuci, avea un vad de moar pe Brlad, n botaiul tefenilor." Ct timp moiia Docolina a fost

185

domneasc nimene nu i-a btut capul cu iazul i moara diu vadul Brladului. Furtun comisul Ins, Intrnd stpn a vsu c coada iazului de la moara Misihnescului i neac moara i vadul lui; ba ntr'o var moara nu i-a mbiat 7 luni de zile din cauza apelor mari ale Brladului, care fcuse sa creasc iazul lui Isae i mai tare. Paguba constatat de boerii judectori fu preeluit la 500 mere gru, partea cuvenit din uiumul ce se lua de 1la mcinat, cam cte 70 mere gru pe lun, sau 2 /, mere de pne pe zi, venitul din mcinat: Paguba lui Furtun o plti lsac, vecinul su i zice cartea de judecat: i pentru cinci sute de mere gru, pentru cci au fost si dea lsac acea pine comisului c Iau rmas comisul pre lsac denaintea mriei sale lui Vod, pentru cci iau fost oprit lsac morile dumisale comisului de au sttut 7 luni". Iar pentru moar i s'a dat 40 de galbeni. Furtun comisul ddu de zestre fiicei sale Ania, mritat cu Nec. Buhu, viitorul logoft, moiia sa Docolina cu vad de moar n apa Brladului. Aa ne spune M. Racovi Vod n ispisocul su din 1719 cnd au fost morile ui Buhu logoftul sau a ocrusu a Furtunei". In adevr Nec. Buhu clucer izbutete a-i renoi privilegiile date de Moise Vod Moghil socrului su Furtuna i n 1660 Mart 3 tefni Vod Lupul d o carte de scuteal vornicelului, i vtmanului i tuturor stenilor din sat din Docolina," care ntregete i lmurete mai bine nelesul scutelelor date de Moise Vod. tefni nu pomenete nimic de felul cnm aveau s plteasc birul, nici de amenzile de pltit n caz de neplata birului unora din cislai. Se arat c msura lui Moise Voda se crezuse bun i urm s se aplice dup normele luate de acelai domn cu 39 de ani mai nainte. Asemenea noua carte de scuteal nu mai pomenete nimic de globnici i de deugubinari, cari din ce n ce se riiau, n matura n care i norodul i luase in nume de ru, fcndu-i oameni ugubei i deci i-

186 . rei i perveri. Carte de scuteal privete pe o/dcari i podvdarijcari, se vede o cu toat scutirea data de Vod. continuau a ncji pe Docoleani. Pentru acetia cartea devine explicit i spune lmurit: s fie tari i puternici cu cartea domnii meale a se apra s nu dea pod vezi. ori ciue ya veni cu podyoade, ce podvezile ce le or duce Vasluenii tn jos s nu Ic leapede acolo n sat la dnii, ce s ]e duc pnft In Brlad, i Brldenii s le treac iari pn In Vaslui, cum nu le dau chirie... aa i podvzile s ie duc trgoveii din trg n trg, iar pre dnii nu-i dodisc* (Ispisoace IU, 1, 131). Aceleai msuri le ia i pentru olcari, despre oari zice; a se apra i s nu dea... i oai de olao; oricine va veni ca olcari pre acolo... aijderea i olcarii... s ia cai de olac din trgu n trgu, iar pre dnii s nu-i nvluiasc". In ce scop d domnul aceast ca#e de scuteal stenilor din Docolina. se vede din nsui textul crii: pentru s poarte s-i agonisasc s-i plteasc nevoile.'1 Deci stenii aveau i ei nevoile lor ce trebuiau s fie pltite. i acele nevoi erau fa de stpnul moiei, care i rezerva pentru sine toate drepturile ce le avea Vod asupra altor sate, adic de a i se face craturi de steni cu carle i boii lor n podvoade sau dea trimete n tafete pe vre-un flcu din sat cu calul lui, cnd stpnul avea nevoe de grab; atta. tefni Vod nu uit a renoi ndatoririle ce aveau Docoleanii cu gzduirea musafirilor strini, spre a nu fi ngreuiai cu ori ce fel de gzduire: fr numai cari vor avea crile domniei meale scriind anume la dnii, pre aceia s-i grijaso precum or scrie crile; iar ori cine vor hi fr de crile domnii meale or c ne va hi i de le-or face sil i asupreal, pre unii oa aceia s-i prinz i s-i aducla domniia mea." De ce Vod devine aa de aspru cu m u s a f i r i i neltori? Se vede c cu toat dizpoziia lui V o d Uoghil, se abuzar de unii i alii diu boerii cl-

187 atfii, cari pretindeau cu nepusu'n masa gzdufre r dndu-se de cine tie ee mare oameni domneti! Bietoii F&teni se executau, dar In dauna lor. Vod cere categoric ca pe asemenea musafiri fr carte anume cris la Docoleani sl-i prinz i la domnie s-i aduc. In scurt noua carte de privilegii dat Doeoleanilor de efnii Vod Lupul era curmarea unuibuz, care de 30 * ani se fcuse de nalii demnitari Turci, Tatari, boeri i oameni domneti pe spetele bieilor steni diu Docolina. Se vede c cu toat cartea domneasc dat de Vod tefni stenilor, vtamanului i vornicelului din Docolina, slujbaii domneti tot i nacjau cu ncasai ea gloabelor i altor podvoade; de aceia Vod tefUni s?e vede nevoit ca dup 6 luni e dea o alt carte domneasc diiect ctra slujbaii sai la slugile noastre, la olacari, la podvdari i la conacarl" ca s .avei a lsa n pace satul Docolina de cai olac, i podvozi i de fn i de grun de cai i de alte mncluri ale drumului de toate* (Ispisoace UT, 1, 158). Domnul lmurete pricina scutelei: pentru cci simtu nite oameni mprtiai i sraci, pnele nu li s'au fcut nici fn au avut de unde face." Foametea mare, de care vorbesc cronicarii ci a fost supt tefiii Vod, zis i Papur Vod, e des po: menita n documentele timpului. Docoleanii s'au fdlosit de aceasta stare de foamete i slujbaii domneti primesc ordifie exprese ca s aib a lua cu' de olac i podvoade din trguri n trguri i s aiba ai griji trgurile de fn i de grune de cai i de bucate, cci ca ei simtu i mprtiai din sate i dau la toate drile cu ara." Slujitorii domueti tot abuzarfl, aa c Docoleanii intei vin diu nou la Vod, i Duca Vod btrnul n 1670 Dec. 10 le d o nou carte de scuteal i mai explicit ctr vtmanul i stenii din Docoliaa: a nu da cai de olac i bucate fietecui, numai a Turci i a Tutari cari or hi cu treaba mpriei i cu treaba domniei meale - (Ispisoace III, 2, 124); iar pentru gzduitul mu afirilor zice: l cari

188

or ave cri anume s-1 grijasc pre aceia sai grijasc, iar cari vor hi eu trebile domniei miali si nor avea cri, pre aceaia sa n j i grijasc". i acum s ne ntoarcem la steni, sa vedem din ee fW de oameni era alctuit satul. tefni Vod Sfcte lmurit despre stenii din Docolina c erau mprtiai din sate, dar ci plteau drile cu ara". Docol na s'a format cu totul pe alt cale dect celelalte sate; de aceia i viaa u Docolina a atrnat de raportul ei cu statul. Proprietarul satului nu i-a adns oameni strini, liuzi ori hrisovolii ca n multe alte slobozii, unde se simi nevoe pentru lucrul cmpului. Aici la Docolina statul a avut interes ua s nlesneasc aezare de sat pentru trebuinele sale de a se gzdui i strjui oaspeii strini, Turci ori Tatari, apoi oameni domneti i slujitori. De aceia statul da diferite scutiii la cei mprtiai din sate ca s se aeze n selitea Docolinei. Se petrecea cu Docolina ceia ce s'a .petrecut cu Scnteiatot n seci. al XVII-a, c ncepnd a fi loc de popas pentTU oamenii domneti de la Vaslui la Iai, a atras foarte muli rzei diu locurile din jur, cari gsiau n Scnteia foarte lesnicios mijloc de tralu, i de aceia i vindeau rzaiile lor la alii. (Surete i Izvoade VIII). ncetnd de a mai fi loc de popas i menzil de pot, Scuteea a czut i n 1820 n catagrafia Vasluiului ni se d trind n Scnteia 51 gospodari, din cari 24 birnici, 16 bejeuari fr bir, 2 crbunari, 7 slugi boereti i 2 preoi (Surete ms. XXIU A, 432), pe cnd la Unceti, unde era staie fle pot ni sedau 217 gospodari, din caii 5 birnici, 52 bejenari, 18 slugi boereti; apoi 3 liude fr bir, 10 birnici prini din Cnlreti, 45 copii diu cas, 9 portrei, 2 seimeni a curii gospod, '2 seimeni ai agiei, 1 draban agesc, 2 seimen, hatmneti, 1 fusta de vatr, 21 calarai isprvniceti, 1 suilgiu, 2 liude ertai din clrie, 5 trepte, 2 mazili, t rupta, 1 ertat din portrie, 2 rufet (Surete ms. XXIII. A, 422). Schimbnd locul i timpul, cam aa s'au petrecut lucrurile i la Docolina. Lumea a roit diu sa-

189 tele din jur, aa c s'a njgebat un sat din s&teni nelegai cu pmntul Docolinei, oi legai la bir ca ara, cu satele unde erau trecui In tablele visteriei. Paralel cu desvoltarea vieii In Docolina prin nevoile statului, proprietarul i-a strns mprejurul curii sale alt lume mrunt, care stk n raport de vecintate cu stpnul i se isc diferite pri la divan, pentru fuga din sat, ori nesupunere la vecintate. Avem 2 zapise de chizeie pentru vecintate. In 1657 Ghenar 19 (Ispisoace III, 1,79)5 steni Ionaco Popean, Neguri, popa Vrlan Popean, Apostol i Simion iau n chizie pe 2 vecini: Apostol i Vasile Onofrei ,cum de acmu nainte s az n sat n Docolina. neciuri s nu se mai duc; iar de va mai mbla s fug din sat, s avem a da noi sam de dnsul ou toi de dnsul, i s aib a laa bucatele noastre pentru dnsul". Iar Ia 3 Mai ali 2 steni Irimia i Dnil dau zapis de chizie pentru Pntelei i pentru Dnil numai s marg cu totul ce vor avea- In sat In Docolina de unde au fost i iam luat s dm sam. noi de dnii* (Ispisoace III, 1, 232). i curios lucru c odat aceti vecini chizeluii de cei 2 steni subscriu mai jos oa chizei pentru Ionaco sin Pavl. " Cui se ddead aceste zapise de chiiie pentru vecintate? De sigur Iui Nec. Buhu cluoer, noul stpn al Docolinei, oare a simit nevoea de a-i faoe^ vecini pentru cutarea moiei Docolina. In 1659 Mai 31 acela N'ec. Buhu clucerul arepr la divan cu Vasile, fia tele Ursului, care fugind din Docolina s'a dus la sooru-su C. iganul i s'a nscris calara adic curier s duc tafetele domniei. Domnul cerceteaz pricina i zice Iam cutat la catastiv i nu Iam aflat clra ee mbla fr isprav fugnd de la vecintate'. Urmarea a fost c,1'am dat rmas pre Vasile ca s fie vecin boiarinului lui Buhu, pentraceia s& aib al lua de grumaji cu tot ce va avea el i sl duc n sat In Docolina s fie depreuna cu ali vecini la toate drile." (Ispisoace III, 1, 106). Mai lmurit nu ee poate.

