Sunteți pe pagina 1din 7

Functiile certificatului de mostenitor.

Potrivit dispoziiilor noului Cod civil, certificatul de motenitor indeplinete urmatoarele doua funcii1: a) Este un mijloc de insezinare a motenitorilor nesezinari. Potrivit dispoziiilor art.1127 alin (1) NCC, Motenitorii legali nesezinari intra in stapanirea de fapt a motenirii numai prin eliberarea certificatului de motenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii motenirii. Astfel, motenitorii nesezinari pot dobandi trimiterea in posesie prin eliberarea certificatului de motenitor. b) Este un mijloc de proba, un instrument probator care, pana la anularea pe cale judecatoreasca, face dovada drepturilor dobandite prin motenire. De fapt, certificatul de motenitor nu confera succesibililor calitatea de motenitori, ci numai constata aceasta calitate2. In plus insa, noul Cod civil confera certificatului de motenitor funcia de a dovedi dreptul de proprietate al motenitorilor acceptani asupra bunurilor din masa succesorala. Astfel, noul cod civil inoveaza sub aspectul funciilor certificatului de motenitor, acesta facand dovada atat a calitaii de motenitor cat si a dreptului de proprietate asupra bunurilor succesorale. Puterea doveditoare a certificatului de mostenitor. Potrivit dispoziiilor art.1133 NCC, Certificatul de motenitor face dovada calitatii de motenitor, legal sau testamentar, precum si dovada dreptului de proprietate al motenitorilor acceptani asupra bunurilor din masa succesorala, in cota care se cuvine fiecaruia. Aadar, potrivit noului Cod civil, certificatul de motenitor dovedeste dreptul de proprietate al motenitorilor, si nu numai calitatea acestora si cota sau bunurile ce le revin, fiecaruia in parte. Noul Cod civil nu se limiteaza la a prelua dispoziiile art.88 alin.(1) teza a II-a din Legea nr.36/1995, potrivit carora: pana la anularea sa pe cale judecatoreasca, certificatul de motenitor face dovada deplina in privina calitaii de motenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui motenitor in parte, ci co nfer certificatului de motenitor o fora probant mult mai mare. Acesta confer certificatului de motenitor funcia de mijloc de proba a dreptului de proprietate asupra bunurilor succesorale, simplificand mult problematica dovezii celui mai important drept real. De asemenea, cu titlu de noutate, Legea nr.287/2009, prin dispoziiile art.1133 alin.(2), instituie obligaia notarului public de a proceda, in vederea stabilirii componenei patrimoniului succesoral, mai intai la lichidarea regimului matrimonial. Astfel, sunt corelate dispoziiile noului Cod civil incidente in materia regimului matrimonial (art.329-372), cu cele incidente in materia certificatului de motenitor. Drept urmare, in procesul de determinare a masei succesorale notarul public trebuie sa parcurga, ca prima etapa, lichidarea regimului matrimonial. Noul Cod civil, spre deosebire de cel Codul civil de la 1864, este preocupat de problematica certificatului de motenitor principalul mijloc de proba a calitatii de motenitor in cadrul petitiei de ereditate definindu-l, stabilindu-i efectele si reglementand posibilitatea constatarii, respectiv a declararii nulitaii acesteia.
1 2

I.Dogaru, V.Stanescu, M.M.Soreata,op.cit.,p.689-695 I.Genoiu, A.L.Turza, op cit., p.340

Actiunea in anulare a certificatului de mostenitor. Certificatul de motenitor poate fi lovit de nulitate absolua sau relativa pentru motive care vizeaza nesocotirea normelor imperative sau dispozitive ale legilor, lipsa elementelor esentiale ale actului, vicii de consimamant etc. In condiiile art. 88 al Legii nr. 36/1995,(1)Cei care se consider vtamati in drept urile lor prin emiterea certificatului de motenitor pot cere instenei judecatoreti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii.(2)Pana la anularea sa prin hotarare judecatoreasca, certificatul de motenitor face dovada deplin in privina calitaii de motenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui motenitor in parte .(3)In cazul anularii certificatului de motenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotararii judecatoreti definitive si irevocabile. Conform N.C.C motenitorii care se consider vtamai in drepturile lor prin eliberarea certificatului de motenitor au posibilitatea, in temeiul dispoziiilor art.1134 NCC, s ceara instanei de judecata constatarea sau declararea nulitaii acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Termenul de introducere a aciunii in nulitate relativa este de 3 ani de la eliberarea certificatului de motenitor. In cazul motivelor de nulitate absolut, actiunea in nulitate este imprescriptibila. Actiunea in anulare poate fi introdusa de orice persoana care se considera vtamat in drepturile sale, respective atat de motenitori cat si de tere personae. Potrivit dispoziiilor art.2502 alin (2) pct 4 NCC, aciunea in constatarea nuliatii absolute a certificatului de motenitor, daca obiectul sau il constituie fie stabilirea masei succesorale, fie partajul succesoral, sub condiia acceptarii motenirii in termenul prevazut de lege, este imprescriptibila din punct de vedere extinctiv. Actiunea in declararea nulitaii certificatului de motenitor este prescriptibila in termenul general de prescripie extinctiva de 3 ani (art.2517 NCC). Acesta incepe sa curga, potrivit dispoziiilor art.2529 NCC, astfel: In caz de violena, din ziua in care aceasta a incetat; In cazul dolului, din ziua in care a fost descoperit; In caz de eroare ori in celelalte cazuri de anulare, din ziua cand cel indreptait, reprezentantul sau legal ori cel chemat de lege sa-i incuviineze sau sa ii autorizeze actele a cunoscut cauza anularii, insa nu mai tarziu de implinirea a 18 luni din ziua incheierii actului juridic; In cazurile in care nulitatea relativa poate fi invocata de o tera persoana , prescripia incepe sa curga, daca prin lege nu se dispune altfel, de la data cand terul a cunoscut existent cauzei de nulitate. In ceea ce priveste fora probanta a certificatului de motenitor, act autentic eliberat de notarul public, sunt relevante dispoziiile art.264 alin.(1) din noul Cod de procedura civila, potrivit carora,inscrisul autentic face deplina dovada, fat de orice persoana, pana la declararea sa ca fals, cu privire la constatarile facute personal de catre cel care a autentificat inscrisul, in condiiile legii. Conform alin (2) al aceluiasi text de lege, declaraiile parilor cuprinse in inscrisul autentic fac dovada, pana la proba contrara, atat intre pari, cat si faa de oricare alte personae. Noul Cod de procedura civila preia intocmai dispoziiile Codului civil de la 1864, referitoare la fora probanta a inscrisului autentic. Astfel, certificatul de motenitor, inscris

