Sunteți pe pagina 1din 100

SUMAR

ISSN 1220-5710
Revi sta este i ncl us\ ; n baza de date a Consi l i ul ui Na]i onal al Cercet\ri i Revi sta este i ncl us\ ; n baza de date a Consi l i ul ui Na]i onal al Cercet\ri i Revi sta este i ncl us\ ; n baza de date a Consi l i ul ui Na]i onal al Cercet\ri i Revi sta este i ncl us\ ; n baza de date a Consi l i ul ui Na]i onal al Cercet\ri i Revi sta este i ncl us\ ; n baza de date a Consi l i ul ui Na]i onal al Cercet\ri i
{ti i n]i fi ce ; n : nv\]\m=ntul Superi or {ti i n]i fi ce ; n : nv\]\m=ntul Superi or {ti i n]i fi ce ; n : nv\]\m=ntul Superi or {ti i n]i fi ce ; n : nv\]\m=ntul Superi or {ti i n]i fi ce ; n : nv\]\m=ntul Superi or, fi i nd eval uat\ l a categori a , fi i nd eval uat\ l a categori a , fi i nd eval uat\ l a categori a , fi i nd eval uat\ l a categori a , fi i nd eval uat\ l a categori a C. C. C. C. C.
Abonamentel e se fac pri n uni t\]i l e mi l i tare, pentru ci ti tori i di n armat\ Abonamentel e se fac pri n uni t\]i l e mi l i tare, pentru ci ti tori i di n armat\ Abonamentel e se fac pri n uni t\]i l e mi l i tare, pentru ci ti tori i di n armat\ Abonamentel e se fac pri n uni t\]i l e mi l i tare, pentru ci ti tori i di n armat\ Abonamentel e se fac pri n uni t\]i l e mi l i tare, pentru ci ti tori i di n armat\
( (( (( 3 33 33 l ei x 6 1 l ei x 6 1 l ei x 6 1 l ei x 6 1 l ei x 6 18 88 88 l ei /an), precum [i pri n of i ci i l e po[tal e [i f actori i po[tal i l ei /an), precum [i pri n of i ci i l e po[tal e [i f actori i po[tal i l ei /an), precum [i pri n of i ci i l e po[tal e [i f actori i po[tal i l ei /an), precum [i pri n of i ci i l e po[tal e [i f actori i po[tal i l ei /an), precum [i pri n of i ci i l e po[tal e [i f actori i po[tal i
( (( (( 5 l ei x 6 30 l ei /an). Sumel e se depun ; n contul nr 5 l ei x 6 30 l ei /an). Sumel e se depun ; n contul nr 5 l ei x 6 30 l ei /an). Sumel e se depun ; n contul nr 5 l ei x 6 30 l ei /an). Sumel e se depun ; n contul nr 5 l ei x 6 30 l ei /an). Sumel e se depun ; n contul nr. .. ..
RO46TREZ7015005XXX000147 deschi s l a T RO46TREZ7015005XXX000147 deschi s l a T RO46TREZ7015005XXX000147 deschi s l a T RO46TREZ7015005XXX000147 deschi s l a T RO46TREZ7015005XXX000147 deschi s l a Trezoreri a Statul ui , sector 1, rezoreri a Statul ui , sector 1, rezoreri a Statul ui , sector 1, rezoreri a Statul ui , sector 1, rezoreri a Statul ui , sector 1,
Bucure[ti pentru U. M. 02526 Bucure[ti , cod fi scal > 4221098. Bucure[ti pentru U. M. 02526 Bucure[ti , cod fi scal > 4221098. Bucure[ti pentru U. M. 02526 Bucure[ti , cod fi scal > 4221098. Bucure[ti pentru U. M. 02526 Bucure[ti , cod fi scal > 4221098. Bucure[ti pentru U. M. 02526 Bucure[ti , cod fi scal > 4221098.
Ci ti tori i di n str\i n\tate se pot abona pri n S.C. Rodi pet SA, Pi a]a Presei Ci ti tori i di n str\i n\tate se pot abona pri n S.C. Rodi pet SA, Pi a]a Presei Ci ti tori i di n str\i n\tate se pot abona pri n S.C. Rodi pet SA, Pi a]a Presei Ci ti tori i di n str\i n\tate se pot abona pri n S.C. Rodi pet SA, Pi a]a Presei Ci ti tori i di n str\i n\tate se pot abona pri n S.C. Rodi pet SA, Pi a]a Presei
Li bere nr Li bere nr Li bere nr Li bere nr Li bere nr. 1, sector 1, Bucure[ti , R . 1, sector 1, Bucure[ti , R . 1, sector 1, Bucure[ti , R . 1, sector 1, Bucure[ti , R . 1, sector 1, Bucure[ti , Rom=ni a l a P om=ni a l a P om=ni a l a P om=ni a l a P om=ni a l a P.O .O .O .O .O. BO . BO . BO . BO . BOX 33-57, l a fax 0040-21- X 33-57, l a fax 0040-21- X 33-57, l a fax 0040-21- X 33-57, l a fax 0040-21- X 33-57, l a fax 0040-21-
2226407 sau 2226439 2226407 sau 2226439 2226407 sau 2226439 2226407 sau 2226439 2226407 sau 2226439
Pozi ]i a revi stei ; n l i sta-catal og a publ i ca]i i l or este l a num\rul 5017 Pozi ]i a revi stei ; n l i sta-catal og a publ i ca]i i l or este l a num\rul 5017 Pozi ]i a revi stei ; n l i sta-catal og a publ i ca]i i l or este l a num\rul 5017 Pozi ]i a revi stei ; n l i sta-catal og a publ i ca]i i l or este l a num\rul 5017 Pozi ]i a revi stei ; n l i sta-catal og a publ i ca]i i l or este l a num\rul 5017
ISSN 1220-5710 ISSN 1220-5710 ISSN 1220-5710 ISSN 1220-5710 ISSN 1220-5710
REVISTA DE ISTORIE
MILITAR|
Publica]ia este editat\ de Minis-
terul Ap\r\rii, prin Institutul
pentru Studii Politice de Ap\rare
[i Istorie Militar\, membru al
Consor]iului Academiilor de
Ap\rare [i Institutelor pentru
Studii de Securitate din cadrul
Parteneriatului pentru Pace,
coordonator na]ional al Proiec-
tului de Istorie Paralel\> NATO
Tratatul de la Var[ovia
COLEGIUL DE REDAC}IE
General-maior (r) dr. MIHAIL
E. IONESCU, directorul Institu-
tului pentru Studii Politice de
Ap\rare [i Istorie Militar\
Colonel (r) dr. PETRE OTU,
directorul [tiin]ific al Institutului
pentru Studii Politice de Ap\rare
[i Istorie Militar\
Prof. univ. dr. DENNIS DELE-
TANT, London University
Prof. uni v. dr . MIHAI
RETEGAN, Universitatea
Bucure[ti
IULIAN FOTA, directorul
Colegiului Na]ional de Ap\rare
Dr. SERGIU IOSIPESCU, cc.
[t., Institutul pentru Studii
Politice de Ap\rare [i Istorie
Militar\
Prof. uni v. dr. ALESANDRU
DU}U, Universitatea Spiru
Haret
Conf. univ. dr. MARIA GEOR-
GESCU, Universitatea Pite[ti
Comandor (r) GHEORGHE
VARTIC, cc. [t., Institutul pentru
Studii Politice de Ap\rare [i
Istorie Militar\
90 de ani de la intrarea Romniei n Primul Rzboi Mondial
- Rzboi i aliane: august 1916 ANDREI MIROIU .................................... 1
- Eichierul politic romnesc n faa unei dileme geopolitice
conf. univ. dr. MARIA GEORGESCU......................................................... 9
- Comandamentul Ar matei Romne n campania din toamna anului 1916
PETRE OTU ................................................................................................ 18
- Generali i ofieri basarabeni participani la Primul Rzboi Mondial
maior dr. ANATOL LECU, Republica Moldova ...................................... 27
- Octavian Goga: nsemnri din zilele rzboiului nostru PETRE OTU ..... 32
- Pr obleme teritoriale romneti n discuia Marilor Puteri (1914-1918)
colonel prof. univ. dr. ION GIURC.......................................................... 43
- Propaganda instituionalizat a Aliailor n Primul Rzboi Mondial
colonel CLIN HENTEA ........................................................................... 48
- Noua realitate politico-statal n Balcani dup Primul Rzboi Mondial
colonel (r) ALEXANDRU OCA ................................................................ 53
Istoria Rzboiului Rece
- Decizia de nar mare a lui Stalin dr. GERHARD WETTIG, Ger mania
Traducere MARIA MIHIL....................................................................... 60
Dezvluiri
- Cu generalul Dietrich von Choltitz pe cmpurile de lupt din al Doilea
Rzboi Mondial (I) EMANUEL ANTOCHE, Frana ................................. 65
Istoria lumii i lumea istoriei
- Epopeea escadrilei Flying Tiger s dr. ANDREI CPUAN ................. 72
Reflecii. Opinii. Controverse
- Problema originii albanezilor: puncte de vedere (II)
dr. ALEXANDRU MADGEARU ................................................................. 77
Arheologie militar
- Halebard voievodal de ceremonial dr. IONI DUMITRU-BISTRIA ..... 81
Note de lectur
- Transformarea Forelor Ar mate Canadiene
locotenent-colonel LAURENIU-CRISTIAN DUMITRU ......................... 82
- Forele de Operaiuni Speciale o viziune nord-american
cpitan DARIE-MIRCEA DAU ................................................................. 87
Semnal, recenzii CARMEN RJNOVEANU, comandor (r) GHEORGHE VARTIC,
MIRCEA SOREANU .......................................................................................... 91
1 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Au trecut 90 de ani de la intrarea rii noastre
n Marele Rzboi. Decizia a fost comentat i rs-
comentat, ntoars pe toate feele i pare c n-ar
mai fi nimic de spus n privina ei. Metodologia
istoriografic pare s fi dat tot ce putea n privina
respectivului eveniment. E greu de prevzut c se
vor mai descoperi noi arhive care s aduc ceva n
plus la ceea ce tim despre factualul lui august 1916.
Chiar dac se vor descoperi, ele vor fi probabil
imagini particulare i particularizante, care vor
aduga poate o nuan n plus evenimentelor, dar
nu ne vor schimba cu totul nelegerea lor. Trebuie
astfel s credem c subiectul, ca izvor de inspiraie
teoretic, ar fi cu totul epuizat? Rspunsul meu e
negativ. Dac istoria, n accepiunea ei clasic, i-a
terminat demersul investigativ, susin c tiina
politic, neleas ca demers de generalizare pornit
de la faptul istoric
2
poate oferi o interpretare par-
ticular, interesant a aciunii romneti din august
1916. neleas ca decizie de rzboi, aciunea poate
fi cercetat n cadre conceptuale pe care istoria
nu le utilizeaz sau nu le utilizeaz constant, anume
cele desprinse din teoriile relaiilor internaionale.
O centrare prea exclusivist a domeniului
cercetrii pe folosirea documentelor de prim
mn i lipsa unei grile interpretative coerente i
cuprinztoare afecteaz att nelegerea, ct i
explicarea fenomenelor istorice. n cele ce urmeaz
voi ncerca s analizez aceast decizie din pers-
pectiva teoretic a relaiilor internaionale, legat
de raportul dintre balansare i aliniere, dintre o
tentativ contient de a altera un echilibru sau un
dezechilibru de putere i cea de a se alia cu cti-
gtorul prezumtiv al unei competiii pentru putere.
Demersul pe care l ntreprind mi se pare cu att
mai semnificativ, cu ct un veritabil curent de opinie
s-a format n mediile academice internaionale, cu
deosebire n cele americane, dup care decizia
romneasc ar fi fost una de aliniere, punct de
vedere pe care l socotesc pripit. Metodologic,
prezentul studiu se va sprijini att pe o analiz a
R~ZBOI {I ALIAN}E: AUGUST 1916 R~ZBOI {I ALIAN}E: AUGUST 1916 R~ZBOI {I ALIAN}E: AUGUST 1916 R~ZBOI {I ALIAN}E: AUGUST 1916 R~ZBOI {I ALIAN}E: AUGUST 1916
1 11 11
teoriilor raporturilor dintre balansare i aliniere,
ct i pe o cercetare a surselor romneti (docu-
mente politice i militare, memorii, lucrri interpre-
tative) pentru a argumenta ideea conform creia
hotrrea din august 1916 a f ost mai degrab una
de balansare.
Balansare versus aliniere
Dezbaterea privind raporturile dintre balansare
i aliniere intervine n relaiile int ernaionale n
momentul introducerii celui de-al doilea termen
(bandwagoning, engl.) n literatura de specialitate,
n opera fundamental a lui Kenneth N. Waltz,
Theory of International Politics
3
. n accepiunea
lui Waltz, care i centreaz ntregul demers teoretic
pe o aprare lrgit a vechiului cadru teoretic al
balanei de putere, ntr-un sistem anarhic statele
sunt mai interesate de propria supravieuire dect
de orice altceva. Scopul principal al fiecrui stat
este, astfel, asigurarea propriei securiti, maximi-
zarea puterii fiind doar un mijloc pentru atingerea
celui mai nalt grad de securitate naional.
Ridicarea unui stat prea puternic, nclinat fie spre
o hegemonie subsistemic
4
, fie spre un imperiu
universal, este o ameninare direct la adresa altor
state. Astfel, acestea vor avea o tendin natural,
indus de structura anarhic a sistemului, s se
alieze mpotriva hegemonului n poten, s echili-
breze balana de putere, prezervndu-i printr-o
alian vechiul statut. Alinierea este interpretat
de Waltz drept opusul tentativei de balansare. Printr-o
analogie cu alegerile intra-partid americane n
sistemul caucus-ului (ntrunire a politicienilor cu
putere de decizie n.a.), alinierea nseamn
trecerea de partea celui mai puternic, pentru a nu
fi exclus de la mprirea beneficiilor rezultate
dintr-o victorie n competiia pentru putere. Statele
mai slabe, puterile minore, n msura n care sunt
libere s aleag, vor trece ns de partea rii mai
slabe dintr-un conf lict, ntruct statul mai puternic
90 de ani de la intrarea Romniei 90 de ani de la intrarea Romniei 90 de ani de la intrarea Romniei 90 de ani de la intrarea Romniei 90 de ani de la intrarea Romniei
n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial
ANDREI MIROIU ANDREI MIROIU ANDREI MIROIU ANDREI MIROIU ANDREI MIROIU
2 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
este cel care le amenin existena
5
. n viziunea
printelui neorealismului structural, tendina
natural este balansarea, alinierea fiind mai degra-
b un comportament nefiresc, constituind integra-
rea statului care adopt o asemenea politic ntr-un
sistem ierarhizat al relaiilor internaionale. n
vreme ce balansarea este indus de structura anar-
hic a sistemului internaional, fiind astfel util
drept concept, alinierea e mai degrab o strategie
de politic extern, nefolositoare pentru nele-
gerea politicii internaionale ca ntreg.
Principala modificare a interpretrii waltziene
vine din partea lui Stephen M. Walt. Dup acesta,
analiza comportamentului statelor trebuie, de
asemenea, s plece de la premisa securitii drept
scop al existenei actorilor internaionali principali.
Ceea ce le modeleaz acestora comportamenul nu
mai sunt consideraiile legate de meninerea sub o
form sau alta a balanei de putere, ci analizarea
atent a propriei poziii, definit printr-o gril a
balanei ameninrilor. Astfel, pot exista situaii
n care o tentativ de balansare s fie suficient de
periculoas, din cauza ameninrilor directe ale
unui adversar n poten, nct strategia de maximi-
zare a securitii s cear mai degrab o politic de
aliniere. Dei studiile de caz ale lui Walt, cu referire
aparte la Orientul Mijlociu i la Asia de Sud-Est,
dovedesc predominana balansrii ca strategie
politico-militar, lucrrile sale legitimeaz alinierea
ca politic pe care sistemul o poate induce la fel de
natural ca i balansarea
6
.
O interpretare mai larg a raporturilor ntre
balansare i aliniere este oferit de Randall L.
Schweller
7
. Dac Waltz i Walt trataser problema
doar din perspectiva strategiilor defensive de
meninere a securitii, Schweller pune problema
acestui raport prin prisma strategiilor generale ale
statelor n sistemul internaional. Ceea ce domin
deciziile statelor este rezultatul unei balane a
intereselor fa de o problem internaional.
Modul n care aceast balan a intereselor se
nclin, prezice comportamentul unui anumit stat.
n raport cu interesele lor principale, statele pot fi
puteri de statu quo i puteri revizioniste. Strategia
utilizat poate fi fie una de balansare, fie una de
raliere, funcie de modul n care respectiva strate-
gie se pliaz mai bine pe felul n care este echili-
brat balana intereselor respectivului stat. Statele
revizioniste pot fie s aib scopuri nelimitate,
legate de restabilirea balanei mondiale de putere
n beneficiul lor, f ie scopuri limitat e, la care pot
aspira ca urmare a slabelor lor puteri. O putere
minor revizionist este mai nclinat spre o
tentativ de raliere cu un revizionist nelimitat,
}arul Nicolae al II-lea
ntre regele Carol I [i
principele Ferdinand, n
vizit` la Constan]a (1/14
iunie 1914). Preludiu al
conven]iei romno-ruse?
3 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
pentru a culege resturile de la masa nvingtorilor,
pe cnd o putere minor de statu-quo este mai
degrab liber n a alege care dintre cele dou
strat egii i este mai profitabil
8
. Trebuie amintit
aici faptul c Schweller este un realist neoclasic,
admind faptul c deciziile de rzboi sunt o funcie
a preferinelor elitelor politice sau a grupurilor
sociale
9
, astfel c abordarea teoretic a lor trebuie
fcut mai mult sau mai puin prin intermediul celei
de-a doua imagini a relaiilor internaionale, cea
care privete influena structurii politice a statului
asupra politicii sale externe
10
.
Problema pe care mi propun s o analizez e
legat de o tendin a autorilor occidentali de a
considera decizia romneasc de rzboi din august
1916 o decizie de aliniere. Un asemenea punct de
vedere este susinut att de Stephen Walt, ct i de
Randall Schweller
11
. Rezumnd, cei doi autori sus-
in c Romnia, o putere revizionist interesat de
achiziia de teritorii pe seama monarhiei dualiste,
ar fi fost supus unor presiuni diplomatice deosebit
de puternice din partea puterilor Antantei pentru
a intra n rzboi. Convins prin succesul aparent
al ofensivei Brusilov n Galiia, prin prezena arma-
tei aliate a generalului Sarrail la Salonic i prin
cursul evenimentelor de pe frontul francez c sorii
rzboiului sunt aruncai, iar Antanta este indiscu-
tabil cea mai puternic, Romnia ar fi neles s se
alinieze cu aceasta pentru a-i satisface ambiiile
revizioniste. Voi ncerca s demonstrez n cele ce
urmeaz c un asemenea punct de vedere nu se
susine; decizia din august 1916 a constituit o parte
a politicii de balansare iniiat de Romnia la
nceputul participrii sale la Primul Rzboi Mondial.
August 1916: cadrul problemei
Caracterul conflictului i balana de putere
Primul Rzboi Mondial a fost indubitabil o
gigantic competiie pentru putere, rezultat din
dorinele unor puteri revizioniste (Germania
wilhelmian i Austro-Ungaria, dominat de vede-
rile pro-rzboinice ale statului major imperial) de a
altera fundament al balana puterii n beneficiul lor,
printr-o redistribuire teritorial n Europa de Sud
i de Est, pe malurile Rinului i n Belgia i printr-un
nou regim colonial pentru Africa i Asia
12
. Rz-
boiul a semnificat i distrugerea definitiv a siste-
mului internaional bazat pe competiia pentru
putere a unor puteri europene, semnalnd tranziia
spre un sistem n care principalii poli de putere se
afl n afara Europei
13
. Marile puteri au ncercat,
pe ntregul parcurs al conflictului, s repoziioneze
puterile fie ele majore sau minore rmase n
afara rzboiului de partea uneia din cele dou pri.
Aceasta era o tentativ deliberat, att din partea
unora ct i din partea celorlalte, de a decide soarta
conflictului printr-o reaezare a raporturilor de
fore ntre principalii poli ai sistemului.
Balana de putere, fie ca o construcie teoretic
ce influeneaz deciziile principalilor responsabili
politici, fie ca o realitate imuabil, de nenlturat a
unui sistem internaional anarhic
14
, are anumite
caracteristici pe care uneori logica neorealist le
trece sub tcere. Aciunea de balansare nu con-
stituie ctui de puin doar intervenia de partea
celui mai slab ntr-un conf lict, cu scopul de a res-
taura statu quo-ul existent la nceputul conflictului.
Ea poate la fel de bine s nsemne o aciune n
scopul rsturnrii balanei momentane existente
ntr-un conflict, prin nclinarea unuia din t alerele
sale spre una din cele dou pri, fie n momentul
n care acea parte este mai slab, fie pentru c
puterea care intervine crede c raporturile gene-
rale de putere se pot pstra doar alturndu-se unei
anumite tabere. O aciune de balansare poate pur
i simplu s nsemne aezarea de partea uneia
dintre t aberele aflate n conflict, cu convingerea
ferm fie c respectiva decizie va echilibra cele
dou tabere, fie c aportul de putere va decide soarta
conflictului. Balansarea nu este doar o aciune de
prezervare, ci o politic de inf luenare activ a mo-
dului cum sunt aezate, la un moment dat, n mod
concret, raporturile de put ere
15
. Voi ncerca n cele
din urm s analizez decizia Romniei prin prisma
cadrului conceptual amintit mai sus.
Starea sistemului internaional
n august 1916
Este foarte greu de afirmat faptul c, n august
1916, vreuna dintre taberele angrenate n conflictul
mondial se contura drept nvingtoare clar. Dei
numeric i oarecum i din perspectiva capacitilor
economice i militare Puterile Centrale preau
dominate chiar i n lipsa Statelor Unite ale Americii
din tabra Antantei
16
, pe fronturile rzboiului acest
aspect era nc departe de a se ref lecta cu claritate.
Pe frontul din Galiia, fr a administra n realitat e
o nfrngere decisiv Austro-Ungariei, ofensiva
generalului Brusilov se oprise pe la sfritul lui iulie,
att ca urmare a uriaelor pierderi suferite, ct i a
ntririi dispozitivului armatei Habsburgilor cu
rezerve germane. n afar de o uoar ajustare a
frontului, atacurile ruse din iunie i iulie 1916 nu au
avut alt influen asupra rzboiului dect subor-
donarea strategic a armatelor austro-ungare fa
4 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Premierul Ion I. C. Br`tianu,
semnatarul tratatului de alian]`
[i a conven]iei militare ntre
Romnia [i puterile Antantei
de hotrrile de la Berlin
17
. Btlia de pe Somme
era departe de a aduce ceva mai mult dect nite
succese tactice (200 kmp cucerii cu preul a sute
de mii de pierderi), iar armata de la Salonic btea
pasul pe loc. Mai mult, atunci cnd s-a pus n
micare, dup intrarea n rzboi a Romniei, n-a
reuit la rndul ei dect cteva victorii tactice
18
.
Dup btlia din largul Jutlandei blocada naval a
Germaniei continua, dar responsabilii politici
englezi tiau c doar o implicare continental
hotrt ar fi schimbat ceva din cursul rzboiului,
care nu putea fi decis pe mare
19
. Puterile Centrale
se aflau, la rndul lor, constrnse s se rezume la
operaii defensive pe toate fronturile, dup ce
ofensivele de la Verdun i de pe frontul italian
fuseser respinse. Probleme nc i mai serioase
erau date de inexistena unei coordonri a
eforturilor de rzboi ntre principalii aliai prin
comandamente unice, n situaia n care resursele
de care dispuneau Germania i Austro-Ungaria erau
sensibil mai limitate dect ale puterilor Antantei
20
.
Mi se pare extrem de greu de susinut n aceste
condiii profilarea clar n ctigtor a uneia dintre
cele dou tabere aflate n conflict. Aceasta este
dovedit i prin faptul c statul major imperial rus
era ct se poate de contient, la sfritul lunii iulie
1916, c o reluare a ofensivei ar fi extrem de dificil
i c o eventual intrare a Romniei n rzboi (pe
care diplomaia arist, n schimb, o susinea cu
toat tria) nu ar face dect s lungeasc linia de
operaii i s aduc un nou adversar n lupt
(Bulgaria). Astfel, situaia strategic ar fi devenit
nc i mai complicat, iar armata rus nu avea
resursele umane i logistice suficiente ca s i
asume i aprarea frontului romnesc n cazul unui
eec al ofensivei n Transilvania
21
. De aceea, unul
dintre principalele puncte care ar motiva consi-
derarea aciunii Romniei din august 1916 ca una
de aliniere mi se pare nefondat.
Modelul deciziei
Actorii
Importana cunoaterii componenei grupului
decizional este fundamental n orice model al
deciziei. n relaiile internaionale, acest lucru se
cere afirmat cu i mai mult trie, cu ct de obicei
decidenii unui conflict milit ar sunt extrem de
restrni, chiar n condiiile existenei unui
mecanism democratic de control limitat al politicii
externe i de securitat e. Astfel, vom afla nu doar
cine poart rspunderea deciziei, ci vom putea i
analiza motivele care au fcut ca respectiva politic
de conflict s fie adoptat
22
. Sistemul de guvernare
romnesc antebelic pstra regulile jocului
democratic parlamentar doar n aparen n
chestiunile majore de politic extern. tim foarte
bine astzi c principalul act de alian al Romniei
din perioada scurs de la Trat atul de la Berlin din
1878 i pn la nceputul conf lictelor balcanice,
Trat atul de alian cu Puterile Centrale din 1883,
nu fusese cunoscut direct dect de o mn de
oameni politici (nici mcar de ctre toi prim-
minitrii sau minitrii de externe). Chestiunile
spinoase de politic extern (problema Comisiei
Dunrii, alianele militare, conflict ele balcanice,
negocierile cu marile puteri) s-au discutat pe plan
intern doar ntre rege i liderii principalelor partide
politice, liberal i conservator (dup 1908 i cu Par-
tidul Conservator-Democrat al lui Take Ionescu)
23
.
Decizia de angajare ntr-un conflict militar urma
s fie nc i mai centralizat n cazul lunii august
1916, dei negocierile cu puterile aliate au fost
purtate la mai multe niveluri, incluznd pe ambasa-
dorii romni n capitalele aliate i personalul
guvernamental din ar, i au durat timp de mai
bine de un an
24
. Nemijlocit, decizia a fost luat
definitiv n ziua de 4/17 august 1916, dat a semnrii
5 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
tratatului secret de alian i a conveniei militare
ntre Romnia (pentru care semna primul ministru
Ion I. C. Brtianu) i puterile Antantei (pentru care
semnau ambasadorii lor acreditai la Bucureti).
edina Consiliului de Coroan din 14/27 august,
spre deosebire de cea din 1914, nu a constituit dect
o informare fcut liderilor opoziiei parlamen-
tare
25
. Cercul deciziei a fost extrem de restrns: el
s-a limitat la primul ministru romn, la subeful
(dar n fapt conductorul real) al Marelui Stat Major
romn, generalul Dumitru Iliescu, la regele
Ferdinand i n sensibil mai mic msur la Vintil
Brtianu, Constantin Diamandy (ambasadorul
Romniei la St. Petersburg) i I. G. Duca (ministru
al instruciunii n guvernul Brtianu)
26
. Negocierile
au fost purtate direct mai ales de primul ministru
romn i de reprezentantul rus Poklevsky i ntre
generalul Iliescu i generalul Alexeev, eful de stat
major rus. Iar rspunderea deciziei, n ntregime, i
revenea semnatarului celor dou acte de la 4/17
august, Ion I. C. Brtianu
27
. Excluderea principalilor
lideri neutraliti sau filogermani de la decizia privind
angajarea n conf lict, dei nerespectnd cursul
democratic al lurii hotrrilor, a conferit coeren
i raionalitate demersurilor legate de negocieri i
n ultim instan deciziei de rzboi n sine
28
.
Ceea ce ar fi extrem de interesant de notat n cazul
neutralitilor i al filogermanilor (cu excepia lui
Petre P. Carp) ar fi c acetia susineau n Consiliul
de Coroan o politic de tipul alinierii: neutralitate
pn n momentul cnd una dintre tabere ar fi
prut n mod evident nvins i apoi intervenia n
conflict de partea unui ctigtor prezumtiv
29
.
Scopurile actorilor
Este, n viziunea mea, ct se poate de evident
faptul c Romnia poate fi considerat, n
perspectiva tipologiei lui Randall Schweller, un stat
revizionist la nord i vest de Carpai i un stat
interesat fundamental de statu quo la sud de
Dunre. Rezultatul rzboaielor balcanice a n-
semnat pentru Romnia obinerea unui statut de
arbitru al problemelor de la sud de Dunre, la care
nu era interesat s renune, dup cum nu era
interesat de nici o alterare a echilibrului teritorial
rezultat prin pacea de la Bucureti, schimbare
posibil fie printr-o revenire a Imperiului Otoman
n Europa, fie printr-o sporire a teritoriului bulgar.
Menajarea susceptibilitilor bulgare a fost una din
prioritile guvernului de la Bucureti, deloc doritor
s poarte un rzboi pe dou fronturi. Chiar n aceste
condiii, prezena direct a trupelor ruse pe
teritoriul romnesc a fost cerut doar pentru
Generalul Dumitru Iliescu,
sub[eful (n realitate, [eful)
Marelui Cartier General
acoperirea frontierei de sud, unde se spera c
vechile amiciii slave ar fi putut atenua revizionis-
mul bulgar, deja sprijinit de mai bine de trei ani de
o activ politic extern austro-ungar
30
. Dac la
sud de Dunre decidenii romni se limitau la
pstrarea echilibrului teritorial i de putere
existent, n centrul Europei politica romneasc
era una revizionist. Trecuser vremurile cnd
relaia cu Puterile Centrale era att de strns
nct iredentismul romnesc viznd Basarabia era
cuprins n planificri militare ce vizau marul spre
Kiev ntr-un prezumtiv rzboi cu Rusia. Tranziia
la o politic extern ndreptat spre vest, spre
realizarea obiectivelor ntregirii naionale prin
ncorporarea n statul romn a teritoriilor
Imperiului Austro-Ungar locuite preponderent de
romni, Bucovina ntreag, Transilvania i Banat,
nu fusese nici scurt i nici deosebit de uoar. Ea
presupusese reluarea relaiilor amicale cu Rusia
vzut timp de mai bine de trei decenii dup
anexarea Bugeacului din 1878 drept principalul
adversar i renunarea la o matrice de securitate
ce oferise Romniei muli ani de pace i siguran
6 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
sub umbrela militar a alianei cu Austro-Ungaria
i Germania. Presupusese, de asemenea, activi-
zarea luptei ideologice prin aciunea Ligii pentru
unitatea cultural a tuturor romnilor i iniierea
de contacte politice i militare cu puterile vestice.
Nu n ultimul rnd, ea semnifica renunarea tempo-
rar la preteniile asupra Basarabiei, oferit cu
generozitate de Puterile Centrale n negocierile
purtate n anii neutralitii
31
.
Scopurile revizioniste romneti devin astfel
clare n grila realismului clasic: meninerea situaiei
de securitate dinspre Balcani i maximizarea puterii
prin achiziia de noi teritorii dincolo de arcul
carpatic. Vom observa c ierarhizarea obiectivelor
este de natur s indice prioritatea pe care politica
de maximizare a puterii o are fa de cea de
meninere a securitii. Riscul rzboiului cu
Bulgaria era unul asumat, pe cnd riscul de a nu
participa la mprirea teritoriilor Austro-Ungariei
n cazul nfrngerii acesteia nu era acceptabil
32
. n
balana intereselor, cele revizioniste se dovediser
precumpnitoare
33
.
Capacitile
Chestiunile fundamentale care stau ntre actor
i realizarea scopurilor sale sunt capacitile de a-i
pune n aplicare decizia. n momentul august 1916,
intervenia Romniei n rzboi a fost decis pe baza
unei analize a situaiei internaionale, a corespon-
denei dintre aceasta i scopurile iredentiste i de
statu quo ale Romniei i de modul n care ele puteau
fi atinse prin capacitile militare i politice de care
aceasta dispunea. n planificarea militar rom-
neasc, o intervenie armat la nord de Carpai
urma s fac o diferen categoric pe ntregul front
de est. Aplicarea Ipotezei Z a rzboiului mpotriva
Puterilor Centrale i a Bulgariei presupunea
atingerea liniei Haeg-Fgra-Miercurea Ciuc n a
17-a zi a mobilizrii, atingerea liniei Mureului n a
25-a zi, debuarea la vest de Carpaii Occidentali n
zona Oradea-Debrein n a 39-a zi, ptrunderea n
Cmpia Ungar, ntorcndu-se f lancul drept al
armatelor austriece i germane din Galiia. Toate
acestea erau perfect coerente cu meninerea fron-
tului Dunrii i n Dobrogea de Sud de o grupare
secundar de fore romne, reunite n Armata a 3-a
i sprijinite de trei divizii ruseti
34
. Forele pe care
Romnia nelegea s le dedice celor dou teatre
de operaii erau considerate drept perfect potrivite
pentru a face o diferen decisiv pe flancul stng
al frontului aliat ruso-romn. La mobilizare i n
zilele imediat urmtoare, Romnia dispunea de 4
comandamente de armat, 6 corpuri de armat cu
23 de divizii de infanterie, 2 de cavalerie, o brigad
de grniceri, 5 brigzi de clrai, 2 brigzi de
artilerie grea. Aceasta nsemna o concentrare de
365 batalioane de infanterie, 104 escadroane de
cavalerie i 374 de baterii de artilerie, nsumnd
833 601 oameni. Mai bine de trei sferturi din aceste
efective erau dedicate ofensivei strategice n
Transilvania
35
. Lund n considerare faptul c
forele inamice din Ardeal cuprindeau doar Armata
1 Austriac cu trei divizii i dou brigzi de infan-
terie i o divizie de cavalerie, precum i probabila
incapacitate a aliailor germani de a trimite rapid
fore n Transilvania, ca urmare a puternicelor
ofensive franceze pe Somme, planul prea perfect
realizabil
36
. n contextul strategic general, Aliaii
se obligaser s susin ofensiva romn cu un
atac al armatelor din Salonic, s furnizeze muniii
i material de rzboi n greutate de cel puin trei
sute de tone pe zi, s asigure sprijin logistic i
tehnologic
37
. Comandanii milit ari romni, n ciuda
nemulumirilor legate de frecventele schimbri de
poziie i de ordine venite de la Marele Stat Major,
nu erau nencreztori fa de succesul unei
ofensive n Transilvania
38
. Rezultatul procesului de
reflecie al decidenilor romni, bazat pe consi-
deraiile expuse mai sus a putut s fie unul singur:
convingerea ferm c o int ervenie milit ar a
Romniei n rzboiul mpotriva Puterilor Centrale
va fi ncununat de succes.
Concluzii
Romnia urmrea n momentul august 1916
realizarea unor scopuri precise: maximizarea
propriei puteri prin unificarea cu teritoriile locuite
de romni din cadrul Imperiului Austro-Ungar.
Contextul internaional existent n momentul lurii
deciziei nu permitea decelarea clar a unui nvin-
gtor, cruia Romnia s i se ralieze pentru a-i
realiza scopurile iredentiste. Pertractrile diploma-
tice i militare cu puterile Antantei, precum i consi-
derarea atent att a situaiei strategice interna-
ionale, ct i a capacitilor militare proprii i a
sprijinului promis de Antant au dus la formarea
unei anume perspective a decidenilor romni.
Politica pe care acetia au ntreprins-o n luna
august 1916 a fost o tentativ de a schimba raportul
de fore militare pe frontul de est, o ncercare deli-
berat de a aduga greutatea sa n talerul balanei
puterii n care se af lau Marea Britanie, Frana,
Italia i Rusia. Aceast tentativ de recalibrare a
balanei nu constituie o aciune de balansare n
7 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
sens clasic, a alierii cu tabra mai slab mpotriva
unui tulburtor al raporturilor de putere. Ea
reprezint mai degrab atitudinea clasic a celui
care ine balana, de a ncerca s-o ncline spre una
din pri i astfel s provoace victoria acesteia.
Romnia a fost n luna august 1916 un stat
revizionist pentru care balana intereselor momen-
tane a nclinat spre o aciune de for de partea
puterilor vechiului statu quo. Iar decizia pe care a
ncercat s o urmeze a fost una de balansare, nu de
raliere de partea unui nvingtor care nici mcar
nu se profila. Altfel spus, din perspectiva teoretic
schiat aici, nu se pot face deosebiri conceptuale
semnificative ntre puterile majore i cele minore
n privina deciziilor privind rzboiul i formarea
alianelor. Logica elitar a elaborrii deciziilor,
precum i tipologia state revizioniste-state de statu-
quo rmn n picioare i ofer interpretri noi i
interesante ale politicii externe i de securitate ale
ambelor tipuri de puteri.
1
Acest studiu reprezint rafinarea unor pri ale
lucrrii autorului, Balan i hegemonie. Romnia n
politica mondial, 1913-1989, Bucureti, Tritonic, 2005.
2
Joseph S. Nye, Jr., Old War s and Future Wars:
Causation and Prevention n Journal of Interdisciplinary
History, 1988, 18, p. 581.
3
Kenneth N. Waltz, Theor y of International Politics,
New York, McGraw Hill, 1979, p. 126. Waltz atribuie
termenul lui Stephen Van Evera, dei cercetri mai
noi ale lui Randall L. Schweller au dovedit c el este
folosit nc n 1942 de Quincy Wright n lucrarea A
Study of War.
4
Vezi pentru analiza hegemoniei subsistemice
lucrarea lui Robert Gilpin, Rzboi i schimbare n
politica mondial, Craiova, Scrisul Romnesc, 2000.
Analiza hegemoniei regionale este de asemenea foarte
penetrant la John J. Mearsheimer, Tragedia politicii
de for, Bucureti, Editura Antet, 2003.
5
Kenneth N. Waltz, op.cit., p. 127.
6
Stephen M. Walt, The Origins of Alliances, Ithaca,
Cornell University Press, 1987, pp. 17-33. O poziie
romneasc pe aceeai linie, a preponderenei compor-
tamentului de balansare fa de cel de aliniere poate
fi gsit la Mihail E. Ionescu, Dup hegemonie. Patru
scenarii de securitate pentru Europa de Est n anii 90,
Bucureti, Editura Scripta, 1993, p. 28.
7
Ar ticolele la care m r efer sunt Tripolarit y and the
Second World War, n International Studies Quarterly
(1993), 37, pp. 73-103, Bandwagoning for Prof it :
Bringing the Revisionist State Back In, n International
Security, 1994, 19, pp. 72-107 i New Realist Research
on Alliances: Refining, Not Refuting, Waltzs Balancing
Proposition, n American Political Science Review,
1997, 91, pp. 927-930. Dezvoltarea teoriilor sale este
de gsit n Deadly Imbalances. Tripolarity and Hitlers
Str ategy of World Conquest, New York, Columbia
University Press, 1998.
8
Schweller nu exclude posibilitatea ca puterile
minore s balanseze, n msura n care balana intere-
selor lor i gradul de libertate din sistem le-o permite.
Coresponden privat a autorului cu profesorul
Schweller, 5 mar tie 2003.
9
Vezi pentru aceasta articolul su Unanswered
Threats. A Neoclassical Realist Theor y of Underbalan-
cing n Inter national Security, 2004, vol. 29, 2, p. 168.
Mulumesc lui Felix Ciut pentru sugestia referitoare
la acest articol.
10
Vezi pentru imaginea a doua Kenneth N. Waltz
Omul, statul i rzboiul. O analiz teoretic, Iai, Institutul
European, 2001.
11
Stephen M. Walt, Alliance Formation and the
Balance of World Power, n Inter national Security, 1985,
9, pp.7-8; Randall L. Schweller, Bandwagoning for Profit,
p. 95. Al doilea autor i-a bazat demersul pe o interpretare
oferit de istoricul Paul W. Schroeder n Historical Reality
vs. Neo-Realist Theory, n International Securit y, 1994,
19, p. 122. Schroeder face doar o enumerare vast, nu
discut cazul particular al Romniei.
12
Literatura care acoper aceste probleme este
extrem de vast. Un asemenea punct de vedere se
regsete cu prioritate la Henri Hauser (ed.), Histoire
diplomatique de lEurope (1871-1914), tome 2, Paris,
Presses Universitaires de France, 1929; Jacques Droz,
Les causes de la Premire Guerre Mondiale. Essai
dhistoriographie, Paris, du Seuil, 1988 (1973); Paul
M. Kennedy, The First World War and the Int ernational
System, n International Security, 1984 9, pp. 7-40;
Dominique Lejeune, Les causes de la Premire Guerre
mondiale, Paris, Armand Colin, 1992; Henry Kissinger
Diplomaia, Bucureti, Editura All, 1998.
13
Hajo Holborn, The Collapse of the European
Political System, 1914-45 n World Politics 1949 1,
p. 443.
14
Pentru perspectiva constructivist vezi Alexander
Wendt, Anarchy is What States Make of It: the Social
Constr uction of Power Politics, n Int ernational
Organization, 1992, 46, pp. 391-425; pentru cea realist
clasic vezi Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations.
The Struggle for Power and Peace, New York, Alfred A.
Knopf, 1985, pp. 198-217; Martin Wight, Politica de
putere, Chiinu, Editur a Arc, 1998, pp. 176-193.
15
Literatura dedicat acestui subiect este imens.
A aminti aici doar lucrrile lui A. F. Pollard, The
Balance of Power, n Journal of the British Institute
of Inter national Affairs, 1923, 2, pp. 51-64; Alfred Vagts,
The Balance of Power: Growth of an Idea, n World
Politics, 1948, 1; Ernst B. Haas, The Balance of Power:
Prescription, Concept or Propaganda, n World Politics,
1953, 5, pp. 442-477; Morton A. Kaplan, Balance of
Power, Bipolarity and other Models of International
Systems, n The American Political Science Review,
1957, 51, pp. 684-695; David Ziegler, War, Peace and
International Politics, Boston, Little, Brown, 1990.
16
Paul M. Kennedy, The Rise and Fall of the Great
Powers. Economic Change and Militar y Conflict from
1500 to 2000, London, Fontana Press, 1990, pp. 330-354.
8 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
17
John Schindler, Steamr ollered in Galicia: The
Austro-Hungarian Army and the Brusilov Offensive,
1916, n War in History, 2003, 10, pp. 27-59.
18
H. Corda, La Guer re mondiale (1914-1918). Les
grandes oprations sur ter re et sur mer, Paris, Chapelot,
1922, pp. 174-182 i 188-190.
19
Keith Wilson, British Power in the European
Balance, n David Dilks (ed.), Retreat from Power. Studies
in Britain s Foreign Policy of the Twentieth Century, vol.
I, 1906-1939, London, Macmillan, 1981, pp. 21-41.
20
Despre defectele coaliiei Puterilor Centrale
vezi R. L. Di Nardo, Daniel J. Hughes, Germany and
Coalition Warfare n the World Wars: A Comparative
Study, n War in History (2002), 8, pp. 166-190.
21
V. P. Potemkin (ed.), Istoria diplomaiei, vol. III,
Bucureti, 1948, p. 334.
22
Vezi pentru acest punct de vedere John Stoessinger,
Why Nations Go To War, New Yor k, Bedfor d/St.
Martin s, 2001.
23
Despre acestea ne ncredineaz C. Gane, P.P.
Carp i rolul su n istoria politic a rii, 2 vol., Bucureti,
Editura ziarului Universul, 1936-1937; Anastasie
Iordache, Reorientarea politic a Romniei i neutrali-
tatea armat: 1914-1916, Bucureti, Paideia, 1998; Keith
Hitchins, Romnia 1866-1947, Bucureti, Humanitas,
1998.
24
Eliza Campus, Din politica extern a Romniei.
1913-1947, Bucureti, 1980, pp. 96-123.
25
Ar fi util o discuie legat de nivelul slab al
participrii politice la luarea deciziei de intrare n rzboi,
pe cnd decizia neutralitii din 1914 fusese ntr-adevr
adoptat n urma celei mai largi consultri democratice
rezonabile.
26
Vezi pentru aceasta I. G. Duca, Memorii, vol. II,
Neutralitatea 1915-1916, Timioara, Editura Helicon,
1993, pp. 131-146. Desigur, datorit indiscreiilor obi-
nuite, o parte din liderii de opoziie proantantiti
aflaser amnunte despre decizie, dar nu avuseser
nici un cuvnt de spus n privina ei, vezi Constantin
Argetoianu, Pentru cei de mine. Amintiri din vr emea
celor de ieri, vol. II, partea a IV-a. 1913-1916, Bucureti,
Humanitas, 1991, pp. 261-264.
27
Vezi i biograf ia sa n Anastasie Iordache, Ion I.
C. Brtianu, Bucureti, Albatros, 1994.
28
Dei se poate afirma n egal msur c i decizia
continurii neutralitii ar fi putut fi coerent i raional
i, de ce nu, mai neleapt n momentul august 1916,
WAR AND ALLIANCES AUGUST 1916
In August 1916, Romania was pursuing the maximization of its own power through unification with the
territories inhabited by Romanians, within the Austro-Hungarian Empire. The international context, at the
time of this decision making, did not allow the establishment of a clear cut winner to whom to rally in order
to achieve its goals. The Romanian leaders policy in August 1916 was an attempt to alter the balance of
military forces on the Eastern front, a deliberate trial to add weight on the scale of the balance of power
on the side of Great Britain, France, Italy, and Russia. This attempt to recalibrate the balance should not
be considered as an action of balancing in the classical meaning, an alliance with the weaker camp against
a balance of power breaker. Rather, it represents the classical attitude of the one who is holding the
balance and tries to tilt it toward one part, and cause its victory this way. The decision Romania has tried
to pursue was to balance, and not to rally the winner side which did not even stand out in relief.
vezi Titu Maiorescu, Romnia i rzboiul mondial,
Bucureti, Editura Machiavelli, 1999, pp. 150-153.
29
Alexandru Marghiloman, Note politice, vol. II,
Bucureti, Editura Machiavelli, 1994, pp. 11-13. Acelai
autor susine c Brtianu a prezentat int ervenia drept
o tentativ de raliere la tabra nvingtoare a Antantei.
O asemenea poziie se susine prin lectura memoriilor
mai multor participani la edina Consiliului de Coroan
din 14/27 august 1916, vezi pentru aceasta Ion Mamina,
Consilii de coroan, Bucureti, Editura Enciclopedic,
1997, pp. 53-87.
30
Vezi pentru chestiunea diplomaiei bulgare n
anii premergtori conflictului Ernst Christian Helmreich,
The Diplomacy of the Balkan War s 1912-1913, London,
Har vard University Press, 1938.
31
Literatura care acoper scopurile de rzboi din
august 1916 ale Romniei este imens. Cteva lucrri de
sintez mai nsemnate ar fi Constantin Kiriescu, Istoria
rzboiului pentru ntregirea Romniei 1916-1919, vol. I,
Bucureti, Arta grafic, 1922, pp. 71-106; Victor Atanasiu,
Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M. Oprea, Paul
Oprescu, Romnia n primul rzboi mondial, Bucureti,
Editura Militar, 1979, n special cap. I Romnia n
anii neutralitii; Charles i Barbara Jelavich, Formarea
statelor naionale balcanice, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1999, pp. 337-340.
32
I. G. Duca, op.cit., pp. 138-140.
33
n tipologia lui Schweller, Romnia este n aceast
situaie un stat acal, un revizionist moderat, care
trece ns de partea Antantei, mcar n teorie o alian
a statu quo-ului, Bandwagoning for Profit, p. 100.
34
Proiectul de operaiune n vederea unui rzboi
contra Puterilor Centrale i a Bulgariei. Romnia aliat
cu Quadrupla nelegere. Aplicarea Ipotezei Z, docu-
ment al Seciei a 3-a Oper aii a Marelui Stat Major, n
Istoria Statului Major General Romn. Documente 1859-
1947, Bucureti, Editura Militar, 1994, pp. 147-157.
35
Istoria militar a popor ului romn, vol. V,
Bucureti, Editura Militar, 1988, pp. 371-379.
36
Victor Atanasiu et al., Romnia n primul rzboi
mondial, p. 153.
37
Convenia militar ncheiat ntre Romnia i
Put erile Antantei, 4 august 1916, n Primul rzboi
mondial 1914-1918. Texte i document e, Bucureti,
Univer sitatea din Bucureti, 1981, pp. 341-342.
38
Mareal Alexandru Averescu, Notie zilnice din
rzboi, vol. 1, 1914-1916 (Neutralit atea), Bucureti,
Editura Militar, 1992.
9 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
90 de ani de la intrarea Romniei 90 de ani de la intrarea Romniei 90 de ani de la intrarea Romniei 90 de ani de la intrarea Romniei 90 de ani de la intrarea Romniei
n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial
E{ICHIERUL POLITIC ROMNESC E{ICHIERUL POLITIC ROMNESC E{ICHIERUL POLITIC ROMNESC E{ICHIERUL POLITIC ROMNESC E{ICHIERUL POLITIC ROMNESC
N FA}A UNEI DILEME GEOPOLITICE N FA}A UNEI DILEME GEOPOLITICE N FA}A UNEI DILEME GEOPOLITICE N FA}A UNEI DILEME GEOPOLITICE N FA}A UNEI DILEME GEOPOLITICE
conf conf conf conf conf. univ . univ . univ . univ . univ. dr . dr . dr . dr . dr. .. .. MARIA GEORGESCU MARIA GEORGESCU MARIA GEORGESCU MARIA GEORGESCU MARIA GEORGESCU
Aliana parafat n Romnia, n 1883, cu Austro-
Ungaria i Germania i apoi cu Italia a scos la acea
vreme ara din izolarea diplomatic n care se af la,
oferindu-i o siguran n faa tendinelor de
expansiune ale Rusiei n Balcani i mai departe
spre Strmtori i ajutnd-o s-i consolideze poziia
n sud-estul Europei. Aceast opiune de securitate
naional avnd ca orientare Vestul continentului
era n concordan i cu procesul de modernizare
a statului romn devenit independent din 1878 i
ridicat la rang de regat din 1881, aadar cu un statut
de egalitat e pe scena internaional. Pe termen
lung, aliana se dovedea a fi ns nefireasc pentru
c stnjenea guvernul de la Bucureti n sprijinirea
eficient a micrii naionale a romnilor din Impe-
riul Habsburgic, supui unei politici brutale de
deznaionalizare. Aa se face c opiunea din 1883
s-a erodat treptat i sub impactul schimbrilor
produse n politica internaional. Agresivitatea
implicrii Austro-Ungariei n Balcani, cu deosebire
n timpul Rzboaielor Balcanice (1912-1913), a fost
privit cu nelinite de guvernul de la Bucureti, n
condiiile n care cellalt competitor din zon
Rusia nu mai avea aceeai for dup nfrngerea
suferit n rzboiul cu Japonia din 1905. Mai mult,
n noua configuraie politic, Rusia se afla la
nceputul secolului al XX-lea n aliana Vestului
(Antanta), alturi de Marea Britanie i Frana.
Izbucnirea Primului Rzboi Mondial a obligat
elita politic romneasc s-i revizuiasc opiunea
de politic extern i de securitate n condiiile n
care se ivea posibilitatea unificrii naionale.
Momentul ce va marca practic nceputul oficial al
desprinderii Romniei din Tripla Alian (poziie
pe care o adoptase i Italia) a fost Consiliul de
Coroan din 21 iulie/3 august 1914
1
, la care au luat
parte reprezentani ai principalelor fore politice
i au hotrt ca soluie provizorie espectativa cu
aprarea frontierelor (abia din septembrie statutul
de neutralitate), soluie n acord cu vederile opiniei
publice. Aceast poziie i-a permis guvernului
romn s pregteasc intrarea rii n rzboi alturi
de Antanta, preocupndu-se ndeosebi ca pentru
satisfacerea revendicrilor sale s aib angaja-
mentul ferm al tuturor Aliailor, iar situaia de pe
fronturi s-i nlesneasc armatei romne implica-
rea cu succes ntr-un rzboi de asemenea proporii.
Negocierile inaugurate la iniiativa Rusiei, lungi
i anevoioase nu numai n privina stabilirii
limitelor spaiilor teritoriale din Imperiul Austro-
Ungar locuite de romni, ce urmau a fi unite cu
Vechiul Regat, dar i n privina unei eventuale
cooperri militare, au condus la semnarea la 18
septembrie/1 octombrie 1916 a Conveniei secrete
romno-ruse. Factorii de decizie de la Bucureti au
ntreprins n continuare un intens efort diplomatic
pentru racordarea Occidentului la prevederile
acordului ruso-romn, reuind n final ncheierea,
la 4/17 august 1916, a Trat atului de alian i a
Conveniei militare dintre Romnia i Antanta. Prin
cele dou documente secrete, cele patru puteri
Frana, Rusia, Marea Britanie i Italia garantau
integritatea teritorial a statului romn i recu-
noteau legitimitatea dreptului Romniei de a uni
teritoriile din Austro-Ungaria, locuite n majoritate
de conaionalii si, fiind fixate i limitele teritoriale.
n schimb, guvernul romn se obliga s declare
rzboi Dublei Monarhii, cel trziu pn la 15/28
august, printr-o ofensiv mpotriva Austro-Ungariei
i s sisteze relaiile comerciale cu inamicii Antantei.
Cele dou pri se angajau s nu ncheie pace sepa-
rat, marile puteri recunoscnd Romniei un trata-
ment egal la viitoarea Conferin de pace.
10 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
n luarea deciziei finale, establishment-ul politic
naional s-a confruntat cu aceeai dilem geo-
strategic a alegerii ntre opiunea Vest i opiunea
Est, aflate n competiie. Hotrrea luat a pstrat
tradiia orientrii spre acelai azimut fixat n 1883,
Vestul, dei partenerii erau alii. Alternativa nu a
fost ntre germanism i slavism, cum susinea
liderul conservator Petre P. Carp, cel mai cre-
dincios i mai intransigent susintor al asumrii
rspunderii intrrii n rzboi alturi de Puterile
Centrale, ci ntre Vest i Est.
Responsabilitatea acestei decizii a fost dificil
i riscant. Oricare variant lsa n urm rni
deschise. Dac din punct de vedere al realizrii
unitii tuturor romnilor, n elita politic a existat
o unanimitate de preri, n privina soluiei de ales
s-a evideniat o diversitate de opinii, rezultat din
faptul c cele dou mari imperii vecine care
stpneau teritorii romneti Austro-Ungaria i
Rusia se af lau n blocuri militare opuse. Aadar,
care era pentru factorul politic de decizie priori-
tatea: eliberarea teritoriilor ocupate de Austro-
Ungaria (Transilvania, Bucovina, Banat, Criana
i Maramure) sau a celor stpnite de Rusia
(Basarabia)? n funcie de rspuns s-au conturat i
orientrile, biruind n final cea mai puternic dintre
ele, cea care s-a declarat pentru aliana cu Antanta.
A fost o disput care s-a dat ntre dou curente
de opinii, dou mentaliti, ambele bazate pe
convingeri, ambele contientiznd eternul i
constantul pericol ce-l reprezenta pentru Romnia
politica de expansiune a Rusiei, dar abordndu-l
fiecare n acea conjunctur din unghiuri diferite.
Referindu-se la pericolul pentru Romnia al
ocuprii Strmtorilor de ctre Rusia invocat de
adepii alianei cu Puterile Centrale regele
Ferdinand declara n Consiliul de Coroan din 14/
27 august 1916 c la urma urmei, f ie c ruii vor fi
stpni pe acele Strmtori, fie germanii, tot ru va
fi pentru noi. Prin urmare, suveranul conchidea:
Mie personal nu mi e fric de rui, dar admind
chiar c ei ar constitui un pericol, mi se pare totui
evident c pentru noi pericolul va fi mai mare
rmnnd o ar de opt milioane de locuitori, dect
devenind un stat de 14 milioane. n genere
continua suveranul astfel ne vom putea apra
ntr-un caz i ntr-altul. Iat de ce, departe de a fi
convins de pericolul atotputerniciei ruseti, vd n
el un argument mai mult pentru a ne folosi de
mprejurrile actuale, a cuta s ne unim cu fraii
notri i a ne mri hotarele
2
. Aadar, Ferdinand
vedea n edificarea unitii statale o garanie de
securitate. n interesul suprem al rii, regele
adresa un apel clduros la concordie, cu int
exact spre conservatorii cu opiuni progermane
mai mult sau mai puin declarate: Al. Marghiloman,
Titu Maiorescu, Teodor Rosetti, dar mai ales spre
P. P. Carp, cel care l-a nfruntat pe suveran argu-
mentndu-i cu cinism convingerile n privina
pericolului slav pentru securitatea Romniei n
cazul unei aliane cu Sankt Petersburg-ul i o aciune
militar corespunztoare.
Lsnd deoparte cazul special al regelui Carol I
a crui moarte n octombrie 1914 l-a cruat de a-i
vedea nerespectate obligaiile asumate n 1883 ,
adepii intrrii Romniei n rzboi mpreun cu
Puterile Centrale au fcut parte de regul din zona
conservatoare, iar poziia lor a cpt at pe parcurs
diverse nuane. Puin numeroi, ei i motivau
opiunea, pe de o parte, prin ncrederea n covri-
toarea superioritate calitativ i de conducere a
armatei germane, iar pe de alt parte, prin con-
vingerea c o alian cu Rusia ceilali aliai (Frana
i Marea Britanie) nemaicontnd n calculele lor
privind soarta rii ar fi avut drept consecin
distrugerea statului romn i pierderea definitiv a
Basarabiei. Fr a neglija situaia romnilor din
Transilvania i Bucovina, aceast parte a elitei
politice era de prere c problema unirii lor trebuia
abordat ult erior. Prioritatea, n opinia ei, o
Petre P. Carp
s-a declarat categoric
pentru alian]a Romniei
cu Puterile Centrale
11 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
reprezenta eliberarea Basarabiei, af lat din 1812
sub dominaie ruseasc, unde populaia rom-
neasc fusese supus unui proces mult mai rapid i
mai intens de deznaionalizare dect cea din
provinciile af late sub coroana austro-ungar. n
aceast privin, Constantin Stere, frunta liberal
originar din Basarabia, aprecia c datorit
Habsburgilor popoarele imperiului i-au putut
conserva neatins caracterul etnic i au pornit la
lupta pentru renatere, au cunoscut comorile
culturii apusene i au gsit scut mpotriva cotropirii
i nimicirii de ctre despoiile Orientului. Fr
Curtea de la Viena, toate naionalitile din imperiu
ar fi czut sub turci sau urgie i mai groaznic ar
fi czut sub rui i ar fi pierit pentru totdeauna.