190

Donttiia fnetr sam de numrul clrailor i l a Catastivul lor erau trecui toi pre nume. Am vzut c la pota din Unceti erau 21 calarai; i deci liilforii puteau fi lesne prini cu ma'n sac. Odat tfrrintri prins i dat rmas, era luat de grumaz, tot avutul lui secvestrat i dus la urm lui ca s fie eu toi ceilali vecini la toate drile", ctr stpnul su, adic si fac robot fr soroc". Dup 7 ani Nec. Buhu logoftul are pr cu alt vecin al* su Ciobotariul, care fugise din sat i-i permise de a t r a g e iu divan pe marele logoft cnu *-a"fl vecin. Vod Duca l d rmas pe Ion Ciobotarul deei Mrie sa Vad au giudecat i la dat de grumari, cci el iaste vecin din satul dumisale din Docolina" (Surete III, 2, 39). Se vede c Ion Ciobotariul avea nu puina vaz n ochii stenilor si, cci pentru executarea hotrrei lui trebuia s-1 ia grumaz; atunci 4 steni: Postolache din Docolina, Mrgea i Vasile diu Costeti, i Iftimie din Foteti dau iapis de chizie dedi noi leam apucat" sal ducem n sat cu toate bucatele lui, iar de nu -va merge s fim chizei n locul Iui, cci noi lam :lual din legtur". Chizeia o dau naintea vtavului 'Vasilie, a lui Prvnl i a lui Ptraco Buznea. Era teribil de umilitor pentru un vecin, cnd & aducea n sat legat cu lanuri de grumaz, n vaza tuturor stenilor, i expus rsului i dispreului semenilor si; dar i pentru proprietar nu era pnin ttT, Ce se ntea n ochii celor ce se vedeau batjocorii l izbii n amorul lor propriu. Din aceste vechi obiceiuri a ramas nsdit ura secular trtre marea' mas a norodului de jos i clasa stpnilor de moii, care acoper cu o pat* de'sffnge i de ruine istoria secularelor raporturi intre Fteni i'stpni. Cu aceste h a i t i i n t r m n seci. a l X V I I I , i Pent r u m e i s u l mai d e p a r t e al p r o p r i e t i i tn flfttn tn c o n t i n u a r e a c t e l e c a r e u r m e a z :

Docoluu1,

91 A) 7227 Iunie 36) Pitcari, Dooelina ir. 14). Mihai FtacovH' Vod* EHKluetc pe C. Costachi vel spfitar s cerceteze pricina vadurilor de moar de fa Cojari iii sus pn la Petncaui pentru a Judeca pralui Manolachi Rost biv comis pentru Srbii de pe Brhuif.

Io Mihai Racovi Voevod bojiu niiostiiu, gospodaru zemli Moldavscoi. scriem domniia mea la cinstit i credincios boiarinul nostru dumnealui Costandin Costaehi vel sptar, facem tire dumitale, cft aicea au jluit boiarinul nostru Manolachi biv comis sin Costachi s&rdar. pentru nite vaduri de moara, la moiia lui la trbi. direptu Vleani. sa fie Innec*nd t vadul Petricenilor. i vadul Docojinei direptu aceaia vzftndu cartea doihniei meali." iar dumneta. sa mergi, acolo, r s strngi oameni btrni Impregiurai. din sus i din gios. i si ntrebi dumneta. apucatau cineva ea B ti pe candu au fostu morile lui Buhu logoftul, su a socrului su a Furtunii. Ia Docolina. i fostau atuncia i morile la vadul SirbilOT direptu Vleani. ea s fie nblat i acealia a lui Buhu, au nau fost. i osbit de atfasta s ntrebai de oameni btrni pentru aciali vaduri, nu numai a Iui Buhu pentru a Jori de la Sirbi. ce pentru toate vadurle de pe apa Brladului, fostau obiciai ca s ie cinei Ia s&leti moii precum vor hi tiind btrnii, cum au mbiat de vac. aciali vaduri, fcte o roat au mai mult. i precum liar hi fost obidua cum vor hi tiind mai dirept aea s mrturiasasc& cu sufletele lor. ca s putem ti adevrul, ca mai jalui Manolachi c mai are un vad de moar la Ciorti deci s cercai ca s s poat afla diri btrni cum vor hi apucat ei c sau iuut aciali vttduri de mori, cte. o roat au mai mult i nnecatau una pe alta au ba. far de ac*aste s cula(i meteri morari s cumpneasc apa din vadul Cojarilor pn n vadul Petrieanilor. Incpeavor ca t* mbie cte o roata la toate vadurile, i s nu Inneace una pe alfa. au nu vor ncpea, i cum au fost obioiain de au InWat. aciali vadnri de mori i precum vei afla s avem tLri cu o mrturie. aeHfcte ncriem/
fiturza u I a * It 7227 l u n i 80. vel v o r n i c netmplanduH() vel log.

192 Pecete In tu ro: Io Mihail Racovia Voevod bojiiu milo8tiiu gospodaru zemli Moldavscoi. Septevre 1703, cap de bou.
B) 1784 Iulie 21 (Piicani IL 15). Grigorie Alex. Ghica VodS rindu t e boeri bStrni pc tefan Popescul vornic de poart sS msoare raiile Docolina l Paicu la Pitcani a Iui lordacbi Costachi biv vel paharnie.

Io Grigorie Alixandru Ghica Voevod. bojiiu milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi, Boeriul uostru tefan Popscul vornic de poarta... va facem tiri ea neau spus credincios boeriul domnii mele dum. Iordachi Costachi biv vel pah. ca la inut. Tutovii re nite moii Docolina la Piscani. i Paicul i alte pri de moii acolo, i sa Inpresoar de catra ali rzi i cernd si aliag i s hotrasc moiile de ctr a altor rzi. iat c vam ornduit hotrnici. vazndu carte domnii mele s mergei la moiile dumisale pah. i s strngei i pi ali rz&. cu scrisori ce vor ave i cercetndu stare locului moiilor msurndule i cu odgonul de ci stnjeni vi face i dup scrisori i marturi dovezi ce vor ave dmlui paharnicul i sor afla drepi moiile dum. s Ie stlpii cu petri hotar. i buori dnd i mrturii hotrnici In smni pe care s s fac i ispisoc. de ntritur. de la domnie me, Ins de nu sor odihni vreoparte dup cercetare i hotrie ceiface i sor ceri la divan s le dai zi de soroc s vii s ste di fa cu scrisori dovezi clor ave aciasta scriem i pricina c l ar fi la Picani s ndreptai. lt 1764 Inii 21 procit vel log. Pecetea n tu ro cu exerga. Io. GG. | V.V. 1764.
C) 1798 Iunie 23 Iai (Pitcani U, 16). Anaforaoa veliilor boeri de divan, buiurdiiit de Mria sa Vodi. prin care ae Judecfi l sc da ramas Gheorghe Roset Hui banului ScarlaUche Roset In pra ce a avu cn pah. Iordachi pentru vadul Docolinei. Se face istoricul proprieHP DocoMne de la lfe ncoace.

Io Grigorie Alexandru Ghica Vvod. bojiiu miloetiiu gospodaru seinii Moldavscoi.

193

Dup cercetarea i hotrrea dumilorsale veliilor boiaii. sau scos i la divan nainte domnii meii i cercet&ndus pricina i giudecata aceasta i cu divan, i macar ca dmlor veliii boiari sau g&sit cft bine i cu dreptati au g*udecat, numai tot a ratnd Gheorghie fiul banului Scarlatachi c i sar fi fcnd strmbatate. poroncim domnie mea s s scrie carto domnii meale la boiarii cari sor socoti ca s marg acolo la acea moie sa oerceteze stpnire prin marturi i du pa acea mrturie ce vor aduce, le vom face hotrre i cu divan domnii meale. 1766 Iuli 8 procit 3 logoft Pecetea domueasc: LG. | A.G. { V.V. 1764 cap de bou. Prea nlate Doamne Din luminata poronca Inlimei tale am luat ama Intre dm pah. ordachi Costachi cu Gheorghe fiul rposatulai banului Scarlatachi pentru pricina unui vad de moara, din apa Brladului dipi moia Docolina !n cari vadu de moara vechiu i face moar dm. pah. ordachi i Gheorghe fiul banului Scarlatachi pricinuia ca sa nu fac moar acoli pentru ar fi vadul de Petrioanii si, dar oeroetndus pricina eu amruntul, Intracesta chip sau aflat. Dooolina au fost moiia domniasc i Barnovohii Vod au dato comisului Furtun cu vad da moar In apa Brladului i 4 moii Docolina, Olnetii, Picanii, Edriciul. De la hatmanul Neculai Buhu au rmas la stpnirea vornicului Manolachi Rosftt i vornic Manolachi Rost au mprit aceste 4 moii. Dooolina cu mori In apa Brladului i 01*netii iau dat fiii sali Marii Coetcbioaei maic*i dmsale pah. ordachi Costachi, iar Petricani i Idriciul le au dat vorn. tefan moul lui Gheorghe fliul ban Searlatachi, ti de la attea rnduri de oameni de la comisul Furtuna i de la hatm. Neculaiu Buhu i de la vornic Manolachi RosAt. i de lavornio tefan cum i !n viiaa dmtaie banului Scarlatachi
laplaoM* I ZaptM VL p. L U

194

i pafc acma au fost nori Intraoel vadu ia Brlad f e Dooolita. i aici o pricin nau nscut, i aerau -priwnukiAu lhd banului Scarlatachi ca s nu fac ttorivdro. pah. Iordachi pe Docolina tn apa Brlatotai tn vadul vechiu. de ata ani sau dovedit c IM banului Scarlatachi lnbl fr cale, cci Petrianii si nu f lovscu ou Docolina lu capu. qe b fevete cu alt moie mai pe gos anumicu Oluetii iw moia dm. pah. Iordaohi deosbit din ispisocul Mrii Baie ttihai Vod cei la mna fiului banului Scarlatachi pe Petrieani ce sorii hotarle moiei Petricaaflor din giur nptegiur nu scrie Petricauii cu vad de moar in Brladu ce arata pe Edriciul weln pr aproape de Brlad la 2 stlpi de piiatr i din stpnire vadului de moar a Docolini de ata ani. c'au stpnit tot parte niamului dmsale pah. Iordachi comis dmlui pah. Iordachi i din ispiKUI-Mrii sale Mihai Vod ce scriia o Petricauii M r g u pe Bdrioiu pn aproape de Brlad iar nu mrgu Petricanii. pr In Brladu. cu toati. aceti iavew (te mai saa artate vzind e Hui banului 4fln4tahi nari niei o dreptate ia cererea i jaloMte lui asupra pricinii acestui vadu de moar du Brladu de pe Docoliua lam dat rmas s nu ai amestece nici cu o suprare asupra dm. pah. Iordachi Costachi pentru acel vad de moar ce-dmlui pah. H foc n oar s btpaniasc vadul dup cum iu U;Anit i de niamul dmsale, lutrataa ani cu ^Mie.suprai de ct.niamul fiului banulu*Soai;ltaiW. Koi prea nlate Do&mue dup cum am ufU* --ni i cu dreptate. iutiiuam pe Mrie 4a. iare i e t t a r r U a . hotftri e a m u e la pi-lnttlaa i lesne catt&fciare intelepciuaie mrii tale.
i m n luni 23. placai s l u g i l e . ii t a l e , MAnolaehi C Q s t a c h j i^eMogoftt, Paladi v e l v a r u i v V. Cpstachi vel. b a u , f f t k t a a d a e t i ) val viat, C o s t S t u r a e v e l s p u f e t r .

