Sunteți pe pagina 1din 92

1

COLECTIV DE ELABORARE
INSTALATII ELECTRICE

Proiectant de specialitate S.C. SELLM S.R.L.
Str. Georghe Lazar nr. 23
Localitate Timisoara, jud. Timis

Sef proiect de specialitate ing. Mihai LUTE

Proiectant de specialitate ing. Ionel STANCIU2
DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. inreg. 100/07.07.2010


Noi, S.C. SELLM S.R.L. , cu sediul in Timisoara, Str. Brediceanu nr. 8, cod
unic de inregistrare RO 122110010 inregistrata la O.R.C. Timis sub numarul
J35/804/1999, declaram pe propie raspundere ca serviciul prestat catre beneficiarul
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, reprezentat prin proiect nr. 12/2010
(Instalatii electrice Camin studentesc), la care se refera aceasta declaratie este in
conformitate cu:

NP I7 2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
electrice la cosumatori cu tensiuni pana la 1000V c.a. si
1500V c.c.;

GP 052 2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000V
c.a. si 1500V c.c.;

I 20 2000 Normativ privind protectia constructiilor impotriva
trasnetului;

I18/1 2002 Normativ pentru proiectare si executarea instalatiilor
electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile
si de productie;

I18/1 2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
de semnalizare impotriva incendiilor si sistemelor de
alarmare impotriva efractiei din cladiri; H.G. pentru
aprobarea normelor metodologice si a documentelor
prevazute la art. 69 din Legea 333/2003 privind paza
obiectivelo, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

NP 061 2003 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor
de iluminat artificial din cladiri;

NP 062 2003 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat
rutier si pietonal;

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia relelor de
cabluri electrice;

P 118 1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

SR CEI 62305 1 / Protectia impotriva trasnetului. Partea 1. Principii
CEI 62305 -1 generale;

3
SR CEI 62305 2 / Protectia impotriva trasnetului. Partea 1. Evaluarea
CEI 62305 -2 riscului;

SR CEI 62305 3 / Protectia impotriva trasnetului. Partea 3. Avarii fizice
CEI 62305 -3 asupra structurilor si punerea in pericol a vietii;

SR CEI 62305 4 / Protectia impotriva trasnetului. Partea 4. Sisteme electrice
CEI 62305 -4 si electronice din structuri;

SR CEI 60364 4 Instalatii electrice in constructii. Mijloace de protectie
asigurarea securitatii;

SR CEI 60364 5 Instalatii electrice in constructii. Alegerea si montarea
echipamentelor electrice;

SR CEI 60364 7 Instalatii electrice in constructii. Reglementari pentru
Instalatii si amplasamente speciale;

SR HD 60364554/ Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54.
CEI 60364554 Alegerea si montarea echipamentelor electrice. Sisteme
de legare la pamant. Conductoare de protectie si
echipotentializare;

LEGEA 10 1995 Legea privind calitatea in constructii
(actualizata la 12.05.2007);

LEGEA 307 2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor;

****** Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate
prin ordinal M.A.I. nr 193/2007;

LEGEA 319 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca;Director:
Ing. Mihai LUTE


4
FISA DE MODIFICARI


Nume client:
Denumire lucrare:

Proiectant: Ing. Ionel STANCIU


Document
modificat
Descriere modificare In vigoare de
la data de
Solicitata
pentru/de catre
Aprobare
Semnat./Data5
S.C. SELLM S.R.L. TIMISOARA
BORDEROU

A. Piese scrise

1. Foaie de capat
2. Colectiv de elaborare
3. Declaratie de conformitate
4. Fisa de modificari
5. Borderou
6. Memoriu tehnic
7. Breviar de calcul
8. Caiet de sarcini
9. Extras de masuri
10. Lista de cantitati curenti tari
11. Lista de cantitati curenti slabi
12. Specificatii tehnice tablouri electrice
13. Program de control
B. Piese desenate

1. Schema bloc tablouri electrice Pl. 01Ie
2. Schema monofilara tablou electric general TGD Pl. 02Ie
3. Schema monofilara tablou electric general TCV Pl. 03Ie
4. Schema monofilara tablou electric TDS Pl. 04Ie
5. Schema monofilara tablou electric TDP.1 Pl. 05Ie
6. Schema monofilara tablou electric TDP.2 Pl. 06Ie
7. Schema monofilara tablou electric TE1.1 Pl. 07Ie
8. Schema monofilara tablou electric TE1.2 Pl. 08Ie
9. Schema monofilara tablou electric TE2.1 Pl. 09Ie
10. Schema monofilara tablou electric TE2.2 Pl. 10Ie
11. Schema monofilara tablou electric TE3.1 Pl. 11Ie
12. Schema monofilara tablou electric TE3.2 Pl. 12Ie
13. Schema monofilara tablou electric TE4.1 Pl. 13Ie
14. Schema monofilara tablou electric TE4.2 Pl. 14Ie
15. Schema monofilara tablou electric TE5.1 Pl. 15Ie
16. Schema monofilara tablou electric TE5.2 Pl. 16Ie
17. Schema monofilara tablou electric TE6.1 Pl. 17Ie
18. Schema monofilara tablou electric TE6.2 Pl. 18Ie
19. Schema monofilara tablou electric TER.1 Pl. 19Ie
20. Schema monofilara tablou electric TER.2 Pl. 20Ie
21. Schema monofilara tablou electric iluminat
de siguranta TLS Pl. 21Ie
22. Schema monofilara tablou electric
statie de pompe TSP Pl. 22Ie6
23. Schema monofilara tablou electric ascensoare TAS.1 Pl. 23Ie
24. Schema monofilara tablou electric ascensoare TAS.2 Pl. 24Ie
25. Schema monofilara tablou electric pompe chiller
si turn de racire TTR Pl. 25Ie
26. Schema monofilara tablou electric
centrala termica TCT Pl. 26Ie
27. Schema monofilara tablou electric
de camera Pl. 27Ie
28. Instalatii electrice de protectie Pl. 28Ie
29. Plan instalatii electrice de iluminat subsol Pl. 29Ie
30. Plan instalatii electrice de prize si HVAC subsol Pl. 30Ie
31. Plan instalatii electrice de curenti slabi subsol Pl. 31Ie
32. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta subsol Pl. 32Ie
33. Plan instalatii electrice de iluminat parter Pl. 33Ie
34. Plan instalatii electrice de prize si HVAC parter Pl. 34Ie
35. Plan instalatii electrice de curenti slabi parter Pl. 35Ie
36. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta parter Pl. 36Ie
37. Plan instalatii electrice de iluminat etaj 1 Pl. 37Ie
38. Plan instalatii electrice de prize si HVAC etaj 1 Pl. 38Ie
39. Plan instalatii electrice de curenti slabi etaj 1 Pl. 39Ie
40. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta etaj 1 Pl. 40Ie
41. Plan instalatii electrice de iluminat etaj 2 Pl. 41Ie
42. Plan instalatii electrice de prize si HVAC etaj 2 Pl. 42Ie
43. Plan instalatii electrice de curenti slabi etaj 2 Pl. 43Ie
44. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta etaj 2 Pl. 44Ie
45. Plan instalatii electrice de iluminat etaj 3 Pl. 45Ie
46. Plan instalatii electrice de prize si HVAC etaj 3 Pl. 46Ie
47. Plan instalatii electrice de curenti slabi etaj 3 Pl. 47Ie
48. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta etaj 3 Pl. 48Ie
49. Plan instalatii electrice de iluminat etaj 4 Pl. 49Ie
50. Plan instalatii electrice de prize si HVAC etaj 4 Pl. 50Ie
51. Plan instalatii electrice de curenti slabi etaj 4 Pl. 51Ie
52. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta etaj 4 Pl. 52Ie
53. Plan instalatii electrice de iluminat etaj 5 Pl. 53Ie
54. Plan instalatii electrice de prize si HVAC etaj 5 Pl. 54Ie
55. Plan instalatii electrice de curenti slabi etaj 5 Pl. 55Ie
56. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta etaj 5 Pl. 56Ie
57. Plan instalatii electrice de iluminat etaj 6 Pl. 57Ie
58. Plan instalatii electrice de prize si HVAC etaj 6 Pl. 58Ie
59. Plan instalatii electrice de curenti slabi etaj 6 Pl. 59Ie
60. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta etaj 6 Pl. 60Ie
61. Plan instalatii electrice de iluminat etaj retras Pl. 61Ie
62. Plan instalatii electrice de prize si HVAC etaj retras Pl. 62Ie
63. Plan instalatii electrice de curenti slabi etaj retras Pl. 63Ie
64. Plan instalatii electrice iluminat de siguranta etaj retras Pl. 64Ie
65. Schema bloc instalatie electrica de detectie
si semnalizare la incendiu Pl. 65Ie
66. Schema bloc retea voce-date Pl. 66Ie7
67. Schema bloc sistem de control acces Pl. 67Ie
68. Schema bloc instalatie CATV Pl. 68Ie
69. Schema bloc instalatie pentru interfon Pl. 69Ie

Intocmit:
Ing. Ionel STANCIU
Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB
Nr. 18061/20108
MEMORIU TEHNIC

1. Date generale

Prezenta documentie descrie solutiile tehnice de realizare ale instalatiilor
electrice de curenti tari si curenti slabi pentru Camin studentesc, beneficiar
Universitatea de Vest Timisoara. Obiectivul este amplasat in Timisoara, Piata
Sf. Petru Nr. 5, urmand a fi utilizat ca si camin studentesc. O parte a parterului
apartinand caminului studentesc va fi impartita in spatii comerciale.
Solutiile cuprinse in proiect sunt in conformitate cu legislatia in vigoare, fiind
indeplinite cerintele esentiale de calitate stabilite de Legea 10 1995, impreuna cu
modificarile aduse Legii 10 1995 prin Legea 123 2007, si anume:
- Rezistenta mecanica si stabilitate;
- Securitate la incendiu;
- Igiena, sanatate si mediu;
- Siguranta in exploatare;
- Protectie impotriva zgomotului;
- Economie de energie si izolatie termica
Conform NP I7 2002, spatiile aferente cladirii se incadreaza astfel:
- Dupa prezenta apei: AD1,...,AD3;
- Dupa combustibilitatea materialelor folosite in constructie: CA1.
La subsolul cladirii este amplasata statia de pompe pentru asigurarea presiunii
si debitului necesar functionarii corespunzatoare a hidrantilor de incendiu.
Proiectul tehnic s-a realizat pe baza datelor primite de la proiectantul general
si de la proiectantii altor specialitati.
Instalatiile electrice tratate in prezentul proiect se impart in:
- Alimentarea cu energie electrica a obiectivului (alimentarea cu energie
electrica din PT propriu, alimentarea de rezerva, bilantul puterilor,
distributia energiei electrice, descriere tablouri electrice de distributie)
- Instalatii electrice exterioare (priza de pamant, instalatia de protectie
impotriva trasnetului, iluminat exterior)
- Instalatii electrice interioare de curenti tari (iluminat general, iluminat de
siguranta, prize si grupuri de prize, racorduri electrice )
- Instalatii electrice interioare de curenti slabi (instalatia de detectie si
semnalizare la incendiu, reteaua voce-date, sistem control acces,
supraveghere video, instalatia de televiziune prin cablu - CATV,
instalatia pentru interfon).

2. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un post de transformare
20/0,4kV - 1600kVA, integrat in arhitectura cladirii, alimentat dintr-un punct de
conexiune inseriat in reteaua de medie tensiune aflata in imediata vecinatate a
obiectivului. Postul de transformare se va echipa cu un transformator uscat grad de
protectie IP31, celule de linie, de masura si transformator. Solutia de alimentare cu
medie tensiune nu face obiectul prezentului proiect, aceasta urmand a fi elaborata,
prin studiu de solutie, de catre furnizorul local de energie electrica Enel Banat.
9

Bilanul energetic se prezint astfel:
Cablul de bransament al instalatiei electrice trebuie dimensionat pentru o
putere electrica instalat Pi = 1972 kW si o putere electrica absorbit Pc = 1183 kW,
tensiune de lucru U = 400/230V, factor de putere cos = 0,92 si frecventa reelei
f = 50Hz.
Ca si sursa de rezerva, in cazul disparitiei tensiunii de la retea se va utiliza un
grup electrogen 250kVA, in constructie deschisa, cu pornire automata (timp maxim
de pornire 15 sec.), pentru alimentarea tabloului electric de consumatori vitali TCV.
Grupul electrogen 250kVA va fi prevazut cu rezervor propriu, priza de admisie aer si
cos de evacuare fum.
Pentru consumatorii care permit o intrerupere a tensiunii de maxim 0,5s se vor
monta surse neintreruptibila de tensiune (UPS).
Distributia energiei electrice se realizeaza prin intermediul tabloului electric
general de distributie (TGD). In camera grupului electrogen va monta un tablou
electric destinat consumatorilor vitali (TCV), echipat cu AAR. Comutarea intre
alimentarea de baza din TGD si alimentarea de rezerva de la grupul electrogen se
face prin intermediul AAR.
Distributia energiei se face in sistem TN-S intre tabloul electric general (TGD)
si tablourile electrice de distributie alimentate din acesta. Din tablourile electrice de
distributie alimentarea circuitelor electrice de iluminat, prize, etc. se face in sistem
TN-S. Tablourile electrice vor fi executate conform SR EN 60439-1, in cutii metalice
sau din PVC, conform schemelor monofilare care vor fi proiectate, vor fi prevazute
cu un spatiu de rezerva de minim 20% pentru eventuale extinderi ulterioare si vor
fi insotite de certificate de conformitate si buletine pentru testele efectuate.

Tabloul electric general de distributie TGD se echipeaz cu :
- sistem de distributie a tensiunii 3P+N+PE ;
- intrerupatoare automate ;
- separatori cu fuzibili;
- protectie la supratensiune;
- dispozitiv electronic (digital) de masurare a parametrilor energiei electrice;
- transformatoare de curent masura;
- transformator de curent compensare;
- contactoare electromagnetice;
- lampi echipate cu LED;
- butoane de pornit;
- butoane de oprit;
- etichete;
- tile;
- cleme de conexiune;
- cutie metalica grad de protectie IP 40.

Tabloul electric de consumatori vitali TCV se echipeaz cu :
- distribuitor trifazat 3P+N;
- AAR complet echipat ;
- bara de pamantare ;
- intrerupatoare automate ;10
- separatori cu fuzibili;
- contactoare electromagnetice ;
- relee ;
- lampi echipate cu LED ;
- buton oprire de urgenta ;
- butoane de pornit ;
- butoane de oprit ;
- etichete ;
- tile ;
- cleme de conexiune
- cutie metalica grad de protectie IP 40 ;

Tablourile electrice de distributie nivel (TDS, TDP.1, TDP.2,
TE1.1,...,TE6.2) se echipeaz cu :
- distribuitor trifazat 3P+N;
- intrerupatoare automate ;
- separatori cu fuzibili ;
- intrerupatoare diferentiale ;
- contactoare electromagnetice ;
- relee de impuls ;
- etichete ;
- tile ;
- cleme de conexiune
- cutie metalica IP 40.

Tabloul electricstatie de pompe TSP se echipeaz cu :
- distribuitor trifazat 3P+N;
- AAR complet echipat ;
- intrerupatoare automate ;
- separatori cu fuzibili ;
- contactoare electromagnetice ;
- tile ;
- cleme de conexiune ;
- cutie metalica IP 55 ;

Tablourile electrice pentru ascensoare (TAS.1, TAS.2) se echipeaz cu :
- distribuitor trifazat 3P+N ;
- AAR complet echipat ;
- separatori cu fuzibili ;
- etichete ;
- tile ;
- cleme de conexiune ;
- cutie metalica IP 40 ;

Tablourile electrice ale camerelor tehnice (TPCh, TCT) se echipeaza cu :
- distribuitor trifazat 3P+N;
- intrerupatoare automate ;
- separatori cu fuzibili ;11
- contactoare electromagnetice ;
- lampi echipate cu LED ;
- butoane de pornit ;
- butoane de oprit ;
- etichete ;
- tile ;
- cleme de conexiune
- cutie metalica IP 55.

Tablourile electrice de camera se echipeaza cu :
- intrerupatoare automate ;
- intrerupatoare automate cu protectie diferentiala ;
- etichete ;
- tile ;
- cleme de conexiune ;
- cutie PVC, grad de protectie IP 40.

Amplasarea tablourilor electrice se va face astfel:
A. Subsol:
TGD tablou electric general (alimenteaza cu energie electrica
urmatoarele: TCV, TCH, TSP, TPCh, TDR, TH, TAS.1, TAS.2, TSC1,
TSC2, TSC3, TSC4, TE1.1, TE1.2, TE2.1, TE2.2, TE3.1, TE3.2, TE4.1,
TE4.2, TE5.1, TE5.2, TE6.1, TE6.2, TER.1, TER.2, circuite de iluminat
si prize;
TCH tablou electric chiller;
TSP tablou electric statie de pompe (alimenteaza cu energie
urmatoarele: pompe de incendiu, prize de serviciu si iluminat SP);
TPCh tablou electric pompe camera chiller (alimenteaza cu energie
electrica pompele pentru chiller si turnul de racire);
TDS tablou electric distributie subsol (alimenteaza cu energie
electrica urmatoarele: instalatii electrice de iluminat si prize subsol);
TAS.1, TAS.2 tablouri electrice de distributie ascensoare;

B. Parter:
TCV tablou electric de consumatori vitali (alimenteaza cu energie
electrica urmatoarele: TSP, TAS.1, TAS.2, TLS, TDP.1, TDP.2, TDS,
vetilatoare de desfumare si presurizare sas-uri)
TLS tablou iluminat de siguranta (alimenteaza cu e.e. circuitele
iluminatului de siguranta)
TDP.1 tablou electric parter (alimenteaza cu energie electrica
urmatoarele: circuite electrice de iluminat si prize, alte circuite);
TDP.2 tablou electric parter (alimenteaza cu energie electrica
urmatoarele: circuite electrice de iluminat si prize, alte circuite);
TSC1 tablou electric spatiu comercial 1 (alimenteaza cu energie
electrica urmatoarele: instalatii electrice spatiu comercial 1) nu face
obiectul prezentului proiect;12
TSC2 tablou electric spatiu comercial 2 (alimenteaza cu energie
electrica urmatoarele: instalatii electrice spatiu comercial 2) nu face
obiectul prezentului proiect;
TSC3 tablou electric spatiu comercial 3 (alimenteaza cu energie
electrica urmatoarele: instalatii electrice spatiu comercial 3) nu face
obiectul prezentului proiect;
TSC4 tablou electric spatiu comercial 4 (alimenteaza cu energie
electrica urmatoarele: instalatii electrice spatiu comercial 4) nu face
obiectul prezentului proiect;
TLS tablou iluminat de siguranta (alimenteaza cu e.e. circuitele
iluminatului de siguranta)

C. Etaj 1-6
TE1.1, TE1.2 tablouri electrice de distributie etaj 1 (se alimenteaza
cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica
tablourile de camera TC(101)...TC(139), circuite de prize si iluminat
spatii comune, alte circuite);
TE2.1, TE2.2 tablouri electrice de distributie etaj 2 (se alimenteaza
cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica
tablourile de camera TC(201)...TC(239), circuite de prize si iluminat
spatii comune, alte circuite);
TE3.1, TE3.2 tablouri electrice de distributie etaj 3 (se alimenteaza
cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica
tablourile de camera TC(301)...TC(339), circuite de prize si iluminat,
alte circuite);
TE4.1, TE4.2 tablouri electrice de distributie etaj 4 (se alimenteaza
cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica
tablourile de camera TC(401)...TC(139), circuite de prize si iluminat
spatii comune, alte circuite);
TE5.1, TE5.2 tablouri electrice de distributie etaj 5 (se alimenteaza
cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica
tablourile de camera TC(501)...TC(535), circuite de prize si iluminat
spatii comune, alte circuite);
TE6.1, TE6.2 tablouri electrice de distributie etaj 5 (se alimenteaza
cu energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica
tablourile de camera TC(601)...TC(431), circuite de prize si iluminat
spatii comune, alte circuite);

D. Etaj retras
TER.1 tablou electric de distributie etaj retras (se alimenteaza cu
energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica circuite de
prize si iluminat, alte circuite)
TER.2 tablou electric de distributie etaj retras (se alimenteaza cu
energie electrica din TGD/alimenteaza cu energie electrica tabloul
electric centrala termica TCT, tabloul electric al centralei de tratare a
aerului TCTA, tabloul electric al turnului de racire TTR, circuite de
iluminat si prize, alte circuite ale etajului retras) ;13
TCT tablou electric centrala termica (alimenteaza cu energie electrica
echipamentele centralei termice);

NOTA:
Urmatoarele tablouri electrice nu fac obiectul prezentului proiect:
TSPC1 (tablou spatiu comercial), TSPC2 (tablou spatiu comercial),
TSPC3 (tablou spatiu comercial), TSPC4(tablou spatiu comercial),
TH(tablou hidrofor), TPI (tablou pompe de incendiu), TDR (tablou
instalatie de incalzire/dezghetare rampa acces in parcare), TCTA
(tablou centrala de tratare aer), TC.1 si TC.2 (tablouri cazan centrala
termica);

Instalatia pentru incalzirea/dezghetarea rampei de acces in parcare, nu
face obiectul prezentului proiect, aceasta urmand a fi livrata complet
echipata, inclusiv cu tabloul electric. In prezentul proiect se stabileste
doar solutia tehnica pentru racordarea tabloului electric TDR(tablou
instalatie de incalzire/dezghetare rampa acces in parcare).

Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice se vor realiza cu cabluri
electrice cu intarziere marita la propagarea flacarii, cu conductoare din Cu,
Uo/U=0,6/1kV, sau cu cabluri rezistente la foc (P90) acolo unde destinatia tablourilor
electrice impune acest lucru. Pentru cablurile rezistente la foc (P90) se aleg
elementele de fixare si sustinere cu rezitenta la foc de acelasi tip (P90).
Cablurile electrice se vor poza in tubulatura PVC (flexibila sau rigida), tevi
metalice sau jgheab metalic in functie de solutiile impuse prin proiect.
Masurarea si tarifarea energiei electrice se face separat pentru fiecare
camera, pentru spatiile comune, spatii comerciale si/sau alte spatii. Amplasarea
contoarelor se stabileste de catre beneficiar impreuna cu proiectantul. Se aleg
contoare cu posibilitatea de citire de la distanta.