Cci continua Stere un mileniu de dominaie
ungureasc n-a putut reduce pe romnii de peste
Carpai la robia la care a czut Basarabia dup
numai un veac de stpnire ruseasc. n timp ce
Imperiul Habsburgic era un conglomerat eterogen
de popoare fr alt legtur ntre ele dect
monarhia, Rusia nu voia mcar s recunoasc
existena popoarelor pe care le sugrum
3
.
Printre cei mai fermi susintori ai pstrrii
direciei politice externe progermane a fost i
diplomatul Alexandru A. Beldiman (1855-1924),
vreme ndelungat ministru plenipoteniar al
Romniei la Berlin (1896-1916). La 18/31 iulie 1914,
n aceeai zi n care mpratul Germaniei, Wilhelm
al II-lea, trimitea mesaj regelui Carol I, cerndu-i
intrarea Romniei n rzboi de partea Puterilor
Centrale, Alexandru Beldiman adresa un raport
suveranului romn i nu ministrului de externe de
la Bucureti, cum era firesc. Anunnd decretarea
mobilizrii generale n Rusia i iminentul rspuns
al Germaniei, care de altfel s-a i petrecut a doua
zi, diplomatul romn pleda pentru implicarea
Romniei n conflict alturi de-al II-lea Reich, ceea
ce ar fi condus la redobndirea Basarabiei i la
ntrirea rii. Beldiman ateniona: n conflictul
ce izbucnete astzi ntre Rusia, ca protectoarea
slavilor din Balcani i ntreita Alian, poziiunea
cea mai puin profitabil i din care nu ar putea
rezulta dect micorarea rii, ar fi inaciunea,
nehotrrea i neutralitatea expectativ
4
.
Relatrile ulterioare ale lui Al. Iacovache, unul
dintre secretarii Legaiei romne de la Berlin din
timpul mandatului lui Al. Beldiman, dezvluie
atitudinea deschis progerman a efului su,
ntemeiat pe convingeri ce puteau s fie inf luenate
i de mediul diplomatic german pe care l frecventa.
n concepia lui Beldiman, rzboiul mondial era
pentru Romnia ocaziunea de a cuceri Basarabia
i de a o pstra. n privina Transilvaniei, el nu
contesta posibilitatea ocuprii ei, dar o considera
vremelnic. ncorporarea acestei provincii se putea
face numai cu garania Germaniei, iar maximul
posibil era de a obine de la Austria sub presiunea
Berlinului recunoaterea autonomiei Transilvaniei
i a Bucovinei. Beldiman ncercase s-l determine
pe Brtianu de a nu se izola ntr-o atmosfer
proantantist, de a nu rmne la Bucureti ntr-un
turn de filde, ci de a veni la Berlin s ia contact
cu realitatea
5
.
Dezastrul rii n urma nfrngerii armatei
romne i a ocuprii a 2/3 din teritoriu de armatele
inamice la sfritul anului 1916, i-a prilejuit lui Al.
Beldiman posibilitatea s demonstreze ntr-un
amplu expozeu, redactat n ianuarie 1917, justeea
tezelor sale i eecul politicii guvernului liberal
susinut de regele Ferdinand, plednd n continuare
pentru un viitor al rii legat doar de Puterile
Centrale. A fost un punct de vedere mprtit de o
parte a eichierului politic al vremii ce nu poate fi
neglijat i de aceea socotim firesc a-l publica n
anex, cu att mai mult cu ct este un document
inedit
6
.
Dei evenimentele au impus, n final, un curs
favorabil Romniei, ducnd la totala mplinire a
aspiraiilor naionale, etichetarea n epoc, mai
ales dup victoria Antantei, drept trdtori a
politicienilor care s-au plasat pe o poziie proger-
man, mai mult sau mai puin pronunat, a fost
nedreapt. Cu excepia ctorva oameni lipsii de
scrupule i dornici de ctiguri sau a unor ofieri
care au trdat, indiferent de opiunile lor politice,
personaliti precum Alexandru Marghiloman, Titu
Maiorescu, Petre P. Carp, Constantin Stere, Al.
Beldiman .a. au fost n fapt contiine curate, unii
dintre ei constituind o rezerv politic n situaia
dramatic a ocupaiei militare. Ei i-au susinut
punctul de vedere din convingeri autentic patriotice
i nu dintr-o anume filie, ci dintr-o adnc
nencredere pe care Rusia le-a inspirat-o i din
tendinele binecunoscute ale panslavismului. Unii
dintre ei ca, de pild, scriitorul Radu Rosetti, care
a cutat s conving opinia public c prin aliana
cu vecinul de la Rsrit statul romn ar pieri,
12 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
nglobat n masa slav, a recunoscut ulterior c se
nelase i c acei ce au hotrt mergerea noastr
alturi de Rusia au prevzut mai bine viitorul, dar
nu a ezitat s sublinieze i faptul c au fost ajutai
i de un nemrginit noroc
7
. Dintre toi, rmne
emblematic figura lui P. P. Carp, consecvent cu
sine pn la final. Poziia sa att de rar pentru
clasa noastr politic a trezit respect. n Consiliul
de Coroan din 1916, fostul lider al Partidului
Conservator s-a manifestat ca singurul caracter,
chiar dac judeca greit ntr-o cauz aa de mare,
dup cum nota Nicolae Filipescu, subliniind
totodat: Ce nevoie avem de asemenea caractere
ntr-o ar n care secturile miun
8
.
MEMORIU CONFIDENIAL ASUPRA CATASTROFEI ROMNIEI
I A SITUAIEI RII N IANUARIE 1917
Est e un semn netgduit de decdere politic cnd ptura crmuitoare n mna creia sta hotrrea
asupra soartei statului pierde contiina conservrii naionale i, n ordinea ei, reneag condiiunile
elementare de existen ale acestui stat. Aceasta este, n ultim analiz, cauza mai adnc a catastrofei
nefericitei noastre ri, care a fost dat prad Rusiei i dus astfel la pieire.
Atitudinea Coroanei, a persoanelor politice responsabile, precum i a cercurilor sociale conductoare,
multiplele inf luene din afar, puse n micare nc demult, toate acestea pot fi lsate aici la o parte n
faa faptelor ndeplinite, dei aceste mprejurri rmn pentru noi de o nsemntate capital din punctul
de vedere al politicii interne, deoarece ele sunt nvmntul cel mai stranic ce evenimentele l-au dat
vreodat unui popor rtcit de ctre o oligarhie corupt.
Cnd rzboiul mondial a izbucnit, subsemnatul am scris n 18/31 iulie 1914 regelui Carol, ntr-un
raport direct pe care l-am semnalat n acelai timp telegrafic i primului ministru Brtianu.
Liderul conservator,
Alexandru Marghiloman,
s-a pronun]at pentru
neutralitate
Constantin Stere, frunta[
liberal basarabean, sus]in`-
tor al al`tur`rii Romniei
la Tripla Alian]`
13 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Nu rmne ndoial c n lupta uria ce e ncinge astzi, interesele permanente de existen ale
naiunii noastre, care au determinat politica noastr extern de pn acum fa de slavism, vor fi iari
puse n cumpna politicii internaionale. Rzboiul Crimeii i Tratatul de la Paris au deschis calea dezvoltrii
noastre naionale, punnd bazele regatului nostru de astzi. Rzboiul care ncepe acum va avea s
hotrasc i mai mult dac n Orient i n Europa va domni cultura apusean de care neamul nostru este
strns legat, sau slavismul care, pn acum, n toate manifestrile sale s-a dovedit a fi o putere numai
distrugtoare. Starea anarhic n care se zvrcolesc de atia ani rile balcanice sub nrurirea direct
a politicii ruseti este opera slavismului.
Plecnd din acest punct de vedere hotrtor, raportul confidenial ajungea la concluzia c atitudinea
Romniei n aceast uria criz mondial nu putea fi ndoioas. Potrivit cu ntregul nostru trecut
naional, era mai mult dect oricnd o datorie de conservare pentru noi s meninem cu hotrre
politica noastr de alian de peste treizeci de ani i s-i culegem roadele alturi de Puterile Centrale.
Aceast politic de alian i avea ntemeietorul i protectorul ei cel mai eminent n persoana
regelui Carol, care chezuia i stabilitatea acestei politici fa de schimbrile guvernelor de partid, ns
rdcinile acestei politici se ntindeau mult mai departe napoi pn la cele dinti nceputuri ale statului
romn. Cci ns de pe vremea micrii naionale pentru unirea celor dou Principate Dunrene sub o
dinastie strin ereditar, toi patrioii romni erau nvoii asupra acestui punct, c aspiraiile de viitor
ale statului ce avea s ia fiin nu se puteau mpca cu politica ruseasc n Orient, care nzuia la
cucerirea Constantinopolului. Ceea ce trebuia dar mai nainte de toate ca s deschid calea liber
pentru dezvoltarea de-sine-stttoare a poporului romn, era nlturarea protectoratului rusesc asupra
Principatelor Dunrene. Numeroase sunt n aceast privin mrturiile ce se gsesc n scrierile i
cuvntrile conductorilor micrii naionale de pe la a cincea decad a secolului trecut i printre
acetia, nc de pe atunci, se distingea tatl actualului prim-ministru. Stabilirea acestui punct esenial, c
politica romneasc, ntruct era ndreptat spre crearea i meninerea unui stat naional independent,
a cerut chiar de la nceput, nainte de toate, o sustragere de la inf luena ruseasc i o garanie fa de
constanta ameninare de siluire ce ne venea din partea politicii de cucerire a vecinului de la nord,
aceast constatare prezint astzi nu numai un interes istoric, dar are, anume n mprejurrile de fa,
att de tragice pentru noi, o nsemntate politic actual. Cci nimic nu a fost mai exploatat fr nici o
contiin prin uneltiri din afar i din nuntru pentru a se discredita politica noastr de alian inaugurat
n 1883 de ctre Ion Brtianu, ca prim consilier i colaborator al regelui Carol, dect cuvntul de ordine,
cum c aceast politic ar fi numai opera personal a unui prin german, care pusese Romnia n slujba
intereselor din Orient ale Germaniei i ale Austro-Ungariei. Aceast politic ar fi dar n fond antinaional.
n acelai scop s-a nscocit i o contradicie mincinoas ntre datoriile regelui nostru, ca romn, fa de
patria noastr i datoriile lui, ca Hohenzollern, fa de mpratul german i prin aceast perfid nsinuare
s-a influenat asupra regelui Ferdinand. n acelai sens erau denunai ca aprtori ai intereselor germane
sau austro-ungare toi aceia care combteau direciunea urmat. Primul ministru Brtianu n politica
extern a rii i care n cele din urm a dus la rzboiul cu aliaii notri de pn ieri, jertfind n mod nefast
ara noastr de ctre Rusia. Fa de aceast renegare a condiiunilor de existen a Regatului nostru,
rezultnd din situaiunea geografic i din istoria lui, nu se poate afirma cu destul energie c aliana
noastr cu Puterile Centrale a fost rezultatul firesc al ntregii noastre dezvoltri naionale i c dnsa i
avea obria n acea politic romneasc, care, cu mult nainte de nceputul crmuirii regelui Carol i cu
mult nainte de a putea fi vorba de o politic oriental german n opunere cu Rusia, fusese bunul comun
al tuturor patrioilor romni.
Un om de stat de nsemntatea lui Cavour* a fcut s reias ntr-o memorabil depe din 4 septembrie
1856, adresat contelui Corti din Londra, marea importan a neamului romnesc, ca for menit s
stvileasc n mod folositor primejdioasa extensiune a panslavismului.
* Camillo Benso, conte de Cavour (1810-1861), om politic it alian, prim-ministr u al Regatului Sardiniei
(1852-1861) i al Regatului Italiei unificate (1861).
14 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Astfel justifica el necesitatea de a ntemeia pe baze naionale viaa acestui nou stat, pentru a pune o
stavil efectiv n mijlocul rilor slave, n contra revrsrii Orientului i a feri Apusul de amenintoarea
nval cuceritoare a ruilor. Nimeni n-a recunoscut aceasta mai categoric dect nsemnatul om de stat al
Italiei moderne, cnd spunea la 8 februarie 1855 ctre concetenii si, ntr-o cuvntare celebr la Camer:
Un lucru este indiscutabil, dac acest rzboi ar avea un sfrit fericit pentru Rusia, atunci rezultatul lui ar
fi intrarea armatelor arului la Constantinopole i astfel Rusia ar obine o absolut hegemonie n Marea
Mediteran i o irezistibil autorit ate n Europa. Ei bine, domnilor, i una i alta din aceste urmri n-ar put ea
dect s fie fatal intereselor Piemontului i Italiei.
Cavour descrie apoi clar situaia care ar rezulta dac Marea Neagr ar deveni o mare ruseasc i
dac arul ar pune stpnire pe Bosfor.
Este astzi tocmai momentul de a reaminti legtura aceasta istoric profund care exist ntre
ntemeierea statului romn i politica oriental duman Rusiei a puterilor apusene. Cci abandonarea
Constantinopolei, tocmai de ctre aceleai puteri apusene, nsemneaz pentru Romnia necondiionata
renunare la neatrnarea sa fa de cuceritorul de la nord, pe care Cavour voia s-l in departe de
Marea Mediteran, ntruct el consider aceasta ca o chestie de via pentru Italia. E treaba italienilor
s judece dac prezumiunile pe care marele lor om de stat i ntemeia convingerea sa i-au pierdut, de
atunci, valoarea lor, aa nct astzi, politica lui Cavour fa de Constantinopole i de Orient poat e fi
prsit fr daun pentru situaia de mare putere a Italiei.
Pentru Romnia ns, a crei situaie geograf ic n nici un fel nu se poat e compara cu aceea a Italiei,
evenimentele au hotrt chiar de acum soarta ei. n zadar ncearc domnul Brtianu s palieze prin
dezertarea Italiei defeciunea sa, pe att de perfid pe ct de fatal, de la politica de alian care-i avea
temelia n nsi dezvoltarea Romniei. Tocmai f iindc Italia i puterile apusene i prsiser acea
politic oriental a lor, care crease, dup cum a artat Cavour, condiiile premergtoare pentru nte-
meierea i trinicia statului romn, tocmai de aceea era o nalt porunc de conservare naional pentru
noi, ca cel puin s nu ne raliem la acele puteri care abandonaser Rusiei Constantinopole i ntreaga
Peninsul Balcanic, punnd astfel la discreia ei independena i viitorul regatului noastru.
Pentru a se nltura aceste consideraiuni nenfrnt e de politica naional s-a pus nainte i se pune
nc aa-zisa dezmembrare iminent a Austro-Ungariei, ca faptul hotrtor pentru Romnia. n locul
politicii de conservare naional fa de Rusia cu urmrile care rezultau dintr-nsa pentru recucerirea
Basarabiei, rpit n 1812, i astfel a ntririi ntregii noastre situaii n Orient, s-a pus nainte imaginea
neltoare a unirii noastre naionale cu conaionalii notri din monarhia nvecinat i anume cu preul
prsirii independenei i viitorului nostru fa de politica de cucerire ruseasc. Natural c acest
naionalism pus n slujba politicii ruseti a avut grij s fac tcere asupra acelei Basarabii care, de la
obrie cu totul romneasc, a fost de la 1812 ncoace deznaionalizat cu violen de ctre rui i care
cuprinde mai mult de jumtate din fostul Principat al Moldovei. Patru mari prghii au pus ruii, cu care
trebuiau s rstoarne din temelii n acelai timp i dinuntru i din afar mpria austro-ungar:
prghia srbeasc, cea ceh, cea rutean i cea romn. Astfel, au fost persuadate i cercurile crmuitoare
din Bucureti, c ora drpnrii Austro-Ungariei a sunat desvrit.
Dup cum ministrul prezident Brtianu, pe la sfritul lui octombrie 1914, n Bucureti, fa de
subsemnatul, nu voia s dea nici un crezmnt singurelor mele comunicri ce aveam din Berlin asupra
intrrii Turciei n rzboi, ntruct, dup propriile sale informaiuni, Turcia era militrete neputincioas
i Brtianu se atepta la o rscoal n Constantinopole; dup cum n anul 1915 opinia public a Romniei
a fost, n timp de nou luni de zile, amgit de ctre guvern cu iminenta cdere a Dardanelelor, vtmndu-se
astfel greu propriile noastre interese economice; dup cum printr-o nelciune a poporului, organizat
de ctre guvern prin toate mijloacele, s-a lucrat n armat i n pres pentru ca s se mpiedice orice
judecat obiectiv asupra situaiunii militare i politice; tot astfel s-a dat dezmembrarea Austro-Ungariei
ca un fapt definitiv i indiscutabil i de acest fapt s-a fcut s depind soarta Romniei.
15 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Dup ce, n modul acesta, politica lui Brtianu, cldit pe minciun i nelciune, a prsit trainica
temelie a situaiunii noastre externe, Brtianu a czut ntr-o dependen absolut fa de acele fore
care, dup nereuita marii ofensive a lui Brusilov** aveau nevoie de Romnia ca de un instrument pentru
a rsturna ntreaga situaiune n Orient. Cunoscutul publicist rus Petru Struwe care, ct timp a trit n
Germania, n pribegie, apra reformele liberale n Rusia, n aparen fr tendine panslaviste, iar acum
s-a pus cu totul n slujba politicii de cucerire, a scris n numrul din iulie 1916 al revistei Ruskaia Mssl,
aadar, cu o lun nainte de declaraia de rzboi romneasc: Romnia nu are n prima linie pentru noi
nsemntatea unui aliat de rzboi activ, ci aceea a unei trectoare, a crei deschidere va avea ca urmare
lichidarea frontului balcanic.
De altfel aceasta era, din punct de vedere rusesc, principalul. Din punct de vedere romneasc ns
era renunarea la condiiile eseniale pentru meninerea i propirea Regatului nostru, era abandonarea
dinastiei n voia acelei puteri, pentru care dnsa de la nceput fusese un spin n ochi. Astfel a fost
Romnia aruncat ntr-o catastrof nenchipuit, care a pus n cumpn ntreaga ei existen i care a
adus cea mai grea, azi nc incalculabil daun economiei ei naionale, precum distrugerea celei mai
mari pri a industriei ei petroliere de ctre englezi; zdruncinarea finanelor statului i excelentului su
credit de pn azi; pustiirea unor ntinse inuturi rodnice, prin faptul c toat ara a devenit cmp de
rzboi i gonirea din colibele ei, dup modul rusesc, a ntregii populaii, aruncnd-o pe drumuri. n scurt,
o drpnare complet a statului nostru, ieri nc att de nf loritor, opera a dou generaii i a crmuirii
de aproape cincizeci de ani a regelui Carol.
Ambele mprii, care n timp de ani, ca aliai ai notri, n mprejurri favorabile ne ntinseser
mna, n repetite rnduri, pentru nlarea noastr i pentru ntrirea situaiunei noastre dominante n
Orient, s-au vzut pn n sfrit silite, prin declaraiunea de rzboi a Romniei, s cucereasc ara
noastr i stau astzi fa de problemul romnesc, care dei de alt natur nu e mai puin greu dect cel
polonez. Ambele aceste probleme au acest punct comun, c cele dou mprii s-au vzut silite de nevoia
aprrii lor proprii s libereze aceste dou ri de sub stpnirea ruseasc, cu singura deosebire c, una
din aceste ri fcea de o sut de ani parte integrant din mpria ruseasc, pe cnd cealalt de abia n
timpul actualului rzboi mondial, fr nici o sil de aservire sigur. ntruct nu mai poate fi vorba de o
ncorporare sau dezmembrare a Poloniei din vremea Congresului de la 1815 [de la Viena], s-a nscut
necesitat ea restabilirii Poloniei ca stat autonom, ns cu cerutele garanii pentru ca acest nou stat s-i
mplineasc, n interesul su propriu i n interesul Puterilor Centrale, menirea sa de bulevard n contra
politicii de cucerire ruseasc.
n ce privete Romnia, ochirea retrospectiv istoric i politic de mai sus a dovedit c de la
ntemeierea ei i pn la izbucnirea rzboiului mondial, Romnia a socotit n mod constant c menirea i
importana ei stau n a alctui la Dunrea de Jos, conform cu sentimentul naional al tuturor patrioilor
conductori, acea contragreutate folositoare fa de ntinderea primejdioas a slavismului, de care
vorbea Cavour. Numai negarea acestor condiii elementare de existen ale regatului nostru a dus la
ngrozitoarea catastrof de astzi. Recldirea prbuitului nostru stat, n condiiuni de independen
viitoare, nu se poate face dect prin rentoarcerea hotrt la acele fundamentale principii din care s-a
nscut Romnia n al cincilea an al veacului trecut. Ca i atunci poporul nostru trebuie s-i dea seama,
din nou, de chemarea sa naional de la obrie ce-i este impus prin situaiunea lui geografic ntre
Carpai i gurile Dunrii. Trebuie s se ajung la deplina contiin a cauzelor nruirii actuale. Trebuie ca
prin aspra ncercare ce ne-a fost impus, s ne rentoarcem la convingerea peste tot dominant la noi,
mai nainte, c prin cucerirea Constantinopolei i, prin asta, a ntregii Peninsule Balcanice de ctre rui
** Referir e la ofensiva dezlnuit n aprilie 1916 pe frontul oriental sub comanda generalului rus Alexei
Alexeevici Brusilov (1853-1926).
16 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
nu este conciliabil independena i propirea statului nostru; c prin faptul c tot aceleai puteri
apusene, sub a cror paz s-a pus la 1856*** temelia statului nostru, dau astzi Orientul prad Rusiei, nu
s-a schimbat nimic n aceast chestiune de via pentru Romnia; c o politic ce favorizeaz, din partea
romneasc, aceast cucerire a Constantinopolei de ctre rui, sub licrirea amgitoare a realizrii
idealului naional, nu face dect s trdeze propria noastr ar ruilor. Partizanii alianei ruseti s ne
arate o singur naiune mic, ce, n unire cu Rusia sau sub proteciunea ei, a putut s ajung la o via
naional neatrnat sau, cel puin, la o existen vrednic romneasc.
Poporul romn trebuie s plteasc scump corupiunea i orbirea unei restrnse dar atotputernice
pturi sociale care l-a dus la pieire printr-o nsntoire dinuntru, prin punerea laolalt a puterilor celor
mai bune, ntr-o munc serioas, productiv, energic pe toate terenurile vieii publice; numai prin
nlturarea gruprilor de partide, care duc o via factice i au deczut pn la simple clientele personale,
se poate ntreprinde cu succes o renatere a statului romn din ruina de astzi. Din haosul pe care starea
de rzboi l las dup dnsul, trebuiesc reformate din temelie administraia intern, coala primar,
raporturile agrare i chestia rneasc, trebuie s se creeze din nou condiiunile unui stat bine rnduit.
O munc productiv i organizaiuni viabile, care s corespund nevoilor adevrate ale rii, trebuie de
aci nainte s nlocuiasc simpla aparen cu care, din nenorocire, prea uor ne-am mulumit noi pn
astzi.
Actuala dinastie i-a sigilat singur soarta n ziua n care s-a dat pe sine i a dat ara prad Rusiei,
fcndu-se astfel complice la catastrofa de azi. Dinastia nu mai duce dect o via aparent din graia
Curii ruseti i-i pregtete strmutarea sa n Rusia, abdicnd astfel de fapt. Aceast dinastie, n starea
de decdere moral pe care nu o ascunde, nu se mai bucur de respectul i de autoritatea indispensabil
ca s ia conducerea restaurrii statului la a crui distrugere dnsa a slujit ca unealt.
nlocuirea actualei dinastii printr-o alta nou este de aceea cea mai serioas i cea mai urgent
chestiune prealabil pentru ca s se dea de la nceput un reazem trainic sforrilor ndreptate spre
restaurarea regatului romn.
Noua ornduial a lucrurilor n Orient sub conducerea celor dou mprii va avea desigur n vedere
crearea unei stri durabile care s garanteze o dezvoltare panic statelor de la Dunre; de aceea pe ct
posibil dnsa va cuta s evite de a lsa deschise chestiuni care, cum s-a ntmplat cu multe dispoziiuni
ale Trat atului din Berlin, s fie izvor constant de noi complicaiuni. n aceast nou ornduial, Romnia,
ntruct ea va of eri din parte-i garaniile politice necesare pentru viitor, condiiune indispensabil pentru
independena ei, va fi pentru Puterile Centrale de o importan economic considerabil i probabil
crescnd, cci e de prevzut c economicete vom intra n legturi i mai strnse ca mai nainte cu
Puterile Centrale. Dar i pentru economia naional viabilitatea este, dup cum am artat mai sus,
pentru politic o cerin indispensabil. Acest putere de via ar fi paralizat dac Romnia ar pierde
portul Constana i cu dnsul accesul direct la Mare, dup cum s-a pretins n diversele afirmri mai mult
sau mai puin autorizate din izvor bulgresc. Lsnd la o parte faptul c politicete nu poate fi nici n
intereresul Puterilor Centrale, nici n interesul Bulgariei, ca aceast nou putere care a luat pasul n
Peninsula Balcanic s aib hotar direct cu Rusia consideraiune important, recunoscut nsi de
Stambulov**** n timpul regenei sale , portul Constana nu are economicete o valoare real dect
dac servete la exportul bogatelor grne romneti i produciuni petroliere romne. Desprit de
Romnia prin taxe vamale i prin greuti de transport, Constana i va pierde importana sa i va pieri
ca pia comercial, deoarece pentru Bulgaia nsi, drumul cel mai scurt la Marea Neagr tot Varna i
**** tefan Stambulov (1853-1895), om politic bulgar.
*** Congresul de pace de la Paris din 1856, ncheiat n urma Rzboiului Crimeei, prevedea pentru Principatele
Romne nlturarea protectoratului Rusiei, meninerea suzeranitii otomane i trecerea sub garania colectiv
a marilor puteri (Frana, Marea Britanie, Austria, Rusia, Imperiul Otoman, Prusia i Regatul Sardiniei).
17 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
THE ROMANIAN POLITICAL STAGE IN FRONT
OF A GEOPOLITICAL DILEMMA
The alliance sealed in 1883, with Austro-Hungary and Germany, and than with Italy, extracted Romania
from political isolation offering an assurance against Russias expansionist tendencies toward the Straits.
WW I forced the Romanian political elite to review its foreign and security policy option looming the
possibility of unification with the Romanian provinces within the Austro-Hungary. To this policy, favoring the
alliance with Entente, were opposing the adepts of entering the war along with the Central Powers. One of
the steadiest supporters of this option was Alexandru Beldiman, the Romanian ambassador in Berlin (1896-
1916).
The defeat of the Romanian troupes by the Central Powers, followed by the occupation, by enemies, of
two thirds of the Romanian territory by the end of 1916, gave Alexandru Beldiman the occasion to edit, in
January 1917, an ample confidential memorandum in which he pleaded f or the justice of his pro-German
opinions, and accused of failure the liberal government sustained by King Ferdinand I. Thus, in the second
part of the paper it is published this memorial, which remained inedit until now.
Burgas rmn. Pentru Romnia ns Constana este un plmn economic de care nu se poate lipsi fr
cea mai grea vtmare. Aceast pagub ar avea pentru totdeauna, ca urmare, raporturi ncordate. Este
ns n interesul reciproc al ambelor state vecine, ca, dup ce Bulgaria i-a satisfcut aspiraiile sale
teritoriale i naionale n Peninsula Balcanic ntr-o msur aa de ntins, s se creeze n Orient o stare
de pace durabil, care s ngduie statelor i popoarelor s se consacre marilor probleme de cultur i de
economie, nlturnd, pe ct posibil, tensiunile i complicaiunile existente. Prbuirea statului nostru
pune puterea de via a poporului nostru la cea mai grea ncercare: el e chemat ca prin rennoirea
energiilor lui interne i prin munc ncordat s-i redobndeasc poziia respectat de mai nainte.
Acest memoriu a dovedit c din situaiunea geografic a poporului nostru, din fiina lui intim, strin
slavismului, din simul lui de conservare naional, precum i din toat dezvoltarea politic i economic
a Romniei, rezult lmurit c renlarea patriei noastre va putea fi ntreprins numai cu ajutorul acelor
dou puteri cu care a fost aliat n timp de treizeci de ani i numai pe bazele indicate de natur i de istoria
Romniei.
Biblioteca Academiei Romne,
Colecia de Manuscrise
Arhiva Al. Beldiman, I, acte 17
1
Ion Mamina, Consilii de Coroan, Editura
Enciclopedic, Bucureti, 1997, p. 27-51.
2
Ibidem, p. 80.
3
Vezi, pe larg, Maria Georgescu, Curentul
progerman i intrarea Romniei n primul rzboi
mondial, n Acta III. Al III-lea colocviu de istorie
militar, Bucureti, 1997, p. 37-41.
4
Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Casa
Regal, dosar nr. 40/1914, f. 1-4 (Apud Ion Mamina,
op. cit., p. 29-30).
5
Biblioteca Academiei Romne, Colecia de
Manuscrise, A 2650m.
6
Ibidem, Arhiva Al. Beldiman, I, acte 17.
7
Gener al Radu R. Rosetti, Mr turisiri (1914-
1919), Ediie ngrijit, studiu introductiv i note de
Maria Georgescu, Editura Modelism, Bucureti,
1997, p. 50.
8
Ion Mamina, op. cit., p. 67.
18 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei
n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial
n numeroasele sale observaii asupra rzboiului
i a artei militare, Napoleon preciza c prefera s
aib o armat de iepuri, dar care s fie condus de
un leu, dect una de lei, comandat de un iepure.
Prin aceast butad, unul dintre cei mai mari efi
militari ai tuturor timpurilor dorea s sublinieze
valoarea comandamentului unei armate, care
determin, n mare msur, soarta unui rzboi.
n cele ce urmeaz ne propunem s analizm
modul cum a fost condus armata romn n
campania din anul 1916, ncheiat, cum se tie, cu
o grav nfrngere militar. nti de toate, termenul
de comandament semnific, n mod generic,
organul de conducere al unei structuri militare de
la ealonul de regiment n sus
1
. El poate fi coman-
dament de unitate, mare unitate, de etap, de arm,
teritorial, suprem (de cpetenie) etc. Noi ne vom
limita analiza doar la segmentul cuprins ntre divizie
i comandantul suprem (inclusiv), excluznd
regimentele, brigzile, comandamentele de etap
sau cele create n mod temporar. Ele sunt, fr
ndoial, importante, dar discuia lor comport un
caracter mai larg.
Structura i ncadrarea
comandamentului
La 15/28 august 1916 Romnia a mobilizat:
Marele Cartier General, patru comandamente de
armat (1, 2, 3, 4), ase comandamente de corp de
armat (1, 2, 3, 5, 6, 7), 20 de divizii de infanterie, la
care s-au mai adugat, la 25 august/6 septembrie
1916 nc trei (diviziile 21, 22 i 23), dou divizii de
cavalerie, o brigad de grniceri, cinci brigzi de
clrai, alte uniti i subuniti. Efectivul total
mobilizat a fost de 19 843 de ofieri i elevi, 813 758
reangajai i trup, el fiind repartizat astfel
2
:
COMANDAMENTUL ARMATEI ROMNE COMANDAMENTUL ARMATEI ROMNE COMANDAMENTUL ARMATEI ROMNE COMANDAMENTUL ARMATEI ROMNE COMANDAMENTUL ARMATEI ROMNE
N CAMPANIA DIN TOAMNA ANULUI 1916
PETRE OTU PETRE OTU PETRE OTU PETRE OTU PETRE OTU
La rndul ei, armata de operaii se diviza n trei
categorii:
Armata operativ cuprindea:
n sfrit, o ultim situaie statistic, oarecum
relevant i pentru subiectul analizat, se refer la
efectivele pe arme ale trupelor combatante:
La data intrrii Romniei n rzboi, coman-
dantul de cpetenie al armat ei era regele Ferdinand,
avnd la dispoziie pentru conducerea armatei
Marele Cartier General, care reprezenta practic
Marele Stat Major mobilizat. Compunerea acestuia
la declanarea rzboiului se prezint astfel:
Categorie
Procent
Armata de operaii
15 949 ofieri
642 139 trup
75%
Zona inferioar 3 894 ofieri
191 619 tr up
25%
Categorie Procent
Armata operativ
80,33%
Garnizoana cetilor 19,77%
13 561 562 847
681
20 241
Trupe i ser vicii de etap 1 707
59 051
Ofieri
Trup
Categorie
Procent
Uniti operative
(combatani)
90% 11 890 511 000
Ofieri
Trup
Ser vicii
1 671 51 000 10%
Categorie Procent
Cartiere generale 0,4%
Infanteria 80,6%
600 2 800
8 116 413 839
772 21 037
Ofieri
Trup
Cavaleria 4,2%
Artileria
1 763
47 046 9,3%
Geniu
375 18 844 3,7%
Aviaia 40
1 000 0,2%
Marina 206 2 070 1%
Jandarmi
18
2 070
0,4%
19 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
STRUCTURA COMANDAMENTULUI SUPERIOR AL ARMATEI ROMNE
LA INTRAREA N RZBOI
MARELE STAT MAJOR
(MARELE CARTIER GENERAL)
ef:
general VASILE ZOTTU
Subefi:
general DUMITRU ILIESCU
general DUMITRU STRATILESCU
EALONUL 1
Secia I Operaii col. IOAN RCANU
Biroul 1 Operaii mr. RADU R. ROSETTI
Biroul 2 Informaii lt.-col. ERACLE NICOLEANU
Secia a II-a Transporturi lt.-col. MIHAIL IONESCU
Biroul 3 Transporturi mr. DUMITRU MOTA
Biroul 4 Comunicaii mr. NICOLAE SAITA
Secia a III-a Adjutantur mr. RICHARD PETRESCU
Biroul 5 Per sonal, situaii mr. GH. IOANIDE
Biroul 6 Materiale, trofee mr. IOAN SICHITIU
Serviciul cartierului ealonului 1
Serviciul telegrafo-potal
EALONUL 2
Comandamentul general al etapelor:
gl.bg. I. POPOVICI
Serviciul:
artilerie gl.bg. RADU TOROCEANU
marin contraamiral CONST. BLESCU
geniu gl.bg. SCARLAT PANAITESCU
intenden gl. intendant CONST. ZAHARIA
sanitar gl. medic ILIE ANTONIU
EALONUL 3
Serviciul :
tezaur
justiie militar
religios
EALONUL 4
Serviciul :
ataai militari
pres
COMANDAMENTELE DE ARMAT
Comandamentul Armatei 1
comandant: general de divizie (rez.) IOAN CULCER
ef de stat major: general de brigad ALEXANDRU LUPESCU
Comandamentul Armatei 2
comandant: general de divizie ALEXANDRU AVERESCU
ef de stat major: general de brigad CONST. CRISTESCU
Comandamentul Armatei 3
comandant: general de divizie MIHAIL ASLAN
ef de stat major: general de brigad GH. MRDRESCU
Comandamentul Armatei de Nord
comandant : general de divizie CONST. PREZAN
ef de stat major: colonel IACOB ZADIC
CORPUL 1 ARMAT
comandant: general de divizie IOAN POPOVICI
ef de stat major: colonel IOAN VLDESCU
CORPUL 2 ARMAT
comandant: general de divizie DUMITRU COTESCU
ef de stat major: colonel IOAN GHINESCU
CORPUL 3 ARMAT
comandant: general de divizie CONST. TNSESCU
ef de stat major: colonel ALEXANDRU MRGINEANU
CORPUL 4 ARMAT
comandant : general de divizie CONST. PREZAN
ef de stat major: colonel IACOB ZADIC
CORPUL 5 ARMAT
comandant: general de divizie adj. GH. GEORGESCU
ef de stat major: colonel CONST. SCRIOREANU
CORPUL 6 ARMAT
comandant: general de brigad GH. VLEANU
ef de stat major: colonel HENRI CIHOSCHI
CORPUL 7 ARMAT
comandant: general de divizie IOAN RACU
ef de stat major: colonel TOMA LICU
20 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
ef al Marelui Stat Major era generalul de
divizie Vasile Zottu (1853-1916), provenit din arma
geniu i trecut la infanterie (1904). El ndeplinea
aceast funcie de la data de 1 aprilie 1914 i o mai
exercitase scurt timp (31 martie-18 noiembrie 1911).
Anterior, generalul Zottu fusese comandant al
Cetii Bucureti (18 noiembrie 1911-31 martie
1914). Numirea sa n fruntea Marelui Stat Major a
reprezentat un fapt curios deoarece la 1 aprilie
1914 a fost trecut n rezerv pentru limit de vrst,
n aceeai zi fiind concentrat i numit, aa cum
artam, n cea mai nalt funcie militar. Cu toate
acestea, n timpul campaniei din toamna anului
1916, el nu i-a exercitat deloc atribuiile, fiind ef
doar cu numele. La 12 noiembrie 1916 s-a sinucis n
locuina sa din Bucureti, din strada N. Golescu
nr.1
3
. Motivele acestui gest neobinuit sunt
controversate n istoriografia romn. Radu R.
Rosetti scrie c generalul Zottu era un om de bine,
cu simmntul onoarei foarte dezvoltat, cum a
dovedit i prin sinuciderea sa dup dezastrul de la
Turtucaia
4
. Generalul Zottu a fost ns bnuit c,
prin unele activiti ale sale, ar fi favorizat trans-
miterea ctre inamic a Planului de campanie al
armatei romne. De altfel, numele su a aprut pe
celebra list a lui Gnther, alturi de ale celor
care au colaborat cu Puterile Centrale. Sinuciderea
ar fi fost determinat de respectivele acuzaii.
Informat de aceste scurgeri de informaii, prim-
ministrul Ion I. C. Brtianu l-a pstrat nominal ca
ef al Marelui Stat Major, pentru a nu avea
neplceri cu Puterile Centrale, dar a nsrcinat o
alt persoan, respectiv pe generalul Dumitru
Iliescu, cu pregtirea armatei pentru rzboi.
Oricum, generalul Vasile Zottu era vdit nepotrivit
pentru un loc de aa mare rspundere
5
.
Numirea i, mai ales, meninerea cu atribuii
pur nominale n fruntea celui mai nalt coman-
dament n vremuri att de frmntate pentru ar
a constituit o mare greeal. Romnia a intrat,
practic, n Primul Rzboi Mondial fr ef al Marelui
Stat Major, iar pregtirea armatei pentru acest
mare examen a fost ncredinat generalului
Dumitru Iliescu, sub-ef al acestui organism. Pe
marginea numirii i a activitii generalului Iliescu
n toamna anului 1916, s-a scris destul de mult n
istoriografia romn. Cel mai adesea, el a fost
criticat foarte dur, uneori, fiind scos ap ispitor
pentru nfrngerile suferite de armata romn n
toamna anului 1916.
Regele Ferdinand I, comandantul
de cpetenie al Armatei romne
Fr a intra n detalii, apreciem c generalul
Dumitru Iliescu a fost un ofier inteligent, foarte
cult, cu o foarte bun pregtire profesional n
anumite domenii; fusese ntre altele i profesor la
coala Militar de Artilerie i Geniu. Motenind o
situaie grea, evideniat i de participarea armatei
romne la cel de-al Doilea Rzboi Balcanic (1913),
el a luat o serie de msuri pentru ntrirea capacitii
combative a organismului militar. n aceast activi-
tate, generalul Iliescu a fost sprijinit de prim-minis-
trul Ion I. C. Brtianu, de care era apropiat (fuseser
n aceeai perioad la studii n Frana).
Ce i-au lipsit au fost n primul rnd calitile de
strateg (comandant) i de ofier de stat major i
apoi autoritatea moral, fapt ilustrat i de contes-
tarea vehement din partea majoritii corpului de
generali ai armatei romne. Desigur c unii dintre
cei care l-au contestat doreau efia Marelui Stat
Major (cazul lui Alexandru Averescu este ilustrativ).
Dar, n ansamblu, o parte din acuze s-au dovedit
ntemeiate, iar generalul Radu R. Rosetti lega
21 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
managementul defectuos de absena, din motive
de boal, a locotenent-colonelului Gr. Srbu,
principalul colaborator
6
. Tot generalul Rosetti arta
c, n primele sptmni de campanie, generalul
Iliescu s-ar fi mutat din Peri, unde era dislocat
Marele Cartier General, ntr-un sat vecin, pentru
a putea locui mpreun cu amanta sa. La evacuarea
Periului, generalul Iliescu a luat n vagonul su de
dormit pe aceast femeie, fapt care i-a scandalizat
pe generalul H. M. Berthelot i colonelul V. Ptin.
n concluzie, situaia de la nivelul conducerii
Marelui Cartier General era una anormal chiar
pentru timpuri de pace, nemaivorbind de rzboi.
i la nivelul armatelor s-a creat o stare de lucruri
improprie pentru un management eficient. Prin
Planul de campanie s-a prevzut formarea, n caz
de rzboi, a patru armate. Acestea au fost create
ns dup declanarea mobilizrii i nu naintea ei,
aa cum ar fi fost firesc. Prin urmare, comanda-
mentele de armat n-au putut s gestioneze aceast
operaie dificil, ele prelund ulterior atribuiile de
conducere.
Neinspirat a fost i maniera de numire a
comandanilor de armate, prin nclcarea princi-
piului potrivit cruia trecerea de la organizarea de
pace la cea de rzboi trebuie s se fac fr mari
modificri. Comandant al Armatei 1 a fost numit
generalul de divizie Ioan Culcer, subinspector
general de armat, trecut n rezerv, dar meninut
n activitate n baza unei legi speciale. Armata 2 a
fost preluat de generalul Alexandru Averescu,
fostul comandant al Corpului 1 armat, Armata 3 a
trecut sub comanda generalului Mihail Aslan, fost
comandant al Corpului 3 armat, iar Armata de
Nord a rmas sub comanda generalului Constantin
Prezan, comandant al Corpului 4 armat. Singurul
care a pstrat sub autoritatea sa trupele pe care le-a
avut n subordine anterior a fost generalul Constantin
Prezan. n rest, comandanii de armat nu cuno-
teau deloc sau foarte puin comandamentele i
trupele din subordine.
Generalul Ioan Culcer pierduse contactul cu
trupa de trei ani de zile, iar generalul Alexandru
Averescu a luat comanda a dou corpuri pe care
nu le cunotea. Ct privete pe generalul Mihail
Aslan, el a avut situaia cea mai dificil. Pe lng
faptul c nu tia aproape nimic despre trupele pe
care urma s le comande, multe dintre ele erau
doar n carnetele de mobilizare, marile uniti erau
dispuse pe un spaiu ntins care mergea de la
Vrciorova la malul Mrii Negre.
Soluia cea mai eficient ar fi fost ca generalul
Alexandru Averescu s comande Armata 1, ge-
neralul Mihail Aslan, Armata 2, iar generalul Ioan
Culcer, Armata 3. Prin aceste numiri s-ar fi asigurat
respectarea principiului enunat mai sus, coman-
danii de armat fiind, n cea mai mare parte, n
mijlocul propriilor trupe i pe un teren cunoscut
7
.
Aceeai soluie lipsit de pragmatism s-a aplicat
i la efii statelor majore de la armate. La Armata
1 a fost numit generalul Alexandru Lupescu, din
aparatul Ministerului de Rzboi, n timp ce generalul
Constantin Cristescu, subef al Marelui Stat Major
i unul din autorii Planului de campanie, a fost trimis
la Armata 2, iar generalul Gheorghe Mrdrescu,
fot ef de stat major al Corpului 2 armat, la
Armata 3. Singurul care a rmas pe aceeai funcie
a fost colonelul Iacob Zadic, ef de stat major al
Corpului 4 armat, devenit Armata de Nord. Soluia
optim ar fi fost similar celei din cazul armatelor.
efii de stat major ai Corpurilor 1 i 3 ar fi trebuit
s-i urmeze comandanii, iar la Armata 3 s fi fost
numit generalul Alexandru Lupescu. Cele mai bune
echipe au fost cele de la Armata 2 i Armata de
Nord i acest fapt s-a vzut n rezultatele acestor
mari uniti pe cmpul de lupt.
Generalul Ioan Culcer,
comandantul Armatei 1
22 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
i la corpurile de armat numirile au fost
caracterizate de anumite bizarerii, care ineau ns
de structura corpului de generali ai armatei romne
n preajma intrrii n rzboi.
De exemplu, printre cei apte comandani ai
corpurilor de armat se aflau: cinci geniti, genera-
lii Dumitru Cotescu (C2A), Constantin Tnsescu
(C3A), Constantin Prezan (C4A), Gheorghe
Vleanu (C5A), Ioan Racu (C7A); un cavalerist,
generalul Ioan Popovici (C1A) i un artilerist,
generalul Gheorghe Georgescu. Dup cum se
observ, printre ei nu se gsea nici un infanterist,
dei infanteria reprezenta aproape 81% din totalul
trupelor. nvestirea generalilor provenii din geniu
la comanda marilor uniti a reprezentat una dintre
cauzele care au micorat valoarea comanda-
mentului armatei romne din toamna anului 1916
8
.
Desigur c au existat excepii notabile cum a
fost, de pild, Constantin Prezan ajuns ef al
Marelui Stat Major. Dar, n ansamblu, cei mai muli
dintre acetia s-au dovedit inapi pentru comenzi
superioare.
De altfel, n perioada de pn la Primul Rzboi
Mondial ofierii provenii din arma geniu au bene-
ficiat de avansri spectaculoase, graie msurii pe
care au luat-o minitrii de Rzboi, de fuzionare a
geniului cu infanteria. S-a ajuns, astfel, la situaii
neconforme cu realitatea, care au i strnit, cum
era de altfel de ateptat, discuii aprinse n rndul
corpului ofieresc. Astfel, n 1912, armata romn
dispunea de doar dou regimente de geniu. Existau
ns patru generali de divizie, nou generali de
brigad i 14 colonei, aparinnd specialitii
respective. O asemenea stare de lucruri, ntlnit
i la artilerie i cavalerie, pleca de la premisa, ce s-a
dovedit fals, c pregtirea tiinific superioar a
ofierilor din armele tehnice asigura automat
competene sporite n executatea actului de
conducere a trupelor
9
.
A mai existat o cauz important a acestei
situaii anormale modul arbitrar de acordare a
gradului de general. Pn n anul 1905, naintarea
la acest grad att de rvnit se hotra de Consiliul
de Minitri pe baza propunerii ministrului de Rzboi.
Era evident c politicul avea un foarte mare rol,
astfel c, n epoc, printre ofieri circula butada
potrivit creia gradul de colonel era cel mai nalt
din ierarhia militar ntruct gradul de general era
apanajul politicului
10
.
Ulterior, avansarea la gradul de general a
devenit atributul Comitetului inspectorilor generali,
un organ tehnic compus, iniial, din 21 de persoane,
iar din 1913, din 19 membri i prezidat de ministrul
de Rzboi. Soluia a fost, fr ndoial, mai bun,
dar nu a eliminat complet neajunsurile. Ministrul
de Rzboi a continuat s aib o poziie discreionar
n procesul acordrii gradului de general, iar nain-
tarea ofierilor depindea de persoane strine de
arm i de comandamentul respectiv.
n concluzie, modul de organizare i ncadrare
a comandamentului superior al armatei romne la
nceputul intrrii n rzboi a ref lectat starea defici-
tar din timp de pace. Dei conflictul mondial se
derula de aproape doi ani de zile, autoritile politice
i militare de la Bucureti au luat puine msuri
pentru studierea experienei beligeranilor i imple-
mentarea concluziilor i nvmintelor n structu-
rarea i pregtirea comandamentelor superioare
i inferioare.
De asemenea, o alt cauz a disfuncionalit-
ilor la acest nivel, care impune ns o discuie mai
ampl, a fost conduita adoptat de regele Carol I.
Suveranul nu a fost interesat de formarea coman-
damentului deoarece era convins c ntr-un viitor
conflict, Romnia va lupta alturi de Germania. n
acest caz, ofierii germani ar fi avut un rol important
n exercitarea comandamentului, fie prin comanda
direct a unor mari uniti i uniti, fie prin rolul
de consilieri ai comandanilor romni
11
.
Generalul Alexandru Averescu,
comandantul Armatei 2
23 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Aspecte ale funcionrii comandamentului
n timpul campaniei din 1916
La 15/28 august 1916, Romnia a declarat rzboi
Austro-Ungariei, iar armata romn a declanat
operaiile pe frontul din Carpai conform Planului
de operaii Ipoteza Z. Odat cu acestea au nceput
s apar i primele disfuncionaliti legate de
modul de organizare a comandamentului superior.
Prin Planul de campanie, problema att de
delicat a trecerii Carpailor a fost rezolvat ntr-un
mod ingenios, prin formarea unor grupuri de
acoperire de valoarea aproximativ a unei divizii,
care au debuat rapid la Vest i Nord de muni.
Aceast soluie a avut dezavantajul c s-au compri-
mat, n acelai spaiu de timp, trei operaii ce ar fi
trebuit s se desfoare succesiv: mobilizarea i
acoperirea ei; concentrarea forelor n vederea
declanrii atacului peste Carpai; ofensiva propriu-
zis. Unitile din grupurile de acoperire i-au
ndeplinit misiunea, dar ele trebuiau s realizeze
mobilizarea. n plus, formaiunile de asigurare
material rmseser pe teritoriul Vechiului Regat,
ceea ce a creat mari greuti aprovizionrii.
n dorina de a realiza surprinderea trectorilor,
Marele Cartier General a venit cu o inovaie. A
subordonat direct, n faza iniial, grupurile de
acoperire, hotrnd, n acelai timp, desfurarea,
concentrarea strategic a armatelor pe teritoriul
inamic sub protecia grupurilor de acoperire,
transformate n avangrzi. n a 17-a zi de mobili-
zare, armatele 1, 2 i de Nord urmau s se concen-
treze n zone distincte, definitivnd, astfel, desfu-
rarea strategic.
Dincolo de aspectele operative pe care nu le
analizm, Marele Stat Major s-a substituit n mare
msur comandamentelor subordonate, crora le-a
limitat drastic iniiativa. De altfel, ele nici nu au
cunoscut prea multe detalii despre propria misiune.
Evoluia evenimentelor se cunoate, multe din
misiunile stabilite de Marele Stat Major au rmas
pe hrtie. Dup 17 zile de la mobilizare (31 august/
13 septembrie 1916) trupele romne suferiser,
deja, o serie de nfrngeri, iar starea de spirit a ar-
matei i a populaiei se modificase radical.
Un alt neajuns nsemnat privind exercitarea
comandamentului a fost lipsa de fermitate n
urmrirea hotrrilor adoptate. Cazul cel mai
pregnant i cel mai discutat n istoriografie este
schimbarea planului de campanie, decis la
consftuirea de la Peri (2/15 septembrie). S-a oprit
ofensiva n Transilvania, unde se obinuser unele
rezultate meritorii, mai ales n cazul armatelor 2 i
de Nord i s-a organizat celebra manevr de la
Flmnda (10/23 septembrie-23 septembrie/6
octombrie 1916).
Aceast schimbare a impus restructurarea
comandamentului. S-a creat Grupul de armate
Sud, compus din Armata 3 i Armata de Dobrogea
i comandat de generalul Alexandru Averescu. La
comanda Armatei 2 a fost numit generalul Grigore
Criniceanu, chemat din rezerv. El a fost vdit
nepotrivit pentru aceast funcie. I.G. Duca, om
politic care l cunoscuse bine, scria despre el c
era de o nervozit ate patologic, de incoeren n
hotrri, de o lips de solicitudine pentru trupa lui,
de o brutalitate pentru ofieri, care ne nspi-
mntase
12
. Dup desfiinarea Grupului de armate
Sud, la 25 septembrie/8 octombrie 1916, generalul
Alexandru Averescu a revenit la comanda Armatei
2, unde a gsit o situaie pe care o caracterizeaz
dezastruoas.
Funcionarea comandamentului a fost afectat
i de desele schimbri la nivelul armatelor, corpuri-
lor i diviziilor. Aceast situaie s-a datorat faptului
c muli comandani nu au dat randamentul scon-
tat. Lista generalilor i a ofierilor superiori care
au fost nlocuii din funcie cuprinde nume ilustre,
din care reinem Ioan Culcer, Mihail Aslan, Gheor-
ghe Georgescu, Dumitru Cotescu, Constantin
Teodorescu, Alexandru Socec .a.
Ierarhia stabilit n timp de pace a armatei
romne nu a confirmat dect n parte examenul
dur al rzboiului, lsnd muli corijeni. Dar, nu
numai la noi s-a ntmplat acest lucru, ci la toate
armatele rilor beligerante. n Frana, dup grava
nfrngere de la Charleroi, care a deschis drumul
spre Paris, generalul Joseph Joffre a renunat la 70
de generali. n Germania, dup primele sptmni
de lupt, generalul Prittwitz von Gaffron, coman-
dantul Frontului de est, a fost schimbat din funcie.
Prin urmare, Aslanii, Teodoretii, Basarabetii
concluziona I. G. Duca sunt din nenorocire mani-
festaiunile unui fenomen general, s reducem deci
i noi lucrurile la adevrata lor proporie
13
.
Din acest punct de vedere, pe care l mpr-
tim, campania din anul 1916 a confirmat valoarea
multor generali i ofieri aflai n fruntea unor
comandamente nalte. Printre ei amintim pe
Constantin Prezan, Alexandru Averescu, Eremia
Grigorescu, Constantin Christescu, Gheorghe
Mrdrescu, David Praporgescu .a.
24 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
ferat decidentului politic, respectiv guvernului
condus de Ion I. C. Brtianu.
Examinarea critic a documentelor i a mrtu-
riilor arat c, dimpotriv, prim-ministrul i ceilali
membri ai cabinetului su au intervenit relativ puin
n afacerile militare, lsnd rezolvarea lor pe seama
organismelor specializate. Un exemplu l reprezint
Consiliul de Rzboi de la Peri, unde s-a hotrt
schimbarea planului de campanie. Dei a ntrevzut
neajunsurile unei atari decizii, Ion I. C. Brtianu a
lsat pe militari s hotrasc. Practic, Ion I. C.
Brtianu i-a impus punctul de vedere doar n cteva
probleme, este adevrat foarte importante.
Una dintre ele a fost, aa cum am artat, efia
Marelui Stat Major. Ion I. C. Brtianu, cunoscnd
animozitile dintre generalii romni, a preferat
s aib alturi un om de ncredere. Nu a ncredinat
aceast funcie generalului Alexandru Averescu,
fr ndoial mult mai potrivit, din mai multe
motive. Generalul Averescu era apropiat cercurilor
conservatoare, Take Ionescu fiind unul dintre
mentorii si. Liberalii nu ar fi vzut cu ochi buni
ncredinarea efiei Marelui Stat Major unei
persoane apropiate de adversarii lor politici. n al
doilea rnd, relaia dintre Ion I. C. Brtianu i
Alexandru Averescu era tensionat din cauza
episodului nlturrii generalului din funcia de
ministru de resort n anul 1908. Premier n acel
moment, Ion I. C. Brtianu a gsit o metod inedit
de a scpa de incomodul su ministru. A prezentat
demisia cabinetului i apoi a format noua echip
guvernamental cu un alt titular la Departamentul
de Rzboi.
n al treilea rnd, Ion I. C. Brtianu i ali cola-
boratori apropiai l bnuiau pe Alexandru Averescu
de ambiii politice i nu doreau s-i ncredineze
demniti att de importante de unde i-ar fi putut
pune n practic planurile. De aceea, pe toat
perioada rzboiului, Alexandru Averescu a fost
meninut comandant de armat, departe de sfera
nalt a puterii.
De reinut este c, dup ieirea Rusiei sovietice
din rzboi, Ion I. C. Brtianu a considerat c
Alexandru Averescu era persoana potrivit pentru
a ncheia pacea cu adversarul. n consecin, s-a
format un guvern Averescu, care a ncheiat
preliminariile pcii de la Buftea. El n-a mai apucat
s negocieze i s semneze tratatul de pace final,
acest lucru revenind cabinetului conservator
condus de Alexandru Marghiloman.
A existat, n ntreaga campanie din toamna
anului 1916, un amestec de fapte de eroism i de
laiti, de competen i lips de profesionalism, de
hotrri chibzuite i decizii eronate. Din aceast
perspectiv, ea a fost o lecie nvat pe viu, n chip
tragic. Erorile comandamentelor pe ntreaga
structur ierarhic s-au materializat n nfrngeri
militare, pierderi de viei omeneti, distrugeri de
bunuri materiale, ocuparea unor regiuni importante
ale teritoriului naional.
Organizarea defectuoas a comandamentelor
superioare i deficienele manifestate au reprezen-
tat doar una din cauzele dezastrului militar din
toamna anului 1916. n anul 1917, pe baza experienei
triste, lucrurile s-au mbuntit considerabil, iar
performanele militare au fost de cu totul alt
natur.
Raporturile dintre politic i militar
n campania anului 1916
Istoriografia romn a discutat foarte mult
despre rolul factorului politic n conducerea opera-
iilor armatei romne n campania dezastruoas
din toamna anului 1916. Uneori, o parte a responsa-
bilitii ce revenea autoritilor militare a fost trans-
Generalul Constantin Prezan,
comandantul Armatei de Nord
25 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Dei generalul Alexandru Averescu s-a bucurat
n primii ani postbelici de o imens popularitate, el
n-a tiut s o gestioneze, sfrind prin a fi un instru-
ment al planurilor lui Ion I. C. Brtianu, care a
dominat cu autoritate viaa politic a rii pn la
moartea sa (1927).
Un alt posibil candidat care ar fi putut exercita
n condiii mai bune atribuiile de ef al Marelui
Stat Major a fost generalul Constantin Christescu.
