Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA 2013 FAZA JUDETEANA

PROBA DE TEORIA MUZICII CLASA a IXa

1.Construiti armonicele superioare ale sunetului fundamental Re diez.

2. Scrieti pe portativ urmatoarele sunete: Ges, fis, b1, a2, D2, es.

3. Construiti intervale melodice ascendente de la sunetul re1: 2+, 3M, 5-, 7m, 10m, 12p.

4. Analizati din punct de vedere al consonantei si disonantei intervalele:

5. Scrieti complementarele urmatoarelor intervale:

6. Incercuiti formulele metro-ritmice din exercitiul de mai jos, folosind initialele: s = sincopa; c = contratimp; s.f. = sincopa falsa; s.c. = sincopa contratimpata.

7. Incadrati in masura urmatorul fragment ritmic: