Sunteți pe pagina 1din 5

Analiza reclamei tiprite Elseve AntiRupere de la LOreal

Publicitatea este o activitate persuasiv complex care ataeaz bunurilor i serviciilor ansambluri simbolice pentru a determina diverse categorii de public s le achiziioneze.Discursul publicitar constituie instrumentul fundamental pentru publicitate,n eleas ca utilizare de c tre un vnz tor a unor mijloace pl tite pentru a comunica i n f o r m a i i c o n v i n g t o a r e despre produsele i serviciile pe care le ofer sau d e s p r e organizaia creia i apartine.In publicitatea tiparita de presa scrisa si afisaj ,sinteza dintre cuvint si imagine creeaza un limbaj complex, orientat catre un r e f e r e n t r e a l ( o b i e c t u l p r o m o v a t ) , s i s e bazeaza pe strategii verbal-iconice polisemantice.R e c l a m a s c r i s s e compune din redacional (text informativ, de p r e z e n t a r e propriu-zis a produsului) i din elemente paratextuale, verbale i grafice: titlul, marca f i r m e i i a produsului, sloganul, logo-ul, imagini figurative i / s a u n o n f i g u r a t i v e . Redactionalul poate fi omis cnd obiectul reclamei este foarte bine cunoscut (b uturi, cosmetice, detergen i) sau cnd reclama explicit este interzis (de exemplu, la ig ri); titlul, sloganul sau imaginea au, de asemenea, ocuren facultativa.Textul publicitar dezvolt func ii multi ple: produce i/sau corecteaz atept ri, informeaz , (dez)ambiguizeaz mesajul, stimuleaz aten ia i interesul ( succesul uneireclame depinde de st ruin a cu care copy-writerul respect principiul AIDA (-aten ie,interes, dorin , ac iune-), delecteaz i, n ultim instan , manipuleaz receptorul. Rolul cel mai important dintre elementele paratextuale l ocup imaginea, care conduce la realizarea persuasiunii prin sugestie. Publicitatea se face, de obicei, din mai multe m o t i v e , p r i n i n t e r m e d i u l publicaiilor tip magazin, a

revistelor pentru un public-int bine determinat. Imaginea produsului mizeaz pe o relaie direct cu clientela potenial, care, n general, este atrasde asemenea publicaii. n astfel de reviste, publicul, de cele mai multe ori, feminin, caut m o d e l e, p e r s o n a j e c u c a r e s e identific, consum biografii ale unor staruri. n p l u s , aceast audien poate fi o int perfect , iar imaginile se pot apropia mult de vis prin perfecionarea ce o permite calitatea hrtiei acestor reviste.O sa prezint n cele ce urmeaz o versiune tip rit a reclamei pentru samponulElseve de la Loreal. Este vorba despre o reclam adresat publicului feminin. Scena enuntiativa. Anunul Elseve Anti - Rupere este o compoziie imaginetext,n cadrul c reia imaginea se constituie dintr-o compunere de doua elemente imaginea f e m e i i c a r e foloseste Elseve si imaginea samponului; iar cel d e - a l d o i l e a e l e m e n t i l reprezinta textul. Sensul general al textului se realizeaz prin prezentarea ingredientului p r i n c i p a l a l s a m p o n u l u i . F i i n d vorba despre o reclam la un ampon sau, d i n t r - o p er s p e c t i v m a i l a r g , l a u n p r o d u s d i n gama cosmeticelor, realizat pentru n g r i j i r e a p rului, reclama con ine, conform unui clieu, imaginea unui personaj uman, mai ales pentru c produsul se adreseaz unui public feminin, se foloseste imaginea unei tinere femei (in acest caz este vorba de o vedeta din lumea mondena), exprimnd frumuse e, naturale e, vioiciune, nu n ultimul rnd erotism: cu o coafur perfect , cu buzele uor ntredeschise, cu zmbet i senzualitate). Publicitatea a impus de timpuriu ideea c nu m a i exist femei urte. Mitul frumuseii este ntreinut p r i n i n t e r m e d i u l r e v i s t e l o r ilustrate pentru femei; se ncurajeaz , pe de o parte, spiritul reuitei feminine, iar, pe dealta, femeii i se amintete c trebuie s se supun mitului frumuseii. Pentru promovarea gamei Elseve Anti Rupere s-a optat pentru un testimonial, el s-a dovedit n timp unul dintre cele mai credibile i mai eficiente