autentic, face dovada deplina pana la declararea sa ca fals, in ipoteza in care contine constatari personale ale notarului public si pana la proba contrara, in ipoteza in care contine declaraii ale parilor. Desi certificatul de motenitor, face dovada si impotriva terilor, totui acetia, revendicand drepturi proprii, pot contesta unele meniuni ale certificatului de motenitor, precum; Calitatea de motenitori a celor inscrisi in certificate; Faptul ca cei inscrii in certificate nu sunt singurii motenitori ai defunctului; In aceasta ipoteza , actiunea in anularea certificatului de motenitor este dublata de petiia de ereditate , daca bunurile succesorale se afla in posesia persoanelor trecute in certificat, respectiv de actiunea in constatarea calitaii de motenitor, daca bunurile succesorale se afla in posesia reclamantului3; Faptul ca unele din bunurile mentionate in certificat fac parte din masa succesorala; In acest caz, actiunea in anularea certificatului de motenitor este dublata de actiunea in revendicare. Aciunea in anularea certificatului de mostenitor pentru vicii de consimtamant este prescriptibila in termenul general de prescriptie de 3 ani, iar atunci cand se invoca nulitatea absoluta, constatarea calitaii de motenitor, petiia de ereditate sau revendicarea din partea unui ter, aciunile sunt imprescriptibile. Nulitatile in privina certificatului de motenitor sunt de regula pariale, a.i notarul public va elibera un nou certificat de motenitor modificat doar partial. Prescripia dreptului la aciune privind anularea certificatului de motenitor incepe sa curga de la data emiterii certificatului, in condiiile art.88 din Legea nr 36/1995. In ceea ce priveste certificatul de motenitor, noul Cod civil il inoveaza substanial, atribuindu-i acestuia functia de mijloc de dovada a dreptului de proprietate asupra bunurilor succesorale, putand fi opus terilor. In situaia in care nu s-a eliberat un certificat de motenitor, dovada calitaii de motenitor poate fi facuta si prin alte mijloace de proba admise de lege. In cazul motenitorilor testamentari, calitatea acestora poate fi dovedita, in cadrul petitiei de ereditate, cu testamentul, mai ales in ipoteza in care intre motenitori exista neinelegeri, nefiind posibila eliberarea certificatului de motenitor. In consecina, drepturile succesorale ale motenitorilor testamentari si intinderea acestora vor fi stabilite de catre instana de judecata. Pentru a fi dovedita calitatea de motenitor legal, pot fi folosite ca mijloace de proba, actele de stare civila (acte autentice, ce pot fi combatute numai prin declararea lor ca false ), din care rezulta legatura de rudenie cu defunctul sau calitatea de so. De asemenea, practica judecatoreasca si literatura de specialitate au admis posibilitatea dovedirii calitatii de motenitor, atat in faa notarului public, cat si in faa instanei civile, prin orice alte mijloace de proba admise de lege, precum martori sau recunoasterea prilor. Potrivit art. 1134 C civ., Cei care se considera vatamai in drepturile lor prin eliberarea certificatului de motenitor pot cere instanei
3

D.Chirca, op cit., pag 286;Tribunalul Suprem, sectia civila, decizia nr.1051/1969, in Culegere de decizii pe anul 1969,pag.160

judecatoreti constatarea sau, dupa caz, declararea nulitaii acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Notarul public mai are, de asemenea, competena de a elibera4: certificatul de constatare a calitaii de executor testamentar, daca testatorul a dispus in acest sens(art.83 alin.3 din L nr. 36/1995); certificatul de calitate de motenitor, prin care este atestata numai calitatea de motenitor fara a se face referire la bunurile succesorale (art 84 din Legea nr.36/1995); Certificatul de vacan succesoral, pentru ipoteza in care succesiunea este vacant. Procedura succesoral notarial jurisdicional necontencioas n cadrul creia notarul public elibereaz certificatul de motenitor se ndeplinete de ctre acesta cu respectarea formelor procedurale pe care le ndeplinete i judectorul n cadrul procedurii jurisdicionale necontencioase, situaie n care, pentru identitate de raiune, legiuitorul recunoate certificatului de motenitor natura juridic i puterea doveditoare a unui titlu de proprietate, aa cum o recunoate i hotrrii judectoreti. Certificatul de mostenitor suplimentar. Dupa eliberarea certificatului de motenitor, notarul public va putea elibera un supliment de certificat, atunci cand se constat ca nu au fost cuprinse in certificatul iniial toate bunurile succesorale (art.83 alin.2 din lege). Omisiunea unor bunuri din certificat, a unor bunuri aparinand succesiunii nu constituie cauza de anulare a certificatului, acesta urmand a fi incluse in masa partajabila. Suplimentul certificat de motenitor se va putea elibera de catre notar numai cu acordul tuturor motenitorilor (art.83 alin.2 din lege ). Astfel, certificatul de motenitor suplimentar se poate elibera in ipoteza in care, dupa eliberarea certificatului de motenitor, se impune completarea masei succesorale cu bunurile omise iniial. Conform art. 86 alin.(2) al legii, certificatul de motenitor suplimentar se poate elibera cu acordul tuturor comotenitorilor, iar la eliberarea acestuia nu se mai analizeaza calitatea si numarul motenitorilor lui de cuius, ci se completeaza doar masa succesorala cu bunurile omise, numarul, calitatea de motenitor, cotele de motenire ramanand neschimbate. Certificatul suplimentar de motenitor se elibereaza de notarul care a eliberat primul certificat. Daca notarul nu mai este in funcie, certificatul suplimentar se va elibera, la cerere, de oricare alt notar din aceeasi circumscripia teritoriala, solicitandu-se dosarul cauzei de la biroul notarial in arhiva careia se afla, facandu-se meniunile corespunzatoare in registrele de succesiuni. In toate cazurile de repunere pe rol a unui dosar succesoral, notarul public va atasa la dosarul nou inregistrat, dosarul anterior. Certificatul de mostenitor eliberat pe baza unei hotarari judecatoresti. Certificatul de motenitor eliberat pe baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, pronunata dupa suspendarea cauzei de catre notar, in baza art.78 lit.b) din Legea nr 36/1995, nu poate avea o natura convenionala dar, in acelasi timp nu poate fi niciun act judiciar, care ar trebui sa fie rezultatul unei proceduri contencioase. Eliberarea unui asemenea certificat se face in baza unei prevederi speciale a legii(art.83 alin (4) din Legea nr 36/1995), dar nu in scopul soluionarii unui
4