196
I 1797 hirte ft (Picanii U, 17J. Ittrtnri iui IordaoM datai m Ae 00 aai, *i a lui Vasile B&rgan c iaiul a fost de vadul DoooUaet, ftr tou <fe a Petrtetfrulor. v

Adic ea ordachi Roiul raazil din sat Kifcanii ftiut Tiitovei. of btrn piste nozeci ani. fiind ntrebat de ctr dinheei Cucona Safta spatareasa Bogd a n ) pentru moiile Docolinei i Petricanii' pe cairi am apucat c au avut vad de*moar dintraceste 2 nhi. eu cu sufletul meu mrturesscu naftite" a;eestor oameni-oe sau ntmplat fa ca unul ce aici am trit i tot aice am ezut, pr la vrsta aca8ta ;n casa care m aflu ae tiu i am i auzit din cei mai vechi de ct mini ca moie Docolinei ari i vd de moar iar fnoie Petrioanii nu ari vad de moar, <&ci' do vaduri nau unde s ncap dup cum am vzut i stpnire de cnd mam trezit ncoace- ea au avut m^ara mai- ntaiu Mrie Costchioaet'a Wtynito nesuprat de nimeni ot au trit armiei i fdrdachi Costafohi i dup tiina oe am atutP am dat adast mrturie n care miam pus numele'i des t u l fMnd mi vedere. 97 I u n M & f ordachi Roiul adeverez, t e w Condurafchi Bdrgn, f eu Vasile brat lui Brgan mrturisscu catm apucat de la^atl nostru, iar asmin** dopa cum sus arat o Brladul vethlu au fctet t *i spre rsrit -de unde umbl aWJm M i ctmdbWr ie<Mil i cum fiind c tatM nftstnr au fbsfri vfchil la moiile/o^-au fostu mai Irtainte aebli fiind oat bfcfcftu ' o ' o shtft#ece ani, aa tim i mtturiim an suflet e l e noastie dupa cum am apucat de la tatflT nostru i tim no fiind oameni n vfst.~ Constnd! Poslolachf am fost faft, Oonstandln Roiu am fost faa, Dumitru MAt& am fdst fa, Vasile Roiu nm fost faft, Oheorghe M am fost M*.- 1

Io Costandin- Alexandru fywlant Voevod cn mila Jui Dumnezu domn MoMrek Cinstit-oredin-

196 ths boeriu domniei meii dmta Iordfchi Lambrino biv el ban, i dmta Iordachi Miclesoul biv vel med. sa natate. tA faoe tire, cft prin jaloba ce au dat c&tre domniia mea dumneaei sptreaaa Safta Bogdan au artat ea moia Docolina ce o are la inut Tutovei. ar fi ptimind Impresurare de catia moiia Idriciol ce iaste a dmsale stolnioeei Teodosiioa Donicjoai pentru oare cerinduv pe drav. hotrnici oa sa i ga scoat moiia de supt mpresurate, ia ta va randuim domnia mea sa mergei la ttaie locului unde faa fiind att dneei tptreasa <at i dneei stolniceasa Teodosiica sau vechilii dmlorsale. ou scrisorile i doveiile ce vor fi avnd, aijderea i ali megiei i Impregnai iari ou ccrisorile ce vor fi avnd s stai i e facei cercetare foarte eu amruntul tuturor scrisorilor i dovezilor oe s vor arta despre fietecare parte, oa s putei afla mai nti cele drepte i adevrate margini a numitelor moii dup hotarle oe vor fi nmblat din vechi, i apoi de vei cunoate e moiia Docolina ptimete vreo Impresurare de etr moiia Idriciul dup scrisori i dovezi s ndreptai soindu-o de supt Impresurare i pe la locurile e va cere trebuina i va da dreptate s stlpii i eu petre hotar dup care s dai i mrturie de cercetare i ndreptare oe vei faoe n care s artai i pietrele hotar oe vei pune. oare mrturie s a iscleasc att de dmv. ot i de toi megieii dup obioeiu. Iar ond la hotrt va nate pricin, atunci ou petre hotar B nu stlpii. oe fcnd mrturie cu artare pricinii i harta ca bun nchipuire de stare locului vor veni la divan de unde s va da hotrre precum va fi drept. 1799 Sept. 7. procit log., sau trecut* Matei Condicar Pecetea tu ro : Io. Ket. Al. Ips. V.V. 1799 cap de bou.
F) 17M Opbre 17 (Pitcani, DocoUna L ). Jaloba Saftei late lafltakrt IOM Bogdaa prta care cer* kotri hotrnici pe Stef. Sturxa ba i pe lord. Wcleacu aed. a cercelete pricina de hoUr Utre 0 # i aa n mi 1 Idriciul stolniceMi TodoaUca Oonlcioae.

Prea nlate Doamne Jliaesc Iolimei tale c moia mea Docolina de

197 Ta inut Tutovei s hotrete cu moia Idriciul a dm* sale stolnicesei Todoniei Donicioae. care moie a mea mpresoar de ctr dneei stolniceasa de cftva ani i tn alele marii ale Oligore Ohica Vvod au avut giudecat i prin anaforaoa'dmlorsale veliilor boeri oe sau fcut tn vremea aceia mi sau dat moie deplin ta stapanire dup drepte hotarale sale, oa s* o stpnescu far de nici o suprare de eiire dneei stolniceasa. Insa nlimea sa pomenitul domn dup cererea dmsale stolnicesei au ornduit pe boieriu oa 5* marga i la starea locului sa fac cercetare, i dacei prelungind do atunci i pan acum nau mai merau s* stei faa la cercetare, ci pn fa trecutul an, au stpnit In moia mea ou triia pricinuinduni multa pgubre. tn anul trecut siliodum* nevoia am dat jaloba otr nlatul domn Alexandru Calima Vod asupra acetii pricini i am fostu rnduita Ia luminatul divan ca s ne giudecam i dupa gtudeoatft <4aa avut. prin carte de giudecat iar mi sau dat moiia ta stpnire dup* drepte hotar le ei cele din veshiu. spre a nu mai fi suprat* de otr doeei stolniceasa. Dup acea giudecat d-neei iar au fcut oerere de boeri ca s s mai ceroetexe prioina aoiarta la stare looului, i sau orinduit din partea dmsale ca s fie cercettor dmlui ban ordachi Lambrino, iar tn partea mea pe dmlui banu Mihalachi Cerchei i pe dmlui med. ordachi Mic Ieeni i In toamna trecut fiind eu bolnav*, nam putut merge spre a fi la cercetare, aoum mai tn trecutele zile prin jalba (tom dat ctr nlimea ta asupra acestei pricini mi sau dat i luminata cartea Inlimei tale poroncitoare ca pre numiii boeri ca s marg* la stare* locului s* eeroeteze pricinile dintre noi, i unul din tracei boeri dmlui boerul Lambrino oarele an fost ornduit tn parte dmsale stolnicesei s* afl* la patim* de boal* neputand a merge, aoum dmeei atolnioiasa au tntersu a iloe c nu va merge s* ste la oercetare 1* faa locului, oe arat* oa are acum dup* siua sfanului Dimitri, s marg la Bi s* Intre iar tn glude^at* i ou fel de fel de chipuri m

tot prelungete dmneei stolnioasa ,ca smi .pricinui t mai mvjlti pgubiie. m rog Iu&limei tale de vriame oft dmlui bau Lambrino sa afla cu adevrat bolnav, f i fie mila Iualimei tale ca s s fac o luminat stranica porouoitoai e cai te ctr dmlui ban te&nacbi Sturza i catr dmlui med. Iordachi MicIqpul oa e marga la ^tarea iooului unde fiind i eu i diieei stoluiceas de fa s fac toat czuta cercetare cu amruntul lu frica lui Duumezu fr a putini;la vreo parte, s de cuviinciosul sfrit prici^ei cei intre noi ca s nu mai trag suprare i pgttbije despre dneei solniciasa- Todo^iica, dup cijBi de ta ani am suferit, s fie mila Iijlimei tale asupra me. ' al Inlimei ale prea plecat slug 6afta fiica rposatului loan Bogdan logoft Cercetrile pentru mpresurarea Docolinei i a vadului de jnor. continua i dup 1800. Pentru n r ^psul lun a viaii istorice legate de vadul Docoii-. ne^at de legeidar In istoria Moldovei dm in coninuse i alte acteafltoaie la Academia Romu, ce;vorbesc de organizarea trgului Docolina, oai e a durat h la detchideraa liniei ferate Crasua-Hui, if atzi s'a ras din temelie i ratoul i dugheuile, pe ,cane le-am /vzut i eu intre 168j>1$90 n drumul ce fceam cu poa de la Hui la Brlad, profesor fiind.
) 1805 April 21 (Acad. Rom. VU, S) loan Sandu Stirza Vod ler ptfejW c ratoul ce-1 toce vornic. Alfccu Grcceanu fa Docolina pe ^ J H T f a t o i ^ slujasc statornic pentru menxli i gfiidulrea musa-

Cu mila lui Dumnezu Noi loan Sandul Sturza Voevod domn rii Moldaviei. Iubitoii fiiud domnie me de a tulesni Ui tot chipul 4e Iplosul obtiei, precum i cele de priiu fieecftrui din fii supui oblduirii noastre dupa evufun i dup dreptile lor cele cunoscute, nu niam par** de a arta i la fapta plecarea rvnei nojMrfre acesteia Intru cele cAte pn acum vremea

iy jf

4 prilejui ite au putut sa ne jfalesneafio ca sa le i w e m fn savarire spre o adsgdini obteasca folopia priina, Fiind dar c/JJ meuzilul Docolina pe inut (loc gol) din vecfflfjsau obicinuit a sa AH Cotiac de emeeiic al dbmajWr att n venire ct i n mergere i a feliuri defe musafiri trectori In g*os i n sus, nu sft afla nici un feliu de adjjftiie IU caie s s poat gsi o puin odihn i o stetuire ndxanatic n t r u ntmplri de v*enu lle, i din pricina aceasta ptime nu puin* f*p4iwe i domnii i oamenii ecpaeli lor i oricare ali drumei, piecum acwsta i noi nsu o am ispir tiMntru venirea noatr cu domnia negsind la a(fest Conac de ct a surugiilor proaste locuine i o cftfOa mic a potei care luj de sla drumeilor, i**rebnic i aceasta cu totul, am socotit i de o trebuina neaprat am gsit de a s nlesni acest Uc de conac cu un sla de mai bine i mai ndemnatica, adprostire i dar spre un sfrit ca acesta a bunei noastre voin pentru obtiasc folosina gtftrus al nostru cinstit i Credincios boeriu dmlui Atecu Greceanul biv vel vornic stpnul moii uude este menzilul pomenit al Docolinii i carele dup ndemnul cel ou diadinsui diu partea noastr ee iam f*ti dup nsu a dmsale plecate defilotimiede a llaji spre un asmine lucra de btiasc trebuin, an piiimit de a o svri dnuilui ac'asta fridmuarfc ou sngura a dmnale cheltuial, Insrcuiudus adio de a face acolo lng menzilul artat, un raio de ndestulat miime, i de o zidire ca aceia care sa peat sluji totdeauna spre odihna tiectorilor ori din ce stare ar fi, i unde ea s gsasc dup vienre -i din ndestulrile cele de cuviina pentru trebuina drumeilor, am socotit domniia mea i ou tot ofcgetul mulamirei pentm rvna dmsale acesta ou prottmie, am gsit de trebuin i de o dreptate nttu tot legiuit de a s ntemeia l dmisale folonina aeea cuviincioas din aletuirea acestui Jucru, a can i a zidire dupa ?>launl i foimau care niau artat c au pornit s o fac, urmeaz neaprat a cuprinde