tipuri de publicitate utilizate n toat lumea.Personajul menit s conving publicul s foloseasc produsul este reprezentat printr-ofigura feminina cunoscuta si credibila. Locul si scena. Imaginea reclamei: in susul paginii este scris n u m e l e f i r m e i LOreal Paris, in partea stanga a paginii este personajul feminin care sta pe o canapea si isi lasa parul sa cada prin care isi trece mainile. In partea dreapa a paginii este scris textul reclamei, constituit din patru propozitii, sub text este pusa sticla de sampon Elseve AntiR u p e r e ( subiectul scenei), sub toate acestea este scris sloganul companiei: Pentru ca meritati LOreal Paris. Toate acestea sunt puse pe un fond simplu, alb-crem, pentru a nu i n c a r c a p r ea m u l t p a g i n a d e r e c l a m a . T e x t u l r e c l a m e i P r u l d eg r a d a t i - a p i e r d u t cimentul natural. Prima ngrijire reparatoare care reface cimentul natural din firul de par. Nou. Elseve Anti-Rupere cu CimentCeramide. Pentru ca meriti LOreal Paris. Ciment-Ceramida este replica a cimentului natural al firului de par. Deixisul discursiv este prezent in sloganul companiei. Este prezenta relatia eu-tu- aici- acum, eu fiind LOreal, tu (voi) pentru ca meritati.Mesajul iconic al anunului publicitar pentru Elseve Anti-Rupere se constituie din urmtoarele elemente: u n f u n d a l n n u a n e d e a l b crem, simplu. Este vorba despre culori calde, t o n i c e i r el a x a n t e n a c e l a i t i m p , i n s p i r n d e l e n s e l e o p t i m i s m . F u n d a l u l a c o p er s u p r a f a a ntregii pagini de revist; personajul feminin care sta relaxat pe o canapea cu capul pe spate pentru ca parul sa poata fii vazut in intregime, priveste dintr-o parte, intr-o atitudine generala ce denotadetasare, dar si mandrie, siguranta. Aspectul prului ne mai ofer cteva amnunte despre posesoarea lui: este o femeie tnr care este atent cu prul ei (cu imaginea ei), care ties se ngrijeasc i tie de ce o face. patru secven e de text sunt tip rite n zona dreapta a paginii. Mesajul de prezentare alsamponului, si mesajul in care este scris numele samponului.

- la baza paginii, n colul din dreapta, peste f u n d a l s i p e s t e c a t e v a s u v i t e d e p a r a l e personajului feminin este flaconul de sampon n care se comercializeaz produsul; tratat ca imagine i parte a compozi iei unitare, purt tor de mesaj iconic i scriptural, este logoul firmei; el este pus ca un titlu in partea de sus a paginii. n cazul subiectului se e v i d en i a z i o u n i t a t e exemplar a expresiei: aa cum zmbetul este p r e z e n t , c u m persoana care l etaleaz este una tanara, reclama LOreal reprezint un profil feminin ideal, creia i se pune n valoare prul.C i t i r e a a n u n u l u i ncepe din zona superioar-dreapta; receptorul va a v e a n a t en i e , m a i n t i , u n p r i m a n s a m b l u g r a f i c p er s o n a j u l f e m i n i n , a p o i u n a n s a m b l u textual fiind urmat de flaconul de sampon apoi de sloganul gamei LOreal. Elementele cel mai uor identificabile sunt cele referitoare la marc i la scopul pentru care sunt utilizate produsele prima ingrijire , care reface firul de par. Genul discursului. Este unul autorizat, eficient, deoarece este p r o n u n t a t d e o persoana legitima, marca LOreal, cunoscuta de catre publicul feminin, prin personajul uman de notorietate, in fata unor receptori legitimi, adica publicul tinta care este format d i n f e m e i . Textul mesajului publicitar este corect f o r m u l a t , d i n p u n c t d e v e d e r e gramatical, sintactic si fonetic. Numele gamei este scris cu litere de culaore rosie, diferita fata de restul textului, pentru a scoate in evidenta noua gama de sampon. De asemenea mai sunt tot cu culoare rosie scrise si cuvintele Prima ingrijire reparatoare, pentru a se intelege ca este ceva revolutionar, conditie ce nici un sampon nu poate sa o indeplineasca. Literele sunt din cein ce mai mari.Parul degradat si-a pierdut cimentul natural. Aceasta este prima secven de texta anun u lui publicitar care, func i oneaz ca o constatare, iar in secven a urmatoare se da vestea cea buna, se prezinta ca prima ingrijire pentru acest gen de problema a aparut,u r m a t a d e

numele samponului nou descoperit care ajunta la r e z o l v a r e a p r o b l e m e l o r Elseve Anti-Rupere, cu cimentceramide. Noua gam de ngrijire inovativ de la LOreal, pune accent mai intai pe numele i coninutul produsului, apoi pe cel al mrcii. Dup cum se observ , accentul cade pe noutate, ulterior sus inut prin rela ia nou /prima, care duce la o acumulare de sens: nnoire + modificare. Nota de familiaritate reapare pe finalul s e c v e n e i : P e n t r u c a meritati. LOreal potenndu-se presupunerea c n u m e l e d e marc este foarte cunoscut publicului int . O strategie de persuasiune este folosirea persoanei a II-a plural, care are drept scop apropierea de public, men inerea aten iei, obinerea adeziunii publicului. Se utilizeaz, ca strategie textual, trecerea gradat de la un general vag conturat,la un concret expus cu maxim precizie. Acum devine evident sensul strategic unitar alntregii construcii imagine-text a reclamei, evolund de la vag la concret, de la abstract,e s e n i a l , l a o r e a l i t a t e p a l p a b i l : d e l a z m b e t s u g e r a t l a p er s o a n / p u b l i c i n t ; d e l a zmbet, la produs.