3. Instalatii electrice exterioare

3.1. Priza de pamant

Se va realiza o priza de fundatie formata dintr-o platbanda OlZn cu sectiunea
de 25x4 mm, pozata in betonul radierului cladirii. Pozarea platbandei OlZn 25x4mm
se face inainte de turnarea betonului de fundatie. La fiecare intersectie a traseelor de
platbanda, se vor realiza legaturi galvanice intre traseele de platbanda si armatura
fundatiei, cu ajutorul unor cleme speciale sau prin sudura. Pentru legarea instalatiilor
electrice la priza de pamant, in camera TGD s-a prevazut o bara de egalizare
potential (BEP). Pentru masurarea si legarea IPT la priza de pamant s-au prevazut
bucati de platbanda care urca pana la cota +1,00m unde se vor lega in piesele de
separatie prevazute special pentru acest scop. Aceste bucati realizeaza legatura
galvanica intre priza de pamant si piesele de separatie.
Se verifica si se masoara priza de pamant (PP). In situatia in care valoare
masurata este mai mare decat 1 (conform normativ I20-2000) se impune
imbunatatire prizei de pamant prin adaugarea de platbanda OlZn si de electrozi OlZn.14
Proiectantul va pune la dispozitia executantului detalii referitoare la
imbunatatirea prizei de pamant, de ndata ce va fi informat asupra valorii rezistentei
de dispersie masurata.

3.2. Instalatia de protectie impotriva trasnetului (IPT)

Instalatia (IPT) prevazuta va fi cu un dispozitiv de amorsare (PDA) a carui
raza de protectie si avans de amorsare s-au ales in urma calculelor din breviar.
Instalatia IPT se va conecta la priza de pamant a instalatiei electrice a carei
rezistenta de dispersie nu va depasi valoarea de 1. Dispozitivul de captare este
alcatuit dintr-un varf de captare, un dispozitiv de amorsare, si un suport pe care se
gasete un sistem de conexiune al conductoarelor de coborare. Conductoarele de
coborare sunt prevazute cu piesa de separatie.
Caracteristicile instalatiei de protectie impotriva trasnetului cu PDA sunt :
- avansul propriu de amorsare T=60s
- raza de protecie, la 3 m sub PDA R
p
=47m
Montarea a dispozitivului de amorsare se va face pe un ansamblu de trei
catarge din inox avand o lungime utila de 5,1 m. Dispozitivul PDA are lungimea de
2,1 m. Coborarile se fac cu conductor din cupru stanat cu sectiune de 30 x2 mmp,
montat pe suporti. Conductoarele de coborare se conecteaza la priza de pamant prin
intermediul pieselor de separatie montate la circa 2 m de la suprafata solului. Aceste
piese trebuie s fie astfel realizate nct s nu poata fi demontate dect cu ajutorul
unor scule speciale, atunci cnd se executa masuratori.
IPT interioara consta n realizarea egalizarii de potential a elementelor
metalice apartinand instalatiilor cladirii iar in tablourile electrice in montarea de
descarcatori pentru supratensiuni atmosferice. Legaturile de la elementele
protejate i barele de egalizare potential secundare se realizeaza cu conductor
din Cu de sectiune minima 6mmp, iar ntre barele secundare, priza de pamant si bara
principal cu conductor Cu de sectiune minima 16mmp.
Piesele de separatie vor fi numerotate si la receptia lucrarii se vor face
masuratori ale valorii rezistentei de dispersie si a continuitatii prizei de pamant.
Buletinele vor fi anexate la procesul verbal de receptie a lucrarii.

3.3. Instalatii electrice pentru iluminatul exterior

Iluminatul exterior se realizeaza cu aparate de iluminat montate in scafa de la
parterul cladirii si cu ajutorul aparatelor de iluminat montate in nisele care constituie
spatiile publicitare, in ambele cazuri rezultand un iluminat indirect . Comanda
iluminatului se va face cu ajutorul unui releu echipat cu fotocelula cu posibililate de
alegere a pragului intensitatii luminoase de pornire si a periodei de functionare a
iluminatului exterior. Circuitele iluminatului exterior s-au prevazut a se racorda in
tabloul electric general TGD.
Traseele circuitelor iluminatului exterior se realizeaza cu cabluri cu intarziere
marita la propagarea flacarii , cu conductoare din Cu, U0/U=0,6/1kV, pozate in
jgheab metalic si in tub PVC-25mm flexibil si/sau rigid. Pentru protejarea circuitului
de iluminat s-a prevazut in tabloul electric general intrupatoare automate pentru
protectie la suprasarcina si scurtcircuit.
15
4. Instalatii electrice interioare

4.1. Instalatii de iluminat

4.1.1. Iluminatul camerelor

Iluminatul general se realizeaza cu aparate de iluminat montate incastrat in
tavan, echipate cu tuburi fluorescente 2x26W, dispersor transparent si balast
electronic, grad de protectie IP 20.
Pe peretii laterali deasupra biroului si a fiecarui pat sunt prevazute deasupra
paturilor aplice echipate cu surse LED. Fiecare aplica se comanda separat de la un
intrerupator 230V/10A montat ingropat pe acelasi perete cu aplica.
In spatele aparatului TV se va monta un aparat de iluminat cu intrerupator
integrat, echipat cu tub fluorescent 1x18W si dispersor rotund.
In grupurile sanitare sunt prevazute aparate de iluminat montate incastrat in
tavan, echipate cu tuburi fluorescente 2x18W, dispersor transparent si balast
electronic, grad de protectie IP 44. Deasupra oglinzii se va monta un aparat de
iluminat echipat cu tub fluorescent 1x18W.
Toate aparatele de iluminat sunt prevazute cu balast electronic.
Circuitul de iluminat se realizeaza cu cablu cu intarziere marita la propagarea
flacarii, cu conductoare din Cu, U0/U=0,6/1kV, pozat in tub PVC-20mm flexibil
si/sau rigid. Pentru protejarea circuitului de iluminat s-a prevazut in tabloul electric de
camera un intrupator-separator magnetotermic cu protectie diferentiala (Id=30mA).

4.1.2. Iluminatul general al caminului

Iluminatul pe casa scarii se realizeaza cu aparate de iluminat, echipate cu
tuburi fluorescente 2x36W, cu dispersor din policarbonat si balast electronic, montaj
aparent, grad de protectie IP 65 si kit de emergenta pentru autonomie in functionare
de 1h.
O parte a iluminatului holurilor (nivelul 1-6) se realizeaza cu aparate de
iluminat montate incastrat in tavan, echipate cu tuburi fluorescente 2x35W, balast
electronic si dispersor, grad de protectie IP 40. Din loc in loc aceste aparate de
iluminat s-au echipat cu kituri de mergenta pentru autonomie in functionare de 1h. In
zonele de intersectie (in apropierea lifturilor) s-au prevazut aparate de iluminat
echipate cu tuburi fluorescente 2x26W, identice cu cele montate in camere. Din loc in
loc si aceste aparate de iluminat se echipeaza cu kituri de emergenta care le confera
autonomie in functionare de 1h.
Iluminatul spatiilor anexe (of.curatenie, of. spalatorie, of. deseuri) se
realizeaza cu aparate de iluminat montate aparent, echipate cu tuburi fluorescente
2x58W, balast electronic si dispersor din policarbonat, grad de protectie IP 65.
Iluminatul oficiilor pentru bucatarie se realizeaza cu aparate de iluminat
echipate cu tuburi fluorescente 2x26W, identice cu aparatele de iluminat montate pe
holuri sau in camere. Alte spatii iluminate cu acelasi aparat de iluminat(2x26W) sunt
sala de gimnastica, hol etaj retras si hol parter.
Sala de lectura este iluminata cu aparate de iluminat echipate cu tuburi
fluorescente 4x18W, reflector oglindat si balast electronic, montaj incastrat, grad de16
protectie IP 20. Alte spatii iluminate cu acelasi tip de aparat de iluminat sunt birourile
si casieria de la parterul cladirii.
Camerele tehnice in care sunt amplasate echipamente electrice ( camera de
medie tensiune, cameara transformatorului, camera grupului electrogen si camera
TGD) se vor ilumina cu aparate de iluminat montate aparent, echipate cu tuburi
fluorescente 2x36W, dispersor din policarbonat, balast electronic si kit de emergenta
pentru autonomie in functionare de 3h, grad de protectie IP 65.
In camera pompelor s-au prevazut aparate de iluminat montate aparent,
echipate cu tuburi fuorescente 2x58W, dispersor din policarbonat si balast electronic,
grad de protectie IP65. O parte a aparatelor de iluminat s-au prevazut cu kituri de
emergenta care le confera o autonomie de 3h in functionare.
Parcarea de la subsolul cladirii se va ilumina cu aparate de iluminat montate
aparent, echipate cu tuburi fuorescente 2x58W, dispersor din policarbonat si balast
electronic, grad de protectie IP65. O parte a aparatelor de iluminat s-au prevazut cu
kituri de emergenta care le confera o autonomie de 1h in functionare. In camera de
frig si in spatiul de depozitare de la subsol se vor monta acelasi tip de aparate de
iluminat.
Vestiarul de la subsol si grupul sanitar aferent acestuia se vor ilumina cu
aparate de iluminat montate aparent, echipate cu tuburi fluorescente 2x36W si
respectiv 1x18W, dispersor din policarbonat si balast electronic, grad de protectie
IP 65.
In SAS-urile de la subsol s-au prevazut aparate de iluminat echipate cu tub
fluorescent 1x36W, dispersor din policarbonat si balast electronic, grad de protectie
IP 65.
Pentru iluminatul teraselor de la etajele 5, 6 si etajul retras s-au prevazut a se
monta aparate de ilumina montate aparent pe balustrada sub mana curenta,
echipate LED-uri (48xLED) , caracasa din aluminiu anodizat si capace terminale din
policarbonat, grad de protectie IP 66.
Comanda iluminatului se face cu ajutorul intrerupatoarelor, comutatoarelor, a
butoanelor cu revenire si a senzorilor de lumina si prezenta.
Elementele de protectie ale circuitelor electrice aferente spatiilor comune s-au
prevazut a se monta in tablourile electrice de distributie pentru fiecare nivel .
Cablurile circuitelor de iluminat din spatiile comune sunt din cupru cu
intarziere marita la propagarea flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-20mm,
sau pe jgheab metalic.

4.1.3. Iluminatul de siguranta

Conform temei de proiectare simultan in cladire, inclusiv in spatiile comerciale
se pot afla in jur de 1000 persoane. Conform normativului NP I7 2002 iluminatul
de siguranta se incadreaza in tipul 2, trebuie sa functioneze pe toata durata in care
se afla persoane in cladire si sa aiba o durata de comutare de cel mult 0,5s.
Iluminatul de siguranta prevazut se imparte in:

- iluminat de siguranta la evacuare tip 2, functionare permanenta;
- iluminat hidranti de incendiu tip 2, functionare permaneta.
17
Alimentarea iluminatului de siguranta se face din tabloul de iluminat de
siguranta amplasat la parterul cladirii. Pentru alimentarea circuitelor iluminatului de
siguranta s-au prevazut cabluri electrice din cupru cu intarziere marita la propagarea
flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-20mm fexibil si/sau rigid, pe un traseu
separat si la o distanta de minim 10cm de alte circuite electrice.
Pentru iluminatul de siguranta la evacuare s-au prevazut aparate de iluminat
avand ca sursa de lumina LED-uri, inscriptionate cu marcajul EXIT sau alte marcaje
(pictograme) care sa indice traseul pentru evacuare. Autonomia de functionare a
acestora este de 1h iar timpul de incarcare al acumulatorului de 24h. Pentru
verificarea functionarii in regim de siguranta aparatele de iluminat sunt echipate cu
buton TEST.
Pentru iluminarea hidrantilor s-au prevazut aparate de iluminat avand sursa de
lumina tuburi fluorescente de 8W, inscriptionate cu marcajul HIDRANT. Autonomia
de functionare a acestora este de 1h iar timpul de incarcare al acumulatorului este de
24h. Pentru verificarea functionarii in regim de siguranta aparatele de iluminat sunt
echipate cu buton TEST.
In parcarea subterana la o inaltime h=0,3m s-au prevazut aparate de iluminat
avand sursa de lumina tuburi fluorescente de 8W, neinscriptionate. Autonomia de
functionare a acestora este de 1h iar timpul de incarcare al acumulatorului este de
24h. Pentru verificarea functionarii in regim de siguranta aparatele de iluminat sunt
echipate cu buton TEST.
Circuite de iluminat de pe casa liftului s-au prevazut a se conecta in tabloul
iluminatului de siguranta.

4.2. Circuite de prize. Racorduri electrice de forta.

4.2.1. Circuite de prize 230V - camere

In fiecare camera de locuit se vor monta prize 230V/16A astfel:
- o priza cu capac de protectie (IP 44) in grupul sanitar;
- o priza montata de peretele din spatele aparatului TV;
- un grup de doua prize intre fiecare doua paturi;
- trei grupuri de doua prize dispuse sub masa de studiu;
- un grup de trei prize dispus deasupra mesei de studiu;
- un grup de patru prize montat desupra mesei din zona chicinetei;
- racord ventiloconvector;
Pentru circuitele de prize s-au prevazut cabluri electrice din cupru cu intarziere
marita la propagarea flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-20 flexibil si/sau
rigid.

4.2.2. Circuite de prize 230V/16A holuri, spatii anexe si alte spatii

Pe holurile destinate doar circulatiei se dispun prize simple, pentru curatenie,
montate la o distanta de minim 8m intre prize. In spatiile de recreere apartinand
holurilor se vor monta cate doua prize dispuse pe peretii laterali.
In oficiile pentru spalatorie se vor monta prize simple pentru alimentarea
masinilor de spalat rufe si a meselor pentru calcat rufe. Fiecare priza este alimentata
individual de pe acelasi circuit.18
Oficiile de curatenie sunt dotate cu grupuri de cate doua prize dispuse pe
peretii laterali. Sub intrerupatorul pentru iluminat se va monta o priza simpla pentru
curatenie.
In bucatarii se vor monta prize simple 230V/16A, grupuri de cate doua prize
230V/16A si prize 400V/16A astfel:
- doua prize simple montate unul dintre peretii laterali;
- doua grupuri de cate doua prize montate deasupra pultului pentru gatit
destinate alimentarii aparatelor electrocasnice (cuptor cu microunde, filtru de
cafea, etc.)
- doua prize 3P+N+PE 400V/16A, sub pult pentru alimentarea plitelor electrice;
Pe holuri deasupra tavanului fals se vor monta prize pentru alimentarea
echipamentelor wireless (acces point-uri).
In sala de lectura se vor monta grupuri de cate doua prize si o priza simpla
pentru alimentarea acces ponint-ului.
La parter in zona receptiei se vor monta prize simple pentru curatenie si
grupuri de cate trei prize.
In birouri se vor monta prize simple pentru curatenie si grupuri de cate doua
prize.
Pentru circuitele de prize s-au prevazut cabluri electrice din cupru cu intarziere
marita la propagarea flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-20 flexibil si/sau
rigid.

4.2.3. Circuite de prize si prize de serviciu spatii tehnice

In spatiile tehnice destinate amplasarii echipamentelor electrice pe fiecare
nivel s-au prevazut prize simple alimentate fiecare individual de pe alt circuit.
In camera tehnica de la ultimul nivel (etajul retras) s-au prevazut prize duble
montate pe peretii laterali si o priza de curatenie montata sub comutatorul pentru
actionarea iluminatului.
In camerele electrice (medie tensiune, transformator, TGD) sunt prevazute a
se monta prize simple si grupuri de cate doua prize.
In camera de frig si alte anexe ale subsolului se vor monta prize simple si
grupuri de cate doua prize.
In zona parcarii se vor monta grupuri de prize de serviciu echipate cu doua
prize 230V/16A si o priza 400V/16A.

4.2.4. Racorduri electrice de forta

Racordurile de forta se impart in:
- racorduri echipamente HVAC (chiller, turn de racire, echipamente centrala
termica, pompe chiller, pompe turn de racire, centrala de tratare aer,
ventiloconvectoare, etc.)
- pompe de incendiu
- ventilatoare presurizare sas-uri
- ventilatoare de desfumare
Echipamentele HVAC cu puteri mari se vor amplasa la etajul tehnic al cladirii
si in camera chiller-ului. O parte a acestor echipamente se vor livra impreuna cu
tabloul electric, iar cealalta parte a acestora se vor racorda in tablourile electrice19
prevazute special pentru acestea sau in tablourile de distributie a energiei electrice
pentru fiecare nivel al cladirii.
Pompele de incendiu se vor alimenta cu cabluri electrice din cupru cu
intarziere la propagarea flacarii, U0/U=0,6/1kV , pozate in tevi de protectie, sau pe
jgheab.
Ventilatoarele de desfumare si ventilatoarele de presurizare a sas-urilor se vor
alimenta cu cabluri electrice din cupru cu rezistenta marita la foc (P90),
U0/U=0,6/1kV. Elementele de fixare si sustinere se aleg cu rezitenta la foc timp de
1,5h (P90).

5. Instalatii electrice de curenti slabi

Se vor realiza instalatii electrice de curenti slabi care constau in:
- instalatia de detectie si semnalizare la incendiu;
- reteaua de voce date;
- sistem de control acces;
- supraveghere video;
- instalatia de televiziune prin cablu CATV;
- instalatia de interfon.

5.1. Instalatia de detectie si semnalizare la incendiu

Sistemul prevazut pentru semnalizarea si detectia incendiului este un sistem
electronic care cuprinde doua centrale de incendiu legate in retea, detectori de
incendiu, butoane de semnalizare cu actionare manuala, interfete (cuploare)
adresabile pentru semnalizarea si/sau comanda functionarii altor dispozitive sau
instalatii si elementele de semnalizare/avertizare acustica si vizuala a producerii
incendiului reprezentate prin sirenele de interior si de exterior.
Detectia incendiului este realizata de catre detectorii de incendiu amplasati pe
tavan si sub tavanul fals. Detectorii care fac parte din instalatia de detectie si
semnalizare a incendiului sunt detectori combinati (optic si termic).
Echipamentele sistemului de detectie si semnalizare la incendiu s-au amplasat
conform normativelor in vigoare. Legarea echipamentelor a caror functie este de a
detecta incendiul si a echipamentelor cu ajutorul carora se comanda alte instalatii
sau echipamente se face in bucla, iar legarea echipamentelor de avertizare si
semnalizare a incendiului se face radial.
Butoanele de incendiu sunt cu actionare manuala, iar in momentul in care
personalul va actiona asupra oricarui buton de incendiu centrala de incendiu va intra
in stare de alarma.
Comanda a sistemului este realizata de catre cele doua centrale de incendiu
legate in retea.
Fiecare centrala de incendiu monitorizeaza in permanenta starea
echipamentelor din sistem iar in momentul aparitiei incendiului, a unei defectiuni
produsa la un element din sistem sau a intreruperii cablului care leaga echipamentele
intre ele, va semnaliza optic si/sau acustic si va afisa un anumit tip de mesaj in
functie de tipul de defect care s-a produs. Intreg sistemul de detectie si semnalizare a
incendiului este conectat cu serviciul de pompieri printr-o linie telefonica.20
Distanta maxima intre doua centrale conectate poate fi de maxim 1200m.
Pentru conectarea centralelor de incendiu in retea s-au prevazut cabluri agreate de
producator.
Centrala de incendiu este avizata EN54. Fiecare centrala de incendiu va
dispune de 4 bucle de detectie. Pentru fiecare nivel al obiectivului se va utiliza o
singura bucla de detectie.
In exteriorul cladirii in apropierea usilor principale de acces se amplaseaza
sirene echipate cu flash, destinate functionarii in exteriorul cladirilor. Sirenele de
exterior se vor echipa cu acumulatori 12V/7Ah pentru asigurarea autonomiei in
functionare.
In interiorul cladirii pe fiecare nivel se vor monta sirene de incendiu (cu flash)
adresabile. Detectorii de incendiu se vor monta aparent pe tavanele camerelor de
locuit, in bucatarii, ateliere, anumite vestiare, camera tabloului general si a grupului
electrogen, etc. exceptie facand holurile unde se vor monta detectori de incendiu si
in tavanul fals.
Butoanele de incendiu se amplaseaza pe caile de evacuare pentru a putea fi
actionate cat mai repede si mai usor in caz de incendiu. Se vor monta butoane de
incendiu si in camera transformatorului, camera tabloului general, statia de pompe si
camera grupului electrogen.
Sistemul de detectie si semnalizare la incendiu se va interconecta cu sistemul
de control acces, cu instalatia HVAC, instalatia de desfumare, etc., de unde va prelua
informatii si va transmite informatii catre aceste sisteme pentru a creste siguranta in
functionare si exploatare a intregii cladiri.
Pentru cablarea instalatiei de detectie si semnalizare la incendiu s-au prevazut
cabluri electrice din cupru, rezistente la foc 0,5h (P30).
Dimensionarea acumulatorilor s-a facut pentru o autonomie in functionare a
sistemului de detectie si semnalizare la incendiu de 48 ore in conditii normale si o
alarma de 30 minute in caz de incendiu.

5.2. Reteaua de voce-date

Asigurarea unei bune calitati in utilizarea internetului impune adoptarea ca
standard minim cat 6a conform ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10.
Pentru facilitarea accesului la internet s-au prevazut prize de date RJ45 cat6a
in fiecare camera iar in spatiile comune (sala de lectura, holuri ) s-au prevazut
echipamente pentru transmisie wireless. S-au prevazut prize de date si in anumite
spatii tehnice si anexe.
Structura retelei s-a dispus atat pe verticala cat si pe orizontala. La parterul
cladirii s-a amplasat dulapul principal de date (RACK P.1), in spatiul tehnic aferent
echipamentelor electrice. Semnalul se va aduce de catre furnizorul de servicii de
internet pana in dulapul principal. Din dulapul principal semnalul se distribuie prin
fibra optica spre celelalte nivele ale cladirii. Conexiunile intre rack-uri se fac in sistem
redundant, legaturile intre rack-ul care asigura distributia intregii cladiri si celelalte
rack-uri (de nivel) asigurandu-se printr-un cablu de fibra optica multimode (OM3), cu
intarzaiere la propagarea flacarii si protectie impotriva rozatoarelor.
In functie de numarul de plecari spre prizele de date dulapurile de date se
echipeaza cu switch-uri si patch panel-uri dimensionate corespunzator.
Dulapurile de date se vor dota cu accesoriile necesare (organizoare de21
cabluri, tavi, prize 230V cu protectie la supratensiune, etc.) unei bune functionari si a
unei fiabilitati crescute. Fiecare dulap de date se va lega la priza de pamant cu un
conductor din cupru cu sectiunea minima de 10mmp.
Fiecare dulap de date se va echipa cu UPS 230V on-line, cu posibilitate de by-
pass, alimentat din tabloul de nivel. Toate echipamentele active montate in fiecare
dulap de date (rack-uri) se vor alimenta de pe UPS-ul aferent.
Distanta maxima intre priza de date si dulapul de date la care este conectata
nu trebuie sa depaseasca 90 m.
Fiecare cablu, fiecare port din priza si fiecare port corespunzator din patch-
panel va avea aceeasi codificare (notatie) conform documentatiei tehnice si va
respecta metodele de numerotare specificate de standardul TIA/EIA-606.
Se va inscripiona pe cablu, pe eticheta prizei si pe eticheta portului de la
patch panel.
Toate dulapurile de comunicatii precum si spatiile tehnice vor avea placute de
identificare corespunzatoare planurilor si documentatiilor tehnice.
La finalizarea lucrarilor de instalare a suportului fizic se vor efectua testarea si
certificarea la categorie 6a ecranat 500 MHz aleator pentru minim 100 de porturi din
sistemul informatic. Rezultatele testelor se vor anexa documentatiei tehnice finale
care se va preda beneficiarului.

5.3. Sistemul de control acces

Sistemul de control acces este format din unitatile de comanda (controller),
cititoarele de proximitate, butoanele de iesire, butoanele de urgenta, electromagneti,
contactele magnetice, cartelele de proximitate, softul de gestionare si sursele de
alimentare cu curent continuu ale sistemului de control acces.
Usile de acces controlate sunt amplasate la subsol pe unde se face accesul
din parcare in cladire si la parterul cladirii (usile principale de acces).
Pentru alimentarea cu energie electrica a sistemului de control acces s-au
prevazut surse auxiliare de curent continuu.
Alimentarea cititoarelor si a unitatilor de comanda de face la o tensiune de
12V c.c. Electromagnetii pentru retinerea usilor de acces se alimenteaza la 24V c.c.
pentru a diminua valoarea curentului absorbit de acestia.
Sursele de curent continuu se vor echipa cu acumulatori pentru autonomie in
functionare, in cazul lipsei tensiunii de la retea.
Utilizatorii sistemului de control acces vor fi echipati cu cartele de proximitate
de tip HID Prox 125 kHz direct tiparibila, programata in format 37 biti pentru un grad
sporit de securitate.
Protocolul de comunicatie folosit de unitatile de comanda pentru a comunica
intre ele este RS 485.
Cablurile de comunicatie intre unitatile de comanda sunt cabluri Belden 9729,
iar intre cititoare si unitatile de comanda se folosesc cabluri Belden 9730.
Sistemul de control acces se interconectea cu instalatia de interfonie, pentru a
facilita actionarea electromagnetilor usilor controlate si implicit deblocarea acestora
pentru a putea fi deschise atat de la interfon cat si cu ajutorul cartelelor de
proximitate.
Pentru alimentarea cu energie electrica a echipamentelor se prevad cabluri
electrice din cupru cu intarziere la propagarea flacarii si emisii reduse de gaze toxice22
si corozive, U0/U=0,6/1kV , pozate in tub PVC-20mm felxibil si/sau rigid, sau pe
jgheab metalic.

5.4. Supravegherea video
Se vor monta camere video la subsolul cladirii in zona de acces auto si pe
holuri in zona lifturilor.
Imaginile preluate de catre camerele video se stocheaza de catre sistemul
NAS (Network Attached Storage) cu o capacitate de stocare de minim 10 zile.
Se vor prevedea camere video IP cu posibilitate interna de stocare a
imaginilor de 4GB (optional extindere la 32GB) in varianta de supraveghere zi-
noapte.
Pentru vizualizarea imaginilor nu este nevoie de un soft special acesta fiind
integrat in fiecare came video IP.
Vizualizare imaginilor inregistrate se poate face cu cod de acces de la orice
PC conectat la internet oriunde in lume.
Fiecare camera video se va alimenta direct de pe cablul UTP care se
conecteaza in dulapul de date corespunzator, prin intermediul unui dispozitiv denumit
injector multifunctional ultra-compact, bazat pe tehnologia PoE ( Power over
Ethernet).
Alimentarea de rezerva a sistemului de supraveghere este asigurta de
UPS-urile montate in dulapul de date.
Autonomia in functionare prevazuta prin lege a fi de 24 ore se va asigura de
catre grupul generator.

5.5. Instalatia de televiziune prin cablu CATV

Pentru instalatia de televiziune prin cablu se prevede un sistem cu distributie
pe verticala si pe orizontala cu ajutorul amplificatoarelor 860Mhz-38dB si a
distribuitoarelor TV.
In fiecare spatiu tehnic destinat echipamentelor electrice (doua pe nivel) se vor
monta un amplificator si distributoare Tv. De la aceste echipamente se pleaca cu
cabluri coaxiale de impedanta 75 - tip F677 TSV catre prizele TV.
Conexiunile intre amplificatoare se realizeaza cabluri coaxiale de impedanta
75 - tip F1177 TSV.
Amplificatoarele TV se alimenteaza cu tensiune 230V direct de la retea, prin
intermediul prizelor montate in spatiul tehnic.

5.6. Instalatia de interfon

Instalatia pentru interfon este formata din posturile externe care impreuna cu
cititoarele pentru accesul controlat, se vor monta pe un postament special construit in
apropierea usilor principale de acces.
Semnalul intre elementele instalatiei se transmite audio, pe un cablu special
cu sectiune 2x1mmp.
Pentru fiecare etaj s-au prevazut distribuitoare de semnal. Fiecare distribuitor
de semnal suporta un numar de 4 posturi interne.23
Posturile interne ale interfonului se vor monta in holul de acces al fiecarei
camere, langa usa, deasupra intrerupatorului pentru iluminat la inaltimea h=1,25m.
Usile principale de acces se doteaza cu electromagneti, comandati de la
fiecacare post intern. Alimentarea electromagnetilor se realizeaza cu ajutorul surselor
de 24V c.c. echipate cu acumulatori.
Intocmit:
Ing. Ionel STANCIU
Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB
Nr. 18061/2010


24
BREVIAR DE CALCUL

1. INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI

Formule: Date de intrare. Calcule: Rezultate:
Suprafaa echivalenta de
captare:
- pentru volume paralelipipedice:

Ae = L l +6 H ( L+l )+9 H
2
[mp]

- pentru constructii cu proeminene:

Ae = 9 H
2
[mp]
Lungimea cladirii:
L=88 [m]

Latimea cladirii:
l=53 [m]

Inaltimea cladirii:
H=33 [m]
A
e
=47.637,14 [mp]Frecventa loviturilor directe de
trasnet asupra constructiei sau
volumului de protejat:

N
d
= N
g
xA
e
xC
1
x10
-6
[lovituri/an]
Densitatea loviturilor de trasnet
la sol exprimate in numar de
lovituri de trasnet pe km
2
si an:
N
g
=0,04 N
k
1,25
[nr.impact/km
2
/an]
Pentru Timisoara:
N
k
=40 (indice keraneunic)
N
g
=4,02[nr.impact//km
2
/an]
C
1=
0,25
N
d
=47,88x10
-3
[lovituri/an]
Frecventa loviturilor de trasnet
acceptata pe cladire, N
c
:

N
c
= (5,5 x 10
-3
)/C
-6


[lovituri/an]
C=C
2
C
3
C
4
C
5


C
2
=1 (structura din beton,
acoperis din beton)
C
3
=1 (valori obisnuite si normal
combustibile)
C
4
=3 (evacuare dificila si risc
de panica)
C
5
=5 (necesita continuare
lucrului si nu are efecte
daunatoare asupra mediului
inconjurator)
C=15
N
c
=3,66x10
-4
[lovituri/an]

Daca:

N
d
N
c
nu este nevoie de IPT,
dar se poate monta la cererea
expresa a beneficiarului
N
d
>N
c
IPT este necesara.
Eficacitatea IPT se determina cu
formula:

E=1- N
c
/ N
d

N
c
=3,66x10
-4
[lovituri/an]
N
d
=47,88x10
-3
[lovituri/an]
N
d
>N
c
, este necesara IPT
cu efacacitatea:

E=0,99235
Daca
eficacitatea
0,95<E0,98
0,90<E0,95
0,80<E0,90
0<E0,8

Atunci nivelul de
protectie IPT este
Intarit (I)
Intarit (II)
Intarit (III)
Intarit (IV)
E=0,99235


Nivel de protectie IPT:
Intarit(I) plus masuri
complementare.
Paratrasnet:
Tip protectie: PDA
Av. amorsare: t=60 [s]
Inalt. cat.: h
catarg
=5,1[ m]
Inalt. protectie: h
min
>2 [m]
Raza de protectie (h5m):
R
p
=h(2Rh) +L(2R+ L) [m]
Lungimea suplimentara:
L = v x T [m]
v vit. de propagare a liderului
ascendent si descendent
R=20 [m] raza sferei fictive
h=35 [m]
v=1 [m/s]
t=60 [s]
Lungimea suplimentara:
L=60 [m]
Raza de protectie la
nivelul solului:
R
p
=79 [m]
25
Masuri complementare (intreprinse de catre executant):

- se asigura ca priza de pamant are valoarea corespunzatoare (mai mica decat
valoarea de 1 ohm, valoare precizata in normativul I20-2000), in fiecare punct in
care este posibila masurarea acesteia, iar daca valoarea nu corespunde aceasta
se imbunatateste;
- verifica existenta unei legaturi eficiente intre elementele legate la pamant si
conductorul principal de legare la pamant;
- verifica existenta unei legaturi eficiente intre prizele de pamant si conductoarele
principale de legare la pamant;
- verifica starea conductoarelor de legare la pamant, precum si a legaturilor dintre
conductoare si celelalte elemente ale instalatiilor de legare la pamant;
- verifica calitatea instalatiei de echipotentializare iar daca aceasta nu este realizata
corespunzator se propune o imbunatatire a acesteia.
- respecta in executie distantele si parametrii precizati de catre producator pentru
ca IPT sa functioneze la parametri optimi.


2. BILANTUL PUTERILOR

Nr.
crt. Tip receptor U.M. CANT.
P
i
/[U.M.]
P
itot
K
c
P
a
[kW]
1. Aparate de iluminat ans 1 280 257 1,00 257,00
2. Circuite de prize ans 1 856 856 0,29 249,95
3. Echipamente hvac ans 1 470 470 0,90 423,00
4. Echipamente statie de pompe ans 1 49 49 1,00 49,00
5. Alte echipamente ans 1 340 340 0,60 204,00
TOTAL ans * * 1972 0,60 1.1833. ALEGEREA SECTIUNII CONDUCTOARELOR ELECTRICE

Sectiunea de faza a conductoarelor si cablurilor electrice se stabileste ca fiind
sectiunea minima care indeplineste urmatoarele conditii:
1. stabilitate termica in regim normal de functionare
2. rezistenta mecanica in regim normal de functionare
3. protectie la suprasarcina
4. stabilitate termica in regim de pornire a motoarelor
5. pierderi de tensiune in limitele admise
6. stabilitatea termica in regim de scurcircuit si protectia la scurtcircuit

Calculul curentilor electrici se face astfel:
- pentru circuitelor monofazate,
Ic =
P

u x cos x p
|A]
- pentru circuite trifazate26
Ic =
C

x P

S x u x cos x p
|A]


- pentru coloanele electrice monofazate
Ic =
P

u
]
x cos
mcd
|A]

- pentru coloanele electrice trifazate
Ic =
C
c
x Pi
S x u x cos x p
|A]


in care:
P
i
puterea instalata [W]
I
c
curentul de calcul[A]
U
f
tensiunea de faza[V]
U tensiunea de linie[V]
U tensiunea de linie[V]
cos factorul de putere
cos
med
factorul de putere mediu al receptoarelor alimentate din acelasi tablou
electric
p randamentul receptorului
C
c
=C
s
xC
i
coeficient de cerere
C
s
coeficient de simultaneitate
C
i
coeficient de incarcare


1. Stabilitatea termica a conductoarelor in regim normal de functionare se considera
asigurata daca sectiunea conductoarelor cablurilor se alege astfel:
- I
adm
I
c
, in regim permanent
- I
adm
a x I
c,
in regim intermitent
La stabilirea cutentului maxim admisibil corectat se tine seama de conditiile concrete
de pozare a cablurilor prin coeficientii de corectie, conform normativ pe 107 1995.


2. Conditia de rezistenta mecanica se considera indeplinita prin alegerea sectiunii cel
putin egala cu sectiunea minima admisa conform NP I7 2002.


3. Protectia la suprasarcina se realizeaza alegandu-se dispozitive de protectie la
suprasarcina, care sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:
- I
C
I
N
I
adm

- I
2
1,45 x I
adm
,
in care:
I
C
curentul de calcul
I
N
curentul nominal al dispozitivului de protectie27
I
adm
curentul admisibil in conductorul distributiei\
I
2
curentul conventional sau curentul care asigura efectivdeclansarea dispozitivului
de protectie
4. Stabilitatea termica in regim de (scurta durata) de pornire, se verifica considerand
sectiunea aleasa conform conditiei 1. Valorile densitatii de curent la pornire trebuie
sa fie de cel mult 35A/mm
2
pentru conductoare din cupru si de cel mult 20A/mm
2
.


Densitatea de curent la pornire se calculeaza astfel:
]
p
=
I
p
S
]
]
p
|
A
mm
2
]
I
p
= k x I
n
,


unde:
j
p
densitatea de curent la pornire[a/mm
2
]
I
p
curentul de pornire, dat de producator sau calculat in functie de curentul nominal
si modul de pornire prin coeficientul k[A]
k coeficient pentru calculul curentilor de pornire, k=1,6...8.5. Determinarea caderilor de tensiune se face astfel:
- pentru circuite monofazate de iluminat si prize
u% =
2 x 1uu

x
1
u
P
2
x
P
k
x I
k
S
Pk
N
k=1

- pentru circuite trifazate de iluminat si prize
u% =
1uu

x
1
u
L
2
x
P
k
x I
k
S
Pk
N
k=1

- pentru coloane monofazate
u% =
2 x 1uu x Cc

x
1
u
P
2
x
P
k
x I
k
S
Pk
N
k=1

- pentru coloane trifazate de iluminat si prize in regim normal de functionare
u% =
1uu x Cc

x
1
u
L
2
x
P
k
x I
k
S
Pk
N
k=1

- pentru circuite monofazate de forta
u% =
2 x 1uu

x
1
u
P
2
x
P

x l
S
P

- pentru circuite trizate de forta
u% =
1uu

x
1
u
L
2
x
P

x l
S
P

- coloane monofazate de forta in regim de pornire28
u% =
2 x 1uu

x
1
u
P
2
x
C
c
x P

x l
S
P

- coloane trifazate in regim de pornire
in care:
P
i
puterea instalata [W]
P
ik
puterea instalata pe un tronson oarecare k[W]
cos factorul de putere
I
c
curentul de calcul[A]
cos
med
factorul de putere mediu al receptoarelor alimentate din acelasi tablou
electric
U
f
, U
F
tensiunea de faza[V]
U, U
L
tensiunea de linie[V]
C
c
=C
s
xC
i
coeficient de cerere
C
s
coeficient de simultaneitate
C
i
coeficient de incarcare
l
k
lungimea unui tronson k
- conductivitatea materialului conductor[m/mm
2
]

6. Stabilitatea termica in regim de scurcircuit si protectia la scurtcircuit
Calculul curentilor de scurtcircuit se face pornind de la calculul curentului de
scurcircuit de pe barele de joasa tensiune ale transformatorului electric, respectiv

I
sc1
=
c x u
N
S x Z
1


unde:
I
scT
curentul de scurtcircuit pe barele de joasa tensiune ale transformatorului[kA]
U
N
tensiunea de linie, la mers in gol, masurata la bornele de JT ale
trnasformatorului[kV]
c factorul de tensiune
Z
T
impedanta de scurtcircuit a transformatorului[]
Curentul de scurtcircuit in aval fata de bornele

I
sc
=
c x u
S x Z
cch

unde:
I
sc
curentul de scurtcircuit la locul de defect[kA]
U tensiunea de linie, la locul de defect[kV]
c factorul de tensiune
Z
echiv
impedanta de scurtcircuit la locul de defect, impedanta echivalenta cu suma
impedantelelor elementelor de retea din amonte de locul de defect[]
Impedantele cablurilor care alimenteaza receptorii electrici se calculeaza
astfel:
Z
L
= (r
0
x l)
2
+ (x
0
x l)
229
Impedanta de scurtcircuit a transformatorului se calculeaza astfel:
Z
1
= _R
1
2
+ X
1
2

in care:

R
1
= P
Cu
x
0
N
2
S
N
2
x 1u
3


X
1
=
u
sc
%
1uu
x
u
N
2
S
N
x 1u
-3


unde:
Z
L
impedanta liniei (cablului) dintre locul de defect si sursa care alimenteaza locul
de defect[]
r
0
rezistenta lineica indicata de producator[/km]
x
0
reactanta lineica indicata de producator[/km]
l lungimea cablului[m]
R
T
rezistenta de scurcircuit a transformatorului[]
X
T
reactanta de scurtcircuit a transformatorului[]
P
Cu
pierderile de scurtcircuit ale transformatorului[kW]
U
N
tensiunea nominala[V]
S
N
puterea aparenta nominala a transformatorului[kVA]
u
sc
% - tensiunea de scurtcircuit[%]

30


Tabel nr.1 Calcul caderi de tensiune pe bara capsulata
Nr.
crt
Denumire tronson Tip cablu
Pi
[kW]
U
[V]
cos Ci Cs Cc d(b)
Pc
[KW]
Ic
[A]
L
[M]
k/1000
[V/m/A]
U
troso
n
[%]
U
total
[%]
1
Alimentare TGD
BARA AL 3P+N+PE
2500A 1972 400
0,92 0,80 0,75 0,60 1,00
1.183,
0
1.858,2
1
14,00 0,03 0,19 0,19
2
Tronson 2 parter bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
800A 638,9 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 3,74 0,09 0,06 0,72
3
Tronson 1 parter bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
630A 733,8 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 3,74 0,09 0,07 1,09
4
Tronson 2 etaj 1 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
800A 638,9 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 7,48 0,09 0,12 0,78
5
Tronson 1 etaj 1 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
630A 733,8 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 7,48 0,09 0,14 1,16
6
Tronson 2 etaj 2 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
800A 638,9 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 11,22 0,09 0,18 0,84
7
Tronson 1 etaj 2 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
630A 733,8 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 11,22 0,09 0,21 1,23
8
Tronson 2 etaj 3 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
800A 638,9 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 14,96 0,09 0,24 0,90
9
Tronson 1 etaj 3 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
630A 733,8 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 14,96 0,09 0,27 1,30
10
Tronson 2 etaj 4 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
800A 638,9 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 18,70 0,09 0,30 0,96
11
Tronson 1 etaj 4 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
630A 733,8 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 18,70 0,09 0,34 1,37
12
Tronson 2 etaj 5 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
800A 638,9 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 22,44 0,09 0,36 1,02
13
Tronson 1 etaj 5 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
630A 733,8 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 22,44 0,09 0,41 1,44
14
Tronson 2 etaj 6 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
800A 638,9 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 26,18 0,09 0,42 1,0831
15
Tronson 1 etaj 6 bara
800A
BARA AL 3P+N+PE
630A 733,8 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 26,18 0,09 0,48 1,50
16 Tronson 2 e.r. bara 800A
BARA AL 3P+N+PE
800A 638,9 400
0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 447,22 702,46 29,92 0,09 0,48 1,14
17 Tronson 1 e.r. bara 800A BARA AL 3P+N+PE 630A 733,8 400 0,92 1,00 0,70 0,70 1,00 513,63 806,79 29,92 0,09 0,55 1,57
Tabel nr. 2 Calcul caderi de tensiune coloane tablouri electrice
Nr.
crt
Denumire coloana Tip cablu
S
[mmp]
Pi
[kW
]
U
[V]
cos Ci Cs Cc
Pc
[KW]
Ic
[A]
L
[M]

