Sunteți pe pagina 1din 5

SECTIUNEA III Elemente de drept comparat

Sistemele de drept moderne cuprin reglementari ample ale infraactiunilor care aduc atingere proprietatii , consecinta fireasca a importantei pe care o capata relatiile de proprietate pentru dezvoltarea societatii si pentru stimularea inreresului individului la progresul societtii . Cea mai recenta reglementare este aceea a noului cod francez , intrat in vigore la 1 septembrie 1994 . Cartea a III a a acestui cod este consacrata Crimelor si delictelor contra bunurilor . Titlul I din aceasta carte cuprinde incrminarile referitoare la furt ( in forma simpla se pedepseste cu pedeapsa privativa de libertate pana la 3 ani , iar in formele agravate inclusiv furtul cu violenta , sau de catre o persoana inarmata , ori de catre o banda organizata , ajunge pana la pedeapsa privativa de libertate de 10, 15,20 ani si chiar pe viata , in raport cu consecintele produse prin infractiune ) . La formele agravate ale furtului , amenda care este cumulativa ajunge pan l milion de franci ; o alta infractiune este extorcarea ( obtinerea prin violenta , ameninatare , a unei semnaturi , angajament , renuntari la un drept , dezvaluire unui secret , remiterea de fonduri , de valori , sau a unui bun ) , santajul , excrocheria , abuzul de incredere . In cadrul Titlului II sunt incriminate tainuirea , distrugerea , degradarea , deterioararea de bunuri ca si faptele frauduloase savarsite prin intermediul calculatoarelor . Codul Penal Spaniol , in vigoare din 1973 , cu modificarile aduse pana in anul 1992 , reglementeaza in Titlul XIII delicte contra proprietatii . Printre incriminarile cuprinse in acest Titlu figureaza furtul sub forma sustragerii prin violenta si amenintare ( art. 500 506 ) ; furtul fara violenta si amenintare ( art. 514 ) , fiecare din aceste incriminari avand o forma simpla si o forma agravata ; uzurparea prin violenta si amennintare a unui drept reral , manoperele frauduloase in dauna creditorilor ( art. 519 ) ; inselaciunea ( art. 528 ) ; infractiunile contra dreptului de autor si de proprietate industriala (art. 534 ) ; provocarea de incendii ( art. 547 553 ) ; distrugerea ( art. 554 ) si altele . Codul Penal german in vigoare de la 15 mai 1881 ,cu modificarile aduse pana la 1 octombrie 1981 , reglementeaza in capitole diferite atacurile contr proprietatii .Astfel incapitolul al XIX-lea cuprinde incriminarea furtului simplu (sanctionat cu pedeapsa privatva de libertate pana la 5 ani ) , a furtului agravat (cu pedeapsa privativa de libertate pana la 10 ani ) , mai este incriminat in acest capitol furtul savarsit cu arme sau in banda , abuzul de incredere , furtul atenuat cand este comis de o ruda ori de cel care locuieste impreuna cu victima , folosirea ilicita a unui autovehicul , sustragerea de energie electrica .in Cpitolul XX este incriminat furtul cu violenta , santajul si santajul cu violenta . In Capitolul XXI sunt incriminate tainuirea si favorizarea . In Capitolul XXII sunt incriminate inselaciunea simpla , inselaciune prin computer , inselaciunea in acordarea subventiilor , inselaciunea in acordarea creditului , incalcarea increderii , si altele . Codul Penal italian intrat in vigoare in anul 1930 , reglementeaza in Titlul XIII infractiunile contra patrimoniului . Sunt incriminate faptele contra patrimoniului comise cu violenta asupra bunurilor si persoanei ( furtul simplu si agravat , uzurparea , rapirea , sechestrarea de persoane in scopul obtinerii unor avantaje materiale , ocuparea de terenuri ) si faptele contra patrimoniului comise prin frauda (

inselaciunea , insolvabilitatea frauduloasa , tainuirea , insusirea bunului pierdut sau obtinut prin eroare , distrugerea frauduloasa de bunuri , camata si altele ) . Codul Penal portughez , intrat in vigoare la 23 septembrie 1982 cu modificarile pana la 3 iulie 1992 reglementeaza infrqactiunile contra patrimoniului in Titlul IV sub denumirea de Crimei contra proprietatii . Sunt incriminate faptele de furt simplu , furt calificat , abuzul de incredere , firtul intre membrii familiei , urtul din necesitate , inselaciunea , santajul , frauda in dauna creditorilor . Codul Penal american ( in editia 1985 ) , elaborat de Institutul American de Drept in vederea orientarii legislatiei penale a statelor americane reglementeaza infractiunile contra proprietatii in art. 220 si urmatoarele : sunt incriminate faptele de distrugere a proprietatii prin incendiere ( foc sau explozie ) ; cauzarea unei xcatastrofe prin explozie , foc , inundatie , avalanse , gaze otravitoare , etc. ; patrunderea abuziva intr-o locuinta in scopuri criminale ( fapta se pedepseste mai grav cand este comisa de o persoana inarmata sau avand asupra sa materiale explozive ) ; faptele de furt cu violenta , faptele de furt simplu , primirea de lucruri furate , furturi de servicii , folosirea neautorizata a unui vehicol , inselaciunea si contrafacerea , folosirea de cecuri fara acoperire , si altele . Codul Penal german mai incrimineaza in capitolul IX declaratia falsa ca martor ori expert , fara depunere de juramant , juramantul mincinos , incercarea de a determina o declaratie falsa , marturia falsa din culpa, etc. . In capitolul XXVII sunt incriminate o serie de fapte care creeaza un pericol public cum ar fi incendiul , provocarea unui pericol de incendii , provocarea unei explozii datorita energiei nucleare , provocarea unei explozii cu ajutorul unor materiale explozive , folosirea abuziva a radiatiei ionizate , fabricarea de instalatii nucleare defectuoase si aducerea de prejudicii circulatiei pe caile ferate , caile navale sau aeriene . In capitolul XXIX sunt reglementate infractiunile de serviciu si anume : primirea de favoruri de catre un functionar public pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu , fapta se pedepseste mai grav daca este comisa de un judecator sau arbitru ; luarea de mita de catre un functioanr pentru a indceplini un act contrar obligatiilor de serviciu , judecatorul sau arbirtul se pedepseste mai grav ; darea de mita , vatamarea corporala a unei persoane de un functionar in timpul serviciului sau in legatura cu serviciul , obtinerea prin presiune fizica sau psihica de declaratii , urmarirea penala a unei persoane nevinovate , supunerea la executarea unei pedepse a unei persoane nevinovate , primirea de foloase necuvenite , incalcarea secretului de serviciu , participarea ilegala la deliberarea judectorilor , atragerea unui subaltern sa comita o infractiune . Codul penl spaniol incrimineaza in Titlul IV mai multe fapte contra administrarii justitiei si anume : acuzatia si denuntarea calomnioasa ( art. 325 ) ; fapta functionarului care prin violenta sau intimidare incearca sa determine pe denuntator sa-si retraga denuntul , sau un martor sa-si retraga marturia (art. 325 bis ) ; marturia mincinoasa ( art. 326 ) ; evadarea (art. 349). In Titlul VII sunt incriminate faptele savarsite de functionari in exercitarea atributiilor lor de serviciu si anume fapta judecatorului care pronunta cu stiinta o solutie nedreapta ( art. 351 ) ; aceeasi fapta comisa

din culpa ( art. 355 ) ; refuzul judecatorului de a face dreptate ( art. 357 ) , fapta functionarului care ia o masura nedreapta cu stiinta (art. 358 ) , fapta avocatului sau mandatarului care din neglijenta aduce prejudicii clientului ori dezvaluie secretele acestuia ( art. 360 ) , fapta avocatului care face tranzactie cu partea adversa ( art. 361 ) , inlesnirea evadarii de catre un functionar ( art. 362 ) fapta functionarului care provoaca distrugerea , sustragerea , pierderea , dezvaluirea unor documente incredintate in virtutea atributiilor de serviciu (art. 364 ) , fapta functionarului public care dezvaluie secretele si informatiile detinute in virtutea functiei ( art. 367 ) , fapta functionarilor judiciari si administrativi care nu aduc la indeplinire hotararile instantelor sau ordinelor autoritatilor superioare ( art. 369 ) , fapta functionarului care continua sa-si exercite atributiile dupa eliberarea din functie ( art. 374 ) , fapta functionarului care exercita atributii de competenta altor organe ale statului ( art. 377 ) , fapta functionarului care pretinde care pretinde sau intretine raporturi sexuale cu persoane aflate in puterea sa ( art. 