Dei fusese subef al acestui organism i s-a ocupat
de planurile de campanie, el n-a reuit atunci s se
impun.
Ct privete pe generalul Constantin Prezan,
el era cunoscut ca un ofier merituos, dar marile
sale caliti de comandant au ieit n eviden n
primele luni de campanie.
Cu neobinuita lui putere de ptrundere, Ion I.
C. Brtianu a sesizat lipsurile n pregtirea armatei,
inclusiv valoarea relativ sczut a comandamen-
tului n raport cu noile cerine de purtare a
rzboiului. Prin urmare, nc din cursul tratativelor
cu Antanta, el a cerut trimiterea, n Romnia, a
unei Misiuni Militare Franceze, imediat dup
declanarea mobilizrii. Brtianu i-a declarat lui
Saint Aulaire, ministrul francez la Bucureti, c
era dispus s-l numeasc ef al Marelui Stat Major
pe comandantul acestei misiuni
14
. De altfel, la
sosirea Misiunii Militare Franceze, prim-ministrul
i, apoi, regele Ferdinand i-au cerut generalului H.
M. Berthelot, s accepte funcia de ef al Marelui
Stat Major. Berthelot a refuzat propunerea i a r-
mas doar consilier al suveranului i al premierului
15
.
Pe fondul nfrngerilor militare i al criticilor
la adresa activitii lui Dumitru Iliescu, venite att
din partea unor militari, ct i a unor oameni
politici, Ion I. C. Brtianu a fost nevoit s-l schimbe
din funcie. n locul su a fost numit generalul
Constantin Prezan, care va rmne n aceast
postur pn n martie 1918. Msurile luate de
acesta au contribuit la refacerea armatei romne
i la obinerea marilor victorii din vara anului 1917,
de la Mrti, Mreti i Oituz.
O alt decizie cu implicaii majore a fost nves-
tirea lui Vintil Brtianu, fratele efului cabinetului,
n funcia de ministru de Rzboi, chiar n ziua
declanrii mobilizrii. Pn la aceast dat,
portofoliul respectiv fusese deinut de prim-minis-
tru. Dei muli au cerut numirea lui Vintil Brtianu,
premierul a refuzat pentru a nu fi nvinuit c
prezideaz o formaiune de familie. Odat cu
declanarea operaiilor, soluia Vintil Brtianu
la Ministerul de Rzboi s-a impus i ea a fost una
care a avut rezultate pozitive. Spre deosebire de
prim-ministru, om de concepie i larg viziune,
Vintil Brtianu era o personalitate cu mare putere
de munc, un spirit metodic i riguros, toate aceste
caliti punndu-i amprenta asupra funcionrii
departamentului de resort.
*
* *
Campania din 1916 a evideniat disfuncionaliti
n relaia dintre factorul politic i corpul superior
de comand al armatei romne. Pstrarea nominal
n funcia de ef al Marelui Stat Major a generalului
Vasile Zottu, ncredinarea pregtirii armatei i apoi
a conducerii acesteia n timp de rzboi unui subor-
donat au fost erori pltite scump.
De asemenea, faptul c la Ministerul de Rzboi
nu a fost numit un titular, fie el militar sau civil, l-a
obligat pe regele Ferdinand s treac Marele Stat
Major n subordinea Marelui Cartier General.
Organului de conducere strategic i s-au extins
astfel prerogativele, pe lng conducerea forelor
i mijloacelor n zona de operaii, el avnd compe-
tene i n zona interioar
16
.
Ezitrile prim-ministrului de a transmite porto-
foliul administraiei militare ctre alt persoan
(soluia Vintil era cea mai bun) a avut conse-
cine negative asupra pregtirii armatei pentru
rzboi.
De asemenea, lipsa de fermitate a guvernului
n eliminarea disputelor dintre militarii de rang nalt
s-a repercutat asupra eficienei activitii de
conducere. n acelai timp, n primele luni de
campanie s-au manifestat n continuare slbiciuni
n gestionarea unei probleme delicate naintrile
n grad. Iat, de pild, la 21 noiembrie/4 decembrie
1916 s-au fcut avansri masive n rndul ofierilor,
sub pretextul de a se ridica moralul
17
.
Aceast msur este greu de neles dup o
btlie pierdut, cea de pe Neajlov-Arge, care a
dus la ocuparea Bucuretiului, la 6 decembrie 1916.
Cu o zi nainte de intrarea dumanului n Capital,
prinul motenitor Carol a organizat o petrecere
pentru a srbtori avansarea sa i a unor colegi.
Acest fapt arat c o parte a elitei politice i mili-
tare romneti era n contratimp, ca s folosim un
eufemism, cu aspiraiile i situaia real a rii.
26 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
n concluzie, campania din toamna anului 1916
a artat c societatea romneasc i armata sa nu
au fost pregtite n totalitate pentru marele examen
al rzboiului. Treptat, s-a instalat, la nivelul opiniei
publice, contiina faptului c aa nu se mai poate.
Pe aceast baz a nceput s prind rdcini teza
Rspunderilor pentru nepregtirea rii, aciune
n care s-a remarcat generalul Alexandru Averescu.
n 1918, ea va domina dezbaterile publice, dar redre-
sarea moral i pedepsirea vinovailor vor rmne
la stadiul de simpl intenie.
1
Haralambie Georgescu, Dicionar enciclopedic
milit ar, C-D, Editura Academiei de nalte Studii
Militare, Bucureti, 1997, p. 121.
2
Romnia n Rzboiul Mondial 1916-1919, vol. 1,
Monitorul Oficial i Imprimeriile Statului, Imprimeria
Naional, Bucureti, 1934, p. 59.
3
Teof il Oroian, Gheorghe Nicolescu (coordona-
tori), efii Statului Major General Romn 1859-2000,
Editura Europa Nova, Bucureti, 2001, p. 73-77.
4
Gener al Radu R. Rosetti, Mrturisiri (1914-1919),
Editura Modelism, Bucureti, 1997, p. 102.
ROMANIAN ARMYS HEADQUARTER
IN THE CAMPAIGN OF AUTUMN 1916
The study analyzes the organization and operating mode of the Romanian Army Headquarter in the
first months of the campaign, respectively General Headquarter, army headquarters, bodies of army, and
divisions.
The author concludes that on the entire hierarchical scale there were numerous disfunctionalities
which affected the management ef ficiency at war. Thus, the Romanian Army ent ered the WW I without
Chief of the General Stuf f (General Vasile Zottu being in office only nominally). Preparation of the Army
and leadership of the military actions in the first months of the war were undertaken by General Dumitru
Iliescu, subchief of General Staff and close to liberal political circles headed by Ion I. C. Brtianu.
Likewise, mobilization of the Army headquarters after wars inception was a mistake. Also, appointment
of the army commanders was done by breaking the principle according to which an army should be brought
to the mobilization status through minimal alterations of the peace framework.
Another conclusion, otherwise met in all belligerents, was that the peace framing of the headquarters
proved to be inef ficient at war.
5
I. G. Duca, Memorii, vol. III, Rzboiul, Partea I
(1916-1917) , ediie i indice de Stelian Neagoe, Editura
Machiavelli, Bucureti, 1994, p. 24.
6
Radu R. Rosetti, op.cit., p. 103.
7
Generalul G. A. Dabija, Armata romn n Rzboiul
Mondial (1916-1918), cu o prefa de general de corp
de armat Alexandru Averescu, vol. I, Editura I. G.
Hertz, Bucur eti, p. 162.
8
Generalul Alexandru Iarca, Memorialul meu,
Librria i Tipografia Ioan Clinescu, Buzu, 1922,
p. 193.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p. 189.
11
Ibidem, p. 197.
12
I. G. Duca, op.cit., p. 36.
13
Ibidem, p. 23.
14
Contele de Saint-Aulaire, Confesiunile unui btrn
diplomat, traducere din francez de Ileana Sturdza,
introducere i note de Mihai D. Sturdza, Editura Humanitas,
Bucureti, 2002, p. 57.
15
Ibidem, p. 81.
16
Colonel (r) prof. univ. dr. Ion Giurc, locotenent-
colonel dr. Vasile Popa, Locul i r olul Statului Major
General i al Marelui Cartier General n reformele
organismului militar n anii 1916-1920 n Statul Major
General. 1859-2004. Istorie i transformare, Centrul
Tehnic Editorial al Ar matei, Bucureti, 2004, p. 74.
17
General Radu R. Rosetti, op.cit., p. 161.
27 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Primul Rzboi Mondial a schimbat radical
soarta unor popoare i state, dnd natere unei
Europe noi, bazate pe principiul naionalitilor,
principiu care, n linii generale, este valabil pn i
n zilele noastre. Din primele zile ale acestui rzboi,
pe bun dreptate numit de contemporani Marele
Rzboi, au luat parte sute de mii de basarabeni,
dispersai pe toate fronturile vastului imperiu al
arilor rui. Nicicnd n istoria Basarabiei partici-
parea fiilor si la un asemenea eveniment nu a fost
aa de masiv i hotrtoare. Prima i ultima dat
din istoria Rusiei (inclusiv perioada sovietic),
basarabenii au dat armatei ruse un numr aa de
mare de ostai, ncepnd cu simplii soldai i
terminnd cu o ntreag pleiad de comandani i
generali, care au jucat un rol important n
desfurarea aciunilor militare din anii 1914-1917,
dar i n evenimentele din timpul rzboiului civil.
nceputul secolului al XX-lea reprezint perioada
unei explozii intelectuale a Basarabiei, care a avut
drept rezultat promovarea i afirmarea fiilor si n
toate domeniile vieii sociale i culturale din Rusia,
i nu, n ultimul rnd, n cel militar.
Pe durat a ntregului rzboi, Rusia a aruncat n
lupt 16 armate nsumnd 147 divizii de infanterie,
27 divizii de cavalerie regulat i 27 divizii de
cazaci
1
. Nu exista front, armat sau corp de armat,
unde s nu fie ncorporai moldoveni, att din
Basarabia, ct i din alte regiuni ale Imperiului,
aparinnd tuturor genurilor de arm infanterie,
artilerie, cavalerie, marin i fore aeriene. Istorio-
grafia contemporan estimeaz numrul total al
basarabenilor, participani la Primul Rzboi Mondial,
la cifra de aproximativ 300 000 de oameni
2
.

Este
de menionat faptul c cifra aceasta necesit o
fundamentare documentar fiindc este bazat pe
informaiile primite de la participani direci la
aceste evenimente, i nu pe date din arhivele mili-
GENERALI {I OFI}ERI BASARABENI GENERALI {I OFI}ERI BASARABENI GENERALI {I OFI}ERI BASARABENI GENERALI {I OFI}ERI BASARABENI GENERALI {I OFI}ERI BASARABENI
PARTICIPAN}I LA PRIMUL R~ZBOI MONDIAL PARTICIPAN}I LA PRIMUL R~ZBOI MONDIAL PARTICIPAN}I LA PRIMUL R~ZBOI MONDIAL PARTICIPAN}I LA PRIMUL R~ZBOI MONDIAL PARTICIPAN}I LA PRIMUL R~ZBOI MONDIAL
maior dr maior dr maior dr maior dr maior dr. ANA . ANA . ANA . ANA . ANAT TT TTOL LE{CU OL LE{CU OL LE{CU OL LE{CU OL LE{CU, R , R , R , R , Republ i ca Mol dova epubl i ca Mol dova epubl i ca Mol dova epubl i ca Mol dova epubl i ca Mol dova
tare ruseti. Cert este existena n cadrul armatei
imperiale ruse a unor divizii cu un pronunat
caracter naional, ele fiind dislocate, completate
i formate n Basarabia din locuitorii si. Printre
acestea se numrau diviziile de infanterie nr. 14,
63, 125 i, parial, 65.
Divizia 14 infanterie, cu sediul central n oraul
Chiinu, era una din cele mai vestite i bune divizii
din cadrul armatei ruse, cu un bogat istoric. Compu-
s din regimentele de infanterie 53 Volnsk, 54
Minsk, 55 Podolsk i 56 Jitomir
3
, ea a participat n
Rzboiul ruso-otoman i la Rzboiul de Independen
a Romniei din anii 1877-1878, fiind prima care a
trecut Dunrea la Zimnicea, acoperindu-se de
glorie. Ctre nceputul conf lagraiei mondiale,
numai n rndurile Regimentului 54 Minsk infan-
terie se numrau urmtorii ofieri basarabeni:
cpitanul (maiorul) Alexie Bulatovici, comandantul
companiei 2; cpitanul Furtun, comandantul
companiei 5; cpitanul Alexie Cecerul-Cu, coman-
dantul companiei 10; locotenentul-major Ion
Belanov; tab-cpitanii Constantin Botezatu,
tefan Srbu, Mihai Cebotari, Alexandru Cotrua,
Alexie Grosul; locotenenii-majori Alexie Balaban,
Ion Sofronovici, Eugen Juriari, Pavel Strhari;
locotenenii Petru Arma, Alexie Until, Alexie
Micu, Alexie Vasiliu, Alexandru Cebotarenco, Al.
Savciuc. n Brigada 14 artilerie, bateria nr. 2 era
comandat de ctre locotenent-colonelul Leo
Boldescul, avnd n subordine pe locotenentul-
major Alexie Dorian, iar n bateria clrea nr.
15, adjutantul divizionului era locotenentul-major
Alexandru Gheorghi
4
. Aceast divizie s-a
evideniat n mod strlucit n btliile de pe
cmpurile Galiiei i pe frontul romnesc.
Divizia 63 de infanterie, divizie de a doua linie,
era format pe baza Diviziei 14 exclusiv din
90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei
n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial
28 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
locuitorii Basarabiei i ai satelor moldoveneti din
Transnistria
5
i era alctuit din regiment ele de
infanterie nr. 249 Dunre, 250 Balta, 251 Stuceni
i 252 Hotin, iar Divizia 125 cuprindea regimentele
de infanterie nr. 497 Bli, 498 Orhei, 499 Olviopol
i 500 Ingul
6
.
Pe lng aceste divizii cu un pronunat caract er
naional, mii de basarabeni erau ncadrai n alte
uniti ale armatei ruse avnd gradul de ofier. Unii
dintre ei intraser n anturajul intim al arului
Nicolae al II-a, ocupnd diferite posturi de rspun-
dere n cadrul armatei imperiale. Unul dintre
acetia era general de cavalerie de origine romn,
Nicolae Vintulov (Vntul), care pe toat durata
rzboiului rspundea de completarea i ngrijirea
cailor pentru ntreaga armata rus. Cu toat vrsta
naintat (n 1914 avea 69 de ani) i diversele boli
de care suferea
7
, acesta a contribuit la nzestrarea
cavaleriei ruse cu cai i la meninerea ei la un nivel
nalt de lupt. Despre spiritul su mereu tnr ne
vorbete i faptul c la vrsta naintat de 75 de ani
comanda un detaament de cavalerie, compus din
cinci regimente, n timpul luptelor pentru Crimeea
din anul 1920 n cadrul armatei albgardiste a
generalului P. Vranghel mpotriva armatelor lui
Mihai Frunz
8
.
Pe timpul Marelui Rzboi n jur de zece repre-
zentani ai vechiului neam boieresc Cantacuzino
au participat la aciuni militare pe diferite fronturi
9
.
Unul din acetia era generalul-maior Mihai
Cantacuzino, eful artileriei Corpului 23 Armat.
Nscut la 13 octombrie 1858 n Iai
10
, Mihai Can-
tacuzino era repartizat, dup absolvirea colii
militare (1879), n artileria de gard. A participat
n perioada 1904-1905 la Rzboiul ruso-japonez, unde
a comandat divizionul nr. 3 din cadrul Brigzii 31
artilerie
11
cu gradul de locotenent-colonel. n 1912
i-a fost conferit gradul de general-maior, iar n
timpul Marelui Rzboi gradul de general-locotenent,
fiind totodat decorat cu naltul Ordin Sfntul
Vladimir clasa a II-a cu spade pentru brbie i
curaj artate pe cmpurile de lupt
12
.
Pe timpul rzboiului, n anturajul Marelui
Principe Nicolae, comandantul-ef al armatei ruse,
se evidenia prin inteligen un alt Mihai Cantacu-
zino, din ramura muntean a acestei familii.
Absolvent n 1893 al prestigiosului liceu din arskoe
Selo, n care pe timpuri nvase i A. Pukin, iar n
1895 al colii militare de cavalerie, a fost admis n
garda imperial, ndeplinind pn la rzboi diverse
misiuni militaro-diplomatice. La nceperea ostilit-
ilor a revenit la regiment, participnd n campania
din Prusia Oriental, unde a fost grav rnit. Fiind
transportat pentru tratament la Sankt-Petersburg
a fost vizitat de nsui Nicolae al II-a, care i-a urat
ct mai grabnic vindecare. Pe 29 iulie 1915 primea
comanda regimentului Alteei Sale de cuirasieri de
gard, pe care l va conduce pn n 15 mai 1917,
cnd din cauza agitaiei pacifiste desfurate de
ctre bolevici, aciunile militare de pe frontul de
Est practic s-au t erminat. La sfritul anului 1915 i
era conferit gradul de general-maior odat cu
numirea sa n suita imperial. Pentru curajul ieit
din comun, generalul-maior M. Cantacuzino a fost
decorat cu Ordinul militar Sfntul Gheorghe clasa
a IV-a, iar n anul 1917 cu Ordinul Sfntul Stanislav
clasa I cu spade. Interesant este i faptul c ambii
veri au fost decorai n aceeai zi printr-un ordin
imperial
13
.
Alturi de ei lupta i Vladimir Cantacuzino.
Nscut pe 7 iulie 1872, n anul 1892 a absolvit Corpul
de cadei din Moscova (Liceul militar), iar n anul
1895 coala militar de artilerie. Dup absolvirea
colii milit are este repartizat cu serviciul militar n
bateria de artilerie clrea nr. 15 dislocat n
Chiinu. n Rzboiul ruso-japonez s-a nrolat
voluntar n armata activ din Manciuria, n
componena trupelor de cazaci transiberieni,
comandnd bateria de artilerie. Pentru brbia
art at n luptele mpotriva japonezilor, V.
Cantacuzino a fost decorat cu ordinele Sfntul
Stanislav clasa a III-a cu spade i rozet i Sfnta
Ana clasa a III-a cu spade i rozet
14
. Dup
terminarea Rzboiului ruso-japonez, n anul 1908,
a fost transferat la Kiev. Rzboiul l-a gsit pe
locotenent-colonelul V. Cant acuzino n funcia de
comandant al Bateriei clrea nr. 18. Datorit
vit ejiei personale, n august 1914 a salvat de
nimicire efectivul bateriei sale, ameninat de husari
ungari, fapt pentru care i-a fost conferit Ordinul
Sfntul Gheorghe clasa a IV-a
15
. Din toamna
anului 1914 pn la nceputul lui 1917 deinea funcia
de ef interimar artilerie al Corpului 2 cavalerie. n
anul 1915 era avansat la gradul de colonel, iar n
martie 1917 la cel de general-maior, ncredinn-
du-i-se comanda Regimentului 9 Kiev de husari, iar
la 17 aprilie 1917 cea a Regimentului de gard de
husari. Fiind dup convingerile sale monarhist, V.
29 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Cantacuzino a participat la rzboiul civil, coman-
dnd, n armata amiralului Kolciak din Siberia,
Divizia 2 Ufa de cavalerie
16
.
Arma artilerie a reprezentat alegerea, de
asemenea, a generalului-locotenent Cozma Eusta-
fie Muntean, eful artileriei Corpului 29 Armat.
Nscut la 1 noiembrie 1856 n Chiinu, ntr-o
nobil familie basarabean, n anul 1875 a absolvit
coala militar de artilerie, fiind repartizat, ca i
ali muli basarabeni, cu serviciul militar n Brigada
14 artilerie dislocat n Chiinu. A participat n
componena brigzii la Rzboiul de Independen
din anii 1877-1878, fiind decorat pentru fapte de
eroism artate n aceast campanie mpotriva
otomanilor cu Ordinul Sfntul Vladimir clasa a
IV-a cu spade i rozet. Dup terminarea rzboiului
a continuat serviciul militar din cadrul Brigzii 14
pn n anul 1894, cnd a fost transferat n Regi-
mentul de mortiere din cadrul Brigzii 34 artilerie.
A participat la Rzboiul ruso-japonez, unde colonelul
C. Muntean comanda Divizionul nr. 1 artilerie.
Pentru eroismul artat n luptele mpotriva japone-
zilor a fost recompensat cu sabia de aur cu
inscripia pentru vitejie, iar mai trziu cu Ordinul
Sfntul Gheorghe clasa a IV-a. n anul 1911 era
avansat la gradul de general-maior i numit n
funcia de comandant al Brigzii 4 artilerie pucai
siberieni
17
.
Un alt reprezentant de vaz din ierarhia
militar rus a fost i generalul-locotenent Vladimir
Benescul descendent al unei familii nobile
moldoveneti emigrate din secolul al XVIII-lea n
Rusia absolvent al Academiei Statului Major
General. Vladimir Benescul aparine pleiadei celor
mai buni, instruii i capabili ofieri rui. Datorit
calitilor sale excepionale profesionale, loco-
tenent-colonelul V. Benescul a fost invitat s predea
tactica la coala militar de infanterie din Vilno
(Vilnius)
18
, ca mai apoi, ca unul din cei mai buni
ofieri de stat major, s fie numit n funcia de ef
de stat major al Diviziei 28 infanterie, dislocat n
oraul Kovno (Kaunas)
19
. n anul 1910 a fost naintat
la funcia de ef de stat major al Corpului 5 Armat.
La 22 decembrie 1914, generalului-locotenent
Vladimir Onufrie Benescul i-a fost ncredinat
comanda Diviziei 51 infanterie din cadrul Corpului
2 caucazian de armat, pe care a condus-o cu succes
pe durata ntregului rzboi pn la sfritul su
tragic. Cu toat originea sa nobil, n ntreaga sa
carier militar s-a bucurat de simpatie i respect
din partea subalternilor si, inclusiv din partea
ostailor, n marea sa parte rani analfabei. n
martie 1917, cnd a nceput procesul irevocabil al
descompunerii armatei ariste n urma revoluiei
i agitaiei bolevice, comitetul ostesc al Corpului
2 caucazian, n frunte cu plutonierul Remnev, l-a
destituit din postul comandantului corpului pe
generalul Mehmandarov, alegnd n locul lui pe
generalul-locotenent V. Benescul. Spernd s
fereasc Corpul de descompunere complet i la
ordinul dat de nsui generalul Mehmandarov, fostul
comandant, generalul Benescul a acceptat funcia
dat
20
. Majoritatea ofierilor a neles corect acest
pas, ca unicul posibil n vederea salvrii vieilor
zecilor de ofieri de ura i furia maselor soldeti,
bolevizate. ns generalul-locotenent A. Denikin,
comandantul suprem al Forelor armate ruse,
nenelegnd acest compromis, l-a mustrat pentru
alegerea luat. n faa acestor nvinuiri i a pro-
priilor remucri, la 1 aprilie 1917 generalul-locote-
nent Vladimir Benescul i-a pus capt zilelor
21
.
Alturi de generalul Benescul, din primele zile
ale rzboiului, a luptat i alt reprezentant al acestui
neam, colonelul Tit Benescul, comandantul divizio-
nului nr. 1 din componena Brigzii 32 artilerie.
Evideniindu-se prin curaj i eroism din primele
zile ale rzboiului n luptele din Polonia, a fost
decorat, la 13 februarie 1917, cu sabia Sfntul
Gheorghe, una din cele mai preioase distincii
ruseti
22
, iar la 5 octombrie 1917 a f ost avansat la
grad de general-maior
23
.
Analiza participrii basarabenilor la Marele
Rzboi i a rolului jucat de ei n istoria armatei ruse
n perioada sfritul secolului al XIX-lea nceputul
secolului al XX-lea ne arat ponderea lor nalt n
arma artilerie, care necesit cunotine speciale i
un nalt nivel intelectual. Astfel, tot artilerist era i
generalul-maior Gheorghe Nicolae Cigureanu (22
octombrie 1854-23 aprilie 1930), reprezentantul
unui vechi neam boieresc din Moldova
24
, coman-
dantul brigzii de artilerie. n arma artileriei s-a
evideniat i generalul-maior Vladimir Bodisco,
comandantul Brigzii siberiene nr. 1 artilerie.
Generalul V. Bodisco era descendentul unei familii
boiereti care a prsit Moldova, mpreun cu
Dimitrie Cant emir, stabilindu-se n Rusia. Din
aceast familie provine un numr mare de militari,
30 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
care au contribuit la promovarea i dezvoltarea
armatei imperiale. Dup prbuirea armatei ariste,
n urma evenimentelor revoluionare din toamna
anului 1917, generalul-maior Vladimir Bodisco a
participat activ n rzboiul civil, fiind eful artileriei
Corpului 2 Armat n armata generalului A.
Denikin
25
.
Artileriti erau i coloneii Vasile epuel, co-
mandantul divizionului de artilerie al Regimentului
55 de infanterie; Boldescul, comandantul bateriei
de artilerie grea din cadrul Brigzii 14 artilerie;
Victor Abaza, comandantul divizionului 2 al Brigzii
9 artilerie; Mihai Batag, comandantul divizionului
2 al Brigzii 14 artilerie, cavaler al Ordinului Sfn-
tul Gheorghe clasa a IV-a; locoteneni-coloneii Ion
Comneno-Varvai, comandantul divizionului de arti-
lerie al Regimentului 12 infanterie i Ion Port-
rescul, comandantul divizionului independent de
artilerie grea.
Totui, cea mai mare parte a basarabenilor i
satisfcea serviciul n infanterie, arma cea mai
numeroas din imperiu. Printre ei se evideniau
comandani de regimente precum colonelul Gavri-
lia, comandantul Regimentului 30 infanterie
Poltava, care, alturi de generalul Mihai Cantacu-
zino din Armata a 2-a, a suferit o dureroas nfrn-
gere n pdurile Prusiei Orientale n primele zile
ale rzboiului. Datorit i aciunilor energice ale
colonelului Gavrilia, absolvent al Academiei
Marelui Stat Major General i participant la
Rzboiul ruso-japonez, Regimentul 30 infanterie,
situat pe direcia principal a ofensivei germane, a
rezistat eroic n faa atacului german, contribuind
la salvarea rmielor Armatei a 2-a ruse.
Cu deosebit succes conduceau unitile lor
coloneii Pavel Bodisco, comandantul Regimentului
4 pucai siberieni i Nicolae Cotrua, comandantul
Regimentului 2 pucai siberieni, ambii evideniin-
du-se n luptele de la Prasni
26
i n Polonia, fiind
decorai cu sabia comemorativ Sfntul Gheor-
ghe
27
. Printre cavalerii Ordinului Sfntul Gheor-
ghe clasa a IV-a putem meniona i pe colonelul
Ignatie Caracua, comandantul Regimentului 30
pucai. Fiind nobil de origine romn din prile
Podoliei, a participat activ mpreun cu hatmanul
Ucrainei, Pavel Skoropadsky, la formarea armatei
acestei ri. Este de menionat faptul, c la procesul
constituirii armatei ucrainene a contribuit i gene-
ralul-maior Tit Benescul, care ns, dup nltura-
rea de la putere de ctre Petliura a hatmanului
Skoropadsky, n toamna anului 1918, a trecut cu
ntregul efectiv al brigzii de artilerie pe care o
comanda de partea generalului A. Denikin
28
.
Printre deintorii Ordinului Sfntul Gheor-
ghe putem meniona i pe colonelul Vladimir
Cucuran, comandantul Regimentului 200 infanterie
Kronlot i pe colonelul Alexandru Curo, coman-
dantul Regimentului 10 pucai siberieni
29
. Un loc
aparte ocup n istoria rzboiului cazul generalului-
maior principe Alexandru Muruzi, absolvent ai
Academiei Marelui Stat Major General. n timpul
rzboiului a ndeplinit funcia de ef de stat major
al Brigzii 3 independente de infanterie, care
conform nelegerilor interaliate a participat n
campania de pe frontul de Vest, n Frana. Dup
dizolvarea corpului rusesc din cadrul armatei
franceze, s-a ntors n Rusia, stabilindu-se n
Arhanghelsk, unde mpreun cu ali camarazi ai
si, foti ofieri, a rsturnat puterea sovietic din
regiune, asumndu-i comanda militar n regiunea
Dvina i Feroviar
30
.
Comandantul Regimentului 8 de ulani Vozne-
sensk a fost generalul Constantin Brescu, viitorul
ministru al aprrii Republicii Democratice
Moldoveneti. Nscut n satul Corbu din inutul
Soroca, a ales cariera militar, absolvind coala
militar de cavalerie i efectundu-i serviciul n
Regimentul 6 carabineri Astrahan, dislocat n
Tiraspol. Tnrul ofier a dat dovad de o nalt
pregtire profesional i miestrie, caliti care l-au
propulsat n 1898 ca profesor la coala militar de
cavalerie din oraul Tver. n perioada 1904-1905 a
participat la Rzboiul ruso-japonez. nceputul
Marelui Rzboi l-a gsit pe colonelul C. Brescu n
Regimentul 8 husari Lubensk din Chiinu, unde
ndeplinea funcia de lociitor al comandantului de
regiment. A participat la toate campaniile Marelui
Rzboi, ca n mai 1917 s fie numit n funcia de
comandant al Regimentului 8 ulani
31
. Acest
regiment avea adnci tradiii romneti, originea
regimentului fiind regimentele cazacilor de pe Bug
formate de ctre coloniti romni n timpul
Rzboaielor ruso-otomane.
Aceste figuri reprezentative constituie numai
o mic parte din miile de basarabeni participani
activi la Primul Rzboi Mondial. n ceea ce privete
analiza aciunilor militare a unitilor cu o masiv
participare basarabean, aceasta este o tem aparte
de cercetare.
31 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
1
K.A 3aneccinn, Kro in iro n nepnon
Mnponon nonne, M., Acrpeni, ACT, 2003, p. 787
879.
2
Istoria R.S.S. Moldoveneti din cele mai vechi
timpuri pn n zilele noastre, Chiinu, 1984; Al.
Bobeic, Sfatul rii stindard al renaterii naionale,
Chiinu, Universilas, 1993, p. 25.
3
K.A 3aneccinn, Hepna xnpona nonna,
Bnoipaqnuecinn nninone(nuecinn cnonapi,
M, Beue, 200, p. 489.
4
A(pecianen(acpi Beccapacion iyepnnn
na 1914 io(. Knmnnn, 1913, p. 170174.
5
m(op K. Hniyne, Hcropn 250io nexornoio
Banrcioio nonia, Knmnnn, p. 3.
6
K.A. 3aneccinn, op. cit ., p. 502.
7
Kpacnin Apxnn, v.1, M., 1922, p. 233.
8
Ipaw(ancia nonna n Poccnn: oopona
Kpixa. M., Acr, 2003, p. 156.
9
Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani n Balcani ,
Bucureti, 1996, p. 315.
10
Idem, p. 315.
11
Pycciononcia nonna. 19041905. Paora
noennoncropnuecion ioxnccnn no onncannm
pycciononcion nonni. T.5., SPb., 1910, p. 67
anexelor.
12
Pyccinn Hnnann(, SPb., 1917, nr. 66.
13
Idem.
14
Aceste date din dosarul lui personal au fost
oferite cu amabilitate autorului de ctre principesa
Irina Cantacuzino, nora generalului V. Cantacuzino.
BESSARABIAN GENERALS AND OFFICERS
PARTICIPANTS IN THE FIRST WORD WAR
Since the first days of the WW I, hundreds of thousands of Bessarabians (Romanians from the territory between the
rivers Pruth and Dniester) took part. They were dispersed on all fronts of the vast Empire of the Russian czars.
Bessarabian military men of the Russian Army from common soldier to a whole pleiad of commanders and generals played
an important role in the development of milit ary actions of the years 1914-1917, and in the events during the civil war.
There was no front, army, or army cor ps to which the Russian Army took par t without having enrolled Bessarabian
Romanians of all ser vices infantr y, artillery, cavalr y, navy and air force.
15
Kananepi op(ena Cnroio Ieopin, on
lllp:;;eoreorden.nm.ru;
16
C.B. Bonion, Benoe (nnwenne. 3nninone(n
ipaw(ancion nonni. SPb., p. 237.
17
Arhiva Naional Republicii Moldova, fond 88,
1, 1706, f. 39-45.
18
A. Anronon, XXXV Bnnencioe nexornoe
mniepcioe yunnne. 18641899, Vilna, 1900, p. 43.
19
A(pecianen(api. Oa pocnnci
nauanicrnymnx n npounx (onwnocrnix nn no
ncex ynpannennx n Poccnncion Hxnepnn na
1902 io(. 9acri 1., CPb., 1902, p. 829.
20
Penonmnonnoe (nnwenne n Pyccion
apxnn n 1917 io(y. M., 1968, p. 50.
21
A. penninn, Ouepin pyccion cxyri., on
Bonpoci ncropnn, 4, M., 1990, p. 159.
22
Pyccinn nnnann(, CPb., 1917, nr.30.
23
Apxn n mnor Cnoo(non Poccnn CPb.,
nr. 226.
24
A.N.R.M. I.88, 1, 221, f. 48.
25
C.B. Bonion, op. cit., p. 53.
26
Vezi I. Koponiion, Hpacnimcioe cpawenne
1915 io(a, ML., 1928
27
Apxn n mnor Cnoo(non Poccnn, SPb.,
1917, nr. 188.
28
C.B. Bonion, Tpaie(n pyccioio oqnepcrna,
M., 3AO Henrpnonnipaq, 2002, p. 75.
29
Apxn n mnor Cnoo(non Poccnn, SPb.,
1917, nr. 117, 120.
30
C.B Bonion, Benoe (nnwenne, p. 350.
31
Sfatul rii, Chiinu, 1918, nr. 27.
32 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Octavian Goga (1881-1938) a fost o persona-
litate de prim-plan a societii romneti din prima
jumtate a secolului trecut. Nscut la Rinari,
lng Sibiu, ntr-o familie de preoi, el s-a remarcat
ca un scriitor de geniu,
poetul ptimirii noastre
primind pentru opera sa
Premiul Academiei Romne
(1905). A intrat n viaa
politic, devenind mentor
al tinerilor oelii din
cadrul Partidului Naional
Romn din Transilvania,
reunii n jurul Tribunei
din Arad. A fost un militant
activ pentru unirea Tran-
silvaniei cu Romnia, acio-
nnd cu deosebit vigoare
n anii neutralitii (1914-
1916) pentru intrarea Rom-
niei n rzboi alturi de
Antant. Ideea naional
la noi, aprecia Octavian
Goga, pornind de la con-
tiina organic a unitii,
pe care au pstrat-o masele
anonime totdeauna, s-a
desfcut ncetul cu ncetul,
a cucerit toate minile i a
devenit suprema noastr dogm. Rzboiul s-a
desprins ca un fruct copt din aceast ideologie a
vremii
1
.
Dei Octavian Goga a avut, pn la izbucnirea
rzboiului, bune relaii cu Ion I. C. Brtianu, ulterior
acestea s-au nrutit. Marele tribun al Ardealului
nu nelegea raiunile de stat care dictau compor-
tarea prudent a liderului liberal. Acesta, la rndul
lui, aprecia c Goga, dei un patriot desvrit, era
mnat n primul rnd de entuziasmul poetic, care
nu avea nimic comun cu realismul politic ce
guverneaz relaiile internaionale i raporturile
OCTAVIAN GOGA: OCTAVIAN GOGA: OCTAVIAN GOGA: OCTAVIAN GOGA: OCTAVIAN GOGA:
NSEMN~RI DIN ZILELE NSEMN~RI DIN ZILELE NSEMN~RI DIN ZILELE NSEMN~RI DIN ZILELE NSEMN~RI DIN ZILELE
R~ZBOIULUI NOSTRU R~ZBOIULUI NOSTRU R~ZBOIULUI NOSTRU R~ZBOIULUI NOSTRU R~ZBOIULUI NOSTRU
dintre state. Relaiile dintre Ion I. C. Brtianu i
Octavian Goga au rmas ncordate, astfel c ani-
mozitatea dintre cei doi a rzbtut i n paginile
memorialistice de fa.
n aceste condiii, Octa-
vian Goga s-a apropiat de
Nicolae Filipescu. Acesta i-a
deschis coloanele ziarului
Epoca i l-a cooptat n acti-
vitile Aciunii Naionale
i ale Federaiei Unioniste,
organizaii care militau activ
pentru intrarea Romniei n
rzboi alturi de Antant.
La declanarea rzboiu-
lui, Octavian Goga s-a pre-
zentat la Ministerul de Rzboi
i i-a cerut lui Vintil Br-
tianu, noul titular al acestui
departament, s-l nscrie ca
voluntar i s-i dea o misiune
de ncredere la un coman-
dament ce nainta n Ardeal.
mprejurrile i coninutul
audienei sunt redate astfel
de I. G. Duca. Vintil Br-
tianu, nu tiu de ce, a fost
indispus de o asemenea cere-
re, i s-a prut c Goga fugea
de front, c o atare atitudine este nepermis unui
ardelean, unui om care ceruse cu atta struin
rzboiul. Fapt este c i-a fcut o stranic moral,
c nu a vrut s ie seama de propunerea lui i c l-a
ndemnat, chiar cu o oarecare brutalitate, s o
porneasc pe front cu un regiment. Goga a ieit de
acolo adnc jignit i n sufletul i n amorul su
propriu
2
.
Dup episodul voluntariatului i participarea la
btlia de la Turtucaia, I. G. Duca l-a retras de la
Regimentul 80 infanterie i l-a ncadrat la cenzur.
Acelai excepional memorialist scria: Venea zilnic
Poetul Octavian Goga, autorul
unor pagini memorialistice
de excep]ional` valoare
istoric` [i literar`
90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei
n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial
33 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
la mine, vorbeam, povestea fel i chipuri de lucruri,
era foarte interesant, dar nu fcea nimic. Spre
marea mea mhnire nu-i puteam folosi serviciile,
struiam de el, i artam c e dator s-i pun
talentul n slujba rii, recunotea c am dreptate,
fgduia, dar n zadar. Din nenorocire, aa a fost
pn la sfritul rzboiului
3
.
A fost implicat, ns, n aciunea de nfiinare a
regimentelor de voluntari ardeleni, provenii din
prizonierii de rzboi romni, foti militari n armata
austro-ungar, aflai n diverse lagre din Rusia. n
vara anului 1918 a plecat la Paris, unde a fost ales
n Consiliul Naional pentru Unitat ea Romnilor.
Dup rzboi s-a ncadrat n Partidul Poporului,
condus de Alexandru Averescu, fiind ministrul
Cultelor i Artelor (1920-1921) i de Interne (1926-
1927). Nenelegerile cu marealul Alexandru
Averescu l-au determinat s prseasc, mpreun
cu un grup masiv de adereni, Partidul Poporului i
s creeze, la 10 aprilie 1932, Partidul Naional Agrar.
La 14 iulie 1935, Partidul Naional Agrar a fuzionat
cu Liga Aprrii Naional Cretine, lund fiin
astfel Partidul Naional Cretin. Noua formaiune
politic a acionat mpotriva regimului democratic
din ar i pentru o apropiere, pe plan extern, de
Germania i Italia.
La alegerile din decembrie 1937, Partidul
Naional Cretin a obinut 9,15 % i a primit, n
mod surprinztor, mandatul de formare a unui
guvern. Cabinetul Goga-Cuza a funcionat doar 44
zile (29 decembrie 1937-10 februarie 1938), f iind,
ntr-un fel, anticamera regimului de autoritate
monarhic, instalat de regele Carol al II-lea. Gu-
vernul Goga-Cuza a luat, ntre altele, primele msuri
antisemite (suspendarea unor ziare care aveau
patroni evrei, retragerea permiselor de circulaie
pe CFR a unor ziariti evrei etc.).
Octavian Goga, marcat de atitudinea lui Carol
al II-lea, a ncetat din via, pe neateptate, la 7
mai 1938.
*
n cele ce urmeaz, oferim spre lectur pagini
memorialistice, aparinnd lui Octavian Goga, mai
puin cunoscute, care abordeaz un moment
crucial al istoriei naionale intrarea n Primul
Rzboi Mondial sau declanarea Rzboiului de
(re)ntregire, de la care se mplinesc 90 de ani. Cu
talentul su inegalabil, Octavian Goga descrie
nfrigurarea i emoia clipelor premergtoare
intrrii rii n rzboi, alturi de Antant, dup o
neutralitate plin de dispute, bucuria i entuziasmul
clasei politice i ale mulimii fa de o decizie mult
ateptat i fa de primele victorii ale armatei
romne peste muni. Sunt prezentate, ntr-o not
personal, portretele unor oameni politici, prieteni
i adversari ai poetului, i impresii ale contactului
cu realitile din armata romn, ndeosebi episodul
dureros al Turtucaiei. Cititorul va putea s constate
c nceputul rzboiului n care a intrat Romnia s-a
desfurat pe dou coordonate diametral opuse
entuziasm i deziluzie, bucurie i durere. Prin
urmare, n doar cteva zile, opinia public rom-
neasc a trecut de la extaz la agonie.
Drumul spre mplinirea idealului naional avea
s fie presrat cu numeroase astfel de momente i
numai fora lui deosebit a asigurat, n cele din
urm, succesul.
n transcrierea textului am pstrat integral
particularitile ortografice i stilistice ale lui
Octavian Goga. Avnd n vedere valoarea deose-
bit, istoric i literar, a acestor pagini am adugat
un numr de note, plasate la sfrit, pentru a
familiariza pe cititor cu ntregul context al eveni-
ment elor. De asemenea, parantezele drepte ne
aparin. Facem precizarea c nsemnrile me-
morialistice ale lui Octavian Goga au aprut n
revista Magazin Istoric, nr. 9-10/1997.
PETRE OTU
Zilele 14-15 August
Triesc clipele cele mai sbuciumate din viaa
mea i dac ndrznesc s mai arunc pe hrtie
aceste nsemnri acum cnd cuvntul nu mai are
nici un relief i cnd realitatea a depit cadrul fan-
teziei prin mreia ei , o fac, pentru ca mai trziu,
dac voi mai scpa cu zile, s-mi rmn nc
amintirea acestor ceasuri, ori dac m voi duce eu,
s se pstreze cteva cuvinte adevrate pe seama
cine tie crui cetitor de mine cari va da peste ele,
cum am dat eu de irele scrise pe evangheliile
btrne ale strmoilor mei.
edin a Federaiei
4
n casa lui Filipescu
5
. n
ziua de 12 August. Simeam rzboiul cari e la poart.
Cei doisprezece membri ai Federaiei veseli. Cei
mai muli foti minitri nu cum ntre ei am avut
prilejul s vd resorturile ascunse ale politicei
romneti. Cei mai muli oameni de mic calibru.
Pregtire teoretic pripit, spirit de organizare
redus, mult orientalism n gndire, cancanuri lan,
dorina de munc nlocuit cu retorism. Rostul lor
politic se datorete enormelor latifundii de cari
dispun figurile conductoare: Filipescu i Take
Ionescu
6
. Filipescu apare ca ultimul boier de legea
veche, un nepot de domn din veacul al aispre-
zecelea mbrcat n haine de la Paris i vorbind
34 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
admirabil franuzete. ntrupeaz calitile i
defectele rasei. nainte cu un an cnd nu se bol-
nvise nc, uitndu-te la el, aveai impresia c
trebuie s-l mbraci cu hainele din vremea lui, s-i
dai buzduganul i coroana de oel i s-l vezi cum
pleac s se bat cu turcii. Curagios pn la temeri-
tate, esces de ptima, violent ca un tigru i bun ca
un copil, cavaler, dar n acelai timp prtinitor n
judecarea adversarilor, tranant n soluii, dar uznd
i de iretlicuri. Spirit de cast pronunat avnd
ns atitudini de bunvoin patriarhal pentru
rani, iubitor de via i de femei, pasionat n
dragostea lui pe cari a resimit-o cu tot cutremurul
crnei, Filipescu este o figur reprezentativ simpa-
tic. Nu e un temperament de conductor politic,
dar are toate mijloacele ca n lumea asta de
negustori necinstii s se fac agreat de mulime.
Mie mi-e drag cu toate greurile lui evidente
deasupra crora strlucete romnismul lui i
marea dragoste pentru Ardeal. Acum e o ruin.
Bolnav de inim i rinichi, cu picioarele umflate,
sclerotic nu i-au mai rmas dect lacrimile pe cari
le plnge de cte ori o veste de eroism francez sau
romn i ajunge la urechi.
Take Ionescu conul Take cum i zice anturajul
lui i cum eu nu i-am putut zice niciodat e un
temperament cu totul opus. Ai putea spune c n el
se concentreaz caracterul burgheziei munteneti
improvizate. Inteligen de suprafa admirabil,
splendit jongleur al frazei, comprehensiune fulge-
rtoare a momentului, elastic n interpretrile
morale, spirit de politician determinat de echilibrul
momentului, fr o linie dreapt, urnd pe boieri i
friznd demagogia, dar nesimindu-se bine dect n
societat ea lor, lipsit de orice concepie religioas,
fr preocupri n faa morii, uuratic i ludros,
dar n definitiv bun la inim i serviabil , extrem
de muncitor dar cu nclinri de ciocoism, nu m
mir deloc c Take Ionescu sa ridicat n ara rom-
neasc. Nu cred ns c n Occident ori ntro ar
de echilibru ca Anglia, ar fi dus-o aa de departe.
De multe ori m gsesc n acord cu el, fiindc are
n mod pronunat intuiia realitii, niciodat ns
nu mam simit n apropiere sufleteasc. Mi-a fcut
toate serviciile, mi-a ctigat bani mprumut, mi-a
fgduit de la nceput un minister, m-a declarat
geniu n articolul lui din La Roumanie , am
rmas ns n faa lui ca lng o femeie cari-i d
silina zadarnic so iubeti i nu reuete, fiindc
nu-i inspir sensaia unei sigurane morale.
Dintre ceilali, Delavrancea
7
mi-e mai aproape.
Romantic de coal veche, grandilocvent i ges-
ticulator, nenea Barbu habar nare de politic, na
cetit cri de vreo douzeci de ani, urte pe avenii
din instinct rnesc, admir Frana i Italia
fiindc vede n ele patria gestului, ine la Ardeal
dintrun fel de patim mai mult literar dect
politic i m mbrieaz cu o dragoste adevrat
patern. Nu e lipsit de oarecari chibzuial econo-
mic, dei sar prea fire de artist risipitor ranul
ns l-a biruit pe boem. Dup primele luni ma prins
n dragoste i de atunci fiindc e un incorigibil
vnturtor de vorbe mari m acopere de laude n
cari crede negreit. Cu toate defectele lui, el rmne
o icoan simpatic fiindc nervii lui au vibrat
totdeauna...
Ceilali: Grditeanu
8
o cinstit mediocritate
bun cunosctor al relaiilor noastre geo- i etno-
grafice; M. Cantacuzino
9
, un mediocru cu oarecari
echilibru n gndire i pstrnd scrupule n a-i
ngriji discursurile , avnd visuri de efie;
Olnescu
10
, boier btrn i iret; Istrate
11
, prototipul
simplitii rustice; doctorul I. Cantacuzino
12
, un
splendid exemplar de om occidental, cu multe
naiviti de-ale omului cari nu-i cunoate mediul ,
vede chestiunea Ardealului prin vitraiurile distruse
ale catedralei de la Rheims; N. Xenopol
13
, detept
i harnic, fr ns a-i inspira ncrederea de a-i
lsa pe mn o avere de administrat fr control...;
Printele Lucaciu
14
, figur desagreabil, de retor
iubitor de vin bun i de femei, nu lipsit de oarecari
iretenie provincial, pomanagiu de toate uile,
visnd pronunciamente meetinguri i banchete
omul sta a restatornicit n opinia celor de aici
imaginea tradiional a ardeleanului cari din
martiriu ctig pentru buctrie... S nu uitm
nici pe Mndrescu
15
, cari trebuia s fie ntre noi,
fiindc este o lege etern ca fiecare ideie s-i aib
i nebunii ei... (Deci sta este nebunul antipatic
pretenios i sgomotos). La urma convoiului, C.
Dissescu
16
, tip de grec iret i putred la suf let, cari
pentru bani nemeti pleda procesului banditului
Bogdan-Piteti mpotriva lui Delavrancea i T.
Ionescu asistnd totodat i la lucrrile Federaiei.
La edin mai asist din cnd n cnd i A.
Cantacuzino-Pacanu
17
, nabab execrabil de prost,
cari deschidea ns punga cnd cereau mpre-
jurrile...
n aceast societate, cari avea darul s repre-
zinte aa cum era ea politica din ultimul sfert de
veac a Romniei, am petrecut doi ani din viaa mea;
mam ales cu impresia c ptura conductoare a
acestui neam nu e pregtit sufletete pentru o oper
mare; c puterea de idealism, de ndrzneal i de
sacrificiu e paralizat de dorina de a parveni. Opinia
public neexistnd, banul nemesc i-a fcut
mendrele cumprnd n toate prile.
35 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Politicete eu nu puteam avea alt rost dect s
m ataez acestor elemente de opoziie a guvernului
Brtianu menit s aib o atitudine de duplicitate
i condamnat s tolereze propaganda germano-
maghiar. Din primul moment cnd la Paris, unde
ma apucat isbucnirea rsboiului, am vzut intrarea
Angliei alturi de Frana i Rusia, am neles c
rostul Romniei este alturi de Italia cari i-a
declarat neutralitatea, i am neles c se pune
problema Ardealului. Am tras deci toate consecin-
ele acestei credine i vreme de doi ani ct a inut
neutralitatea Regatului mam sbuciumat aici, fcnd
n cadrul slbiciunilor mele omeneti tot ce mi-a
stat n putin. Nu tiu dac voi scpa cu zile din
acest grozav rzboi. Cu sufletul meu ns sunt
mpcat fiindc contrar oamenilor conductori
din Ardeal cari nu s-au putut ridica la nici o
concepie de elementar sacrificu am avut n mod
mai clar intuiia realitii. Ca om cari-mi dau seama
de evoluia istoriei noastre de asemenea pot muri
linitit acum cnd vd c biata ar romneasc a
ajuns s declare rzboi pentru ncorporarea
Ardealului. Asta este pentru orice cunosctor al
trecutului nostru de umilin o aa de mare
satisfacie, nct se poate muri pe urma ei.
Dup aceste rnduri aruncate n prip din cari
se poate alege cadrul n cari mam micat, voi
nsemna aici, ncepnd cu primele zile ale mobili-
zrii, tot ce ce mi se pare de seam de pe timpul
rzboiului.
11 August. Joi, la edina Federaiei nimic
limpede nc asupra situaiei, dei se simte
atmosfera critic. n discuie e chestiunea guver-
nului naional i e unanim protestarea mpotriva
ideiei de a fi introdus Marghiloman
18
. Se relev i
afacerile interne din Ardeal pentru cari opoziia
nu are nc nici o soluie, dei i d seama c
partidul liberal, cari vrea s foloseasc acest rzboi
pentru ntrirea lui e mai pregtit i dup vorba lui
T[ake] Ionescu, n fiecare sat ocupat de armata
noastr, va instala imediat o filial a Bncii Naio-
nale. Ne desprim cu toii n rumoarea provocat
de P[rintele] Lucaci, cari ar crede nimerit s
trimitem noi Ardelenii o telegram de protestare
lui Tisza
19
pentru alegerea lui Mangra
20
. Bietul
pop, ce sa alege de el, cnd se va isprvi cu tele-
gramele...
Vineri. 12 August. n cercurile politice
oarecare calm. Seara soset e de la Sinaia Take
Ionescu cari plecase n ajun chemat de ministrul
Constantinescu
21
pentru Consiliul de Coroan i
mpreun cu Brtianu
22
fixeaz numrul celor ce
trebuie s asiste.
Smbt. 13 August. Ultima edin a
Federaiei. Optimiti cu toii. Ne dm seama c
acest consiliu nu poate avea alt rost dect decla-
rarea rzboiului. Altfel, Regele navea nici un motiv
s-l cheme, fiind dat de la nceput majoritatea
pentru rzboi. Se comenteaz c acest consiliu
pornete din iniiativa particular a Regelui, c
guvernul nu era tocmai ncntat i c Costinescu
23
l-a rugat pe Filipescu s sftuiasc pe Rege s
renune la el. Se fixeaz urmtoarele cauze cari au
determinat pe Ferdinand la acest act; 1) Vroia s
apar nu ca un ef de guvern ci ca un conductor
al rii avnd de fa toate partidele; 2) Nu vroia s
lase pe seama lui Brtianu singur declararea
[rzboiului], crendu-i astfel un dictator desagreabil
pentru viitor. 3) Voia s imite exemplul lui Carol
cari prin consiliu de coroan a decretat neutrali-
tatea.
n edin se vorbete de speranele germano-
fililor cari cred c din acest consiliu va iei ntrit
neutralitatea i ni se spune c Maiorescu
24
i-a
format lista ministerial.
La sfritul edinei un moment emoionant.
Se ridic Filipescu: Astzi e ultima noastr
ntlnire. nainte de a ne despri, in s v fac din
partea mea o declaraie care privete politica
intern pentru ziua de mine. Cred c dac vom
lua Ardealul i sunt convins despre asta, trebuie
s se schimbe i programul partidului conservator.
Eu v declar deci c sunt pentru: votul universal i
pentru desfinarea latifundiilor.
Cuvintele lui Fil.[ipescu] i-au micat pe cei de
fa cari le-au primit cu aplauze. Singur M. Canta-
cuzino a rmas tcut, pierzndu-se ntr-o atitudine
contemplativ.
Dup ncheierea edinei, Filipescu ma oprit
la el. A chemat feciorul, i-a spus ceva la ureche i
peste trei minute acesta sa ntors cu o sabie.
Filipescu mi-a strns mna: i dau sabia mea.
Am ieit la plimbare mpreun cu automobilul
afar din Bucureti. El palid, cu ochii albatri plini
de lacrimi mi-arat soarele rou care apunea la
orizont: Ultima zi din Romnia mic.
14 August. Duminec. Ziua mobilizrii. n
ziare apare c consiliul are loc numai dup mas la
ora 3. La ora 11
1
/
2
m ntlnesc pe strad cu
Brncoveanu care-mi spune c acest avis sa dat
numai pentru inducerea n eroare a publicului cari
staiona pe strzi. La Filipescu acas ateptm mai
muli: Brncoveanu, M. Cantacuzino, Hiotu
25
,
Deliu etc. La 1
1
/
4
sosete Filipescu, intr palid,
cadaveric ntre noi: totul e bine, am declarat rzboi
Austriei. Regele a fost admirabil...
Din cuvintele lui Filipescu reconstruiesc astfel
felul cum a decurs consiliul de coroan
26
:
36 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Regele a deschis spunnd cam urmtoarele:
Vam chemat ca s v comunic hotrrea mea cari
e rezult atul unei ndelungi ref lecii i a unei biruine
cari sa svrit asupra mea nsumi.
Carp
27
: Constat Majestat e, c ne-ai chemat s
ne faci un comunicat, nu s ne ceri avizul. Eu nu
pot spune nimic pn nu aud lmuririle prim-mini-
strului.
Brtianu expune situaia i conchide c
trebuie s declarm rzboi Austriei.
Carp: Majestatea Ta primejduieti ara i
Coroana: n caz cnd vei fi nvins pe tron va fi n
viitor un Brtianu, un tirbey nu un Hohenzollern:
eu nu v pot da pentru acest rzboi dect o gazet
cari no s mai apar (Moldova), trei fii pe cmpul
de lupt i urrile mele ca pentru scparea
Romniei s fii nvini.
Brtianu: Dac i fiii D-tale au aceleai senti-
mente, ara nare nevoie de ei.
Maiorescu Crede c e numai o ipotez nfrn-
gerea Germaniei i e de prere c Romnii ardeleni
vor numai o autonomie, nu ns s fie guvernai de
Romnia. Spune c are scrisori de la ei.
Brtianu rspunde c tie sentimentele Rom-
nilor de dincolo pe cari i-a sftuit el nsui s
vorbeasc n acest chip cu Maiorescu.
Marghiloman, spune c vorbete n numele
partidului conservator i protesteaz mpotriva unui
rzboi alturi de Rusia pe cari a o instala la Constan-
tinopol e o nenorocire pentru noi. Zice c prin
venirea lui Hindenburg n fruntea armatei austro-
germane din Galiia riscm s fim btui.
Regele ntrerupe: Cum vrei mai bucuros s-i
avei pe Rui la Constantinopol ca amici ori ca
inamici? Ei au nvins n mine pe un Hohenzollern,
nam team de un Hindenburg...
Filipescu: Vorbet e n numele partidului
conservator i i exprim mirarea c Marghiloman
cari dup declararea rzboiului cnd avea cunotin-
de Trat atul ncheiat de Brtianu cu Rusia i-l
luda pentru asta mai e capabil i n asemeni
momente grave de astfel de palinodii...
T. Ionescu a susinut ideia intrrii n rzboi.
Costinescu spune c am fi dispreuii de toat
lumea dac nu ne-am mica.
Ferechide
28
. Susine i el.
Robescu: n numele Senatului nu pot dect s
dau sprijinul meu guvernului.
T. Rosetti
29
: spune c sunt em ar mic i nu
ne putem amesteca n trebile celor mari.
Consiliul sa terminat la ora 1. Regele le-a ntins
mna tuturora. Cnd a ajuns la Filipescu, i-a pus
mna pe umr: N-ai crezut n mine... Amndurora
le-au dat lacrimile. Brtianu i-a exprimat recuno-
tina Regelui al crui sacrificiu l va aprecia ara.
Regele a plns...
n cteva cuvinte astfel sa petrecut acest act
istoric din cari se remarc atitudinea Regelui. Acest
om a neles c pentru el e mai util s se ataeze
rii i a fcut o figur frumoas. Istoria l va face
mare. Pentru noi e o mare mngiere c vreme de
30 de ani am putut asimila un Hohenzollern, care
prin purtarea lui e chemat n faa Europei de mine
s rehabiliteze o familie compromis. Atitudinea
lui a fost determinat n mare parte i de Regin
ale crei sentimente anglo-ruse concordau cu
credina rii de cari ea se legase printrun fel de
apropiere cu temperamentul nostru.