[m/mm
p]
U
col.
[%]
U
total
[%]
1
Alimentare tronson 2
BARA AL 3P+N+PE 800A
CYY-F
3x3x1x240+3x120+3x12
0 mmp
720 639 400 0,92 0,90 0,70 0,63 402,49 632,22 78,00 57,00 0,48 0,66
2
Alimentare tronson 1
BARA AL 3P+N+PE 800A
CYY-F
3x3x1x240+3x120+3x12
0 mmp
720 734 400 0,92 0,80 0,70 0,56 410,91 645,43 28,00 57,00 0,18 1,02
3 Coloana TCH
CYY-F
2x3x1x185+2x95+2x95
mmp
370 300 400 0,92 0,90 1,00 0,90 270,00 424,10 28,00 57,00 0,22 0,41
4 Coloana TCV
CYY-F 3x120+1x70x1x70
mmp
120 178 400 0,92 0,90 0,90 0,81 143,81 225,88 26,00 57,00 0,34 0,53
5 Coloana TDS
CYY-F
5x6mmp
6 25 400 0,92 0,75 0,80 0,60 15,00 23,56 39,00 58,00 1,05 1,58
6 Coloana TDP.1
CYY-F
5x6mmp
6 27 400 0,92 1,00 0,62 0,62 16,74 26,29 28,00 59,00 0,83 1,35
7 Coloana TDP.2
CYY-F
5x6mmp
6 20 400 0,92 1,00 0,62 0,62 12,40 19,48 72,00 60,00 1,55 2,08
8 Coloana TLS
CYY-F
5x2,5mmp
2,5 2,54 400 0,92 1,00 1,00 1,00 2,54 3,99 28,00 61,00 0,29 0,8232
9
Coloana tablou etaj
TE1(6).1, tip 1
CYY-F
5x35 mmp
35 119 400 0,92 0,80 0,75 0,60 71,10 111,68 3,00 57,00 0,07 <2%
10
Coloana tablou etaj
TE1(6).2, tip 2
CYY-F
5x35 mmp
35 83 400 0,92 0,80 0,70 0,56 46,48 73,01 3,00 57,00 0,04 <2%
11 Coloana TER.1
CYY-F
5x6mmp
6 22,8 400 0,92 1,00 0,75 0,75 17,07 26,81 17,00 57,00 0,53 2,10
12 Coloana TER.2
CYY-F
3x1x95+1x50+1x50mmp
95 120 400 0,92 0,90 0,90 0,81 97,10 152,52 3,00 57,00 0,03 1,18
13 Coloana TPCh
CYY-F
3x1x95+1x50+1x50 mmp
95 122 400 0,92 1,00 0,55 0,55 66,83 181,59 38,00 57,00 0,29 0,48
14 Coloana TCT
CYY-F
5x16mmp
16 36 400 0,92 1,00 0,80 0,80 28,80 45,24 32,00 57,00 0,63 1,77
15 Coloana TH
CYY-F
5x16mmp
6 30 400 0,92 1,00 0,50 0,50 15,00 23,56 43,00 57,00 1,18 1,36
16 Coloana TDR
CYY-F
5x6mmp
6 14,4 400 0,92 1,00 0,90 0,90 12,96 20,36 65,00 57,00 1,54 1,72
17 Coloana TTR
CYY-F
5x16mmp
16 21 400 0,92 0,90 1,00 0,90 18,90 29,69 32,00 57,00 0,41 1,56
18 Coloana TSP
Cablu cupru P90
5x35mmp
35 75 400 0,92 1,00 0,75 0,75 56,25 88,35 73,00 57,00 1,29 1,47
19 Coloana TCTA
CYY-F
5x25 mmp
25 52 400 0,92 1,00 0,90 0,90 46,80 73,51 42,00 57,00 0,86 2,04
20 Coloana TAS1
Cablu cupru P90
5x16mmp
25 14 400 0,92 1,00 1,00 1,00 14,00 21,99 30,00 58,00 0,18 0,37
21 Coloana TAS2
Cablu cupru
P905x25mmp
25 14 400 0,92 1,00 1,00 1,00 14,00 21,99 65,00 59,00 0,39 0,91
22
Coloana TC
( U max)
CYY-F
3x2,5 mmp
2,5 3,5 230 0,92 0,70 0,65 0,46 1,60 7,57 35,00 57 0,74 2,29


33Tabel nr.3 Calcul caderi de tensiune la pornire

Nr.
crt
Denumire coloana Tip cablu
S
[mmp]
Pi
[kW
]
U
[V]
cos Ci Cs Cc
Pp
[KW]
Ip
[A]
L
[M]

[m/mm
p]
Up
coloa
na
[%]
Up
total
[%]
1 Coloana TAS.1
Cablu cupru (P90)
5x25mmp
16 14 400 0,92 1,00 1,00 1,00 63,00 98,96 30,00 57,00 1,30 *
2 Coloana TAS.2
Cablu cupru (P90)
5x25mmp
25 14 400 0,92 1,00 1,00 1,00 63,00 98,96 65,00 57,00 1,80 *


Tabel nr.4 Calcul parametrii transformator
Nr. Crt Tip transformator
Sn
[kVA]
Uj.t.
[kV]
Pfe
[kW]
Pcu
[kW]
Usc[%]
I0
[%]
Rsc
[]
Xsc
[]
Z
[]
Isc
[kA]
1
Uscat, cu izolatie
in rasina
1.600 0,40 2,30 13,35 6,00 0,80 8,344E-04 9,600E-03 9,636E-03 23,99


Tabel nr.5 Calcul curenti de scurtcircuit
Nr.
crt
Loc calcul Tip coloana
U
[kV]
L
[m]
R0
[/m]
X0
[/m]
R
[]
X
[]
Zcol
[m]
Ztot
[m]
Isc
[kA]
1 Tablou electric TGD BARA 3P+N+PE 2500A 0,4 14 3,500E-05 1,400E-05 4,90E-04 1,96E-04 5,28E-04 1,02E-02 22,75
2
Alimentare tronson 2
BARA AL 3P+N+PE 800A
CYY-F
3x3x1x240+3x120+3x120
mmp
0,4 70 2,310E-05 2,706E-05 1,62E-03 1,89E-03 2,49E-03 1,27E-02 18,2734
3
Alimentare tronson 1
BARA AL 3P+N+PE 800A
CYY-F
3x3x1x240+3x120+3x120
mmp
0,4 24 2,310E-05 2,706E-05 5,54E-04 6,49E-04 8,54E-04 1,10E-02 20,99
5 Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,31E-02 17,70
6 Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,14E-02 20,24
7 Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,35E-02 17,16
8 Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,18E-02 19,54
9 Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,39E-02 16,66
10 Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,22E-02 18,89
11 Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,43E-02 16,18
12 Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,27E-02 18,28
13 Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,47E-02 15,73
14 Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,31E-02 17,70
15 Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,51E-02 15,31
16 Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,35E-02 17,17
17 Tronson 2 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,55E-02 14,90
18 Tronson 1 parter bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,39E-02 16,66
19 Tronson 2 e.r. bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,59E-02 14,52
20 Tronson 1 e.r. bara 800A BARA AL 3P+N+PE 800A 0,4 3,74 5,200E-05 9,600E-05 1,94E-04 3,59E-04 4,08E-04 1,43E-02 16,19
21 Tablou electric chiller TCH
CYY-F
2x3x185+2x1x95 mmp
0,4 28,00 5,000E-05 4,150E-05 1,40E-03 1,16E-03 1,82E-03 1,20E-02 19,29
22 Tablou electric TCV
CYY-F 3x120+1x70x1x70
mmp
0,4 27,00 1,400E-04 8,300E-05 3,78E-03 2,24E-03 4,39E-03 1,46E-02 15,88
23
Tablou electric etaj
retras TER.2
CYY-F
3x95+1x50+1x50mmp
0,4 3,00 1,900E-04 8,400E-05 5,70E-04 2,52E-04 6,23E-04 1,65E-02 13,98
24
Tablou electric distributie
etaj 1, TE1.1
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,34E-02 17,27
25
Tablou electric distributie
etaj 1, TE1.2
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,50E-02 15,39
26
Tablou electric distributie etaj
2, TE2.1
CYY-F 5x35 mmp 0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,38E-02 16,7635
27
Tablou electric distributie
etaj 2, TE2.2
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,54E-02 14,98
28
Tablou electric distributie
etaj 3, TE3.1
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,42E-02 16,28
29
Tablou electric distributie
etaj 3, TE3.2
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,58E-02 14,60
30
Tablou electric distributie
etaj 4, TE4.1
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,46E-02 15,82
31
Tablou electric distributie
etaj 4, TE4.2
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,62E-02 14,23
32
Tablou electric distributie
etaj 5, TE5.1
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,50E-02 15,39
33
Tablou electric distributie
etaj 5, TE5.2
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,67E-02 13,88
34
Tablou electric distributie
etaj 6, TE6.1
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,54E-02 14,98
35
Tablou electric distributie
etaj 6, TE6.2
CYY-F
5x35 mmp
0,4 3,00 5,100E-04 9,000E-05 1,53E-03 2,70E-04 1,55E-03 1,71E-02 13,55
36
Tablou electric turn
racire TTR
CYY-F
5x16mmp
0,4 32,00 1,120E-03 * 3,58E-02 * 3,58E-02 5,24E-02 4,41
37
Tablou electric statie
pompe TSP
Cablu cupru E90
5x35mmp
0,4 43,00 7,100E-04 9,200E-05 3,05E-02 3,96E-03 3,08E-02 4,09E-02 5,65
38
Tablou electric alimentare
centrala de tratare aer TCTA
CYY-F
5x25 mmp
0,4 32,00 7,100E-04 9,200E-05 2,27E-02 2,94E-03 2,27E-02 3,93E-02 5,89
39
Tablou electric ascensoare
TAS1
Cablu cupru E90
5x25mmp
0,4 30,00 7,100E-04 9,200E-05 2,13E-02 2,76E-03 2,13E-02 3,59E-02 6,45
40
Tablou electric ascensoare
TAS2
Cablu cupru E90
5x25mmp
0,4 65,00 7,100E-04 9,200E-05 4,62E-02 5,98E-03 4,62E-02 6,07E-02 3,81
41
Tablou electric pompe chiller
si
pompe hidrofor TPCh
CYY-F
3x50+1x25+1x25 mmp
0,4 38,00 1,900E-04 8,400E-05 7,22E-03 3,19E-03 7,89E-03 1,81E-02 12,8036
42
Tablou electric centrala
termica TCT
CYY-F
5x16mmp
0,4 32,00 1,120E-03 * 3,58E-02 * 3,58E-02 5,24E-02 4,41
43 Tablou electric subsol TDS
CYY-F
5x6mmp
0,4 39,00 3,300E-03 0,000E+00 1,29E-01 * 1,29E-01 1,43E-01 1,61
44 Tablou electric parter TDP.1
CYY-F
5x6mmp
0,4 28,00 3,300E-03 0,000E+00 9,24E-02 * 9,24E-02 1,07E-01 2,16
45 Tablou electric parter TDP.2 CYY-F5x6mmp 0,4 72,00 3,300E-03 0,000E+00 2,38E-01 * 2,38E-01 2,52E-01 0,92
46
Tablou electric etaj
retras TER.1
CYY-F
5x6mmp
0,4 17,00 3,300E-03 0,000E+00 5,61E-02 * 5,61E-02 7,04E-02 3,29
47
Tablou electric etaj
retras TER.2
CYY-F
3x95+1x50+1x50mmp
0,4 3,00 1,400E-04 8,300E-05 4,20E-04 2,49E-04 4,20E-04 1,63E-02 14,15
48
Tablu electric iluminat de
siguranta TLS
CYY-F
5x2,5mmp
0,4 28,00 7,980E-03 0,000E+00 2,23E-01 * 2,23E-01 2,38E-01 0,97
49
Tablouri electrice camera
TC, etaj 1
CYY-F
3x2,5 mmp
0,4 10 7,980E-03 0,000E+00 7,98E-02 * 7,98E-02 9,12E-02 2,53
50
Tablouri electrice camera TC,
etaj 2-5
CYY-F
3x2,5 mmp
0,4 10 7,980E-03 0,000E+00 7,98E-02 * 7,98E-02 9,20E-02 2,51
51
Tablouri electrice camera TC,
etaj 6
CYY-F
3x2,5 mmp
0,4 10 7,980E-03 0,000E+00 7,98E-02 * 7,98E-02 9,41E-02 2,46
Intocmit:
Ing. Ionel STANCIU
Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB
Nr. 18061/2010
37
CAIET DE SARCINI

1. Generalitati

Prezentul caiet de sarcini trateaza elementele tehnice cu precizari si prescriptii
complementare planselor si memoriului din proiectul tehnic pentru instalatiile electrice
de baza ale obiectivului.
Caietul de sarcini este grupat pe faze de executie, dupa cum urmeaza :
A. Alimentarea cu energie electrica (relatii si delimitare furnizor -
consumator).
B. Montarea circuitelor si coloanelor electrice executate cu conductori
protejati in tuburi, sau cu cabluri.
C. Montarea aparatelor de iluminat, aparatajelor electrice si curenti slabi.
D. Montarea tablourilor, a echipamentelor si racordarea utilajelor de forta
si AMC.
E. Executarea instalatiilor de protectie si paratraznet.

2. Prezentarea lucrarilor

2.1 Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a consumatorului in ansamblu (a incintei) se
face din instalatiile electroenergetice ale furnizorului ENEL, fie direct la o firida de
bransament FB, fie prin intermediul unui post de transformare PT, amplasatin zona
consumatorului.
Gradul de siguranta garantat din partea furnizorului de energie precum si
schema de alimentare cu energie electrica a consumatorului, se stabilesc de comun
acordintre furnizor si consumator (proiectant general) conform normativului PE-
124/93.
Instalatiile electroenergetice de alimentare (racordul, firida, coloana) inclusiv
aparatajul de masura a energiei pentru decontare apartin furnizorului.
Furnizorul si consumatorul au obligatia ca pe baza avizului de racordare si a
contractului de furnizare sa respecte parametrii tehnici stabiliti (tensiune, frecventa,
timp deintrerupere, nr. intreruperi din partea furnizorului, respectiv putere, energie
electrica si factor de putere contractate din partea consumatorului).

2.2 Montarea circuitelor si coloanelor electrice executate cu conductori
protejati in tuburi sau cabluri

2.2.1 Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru lucrarile de executie ale tuturor
categoriilor de tuburi si conductoare necesare instalatiilor electrice de iluminat, forta,
automatizari, curenti slabi, etc.


38
2.2.2 Standarde ce se vor respecta la executarea lucrarilor

NP I7-2002 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
la consumatori pana cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c
STAS 549-68 - Tuburi de protectie, filet pentru tuburi de protectie etanse.
Dimensiuni;
STAS 551-90 - Piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice. Bride
metalice. Dimensiuni;
STAS 7933-80 - Tuburi de protectie PEL cu manson;
STAS 7933-80 - Tuburi de protectie PEL cu manson;
STAS 1160/2.89 - Piese deimbinare pentru tuburi izolate IPY, IPEY, mufe
drepte, curbe la 90,dimensiuni.
C 56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

2.2.3 Materiale

Pentru executarea circuitelor pentru diferite categorii de instalatii se folosesc
numai materiale omologate si anume:

a) Tuburi de protectie:
tuburi IPY, IPEY, PEL, OL etc.;
mufe si curbe IPY, IPEY, PEL, OL;
racorduri olandeze pentruimbinare prin lipire sau filetare;

Se vor folosi numai tuburi pentru care exista piese de imbinare uzuale.

b) Conductori electrici
Pentru diferitele categorii de instalatii se vor folosi:
conductori tip FY, TY etc;
cabluri tip CYABY, CYY-F, CYABY-F, etc.

2.2.4 Livrarea, depozitarea, manipularea

Manipularea si transportul materialelor din PVC se face in incaperi curate si
vor fi asezate pe sortimente si dimensiuni pe suprafete plane.
Temperatura maxima de depozitare va fi + 15C. Adezivul si solventul se
pastreaza in vase etanse din tabla galvanizata prevazuta cu etichete,in incaperi
racoroase (+ 5
0
C).39
2.2.5 Executia lucrarilor

2.2.5.1 Lucrari pregatitoare

Inaintea inceperii lucrarilor de executie, executantul este obligat la:
studierea si insusirea documentatiei scrise si desenate;
evidentele golurilor prin pereti si fundatii necesare realizarii instalatiilor
electrice pentru evitarea spargerilor ulterioare;
realizarea continuitatii a instalatiei de legare la pamant electrice prin
sudarea unei bare de otel de 16 mm la stalp sau la cuzinetul constructiei;
pregatirea locului de munca prin aducerea sculelor si dispozitivelor
necesare;
intocmirea unui grafic de executie a lucrarilor;
organizarea echipelor de lucru pe santier;
verificarea aparatelor si echipamentelor aduse pe santier.


2.2.5.2 Executie propriu-zisa

Aceste lucrari se refera la:

2.2.5.2.1 Montarea tubulaturii si anume

traseele circuitelor sa fie cat mai scurte si in linia dreapta;
se va respecta distanta minima ceruta de NP I7-2002 vezi tabelul 3.1 si art.
3.3.1-3.3.10;
montarea tubulaturii pe pereti, distantele intre punctele de prindere, vor
respecta prevederile normativului NP I7-2002 art. 5.1.71-5.1.97 si tabelul
5.1.4;
la montarea accesoriilor se vor respecta prevederile normativului NP I7-2002
art.5.1.98-5.1.115;
pe orizontala, tubulatura instalatiei electrice se va amplasa deasupra
conductelor de apa, iar pe verticala la o distanta minima de 50
cm fata de orice sursa de caldura;
la executarea santurilor pentru montarea tubulaturii se va avea in vedere ca
adancimea lor sa fie mai mare cu 1/2 din diametrul tubului.

2.2.5.2.2 Montarea conductelor

Pentru toate tipurile de conductoare ce se folosesc, executantul va acorda o
atentie deosebita la realizarea unui contact durabil si care sa
permita, la nevoie, o verificare usoara.
Se respecta normativul NP I7-2002 art.5.1.21-5.1.70, tabelul 5.1.1, 5.1.2 si
5.1.3;
Domeniul de lucru 5, + 35C.
Legaturile se fac in doze si numai cu cleme de legatura.40
2.2.6 Verificari

Se vor face urmatoarele verificari:
verificari de executat pe parcursul lucrarii
verificari de efectuat pe faze de lucru
verificari de efectuat la receptia

2.2.6.1 Verificari de executare pe parcursul lucrarii

verificari vizuale, scriptice si prin masuratori pentru toate materialele ce
se pun in opera.
Prin aceste verificari se pun in concordanta prevederile din proiect cu
materialele ce urmeaza a se folosi privind caracteristicile de calitate, dimensiunile,
etc.
Se fac prin confruntare directa (vizuala) a materialelor cu buletinul de calitate
sau prin masuratori privind dimensiunile (sectiuni, diametre, lungimi, continuitate
electrica, etc.).

2.2.6.2 Verificari de efectuat si faze de lucru

Pentru fiecare tronson sau portiuni din instalatia executata se verifica:
sistemul de marcare a conductelor
legaturile electrice ale conductelor instalatiei electrice
masurarea rezistentei de izolatie intre conducte si intre conducte si
priza de pamant.
Verificarea legaturilor electrice ale conductelor se face prin sondaj la cca.
15% din numarul total de legaturi.
Valoarea rezistentei de izolatie ce se considera admisa este de min. 500.000
ohmi.
Toate aceste verificari se facin mod obligatoriu de persoane autorizate si in
prezenta delegatului beneficiarului,intocmindu-se buletine de calitate sau se vor
consemna in registrul de procese verbale.

2.2.6.3 Verificari de efectuat la receptia preliminara

Aceste verificari se fac cu delegatii intreprinderii furnizoare de energie
electrica impreuna cu comisia de receptie.
Delegatul FRE examineaza documentele puse la dispozitie de executant,
inclusiv dosarul definitiv si vor face verificari prin sondaj ,inainte de punerea sub
tensiune, instalatiei electrice i se va face o verificare minutioasa, acordandu-se, in
special, atentie acelor elemente sau parti de instalatie in care nu au fost respectate
toate conditiile tehnice si organizatorice prevazutein proiect.41
2.2.6.4 Masuratori, deconectari

Tuburile si conductoarele se masoara la metru liniar.
Decontarea se face conform pret furnizor.


2.3 Montarea aparatelor de iluminat, aparatajelor si echipamentelor pentru
instalatia de iluminat si prize

2.3.1 Generalitati

In cadrul prezentei sunt specificate toate lucrarile de executie privind
instalatiile de iluminat si prize la toate categoriile de consumatori (social culturale,
casnice, industrial, etc.).

2.3.2 Standarde de referinta

NP I7-2002 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor
electrice cu tensiuni pana la 1.000 V c.a. si 1500 c.c.
PE 136-88 - Normativ privind folosirea rationala a energiei electrice de
iluminat artificial si in utilizari casnice;
C56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si la
instalatii aferente;
STAS 6646/1-97- Iluminat artificial. Conditii generale pentru iluminatul in
constructii.
STAS 6646/2-97 - Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in
constructii.
STAS 6646/3-97 - Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in
cladirii civile
STAS 8114/89,91 - Corpuri de iluminat pentru tensiuni pana la 1000 V;
STAS 3185-87 - Intrerupatoare pentru instalatii electrice fixe casnice si
similare - conditii generale de calitate;
STAS 12606/4-89 Protectia impotriva electrocutarilor,instalatii electrice
fixe, prescriptii;
STAS 8313/84 - Iluminatulin cladiri - metode de masurare a iluminarii.

Toate aceste normative nu sunt limitative, constructorul are obligatia sa
cunoasc si sa respecte toate actele normative in vigoare.


2.3.3 Materialele

2.3.3.1 Aparate de iluminat

Aparatele de iluminat prevazute in cadrul documentatiei trebuie sa corespunda
conditiilor tehnice prevazutein STAS 8114/89,91.42
Avand in vedere destinatia incaperilor se recomanda ca in alegerea tipului de
aparat de iluminat si a nivelului de iluminare sa se consulte normativul NP 061-2002.
La alegerea aparatelor de iluminat este obligatoriu sa se respecte prevederile
normativului NP I7-2002 art.5.3.16-5.3.27.
Se vor procura numai aparate de iluminat omologate.

2.3.3.2 Aparate de comanda si prize

Se procura intrerupatoare, comutatoare, prize cu sau fara contact de protectie
cu caracteristicile tehnice specificate in documentatie.

2.3.3.3 Livrarea, depozitarea manipulare

Manipularea, transportul si depozitarea se vor face cu grija, pentru evitarea
deteriorarii lor.
Livrarea pe santier a aparatelor de iluminat si a aparatelor electrice se va face
cu putin timp inainte de montarea pe santier.
Inainte de livrare,in magazie se verifica starea lor.

2.3.4 Executia lucrarilor

2.3.4.1 Conditii de alimentare si montare a aparatelor de iluminat

Aparatele de iluminat de orice tip se racordeaza numai intre faza si nul. In
aparatele de iluminat, legatura electrica la dulii se face astfel incat, neutrul circuitului
sa fie legat la contactul exterior (partea filetata) a duliei, iar conductorul de faza a
trecut prin intrerupator se leaga la borna de interior din fundul duliei.
Dispozitivele pentru suspendarea aparatelor de iluminat (carlige de tavan,
dibluri, etc.) se vor alege astfel incat sa suporte fara a suferi deformari
o greutate egala cu de cinci ori greutatea lor, dar cel putin 10 kg.
Se interzice suspendarea aparatului de iluminat direct prin conductorii de
alimentare.

2.3.4.2 Montarea aparatelor si prizelor

inaltimea de montaj a aparatelor de comanda si a prizelor este
prevazuta in documentatie.
in cazul in care nu este indicata, se vor respecta prescriptiile NP I7-
2002 art.5.2.14- 5.2.29
se va acorda o atentie deosebita la executarea corecta a legaturilor.


43
2.3.5 Verificari

Se prevad urmatoarele categorii de verificari:
verificari de executat pe parcursul lucrarilor;
verificari de efectuat pe faze de lucru;
verificari de efectuat la receptia finala;

2.3.5.1 Verificari de executat pe parcursul lucrarilor

aparatele de iluminat prevazute in proiect vor trebui sa corespunda
prevederilor STAS 8113/89, 91.
pentru aparatele de comanda se vor respecta prevederile din STAS
3185-87
se vor verifica scriptic si vizual calitatea si caracteristicile, tehnice, atat
ale aparatelor de iluminat, cat si ale aparatelor de
comanda si prizelor.