I.Genoiu, A.L.Turza,op.cit, p. 341-342

litigiu, ci pentru a finaliza procedura succesorala notariala, declanata in faa notarului si suspendata in temeiul art.78 lit b) si c), din Legea nr 36/1995. Un atare certificat, ramane un act sau document oficial al procedurii succesorale notariale5, chiar daca cel mai adesea are origine convenionala. Situaia este alta atunci cand motenitorii cer dezbaterea succesiunii direct in fata instanei de judecata. Intr-o asemenea ipoteza, instana pronunt o hotarare care soluioneaza integral cauza succesorala , nemaifiind nevoie ca pe baza unei asemenea sentine sa se elibereze motenitorilor si un certificat de motenitor. Astfel, rezolvarea unei cauze succesorale, pe aceasta cale, se face in baza unei proceduri contencioase. Certificatul de legatar. Certificatul de legatar se elibereaza legatarului cu titlu particular care, fara a fi continuator al personalitaii defunctului motenete de la acesta bunuri individual determinate. Certificatul de motenitor nu exclude posibilitatea eliberarii unui certificat de legatar, legatarul cu titlu particular putand fi, in acelasi timp, si motenitor legal. Certificatul de executor testamentar. La cerere, notarul va putea elibera si un certificat de executor testamentar, in cazul unei moteniri testamentare in cadrul careia se prezinta un testament prin care defunctul a instituit un executor. Prin acest certificat, notarul va constata calitatea de executor, precum si intinderea drepturilor si obligaiilor acestuia, derivnd din coninutul testamentului si prevederile legale referitoare la execuiunea testamentara. Dupa eliberarea certificatului, executorul testamentar va proceda la predarea legatelor in condiiile legii si ale testamentului(art.85). Certificatul de calitate succesoral. In temeiul art.84 al Legii nr.36/1995,in cazul in care nu s-a facut dovada existenei unor bunuri in patrimonial defunctului ori determinarea acestora necesita operaiuni de durata si motenitorii solicit sa li se stabileasca numai calitatea, se poate emite certificat de calitate de motenitor. In ceea ce privete persoanele care pot cere eliberarea unui certificat de calitate de motenitor , acetia trebuie sa fie motenitori legali sau testamentari ai defunctului, nu si succesibilii acestuia. Calitatea de motenitor se stabilete o singura data, eliberandu-se fie certificat de calitate de motenitor, fie certificat de mostenitor. Ulterior eliberarii certificatului de calitate de mostenitor, se va putea elibera si certificatul de motenitor, care va ine cont de calitatea de motenitor stabilita anterior. Certificatul de vacan succesoral. Potrivit art 85 din Legea nr.36/1995, In lipsa motenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constat ca succesiunea este vacant eliberand certificatul de vacan succesoral. Astfel, notarul public de la locul ultimului domiciliu al defunctului inregistreaza cauza succesorala si dispune citarea organului care reprezinta comuna, orasul sau municipiul. La termenul stabilit, daca in termen de un an si 6 luni nu s-a infaisat niciun succesibil, notarul va dispune citarea acestora la birou iar daca, in termen de cel mult doua luni, acestia nu se prezinta, va constata ca nici un motenitor nu a acceptat succesiunea si va dispune eliberarea certificatului de vacan succesorala. Certificatul European de Motenitor. La nivel European, dovada calitatii de motenitor se face in mod diferit. Astfel, in Germania, Grecia, in anumite regiuni ale Frantei sau Italiei, se
5