Ieind de la Filipescu am mers cu Brncoveanu
s lum masa la Capa. Aici micare ziariti strini
emoionai. Colonelul Thomsohn
30
, ataatul militar
englez, mi strnge mna cu cldur. Tavernier,
corespondentul de la Le Temps m srut
plngnd... Printre mese e o conversaie general,
barierele partidelor nu mai sunt. Pe toi i mic
atitudinea Regelui. Pavlic Brtanu intr cu
Trupele
Regimentului
80 infanterie,
gata de trecerea
Dun`rii
37 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Titulescu
31
strignd n gura mare: La btrnee
am ajuns i eu monarchic.
Pe strad aglomeraie. Pn pe la ora 4 publicul
se ine n oarecare rezerv pe fee e nsufleire,
dar i o linie de seriozitat e. Pe la ora 5 atmosfera e
mai cald. Regelui i Reginei cari trec n automobile
li se fac ovaii clduroase. Filipescu e de asemeni
aclamat de mulime trecnd pe lng clubul liberal
sunt aclamat i eu de oamenii dimprejur. n faa
palatului mult lume. I. Th. Florescu
32
ridicat pe
umeri ine cuvntare i nu mai isprvete. ntro
mn ine batista, n alta plria. Stof ordinar de
demagog. Pe lng Cafaneaua imperial S.
Mndrescu face aceiai operaie ieftin. Gsesc o
trsur m arunc n ea i-o iau spre oseaua goal
de lume s respir i s-mi potolesc tensiunea grozav
a nervilor... M ntorc seara la ora 10 n ora n
societatea lui Tsluanu
33
i cnd intru la Restauran-
tul Continental, publicul se ridic n picioare aplau-
dnd frenetic. n vremea asta se sting toate felina-
rele, capitala se cufund n ntuneric, pe la miezul
nopii sun goarnele vestind mobilizarea, lumea
alearg pe strzi, smulge din mna agenilor afiele
cu ordinul de mobilizare, plcuri cnt La Arme, e
o general beie a simurilor... Rupt de oboseal
trec spre cas dealungul bulevardului Pake
*
, simt
plutind deasupra mea o und de triste vag i
nelmurit. M ntind n pat i tot sbuciumul de doi
ani m copleete n clipa asta: Va s zic s-a
sfrit, avem i noi rzboi...
Zilele de la 15 August pn Vineri la 19 au trecut
n delirul primelor succese. A doua zi dup
mobilizare publicul nervos de la Bucureti a lansat
zvonul c Braovul i Sibiul au czut... Oarecare
ntristare a provocat vestea c monitoarele
austriace au bombardat Severinul i Giurgiu. Luni
seara sa ivit primul Zeppelin nsoit de aeroplane,
oraul s-a stins, clopotele bisericilor au sunat,
varditii au fluerat trei ciasuri necontenit, tunurile
au bubuit. Publicul se uita spre cer de pe strzi.
Mari i-am nmnat o petiie de-a mea i una de-a
lui Geni
34
lui I. Brtianu: eu ceream s fiu nscris
la coala pregtitoare de ofieri. Geni cerea s fie
trimis pe front ca ofier ori ca simplu soldat. Petiiile
le-am nsoit de-o scrisoare n cari i spuneam lui
Brtianu c nu gsesc mijloacele prin cari s-mi
exprim sentimentele acum cnd se nscrie cea mai
glorioas pagin a istoriei noastre i cnd armata
romneasc se apropie de Sibiul unde a vibrat
sufletul meu o via ntreag.
Joi, ntlnesc pe strad pe Albert Knigman,
redactor de la Adevrul, cari mergea la ministrul
Constantinescu. Eu eram cu Geni. Mergem
mpreun pn n strada Rotari i ne desprim la
ua lui Constantinescu de ovrei. Imediat un
servitor ne chiam nluntru i pe noi. Am stat
dou ciasuri la Porcu [Al. Constantinescu n.n.],
cari ne-a primit cu mult efusiune. n faa lui ieeau
perfect la iveal toate nsuirile animalului dup
cari l-a poreclit lumea: avea i rapacitatea i
ndrzneala i buonomia porcului. Primele cuvinte
dup ce mi-a strns mna: Ei, ce zici de guvernul
sta trdtor? i rspund c acum nu e potrivit s
Podul de vase de la Fl`mnda
*
Protopopescu, primar al Bucuretiului n perioada
1888-1891.
38 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
facem apel la memorie: deocamdat s nu ne
aducem aminte, nici el de njurturile mele, nici eu
de-ale lor. Porcu, radios, mi arat cum iretlicul
romnesc a avut o biruin strlucit. El nsui,
spune, a isclit smbt, nainte de mobilizare un
contract pentru vindere de orzoaic ncheiat cu
Nemii. Nemii nau bnuit nimic pn n momentul
ultim. Ordinul de mobilizare era semnat de Smbt
la ora 3, i Regele a chemat la el, la ora 6, pe
Maiorescu, ca s-i spun c nu-i nimic hotrt nc
i c s le deie cercurilor germane astfel ultima
raz de ndejde... Porcu mi citete mesajul Regelui
pentru deschiderea Camerei, n cari se spune c
tricolorul nostru flfie pe Braov i Sibiu... mi arat
nota ctre statele neutre n cari guvernul anun
sechestrarea bunurilor austro-germane i ne spune
c din aceast operaie noi ieim n ctig cu cel
puin 1 miliard i jumtate. Pe la sfritul conversaiei
mi d sneleg c Bulgaria nedeclarndu-ne rzboi,
Brtianu trateaz cu Bulgarii i Porcu fcndu-mi
cu ochiul , m las s cred c ne putem atepta la
un nou triumf al diplomaiei lui Brtianu. (Imorali,
cum sunt ei, ref lect imoralitat ea lor i asupra
adversarului, atribuindu-i o trdare i cldind pe
aceast presupunere.)
Ies din cabinetul lui cu o sensaie neplcut.
Niciodat nam crezut n via n biruina definitiv
a iretlicurilor de culise i totdeauna am avut
impresia c pentru marile adevruri linia dreapt
e singura cale ce trebuie aleas. Morala Porcului
na avut ctu de puin darul s m nsenineze... Mi
se prea oarecum, c actul epocal al istoriei noastre
nu e secondat de-o cinste superioar i c oamenii
cari l gireaz cu numele lor nu sunt o garanie... n
aceia zi, Joi, spre sear, ntlnesc pe generalul
Cottescu
35
cari venea de la Braov i cari mi-a spus
c a stat o zi n Braov fr s vad un singur om.
mi spune c cucerirea a mers relativ uor, singura
btlie mai serioas a fost la Drste, de unde
austriecii au fugit btui. Braovul a fost stpnit
vreme de-o zi de-un singur batalion. A fost numit
de colonelul cari opera acolo primar al oraului
doctorul Baiulescu, Vecersea poliai.
Vineri, 19 August. Chemat la ministerul de
rzboi m prezint cu Geni la ora 9 dimineaa. Ne
primete noul ministru de rzboi Vintil Brtianu
36
i secretarul gen. [eralul] Iancovescu
37
. Vintil
B.[rtianu] cu obinuita-i mutr antipatic mi
spune c coala de rzboi va ine 6 luni, risc deci s
nv carte fr a mai intra n rzboi, nu crede ns
c n viaa de mai trziu voi mai utiliza cunotinele
militare. mi spune c fiind recrutat trebuie s
atept s-mi vie rndul, iar la ntrebarea mea dac
nu pot s fiu utilizat n nici un chip mi vorbete de
temperamente nesupuse... l mai rog s-mi dea
voie s m duc pn la Sibiu s vd pe mama i-mi
rspunde c nu se poate admite, fiindc au luat
aceast hotrre i ieri au refuzat pe un fost
ministru... i spun c astfel nu-mi rmne altceva
de fcut dect s plec cu vreun regiment i-mi zice
c nam voie nici eu, nici Geni.
Am plecat amrt din faa acestui om cari a
gsit acum momentul oportun ca s se rzbune pe
mine, pentru c am refuzat de la nceput s m bag
slug la partidul lui. Vintil B.[rtianu] cu secta-
rismul lui ngust, fire de salahor sec i ru, rspn-
dete mprejur o atmosfer penibil de antipatie i
din toat fiina lui radiaz ura mpotriva personali-
tilor superioare, fiindc purcezind din sine nsui
el nu vede alt apoteoz dect a mediocritii. l
cred muncitor, fiindc e obinuit calit atea asta la
temperamentele vulgare, dar mic i urt, el mi se
pare o pat neagr pe cmpul de lumin al nsufleirii
noastre de astzi. Nu tiu nici dac munca lui va
putea fi util, cci l vd pierzndu-se n forme, fr
a avea mintea luminoas a unui organizator...
Politica de partid, politica de familie, oligarchia
pctoas primejduiesc Romnia...
Nu mai gseam alt ieire dect s m nrolez
voluntar la vreun regiment i s plec cu el. Altfel
riscam s m plimb fr nici o treab pe Calea
Victoriei, ntreg i sntos, ct vreme alt lume
cari na cerut rzboiul ca mine, e dus pe cmpul de
lupt. Ieind deci din cabinetul lui Vintil, am plecat
cu Geni, direct la cazarma regimentului 80 Inf.
[anterie] , al crui comandant Vldescu
38
mi
scrisese imediat dup mobilizare, invitndu-m s
merg la el, spunndu-mi c merge n Ardeal. Colone-
lul Vldescu, un temperament viu, inegal ca stare
sufleteasc extrem de sever i excesiv de bun ,
ne-a primit cu mult dragoste ca voluntari, a dat
ordin s ne complectm echipamentul i ne-a spus
c diminea plecm cu regimentul spre nord pe
jos, la ora 5. Am trecut repede prin prvlii s ne
cumprm ce-aveam lips i n dreapta n stnga s
ne lum rmas bun...
Smbt, 20 August. Dimineaa la ora 5
sosete automobilul lui Brncoveanu s m duc la
cazarma din Dealul Spirei. Ajungem acolo cu Geni,
nsoii de Tani i fratele ei i Bufnea... Regimentul
ntreg forfotea n ajunul plecrii. Sosete colonelul,
foarte gentil stm de vorb. mi lmurete situaia
c voi fi un fel de adghiotant al lui i-l voi nsoi n
tot locul, iar Geni trece ca soldat la compania 9,
rmnnd mai trziu s-i fac o situaie. Se formeaz
compniile i pleac la locul viran din spatele czr-
mei lume mprejur, plnsete de f emei, flori... n
regiment sunt 1 500 de bucureteni ntre cari i
catolici i evrei... Se ncepe slujba celor trei rituri
n faa regimentului... La un cap trei hahami cu
39 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
brbi sure enorme se roag lui Iehova n strigte
nearticulate din tot trupul. La zece pai un preot
ortodox slujete apa sfintelui botez cu vocea
trgnat i nazal a Tronarelor [Troparelor n.n.]
bizantine iar la ali zece pai un pater italian
spune o rugciune mut i cetete dintro carte
optind abia cuvintele unei implorri discrete... (Se
desfac impresiile unei evoluii religioase de trei mii
de ani din acest triptic de popi.)
La ora 7 plecm tot regimentul spre Calea
Griviei, de acolo la osea, Geni cu rania n spate
la compania 9, eu, urmnd vorba colonelului cari-mi
spune c nu vrea s m martirizeze, urc pe capra
unei trsuri de ambulan. n drum aclamaii i
destule f lori, soldaii rspund cu veselie. M
recunoate mulimea pe la rspntii i se aude des:
Triasc Goga.
Drumul sa fcut cu scurte ntreruperi pn la
ora 7 seara cnd am ajuns la comuna Tngbeti
[Tncbeti n.n.] vreo 35 de chilometri la nord
de Bucureti. Massa mare a soldailor suport
drumul destul de bine dar sunt destui slabi i
extenuai cari cad n drum subt povara raniei. Vreo
dou sute au fost adunai de ambulane... De altfel,
sunt senini i cnt n mar la unele compnii e
cor n toat legea. Ofierii mi se par devotai cei
mai muli, am vzut locoteneni ducnd raniele i
putile soldailor obosii.
La Tngbeti am dormit noaptea i ne-am
aezat prin casele rneti. Eu dormeam n aceia
camer cu colonelul cu cari m mprietenisem.
(Fost ataat milit ar la Roma 10 ani, Vldescu a
copiat o mulime de documente privitoare la istoria
noastr din archivele de la Vatican.) A doua sear
dup ce ne-am culcat, pe la ora 11
1
/
2
sosete un
automobil trimis s duc pe colonel la Cartierul
general de la Cocioc. Colonelul pleac cam ngrijat
i se ntoarce la ora 2, cu vestea c trebuie s ne
ntoarcem napoi, fiind nevoie de-o manevr spre
sud... Chiam maiorii i sun alarma la ora 3
fixnd pentru cinci plecarea. mpachetare repede
i la 5 pleac regimentul.
Mar, greu, lung, pe cldur vreo 25 chilometri
pn la comuna Afumai, unde ajungem la 12. Lum
masa la arendaul moiei boereti cu colonelul
cruia i cer voie s plec cu o trsur la Bucureti...
cari cad la vreo 20 chil.[ometri] , mpreun cu Geni
cruia i trebuie nite bocanci noi. Colonelul admite
i ne dm ntlnire pentru a doua zi la comuna
Budeti.
ntori acas murdari nspimntm pe cei
dinpre jur, lum baia suveran, dormim i Mari
dimineaa plecm cu trsura regimentului la
Budeti. Aici dup cteva scene neplcute pe cari
le am n urma situaiei mele de soldat fr grad, din
partea celor cari nu m cunosc, mi se spune c
regimentul nostru va fi dus cu automobilele la
Oltenia. Lum deci drumul Olteniei pe la ora 1 i
plecm nainte.
Mari (23 Aug.). Pe drum la vreo 10 chilo-
metri de Oltenia ne ajunge n urm automobiliul
colonelului cari ne ia cu el. Ajungem la Oltenia i
mergem direct n port. Aici mai muli ofieri, soldai,
marinari. O atmosfer cam trist. Fee ngri jite
[ngrijorate] oameni cam zpcii, activitate puin,
cei dimprejur au mai mult o atitudine de contempla-
ie i privesc ngrijai spre malul cellalt de la
Turtucaia
39
. Ni se spune c ieri sau dat 10 at acuri
bulgreti, cari au fost respinse, c situaia e grav
i c nainte de ameaz a fost o panic ntre soldaii
notri
40
.
n vremea asta e o canonad puternic, arti -
leria grea german trage i rspund bateriile noastre.
Pe la ora 4 vedem grupuri de soldai cobornd de pe
creast spre Dunre. O scen de panic. i spun
colonelului Vldescu s trecem dincolo cu o alup
i s potolim sperietura. Colonelul admite, ne
mbarcm nc vreo doi-trei i trecem. Privim n
dreapta i n stnga, strigm i soldaii se opresc.
Erau vreo dou compnii din Reg.[imentul] 76. Cnd
i-am oprit i le spunem c trebuie s se ntoarc
napoi, apare de dup o dlm locot. colonelul
regimentului unul cu numele Marinescu cruia
Vldescu i zice cu rceal: Domnule ofier
adun-i oamenii i du-te la atac. Locot. colonelul,
un individ scurt i ndesat, cam jenat, pleac napoi
cu trupa. Sunt convins c a fugit...
Ne ntoarcem napoi. Ma deprimat scena...
Mi-au fulgerat multe prin minte. Mam gndit o
clip, nu cumva virtuile militare pe cari le atri-
buiam noi soldailor notri erau o iluzie?... n acest
timp observm cu Vldescu un ofier, de la Reg.
[imentul] 76, umblnd razna prin port. Era un
sublocotenent. Col.[onelul] Vldescu l chiam la
el. Ce umbli pe aici ? Sublocotenentul (era de
rezerv) se zpcete. Colonelul l ia de spat e, i
rupe tresele i chiam un sergent de la o companie
din Reg.[imentul] 80: Sergent, ia-l pe ticlosul
sta, pune-i rania n spate, s mearg naintea ta
i dac vezi c d un pas napoi, mpuc-l din
ordinul meu...
Pe la ora (text lips n.n.) sosete colonelul
Anghelescu
41
, aghiotantul Regelui. Enervat, palid,
mi spune c Turtucaia poate cdea n dou ciasuri.
Vorbet e la telefon cu generalul Teodorescu
42
din
Turtucaia i pe urm mai linitit puin ne spune c
trebuie s soseasc la noapte o divizie de-a noastr
de la Silistra s-i f lancheze pe bulgari.
40 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Cu singurul lep cari era la ndemn (se poate
nchipui deci cu ce ncetineal penibil se fcea
transportul), se mai mbarc dou batalioane din
Reg.[imentul] 2 de grniceri. Trec Dunrea cntnd.
Ajuni dincolo sunt imediat pornii la atac, auzim
n amurg goarnele i strigtul lor: ura....
Arhivele Naionale Istorice Centrale,
fond Goga familial, dosar nr. 144, f. 1-15
1
Octavian Goga, Scrieri memorialistice, prefa Ion
Petrovici, ediie ngrijit i postfa de Ioan erb,
Editura Grai i suflet Cultur Naional, Bucureti,
2004, p. 58.
2
I. G. Duca, Memorii, vol. III. Rzboiul. Partea I
(1916-1917), Editura Machiavelli, Bucureti, 1994, p. 31.
3
Ibidem, p. 31-32.
4
FEDERAIA UNIONIST. S-a creat la 18
septembrie/1 octombrie 1915, n compunerea acesteia
intrnd r eprezent ani ai Partidului Conser vator
(Nicolae Filipescu), ai Par tidului Conservator Demo-
crat, condus de Take Ionescu i ai tr ansilvnenilor
af lai n capital. Principalul scop al Feder aiei era
lupta pentru unirea Transilvaniei cu Romnia.
5
NICOLAE FILIPESCU (1862-1916), om politic,
personalitat e marcant a Partidului Conser vator,
ministr u de Rzboi (29 decembrie 1910-27 mar tie
1912). n perioada neutr alitii a acionat cu deosebit
vigoare pentru intrarea Romniei n rzboi, alturi de
Ant ant. n luna mai 1915, Nicolae Filipescu s-a
desprins din Partidul Conser vator, nf iinnd o
formaiune politic avnd aceeai denumire. n toamna
anului 1916, dup moar tea sa, Par tidul Conservator
(Nicolae Filipescu) s-a unit cu Par tidul Conservator
Democrat, condus de Take Ionescu.
6
DUMITRU (TAKE) IONESCU (1858-1922),
avocat i om politic. i-a nceput cariera politic n
Partidul Naional Liberal, apoi a trecut la Partidul
Conservator. n 1908 a ntemeiat propria f ormaiune
politic Par tidul Conser vator Democrat. A susinut
consecvent intrarea Romniei n rzboi alturi de
Antant, fiind iniiator, alturi de Nicolae Filipescu, al
Aciunii Naionale i al Federaiei Unioniste. n
timpul rzboiului a fcut parte din guvernul de uniune
naional, fiind ministru de stat (11 decembrie 1916-
10 iulie 1917) i vicepreedinte al Consiliului de
Minitri (10 iulie 1917-26 ianuarie 1918). Plecat n
Occident (primvara anului 1918), el a fost ales
preedinte al Consiliului Naional pentru Unitatea
Romnilor (20 septembrie/3 octombrie 1918). Dup
rzboi a fost ministru al Afacerilor Externe (13 iunie
1920-11 decembrie 1921) i prim-ministru (17 decem-
brie 1921-19 ianuarie 1922).
7
BARBU TEFNESCU DELAVRANCEA (1858-
1918), scriitor, om politic, avocat, membr u al Acade-
miei Romne (1912), primar al Bucuretilor (1899,
1906), ministru n dou rnduri al Lucrrilor Publice
(1910-1912), al Industriei i Comerului (1917-1918).
Mare orator a militat struitor pentru intrarea n rzboi
alturi de Antant, fiind membru al Aciunii Naionale
i al Federaiei Unioniste.
8
IOAN (IONA) GRDITEANU (1861-1932), om
politic conser vator, ministru al Lucrrilor Publice
(1900-1901, 1904-1907). A inut discursuri nf lcrate
n Par lament n problema romnilor din Transilvania,
cernd unirea acestei provincii cu Romnia.
9
MIHAIL G. CANTACUZINO (1867-1928), om
politic conser vator, primar al capitalei (1904-1907),
ministru al Justiiei (1910-1913, 1916-1918).
10
CONSTANTIN OLNESCU (1845-1928), inginer
i om politic conser vator, descendent al unei vechi
familii boiereti. A fost ministru al Lucrrilor Publice
(1891-1895) i de Interne (1900-1901).
11
CONSTANTIN I. ISTRATI (1850-1918), medic
i om politic, iniial de orientare liberal apoi conser-
vatoare. Fondator al Societii Romne de tiin,
membru al Academiei Romne (1899), comisar general
al Expoziiei generale romne (1906). A fost minis-
tru al Lucrrilor Publice (1900, ianuarie-iulie), al
Agriculturii, Industriei, Comerului i Domeniilor
(1907, februarie-martie), Industriei i Comerului
(1916-1917).
12
IOAN CANTACUZINO (1863-1934), medic i
profesor universitar, bacteriolog i serolog de renume
mondial. A organizat Serviciul de aprare sanitar (1916-
1918). A fost ministr u de stat n guvernul condus de
Alexandru Vaida-Voievod (1919-1920) i ministr ul
Muncii, Sntii i Ocrotirilor sociale n guvernul N.
Iorga (1930-1931).
13
NICOLAE XENOPOL (1858-1917), fratele mai
mic al istoricului A. D. Xenopol. Se ncadreaz n
Partidul Naional Romn i lucreaz la mai multe ziare
liberale. Intr n Par tidul Conservator Democrat i
devine ministr u al Industriei i Comerului (1912-
1913). n anii Primului Rzboi Mondial a susinut cu
vigoare alturarea Romniei la Antant. A fost primul
trimis extraordinar i ministru plenipoteniar al
Romniei la Tokyo, unde a i murit.
14
VASILE LUCACIU (1852-1922), preot, om
politic, scriitor, membr u de frunte al Partidului Naio-
nal Romn din Transilvania, unul dintre iniiatorii
micrii memorandiste (1892). A trecut n Vechiul
Regat i a acionat struitor pentru intrarea n rzboi
alturi de Ant ant. n perioada 1919-1920, a fost
ministru fr portofoliu n Consiliul Dirigent.
15
SIMION C. MNDRESCU (1864- 1947), filozof
i om politic romn, profesor la universitile din Iai
i Bucureti. A susinut intrarea Romniei n rzboi
41 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
alturi de Antant. A organizat n Italia unitile
militare provenite din romnii transilvneni.
16
CONSTANTIN DISSESCU (1854-1932), jurist
i om politic, iniial de orientare liberal, apoi conser-
vatoar e. n 1908 ader la Partidul Conser vator Demo-
crat. Ministru de Justiie (1899-1907, 1912-1913). Unul
din liderii Federaiei Unioniste. Dup Primul Rzboi
Mondial a intrat n Partidul Naional Liberal.
17
C. CONSTANTIN CANTACUZINO-PACANU,
lider conservator, membr u de fr unte al Par tidului
Conservator Democrat. A fost preedinte al Adunrii
Deputailor n dou rnduri (1907, februarie-aprilie,
1912-1914).
18
ALEXANDRU MARGHILOMAN (1854-1925),
lider politic conservator, a deinut mai mult e portofolii
n diferit e cabinete conservatoare. n 1914 s-a pronun-
at pentru neutralitatea Romniei. A rmas n teritoriul
ocupat, la Bucureti, de coniven cu Ion I.C. Brtianu,
ca rezerv politic. A devenit prim-ministr u, la 5/18
martie 1918 i a rmas n aceeai funcie pn la 24
octombrie/6 noiembrie 1918.
19
ISTVAN T, cont e de TISZA (1861-1918), om poli-
tic ungar, prim-ministr u (1903-1905, 1916-1917). A
promovat o politic de maghiarizare forat a naionali-
tilor din monarhia dualist, fiind un exponent de frunte
al ovinismului maghiar.
20
VASILE MANGRA (1850-1918), episcop, arhie-
piscop i mitropolit al Ardealului (1916-1918). n prima
parte a vieii a fost unul din lupttorii mpotriva regi-
mului dualist austro-ungar. A fcut parte din delegaia
care a naintat Memorandumul (1892). n 1894 a
organizat marea adunare de la Sibiu care a protestat
mpotriva dizolvrii Partidului Naional Romn. n ultimii
ani de via a acionat pe o poziie diametral opus,
fiind unul dintre oamenii de ncredere ai guvernului
maghiar.
21
ALEXANDRU CONSTANTINESCU-PORCU
(1859-1926), om politic liberal, apropiat al lui Ion I.C.
Brtianu. A fost ministrul Agriculturii i Domeniilor
(1909-1910, 1914-1916, 1922-1926), de Int erne (1916-
1918), al Industriei i Comerului (1918-1919).
22
ION I.C. BRTIANU (1864-1927), om politic
liberal, fiu al lui Ion C. Brtianu, preedinte al Partidului
Naional Liberal (1909-1927), preedinte al Consiliului
de Minitri (1908-1910; 1914-1918; 1918-1919; 1922-
1926, 1927) i de mai multe ori ministru. Ion I. C.
Brtianu a reprezentat timp de dou decenii cea mai
puternic personalitate a vieii politice romneti. Om
de stat cu o larg viziune, a fost promotor al intrrii
Romniei n rzboi alturi de Antant, negociind cu
aceasta, timp de aproape doi ani de zile. Unul din
furitorii Marii Uniri din 1918.
23
EMIL COSTINESCU (1844-1921), membru
marcant al Partidului Naional Liberal. A fost unul din
fondatorii Bncii Naionale a Romniei i ministru de
Finane (1902-1904, 1907-1910, 1914-1916). n anii
Primului Rzboi Mondial a fcut parte din guvernul de
uniune naional ca ministr u secretar de stat (1916-
1917).
24
TITU MAIORESCU (1840-1917), critic literar,
mentor al societii Junimea, om politic conser vator,
ministru n mai multe rnduri, prim-ministru (1912-1914),
calitate n care a prezidat Conferina de Pace de la
Bucureti (1913), care a pus capt celui de-al doilea
Rzboi balcanic. S-a pronunat pentru o neutralitate
favorabil Puterilor Centrale. A rmas la Bucureti, dar
a refuzat s coopereze cu autoritile de ocupaie.
25
CONSTANTIN HIOTU (HIOTT) (1861-1920),
liceniat n drept la Paris, colaborator al ziarului Epo-
cade la nfiinare, deputat de Vlaca.
26
Pentr u desfurarea Consiliului de Coroan din
14/27 august 1916, a se vedea Ion Mamina, Consilii
de Coroan, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1997,
p. 53-87.
27
PETRE P. CARP (1837-1919), om politic de orien-
tare conser vatoare, lider al gr uprii junimiste i ef al
Par tidului Conservator (1907-1912). Prim-ministr u n
dou rnduri (1900-1901, 1910-1912). A susinut cu
trie intrarea Romniei n rzboi alturi de Puterile
Centrale, deoarece aprecia c Imperiul rus reprezint
cel mai mare pericol pentru Romnia. n timpul
ocupaiei Puterilor Centrale (1916-1918) a rmas n
Bucureti, dar a refuzat s coopereze cu autoritile
de ocupaie.
28
MIHAIL PHERECHIDE (1842-1926), unul dintre
fondatorii Partidului Naional Liberal i colaborator al
lui Ion C. Brtianu. A fost ministru de Justiie n mai
multe cabinete liberale, al Afacerilor Externe (1885-
1888) i de Interne (1897-1898, 1909-1910). n timpul
rzboiului a fost ministru secretar de stat.
29
THEODOR ROSETTI (1837-1923), descendent
dintr-o veche familie boiereasc i unul dintre nteme-
ietorii Junimii. Lider marcant al Partidului Conser-
vator a fost prim-ministru (1888-1889) i de mai multe
ori ministru. Guvernator al Bncii Naionale (1890-
1895) i membru de onoare al Academiei Romne
(1891).
30
C.B. THOMSON (1875-1931), ofier britanic,
colonel, ataat militar al Marii Britanii n Romnia.
Dup Primul Rzboi Mondial a fost ministru al Aerului
(1924, 1929-1930).
31
NICOLAE TITULESCU (1882/1941), om politic,
jurist i diplomat romn de larg recunoatere
internaional, ministru de Finane (1920/1921) n
guvernul condus de Alexandru Averescu (1920-1921),
ministru al Afacerilor Externe (1927-1928, 1932-1936),
preedinte n dou rnduri (1930, 1931) al Adunrii
Societii (Ligii) Naiunilor. n deceniul patru al seco-
lului al XX-lea a promovat o politic de apropiere de
Uniunea Sovietic, domeniu n care Octavian Goga i-a
42 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
fost un adversar tenace. A se vedea Pro i contra
Titulescu, selecie, cuvnt, nainte, note biografice,
adnotri, explicaii, indice de George Potr a, Editura
Enciclopedic, Bucureti, 2002, pp. 253-266.
32
I. TH. FLORESCU (1875- ), jurist i om politic de
orientare conservatoare, aderent ult erior al formaiunii
conduse de Take Ionescu. A trecut apoi la liberali, fiind
la Iai (1916- 1917), vicepreedint e al Camerei
Deputailor . A fost ministru de Justiie (1922-1923) n
guvernul condus de Ion I. C. Brtianu (1922-1926).
33
OCTAVIAN TASLUANU (1876-1942), scriitor
i om politic romn, originar din Transilvania. n timpul
Primului Rzboi Mondial a luptat n armata romn, ca
ofier de informaii. n guvernul condus de Alexandru
Averescu a fost ministru al Industriei i Comerului
(1920, martie-iunie; noiembrie 1920-ianuarie 1921).
34
EUGEN GOGA (1889-1935), ziarist i scriitor,
fratele lui Octavian Goga. nrolat ca voluntar n
Regimentul 80 infanterie, a luat parte la luptele din
Dobrogea, unde a fost rnit la mna dreapt (octom-
brie 1916).
35
DIMITRIE COTESCU (1859-), general de divizie
(1913). n perioada august-noiembrie 1916 a comandat
Corpul 2 armat. La 1 ianuarie 1917 a fost trecut n
retragere.
36
VINTIL BRTIANU (1867-1930), om politic
liberal, fratele lui Ion I. C. Brtianu. A fost ministru de
rzboi (1916-1917), al Materialului de rzboi (1917-
1918), de Finane (1922-1926). Dup moartea lui Ionel
Brtianu (1927) a devenit preedinte al Partidului
Naional Liberal i prim-ministru (1927-1928).
37
CONSTANTIN IANCOVESCU (1862-1945),
general de corp de armat (1918), ministr u de Rzboi
(1917-1918). n timpul rzboiului a fost secr etar general
al Ministerului de Rzboi (august-septembrie 1916),
ef al Marelui Stat Major P.S., comandant al Grupului
Aprrii Dunrii (noiembrie 1916) i al Cor pului 3
armat (decembrie 1916-iulie 1917).
38
Colonelul (ulterior general) G. VLDESCU,
comandant al Regimentului 80 infanterie. Evocnd
personalitatea acestui ofier i mprejurrile angajrii
unitii sale n btlia de la Turtucaia, Constantin
Argetoianu scria: Vldescu era f iul generalului, f ost
ef al Casei Militare a regelui Carol I i ginerele lui
Alexandru Bellu. l cunoscusem i la Roma, ca ataat
militar; era bun de gur, dar nul la fapt i dup ce
trecuse 2 batalioane din regimentul su peste Dunre,
rmsese cu al treilea batalion i cu Goga pe malul
stng, de unde se uitau amndoi cu ocheanul la
prpdul de pe cellalt mal. Nici Vldescu, nici Goga
nu au fost decorai cu Mihai Viteazul (Constantin
Argetoianu, Pentru cei de mine. Amintiri din vremea
celor de ieri , volumul al III-lea, par tea a V-a, 1916-
1917, ediie i indice adnotat de Stelian Neagoe,
Humanitas, Bucureti, 1992, p. 35).
39
BTLIA DE LA TURTUCAIA s-a desfurat n
perioada 18 august/1 septembrie- 24 august/6
septembrie 1916 i s-a soldat cu gr av nfrngere.
Divizia 17 infanterie romn, comandant de generalul
Constantin Teodorescu, aprtoare a capului de pod,
a fost practic nimicit. nfrngerea a afectat grav
moralul clasei politice, populaiei i al armatei i a
fost urmat de o suit de greeli ale Marelui Cartier
General, dintre care cea mai important a fost
modificarea planului de campanie prin oprirea
ofensivei din Transilvania i or ganizarea manevrei de
la Flmnda.
40
Cele zece atacuri date n ziua de 23 august/5
septembrie 1916 nu au existat. A fost o grav dezin-
formare din partea locotenent-colonelului S. Nicoli-
cescu, comandantul Regimentului 36 infanterie.
41
Este vorba de colonelul (ulterior general de
corp de armat) Paul Angelescu (1872-1949), adjutant
regal (1916); a comandat Divizia 15 infanterie la
Mreti (1917), ef al Casei Militare Regale (1920-
1921), ministru de Rzboi (1927-1928, 1934-1937).
42
CONSTANTIN TEODORESCU, general, teore-
tician militar, profesor la coala Superioar de Rzboi.
A fost comandant al Diviziei 17 infant erie avnd
misiunea de a apra capul de pod Turtucaia. n aceast
calitate poart o mare responsabilitate pentru grava
nfrngere de la Turtucaia.
OCTAVIAN GOGA: NOTES FROM OUR WAR DAYS
The great poet Octavian Goga (1881-1938), prime plan personality of the Romanian society in the first
half of the past century was an active milit ant for the unif ication of Transylvania with the Kingdom of
Romania. He acted with extraordinary vigor in the years of neutrality (1914-1916) for Romanias entrance
into the WW I alongside Entente. Since those years, remarkable memoir pages remained in which, with
much talent, Octavian Goga describes the feverishness and emotions lived in the moments preceding
Romanias entrance into the war, after a period of neutrality full of disputes among Romanian politicians.
The decision to join Entente and the first victories of the Romanian Army in the Carpathian Mountains
produced the enthusiasm of the political class and the crowd. In these memorial pages are presented some
portrays of Romanian political men, also impressions af ter the contact with realities in the Romanian Army,
and the defeat of Turtucaia (Tutrakan), as well. This way, the narration develops on two exactly contrary
coordinates enthusiasm and disappointment, joy and pain. Hence, in only a few days from the entrance
into the war, the Romanian public opinion passed from ecstasy to agony.
43 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Dei Primul Rzboi Mondial s-a declanat n
condiiile n care ntre Austro-Ungaria i Serbia nu
exista o disput teritorial, intrarea n conflict a
statelor membre celor dou blocuri militare
(Antanta i Puterile Centrale) a fost determinat
de rnile anterioare provocate de revendicarea
unor spaii geografice de pe continent: Alsacia i
Lorena disputate de ctre Frana i Germania;
Polonia disputat de Rusia, Austro-Ungaria i
Germania; Peninsula Balcanic, unde Rusia i
Austro-Ungaria doreau s-i impun influena sau,
cel puin, s o menin pe cea avut n perioada
anterioar.
Dispute teritoriale majore ntre Marea Britanie
i Frana, pe de o parte, Germania, pe de alt parte,
se manifestau pe continentul african, n Orientul
Apropiat i Mijlociu.
n ansamblul celor patru teatre de operaii
terestre din Europa, Romnia avea o poziie
geostrategic important, dar i divergene de ordin
teritorial cu dou mari puteri aflate n conflict (Rusia
i Austro-Ungaria), fapt ce a constituit motiv de
aciune, pe toate planurile, asupra guvernului de la
Bucureti, pentru a o atrage n rzboi, dar i spaiu
de disput i negociere ntre cei interesai n aceast
zon pe toat durata rzboiului.
Poziia marilor puteri europene fa de intere-
sele teritoriale ale Romniei au fost diferite, n
momentele principale ale rzboiului, mergnd de
la promisiuni, ncheierea de tratate, sprijin politic
i militar, pn la aranjamente de culise, atitudini
de neglijare sau chiar de eludare a drepturilor
istorice ale romnilor.
Evoluiile geopolitice i geostrategice n zonele
central-estic i sud-estic ale Europei, n faza
final a primei conflagraii mondiale, i n primii
ani postbelici, au readus Romnia n centrul aten-
iei marilor puteri, poate chiar mai mult dect n
perioada neutralitii, rezultatul final fiind ndeplini-
PROBLEME TERITORIALE ROMNE{TI PROBLEME TERITORIALE ROMNE{TI PROBLEME TERITORIALE ROMNE{TI PROBLEME TERITORIALE ROMNE{TI PROBLEME TERITORIALE ROMNE{TI
N DISCU}IA MARILOR PUTERI N DISCU}IA MARILOR PUTERI N DISCU}IA MARILOR PUTERI N DISCU}IA MARILOR PUTERI N DISCU}IA MARILOR PUTERI
(1914-1918) (1914-1918) (1914-1918) (1914-1918) (1914-1918)
colonel (r) prof colonel (r) prof colonel (r) prof colonel (r) prof colonel (r) prof. univ . univ . univ . univ . univ. dr . dr . dr . dr . dr. ION GIURC| . ION GIURC| . ION GIURC| . ION GIURC| . ION GIURC|
rea i chiar depirea scopului militar al rzboiului,
eliberarea teritoriilor locuite de romni, ce se
gseau nglobate n monarhia austro-ungar.
Dei nu a primit ntregul teritoriu al Banatului,
aa cum se prevedea n Articolul 4 al Conveniei
militare, ncheiat la 4/17 august 1916, Romniei i-a
fost recunoscut dreptul asupra Basarabiei, teritoriu
care nu a fcut obiectul discuiilor ntre guvernul
de la Bucureti i cele ale Marilor Puteri.
Timp de cinci ani (1914-1918), spaiul locuit de
romni, aflai n propria lor ar sau pe teritoriul
imperiilor vecine, de la rsrit i apus, a fost, aa
cum am subliniat mai sus, obiect de disput sau
negociere ntre cei care la un moment dat au dorit
s aib de partea lor Romnia, sau au sperat s
ncheie pacea n condiii ct mai avantajoase, una
dintre acestea fiind includerea unei pri ct mai
mari din teritoriul romnesc.
Privit n ansamblu, din punct de vedere al
problematicii abordate, perioada 1914-1918, cuprin-
de trei etape distincte:
1. 1914-1916, cnd problema teritoriilor locuite
de romni a fost nemijlocit legat de atragerea
Romniei de partea Antantei sau a Puterilor Cen-
trale;
2. Sfritul anului 1916 i prima jumtat e a
celui urmtor, cnd cuvntul pace dar i anumite
aranjamente ntre Frana i Rusia au readus pe
masa de lucru a negocierilor problema romnilor
i a teritoriului locuit de acetia;
3. Februarie-decembrie 1918, cnd Romnia
a suferit o grav amputare teritorial, prin
prevederile Tratatului de pace de la Bucureti,
semnat la 24 aprilie/7 mai 1918, dar, totodat, cnd
romnii i-au exprimat liber, prin vot deschis
dorina de a tri ntr-un stat naional unitar, chiar
dac pn la un moment dat s-au manifestat i
unele tendine de autonomie.
Fiecare din cele trei etape enunate i are
istoricul i specificul ei, cu elemente de continuitate
90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei
n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial
44 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
i discontinuitate, de consecven sau inconsecven-
, cu o atitudine hotrt i ferm sau cu unele
oviri din partea factorilor de decizie politic i
militar ai Romniei.
Hotrrea Romniei de a rmne neutr n
conflagraia care se declanase i cret ea n
amploare a generat o adevrat curs pentru
atragerea acesteia n una din taberele af late n
conflict. La numai dou zile de la edina Consiliului
de Coroan de la Sinaia, ministrul de externe al
Rusiei Serghei Dimitrievici Sazonov l-a con-
vocat pe ministrul Romniei la Petrograd, cruia i-a
nmnat un proiect de tratat care prevedea, ntre
altele, c Rusia garanta Romniei, la semnarea
pcii, teritoriile din monarhia austro-ungar locuite
de romni. Ministrul de externe rus a cerut Franei
i Angliei s adopte aceeai atitudine, solicitare
acceptat de ctre cele dou state i comunicat
rapid guvernului de la Bucureti.
Atitudinea Rusiei s-a schimbat rapid, dup
succesele iniiale din Galiia i nordul Bucovinei,
cnd la 9/22 septembrie, nu mai cerea angajarea
Romniei n rzboi, ci doar o neutralitate binevoi-
toare, propunnd guvernului de la Bucureti s
ocupe ceea ce ea poate s ia acum fr nici un
efort. Guvernul de la Petrograd avea n vedere
Transilvania i sudul Bucovinei, unde trupele ruse
nc nu ptrunseser.
Poziia Rusiei fa de teritoriile romneti af late
sub dominaie austro-ungar a fost exprimat clar
n Acordul secret romno-rus, semnat la 18 septem-
brie/1 octombrie 1914, prin care Romniei i se
recunotea oficial dreptul de a-i ncorpora acele
teritorii din Monarhia austro-ungar care sunt
populate cu romni
1
. Referitor la Bucovina, acordul
prevedea c principiul majoritii populaiei trebuie
s formeze fundamentul pentru delimitarea
teritorial ntre Rusia i Romnia. Era deja evident
o prim tendin a Rusiei de a pune stpnire pe un
alt teritoriu romnesc luat la nceputul rzboiului
sub control militar partea de nord a Bucovinei.
Exprimrile referitoare la Bucovina erau
enunate i atent redactate n documentele
internaionale. Astfel, dup ncheierea Acordului
din 18 septembrie/1 octombrie 1914, ministrul rus
de externe solicita guvernului englez i francez s
declare conducerii de la Bucureti: Dac guvernul
romn, potrivit ofertei pe care i-au fcut-o Rusia,
Frana i Anglia, trece la ocuparea Transilvaniei i
a prii romneti a Bucovinei, cele trei puteri vor
folosi ntreaga lor autoritate pentru a mpiedica
Bulgaria s atace Romnia, atta timp ct aceasta
face cauz comun cu cele trei puteri n rzboiul
actual contra Austro-Ungariei
2
.
Discuiile romno-ruse de la Bucureti, ntre
I. I. C. Brtianu i ministrul Rusiei, Stanislas
Poklevski-Koziell, nu au scpat at eniei reprezen-
tanilor Germaniei i Austro-Ungariei care i-au
informat rapid i relativ corect guvernele lor.
Reacia autoritilor de la Berlin i Viena a fost
prompt, acestea solicitnd reprezentanilor lor la
Bucureti s fac guvernului romn o declaraie
formal n care s arate c n cazul unui rezultat
victorios al rzboiului, Romnia va primi Basarabia,
ceea ce pentru regatul Romniei reprezint stpni-
rea nelimitat a gurilor Dunrii i o foarte importan-
t cretere a puterii
3
.
Ministrul Germaniei la Bucureti era autorizat
s comunice direct, verbal, regelui Romniei c
guvernul german i asum rspunderea ca dup
terminarea victorioas a campaniei, printr-o recti-
ficare de grani s revin Romniei acel teritoriu
al Bucovinei, care cuprinde mormntul lui tefan
cel Mare i deci are pentru Romnia o importan
istoric naional
4
. Promisiunile Antantei i
Puterilor Centrale din toamna anului 1914, cnd
nu se profilau nvingtorii i nvinii, nu au putut
nltura prudena lui I. I. C. Brtianu i nici curentul
antantist care domina clasa politic i populaia
Romniei.
Problematica teritoriilor romneti a revenit
n atenia marilor puteri n primvara anului 1915,
cnd promisiunile teritoriale erau fcute fr nici
o reinere. Astfel, la 27 mai/9 iunie 1915, dei trupele
germane i austro-ungare nregistrau succese n
Galiia i Bucovina, guvernul de la Viena recu-
notea dreptul Romniei de a uni Bucovina pn la
Siret i promitea mbuntirea statutului romnilor
din Transilvania. n cazul cooperrii militare mpo-
triva Rusiei propunerile erau mrite: Bucovina pn
la Prut, zona Mehadiei, noi avantaje pentru popula-
ia romneasc din Transilvania
5
. Erau promisiuni
asupra unor teritorii romneti pe care regimul de
la Viena le anexase n condiiile disputelor cu
imperiile rivale, arist i otoman.
Trebuie precizat c guvernul de la Bucureti
nu se afla ntr-o expectativ total, continund s-i
prezinte condiiile sale pentru o viitoare cooperare
militar. Elocvent n acest sens este demersul din
20 aprilie/3 mai 1915 referitor la o alian cu Antanta,
cnd se solicita garantarea de ctre Antant a
unirii cu Romnia a Bucovinei pn la Prut, a Tran-
silvaniei i Banatului n ntregime, precum i a unui
teritoriu locuit de romni n vest, pn n apropierea
de Seghedin
6
.
Poziia Ant antei, legat n principal de cea a
Rusiei, era oscilant ntre neutralitatea Romniei
i angajarea acesteia n rzboi. Toate abordrile n
acest sens erau legate de evoluia situaiei de moment
pe fronturile europene, evideniindu-se c scopul
principal nu era obinerea victoriei militare, ci mai
mult a uneia diplomatice, cu rectificri teritoriale
45 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
avantajoase. Poate c n gndirea politicienilor
puterilor europene persista imaginea Congresului
de la Berlin din 1878, cnd state neangajate n
Rzboiul ruso-romno-otoman au obinut avantaje
nesperate cazurile Austro-Ungariei i Marii
Britanii care au primit Bosnia i Heregovina,
respectiv Ciprul, fiind de notorietate.
Totui, sub presiunea Franei i Angliei, la 27
mai/9 iunie 1915, guvernul de la Petrograd, foarte
sensibil la referirile privind viitoarea frontier cu
Romnia, a acceptat ca, n condiiile intrrii ime-
diate a rii noastre n rzboi, frontiera dintre cele
dou state s fie stabilit pe Prut.
Pe aceeai carte juca i guvernul de la Viena,
care, la 16/23 iunie 1915, prezenta primului ministru
romn oferta retrocedrii Bucovinei romneti.
Presiunile i promisiunile teritoriale ale marilor
puteri fa de Romnia s-au accentuat n vara anului
1915, condiii n care I. I. C. Brtianu a adoptat o
poziie rigid din punctul de vedere al Antantei, dar
favorabil pentru ar. n concepia premierului
romn, intrarea Romniei n rzboi trebuia s fie
urmare a ncheierii prealabile a unei convenii
politice referitoare la reglementarea problemelor
teritoriale i a uneia militare privind condiiile
cooperrii armate
7
. Aceast conduit a fost o
constant n politica guvernului I. I. C. Brtianu,
care i formase o imagine clar asupra poziiei celor
dou blocuri militare fa de revendicrile teritoriale
ale Romniei.
Anul 1916, n prima sa jumtate, a fost efer-
vescent n privina demersurilor Antantei pentru a
determina Romnia s intre n rzboi. Situaia grea
pe frontul de la Verdun, am putea spune chiar slabele
rezultate ale ofensivei ruse, declanate n iunie 1916,
au determinat Puterile Antantei s accepte
semnarea Trat atului de alian i a Conveniei
militare, la 4/17 august 1916.
Articolul 4 al Conveniei militare a prevzut,
ntre altele, limita viitoarei frontiere de nord i de
vest ale Romniei, care includea Bucovina pn la
Prut, trecea pe la 6 km est Debrein, iar de la
Seghedin pe Tisa, pn la confluena acesteia cu
Dunrea.
Prin semnarea actelor oficiale dintre Romnia
i Antant s-a ncheiat o prim etap n disputa dintre
cele dou blocuri militare i lupta guvernului de la
Bucureti pentru reglementarea problemelor
teritoriale ale regatului romn, n care s-au eviden-
iat idei convergente sau divergente, s-au promovat
interese sincere sau oculte, promisiuni realiste sau
dearte i s-a consolidat renumele lui I. I. C.
Bratianu.
Intrarea Romniei n rzboi nu a fost ntru totul
n acord cu concepia efului Marelui Cartier
General rus, generalul Alekseev, care era adeptul
ideii c pe teritoriul Romniei frontul trebuia s fie
stabilit pe pantele vestice ale Carpailor Orientali,
cursul Siretului Inferior i Dunrea Maritim. Slaba
aciune ruseasc n Dobrogea, inactivitatea diviziilor
aliate n btlia de pe Neajlov i Arge, dar i
intervenia prompt a armatelor 4 i 6 ruse n Poarta
Focanilor sunt elocvente n acest sens.
n lucrarea Rasputin, aparinnd lui I. B.
Bienstok, este prezentat un document semnat de
un funcionar al ministerului de Externe rus,
Polivanov, datat 25 octombrie/7 noiembrie 1916, n
care era exprimat atitudinea pe care guvernul de
la Petrograd trebuie s o adopte fa de Romnia n
viitorul apropiat: Dac forele s-ar fi desfurat n
aa mod, nct acordul politic i militar din 1916, cu
Romnia, ar fi fost cu desvrire nfptuit, un prea
puternic stat ar fi fost nfiinat n Balcani, compus
din Moldova, Muntenia, Dobrogea (Romnia
actual), Transilvania, Banat i Bucovina (achiziii
n virtutea trat atului din 1916) cu o populaie de
aproape 13 milioane. n viitor, statul acesta ar f i
nutrit cu anevoie sentimente prieteneti fa de
Rusia i el ar fi avut ca ambiie s nfptuiasc
visele sale naionale n Basarabia i n Balcani. n
consecin, distrugerea planurilor de mare putere
ale Romniei, n proporiile menionate, nu se
opune ndeosebi intereselor politice ale Rusiei
8
.
Dac lum n considerare presiunile exercitate
de autoritile ruse n luna decembrie 1916 pentru
evacuarea armatei romne dincolo de Nistru, n
vederea reorganizrii, se poate aprecia c ideile
vehiculate de ctre diplomatul rus erau direcii clare
de aciune a guvernului de la Petrograd.
Prezena masiv a trupelor ruse pe frontul din
Moldova, unde Armata 2 romn deinea un front
de aproximativ 40 km, era deosebit de periculoas,
mai ales n contextul cnd, n cadrul ntlnirii de la
Petrograd, din ianuarie 1917, ntre arul Nicolae al
II-lea i generalul francez Edouard Castelnau a fost
ncheiat un acord secret, conform cruia Rusia
avea libertatea, la sfritul rzboiului, s-i stabi-
leasc frontiera occidental aa cum o dictau
interesele sale. O Rusie victorioas n rzboi, cu o
prezen militar masiv n Romnia, nu ar fi
pregetat la ndeplinirea visului su de a se nstpni
pe Carpaii Orientali.
Dac este s dm crezare aprecierii lui Stinon
Charles, n iarna anului 1917 ministrul de Externe
al Rusiei, Sturmer, ar f i ncheiat o nelegere cu
Wilhelm al II-lea pentru o mprire a Romniei:
Valahia imperialilor (germani) i Moldova arului,
ceea ce explic de ce inamicul s-a oprit n faa
Siretului
9
. Aprecierea poate fi credibil, n condi-
iile n care spaiul dintre Carpai i Dunre se af la
sub administraie german. Chiar dac nu se
46 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
pomenete nimic despre Dobrogea i Transilvania,
este de la sine neles c prima trebuia s revin
Bulgariei (cu o implicare economic a Germaniei),
n timp ce a doua Austro-Ungariei.
n primvara anului 1917, Germania i Austro-
Ungaria au considerat c prin scoaterea Rusiei din
rzboi nfrngerea rilor Antantei era posibil.
Creionnd harta Europei, la 14 martie 1917, ministrul
de externe al guvernului austro-ungar, Ottokar von
Czernin i cancelarul german T. V. Bethmann-
Holweg, au semnat aa-numitul Document de la
Viena, n care se consemna c cele dou imperii
vor anexa unele teritorii i anume: pentru
Germania se are n vedere mai mult estul, iar pentru
Austro-Ungaria, nainte de orice, Romnia
10
.
Dou luni mai trziu, ministrul de Externe austro-
ungar a naintat un memoriu mpratului Carol I n
care oferea o variant de mprire a Romniei ntre
Austro-Ungaria, Rusia i Bulgaria. Austria trebuia
s primeasc Oltenia i Muntenia, Bulgaria sudul
Dobrogei, Rusia Moldova de la rsrit de Siret.
Dobrogea i Delta Dunrii urmau s formeze un
stat dup modelul Monaco, af lat sub influena Austro-
Ungariei.
La 18 mai 1917, ministrul de Externe austro-
ungar i cancelarul german au semnat Acordul de
la Kreuznach care, ntre altele, prevedea: n cazul
cnd Germania i anexeaz Curlanda i Lituania,
i-i alipete Polonia, atunci ea consimte ca Romnia
ocupat, exclusiv Dobrogea bulgreasc (pn la
grania de la 1913) i o fie de teritoriu pn la sud
de linia ferat Cernavod-Constana, s cad, ca
stat deosebit, n sfera de interese a Austro-Ungariei,
cu garantarea participrii economice a Germaniei
n Romnia
11
.
Acordul relua o veche tendin n plan geopolitic
a Germaniei i Austro-Ungariei care, n condiiile
haosului creat n Rusia, spera s-i nfptuiasc, din
nou, visurile din secolele anterioare. Dei n vara
anului 1917 pe frontul romn erau planificate i se
desfurau lupte de amploare, care vizau o
mbuntire a situaiei Antantei, n Anglia i Frana,
dou state n care guvernul romn i punea mari
sperane, unele cercuri politice erau nclinate s
accepte propunerile de pace ale Austro-Ungariei.
Edificatoare n acest sens sunt propunerile repre-
zentantului Antantei, contele Armand, privind
restabilirea frontierei Romniei n limitele ante-
rioare anului 1913.
n toamna anului 1917 i iarna anului 1918,
Puterile Centrale au urmrit s exploateze la
maximum situaia creat n Rusia, dup izbucnirea
revoluiei bolevice din octombrie, impunnd
ncheierea armistiiului i apoi a pcii cu Ucraina,
Rusia i Romnia.
La 28 ianuarie/9 februarie i 18 februarie/3
martie1918, Ucraina i Rusia au semnat la Brest-
Litovsk Tratatul de Pace cu Puterile Centrale
(Germania i Austro-Ungaria), prin care Germania
a ctigat, n plan politic, un ascendent fa de
Austro-Ungaria.
n situaia creat, singura soluie pentru Ro-
mnia, ncercuit practic de trupele Puterilor
Centrale, a fost s ncheie, la 20 februarie/5 martie,
preliminariile de pace de la Buftea care, din punct
de vedere al teritoriului rii noastre, prevedea:
cedarea Dobrogei, cu amenajarea unui drum de
legtur ntre Romnia i Constana, rectificri de
frontier spre Austro-Ungaria
12
. Peste dou luni,
la 24 aprilie/7 mai 1918, dup lungi tratative, a fost
semnat, ntre Romnia i Puterile Centrale, Pacea
de la Bucureti, care constituia n concepia celor
care au impus-o, doar un preludiu al planului lor
anexionist
13
.
Din punct de vedere teritorial, prin prevederile
sale, Pacea de la Bucureti consfinea faptul c
Romnia pierde Dobrogea, teritorii din Carpai
(131 sate i comune cu 724 957 locuitori i cu o
suprafa de 5 600 kmp)
14
. Dei Oltenia i Mun-
tenia urmau s revin Romniei, Germania i
Austro-Ungaria au impus condiii economice deose-
bit de grele, care aduceau ara ntr-o poziie de
semicolonie.
Din punct de vedere al relaiilor internaionale,
Pacea de la Bucureti a fost o adevrat catastrof,
dac avem n vedere prevederile Tratatului i
Conveniei militare din 4/17 august 1916. Dei n
Parlamentul Romniei a fost validat, la sugestia i
insistena lui I. I. C. Brtianu, ea nu a fost ratificat
de ctre regele Ferdinand I. Succesele aliailor pe
frontul de vest au creat sperane forurilor conduc-
toare de la Iai n meninerea pe aceste poziii. Se
poate aprecia c, prin atitudinea regelui Ferdinand
I i datorit evoluiei evenimentelor militare din
vara i toamna anului 1918, Romnia s-a situat ntr-
o poziie care i conferea reale anse la revenirea
pe eicherul politic european.
Cu toate amputrile t eritoriale din mai 1918,
Romnia se ntregise cu spaiul dintre Prut i Nistru,
ocupat de Rusia ncepnd cu anul 1812.
Decizia Sfatului rii de la Chiinu a fost
urmat de o ripost energic a Petrogradului i
Kievului. Edificatoare n acest sens sunt reaciile
Radei ucrainene care, la 30 martie/12 aprilie 1918,
a declarat c nu recunoate hotrrea Sfatului
rii din 27 martie/9 aprilie. Mai mult, la 22 aprilie/
5 mai, cu dou zile naintea semnrii Pcii de la
Bucureti, guvernul ucrainean a formulat pretenii
anexioniste asupra teritoriului dintre Prut i Nistru.
Situaia din Rusia Sovietic i Ucraina din
primvara anului 1918 nu put ea crea ameninri la
47 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
adresa Romniei, cu att mai mult cu ct Puterile
Centrale, prin condiiile militare impuse prin
Tratatul de Pace de la Bucureti, lsau s se
neleag c erau interesate de meninerea de ctre
Romnia a unor fore puternice n Basarabia.
Aadar, prin decizia Sfatului rii de la Chiinu
din 27 martie/9 aprilie 1918, dar i cu acordul tacit
al Puterilor Centrale, Romnia includea n graniele
sale Basarabia, teritoriu care prin suprafaa sa
depea dimensiunile spaiului care i fusese rpit.
Pn n toamna anului 1918, problemele teri-
toriale ale Romniei nu au fcut obiectul principal
al disputelor dintre puterile europene, acestea fiind
preocupate n principal de rezolvarea situaiei
militare din ce n ce mai complex, determinat de
succesele Antantei pe frontul de vest i n Balcani.
O situaie delicat i imprevizibil s-a creat n
toamna anului 1918 cnd, n contextul evoluiei
situaiei militare pe frontul italian i din Balcani, la
31 octombrie/13 noiembrie 1918, la Belgrad s-a
ncheiat armistiiul dintre Antanta i Ungaria, fr
participarea Romniei, prin care s-a stabilit linia
de demarcaie ntre Romnia i Ungaria pe linia
Mureului.
Eludnd prevederile Tratatului i ale Conveniei
militare din 4/17 august 1916, rile Antantei lsau
sub ocupaie ungar teritoriul Transilvaniei de la
nord de Mure i sub ocupaie srb teritoriul
Banatului.
La 15/28 noiembrie i 18 noiembrie/1 decem-
brie 1918, romnii din teritoriile aflate ant erior sub
dominaia Curii de la Viena au hotrt unirea cu
patria mam Romnia.
Hotrrile de unire a provinciilor romneti cu
ara au fost consfinite i prin decrete regale: la
14/27 noiembrie 1918 privind unirea Basarabiei cu
Romnia, la 5/18 decembrie a Bucovinei i la 16/29
decembrie a Transilvaniei.
Voina romnilor exprimat la Chiinu, Cer-
nui i Alba Iulia, sancionat prin decrete de ctre
regele Ferdinand I, nu a fost suf icient pentru a se
obine recunoaterea internaional.
n anii urmtori, problema teritoriilor romneti
a rmas n atenia puterilor europene, i nu numai,
gsindu-i o relativ soluionare n coninutul
tratatelor ncheiate n urma Conferinei de Pace
de la Paris (1919-1920).
1
I. G. Duca, Memorii, vol. I, Editura Expres,
Bucureti, 1992, p. 195.
2
Mircea Muat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-
dac la st atul romn unitar, Editura tiinif ic i
Enciclopedic, Bucureti, 1983, p. 450.
3
Arhivele Naionale Romne, fond Microfilme,
Austria, rola 220, c. 961.
4
Ibidem.
5
Romnia n anii primului rzboi mondial, vol. I,
Editura Militar, Bucureti, 1987, p. 108.
6
Ibidem, p. 109.
7
Politica ext ern a Romniei, dicionar cronologic,
Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1986,
p. 159.
8
Romulus Seianu, Alexandru Raiu, Romnia n
timpul rzboiului 1916-1918, fascicola nr. 8, Bucureti,
aprilie 1920, p. 124.
9
Stinon Charles, Le mystere roumain et la
defection r usse, Paris, Plon, 1918, p. 221-222.
10
Constantin Kiriescu, Istoria rzboiului pentru
ntregirea Romniei, vol. II, Editura tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1989, p. 32.
11
Ibidem.
12
Politica extern a Romniei, ed. cit., p. 165.
13
C. Botoran, I. Calafeteanu, E. Campus, V. Moisuc,
Romnia i Conferina de Pace de la Paris (1918-1920),
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983, p. 174.
14
Politica extren a Romniei, ed.cit., p. 165.
ROMANIAN TERRITORIAL PROBLEMS IN THE DISCUSSION
OF THE GREAT POWERS (1914-1918)
On the whole land theatre of operations in Europe, Romania had an important strategic position and
also territorial divergences with two great powers in conflict Russia and Austro-Hungary. This represented
a reason to pressure the government in Bucharest in order to attract it into war, and also space of dispute
and negotiation among those interested in this zone. Romania eventually imposed its objective to set free
the territories inhabit ed by Romanians, which were incorporat ed in the Austro-Hungarian Monarchy.
From the point of view of the Romanian t erritorial problems, the period between 1914 and 1918
contains three distinct stages:
1. 1914-1916, when the problem of the territories inhabited by Romanians was directly tied with the
Romanias attraction toward Entente, or Central Powers part.
2. The end of the year 1916 and the first half of the next, when the word peace, and also certain
arrangements between Russia and France brought back to the negotiations table the problem of the
Romanians and the territory inhabited by them.
3. February-December 1918, when Romania suffered a serious territorial amput ation, through the
provisions of the Peace Treat y of Bucharest, but in which the Romanians could freely express through open
vote at Chiinu, Chernivtsi and Alba Iulia their will to live in a unitary national state.
48 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Anul 1896 a marcat, n opinia profesorului
britanic Philip M. Taylor, trei evenimente majore n
istoria mass-mediei, ale cror consecine directe s-au
simit abia n timpul Primului Rzboi Mondial printr-o
explozie propagandistic nemaintlnit pn
atunci
1
.
Este vorba, n primul rnd, de apariia primului
ziar de mas The Daily Mail fondat de lordul
Northcliffe, cel care va juca un rol major n propa-
ganda britanic a Primului Rzboi Mondial. Spre
deosebire de gazetele existente, The Daily Mail se
adresa noii generaii de muncitori alfabetizai i din
ce n ce mai emancipai, aprui n secolul industria-
lizrii britanice, marcat de reformele liberale ale
epocii victoriene. Astfel, marile mase de oameni,
cei care aveau s asigure efectivele diviziilor arun-
cate n traneele Primului Rzboi Mondial, ncepeau
s aib acces la pres, la opinii diverse, la politic, la
educaie. Pionieratul presei populare a lui Northcliffe
a fost urmat curnd, n Statele Unite, de Randolph
Hearst, creatorul a ceea ce s-a numit jurnalismul
galben.
Al doilea moment al anului 1896 a fost prima
proiecie a frailor Lumire la Paris. Iniial, doar o
curiozitate creatoare de senzaii tari cam ca la
circ , cinematograful avea s devin rapid unul din
cele mai influente i mai populare medii ale
propagandei n rndul maselor, prin extraordinara
for de impact a filmului.
n fine, tot n 1896, la Salisbury Plain, Guglielmo
Marconi a demonstrat practic pentru prima dat
telegrafia fr fir, ceea ce deschidea cale liber nu
doar unei mult mai rapide i extinse circulaii a
informaiilor, dar mai ales radioului, ce avea s
devin, alturi de cinematograf, o arm de baz
din arsenalul propagandistic al secolului XX.
Primul Rzboi Mondial a izbucnit n momentul
n care aceste trei mari tehnologii ale mass-mediei
90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei
n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial
PROPAGANDA INSTITU}IONALIZAT~ PROPAGANDA INSTITU}IONALIZAT~ PROPAGANDA INSTITU}IONALIZAT~ PROPAGANDA INSTITU}IONALIZAT~ PROPAGANDA INSTITU}IONALIZAT~
A ALIA}ILOR N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL A ALIA}ILOR N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL A ALIA}ILOR N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL A ALIA}ILOR N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL A ALIA}ILOR N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL
colonel C|LIN HENTEA colonel C|LIN HENTEA colonel C|LIN HENTEA colonel C|LIN HENTEA colonel C|LIN HENTEA
reuiser s se impun i s influeneze direct
amploarea i desfurarea a ceea ce s-a numit
Primul Rzboi Total. Secolul XIX mai cunoscuse
cel puin dou conf lagraii de mare amploare
Rzboaiele Napoleoniene i Rzboiul Civil Ameri-
can , dar pentru prima dat n 1914 naiunile
beligerante au fost antrenate n ntregul lor n
efortul de rzboi i nu doar efectivele combatante
i civilii din imediata proximitate a teatrelor de
operaii. Beligeranii i-au mobilizat cvasitotalitatea
resurselor militare, economice, industriale, umane
i chiar morale pentru a obine victoria, alternativa
nfrngerii putnd duce aa cum a fost cazul
Rusiei ariste la dispariia vechii ordini din stat.
Datorit noilor capaciti tehnologice ale mass-
mediei, spre deosebire de precedentele conf licte,
rzboiul nu s-a mai purtat doar pe liniile de front, ci
i n teritoriile metropolitane, n rndul civililor de
acas, afectai direct nu numai de consecinele
economice i pierderile umane, dar i de tirile i
campaniile de propagand ale autoritilor sau cele
ale dumanilor.
O alt caracteristic a propagandei desfurate
n timpul Primului Rzboi Mondial a fost intima
legtur a acestui tip de aciuni cu serviciile secrete
de spionaj. Acestea au furnizat n permanen nu
numai datele necesare analizei psihologice i
politice a audienelor int vizate, dar au fost
implicate direct n planificarea i desfurarea
propriu-zis a aciunilor de propagand, care, nu o
dat, au avut un caracter cinetic. Tot n aceast
perioad a Rzboiului Total, i-a fcut apariia i
propaganda neagr, cea care afieaz o alt surs
a mesajului propagandistic dect cea real, de
obicei, originea materialelor folosite fiind atribuit
chiar taberei asupra creia era ndreptat. Aceast
mbinare a aciunilor de propagand mpotriva
inamicului i chiar a neutrilor cu activitile
49 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
serviciilor secrete, precum i folosirea pe scar
larg pentru atingerea unor obiective politico-
militare pe termen scurt a propagandei negre au
determinat formarea percepiei de asociere a
propagandei cu subversiunea, minciuna, dezin-
formarea.
Primele instituii create de britanici imediat
dup izbucnirea rzboiului au fost un Birou de pres
(War Press Bureau) sub conducerea lui F. E. Smith
lord Birkenhead i a unui Cenzor ef pe lng
Ministerul de Rzboi. Numirea lordului Kitchener
ca secretar de stat al Aprrii la 5 august 1914 a
nsprit i mai mult atmosfera, prin ordinul de
retragere a tuturor corespondenilor de rzboi ce
nsoeau corpul expediionar britanic n Frana,
ordin ce se alinia politicii instituite de francezi de
interzicere total a presei n teatrul de operaii.
Prima aciune de propagand britanic din
timpul Primului Rzboi Mondial a fost de fapt un
act de cenzur, britanicii tind cablul submarin de
comunicaii dintre Germania i Statele Unite chiar
n rstimpul expirrii ultimatumului adresat
germanilor, asigurndu-i astfel controlul tirilor
care ajungeau de pe continent n America. Aceast
aciune a facilitat enorm vasta i secreta campanie
de propagand britanic n Statele Unite pentru
intrarea acestei mari puteri economice i militare
n rzboi de partea Antantei, campanie desfurat
n cel mai mare secret de ctre un departament
situat n Wellington House din Londra, condus de
Charles Masterman i coordonat de Ministerul de
Externe
2
. Ampla campanie secret de propagand
gri britanic, desfurat n neutra Americ (ce a
fost pltit scump n 1940 prin puternica reticen
a americanilor de a mai fi pclii nc o dat s se
angajeze ntr-un rzboi care nu-i afecta direct pe
ei), a vizat n mod deosebit pe simpatizanii ameri-
cani ai cauzei britanice, care erau astfel utilizai
drept vehicule propagandistice asupra celor
nehotri sau care se declarau mpotriva rz-
boiului. n acest scop, Wellington House a produs i
diseminat n Statele Unite o cantitate impre-
sionant de material tiprit (pamf lete, fluturai,
caricaturi etc.) i a canalizat peste Atlantic, graie
beneficiului de cvasiexclusivitate a cablului transo-
ceanic, doar acele tiri de pres selecionate i
formatate anume despre mersul rzboiului, care
conveneau politicii i intereselor britanice.
A doua structur de propagand britanic a
funcionat la Crewe House, n cartierul Mayfair
din Londra, sub conducerea fondatorului lui The
Daily Mail , lordul Northcliffe i n subordinea
Ministerului Informaiilor, condus de lordul Beaver-
brook, avnd misiunea propagandei mpotriva
inamicului i asupra celorlali neutri sau a teritoriilor
ocupate din Europa
3
. Lordul Northcliffe a avut
iniiativa atragerii unor prestigioase nume
jurnalistice (precum directorul lui The Times, Sir
Champbell Stuart) sau scriitoriceti (H. G. Wells,
Arthur Conan Doyle, John Galsworthy, Thomas
Hardy sau romancierul i agentul MI-6 Somerset
Maugham), ceea ce din perspectiva angajrii totale
a rii n rzboi pentru Rege i ar era justificat.
Departamentul de propagand asupra dumanului
condus de lordul Northcliffe de la Crewe House a
colaborat strns n planificarea i desfurarea
campaniilor sale mpotriva Germaniei i n
teritoriile europene ocupate att cu Ministerul de
Rzboi, Amiralitatea i Ministerul Aerului Britanic,
ct i cu omologii si din Frana, Italia i ulterior
Statele Unite. n acest prim laborator oficial de
propagand au fost imaginate povetile despre
atrocitile germanilor, etichetai drept bestii de
huni, au fost demonizai i ridiculizai Kaiserul i
ali lideri politici i mai ales militarii dumani, au
fost create false ziare germane i fluturai dise-
minate din avioane i baloane pentru soldaii i
La arme La arme La arme La arme La arme
50 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
populaia german, au fost fcute promisiuni
faciunilor politice germane (de exemplu, social-
democraii germani au fost cei mai pgubii) sau
din teritoriile ocupate, s-a ncercat atragerea n
orice chip a rilor neutre. Aciunile britanice de
propagand au coninut i numeroase i consistente
elemente de intoxicare sau dezinformare a
inamicului, mai ales a comandanilor acestora, pe
lng obiectivul de demoralizare a trupelor i
populaiei civile, ceea ce, ulterior, dup restabilirea
adevrului asupra tuturor afirmaiilor mincinoase
sau demonizatoare, a cauzat att confuzia percep-
tiv ntre propagand, dezinformare, intoxicare,
subversiune, ct i pierderea credibilitii asupra
mesajelor venite din t abra advers. Pentru
moment, n desfurarea rzboiului propaganda
britanic a fost ns extrem de eficient, a marcat
puternic att trupele, ct i civilii, a copleit efortu-
rile similare germane, fapt recunoscut fr echivoc
dup rzboi nu doar de generalul Ludendorff (care
a numit Crewe House drept Ministerul distrugerii
ncrederii germane
4
i marealul Hindenburg, dar
chiar i de Hitler n Mein Kampf, crendu-se chiar
percepia postbelic n rndul umilitei populaii i
armate germane c rzboiul a fost pierdut nu pe
cmpurile de lupt, ci ca urmare a formidabilei
propagande i serviciilor secrete aliate care au
zdrobit frontul moral i politic de acas. Efectele
colaterale ale propagandei bazate pe minciun, n
spe cea gri sau neagr, aveau s se resimt din
plin n opinia public american n perioada
neutralitii 1939-1941, ct i n cea german nain-
tea i n timpul celui de-al Doilea Rzboi Mondial.
Carol profesor, Carol profesor, Carol profesor, Carol profesor, Carol profesor,
dndu-i o lec]ie dndu-i o lec]ie dndu-i o lec]ie dndu-i o lec]ie dndu-i o lec]ie
]arului Bulgariei ]arului Bulgariei ]arului Bulgariei ]arului Bulgariei ]arului Bulgariei
n ceea ce privete propaganda de acas, destinat
meninerii i ridicrii moralului britanicilor, ea a
revenit exclusiv Ministerului Informaiilor. De
remarcat aceast rigoare britanic, provenind
dintr-o disciplin conceptual i moral remarcabil
de a separa instituional propaganda, funcie de
audiena int: Wellington House pentru americani,
Crewe House pentru dumani i Ministerul Infor-
maiilor pentru cei de acas. Acest model va fi
preluat de americani i va fi continuat n mare i n
urmtoarea conf lagraie mondial, spre deosebire
de regimurile totalitare, unde aceeai structur de
propagand aciona asupra tuturor audienelor int
avute n vedere.
Imediat dup intrarea n rzboi, la 6 aprilie 1917,
americanii au nfiinat i ei o structur de propa-
gand numit destul de eufemistic, Comitetul de
Informare Public, condus de jurnalistul i susin-
torul preedintelui Wilson, George Creel. Cunoscut
sub numele de Comitetul Creel, acesta a fost
structurat dup natura audienei int n secia
intern ce avea misiunea susinerii mobilizrii i
efortului de rzboi n Statele Unite, i n secia
extern, destinat aciunilor de influenare a
dumanului i neutrilor. Aceasta din urm era
divizat n biroul presei strine, serviciul de cablu
i comunicaii fr fir i serviciul de f ilm strin. La
fel ca i britanicii, americanii au antrenat n acest
efort nume sonore unele ctigndu-i notorie-
tatea mondial abia apoi precum Edward Bernays
sau Walt er Lippmann, dar, spre deosebire de
secretul absolut n care se lucra la Londra, n
Statele Unite propaganda s-a fcut la vedere. O
51 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
a contribuit mult la crearea i meninerea unei
isterii belicoase i revanarde. Principala instituie
de propagand francez s-a numit Maison de la
Presse, activitile sale fcnd obiectul multor
rivaliti i mainaiuni politice interne. Principala
int a propagandei franceze au reprezentat-o
francezii din teritoriile ocupate de germani i soldaii
germani de pe linia frontului. n octombrie 1915 este
nfiinat un Serviciul de Propagand Aerian, care
a diseminat asupra germanilor i francezilor din
teritoriile ocupate, mai ales din baloane, ziarul La
Voix de Pays, ca replic la Gazette des Ardennes
realizat de germani. Tot n cadrul Ministerului
francez de Rzboi a fost nfiinat o unitate special
de propagand antigerman, condus de un specialist
al vieii de dincolo de Rin, Pierre Boucher, i care a
angajat unul din cei mai populari ilustratori umoristici
ai vremii, alsacianul Hansi.
Propaganda Antantei n spe cea britanic
i american din Primul Rzboi Mondial a marcat
aadar prima instituionalizare oficial a unui
concept ce fusese aplicat nainte mai mult empiric,
instinctiv. nceputul ostilitilor nu a gsit n tabra
aliat structuri speciale de propagand, iar primul
alt not distinct american a fost utilizarea pe
scar larg a tehnicilor de publicitate deja validate
de marile companii de specialitate americane n
cadrul campaniilor de propagand intern pentru
susinerea efortului de rzboi la scar naional
5
.
nfloritorul Hollywood, mpreun cu starurile sale
precum Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary
Pickford au fost i ei implicai n aceste aciuni,
prefigurnd ceea ce avea s se repete, la o scar
mult mai mare, n cel de-al Doilea Rzboi Mondial.
n sfrit, dup publicitate i industria divertis-
mentului, americanii au inclus n campaniile de
propagand intern i mesaje de educaie i datorie
patriotic, care a fost astfel inclus n panoplia
obligaiilor democraiei moderne. Pe plan ext ern,
propaganda american antigerman a mers tot pe
linia demonizrii militarismului prusac (Kaiserul
fiind asemuit cu un demon, soldaii germani fiind
portretizai ca violatori i ucigai de copii) i
demoralizrii dumanilor, dar i a ncercrilor de a
diviza soldaii i populaia fa de conductorii lor
militari i politici. Totodat, americanii nu au
pierdut ocazia de a-i promova propriile valori i
stil de via, propria viziune asupra democraiei i
libertii, ceea ce a aprut ca o repetiie sau experi-
ment naintea celui de-al Doilea Rzboi Mondial i
mai ales pentru perioada imediat urmtoare.
Propaganda francez din Primul Rzboi Mondial
a urmat n linii mari acelai traseu ca i cea brita-
nic, dar nu a avut complexitatea i iniiativele
insulare. Francezii, ca naiune, nici nu aveau prea
mult nevoie de ndemnuri la rzboi, deoarece ei
aveau de rzbunat umilitoarea nfrngere din 1870
de la Sedan i mai ales de recuperat de la germani
Alsacia i Lorena, cele dou provincii pe care le
pierduser tot atunci. Acest puternic imbold
revanard a fost evident mai ales n primii doi ani
de rzboi i s-a atenuat considerabil dup btlia de
la Verdun, cnd motivaiile patriotice autentice au
nceput s scad sensibil n tabra aliat. Patrio-
tismul i datoria fa de ar au fost, de altfel, temele
preferate ale propagandei de acas, pentru susi-
nerea moralului cetenilor i a trupelor proprii; la
vremea respectiv, ideologia nc nu pusese
stpnire pe propagand, dar accentul pe apelurile
patriotice a creat premisele ptrunderii naionalis-
mului ntre temele favorite ale propagandei, iar
francezii cu precdere sunt sensibili la acest
subiect. n acest sens, presa francez, dei exclus
n mare parte din apropierea teatrelor de operaii,
Afi[ propagandistic britanic Afi[ propagandistic britanic Afi[ propagandistic britanic Afi[ propagandistic britanic Afi[ propagandistic britanic
cu mesajul: regele [i ]ara cu mesajul: regele [i ]ara cu mesajul: regele [i ]ara cu mesajul: regele [i ]ara cu mesajul: regele [i ]ara
au nevoie de tine au nevoie de tine au nevoie de tine au nevoie de tine au nevoie de tine
52 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
instinct al militarilor a fost s creeze birouri de
pres pe lng Ministerul de Rzboi, n fapt,
structuri de cenzur a presei. Abia dup ce a devenit
evident c rzboiul nu se va termina prea repede,
structurile speciale de influenare a dumanului i
a propriei populaii au nceput a fi create i
dezvoltate. Sub puternica motivaie a Rzboiului
Total, propaganda a fost practicat metodic,
planificat, sub conducere politico-militar, la scar
larg i prin utilizarea tuturor mijloacelor tehnice
i resurselor umane disponibile. Patriotismul i
naionalismul au fost aruncate n lupta propagan-
distic cu rol de artilerie grea n susinerea
moralului trupelor i populaiei de acas, fr ns
a fi tributare unor imperative ideologice. Demoni-
zarea adversarului pn la limita absurdului a fost
o inovaie propagandistic folosit pentru prima
dat pe scar larg n campaniile de propagand.
Presa scris, loalalt cu afiele, crile potale i
celelalte mijloace disponibile pentru comunicare
n mas, s-a bucurat de o mare receptivitate i
credibilitate n rndul publicului, fapt ce a recoman-
dat-o ca pe un vector preferat de propagand, de
influenare a opiniei publice. Minciuna, neadevrul,
exagerarea n special, n construirea mesajelor
destinate audienelor strine au constituit muniia
de baz a campaniilor de propagand anglo-
americane, la fel ca i implicarea substanial a
serviciilor secrete, ceea ce a marcat profund
percepiile publice postbelice cu privire la acest
concept. Promisiunile cu caracter politic neonorate
THE ALLIES INSTITUTIONALIZED PROPAGANDA
IN THE FIRST WORLD WAR
Under the strong motivation of the total war the propaganda was preached in a planned manner under
the political-military leadership on a wide scale. Patriotism and nationalism were thrown in the propagandistic
fight to sustain the troops and homeland population morale. Adversarys demonisation to the limit of
absurd represented an innovation using on a large scale the written press, posters, postal cards. Deception,
exaggeration mostly in the messages addressing the foreign audience constituted the basic ammunition
of the Anglo-American propaganda campaigns, same as the substantial implication of the secret services
which has profoundly marked the public postwar perceptions regarding this concept. The unhonored political
promises after the war, and the so called atrocities by the Germans, subsequently unconfirmed, which were
used in the Allies propagandistic campaigns had not only significant political postwar consequences, but also
they considerably diminished the credibility of the propagandistic messages. This imposed a radical change
in the fundamentals of the Allies propaganda of the WW II, from lie and deception to truth and concrete
facts.
dup rzboi, precum i aa-zisele atrociti svrite
de germani i neconfirmate ult erior, care au fost
folosite n cadrul campaniilor de propagand aliate
au avut nu numai consecine politice postbelice
semnificative, dar au micorat considerabil
credibilitatea mesajelor propagandistice. Aceasta
a impus schimbarea radical a bazei de fundamen-
tare a propagandei aliate din cel de-al Doilea Rzboi
Mondial, de la minciun i denaturare, la adevr i
fapte concrete. Cu toate c propaganda puterilor
Antantei a covrit-o pe cea a Puterilor Centrale,
rmne o ntrebare deschis, i fr un rspuns
previzibil, ct de mult a contribuit n realitate
dominaia propagandistic la victoria final.
Aceast etern ntrebare o vom regsi nu numai
n cel de-al Doilea Rzboi Mondial, dar i n ceea
ce privete eficiena noilor concepte de operaii
psihologice, informaionale, de management al
percepiilor din anii 90.
1
Philip M. Taylor, Munition of the Mind. A Histor y
of Propaganda from the Ancient World to the Present
Day, Manchester University Press, Manchester i New
York, 1990/1995, p. 174.
2
Ibidem, p. 177.
3
Roger Faligot, Rmi Kauffer, Istoria mondial a
serviciilor secrete, Editura Nemira, Bucur eti, 2000,
pp. 142-145.
4
Philip M. Taylor, op.cit., p. 188.
5
Ibidem, p. 187.
53 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei 90 de ani de la intrarea Rom#niei
n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial n Primul R`zboi Mondial
Dac dup ncheierea Marelui Rzboi pacea s-a
realizat att de dificil este de neles ct de grea a
fost aciunea pentru meninerea ei. Orice demers
pentru o relaie bilateral, indiferent ct de limitat a
fost el n obiective i scopuri, ntmpina numeroase
obstacole ntruct, practic, erau imposibil de
identificat dou state balcanice ntre care s nu
existe probleme n litigiu, alimentnd mereu suspi-
ciuni i tensiuni greu de dezamorsat. Considerm
util un inventar al acestora n perspectiva aprecierii
iniiativelor ulterioare pentru formarea nelegerii
Balcanice. n felul acesta se vor putea aprecia mai
corect oportunitatea i valoarea deciziei politice n
urma creia s-a realizat, la nivel statal, o alian a
patru din cele ase ri balcanice ale timpului.
O evaluare a disensiunilor existente atunci, chiar
i succint, pune n valoare o nou dimensiune,
neexprimat nc n istoriografia problemei, i
anume capacitatea organizaiei de a estompa i de a
trece peste problemele n suspensie dintre rile
aliate balcanice.
n ce privete relaiile Romniei cu rile
balcanice, ea avea raporturile cele mai tensionate
cu Bulgaria. Cele dou state s-au gsit de la nceput
pe poziii i n tabere opuse n raport cu normele i
instituiile construite la terminarea rzboiului:
Romnia, preocupat s-i ntreasc statutul de ar
de mrime medie n frontiere stabile, se gsea n
tabra antirevizionist, hotrt s menin cu orice
pre statu-quo-ul teritorial i celelalte rigori instituite
prin tratate; Bulgaria era n tabra revizionist,
acceptnd cu multe rezerve pacea i ncercnd, ori
de cte ori era posibil, s-i anuleze efectele de ordin
teritorial, dar i cele economice, politice sau militare.
n general, autoritile oficiale de la Sofia se
pronunau public pentru un revizionism panic
1
, o
formul diplomatic respins de vecinii Bulgariei.
NOUA REALITATE
POLITICO-STATAL~ N BALCANI
DUP~ PRIMUL R~ZBOI MONDIAL
colonel (r) dr colonel (r) dr colonel (r) dr colonel (r) dr colonel (r) dr. ALEXANDRU O{CA . ALEXANDRU O{CA . ALEXANDRU O{CA . ALEXANDRU O{CA . ALEXANDRU O{CA
Relaiile bilaterale romno-bulgare erau
grevate n principal de problema dobrogean.
Dup armistiiul de la Salonic (29 septembrie
1918), Bulgaria a ncercat s reglementeze proble-
ma dobrogean apelnd la Consiliul Suprem al
Conferinei Pcii de la Paris. Nu insistm asupra
dificultilor pe care Aliaii le-au creat Romniei
la sfritul anului 1918 n reinstaurarea adminis-
traiei romneti n Dobrogea. Dup pacea de la
Bucureti (7 mai 1918) cu Puterile Centrale s-a
semnat un acord prin care Romnia retroceda
(art. 10) Bulgariei teritoriul sud-dobrogean (uor
rectificat), iar restul Dobrogei era administrat n
comun de Puterile Centrale
2
. Trat atul nu a fost
niciodat sancionat de Regele Ferdinand.
Imediat dup rzboi, premierul bulgar, Teodor
Teodorov, pleda pentru o pace onorabil care,
dup opinia lui, trebuia s recunoasc Bulgariei
suveranitatea asupra ntregii Dobroge
3
. n final,
punctul de vedere bulgar nu a fost acceptat, iar
Trat atul de la Neuilly consacra frontiera
dobrogean pe traseul existent de la 1 august 1914
(art. 27)
4
.
Contenciosul dobrogean a fost folosit de
guvernele urmtoare (Stamboliiski i ankov) ca
moned de schimb pentru un ipotetic sprijin
bulgar acordat Romniei ntr-un eventual conf lict
sovieto-romn n privina Basarabiei
5
. Abilitatea
diplomaiei bulgare este remarcabil n aceast
privin, ea reuind s conving pe premierul
francez Alexandre Millerand care, comunica
ministrului francez la Bucureti, Daeschner,
urmtoarele (martie 1920): V vei abine de la
orice intervenie, chiar indirect, n chestiunea
Dobrogei. Dac este incontestabil faptul c o
reglementare amical a acestui diferend ntre
Romnia i Bulgaria ar constitui un element
54 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
preios pentru pacea balcanic, nu este mai puin
imposibil din acest motiv ca noi s dm aparena
de a invita aliata noastr Romnia s cedeze n
mod benevol o parte din teritoriul su dumanului
de ieri
6
.
Noul prim-ministru bulgar Stamboliiski era mai
concesiv i reducea preteniile bulgare numai
asupra Dobrogei de Sud: ...o apropiere de Romnia
este posibil numai cu condiia ca aceasta s cedeze
Dobrogea de Sud
7
, iar nsrcinatul cu afaceri
american la Sofia, Charles Wilson, se arta convins
c Romnia ar trebui s preuiasc mai mult
prietenia cu Bulgaria dect Dobrogea meridio-
nal
8
. Dar n ianuarie 1921, pe timpul vizitei la
Bucureti, premierul bulgar avea rspunsul auto-
ritilor romne: nici un compromis n privina
Dobrogei n graniele stabilite dup Pacea de la
Bucureti (1913).
Celelalte probleme n litigiu, cu toate tergiver-
srile, n-au creat situaii insurmontabile, dei s-au
negociat i discutat ndelung ntr-o comisie mixt
problema ridicrii sechestrului pe care guvernul
romn l-a pus pe bunurile bulgarilor din Dobrogea
de Sud, (guvernul bulgar a acceptat s achite
compensaiile necesare) i problema despgubirii
cetenilor romni deposedai de bunuri pe timpul
administraiei bulgare.
Romnia era interesat n normalizarea relaii-
lor cu vecinul de la sud. Diplomaii romni apreciau
poziia geostrategic a Bulgariei n zon i au
observat cum marile puteri europene i manifestau
interesul fa de acest stat tocmai pe acest consi-
derent. Bulgaria era singura ar care aparinea
integral zonei balcanice i era dificil de articulat
orice structur de alian pe formula Balcanii ai
balcanicilor cu excluderea Bulgariei. Pentru a-i
scoate statul din izolare, Stamboliiski, venit la
guvernare (cu un guvern monocolor agrarian) la
21 mai 1920, a fcut un turneu n principalele
capitale europene (unde obinea promisiuni c
Bulgaria va fi tratat cu nelegere n privina
respectrii clauzelor pcii)
9
, inclusiv la Bucureti
(ianuarie 1921), unde a fost bine primit de Averescu
i Take Ionescu. Liderii rniti, Ion Mihalache i
Virgil Madgearu, au af lat de la el coninutul i
scopul proiectului pentru o Internaional Verde i
au discutat i alte probleme de interes n eventuali-
tatea unui guvern rnist n Romnia. Presa
bulgar a speculat pe seama ntlnirilor de la
Bucureti cu liderii romni, afirmnd c rnitii
ar fi declarat c, odat venii la putere, ei vor ceda
Bulgariei Dobrogea de Sud
10
.
Premierul bulgar a vrut s valorifice toate
oportunitile pentru o reglementare, n favoarea
rii lui, a relaiilor cu Romnia.
n analiza istoric, proiectul unei cstorii dinas-
tice poate prea lipsit de importan, dar la vremea
respectiv premierul bulgar era interesat de reacia
oficialilor romni i a cercurilor Palatului Regal de
la Bucureti la o eventual propunere de cstorie
ntre arul Boris al III-lea i prinesa Mrioara
11
.
Premierul a sondat i aceast posibilitate.
De altfel, dup armistiiul de la Moudania (11
octombrie 1922), diplomaia bulgar a estompat la
maxim preteniile fa de Romnia i Iugoslavia,
spernd s obin sprijinul acestor ri la Conferina
de Pace de la Lausanne pentru crearea unui debueu
bulgar la Marea Egee. Chiar atacurile bandelor
Organizaiei Revoluionare Interne Macedonene
(O.R.I.M.) la grania iugoslav i ale comitagiilor
n Dobrogea au fost oficial dezavuate
12
. Ofensiva
diplomatic a agrarienilor bulgari i va convinge i
pe oficialii de la Belgrad mult timp sceptici i
suspicioi fa de vecinul de la est s-l primeasc
pe Stamboliiski
13
. Impetuosul prim-ministru bulgar
declara n Sobranie, la 26 ianuarie 1923: Am
sfrmat la Bucureti i Belgrad cele dou lanuri
dumane care ne strngeau
14
, dar, mai departe, el
i informa compatrioii despre inteniile reale fa
de vecini: Prezicerea mea c n trei ani va ncepe
revizuirea tratatelor s-a realizat. n afar de tratatul
de la Svres, se cere i revizuirea celui de la
Versailles...
15
.
Dar guvernul bulgar gestiona cu dificultate
problemele unei societi n permanent agitaie
i instabilitate. Tocmai cnd se contura o tendin
dominant spre ordine democratic, la Sofia s-a
instituit un regim de for prin rsturnarea violent
i sngeroas a guvernului Stamboliiski (9 iunie
1923)
16
. rile vecine i marile puteri, surprinse,
au rmas n expectativ i departe de a acorda
guvernului ankov ncrederea de care se bucurase
vechiul guvern
17
. Nu le rmnea autoritilor
romne ngrijorate i preocupate dect s
at epte i s supravegheze, la rndul lor, aciunile
noului guvern instalat la Sofia.
O problem care revenea frecvent n relaiile
romno-bulgare era situaia i statutul comunitii
romnilor din Bulgaria, foarte critic mai ales n
primul deceniu interbelic. Dup unele aprecieri,
comunitatea nu era deloc nesemnificativ
18
. La
nceputul secolului, statisticile oficiale indicau
aproape 90 000 de romni dunreni i 10 000
romni balcanici. Statisticile bulgreti ale anului
1920 menionau doar un numr de 75 000 romni.
55 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Cu toate eforturile i cu tot tactul diplomatic pe care
o personalitate romn remarcabil prin profe-
sionalism i devoiune le-a dezvoltat cu gene-
rozitate
19
, situaia acestor oameni nu s-a ameliorat,
nregistrndu-se chiar o rea voin
20
a guvernului
n asigurarea nvmntului n limba matern. Mai
trziu, insistenele Bucuretilor pentru nfiinarea
la Vidin a unei coli cu predare n limba romn s-au
soldat chiar cu ameninri i represalii fa de
locuitorii romni din ora (n anul 1927)
21
.
Dei uor ameliorate, relaiile romno-bulgare
rmneau afectate, n primii ani postbelici, de litigii
i probleme care fceau imposibil o colaborare pe
obiective complexe, bazat pe ncredere i eventual,
pe un tratat politic.
Spiritul revizionist i cel de revan s-au estom-
pat, dar au rmas constant prezente n clasa politic
bulgar, fapt care punea n gard autoritile de la
Bucureti nevoite s supravegheze atent orice
micare la Sofia i s fie pregtite pentru orice even-
tualitate. n plus, guvernul romn trebuia s fac
fa pericolului rusesc venit concomitent de la
Nistru, din partea bolevicilor i respectiv din sud,
din partea albgarditilor
22
dislocai n estul Bulgariei.
n felul acesta exista riscul ca teritoriul romnesc s
se transforme n teren de confruntare ntre cele
dou tabere ruseti.
Iugoslavia, n formula sa de nceput, era foarte
preocupat de coninutul i natura relaiilor sale cu
Bulgaria. De altfel, ca stat af lat ntr-o nevoie vital
s-i consolideze statutul, Iugoslavia fcea eforturi
disperate s-i rezolve litigiile teritoriale (i nu
numai) la toate graniele sale. ntre acestea, litigiile
cu Bulgaria i cele cu Albania erau cele mai
periculoase, iar soluionarea lor cea mai presant.
Cel puin cteva probleme nerezolvate (unele
nici nu puteau fi rezolvate) compuneau dosarul
generator de dispute, insecurit ate i conflict ntre
cele dou ri: problema macedonean, soluionat
prin Trat atul de Neuilly n detrimentul Bulgariei;
activitile O.R.I.M. cu desfurarea lor impre-
vizibil, adesea soldat cu atentate sngeroase;
statutul minoritilor motiv de permanent
instigare la ameninri reciproce; traficul de
frontier foarte dificil de inut sub control ntr-o
zon nesigur i cu populaii complet derutate n
confuzie general specific primilor ani postbelici.
n orice caz, studiul documentelor i bibliografia
problemei raporturilor interstatale n Balcani
relev ct de mult depindea stabilitatea n zon de
evoluia raporturilor dintre Bulgaria i Iugoslavia.
Paradoxal, dei n urma pcii, statul bulgar a
pierdut multe privilegii n favoarea regatului vecin
de la vest, guvernele de la Sofia au fost cele care au
iniiat demersuri pentru nelegeri cu iugoslavii.
Autoritile bulgare apreciau c relaiile cu
Iugoslavia reprezentau punctul esenial al politicii
externe a Bulgariei
23
. Dinspre Belgrad se
manifesta nc nencredere: autoritile iugoslave
nu se grbeau s mprteasc dorina bulgarilor
nainte de a constata c Bulgaria i-a schimbat n
mod real atitudinea
24
. Dup cum observa nsr-
cinatul cu afaceri american la Sofia, ideea unui
bloc bulgaro-iugoslav (formul pe care bulgarii o
tot avansau) nu era nici realist i nici acceptat
de puterile europene (Marea Britanie o respingea,
Frana o accepta doar ca idee de cooperare ntre
state)
25
. Fereastra de oportunitat e care s-a deschis
dorinelor bulgare (dup victoria n alegeri la 28
noiembrie 1920 a partidului croatului Stjepan
Radi i a comunitilor)
26
a fost repede nchis:
partidul comunist a fost desfiinat, iar n fruntea
noului guvern iugoslav a venit Nicola Pasi, liderul
radicalilor srbi. Optimismul premierului bulgar
chiar i dup aceast schimbare
27
nu avea nici o
justificare, mai ales c nici aciunea compatrioilor
si nu l ajuta: att guvernul iugoslav
28
, ct i cel
romn
29
au reclamat Conferinei Ambasadorilor
atentatele bandelor O.R.I.M. la grania de vest i a
altor grupri bulgare la grania dobrogean.
Evident, Convenia de alian defensiv
romno-iugoslav din iunie 1921 (din seria docu-
mentelor oficiale care au fundamentat Mica nele-
gere) a fost receptat de primul ministru i de
oamenii politici bulgari ca ndreptat mpotriva
Bulgariei
30
.
Luciditatea premierului bulgar n aprecierea
importanei relaiilor bune cu statul iugoslav era
constant sabotat din interior. Un comando
O.R.I.M. l-a asasinat pe ministrul de rzboi bulgar,
Aleksandr Dimitrov, care n timpul vizitei la
Belgrad reuise o ntlnire cu premierul Pasi (30
mai 1921)
31
. De altfel, n unele medii politice se
aprecia c premierul iugoslav (de origine bulgar)
era nu numai pentru o apropiere de Bulgaria, dar
chiar pentru un stat al tuturor slavilor din Balcani
32
.
Opinia public din Iugoslavia nu era pregtit
pentru o exprimare pe fa a acestor sentimente,
ns sprijinul disimulat pe care guvernul Pasi l-a
dat Bulgariei n ncercarea ei de a obine o ieire la
Marea Egee dup ncheierea conf lictului greco-
turc, este semnificativ.
La ntlnirea bulgaro-iugoslav de la Ni (1-17
martie 1923) au fost convenite nelegeri de natur
s dea siguran graniei dintre cele dou state
mpotriva atacurilor O.R.I.M. Aceste acorduri au
56 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
nemulumit cercurile radicale ale organizaiei care
nu l-au iertat pe premierul bulgar i au hotrt
nlturarea lui printr-o lovitur de stat (9 iunie 1923).
Iugoslavia a resimit din plin aceast lovitur i era
pregtit s int ervin pentru restabilirea situaiei
(a mobilizat o parte din efective). Dup consumarea
fazei acute a crizei, noul guvern bulgar a scos la
suprafa, pentru a tempera ameninarile srbe, o
problem spinoas protecia minoritii bulgare
din Iugoslavia. Aceasta a tensionat i mai mult
raporturile reciproce (autoritile iugoslave re-
cunoteau doar existena minoritilor turce i
albaneze)
33
.
Ca o constatare se poate spune c evenimentele
din primii ani postbelici n-au avut o desfurare
favorabil pentru stabilizarea relaiilor bulgaro-
iugoslave. Singura idee n jurul creia se articulau
uneori aprecieri i aciuni comune de moment
priveau lupta mpotriva organizaiilor comuniste,
mai ales c gruparea radical O.R.I.M. fusese
ptruns de aceste idei, iar rivalitile interne s-au
soldat cu asasinarea voievodului Todor Aleksan-
drov
34
(septembrie 1924)
35
.
Grecia, la rndul ei, urmrea cu interes evoluia
situaiei interne din Bulgaria i spera n construirea
i meninerea unor raporturi corecte, de ncredere
cu vecinul de la nord cu obligaia ca acesta s
accepte realitatea impus la Conferina Pcii. Ea
nsi n instabilitate politic intern, Grecia s-a
mai angajat i ntr-un conflict cu Turcia, care o
solicita mult peste puterile ei. Abandonat de Aliai,
Grecia a sfrit prin a pierde o mare parte din
avantajele Pcii de la Svres i din credibilitatea i
autoritatea sa n zon. Cel puin dou erau proble-
mele n litigiu ntre Grecia i Bulgaria (cu rezonan
pe ntreaga perioad interbelic): ncercarea
Bulgariei de a obine aplicarea Trat atului de la
Neuilly privind debueul la Marea Egee promis de
Aliai i problema minoritilor, mai complex chiar
dect cea din relaiile bulgaro-iugoslave. Ideea c
aceast ultim problem s-ar fi putut rezolva printr-
un acord bilateral privind emigraia reciproc i
voluntar s-a dovedit o utopie. Inaplicabil s-a
dovedit i intenia de a asigura debueul bulgar la
Marea Egee printr-un aranjament bilateral.
Chiar un guvern de nelegerea i tolerana
celui condus de Stamboliiski aprecia (ntr-o
convorbire consemnat de Constantin Langa-
Rcanu la 31 august 1922): La Tracia i la debueul
nostru la Marea Egee nu renunm. Nu v ascund
dar, c toat inta i toat e sforrile noastre sunt
spre sud
36
.
Stamboliiski declara cteva zile mai trziu n
Sobranie (27 octombrie 1922) ...oricine va fi
adversarul ieirii noastre la Marea Egee, va fi
dumanul nostru
37
. El spera c noua Turcie va fi
de acord cu o Tracie autonom, iar Grecia i
Iugoslavia ar trebui s accepte i ele aceast idee.
Realitatea a fost alta: noua republic turc nu
accepta n nici un caz s renune la suveranitatea
asupra Traciei Orientale, iar Grecia i-a impus
stpnirea asupra celei Occidentale. Curnd au
aprut conflicte deschise n zon
38
, ncurajat e sau
susinute de cercuri oficiale bulgare i greceti.
Aciunile O.R.I.M., n special, nu puteau trece
neobservate, amploarea lor fiind fr precedent.
Se aprecia (exagerat Al.O.) c O.R.I.M. poate
mobiliza peste 60 000 voluntari, fapt considerat de
un responsabil militar occidental (general
Thompson)
39
ca un real pericol la adresa pcii n
regiune. Oficialii Ligii Naiunilor erau de aceeai
opinie
40
.
Obligaiile Greciei fa de minoriti, instituite
prin Convenia special de la Svres (10 august
1920) au nceput s se aplice abia n 1924, dup
incidentul soldat cu uciderea a 17 etnici bulgari de
ctre grnicerii greci (incidentul s-a produs n
localitat ea Tarliz, la 27 iulie 1924). Conf lictele au
escaladat n nfruntri sngeroase, autoritile
bulgare acuznd pe greci c procedeaz la o
emigrare obligatorie a etnicilor bulgari. Ca urmare,
Bulgaria mobilizeaz 4 000 de voluntari, fapt care
determin Grecia s o acuze c nu respect
clauzele milit are ale Trat atului de la Neuilly i c a
sporit cheltuielile militare de la 400 milioane n
1923 la 1 200 milioane de leva n 1924. Doar
presiunea internaional a fcut posibil ca minitrii
de externe bulgar i grec (Kalfov i Politis) s
semneze un protocol (29 septembrie 1924)
inaplicabil (nu insistm asupra coninutului
acestuia) i care, n plus, a creat nemulumiri
Iugoslaviei (anula, expres, un acord anterior
bulgaro-iugoslav Al.O.).
Prin urmare, relaiile oficiale greco-bulgare
alternau ntre iniiative ndrznee i sfritul brusc
al oricrui proiect de colaborare i nelegere pe
termen mediu.
Relaiile dintre Turcia i Bulgaria capt
semnificaie abia dup semnarea Tratatului de Pace
la Lausanne. n condiiile crizei politice i de
autoritate din Turcia, ant e i post Svres, liderii
bulgari se concentrau pentru a obine importante
avantaje din Statutul preconizat la Conferina de
la Lausanne pentru Tracia, care s permit statului
bulgar ieirea la Marea Egee. Cum am amintit,
57 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Aliaii au oferit Tracia Orient al Greciei (la n-
ceputul anului 1920), iar sultanul, complet n afara
rspunderilor sale, a fost de acord. Bulgaria i
vedea, astfel, nruite toate speranele unor avantaje
substaniale n zon. Totui, of icial i direct, ea nu
a susinut revolta militar turc (a efului militar
din Adrianopol Ojafer Taiar), care dorea
pstrarea provinciei pentru Turcia, dei a simpa-
tizat cu iniiativa generalilor turci i a primit refu-
giaii dup nfrngerea militarilor de ctre trupele
elene. Pe acest fond constatm o nelegere ntre
autoritile kemaliste (care nu recunoteau auto-
ritatea sultanului) i cele bulgare, avertizate i de
recentul trat at de prietenie ruso-turc (16 martie
1921). Contactele i convorbirile s-au desfurat n
secret, partea bulgar fiind interesat mai mult s
afle capacitat ea de lupt a unitilor turce, valoarea
i coninutul nelegerilor turco-ruse. Delegaii
bulgari au avut convorbiri inclusiv cu generalul
Mustafa Kemal aducnd n discuie chiar nevoia
ncheierii unui tratat bilateral
41
.
Serviciile speciale romne au surprins i
deconspirat aceste manevre i au cerut explicaii
guvernului bulgar, apreciind c prin astfel de aciuni
Bulgaria atenteaz la opera tratatelor de pace
42
,
care putea fi pus n cauz de o eventual colaborare
ruso-turco-bulgar. De altfel, existau dubii c s-ar
fi semnat vreo nelegere n acest stadiu ntre cele
dou guverne, iar Stamboliiski a fcut eforturi
pentru a-i liniti pe Aliai
43
. Ca stat vecin, Romnia
rmnea n gard, supraveghind Bulgaria, cu
att mai mult cu ct se aprecia Bulgaria poate
deveni uor un focar de comunism
44
.
Imediat ce n Turcia situaia s-a stabilizat dup
victoria trupelor conduse de generalul Mustafa
Kemal mpotriva Greciei (septembrie-octombrie
1922) relaiile turco-bulgare s-au schimbat. Mrul
discordiei era, desigur, Tracia, pe care Bulgaria ar
fi dorit-o autonom sau pus sub o autoritate
internaional. Chiar i n aceste condiii, menajnd
susceptibilitile bulgare, Ismet Paa, eful dele-
gaiei turce la Conferina de pace, s-a ntlnit la
Sofia, n drum spre Lausanne, cu vicepreedintele
guvernului bulgar, Raiko Daskalov. Aa cum am
artat mai sus, Conferina a dat ctig de cauz
Turciei, care a primit Tracia Oriental, iar Grecia
a rmas cu Tracia Occidental, problema ieirii la
Marea Egee a Bulgariei rmnnd nesoluionat.
Forele politice bulgare au resimit aceast
lovitur care nruia orice speran privind ndepli-
nirea obiectivului ieirii la Marea Egee. Pe acest
fond a avut loc nlturarea prin for i violen a
guvernului agrarian (9 iunie 1923), astfel c
autoritile turce nu se mai simeau n nici un fel
obligate fa de noul guvern bulgar avnd n vedere
c eventualele aranjamente diplomatice ncepute
cu vechiul guvern nu erau finalizate. n plus, turcii
aveau informaii c noul guvern bulgar se bucura
de sprijinul britanic, iar tnra republic turc era
n litigiu cu britanicii din cauza oraului i zonei
Mosul
45
.
O oarecare normalizare a relaiilor bulgaro-
turce s-a fcut simit abia dup septembrie 1923,
din iniiativa bulgar, guvernul ankov avnd
nevoie de linite la granie pentru a face fa
revoltei comuniste din septembrie 1923. Ministrul
bulgar n capitala turc (Radev un naionalist
cunoscut, cu greu acceptat n cercurile turce) i-a
nceput misiunea mai trziu (noiembrie 1923), iar
contactele diplomatice au fost destul de reinute.
Peste greutile obiective n articularea unor
colaborri productive (litigii n legtur cu soarta
refugiailor bulgari din Tracia Orient al, asigurarea
reciproc a drepturilor minoritilor, statutul
Exarhului bulgar din Istanbul etc.), s-au suprapus
gesturi simbolice ale autoritilor bulgare cu
rezonan n int erior, dar prost primite n afar: la
Sofia au fost organizate manifestaii dispro-
porionate pentru aniversarea a 10 ani de la intrarea
trupelor bulgare n Adrianopol (1913)
46
. Tratatul de
prietenie turco-bulgar
47
s-a impus cu greu, abia n
iulie 1925, dar ncrederea ntre cele dou state nu
s-a restabilit nici mai trziu.
n privina relaiilor dintre Bulgaria i Albania
ele au semnificaie pentru demersul nostru doar n
legtur cu susinerea, evident neoficial, pe care
autoritile din ambele ri o ddeau O.R.I.M.
Interesul pentru a lovi Iugoslavia, Grecia, Romnia
prin aciunile acestei organizaii radicale, bine
finanat de Italia i la un moment dat de Rusia
Sovietic (prin Federaia Comunist Balcanic),
avnd la dispoziie o parte din armamentul vechii
armate bulgare, era comun celor dou ri, fiecare
din ele avnd ceva de revendicat de la Iugoslavia.
Bazele cele mai puternice ale O.R.I.M. au fost n
Albania (cu att mai mult cu ct autoritile
albaneze nici nu puteau ine sub control activitatea
organizaiei), iar aciunile predilecte se desfurau
n Macedonia i Kosovo. Iugoslavii se ateptau chiar
la un atac masiv al detaamentelor O.R.I.M. (n
1924), dar scindarea organizaiei pe chestiunea
Manifestului din Mai i-a slbit valoarea combativ.
Ulterior, venind n ntmpinarea dorinei lui
Mussolini de a ncercui Iugoslavia, o Asociaie
58 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Naional Dalmat propunea un plan amplu de
destabilizare n Iugoslavia (proiectul unui comitet
secret balcano-dunrean) la care s adere toate
organizaiile revoluionare (mai puin cele
comuniste) care luptau mpotriva Iugoslaviei i a
celor ce susineau Iugoslavia. Din comitet trebuia
s fac parte reprezentantul O.R.I.M., reprezen-
tatul kosovarilor, reprezentantul muntenegrenilor
antisrbi i ai micrii naionaliste i separatiste
croat e. Planul urma s f ie supervizat de oficiali
acoperii ai guvernelor Italiei, Ungariei, Albaniei,
Bulgariei
48
. Proiectul s-a i concretizat n cteva
puncte dei prea o utopie; l evocm pentru c, n
ciuda caracterului su puin probabil, ulterior (i
chiar recent) situaia din Iugoslavia a avut, poate
ntmpltor, deznodmntul din proiectul acestui
comitet, desigur cu ali actori i n cu totul alte
condiii istorice.
Att timp ct interesele Bulgariei aveau n
vedere s nu expun ara i s nu provoace
Iugoslavia vecin, nu se punea problema unor relaii
reglementate prin tratate sau acorduri, cu Albania
care mai avea mult pn la un regim stabil nu
avea libertate n politica sa extern, iar Italia nu
avea nici un interes s-i ntreasc poziia n
regiune.
1
Arhivele Ministerului Afacerilor Externe
(AMAE), Fond 71 Bulgaria, 1920-1923, vol. 1, f. 207-
208: Raport nr. 1758 din 3 decembrie 1924, Atena,
semnat Langa- Rcanu. La vremea respectiv,
Constantin Langa-Rcanu era ministru romn n
Grecia, dar el relateaz o convorbire cu britanicul
Roover.
2
Ulterior, toat Dobrogea a fost trecut Bulgariei
(25 octombrie). Apud Dumitru Preda, Vasile Alexan-
drescu, Costic Prodan, n aprarea Romniei Mari.
Campania Ar matei r omne n 1918-1919, Editur a
Enciclopedic, Bucureti, 1994, p. 47. Autorii invoc
memoriile premier ului bulgar Vasil Radoslawof f:
Bulgarien und die Weltkriese, Berlin, 1923, p. 292-313.
3
Milen Kumanov, Au sujet des relations politiques
bulgaro-roumaines, n B.H.R. (Bulgarian Historical
Review), Sof ia, 1977, nr. 1, p. 6-11.
4
n detaliu n The Frontieres of Bulgaria,
International Documentation on Macedonia, Geneva,
1979, p. 193-196, 526, 535-537.
5
AMAE, Fond 71 Bulgaria, 1920-1932, vol. 1, f.
29-30, Telegrama nr. 26926/20 iulie, T. Ionescu.
Informaia a ajuns mai trziu la ministrul de externe.
6
Ar hivele Naionale Istorie Centrale (ANIC), Fond
Microfilme, Frana, R. 183, c. 659: Instruciunile Pree-
dintelui Consiliului de Minitri i Ministru de Externe,
Alexandre Millerand, ctre Ministrul Franei la
Bucureti, Daeschner, Paris, 6 martie 1920.
7
Era posibil ca Frana (dar i Anglia) s insiste
pentru o Dobroge alipit Bulgariei n perspectiva unei
poteniale aciuni antisovietice cu ajutorul trupelor
alb-gardiste adunate. Dobrogea era singura cale
terestr care permitea accesul ctre teatrul de
operaiuni din Rusia.
8
ANIC, Fond Microfilme, S.U.A., R. 627, c. 690,
Raport din Sof ia nr. 499/29 iulie 1920, Wilson.
9
Ibidem.
10
John D. Bell, Peasants in power. Alexandar
Stamboliiski and the Bulgarian Agrarian National
Union, 1899-1923, Princeton, New Jersey, 1979,
p. 190-193.
11
ANIC, Fond Microfilme, Frana, R. 183, c. 202,
Telegrama nr. 26 din 26 ianuarie 1921, Daeschner.
12
Ibidem, S.U.A., R. 627, c. 715-716, Raport
nr. 637/18 ianuarie 1921, Green.
13
Ibidem, Belgia, R. 16, c. 133-134, Raport nr. 1014/
374, 7 noiembrie 1922, Schneidaver.
14
Absena comunicrii bulgaro-iugoslave la nivel
oficial se explica i prin apartenena liderilor bulgari
la Partidul agrar cu o doctrin similar (aproximativ)
cu Partidul rnesc croat, n opoziie fa de guvernul
de la Belgrad.
15
AMAE, Fond 71 Bulgaria, 1920-1932, vol. 1, f.
95, Telegrama nr. 282/27 ianuarie 1923, Langa-
Rcanu.
16
Ibidem.
17
n ur ma loviturii de stat au f ost asasinai Alexan-
dr Stamboliiski cu aproape tot guvernul bulgar i
civa lideri agrarieni. Se pare c motivul acestei aciuni
l-a constituit politica de concesii fa de Iugoslavia a
guvernului bulgar prin semnarea, n martie 1923, a
Acor dului de la Ni. Vezi: Milan Vanku, Mica nelegere
i politica extern a Iugoslaviei, 1920-1938, Bucureti,
1979, p. 41-43. Vezi i Constantin Iordan La Roumanie
et la Coupe dEtat de Bulgarie du 9 juin 1923.
Nouveaux tmoignages, n Revue des Etudes Sud-
Est Europennes (RESEE), Bucureti, XXVII, 1989,
nr. 1-2, p. 113-121.
18
ANIC, Fond Microfilme, Frana, R. 183, c. 479-
481. Raport nr. 159/20 iunie 1923, Manneville.
19
Ar hiva Bibliotecii Naionale (A.B.N.), Fond Saint
Georges, P. LXVI, Dosar 1, f. 8-9; Studiul Romnii de
peste hotare.
20
Este vorba despre valorosul diplomat romn,
Constantin Langa-Rcanu, care a reprezentat intere-
sele Romniei la Sofia pn n 1924. Premierul bulgar
Aleksandr ankov recunotea meritele sale prin
decorarea lui cu Ordinul Sfntul Alexandru.
21
AMAE, Fond 71, Bulgaria, Relaii cu Romnia,
vol. 69, f. 58: Raport nr. 3414 din 3 noiembrie 1921,
Langa-Rcanu.
59 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
22
A.B.N., studiul citat.
23
ANIC, Fond Microfilme, S.U.A., R. 627, C. 691:
Raport nr. 499/29 iulie 1920, Charles S. Wilson.
24
Ibidem.
25
Ibidem, c. 692.
26
Julian M. Peter, Noul regim constituional i
administrativ din Iugoslavia, Bucureti, 1932, p. 11-12.
27
Ibidem.
28
Constantin Iordan, De lhistoire des relations
roumano-bulgares. Alexandr Stambuliiski Bucharest,
n Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie A.
D. Xenopol, Iai, XXII/1, 1985, p. 103-115.
29
Constantin Iordan, Naionalism, comunism,
terorism: Organizaia Revoluionar Intern Macedo-
nean i sfritul lui Todor Aleksandrov (1924), n
Sud-Estul i contextul european. Buletin, Bucureti,
V, 1996, p. 33-42.