2.3.5.2 Verificari de executat pe faze de proiect

se vor verifica, prin sondaj, la cel putin 15%, legaturile electrice atat la
aparatele de comanda, prize cat si la lampi;
se verifica modul si calitatea fixarii aparatelor de iluminat;
se verifica inaltimile de montaj admise, cat si distantele admise pana la
elementele de pe traseu (conducte de apa, termice,
etc.).

2.3.5.3 Verificari de executat la receptia preliminara

Comisia de receptie va verifica pe teren:
functionarea corecta a instalatiilor de iluminat si acolo unde este
prevazut in proiect, functionarea sectorizata a acestor instalatii;
existenta tuturor elementelor de protectie ale aparatelor de iluminat
(rastele, globuri, etc.);
prin sondaj la 2-3% din aparatele fluorescente, se va verifica existenta
condensatoarelor
pentru imbunatatirea factorilor de putere.
In cazulin care lipsesc condensatoarele, instalatiile de iluminat vor fi respinse
si nu vor fi consi-
derate receptionate decat dupa montarea tuturor condensatoarelor.

2.3.6 Masuratori de decontare

Masurarea s-a facut pe baza de numar de prize si de aparate de iluminat.

2.4 Montarea si racordarea tablourilor, aparatelor, echipamentelor si utilajelor
de forta si AMC:44

2.4.1 Generalitati

In cadrul prezentului capitol, sunt tratate lucrarile specifice pentru instalatiile
de forta la urma-
toarele genuri de consumatori:
la lucrari industriale;
la lucrari de gospodarie comunala;
la centrale si puncte termice, statii de pompare cu hidrofor, centrale
ventilatie;
la alte genuri similare.
Pentru montarea circuitelor cu tuburi, tevi si cabluri se va consulta cap.2.2.
Pentru realizarea instalatiilor de protectie se va consulta cap.2.5.

2.4.2 Standarde de referinta

I7-2002 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu
tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.;
PE 107/95 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri
electrice;
PE 124/95 - Normativ privind alimentare cu energie a consumatorilor
industriali si similari
PE 135/91 - Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a
conductelor in instalatiile electrice de distributie de 1-110 kv;
PE 145/85 - Normativ privind stabilirea puterilor nominale economice pentru
transformatoa-rele din posturi;
STAS 5325/70 - Grade normale de protectie ale utilajelor electrice.
Clasificare si simbolizare;
STAS 625/85 - Masini electrice rotative. Grade normale de protectie.
Prescriptii;
STAS 12604/4-89 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii;
STAS 12604/5-90 - Protectia impotriva electrocutarilor.Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare,executie, verificare;
P 118/99 - Normative de siguranta la foc a constructiilor.
STAS 7944/79 - Bare conducatoare de curent. Curenti maximi admisibili de
durata;
STAS 7933/80 - Tuburi de protectie PEL cu mufa;
STAS 549/68 - Tuburi de protectie, filet pentru tuburi de protectie etanse.
Dimensiuni;
STAS 551/80 - Piese de fixare a tuburilor pentru instalatii electrice. Bride
metalice. Dimensiuni;
STAS 552/89 - Doze de aparate si doze de ramificatie pentru instalatii
electrice. Dimensiuni;
STAS 1160/2-87 - Piese deinbinare pentru tuburi izolante IPEY, mufe drepte,
curbe 90
0
.Dimensiuni;45
STAS 553/2-80 - Aparate de conectare pana la 1.000 V c.a si 1.200 V c.a si
pana la 4.000 A c.a si c.c. Conditii
generale;
STAS 2738/82 - Aparataj electric de joasa tensiune.Comutator stea-
triunghi pana la 600 V c.a si pana la
315 A. Conditii speciale;
SREN 60947-4-1-1994 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 4: Contactoare si
demaroare de motoare sectiunea 1. Contactoare si demaroare
electromagnetice;
SREN 60947-2-1993 - Aparataj de joasa tensiune. Partea 2. Interupatoare
automate;
STAS 4173/91 - Sigurante fuzibile de joasa tensiune cu mare putere de
rupere pentru scopuri industriale si
analoage.Conditii tehnice generale de calitate;
STAS 5358/68 - Tablouri de distributieinchise pentru 500 V c.a si pana la
630 A. Conditii speciale;
STAS 881/88 - Motoare electrice asincrone trifazate de 0,06 si 132 kw.
Puteri, tensiuni si turatii nominale;
STAS 7083/80 - Condensatoare pentru imbunatatirea factorului de putere la
instalatiile electrice de c.a. Conditii
generale;
STAS 6773/79 Poduri rulante. Linii de contact .Prescriptii de proiectare
si executie;
C 56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

2.4.3 Materiale, aparataje si echipamente electrice

Toate materialele si echipamentele utilizate pentru diferitele categorii de
medii, vor fi omologate si vor corespunde standardelor in vigoare. Cele mai frecvent
utilizate sunt:
tablouri electrice echipate in cutii capsulate sau dulapuri etanse;
tablouri electrice echipate in dulapuri metalice;
tablouri electrice echipate in panouri metalice si pupitre;
schelete metalice confectionate pentru sustinerea de echipament
electric;
bare electrice de distributie capsulate;
condensatoare pentru imbunatatirea factorului de putere de joasa
tensiune;
linii de contact pentru masini de ridicat si transportat;
papuci si cleme de legatura;
sigurante fuzibile de tipul: LF, LS, LFi, MPR;
intrerupatoare, comutatoare pachet;
intrerupatoare cu parghie si separatoare;
prize si fise III;
contactoare de curent alimentativ;46
relee termice;
relee intermediare de timp, de protectie;
contactoare de curent alternativ cu relee termice;
intrerupatoare automate de joasa tensiune, monopolare si tripolare;
comutatoare stea-triunghi manuale sau automate pentru pornirea
electromotoarelor;
autotransformatoare de pornire;
transformatoare de curent si tensiune 0,5 kv;
aparate de masura, voltmetre, ampermetre, wattmetre, cosfimetre,
contoare electrice monofazate si trifazate;
aparataj de comanda si semnalizare: butoane, lampi, semnalizare, chei
de comanda, presostate, termometre si manometre cu contacte
electrice, etc.

2.4.4 Transport, depozitare, manipulare

Transportul, depozitarea si manipularea materialelor si a echipamentului electric
se vor face cu grija, pentru evitarea deteriorarii lor.
Livrarea pe santier, se va face putin timp inainte de punere in opera. Inainte de
livrare,in maga-
zie se verifica starea lor. Furnitura va fi insotita de certificatul de calitate, care
urmeaza sa fie predat
beneficiarului.
Depozitarea tablourilor si a echipamentelor electrice pe santier, se face in
incaperi uscate si asigu-
rate contra sustragerilor.


2.4.5 Executia lucrarilor

2.4.5.1 Lucrari pregatitoare

Inainte de inceperea lucrarilor de montaj, executantul este obligat la:
studierea si insusirea documentatiilor scrise si desenate ;
verificarea materialelor si a echipamentelor aduse pentru montaj;
studierea conditiilor de montaj si racordare, la fata locului;
pregatirea confectiilor metalice si a suportilor pentru sustinerea
tablourilor, a barelor de distributie si a echipamentului electricin general;
trasarea pozitiei de montaj cu respectarea distantelor, conform
normativelor I7-2002 art. 5.1.44, 5.1.51, tabel 5.1.1 si tab. 5.1.2....5.1.3.

47
2.4.5.2 Executia propiu-zisa

Aceste lucrari se refera la:
montarea confectiei metalice, a scheletelor si a suportilor de sustinere
a echipamentului curespectarea proiectului si a indicatiilor furnizorului
de echipamente.
amplasarea si montarea tablourilor cu respectarea I7-2002 art. 5.2.41
+ 52.81. Se interzice amplasarea tablourilor ce contin aparate de
masura in incaperi cu temperaturi sub 0
0
C si peste 40
0
C.
respectarea distantelor de izolare in aer conf. I7-2002 art.5.2.64.
Respectarea inaltimei de montare a laturii de sus a tablourilor fata de
pardoseala nu va depasi 2,3 m cu respectarea I7-2002 art. 5.2.67
5.2.68.
echipamentul electric prevazut a avea gradul de protectie minim
necesar destinatiei si mediului incaperii si va respecta I7-2002 anexa 2
si STAS 5325/79.
bateriile de condensatoare prevazute pentru comp. factorului de putere
se instaleaza in incaperi speciale sau in dulapuri speciale.
Dimensionarea protectiei va fi in concordanta cu I7-2002 art. 7.1.14,
7.1.13. Dispozitivele de descarcare automate sau a bateriilor, trebuie
sa asigure scaderea tensiunii la borne sub 42 V, dupa cel mult 1 minut.
aparatele de comanda a conectarii si deconectarii instalatiilor de forta
prevazute trebuie sa intrerupa simultan toate conductele de faza ale
circuitului.
intrerupatoarele cu parghie si separatoarele prevazute la tablourile
principale asigura o separatie vizibila, necesare in exploatare.
Racordarea tensiunii de intrare se face la contactele fixe. Cutitele nu
au voie sa se inchida, sau deschida sub efectul unor vibratiilor
aparatele de comanda, de reglaj si de protectie prevazuta pentru
motoarele electrice, vor respecta I7-2002 art. 5.2.31; 5.2.32 si 5.2.33.
pornirea prin cuplare directa a electromotoarelor la 380 V este limitata
la 5,5 kw inclusiv exceptie fac consumatorii cu post trafic propriu unde
se stabileste de proiectant. La puncte termice, statii de hidrofor,
pompe de incendiu, etc. racordate direct la instalatiile furnizorului,
pornirea directaa electromotoarelor peste 5,5 kw se poate face cu
aprobarea furnizorului de energie electrica.
fiecare electromotor se alimenteaza cu un circuit separat, asigurat cu
o protectie la suprasarcina si la scurtcircuit cf. I7-2002 art.5.4.8 fac
exceptii electromotoarele sub 1,1 Kw la care supraincarcarea nu este
posibila. In aceste cazuri se poate prevedea numai protectia la
scurtcircuit prin sigurante fuzibile - cf. I7-2002 art.5.4.9
dimensionarea circuitelor, a coloanelor si retelelor,trebuie sa respecte
anexa 6 din I7-2002 cu sectiuni minime, precum si normativul PE-135-
91 privind sectiunile economice pentru lungimi de traseu ce depasesc
cca. 50 m.
48
2.4.6 Verificari

La verificarea instalatiei electrice de forta se vor respecta prevederile
normativului C56-2000, I7-2002, PE 107-95 si standardele in vigoare.
Se prevad urmatoarele categorii de verificari:
verificari de efectuat pe parcursul lucrarilor;
verificari de efectuat pe faze de lucrari;
verificari de efectuat la receptie;

2.4.6.1 Verificari de executie pe parcursul lucrarilor

se vor verifica scriptic si vizual calitatea si caracteristicile tehnice atat
ale materialelor, ale confectiilor metalice, cat si ale echipamentelor
electrice de forta;
materialele trebuie sa corespunda standardelor si normativelor de
fabricatie mentionate in certificatele de calitate.
se vor verifica, prin masuratori, distantele minime de respectat intre
instalatiile electrice si celelalte genuri de instalatii cf. I7-2002 art. 3.3
tab. 3.1.


2.4.6.2 Verificari efective pe faze de lucrari

se vor verifica prin sondaj, la cel putin 15%, legaturile electrice la
aparate si receptoare;
se vor verifica calitatea fixarii confectiilor, a echipamentelor, a
tablourilor, a electromotoarelor si a altor receptoare electrice fixe;
se vor verifica racordurile circuitelor la tablouri, echipamente si
receptoare, precum si a respectarii razei de curbura la cablurile
aferente cf. PE-107-95; se va specifica gradul de protectie la tablouri si
echipamentul prevazut in proiect;
se va verifica vopsirea barelor, a scheletelor, etc. cu respectarea
culorilor standard, precum si existenta etichetelor.

2.4.6.3 Verificari de efectuat la receptie

Inainte de punerea in functiune se verifica:
rezistenta de izolatie care va fi cel putin 0,5 Mohm;
rezistenta prizelor de pamant conf. proiect STAS 12604/5-90;
reglajul corect al releelor, intrerupatoarelor automate;
montarea corecta a sigurantelor calibrate conform proiectului;
modul de realizare si functionare a instalatiilor de protectie contra
electrocutarilor;
modul de realizare si functionare corecta a instalatiei de compensare a
factorului de putere;49
calitatea si existenta uleiului in echipamentele ce necesita ulei pentru
izolatie;
modul de realizare si functionare in ansamblu a instalatiilor electrice.

2.4.7 Masuratori pentru decontare

Masuratorile pentru decontare se fac in unitati fizice; ex: buc, ml, kg, dupa caz.
Deconectare va tine cont de factura de aprovizionare a materialelor si
echipamentelor.


2.5 Executarea instalatiilor de protectie si paratrasnet

2.5.1 Generalitatii

Acest capitol se refera la urmatoarele lucrari:
protectia prin alimentare cu tensiune redusa;
izolare suplimentara de protectie;
separarea de protectie;
protectia prin egalizarea potentialelor;
protectia prin legare la pamant;
protectia contra trasnetului a constructiilor.

2.5.2 Standarde ce se vor respecta la executia lucrarilor

I 20-2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului.
I 7- 2002 - Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice
cu tensiuni pana la 1000 Vca si 1500Vcc;
STAS 12604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice
fixe.Prescriptii de proiectare, executie si verificare
HM 110 si MS 39/77 - Norme republicane de protectia muncii PE 104/90.

2.5.3 Materialele

2.5.3.1 Materialele folosite pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere
periculoase

conductoare din cupru de tip FY, conductoare din cupru flexibile,
platbanda, etc.;
suruburi, piulite, saibe.

50
2.5.3.2 Priza de pamant contra electrocutarilor si impotriva trasnetului

platbanda OL-Zn, electrozi din OLZn;
suruburi, piulite, saibe;
cositor, pasta de lipit, etc.

2.5.4 Livrare, depozitare, manipulare

Manipularea si transportul materialelor necesare executarii instalatiilor de
protectie se va face
cu grija, depozitarea se va face pe sortimente si dimensiuni.
In magazie, accesoriile de imbinare se vor aranjain rafturi.

2.5.5 Executia lucrarilor

2.5.5.1 Instalatia pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere periculoase

Protectia prin legare la nul se aplica la toate partle metalice ale instalatiei
electrice care pot fi atinse si care, in mod normal, nu sunt sub tensiune. Exceptie fac
utilajele electrice la care se aplica una din urmatoarele protectii:
izolarea de protectie;
separarea de protectie;
tensiune redusa
Conductoarele de protectie se executa din cupru sau din otel zincat si vor
avea dimensiunile specificate in documentatie sau conform STAS 12604/5-90,
tabelul 6 si tabelul 7.
Conductoarele de protectie executate din conductoare vor avea o izolatie
colorata in
verde-galben. In cazul barelor din otel, ele se vopsesc in negru cu dungi albe late de
10 cm.
Sectiunea minima a conductorului de nul de protectie,in cazul in care este
separat, va fi de minim 16 mm, pentru conductorul de Cu si de minim 50 mm pentru
platbanda OL.
Racordarea unui receptor la conductorul de nul si la conductorul de protectie
se va face prin borne separate conf. STAS 12604/5 din 1990 punctul 3.2.3.1.
In cazul in care conductorul de nul este folosit si drept conductor de protectie
nu se monteaza sigurante fuzibile pe acest conductor.
Legaturile de la conductorul principal de legare la pamant la carcasele
utilajelor si echipamentelor electrice, se vor executa conform STAS 12604/5-90
pct.2.2.8.7.
Legaturile la constructiile metalice folosite in instalatia de protectie se vor
executa prin sudura, prin suruburi prevazute cu saibe cu crestaturi care sa asigure un
perfect contact electric.
Conductorul de nul de protectie face parte din instalatia de legare la pamant.


51
2.5.5.2 Priza de pamant

Instalatia de legare la pamant care serveste reteaua de protectie, este formata
din:
priza de pamant;
conductorul principal de legare la pamant;
conductoarele de ramificatie de la borne sau barele de nul ale
tablourilor, precum si de la elemente metalice care trebuie sa fie legate
la pamant.

a) Conductorul principal de legare la pamant:
Se executa din otel zincat sau din cupru, dimensiunile conform STAS 12604/5-
90 tab.4.
Executarea prizei de pamant se va face conform STAS 12604/5-90 si se vor
folosi ca prize naturale de pamant:
armaturile metalice ale constructiilor;
constructiile metalice cu caracter permanent;
constructiile metalice pentru stocare lichide ingropate in pamant
Legaturile dintre elementele componente ale instalatiei se face prin sudura.
Se admit legaturi executate si prin suduri asigurate impotriva desurubarilor cu
contrapiulite, saibe Grower etc. Suprafetele de contact se curata si se cositoresc sau
se vor zinca.
Legarea la pamant a echipamentelor supuse la deplasari sau la vibratii se
realizeaza prin conductoare flexibile.
Legatura intre utilajele si instalatiile de legatura la pamant se va executa
inaintea legarii con-ductoarelor de lucru la bornele utilajului.
Sectiunile, grosimile si diametrele minime ale elementelor conductoarelor de
legatura sunt spe-cificate in documentatie si se vor lua din STAS 12604/5-90.

5.5.5.3 Instalatie de protectie impotriva trasnetului

Instalatia se executa astfel incat numarul de legaturi electrice din instalatie sa
fie cat mai redus.
Legaturile electrice dintr-o IPT se fac prin sudura pe o lungime de minim 10
cm. In cazul legaturilor mecanice (prin suruburi) suprafata de contact va fi de cel
putin 10 cmp si se vor folosi cel putin 2 suruburi MS sau suruburi M10.
In cazul in care IPT se executa cu conductoare din OL, ele se vor zinca
(inclusiv suruburile de imbinare).
Imbinarile din pamant se protejeaza prin acoperire cu un strat de bitum.
Intreaga IPT aflata deasupra pamantului si pana la 30 cm sub nivelul solului,
cu exceptia conductelor inglobate in beton si a celor din aluminiu eloxat, va fi
protejata dupa instalarea contra coroziunii prin aplicarea unui grund de plumb si prin
vopsirea cu vopsea rezistenta la intemperii.
Pentru materialele si dimensiunile minime se va consulta Normativul I 20-2000
tabel 17.
Distantele de la conductele IPT pana la elementele de constructie vor
respecta prevederile Normativului I 20-2000 art.2.4.2252
Protectia mecanica a IPT-ului se face pe inaltimea de 1,5 m de la sol si 0,3 m
sub nivelul solului prin profile de OL laminat care vor fi vopsite cu vopsea rezistenta
la intemperii.

2.5.6 Verificari

2.5.6.1 Verificarea instalatiei de lgare la nul de protectie

Se prevad urmatoarele:

verificarea vizuala a conductelor de protectie si a instalarii protejate a
acestora;
verificarea dimensionarii corecte a sigurantelor fuzibile si a starii de
functionare a dispozitivelor de protectie ;
verificarea marcarii conductoarelor de protectie si a legaturilor corecte
la utilaje, prize, tablouri, etc.
verificarea continuitatii si a sectiunii echivalente a constructiilor
metalice ale cladirilor.
Toate aceste verificari se fac inaintea dari si in exploatare a instalatiei si cel
putin o data pe an (in timpul exploatarii).

2.5.6.2 Verificarea prizei de pamant

Instalatie de protectie prin legare la pamint se face in ordinea urmatoare:
dupa executarea prizei se va masura conform prevederilor din proiect
rezistenta la dis-persie obtinuta. Daca priza nu are rezistanta dorita, ea
va fi completata cu electrozi. In cazulin care se folosesc elementele
naturale ale constructiei drept priza de pamint se va verifica contiuitatea
electrica si apoi rezistenta de dispersie.
se instaleaza conductorul principal de protectie si se verifica
continuitatea lui electrica;
se monteaza piesa de separatie intre conductorul principal si priza de
pamint si se veri-
fica continuitatea electrica a fiecarei legaturi.

2.5.6.3 Verificarea instalatiei de paratrasnet

Se verifica in mod similar cu aceea de protectie contra tensiunilor periculoase,
in ordinea urma-
toare:
dupa montarea conductorilor de captare si de coborare se verifica pe
rand continuitatea electrica a fiecarei parti de instalatie;
se executa legarea conductoarelor de captare la cele de coborare si se
verifica continuitatea intregului ansamblu;
se verifica rezistenta de dispersie;53
dupa montarea piesei de separatie se va verifica continuitatea electrica
a imbinarii si apoi a intregului ansamblu.
Daca nu corespunde se va complecta cu electrozi.
La receptia preliminara se va verifica eficienta instalatiei de protectie si
anume:
se pune la o masa o faza, luindu-se toate masurile de protectie pentru
evitarea accidentarii prin electrocutare.
Instalatia este eficienta daca asigura valori ale tensiunilor de atingere si de
pas sub 65 V si timpi
de deconectare mai mici de 3 s.2.5.7 Masuratori si decontari

Platbanda OL 25 x 4, OLZn 40 x 4, OLZn 25 x 4 mm se masoara la metru
liniar, iar cutiile cu eclisa se masoara la bucati; decontarea se face pe baza de
factura.Intocmit:
Ing. Ionel STANCIU
Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB
Nr. 18061/2010
54

EXTRAS DE MASURI

Referitor la: lucrarile de tehnica securitatii si protectia muncii preconizate la
elaborarea documentatiei tehnice privind executia proiectului.
V
a
l
.

l
u
c
r
a
r
i
i

d
e

t
e
h
n
i
c
a

s
e
c
u
r
i
t
a
t
i
i

s
i

p
r
o
t
e
c
t
i
a

m
u
n
c
i
i

p
e
n
t
r
u

i
n
l
a
t
u
r
a
r
e
a

i
m
b
o
l
n
a
v
i
r
i
l
o
r

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

s
i

a
c
c
i
d
e
n
t
e
l
o
r


M
a
s
u
r
i

p
r
e
c
o
n
i
z
a
t
e

p
t

e
v
i
t
a
r
e
a

i
m
b
o
l
n
a
v
i
r
i
l
o
r

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

s
i

a
c
c
i
d
e
n
t
e
l
o
r

d
e

m
u
n
c
a

-
i
n
s
t
a
l
a
t
i
a

d
e

l
e
g
a
r
e

l
a

n
u
l
;

-
i
n
s
t
a
l
a
t
i
a

d
e

l
e
g
a
r
e

l
a

p
a
m
a
n
t
;

-
p
r
o
t
e
c
t
i
e

c
o
n
t
r
a

s
u
p
r
a
t
e
n
s
i
u
n
i
l
o
r
;

-
e
t
i
c
h
e
t
a
r
e
a

a
p
a
r
a
t
a
j
u
l
u
i

s
i

a

c
i
r
c
u
i
t
e
l
o
r

e
l
e
c
t
r
i
c
e
;

-
i
n
t
e
r
i
o
r
u
l

t
a
b
l
o
u
r
i
l
o
r

v
a

a
v
e
a

g
r
a
d
u
l

d
e

p
r
o
t
e
c
t
i
e

d
e

m
i
n

I
P

2
0
;

-
m
a
r
c
a
r
e
a

t
a
b
l
o
u
r
i
l
o
r

e
l
e
c
t
r
i
c
e

c
o
n
f
.

