Sunteți pe pagina 1din 4

Paşcani, eşti în pericol ?!

Poluarea, o formă de degradare a mediului reprezintă o problemă a societăţii


contemporane prin efectele pe care le are asupra calităţii elementelor
componente ale mediului, inclusiv asupra omului şi activităţilor acestuia.
Municipiul Paşcani se confruntă de mult timp cu problemele cauzate de
poluare.

Calitatea aerului din Municipiul Paşcani


Poluarea afectează localnicii, prin depăşirea limitei admise a intensităţii
zgomotului, prin creşterea valorii medii a pulberilor sedimentabile, iar calitatea
aerului lasă de dorit.

Imaginea de mai sus surprinde ruinele fabricii de zahăr Nectarul, fabrică


dezafectată dat fiind faptul că era principala sursă de poluare a municipiului
Paşcani, dar şi a judeţului Iaşi. În urma închiderii, un număr considerabil de
locuitori au rămas fără loc de muncă. Aceasta instituţie a fost amplasata la
ieşirea din oraş, sensul de circulaţie către Târgu Frumos.

O alta sursa de poluare, de aceasta data fonica, este considerate Gara


Municipiului Paşcani. Înfiinţată in urma cu foarte mulţi ani, aceasta a devenit un
nod important de trafic feroviar si este străbătuta zi de zi de zeci de trenuri.
Calitatea apelor din Municipiul Paşcani

In municipiul Paşcani, sursele de poluare a apelor de suprafaţa sunt in primul


rând apele pluviale, deoarece au un conţinut ridicat de substanţe poluante, dar si
autoepurarea redusă în condiţii de secetă sau a existenţei podurilor de gheaţă. Pe
de alta parte, sursa antropică a poluării apelor o reprezintă deversarea apelor
uzate provenite din reţeaua de canalizare sau de la unităţile industriale şi
agricole. Principala sursă de poluare a râului Siret din Paşcani – D.A.C Paşcani:
26.100 loc. deserviţi, 3.239 mil.m3 ape uzate evacuate anual în râul Siret.
Aşadar, calitatea apei afectează in primul rând populaţia, dar si biocenoza
acvatica.

Lacul Peştişoru, situat in zona Vale a Municipiului, este considerat de trecători


un container colector de peturi sau ambalaje nedegradabile, lucru deloc
îmbucurător pentru localnicii care doresc sa regăsească in aceasta zona o oaza de
linişte si relaxare. Promisiuni din partea conducerii locale nu au ezitat sa apară,
făcând referire la faptul ca in viitorul apropiat, zona va fi reamenajata si data in
folosinţa cetăţenilor. Se pare ca pana in prezent sunt doar promisiuni. De altfel,
din pricina faptului ca in municipiu lipsesc coşurile de gunoi, fie sunt
deteriorate, alocuri se pot observa diverse ambalaje care modifică aspectul
peisajului local.
Suprafaţa de pădure din perimetrul administrative al Municipiului este de 253
ha, prezentă mai ales pe latura sudică a teritoriului administrativ. Pădurile şi
pajiştile naturale au în cea mai mare parte a teritoriului o stare bună de calitate
(cu excepţia a cca. 5 ha afectate de uscare sau de păşunat abuziv).

Calitatea terenurilor din municipiu

Unele terenuri din Municipiul Paşcani au avut de suferit in urma anumitor


factori naturali, cum ar fi alunecări de teren, eroziune torenţială, eroziune la
suprafaţa, exces de umiditate si inundaţii sau acumulări de nisip si pietriş.
Suprafaţa totala afectata de alunecări de teren este de cca. 230 ha.
In urma inundaţiilor care au avut loc in anul 2005, dar si anul trecut, debitul
râului Siret a crescut considerabil, ajungând pana la cota de inundaţii. Astfel,
Siretul s-a revărsat, distrugând malurile albiei si inundând terenurile agricole.
Locuitorii suburbiei Lunca au fost evacuaţi, in aşteptarea unei puternice viituri,
dar se pare ca aceasta nu a mai avut loc, datorita faptului ca in zona Lunca s-au
îndiguit malurile.

In concluzie, municipiul Paşcani suferă si va suferi in urma poluării intense,


surse ale acesteia fiind cele prezentate. In ultimii ani, numărul autoturismelor a
crescut, traficul s-a intensificat, iar atmosfera este din ce in ce mai poluata.
Vornicu Vlad Alexandru, clasa a XI-a B
Coordonator prof. Buruiana Daniela