30
AMAE, Fond 71 Bulgaria, Relaii cu Romnia,
vol. 69, f. 32-33: Raport nr. 1870/23 iunie 1921, Langa-
Rcanu.
31
Constantin Iordan, Naionalism, comunism,
terorism, ed.cit.
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Liderul organizaiei.
35
ANIC, Fond Casa Regal Ferdinand, Dosar 10/
1924, f. 1-2: Raport nr . 2136/18 septembrie 1924,
Trandafirescu.
36
AMAE, Fond 71 Frana. Relaii cu Romnia, 1920-
1926, vol. 63, f. 33: Telegr ama nr. 126/16 iulie 1922,
Antonescu.
37
Ibidem, Bulgaria, 1920-1932, vol. 1, f. 88-89:
Telegrama nr. 3143/28 octombrie 1922, Langa-
Rcanu.
38
Geor ges V. Saraillief, Le conflit greco-bulgare
doctombre 1925 et son reglement par la SDN,
Amsterdam, 1927, passim.
39
Constantin Iordan, Minoriti i politic n
Balcani. Romnia i Protocolul Kal f ov-Politis
(septembrie 1924) , n Sud- Estul i contextul
european. Buletin, Bucureti, III, 1995, p. 123-130.
40
Ibidem.
41
Stefan Velikov, Les relations bulgar o-turques
durant le gouvernement de lUnion Agrariene
Populair e (1920-1923), n Bulgarian Historical
Review, Sofia, VII, 1979, nr. 3, p. 77-85.
42
AMAE, Fond 71 Bulgaria, 1920-1932, vol. 1, f.
10: Telegr am ctre Paris, Londr a, Roma nr. 22481/
21 iunie 1921, semnat Ionescu.
43
Ibidem, f. 33-34, Raport f.n. din 23 iulie 1921,
semnat Langa-Rcanu.
44
Ibidem, f. 13, Telegrama nr. 35.289/7 iulie 1921
ctre Belgrad, semnat T. Ionescu.
45
Constantin Iordan, Ptrol et diplomatie: La
Turqie Kmaliste, lAngleterre imprial et la problme
de Mossoul , n RESEE, XX, 1982, nr. 1, p. 76-83.
46
AMAE, Fond 71 Turcia, 1920-1930, vol. 1, f. 23-
24: Rapor t nr. 432 din 12 martie 1924, Istanbul, semnat
Filality.
47
Guvernul turc dorea s consolideze situaia
republicii prin tratate de prietenie cu rile care nu
fuseser invitate la semnarea Tratatului de pace de la
Lausanne.
48
Vezi: Constantin Iordan, Naionalism, comunism,
terorism. O.R.I.M. i sfritul lui Todor Aleksandr ov
(1924), n Sud-Estul i contextul european. Buletin,
Bucureti, V, 1996, p. 33-42.
THE NEW POLITICAL AND STATE REALITY
IN THE BALKANS AFTER THE FIRST WORLD WAR
After the end of the WW I any attempt of a bilateral relation in the Balkans, no matter how limited was
it in objectives and goals, met numerous obstacles. Practically, there was impossible to identify two Balkan
states without having litigious problems between them, fueling continuous suspicions and tensions hard to
disrupt. Therefore, should be appreciated the initiatives for the establishment of a Balkan Entente an
opportune and valuable political decision followed by the realization of an alliance between four of the six
Balkan countries of the time. An assessment of the dissensions at the time relieves a new dimension,
namely the capacity of this organization to blur and surpass the problems in suspension between the allied
Balkan countries.
60 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Izbucnirea rzboiului din Coreea, la 25 iunie
1950, a imprimat conflictului dintre Est i Vest un
curs substanial modificat. n ceea ce privete
Europa Occidental, posibilitatea confruntrii cu
un atac militar lansat din Est a devenit, deodat,
un lucru lesne de imaginat. Oferea Trat atul Atlan-
ticului de Nord realmente o garanie de securitate
suficient de ampl?
Guvernul SUA, care i-a manifestat disponibili-
tatea de a consolida sistemul de aprare al Europei
Occidentale pe baza dislocrii unor mari uniti
americane, a pretins, n schimb, aliailor si de
dincolo de Atlantic, s foloseasc n mod strict toate
resursele existente. Aceasta implica i participarea
Republicii Federale Germania, care urma s pun
la dispoziie mijloace militare.
Consultrile dintre statele occidentale, desf-
urate ncepnd din toamna anului 1950, l-au
determinat pe Stalin pentru prima oar dup 1945
s ia n considerare faptul c pe pmntul european
existau, alturi de Armata roie, i alte armate
puternice i moderne. Dictatorul sovietic, care
n pofida presupunerilor Occidentului nu
inteniona s declaneze un rzboi, a fost nevoit s
constate c perspectiva URSS de a dobndi o
influen predominant n Europa, ca unic putere
militar continental, era sortit eecului
1
.
n sprijinul organizrii forelor militare din
Germania Occidental pledau ns i alte argu-
mente; printre acestea se numra cel referitor la
faptul c guvernul de la Bonn, pe baza amplificrii
importanei lui politice, a beneficiat de posibiliti
sporite n ceea ce privete impunerea intereselor
DECIZIA DE NARMARE A LUI STALIN DECIZIA DE NARMARE A LUI STALIN DECIZIA DE NARMARE A LUI STALIN DECIZIA DE NARMARE A LUI STALIN DECIZIA DE NARMARE A LUI STALIN
* ** **
dr dr dr dr dr. GERHARD WETTIG . GERHARD WETTIG . GERHARD WETTIG . GERHARD WETTIG . GERHARD WETTIG, Germania , Germania , Germania , Germania , Germania
sale politice, cum au fost, de pild, acelea viznd
unificarea statal sau chiar revizuirea liniei Oder-
Neisse. Aceasta reprezenta, totodat, o contrapon-
dere la prezena unitilor militare
2
n zona de
ocupaie sovietic din Republica Democrat
German, nfiinate n anul 1948, care, dup
eventuala retragere a armatelor de ocupaie ale
aliailor occidentali, ar fi putut favoriza sau chiar
determina o reunificare sub dominaia sovietic.
Stalin considera demersurile occidentale drept
o provocare. De aceea, el inteniona s opun
acestora contramsuri militare.
Contient c, cel puin n plan convenional,
Uniunea Sovietic nu se confrunta cu nici o ame-
ninare, el considera c fora Alianei Atlantice va
suferi o diminuare continu, iar raporturile de
putere vor fi supuse treptat unui proces de trans-
formare. Din punctul su de vedere, acest fapt
impunea o intensificare continu a eforturilor mili-
tare. n vederea coordonrii acestora n ansam-
blul sferei sovietice de putere, el a convocat efii
de partide i minitrii Aprrii din statele de demo-
craie popular la o ntrunire care urma s se
desfoare la Moscova, n perioada 9-12 ianuarie
1951. Totul s-a petrecut n condiiile meninerii unui
secret desvrit, astfel nct nici n prezent nu se
dein informaii exacte referitoare la aceast
conferin ce viza identificarea unor noi orientri.
De altfel, nici deschiderea parial a fondurilor
arhivistice din Rusia nu a favorizat consultarea
mcar a unui singur document n acest sens. Totui,
n publicaiile lor, doi istorici rui, Natalia Egorova
i Alexei Filitov, fac referiri la conferina menio-
nat
3
. Pe de alt parte, Karel Kaplan, bazndu-se
*
Viertel jahrshefte fr Zeitgeschichte, nr. 4, 2005. Traducere de Maria Mihil.
61 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
pe memoriile ministrului cehoslovac al Aprrii,
Alexei Cepika, participant la conferin, a
confirmat, la sfritul anilor 70, desfurarea
convorbirilor din cadrul acesteia fr a dezvlui,
ce e drept, detalii
4
. Atestarea lor se regsete, de
asemenea, n declaraiile unuia din cei doi partici-
pani polonezi, Edward Ochab
5
, membru al Biroului
Politic, precum i n memoriile generalului polonez
Tadeusz Piro
6
. Vojtech Mastny, pe de alt parte,
ntr-o prezentare tematic ampl, se refer la o
nsemnare a prii romne, redat n cele ce
urmeaz, fr ns a cunoat e textul acesteia
7
.
O alt surs o reprezint memoriile lui Mtys
Rkosi la acel moment conductor al partidului
ungar , n care se arat c cerinele sovieticilor
privind narmarea grevau ntr-o msur covri-
toare economia rilor de democraie popular. De
aceea se mai afirm aici declaraiile lui Stalin,
potrivit crora iminenta ncheiere, la sfritul
anului 1953, a pregtirilor militare ale NATO
impunea existena unor armate capabile s res-
ping aciuni executate prin surprindere, au fost
ntmpinate de o atitudine plin de rezerve. n
continuare se susine c ministrul polonez al
Aprrii, Konstantin Rokossovski, a afirmat c ara
sa a elaborat un plan identic, realizarea scopului
vizat fiind ns prevzut abia n cursul anului 1956.
n cazul n care se dorea ca acest scop s fie
atins cu trei ani mai devreme arta Rokossovski
era necesar s se adopte msuri de dublare a
sarcinilor militare. Stalin i-a replicat c, atta timp
ct polonezii ofereau garanii sigure c nu va exista
un rzboi, el nu se opunea unei amnri pn n
anul 1956. Atunci, conductorul partidului comunist
bulgar, Vlko Cervenkov, referindu-se la faptul c
ara sa nu producea aproape deloc oel, i-a declarat
acordul ca URSS s preia sarcina de aprovizionare
cu tehnic de lupt. Rspunzndu-i c industria de
aprare sovietic a fost dislocat n timpul celui de-al
Doilea Rzboi Mondial n Urali, Stalin i-a indicat
lui Cervenkov s arunce o privire pe hart pentru
a recunoate faptul c aprovizionarea Bulgariei cu
armament pe aceast cale nu era posibil. De aceea
arta Stalin n continuare se impunea ca Bulgaria
s-i dezvolte nentrziat o industrie de aprare
proprie pe baza edificrii unei industrii grele
corespunztoare
8
. Cele de mai sus sunt confirmate
de o declaraie a lui Ochab, potrivit creia
Rokossovski, ministrul Aprrii, contient de
situaia economic i social a Poloniei, a acceptat
doar cu inima strns cerinele sovieticilor
9
.
Rkosi, la rndul su, subliniaz c obligaiile
impuse de sovietici puteau fi ndeplinite n condiii
dificile. Aa dup cum arat acesta, Ungaria era
complet lipsit de experien n ceea ce privete
realizarea unui program de narmare de o amploare
att de extins. Efectuarea unor calcule n acest
sens era exclus, deoarece costurile tehnicii de
lupt nu se ncadrau n preurile curente ale pieii
mondiale; totodat, bazele rudimentare create la
nivelul planului cincinal erau absolut insuficiente.
n scurt timp s-a constatat c eforturile de narmare
i, n primul rnd, de dezvoltare rapid a industriei
grele s-au dovedit a fi inutile i c planificarea
economic venea n contradicie cu realitile de
la acel moment.
Abordat de Rkosi, Stalin nu a manifestat nici
cea mai vag nelegere pentru greutile ntm-
pinate de Ungaria. Mai mult, el a afirmat c n
cazul n care aceasta va face economii la nivelul
armatei, inamicul, ctignd libertate de micare,
va distruge tot ceea ce s-a construit n ar. Toto-
dat, prin pierderile provocate, Ungaria mpovra
celelalte state socialiste i, n primul rnd, URSS
10
.
Aa dup cum subliniaz generalul polonez
Tadeusz Piro, deciziile de principiu ale lui Stalin
au condus la lipsirea sistematic a Poloniei sleit
de rzboi i ocupaie de resursele stringent
necesare unei viei normale. Construirea unor
fabrici pentru producerea avioanelor, t ancurilor,
armelor de foc portative, substanelor explozive,
materialelor de geniu etc., a unor aeroporturi
militare, destinate cu precdere escadrilelor de
aviaie sovietice, extinderea forat a cilor de
comunicaii n vederea dislocrii rapide a trupelor
n direciile est-vest i nord-sud, aprovizionarea
unor uriae fore armate, precum i consumul n
continu cretere de materii prime i energie n
scopuri militare au determinat o grav penurie de
bunuri necesare traiului zilnic
11
. Consecinele
acestui fapt au devenit evidente n anul 1953, dup
Ministrul ap`r`rii al Poloniei,
K. K. Rokossovski ntr-o imagine
inedit`, de tinere]e a acceptat
cu inima strns` cerin]ele
conducerii sovietice
62 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
moartea lui Stalin. Criza economic s-a transformat
n toate rile de la periferia imperiului sovietic
ntr-una politic.
Cunotinele noastre n acest sens se opresc
aici. Nici una dintre relatrile prezentate mai sus
nu ilustreaz n mod detaliat poziia adoptat de
Stalin n anul 1951. De asemenea, nu dispunem
nici de date privind indicaiile formulate de acesta
la ncheierea conferinei.
Informaii exacte referitoare la aceast tem
se pot desprinde, pentru prima dat, dintr-un
document olograf, strict secret, existent ntr-un
exemplar unic n fondurile Arhivelor Militare
Romne; descoperit de doi istorici militari romni
colonelul Alexandru Oca i maiorul Vasile Popa,
acesta, nsoit de un text introductiv, a fost publicat
n Buletinul Arhivelor Militare Romne
12
.
Este vorba aici despre un proces-verbal din data
de 15 ianuarie 1951, redactat ulterior de Emil
Bodnra spre folosina exclusiv a lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, conductorul partidului, i care l-a
nsoit pe acesta din urm la Moscova.
Faptul c n timpul edinelor nu s-a ntocmit
un proces-verbal se explic n primul rnd prin
aceea c Romnia a fost reprezentat doar de
aceti doi conductori de partid, care nu dispuneau
de personal auxiliar propriu. Mai important este
ns de semnalat faptul c n cadrul convorbirilor
cu Stalin, conductorii de partid aveau, n principiu,
interdicie de a efectua nsemnri privind coninu-
tul lor. Ca mrturii concrete n acest sens pot fi
indicate doar procesele-verbale redactate de sovie-
tici, cealalt parte fiind nevoit, n descrierea ulte-
rioar a discuiilor, s recurg exclusiv la memorie
sau la cuvintele disparate notate cu acel prilej.
Convorbirile de la Moscova din 9-12 ianuarie 1951
preau s prezinte pentru Gheorghiu-Dej o impor-
tan att de mare, nct acesta i-a ordonat lui
Bodnra s redacteze un proces-verbal corespun-
ztor. Nu exist ns indicii dac aceste nsemnri
au fost efectuate n timpul sau imediat dup
ncheierea edinelor.
n afara lui Bodnra i a efului partidului,
participani la eveniment, se pare c nimeni nu a
tiut vreodat ceva despre acesta. Numai astfel se
poate explica msura de siguran neobinuit de
strict, n baza creia documentul, depozitat n seif,
a fost arhivat ntr-un plic sigilat.
Stalin, Gheorghiu-Dej i Bodnra priveau
retrospectiv spre relaii deosebit de agitate. n
perioada premergtoare rsturnrii puterii de stat
de la Bucureti din luna august 1944, Partidul
Comunist din Romnia numra n jur de 1 000 de
membri. Capacitatea lor de aciune era ngrdit
de faptul c aceia care ndeplineau funcii de
conducere se aflau n nchisori. Gheorghiu-Dej a
reuit, totui, n luna august 1944, s evadeze din
lagrul de la Trgu-Jiu. Pentru a pregti rsturnarea
puterii de stat, Kremlinul l-a trimis n ar pe Emil
Bodnra agent al NKVD, fost ofier al armatei
romne. Cei doi activiti de partid nu se cunoteau.
Eforturilor lor de a iniia o cotitur n planul politicii
interne i, concomitent, de a pune capt rzboiului
cu URSS le-a venit n ntmpinare regele Mihai.
De aceea, capitularea Romniei a fost nsoit de
meninerea unui guvern necomunist
13
. Comunitii
s-au apropiat de putere n luna martie 1945, cnd
Andrei Vinski, membru al Biroului Politic al
PCUS, a forat crearea unui guvern de coaliie n
frunte cu Emil Bodnra, n calitate de secretar
general. Acesta avea atribuia de a controla inclusiv
forele armate, ceea ce i permitea s le remodeleze
n spirit comunist
14
. Relaiile cu Moscova au fost
tulburate ns n luna ianuarie 1947, cnd Stalin l-a
criticat pe Gheorghiu-Dej, acuzndu-l de greeli
naionaliste. Acest fapt a fost, de altfel, favorizat
de Bodnra, care, aflat la un moment dat n secret
la Moscova, i-a acuzat pe Gheorghiu-Dej i, n mod
mai virulent, pe tovarul su din conducerea de
partid, Ion Gheorghe Maurer, de t endine naiona-
liste i nencredere fa de URSS
15
.
n documentul redactat de Bodnra privind
indicaiile adresate n perioada 9-12 ianuarie 1951
rilor de democraie popular, declaraia lui
Stalin, potrivit creia nu existau temeri referitoare
la posibilitatea izbucnirii celui de-al treilea rzboi
mondial, este redat n termeni deosebit de
semnificativi. Conform acesteia, Statele Unite ale
Americii, nici nu puteau concepe un asemenea
demers, ntruct se confruntau deja cu un rzboi
de proporii reduse, aa cum era acela din Coreea.
Aflndu-se, prin urmare, ntr-o situaie de for
major, acestea rmneau implicate acolo pentru
o perioad cuprins ntre doi-trei ani. Avnd n
vedere c Statele Unite ale Americii aveau nevoie
de timp pentru pregtirile necesare unui confrun-
tri de o amploare major, se impunea susinea
Stalin s se foloseasc acest termen n scopul
materializrii contramsurilor corespunztoare.
Dei Stalin pornea de la convingerea c forele
armate ale SUA (armele nucleare, forele maritime
i aeriene), nu prezentau o importan decisiv n
cazul unui rzboi, el se atepta totui ca americanii
s nceap marele rzboi mpotriva lagrului
socialist n momentul n care se considerau capabili
de aciune. Aceast contradicie a rmas n fond
63 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
neclarificat. Interesant de remarcat este modul
autocrat n care Stalin, mpreun cu organele sale
de conducere militar, stabilea contribuiile militare
ale celorlalte state fr ca ele s poat exercita o
influen sau chiar s se exprime n acest sens.
Cauzele care au determinat hotrrile adoptate n
timpul consftuirilor, n virtut ea crora datele
privind volumul trupelor i relaiilor dintre state
variau de la o zi la alta, au rmas, avnd n vedere
sursele consultate, pn n prezent neclare.
Demn de remarcat, n plus, este decizia privind
nfiinarea unui organ de coordonare permanent,
destinat controlului gigantului program de narmare
prevzut. Aa dup cum, pe bun dreptate, eviden-
iaz editorii documentului, acesta a reprezentat
baza organizrii Trat atului de la Varovia, fiind
controlat, n spiritul relaiilor de subordonare,
exclusiv de URSS, care deinea poziia de condu-
cere. rile de democraie popular erau, astfel,
obligate s execute ceea ce le ordona aceasta.
Totodat, apare ca surprinztor faptul c RDG nu
a fost inclus n procesul de narmare planificat. i
acest lucru are o explicaie: problema german
nerezolvat impunea RDG s se menin n limitele
unei situaii speciale. Stalin continua s spere, n
luna ianuarie 1951, s determine, prin apeluri la
unitate adresate germanilor occidentali, stoparea
narmrii Republicii Federale Germania n cadrul
Alianei Atlantice i, implicit, o reunificare n
spiritul su. Verosimilitat ea unui astfel de angaja-
ment nu trebuia pus la ndoial nici printr-o
narmare masiv a RDG i nici prin includerea ei
din punct de vedere politico-militar n sfera de
influen sovietic.
Ajungnd la concluzia c integrarea militar a
Republicii Federale Germania n sfera occidental
nu mai putea fi stvilit, Stalin a considerat
misiunea RDG de promotor al unitii germane ca
fiind neinteresant. Dup toate aparenele, n vara
anului 1951, el a devenit contient de imposibilitatea
obinerii, pentru moment, a unui succes politic pe
baza promovrii campaniilor viznd reunificarea
Germaniei. Prin urmare, includerea RDG n
lagrul socialist a dobndit o importan priori-
tar
16
. Aceasta a nceput s se concretizeze la
nceputul anului 1952, odat cu iniierea pregtirilor
practice de integrare a RDG n procesul de nar-
mare a rilor de democraie popular
17
. Unitile
militare pregtite pentru operaii specifice
rzboiului civil, ndreptate mpotriva unui inamic
slab narmat, care iniial dispunea de un efectiv de
58 000 de oameni, au fost reorganizate ntr-o armat
de coaliie; n faza final, aceasta, cuprinznd 30
de divizii ce numrau 300 000 de soldai, a nceput
s fie pregtit n vederea angajrii n marele
M. Rkosi a fost obligat de Stalin
s` accepte obliga]iile privind programul
de narmare extins`, impus Ungariei
rzboi dintre Est i Vest. Conform unui model veri-
ficat, Stalin i-a fcut cunoscut decizia formal n
acest sens abia n momentul n care puterile
occidentale i-au oferit justificarea ateptat, odat
cu respingerea tratativelor privind Germania.
Astfel, programul de narmare prevzut a putut fi
prezentat ca o contramsur necesar
18
.
1
Vezi I. Maiski ctre V. Molotov, (Anex), 11
ianuarie 1944, n SSSR i gher manskii vopros 1941-1949
(URSS i problema german 1941-1949, vol.1: 22 iunie
1941-8 mai 1945), ed: Departamentul de documentare
istoric al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei/
Centrul de Cercetri de Istorie Contemporan-Potsdam,
Moscova, 1996, p. 334-360, aici p. 334-345, 355-360.
2
Gerhard Wettig, Neue Erkenntnisse aus sowje-
tischen Geheimdokumenten ber den militrischen
Aufbau in der SBZ/DDR 1947-1952 (Informaii inedite
desprinse din documente secrete sovietice referitoare
la organizarea militar din zona de ocupaie sovietic
din RDG 1947- 1952), n Milit rgeschichtliche
Mitteilungen, an 1994, nr. 53, p. 339-406, 412-419.
3
N. I. Egorova, Evropeiskaia bezoposnost i ugroza
NATO v oenkah stalinskogo rukovodstva (Securitatea
european i ameninarea NATO n aprecierile
conducerii staliniste), n Stalinskoe deseatiletie holod-
noi voin. Fakt ighiopotez (Deceniul stalinist al
rzboiului rece. Fapte i ipoteze), Institutul de Istorie
Universal al Academiei de tiine din Rusia, Moscova,
1999, p. 72; A. M. Filitov, Stalinskaia diplomatiia i
64 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
ghermanskii vopros: poslednii god (Diplomaia stali-
nist i problema german: ultimul an), n Ibidem, p. 85.
4
Karel Kaplan, Dans les archives du Comit
Central. Trente ans de secr ets du Bloc sovietique,
Paris, 1978, p. 162-166.
5
Int erviu acordat de Edward Ochab Terezei
Toranska, n Tereza Toranska, Oni, Stalins Polish
Puppets, Londra, 1987, p. 46 i urm.
6
Tadeusz Piro, Armia ze skaza. W Wojsku Polskim
1945-1968. Wspomnienia i refleksje (Armata se acuz.
Armata polonez 1945-1968. Memorii i reflecii),
Varovia, 1994, p.161 i urm.
7
Vojt ech Mastny, Die NATO im sowjetischen
Denken und Handeln 1949 bis 1956 (NATO n gndirea
i aciunile sovietice din perioada 1949-1965), n
Voj tech Mastny, Gustav Schmidt, Konfr ont a-
tionsmuster des Kalten Krieges 1946-1956 (Modele
comparative privind rzboiul rece 1946-1956),
Mnchen, 2003, p. 407-409. Expunerea se bazeaz pe
datele cuprinse ntr-un articol publicat n revista
romneasc Magazin Istoric.
8
Liudeam svoistvenno obatsea. Iz vospo-
minanii M. Rakoi (Oamenilor le este dat s greeasc.
Din memoriile lui M. Rakoi) , n Istoriceskii arhiv,
an 1998, nr. 3, p.11 i urm.
9
Int erviu acordat de Edward Ochab Terezei
Toranska, n Toranska, op.cit., p. 46. Vezi i Piro,
op.cit., p.161.
10
Rakoi Liudeam svoistvenno obatsea, p. 11
i urm.
11
Piro, op.cit., p. 161-163.
12
Alexandr u Oca, Vasile Popa (ed.), Stalin a decis.
Lagrul socialist se narmeaz, n Buletinul Arhivelor
Militare Romne, 1, 1998, nr. 2-3, p. 71-76 (documentul
este publicat n paginile 72-76). Adresez mulumiri
generalului Mihail E. Ionescu i Anneli Gabanyi pentru
investigaii i expedierea sursei, precum i lui Joachim
Lengert pentru traducerea textului.
13
Ulrich Burger, Die Str ategie der Kommunisten
in Rumnien (Strategia comunitilor din Romnia), n
(tefan Creuzberger, Manfr ed Grtemaker (ed.),
Gleichschaltung unter Stalin? Die Entwicklung der
Parteien im stlichen Europa 1944-1949 (Uniformizare
sub Stalin? Evoluia partidelor din Europa de Est 1944-
1949), Paderborn, 2002, p. 123-165.
14
Ibidem, p.143-145.
15
V. S Lelciuk, E. I. Pivovar, SSSR i holodnaia
voina, Moscova, 1995, p. 82; T.V. Volokitina, Stalin i
smena strateghiceskogo kursa Kremlea k kone 40-h
godov: ot kompromisov k konfrontaii (Stalin i
schimbarea cursului strategic al Kremlinului la sfritul
anilor 40: de la compromisuri la confruntare), n
Stalinskoe deseatiletie holodnoi voin (Deceniul
stalinist n cadrul rzboiului rece), p. 17.
16
Proiectele privind Principiile tratatului de pace
cu Germania, redactate n cursul pregtirilor Notei
din 10 martie 1952, cuprind, n mod curent, ncepnd
cu jumtatea lunii septembrie 1951, cerina folosit
ulterior ca justificare a narmrii RDG referitoare la
necesitatea nfiinrii forelor armate naionale. Vezi
documentele n Jrgen Zarusky (ed.), Die Stalin Note
vom 10. Mrz 1952. Neue Quellen und Analysen ( Nota
lui Stalin din 10 martie 1952. Noi sur se i analize),
Mnchen, 2002, p. 80-106, 110-112. n luna noiembrie
1951, Minister ul For elor Armate sovietic a emis
hotrrea de a instrui piloi de lupt germani pe avioane
cu reacie. Vezi Wettig, op.cit., p. 406 i urm.
17
Torsten Diedrich, Das Jahr 1952 Schlsseljahr
der Aufrstung in der DDR (Anul 1952 an hotrtor
pentru narmarea RDG), n Falco Werkentin (ed.), Der
Aufbau der Grundlage des Sozialismus in der DDR
1952/53 (Edificarea Razei socialismului n RDG
1952/53), Berlin, 2002, p. 41-48.
18
Conductorii Partidului Socialist Unit din
Germania au primit chiar n ziua rspunsului occidental
negativ la nota sovietic din luna martie invitaia de a
participa la convorbiri cu Stalin. Vezi A.O. Ciubarian,
Novaia istoriia holodnoi voin (O istorie nou a
rzboiului rece), n Novaia i noveiaia istoriia, an
1997, nr. 6, p.19. Referitor la desfurar ea celor dou
convorbiri din 1 i 7 aprilie 1952, vezi procesele-
verbale sovietice n Istocinik 63, an 2003, nr. 3,
p. 115-128.
STALINS ARMING DECISION
An event of world history such as the Cold War has numerous parents. Despite this, the responsibilit y
is shared differently. Stalins contribution to the genesis of that long lasting conf lict, with deep implications
for East and West, seems to be extremely important. At least, this is the impression created by this
exquisite key-document. In January 1951, the soviet dictator initialized within its entire sphere of influence
an arming program unequaled in the period following WW II, through which anchored even stronger the
soviet influence in the Central and Eastern Europe.
65 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
dezvlui ri dezvlui ri dezvlui ri dezvlui ri dezvlui ri
Recitind introducerea la ediia n limba francez
a crii lui Gheorghe I. Brtianu, Origines et
formation de lunit roumaine (Originile i forma-
rea unitii romneti), publicat la Bucureti n
1943, am fost plcut surprins de un detaliu care mi
se pare cu totul ignorat de biografii istoricului
romn. Enumernd etapele care le-a parcurs n
redactarea lucrrii sale, Brtianu menioneaz la
un moment dat: A spune c de aproape doi ani n-am
mai ntreprins lucruri nsemnate, cu excepia verii
i toamnei anului 1941 cnd am putut s particip la
operaiunile militare aducnd n maniera cea mai
scump inimii mele, o contribuie la prima revan
a unitii romneti dezmembrate. Tot atunci am
avut posibilitatea de a relua tema prezentului studiu i
de a trata problematica lui sub toate aspectele. La
iniiativa comandantului Regimentului 16 infanterie
german, colonelul von Choltitz, am fost invitat ntr-o
bun zi de a conferienia ofierilor si, interesai
de subiect. A fost desigur ocazia de a determina
liniile principale ale acestei lucrri .
Cine era de fapt acest colonel al Wehrmacht-
ului care l-a primit pe Brtianu n mijlocul camara-
zilor si, pentru a audia o prelegere despre istoria
romnilor, ntr-un context i ntr-o atmosfer care nu
erau ntocmai prielnice manifestrilor intelectuale?
Nscut la Schloss-Wiese n Silezia, ntr-o familie
nobiliar cu profunde tradiii militare, avndu-l
printre strmoii si direci pe contele Johann Karl
Sedlnitzky-Odrowaz von Choltitz (1781-1858),
Dietrich von Choltitz (1894-1966) aparinea, fr
ndoial, acelei caste aristocratice de nali ofieri
i funcionari prusieni pe spinarea creia, ncepnd
cu rzboaiele lui Frederic al II
-
lea (1740-1786), s-au
cldit puterea i mreia Reich-ului german. O
prim carte de vizit, elocvent pentru a nelege
acel spirit cavaleresc care va domina fiecare din
CU GENERALUL DIETRICH VON CHOLTITZ CU GENERALUL DIETRICH VON CHOLTITZ CU GENERALUL DIETRICH VON CHOLTITZ CU GENERALUL DIETRICH VON CHOLTITZ CU GENERALUL DIETRICH VON CHOLTITZ
PE CMPURILE DE LUPT~ PE CMPURILE DE LUPT~ PE CMPURILE DE LUPT~ PE CMPURILE DE LUPT~ PE CMPURILE DE LUPT~
DIN AL DOILEA R~ZBOI MONDIAL DIN AL DOILEA R~ZBOI MONDIAL DIN AL DOILEA R~ZBOI MONDIAL DIN AL DOILEA R~ZBOI MONDIAL DIN AL DOILEA R~ZBOI MONDIAL
* ** **
(I)
EMANUEL ANTOCHE, Fran]a EMANUEL ANTOCHE, Fran]a EMANUEL ANTOCHE, Fran]a EMANUEL ANTOCHE, Fran]a EMANUEL ANTOCHE, Fran]a
gesturile i deciziile sale de mai trziu, este educaia
moral primit n snul familiei, educaie des-
vrit n cadrul Corpului de Cadei din Dresda, n
care intr la vrsta de treisprezece ani.
Asemenea multor ofieri superiori de elit din
generaia sa, cariera lui Dietrich von Choltitz
ncepe n anii primei conf lagraii mondiale. Aspi-
rant n Regimentul 107 infanterie al prinului
Johann Georg de Saxa, rnit de trei ori, supra-
vieuiete hecatombelor de pe frontul de Vest, fiind
avansat la gradul de sublocotenent spre sfritul
rzboiului.
Germania era nvins, dar o nou armat de
profesie va renate sub bagheta magic a gene-
ralului-colonel Hans von Seeckt (1866-1936), eful
de Stat-Major al Reichswehr-ului. nelnd vigilena
Comisiei Militare Aliate de Control, prin numeroase
subterfugii birocratice i diplomatice, von Seeckt
i succesorul su, generalul Heye, au reuit s
creeze, n urma unei selecii extrem de riguroase,
o nou structur de comandament, veritabil
osatur a Wehrmacht-ului de mai trziu, care cuprin-
dea cei mai valoroi ofieri i subofieri din fostele
trupe imperiale, iar Choltitz figura printre acetia.
Numit comandant de batalion n Regimentul
16 infanterie Oldenburg (colonel Kreysing),
Choltitz se integra de fapt n corpul de comand al
unei uniti de prestigiu, fostul Regiment 91 imperial
de infanterie, al crui comandant ntre 1891 i 1896
fusese colonelul, viitor mareal Hindenburg (1834-
1934), nvingtorul din 1914 de la Tannenberg i
Lacurile Mazuriene. Recrutate n exclusivitate din
regiunile Frisia, Oldenburg i Schleswig-Holstein,
trupele regimentului luptaser curajos n Primul
Rzboi Mondial, fiind angajate datorit tempera-
mentului lor calm i tenace n unele dintre cele
mai grave crize survenite pe frontul de Vest.
Statutul de unitate de elit a fost de altfel
confirmat n 1937, cnd devine primul regiment
aeropurtat din armata german. Ataat Diviziei 7
aeriene, comandat de ctre generalul Kurt Student
*
Traducerile din limbile francez, englez i ger-
man aparin, integral, autorului.
66 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
cucerit prin lupte aprige de un detaament din
Regimentul 1 parautiti. Dup neutralizarea ultimei
baterii de artilerie antiaerian olandez, infan-
teritii lui Choltitz s-au ndreptat n pas alergtor
spre centrul oraului, n ajutorul camarazilor de
regiment i al unei companii de parautiti, care n
zorii zilei reuiser s ocupe intact podul rutier
Willem peste f luviul Nieuwe Mass. naint area
forelor germane s-a transformat, ns, n violente
lupte de strad cu infanteritii olandezi, care n
ciuda asalturilor soldailor Wehrmacht-ului narmai
cu grenade i pistoale-mitralier, continuau s
opun o rezisten nverunat. Instalat pe ataul
unei motociclete, Choltitz dirija personal atacul
soldailor si. De-abia spre dup-amiaz, strecurn-
du-se printre cldirile din cartierul central, primele
grupuri care strpunser cordonul defensiv al
inamicului au avansat pn la pod.
Cu toate c regimentul german primise noi
ntriri cteva piese antitanc i o companie de
pionieri venit e dinspre Waalhaven, trupele
olandeze din garnizoana Rotterdamului (colonel
Scharroo) erau decise s recucereasc poziiile de
la Willem; astfel, susinute de artileria a dou vedete
din Marina Regal, mai multe companii de
infanteriti cu autoblindate au atacat n repetate
rnduri pn la lsarea serii. Perimetrul defensiv
din captul de nord al podului fusese n ntregime
lichidat, cu excepia imobilului Nationale, unde
doar cteva zeci de parautiti i o secie din
Regimentul 16 comandat de locotenentul Kerfin,
au rezistat cu succes pn la sfritul ostilitilor.
Ei sunt cei care a doua zi reuesc s mpiedice
minarea podului de ctre pucaii marini olandezi,
poreclii, pentru curajul i tenacitatea de care au
dat dovad, Schwarze Teufel (Diavolii negri). n
ciuda inferioritii numerice evidente i a pier-
derilor numeroase, soldaii lui Choltitz i vor
ndeplini misiunea pn la capt. Calvarul a luat
sfrit n dup-amiaza zilei de 13 mai, cnd primele
blindate ale Diviziei 9 Panzer au reuit s ptrund
n cartierele din zona de sud a Rotterdamului.
Btlia Olandei se ncheiase, Frana capitulnd
la rndul su i noi misiuni de lupt au fost
ncredinate Regimentului 16 infant erie. Cantonat
n vara i toamna aceluiai an pe teritoriul Belgiei,
trupele sale efectuar numeroase exerciii i
antrenamente n vederea unui eventual desant
aerian pe coastele Angliei, perioad n care
Choltitz, avansat la gradul de colonel, a primit
comanda ntregului regiment. Tot atunci unitatea
sa intr alturi de regimentele 47 infanterie
Lneburg i 65 infanterie Bremen n componena
Diviziei 22 infanterie aeropurtate a generalului-
locotenent Graf von Sponeck, unul dintre prietenii
apropiai ai lui Goering.
Dietrich von Choltitz, cadet
al Regimentului 107 infanterie
Johan Georg de Saxa
(1890-1978), batalioanele sale reprezentau princi-
palul element tactic de susinere a aciunilor
companiilor de parautiti lansai n spatele liniilor
inamice. Ocuparea n prealabil a unui aerodrom
permitea transportarea i lansarea n condiii
rapide, cu ajutorul avioanelor Junkers 52 sau al
hidroavioanelor Heinkel 59 n cazul operaiilor
amfibii, a unui secund val de atac care consolida
aprarea poziiilor deja cucerite.
Aceasta tactic surprinztoare prin nsi
natura ei a fost inaugurat n cadrul ofensivei
contra Belgiei i Olandei, care a debutat n zorii
zilei de 10 mai 1940. Dac parautitii capitanului
Walter Koch au aterizat cu succes de la bordul
planoarelor DFS 230 pe cupolele impozantului fort
Eben-Emael, din vecintatea oraului Li ge,
reuind una din faptele de arme cele mai remarca-
bile ale celui de-al Doilea Rzboi Mondial, opera-
iunile au fost cu mult mai complicate pe teritoriul
olandez. De capturarea intact a podurilor de la
Mordjik, Dordrecht i Rotterdam depindea nsi
ocuparea Olandei, trupele aeropurtate trebuind s
formeze un coridor necesar naintrii Diviziei 9
Panzere (general Ritter von Hubicki), al crei
obiectiv final era oraul Haga i litoralul Mrii
Nordului.
Transportate de o escadril de Junkers 52, patru
companii din Batalionul al III-lea al Regimentului
16 infanterie, sub comanda locotenent-colonelului
von Choltitz, au aterizat n dimineaa de 10 mai pe
aerodromul de la Waalhaven, lng Rotterdam,
67 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
n aprilie 1941, dup un ordin de regrupare n
regiunea Magdeburgului, regimentele noii divizii
au fost transferate cteva sptmni mai trziu pe
aerodromul de la Aspern, lng Viena, unde,
mbarcate la bordul aeronavelor din Grupul de
transport aerian Mordzik, au fost dirijate spre un
nou obiectiv: Valea Prahovei din Romnia.
n ediia francez a memoriilor sale publicate
la Avignon, n 1966, Un soldat parmi des soldats,
Choltitz noteaz: Misiunea care ne-a fost ncre-
dinat privind terenurile petrolifere a rmas n
vigoare i chiar din momentul sosirii noastre a
trebuit s ne organizm n aprare. Ateptam
atacuri din partea parautitilor rui. Pe urm am
fost nelinitii vznd c Rusia intervine n con-
flictul iugoslav, dar n curnd ne era destul de clar
c misiunea noastr se va transforma ntr-un mar
ofensiv mpotriva ei. Romnia mobiliza ntr-un ritm
lent, datorat, n bun msur, organizrii armatei
sale, dar i ordinelor stricte date de guvern popula-
iei. Relaiile dintre noi i camarazii romni au fost
foarte agreabile dup ce am reuit s ne adaptm
temperamentului, limbii i spiritului unei naiuni
att de diferite de a noastr. Am ncercat n msura
posibilului s evitm acel comportament tipic
cuceritorilor, s nu adoptm un ton trufa cu toate
c n cele din urm am fost considerai astfel.
ntotdeauna am atras atenia tinerilor ofieri asupra
eforturilor de a nelege un popor cu totul strin,
dar cruia trebuia totui s i se recunoasc valoarea.
n aceast perioad am asistat la numeroase
conferine i am efectuat ndelungate turnee de
inspecie. ara ne aprea cu desvrire strin,
cu toate c soldatul german reuea s se neleag
destul de bine cu oamenii locului. Am ncercat, de
asemenea, s ne obinuim cu organizarea deficitar
a armatei romne, care folosea un material uman
cu mult mai simplu dect al nostru i cu mult mai
puin dependent de tehnic, unde raportul dintre
ofier i soldat era de cele mai multe ori unul
despotic. Totui aveam cu toii impresia c nu eram
ru vzui.
Dietrich von Choltitz afirma c motivul prin-
cipal al transferrii Diviziei 22 infanterie aeropur-
tat pe Valea Prahovei a fost protejarea petrolului
romnesc, att de preios mainii de rzboi
germane, de un eventual atac al parautitilor rui.
Crile publicate n jurul acestui subiect de istoricul
militar Viktor Suvorov demonstreaz, la rndul lor,
faptul c parautitii puternicei Armate 9

sovietice,
concentrat n Basarabia la nceputul anului 1941,
reprezentau o ameninare prea serioas pentru a
putea fi ignorat de naltul Comandament al
Wehrmacht-ului. Choltitz amintete, de asemenea,
c n aceast perioad, premergtoare declanrii
planului Barbarossa, el participa la numeroase
conferine, i este foarte probabil ca una dintre
acestea s fi fost chiar prelegerea despre originile
i formarea unitii romneti, inut de istoricul
Gheoghe I. Brtianu ofierilor Regimentului 16
infanterie.
La 22 iunie 1941, trupele germano-romne au
declanat atacul mpotriva Uniunii Sovietice.
Referitor la intrarea Romniei n rzboi alturi de
puterile Axei, Choltitz avea s scrie: Am aflat din
numeroase conversaii c n ciuda faptului c
armata romn se gsea mobilizat de luni de zile,
ea nu contientiza nicidecum c ara se af la pe
punctul de a se implica ntr-un conflict de o rar
violen. Dup o opinie destul de larg rspndit,
Romnia s-ar fi abinut de la orice activitate rz-
boinic din momentul n care ea ar fi recucerit
Basarabia. Credeam cu toii c o decizie parial,
n orice caz conform intereselor romneti, era
atunci nc posibil.
Alturi de Divizia 76 infanterie i Divizia 1
blindat romn (general Ioan Alecu Sion), Divizia
22 infanterie se af la integrat n cadrul Corpului
11 armat (general von Kortzfleisch), care cons-
tituia f lancul stng al Armatei 11 german (general
Eugen von Schobert). Misiunea ncredinat
unitilor acestei armate consta n forarea rului
Prut i lansarea unei puternice ofensive n centrul
i nordul Basarabiei pe axa tefneti-Moghilev,
cucerirea ct mai rapid a malului de est al Nistrului
i continuarea naintrii n direcia Vinia, n scopul
ncercuirii forelor sovietice din Galiia (opera-
iunea Mnchen).
n memoriile sale, Dietrich von Choltitz i
amintete: Meninut n rezerva diviziei, regi-
mentul nostru se deplas n direcia Basarabiei, pe
care romnii o cedaser nu demult Rusiei. Era un
inut frumos i bogat, cu dealuri intens cultivate,
dar bine ngrijite. naintarea a devenit dificil din
cauza ploilor diluviene, aproape cotidiene, care
fceau ca drumurile proaste s fie impracticabile,
i care transformau numeroasele vi n adevrate
mlatini. Pe data de 4 iulie, regimentul particip la
prima sa btlie dificil impotriva blindatelor
ruseti, care lovir flancul descoperit al diviziei.
Aprarea noastr anticar, cu piesele sale de 37 mm,
se art extrem de slab. De altfel, blindatele ru-
seti nu procedaser dect la un atac de diversiune,
deoarece nici o unitate de infanterie nu le-au
susinut pentru a exploata strpungerea, n caz de
succes. Batalionul al III-lea, cel mai violent atacat,
a reuit s elimine pericolul. Noi am pierdut, cu
ocazia acestei lupte, pe unul dintre cei mai valoroi
comandani de companie, care la Rotterdam a fost
primul subofier al armatei decorat cu Crucea de
Cavaler (Ritterkreuz).
68 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Choltitz nu descrie dect fragmentar aceast
btlie, omind numeroase detalii extrem de
importante. Este posibil ca el s menioneze numai
luptele n care a fost angajat regimentul su, aflat
pn atunci n rezerva diviziei, ocul contraatacului
sovietic concentrndu-se asupra regiment elor 47
i 65 infanterie. Aciunea inamicului, declanat
n jurul orei 13.00 pe direciile Nicoreni-Costeti i
Funduri-Cubani, strpunsese dispozitivul Diviziei 22
n zona satului Brtueni. Situaia n-a putut fi
restabilit dect prin intervenia rapid a Diviziei
1 blindate romne, care a pus la dispoziia trupelor
germane uniti din Regimentul 1 care de lupt
(colonel Emilian V. Ionescu), Regimentul 34
vntori moto (colonel Constantin C. Nistor) i
Regimentul 1 artilerie moto (colonel Gheorghe T.
Constantinescu). Luptele au fost extrem de violente
pentru germani, transformndu-se chiar n
nfruntri la grenad i n ncierri corp la corp.
Sovieticii au fost n cele din urm respini cu pierderi
cifrate la peste 46 de blindate distruse.
Dup maruri lungi, epuizante i lupte coti-
diene ajunsesem la Nistru, al crui mal estic era
solid fortif icat de ctre adversar. n timpul tra-
versrii f luviului, am reuit pentru prima oar s
punem la ncercare comportamentul sub foc al
trupelor noastre, colaborarea minuioas ntre
diferitele arme, sincronizarea ntre tragere i
micare, munca de nepreuit a pionierilor. nsoit
Von Choltitz, ofi]er al
Regimentului 16 infanterie
Oldenburg, ntr-o elegant`
ipostaz` ecvestr`
de observatori remarcabili, artileria s-a distins ntr-o
asemenea msur n prepararea i repartizarea
tirului su, nct nici o rezisten serioas nu se
manifest din partea inamicului. Traversarea
fluviului de ctre batalioane i ocuparea nlimilor
se realiz cu o extrem rapiditate. Grupurile de
cercetare naintar, ntreprinderea reuind
aproape fr pierderi, deoarece adversarul nu
prevzuse dect lupte de ntrziere. Faimoasa linie
Stalin ne apru ca un ansamblu de fortificaii de
campanie, un lan cu verigile destul de slabe, unde
alternau blockhausuri narmate cu mitraliere i
piese de artilerie, dup modelul celor care serviser
la aprarea frontierei contra romnilor. Punctul
su slab era lipsa de profunzime.
Ulterior, rezistena ruilor se ntri treptat,
adversarul repliindu-se prin lupt n direcia estului.
Din punct de vedere militar, aceast retragere se
desfur n cele mai bune condiii. Nu ntlneam
soldai rnii sau mori, dar nici materiale, arme
sau vehicule abandonate.
Zile i nopi de-a rndul, ofensiva german
continu s ptrund n profunzimile fr de sfrit
ale stepei ucrainene. La data de 30 august 1941,
acionnd n cadrul Corpului 30 armat (general
baron Freiherr von Salmuth), Divizia 22 infanterie
a forat cu succes aprarea sovietic de pe Nipru,
ntre localitile Berislav i Kahovka. Pe urm,
regimentele sale naintar spre sud-est n direcia
69 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
litoralului occidental al Mrii Azov pentru a tia
legturile terestre i f eroviare ale Peninsulei
Crimeea cu restul teritoriilor inamice. Dup
ocuparea localitii Ghenicesk i interceptarea
oselei spre Melitopol, trupele diviziei participar
alturi de uniti de vntori de munte i de
cavalerie ale Armatei 3 romne (general Petre
Dumitrescu) la stoparea ofensivei sovietice din
Stepa Nogai pe coasta de nord a Azovului (25
septembrie-3 octombrie). Angajat din nou, dou
sptmni mai trziu, n luptele pentru cucerirea
Crimeei, Divizia 22 infanterie a participat la
strpungerea rezistenelor ruseti din istmul
Salkovo, ct i la naintarea victorioas spre
Simferopol, care czu n ziua de 1 noiembrie. Pe
data de 13, Regimentul 16 infanterie se organiz n
aprare pe nlimea care domina fortreaa
Belbeck din munii Iaila, situat la nord-est de
oraul Sevastopol.
Trecuser aproape cinci luni de la declanarea
operaiunii Barbarossa contra Uniunii Sovietice.
Ca muli ali ofieri superiori ai armatei germane,
colonelul von Choltitz ajunsese, la rndul su, s se
ndoiasc de reuita acestei gigantice expediii de
cucerire: Toat e impresiile resimite pn atunci
nu puteau dect s confirme, n fiecare zi, opinia
mea asupra rzboiului ntreprins contra Rusiei: era
o campanie fr ieire, care nu avea nici un sens
Ofensiva noastr din est ncepu s se loveasc de
fore surprinztoare, formate din divizii noi i n
curnd ea sfri prin a fi blocat. i totui, cu mult
timp n urm, guvernul nostru ne anunase c
forele ruseti erau reduse la cteva uniti cu mult
depite. Cnd am privit harta, am constatat c, n
ciuda faptului c vaste teritorii sunt ocupate de noi,
nu eram destul de numeroi pentru a le stpni.
Dar multe altele, infinit de mari, rmser
necucerite, iar acolo adversarul se narma i i
antrena soldaii pentru lupt.
Asediul Sevastopolului se prelungi pn la
nceputul lunii iulie 1942. Poziia natural a oraului,
principal baz naval a Rusiei la Marea Neagr,
dduse de furc i trupelor anglo-franceze n timpul
rzboiului din 1853-1856. Sovieticii consolidaser
forturile existente din secolul XIX, adugnd la
rndul lor mai multe centuri de cazemate cu galerii
subterane i numeroase baterii de artilerie de
coast. Acest dispozitiv defensiv de-a dreptul
inexpugnabil era aprat de trupe de elit i uniti
de marin fanatizate de ctre comisarii politici,
care nrolaser i instruiser, n cadrul batalioa-
nelor de voluntari, pn i femeile oraului, ct i
adolescenii din organizaiile Komsomol.
Ca i la Rotterdam, soldaii Regimentului 16
Oldenburg vor svri noi fapte de arme, luptele
depind cu mult, prin violena lor, pe cele de la
Odessa sau Leningrad, fiind egalate doar de infernul
care se va dezlnui cteva luni mai trziu n
cartierele Stalingradului. Acionnd n cadrul
Corpului 54 armat, situat n sectorul de nord al
frontului germano-romn, trupele Diviziei 22
infanterie urmau s joace un rol determinant n
timpul celui de-al treilea asalt decisiv care ncepu
n noaptea de 6 spre 7 iunie 1942: La ora 1 i 45 de
minute artileria intr n aciune, focul atingnd
intensitatea sa maxim la ora 3 i 50. La rndul ei,
aviaia lans un raid masiv, n timp ce infanteristul
ntr-o bun form fizic i moral se arunc asupra
inamicului. Prima or se arat decisiv pentru
operaiile urmtoare. n cursul celor dou nopi
precedente, minele instalate de inamic au fost
neutralizate pentru a se degaja accesul spre nlimi.
Poziia era ns extrem de greu de strpuns din
cauza densitii acestor mine. Terenul acoperit de
tufiuri dese complica i mai mult coeziunea i
direcia grupurilor de atacatori, chiar atunci cnd
acestea naintau mai restrnse. Infanteristul se
lupt pentru fiecare metru, pleac la asalt, se expune
contraatacurilor i n fiecare ceas i pune la ncer-
care propria sa capacitate de rezisten. Avan-
posturile inamice erau bine consolidate, dar
niciodat n-am vzut un adversar att de hotrt i
de rezistent sub un foc de o asemenea intensitate.
A trebuit s capturm fiecare groap, aruncnd-o
n aer, s lansm bombe fumigene i grenade
Linia telefonic urmeaz pas cu pas infanteristul
n naintarea sa. Fr ncetare, curajoii soldai ai
seciei de transmisiuni procedar la numeroase
reparaii, iar munca lor asigur comandamentului
posibilitat ea de a cere intervenia lansatoarelor de
fumigene i a artileriei de calibru mijlociu sau greu,
acolo unde adversarul continua s reziste. i totui,
ruii nu cedau nc, luptnd cu un curaj demn de
toat admiraia. Luaserm i civa prizonieri care
erau oameni duri i demni.
naintarea spre sud n direcia golfului Sever-
naia se fcu ncet, metodic dar sigur, trupele
Regimentului 16 aflndu-se mereu n prima linie a
frontului, intervenind n operaiunile ofensive cele
mai dificile, croindu-i drum prin centrele forti-
ficate ale rezistenei sovietice. Spiritul de iniiativ,
profesionalismul i sngele rece de care a dat
dovad colonelul von Choltitz n acele momente
atraser admiraia i respectul superiorilor si,
care-l considerar, pe drept cuvnt, unul din
artizanii principali ai cuceririi Sevastopolului.
Marealul Erich Lewinski von Manstein (1887-
1973) avea s scrie n memoriile sale: Curajosul
Regiment 16 din Divizia 22 Infant erie, comandat
de ctre colonelul von Choltitz reui s cucereasc
70 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
ntr-un articol redactat n luna urmtoare, Notes
sur un voyage en Crime (Note asupra unei cl-
torii n Crimeea) i publicat n tomul XIX, nr. 1 din
Revue Historique du sud-est europen. El scria
cu aceast ocazie: Rzboiul a trecut peste peninsul
de cnd trupele germane i romne au forat n
toamna lui 1941 liniile de aprare ale istmurilor
sale. Btlii sngeroase s-au desfurat n jurul
Feodosiei i a Kerciului, iar Sevastopolul a suportat
un asediu unde distrugerile depesc cu mult pe
cele ale celuilalt rzboi al Crimeei din 1854-1855.
Cred c aceste cteva note datorate hazardului
unei misiuni n primele zile ale lunii august din acest
an, pe lng unitile romne de cavalerie, staio-
nate n Crimeea, prezint cel puin utilitatea de a
semnala starea unor instituii i a ctorva monu-
mente, la puin timp de la sfritul operaiilor
militare Brtianu a vizitat principalele localiti
ale peninsulei, Sevastopol, Simferopol, Feodosia,
Sudak, Yalta, Koktebel, Nikita, Tepe-Kermen,
interesndu-se asupra posibilitilor de prezervare
a patrimoniului istoric i artistic al Crimeei. La
Simferopol a discutat cu generalul Gheorghe
Avramescu, comandantul Corpului romn de
vntori de munte despre situaia muzeului i
bibliotecii din localitate, instituii din nou accesibile
cercettorilor. n drum spre Feodosia se opri la
cimitirele soldailor din Divizia 170 infant erie ger-
man i Divizia 8 cavalerie romn care suferiser
pierderi importante n luptele din ianuarie cu forele
sovietice debarcate n zon.
Nu tim dac, cu ocazia acestei cltorii,
Brtianu l-a rentlnit pe von Choltitz. n aceeai
perioad, colonelul german primise vizita unei
misiuni a naltului Comandament al Wehrmacht-
ului, nsrcinat a ntocmi un raport detaliat asupra
btliei de la Sevastopol. Informat personal asupra
rezultatelor acestei anchete, Hitler a ordonat
avansarea lui Choltitz la gradul de general de
divizie, comanda Regimentului 16 infanterie f iind
preluat de ctre colonelul Haag. Transferate
ulterior n insula Creta, batalioanele regimentului
se antrenar n vederea unui asalt aeropurtat
asupra Canalului Suez, dar victoria trupelor
britanice n btlia de la El Alamein (23 octombrie-
6 noiembrie 1942) mpiedic ndeplinirea acestui
ambiios proiect. mpreun cu celelate uniti care
intrau n componena Diviziei 22 aeropurtate,
Regimentul 16 rmase n Creta unde, angajat n
numeroase misiuni contra trupelor de partizani din
zon, particip n octombrie-noiembrie 1944 la
retragerea Grupului de Armate F (general Lhr)
din Balcani. Af lat n ariergard, regimentul
nfrunt n ultima sptmn a lunii octombrie
numeroase uniti sovietice i bulgare care
ncercau s stopeze i s ncercuiasc forele
fortul StalinCuvintele unui rnit sunt caracte-
ristice spiritului care domina n rndurile trupei.
Acesta, artndu-i braul zdrobit i easta banda-
jat, declar: Nu avem de ce s ne plngem l-am
capturat pe Stalin! .
Dup luptele extrem de violente din zilele de
17-18 iunie, n mprejurimile tunelului feroviar
urmate de ocuparea golfului Severnaia, Regimentul
22 atac n noaptea de 28-29 iunie poziiile
fortificate ale nlimilor de la Sapun. Choltitz nu
ezit s ncadreze prizonierii rui drept servani ai
bateriilor de artilerie, iar cnd rmiele compa-
niilor sale ptrunser n for printre ruinele fume-
gnde din centrul oraului, dirij personal asaltul
cu braul stng rnit i nfurat ntr-o bandulier.
Doar 347 de soldai din totalul de 4 800 al regimen-
tului mai supravieuiau nc n ziua de 4 iulie, cnd
drapelul german f lutur n sfrit pe zidurile
fortreei. Cteva strzi mai la est, vntori romni
din Divizia 4 munte (general Gheorghe Manoliu) l
nlar pe al lor, drept recompens a unei izbnzi
scump pltite.
n primvara i vara anului 1942, istoricul
Gheorghe I. Brtianu a fost solicitat de Marele
Stat Major al Armatei romne pentru a susine o
serie de prelegeri la coala Superioar de Rzboi
din Bucureti, unde confereniase i Nicolae Iorga
nainte de Primul Rzboi Mondial, ct i n anii
interbelici. n acest context, Brtianu a ntreprins
la nceputul lui august o cltorie de informare n
Crimeea, impresiile acestui voiaj fiind cuprinse
Generalul Dietrich von
Choltitz (1894-1966)
71 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
germane. Dar n urma luptelor de la Kraljevo (2
noiembrie) i de la Skopje, n Macedonia, care au
permis n mare parte coloanelor lui Lhr s se
salveze spre nord, batalioanele regimentului au fost
anihilate i capturate de trupele inamice.
Cteva decenii mai trziu, Choltitz avea s
ref lecteze asupra sorii fotilor si camarazi de
regiment: Valoarea acestei uniti i int erzicea s
prseasc poziiile fr ordin. Printr-o tragic
nlnuire de circumstane, ordinele date n
deznodmntul ultimelor ore au fost executate ad
literam, ceea ce i conduse pe toi n captivitatea
iugoslav. Alte divizii cu mult mai puin disciplinate
i-au dirijat trupele pn n Austria, unde s-au
predat forelor britanice. Muli din fotii mei soldai
care au pstrat o inut demn n marul spre lagre,
ct i n captivitate, au fost eliberai pn n prezent.