200 peste sece mii lei cheltuial pentru ea s sa aduc In svrire. folosina acea obinuita adec a ratollor i a petrecerii lucrurilor dmsale celor de trebuina i ndestularea drumeilor precum sa urmeai * i la alte ratoe, care folosina negreit c& dmlui BU o va putea avea statornica, dect numai prin statornicirea i a menzilulni la locul acela, cci tntraltfel strmutndus menzilul de acolo, atuuci i locul conacului trebue sa sa strmute acolo i atunee nu numai ca folosina dmsale ar conteni dar i osteneala i cheltuiala zidirei ratoului ar ramane eu totul zadarnice. Drept aceia spre cruarea dumisale de a nu veni Intru asamine ptimire i pagute, i mai vrtos despre un lucru ca acesta, fcut dintro patrioticeasc rvn pentru obteasc trebuin i cu jrtvire de atte cheltueli hotrm i iat prin acest al nostru domuesc hrisov legiuim ca menlilul aeest pomenit al Docolinei, nicidecum i supt nici un fel de cuvnt sau de trebuin sau de rra n enteres particularnic a cuiva s nu s strmute de la loeul unde s afl acum azat, ce sft rmas deapurure acolo statornic i nestrmutat pentru toat vremea, i dmlui vornic slobod sft fie a petrece tn neare la ratoul dumisale toate acele ce s obitauesc i la alte rato, fr nici o suprare sau ptimi re despre nimene, tngrijinduse Ins dmlui de a le ave toate cele cuviincioasa i obic'nuite pentru wn rato tntru cea mai bun stare i ndestulare spre aesuprare i odihna drumeilor n orice vreme. Spre actaeta sau dat acest al nostru domnesc hrisov ntrit ou a noastr domniaae isclitur i pecete, poftind i pe luminaii domni fraii notri, carii din pronia cereasc se vor orandui n urma noast' oolduitori pmntului acestuia, ca socotind folosina aoe^tui lucru de obteasc trebuin, nu numai s BU strmute adast a noastr hotarie de legiuire, ee mai vrtos 8 o statornic'afic i s o psasc pentru a dumilorsale pururea ludat i fericit pomenire. au scris la scaonul domniei mele tn ora-

201 al Bii Intra cea dinti domniia noastr ia Motdavi. ta anul al treile. la let 1825 April 21. Io loan Sturzea Voevod Dum. Sturia vel vist. procit sau trecut n condica visteriei Cost. Veisa pah. Pecetea tu ro, mare cu inscripia : utroque daretcere pulchrum 822. Surete ms. XXVIII, 38t>.
H) 1836 Femur 15 lai. (Acad. Rom. parchet VU, 7). loan Suda Starn Voevod di lai Alecu Greeeauul vornic hrisov prin ctre Tafiia* tori pe moia sa Trxii 1 ratojal de la DocoUna 6 Iarmaroace pe aa fi ri de trg IauOm.

Ca mila lui Dumnesu Noi loan Sandul Stnrza Voevod domn rii Moldaviei. Iubitor fiind domniia me de a nlesni toate cele ce priresc spre mbuntirea strii i acei de obti i acei In pai te a fietecruia dupa dreptile sale oele cunoscute, luatam amintea Ia artarea ce neau fcut al nostru cinstit i credincios boier dmlui Aleea G recea nul biv vei vornic, o la moia dumisale Tdrzi de la inutul Flciului uade are i ratu de piatra idit spre odihna drumeilor ci cu necontenirea umbl pe aoolo numindus ratoul de ta Docolina, ar fi loc foarte bun i ndemnatic spre a s face adunri de trg i de iarmaroace, aflndos acest loc In' drumul mare Intre inutul Vasluiului, Plcial i Tutova, fcnd oerire ca prin domnesc hrisovul nostru s s as cteva adunri de iarmaroace pi ao, i o ii de trgu pi toat sptmna. i dar socotind domnie mea oa la un loc ca acesta adunarea de trg i de iarn aroaoe uu poate fi nici de o su pr are. ci mai vrtos de folos i de mai mult nlesnire pentru aliveriul obtesc, iuti prin acest al nostru domnesc hrisov hotrm i axm la numita moie Trzii as adunri di iarmaroace pe an, adec, l - i u Ia adoa Duminic din postul mare; al 8-le la lioa sfinilor Tiei Ierarhi Ghenar 30. 3-a la Duminica sf. Toma. 4-a la tfantul prooroc Pie Iulie 20. ft-le la sfanul Alexandru Avgust 30. 6-a la Vovidenie Noemvre 21. Pjecum i zi de tig pe toat

202 sftiftftnftfiiia Lunea. 1 oare iartnaroaoe i zile de tig volnic s flie a mecge oricine oa sft fac trebuinciosul aliveri cu vite i ori ce alte lucruri fr nici o opiire despre urmene. i spre a ave i dmlui verii ic oare care folosin despre aceste iarmaroace In potriva c'crii ci urmeaz s s fac moii cu adunarea trgurilor piecum i a locului de ima ce trebue si aib dmlui deapururea dt pentru pune vitelor iamiarocenilor iu vremea uerii -iarmaroacelor hotrm doinuie mea c pe lng folosul acel obicinuit -al iarmaroaceTor, crei va ave, i dmlui asmine precum s urmeaz i la alte moii boereti, unde A fac adunri de iarmaroace i facem vecmic miluire i venitul mortasipiti de la vitele ce s vor vinde la. aceste iarmaroace i zile de trg pe moie artat, care venit i va lua dup hotrreacondicii ce iaste n visterie cu pecete gospod. adic cte 24 baui de toata vita mare, bou, vac, cal i iap ce sa va vinde. luftdul acest venit pe giumtate de la cumprtor i pe giumtate de la vnztor, ficrA s sa supere cineva cu un ban mai nrult piste hotrrea aratat. Cpitanul ce va ii la acest tcg sa fie punerea om a dmsale vornicului ftie supus i asculttoriu ntru toate, poroncilor stpnirei i a dregtorilor. Poroneim dar domnia mea dmv diregtori a inutului Plciului i tuturor altora cui s cuvine s avei a urma ntocmai dup hotrre hrisovului acestuia al domniei mele. oare spre aceasta sau dat ntrit cu a noastr domneasc isclitur i pecete, poftind i pe luminaii domni fraii notrii ca*i dtu pronia dumueziase B vor orndui n urma ncfftafc ocrmuitori pmntului acestuia ca nu numai sa nu stcamute sau s strce ac'ast azare i privilegiu, ce mai vrtos ca una ce privete spre folosul obtesc s ntriasc pentru a domniilor sale vecMiic laud i.pomenire. sau soi is hrisovul acesta la scaonul domniei meii u oraul Eii intru cea dinti domnie a noastre la Moldaviia In anul al patrule. la let 1826 Fevruar lb. o loan flturea Voevod Dum. Sturza vel vist. procit

203 . sau trecut la condi-a de hrisoave Cost. Veiea per dar. Pecete mare: loan Sandu Sturza V.v. domu arii Moldavii, utroque clarescere pulchrum 1822, leu, cap de bou. 27) Doc. din ;206 Tebr. 17. Iai
Sumar. Antioh Constantin Vodi ntrete comisului Ilie Catargiul stpnire pe satele PKcani i tefeni, zestre de pe femeia sa Safta lata lui lordacne Ruset visternicul. (Moia Picani, selitea Picanl plic I, 9). U&rtie coal.

f Io Antioh Costantin Voevod, bojiin milostiiu gospodaru zemli Moldavscoi. adeo au Yinitu nniintea domniei meale i nnaiutia a Jor notri moldoveneti boiaii a mari i a mici. credincios boiariul nostru, duranialui Ilie Catargiul c'au fost comis mare. ginerele ciustitului i crediuckH bqiariului nostru ordachi Ruset visteamicil cel mari. i giupneasa diunaale Safta fiica dumiafele visteruicului ordachi Rueet. nepoata de fiic rposatului Domn Dabija Vod* i niau artat o mrturie de la muli boiaii ari ciau fost la domniia aoelui rpoasat domn Dabija Vod. scriicdu cum au viuit uaiutea lor. Isao Meshaescul ficiorul Marici fata lui Toader Jora. i cu nepoii-ei toi ficiorii Grozavei, i de a lor bun voe au vndut a lor diiapt ooin i moie, satu ntreg Piscanii i tefeanii. sat ntreg cu cas gata In Piseani ou vad de moar ntrapa Brladului, cie sintu n 4inutul Tutovei lng Dooolina. aceste doaft sate liau vndut ei rpoa satu lui Dabija Voda ciau fost domu ri Moldovei drept patru sute de lei btui bani gata. din slete. i deutrap. i diu cmpu cu fua i cu tot viuitul care aciaste sate i aJte cumpraturi a Dabijei Voda au iamas de zestre dumisale lui loidaohi Ruset visternicul. i g'upneasfti dumisale Mriei fiica Dabijai Vod i dumnealui lordaoliie Ruset visternicul liau dat zeastre ara'asteeate. dmnisale lui Ilie Catargiul comisul giuerile dumisali ftieei dumisali Saftei. deci i Domnia mea. dacam

- 204 Tftiut a d a adevftratA mrturie de la acei boiari. am resut i dam i de la doiuniia mea i ntrim boiari ului nostru credinc*os Ilie Catargiul comisul, cu aoel sat ntreg Piseanii. i sat ntreg tefeanii. in inutul Tutovei. cu cas i cu vad de moar In Brlad ai eu tot venitul, ce siutu driapt cumprtura Dabijei Voda. ca s le hie i de Ia Domniia mea driapte ocini i moii i cucouilor dumilorsali i nepoilor i strnepoilor i uric i utritur. necltit .i nerueit nici dn&oai tn veic. u las vlt 7206 msa Fev. 17 dni as Nicolai Donici vel log. iscal pisai Vasile Neagul Pecetea aplicat In ceara cu Inscripia: f Io Antiohie Con stai tin Voevoda bojieiu milot-tiiu gospodaru semli Moldavscoi. cap de bou. Proprietatea t n Piscani. Trupnl principal al moiei tl formeaz satul Piscani, rostit azi Chicani. Plicul Piscanilor cuprinde 6* acte, din care 39 acte din seci. al XIX. In toate aceste acte cetim aproape In ntregime urzii ea cum i evoluia proprietii Ia valea Nogei, unde se afl azi satul Piscaui. Cel mai vechiu act e cel din 1529 Mart 23, prio are Petru Vod Rare ntrete lui Toader Jora staroste de Tecuci, st; anii ea pe trei sate de pe apa Nogei: Brumretii, Piscaut i Puntinii. Uricul zice lmurit c toate aceste 3 sate le are din uricul de miluire dat de btrn ui tefau Vod bunului su Radu Pisou stolnic" ot urioza milovauie cto iroal 4ead ego Radul Piscul stolnica ot starago tefana Voevod. (Ispisoace 1, 1, 55). Ptru Vod Rare se refer la tefan Vod fiul lui Alextndru cel Bun, cci pentru anaul tefan cel Mare era roditelia nu starago. Iu adevr controlnd documentele timpului gsim pe Radu Piscu stolnic tn 6951 (1443) supt tefau Vod, odat cu alt stolnic Bogdan. (Burete i Izvoad V, 1 7). El rmne ta divan supt ali domni, Ins boer far a borto. Aa Radulu Piscu e amiutit ca boer fr titlu

205 In 6961 Iunie 2 (Surete I, 166), 6967 supt tefO Vod (I. Bogdan Doc. lui tfen Vod I, 32); $972 April (idem I, 79, 81) 6973 Mart (idem I, 8t>). Despre Incrngtura lui Piscu cu familia erbea gftsim un uric din 1483 Aug. 17 (L Bogdan I, 269) !n care cetim aceasta nrudire, ee o complectam cu. uricul nostru din 1529.
1) erbea ot Vaslui 2) MniiU erbescul Aouc e l i " Manoil 8) Rad oi Piscu erbescui Latir fat cs. 5) Jora staroste Harnica Juri* erbescul Marina, fadxea. Vasco

PKKKp' ?2, F

zp .?& ffg*

Din cele trei sate pe paraul Buga, asi nu existfrde cat 2 : Chicanii i Puntienii, iar Brumreftii,. oari veniau In gura vaii au disprut. Puntienii formeasa oomun rurala cu Chicanii i PArvetii i au o populaie de 1012 locuitori, din cari Chicanii numra 362 suflete. Forma de asi Chifcani, ne duce Ia forma veche Piscani, de la Piscu, porecla lui Radu Piscu, boer mare din seci al XV-a. Cuvntul pisat n neles de* denumire topografic II gsim In cele mai veehi documente. Aa In 1502 se vorbete de .piscu lui Stroe" (tefulesou, Doc. slavo-romne, 46). Tot acolo se vorbete de satul Piscure. (idem 490). Ca nume de semn de hotar II gtum des pomenit n doe. slavone din Moldova: do piscu, na piscu. (Ispisoace IU, 2, slovar). ncercarea lui Cihac de a gsi lui pisc o tulpina latin nu o cred reuit, altarndu-I de neolatinele pissu, pi, pinso, grec pissa, pinww, fr. pic, cime,.

206 bec. pointue... Limba latina nu cunoate o asemenea tulpin, Cuvntul pic e (lat ca celtic, nu roman. N'u rmne do ct tulpina slav : piscu, cu neles schimbat. In vechea slavon pisou nsemn tibia, fluer, deci ficithtu (Suvorin, Slovar). a cnta din fluer; in penB derivat a uera; iar n malorus pisc nsamn i buca obrazului, care se mflcnd cni din fluer. De aici e uor de admis trecerea de neles la a denumi o rdictur de deal, un pisc de deal, ca i cum s'ar zice buc dc deal, fr s fie nici culmea dealului, nici pieptul dealului, nici coastele dealului, ci piscul dealului. Numirile trupului omenesc au fost luate din vechiu ca r denumeasc locurile, cari au picioare, picior de deal; au capcapul dealului; au coasle, pe coasta dealului; au frunle, au crieri crierii- munilor, etc. eto. Tot din acest cerc de cuvinte face pai te i pireu, caie s'a foi mat pe terenul limbii romne cu mult nainte de desclecatul rilor romne, cnd apaie ca denumire topografica, i ca porecl de om : plscu Iu lroc, Radul Pisculu. O alt dovad c e destul de vechiu e c in .giaiul moldovenesc labiala P din Piscu-Pisiani, s'a schimbat n K. Chic. Chicani, putndu-1 altura de numele onomatopeu. ce se d guzganului do cmp chican, c ch'dce. Stpnirea n Piscani a curs n mod linitit de la tat la fii, de la btrnul Jora dn IROO pn la rstrftiiepoii si din 16(52, cnd intervine o trecere de proprietate prin vnzarea ce o 'face lsac Misihnescul, nepotul lui Toader Jora parflatenl de Tecuci. mpreuna cu nepoii si, ficiorii Gfosarvei. utem dar ntregi spia de niai silsastfel:
Toader Jora staroste d Tecuciu 1535 6) Marica cita. A.vniain Misilincucul 15C0 7) Uic MiwUinetcul 150~1GC2 &) Gfetav* ci*. Stratul Paharnic 1620 9) i c 16.10

207 Cumprtor &e preaiiife. u i-662 nsui Evatratie D&bij Vod, caie d 400 lei, att pe.Piscani at ntreg, ot i pe tefeni sat ntreg i cu vadul de moara de pe Brlad lng Docolina * (Jkpisoace IU 1 201). In 1666 Anastasia- Doamna, soia lui Duca.Vod i fata lui Evstratie Dabiju Vod,, faoe danie acest sat Piscani cu vecini postelnicului*Ene Hadmlxul. Doamna Nastasia spune c a avut satul ziastredela tatl su Bvstratie Dabija Vod (Ispisoace. 111, 2, 34). In acelai an Duca Vod ntrete dania lui Ene Hadambul postelnicul. i Vod Duca adeverete c satul ne, iaste driapt ocin i moie da zestre de pe Doamna de la jposatul Dabija Vod. (Ispisoace. 111, 2, 36). Se vede c stenii din loc, ea i autoritile din sat, tiiniu-ee c snt eztori pe sat domnesc, i deci oarecum mai nlesnii n toate afacerile lor, bucurndu-se de o directa atenie din partea lui Vod, ca cei ce interesau direct pe Vod prin iaportul lor economic, au cptat .de ia. Vod&, o carte domneasc direct ctr ei, ceia oe se face abia n 1669 April, adic dup trei ani, cnd Duca Vod soiie la vt&manul i la toi steanii de Piscani" s tii c slntei dai pe sama* toiaj-iului uoxtru lui Luie postelnicul al doilea iar *oii.efc,.aKei al asculta oa d e u n stApn ce v iaste* precum. vam f i ma&Mis damiiija mea la toate trebile,oe va.da Invtara, iar. nai mult pre alt ue nu v tia c nblai.* (Iwpieoace 111, 82). Din cartea domneasc a luijDuca Vod reiese c Doinii ul lo spusese verbal la huteni oa snt dai n sama atoli stpn, cruia au a-i slujasoa la toate, irebite e le va da invatur. In aceast fraz no.i .cetim tuat chestia vecintii, u ceda oe^iivete.-raportol de muuc ntre stj u i munuitori. Vecina e erb oaie muncete tpaului fnr totoc* zice hiisevu) din L749; liuoa Vioda ia .rndul lui zice oa,veci*uI vaficulta de.tj>uul.^ui la toate trebil la caro le vor da luvaatur." . .. Oino-em noul afcpu, cawia. se drijuse mil a*tad Pironii ? -uii imniela da Hadiafcal gsiii popnii mai muli boieri In diplomatica lAoktyred..

208 Cel t n t a i u v i n e Petre Hadmbul, eztor In satul Blageti i c a r e cumpr diferite ocine tn Lzeti, tn Cndeti Intre 16C01631. II gsim tn mari i nalte n r u d i r i piin lzeie. Aa el stpnete In Blageti cu D. Goia vornicul cel m a r e , eu Avraam Misihaneacui, gineiele lui T. J o r a , cu Tudosia Mooc (lspiso*ce i zapise I, 2, 53. 188 235, II, 1, 42, 44, 47, ^ 89, 163). Al doilea Hadmbul e Stamatie postelnicul cel m a r e a lui Vasile L u p u l . De Stamate Hadmbul vorbete Mii ou Costin, ca a fost trimes de Vasile Lupul la cuscrul sau Hmil, h a t m a n u l cazacesc sa-i vina in a j u t o r c o n t r a lui Gh. tefan Voda (Let. 1, 30L) Stamate Hadambul postelnic e pomenit tn actul din 7160
April 14 ( A r h . i s t . 1, 2 , 1 9 0 ) i diu 16 Oet. 7161

(Conv. lit. 1888 pg. 961), Bl u r m e a z lu postelnicie lui Andronic, i e nlocuit cu Dumitraco ndat dup nscunarea lui Gh. tefan Voda, Al treilea e Ene Hadmbul postelnic,'pomenit tn actele Piscanilor, i ctitorul mnstirii din Dealul m a r e na gorea ueticoi. In 1659 8ept. 8 se tirnosia n o u a biserica cu h r a m u l n l a r e a Maicei Domnului In bucouina Iailor la dealul mare, ctitoria lui Ieni Hadambul pan lani Hadimbulu(N. Iorga .Inscripii" II, 106).Despre averile acestei mnstiri, nchinate Mitropoliei de Iai avem foarte multe acte copiate tn ale mele Surete i Izvoade. Se vede c noul ctitor tn dorul de a spori veniturile mnstirii sale din codrii Iailor, o podoaba de arhitecturi i cu pretenie de a rivalisa marile mnstiri domu eti de lng Iai, Ene Hadmbul izbuti sa capete danie de la evlavioasa doamna Anastasia lui Duca Vod, o figura neasemuita ta galeria Doamnelor Romne, moia Piscant sat ntreg cu vecini pe care U nchina mnstirei sale de la Dealul mare. Rare biserioi a u aezare mai pitoreasca ca aceasta mnstire a Hadmbului, cldiie tn ruina, cu zidurile drpnate, ou chiliile prduite, cu biserica mucegit i plou* Wrdadia-i nvechita. De pe turelele zidurilor a o geanA de oladiri P

Mnstirea din Dealul mare n'a fost numai un loeal de devoidne religioas, ci si un centru de cultura, muli dieci de divan fiind elevi ai coalei de slavistic din aceast^mnstire, ntre cari pomenim pe Corlatet i pe Conta uricarii. Ene Hadmbul druete satul Piscaiii mnstirii sale de la Dealul mare. Schimbndu-se stpnul intervine o nou carte domneasc de la tefan Patru Vod din 1672 Noemb. 15, Iu care scrie iar voi toi h ascultai iaii de clugrii de la mnstirea din Dialul mare, oe iaste zidita i fcut de Iani Hadmbul postelnicul" (Ispisoace III, 2, 141). Cu schimbarea deasa a domnilor, se schimba i situaia fiscala a stenilor din Puteani fa de clugrii de la Dealul mare. Ctitorul flnd om de casa lui Duca Voda, noul domn. Dumitraco Cantacuzino out s mreasc privilegiul mnstirei Iui Iani Hadmbul, punnd pe steni s plteasc djdii nu In cisl, ci cu rupta, 24 galbeni pe an, n doua /ad&le, 12 galbeni, la Sf. Gheorghe i 12 galbeni Ia sfntu Dumitru sa dea bani la caraara domnii meale." (Ispisoace tyl, 2. 157). Jclumhatea. strii ranilor vecini dn Pisoani din cislai In ruptai arat c domniia vru sa nlesneasc cu ceva peoeidin satul Pisuauii, fie ca o amintire c &ce*t sat Pisoanii a fost cndva dotnuesc, fie pentru a spori privilegiul noului stpn, prieten Iui Duca Vod. De aceia Vod Hcrio slujitorilor : voi djdeaii rneti i voi iliari i voi slugiari i voi podvodari s avei a le da pace pentru c au cri i de la ali domni". Din nirarea slujitoiilor cari mbiau cu ncasarea veniturilor de prin sate se vede care era natura venitulilor rneti: cisla,era forma de plata a biiului, care era pe sama rii, Moldova avnd ruptoare cu Poarte Otomana pentru bir. Birul se latea de aralii Iu cisla, i satul ntreg ori ca n [untenia liudele (grup de 4 biruici) rspundea de cei fugii la tnoasarea integrala a birului. Cisla veeinilor din PiRoaui fu schimbata In dajdie ou rupta la camara gospod pentru 24 galbeni pe an ; In oolo

< .

lapteoc i ZapiM VoL V p. L

14

210 statul n'avea voe s ncaseze venit din blile cu pete (iliul-iliari); n'avea voe s ncaseze dajdia din carnea pentru Curtea domneasc (sulgiu-sulgerii); n'avea n sfrit dreptul de a-i pune pe Piscueni la podvoade cituri (podvodari). Toaft aceste djdii le Incasa mnstirea, adec singui ea era n drept a le cere de la vecinii si din Piscani la ori ce trebuin a ei ; ei fiind obligai a da mnstirei atta cantitate1 de pete, de carne i a face ori-ce crtur pe sama lor, nepltindu-le nimica mnstirea. - Bne Hadmbul continu a fi n boerie i supt a treia domnie a Duci Vod, cci iat ce vorbete de el Nec. Costin supt anul 7180, cnd Duca Vod csnind pe boeri i pe jupnese vduve ou plata drilor, nchise la seimeni pe T. Paluli marele vofluc de ara de sus, pe Tudos Dubu vel spatar, pe Chiriac Sturza biv vel spatar, pe Gh. Ursache vel visternic, pe loan t a r visternicul ; iar din juj nef e legase la puti (tunuri) pe gWipaneasa lui tefan Brescul, pe jupneasa lift Bucium vel medelnicer i pe jupneasa Sandului Stamati comis (Let. II*, 22). Si zice cronicarul ei de la o vreme intrase la Duca Voda un Hadmb ce-i zicea Iane, cai e l e ' a u fcut mnstirea la Dealul mare, de au g'-it n tot felul i i-a adus aminte : Doamne, m rogu s aihu la Mria ta pas, s gtesc Mriei tale doao trei cu vi ute. Eu Doamne, coi n'am, muere n'am, copii n'am, d m tem de oslnria lor ; n trecute zile t> -ai maniat Miie tu pre mine; ai t-imes un aimapa m nece tn Bahlui; el bat-1 Dumnezu, armuul n'au pzit s m nece ci m'au ngduit pau te-ai desmaniat Mria ta i m'ai ertat. Ci acum ndrznesc sa gresc Mftiii tale j*ertiu cele trei jupue.-e sraue, ce ez legate la puti, c vz ca nime nu-i ndrznete a gri Mriei tale. Ci eu am ndrznit, u-ia cit-s bucuros cu un ceas mai nainte s mor ; a doua, oe au s'a auzit uoft Intr'o aift, nici aflu scris niei la Istorie aceasta, t& re nchiz.i f-a se lege la puti femeile boerilor, dac mor" (idem 1P, 23). Cu npitile de sub Duca Vod s eprcui satul l'iscani,

aii

237 blstm .carte de 38, Tl8, 157 Blebe Gh. vornic de poart 76, 04,100, 127,134 BlehAmi 103 Bodwwca Timofte 98, 101 Bogia Ion stolnic; ispravnic de Tutova 64,163, 815 Bogdan Lupul vornic 56 Bogdan I. Safta spatareas 195, 196, 198 Boghiul 9 Brlzelul, 2, iO, 14, 10, 17,21,' Borol 21 24, 25, 27, 40, 49, 93,125, Borol Dum. 7 130 Borti 17, 44, 59, 74 ; 75 fnotS Barnovschi Vod 193 istoric) vezi Terpeti B&soi Onta 212 Borcin Chifan 168, 175 Bseni 38 Bordea Gavril 9 Bord ea Axinia9 Baota tefan lGo, 170 Beblea Oh., vornic de poart 75 Bordea Orsul 8 Borghineti 168, 179 ft&BLAntemia 5, 140 Borozoae Tndosia 2 ffojftirCandachift 5, bour, 97; boor 230 Bejan Iftode 5, 140 Brescul Gavril stofo. 27 Bcyan Ilie 157 Brescnl tefan 210 Be^an Marcu 5, 140 Brileanu Gh. 87, 90 Bejan Neculai 140 Brnzei Vast le copil rfoas 25, Bejan Rnbiitia 5 93, 126, 127, 132. 133. 134 Bejan Sandul 5 Bretia, moie, 13 Toader 5, 140 Brumreti 216, 219,235 - Beian iganu 140 man Gh. ban 109, atrar Bucium medelnirttr 210 Buheul Vasile 14, 80, 163 158 Buheti 4, 13 BeKu tWmson 75 Buhle Ion cpitan 87 Deliua, Mihai 76 Buhle'Vasife hotarnic 40, 44, 54, Benevrig 77 100, 102, 1(4. 106 ^TRhiul Gavril 221, 224, 225, Alhihn* Ion 156 289, 230 Berghiul Condurachi 225, 229 (Buhu Noc. hatman 191 buhicbaTr230 Buna 3 ferhe^i (la ) 64 Burghelea Gh. vor. de poart 140 Berhoci Simioii 212 Buso Petrior 2 8, 2l'i, 233 beleag 177 Buzdugan Pan. post 40. 54, 144 Beleag Vasile 167 Cain, tremuml Ini38 belegi (a ) 167 calara 87, 90 (Forga) Bilahoi, ap 100, 178 bir a <la bir ou ftgiftt" J14, Cldruei 216 Caliinah r. Alox. Vod* 109 183 JHic Gavril 26, 46, 40, 64, 108 Calimal. T. Ion Vod lflO c g j f r ^ n t o h 151 BArc !>3,nil 151 xBrc Gheorghe 151 parc Gligore 151 Brc tefan 151 Brci Toader 151 Brc Zamfir 151 Brgan Condurachi 195 Brian Vasile 195 Brlad, ap 14, 17 26 Cezit), 46 (luftca) 167, 194,195 (vechiu), 212,216 (matca

238

Calimah Alex. Vod 197 m&Bri 1HQ , mira 20; de izvoade 88 oimiii, apuci cminul ; Wtar pe cmin 48 ; (ot pe cmin 48 ; ciuin de.desclectoare 132; apu<& podiul pe cmin 51, apuo an omin 49, cmin nearat 47 ^ Canta Ion, ag, 38, log. 235 Canta Nec. pah 42,44; vor. 109 Canir Vidracn vornic de poaft 100. 102, 104, 106 C&ntacmino loa (Pacanul) 24 Cantacuzino I. Iordachi stolnic 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 18,19, 20, 104, 1,-vornic 88,90, 213; - logoft 71, 95, 128 Canta Iordachi stolnic 49 <rposat), 50, logoftt 69, 71, 74, 123, 124, 131, Cantemir C. Vod 94, 129 Cantemir C. Antioh Vod 17, 19, 20, 78, 89, 102, 265, 203 Cpia blanar 67 C&p&inoM Safta 70 Cpracea 9 Crbune 14B, 150 Criigatara (mut) 87, 90 Carp loni\& pah. 41 Cwp VmiSa vornic de poart 40,42.43,44,54 Crttoa, Gh. pfcUr 8, ), arma 79 Crstea cpitan tb Cntina 212 a pe care Ii iaae> 2g CaUrgitil Ilie comis 200, 211 CaUrmal Safta SUL aii anir (i-211 ^ Gh. 76 > Mari 8 . i Dochii 8 C l i n t i Toader ft tb Cercbtt wfcar 147

Cerchez tefan comis 141. 155 156, 158, ini, 162 Cerchez Ania 161, 162 Cerchez Mihai ban 165, 197 jicnicer 30 Cernui, inut 38 Chelsia 88 Cherdivar Gavril 225. Checo Sa vin uricar 00,. 127 Chifana .170 Chihaa Ionaco 166 Chiriac Nastasia 6 Chiriac tefan 67 ; Chiriac Vasile aprod 177 ^ Chisar Istrate 158, 159 Chisar Nastas 158, 150 Chisar Vasile 158, 169 Chicani 195 Ciocodeu te'an 77 Ciolpan vornic glotnii 69 Ciocarlan Pavel pali 17 Ciomag Gh. dascal 221 Ciorti, nota istoric 179. 191,. 217 Cioroinl Dmian 149 ciul. 113, 114 Ciujde David 12 Ciujdc Postolache 80 Ciujdeti; btrnul lor 95 Ciujdoae Vasile 13 Ciurdeas Ioanei 9 Clioeti 44; not. istorica, 57 cliucinic, etimologie 57 Cobleanul Postolachi 8 Cob&leanul Ileana 8 Cod&eti 3, 6 Codru, inutul 148 Coglniceanu Jtefan 138 ^ Cotari 101
s

conac de emeclic 1% C o n a c h i Manolachi ban 222, 226, ispr. de T u t o v a , v o r n i c de aprozi 235 condica viaterioi 201, 203 Cop&ceana 104 Cop&oeni, deal 1 0 4 <K*il te e u HB

Corclw tfifc.

239

Cornea 167
Cornea tefan 81, 177 178 Coroteni 211, 212, 213, 214, 223, 827, 233 Cofitac Ambrosie 167, 177 Costachi Catrina logofeteasa 214, 215, 220 Costachi C. log. 90, 214, 215, serdar 221, medelnicor 219, 220,223.230,234 spatar 191 Costachi GalHl ban 218, aerdar 165, 157, 168,173, 191 Costachi Gligori 220 Costachi Ilie pah. 163 eogtScKf Tordachtpah', 1&2,193, 194, 216, 217, 218, 219,220, 230, 232, 234 Costachi Lupu hatoann 156, stolnic \14 Costachi Manolachi oomis vornic 18Q-,-10, log. 169,

Crciuneti 142, 162 (not i


tone*),. 166, 166, 159, 160, 161, 1*5 Creti 67 Crstina 149 crm 50 Cristea 64 IM*

Crciun Cbihae 81

Cotic, raliul 4 7 Cotonici 77, 79, 80 Cotonici Ursul 77 Coofan Vas. 166, 168, 177 Coofan. loan 177 Crang Neculni 225 Crciun I a n a c h i 80

Criste aprodul spatar 123 Crudul Ion arma 146, 161 Gradul Inat U i Crudul Simion 151 Crudul loan 151 Crudul Lupul t a i re* Crudul Maria 161 Costachi Matei sulger (49, 150, Crudul Toma 151 151, 156, 222, pah. 15&> Crupeoschi Sandul pitar 80 164, 233, 235 Crupenschi C. eiueeria. Tatov Costachi tefan vornic 193 222, 226, 234 Costachi Vasile 2 post 147,213, Cuci 20 214; ban 194, 218, 219, 220, 222, 223, 227, 231, Cucoranul C. pitar 10. 11 Cudrsti 8 233, 234, 235; pa.h 216, Cumpn 76 vornic 1, 18, 17, 142 Costchioao Maria 118 cumpni (a ) apa morii 191 Constandachi Enachi vornic 106, cur o scurur* oe cur" 52 curteni; capitan de-14; curtean vist 104 de camar 87, 90 Constandirr 3, 8, 121 Curteanul Lazor 90 Constandin Vod 73 Costandin 3 postelnic 91, logo- Custur Stnil 148 Cuzea Dumitraco stolnic 19, ft 100, 102, 109, 123 20 Costantinos comis 38,42, 45, 46 Cuzea Tudosiica 40 Costeanul Andrei diac 125 Costeti 1K6, 168, 173 (not i- Cuzea Toni stolnio 39 Cuzea Teodor post 126 torio), 177, 178 Dabija vel cluoer 177 Costic port. 64 ; de viatarie 77 Dabya Evetraie Vod 208 Costin 120 Dabijoe Anastaeia 313 Costin Matei condioar 286 danie 14, mai mult ca o dame Costin Neculai log. 210 ain dat'o 230. Costuc Ambrosie 168, 210 Danul sulger 14 Darie 147 Cososcul Postolachi 70 Darie Coatantui 160 C & V.-. med. 70

xlA

Darie Kfrim monah 150 Darie Ion erei 150 Darie Manole 150 Darie Marin 142 Darie Neculai arai 150 Darie Iluxanda 150 Darie Safta 150 Darie Variara erei 149. 150 Barie Vasilachi 150 datoria 1'au nchis pentru datorii' 106 David 14 Dealul mare, mnstire 206, 209 Depaste vornic 235 descilictoare 132 deuguttn* 183 Dieni spatar 64 dijm a lua dijm" 50, 132, IE 7, 214 dijma lu3 Dima Chiriac 67 divan, cercetndu-so pricina i cu divan" 193 Dobre Grigore 225 Bebre daacal 178 Dobre Ionaco 177 Dobre1 tefan 168, 177 Dobre Trofena 177 Dochi Chiriac 79 Dochit Gligore 79 Dochit Necnlai 79 Dochiti Postolachi 79* Deohi Radul 7y Docbi Sanda 79 Dochi tefan 79 Docolina, 166, 192, 196, 1S7, Sttrmoi domneasc Uil, ratuul 199, vadnl 191, 6 i a r m a m u p e a n la 203 ; etimologia 180, noti, istorica 179 Donici Nec. logoft 16, 17, 18, 211 med. 204, . 382. Donicioae Todociica stol. 1%, lb7. Dorofte Ion 1 Dragalina 3 Dr&ghlci Aadronaclu 178 Drochio loa Aiaoon 92, 101.