S
T
A
S

2
9
7
;

-
p
o
s
i
b
i
l
i
t
a
t
e

d
e

d
e
c
o
n
e
c
t
a
r
e

r
a
p
i
d
a

i
n

c
a
z

d
e

i
n
c
e
n
d
i
u
;

-
i
z
o
l
a
r
e
a

a
m
p
l
a
s
a
m
e
n
t
u
l
u
i

u
t
i
l
a
j
e
l
o
r
.

-
u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

n
e
c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
e

s
a
u

g
r
e
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
e

l
a

r
e
a
l
i
z
a
r
e
a

t
a
b
l
o
u
r
i
l
o
r
;

-

p
r
o
t
e
c
t
i
e

c
o
n
t
r
a

s
u
p
r
a
t
e
n
s
i
u
n
i
l
o
r
;

-
m
a
r
c
a
r
e
a

t
a
b
l
o
u
r
i
l
o
r

e
l
e
c
t
r
i
c
e
;

-
d
e
c
o
n
e
c
t
a
r
e
a

r
a
p
i
d
a

a

i
n
s
t
a
l
a
t
i
e
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e
;

-
u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

c
a
b
l
u
r
i
l
o
r

s
i

c
o
n
d
u
c
t
o
a
r
e
l
o
r

g
r
e
u

c
o
m
b
u
s
t
i
b
i
l
e
;

-
e
c
h
i
p
a
m
e
n
t

d
e

p
r
o
t
e
c
t
i
e
;

-
d
o
t
a
r
e
a

c
u

m
i
j
l
o
a
c
e

f
i
x
e

s
i

m
o
b
i
l
e

d
e

i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
e

i
n

c
a
z

d
e

i
n
c
e
n
d
i
u

V
e
r
i
f
i
c
a
t

:

I
n
g
.


M
i
h
a
i

L
U
T
E


C
a
u
z
e
l
e

c
e

p
o
t

p
r
o
d
u
c
e

i
m
b
o
l
n
a
v
i
r
i

p
r
o
f
e
s
i
o
n
a
l
e

s
i

a
c
c
i
d
e
n
t
e

d
e

m
u
n
c
a

i
n

p
r
o
c
e
s
e

E
l
e
c
t
r
o
c
u
t
a
r
i

p
r
i
n

a
t
i
n
g
e
r
e

d
i
r
e
c
t
a

s
a
u

i
n
d
i
r
e
c
t
a

I
n
c
e
n
d
i
i

I
n
t
o
c
m
i
t

:

I
n
g
.


I
o
n
e
l

S
T
A
N
C
I
U


D
e
n
u
m
i
r
e
a

o
b
i
e
c
t
i
v
u
l
u
i

C
a
m
i
n

s
t
u
d
e
n
t
e
s
c


D
e
n
u
m
i
r
e
a

p
r
o
i
e
c
t
u
l
u
i

I
n
s
t
a
l
a
t
i
i

e
l
e
c
t
r
i
c
e
N
r
.

c
r
t
.

1

2

55
LISTA DE CANTITATI CURENTI TARIOrganizare de santier

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. Cant.
1 Profil sant pentru pozare cablu m.t. (sapatura, umplere si tasare) MC 96
2
Post de transformare aerian - 100kVA (PA format din 1 stalp de
beton, transformator in ulei 20/0,4KV, set de sigurante fuzibile m.t.
si curie de distributie j.t. echipata cu 4 plecari SF-4P/125A)
BUC 1
3
Tablou de santier tip 1 (tablou electric organizare de santier
echipat protectie generala la scurtcircuit, suprasarcina si la curenti
diferentiali, dotat cu 4 plecari SF-4P/63A, 1 priza 400V/32A, 1 priza
400V/16A, 8 prize 230V/16A, grad de protectie IP 44)
BUC 3
4
Tablou de santier tip 2 (tablou electric organizare de santier
echipat cu protectii la scurtcircuit, suprasarcina si la curenti
diferentiali, dotat cu 1 priza 400V/32A, 1 priza 400V/16A, 8 prize
230V/16A, grad de protectie IP 44)
BUC 16
5 Cablu electric (m.t.) din aluminiu pentru alimentare PA M 300
6
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si emisii reduse de gaze
toxice si corozive, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 4x35 mmp
sau similar , pozat in tub PVC, sau pe jgheab metalic
M 250
7
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si emisii reduse de gaze
toxice si corozive, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV 4x10 mmp
sau similar , pozat in tub PVC, sau pe jgheab metalic
BUC 560

Medie tensiune

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. Cant.
1
Post de transformare 20/0,4kV - 1600Kva, echipat cu transformator
uscat 1600Kva - IP31, celule de medie tensiune, inclusiv cablu m.t.
pentru legare in bucla PT 1600kVA, conform solutie Enel
ANS 1

Priza de pamant. Paratrasnet

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1 Sapatura manuala in pamant tare MC 38
2 Umplutura compacta n teren tare MC 32
3 Strat de nisip MC 2
4 Folie avertizoare M 18
5 Platbanda OlZn 25x4 mm montata in fundatie cladire M 897
6 Platbanda Cu stanat 30x2mm BUC 120
7 Teava metalica zincata M 10
8 Piesa de separatie BUC 4
9 Bara de egalizare potential BUC 25
10 Bride de fixare conductor de coborare (platbanda Cu 30x2mm) BUC 100
11
Bride pentru realizare legatura galvanica platbanda-platbanda
(OlZn 25x4mm)
BUC 10056
12
Bride pentru realizare legatura galvanica armatura -platbanda
(OlZn 25x4mm)
BUC 300
13 Suport din beton pentru fixare platbanda Cu 30x2mm pe acoperis. BUC 15
14
Paratrasnet PDA cu avans de amorsare 60 microsecunde, inclusiv
catarg de sustinere, elemente de fixare, accesorii
BUC 1
16
Incercare si verificare priza de pamant - emitere buletin de
verificare si incercare a prizei de pamant
BUC 4

Jgheaburi metalice, tuburi de protectie si accesorii

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1
Jgheab metalic OLZn tip plasa cu separator, 400x54mm, fixat pe
console orizontale suspendate din planseu, prevazut cu elemente
de racord si elemente pentru schimbarea directiei, a planului si a
cotei de inaltime
M 486
2
Jgheab metalic OLZn tip plasa cu separator, 200x54mm, fixat pe
console orizontale suspendate din planseu, prevazut cu elemente
de racord si elemente pentru schimbarea directiei, a planului si a
cotei de inaltime
M 1348
3
Jgheab metalic OLZn tip plasa cu separator, 100x54mm, fixat pe
console orizontale suspendate din planseu, prevazut cu elemente
de racord si elemente pentru schimbarea directiei, a planului si a
cotei de inaltime
M 146
4 Teava metalica zincata 40mm M 35
6
Tub de protectie PVC flexibil 25 constructie usoara, montat
aparent deasupra tavanului fals si ingropat in tencuiala
M 860
7
Tub de protectie PVC flexibil 20 constructie usoara, montat
aparent deasupra tavanului fals si ingropat in tencuiala
M 38000
8
Tub de protectie PVC rigid 25, montat aparent deasupra
tavanului fals pe elementele de constructie
M 1500
9
Tub de protectie PVC rigid 20, montat aparent deasupra
tavanului fals pe elementele de constructie
M 9853
10 Doze de conexiune 100x100x60 mm montate PT BUC 2300
11 Doze de conexiune 118x92x60 mm montate ST BUC 900Cabluri electrice. Bare capsulate. Treceri antifoc.

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 2x1mmp
M 4590
2
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 3x1,5mmp , pozat in tub PVC, sau pe jgheab
metalic
M 23400
3
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 3x2,5mmp, pozat in tub PVC, sau pe jgheab
metalic
M 24254
4
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 4x1,5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic
M 681357
5
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 4x2,5mmp , pozat in tub PVC sau pe jgheab
metalic
M 465
6
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x1,5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic
M 1320
7
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x2,5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic
M 1446
8
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x6mmp, pozat pe jgheab metalic
M 654
9
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x16 mmp, pozat pe jgheab metalic
M 268
10
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x25 mmp, pozat pe jgheab metalic
M 273
11
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x35 mmp sau similar , pe jgheab metalic
M 145
12
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 3x1x50+1x25+1x25 mmp, pozat pe jgheab metalic
M 123
13
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 3x1x95+1x50+1x50 mmp sau similar , pozat pe
jgheab metalic
M 38
14
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 3x1x120+1x70+1x70 mmp sau similar , pozat in tub
PVC, sau pe jgheab metalic
M 42
15
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 2x3x1x185 mmp sau similar
M 5
16
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii, cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 2x3x1x185+2x95+2x95 mmp sau similar
M 28
17
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si emisii reduse de gaze
toxice si corozive, cu conductor din Cu, U0/U=0,6/1kV
3x3x1x240+3x1x120+3x1x120 mmp sau similar , pozat in tub PVC,
sau pe jgheab metalic
M 106
18
Cablu cu rezistenta la foc (P90) , cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x2,5 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare
realizarii traseului
M 148
19
Cablu cu rezistenta la foc (P90), cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x6 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare
realizarii traseului
M 460
20
Cablu cu rezistenta la foc (P90), cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x16 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare
realizarii traseului
M 220
21
Cablu cu rezistenta la foc (P90), cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x25 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare
realizarii traseului
M 119
22
Cablu cu rezistenta la foc (P90) , cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 5x35 mmp inclusiv accesoriile(P90) necesare
realizarii traseului
M 146
23
Instalatie de dezghet rampa acces in parcare subteran(52mp),
inclusiv tablou de automatizare, senzori de temperatura, senzori de
umiditate, etc.(250W/mp)
ANS 1
24
Bara aluminiu capsulata 3P+N+PE, In=800A, IP55, inclusiv
elemente de fixare si sustinere bara
M 6058
25
Cutie de alimentare bara capsulata 3P+N+PE - 800A (fara
protectie)
BUC 2
26 Cutie de derivatie 3P+N+PE - 125A (echipata cu fuzibili) BUC 7
27 Cutie de derivatie 3P+N+PE - 250A(echipata cu fuzibili) BUC 1
28
Bara aluminiu capsulata 3P+PEN, In=2500A, IP55, inclusiv
elemente de fixare si sustinere bara
M 14
29 Conexiune standard 3P+PEN, In=2500A, bara-trafo BUC 1
30 Conexiune standard 3P+PEN, In=2500A, bara-TGD BUC 1
31 Cot plan bara capsulata 3P+N+PE - 2500A BUC 2
32 Cot vertical bara capsulata 3P+N+PE - 2500A BUC 2
33 Treceri antifoc S120(bara 800A) BUC 16
34 Treceri antifoc S120(bara 2500A) BUC 2
35
Treceri antifoc, dimensiuni 75x75x406 mm, certificare E1366-3,
ajustabile, rezistenta la foc 240 min
BUC 120
36 Incercarea si verificarea cablurilor electrice BUC 2434

Aparate de iluminat

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 1x18W -
sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor rotund transparent
si balast electronic, grad de protectie IP 40, tensiune de alimentare
230V, livrat cu intrerupatorul montat pe carcasa, montat aparent
BUC 446
2
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 2x18W -
sursa tub fluorescent (PL-C), echipat cu reflector rotund si
dispersor opac, balast electronic, grad de protectie IP 44, tensiune
de alimentare 230V, montat incastrat in tavan fals
BUC 672
3
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 2x26W -
sursa tub fluorescent (PL-C), echipat cu reflector rotund si
dispersor prismatic, balast electronic, grad de protectie IP 20,
tensiune de alimentare 230V, montat incastrat in tavan fals
BUC 1096
4
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 2x26W -
sursa tub fluorescent (PL-C), echipat cu reflector rotund si
dispersor prismatic, balast electronic si kit de emergenta 1h, grad
de protectie IP 20, tensiune de alimentare 230V, montat incastrat
in tavan fals
BUC 46
5
Aparat de iluminat cu sursa 5 x LED-HB, temperatura de culoare
2700K, de profil redus, tensiune de alimentare 230V, montat
aparent
BUC 667
6
Aparat de iluminat cu sursa 10 x LED-HB, temperatura de culoare
2700K, de profil redus, tensiune de alimentare 230V, montat
aparent
BUC 246
7
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior 2x35W -
sursa tub fluorescent (TL-5), echipat cu dispersor si balast
electronic, grad de protectie IP 40, tensiune de alimentare 230V,
montat aparent
BUC 17259
8
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior 2x35W -
sursa tub fluorescent (TL-5), echipat cu dispersor, balast electronic
si kit de emergenta 1h, grad de protectie IP 40, tensiune de
alimentare 230V, montat aparent
BUC 34
9
Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 2x58W
- sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat,
balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare
230V, montat aparent
BUC 74
10
Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 2x58W
- sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat,
balast electronic si kit de emergenta 1h, grad de protectie IP 65,
tensiune de alimentare 230V, montat aparent
BUC 23
11
Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 2x58W
- sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat,
balast electronic si kit de emergenta 3h, grad de protectie IP 65,
tensiune de alimentare 230V, montat aparent
BUC 2
12
Aparat de iluminat echipat cu LED-uri, echipat cu 48xLED, carcasa
din aluminiu anodizat si capace terminale din policarbonat,tensiune
de alimentare 230V,grad de protectie IP 66, montat aparent
BUC 51
13
Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta (tip permanent) in
zone umede, 2x36W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu
dispersor din policarbonat, balast electronic, grad de protectie IP
65, tensiune de alimentare 230V, autonomie in functionare 3h,
montat aparent
BUC 6
14
Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta in zone umede,
2x36W - sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din
policarbonat, balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de
alimentare 230V, autonomie in functionare 1h
BUC 69
15
Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 1x18W
- sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat,
balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare
230V, montat aparent
BUC 5
16
Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 1x36W
- sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat,
balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare
230V, montat aparent
BUC 4
17
Aparat de iluminat pentru iluminatul general in zone umede, 2x36W
- sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor din policarbonat,
balast electronic, grad de protectie IP 65, tensiune de alimentare
230V, montat aparent
BUC 2
18
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 1x58W -
sursa tub fluorescent (T8), echipat cu balast electronic, grad de
protectie IP 20, tensiune de alimentare 230V, montat aparent
BUC 145
19
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 1x36W -
sursa tub fluorescent (T8), echipat cu balast electronic, grad de
protectie IP 20, tensiune de alimentare 230V, montat aparent
BUC 245
20
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 1x36W -
sursa tub fluorescent (T8), echipat cu dispersor rotund transparent
si balast electronic, grad de protectie IP 40, tensiune de alimentare
230V, montat aparent
BUC 1860
21
Aparat de iluminat pentru iluminatul general de interior, 4x18W -
sursa tub fluorescent (T8), echipat cu reflector oglindat si balast
electronic, grad de protectie IP 20, tensiune de alimentare 230V,
montat aparent
BUC 40
22
Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta la evecuare
(EXIT), tip permanent, sursa LED, echipat cu buton TEST pentru
verificare functionarii in regim de siguranta, autonomie de
functionare 1,5h, grad de protectie IP 42, tensiune de alimentare
230V, montat aparent
BUC 43
23
Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta la evecuare
("PICTOGRAMA"), tip permanent, sursa LED, echipat cu buton
TEST pentru verificare functionarii in regim de siguranta,
autonomie de functionare 1h, grad de protectie IP 42, tensiune de
alimentare 230V, montat aparent
BUC 98
24
Aparat de iluminat pentru iluminatul hidrantilor (HIDRANT), de tip
permanent, sursa LED , echipat cu buton TEST pentru verificare
functionarii in regim de siguranta, autonomie de functionare 1h,
grad de protectie IP 42, tensiune de alimentare 230V, montat
aparent
BUC 94
25
Aparat de iluminat pentru iluminatul de siguranta la evecuare, tip
permanent, sursa tub fluorescent 1x8W, echipat cu buton TEST
pentru verificare functionarii in regim de siguranta, autonomie de
functionare 1h, grad de protectie IP 42, tensiune de alimentare
230V, montat aparent
BUC 12
26 Incercarea si verificarea aparatelor electrice de iluminat BUC 4273


Aparate electrice

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1
Intrerupator simplu 230V/10A pentru montaj ingropat (ST),
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama
ornamentala 1P), culoare alb-ivoar
BUC 1014
2
Intrerupator simplu 230V/10A pentru montaj ingropat (ST),
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama
ornamentala 1P), culoare alb-ivoar, grad de protectie minim IP 44
BUC 221
3
Comutator 230V/10A pentru montaj ingropat (ST),
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama
ornamentala 1P), culoare alb-ivoar
BUC 452
4
Comutator 230V/10A pentru montaj ingropat (ST),
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama
ornamentala 1P), culoare alb-ivoar, grad minim de protectie IP 44
BUC 45
5
Intrerupator cap-scara modular 230V/10A pentru montaj ingropat
(ST),
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama
ornamentala 1P), culoare alb-ivoar
BUC 23
6
Intrerupator cap-cruce 230V/10A pentru montaj ingropat (ST)
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 1P+rama
ornamentala 1P), culoare alb-ivoar
BUC 1761
7
Intrerupator cu revenire (push-button) 230V/10A pentru montaj
ingropat (ST), inclusiv accesoriile necesare montajului (doza
1P+rama ornamentala 1P), culoare alb-ivoar
BUC 38
8
Priza simpla, 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat (ST),
inclusiv accesoriile necesare montajului ( doza 1P+rama
ornamentala 1P), culoare alb-ivoar
BUC 493
9
Priza simpla, 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat
(ST),inclusiv accesoriile necesare montajului ( doza 1P+rama
ornamentala 1P), culoare alb-ivoar, grad minim de protectie IP 44
BUC 222
10
Grup de 2 prize 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat (ST),
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 2P+rama
ornamentala 2P), culoare alb-ivoar
BUC 1163
11
Grup de 2 prize 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj aparent (PT),
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 2P+rama
ornamentala 2P), culoare alb-ivoar, grad minim de protectie IP 44
BUC 3
12
Grup de 3 prize 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat (ST),
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 3P+rama
ornamentala 3P), culoare alb-ivoar
BUC 237
13
Grup de 4 prize 230V/16A, 2P+PE, pentru montaj ingropat (ST),
inclusiv accesoriile necesare montajului (doza 4P+rama
ornamentala 4P), culoare alb-ivoar
BUC 228
14
Grup de prize de srviciu format din doua prize 230V/16A-2P+PE, si
o priza 400V/16A-3P+N+PE, montate in cutie PVC, echipata cu
intrerupator automat pentru protectie la scurtcircuit si suprasarcina,
grad minim de protectie IP 44
BUC 40
15
Priza 400V/16A, 3P+N+PE, grad de protectie IP 44 montata
aparent
BUC 15
16
Senzor de miscare pentru comanda iluminat,
unghi de detectie 270
BUC 226
17
Senzor de miscare pentru comanda iluminat,
unghi de detectie 360
BUC 141
18 Senzor de prezenta a apei (detectie inundatii) BUC 2
19 Incercarea si verificarea aparatelor electrice BUC 4469Tablouri electrice si echipamente

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1 Tablou electrice general TGD BUC 1
2 Tablou electrice de consumatori vitali TCV (echipat AAR) BUC 1
3 Tablou electrice statie de pompe TSP (echipat AAR) BUC 1
4 Tablou electric de subsol TDS BUC 1
5 Tablou electric centrala termica - TCT BUC 1
6 Tablou electric pompe chiller - TPCh BUC 1
7 Tablou electric ascensoare TAS.1 (echipat cu AAR) BUC 1
8 Tablou electric ascensoare TAS.2 (echipat cu AAR) BUC 1
9 Tablou electric parter TDP.1 BUC 1
10 Tablou electric parter TDP.2 BUC 1
11 Tablou electric iluminat de siguranta - TLS BUC 1
12 Tablou electric etaj TE1.1 BUC 162
13 Tablou electric etaj TE1.2 BUC 1
14 Tablou electric etaj TE2.1 BUC 1
15 Tablou electric etaj TE2.2 BUC 1
16 Tablou electric etaj TE3.1 BUC 1
17 Tablou electric etaj TE3.2 BUC 1
18 Tablou electric etaj TE4.1 BUC 1
19 Tablou electric etaj TE4.2 BUC 1
20 Tablou electric etaj TE5.1 BUC 1
21 Tablou electric etaj TE5.2 BUC 1
22 Tablou electric etaj TE6.1 BUC 1
23 Tablou electric etaj TE6.2 BUC 1
24 Tablou electric etaj TER.1 BUC 1
25 Tablou electric TER.2 BUC 1
26 Tablou electric de camera TC BUC 222
27 Baterie de compensare 300 KVAR BUC 1
28
Grup electrogen trifazat, cu pornire automata, in constructie
deschisa, 250 KVA echipat cu priza de admisie aer si cos de fum
(10m)
BUC 1
29 UPS on-line, monofazat, 1kVA BUC 2
30
Contor electronic monofazat, tensiune nominala Un=230V,
frecventa 50Hz, constanta contor 1000imp/kW, grad de protectie IP
51, echipat cu modem PLC
BUC 222
31 Incercarea si verificarea tablourilor electrice BUC 249

Intocmit:
Ing. Ionel STANCIU
Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB
Nr. 18061/2010


63

LISTA DE CANTITATI CURENTI SLABI

Jgeaburi metalice, tuburi si accesorii

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1
Jgheab metalic OLZn tip plasa cu separator, 300x54mm, fixat pe
console orizontale suspendate din planseu, prevazut cu elemente
de racord si elemente pentru schimbarea directiei, a planului si a
cotei de inaltime
M 953
2
Jgheab metalic OLZn tip plasa cu separator, 100x54mm, fixat pe
console orizontale suspendate din planseu, prevazut cu elemente
de racord si elemente pentru schimbarea directiei, a planului si a
cotei de inaltime
M 2345
3
Tub de protectie PVC flexibil 20 constructie usoara, montat
aparent deasupra tavanului fals si ingropat in tencuiala
M 6500
4
Tub de protectie PVC rigid 20, montat aparent deasupra
tavanului fals pe elementele de constructie
M 14796
5 Doze de conexiune 100x100x60 mm montate PT BUC 856Cabluri electrice

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1
Cablu cu intarziere la propagarea flacarii , cu conductor din Cu,
U0/U=0,6/1kV 3x1,5mmp sau similar , pozat in tub PVC, sau pe
jgheab metalic
M 1456
2
Cablu special pentru sisteme de detectie si semnalizare la incendiu
, rezistent la foc (P30), 2x2x0,8 mm U0/U=0,3/0,8kV
M 12300
3 Cablu control acces 6x0,22+E M 1342
4 Cablu control acces - Belden 9730 M 540
5 Cablu control acces - Belden 9729 (RS 485) M 230
6 Cablu fibra optica OM3 6x50/125 cu protectie la rozatoare M 754
7 Cablu interfon (2fire) M 2815
8 Cablu UTP cat.6a M 26384
9 Cablu coaxial 75 ohm M 8564

64

Instalatie de semnalizare la incendiu

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1
Rack 19"/47U 600x600x2200mm, usa fata metal perforat / spate
metalica, laterale detasabile, incarcare statica 500kg.
INCLUDE:Unitate 6 prize, 2 ventilatoare, 3 tavi fixe pt rack, roti,
suport fixare.
BUC 1
2
Centrala adresabila de incendiu cu 4 bucle 127 adrese/bucla, in
configuratie modulara, cu posibilitate de extindere si interconectare
a pana la 30 centrale sau repetoare si 32 transpondere, posibilitate
de memorare a pana la 200 de evenimente,echipata cu afisaj LCD,
cartela 512 adrese, echipata cu imprimanta, lungime maxima a
buclei 3,5km, certificare DIN EN 54, VDE 0833(montaj in rack 19").
BUC 1
3
Centrala adresabila de incendiu cu 4 bucle 127 adrese/bucla, in
configuratie modulara, cu posibilitate de extindere si interconectare
a pana la 30 centrale sau repetoare si 32 transpondere, posibilitate
de memorare a pana la 200 de evenimente, fara afisaj LCD,
cartela 512 adrese, echipata cu imprimanta, lungime maxima a
buclei 3,5km,
certificare DIN EN 54, VDE 0833(montaj in rack 19")
BUC 1
4
Repetor centrala de incendiu pentru afisarea starii si operarea
sistemului, respecta atandardele DIN EN 54-2, VDE 0833-2.
BUC 2
5
Detector de incendiu adresabil combinat optic si termic,
EN 54-5, VdS.
BUC 629
6 Soclu detector de incendiu BUC 629
7 Indicator paralel de stare detector de incendiu BUC 101
8 Buton de incendiu adresabil, certificare EN54-11. BUC 50
9 Transponder (cuplor adresabil) 4IN/2OUT, certificare VdS. BUC 3
10
Dispozitiv adresabil pentru alarmare optica si acustica, nivel maxim
99dB, 8 trepte de setare a volumului, 20 tonuri de alerta, certificare
VdS.
BUC 36
11
Dispozitiv pentru alarmare optica si acustica pentru motaj in
exterior, echipat cu acumulator 12V/7Ah.
BUC 2
12
Sursa liniara de curent continuu 24Vcc/2,5A echipata cu
protectie la suprasarcina si supratensiune cu posibilitate de
monitorizare tensiune de la retea si stare acumulatori,
echipata cu 2 acumulatori de 12Vcc/4,5Ah
BUC 3

65

Retea de date si telefonie

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
Rack P.1
1
Rack 19"/47U 600x600x2200mm, usa fata metal perforat / spate
metalica, laterale detasabile, incarcare statica 500kg.
INCLUDE:Unitate 6 prize, 2 ventilatoare, 3 tavi fixe pt rack, roti,
suport fixare.
BUC 2
2 Patch-panel fibra optica 12 porturi, conectori LC BUC 3
3 Patch-panel 24 porturi RJ 45, culoare neagra, 1U BUC 2
4 Ghidaj orizontal pentru cabluri BUC 8
5 Ghidaj vertical pentru cabluri BUC 2
6 Patch cord fibra optica multimode LC-LC, lungime 1 metru BUC 30
7 Patch cord UTP cat 6.a. lungime 1,5m BUC 24
8
Centrala telefonica cu urmatoarele caracteristici de baza:
- 2 trunchiuri si 10 abonati, din care 8 abonati pot fii digitali
- Modul fax/DID integrat (pentru operatoare automata cu mesaj de
intimpinare)
- Interfata seriala V 24 pentru admininistrare si contorizare
(optional)
- Interfata USB pentru adminstrare si contorizare (optional)
- Software update via PC
BUC 1
9
Router 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,
512MB DRAM,IP Base (cod CISCO2901/K9)
BUC 1
10 Memorie router 512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default) 1
11
Memorie router 256MB Compact Flash for Cisco 1900, 2900, 3900
ISR
1
12
Switch tip "CORE" Catalyst 3750 12 SFP + IPS Image(cod WS-
C3750G-12S-E), sau similar
BUC 2
13
Switch 24 porturi RJ45 Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN
Base Image (cod WS-C2960-24TC-L) sau similar
BUC 1
14
5500 Series Wireless Controller pentru maxim 25 access point-uri
(cod AIR-CT5508-25-K9)
BUC 2
15
Modul de conversie semnal fibra optica
GE SFP, LC connector SX transceiver (cod GLC-SX-MM) sau
similar
BUC 24
16
Adaptor de semnal pentru iesire in cablu de cupru
1000BASE-T SFP (cod GLC-T)
BUC 5
17
Alimentator, tip PoE, pentru alimentare directa acces point
prin cablu UTP (cod AIR-PWRINJ3)
BUC 1
18
PDU (Power distribution unit), unitate 6 prize standard german,
rack mountable, prindere orizontala, intrerupator,
protectie suprasarcina 16A
BUC 1
19
UPS monofazic ONLINE, 2000VA, rack mountable 19", 2U,
carcasa acumulatori externi 4U, acumulatori inclusi
BUC 2
Rack P.2
1
Rack 19"/47U 600x600x2200mm, usa fata metal perforat / spate
metalica, laterale detasabile, incarcare statica 500kg.
INCLUDE:Unitate 6 prize, 2 ventilatoare, 3 tavi fixe pt rack, roti,
suport fixare.
BUC 1
2 Patch-panel fibra optica 12 porturi, conectori LC BUC 166
3 Patch-panel 24 porturi RJ 45, culoare neagra, 1U BUC 2
4 Ghidaj orizontal pentru cabluri BUC 2
5 Ghidaj vertical pentru cabluri BUC 2
6 Patch cord fibra optica multimode LC-LC, lungime 1 metru BUC 12
7 Patch cord UTP cat 6.a. lungime 1,5m BUC 24
8
Switch 24 porturi RJ45 Catalyst 2960 24 10/100 + 2 T/SFP LAN
Base Image (cod WS-C2960-24TC-L) sau similar
BUC 1
9
Alimentator, tip PoE, pentru alimentare directa acces point
prin cablu UTP (cod AIR-PWRINJ3)
1
10
UPS monofazic ONLINE, 2000VA, rack mountable 19", 2U,
carcasa acumulatori externi 4U, acumulatori inclusi
BUC 1
Rack E1.1
1
Rack 19"/47U 600x600x2200mm, usa fata metal perforat / spate
metalica, laterale detasabile, incarcare statica 500kg.
INCLUDE:Unitate 6 prize, 2 ventilatoare, 3 tavi fixe pt rack, roti,
suport fixare.
BUC 1
2 Patch-panel fibra optica 12 porturi, conectori LC BUC 1
3 Patch-panel 24 porturi RJ 45, culoare neagra, 1U BUC 6
4 Ghidaj orizontal pentru cabluri BUC 9
5 Ghidaj vertical pentru cabluri BUC 2
6 Patch cord fibra optica multimode LC-LC, lungime 1 metru BUC 16
7 Patch cord UTP cat 6.a. lungime 1,5m BUC 125
8
Switch Catalyst 2960 48 10/100/1000 + 4 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960G-48TC-L)
BUC 1
9
Switch Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960-48TC-L)
BUC 2
10
Modul de conversie semnal fibra optica
GE SFP, LC connector SX transceiver (cod GLC-SX-MM) sau
similar
BUC 8
11
Alimentator, tip PoE, pentru alimentare directa acces point
prin cablu UTP (cod AIR-PWRINJ3)
BUC 4
12
UPS monofazic ONLINE, 2000VA, rack mountable 19", 2U,
carcasa acumulatori externi 4U, acumulatori inclusi
BUC 1
Rack E1.2
1
Rack 19"/47U 600x600x2200mm, usa fata metal perforat / spate
metalica, laterale detasabile, incarcare statica 500kg.
INCLUDE:Unitate 6 prize, 2 ventilatoare, 3 tavi fixe pt rack, roti,
suport fixare.
BUC 1
2 Patch-panel fibra optica 12 porturi, conectori LC BUC 1
3 Patch-panel 24 porturi RJ 45, culoare neagra, 1U BUC 6
4 Ghidaj orizontal pentru cabluri BUC 9
5 Ghidaj vertical pentru cabluri BUC 2
6 Patch cord fibra optica multimode LC-LC, lungime 1 metru BUC 16
7 Patch cord UTP cat 6.a. lungime 1,5m BUC 125
8
Switch Catalyst 2960 48 10/100/1000 + 4 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960G-48TC-L)
BUC 1
9
Switch Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960-48TC-L)
BUC 267
10
Modul de conversie semnal fibra optica
GE SFP, LC connector SX transceiver (cod GLC-SX-MM) sau
similar
BUC 8
11
Alimentator, tip PoE, pentru alimentare directa acces point
prin cablu UTP (cod AIR-PWRINJ3)
BUC 2
12
UPS monofazic ONLINE, 2000VA, rack mountable 19", 2U,
carcasa acumulatori externi 4U, acumulatori inclusi
BUC 1
Rack E3.1
1
Rack 19"/47U 600x600x2200mm, usa fata metal perforat / spate
metalica, laterale detasabile, incarcare statica 500kg.
INCLUDE:Unitate 6 prize, 2 ventilatoare, 3 tavi fixe pt rack, roti,
suport fixare.
BUC 1
2 Patch-panel fibra optica 12 porturi, conectori LC BUC 1
3 Patch-panel 24 porturi RJ 45, culoare neagra, 1U BUC 6
4 Ghidaj orizontal pentru cabluri BUC 9
5 Ghidaj vertical pentru cabluri BUC 2
6 Patch cord fibra optica multimode LC-LC, lungime 1 metru BUC 16
7 Patch cord UTP cat 6.a. lungime 1,5m BUC 125
8
Switch Catalyst 2960 48 10/100/1000 + 4 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960G-48TC-L)
BUC 1
9
Switch Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960-48TC-L)
BUC 2
10
Modul de conversie semnal fibra optica
GE SFP, LC connector SX transceiver (cod GLC-SX-MM) sau
similar
BUC 8
11
Alimentator, tip PoE, pentru alimentare directa acces point
prin cablu UTP (cod AIR-PWRINJ3)
BUC 4
12
UPS monofazic ONLINE, 2000VA, rack mountable 19", 2U,
carcasa acumulatori externi 4U, acumulatori inclusi
BUC 1
Rack E3.2
1
Rack 19"/47U 600x600x2200mm, usa fata metal perforat / spate
metalica, laterale detasabile, incarcare statica 500kg.
INCLUDE:Unitate 6 prize, 2 ventilatoare, 3 tavi fixe pt rack, roti,
suport fixare.
BUC 1
2 Patch-panel fibra optica 12 porturi, conectori LC BUC 1
3 Patch-panel 24 porturi RJ 45, culoare neagra, 1U BUC 6
4 Ghidaj orizontal pentru cabluri BUC 9
5 Ghidaj vertical pentru cabluri BUC 2
6 Patch cord fibra optica multimode LC-LC, lungime 1 metru BUC 16
7 Patch cord UTP cat 6.a. lungime 1,5m BUC 125
8
Switch Catalyst 2960 48 10/100/1000 + 4 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960G-48TC-L)
BUC 1
9
Switch Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960-48TC-L)
BUC 2
10
Modul de conversie semnal fibra optica
GE SFP, LC connector SX transceiver (cod GLC-SX-MM) sau
similar
BUC 8
11
Alimentator, tip PoE, pentru alimentare directa acces point
prin cablu UTP (cod AIR-PWRINJ3)
BUC 268
12
UPS monofazic ONLINE, 2000VA, rack mountable 19", 2U,
carcasa acumulatori externi 4U, acumulatori inclusi
BUC 1
Rack E5.1
1
Rack 19"/47U 600x600x2200mm, usa fata metal perforat / spate
metalica, laterale detasabile, incarcare statica 500kg.
INCLUDE:Unitate 6 prize, 2 ventilatoare, 3 tavi fixe pt rack, roti,
suport fixare.
BUC 1
2 Patch-panel fibra optica 12 porturi, conectori LC BUC 1
3 Patch-panel 24 porturi RJ 45, culoare neagra, 1U BUC 6
4 Ghidaj orizontal pentru cabluri BUC 9
5 Ghidaj vertical pentru cabluri BUC 2
6 Patch cord fibra optica multimode LC-LC, lungime 1 metru BUC 16
7 Patch cord UTP cat 6.a. lungime 1,5m BUC 125
8
Switch Catalyst 2960 48 10/100/1000 + 4 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960G-48TC-L)
BUC 1
9
Switch Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960-48TC-L)
BUC 2
10
Modul de conversie semnal fibra optica
GE SFP, LC connector SX transceiver (cod GLC-SX-MM) sau
similar
BUC 8
11
Alimentator, tip PoE, pentru alimentare directa acces point
prin cablu UTP (cod AIR-PWRINJ3)
BUC 6
12
UPS monofazic ONLINE, 2000VA, rack mountable 19", 2U,
carcasa acumulatori externi 4U, acumulatori inclusi
BUC 1
Rack E5.2
1
Rack 19"/47U 600x600x2200mm, usa fata metal perforat / spate
metalica, laterale detasabile, incarcare statica 500kg.
INCLUDE:Unitate 6 prize, 2 ventilatoare, 3 tavi fixe pt rack, roti,
suport fixare.
BUC 1
2 Patch-panel fibra optica 12 porturi, conectori LC BUC 1
3 Patch-panel 24 porturi RJ 45, culoare neagra, 1U BUC 6
4 Ghidaj orizontal pentru cabluri BUC 9
5 Ghidaj vertical pentru cabluri BUC 2
6 Patch cord fibra optica multimode LC-LC, lungime 1 metru BUC 16
7 Patch cord UTP cat 6.a. lungime 1,5m BUC 125
8
Switch Catalyst 2960 48 10/100/1000 + 4 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960G-48TC-L)
BUC 1
9
Switch Catalyst 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Base Image
(cod WS-C2960-48TC-L)
BUC 2
10
Modul de conversie semnal fibra optica
GE SFP, LC connector SX transceiver (cod GLC-SX-MM) sau
similar
BUC 8
11
Alimentator, tip PoE, pentru alimentare directa acces point
prin cablu UTP (cod AIR-PWRINJ3)
BUC 3
12
UPS monofazic ONLINE, 2000VA, rack mountable 19", 2U,
carcasa acumulatori externi 4U, acumulatori inclusi
BUC 1
Prize de date si acces pointuri
1 Prize RJ 45 cat. 6a BUC 766
2 Acces point non-modular LWAPP BUC 22
3 Antena acces pont 2,4 GHz BUC 4469Supraveghere video

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1
Camera de supraveghere video IP profesionala zi/noapte cu
urmatoarele caracteristici:
- Camera de supraveghere IP profesionala cu cea mai buna
calitate a imaginii pe timp de zi si cea mai mare sensibilitate pe
timp de noapte
- 30 fps. in VGA (640x480 pixeli)
- 10 fps. in MEGA(1280X960 pixeli)
- 4 fps. in QXGA (2048X1536 pixeli)
- 2 obiective separate: Unul color pentru zi si unul IR alb-negru
pentru noapte
- Timpi de expunere pentru conditii slabe de iluminare sau
iluminare IR: 0.2 lux la 1/60 sec., 0.005 lux la 1 sec.
- Obiectivele calibrate de firma asigura cea mai buna calitate a
imaginii si durabilitate maxima
- Microfon si difuzor cu toate functiile aferente (Voice over IP si
videotelefonie SIP)
- Conexiune ISDN integrata
- Senzor PIR de detectie a miscarii in zone intunecate
- Posibilitate de comutare (1x In, 1x Out) si interfata RS232
- Montare universala pe perete/tavan cu cablul inglobat in suport si
conectare direct in doza RJ45
- Optional: Camera de supraveghere cu ambele obiective Super
wide-angle (90) sau zoom (15)
BUC 33
2 Adaptor PoE pentru alimentare camera video BUC 33
3
Sistem NAS ( Network Attached Storage) pentru stocare imagini
pentru o perioada de 10 zile
BUC 1


Instalatie de interfon

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1 Post exterior interfon (audio, transmisie semnal pe 2 fire) BUC 2
2 Post interior interfon (audio, trnsmisie semnal pe 2 fire) BUC 224
3 Sursa de alimentare BUC 6
4 Modul extindere sistem BUC 6
5 Nod audio/video BUC 6

70


Instalatie CATV

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1 Priza TV simpla - 2400 MHz, atenuare1,5 dB BUC 232
2 Distribuitor TV - 1000 MHz, 1IN/2OUT BUC 15
3 Distribuitor TV - 1000 MHz, 1IN/8OUT BUC 27
4
Amplificator 860Mhz, "high-performance", 38dB, reglaj
amplificare si tilt in trepte, tensiune de alimentare 230V, consum
maxim 30 W.
BUC 14

Control acces

Nr.
Crt.
Denumire produs U.M. TOTAL
1
Unitate de control acces, poate gestiona 2 usi, max 2 cititoare
Wiegand HID , fiecare unitate are port RS232 si RS485 integrat, se
pot lega in retea pe bus RS485 pana la 200 de controllere (400
usi), instalare usoara (autodetectare unitati conectate pe bus
RS485), poate gestiona pana 5000 de carduri, necesita sursa de
alimentare 10-14Vcc/1A, soft gratuit MicroGarde de gestionare a
unitatilor de control acces , baza de date SQL cu posibilitati
raportare, optional modul de conectare retea TCP/IP.
BUC 6
2
Cititor de proximitate iCLASS 13.56MHz si HID PROX 125 kHz,
conectare prin cablu pigtail, cu iesire Wiegand, LED bicolor cu
dispersor si buzzer, distanta de citire cuprinsa intre 5-11 cm
functie de tipul de card sau tag utilizat, alimentare 5-16Vcc,
IP 65.
BUC 6
3
Buton (cu revenire) de culoare albastra , montaj aparent, contact
NO/NC , 3A/250V, se foloseste ca buton de iesire pentru sistemele
de control acces.
BUC 6
4
Buton cu geam, culoare verde , montaj aparent, contact NO/NC,
3A/220V, se foloseste ca buton de urgenta in sistemele de control
acces.
BUC 6
5
Contact magnetic, de suprafata, distanta operare 38 mm, terminale
cu surub, "normal close", culoare alb/maro.
Capac mascare borne inclus.
BUC 12
6
Electromagnet cu montaj aparent cu monitorizare LED , retine
510KgF, consum 500mA/ 12VDC, 250mA /24 VDC, cu suport de
montaj de tip ''Z''.
BUC 12
7
Sursa de alimentare 12V/3A, are relee de monitorizare cadere
tensiune sau defect baterie, protectie la suprasarcina, incarcare
acumulator tampon, cutie metalica cu transformator inclus si
acumulator 12V/Ah;
BUC 671
8
Sursa de alimentare 24V/2,5A, are relee de monitorizare cadere
tensiune sau defect baterie, protectie la suprasarcina, incarcare
acumulator tampon, cutie metalica cu transformator inclus (nu
contine acumulator
BUC 6
9
Soft de management control acces, furnizeaza o solutie de
securitate integrata, inclusiv cu echipamente video, gestioneaza
maxim 128 usi in versiunea standard putand fi extins cu licente
suplimentare, permite integrarea in sistem a unitatilor de control
acces. Disponibil si cu module de extensie Time&Attendance,
integrare cu sisteme efractie si altele.
BUC 1
Intocmit:
Ing. Ionel STANCIU
Aut. ANRE Gr.IIIA+IIIB
Nr. 18061/2010
72
SPECIFICATII TEHNICE TABLOURI ELECTRICE
Tablou electric general de distributie - TGD