Dar, totui, constatm cu tristee c unii dintre ei
sunt nc reinui n pucriile i lagrele iugoslave,
dup ce-au fost condamnai drept criminali de
rzboi, n urma unor procese senzaionale cu un
caracter mincinos i tragico-grotesc. Ca i pentru
sutele de mii de soldai rmai n Rusia, vocile celor
care au pstrat o judecat obiectiv ar trebui s se
ridice n favoarea acestor oameni nenorocii pentru
a cere eliberarea victimelor unei nebunii colective.
Bibliografie :
- Armata romn n al doilea rzboi mondial.
Eliberarea Basarabiei i a prii de nord a Bucovinei
(coord. colonel Alesandru Duu, Mihai Retegan),
Bucureti, Editura Militar, 1996.
- Benoist-Mchin, Histoire de larme alle-
mande, t. II, De la Reichswehr larme nationale
(1919-1938) , Paris, Albin Michel, 1938.
- Bratianu (Gheorghe I.), Notes sur un voyage
en Crime, Revue historique du sud-est europen,
t. XIX, nr. 1, Bucarest, 1942, pp. 176-182.
- Idem, Origines et formation de lunit
roumaine, Bucureti, 1943.
- Chirnoag (Platon), general, Istoria politic i
militar a rzboiului Romniei contra Rusiei sovietice
(22 iunie 1941-23 august 1944), Editura Car pai,
Madrid, 1965.
- Choltitz (Dietrich) von, gnral, Un soldat
parmi des soldats, Avignon, Aubanel, 1966.
- Duu (Alesandru), colonel, Dobre (Florica),
Loghin (Leonida), colonel, Armata romn n al doilea
rzboi mondial (1941-1945). Dicionar enciclopedic,
Bucureti, Editura Enciclopedic, 1999.
- Guillaume (A.) gener al, Pour quoi lAr me
Rouge a vaincu, Paris, Julliard, 1948.
- Hillgruber (Andr eas), Hitler, regele Carol i
marealul Antonescu. Relaiile germano-romne (1938-
1944), Bucureti, Humanitas, 1994.
- Liddell Hart (Basil H.) Sir, Histoire de la
seconde guerre mondiale, Paris, Fayard, 1973.
- Kiriescu (Constantin I.), Romnia n al doilea
rzboi mondial , t. II, Bucureti, Univers Enciclopedic,
1995.
- Mabire (Jean), Les paras du matin rouge
(Lhistoire des troupes paras allemandes, 1939-1945),
Paris, Presses de la Cit, 1980.
- Manstein (Erich Lewinski von), marchal,
Victoires perdues, Paris, Plon, 1958.
- Mor zik (D. F.), Ger man Air Force Air lif t
Operations, New York, 1961.
- Pandea (Adrian), Ardeleanu (Eftimie), Romnii
n Crimeea. 1941-1944, Bucureti, Editura Militar,
1995.
- Shirer (William L.), Le troisime Reich. Des
origines sa chute, Paris, Stock, 1964.
- Suvorov (Viktor), Le Brise-Glace. Le plan secret
de Staline pour conqurir lEurope, Paris, Orban, 1989.
- Wirtz (Alexander) , Il y a cinquante ans,
Rotterdam brlait, 39/45 Magazine, nr. 49, Bayeux,
Editura Heimdal, martie-aprilie 1990, pp. 8-15.
- Ziemke (Earl F.), Retraite dans les Balkans, n
Historia Magazine. 2
e
Guerre Mondiale, nr. 83, Paris,
Tallandier, 1969, pp. 2297-2306.
WITH GENERAL DIETRICH VON CHOLTITZ ON THE BATTLEFIELDS
OF THE WORLD WAR II (I)
Born in Silesia, from a family of nobles with profound military traditions, Dietrich von Choltitz belongs
to the aristocratic caste of senior ranking officers and Prussian officials, which constituted the back bone
of the process through which the power and mightiness of the II
nd
Reich was built. He made himself
remarked as a batt alion commander of the 16
th
Oldenburg Infantry Regiment the f irst Airborne Regiment
of the German Army since 1937 in the of fensive against Belgium and Nederland which debuted on 10 May
1940. After the capitulation of France he was promoted to the rank of colonel and got the command of the
entire 16
th
Infantry Regiment within the 22
nd
Airborne Infantry Division. This was transferred in Romania,
at Prahova Valley t o protect the Romanian oil, so precious to the German war machine, against a likely
attack by the Russian paratroops. He participated in the fights in Bessarabia, along with Romanian troupes,
against Russians, and than in Crimea, where he took part in the conquest of Sevastopol, being extolled by
Marshal von Manstein and by the Romanian historian Gheorghe I. Brtianu. Promoted to the rank of
Division General, Choltitz was transferred to Crete and than took command of the Army Group F (general
Lhr) rearguard in the retreat from Balkans (October-November 1944).
72 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Flying Tigers (Tigrii Zburtori) era denu-
mirea unui grup relativ mic de piloi de lupt
americani care nu a cuprins niciodat mai mult de
100 de aparat e Curtiss Warhawks P-40 (decorate
cu faimoasa gur cscat a rechinului rou).
Condui de o figur controversat, colonelul
american Claire Chennault, au fost numii iniial
Grupul de Voluntari Americani (American
Volunt eer Group AVG), au zburat i luptat pentru
China la nceputul anului 1942 i au nregistrat
succese n btliile aeriene purtate mpotriva
avioanelor japoneze, fiind singurii americani care
nfptuiau fapte de arme concrete mpotriva
forelor Axei (subl.n. A.C.). Imediat dup Pearl
Harbor, cnd tot mai muli americani indignai erau
nerbdtori s vad ct mai repede o lovitur de
rspuns, Tigrii Zburtori avnd pe avioane
cunoscutul desen al unui tigru zburnd n spaiul
literei V, de la Victorie, emblem produs de
studiourile Walt Disney de la Hollywood , erau
atunci singurii lupttori americani activi, dup cum
spunea o expresie american la mod singurul
joc care funciona n ora (the only game in
town). Aa c despre ei presa american s-a grbit
s scrie ct mai mult i, bineneles, ct mai elogios,
prezentndu-i, fr exagerare sau nflorituri, drept
singurii americani care fceau efectiv ceva
mpotriva japonezilor.
Grupul Tigrilor Zburtori cuprindea trei
escadrile, dup cum urmeaz: Adam and Eves
(Adam i Eva); Panda Bears (Urii Panda); Hells
Angels (ngerii iadului).
Iat i civa ai ai acestui grup faimos: David
Lee Tex Hill, Robert Neale, Chuck Older, Pappy
Boyington sau James Howard. Acesta din urm a
primit mai trziu Medalia de Onoare a Con-
gresului pentru faptele de arme svrite n anii
urmtori, n perioada btliilor aeriene din Europa,
cnd zbura pe un aparat P-51 n cadrul Grupului
de lupt 354, care aparinea celei de-a 9-a Fore
Aeriene (Ninth Air Force) a Aviaiei SUA.
Naterea unui vis
Cine era fondatorul acestei formaii de lupt
aeriene neobinuite? Colonelul Claire Chennault
se af la n China nc de la mijlocul anilor 30. S-a
autointitulat colonel, dei ultimul su grad militar
era cel de maior. Susintor nfocat al interceptrii
i angajrii luptei aeriene, ntr-o vreme n care n
aviaia SUA predominau teoriile bombardament elor
strategice, a ndeprtat, din cauza concepiilor sale,
muli superiori.
Sosit n China, cu avioanele sale P-40, a dezvol-
tat cu succes tactica de lupt de baz pe care piloii
americani o vor pune n practic pe durata ntregului
rzboi. Este drept c aparatele utilizate de japonezi
n rzboiul cu China erau mult mai uor de manevrat
dect Warhawks-urile sale. Dar i avioanele
americane aveau cteva caliti incontestabile:
vitez la atac n picaj, o putere de foc superioar i o
bun manevrabilitate. Chennault s-a documentat
ndelung i a lucrat cu druire i perseveren la o
tactic adaptat timpului, crend o for aerian
american de lupt extrem de puternic, bazat pe
urmtoarele caracteristici combative: interceptare,
picaj n for i vitez asupra inamicului, evitarea
luptelor inegale, n care un aparat s fie ncolit de
mai multe avioane inamice i retragere n momen-
tele de mare primejdie. Acestea au rmas trsturile
eseniale ale doctrinei americane de rzboi aerian
pe ntregul parcurs al Rzboiului din Pacific.
n aprilie 1937, Claire L. Chennault, cpitan n
Corpul de Aviaie al SUA, s-a retras din serviciul
activ i a acceptat oferta soiei lui Chiang Khai Shek,
conductorul Chinei gomindaniste, de a supra-
veghea i inspecta, cu titlu confidenial, n cursul
unei misiuni de trei luni, starea forei aeriene chineze.
ntr-o perioad tensionat, cnd China se afla pe
picior de rzboi cu Japonia, prima doamn a Chinei
a realizat importana unei aviaii de rzboi puternice
i eficace. De altfel, n vederea reorganizrii Forelor
Aeriene Chineze, ea a preluat n minile sale ferme
conducerea Comisiei Aeronautice.
A nceput, astfel, pentru cpitanul auto-intitulat
colonel, Claire Chennault, o aventur care avea s
se sfreasc la finalul celui de-Al Doilea Rzboi
Mondial, n toamna anului 1945.
n primii cinci ani ai ederii sale n China (1937-
1942), Chennault a avut funcia de consilier civil al
Secretarului Comisiei pentru Afaceri Aeronautice,
Istoria lumii i lumea istoriei
EPOPEEA ESCADRILEI FLYING TIGERS EPOPEEA ESCADRILEI FLYING TIGERS EPOPEEA ESCADRILEI FLYING TIGERS EPOPEEA ESCADRILEI FLYING TIGERS EPOPEEA ESCADRILEI FLYING TIGERS
dr dr dr dr dr. ANDREI C|PU{AN . ANDREI C|PU{AN . ANDREI C|PU{AN . ANDREI C|PU{AN . ANDREI C|PU{AN
73 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
funcie deinut de soia lui Chiang Khai Shek.
Pn n momentul nrolrii sale n Armata SUA, n
serviciu activ, n primvara anului 1942, la patru
luni dup dezastrul de la Pearl Harbor, el nu a avut
niciodat vreun statut legal de beligerant i nu a
deinut nici un grad militar, n afara aceluia de
cpitan n retragere. Chiar i n perioada n care a
comandat Grupul de Volunt ari Americani (AVG,
iulie 1941-iulie 1942), funcia sa oficial a fost de
consilier la Banca Central a Chinei, pe paaportul
su figurnd: Ocupaia: fermier.
n vara anului 1938, Chennault a plecat la
Kunming, capit ala provinciei Yunan, din Vestul
Chinei, pentru a pune pe picioare, la solicitarea
soiei lui Chiang Khai Shek, o nou For Aerian
Chinez, dup modelul american.
Relaiile americano-chineze erau la acea vreme
destul de complicate. Generalissimul Chiang Kai
Shek, liderul titular al Chinei dar i al partidului de
guvernmnt, Kuomintang, era angajat ntr-un
nesfrit rzboi, cu trei adversari: propriul su
partid, Kuomintang, japonezii i comunitii lui Mao
Zedong. Iar propria sa putere n interiorul
Kuomintang-ului era destul de fragil, depinznd
de interesele diverselor faciuni, clici i lorzi ai
rzboiului. n aceast conjunctur intern, gene-
ralissimul i generalii si erau adepii unui ajutor
american tot mai mare, pe care s l poat folosi cu
succes n rzboiul purtat att mpotriva japonezilor,
ct i al comunitilor.
Promovat de Chiang Kai Shek mai nti la gradul
de colonel, apoi la cel de general, Chennault l-a
convins n scurt timp pe acesta c o puternic for
combativ aerian ar fi n stare s i alunge pe
japonezi din China, aproape fr eforturi i cu
pierderi minime, cteva bombardiere B-17 fiind
singure capabile s fac acest lucru. Astfel nct,
n scurt vreme, generalissimul, soia sa i un
numr mare de lobby-ti chinezi au ncercat s
influeneze autoritile americane s furnizeze
aparatele de zbor preconizate de Chennault.
Chennault va rmne la Kunming pn la sfr-
itul anului 1941. n perioada acestui lung sejur, i-a
venit o idee original, nebuneasc chiar pentru
acea vreme: crearea unui Grup de Voluntari Ameri-
cani (AVG), piloi experimentai ai avioanelor
Curtiss Warhawk P-40, cu misiunea instruirii piloilor
chinezi n tehnica i pilotarea avioanelor i angajrii
cu succes a luptelor aeriene cu temutele avioane
japoneze de vntoare i bombardament.
i visul prinde via...
n primvara anului 1939, japonezii ncepuser
un ir de raiduri necrutoare de bombardament
asupra principalelor orae i centre industriale ale
Chinei. n toamna anului 1940, sub presiunea acestor
bombardamente dezastruoase, generalissimul
Chiang Khai Shek i-a cerut n mod imperios lui
Chennault s se deplaseze la Washington, pentru a
obine de la autoritile americane avioane i piloi
care s pun capt raidurilor aviaiei nipone.
Guvernul american, aflat n pragul rzboiului
cu Japonia, avea suficiente probleme pentru a-i
putea permite s livreze numrul i mai ales cali-
tatea aparatelor solicitate. Cu toate acestea, meni-
nerea Chinei n rzboi cu Japonia era de un interes
strat egic vital pentru liderii de la Washington. Un
interes pe care nu aveau voie s l minimalizeze.
Odat ajuns Chennault n America, liderii militari
ai Aviaiei i Marinei generalul Henry Arnold, i,
respectiv, viceamiralul Jack Towers nici nu au vrut
s aud de un asemenea proiect. A fost nevoie de
intervenia direct a preedintelui Franklin Delano
Roosevelt, care, printr-o directiv emis la 15 aprilie
1941, i autoriza pe ofierii de rezerv i chiar pe
militarii activi care ar f i dorit s serveasc n rn-
durile AVG, s demisioneze din armat n acest
scop. i atunci au acionat cu toii, chiar dac nu
cum i-ar fi dorit Chennault. Concret, i s-au oferit
100 de aparat e Curtiss Warhawk P-40, pilotate de
piloi militari voluntari. Acetia au luptat cu brbie
i onoare, timp de un an n Birmania, pn n
momentul integrrii lor n Grupul de Lupt 23 al
aviaiei SUA (US Army Air Force), n iulie 1942.
nceputul unei frumoase odisee aeriene
Primul contingent de piloi aparinnd AVG
a prsit San Francisco la 10 iulie 1941. Cu puin
timp naintea plecrii, Chennault a primit de la
preedintele Roosevelt aprobarea pentru un al
doilea contingent. Acesta din urm, constnd din
100 de piloi i 181 de mitraliori i operatori radio
au debarcat n China la nceputul lunii noiembrie,
1941. Un al treilea i ultim contingent va sosi n
ianuarie 1942, cnd deja ostilitile ntre Japonia i
SUA ncepuser cu o lun n urm.
Echipa s-a adunat, mpreun cu avioanele, n
China, n iulie 1941. Din acel moment, Chennault
a nceput organizarea Grupului de Volunt ari
Americani. Cpitanul Harvey Greenlaw, promovat
ulterior la gradul de maior, sosit n iulie 1941 de la
Hong Kong, a fost numit ef de stat-major. Acesta
era acompaniat de frumoasa sa soie, Olga
Greenlaw, care a inut jurnalul escadrilei pe tot
parcursul experimentului Tigrii Zburtori, iar mai
trziu a scris chiar o carte despre aceast frumoas
i insolit aventur, Doamna i Tigrii (The Lady
and the Tigers).
O parte din piloii AVG, avnd drept misiune
participarea, alturi de camarazii lor britanici din
74 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
RAF (Royal Air Force Forele Aeriene Regale,
Aviaia Marii Britanii), la luptele din Birmania, s-au
instalat, n vara anului 1941, pe aerodromul Key Daw,
din Toungoo. n august 1941, n Toungoo, Birmania,
la 175 mile nord de Rangoon, Grupul Voluntarilor
Americani a nceput antrenamentele. Jack
Newkirk, Sandy Sandell, John Armstrong, Red
Probst, Oley Olson, Bob Little, Pete Atkinson i ali
piloi au nvat s zboare pe avioane Curtiss P-40.
Antrenamentele se desfurau ntr-o atmosfer de
total destindere, relaxare i chiar veselie. S nu
uitm c America nu intrase nc n rzboi. Aadar,
viaa piloilor americani se reducea antrenamente
de zbor, vnat, pescuit, but.
Creatorul despre formarea i perfec-
ionarea operei sale
S i dm cuvntul lui Claire Chennault, care, n
Jurnalul soiei sale, povestete despre antrena-
mentele la care erau supui piloii americani pe
aerodromul din Toungoo:
Programul ncepea la ora 6.00 a.m., cu o
conferin inut ntr-o sal de clas dintr-o colib
scund, construit din lemn de teck, af lat lng
aerodrom. Bieii erau familiarizai cu hrile, citirea
coordonatelor, parcurgerea manualelor de instructaj.
Eu toat viaa am fost profesor, i am predat ncepnd
de la micuele coli rurale din Louisiana pn la a
deveni la director al uneia din cele mai mari coli de
aviaie. Cred ns c cea mai frumoas parte a
carierei mele am parcurs-o n acea sal de clas,
din csua din lemn de teck, de la Toungoo, atunci
cnd, instruindu-i pe piloii Grupului de Voluntari
Americani, aveam s i transform n faimoii Tigrii
Zburtori, ale cror performane aeriene nu vor
putea fi vreodat, egalate de cineva.
Fiecare pilot beneficia de 72 de ore de teorie, la
care se adugau 60 de ore de zbor specializat. Piloii
primeau de asemenea lecii aprofundate de geografie
a Asiei, de care aveau atta nevoie pentru purtarea
rzboiului n China, despre modul de funcionare a
sistemului de detectare aerian chinez.
I-am nvat tot ce tiam la ora aceea despre
japonezi i despre modul lor de lupt. Iar notiele din
caietele lor de clas s-au regsit din plin n cei patru
ani de lupte.
Nu au lipsit din instruirea lor nici manualele
japoneze de tactic i strategie, capturate i apoi
traduse n limba englez. Acestea erau buchisite i
analizate pe toate prile. Din studiul aprofundat al
acestor manuale, piloii americani au nvat despre
tactica japonezilor, mai mult dect cunotea la
ora aceea cel mai experimentat pilot japonez.
Dup 6 decembrie 1941, toate aceste strdanii
i eforturi susinute aveau s i arate, din plin,
roadele.
n aciune
n plin perioad de antrenament a Tigrilor
Zburtori a avut loc atacul japonez de la Pearl
Harbor. Sosise, n sfrit, ceasul marilor confruntri
aeriene. Tigrii aveau acum ocazia s arat e de ce
erau capabili, ce nvaser n cele patru-cinci luni
de antrenament. Mai mult, la sfritul anului 1941,
n faa impetuoasei i de neoprit ofensive a
japonezilor, care cucereau ntr-un ritm infernal,
de blitzkrieg, teritorii ntregi din Asia de Sud-Est,
foste teritorii olandeze, dar mai ales ale Imperiului
Britanic, autoritile coloniale britanice au solicitat
de urgen sprijinul escadrilei Tigrilor Zburtori
n aprarea capitalei Birmaniei, Rangoon. A fost
semnat un acord chino-britanic, n care se stipula
c o escadril a AVG va sprijini aviaia brit anic n
aprarea Rangoon-ului, iar alte dou escadrile vor
fi permanent staionate la Kunming, la captul
chinez al drumului spre Birmania.
Piloii americani au intrat imediat n aciune.
i, evident, cu bune rezult ate. Escadrila nr. 3,
comandat de Oley Olson, supranumit ngerii
Iadului (Hells Angels), s-a ndreptat la 12
decembrie 1941 spre sud, spre Rangoon, pentru a
apra capit ala mpreun cu avioanele RAF, n timp
ce cea mai mare parte a AVG (escadrilele nr. 2 i
3) a zburat spre Kunming, la 18 decembrie, pentru
a apra aerian drumul spre Birmania. La 20
decembrie 1941, a avut loc prima nfruntare ntre
bombardierele japoneze i piloii din AVG. Mai
exact, Tigrii Zburtori au fost cei care au atacat
avioanele japoneze de bombardament, n timpul
unui raid efectuat deasupra oraului Kunming. Au
reuit s doboare patru avioane inamice i s le
determine pe celelalte s se retrag. La rndul ei,
escadrila nr. 3 a dobort, deasupra Birmaniei, la 23
decembrie, ase avioane japoneze de bombar-
dament i patru de vntoare, pierznd numai patru
avioane i doi piloi. Era un nceput ct se poate de
promitor. Dou zile mai trziu, de Crciun, dou
valuri de avioane japoneze, 80 de bombardiere i
48 de vntoare, au atacat Rangoon. AVG a
intervenit cu promptitudine, dobornd 23 de
avioane victorii sigure, omologate i avariind
nc ase avioane, care se vor prbui, pe drumul
de ntoarcere. Nici un avion american nu a fost
dobort. La 28 decembrie a avut loc un nou atac
aerian japonez, cu 20 de bombardiere i 25 avioane
de vntoare. AVG a atacat cu succes fora aerian
inamic, a dobort 10 aparate, nepierznd nici unul,
i a pus-o pe fug. n ziua urmtoare, japonezii,
75 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
persevernd, au atacat din nou Rangoon, cu 40 de
bombardiere i 20 de avioane de vntoare. Din
nou AVG a intrat n lupt i a dobort 18 aparate
inamice, pierznd doar unul singur. n sfrit, n
ajunul Anului Nou, japonezii au atacat cu 80 de
aparate 40 de bombardament, 40 de vntoare.
Tigrii Zburtori le-au provoacat pierderi de 15
avioane doborte, ei nepierznd nici unul. Bilan
de sfrit de an 1941: n 11 zile de lupte, AVG a
dobort oficial 76 de avioane inamice i a avariat
un numr probabil la fel de mare, care s-au prbuit
apoi n golful Martaban (victorii neomologate).
Reversul: Tigrii Zburtori au piedut doar ase
aparate i doi piloi.
n prima lun a anului urmtor, ianuarie 1942,
faptele de arme ale Tigrilor Zburtori au
continuat cu succes. Lund n mod surprinztor
iniiativa, n prima decad a lunii ianuarie, Tigrii
Zburtori au lovit baza aerian japonez din
Thailanda, incendiind la sol 12 avioane. La 23
ianuarie, 72 de avioane japoneze au atacat n for
Rangoon-ul. AVG-ul a lovit fora aerian inamic,
cauzndu-i pierderea a 21 de aparate i pierznd
doar un singur avion. La 24 ianuarie, piloii din
AVG pretindeau a f i distrus nu mai puin de 73
avioane japoneze, ei pierznd numai 5. Statisticile
japoneze confirm acest bilan. Ele arat c n acea
perioad aviaia nipon pierduse aproximativ 1/3
din efectivele ei. Piloii luptau cu strnicie, dar
unii mai i mureau. n lupt sau n alte mprejurri.
Unul din aii AVG, Sandy Sandell, a avut, de pild,
o moarte pe ct de neateptat, pe att de stupid.
A decedat n timp ce ncerca n zbor un aparat P-
40, cruia i fusese reparat motorul din spate.
Motorul reparat a fcut explozie, iar aparatul s-a
dezintegrat.
Cu tot curajul i eroismul piloilor americani,
dezastrul armatei coloniale britanice n faa
naintrii impetuoase a japonezilor a devenit
iminent. n prima decad a lunii februarie 1942,
Singapore i Rangoon au czut n minile
japonezilor. Piloii volunt ari americani nu s-au
descurajat. ntr-un nou raid ntreprins asupra unor
baze aeriene japoneze din Thailanda, au incendiat
la sol nu mai puin de 60 de aparate inamice.
La nceputul lunii martie, cartierul general al
Tigrilor Zburtori s-a mutat pe aerodromul de la
Magwe. n acea perioad a avut loc ndrzneul
raid al Tigrilor Zburtori asupra aerodromului
japonez de la Chiang Mai, n care patru aparate
Curtiss P-40 au distrus la sol 15 avioane japoneze
de vntoare i bombardament. O victorie
fulgertoare care a fost ns pltit cu viaa unui
erou: Jack Newkirk.
n bilanul fcut acestor succese, Claire
Chennault, creatorul AVG, scria: Statisticile pentru
cele 10 sptmni n care AVG a servit la Rangoon,
arat c puterea sa combativ varia ntre 20-25
avioane P-40. Aceast for aerian modest a
ntlnit n luptele din sudul Birmaniei i Thailandei
o for inamic estimat la 1 000 de aparate
japoneze. n cele 31 de btlii aeriene angajate,
AVG a distrus 217 avioane inamice i a scos definitiv
din lupt 43. Pierderile noastre s-au ridicat la cinci
piloi decedai i unul luat prizonier. Au fost distruse
16 avioane P-40.
Iar viaa mergea nainte, luptele alternnd cu
momentele domestice: nmormntrile celor
ucii, o nunt, i chiar un... botez, fericiii prini
nef iind alii dect Harvey i Olga Greenlaw.
La sfritul lunii martie, AVG a prsit Birmania,
stabilindu-se la Loiwing, lng grania cu China.
De acolo, bravii piloi americani au continuat
s dea lovituri importante aviaiei japoneze, n
vestul dar i n estul Chinei. Au continuat s obin
victorii, dar i s nregistreze pierderi ireparabile,
n aceste lupte pierzndu-i vieile Tom Jones i
Bob Little.
Bilanul
La 4 Iulie 1942 paradoxal, chiar de Ziua
Naional a SUA AVG-ul a ncetat s mai existe,
teoretic bineneles, Tigrii Zburtori intrnd n
legend... Ultima lor aciune, care a avut loc chiar
n acea zi, a constat n escortarea unor fortree
zburtoare B-25 ale US Air Force, care aveau
misiunea de a bombarda baza aerian japonez din
Canton. n timpul raidului, Tigrii au dobort cinci
avioane japoneze de vntoare deasupra localitii
Hengyang.
Bilanul cel mai obiectiv al aciunilor escadrilei
este fcut de nsui creatorul ei, Claire Chennault:
Acest grup, cruia experii militari i preziceau
o existen combatant de aproximativ trei
sptmni, a luptat vreme de apte luni deasupra
Birmaniei, Chinei, Thailandei i Indochinei
Franceze, distrugnd cu certitudine 299 avioane
japoneze i cu probabilit ate alte 153. Toate acestea,
cu urmtoarele pierderi: 12 aparate P-40 distruse
n lupt i 61 la sol, inclusiv cele 22 de avioane arse
la Loi-Wing. Patru piloi i-au pierdut viaa n lupt,
ase au fost lovii de artileria antiaerian, trei i-au
gsit sfritul la sol, sub bombele inamice, iar trei
au fost luai prizonieri. Ali zece piloi au murit n
accidente de zbor. n ceea ce i privete pe japonezi,
dei au anunat la radio c i vor trata pe prizonierii
AVG ca pe nite bandii i c i vor mpuca pe loc,
din contr, i-au tratat la fel ca pe prizonierii de
rzboi obinuii, americani sau britanici. Aceasta
este fr ndoial o dovad a respectului clar al
inamicului fa de escadrila noastr.
76 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Majoritatea piloilor au fost decorai de
guvernul chinez, zece dintre ei primind medaliile
englez i american Distinguished Flying Cross.
Grupul a mprtiat i pus pe fug avioane
japoneze n mai bine de 50 de btlii aeriene, fr
a nregistra nici mcar o singur nfrngere.
mpreun cu RAF, AVG a meninut libere i n stare
de funcionare, vreme de dou luni i jumtate
portul Rangoon i drumul spre Birmania, veghind
la desfurarea nestingherit a transportului de
provizii n/i din China. Cu mai puin de 1/3 din
fora sa combativ, el a salvat forele chineze de la
colapsul final la Salween. Numai reputaia sa a fost
suficient pentru a ine bombardierele japoneze
departe de Chunking. A meninut oraele din estul
Chinei libere n faa terifiantelor bombe japoneze.
nsui preedintele Franklin Delano Roosevelt
se adresa AVG, ntr-o scrisoare, n aprilie 1942, cu
urmtorii termeni elogioi: Remarcabila druire
i nemaipomenita ndrzneal pe care AVG le-a
combinat cu incredibila sa eficien reprezint o
surs de mndrie neascuns pentru ntreaga
Americ. Faptul c ei (piloii) au activat cu succes
n condiii vitrege este apreciat n cel mai nalt
grad.
Grupul de Voluntari Americani s-a destrmat,
oficial, la 4 iulie 1942, locul lui lundu-l Fora Aerian
de Lupt a Chinei (China Air Task Force),
ncadrat n US Army Air Forces.
De altfel, n rndul piloilor americani prerile
erau mprit e: o parte, n frunte cu Vinnegar Joe
(Joe Oet) Stilwell, dorea nrolarea n armata
chinez, n timp ce alt a, cu Tex Hill drept lider, n
Forele Aeriene ale Armatei SUA. Chennault a
reuit o vreme s tempereze ambele tendine,
meninnd AVG-ul intact, n formula iniial, i
nednd socoteal de aciunile Grupului dect lui
Chiang Kai Shek. Ca formul provizorie, AVG s-a
redus la Grupul de Lupt 23, comandat de colonelul
Robert L. Scott. Acestuia i s-au alturat cinci piloi
veterani ai AVG, n timp ce ali 19 piloi au plecat
s lucreze pentru aviaia civil chinez, CNAC
(Chinese National Airlines).
n martie 1943, Fora Aerian de Lupt a Chinei
a fost nlocuit de Fora Aerian a 14-a (14
th
Air
Force), comandat de Chennault. Aceasta s-a
meninut pn la sfritul lunii iulie 1945. n
octombrie 1945, generalul Claire L. Chennault va
ncheia pentru a doua oar, i definitiv, cariera
militar.
Alturi de Tigrii Zburtori, el intrase deja
demult n legend...
Bibliografie
Daniel Ford, Flying Tigers: Claire Chennault and
the American Volunteer Group, 1995, n Amazon.
com
Olga Greenlaw, The Lady and the Tigers:
Remembering the Flying Tigers of World War II, ediie
Daniel Ford, 2002.
THE SAGA OF THE FLYING TIGERS ESCADRILLE
The Flying Tigers was the name of a relatively small group of American pilots which flew and fought
for China in 1942. Led by the Claire Chennault, the initially called American Volunt eer Group marked
great victories in the aerial fights against the Japanese aviation.
For his military merits Claire Chennault was promoted by Chiang Kai-Shek first to the rank of colonel,
and than to general.
For seven months, the Flying Tigers were vict orious in the fights upon Burma, Southeastern China,
Thailand, and French Indochina, destroying with certainty 299 Japanese planes, and probably other 153 in
more than 50 aerial fights, without being defeated. They maintained free and functional Rangoon and the
road to Burma, ensuring the unhampered transportation of the supplies in and out China. They have also
protected the towns in the East of China against the attacks of the Japanese bombers.
77 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Am vzut n prima parte a acestui studiu c
problema teritoriului de formare a albanezilor nc
nu este clarificat. Aceast stare de incertitudine
face posibil folosirea problemei etnogenezei
albanezilor ca arm propagandistic i de ctre
srbi, i de ctre albanezi, n disputa pentru Kosovo.
Drepturile srbilor sau ale albanezilor asupra
provinciei Kosovo au fost i continu s fie argu-
mentate i pe baza istoriei antice i medievale.
Srbii revendic valoarea indiscutabil a motenirii
lor culturale de acolo
1
, n timp ce albanezii afirm
c au locuit n Kosovo nainte de venirea slavilor n
Peninsula Balcanic i, oricum, nainte de cuceri-
rea provinciei de ctre Serbia n secolul al XIII-lea.
Unele lucrri de cea mai nalt inut tiinific
s-au publicat totui ntr-un context semnificativ din
punct de vedere politic, care evideniaz mesajul
lor propagandistic. Cel mai bun exemplu este studiul
lui Vladislav Popovi citat n prima parte a artico-
lului
2
, care aduce argumente foarte serioase contra
atribuirii culturii Komani-Kruj albanezilor. Or, el a
aprut n 1988 ntr-o culegere de comunicri inute
n 1986 la o sesiune a Academiei Srbe de tiine i
Arte, al crei scop mrturisit era contracararea
propagandei albaneze i contestarea apartenenei
provinciei Kosovo la spaiul de etnogenez albanez.
Contextul n care a fost organizat aceast mani-
festare tiinific este cel al debutului conf lictului
interetnic din Kosovo sub forma protestelor
albanezilor din 1981. Evenimentele din 1981 au
determinat declanarea unei adevrate campanii,
n care istoricii srbi s-au strduit s conteste
apartenena provinciei Kosovo la aria de etno-
genez a albanezilor, negnd originea illyr a
dardanilor, sau, pe de alt parte, negnd originea
illyr a albanezilor. n introducerea volumului, vice-
preedintele Academiei Srbe, A. Isakovi, afirma
REFLEC}ii OPINII CONTROVERSE REFLEC}ii OPINII CONTROVERSE REFLEC}ii OPINII CONTROVERSE REFLEC}ii OPINII CONTROVERSE REFLEC}ii OPINII CONTROVERSE
PROBLEMA ORIGINII ALBANEZILOR: PROBLEMA ORIGINII ALBANEZILOR: PROBLEMA ORIGINII ALBANEZILOR: PROBLEMA ORIGINII ALBANEZILOR: PROBLEMA ORIGINII ALBANEZILOR:
PUNCTE DE VEDERE (II) PUNCTE DE VEDERE (II) PUNCTE DE VEDERE (II) PUNCTE DE VEDERE (II) PUNCTE DE VEDERE (II)
dr dr dr dr dr. ALEXANDRU MADGEARU . ALEXANDRU MADGEARU . ALEXANDRU MADGEARU . ALEXANDRU MADGEARU . ALEXANDRU MADGEARU
c istoricii iugoslavi trebuie s readuc studiul
etnogenezei albaneze ntr-un cadru tiinific corect,
deoarece a fost deformat de lipsa de obiectivitate a
istoricilor albanezi
3
. Reputatul arheolog srb
Milutin Garaanin, care a prezentat concluziile
reuniunii tiinifice, considera c albanezii n-ar
avea nici un drept istoric asupra provinciei Kosovo
4
.
Garaanin a susinut n comunicarea sa c dardanii
erau traci, dei anterior se pronunase pentru teoria
originii lor illyre. Problema originii albanezilor i a
continuitii lor n Kosovo a fost atins i la
congresul Partidului Comunist din Serbia din iunie
1982, unde s-a ajuns s se afirme c teoria originii
illyre a albanezilor este rasist.
Opoziia fa de teoria autohtoniei albaneze a
condus i la exagerri incredibile. Un arheolog srb
a ncercat s demonstreze c albanezii ar fi venit
din Caucaz n secolul al VII-lea. (Izvoarele atest
acolo o populaie denumit Albanoi, dar nimic nu
dovedete o asemenea legtur.) Totodat, el a
susinut c provincia Kosovo ar fi fost ocupat de
srbi nainte de secolul al VII-lea
5
.
Istoricii iugoslavi au desfurat o campanie
susinut de convingere a publicului occidental
n anii care au precedat izbucnirea conflictului din
Kosovo. De exemplu, n 1990 aprea la Lausanne
un volum intitulat Le Kosovo-Metohija dans
lhistoire serbe, n care erau afirmate drepturile
istorice ale Iugoslaviei asupra provinciei Kosovo,
prin mai multe studii bine informate i convin-
gtoare, care acoper istoria regiunii din evul mediu
timpuriu pn n anii 1980, subliniind permanena
srbilor n Kosovo i inexistena drepturilor istorice
ale albanezilor. n plin criz, istoricii iugoslavi au
reuit s publice un impresionant catalog-album de
descoperiri arheologice din Kosovo, datnd din
neolitic pn n secolele XI-XII
6
. Dincolo de
78 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
valoarea lor tiinific, cele dou volume ale acestei
lucrri au i o evident funcie propagandistic,
cci ele i propun s demonstreze vechimea i
strlucirea civilizaiei slave create n Kosovo.
Istoria medieval a Serbiei este prezent i pe
Internet. Astfel, n timpul conflictului din Kosovo
i dup aceea s-au putut accesa site-uri iugoslave
care reproduceau textele unor monografii scrise
de autori occidentali, favorabile punctului de vedere
srbesc (de exemplu: www.kosovo.com, www.
decani.yunet.com, www.srpska-mreza.com/Koso-
vo). Aceste site-uri iugoslave sau create de emigraia
srb ofer diverse informaii despre istoria
provinciei Kosovo, accentund importana
glorioasei perioade medievale. Unele site-uri
reproduc monografii ale unor specialiti occidentali
care mprtesc punctul de vedere srb. De
exemplu, cartea lui Hugo Roth, Kosovo Origins,
publicat de editura Nikola Pasi, Belgrad, 1996,
este o descriere a problemelor istoriei acestei
regiuni, de la originea albanezilor pn n anii 1980.
De partea cealalt, istoricii i lingvitii albanezi
au cutat s ofere un sprijin explicit pentru politica
de autonomie a provinciei Kosovo. n perioada
comunist, dar i ulterior, s-a ncercat demonstrarea
autohtoniei albanezilor n Kosovo (provincia
roman Dardania), prin argumente de natur
lingvistic i arheologic. Dogma originii illyre a
albanezilor are n mod evident acest scop. Istoricul
srb Duan Batakovi a dezvluit substratul
preocuprilor specialitilor albanezi de a demonstra
continuitatea illyro-albanez
7
.
n 1985 a fost publicat la Tirana volumul The
Albanians and their Territories (i n versiune
german). Studiile sunt semnate mai ales de istorici
i lingviti albanezi (S. Anamali, A. Buda, E. abej),
dar exist i un studiu al lui Alain Ducellier, Have
the Albanians Occupied Kosova?. Prin autoritatea
sa de reputat bizantinolog, istoricul francez Alain
Ducellier a dat greutate punctelor de vedere
exprimate de istoriografia albanez. El este autorul
unor foarte serioase studii asupra Albaniei n
secolele XI-XIV, publicate ncepnd din anii 60. n
privina problemei Kosovo, A. Ducellier susine
drepturile populaiei albaneze, pe baza autohtoniei
i pe baza faptului c albanezii au ajuns din nou
majoritari acolo n cursul dominaiei otomane
8
.
Emigraia albanez din Europa Occidental i
SUA a trecut peste opoziia fa de regimul
comunist din Albania i s-a implicat i ea n
propaganda pentru Kosovo, imediat dup revoltele
de la Prishtina din 1981. Astfel, comunitatea
albanez din New York a organizat n noiembrie
1982 un simpozion dedicat problemei albanezilor
din Kosovo, ale crui lucrri au fost publicate n
1984. Au participat specialiti albanezi din exil, dar
i istorici francezi, germani, americani. Volumul
se deschide cu un studiu al aceluiai Alain Ducellier,
cunoscut bizantinolog i albanolog (i albanofil), n
care se explic de ce albanezii nu au reuit s
fondeze un stat puternic n evul mediu, dar
subliniind i prezena albanez n Kosovo
9
. Editorii
avertizau n mod profetic c problema Kosovo
poate provoca serioase tulburri n Balcani,
ameninnd astfel stabilitatea european
10
.
Volumul analizeaz att trecutul provinciei Kosovo,
care ar legitima drepturile la autonomie ale
albanezilor, ct i situaia ei n cadrul federaiei
iugoslave comuniste, din punct de vedere politic,
demografic i economic. Dintre studii mai amintim:
Anton Logoreci, A Clash Between Two Natio-
nalities in Kosova (185-194), Peter Bartl, Kosovo
and Macedonia as Ref lected in Ecclesiastical
Reports (23-40), Hartmut Albert, Kosovo 1979,
Albania 1980 (103-121).
Dei rezultat al unei manifestri tiinifice,
volumul are i un vdit mesaj propagandistic,
adresat unor eventuale grupuri de influen
capabile de a sprijini ideea autonomiei sau sece-
siunii provinciei Kosovo. Tot n 1984 a fost publicat
la New York i monografia unui autor albanez, S.S.
Juka, n care este explicat marelui public evoluia
raporturilor srbo-albaneze n Kosovo, pornind de
la ideea autohtoniei albanezilor. Cartea a fost
ulterior reprodus pe Internet
11
.
Propaganda albanez a devenit i mai virulent
dup 1990, ea beneficiind de o deschidere mai mare
ctre publicul internaional dup cderea regimului
comunist. Semnalm mai nti culegerea de studii,
documente i articole de pres intitulat Adevrul
despre Kosovo. Aceast carte a fost editat de
ctre Institutul de Istorie al Academiei de tiine a
Albaniei, n 1989, n limba albanez, iar apoi i n
englez la nceputul anului 1993. Ea se dorea o
replic la un volum publicat la Belgrad n 1989,
79 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
despre Kosovo trecut i prezent (versiunea
original a volumului publicat la Lausanne n 1990).
Printre cei care au colaborat cu studii tiinifice se
numr autori de prestigiu, precum Sknder
Anamali, Eqrem abej, Alain Ducellier. n partea
final a volumului sunt publicate diferite texte din
anii 80, care exprim luri de poziie n sprijinul
autonomiei provinciei Kosovo (inclusiv un interviu
luat lui Ibrahim Rugova).
Acest amestec de tiin i politic este dun-
tor i nu folosete nimnui. Dincolo de aceast
observaie, trebuie s remarcm c studiile istorice
i lingvistice cuprinse n volumul publicat la Tirana
n 1989 i tradus n englez n 1993 aduc contribuii
reale la elucidarea istoriei medievale a provinciei
Kosovo. Ele nsele nu sunt texte propagandistice,
ci lucrri tiinifice utilizabile n scop propagandistic.
O revist academic, The Int ernational
Journal of Albanian Studies, a fost fondat n 1997
de ctre un grup de istorici albanezi condui de
Shinasi A. Rama de la Columbia University, New
York. Revista a publicat n special studii de istorie
modern i contemporan, dar i lucrri despre
istoria medieval, precum cea a lui Selami Pulaha,
On the Autochthony of Albanians in Kosova and
the Postulated Massive Serb Migration at the End
of the XVII
th
Century, (number 2, 1998, 1), care
susine continuitatea albanezilor n Kosovo din
antichitate pn la nceputul epocii moderne.
Nici albanezii nu neglijeaz imensele posibiliti
de propagand ale Internetului. n aceast privin,
poate fi consultat cu folos site-ul www.albanian.com,
unde se prezint i informaii despre istoria
albanezilor din Kosovo, Macedonia i Muntenegru.
Este semnificativ c studiul lui A. Ducellier despre
Kosovo este reprodus i aici n form electronic.
Exemplele ar putea continua. Este clar, n orice
caz, c istoricii i lingvitii din ambele tabere (srb
i albanez) s-au strduit s fundamenteze aciunile
politice prin argumente legate de etnogenez i de
istoria medieval a regiunii Kosovo.
Este indiscutabil faptul c srbii nu sunt autoh-
toni n Kosovo, fiindc, n general, slavii nu sunt
autohtoni n nici o regiune din Peninsula Balcanic.
n cazul particular al provinciei Kosovo, aceasta a
intrat n componena Serbiei relativ trziu, n
secolul al XIII-lea, cnd, este drept, a devenit
centrul politic i spiritual al statului srb, pn la
sfritul secolului al XIV-lea. Serbia a cucerit
Kosovo n cadrul politicii sale expansioniste, dar
provincia Kosovo a cptat o poziie simbolic n
mitologia naional srb i iugoslav, fiindc acolo
a stpnit arul tefan Duan, acolo au fost ridicate
cele mai importante monumente religioase srbeti
i fiindc tot acolo s-a desfurat eroica btlie anti-
otoman din 1389. n contiina politic srb,
Kosovo i Macedonia sunt denumite Stara Srbija
(Vechea Serbie), un nume care este folosit fr
temei chiar i n unele lucrri tiinifice iugoslave
12
.
Kosovo este considerat un fel de ar sfnt a
srbilor datorit numeroaselor monumente de
acolo i datorit importanei simbolice acordate
btliei din 1389. Dup cum se observa ntr-o
analiz recent a evoluiei identitii etnice srbe,
n momentul n care Kosovo a ncetat s mai fie
cu adevrat patria poporului srb (atunci cnd au
venit turcii), a devenit patria lor mitic
13
. S-a
remarcat ns c btlia din 1389 care a hrnit
mitul srb al victimizrii nu a fost btlia srbilor
pentru salvarea cretintii, cum se zice mereu.
Btlia de la Kosovo a fost purtat n 1389 de ctre
o coaliie regional n care albanezii participau n
numr mare. Unul dintre triumvirii care a condus
armata de coaliie, mpreun cu prinul srb Lazr
Hrebeljanovic i regele Tvrtko al Bosniei, era
principele albanez Gjergji II Balsha, iar Theodor II
Muzaka, prinul de Berat din Albania de sud, a
pierdut peste 4 000 de oameni pe cmpul de lupt
14
.
Prin urmare, Kosovo a fost aprat n comun de
srbi i albanezi.
Pe de alt parte este adevrat c albanezii s-au
nmulit n Kosovo n timpul dominaiei otomane. Ei
au ajuns n final majoritari fiindc au fost beneficiarii
regimului otoman adic ai acelui stat care a preluat
de la Serbia hegemonia n Balcani. Mai putem
observa c, n toat aceast disput, nimeni nu
pomenete nimic despre aromni, dei primele
documente oficiale srbeti atest existena
anterioar a lor n Kosovo. Se vede astfel c, dac
pornim de la istoria medieval, este greu de hotrt
cine are mai multe drepturi asupra provinciei Kosovo.
Aceasta este realitatea istoric. Realitatea
poate fi ns manipulat n cele mai diferite moduri,
n funcie de interesele fiecrei pri, tocmai fiindc
se pot gsi argumente potrivite pentru fiecare
concluzie care se cere a fi demonstrat.
80 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
THE PROBLEM OF THE ALBANIAN ETHNIC ORIGIN
SOME VIEWPOINTS
Before and during the Kosovo crisis former Yugoslavian historians fulfilled an intensive propagandistic
campaign in order to convince the Western public about their historical rights in Kosovo,. The same was
done by the Albanians. They tried to give full support to the autonomist policy in Kosovo, before and after
1990, based on the dogma of the Illyrian origin of the Albanian people. They are also emphasizing the
presence of the Albanians in the medieval Kosovo.
It is obvious that the Serbs are not autochthonous in Kosovo, because all the Slavs are not a genuine
Balkan population. Serbia conquered Kosovo during its imperial policy in the 13
th
century. On the other
hand, it is true that the Albanians reached the majoritary place in Kosovo during the Ottoman domination,
because they benefited from that regime. They could be even the inheritors of the ancient population of
Kosovo (Dardania).
The medieval history does not allow us to decide who has now more rights in Kosovo. But the reality can
be manipulated according to the interests of each part involved, because each part can find useful and valid
arguments for its point of view, Serbian or Albanian.
1
n special mnstirile i bisericile de la Pe
(1250), Graanica (1321) i Deani (1327).
2
V. Popovi, LAlbanie pendant la Basse Antiquit,
n Les Illyriens et les Albanais (Academie Serbe des
Sciences et des Arts. Colloques scientifiques, vol. 39,
Classe des Sciences Historiques, vol. 10), Belgrad,
1988, p. 251-283.
3
A. Isakovi, n Les Illyriens et les Albanais
(Academie Serbe des Sciences et des Arts. Colloques
scientifiques, vol. 39, Classe des Sciences Historiques,
vol. 10), Belgrad, 1988, p. 7-8.
4
M. Garaanin, n Les Illyriens et les Albanais..., p.
369-375.
5
Dj. Jankovi, Scientific Discussion on Noel
Malcolms book Kosovo. A Short Histor y (Macmillan,
London 1998, 492), October 8
th
, 1999, Institute of
History of the Serbian Academy of Sciences and Arts
(http://www.rastko.org.yu/kosovo/istorija/malkolm/
djankovic-facts.html).
6
The Archaeological Treasures of Kosovo and
Metohija from Neolithic to the Early Middle Ages,
Belgrad, 1998.
7
D. Batakovi, Cronica de la Kosovo, Bucureti,
1999, p. 4-5.
8
A. Ducellier, Have the Albanians occupied Kosova
?, n The Truth on Kosova, Tirana, 1993, p. 63-68.
9
Idem, Genesis and Failure of the Albanian State
in the Four teenth and Fifteenth Centur y, n Studies
on Kosova, ed. by A. Pipa, S. Repishti, Boulder, New
York, 1984, p. 3-22.
10
Ibidem, p. V.
11
S. S. Juka, The Albanians in Yugoslavia in light of
historical documents, New York, 1984 (www.alb-
net.com/juka2.htm).
12
H. Islami, Anthropogeographic research in
Kosova. An aperu on the work Kosovo by
Academician Atanasije Urosevic, n The Albanians and
their Territories, Tirana, 1985, p. 477-484.
13
D. Gavrilovi, Elements of Ethnic Iden-
ti f i cati on of the Serbs, Fact a Univer sit ati s.
Series; Philosophy, Sociology and Psychology,
Ni, 10, 2003, 2, p. 725-727.
14
A. Doja, Formation nationale et nationalisme
dans laire de peuplement albanais, Balkanologie,
Paris, 3, 1999, 2, p. 37.
81 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Arheologie militar` Arheologie militar` Arheologie militar` Arheologie militar` Arheologie militar`
Pe fondul unei mai vechi alu-
necri de teren, ce a avut loc pe
Platoul lui Vod din localitatea
Petru Vod, judeul Neam, au
fost descoperite o serie de piese
arheologice de epoc medieval
(cteva monede moldoveneti
din secolul al XVI-lea, piese de
harnaament, fragmente meta-
lice i ceramic). Dintre acestea
se remarc o halebard de cere-
monial.
Halebarda din imaginea altu-
rat, avnd o greutate de 1,2 kg,
se afl ntr-o stare excelent de
conservare. Lama acesteia, cu o
lungime a tiului de 21 cm, este traforat i conine patru medalioane ovale (dou
unifa, respectiv, dou postfa), reprezentnd efigia unui voievod. Medalionul cel
mai bine conservat evideniaz chipul unui voievod ncoronat, iar n jurul medalionului
se afl excizat n limba slavon o inscripie parial tears. Se distinge, relativ bine,
un grup de litere: (CH), printe... putndu-se face o analogie ntre aceasta i
legenda emisiunii monetare de accele a lui Ioan Vod cel Cumplit (1572-1574), i
anume: TCH MOJpABHH (printele Moldovei), diferena constatndu-se ntre
coroana voievodal reprezentat pe halebard, respectiv cuca voievodal nfiat
pe moned.
Este pentru prima dat cnd, pe o arm alb, apare chipul unui domn din panteonul
voievodal al rilor Romne.
dr. IONI DUMITRU-BISTRIA
HALEBARD VOIEVODAL
DE CEREMONIAL
82 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
TRANSFORMAREA FOR}ELOR TRANSFORMAREA FOR}ELOR TRANSFORMAREA FOR}ELOR TRANSFORMAREA FOR}ELOR TRANSFORMAREA FOR}ELOR
ARMATE CANADIENE ARMATE CANADIENE ARMATE CANADIENE ARMATE CANADIENE ARMATE CANADIENE
* ** **
Declaraia privind Politica de Aprare a Canadei, dat
publicitii n luna aprilie 2005, definete noile misiuni,
responsabilitile, provocrile aprute i scopurile politice
urmrite n spaiul de desfurare a aciunilor militare n secolul
XXI. n acest sens, eful Statului Major al Forelor Armate
Canadiene, generalul Rick Hillier a fundamentat o nou i
cuprinztoare abordare privind procesul de transformare a
Forelor Armat e Canadiene, astfel nct acestea s poat
rspunde ameninrilor asimetrice aprute n mediul de
securit ate internaional dup 11 septembrie 2001. Aceast
abordare incumb, n mod esenial, schimbarea modului de
structurare, echipare, instruire i educare a Forelor Armate
Canadiene. n centrul acestei concepii se afl o nou viziune
de securitate asupra Canadei, asimilat ca teatru de operaii
similar oricrui alt teatru, organizat i condus de un comandant
al forelor ntrunite, complementar unor angajamente pe linie
de comand derivnd din evoluii istorice precedente. Din
perspectiv internaional, nivelul noilor comandamente operaionale a fost stabilit n funcie de contribuia
canadian la operaiunile multinaionale. Iniiativa are ca scop crearea unei fore expediionare ntrunite
omogene, capabile s furnizeze Canadei vizibilitate sporit n cadrul operaiunilor multinaionale.
Lund n considerare noul context strategic internaional, eful Statului Major al Forelor Armate
Canadiene a elaborat ase principii fundamentale, cu aplicabilitate n procesul de transformare, ce
ghideaz nnoirea i remodelarea culturii organizaionale a instituiei militare canadiene. Sumarizate,
cele ase principii vizeaz: 1. Identitat ea Forelor Armate Canadiene 2. Obligativitatea comenzii unice 3.
Competenele i responsabilitile 4. Obiectivul operaional. 5. Comanda misiunii 6. Integrarea efortului
personalului militar activ i al rezervitilor.
Profesionalismul militar este definit n termenii a patru atribute: responsabilitate, competen,
identitate i valori comune/cultura organizaional (professional ideology). Profesia militar n Canada
opereaz numai n acord cu politica guvernamental n domeniul securitii i aprrii i rspunde
imperativului controlului civil asupra forelor armate, cadrul jurisdicional general fiind circumscris
acestor doi factori. Atributul responsabilitii vizeaz comanda social asupra Forelor Armate Canadiene.
La rndul lor, militarii sunt responsabili fa de guvern i ceteni pentru aprarea Canadei i a intereselor
sale naionale.
locotenent-colonel LAUREN}IU-CRISTIAN DUMITRU locotenent-colonel LAUREN}IU-CRISTIAN DUMITRU locotenent-colonel LAUREN}IU-CRISTIAN DUMITRU locotenent-colonel LAUREN}IU-CRISTIAN DUMITRU locotenent-colonel LAUREN}IU-CRISTIAN DUMITRU
Note de lectur`
*
Commander Rober t S. Edwar ds, Lieutenant-Colonel (r) L. William Bentley, Dr. Robert W. Walker,
Professionalism and Leadership. Requisite Proficiencies for the Canadian Forces Transformation; Dr. Peter
Foot, Milit ary Education and the Transformation of the Canadian Forces, n Canadian Militar y Journal, Spring/
Revue Militaire Canadienne, Printemps no.1, 2006.
83 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Recent creata doctrin a profesionalismului i conducerii, cuprins n trei manuale intitulate Duty
with Honour. The Profession of Arms in Canada, Leadership in the Canadian Forces. Doctrine i Leadership
in the Canadian Forces. Conceptual Foundation, asigur un suport deplin noii agende privind
transformarea i integreaz conceptele de baz ce determin profesionalismul militar i conducerea n
cadrul Forelor Canadiene. Acest aspect este extrem de bine sintetizat n expresia serviciu cu onoare
(duty with honour). Doctrina n cauz stabilete faptul c exercitarea conducerii eficiente a Forelor
Armate Canadiene se realizeaz prin ndrumarea, motivarea i mputernicirea ealoanelor de la diferite
niveluri pentru ndeplinirea misiunilor la un nalt grad de profesionalism, concomitent cu dezvoltarea i
optimizarea capabilitilor care concur la succesul misiunilor, valoriznd efortul colectiv i motivarea.
Strategia de Transformare a Armatei Romniei se fundament eaz n baza prevederilor Strategiei de
Securitate Naional, a Strategiei militare a Romniei i a Cartei Albe i stipuleaz, ca scop fundamental
al transformrii armatei, realizarea noilor capabiliti prin care Romnia va rspunde provocrilor
actuale i viitoare din mediul de securitate. Acestea vor asigura ndeplinirea cerinelor specifice prevzute
n Constituie, a angajamentelor asumate de Romnia fa de NATO, Uniunea European, precum i n
cadrul iniiativelor regionale i coaliiilor. Procesul de transformare a Armatei Romniei are ca obiectiv
general realizarea unei structuri moderne, complet profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate,
eficient, flexibil, dislocabil, sustenabil, avnd capacitatea de a aciona ntrunit i a fi angajat ntr-un
larg spectru de misiuni.
Materializarea obiectivului general al procesului de transformare a Armatei Romniei este susinut
de proiectele de viitor, care cuprind, pe lng asumarea i ndeplinirea obligaiilor fa de NATO i
participarea la misiunile conduse de ctre Uniunea European i alte direcii de aciune. Acestea vizeaz
remodelarea structurii de comand i control, modernizarea managementului resurselor umane, inclusiv
implementarea serviciului milit ar bazat pe volunt ariat, introducerea unui nou sistem de promovare a
profesiei milit are, recrutare i selecie a personalului militar, remodelarea nvmntului militar etc.
La nivelul Armatei Romniei, obiectivul general al transformrii n domeniul resurselor umane
urmrete proiectarea i implementarea unui management eficient al carierei individuale a tuturor
categoriilor de personal, conexarea sistemului de formare i perfecionare a cadrelor militare la cerinele
sistemului educaional naional i punerea lui n concordan cu evoluiile n acest domeniu din armatele
statelor membre NATO i ale Uniunii Europene.
Strategia de Transformare a Armatei Romniei impune ca selecionarea, pregtirea i numirea
cadrelor militare n comandamentele NATO i ale Uniunii Europene, n cele multinaionale, precum i
a personalului participant la misiuni internaionale s se fac riguros la standardele impuse de fiecare
post, funcie i misiune, iar experiena acestora s fie valorificat ulterior prin numirea lor n funcii
importante din structura Armatei Romniei.