Drumea Ania 3 Drumea Graur 3 Drumea Nicoar, 3 Dubu Tudos spatar 10, 210 Duca cel btrn Vod 88 Duca Cost. Vod 2, 10, 11, 31, 73, 89, 93, 103, 128, 134. Dometi 25, 27, 28, 31, 37, 38, 30, 40, 41, 44, vornic do 31 ; notit istorica 31. Dumitraco diac. T.7 Dumitru post. 54 Edrici 14, 113 Edul, locul - 1 6 6 Efricfl Iacob 212 Elan 142, 155, 157 emeclic (conac de ) 199 Enachi Ilie stolnic 142 epitropi la Sf. Spiridon 106 Epureni 178 Esanu Vasile 231 Flciu, inutul 14, 142. 149, 150, 155, 157, 233 Fsc Vas. 2, 14 Fauri, pe Elan 147, 148, 149, 150,151, noti istoric 142 Feate Postolachi 7G Filip caara 128 Foca 128 Foca Antijnia 5 Foca Antioh 168, 177 Foca Aftenio 5 Foca Ursul 5 Foca Chiriac 125 Forosul ( Ncdeoni), rp 218, 219,223,225, 233, 884,235 Fratovscbi .Turj 64, 227 funo fune de 20 pai ; fune de tAnjeni 163, 217 Fortun Mihai, comis 191, 193 Gaftona ir.0, 1TO, 162 Galata, zid" 1 - 2 1 1 , 212 Galbna (rpa - ) 163 Galbeni, bani gata 18, 142,160 Galerie popa 5 Galerie Vasiloa 5 Galion 9 G&luc tef., %f*r 4* G i n s e i Manolaoh* 04

OtescA Ursul 77 Haciul Ale*, vornic de poart G*ealetii 47 131 Ondul lW 69, 122, 123, 124, Hadmbul lane post 212, 214, 218 128, 132, 133, Hadambul Petru 208 134, 13 Hadambul Stamate post 2.08 "Gndul loni 106, 109 Hjdu 166 *Gndul Lupul 140 'Gndulcsa Safta 25,27, 28,2^ Hamza 67 Hncul Ionaco 178 " 30, 48, 49, 92, 93,106, Handreti 87, 90 136, 137 178 fetidul erban 40, 44, 48 f 54 Hrgi Hartopi 148 Grleni 51, 53, 99 Hbocea Cozma 177 Gureni 48, 100 Higiul Gligore 79 Gavril Gh 54 Iftirae 79 Gavril (Calimah) Mitropolit 38, Higiul Higiul Iorga 79 ' ' 39, 106 Higiul Istina 79 Ghelagie monah 15 ffitoti Fadul 77 Glwrghe medelnicer 25, 28; Hociung Antohi capitan 106 vornic 14 Hociung loni 139 Gheorghi preut 157 Hodoreni 5, 6, 7, 10; 49,51, 95, Gheoca Ion spatar 148 128, 135 Ghica Grigore Vod 91, 123. U7. Holmul (nume de om) 8 148, 212, 213, 214 Horgeti 178 -Ghica Ale*, grigore vod 24, 29, 39, 131, 132, 13G, 182 Hrisantie ieromonah 29,93,136, UI Ghica Matei Vod 157, 158 Hudici dromic 64 Ghiezi (bubele lui >38 Hudici Bejan, vornic de ptart 12 Giurgea Enachi spatar 231 76Gligoraco 8 Hulubciosul 104 Oligore 8 Huanul Andria 121 globnici 183 Iachim marii G8 Glodeni 16. 25, 30, 48. 136 Iachim Safta 68 Gole vornic d poart 11,12,13 Ialan 148, 168 GlflRWti 131 lanaclii stolnic 223 Qonul Cost. 142 Iai 1, 10, 11, 14, 17,18, 19, 71, German Gh. 87, 90 79, 122, 147, 149 ; b. gospod. oarte 127 ; ispisoc Dancu 14 bis. depe poarti 135 14 ; inut 38 Oreccanu Alox. vornic- 193,201 iaz 20, 150 Idriciul, 196, 1P7 Grecoanu Cost. vornic 141 Grecnl Coat. comis 30, 45, 40 Iftimie Manolachi 220 Ilie Alex.-Vod (1438), 64 Grooul Bum. 25, 27, 45, 40 Ilie log. ot viserie 121 Grumeza Pnvel 46, 58 Ilie biv stolnic 178 Gur.iroa Ho an 6 Ilia Tudora 178 Gutui NocuW 177 Ilie Tofana 178 -Gutui Vasile 177 Ilie Maria 178 /flrfioseul Vasile an na 14

Ion vornic gktaii 66 Ioan Cost. 54 Ieoacu capitan 74 lonacu clucer 129 lonacu Tudosiica 177 Ioni, c&fwtan 89 Iordachi vasile spatar 1 Iordachi igan argat 231 lorga med. 109 loeip 167, 178 Ipatie tefan 75 Ipsilant A. C. Vod 195 Irienopoleos Sofrome egumen la Sft. Spiridon 38, 39, 106 frodia 9 Isaia 64 Isar Ion vist. 210 iBpisoc de pr 91; de ntritur 2 Istina 4 Istrafcie 9, 20 Iuraco 5, 128, 133 Iuraco Alex. 139 Iuraco Cerkez 128, 134 loiaco ioni 125 Iuraco Maria 128 Iuraco de Hodoreni 137 Iuriscetii 5 mprtiai din sate 187 tnma. Inmei 4 jarite de cas 168,379 Jepchiu Andrei, monah 25 Jepchiu Antim 133, 134 Jepohiu Toader 130, 138 Jepiu Andrei 128 Jepitt Chiriao 4, 67, 130 Jptu Gligore 67, 130 Jepiu Irintia 4 Jepiu Maria 4 Jepiu Mnil 130 .lepui Mihail 180 Jepiu Neghina 4 Jepiu Safta 130 Jepiu Simon 4, 67, 130 Jepiu Stogul 4

Jora Antiohie pah. 1 ; man 156 ; vel logoft 155, 160, 162 Jora Costantin capitan 147 ; sluger 155, 168, 159, 160, 161, 162, 218 Jora Grozava 203 Jora Gligore pivnicer 156 Jora Ion vornic 141, 155, 164 Jora Manolachi 218 Jora Nec. med. 148, 159 stolnic 215, 217, 218, 227, 230 Jumtate Mndrul 64 Jumtate Steful 64 Jurcani 120 Juverdian Gh. vornic de poart 147, 217, 218, 230 Lambrino Iordachi ban 196, 197 lptoc 12, 13 Lascarachi post. 151, 152, 153 Lazor 64 Lazor Ania 35 Lazor Miron mazil 25 Lazor Lupul 25 Lazor Toader 26 Lazul 213 Lecueni 6, 10, 13, 25, 92, 120, 121, 129, 133 legtur l'am luat dinliO lei bani 1 , - g a t a 3, bani buni 8btui 8 ; lei 126, 149. 150, 151 Leuc (spia) 111 Leucueni (Lecuseni) 51, W, 123, 124, 127, 130, 131. 132 ; etimologie 110 ; noti istoric 110126 Lipa Gavril clugr 75 Lipa Lupoae 75 Lipa Ursul 75 Lipsa Nec. capitan 107 I.ognin 6 Lucaoi Teodor 7 Lungul Mihaiu 26 Nec. 127 168 179 Jigoreni 7, 10, 26, 54 ; prul Lungul Lupa 161 Lupneti (btrnul) 14.95. L Jora oi Srbi IUI

Meleco ap, 64 Meletie, patriarh Ierusalim 212 menzll 181 Mercea Enaclie 81 Merianul Catrina 89 Meriani 87 Miclescul ordachi med. IC6, 197 Miclescul Sandu ban. 136-pafe 30 Miera Grigore 53 Miera tefan 46 Miern 8, 93, 101 Mihalcea 177 Mihalcea Crciun 16% 177 Mihalcea loan 168 Mihalcea Pntelie 8 Mihalcea Vasile 8 Mihu Ionaco 166 178 Mircea tefan vornic de poarti136 Mirceti (Vaslui) 87 99 Mireti 8, 10, 48, 136 Miron Iorga 93, 101 Miron pop 151 Mirul spia 81, etimologia 85 Misail Pop 3, 4, 79 Misail loni 4 v Misail Istina 4 Misail Andrei 4 Misail Episcop Romanului 12 Misihneseu! lsac 203 Misilinescul Maria 203 i moara de ap 23, 50, 184 vad ' de191, 220 roata 191, necul 12, au tneoatai moara Iui 11 221 Mogldea 3 ' Mavrocordat C. Alex. Vod 03, Mogldoa Anghelina 20 137 Mogldea Ania 4. 6. 7. 20 niazil ji oeata boerimei 90 Mogldea Cbiriac 4, 5 *>leghi loan vornic de poart 24 Mogldea Gavril 4, 6, 12, 20 eleoani 7, 10, 68, 93. 103. Mogldea Neculai 4, 5, nota istoric 63 Mogldea Poetolaehe 4, 5 Meleco Crciun 67 Mogdea Protasia 4, 20 Meleco Maria 87 Mogldea Sanda 4. 6, 7, 20 Meleoo Tudor 64 Meteco Va- Mogldoa Simeon 6, 30 silic 67, etimologia 65 Mogldea Teodor 4 Lupul Vist. 166 viserie l Lupul Vasile Vod 159 i u p u l V. tefan Vod 18.161 uupul lsao 8 Lupul Nastasia 8 Lupu Teodor 122 Lupu Safta 122 Jmpan Gh. 97 Lupan Ion 122 127 Lupan Ilinca 122 Lupan Andrei 122 Lupan Nec. 76 120 Lupan Vasile 127 Lua Anton vornic de poart 284,225.227, 228. 230,234 Macri D. log. 81 Mlineti 6,52, 81, 127, 129 131, 135, 137, mncturile drumului 187 Marooviceni 1, 2,3, 4, 9, 13, 29 25, 30, 49, 51, 68, 77, 78, 87, 89, 92, 120, 121, 123, 124, 131, 136, noti istoric 81 Marcu 140, 178 Mardarie 9 Mrdroae Grigorovici 121 Matei condicar 109, 141, 196 Matei Floare 3, 21 M* Dum. 195 M Gheorge 195 Mavrocordat N. Cost.Vod 83,89 Mavrocordat N. Ion Vod 126, 215 M*oordat I. Alex. Vod 44,

Lapol W

Mogoeti 75 mojic* a fixgit 1 o" 106 Moldova 2, 158 morari 191 Mormanul Neculai 9 Moreanul Safta 9 tiiortastpia 202 moan 123, 163 Muntean Ton 67 Muntean Pascal 67 Muntean Serghie 225 Murgteeti, btrftn - 2, 3 Mnrgoci Aleic. 2, 3, 6, 7, 10,12, 14, 21, 30 Murgoci Andronic 10 Mnrgoci Antemia 2 Murgoci Aftenia 7, 10 Murgoci Floare 7, 10, 14 Murgoci Gligore 9, 10, 14 Murgoci Ionaco 7 Murgoci Miroara 7, 10 Murgoci Matei 7 Murgoci Ruxanda 7,10, 14, 67 Murgoci Sandul 67 Musta Zaharia 178 Khatea Dum. diac. 149. Nacul Ion log. ot visterie 122 Ndabaico Artenie ( V , 54 Ndabaico Dochia 77 Kdabaico Tonascu 77 Ndabaico Mica' 129 Ndabaico tefan 77 Naga, sat.'26 Ntttas Cost. 122 Nastaeoa 9 NfHkura Oh. clugr 45 Naciil Mih. 87, C O Nazarie 7 Neagul Vasile uri car 18,79, 204 Nectarfe arhim. i egumen Galtei 212 Nedreni (Focoslul) 218, 219, 227, L'31, 'Jf, 233 Neghin Gligor* 133, 137 NecuLu preut 14 NegWjtt 3, 7, 196 Negrit M Negura Ibhai W>