I.Les

elibereaza un certificat de motenitor de catre un tribunal. In Regatul Unit si Irlanda, actul numit grand of representation(contract de reprezentare), ce conine puterile conferite unui administrator sau executor testamentar, este eliberat de catre un tribunal. In Austria, succesiunea face obiectul unei trimiteri in posesie de catre un tribunal in fata caruia motenitorii trebuie sa-i dovedeasca sau nu calitatea lor si faptul acceptarii succesiunii. In Franta, Belgia, Spania, Portugalia, certificatele de notorietate sunt stabilite de notari pe baza declaraiei a doi martori, acte de notorietate care fac dovada pana la proba contrarie.Terii sunt protejai numai prin teoria aparenei in drept. Dreptul comun italian, nu prevede incheierea unor acte notariale pentru a se stabili calitatea de motenitor (care se face prin diferite documente de stare civila, test amente), dar practica a creat un act notarial incheiat pe baza declaraiei a doi martori. Protejarea terilor este asigurata tot pe baza teoriei aparenei in drept. In Danemarca, operaiunile referitoare la succesiuni sunt efectuate, in principiu, de catre tribunal. Motenitorii ar putea avea insa un rol important daca isi asuma responsabilitatea datoriilor succesiunii si intocmesc un inventar al bunurilor cu aprobarea tribunalului. Protecia terilor se realizeaza prin inventarul intocmit sau prin autoritatea judecatorului.In Suedia, succesibilii fac dovada drepturilor lor succesorale printrun inventar incheiat in prezena a doi martori de buna credinta. Inventarul este obligatoriu si valideaza contractele incheiate in trecut intre un motenitor sau legatar si un ter. In Romania, se elibereaza de catre notar un certificat de motenitor in cadrul unei proceduri necontencioase. Datorita diversitaii procedurilor succesorale, recomandarile C.N.U.E, in materia certificatului de European de mostenitor sunt eseniale si vizeaza: Posibilitatea ca acest certificat sa fie eliberat si de catre notari in arile de drept latin, nu doar de catre tribunal. Criteriul principal de compeenta ar trebui sa fie acela al ultimei resedine obisnuite a defunctului, ceea ce ar exclude stabilirea si a altor criterii de competena. Recunoaterea actelor notariale autentice eliberate in materie succesorala in oricare din statele membre, astfel incat executarea lor sa se faca in condiii similare executarii hotararilor judecatoreti. Certificatul de Motenitor European ar trebui sa aiba un efect declarativ al drepturilor succesorale si sa protejeze buna credinta.In general, din coninutul certificatului trebuie sa reiasa cu claritate cine are dreptul de a prelua, administra sau dispune de bunurile succesorale. Armonizarea dreptului succesoral este de actualitate. In acest sens, exista la nivel European, iniiativa adoptarii unui Regulament privind succesiunile transfrontaliere. Certificatul de Motenitor European ar trebui s cuprind: identitatea defunctului, data i locul decesului, indicarea regimului matrimonial, indicarea dispoziiilor pentru cauza de moarte, indicarea interogrii i rspunsul primit de la fiierul de evident a testamentelor al rii implicate, indicarea ordinii motenitorilor legali sau testamentari cu datele complete de identificare, indicarea posibililor motenitori rezervatari cu cotele lor de rezerv, cu datele complete de identificare, indicarea terilor administrator sau executori ai succesiunii, prin precizarea identitii i puterilor conferite, indicarea oricror limitri a drepturilor motenitorilor ce ar putea exista, precizarea legii aplicabile succesiunii prin indicarea elementelor de drept sau de fapt ce ar conduce la stabilirea legii aplicabile.