Sunteți pe pagina 1din 4

Marie Bucura-te

Glas 7 i 5
Gl. 7 nN G N
Ma ri e bu u cu r - te Dom nul e ste cu
G `
Ti ne bi ne cu vn ta a t eti Tu n tre fe mei.
P '

Bu cu r te Ma ri e.
Gl. 5 P
Ce e fe el de n chi n ciu ne poa te fi i

D K D P '
a cea a as ta cu ge ta Fe cioa ra tu u ul bu rn du -

se de cu v n tul lui.
Gl. 7 nN
G `D '
Nu te te e me Ma ri e i nu te mi
G N
ra de chi pul meu str in i nici nu te spi mn ta c Ar ha
P
a an ghel i nu om sunt ar pe le oa re cnd a a m git
N
iar eu ii ves tesc a cum c vei r m ne ne a ti in s


P n P
i ve ei na te Fi iu.
Gl. 5
P `
F-mi cu nos cu t n n ge re pu te rea
G D K D P '
gra iu ri lor ta le ce ea ce mi-ai zi i is a cum cu u
N P ` D `
u um cu um va fi i cum voi z mis li i prunc Cu ra
P ' N P K ` ' D '
a a t Fe cioa a a r fi ind Mai lim pe de e e
` ' P `N ` P `D
spu u u ne e-mi a cum i cum voi fi i cum voi fi
P ' N ` P
Ma ai c zi i di i to tu lui.
Gl. 7 nN G
Ma ri e bu u cu r - te c ia t
N
G
de a cum vei fi m p ra a tu lui sca a un c
`D N G
ia t vei lua n pn te ce i i vei na te Fiu i
N `G ` N
vei pu ne e nu me le lu ui I i sus A ces ta va fi Ma re
G G
i al Ce lui prea n na a alt Fiu se va che ma i
N
va m p r i n tru to oi ve cii i m p r i ia a Lui
G
P '
nu u va a vea a sfr it Bu cu r te Ma ri e.
Gl. 5
P
Ma ri a a zis c tre n ger cum va
' N `D P
fi i a cea a a sta de vre de vre me ce nu u ti iu

de br bat spu u u ne-mi.
Gl. 7 ` N G
Du hul Sfnt se va po go r pes te Ti i ne
` ` P
i pu te rea Ce lui Prea n na a alt te e va um bri c la Du
N G P
um ne ze eu nu-i ni mic cu ne pu ti in . Bu cu r te
N '
P
Ma ri e.
Gl. 5
P` ' '
Gr i tor de a de vr mi te a r i a zis
D ` P ` N P
Fe cioa a ra cci de bu u cu ri e ve sti to or te e a ri
' N
ia a t roa ba Dom nu lui fi e mi i i e du p
K ` ' D ` ' P
cu v n tul tu s l lu ia as c-n Mi i ne Du um ne zeu
N P
c ru ia cu ti ne strig Bi ne cu vn ta-i toa te lu cru
' N ` P
ri i le Dom nu lui.
Gl. 7 G N ` G N
Ma ri e bu u cu r te Bi se ri c u
G P '
G
Rai Tur tu rea cu dul ce vers bu cu r - te nor u or Mai
`D N G
Ca Mie lu lui i-a Ps to ru lui cel Bun sca r ma a s i cort

P N P

Bu cu r - te Ma ri i e.