Sunteți pe pagina 1din 16

PANOURI DE SALVARE SI PRIM AJUTOR

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

CALE SI ACCES DE EVACUARE

PUNCT DE PRIM AJUTOR

PUNCT TARGI

DUS DE SECURITATE
PUNCT MEDICAL DE SPALARE A OCHILOR

LEGATURA TELEFONICA (PUNCT MEDICAL)

PUNCT MEDICAL

LOC DE ADUNARE IN CAZ DE EVACUARE

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de


mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de


mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de


mai sus)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de


mai sus)
PANOURI PRIVIND MATERIALE SI ECHIPAMENTE DE STINGERE A INCENDIILOR
DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de
mai jos)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de


mai jos)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de


mai jos)

DIRECTIE DE URMAT (indicator adiţional la unul din panourile de


mai jos)

HIDRANT INTERIOR

SCARA

STINGATOR

TELEFON INCENDIU

INSTALAŢIE DE STINGERE A INCENDIILOR


INDICATOARE DE INTERZICERE
FUMATUL INTERZIS

LUCRUL CU FOCUL DESCHIS SI FUMATUL INTERZIS

ACCESUL PIETONILOR INTERZIS

STINGEREA CU APA INTERZISA

APA NEPOTABILA

ACCESUL INTERZIS PERSOANELOR NEAUTORIZATE

ACCESUL INTERZIS VEHICULELOR DE TRANSPORT


NU ATINGETI

PERICOL DE ELECTROCUTARE

DEPOZITARE INTERZISA

UTILIZAREA ASCENSOARELOR INTERZISA

ACCESUL CAINILOR INTERZIS

INTERZIS PULVERIZAREA CU APĂ

UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL INTERZIS

ACCES INTERZIS
PLACUTE DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE A RISCULUI SAU PERICOLULUI
ATENTIE ! MATERIAL INFLAMABIL SAU
TEMPERATURI RIDICATE

ATENTIE ! MATERIALE EXPLOZIVE - PERICOL DE


EXPLOZIE

ATENTIE ! SUBSTANTE TOXICE

ATENTIE ! SUBSTANTE COROZIVE

ATENTIE ! SUBSTANTE RADIOACTIVE – RADIATII


IONIZANTE

ATENTIE ! SARCINI SUSPENDATE


ATENTIE ! VEHICULE DE TRANSPORT

ATENTIE ! PERICOL ELECTRIC

ATENTIE ! PERICOL GENERAL

ATENTIE ! RADIATII LASER

ATENTIE ! SUBSTANTE COMBURANTE

ATENTIE ! RADIATII NEIONIZANTE


ATENTIE ! CÂMP MAGNETIC RIDICAT

ATENTIE ! OBSTACOL – RISC DE CĂDERE

ATENTIE ! DENIVELARE – RISC DE CADERE

ATENTIE ! RISC BIOLOGIC

ATENTIE ! TEMPERATURA JOASA

ATENTIE ! SUBSTANTE NOCIVE SAU IRITANTE


ATENTIE ! PERICOLUL APARITIEI UNEI ATMOSFERE
EXPLOZIVE

ATENTIE ! PERICOL DE PRINDERE A MAINII

ATENTIE ! PERICOL DE ALUNECARE

SEMNALIZARE DE RISC SAU PERICOL


MARCAJE OBLIGAŢII
PROTECTIA VEDERII OBLIGATORIE

PROTECTIA CAPULUI OBLIGATORIE

PROTECŢIA AUZULUI OBLIGATORIE

PROTECTIA CAILOR RESPIRATORII OBLIGATORIE

PROTECTIA PICIOARELOR OBLIGATORIE

PROTECTIA MAINILOR OBLIGATORIE

PROTECTIA CORPULUI OBLIGATORIE


PROTECTIA FETEI OBLIGATORIE

PROTECTIA INDIVIDUALA IMPOTRIVA CADERII


OBLIGATORIE

PASAJ OBLIGATORIU PENTRU PIETONI

OBLIGATIE GENERALA (însoţit la nevoie de un alt panou pentru


detalii subplimentare)
DIMENSIONARE PLACUTE INDICATOARE
SIMBOLURI ETICHETE PRODUSE CHIMICE
E - EXPLOZIV T+ - FOARTE TOXIC

O - COMBURANT C – COROSIV

F – USOR INFLAMABIL Xi – IRITANT

F+ - EXTREM DE Xn – NOCIV
INFLAMABIL

T - TOXIC N – PERICULOS PENTRU


MEDIU
ETICHETE DE PERICOL
In legătură cu explozia – diviziunile 1.1, 1.2 şi 1.3

In legătură cu explozia – diviziunea 1.4

In legătură cu explozia – diviziunea 1.5

In legătură cu explozia – diviziunea 1.6

Gaz neinflamabil şi netoxic

Pericol de incendiu (substanţe lichide inflamabile)

Substanţă solidă inflamabilă


Substanţă predispusă la aprindere spontană

Pericol de emanaţie de gaz inflamabil în contact cu apa

Substanţă comburantă

Peroxid organic: pericol de incendiu

Substanţă toxică

(se ţine izolată de articole alimentare sau de alte obiecte destinate


consumului in vehicule, precum şi de locuri de descărcare sau
transbordare)

Substanţă infecţioasă

(se ţine izolată de articole alimentare sau alte obiecte de consum şi


alimente pentru animale in vehicule, precum şi de locuri de
încărcare, descărcare sau transbordare)
Substanţă radioactivă în ambalaje

(in caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate în caz de


ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată)

Substanţă radioactivă în ambalaje

(In caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate prin


ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată, inclusiv
riscuri de iradiere la distanţă)

Substanţă radioactivă în ambalaje

(În caz de avarie a ambalajelor, pericol pentru sănătate prin


ingerare, inhalare sau contact cu substanţa împrăştiată, inclusiv
riscuri de iradiere la distanţă)

Substanţă corozivă

Substanţe şi obiecte diverse, care în cursul transportului prezintă


un pericol, altul decât cele pe care le prezintă celelalte clase

http://www.inrs.fr/htm/pictogrammes_pour_la_signalisation_sante_securite.html

S-ar putea să vă placă și