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 4P, 2500A,
400Vc.a, Icu=36kA;
Q0 BUC 1
2 Sistem de bare trifazat 3P+N+PE, In=2500A * BUC 1
3
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de
comutare;tip1/clasa C; Iimp=20kA, Uc=460V;
modular; pentru retea trifazat TN-S.
D BUC 1
4
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
6A, gG, 10x38mm
F1, F5, F6, F8,
F10, F12, F14,
F16, F17, F20,
F22, F24, F25
BUC 13
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
6A, gG, 10x38mm
F2 BUC 1
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
630A, gG, 10x38mm
F3 BUC 1
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
63A, gG, 10x38mm
F4, F13,F15, F18 BUC 4
8
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
250A, gG, 10x38mm
F7 BUC 1
9
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
100A, gG, 10x38mm
F9 BUC 1
10
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
160A, gG, 10x38mm
F21 BUC 1
11
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
100A, gG, 10x38mm
F9 BUC 3
12
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
125A, gG, 10x38mm
F26,F27 BUC 2
13
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
80A, gG, 10x38mm
F11, F28, F29 BUC 3
14
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
630A, gG, 10x38mm
F19 BUC 1
15
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 2P,
16A, gG, 10x38mm
F23 BUC 1
16
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
40A, gG, 10x38mm
F30,F31 BUC 2
17
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 2P,
10A, gG, 10x38mm
F32 BUC 173
18
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 2P,
2A, gG, 10x38mm
F33 BUC 1
19
Intreruptor - separator magnetotermic 4P, 800A,
25 kA, 400Vc.a., curba C, modular
Q1,Q2 BUC 2
20
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 16A,
25 kA, 400Vc.a., curba C, modular
Q3Q5 BUC 3
21
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/16A, contacte auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.
Q3.1, Q3.2, Q4.1,
Q4.2, Q5.1, Q5.2,
Q5.3
BUC 7
22 Selector cu 3 pozitii MAN-0-AUT S1 BUC 1
23
Set de 3 lampi de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde; modular
H BUC 3
24
Buton de oprit echipat cu 1NC si LED cu lumina
rosie, tensiune de alimentare 230Vc.a.
BO1, BO2, BO3,
BO4, BO5, BO6,
BO7
BUC 7
25
Buton de pornit echipat cu 1NO si LED cu lumina
verde, tensiune de alimentare 230Vc.a.
BP1, BP2, BP3,
BP4, BP5, BP6,
BP8
BUC 7
26
Unitati digitale pentru masurarea parametrilor
energiei electrice(tensiune, curent, factor de
putere, putere activa, reactiva, armonici, energie
activa, energie reactiva, etc.) cu posibilitate de
citire locala si de la distanta (LON)
* BUC 12
27 Transformatori de curent 2500/5A * BUC 4
28 Transformatori de curent 800/5A * BUC 6
29 Transformatori de curent 600/5A * BUC 3
30 Transformatori de curent 250/5A * BUC 3
31 Transformatori de curent 100/5A * BUC 6
32 Transformatori de curent 80/5A * BUC 3
33 Transformatori de curent 63/5A * BUC 9
34
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
35
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric consumatori vitali - TCV


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
AAR pentru functionare cu intrerupatoare
magnetotermice, comandate prin
servomotoare - complet echipat
AAR ANS 174
2
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
250A, 400Vc.a, Icu=25kA;
Q0.1, Q0.2 BUC 2
3 Distribuitor trifazat 3P+N, In=250A * BUC 1
4 Bara de pamantare * BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
125A, gG, 10x38mm
F1 BUC 1
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
40A, gG, 10x38mm
F2, F3 BUC 2
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
100A, gG, 10x38mm
F5, F6 BUC 2
8
Cutie metalica, grad de protectie IP 55,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
9
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric parter - TDS


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 32A,
400Vca, Icu=10kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=80A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F1 BUC 1
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
2A, gG, 10x38mm
F2 BUC 1
7
Lampa de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde;
H BUC 3
8
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 16A,
4,5 kA, 400Vc.a., curba C, modular
Q9, Q10 BUC 2
9
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 10A,
4,5 kA, 400Vc.a., curba C, modular
Q2,Q3 BUC 1
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q8,Q11 BUC 275
11
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1, Q4, Q5, Q6,
Q12, Q13, Q14
BUC 7
12
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
13
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric parter - TDP.1


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 40A,
400Vc.a., Icu=10kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=80A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F1 BUC 1
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
2A, gG, 10x38mm
F2 BUC 1
7
Set de 3 lampi de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde; modular
H BUC 3
8
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q13 BUC 13
9
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q14Q20 BUC 7
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 6A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q21 BUC 1
11
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 2NO/10A, tensiune de alimentare bobina,
Ubob = 230Vc.a.
Q17.1 BUC 1
12
Releu de impuls, 1NO, 230V.c.a.;16A;
Ubob=240Vc.a., modular
R1 BUC 1
13
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 176
14
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric parter - TDP.2


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 25A,
400Vca, Icu=10kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=80A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F1 BUC 1
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
2A, gG, 10x38mm
F2 BUC 1
7
Set de 3 lampi de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde; modular
H BUC 1
8
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q8 BUC 8
9
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q9Q12 BUC 4
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 6A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q13 BUC 1
11
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 2NO/10A, tensiune de alimentare bobina,
Ubob = 230Vc.a.
Q9.1 BUC 1
12
Releu de impuls, 1NO, 230V.c.a.;16A;
Ubob=240Vc.a., modular
R1 BUC 1
13
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
14
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1


77
Tablou electric etaj curent - TE1.1, TE2.1, TE3.1, TE4.1

Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
125A, 400Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=125A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
20A, gG, 10x38mm
F1F19 BUC 19
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F20 BUC 1
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
2A, gG, 10x38mm
F21 BUC 1
8
Set de 3 lampi de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde; modular
H BUC 1
9
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q4 BUC 4
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q5,Q7Q16 BUC 11
11
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q6,Q17Q22 BUC 7
12
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 6A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q23 BUC 1
13
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 2NO/10A, tensiune de alimentare bobina,
Ubob = 230Vc.a.
Q18.1, Q19.1 BUC 2
14
Releu de impuls, 1NO, 230V.c.a.;16A;
Ubob=240Vc.a., modular
R1, R2 BUC 2
15
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
16
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1

78

Tablou electric etaj curent - TE5.1


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
125A, 400Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=125A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 2P,
20A, gG, 10x38mm
F1F17 BUC 17
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F18 BUC 1
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
2A, gG, 10x38mm
F19 BUC 1
8
Set de 3 lampi de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde; modular
H BUC 1
9
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q4 BUC 4
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q5,Q7Q16 BUC 17
11
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q6,Q17Q22 BUC 6
12
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 6A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q23 BUC 1
13
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 2NO/10A, tensiune de alimentare bobina,
Ubob = 230Vc.a.
Q18.1, Q19.1 BUC 2
14
Releu de impuls, 1NO, 230V.c.a.;16A;
Ubob=240Vc.a., modular
R1, R2 BUC 2
15
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
16
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1

79
Tablou electric etaj curent - TE6.1
Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
125A, 400Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=125A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 2P,
20A, gG, 10x38mm
F1F15 BUC 15
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F16, F18 BUC 1
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
2A, gG, 10x38mm
F17 BUC 1
8
Set de 3 lampi de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde; modular
H BUC 1
9
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q4 BUC 4
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q5,Q7Q16 BUC 11
11
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q6,Q17Q22 BUC 7
12
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 6A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q23 BUC 1
13
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 2NO/10A, tensiune de alimentare bobina,
Ubob = 230Vc.a.
Q18.1, Q19.1 BUC 2
14
Releu de impuls, 1NO, 230V.c.a.;16A;
Ubob=240Vc.a., modular
R1, R2 BUC 2
15
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
16
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1
80


Tablou electric etaj curent - TE1.2, TE2.2, TE3.2, TE4.2
Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 80A,
400Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=125A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
20A, gG, 10x38mm
F1F20 BUC 20
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F21 BUC 1
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
2A, gG, 10x38mm
F22 BUC 1
8
Set de 3 lampi de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde; modular
H BUC 1
9
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q6 BUC 6
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q7Q11 BUC 5
11
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 6A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q12 BUC 1
12
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 2NO/10A, tensiune de alimentare bobina,
Ubob = 230Vc.a.
Q8.1 BUC 2
13
Releu de impuls, 1NO, 230V.c.a.;16A;
Ubob=240Vc.a., modular
R1 BUC 2
14
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
15
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1

81Tablou electric etaj curent - TE5.2
Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
100A, 400Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=125A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
20A, gG, 10x38mm
F1F18 BUC 18
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F19 BUC 1
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
2A, gG, 10x38mm
F20 BUC 1
8
Set de 3 lampi de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde; modular
H BUC 1
9
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q6 BUC 16
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q7Q11 BUC 6
11
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 6A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q12 BUC 1
12
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 2NO/10A, tensiune de alimentare bobina,
Ubob = 230Vc.a.
Q8.1 BUC 2
13
Releu de impuls, 1NO, 230V.c.a.;16A;
Ubob=240Vc.a., modular
R1 BUC 2
14
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
15
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1

82

Tablou electric etaj curent - TE6.2


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
100A, 400Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=125A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
20A, gG, 10x38mm
F1F18 BUC 18
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F19 BUC 1
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 3P,
2A, gG, 10x38mm
F20 BUC 1
8
Set de 3 lampi de semnalizare prezenta tensiune
pe faze echipate cu LED 230...400Vc.a., culoare
verde; modular
H BUC 1
9
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q6 BUC 16
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q7Q11 BUC 6
11
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 6A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q12 BUC 1
12
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 2NO/10A, tensiune de alimentare bobina,
Ubob = 230Vc.a.
Q8.1 BUC 2
13
Releu de impuls, 1NO, 230V.c.a.;16A;
Ubob=240Vc.a., modular
R1 BUC 2
14
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
15
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1

83

Tablou electric etaj retras - TER.1


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 32A,
400Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=80A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F1 BUC 1
6
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q8Q14 BUC 7
7
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q7, Q15 BUC 8
8
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q16, Q17 BUC 2
9
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
10
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric etaj retras - TER.2


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
250A, 400Vc.a, Icu=25kA;
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=250A * BUC 1
3 Bara de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
100A, gG, 10x38mm
F1 BUC 184
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
63A, gG, 10x38mm
F2 BUC 1
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
50A, gG, 10x38mm
F3 BUC 1
8
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F4 BUC 1
9
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
6A, gG, 10x38mm
F5 BUC 1
10
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 16A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q4, Q7 BUC 7
11
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
15 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q5, Q6 BUC 8
12 Transformatori de curent 250/5A * BUC 3
13
Unitati digitale pentru masurarea parametrilor
energiei electrice(tensiune, curent, factor de
putere, putere activa, reactiva, armonici, energie
activa, energie reactiva, etc.) cu posibilitate de
citire locala si de la distanta (LON)
* BUC 1
14
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
15
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric iluminat de siguranta - TLS


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 16A,
400Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=80A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Descarcator de curent pentru protectia instalatiilor
de joasa tensiune impotriva supratensiunilor
tranzitorii determinate de loviturile indirecte de
trasnet si datorate regimurilor de comutare;clasa
C; Iimp=20kA, Uc=460V; modular; pentru reea
trifazat TN-S.
D BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
32A, gG, 10x38mm
F1 BUC 1
6
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
4,5 kA, 230Vc.a., curba C, modular
Q1Q10 BUC 1085
7
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
8
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric statie de pompe - TSP


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
AAR pentru functionare cu intrerupatoare
magnetotermice, comandate prin
servomotoare - complet echipat
AAR ANS 1
2
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
160A, 400Vc.a, Icu=25kA;
Q0.1, Q0.2 BUC 2
3 Distribuitor trifazat 3P+N, In=250A * BUC 1
4 Bara de pamantare * BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
80A, gG, 10x38mm
F1, F2 BUC 2
6
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 2P,
16A, gG, 10x38mm
F3 BUC 1
7
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 2P,
6A, gG, 10x38mm
F4 BUC 1
8
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 2P,
2A, gG, 10x38mm
F5 BUC 1
9
Intreruptor - separator magnetotermic 3P; 6,3A;
15 kA, 400Vc.a., curba C, modular
Q1, Q2 BUC 2
10
Intreruptor - separator magnetotermic 3P, 40A,
15 kA, 400Vc.a., curba C, modular
Q3, Q4 BUC 2
11
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/40A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q3.3, Q3.4,
Q4.3, Q4.4
BUC 4
12
Contactor electromagnetic, echipat cu contacte
de forta 4NO/25A, contactoare auxiliare
2NO+2NC, tensiune de alimentare bobina, Ubob
= 230Vc.a.;
Q3.2, Q4.2 BUC 2
13
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/16A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q3.1, Q4.1 BUC 3
14
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/10A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q1.1, Q2.1 BUC 286
15
Releu electronic, cu temporizare la declansare,
tensiune de alimentare bobina 230V;
K1, K2 BUC 2
16
Lampa de semnalizare echipata cu LED
230...400Vc.a., culoare verde;
HBP1, HBP2,
H1.T1, H1.T2,
H2.T1, H2.T2
BUC 6
17
Lampa de semnalizare echipata cu LED
230...400Vc.a., culoare rosie;
HBO1, HBO2 BUC 2
18
Buton de oprit echipat cu 1NC si LED cu lumina
rosie, tensiune de alimentare 230Vc.a.
BO1, BO2, BO3,
BO4, BO3.2,
BO4.2
BUC 6
19
Buton de pornit echipat cu 1NO si LED cu lumina
verde, tensiune de alimentare 230Vc.a.
BP1, BP2,
BP3,BP4, BP3.2,
BP4.3
BUC 6
20
Cutie metalica, grad de protectie IP 55,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
21
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric ascensoare - TAS.1


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
AAR pentru functionare cu intrerupatoare
magnetotermice, comandate prin
servomotoare - complet echipat
AAR ANS 1
2
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
125A, 400Vc.a, Icu=25kA;
Q0.1, Q0.2 BUC 2
3 Distribuitor trifazat 3P+N, In=250A * BUC 1
4
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
25A, gG, 10x38mm
F1, F2 BUC 2
5
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
6
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1

87
Tablou electric ascensoare - TAS.2
Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
AAR pentru functionare cu intrerupatoare
magnetotermice, comandate prin
servomotoare - complet echipat
AAR ANS 1
2
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
125A, 400Vc.a, Icu=25kA;
Q0.1, Q0.2 BUC 2
3 Distribuitor trifazat 3P+N, In=250A * BUC 1
4
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 4P,
25A, gG, 10x38mm
F1, F2 BUC 2
5
Cutie metalica, grad de protectie IP 40,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
6
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric pompe camera chiller


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N,
250A, 400Vc.a, Icu=25kA;
Q0, Q1 BUC 2
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=250A * BUC 1
3 Bara de pamantare * BUC 1
4
Convertizor de frecventa, pentru pornire motoare
asincrone trifazate - 45kW
CF45kW BUC 1
5
Convertizor de frecventa, pentru pornire motoare
asincrone trifazate - 15kW
CF15kW BUC 1
6
Intreruptor - separator magnetotermic 3P, 40A,
15 kA, 400Vc.a.(pornire motoare)
Q2 BUC 1
7
Intreruptor - separator magnetotermic 3P, 25A,
15 kA, 400Vc.a.(pornire motoare)
Q3 BUC 1
8
Intreruptor - separator magnetotermic 3P, 16A,
15 kA, 400Vc.a.(pornire motoare)
Q4 BUC 1
9
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/150A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q1.1, Q1.2,
Q1.1.1,
Q1.2.1
BUC 4
10
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/100A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q1.1.2, Q1.2.2 BUC 288
11
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/63A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q1.1.3, Q1.2.3,
Q2.1, Q2.2,
Q2.1.1, Q2.2.1
BUC 6
12
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/40A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q2.1.2, Q2.2.2 BUC 2
13
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/25A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q2.1.3, Q2.2.3 BUC 2
14
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/16A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q3.1, Q4.1 BUC 2
15
Cutie metalica, grad de protectie IP 55,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
16
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric centrala termica - TCT


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 3P+N, 63A,
400Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Distribuitor trifazat 3P+N, In=80A * BUC 1
3 Bareta de pamantare * BUC 1
4
Convertizor de frecventa, pentru pornire motoare
asincrone trifazate - 15kW
CF15kW BUC 1
5
Separator de sarcina cu sigurante fuzibile, 2P,
20A, gG, 10x38mm
F1, F2 BUC 2
6
Intreruptor - separator magnetotermic 3P, 40A,
400Vca, Icu=25kA(pornire motoare)
Q1 BUC 1
7
Intreruptor - separator magnetotermic 3P, 25A,
400Vca, Icu=25kA(pornire motoare)
Q2 BUC 1
8
Intreruptor - separator magnetotermic 3P, 4A,
400Vca, Icu=25kA(pornire motoare)
Q3 BUC 1
9
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 4A,
230Vca, Icu=25kA(pornire motoare)
Q4, Q5, Q6, Q7,
Q8, Q9, Q10
BUC 7
10
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/40A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q1.1, Q1.2,
Q1.1.1,
Q1.2.1
BUC 489
11
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/25A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q1.1.2, Q1.2.2 BUC 2
12
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 4NO/16A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q1.1.3, Q1.2.3,
Q2.1
BUC 3
13
Contactor electromagnetic echipat cu contacte de
forta 2NO/10A, contactoare auxiliare 2NO+2NC,
tensiune de alimentare bobina, Ubob = 230Vc.a.;
Q3.1, Q4.1, Q4.2,
Q5.1, Q5.2, Q6.1,
Q6.1, Q7.1, Q7.2,
Q8.1, Q9.1,
Q10.1, Q11.1
BUC 13
14
Cutie metalica, grad de protectie IP 55,
dimensionata corespunzator, rezerva de spatiu
(aparate si cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
15
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, sina omega, capeti terminali,
suruburi, etc.)
* ANS 1Tablou electric de camera - TC


Nr.
Crt.
Denumire produs SIMBOL U.M. Cant.
1
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 20A,
230Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q0 BUC 1
2 Bareta de pamantare * BUC 1
3
Intreruptor - separator magnetotermic combinat
(cu protectie diferentiala) 2P, 16A, Id=30mA,
230Vca, Icu=4,5kA, curb C, modular
Q1 BUC 1
4
Intreruptor - separator magnetotermic combinat
(cu protectie diferentiala) 2P, 16A, Id=30mA,
230Vca, Icu=4,5kA, curb C, modular
Q2 BUC 1
5
Intreruptor - separator magnetotermic 2P, 10A,
230Vca, Icu=25kA, curb C, modular
Q3 BUC 1
6
Cutie PVC, grad de protectie IP 40, dimensionata
corespunzator, rezerva de spatiu (aparate si
cleme de conexiune) 20%
* BUC 1
7
Materiale tehnologice (barete de conexiune
aparate, cleme de conexiune - sir de cleme,
conductoare, capeti terminali, suruburi, etc.)
* ANS 1

90
Inspector Sef I.S.C. Timis

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCARILOR PROIECTATE SI IN CURS DE EXECUTIE
conform Legii 10/1995 i Normativului C56/2002

Investitia: CAMIN STUDENTESC


Obiectul supus controlului: Instalaii electrice


Beneficiar: Universitatea de Vest Timisoara
reprezentat de
__________________


Proiectant specialitate: S.C. SELLM S.R.L.
reprezentat de
ing. Mihai LUTE


Executant: __________________
reprezentat de

___________________n conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii; C56/2002
- Normativ pentru verificarea calitii lucrrilor i instalaiilor aferente; HG nr.
925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare i expertizare tehnic de
calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i construciilor, completat cu ndrumtorul
de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996; HG nr. 272/1994 pentru aprobarea
Regulamentului privind controlul de stat n construcii; HG nr. 261/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind conducerea i asigurarea calitii n construcii +
Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan a construciilor; HG nr.
273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de construcii i
instalaii aferente acestora, stabilesc de comun acord prezentul program pentru
controlul calitii lucrrilor:
91

Nr.
crt
Lucrari ce se controleaza se
verifica sau se receptioneaza si
pt.care trebuie intocmite
documente scrise
Documentul
scris care se
incheie
Cine
intocmeste
si semneaza
Nr. si data
actului
incheiat
1. Verificarea caracteristicilor si a
calitatii materialelor puse in lucru
PV E , B
2. Verificarea instalatiei electrice de
protectie impotriva trasnetului care
urmeaza a fi inglobata in structura
de rezistenta a cladirii (priza de
pamant, conductoare de
coborare, etc.)
PVLA

E , P , B
3. Controlul traseelor circuitelor inainte
de inchiderea tavanelor false si a
tencuirii peretilor. Controlul etansarii
trecerilor prin pereti si plansee
PVLA

E , P , B
4. Verificarea montarii corpurilor de
iluminat, aparatelor si prizelor
PVR E , B
5. Verificarea izolatiei si masurarea
rezistentei de izolatie si continuitatii
circuitelor electrice.
PVFD si buletine
metrologice
E , P, B , ISC
6. Verificarea continuitatii legarii la
priza de pamant, remedierii prizei si
rezistentei de dispersie a prizei de
pamant.
PVLA, PVFD
si buletine
metrologice
E , P , B , ISC
7. Verificarea instalatiilor inainte de
punerea sub tensiune.
PVR si buletine
metrologice
E , B
8. Verificarea instalatiilor dupa punerea
sub tensiune.
PVR E , P , B
9. Verificarea instalatiei de protectie la
trasnet
PVR E , P , B
10. Verificarea rezistentei de izolatie si
continuitatii cablurilor de curenti slabi
PVFD
si buletine
metrologice
E , P , B , ISC
11. Probe functionale ale instalatiei de
semnalizare la incendiu
PVR E , P , B
12. Probe functionale ale retelei
voce-date
PVR E , P , B
13. Probe functionale ale instalatiei de
supraveghere video
PVR E , P , B
14. Probe functionale sistemului de
control acces
PVR E , P , B
15. Probe functionale ale instalatiei de
interfon
PVR E , P , B

NOTE:
1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2.
2. Executantul va anunta in scris proiectantul si beneficiarul cu min. 10 zile
inaintea datei la care
urmeaza a se face verificarea;
3. Verificarile de la pct. 2; 4; 8 si 9, se fac conf. capitolelor 6 din normativul NP-
I7-02; GP 052-2000 si
a cap. 2.3. din normativul I 7/2 01;92
4. Verificarile de la pct. 3, se fac conf. Normativului NTE 007/08/00;
5. Verificarile si buletinele de test de la pct. 5 se fac, pentru fiecare tablou cf. SR
EN60439-1;2;3
6. Verificarile de la pct. 7 se fac conf . STAS 12 604/5 si a anexei E a acestuia;
7. Verificarea de la pct. 9 se face conf. Normativului I 20 2000;
8. Testele de la pct. 12 se fac conf. ISO 11801 si EIA/TIA 568;
9. La receptia obiectului , cate un exemplar din prezentul program , completat si
semnat, insotit de toate documentele de control incheiate se va preda :
beneficiarului, executantului si a proiectantului. Beneficiarul il va anexa la
cartea constructiei, impreuna cu un exemplar complet din proiect;
Semnificatia simbolurilor :

PVLA proces verbal de lucrari ascunse
PVR proces verbal de receptie
PV proces verbal
PVFD proces verbal pentru faze determinante
E = executant , reprezentat prin responsabil tehnic cu executia
P = proiectant
B = beneficiar, reprezentat prin diriginte de santier, autorizat de MLPTL

ISC = inspectoratul de stat in constructii, reprezentat prin inspector de
specialitate
Beneficiar, Proiectant specialitate,
UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA S.C. SELLM S.R.L.Executant,