Filosofia Forelor Armate Canadiene se bazeaz pe principiile profesionalismului militar, sporirii
competenelor de decizie ale diferitelor ealoane i conducerii exercitate n acord cu valorile unanim
acceptate i asumate. Manualele ce sintetizeaz aceast doctrin fac referire la eficiena Forelor Armate
Canadiene, definit n termenii a patru cerine: succesul misiunii, integrarea i omogenizarea intern,
adaptabilitatea n mediul extern, bunstarea i angajamentul membrilor organizaiei.
Cade]i pe terenul
de instruc]ie
(pictur` de Monica
Mller)
84 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Actul de conducere n cadrul Forelor Armate Canadiene vine n ntmpinarea cerinelor aciunilor
militare din teatrele de operaii moderne, cu trsturi specifice, desfurate, de obicei, de subuniti de
valoare tactic, ntr-un ritm susinut i alert. Aceste circumstane solicit cel mai adesea ca liderii/
comandanii de la ealoane diferite s gndeasc i s acioneze independent. n acest sens, o serie din
atributele conducerii/leadershipului trebuie repartizate judicios diferitelor ealoane, pentru realizarea
cooperrii sau a conducerii forelor. Delegarea comenzii conduce n mod necesar la cret erea
responsabilitii celor ce exercit actul de comand i ncurajeaz utilizarea dinamic a iniiativei, la
toate nivelurile i ealoanele, n teatrele de operaii.
Valorile democraiei i cele militare fundament ale (devotamentul, loialitatea, int egritatea moral,
curajul) formeaz setul de valori ce jaloneaz evoluia Forelor Armate Canadiene, de la o organizaie
bazat pe reguli spre o instituie bazat pe valori.
Procesul de transformare este axat pe factorul uman, posesor al unei solide culturi organizaionale i
al unor capaciti eseniale de conducere, dobndite prin cele mai eficiente strategii de instruire-nvare,
n msur s fac fa cu succes provocrilor cu care se vor confrunta Forele Armate Canadiene n
viitor.
Procesul de transformare a conducerii Armatei Romniei urmrete reducerea structurilor centrale,
eliminarea paralelismelor, delimitarea clar a competenelor i responsabilitilor i reducerea
semnificativ a timpului alocat ciclului decizional n favoarea timpului alocat execuiei. Un rol esenial
pentru succesul eficientizrii conducerii l are realizarea i implementarea unui set de proceduri standard,
similare celor NATO, i utilizarea reelelor informatice n procesul de luare a deciziei. Sistemul de
conducere va fi adaptat la specificul mediului de securitate internaional, n concordan cu prevederile
Strategiei de Securitate Naional a Romniei i cu transformarea Structurii de Comand i Control a
Alianei Nord-Atlantice.
n studiul su, profesorul Peter Foot, directorul tiinific al Colegiului Forelor Armate Canadiene,
propune un mod de analiz i evaluare a procesului de formare a liderilor. Trecnd n revist diferite
puncte de vedere, autorul se dovedete a f i suporterul unui nou tip de lider, n msur s rspund
cerinelor procesului de transformare al Forelor Armate Canadiene. n acest sens, Colegiul de Aprare
al Canadei apreciaz c, astzi, nimeni nu are interes n a pregti ofieri orientai profesional, foarte
devotai virtuilor militare, dar fr o adecvat pregtire operaional i strategic. Fiecare tnr ofier
trebuie s aib formate abilitile necesare pentru a aciona ntr-un mediu n continu schimbare, n
uniti i misiuni multinaionale i s poat aciona cu succes n zone sensibile din punct de vedere politic,
etnic, religios i social. n asemenea condiii, curajul, valorile tradiionale, disciplina i cunoaterea
procedurilor sunt extrem de relevante, ns numai un mod de a raiona matur i poate ajuta s nu comit
greeli cu urmri dezastruoase.
Imaginea
intr`rii calului
troian \n ora[
ilustreaz`
studiul lui
Peter Foot
(pictur` de
Giovanni
Domenico
Tieopolo)
85 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Pentru a sintetiza mai concret tipurile de instruire i educaie ce se regsesc n procesul de nvmnt,
sunt prezentate dou modele ce se bazeaz pe valori diferite. Astfel, modelul Sparta se ntemeiaz pe
austeritate, glorie personal, disciplin i spirit de sacrificiu, tiin i tehnologie, patriotism, onoare i
eroism personal. n opoziie, modelul Atena promoveaz nvarea i cultura, gndirea critic i creativ,
filosofia i istoria, cunoaterea i aciunea multicultural i atitudinea post-eroic.
Colegiile de rzboi i stat major aplic n proporii diferite ambele modele. Aplicarea unei proporii adecvate
ntre cele dou modele de educaie profesional n domeniul militar reprezint o responsabilitate de prim
ordin n Canada, transcednd aspect ele specifice ale profesiei militare. Pe msura evoluiei n carier, ofierii
progreseaz de la valorile predominant spartane ctre cele ateniene. Analiznd sintetic cele dou modele,
se apreciaz c primul asigur exersarea a ceea ce este cunoscut, semnificnd antrenamentul, pe cnd
secundul furnizeaz instrumentele necesare abordrii necunoscutului, reprezentnd educaia.
Fcnd referire la incertitudinile ce guverneaz mediul de securitate internaional, fostul coman-
dant al forelor operaionale britanice n timpul rzboiului din Irak (2003), marealul aerului Sir Brian
Burridge opineaz c o soluie adecvat pregtirii militare de elit trebuie s se opun clieului, conform
cruia generalii se pregtesc pentru a aciona mai degrab n condiiile unui conflict din trecut, dect ale
unui conflict viitor. Adaptnd o sintagm plastic din domeniul muzicii, acesta este de prere c militarii
din ziua de azi trebuie s se adapteze i individualizeze cerinelor unui jazzman i nu s continue a evolua
n cadrul partiturii unei orchestre clasice. Cu alte cuvinte, adaptabilitatea sistemului militar la condiiile,
n continu schimbare, ale mediului de securitate internaional se constituie ntr-o necesitate de prim
ordin pentru elaborarea i aplicarea unei strategii militare eficiente.
n termeni militari, o abordare bazat pe aspecte circumstaniale ofer cel mai adesea soluiile cele
mai potrivite n situaia n care metodele obinuite sunt aplicate fr discernmnt. Un exemplu
concludent, relativ recent, cnd un comandant de tip clasic a fost salvat de la dezastru de un comandant
de tip jazzman, l constituie momentul petrecut n timpul campaniei din Kosovo (1999), cnd generalul
britanic Sir Michael Jackson a refuzat executarea ordinului dat de ctre SACEUR, respectiv de generalul
Wesley Clark, de a ataca contingentul rusesc sosit pe aeroportul din Prishtina. n memoriile sale, generalul
Clark subliniaz rspunsul primit din partea generalului britanic: Sir, nu voi declana al treilea rzboi
mondial din cauza dumneavoastr.... Generalul american s-a gsit ntr-o poziie de total izolare fa de
lidearshipul politic i militar al Statelor Unite, fiind nevoit s renune la ndeplinirea unui asemenea
ordin. Dei aspectul n sine nu a fcut obiectul unei dezbateri publice, s-a ajuns la concluzia c Wesley
Clark nu a fost ndeajuns de bine pregtit pentru a exercita comanda unei fore operative multinaionale
i s-a situat n afara limitelor politice asumate de propriul leadeship. Deloc surprinztor, fostul comandant
al US Army War College, generalul Robert H. Scales, argumenta faptul c rzboiul este un joc al celor
care gndesc i numai aceia care aloc timp studiului acestuia o s-l poat purta cu competen.
n cazul statelor mici i mijlocii, ale cror fore armate i bazeaz resursele umane pe principiul
voluntariatului i nu pe cel al conscripiei, i ale cror trupe sunt desfurate n operaii multinaionale,
n zone sensibile din punct de vedere politic, social, etnic, economic sau religios, a pune accent numai pe
experiena dobndit de ofieri n teatrele de operaii, n detrimentul procesului de educaie profesional
multidisciplinar, este cel puin contraproductiv pe termen mediu i lung.
Pentru statele membre NATO, o vizibilitate deosebit este conferit de angajarea activ n meninerea
pcii i stabilitii internaionale, inclusiv prin intermediul unor capabiliti i capaciti militare adecvate,
constant i susinut implicate n operaiile multinaionale, subsumate acestui scop. Totodat, derularea
procesului de remodelare i de transformare a forelor lor armate asigur adaptarea acestora pentru
combaterea n mod eficient a riscurilor i ameninrilor prezente ntr-un mediu de securitate internaional
n continu schimbare. Att Forele Canadiene, ct i Armata Romniei sunt pe deplin angajate n acest
proces, cu implicaii i evoluii de durat.
Opiunile strategice ale Canadei prefigureaz i determin tipul de instruire i educaie profesional pe
care l va aplica i dezvolta, n procesul de transformare, Colegiul Forelor Canadiene. Este din ce n ce mai
evident c, astzi, n teatrul de operaii, se manifest o tendin de condensare/apropiere a nivelurilor
86 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
strat egic i tactic (aa-numitul strategic corporal), aspect ce i gsete ref lectare i n cazul pregtirii
ofierilor aflai n etapa carierei medii i a celor care ncadreaz posturi cu relevan la nivel naional sau
internaional/multinaional. Adesea, structuri ierarhice inferioare desemneaz ofieri af lai n cursul etapei
carierei medii, cu grad de locotenent-colonel i similar, pentru a desfura activiti n posturi i funciuni de
reprezentare naional n poziii importante la nivelul Alianei sau n cadrul operaiilor multinaionale. Din
aceast cauz, este foarte puin probabil ca Forele Canadiene s devin un organism mpovrat de ceea
ce este denumit generic tactical generals. n aceste condiii, ofierilor aflai n etapa carierei medii este
necesar a li se inocula, pe lng abilitile necesare acumulrii de informaie, i modul de a nva cum s
nvee; demersul trebuie s conduc la obinuina de a nva. Pentru a putea aciona cu succes n condiiile
complexe ale rzboiului neconvenional modern, condiiile mai-sus enunate tind s devin regul.
n acord cu prevederile Strat egiei de Transformare a Armatei Romniei, forele ce vor fi angajate n
conflictele viitoare vor trebui s rspund unor cerine de natur organizatoric, ce vizeaz realizarea
unei structuri ntrunite i modulare, i unor cerine de ordin funcional, privind elementele de conducere
cu competene sporite. n anul 2015, n funcie de resursele alocate, Armata Romniei va avea un efectiv
de 80 000 de oameni. Repartiia acestora va urmri realizarea unui echilibru ntre structurile de conducere
i fore, astfel nct s se asigure ndeplinirea n condiii optime a misiunilor. Structurile de conducere vor
reprezenta pn la 4,5% din totalul personalului armatei, iar forele 95,5%. Derularea procesului de
transf ormare urmrete crearea de capabiliti militare caracterizat e prin f lexibilit ate, vitez crescut
de reacie i interoperabilitate, oferind factorilor de decizie oportuniti sporite pentru ndeplinirea
obiectivelor.
Transformarea Armatei Romniei reprezint rspunsul adecvat i eficient fa de evoluia mediului
de securitate internaional, transformarea NATO i angajamentele pe care Romnia i le-a asumat.
Pentru a fi eficient, procesul de transformare trebuie s f ie nsoit de schimbarea mentalitii i
mbuntirea capacitii de adaptare la noile provocri a profesionitilor armatei.
n etapa actual, att Forele Armate Canadiene ct i Armata Romniei sunt angajate n procese de
transformare, derulate n concordan cu standardele NATO. Pregtirea i instruirea personalului militar
profesionist, costurile asumate n vederea susinerii forelor n teatrele de operaii i diferenele
semnificative ntre nivelul tehnologic al echipamentelor militare din dotarea statelor avansate ale Alianei
i echipamentele din dotarea Armatei Romniei constituie aspecte ce trebuie avute n vedere la stabilirea
prioritilor pe parcursul procesului de transformare.
TRANSFORMATION OF THE CANADIAN FORCES
The Declaration regarding Canadian Defense Policy, which was published in April 2005, defines the new
missions, responsibilities, challenges that have occurred, as well as the political objectives within the
military operations environment in the 21
st
century. Therefore, General Rick Hillier, the Chief of General
Staff of the Canadian Forces, has issued a new and comprehensive approach r egarding the process of the
Canadian Forces transf ormation, in order for them to be able t o respond to the asymmetrical threats that
have emerged in the international security environment after September 11, 2001. This approach essentially
refers to changing the patterns of how to organize, equip, train and teach the Canadian Forces. At the core
of this conception there is a new vision for the Canadian security, which is seen as a theatre of operations
similar to any other theatre that is managed by a combined joint task f orces commander, alongside some
command settings, which have been derived from previous historical evolutions.
87 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Note de lectur`
Realit atea conf lictelor cont emporane de generaia a
patra a demonstrat utilitatea implicrii Forelor de Operaiuni
Speciale, cel puin n anumite faze ale confruntrii. Chiar i
cazul celui mai recent conflict din arena internaional, dintre
statul Israel i o entitate non-statal organizaia Hezbollah
operaiunile terestre desfurate de armata israelian pe
teritoriul libanez, pn la lansarea campaniei de ndeprtare
a sistemelor de lansare a rachetelor, au fost reprezentat e de
incursiuni ale Forelor Speciale, pentru identificarea intelor
n vederea bombardrii cu artileria i aviaia i pentru
neutralizarea unor obiective punctuale de importan
operativ
1
.
Un numr recent al Canadian Milit ary Journal
insereaz un articol intitulat A Look Behind the Black
Courtains: Understanding the Core Missions of Special
Operations Forces (O privire n spat ele cortinelor negre:
nelegerea misiunilor principale ale Forelor de Operaiuni
Speciale), semnat de maiorul Tony Balasevicius, membru al
Departamentului de tiine Militare Aplicate al Colegiului Militar Regal Canadian
2
.
nc din primul paragraf, autorul i motiveaz alegerea subiectului prin emergena utilizrii acestui
tip de fore n urma evenimentelor din 11 Septembrie, aducnd n atenie rolul excepional jucat de cei
300 de militari ai Forelor Speciale care au reuit s coaguleze i s coordoneze lupttorii anti-t alibani din
Aliana Nordului, acetia reuind ca dup numai 49 de zile de la nceperea aciunilor de lupt s cucereasc
oraul Kandahar. n opinia specialistului canadian, ceea ce a propulsat acest tip de f ore n ultimii ani
este economia forelor implicate n abordarea ameninrilor asimetrice, precum i extraordinara lor
capacitate de adaptare la contexte tactice noi i complexe. De asemenea, ceea ce i difereniaz n mod
esenial pe lupttorii din Forele de Operaiuni Speciale este iniiativa individual excepional, care le
pune n valoare competenele de lupttori n condiiile unor ameninri i contexte combative n continu
schimbare. Flexibilitatea acestui tip de fore nu este ns generat numai de calitatea individual a
membrilor si, ci i de concepia de angajare, structura i programele de instrucie adaptate la misiunile
primordiale ntr-o msur care depete standardele forelor convenionale.
n esen, studiul face referire la misiunile primordiale ale Forelor de Operaiuni Speciale, prezentnd
emergena acestora n contextul celui de-al Doilea Rzboi Mondial, precum i evoluia lor ulterioar
conflagraiei mondiale. ntruct misiunile iniiale erau extrem de specializate, acestea au influenat
ntr-o msur extrem structura, pregtirea i echipamentul. Aadar, pentru nelegerea specificului
acestui tip de fore este util abordarea misiunilor primordiale ale lor. n acest sens, pentru o abordare
sistematic i coerent, autorul apeleaz la doctrina american a Forelor de Operaiuni Speciale ntrunite,
probabil cel mai bine sistematizat i comprehensiv document de acest tip. Aici sunt descrise operaiunile
FOR}ELE DE OPERA}IUNI SPECIALE
O VIZIUNE NORD-AMERICAN~
c\pitan DARIE MIRCEA DA{U c\pitan DARIE MIRCEA DA{U c\pitan DARIE MIRCEA DA{U c\pitan DARIE MIRCEA DA{U c\pitan DARIE MIRCEA DA{U
88 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
acestor trupe ca desfurndu-se n medii ostile, fr acces liber i cu implicaii politice, pentru ndeplinirea
unor obiective militare, diplomatice, informaionale i/sau economice, utiliznd capabiliti militare care
nu sunt circumscrise forelor convenionale. Acestea implic operaiuni sub acoperire, clandestine sau
cu vizibilitate redus. Astfel, ceea ce difereniaz Forele de Operaiuni Speciale de cele convenionale
este gradul de risc fizic i politic, tehnicile operaionale, modul de angajare, independena fa de sprijinul
acordat de forele proprii i dependena de informaii precise i oportune, precum i de resursele locale.
Elementul care rupe monotonia articolului este critica exprimat de autor referitoare la extinderea
nefericit a misiunilor stabilite forelor n discuie n afara circumstanelor operaionale, n cadrul
crora Forele de Operaiuni Speciale se pot exprima n plenitudinea abilitilor/capacitilor i n care
avant ajele concureniale pot fi aplicate n practica conf lictelor cu maxim de rezult ate. n susinerea
acestui punct de vedere, cercettorul canadian l citeaz pe Thomas K. Adams, autor al US Special
Operations Forces in Action: The Challenge of Unconventional Warfare (Forele de Operaiuni Speciale
americane n aciune: provocrile confruntrilor armate neconvenionale) care, la rndul su, evalueaz
lista de misiuni primare i colaterale ca fiind un ghiveci de misiuni convenionale, neconvenionale sau
pur i simplu ciudate, unele dintre ele reprezentnd subdiviziuni ale altora. Critica dezvoltat de sus-
numitul autor se bazeaz pe disponibilitatea comenzii comunitii Forelor de Operaiuni Speciale de a
accepta orice tip de nou misiune, n baza convingerii conform creia pregtirea i adaptabilitatea
excepionale ale personalului pot garanta succesul militar al oricrei operaiuni. n fapt, fundamentul pe
care aceste fore i construiesc noile capaciti este reprezentat de trei misiuni-cheie: Aciunea Direct
(DA), Supravegherea/Recunoaterile Speciale (SR) i Lupta Neconvenional (UW).
n continuarea demersului su, Tony Balasevicius prezint o genez a celor trei misiuni primordiale,
menit a motiva necesit atea naterii acestor fore n contextul evoluiei circumstanelor conflictului de
generaia a treia, n forma sa semnificativ cel de-al Doilea Rzboi Mondial.
Prima misiune Aciunea Direct poart amprenta vestitelor Comandouri britanice, concepute ca
trupe mobile cu capacitate ridicat de lovire, care pot executa raiduri i pot desfura aciuni n spatele
liniilor inamice, menite s acioneze asupra garnizoanelor germane situate pe coasta ocupat a Europei.
n dezvoltarea acestor structuri, un moment important a fost marcat de standardizarea instruciei n
anul 1942, n cadrul Centrului de Instrucie pentru Commando de la Achnacarry Castle, n Scoia. Astfel,
un segment important din elementele de pregtire, definitorii pentru Forele de Operaiuni Speciale
(unele dintre ele regsindu-se i astzi n programele de pregtire), devenea un standard comun pentru
ofieri i trup, n cadrul unui context relaional inovator, al cooperrii intensificat e n dauna clivajelor
clasice ale corpurilor de cadre. Experiena britanic a devenit astfel modelul pe care o parte a Aliailor
i-au construit propriile fore (este dat exemplul First Special Service Force brigad americano-canadian,
unitate pregtit ndelung, dar care nu i-a gsit aplicabilitatea pe front ca urmare a modificrii contextului
tactic ncepnd cu anul 1942 i a diminurii capacitilor de transport specializate pentru acest tip de
operaiuni).
Restrngerea necesitii desfurrii de aciuni de neutralizare pe scar larg n adncimea teritoriului
inamic a fost ns compensat de emergena misiunilor de recunoateri i de Aciune Direct executate
cu subuniti de mici dimensiuni, SAS (Special Air Service) aducnd un suf lu nou prin utilizarea unor
patrule redimensionate pe spaii extinse, n conformitate cu viziunea locotenent-colonelului britanic Sir
David Stirling
3
. Astfel, combinarea diferitelor tehnici de ptrundere, dublate de elementul surpriz
permitea generarea unor pierderi semnificative inamicului i retragerea cu riscuri reduse, fr necesitatea
angajrii contactului cu un adversar superior numericete i dotat superior
4
. Deprinderile excepionale
dezvoltate n cadrul Commando-urilor erau astfel completate cu elemente de parautism, orientare n
teren, supravieuire, minare i tehnici de infiltrare, elemente definitorii ale viitoarelor trupe de cercetare
n dispozitivul inamicului i de cercetare-diversiune. Efectele operaionale impresionante realizate cu
investiii limitate n resurse umane i materiale, pe baza principiului calitatea naintea cantitii, au
marcat astfel recunoaterea fr echivoc a naterii unui nou tip de fore n economia conflictului armat.
Valenele operaionale ale misiunilor de Supraveghere/Recunoat eri Speciale au fost demonstrat e
de Long Range Desert Group (LRDG), acesta utiliznd experiena britanic a campaniei din Africa de
Nord. Ideea supravegherii aciunilor i manevrelor din adncimea dispozitivului inamic aparine
locotenentului Fox Davies, care, n 1936, propunea nf iinarea unor structuri militare de tip gheril.
Preluat ulterior de maiorul Ralph Alger Bagnold, un veteran al orientrii i supravieuirii n deert,
89 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
conceptul avea s se materializeze n anul 1940 prin nfiinarea LRDG, structur care avea s pun la loc
de cinste deprinderi precum capacitatea de ntreinere a echipamentului, orientarea n teren i primul
ajutor medical, dar i necesitatea unei planificri riguroase, dublat de echipamente fiabile.
n opinia autorului, dei standardele primelor dou tipuri de misiuni au ajuns extrem de ridicate odat
cu dezvoltarea acestora i verificarea practic a conceptelor teoretice, acestea nu sunt att de diverse i
probabil de provocatoare precum cele ale misiunii-cheie a Forelor de Operaiuni Speciale Lupta
Neconvenional. Organizarea, instruirea, echiparea i consilierea forelor locale pentru desfurarea
de operaiuni militare sau paramilitare au reprezentat obiectivele primordiale ale Special Operations
Executive (SOE) britanic i Office of Strategic Services (OSS) american, nc din timpul celei de-a doua
conflagraii mondiale.
SOE, nfiinat la 22 iulie 1940 de ctre Cabinetul de Rzboi Britanic, avea drept scop coordonarea
tuturor aciunilor, prin subversiune i sabotaj, orientat e mpotriva inamicului din afara teritoriului, prin
infiltrarea, de cele mai multe ori prin parautare, a unor echipe denumite Jedburghs, capabile s narmeze
rezistenele locale i s le coordoneze aciunile ndreptate pentru obinerea unor avantaje tactice n
favoarea Aliailor. Omologii americani au pus n valoare structura multi-etnic a SUA, dezvoltnd un
concept propriu, de Grupuri Operaionale, prin utilizarea cetenilor americani de diferite etnii care
deineau deprinderile lingvistice necesare adaptrii la specificul local. Pe timpul desfurrii rzboiului,
succesul obinut n operaiuni de SOE i OSS a confirmat necesitatea i eficiena celei de-a treia misiuni-
cheie a Forelor de Operaiuni Speciale. Astfel, evoluia acestor dou tipuri de fore n variant a american
i britanic post-rzboi a cunoscut o specializare a subunitilor pe ultimele dou misiuni, ambele fiind
capabile s execute i operaiuni de Aciune Direct la scar redus.
Sfritul celui de-al Doilea Rzboi Mondial a nsemnat renunarea la multe dintre structurile de fore
speciale, ale cror resurse umane fie au trecut n rezerv, fie au fost transferat e n cadrul altor structuri
(cazul CIA, succesoare civil a OSS). Contientizarea ameninrii reprezentate de Uniunea Sovietic a
determinat decidenii politici americani s activeze n anul 1952 Grupul 10 Fore Speciale (Beretele
Verzi), avnd misiuni similare predecesorului OSS pentru locaii din adncimea dispozitivului sovietic. n
acelai timp, dup ce scosese SAS din structura forelor armate, guvernul britanic readuce la via
aceast entitate n anii 50, pentru a contracara insurgena malaezian, folosind experiena acumulat
n perioada rzboiului n ndeplinirea unor misiuni primordiale de Aciune Direct i Supraveghere/
Recunoateri Speciale.
n Romnia, istoria parautitilor adevraii precursori ai Forelor pentru Operaiuni Speciale ncepe
la 10 iunie 1941, cnd lua natere prima companie de parautiti, sub comanda locotenentului tefan
overth, care a reprezentat baza viitorului batalion nfiinat n 1942. Caracterul de noutate al acestui tip nou
de unitate a generat ns i primele diferende conceptuale, diferite personaliti militare ale vremii ncercnd
s o resubordoneze Regimentului de Gard, scond-o astfel din organica Aeronauticii Militare. Proiectul
din decembrie 1943 de constituire a unui Corp de Parautiti Militari, avnd uniti lupttoare i un Centru
de Instrucie n compunere nu a fost realizat din cauza evoluiei evenimentelor politico-militare ulterioare
5
.
Primele misiuni oficiale au constat n participarea ca for de prim intervenie n dispozitivul de siguran
al Bucuretilor, ns pregtirea real urma tipicul constituirii de comandouri de dimensiuni reduse. Pn la
sfritul rzboiului, ns, subunitile de parautiti nu au executat dect misiuni de aprare a capitalei i de
protecie a unor obiective importante, pn cnd au fost desfiinate la 1 martie 1945 de ctre Comisia Aliat
de Control.
Tradiia forelor aeropurtate din Romnia a fost reluat la 1 noiembrie 1950 prin nfiinarea Batalionului
1 Parautiti de la Tecuci, transformat n 1952 n Regimentul 246 Aerodesant. Un moment foarte important
a fost reprezentat de nfiinarea la 1 februarie 1958 a Companiei Cercetare Special, destinat formrii
viitoarelor subuniti de cercetare n adncimea dispozitivului inamic prin parautare. Astfel, la 1 martie
1978, batalionul de cercetare din organica regimentului se transforma n Batalionul 404 Cercetare, specializat
n desfurarea unor operaiuni similare celor subscrise primelor dou misiuni-cheie prezentate de autorul
canadian, reunite sub sintagma misiuni specifice n adncimea dispozitivului inamic.
La 30 noiembrie 1990, n compunerea celor trei brigzi de parautiti nou nfiinate au fost constituite
nucleele viitoarelor batalioane de misiuni speciale, pregtite pentru ndeplinirea unui spectru mai larg de
misiuni, dintre care distingem Cutarea - Salvarea (Search and Rescue).
90 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Revenind la studiul inserat de publicaia canadian, n opinia autorului, explicaia repartizrii Forelor
de Operaiuni Speciale de ctre decidenii politici i militari a unor numeroase i diverse misiuni, altele
dect cele trei abordate, rezid n extraordinara capacitate a acestora de a transforma competenele
speciale, dezvoltate pentru cele trei misiuni-cheie, n seturi de deprinderi capabile s aduc succesul n
alte tipuri de operaii. Dincolo ns de imaginea idilic a unor fore extrem de versatile i de eficiente,
specialistul canadian identific riscul extinderii obiectivelor prin diluarea competenelor. Nivelul nalt de
competen profesional se obine n urma unor antrenamente extrem de riguroase i de realiste, uneori
aduse la limita suportabilitii, i este meninut prin programe periodice de instruire. Astfel, autorul
concluzioneaz c, n situaia n care aceste fore primesc misiuni complementare, ndeplinirea lor ar
putea avea un impact negativ asupra nivelului de instruire i de operativitate n raport cu misiunile cheie.
Acestei viziuni i se pot aduce ns critici susinute de argumente conform crora o operaiune real
prezint numeroase beneficii n ceea ce privete nivelul de instruire, net superioare din punct de vedere
calitativ i cantitativ n raport cu un antrenament, indiferent de gradul de realism urmrit. n acest sens,
semnificativ este exemplul operaiunilor subscrise misiunii de Lupt Neconvenional, care nu pot fi
executate dect n cazul unui conf lict declarat ntre statul generator al forei i o alt entitat e, situaii
extrem de rare. n acelai timp, ns, una dintre misiunile colaterale, Aprarea Intern n Afara Granielor
(Foreign Internal Def ence), permite militarilor din cadrul Forelor de Operaiuni Speciale s desfoare
operaiuni similare celor de UW, pe timp de pace, n contexte variate, fapt care prezint avant aje
evidente pentru formarea deprinderilor necesare instruirii altor fore (militare sau paramilitare).
SPECIAL OPERATIONS FORCES. A NORTH AMERICAN PERSPECTIVE
Given the emerging relevance of the Special Operations Forces in the recent asymmetrical conf licts, the
original article provides a historical approach of their core missions: Direct Action, Special Reconnaissance
and Unconventional Warfare, but also a criticism on their secondary tasks. Highlighting the special abilities
and the organizational culture which make these forces special and increasingly needed nowadays, major
Tony Balasevicius member of Canadian Royal Military College, whose ideas, published in the Spring 2006
Canadian Military Journal/Revue Militaire Canadienne, are commented upon by the author is providing a
better understanding of the evolution of SOF, from ad-hoc created units to autonomous entities, capable of
filling the gaps between the rigid military ethos and the politically driven fight against the new risks and
threats.
Covering almost the same period of developing the concept of SOF, these lecturer notes bring also
in attention an interesting historical itinerary of the Romanian paratroopers the main pool for the new
Special Operations Forces together with a different point of view on the necessity for secondary missions
in a rampant changing security environment.
1
Conform unor surse neoficiale, Forele Speciale israeliene au desfurat 27 de misiuni n t eritoriul libanez
n primele 26 de zile de conflict.
2
Vezi Canadian Militar y Journal ediia din primvar a anului 2006.
3
Vezi Revista de Istorie Militar nr. 4-5/2005, pp. 53-58.
4
Documentul care coninea aceste previziuni t actice, A Special Ser vice Unit, reuea s conving conducerea
armatei britanice, astfel nscndu-se reputatul SAS.
5
Vasile Soar e, Forele Speciale. Comandouri aer opurtate n aciune, Editura Ziua, Bucureti, 2002.
91 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Semnal Recenzii Semnal
ncepnd cu a doua jumtate a anilor 60, ofensiva
diplomatic a guvernului de la Bonn viznd elaborarea noilor
strategii de politic extern, relativ la rile aparinnd blocului
comunist, a consacrat procesul de destindere ca dimensiune
definitorie a securitii internaionale n perioada Rzboiului
Rece. Politica rsritean aa numita Ostpolitik (concept
folosit cu precdere de literatura de specialitate occidental) ,
iniiat i promovat de cancelarul vest-german Willy Brandt,
a marcat n mod radical dinamica relaiilor Est-Vest i a
contribuit, n mod decisiv, la sfritul dramatic al comunismului
de la sfritul anilor 80.
Studiile dedicate acestei problematici au dobndit o amploare
considerabil n ultimii ani, iar abordrile sunt dintre cele mai
diverse, demonstrnd amplitudinea interesului pentru o
perioad istoric nc insuficient cunoscut.
O astfel de apariie editorial, pe care dorim s o semnalm,
este Deutsch-polnisches Jahrbuch 2005, Warschau, 2006 (Anuarul
Institutului de Studii Politice al Academiei din Polonia), publicat
n limbile german i polon. Lucrarea reunet e 14 studii aparinnd unor istorici i cercettori consacrai din
Polonia, Germania, Cehia, Ungaria i Romnia. Autorii abordeaz Ostpolitik-ul din perspective diferite i pe
baza unor bogate surse documentare: conceptul de politic rsritean, amploarea i natura ofensivei diplomatice
a Republicii Federale Germania pe direcia Est, reaciile statelor comuniste n faa noii orientri a guvernului
federal, dinamica relaiilor Est-Vest sub impactul noii strategii politice a Bonnului etc.
O perspectiv romneasc asupra acestei problematici este oferit de studiul istoricului dr. Mihail E.
Ionescu intitulat Die Auswirkungen der Ostpolitik auf die rumnische Innen-und Auenpolitik (Impactul
politicii rsritene a RFG asupra politicii int erne i externe a Romniei, 1967-1974). Se poate spune, fr a
se exagera, c analiza autorului se constituie ntr-un efort de pionierat n istoriografia romneasc dedicat
acestui subiect, fiind un prim demers de cercetare tiinific i documentar elaborat, bazat pe studierea
unor documente inedite din Arhivele Ministerului Afacerilor Externe i Arhivele Naionale Istorice Centrale.
Studiul este structurat pe trei mari capitole, n msur s ofere o imagine cuprinztoare asupra impactului
Ostpolitik-ului n politica extern i intern romneasc. Primul dintre ele se ocup de impactul acestei
politici noi a Germaniei federale i modul n care conducerea comunist a interpretat-o, a evaluat-o i a
reacionat la ea. Cel de-al doilea capitol se refer la sectorul economic, apreciat la Bucureti drept prioritar
n relaiile cu Germania federal, i la cele conexe acestuia, precum i la chestiuni legate de minoritatea
german din Romnia. n sfrit, al treilea capitol ofer unele concluzii preliminare la un capitol de istorie
contemporan aflat ntr-o faz incipient a cercetrii lui.
Lucrarea istoricului dr. Mihail E. Ionescu ofer o analiz comprehensiv, riguros document at, a aciunilor
diplomatice legate de Ostpolitik ntreprinse de conducerea de la Bucureti i confirm amploarea iniiativelor
romneti dovezi nendoielnice ale faptului c Bucuretii au perceput importana pe care aceast direcie,
asumat de Republica Federal Germania, a avut-o n politica continental.
CARMEN RJNOVEANU
Dr. MIHAIL E. IONESCU, Die Auswirkungen der Ostpolitik auf die rumnische Innen-und
Auenpolitik (Impactul politicii rsritene a RFG asupra politicii interne i externe a
Romniei, 1967-1974), Deutsch-polnisches Jahrbuch 2005, Warschau, 2006 (Anuarul Institutului de
Studii Politice al Academiei din Polonia)
OSTPOLITIK-UL OSTPOLITIK-UL OSTPOLITIK-UL OSTPOLITIK-UL OSTPOLITIK-UL
92 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
O NOU~ IZBND~ EDITORIAL~ N PARTENERIAT O NOU~ IZBND~ EDITORIAL~ N PARTENERIAT O NOU~ IZBND~ EDITORIAL~ N PARTENERIAT O NOU~ IZBND~ EDITORIAL~ N PARTENERIAT O NOU~ IZBND~ EDITORIAL~ N PARTENERIAT
Cooperarea tiinific dintre Institutul pentru Studii
Politice de Aprare i Istorie Militar i Serviciul
Istoric al Aprrii din Frana a dat roade i n anul care
s-a ncheiat, prin editarea, la Paris, a unui numr special,
franco-romn al Revue Historique des Armes.
Consacrat analizei relaiilor militare franco-romne de
la Napoleon I pn n zilele noastre, publicaia Serviciului
Istoric al Aprrii se deschide cu un editorial al redactorului
ef, colonelul Frdric Guelton, intitulat sugestiv Nouveaux
partenaires et vieux allis! Cele zece studii (cinci ale
cercettorilor francezi i cinci ale colegilor romni) supun
examenului critic dou secole de interferene politico-
milit are romno-franceze. Primul dintre ele, Perspectives
franco-roumaines semnat de Catherine Durandine,
constituie un tablou general al colaborrii bilaterale n
care, dup opinia autoarei, se disting dou nuane: una
romantic i pozitiv, caracteristic anilor 1840 i alta
marcat de nenelegeri i decepii, cnd Frana, n declin,
avea s se bucure de mai puin dragoste din partea
Romniei. De cealalt parte, Romnia eliberat de ctre
Uniunea Sovietic a fost uitat de Frana. Politica euro-
pean a generalului de Gaulle, care viziteaz Romnia n
1968, relanseaz interesul Parisului pentru Bucureti, interes accentuat dup cderea regimului comunist,
dar insuficient susinut astzi, cnd Romnia a devenit membru deplin al NATO i s-a integrat n Uniunea
European.
Celelalte studii ale cercettorilor francezi se refer la sistemul de fortificaii al Bucuretilor la sfritul
secolului al XIX-lea (Jean Franois Pernot); relaiile navale franco-romne n anii 1919-1928 (Patrick
Boureille); rolul Romniei i al Poloniei n politica extern a Franei, vizavi de URSS n perioada interbelic
(Frdric Dessberg); activitatea ataailor militari francezi n Romnia, ntre anii 1948-1975 (maior
Christophe Midan) i alterneaz cu cele semnate de istorici din Romnia: Relations politiques et militaires
entre la France et les principauts de Transylvanie, de Valachie et de Moldavie (dr. Sergiu Iosipescu), La
mission militaire franaise dirige par les frres Lamy (conf. univ. dr. Maria Georgescu), Linfluence de
la doctrine militaire franaise sur lvolution de larme roumaine (1878-1940) (dr. Petre Otu), Les
relations franco-roumaines de 1938 1944 (general-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu); Entre suspicion et
confidence les relations franco-roumaines dans les premires dcennies de la guerre froide (erban
Pavelescu). Lor li se adaug cte o prezentare relevant a Muzeului Militar Naional din Bucureti i a
Institutului pentru Studii Politice de Aprare i Istorie Militar.
Toate studiile sunt nsoite de o iconografie excepional, aduc o bogie de informaii i, mai ales, se
bucur de o interpretare original. Ediiile speciale ale Revistei de Istorie Militar i ale Revue
Historique des Armes, prefigureaz apariia, n 2007, la Paris, a unui volum realizat mpreun cu
partenerii francezi, intitulat Napoleon al III-lea i romnii .
Izbnzile editoriale romno-franceze din acest an, ca i cele care urmeaz, reprezint expresia unei
colaborri tiinifice internaionale fructuoase, o contribuie notabil la dezvoltarea relaiilor internaionale
ale Armatei Romniei.
Comandor (r) GHEORGHE VARTIC
Semnal Recenzii Semnal
93 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
Semnal Recenzii Semnal
MAS~ ROTUND~: MAS~ ROTUND~: MAS~ ROTUND~: MAS~ ROTUND~: MAS~ ROTUND~: 90 DE ANI DE LA INTRAREA 90 DE ANI DE LA INTRAREA 90 DE ANI DE LA INTRAREA 90 DE ANI DE LA INTRAREA 90 DE ANI DE LA INTRAREA
ROMNIEI N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL ROMNIEI N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL ROMNIEI N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL ROMNIEI N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL ROMNIEI N PRIMUL R~ZBOI MONDIAL
Institutul pentru Studii Politice de Aprare i Istorie Militar a organizat, n ziua de 14 noiembrie 2006,
la Cercul Militar Naional, masa rotund cu tema: 90 de ani de la intrarea Romniei n Primul Rzboi
Mondial.
Manifestarea a reunit, alturi de cercettori ai instituiei organizatoare i ai Institutului de Istorie
Nicolae Iorga, cadre didactice universitare din Universitile Bucureti i Piteti, Universitile Spiru
Haret, Nicolae Titulescu, Universitatea Naional de Aprare Carol I, arhiviti i muzeografi din
Serviciul Istoric al Armatei, Muzeul Militar Naional, ntrunind aproape 40 de specialiti n problematica
Primului Rzboi Mondial.
Dezbaterile s-au concentrat asupra aspectelor politice i militare, interne i externe ale intrrii
Romniei n marea conflagraie, fiind puse n eviden noi interpretri i documente.
Au fost analizate patru probleme: intrarea Romniei n Primul Rzboi Mondial balansare/aliniere;
dilema strategic privind ofensiva peste Carpai sau peste Dunre; comandamentul superior al armatei
romne n campania din anul 1916; societatea romneasc i operaiile din toamna anului 1916 stri de
spirit i atitudine.
La primul punct al dezbaterii au ieit n eviden dou perspective diferite de apreciere a deciziei
Romniei din august 1916. Prima, susinut de moderatorul acestei seciuni, lectorul univ. dr. Andrei
Miroiu, care a ncercat s priveasc opiunea statului romn prin prisma teoriei relaiilor internaionale
i s o raionalizeze n funcie de anumite criterii, unul dintre cele mai importante fiind raportul cost/
beneficiu. Cealalt perspectiv, care poate fi denumit tradiional, a fost i este susinut de istorici.
Acetia au acces, de regul, la sursele primare i sunt mai ateni la unele detalii i mai rezervai fa de
ncercrile de teoretizare a faptelor istorice, fapt care implic un anume reducionism.
Fa de intrarea n prima conflagraie mondial, clasa politic a fost divizat. Marea majoritat e a
oamenilor politici, n frunte cu prim-ministrul Ion I.C. Brtianu, nclina ctre Antant. n schimb, unii
politicieni de orientare conservatoare se pronunau n favoarea Puterilor Centrale.
Dup opinia generalului-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu a evideniat, cu argumente, ezitrile prim-
ministrului Ion I. C. Brtianu, au dus la pierderea unor momente extrem de favorabile pentru intrarea
Romniei n rzboi septembrie 1914, mai 1915, iunie 1916. n cele din urm, presiunile ultimative ale
Rusiei, la care s-a raliat i Frana, au determinat ca premierul romn s accepte ieirea rii din neutralitate.
Pe lng presiunile ultimative, decizia de intrare n rzboi a mai fost motivat i de acceptarea, de ctre
marile puteri ale Antantei, a condiiilor puse de Bucureti, respectiv unirea Transilvaniei, Banatului i
Bucovinei cu Romnia.
La mijlocul lunii august 1916, Romnia s-a confruntat i cu o dilem strategic, respectiv direcia
loviturii principale. n timpul tratativelor, marile puteri ale Antantei au avansat propunerea ca armata
romn s atace n sud, Bulgaria fiind un adversar compatibil. n plus, ofensiva armatei romne s-ar fi
coroborat cu aceea a armatei franco-engleze de la Salonic, condus de generalul Maurice Sarrail. Dar,
corpul expediionar aliat din zona Salonic nu avea capacitatea de a declana o ofensiv de amploare,
scopul plasrii lui n aceast zon fiind altul asigurarea unei prezene Aliate n zona Strmtorilor Mrii
Negre la sfritul conflagraiei.
A treia tem discutat n cazul mesei rotunde s-a referit la organizarea i funcionarea coman-
damentului superior al armatei romne n campania din toamna anului 1916. Au fost evideniate neajunsuri
majore de concepie i execuie, cum ar fi: organizarea defectuoas a Marelui Cartier General i a
comandamentelor de armat; concentrarea armatelor la nord i vest de Carpai; modificarea planului de
campanie, dup eecul de la Turtucaia; schimbrile dese la nivelul comandanilor de armat, corpuri i
divizii etc. Toat e acestea au reprezentat o cauz major a nfrngerilor militare din primele luni de
campanie.
94 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
MIRCEA SOREANU
A patra seciune a dezbaterilor a fost dedicat modului cum societatea romneasc a receptat declan-
area rzboiului i apoi desfurarea operaiilor. Discuiile au relevat c intrarea Romniei n conflict a
fost privit de un segment important al opiniei publice romneti cu mult entuziasm, muli apreciind c
va fi o campanie uoar, similar celei din 1913 mpotriva Bulgariei.
Ulterior, dup btlia de la Turtucaia, starea de spirit s-a schimbat radical, iar pe fondul nfrngerilor
pe front s-a declanat procesul rspunderilor, al nepregtirii rii i armatei pentru marea confruntare.
Aceast problem va fi dezbtut n anii 1919-1921, fr a se ajunge la soluii care s duc la pedepsirea
vinovailor i la nsntoirea radical a climatului public.
n cadrul manifestrii, lectorul univ. dr. Andrei Miroiu a opinat ca autoritile statului romn (Ministerul
Aprrii, Preedinia) s avanseze, post-mortem, la gradul de mareal al Romniei, pe generalul francez
Henri Mathias Berthelot, eful Misiunii Militare Franceze n Romnia (1916-1918).
Mai muli participani au propus publicarea dezbaterilor din cadrul mesei rotunde i extinderea unui
asemenea gen de manifestri. De asemenea, s-a convenit ca Institutul pentru Studii Politice de Aprare
i Istorie Militar i Comisia Romn de Istorie Militar s iniieze un program de cercetare a participrii
Romniei la Primul Rzboi Mondial, urmnd exemplul Institutului de Istorie Militar din Germania, care
a lansat deja un proiect avnd ca tem 100 de ani de la izbucnirea marii conflagraii.
REDACIA
ANDREI ALEXANDRU CPUAN, Evoluia relaiilor romno-britanice, Editura Albatros,
Bucureti, vol. I (1876-1880), 2003 i vol. II (1880-1886), 2006.
Tematica abordat, cea a evoluiei relaiilor romno-britanice,
analizeaz doar evenimentele dintr-o mic perioad de timp, dar
beneficiaz de o bogie i varietate a informaiilor, astfel nct lucrarea
se prezint n dou volume. Tomurile cuprind evoluia raporturilor dintre
Marea Britanie i rile Romne i, apoi Romnia, pn la redeschiderea
Chestiunii Orientale (1875-1876), urmnd apoi Rzboiul ruso-romno-
otoman, pacea de la San Stefano i Congresul de la Berlin considerat
momentul ncheierii Crizei Orientale recunoaterea independenei
Romniei de ctre Marea Britanie, proclamarea Regatului Romniei,
Problema Dunrii, consolidarea relaiilor comerciale prin cele dou tratate
din 1880 i 1886. Astfel, la sfritul perioadei studiate, Marea Britanie
ocupa locul I la exportul i importul Romniei. ntre cele dou ri nu au
existat stri conflictuale sau situaii litigioase sau tensionate. Dimpotriv,
n funcie de interesele britanice, guvernanii de la Londra au sprijinit
Romnia n momentele cnd aceasta se afla situaii tensionate, n special
cu Rusia, dar i cu Austro-Ungaria.
Analiznd dinamica relaiilor politico-diplomatice, comerciale, dar i
militare i culturale dintre Romnia i Marea Britanie (1878-1886), autorul
a fructificat un bogat material inedit. Astfel, a consultat 30 de role de
microf ilm, existent e n Fondul Microfilme Anglia din Arhivele Naionale
ale Romniei, coninnd n special rapoartele lui Sir William Arthur White,
ultimul consul general i, din 1880, primul trimis extraordinar i ministru
plenipoteniar al Marii Britanii la Bucureti. Extrem de utile se dovedesc
documentele existente n Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al
Romniei i, de asemenea, cele din Biblioteca Academiei Romne (secia
Manuscrise) i din Biblioteca Naional a Romniei (fondul Brtianu).
Izvoarele, n special cele inedite, dar i cele edite, fac din aceste dou volume o lectur foarte atrgtoare,
rspltind efortul deosebit de documentare al autorului, ct i elaborarea i redactarea ngrijit a lucrrii, ce
cuprinde informaii i interpretri de mare interes.
95 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
MIHAI CHIRI, Cpitan comandor (r), Amintiri din rzboi i
prizonierat. Fapte i oameni, Editura SITECH, Craiova, 2005
La venerabila vrst de 91 de ani, colaboratorul nostru drag, cpit an-
comandorul (r) Mihai Chiri, un neobosit istoric milit ar, i public
amintirile din rzboi i din prizonieratul n URSS.
Lucrarea reprezint o culegere de articole cu caracter militar, aprute
dup 1989 n mai multe publicaii, printre care i Revista de Istorie
Militar.
Cartea cuprinde capitole care strnesc i astzi curiozitatea iubitorilor
istoriei marinei, precum: Drama Marinei Romne dup 23 august 1944,
Prizonier de rzboi n Uniunea Sovietic, Incredibila reuit a evacurii
trupelor din Crimeea, Contraamiralul Horia Macellariu, Ziua neagr
a Marinei Romne, Constana, 5 septembrie 1944, Portret: 90 de ani de
via .a.
n concluzie, o lucrare incitant, extrem de interesant, scris ntr-un stil elegant i precis, care
cuprinde mult informaie, dar i experiena de via a unui distins ofier de marin i, n acelai timp, a
unui valoros istoric militar.
MIRCEA SOREANU
Dr. MARIAN MONEAGU, Politica naval postbelic a Romniei (1944-1958), Editura MICA
VALAHIE, Bucureti, 2005
Subiectul abordat de autor cunoscut i apreciat pentru studiile i
monografiile publicate referitoare la istoria Marinei Romne reprezint
unul de mare interes. Aceast valoroas contribuie tiinific, pornind de
la utilizarea unei bogate literaturi de specialitate i cercetarea intens a
arhivelor militare i diplomatice romneti, are meritul de a constitui prima
tratare unitar a acestei tematici n istoriografia naional.
Sintetiznd toate aspectele temei cercetate, volumul integreaz istoria
naional n cea universal, ocupndu-se de perioada Rzboiului Rece i de
urmrile acestuia asupra Marinei Romne.
mbinnd armonios analiza cu sinteza, autorul reliefeaz intercon-
diionalitatea ntre factorii geopolitici economici i militari n cadrul relaiilor
internaionale. ntre capitolele volumului remarcm: Marina Romn de
la armistiiu la tratatul de pace, Evoluia structural-doctrinar a Marinei
Militare Romne ntre anii 1948-1958, Prioritile Marinei Comerciale
Romne n aceeai perioad, Interferene geopolitice i concepte de
securitat e n spaiul f luvial-maritim romnesc .a.
Autorul a evideniat rolul forelor navale i fluviale, misiunile diferitelor uniti navale, de artilerie de
coast, hidroaviaie, infanterie marin etc. i activitatea Comisiei Aliate de Control n fapt, sovietic.
Sunt subliniate drama Marinei Romne, capturile Armatei Roii n cadrul flotei militare i comerciale,
epurrile cadrelor, politizarea i implicarea PCR n restructurarea flotei, aspecte din integrarea Romniei
n structurile Trat atului de la Varovia .a.
n domeniul relaiilor internaionale sunt analizate clauze din Tratatul de Pace de la Paris (1947),
regimul navigaiei pe Dunre i Marea Neagr, istoricul i statutul actual al Insulei erpilor, retragerea
trupelor sovietice din Romnia (1958). Sunt, de asemenea, tratate amnunit pregtirea i formarea
personalului Marinei Militare n spiritul ideologiei vremii.
Aceast lucrare de referin pentru istoriografia militar romneasc finalizeaz n chip fericit o
cercetare temeinic teza de doctorat pe care cpitan-comandorul Marian Moneagu a susinut-o la
Universitatea din Craiova , constituind o valoroas contribuie tiinific n domeniul analizei i evalurii
politicii navale postbelice.
MIRCEA SOREANU
96 P PP PP Revista de istorie militar P PP PP
DIODOR DIN SICILIA, Biblioteca istoric, adaptare din limba francez, note i tabel cronologic
de VALENTIN MARIN, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2005
n colecia Historia de rebus antiquitis au aprut n
anul 2005 dou volume avnd ca autor un mare istoric al
antichitii, Diodor din Sicilia, primul coninnd Cartea a
XIII-a i Cartea a XIV-a, iar al doilea Cartea a XV-a i
Cartea a XVI-a din lucrarea Biblioteca istoric.
Ediia este ngrijit de colegul nostru, Valentin Marin,
un specialist n istoria veche, pasionat de arheologie i de
studiul izvoarelor datnd din antichitate. Este unul dintre
puinii cercettori romni ai artei militare care s-au
dovedit a avea o preocupare constant istoria antic.
Eforturile sale s-au dovedit rodnice, completnd n mod
fericit, pentru iubitorii de istorie, fragmentele din opera
ilustrului autor, care au fost deja publicate n limba romn.
Se cuvine tot respectul pentru editarea unor izvoare,
care necesit o munc pe care numai un om de suflet o
poate duce la bun sfrit, i care mbogete sursele de
documentare, att pentru istorici, ct i pentru iubitorii
de istorie.
MIRCEA SOREANU
CRISTIAN TRONCOT, Torionarii. Istoria instituiei Securitii regimului comunist din
Romnia (1948-1964), Editura ELION, Bucureti, 2006
O istorie care ne doare, n primul rnd pe noi, ca romni, dar pe care
va trebui cu toii s ne-o asumm astfel exprim laconic esena crii
sale autorul, reputat cercettor al acestei problematici.
Lucrarea reprezint o sintez a unor numeroase documente studiate
edite i inedite lucrri memorialistice, studii, articole prezentnd
fapte, momente i persoane care au marcat evoluia Securitii regimului
comunist din Romnia. Perioada studiat (1948-1964) reprezint o epoc
a atrocitilor i a bunului plac a ocupanilor i a uneltelor acestora.
Corespunde procesului sovietizrii rii i perioadei cele mai dure din
Rzboiul Rece.
Capitolele cr ii, care a necesitat un efort impresionant de
documentare, trateaz primele structuri ale acestei instituii cu
preponderent caracter represiv, politica de cadre i rolul sovieticilor,
mijloace, tehnici i mentaliti, poliia politic represiv (fenomenul
Piteti, Canalul, poliia politic n armat, abaterile lucrtorilor din
Miliie etc.), activitatea de informaii, contrainformaii i contraspionaj
a organelor de securitate (criza iugoslav, serviciile de informaii i
Romnia, aciuni de spionaj i contraspionaj, evenimentele din 1956, naionalismul i revizionismul maghiar,
Grupul Z, aciunile de pedepsire i replica occidentalilor etc.). Cartea mai conine un numr de 12
documente evocatoare pentru activitatea Securitii n acea perioad, o bibliografie i un indice extrem de
utile.
Autorul ofer celor pasionai de istoria recent o lucrare cu un subiect incitant, bine documentat,
dup un efort de cercetare ludabil, care reconstituie cu acribie un trecut dureros, reprezentat de istoria
Securitii regimului comunist din Romnia.
MIRCEA SOREANU
CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS CONTENTS
GHEORGHE VARTIC, redactor-[ef
dr. MIRCEA SOREANU, redactor
LIVIA MANOLE, corector MARIANA B~HN~REANU, culegere computerizat`
ADRIAN PANDEA, coperta, ELENA LEMNARU, tehnoredactare computerizat`
Responsabil de num`r: dr. MIRCEA SOREANU
Adresa redac]iei> strada Constantin Mille nr. 6, cod 010142, Bucure[ti, sector 1,
telefon> 3157827, telefax> 004021-3137955
www.ispaim.ro
Tiparul executat la Centrul Tehnic Editorial al Armatei sub comanda nr. 1183/2006
B 00136/162/15.12.2006
COPERT COPERT COPERT COPERT COPERTA I > A I > A I > A I > A I > Suverani i Carol I [i Ferdi nand I [i -au dori t, deopotri v\, o R Suverani i Carol I [i Ferdi nand I [i -au dori t, deopotri v\, o R Suverani i Carol I [i Ferdi nand I [i -au dori t, deopotri v\, o R Suverani i Carol I [i Ferdi nand I [i -au dori t, deopotri v\, o R Suverani i Carol I [i Ferdi nand I [i -au dori t, deopotri v\, o Romni e ntregi t. I -a fost dat cel ui omni e ntregi t. I -a fost dat cel ui omni e ntregi t. I -a fost dat cel ui omni e ntregi t. I -a fost dat cel ui omni e ntregi t. I -a fost dat cel ui
de-al doi l ea rege al Romni ei s-o nfptui easc ( de-al doi l ea rege al Romni ei s-o nfptui easc ( de-al doi l ea rege al Romni ei s-o nfptui easc ( de-al doi l ea rege al Romni ei s-o nfptui easc ( de-al doi l ea rege al Romni ei s-o nfptui easc ( Pi cturi de Val enti n T\nase Pi cturi de Val enti n T\nase Pi cturi de Val enti n T\nase Pi cturi de Val enti n T\nase Pi cturi de Val enti n T\nase) )) ))
COPERT COPERT COPERT COPERT COPERTA a IV A a IV A a IV A a IV A a IV-a> -a> -a> -a> -a> Ziua Na]ional \ a fost onorat\, [i n acest an, cum se cuvine de Armata R Ziua Na]ional \ a fost onorat\, [i n acest an, cum se cuvine de Armata R Ziua Na]ional \ a fost onorat\, [i n acest an, cum se cuvine de Armata R Ziua Na]ional \ a fost onorat\, [i n acest an, cum se cuvine de Armata R Ziua Na]ional \ a fost onorat\, [i n acest an, cum se cuvine de Armata Romniei omniei omniei omniei omniei
90 Years since Romania entered the WWI
- War and Alliances August 1916 ANDREI MIROIU ................................................................................. 1
- The Romanian Political Stage in Front of a Geopolitic Dilemma Conf. Univ. Dr. MARIA GEORGESCU .. 9
- Romanian Armys Headquarter in the Campaign of Autumn 1916 PETRE OTU..................................... 18
- Bessarabian Generals and Officers Par ticipants in the First Word War Major Dr. ANATOL LECU,
Republic of Moldova...................................................................................................................................... 27
- Octavian Goga: Notes from our War Days PETRE OTU ........................................................................... 32
- Romanian Territorial Problems in the Discussion of the Great Powers (1914-1918) Colonel Prof. Univ.
Dr. ION GIURC........................................................................................................................................... 43
- The Allies Institutionalized Propaganda in the First World War Colonel CLIN HENTEA .................. 48
- The New Political and State Reality in the Balkans after the First World War
Colonel (r) dr. ALEXANDRU OCA ........................................................................................................... 53
The History of the Cold War
- Stalins Arming Decision Dr. GERHARD WETTIG, Ger many. Translation: MARIA MIHIL
MARIA MIHIL ......................................................................................................................................... 60
Disclosures
- With General Dietrich von Choltitz on the Battlefields of the World War II (I) EMANUEL ANTOCHE,
France............................................................................................................................................................. 65
The History of the World and the World History
- The Saga of the Flying Tigers Escadrile Dr. ANDREI CPUAN ........................................................ 72
Reflection. Opinions. Controversies
- The Problem of the Albanian Ethnic Origin: some Viewpoints Dr. ALEXANDRU MADGEARU .......... 77
Military Archaeology
- Princely Halberd of Ceremony Dr. IONI-DUMITRU BISTRIA .......................................................... 81
Lecture Notes
- Transformation of the Canadian Forces Lieutenant-Colonel LAURENIU CRISTIAN DUMITRU........ 82
- Special Operations Forces. A North American Perspective Captain DARIE-MIRCEA DAU ................ 87
News Reviews CARMEN RJNOVEANU, Commander (r) GHEORGHE VARTIC,
MIRCEA SOREANU...................................................................................................................... 91