Nanciul arma, ispr. de Vaslui 28, 136 Neofit egum. Ion Zlataust 213 Nicoar 3 Nicheia 38 Nicolae arma, ispravnic 25 Oance Gavril 87.1)0 obraele pmnturilor 75 ocolul Fundului 106 odgon 192 Odochia 8 Oia Gavril 218 Oia Vasile 218, 233 Olneti 191, 216, notia istoric 169 ol&cari 183 Olteanul Gheorghi 9 Olteanul Vlad y Olteanul Vlasie 9 Olteanul tefan 9 Onica fntn 8. 9 Onul Ioni 26 Oprianul Gh. mazil 224 Opre 151 Ostahie 67 ot. 72 otei 157 otpustul morii 52,f-8=grla morii 52, 53 Otel "Mihai gramatic 75 Pdure tefan dascal 178 Petii 47, 13'J Paicul 192 Paiul 68 Paiul Alex. ot. visterie 125 Paiul Ania 125 Pand Costantin diac za divan 93, 00, 100, 102 Paiul Ion post. 146, mazil 139 Paiul Iordache 125 Paiul Gh ; casa 47 Paiul Neculai 7u, 134, 140, 145 Paiul Patracu 140 Paiul Stfan oapitan 96, C6 Paiul Vas le. preut 47 Paisie egumen lrnovschi 213 Paldetil * Paladi Coetftchi cminar 222 ; spatar 120, 141

pftUdi Enaohi post. 165 Paladi Ion sulger 142, vel vornic 136 Paladi Toader spatar 213 ; vel vornic 194, 210 Palcu 70 palm 100 not pmnturi 4,15, 123, 124, 126; rnd de pmnturi 130, lat de 20 pasi i lung de 260 pai 137,139, de 30 pai 178 Pancu Dima 71 parale 126 parcalabi 89 P4rvestu 216, 219,283, 233, 235 Prvul Alex. ot. viserie 69, 72, 94, 120, 121, 122, 125, 126 Prvnl Ania 125, 126 Prvul Balaa 125, 120 Prvnl Costantin 125, 126 Prvl lordaohi 125, 126 Prvul Maria 125, 126 Parvul Sandu 125,126 Prvul tefan polcovnic 125,126 Pscnia spataroae 37,38 Pascarul 104 pasul de 6 palm om de mijloc 62, 95 Patracani 179 Pelin 178 Petre Anaronachi 226 Petre Costantin 224 Petreti 87, 90 Petreasa, pru 47 Petri cani 191, 195 5 etrosul (deal) 53 ?iatr* Jurj 64 *iatra 167 *ilat Gavril vornic glotnii 69 Weleu tefana 77 Hsar btrn capitan 147, 159 Isar Darie 172 W Istrati 161 W r Maria 160, 162 sar Stahia 142, 159 W Stratulat, 142, 169, 102 Isar Sandu 160, 162

Pisar tefan 162 Pisar Vasile 160, 161, "162 Pisreti 152 Piscani 11.2, 203, 209, 212, 213 219 ; not istoric 204 ; etimologia 205 205, 234 235 (Picani) Pisoci 217 Pieaai 149, 150, 151, 193, 222 Plcint pop 148 Ploca Vasile 3 log. 142 Pleca 221 Pleeni 148 odvdari 143 opa tefan 25 Popa Vasile O Popeni 151 Popiceni 155 Popscul Ion 121, 225 Popscul Neculai 178 Popscul Opre 151 Popscul tefan vornic de poart m , 217, 218 Popscul Simeon 178 Popscul Vasile 178 Porcescul Ureachi mazil 224* 230 Poroschi Lupul post. 122 Portarul Ilie 47 Portraftii 46 Postolachi Cost. 0, 195 Postolachi Nastasft Ifll potronici 122, 178 potro8ocrusu 138 pre .cte un leu pmntul & 8, cte 0 potronici pmntul 9 ; cte 10 potronici pmutul 178 am dat IO pmnturi pentru nn loc de prisac 10" ; a dat 200 lei i 2 cai, 213 Priponeti 41 prisac 30, 60; a lua din HO stupi unul 131, o par cb stup 131 Profrie Toader 230 proistos la Sf. Spiridon 106 protimie 199 pung de bani 100

24 Pnntieni 219, 820, 283,383,23Ti Rabota.jrafe 76 Rceti 16, 63 Rcbitoas* egumen 30, 78 Rtctal Apostol, capitan 14, 80 RinoVift Mihai spatar, 142,159 165 - Vod 169, 19 Raoovi Nec. med. 91 faeovita Radu log. 160, 161 Racovia M. Cehan Cost. Vod 70, 127, 136, 161 Rafail schit 46, 51 Rngoae sat 25, vale 127 Rogoae Vasile 127 Samdagiul 46 Sndulachi 157 Srbii pe Elan 163

Sfoiul Carp 26

Sroiul Ion 26, 130 w Sroiul Lupul 70 Sroiul Vasile, rnazil 93,137 -ifto Sroeti 146 sat boeresc, clugresc, domnesc 31 Sava, vecin 89 Sava, preut 157 Sava Episcop Roman 166, 178 , Sava Mitropolit Moldovei 16 Sa vin uri car 21 Scnteia, 188 Rzpopul Mihai 149 rsuflat; lucra 129 Scarlatachi Gh. 193 ' Y Rscannl Alex, j>ah. 130 Scarlatachi ban 193 * .Rsc nul Ion stol. 39 Scorescul Gh. 87. 90 ' ratonl de la Docolina 200 roi Scoreti 87, ' R&zoaia 52 Silion Stef. olu'oer 80 Ram! C. vttt. 2 ! Simin 8, 178 RoeVii 210, 233, 234, 235 Simeon Vas. do viserie' 8, 20 Roiul Cost. 218, 221, 222, *224, 148, 167 _ 227, 232 Sirbii 47, lGl ttm1 en 218, 232 SKvnianul Maria 178 " M u l ^ d a s h i mazil 106, 218, slobozie, t n ^ R i ^ Slobozieni 6, 10, 16, 17, 18, 19. ; Roiul Gavril 232 20,'2i; "24, 25, 44, 48. 4t, Boiul OiU Vasile 195, m 51, 92. 136 ; notia isRoman, fltot 67, 90 toric 21 Tumnease, ra 88. 89 Smntn Chiriac 147 Roqca Cost. (Sneer 8l Smntn Gavril 147 btrnt-TO Smntn Ienasoo 147 y-. Yffcfea Smntn Mois 147 tofdaehi h. 4& Smeieni 120 Smere Gh. 26, 133 _ tUmtechl 133 2. 3, 86, 70, 87, 90 HCSeWec. vWnio -B. Iflfi 114 oliule Soronar Sandul 75 Stelwx log. ' Spiridon l*e\tie 139 rnpU, dar la %U Spiridon, O. a*i 24, 2, 37, mptiM 221 v 38. 39.40, 41. M, KH; spitalul 87. nitropie 30 spia neamului 140 P S S ^ A|Wponic 8 Sprtno^n* RfcoWa, 2 preut Mteft 4 igani 1&6 Stanul

Tableti 1, . J ' Tabara cpitan Taga, p&rni 50, 53 - - "j 217 - tahmin ol Talaghin Ioni i 147 Stnciifl buuclA 13, . Stni Miron 26 Talpe Conatt-toftsil 163, 2801 jjkStrciul Gligore 91 vornic de poarta 217, 218 *Strciul Irodia 9 Talpa Nec 213 Strciul Mardarie ft Tfeneni 158 Stavra"Cluoer 213 Tnas cpitn M & 478 ' tefan Vod, btrnul 2 -f. Tnas nricar 91 tefan Vod Gheorghe 5 Tansa 26, 4S Ste an Vod Alexandru 64Trzii 203 , tefan Clucer 12 Tatarii, cnd prad* 217 tefan pop 178 Tntu Ion saiger ld9 f .tefan dascal 148 Tutu Vasile 139 s tefan de visterie lo 73 r ; Tel iman Chiriac 26 Stefnia 1 Teliman Gavril 149 Stefeni 203, 215, 218 Tejimap Petre 149 Stuful 64 Stogul Marcu 130 telpiz 83, 89 Stogul tefan 130, 135 Tirpn Nec. vornic de poart 27 Stogul Toader 1W) o Tivadar 04 'foacWr calara? 71 Stogul Vasile 130 Toader de visterie 1 ; Stratul 9 Todereti 75, 121 1 jStrijescul Gh. vornio 11, 12,-13 Todosia 167 trjui <a) 188 Tofan pop 3, 6, 7 Sfcnrza Ch. spatar IM, 210 Tofan Anghenia 6, 7 ; Sturza Dim. vist. 202, 203 Tflina vist 64 Sturza Ion vornio 100, 161 Tometi 167 1 Sturza Sandu vornio 8, 60, Toagazeni 71 191,213 toporul poian oe a racut-o Strffji Stef. Tornle PB Plosca ari toporul" 221 Sturza Vas. stol. 2tS Trtmdafi! vatav 3G ' Stur/a S. Ion Vod 198, 201, Trio^leti 163 03 deviza: utroque cla- Todoran Sil Tudos* morar 221"""* rwscere pidchrum 203 Tptai lf>3 SunlC. vornic 141 Turcul Ana 18, 20 nl Mih. Vod 139 Turcul Avram 18, 20 [ban post. 87, 9, 90 Turcul Dumbrav 18, 20 rbcani 100, liS Turcul Ghgora 18, 20 ' Turcul Gh. 18, 20 anilrovici Cofciw tu irvlui 38 Turcul Nitul t8, 20 oitnl Ivaa rupta 229 Turcul S im eon 64 it,uzi de Hrlad 183 iVwrul Toader 18, 20 irbat, Vlikti 178 Tutova, inutul 1C8, 102, 212 ijdoao David 4 arigrad 37

mnjm <W 8 palme

f a m a t e Tfie vatscv dfe aprozi Sfi Stamate Sandul comis 2 IC>

t
f

248 Vidr loni post. 93, 100, io* fibneti 86 138 ' igan 54, IM Vidrascu vornic de poart 5i Kgan Bejan 139 Vilna, ap 74 fcgan Ion 139 Visarion, monah, 93, 101 tolneti 44, 4 Vlad 9 ul Artenie 132 Vldeti 225 76 Vlsinesti 151 213 Voico meter 178 uiumul 185 Voinescu Catrina 120, 121 Urta clugri 4 Voinescu Gheu vornic 120 Ureacle Oan vornic 64 Voinescu Manolachi 121 orie de ntritori 2 Voinescu Maria 121 Ursachi Gh. stolnic 128, 156 Voinescu Neculai 120, 121 vist 210 Andrei 122 Ursul protopop de pe poart" Volcinschi Volcinschi Ilinca 122 12, 14, 80 Volcinschi Ion 122 Valeani 191 Volcinschi Safta 122 Valcea 64 Volcinschi Toader 122 Vasilica 3 vornic de trg 67; despre Vasile Vod, rposat 7,16 21 Doamna 88,90glotnii 6 Vasile preut 8 vornicel 31 Vasile sluger 40, stolnic 168 Vorniceni 149 Vasile cpitan 125.167,177,178 voroave deearte 91 Vasile beleag 177 Vovrieti 7, 20 Vasile diacon 232 Vrftnoean 177 Vaslui, 65; mazili oi 133, i- vrat (poart); ot 42, 80 nutul - 1, 2, 14, 17, 21, za, prep. de, diac za divan 9324, 37, 38, 39, 40, 41, 44, zlog, pentru 2 zloi 78 87, SO, 126, 128, 139 ; In Zavul Andronic vist. 87, 90 fundu 7, 15; ispravnici Zavul Gligore 11, 87, 89, 90 de - 28, 30, 131 Zbera btrn 218 vtman 31 zece, a lua de a 124, 131 rataf za aprozi 88 zeciuial 174 vechili 25; ispravnici*! de zet (ginere) 25, 93, 101 Vaslui 92 ; violul 224 Zgrvaci Gh. 125 _ vecin 31, pr de vecin 83,87, zlot .drept 16 lei L oorT Piscanii ca vecini 212; s'au Zmntn Gh. 228, 229, 230 dat ei vecini cu moie cu Zota Petre 76 tot 89 Zota Dum. 93, 101 vecintate 83, 174, 189; ertat Zotetii 47 , de - 1G7 zua i-au pus zua tntro aap' Veisa C. sardar XI, 203 tmnk dup Sn Petru Verde 148 124 Verdeoae

UN!VERS)T4H

^ISPISOACE I ZAPISE
DE

GH. GHIBNESCU
profesor, membru corespondent al Academiei Romne, senator

VOL. V. partea 2-a (necomplect)

Publicai u ne fcut supt auspiciile Epitropiei Casei Ospita/e/or S f . Spiridon

I A I TIP0GBAF1A H. GOLDNER, 8TR. MABZESCC 17

tV

" .

. <