383-384 ) ; fapta functionarului public care pretinde sau primeste bani sau alte foloase pentru a face un act relativ la serviciu si care ar constitui o infractiune ( art. 385 ) ; aceeasi fapta daca ceea ce i se solicita functionrului este un act care nu contituie o infractiune ( art. 386 ) ; fapta functionarului care primeste favoruri dupa executare unui act l caare era obligat ( art. 390 ) , fapta aceluia care incearca sa corupa un functionar ( art. 391 ) , fapta functionarului cre sustrage valori publice increditate potrivit functiei ( art. 394 ) , fapta functionarului care din neglijenta provoaca pierderea unor valori publice ( art. 395 ) , fapta functionarilor fiscali care fac opertii interzise in interesul lor personal ( art. 404 ) , fapta functionarului public de a-si trafica influenta ( art. 404 bis a ) , fapta unei persoane particulare de a face trafic de influenta ( art. 404 bis b ) . Codul penal francez incrimineaza in Cartea a IV a Titlul II atingerile aduse autoritatii statului . In cadrul acestui Titlu in capitlul II sunt incriminate fapte cre duc atingere administratiei publice comise de persoane care exercita o functie publica si anume fapt de alua masuri susceptibile sa impiedice executare legii ( art. 432 lit. i ) sau fapta de exercita o functie si dupa ce I s-a comunicat eliberarea din functie ( art. 432 alin. 3 ) . In sectiunea a II a aceluiasi capitol , sunt incriminate , faptele de abuz de autoritate savarsite contra persoanelor particulare cum ar fi : savarsirea de catre un functionar a unor acte susceptibile sa aduca atingere libertatii individuale ( art. 432 alin. 4 ) , fapta de a nu pune imediat in libertate o persoana ilegal detinuta ( art. 432 alin. 5 ) ori a retine , detine fara mandat o persoana sau a prelungi ilegal detinerea ( art. 432 alin. 6 ) ; acte de discriminare in raport cu o persoana fizica sau juridica ( art. 432 alin. 7 ) , violrea de domiciliu , savarsita de un functionar ( art. 432 alin. 8 ) ; ori savarsirea de fapte de violarea secretului corespondentei de catre functionar ( art. 432 alin. 9 ) . In cadrul sectiunii a III a , sunt incriminate faptele de indeplinire a indatoririlor de serviciu in mod necinstit , cum ar fi : fapta de a percepe impozite , taxe nedatorate ( art. 432 alin. 10 ) , coruptia pasiva si traficul de influenta comis de un functionar ( art. 432 alin 11) , fapta de a exercita oficial un act in care este interesat personal ( art. 432 alin. 12 ) , sustragerea sau detuenarea de bunuri ( art. 432 alin 15 ) . In capitolul III sunt incriminate faptele contra administratiei publice savarsite de particulari cum ar fi coruptia activa si traficul de influenta comis de prticulari ( art. 433 alin. 1 ) , actele de intimidare comise contra personalelor exercitand o functie publica ( art. 433 alin. 3 ) , ultrajul ( art. 433 alin. 5 ) , rebeliunea ( art. 433 alin. 6 ) , uzurparea de functie ( art. 483 alin. 12 ) .

In Capitolul IV sunt incriminate faptele care aduc atingere justitiei cum ar fi : nedenuntarea unei infractiuni ( art. 434 alin. 1 ) ; faptele de modificare a datelor , a situatiei , distrugerea de documente acre ar pute constitui probe ( art. 434 alin. 4 ) amenintarea sau intimidarea unei persoane care a fost victima unei crima sau a unui delict de a nu face pangere sau a reveni asupra plangerii , favorizarea infractorului , refuzul de face dreptate sau de negare a dreptatii savarsit de magistrat , influentarea intimidarea unui judecator , arbitrul , interpret , expert , avocat al unei parti , pentru a-si modifica comportarea in exercitarea , fapta unui magistrat , arbitru , expert de primi daruri , avantaje , pentru a indeplini sau a se abtine de la un act al functiei ( art. 434 alin 5,6,7,8,9 ) , fapta de a nu aduce la cunostinta organelor judiciare a probei inocentei unei persoane , marturia mincinoasa , incercarea de determinare a marturiei mincinoase ( art. 434 alin. 11,13,15 ) . In sectiunea a III a sunt incriminate faptele care aduc atingere respectului datorat justitiei ( art. 434 240 ) , denuntarea calomnioasa ( art 434 - 26 ) , evadarea ( art. 434 27 ) , nerespectarea masurilor de siguranta ( art. 434-338). In Codul Penal Italian in Titlul III , delicte contra administratiei justitiei sunt incriminate in art. 361 384 faptele contra activitatii judiciare : omisiunea functionarului de a denunta o infractiune , omisiunea unei persoane de a denunta o infractiune , refuzul de serviciu legalmente datorat , denuntarea calomnioasa , calomnia , autocalomnia , juramantul mincinos al unei parti , marturia mincinoasa , expertiza fals , fraauda in activitatea procedurala , determinaarea unui marotr , expert , interpret sa depuna marturie falsa , expertiza falsa ori traducere falsa , favorizarea infractorului , practica rea frauduloasa a avocaturii , trafic de influenta din partea aparatorului . In Capitolul II sunt incriminate ( art. 385 391 ) , faptele contra autoritatii judecatoresti : evadarea , inlesnirea evadarii , neexecutarea unei masuri ordonate de judecatori , nerespectarea pedepselor accesorii , sustragerea unei persoane de la executarea pedepsei. Codul Penal Portughez incrimineaza in Capitolul II faptele de evadare din locurile de detinere a unei persoane legal detinute ( art. 389 ) inlesnirea de catre functionar a evadarii ( art. 390 ) , neglijenta care a avut ca urmare o evadare ( art. 391 ) , nerespectare obligatiilor impuse de o hotarare judecatoreasca penala ( art. 393 0 , asocierea pentru organizarea evadarii ( art. 394 ) ; in sectiunea a III a sunt incriminate faptele de distrugere de lucruri incredintate autoritatii publice ( art. 396 ) ; in sectiunea a IV a sunt incriminte faptele de uzurpare de functie ( art. 400 ) . In Capitolul III sunt incriminate faptele in dreptate contra realizarii justitiei : declaraia mincinoasa a unei parti in proces ( art. 401 ) , marturia mincinoasa (art. 402 ) , determinarea la marturie mincinoasa ( art 406 ) , denuntarea calomnoasa ( art. 408 ) , simularea de infractiune ( art. 409 ) , favorizare infrctorului ( art. 410 ) , favorizarea savarsita de functionr ( art. 411 ) , obtinerea prin violenta si amenintare de declaratii ( art. 412 ) , represiunea contra unei personane inocente ( art. 413 ) , traficul de influenta al functionarului (art. 415 ) , refuzul de serviciu legalmente datoraat (art.416 ) , arestrea ilegala (art. 417 ) , intelegerea frauduloasa in dauna clientului avocatului ( art. 418 ) , dezvluirea secretului interesand justitia ( art. 419 ) . In Capitolul IV sunt incriminate faptele comise de functionar in exercitiul functiei : corupria pasiva pentru a indeplini un ct ilegl (art. 420 ) , coruptia pasiva pentru neindeplinirea unui act legal ( art. 422 ) , coruptia ctiva ( art.423 ) , delapidare ( art. 424 , 425 ) , abuzul de autoritate ( art. 428 ) , fixarea unor

impozite sau contributii ilegale ( art. 429 ) , abuzul de putere ( art. 432 ) , violarea de secrete de catre functionar ( art. 433 ) , abandonul functiei ( art. 436 ) . Codul Penal American incrimineza in capitolul Infractiuni contra administratiei publice faptele de coruptie ale functionrului din domeniul public sau in legatur cu activitti politice ( art. 240 ) , exercitarea de amenintari sau alte forme de influentare ion domeniul public sau politic ( art. 240. 2 ) , svarsirea de acte ilegale in exercitarea functiei ( art. 240.4 ) , darea de daruri , cadouri unui functionr public ( art. 240.5 ) , oferirea sau primirea de compensatii de catre un functionar pentru activitatea elicita a acestuia in legatura cu incheierea unei trnzactii ( art. 240 . 6 ) , comercializarea influentei ( art. 240 ) , declaratia mincinosa ( art. 241 . 1 ) , marturia mincinoasa ( art. 241.6 ) , distrugerea de acte si documente interesand activitatea juridica ( art. 241 . 7 ) . De asemenea este incriminta fapta de a face obstructie activitatii oficiale ( art. 242 . 1 ) , evadarea ( art. 242 . 6 0 , inlesnirea evadatii ( art. 242 . 1 ) . in cadrul art. 243 sunt incriminate faptele de abuz in serviciu ca arestarea detinerea cercetarea ilegala , imopiedicarea unei persoane sa-si exercite drepturile si privilegiile legale ( art. 243 . 1 ) , specularea in interese personale a informtiilor si datelor obtinute in obtinute in cadrul serviciuuli ( art. 243 . 2 ) .